90-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2021)
Гречко О. М. - Лабораторний стенд з дослідження причин виникнення та засобів боротьби з неприпустимими відхиленнями напруги мережі живлення у побутових приміщеннях, Зеленський В. О. (2020)
Грищук Ю. С. - Стенд для дослідження електричних апаратів на базі ARM-мікроконтролера, Лещенко В. М., Пантелят М. Г., Варв’янська В. В., Шевлюга О. І. (2020)
Макєєв С. О. - Сучасна апаратура та обладнання систем "Розумний будинок", Вировець С. В. (2020)
Чепелюк О. О. - Лабораторний стенд для дослідження однофазних реле контролю напруги для захисту побутових споживачів, Шнейдерович Є. І., Зорін Є. Ю. (2020)
Борцов А. В. - Аппроксимация вольтамперной характеристики вентильной солнечной батареи (2020)
Долинюк С. І. - Оптимізація конфігурації електромережі методом по контурної оптимізації, Баженов В. А. (2020)
Калінчик В. П. - Реалізація концепції Smart Grid для побудови системи обліку електроенергії, Побігайло В. А., Луців П. Д. (2020)
Золотарьов В. М. - Про необхідність визначення динаміки розвитку деформації при механічних випробуваннях наповнених полімерних матеріалів в умовах кабельного виробництва, Антонець Ю. П., Щебенюк Л. А., Шурупова А. А. (2020)
Костюков І. О. - Аналіз моделей для оцінювання впливу поверхневого ефекту на величину активного опору суцільних та багатопроволочних жил силових кабелів, Гонтар Ю. Г. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Yasniy P. - Fatigue crack growth in aluminum alloy from cold expanded hole with preexisting crack, Dyvdyk O., Semenets O., Iasnii V., Antonov A. (2020)
Yasniy P. - Timber with improved strength and deformable properties, Gomon S. (2020)
Kovalchuk Y. - Fatigue damage of the heel joint of welded roof truss, Shynhera N., Shved Y., Voronchak V. (2020)
Sheptylevskyi O. - The influence of the thickness of the elastic spherical shell with liquid on its stress-strain state (2020)
Stashchuk M. - Evaluation of theoretical strength of porous materials according to catastrophe theory, Nytrebych Z., Hromyak R. (2020)
Aliluiko A. - Robust stability and evaluation of the quality functional for linear control systems with matrix uncertainty, Ruska R. (2020)
Korchak O. - Investigation of oscillatory displacement of the hydraulic presses moving parts during their braking in the upper initial position (2020)
Adjamskiy S. - Mechanical properties of heat-resistant superalloy INCONEL 718 obtained by selective laser melting and heat treatment under different load directions, Kononenko G., Podolskyi R. (2020)
Havryliuk V. - Mathematical model of the molten metal drop's motion on the surface of a steel rotating disk, Pulka C., Mykhailyshyn V., Senchyshyn V., Lyakhov V. (2020)
Buketov A. - Study of heat resistance of epoxy matrix modified by phthalimide for protection of vehicles, Sharko A., Cherniavska T., Ivchenko T., Yatsyuk V., Okipnyi I. (2020)
Strilets O. - Dynamic model of speed control through ring gears in a device with a multistage gear differentials and closed-loop hydraulic systems (2020)
Yushkevich P. - Comparison of calculatings methods of the main parameters for single-tier tuyeres (2020)
Orobchuk B. - Development and research of Wi-Fi network for receiving and transmitting telemechanical information in the training laboratory, Koval V. (2020)
Palamar A. - Methods and means of increasing the reliability of computerized modular uninterruptible power supply system (2020)
Publishing page (2020)
Литвин С. Х. - Наукове осмислення сучасного стану документознавства в Україні на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2020)
Цілина М. М. - Новітні лінгвістичні аспекти української документознавчої термінології і структури заголовка законодавчих документів (на матеріалі законів, постанов і розпоряджень Верховної Ради України) (2020)
Загуменна В. В. - Науково-методична діяльність як важлива складова розвитку сучасної бібліотеки, Кузьменко О. І., Дейч Д. М. (2020)
Вовк Н. С. - Автоматизація підсистеми обслуговування читачів у системі електронної бібліотеки (2020)
Гула Р. В. - Типологія сучасних інформаційних воєн: провідні підходи до трактування, Передерій І. Г., Вітринська О. В. (2020)
Пізнюк Л. В. - Реферат і анотація: актуалізація й перегляд нормативів і вимог, Свердлик З. М (2020)
Добровольська В. В. - Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок), Збанацька О. М (2020)
Чернець В. Г. - Творець пізнавально-конструктивних ідей (2020)
Вилегжаніна Т. І. - Професіоналізм. Творчість. Життєствердність (2020)
Кириленко О. Г. - Слово про колегу, Добровольська В. В. (2020)
Анісімова О. М. - Наукові обрії документаційного забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні (рецензія на монографію "Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні" В. В. Добровольської) (2020)
Добровольська В. В. - Навчальний посібник "Документна лінгвістика та редагування документів" (рецензія на навчальний посібник: "Документна лінгвістика та редагування документів" Г. П. Лукаш і Л. А. Чередник) (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Лосєва Ю. В. - Розвиток соціокультурної компетенції студентів під час вивчення англійської мови у закладах фахової передвищої освіти (2020)
Коленко В. В. - Моделювання систем автоматизованого контролю робочого часу в освітніх закладах, Сафонов М. С., Яковенко О. Є. (2020)
Аносова Ю. П. - Когнітивно-комунікативний підхід під час викладання англійської мови в політехнічних закладах фахової передвищої освіти, Наумкіна О. В., Сіліщенко О. П. (2020)
Арбузова Ю. В. - Сучасні теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти, Багмет Т. Є. (2020)
Шепель Т. В. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Херсонщини, Живець А. М. (2020)
Левицький В. М. - Клієнт-серверна Web-орієнтована система з елементами аналізу для організації виборчого процесу в рамках роботи активу студентського самоврядування, Рогоцька Н. Ю. (2020)
Вовк С. О. - Проблеми реалізації механізму електронної петиції на місцевому рівні (на матеріалі Лисичанської міської ради, Морозов О. Д. (2020)
Дядюн К. В. - Система регулювання масового балансу газів реагентів в процесі утворення іоно-плазмових покриттів (2020)
Поліхун Н. І. - Концепція міжнародної конкурсної діяльності Національного центру "Мала академія наук України", Мосякіна Н. Т., Постова К. Г. (2020)
Довгий С. О. - Кліматична освіта в Малій академії наук України, Терлецька К. В., Бабійчук С. М. (2020)
Мандражи О. А. - Науковий парк як один із чинників створення національної екомережі в Україні (2020)
Постова К. Г. - Навчальний STEM-проєкт "Мініметеостанція" (2020)
Новогрудська Р. Л. - Онтологічний підхід до проєктування Інтернет-порталів знань (2020)
Попова М. А. - Когнітивна ергономіка онтології навчального призначення (2020)
Атамась А. І. - Віртуальні середовища проєктування електронних пристроїв як засіб інструментальної цифрової дидактики, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С., Шиховцев Ю. С. (2020)
Рева О. М. - Визначення взаємного впливу основних навчальних домінант і рівнів домагань старшокласників, Андросович К. А., Радецька С. В., Бурдельна Є. А. (2020)
Флярковська О. В. - Формування соціальної компетентності у підлітковому віці (2020)
Солдатенко В. О. - Огляд стандартів створення навчальних матеріалів у системах керування навчанням (2020)
Воронкін О. С. - Теоретичні засади дослідження інтегративних підходів у реалізації освітніх STEM-програм у закладах загальної середньої освіти України (2020)
Svyrydenko D. B. - Science education: searching of the effective publication practices, Aleksandrova Y. M. (2020)
Герчанівська П. Е. - Різноманіття форм ісламу: інваріантність і варіативність (2020)
Бабій Н. П. - Акціонізм у театральних практиках Західної України кінця ХХ сторіччя (2020)
Дичковський С. І. - Інституціоналізація туризму в умовах глобальних соціокультурних процесів (2020)
Костюк О. П. - Культурно-антропологічні витоки маски ініціаційної тілесності (2020)
Лисинюк М. В. - Мова ЗМІ як показник мовної культури сучасного суспільства (2020)
Сом-Сердюкова О. М. - Мистецький образ норвегії: до питання фіксації культурного ландшафту (2020)
Чумаченко О. П. - Методологічне підґрунтя феномену "entertainment" у дискурсі постмодернізму (2020)
Шман С. Ю. - Візуальні дослідження в контексті експертизи культурних цінностей (2020)
Донг Мінь - Вплив традицій мистецтва сходу на живопис Михайла Гуйди (2020)
Караєва І. С. - Перетин культур заходу і сходу в філософському романі Олдоса Гакслі "Острів" (2020)
Мартинова С. П. - Маргінальна особистість у сучасному культурному просторі (2020)
Носенок Б. Е. - Культуральні дослідження у сучасній французькій гуманітаристиці (2020)
Татаренко М. Г. - Історико-теоретичні підходи до естетичного розвитку студентської молоді, Косінова О. М., Ланчак Я. М. (2020)
Матоліч І. Я. - Особливості типології сучасної мистецтвознавчої періодики Києва: основні проблеми та тенденції розвитку (частина 2) (2020)
Sovgyra T. - "Technological” art as a problem of technology and art integration (2020)
Соколова А. В. - Роль Британії в культурно-політичному просторі Візантії в епоху Високого Середньовіччя (2020)
Храмова-Баранова О. Л. - Художньо-естетичне значення техніки ліногравюри в розвитку мистецтва і дизайну в Україні, Яковець І. О. (2020)
Вергунова Н. С. - Передумови виникнення міждисциплінарності в мистецтвознавстві та дизайні (2020)
Демессіе М. К. - Методологічні принципи формування архітектурного простору в контексті інноваційних концепцій (2020)
Дерман Л. М. - Діджитал-проектування та презентація колекції одягу як автоматизована граматика ХХІ століття (2020)
Мельник О. Я. - Особливості дизайну мультимедійної презентації для віртуального мистецького середовища, Штець В. О. (2020)
Тишкевич К. І. - Графічна організація тексту друкованих рекламних видань, Кузьмінець М. П. (2020)
Журавель-Змєєва Л. С. - Роль патентування у розробці сучасних текстильних технік, текстильних арт-об’єктів та дизайну промислового текстилю (2020)
Бардік М. А. - Монументальний живопис Великої Успенської церкви в художній критиці кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Ревенок Н. М. - Мистецтвознавчі аспекти атрибуції українського фарфору та фаянсу ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Чуднівець А. С. - Прояви кітчу в сучасному аматорському петриківському розписі (2020)
Полтавець-Гуйда О. В. - Мистецтво діорами і панорами. "Штурм турецького валу" Віктора Полтавця (2020)
Лисенко-Ткачук І. В - Ретроспекція розвитку лінійної графіки та її роль у дизайні середовища (2020)
Веремеєнко Т. Р. - Київська школа сакрального малярства другої половини XVIII – початку .XIX століття: феномен лаврських "кужбушків" (2020)
Скоромна А. К. - Художні особливості керамопластики вхідних груп житлових будинків північно-броварського масиву м. Києва (2020)
Шуляк Є. О. - Ікони Поділля кінця XIX століття: стилістичні та технологічні дослідження (2020)
Короленко Є. О. - Ораторське мистецтво та його роль в івент-сфері, Швець І. Г. (2020)
Червінська Л. І. - Організація заходів для популяризації культури і мистецтва в Україні (2020)
Бермес І. Л. - Рецензія на монографію А. І. Кравченко "Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз)" (2020)
Сабадаш Ю. С. - Рецензія на монографію С. І. Дичковського "Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)" (2020)
Патрикеєва О. О. - STЕM-проєкт як складова професійної орієнтації учнівської молоді, Горбенко С. Л., Лозова О. В. (2020)
Гулай О. І. - Концепція STEM у діяльності гуртка матеріалознавства Малої академії наук (2020)
Лакоза Н. В. - Формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів компетенцій збереження здоров’я та безпеки життєдіяльності людини (2020)
Пащенко Є. Ю. - Принципи організації шкільного музею природничого напряму, Постова К. Г. (2020)
Комліченко О. О. - Управління розвитком інтелектуального капіталу в закладах освіти, Ротань Н. В. (2020)
Кузьменко О. С. - Особливості формування інженерного STEM–складника в навчанні фізики та технічних дисциплін в інноваційному освітньо-науковому середовищі технічного ЗВО, Савченко І. М., Дем’яненко В. Б. (2020)
Куценко О. І. - Оцінювання систем управління якості, Яковенко В. Д., Яковенко Є. О. (2020)
Черноморець В. В. - Розвиток STEM-освіти в Україні (за результатами дослідження "Стан розвитку STEM-освіти в Україні"), Василенко І. В., Коваленко М. В. (2020)
Семакова Т. О. - Електронні навчальні курси з фізики в системі фахової передвищої освіти, Подозьорова А. В. (2020)
Савенок Л. А. - Онтологічні підвалини вивчення категорії "Етнічна ідентичність" в інтегрованому курсі "Громадянська освіта" (2020)
Савченко Я. В. - Філософсько-педагогічні засади створення Музею науки Малої академії наук України (2020)
Пахаренко В. - "Наш первий історик" (до проблеми наукового осмислення історіософії Тараса Шевченка) (2016)
Сліпушко О. - Шевченкознавство у Київському університеті: від часів заснування до сьогодні, Шаповалова А. (2016)
Задорожна Л. - Окремі аспекти портретування в ліро-епічній творчості Т. Шевченка (2016)
Яковина О. - Тарас Шевченко і метафізичне Я людини (2016)
Наєнко М. - "Московська блекота" і російські мотиви в поезії Тараса Шевченка (2016)
Єщенко Н. - Функціонування концепту "серце" в поетичних текстах Тараса Шевченка (2016)
Бунчикова О. - Вектори гендерних студій над феноменом Тараса Шевченка (2016)
Вертій О. - У річищі ідейних протиборств: Тарас Шевченко в національній свідомості українців ХХ–ХХІ століть (2016)
Кузьменко А. - Місце ідейної спадщини Тараса Шевченка у процесі формування української національної ідеї (2016)
Бойко С. - Творчість Тараса Шевченка – джерело наснаги нових поколінь (2016)
Дворніцька Л. - Сучасні методології вивчення та викладання творчості Тараса Шевченка (у середній та вищій школі) (2016)
Шарова Т. - Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ ст.: 40–60 рр.", Кравченко В. (2016)
Єременко О. - "Метаморфозні" балади Тараса Шевченка (до проблеми вивчення у вищій школі) (2016)
Лебідь-Гребенюк Є. - Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра (2016)
Смольницька О. - Неоміфологічні паттерни в українській літературі: компаративний аналіз поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк (2016)
Погонець Я. - Концепт долі у творчості Т. Шевченка і М. Матіос: порівняльний аспект (2016)
Соколюк Ю. - Т. Шевченко і В. Лазаревський: етнопсихологічні дослідження прози (2016)
Калинчук А. - Тарас Шевченко і літератури близького зарубіжжя: проблеми і підсумки роботи в "Шевченківській енциклопедії" (2016)
Зарицька Т. - Нові переклади поезії Тараса Шевченка на початку ХХІ сторіччя (2016)
Кузнєцова А. - Шевченкознавство і переклади творів Тараса Шевченка у Франції (2016)
Іскорко-Гнатенко В. - Шевченкознавчі студії Максима Комишанченка (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Гулай А. - Творчість Т. Шевченка в оцінці українських критиків (2016)
Бітківська Г. - Модернізація "шевченківського тексту" в літературних журналах 2000-х років (2016)
Кононенко А. - Постать Тараса Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі (2016)
Головай І. - Шевченкіана Івана Франка (2016)
Лещинська С. - Інклюзії народних танечних пісень у поетичній творчості Тараса Шевченка (2016)
Оверчук О. - Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" (2016)
Белімова Т. - Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка (2016)
Ситнік Г. - Фольклоризм індивідуального стилю Тараса Шевченка і Ганни Барвінок (2016)
Бурутіна А. - Націософські мотиви в києворуській книжності та поезії Т. Шевченка: компаративний аналіз (2016)
Багдасарян К. - Петербурзьке оточення як чинник становлення Т. Шевченка-поета (2016)
Щелкунова О. - Психологізм головного героя повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" (2016)
Шабельна О. - Художня інтерпретація Шевченкових образів у творчості Василя Симоненка (2016)
Сивець Т. - Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та провідницькому дискурсі Київської Русі (2016)
Соколова А. В. - Придворна Маска як символ влади короля Карла І Стюарта (2020)
Доколова А. С. - 3D-mapping як синтез технології та мистецтва: ґенеза, еволюція та актуальність у сучасному світі (2020)
Прищенко С. В. - Візуальна мова кольору: авторська концепція комплексного дослідження (2020)
Акімов Д. І. - Специфіка спонсорства як технології забезпечення доступу населення до художніх творів у маркетингу мистецтва (2020)
Несен І. І. - Особливості формотворення костюма на українських теренах за доби середньовіччя (2020)
Мазур Б. М. - Сучасне мистецтво як інструмент формування свідомості суспільства (2020)
Недошовенко Т. Ф. - Проблема типового як відображення життєвої правди в жанрах портрету, пейзажу і станкової картини (2020)
Лимар Г. М. - Антропологія українського авангарду мистецтвознавчому дискурсі (2020)
Наумов О. Г. - Емальєрне мистецтво в мистецтвознавчому дискурсі. Історіографічне дослідження (2020)
Білаш О. С. - Постать Олега Сталінського як предмет мистецтвознавчого дослідження у джерелах періодики (2020)
Гриценюк Р. А. - Специфіка сальси як хореографічного феномена в контексті світового соціокультурного простору (2020)
Кеба М. Є. - Створення художнього образу в спортивному бальному танці (2020)
Крись А. І. - Сценічна бальна хореографія: дефініція поняття (2020)
Червінська О. В. - На межі літератури і музики: інтермедіальні коди фентезі Кліффорда Саймака, Паранюк Д. В., Тичініна А. Р. (2020)
Антошко М. О. - Старовинний театр та музичне мистецтво Китаю (2020)
Горовой С. Г. - Проблеми підготовки виконавців на мідних духових інструментах (2020)
Зваричук Ж. Й. - Традиції богослужбового хорового виконавства Галичини в культурно- мистецькій практиці камерного хору "Кредо" (м. Івано-Франківськ) (2020)
Кушнірук О. П. - Концерт для віолончелі з оркестром О. Яковчука: до питання еволюції жанру (2020)
Палійчук І. С. - Збірник "Аплікатурні етюди для кларнета" С. Ригіна в аспекті виховання професіоналізму кларнетистів, Теремко О. С. (2020)
Підгорбунський М. А. - Археографічний аналіз рукописних збірників Октоїхів XVI ст. з колекції інституту рукопису НБУВ (2020)
Татарнікова А. А. - Хорова творчість Джоаккіно Россіні в контексті духовно-релігійних шукань італійської культури епохи Рісорджименто (на прикладі Stabat Mater) (2020)
Шевченко Н. С. - Елементи розширених вокальних технік у сучасному виконавстві (2020)
Іванова Л. О. - Фортепіанне мистецтво композиторської школи Одеси: передумови і реалії (від ХІХ до ХХ століття) (2020)
Ткач А. А. - Відродження фольклору в сучасному просторі українців (2020)
Енджі Пань Хунь - Concerto pizzicato для фортепіано і десяти інструментів Тан Дуна в контексті фортепіанної творчості митця (2020)
Кирея М. В. - Творчий доробок Богдана Антківа у галузі музично-театрального мистецтва Галичини другої половини ХХ століття (2020)
Кулага Т. О. - Змістовні маркери поняття естрадного вокально-виконавського тезаурусу (2020)
Лай Юеге - Історичні корені українського романсу у визначенні виконавських принципів його інтерпретації (2020)
Лі Ян - Семантичні функції чарівної флейти в китайській народній казці (2020)
Локтіонова- Ойцюсь О. О. - Дискурс виконавської складової в контексті музично-телевізійних проектах кінця ХХ початку ХХІ століття (на прикладі пісні "Чорнобривці") (2020)
Олач Ю. І. - Популярна музика Самбірщини на прикладі вокально-інструментальних ансамблів регіону (2020)
Пер'ян В. С. - Диригентська діяльність А. Кушніренка як явище сучасної хорової культури (2020)
Сидорчук Т. А. - Підходи до класифікації сучасних музично-екранних форм (2020)
Красиліна І. В. - Християнська містерія в детермінації витоків опери (2020)
Чжан Юй - "Канал" Інь Цінь як перша оригінальна китайська національна монументальна опера (2020)
Владимирова Н. В. - Проблема сприйняття "актуального" твору у контексті панмодерністської теорії "дегуманізації мистецтва" (на прикладі "Саломеї" Оскара Уайльда), Гринишина М. О. (2020)
Барнич М. М. - Прикметні особливості сценічних акторських переживань (2020)
Вовкун В. В. - Тенденції сучасної режисури в оперному мистецтві України (2020)
Донченко Н. П. - Режисерський задум як головна складова художньо-творчого процесу створення цілісного сценічного твору, Винар О. Б. (2020)
Іващенко І. В. - Постдраматичний театр Яна Фабра, Стрельчук В. О. (2020)
Никоненко Р. М. - Новаторство візуально-пластичної образності в постановках А. Жолдака (2020)
Пивоварова К. В. - Основні етапи театральної режисерської діяльності Миколи Мерзлікіна, Матузко О. А. (2020)
Садовенко С. М. - Творчий діалог та перехресні взаємовпливи у співпраці естрадного артиста-вокаліста і звукорежисера/саунд-дизайнера в сучасних умовах соціокультурної реальності (2020)
Старшой О. М. - Конферанс в сучасній українській естраді: проблеми та перспективи (2020)
Крючков Г. Г. - Українська Марсельєза Тараса Шевченка (2021)
Курченко Д. О. - Т. Шевченко в перекладах білоруських поетів, Погребняк О. А. (2021)
Лебідь-Гребенюк Є. М. - Проблеми едиції "Журналу" в академічних зібраннях творів Тараса Шевченка: історія та перспективи (2021)
Медведчук О. П. - Жіночі міфологічні образи у творах Т. Шевченка та Ю. Винничука (2021)
Радчук В. Д. - Перекладач Тарас Шевченко (2021)
Сліпушко О. М. - Бароковість поезії Тараса Шевченка в науковій інтерпретації В. Шевчука, Катюжинська А.О. (2021)
Соколюк Ю. І. - Архівні документи про батьківщину Тараса Шевченка (2021)
Ткаченко А. О. - Кіноепопея про Т. Шевченка в освітньому процесі (2021)
Фесенко О. Д. - Шевченкова спадщина в умовах інформаційних викликів (2021)
Харчук Р. Б. - Перша галицька рецепція поезії Шевченка (1840?1850-ті роки) (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Filatova A. E. - Method of automatic determination of the heart’s electrical axis in cardiological decision support systems, Fahs M. (2021)
Larshin V. P. - Virtual reality and real measurements in physical technology, Lishchenko N. V., Babiychuk O. B., Pitel J. (2021)
Khlevna I. L. - Development of the automated fraud detection system concept in payment systems, Koval B. S. (2021)
Peresada S. M. - Dynamic performances of the shunt active power filter control system, Kovbasa S. M., Zaichenko Y. M. (2021)
Polyakova M. V. - Improvement of the color text image binarization method using the minimum-distance classifier, Nesteryuk A. G. (2021)
Tymchenko B. I. - Neural network methods for planar image analysis in automated screening systems (2021)
Liubchenko V. V. - Framework for systematization of data science methods, Komleva N. O., Zinovatna S. L., Pysarenko K. O. (2021)
Hlukhov V. S. - Research of digital qubites for heterogeneous digital quantum coprocessors (2021)
Maslov O. V. - Software at mobile spectrometer with czt-detector, Mokritskiy V. A. (2021)
Пантюк Т. - Інновації в освіті: необхідність, сутність, зміст, Пантюк М., Гамерська І., Денисяк Ю. (2020)
Дмитренко Г. - Компетентнісний підхід та його значення в формуванні професійної компетентності майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи, Каролоп О. (2020)
Нищак І. - Розвиток просторового мислення учнів на уроках креслення засобами цифрових технологій, Гавриш Т., Улич А. (2020)
Кохановська О. - Використання засобів цифрової дидактики у післядипломній педагогічній освіті, Слюсаренко Н. (2020)
Янкович О. - Громадсько-освітня діяльність та педагогічні погляди Марії Лопаткової (1927–2016) (2020)
Savchuk B. - Emotional intelligence development of the future tourism managers, Kotenko R. (2020)
Пріма Р. - Компонентно-структурний аналіз феномену "готовність майбутнього вчителя початкової школи до виховання культури здоров'язбереження молодших школярів", Цибульська О. (2020)
Мартинюк Т. - Актуальні проблеми професійної освіти у науковому просторі професора Таніти Люріної (2020)
Білавич Г. - Культура українського мовлення майбутніх правознавців крізь вимір еристики, Мукан Н. (2020)
Ситнік Т. - Формування дослідницьких умінь в учнів 3 класу на уроках з інтегративного курсу "Я досліджую світ" (2020)
Харківська А. - Основні шляхи педагогічної взаємодії школи та сім'ї у вихованні молодших школярів (2020)
Чаговець А. - Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з сім'єю молодшого школяра (2020)
Kozibroda L. - European experience of socialization of schoolchildren with special educational needs: historical context (2020)
Романишин Р. - Формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи в умовах нетрадиційних технологій навчання (2020)
Грач Ю. - Соціокультурна анімація у контексті соціально-педагогічної діяльності зі старшокласниками (2020)
Григоренко Т. - Організація та проведення дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО (2020)
Кирилюк С. - Роль фінансової грамотності у формуванні соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти, Бендерець Н., Грабець О. (2020)
Височан З. - Науково-теоретичні аспекти формування невербальних та етикетних компонентів культури діалогічного мовлення у майбутніх фахівців з правознавства (2020)
Василиків І. - Філософські принципи професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2020)
Довгодько Т. - Діджиталізація як соціокультурний феномен: філософсько-освітній аспект, Корчук О. (2020)
Чистякова Л. - Сучасні освітні технології у розвитку екологічної культури майбутніх учителів (2020)
Стецула Н. - Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства (2020)
Ковальчук Л. - Модель формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки, Лущинська О. (2020)
Височан Л. - Розвиток методики викладання природознавства в початковій школі України за радянського періоду (20–80-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Купчак І. - Формування здорового способу життя дітей – першочергове завдання батьків, Матвійків Н. (2020)
Мітлицька В. - Музична освіта в загальноосвітніх закладах Запорізького краю (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Власій О. - Формування особистості школяра в цифрову епоху: можливості та виклики (2020)
Мартинюк А. - Диригентська педагогіка професора А. Мірошнікової у динаміці розвитку харківської хорової школи (2020)
Полещук Л. - Педагогічні умови формування професійно-значущих якостей майбутніх менеджерів освіти (2020)
Матвійчук О. - Cуть поняття "здоров'яорієнтований світогляд", структура та функції (2020)
Максименко В. - Особливості формування художньо-творчого досвіду в системі фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії (2020)
Павленко Д. - До питання професійної підготовки майбутніх фахівців з публічного управління у педагогічних закладах вищої освіти (2020)
Слабецький О. - Інноватика формування стратегії безпеки в контексті професійної підготовки (2020)
Тимошенко В. - Обгрунтування моделі формування комунікативної компетентності зв'язку в майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти (2020)
Byndas O. - Peculiarities of highliting and interpreting news about controversy events in Ukraine by european media (2020)
Kameneva T. - Didactics of digital century: issues and trends of e-learning development (2020)
Karupu O. - On peculiarities of teaching linear algebra to future IT specialists within the program "Education in english" of the national aviation university, Oleshko Т., Pakhnenko В. (2020)
Kovacheva A. - Innovative technology for mastering mathematical concepts and mathematical terms (2020)
Semenikhina O. - Pedagogical design and preparation of future specialists for use, Yurchenko A., Udovychenko Udovychenko, O. Litvinenko O. (2020)
Бажміна Е. А. - SWOT-аналіз: планування застосування технології BYOD студентами машинобудівної галузі у закладах вищої освіти (2020)
Друшляк М. Г. - Критеріальна основа дослідження рівнів сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики (2020)
Дудка О. М. - Можливості вивчення технологій 3D-моделювання архітектурних споруд в школі, Депутат В. Р. (2020)
Каленик М. В. - Роль демонстраційного експерименту у формуванні в учнів природничо-наукової компетентності (2020)
Корнійчук О. Е. - Особливості впровадження науково-технічних досліджень у процес навчання математичних дисциплін (2020)
Лі Сяося - Педагогічне обґрунтування структури креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2020)
Макаренко О. В. - Методика складання задач з медичної і біологічної фізики в контексті сучасних педагогічних технологій, Макаренко К. С., Макаренко В. І., Матяш Л. О., Сілкова О. В. (2020)
Мар’єнко М. В. - Гейміфікація освітнього процесу під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу учнями ЗЗСО, Борисюк І. Ю. (2020)
Москалюк М. М. - Використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів, Москалюк Н. В. (2020)
Носенко Ю. Г. - Відкрита наука в контексті побудови суспільства знань і цифрових перетворень європейського простору, Сухіх А. C. (2020)
Одінцова О. О. - До питання розв'язування рівнянь, що містять цілу та дробову частини числа, графічним способом (2020)
Синюкова О. М. - Практико-орієнтована форма організації процесу навчання як необхідна передумова опанування конструктивних елементів евклідової геометрії у закладах загальної середньої освіти, Чепок О. Л. (2020)
Слободяник О. В. - Інтерактивні моделі як ключовий фактор формування системного мислення старшокласників (2020)
Ткаченко І. А. - Системно-синергетичний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя природничих наук, Краснобокий Ю. М. (2020)
Фонарюк О. В. - Неформальна математична освіта: аналіз веб-ресурсів (2020)
Шамунова К. В. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики (2020)
Шамшин О. П. - Віртуалізація фізики та психолого-педагогічні аспекти (2020)
Шукатка О. В. - Цифровізація професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як закономірність інформатизації суспільства (2020)
Яцура М. М. - Інноваційна методика проведення лабораторних занять в умовах кредитно-модульної системи навчання студентів, Гамарник А. М., Рачій Б. І. (2020)
Кремень В. Г. - Освіта інформаційного світу: яке знання потрібне сьогодні (2020)
Курок О. І. - Становлення учительських інститутів: історія та сьогодення (2020)
Ващук О. П. - Про організацію роботи рад молодих учених при виконавчих органах влади, Данько Ю. І. (2020)
Ковальчук В. І. - Створення середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти, Масліч С. В. (2020)
Замятна О. Л. - Реалізація психолого-педагогічного супроводу майбутніх учителів початкових класів у процесі їхньої професійної адаптації (2020)
Луценко Г. В. - Адаптивні підходи до управління освітніми установами у процесі забезпечення інтернет-освіти (2020)
Петрасова А. - Підтримка розвитку критичного мислення муйбутніх учителів початкової освіти, Химинець А. (2020)
Васько О. О. - Дистанційне навчання: досвід використання, проблеми, перспективи, Бутенко В. Г., Шаповалова О. В. (2020)
Дмитренко А. П. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх вихователів у фаховій підготовці (2020)
Лаврентьєва О. О. - Формування естетичного світобачення в майбутніх соціальних працівників у процесі моделювання професійних ситуацій (2020)
Кузьмінський А. І. - Запобігання проявам агресивності учнів секундарної освітньої ланки у рецепції сьогодення (2020)
Бирка М. Ф. - Пріоритети професійного розвитку майстрів виробничого навчання в умовах диджіталізації (2020)
Скорик Т. В. - Особливості формування професійної компетентності сучасного вчителя (2020)
Дятленко Т. І. - Методичні особливості навчання здобувачів освіти розумінню ліричних творів на уроках літератури (2020)
Георгієва С. - Розвиток критичного мислення учнів за допомогою навчальної діяльності з прислів'ями (2020)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх фахівців закладів професійно-технічної освіти до здоров'язбережувальної діяльності, Орос І. І., Чичук А. П., Кучай О. В., Рокосовик Н. В. (2020)
Приймак С. Г. - Професійна діяльність вчителя фізичної культури (2020)
Куліш І. Д. - Дидактична гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності в дітей дошкільного віку, Любива В. В. (2020)
Vasiuk Yu. - Tendency of socially self-determined personality development of adolescents in John Dewey's pragmatic education conception (2020)
Кучай Т. П. - Теоретичні засади підготовки вчителів у Закарпатті, Кучай О. В., Ірхіна Ю. В. (2020)
Резван О. О. - Аспекти іміджевого підходу у підготовці перекладачів, Жигло О. О. (2020)
Гоголь Н. В. - Культороголічні основи змісту шкільної літературної освіти: методологічні підходи дослідження (2020)
Граб М. В. - Використання технології розвитку критичного мислення у процесі фахової підготовки педагогів: досвід Данії та Норвегії (2020)
Сенченко М. - Книготорговельна бібліографія США (2021)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку (2021)
Дяченко М. - Інтелігенція та влада в Україні: історико-культурологічний аналіз малодосліджених проблем (2021)
Соляник А. - Теоретико-методологічні засади трансдисциплінарних досліджень у культурологічно-мистецькій галузі (2021)
Сенченко О. - Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій — важливий напрям політики "м'якої сили" Туреччини (2021)
Клименко О. - Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника), Сокур О. (2021)
Медведєва В. - Внесок Української бібліотечної асоціації в розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності (2021)
Дояр Л. - Фонд аркушевих образотворчих видань УРСР 1953 року:статистичні та змістові характеристики, Тихоненко О. (2021)
Осадчук Є. О. - Пошук енергоефективних режимів роботи систем отримання води з атмосферного повітря на базі абсорбційних водоаміачних термотрансформаторів тепла і сонячних колекторів, Тітлов О. С. (2020)
Морозюк Л. І. - Визначення енергоефективності термодинамічних циклів когенераційних машин комерційного призначення, Соколовська-Єфименко В. В., Грудка Б. Г., Басов А. М., Іванова Л. В. (2020)
Роганков О. В. - Конденсаційна генерація тиску в літієвих контурних теплових трубах (2020)
Черниш Б. Б. - Термодинамічні властивості конденсованих середовищ при додаванні наночасток графена, Артеменко С. В. (2020)
Лавренченко Г. К. - Підвищення термодинамічної ефективності виробництва і використання діоксиду вуглецю, Грудка Б. Г. (2020)
Бошкова І. Л. - Аналіз ефективності тепличного ґрунтового регенератора з гранульованою насадкою, Волгушева Н. В., Альтман Е. І., Мукмінов І. І., Гречановський А. П. (2020)
Дем'яненко Ю. І. - Аналіз енергозберігаючих рішень систем вентиляції і кондиціювання супермаркету, Дорошенко О. В., Гоголь М. І. (2020)
Бошкова І. Л. - Рішення завдань теплопровідності в тілі при дії двох джерел теплоти, Волгушева Н. В., Потапов М. Д., Колесниченко Н. О., Бондаренко О. С. (2020)
Yakovleva O. - Energy system efficient performance and energy policy, Ostapenko O., Trandafilov V. (2020)
Вересюк Т. О. - Зміни біохімічних показників сироватки крові та м'язового гомогенату задніх кінцівок щурів при гострій ішемії-реперфузії та за умов корекції карбацетамом, Сельський П. Р. (2020)
Оленович О. А. - Особливості кислотовидільної функції нирок щурів у динаміці розвитку експериментального цукрового діабету на тлі факмакологічної блокади ренін-ангіотензин- альдостеронової системи (2020)
Абрагамович У. О. - Частота цитомегаловірусної та вірус Епштейна-Барр інфекції, а також їх поєднання у хворих на системний червоний вовчак залежно від тривалості недуги та ступеня її активності, Гута С. І., Абрагамович О. О., Синенький О. В., Чемес В. В. (2020)
Konoplitskyi V. S. - Importance of determination of serum cholinesterase level in the diagnostics of intestinal motility disorders in children, Pogoriliy V. V., Fomin O. O., Lukiyanets O. O., Sasiuk A. I., Dmytriiev D. V., Dmytriiev K. D. (2020)
Майданник В. Г. - Оцінка варіабельності серцевого ритму та адаптаційних можливостей у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, Кривонос Ю. М., Мітюряєва І. О., Терлецький Р. В., Гнилоскуренко Г. В., Романенко С. Ю., Клець Т. Д. (2020)
Кулешов О. В. - Дослідження церебральної гемодинаміки у дітей з малими аномаліями розвитку серця, Медражевська Я. А., Ч ерепахіна Л. П. (2020)
Керничний В. В. - Рак низхідного відділу ободової кишки, ускладнений кишковою непрохідністю та лівобічна післятравматична кила діафрагми, Суходоля А. І. (2020)
Гур'єв С. О. - Клініко- епідеміологічна характеристика черезвиросткових переломів плеча у дітей, Трутяк І. Р., Обаранець О. В. (2020)
Галей М. М. - Оцінка доцільності симультанних лапароскопічних втручань для лікування захворювань гепатобіліарної системи, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2020)
Грубар Ю. О. - Вивчення достовірності ознак пошкодження менісків при високопольній 1,5 тесла магніто- резонансній томографії в порівнянні з результатами артроскопічних втручань при гострій та застарілій травмі колінного суглоба, Грубар М. Ю., Кузів І. Я., Кузів О.В. (2020)
Шевченко Б. Ф. - Сфінктерозберігаючі технології в хірургічному лікуванні позапечінкового холестазу при ускладненому холелітіазі, Зеленюк О. В., Бабій О. М., Пролом Н. В., Петішко О. П. (2020)
Кулик І. І. - Вплив склеротерапї та прегравідарної підготовки інозитолом і вітаміном D3 на розмір та кількість кист у жінок з безпліддям на фоні ендометріозу, Хміль С. В. (2020)
Ткачук О. В. - Особливості ранньої ресусцитації та впливу улінастатину на важкий перебіг гострого панкреатиту у пацієнтів із ожирінням, Кебкало А. Б. (2020)
Hruzevskiy O. A. - The stress hormones effect on the progression of vaginal bacterial dysbiosis, Minukhin V. V. (2020)
Матохнюк М. О. - Сучасний біомаркер кардіотрофін-1 у діагностиці стану діастолічної функції міокарда у чоловіків з есенціальною гіпертензією, Жебель В. М., Кульчевич Л. В., Шевчук О. К. (2020)
Каніщева О. В. - Вплив надлишкової маси тіла та ожиріння на показники короткострокової варіабельності артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Більченко О. В. (2020)
Чорна В. В. - Реформування охорони здоров'я для зміцнення психічного здоров'я населення У країни та досвід країн ЄС (2020)
Даниленко Г. М. - Вплив організації освітнього процесу на розумову працездатність учнів базової школи, Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. (2020)
Гур'єв С. О. - Клініко-організаційні аспекти надання медичної допомоги постраждалим з поєднаною закритою торако-краніальною травмою, Танасієнко П. В., Хмель В. В. (2020)
Іванюк А. В. - Захворюваність на хвороби системи кровообігу дорослого населення Київської області, Орлова Н. М. (2020)
Варсан Є. Б. - Судово-медична оцiнка надзвичайної ситуації з великою кількістю постраждалих як особливий об'єкт судово-медичної експертизи (2020)
Плєвінскіс П. В. - Інтегральний підхід до класифікації мотоциклетних травм (2020)
Diachenko P. Y. - Parkinson's disease subtypes: literature review, Moskovko G. S. (2020)
Слободяник С. В. - Проблема хронічних ран та можливість застосування мезенхімальних стовбурових клітин, Хіміч С. Д., Школьніков В. С. (2020)
Підвальна У. Є. - Вінцеві артерії: норма, варіанти, аномалії (огляд літератури), Матешук-Вацеба Л. Р. (2020)
Dudnyk V. М. - Features of pathogenetic mechanisms of the interaction of viruses and platelets in patients with immune thrombocytopenia (review of literature), Furman V. H., Izuymets О. І., Fedchishen А. P., Sinchyck N. I., Kutsak О. V. (2020)
Kozan N. M. - Possibilities of using the dermatoglyphic method to identify an unknown person (literature review), Gunas V. I., Mishalov V. D., Voloshynovich V. M., Chadyk V. O. (2020)
Власов О.О. - Сучасний досвід проведення церебральної оксиметрії в неонатології: літературний огляд (2020)
Ратушний Р. І. - Систематизація експертних підходів і проблемних аспектів оцінки якості проведеного ендодонтичного лікування, Гончарук-Хомин М. Ю., Годердзі Н., Білинський О. Я., Юрженко А. В. (2020)
Шлях до визнання (2020)
Chamontin L. - Split between Russia and Ukraine: a cardinal change in modernization process of post-soviet area? (2017)
Scordia P. - Media coverage of the Ukrainian crisis in Britain & France (2013–2017) (2017)
Lychkovska O. R. - New theory of traditionnal and social media practices: features and restrictions in today’s Ukrainian society (2017)
Іванова І. Ф. - Міжнародна освітня міграція української молоді: причини, наслідки (2017)
Калашнікова Л. В. - Безпека життєдіяльності як предмет соціологічного аналізу: уточнення змісту поняття (2017)
Ровенчак О. А. - Мовні та етно-національні особливості третьої та четвертої хвиль української імміграції у США, Володько В. В. (2017)
Сивохіна К. І. - Концептуалізація поняття "життєві стратегії" в соціологічному дискурсі (2017)
Оболенський О. Ю. - Економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства, Базарна О. В. (2020)
Косова Т. Д. - Фінансова діагностика і регулювання потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних підприємств, Ярошевська О. В., Соломіна Г. В. (2020)
Овчаренко Є. І. - Концепція створення оперативної безпекової групи як ключового структурного елементу служби економічної безпеки підприємства, Гніденко В. І., Богданов Р. І. (2020)
Дорошкевич Д. В. - Аналіз інструментів оцінки ефективності візуального цифрового контенту, Томко К. В. (2020)
Збарський В. К. - Сучасні напрями розвитку туризму в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Приказюк Н. В. - Кібер-страхування як важливий інструмент захисту підприємств в умовах цифровізації економіки, Гуменюк Л. С. (2020)
Ажаман І. А. - Практичні аспекти оцінки економічного потенціалу підприємства, Гронська М. В., Пущіна Н. В. (2020)
Краус Н. М. - Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні, Краус К. М., Марченко О. В. (2020)
Олешко А. А. - Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків covid-19, Ровнягін О. В. (2020)
Іртищева І. О. - Оцінка ефективності логістичного менеджменту на регіональному та національному рівнях, Барабанова Ю. Є., Іщенко О. А., Тубальцева Н. П., Сіренко І. В. (2020)
Мащенко М. А. - Визначення ефективності державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств (2020)
Внукова Н. М. - Теоретичні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності страхових компаній, Мамедова Е. Р. (2020)
Ніколюк О. В. - Інноваційні аспекти розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструктури України, Вітюк А. В. (2020)
Августин Р. Р. - Управлінські інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Деміків І. О. (2020)
Будзяк О. С. - Ефективне використання земель України: аналіз, динаміка та регіони з найбільш затребуваним попитом на інноваційні агропроекти, Будзяк В. М. (2020)
Веклич О. О. - Базові операційні поняття термінологічного апарату екосистемних активів (2020)
Кобилинська Т. В. - Дослідження логістичних витрат як інструменту досягнення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2020)
Усатенко О. В. - Помилки у веденні бухгалтерського обліку: наслідки та відповідальність для головного бухгалтера (2020)
Яненкова І. Г. - Переваги та ризики використання штучного інтелекту в Україні та світі (2020)
Березянко Т. В. - Національні проблеми виконання міжнародних зобов’язань в сфері розвитку людського капіталу (2020)
Сохацька О. М. - Особливості формування стратегічних карт підприємства, Смерека С. В. (2020)
Дугінець Г. В. - Розвиток світового ринку нерухомості в ххі ст., Алієв Р. А. (2020)
Дороніна О. А. - Регулювання економічної активності з урахуванням ціннісної складової поведінки молоді, Сомик О. М. (2020)
Дорошенко А. П. - Сучасні особливості інфляції в Україні та методи її стримування, Єгорова О. В., Дорошенко О. О. (2020)
Міщенко Л. О. - Удосконалення прогнозування доходів Державного бюджету України (2020)
Крамаренко К. М. - Податкова безпека в управлінні фінансовою безпекою держави, Сахно І. В. (2020)
Kudirko L. - Foreign investment priorities on renewable energy projects, Korohod A. (2020)
Маслиган О. О. - Мережева структура функціонування та аналізу кластерів туризму та рекреації, Пасєка С. Р., Касинець О. В. (2020)
Цуркан І. М. - Фінансова стійкість страхової компанії та ключові умови її забезпечення, Остапенко А. О. (2020)
Лутковська С. М. - Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки (2020)
Плахтий М. А. - Nextedо экономика как новая парадигма цифровой экономики (2020)
Чкан І. О. - Електронний банкінг для бізнесу і населення як запорука розвитку ринкової інфраструктури, Чкан А. С. (2020)
Романенко О. В. - Огляд стану та оцінка потенціалу розвитку будівельної галузі України, Алавердян Л. М. (2020)
Ковальов Д. В. - Оцінка доходів та витрат населення херсонської області (2020)
Осадчук І. В. - Розвиток крафтового органічного сімейного фермерства – шлях до подолання безробіття на селі, Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. (2020)
Летуновська Н. Є. - Порівняння та прогнозування детермінант формування здорового регіону, Рибіна О. І. (2020)
Маліч Л. А. - Шляхи удосконалення маркетингових стратегій проникнення підприємства на міжнародні ринки, Толпежнікова Т. Г., Балашов М. І., Тараторін О. М. (2020)
Караван Н. А. - Технічна складова конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості (2020)
Ткаченко Т. П. - Проблеми податкового регулювання ювелірної промисловості в Україні (2020)
Шашина М. В. - Сучасна траєкторія інноваційного розвитку з урахуванням регіональних та соціально-економічних аспектів (2020)
Топольницька Т. Б. - Напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України (2020)
Паламаренко Я. В. - Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості (2020)
Коптєва Г. М. - Підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів підприємства з позиції їх економічної безпеки (2020)
Круглякова В. В. - Вплив міжбюджетних трансфертів на фінансове вирівнювання територій, Вацяк Д. І., Олійник А. В. (2020)
Адамовська В. С. - Особливості впровадження єдиного рахунка як складової системи адміністрування податків, Чафран М. О. (2020)
Голота О. П. - Система державних оборонних закупівель України: теоретичний аспект (2020)
Богацька Н. М. - Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства (2020)
Царук В. Ю. - Концептуальні засади інтегрованої звітності в корпоративних структурах (2020)
Шапуров О. О. - Сучасний стан природних монополій: категоріальний базис та фінансовий аспект (2020)
Заволока Ю. М. - Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки, Сідненко М. В., Івко А. В. (2020)
Михаліцька Н. Я. - Механізми податкового адміністрування з метою протидії відпливу капіталу, Бець М. Т., Цвайг Х. І. (2020)
Покиньчереда В. В. - Організація аудиту ефективності управління державним боргом, Копняк К. В. (2020)
Соломатіна Т. В. - Страхування як інструмент хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2020)
Котлярова В. Г. - Сучасний підхід до організації підтримки працездатності устаткування на промисловому підприємстві (2020)
Колєсніченко А. С. - Курсові різниці в обліку та звітності суб’єктів господарювання (2020)
Кобець С. П. - Теоретичне підґрунтя управління конкурентною стійкістю підприємства (2020)
Слободяник А. М. - Проблема впровадження сучасного управління агрохолдингом в умовах діджиталізації, Плотник П. А., Зазимко С. А. (2020)
Водянка Л. Д. - Дослідження сучасного стану ринку праці в Україні, Тодорюк С. І., Шелюжак І. Г. (2020)
Гришина Н. В. - Економічна діагностика конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва регіону та шляхи її підвищення, Войт Д. С., Коваленко І. О., Асламова К. В. (2020)
Карнаушенко А. С. - Економічна суть та форми фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств (2020)
Набока Р. М. - Вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу підприємства, Шукліна В. В. (2020)
Нараєвський С. В. - Аналіз ефективності функціонування та здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними та зарубіжними фармацевтичними компаніями шляхом оцінки фінансової стійкості підприємств, Корольова С. Г. (2020)
Бассова О. О. - Антикризові заходи попередження банкрутства машинобудівних підприємств та шляхи їх впровадження в конкурентних умовах, Алешкевич М. О. (2020)
Бачинська М. В. - Українські мігранти в чехії та словаччині: аналіз економічного, політико-правового, соціального середовища приймаючих країн (2020)
Болквадзе Н. І. - Проведення публічних закупівель в Україні та країнах ЄС, Мазур С. М. (2020)
Бутенко О. П. - Синхромаркетинг: сутність, методи та компенсаторні інструменти, Опікунова Н. В., Гончарова А. С. (2020)
Колосінська М. І. - Оцінка фінансового стану підприємства з метою удосконалення його фінансової стратегії, Бойда С. В., Семенко О. О. (2020)
Кулик Н. М. - Впровадження та розвиток стартапів в українській економіці (2020)
Овєчкіна О. А. - Методологічні конструкти дослідження процесів самоорганізації системних об’єктів (2020)
Чудак А. Л. - Особливості організації і методики проведення документальної перевірки податку на прибуток (2020)
Pavlenko T. - "Green economy" as a condition for socio-economic development of society, Duchenko M. (2020)
Братко О. С. - Стан міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, Кравчук Н. Т. (2020)
Любар О. О. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу (2020)
Полюк М. І. - Теоретичні підходи до мотивації персоналу у підприємництві (2020)
Красовська О. Ю. - Управління споживчим сприйняттям маркетингових інструментів підприємства (2020)
Мамчин М. М. - Використання філософії війни у бізнесі, Яричевська Я. І. (2020)
Самойленко В. В. - Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй (2020)
Супрунова І. В. - Принципи управлінського обліку в казначействі банку в умовах змін (2020)
Бєлєнкова О. Ю. - Методологічна платформа формування стратегічної конкурентоспроможності підрядного будівельного підприємства (2020)
Бабина О. М. - Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел (2020)
Луценко А. С. - Концептуальні засади активізації фіскального регулювання економіки України (2020)
Brusylovska O. - Political transformations in the post-soviet states: methodological approaches and research problems (2017)
Вакарчук К. В. - БРІКС в системі міжнародних відносин XIX ст. (2017)
Задорожня А. Г. - Особливості міжкультурного діалогу "Україна - східноєвропейські держави": нові виклики та реалії (2017)
Зимницька С. П. - Земельні володіння Вишневецьких на Задніпров'Ї в українській і польській історіографії середини XIX - середини XX (2017)
Кабачій Р. І. - Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до "корупційного плюралізму" 2017 р.: розвиток і перспективи (2017)
Kamuntavičius R. - Lithuanian and Belarusian national narratives. G. B. Vico’s "retrospective" (2017)
Кукуруз О. В. - Вплив політології на політичні процеси в Україні (2017)
Курандо О. - "За" та "проти" доктрини Обами (2017)
Левенець Є. Ю. - Витоки феномену парламентської більшості в України (2017)
Lysiuk A. - Civil society in today’s Belarus as an actor ofsocial changes, Lysiuk D., Sokolovskaja M. (2017)
Майстренко Ю. І. - Політичні трансформації країн РЗБ на початку XXI століття: зовнішні чинники (2017)
Максименко І. В. - Безпекове співробітництво у трикутнику "Польща - Україна - Румунія": реалії та перспективи (2017)
Мельник Т. А. - Відповідь західної цивілізації на сучасні безпекові виклики за законом виклика / відповіді та роль ядерного стримування (2017)
Мінєнкова Н. - Контроверзи люстрації по-українськи (2017)
Морозова О. С. - Дослідження історії України в контексті суспільно-політичних трансформацій в Польщі (1989-2017) (2017)
Перегуда Є. В. - Символічна роль мовної політики в Україні: між символічним насиллям та лібералізмом, Малкевич А. (2017)
Романова О. В. - Північне співробітництво в сфері оборони в контексті формування ЄПБО ЄС (2017)
Роштекова М. - Глобальні засоби масової інформації як інструмент м'якої сили держав, Янчук Л. (2017)
Серов Р. І. - Українсько-французький політологічний дискурс в дзеркалі "Аудиту зовнішньої політики України" (2017)
Юрійчук Є. П. - Зовнішньополітичні аспекти референдних процесів у державах Балтії (2017)
Огаренко Є. С. - Концепт "час" у генезисі політичної ідеології (2017)
Борисов Р. І. - Динаміка ціннісних зрушень мешканців мегаполісу (на прикладі м. Харкова) (2018)
Борщ К. К. - Портрет сучасної закарпатської сім'ї в українському суспільстві, що трансформується (2018)
Варга Н. І. - Неформальна зайнятість в Україні: соціально-економічний зріз (2018)
Зугравий І. О. - Трансформація шлюбно-сімейних стосунків українців доіндустріального періоду: соціокультурний вимір (2018)
Каменська Т. Г. - Репродуктивні проблеми розвитку сім'ї у сучасному суспільстві, Трофименко О. Ю. (2018)
Князєва О. В. - Ставлення до мігрантів в Європі та Україні: порівняльний аналіз (за даними ESS 2012, 2016 рр.), Долженко Л. М. (2018)
Максимович О. В. - Cоціально-статусні преференції та кар’єрні очікування підліткової молоді Прикарпаття (за результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти) (2018)
Романенко С. В. - Соціалізація користувачів у віртуальному просторі (2018)
Шеремет І. І. - До історії автономії університетів (2018)
Онищук В. М. - Феномен мовного партнерства в етнокультурному просторі Півдня України (2018)
Попова О. А. - Социокультурные факторы интеграции вынужденных мигрантов в украинском обществе (2018)
Проценко О. О. - Образ внутрішньо переміщених осіб в медійному дискурсі: критичний дискурс-аналіз повідомлень ЗМІ (2018)
Руссу Д. Е. - Потоки мобильностей и культурное воспроизводство (2018)
Brusylovska O. I. - The Repoliticisation of Modern Russian-Ukrainian Relations (2018)
Sinovets P. A. - Enemy at the Gates: Current International Security Challenges and the Nonproliferation architecture (2018)
Максименко І. В. - Врегулювання криз та конфліктів як інструмент безпекового співробітництва ЄС та України (2018)
Poble D. K. - Jordan: Arab Spring Syndrome and Acute Challenge from the Islamic State (2018)
Герасимчук А. C. - Близькосхідний вектор зовнішньої політики Д. Трампа: концептуальні засади та практичне втілення (2018)
Kurando O. S. - Obama Doctrine: Did The Republican Alternative Exist? (2018)
Pashaieva K. F. - Sultanism and Semi-Authoritarianism in Post-Soviet Azerbaijan (2018)
Вакарчук К. В. - Зовнішня політика Аргентини у постбіполярний період (2018)
Коч С. В. - Республика Болгария и "болгары зарубежья": формирование политики взаимодействия (2018)
Михайлова О. Б. - Чорноморський регіоналізм: концептуальні засади, актори та інтеграційна динаміка (2018)
Узун Ю. В. - Чинник концепції "Європа регіонів" в процесах децентралізації в Україні (2018)
Демиденко О. І. - Напрямки інтелектуальної міграції громадян України (2018)
Лысюк А. И. - Достоевский и современный русский консерватизм (2018)
Попков В. В. - Принцип инклюзивности в глобальном политическом процессе, Ткачук И. Н. (2018)
Гребенник Г. П. - О роли и особенностях биографического жанра в современной историографии (2018)
Огаренко Е. С. - Парадоксальный аспект политической коммуникации (2018)
Прибегин И. С. - "Идентичность" и/или "идентификация": выбор категории политического анализа (2018)
Брусиловська О. І. - Рецензія на монографію Тараса Кузьо "Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм та злочин" (2018)
Наукова конференція "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Тези доповідей (2018)
Акименко О. - Концептуальні підходи до виявлення специфічних ознак нової індустріалізації промисловості (2020)
Бебко С. - Кооперація закладів вищої освіти в умовах глобальної конкуренції (2020)
Парубець О. - Дослідження впливу коронакризи на стан транспортного сектору України (2020)
Рогачевський О. - Стратегічна модель розвитку закладу вищої медичної освіти (2020)
Дерій Ж. - Місце людського капіталу у системі модернізаційних зрушень регіональної економіки (2020)
Попело О. - Компетентнісний потенціал освіти в забезпеченні розвитку продуктивних сил України в умовах цифрової економіки, Самойлович А. (2020)
Ревко А. - Фандрайзинг соціальних проєктів як інструмент соціального розвитку територіальних громад, Чумак А. (2020)
Хомик О. - Фінансова децентралізація та місцевий економічний розвиток (2020)
Романченко Т. - Просторова трансформація економіки: локальний рівень (на прикладі с. Гельмязів Черкаської області) (2020)
Самійленко Г. - Основні характеристики та синергетичний ефект кластерних структур регіону (2020)
Забаштанський М. - Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні, Драгунов Д., Зуб. І. (2020)
Коваленко Ю. - Вплив кредитно-інвестиційного механізму фінансування економічних процесів на розвиток малого та середнього бізнесу (2020)
Ткаченко Н. - Композиційна будова основних елементів у системі фінансової безпеки підприємства, Хуторна М. (2020)
Фролов С. - Контент-аналіз теоретичних засад управління структурою капіталу, Дзюба В., Орлов В. (2020)
Грубляк О. - Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України, Холявко Н., Жаворонок А. (2020)
Єфременкова Н. - Дизайн-менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності (2020)
Пилевич Д. - Трансформація системи бухгалтерського обліку в умовах розвитку цифрових технологій (2020)
Роговий А. - Стратегічні пріоритети розвитку сфери охорони здоров’я в Україні: фінансові аспекти, Дубина М., Забаштанська Т. (2020)
Рецензія на монографію "Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти", підготовлену (2020)
Blaunstein N. A. - Signal fading in land-satellite communication links, Bar E. A. (2019)
Popov V. A. - The influence of forest vegetation on the radio communication conditions of the wireless modules ZigBee (2019)
Климаш М. М. - Дослідження ефективності розподілених інфокомунікаціійних систем на основі оброблення великих обсягів даних, Гордійчук-Бублівська О. В., Чайковський І. Б., Урікова О. М. (2019)
Семенко А. І. - Кодове розділення каналів у широкосмуговій телекомунікаційній системі з мімо (2х2) при використанні модифікованої псевдовипадкової послідовності Голда, Бокла Н. І., Шестопал Є. О. (2019)
Лісовий І. П. - Варіаційний метод синтезу елементарного сигналу з мінімальною енергією поза смугою робочих частот, Макаров І. В. (2019)
Первунінський С. М. - Оцінка завадостійкості бінарного модему шумових сигналів методом характеристичних функцій, Олексюк В. В. (2019)
Скулиш М. А. - Проблеми розподілу ресурсів обслуговування слайсів у мережах 5G, Запорожець Д. Б. (2019)
Наритник Т. М. - Порівняльна характеристика безпроводових систем стандартів 802.11 за пропускною здатністю та продуктивністю, Акопян П. Г., Сайко В. Г., Сарапулов С. В. (2019)
Коваль В. В. - Передавання сигналу точного часу з використанням протоколу РТР для інтелектуальної мережі SMART GRID, Самков О. В., Осінський О. Л., Худинцев М. М., Шкляревський І. Ю., Дубович-Костецький В. Г. (2019)
Kniazieva N. O. - Development of the analytical model of the ngn intelligent superstructure with decentralized control principle, Shestopalov S. V., Pustovyi B. L. (2019)
Наритник Т. М. - Аналітичний огляд сучасних технологій тропосферного та радіорелейного зв'язку, Ветошко І. П., Мікрюков С. А., Сайко В. Г., Сарапулов С. В. (2019)
Тосенко О. М. - Розробка віртуального приладу для розрахунку спектра сигналу в середовищі LABVIEW (2019)
Окоча С. В. - Модель цифрової волоконно-оптичної вимірювальної системи, Петренко А. Б. (2019)
Boiko J. - Strength of electronic components sealed with a compound during thermal shocks, Petrashchuk S., Kovtun I., Repyuk O. (2019)
Мельник І. В. - Особливості використання методів матричного програмування в математичних моделях джерел електронів високовольтного тліючого розряду, Починок А. В. (2019)
Pysmennyi І. A. - Integrated medical data management systems review (2019)
Rogoza W. A. - Algorithmic decomposition and reduction of large mathematical models, Ischenko A. A. (2019)
Князєва Н. О. - Оцінка структурної надійності телекомунікаційних мереж невизначеної топології на основі імітаційного моделювання, Нєнов О. Л., Колумба І. В. (2019)
Філімонова Н. Б. - Визначення мозкової активності за пороговим рівнем потужності вейвлет-спектру еег на основі функцій Кравчука, Забара С. С. (2019)
Шматок О. С. - Класифікація загроз і ризиків сучасних інфокомунікаційних систем, Фіненко Ю. І., Єлізаров А. Б., Телющенко В. А. (2019)
Lishchytovych L. A. - Analysis of documents ranking algorithms based on the artificial neural networks, Pavlenko V. I. (2019)
Кононова І. В. - Урахування багаторежимності функціонування та характеристик контролю в моделях надійності систем з поповнюваним резервом часу (2019)
Охремчук О. С. - Математико-логічна модель типового розкладу руху повітряних суден (2019)
Погорілий С. Д. - Метод виявлення кореферентних пар в україномовному тексті з використанням згорткових нейронних мереж, Крамов А. А. (2019)
Ільєнко А. В. - Перспективи використання еліптичної криптографії для забезпечення цілісності та конфіденційності інформації, Ільєнко С. С., Мазур Я. С., Прокопенко О. В. (2019)
Корнієнко Б. Я. - Метод irisk для оцінки рівня захищеності імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів, Галата Л. П. (2019)
Oksiuk О. G. - Creation of methodological basis for identification оf significant segments from the point of view оf preservation of semantic integrity of a video resource, Korolyova N. A., Barannik V. A., Zhuikov D. A., Babenko Y. A., Puhachov R. A. (2019)
Машковський С. С. - Латентно-семантичний аналіз, соціальні мережі та неструктуровані дані: методика взаємодії (2019)
Бескровний О. І. - Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долара США, Тернов С. О., Фортуна В. В. (2019)
Попова М. А. - Трансдисциплінарна система підтримки навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді, Приходнюк В. В. (2019)
Петренко А. І. - Кадри для інтелектуальних сервіс-орієнтованих розподілених обчислюваних середовищ (2019)
Старєва А. М. - Особливості навчання дисципліни "дидактика вищої школи" на непедагогічних спеціальностях (2019)
Попов В. И. - Электромагнитная совместимость рэс на железнодорожном транспорте, Шевченко А. В. (2020)
Максимюк Т. А. - Практична реалізація програмно-конфігурованої мережі 5G на основі технологій CLOUD-RAN та SDR, Шубин Б. П., Андрущак В. С., Бешлей Г. В., Думич С. С., Климаш М. М. (2020)
Cтрелковська І. В. - Підвищення характеристик якості мережі 5G/NR з використанням методу декомпозиції, Клименко К. Г., Толмак В. Є. (2020)
Бурцева С. А. - Влияние магнитного поля на рост и выживаемость штамма стрептомицетов streptomyces canosus cnmn-ac-02, Бырса М. Н., Шибаева И. И., Шибаев А. Ю., Сидоренко А. С. (2020)
Осадчук О. В. - Частотний перетворювач індукції магнітного поля на основі гетерометалевої комплексної сполуки, Мартинюк В. В., Євсєєва М. В., Осадчук Я. О. (2020)
Семенко А. І. - Синтез широкосмугової телекомункацйної системи з підвищеною конфіденційністю передачі інформації шляхом використання псевдовипадкових послідовностей на основі хаосу, Кушнір М. Я., Бокла Н. І. (2020)
Наритник Т. М. - Багатопозиційна телекомунікаційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові широкосмугові лінії радіозв'язку, Сайко В. Г., Корсун В. І., Сивкова Н. М., Семерей С. І. (2020)
Туровський О. Л. - Аналіз і синтез системи фазової синхронізації при умові зменшення сталих динамічних похибок в режимі стеження за несучою частотою, Хахлюк О. А. (2020)
Почерняєв В. М. - Зовнішні параметри з'єднання прямокутного хвилевода, частково заповненого лінійним діелектриком з прямокутним хвилеводом, частково заповненим нелінійним діелектриком, Сивкова Н. М. (2020)
Мельник І. В. - Порівняльний аналіз методів інтерполяції та апроксимації граничної траєкторії короткофокусного електронного пучка за умови його транспортування в іонізованому газі, Починок А. В. (2020)
Rogoza V. A. - Phenomenon of complex systems – a matter for scientific enquiry, Ischenko A. A. (2020)
Климаш М. М. - Мониторинг доступности веб-сервисов в распределённых инфокоммуникационных системах, Шпур О. М., Пелех Н. В. (2020)
Князєва Н. О. - Метод формування нижньої межі структурної надійності інфокомунікаційної мережі, Лисенко Н. О. (2020)
Єгоров С. В. - Розширений метод аналізу шкідливого програмного забезпечення з метою створення сигнатур, Шкварницька Т. Ю. (2020)
Пиріг Ю. В. - Аналіз концепції інтернету речей та динаміки її розвитку у різних галузях, Кайдан М. В., Гордійчук-Бублівська О. В. (2020)
Солодка В. І. - Формування сигналів вейвлет – перетворення з урахуванням порогових функцій в задачі стиснення цифрового потоку, Ошаровська О. В., Патлаєнко М. О., Подольська А. В. (2020)
Ільєнко А. В. - Підхід щодо перевірки цифрових сертифікатів з використанням blockchain, Ільєнко C. C., Куліш Т. М. (2020)
Самонюк Т. В. - Методи розробки інтерфейсу користувача в веб застосунках, Кисельов Г. Д. (2020)
Кіт Г. В. - Аналіз пік-хвильових розрядів еег із застосуванням вейвлет-перетворень (2020)
Safonov Yu. - Economic consequences of covid-19 and the concepts of their overcoming, Borshch V. (2020)
Рисін В. В. - Ризики залучення банків до схем відмивання грошей, Корначук О. Ю. (2020)
Ігнатенко М. М. - Інформаційне забезпечення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств, Леваєва Л. Ю., Романюк І. А. (2020)
Виговська Н. Г. - Фінансова безпека корпоративних структур: теоретичні засади, Дячек С. М. (2020)
Краус Н. М. - Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету: проблеми, ризики, можливості, Рамський А. Ю., Краус К. М. (2020)
Штангрет А. М. - Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства: безпекові засади, Караїм М. М., Штангрет І. А. (2020)
Васьківська К. В. - Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості, Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. (2020)
Бакаєв Л. О. - Аналіз постійних ринкових часток товарного експорту України, Бакаєва І. Г. (2020)
Танасійчук А. М. - Засоби просування бренду в умовах рецесії, Сіренко С. О., Громова О. Є. (2020)
Ситницький М. В. - Розробка методичного підходу до візуалізації результатів GAP-аналізу стратегічного управління IT підприємств, Розбейко К. В. (2020)
Kuzmenko O. - Trends of fraud operations on the banking market and approaches of cybersecurity as-sessment, Pilina N., Pilin R. (2020)
Пшик Б. І. - Роль фіскального простору у забезпеченні інклюзивного розвитку регіону: теоретичний аспект дослідження (2020)
Тарасюк Г. М. - Вплив відновлення повноцінного функціонування індустрії гостинності на швидке подолання світової економічної кризи, Чагайда А. О., Тищенко О. М. (2020)
Рогатіна Л. П. - Інвестиційна складова економічної безпеки: мікро-, мезо-, макрорівні, Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Андрющенко Є. Г., Білан В. В. (2020)
Карий О. І. - Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу, Глинський Н. Ю. (2020)
Андрущенко В. Л. - Податково-бюджетні заходи протидії пандемії на заході, Тучак Т. В. (2020)
Веклич О. О. - Сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад (2020)
Гордополов В. Ю. - Санаційний аудит як засіб запобігання банкрутства підприємства, Гордополова Н. В. (2020)
Гуріна О. В. - Фінансова модель розвитку систем соціального захисту інклюзивного характеру, Корнєва Н. О. (2020)
Нусінов В. Я. - Кількісна та якісна оцінка ймовірності примусової ліквідації підприємств, Буркова Л. А. (2020)
Романенко В. А. - Концентрація (централізація) і деконцентрація (децентралізація) в промисловості: історія, сучасність, наслідки, Лебедева Л. В. (2020)
Безчасний О. У. - Регіональні особливості управління розвитком агропромислового виробництва з використанням маркетингових стратегій, Трапаідзе С. М. (2020)
Семенов А. Г. - Діагностування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств за індикаторами сталого розвитку (2020)
Харченко Т. О. - Управління електронною логістикою в туристичному бізнесі, Коваль А. А. (2020)
Вовк О. М. - Діагностика ефективності управління персоналом аеронавігаційного підприємства, Ковальчук А. М., Мацаєнко Ю. О. (2020)
Гура О. Л. - Проблеми та перспективи функціонування банківської системи України, Крижановський О. О. (2020)
Роменська К. М. - Гендерно-орієнтоване бюджетування в умовах розвитку бюджетного процесу України (2020)
Борданова Л. С. - Особливості розвитку персоналу в Україні, Рощина Н. В. (2020)
Струк Н. П. - Соціально-економічний розвиток територіальних громад і місцеве оподаткування: взаємозв’язок та взаємовплив (2020)
Костюченко Л. В. - Методологія стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства (2020)
Mаkarova V. - The features of marketing activity of the china's snack food companies, You H. (2020)
Причепа І. В. - Інвестиційна політика європейського союзу в межах зовнішньоекономічних зв'язків з україною, Сметанюк О. А., Ратушняк О. Г. (2020)
Сєріков А. В. - Економіко-математичне обгрунтування економічної безпеки господарської діяльності (2020)
Боришкевич І. І. - Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності, Жук О. І., П’ятничук І. І. (2020)
Пархоменко Н. О. - Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства (2020)
Самайчук С. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства в Херсонській області (2020)
Цегельник Н. І. - Формування облікової інформації з подальшим відображенням у формах звітності підприємства, Гайдучок Т. С. (2020)
Циган Р. М. - Методика управління кадрами в рамках проектної роботи з використання технологій big data, Кирилаха Н. Г., Солодков Д. Є. (2020)
Карпенко Н. Г. - Комерційна таємниця – визнання, захист, відповідальність (2020)
Bondarenko L. - Banks short-term liquidity coverage ratio (lcr) and its impact on the banking liquidity management, Moroz N., Politylo M. (2020)
Голота О. П. - Нормативно-правове забезпечення як підсистема організаційно-економічного механізму функціонування cистеми державних оборонних закупівель (2020)
Мізіна О. В. - Управління логістичною діяльністю енергопостачальних підприємств, Амельницька О. В., Грецька І. Р., Сорока О. Ю. (2020)
Ярема Л. В. - Перспективи розвитку сільського зеленого туризму (2020)
Яковенко Р. В. - Фундаментальні проблеми обліку витрат і результатів економіки в умовах сучасних цивілізаційних зрушень (2020)
Skoryk M. - Risk management tools in the system of public financial control, Bohdan S. (2020)
Письменна У. Є. - Реперні точки в енергетичній політиці України на шляху до енергетичної сталості (2020)
Никончук В. М. - Активізація патентної діяльності як напрям підвищення інноваційного розвитку економіки (2020)
Запорожець С. В. - Роль контролінгу в управлінні банком, Бартош О. М. (2020)
Джинджоян В. В. - Аналіз туристичних підприємств України в контексті реалізації соціальних функцій (2020)
Подра О. П. - Особливості розвитку вітчизняного страхового ринку та напрями активізації страхової діяльності в умовах становлення цифрової економіки, Петришин Н. Я. (2020)
Циганенко Г. В. - Управління удосконаленням мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств, Місевич М. А., Ходаківський В. М. (2020)
Федуняк І. О. - Розвиток зерновиробництва як основа забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізму, Гурська І. С. (2020)
Мороз С. І. - Використання інформаційних систем і технологій в управлінні тваринництвом (2020)
Паламаренко Я. В. - Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства (2020)
Сахненко О. І. - Управління розвитком людського потенціалу підприємства (2020)
Абрамова А. Г. - Еко-тренд в сфері гостинності: економічні та соціальні аспекти, Мирошник Ю. А. (2020)
Бабенко К. Є. - Теоретичні засади когнітивного моделювання економічного розвитку територій (2020)
Балан В. Г. - Модель управління конкурентоспроможністю дослідницьких університетів, Бабенко Д. М. (2020)
Ковальов Д. В. - Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій причорноморського регіону (2020)
Ватульов А. В. - Бюджетний механізм в умовах трансформації економіки (2020)
Іванишина О. С. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: сучасний стан та напрями її вдосконалення, Деміденко Л. С. (2020)
Семчук І. В. - Впровадження нових підходів до управління закладами охорони здоров'я в умовах ринку, Кукель Г. С., Роледерс В. В. (2020)
Литвиненко С. Л. - Виклики та можливості для українського бізнесу в умовах продовження карантинних заходів, Цвик Ю. А., Грицик Т. О., Гущик О. Л. (2020)
Горбась І. М. - Проектування контрейлерних перевезень в Україні, Федоренко М. А. (2020)
Єрешко Ю. О. - Індексована одиниця вартості, Гафаров Е. М. (2020)
Ерфан Є. А. - Оцінка впливу факторів зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво між країнами єс та україною, Заяць М. Т. (2020)
Гринюк О. І. - Управління нафтогазовидобувними підприємствами в контексті нових викликів, зумовлених пандемією covid-19 (2020)
Новосьолова О. С. - Дослідження ефективності управління ліквідністю АТ "Ощадбанк" (2020)
Палійчук Є. С. - Сутність економічної категорії "управління персоналом" в умовах економічної трансформації, Тимко В. В. (2020)
Барибіна Я. О. - Формування навичок цифрової комунікації для фахівців туристичної екосистеми в умовах діджиталізації (2020)
Бессонова Г. П. - Роль обліково-аналітичних інструментів при розслідуванні економічних правопорушень (2020)
Глухова В. І. - Фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні (2020)
Дмитрук В. О. - Сутність категорії "капітал підприємства" відповідно до сучасних досліджень в цій сфері, Максимець Ю. В. (2020)
Орел А. М. - Науково-теоретичні засади детермінації джерел конкурентних переваг підприємства (2020)
Фабіянська В. Ю. - Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві (2020)
Мельник А. Г. - Визначення міри впливу та прогнозування ефекту доходу на реальний обсяг регіонального виробництва за допомогою застосування авторегресійної моделі койка та моделі адаптивних очікувань, Мельник О. І., Мельник Я. В. (2020)
Бутенко Д. С. - Теорії мотивації: практичний аспект (2020)
Обелець Т. В. - Сучасні тенденції трансформації ринку праці (2020)
Здирко Н. Г. - Вплив економіко-правового статусу бюджетних установ при організації бухгалтерського обліку, Черешневий О. І. (2020)
Амонс С. Е. - Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект, Красняк О. П. (2020)
Любар О. О. - Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства (2020)
Пономаренко О. Г. - Цільове фінансування агробізнесу: аспекти бухгалтерського обліку, Канцедал Н. А. (2020)
Козлова В. Я. - Системні засади фінансування фонду соціального страхування: наслідки злиття (2020)
Рубцова М. Ю. - Хмарні технології як інструмент поглиблення віртуалізації фінансового сектору (2020)
Юдіна О. І. - Особливості моделі управління сталим економічним розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства на основі моніторингу витрат (2020)
Тормосов Р. Ю. - Диверсифікація науково-освітньої діяльності закладу освіти у середовищі коалесцентно-структурованого енергетичного кластера (2020)
Варфоломєєв М. О. - Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації, Чуріканова О. Ю. (2020)
Taranenko А. - Economic impact of eventive measures on destination (2020)
Шкурупій О. В. - Рецензія на монографію "Cучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. Книга I. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії" (автори: Ю. К. Зайцева, О. М. Москаленко) (2020)
Дичковський C. І. - Туристичне освоєння соціокультурного простору міста (2020)
Тормахова А. М. - Напрямок K-pop та його роль у контексті сучасної аудіовізуальної культури (2020)
Турчак Л. І. - Творчість Василя Авраменка та його внесок в українську та світову культуру (2020)
Кобюк С. В. - Регіональні інституції інтеграції культури пострадянського простору (2020)
Ліфінцева О. В. - Творчість митця в комунікативному просторі культури: теоретико-методологічні засади дослідження (2020)
Отрішко М. А. - Використання культурних та креативних індустрій як шлях ревіталізації малого міста (2020)
Бондарчук Я. В. - Формування антиномічної концепції Бога в філософії та мистецтві християн II – VI століть (2020)
Gonchar O. - Generalization of arts: poetry and illustration, Soboliev O., Tokar M., Lytvyniuk L. (2020)
Соколова А. В. - Сакрально-ритуальний аспект танцю в англійській придворній масці (2020)
Акімов Д. І. - Арт-ринки та арт-продукти у структурі маркетингу мистецтва (2020)
Кравченко М. Я. - Концептуальні засади розвитку художніх прикрас в Європі 1960-1980-х років (2020)
Chernysh M. - The problem of psychological impact of the advertising poster on society, Demchenko H. (2020)
Ярова В. С. - Ліногравюра у творчості Григорія Галкіна: особливості художньої мови (2020)
Рішняк О. Б. - Патина в часових трансформаціях творів мистецтва як матеріальна ознака минулого (2020)
Зайцева В. О. - Досвід реставрації монументального живопису інтер‘єрів Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври в період 1979 - 1991 рр. (2020)
Наумов О. Г. - Зарубіжна історіографія емальєрного мистецтва (2020)
Афоніна О. С. - Музична основа сучасних українських балетів (2020)
Гутник І. М. - Становлення творчої особистості Олександра Колоска як виконавця та балетмейстера (2020)
Підлипська А. М. - Балет "Блазень" С. Прокоф‘єва на київській сцені в оптиці художньої критики (2020)
Погребняк М. М. - Професійні передумови реформування академічного балету та виникнення нових напрямків театрального танцю на початку ХХ ст. (2020)
Карандєєва О. І. - Педагогічна школа чоловічого балетного виконавства в Україні (2020)
Підлипський А. І. - Викладачі Теребовлянського культосвітнього училища – представники школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури (2020)
Батовська О. М. - "Хорові картини" В. Бібіка як втілення системи новітніх музично-художніх засобів (2020)
Ovcharenko N. - Vocal methodology: on the problem of system research (2020)
Антоненко О. М. - Соціоестетичні портрети діячів хорової культури Запоріжжя другої половини ХХ століття (2020)
Антошко М. О. - Вплив китайської філософії на музичну культуру країни (2020)
Васильєва Л. Л. - Особливості формування латиноамериканських національних композиторських шкіл у постколоніальний період (2020)
Васюта О. П. - Академічний симфонічний оркестр "Філармонія": комунікативний аспект симфонічного виконавства (2020)
Вежневець І. Л. - Інтерпретація художніх текстів у інтермедіальному вимірі. Франсіс Пуленк "Заручини жартома" (2020)
Гульцова Д. П. - Роль типології етюду в мистецтві та інтелектуальній діяльності (2020)
Охманюк В. Ф. - Особливості інтерпретації барокової музики у баянному виконавстві (2020)
Палійчук І. С. - Жанрово-стильові та виконавські особливості етюдів для саксофона Ж.-М. Лондейкса, Яськів А. Б. (2020)
Слупський В. В. - Твори Й. Пецеля для ансамблю мідних духових інструментів у контексті німецької традиції XVII ст. (2020)
Тормахова В. М. - Еволюція куплетної форми в рок- та поп-музиці (2020)
Мустафаєв Ф. М. - Здібності до музичного мистецтва: ретросрективний погляд (2020)
Нестеренко Н. М. - Заходи забезпечення музичного виховання здобувачів початкової мистецької освіти (2020)
Гловацька І. В. - "Я ласк твоих страшусь" Персі Біші Шеллі в перекладі Костянтина Бальмонта у вокальних творах Антона Аренського та Бориса Лятошинського: компаративний аналіз музичного тексту (2020)
Кун Цзівей - Музична інтерпретація як прояв творчого самовираження (2020)
Чжан Цзяохуа - Особливості фортепіанного виконання як інтонаційного явища (2020)
Вовкун В. В. - Теоретичні засади режисури (на прикладі Л. Курбаса, Ю. Іллєнка та В. Кісіна) (2020)
Батицька Т. С. - Сучасна актуальна драма на сцені Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької в 1990–2010 рр. (2020)
Касьяненко А. С. - Креативний компонент як невід‘ємна складова фахової підготовки майбутніх режисерів естради (2020)
Никоненко Р. М. - Тілесна виразність актора у теоретичних поглядах та сценічній практиці ХХ – початку ХХІ ст. (2020)
Гончарова О. М. - Рецензія на монографію С.І. Дичковського "Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)" (2020)
Михайлова Р. Д. - Рецензія на монографію Катерини Станіславської "Мистецькі форми сучасної видовищної культури" (2020)
Роготченко О. О. - Рецензія на монографію М. В. Юр "Метамодель українського живопису" (2020)
Гоц Л. С. - Трансгуманістична міфологема у романі Г. Майрінка "Голем": від алхімії до психоаналізу (2020)
Дичковський C. І. - Динаміка культурного потенціалу туристських практик в контексті індивідуалізації буття сучасної людини (2020)
Лисинюк М. В. - Мова як форма буття української культури (2020)
Чумаченко О. П. - "Entertainment" як векторна складова розвитку західноєвропейської культури ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Донг Мінь - Виставкова діяльність Михайла Гуйди в Китаї (2020)
Лукашева Л. Т. - Культурологічна рефлексія творчого феномену М. М. Синельникова у вимірі ігрової концепції культури Й. Хейзінг (2020)
Martynova S. - Marginality as a reality and a perspective of transition: conceptual approaches in culture (2020)
Рудніцька О. О. - Вплив історичних подій на формування ромської культури в контексті соціокультурного простору України ХХІ століття (2020)
Соколова А. В. - Придворна культура Візантії в політико-духовному вимірі (2020)
Червінська Л. І. - Комунікаційна складова організації та проведення мистецьких івентів (2020)
Луцишина Д. В. - Жіночі арт-практики у контексті світової культури ХХ століття (2020)
Ремізовський І. М. - Творчі роботи О. І. Мінжуліна у контексті реконструкції стародавніх ювелірних технологій (2020)
Скоромна А. К. - Керамопластика вхідних груп житлових будинків Північно-Броварського та Воскресенського масивів у Києві (2020)
Широка О. Б. - Типи іконографії "Христа – Доброго Пастиря" у ранньохристиянському та західноєвропейському мистецтві XV – XVII ст. (2020)
Бойко О. С. - Історіографія української хореографічної культури: сучасний стан та проблеми (2020)
Литвиненко В. А. - Роль і значення музично-хореографічної драматургії у створенні високохудожніх сценічних творів (2020)
Антошко М. О. - Представлення традиційних музичних жанрів Китаю у світовому просторі (2020)
Бадалов О. П. - Життєтворчість В. А. Розен як фактор розвитку музичного простору Чернігівщини (2020)
Ваврик Р. В. - Дидактичне забезпечення фортепіанної підготовки майбутніх військових диригентів (2020)
Васюта О. П. - Музичне виконавство Чернігівщини початку XX століття в контексті епістолярної спадщини Миколи Лисенка та Михайла Коцюбинського (2020)
Гиса О. А. - Діяльність бюро до справ людей з інвалідністю у музично-естетичному вихованні студентів з обмеженими можливостями (на прикладі вищих закладів освіти м. Познань) (2020)
Гульцова Д. П. - Поетика французької фортепіанної сонати першої половини ХХ століття (2020)
Данченко Н. Г. - Електронна п‘єса Лучано Беріо "Visage": між традицією і експериментом (2020)
Лігус О. М. - Методологічні аспекти дослідження романтизму в європейському музичному мистецтві XIX – початку XX століття, Лігус В. О. (2020)
Степурко В. І. - "Варіації на шведську тему" Мирослава Скорика як історичний і психологічний наратив (2020)
Ярошенко І. В. - Особливості інтерпретації хорових творів С. Воробкевича в контексті творчого доробку А. Кушніренка: регіональні та інтегративні аспекти (2020)
Волкомор В. В. - Музична інтерпретація в контексті мистецтва звукозапису (2020)
Даценко В. П. - Значення житомирського періоду творчості В. Косенка для творчого шляху майстра (2020)
Дубно І. В. - Особливості роботи тамбурмажора в сучасних військових оркестрах України, Сполучених Штатів Америки та Канади (2020)
Локтіонова-Ойцюсь О. О. - До визначення поняття "виконавський образ" (2020)
Остапчук Н. М. - Конкурсно-фестивальний рух акордеонно-баянного мистецтва в сучасному соціокультурному просторі (2020)
Тущенко М. М. - Слухання та виконання музики як інтерактивний рефлексивний процес (2020)
Сидір Н. О. - Стильовий діалогізм у жанрі меморіальної фортепіанної балади (2020)
Sung Shangzhui - Spiritual origins of the aria genre and the specificity of its formation in the composite works of Europe and China (2020)
Татаренко М. Г. - Фахова підготовка майбутніх майстрів сцени як актуальний напрям корпоративної культури в інформаційному просторі, Косінова О. М. (2020)
Чорна К. В. - Структурні компоненти інфотейнменту: інформаційна та розважальна парадигми (2020)
Сухорукова К. С. - Діалектизм як засіб мовленнєвої характерності в створенні сценічного образу (2020)
Герчанівська П. Е. - Рецензія на монографію С. І. Дичковського "Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)" (2020)
Журило А. Г. - Вклад отечественных ученых в создание промышленной металлургической лаборатории в Харьковском технологического институте императора Александра ІІІ (2013)
Мирошников В. В. - Исследование возможности контроля упругих напряжений по величине остаточной намагниченности металла, Завальнюк О. П. (2013)
Стенцель Й. І. - Теоретичні дослідження ультразвукового пристрою контролю рівня з нерівномірною поверхнею, Шаповалов О. І., Літвінов К. А., Євсюков В. В. (2013)
Стенцель Й. І. - Принцип реологічних переходів при діагностуванні роботи серцевої системи електрокардіографічним методом, Рябіченко А. В., Петросян Л. І., Літвінов К. А. (2013)
Стенцель Й. І. - Дослідження похибок вимірювального контролю рівня рідинних середовищ, Літвінов К. А. (2013)
Талиб С. - Определение дефекта зубчатого колеса с помощью датчика частоты вращения, Швец С. Н., Яковенко В. В. (2013)
Рыжиков В. Д. - Трехэнергетическая цифровая радиография для разделения веществ с малым эффективным атомным номером, Ополонин А. Д., Волков В. Г., Лисецкая Е. К., Галкин С. Н., Воронкин Е. Ф. (2013)
Ковальов В. М. - Удосконалення методики розрахунку диференційних захистів трансформаторів на реле РНТ (2013)
Петрищев О. Н. - Теоретические исследования ЭМА способа регистрации поверхностных волн при ультразвуковом контроле ферромагнитных металлоизделий, Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В. (2013)
Сучков Г. М. - Огляд методів та засобів для ультразвукового контролю заготовок та залізничних осей, Познякова М. Є. (2013)
Луценко Г. Г. - Анализ спектра сигналов АЭ в системе контроля повреждённости циклически деформируемого мощным акустическим полем материала, Галаненко Д. В., Талько О. В. (2013)
Стороженко В. А. - Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью понижения уровня помех, Лазоренко O. В., Мягкий А. В. (2013)
Волков В. Г. - Методы обработки сигналов мультидетекторных систем цифровой радиографии, Рыжиков В. Д., Ополонин А. Д., Лисецкая Е. К. (2013)
Горбашова А. Г. - Оценка механизмов ЭМА преобразования при излучении и приеме поверхностных волн, Петрищев О. Н., Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В., Ноздрачова Е. Л. (2013)
Безимянний Ю. Г. - Постадійний контроль розподілу властивостей в об'ємі заготовок з порошкового заліза, Баглюк Г. А., Євко І. Г., Комаров К. А. (2013)
Десятніченко О. B. - Приймаючий аналоговий тракт зі смуговою характеристикою для засобу неруйнівного контролю ультразвукового приладу, Сучков Г. М., Рекало К. О. (2013)
Назаренко В. Р. - Булат и сталь булатного типа - первый материал для контроля качества (2013)
Журило Д. Ю. - Расчет распределения температур в непрерывнолитой заготовке при помощи ЭВМ (2013)
Аксьонова О. В. - Чи безпечний посуд на українському ринку?, Журило О. Д. (2013)
Безимянний Ю. Г. - Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів, Євко І. Г., Комаров К. А., Талько О. В. (2014)
Безимянний Ю. Г. - Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов , Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Тесленко Л. О. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі термодинамічних процесів біологічного організму, Павлов С. П., Літвінов К. А. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі теплообмінних процесів людини при зовнішньому стоку теплової енергії, Злепко С. М., Рябіченко А. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Фізичні моделі перетворень електричного імпульсу в магнітострикційному перетворювачі (2014)
Титов Д. В. - Метод измерения поглощенной дозы при обработке продукции на линейном ускорителе электронов, Ноздрачева Е. Л., Шевченко В. А. (2014)
Шведчикова И. А. - Классификация полиградиентных магнитных сепараторов, Романченко Ю. А. (2014)
Любимова Н. А. - Применение моделей прогнозирования при многомерном контроле процессов загрязнения (2014)
Глоба С. Н. - Состояние методов и средств контроля толщины покрытий(обзор), Ле Чи Хиеу, Сучков Г. М., Хлыбов А. А. (2014)
Горкунов Б. М. - Вихретоковый контроль глубины упрочненного слоя изделий в режиме реального времени, Сиренко Н. Н., Авраменко А. А., Тищенко А.А. (2014)
Галаган Р. М. - Розробка стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії (2014)
Григор'єв О. М. - Чотириканальний аналізатор імпульсів для одночасної реєстрації альфа-,бета-,гамма- та нейтронного випромірювань, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2014)
Протасов А. Г. - Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку, Сєрий К. М., Дугін О. Л., Петрик В. Ф. (2014)
Ващишак І. Р. - Інформаційно-вимірювальна система для виявлення місць тепловтрат у підземних теплових мережах при проведенні енергоаудиту (2014)
Мигущенко Р. П. - Дослідження впливу систематичних похибок вимірювання на ризики функціональної діагностики (2014)
Соломічев Р. І. - Розробка та обгрунтування структури вимірювальної системи контролю вибухонебезпечних пило-газових сумішей в шахтному виробітку, Вовна О. В., Зорі А. А. (2014)
Петрищев О.Н. - Математическое моделирование преобразователя емкостного типа в режиме возбуждения ультразвуковых волн в металлах.Часть1, Ноздрачева Е. Л., Сучков Г. М., Романюк М. И. (2014)
Стенцель Й. І. - Діагностика захворювання людини за характером зміни термодинамічних процесів, Проказа О. І., Рябіченко А. В., Петросян Л. І. (2015)
Горкунов Б. М. - Расширение функциональных возможностей электромагнитных преобразователей с пространственно-периодическими полями, Сиренко Н. Н., Тюпа И. В., Тищенко A. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Однопараметровый неразрушающий контроль параметров немагнитных цилиндрических изделий, Львов С. Г., Сиренко Н. Н., Костюченко Н. В. (2015)
Ноздрачёва Е. Л. - Развитие теории и практики создания емкостных преобразователей для ультразвукового контроля металлоизделий (обзор) (2015)
Протасов А. Г. - Определение оптимальних параметров контроля сотовых панелей тепловым методом (2015)
Шевченко С. Ю. - Експериментальні дослідження електричних характеристик ОПН (2015)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку та шару захоронення точкових джерел гамма-випромінювання з використанням гамма-спектрометрії, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Полянський М. Є., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2015)
Гриб О. Г. - Аналіз нормативної бази по проектуваннюі побудові системи "SMARTGRID"яка базується на цифрових підстанціях, Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Бєлов М. С., Лелека О. В. (2015)
Вовна О. В. - Підсистема контролю меж вибуховості рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт, Зорі А. А. (2015)
Шведчикова И. А. - Принципы построение системы экологичного мониторинга параметров шахтных вод, Никитченко И. В. (2015)
Літвінов К. А. - Креперний Алгоритм для ультразвукового рівнеміра з кільцевим рухом електричного сигналу (2015)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі діагностики здоров`я людини за станом масообмінних процесів, Проказа О. І. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия, Козирацкий Е. А., Бродниковский Н. П., Талько О. В. (2015)
Головкина Л. В. - Комплексная оценка состояния канала связи и обобщенного критерия живучести, Борисенко А. С. (2015)
Босий Д. О. - Просторово-часова модель системи тягового електропостачання (2015)
Реферати (2015)
Безымянный Ю. Г. - Особенности акустических измерений в прессовках на основе порошка титана, Козирацкий Е. А., Назаренко В. А., Тесленко Л. О. (2017)
Безымянный Ю. Г. - Особенности использования неразрушающих акустических методов для прогнозирования защитных свойств комбинированных керамико-полимерных материалов, Мазная А. В, Высоцкий А. Н., Комаров К. А., Талько О. В. (2017)
Вовна О. В. - Макетний зразок комп'ютеризованого вимірювача параметрів мікроклімату промислових теплиц, Лактіонов І. С., Зорі А. А. (2017)
Вовна О. B. - Підвищення точності оптоелектронного вимірювача концентрації газу в рудничній атмосфері шахт, Зорі А. А., Ахмедов Р. Н. (2017)
Петрищев О. Н. - Моделирование электромагнитного возбуждения ультразвуковых крутильных волн в ферромагнитных стержнях, Сучков Г. М., Познякова М. Е., Юданова Н. Н. (2017)
Плеснецов С. Ю. - Математическое моделирование электромагнитно-акустичного способа возбуждения ультразвуковых волн. Часть 1, Мигущенко Р. П., Петрищев О. Н., Сучков Г. М. (2017)
Плеснецов С. Ю. - Ультразвуковой контроль волнами Релея и Лэмба металлоизделий с кривизной поверхности, Мигущенко Р. П., Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Митин А. В. (2017)
Смолін Ю. А. - Тестопридатність кінцевих вузлів контролю в комп`ютерних системах діагностики технологічних параметрів (2017)
Защепкіна Н. М. - Вибір експрес методик аналізу кількісних та якісних параметрів продуктів харчування із застосуванням УФ-випромінювання, Наконечний О. А. (2017)
Десятніченко О. B. - Удосконалення аналогових фільтрів з резонансною та смуговою характеристикам, Сучков Г. М., Бочарніков М. Р. (2017)
Хомяк Ю. B. - Повышение вероятности обнаружения дефектов экранированным ортогональным вихретоковым преобразователем, Григоренко С. Н., Слободчук А. Ю., Григоренко И. В. (2017)
Светличный В. А. - Модель резонансного вихретокового преобразователя предназначенногодля контроля тонких неферомагнитных пленок, Хорошайло Ю. Е., Ампилогов М. А. (2017)
Светличный В. А. - Особенности выявления дефектов тонких электропроводящих пленок, Хорошайло Ю. Е., Мулявка О. В., Сова А. В. (2017)
Головкина Л. В. - Управление системами на ESP, Мартынов А. О., Тихоненко А. В. (2017)
Литвинов Ю. В. - Деякі аспекти створення приладу визначення напрямку на точкові джерела гаммавипромінювання, Григор’єв О. М., Білик З. В., Полянський М. Є., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський І. Ю. (2017)
Білик З. В. - Визначення напрямку на імпульсне гамма-джерело з використанням сферичного поглинача, Григор’єв О. М., Литвинов Ю. В., Полянський М. Є., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський І. Ю. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Титул, зміст (2020)
Штанько В. А. - Оцінка впливу ожиріння на клініко-лабораторні показники та спектральні дані сироватки крові у пацієнтів літнього віку з кардіальною коморбідністю, Тофан Н. В., Хижняк О. В., Яблонська В. Б., Юрданова І. Г. (2020)
Холопов Л. С. - Лікування системних захворювань сполучної тканини в умовах пандемії COVID-19: огляд літератури та власні дані, Лагутіна Г. В., Коврига З. П. (2020)
Луїджтелаар Д. - Сучасні принципи та технічне забезпечення досліджень на моделі генетичної форми абсансної епілепсії, Ойджен Д. (2020)
Андрусишина І. В. - Оптимальний вибір антибактеріальної терапії при лікуванні негоспітальної пневмонії в практиці сімейного лікаря і терапевта, Баташова-Галінська В. О. (2020)
Перепелюк М. М. - Поєднання синдрому Нельсона і феномена "порожнього турецького сідла" з дифузним токсичним зобом, Чехлова О. В. (2020)
Демиденко М. В. - Ведення коморбідного пацієнта з інфекційним ендокардитом протезованого клапана: огляд літератури та клінічне спостереження, Демиденко А. А., Тихонова С. А., Тімаков О. М. (2020)
Курчик Т. М. - Ведення пацієнта з токсичною кардіоміопатією змішаного генезу, Тихонова С. А. (2020)
Задорожна О. Б. - Стан репродуктивної системи у жінок із залізодефіцитною анемією, Ситнікова В. О., Тарновська Г. П., Задорожний О. А., Чернієвський С. В., Шевченко В. А. (2020)
Москаленко Т. Я. - Особливості перебігу та завершення вагітності у жінок із гепатитом С, Чернієвська С. Г., Задорожний О. А., Задорожний В. А., Чернієвський С. В., Костюк А. С. (2020)
Пільов Д. І. - Значення параметрів метаболізму при цукровому діабеті 2 типу та хронічному панкреатиті в прогнозуванні рівня васпіну, Журавльова Л. В. (2020)
Ржевська Ю. І. - Оптимізація лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу і цукровим діабетом 2 типу в стадії декомпенсації, Стречень С. Б., Трегуб Т. В., Відавська Г. Г. (2020)
Москаленко Т. Я. - Вплив пієлонефриту на перебіг вагітності у жінок із патологією шийки матки, Задорожна О. Б., Гриценко А. А., Задорожний В. А., Мартиновська О. В., Шевченко В. А. (2020)
Стречень С. Б. - Ультразвуковий супровід пацієнтів з політравмою в умовах багатопрофільної лікарні, Соломка А. О., Чернова В. І., Бурсанов Р. В., Смуженко К. Ю. (2020)
Яковлева О. О. - Нові підходи до фармакотерапії ідеопатичного легеневого фіброзу, Жамба А. О., Гойна-Кардасевіч О. Ю. (2020)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2020)
Білокопитов Ю. В. - Каталізатори гідрогенізації СО2 в компоненти моторних палив, Мельникова С. Л., Хімач Н. Ю. (2020)
Зажигалов В. О. - Одержання ангідридних продуктів окисненням н-пентану на VPO-каталізаторах, Кізюн О. В. (2020)
Варварін А. М. - Парофазна конверсія метиллактату до лактиду на TiO2/SiO2 каталізаторі за зниженого тиску, Левицька С. І., Милін А. М., Брей В. В. (2020)
Прудіус С. В. - Конверсія фруктози в метиллактат на SnO2/Al2O3 каталізаторі в проточному режимі, Гес Н. Л., Милін А. М., Брей В. В. (2020)
Шаранда М. Є. - Гідрогеноліз глюкози та фруктози в розчинах гліколів на CuO-MgO-ZrO2 каталізаторі, Бондаренко Є. А. (2020)
Бойченко С. В. - Модифікація автомобільних бензинів біоетанолом у кавітаційному полі, Яковлєва А. В., Целіщев О. Б., Ланецький В. Г., Кудрявцев С. О., Лорія М. Г., Семенюк А. А., Lejda K. (2020)
Євдокименко В. О. - Покращення якості низькооктанових фракцій вуглеводнів в умовах каталітичної обробки на алюмокремнієвих каталізаторах, Хімач Н. Ю., Ткаченко Т. В., Каменських Д. С., Доля Л. П., Коротун О. Б., Кисельов Ю. В., Кашковський В. І. (2020)
Kamenieva T. M. - Antioxidant activity of polymeric biocide polyhexamethylene guanidine hydrochloride, Tarasyuk O. P., Derevianko K. Yu., Aksenovska O. A., Shybyryn O. V., Metelytsia L. O., Rogalsky S. P. (2020)
Скороход К. С. - Кінетика каталітичного окиснення 4-брометилбензену озоном в оцтовій кислоті, Галстян А. Г. (2020)
Патриляк Л. К. - Термогравіметричне дослідження дезактивованих у перетворенні глюкози нікельвмісних цеолітів, Поважний В. А., Коновалов С. В., Пертко О. П., Яковенко А. В. (2020)
Кобижча Н. І. - Похідні піримідин-2,4,6-тріонів, як компоненти присадок для підвищення мастильних властивостей моторних палив, Пилявський В. С., Суховєєв В. В., Кашковський В. І. (2020)
Пам’яті професора І. М. Астрєліна (2020)
Правила для авторів (2020)
Титул, Contents (2021)
Solomko M. - Developing an algorithm to minimize boolean functions for the visual-matrix form of the analytical method (2021)
Chubarov A. - Constructing the models of programmed flight for path calculation in designing tactical and anti-aircraft guided missiles (2021)
Sineglazov V. - Design of hybrid neural networks of the ensemble structure, Kot A. (2021)
Raskin L. - Universal method for solving optimization problems under the conditions of uncertainty in the initial data, Sira O., Sukhomlyn L., Parfeniuk Yu. (2021)
Rudenko O. - Developing a multi-step recurrent algorithm to maximize the criteria of correntropy, Bezsonov O., Borysenko V., Borysenko T., Lyashenko S. (2021)
Zabolotnii S. - Estimating parameters of linear regression with an exponential power distribution of errors by using a polynomial maximization method, Chotunov V., Chepynoha A., Tkachenko O. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, Contents (2021)
Panchenko S. - Determining the load on the long-based structure of the platform car with elastic elements in longitudinal beams, Fomin O., Vatulia G., Ustenko O., Lovska A. (2021)
Shaposhnyk V. - Determining the possibility of using removable equipment for transporting 20- and 40-feet-long containers on an universal platform wagon, Shykunov О., Reidemeister А., Muradian L., Potapenko О. (2021)
Fidrovska N. - Determining stresses in the metallic structure of an overhead crane when using running wheels of the new design, Slepuzhnikov E., Varchenko I., Harbuz S., Shevchenko S., Chyrkina M., Nesterenko V. (2021)
Sokov V. - Determining the elastic-plastic effective width of the free flange of a hull girder with the breaking of a wall, Korostylov L. (2021)
Kondratiev A. - Determining the mechanical characteristics of composite materials reinforced with woven preforms, Andrieiev O., Shevtsova M. (2021)
Galych I. - Estimating the dynamics of a machine-tractor assembly considering the effect of the supporting surface profile, Antoshchenkov R., Antoshchenkov V., Lukjanov I., Diundik S., Kis O. (2021)
Ashchepkova N. - Devising a method to analyze the current state of the manipulator workspace (2021)
Abstract and References (2021)
Содержание (2020)
Горбулин В. П. - Решение задачи об оптимальных кривых скатывания при использовании уравнения Эйлера с расширенными возможностями, Дегтярев А. В., Шеховцов В. С. (2020)
Аксененко А. В. - Анализ тенденций развития проектных параметров и основных характеристик ракет перспективных ракетных систем залпового огня, Гурский А. И., Клочков А. С., Кондратюк Е. А., Сенькин В. С., Сюткина-Доронина С. В. (2020)
Дегтярев М. А. - Анализ нестационарного напряженного состояния отсека удержания при старте ракеты-носителя, Аврамов К. В. (2020)
Сиренко В. Н. - Терминальное наведение маневрирующих при снижении в атмосфере летательных аппаратов на условиях аэродинамической балансировки, Лёвин А. С., Маштак И. В., Шептун А. Д. (2020)
Гудрамович В. С. - Вопросы прочности и устойчивости неоднородных конструкций ракетно-космической техники при учете пластичности и ползучести, Сиренко В. Н., Клименко Д. В., Гарт Э. Л. (2020)
Дегтярев А. В. - Механика группировки спутников, методы оценки вероятности их максимальных сближений в полете, Шептун А. Д. (2020)
Голубек А. В. - Исследование совместного движения ракеты-носителя с наблюдаемыми объектами космического мусора в процессе подготовки к запуску (2020)
Лось А. В. - Формирование основных параметров модификаций самолетов транспортной категории с учетом топливной эффективности (2020)
Сидорук А. В. - Экспериментальное исследование безлейнерного топливного бака из полимерных композиционных материалов, Попов Д. А., Задоя А. С., Калиниченко Д. С., Аксененко А. В., Гусарова И. А., Деревянко И. И., Харченко В. Н., Литот А. В. (2020)
Енотов В. Г. - Особенности расчета и выбора параметров расходной диаграммы двухрежимных маршевых РДТТ, Пустовгарова Е. В. (2020)
Грищак В. З. - О некоторых результатах прочностных расчетов на базе аналитических и конечноэлементных подходов. Направления использования современных стратегий машинного обучения (2020)
Лось А. В. - Создание модификаций – основное направление развития военно-транспортных самолетов (2020)
Козак Л. Р. - Математические модели гидравлических сервомеханизмов ракетно-космической техники, Шахов М. И. (2020)
Завьялов П. П. - К задаче оптимального регулирования, Сидорук В. О. (2020)
Усов А. В. - Моделювання термомеханічних процесів у функціонально-градієнтних матеріалах неоднорідної структури під час виготовляння й експлуатації елементів ракетних конструкцій, Куніцин М. В. (2020)
Фуркало С. А. - Параметры сверхзвуковой струи блочной двигательной установки, истекающей в газоход, с учетом химической кинетики газофазных превращений, Стельмах К. Л., Лазарев Т. В. (2020)
Гринченко В. Т. - Акустические проблемы ракетного старта (2020)
Шевченко А. А. - Разработка автономных энерготехнологических комплексов с водородным накопителем энергии, Козак Л. Р., Зипунников Н. Н., Котенко А. Л. (2020)
Самойленко И. Д. - Пироболты: типы, конструкции, особенности разработки. Пироболт срезного типа, разработанный в КБ "Южное", Волошин В. В., Онофриенко В. И., Безкорсый Д. Н. (2020)
Шинкоренко О. И. - Исследование возможности поочередной подачи отходов ракетного топлива для термической нейтрализации одним агрегатом, Костенко М. В. (2020)
Глечков В. Г. - Современные подходы к совершенствованию системы эксплуатации ракетно-космических комплексов при коммерческих запусках РКН (2020)
Наши авторы (2020)
Шевчук С. Р. - Передумови та історія зародження конфлікту в Нагірному Карабасі (2021)
Кукіль Л. Л. - Проблема авторства львівських маскаронів ХІХ — початку ХХ ст. (2021)
Кадира В. Н. - Украинская историография проблемы антифеодальной борьбы в Беларуси и Украине во второй половине XVI – первой трети XVII века (2021)
Шмалій Л. І. - Науково-дослідницька робота як умова формування професійної компетентності педагога (2021)
Малініна Н. Г. - Особливості просування виробів медичного призначення (медичні вироби) через платформу Інстаграм, Бабічева Г. С. (2021)
Цицирєв В. М. - Музичне сприйняття в контексті естетичного виховання особистості (2021)
Овчаренко З. П. - Specificity of the listening teaching techniques in higher school (2021)
Калініченко І. О. - Використання міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльносі та здоров’я в інклюзивній освіті (2021)
Шпак Д. В. - Особливості й основні тенденції розвитку підприємств індустрії краси та аналіз ринку салонів краси в Україні, Камнєва А. В. (2021)
Стрижак А. Л. - Язык печатных СМИ как объект лингвистического изучения (2021)
Русецкая А. М. - Методика использования IT-технологий в условиях смешанного обучения, Журавлёв Д. А. (2021)
Кучера І. В. - Релігійна ідентифікація: сутність поняття та структура (2021)
Кучин С. П. - Особливості грантової підтримки наукової та науково-технічної діяльності в Україні за рахунок коштів державного бюджету (2021)
Степанченко А. В. - Особливості організації психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників ООС, Глущенко М. О. (2021)
Полякова Ю. Ю. - Людина і природа у драматичних творах Лесі Українки, Олександра Олеся та Павла Ар’є (2021)
Радіонова Л. О. - "Третє місце" як сучасний публічний простір міста, Радіонова О. М. (2021)
Kopytich A. V. - Assessment of public awareness about the risk of harmful effects of mercury vapor in the environment on human health (2021)
Shamsutdinova-Lebediuk T. - European values in the context of christian-islamic relations (2021)
Живко З. Б. - Вплив легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на економічну безпеку, Родченко С. С., Висоцька І. Б. (2021)
Волкова О. В. - Пути улучшения долговых обязательств Республики Польша (2021)
Старікова Г. Г. - Напрямки дослідження неявного знання у сучасній теорії пізнання (2021)
Ігнатьєва Н. М. - Виховання актора в процесі дистанційного навчання на прикладі занять з дисципліни "Ритміка" (2021)
Варпахович Д. С. - Рекомендации по озеленению междомовых пространств белорусских городов. Озеленение вместо барьерной среды (2021)
Бесько О. А. - Панирование бюджетного финансирования учреждений среднего специального образования (2021)
Лопачёнок Е. А. - Основные различия в употреблении образных средств в новостных газетных текстах в английском и русском языках (на материале американских и российских газет) (2021)
Березовська-Чміль О. - Інформаційна безпека як складова соціальної стабільності держави (2021)
Grishkevich E. V. - Social-pedagogical competence of a techer (2021)
Пальчик А. О. - Місія вчителя у світлі архетипів (2021)
Исайчикова Н. И. - Бизнес-коммуникации как научная прикладная дисциплина (2021)
Каркин Ю. В. - Вопросы формирования авторитета руководителя у обучающихся, Дряпко М. Г., Ильяш А. В. (2021)
Варнавська І. В. - Організація профорієнтаційної діяльності в закладах освіти (2021)
Градюшко Д. А. - Использование проектного метода в обучении иностранному языку (2021)
Ковалькова Т. В. - Подходы к определению понятия "имидж" (2021)
Кистрина Л. А. - Дистанционное обучение – современный подход или вынужденная реальность?, Климова О. А. (2021)
Чунься Ч. - Анализ некоторых проблем дистанционного обучения (2021)
Панько О. І. - Релігійна оцінка сучасних гендерних викликів (2021)
Каркин Ю. В. - Актуальные вопросы манипуляции в общении среди обучающихся, Турчанинов Е. С. (2021)
Щур А. С. - Роль семьи в профессиональной деятельности – спасателей-пожарных, Чигина К. О. (2021)
Тао Є. - Роль національного музичного мистецтва у вихованні учнів старшого шкільного віку, Коваленко О. В. (2021)
Богданович А. Б. - Культура безопасности жизнедеятельности в контексте социально-философского анализа (2021)
Гутько О. И. - Физическая культура в средних учебных заведениях Китайской Народной Республики, Борисов В. Я., У Мянь (2021)
Медведська Л. Є. - Особливості нових форм онлайн-аудіокомунікацій (2021)
Лян Цзи - Особливості естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку, Коваленко О. В. (2021)
Винничук Р. О. - Коучингові підходи в роботі зі студентами ЗВО (2021)
Богданович К. А. - Телекоммуникации в деятельности МЧС Республики Беларусь (2021)
Баланюк Л. М. - Соціологічні засади трансформаційних процесів в Україні (2021)
Перчик М. В. - Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів (2021)
Косс А. М. - Прищеплення студентам умінь та навичок для здобуття психічного здоров’я, Костиря І. В. (2021)
Таган Я. І. - Cинтез мистецтв у творчості Є. Петриченка (на прикладі симфонії №3 "антитези") (2021)
Хоптинець Є. А. - Особливості трудової діяльності театральних колективів Франції (2021)
Чигилейчик В. М. - Мизансцена как средство воплощения режиссерской концепции музыкального спектакля (2021)
Ященко А. А. - Адаптація текстового навчального матеріалу з української мови для іноземних слухачів (2021)
Сухобокова О. О. - Голодомор 1932-1933 рр. в Україні у рецепції сучасних американських та канадських художниць українського походження (2021)
Новосад М. Г. - Проблема збереження архітектурних пам’яток мистецтва як ознака модернізації сучасного суспільства (2021)
Голіченко Ю. М. - Арт-хаус у кіномистецтві (2021)
Шахаб Д. С. - Взаимодействие китайской литературы и белорусской музыки в создании целостного художественного образа (на примере сюиты Г. К. Гореловой "Семь элегий Ли Бо") (2021)
Акіншина І. М. - Роман В. Новикова "Висоцький” як вияв художньо-біографічної романістики (2021)
Мальцева О. В. - Методичні питання початкового етапу навчання вокаліста (2021)
Темченко І. А. - Виникнення джазу як роду професійнго музичного мистецтва (2021)
Варпахович Д. С. - Обводнение современных городов. Общественные набережные вместо промышленных зон (2021)
Патрон І. В. - Виставкова діяльність Юліана Дороша як учасника українського фотографічного товариства у львові (30-ті рр. хх ст.) (2021)
Хихлуха Д. А. - Характеристика соревновательной деятельности в гребле на байдарках (2021)
Шкулева Н. В. - Пути формирование имиджа у будущего специалиста в области физической культуры и спорта, Чернявская Т. Н, Шкулева А. А. (2021)
Назаренко И. А. - Кроссфит как дистанционная форма занятий по физическому воспитанию, Мартинович С. В. (2021)
Кроншталь Г. С. - Теорія соціальної установки як один з методів дослідження ставлення студентів до здорового способу життя (2021)
Лисаевич Е. П. - Оценка мотивационных аспектов на занятиях физической культурой, Мартинович С. В. (2021)
Цітова Т. А. - Палажэнне сустаўных сучляненняў пры выкананні гімнастычнага элемента, Нікіціна А. А., Бандарэнка К. К. (2021)
Бандарэнка А. Я. - Ўзаемасувязь паміж фізічнай актыўнасцю і ўзроўнем функцыянальных сістэм арганізма малодшых школьнікаў (2021)
Рейнська В. Б. - Застосування алгоритмів у професійній діяльності фахівця з фізичної терапії, ерготерапії (2021)
Толстенков А. М. - Уплыў спецыяльных фізічных нагрузак на ўзровень працаздольнасцю студэнтаў, Бандарэнка К. К. (2021)
Лисаевич Е. П. - Характер изменения кинематических характеристик на дистанции 100 метров кроль на груди, Бусел Т. А. (2021)
Konstantynova T. M. - Actual problems in the process Of interaction Of cultural adaptation and sports training by seafarers in multinational crews, Bondarenko I. V. (2021)
Дыщенко В. В. - Использование современных методов и приемов в процессе обучения плаванию детей дошкольного возраста (2021)
Колодич Ю. М. - Сучасні тренди туристичної індустрії, Шевчук К. В. (2021)
Тозик О. В. - Влияние занятий бадминтоном на физическую подготовленность детей младшего школьного возраста, Тарасенко Е. В. (2021)
Мельничук Г. В. - Організація повітряних видів екстремального туризму в Україні (2021)
Гончар Н. А. - Анализ текущего состояния дистанционных образовательных технологий в физическом воспитании и спорте (2021)
Ярчак Л. М. - Актуальные проблемы сохранения здоровья школьников и студентов (2021)
Рогальский В. І. - Специальная физическая подготовки как однин с ключевых элементов подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов (2021)
Коваленко І. А. - Причинний зв’язок, як одна з умов цивільно-правової відповідальності (2021)
Ільків Н. В. - До питання компетенції центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Романцова С. В. (2021)
Бабко Н. М. - Сутність та особливості формування маркетингових комунікацій компанії (2021)
Прокуда О. Ю. - К вопросу об отнесении договора добровольного страхования медицинских расходов к алеаторным и условным сделкам (2021)
Горностай Л. Ч. - Информационный менеджмент как перспективное научное направление, Игнатова Е. А. (2021)
Сальникова М. А. - Тактика самозащиты и личной безопасности полицейского при задержании (2021)
Гарнага О. М. - Соціо-еколого-економічні засади формування збалансованого землекористування (2021)
Шишкіна К. О. - Актуальні питання гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні, Темрієнко Н. В. (2021)
Арашкевич О. В. - Внешнеторговая деятельность региона в условиях интегрции (2021)
Рец В. В. - Ключові особливості виконання кримінального покарання у вигляді штрафу, Пронічкіна А. С. (2021)
Шапор Ю. А. - Механизм государственно-частного партнерства в социальной сфере в Республике Беларусь (2021)
Игнатова Е. А. - Использование информационных технологий для продвижения товара (2021)
Сальникова М. А. - Направления оптимизации процесса физического воспитания среди молодежи (2021)
Игнатова Е. А. - Бизнес-технологии в деятельности организации, Горностай Л. Ч. (2021)
Захаренко К. В. - Особенности заключения трудовых договоров в профессиональном спорте в Республике Беларусь (2021)
Кондратюк М. С. - Проблемы законодательного закрепления института эвтаназии в Российской Федерации, Республике Беларусь и Украине (2021)
Лин С. Д. - Расширение видов занятости в сельской местности (2021)
Бунель О. А. - Административная ответственность несовершеннолетних и особенности привлечения к ней (2021)
Шишкіна К. О. - Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, Темрієнко Н. В. (2021)
Грицкевич Т. Р. - Особенности назначения на должность заведующего кафедрой учреждения высшего образования (2021)
Дедион В. Л. - Отдельные проблемные аспекты применения медиации при урегулировании конфликта между нанимателем и работником (2021)
Пожарная О. В. - Проблемы правовой регламентации инициирования отзыва депутата местного органа представительной власти в Республике Беларусь (2021)
Богдан Я. А. - Методика оценки эффективности управления инвестициями в человеческий капитал в условиях инновационной экономики на макроуровне (2021)
Дєгтяр А. О. - Напрями інституціоналізації публічного адміністрування в Україні, Бублій М. П. (2021)
Рец В. В. - Особливості кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху, Пронічкіна А. С. (2021)
Статівка Н. В. - Удосконалення процедури впровадження раціональної системи стимулювання персоналу (2021)
Березовська-Чміль О. Б. - Теоретичні основи дослідження національної безпеки (2021)
Орлова А. В. - Развитие женского предпринимательства в Республике Беларусь: к некоторым вопросам государственного планирования (2021)
Волкова О. В. - Основные направления бюджетной сбалансированности экономики Республики Беларусь (2021)
Титул, Contents (2021)
Nerubatskyi V. - A method for calculating the parameters of the sine filter of the frequency converter, taking into account the criterion of starting current limitation and pulse-width modulation frequency, Plakhtii O., Hordiienko D., Mykhalkiv S., Ravluyk V. (2021)
Hussein O. - Design and development of a new portable roof gutter for electricity production, Mustafa F. F., Ghaeb N. H., Sabry A. H. (2021)
Krisdiyanto - An analysis of tube thickness effect on shell and tube heat exchanger, Adi R. K., Sudarisman Sudarisman, Hamdan S. b. (2021)
Yurko V. - Improvement of methods for calculating thermal characteristics of loop air heaters, Ganzha А., Tarasenko O., Tiutiunyk L. (2021)
Klymchyk O. - Design of a combined burner based on the patterns of interaction between an external swirling jet and an axial direct-flow jet, Denysova A., Zaitsev N., Lozhechnikova N., Borysenko K. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, Contents (2021)
Lukianchuk V. - Development of the combined method for evaluating and controlling the reliability indicator "probability of failure-free switching" of a radio technical complex, Lanetskii B., Khudov H., Zvieriev O., Terebuha I., Kuprii V., Borisenko K., Artemenko A., Aristarkhov O., Kondratenko Y. (2021)
Nalapko O. - Development of a method of adaptive control of military radio network parameters, Shyshatskyi A., Ostapchuk V., Mahdi Q. A., Zhyvotovskyi R., Petruk S., Lebed Ye., Diachenko S., Velychko V., Poliak I. (2021)
Kvasnikov V. - Designing a computerized information processing system to build a movement trajectory of an unmanned aircraft vehicle, Ornatskyi D., Graf M., Shelukha O. (2021)
Mazher A. N. - Implementation of modified gso based magic cube keys generation in cryptography, Waleed J. (2021)
Buchyk S. - Devising a method of protection against zero-day attacks based on an analytical model of changing the state of the network sandbox, Yudin O., Ziubina R., Bondarenko I., Suprun O. (2021)
Khudher I. M. - LSB steganography strengthen footprint biometric template (2021)
Berkman L. - Designing a system to synchronize the input signal in a telecommunication network under the condition for reducing a transitional component of the phase error, Tkachenko O., Turovsky O., Fokin V., Strelnikov V. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, Contents (2021)
Prayitno P. - An analysis of performance of an anaerobic fixed film biofilter (AnF2B) reactor in treatment of cassava wastewater, Rulianah S., Zamrudy W., Susilo S. H. (2021)
Spasonova L. - Devising technology for utilizing water treatment waste to produce ceramic building materials, Subota I., Sholom А. (2021)
Petik I. - Processing of ethanol-containing waste of oil neutralization in the technology of hand cleaning paste, Belinska A., Kunitsia E., Bochkarev S., Ovsiannikova T., Kalyna V., Chernukha A., Ostapov K., Grigorenko N., Petukhova O. (2021)
Tsapko Yu. - Establishing regularities in the propagation of phase transformation front during timber thermal modification, Horbachova O., Tsapko А., Mazurchuk S., Zavialov D., Buiskykh N. (2021)
Balanyuk V. - Reducing the intensity of thermal radiation at the sublayer extinguishing of alcohols by ecologically acceptable aerosols, Kravchenko A., Harasymyuk O. (2021)
Zhartovskyi S. - Procedure for constructing a mathematical model to determine the time of the initial stage of fire evolution, Titenko O., Kyrychenko О., Tyshchenko I., Motrichuk R., Melnyk V. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, Contents (2021)
Kotok V. - A study of the possibility of conducting selective laser processing of thin composite electrochromic Ni(OH)2-PVA films, Kovalenko V. (2021)
Ryndiaiev V. - Establishing patterns of the structural-phase transformations during the reduction of tungsten-containing ore concentrate with carbon, Kholodiuk O., Khmelovskyi V., Petryshchev A., Yushchenko A., Fesenko G., Chaplyhin Y., Strelnikov V., Andreev A., Matukhno V. (2021)
Purkuncoro A. E. - Effect of target-substrate distance on thickness and hardness of carbon thin films on SKD11 steel using target material from battery carbon rods, Soenoko R., Santjojo D. J. D. H., Irawan Y. S. (2021)
Kartikasari R. - Development of Fe-5Al-1C alloys for grinding ball, Subardi A., Wijaya A. E. (2021)
Hatib R. - Performance of perovskite solar cell coated with graphene oxide as hole transport layer, Soeparman S., Widhiyanuriyawan D., Hamidi N. (2021)
Indutnyi V. - Identification of patterns of crystal-chemical transformations in historical artifacts made of metals, Merezhko N., Pirkovich K., Andreiev O. (2021)
Abstract and References (2021)
Федорончук М. М. - Види роду Epilobium (Onagraceae) у рослинних угрупованнях України, Клімович Н. Б. (2021)
Давидов Д. А. - Доповнення до списку видів судинних рослин спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України (2021)
Сенів М. М. - Систематична структура флори Малого Опілля, Тасєнкевич Л. О. (2021)
Mustafaev I. M. - Distribution of species of the genus Gymnosporangium (Pucciniales) in Uzbekistan, Islomiddinov Z. Sh., Iminova M. M., Ortiqov I. Z. (2021)
Shevchenko M. V. - Current distribution data for the red-listed species of aphyllophoroid fungi in Ukraine, Heluta V. P., Zykova M. O., Hayova V. P. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського