Кавун Г. М. - Економіко-математичні моделі для розрахунку оптимальних планів розвитку землеробства, Лобода О. М. (2020)
Ющенко Н. Л. - Методи оцінки ризиків державно-приватного партнерства в теплоенергетиці та заходи для ліквідації наслідків їх виникнення (2020)
Вихідні відомості (2020)
Аблєєва І. Ю. - Оцінка ефективності розділення бурового шламу у полі дії відцентрових сил, Пляцук Л. Д., Зінченко В. Ю., Луценко С. В., Бережна І. О., Янченко І. О. (2020)
Власов С. Ф. - Результати аналізу фізико-механічних властивостей пісковиків, що залягають у покрівлі розроблюваних вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу, Тимченко С. Є., Молдаванов Є. В. (2020)
Котов І. А. - Оцінка економічного ефекту як відверненого збитку від аварії в енергосистемі при впровадженні інтелектуальних засобів підтримки прийняття рішень (2020)
Шимко В. А. - Інклюзія в освітньому просторі закладів вищої освіти Криворіжжя: архітектурно-планувальний аспект (2020)
Сахно С. І. - Аналіз нелінійних деформацій залізобетонних балок методом скінчених елементів, Люльченко Є. В., Янова Л. А., Пищикова О. В. (2020)
Рубан С. А. - Адаптивне керування процесами підготовки шихти для виготовлення залізорудних котунів на базі методів теорії гіперстійкості, Маринич І. А., Федоров М. Є. (2020)
Савицький О. І. - Вибір способу автоматизованого регулювання продуктивності процесу мілкого дроблення залізної руди зі змінними параметрами, Тимошенко М. А., Грамм О. О. (2020)
Завсєгдашня І. В. - Інформаційна система управління товарними запасами для умов малого бізнесу у сфері e-commerce, Рубан С. А., Пилипенко О. В., Завсєгдашня О. О., Филипова І. О. (2020)
Домнічев М. В. - Елементи біологічної рекультивації узбіч, як спосіб зменшення пилового навантаження на працівників, Нестеренко О. В., Близнюкова О. Ю. (2020)
Savenets M. - Microclimatic variations of land surface temperature on Galindez Island (western part of the Antarctic Peninsula), Pysarenko L., Pishniak D. (2020)
Brovchenko I. - Modelling seasonal and intraseasonal variations of circulation, temperature, salinity and sea level in the Bellingshausen Sea and on the Antarctic Peninsula shelf, Maderich V., Тerletska K., Bezhenar A. (2020)
Pishniak D. - Improving the detailing of atmospheric processes modelling using the Polar WRF model: a case study of a heavy rainfall event at the Akademik Vernadsky station, Beznoshchenko B. (2020)
Савчин І. Р. - Моніторинг зміни площі льодовиків, розташованих на островах Галіндез, Вінтер та Скуа (Аргентинські острови, Західна Антарктида), Шило Є. О. (2020)
Siddaway J. - Assessment of the zonal asymmetry trend in Antarctic total ozone column using TOMS measurements and CCMVal-2 models, Klekociuk A., Alexander S. P., Grytsai A., Milinevsky G., Dargaville R., Ivaniha O., Evtushevsky O. (2020)
Bogomaz O. - An artificial neural network for analysis of ionograms obtained by ionosonde at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, Shulha M., Kotov D., Koloskov A., Zalizovski A. (2020)
Savenko O. - Sightings of Antarctic minke whales, Balaenoptera bonaerensis, near the Kiev Peninsula (West Antarctica) during the summer period of 2019 (2020)
Zabroda P. - Benthic wildlife underwater video recording during longline survey in Weddell Sea, Pshenichnov L., Marichev D. (2020)
Bargagli R. - Terrestrial ecosystems of the Antarctic Peninsula and their responses to climate change and anthropogenic impacts (2020)
Маланчук В. М. - Оптимізація редакційно-видавничого процесу наукового фахового видання "Український антарктичний журнал", Пньовська О. М. (2020)
Авер’янова Н. - Художнє кіно як ефективний засіб деконфліктизації українського суспільства (2020)
Агєєв О. - Білоруські протести 2020 у контексті дослідження конфліктних процесів на пострадянському просторі (2020)
Бойко С. - Українська молодь і громадянське суспільство в умовах сучасних викликів (2020)
Бродецька Ю. - Буття людини: метафізичні засади людської есенції (2020)
Вандишева-Ребро Н. - Ставлення до праці в українській культурі: від "сродності" в філософії Г. С. Сковороди до сучасних інтерпретацій, Міщенко М. (2020)
Власова О. - Гендерне маркування соціальної темпоральності як чинник деконфліктизації українського суспільства (2020)
Войналович В. - Сучасний релігійний простір україни у контексті зовнішніх і внутрішніх викликів (2020)
Воропаєва Т. - Найбільші виклики, загрози та небезпеки для сучасного українства (2020)
Газізова О. - Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-смислові аспекти (2020)
Грабовська І. - Українська філософія / філософія в Україні доби УРСР як проблема сучасного гуманітарного дискурсу (2020)
Грабовський С. - Українство і проблема фальшивої історичної пам’яті: постановка питання (2020)
Дзира О. - Українські громадські організації Канади на сторожі греко-католицької церкви у 30-х рр. ХХ ст. (2020)
Жам О. - Концептуальний конфлікт між фундаторами переяславського скансену щодо його назви та тематичної структури (кін. 50-их – 60-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Кагамлик С. - Міжконфесійне протистояння в сучасній україні: форми вияву та шляхи протидії (2020)
Кобченко К. - "Боротьба триває й сьогодні, отримавши гасло: 'Київ проти Москви!'": концепції українських націоналістів періоду холодної війни (2020)
Ковтун Л. - Роль колористики у дослідженнях конфліктності (2020)
Мозер М. - Національна ідея: аспекти конфліктизації в часи модерну (2020)
Обушний М. - "Русский мир" – неоімперська ідеологема сучасної Росії (2020)
Сорочук Л. - Роль національної культури у деконфліктизації українства (2020)
Усатенко Г. - Українознавство у трансформаційних процесах новоєвропейської науки, Усатенко Т. (2020)
Шахно Ю. - Особливості української ментальності як підґрунтя формування діаспор (2020)
Шеремета О. - Декомунізація досліджень історії філософії україни: отець М. Конрад та його критика соціалістично-комуністичної ментальності (2020)
Трахтенберг І. М. - Експериментальне дослідження впливу наночастинок оксиду заліза на організм щурів за умови одноразового інтратрахеального введення, Дмитруха Н. М., Короленко Т. К., Легкоступ Л. А., Лагутіна О. С., Козлов К. П., Бакало Л. В. (2020)
Кальниш В. В. - Особливості формування хронічної втоми в комбатантів із тривалим перебуванням у зоні бойових дій, які лікуються в мобільному шпиталі після поранення чи захворювання. Повідомлення 2. Особливості розвитку хронічної втоми, Скочко Т. В. (2020)
Яструб Т. О. - Сучасні підходи до гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони, Кірсенко В. В., Григор’єва К. В., Донцова Д. О. (2020)
Lalymenko O. S. - Psychological factors of development of professional burnout in teachers of a medical university, Kapustnik V. A., Zavgorodnia N. I., Bockelmann I., Tretiakova К. О. (2020)
Бобко Н. А. - Влияние нарушений сна на эффективность умственной деятельности и функциональное состояние хирургов в условиях суточных дежурств, Довгопола С. П. (2020)
Борисенко А. А. - Гігієнічна оцінка застосування пестицидів шляхом використання інжекторних розпилювачів (огляд літератури), Антоненко А. М., Шпак Б. І., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2020)
Зайцев Д. В. - Особливості поєднання післявірусного синдрому стомлюваності та післятравматичного стресового розладу (лекція), Алєксєєва Л. М., Опанасенко В. В. (2020)
Відомості щодо рецензентів у 2020 році (2020)
Інформація для рецензентів (2020)
До відома авторів (2020)
Бицюра Ю. В. - Структурні зрушення у науці й освіті та їхній вплив на розвиток національної економіки (2020)
Батченко Л. В. - Формування механізму фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: організаційно-економічний аналіз, Гончар Л. О., Беляк А. О. (2020)
Гавриш О. М. - Планування торговельної діяльності підприємств на міжнародних ринках, Капелюшна Т. В., Пильнова В. П. (2020)
Калач Г. М. - Моделі оцінки бренду в умовах цифровізації бізнесу (2020)
Кміть В. М. - Зарубіжний досвід справляння податків на споживання та його застосування у податковій практиці України, Семенчук К. О. (2020)
Колосова М. О. - Формування соціотипу та його економічної культури споживача: нейроекономічний аспект, Шевченко М. О. (2020)
Кубів С. І. - Методичні підходи до оцінювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Федюк В. В. (2020)
Літвінова В. О. - Трансформаційні процеси у каналах комунікації сучасних роздрібних підприємств (2020)
Нікітенко К. С. - Упровадження хмарних технологій у діяльність сучасних підприємств, Осадчий А. А. (2020)
Орєхова А. І. - Управлінська звітність як інструмент корпоративного управління та контролю (2020)
Прoкoпенкo Я. Г. - Вплив трaнсaкційних витрaт нa ефективність реaлізaції сільськoгoспoдaрськoї прoдукції (2020)
Салівончик І. М. - Структурна модернізація фінансової діяльності лісових підприємств (2020)
Тесак О. В. - Облікова політика щодо контролю за наявністю й використанням виробничих запасів (2020)
Ягельська К. Ю. - Державна медицина vs приватна: у пошуках ефективного організаційного інструментарію системи охорони здоров’я у контексті економічної взаємодії (2020)
Барна М. Ю. - Екотуризм як фактор розвитку туристичного і готельного бізнесу, Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гончаров В. Е. - Психофизиологический подход к решению проблемы адаптации (2020)
Мальцев Д. В. - Діагностика і лікування первинних мінорних імунодефіцитів у пацієнтів з рецидивними урогенітальними інфекціями та імунозалежним безпліддям (2020)
Єфіменко С. О. - Представленість феномену психічного виснаження у сучасному психіатричному дискурсі (2020)
Турова Л. О. - Медико-генетичне консультування в клінічній практиці лікаря-андрололога, Курченко А. І. (2020)
Плєхов В. А. - Актуальний стан проблеми афективних порушень у хворих на шизотиповий розлад (2020)
Підлубний В. Л. - Сучасні наукові погляди на клініку, систематику, діагностику та патоперсонологію ендогенних психозів з епізодичним перебігом (огляд літератури), Хоміцький М. Є. (2020)
Плохушко Р. В. - Психоемоційні розлади у дітей, асоційовані з бронхіальною астмою, Войтович Ж. О. (2020)
Zasieda Y. - Erectile dysfunction treatment with combination of mesenchymal stem cell derived exosomes and focused low-intensive shock wave therapy (2020)
Ramzi P. - Complex treatment of non-obstructive forms of male infertility with platelet-rich plasma, low-intensity pulsed ultrasound and human placenta hydrolysate, Solomianyi R., Zasieda Y. (2020)
Романова І. В. - Психодіагностика та психокорекція розладів поведінки та дезадаптації у підлітків з психологічною депривацією, Кришталь Т. В., Селюкова Т. В. (2020)
Асєєва Ю. О. - Взаємозв’язок кібер-адикції з алекситимією у юнаків (2020)
Книгавко А. В. - Современные методы коррекции вено-окклюзионной эректильной дисфункции (2020)
Мінухін В. В. - Закономірності морфологічних змін у органах чоловічої сечо-статевої системи у разі криптоспоридіозу (узагальнені матеріали досліджень), Торяник І. І., Мінухіна Д. В., Похил С. І., Мінухін Д. В., Труфанов О. В., Калітіна С. М. (2020)
Аймедов К. В. - Комплексний медико-психологічний та соціальний супровід учасників бойових дій, Наумов В. Л. (2020)
Олещук О. М. - Механізми реалізації кардіопротективних ефектів метформіну (огляд літератури), Лой Г. Я. (2020)
Prokopchuk E. G. - Neurotropic properties of new complex compounds of SnCl4 with salicyloyl hydrazones of benzaldehyde and 4-bromobenzaldehyde, Aleksandrova A. I., Kravchenko I. A. (2020)
Гончар О. О. - Вплив Капікору на зміни білкових маркерів розвитку окисного стресу в мітохондріях мозку щурів за умов моделювання хвороби Паркінсона, Братусь Л. В., Карабань І. М., Маньковська І. М. (2020)
Khromov O. S. - Influence of type 2 diabetes mellitus on the development of hypoxic pulmonary vasoconstriction, Dobrelia N. V., Parshikov O. V., Boytsova L. V. (2020)
Павлов С. В. - Кардіопротекторна дія індукторів синтезу білка KLOTHO за умов гострого експериментального інфаркту міокарда, Нікітченко Ю. В. (2020)
Savych A. O. - Determination of hypoglycemic activity of the herbal mixtures in screening study, Marchyshyn S. M., Basaraba R. Yu. (2020)
Харченко Ю. В. - Зміни мікробіоти кишечника щурів за умов ізоніазид-рифампіцин-індукованої ентеральної дисфункції та введення препаратів різних фармакологічних груп, Кошова І. П., Іщенко О. В., Дронов С. М., Мамчур В. Й., Степанський Д. О., Жилюк В. І. (2020)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2020)
Світлій пам'яті професора Миколи Антоновича Мохорта (2020)
Світлій пам'яті заслуженого працівника фармації України Віктора Тимофійовича Чумака (2020)
Казмурчук В. Е. - Иммунологический взгляд на лечение коронавирусной COVID-19 и SARS-2 инфекции, Галкин А. Ю. (2020)
Кравчун П. Г. - Імунологічні аспекти обміну вуглеводів та ліпідів у хворих з перипротезною інфекцією та остеомієлітом, Корж М. О., Дунаєва І. П., Леонть’єва Ф. С., Гусаков І. В., Крапівко С. О., Дєлєвська В. Ю. (2020)
Mostovyi S. - Features of microcirculatory dysfunction according to wavlet analysis laser doppler flowmetry in patients with chronic ischemic heart disease and concomitant diffuse liver diseases, Dynnyk O., Marunchyn N. (2020)
Смоланка І. І. - Особливості постмастектомічного синдрому у хворих набряковими формами раку грудної залози, Ляшенко А. О., Лобода А. Д., Риспаєва Д. Е., Іванкова О. М., Досенко І. В., Смоланка І. І., Сидорчук О. І. (2020)
Лембрик И. С. - Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы у детей, больных ожирением: особенности клинической картины и диагностики, Тимощук О. В. (2020)
Matkovska N. R. - Changes in the haemostasis system under the influence of treatment of patients with alcoholic liver cirrhosis in combination with obesity using ademethionine, arginine glutamate and rosuvastatin (2020)
Zhelezov D. M. - Revisiting the peculiarities of pregnancy and childbirth in women with uterine scarring syndrome, Manasova G. S., Kuzmin N. V. (2020)
Никифор Л. В. - Клінічний випадок гранульозоклітинної пухлини яєчника, Рак Л. М., Косевич М. І. (2020)
Калько К. О. - Хронофармакологічні особливості гепатопротекторної дії силімарину за умов парацетамолового гепатиту у щурів, Дроговоз С. М., Міщенко О. Я., Іванцик Л. Б., Дегтярьова К. О., Лукащук М. М., Лукащук І. М., Геруш О. В., Паламар А. О., Коровенко О. М. (2020)
Іващенко С. М. - Розвиток фізичних якостей осіб з порушенням здоров’я та формування людського резерву держави (2020)
Прокопчук В. С. - "Черновицкая" болезнь (2020)
Титул, зміст (2020)
Козловський В. В. - Обрис перспективної моделі ланки розімкнутого зв’язку системи фазової синхронізації сучасної телекомунікації, Туровський О. Л., Кулінський В. Д. (2020)
Бабенко Ю. М. - Метод збереження семантичної цілісності відеоресурсу в інфокомунікаційних системах (2020)
Козачук О. Д. - Розробка методу та визначення вимог до показників надійності каналів і модулів активної фазованої антенної решітки, Костановський В. В., Мачалін І. О., Терентьєва І. Є. (2020)
Пархоменко М. В. - Метод кодування позиційних координат фрейм-сплайнового тензору в змішаному мультіадичному просторі (2020)
Писарчук О. О. - Технологія автоматизованого управління транспортними потоками в мультимодальній транспортній мережі, Конрад Т. І. (2020)
Плющ О. Г. - Метод підвищення характеристик телекомунікаційного каналу шляхом комплексного використання псевдовипадкових кодових послідовностей (2020)
Толюпа С. В. - Виявлення атак в корпоративній мережі за допомогою правил нечіткої логіки, Одарченко Р. С., Пархоменко І. І., Даков С. Ю. (2020)
Moshenskyi A. - Private rescue echo beacon with fsk radiomodule (2020)
Radomska M. M. - The assessment of Ukraine’s prospects for the fossil fuels phase-out, Ponomarenko M. S., Nazarkov T. I. (2020)
Бойченко С.В. - Бенчмаркінг ефективності акумулювання та зберігання водню як моторного палива, Калмикова Н.Г. (2020)
Клуста Т. В. - Оптимальне керування процесом алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі, Ладієва Л. Р., Козаневич З. Я. (2020)
Трофімов І. Л. - Огляд сучасного стану і перспектив використання ракетних палив, Бойченко С. В., Ландарь І. О. (2020)
Ярощук Л. Д. - Метод вимірювання та дотримання показників якості технічного вуглецю, Конончук О. В. (2020)
Volianska L. - Analysis of the efficiency of application heat-used cooling systems of gas turbine drive air cycle, Tymoshchuk O., Pikul M. (2020)
Бойко Є. О. - Самоменеджмент лідера публічного управління та місцевого самоврядування в умовах цифрового суспільства, Павленко О. П., Сіренко І. В., Надточій І. І., Ракіпов В. Р. (2020)
Голян В. А. - Сфера переробки сільськогосподарської сировини: формування інституціонального середовища нарощення інвестиційних вливань, Лучечко Ю. М., Андрощук І. І. (2020)
Гуторов О. І. - Концепція формування та реалізації стратегії гармонійного інноваційного розвитку підприємств агарного сектору, Соколюк С. Ю. (2020)
Іртищева І. О. - Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в умовах пандемії сovid-19, Трушлякова А. Б., Трунін А. Б., Тубальцева Н. П., Шарова Є. В. (2020)
Павлов О. І. - Методологічні засади дослідження інклюзивного розвитку України, Дідух С. М. (2020)
Стегней М. І. - Управлінські аспекти та моделювання інноваційного розвитку в умовах економічної нестабільності: локальний, регіональний та національний підходи, Іртищева І. О., Тубальцева Н. П., Фатєєв М. В. (2020)
Балацька Н. Ю. - Концептуальні аспекти управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу (2020)
Дробот Я. В. - Удосконалення оцінки реальної вартості цілісного майнового комплексу машинобудівного підприємства, Адонін С. В. (2020)
Макаренко Н. О. - Логістичний підхід до раціонального управління й координації потокових процесів в аграрних підприємствах, Лишенко М. О. (2020)
Небаба Н. О. - Економічні альтернативи підприємницької участі у світовому поділі праці (2020)
Проскурніна Н. В. - Методичні засади оцінювання ефективності цифрових маркетингових заходів з використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона (2020)
Страпчук С. І. - Моніторинг індикаторів сталого розвитку соціально-економічних систем різних рівнів (2020)
Болотова В. В. - Суть диверсифікації як економічного процесу (2020)
Паршаков В. М. - Діяльність з добування граніту як об’єкт аудиту (2020)
Бабич М. М. - Стан розвитку аквакультури у світі відповідно до вимірів цср14 та можливості для України, Котикова О. І. (2020)
Nitsenko V. S. - The potential for development of oil and fat industry enterprises, Hanzhurenko I. V., Ingram K. L. (2020)
Грицишен Д. О. - Сучасний стан поширення економічної злочинності в Україні як фактору загрози національній безпеці (2020)
Оболенська Т. Є. - Формування та реалізація потенціалу торговельної інтеграції, Каленюк І. С., Яценко О. М., Пономарьова М. С. (2020)
Лиськова Л. М. - Динаміка розвитку міжнародної торговельної інтеграції в умовах пандемії covid-19, Філімонов Ю. Л. (2020)
Костін Ю. Д. - Управлінські рішення та ефективність функціонування промислового підприємства, Ткачова Т. С. (2020)
Власенко Т. А. - Сучасна парадигма інноваційної екосистеми, Тєшева Л. В. (2020)
Зубков Р. С. - Основні фактори впливу на продовольчу безпеку економіки регіону, Завгородній А. В., Долинська О. О. (2020)
Єгоров Б. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму формування регіональної системи продовольчого забезпечення, Лагодієнко В. В., Кордзая Н. Р. (2020)
Стройко Т. В. - Формування молодіжної політики Миколаївщини як стратегічний аспект розвитку кадрового потенціалу, Парнак С. Ю., Колесніков М. О., Кривцов А. О. (2020)
Застрожнікова І. В. - Диверсифікація аграрного сектору туристичним підприємництвом в умовах діджиталізації (2020)
Козак К. Б. - Принцип раціональності в теоріях економічного розвитку (2020)
Криничко Л. Р. - Нормативно-правове забезпечення реформування системи охорони здоров’я в Україні, Малігон Ю. М. (2020)
Кучер Л. Ю. - Екологічний аудит свинокомплексу в системі екологічного менеджменту, Кучер А. В., Шаповалова О. С. (2020)
Рогачевський О. П. - Планування в системі стратегічного управління соціально-економічними компонентами галузі охорони здоров’я (2020)
Рущишин Н. М. - Етапи конвергенції інституційного забезпечення розвитку банківської системи та реалізації структурних реформ національної економіки України (2020)
Саркісян Г. О. - Напрями регулювання конкурентого середовища на регіональних туристичних ринках, Любаров Ю. Й. (2020)
Романюк Р. В. - Еволюція поглядів на становлення електроенергетичного ринку (2020)
Ломовських Л. О. - Аналіз ефективності молочного скотарства в Україні (2020)
Ничипоренко І. В. - Корегуюча дія наночастинок діоксиду церію в умовах окисного стресу, притаманного доксорубіцин-індукованій кардіоміопатії у щурів, Худенко Н. В., Пазюк Л. М., Юшко Л. О., Сарнацька В. В. (2019)
Мурижніков М. В. - Досвід врегулювання конфлікту в Гагаузії 1990-1995: історія мирних ініціатив (2019)
Баратинська А. В. - Особливості виявлення "темних" рис в структурі особистості працівників поліції (2019)
Пічугіна Ю. О. - Нова культура в концепції мережевого суспільства Мануеля Кастельса (2019)
Зеленюк А. В. - Дизайн-система як інструмент розвитку бренду (2019)
Зеленюк О. О. - Веб-дизайн в контексті формування візуальної культури віртуального середовища (2019)
Сапак Н. В. - Особливості створення фірмового стилю для виробників продуктів харчування, Козьмин В. С. (2019)
Тарасенко Ю. О. - Еко-дизайн в фірмовому стилі: тенденції та інновації (2019)
Аксьонова О. П. - Матриця спільних навчальних завдань для учнів інклюзивних класів, Авдєєва С. О., Півненко Ю. В. (2019)
Балендр А. В. - Етапи розробки галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2019)
Голос Г. А. - Досвід шкільного виховання в розрізі японської моделі (2019)
Грицак Н. Р. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2019)
Данік Н. А. - Методи навчання в польських гімназіях Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Ivanytska O. - Peculiarities of tutoring and mentoring implementation at higher educational establishments of Ukraine (2019)
Киричок І. І. - Діагностика сформованості виразності читання у зв’язку з розвитком зв'язного мовлення учнів початкової школи, Возняк С. М., Слісаренко М. С. (2019)
Колодій Н. В. - Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентості майбутніх бакалаврів соціальної роботи (2019)
Омельяненко В. В. - Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності структурно- функціональної моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства (2019)
Савченко А. С. - Етапи формування системи вправ для навчання китайського писемного мовлення (реферування) майбутніх філологів на рубіжному рівні (2019)
Смолянко Ю. М. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах, Качура Д. М. (2019)
Столярчук Л. Б. - Сучасний стан професійної підготовки бакалаврів права в закладах вищої освіти України (2019)
Cherniavskyi B. - Formation of foreign language competence of future economists by means of distance learning system "MOODLE" (2019)
Шепель М. Є. - Самостійна робота з іноземної мови як передумова становлення майбутнього фахівця технічної спеціальності (2019)
Водяна Л. В. - Прислів’я та приказки як першоджерело правового звичаю німецької родини (2019)
Воловик Л. Б. - Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів на рівні утворення складних іменників у німецькій економічній термінології (2019)
Кучер З. І. - Використання морфолого-категорійних трансформацій в процесі перекладу художнього твору, Багач І. Г. (2019)
Марковська А. В. - Особливості функціонування фразеологізмів у німецькомовних засобах масової інформації з позиції їхньої прагматичної значущості, Саламатіна О. О. (2019)
Сокальська Ю. О. - Методичні прийоми для вивчення ідіом англійської мови (2019)
Сухачова Н. С. - Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели resources / ресурси на основі концептуальної моделі поняття management / менеджмент (2019)
Chernova Y. - The genre of Canadian short story (2019)
Щербакова О. Л. - Впровадження предметно-мовного навчання при вивченні теми "Political system" у ВНЗ, Нікіфорчук С. С. (2019)
Севрук В. Г. - Нумізматичний огляд та класифікація монет Альбрехта Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерна: частина друга (2019)
Рудень Д. М. - Міжнародний досвід діяльності органів із запобігання корупції (2019)
Арпуль О. В. - Рекреаційний готель з райттерапією, Спільчук А. Ю., Длінна Д. В. (2019)
Пугач Л. Ю. - Соціально-комунікаційні складові комунікативної моделі (2019)
Борисевич М. О. - "Процесуальні фільтри" у целерантних справах в адміністративному судочинстві України (2019)
Зінсу О. І. - Напрями правового виховання особистості в контексті процесів євроінтеграції України (2019)
Іванов Ю. А. - Сучасні тенденції валютного регулювання та їх значення для функціонування критичної інфраструктури у банківській системі України (2019)
Кудінов С. С. - Методологічні засади дослідження правової політики формування антитерористичної компетентності (2019)
Бархоленко І. О. - Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях, Бондар Д. О., Шаран Л. О., Бондар Н. П., Шаран А. В., Губеня В. О. (2019)
Міхал Бембенек - Виробництво гранулянтів з дрібнозернистих матеріалів при допомозі процесу двоступеневої грануляції (2019)
Бондар Н. П. - Використання ламінарії у технології м’ясних котлет, збагачених йодом, Губеня В. О., Шаран Л. О., Геращенко О. В. (2019)
Дубініна А. А. - Розробка рецептурного складу та оцінка якості хліба з гречаним борошном, Попова Т. М., Ленерт С. О., Холодна А. В. (2019)
Паневник О. В. - Визначення режиму роботи свердловинного струминного насоса, Паневник Д. О. (2019)
Khodurska M. - Implementation of an access system to the air transport market in accordance with the common aviation area agreemen, Shevchenko Y. (2019)
Бикова А. Л. - Вдосконалення складових корпоративної культури підприємства, Бондаренко Д. С. (2019)
Бикова А. Л. - Соціальний пакет як інструмент мотивації працівників, Воронова В. С. (2019)
Власенко Т. Ю. - Методи і принципи мотивації персоналу на підприємстві, Луценко І. В. (2019)
Корнєва Н. О. - Транснацiоналізація світового господарства як прояв глобалізації бізнесу, Богославська А. В., Новіков І. О. (2019)
Криклива М. О. - Методи оцінки ефективності інвестицій в сучасних умовах ведення бізнесу (2019)
Кришталь А. О. - Вплив стресу на результати економічної діяльності суб’єктів господарювання, Обелець Т. В. (2019)
Лобза А. В. - Формування соціальної політики сучасного підприємства, Соломонова А. Г. (2019)
Лобза А. В. - Запровадження HR-інжинірингу на сучасному підприємстві як інноваційний шлях розвитку, Чабан Ю. В. (2019)
Ляшенко Р. В. - Сутність та зміст системного менеджменту в агробізнесі (2019)
Семенова Л. Ю. - Розробка ефективного мотиваційного механізму діяльності підприємства, Татаринова К.С. (2019)
Скавронська І. В. - Оцінювання експортно-імпортного потенціалу креативних індустрій, Масна О. А. (2019)
Соловей Н. В. - Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності, Гудима В. Ю. (2019)
Федорович І. В. - Дослідження технічного потенціалу газотранспортних підприємств та шляхи його підвищення, Капущак А. В. (2019)
Яковенко С. Л. - Особливості обліку на автотранспортних підприємствах, Минич Ю. В. (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до публікації статей (2019)
Вихідні відомості (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Biloivan O. V. - Screening of possibly anthrax-contaminated burial sites in eastern and southern Ukraine, Stegniy B. T., Gerilovych А. P., Arefiev V. L., Wölfel R., Schwarz J., Popp C., Grass G. (2020)
Tkalenko H. M. - Creening new Trichoderma isolates for antagonistic activity against several phytopathogenic fungi, including Fusarium spp., Borzykh O. I., Horal S. V., Barvas-Hremiakova K. M., Janse L. A. (2020)
Tucak M. - Coumestrol content in alfalfabreeding populations, Čupić T., Horvat D., Krizmanić G., Ravlić M. (2020)
Rud Yu. P. - Experimental infection of brown trout (Salmo trutta), zebrafish (Danio rerio), and swan mussel (Anodonta cygnea) with infectious pancreatic necrosis virus (IPVN), Maistrenko M. I., Zaloilo O. V., Liubchenko G. A., Buchatskiy L. P., Hrytsyniak I. I. (2020)
Bulygin S. Yu. - Evaluating agrogenic structurization of soil variants under different application modes in the Forest-Steppe, Demydenko O. V., Velychko V. A., Tkachenko M. A., Vitvitskyi S. V. (2020)
Trotskyi P. A. - Biotechnological approaches to the preservation and use of bovine ovarian cumulus-oocyte complexes in the system of reproductive technologies, Shcherbak O. V., Lyuta I. M. (2020)
Kovalev V. B. - Extending and maintaining the in vitro collection of (inter)national hop varieties in Ukraine, Kozlik T. I., Protsenko L. V., Bober A. V., Kormiltsev B. F. (2020)
Priadkina G. O. - Influence of trace elements, applied in classical and nano forms, on photosynthesis of higher plants in relation to enhancement of crop productivity (2020)
Barantsova I. - Teaching socio-cultural communication in modern education (2020)
Konovalenko T. - Child-centered approach to teaching as a holistic category, Rutkovsky M. (2020)
Мілько Н. - Діалогічний метод у пізнанні, спілкуванні та навчанні (2020)
Мосякова І. - Автономізація як форма управління закладом позашкільної освіти: постановка педагогічної проблеми (2020)
Помиткіна Л. - Відповідальність як основа правового виховання підлітків в умовах пандемії (2020)
Русин Г. - Освітньо-виховна діяльність духовенства Галичини: історичний екскурс (2020)
Журавльова Л. - Система комплексної корекційно-розвивальної роботи з мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією: основні характеристики (2020)
Журба К. - Особистісно орієнтований підхід до виховання смисложиттєвих цінностей у дітей підліткового віку, Шкільна І. (2020)
Нагорна Г. - Формування дослідницьких умінь як умова розвитку професійного мислення музиканта (2020)
Осадча К. - Роль тьютора у формуванні культури статевого виховання студентства (2020)
Потапчук Т. - Шляхи оптимізації входження дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище закладу дошкільної освіти, Джус О. (2020)
Dubyaha S. - Education for sustainable development as a guarantee of qualitative primary education in a New Ukrainian School, Shevchenko Yu., Melash V. (2020)
Opyr M. - Principal differences between british and american english, Panchyshyn S., Dobrovolska S. (2020)
Аверіна К. - Специфіка професійного самовизначення майбутніх фахівців cоціономічних професій (2020)
Бичко М. - Ефективність упровадження методики "Професійний кейс майбутнього сімейного лікаря" як однієї з педагогічних умов Їхньої підготовки до застосування медичного обладнання в професійній діяльності (2020)
Борбич Н. - Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки (2020)
Панчук А. - Удосконалення системи фізичного виховання студентів ЗВО як педагогічна проблема, Панчук І., Бутенко Т., Кашуба А. (2020)
Шевчук Л. - Організаційно-методичні основи експериментального дослідження неперервної професійної підготовки майбутніх учителів математики засобами ІКТ (2020)
Rutkovska А. - Culturological paradigm in education (2020)
Германова Д. - Поняття "когнітивні вміння" в сучасній науковій рефлексії (2020)
Дем’яненко А. - Правове виховання підлітків як наукова проблема (2020)
Сендер А. - Особливості когнітивних стилів інженера-програміста в навчальній діяльності (2020)
Соколов А. - Теоретичний аналіз поняття "моральна стійкість майбутнього офіцера" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності як необхідна умова виходу суспільства із кризового стану (2020)
Подолякіна О. В. - Освіта в реаліях медіа-простору: філософське осмислення перспектив (2020)
Яценко О. Д. - Віртуальний простір: зрушення від соматичного до семантичного рівня визначення сутності (2020)
Якимчук О. І. - Філософія єдності знань, компетентностей і цінностей в новій українській школі (2020)
Кухар Л. О. - Теоретичні аспекти використання тестового контролю для проведення підсумкової атестації студентів ЗВО, Тарасенко О. О. (2020)
Лапутько А. В. - Цінність людського життя в енцикліці "Evangelium Vitae” Івана Павла ІІ (2020)
Гулямов Б. С. - Методологія соціального вчення Вселенського патріархату (2020)
Синій В. С. - Розвиток колективного лідерства в богословській освіті у пострадянському протестантизмі (2020)
Єрмоленко В. М. - Поняття "категорія земель" у концепті сучасного право розуміння (2020)
Гафурова О. В. - Правові засади агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2020)
Дейнега М. А. - Система природоресурсного права як галузі права (2020)
Марченко С. І. - Еколого-правові проблеми розвитку сільських територій, Новак Т. С. (2020)
Кондратюк Т. М. - Правові засади державної підтримки у сфері аквакультури, Мельник В. О. (2020)
Radchenko A. M. - International legal providing for environmental protection in settlements, Tkachenko О. M. (2020)
Пахолюк А. М. - Оподаткування інноваційної діяльності в аграрній сфері за законодавством України (2020)
Світличний О. П. - Правове регулювання комерційної таємниці як міжгалузевого інституту в системі права та законодавства України (2020)
Горіславська І. В. - До питання розподілу ризиків та цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг (2020)
Князька Л. А. - Особливості правової природи інституту усиновлення в Україні (2020)
Нестеренко А. А. - Апеляційний перегляд справи у новітньому форматі законодавства (2020)
Новак Т. С. - Трудові відносини у сімейних фермерських господарствах: окремі аспекти правового регулювання (2020)
Кондратюк Т. М. - Правове забезпечення здійснення наставництва над дітьми (2020)
Піддубний О. Ю. - Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування об’єднаних територіальних громад, Олексюк В. П. (2020)
Артеменко О. В. - Застосування інструментів децентралізації у соціальній сфері в Україні на прикладі Республіки Польща (2020)
Гбур Л. В. - Адміністративна відповідальність за порушення карантинних вимог (в умовах COVID-19) (2020)
Kovalova S. S. - Criminal offenses – a new institute of criminal legislation of Ukraine (2020)
Крупнова Л. В. - Адвокатська таємниця: сучасні реалії та міжнародний досвід (2020)
Тітул (2020)
Zheng Hu - Topological designing and analysis of the composite wing rib, Vambol O. (2020)
Кислов О. В. - Особенности расчета и регулирования двухконтурного турбореактивного двигателя с форсажной камерой сгорания в наружном контуре на прямоточных режимах работы, Шевченко М. А. (2020)
Варбанець Р. А. - Діагностика турбокомпресора дизельного двигуна за допомогою аналізу віброакустичного спектру, Клименко В. Г., Мінчев Д. С., Залож В. І., Кирнац В. І., Александровська Н. І. (2020)
Даценко В. А. - Определение положения границы области устойчивой работы осевого многоступенчатого компрессора при выполнении расчетных исследований, Дёмин А. Е., Пижанкова Н. В. (2020)
Тришин П. Р. - Автоматизація фінішного оброблення прямокутних кутових хвилеводів S-діапазону, Гончар Н. В., Терещенко К. О. (2020)
Чугай О. М. - Макроскопічна неоднорідність оптичних, діелектричних і фотодіелектричних властивостей кристалів ZnSe, Полубояров О. О., Олійник С. В., Волошин О. О., Зайцев Р. В., Кіріченко М. В. (2020)
Wenjie Hu - Research on wear resistance coating of aircraft titanium alloy parts by cold spraying technology, Markovych S., Kun Tan, Shorinov O., Tingting Cao (2020)
Breus А. - Discharge characteristics of the magnetron system for sputtering, deposition, and nanotechnology applications, Serdiuk A., Ruzaikin V., Baranov О. (2020)
Федорович О. Є. - Оптимізація життєвого циклу створення нової техніки в умовах конкуренції та стохастичної поведінки ринку збуту високотехнологічної продукції, Уруський О. С., Лутай Л. М., Западня К. О. (2020)
Олійник В. О. - Особливості обробки та оцінювання взаємної затримки випадкових широкосмугових сигналів на тлі негаусових завад, Лукин В. В. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Тітул (2021)
Yifang Sun - The improvement and realization of finite-difference lattice Boltzmann method, Sen Zou, Guang Zhao, Bei Yang (2021)
Успенский Б. - К расчету механических характеристик сотовых заполнителей, изготовленных аддитивными технологиями FDM, Аврамов К., Деревянко И., Библик И. (2021)
Kulik A. - Modeling of physical processes of energy conversion in small-sized vortex energy separators, Pasichnik S., Sokol D. (2021)
Турна Р. Ю. - Разработка концепции двухфазной системы теплоотвода супутника (2021)
Kun Tan - Review of application and research based on cold spray coating materials, Markovych S., Wenjie Hu, Shorinov O., Yurong Wang (2021)
Коновалов Д. В. - Вдосконалення тепловикористовуючих ежекторних холодильних машин застосуванням аеротермопресорних технологій, Радченко Р. М., Фордуй С. Г., Халдобін В. П., Зєліков О. О., Різун О. А. (2021)
Савенков О. І. - Підвищення надійності суднових енергетичних установок шляхом усунення негативного впливу розцентровок осей з'єднувальних валів, Попов О. П., Радченко М. І., Щербак Ю. Г. (2021)
Прохоренко А. О. - Вибір та обгрунтування схеми наддуву дизеля авіаційного призначення, Кравченко С. С., Грицюк О. В., Кузьменко А. П. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Guliyeva Z. K. - The Origin Of the Kultepe Culture (2021)
Іванова С. В. - Найдавнiшi кургани як знакова система (2021)
Вертієнко Г. В. - Коштовнi метали у свiтогляднiй системi давнiх iраномовних народiв за текстами Авести (2021)
Івченко А. В. - Новi матерiали з розкопа "Орiєнт" некрополя Ольвiї (2021)
Осипенко М. С. - Тильники канчука зi спецiальним виступом ХI—ХIII ст. (за матерiалами Нацiонального музею iсторiї України) (2021)
Забавiн В. О. - Новi поховання передскiфського часу з Пiвнiчно-Схiдного Приазов’я, Небрат С. Г. (2021)
Гуцал А. Ф. - Ранньоскiфський курган з кремацiєю на Захiдному Подiллi, Гуцал В. А., Могилов О. Д. (2021)
Буйських А. В. - Архiтекутурна теракота з Ольвiї за розкопками 1920-х рр., Гаркуша Н. М., Чепкасова М. І. (2021)
Козленко Р. О. - Теракоти римського часу з Нижнього мiста Ольвiї в зiбраннi Нацiонального музею iсторiї України, Пукліна О. О. (2021)
Гаврилюк Н. О. - Початок вивчення палеоекономiки в українськiй археологiї (до 100-рiччя вiд дня народження Б. А. Шрамка) (2021)
Рудич Т. О. - Рец.: О. Козак, І. Потєхіна, Т. Слободян, В. Гупало. Методичні рекомендації з польової антропології (2021)
Папакін А. Г. - Рец.: А. В. Симоненко. Сарматские всадники Северного Причерноморья (2021)
До 70-рiччя Леонiда Залiзняка (2021)
Титул, зміст (2019)
Березняков И. Г. - Высокодозовые краткие курсы левофлоксацина для лечения больных внебольничными пневмониями: анализ аргументов "за" и "против" (2019)
Снігир Н. В. - Роль helicobacter pylori в етіопатогенезі хвороб шлунково-кишкового тракту, Сабадаш В. Є. (2019)
Бурчинский С. Г. - Депрессии у пациентов пожилого и старческого возраста: проблема выбора препарата антидепрессанта (2019)
Барна О. М. - Еректильна дисфункція у чоловіків із кардіоваскулярними захворюваннями, Одинець М. О. , Парахнюк І. В. (2019)
Морозова О. Г. - Динамика качества сна и когнитивных функций у пациентов молодого возраста с первичной инсомнией на фоне приема средства Сонмелат форте, Логвиненко А. В. (2019)
Рудіченко В. М. - Складний диференційний діагноз асциту в діяльності лікаря первинної ланки (власні клінічні спостереження та дані літератури), Рейзін Д. В., Хантіль Н. М. (2019)
Березняков И. Г. - Анализ представлений врачей-терапевтов Украины о диагностике и лечении острого бронхита, Иманова Н. И., Березняков В. И., Сидоров Д. Ю., Лебединская М. Н., Левадная Ю. В. (2019)
Хухліна О. С. - Корекція психосоматичного стану хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, В. Ю. Дрозд (2019)
Кузнецов И. В. - Ишемический инсульт. Взгляд кардиолога, Почепцова Е. Г. (2019)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2019)
Головко В. О. - Харківській державній зооветеринарній академії 160 років (2011)
Соколюк В. М. - Якість питної води для тварин у біогеохімічних провінціях західного регіону України, Духницький В. Б., Засєкін Д. А., Бойко П. К. (2011)
Щербатий А. Р. - Корекція еритроцитопоезу у жеребних кобил в умовах біогеохімічної зони Карпат, Слівінська Л. Г. (2011)
Шарандак П. В. - Стан печінки та фосфорно-кальцієвого обміну у вівцематок Лутугінського району Луганської області (2011)
Федорович В. Л. - Тест доклінічної діагностики остеодистрофії корів, Слівінська Л. Г. (2011)
Тимошенко О. П. - Стан біополімерів сполучної тканини у сироватці крові кнурів-плідників за різної інтенсивності їх використання, Вікуліна Г. В., Морару І.Г. (2011)
Санін М. О. - Оцінка тренованості коня та готовності його до змагань на основі визначення внутрішньоочного тиску (2011)
Пасічник В. А. - Діагностика стану здоров’я корів, що утримуються на висококонцентратному раціоні, Кібкало Д. В., Боровков С. Б., Захар’єв А. В., Морозенко Д. В. (2011)
Морозенко Д. В. - Показники глікозаміногліканів сироватки крові за бронхіальної астми у домашніх котів, Тимошенко О. П. (2011)
Маценко О. В. - Використання гепатопротекторного препарату Гепатонік при вирощуванні бройлерів, Білецька Т. В., Васильєва Л. І., Бучковський Д. А. (2011)
Маслак Ю. В. - Показники білкового та ліпідного обміну в сироватці крові кіз, хворих на остеодистрофію (2011)
Левченко В. І. - Аліментарно-дефіцитна анемія у корів західної біогеохімічної зони, Слівінська Л. Г. (2011)
Білий Д. Д. - Зміни показників системи гемостазу за лікування новоутворень (оглядова інформація) (2011)
Березовський А. В. - Визначення терапевтичної ефективності Ранойоду при бактеріальних захворюваннях кінцівок у корів, Фотіна Т. І., Улько Л. Г. (2011)
Масліков С. М. - Вплив трифузолу та лікопену на регенеративні властивості сполучної оболонки ока у котів (2011)
Мельничук В. В. - Поширення у великої рогатої худоби кон'юнктивітів у ряді господарств Полтавської області в зимовостійловий період із різними способами утримання (2011)
Сарбаш Д. В. - Біохімічні показники сироватки крові собак за різних нозологічних форм остеосаркоми, Синяговська К. А. (2011)
Слюсаренко Д. В. - Застосування лікувальних епідуральних блокад у врх, Сарбаш Д. В. (2011)
Телятніков А. В. - Способи застосування наноаквахелатів металів в лікуванні закритих переломів кісток у собак (2011)
Беседовська К. С. - Проблеми відтворення кролів та шляхи їх вирішення (2011)
Бородиня В. І. - Ефективність комплексного лікування корів із гіпофункцією яєчників, Лозова Л. В., Бординюк Н. В. (2011)
Грідасов О. В. - Біологічне обгрунтування можливості регулювання відтворення врх, Васюренко Л. В., Васюренко Д. Є., Грідасов В. І., Тимченко Н. М. (2011)
Желавський М. М. - Зміни протимікробного потенціалу фагоцитів за маститу корів (2011)
Жукова І. О. - Порівняльна ефективність кріоконсервування сперми жеребців-плідників верхових порід, Ткачов О. В., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Кочевенко О. С. (2011)
Корейба Л. В. - Поширення та взаємозв’язок маститу із післяродовою патологією у корів в умовах господарств Дніпропетровської області (2011)
Кошевой В. П. - Вітальна оцінка ендоструктури гонад у тварин (повідомлення перше), Федоренко С. Я., Науменко С. В., Карпенко Т. О. (2011)
Лозова Л. В. - Корекція відтворної здатності високопродуктивних корів, Бородиня В. І. (2011)
Масс А. О. - Ефективність профілактики та лікування несправжньої вагітності у собак препаратами "Достинекс®" і "Ковінан®" (2011)
Новіцька О. В. - Мікрофлора статевих органів корів при ендометриті та її чутливість до протимікробних засобів, Гулянич М. М. (2011)
Омеляненко М. М. - Макроскопічні зміни в матці сук при піометрі, Гаркуша С. Є., Філонова К. В. (2011)
Сірацький Й. З. - Морфологічні та біохімічні показники заморожено-розмороженої сперми бугаїв українських чорно- і червонорябої молочних порід, Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В., Вишневський В. М. (2011)
Скляров П. М. - Розробка способу прогнозування перебігу родів у овець (2011)
Троцький П. А. - Особливості використання етиленгліколю і гліцерину у вітрифікаційному розчині при кріоконсервуванні гамет корів (2011)
Ярохно Я. М. - Метаболізм фібриногену за гострого маститу у високопродуктивних корів (2011)
Федець О. М. - Охратоксин: обмін та дія на організм тварин (2011)
Бусол Л. В. - Порівняльна характеристика показників якості та безпечності м’яса свинини вітчизняного й імпортного виробництва, Цивірко І. Л., Жиліна В. М., Павліченко О. В., Кротовська Ю. М. (2011)
Димань Т. М. - Вплив бактеріального обсіменіння сирого молока в різні пори року на кількісний та якісний склад залишкової мікрофлори пастеризованого молока, Мазур Т. Г., Загоруй Л. П. (2011)
Ковбасенко В. М. - Визначення тривалості зберігання варених ковбас за біохімічними показниками, Ушаков Ф. О. (2011)
Сердюков Я. К. - Мікроструктура ковбаси "Домашня", що надходить у торгівлю м. Київ, Арістова М. В. (2011)
Степченко Л. М. - Хімічний склад та біологічна цінність м'яса при вирощуванні страусів в умовах Степу України, Галузіна Л. І. (2011)
Ткачук С. А. - Видова належність м’яса бройлерів за морфологічною оцінкою трубчастих кісток (2011)
Труш А. М. - Ветеринарно-експертне дослідження вершкового масла, Труш М. А., Савенко Н. Н. (2011)
Бондаревський М. М. - Морфологічні діагностичні параметри кісток скелета у судово-остеологічній експертизі (огляд літератури) (2011)
Яценко І. В. - Професійно-посадові та службові правопорушення у ветеринарній медицині: правові класифікаційні критерії, Митрофанов О. В., Бондаревський М. М., Кам’янський В.В. (2011)
Кам’янський В. В. - Морфологічні параметри кісток п’ястка та пальців кисті при визначенні віку великої рогатої худоби у судовій ветеринарній медицині, Яценко І. В. (2011)
Лісова В. В. - Посмертна діагностика інфекційних процесів у органах дихання свиней, Козачук А. І. (2011)
Сердюков Я. К. - Встановлення критеріїв визначення давності настання смерті у котів, Тищенко І. О. (2011)
Високос М. П. - Порівняльна оцінка захворюваності і вибуття імпортованої голштинської худоби залежно від способів утримання в еколого-господарських умовах Придніпров’я, Милостивий Р. В., Тюпіна Н. В., Тюпіна Н. П. (2011)
Головко В. О. - Сучасний погляд на підвищення резистентності та профілактики хвороб свиней в різних санітарно-гігієнічних умовах (огляд), Хомутовська С. О. (2011)
Голуб Ю. С. - Нормофлоризація та її значення в забезпеченні санітарних та гігієнічних заходів (огляд), Логачова Л. О., Чорний М. В. (2011)
Костенко В. І. - Вплив комфорту утримання корів на рівень їх молочної продуктивності, Баняс Ю. Ю. (2011)
Павліченко О. В. - Оточуєте середовище в зоні розміщення птахофабрик, Чорний М. В. (2011)
Соколюк В. М. - Якість питної води для тварин у біогеохімічних провінціях західного регіону України, Духницький В. Б., Засєкін Д. А., Бойко П. К. (2011)
Ткачук О. Д. - Вплив гігієнічних факторів на продуктивность і резистентность свиней різних генотипів (2011)
Чорний М. В. - Підвищення резистентності і біоресурсного продуктивного потенцалу свиней на спеціалізованих підприємствах, Митрофанов О. В., Митрофанов О. О. (2011)
Газзаві Л. В. - Вплив температурних факторів на продуктивність і фізіологічні показники курей-несучок, Чорний М. В., Щепетільніков Ю. О. (2011)
Шкромада О. І. - Дослідження протигрибкової активності дезінфектантів для обробки будівельних матеріалів приміщень свинарника (2011)
Гридинский И. П. - Социолекты как один из способов пополнения лексического фонда разговорного французского языка, Рындина О. В. (2011)
Дегтярьова В. Г. - Тестування як засіб контролю освітньо-професійної підготовки студентів, Живолуп В. І., Журавльова Т. Г., Карась А. В. (2011)
Бабич О. В. - Особливості гідрохімічного та термічного режимів водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, Вовк Н. І. (2011)
Коняхін О. П. - Вплив неіонізуючого випромінювання на гематологічні та імунологічні показники курей, Решетник А. О., Лайтер-Москалюк С. В., Памірський А. С., Чорний І. О. (2011)
Кос'янчук Н. І. - Аналіз основних забруднювачів природного довкілля у тваринництві (2011)
Прокопенко Т. О. - Пропозиції щодо розробки системи радіологічного моніторингу (2011)
Головко Н. П. - Діяльність професора М.Н. Мельниченка на посадах директора Харківського ветеринарного училища та Харківського ветеринарного інституту, Яценко І. В. (2011)
Раковська М. П. - Внесок старшого викладача, завідувача кафедри П.С. Раковського в розвиток та удосконалення викладацької, дослідницької, наукової, освітньої роботи на кафедрах "Фізики та вищої математики" Харківського зоотехнічного інституту та Харківського зооветеринарного інституту в 1945-1974 роках, Головко Н. П., Яценко І. В. (2011)
Корольов А. Г. - Професор Агаллі Микола Дмитрович (2011)
Стегней М. М. - До історії розвитку лікувальної справи тварин на Київщині (2011)
Ятусевич А. И. - Роль Витебской ветеринарной академии в развитии фармацевтической промышленнсти Республики Беларусь, Субботин А. М., Самсоноич В. А. (2011)
Щетинский И. М. - О Трофиме Григорьевиче Цымбале (2011)
Титул, зміст (2019)
Бенца Т. М. - Ожирение: современные подходы к рациональной терапии (2019)
Журавльова Л. В. - Біомаркери серцевої недостатності: нові можливості діагностики, Кулікова М. В. (2019)
Хомазюк Т. А. - Качество жизни и когнитивное здоровье при артериальной гипертензии: возможно ли?, Кротова В. Ю. (2019)
Карпенко О. В. - Ренопротекція при хронічній хворобі нирок у практиці сімейного лікаря (2019)
Пасічник Г. П. - Капікор у лікуванні пацієнтів з поєднаною церебральною та кардіальною патологією, Гнатів Ю. В., Матвієнко О. О. (2019)
Коркушко О. В. - Вплив кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом, Бондаренко О. В., Дужак Г. В., Антонюк-Щеглова І. А., Наскалова С. С., Гриб О. М., Шатило В. Б. (2019)
Мотилевська Т. В. - Сучасні підходи до проведення електричної кардіоверсії. Відбір пацієнтів, процедура проведення, супровідна терапія (2019)
Тестові питання для самоконтролю (2019)
Чого чекати від реформування вторинної медичної допомоги? (2019)
З нового року аптеки будуть працювати по-новому (2019)
Реімбурсація ліків: паперові рецепти замінять на електронні (2019)
Титул, зміст (2019)
Настанова 00069. Гіпертензія: обстеження та стартове лікування (2019)
Лазарєв П. О. - Вибір діуретика в сучасному контексті терапії хронічної серцевої недостатності (2019)
Соловьян А. Н. - Антиаритмические препараты: механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, Михалева Т. В. (2019)
Нудченко О. О. - Когнітивні порушення у хворих з ішемічною хворобою серця та діастолічною дисфункцією, Долженко М. М. (2019)
Біловол О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії у молодих, Князькова І. І., Несен А. О., Мазій В. В., Валентинова І. А. (2019)
Пехенько В. С. - Функціональна активність фагоцитуючих клітин у пацієнтів з ревматоїдним артритом у поєднанні з артеріальною гіпертензією: зміни в процесі лікування (2019)
Аліфер О. О. - Динаміка показників якості життя як критерій ефективності лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів різних вікових груп (2019)
Яковлева Л. Н. - Стабильная ишемическая болезнь сердца (2019)
Вопросы для самоконтроля (2019)
За підтримки європейських партнерів Україна посилить боротьбу з наркотиками (2019)
МОЗ пропонує встановити пріоритети у застосуванні ліків (2019)
Title (2021)
Content (2021)
Martynenko A. - Time irreversibility and complexity of heart rate variability, Raimondi G., Budreiko N. (2021)
Загороднєва О. В. - Загроза ВІЛ-інфекції для громадського здоров’я: 40 років протистояння, Пономарьова Л. І. (2021)
Бринза М. С. - Незалежні предиктори позитивної відповіді на імплантацію електрокардіостимулятора у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Вороненко О. С. (2021)
Бубало В. О. - Порівняльний аналіз чутливості до дії високих температур штамів сальмонел (2021)
Чернуський В. Г. - Значення розподілу показників гуморального та клітинного імунітету та їх роль у патогенезі бронхіальної астми у дітей з позиції системного аналізу, Попов М. М., Летяго Г. В., Говаленкова О. Л., Толмачова С. Р., Попова А. М. (2021)
Дмитрієв Д. В. - Дослідження етіології та антибіотикочутливості провідних збудників післяопераційних інфекційних ускладнень, Назарчук О. А., Бабіна Ю. М., Столярчук О. В. (2021)
Кравець О. В. - Лікування, реабілітація та оцінка якості життя хворих оперованих з приводу ускладнень синдрому діабетичної стопи, Шевченко В. П., Пʼятикоп Г. І., Гресько І. Я. (2021)
Мацюра О. І. - Алгоритм проведення оральних провокаційних проб з молоком у дітей віком 1–3 роки: аналіз існуючих стандартів та власний досвід (2021)
Ніколенко О. Є. - Стан обміну колагену та показники внутрішньосерцевої гемодинаміки при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу, Смірнов І. І. (2021)
Parkhomenko K. Yu. - Effectiveness of the concept of FAST-TRAK SURGERY for simultaneous laparoscopic hernioplastics and cholecistectomy (2021)
Пересипкіна Т. В. - Визначення індексу синтропії для обґрунтування заходів щодо ранньої діагностики та профілактики розвитку неінфекційних захворювань, Бутенко А. І., Пересипкіна А. М. (2021)
Стрільчук Л. М. - Відношення моноцитів до ліпопротеїнів високої щільності як показник запалення та окисного стресу у пацієнтів з різними станами жовчного міхура (2021)
Khaniukov О. О. - LESCH-NYHAN syndrome – late diagnosis of rare disease: clinical case, Chornyi V. I., Yevstihnieiev I. V., Hutnik I. O., Smolianova O. V., Romuz N. A., Esterkina K. V., Pervieieva K. I. (2021)
Сливка В. І. - Антиоксидантний захист у хворих на туберкульоз легень (2021)
Титул, зміст (2021)
Sirekbasan S. - The biggest challenge in the fight against the COVID-19 pandemic: Vaccine hesitancy (2021)
Колесник М. - Профілактика, діагностика та лікування гострого пошкодження нирок: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Степанова Н., Красюк Е., Ліксунова Л., Семенюк Р., Костиненко Т. (2021)
Фоміна С. П. - Хронічна хвороба нирок у дітей в Україні (2021)
Parmaksız E. - The importance of art therapy in the quality of life in hemodialysis patients, Demirbilek H. (2021)
Baran C. - Impact of COVID-19 pandemic on urology practice: A single-center experience (2021)
Erbesler Z. A. - Evaluation of effects of bupivacaine and isoflurane on pancreas damage after renal ischemia-reperfusion injury: An experimental study, Ulcay T. (2021)
Король Л. В. - Оксалова кислота сироватки як тригер оксидативних процесів y хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Степанова Н. М., Васильченко В. С., Снісар Л. М., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2021)
Ibrahim O. R. - Pediatric chronic kidney disease: Manifestations and evaluation, Alao M. A. (2021)
Дудар І. О. - Гіперпролактинемія у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Савчук В. М., Лобода О. М., Красюк Е. К. (2021)
Синяченко О. В. - Історія вивчення патології нирок у дзеркалі нумізматики. Повідомлення 2. Розвиток нефрології, Колесник М. О., Степанова Н. М., Єрмолаєва М. В. (2021)
Співчуття. Віталій Григорович Майданник (2021)
Співчуття. Роберт Вільям Шраєр (2021)
Редакційна інформація (2021)
Повідомлення (2021)
Content (2020)
Chebanenko A. P. - The ammonia vapors influence on the electrical characteristics of nanosized tin dioxide films obtained using a polymer, Filevska L. M., Grinevych V. S., Smyntyna V. A., Negrutsa O. S. (2020)
Balabai R. M. - Methodology of converting of the coordinates of the basis atoms in a unit cell of crystalline b -Ga2O3, specified in a monoclinic crystallographic system, in the laboratory cartesian coordinates for computer applications, Naumenko M. V. (2020)
Kulikov S. S. - The study of homogeneous and heterogeneous sensitized crystals of cadmium sulfide, Brytavskyi Ye. V., Borshchak V. A., Zatovskaya N. P., Kutalova M. I., Karakis Y. N. (2020)
Glushkov A. V. - Optimized quasiparticle density functional approach for multielectron atomic systems, Kovalchuk V. V., Sofronkov A. N., Svinarenko A. A. (2020)
Bakunina E. V. - Signal processing and cybersecurity in some chaotic optical communictaion systems, Dykyi O. V. (2020)
Makushkina M. P. - Hyperfine structure parameters for complex atoms within relativistic many-body perturbation theory, Antoshkina O. A., Khetselius O. Yu. (2020)
Ternovsky E. V. - New relativistic approach to computing spectral parameters, Mykhailov O. L. (2020)
Kuznetsova A. A. - Theoretical complex energies of stark resonances in lithium by operator perturbation theory approach, Glushkov A. V., Plisetskaya E. K. (2020)
Dubrovskaya Yu. V. - Relativistic theory of spectral characteristics of pionic atomic systems: Application to heavy systems, Khetselius O. Yu., Serga I. N., Chernyakova Yu. G. (2020)
Ignatenko A. V. - Optimized quasiparticle density functional and Green’s functions method to computing bond energies of diatomic molecules, Svinarenko A. A., Mansarliysky V. F., Sakun T. N. (2020)
Chernyshev A. S. - Cascade of auger transitions in spectrum of xenon: Theoretical data, Efimova E. A., Buyadzhi V. V., Nikola L. V. (2020)
Buyadzhi V. V. - Relativistic energy approach and many-body perturbation theory to computing electron-collision cross-sections of complex multielectron ions (2020)
Tsudik A. V. - Advanced computing topological and dynamical invariants of relativistic backward-wave tube time series in chaotic and hyperchaotic regimes, Glushkov A. V., Ternovsky V. B., Zaichko P. A. (2020)
Ternovsky V. B. - Theoretical studying excited states spectrum of the ytterbium within the optimized relativistic many-body perturbation theory, Svinarenko A. A., Dubrovskaya Yu. V. (2020)
Zaichko P. A. - Relativistic calculation of the radiative transition probabilities and lifetimes of excited states for the rubidium atom in a black-body radiation field, Kuznetsova A. A., Tsudik A. V., Mansarliysky V. F. (2020)
Khetselius O. Yu. - Relativistic calculation of wavelengths and E1 oscillator strengths in li-like multicharged ions and gauge invariance principle, Mykhailov O. L. (2020)
Makarova A. O. - Numerical studying energy parameters of multielectron atom in a magnetic field: Helium, Buyadzhi A. A., Dubrovsky O. V. (2020)
Kirianov S. V. - Dynamical and topological invariants of nonlinear dynamics of the chaotic laser diodes with an additional optical injection, Mashkantsev A. A., Bilan I. I., Ignatenko A. V. (2020)
Cherkasova I. S. - Theoretical studying spectral characteristics of Zn-like ions on the basis of relativistic perturbation theory, Ternovsky V. B., Nesterenko A. A., Mironenko D. A. (2020)
Information for contributors of "Photoelectronics" (2020)
Информация для авторов научного сборника "Photoelectronics" (2020)
Information for contributors of "Photoelectronics" articles (2020)
Адамчук В. В. - Дослідження автоматичного водіння мобільного мостового агрозасобу по слідах постійної технологічної колії, Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2020)
Мироненко В. Г. - Оперативний моніторинг фізичного стану ґрунту в процесі його розущільнення, Антипчук Б. О. (2020)
Литвинюк Л. К. - Техніко-технологічні передумови для покращення родючості ґрунту, Говоров О. Ф., Адамчук В. В., Корнюшин В. М., Чайчук А. Д., Гашевський Б. Я. (2020)
Насонов В. А. - Розроблення та дослідження механізму для підвищення якості обробітку ґрунту дисковими знаряддями, Литвинюк Л. К., Гриценко О. П. (2020)
Вітрух П. І. - Взаємодія прутково-планчастого конвеєра машини з мінеральними добривами (2020)
Ратушний В. В. - Обґрунтування мінімально необхідної довжини траєкторії руху зернівки по поверхні робочого органа для пошарової обробки насіння, Косовець Ю. В. (2020)
Литвинюк Л. К. - Результати виробничих досліджень із впливу деяких інокулянтів і способів їх застосування на врожайність сої та озимої пшениці, Адамчук В. В., Курдиш І. К. (2020)
Вожик Ю. Г. - Використання повітряної завіси для протидії зустрічному вітру під час обприскування польових культур, Вітрух П. І., Косовець Ю. В., Панасюк В. І. (2020)
Адамчук В. В. - Вплив режимів процесу вакуумного сушіння на появу тріщин у насінні, Швидя В. О. (2020)
Степаненко С. П. - Дослідження закономірностей руху частинок у вихровому повітряному потоці змінного за висотою радіуса, Котов Б. І., Калініченко Р. А. (2020)
Присяжний В. Г. - Лабораторно-польові дослідження процесу поділу кореневищ міскантусу на частини, Каспрович І. К. (2020)
Юрин А. Н. - Взаимодействие плодов семечковых культур друг с другом и с рабочими поверхностями при механизированной уборке (Взаємодія плодів зерняткових культур один з одним і з робочими поверхнями під час механізованого збирання), Викторович В. В., Чеботарёв В. П., Чечеткин А. Д. (2020)
Ачкевич В. І. - Вплив конструкційних параметрів колектора доїльного апарата на коливання вакуумметричного тиску в такті ссання, Хмельовський В. С., Ачкевич О. М. (2020)
Хмельовський В. С. - Фільтр-глушник вакуумної установки, Заболотько О. О., Братішко В. В., Ребенко В. І. (2020)
Ткач В. В. - Техніко-технологічне забезпечення обліку індивідуального надою та адресної годівлі корів, Фененко А. І., Яцко С. А., Братішко В. В. (2020)
Афанасьєв І. А. - Методика та результати експериментальних досліджень режимів роботи адаптивної доїльної апаратури на базі порційного лічильника вагового типу, Ткач В. В. (2020)
Ратніков Є. М. - Методика експериментальних досліджень процесу екструдування кормових компонентів із метою покращення його енергетичних показників, Мілько Д. О. (2020)
Крутякова В. І. - Підвищення ефективності зволожувачів повітря на базі регулярних насадок для термовологісної обробки повітря в ентомологічних виробничих приміщеннях, Бельченко В. М., Піщанська Н. О., Подмазко О. С. (2020)
Еджкок Р. - Нормативно-правові та технологічні передумови використання осаду стічних вод для виробництва органічних добрив, Братішко В. В., Зінченко І. В., Карпусь С. Г., Мілько Д. О., Оленич М. В. (2020)
Анеляк М. М. - Дослідження техніко-експлуатаційних показників енерготехнологічного засобу, створеного на базі шасі зернозбирального комбайна, Кузьмич А. Я., Грицака О. М. (2020)
Герасимчук Ю. В. - Результати досліджень передпосівного знезараження насіння в електричному полі, Адаменко О. І., Сахневич В. Г., Ничипорук О. М., Берлінець Ю. М., Берлінець М. М. (2020)
Довбненко О. Ф. - Узгодження енергетичних параметрів ультрафіолетового бактерицидного рециркулятора повітря тваринницьких приміщень (2020)
Адамчук В. В. - Наукоємні технології та їхнє технічне забезпечення – основні чинники ефективності виробництва продукції рослинництва, Грицишин М. І., Перепилиця Н. М. (2020)
Скібчик В. І. - Науково-методичний підхід до обґрунтування раціонального сезонного сценарію використання зернозбиральних комбайнів великотоварними сільськогосподарськими виробниками, Днесь В. І., Кудринецький Р. Б., Крупич О. М. (2020)
Веремейчик Н. В. - Особливості узгодження параметрів технічного оснащення з характеристиками виробничих планів машинно-технологічних систем рільництва, Грицишин М. І., Днесь В. І., Кудринецький Р. Б., Скібчик В. І. (2020)
Крупич С. О. - Уточнення методики обґрунтування параметрів енергетичного засобу для виконання технологічних операцій у міжряддях промислових садів волоського горіха (2020)
Krutyakova V. I. - Entomological production as the process of biotechnical system functioning (Ентомологічне виробництво як процес функціонування біотехнічної системи), Belchenko V. M., Barabash A. D. (2020)
Ювілеї (2020)
Пам’яті вченого (2020)
Балтремус К. А. - Проектна діяльність учнів демократичних шкіл, Балтремус В. Є. (2020)
Бойван О. С. - Розвиток критичного мислення на основі гуманної взаємодії студентів на заняттях з розмовної практики, Запухляк І. М. (2020)
Кавицька Т. І. - Формування вмінь критичного мислення студентів-філологів на заняттях із граматики іноземної мови, Квасова О. Г., Осідак В. В. (2020)
Кіржа Н. В. - Застосування інформаційно-освітнього середовища під час викладання української мови в медичному коледжі, Кобися В. М. (2020)
Починкова М. М. - Моніторинг навчально-методичного забезпечення з проблеми розвитку критичного мислення в Україні (2020)
Кравець О. Є. - Використання літературних творів як засобу формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи на уроках іноземної мови, Свириденко І. М. (2020)
Фурсенко Т. М. - Cучасні підходи до викладання іноземної мови в немновному ЗВО: дизайн-мислення (2020)
Юденок В. М. - Педагогічні умови методики оцінювання розвитку рухової активності учнів середнього шкільного віку (2020)
Воронецька В. В. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії у процесі позакласної роботи (2020)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Формування громадянської позиції школярів: регіональний аспект (2020)
Замашкіна О. Д. - Формування ціннісних орієнтацій студентів у соціокультурному освітньому середовищі закладу вищої освіти (2020)
Баюрко Н. В. - Діагностика готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2020)
Бекас О. О. - Аналіз результатів опитування студентів щодо якості надання освітніх послуг, Губіна С. І., Давидюк М. О. (2020)
Бровчак Л. С. - Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності студента, Ліхіцька Л. М., Старовойт Л. В. (2020)
Іщенко Г. В. - Діяльнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутнього вчителя математики до здоров’язбереження учнів, Возносименко Д. А. (2020)
Єрьоменко О. А. - Адаптивна система підготовки магістрів управління закладом освіти (2020)
Марцева Л. А. - Розвиток творчого потенціалу студентів коледжу як складової їхнього професійного успіху (2020)
Орлова Л. Д. - Особливості формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Подолянчук С. В. - Особливості вивчення основ промислової робототехніки при підготовці вчителів трудового навчання та технологій (2020)
Радкевич О. П. - Сучасні підходи до визначення педагогічних умов розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти (2020)
Рибалко А. П. - Методика підготовки студентів економічних спеціальностей до предметної олімпіади з математики (2020)
Сапогов М. В. - Компоненти, критерії та показники сформованості професійно-педагогічної компетентності студентів магістратури (2020)
Холковська І. Л. - Сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (2020)
Штифурак В. Є. - Формування здатності до управлінської діяльності майбутніх юристів (2020)
Гапчук Я. А. - Деякі підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх учителів в Німеччині, Постемська І. С. (2020)
Головченко Г. О. - Формування медіакомпетентностей вразливих верств населення в системах неформальної освіти США та Канади (2020)
Гриньова М. В. - Трансформація вищої туристичної освіти Німеччини та Австрії в умовах діджиталізації (2020)
Самохвал О. О. - Інтернаціоналізація вищої професійної освіти Німеччини в умовах полікультурного європейського простору (2020)
Лисюк С. Р. - Педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, Биков І. В., Бойко Т. В. (2020)
Сторонська О. С. - Особливості професійно-практичної підготовки педагогічних кадрів в Австрії (2020)
Гоголь Н. В. - Проблема реалізації культурологічного підходу до навчання української літератури в науково-методичних працях учених 50-х – 80-х років ХХ століття (2020)
Грінченко Т. Д. - Музично-педагогічна спадщина Едуарда Бриліна у вимірі потреб сучасної мистецької освіти (2020)
Зузяк Т. П. - Педагогічні ідеї визначних діячів мистецтва у поступі професійної підготовки майбутніх учителів на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): історико-персонологічний дискурс, Марущак О. В. (2020)
Марчук О. О. - Реалізація основних принципів навчання школярів у закладах освіти Волинської губернії (2020)
Білоус Білоус - Дитяча гра як психолого-педагогічна проблема, П. Д. Шахов В. І. (2020)
Галузяк В. М. - Розвиток емпатії в учнів підліткового віку (2020)
Комар Т. О. - Проблеми практичної психології та написання грантових програм (2020)
Сухопара І. Г. - Вікові особливості молодших школярів у контексті розвитку емоційного інтелекту (2020)
Шахов В. В. - Соціально-психологічні детермінанти становлення професійної самосвідомості студентів-психологів (2020)
Моргун A. С. - Моделювання процесу деформативності буро набивних паль за МГЕ, Тимченко А. А. (2019)
Бідаков А. М. - Переваги та недоліки γ-методу для розрахунку міцності пкд панелей при згині, Распопов Є. А., Пустовойтова О. М., Страшко Б. О. (2019)
Панкевич О. Д. - Вплив конструктивних рішень вузлових з’єднань (місць примикання конструкцій) на енергоефективність будівлі, Миколаєнко В. В., Панкевич В. В. (2019)
Сердюк В. Р. - Cучасні способи модернізації плоских горизонтальних покрівель, Сердюк Т. В., Франишина С. Ю. (2019)
Лемешев М. С. - Радіозахисний металонасичений бетон поліфункціонального призначення, Христич О. В., Черепаха Д. В. (2019)
Ковальський В. П. - Аналіз існуючих стінових панелей та розробка власного конструктивного рішення для зведення енергоефективних багатоповерхових будинків, Абрамович В. С. (2019)
Лемешев М. С. - Екологічно ефективні будівельні матеріали для тепломодернізації будівель, Христич О. В., Лемішко К. К. (2019)
Томчук М. А. - Контроль радіоактивності житла в Україні, Швець В. В., Слівінський В. В. (2019)
Majewskа I. - Determination of the load-bearing capacity for drilling piles considering the coefficient of the soil porosity, Blashchuk N., Korchinsky А. (2019)
Самченко Р. В. - Технологічне регулювання осідань фундаментів при вирівнюванні нахилених будівель, споруд, Юхименко А. І. (2019)
Моргун А. С. - Пружно-пластичне деформування грунтової основи плитного фундамента за МГЕ, Роїк Б. М. (2019)
Gubashova V. E. - Experience of carrying out of ground-cement elements on the jet grouting technology in slags of a blast-furnace process (2019)
Човнюк Ю. В. - Математиче моделювання поля швидкостей в'язкої рідини у фільтраційних каналах капілярно-пористих тіл під дією гармонічних хвиль, Довгалюк В. Б., Скляренко О. М., Пефтєва І. О. (2019)
Предун К. М. - Моделювання оцінки якості природного газу з використанням нечітких баз знань, Ободянська О. І., Франчук Ю. Й. (2019)
Коц І. В. - Математичне моделювання процесів насичення бетонних зразків під дією гідроімпульсного навантаження, Горюн О. О. (2019)
Човнюк Ю. В. - Моделювання та аналіз хвилеутворень у твердих деформованих й капілярно пористих тілах за наявності пластичної течії, Довгалюк В. Б., Скляренко О. М. (2019)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання взаємноогинаючих спряжених поверхонь, Єлісєєв І. П. (2019)
Лялюк О. Г. - Моделювання системи прийняття конструктивно-технічних рішень вибору енергозберігаючого покриття будівлі, Лялюк А.О. (2019)
Риндюк С. В. - Ландшафтний дизайн, як естетична складова благоустрою території готелів, Гаврилюк А. В. (2019)
Петрук Р. В. - Аналіз хімічних загроз екологічній безпекці вінницької області (2019)
Риндюк С. В. - Архітектурно-планувальна організація готельних споруд, Максименко М. А., Ліпковська К. А. (2019)
Дубельт Т. М. - Вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків перших масових серій (2019)
Дорошенко В. С. - Підвищення ресурсоефективності ливарного виробництва за рахунок комплектації роботами конвеєрних та роторно-конвеєрних ліній, Янченко О. Б. (2019)
Боднар Л. А. - Показники роботи парогенератора Е - 1- 9 при переведенні на спалювання твердих видів палив, Сологуб Т. А. (2019)
Степанов Д. В. - Особливості переведення газомазутних парогенераторів на спалювання твердого палива, Храмцов В. О., Левадський І. В. (2019)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплового режиму вузла примикання балконної плити з утепленням, Горюн О. Ю., Паламарчук О. М. (2019)
Ратушняк Г. С. - Ієрархічна класифікація факторів впливу на підвищення енергоефективності теплоізоляційної оболонки будівель, Панкевич В. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Шуба Н. М. - Застосування різних форм мелоксикаму при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів та хребта, Воронова Т. Д., Крилова А. С. (2019)
Колесник Т. В. - Вплив комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії на артеріальний тиск і параметри жорсткості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію, Єгоров К. Ю. (2019)
Мельников О. Ф. - Влияние фитопрепарата Эсберитокс на факторы локального иммунитета ротовой полости, Рыльская О. Г., Шматко В. И., Тимченко М. Д., Биль Б. Н., Фараон И. В., Прилуцкая А. Д., Заяц Т. А. (2019)
Настанова 00983. Показання та застосування антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь (2019)
Кочуєва М. М. - Сучасний погляд на муколітичну терапію, Грек І. І., Кочуєв Г. І., Рогожин А. В. (2019)
Іванов Д. Д. - Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбезпечнішим? (2019)
Журавльова Л. В. - Паранеопластичні ревматологічні синдроми, Олійник М. О., Сікало Ю. К. (2019)
Беловол А. Н. - Клиническая фармакология антисекреторных препаратов. Фокус на блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, Князькова И. И. (2019)
Жадан А. В. - Физическая реабилитация при сердечной недостаточности (2019)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2019)
Скибчик В. А. - Конгрес Європейського товариства кардіологів (2019) об’єднався із Всесвітнім конгресом з кардіології у Парижі (2019)
Малачинська М. Й. - Вплив мелатоніну на овуляцію та якість ооцитів на етапі планування вагітності, Вереснюк Н. С. (2019)
Доступ до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань ліків (2019)
Корисні звички, що рятують від небезпечних хвороб (2019)
Отримання квот на виробництво спирту: кому дозволили, а кому сказали "ні" (2019)
Альвин А. - Ключові фактори ефективності листкових добрив, Гобеляк Ю. Н., Бугро О. П. (2014)
Бах Н. К. - Застосування препарату "Байкал ЕМ-1" у технології виробництва щеплених саджанців винограду (2014)
Власов В. В. - Аналіз сортименту винограду Одеської області, Булаєва Ю. Ю., Ковальова І. А., Герус Л. В., Власова О. Ю., Бузовська М. Б., Мулюкіна Н. А., Джабурія Л. В. (2014)
Гармашов В. В. - Особливості фотосинтетичної діяльності рослин кормового буряка залежно від умов вирощування, Стан Д. С. (2014)
Жигайло Т. С. - Використання методу математичного моделювання для оцінки формування продуктивності технічних сортів винограду (2014)
Зеленянська Н. М. - Економічна оцінка окремих прийомів виробництва щеплених саджанців винограду (2014)
Костенко В. М. - Перспективи розвитку виробництва сортів ізабельної групи в Україні та напрямки використання продукції (2014)
Кризська М. А. - Арохімічна та агроекологічна оцінки різних видів cидератів в органічному та альтернативному землеробстві (2014)
Лопушняк В. І. - Динаміка накопичення марганцю і цинку в осаді стічних вод за тривалого зберігання, Грицуляк Г.М. (2014)
Мороз Г. Б. - Статистичні методи характеритики та діагностики ґрунтів середньо-сухостепового педоекотону Північно-Західного Причорномор’я (2014)
Попова Л. В. - Вивчення впливу біологічного препарату поліміксобактерину на елементи продуктивності та урожайність озимої пшениці сорту жайвір в умовах Овідіопольського району Одеської області (2014)
Самсій О. В. - Ефективність застосування ріверму у боротьбі з хворобами томатів в умовах Одеської області, Мілкус Б. Н., Латюк Г. І. (2014)
Kogut I. M. - Yield and grain quality of winter wheat after different predecessors (2014)
Jurkevich E. O. - Minimization of basic soil cultivation under confectionery sunflower in conditions of southern steppes of Ukraine, Bakuma A. V. (2014)
Title (2021)
Contents (2021)
Myronyuk I. F. - Photo-catalytic Properties of Sn-doped TiO2, Kotsyubynsky V. O., Boychuk V. M., Mykytyn I. M., Gun'ko V. M. (2021)
Bezougly A. V. - Photon Flux Density in the Diffraction Pattern During Scattering of H-polarized Photons by the Infinite Grating of Metallic Strips, Petchenko O. M., Petchenko G. О. (2021)
Brailo M. V. - Development of Epoxy-polyester Nanocomposite Materials with Improved Physical and Mechanical Properties for Increasing Transport Vehicle Reliability, Buketov A. V., Yakushchenko S. V., Sapronov O. O., Dmytriiev D. O., Buketova N. M. (2021)
Mali A. E. - Influence of Mn2+ Magnetic Ions on the Properties of Cd1 – xMnxS Thin Films Synthesized by Chemical Bath Deposition, Gaikwad A. S., Borse S. V., Ahire R. R. (2021)
Ashok K. S. - Influence of Tunable Work Function on SOI-based DMG Multi-channel Junctionless Thin Film Transistor, Charles P. J. (2021)
Samanta P. K. - Environment-Friendly Synthesis of Undoped and Cu doped ZnO Nanoparticles and Study of their Optical Absorption Properties towards Biological Applications, Kamilya T. (2021)
Farhadi B. - A Theoretical Survey on the Potential Performance of a Perovskite Solar Cell Based on an Ultrathin Organic-Inorganic Electron Trans-porting Layer, Zabihi F., Zhou Y., Liu A. (2021)
Benamrani A. - Structural, Elastic and Thermodynamic Properties of ScP Compound: DFT Study, Daoud S., Saini P. K. (2021)
Chala S. - Synthesis and Characterization of ZnO Thin Film for Modeling the Effect of Its Defects on ZnO/Cu2O Solar Cell EQE, Boumaraf R., Bouhdjar A. F., Bdirina M., Labed M., Taouririt T. E., Elbar M., Sengouga N., Yakuphanoğlu F., Rahmane S., Naoui Y., Benbouzid Y. (2021)
Tovkach S. S. - Behavior of the Aviation Engine Control System during the Transition to the Lorenz Attractor (2021)
Khaldi A. - First Principle Study and Optimal Doping for High Thermoelectric Performance of TaXSn Materials (X = Co, Ir and Rh), Benallou Y., Zemouli M., Amara K., Keurti M. El. (2021)
Buryk І. P. - Simulation of Parameters of Coaxial Solar Cells Based on Si and InP Nanowires, Odnodvorets L. V., Khyzhnya Ya. V. (2021)
Suthar R. K. - Lattice Dynamic and Thermo-physical Properties of AlSi (Silumine) Alloy: A DFT Study, Pandya N. Y., Mevada A. D., Gajjar P. N. (2021)
Dayana K. Sofiya - Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles from Catharanthus Roseus Plant Leaf Extract and Its Investigation, Jothimani R., Vella Durai S. C. (2021)
Pronami B. - Design of Microstrip Patch Antenna Based on FSS for 5G and WiMAX Applications, Pardhasaradhi P., Madhav B. T. P. (2021)
Babu K. T. - Analysis of CSRR Based Circular Patch Monopole Antenna for Ku-band Satellite Communication Applications, C-band and X-band Applications, Sri Kavya K. Ch., Kotamraju S. K., Tilak G. B. G. (2021)
Vidhate A. D. - Single Electron Transistor Based Current Mirror: Modelling and Performance Characterization, Shruti S. (2021)
Borodinova T. I. - Growth of Gold Nanostructures on the MoS2 Surface Modified with Polyvinylpyrrolidone, Styopkin V. I., Vasko A. A., Cherepanov V. V., Kravets V. G. (2021)
Lukiyanets B. A. - Layered Crystals as Porous Materials: the Effect of Ultra-sonic Treatment, Matulka D. V. (2021)
Shpetnyi I. O. - Structural-phase State and Magnetotransport Properties of Thin Film Alloys Based on Permalloy and Copper, Tyschenko K. V., Pak V. Ya., Duzhyi B. V., Shkurdoda Yu. O., Protsenko I. Yu. (2021)
Kherief N. - Effect of Trench Isolation on the Self-heating Phenomenon in Advanced Radio Frequency SiGe Heterojunction Bipolar Transistor, Latreche S., Lakhdara M., Boulgheb A., Contrand C. (2021)
Dvuzhilova Yu. V. - Extremely Short Optical Pulses in a Photonic Crystal Made of Carbon Nanotubes, Dvuzhilov I. S., Belonenko M. B. (2021)
Chongad L. S. - Optical Properties of CuS Nano-particles Embedded in Polyvinyl Alcohol (PVA) Films, Amit J., Mukherjee G. S., Banerjee M. (2021)
Krishna P. H. - Theoretical Study of Photo-luminescence Emission Using the Line Shape Function for Semiconductor Quantum Dots, Devaanshi J., Meera R. (2021)
Parita B. - Chemical Approach Based ZnS-ZnO Nanocomposite Synthesis and Assessment of Their Structural, Morphological and Photocatalytic Properties, Dhrubajyoti S., Somenath C. (2021)
Suraj M. - Investigation of Electrical and Thermoelectric Properties of ZnO/rGO Composites Prepared by Conventional Solid-state Reaction Method, Ashok R., Dheeraj D., Selvakumar M., Saxena M., Okram G. S. (2021)
Sahu R. - Synthesis and Characterization of Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Dispersed ZnS Based Photocatalytic Activity, Jain S. K., Balram T. (2021)
Kumar Y. - Magnetic Properties of Ni Thin Films Deposited on to Polystyrene Nanospheres, Tripathi J., Sharma A. (2021)
Harish Harish - Influence of Impurity on the Properties of Chemically Synthesized Calcium Hydroxide, Pushpendra K., Jyoti K., Phalswal P., Pawan K. K., Amena S., Rahul S., Anoop M. K., Joshi R. P. (2021)
Rashi N. - Effect of Heat Treatment on Band Gap of V2O5, Ashish K. K., Rathore S. S., Anoop M. K., Kabra K. (2021)
Sadhna R. - In-situ Synthesis of Mixed Vanadium (IV and V) Oxides/Reduced Graphene Oxide Using Centella asiatica Extract, Rabina B., Amrita G., Prasad S. B., Joydeep B. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ваховський Л. Ц. - Теорія пізнання Карла Поппера та проблеми освіти (2020)
Черниш О. А. - Роль засобів масової інформації у формуванні медіаграмотності особистості в контексті інформаційної війни (2020)
Биндас О. М. - Специфіка понять "медіаграмотність", "медіакомпетентність" та "медіаосвіта" в підготовці вчителів іноземних мов (2020)
Панасенко Е. А. - Розвиток мотивації лінгвопрофесійної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання, Внукова А. І. (2020)
Степаненко В. В. - Формування в майбутніх лаборантів здатності до комбінування різних технологічних прийомів лабораторних досліджень (2020)
Sura N. A. - Adult Education in Foreign Languages: Interactive Settings, Models, Practice (2020)
Нестерчук В. В. - Соціально-правові аспекти домашнього насильства над жінками (2020)
Титул (2020)
Okorokova V. V. - The problem of virtual modeling of historical processes in modern science (2020)
Алєксєєва М. О. - Американський часопис "Свобода" про перші свідомі вибори в Галичині у 1895–1897 рр. (2020)
Алтухов О. А. - Відображення діяльності біржових установ Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистичних та мемуарних творах (2020)
Михальський І. С. - Революційна українська партія – мовою документа (2020)
Присяжнюк О. М. - "Королівська комісія пам'ятників та ландшафтів" як гарант культурної спадщини Бельгії (2020)
Рубан М. Ю. - Історичні обставини заснування та розвиток газети "Жовтневий гудок" – періодичного видання Луганського тепловозобудівного заводу (1928–2017), Машков В. С. (2020)
Бривко М. В. - Політичне цькування та "боротьба з ворогами народу" в системі освіти УРСР 1920–1930-х рр. (2020)
Бублик О. І. - Релігійна складова радянської ідеології як фактор впливу на суспільство (2020)
Бурьян М. С. - Російсько-іранська (1804–1813) та російсько-турецька (1806–1812) війни за Південний Кавказ, Бурьян М. А. (2020)
Коваль А. І. - Відображення формування елліністичного міжнародного порядку у творі Плутарха "Порівняльні життєписи" (2020)
Ковпак О. С. - Розвиток заочної педагогічної освіти в Україні у 1950–1980-х рр. в історичному контексті (2020)
Коробчук А. С. - Варвара Платонівна Кандиба (Фредерікс) – керівниця Одеського інституту імператора Миколи I (2020)
Забудкова О. А. - Міста сучасної Луганщини в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах статистики) (2020)
Лебедєв Д. В. - Перший рейд селянської армії Н. Махна на Старобільщину у вересні 1920 р. та його наслідки (2020)
Набока О. В. - Історичні витоки легенд щодо перебування у Осинівській церкві (с. Осинове Новопсковського району, Луганської області) Г. Сковороди та К. Рилєєва (2020)
Мурзіна Е. О. - Поліморфні варіанти гена VDR у дітей з псоріазом, Россоха З. І. (2020)
Сарайрех Анас Аталла Салем - Синдромологічні аспекти розацеа (2020)
Солошенко Е. М. - Щодо дискусійних питань діагностики лікарської хвороби як міждисциплінарної проблеми (2020)
Волкославская В. Н. - О возможностях реабилитации больных хроническими дерматозами и заболеваниями половой сферы в условиях Юга Украины – Херсонская область, Рыбалко Н. Ф., Унучко С. В., Намлы И. Е., Шахова Л. С. (2020)
Калюжна Л. Д. - Хронічний свербіж при захворюваннях шкіри в дітей (2020)
Бондаренко Г. М. - Соціально-епідеміологічна характеристика хворих на прихований пізній сифіліс, Нікітенко І. М., Безрученко О. А., Губенко Т. В., Білоконь О. М., Калашнікова І. В. (2020)
Святенко Т. В. - Лепра: опис свіжого випадку в Україні, Калмикова А. В., Рибак Ю. В. (2020)
Белозоров А. П. - Анализ ассоциации клинических проявлений псориаза с антигенами гистосовместимости HLA-C*06 и HLA-B*27, Сокол О. А., Милютина Е. И., Олейник И. А. (2020)
Бондаренко Г. М. - Особливості реєстрації нейросифілісу в Україні за період 2014–2018 рр., Нікітенко І. М., Волкославська В. М., Унучко С. В., Губенко Т. В., Безрученко О. А. (2020)
Бродовська Н. Б. - Застосування лазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на червоний плоский лишай (2020)
Волкославська В. М. - Деякі особливости сифілітичної інфекції у вагітних, Унучко C. В., Губенко Т. В., Кутова В. В., Намли І. Є. (2020)
Гулей Л. О. - Оптимізація місцевої терапії папуло-пустульозного підтипу розацеа (2020)
Денисенко О. І. - Патогенетичні аспекти алергодерматозів у жителів регіону з природним йододефіцитом (2020)
Денисенко О. І. - Сучасний стан захворюваності та аспекти епідеміології сифілісу в Чернівецькій області, Перепічка М. П. (2020)
Джораєва С. К. - Особливості мікробіоценозу шкіри хворих на псоріаз, Олійник О. І. (2020)
Дюдюн А. Д. - Фотодинамическая терапия в лечении больных угревой болезнью, Полион Н. Н., Али Луай (2020)
Єгоров О. О. - Частота інфікування вірусом папіломи людини новонароджених,які народилися в жінок з папіломавірусною інфекцією після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2020)
Жукова Н. В. - Мікробіота шкіри у хворих на поширений псоріаз, Солошенко Е. М., Шаповалова О. В., Гіржанова І. В. (2020)
Karvatska Yu. P. - Psychosomatic skin diseases as an interdisciplinary problem (2020)
Коваленко А. Ю. - Дослідження частоти коморбідних станів у хворих на псоріаз, Макуріна Г. І. (2020)
Кугаевская Н. В. - О влиянии профессионально-производственных факторов на состояние здоровья рабочих кожевенной промышленности в Украине, Солошенко Э. Н. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Лабораторні підступи до діагностики та прогнозування перебігу алергодерматозів, обтяжених стафілококовою інфекцією, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Соболь Н. В., Щоголєва О. В., Іванцова О. К., Усік І. В. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Клініко-анамнестичні критерії стероїдної резистентності хворих на акантолітичний пемфігус, Олійник І. О., Маштакова І. О., Абдалла А. Е-С. Е-С. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Лікування оніхомікозів у хворих на псоріатичну оніходистрофію, Олійник І. О., Маштакова І. О., Супрун К .Г. (2020)
Кутова В. В. - Місце серологічних показників ліквору під час встановлення діагнозу нейросифілісу, Білоконь О. М., Бондаренко Г. М., Нікітенко І. М., Дегтяр Т. В., Губенко Т. В. (2020)
Мавров Г. І. - Особливості перебігу протозойних статевих інвазій,спричинених представниками Тrichomonas,з урахуванням порушень психоемоційного стану пацієнтів, Осінська Т. В., Щербакова Ю. В., Калашнікова І. В., Зеленська Т. В. (2020)
Макуріна Г. І. - Особливості діагностичної тактики та ефективність топічного окисника в лікуванні хворих на себорейний кератоз, Чернеда Л. О. (2020)
Намли І. Є. - Останні тенденції та темпи поширення меланоми шкіри в Україні, Волкославська В. М. (2020)
Перепічка М. П. - Комплексне лікування хворих на краплеподібний парапсоріаз із застосуванням топічного препарату піритіону цинку, Денисенко О. І., Винник М. С. (2020)
Полион Н. Н. - Лечение больных с гиперплазией сальных желез, Дюдюн А. Д., Салей Е. А. (2020)
Поліон Н. М. - Епідеміологія та клініка дерматомікозу нігтьових пластинок, Дюдюн А. Д., Салей О. А., Алі Л. Х. (2020)
Семко Г. О. - Стійкість еритроцитів пацієнтів із сенсибілізацією до лікарських засобів у гіпоосмотичному середовищі, Левицька О. В., Залюбовська О. І., Литвиненко М. І., Шаповалова О. В. (2020)
Солошенко Е. М. - Модельні експерименти дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів під впливом лікарських засобів, Кондакова Г. К., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Левицька О. В., Цимбал В. М. (2020)
Солошенко Е. М. - Вплив лікарських засобів на сорбційну здатність еритроцитів у модельних експериментах, Кондакова Г. К., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Семко Г. О. (2020)
Солошенко Е. М. - Сенсибілізація до лікарських засобів у хворих групи ризику щодо ІПСШ/ВІЛ, Мавров Г. І., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Осинська Т. В. (2020)
Солошенко Е. М. - Рівень серотоніну в сироватці крові хворих на псоріаз у стадії загострення за наявності асоційованих психоемоційних порушень, Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Матюшенко В. П. (2020)
Сторожук М. В. - Діагностичне значення визначення сироваткового рівня інтерлейкіну-17a та інтерлейкіну-18 у хворих на розацеа, Денисенко О. І. (2020)
Хмель Н. В. - Поверхностное натяжение плазмы крови и уровень эндогенной интоксикации у больных лекарственной болезнью, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Солошенко Э. Н., Семко Г. А., Цымбал В. Н., Галагуря Д. А. (2020)
Дуда О. К. - Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини, Манжелєєва І. В., Вега А. Р. (2020)
Прокопів О. В. - Сучасні аспекти проблеми токсокарозу, Сегедій Л. І. (2020)
Михайлишин Г. І. - Відновлення мікробіому вагіни при бактерійному вагінозі із застосуванням пробіотика Діалак, Климнюк С. І., Співак М. Я., Лазаренко Л. М., Маланчук Л. М., Корда І. В. (2020)
Цико О. В. - Значення антропометричних показників у диференційній діагностиці патології легень у ВІЛ-позитивних осіб, Соломенник Г. О., Меркулова Н. Ф. (2020)
Мельник Л. П. - Вплив Лайм-бореліозу та лямбліозу на перебіг туберкульозу легень (2020)
Паничев В. О. - Зараженість кліщів у парках Тернополя (2020)
Ходак Л. А. - Особливості нової коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей, Огієнко В. І., Білоконова Л. А., Дейнека Н. Г. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Проблема суперінфекцій: світова загроза смерті чи можливості її глобального подолання? (2020)
Крушельницький О. Д. - Біологічні загрози та їх вплив на епідемічну ситуацію у Збройних Силах України, Огороднійчук І. В. (2020)
Павлишин Г. А. - Мультисистемний запальний синдром, асоційований із SARS-CoV-2 у дитини, Дивоняк О. М., Боярчук О. Р., Томашівська Т. В., Чорнота І. Д., Слива В. В., Горішна І. Л., Панченко О. І. (2020)
Святкуємо ювілей знаної інфекціоністки, професорки Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2020)
Славний ювілей Тетяни Анатоліївни Сергеєвої (2020)
Андрейчин М. А. - Зарицкий А. М. Мир глазами ученика Льва Васильевича Громашевского (воспоминания) / А. М. Зарицкий ; ред. Т. А. Сергеева, В. И. Задорожная, К. Н. Легеза. – Киев : МПБП "Гордон", 2020. – 252 с. (2020)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2020)
Титул, зміст (2021)
Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року (2021)
Шимановський О. В. - Деякі питання технічного стану моста ім. Є. О. Патона, Котлубей Д. О., Шалінський В. В., Кобернюк Б. П., Карнаков І. А. (2021)
Позняков В. Д. - Технічний стан металевих конструкцій головних балок моста ім. Є. О. Патона через р. Дніпро у м. Києві, Дядін В. П., Давидов Є. О., Дмитрієнко Р.І. (2021)
Гордеєв В. М. - Настанова з оцінювання якості будівельних сталевих конструкцій (2021)
Онищенко А. М. - Напружено-деформований стан металевих гофрованих конструкцій транспортних споруд, Ковальчук В. В., Федоренко О. В., Ковальчук Ю. Є. (2021)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив технологічних параметрів на навантаження абразивних армованих кругів, Марченко О. А., Мачишин Г. М., Комоцька С. Ю. (2021)
Гезенцвей Е. И. - Анализ абразивного износа футеровки бункера рудных весов, Олевский В. И., Олевский А. В. (2021)
Ніконець І. І. - Технологія виробництва крейдо-базальтового цементу, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Казмірчук Р. В. (2021)
Умови друкування (2021)
Васянович Г. - Культурно-гуманітарні засади освітнього процесу і сучасна реальність (2019)
Кузьмінський А. - Роль педагогічної системи Яна Коменського у вихованні особистості, Кучай Т., Кузьмінська Л. (2019)
Русин Г. - Формування ціннісних орієнтацій особистості засобами етнопедагогіки (2019)
Червінська І. - Музейна педагогіка як інструмент взаємодії закладів освіти і музеїв у сучасному соціокультурному просторі (2019)
Криштанович М. - Можливості використання ІКТ у позаурочній роботі при вивченні правознавства (2019)
Мідак Л. - Використання технології доповненої реальності під час вивчення природничих тем у початковій школі, Пахомов Ю., Кузишин О., Базюк Л., Буждиган Х. (2019)
Оліяр М. - Методичні засади формування творчої особистості учня початкової школи (2019)
Подановська Г. - Сутність та структура комунікативної компетентності особистості молодшого школяра (2019)
Яворська С. - Розвиток мовленнєвотворчої діяльності дошкільників (2019)
Smolinska O. - The formation and development of media literacy of students as an important task in student scientific circle's work, Dzyubynska K., Drach M. (2019)
Соловей Ю. - Зарубіжний досвід управління системою дошкільної освіти (2019)
Атрощенко Т. - Теоретичні підходи до вивчення наступності професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів, Джанда Г. (2019)
Бойчук-Товста О. - Стан сформованості валеологічної компетентності студентів-медиків закладів вищої освіти (2019)
Євтух М. - Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього учителя (історико-педагогічний аспект) (2019)
Криштанович С. - Форма організації навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту у процесі вивчення фахових дисциплін (2019)
Михайлишин Г. - Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім'ями: поняття та загальна характеристика, Довга М. (2019)
Якубовська М. - Культурологічна парадигма сучасності – основа формування культури особистості, Даньшова В., Шуцький Б. (2019)
Яценко С. - Навчальний діалог у професійній підготовці майбутнього вчителя (2019)
Basarab V. - Method of formation of entrepreneurial and communicative competences of future accountants-economists in the process of teaching of professional disciplines (2019)
Blyznyuk T. - Educational innovationsand technological advancementin english language teaching:training teachers fornus (2019)
Myhovych I. - The peculiarities of professional training at higher and vocational education institutions of the eastern part of Ukraine within the context of internationalization process (Donetsk oblast case) (2019)
Ziеtek А. - Disabled people: their expectations and opportunities in pursuing professional and social needs (2019)
Акімова О. М. - Підготовка майбутніх учителів до здійснення дистанційного навчання учнів початкової школи з особливими освітніми потребами (2020)
Бабакіна О. О. - Сучасні тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в контексті євроінтеграції (2020)
Балагур Л. О. - Комунікативні навички майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України, Карасьов Д. Л., Грінченко В. В., Олешко Д. О. (2020)
Віндюк А. В. - Організація практичної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців сфери соціального туризму методами інноваційних педагогічних технологій (2020)
Грицюта О. Ф. - Програма формування моральних цінностей у підлітків в умовах літніх таборів відпочинку (2020)
Джус О. В. - Підготовка майбутніх магістрів спеціальної освіти до професійного самовдосконалення у ЗВО, Потапчук Т. В., Покутнєва С. О., Труш Н. В. (2020)
Дрокіна А. С. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Дяченко М. Д. - Формування медіаграмотності у майбутніх фахівців з використанням інфографіки як засобу візуальної комунікації в сучасному інформаційно-медійному просторі (2020)
Задворняк Л. С. - Роль духовно-моральних цінностей у формуванні активної громадянської позиції студентів (2020)
Зеленов Є. А. - Здоров’я як цінність планетарного виховання студентської молоді (2020)
Короход Я. Д. - Внесок арабських вчених у розвиток психологічних знань у середні віки (2020)
Кундеренко І. В. - Духовна освіта у протестантському середовищі та релігієзнавчі типології (2020)
Мокрій Я. О. - Особливості аргументативності на перемовах в аспекті перекладу (2020)
Молчанюк О. В. - Сучасні суспільні виклики до процесу виховання дитини, Яценко В. В. (2020)
Москальова Л. Ю. - Формування морально-естетичних почуттів у дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва, Дмитренко К. А. (2020)
Пантелєєва О. Я. - Роль військової термінології у професійній підготовці французьких військових, Ємельянова Є. С. (2020)
Пивоваренко М. С. - Система виховання морально-естетичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами музично-ритмічної гімнастики: від моделювання до реалізації (2020)
Піскурська Г. В. - Задоволеність студентів якістю дистанційного навчання під час карантину (2020)
Тадеєва М. І. - Сучасні цілі та виклики безперервної іншомовної освіти в Україні, Тадеєв П. О. (2020)
Тітаренко Н. В. - Трансформація професійних ролей сучасного вчителя початкової школи в умовах оновлення освіти (2020)
Чаговець А. І. - Історіографічний дискурс проблеми взаємодії учителів із батьками молодших школярів (2020)
Штефан Л. А. - Особливості трудового виховання дітей дошкільного віку (ретроспективний аналіз) (2020)
Ярославцева М. І. - Пісочне мистецтво як засіб морально-естетичного виховання дітей дошкільного віку, Кучай О. В. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Барань Є. - Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала), Барань А. (2020)
Берегсасі А. - Методика досліджень у сфері мовної політики, Газдаг в., Черничко С. (2020)
Одарчук Н. - Навчальний і виховний потенціал теоретичного курсу "Порівняльна типологія англійської і української мов" (2020)
Тимкова В. - Культура наукової української мови в професійному становленні фахівця (2020)
Іваницька Н. - Взаємодія компонентів у параметрії категорійних значень обставини як другорядного члена речення: теоретичний та практичний аспекти (2020)
Сога Л. - Вираження стилістичних конотацій у структурі лексичної одиниці (2020)
Шапочкіна О. - Семантика предикатних конструкцій на позначення фізичного стану в давньогерманських мовах (2020)
Гогуленко О. - Ономастичні реалії в українському народному героїчному епосі (2020)
Гороф’янюк І. - Стереотипні назви людини в центральноподільських говірках, Родюк Н. (2020)
Павликівська Н. - особливості словотвору в мікрогідронімії (2020)
Ющишина О. - Подільська діалектна лексика як твірна основа прізвищевих назв і прізвищ центральної Хмельниччини (2020)
Лехнер І. - Роль концептуальних метафор у концептуалізації поняття "гріх" в угорській мові (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Fushtey I. M. - Features of dyslipidemia and its influence on endothelium functional state in patients with rheumatoid arthritis and arterial hypertension, Podsevakhina S. L., Palamarchuk A. I., Tkachenko O. V. (2021)
Алипова О. Є. - Патогенетичне лікування хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня активності симпатоадреналової системи, Мочоний В. О., Кузнєцова Л. П., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю. (2021)
Новак В. В. - Антибактеріальна терапія піогенних абсцесів печінки, Бєлінська В. О. (2021)
Фуштей І. М. - Маркери деградації екстрацелюлярного матриксу як предиктори систолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих зі STEMI, Сідь Є. В. (2021)
Лашкул З. В. - Організаційні аспекти надання медичної допомоги дітям при травмах на регіональному рівні, Чемирисов В. В., Курочка В. Л., Мотовиця Н. Я., Ярова Л. Д. (2021)
Труфанов І. І. - Медико-соціальні наслідки переломів кісток тазу за даними запорізької травматологічної МСЕК, Трибушний О. В., Кляцкий Ю. П., Косило В. В., Поляков Г. Л. (2021)
Василевська Л. А. - Хірургічне лікування ускладнених форм бешихи (2021)
Люлько А. А. - Диагностика и оценка критериев к проведению оперативного лечения у женщин с цистоцеле и стрессовым недержанием мочи, Бурназ А. А., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2021)
Фуштей І. М. - Особливості клінічних проявів гонартриту у жінок з гіпертонічною хворобою та надлишковою масою тіла, Підлубна А. М. (2021)
Соколов О. В. - Використання різних технологій при хірургічному лікуванні декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок при однобічному ураженні стовбурів великої підшкірної та передньої додаткової сафенної вени (2021)
Москальков А. П. - Использование разработанного костодержателя при проведение открытой репозиции мелких трубчатых костей, Марков П. К., Перелыгин И. Н. (2021)
Стрільчук Л. М. - Стан жовчного міхура у пацієнтів з ревматичною лихоманкою та набутими вадами серця ревматичного ґенезу, Яцев Ю. М. (2021)
Матченко К. С. - Практически значимые клинические характеристики современных силантов для герметизации зубов у детей (2021)
Січкоріз О. Є. - Нормативне забезпечення системи охорони здоров’я: за результатами соціологічного дослідження (2021)
Денисовець І. - Становлення поняття "транспозиція" у парадигмі лінгвістичних досліджень (2020)
Іваницька Н. - Понятійно-термінологічна одиниця "критерій" у науковому та прикладному аспектах, Завальнюк І. (2020)
Солдатова Л. - Поняття "мова" у дослідженнях представників празького лінгвістичного гуртка (2020)
Богатько В. - Функціональний вияв семантичного обсягу фразеологічних одиниць у прозі Володимира Лиса, Кухар Н. (2020)
Маркотенко Т. - Відображення вірувань українців у фразеології, Мельник Л. (2020)
Познанський Р. - Векторно-об’єктні валентні характеристики твірних дієслів лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2020)
Родюк Н. - Семантико-теоретичний аналіз національно маркованої лексики історичного твору (2020)
Алтицева Л. - Граматичні та структурні особливості звертань у текстах новел Ірен Роздобудько (на матеріалах збірки "Зроби це ніжно…"), Голіченко Л. (2020)
Горобець А. - Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексико-семантичного й асоціативного поля "час" (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) (2020)
Горобець Р. - Парцельовані конструкції в мові сучасної прози для дітей: комунікативно-прагматичний аспект (2020)
Сташків С. - Комунікативно-прагматичні чинники семантичної та граматичної сполучуваності дієслів "грати / зіграти" у професійних текстах (2020)
Ясакова Н. - Когнітивне підґрунтя безособових речень із неозначено-предметним суб’єктом (2020)
Горобець І. - Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація (2020)
Ковалевська А. - Нейтралізація патогенних дискурсів: стратегія спростування (2020)
Мельник О. - Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля, Волошина О. (2020)
Переломна О. - Естетична функція діалектизмів та розмовно-просторічних елементів у мові художніх текстів Валерія Шевчука (2020)
Грачова І. - Етимологічні та лінгвостилістичні особливості концепту "success" в англомовному економічному дискурсі, Іщук Н. (2020)
Забужанська І. - Мелодика як інтонаційний маркер категорії інтертекстуальності (на матеріалі озвучених американських постмодерністських поетичних текстів) (2020)
Марку А. - Явища мовних контактів у мережевому мововживанні закарпатських угорців (2020)
Підпала В. - Способи реалізації експресивної функції у вступних частинах ток-шоу "Аnne Will" та "Maischberger.die woche" (2020)
Tyschenko О. - 2020 neologisms in English as the reflection of global processes and their perception (2020)
Гороф’янюк І. - ЛІНГВІСТИЧНА РОЗКІШ ПОДІЛЛЯ: рецензія на Н. Коваленко. "Західноподільські та суміжні говірки. Тексти : у 2-х т.". Кам’янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. 1048 с. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Біницька К. - Здоров'язбережувальні компетентності вчителя початкових класів: зарубіжний досвід, Балух М. (2020)
Дудка Т. - Неформальні соціокультурні інкорпорації освітян у фокусі історичних подій першого тридцятиріччя ХІХ століття (2020)
Котик Т. - Методологічні засади періодизації становлення і розвитку педагогічних наук та досліджуваних проблем і явищ (2020)
Криштанович М. - Особливості формування професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти у провідних країнах Європи, Криштанович С. (2020)
Матковський М. - Франківська концепція ролі та місця соціальних інститутів у становленні особистості: контекст сучасних викликів (2020)
Равчина Т. - Концептуальні засади педагогічної підготовки викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів (2020)
Сагач О. - Теоретичний аналіз поняття "педагогічні умови" у контексті професійного зростання вчителів (2020)
Цибанюк О. - Інноваційний підхід до програмового забезпечення фізичного виховання учнів початкової школи Румунії (2014–2020 роки) (2020)
Червінська І. - Синергетичний підхід до розвитку соціокультурного простору гірської школи регіону Українських Карпат (2020)
Чумак М. - Просвітницькі почини педагогічної еліти в умовах еміграційних таборів (20-ті роки ХХ століття) (2020)
Щербак І. - Використання карт-перцепцій в аналізі стратегій позиціонування провідних університетів країн Західної Європи в міжнародному інформаційному просторі (2020)
Земан І. - Формування компетентностей учнів базової середньої школи (2020)
Ілійчук Л. - Електронний підручник як інноваційний засіб навчання (2020)
Ликтей Л. - Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін через дистанційні технології навчання (2020)
Пєчка Л. - Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи в упровадженні здоров'язбережувальних технологій в освітній процес (2020)
Прокопів Л. - Використання інноваційних технологій навчання як ефективної комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти, Сидорук О. (2020)
Редькіна М. - Особливості методики визначення індивідуальної рухової активності студентів та її вплив на психофізичний стан (2020)
Романишин Р. - Прийоми обчислення в курсі математики початкової школи (2020)
Якубовська М - Особистісно-орієнтовані технології у виховному процесі: культурологічний аспект, Михайлишин Р. (2020)
Kachmar О. - Learning English trough musik in the digital age, Krytsak О. (2020)
Prokopenko А. - Modern aspects of the use of foggy technologies in the educational process of higher educational institutions (2020)
Romanyshyn І. - Teacher educator's perceptions of the elt methodology course content sufficiency: action research (2020)
Атрощенко Т. - Зміст та особливості фахової компетентності вихователів закладів дошкільної освіти, Бобирєва О. (2020)
Кучинська Л. - Організація методичної роботи в закладах дошкільної освіти на засадах збереження професійного здоров'я педагогічних працівників (2020)
Лунячек В. - Підвищення кваліфікації працівників системи вищої освіти в умовах глобалізації, Ігнатенко Л. (2020)
Розлуцька Г. - Особливості організації освітнього середовища початкової освіти з урахуванням взаємодії соціальних інститутів, Сокол М. (2020)
Hoi N. - World experience in improvement of pedagogical staff development motivation system, Zhuk О. (2020)
Бей І. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до проєктного навчання: теоретичний аспект (2020)
Будник О. - Підготовка вчителя до розвитку цифрової грамотності учнів Нової української школи (2020)
Галан О. - Чинники підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в сім'ї як основному агенті соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2020)
Гончар Л. - Моніторинг сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Дубковецька І. - Розвиток професійної компетентності майбутніх медичних працівників в умовах євроінтеґрування (2020)
Зданевич Л. - Підготовка майбутніх вихователів до формування позитивних міжособистісних взаємин та навичок спілкування дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, Цегельник Т. (2020)
Лавриш Ю. - Індивідуалізація навчання іноземних мов майбутніх інженерів: концептуальні засади (2020)
Латишевська К. - Теоретичний контекст формування моральної культури майбутнього вчителя початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Мамчур Є. - Мотивація як важливий чинник формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Марченков С. - Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності в курсантів військового інституту у процесі фахової підготовки (2020)
Побігун Н. - Професійна підготовка майбутніх медичних працівників: духовно-моральний аспект (2020)
Фенцик О. - Тенденції методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи: мовно-літературна освітня галузь (2020)
Хохлова Т. - Зміст та якість базової освіти як суттєвий чинник підготовки фахівців у сучасному технічному закладі вищої освіти, Ступак Ю., Савченко Г. (2020)
Цюняк О. - Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності як наукова проблема (2020)
Ikonnikova М. - Some general characteristics of future philologists' professional training at Ukrainian universities (2020)
Барнаускіне І. - Психологічні особливості міжособистісних стосунків дітей-сиріт старшого дошкільного віку, Коваленко А. (2020)
Bиноградов О. В. - Використання можливостей мови програмування та середовища R упсихологічних дослідженнях: т’юторіал з базових методів (2020)
Данильченко Т. В. - Особливості особистісного благополуччя військовослужбовців, що перебували в зані АТО (2020)
Завацький В. Ю. - Соціально-психологічна специфіка антиципації молоді та її самопочуття в умовах життєвих змін: онто- та соціогенез, Блискун О. О. (2020)
Klymenko I. V. - The impact of volunteering aimed at helping the combatants and victims of the war on volunteers family well-being (2020)
Колесніков О. М. - Особливості самоактуалізації держслужбовців із різним типом трудової міграції (2020)
Kолишко О. М. - Читання як комунікація: загрози та можливості трансформації особистості сучасного читача (2020)
Корнієнко І. О. - Особливості прояву рівня стресу в матерів дітей із затримкою психічного розвитку, Скопа С. І. (2020)
Leonova I. M. - Socio-psychological factors of women`s loneliness (2020)
Остапенко І. В. - Потенціал соціальних медіа для розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2020)
Сердюк Л. З. - Психосемантичні індикатори мотивації учіння студентів закладів вищої освіти, Коваленко А. Б. (2020)
Барна О. М. - Ефективність комбінації глюкозаміну сульфату та хондроїтину сульфату в лікуванні остеоартриту з позицій доказової медицини, Погребняк О. О. (2019)
Андрієвська С. О. - Нові складові сучасної аритмології – основи патогенезу і їх клінічне обґрунтування, Кротенко В. К., Колесник В. О. (2019)
Христич Т. М. - Особливості лікувальної тактики при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О. (2019)
Долженко М. М. - Гендерні аспекти серцево-судинних захворювань, Яковенко Л. І. (2019)
Горобець Н. М. - Сучасні методи лікування захворювань, викликаних Helicobacter pylori, Матяш Л. О., Пехенько В. С., Барна О. М. (2019)
Скибчик В. А. - Конгрес Європейського товариства кардіологів (2019) об’єднався разом із Всесвітнім конгресом з кардіології у Парижі. Огляд найпрактичніших досліджень, представлених на Конгресі (2019)
Целуйко В. Й. - Перипартальна кардіоміопатія, Бутко О. О. (2019)
Питання для самоконтролю (2019)
Що включено до проекту Програми медичних гарантій? (2019)
МОЗ запроваджує Офіс пацієнта та впроваджує інші новації (2019)
Депутат пропонує посилити відповідальність за фальсифіковані ліки (2019)
У Комітеті з питань здоров’я нації утворено десять підкомітетів (2019)
Тилик Т. М. - Правове визначення захисту цивільних прав та інтересів, Івченко В. А. (2020)
Армаш Н. О. - Демократія як елемент кадрового забезпечення органів виконавчої влади (2020)
Беззубов Д. О. - Рaradigm of economic security in the state security system, Добкіна К. Р., Новосельська І. В. (2020)
Бендера І. Л. - Формування нового адміністративно-територіального устрою України та особливості місцевих виборів в об’єданих територіальних громадах (2020)
Ковальчук А. Т. - Методологічні засади міжнародної співпраці органів фінансового контролю (на прикладі державної служби фінансового моніторингу України) (2020)
Рощук М. В. - Україна в міжнародних рейтингах цифрового розвитку: стратегування та перспективи (2020)
Філіппов А. В. - Порушення правил дорожнього руху: чи правомірна адміністративна відповідальність в "автоматичному режимі"? (2020)
Бурдоносова М. А. - Правовий ідеалізм як форма деформації правової свідомості (2020)
Заяць Н. В. - Народна законодавча ініціатива: прояв популізму влади чи реальний інструмент демократії (2020)
Іванов В. М. - Правове регулювання майнових відносин за руською правдою (2020)
Кацавець Р. С. - Юридична деонтологія: процес формування. Бачення вчених (2020)
Озель В. І. - Тенденції розвитку інституту омбудсмена (2020)
Кофанов А. В. - Криміналістичні та правові аспекти сучасного стану та перспектив обробки біометричних даних людини на прикладі дактилоскопічної інформації, Кобилянський О. Л., Кофанов О. С., Ергард Н. М. (2020)
Михайлов В. О. - Детермінація злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в умовах covid-19 (2020)
Мусієнко А. В. - Деякі актуальні питання правового регулювання паліативної медицини, Мусієнко В. В., Котюк О. Л. (2020)
Осадчий В. І. - Кримінально-правова охорона функціонування автоматизованих систем в органах правосуддя (2020)
Галич В. - Співпраця Сергія Єфремова із західноукраїнською пресою: мемуарна рецепція (2021)
Зіненко О. - Публічні події у контексті функціональної теорії Денніса Мак-Квейла (2021)
Тимошик М. - Лондонський журнал "Визвольний Шлях" та його місце в історії української журналістики на чужині (2021)
Яблонський М. - Тижневик "Нові Дні" і Петро Волиняк як видавець та автор (2021)
Vladymyrov V. - The probable place for being created mass information theory between other fundamental theories about impact on mass audience (2021)
Іванова І. - Модель взаємодії реклами, PR та журналістики, Афанасьєва О. (2021)
Левантович О. - Висвітлення пандемії коронавірусу в медіа: аналіз поглядів Георгія Почепцова (2021)
Сиваш К. - Глядацький фідбек як елемент парасоціальної комунікації з екранними медіа-персонами (2021)
Червінчук А. - Концепт "ворог": репрезентація в українській воєнній документалістиці (2015-2018 рр.) (2021)
Чорнодон М. - Особливості гендерної ідентичності та гендерних стереотипів у сучасних українських мас-медіа (2021)
Крушельницька С. - Імідж України у ЗМІ Франції під час подій 2004 року (2021)
Михайлів Н. - Тематика журналів "Vogue” і "Harper’s Bazaar” (2021)
Олтаржевський Д. - Історичні особливості становлення корпоративних медіа в Україні та світі (2021)
Яремчук О. - Подорожня антропологія у журналістиці: історія та практичні методи (2021)
Іванишин П. - Основні концепти націософської інтерпретації Євгена Маланюка: есеїстичний дискурс (2021)
Павлюк І. - Медіакультура як необхідний фактор збереження, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності (2021)
Яцимірська М. - Соціальна експресія в мультимедійних текстах (2021)
Ertanowska D. - Memes as a means of communication and manipulation (2021)
Балук Н. - VR/AR-технології – новий контент нових медіа, Басій Н., Бук Л., Вовчанська О. (2021)
Бутиріна М. - Медіатизація мистецтва: віртуальний музей як ЗМІ, Ривліна В. (2021)
Шарова І. - Способи просування українських видавництв у соціальній мережі Facebook під час карантину (2021)
Лизанчук В. - Комунікативна синергія українських національних цінностей в контексті російської гібридної війни (2021)
Головко Х. - Подорожній репортаж Олександра Янти-Полчинського "Вздовж і впоперек СРСР" (1932): жаб’яча перспектива (2021)
Кость С. - Поняття творчості в журналістській діяльності (2021)
Присяжний М. - Унікальні, але незавершені проєкти (з історії української еміграційної преси) (2021)
Присяжна-Гапченко Ю. - Володимир Леник як журналіст і редактор у середовищі української еміграції (2021)
Хоменко Т. - Часопростір історичних паралелей публіцистики Євгена Сверстюка (2021)
Лубкович І. - Методика журналістського спілкування (2021)
Слотюк Т. - Концепція моделі Solutions Journalism: конотація, функції, особливості функціонування (2021)
Стельмах М. - Історичний контекст у збірці статей Тімоті Снайдера "Українська історія, російська політика, європейське майбутнє" (2021)
Табінський Я. - Візуальні концепти фотоілюстрації в медіа (на прикладі "Ukraїner" та "Reporters") (2021)
Лильо Т. - Ідеологема "диктатура релятивізму" в публіцистиці Роберто де Маттеі: постмодерністські та посткомуністичні контексти (2021)
Мельник Ю. - Виправдання окупації у німецьких (1938) та російських (2014) медіа: підміна агресора і жертви (2021)
Пришляк Я. - Деструктив поточного інформування: контент-аналіз заголовків новинних агрегаторів України, США та Росії (2021)
Filip G. - Semantic of quiet and silence based on Polish human science (2021)
Більовська Н. - Гіпертекст: синтез дискретного і континуального медіаповідомлення (2021)
Капелюшний А. - Трансформування форм ступенів порівняння прикметників у телевізійному мовленні наживо (2021)
Ріпей М. - Цифра у газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День") (2021)
Яцимірська М. - Ключові імпресиви-2020 в публіцистичних текстах (2021)
Smerecka H. - Analysis of press headlines from krosnocity.pl and krosno24.pl web portals in Krosno (2021)
Majchrowska J. - Testimonial in (new) media (2021)
Гоцур О. - Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії (2021)
Рудик М. - Комунікативні особливості українських відеоблогів на прикладі youtube-каналів Телебачення "Торонто", Яніни Соколової та Остапа Дроздова (2021)
Bożek M. - Film production in Poland. Stages: from an idea to the screen (2021)
Мельник А. - "Темна мережа інтелектуалів" і особливості публічної дискусії у США (2021)
Мельник О. - Медійний дискурс навколо постаті Оріани Фаллачі та її публіцистики впродовж 2017–2020 років (2021)
Житарюк М. - Українська журналістика у Великій Британії (2021)
Бєлова Н. В. - Модальності глобалістики: теоретична доктрина або концепт ідеології постмодерна? (2020)
Суковатая В. А. - Детективы Агаты Кристи как философия повседневности: постмодернистский анализ (2020)
Братерська-Дронь М. Т. - Наука і мистецтво про моральну відповідальність за майбутнє людства (2020)
Гайдук Н. А. - Функції та характер інформаційно-бібліотечної діяльності у системі наукової комунікації (2020)
Gaiduk N. - Features of the representations of Ukrainian identity in the visual content of popular telegram channels (2020)
Кудлай В. О. - Розвиток комунікативної культури співробітництва Україна-НАТО, Цебро С. О. (2020)
Манякіна О. С. - Організація комунікативних заходів в публічних бібліотеках України (на прикладі ЦМБ ім. В. Г. Короленка), Науменко В. Д. (2020)
Нікольченко Т. М. - Українська народна пісенність буремних років (пісні полону Другої світової війни), Нікольченко М. В. (2020)
Орєхова С. Є. - Історичний вимір документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР як основа сучасного вітчизняного діловодства, Музика О. М. (2020)
Sabadash Yu. - Scientific and religious in the context of modern culture, Panchenko S. (2020)
Tormakhova A. - The role of women and gender issues in Ukraine (2020)
Чікарькова М. Ю. - Середньовічні витоки стріт-арту (2020)
Jankowski S. - The idea of the socio-cultural world: university library in the digital age, Fedorova Yu. (2020)
Клименко О. Ю. - Мусульманська релігійна меншість в Україні: збереження культурних традицій чи політична боротьба (2020)
Николаєва В. І. - Аналіз державної політики зайнятості на сучасному етапі (2020)
Подгайко М. К. - Менторство як елемент реалізації концепціїї дуальної форми здобуття освіти в Україні та протидії проблемі безробіття молоді (2020)
Слющинський Б. В. - Комунікативні зв’язки та системи в період соціокультурної модернізації суспільства (2020)
Суровцева І. Ю. - Теоретичні погляди на поняття "Набуття членства" в соціології організацій (2020)
Ташкінова О. А. - Діяльність профорієнтаційного хабу "Profit Quest" на базі закладу вищої освіти як нова організаційна форма професійної орієнтації учнівської молоді, Булгакова С. А., Гонтар М. А. (2020)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на видання: Українець А. М. Традиційний одяг Рівненщини. У двох книгах. Книга 1 – Рівне: У фарватері істин, 2019. – 208 с.: іл., Головко О. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Книжкова полиця (2020)
Лоскутов О. Є. - Особливості надання медичної допомоги хворим із вогнепальними пораненнями ліктьового суглоба, Доманський А. М., Жердєв І. І., Лушня С. Л. (2021)
Хмизов С. О. - Порівняльний аналіз опороспроможності нижніх кінцівок у дітей із рецидивами вродженої еквіноварусної клишоногості після хірургічного лікування за "традиційними" методами та методикою Понсеті, Кикош Г. В., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю. (2021)
Дігтяр В. А. - Значення механічних властивостей пластини в разі торакопластики вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки, Камінська М. О., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2021)
Головаха М. Л. - Внутрішньоканальна інкорпорація сухожилкового автотрансплантата передньої схрещеної зв’язки з імплантацією поліпропіленової сітки за даними МРТ, Шевельов О. В., Бондаренко С. А. (2021)
Білінський П. І. - Лікування хворих із ускладненими переломами дистального відділу плечової кістки з використанням фіксаторів малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу (2021)
Танькут В. О. - Ретроспективний медико-соціальний аналіз результатів лікування хворих із наслідками переломів довгих кісток кінцівок, Голубєва І. В., Рикун М. Д., Беренов К. В., Андросенкова В. А. (2021)
Корж М. О. - Морфометрія плечового суглоба й обґрунтування типорозмірів нового модульного реверсивного ендопротеза на основі даних спіральної комп’ютерної томографії, Макаров В. Б., Боцьва Н. П., Моргун О. В., Підгайська О. О., Танькут О. В. (2021)
Радченко В. О. - Моделювання дегенеративних змін у паравертебральних м’язах для вивчення їхнього впливу на розвиток захворювань хребта, Леонтьєва Ф. С., Туляков В. О., Скіданов М. А., Скіданов А. Г., Нікольченко О. А. (2021)
Чабаненко Д. С. - Порушення консолідації стегнової кістки після несвоєчасної динамізації інтрамедулярного блокувального стрижня, Полівода О. М. (2021)
Korzh M. O. - The impact of hip-spine relations on the results of total hip arthroplasty (literature review), Radchenko V. O., Filipenko V. A., Popsuishapka K. O., Pidgaiska O. O. (2021)
Хмизов С. О. - Нестабільність колінного суглоба за умов уроджених вад розвитку нижніх кінцівок (огляд літератури), Якушкін Є. С., Кацалап Є. С. (2021)
Вирва О. Є. - Порівняльне оцінювання поліметилметакрилату та композитного кісткового цементу. Огляд результатів експериментальних досліджень, Гончарук О. В., Лисенко Н. С. (2021)
Маколінець В. І. - Молекулярний водень як можливий терапевтичний чинник у комплексній відновній терапії хворих із патологією органів опори та руху (огляд літератури), Гращенкова Т. М., Мосейчук Вол. І., Маколінець К. В., Мосейчук Вл. І. (2021)
Маргарита Іванівна Хохол (2021)
Лев Миколайович Анкін (2021)
Наталія Олександрівна Ашукіна (2021)
Дисертаційні роботи, які у 2020 р. прилюдно захищені в спеціалізованих учених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Київ, Дніпро) (2021)
Інформація про зʼїзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2021 році (2021)
Міщенко Л. А. - Динаміка функціонального стану нирок у пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією та хронічною хворобою нирок за даними тривалого спостереження, Матова О. О., Сербенюк К. І., Безродна Л. В., Безродний В. Б., Радченко В. В. (2020)
Дроздова І. В. - Артеріальний тиск, іпохондрія та депресія: математичні моделі взаємозв'язку, Павловська М. О., Павловський С. А. (2020)
Амбросова Т. М. - Патогенетична роль міокардіального фіброзу: фокус на екстрацелюлярний матрикс, Ащеулова Т. В. (2020)
Бойко В. В. - Остеомієліт грудини: діагностика та хірургічне лікування, Лихман В. М., Мирошниченко Д. О., Шафер Я. В., Ткач С. В., Меркулов А. О., Білодід Є. О., Неділько О. В. (2020)
Бучнєва О. В. - Профілактика інтраопераційних ускладнень у пацієнтів із гострим аортальним синдромом, Пісклова Ю. В. (2020)
Естрін С. І. - Безпосередні результати лікування хворих на рефрактерну стенокардію за допомогою стовбурових клітин, Кравченко Т. В., Ковальчук А. О. (2020)
Міхановський О. А. - Комбіноване лікування хворих на рак ендометрію I-II (Т1-2N0M0) стадій з урахуванням рівня експресії молекулярно-біологічних маркерів пухлини, Сухіна О. М., Артамонова Н. О., Харченко Ю. В. (2020)
Козуб М. М. - Сучасні аспекти відновлення репродуктивної функції пацієнток, які перенесли оперативні втручання з приводу трубної вагітності (2020)
Боднар Л. А. - Фармакологічне лікування розладів аутистичного спектра: напрямки та перспективи (2020)
Григорова І. А. - Клініко-патогенетичні особливості віддаленого періоду легкої черепно-мозкової травми, Тесленко О. О., Тихонова Л. В. (2020)
Логвіненко Г. В. - Особливості міофасціального больового синдрому шийної локалізації у пацієнтів молодого віку з переднім положенням голови, Волошина М. І. (2020)
Сердюк О. І. - Аналіз ефективності надання спеціалізованої отоларингологічної допомоги дітям мегаполіса на прикладі Харкова, Самусенко С. О., Філатова І. В. (2020)
Yakovleva O. O. - International severe warning requirements and smart decisions in choice tactics for fluoroquinolones, Hoina-Kardasevich O. Yu. (2020)
Боброва О. В. - Основні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М. (2020)
Абдуллаев Р. Я. - Роль ультраcонографии в диагностике стеноза позвоночного канала при поясничном остеохондрозе (2020)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - Порівняльна характеристика впливу чинників ризику на суб'єктивну оцінку здоров'я школярів (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Borisyuk D. - Two-photon exchange in elastic electron scattering on hadronic systems, Kobushkin A. (2021)
Gubanov V. O. - Quantum symmetry of the vibrational states and electronic π-orbitals in a benzene molecule C6H6. The fine structure of spin-dependent splitting, Naumenko A. P., Gryn D. V., Bulavin L. A. (2021)
Sedletsky Yu. V. - A fifth-order nonlinear Schrödinger equation for waves on the surface of finite-depth fluid (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського