Кочкодан Я. М. - Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю (2012)
Каракозов А. А. - Об использовании забивных пробоотборников с гидравлическим приводом при реализации технологии поинтервального бурения геотехнических скважин с буровых судов и самоподъёмных буровых установок (2012)
Игнатов А. А. - Аналитические исследования скорости движения керна в вязкой жидкости (2012)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы организации очистки скважин, Игнатов А. А., Камышацкий А. Ф. (2012)
Игнатов А. А. - Материалы к определению характеристик процесса взаимодействия продуктов разрушения с очистным агентом (2012)
Игнатов А. А. - Забойные процессы при работе снаряда с эффектом механического разрушения (2012)
Давиденко А. Н. - Комплексная оценка свойств активированных промывочных жидкостей, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2012)
Блохин В. С. - Интенсификация строительства глубоких нефтегазовых скважин, Политучий А. И., Пащенко А. А. (2012)
Шевелев В.Л. - Скоростное бурения дегазационных скважин в условиях Донбасса, Пилипец В. И., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н., Юшков Е. О. (2012)
Бойко О. В. - Сучасні підходи до інтенсивної терапії хворих із торакальною травмою при політравмі, Волкова Ю. В., Баранова Н. В. (2021)
Семененко І. В. - Вплив перенесеного пренатального стресу на майбутнє репродуктивного здоров’я жінок, Барковський Д. Є. (2021)
Кихтенко О. В. - Електронно-мікроскопічне дослідження компонентів гематоенцефалічного бар'єру новонароджених при перинатальному гіпоксичному ушкодженні, Губіна-Вакулік Г. І., Плітень О. М., Потапов С. М. (2021)
Носівець Д. С. - Дослідження рівня кісткової лужної фосфатази сироватки крові щурів при експериментальних еквівалентах гіпотиреозу та остеоартрозу на фоні призначення нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу (2021)
Оліник Ю. В. - Морфологічний стан трофічних виразок венозної етіології після трансплантації стовбурових клітин кордової крові, Домбровський Д. Б., Давиденко І. С. (2021)
Тюлєнєва О. А. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків в екстравільозному трофобласті матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних, Давиденко І. С., Гоян А. В., Тюлєнєва В. О. (2021)
Филенко Б. М. - Відтворення експериментальної моделі впливу на печінку гострого стресу шляхом фіксації щурів за шийну складку, Винник Н. І., Коптев М. М., Проскурня С. А., Кислий В. Ф. (2021)
Винницька О. А. - Імунофенотиповий профіль бластних клітин як маркер діагностики рецидивів гострої лімфобластної лейкемії у дітей, Дорош О. І., Дубей Л. Я., Дубей Н. В. (2021)
Горбач Т. В. - Вплив штучно подовженого світлового дня на концентрацію деяких гормонів, показники мінерального обміну та імунітету у студентів, Балак О. К., Мартинова С. М., Власенко О. В. (2021)
Єрьоменко Р. Ф. - Лабораторна оцінка рівнів трансформуючого фактору росту-?1 у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Литвинова О. М., Козар В. В., Литвиненко Г. Л., Карабут Л. В. (2021)
Ждан В. М. - Оптимізація терапії у пацієнтів з болем в нижній частині спини в залежності від наявності синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницький І. В., Катеренчук О. І., Шилкіна Л. М. (2021)
Зак М. Ю. - Надлишкова вага та ожиріння: чи є взаємозв’язок з харчовою поведінкою, Кіро Л. С., Чернишов О. В., Свердлова М. В. (2021)
Корж М. О. - Основні типи ушкоджень хребців при пухлинах хребта (ретроспективне дослідження), Куценко В. О., Попов А. І., Перфільєв О. В. (2021)
Лазарук Т. Ю. - Оцінка кальцій-фосфорного обміну та рівня вітаміну D у пацієнтів з хронічним панкреатитом та хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І. (2021)
Овсієнко Т. В. - Мультимодальна малоопіоїдна анестезія – дієвий спосіб профілактики післяопераційної нудоти та блювання. Патофізіологічні аспекти виникнення цього ускладнення, Бондар М. В., Лоскутов О. А. (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Ферментативна та неферментативна складові системи антиоксидантного захисту у пацієнтів молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та автоімунним тиреоїдитом (2021)
Петрашенко І. І. - Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних, Лоскутова Т. О., Завізіон Є. М. (2021)
Проценко О. С. - Ретроспективний аналіз летальних випадків від цирозу печінки за 20 річний період, Ткаченко Н. О., Ремньова Н. О., Омельченко В. Ф. (2021)
Рева Т. В. - Особливості перебігу патології шлунково-кишкового тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі гіпотиреозу, Рева В. Б., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Шупер В. О. (2021)
Сажин С. І. - Прогнозування тяжких нападів астми фізичного навантаження у дітей за імунологічними показниками крові (2021)
Тимошенко Г. Ю. - Динаміка клінічних симптомів й функціонального стану біліарної системи у хворих на хронічний безкам’яний холецистит на тлі цукрового діабету 2 типу під впливом комплексної терапії (2021)
Фельдман Д. А. - Прогностичне значення асиметричного диметиларгініну щодо розвитку ускладнень в госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST у хворих на цукровий діабет 2 типу, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г., Крайз І. Г., Забашта В. Ф. (2021)
Фуштей І. М. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою при розвитку гострого інфаркту міокарда, Сідь Є. В., Іващук В. О. (2021)
Цепколенко В. О. - Використання аутомезоконцентрату тромбоцитів у пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату, Пшеничний Т. Є., Голюк Є. Л., Тимочук В. В., Деркач Р. В. (2021)
Соломаха К. В. - Використання гіпохлориту натрію при знезаражуванні води басейну спортивного комплексу національного технічного університету (СК НТУ), Гаркавий С. І. (2021)
Erfaninejad Maryam - Molecular analysis of aflR gene in Aspergillus flavus isolated from Iran, Zarrin Majid (2021)
Ісаєва Г. О. - Визначення здатності мікроорганізмів, які викликають захворювання органів дихання у дітей, формувати біоплівки у експерименті in vitro, Мішина М. М., Мозгова Ю. А., Гончарь М. О., Логвінова О. Л., Басюк М. А. (2021)
Чистякова Г. Г. - Антибактериальная активность хлоргексидина биглюконата по отношению к биопленочным монокультурам, Скороход Г. А., Походенько-Чудакова И. О. (2021)
Вівчарук В. П. - Модель прогнозу ефективності лікування гемангіоми у дітей, Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2021)
Гоман Т. І. - Модель прогнозу перебігу та результату вагітності, Грищенко О. В., Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2021)
Алієва Т. Д. К. - Медико-соціальне обґрунтування впровадження оптимізованої моделі профілактики генетично обумовлених репродуктивних втрат (2021)
Дирик В. Т. - Порушення місцевого імунітету ротової порожнини у працівників агропромислових виробництв з генералізованим пародонтитом за впливу пестицидів, Шкребнюк Р. В., Виноградова О. М. (2021)
Дорошенко С. І. - Порівняльна характеристика використання знімних та незнімних апаратів-протезів для заміщення дефектів зубних рядів у дітей в період змінного прикусу, Зражевська А. Ю., Савонік С. М. (2021)
Клітинська О. В. - Комплексний аналіз якості ортодонтичного лікування піділітків Закарпаття, Іваськевич В. З., Гасюк Н. В. (2021)
Пасічник М. А. - Стан тканин пародонту у вагітних різних вікових груп, Фурдичко А. І., Горбань І. І., Федун І. Р., Ільчишин М. П. (2021)
Бабкіна О. П. - Діагностика регіонального походження крові при сексуальному насильстві в умовах пандемії COVID-2019, Варуха К. В. (2021)
Бирчак В. М. - Ефективність впливу засобів фізичної терапії на показники неврологічного та функціонального статусу китиці осіб з компресійною нейропатією серединного нерва як постіммобілізаційного ускладнення переломів дистальних відділів кісток передпліччя (2021)
Грицуляк Б. В. - Динаміка функціональної активності осіб похилого віку з хворобою Паркінсона та синдромом старечої астенії з наслідками перелому шийки стегнової кістки під впливом засобів фізичної терапії, Полатайко Ю. О., Герич Р. П., Данильченко С. І. (2021)
Коваль Н. П. - Вплив засобів фізичної терапії на показники діяльності серцево-судинної системи, метаболізму та психоемоційного статусу осіб похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією (2021)
Остап'як З. М. - Динаміка якості життя осіб похилого віку з старечою астенією та паркінсонізмом під впливом засобів фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді після перелому променевої кістки у типовому місці, Стародубцев С. Г. (2021)
Степанчук А. П. - Напрями і стратегічні орієнтири безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників Української медичної стоматологічної академії, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А. (2021)
Войтенко В. Л. - Вплив бурштинової кислоти на зміни мітохондрільного апарату клітин скелетних м?язів при моделюванні фізичних навантажень в експерименті, Гуніна Л. М. (2021)
Гринцова Н. Б. - Оригінальний спосіб вилучення та фіксації гіпофіза статевозрілих щурів для приготування якісних постійних гістологічних препаратів, Романюк А. М. (2021)
Мамотенко А. В. - Вплив довготривалої зміни режиму освітлення на рівень статевих гормонів у крові щурів (2021)
Погорєлова А. М. - Аналіз посмертних змін мікробіома людини, Соколова І. Є., Гаврилюк В. Г., Виноградова К. О., Скляр Т. В. (2021)
Popova L. D. - Correlation Differences between Sex and Stress Hormones in Men And Women, Vasylyeva I. M., Nakonechna O. A. (2021)
Рустамова Т. В. - Влияние экзаменационного стресса на вегетативные показатели у студентов с преобладанием флегматического типа темперамента (2021)
Чумаченко О. Ю. - Ультраструктурні зміни меланотропних клітин проміжної частки аденогіпофіза у віковому аспекті, Редька О. Г. (2021)
Baraliuc I. - Particularities of Initial Selection of Primary School Age Sambo Wrestlers Based on the Study of Psychomotor Abilities, Manolachi V., Polevaia-Secareanu A., Cotorcea A. (2021)
Attia Ahmed - Relationships between Horizontal Drop Jump Test and Sprint Performance, Nèji Zied, Farhat Néjiba, Khemiri Aymen, Kouki Ahmed, Rejeb Nejib, Khalifa Riadh, Gaied Chortane Sabri (2021)
Войціховська А. С. - Поширення різних за рухомістю форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу сміттєзвалищ, Карабин В. В., Погребенник В. Д. (2013)
Шоломицкий А. А. - Использование формальных грамматик для анализа кадастровой информации, Лепеш М. Л. (2013)
Петелин Э. А. - О критерии рационального энергонасыщения горных пород (2013)
Налисько Н. Н. - Численный расчет параметров взрывного горения газовоздушных смесей в выработках угольных шахт (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудования гидрогеологической скважины криогенно-гравийным фильтром на участке Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области (2013)
Игнатов А. В. - Определение базовых параметров для расчета расходных характеристик эрлифта, Варавкина Т. Ю. (2013)
Каракозов А. А. - Разработка программного обеспечения математической модели работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда, Алексеев Е. Р., Кучер Т. В., Парфенюк С. Н. (2013)
Ефремов И. А. - Реализация концепции комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт в условиях шахты им. "А. Ф. Засядько" (2013)
Юшков И. А. - Проектирование траектории направленных дегазационных скважин при бурении из подземных горных выработок (2013)
Таранец В. И. - Защита территорий от геологических и техногенных процессов, Оглоблин В. Ф. (2013)
Куликов В. В. - Затраты мощности на разрушение забоя геологоразведочной скважины (2013)
Куликов В. В. - Оценка расхода энергии, затрачиваемой в единицу времени на вращение колонны бурильных труб, по величине коэффициента полезного действия (2013)
Ганджумян Р. А. - Вибрационная надежность подвижного вращателя буровой установки УРБ-2А2, Фролова М. С. (2013)
Цих А. Д. - Термодинамический расчет турбодетандера (2013)
Ганин И. П. - Транспортирование частиц бурового шлама по скважине в поле действия массовых сил, Куликов В. В. (2013)
Прокопов А. Ю. - К вопросу определения дополнительных нагрузок на жесткую армировку стволов от эксцентриситета загрузки скипов, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Михеева А. А. (2013)
Рязанов А. Н. - Исследование работы водоструйного насоса с двумя струйными аппаратами, Парфенюк С. Н. (2013)
Черниш О. Г. - Ізотопний склад свинцю галенітів Донецького басейну (2013)
Панов Ю. Б. - Оценка перспектив потенциальной алмазоносности геоблоков Украинского щита в зависимости от времени консолидации подстилающей субконтинентальной литосферной мантии, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2013)
Исонкин А. М. - Влияние металлизации алмазов на структурообразование и прочность композиционного материала WC-Co-Cu, Дуда Т. М., Белявина Н. Н., Ткач В. Н. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Влияние качества шлифпорошков из синтетических алмазов на работоспособность бурового инструмента, Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2013)
Исонкин А. Н. - Оценка перспективности использования в буровом породоразрушающем инструменте синтетических алмазов разных ростовых систем, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2013)
Грищенков Н. Н. - Исследование влияния различных видов измерительных средств и различных конфигураций ходов на погрешность определения пунктов теодолитных и полигонометрических ходов, Грищенков А. Н. (2013)
Турчин В. А. - Скоростное бурение технических скважин большого диаметра, Шевелев В. Л., Загорскис А. И., Сагайдак И. Д., Пилипец В. И. (2013)
Пилипец В. И. - Использование многоступенчатого штангового насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Турчин В. А., Шевелев В. Л. (2013)
Лабинский К. Н. - Расчет параметров паспорта БВР при короткозамедленном взрывании с учетом ударной адиабаты горных пород и их радиуса разрушения (2013)
Каталенец А. И. - К стратиграфии Приазовского блока Украинского щита. Корсакская зона складчатости. (2013)
Алёхин В. И. - Структурно-геодинамическое картирование при решении различных задач, связанных с приповерхностными деформациями горного массива (2013)
Каракозов А. А. - Методика расчета параметров гидродвигателя забивного пробоотборника для опробования грунтов при бурении геотехнических скважин на шельфе, Рязанов А. Н., Парфенюк С. Н. (2013)
Мостыка Ю. С. - Анализ состояния и перспективы извлечения марганецсодержащего сырья из шламохранилищ Никопольского бассейна методом сухой магнитной сепарации, Зубарев А. И. (2013)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2013)
Волобуєв А. І. - Удосконалення методики вибору місця закладення свердловин для водопостачання і складування шкідливих речовин, Коцкулич Я. С., Слепко М. М. (2013)
Каракозов А. А. - Создание однослойных алмазных коронок, оснащённых синтетическими монокристаллами, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2013)
Супрун М. В. - Оценка характера разрушения горных пород различными породоразрушающими элементами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н. (2013)
Каракозов А. А. - Выбор рациональной скважинной компоновки при бурении скважин на шельфе гидроударными буровыми снарядами и забивными пробоотборниками с подвижным колонковым набором (2013)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Колесник Н. А. - Применение усовершенствованной методики для оценки вариации положения границы мульды (2014)
Грищенков А. Н. - Определение вероятности необнаружения грубых угловых и линейных ошибок, не выявленных невязками в ходах различной конфигурации и протяженности, Грищенков Н. Н. (2014)
Шубин Ю. П. - Результаты геоархеологических исследований на территории древних медных рудников Донбасса (2014)
Кесарийская И. Ю. - Характеристика обрушаемости, устойчивости и крепости углевмещающих пород Донецкого бассейна, Карали М. Д. (2014)
Выборов С. Г. - Динамика загрязнения почв в связи отходами углеобогащения (2014)
Седова Е. В. - Сравнение протерозойских редкометальных гранитов Украинского щита с протерозойскими редкометальными гранитами мира, Шеремет Е. М. (2014)
Южанин И. А. - Инструментальные исследования проявления горного давления в шахтных стволах, Колдунов И. А., Терлецкий А. М. (2014)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на поле шахты "Октябрьский рудник" Донецко-Макеевского углепромышленного района, Антропова Е. С. (2014)
Калиниченко О. И. - Инженерная оценка условия согласованной работы клапанного распределителя гидродвигателя погружного поршневого насоса, Малеев В. Б., Сёмка В. И. (2014)
Малеев В. Б. - Оценка границы устойчивой стабилизации установок типа УМБ на морском дне, Скорынин Н. Й., Калиниченко О. И., Кожевников Д. В. (2014)
Корчемагин В. А. - Поля напряжений и деформаций Тюрингского Леса, Корчемагин Д. В., Черныш О. Г. (2014)
Кожевников А. А. - Геолого-технические условия оборудования гидрогеологических скважин криогенно-гравийными фильтрами, Дычковский Р. Е., Судаков А. К. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування необхідності оперативного управління проектом розвідки малоамплітудної порушеності виїмкових стовпів, Янжула О. С., Захарова Л. М. (2014)
Гречихин Л. И. - Физика горения и взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли, Шевцов Н. Р., Купенко И. В., Куць Н. Г. (2014)
Никитенко А. В. - Поля напряжений западного замыкания Горловской антиклинали Донбасса и стадийность их развития (2014)
Каракозов А. А. - Результаты разработки гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем для бурения скважин различного целевого назначения, Парфенюк С. Н. (2014)
Каракозов А. А. - Результаты исследований алмазного породоразрушающего инструмента для колонкового бурения скважин на основе синтетических монокристаллов с повышенной термостойкостью, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2014)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (2020)
Жадан А. В. - Применение диуретиков при декомпенсации сердечной недостаточности (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Новицька А. В. - Особливості впливу Омега-3 жирних кислот на перебіг запальних та імунних реакцій, Снігир Н. В., Одинець М. О., Захарець Е. М. (2020)
Несукай О. Г. - Терапевтичний потенціал сірководню як газової сигнальної молекули (2020)
Каминский А. В. - Сахарный диабет 2-го типа: второй шаг лечения (2020)
Журавлева Л. В. - Современные технологии в контроле сахарного диабета. Стремление к искусственной поджелудочной железе: взгляд клинициста на проблему и перспективы, Смирнов И. И., Пылёв Д. И. (2020)
Сабадаш В. Є. - Чи ефективний спіронолактон для профілактики атипової пневмонії, викликаної COVID-19, у пацієнтів із гіпертензією?, Аліфер О. О., Захарець Е. М. (2020)
Барнетт О. Ю. - Діагностичне значення N-кінцевого фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду і стимулюючого фактора росту в пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Галькевич М. П., Лабінська О. Ю., Кияк Ю. Г. (2020)
Загальнообов’язкове медичне страхування: зареєстровано черговий законопроект (2020)
Парламент подовжив податкові пільги на час карантину (2020)
Держпродспоживслужба оприлюднила відповіді на найпоширеніші питання щодо COVID-19 (2020)
Товари протиепідемічного призначення мусять мати граничні ціни (2020)
Всесвітній день шизофренії – час подумати про тих, хто страждає на цю хворобу (2020)
Сахно С. В. - Мінерал дикіт в осадових вуглевміщуючих породах Донбасу, Ішков В. В., Сахно А. І. (2019)
Альохін В. І. - Новий пояс субвулканічних дайкових утворень Південно-західного Криму: особливості умов залягання, склад та деформації дайок, Єгорова Т. П. (2019)
Бахтарова О. П. - Про особливості розвитку табулят в кам'яновугільному морі північної окраїни Донбасу, Репіна К. В., Бахтаров М. О. (2019)
Бубняк І. М. - Структурно-седиментологічні дослідження міоценових відкладів із застосуванням цифрової фотограмметрії, на прикладі відслонення в с. Хоросно, Львівська область, Бубняк А. М. (2019)
Муровская А. - Деформационные структуры и поля напряжений Прутского выступа Северной Добруджи в контексте геодинамики Добруджи (по результатам полевых тектонофизических исследований), Поляченко Е., Шпыра В., Тихливец С. (2019)
Panova O. - Key geological characteristics and major environmental challenges of the donbas from standpoint of indicating goals for its future recovery, Pryvalov A., Pryvalov V. (2019)
Pryvalov V. - Cleat systems identification in coalbed methane reservoirs of the Lorraine basin with the help of X-ray computer tomography, Pironon J., De Donato P., Izart A. (2019)
Волкова Т. П. - Закономірності розвитку карсту в карбонатних породах (на прикладі Новотроїцького родовища), Репіна К. В. (2019)
Безуглий Р. Ю. - Польові дослідження ділянок відслонень мігматитів та гнейсів басейну р. Вовча (2019)
Гайко Г. І. - Розробка вузлів піддатливості сталевого рамного кріплення для небезпечних умов за газовим фактором, Бовкунович М. А. (2019)
Серцева недостатність і сучасні підходи до ведення пацієнтів. Огляд рекомендацій CCS/CHFS 2020 року (2020)
Екстрена медична допомога. Анафілактична та алергічна реакція (2020)
Бенца Т. М. - Кашель у пациента с сопутствующей аллергической патологией (2020)
Журавльова Л. В. - Нова проблема: цукровий діабет та COVID-19, Огнєва О. В. (2020)
Несукай О. Г. - Небіволол у повсякденній клінічній практиці: нове очікуване показання – лікування хронічної ішемічної хвороби серця (2020)
Бутко О. О. - Інфарктоподібні зміни електрокардіограми (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Шандюк В. Ю. - Аналіз летальних випадків при атеротромботичному та кардіоемболічному ішемічному інсульті з урахуванням показників системи фібринолізу (2020)
Заборони на період адаптивного карантину подовжені: чого очікувати? (2020)
Страхові виплати медикам передбачені та затверджені (2020)
Нові зміни до стандартів у боротьбі з коронавірусною хворобою (2020)
Дистанційна торгівля ліками передусім має бути спрямована на споживача (2020)
Стартував українсько-швейцарський проект "Психічне здоров’я для України" (2020)
Барна О. М. - Хронічний коронарний синдром: управління стилем життя. Вибрані положення, Погребняк О. О., Кіржнер Г. Д., Новицька А. В. (2020)
Скибчик В. А. - Клініко-електрокардіографічні синдроми, що виявляються при інфаркті міокарда. Синдром Велленса (Wellens’ syndrome), Скибчик Я. В. (2020)
Бенца Т. М. - Обґрунтування вибору антигіпертензивних препаратів для лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією (2020)
Карпенко О. В. - Коморбідні стани при хронічній хворобі нирок: маневр для вибору антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів (2020)
Барна О. М. - Оновлення документу Європейського товариства з артеріальної гіпертензії щодо артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції 2020 року (2020)
Почепцова О. Г. - Раннє виявлення аневризми черевного відділу аорти: стратегія спостереження та профілактика її розриву, Кузнецов І. В. (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Бурчинский С. Г. - Стратегия безопасности ноотропной и вазотропной фармакотерапии: проблема и критерии выбора лекарственного средства, Гончар А. Ю., Райченко Е. В., Тихоненко О. А. (2020)
Для стабілізації електронної системи охорони здоров’я перерозподілено понад 7 мільйонів бюджетних кошті (2020)
Україну очікує патентна реформа (2020)
Дезінфікуючі засоби для рук з метанолом – токсичні! (2020)
Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій (2020)
Наказ "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" (Вибрані положення) (2020)
Сичов О. С. - Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи діагностики та лікування, Бородай А. О., Солов’ян Г. М., Міхалєва Т. В. (2020)
Головач І. Ю. - Безсимптомна гіперурикемія: чи не проходимо ми повз проблему? (2020)
Барна О. М. - Інгібування ангіотензин-перетворювального ферменту як ефективний механізм, необхідний не тільки для контролю артеріального тиску: місце зофеноприлу, Сабадаш В. Є., Горобець Н. М. (2020)
Каминский А. В. - Глюко-кардиоцентрический подход в лечении сахарного диабета 2-го типа и предиабета (2020)
Скибчик В. А. - Міокардіальні містки (тунельні коронарні артерії): від розуміння патофізіології до лікувальної стратегії, Скибчик Я. В. (2020)
Почепцова Е. Г. - Травмы сердца: тупой механизм повреждения, Кузнецов И. В., Матузок О. Э. (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Свиридова Н. К. - Діагностика та лікування когнітивних розладів у коморбідних пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку, Чередніченко Т. В. (2020)
Закон про дистанційну торгівлю ліками підписаний і чекає на оприлюднення (2020)
Розширення повноважень закладів охорони здоров’я в умовах пандемії Covid-19 (2020)
Набула чинності постанова про виділення коштів для забезпечення киснем хворих на COVID-19 (2020)
Громадська рада при Національній службі здоров’я України відстоюватиме інтереси пацієнтів (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Hryhorak M. Yu. - Substantiation of expediency of the complex approach for supply chains management in the COVID-19 conditions, Dzwigol H., Trushkina N. V., Shkrygun Yu. O. (2021)
Romanenkov Yu. A. - Approach to intellectualization of complete supply chain management processes using fuzzy expert systems, Rahimi Ya., Danova M., Feoktystova O., Shostak I. V. (2021)
Hryhorak M. Yu. - Efficiency of "lean management" application in business processes management of refrigeration equipment supply chain during the COVID crisis, Shevchuk L. V. (2021)
Sumets O. M. - Evaluation of the investments efficiency in the development of the key component of the supply chain (2021)
Semeriahina M. M. - The role of the airline as a logistics provider in the passenger travel chains involving air transport, Hryhorak M. Yu. (2021)
Греченко В. А. - Значення державно-правових поглядів професора О.В. Романовича-Славатинського (1832–1910) в аспекті становлення та розвитку державного (конституційного) права й сучасних державотворчих процесів в Україні, Марцеляк О. В. (2020)
Криворучко В. О. - Формування праворозуміння та правової компетентності при підготовці майбутніх архітекторів, Огороднійчук І. А. (2020)
Васильченко О. П. - До питання про утримання осіб із розладами психічного стану в місцях позбавлення волі (2020)
Джафаров К. А. - Понятие конституционного механизма охраны прав и свобод человека и гражданина и его место в системе правореализации (2020)
Туряниця О. О. - "Професійний спорт" як конституційно-правова категорія (2020)
Чечерський В. І. - Право на аборт у контексті положень про захист людського життя до народження (2020)
Гуйван П. Д. - Право на безпечне довкілля як невід’ємний елемент приватності людини (2020)
Коротка Н. О. - Розгляд судом справ про видачу обмежувального припису (2020)
Коцюруба А. І. - Зустрічне забезпечення як один із способів захисту прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві (2020)
Микуляк П. П. - Класифікація самоконтрольних повноважень суду першої інстанції в цивільному процесі за часом їх реалізації (2020)
Бугайова О. О. - Нормативне визначення поняття майна Збройних Сил України (2020)
Галіахметов І. А. - Корпоративні відносини в акціонерному товаристві: від проблем кваліфікації до меж правового регулювання, Науменко О. С. (2020)
Ковалишин О. Р. - Значення принципів корпоративного управління ОЕСР у корпоративному праві України (2020)
Боєва О. С. - Стан судового захисту трудових прав в Україні (з 1922 р. до 1936 р.): стисла характеристика, правові аспекти (2020)
Денисенко К. В. - Межі прояву соціальної безпеки як правової категорії: між декларативністю та реальністю (2020)
Жовнір Т. Л. - До питання гарантій самозайнятих осіб у сфері соціального забезпечення (2020)
Пінчук Р. С. - Покращення соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України як запорука формування професійного війська, Письменна О. П. (2020)
Пожарова О. В. - Праця жінок: європейські стандарти та законодавство України, Пожаров Ю. В. (2020)
Суліменко Д. В. - Конкурс як один із видів оцінки професійних якостей осіб (2020)
Шеховцов В. В. - Науково-теоретичні засади формування фауністичного права як підгалузі екологічного права України (2020)
Данілов С. О. - Фінансова відповідальність у податкових правовідносинах, Касьяненко Л. М. (2020)
Дьордяй В. І. - Антикорупційна комунікація як один із чинників запобігання та протидії корупції в національній поліції України (2020)
Кантор Н. Ю. - Європейські стандарти правового статусу медіатора (2020)
Колпаков В. К. - Європейські принципи місцевого самоврядування та проблеми їх законодавчого закріплення в Україні, Ковбас І. В., Крайній П. І. (2020)
Markova О. О. - The studies of administrative procedure (European approach) (2020)
Марцинкевич С. А. - Обмеження в застосуванні заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти (2020)
Проць О. Є. - Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства, Романків Р. В. (2020)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика органів державної виконавчої служби України (2020)
Товкун Л. В. - Основні засади складання і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні (2020)
Гладка Н. М. - Боротьба з кіберзлочинністю: напрями вдосконалення кримінального законодавства України (2020)
Жмихов Є. С. - Правові причини незаконних діянь суддів (2020)
Колб О. Г. - Про деякі кримінологічно значущі ознаки злочинів проти довкілля, Гумін О. М. (2020)
Topchiy V. V. - Definition of categories in the field of intellectual property in criminal legal understanding (2020)
Вахрушев О. В. - Криміналістична класифікація службової недбалості (2020)
Григорова Є. В. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють підкуп виборця-учасника референдуму (2020)
Курбатова І. С. - Міжнародне співробітництво прокуратури України під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (2020)
Куцкір Г. М. - Процесуальні особливості допиту експерта в суді (2020)
Луців М. З. - Особливості предмета доказування під час досудового розслідування ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (2020)
Метелев О. П. - Збирання цифрової інформації як окремий спосіб отримання доказів під час кримінального провадження (2020)
Найдьон Я. П. - Розмежування еротики та порнографії: національний і міжнародний аспекти (2020)
Топчій В. В. - Напрями вдосконалення розслідування злочинів у медичній сфері (2020)
Циганюк Ю. В. - Джерела системи континентального кримінального процесу (2020)
Черванчук В. В. - Поняття, сутність та структура процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування (2020)
Brocková K. - Application of international law in international relations, Kucharčík R., Mráz S. (2020)
Гайнішова Е. - Детермінація правових засад захисту інвестицій у ЄС із рефлексією інновацій задля забезпечення сталого зростання, Віцен В. (2020)
Коруц У. З. - Поняття підбурювання до агресивної війни як складника пропаганди в міжнародному кримінальному праві (2020)
Гоцуляк Ю. В. - Онтологічне праворозуміння в соціологічній доктрині права (2020)
Надьон В. В. - Рецензія на монографію М. В. Менджул "Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування)" (2020)
Панкевич О. З. - Глобалізація та соціальна держава (рецензія на монографію Андріанни Бадиди "Соціальна держава в умовах глобалізації") (2020)
Шкута О. О. - Рецензія на монографію Н.З. Рогатинської "Злочинність у митній сфері: кримінально-правова та кримінологічна характеристика" (2020)
Білоус О. В. - Принципи, канони, способи тлумачення норм права: аналіз співвідношення категорій (2020)
Бомбергер І. Л. - Ідеологія та правовий статус особи в державі, Гораль В. М. (2020)
Бомбергер І. Л. - До питання про поняття та ознаки правоохоронних органів у правовій доктрині та законодавстві України, Собко А. В. (2020)
Владовська К. П. - Актуальні проблеми інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців, Трач А. В. (2020)
Канєнберг-Сандул О. К. - Запровадження особливої системи місцевого самоврядування німецьких колоній на півдні України: історико-правовий аналіз (кінець XVIII ст. – 60-і рр. XIX ст.) (2020)
Невзорова І. В. - Сучасні стандарти діяльності нотаріуса в Україні (2020)
Пеца Д. Д. - Окремі аспекти проблеми самообмеження правової держави в умовах сучасного громадянського суспільства (2020)
Погорєлова З. О. - Історична генеза нормотворчої діяльності держави (період ранніх держав (2020)
Цебенко С. Б. - Проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя, Красько С. А. (2020)
Пересада О. М. - Міжнародне співробітництво Національної поліції України: проблеми теорії та практики (2020)
Словська І. Є. - Промисловий потенціал України як передумова перспективного розвитку держави (2020)
Чечерський В. І. - Співвідношення права людини на репродуктивне відтворення і репродуктивних прав людини (2020)
Змикало О. І. - Особливості правового регулювання електронних правочинів: міжнародний досвід (2020)
Іванчулинець Д. В. - Заміна законного представника в цивільному процесі в умовах європейської інтеграції (2020)
Квіт Н. М. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої втратою чи пошкодженням біологічного матеріалу, переданого на персональне зберігання (2020)
Мельник О. В. - Співвідношення понять "споріднення" та "усиновлення" (2020)
Можайкіна О. С. - Сутність принципу добровільності в медіації (2020)
Рубан О. О. - Реалізація компенсаційної функції в цивільному праві (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Межі доказування в сучасному цивільному процесі (2020)
Starchuk O. V. - Notarial regulation of family legal relations, Yatsyniak O. P. (2020)
Аягут Н. Г. - "Сухий порт": окремий вид морського порту? (2020)
Ваганова І. М. - Інноваційні підходи в управлінні праці (2020)
Гуцу С. Ф. - Вплив індустрії 4.0 на трудові відносини та ринок праці: міжнародний досвід для України (2020)
Пряміцин В. Ю. - Проблема визнання цивільних відносин трудовими та їх загальні відмінності, Ланкін С. В. (2020)
Райко М. С. - Право на оплату праці – одне з важливих конституційних прав людини (2020)
Бойчук А. Ю. - Відповідальність фізичної особи за порушення мовного законодавства: аналіз майбутніх статей 188-52 та 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Хамходера О. П., Толкач С. А. (2020)
Владовська К. П. - Малозначність справ адміністративної юрисдикції та право на справедливий суд, Черевичник К. В. (2020)
Владовська К. П. - Доктринальні підходи до визначення поняття компетенції адміністративного суду, Шуракова А. С. (2020)
Джафарова М. В. - Процесуальні строки як гарантія здійснення ефективного адміністративного судочинства в Україні (2020)
Журавель Я. В. - Поняття зовнішніх управлінських відносин та їх місце в системі органів виконавчої влади (2020)
Берназюк І. М. - Рецензія на монографію З. С. Кравцової "Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні" (2020)
Рогач О. Я. - Юридична освіта та наукова юриспруденція у дзеркалі історико-правового аналізу (рецензія на монографію Л. В. Міхневич "Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)") (2020)
Ульянова Г. О. - Рецензія на монографію О. І. Чепис "Концепція забезпечення балансу інтересів у праві інтелектуальної власності: теоретико-практичний аналіз" (2020)
Бахмет Т. Б. - Архівний фонд композитора Марка Кармінського (2020)
Іванова Ю. М. - Дитячий хор у творчості М. Кармінського (2020)
Демченко А. И. - Уникальная оперная партитура Марка Карминского (2020)
Попова Л. Є. - Жанрово-стильові особливості творчої спадщини М. Кармінського: навчально-методичний аспект, Проценко О. П. (2020)
Білокур С. Н. - Жанрово-стилістичний комплекс "Трьох п’єс у До‑мажорі" для фортепіано М. Кармінського: композиторські та виконавські аспекти (2020)
Хай М. Й. - Музично-інструментальна культура українців як складова формування національного світогляду (2020)
Бєлова Є. Д. - Звукообрази ударних інструментів: сучасність та ретроспекції (2020)
Пастухов О. В. - Фагот у XVI–XVII ст.: питання розвитку фаготної практики (2020)
Мельник А. О. - Стилізація барокових жанрів в українській скрипковій мініатюрі початку ХХІ століття: специфіка формування музичної свідомості (2020)
Пархоменко Д. С. - "Музична гастрономія" в фортепіанних мініатюрах Дж. Россіні (на прикладі циклу "Чотири закуски і чотири десерти") (2020)
Савченко Г. С. - Багатофігурність в оркестровому письмі І. Ф. Стравінського неокласичного періоду (на прикладі балету "Аполлон Мусагет") (2020)
Сердюк О. В. - Кароль Шимановський і мультикультуралізм (2020)
Михайлова О. В. - Образний світ фортепіанних творів Флорана Шмітта на прикладі диптиху "Миражі" (2020)
Сун Н. Ю. - Сонатини для фортепіано в контексті композиторської та педагогічної діяльності Мао‑Шуень Чена (2020)
Ян Фуїнь - "Passatempi musicali" Гійома‑Луї Коттрау як засіб актуалізації неаполітанської пісні в музиці ХІХ століття (2020)
Чжоу Ї - Презентація образу Батьківщини в творчості сучасних китайських вокалістів (2020)
Чжан Лин - Жанр обробки народної пісні на сучасному етапі: культурно-історичний аспект (2020)
Федорак Д. В. - Музична творчість Гільдеґарди Бінгенської в аспекті феномена авторського стилю (2020)
Феденко А. Ю. - Значення дитячого театру М. Кропивницького для становлення професійного музичного дитячого театру в Україні (2020)
Щукіна Ю. П. - Учень Леся Курбаса Олександр Івашутич як універсальний діяч театру музичної комедії (2020)
Панасюк В. Ю. - Історія ідей та історія людей у режисерській концепції А. Жолдака (2020)
Фан Сін-Сюань - Про втілення гуманістичних цінностей в мюзиклі "Ромео і Джульєтта" Ж. Пресгурвіка (2020)
Лю Цзянь - Музична драматургія бродвейського мюзиклу на прикладі "Аїди" Елтона Джона та "За межами норми" Тома Кітта (2020)
Стецюк Б. О. - Витоки та основні тенденції розвитку джазової фортепіанної стилістики (2020)
Воскобойніков Я. В. - Джазові транскрипції Джорджа Гершвіна в фортепіанному виконавстві академічної традиції (2020)
Агішева К. З. - Три Прелюдії для фортепіано Дж. Гершвіна в контексті інструментальної творчості композитора (2020)
Голотенко П. І. - Джазовий авангард СесілаТейлора (2020)
Гула Є. П. - Особливості впливу дизайну на прогрес людства, Осадча А. М. (2020)
Дзівалтівський М. Ю. - Історичне формування самобутності американського хорового мистецтва другої половини ХХ сторіччя (2020)
Лянь Юаньмей - "Dans Venise la Rouge…" А. де Мюссе − Ш. Гуно: "венеціанський текст" у французькій камерно‑вокальній музиці (2020)
Панасюк В. Ю. - "Травіата" перелицьована. Опера Дж. Верді в сценічній інтерпретації Вол. Немировича-Данченка (2020)
Лю Цзянь - Метаморфози пуччінієвської "Богеми" в мюзиклі "Rent" Джонатана Ларсона (2020)
Ян Фуїнь - Феномен Сanzone Napoletanа у дзеркалі науково-критичної думки (2020)
Чжан Лін - Жанр обробки народної пісні: шляхи взаємодії традиційного та професійного музичного мистецтва (2020)
Лю Ся - Балада як наративний жанр камерно-вокальної музики (2020)
Чжоу Ї - Вербальні аспекти системи вокального мистецтва Китаю (2020)
Гребенюк Н. Є. - Останні фортепіанні сонати Ф. Шуберта в аспекті його пісенного мислення (2020)
Харакоз Г. В. - Жанрово-виконавська специфіка хорової фуги Й. С. Баха (на прикладі порівняльного аналізу BWV 131 та BWV 131а) (2020)
Савченко Г. С. - Комбінаторність як константний принцип оркестрового письма І. Стравінського (2020)
Каширцев Р. Г. - Композиторська інтерпретація: діалектика внутрішніх та зовнішніх чинників (2020)
Бондаренко О. М. - Токата і токатність у фортепіанній творчості Юрія Решетаря (2020)
Чжан Гуанцзянь - Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Чжан Чжао (на прикладі фантазії "Піхуан") (2020)
Чжан Сіцюй - Інтерпретаційні властивості декламації у виконавській творчості вокаліста (2020)
Ян Хаосюань - Феномен співацького стилю Й. Кауфманна: теоретичний аспект (2020)
Яхно О. І. - Вокальна стилістика в рок-музиці: діалектика загального та особливого (2020)
Лєрмонтова О. О. - Звукообраз домри в творчості В. Соломіна як репрезентант звукового образу сучасності (2020)
Стрілець А. М. - Концертно-педагогичний репертуар харківської баянної школи в жанрово-стильовий динаміці (2021)
Костенко Н. Є. - Педагогічні традіції виконавства на домрі в Харкові XXI століття (2021)
Данилюк Я. В. - Діяльність осередків музичної освіти на Слобожанщині у контексті культурно-освітнього розвитку регіону (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2021)
Доценко В. І. - Творчі стратегії класу гітари ХНУМ імені І. П. Котляревського, Ткаченко В. М. (2021)
Костенко О. О. - Історія і сучасність класу цимбалів в ХНУМ імені І. П. Котляревського. До 30-річчя від дня заснування (2021)
Єрьоменко А. Ю. - Творчий шлях Анатолія Гайденка, Єрьоменко Н. О. (2021)
Дяченко Ю. С. - Французький мюзет у творчості А. Гайденка (2021)
Кужба М. Д. - Олена Костенко: фундатор харківської цимбальної школи, Юрченко О. П. (2021)
Трянов М. А. - Творчий портрет Володимира Доценка як увиразнення концепції універсалізму (2021)
Слюсаренко Т. О. - Капела бандуристів "Сонце" ХНУМ імені І. П. Котляревського: становлення та специфіка розвитку (до 20-річчя творчої діяльності капели та 50-річчя з дня народження керівника Надії Мельник) (2021)
Меліхова Ю. А. - Любов Мандзюк: феномен творчого буття особистості (2021)
Полтавцева Г. Б. - Класична "некласична" методологія аналізу М. Д. Тіца (напередодні 125-річчя від дня пародження науковця) (2021)
Бевз М. В. - Композитор Валентин Борисов. Симфонія життя (2021)
Щетинський О. С. - Валентин Бібік: набуття творчої зрілості (2021)
Савченко Г. С. - Оркестровка Д. Л. Клебанова та В. М. Золотухіна: компаративний аналіз (2021)
Грицун Ю. М. - Віддзеркалення казковості в музичному театрі Ігоря Ковача (на прикладі балету-казки "Бембі") (2021)
Рощенко О. Г. - Віолончельна школа Георгія Авер’янова: грані артистизму (2021)
Кучер Л. І. - "Будити артиста в кожному музиканті…": до 120-річчя від дня народження І. С. Штеймана (2021)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - В’ячеслав Палкін: шлях до професійної вершини (85-річчю від дня народження присвячується) (2021)
Абаджян Г. А. - Чарівна валторна Кумайрі, диригент-дослідник Шаліко‑джян (творчий портрет Ш. Г. Палтаджяна) (2021)
Пінчук О.Г. - Всеволод Топілін – піаніст легендарний, але… невідомий (2021)
Сирятська Т. О. - Виконавські принципи українського піаніста і педагога Віктора Сирятського (2021)
Журавель-Мазеллі О. В. - Людмила Георгіївна Цуркан – людина і педагог (2021)
Панасюк В. Ю. - "Свято передової культури". Бетховенський ювілей в "Країні Рад" (2021)
Кордовська П. А. - Музика С. Шарріно на бетховенському фестивалі у Бонні: актуалізація класичної спадщини в сучасних мистецьких проєктах (2021)
Swiontek S. - Ab initio study of thermodynamic properties of the hexagonal Ti6Si2B intermetallic phase (2020)
Токовило Т. С. - Витоки фундаментальних математичних задач (2020)
Крайнюков О. М. - Удосконалення умов культивування ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Кривицька І. А., Карпенко О. Р. (2020)
Кубрак О. В. - Суїцид як юридична і моральна проблема в історії (2020)
Бондаревська К. В. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного ринку праці в умовах глобалізації, Яцентюк Н. Р. (2020)
Гайдук І. С. - Аналіз ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України (2020)
Конєва А. В. - Сучасні проблеми обліку і аудиту нематеріальних активів на підприємствах, Урусова З. П. (2020)
Корбутяк А. Г. - Удосконалення системи управління дивідендною політикою як умова ефективного функціонування підприємств, Тунь С. І. (2020)
Татарин Н. Б. - Сучасні тенденції функціонування фінансового ринку України, Горанська Н. В., Саранчук Н. Д. (2020)
Топорков О. Р. - Пристосування українських виробничих малих і середніх підприємств до умов індустрії 4.0 (2020)
Халатур С. М. - Концептуальні основи формування податкової політики в умовах глобалізації, Крючко Л. С. (2020)
Дубно М. В. - Лофеа – важливий елемент у збройних конфліктах, Задорожний В. П., Ломак М. М., Польцев І. В. (2020)
Корсакевич С. С. - "Інноваційна спроможність" в Україні як політико-економічний показник конкурентоспроможності країни (2020)
Барабаш А. Г. - Види обмежень права власності на землю в Україні, Макогін Н. О. (2020)
Грабовський Г. В. - Особливості експертного дослідження слідів взуття та їх ідентифікації, Опарій А. О. (2020)
Коляда Т. А. - Правове регулювання захисту персональних даних працівника (2020)
Лисовская Ю. П. - Методологические основы административно-правового обеспечения информационного капитала: реформирование современных межведомственно-силовых структур Украины (2020)
Лугіна Н. А. - Криміногенна детермінація кіберзлочинності в банківській сфері, Вартовнік А. М. (2020)
Пасічник А. В. - Правові аспекти застосування судового контролю в діяльності публічної адміністрації, Лисенко З. А., Мінка Т. П. (2020)
Семененко Р. Є. - Особливості експертного дослідження слідів від дії сторонніх предметів – відмичок, Євсєєв П. О. (2020)
Фокша Л. В. - Правовий зміст та регулювання ендавмент-фондів у вищій освіті, Амбражей О. А. (2020)
Григораш С. М. - Інноваційні проекти у контексті взаємодії бібліотеки і користувача в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка, Мацюк К. В. (2020)
Гоян І. М. - Концепт "серця" в поглядах П. Юркевича у контексті холізму, Будз В. П. (2020)
Ярмоліцька Н. В. - Д. Х. Острянин як історик філософії: дослідження української філософської думки, Туренко В. Е. (2020)
Алєшковський О. І. - Техніко-економічне порівняння теплоізоляційних матеріалів стін в малоповерховому житловому будівництві, Гриценко О. С. (2020)
Мендерецька Н. В. - Володимир Гаґенмейстер – перший дослідник художнього скла Поділля (2020)
Филиппова О. Н. - Крестьянский жанр в творчестве Г.Г. Мясоедова (1834-1911) (2020)
Васільєва Л. М. - Дистанційне навчання в закладах вищої освіти – сучасний виклик сьогодення (2020)
Вересоцька Н. І. - Теоретичні аспекти організації самостійної навчальної діяльності студентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін (2020)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження мотивів у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Костюк Л. Б. - Формування громадянської ідентичності школярів засобами правової культури, Муляр Н. М. (2020)
Кузьменко Г. В. - Особливості формування наукового апарату в інтелектуально обдарованої учнівської молоді за допомогою OJS платформи на принципах теорії людських ресурсів, Братусь І. В. (2020)
Павліщева Я. О. - Особливості тa ефективність використання відеоресурсів у вивченні іноземної мови (2020)
Пильтяй О. М. - Психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я учнів на уроках трудового навчання (2020)
Ревть А. Б. - Фізична культура та спорт як форми соціальної роботи з "дітьми вулиці", Гриник І. М. (2020)
Стрілецька Н. М. - Використання прийомів (технік) формувального оцінювання на уроках інформатики у початковій школі, Смаглюк О. С. (2020)
Величко І. Г. - Дослідження користі використання сучасних інтернет-ресурсів як засобів формування іншомовної компетентності майбутніх працівників сфери сільського господарства України, Кострикін А. А. (2020)
Грабійчук М. В. - Поняття "ґендер" у сучасній науковій парадигмі, Лазебна О. А. (2020)
Дячук О. В. - Взаємодія стратегій і тактик у площині дискурсу соціальної реклами США (2020)
Зубченко С. В. - До питання визначення жанру "Історії" Геродота (2020)
Ледняк Ю. В. - Проблематика п’єси Ж.-П. Сартра "Альтонські прокляті", Ледняк Г. В. (2020)
Свинаренко Ю. В. - Особливості емоційного інтелекту юнаків з різним типом прихильності до матері у дитинстві, Півень М. А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Балух М. - Формування мотивації до здорового способу життя студентської молоді в умовах інноваційного освітнього середовища (2020)
Височан Л. - Ґенеза і витоки розвитку природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні (2020)
Гнатовська К. - Інформаційні технології як засіб формування толерантності в сучасному суспільстві (2020)
Козловський Ю. - Гармонізація освітнього процесу в закладах вищої освіти засобами інтегративного підходу (2020)
Котик Т. - Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів як обов'язковий освітній результат Нової української школи, Кєжковска І. (2020)
Палагнюк М. - Ґендерні аспекти підготовки фахівців у закладах інженерно-технічної освіти України (2020)
Щербак І. - Оглядовий аналіз провідних університетів України за світовими і національними рейтингами (2020)
Piechka L. - Actuality of interaction of pedagogues in the formation of valuable attitude to the own health of children of the preschool educational establishments and elementary schools (2020)
Войтків Г. - Формування навчально-предметної компетентності учнів основної школи з фізики засобами stem-технологій, Яблонь Л. (2020)
Капустіна О. - Система виховання соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти (2020)
Кузенко О. - Підготовка майбутніх фахівців професійного типу "людина – людина" до міжособового спілкування засобами українського мовного етикету, Мацук Л., Адамів М. (2020)
Куліш І. - Розвиток логічного мислення як важливий компонент підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи, Гой С. (2020)
Куліш І. - Використання елементів проблемного навчання в математичному розвитку дітей старшого дошкільного віку, Бабела Н. (2020)
Любива В. - Лего-технології як засіб математичного розвитку дітей дошкільного віку, Пономаренко К. (2020)
Щупко С. - Суть компетентнісної методики навчання синтаксису складного речення в основній школі (2020)
Якубовська М. - Інтерактивні методи навчання як засіб формування духовних цінностей особистості, Юрків М. (2020)
Яцура М. - Навчально-методичний комплекс з оптики, Гамарник А., Рачій Б. (2020)
Sivkovych H. - Self-directed learning method in teaching foreign languages for professional purposes, Boichuk A., Tytun О. (2020)
Коростельова Є. - Реалізація міжпредметних зв'язків між дисциплінами природничого циклу у проєктній діяльності учнів основної школи як основи компетентнісного навчання фізики (2020)
Криштанович М. - Комп'ютеризація освіти в умовах підготовки майбутніх фахівців образотворчого і декоративного мистецтва (2020)
Носкова М. - Стан готовності вчителів до дистанційного навчання в умовах карантину (2020)
Приступа Є. - Професійна мобільність майбутніх учителів фізичної культури як умова конкурентності щодо надання освітніх послуг, Криштанович С. (2020)
Шоробура І. - Викладач-тьютор як суб'єкт дистанційного освітнього процесу, Рашина І. (2020)
Hoi N. - Motivation system features formation of pedagogical staff development, Zhuk O., Basarab V. (2020)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості професійно-етичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2020)
Ковальчук В. - Професійна підготовка викладача закладу вищої освіти до розвитку креативної компетентності студента в освітньому процесі (2020)
Кузенко П. - Формування готовності майбутніх митців до роботи в позашкільних художніх освітніх закладах (2020)
Лисенко Н. - Ідеї менеджменту та маркетингу в контексті фахових дисциплін у системі підготовки майбутніх фармацевтів (2020)
Овдійчук Л. - Інтеграційне вивчення біографії письменника в контексті фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2020)
Шовкопляс О. - Практичні аспекти використання stem-проєктів у процесі підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до професійної діяльності, Малишевська В. (2020)
Яблонь Л. - Актуальні проблеми розвитку педагогічної майстерності сучасного фахівця, Кузенко О. (2020)
Fomin K. - Pedagogical conditions of effective training of the new Ukrainian school future teachers for the organization of dialogic learning for primary school students (2020)
Балуєва О. В. - Дослідження сучасних тенденцій розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Чуприна О. О. (2020)
Солоха Д. В. - Інвестиційна складова розвитку відносин власності в умовах трансформаційних зрушень економічної системи України, Сапельнікова Н. Л., Бєлякова О. В. (2020)
Дятлова Ю. В. - Методологічне підгрунтя дослідження розвитку банківського сектору національної економіки (2020)
Лохман Н. В. - Когерентність стимулювання та підвищення якості праці обслуговуючого персоналу підприємств ресторанного господарства, Корнілова О. В. (2020)
Голод А. П. - Інноваційні засади сталого розвитку етногастрономічного туризму в регіоні, Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. (2020)
Сиволап Л. А. - Визначення теоретикометодологічних концептів управління ефективним розвитком ринку екологічно чистих товарів України, Солоха Д. В., Челпан В. М. (2020)
Єременко О. М. - Соціально-економічні проблеми рекламної діяльності в умовах ринкової економіки, Ляшко І. І. (2020)
Небаба Н. О. - Стратегії розвитку міжнародних виробничокоопераційних відносин промислових підприємств (2020)
Никифоренко Н. О. - Міграції як ресурс у контексті індивідуального людського вибору, Никифоренко А. Р. (2020)
Галькевич М. В. - Дослідження розвитку транспортної галузі України: сучасні тенденції та перспективи (2020)
Ткаченко О. Г. - Формування системи моніторингу регіонального розвитку зовнішньоекономічної сфери національного господарства (2020)
Макаренко М. В. - Значення вимірювання продуктивності порту для забезпечення його ефективного управління, Барський І. М. (2020)
Калініна Г. Г. - Формування конкурентоспроможної моделі порту, Рябчук В. В. (2020)
Кравченко А. В. - Консолідація портів як важель зростання їх продуктивності, Гусаков С. В. (2020)
Сульженко Л. С. - Управління працівниками "срібного віку" в державних організаціях (2020)
Назаренко Ю. О. - Роль центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в формуванні та розвитку людського капіталу (2020)
Попов Є. М. - Дослідження світових тенденцій розвитку коксохімічної галузі (2020)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток інноваційного потенціалу національної економіки за умов об’єднання інтересів влади, науки, бізнесу (2020)
Попова Ю. М. - Стратегічні напрями розвитку транспортної інфраструктури в Україні (2020)
Кумачова А. С. - Організаційно-управлінські засади розвитку "зеленої" економіки в Україні (2020)
Луцька Н. М. - Технічні аспекти інтеграції відкритих онтологічних баз знань із сучасними автоматизованими системами управління, Власенко Л. О., Пупена О. М. (2021)
Дивак В. В. - Використання MS Excel Office 365 у підготовці студентів економічних спеціальностей, Шклярський С. М., Кузнєцов О. Ф. (2021)
Михайлова О. Б. - Біотехнологічні основи інтенсивного культивування лікарського базидієвого гриба Fomitopsis betulina (Fomitopsidaceae, Polyporales), Ломберг М. Л., Красінько В. О. (2021)
Пирог Т. П. - Синтез мікробних екзополісахаридів на нетрадиційних субстратах, Ярош М. Б., Вороненко А. А. (2021)
Роганова Г. О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПрАТ "Оболонь", Ковальчук В. Ю. (2021)
Пенчук Г. С. - Методичні підходи до моделювання бізнес-проєктів на підприємстві (2021)
Скопенко Н. С. - Формування товарної інноваційної політики підприємств молочної галузі, Євсєєва-Северина І. В. (2021)
Смагина М. Н. - Применение моделирующих материалов при исследовании тепловых процессов переработки мясного сырья, Акуленко С. В., Смагин Д. А., Желудков А. Л. (2021)
Кулик В. В. - Забезпечення спостережності розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Лесько В. О. (2021)
Шевченко О. Ю. - Інтенсивні технології переробки плодів та ягід, Cоколенко А. І., Максименко І. Ф., Мироненко С. М. (2021)
Пурський О. І. - Дослідження світлодіодних джерел світла на УВКП, Романенко Р. П., Форостяна Н. П., Криворучко М. Ю., Літвінчук С. І. (2021)
Попова Н. В. - Визначення якісних показників безалкогольного напою із соком помело та оптимізація його компонентного складу, Мисюра Т. Г., Гавор А. І. (2021)
Демидова А. О. - Вміст MCPD-ефірів і ефірів гліцидолу в олійно-жирових продуктах, Мольченко С. М., Левчук І. В., Носенко Т. Т. (2021)
Сімахіна Г. О. - Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції, Науменко Н. В., Камінська С. В. (2021)
Дорохович В. В. - Визначення впливу шроту насіння соняшника на структурні показники тіста і фізико-хімічні показники здобного печива, Гуленко А. M. (2021)
Головко М. П. - Дослідження прогнозованої стійкості та якості розроблених настоянок у процесі зберігання, Колесник В. В., Полупан В. В., Пенкіна Н. М. (2021)
Шевченко А. О. - Цитрати мінеральних речовин у технологічному процесі виготовлення хлібобулочних виробів, Галенко О. О. (2021)
Левандовський Л. В. - Особливості застосування активного вугілля у лікеро-горілчаному виробництві, Шендрік Т. Г., Куц А. М., Стукальська Н. М. (2021)
Різник А. О. - Обгрунтування вибору вівсяного толокна для виробництва хлібних виробів у закладах ресторанного господарства, Сильчук Т. А., Цирульнікова В. В., Тищенко О. М. (2021)
До відома авторів (2021)
Лебединська О. Ю. - Зовнішній та внутрішній державний аудит: нормативно-правові засади розмежування в умовах адміністративної реформи (2020)
Мєняйлов О. О. - Особливості діяльності суддів ВАКС: правові засади (2020)
Муляр Г. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт забезпечення прав у сфері охорони здоров’я (2020)
Петров С. Г. - Стан наукової розробки проблеми захисту державних електронних інформаційних ресурсів в Україні (2020)
Приходько А. А. - Окремі особливості антикорупційної політики Данії (2020)
Рекуненко Т. О. - Щодо питання спеціальних принципів взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами (2020)
Сіделковський О. Л. - Залучення громадськості до формування публічної політики стосовно єдиного медичного простору України: адміністративно-правовий аспект (2020)
Сітар Д. В. - Принципи діяльності публічної адміністрації та історичний досвід організації здійснення публічної влади в державі (2020)
Стрельченко О. Г. - Доктринальна характеристика забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби Україні (2020)
Тімашов В. О. - Проблеми регулювання інформаційних відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект, Дмитревич К. С. (2020)
Трачук П. А. - Проблеми організації регіонального управління в Україні, Черевко П. П. (2020)
Чепис О. І. - Студентський та учнівський плагіат як порушення принципу академічної доброчесності: причини та шляхи подолання, Чепис Т. В. (2020)
Шовкопляс О. В. - До питання адміністративно-правового регулювання медичної та фармацевтичної сфери (2020)
Щербина А. О. - . Суспільний інтерес чи захист персональних даних: межі та пріоритети в умовах пандемії (2020)
Яковлєв П. О. - Методи адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки України (2020)
Банах С. В. - Історико-правові аспекти функціонування органів публічного обвинувачення в Україні (2020)
Бєлкіна Д. С. - Зміст правових прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві України в контексті його гармонізації з нормами міжнародного права та практики (2020)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу у процесі вчинення злочину, передбаченого статтею 110-2 Кримінального Кодексу України (2020)
Дубовий Д. О. - Проблеми безпеки користувачів соціальних мереж (віктимологічний аспект), Вітковська О. С. (2020)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство, Івать В. І. (2020)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Кримінально-правові заходи попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються неповнолітніми, Поліщук Д. Ю. (2020)
Глиняний О. В. - Повернення обвинувального акта прокурору: теоретичний та практичний аспект (2020)
Дубовий Д. О. - Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну доказову діяльність захисника у кримінальному процесі, Страшнюк Т. Ю. (2020)
Лисаченко Є. І. - Становлення та розвиток тимчасового доступу до речей і документів як засобу кримінального процесуального доказування (2020)
Пушина Н. Л. - Способи вчинення незаконних операцій з використанням платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, обладнання для їх виготовлення (2020)
Турман Н. О. - Інститут угод у кримінальному процесі України: очікування та реалії (2020)
Чугаєвська А. В. - Процесуальний порядок звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена (2020)
Шпитко О. В. - Форми та види взаємодії слідчого з іншими учасниками кримінального провадження (2020)
Банах С. В. - Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури, Колесніков А. П. (2020)
Желтобрюх І. Л. - Недопущення зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві: шляхи вдосконалення теорії та правового регулювання (2020)
Заборовський В. В. - Правова природа винагороди за правову допомогу (гонорару) адвоката, Манзюк В. В., Стойка А. В. (2020)
Мамалуй О. О. - Матеріальні та процесуальні аспекти адміністративних проваджень із вирішення податкових спорів (2020)
Сироїд Т. Л. - Внесок Ради Європи у забезпечення інформаційної безпеки та протидію кіберзлочинності, Гавриленко О. А. (2020)
Jakúbeková D. D. - Recodification of private law in the Slovak Republic and its perspectives (2020)
Ільчишин Н. А. - Поняття безпеки: від ідеї античності до концепцій нового часу (2020)
Нікітенко В. О. - Розвиток туризму в умовах системних і структурних змін: методологія кросскультурного аналізу (2020)
Носач Б. О. - Феномен юнацької військової гри у вітчизняній культурі militaris (2020)
Пунченко О. П. - Концепт "геометрія" мислення пізнавального суб’єкта у структурі раціональності (2020)
Сукенніков О. В. - Висвітлення сутності постмодернізму як прямої протилежності соціального проекту модерну (2020)
Yatsenko O. - Value and normativity in cultural grounds of subjectivity (2020)
Kit M. - Principles of training of pedagogical staff under the paradigm of the new Ukrainian school (2020)
Knyvienė I. - Quality management implementation technique in education: the case of Lithuania (2020)
Paskevice A. - Internationalism in a global space: what benefits are being felt?, Pozeriene J. (2020)
Yakymchuk O. - The increasing of school attractiveness as a key problem of its renovation in the period of social changes (2020)
Bilohur V. - Sports culture as a means of improving the integrity of sports personality: philosophical-cultural and anthropological analysis, Andriukaitiene R. (2020)
Perkumienė D. - Legal regulation problemsof children's obligations to maintain their parents: case of Lithuania, Černius T. (2020)
Воронкова В. Г. - Креативні цифрові технології як мегатренди розвитку туристичного бізнесу: поширення європейського досвіду в Україні, Череп А. В. (2020)
Стародубець В. С. - Саморозвиток особистості керівника як лідера інновацій в умовах системних змін (2020)
Наші автори (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Глауберман М. А. - Вплив шумів на роздільну здатність датчіків на основі магнітотранзисторних структур, Лепіх Я. І., Снігур П. О. (2021)
Скобєєва В. М. - Підвищення ефективності фотолюмінесценції НК CdS, вирощених в желатиновому середовищі, Сминтина В. А., Кіосе М. І., Малушин Н. В. (2021)
Солдаткін О. О. - Використання наночастинок золота для покращення аналітичних характеристик кондуктометричних ферментних біосенсорів, Солдаткіна О. В., Архипова В. М., Пилипонський І. І., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2021)
Сантоній В. І. - Установка фізичного моделювання процесів лазерної локації, Лепіх Я. І., Янко В. В., Будіянська Л. М., Іванченко І. О., Балабан А. П. (2021)
Персоналії. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2021)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2021)
Боднар А. Я. - Особливості професійного самовизначення сучасних студентів, Рибалочка К. А. (2020)
Брик О. М. - Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM, Кочаровський М. С. (2020)
Бушай І. М. - Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації (2020)
Васютинський В. О. - Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин (2020)
Гуляс І. А. - Вік як диференціально-психологічний чинник аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості (2020)
Каплуненко Я. Ю. - Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій (2020)
Петінов Я. М. - Теоретичний аналіз можливостей залучення тварин до соціально-психологічного супроводу людей похилого віку в умовах пансіонату (2020)
Сігова М. К. - Взаємозв’язок рівня резилієнс з професійним успіхом фахівців HR, Морозова О. Б. (2020)
Чернобровкіна В. А. - Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу, Чернобровкін В. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Мережко Н. - Вплив пандемії СOVID-19 на світовий ринок елітних товарів, Золотарьова О. (2021)
Андрієвська Л. - Світовий ринок смартфонів, Глушкова Т., Коломієць Т. (2021)
Білявська Ю. - Кібербезпека та захист інформації під час пандемії COVID-19, Микитенко Н., Шестак Я. (2021)
П’ятницька Г. - Вендингова торгівля: типізація, переваги та ризики, Григоренко О., Тарасюк М. (2021)
Молчанова Е. - Мобільна телефонія в диджитал-епоху, Ковтонюк К. (2021)
Бовш Л. - Геокарта клієнтського середовища ресторану: наукове обґрунтування, Расулова А., Охріменко А. (2021)
Avanesova I. - Financial services market assets in Ukraine (2021)
Osyka V. - Waterproof paper packaging materials: comprehensive quality assessment, Komakha O., Komakha V. (2021)
Божко Т. - Товарознавча оцінка засобів жіночої гігієни, Загрівая І., Боліла Н. (2021)
Сидоренко О. - Біологічна цінність порошку з креветки Palaemon adspersus, Петрова О., Дончевська Р. (2021)
Верітов О. - Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури (2020)
Гуркова Т. - Змістова складова створення сучасного освітнього середовища в НУШ (2020)
Коваленко А. - Організація концертних заходів гітаристів в умовах дистанційного навчання (2020)
Маслова А. - Інноваційні підходи до засвоєння наукової лексики в рамках вивчення дисципліни "англійська мова для академічного спілкування", Гончарова О., Калужська Л. (2020)
Совгіра С. - Діагностика здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології, Миронюк Т. (2020)
Твердохліб С. - Інтеграція різних видів мистецтв у процесі формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2020)
Ткачук Л. - Педагогічне стимулювання у структурі професійної компетентності сучасного вчителя, Ткачук М. (2020)
Шуляк А. - Модель формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів (2020)
Костенко Л. - Бізнес-симуляції в шкільній та позашкільній освіті як шлях формування інтелекту учня (2020)
Кудла М. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у контексті вимог сучасності (2020)
Лобода О. - Компонентні складові структури самостійної роботи як ефективної педагогічної умови розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2020)
Максимук Л. - Использование игровых технологий в процессе развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов, Левонюк Л. (2020)
Мартинюк В. - Критерії, показники та рівні сформованості національно-ідентичних якостей студентської молоді (2020)
Ситченко А. - Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти, Баденкова В., Корнієнко І. (2020)
Григоренко Т. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти (2020)
Терешко І. - Фольклористичний доробок М. Леонтовича у контексті Нової української школи, Пшемінська Л. (2020)
Литовченко С. - Перспективи розвитку спеціального закладу освіти (за матеріалами обговорення із педагогами) (2020)
Мазаракі А. - Неопротекціонізм і торговельні війни, Мельник Т. (2021)
Онищенко В. - Природа економічного процесу (2021)
Nezhyva M. - ASP structure: prevention of economic fraud, Mysiuk V. (2021)
Ведмідь Н. - Концепт бренда курортно-рекреаційного підприємства, Бойко М., Романчук Л. (2021)
Богма О. - Економічна безпека підприємства в контексті соціологічної теорії Парсонса, Сілакова Г. (2021)
Зубко Т. - Генезис поняття "економічна безпека підприємства" (2021)
Вдовічен А. - Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень, Чорновол А., Табенська Ю. (2021)
Уманців Г. - Контрольовані операції з нематеріальними активами у контексті плану дій BEPS, Шушакова І. (2021)
Content (2020)
Маievskyi O. Ye. - Electron microscopic changes in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after thermal trauma on the background of the introduction for the first 7 days of 0.9% NaCl solution, Mironov Ye. V., Galunko G. М., Ocheretna N. P., Gunas I. V. (2020)
Sarafyniuk L. A. - Change of anthropometric indicators in qualified young women volleyball players during the annual training macrocycle, Khapitska O. P., Sarafyniuk P. V., Koliadenko S. V., Cherkasova L. A. (2020)
Halahan Yu. V. - Submicroscopic changes in the liver of young rats with hyperhomocysteinemia (2020)
Fiks D. O. - Analysis of risk factors and stroke structure according to the hospital register of clinics in Vinnytsia for 2017-2019 (2020)
Ivankiv Ya. T. - Micro- and ultrastructural organization of the uterine wall of a white laboratory rat under conditions of 4-week action of Nalbuphine (2020)
Polishchuk S. S. - Correlations of linear sizes of molars with cephalometric indicators of practically healthy men of the northern region of Ukraine, Kotsyura O. O., Dmitriev M. O., Orlovskiy V. O., Popov M. V. (2020)
Dzhyhaliuk O. V. - Morphological changes in the conditions of adrenaline myocardial dystrophy against the background of the introduction of the compound PC-66 and amiodarone to rats, Lysenko D. A., Smolko D. G., Kyrychenko I. M., Prokopenko S. V. (2020)
Konoplitsky V. S. - Contradictory views on the acquired and congenital etiology of pilonidal disease, Shavliuk R. V., Shavliuk V. M. (2020)
Harapko T. V. - Electron microscopic changes of lymph nodes during correction of sodium glutamate action by melatonin (2020)
Khavtur V. O. - Correlations of time indicators of thigh rheogram with anthropometric dimensions in volleyball players of different somatotypes, Fedoniuk L. Ia., Sarafyniuk L. A., Shapoval O. M., Smolko N. M. (2020)
Content (2020)
Veresiuk T. O. - Histological changes of the arterial bed of the hind limbs of the rats under condition of the acute ischemia-reperfusion and correction with the carbacetam, Selskyy P. R. (2020)
Cherepakha O. L. - Features of translation of some rarely used anthropometric terms from Ukrainian into English, Gadzhula N. G., Hnenna V. O., Hrytsenko A. S. (2020)
Nechyporuk V. M. - Morphological changes of the liver under conditions of hyperhomocysteinemia in the background of hypo- and hyperthyroidism, Korda M. M., Kovalchuk O. V. (2020)
Mateshuk-Vatseba L. R. - Morphological features of the wall of common bile duct under the conditions of experimental opioid exposure, Hirniak I. I., Pidvalna U. Y. (2020)
Yasniuk М. V. - Grass pollen morphology investigation as a basis for monitoring of allergenic biological particles in an automatic mode, Kaminska О. A., Rodinkova V. V. (2020)
Tymoshenko I. A. - Comparative characteristics of the manifestations of damage and reparative processes in the mucous membrane of the duodenum of rats under the conditions of skin burns and skin burns associated with diabetes, Sokurenko L. M., Yanchyshyn A. Ya., Pastukhova V. A. (2020)
Bobyr V. V. - The role of sorbents and probiotics in prevention of structural and morphological disorders in the small intestine of animals developing in dysbiosis, Stechenko L. O., Shirobokov V. P., Nazarchuk O. A., Rymsha O. V. (2020)
Gunas V. I. - Features of correlations of the sizes of molars with cephalometric indicators of men of the western region of Ukraine, Kotsyura O. O., Babych L. V., Shevchuk Yu. G., Cherkasova O. V. (2020)
Garazdiuk M. S. - Use of azimuthal-invariant Mueller-matrix images of linear dichroism of histological sections of brain substance for diagnosis of hemorrhage genesis, Dubolazov O. V., Malanchuk S. M. (2020)
Maryenko N. I. - Fractal dimension of phylogenetically different parts of the human cerebellum (magnetic resonance imaging study), Stepanenko O. Yu. (2020)
Professor Cherkasov Viktor Gavrylovych (2020)
Тараненко О. О. - Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. І (2019)
Yermolenko S. S. - Mythopoetical symbolism in the inner form of soviet ukrainian sensational fiction texts (2019)
Деменчук О. В. - Семантична деривація дієслів емісії світла (2019)
Ніколаєнко Л. І. - Порівняльно-історичні студії лексики на позначення емоцій групи ‘співчуття’ в польській, російській та українській мовах (2019)
Українсько-хорватський словник / Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак К. : Словники України. — 2018. — 630 с. (2019)
Огляд лінгвістичних студій періодичного видання "Studia Ukrainica Posnaniensia" (2019)
Хроніка (2019)
Віра Юріївна Франчук (2019)
Гросул В. А. - Ціннісно-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу, Балацька Н. Ю. (2020)
Свірко С. В. - Внутрішній та зовнішній аудит діяльності гірничодобувних підприємств: протиріччя та точки перетину, Паршаков В. М. (2020)
Шаповал В. М. - Роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств, Бєлобородова М. В. (2020)
Загородня Ю. В. - Перспективи стратегічного розвитку морських портів України (2020)
Криничко Л. Р. - Особливості реформування державного управління системою охорони здоров’я в Україні, Ватанов А. Р. (2020)
Макаренко Н. О. - Теоретико-методологічний базис управління логістичною діяльністю підприємств, Данько Ю. І. (2020)
Мокрецова Н. Я. - Соціально-культурні регулятори розвитку економічної глобалізації (2020)
Проскурніна Н. В. - Маркетингові збутові стратегії підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки (2020)
Страпчук С. І. - Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій (2020)
Байрачна О. К. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Одеському регіоні, Крупіца І. В., Ліганенко М. Г. (2020)
Косюга В. В. - Особливості формування підприємницької активності в умовах цифрової економіки (2020)
Грицишен Д. О. - Оцінка довіри стейкхолдерів до України з позиції запобігання та протидії економічній злочинності (2020)
Циганкова Т. М. - Багаторівневість сучасної міжнародної торговельної інтеграції, Яценко О. О. (2020)
Дзюбенко О. М. - Оцінка ефективності управління витратами підприємств лісогосподарського комплексу Житомирської області, Мельник І. М., Хрустальова Я. В. (2020)
Козак К. Б. - Сучасний стан розвитку аграрного сектору в Україні (2020)
Кучер Л. Ю. - Державний екологічний контроль у системі екологічної безпеки, Кучер А. В., Миц І. О. (2020)
Любаров Ю. Й. - Геополітичне положення та соціально-економічний стан Миколаївської області як фактори розвитку регіональної туристичної сфери (2020)
Тєшева Л. В. - Методологічний базис та науково-теоретичні передумови детермінації структури інституційного середовища, Руденко С. В. (2020)
Ткачова Т. С. - Нейромережева модель для ефективності прийняття управлінських рішень на машинобудівному підприємстві (2020)
Нестеренко С. А. - Оцінка ефективності кадрового забезпечення та напрями розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств за умов транзитивності економіки України, Бочарова Н. О. (2020)
Стройко Т. В. - Інноваційні аспекти переробки відходів в контексті сталого розвитку регіонів України, Ланецький А. А., Кишковська О. Л., Терлецька А. М. (2020)
Носко В. Л. - Становлення та розвиток органічного виробництва в Україні, Гулько В. І. (2020)
Яценко О. М. - Торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози співробітництва України з Китаєм за умов пандемії Covid-19, Осадчук В. Є., Пономарьова М. С. (2020)
Ломовських Л. О. - Світовий ринок молока та молокопродукції, сучасні тенденції та перспективи (2020)
Бідолах Д. І. - Геоінформаційне картування ґрунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів, Гулько В. І. (2020)
Яременко М. - Коли і хто вперше прочитав у Києво-Могилянському колегіумі повний богословський курс? (2019)
Суторіус К. - Варлаам Голенковський та його записи курсів філософії і теології, що їх викладав у Києво-Могилянському колеґіумі Стефан Яворський (1691–1697) (2019)
Бондар Н. - Рукопис Йоана Дамаскіна зі збірки Києво-Софійського монастиря в контексті українських навчальних та перекладацьких осередків 1570-х —1580-х рр. (2019)
Кузьмінський І. - Музична культура Чернігівського колеґіуму в світлі нових джерел (2019)
Лось В. - Співочі книги у василіянських монастирях Руської провінції другої половини XVIII — початку ХІХ ст. (цивілізаційнi зміни в церковно-музичнiй сфері) (2019)
Лоштин Н. - Авторські коментарі та примітки у книгах Норберта Ґоліховського (1848–1921) (2019)
Маслійчук В. - Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р. (2019)
Лоштин Н. - Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. "Pietas et Litterae" ("Благочестя та Освіта"). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с. (2019)
Посохова Л. - Склокін, Володимир. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство (Львів: Видавництво УКУ, 2019), 268 с. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Ткаченко В. М. - Війни історичної пам’яті: суспільні спонуки, Якуба В. В. (2020)
Ільїн В. В. - Memory Studies: від пам’яті до забуття (2020)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус України: історіографія та методологічний дискурс (2020)
Вєтринський І. М. - Історичні, соціокультурні та міжнародно-політичні передумови виникнення і становлення Австралійського Союзу (2020)
Хижняк І. А. - Австралія у пошуку власної багатопартійної системи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Клименко Ю. А. - Повертаючись до питання про причини Великої війни ХХ ст., Потєхін О. В. (2020)
Держалюк М. С. - Тріанонський мирний договір – джерело нестабільності у Центрально-східній Європі (Частина 1) (2020)
Романенко О. В. - Стратегії міграційної політики Австралії: етапи становлення, нові виклики та відповіді на сучасні загрози (2020)
Ткаченко І. В. - Досвід постсоціалістичної трансформації у Словацькій Республіці (2020)
Деменко О. Ф. - Тріумф лівого популізму в Греції: причини та наслідки (2020)
Зернецька О. В. - Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії (Частина 1), Мирончук О. А. (2020)
Кудряченко А. І. - Бех В. П., Зінкевич В. І. Життєвий цикл системи індустріальної освіти: когнітивний аналіз: монографія / за наук. ред. проф. Ю. Бех. – Київ: Інтерсервіс, 2020. – 796 с. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2020)
Сторінка головного редактора (2017)
Ткаченко В. С. - Екотопічний супровід структурного дрейфу заповідно-степових фітосистем під впливом кліматичних змін у другій половині XX та на початку XXI століть, Бойченко С. Г. (2017)
Чибилёв А. А. - Истоки трех идеологий заповедного дела и пути их примирения (2017)
Шаповал В. В. - Нотатки до конспекту флори судинних рослин асканійського степу – 2017 (2017)
Бумар Г. Й. - Роль заповідного режиму у збереженні біорізноманіття поліського заповідника (2017)
Грицина М. Р. - Рекреаційний потенціал зони стаціонарної рекреації "Верещиця" Яворівського НПП, Біляк М. В., Любинець І. П. (2017)
Konishchuk V. - Current condition of Pinguicula vulgaris l. populations of natural flora in Ukraine, Skakal's'ka O. (2017)
Медведєв В. А. - Представленість созофітів різного рівня охорони у трав'янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2017)
Гавриленко Н. О. - Декоративні властивості нових для дендропарку "Асканія-Нова" трав'янистих багаторічників (2017)
Скакальська О. І. - Інтродукція видів відділу Polypodiophyta у Кременецькому ботанічному саду (2017)
Ясинецька Н. І. - Характеристика посткраніального скелета кулана туркменського Equus hemionus kulan, що утримується напіввільно в Асканії-Нова (2017)
Ясинецкая Н. И. - Поведение лани европейской в зоопарке "Аскания-Нова" при совместном содержании с сайгаком, Войтковская С. К., Смаголь В.А. (2017)
Гавриленко В. С. - Дo 25-річчя повернення коня Пржевальського (Equus ferus Przewalskii Poljakov, 1881) в природу Монголії (2017)
Михайлецька І. В. - Уточнення видового складу ялиць колекції дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2017)
Серебренніков І. Л. - Міжнародний науково-практичний симпозіум "Актуальні питання біоценології та збереження біоресурсів охоронюваних територій природно-заповідного фонду України", присвячений вшануванню пам'яті та науковій діяльності всесвітньо відомого вченого-біолога професора Володимира Станчинського (18–19 серпня 2017 року), Грамма В. М., Височин М. О., Гавриленко В. С. (2017)
Ясинецька Н. І. - Семінар з імплементації пташиної директиви ЄС та конференція "Птахи зональних та інтразональних ландшафтів півдня України: просторове розміщення, сезонна динаміка, моніторинг та охорона. Південний регіон", Мезінов О. С. (2017)
Рубцов Алім Францович (80 років від дня народження) (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Banzak O. V. - Detector simulation for radiation monitoring systems, Maslov O. V., Mokritsky V. A., Leschenko O. I. (2020)
Tolok I. V. - Comparative study of different maintenance strategies, Banzak G. V., Lenkov E. S., Vozikova L. M. (2020)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка системи вбудови цифрових водяних знаків в зображення на основі DCT-LWT-SVD, Баранюк Г. А. (2020)
Дружинін В. А. - Технологічні підходи щодо формування цифрового зображення об’єктів місцевості при дистанційному зондуванню землі із фото та радіолокаційних систем, Степанов М. М., Жиров Г. Б., Трофимчук В. М. (2020)
Комаров В. О. - Порівняння можливостей методів неруйнівного контролю для ефективного виявлення пошкоджень у силових елементах консольно закріплених конструкцій планера літака, Пампуха І. В. (2020)
Ленков С. В. - Модель безпеки поширення забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах, Джулій В. М., Сєлюков О. В., Орленко В. С., Атаманюк А. В. (2020)
Петрівський В. Я. - Інформаційна технологія покриття території датчиками із заданим рівнем перетину та мінімізацією витрат, Шевченко В. Л., Бичков О. С., Лоза В. М. (2020)
Сушин І. О. - Приманка IOT з використанням безпечної аутентифікації, Міночкін Д. А. (2020)
Толюпа С. В. - Побудова систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційну мережу на основі методів інтелектуального розподілу даних, Плющ О. Г., Пархоменко І. І. (2020)
Чернишев Д. О. - Досвід впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти, Хлапонін Ю. І., Вишняков В. М. (2020)
Георгадзе О. А. - Обґрунтування узагальненого показника оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, Шевчук В. В., Пампуха І. В., Нікіфоров М. М., Баргилевич А. В. (2020)
Машталір В. В. - Погляди на історичні процеси становлення наукової парадигми, Гріффен Л. О., Рижева Н. О. (2020)
Черних Ю. О. - Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Угорщина, Черних О. Б. (2020)
Дані про авторів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кириченко Ю. В. - Роль політичних партій у сучасних процесах державного будівництва в Україні, Давлєтова Г. В. (2020)
Кірін Р. С. - Правова основа протимінної діяльності в Україні: теоретико-прикладні аспекти (2020)
Поповський А. М. - Лексичний розмай козацького духу Михайла Чхана (2020)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на здоров’я неповнолітніх осіб, позбавлених волі (2020)
Тертишник В. М. - Право на землю і волю в історико-філософській рефлексії та інтегративній доктрині державотворення (2020)
Орлова О. О. - Юридична клінічна освіта як необхідна складова становлення майбутнього правника (2020)
Мушенок В. В. - Правова охорона природних ресурсів від негативного впливу сільськогосподарської діяльності (2020)
Спіцина Г. О. - Особливості сучасної класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, Гордеюк А. О. (2020)
Пайда Ю. Ю. - Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Собакарь А. О. - Інститут "культурного сервісу" в механізмі публічно-правового забезпечення населення соціально-культурними послугами, Аксютіна А. В. (2020)
Гаркуша В. В. - Особливості порядку добору та призначення на посаду судді (2020)
Іванцов В. О. - Актуальні проблеми окреслення переліку правоохоронних органів України: теоретико-правові засади та значення для правозастосовчої практики (на прикладі органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій) (2020)
Казначеєв Д. Г. - Шляхи удосконалення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в Україні, Лопаєва О. М. (2020)
Миронюк С. А. - Поняття, види та особливості реалізації сервісної функції Національної поліції (2020)
Савченко В. А. - Особливості службової підготовки співробітників федеральних органів поліції та поліцейських сил спеціального призначення ФРН, Равлюк І. І. (2020)
Юшкевич О. Г. - Законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння (2020)
Марисюк К. Б. - До питання про поняття загальних засад призначення покарання (2020)
Мисливий В. А. - Кримінально-правове значення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2020)
Кіріленко Ф. О. - Ухилення від сплати аліментів у 1960-2018 роках, Загорулько А. П. (2020)
Кіріленко Ф. О. - Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу у 1960-2018 роках (2020)
Риб’янець С. А. - Кримінально-правова політика України у сфері незаконного обігу зброї в особливий період, Соболь О. І. (2020)
Ємець О. М. - Роль і місце міжнародно-правових актів ООН у становленні правового забезпечення протидії торгівлі людьми, Грібов М. Л., Руснак Д. І. (2020)
Ємець О. М. - Генезис законодавства у сфері оперативно-розшукової діяльності в незалежній Україні, Злагода О. В., Шаповаленко Є. В. (2020)
Столітній А. В. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Узбекистану (2020)
Єфімов М. М. - Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності (2020)
Захарко А. В. - Закріплення доказів у процесі доказування (2020)
Ковбаса В. М. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого експерименту (2020)
Кричун Ю. А. - Військовий злочин в умовах проведення Операції об’єднаних сил: криміналістична характеристика (2020)
Обшалов С. В. - Використання спеціальних знань при розкритті та розслідуванні тяжких злочинів (2020)
Павлова Н. В. - Роль і місце юридичної освіти в професійній діяльності слідчих (2020)
Плетенець В. М. - Особливості підготовки до обшуку в умовах протидії розслідуванню (2020)
Попович І. М. - Судова експертиза як джерело доказів в окремому провадженні (2020)
Селюков В. С. - Зародження службової кінології (початкові етапи виникнення та розвитку собаківництва) (2020)
Марценюк Л. В. - Напрями зниження негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну сферу, Батмангліч К. C. (2020)
Калініченко З. Д. - Проблеми адаптивного управління бізнес-системами в умовах впливу дестабілізуючих факторів в Україні (2020)
Фісуненко Н. О. - Кримінологічна характеристика проявів тіньової економіки, Ткаченко П. І., Кузьменко А. О. (2020)
Антонюк І. А. - Криміналістичний аналіз факторів, що сприяють вчиненню шахрайства на ринку праці (2020)
Бублик Н. С. - Процесуальний порядок набуття статусу підозрюваного: напрями реформування (2020)
Венгерова Ю. В. - Проблемні аспекти організаційно-тактичного забезпечення допиту при розслідуванні злочинів у сфері туристичної діяльності (2020)
Вітер Д. В. - Оцінювання допустимості та достовірності висновку експерта слідчим при розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2020)
Воловик С. В. - IP-суд як суб’єкт реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні (2020)
Ібрагімзаде Е. Р. - Європейський досвід організації адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування (2020)
Лісняк А. І. - Сутність та система криміналістичної характеристики масових заворушень (2020)
Павлик М. П. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів у сфері працевлаштування за кордоном (2020)
Проценко О. В. - Профілактика дорожньо-транспортних пригод засобами автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху (2020)
Салаєв Т. Г. - До визначення суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері (2020)
Усаткін Д. Г. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні групового порушення громадського порядку (2020)
Чучко С. В. - Оцінка первинної інформації та коло обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства при купівлі-продажу теварів через мережу Інтернет: окремі аспекти (2020)
Рецензії (2020)
Персоналії (2020)
Нові видання (2020)
Довідка про авторів (2020)
Денисенко В. - Становлення та розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2018)
Діденко Л. - Лексикон онтології: буття та відбуттєвлені (2018)
Єрахторіна О. - Біографічний проект Лесі Українки як зразок особистісного самовдосконалення (2018)
Лісіцин В. - Категоріальне визначення сутності та виявлення справедливості (2018)
Райхерт К. - "Універсальне несвідоме" Сатосі Кона (2018)
Ричко В. - Детермінанти розвитку сучасного українського православ’я (на прикладі УПЦ (МП) та одного з її центрів – Почаївської свято-успенської лаври) (2018)
Соколовський О. - Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології (2018)
Сорочук А. - Трансформація сакрального простору середньовічного міста (2018)
Стрєлкова Ю. - Діалогічні виміри "високої христології" Еміля Бруннера (2018)
Шмат Р. - Сократ про справедливість (2018)
Аміров А. - Зовнішньополітичні тренди України крізь призму теорій міжнародних відносин (2018)
Асафайло В. - Протидія політичній корупції в Україні: інститути та організації (2018)
Бушева С. - Аналіз впливу ізраїльського лобі на вектор політичних рішень Дональда Трампа (2018)
Garayeva G. - Marx and Shariati: utopic socialism (2018)
Denysenko V. - Power in the context of social-cultural dynamics of society: historical and sociological analysis, Andrushchenko T., Pryvalov Y. (2018)
Денисенко В. - Семіотичний і семантичний контексти теоретичної моделі мовної політики України, Савойська С. (2018)
Кисленко Р. - Підходи до концептуалізації гібридного політичного режиму (2018)
Ключкович А. - Роль третього сектора в демократизації Словаччини (2018)
Лясота А. - Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму (2018)
Mammadov A. A. o. - The legal status of the caspian sea: positions of parties and the prospects for resolving the problems (2018)
Матвієнків С. - Організація і методи комунікації органів державної влади із засобами масової інформації (на прикладі Івано-франківської області) (2018)
Резнікова О. - Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси (2018)
Цирфа Ю. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави: роль та значення телекомунікацій (2018)
Чербан О. - Аналіз та оцінка модерних тенденцій розвитку ЗМІ в Чехії (2018)
Шабанов М. - Політична лояльність як фактор у функціонуванні неопатримоніального режиму (2018)
Шипунов Г. - Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху (2018)
Яковлева Л. - Легітимність публічної влади: між приватними та суспільними інтересами (2018)
Романюк А. - Ліві партії: напрями еволюції та логіка вивчення (рецензія на монографію Г. В. Шипунова "Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження") (2018)
Денисенко В. М. - Подолання класичної культури мислення у О. Шпенглера (2018)
Терещенко В. П. - Морфологія історії філософії О. Шпенглера (2018)
Гарбадин А. С. - Політична суб’єктивація історії через тріаду "пам’ять-досвід-відповідальність" (2018)
Хома Н. М. - Культурологічна теорія О. Шпенглера: проекція на політику (2018)
Вдовичин І. Я. - О. Шпенглер як футуролог (2018)
Андрущенко Т. В. - Феномен культури в ідеях О. Шпенглера (2018)
Поляруш Б. Ю. - Рецепція "світового міста" О. Шпенглера в сучасній українській філософії (2018)
Мотрен С. М. - Схід і захід: контури універсалізації ціннісно-світоглядних установок (2018)
Ковальчук М. - Концепція культури Освальда Шпенглера крізь призму сучасної глобалізації (2018)
Бекар С. І. - Принципи аналізу історії філософії у О. Шпенглера (2018)
Привалов Ю. О. - Концепція замкнутих культурних циклів у О. Шпенглера (2018)
Сабара А. М. - Специфіка консервативного революціонізму в теорії О. Шпенглера (2018)
Іленьків Г. В. - "Сутінки Европи": перспективи західної цивілізації (2018)
Бунь В. В. - Гуманітарна необхідність конституювання політичної антропології (2018)
Сухарина А. А. - Глибока криза модерну: Освальд Шпенглер та ідеологія німецької "консервативної революції" (2018)
Угрин Л. Я. - Евристичний потенціал теорії культури О. Шпенглера у дослідженні спільних ідентичностей сучасності (2018)
Орлов С. Ф. - Філософія культури в системі категорій О. Шпенґлера (2018)
Бабійчук С. - До питання ролі наукового методу в освіті наукового спрямування (2020)
Баб’як Ж. - Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США, Щур Н. (2020)
Браславська О. - Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки, Озерова Л. (2020)
Бурцева О. - Критерії та показники сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів математики (2020)
Воронецька В. - Етапи впровадження моделі розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії (2020)
Дігтяр Н. - Композиція в пейзажі: художньо-педагогічний аспект, Тарасенко О. (2020)
Дудчак Г. - Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ (2020)
Загребнюк Ю. - Аналіз особливостей молодіжного сленгу в процесі вивчення іноземної мови (англійської) у закладі вищої освіти, Веремюк Л. (2020)
Коберник О. - Категорія "виховання" в педагогічному дискурсі, Коберник Г., Білецька І. (2020)
Коваль Д. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури (2020)
Малишевський О. - Дослідження потенціалу проєктної технології навчання як засобу формування професійної мобільності інженерів-педагогів (2020)
Митцева О. - Іміджетвірний потенціал дисциплін соціально-гуманітарного циклу (2020)
Моргай Л. - Питання початкової освіти у творчій спадщині українського педагога Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.) (2020)
Овдійчук Л. - Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти (2020)
Пархета Л. - Формування фахових компетентностей у студентів-філологів у процесі самоаналізу уроків (2020)
Рожі І. - Методологічні підходи до формування краєзнавчої компетентності майбутнього вчителя географії (2020)
Свиридюк В. - Особливості фахової підготовки майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у закладах професійно-технічної освіти (2020)
Свиридюк О. - Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам (2020)
Сібаров С. - Терміносистеми в методології наукового дослідження з проблеми "авторська школа" (2020)
Сухопара І. - Зміст і структура емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Сяська І. - Стан реалізації екологічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2020)
Григоренко Т. - Саморозвиток студентів у мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки, Захаревич М. (2020)
Kravchyna O. - Financial education of schoolchildren with the use of digital technologies: European experience (2020)
Ovcharuk O. - European strategy for determining the level of competence in the field of digital technologies: a framework for digital competence for citizens (2020)
Ivaniuk I. - Development of a computer-based learning environment in the conditions of multicultural education in the European Union (2020)
Stupak K. - Implementation of reflective model of educational practice in the modern Finnish school (2020)
Panasenko E. - Historical reconstruction of education in author schools of Ukraine, Tsvietkova A., Berezka S. (2020)
Sydorenko V. - Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator, Kravchynska T., Aleinikova O., Dubinina O. (2020)
Amelina S. - Comparative analysis of the structure and content of curricula for translators in higher education institutions of Ukraine and France, Berezova L. (2020)
Horishna N. - Trends in the development of inclusive education in Ukraine, Polishchuk V., Slozanska H., Hlavatska O. (2020)
Baditsa M. - Bilingual model of future specialists’ training by means of artistic design, Kolesnyk N., Polkhovska M. (2020)
Kryvylova O. - Axiological approach to the psychological and pedagogical training of future teachers of the new generation, Sosnickaya N., Oleksenko K. (2020)
Svirska Z. - Diagnosis of the audio-verbal memory as a basic modality of mnemonic processes of elementary school children with Dyslexia (2020)
Lysokon I. - Regulatory and legal basis of Ukraine’s investment policy in the field of higher education (2020)
Prykhodkina N. - Using of Social Media in School Management: Experience of Ukraine and United States of America, Makhynia T. (2020)
Hostra K. - Types and functions of precedent fenomena of culture in the linguodidactic context (2020)
Soloviova T. - The features of the learning of political linguistics at higher education institutions (2020)
Lemeshchenko-Lagoda V. - Interactive means of motivating students to learn English for specific purposes at agrarian and technical universities, Kryvonos I. (2020)
Sherman M. - Experimental research on the formation of future ship engineers’ communicative competence based on gamification approach, Yurzhenko A. (2020)
Chernyshova O. - Summer school: a non-formal way to tackle education challenges, Tokmylenko T. (2020)
Tymoshko A. - Information support for quality management of education in general educational institutions of Ukraine, Dubinina O., Kravchynska T., Burlaienko T., Sholokh E. (2020)
Vlasenko K. - On arranging the procedure of public debate on the educational curriculum draft for Master students majoring in 014 Secondary Education (Mathematics), academic discipline 01 Education/Pedagogics, Rovenska O., Lovianova I., Korchagina S., Zahrebelna H., Dmytryshyn I. (2020)
Pylypenko O. - Development of critical thinking as a means of forming STEM competencies (2020)
Konoval A. - Communicative approach with elements of bilingualism in teaching physics, Turcot T., Sagoian E., Sagoian A., Solomenko A. (2020)
Moiseienko M. - Didactic model of formation pedagogical universities students’ digital competence (2020)
Pohorielov M. - Developing of the electronic educational and methodological complex "Automotive design" for the professional training of future teachers of vocational training in the field of transport (2020)
Mintii I. - Аnalysis of the use of LCMS Moodle in the educational process of KSPU, Bondarenko O., Shokaliuk S., Polhun K., Mintii M. (2020)
Болюх В. Ф. - Особенности возбуждения линейного электромеханического преобразователя индукционного типа от источника переменного тока, Кашанский Ю. В., Щукин И. С. (2021)
Vasilevskij V. V. - Reproducing of the humidity curve of power transformers oil using adaptive neuro-fuzzy systems, Poliakov M. O. (2021)
Гоман В. В. - Анализ срока окупаемости модернизированной насосной установки при использовании асинхронных двигателей повышенных классов энергоэффективности, Прахт В. А., Казакбаев В. М., Дмитриевский В. А., Валеев Э. А., Парамонов А. С. (2021)
Лебедев В. А. - К решению задачи синтеза системы управления процессом дозированной подачи электродной проволоки для оборудования дуговой сварки (2021)
Slama F. - New algorithm for energy dispatch scheduling of grid-connected solar photovoltaic system with battery storage system, Radjeai H., Mouassa S., Chouder A. (2021)
Korytchenko K. V. - Numerical simulation of gap length influence on energy deposition in spark discharge, Shypul O. V., Samoilenko D., Varshamova I. S., Lisniak А. A., Harbuz S. V., Ostapov K. M. (2021)
Безпрозванних Г. В. - Синтез конструктивно-технологічних рішень регулювання робочої ємності кабелів промислових мереж, Костюков І. О., Пушкар О. А. (2021)
Anwar N. - Chaotic-based particle swarm optimization algorithm for optimal PID tuning in automatic voltage regulator systems, Hanif A., Ali M.U., Zafar A. (2021)
Ayachi B. - Multi-objective optimal power flow considering the multi-terminal direct current, Boukra T., Mezhoud N. (2021)
Nebti K. - Fuzzy maximum power point tracking compared to sliding mode technique for photovoltaic systems based on DC-DC boost converter, Lebied R. (2021)
Abu Joudeh A. A. - Almost everywhere convergence of Cesàro means of two variable Walsh – Fourier series with varying parameters, Gát G. (2021)
Belabbaci C. - The S-Jeribi essential spectrum (2021)
Bilalov B. T. - On solvability of one class of third order differential equations, Ismailov M. I., Kasumov Z. A. (2021)
Wijayanti I. E. - On a class of λ-modules, Ardiyansyah M., Prasetyo P. W. (2021)
Городній М. Ф. - Обмежені розв’язки різницевого рівняння другого порядку зі стрибками операторних коефіцієнтів, Кравець В. П. (2021)
Мурач О. О. - Апроксимативні властивості розв’язків багатоточкових крайових задач, Пелехата О. Б., Солдатов В. О. (2021)
Niazi Moghani Z. - Solutions of Sylvester equation in C*-modular operators, Mohammadzadeh Karizaki M., Khanehgir M. (2021)
Пономаренко А. М. - Дробове рівняння дифузії, що вироджується на початковій гіперплощині (2021)
Ребенко О. Л. - Про зв’язок деяких підходів до розв’язання рівнянь Кірквуда – Зальцбурга (2021)
Салімов Р. Р. - Логарифмічна асимптотика нелінійного рівняння Коші – Рімана – Бельтрамі, Стефанчук М. В. (2021)
Khan S. - Differential and integral equations for Legendre – Laguerre based hybrid polynomials, Riyasat M., Wani Sh. A. (2021)
Jafarizad S. - Some applications of the open mapping theorem in locally convex cones, Ranjbari A. (2021)
Zajkowski K. - On the strong law of large numbers for φ-sub-Gaussian random variables (2021)
Бондаренко В. - Соціально-комунікативна активність молодших школярів у контексті освітньої парадигми Нової української школи (2020)
Глуханюк В. - Педагогічне проектування екологічно-технологічної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти, Соловей В., Цвілик С. (2020)
Григоренко Т. - До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів, Захаревич М. (2020)
Заїка О. - Створення креолізованих текстів під час навчання "геометрії" у 7 класі (2020)
Замятна О. - Моніторинг працевлаштування випускників у контексті діагностики їхньої професійної адаптації (міжнародний досвід) (2020)
Іщенко Л. - Забезпечення наступності у формуванні цілісного сприйняття природи старшими дошкільниками та молодшими школярами, Дука Т., Підлипняк І. (2020)
Коберник Г. - Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів в умовах парної та групової форм роботи на уроці, Коберник О., Волошина Г. (2020)
Коваль Д. - Необхідні і достатні правові знання майбутнього вчителя історії і правознавства (2020)
Кушнір В. - Комунікативна компетентність вихователя у співпраці з батьками: теоретичний аспект (2020)
Лисогор Л. - Науково-методична оцінка якості сучасного підручника як показник професійної компетентності вчителя НУШ, Павлик О., Харламова Т. (2020)
Ляховська Ю. - Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Марків В. - Історико-педагогічні джерела підготовки вчителів початкових класів у системі середньої педагогічної освіти в Східній Україні на початку ХХ століття, Онищенко І. (2020)
Матвеєва Н. - Особливості організації дистанційного навчання учнів з порушеннями розвитку в умовах карантину (2020)
Пономаренко С. - Взаємозалежність екологічної культури та екологічної освіти (2020)
Семенчук В. - Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення "музичної інформатики" (2020)
Шуляк А. - Особливості професійної діяльності учителя інформатики (2020)
Boichevska I. - Pedagogy of action: a comparative analysis of V. A. lay’s and K. D. Ushynsky’s pedagogical work, Veremiuk L. (2020)
Балута Г. - До проблеми феноменологічного обгрунтування соціальних змістів професійної етики (2018)
Бучин О. - Реальність абсурду в суспільному бутті (2018)
Васильєва Л. - Людина-публічна в соціокомунікативному просторі (2018)
Volovchuk N. - Transformations in understanding of human nature: phylosophical and ethical aspects (2018)
Гоян І. - Конкурентність та паритетність як принципи тлумачення гендерної рівності, Федик О. (2018)
Капіца В. - Креативно-онтологічний вимір ноосферного розуміння світу та розвиток ноомислення у процесі світоглядної транформації (2018)
Колесник І. - Насилля, військовий обов’язок та війна у буддизмі (2018)
Олексенко Р. - Зародження та розвиток філософії ринкових відносин на території сучасної України: до історії проблеми (2018)
Оліфер О. - Проблема взаємозв’язку мови та ідентичності особистості (2018)
Парамбуль І. - "Нудота" як спосіб існування людини у творах Валер’яна Підмогильного та Жана-Поля Сартра (2018)
Пташник-Середюк О. - Релігія в системі ціннісних орієнтацій студентської молоді (2018)
Ричко В. - Практика реалізації концепції "русского мира" в Україні (на прикладі Почаївської свято-успенської лаври) (2018)
Стрижачук Ф. - Основні мотиви тринітарного богослов’я Юргена Мольтмана (2018)
Тарасова Н. - Культура як модератор суперечок ліберально-демократичної універсалізації та національної ідентифікації в постіндустріальному суспільстві (2018)
Чаркіна Т. - Формування культурно-антропологічного ракурсу досліджень у соціальній історії (2018)
Шевчук С. - Аристотель – засновник науки (соціокультурні та епістемологічні детермінанти наукової програми мислителя) (2018)
Шолухо Н. - Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") (2018)
Яковлєва Я. - Чорнобильська гіперрефлексія: соціальна пам’ять у контексті травматичної історії (2018)
Ярема Н. - Гносеологічна цінність утопій (2018)
Абизова Л. - Українські політичні стратегії: до проблеми формування національно-державної ідеології (2018)
Головченко В. - Організаційний вимір внутрішньопартійного конфлікту (2018)
Коваль М. - Антиглобалізм: історія та передумови виникнення (2018)
Константинівська А. - Електронне голосування як інструмент електронної участі громадян (2018)
Кополовець Р. - Причини та передумови анексії автономної республіки Крим. Емпіричний аналіз і стан демократичного розвитку (2018)
Магдич Ю. - Генеза політичного маніпулювання ціннісно-світоглядним складником суспільної свідомості (2018)
Moharamzadeh G. F. - Oil policy of the middle east countries in the global oil markets after Iraq war (2018)
Осадчук І. - Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985 – 1993 рр.) (2018)
Резнікова О. - Формування стійкості держави: висновки для України (2018)
Стародуб Т. - Зовнішньополітичні орієнтири України в теоретичній спадщині та практичній діяльності Степана Бандери у міжвоєнний період ХХ ст. (2018)
Чальцева О. - Інституціоналізація каналів і форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах (2018)
Шипунов Г. - Криза концепції "третього шляху" та перспективні напрями ідеологічної еволюції лейбористської партії Великобританії (2018)
Шуліка А. - Buen vivir як політичний проект формування національного щастя в країнах Латинської Америки (2018)
Рябов О. А. - Напрями дослідження, класифікація та періодизація історіографії повстанського руху селян Київщини у 1917–1921 роках (2018)
Шведа О. С. - Історичні та теоретико-правові засади становлення і розвитку інституту лобіювання (2018)
Асташева О. С. - Проблемні питання при запровадженні інституту конституційної скарги в Україні, Чебан В. М. (2018)
Буглак Ю. О. - Концептуальні засади вдосконалення розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування України (2018)
Гнатовська А. І. - Правові особливості використання інформації державним службовцем (2018)
Зубко А. О. - Адміністративні права суб’єкта реалізації здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів зарубіжного характеру (2018)
Кліменко Ю. Ю. - Генезис розвитку інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері трудових відносин (2018)
Куркова К. М. - Генезис розвитку науки, техніки та державного управління (2018)
Латковський П. П. - Бюджетний контроль як форма публічної фінансової діяльності держави (2018)
Лебєдєва Т. О. - Корупція як об’єкт складу адміністративного проступку (2018)
Осадчий А. Ю. - Предметна юрисдикція адміністративних судів (2018)
Рівіс М. М. - Нормативні акти як інструменти публічного адміністрування транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС (2018)
Савюк М. Ф. - Поняття адміністративного права в Україні і Румунії (2018)
Стрільчук В. А. - Муніципально-правові аспекти стратегічного планування: до постановки проблеми (2018)
Фазекош О. А. - Система прав і свобод осіб, стандарти їх забезпечення адвокатами в Україні (2018)
Дубинський О. Ю. - Основні види транспорту в єдиній транспортній системі України (2018)
Наконечна Т. В. - До питання загального визначення системи договорів в цивільному праві України в сфері надання транспортних послуг з перевезення (2018)
Сірко Р. Б. - До питання правового регулювання договорів перевезення вантажів транспортними організаціями (2018)
Шкляр С. В. - Проблеми здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Жовнір Т. Л. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сучасних умовах (2018)
Годлевська-Коновалова А. В. - Про співвідношення понять "злісна непокора" та "злісне порушення встановленого порядку відбування покарання" (2018)
Лукашевич С. Ю. - Моделювання трендів злочинності (2018)
Колб І. О. - Про зміст правових підстав застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні (2018)
Когутич І. І. - Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності |Частина ІІІ. Закінчення| (2018)
Юрчишин В. М. - Особливий порядок заняття посади прокурора (2018)
Бандура С. О. - Порівняльно-правовий аналіз основних джерел адміністративного права України та Іспанії (2018)
Бурангулов А. В. - Зарубіжний досвід застосування поліцейських сил при проведенні спеціальних операцій і можливості його використання в Україні (2018)
Деркач А. Л. - Правове регулювання колективних конституційних скарг: досвід зарубіжних країн (2018)
Кічмаренко С. М. - Місце і роль судової влади в механізмі державної влади (2018)
Булатін Д. О. - Поняття "превенція" і "превентивна діяльність" в адміністративно-правовому аспекті (2018)
Грицай С. О. - Аналіз колізії норм права, які є причиною юридичного дефекту при веденні ЄДР (2018)
Ємець Л. О. - Система та склад адміністративних правопорушень в сфері екологічної безпеки (2018)
Пчелін В. Б. - Нормативні основи адміністративного судочинства України (2018)
Семчик О. О. - Податково-правові стимули у митному законодавстві України: проблеми застосування (2018)
Возняковська К. А. - Щодо вдосконалення правових механізмів рефінансування як засобу підтримки Національним банком України слабких та проблемних банків (2018)
Бортник С. М. - Характеристика окремих підстав звільнення поліцейських (2018)
Могілевський Л. В. - До проблеми визначення поняття "соціальне партнерство" (2018)
Хлепітько М. М. - Договірне регулювання нематеріального стимулювання трудової активності працівників (2018)
Костенко С. О. - Юридична відповідальність за самовільне спалювання рослинності, Стрільчук В. А. (2018)
Сидор В. Д. - Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах (2018)
Гулкевич З. Т. - Про поняття і проблемні аспекти габітоскопії – криміналістичного вчення про дослідження зовнішності людини (2018)
Когутич І. І. - Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності (2018)
Мєлєшев С. Б. - Проблеми правової регламентації та організації проведення допиту на досудовому розслідуванні (2018)
Плєва В. А. - Проблемні аспекти процесуального положення прокурора у цивільному процесі (2018)
Плєва К. В. - Психологічні аспекти проведення допиту неповнолітніх, Степанова Г. М. (2018)
Величко С. А. - Радіолокаційне спостереження довгих поверхневих хвиль у Тихому океані, Матвєєв О. Я., Бичков Д. М., Іванов В. К., Цимбал В. М., Гавриленко О. С. (2021)
Горобець В. М. - Дослідження поширення радіохвиль сантиметрового діапазону над морем із використанням високопотенційної доплерівської РЛС, Синицький В. Б., Хоменко С. І. (2021)
Синицький В. Б. - Дослідження залежності флуктуацій амплітуди GPS сигналів від метеорологічних факторів при проходженні через турбулентну атмосферу над сушею під малими кутами місця (2021)
Polevoy S. Yu. - A magnetoactive metamaterial based on a structured ferrite, Kharchenko G. O., Tarapov S. I., Kravchuk О. O., Kurselis K., Kiyan R., Chichkov B. N., Slipchenko N. I. (2021)
Овсяніков В. В. - Дослідження параметрів дводіапазонних вібраторних антен НВЧ з коаксіальними і двопровідними шунтами (2021)
Дзюбенко М. І. - Лазерний далекомір відносно безпечного для зору діапазону довжин хвиль, Колєнов І. В., Пелипенко В. П., Дахов М. Ф., Дегтярьов А. В. (2021)
Лавринович О. А. - До кінетики руйнування надпровідного стану нелінійного копланарного хвилеводу на основі плівки високотемпературного надпровідника, Черпак М. Т. (2021)
Костянтин Олександрович Лукін (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Беспалов І. - Філософія і комунікація Риму (2018)
Бучин О. - Ідеологеми та міфологеми (2018)
Гордійчук О. - Архетипи землі та свободи як основні детермінанти української ментальності (2018)
Готинян-Журавльова В. - Аналіз визначення поняття "вимірювання" (2018)
Данилов Д. - Тілесність дг’яни в сотеріології гатха-йоги (2018)
Кулик О. - Роль філософії в університеті (2018)
Левченко А. - Комунікативна філософія в контексті утвердження принципів гуманізму, Левченко М. (2018)
Масюк О. - Взаємодія есхатологічних очікувань і сподівань у пошуках соціального безсмертя (2018)
Нерубасська А. - Системно-параметричний аналіз сучасної особистості (2018)
Пташник-Середюк О. - Концептуальні підходи до розуміння релігійної ідентифікації (2018)
Савонова Г. - Dasein людини в ситуації метафізичного виміру цінностей, моралі, зла у філософії М. Гайдеггера (2018)
Сивак М. - Проблема смерті у творах Митрополита Сурозького Антонія (Блума) (2018)
Сорочук А. - Десакралізація простору сучасного міста (2018)
Спаський І. - Онтологізація господарства як феномен сучасності: філософсько-методологічний аспект (2018)
Шолухо Н. - Категорія піднесеного в концепції тілесності Ізидора Дюкасса (2018)
Гоцуляк В. - Політична думка доби українського бароко (2018)
Кополовець Р. - Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних транзитів (Д. Растоу, С. Хантінгтон, Г. О’ Доннел, Ф. Шміттер) (2018)
Магдич Ю. - Маніпулювання ціннісно-світоглядним складником політичної свідомості на сучасному етапі суспільного розвитку (2018)
Оніпко З. - Особливості лібертаріанських партій країн Європи (2018)
Осадчук І. - Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993 – 2010) (2018)
Пашаєва К. - Внутрішньополітична трансформація Грузії на початку ХХІ століття (2018)
Сич О. - Ренесанс етнічних націоналізмів Західної Європи (2018)
Цирфа Ю. - Специфіка формування зовнішньополітичної ідентичності держави в перехідний період (2018)
Шуліка А. - Роль трипартизму в процесі демократизації країн Центральної та Східної Європи (2018)
Артамонов О. - Науковий коментар до перекладу "Книжечки про антихриста" Адсона з Монтьє-ан-дер (2018)
Ісаченко В. - Механізми управління системою комунікативної діяльності в соціальній роботі (2020)
Кравченко О. - Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребамив Україні, Коляда Н., Салата Н. (2020)
Левченко Н. - Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні, Калюженко А. (2020)
Підвальна Ю. - Соціальні проблеми безробіття молоді на сучасному українському ринку праці (2020)
Поліщук О. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до ЗВО (2020)
Вольчева Г. - Форум-театр як засіб формування конструктивної поведінки підлітка у конфліктній ситуації (2020)
Міхеєва О. - Технологічне забезпечення профілактики булігу в закладі освіти (2020)
Кравченко О. - Мистецтво змінює життя: досвід роботи міжнародного художнього симпозіуму-пленеру осіб з інвалідністю "Мистецтво без обмежень", Молоченко І. (2020)
Неїжпапа Л. - Зміст, форми та методи роботи соціального педагога з батьками здобувачів освіти (2020)
Скочко М. - Сільський зелений туризм як вид соціально-економічного розвитку українського села в умовах пандемії Covid-19 (2020)
Швець В. - Ткацтвотерапія як метод психологічного супроводу осіб з ознаками посттравматичного стресового розладу (2020)
Балашова С. - Проектна технологія як засіб підготовки майбутніх фахівців, Головко Н. (2020)
Вольчева Г. - Проєктна діяльність як інноваційна технологія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Козак Ю. (2020)
Бойченко В. - Ідея нового педагогічного мислення у формуванні майбутнього вчителя (2020)
Кабаченко Н. - Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників, Бойко О. (2020)
Макеєва О. - Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2020)
Андрійченко В. - Підготовка та проведення оздоровлення дітей у час літніх канікул (Публікація Галини Бондаренко) (2020)
Коляда Т. - Суспільні умови розвитку середньої освіти у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ століття) (2020)
Кучер Г. - Рецензія на монографію "Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді" (2020) (2020)
Banzak O. V. - Research processes of gamma radiation detector for developing a portable digital spectrometer, Sieliykov O. V., Olenev M. V., Dobrovolskaya S. V., Konovalenko O. I. (2020)
Lienkov S. V. - Justification optimal parameters of regulated maintenance strategy, Tolok I. V., Banzak G. V., Koltsov R. Yu., Lienkov E. S., Dobrovolskaya S. V. (2020)
Боровик О. В. - Удосконалення науково-методичного апарату розкриття невизначеності в задачах взаємодії, Боровик Д. О. (2020)
Данілов Ю. О. - Моделювання функціонального циклу застосування бойової машини мобільного комплексу озброєння, Хроль Л. О., Бологов А. В., Мошной С. В., Солодєєва Л. В. (2020)
Кошовий М. Д. - Застосування методу гравітаційного пошуку для мінімізації вартості проведення багатофакторного експерименту, Малкова Г. В. (2020)
Якимчук Н. М. - Методи ідентифікації та комплексної діагностики телекомунікаційних систем, Торошанко А. І. (2020)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка стеганографічного методу для цифрових зображень на основі перетворення Фур'є, Безсонова М. Д. (2020)
Дружинін В. А. - Алгоритм використання FUZZY LOGIC в моделях управління та прийняття рішень, Степанов М. М., Жиров Г. Б., Ряба Л. О. (2020)
Зацерковний В. І. - Формування вимог до геоінформаційних систем військового призначення, Пампуха І. В., Попков Б. О., Савков П. А., Погрецька О. В. (2020)
Літвінов Є. А. - Використання програмно-конфігурованого радіо для дослідження передачі сигналів у видимому світлі, Сайченко І. О. (2020)
Калюга К. В. - Профайлінг – як сучасний засіб встановлення особи злочинця (2020)
Черних Ю. О. - Організація підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Канади, Черних О. Б. (2020)
Дані про авторів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Товкайло Я. - Атрибутика фіксації і транскрипцій пастівницької сопілкової музики України (кінець ХІХ – початок ХХІ століть) (2020)
Бєлова Є. Д. - Образ України в симфонічних фресках "Тарас Бульба" Сергія Турнєєва (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського