Цифра Т. Ю. - Бюджетування як інструмент планування і управління господарською діяльністю підприємства, Локтіонова Я. Ф., Костенко Н. А. (2020)
Мацапура О. В. - Теоретичний аспект категорії "інноваційний потенціал" будівельного підприємства, Дзюбко Т. В., Власенко Н. В., Калашник К. В. (2020)
Шевчук К. І. - Інжиніринг служби замовника у будівництві (2020)
Журавська Н. Є. - Економічний оптимум основа для регуляції природокористування систем теплоенергетичних об’єктів при підготовці технічної води в електромагнітних полях (2020)
Руднєва І. М. - Управління інвестиційними ризиками та енергоефективність, з урахуванням капітальних і операційних витрат, в промисловому девелопменті (2020)
Оліферук С. Л. - Структуризація собівартості з метою зниження витрат підприємства (2020)
Кіщенко Т. Є. - Інвестиційна криза: причини і шляхи подолання (2020)
Сорокіна Л. В. - Дослідження резервів підвищення прибутковості підприємств будівництва, Гойко А. Ф. (2020)
Олійник Г. Ю. - Маркетингове управління земельною ділянкою: аналіз, інвентаризація, облік, звітність, Бєлова А. І. (2020)
Щербина А. А. - Житло як економічний об’єкт у глобальному вимірі (2020)
Олійник Г. Ю. - Нематеріальні активи та права на них, складові формування статутного капіталу підприємств та основа маркетингової системи, Бєлова А. І. (2020)
Шапошнікова І. О. - Cучасні підходи до формування проектів розвитку будівельних підприємств (2020)
Іванова Т. М. - Облікова політика дебіторської заборгованості на будівельних підприємствах (2020)
Січний С. Б. - Зменшення величини похибки при визначенні вартості будівельних ресурсів в проєктній документації (2020)
Попко О. М. - Контроль як частина системи управління внутрішньофірмових процесів, Головаш Б. Е. (2020)
Савенко В. І. - Оцінка ділової активності будівельної фірми, Нестеренко І. С., Савенко С. С., Орлик Ю. В. (2020)
Головаш Б. Е. - Шляхи вирішення проблеми детінізації економіки України, Іванцов Д. Д., Головаш Л.В. (2020)
Стеценко С. П. - Статистико-аналітичний аспект розвитку будівельної галузі, Боліла Н. В., Моголівець А. А., Гаврилюк В. Я. (2020)
Шумак Л. В. - Ціноутворення на проектні роботи за кордоном, Запєчна Ю. О. (2020)
Лещинський В. П. - Методичні підходи до управління людськими ресурсами у інноваційних підприємствах (2020)
Бінд В. Є. - Стратегічні та провідні домінанти подолання економіко-управлінських девіацій проектів будівництва із використанням методів вартісного інжинірингу, Ревунов О. М., Гижко А. П., Григоренко В. В., Малашкін М. А. (2020)
Серажим Ю. В. - Культура та якість життя виробника як чинники розвитку інноваційної глобалізації економіки (2020)
Болебрух О. С. - Методика організації попереднього відбору проектів та робіт до складу бізнес-портфеля мультипрофільного підприємства, Чуприна Ю. А., Ровенський А. Є. (2020)
Гаврилюк В. В. - Розробка способу стабілізації об’єкта, що піддається магнітній левітації, у горизонтальній площині, Козленко О. В., Климук О. С., Свердліченко Д. Ю. (2020)
Билощицький А. А. - Оптимизация дорожного трафика с использованием средств IOT, Мирошниченко Е. М. (2020)
Гуторов О. С. - Особливості здійснення проектування закладів ресторанного господарства (2020)
Музика Я. В. - Додаток для опрацювання даних температури та тиску мозку при травмах голови, Якимчук В. С. (2020)
Шелешей Т. В. - Порівняльний аналіз рівня емісії оксидів азоту при спалюванні антрацитового штибу на різних енергетичних установках, Беднарська І. С., Майєр Л., Юрчук В. С. (2020)
Азаренков Г. Ф. - Трансформація інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні сільськогосподарським підприємством, Писарчук О. В. (2020)
Бакало Н. В. - Впровадження глобальних інтернет-технологій на туристичних підприємствах на основі клієнтоорієнтованого підходу, Стригун В. Ю., Чорноморд О. І. (2020)
Басюк Т. П. - Cучасні тенденції стартап активності (2020)
Бєлоусова А. О. - Особливості формування асортиментної політики, Шашина М. В. (2020)
Блащук-Дев’яткіна Н. З. - Вплив грошово-кредитної політики на банківську систему України, Фелісєєв В. А. (2020)
Ємельянова Ю. В. - Удосконалення організації обліку грошових коштів як складової монетарних активів, Циган Р. М. (2020)
Кухта Є. А. - Вплив "Big Data" на маркетингові дослідження в Україні, Восковнюк С. Є., Рожнова Ю. С., Держипільський А. І., Ковшова І. О. (2020)
Михальчук Л. В. - Бренд як конкурентна перевага компанії, Рагулич О. Ю., Зайцев О. Г. (2020)
Носач Л. Л. - Активізація транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції, Величко К. Ю. (2020)
Рубан Л. О. - Аналіз рівня фінансової стійкості торговельних підприємств Харківського регіону (2020)
Синюра-Ростун Н. Р. - Інституційне середовище функціонування підприємництва: національний та регіональний вимір (за даними рейтингових оцінок) (2020)
Фаріон О. Б. - Методологічні основи інформаційно-аналітичної розвідки в глобальній мережі інтернет оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України (2020)
Лугова В. М. - Особливості конфлікту як способу соціальної взаємодії у підлітковому віці, Литовченко І. В. (2020)
Маргулов А. Х. - Форми та змісти політичної карикатури: історія становлення жанру, Авдєєва А. О. (2020)
Yakovleva T. - Modern aspects of tourist resources development, Bespalova N. (2020)
Gansetska V. - Types and system of foreign civil procedure law sources: comparative legal analysis (2020)
Долженко Л. Ю. - Кіберзлочинність: криміналістична характеристика та особливості розслідування (2020)
Кобильнік Д. А. - Податкові гавані світу: чи існують вони?, Однорог Д. В. (2020)
Лобко М. С. - Віртуалізація господарської діяльності: реалії та перспективи для України (2020)
Лугіна Н. А. - Кіберзлочинність як інструмент транснаціональних корпорацій, Вартовнік А. М. (2020)
Петруновська О. І. - Конституційно-правовий статус глав урядів європейських держав зі змішаною формою правління (2020)
Самойлова О. Ф. - Призначення і виконання судово-технічних експертиз документів під час розслідування злочинів, пов’язаних з підробкою грошових знаків України, Печерська І. О. (2020)
Слободянюк В. П. - Наслідки форс-мажорних обставин для суб’єктів господарських правовідносин (2020)
Юрчик Т. В. - Помилки дактилоскопії, Сухомлин Т. В. (2020)
Ярема О. Г. - Принципи провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства (2020)
Авер’янова Н. М. - Російсько-український збройний конфлікт: шляхи врегулювання, Воропаєва Т. С. (2020)
Будз В. П. - Принципи самоорганізації моралі і права, Гоян І. М. (2020)
Поліщук Р. М. - Філософські аспекти тіловиховання: від Відродження до Нового часу (2020)
Шевель А. О. - Брендинг сільських територій як інструмент соціально-економічного розвитку Сумщини на прикладі села Воздвиженське (2020)
Бова І. С. - Патріотичний вектор виставкових проєктів "Соборність України" Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Заїка Н. Л. (2020)
Стрельцова С. В. - Італійський період творчості Антона Кашшая, Хіцька К. О. (2020)
Филиппова О. Н. - Портрет времени в творчестве В. А. Серова (1865-1911 гг.) (2020)
Юрченко І. А. - Синтез засобів доповненої реальності в розробці інтерактивної настільної гри, Скригунець С. О. (2020)
Крайнюков О. М. - Оцінка впливу виробничої діяльності нафтопереробного підприємства на екологічний стан ґрунтового покриву, Кривицька І. А., Хоменко А. С. (2020)
Настека Т. М. - Дослідження початкових фаз вегетації Armeniaсa vulgaris Lam. в північному Лісостепу України у зв’язку з аномально теплою зимою, Лагутенко О. Т., Шевченко В. Г., Тарчинська А. О. (2020)
Ярова О. А. - Водна та болотна рослинність Національного природного парку "Білоозерський", Крецул Н. І. (2020)
Рудніченко М. М. - Активізація рухової активності студентської молоді в умовах карантинних обмежень (2020)
Жагдаль А. А. - Індивідуальні напівжорсткі функціональні пов'язки як фінальний етап лікування складних незрощень кісток гомілки після попередньої фіксації кільцевими апаратами Ілізарова, Рушай А. К. (2020)
Півень М. А. - Структурна організація ціннісно-смислової сфери особистості студентів технічного ЗВО з різним рівнем емоційної зрілості, Свинаренко Ю. В. (2020)
Шевчук В. В. - Особливості прояву агресії у молодшому та старшому підлітковому віці у дітей із уповільненим психічним розвитком (2020)
Batryn N. - Case study method in teaching organizational behavior in Ukraine (2020)
Вересоцька Н. І. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі графічної підготовки (2020)
Вінтюк Ю. В. - Формування мотивації до професійної діяльності у магістрів-психологів (2020)
Віщук Н. Я. - Використання проективних методик вивчення особистості в роботі з молодшими школярами, Цуркан Т. Г. (2020)
Halahan O. - The peculiarities of teaching maritime law to the foreign students of Kherson State Maritime Academy (on the example of the English language teaching groups) (2020)
Грачова І. В. - Розвиток навичок аналітичного читання через формування вміння самостійно працювати з автентичними матеріалами, Хорошилова Ю. О. (2020)
Гупал М. О. - Тенденції розвитку дистанційного навчання при вивченні іноземної мови (2020)
Зварич Х. І. - Вплив темпераменту на пізнавальні інтереси учнів на уроках англійської мови, Деркач Ю. Я. (2020)
Ковальчук В. Ю. - Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2020)
Козловська І. М. - Можливості використання закономірностей інтеграції у процесі вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, Гаврилюк М. В. (2020)
Люлька Г. А. - Самопідготовка вчителя до толерантної взаємодії з молодшими школярами (2020)
Morentsova A. - Extensive English reading for developing academic reading skills (2020)
Овчаренко К. О. - Методика використання інтерактивних методів навчання французькій мові учнів молодшого шкільного віку (2020)
Пильтяй О. М. - Сучасні тенденції та проблеми у підготовці учнів до вибору професії в навчальному процесі (2020)
Ревть А. Б. - Психолого-педагогічні заходи щодо корекції невротичних розладів старшокласників, Гриник І. М. (2020)
Ревть А. Б. - Особливості життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з функціональними обмеженнями, Гриник І. М. (2020)
Сакалюк О. П. - Формування творчої самостійності молодших школярів засобами паперопластики, Бордусь Н. В. (2020)
Хищенко О. О. - Особливості підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності на уроках трудового навчання (2020)
Янко Н. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів із елементами ділового мовлення (лінгвостилістичний аспект), Паршукова М. В . (2020)
Aжогіна Н. В. - Plagiarizm versus академічна доброчесність: деякі лінгвістичні міркування та філософські інтенції (2020)
Беззубова О. О. - Особливості сучасної медіакомунікації, Волкова А. Ю., Бережняк В. Ю. (2020)
Bozhko I. - Lists of names in Raymond Queneau’s "Les oeuvres completes de Sally Mara": stylistic functions (2020)
Братусь І. В. - Літературна основа кінофільму "Свій хрест" (1989) (інтерпретація повісті Юрія Трифонова "Інше життя" в добу "перебудови"), Михалевич В. В., Гунька А. М. (2020)
Война М. О. - Структурно-семантичні та функціональні особливості густативної лексики в сучасній китайській мові, Архипенко О. М. (2020)
Гапонова Л. Є. - Використання прикладних програм смартфонів для вивчення української мови як іноземної (2020)
Змінчак Н. М. - Міфологема вогню в романі Валентина Тарнавського "Порожній п’єдестал" (2020)
Карпенко Н. О. - Неподільні дієслівно-іменникові сполуки в аспекті теорії книжних стилів (2020)
Климентова О. В. - Використання лінгвальних та нелінгвальних психотехнологій у рекламі українських телевізійних шоу-програм, Цвіркун Т. В. (2020)
Коца Р. О. - Питання словотвору і морфеміки в "Граматиці" М. Смотрицького (2020)
Чайковська О. Ю. - Взаємодія вербальних, невербальних та паравербальних засобів текстів телевізійних новин (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бондар Ю. В. - Формування творчої активності молодших школярів засобами інтерактивних технологій (2020)
Годлевська В. Ю. - Оптична дисграфія: поняття, корекція, профілактика (2020)
Білик Т. С. - Особливості організації проєктної діяльності молодших школярів на уроках математики, Казьмірчук Н. С. (2020)
Жовнич О. В. - Театр природи як засіб формування soft skills в учнів початкової школи, Казьмірчук Н. С., Стахова І. А. (2020)
Карук І. В. - Дефінітивний аналіз та сутність поняття "експериментальна діяльність" (2020)
Козіброда Л. В. - Драма в навчально-виховній діяльності учнів з особливими освітніми потребами (2020)
Король А. В. - Персональний сайт вчителя-логопеда як засіб співпраці з батьками та педагогами в закладах дошкільної освіти (2020)
Нетреба М. М. - Методика організації медіаосвіти в початковій школі (2020)
Пруняк В. В. - Розвиток комунікативної компетентності як необхідна умова становлення творчої особистості молодшого школяра (2020)
Пахальчук Н. О. - Використання здоров’язбережувального потенціалу вищої освіти, Григорович О. П., Голюк О. А. (2020)
Стеценко І. Б. - Формувальне оцінювання у початковій школі (2020)
Хом’юк І. В. - Методичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики в початковій школі, Родюк Н. Ю., Хом’юк В. В. (2020)
Шикиринська О. В. - Google-clasroom як засіб формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Вишківська В. Б. (2020)
Колосова О. В. - Особливості соціалізації дитини-шульги в умовах інклюзивного освітнього простору, Хіля А. В. (2020)
Комарівська Н. О. - Літературна освіта дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті естетичного виховання, Лапшина І. М., Франчук Н. Л. (2020)
Хатипова И. А. - Классный концерт как эффективная форма художественного развития ученика-пианиста в педагогической деятельности Л.Э. Оксинойт (2020)
Шахов В. І. - Педагогічні умови виховання моральної свідомості старших підлітків, Кудирко І. О. (2020)
Бадіца М. В. - Характеристика творчої компоненти професійної підготовки стейкхолдерів закладів дошкільної освіти (2020)
Василишина О. В. - Особливості управлінської діяльності сучасного менеджера як чинник визначення вимог до його професійної підготовки (2020)
Волошина О. В. - Формування у майбутніх учителів компетентності у сфері естетичного виховання школярів (2020)
Гуревич Р. С. - Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання до дослідницької діяльності, Габрійчук Л. Е. (2020)
Демченко О. П. - Атитюдно-орієнтувальний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми (2020)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології навчання у сучасній вищій освіті, Опушко Н. Р. (2020)
Крутій К. Л. - Особливості пріоритетів професійного становлення сучасного студента педагогічного закладу вищої освіти, Кіт Г. Г., Голюк О. А., Стахова І. А. (2020)
Любчак Л. В. - Професійні компетентності педагога нової української школи (2020)
Пугач В. М. - Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я як складової фахової підготовки кадрів (2020)
Стахова І. А. - Теоретичні аспекти формування готовності майбутніх учителів початкової школи до природоохоронної діяльності (2020)
Тимофєєва І. Б. - Шляхи вдосконалення організації математичної освіти майбутніх учителів початкових класів (2020)
Саранча І. Г. - Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до роботи в інклюзивному просторі: ресурсна кімната, арт-терапевтична студія, Хіля А. В. (2020)
Холковська І. Л. - Готовність студентів педагогічного університету до розвитку творчого потенціалу учнів (2020)
Чупахіна С. В. - Інформаційно-технологічна підтримка інклюзивного навчання: формування готовності майбутніх педагогів (2020)
Шкурат Л. І. - Фасилітація як інноваційний метод активізації навчання студентів у сучасних коледжах, Шахов В. В. (2020)
Колеснік К. А. - Соціально-історичні передумови розвитку групової діяльності в системі дошкільної освіти України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Воронецька В. В. - Творчий потенціал як інтегральна характеристика особистості (2020)
Галузяк В. М. - Стиль педагогічного спілкування як фактор розумового розвитку учнів (2020)
Козловський Ю. М. - Інтегративні освітні процеси в контексті синергетичного та системного підходів, Тютюн Л. А., Гаврилюк М. В. (2020)
Дабіжа Л. П. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів на заняттях мистецтвом, Дабіжа К. Л. (2020)
Кадемія М. Ю. - Використання цифрових технологій у закладах вищої освіти, Кобися В. М., Опушко Н. Р. (2020)
Рудницька Н. Ю. - Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в системі проблемного навчання в умовах становлення нової української школи, Гужанова Т. С. (2020)
Соловйова Н. Д. - Реалізація змістової лінії "екологічна безпека та сталий розвиток" у підручнику з англійської мови для 8 класу (2020)
Теслюк О. Я. - Самоорганізація навчальної діяльності учнів початкової школи як педагогічна проблема (2020)
Фадєєва Т. Ю. - Метод проектів як засіб формування пізнавальної компетентності студентів торговельно-економічного коледжу в процесі вивчення географії (2020)
Плекан Т. О. - Виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2020)
Бартєнєва І. О. - Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності дітей у літньому таборі оздоровлення та відпочинку, Ноздрова О. П. (2020)
Будас Ю. О. - Критерії оцінювання професійної іншомовної компетентності в проблемно-орієнтованому навчанні (2020)
Василишина О. В. - Аналіз результатів впровадження експериментальної методики підготовки майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2020)
Вєтрова О. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку (2020)
Волошина О. В. - Формування в майбутніх учителів етнопедагогічної компетентності, Мнишенко К. В. (2020)
Галузяк В. М. - Педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів, Холковська І. Л. (2020)
Гаргаун Н. М. - Модель формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-електриків у процесі фахової підготовки (2020)
Гуревич Р. С. - Професійна освіта в ХХІ столітті: проблеми і перспективи, Габрійчук Л. Е., Герасименко Н. В. (2020)
Дмітренко Н. Є. - Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні у процесі автономного навчання (2020)
Добровольська Р. О. - Експериментальна методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти (2020)
Ковалевська Н. В. - Навчальна дисципліна "технології формування ігрової компетентності" у системі професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, Пасічніченко А. В. (2020)
Кушнір К. В. - Використання інноваційних технологій навчання в контексті вивчення диригентсько-хорових дисциплін у вищій школі, Белінська Т. В., Білозерська Г. О. (2020)
Лапузіна О. М. - Кейс-метод як ефективна технологія вивчення національних і культурних особливостей бізнесу у вищих технічних навчальних закладах України, Северин Н. В. (2020)
Митрош О. И. - Технологии развития творческой личности будущих воспитателей, Варанецкая-Лосик Е. И., Хиля А. В., Колосова О. В. (2020)
Науменко Н. В. - Навчальні ігри у підготовці магістрів освітніх, педагогічних наук (2020)
Оршанський Л. В. - Проблеми та завдання випереджувальної професійної підготовки майбутніх дизайнерів у мистецьких закладах вищої освіти, Котик І. В. (2020)
Поздеева Т. В. - Основные пути формирования профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования к творческой работе с воспитанниками, Кравцова О. М., Колосова О. В., Хиля А. В. (2020)
Фрицюк В. А. - Акмеологічні аспекти дослідження проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва, Фрицюк В. М. (2020)
Громов Є. В. - Технологія активного мовлення у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей в університетах Польщі та Чехії (2020)
Каплінський В. В. - Німецький і британський досвід підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації вищої педагогічної освіти в Європі та Україні, Хоронжевський Л. Є., Цуркан Б. М. (2020)
Федоренко С. В. - Формування смисложиттєвих цінностей студентів бакалаврату в США (2020)
Брушневська І. М. - Особливості вивчення рівня сформованості зв’язного мовлення дошкільників із порушенням мовленнєвої діяльності (2020)
Гусак Л. Є. - Сучасний стан законодавчого та наукового забезпечення використання соціокультурних засобів у роботі з молоддю з інвалідністю, Мартинюк Т. А. (2020)
Чернякова А. В. - Особливості адаптації турецьких студентів до соціокультурного та освітнього середовища під час навчання в Україні, Пилипенко-Фріцак Н. А. (2020)
Івегеш А. В. - Становлення системи ліцеїв на українських землях у період 1800-2020 рр.: історико-педагогічний аналіз (2020)
Микитюк О. М. - Дослідження стану емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти, Тюріна Т. Г., Зачепа А. М. (2020)
Прищак М. Д. - Концепт комунікативності як методологічна основа дослідження суб’єктності особистості (2020)
Рум’янцева К. Є. - Взаємозв’язок прокрастинації та творчого мислення, Рум’янцева П. Ю. (2020)
Холодова О. О. - Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах (2020)
Шаманська О. І. - Особливості розвитку та діагностики дітей з розладами аутистичного спектра, Штифурак В. С., Сінельнікова І. В. (2020)
Шахов В. І. - Ієрархія психологічних детермінант розвитку професійної ідентичності студентів – майбутніх психологів, Шахов В. В. (2020)
Кальченко В. - Дослідження динамічних характеристик процесу шліфування циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення на верстаті ВЗ208 Ф4, Венжега В., Cіра Н., Морочко В. (2020)
Кальченко В. - Процес балансування шпинделів шліфувальних та швидкісних фрезерувальних верстатів у двох площинах корекції, Цибуля С., Сахно Є., Єрошенко А. (2020)
Клименко А. - Розробка тонкошарових покриттів на основі фенілону для захисту поверхонь від газо- та гідроабразивного зношування, Анісімов В., Ситар В. (2020)
Semjon J. - Design of assembly robotized workplace, Hriz L., Kocan M., Voronko A. (2020)
Marcinko P. - Experimental method for verification of performance criteria of the industrial robots, Koščák J. (2020)
Tuleja P. - Manipulation task realised by the vacuum suction cup implementation, Jobbagy B. (2020)
Cапон С. - Функціональне призначення технологічного оснащення для деревообробки, Космач О. (2020)
Медушевський С. - Автоматизовані інформаційні системи як елементи системи управління якістю фармацевтичного підприємства (2020)
Повхан І. - Особливості програмних реалізації моделей логічних дерев класифікації на основі селекції наборів елементарних ознак (2020)
Базилевич В. - Система виявлення фейкових новин за допомогою Data Science, Прибитько М. (2020)
Ткач Ю. - Концептуальна модель безпеки кіберпростору (2020)
Роговенко А. - Дослідження обчислювачів прискореного обчислення даних збільшеної розрядності на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів (2020)
Усік А. - Аналіз інформаційної системи удосконалення освітнього процесу за допомогою технології IoT, Якименко І. (2020)
Кулаков Ю. - Інжиніринг трафіку в DCN з розгалуженою топологією, Коренко Д. (2020)
Русінов В. - Способи синтезу топологічних організацій на основі кодових перетворень де Бруйна, Іваніщев Б., Антонюк А., Волокита А., Луцький Г. (2020)
Šarga P. - Realization of photo booth by raspberry PI, Šimšík D., Pavuk J. (2020)
Vagaš M. - Approaches for the 3D camera system image processing at automated workplaces, Šeminský J. (2020)
Бойко С. - Вітроенергетичний комплекс для зарядження акумуляторних батарей, Городній О., Касаткіна І., Долударєва Я., Вершняк Л. (2020)
Михайленко В. - Аналіз процесів у колах із перетворювачами трифазної напруги в постійну з дванадцятизонним регулюванням напруги, Чуняк Ю., Бачинський В. (2020)
Kelemen M. - Additional modules for programmable logic controller based training stands, Ligušová J., Liguš J., Maxim V. (2020)
Kelemenová T. - Displacement measurement using the hall effect sensors, Benedik O. (2020)
Miková L. - Controller design for dc motor (2020)
Rákay R. - Concept for physiological function monitoring with wearable sensors, Galajdová A. (2020)
Захарченко Д. - Огляд та обґрунтування вибору накопичувачів електроенергії для роботи електроенергетичних об’єктів, Степенко С. (2020)
Трембус І. - Одержання целюлози із пшеничної соломи в системі оцтова кислота – пероксид водню – етиловий спирт-вода, Семененко Н. (2020)
Іванишин В. - Польові інженерно-геологічні вишукування під будівництво десятиповерхових житлових будинків на вулиці Незалежності в місті Чернігові, Бугай В., Корзаченко М. (2020)
Крячок С. - Моніторинг місцевості та висотних перешкод у районах аеропорту (2020)
Бойко С. - Відновлення дерев’яних прикрас фасадів старовинних будинків Чернігова, Іващенко С., Єрошенко А. (2020)
Бойко О. - Перспективи використання геоінформаційних технологій в аеропортах України для адміністративно-господарського управління (2020)
Вітальне слово головного редактора (2021)
Веселов М. Ю. - Зміст та особливості втілення принципу презумпції невинуватості у сфері ювенальної юстиції, Булгакова О. В., Волкова Д. М. (2021)
Ніколенко Л. М. - Принципи діяльності поліції: сутність та особливості (2021)
Шапарь А. О. - Юридична доктрина як джерело кримінального процесуального права України: загальне гносеологічне (епістеміологічне) дослідження (Частина перша), Єлаєв Ю. Л. (2021)
Волобуєв А. Ф. - Кримінальне провадження: проблемні питання понятійно-категорійного апарату, Волобуєва О. О. (2021)
Ковальова О. В. - Актуальні питання використання спеціальних знань в інформаційному забезпеченні розслідування кримінальних проступків, Ковальов В. В. (2021)
Пилипенко Д. О. - Окремі процесуальні аспекти початку кримінального провадження (2021)
Пересада О. М. - Кримінально-правова охорона життя особи за законодавством України та інших держав (2021)
Никифорчук Д. Й. - Особливості законодавчого регулювання розшуку безвісти зниклих осіб, Чемерис Д. Д. (2021)
Вітвіцький С. С. - Правова основа взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, Захарченко А. М. (2021)
Колб О. Г. - Про деякі уроки Чорнобильської катастрофи в контексті діяльності щодо забезпечення національної безпеки України, Кухтей Р. А. (2021)
Коміссаров М. Л. - Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї в контексті забезпечення конституційних прав і свобод громадянина України, Коміссарова Н. О. (2021)
Орлов В. А. - Недержавні форми охорони правопорядку в Україні: конституційно-правовий вимір (2021)
Северінова О. Б. - Юридична відповідальність військовослужбовців: історико-правові аспекти (2021)
Ульянов О. І. - Запровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів у діяльності Національної поліції України, Ніколаєв О. Т., Бахчеван Є. Ф. (2021)
Деревянко Б. В. - Про протидію збиранню чужого врожаю "рейдерами", Туркот О. А. (2021)
Кадала В. В. - Відповідальність як пріоритетний інструмент боротьби з контрабандою, Гузенко О. П. (2021)
Тіточка Т. І. - Реактивний розлад прив’язаності як дермінанта віктимної поведінки неповнолітніх (2021)
Хоббі Ю. С. - Екстрадиція як кримінально-правовий інститут: проблеми визначення та застосування (2021)
Колєснік Т. В. - Шляхи вдосконалення розвитку кадрового потенціалу Національної поліції (2021)
Короткова Ю. М. - Формування та вдосконалення культури ділового спілкування майбутніх поліцейських (2021)
Lopatynska I. - Modern technologies for training and advanced training of police officers (2021)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до журналу "Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гуревич Р. С. - Цифровізація вищої освіти в умовах пандемії: проблеми та перспективи розвитку, Пархоменко В. А., Кадемія М. Ю., Опушко Н. Р. (2020)
Фадєєва Т. Ю. - Сучасні вимоги до організації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з географії у торговельно-економічному коледжі (2020)
Хом’юк І. В. - Використання технології змішаного навчання на заняттях з вищої математики в технічних ЗВО, Кирилащук С. А., Хом’юк В. В. (2020)
Задворняк Л. С. - Позааудиторна робота як засіб формування громадянськості майбутніх учителів (2020)
Тодосієнко Н. Л. - Методологічні підходи у формуванні естетичного сприймання молодших школярів засобами мистецтва, Маринчук Т. Т. (2020)
Воронецька В. В. - Аналіз результатів впровадження експериментальної методики розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії (2020)
Галузяк В. М. - Розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів (2020)
Горохівська Т. М. - Особливості використання розвивальних технологій у процесі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних ЗВО (2020)
Гурєєва Л. В. - Формування в майбутніх енергетиків міжгалузевої термінологічної компетентності засобами іноземної мови, Козьміна Н. А. (2020)
Зубко В. С. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної мобільності (2020)
Каплінський В. В. - Роль навчальної дисципліни "коучинг в освіті" у підготовці магістрів спеціальності освітні, педагогічні науки, Бурлака Н. І., Фрицюк В. А. (2020)
Коломієць А. А. - Структурно-функціональна модель фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців-радіотехніків (2020)
Медведчук А. В. - Цілі та підходи до формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні в майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування (2020)
Мельник О. Ф. - Інтегративна технологія професійної підготовки молодших спеціалістів у процесі вивчення природничих дисциплін, Тодосійчук Н. А. (2020)
Мірошниченко В. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів (2020)
Мороз О. Л. - Типологія професійно-орієнтованого спілкування фахівців морської галузі (2020)
Непомняща Г. І. - Підготовка майбутнього вчителя до використання сучасних навчальних технологій у початковому курсі математичної освіти (2020)
Столяренко О. В. - Компаративістські засади гуманітарно-мовної освіти в Україні, Столяренко О. В. (2020)
Фандєєва А. Є. - Розвиток професійно спрямованої іншомовної компетентності майбутніх фахівців технічних та економічних спеціальностей в умовах технічних університетів (2020)
Холковська І. Л. - Методи профілактики професійної деформації особистості педагога, Вацьо М. В. (2020)
Старовойт Л. В. - Використання нетрадиційних технік малювання як засіб розвитку дрібної моторики школярів молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту в умовах інклюзивної освіти, Ліхіцька Л. М. (2020)
Загородній С. П. - Хаб як сучасний інноваційний простір: особливості, напрями діяльності, перспективний зарубіжний і вітчизняний досвід, Дрозд Т. М. (2020)
Мартіросян Л. А. - Соціокультурні особливості інституту батьківської влади у римській сім’ї: історико-педагогічний аспект (2020)
Габа І. М. - Емпіричне дослідження соціальної активності студентської молоді (2020)
Шахов В. І. - Соціально-психологічні ресурси розвитку професійної ідентичності майбутнього психолога, Шахов В. В. (2020)
Міщук Н. Є. - Огляд рекомендацій Європейського товариства кардіологів щодо ведення серцево-судинних захворювань під час вагітності, Матузок О. Е. (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Скибчик В. А. - Конгрес Європейського товариства кардіологів (2019) об’єднався разом із Всесвітнім конгресом з кардіології у Парижі Огляд нових Рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2019) (2020)
Бурчинский С. Г. - Анксиолитики в практике семейного врача: возможности и критерии выбора, Райченко Е. В., Гуща В. В., Покровенко И. В., Шулькевич А. А. (2020)
Бондарчук С. А. - Сучасні аспекти лікування гіпертонічної хвороби, поєднаної з ішемічною хворобою серця, Андрієвський О. Г. (2020)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к фармакотерапии астенического синдрома в общемедицинской практике (2020)
Матяш Л. О. - Компоненти антихелікобактерної терапії: місце препаратів вісмуту, Снігир Н. В., Погребняк О. О. (2020)
Бенца Т. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та серцево-судинні захворювання: особливості коморбідного перебігу (2020)
Бильченко А. В. - Поражения нервной системы при сахарном диабете, Гупалов И. Г. (2020)
Зайков С. В. - Ефективність екстракту Pelargonium sidoides (EPs® 7630) у лікуванні пацієнтів з гострим бронхітом, Гришило П. В., Гришило А. П. (2020)
Рудіченко В. М. - Рідкісне онкологічне захворювання у чоловіків – рак груді. Важливість тривалого моніторингу стану лікарем первинної ланки (за результатами власних спостережень), Карбівнича Н. Г., Кушнерик А. В., Виноградова Г. М., Бик В. І., Брякіна А. А. (2020)
Інфекційні хвороби: триває обговорення порядку і переліку (2020)
Андрєєва А. В. - Рекомендації щодо розробки посадових інструкцій при здійсненні вихідного дозиметричного контролю на режимній території ВО "ПХЗ", Тюрін Є. А., Обухова Т. С. (2020)
Гайдук К. С. - Екстракція понять та концептів з природномовних текстів на підставі мір асоціації, Святний В. А. (2020)
Дмитрієва О. А. - Розподілена обробка великих обсягів транзакційних даних, Нікулін Д. В. (2020)
Зав’ялова О. Л. - Тактика ліквідації наслідків вибухів газопилових сумішей у гірничих виробках вугільних шахт, Костенко В. К., Крупка А. А., Дузь Л. Є., Кралюк М. О. (2020)
Земелько О. О. - Аналіз основних параметрів, що впливають на планування розвитку гірничих робіт, Кодунов Б. О. (2020)
Коваленко Ю. О. - Процеси діджиталізації економіки та їх оцінка: регіональний аспект (2020)
Конопелько Є. І. - Заходи щодо покращення умов праці гірників на шахті "Добропільська", Алєксандров Д. С. (2020)
Лизунoва O. М. - Пpoблеми i пеpcпективи poзвитку мiжнаpoднoї тopгiвлi Укpаїни, Лизунoва А. Д., Iльїн I. O. (2020)
Подлужна Н. О. - Забезпечення знаннєво-інтелектуального вектору розвитку країни за рахунок різноманітності форм економіки знань (2020)
Поцепаєв В. В. - Моделювання системи автоматичного керування видобувним комбайном (2020)
Сергієнко О. І. - Обґрунтування способу прогнозу руйнування і обвалення порід покрівлі з урахуванням тріщиностійкості порід, Болбат Д. М. (2020)
Уваров М. О. - Рекомендації по визначенню окремих параметрів роботи дегазаційної системи вугільних шахт в аварійних умовах, Когтєва О. П. (2020)
Слинько Г. І. - Структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів для деталей двигунів внутрішнього згорання, Слинько В. В. (2020)
Glotka O. А. - Prediction carbides composition in nickel-based superalloys directional crystallization (2020)
Золотаревский И. В. - Мартенситное превращение в системах на основе cоставов Fe-Ni в сильных магнитных полях (2020)
Мазyр В. І. - Мікроскопічна кінетика ізотермічного спікання сплаву Fe-20 % (мас.) Mo, Лобода П. І., Соловйова Т. О., Втерковський М. Я., Ремізов Д. О., Коврижко О. М., Смолінський Л. Ю. (2020)
Клочихин В. В. - Разработка технологии модифицирования жаропрочного никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ ультрадисперсными порошками карбонитрида титана, Данилов С. Н., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2020)
Плескач В. М. - Про методику проєктування та використання порошкових підшипників ковзання, Ольшанецький В. Ю. (2020)
Ленок А. А. - Дослідження технології виготовлення крутозагнутих відводів, Обдул В. Д., Виновець О. В. (2020)
Кравчук Ю. С. - Методи підвищення надійності роботи елементів турбіни, Татарчук Т. В. (2020)
Гоменюк С. І. - Застосування гібридних асимптотичних методів та сучасних програмних засобів для створення математичних моделей нелінійної динаміки конструкційй із змінними у часі параметрами, Гребенюк С. М., Грищак Д. Д. (2020)
Кійко С. Г. - Формування портфеля проєктів енергозбереження на металургійному підприємстві (2020)
Popov S. M. - Mathematical simulation of welded deposit layers as for adaptation of materials to failure in quasidissipative tribosystems, Shumykin S. O., Laptieva H. M. (2020)
Сніжной Г. В. - Термодинамічні аспекти протилежного впливу Mn і Ni на магнітний стан аустеніту, Ольшанецький В. Ю. (2020)
Мітяєв О. А. - СМС-композити: характеристики, сучасний стан та перспективи виробництва, застосування (2020)
Гуляєва Л. В. - Роль фізики у фаховій підготовці майбутніх інженерів, Татарчук Т. В. (2020)
Pękala K. - Genetic and environmental conditions of aggressive criminal behavior. Methodological and ethical conclusions from pilotage, Kacprzak A., Chomczyński P., Pękala-Wojciechowska A. (2020)
Колб О. Г. - Депутатське "волонтерство" як корупційний чинник в органах місцевого самоврядування та одна із загроз національній безпеці України, Пирожик О.В. (2020)
Поліщук Н. І. - Кримінально-правова характеристика медичної підстави звільнення від покарання у зв’язку з хворобою (2020)
Колб Р. О. - Про деякі особливості обов’язків установ банківської системи України, що стосуються засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2020)
Матвєєва Л. Г. - Належна правова процедура та правові стандарти Європейського суду з прав людини (2020)
Котюк О. - Спірні аспекти традиційних підходів до визначення предмета правового регулювання, Середа Ю. (2020)
Прус В. З. - Організаційно-правові засади діяльності державної жандармерії Західно-Української народної республіки, Шкуратенко О. В. (2020)
Козакевич О. М. - Роль медіації у забезпеченні доступу до правосуддя (2020)
Чижиков О. О. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про прототипи органів, що здійснювали нотаріальну діяльність на землях Русі та в Московії (2020)
Бондаренко Є. І. - Сталість судової практики як основа розуміння доктрини правового прецеденту (2020)
Kopencova D. - Specificity of communication of policemen with persons under the influence of narcotic and psychotropic substances (2020)
Рувін О. Г. - Поняття та ознаки громадського контролю за діяльністю судово-експертних установ України (2020)
Когут М. Г. - Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих податків (2020)
Попко В. В. - Постнюрнберзький розвиток концепції міжнародного злочину (2020)
Марчук В. Т. - Стан наукового дослідження проблеми покарання у виді довічного позбавлення волі (2020)
Зур'ян В. О. - Нагальні проблеми та перспективи розвитку електронного судочинства в Україні (2020)
Вознюк А. А. - Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи: фундаментальне дослідження у кримінально-правовому та кримінологічному вимірі (2020)
Шевченко А. Є. - Конструювання історичного минулого органів державної влади та управління крізь призму сучасних інституційних змін (2020)
Титул, зміст (2019)
Настанова 00075. Вторинна гіпертензія (2019)
Настанова 00059.Суправентрикулярна тахікардія (СВТ) (2019)
Бенца Т. М. - Рациональная терапия кашля при инфекциях нижних дыхательных путей у пациентов с аллергическим ринитом (2019)
Беловол А. Н. - Клиническая фармакология гепатопротекторов, Князькова И. И. (2019)
Барна О. М. - Визначення мінеральної щільності кісток у вагітних методом ультразвукової денситометрії для діагностики остеопенічного синдрому, Корост Я. В., Лук’янець Є. Ю. (2019)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з гіпотиреозом, Корчагіна Д. А., Матузок О. Е. (2019)
Сухова С. М. - Тромбоемболічні ускладнення у хворих на активне онкологічне захворювання, Целуйко В. Й. (2019)
Вопросы для самоконтроля (2019)
Центр громадського здоров’я оприлюднив статистику щодо ВІЛ і туберкульозу (2019)
Програма "Безкоштовна діагностика" стартує у липні (2019)
Кириченко В. Є. - Ідеї, що правлять світом – Велика хартія вольностей (2020)
Самойленко О. В. - Притулки для арештантських дітей у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Сокальська О. В. - Некритичне цитування та відвертий плагіат в історико-тюрмознавчих дослідженнях (Чи запроваджував І Нікейський собор інститут procuratores pauperum?) (2020)
Шкуратенко О. В. - Поняття, розвиток, етимологія жаргону кримінального та його місце в субкультурному просторі (історико-правовий аспект) (2020)
Матвєєва Л. Г. - Міжнародні та європейські стандарти захисту прав вразливих груп населення (2020)
Подорожна Т. - Соціальна компетентність як основа концепту "права людини", Котуха О. (2020)
Шкарупа К. В. - Розвиток вітчизняного законодавства у сфері зовнішньої трудової міграції (2020)
Денисов С. Ф. - Ідеї професора М. П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX століття, Пузиревський М. В. (2020)
Колб О. Г - Нормативно-правові неузгодженості та суперечності інформаційної діяльності – одна із загроз національної безпеки України, Колб Р. О. (2020)
Почанська О. С. - Поняття, зміст та основні функції сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі (2020)
Сіроткіна М. - Застосування процедури медіації у кримінальному процесі Австрії, ФРН та Швейцарії (2020)
Ягунов Д. В. - Sex offenders у політиці соціального контролю: до питання про реактуалізацію концепції небезпечного стану особи (2020)
Герасименко М. М. - Деякі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення геноциду (2020)
Попельнюк Т. В. - Про діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість структурних елементів кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань України (2020)
Смирнова-Бартенєва В. В. - Деякі питання діяльності прокурора при виконанні судових рішень, пов’язаних із застосуванням примусових заходів медичного характеру (2020)
Дзюба Я. - Невизнані держави сучасного світу: проблеми міжнародно-правового визнання і шляхи їх подолання, Остафійчук О. (2020)
Махаринець М. Є. - Суб’єкти правового регулювання земельних відносин на Волині у 20–30-х роках ХХ століття (2020)
Vlach F. - The Czech Prison service Academy (2020)
Антипкін Ю. Г. - Еволюція малюкової смертності в Україні, Марушко Р. В., Дудіна О. О. (2021)
Майданник В.Г. - Формування груп ризику з урахуванням інтервалу QT й QT-коригованого у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко Г. В., Кривонос Ю. М., Бурлай В. Г., Качалова О. С., Шевченко Т. А. (2021)
Тесленко М. Ю. - Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій у дітей та аналіз тяжкості клінічних проявів захворювання залежно від збудника (2021)
Поцюрко С. О. - Прогностична цінність концентрації NT-proBNP у сироватці крові значно недоношених немовлят щодо гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки, Добрянський Д. О., Секретар Л. Б. (2021)
Усачова О. В. - Вроджена цитомегаловірусна інфекція: передумови для розвитку; клінічний випадок; труднощі лікування, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Курочкіна Т. І., Денисенко І. Г., Шевченко Р. Л. (2021)
Шевченко Н. С. - Стан кісткової тканини в дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Богмат Л. Ф., Хаджинова Ю. В. (2021)
Абатуров О. Є. - Прогностичне значення впливу мікроРНК грудного молока на імунну відповідь новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Товарницька А. О. (2021)
Мочульська О. М. - Системна терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури), Косовська Т. М. (2021)
Кривопустов С. П. - Lactobacillus reuteri DSM 17938 та вітамін D3 при поширених клінічних проблемах дітей грудного віку (2021)
Шадрін О. Г. - Стан забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку з гастроінтестинальними проявами харчової алергії, Гайдучик Г. А., Горянська М. Г. (2021)
Позалікарняна пневмонія у дітей старше 1 місяця. Клінічна настанова, заснована на доказах (Закінчення) (2021)
Настанови на засадах доказової медицини.Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Настанова 00015. Грип (2019)
Скибчик В. А. - Конгрес Європейського товариства кардіологів (2019) об’єднався разом із Всесвітнім конгресом з кардіології у Парижі Огляд нових Рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2019) (2019)
Журавльова Л. В. - Сучасні підходи до лікування кислотозалежних захворювань, Огнєва О. В. (2019)
Беловол А. Н. - Клиническая фармакология антисекреторных препаратов. Фокус на ингибиторы протонной помпы, Князькова И. И. (2019)
Цукровий діабет: нові можливості у лікуванні – якість життя для пацієнтів (2019)
Снігир Н. В. - Системні васкуліти в практиці сімейного лікаря (огляд літератури та результати власних спостережень), Рудіченко В. М. (2019)
Яковлева Л. М. - Профілактика раптової серцевої смерті (2019)
Питання для самоконтролю (2019)
Тугаров Ю. Р. - Спосіб хірургічного доступу для фіксації перелому головчастого підвищення плечової кістки, Яворський А. В., Думанець О. В., Кулянда О. І., Костишин М. І., Цибік О. Т. (2019)
Про майбутні пріоритети нашої охорони здоров’я (2019)
Як боротися з хворобою-хамелеоном? (2019)
Title, Contents (2021)
Butchenko T. - Philosophical and ethical controversies of contractualism, Unikaite-Jakuntaviciene I. (2021)
Danilyan O. - Existence-network dimension of information security in modern society, Dzоban A. (2021)
Dodonova V. - Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University, Kolinko M. (2021)
Horban O. - The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system, Nesterovskyi A. (2021)
Naumkina O. - COVID-19 pandemic: directed or natural fluctuation that changes the world (2021)
Ovsiankina L. - Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects, Kuprii T. (2021)
Tytarenko V. - Transformation of religious identity in the context of globalization: causes and consequences (2021)
Yatsenko O. - Human in the world of technologies: attempt to conceptualize a new ontology (2021)
Gulyamov B. - Social doctrine of the Ecumenical Patriarchate about the family (2021)
Hura V. - Modern Ukrainian Pentecostal theology: from history of development to content of researches (2021)
Laputko A. - The concept of human dignity as a basis for cooperation of the Catholic Church with state and public organizations (2021)
Панов Б. С. - Техногенные месторождения Донбасса и Украины (2004)
Зборщик М. П. - Вещества новообразования в углях и углистоглинистых породах, предопределяющие опасные и вредные проявления в них, Осокин В. В. (2004)
Комов И. Л. - Техногенные месторождения минерального сырья (2004)
Зарицкий П. В. - Изучение и освоение техногенных месторождений — объект новой специализации в университетах (2004)
Шендрик Т. Г. - Минеральный состав углеродсодержащих отходов Донбасса по данным рентгенофазового анализа, Пащенко Л. В., Кудряшов А. Н., Пащенко А. В. (2004)
Евтехов В. Д. - Минералогия техногенных железорудных отложений Криворожского бассейна, Федорова И. А. (2004)
Мельников В. С. - Минералогенезис в горящих угольных отвалах: фундаментальные и прикладные аспекты неоминералогии, Греченовская Е. Е. (2004)
Шехунова С. Б. - Карбонатні новоутворення дренажних штольневих систем парку вічної Слави в м. Києві, Селівачова У. М. (2004)
Панов Б. С. - Экологическая минералогия как новое направление минералогических исследований в Донбассе, Проскурня Ю. А. (2004)
Бройде З. С. - Выявление, учет, классификация и паспортизация в сфере управления обращением с отходами от их генезиса до сертификации техногенных месторождений, Макаров Е. А., Бройде Г. З. (2004)
Шамаев В. В. - Экономическая оценка техногенных ресурсов при освоении угольных месторождений, Кулиш Е. В. (2004)
Выборов С. Г. - Эпигенетические изменения водовмещающих пород под действием техногенных факторов, Павелко А. И., Щукин В. Н. (2004)
Панов Б. С. - Эколого-экономические аспекты внедрения новых технологий обогащения углей, Янковская Э. В., Лаптиенко А. Я., Басанцева М. Е. (2004)
Шабалин Б. Г. - Техногенные месторождения минерального сырья при захоронении радиоактивных отходов (2004)
Губанова Е. Р. - Оценка инвестиционной привлекательности освоения техногенних месторождений (2004)
Масленко Ю. В. - Германий, как попутное сырье при добыче угля, Мальченко А. К. (2004)
Волкова Т. П. - Вопросы радиационной безопасности техногенных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Омельченко А. А., Попов Р. В. (2004)
Дудник В. А. - Мезозойские поля напряжений в пределах Ольховатско-Волынцевской антиклинали Донбасса, Корчемагин В. А. (2004)
Алехин В. И. - Поля деформаций и напряжений в докембрийских породных комплексах и щелочных метасоматитах участка Красновка — Знаменовка (2004)
Никитенко А. В. - Рассеянные элементы в углях пластов h8 и h10 шахты "Кировская" Донецко-Макеевского горнопромышленного района, Мальченко А. К. (2004)
Доброгорский Н. А. - Оценка золошлаковых отходов в тепловых электростанциях как сырья для производства строительных материалов, Сафонов И. Л., Михалоченок Д. Я., Толубец Д. В. (2004)
Панов Б. С. - Современное состояние и некоторые перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Донецкой области на период до 2020 г., Панов Ю. Б. (2004)
Галецкий Л. С. - Техногенні відходи — потенційні джерела для утворення техногенних родовищ, Польской Ф. Р, Петрова Л. О., Пилипчук А. Д. (2004)
Петрова Л. О. - Умови формування техногенних родовищ (2004)
Сапунов В. А. - Термоинициированная десорбция метана углями, Панов Б. С., Стариков Г. П., Купенко В. И. (2004)
Привалов В. А. - Напряженное состояние разломно-блоковых структур как регулятор локальных палеогеографических обстановок в среднем карбоне Донбасса (2004)
Юшков А. С. - Конкретизация параметров режима геологоразведочного бурения скважин при учебном проектировании (2005)
Пилипец В. И. - Автоматизация расчетов паспорта буровзрывных работ, Беседин Н. Н. (2005)
Гавриш А. К. - Снижение влияния формы поперечного сечения горных выработок на устойчивость основных несущих элементов камерных систем разработки за счет применения компенсационных полостей, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2005)
Левит В. В. - Основные тенденции развития технологии сооружения вертикальных стволов шахт Донбасса, Борщевский С. В., Каменец В. И. (2005)
Могильный С. Г. - Подсистема маркшейдерского обеспечения буровзрывных работ на открытых разработках, Шоломицкий А. А. (2005)
Андреев М. М. - Эффективность дегазации — основной критерий допустимой скорости подвигания очистного забоя, Камышан В. В., Ярембаш М. И. (2005)
Усаченко Б. М. - Методика комплексирования геофизических методов экспресс-контроля и диагностики породных массивов и системы "крепь-массив", Яланский А. А., Паламарчук Т. А., Сергиенко В. Н. (2005)
Рязанцев А. П. - Влияние коэффициента разрыхления на параметры способа борьбы с пучением пород почвы (2005)
Артеменко Т. К. - Обоснование прочности горных пород и глинистых грунтов через их разрушение, Бычков С. А., Мартыненко С. В. (2005)
Калякин С. А. - О спонтанном переходе ингибитора реакции окисления метана в составе предохранительного ВВ в инертное состояние, Шевцов Н. Р. (2005)
Лебедева Е. А. - Перспективы использования экологически безопасных взрывчатых веществ, Галиакберова Ф. Н., Праздникова Т. Н., Деньга В. В. (2005)
Щербак Я. Я. - Энергетический спектр неоднородных изовалентных полупроводниковых растворов (2005)
Щербак Я. Я. - Структура края валентной зоны в изовалентных твердых растворах (2005)
Полозов Ю. А. - Ликвидация притоков воды при проходке наклонного флангового ствола шахты "Иловайская" ГП "Октябрьуголь", Лазебник А. Ю. (2005)
Улитин Г. М. - Оценка метода усреднения в задачах устойчивости бурильных колонн (2005)
Каракозов А. А. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на морском шельфе (2005)
Богданов Р. К. - Пути повышения эффективности использования синтетических алмазов в буровом инструменте, Исонкин А. М., Закора А. П. (2005)
Мещеряков Л. И. - Экспериментальные исследования гидроударников, входящих в состав операторной формы цепных дробей, Дудля Н. А. (2005)
Пилюгин В. И. - Графическое воссоздание структуры техногенной нарушенности породного массива очистными работами (2005)
Улитин Г. М. - Колебания бурильной колонны как гидроупругой системы (2005)
Ярембаш А. И. - Методика прогнозирования технико-экономических показателей проведения подготовительных выработок на основе вероятностно-статистической модели (2005)
Борщевский С. В. - Разработка оборудования для исследования быстропротекающих процессов при взаимодействии продуктов детонации с донной забойкой, Лабинский К. Н., Лабинский Н. Н. (2005)
Назимко Е. В. - Динамические проявления сдвижений над длинными очистными забоями при больших темпах их подвигания (2005)
Ещенко С. А. - Обоснование геометрических параметров подземных вентиляторных установок главного проветривания с использованием теории струйных аппаратов для условий соляных рудников (2005)
Калякин С. А. - О влиянии энергии, передаваемой при взрыве вв в ударную волну на его предохранительность (2005)
Манжос Ю. В. - О воздействии электромагнитных излучений на промышленные электродетонаторы в упаковке, Терентьева Л. Н., Бунин А. Б., Галиакберова Ф. Н., Горшков С. C. (2005)
Борщевский С. В. - К вопросу о методологических подходах и Критериях оценки интенсивных технологий строительства стволов шахт, Формос В. Ф., Лабинский К. Н., Дрюк А. А., Сирачев А. Ж. (2005)
Борщевский С. В. - Многофакторные корреляционные модели продолжительности сооружения вертикальных стволов (2005)
Гречихин Л. И. - Динамика разлета частиц разных веществ при проведении взрывных строительных работ, Шевцов Н. Р., Хоменчук О. В. (2005)
Лисничук Н. В. - Сооружение ливневого коллектора в неустойчивых грунтах на комбинате "Криворожсталь", Лебедева А. С., Гнездилов В. Г. (2005)
Гамаюнов В. В. - Неорганические составы для закрепления анкеров, Лебедева А. С. (2005)
Мартовицкий А. В. - Компьютерная проверка способа предупреждения пучения пород почвы протяженной выработки, Шашенко А. Н., Гапеев С. Н. (2005)
Богданов Р. К. - Алмазный инструмент для бурения в породах средней твердости, Закора А. П., Исонкин А. М. (2005)
Исонкин А. М. - Некоторые особенности механизма износа синтетических алмазов в импрегнированных буровых коронах, Богданов Р. К. (2005)
Юшков А. С. - О форме и содержании геолого-технических проектов на бурение геологоразведочных скважин, Юшков И. А. (2005)
Юшков И. А. - Об условиях выноса шлама при бурении подводных скважин (2005)
Волкова Т. П. - Эколого-геологическая характеристика особенностей накопления химических элементов в почвах Приазовья, Попова Ю. С., Омельченко А. А. (2005)
Дудник В. А. - Выделение геодинамических зон по данным тектонофизических исследований, Корчемагин В. А., Воевода Б. И. (2005)
Алехин В. И. - Структурно-тектонические и тектонофизические особенности рудных объектов Сорокинской тектонической зоны (на примере месторождений "Сурожское" и "Крутая балка") (2005)
Емец В. С. - Геологическая структура и механизмы образования Бобриковского месторождения (Нагольный кряж), Уколов В. Д. (2005)
Никитенко А. В. - Ртуть и мышьяк в углях Донецко-Макеевского района (2005)
Костенко Д. Т. - Эпигенез и магнитная восприимчивость угленосных отложений Донбасса, Воевода Б. И., Иванов Л. А. (2005)
Панов Ю. Б. - Типоморфные особенности хромпиропов из кимберлитовых тел восточно-приазовского блока украинского щита, Проскурня Ю. А. (2005)
Тарасова В. А. - Геохимические особенности палеозойских вулканических пород восточного Приазовья (2005)
Павлов И. О. - О генезисе поперечных разрывов главных синклиналей Донбасса, Бурлуцкий Н. С. (2005)
Коренев В. В. - Новые данные о Новоселовском проявлении молибдена восточного Приазовья, Стрекозов С. Н., Козар Н. А. (2005)
Привалов В. А. - Параметризация органического вещества газоматеринских толщ Донецкого бассейна, Анциферов В. А., Панова Е. А., Изар А., Саксенхофер Р. Ф. (2005)
Дьяченко Н. А. - Тектоника как фактор активизации современных деформационных процессов (на примере участка Горловского сдвиго-надвига) (2005)
Пілюгин В. І. - Удосконалення системи введення геолого-маркшейдерської графічної інформації при розробці електронних планів гірничих виробок (2005)
Каракозов А. А. - Оценка влияния конструктивных особенностей буровых снарядов на процесс их погружения в донные отложения при бурении разведочных скважин на шельфе (2005)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация оценки застроенных территорий при подработке, Зубова Е. В. (2006)
Пырин С. Н. - Расчет параметров ярусной системы разработки в условиях артемовского месторождения каменной соли, Ярембаш И. Ф. (2006)
Касьян Н. Н. - Установление характера перераспределения вертикального давления в боках выработки в пределах зоны разрушенных пород, Негрей С. Г., Сахно И. Г. (2006)
Ещенко С. А. - Результаты промышленных испытаний эффективности работы подземной вентиляторной установки (2006)
Кренида Ю. Ф. - Автоматизация назначения комплекса инженерно-геодезического обеспечения при ведении хозяйственных работ, Дмитренко Е. В. (2006)
Лунев А. А. - Выбор оптимальных параметров калибровки цифровой камеры (2006)
Щербак Я. Я. - Расщепление валентной зоны в твердых растворах полупроводников изоэлектронного замещения (2006)
Бабиюк Г. В. - Влияние слоистости пород на их прочностные свойства, Курман С. А. (2006)
Соловьев Г. И. - О механизме упорно-жесткого усиления арочной крепи подготовительных выработок, Толкачев А. Ф., Формос В. Ф, Нефедов В. Е., Панфилов Ю. Н. (2006)
Паслен В. В. - Совместная обработка данных траекторных измерений наземных и воздушных измерительных средств, Щербов И. Л., Мотылев К. И., Михайлов М. В. (2006)
Филимоненко Н. Т. - Экспериментальная проверка основных результатов развития теории внутрискважинной пульсирующей промывки и перемещения шлама в вертикальном пульсирующем потоке (2006)
Юшков І. О. - Про визначення розмірів водоприймальної вирви безфільтрової гідрогеологічної свердловини, Яненко Н. О. (2006)
Царенко С. Н. - Оценка приближенных методов расчета обсадных колонн на основе метода конечных элементов (2006)
Калякин С. А. - Исследование измерения уровня предохранительных свойств вв от его давления детонации (2006)
Пашко А. Н. - К проблеме устойчивости подземных выработок, пройденных в породном массиве с вертикальными трещинами (2006)
Масюк Л. Н. - Управление качеством угольной продукции, Лаппо И. Н. (2006)
Кухарь В. Ю. - Обоснование факторов, определяющих рациональный режим добычи несвязного полезного ископаемого из поддонного забоя с покрывающими породами (2006)
Игнатов А. В. - Применение эрлифтов для осушения шахтных стволов, проводимых бурением (2006)
Шевченко Ф. Л. - Собственные продольные колебания стержня ступенчато-переменного сечения как системы с распределенными параметрами (2006)
Богданов Р. К. - В Поликристалический материал АКТМ в виде цилиндров в буровом импрегнированном инструменте, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г., Панов А. (2006)
Сирик В. Ф. - Скважинный амортизатор, Луцик А. С., Ярош Д. И., Бессонов И. Ю. (2006)
Каракозов А. А. - Сравнительная теоретическая оценка влияния применения утяжелителей и колонковых наборов с подвижными трубами на эффективность процесса бурения донных отложений гидроударными буровыми снарядами (2006)
Дьяченко Н. А. - Особенности выявления зон деформационных аномалий земной поверхности и расшифровки их геологической природы в условиях подработки массива горных пород, Панова Е. А, Привалов В. А., Киселев Н. Н. (2006)
Волкова Т. П. - Экологические проблемы Донецкой области в правовом поле законодательства Украины, Волкова К. В. (2006)
Буряк Г. О. - Проблеми генезису та якості глин Часів-Ярського родовища вогнетривких глин, Отришко О. В., Волкова Т. П. (2006)
Алехин В. И. - Поля суммарных деформаций и напряжений в разновозрастных породных комплексах приазовского блока УЩ (2006)
Волкова Т. П. - Критерии оценки экологической безопасности полигонов бытовых отходов, Спица Е. А., Карнаух О. С. (2006)
Купенко В. И. - Физико-химические параметры формирования ртутного и золото-полиметаллического оруденения Донбасса, Купенко И. В. (2006)
Купенко В. И. - Разрывная тектоника перспективного на золотое оруденение участка "Грабовский" по данным структурно-геодинамического картирования, Панов Ю. Б., Купенко И. В. (2006)
Бабиюк Г. В. - Моделирование зоны разрушения пород вокруг выработки в неоднородном массиве, Курман С. В. (2007)
Бегичев С. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния породного массива в окрестности протяженной выработки, расположенной в краевой части пласта, Гапеев С. Н. (2007)
Беседа А. П. - Особенности палеотектонических полей напряжений в выбросоопасных зонах Донецко-Макеевского и центрального районов Донбасса, Дудник В. А., Корчемагин В. А., Павлов И. О. (2007)
Борщевский С. В. - К вопросу о критериях выбора технологии сооружения вертикальных стволов шахт, Формос В. Ф., Галечко С. Ю. (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Скашивание и скручивание земной поверхности при отработке пологих угольных пластов лавами неправильной формы и при подработке разрывов, Петрушин А. Г., Маланчук Е. О. (2007)
Игнатов А. В. - Транспортирование тиксотропной жидкости эрлифтом (2007)
Калякин С. А. - Критические условия инициирования взрыва метановоздушной смеси открытым зарядом взрывчатого вещества (2007)
Каракозов А. А. - Результаты опытной эксплуатации установки УМБ-130М при проведении геологосъёмочных работ в Чукотском море, Калиниченко О. И., Зыбинский П. В., Хохуля А. В., Комарь П. Л., Гусев Е. А., Егоров Ю. П. (2007)
Квашук О. Ю. - Исследование региональных особенностей гидродинамической обстановки при затоплении угольных шахт Торезско-Снежнянского района Донбасса (2007)
Кривобоков М. Г. - Формальное определение центров коммерческого обслуживания с применением ГИС-модели (2007)
Гавриленко Ю. Н. - Оценка физического износа подрабатываемых зданий по величинам деформаций земной поверхности, Кузнецова Д. С. (2007)
Левит В. В. - Модель буровзрывной технологии проходки вертикальных шахтных стволов, Рублева О. И. (2007)
Минеев С. П. - Кинетика неравновесных сорбционных процессов и энергия активации диффузии метана в угольном пласте, Прусова А. А., Корнилов М. Г. (2007)
Могильный С. Г. - О точности измерений сканированных аэрофотоснимков карьеров, Ахонина Л. И., Кругликов Ю. Ф., Лесюк Т. Н. (2007)
Пилипец В. И. - Совершенствование технологии устранения дефектов обсадных колонн, Король В. И. (2007)
Рязанов А. Н. - Определение рациональной величины рейсовой углубки при отборе грунтового монолита устройством ударного типа, Переходченко С. А. (2007)
Тершак Б. А. - Стан та перспективи підвищення ефективності повторної ізоляції кріплення свердловин нафтогазових родовищ ДДЗ, Наритник І. І. (2007)
Улитин Г. М. - Влияние днища на конструктивные особенности обсадной колонны, Царенко С. Н. (2007)
Филатова И. В. - Применение метода тренд-анализа для построения границ марочного состава углей, Нестеренко Б. И. (2007)
Филимоненко Н. Т. - Движение шлама в пульсирующем взвесенесущем потоке, циркулирирующем в призабойной зоне скважины, Каракозов А. А. (2007)
Худек М. - О влиянии скорости подвигания очистных работ на оседания дневной поверхности, Стшалковски П., Соловьев Д. Г. (2007)
Шелухина И. Ю. - исследование зависимости взрывчатых характеристик скального аммонала №1у от влажности и компонентного состава, Галиакберова Ф. Н., Ошовский В. В., Праздникова Т. Н. (2007)
Щербак Я. Я. - Особенности проводимости изовалентных твердых растворов полупроводников (2007)
Шоломицкий А. А. - Применение современных технологий при создании съемочного обоснования карьеров, Лунев А. А., Ковалев К. В. (2007)
Алехин В. И. - Зоны геолого-экологического риска тектонической природы и безопасность жизнедеятельности, Санина О. Н., Сахарова Н. А., Ковалева О. А. (2007)
Власов П. А. - Геохимические особенности распределения редких элементов в отходах углеобогащения ОФ "Трудовская" (2007)
Волкова Т. П. - Экологические аспекты отработки редкометальных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Дёмина Е. Ю. (2007)
Выборов С. Г. - Гидрогеохимическая проявленность ореолов техногенного замещения подземных вод в связи с Ларинским полигоном ТБО г. Донецка, Лаврушко А. С., Рудченко Е. А., Миняйло Е. Э. (2007)
Іванченко В. В. - Структурні взаємовідношення мінералів заліза як фактор збагачення сталеплавильних шлаків, Тиришкіна С. М. (2007)
Корчемагин В. А. - Экологические аспекты загрязнения почв вокруг полукупола "Новый", Гунченко В. В. (2007)
Панов Ю. Б. - Влияние объектов загрязнителей территории Славянской ТЭС на почво-грунты, Фенюшина И. Н. (2007)
Дьяченко Н. А. - Сдвиговая тектоника и вращение блоков в пределах межреченского месторождения Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, Привалов В. А., Панова Е. А. (2007)
Проскурня Ю. А. - Химический состав шахтных вод Донецко-Макеевского района Донбасса и новые методы его прогнозирования, Тарасова Е. А. (2007)
Седова Е. В. - Особенности вещественного состава Каменномогильских гранитоидов в связи с метасоматическими преобразованиями (2007)
Таранец Р. М. - Об одном из аспектов нелинейной геодинамики: влияние массовых сил на тектоническое поведение земной поверхности на примере Донецкого бассейна, Привалов В. А., Приходько С. Ю. (2007)
Шевцов Н. Р. - Влияние буровзрывного способа проведения горных выработок на физико-механическое состояние законтурного массива, Гречихин Л. И. (2008)
Дренда Я. - Снижение средней температуры теплового излучения окружающей среды как эффективный способ улучшения климатических условий в подготовительных выработках угольных шахт, Слота К., Слота З. (2008)
Прокопов А. Ю. - Про причини виникнення підвищених навантажень на армування і напрямках його вдосконалення, Прокопова М. В., Мірошниченко М. А. (2008)
Соловьев Г. И. - Определение параметров металлической призабойной крепи на концевых участках лав, Толкачев А. Ф., Паниотов Ю. Н., Формос В. Ф. (2008)
Андоленко С. С. - Про права на землі прибудинкових теріторій , Сігітова Н. В. (2008)
Калякин С. А. - Исследование влияния способа инициирования шпурового заряда на антигризутность ВВ (2008)
Страданченко С. Г. - Об использовании тампонажного фиброраствора на основе полимера, Шубин А. А. (2008)
Шубин А. А. - Исследования параметров влияния гидроактивизации породных массивов (2008)
Калякин С. А. - Энергетический подход к определению параметров взрывных работ (2008)
Давиденко А. Н. - Технология бурения летки доменной печи ударно-вращательным способом, Змиевский А. С. (2008)
Андреев Б. Н. - Перспективы эксплуатации шахты "Первомайская"в геотехнологической системе "карьер-шахта", Письменный С. В., Бровко Д. В., Андреев Н. Б., Письменный И. А., Литвяк Б. И. (2008)
Шоломицкий А. А. - Оценка точности цифровых маркшейдерских ортофотопланов открытых разработок, Чебан Н. В., Лунев А. А. (2008)
Колярчик М. - Определение эквивалентных характеристик окружающих подсеть выемочных участков в шахтной вентиляционной сети методом компьютерного моделирования, Олексы М., Пах Г. (2008)
Богданов Р. К. - Эффективность разрушения твердых горных пород буровыми коронками с матрицей, оснащенной моно- и поликристаллическими алмазами, Шульженко А. А., Закора А. П., Исонкин А. М., Гаргин В. Г. (2008)
Минеев С. П. - К вопросу о методологии дегазирования углепородного массива при вскрытии выбросоопасных угольных пластов стволами, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Бурушин А. А. (2008)
Тютькін О. Л. - Математичне моделювання впливу рухомого складу на конструкцію пілонної станції метрополітену (2008)
Рязанов А. Н. - Разработка забивного пробоотборника с увеличенной энергией удара для бурения морских инженерно-геологических скважин, Попова М. С. (2008)
Блинникова Е. В. - Совершенствование метода прогноза технического состояния зданий на подрабатываемых территориях (2008)
Улитин Г. М - Крутильный удар бурильной колонны при заклинивании режущего инструмента, Петтик Ю. В. (2008)
Малеев В. Б. - Работа эрлифта при постоянном расходе сжатого воздуха, Игнатов А. В. (2008)
Блинникова Е. В. - Влияние кривизны земной поверхности на подрабатываемые здания (2008)
Алейников Е. А. - Экспериментальное исследование тампонирования потайных обсадных колонн с применением синтетических герметиков, Юшков А. С., Юшков И. А. (2008)
Филимоненко Н. Т. - Переходная зона в потоке шлама, движущегося в призабойной зоне скважины, при пульсирующей промывке (2008)
Каракозов А. А. - Оценка влияния компоновки низа бурильной колонны на механическую скорость бурения скважин гидроударными снарядами при отборе проб донных отложений (2008)
Парфенюк С. Н - Анализ рабочего цикла гидроударника для бурения дегазационных скважин, Каракозов А. А. (2008)
Сєдова О. В. - Салтичанський комплекс ортитоносних гранітів Приазов'я та їх металогенічна спеціалізація (2008)
Кривдик С. Г. - Тавловское (Анадольское) редкоземельное рудопроявление восточного Приазовья, Седова Е. В. (2008)
Привалов В. А. - Особенности геодинамики и гидрогеологического режима Солотвинского месторождения каменной соли (Закарпатский внутренний прогиб), Панова Е. А. (2008)
Павлов И. О. - Структурно-тектонофизические особенности формирования разрывной тектоники Южного Донбасса, Хрищанович О. С. (2008)
Privalov V. A. - Coalbed methane in the Donets Basin, Sachsenhofer R. F., Izart A., Panova E. A. (2008)
Шамаев В. В. - Компьютерная реконструкция тектонофизических параметров в системе принятия решений по развитию региона (2008)
От редакции - Воевода Борис Иванович. 70 лет со дня рождения (2008)
Литвинский Г. Г. - Перспективные научные направления развития горной техники и технологии (2009)
Аксенов В. В. - Геовинчестерная технология, Ефременков А. Б. (2009)
Литвинский Г. Г. - Фундаментальные закономерности и новая классификация проявлений горного давления (2009)
Калякін С. О. - Сучасні проблеми руйнування гірських порід вибухом, Лабінський К. М. (2009)
Хохлов Б. В. - Критические деформации массива горных пород при подработке технических скважин (2009)
Кожушок О. Д. - К оценке геологических нарушений угольных пластов по характеристикам электромагнитного излучения массива, Сергиенко В. Н. (2009)
Паламарчук Т. А. - Теория и практика применения метода виброакустического контроля расслоения массива горних пород при камерно-столбовой отработке гипсовых месторождений, Усаченко В. Б., Амелин В. А. (2009)
Гапеев С. М. - Тепло недр земли как альтернативный возобновляемый источник энергии, Логунов Д. М. (2009)
Калякин С. А. - Разработка экологически безопасных предохранительных ВВ для угольных шахт, Терентьева Е. В. (2009)
Шкуматов О. М. - Комбінована технологія розробки прохідницького вибою криволінійно-уступної форми, Галоян В. А. (2009)
Купенко И. В. - Исследования влияния параметров инертных промежутков в заряде ВВ на величину радиального импульса взрыва, Шнырев Р. П., Красников И. Н., Черняк А. А. (2009)
Хоменчук О. В. - Качественные параметры взрывного способа возведения торкретбетонной крепи взрывным способом, Чухлебов С. В. (2009)
Пшеничный В. А. - Проектирование строительства и эксплуатации подземных сооружений с использованием композиционных материалов (2009)
Прокопов А. Ю. - К вопросу о методике расчета жестких армировок вертикальных стволов, оборудованных высокопроизводительным скиповым подъемом, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Суржко И. А. (2009)
Петренко В. Д. - Оптимізація геометричних параметрів тунельної конструкції колонної станції метрополітену, Тютькін О. Л., Петренко В. І. (2009)
Коваленко В. В. - Дослідження працездатності на вигин торкретбетону зі сталевою і синтетичною фібрами, Борщевський С. В., Торубалко С. (2009)
Касьян Н. Н. - О перспективах применения анкерной крепи на угольных шахтах Донбасса, Петренко Ю. А., Новиков А. О. (2009)
Пшеничный Ю. А. - Усиление крепи и упрочнение породного массива по технологии компании "MINOVA" (Германия) при ремонте восточного воздухоподающего ствола № 2 АП "Шахта им. А. Ф. Засядько", Никитин А. В. (2009)
Бєлкин І. Д. - Наслідки дії інтенсивних технологічних впливів на комплекс очисних виробок при видобуванні залізняка системами камер із твердіючою закладкою (2009)
Андреев Б. Н. - Особенности освоения месторождений урановых руд с использованием горно-химической технологии, Куча П. М. (2009)
Минеев С. П. - Основные закономерности проявления мощных газодинамических явлений в угольных шахтах, Рубинский А. А. (2009)
Лысиков Б. А. - Динамические явления при сооружении туннелей в масштабах мировой практики, Кауфман Л. Л. (2009)
Бурков П. В. - Совершенствование способа подачи рабочей жидкости к механизированному комплексу, Сапожкова А. В. (2009)
Іванов О. С. - Аналіз факторів впливу на крок обвалення порід покрівлі лави в умовах високого ступеню метаморфізму порід (2009)
Филимоненко Н. Т. - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов, Жикаляк Н. В. (2009)
Юшков А. С. - Проверочные расчеты затрат мощности на бурение и прочности бурильных колонн для восстающих скважин, Рязанов А. Н., Каракозов А. А. (2009)
Каракозов А. А. - О выборе критерия оптимизации гидроударных буровых снарядов для проходки геологоразведочных скважин на шельфе (2009)
Парфенюк С. Н. - Определение расхода жидкости между камерами гидроударника на отдельных фазах его рабочего цикла (2009)
Шевцов Н. Р. - К 80-летию кафедры строительства шахт и подземных сооружений Донецкого национального технического университета (2009)
Игнатов А. В. - Определение предельной глубины осушения выработки эрлифтом (2010)
Бондаренко Н. А. - Экспериментальное исследование и анализ эксплуатационных характеристик алмазно-твердосплавных пластин, Коростышевский Д. Л., Осипов А. С., Мечник В. А. (2010)
Рожко М. Д. - Расчет оседаний земной поверхности с использованием точек максимальных наклонов (2010)
Масленников Е. В. - Численные эксперименты по определению места установки датчика при акустическом зондировании угольного пласта сложного строения, Гапеев С. Н., Янко В. В., Кондратюк И. В. (2010)
Кобзарь Ю. И. - Перспективные направления обеспечения устойчивости обводненных подготовительных выработок глубоких шахт, Громов В. В. (2010)
Богатырева Г. П. - Повышение эффективности работы алмазного бурового инструмента, Богданов Р. К., Исонкин А. М., Ильницкая Г. Д., Закора А. П., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2010)
Глухов Н. Д. - Обоснование целесообразности строительства подземного транспортного перехода под керченским проливом, Шашенко Д. А. (2010)
Рєзніченко Д. О. - Дослідження дії домішок, що впливають на водостійкість водомістких вибухових речовин найпростішого складу, Манжос Ю. В., Праздникова Т. М. (2010)
Борщевский С. В. - К вопросу об исследовании напряженно-деформированного состояния твердеющей монолитной бетонной крепи в призабойной зоне ствола, Формос В. Ф., Конько С. В., Плешко М. С. (2010)
Калиниченко О. И. - Опыт разработки и применения гидроударных буровых снарядов и установок при бурении инженерно-геологических скважин на шельфе, Хохуля А. В., Зыбинский П. В., Каракозов А. А., Комарь П. Л., Парфенюк С. Н. (2010)
Бондаренко М. О. - Вплив концентрації алмазів на кінетику усадки системи Fe – Cu – Ni – Sn – CrB2 при гарячому пресуванні, Мечник В. А., Супрун М. В., Панов О. В. (2010)
Рязанов А. Н. - Теоретические исследования рабочего цикла гидравлического устройства ударного типа для ликвидации прихватов бурового снаряда в разведочных скважинах, Колесникова Е. В. (2010)
Юшков И. А. - Промывка при бурении восстающих скважин, Юшков А. С., Серомаха П. Г. (2010)
Могильный С. Г. - Комбинированный метод съемок архитектурных объектов, Шоломицкий А. А., Лунев А. А. (2010)
Логачев Е. И. - Снижение потерь и засорения обрушенной руды при отработке крутопадающих рудных залежей, Письменный С. В. (2010)
Соловьев Г. И. - Лабораторные исследования особенностей механизма проявления горного давления на контуре выемочных выработок глубоких шахт, Борщевский С. В., Дегтярев В. С., Купенко И. В., Формос В. Ф., Касьяненко А. Л., Васенин В. В, Шуляк Я. О. (2010)
Пасиченко К. Ю. - Анализ технологических схем углубки стволов, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2010)
Тютькін О. Л. - Дослідження впливу рухомого навантаження на конструкцію колонної станції мілкого закладення (2010)
Сидоренко В. Д. - Інформаційно-аналітичний центр – оперативне вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем гірничодобувних регіонів, Паранько І. С., Куліковська О. Є. (2010)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения качества углей центрального угленосного района (на примере пласта m3), Гулуева Э. Г. (2010)
Василенко Є. С. - Статистичний розподіл вмістів заліза на відпрацьованих родовищах (на прикладі багатих руд Саксаганського родовища) (2010)
Нестеренко Т. П. - Елементи-домішки у шламах Криворізького металургійного комбінату (2010)
Кучерина Е. В. - Влияние деятельности шахты "Южно-донбасская" № 3 на загрязнение почвогрунтов шахтного поля, Алехин В. И. (2010)
Миняйло Е. Э. - К оценке влияние полигонов твердых бытовых отходов на подземные воды, Выборов С. Г. (2010)
Выборов С. Г. - Экологические последствия структурно-вещественных преобразований отвальных пород терриконов, Проскурня Ю. А., Силин А. А. (2010)
Панов Ю. Б. - Возраст и состав литосферной мантии Карпатского региона (верховья р. Днестр) и перспективы его алмазоносности, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2010)
Шевченко Ф. Л. - Ударные процессы при спуске и посадке на забой агрегата РТБ, Петтик Ю. В. (2010)
Кузнецова Д. С. - Анализ подходов к определению рыночной стоимости земли с учетом влияния подземных горных работ на недвижимость (2010)
Кожевников А. А. - Использование инфракрасных технологий при исследовании теплофизических задач разработки и эксплуатации скважин, Судаков А. К., Дреус А. Ю. (2010)
Филатова И. В. - Подготовка исходной информации для определения марочного состава углей Донбасса (2010)
Грищенков Н. Н. - Геометрия построения мульды сдвижения над очистной выработкой прямоугольной формы, Шнеер В. Р., Блинникова Е. В. (2010)
Филатова И. В. - Оконтуривание фигур подсчета запасов (2010)
Ильяшов М. А. - Исследование изменчивости темпов проходки под влиянием стохастических факторов, Чумаченко И. И., Яйцов А. А., Варвашенко В. П., Захарова Л. Н. (2010)
Каракозов А. А. - Развитие теории работы и уточнение метода расчёта параметров гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем, Парфенюк С. Н. (2010)
Примак А. В. - Лабораторний стенд для дослідження характеристик вибухових приладів, Манжос Ю. В., Галіакберова Ф. Н. (2011)
Грищенков А. М. - Проект реконструкції підземної маркшейдерської опорної мережі шахти "Прогресс" ДП "Торезантрацит", Березюк А. О. (2011)
Мирний В. В. - Відносно коректності в питаннях компарування металевих рулеток, Матлаєва І. В. (2011)
Рогаченко А. М. - Исследование качества известняков с целью оптимизации отработки Родниковского месторождения, Волкова Т. П. (2011)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Брегида Л. Б. (2011)
Корчемагин В. А. - Структурно-тектонофизическая позиция скоплений метана в угленосных отложениях Донецко-Макеевского района, Павлов И. О., Никитенко А. В. (2011)
Купенко В. И. - Сопоставление Комсомольского рудопроявления с промышленным аналогом стратиформного типа, Черныш О. Г. (2011)
Кожевников А. А. - Влияние физических полей на свойства ледовых композитов, Судаков А. К, Пащенко А. А., Камышацкий А. Ф., Лексиков А. А., Колесников М. А. (2011)
Олексюк М. П. - Прогнозування аномально високих пластових тисків(АВПТ) у процесі буріння методом d експоненти в реальному часі буріння свердловин з використанням ЕОМ, Юрич А. Р., Різничук А. І. (2011)
Шевцов Н. Р. - Взрывные работы в очистных забоях, Калякин С. А., Купенко И. В. (2011)
Шевцов Н. Р. - Методика определения параметров взрывного набрызгбетонирования горных выработок, Хоменчук О. В., Рублева О. И. (2011)
Судаков А. К. - Снаряд термомеханического бурения, Сирик В. Ф., Крюков М. П. (2011)
Бугаёва Н. А. - Научные основы стохастического прогноза деформаций земной поверхности при её подработке (2011)
Черниш О. Г. - Роль кисню і вуглецю в мінералоутворенні карбонатів Донбасу та зони зчленування Донбасу з Приазовським кристалічним масивом (2011)
Волкова Т. П. - Экологические проблемы коксохимиии, Зуева Ю. С. (2011)
Выборов С. Г. - Опыт определения и разграничения зон влияния источников антропогенного замещения геологической среды (2011)
Черняева В. В. - Поля деформаций, как фактор прогноза подтоплений на территории горных отводов ликвидированных шахт г. Донецка (2011)
Алехин В. И. - Грорудиты участка с. Васильевки зоны сочленения Донбасса с Приазовьем, их вещественный состав, условия залегания и деформации (2011)
Шамаев В. В. - О формировании тектонических и деформационных структур, определяющих характер деформирования массива горных пород (2011)
Седова Е. В. - Закономерности распределения Y, РЗЭ, редких металлов и фтора в гранитах Каменномогильского комплекса (Восточное Приазовье) (2011)
Филимоненко Н. Т. - К вопросу классификации погружных пневматических насосов, Кожевников А. А. (2011)
Шульженко А. А. - Исследование работоспособности нового гибридного алмазного композиционного поликристаллического материала при разрушении крепких горных пород, Богданов Р. К., Закора А. П., Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ральченко В. Г., Конов В. И., Ильницкая Г. Д., Супрун М. В. (2011)
Муровская А. В. - Структурно-кинематические парагенезисы и деформационные режимы Гераклейского блока юго-западного Крыма, Щербаков Р. Н. (2011)
Шкуматов О. М. - Використання статично-динамічного навантаження масиву при будівництві спряжень гірничих виробок (2011)
Николин В. И. - Изменение потенциальной выбросоопасности угольных пластов при увеличении глубины разработки, Худолей О. Г., Капустин А. А. (2011)
Заборин М. С. - Геофизическая идентификация водопроницаемости геодинамических зон угленосной толщи в связи с ликвидацией шахт, Иванов Л. А., Савченко А. В., Хромов А. Н. (2011)
Куринной В. П. - Исследование влияния воздействия взрыва на начальную стадию трещинообразования в горных породах (2011)
Харин С. А. - Схемы вскрытия глубоких горизонтов шахт Кривбасса, Борщевский С. В., Формос В. Ф. (2011)
Шевченко Ф. Л. - Расчет устойчивости бурильных колонн при ликвидации аварий с буровыми установками, Петтик Ю. В. (2011)
Тютькин А. Л. - Численный анализ конструкции колонной станции на нагрузки от наземного транспорта, Борщевский С. В. (2011)
Чебенко В. Н. - Влияние горнотехнических и гидрогеологических особенностей горных пород на эффективностьих разрушения в условиях открытой добычи на карьерах, Козловская Т. Ф. (2011)
Тиришкіна С. М. - Деякі особливості силікатів кальцію у складі сталеплавильних шлаків металургійного комбінату "Арселорміттал Кривий Ріг", Іванченко В. В. (2011)
Рузина М. В. - Минералого-петрографические особенности алмазоносных кимберлитов трубки Лорелей (Ангола), Вунда Т. М. (2011)
Каракозов А. А. - О совершенствовании методики гидравлического расчёта геологоразведочных скважин, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Копытков-Баскаков Д. В. (2011)
Каракозов А. А. - Моделирование течения жидкости в гидроударном буровом снаряде установок серии УМБ-130 при бескерновом бурении скважин, Парфенюк С. Н. (2011)
Игнатов А. В. - Осушение скважины путем вытеснения жидкости сжатым воздухом, Левит В. В., Турчин В. А., Горелкин А. А. (2011)
Касьян Н. Н. - Шахтные испытания нового способа укрепления разрушенных пород, основаного на применении невзрывчатых разрушающих веществ, Гладкий С. Ю., Сахно И. Г., Овчаренко Н. А. (2011)
Калиниченко О. И. - Новая установка УМБ-2М для многорейсового бурения скважин на морских акваториях, Хохуля А. В., Комарь П. Л., Копытков-Баскаков Д. В. (2011)
Филимоненко Н. Т. - К вопросу исследования внутренней гидроциклонной шламовой трубы, Настаченко А. А. (2011)
Пилипец В. И. - Совершенствование технологии постановки потайной водоизолирующей колонны в негерметичных участках скважины, Король В. И. (2011)
Юшков И. А. - Метод определения параметров струйного потока жидкости при бурении с размывом, Якименко Д. С. (2011)
Юшков И. А. - Экспериментальное исследование свойств гипсоцементных тампонажных смесей для ликвидации зон осложнений в скважинах, Карпова А. В. (2011)
Рязанов А. Н. - Теоретические исследование забивного пробоотборника с разжимающейся на рабочем ходе бойка пружиной, Середа О. В. (2011)
Зыбинский П. В - Об опыте применения пены для бурения скважин дегазационных скважин, Горшков Ю. Т. (2011)
Островский И. Р. - Испытание бурильных труб и их соединений, Сирик В. Ф., Самков В. Н. (2011)
Бессонов Ю. Д. - Перспективы совершенствования погружных гидродинамических машин ударного действия, Выгонский М. В., Сирик В. Ф., Слипенький В. С. (2011)
Давиденко А. Н. - Некоторые практические аспекты изучения беспроводных каналов связи (2011)
Давиденко А. Н. - О характере процессов протекающих при очистке скважин, Игнатов А. А. (2011)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы гидромеханического способа бурения, Игнатов А. А., Вяткин С. С. (2011)
Давиденко А. Н. - Количественный анализ процесса электрохимической активации промывочной жидкости, Полищук П. П. (2011)
Кожевников А. О. - Технологія виготовлення блочного кріогенно-гравійного фільтра бурових свердловин, Судаков А. К., Камишацький О. Ф., Лексиков О. А., Судакова Д. А. (2011)
Пащенко О. А. - Моделювання відриву елемента у водному середовищі, Судакова Д. А. (2011)
Дудля Н. А. - Решение экологических проблем с применением буроинъекционных технологий, Попов А. В., Тельних Н. Н., Цаплин Е. Г., Коротков А. Н. (2011)
Chen C. - Application of Mud Cooling System for Gas Hydrate Exploration in Permafrost, Chen D., Feng X. (2011)
Chen C. - Freeze-hole construction technology applied to in situ mining for oil shale, Ji X., Yan X. (2011)
Chen C. - Pulsed High-voltage Discharge Technology Applied in Reaming, Feng X., Li D., Ji X., Yan X., Chen D. (2011)
Жон В. - Внедрение техники направленного бурения в скважине для извлечения и добычи угольного метана, Юнься Г. (2011)
Коцкулич Я. С. - Вибір складу армованих тампонажних розчинів, Гриманюк В .І. (2011)
Чудик І. І. - Підвищення технологічних можливостей неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для буріння в ускладнених умовах, Пітулей Л. Д., Підберезький І. В., Буй Ю. В., Коваль М. В. (2011)
Матвиенко В. Е. - Системы менеджмента окружающей среды на основе международного стандарта ISO 14001 в разведочном бурении (2011)
Отебаев М. - Усовершенствование устройствадля гидровибрационной декольматации нефтяных скважин, Мусанов А. М. , Ратов Б. Т. (2011)
Бондаренко М. О. - Вплив технологічних режимів гарячої допресовки на структуру і властивості композитів АЛМАЗ Fe Cu Ni Sn для породоруйнівних інструментів, Мечник В. А. (2011)
Закора А. П. - Исследование работоспособности гибридного алмазного композиционного поликристаллического материала для бурового инструмента, Богданов Р. К., Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Супрун М. В., Закора Е. А., Ашкинази Е. Е., Ральченко В. Г., Конов В. И. (2011)
Исонкин А. М. - Влияние металлизации алмазов на показатели работоспособности буровых коронок, Богданов Р. К. (2011)
Шульженко А. А. - Оценка перспективности использования композиционного поликристаллического материала на основе микропорошков синтетического и природного алмаза для оснащения породоразрушающего инструмента, Гаргин В. Г., Исонкин А. М., Богданов Р. К., Соколов А. Н. (2011)
Шевченко Ф. Л. - Деформированное состояние вертикальных стержней конструкций с учетом собственного веса (2011)
Морозов Ю. Т. - Совершенствование системы "Направленное бурение", Зарипов Р. Р. (2011)
Морозов Ю. Т. - Отбор ориентированных кернов, Подоляк А. В. (2011)
Яковлев А. А. - Экологически и экономически эффективная циркуляционная система при бурении скважин с газожидкостными смесями, Турицына М. В. (2011)
Блинов П. А. - О механизме упрочнения слабосвязных горных пород фильтратом бурового раствора (2011)
Вафин Р. М. - Исследование новых составов буровых растворов на основе биополимеров для бурения скважин в сложных условиях (2011)
Вишневский Н. А. - Отбор керна из гидратосодержащих пород, Чистяков В. К. (2011)
Куликов В. В. - Очистка от шлама наклонного ствола скважины потоком пенной газожидкостной смеси, Соловьёв Е. Н. (2011)
Николаев Н. И. - Перспективы применения пав в составе промывочной жидкости для снижения прочности горных пород на забое скважины, Леушева Е. Л. (2011)
Николаев Н. И. - Разработка тампонажных составов с высокой степенью расширения для строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин, Мелехин А. А. (2011)
Николаев Н. И. - Результаты исследований по созданию облегченных тампонажных составов на основе тонкодисперсных минеральных вяжущих веществ, Сторчак А. В. (2011)
Ребрик Б. М. - Обобщённый критерий сравнительной оценки эффективности применяемых буровых технологий, Куликов В. В. (2011)
Соловьев Н. В. - Мембранообразующее действие полимерных промывочных жидкостей в глиносодержащих горных породах (2011)
Закиров А. Я. - Вторичное использование отходов лесохимической промышленности в буровых растворах (2011)
Каракозов А. А. - Разработка гидравлического ударного механизма для ликвидации прихватов бурового снаряда в скважинах с низким уровнем промывочной жидкости, Рязанов А. Н., Парфенюк С. Н., Сагайдак И. Д., Дерягина Д. А. (2011)
Каракозов А. А. - Разработка сигнализатора поглощения промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин, Парфенюк С. Н., Назарян А. О. (2011)
Привітання (2020)
Сиренко Ю. Н. - Актуализация проблемы и понятие "симпатический овердрайв". Препараты для регуляции частоты сердечных сокращений (2020)
Айдаргалиева Н. Е. - Симпатический овердрайв у пациентов с артериальной гипертензией. Ремоделирование миокарда (2020)
Щепина Н. В. - Симпатический овердрайв у пациентов с ишемической болезнью сердца (2020)
Лазарева И. В. - Симпатический овердрайв у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Преимущества блокады ?1-адренорецепторов (2020)
Яковлева Л. Н. - Симпатический овердрайв и внезапная кардиальная смерть. Возможности бета-блокаторов с акцентом на бисопролол (2020)
Ордян М. М. - Симпатический овердрайв у пациентов с нарушениями углеводного обмена (2020)
Барна О. Н. - Симпатическая гиперактивация и синдром ночного апноэ (2020)
Грищенков Н. Н. - Обоснование поэтапного применения мер защиты линейных инженерных коммуникаций на подрабатываемых участках (2012)
Сокур Т. М. - Литологические и геохимические особенности аргиллитов верхнего венда и нижнего кембрия юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы (2012)
Кожевников А. А. - Определение временных параметров процесса замораживания криогенно-гравийного фильтра, Судаков А. К., Лысенко Е. Е., Дреус А. Ю. (2012)
Стегнієнко А. П. - Про підвищення динамічної стійкості режимів ступінчатих схем ерліфтів, Ігнатов О. В. (2012)
Давиденко А. Н. - Физические основы процесса электрохимической обработки промывочных жидкостей постоянным электрическим током, Полищук П. П. (2012)
Бобко А. О. - Техногенні донні осадки як компонент сучасного геологічного середовища (2012)
Яковлев А. А. - Оценка перспективности применения газожидкостных смесей на месторождениях с аномально низкими пластовыми давлениями, Турицына М. В. (2012)
Игнатов А. А. - Некоторые технико-технологические решения вопросов бурения направленных скважин, Вяткин С. С. (2012)
Игнатов А. А. - Пути определения количественных зависимостей процесса транспортировки продуктов разрушения (2012)
Давиденко О. М. - Особливості конструктивного виконання дискового ланцюгового долота, Ігнатов А. О. (2012)
Давиденко А. Н. - Создание несущих буроинъекционных свай в пористых слабосвязанных грунтах, Пащенко А. А., Линский В. В. (2012)
Андрусяк А. М. - Застосування подвійноінгібованих бурових промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів, Тершак Б. А., Коцкулич Є. Я. (2012)
Борщевский С. В. - Разработка технологии и параметров крепления с использованием высокопрочных композиционных материалов для строительства подземных сооружений в малоустойчивых горных породах, Формос В. Ф., Бабичева А. С., Дмитриенко В. А., Бауэр М. А. (2012)
Волкова Т. П. - Аналіз та оцінка впливу металургійних підприємств на забруднення грунтів Донецької області, Сніжок І. С. (2012)
Алёхин В. И. - Структурно-геодинамические условия формирования геохимических аномалий в почвах и их значение для решения геологических и экологических задач, Ребенко Я. В., Шелест К. В., Андрийко В. А., Лунев Е. С. (2012)
Митрофанова О. І. - Аналіз можливості застосування європейського досвіду щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб, Пілічева М. О. (2012)
Митрофанова Е. И. - Концепция новой учебной программы подготовки магистров "Земельное управление", Гермонова Е. А. (2012)
Гермонова К. О. - Про деякі питання щодо регулювання та планування містобудівної діяльності в Україні та за кордоном, Митрофанова О. І. (2012)
Харитонов В. М. - Каскадне дев’яти-точечне опробування крупноуламкового матеріалу корінних Р-Ті-руд під час вирішення питань прикладної мінералогії (2012)
Шевченко Ф. Л. - Проблемы расчета буровых вышек на устойчивость, Петтик Ю. В., Царенко С. Н. (2012)
Васильев Н. И. - Результаты бурения глубокой скважины на российской станции Восток в Антарктиде, Дмитриев А. Н., Блинов П. А., Проказов А. А. (2012)
Калякин С. А. - Определение критических параметров ударных волн при взрыве заряда ВВ вызывающих воспламенение метановоздушной смеси (2012)
Коцкулич Я. С. - Шляхи підвищення якості розмежування пластів в ускладнених гірничо-геологічних умовах, Коцкулич Є. Я., Кирчей О. І., Марцинків О. Б., Сенюшкович М. В. (2012)
Улитин Г. М. - Крутильные удары в двухступенчатых бурильных колоннах, Петтик Ю. В. (2012)
Парфенюк С. Н. - Исследование рабочих процессов в гидроударнике двойного действия на фазе перестановки клапанов при ходе бойка вниз (2012)
Василенко Т. А. - О давлении необходимом для проникновения метана в межслоевые промежутки угольной матрицы, Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Вишняков А. В., Пономаренко Д. А. (2012)
Каракозов А. А. - Моделирование работы алмазных резцов однослойных коронок на забое и оценка влияния схемы раскладки алмазов на механическую скорость бурения, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2012)
Каракозов А. А. - К обоснованию технологии бескернового бурения скважин установками серии УМБ-130, Парфенюк С. Н. (2012)
Новиков А. О. - Исследования влияния усиления рамной крепи анкерами на процесс формирования вокруг выработки зоны разрушенных пород, Шестопалов И. Н. (2012)
Новиков А. О. - Обоснование предельных сроков применения дополнительных мероприятий направленных на повышение устойчивости горных выработок, Петренко Ю. А., Шестопалов И. Н., Резник А. В. (2012)
Алёхин В. И. - Деформации горных пород и результаты реконструкций полей палеонапряжений мыса Фиолент (юго-западный Крым) по новым тектонофизическим данным (2012)
Карабин В. В. - Форми знаходження міді у ґрунтах в зоні техногенезу сміттєзвалищ, Войціховська А. С., Погребенник В. Д. (2012)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля Північної Самойлівської площі Західного Донбасу (2012)
Остафійчук Н. М. - Особливості пошуків родовищ алмазів шліхо-мінералогічними методами в геологічних умовах території України, Підвисоцький В. Т., Чашка О. І., Ковалевич Л. А. (2012)
Сахно И. Г. - Особенности конвергенции пород и пространственного перемещения рам крепи в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Касьян Н. Н. (2012)
Филимоненко Н. Т. - Классификация типов подач насосов с механическим и пневматическим вытеснителем (2012)
Пилипец В. И. - Разработка одноколонного эрлифтного насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Радченко В. В., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н. (2012)
Мирный В. В. - Автоматизация определения типа разрывного нарушения пласта средствами векторной алгебры на графике изолонг , Корниенко А. Н. (2012)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Украинцев А. А. (2012)
Калякин С. А. - Обоснование безопасности применения предохранительных ВВ при взрывных работах в угольных шахтах (2012)
Ильина Е. А. - Исследование зависимости критического диаметра детонации от содержания сенсибилизатора в эмульсионных взрывчатых веществах, Манжос Ю. В. (2012)
Праздникова Т. Н. - Усовершенствование состава и технологии изготовления граммонита 79/21, Рогатко М. И. (2012)
Каряченко А. А. - Влияние содержания эмульгатора на средний размер частиц эмульсии и время эмульгирования, Манжос Ю. В., Галиакберова Ф. Н. (2012)
Седова Е. В. - Акцессорные минералы редкометального каменномогильского комплекса Приазовья как показатели его рудоносности (2012)
Донченко Э. В. - Экологические аспекты отработки месторождений глин в Донецком бассейне (на примере Новорайского месторождения огнеупорных глин) (2012)
Грищенков А. Н. - Оценка влияния грубых ошибок на положение наиболее удаленного пункта сети (2012)
Игнатов А. В. - Сравнительный анализ энергозатрат при осушении емкостей одноступенчатой и многоступенчатой эрлифтными установками, Стегниенко А. П., Варавкина Т. Ю., Атрощенко Д. А. (2012)
Катушков В. О. - Ректифікація неметричних, наземних, растрових знімків до фототріангуляції, Луньов А. О. (2012)
Кузнецова Д. С. - Практические аспекты оценки недвижимости с учетом влияния подземных горных работ, Гавриленко Д. Ю. (2012)
Юшков И. А. - Разработка бурового снаряда для бурения дегазационных направленных скважин, Петраков А. Е. (2012)
Юшков І. О. - Розробка бурового пристрою зі з’ємним керноприймачем для буріння інженерно-геологічних свердловин, Глущенко Є. С. (2012)
Кауфман Л. Л. - Опыт США добычи сланцевого газа, Лысиков Б. А. (2012)
Николин В. И. - Изменения проявлений выбросоопасности в шахтах Донбасса на глубинах более 1000 м, Худолей О. Г., Рыбалко А. С. (2012)
Вапничная В. В. - Визначальні параметри при вивченні механічного ефекту вибуху (2012)
Дреус А. Ю. - Розрахунок параметрів розтеплення криогенно-гравійного елемента фільтру бурових свердловин, Лисенко К. Є., Судаков А. К. (2012)
Парфенюк С. Н. - Результаты испытаний гидроударника для интенсификации шарошечного бурения скважин на воду самоходными роторными установками типа 1БА-15В, Каракозов А. А., Калиниченко О. И., Глоба В. А., Савенко А. С. (2012)
Алёхин В. И. - Особенности деформаций горных пород в районе меднорудного проявления "Пилипчатое" Бахмутской котловины Донбасса (2012)
Кочкодан Я. М. - Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю (2012)
Каракозов А. А. - Об использовании забивных пробоотборников с гидравлическим приводом при реализации технологии поинтервального бурения геотехнических скважин с буровых судов и самоподъёмных буровых установок (2012)
Игнатов А. А. - Аналитические исследования скорости движения керна в вязкой жидкости (2012)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы организации очистки скважин, Игнатов А. А., Камышацкий А. Ф. (2012)
Игнатов А. А. - Материалы к определению характеристик процесса взаимодействия продуктов разрушения с очистным агентом (2012)
Игнатов А. А. - Забойные процессы при работе снаряда с эффектом механического разрушения (2012)
Давиденко А. Н. - Комплексная оценка свойств активированных промывочных жидкостей, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2012)
Блохин В. С. - Интенсификация строительства глубоких нефтегазовых скважин, Политучий А. И., Пащенко А. А. (2012)
Шевелев В.Л. - Скоростное бурения дегазационных скважин в условиях Донбасса, Пилипец В. И., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н., Юшков Е. О. (2012)
Бойко О. В. - Сучасні підходи до інтенсивної терапії хворих із торакальною травмою при політравмі, Волкова Ю. В., Баранова Н. В. (2021)
Семененко І. В. - Вплив перенесеного пренатального стресу на майбутнє репродуктивного здоров’я жінок, Барковський Д. Є. (2021)
Кихтенко О. В. - Електронно-мікроскопічне дослідження компонентів гематоенцефалічного бар'єру новонароджених при перинатальному гіпоксичному ушкодженні, Губіна-Вакулік Г. І., Плітень О. М., Потапов С. М. (2021)
Носівець Д. С. - Дослідження рівня кісткової лужної фосфатази сироватки крові щурів при експериментальних еквівалентах гіпотиреозу та остеоартрозу на фоні призначення нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу (2021)
Оліник Ю. В. - Морфологічний стан трофічних виразок венозної етіології після трансплантації стовбурових клітин кордової крові, Домбровський Д. Б., Давиденко І. С. (2021)
Тюлєнєва О. А. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків в екстравільозному трофобласті матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних, Давиденко І. С., Гоян А. В., Тюлєнєва В. О. (2021)
Филенко Б. М. - Відтворення експериментальної моделі впливу на печінку гострого стресу шляхом фіксації щурів за шийну складку, Винник Н. І., Коптев М. М., Проскурня С. А., Кислий В. Ф. (2021)
Винницька О. А. - Імунофенотиповий профіль бластних клітин як маркер діагностики рецидивів гострої лімфобластної лейкемії у дітей, Дорош О. І., Дубей Л. Я., Дубей Н. В. (2021)
Горбач Т. В. - Вплив штучно подовженого світлового дня на концентрацію деяких гормонів, показники мінерального обміну та імунітету у студентів, Балак О. К., Мартинова С. М., Власенко О. В. (2021)
Єрьоменко Р. Ф. - Лабораторна оцінка рівнів трансформуючого фактору росту-?1 у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Литвинова О. М., Козар В. В., Литвиненко Г. Л., Карабут Л. В. (2021)
Ждан В. М. - Оптимізація терапії у пацієнтів з болем в нижній частині спини в залежності від наявності синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницький І. В., Катеренчук О. І., Шилкіна Л. М. (2021)
Зак М. Ю. - Надлишкова вага та ожиріння: чи є взаємозв’язок з харчовою поведінкою, Кіро Л. С., Чернишов О. В., Свердлова М. В. (2021)
Корж М. О. - Основні типи ушкоджень хребців при пухлинах хребта (ретроспективне дослідження), Куценко В. О., Попов А. І., Перфільєв О. В. (2021)
Лазарук Т. Ю. - Оцінка кальцій-фосфорного обміну та рівня вітаміну D у пацієнтів з хронічним панкреатитом та хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І. (2021)
Овсієнко Т. В. - Мультимодальна малоопіоїдна анестезія – дієвий спосіб профілактики післяопераційної нудоти та блювання. Патофізіологічні аспекти виникнення цього ускладнення, Бондар М. В., Лоскутов О. А. (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Ферментативна та неферментативна складові системи антиоксидантного захисту у пацієнтів молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та автоімунним тиреоїдитом (2021)
Петрашенко І. І. - Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних, Лоскутова Т. О., Завізіон Є. М. (2021)
Проценко О. С. - Ретроспективний аналіз летальних випадків від цирозу печінки за 20 річний період, Ткаченко Н. О., Ремньова Н. О., Омельченко В. Ф. (2021)
Рева Т. В. - Особливості перебігу патології шлунково-кишкового тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі гіпотиреозу, Рева В. Б., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Шупер В. О. (2021)
Сажин С. І. - Прогнозування тяжких нападів астми фізичного навантаження у дітей за імунологічними показниками крові (2021)
Тимошенко Г. Ю. - Динаміка клінічних симптомів й функціонального стану біліарної системи у хворих на хронічний безкам’яний холецистит на тлі цукрового діабету 2 типу під впливом комплексної терапії (2021)
Фельдман Д. А. - Прогностичне значення асиметричного диметиларгініну щодо розвитку ускладнень в госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST у хворих на цукровий діабет 2 типу, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г., Крайз І. Г., Забашта В. Ф. (2021)
Фуштей І. М. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою при розвитку гострого інфаркту міокарда, Сідь Є. В., Іващук В. О. (2021)
Цепколенко В. О. - Використання аутомезоконцентрату тромбоцитів у пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату, Пшеничний Т. Є., Голюк Є. Л., Тимочук В. В., Деркач Р. В. (2021)
Соломаха К. В. - Використання гіпохлориту натрію при знезаражуванні води басейну спортивного комплексу національного технічного університету (СК НТУ), Гаркавий С. І. (2021)
Erfaninejad Maryam - Molecular analysis of aflR gene in Aspergillus flavus isolated from Iran, Zarrin Majid (2021)
Ісаєва Г. О. - Визначення здатності мікроорганізмів, які викликають захворювання органів дихання у дітей, формувати біоплівки у експерименті in vitro, Мішина М. М., Мозгова Ю. А., Гончарь М. О., Логвінова О. Л., Басюк М. А. (2021)
Чистякова Г. Г. - Антибактериальная активность хлоргексидина биглюконата по отношению к биопленочным монокультурам, Скороход Г. А., Походенько-Чудакова И. О. (2021)
Вівчарук В. П. - Модель прогнозу ефективності лікування гемангіоми у дітей, Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2021)
Гоман Т. І. - Модель прогнозу перебігу та результату вагітності, Грищенко О. В., Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2021)
Алієва Т. Д. К. - Медико-соціальне обґрунтування впровадження оптимізованої моделі профілактики генетично обумовлених репродуктивних втрат (2021)
Дирик В. Т. - Порушення місцевого імунітету ротової порожнини у працівників агропромислових виробництв з генералізованим пародонтитом за впливу пестицидів, Шкребнюк Р. В., Виноградова О. М. (2021)
Дорошенко С. І. - Порівняльна характеристика використання знімних та незнімних апаратів-протезів для заміщення дефектів зубних рядів у дітей в період змінного прикусу, Зражевська А. Ю., Савонік С. М. (2021)
Клітинська О. В. - Комплексний аналіз якості ортодонтичного лікування піділітків Закарпаття, Іваськевич В. З., Гасюк Н. В. (2021)
Пасічник М. А. - Стан тканин пародонту у вагітних різних вікових груп, Фурдичко А. І., Горбань І. І., Федун І. Р., Ільчишин М. П. (2021)
Бабкіна О. П. - Діагностика регіонального походження крові при сексуальному насильстві в умовах пандемії COVID-2019, Варуха К. В. (2021)
Бирчак В. М. - Ефективність впливу засобів фізичної терапії на показники неврологічного та функціонального статусу китиці осіб з компресійною нейропатією серединного нерва як постіммобілізаційного ускладнення переломів дистальних відділів кісток передпліччя (2021)
Грицуляк Б. В. - Динаміка функціональної активності осіб похилого віку з хворобою Паркінсона та синдромом старечої астенії з наслідками перелому шийки стегнової кістки під впливом засобів фізичної терапії, Полатайко Ю. О., Герич Р. П., Данильченко С. І. (2021)
Коваль Н. П. - Вплив засобів фізичної терапії на показники діяльності серцево-судинної системи, метаболізму та психоемоційного статусу осіб похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією (2021)
Остап'як З. М. - Динаміка якості життя осіб похилого віку з старечою астенією та паркінсонізмом під впливом засобів фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді після перелому променевої кістки у типовому місці, Стародубцев С. Г. (2021)
Степанчук А. П. - Напрями і стратегічні орієнтири безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників Української медичної стоматологічної академії, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А. (2021)
Войтенко В. Л. - Вплив бурштинової кислоти на зміни мітохондрільного апарату клітин скелетних м?язів при моделюванні фізичних навантажень в експерименті, Гуніна Л. М. (2021)
Гринцова Н. Б. - Оригінальний спосіб вилучення та фіксації гіпофіза статевозрілих щурів для приготування якісних постійних гістологічних препаратів, Романюк А. М. (2021)
Мамотенко А. В. - Вплив довготривалої зміни режиму освітлення на рівень статевих гормонів у крові щурів (2021)
Погорєлова А. М. - Аналіз посмертних змін мікробіома людини, Соколова І. Є., Гаврилюк В. Г., Виноградова К. О., Скляр Т. В. (2021)
Popova L. D. - Correlation Differences between Sex and Stress Hormones in Men And Women, Vasylyeva I. M., Nakonechna O. A. (2021)
Рустамова Т. В. - Влияние экзаменационного стресса на вегетативные показатели у студентов с преобладанием флегматического типа темперамента (2021)
Чумаченко О. Ю. - Ультраструктурні зміни меланотропних клітин проміжної частки аденогіпофіза у віковому аспекті, Редька О. Г. (2021)
Baraliuc I. - Particularities of Initial Selection of Primary School Age Sambo Wrestlers Based on the Study of Psychomotor Abilities, Manolachi V., Polevaia-Secareanu A., Cotorcea A. (2021)
Attia Ahmed - Relationships between Horizontal Drop Jump Test and Sprint Performance, Nèji Zied, Farhat Néjiba, Khemiri Aymen, Kouki Ahmed, Rejeb Nejib, Khalifa Riadh, Gaied Chortane Sabri (2021)
Войціховська А. С. - Поширення різних за рухомістю форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу сміттєзвалищ, Карабин В. В., Погребенник В. Д. (2013)
Шоломицкий А. А. - Использование формальных грамматик для анализа кадастровой информации, Лепеш М. Л. (2013)
Петелин Э. А. - О критерии рационального энергонасыщения горных пород (2013)
Налисько Н. Н. - Численный расчет параметров взрывного горения газовоздушных смесей в выработках угольных шахт (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудования гидрогеологической скважины криогенно-гравийным фильтром на участке Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области (2013)
Игнатов А. В. - Определение базовых параметров для расчета расходных характеристик эрлифта, Варавкина Т. Ю. (2013)
Каракозов А. А. - Разработка программного обеспечения математической модели работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда, Алексеев Е. Р., Кучер Т. В., Парфенюк С. Н. (2013)
Ефремов И. А. - Реализация концепции комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт в условиях шахты им. "А. Ф. Засядько" (2013)
Юшков И. А. - Проектирование траектории направленных дегазационных скважин при бурении из подземных горных выработок (2013)
Таранец В. И. - Защита территорий от геологических и техногенных процессов, Оглоблин В. Ф. (2013)
Куликов В. В. - Затраты мощности на разрушение забоя геологоразведочной скважины (2013)
Куликов В. В. - Оценка расхода энергии, затрачиваемой в единицу времени на вращение колонны бурильных труб, по величине коэффициента полезного действия (2013)
Ганджумян Р. А. - Вибрационная надежность подвижного вращателя буровой установки УРБ-2А2, Фролова М. С. (2013)
Цих А. Д. - Термодинамический расчет турбодетандера (2013)
Ганин И. П. - Транспортирование частиц бурового шлама по скважине в поле действия массовых сил, Куликов В. В. (2013)
Прокопов А. Ю. - К вопросу определения дополнительных нагрузок на жесткую армировку стволов от эксцентриситета загрузки скипов, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Михеева А. А. (2013)
Рязанов А. Н. - Исследование работы водоструйного насоса с двумя струйными аппаратами, Парфенюк С. Н. (2013)
Черниш О. Г. - Ізотопний склад свинцю галенітів Донецького басейну (2013)
Панов Ю. Б. - Оценка перспектив потенциальной алмазоносности геоблоков Украинского щита в зависимости от времени консолидации подстилающей субконтинентальной литосферной мантии, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2013)
Исонкин А. М. - Влияние металлизации алмазов на структурообразование и прочность композиционного материала WC-Co-Cu, Дуда Т. М., Белявина Н. Н., Ткач В. Н. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Влияние качества шлифпорошков из синтетических алмазов на работоспособность бурового инструмента, Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2013)
Исонкин А. Н. - Оценка перспективности использования в буровом породоразрушающем инструменте синтетических алмазов разных ростовых систем, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2013)
Грищенков Н. Н. - Исследование влияния различных видов измерительных средств и различных конфигураций ходов на погрешность определения пунктов теодолитных и полигонометрических ходов, Грищенков А. Н. (2013)
Турчин В. А. - Скоростное бурение технических скважин большого диаметра, Шевелев В. Л., Загорскис А. И., Сагайдак И. Д., Пилипец В. И. (2013)
Пилипец В. И. - Использование многоступенчатого штангового насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Турчин В. А., Шевелев В. Л. (2013)
Лабинский К. Н. - Расчет параметров паспорта БВР при короткозамедленном взрывании с учетом ударной адиабаты горных пород и их радиуса разрушения (2013)
Каталенец А. И. - К стратиграфии Приазовского блока Украинского щита. Корсакская зона складчатости. (2013)
Алёхин В. И. - Структурно-геодинамическое картирование при решении различных задач, связанных с приповерхностными деформациями горного массива (2013)
Каракозов А. А. - Методика расчета параметров гидродвигателя забивного пробоотборника для опробования грунтов при бурении геотехнических скважин на шельфе, Рязанов А. Н., Парфенюк С. Н. (2013)
Мостыка Ю. С. - Анализ состояния и перспективы извлечения марганецсодержащего сырья из шламохранилищ Никопольского бассейна методом сухой магнитной сепарации, Зубарев А. И. (2013)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2013)
Волобуєв А. І. - Удосконалення методики вибору місця закладення свердловин для водопостачання і складування шкідливих речовин, Коцкулич Я. С., Слепко М. М. (2013)
Каракозов А. А. - Создание однослойных алмазных коронок, оснащённых синтетическими монокристаллами, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2013)
Супрун М. В. - Оценка характера разрушения горных пород различными породоразрушающими элементами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н. (2013)
Каракозов А. А. - Выбор рациональной скважинной компоновки при бурении скважин на шельфе гидроударными буровыми снарядами и забивными пробоотборниками с подвижным колонковым набором (2013)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Колесник Н. А. - Применение усовершенствованной методики для оценки вариации положения границы мульды (2014)
Грищенков А. Н. - Определение вероятности необнаружения грубых угловых и линейных ошибок, не выявленных невязками в ходах различной конфигурации и протяженности, Грищенков Н. Н. (2014)
Шубин Ю. П. - Результаты геоархеологических исследований на территории древних медных рудников Донбасса (2014)
Кесарийская И. Ю. - Характеристика обрушаемости, устойчивости и крепости углевмещающих пород Донецкого бассейна, Карали М. Д. (2014)
Выборов С. Г. - Динамика загрязнения почв в связи отходами углеобогащения (2014)
Седова Е. В. - Сравнение протерозойских редкометальных гранитов Украинского щита с протерозойскими редкометальными гранитами мира, Шеремет Е. М. (2014)
Южанин И. А. - Инструментальные исследования проявления горного давления в шахтных стволах, Колдунов И. А., Терлецкий А. М. (2014)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на поле шахты "Октябрьский рудник" Донецко-Макеевского углепромышленного района, Антропова Е. С. (2014)
Калиниченко О. И. - Инженерная оценка условия согласованной работы клапанного распределителя гидродвигателя погружного поршневого насоса, Малеев В. Б., Сёмка В. И. (2014)
Малеев В. Б. - Оценка границы устойчивой стабилизации установок типа УМБ на морском дне, Скорынин Н. Й., Калиниченко О. И., Кожевников Д. В. (2014)
Корчемагин В. А. - Поля напряжений и деформаций Тюрингского Леса, Корчемагин Д. В., Черныш О. Г. (2014)
Кожевников А. А. - Геолого-технические условия оборудования гидрогеологических скважин криогенно-гравийными фильтрами, Дычковский Р. Е., Судаков А. К. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування необхідності оперативного управління проектом розвідки малоамплітудної порушеності виїмкових стовпів, Янжула О. С., Захарова Л. М. (2014)
Гречихин Л. И. - Физика горения и взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли, Шевцов Н. Р., Купенко И. В., Куць Н. Г. (2014)
Никитенко А. В. - Поля напряжений западного замыкания Горловской антиклинали Донбасса и стадийность их развития (2014)
Каракозов А. А. - Результаты разработки гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем для бурения скважин различного целевого назначения, Парфенюк С. Н. (2014)
Каракозов А. А. - Результаты исследований алмазного породоразрушающего инструмента для колонкового бурения скважин на основе синтетических монокристаллов с повышенной термостойкостью, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2014)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (2020)
Жадан А. В. - Применение диуретиков при декомпенсации сердечной недостаточности (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Новицька А. В. - Особливості впливу Омега-3 жирних кислот на перебіг запальних та імунних реакцій, Снігир Н. В., Одинець М. О., Захарець Е. М. (2020)
Несукай О. Г. - Терапевтичний потенціал сірководню як газової сигнальної молекули (2020)
Каминский А. В. - Сахарный диабет 2-го типа: второй шаг лечения (2020)
Журавлева Л. В. - Современные технологии в контроле сахарного диабета. Стремление к искусственной поджелудочной железе: взгляд клинициста на проблему и перспективы, Смирнов И. И., Пылёв Д. И. (2020)
Сабадаш В. Є. - Чи ефективний спіронолактон для профілактики атипової пневмонії, викликаної COVID-19, у пацієнтів із гіпертензією?, Аліфер О. О., Захарець Е. М. (2020)
Барнетт О. Ю. - Діагностичне значення N-кінцевого фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду і стимулюючого фактора росту в пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Галькевич М. П., Лабінська О. Ю., Кияк Ю. Г. (2020)
Загальнообов’язкове медичне страхування: зареєстровано черговий законопроект (2020)
Парламент подовжив податкові пільги на час карантину (2020)
Держпродспоживслужба оприлюднила відповіді на найпоширеніші питання щодо COVID-19 (2020)
Товари протиепідемічного призначення мусять мати граничні ціни (2020)
Всесвітній день шизофренії – час подумати про тих, хто страждає на цю хворобу (2020)
Сахно С. В. - Мінерал дикіт в осадових вуглевміщуючих породах Донбасу, Ішков В. В., Сахно А. І. (2019)
Альохін В. І. - Новий пояс субвулканічних дайкових утворень Південно-західного Криму: особливості умов залягання, склад та деформації дайок, Єгорова Т. П. (2019)
Бахтарова О. П. - Про особливості розвитку табулят в кам'яновугільному морі північної окраїни Донбасу, Репіна К. В., Бахтаров М. О. (2019)
Бубняк І. М. - Структурно-седиментологічні дослідження міоценових відкладів із застосуванням цифрової фотограмметрії, на прикладі відслонення в с. Хоросно, Львівська область, Бубняк А. М. (2019)
Муровская А. - Деформационные структуры и поля напряжений Прутского выступа Северной Добруджи в контексте геодинамики Добруджи (по результатам полевых тектонофизических исследований), Поляченко Е., Шпыра В., Тихливец С. (2019)
Panova O. - Key geological characteristics and major environmental challenges of the donbas from standpoint of indicating goals for its future recovery, Pryvalov A., Pryvalov V. (2019)
Pryvalov V. - Cleat systems identification in coalbed methane reservoirs of the Lorraine basin with the help of X-ray computer tomography, Pironon J., De Donato P., Izart A. (2019)
Волкова Т. П. - Закономірності розвитку карсту в карбонатних породах (на прикладі Новотроїцького родовища), Репіна К. В. (2019)
Безуглий Р. Ю. - Польові дослідження ділянок відслонень мігматитів та гнейсів басейну р. Вовча (2019)
Гайко Г. І. - Розробка вузлів піддатливості сталевого рамного кріплення для небезпечних умов за газовим фактором, Бовкунович М. А. (2019)
Серцева недостатність і сучасні підходи до ведення пацієнтів. Огляд рекомендацій CCS/CHFS 2020 року (2020)
Екстрена медична допомога. Анафілактична та алергічна реакція (2020)
Бенца Т. М. - Кашель у пациента с сопутствующей аллергической патологией (2020)
Журавльова Л. В. - Нова проблема: цукровий діабет та COVID-19, Огнєва О. В. (2020)
Несукай О. Г. - Небіволол у повсякденній клінічній практиці: нове очікуване показання – лікування хронічної ішемічної хвороби серця (2020)
Бутко О. О. - Інфарктоподібні зміни електрокардіограми (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Шандюк В. Ю. - Аналіз летальних випадків при атеротромботичному та кардіоемболічному ішемічному інсульті з урахуванням показників системи фібринолізу (2020)
Заборони на період адаптивного карантину подовжені: чого очікувати? (2020)
Страхові виплати медикам передбачені та затверджені (2020)
Нові зміни до стандартів у боротьбі з коронавірусною хворобою (2020)
Дистанційна торгівля ліками передусім має бути спрямована на споживача (2020)
Стартував українсько-швейцарський проект "Психічне здоров’я для України" (2020)
Барна О. М. - Хронічний коронарний синдром: управління стилем життя. Вибрані положення, Погребняк О. О., Кіржнер Г. Д., Новицька А. В. (2020)
Скибчик В. А. - Клініко-електрокардіографічні синдроми, що виявляються при інфаркті міокарда. Синдром Велленса (Wellens’ syndrome), Скибчик Я. В. (2020)
Бенца Т. М. - Обґрунтування вибору антигіпертензивних препаратів для лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією (2020)
Карпенко О. В. - Коморбідні стани при хронічній хворобі нирок: маневр для вибору антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів (2020)
Барна О. М. - Оновлення документу Європейського товариства з артеріальної гіпертензії щодо артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції 2020 року (2020)
Почепцова О. Г. - Раннє виявлення аневризми черевного відділу аорти: стратегія спостереження та профілактика її розриву, Кузнецов І. В. (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Бурчинский С. Г. - Стратегия безопасности ноотропной и вазотропной фармакотерапии: проблема и критерии выбора лекарственного средства, Гончар А. Ю., Райченко Е. В., Тихоненко О. А. (2020)
Для стабілізації електронної системи охорони здоров’я перерозподілено понад 7 мільйонів бюджетних кошті (2020)
Україну очікує патентна реформа (2020)
Дезінфікуючі засоби для рук з метанолом – токсичні! (2020)
Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій (2020)
Наказ "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" (Вибрані положення) (2020)
Сичов О. С. - Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи діагностики та лікування, Бородай А. О., Солов’ян Г. М., Міхалєва Т. В. (2020)
Головач І. Ю. - Безсимптомна гіперурикемія: чи не проходимо ми повз проблему? (2020)
Барна О. М. - Інгібування ангіотензин-перетворювального ферменту як ефективний механізм, необхідний не тільки для контролю артеріального тиску: місце зофеноприлу, Сабадаш В. Є., Горобець Н. М. (2020)
Каминский А. В. - Глюко-кардиоцентрический подход в лечении сахарного диабета 2-го типа и предиабета (2020)
Скибчик В. А. - Міокардіальні містки (тунельні коронарні артерії): від розуміння патофізіології до лікувальної стратегії, Скибчик Я. В. (2020)
Почепцова Е. Г. - Травмы сердца: тупой механизм повреждения, Кузнецов И. В., Матузок О. Э. (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Свиридова Н. К. - Діагностика та лікування когнітивних розладів у коморбідних пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку, Чередніченко Т. В. (2020)
Закон про дистанційну торгівлю ліками підписаний і чекає на оприлюднення (2020)
Розширення повноважень закладів охорони здоров’я в умовах пандемії Covid-19 (2020)
Набула чинності постанова про виділення коштів для забезпечення киснем хворих на COVID-19 (2020)
Громадська рада при Національній службі здоров’я України відстоюватиме інтереси пацієнтів (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Hryhorak M. Yu. - Substantiation of expediency of the complex approach for supply chains management in the COVID-19 conditions, Dzwigol H., Trushkina N. V., Shkrygun Yu. O. (2021)
Romanenkov Yu. A. - Approach to intellectualization of complete supply chain management processes using fuzzy expert systems, Rahimi Ya., Danova M., Feoktystova O., Shostak I. V. (2021)
Hryhorak M. Yu. - Efficiency of "lean management" application in business processes management of refrigeration equipment supply chain during the COVID crisis, Shevchuk L. V. (2021)
Sumets O. M. - Evaluation of the investments efficiency in the development of the key component of the supply chain (2021)
Semeriahina M. M. - The role of the airline as a logistics provider in the passenger travel chains involving air transport, Hryhorak M. Yu. (2021)
Греченко В. А. - Значення державно-правових поглядів професора О.В. Романовича-Славатинського (1832–1910) в аспекті становлення та розвитку державного (конституційного) права й сучасних державотворчих процесів в Україні, Марцеляк О. В. (2020)
Криворучко В. О. - Формування праворозуміння та правової компетентності при підготовці майбутніх архітекторів, Огороднійчук І. А. (2020)
Васильченко О. П. - До питання про утримання осіб із розладами психічного стану в місцях позбавлення волі (2020)
Джафаров К. А. - Понятие конституционного механизма охраны прав и свобод человека и гражданина и его место в системе правореализации (2020)
Туряниця О. О. - "Професійний спорт" як конституційно-правова категорія (2020)
Чечерський В. І. - Право на аборт у контексті положень про захист людського життя до народження (2020)
Гуйван П. Д. - Право на безпечне довкілля як невід’ємний елемент приватності людини (2020)
Коротка Н. О. - Розгляд судом справ про видачу обмежувального припису (2020)
Коцюруба А. І. - Зустрічне забезпечення як один із способів захисту прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві (2020)
Микуляк П. П. - Класифікація самоконтрольних повноважень суду першої інстанції в цивільному процесі за часом їх реалізації (2020)
Бугайова О. О. - Нормативне визначення поняття майна Збройних Сил України (2020)
Галіахметов І. А. - Корпоративні відносини в акціонерному товаристві: від проблем кваліфікації до меж правового регулювання, Науменко О. С. (2020)
Ковалишин О. Р. - Значення принципів корпоративного управління ОЕСР у корпоративному праві України (2020)
Боєва О. С. - Стан судового захисту трудових прав в Україні (з 1922 р. до 1936 р.): стисла характеристика, правові аспекти (2020)
Денисенко К. В. - Межі прояву соціальної безпеки як правової категорії: між декларативністю та реальністю (2020)
Жовнір Т. Л. - До питання гарантій самозайнятих осіб у сфері соціального забезпечення (2020)
Пінчук Р. С. - Покращення соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України як запорука формування професійного війська, Письменна О. П. (2020)
Пожарова О. В. - Праця жінок: європейські стандарти та законодавство України, Пожаров Ю. В. (2020)
Суліменко Д. В. - Конкурс як один із видів оцінки професійних якостей осіб (2020)
Шеховцов В. В. - Науково-теоретичні засади формування фауністичного права як підгалузі екологічного права України (2020)
Данілов С. О. - Фінансова відповідальність у податкових правовідносинах, Касьяненко Л. М. (2020)
Дьордяй В. І. - Антикорупційна комунікація як один із чинників запобігання та протидії корупції в національній поліції України (2020)
Кантор Н. Ю. - Європейські стандарти правового статусу медіатора (2020)
Колпаков В. К. - Європейські принципи місцевого самоврядування та проблеми їх законодавчого закріплення в Україні, Ковбас І. В., Крайній П. І. (2020)
Markova О. О. - The studies of administrative procedure (European approach) (2020)
Марцинкевич С. А. - Обмеження в застосуванні заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти (2020)
Проць О. Є. - Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства, Романків Р. В. (2020)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика органів державної виконавчої служби України (2020)
Товкун Л. В. - Основні засади складання і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні (2020)
Гладка Н. М. - Боротьба з кіберзлочинністю: напрями вдосконалення кримінального законодавства України (2020)
Жмихов Є. С. - Правові причини незаконних діянь суддів (2020)
Колб О. Г. - Про деякі кримінологічно значущі ознаки злочинів проти довкілля, Гумін О. М. (2020)
Topchiy V. V. - Definition of categories in the field of intellectual property in criminal legal understanding (2020)
Вахрушев О. В. - Криміналістична класифікація службової недбалості (2020)
Григорова Є. В. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють підкуп виборця-учасника референдуму (2020)
Курбатова І. С. - Міжнародне співробітництво прокуратури України під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (2020)
Куцкір Г. М. - Процесуальні особливості допиту експерта в суді (2020)
Луців М. З. - Особливості предмета доказування під час досудового розслідування ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (2020)
Метелев О. П. - Збирання цифрової інформації як окремий спосіб отримання доказів під час кримінального провадження (2020)
Найдьон Я. П. - Розмежування еротики та порнографії: національний і міжнародний аспекти (2020)
Топчій В. В. - Напрями вдосконалення розслідування злочинів у медичній сфері (2020)
Циганюк Ю. В. - Джерела системи континентального кримінального процесу (2020)
Черванчук В. В. - Поняття, сутність та структура процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування (2020)
Brocková K. - Application of international law in international relations, Kucharčík R., Mráz S. (2020)
Гайнішова Е. - Детермінація правових засад захисту інвестицій у ЄС із рефлексією інновацій задля забезпечення сталого зростання, Віцен В. (2020)
Коруц У. З. - Поняття підбурювання до агресивної війни як складника пропаганди в міжнародному кримінальному праві (2020)
Гоцуляк Ю. В. - Онтологічне праворозуміння в соціологічній доктрині права (2020)
Надьон В. В. - Рецензія на монографію М. В. Менджул "Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування)" (2020)
Панкевич О. З. - Глобалізація та соціальна держава (рецензія на монографію Андріанни Бадиди "Соціальна держава в умовах глобалізації") (2020)
Шкута О. О. - Рецензія на монографію Н.З. Рогатинської "Злочинність у митній сфері: кримінально-правова та кримінологічна характеристика" (2020)
Білоус О. В. - Принципи, канони, способи тлумачення норм права: аналіз співвідношення категорій (2020)
Бомбергер І. Л. - Ідеологія та правовий статус особи в державі, Гораль В. М. (2020)
Бомбергер І. Л. - До питання про поняття та ознаки правоохоронних органів у правовій доктрині та законодавстві України, Собко А. В. (2020)
Владовська К. П. - Актуальні проблеми інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців, Трач А. В. (2020)
Канєнберг-Сандул О. К. - Запровадження особливої системи місцевого самоврядування німецьких колоній на півдні України: історико-правовий аналіз (кінець XVIII ст. – 60-і рр. XIX ст.) (2020)
Невзорова І. В. - Сучасні стандарти діяльності нотаріуса в Україні (2020)
Пеца Д. Д. - Окремі аспекти проблеми самообмеження правової держави в умовах сучасного громадянського суспільства (2020)
Погорєлова З. О. - Історична генеза нормотворчої діяльності держави (період ранніх держав (2020)
Цебенко С. Б. - Проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя, Красько С. А. (2020)
Пересада О. М. - Міжнародне співробітництво Національної поліції України: проблеми теорії та практики (2020)
Словська І. Є. - Промисловий потенціал України як передумова перспективного розвитку держави (2020)
Чечерський В. І. - Співвідношення права людини на репродуктивне відтворення і репродуктивних прав людини (2020)
Змикало О. І. - Особливості правового регулювання електронних правочинів: міжнародний досвід (2020)
Іванчулинець Д. В. - Заміна законного представника в цивільному процесі в умовах європейської інтеграції (2020)
Квіт Н. М. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої втратою чи пошкодженням біологічного матеріалу, переданого на персональне зберігання (2020)
Мельник О. В. - Співвідношення понять "споріднення" та "усиновлення" (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського