Можайкіна О. С. - Сутність принципу добровільності в медіації (2020)
Рубан О. О. - Реалізація компенсаційної функції в цивільному праві (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Межі доказування в сучасному цивільному процесі (2020)
Starchuk O. V. - Notarial regulation of family legal relations, Yatsyniak O. P. (2020)
Аягут Н. Г. - "Сухий порт": окремий вид морського порту? (2020)
Ваганова І. М. - Інноваційні підходи в управлінні праці (2020)
Гуцу С. Ф. - Вплив індустрії 4.0 на трудові відносини та ринок праці: міжнародний досвід для України (2020)
Пряміцин В. Ю. - Проблема визнання цивільних відносин трудовими та їх загальні відмінності, Ланкін С. В. (2020)
Райко М. С. - Право на оплату праці – одне з важливих конституційних прав людини (2020)
Бойчук А. Ю. - Відповідальність фізичної особи за порушення мовного законодавства: аналіз майбутніх статей 188-52 та 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Хамходера О. П., Толкач С. А. (2020)
Владовська К. П. - Малозначність справ адміністративної юрисдикції та право на справедливий суд, Черевичник К. В. (2020)
Владовська К. П. - Доктринальні підходи до визначення поняття компетенції адміністративного суду, Шуракова А. С. (2020)
Джафарова М. В. - Процесуальні строки як гарантія здійснення ефективного адміністративного судочинства в Україні (2020)
Журавель Я. В. - Поняття зовнішніх управлінських відносин та їх місце в системі органів виконавчої влади (2020)
Берназюк І. М. - Рецензія на монографію З. С. Кравцової "Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні" (2020)
Рогач О. Я. - Юридична освіта та наукова юриспруденція у дзеркалі історико-правового аналізу (рецензія на монографію Л. В. Міхневич "Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)") (2020)
Ульянова Г. О. - Рецензія на монографію О. І. Чепис "Концепція забезпечення балансу інтересів у праві інтелектуальної власності: теоретико-практичний аналіз" (2020)
Бахмет Т. Б. - Архівний фонд композитора Марка Кармінського (2020)
Іванова Ю. М. - Дитячий хор у творчості М. Кармінського (2020)
Демченко А. И. - Уникальная оперная партитура Марка Карминского (2020)
Попова Л. Є. - Жанрово-стильові особливості творчої спадщини М. Кармінського: навчально-методичний аспект, Проценко О. П. (2020)
Білокур С. Н. - Жанрово-стилістичний комплекс "Трьох п’єс у До‑мажорі" для фортепіано М. Кармінського: композиторські та виконавські аспекти (2020)
Хай М. Й. - Музично-інструментальна культура українців як складова формування національного світогляду (2020)
Бєлова Є. Д. - Звукообрази ударних інструментів: сучасність та ретроспекції (2020)
Пастухов О. В. - Фагот у XVI–XVII ст.: питання розвитку фаготної практики (2020)
Мельник А. О. - Стилізація барокових жанрів в українській скрипковій мініатюрі початку ХХІ століття: специфіка формування музичної свідомості (2020)
Пархоменко Д. С. - "Музична гастрономія" в фортепіанних мініатюрах Дж. Россіні (на прикладі циклу "Чотири закуски і чотири десерти") (2020)
Савченко Г. С. - Багатофігурність в оркестровому письмі І. Ф. Стравінського неокласичного періоду (на прикладі балету "Аполлон Мусагет") (2020)
Сердюк О. В. - Кароль Шимановський і мультикультуралізм (2020)
Михайлова О. В. - Образний світ фортепіанних творів Флорана Шмітта на прикладі диптиху "Миражі" (2020)
Сун Н. Ю. - Сонатини для фортепіано в контексті композиторської та педагогічної діяльності Мао‑Шуень Чена (2020)
Ян Фуїнь - "Passatempi musicali" Гійома‑Луї Коттрау як засіб актуалізації неаполітанської пісні в музиці ХІХ століття (2020)
Чжоу Ї - Презентація образу Батьківщини в творчості сучасних китайських вокалістів (2020)
Чжан Лин - Жанр обробки народної пісні на сучасному етапі: культурно-історичний аспект (2020)
Федорак Д. В. - Музична творчість Гільдеґарди Бінгенської в аспекті феномена авторського стилю (2020)
Феденко А. Ю. - Значення дитячого театру М. Кропивницького для становлення професійного музичного дитячого театру в Україні (2020)
Щукіна Ю. П. - Учень Леся Курбаса Олександр Івашутич як універсальний діяч театру музичної комедії (2020)
Панасюк В. Ю. - Історія ідей та історія людей у режисерській концепції А. Жолдака (2020)
Фан Сін-Сюань - Про втілення гуманістичних цінностей в мюзиклі "Ромео і Джульєтта" Ж. Пресгурвіка (2020)
Лю Цзянь - Музична драматургія бродвейського мюзиклу на прикладі "Аїди" Елтона Джона та "За межами норми" Тома Кітта (2020)
Стецюк Б. О. - Витоки та основні тенденції розвитку джазової фортепіанної стилістики (2020)
Воскобойніков Я. В. - Джазові транскрипції Джорджа Гершвіна в фортепіанному виконавстві академічної традиції (2020)
Агішева К. З. - Три Прелюдії для фортепіано Дж. Гершвіна в контексті інструментальної творчості композитора (2020)
Голотенко П. І. - Джазовий авангард СесілаТейлора (2020)
Гула Є. П. - Особливості впливу дизайну на прогрес людства, Осадча А. М. (2020)
Дзівалтівський М. Ю. - Історичне формування самобутності американського хорового мистецтва другої половини ХХ сторіччя (2020)
Лянь Юаньмей - "Dans Venise la Rouge…" А. де Мюссе − Ш. Гуно: "венеціанський текст" у французькій камерно‑вокальній музиці (2020)
Панасюк В. Ю. - "Травіата" перелицьована. Опера Дж. Верді в сценічній інтерпретації Вол. Немировича-Данченка (2020)
Лю Цзянь - Метаморфози пуччінієвської "Богеми" в мюзиклі "Rent" Джонатана Ларсона (2020)
Ян Фуїнь - Феномен Сanzone Napoletanа у дзеркалі науково-критичної думки (2020)
Чжан Лін - Жанр обробки народної пісні: шляхи взаємодії традиційного та професійного музичного мистецтва (2020)
Лю Ся - Балада як наративний жанр камерно-вокальної музики (2020)
Чжоу Ї - Вербальні аспекти системи вокального мистецтва Китаю (2020)
Гребенюк Н. Є. - Останні фортепіанні сонати Ф. Шуберта в аспекті його пісенного мислення (2020)
Харакоз Г. В. - Жанрово-виконавська специфіка хорової фуги Й. С. Баха (на прикладі порівняльного аналізу BWV 131 та BWV 131а) (2020)
Савченко Г. С. - Комбінаторність як константний принцип оркестрового письма І. Стравінського (2020)
Каширцев Р. Г. - Композиторська інтерпретація: діалектика внутрішніх та зовнішніх чинників (2020)
Бондаренко О. М. - Токата і токатність у фортепіанній творчості Юрія Решетаря (2020)
Чжан Гуанцзянь - Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Чжан Чжао (на прикладі фантазії "Піхуан") (2020)
Чжан Сіцюй - Інтерпретаційні властивості декламації у виконавській творчості вокаліста (2020)
Ян Хаосюань - Феномен співацького стилю Й. Кауфманна: теоретичний аспект (2020)
Яхно О. І. - Вокальна стилістика в рок-музиці: діалектика загального та особливого (2020)
Лєрмонтова О. О. - Звукообраз домри в творчості В. Соломіна як репрезентант звукового образу сучасності (2020)
Стрілець А. М. - Концертно-педагогичний репертуар харківської баянної школи в жанрово-стильовий динаміці (2021)
Костенко Н. Є. - Педагогічні традіції виконавства на домрі в Харкові XXI століття (2021)
Данилюк Я. В. - Діяльність осередків музичної освіти на Слобожанщині у контексті культурно-освітнього розвитку регіону (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2021)
Доценко В. І. - Творчі стратегії класу гітари ХНУМ імені І. П. Котляревського, Ткаченко В. М. (2021)
Костенко О. О. - Історія і сучасність класу цимбалів в ХНУМ імені І. П. Котляревського. До 30-річчя від дня заснування (2021)
Єрьоменко А. Ю. - Творчий шлях Анатолія Гайденка, Єрьоменко Н. О. (2021)
Дяченко Ю. С. - Французький мюзет у творчості А. Гайденка (2021)
Кужба М. Д. - Олена Костенко: фундатор харківської цимбальної школи, Юрченко О. П. (2021)
Трянов М. А. - Творчий портрет Володимира Доценка як увиразнення концепції універсалізму (2021)
Слюсаренко Т. О. - Капела бандуристів "Сонце" ХНУМ імені І. П. Котляревського: становлення та специфіка розвитку (до 20-річчя творчої діяльності капели та 50-річчя з дня народження керівника Надії Мельник) (2021)
Меліхова Ю. А. - Любов Мандзюк: феномен творчого буття особистості (2021)
Полтавцева Г. Б. - Класична "некласична" методологія аналізу М. Д. Тіца (напередодні 125-річчя від дня пародження науковця) (2021)
Бевз М. В. - Композитор Валентин Борисов. Симфонія життя (2021)
Щетинський О. С. - Валентин Бібік: набуття творчої зрілості (2021)
Савченко Г. С. - Оркестровка Д. Л. Клебанова та В. М. Золотухіна: компаративний аналіз (2021)
Грицун Ю. М. - Віддзеркалення казковості в музичному театрі Ігоря Ковача (на прикладі балету-казки "Бембі") (2021)
Рощенко О. Г. - Віолончельна школа Георгія Авер’янова: грані артистизму (2021)
Кучер Л. І. - "Будити артиста в кожному музиканті…": до 120-річчя від дня народження І. С. Штеймана (2021)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - В’ячеслав Палкін: шлях до професійної вершини (85-річчю від дня народження присвячується) (2021)
Абаджян Г. А. - Чарівна валторна Кумайрі, диригент-дослідник Шаліко‑джян (творчий портрет Ш. Г. Палтаджяна) (2021)
Пінчук О.Г. - Всеволод Топілін – піаніст легендарний, але… невідомий (2021)
Сирятська Т. О. - Виконавські принципи українського піаніста і педагога Віктора Сирятського (2021)
Журавель-Мазеллі О. В. - Людмила Георгіївна Цуркан – людина і педагог (2021)
Панасюк В. Ю. - "Свято передової культури". Бетховенський ювілей в "Країні Рад" (2021)
Кордовська П. А. - Музика С. Шарріно на бетховенському фестивалі у Бонні: актуалізація класичної спадщини в сучасних мистецьких проєктах (2021)
Swiontek S. - Ab initio study of thermodynamic properties of the hexagonal Ti6Si2B intermetallic phase (2020)
Токовило Т. С. - Витоки фундаментальних математичних задач (2020)
Крайнюков О. М. - Удосконалення умов культивування ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Кривицька І. А., Карпенко О. Р. (2020)
Кубрак О. В. - Суїцид як юридична і моральна проблема в історії (2020)
Бондаревська К. В. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного ринку праці в умовах глобалізації, Яцентюк Н. Р. (2020)
Гайдук І. С. - Аналіз ефективності інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України (2020)
Конєва А. В. - Сучасні проблеми обліку і аудиту нематеріальних активів на підприємствах, Урусова З. П. (2020)
Корбутяк А. Г. - Удосконалення системи управління дивідендною політикою як умова ефективного функціонування підприємств, Тунь С. І. (2020)
Татарин Н. Б. - Сучасні тенденції функціонування фінансового ринку України, Горанська Н. В., Саранчук Н. Д. (2020)
Топорков О. Р. - Пристосування українських виробничих малих і середніх підприємств до умов індустрії 4.0 (2020)
Халатур С. М. - Концептуальні основи формування податкової політики в умовах глобалізації, Крючко Л. С. (2020)
Дубно М. В. - Лофеа – важливий елемент у збройних конфліктах, Задорожний В. П., Ломак М. М., Польцев І. В. (2020)
Корсакевич С. С. - "Інноваційна спроможність" в Україні як політико-економічний показник конкурентоспроможності країни (2020)
Барабаш А. Г. - Види обмежень права власності на землю в Україні, Макогін Н. О. (2020)
Грабовський Г. В. - Особливості експертного дослідження слідів взуття та їх ідентифікації, Опарій А. О. (2020)
Коляда Т. А. - Правове регулювання захисту персональних даних працівника (2020)
Лисовская Ю. П. - Методологические основы административно-правового обеспечения информационного капитала: реформирование современных межведомственно-силовых структур Украины (2020)
Лугіна Н. А. - Криміногенна детермінація кіберзлочинності в банківській сфері, Вартовнік А. М. (2020)
Пасічник А. В. - Правові аспекти застосування судового контролю в діяльності публічної адміністрації, Лисенко З. А., Мінка Т. П. (2020)
Семененко Р. Є. - Особливості експертного дослідження слідів від дії сторонніх предметів – відмичок, Євсєєв П. О. (2020)
Фокша Л. В. - Правовий зміст та регулювання ендавмент-фондів у вищій освіті, Амбражей О. А. (2020)
Григораш С. М. - Інноваційні проекти у контексті взаємодії бібліотеки і користувача в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка, Мацюк К. В. (2020)
Гоян І. М. - Концепт "серця" в поглядах П. Юркевича у контексті холізму, Будз В. П. (2020)
Ярмоліцька Н. В. - Д. Х. Острянин як історик філософії: дослідження української філософської думки, Туренко В. Е. (2020)
Алєшковський О. І. - Техніко-економічне порівняння теплоізоляційних матеріалів стін в малоповерховому житловому будівництві, Гриценко О. С. (2020)
Мендерецька Н. В. - Володимир Гаґенмейстер – перший дослідник художнього скла Поділля (2020)
Филиппова О. Н. - Крестьянский жанр в творчестве Г.Г. Мясоедова (1834-1911) (2020)
Васільєва Л. М. - Дистанційне навчання в закладах вищої освіти – сучасний виклик сьогодення (2020)
Вересоцька Н. І. - Теоретичні аспекти організації самостійної навчальної діяльності студентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін (2020)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження мотивів у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Костюк Л. Б. - Формування громадянської ідентичності школярів засобами правової культури, Муляр Н. М. (2020)
Кузьменко Г. В. - Особливості формування наукового апарату в інтелектуально обдарованої учнівської молоді за допомогою OJS платформи на принципах теорії людських ресурсів, Братусь І. В. (2020)
Павліщева Я. О. - Особливості тa ефективність використання відеоресурсів у вивченні іноземної мови (2020)
Пильтяй О. М. - Психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я учнів на уроках трудового навчання (2020)
Ревть А. Б. - Фізична культура та спорт як форми соціальної роботи з "дітьми вулиці", Гриник І. М. (2020)
Стрілецька Н. М. - Використання прийомів (технік) формувального оцінювання на уроках інформатики у початковій школі, Смаглюк О. С. (2020)
Величко І. Г. - Дослідження користі використання сучасних інтернет-ресурсів як засобів формування іншомовної компетентності майбутніх працівників сфери сільського господарства України, Кострикін А. А. (2020)
Грабійчук М. В. - Поняття "ґендер" у сучасній науковій парадигмі, Лазебна О. А. (2020)
Дячук О. В. - Взаємодія стратегій і тактик у площині дискурсу соціальної реклами США (2020)
Зубченко С. В. - До питання визначення жанру "Історії" Геродота (2020)
Ледняк Ю. В. - Проблематика п’єси Ж.-П. Сартра "Альтонські прокляті", Ледняк Г. В. (2020)
Свинаренко Ю. В. - Особливості емоційного інтелекту юнаків з різним типом прихильності до матері у дитинстві, Півень М. А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Балух М. - Формування мотивації до здорового способу життя студентської молоді в умовах інноваційного освітнього середовища (2020)
Височан Л. - Ґенеза і витоки розвитку природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні (2020)
Гнатовська К. - Інформаційні технології як засіб формування толерантності в сучасному суспільстві (2020)
Козловський Ю. - Гармонізація освітнього процесу в закладах вищої освіти засобами інтегративного підходу (2020)
Котик Т. - Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів як обов'язковий освітній результат Нової української школи, Кєжковска І. (2020)
Палагнюк М. - Ґендерні аспекти підготовки фахівців у закладах інженерно-технічної освіти України (2020)
Щербак І. - Оглядовий аналіз провідних університетів України за світовими і національними рейтингами (2020)
Piechka L. - Actuality of interaction of pedagogues in the formation of valuable attitude to the own health of children of the preschool educational establishments and elementary schools (2020)
Войтків Г. - Формування навчально-предметної компетентності учнів основної школи з фізики засобами stem-технологій, Яблонь Л. (2020)
Капустіна О. - Система виховання соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти (2020)
Кузенко О. - Підготовка майбутніх фахівців професійного типу "людина – людина" до міжособового спілкування засобами українського мовного етикету, Мацук Л., Адамів М. (2020)
Куліш І. - Розвиток логічного мислення як важливий компонент підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи, Гой С. (2020)
Куліш І. - Використання елементів проблемного навчання в математичному розвитку дітей старшого дошкільного віку, Бабела Н. (2020)
Любива В. - Лего-технології як засіб математичного розвитку дітей дошкільного віку, Пономаренко К. (2020)
Щупко С. - Суть компетентнісної методики навчання синтаксису складного речення в основній школі (2020)
Якубовська М. - Інтерактивні методи навчання як засіб формування духовних цінностей особистості, Юрків М. (2020)
Яцура М. - Навчально-методичний комплекс з оптики, Гамарник А., Рачій Б. (2020)
Sivkovych H. - Self-directed learning method in teaching foreign languages for professional purposes, Boichuk A., Тytun О. (2020)
Коростельова Є. - Реалізація міжпредметних зв'язків між дисциплінами природничого циклу у проєктній діяльності учнів основної школи як основи компетентнісного навчання фізики (2020)
Криштанович М. - Комп'ютеризація освіти в умовах підготовки майбутніх фахівців образотворчого і декоративного мистецтва (2020)
Носкова М. - Стан готовності вчителів до дистанційного навчання в умовах карантину (2020)
Приступа Є. - Професійна мобільність майбутніх учителів фізичної культури як умова конкурентності щодо надання освітніх послуг, Криштанович С. (2020)
Шоробура І. - Викладач-тьютор як суб'єкт дистанційного освітнього процесу, Рашина І. (2020)
Hoi N. - Motivation system features formation of pedagogical staff development, Zhuk O., Basarab V. (2020)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості професійно-етичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2020)
Ковальчук В. - Професійна підготовка викладача закладу вищої освіти до розвитку креативної компетентності студента в освітньому процесі (2020)
Кузенко П. - Формування готовності майбутніх митців до роботи в позашкільних художніх освітніх закладах (2020)
Лисенко Н. - Ідеї менеджменту та маркетингу в контексті фахових дисциплін у системі підготовки майбутніх фармацевтів (2020)
Овдійчук Л. - Інтеграційне вивчення біографії письменника в контексті фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2020)
Шовкопляс О. - Практичні аспекти використання stem-проєктів у процесі підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до професійної діяльності, Малишевська В. (2020)
Яблонь Л. - Актуальні проблеми розвитку педагогічної майстерності сучасного фахівця, Кузенко О. (2020)
Fomin K. - Pedagogical conditions of effective training of the new Ukrainian school future teachers for the organization of dialogic learning for primary school students (2020)
Балуєва О. В. - Дослідження сучасних тенденцій розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Чуприна О. О. (2020)
Солоха Д. В. - Інвестиційна складова розвитку відносин власності в умовах трансформаційних зрушень економічної системи України, Сапельнікова Н. Л., Бєлякова О. В. (2020)
Дятлова Ю. В. - Методологічне підгрунтя дослідження розвитку банківського сектору національної економіки (2020)
Лохман Н. В. - Когерентність стимулювання та підвищення якості праці обслуговуючого персоналу підприємств ресторанного господарства, Корнілова О. В. (2020)
Голод А. П. - Інноваційні засади сталого розвитку етногастрономічного туризму в регіоні, Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. (2020)
Сиволап Л. А. - Визначення теоретикометодологічних концептів управління ефективним розвитком ринку екологічно чистих товарів України, Солоха Д. В., Челпан В. М. (2020)
Єременко О. М. - Соціально-економічні проблеми рекламної діяльності в умовах ринкової економіки, Ляшко І. І. (2020)
Небаба Н. О. - Стратегії розвитку міжнародних виробничокоопераційних відносин промислових підприємств (2020)
Никифоренко Н. О. - Міграції як ресурс у контексті індивідуального людського вибору, Никифоренко А. Р. (2020)
Галькевич М. В. - Дослідження розвитку транспортної галузі України: сучасні тенденції та перспективи (2020)
Ткаченко О. Г. - Формування системи моніторингу регіонального розвитку зовнішньоекономічної сфери національного господарства (2020)
Макаренко М. В. - Значення вимірювання продуктивності порту для забезпечення його ефективного управління, Барський І. М. (2020)
Калініна Г. Г. - Формування конкурентоспроможної моделі порту, Рябчук В. В. (2020)
Кравченко А. В. - Консолідація портів як важель зростання їх продуктивності, Гусаков С. В. (2020)
Сульженко Л. С. - Управління працівниками "срібного віку" в державних організаціях (2020)
Назаренко Ю. О. - Роль центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в формуванні та розвитку людського капіталу (2020)
Попов Є. М. - Дослідження світових тенденцій розвитку коксохімічної галузі (2020)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток інноваційного потенціалу національної економіки за умов об’єднання інтересів влади, науки, бізнесу (2020)
Попова Ю. М. - Стратегічні напрями розвитку транспортної інфраструктури в Україні (2020)
Кумачова А. С. - Організаційно-управлінські засади розвитку "зеленої" економіки в Україні (2020)
Луцька Н. М. - Технічні аспекти інтеграції відкритих онтологічних баз знань із сучасними автоматизованими системами управління, Власенко Л. О., Пупена О. М. (2021)
Дивак В. В. - Використання MS Excel Office 365 у підготовці студентів економічних спеціальностей, Шклярський С. М., Кузнєцов О. Ф. (2021)
Михайлова О. Б. - Біотехнологічні основи інтенсивного культивування лікарського базидієвого гриба Fomitopsis betulina (Fomitopsidaceae, Polyporales), Ломберг М. Л., Красінько В. О. (2021)
Пирог Т. П. - Синтез мікробних екзополісахаридів на нетрадиційних субстратах, Ярош М. Б., Вороненко А. А. (2021)
Роганова Г. О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПрАТ "Оболонь", Ковальчук В. Ю. (2021)
Пенчук Г. С. - Методичні підходи до моделювання бізнес-проєктів на підприємстві (2021)
Скопенко Н. С. - Формування товарної інноваційної політики підприємств молочної галузі, Євсєєва-Северина І. В. (2021)
Смагина М. Н. - Применение моделирующих материалов при исследовании тепловых процессов переработки мясного сырья, Акуленко С. В., Смагин Д. А., Желудков А. Л. (2021)
Кулик В. В. - Забезпечення спостережності розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В., Тептя В. В., Лесько В. О. (2021)
Шевченко О. Ю. - Інтенсивні технології переробки плодів та ягід, Cоколенко А. І., Максименко І. Ф., Мироненко С. М. (2021)
Пурський О. І. - Дослідження світлодіодних джерел світла на УВКП, Романенко Р. П., Форостяна Н. П., Криворучко М. Ю., Літвінчук С. І. (2021)
Попова Н. В. - Визначення якісних показників безалкогольного напою із соком помело та оптимізація його компонентного складу, Мисюра Т. Г., Гавор А. І. (2021)
Демидова А. О. - Вміст MCPD-ефірів і ефірів гліцидолу в олійно-жирових продуктах, Мольченко С. М., Левчук І. В., Носенко Т. Т. (2021)
Сімахіна Г. О. - Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції, Науменко Н. В., Камінська С. В. (2021)
Дорохович В. В. - Визначення впливу шроту насіння соняшника на структурні показники тіста і фізико-хімічні показники здобного печива, Гуленко А. M. (2021)
Головко М. П. - Дослідження прогнозованої стійкості та якості розроблених настоянок у процесі зберігання, Колесник В. В., Полупан В. В., Пенкіна Н. М. (2021)
Шевченко А. О. - Цитрати мінеральних речовин у технологічному процесі виготовлення хлібобулочних виробів, Галенко О. О. (2021)
Левандовський Л. В. - Особливості застосування активного вугілля у лікеро-горілчаному виробництві, Шендрік Т. Г., Куц А. М., Стукальська Н. М. (2021)
Різник А. О. - Обгрунтування вибору вівсяного толокна для виробництва хлібних виробів у закладах ресторанного господарства, Сильчук Т. А., Цирульнікова В. В., Тищенко О. М. (2021)
До відома авторів (2021)
Лебединська О. Ю. - Зовнішній та внутрішній державний аудит: нормативно-правові засади розмежування в умовах адміністративної реформи (2020)
Мєняйлов О. О. - Особливості діяльності суддів ВАКС: правові засади (2020)
Муляр Г. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт забезпечення прав у сфері охорони здоров’я (2020)
Петров С. Г. - Стан наукової розробки проблеми захисту державних електронних інформаційних ресурсів в Україні (2020)
Приходько А. А. - Окремі особливості антикорупційної політики Данії (2020)
Рекуненко Т. О. - Щодо питання спеціальних принципів взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами (2020)
Сіделковський О. Л. - Залучення громадськості до формування публічної політики стосовно єдиного медичного простору України: адміністративно-правовий аспект (2020)
Сітар Д. В. - Принципи діяльності публічної адміністрації та історичний досвід організації здійснення публічної влади в державі (2020)
Стрельченко О. Г. - Доктринальна характеристика забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби Україні (2020)
Тімашов В. О. - Проблеми регулювання інформаційних відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект, Дмитревич К. С. (2020)
Трачук П. А. - Проблеми організації регіонального управління в Україні, Черевко П. П. (2020)
Чепис О. І. - Студентський та учнівський плагіат як порушення принципу академічної доброчесності: причини та шляхи подолання, Чепис Т. В. (2020)
Шовкопляс О. В. - До питання адміністративно-правового регулювання медичної та фармацевтичної сфери (2020)
Щербина А. О. - . Суспільний інтерес чи захист персональних даних: межі та пріоритети в умовах пандемії (2020)
Яковлєв П. О. - Методи адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки України (2020)
Банах С. В. - Історико-правові аспекти функціонування органів публічного обвинувачення в Україні (2020)
Бєлкіна Д. С. - Зміст правових прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві України в контексті його гармонізації з нормами міжнародного права та практики (2020)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу у процесі вчинення злочину, передбаченого статтею 110-2 Кримінального Кодексу України (2020)
Дубовий Д. О. - Проблеми безпеки користувачів соціальних мереж (віктимологічний аспект), Вітковська О. С. (2020)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство, Івать В. І. (2020)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Кримінально-правові заходи попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються неповнолітніми, Поліщук Д. Ю. (2020)
Глиняний О. В. - Повернення обвинувального акта прокурору: теоретичний та практичний аспект (2020)
Дубовий Д. О. - Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну доказову діяльність захисника у кримінальному процесі, Страшнюк Т. Ю. (2020)
Лисаченко Є. І. - Становлення та розвиток тимчасового доступу до речей і документів як засобу кримінального процесуального доказування (2020)
Пушина Н. Л. - Способи вчинення незаконних операцій з використанням платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, обладнання для їх виготовлення (2020)
Турман Н. О. - Інститут угод у кримінальному процесі України: очікування та реалії (2020)
Чугаєвська А. В. - Процесуальний порядок звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена (2020)
Шпитко О. В. - Форми та види взаємодії слідчого з іншими учасниками кримінального провадження (2020)
Банах С. В. - Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури, Колесніков А. П. (2020)
Желтобрюх І. Л. - Недопущення зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві: шляхи вдосконалення теорії та правового регулювання (2020)
Заборовський В. В. - Правова природа винагороди за правову допомогу (гонорару) адвоката, Манзюк В. В., Стойка А. В. (2020)
Мамалуй О. О. - Матеріальні та процесуальні аспекти адміністративних проваджень із вирішення податкових спорів (2020)
Сироїд Т. Л. - Внесок Ради Європи у забезпечення інформаційної безпеки та протидію кіберзлочинності, Гавриленко О. А. (2020)
Jakúbeková D. D. - Recodification of private law in the Slovak Republic and its perspectives (2020)
Ільчишин Н. А. - Поняття безпеки: від ідеї античності до концепцій нового часу (2020)
Нікітенко В. О. - Розвиток туризму в умовах системних і структурних змін: методологія кросскультурного аналізу (2020)
Носач Б. О. - Феномен юнацької військової гри у вітчизняній культурі militaris (2020)
Пунченко О. П. - Концепт "геометрія" мислення пізнавального суб’єкта у структурі раціональності (2020)
Сукенніков О. В. - Висвітлення сутності постмодернізму як прямої протилежності соціального проекту модерну (2020)
Yatsenko O. - Value and normativity in cultural grounds of subjectivity (2020)
Kit M. - Principles of training of pedagogical staff under the paradigm of the new Ukrainian school (2020)
Knyvienė I. - Quality management implementation technique in education: the case of Lithuania (2020)
Paskevice A. - Internationalism in a global space: what benefits are being felt?, Pozeriene J. (2020)
Yakymchuk O. - The increasing of school attractiveness as a key problem of its renovation in the period of social changes (2020)
Bilohur V. - Sports culture as a means of improving the integrity of sports personality: philosophical-cultural and anthropological analysis, Andriukaitiene R. (2020)
Perkumienė D. - Legal regulation problemsof children's obligations to maintain their parents: case of Lithuania, Černius T. (2020)
Воронкова В. Г. - Креативні цифрові технології як мегатренди розвитку туристичного бізнесу: поширення європейського досвіду в Україні, Череп А. В. (2020)
Стародубець В. С. - Саморозвиток особистості керівника як лідера інновацій в умовах системних змін (2020)
Наші автори (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Глауберман М. А. - Вплив шумів на роздільну здатність датчіків на основі магнітотранзисторних структур, Лепіх Я. І., Снігур П. О. (2021)
Скобєєва В. М. - Підвищення ефективності фотолюмінесценції НК CdS, вирощених в желатиновому середовищі, Сминтина В. А., Кіосе М. І., Малушин Н. В. (2021)
Солдаткін О. О. - Використання наночастинок золота для покращення аналітичних характеристик кондуктометричних ферментних біосенсорів, Солдаткіна О. В., Архипова В. М., Пилипонський І. І., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2021)
Сантоній В. І. - Установка фізичного моделювання процесів лазерної локації, Лепіх Я. І., Янко В. В., Будіянська Л. М., Іванченко І. О., Балабан А. П. (2021)
Персоналії. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2021)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2021)
Боднар А. Я. - Особливості професійного самовизначення сучасних студентів, Рибалочка К. А. (2020)
Брик О. М. - Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM, Кочаровський М. С. (2020)
Бушай І. М. - Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації (2020)
Васютинський В. О. - Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин (2020)
Гуляс І. А. - Вік як диференціально-психологічний чинник аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості (2020)
Каплуненко Я. Ю. - Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій (2020)
Петінов Я. М. - Теоретичний аналіз можливостей залучення тварин до соціально-психологічного супроводу людей похилого віку в умовах пансіонату (2020)
Сігова М. К. - Взаємозв’язок рівня резилієнс з професійним успіхом фахівців HR, Морозова О. Б. (2020)
Чернобровкіна В. А. - Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу, Чернобровкін В. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Мережко Н. - Вплив пандемії СOVID-19 на світовий ринок елітних товарів, Золотарьова О. (2021)
Андрієвська Л. - Світовий ринок смартфонів, Глушкова Т., Коломієць Т. (2021)
Білявська Ю. - Кібербезпека та захист інформації під час пандемії COVID-19, Микитенко Н., Шестак Я. (2021)
П’ятницька Г. - Вендингова торгівля: типізація, переваги та ризики, Григоренко О., Тарасюк М. (2021)
Молчанова Е. - Мобільна телефонія в диджитал-епоху, Ковтонюк К. (2021)
Бовш Л. - Геокарта клієнтського середовища ресторану: наукове обґрунтування, Расулова А., Охріменко А. (2021)
Avanesova I. - Financial services market assets in Ukraine (2021)
Osyka V. - Waterproof paper packaging materials: comprehensive quality assessment, Komakha O., Komakha V. (2021)
Божко Т. - Товарознавча оцінка засобів жіночої гігієни, Загрівая І., Боліла Н. (2021)
Сидоренко О. - Біологічна цінність порошку з креветки Palaemon adspersus, Петрова О., Дончевська Р. (2021)
Верітов О. - Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури (2020)
Гуркова Т. - Змістова складова створення сучасного освітнього середовища в НУШ (2020)
Коваленко А. - Організація концертних заходів гітаристів в умовах дистанційного навчання (2020)
Маслова А. - Інноваційні підходи до засвоєння наукової лексики в рамках вивчення дисципліни "англійська мова для академічного спілкування", Гончарова О., Калужська Л. (2020)
Совгіра С. - Діагностика здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології, Миронюк Т. (2020)
Твердохліб С. - Інтеграція різних видів мистецтв у процесі формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2020)
Ткачук Л. - Педагогічне стимулювання у структурі професійної компетентності сучасного вчителя, Ткачук М. (2020)
Шуляк А. - Модель формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів (2020)
Костенко Л. - Бізнес-симуляції в шкільній та позашкільній освіті як шлях формування інтелекту учня (2020)
Кудла М. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у контексті вимог сучасності (2020)
Лобода О. - Компонентні складові структури самостійної роботи як ефективної педагогічної умови розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2020)
Максимук Л. - Использование игровых технологий в процессе развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов, Левонюк Л. (2020)
Мартинюк В. - Критерії, показники та рівні сформованості національно-ідентичних якостей студентської молоді (2020)
Ситченко А. - Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти, Баденкова В., Корнієнко І. (2020)
Григоренко Т. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти (2020)
Терешко І. - Фольклористичний доробок М. Леонтовича у контексті Нової української школи, Пшемінська Л. (2020)
Литовченко С. - Перспективи розвитку спеціального закладу освіти (за матеріалами обговорення із педагогами) (2020)
Мазаракі А. - Неопротекціонізм і торговельні війни, Мельник Т. (2021)
Онищенко В. - Природа економічного процесу (2021)
Nezhyva M. - ASP structure: prevention of economic fraud, Mysiuk V. (2021)
Ведмідь Н. - Концепт бренда курортно-рекреаційного підприємства, Бойко М., Романчук Л. (2021)
Богма О. - Економічна безпека підприємства в контексті соціологічної теорії Парсонса, Сілакова Г. (2021)
Зубко Т. - Генезис поняття "економічна безпека підприємства" (2021)
Вдовічен А. - Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень, Чорновол А., Табенська Ю. (2021)
Уманців Г. - Контрольовані операції з нематеріальними активами у контексті плану дій BEPS, Шушакова І. (2021)
Content (2020)
Маievskyi O. Ye. - Electron microscopic changes in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after thermal trauma on the background of the introduction for the first 7 days of 0.9% NaCl solution, Mironov Ye. V., Galunko G. М., Ocheretna N. P., Gunas I. V. (2020)
Sarafyniuk L. A. - Change of anthropometric indicators in qualified young women volleyball players during the annual training macrocycle, Khapitska O. P., Sarafyniuk P. V., Koliadenko S. V., Cherkasova L. A. (2020)
Halahan Yu. V. - Submicroscopic changes in the liver of young rats with hyperhomocysteinemia (2020)
Fiks D. O. - Analysis of risk factors and stroke structure according to the hospital register of clinics in Vinnytsia for 2017-2019 (2020)
Ivankiv Ya. T. - Micro- and ultrastructural organization of the uterine wall of a white laboratory rat under conditions of 4-week action of Nalbuphine (2020)
Polishchuk S. S. - Correlations of linear sizes of molars with cephalometric indicators of practically healthy men of the northern region of Ukraine, Kotsyura O. O., Dmitriev M. O., Orlovskiy V. O., Popov M. V. (2020)
Dzhyhaliuk O. V. - Morphological changes in the conditions of adrenaline myocardial dystrophy against the background of the introduction of the compound PC-66 and amiodarone to rats, Lysenko D. A., Smolko D. G., Kyrychenko I. M., Prokopenko S. V. (2020)
Konoplitsky V. S. - Contradictory views on the acquired and congenital etiology of pilonidal disease, Shavliuk R. V., Shavliuk V. M. (2020)
Harapko T. V. - Electron microscopic changes of lymph nodes during correction of sodium glutamate action by melatonin (2020)
Khavtur V. O. - Correlations of time indicators of thigh rheogram with anthropometric dimensions in volleyball players of different somatotypes, Fedoniuk L. Ia., Sarafyniuk L. A., Shapoval O. M., Smolko N. M. (2020)
Content (2020)
Veresiuk T. O. - Histological changes of the arterial bed of the hind limbs of the rats under condition of the acute ischemia-reperfusion and correction with the carbacetam, Selskyy P. R. (2020)
Cherepakha O. L. - Features of translation of some rarely used anthropometric terms from Ukrainian into English, Gadzhula N. G., Hnenna V. O., Hrytsenko A. S. (2020)
Nechyporuk V. M. - Morphological changes of the liver under conditions of hyperhomocysteinemia in the background of hypo- and hyperthyroidism, Korda M. M., Kovalchuk O. V. (2020)
Mateshuk-Vatseba L. R. - Morphological features of the wall of common bile duct under the conditions of experimental opioid exposure, Hirniak I. I., Pidvalna U. Y. (2020)
Yasniuk М. V. - Grass pollen morphology investigation as a basis for monitoring of allergenic biological particles in an automatic mode, Kaminska О. A., Rodinkova V. V. (2020)
Tymoshenko I. A. - Comparative characteristics of the manifestations of damage and reparative processes in the mucous membrane of the duodenum of rats under the conditions of skin burns and skin burns associated with diabetes, Sokurenko L. M., Yanchyshyn A. Ya., Pastukhova V. A. (2020)
Bobyr V. V. - The role of sorbents and probiotics in prevention of structural and morphological disorders in the small intestine of animals developing in dysbiosis, Stechenko L. O., Shirobokov V. P., Nazarchuk O. A., Rymsha O. V. (2020)
Gunas V. I. - Features of correlations of the sizes of molars with cephalometric indicators of men of the western region of Ukraine, Kotsyura O. O., Babych L. V., Shevchuk Yu. G., Cherkasova O. V. (2020)
Garazdiuk M. S. - Use of azimuthal-invariant Mueller-matrix images of linear dichroism of histological sections of brain substance for diagnosis of hemorrhage genesis, Dubolazov O. V., Malanchuk S. M. (2020)
Maryenko N. I. - Fractal dimension of phylogenetically different parts of the human cerebellum (magnetic resonance imaging study), Stepanenko O. Yu. (2020)
Professor Cherkasov Viktor Gavrylovych (2020)
Тараненко О. О. - Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. І (2019)
Yermolenko S. S. - Mythopoetical symbolism in the inner form of soviet ukrainian sensational fiction texts (2019)
Деменчук О. В. - Семантична деривація дієслів емісії світла (2019)
Ніколаєнко Л. І. - Порівняльно-історичні студії лексики на позначення емоцій групи ‘співчуття’ в польській, російській та українській мовах (2019)
Українсько-хорватський словник / Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак К. : Словники України. — 2018. — 630 с. (2019)
Огляд лінгвістичних студій періодичного видання "Studia Ukrainica Posnaniensia" (2019)
Хроніка (2019)
Віра Юріївна Франчук (2019)
Гросул В. А. - Ціннісно-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу, Балацька Н. Ю. (2020)
Свірко С. В. - Внутрішній та зовнішній аудит діяльності гірничодобувних підприємств: протиріччя та точки перетину, Паршаков В. М. (2020)
Шаповал В. М. - Роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств, Бєлобородова М. В. (2020)
Загородня Ю. В. - Перспективи стратегічного розвитку морських портів України (2020)
Криничко Л. Р. - Особливості реформування державного управління системою охорони здоров’я в Україні, Ватанов А. Р. (2020)
Макаренко Н. О. - Теоретико-методологічний базис управління логістичною діяльністю підприємств, Данько Ю. І. (2020)
Мокрецова Н. Я. - Соціально-культурні регулятори розвитку економічної глобалізації (2020)
Проскурніна Н. В. - Маркетингові збутові стратегії підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки (2020)
Страпчук С. І. - Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій (2020)
Байрачна О. К. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Одеському регіоні, Крупіца І. В., Ліганенко М. Г. (2020)
Косюга В. В. - Особливості формування підприємницької активності в умовах цифрової економіки (2020)
Грицишен Д. О. - Оцінка довіри стейкхолдерів до України з позиції запобігання та протидії економічній злочинності (2020)
Циганкова Т. М. - Багаторівневість сучасної міжнародної торговельної інтеграції, Яценко О. О. (2020)
Дзюбенко О. М. - Оцінка ефективності управління витратами підприємств лісогосподарського комплексу Житомирської області, Мельник І. М., Хрустальова Я. В. (2020)
Козак К. Б. - Сучасний стан розвитку аграрного сектору в Україні (2020)
Кучер Л. Ю. - Державний екологічний контроль у системі екологічної безпеки, Кучер А. В., Миц І. О. (2020)
Любаров Ю. Й. - Геополітичне положення та соціально-економічний стан Миколаївської області як фактори розвитку регіональної туристичної сфери (2020)
Тєшева Л. В. - Методологічний базис та науково-теоретичні передумови детермінації структури інституційного середовища, Руденко С. В. (2020)
Ткачова Т. С. - Нейромережева модель для ефективності прийняття управлінських рішень на машинобудівному підприємстві (2020)
Нестеренко С. А. - Оцінка ефективності кадрового забезпечення та напрями розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств за умов транзитивності економіки України, Бочарова Н. О. (2020)
Стройко Т. В. - Інноваційні аспекти переробки відходів в контексті сталого розвитку регіонів України, Ланецький А. А., Кишковська О. Л., Терлецька А. М. (2020)
Носко В. Л. - Становлення та розвиток органічного виробництва в Україні, Гулько В. І. (2020)
Яценко О. М. - Торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози співробітництва України з Китаєм за умов пандемії Covid-19, Осадчук В. Є., Пономарьова М. С. (2020)
Ломовських Л. О. - Світовий ринок молока та молокопродукції, сучасні тенденції та перспективи (2020)
Бідолах Д. І. - Геоінформаційне картування ґрунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів, Гулько В. І. (2020)
Яременко М. - Коли і хто вперше прочитав у Києво-Могилянському колегіумі повний богословський курс? (2019)
Суторіус К. - Варлаам Голенковський та його записи курсів філософії і теології, що їх викладав у Києво-Могилянському колеґіумі Стефан Яворський (1691–1697) (2019)
Бондар Н. - Рукопис Йоана Дамаскіна зі збірки Києво-Софійського монастиря в контексті українських навчальних та перекладацьких осередків 1570-х —1580-х рр. (2019)
Кузьмінський І. - Музична культура Чернігівського колеґіуму в світлі нових джерел (2019)
Лось В. - Співочі книги у василіянських монастирях Руської провінції другої половини XVIII — початку ХІХ ст. (цивілізаційнi зміни в церковно-музичнiй сфері) (2019)
Лоштин Н. - Авторські коментарі та примітки у книгах Норберта Ґоліховського (1848–1921) (2019)
Маслійчук В. - Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р. (2019)
Лоштин Н. - Шеретюк, Руслана, і Стоколос, Надія. "Pietas et Litterae" ("Благочестя та Освіта"). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII — перша третина ХІХ ст.) (Рівне: О. Зень, 2018), 289 с. (2019)
Посохова Л. - Склокін, Володимир. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство (Львів: Видавництво УКУ, 2019), 268 с. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Ткаченко В. М. - Війни історичної пам’яті: суспільні спонуки, Якуба В. В. (2020)
Ільїн В. В. - Memory Studies: від пам’яті до забуття (2020)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус України: історіографія та методологічний дискурс (2020)
Вєтринський І. М. - Історичні, соціокультурні та міжнародно-політичні передумови виникнення і становлення Австралійського Союзу (2020)
Хижняк І. А. - Австралія у пошуку власної багатопартійної системи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Клименко Ю. А. - Повертаючись до питання про причини Великої війни ХХ ст., Потєхін О. В. (2020)
Держалюк М. С. - Тріанонський мирний договір – джерело нестабільності у Центрально-східній Європі (Частина 1) (2020)
Романенко О. В. - Стратегії міграційної політики Австралії: етапи становлення, нові виклики та відповіді на сучасні загрози (2020)
Ткаченко І. В. - Досвід постсоціалістичної трансформації у Словацькій Республіці (2020)
Деменко О. Ф. - Тріумф лівого популізму в Греції: причини та наслідки (2020)
Зернецька О. В. - Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії (Частина 1), Мирончук О. А. (2020)
Кудряченко А. І. - Бех В. П., Зінкевич В. І. Життєвий цикл системи індустріальної освіти: когнітивний аналіз: монографія / за наук. ред. проф. Ю. Бех. – Київ: Інтерсервіс, 2020. – 796 с. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2020)
Сторінка головного редактора (2017)
Ткаченко В. С. - Екотопічний супровід структурного дрейфу заповідно-степових фітосистем під впливом кліматичних змін у другій половині XX та на початку XXI століть, Бойченко С. Г. (2017)
Чибилёв А. А. - Истоки трех идеологий заповедного дела и пути их примирения (2017)
Шаповал В. В. - Нотатки до конспекту флори судинних рослин асканійського степу – 2017 (2017)
Бумар Г. Й. - Роль заповідного режиму у збереженні біорізноманіття поліського заповідника (2017)
Грицина М. Р. - Рекреаційний потенціал зони стаціонарної рекреації "Верещиця" Яворівського НПП, Біляк М. В., Любинець І. П. (2017)
Konishchuk V. - Current condition of Pinguicula vulgaris l. populations of natural flora in Ukraine, Skakal's'ka O. (2017)
Медведєв В. А. - Представленість созофітів різного рівня охорони у трав'янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2017)
Гавриленко Н. О. - Декоративні властивості нових для дендропарку "Асканія-Нова" трав'янистих багаторічників (2017)
Скакальська О. І. - Інтродукція видів відділу Polypodiophyta у Кременецькому ботанічному саду (2017)
Ясинецька Н. І. - Характеристика посткраніального скелета кулана туркменського Equus hemionus kulan, що утримується напіввільно в Асканії-Нова (2017)
Ясинецкая Н. И. - Поведение лани европейской в зоопарке "Аскания-Нова" при совместном содержании с сайгаком, Войтковская С. К., Смаголь В.А. (2017)
Гавриленко В. С. - Дo 25-річчя повернення коня Пржевальського (Equus ferus Przewalskii Poljakov, 1881) в природу Монголії (2017)
Михайлецька І. В. - Уточнення видового складу ялиць колекції дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2017)
Серебренніков І. Л. - Міжнародний науково-практичний симпозіум "Актуальні питання біоценології та збереження біоресурсів охоронюваних територій природно-заповідного фонду України", присвячений вшануванню пам'яті та науковій діяльності всесвітньо відомого вченого-біолога професора Володимира Станчинського (18–19 серпня 2017 року), Грамма В. М., Височин М. О., Гавриленко В. С. (2017)
Ясинецька Н. І. - Семінар з імплементації пташиної директиви ЄС та конференція "Птахи зональних та інтразональних ландшафтів півдня України: просторове розміщення, сезонна динаміка, моніторинг та охорона. Південний регіон", Мезінов О. С. (2017)
Рубцов Алім Францович (80 років від дня народження) (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Banzak O. V. - Detector simulation for radiation monitoring systems, Maslov O. V., Mokritsky V. A., Leschenko O. I. (2020)
Tolok I. V. - Comparative study of different maintenance strategies, Banzak G. V., Lenkov E. S., Vozikova L. M. (2020)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка системи вбудови цифрових водяних знаків в зображення на основі DCT-LWT-SVD, Баранюк Г. А. (2020)
Дружинін В. А. - Технологічні підходи щодо формування цифрового зображення об’єктів місцевості при дистанційному зондуванню землі із фото та радіолокаційних систем, Степанов М. М., Жиров Г. Б., Трофимчук В. М. (2020)
Комаров В. О. - Порівняння можливостей методів неруйнівного контролю для ефективного виявлення пошкоджень у силових елементах консольно закріплених конструкцій планера літака, Пампуха І. В. (2020)
Ленков С. В. - Модель безпеки поширення забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах, Джулій В. М., Сєлюков О. В., Орленко В. С., Атаманюк А. В. (2020)
Петрівський В. Я. - Інформаційна технологія покриття території датчиками із заданим рівнем перетину та мінімізацією витрат, Шевченко В. Л., Бичков О. С., Лоза В. М. (2020)
Сушин І. О. - Приманка IOT з використанням безпечної аутентифікації, Міночкін Д. А. (2020)
Толюпа С. В. - Побудова систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційну мережу на основі методів інтелектуального розподілу даних, Плющ О. Г., Пархоменко І. І. (2020)
Чернишев Д. О. - Досвід впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти, Хлапонін Ю. І., Вишняков В. М. (2020)
Георгадзе О. А. - Обґрунтування узагальненого показника оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, Шевчук В. В., Пампуха І. В., Нікіфоров М. М., Баргилевич А. В. (2020)
Машталір В. В. - Погляди на історичні процеси становлення наукової парадигми, Гріффен Л. О., Рижева Н. О. (2020)
Черних Ю. О. - Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Угорщина, Черних О. Б. (2020)
Дані про авторів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кириченко Ю. В. - Роль політичних партій у сучасних процесах державного будівництва в Україні, Давлєтова Г. В. (2020)
Кірін Р. С. - Правова основа протимінної діяльності в Україні: теоретико-прикладні аспекти (2020)
Поповський А. М. - Лексичний розмай козацького духу Михайла Чхана (2020)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на здоров’я неповнолітніх осіб, позбавлених волі (2020)
Тертишник В. М. - Право на землю і волю в історико-філософській рефлексії та інтегративній доктрині державотворення (2020)
Орлова О. О. - Юридична клінічна освіта як необхідна складова становлення майбутнього правника (2020)
Мушенок В. В. - Правова охорона природних ресурсів від негативного впливу сільськогосподарської діяльності (2020)
Спіцина Г. О. - Особливості сучасної класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, Гордеюк А. О. (2020)
Пайда Ю. Ю. - Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Собакарь А. О. - Інститут "культурного сервісу" в механізмі публічно-правового забезпечення населення соціально-культурними послугами, Аксютіна А. В. (2020)
Гаркуша В. В. - Особливості порядку добору та призначення на посаду судді (2020)
Іванцов В. О. - Актуальні проблеми окреслення переліку правоохоронних органів України: теоретико-правові засади та значення для правозастосовчої практики (на прикладі органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій) (2020)
Казначеєв Д. Г. - Шляхи удосконалення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в Україні, Лопаєва О. М. (2020)
Миронюк С. А. - Поняття, види та особливості реалізації сервісної функції Національної поліції (2020)
Савченко В. А. - Особливості службової підготовки співробітників федеральних органів поліції та поліцейських сил спеціального призначення ФРН, Равлюк І. І. (2020)
Юшкевич О. Г. - Законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння (2020)
Марисюк К. Б. - До питання про поняття загальних засад призначення покарання (2020)
Мисливий В. А. - Кримінально-правове значення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2020)
Кіріленко Ф. О. - Ухилення від сплати аліментів у 1960-2018 роках, Загорулько А. П. (2020)
Кіріленко Ф. О. - Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу у 1960-2018 роках (2020)
Риб’янець С. А. - Кримінально-правова політика України у сфері незаконного обігу зброї в особливий період, Соболь О. І. (2020)
Ємець О. М. - Роль і місце міжнародно-правових актів ООН у становленні правового забезпечення протидії торгівлі людьми, Грібов М. Л., Руснак Д. І. (2020)
Ємець О. М. - Генезис законодавства у сфері оперативно-розшукової діяльності в незалежній Україні, Злагода О. В., Шаповаленко Є. В. (2020)
Столітній А. В. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Узбекистану (2020)
Єфімов М. М. - Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності (2020)
Захарко А. В. - Закріплення доказів у процесі доказування (2020)
Ковбаса В. М. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого експерименту (2020)
Кричун Ю. А. - Військовий злочин в умовах проведення Операції об’єднаних сил: криміналістична характеристика (2020)
Обшалов С. В. - Використання спеціальних знань при розкритті та розслідуванні тяжких злочинів (2020)
Павлова Н. В. - Роль і місце юридичної освіти в професійній діяльності слідчих (2020)
Плетенець В. М. - Особливості підготовки до обшуку в умовах протидії розслідуванню (2020)
Попович І. М. - Судова експертиза як джерело доказів в окремому провадженні (2020)
Селюков В. С. - Зародження службової кінології (початкові етапи виникнення та розвитку собаківництва) (2020)
Марценюк Л. В. - Напрями зниження негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну сферу, Батмангліч К. C. (2020)
Калініченко З. Д. - Проблеми адаптивного управління бізнес-системами в умовах впливу дестабілізуючих факторів в Україні (2020)
Фісуненко Н. О. - Кримінологічна характеристика проявів тіньової економіки, Ткаченко П. І., Кузьменко А. О. (2020)
Антонюк І. А. - Криміналістичний аналіз факторів, що сприяють вчиненню шахрайства на ринку праці (2020)
Бублик Н. С. - Процесуальний порядок набуття статусу підозрюваного: напрями реформування (2020)
Венгерова Ю. В. - Проблемні аспекти організаційно-тактичного забезпечення допиту при розслідуванні злочинів у сфері туристичної діяльності (2020)
Вітер Д. В. - Оцінювання допустимості та достовірності висновку експерта слідчим при розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2020)
Воловик С. В. - IP-суд як суб’єкт реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні (2020)
Ібрагімзаде Е. Р. - Європейський досвід організації адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування (2020)
Лісняк А. І. - Сутність та система криміналістичної характеристики масових заворушень (2020)
Павлик М. П. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів у сфері працевлаштування за кордоном (2020)
Проценко О. В. - Профілактика дорожньо-транспортних пригод засобами автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху (2020)
Салаєв Т. Г. - До визначення суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері (2020)
Усаткін Д. Г. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні групового порушення громадського порядку (2020)
Чучко С. В. - Оцінка первинної інформації та коло обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства при купівлі-продажу теварів через мережу Інтернет: окремі аспекти (2020)
Рецензії (2020)
Персоналії (2020)
Нові видання (2020)
Довідка про авторів (2020)
Денисенко В. - Становлення та розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2018)
Діденко Л. - Лексикон онтології: буття та відбуттєвлені (2018)
Єрахторіна О. - Біографічний проект Лесі Українки як зразок особистісного самовдосконалення (2018)
Лісіцин В. - Категоріальне визначення сутності та виявлення справедливості (2018)
Райхерт К. - "Універсальне несвідоме" Сатосі Кона (2018)
Ричко В. - Детермінанти розвитку сучасного українського православ’я (на прикладі УПЦ (МП) та одного з її центрів – Почаївської свято-успенської лаври) (2018)
Соколовський О. - Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології (2018)
Сорочук А. - Трансформація сакрального простору середньовічного міста (2018)
Стрєлкова Ю. - Діалогічні виміри "високої христології" Еміля Бруннера (2018)
Шмат Р. - Сократ про справедливість (2018)
Аміров А. - Зовнішньополітичні тренди України крізь призму теорій міжнародних відносин (2018)
Асафайло В. - Протидія політичній корупції в Україні: інститути та організації (2018)
Бушева С. - Аналіз впливу ізраїльського лобі на вектор політичних рішень Дональда Трампа (2018)
Garayeva G. - Marx and Shariati: utopic socialism (2018)
Denysenko V. - Power in the context of social-cultural dynamics of society: historical and sociological analysis, Andrushchenko T., Pryvalov Y. (2018)
Денисенко В. - Семіотичний і семантичний контексти теоретичної моделі мовної політики України, Савойська С. (2018)
Кисленко Р. - Підходи до концептуалізації гібридного політичного режиму (2018)
Ключкович А. - Роль третього сектора в демократизації Словаччини (2018)
Лясота А. - Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму (2018)
Mammadov A. A. o. - The legal status of the caspian sea: positions of parties and the prospects for resolving the problems (2018)
Матвієнків С. - Організація і методи комунікації органів державної влади із засобами масової інформації (на прикладі Івано-франківської області) (2018)
Резнікова О. - Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні й відмінні риси (2018)
Цирфа Ю. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави: роль та значення телекомунікацій (2018)
Чербан О. - Аналіз та оцінка модерних тенденцій розвитку ЗМІ в Чехії (2018)
Шабанов М. - Політична лояльність як фактор у функціонуванні неопатримоніального режиму (2018)
Шипунов Г. - Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху (2018)
Яковлева Л. - Легітимність публічної влади: між приватними та суспільними інтересами (2018)
Романюк А. - Ліві партії: напрями еволюції та логіка вивчення (рецензія на монографію Г. В. Шипунова "Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження") (2018)
Денисенко В. М. - Подолання класичної культури мислення у О. Шпенглера (2018)
Терещенко В. П. - Морфологія історії філософії О. Шпенглера (2018)
Гарбадин А. С. - Політична суб’єктивація історії через тріаду "пам’ять-досвід-відповідальність" (2018)
Хома Н. М. - Культурологічна теорія О. Шпенглера: проекція на політику (2018)
Вдовичин І. Я. - О. Шпенглер як футуролог (2018)
Андрущенко Т. В. - Феномен культури в ідеях О. Шпенглера (2018)
Поляруш Б. Ю. - Рецепція "світового міста" О. Шпенглера в сучасній українській філософії (2018)
Мотрен С. М. - Схід і захід: контури універсалізації ціннісно-світоглядних установок (2018)
Ковальчук М. - Концепція культури Освальда Шпенглера крізь призму сучасної глобалізації (2018)
Бекар С. І. - Принципи аналізу історії філософії у О. Шпенглера (2018)
Привалов Ю. О. - Концепція замкнутих культурних циклів у О. Шпенглера (2018)
Сабара А. М. - Специфіка консервативного революціонізму в теорії О. Шпенглера (2018)
Іленьків Г. В. - "Сутінки Европи": перспективи західної цивілізації (2018)
Бунь В. В. - Гуманітарна необхідність конституювання політичної антропології (2018)
Сухарина А. А. - Глибока криза модерну: Освальд Шпенглер та ідеологія німецької "консервативної революції" (2018)
Угрин Л. Я. - Евристичний потенціал теорії культури О. Шпенглера у дослідженні спільних ідентичностей сучасності (2018)
Орлов С. Ф. - Філософія культури в системі категорій О. Шпенґлера (2018)
Бабійчук С. - До питання ролі наукового методу в освіті наукового спрямування (2020)
Баб’як Ж. - Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США, Щур Н. (2020)
Браславська О. - Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки, Озерова Л. (2020)
Бурцева О. - Критерії та показники сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів математики (2020)
Воронецька В. - Етапи впровадження моделі розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії (2020)
Дігтяр Н. - Композиція в пейзажі: художньо-педагогічний аспект, Тарасенко О. (2020)
Дудчак Г. - Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ (2020)
Загребнюк Ю. - Аналіз особливостей молодіжного сленгу в процесі вивчення іноземної мови (англійської) у закладі вищої освіти, Веремюк Л. (2020)
Коберник О. - Категорія "виховання" в педагогічному дискурсі, Коберник Г., Білецька І. (2020)
Коваль Д. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури (2020)
Малишевський О. - Дослідження потенціалу проєктної технології навчання як засобу формування професійної мобільності інженерів-педагогів (2020)
Митцева О. - Іміджетвірний потенціал дисциплін соціально-гуманітарного циклу (2020)
Моргай Л. - Питання початкової освіти у творчій спадщині українського педагога Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.) (2020)
Овдійчук Л. - Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти (2020)
Пархета Л. - Формування фахових компетентностей у студентів-філологів у процесі самоаналізу уроків (2020)
Рожі І. - Методологічні підходи до формування краєзнавчої компетентності майбутнього вчителя географії (2020)
Свиридюк В. - Особливості фахової підготовки майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у закладах професійно-технічної освіти (2020)
Свиридюк О. - Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам (2020)
Сібаров С. - Терміносистеми в методології наукового дослідження з проблеми "авторська школа" (2020)
Сухопара І. - Зміст і структура емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Сяська І. - Стан реалізації екологічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2020)
Григоренко Т. - Саморозвиток студентів у мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки, Захаревич М. (2020)
Kravchyna O. - Financial education of schoolchildren with the use of digital technologies: European experience (2020)
Ovcharuk O. - European strategy for determining the level of competence in the field of digital technologies: a framework for digital competence for citizens (2020)
Ivaniuk I. - Development of a computer-based learning environment in the conditions of multicultural education in the European Union (2020)
Stupak K. - Implementation of reflective model of educational practice in the modern Finnish school (2020)
Panasenko E. - Historical reconstruction of education in author schools of Ukraine, Tsvietkova A., Berezka S. (2020)
Sydorenko V. - Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator, Kravchynska T., Aleinikova O., Dubinina O. (2020)
Amelina S. - Comparative analysis of the structure and content of curricula for translators in higher education institutions of Ukraine and France, Berezova L. (2020)
Horishna N. - Trends in the development of inclusive education in Ukraine, Polishchuk V., Slozanska H., Hlavatska O. (2020)
Baditsa M. - Bilingual model of future specialists’ training by means of artistic design, Kolesnyk N., Polkhovska M. (2020)
Kryvylova O. - Axiological approach to the psychological and pedagogical training of future teachers of the new generation, Sosnickaya N., Oleksenko K. (2020)
Svirska Z. - Diagnosis of the audio-verbal memory as a basic modality of mnemonic processes of elementary school children with Dyslexia (2020)
Lysokon I. - Regulatory and legal basis of Ukraine’s investment policy in the field of higher education (2020)
Prykhodkina N. - Using of Social Media in School Management: Experience of Ukraine and United States of America, Makhynia T. (2020)
Hostra K. - Types and functions of precedent fenomena of culture in the linguodidactic context (2020)
Soloviova T. - The features of the learning of political linguistics at higher education institutions (2020)
Lemeshchenko-Lagoda V. - Interactive means of motivating students to learn English for specific purposes at agrarian and technical universities, Kryvonos I. (2020)
Sherman M. - Experimental research on the formation of future ship engineers’ communicative competence based on gamification approach, Yurzhenko A. (2020)
Chernyshova O. - Summer school: a non-formal way to tackle education challenges, Tokmylenko T. (2020)
Tymoshko A. - Information support for quality management of education in general educational institutions of Ukraine, Dubinina O., Kravchynska T., Burlaienko T., Sholokh E. (2020)
Vlasenko K. - On arranging the procedure of public debate on the educational curriculum draft for Master students majoring in 014 Secondary Education (Mathematics), academic discipline 01 Education/Pedagogics, Rovenska O., Lovianova I., Korchagina S., Zahrebelna H., Dmytryshyn I. (2020)
Pylypenko O. - Development of critical thinking as a means of forming STEM competencies (2020)
Konoval A. - Communicative approach with elements of bilingualism in teaching physics, Turcot T., Sagoian E., Sagoian A., Solomenko A. (2020)
Moiseienko M. - Didactic model of formation pedagogical universities students’ digital competence (2020)
Pohorielov M. - Developing of the electronic educational and methodological complex "Automotive design" for the professional training of future teachers of vocational training in the field of transport (2020)
Mintii I. - Аnalysis of the use of LCMS Moodle in the educational process of KSPU, Bondarenko O., Shokaliuk S., Polhun K., Mintii M. (2020)
Болюх В. Ф. - Особенности возбуждения линейного электромеханического преобразователя индукционного типа от источника переменного тока, Кашанский Ю. В., Щукин И. С. (2021)
Vasilevskij V. V. - Reproducing of the humidity curve of power transformers oil using adaptive neuro-fuzzy systems, Poliakov M. O. (2021)
Гоман В. В. - Анализ срока окупаемости модернизированной насосной установки при использовании асинхронных двигателей повышенных классов энергоэффективности, Прахт В. А., Казакбаев В. М., Дмитриевский В. А., Валеев Э. А., Парамонов А. С. (2021)
Лебедев В. А. - К решению задачи синтеза системы управления процессом дозированной подачи электродной проволоки для оборудования дуговой сварки (2021)
Slama F. - New algorithm for energy dispatch scheduling of grid-connected solar photovoltaic system with battery storage system, Radjeai H., Mouassa S., Chouder A. (2021)
Korytchenko K. V. - Numerical simulation of gap length influence on energy deposition in spark discharge, Shypul O. V., Samoilenko D., Varshamova I. S., Lisniak А. A., Harbuz S. V., Ostapov K. M. (2021)
Безпрозванних Г. В. - Синтез конструктивно-технологічних рішень регулювання робочої ємності кабелів промислових мереж, Костюков І. О., Пушкар О. А. (2021)
Anwar N. - Chaotic-based particle swarm optimization algorithm for optimal PID tuning in automatic voltage regulator systems, Hanif A., Ali M.U., Zafar A. (2021)
Ayachi B. - Multi-objective optimal power flow considering the multi-terminal direct current, Boukra T., Mezhoud N. (2021)
Nebti K. - Fuzzy maximum power point tracking compared to sliding mode technique for photovoltaic systems based on DC-DC boost converter, Lebied R. (2021)
Abu Joudeh A. A. - Almost everywhere convergence of Cesàro means of two variable Walsh – Fourier series with varying parameters, Gát G. (2021)
Belabbaci C. - The S-Jeribi essential spectrum (2021)
Bilalov B. T. - On solvability of one class of third order differential equations, Ismailov M. I., Kasumov Z. A. (2021)
Wijayanti I. E. - On a class of λ-modules, Ardiyansyah M., Prasetyo P. W. (2021)
Городній М. Ф. - Обмежені розв’язки різницевого рівняння другого порядку зі стрибками операторних коефіцієнтів, Кравець В. П. (2021)
Мурач О. О. - Апроксимативні властивості розв’язків багатоточкових крайових задач, Пелехата О. Б., Солдатов В. О. (2021)
Niazi Moghani Z. - Solutions of Sylvester equation in C*-modular operators, Mohammadzadeh Karizaki M., Khanehgir M. (2021)
Пономаренко А. М. - Дробове рівняння дифузії, що вироджується на початковій гіперплощині (2021)
Ребенко О. Л. - Про зв’язок деяких підходів до розв’язання рівнянь Кірквуда – Зальцбурга (2021)
Салімов Р. Р. - Логарифмічна асимптотика нелінійного рівняння Коші – Рімана – Бельтрамі, Стефанчук М. В. (2021)
Khan S. - Differential and integral equations for Legendre – Laguerre based hybrid polynomials, Riyasat M., Wani Sh. A. (2021)
Jafarizad S. - Some applications of the open mapping theorem in locally convex cones, Ranjbari A. (2021)
Zajkowski K. - On the strong law of large numbers for φ-sub-Gaussian random variables (2021)
Бондаренко В. - Соціально-комунікативна активність молодших школярів у контексті освітньої парадигми Нової української школи (2020)
Глуханюк В. - Педагогічне проектування екологічно-технологічної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти, Соловей В., Цвілик С. (2020)
Григоренко Т. - До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів, Захаревич М. (2020)
Заїка О. - Створення креолізованих текстів під час навчання "геометрії" у 7 класі (2020)
Замятна О. - Моніторинг працевлаштування випускників у контексті діагностики їхньої професійної адаптації (міжнародний досвід) (2020)
Іщенко Л. - Забезпечення наступності у формуванні цілісного сприйняття природи старшими дошкільниками та молодшими школярами, Дука Т., Підлипняк І. (2020)
Коберник Г. - Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів в умовах парної та групової форм роботи на уроці, Коберник О., Волошина Г. (2020)
Коваль Д. - Необхідні і достатні правові знання майбутнього вчителя історії і правознавства (2020)
Кушнір В. - Комунікативна компетентність вихователя у співпраці з батьками: теоретичний аспект (2020)
Лисогор Л. - Науково-методична оцінка якості сучасного підручника як показник професійної компетентності вчителя НУШ, Павлик О., Харламова Т. (2020)
Ляховська Ю. - Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Марків В. - Історико-педагогічні джерела підготовки вчителів початкових класів у системі середньої педагогічної освіти в Східній Україні на початку ХХ століття, Онищенко І. (2020)
Матвеєва Н. - Особливості організації дистанційного навчання учнів з порушеннями розвитку в умовах карантину (2020)
Пономаренко С. - Взаємозалежність екологічної культури та екологічної освіти (2020)
Семенчук В. - Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення "музичної інформатики" (2020)
Шуляк А. - Особливості професійної діяльності учителя інформатики (2020)
Boichevska I. - Pedagogy of action: a comparative analysis of V. A. lay’s and K. D. Ushynsky’s pedagogical work, Veremiuk L. (2020)
Балута Г. - До проблеми феноменологічного обгрунтування соціальних змістів професійної етики (2018)
Бучин О. - Реальність абсурду в суспільному бутті (2018)
Васильєва Л. - Людина-публічна в соціокомунікативному просторі (2018)
Volovchuk N. - Transformations in understanding of human nature: phylosophical and ethical aspects (2018)
Гоян І. - Конкурентність та паритетність як принципи тлумачення гендерної рівності, Федик О. (2018)
Капіца В. - Креативно-онтологічний вимір ноосферного розуміння світу та розвиток ноомислення у процесі світоглядної транформації (2018)
Колесник І. - Насилля, військовий обов’язок та війна у буддизмі (2018)
Олексенко Р. - Зародження та розвиток філософії ринкових відносин на території сучасної України: до історії проблеми (2018)
Оліфер О. - Проблема взаємозв’язку мови та ідентичності особистості (2018)
Парамбуль І. - "Нудота" як спосіб існування людини у творах Валер’яна Підмогильного та Жана-Поля Сартра (2018)
Пташник-Середюк О. - Релігія в системі ціннісних орієнтацій студентської молоді (2018)
Ричко В. - Практика реалізації концепції "русского мира" в Україні (на прикладі Почаївської свято-успенської лаври) (2018)
Стрижачук Ф. - Основні мотиви тринітарного богослов’я Юргена Мольтмана (2018)
Тарасова Н. - Культура як модератор суперечок ліберально-демократичної універсалізації та національної ідентифікації в постіндустріальному суспільстві (2018)
Чаркіна Т. - Формування культурно-антропологічного ракурсу досліджень у соціальній історії (2018)
Шевчук С. - Аристотель – засновник науки (соціокультурні та епістемологічні детермінанти наукової програми мислителя) (2018)
Шолухо Н. - Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна "Голод" і Томаса Бернхарда "Холоднеча") (2018)
Яковлєва Я. - Чорнобильська гіперрефлексія: соціальна пам’ять у контексті травматичної історії (2018)
Ярема Н. - Гносеологічна цінність утопій (2018)
Абизова Л. - Українські політичні стратегії: до проблеми формування національно-державної ідеології (2018)
Головченко В. - Організаційний вимір внутрішньопартійного конфлікту (2018)
Коваль М. - Антиглобалізм: історія та передумови виникнення (2018)
Константинівська А. - Електронне голосування як інструмент електронної участі громадян (2018)
Кополовець Р. - Причини та передумови анексії автономної республіки Крим. Емпіричний аналіз і стан демократичного розвитку (2018)
Магдич Ю. - Генеза політичного маніпулювання ціннісно-світоглядним складником суспільної свідомості (2018)
Moharamzadeh G. F. - Oil policy of the middle east countries in the global oil markets after Iraq war (2018)
Осадчук І. - Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985 – 1993 рр.) (2018)
Резнікова О. - Формування стійкості держави: висновки для України (2018)
Стародуб Т. - Зовнішньополітичні орієнтири України в теоретичній спадщині та практичній діяльності Степана Бандери у міжвоєнний період ХХ ст. (2018)
Чальцева О. - Інституціоналізація каналів і форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах (2018)
Шипунов Г. - Криза концепції "третього шляху" та перспективні напрями ідеологічної еволюції лейбористської партії Великобританії (2018)
Шуліка А. - Buen vivir як політичний проект формування національного щастя в країнах Латинської Америки (2018)
Рябов О. А. - Напрями дослідження, класифікація та періодизація історіографії повстанського руху селян Київщини у 1917–1921 роках (2018)
Шведа О. С. - Історичні та теоретико-правові засади становлення і розвитку інституту лобіювання (2018)
Асташева О. С. - Проблемні питання при запровадженні інституту конституційної скарги в Україні, Чебан В. М. (2018)
Буглак Ю. О. - Концептуальні засади вдосконалення розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування України (2018)
Гнатовська А. І. - Правові особливості використання інформації державним службовцем (2018)
Зубко А. О. - Адміністративні права суб’єкта реалізації здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів зарубіжного характеру (2018)
Кліменко Ю. Ю. - Генезис розвитку інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері трудових відносин (2018)
Куркова К. М. - Генезис розвитку науки, техніки та державного управління (2018)
Латковський П. П. - Бюджетний контроль як форма публічної фінансової діяльності держави (2018)
Лебєдєва Т. О. - Корупція як об’єкт складу адміністративного проступку (2018)
Осадчий А. Ю. - Предметна юрисдикція адміністративних судів (2018)
Рівіс М. М. - Нормативні акти як інструменти публічного адміністрування транскордонного співробітництва України та країн-учасниць ЄС (2018)
Савюк М. Ф. - Поняття адміністративного права в Україні і Румунії (2018)
Стрільчук В. А. - Муніципально-правові аспекти стратегічного планування: до постановки проблеми (2018)
Фазекош О. А. - Система прав і свобод осіб, стандарти їх забезпечення адвокатами в Україні (2018)
Дубинський О. Ю. - Основні види транспорту в єдиній транспортній системі України (2018)
Наконечна Т. В. - До питання загального визначення системи договорів в цивільному праві України в сфері надання транспортних послуг з перевезення (2018)
Сірко Р. Б. - До питання правового регулювання договорів перевезення вантажів транспортними організаціями (2018)
Шкляр С. В. - Проблеми здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Жовнір Т. Л. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сучасних умовах (2018)
Годлевська-Коновалова А. В. - Про співвідношення понять "злісна непокора" та "злісне порушення встановленого порядку відбування покарання" (2018)
Лукашевич С. Ю. - Моделювання трендів злочинності (2018)
Колб І. О. - Про зміст правових підстав застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні (2018)
Когутич І. І. - Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності |Частина ІІІ. Закінчення| (2018)
Юрчишин В. М. - Особливий порядок заняття посади прокурора (2018)
Бандура С. О. - Порівняльно-правовий аналіз основних джерел адміністративного права України та Іспанії (2018)
Бурангулов А. В. - Зарубіжний досвід застосування поліцейських сил при проведенні спеціальних операцій і можливості його використання в Україні (2018)
Деркач А. Л. - Правове регулювання колективних конституційних скарг: досвід зарубіжних країн (2018)
Кічмаренко С. М. - Місце і роль судової влади в механізмі державної влади (2018)
Булатін Д. О. - Поняття "превенція" і "превентивна діяльність" в адміністративно-правовому аспекті (2018)
Грицай С. О. - Аналіз колізії норм права, які є причиною юридичного дефекту при веденні ЄДР (2018)
Ємець Л. О. - Система та склад адміністративних правопорушень в сфері екологічної безпеки (2018)
Пчелін В. Б. - Нормативні основи адміністративного судочинства України (2018)
Семчик О. О. - Податково-правові стимули у митному законодавстві України: проблеми застосування (2018)
Возняковська К. А. - Щодо вдосконалення правових механізмів рефінансування як засобу підтримки Національним банком України слабких та проблемних банків (2018)
Бортник С. М. - Характеристика окремих підстав звільнення поліцейських (2018)
Могілевський Л. В. - До проблеми визначення поняття "соціальне партнерство" (2018)
Хлепітько М. М. - Договірне регулювання нематеріального стимулювання трудової активності працівників (2018)
Костенко С. О. - Юридична відповідальність за самовільне спалювання рослинності, Стрільчук В. А. (2018)
Сидор В. Д. - Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах (2018)
Гулкевич З. Т. - Про поняття і проблемні аспекти габітоскопії – криміналістичного вчення про дослідження зовнішності людини (2018)
Когутич І. І. - Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності (2018)
Мєлєшев С. Б. - Проблеми правової регламентації та організації проведення допиту на досудовому розслідуванні (2018)
Плєва В. А. - Проблемні аспекти процесуального положення прокурора у цивільному процесі (2018)
Плєва К. В. - Психологічні аспекти проведення допиту неповнолітніх, Степанова Г. М. (2018)
Величко С. А. - Радіолокаційне спостереження довгих поверхневих хвиль у Тихому океані, Матвєєв О. Я., Бичков Д. М., Іванов В. К., Цимбал В. М., Гавриленко О. С. (2021)
Горобець В. М. - Дослідження поширення радіохвиль сантиметрового діапазону над морем із використанням високопотенційної доплерівської РЛС, Синицький В. Б., Хоменко С. І. (2021)
Синицький В. Б. - Дослідження залежності флуктуацій амплітуди GPS сигналів від метеорологічних факторів при проходженні через турбулентну атмосферу над сушею під малими кутами місця (2021)
Polevoy S. Yu. - A magnetoactive metamaterial based on a structured ferrite, Kharchenko G. O., Tarapov S. I., Kravchuk О. O., Kurselis K., Kiyan R., Chichkov B. N., Slipchenko N. I. (2021)
Овсяніков В. В. - Дослідження параметрів дводіапазонних вібраторних антен НВЧ з коаксіальними і двопровідними шунтами (2021)
Дзюбенко М. І. - Лазерний далекомір відносно безпечного для зору діапазону довжин хвиль, Колєнов І. В., Пелипенко В. П., Дахов М. Ф., Дегтярьов А. В. (2021)
Лавринович О. А. - До кінетики руйнування надпровідного стану нелінійного копланарного хвилеводу на основі плівки високотемпературного надпровідника, Черпак М. Т. (2021)
Костянтин Олександрович Лукін (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Беспалов І. - Філософія і комунікація Риму (2018)
Бучин О. - Ідеологеми та міфологеми (2018)
Гордійчук О. - Архетипи землі та свободи як основні детермінанти української ментальності (2018)
Готинян-Журавльова В. - Аналіз визначення поняття "вимірювання" (2018)
Данилов Д. - Тілесність дг’яни в сотеріології гатха-йоги (2018)
Кулик О. - Роль філософії в університеті (2018)
Левченко А. - Комунікативна філософія в контексті утвердження принципів гуманізму, Левченко М. (2018)
Масюк О. - Взаємодія есхатологічних очікувань і сподівань у пошуках соціального безсмертя (2018)
Нерубасська А. - Системно-параметричний аналіз сучасної особистості (2018)
Пташник-Середюк О. - Концептуальні підходи до розуміння релігійної ідентифікації (2018)
Савонова Г. - Dasein людини в ситуації метафізичного виміру цінностей, моралі, зла у філософії М. Гайдеггера (2018)
Сивак М. - Проблема смерті у творах Митрополита Сурозького Антонія (Блума) (2018)
Сорочук А. - Десакралізація простору сучасного міста (2018)
Спаський І. - Онтологізація господарства як феномен сучасності: філософсько-методологічний аспект (2018)
Шолухо Н. - Категорія піднесеного в концепції тілесності Ізидора Дюкасса (2018)
Гоцуляк В. - Політична думка доби українського бароко (2018)
Кополовець Р. - Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних транзитів (Д. Растоу, С. Хантінгтон, Г. О’ Доннел, Ф. Шміттер) (2018)
Магдич Ю. - Маніпулювання ціннісно-світоглядним складником політичної свідомості на сучасному етапі суспільного розвитку (2018)
Оніпко З. - Особливості лібертаріанських партій країн Європи (2018)
Осадчук І. - Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993 – 2010) (2018)
Пашаєва К. - Внутрішньополітична трансформація Грузії на початку ХХІ століття (2018)
Сич О. - Ренесанс етнічних націоналізмів Західної Європи (2018)
Цирфа Ю. - Специфіка формування зовнішньополітичної ідентичності держави в перехідний період (2018)
Шуліка А. - Роль трипартизму в процесі демократизації країн Центральної та Східної Європи (2018)
Артамонов О. - Науковий коментар до перекладу "Книжечки про антихриста" Адсона з Монтьє-ан-дер (2018)
Ісаченко В. - Механізми управління системою комунікативної діяльності в соціальній роботі (2020)
Кравченко О. - Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребамив Україні, Коляда Н., Салата Н. (2020)
Левченко Н. - Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні, Калюженко А. (2020)
Підвальна Ю. - Соціальні проблеми безробіття молоді на сучасному українському ринку праці (2020)
Поліщук О. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до ЗВО (2020)
Вольчева Г. - Форум-театр як засіб формування конструктивної поведінки підлітка у конфліктній ситуації (2020)
Міхеєва О. - Технологічне забезпечення профілактики булігу в закладі освіти (2020)
Кравченко О. - Мистецтво змінює життя: досвід роботи міжнародного художнього симпозіуму-пленеру осіб з інвалідністю "Мистецтво без обмежень", Молоченко І. (2020)
Неїжпапа Л. - Зміст, форми та методи роботи соціального педагога з батьками здобувачів освіти (2020)
Скочко М. - Сільський зелений туризм як вид соціально-економічного розвитку українського села в умовах пандемії Covid-19 (2020)
Швець В. - Ткацтвотерапія як метод психологічного супроводу осіб з ознаками посттравматичного стресового розладу (2020)
Балашова С. - Проектна технологія як засіб підготовки майбутніх фахівців, Головко Н. (2020)
Вольчева Г. - Проєктна діяльність як інноваційна технологія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Козак Ю. (2020)
Бойченко В. - Ідея нового педагогічного мислення у формуванні майбутнього вчителя (2020)
Кабаченко Н. - Наративний метод у професійній підготовці соціальних працівників, Бойко О. (2020)
Макеєва О. - Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2020)
Андрійченко В. - Підготовка та проведення оздоровлення дітей у час літніх канікул (Публікація Галини Бондаренко) (2020)
Коляда Т. - Суспільні умови розвитку середньої освіти у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ століття) (2020)
Кучер Г. - Рецензія на монографію "Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді" (2020) (2020)
Banzak O. V. - Research processes of gamma radiation detector for developing a portable digital spectrometer, Sieliykov O. V., Olenev M. V., Dobrovolskaya S. V., Konovalenko O. I. (2020)
Lienkov S. V. - Justification optimal parameters of regulated maintenance strategy, Tolok I. V., Banzak G. V., Koltsov R. Yu., Lienkov E. S., Dobrovolskaya S. V. (2020)
Боровик О. В. - Удосконалення науково-методичного апарату розкриття невизначеності в задачах взаємодії, Боровик Д. О. (2020)
Данілов Ю. О. - Моделювання функціонального циклу застосування бойової машини мобільного комплексу озброєння, Хроль Л. О., Бологов А. В., Мошной С. В., Солодєєва Л. В. (2020)
Кошовий М. Д. - Застосування методу гравітаційного пошуку для мінімізації вартості проведення багатофакторного експерименту, Малкова Г. В. (2020)
Якимчук Н. М. - Методи ідентифікації та комплексної діагностики телекомунікаційних систем, Торошанко А. І. (2020)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка стеганографічного методу для цифрових зображень на основі перетворення Фур'є, Безсонова М. Д. (2020)
Дружинін В. А. - Алгоритм використання FUZZY LOGIC в моделях управління та прийняття рішень, Степанов М. М., Жиров Г. Б., Ряба Л. О. (2020)
Зацерковний В. І. - Формування вимог до геоінформаційних систем військового призначення, Пампуха І. В., Попков Б. О., Савков П. А., Погрецька О. В. (2020)
Літвінов Є. А. - Використання програмно-конфігурованого радіо для дослідження передачі сигналів у видимому світлі, Сайченко І. О. (2020)
Калюга К. В. - Профайлінг – як сучасний засіб встановлення особи злочинця (2020)
Черних Ю. О. - Організація підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Канади, Черних О. Б. (2020)
Дані про авторів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Товкайло Я. - Атрибутика фіксації і транскрипцій пастівницької сопілкової музики України (кінець ХІХ – початок ХХІ століть) (2020)
Бєлова Є. Д. - Образ України в симфонічних фресках "Тарас Бульба" Сергія Турнєєва (2020)
Геді А. - Еволюція фортепіанного стилю Бели Бартока (2020)
Бєлова Н. В. - Три п’єси для фортепіано Людмили Шукайло у контексті жанрової парадигми, Якимчук О. М. (2020)
Данилець В. В. - Риси гуцульської музики у структурно-стильовому контексті виконавського фольклоризму (2020)
Стецюк Р. О. - Джазова саксофонна імпровізація: параметри фактури та синтаксису (2020)
Горецька Н. В. - Стилістичні особливості виконання старовинної інструментальної музики (2020)
Онищенко О. Ю. - "Скрипкове" та "нескрипкове" у виконавській діяльності (на прикладі Концерту для скрипки з оркестром D-dur, op. 35 П. І. Чайковського) (2020)
Успенська І. О. - Типологія жанрів концертної музики для скрипки: критерії класифікації (2020)
Сун Н. Ю. - Сольні фортепіанні твори Сяо Тайжаня в аспекті виконавської проблематики (2020)
Стецюк Б. О. - Види музичної імпровізації: класифікаційний дискурс (2020)
Полянська І. М. - Образ Сольвейг в балеті "Пер Ґінт" за драматичною поемою Г. Ібсена (на прикладі постановки ХНАТОБ) (2020)
Лю Цзянь - Сценічний текст мюзиклу "Next to normal" в постановці Майкла Грейфа (2020)
Гердова Т. C. - Театральне мистецтво Олександрівська (Запоріжжя): кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2020)
Литвищенко О. В. - Вектори концертмейстерської діяльності Олександра Назаренка (2020)
Чжан Цзяохуа - Фортепіанне звукоутворення як параметр виконавського інтонування (2020)
Книш П. О. - Фортепіанні Концерти Ф. Шопена: засоби "композиторського центру" (2020)
Чжоу Ї - "Вокальний стиль" у західноєвропейському та китайському мистецтвознавстві: порівняльний аналіз (2020)
Чернявська М. С. - Інструктивний репертуар в програмах студентів кафедри спеціального фортепіано ХНУМ імені І. П. Котляревського (2020)
Єремеєв О. І. - Комбінована метрика візуальної якості зображень дистанційного зондування на основі нейронної мережі, Лукін В. В., Окарма К. (2020)
Тулякова Н. О. - Локально-адаптивная фильтрация нестационарного шума в длительных электрокардиографических сигналах, Трофимчук А. Н. (2020)
Марюшко М. В. - Фрактальний аналіз космічних знімків Sentinel-2 для моніторингу сільськогосподарських культур, Пащенко Р. Е. (2020)
Sereda V. - Mask generator for orthogonal regular mesh, Ambrozhevich M. (2020)
Манжос Ю. С. - Метод стиснення даних у мережі інтернет речей, Соколова Є. В. (2020)
Пуйденко В. О. - Автоматна модель, синтез пристрою та адаптивного алгоритму заміщення для кеш-пам’яті (2020)
Певнєв В. Я. - Кібербезпека безпроводових смарт-систем: канали втручань та радіочастотні вразливості, Торяник В. В., Харченко В. С. (2020)
Тецький А. Г. - Аспекти кібербезпеки платформ дистанційного навчання, Морозова О. І. (2020)
Gorbenko A. - Exploring timeout as a performance and availability factor of distributed replicated database systems, Tarasyuk O. (2020)
Шелехов І. В. - Нечітка ієрархічна оцінка якості комплексних систем захисту інформації, Барченко Н. Л., Кальченко В. В., Ободяк В. К. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Бомко Т. В. - Перспектива тиндалізованих мікроорганізмів у розробці безпечних пробіотичних засобів, Мартинов А. В., Носальська Т. М. (2021)
Носальская Т. Н. - Ивермектин – молекулярные механизмы антивирусного и антипаразитарного эффектов, Мартынов А. В., Бомко Т. В. (2021)
Nurfadilah Nurfadilah - Formulation and evaluation of the nanosilver gel using bioreductor ethanol extract of Katuk leaf (Sauropus androgynus (l) Merr) as antibacterial, Yunahara Farida, Faizatun Faizatun (2021)
Перетятко О. Г. - Порівняльний аналіз рівня антибіотикочутливості штамів Escherichia coli різних періодів виділення, Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Большакова Г. М., Холодна Т. В. (2021)
Parisa N. - Carbapenem Resistance of OXA-48 Gene Coding in Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli, Fitrizal M., Amalia E. (2021)
Apriyani P. - Formulation and activity test of extract seaweed lip balm ( Sargassum binderi ) and kenanga oil ( Cananga oil ) as lip moisturizer, Yunahara Farida, Faizatun Faizatun (2021)
Деркач С. А. - Протективні властивості розроблених зразків фаголізатної синьогнійної вакцини (експериментальні дослідження), Мартинов А. В., Городницька Н. І., Куцай Н. М., Габишева Л. С. (2021)
Щербина М. О. - Особливості мікробіоценозу жіночих статевих органів та імунні фактори у пацієнток з аденоміозом, Чехунова А. О. (2021)
Arantrinita Arantrinita - Successful Management of Isolated Optic Neuritis in Acute Diseminated Encephalomyelitis: A Case Report, Lukisiari Agustini (2021)
Title, contents (2019)
Tishchenkova S. - Transformation of the nature of terrorism in the conditions of glocal social space: political, legal, economic and communication aspects, Cherniak N., Chaplynska Yu., Soldatenko O. (2019)
Malyniak B. - Corruption and efficiency of public spending in states with various public management types, Martyniuk O., Kyrylenko O. (2019)
Edoun E. I. - The implication of ICT in assessing the relationship between the current account balance and the economic growth in South Africa, Bakam Fotso G. (2019)
Koliesnichenko A. - Restructuring of the electricity market in view of transformation and pricing challenges, Yuryeva I. (2019)
Kovtunets V. - Evaluation of higher education services cost, Londar S. (2019)
Nekrasenko L. - Grain logistics in Ukraine: the main challenges and effective ways to reach sustainability, Pittman R., Doroshenko O., Chumak V., Doroshenko A. (2019)
Budnyk V. - Urban passenger water transport: operating within public-private partnership (international research and case study), Lernichenko K. (2019)
Ayaganova M. - Social entrepreneurship: business models and strategies for their development, Pritvorova T., Mamrayeva D., Tashenova L. (2019)
Litvishko O. - Professional sports: strategic approaches to investment attractiveness formation, Veynberg R., Ziyadin S., Sousa R. M. D., Rakhimova G. (2019)
Nor S. M. - Does technical analysis work in the Russian market? Insights from MICEX (MOEX Russia) Index component stocks, Zawawi N. H. M. (2019)
Shyian D. - Impact of expectations on grain futures price formation, Sakhno I., Kramarenko K. (2019)
Ngo Chi T. - Linkages in modern distribution channels formation: the study of factors affecting mountainous agricultural products consumption in Vietnam, Le Hoang Ba H., Hoang Thanh H., Le Quang H., Le Van C. (2019)
Gribanova S. - Job satisfaction of IT employees in Latvia: expectations and reality, Abeltina A. (2019)
Отрощенко І. В. - Колективне керівництво та боротьба за владу в МНР 1950-х рр.: Ю. Цеденбал і Д. Дамба (2021)
Павленко С. С. - Консул "під пильним оком”: Танака Бун’іціро в Одесі (2021)
Брильова Д. С. - Періодична преса татар України: аналіз візуального матеріалу (2021)
Мартин М. М. - "Русинський націоналізм” і "документ Леоновича”: нова дискусія навколо появи караїмської громади в Галичі (2021)
Туров І. В. - Вплив хасидів на вчення та громадянську позицію р. Авраама Кука (2021)
Мусійчук В. А. - Позначення українських соціополітичних реалій у в’єтнамській мові (2021)
Вечоринська Т. В. - Література китайської діаспори: імагологічний аспект, Воробей О. С. (2021)
Філь Ю. С. - Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм, Карпіцький М. М. (2021)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глава 18 / переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2021)
Тєшен Ш. - Життя як натягнута струна / переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш, Черниш Н. О. (2021)
Огнєва О. Д. - Нове слово про Україну і Схід (2021)
Пам’яті Ігоря Федоровича Чернікова (01.01.1931 – 09.01.2021) (2021)
Андрушко М. В. - Обґрунтування загальних вимог до бортових інформаційно-вимірювальних комплексів та реєструючих систем для проведення випробувань автомобільної та бронетанкової техніки, Шейн І. В., Ратушний С. В. (2020)
Башинський В. Г. - Аналіз сучасних інформаційних аспектів ймовірного сценарію розвитку воєнного конфлікту з Російською Федерацією, Пєвцов Г. В., Опенько П. В., Козир А. Г. (2020)
Березняк А. М. - Основні результати спеціальних вертольоту Ми-2МСБ, оснащеного дослідною системою стрілецького озброєння та серійною системою некерованого ракетного озброєння, Дудник Т. Г., Закутько О. М. (2020)
Бутенко О. М. - Щодо створення дистанційно керованих бойових модулів для легких броньованих автомобілів, Цуря Е. І., Гордєєв С. М. (2020)
Голуб В. М. - Методологічний підхід до визначення трендузмін показників надійності авіаційної техніки на прикладі вертольотів державної авіації, Бурсала О. Л., Чуприна В. М. (2020)
Корнієнко І. В. - Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗС України, Корнієнко С. П., Камак Д. О., Казначей С. М., Жирна О. В. (2020)
Олійник Р. М. - Удосконалення оптико-електронних засобів для підвищення ефективності бойового застосування бронетанкового озброєння в умовах обмеженої видимості, Цілина С. В., Єрмоленко О. В. (2020)
Пилипенко О. І. - Розвиток конструкцій зубців і зубчастих коліс авіаційних редукторів, Колесник Д. М., Березняк А. М. (2020)
Приходько С. М. - Розробка загальних вимог до термобарокамери, Лаппо І. М., Добришкін Ю. М. (2020)
Рудніченко С. В. - Теоретико-множинні моделі безпілотного авіаційного комплексу для прогнозування показників безвідмовності, Камак Ю. О., Нестеренко С. О., Геращенко М. М. (2020)
Стригун В. В. - Вдосконалення методичного апарату випробуваннь навігаційної апаратури споживачів глобальних навігаційних супутникових систем з використанням імітатора навігаційних сигналів, Барвінок Р. Д., Білоус О. В., Толмачов В. Ю. (2020)
Smutok I. - The Ancient Rzeczpospolita highest judicial bodies in the justice system of the royal estates (on the example of the sambir economy of the XVIth – XVIIIth centuries), Donenko V. (2021)
Karlina O. - The Roman Catholic monasteries libraries inventories’ source potential of Lutsk-Zhytomyr Diocese at the end of the XVIIIth – beginning of the XIXth century, Kyryliuk A. (2021)
Khridochkin A. - Vasyl Nazarovych Karazin: historic portrait against a backdrop of the epoch, Makushev P. (2021)
Lyman I. - Network Formation of the Prussian Consular Offices in Ukrainian Lands in the 19th century: Case Study of the Port City of Kerch, Konstantinova V. (2021)
Tatsiyenko V. - The Orthodox parish clergy’s role in the peasant reform implementation in 1861 (based on Kyiv huberniya materials), Tatsiyenko N. (2021)
Šmigeľ M. - "When men moved across the world for a piece of bread...” Emigration of the Rusyns-Ukrainians from the Northeastern Slovakia in the years 1870 – 1940, Tišliar P. (2021)
Shchehlov A. - The Situation of the Jewish Minority during the Russian Occupation of Eastern Galicia in 1914 – 1915, Melnyk O. (2021)
Kovalenko T. - War beyond the Frontline: Refugees in Internal Governorates of the Russian Empire during world war I (2021)
Komarnitskyi O. - Ukrainian-Jewish relations during the period of the UNR directory: based on the information on the towns of Right-Bank Ukraine, Komarnitska L. (2021)
Ivanyshyn P. - The Concept of Cultural Nationalism in the Works of Dmytro Dontsov: Main Aspects, Dmytriv I., Grzesiak J. (2021)
Yakubovskyi I. - The Genocide Intention in the Light of New Documents on the Holodomor of 1932 – 1933 in Ukraine (2021)
Stasiuk O. - On the perpetrators list compilation of the Holodomor-Genocide of the Ukrainians: party-state nomenclature and employees of repressive punitive bodies (2021)
Kuznets T. - An Archival and Investigative Case on Hryhoriy Tymofiyiv as a Source on the History of Repression during the 1930s, Skus O. (2021)
Hulay V. - The Soviet factor in the armed struggle at the territory of "halychyna” district of the general governorate (1941 – 1944), Maksymets V. (2021)
Honcharenko O. - Legal regulation of local population behaviour in the responsibility area of the Provisional Military Administration and Reich Commissariat "Ukraine” (the summer of 1941 – winter of 1942), Potyl’chak O. (2021)
Starodubets H. - Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s – beginning of the 1950s), Sushyk I. (2021)
Demuz I. - Socialization problems of "Afghan” soldiers in Ukraine in the coverage of the Central Committee body of the LKSM of Ukraine – the newspaper "Komsomolskoye Znamia”, Ostrovyk D. (2021)
Abakumova V. - Updating the repertoire of the Ukrainian film studios in the context of the Perestroika process (2021)
Pokotylo O. - Sources of the Russian-Ukrainian Armed Conflict, Nashyvochnikov O. (2021)
Strilchuk L. - Poland’s Foreign Policy Concepts Traditions and Innovations Regarding Ukraine (the XXth – the beginning of the XXIst century), Dobrzhanskyi O. (2021)
Stepanchuk Y. - The Concept of "Ukraine” Evolution in Early Modern times in Modern Ukrainian Historiography Coverage, Melnychuk T. (2021)
Bolianovskyi A. - Historiography of confrontation between Polish and Ukrainian underground forces during the years of the German-Soviet War: main tendencies of interpretation of the events in Poland (2021)
Hirnіak S. - Ivan Boberskyi – teacher, athlete, public and political activist (review of the monograph: Sova A. Ivan Boberskyi: socio-cultural, military political and educational activities. Lviv: Institute of Ukrainian Studies of Ukraine, 2019. 512 p.), Talalay Y. (2021)
Nechaieva-Yuriichuk N. - NSDAP youth policy: retrospective analysis (review of the monograph: Davletov O. R. Preparation of the "generation of wolves”: training of future perpetrators of the Holocaust (Essays on the youth policy of the NSDAP in 1922 – 1939). 2nd ed., 2019. 316 p.), Troyan S. (2021)
Ilnytskyi V. - History of an everyday life of the western Ukrainian peasantry (review of the monograph: Starka V. V. Everyday Life of the Western Ukrainian Peasantry under the Conditions of Social Transformations in 1939 – 1953. Ternopil: Osadtsa Yu.V., 2019. 550 p.), Holovko K. (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Zakharova G. - Aspects to Consider when Searching for Persuasive Strategies in Tourism Discourse (2020)
Yakubiv V. - Assessment of Efficiency of Agricultural Enterprise Management: Methods and Trend Analysis, Yakubiv R., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Popadynets N., Iwaszczuk N. (2020)
Pylypiv N. - Classification of Strategies for Socio-Economic Development of United Territorial Communities, Piatnychuk I., Sologub S. (2020)
Demedyuk O. - Cross-Border Approach to Regions’ Smart Specialization: Experience of the EU Member States, Prytula K. (2020)
Voznyak H. - Determination of Financial Factors in the Latest Theories of Economic Growth of Territorial Communities, Patytska K., Kloba T. (2020)
Shkromyda V. - Disputed Aspects of the Reputation Management Implementation (2020)
Melnyk V. - Financial Behavior of United Territorial Communities in the Conditions of Decentralization Reform in Ukraine, Shchur R., Tsiupa O. (2020)
Tomashevska A. - Formation of Investment Potential as a Factor in the Development of Ivano-Frankivsk UTC (2020)
Irtyshcheva I. - Improvement of Investment Support for Human Capital Development in the Conditions of Digital Transformation, Trushlyakova A. (2020)
Tkach O. - Logistical Outsourcing as an Effective Enterprise Activity Mechanism Rising, Hryniv L., Mykhailiv H. (2020)
Shelenko D. - Mechanism of Transformation of Agricultural Enterprises in Terms of Innovative Development, Balaniuk I., Sas L., Matkovskyi P., Kozak-Balaniuk I. (2020)
Burtnyak I. - Modelling of Derivatives Pricing Using Methods of Spectral Analysis, Malytska A. (2020)
Boryshkevych I. - Modelling of the Strategic Planning Process at an Agricultural Enterprise, Iwaszczuk A. (2020)
Siryk Z. - Territorial Framework of Local Self-Government: Basis of Legislative Regulation, Bilyk R., Panukhnyk O. (2020)
Mykhailyshyn L. - Why Do Developed Economies Become Vulnerable to Economic Cycles?, Vasylchenko S. (2020)
Hrynchutsky V. - Review for a Monograph Iryna Boryshkevych, Valentyna Yakubiv "Mechanism of Formation and Implementation of the Development Strategyof Agricultural Enterprises” (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Velykochyy V. - The Centennial of the West Ukrainian People’s Republic: the Aftertaste of the Jubilee (Major Trends in the Discourse on the History of the WUPR in Modern National Historiography) (2020)
Khorob S. - The Poetics of the Novella in Correlation to Vasyl Stefanyk's Artistic Vision (2020)
Pikhmanets R. - The Dismissal of Mykhailo Drahomanov from the University of St. Volodymyr:Text, Subtext, Context (2020)
Raikivskyi I. - Mykhailo Hrushevskyi and Halychyna (1885–1894) (2020)
Voloshchuk M. - The Court of Rostyslav Mykhailovych, Prince and Dominus of Machou, in Hungary (An Excerpt from a Family History between the Late 13th and Mid 14th Centuries) (2020)
Kononenko V. - Idiostylistic Parameters of Fictional Discourse (2020)
Greshchuk V. - The Text-Building Functions of Word-Forming Elements (2020)
Slonovska O. - "When a Nation Has No Leader, Poets Become Its Leaders” (Ukrainian Indigenous Literature as Viewed by Yevhen Malaniuk through a Mythological Prism) (2020)
Golod R. - The Flickering Philosophy of Impressionism: a Literary-Critical Perspective (2020)
Zahrai L. - Narrative Identity: Formation Mechanism (2020)
Melnyk Y. - A Discourse Analysis of Destructive Sociomental and Ethnocultural Constants in Taras Shevchenko’s Works (Based on "Kobzar”) (2020)
Lytvyn M. - Maniava Skete as a Citadel of the Christian Faith and Selflessness, Tsependa I. (2020)
Slonovska O. - The Golden Rain of Pushyk’s Poems (2020)
Derkachova O. - On the Road to the Word (2020)
Greshchuk V. - Breaking New Ground in the Theory and Practice of Historical Lexicography (2020)
Алушкін С. - Єдність суб’єкта цілепокладання та бажання в класичній філософії (2019)
Беспалов І. - Філософія і комунікація стародавньої Греції (2019)
Горбань Р. - Релігія милосердя і релігія купівлі-продажу –християнство в інтерпретації Лесі Українки (2019)
Горохолинська Г. - Інтеріоризація (культурно-ментальний аспект) семантики зображень трансцендентального коня на прикладі іконографії пророка Іллі та архангела Михаїла (2019)
Дениско П. - Філософська реінтерпретація гіпотези Сепіра-ворфа (2019)
Кондратьєва А. - Процес розвитку освітнього менеджменту (2019)
Легеза О. - Концепція міфу у творчості Ролана Барта (2019)
Моргун Олена - Перспективні напрями розвитку інноваційної наукової теорії в метафізичному аспекті епістемологічної едності знання і буття (2019)
Найдьонов О. - Екранна культура мережевого суспільства: виникнення, зміст, цінності, смисли (2019)
Нерубасська А. - Системне моделювання буття особистості на прикладі української філософії (2019)
Озьмінська Ірина - Мова як дзеркало суспільних зміну сучасному українському просторі (2019)
Сивак М. - Концепція особистості у вченні митрополита Антонія Сурозького (2019)
Синах А. - Схід та захід: два шляхи світосприйняття на марґінесі тисячоліть (2019)
Стрижачук Ф. - Доктрина про трійцю у Фрідріха Шлаєрмахера (2019)
Шевчук С. - Віра і знання: до питання релігійності вчених (2019)
Шолухо Н. - Естетика тілесності в об’єктно-орієнтованій онтології (на прикладі серіалу "Світ дикого заходу") (2019)
Яровицька Н. - Феномен "надлюдини” як протенція буття, Касинюк Л. (2019)
Abbasbeyli A. - Turkish states in the light of international data (2019)
Бунь В. - Еволюція поглядів на державу та політику у джерелах політичної думки стародавнього Єгипту (2019)
Вдовичин І. - Міграція як виклик правам і свободі людини (2019)
Дрожак М. - Дискурс політичного консюмеризму у віртуальному середовищі (2019)
Зан М. - Особливості функціонування представницької демократії етнічних меншин в Угорщині (2019)
Захаренко К. - Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному політологічному дискурсі (2019)
Карпяк О. - Механізми ціннісної орієнтації в системі політико-адаптивних відносин (2019)
Крикун В. - Міжнародні відносини України та Польщі від ХХ століття і до сьогодення (2019)
Лукашенко Є. - Істинний індивідуалізм Фрідріха фон Гаєка (2019)
Марфобудінова Л. - Парадигмальні засади ґендерних досліджень та сучасна політична теорія (2019)
Мельник В. - Три етапи становлення політичної антропології (2019)
Резнікова О. - Концептуальні підходи до розробки системи раннього попередження як механізму забезпечення національної стійкості (2019)
Сич О. - Праві партії країн Скандинавії в контексті ренесансу націоналізму (2019)
Твердохліб Ю. - Державна політика України щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки (2019)
Долина Л. Ф. - Очищення стічних вод в умовах космосу, Ждан Ю. О., Долина Д. А. (2020)
Петренко В. Д. - Експрес модель для розрахунку процесу очищення води, Нетеса М. І., Тютькін О. Л., Громова О. В., Шинкаренко В. І., Козачина В. А. (2020)
Музикін М. І. - Дослідження інтенсивності руху спеціалізованих поїздопотоків в умовах ризиків (2020)
Воронін С. В. - Аналіз розвитку основних дефектів і теоретичне прогнозування ресурсу рейок в умовах мащення, Асадов Б. С., Стефанов В. О., Онопрейчук Д. В., Губін О. О. (2020)
Jover V. - Investigation of geometrical deterioration of tramway tracks, Gaspar L., Fischer S. (2020)
Pakhomova V. M. - Organizing wireless network at marshalling yards using the bee method, Nazarova D. I. (2020)
Равлюк В. Г. - Статистичне опрацювання параметрів зносу гальмових колодок вантажних вагонів, Равлюк М. Г., Кириченко І. К. (2020)
Фомін О. В. - Визначення міцності несучої конструкції вагона-платформи зчленованого типу з круглих труб, Ловська А. О. (2020)
Швець А. О. - Визначення стійкості вантажних вагонів з урахуванням параметрів залізничної колії (2020)
Biliaiev M. M. - Emergency burning of solid rocket propellant: damage risk assessment to people in the workplace, Berlov O. V., Biliaieva V. V., Kozachyna V. A., Kalashnikov I. V. (2020)
Лемеш М. В. - Моделювання процесу біологічного очищення стічних вод на базі камерних моделей, Біляєв М. М., Татарко Л. Г., Якубовська З. М. (2020)
Демченко Є. Б. - Дослідження параметрів залізничних станцій з використанням мереж петрі, Малашкін В. В., Сковрон І. Я. (2020)
Козаченко Д. Н. - Развитие методов организации вагонопотоков в Российской империи и СССР, Папахов А. Ю., Германюк Ю. Н. (2020)
Мацюк В. І. - Концепція регламенту доступу приватних поїзних локомотивів до залізничної інфраструктури загального користування, Мироненко В. К., Петінов Я. П. (2020)
Курган Д. М. - Методика інженерного розрахунку коефіцієнта стійкості проти вкочування колеса на рейку, Губар О. В., Гаврилов М. О. (2020)
Пахомова В. М. - Дослідження двох підходів до виявлення мережних атак із використанням нейромережної технології, Коннов М. С. (2020)
Vakulenko I. O. - Formation of carbon steel structure during hot plastic deformation, Bolotova D. M., Proidak S. V., Askerov H., Cug H., Tchaikovska H. O. (2020)
Гащук П. М. - Ефективність робочих циклів двигуна швидкого внутрішнього згоряння з подовженим робочим ходом, Нікіпчук С. В. (2020)
Погребняк Р. П. - Пошук та усунення повторюваних зв’язків у схемі напрямного кривошипно-повзункового механізму захоплювального пристрою, Погребняк М. Р. (2020)
Булах М. О. - Удосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці (2020)
Войтків С. В. - Аналіз компонувальних схем спальних вагонів (2020)
Лагута В. В. - Визначення періодів відновлення корпусної ізоляції тягового електродвигуна ЕД-118а за спостереженнями зворотної напруги, Козік Ю. Г. (2020)
Астанін М.О. - Проблема глобального стилю в архітектурному дискурсі (2020)
Авдєєва М. С. - Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього, Авдєєва Н. Ю. (2020)
Гнатюк Л. Р. - Роль мистецтва та значення символу у формотворенні сакрального простору (2020)
Ватаманюк Н. Ю. - Визначення внутрішньоквартальних просторів та їх функцій у планувальній структурі історичних міст (2020)
Громнюк А. І. - Корчма як український історичний тип підприємств харчування (2020)
Велігоцька Ю. С. - Аналіз формування проміжних рекреаційних просторів медичних закладів, Бондаренко А. М. (2020)
Житкова Н. Ю. - Історичний контекст формування підприємства жорсткого технологічного режиму (2020)
Завада В. Т. - Вплив стилю бароко на архітектуру дерев’яних храмів Погориння (2020)
Flores-García L. - Novohispanic convent architecture from the 16th century, Zhizhko E. A. (2020)
Логвин Н. Г. - Особливості мурування київських пам’яток кінця Х – початку ХІІ століть (2020)
Омельяненко М. В. - Комфортне середовище для людини та оновлене нормативне регулювання, Омельяненко М. В. (2020)
Вяткін К. І. - Аналіз структурних елементів містобудівних систем та їх функціонального призначення (2020)
Древаль І. В. - Суспільні простори в зонах впливу станцій метрополітену, Жабіна Г. І. (2020)
Золотар Л. В. - Проблема містобудівного розвитку системи санітарного очищення великого міста (2020)
Любченко М. А. - Сучасні тенденції в організації ігрового простору дитячих майданчиків міських територій, Радченко А. О. (2020)
Олійник О. П. - Відкритий міський простір як об’єкт культурної спадщини: методи виявлення та збереження (2020)
Шкляр С. П. - Особливості і перспективи реорганізації депресивних територій в структурі сучасних міст (2020)
Житкова Н. Ю. - Експериментальне проектування як етап у формуванні основоположних засад архітектури промислових будівель (2020)
Базилевич В. В. - Організація cоціальних комунікацій в архітектурі великих офісних центрів останніх років (2020)
Кривенко О. В. - Аналіз прикладів застосування біокліматичного підходу до колористичних рішень у висотній забудові, Пилипчук О. Д. (2020)
Омельяненко М. В. - Інформаційна модель об’єкта нормування як основа визначення нормативних вимог з застосуванням параметричного метода нормування, Омельяненко М. В. (2020)
Онуфрів Я. О. - Функціонально-планувальна організація спортивно-навчальних комплексів, Бевзюк К. С. (2020)
Логвин Н. Г. - Про деякі властивості будівельних матеріалів пам’яток стародавнього Києва Х – ХІІ ст. (2020)
Русевич Т. В. - Екзистенційний підхід до проєктування дизайну інтер'єрів, Цись А. С. (2020)
Мiщенкo O. Г. - Аналiз параметрiв oбмежень трасування дoрiг при теритoрiальнoму прoектуваннi, Магалoв А. М. (2020)
Човнюк Ю. В. - Моделювання процесів масопереносу при корозії цементних бетонів дорожнього одягу та покриттів аеродромів, Чередніченко П. П., Кравчук В. Т., Остапущенко О. П. (2020)
Марковський А. І. - Паралелі німецької авангардної архітектури та забудови Києва (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Жуковицький І. В. - Аналіз безпеки бездротових мереж Wi–Fi в автоматизованих системах залізничного транспорту, Педенко І. О. (2020)
Муха А. М. - Методика оцінки нагрівання місця контакту контактного проводу із вставкою струмоприймача, Устименко Д. В. (2020)
Csepke R. - Analysis of rail-wheel interaction in curves with small radii (2020)
Давідіч Ю. О. - Інформаційний підхід до визначення маршрутів руху водіями транспортних засобів у містах, Чумаченко І. В., Галкін А. С., Давідіч Н. В., Куш Є. І. (2020)
Скалозуб В. В. - Конструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формування, Ільман В. М., Білий Б. Б. (2020)
Глотка А. А. - Математическое прогнозирование свойств жаропрочных никелевых сплавов, Ольшанецький В. Е., Гайдук С. В. (2020)
Равлюк В. Г. - Удосконалення стенда для комплексного діагностування вузлів вантажних вагонів (2020)
Фомін О. В. - Визначення поздовжньої навантаженості несучої конструкції вагона-платформи, завантаженого контрейлером, Ловська А. О., Горбунов М. І., Фоміна Ю. В. (2020)
Шатунов О. В. - Динаміка зчепу вагонів-платформ під час перевезення довгомірного вантажу, Швець А. О. (2020)
Готинян-Журавльова В. - Логічний аналіз визначення поняття "безеталонне вимірювання" (2019)
Дандекар Д. - Цінності політичного лідера: метаантропологічний аналіз (2019)
Діденко Л. - Лінії онтології: (1) проблематизування та (2) "метафізичність" (2019)
Ліщинська О. - Естетичні тенденції та ідеї сучасного візуального мистецтва (на прикладі українських проєктів венеційської бієнале) (2019)
Малімон В. - Феномен самотності в буденному, граничному й метаграничному вимірах людського буття (2019)
Масюк О. - Міграція "самість – суб’єктність" у соціальному сподіванні (2019)
Москальчук М. - Гуманістична мораль ХХ століття як основа формування толерантності (2019)
Прокопович Л. - Навчальні, виховні та психотерапевтичні практики з елементами театральної гри: соціально-філософський аспект (2019)
Скринник М. - Історико-філософський зріз українського буття у XVIII ст.: деформація національної свідомости, Фльорко Л. (2019)
Старікова Г. - Імпліцитні складники картини світу (на прикладі національно-мовної картини) (2019)
Стрижачук Ф. - Тринітарне одкровення в богослов’ї Карла Барта (2019)
Тимофєєв О. - Францисканська "найвища бідність" як альтернатива неолібералізму (2019)
Федишин М. - Порівняльний аналіз соціального капіталу в модерному та постмодерному суспільстві (2019)
Шрагін-Кац О. - Становлення й розвиток уявлень про самопізнання в історії західної філософії (2019)
Shumilin O. - Нoly spirit, spiritual gifts and unity of the church: hermeneutic-exegetical excursion into the first epistle of the apostle Paul to the corinthians 12–14 (2019)
Бедирова-Сабов Н. - Інтеграційні процеси в угорській економічній системі як чинники консолідації демократії (2019)
Бортнікова А. - Місцеве самоврядування як суб’єкт політико-правових відносин (2019)
Денисова А. - "Соціальна справедливість" і "соціальна держава" в передвиборчому дискурсі в Україні (2019)
Жигайло В. - реалізація доктрини Дж. в. Буша в зовнішній політиці США (2019)
Мотрен С. - Становлення й розвиток ідеї європейської єдності в контексті творення спільної ідентичності (2019)
Попков Д. - Потенціал політичних партій як інструмент посилення суспільного розколу у вимірі премодернового соціокоду (2019)
Сич О. - Визначення й доновітній період українського націоналізму в працях І. Лисяка-Рудницького (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського