Таран Є. - Політика забезпечення інформаційної безпеки у США та ЄС: досвід для України (2019)
Чальцева О. - Концептуалізація публічної політики через призму інституціонального підходу (2019)
Шабанов М. - Нелінійний контекст кризи політичного режиму та його основні параметри (2019)
Яворський М. - Сучасні тенденції до підвищення ролі правопопулістських партій у Європі (2019)
Яковлева Л. - "Розчаклування" легітимності: соціальна дія як передумова легітимного соціального порядку (2019)
Титул, Зміст (2021)
Олійник Т. - Особливості використання ресурсів культурної спадщини у підготовці сучасного фахівця (2021)
Kostyrya I. - Education of spiritual moral values of orientations of students of higher educational technical establishments, Filipenko L. (2021)
Грень Л. - Технологія формування професійної компетентності педагогічних робітників в умовах підвищення кваліфікації, Панфілов Ю., Єрьоменко Т. (2021)
Stepanov O. - Psychophysiological component of road safety, Venger A. (2021)
Богдан Ж. - Психолого-педагогічні аспекти діагностики та шляхів формування відповідальності особистості майбутніх фахівців, Підбуцька Н., Середа Н., Солодовник Т. (2021)
Хавіна І. - Методика дослідження формування емоційної готовності до успішної навчальної діяльності у студентів першого курсу в закладах вищої освіти, Чебакова Ю. (2021)
Романовський О. - Оперативність прийняття управлінських рішень в системі лідерських якостей лідера, Пономарьов О., Гура Т. (2021)
Черкашин А. - Стресостійкість та копінг-стратегії студентів під час освітнього процесу у закладах вищої освіти (2021)
Bashkir O. - ICT means in the formation of students’ cognitive interests in mastering foreign lexical comhetence, Zolotukhina S. (2021)
Hrybiuk O. - Mathematical foundations of computer science: features of teaching a course on the use of computer mathematics gran (2021)
Коляда К. В. - Метод резервування та відновлення втрачених даних в глобальних мережах, Марковський О. П., Саверченко В. Г., Торошанко А. І. (2020)
Свинчук О. В. - Застосування фрактальних функцій для шифрування даних в системах захисту інформації, Барабаш О. В., Олімпієва Ю. І., Ільїн О. Ю. (2020)
Тарбаєв С. І. - Порівняння стратегій розподілу ресурсів базової станції LTE з точки зору використання її пропускної спроможності, Твердохліб М. Г. (2020)
Торошанко О. С. - Система управління характеристиками безпроводової комунікаційної мережі, Захаржевський А. Г. (2020)
Мілованова М. В. - Оцінка ефективності інформаційного пошуку, Бондарчук А. П. (2020)
Грищук О. М. - Верифікація узагальненої диференційно-ігрової моделі шаблону потенційно небезпечної кібератаки, Грищук Р. В., Охрімчук В. В. (2020)
Сало Н. А. - Модель підготовки диспетчерів управління повітряним рухом із застосуванням мультиагентного підходу, Яценко К. Г., Гогонянц С. Ю. (2020)
Дібрівний О. А. - Використання принципів SOLID при розробці відео ігор на основі ігрового двигуна UNITY, Гребенюк В. В., Кравчук П. О., Кільменінов О. А., Сеньков О. В. (2020)
Сорока М. Ю. - Метод планування поведінки агентів в середовищі інтелектуальної навчальної системи підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Гурін І. О., Опенько П. В. (2020)
Тристан А. В. - Архітектура інформаційної технології автоматизованого планування дій безпілотних літальних апаратів, Бережний А. О., Крижанівський І. М., Салаш О. А. (2020)
Ахрамович В. М. - Тенденції розвитку захисту даних в соціальних мережах, Чегренець В. М. (2020)
Sobchuk V. - The algorithm of control pricing policy in trade networks on the market of ferrous metals, Barabash O., Musienko A. (2020)
Бабій Н. В. - Математичне моделювання концентраційних розподілів FE/TB-магнітних багатоскладових середовищ, Саланда І. П. (2020)
Мищенко А. В. - Нечітка модель оцінки ризиків інформаційної безпеки та підтримки рівня захищеності ERP-систем, Курило О. В., Золотухіна О. А. (2020)
Кременецька Я. А. - Моделювання безпроводового радіоканалу в міліметровому діапазоні з урахуванням ефектів відбиття та розсіювання, Мельник Ю. В., Марков С. Ю. (2020)
Голуб Т. В. - Програмна реалізація автоматичного класифікатора текстів на основі уточненого методу формування простору ознак категорій, Зеленьова І. Я., Грушко С. С., Луценко Н. В. (2020)
Туровський О. Л. - Особливості та завдання щодо оцінювання несучої частоти сучасних супутникових систем передачі даних, Панадій С. В., Ліщиновська Н. О. (2020)
Самощенко О. В. - Синтез композитної схеми додавання та віднімання цілих чисел в кодах із додатним нулем (2020)
Сєлюков О. В. - Принципи побудови датчика лазерного опромінювання, Хлапонін Ю. І. (2020)
Можаєв М. О. - Математична модель оптичних каналів передачі інформації (2020)
Капіца В. - Ноосферно-епістемологічна реальність наукового знання, ноосферного мислення й ноопізнання (2019)
Кушерець Т. - "Нове безробіття" в контексті соціально-філософського дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2019)
Лісіцин В. - Аксіологічний зміст громадянської освіти в Україні (2019)
Масюк О. - Інтенція як рушійна сила розвитку соціального сподівання (2019)
Рассудіна К. - Аргументи на користь евтаназії та моральний статус індивіда (2019)
Шевчук С. - Дилетантизм і "спеціалізм" у філософській концепції науки О. І. Герцена (2019)
Андрійчук Т. - Комунікативний супровід публічної політики як складник стратегічних урядових комунікацій у демократичному суспільстві (2019)
Гнатюк В. - Субнаціональні політичні режими в Україні на прикладі закарпатської, львівської та чернівецької областей у 2010 р.: експертне (суб’єктивне) вимірювання (2019)
Ключкович А. - Політико-інституційні перетворення в умовах консолідації демократії у Словаччині (2019)
Кундельський Д. - Підходи до вивчення насилля в соціальних науках (2019)
Mammad-zade N. S. - Influence of the territorial factor on the international position of Azerbaijan (2019)
Перфільєва А. - Гегемонізм у сучасних міжнародних відносинах (2019)
Прибєгін І. - Засади державної політики Ізраїлю щодо арабської меншини (2019)
Рудень Д. - Державне фінансування статутної діяльності політичних партій: від теорії до реальності (2019)
Хар О. - Інституційна специфіка міжнародних неурядових організацій у сфері забезпечення миру та безпеки (2019)
Юрченко А. - Політичний складник інституціоналізації вищого антикорупційного суду в Україні (2019)
Редактори (2020)
Amadasun S. - Social work services to internally displaced persons: insights from a qualitative study in Nigeria (2020)
Bartoszewski Ja. - Self-assessment of the sex life of men serving a prison sentence and a sense of psychophysical security as predictors of the rehabilitation process, Piestrzyński W., Sarzała D., Kowalik K. (2020)
Главацька O. - Професійне самовиховання як фактор профілактики професійної деформації соціальних працівників (2020)
Omorogiuwa Т. - Social work practice in strengthening household economic empowerment and support: Building sustainable livelihoods for working children’s parents (2020)
Горішна Н. - Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі (2020)
Коляденко C. - Білінгвальна професйна підготовки соціальних працівників в умовах глобалізації, Ситняківська С., Сейко Н. (2020)
Bashori B. - Change management transfromation: in islamic education of Indonesia, Prasetyo M., Susanto Е. (2020)
Bekteshi E. - High school students’ absenteeism in English classes (2020)
Калаур C. - Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти, Сорока O. (2020)
Karantonis D. - The social dimension of access policies higher education in the 1970-1998 in Greece (2020)
Келемен А. - Вдосконалення суб’єктності як засобу формування педагогічної культури майбутнього соціального працівника: результати дослідження (2020)
About authors (2020)
Вимоги до статей (2020)
Титул, Зміст (2019)
Farenyuk G.G. - Experimental evaluation of ETICS reliability factors (2019)
Oksen Y.I. - Experience of application of vibroacoustic analysis to testing of a reinforced concrete bridge on the Dnister river in v. Zalisky (2019)
Sheinich L.A. - The problems of chemical corrosion of concrete on railways of Ukraine, Mykolaiets M.G., Krylov E.A. (2019)
Lisenyi O.M. - Steel circular silos for grain, Liubchenko I.H., Slyusarenko Yu.S. (2019)
Marienkov M.H. - Experimental monitoring and dynamic certification of building structures, Dunin V.A., Margvelashvili N., Farenyuk G.G., Berchun Ya.O. (2019)
Trochymenko M.P. - The efficiency calculation method for noise barriers located on bridge structures, Zaets V.P., Osipchuk L.N., Kotenko S.G. (2019)
Gurkivskyi O.B. - The cast-in-place reinforced concrete frame calculations for temperature effects at all construction and operation stages in multi-storey building, Bolotov A.Yu. (2019)
Бєлоконь А. М. - Оцінка несучої здатності металевих пальових стійок каркасно-модульних конструкцій фотогальванічної електростанції на слабких грунтах, Бєнь І. В., Фесенко О. А., Чорновол В. О. (2019)
Верхівкер Я. Г. - Сучасні види полімерної тари для консервованих харчових продуктів, Мирошніченко О. М. (2021)
Дзюбинський А. В. - Митна політика та її вплив на ринок цукру в Україні, Дзюбинська О. В. Пододворний О.Б. (2021)
Євтушенко В. В. - Експорт та імпорт зернових культур в умовах сьогодення (2021)
Памбук С. А. - Застосування діаграми Ісікави при проведенні товарознавчої оцінки яєць перепелиних, Манолі Т. А., Шенгелая М. В. (2021)
Передрій О. І. - Технічне регулювання експорту борошняних сумішей для приготування кондитерських виробів, Ярошевич Т. С. (2021)
Прядко О. А. - Аналіз раціону шкільного харчування, Бутенко А. В., Ткачук В. В. (2021)
Речун О. Ю. - Активне та розумне паковання харчових продуктів, Передрій О. І. (2021)
Савчук Т. І. - Визначення консервантів у алкогольних напоях, Кормош Ж. О., Корольчук С. І. (2021)
Савчук Т. І. - Визначення консервантів у алкогольних напоях, Кормош Ж. О., Корольчук С. І. (2021)
Слива Ю. В. - Наукові основи концепції управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами міжнародних стандартів (2021)
Шурдук І. В. - Удосконалення товарознавчих властивостей м'ясних виробів мікронутрієнтами, Прядко О. А. (2021)
Ємченко І. В. - Чинники мінімізації ризиків у митній брокерській діяльності (2021)
Артюх Т. М. - Товарознавча експертиза механічних олівців, Тернова А. С., Григоренко І. В. (2021)
Бойко Г. А. - Проблеми використання конопляних волокон у тканинах для виготовлення верху взуття, Расторгуєва М. Й., Капітонов А. В. (2021)
Галько С. В. - Експортно-імпортний потенціал ринку моторних палив України, Ткачук В. В., Речун О. Ю. (2021)
Голодюк Г. І. - Моніторинг ринку та оцінка якості вітчизняного торговельного обладнання, Гургула Н. М. (2021)
Домбровська О. П. - Актуальність дослідження споживних характеристик конопляних виробів, одержаних за інноваційними технологіями, Чурсіна Л. А., Мандра О. М. (2021)
Індутний В. В. - Товарознавча оцінка та прогнозування вартості ікон, Золотарьова О. Г. Походяща О. Б. (2021)
Калінський Є. О. - Шляхи удосконалення порядку митного оформлення та контролю якості вантажів у морських портах України, Тіхосова Г. А., Клевцов К. М. (2021)
Луцькова В. А. - Вивчення споживних переваг при виборі натільних хрестиків, Гарбажій К. С. (2021)
Малиневський В. В. - Сучасна військова форма як вид спецодягу та її вдосконалення в Україні, Манзяк О. М., Ніколайчук Л. Г. (2021)
Пахолюк О. В. - Оцінка економічних аспектів розитку нанонауки, нанотехнологій та ринку нанопродукції в Україні В ХХІ столітті, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2021)
Пахолюк О. В. - Класифікація товарів як інструмент митного регулювання, Голодюк Г. І., Дзюбинський А. В., Серединський В. (2021)
Путінцева С. В. - Порівняльна характеристика паперу, отриманого з льону та конопель, Чурсіна Л. А., Тіхосова А. О. (2021)
Тіхосова Г. А. - Проблеми формування композиційних матеріалів армованими луб’яними волокнами, Горач О. О., Забродіна О. С. (2021)
Серединський В. В. - Особливості товарознавчого дослідження лісоматеріалів та пиломатеріалів, Олевський М. Ю. (2021)
Брусиловська O. I. - Гібридна стратегія адміністрації Д. Трампа у контексті реконфігурації світоустрою (2019)
Vakarchuk К. V. - China’s Strategic Partnership with Latin America Countries: Brasil, Argentina And Venezuela (2019)
Vitkova V. S. - European Regional Policy: General Characteristics, Challenges and Prospects For Ukraine (2019)
Zakharchenko A. M. - China’s Policy on the Syrian Crisis: Features and Priorities (2019)
Irrera D. - NGOs and the EU regarding the management of Syrian refugees in Turkey (2019)
Копійка М. В. - Стратегічні ризики інформаційної безпеки європейських країн (2019)
Коч С. В. - Моделі соціально-політичної комунікації в прикордонні (на прикладі прикордонних просторів в країнах Східної Європи) (2019)
Лук’янова І. О. - Концептуальні засади зовнішньополітичної стратегії Королівства Норвегія (2019)
Максименко І. В. - Відносини України та Румунії в контексті регіональних ініціатив ЄС (2019)
Майстренко Ю. І. - Сучасна зовнішня політика Сербії: ЄС чи РФ? (2019)
Узун Ю. В. - (Не)скромні обійми Китаю: чинники зростання геополітичної суб’єктності КНР та ознаки глобальної кризи світового порядку (2019)
Хомей О. Д. - Безпекові виміри взаємодії громадянського суспільства та органів влади в рамках Ініціативи "ПВУ" (2019)
Венка-Вєдєнкіна П. Д. - Теоретичні засади сучасної екологічної політики (2019)
Милов И. С. - Языковые символьные цепи как основа формирования когнитивной модели виртуального политического участия (2019)
Трушевич Г. Б. - Роль та досвід застосування PR-технологій у формуванні і просуванні політичного іміджу (2019)
Ярковая И. В. - Личность в эпоху постмодернизма (2019)
Koval І. М. - Eхploring of the Borders Nature in Contemporary Europe. Review of the Monograph (Old Borders — New Challenges, New Borders — Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe, ed. Jarosław Jan´czak (Series of the Collegium Polonicum, Band 34. Logos Verlag, 2019) (2019)
Узун Ю. В. - Транскордоння: локальні суб’єкти, глокальні простори. Рецензія на монографію Світлани Коч "Транскордоння: простір соціального порядку і соціальної дії" (Коч С. В. Транскордоння: простір соціального порядку і соціальної дії: монографія. Одеса: Фенкс, 2019. 357 с.) (2019)
Фісанов В. П. - Інформаційні стратегії України: глобальні та інноваційі виміри. Рецензія на монографію Дмитра Дубова та Миколи Ожевана "Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства: монографія" (Ожеван М. А., Дубов Д. В. Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства: монографія. К.: НІСД, 2017. 272 с.) (2019)
Баканова А. - Роль і місце РФ та ЄС у зовнішній політиці країн Нової Східної Європи на сучасному етапі (2019)
Бузько Є. - Сучасні наукові підходи до вивчення конфліктів та їх міжнародного врегулювання (2019)
Ванян В. - Етнічний лобізм як чинник зовнішньої політики Вірменії (2019)
Воробйова М. - Основні напрямки зовнішньої політики країн Латинської Америки на сучасному етапі (2019)
Гербеєв А. - Роль індо-пакистанського конфлікту у перерозподілі балансу сил у Південній Азії (2019)
Драгомирова О. - Сучасні напрями миротворчої діяльності ООН (2019)
Надибський М. - Євроінтеграційна політика країн Західних Балкан (2019)
Нерез М. - Війна нового покоління у політиці Російської Федерації (2019)
Нікіфорова І. - Формування СЗБП ЄС у контексті трансатлантичних відносин (2019)
Пономаренко В. - Дихотомія пацифізму і мілітаризму у зовнішній політиці Японії у ХХІ ст. (2019)
Романова В. - Ядерна політика РФ у ХХІ столітті (2019)
Романюк П. - ФРН і ООН: спроба становлення Німеччини в якості постійного члена РБ ООН (2019)
Рибальченко Ю. - Причини політизації та радикалізації ісламу: підходи та концепції (2019)
Тихоненко Д. - Регіональна політика Туреччини після "Арабської весни" (2019)
Хакімова В. - Брекзіт: причини та наслідки (2019)
Комяга К. - Відносини КНР та США в контексті регіональних та глобальних проблем (2019)
Елькамалі А. - Катарська криза: роль Саудівської Аравії (2019)
Зенич А. - Євроінтеграційна політика Франції у постамстердамський період (2019)
Кубань Д. - Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Німеччини після об’єднання (2019)
Лежняк К. - Африканський напрям зовнішньої політики КНР (2019)
Литвин В. М. - Територіальність у гуманітарному просторі: наукові рефлексії (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (3 березня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (17 березня 2021 р.) (2021)
Лук’янець О. О. - Хвороба Альцгеймера: сучасні гіпотези патогенезу, перспективи розроблення новітніх методів ранньої діагностики та лікування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 р.) (2021)
Старостенко В. І. - Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 березня 2021 р.) (2021)
Пирожков С. І. - Про національну доповідь НАН України "Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 березня 2021 р.) (2021)
Бахмутов В. Г. - Про результати наукових досліджень українських учених в Антарктиці (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 березня 2021 р.) (2021)
Басок Б. І. - Адаптація комунальної теплоенергетики до змін клімату, Базєєв Є. Т., Кураєва І. В. (2021)
Головенко М. Я. - Пропоксазепам — новаторський анальгетичний засіб, що гальмує гострий та хронічний біль і має полімодальний механізм дії (2021)
Пономаренко О. М. - Світлої пам’яті академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика, Лялько В. І., Шехунова С. Б., Попов М. О. (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Зінов’єва (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Воєводіна (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2021)
Титул, зміст (2019)
Ковальов С. О. - Розроблення камери згоряння газового ДВЗ, конвертованого на базі дизелів Д-120 або Д-144 для роботи на зрідженому нафтовому газі (2019)
Безродний М. Ю. - Визначення часу аудиту систем управління якістю (2019)
Букоємський С. Л. - Метод реалізації адаптивної системи технічної підтримки автобронетанкової техніки у прикордонному загоні (2019)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: кермування, керування, Пономарьова Ю. О. (2019)
Гостєв Ю. Г. - Перевірка якості нанесення горизонтальної дорожньої розмітки при проведенні атестації розмічальних машин, Румянцев Л. Ю., Кострульова Т. Є. (2019)
Нагребельна Л. П. - Вибір моделі для дослідження транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міст України (2019)
Каредін В. С. - CREDO РАДОН UA – інформаційна модель розрахунку дорожніх одягів, Павленко Н. В. (2019)
Терещенко Т. А. - Проєктування та будівництвo конструкцій дорожнього одягу з застосуванням положень європейських стандартів щодо матеріалів, укріплених гідравлічним в’яжучим, Ілляш С. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Новікова А. М. - Порівняльний аналіз методології статистики автомобільного транспорту Євростату та України, Михайлюк Н. О., Редзюк А. М., Шум І. В., Ященко Т. М. (2019)
Тімков О. М. - Експериментальні дослідження властивостей автомобілів на фізичній моделі, Ященко Д. М., Босенко В. М. (2019)
Сахно В. П. - До порівняльної оцінки транспортних засобів для пасажирських перевезень у системі BRT, Поляков В. М., Місько Є. М., Омельницький О. Є. (2019)
Бабін Ю. В. - Дослідження основних відмінностей у вимогах до конструкції автомобілів, виготовлених для ринків різних країн, Назаренко М. Б., Нілов Р. Ю., Пінчук В. А. (2019)
Грищук О. К. - Щодо переобладнання автомобіля на електромобіль, Гладченко В. С., Оверченко Ю. М. (2019)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: автопоїзд, автосполука, Пономарьова Ю. О. (2019)
Копинець І. В. - Дослідження можливості використання природнього бітуму типу гільсоніт для виробництва дорожніх бітумів, Соколова О.Б., Соколов О. В., Юнак А. Л. (2019)
Гостєв Ю. Г. - Вплив типу, структури та стану дорожнього покриття на експлуатаційні властивості горизонтальної дорожньої розмітки, Румянцев Л. Ю., Кострульова Т. Є. (2019)
Литвиненко А. С. - Обґрунтування сучасної методики лабораторного визначення модуля пружності зв’язних ґрунтів та їх розрахункового стану в дорожній конструкції (Частина 1) (2019)
Нагребельна Л. П. - Ефективний підхід виявлення ділянок автомобільних доріг для першочергового планування заходів з безпеки дорожнього руху, Беленчук О. В., Петрашенко О. П. (2019)
Мельник В. - Філософські аспекти людиновимірності науково-технічного прогресу (2020)
Баранова Н. - Естетичне як духовна основа національно-культурної традиції (2020)
Бучин О. - Страх як чинник суспільного буття (2020)
Волков В. - Національно-патріотичне виховання: сучасний зарубіжний досвід для України (2020)
Дуденок В. - Філософські засади теорії еволюції (2020)
Капіца В. - Ноосферна епістемологія та ноо-методологія представлення знання і здійснення пізнання на засадах ноо-науки (2020)
Кучерук О. - Аксіологія постіндустріального світу як нагальна проблема сучасного буття (2020)
Сакун А. - Київський національний університет технологій та дизайну – один із найстаріших закладів вищої освіти України технологічного профілю: історія створення та сьогодення, Проданюк Ф., Черняк Д. (2020)
Сінельнікова М. - Танець навколо часу, або співвідношення миті та вічності в ніцшеанській ідеї вічного повернення того ж самого (2020)
Терлецька Н. - Проблема трансформації людини в історії людства (2020)
Tsymbalyuk O. - The mindset of the patriarch Jacob and his antipode brother Esau (2020)
Чупрінова Н. - Загальнонаціональна ідентичність модерної української нації в умовах глобального світу (2020)
Балашова О. - Модель трикутника нагаями як інструмент аналізу конкурентної конфігурації партійної системи України (2020)
Бокоч В. - Верховна рада України у формуванні правових засад державно-церковних відносин та релігійної політики (політичний контекст) (2020)
Бортніков В. - "Виборчий процес" як категорія політологичного аналізу Парламентських виборів в Україні (2020)
Власенко Р. - Інтереси російської федерації у сепаратистських тенденціях Європи (2020)
Гарбадин А. - Методологія дослідження самоконтролю у поведінковій економіці Р. Талера: політологічний аспект (2020)
Запорожченко Р. - Концептуальні засади дослідження гегемонії як процесу реалізації владних відносин (2020)
Ільницька Д. - Особливості функціонування політичного режиму Туреччини (2020)
Ковальчук М. - Комунікативна відкритість як складник предметного поля політології (2020)
Комарова Т. - Сучасна Україна: дилема викликів минулого і майбутнього (2020)
Патлайчук О. - Реформаційний процес в Україні: посттоталітарні антиреформаційні чинники та виклики, Ступак О., Макарчук О. (2020)
Резнікова О. - Порівняльний аналіз основних концептуальних підходів до розбудови національної стійкості (2020)
Розік М. - Мобілізаційний потенціал інноваційних форм і практик участі громадян у парламентських електоральних процесах 1998 – 2019 рр. (2020)
Стародуб Т. - Шляхи протидії російській агресії в геополітичних візіях Михайла Клодзінського та Дмитра Мирона (2020)
Стеблак Д. - Американська громадянська релігія в публічній риториці і політичній практиці Дж. В. Буша-мол. (2020)
Стояновський О. - Особливості суспільної комунікації в умовах відкритості політичної влади (2020)
Тихомирова О. - Кореляція інформаційної політики держави та громадянського суспільства: аналіз науково-дослідної літератури (2020)
Яковлева Л. - Парадокси легітимності інститутів публічної влади (2020)
Яковлєв М. - Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня (2020)
Титул, зміст (2020)
Клименко О. А. - Щодо впровадження національної системи маркування рівня екологічної небезпеки дорожніх транспортних засобів, Соцький В. С., Щелкунов А. В., Кириченко Р. М., Агеєв В. Б., Устименко В. С., Гутаревич Ю. Ф. (2020)
Ковбасенко С. В. - Дослідження показників вантажного автомобіля з дизелем, що працює за дизельним та газодизельним циклами, за допомогою математичної моделі, Голик А. В., Гутаревич С. Ю. (2020)
Павленко О. В. - Визначення показників прохідності тягача КрАЗ-6510ТЕ, Дунь C. В., Скляр М. О. (2020)
Федоров В. В. - Зниження зовнішнього шуму бронеавтомобіля "Дозор-Б" застосуванням демпфуючого покриття, Яновський В. В., Фещенко В. О. (2020)
Каськів В. І. - До питання аудиту безпеки автомобільних доріг України, Вознюк А. Б., Нагребельна Л. П. (2020)
Терещенко Т. А. - Класифікація та застосування ґрунтів, стабілізованих гідравлічним в’яжучим відповідно до вимог європейських стандартів, Ілляш С. І. (2020)
Литвиненко А. С. - Обґрунтування сучасної методики лабораторного визначення модуля пружності зв’язних ґрунтів та їх розрахункового стану в дорожній конструкції (Частина 2) (2020)
Харитонова Н. М. - Аналіз нормативно-правових актів щодо врегулювання питань із видалення та відновлення насаджень у смузі відведення автомобільних доріг загального користування, Миколаєнко О. А., Лозова Т. М. (2020)
Ніщимна С. О. - Правове регулювання обігу валюти в Україні (2020)
Барегамян С. Х. - Теоретичні та практичні проблеми захисту прав працівника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, Дресвяннікова В. Д., Шамара Р. П. (2020)
Батан Ю. Д. - Інститут звільнення від кримінальної відповідальності: перспективи вдосконалення, Гуменюк А. С. (2020)
Батан Ю. Д. - Реформування систем місцевих виборів в Україні в контексті європейського досвіду, Стаднік О. І. (2020)
Бортняк В. А. - Фінансовий контроль як фактор реалізації фінансово-господарської політики держави (2020)
Гоцуляк Ю. В. - Норма та повинність як основи правого буття у вченні Ганса Кельзена (2020)
Закоморна К. О. - Правова основа муніципального стратегічного планування як напряму регіоналізації: досвід Републіки Болгарія та України (2020)
Козич І. В. - Ефективне функціонування політичної системи кримінально-правової політики в умовах глобалізаційних процесів (2020)
Кравченко М. Г. - Публічно-правовий вимір права людської гідності в Україні (2020)
Кривошеїна І. В. - Особливостікомерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (правовий аспект) (2020)
Лугіна Н. А. - "Групи смерті" в Україні: їх сутність та перспективи запобігання, Ошийко М. А. (2020)
Николина К. В. - Юридична процедура як стратегія легітимації юридично значимих рішень (2020)
Рогатинська Н. З. - Попередження злочинів у митній сфері (2020)
Руденко О. В. - Еволюція та сучасний стан міжнародного приватного права в Європейському Союзі (2020)
Савченко В. О. - Суб’єкти та правові наслідки професійної патології (2020)
Зіверт М. І. - Значення висновків amicus curia у конституційному судочинстві: компаративний аспект (2020)
Майоров В. В. - Поліція країн ЄС та використання її досвіду при здійсненні реформ в Національній поліції України (2020)
Кафарський В. І. - Політика і закон в українському конституційному і муніципальному праві (2020)
Устинова І. П. - Зовнішньоборгові зобовязання як частина взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями (2020)
Абдула А. - Британська аналітична традиція в контексті формування аксіологічних засад вітчизняної освітньої парадигми, Балута Г. (2020)
Авер’янова Н. - Нівеляція сецесіоністських рухів та десепаратизація українського соціуму, Воропаєва Т. (2020)
Білоус В. - Зміни потреб особистості під впливом сучасних технологій у нестабільному суспільстві (2020)
Гавва О. - Діалог як історичний і логічний початок філософії (2020)
Готинян-Журавльова В. - Системно-параметричний аналіз двозначності трактування поняття "класифікація" (2020)
Григоров Г. - Роль школи і ЗМІ в сучасному освітньому процесі (2020)
Дзвінчук Д. - Роль безперервної освіти в стратегії розвитку людського капіталу (2020)
Kobetyak A. - Autocephalic principle of the church-administrative structure of the early Christian period (2020)
Ковальчук Ю. - Бернард Клервоський та Ансельм Кентерберійський: два вчення про любов у середньовічній філософії (2020)
Kovtun N. - Іntentionality and akrasia in the context of classical rationality critics, Vitiuk I., Shkil L. (2020)
Легеза О. - Соціальна концепція міфу Б. Малиновського (2020)
Ломачинська І. - Роль інформаційної культури у регулюванні соціальних інформаційних систем, Ломачинський Б. (2020)
Лопуга О. - Особливості духовно-ціннісних орієнтацій особистості (2020)
Моргун О. - Інноваційно-технологічна реалізація ноо-ментальних здібностей творчих суб’єктів (2020)
Москальчук М. - Мораль релігії та свобода совісті в атеїстичному проблемному полі досліджень представників київської школи наукового атеїзму В. Танчера та О. Огнєвої, Ярмоліцька Н. (2020)
Ніколаєва І. - Філософія екзистенціалізму як найбільш особистісно орієнтована течія ХХ століття (2020)
Онищук О. - Раціонально-ірраціональний аспект мережі, Паньків О. (2020)
Пилипенко С. - Земля: сучасний проєкт технологічної реальності (2020)
Райхерт К. - "Критична теорія" Рея Бредбері в романі "451 градус за Фаренгейтом” (2020)
Рассудіна К. - У пошуках джерел людської гідності (2020)
Барабаш О. - Локальні та глобальні підтексти політичних процесів і пошуки конституційного характеру в країнах латинської Америки та Карибського басейну (2020)
Гарбадин А. - Фактори обмеження самоконтролю у поведінковій економіці Р. Талера (2020)
Горюнова Є. - Санкції США та ЄС проти російської федерації в контексті деокупації Криму (2020)
Завадська О. - Комунікативна політична реальність у розрізі інформаційної безпеки (2020)
Калініченко Б. - Понятійно-категоріальна основа осмислення проблеми інформаційного протиборства (2020)
Кокорєв О. - Історіографія проблеми якості демократії держав Балтії та її відповідності вимогам членства в ЄС (2020)
Моргунюк О. - Політичні партії, суспільно-політичні рухи та політичні асоціації у процесі консолідації демократії. Проблема концептуалізації (2020)
Муха В. - Велика Британія після brexit: науково-публіцистичні тлумачення перспектив розвитку (2020)
Окша Н. - Правові засади проведення публічних консультацій в Україні (2020)
Остапчук Катерина - Формування політики інституту пробації в Україні (2020)
Савон К. - Аналіз позицій України в міжнародних рейтингах за 2019–2020 роки (2020)
Свєтлакова М. - Проблеми нелегальної міграції у програмних документах політичних партій Швеції (2020)
Стеблина Н. - Цифровий політичний дискурс України та Білорусі (компаративний аналіз репрезентації виборів президента) (2020)
Сунгурова С. - Концептуальні підходи до дослідження поняття та феномена інформаційної війни (2020)
Філіппова Ю. - Роль спорту в розвитку міжнародного гуманітарного співробітництва: міжнародно-організаційний досвід та Україна (2020)
Балута Г. - Принцип розуміння як методологічна платформа еколого-дискурсивної освітньої парадигми, Абдула А. (2020)
Бондар С. - Соціально-філософські аспекти проблеми лобізму у владних структурах (2020)
Капіца В. - Ноосферно-методологічні засади інноваційного дослідження у програмно-номонологічній реалізації ноосферного зросту знань (2020)
Карпань І. - Філософія сталого розвитку як основа відкритої освіти (2020)
Карпенко М. - Про "кругле мислення" П. О. Флоренського (2020)
Kobetyak A. - Canonical principle of autocephaly in the resolutions of ecumenical councils (2020)
Коляда І. - Конструювання соціальної реальності крізь призму освітньої діяльності (2020)
Куриляк В. - Концепт слова "шалом" у контексті законів книги Левит (2020)
Куций А. - Філософські засади кооперативного підходу в освітній діяльності (2020)
Ломачинська І. - Функціональна спрямованість інформаційної культури, Ломачинський Б. (2020)
Макарова А. - Соціокультурні засади архетипно-ціннісного підходу до діяльності (2020)
Mnozhynska R. - Philosophical retrospective of the gender issue (2020)
Моравецький О. - Витоки раннього раціоналізму в медицині Галена (2020)
Ніколенко Г. - Концепція "відкритого" суспільства в сучасних суспільних теоріях (2020)
Рилова О. - Концепція масового суспільства Хосе Ортеґи-і-Ґасета (2020)
Rozbytska G. - Features of the formation of the virgin dogmats in Catholicism (2020)
Гарбадин А. - Принцип раціональності у процесі ухвалення політичних рішень у суспільствах перехідної демократії, Сабара А. (2020)
Демчишак Р. - Основні напрями та пріоритети зовнішньої політики туреччини в період президенства реджепа ердогана (2020)
Дяків В. - Заснування, еволюція та чинний стан розвитку інституту президента у Франції (2020)
Копинець Ю. - Інституційна криза політичних партій на початку ХХ століття та характеристика сучасних тенденцій їх розвитку (2020)
Корнійчук Л. - Розвиток польської геополітичної думки міжвоєнного періоду (2020)
Костючков С. - Нейрокогнитивний хакінг як елемент "дестабілізаційної змії" у контексті сучасної гібридної війни (2020)
Кравченко О. - Російська збройна агресія проти України: сьогодення та сценарії розвитку (2020)
Магда Є. - Пандемія covid-19 та дезінформаційні кампанії: кейс України (2020)
Мельник В. - Теорія і практика маздакізму: соціально-політичний аспект (2020)
Мельничук Н. - Задача популяризації електронних послуг держави в Україні в контексті роботи із цільовими аудиторіями (2020)
Стеблина Н. - Трансформація форматів політичних текстів під впливом цифровізації (компаративний аналіз офіційних дискурсів України та білорусі) (2020)
Тіхонова О. - Становлення ідеї громадянського суспільства (2020)
Федунь О. - Діяльність організації об’єднаних націй щодо протидії сепаратизму в європейських державах, Шаран О. (2020)
Чубатенко О. - Основні концептуальні підходи до поняття "виборчі технології” (2020)
Юськів Х. - Наративи російської пропаганди в Україні (2020)
Яворський М. - Фрагментація політичних партій та зародження популістських тенденцій у Данії в 1950 – 1970-х рр. (2020)
Ягунов Д. - Паноптизм і пенальні практики суспільства постмодерну (2020)
Editorial (2020)
Жизномірська О. - Емоційне благополуччя особистості соціального працівника (2020)
Голова Н. - Соціальні моделі обслуговування геронтологічної групи населення в Україні (2020)
Олійник Г. - Особливості соціалізації дітей з особливими потребами у сучасному українському суспільстві (2020)
Петрочко Ж. - Змістово-технологічне забезпечення соціальної роботи з дитиною, влаштованою в сім’ю патронатного вихователя, Дем’янцева A. (2020)
Iashchyshchak I. - Resource provision of social support for students at the USA universities (2020)
Дудчак Г. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до підвищення педагогічної культури батьків (2020)
Заблоцький А. - Шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах державної опіки над дітьми (2020)
Москалюк О. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери: прийоми та форми активізації навчального процесу (2020)
Піговський M. - Критерії, показники та рівні сформованості соціальної відповідальності майбутніх фахівців соціальної сфери (2020)
Олексюк Н. - Зміст роботи соціального педагога в центрі соціально-психологічної реабілітації: досвід і перспективи (2020)
About authors (2020)
Вимоги до статей (2020)
Preface (2021)
Ivanov A. Yu. - Molecular structure and vibrational spectra of isolated nucleosides at low temperatures, Stepanian S. G. (2021)
Krasnokutski S. A. - Did life originate from low-temperature areas of the Universe? (2021)
Kurnosov N. V. - Composite films of graphene oxide with semiconducting carbon nanotubes: Raman spectroscopy characterization, Karachevtsev V. A. (2021)
Volkov S. N. - On possible role of hydrogen peroxide molecules in ion beam therapy of cancer cells (2021)
Sova K. Yu. - Analysis of low-temperature FMR spectra of Fe3O4 and ZnFe2O4 nanoparticles synthesized using organic molecules, Vakula A. S., Tarapov S. I., Belous A. G., Solopan S. O. (2021)
Gryn D. - Effect of Ni ions on the DNA spectral properties and photostability, Yashchuk V., Sereda El. (2021)
Harbuz D. O. - New express method for melatonin determination in the human body, Pospelov A. P., Belan V. I., Gudimenko V. A., Vakula V. L., Kamarchuk L. V., Volkova Y. V., Kamarchuk G. V. (2021)
Vasylieva A. - The influence of low-temperature argon matrix on embedded water clusters. A DFT theoretical study, Doroshenko I., Stepanian S., Adamowicz L. (2021)
Christophorov L. N. - Features of kinetic and regulatory processes in biosystems, Teslenko V. I., Petrov E. G. (2021)
Титул, Зміст (2020)
Kaliuch Yu.I. - Theoretical concept and practical implementation of the new integrtaed methodology for landslide hazards early warning systems, Ishchenko Yu.I. (2020)
Марьенков Н. Г. - Оценка несущей способности строительных конструкций железобетонной вентиляционной трубы высотой 150 м на основе натурных и численных исследований, Бабик К. Н., Богдан Д. В. (2020)
Жарко Л. О. - До питання міцності і класу бетону на стиск в конструкціях, Овчар В. П., Тарасюк В. Г., Фесенко О. А. (2020)
Климович И. М. - Использование международного опыта механической стыковки арматуры в Украине, Нестеренко Ю. О. (2020)
Baranov P.Yu. - Features of simplified calculations at surveys of construction structures existing buildings (problems of admissibility and validity), Kosheleva N.M., Bashkirov H.B. (2020)
Contents (2020)
Bazaluk O. A. - The anthropologization of Dasein-psyche’s being by methods of neurophilosophy (2020)
Kryvtsova N. V. - Anthropologization of science: from the subject of cognition to the researcher’s personality, Donnikova I. A. (2020)
Kieliszek Z. - Potential of the Kantian notion of social justice (2020)
Blikhar V. S. - Anthropological sphere of human existence: restrictions on human rights during pandemic threats, Zharovska I. M. (2020)
Havrylenko V. V. - Human as a carrier of the worldview: individual and collective dimensions (2020)
Hoian І. M. - Anthropological and axiological dimensions of social expectations and their influence on society’s self-organization, Budz V. P. (2020)
Yankovska Z. O. - Anthropocentric dimensions of ukrainian culture (in the context of the archetype of the wise old man), Sorochuk L. V. (2020)
Lyubiviy Y. V. - Virtualization of identity in the context of self-realization of a personality, Samchuk R. V. (2020)
Merylova I. O. - A human in the urban space of the globalized world, Sokolova K. V. (2020)
Shabanova Y. O. - Metamodernism man in the worldview dimension of new cultural paradigm (2020)
Synytsia A. S. - Comparative analysis of Ludwig Wittgenstein’s and martin heidegger’s views on the nature of human (2020)
Malivskyi A. M. - Descartes on the phenomenon of man and the boundaries of doubt (2020)
Zhuzhgina-Allahverdian T. N. - Romantic human study: peculiarities of personality philosophy in the literature of the 1820-1830-ies., Ostapenko S. A. (2020)
Rudenko S. V. - Philosophical ideas in spiritual culture of the indigenous peoples of north America, Sobolievskyi Y. A. (2020)
Monarkha Yu. P. - Magnetooscillations of temperature and microwave absorption in a highly correlated 2D electron gas on liquid helium (2021)
Askerzade I. N. - Frustration effect on escape rate in Josephson junctions between single-band and three-band superconductors in the macroscopic quantum tunneling regime, Aydin A. (2021)
Bahrova O. M. - Entanglement between charge qubit states and coherent states of nanomechanical resonator generated by ac Josephson effect, Gorelik L. Y., Kulinich S. I. (2021)
Zvyagin A. A. - External electric field and strain effects in a quantum paramagnet (2021)
Korol A. M. - Chiral tunneling through the single barrier structure based on the α-T3 model, Sokolenko A. I., Shevchenko O. (2021)
Filippov Yu. P. - Long-term stability of TVO low-temperature sensors before and after gamma irradiation with a high dose, Miklyaev V. M., Vainberg V. V. (2021)
Mikitik G. P. - Analysis of Dirac and Weyl points in topological semimetals via oscillation effects, Sharlai Yu. V. (2021)
Doroshenko I. - Conformational composition of 1-butanol in matrix isolation, Vaskivsky Ye., Chernolevskaya Ye., Doroshenko O. (2021)
Stepanian S. G. - Coronene-uracil complexes embedded in argon matrices: FTIR spectroscopy and quantum-mechanical calculations, Ivanov A. Yu., Karachevtsev V. A., Adamowicz L. (2021)
Kosevich M. V. - Low-temperature secondary emission mass spectrometric investigations of a condensed-phase environment of biologically significant compounds, Boryak O. A., Shelkovsky V. S. (2021)
Bobrov V. B. - Nonstationary equation for the one-particle wave function of the Bose–Einstein condensate, Trigger S. A., Zagorodny A. G. (2021)
Пам’яті Іллі Валентиновича Кріве (2021)
Бородай В. А. - Параметричне керування ефективністю асинхронного приводу засобами перетворювача з підвищеним коефіцієнтом потужності, Ковальов О. Р., Нестерова О. Ю. (2020)
Zіnovkin V. V. - Research of the non-sinusoidal loads impact on the operability of tap-changers contacts, Blyzniakov O. V. (2020)
Паталах Д. Г. - Метод расчета установившихся процессов в электрических цепях, Тиховод С. М. (2020)
Pidlisniy O. S. - Improvement of the evaluation method of calculation of power losses in power transformer, Lushchin S. P. (2020)
Власенко Р. В. - Вплив нелінійного навантаження на автономну електричну мережупри паралельній роботі силового активного фільтра, Бялобржеський О. В. (2020)
Авдєєва О. - Образ бабки-шептухи в уявленнях мешканців північного Приазов’я у ХХ–ХХІ століттях (2020)
Гуйван П. - Наукове вивчення часу як процесу руху від минулого до майбутнього (2020)
Жеребятнікова І. - Аксіологічна домінанта соціокультурного конфлікту (2020)
Kvasha C. - Worship practices in the field of traditional being of religion (2020)
Kobetyak A. - Canonical conditionality of the autocephalic organization of the church in the rules of the ecumenical councils (2020)
Мельник В. - Політичний страх як інструмент влади в екзистенціальній філософії, Белозьорова Р. (2020)
Михайловський А. - Еволюційні перспективи людства: глобальний вимір (2020)
Mnozhynska R. - Ukrainian humanists on the role of man in society (1st half of the 16th century) (2020)
Моравецький О. - Раціоналізм як методологічна основа філософії нового часу (2020)
Рассудіна К. - Психологічна концепція особи Джефа Мак-Мегана (2020)
Скринник М. - Наукові імперативи франкового підходу до українського націотворення. галицький контекст, Фльорко Л. (2020)
Барабаш О. - Колумбія у пошуках динамічної рівноваги: політичні процеси і проблеми розвитку (2020)
Бокоч В. - Президент України В. Зеленський: особливості політики у релігійно-церковній сфері (2020)
Huseynov I. - Сultural and political aspect as a foundation and a key link in the expanding relations between Azerbaijan and Greece (2020)
Запорожченко А. - Актуальність та значення створення ЗВТ в українсько-турецьких відносинах (2020)
Іленьків Г. - Легітимація політичної влади через релігію в сучасному суспільстві (2020)
Корнійчук Л. - Проблеми та перспективи чесько-китайських відносин на сучасному етапі, Ковенько А. (2020)
Кундельський Д. - Взаємозв’язок влади та насилля (2020)
Куцев К. - Моделі децентралізації в сучасних країнах Європи (2020)
Левченко Ю. - Дуальний характер поглядів на ратифікацію стамбульської конвенції в Україні та Польщі (2020)
Матета О. - Систематизація та класифікація національних інтересів у контексті національної безпеки України (2020)
Мельничук Н. - Проблема популяризації електронних послуг в Україні (2020)
Мотрен С. - Сполучені штати Америки та нова Європа як глобальні політичні суб’єкти та гаранти світового демократичного розвитку (2020)
Свідерська О. - Труднощі інституційного регулювання цифрових ризиків у транзитному суспільстві (2020)
Чубатенко О. - Політичні технології в органах публічної влади в Україні в умовах формування інформаційного суспільства (2020)
Шушлян В. - Феномен "країни" і "держави" у сучасному політичному дискурсі (2020)
Яковлева Л. - Легітимність публічної влади в Україні: від рейтингів до ідентичностей (2020)
Сенченко М. - Книготорговельна бібліографія Німеччини (2021)
Онищук М. - 2019: найуспішніший рік для книговидання перед пандемією COVID-19, Татарінова Л. (2021)
Капралюк О. - Реферативні бази даних із питань сільського господарства як засіб наукової комунікації (2021)
Дюжева К. - Соціальна інформація в розрізі глобального COVID-карантину в рецепції житомирських медіа: специфіка, форми репрезентації (2021)
Дояр Л. - Методична рада Книжкової палати України: сторінки історії та особливості діяльності (1946—1964) (2021)
Богданов Г. - Основні етапи еволюції бібліотек релігійних установ у німецькомовному просторі в VI—XX століттях (2021)
Мельник-Хоха Г. - Видання Луції Барбари Раутенстраухової у фонді ЛННБ України ім. В. Стефаника як зразки сентиментальної літератури XIX століття, Береза О. (2021)
Копитова О. - Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич (2021)
Галицька С. - Колекції Бібліотеки та архівів Канади як джерельна база наукових досліджень історії України, Орєшина Н., Устинова Т. (2021)
Лобанов Л. М. - Вплив оброблення імпульсним електромагнетним полем на напружений стан алюмінієвого сплаву AMг6, Пащин М. О., Міходуй О. Л., Черкашин О. В., Кондратенко І. П. (2021)
Аджамський С. В. - Вплив часового інтервалу між нанесенням шарів за SLM-технологією на структуру і властивості сплаву INCONEL 718, Сазанішвілі З. В., Ткачов Ю. В., Кононенко Г. А. (2021)
Аболіхіна О. В. - Вплив мікроструктури сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu на механізм руйнування авіаконструкцій, Знова В. А., Семенець О. І., Подрезов Ю. М. (2021)
Булик І. І. - Властивості порошків індукційно витопленого сплаву на основі Sm2Co17 залежно від умов помелу, Кононюк О. П. (2021)
Баглюк Г. А. - Вплив гарячого штампування на пружні властивості та характер анізотропії порошкових титаноматричних композитів, Безимянний Ю. Г., Стасюк О. О. (2021)
Погрелюк І. М. - Термічна стабільність деформованого поверхневого шару титанового сплаву ВТ22 в азотовмісному середовищі, Лаврись С. М. (2021)
Скальський В. Р. - Вплив вагонних уповільнювачів на ріст тріщини у боковій рамі візка, Рудавський Д. В., Шефер М. С., Канюк Ю. І. (2021)
Завалій І. Ю. - Нанокомпозити Mg–TiN та Mg–ZrN як ефективні матеріали для акумулювання та генерування водню, Березовець В. В., Ощаповський І. В., Засадний Т. М. (2021)
Берднікова О. М. - Вплив зовнішнього електромаг¬нетного поля на структуру з’єднань під час зварювання під водою, Максимов С. Ю., Прилипко О. О., Алексеєнко Т. О., Половецький Є. В., Алексеєнко І. І. (2021)
Студент О. З. - Відновлення властивостей теплотривкої сталі після тривалої експлуатації в паровій турбіні, Кречковська Г. В., Свірська Л. М., Соловей П. Р. (2021)
Журавель І. М. - Використання закону Мандельброта–Ципфа для кількісного оцінювання усередненого розміру зерен сталі, Мичуда Л. З. (2021)
Čamagić I. - Influence of temperature and exploitation time on fatigue strength and microstructure of welded joints of A-387Gr.B steel, Jović S., Makragić S., Živković P., Burzić Z. (2021)
Хома М. С. - Корозія та механічне руйнування сталей для обсадних труб за впливу підвищених температур та тиску вуглекислого газу, Винар В. А., Дацко Б. М., Івашків В. Р., Чучман М. Р., Максішко Ю. Я., Буклів Р. Л. (2021)
Воробйова В. І. - Оцінка протикорозійної ефективності екстракту вичавок абрикоса в нейтральному водному середовищі, Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф. (2021)
Корній С. А. - Модифікування синтетичного цеоліту катіонами металів для підвищення його протикорозійної ефективності, Зінь І. М., Хлопик О. П., Головчук М. Я., Даниляк М.-О. М., Галайчак С. А. (2021)
Сиза О. І. - Корозія конструкційних сталей за дії N, S-вмісних мінеральних добрив, Квашук Ю. В., Корольов О. О., Дмитрієв В. А., Павленко А. Г., Савченко О. М. (2021)
Ming Wei - Комп’ютерне моделювання впливу наводнювання на довговічність елементів труб, Чепіль О. Я., Гембара Н. Т. (2021)
Скачков В. О. - Функціональні характеристики піролітичного графіту, Іванов В. І., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М. (2021)
До уваги авторів (2021)
Марова С. Ф. - Маркетингові засади управління ефективним розвитком ринку послуг України в умовах цифровізації економіки, Солоха Д. В. (2020)
Шинкарук Л. В. - Особливості управління персоналом в проєктній діяльності в сучасних умовах, Кубіцький С. О., Дєліні М. М. (2020)
Шпильова В. О. - Інноваційно орієнтована кластерна політика: потенціал та цільові інтереси регіонів України, Фінагіна О. В., Буряк Є. В. (2020)
Коваленко Ю. О. - Підходи щодо оцінки сталого розвитку регіонів на основі соціо-еколого-економічних показників (2020)
Меліхов А. А. - Чинники конкурентного розвитку підприємства в умовах турбулентного зовнішнього середовища (2020)
Шевченко Г. М. - Збалансованість розвитку національної економіки: теоретичні аспекти управління природними ресурсами (2020)
Руженський М. М. - Асиметрія вітчизняного ринку праці: аналіз стану інформаційного забезпечення, Гришко О. П. (2020)
Бєлякова О. В. - Факторний аналіз ефективності збалансованого розвитку національної економіки України (2020)
Овєчкіна О. А. - Aналіз сучасних неокласичних концепцій інформаційно-знаннєвої економіки в аспекті змін відносин капіталістичної власності (2020)
Суздалєва О. С. - Муніципально-приватне партнерство як механізм залучення фінансових коштів для відновлення постраждалих від конфлікту територій України (2020)
Балуєва О. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, Чуприна О. О. (2020)
Костинець Ю. В. - Гносеологічна та онтологічна сутність розвитку економічних систем (2020)
Байрак А. О. - Дослідження інструментарію регулювання та фінансування інституту державно-приватного партнерства у медичному секторі, Воєвода Л. Г. (2020)
Кладченко І. С. - Компаративний аналіз поведінки національної економіки та її економічних підсистем в умовах внутрішніх та зовнішніх шоків (2020)
Приймакова Ю. А. - Дослідження зарубіжного досвіду відновлення національної економіки в постконфліктний період (2020)
Банах А. В. - Економічна та екологічна оцінка вибору варіанту розпланування та інженерної підготовки території під забудову, Банах В. А., Фостащенко О. М., Федченок О. І., Полікарпова Л. В. (2021)
Беспалько Р. І. - Особливості генералізації лінійних гідрографічних об’єктів засобами гіс-технологій, Гуцул Т. В. (2021)
Бородай Д. С. - Архітектурно-планувальні тенденції формування рекреаційних комплексів в позаміських зонах на прикладі Сумської області, Бородай А. С., Бородай С. П., Бородай Я. О. (2021)
Вяткін К. І. - Територіально-просторова організація містобудівних систем: фактори впливу (2021)
Гнатюк Л. Р. - Тенденції формотворення сакрального простору у ХХ столітті (2021)
Голубчак К. Т. - Методика дизайн-мислення в архітектурній освіті як інноваційний засіб формування креативності майбутніх архітекторів (2021)
Завальний О. В. - Аналіз міського простору – це перший етап для формування сучасного міста, Колоша М. С. (2021)
Заяць Є. І. - Особливості використання технологій 3D-друку в будівництві, Богданов І. В., Невгомонний Г. У., Мерилова І. О., Речиц О. А. (2021)
Кисельов В. В. - Екологічний аспект формування архітектурно-планувальної структури закладів дошкільної освіти, розміщених на території зі складним рельєфом (2021)
Кисельов В. М. - Парк архітектурних мініатюр, як активатор процесів ревіталізації історичних міських парків, Кисельова Г. В. (2021)
Кінь Д. О. - Геоінформаційне моделювання розвитку території м. Харкова у ретроспективі, Лазоренко-Гевель Н. Ю., Шудра Н. С. (2021)
Кузьмич О. Й. - Вивчення геодезичної науки в різні періоди розвитку людства (2021)
Лещенко Н. А. - Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій (2021)
Марковський А. І. - Локальна самобутность та особливості архітектури Киева першої половини ХХ ст (2021)
Мер’є О. В. - Особливості локалізації дерев’яних римо-католицьких храмів Галичини в містобудівних одиницях (2021)
Мерилова І. О. - Етапи формування промислового вузла "Фабричний" у місті Дніпро: історія та перспективи подальшого розвитку, Речиц О. А. (2021)
Нестеренко С. В. - Особливості функціонування національної кадастрової системи України в умовах реформування галузі, Шарий Г. І., Щепак В. В., Одарюк Т. С. (2021)
Олійник О. П. - Просторовий синтаксис як інструмент дослідження структури та конфігурації громадського простору (2021)
Панова О. В. - Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення, Бірук Я. І. (2021)
Петришин Г. П. - Роль річки у формуванні міст України: Луцьк, Тернопіль, Вінниця, Чернівці, Онуфрів Я. О., Боршовський О. І. (2021)
Предун К. М. - Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето, Франчук Ю. Й., Ободянська О. І. (2021)
Ратушинський Н. В. - Особливості типології пасажів (2021)
Савицкая О. С. - Социально-экономические предпосылки формирования курортов, Крыжантовская О. А., Беликова М. В., Присекорян Д. А. (2021)
Сингаївська О. І. - Структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки території, Чередніченко О. П. (2021)
Третяк В. М. - Визначення транспортної доступності при формуванні туристичних маршрутів з допомогою QGIS та GRASS GIS, Лепетюк В. Б. (2021)
Човнюк Ю. В. - Дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, траспортуючих високов’язкі рідини, Чередніченко П. П., Москвітіна А. С., Пефтєва І. О. (2021)
До відома авторів статей! (2021)
Титул, зміст (2019)
Тарасюк В. Г. - Застосування системного підходу стосовно розроблення будівельних норм та національних стандартів будівельної галузі України, Бєлоконь О. Л., Янушек Н. Є. (2019)
Дворник А. М. - Основи та фундаменти циліндричних силосів для зерна, Любченко І. Г., Титаренко В. А., Шидловська О. В. (2019)
Оксень Є. І. - Оцінювання впливу локальних неоднорідностей на показники міцності бетону в умовах обмеження кількості зразків, що підлягають випробуванню, Хребет В. Г., Шеляшко Р. І. (2019)
Перельмутер А. В. - Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів, Юрченко В. В. (2019)
Городецький О. С. - Різні підходи до розрахунку конструкцій на динамічні впливи, Гензерський Ю. В. (2019)
Барабаш М. С. - Чисельно-аналітичний методологічний підхід до моделювання матеріального демпфування, Пікуль А. В., Писаревський Б. Ю. (2019)
Сейфуллаев Ханлар Курбан оглы - Усовершенствованная методика расчета железобетонных элементов на прочность и сейсмостойкость с учетом требований Еврокодов, Гараев Абды Назим оглы (2019)
Title (2020)
Антонова В. Ю. - Методологічний аспект аналізу етнічного, Корх О. М. (2020)
Вершина В. А. - Обрії новоєвропейської антропологічної парадигми (2020)
Григоришин С. В. - Про відмінність трансцендентального стилю і теології кіно (2020)
Колісник В. Г. - Формалізація процесу декомпозиції (2020)
Михайлюк О. В. - До питання про структуру знака (2020)
Пісна Ю. В. - Філософські аспекти внутрішньоособистісного конфлікту в дослідженнях К. Хорні (2020)
Пріц В. Ю. - Онтологічний та епістемологічний аспекти сучасної обсерваційно-вимірювальної ситуації у космології (2020)
Гугнін Е. А. - Консенсуальні та конфліктні стратегії обмеження суверенітету через зовнішній вплив: соціологічний аспект (на прикладах вірменоцидів та Афганської війни). Частина 2 (2020)
Ніколенко В. В. - Соціально-політична думка Платона: протосоціологічний вимір (2020)
Вегеш М. М. - Інтеграція основних чинників політичного розвитку країн Тропічної Африки як умова демократичного транзиту, Кухта В. В. (2020)
Винничук О. В. - "Портфель ризиків" українського суспільства: аналіз політичної ситуації 2014-2020 рр. (2020)
Дахно О. Ю. - Перспективи створення та розвитку приватних військових компаній в Україні (2020)
Зан М. П. - Міжнародно-правові стандарти ефективного політичного представництва етнічних меншин: європейські практики та досвід для України (2020)
Кривошеїн В. В. - Ризики впровадження е-голосування в Україні в контексті постпандемічної трансформація демократії (2020)
Петров П. П. - Процес формування іміджу транзитивних демократій: інструменти впливу на цільову аудиторію (2020)
Khoma N. M. - Problems of tolerance/intolerance in the political sphere of Estonia and Latvia (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Matsevytyi Yu. M. - To the Solution of Geometric Inverse Heat Conduction Problems, Hanchyn V. V. (2021)
Yershov S. V. - The Influence of Mesh Resolution on 3D RANS Flow Simulations in Turbomachinery Flow Parts, Yakovlev V. A. (2021)
Avramov K. V. - Static Buckling of a Pre-loaded Complex Nano-composite Shell, Sakhno N. H., Uspenskyi B. V. (2021)
Revenko V. P. - Analytical Solution of the Problem of Symmetric Thermally Stressed State of Thick Plates Based on the 3D Elasticity Theory (2021)
Shulzhenko M. H. - Vibrational Stresses of Damaged Steam Turbine Blades After Renovation Repair, Olkhovskyi A. S. (2021)
Tarelin A. O. - Electrochemical and Chemical Mechanisms of the Erosion-Corrosion Process of Wet-Steam Turbine Rotor Blades Destruction Under the Influence of Electrified Moisture, Shvetsov V. L., Mykhailenko V. H., Nechaiev A. V., Khinievich O. Ye. (2021)
Filatov H. V. - Optimal Design of Single-Layered Reinforced Cylindrical Shells (2021)
Yanchevskyi I. V. - Integral Criterion of the Non-uniformity of Stress Distribution for the Topology Optimization of 2D-Models, Kryshtal V. F. (2021)
Камінська Н. В. - Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України (2014)
Немеш П. Ф. - Зберігання та повернення речових доказів у цивільному процесі (2014)
Мельничук О. Ф. - Забезпечення конституційного права на освіту: досвід Франції (2014)
Денисенко О. А. - Правовий чинник у збереженні культурної спадщини історичних міст України (2014)
Шаповалова В. С. - Розвиток нової доктрини зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики (2014)
Зеленяк А. С. - Судовий експеримент та пред’явлення до впізнання як способи дослідження речових доказів у цивільному процесі (2014)
Чубенко А. А. - Застосування рішень європейського суду з прав людини Конституційним Судом України (2014)
Ткачук П. О. - Правові форми та види екологічного страхування за законодавством України (2014)
Хосровлу Ф. І. огли - Загально правова характеристика об’єкту договору екологічного страхування (2014)
Глобальні практичні рекомендації Міжнародного товариства гіпертензії, 2020 (вибрані положення) (2020)
Журавльова Л. В. - Нова проблема: цукровий діабет та COVID-19, Огнєва О. В. (2020)
Кушниренко С. В. - Хроническая болезнь почек и гиперурикемия: механизмы развития и клинические проявления (2020)
Соловьян А. Н. - Небилет® – бета-адреноблокатор с вазодилатирующими свойствами: новые возможности и перспективы применения, Михалева Т. В. (2020)
Скибчик В. А. - Інфаркт міокарда з необструктивним ураженням коронарних артерій (MINOCA): підходи до діагностики та лікування, Скибчик Я. В. (2020)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к мультимодальной фармакотерапии и фармакопрофилактике в неврологии, Бачинская Н. Ю. (2020)
Яковлева Л. М. - Пароксизмальні тахікардії (2020)
Тестові питання для самоконтролю (2020)
Свиридова Н. К. - Вегетаріанська дієта й цукровий діабет 2-го типу: чи існує зв’язок?, Чередніченко Т. В. (2020)
Зміни до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби (2020)
Уряд у пошуках шляху з призупинення зростання захворюваності на COVID-19 (2020)
Медичні експерти обговорили нагальне питання доставки пацієнта з COVID-19 (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Мірошниченко М. М. - Засвоєння елементів живлення рослинами пшениці озимої української та європейської селекції після відновлення весняної вегетації, Звонар А. М., Панасенко Є. В. (2021)
Йоркіна Н. В. - Оцінювання рекреаційної трансформації трав’яного покриву зелених насаджень загального користування, Телюк П., Умерова А., Будакова В. С., Жалей О. А., Іванченко К. О., Жуков О. В. (2021)
Федюшко М. П. - Часова динаміка угруповань наземних безхребетних в умовах рекультивації земель, Бабченко А. В. (2021)
Мірзоєва А. Т. - Зміни видового різноманіття угруповань молюсків піщаних кіс півночі Чорноморсько-Азовського басейну під впливом екологічних змін навколишнього середовища (2021)
Медков А. І. - Оптимізація процесу культивування мікроміцетів – основи регуляторів росту та біотестування їх рістстимулювальної активності щодо міскантусу гігантського, Стефановська Т. Р., Бородай В. В. (2021)
Масюк О. М. - Знахідки рідкісних рослин і тварин у східній частині об’єкта Смарагдової мережі "Samarskyi Lis – UA0000212”, Новіцький Р. О., Ганжа Д. С., Листопадський М. А., Махіна В. О. (2021)
Output data (2021)
Title (2020)
Архіпова І. М. - Основні ознаки та функції заголовка журнального мікротексту-повідомлення, Бурлаченко А. Г. (2020)
Безсонова А. С. - Методологічні жанри науково-популярного лінгвістичного дискурсу: до питання визначення та функціонування (2020)
Габидуллина А. Р. - Художественный концепт "лестница" в русской поэзии первой половины хх века (2020)
Круть О. В. - Похідні іменники на позначення діяча агресії: словотвірний аспект (2020)
Осипенко В. Ю. - Шляхи формування лінгвосоціокультурної компетентності викладанні іноземної мови (2020)
Пожидаєва Н. П. - Маркетингова і структурна складова рекламного слогану, труднощі адекватного перекладу, Чаплик Н. В. (2020)
Скоплєв А. О. - Про дослідження гібридної природи чеського дієслівного іменника в генеративній граматиці (2020)
Суховецька Л. В. - Cемантична специфіка соматичних фразеологізмів в оповіданні А. Крісті "The Moving Finger", Каменко Т. В. (2020)
Чернишова І. В. - Особливості речень негативної оцінки "свого" простору з темпоральним маркером now (на матеріалі англомовного тексту Біблії) (2020)
Yasynetska О. А. - The communicative structure of a sentence for translating from Ukrainian into English (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Марусинець М. М. - Соціально-гуманітарний контекст формування іміджу майбутнього політолога, Довгопол О. О. (2020)
Захарчин Н. Г. - Малі академічні групи: форми та методи проведення семінарів з гуманітарно-соціальних дисциплін у технічному закладі вищої освіти (2020)
Кушнір Н. С. - Економічна культура як багатовимірне явище в системі професійного розвитку фахівця (2020)
Заїка О. Я. - Теоретично-пошуковий етап розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів, педагогів (2020)
Літінська О. П. - Громадянська освіта як системотвірний чинник правової компетентності молодших бакалаврів ЗВО (2020)
Ковач А. І. - Поняття музейно-освітнього середовища в сучасному педагогічному дискурсі (2020)
Ваніна Н. М. - Методи і методики оцінювання якості фахової передвищої освіти, Пащенко Т.М. (2020)
Кисельов В. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів, Рибалко П. Ф. (2020)
Собченко Т. М. - Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні педагогічних дисциплін (2020)
Карась О. Д. - Теоретичні основи мовленнєвої культури в зарубічній професійній лінгводидактиці (2020)
Онищенко Г. О. - Модель професійно орієнтованої математичної підготовки бакалаврів із комп'ютерних наук в агротехнічних університетах (2020)
Кузнецова Г. П. - Мовознавча спадщина В.Сімовича та її роль у формуванні фонетичної компетентності майбутніх учителів-словесників (2020)
Гриценко Л. О. - Методичні аспекти формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій (2020)
Кисільова-Біла В. П. - Реалізація компетентнісного підходу в умовах математизації освіти України, Баруліна Ю. О. (2020)
Кудря О. В. - Формування знань елементів проєктно-технологічної діяльності наматеріалі курсу "Технологічний практикум", Срібна Ю. А. (2020)
Заїка А. О. - Цифрове освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти, Сорока В. В. (2020)
Пономаренко С. І. - Інтеграція термінів "культура безпеки життєдіяльності" та "екологічна культура" (2020)
Шамунова К. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: аналіз стану і проєктування моделі (2020)
Джерелейко Л. В. - Проблеми формування готовності до підприємницької діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2020)
Онищенко Н. Г. - Використання потенціалу навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності школярів (2020)
Твердохлєбова Ю. М. - Результати експериментальної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання сучасних технологій відновлення здоров'я у майбутній професійній діяльності, Красілов А. Д. (2020)
Олійник Р. В. - Теоретичний аналіз сутності інклюзивної освіти в сучасному європейському освітньому просторі (2020)
Шелепницька-Говорун Н. М. - Історіографічний аналіз проблеми формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі (2020)
Куліш С. М. - Проблема виховання духовно-моральних цінностей особистості в спадщні українських педагогів кінця ХІХ - першої половини ХХ століть (2020)
Швиденко В. В. - Ретроспектива розвитку організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії (2020)
Тропак Б. С. - Феномен цифрової компетентності майбуніх учителів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених (2020)
Опанасенко В. В. - Актуалізація педагогічних ідей і досвіду громадської діяльності П.К.Загайка в сучасній вищій школі (2020)
Курило І. О. - Особливості демографічної структури Львова як метрополісного центру західного регіону України, Гаращенко Т. М. (2021)
Крімер Б. О. - Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу (2021)
Аксьонова С. Ю. - Багатоплідна народжуваність в Україні: демографічний вимір (2021)
Kyei K. A. - Mortality level and trend in South Africa and their Implications, Gavhi P. (2021)
Заяць Т. А. - Конвертація соціального капіталу в Україні: суперечності, принципи і перспективи, Жаховська В. Л. (2021)
Новіков В. М. - Соціальний потенціал інституту некомерційних організацій (2021)
Лешенок У. С. - Система індикаторів умов проживання населення на місцевому рівні: принципи формування та використання, Лукович Т. В. (2021)
Зеленько Г. - Рецензія на монографію С. Пирожкова та Н. Хамітова "Цивілізацій на суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини" (2021)
Огляд видань (2021)
Слово прощання. Пам’яті А. Г. Вишневського присвячується (2021)
Правила для авторів (2021)
Звенигородський О. М. - Насильницька пенітенціарна злочинність та її запобігання в зарубіжних країнах, Тищенко К. Р. (2020)
Колб О. Г. - Корупція як одна із загроз національній безпеці України, Дучимінська Л. М. (2020)
Олефір Л. І. - Проблемні питання законодавства України стосовно кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді громадських робіт, Дем’яненко Ю. О. (2020)
Джужа О. М. - Практика Європейського суду з прав людини в рішеннях щодо невідповідності довічного позбавлення волі вимогам статті 3 Європейської конвенції з прав людини, Мельниченко І. П. (2020)
Скаков А. Б. - Прогрессивная система исполнения лишения свободы и перспективы её применения в Казахстане (2020)
Пузирьов М. С. - Етичні засади діяльності шведської служби тюрем і пробації, Пармінський В. В., Адаменко Є. В. (2020)
Куриліна О. В. - Відшкодування шкоди як інструмент застосування цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у секторі безпеки та оборони, Зотова І. Г., Калітнік М. С. (2020)
Самофалов О. Л. - Законодавчі гарантії захисту викривачів корупції, Русевич К. О. (2020)
Суржик В. Г. - Використання спеціальних знань під час дослідження документів фінансово-кредитних операцій, Жолобецька М. Б., Леоненко О. А. (2020)
Pekarchuk V. - Problems of legal liability for infringement on state symbols, Chaika V. (2020)
Єлісєєва Л. В. - Взаємозв'язок соціального капіталу та економічної децентралізації в умовах інформаційно-мережевої економіки (2020)
Краус Н. М. - Інститут власності та довіри в національній економіці: пріоритизація, імпульси розвитку та кристалізація обрисів, Краус К. М., Осецький В. Л. (2020)
Полуяктова О. В. - Людський капітал як чинник інституціональної трансформації економіки, Матюк Т. В. (2020)
Боярчук А. І. - Країнознавче бачення міжнародних перевезень у наукових дослідженнях міжнародного бізнесу (2020)
Грабар М. В. - Інформаційні системи та технології на туристичному ринку: сучасність та перспективи (2020)
Кобилянська А. В. - Макроекономічні аспекти функціонування мегарегіональних об’єднань та глобальні мережі створення вартості (2020)
Melnyk T. - Determinants of enhancing export orientation of Ukraine’s services sector, Pugachevska K. (2020)
Наумов М. С. - Вплив зовнішньоекономічної діяльності на подолання диспропорційності розвитку регіонів (2020)
Шикіна О. В. - Аналіз тенденцій міжнародної готельної індустрії, Лисецька К. В. (2020)
Кушніренко О. М. - Проблеми і перспективи розвитку ринку 3d-технологій в Україні (2020)
Левченко Я. С. - Государственно-частное партнерство: мировой опыт и перспективы внедрения в проекты мостостроения Украины (2020)
Ляховська О. В. - Сучасні тенденції виробництва та переробки м’яса в Україні (2020)
Мізюк С. Г. - Дослідження структури зовнішньої торгівлі України та її стратегічні пріоритети, Морозова М. А. (2020)
Петрина М. Ю. - Особливості реалізації інноваційного потенціалу технопарків провідних країн світу, Кочкодан В. Б. (2020)
Печенюк А. П. - Оцінка нематеріальних туристичних ресурсів сільських громад (2020)
Рейкін В. С. - Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку, Макара О. В. (2020)
Сергієнко О. А. - Аналіз факторного простору показників ефективності логістичної діяльності за глобальними рейтинговими оцінками країн світу, Гапоненко О. Є. (2020)
Авраменко О. В. - Нечіткі когнітивні карти як засіб моделювання системи логістичного обслуговування підприємства (2020)
Баценко Л. М. - Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємстві, Галенін Р. В., Стеценко Я. Е. (2020)
Богінська Л. О. - Визначення стратегії розвитку будівельного підприємства (2020)
Бреус С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої освіти у контексті управління нею, Сугоняко І. І. (2020)
Бужимська К. О. - Розвиток підприємництва у сфері послуг населенню, Гойхман М. В. (2020)
Бурлан С. А. - Загальні тенденції розвитку підприємств машинобудування України, Каткова Н. В., Циганова О. С. (2020)
Вовк О. М. - Формування кадрового потенціалу авіапідприємства: структурний підхід, Панчошна Т. М., Сірівля Т. О. (2020)
Глухова В. І. - Вплив державної фінансової політики на діяльність сільськогосподарських підприємств, Кравченко Х. В. (2020)
Дмитрук О. В. - Формування комплексу маркетингу як актуальна проблема медичних неприбуткових підприємств (2020)
Дуляба Н. І. - Особливості формування системи управління персоналом підприємств у сучасних умовах, Озарчук К. С. (2020)
Єрфорт І. Ю. - Удосконалення ціноутворення в системі бізнес-процесів підприємства, Єрфорт Ю. О. (2020)
Зубков С. О. - Міждисциплінарні методологічні підходи до дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування (2020)
Котовська І. В. - Дослідження етапів стратегічного планування в контексті управління діяльністю підприємств, Юрик Н. Є. (2020)
Лащик І. І. - Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Віблий П. І., Бондаренко Л. П. (2020)
Маковоз О. С. - Формування системи управління економічним потенціалом як стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Олійничук О. І. - Технологія діяльності аналітиків із питань економічної безпеки підприємства (2020)
Plakhotnik O. - Development of financial monitoring principles for investment projects in the system of transformative changes of industrial enterprise (2020)
Полковниченко С. О. - Особливості реалізації комплексу маркетингу у сфері спорту, Гурський В. А., Хомєнок М. В. (2020)
Рожко Н. Я. - Розвиток ринку овочів та фруктів на засадах симбіозу конфронтації та кооперації (2020)
Савченко О. Р. - Господарські зв`язки підприємства (2020)
Сакун Л. М. - Шляхи реалізації маркетингових стратегій машинобудівних підприємств, Дорожкіна Г. М., Ткач О. Ю. (2020)
Селезньова Г. О. - Ефективність системи управління підприємством, Іпполітова І. Я. (2020)
Слободянюк Н. О. - Управління ресурсним потенціалом у контексті механізму фінансової безпеки підприємства, Шокер Р. І. (2020)
Сухачова О. О. - Концептуальний підхід до якості та ефективності управлінських рішень (2020)
Черкашина А. О. - Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства, Головко О. Г. (2020)
Шіковець К. О. - План-фактний бізнес-аналіз у середовищі Microsoft Power Bi, Квіта Г. М., Безсмертна Ю. С. (2020)
Аверкина М. Ф. - Моделювання кредитоспроможності клієнта, Октисюк Є. В. (2020)
Федоренко О. О. - Інвестиційна привабливість регіонів України, Коваленко Н. В. (2020)
Ковалевська І. М. - Сертифікація пляжного рекреаційного господарства за програмою Blue Flag, Тарасова В. В. (2020)
Ковальчук С. Я. - Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері, Лукіяненко Р. О. (2020)
Капітанець C. В. - Соціальний капітал як важливий ресурс розвитку держави (2020)
Лункіна Т. І. - Соціальне підприємництво в Україні як сучасний тренд розвитку: особливості, фінансові аспекти (2020)
Тараєвська Л. С. - Інфраструктурні елементи ринку праці України (2020)
Тернопільська В. І. - Управління соціальними проєктами: формування цілей та доцільності їх реалізації, Бакуліна О. С. (2020)
Антоненко В. М. - Сучасні вимоги до ідентифікації сутності фінансового потенціалу підприємства (2020)
Антонюк О. І. - Інструменти макропруденційної політики та їх використання в Україні (2020)
Квасницька Р. С. - Змістова парадигма та сучасні тенденції розвитку банківських інновацій в Україні, Дячук Д. І. (2020)
Кузнєцов А. М. - Регулювання платіжного ринку України, Деркач Ю. Б. (2020)
Легкоступ І. І. - Бюджетна децентралізація в Україні: необхідність, результати та перспективи, Андрюк А. М. (2020)
Мусієнко В. О. - Фінансовий інжиніринг – генератор фінансових інновацій, Зінченко М. Е. (2020)
Руда О. Л. - Дистанційне обслуговування в банківській системі (2020)
Савастєєва О. М. - Вектори трансформації повноважень казначейства в сучасних умовах виконання місцевих бюджетів (2020)
Бражнікова Л. М. - Особливості формування системи електронної звітності на підприємствах України, Гарна С. О., Шнурко А. М. (2020)
Брік С. В. - Перерахунок ПДВ за 2019 рік: податковий аудит та бухгалтерський облік (2020)
Гаркуша С. А. - Запровадження управлінської звітності в системі управлінського обліку на підприємстві (2020)
Гевлич Л. Л. - Міжнародний стандарт фінансової звітності для українських малих підприємств: необхідність та доцільність, Калачик А. В. (2020)
Кучеркова С. О. - Проблеми розуміння прибутку з погляду керівника і бухгалтера (2020)
Людвенко Д. В. - Вплив фізичної теорії на розвиток бухгалтерського обліку в обліково-інформаційному забезпеченні управління галуззю тваринництва (2020)
Гадецька З. М. - Запровадження сучасних персонал-технологій HR-аутсорсингу на підприємстві (2020)
Ладик С. Р. - Проблематика використання інформаційних технологій для підготовки фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, Базилюк К. Ф. (2020)
Чмерук Г. Г. - Специфіка організації економічних відносин суб’єктів господарювання в умовах цифровізації економіки, Стороженко О. О. (2020)
Барна М. Ю. - Фактори конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. (2020)
Семенов А. Г. - Дослідження комплексу маркетингових комунікацій підприємства (2020)
Гільорме Т. В. - Запровадження сучасної моделі управління енергозберігаючими технологіями на підприємствах (2020)
Селіверстова Л. С. - Управління цінними паперами в умовах розвитку цифрової економіки (2020)
Вихідні відомості (2020)
Куньч З. - Питання дотримання норм позиційного чергування у//в у навчальній літературі 60-х років ХХ ст (2020)
Дарчук Н. - Категорія особи в поетичних текстах Лесі Українки (2020)
Іванович М. - Сингулятиви у сучасній українській мові (2020)
Боровська О. - Pro-суб’єкт німецьких партиципних клауз у синтаксичній ролі ад’юнкта (2020)
Ситар Г. - Особливості реалізації фразеологізованих речень у творах Богдана Лепкого (2020)
Сулима О. - Структура семантичного поля процесуальності в українській мові (2020)
Ґрещук В. - Словотвір і суб’єктивна модальність тексту (2020)
Залужна О. - Граматичні та прагмасемантичні особливості спонукальних висловлювань в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі заголовків статей онлайн версії The Guardian), Холодюк О. (2020)
Ковалевська А. - Українська політична реклама: аналіз стратегій реалізації сугестивності (2020)
Вільчинська Т. - Антропоніми як маркер ідіостилю письменника в публіцистичних текстах (2020)
Дащенко Н. - Кількісні параметри питомих і запозичених термінів у галузі журналістики (2020)
Ishchuk N. - Translating English Non-Equivalent Economic Lexis into Ukrainian, Neholiuk Yu. (2020)
Костюк Ю. - Суспільно-політична неолексика в Інтернет-комунікації: структурнофункційний аспект (2020)
Кравченко Е. - Досвід створення словника власних імен поетичних текстів (на матеріалі творчості Василя Стуса) (2020)
Кравченко Е. - Інтерлінгвальні котоніми у публіцистичному тексті, Карабахцян А. (2020)
Загнітко А. - Актуальні виміри організації наукового лінгвістичного середовища: досвід, практика, модифікація, Краснобаєва-Чорна Ж. (2020)
Загнітко А. - Лінгвістичний погляд на вираження простору: внутрішньореченнєві поширювачі, Манакін В. (2020)
Загнітко А. - Східностепові говірки на мапах (2020)
Стишов О. - Мовний простір номінацій жінки (2020)
Contents (2021)
Ivashkevych E. - The Development of Learner’s Autonomy by the Wayof the Formation of Social Intelligence, Onufriieva L. (2021)
Ivashkevych E. - Psychological Peculiaritiesof Understanding Communicative Behavior of Peoplefrom English-Speaking Countries (2021)
Kohut O. - Changing Negative PersonalityProtection to Successful Strategies for Copingwith Stress in the Psycholinguistic Aspect (2021)
Lysechko M. - Psychological Featuresof Students’ Role Competence Formation (2021)
Medvedskaia E. - Categorization Features of the Conceptof "Sacrament" by Active Adult Internet Users (2021)
Mykhalchuk N. - Psychological Mechanisms of UnderstandingContemporary Texts of American Writers, Koval I. (2021)
Moiseienko L. - Thinking Styles of Understanding Creative MathematicalProblems in the Process of Solving Them, Shehda L. (2021)
Nabochuk O. - The Productive Approachto the Problem of Facilitative Interactionand the Development of the Person’s Creativity (2021)
Ternovyk N. - Heuristic Talk as a Means of Forming a Teenageras a Subject of Educational Activity, Hudyma O. (2021)
Kharchenko Y. - Psychological Ways of Providing Primary Medical SanitaryHelp for People who Use Psychoactive Substances, Kurytsia D. (2021)
Shebanova V. - The Model of Assistance to Peoplewith Problem Eating Behavior and Weight Disorders (2021)
Shtepa O. - Personal Expediency of PsychologicalResources Actualization (2021)
Вихідні відомості (2021)
Petryn T. S. - Comparison of high-fat and high-carbohydrate diets for obtaining an experimental model of metabolic syndrome, Nagalievska M. R., Sybirna N. O. (2021)
Seniv M. B. - Antioxidant effect of extract of yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.) in rats’ leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus, Dzydzan O. V., Brodyak I. V., Kucharska A. Z., Sybirna N. O. (2021)
Mykhaliuk V. V. - Obtaining human hair keratin-based films and their characteristics, Havryliak V. V. (2021)
Hertsyk D. Yu. - Corrective effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on activity of antioxidant defense enzymes in cardiac muscle under experimental diabetes mellitus, Sabadashka M. V., Kaprelyants L. V., Sybirna N. O. (2021)
Lootsik M. D. - Experimental model and approaches to investigation of the acquired resistance to tumor transplantation in mice, Stoika R. S. (2021)
Isayeva K. B. - Bioecological peculiarities and economic significance of large fruit bark beetle (Scolytus mali Bechstein, 1805) and fig bark beetle (Hypoborus ficus Erichson, 1836) in the southern slopes of the Great Caucasus (Azerbaijan) (2021)
Dmytrakh R. - Impact of natural factors on population changes of herbaceous plants species and assessment of their state in present high-mountain conditions of the Ukrainian Carpathians (2021)
Шупова T. В. - Зв’язки чужорідних видів птахів з адвентивними рослинами насаджень парків і ботанічних садів (2021)
Овсак О. П. - Україна на шляху лібералізації авіаційного простору, Ліскович Н. Ю., Назаренко О. П. (2020)
Січка І. І. - Головні міжнародні логістичні компанії у сфері готельно-ресторанного бізнесу (2020)
Чепеленко А. М. - Економічна безпека в контексті глобалізаційних викликів та загроз (2020)
Андрусів У. Я. - Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2020)
Бержанір А. Л. - Інституційне становлення соціально відповідального бізнесу в Україні (2020)
Бержанір І. А. - Фінансове забезпечення підготовки фахівців закладами вищої освіти в Україні, Ящук Т. А. (2020)
Бойко Л. М. - Рівень життя як складник розвитку людського капіталу сільських поселень: євроінтеграційний аспект, Чевганова В. Я., Ляшенко А. В. (2020)
Бохонко І. В. - Інвестиційна привабливість України в умовах ринкового господарювання, Жигало І. І., Слободюк А. (2020)
Вараксіна О. В. - Стратегічне управління підприємством як необхідна умова забезпечення продовольчої безпеки національної економіки, Гедерім К. О., Золотих Я. Я. (2020)
Венгер В. В. - Роль держави у розвитку металургійної галузі: світовий та вітчизняний досвід (2020)
Єрмак С. О. - Стан українського ринку молока та молочних продуктів та його антикризове регулювання в умовах глобалізації (2020)
Зіброва О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник забезпечення соціальної безпеки населення (2020)
Зомчак Л. М. - "Брідж"-модель квартального прогнозу ВВП України, Ракова А. С. (2020)
Зоря О. П. - Формування організаційно-економічного механізму державного регулювання системи аграрного кредитування, Зоря С. П., Салогуб І. І. (2020)
Карпенко А. В. - Конкурентоспроможність інноваційного потенціалу України під впливом глобалізаційних процесів, Будицька Ю. О. (2020)
Кундєєва Г. О. - Державне регулювання агропродовольчого ринку: підтримка споживача (2020)
Леонова С. В. - Ідентифікація та оцінювання перспектив сталого розвитку автотранспортної системи України, Барвінська Х. Б. (2020)
Процюк Н. Ю. - Управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств агропродовольчої сфери у напрямі формування їхнього конкурентного потенціалу (2020)
Чорна Н. М. - Брендинг як інструмент підвищення туристичної привабливості території (на матеріалах м. Вінниці), Мартинова Л. Б. (2020)
Астахова І. Е. - Особливості стратегій та заходів екомаркетингу, Григорова А. О. (2020)
Баранов С. М. - Міжнародний досвід та особливості функціонування приватних військових компаній: ретроспективний аналіз (2020)
Боковець В. В. - Сучасні підходи до оптимізації конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Крутінь Я. В., Шахнюк А. І. (2020)
Васюта В. Б. - Формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві (2020)
Velychko V. - Application of methods of economic and mathematical modeling in the system of stakeholder relations and the formation and implementation of social corporate responsibility of construction enterprises, Grytskov E., Zubarev D. (2020)
Власюк С. А. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями, Бондаренко Н. В., Ролінський О. В. (2020)
Volkova N. - Methods of estimation of development capacity of processing enterprises and peculiarities of their application, Zagrebelna I. (2020)
Гаєвська Л. М. - Напрями вдосконалення оперативно-виробничого планування на підприємствах із серійним типом виробництва (2020)
Головко О. Г. - Перспективи використання фінансового контролінгу на підприємстві, Кушнір А. Е. (2020)
Гудзь О. І. - Дослідження основних положень брендингу у контексті маркетингової діяльності підприємства, Мусійовська О. Б. (2020)
Дейнега І. О. - Конкурентоздатність підприємства: визначення суті та впливу факторів, Язвінська Т. В. (2020)
Драган О. І. - Науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти (2020)
Дячков Д. В. - Маркетингово-орієнтований підхід до управління підприємствами спортивно-оздоровчих послуг, Ткачова І. В. (2020)
Жосан Г. В. - Розроблення комплексної системи оцінки ефективності цінової політики підприємства роздрібної торгівлі, Кириченко Н. В. (2020)
Зось-Кіор М. В. - Управління стратегією підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства, Ільїн В. Ю., Жмурко І. О. (2020)
Ілляшенко К. В. - Перспективи застосування технології блокчейн в бухгалтерському обліку (2020)
Ілляшенко Н. С. - Засади функціонування механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислового підприємства (2020)
Кадол Л. В. - Особливості оплати праці будівельних робіт (2020)
Кліпкова О. І. - Аспекти формування корпоративної культури у банківському секторі України (2020)
Клочко Т. А. - Економічна стійкість підприємств: теоретичні аспекти (2020)
Кондратьєв Б. О. - Інформаційне забезпечення управління сталим розвитком підприємства як актуальний напрям сучасних наукових досліджень, Єршова Н. Ю. (2020)
Константинова Т. В. - Особливості управління малим бізнесом в Україні, Савченко Т. В. (2020)
Корпан О. С. - Якість торговельного обслуговування населення: поняття, особливості та процес оцінювання, Гук О. П. (2020)
Лазоренко Т. В. - Реалізація стратегії диверсифікації як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємства, Федун В. В. (2020)
Мандюк Н. Л. - Маркетингове управління та формування конкурентних переваг готельно-ресторанних підприємств, Масюк Ю. О. (2020)
Мащак Н. М. - Логістичні аспекти управління промисловими відходами на підприємствах, Гикава А. В. (2020)
Могильна Л. М. - Визначення проблемних питань щодо управління сільськогосподарським підприємством під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності (2020)
Муштай В. А. - Оцінка маркетингової інформації та її трансформація у маркетингову програму підприємства (2020)
Нікітенко К. С. - Основні напрями удосконалення організації управлінської праці на аграрному підприємстві (2020)
Пермінова С. О. - Патентна стратегія компанії-новатора в контексті подовження інноваційної монополії на ринку (2020)
Селюченко Н. Є. - Оцінювання тренду економічної діяльності підприємства як складника його сталого розвитку (2020)
Тарасюк Г. М. - Зовнішня форма реалізації корпоративної соціальної відповідальності компаній: суть та напрями, Лагута Я. М., Рудковська Н. Г. (2020)
Ткаченко В. В. - Інформаційне забезпечення використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами як складова соціальної відповідальності, Харченко Т. М. (2020)
Фёдорова В. А. - Контроль уровня имиджа предприятия (2020)
Хромушина Л. А. - Інноваційність та формування інноваційної стратегії підприємств (2020)
Чубук Л. П. - Лізинг комерційної нерухомості: аналіз економічної ефективності (2020)
Шкварук Д. Г. - Управління персоналом підприємства як напрям підвищення прибутку, Мазур В. Г. (2020)
Шквиря Н. О. - Теоретичні основи стратегічного маркетингу підприємства (2020)
Бець М. Т. - Призначення підприємницького університету у розрізі стратегічного планування регіонального розвитку на прикладі львівської області, Ягольник С. Г. (2020)
Лотиш О. Я. - Вплив освітньої складової на розвиток людського капіталу в Україні, Бригадир Б. В. (2020)
Косар Н. С. - Заходи екологічного маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування, Яричевська Я. І. (2020)
Удовиця О. Ф. - Шляхи удосконалення економічного механізму природокористування в Україні (2020)
Шпакова Г. В. - Механізми формування портфеля перспективних біосферосумісних технологій у будівництві, Shpakova Н. (2020)
Чопко Н. С. - Стратегічний аналіз рівня залученості та лояльності персоналу в організації, Вівчар М. О., Смолій М. В. (2020)
Зозуля Д. С. - Державна боргова політика України: виклики сучасного етапу (2020)
Малиновська Ю. Б. - Імплементація зарубіжного досвіду фінансового планування в діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки України (2020)
Мордань Є. Ю. - Теоретичні основи системи управління прибутком підприємства, Малиш Д. О., Рябуха А. Ю. (2020)
Рудь І. Ю. - Аналіз грошового ринку України, Лазаренко В. О., Новак К. С. (2020)
Сергєєва О. С. - Ключові чинники впливу на бізнес-планування в банках України в умовах невизначеності, Бєгматов Р. Б. (2020)
Слатвінська М. О. - Науково-методичний підхід до оцінки ефективності функціонування фіскальної системи (2020)
Соломіна Г. В. - Трансформаційні зміни фінансового ринку, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2020)
Ткачик Ф. П. - Адміністрування майнових податків в українській та світовій фіскальній практиці, Дмитрів В. І. (2020)
Фрунза С. А. - Особливості формування та використання місцевих бюджетів в Україні та в інших країнах світу, Гаврилова Н. В. (2020)
Безкоровайна Л. В. - Особливості використання та обліку спеціального одягу за національними і міжнародними стандартами (2020)
Волошина-Сідей В. В. - Бухгалтерські та податкові аспекти представницьких витрат підприємства (2020)
Гнатишин Л. Б. - Валоризація аграрної продукції в системі бухгалтерського обліку фермерських господарств, Прокопишин О. С., Поверляк Т. І. (2020)
Ілляшенко С. М. - Маркетинговий супровід комерціалізації інноваційної продукції підприємств, Шипуліна Ю. С. (2020)
Островерха Р. Е. - Принципи організації бухгалтерського обліку: передумови та напрямки розвитку (2020)
Фоміна О. В. - Поняття розрахункових операцій та практика їх застосування на підприємствах електронної комерції, Семеніхін М. В. (2020)
Аверкина М. Ф. - Економічне зростання країни: фактори й особливості, Гурко А. В. (2020)
Аверкина М. Ф. - Моделювання прибутковості підприємств аграрного сектору, Шмигельський Ю. В. (2020)
Лобода О. М. - Побудова математичної моделі виробничих функцій у тваринництві з метою оцінки функціонування аграрного підприємства (2020)
Пічугіна Ю. В. - Оптимізація ланцюгів поставок на підприємстві з використанням сучасних програмних продуктів, Максимова Ю. О., Максимов О. С. (2020)
Потапова Н. А. - Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва, Ушкаленко І. М., Мельник І. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Балацька О. - Лінгвокультурна специфіка експліцитних лексико-граматичних аксіологічних засобів у критиці в англомовній науковій статті, Федоренко Ю. (2020)
Безугла Л. - Концептуальні типи іконічності поетичного тексту (2020)
Болотнікова А. - Кличний відмінок як мовний індикатор увічливої адресатності, Гунченко Ю. (2020)
Vorobiova O. - Telescopic Neologisms of Modern English: Structure and Semantics, Lazebnyk A. (2020)
Галаур С. - Художній політичний дискурсі його регулятивний вплив, Якубенко І. (2020)
Дмитренко О. - Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг, Кохан С. (2020)
Костенко В. - Граматичні засоби модальності в текстах поінформованої згоди на стоматологічне лікування, Бєляєва О., Сологор І. (2020)
Прийма Л. - Граматичне освоєння англіцизмів у сучасній українській мові (2020)
Sidak O. - Rendering Subject "It” into Ukrainian (2020)
Chernyshov V. - Contemporary Theoretical in Cognitive Linguistics, Moskalenko M. (2020)
Агейчева А. - Деякі аспекти перекладу англійської науково-технічної термінології, Роженко І. (2020)
Кушнірова Т. - Особливості перекладу власних назв у відеогрі "Dota 2", Домаренко М. (2020)
Мангура С. - Особливості перекладу англомовних технічних термінів українською мовою (на матеріалі термінології нафтогазової галузі), Руденко Я. (2020)
Палій К. - Стародавній Рим у художньому пізнанні В. Брюсова, Астахова С. (2020)
Шерстюк Н. - Мотив божевілля як невід’ємний чинник хронотопу в новелі "Система доктора Смолла і професора Піріа" Е. А. По (2020)
Павельєва А. - Переклад назв предметів одягу у повісті М. В. Гоголя "Вечір напередодні Івана Купала" англійською мовою, Шиян А. (2020)
Кальнік О. - Коректувальний контроль у навчанні іноземним мовам (2020)
Колос Ю. - Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивчення іноземної мови в умовах дистанційного навчання, Купар М. (2020)
Шаркова Н. - Інтегрування інформаційних технологій у навчальні програми підготовки майбутніх фахівців із технічного перекладу, Шаркова С. (2020)
Безроднова О. В. - Ботанічна та оселищна характеристика об’єкта Смарагдової мережі "Роганка" (Харківська обл.), Тимочко І. Я., Сенчило О. О., Соломаха В. А., Шевчик В. Л. (2020)
Решотько Л. М. - Моніторинг вірусних інфекцій картоплі в агроценозах України, Дмитрук О. О., Волкова І. В. (2020)
Верхоляк Н. С. - Вплив Cu2+ i Cd2+ на ріст і сульфідогенну активність сульфатвідновлювальних бактерій за використання ароматичних вуглеводнів, Перетятко Т. Б., Стахера І. М. (2020)
Соломаха І. В. - Особливості зростання коручки чемерниковидної (Еpipactis helleborine (L.) Сrantz) у полезахисній лісовій смузі на околиці м. Києва (2020)
Кацевич В. В. - Агроекологічні особливості мікроморфології техноземів (2020)
Шумигай І. В. - Гідрохімічний режим та екологічний стан водного басейну р. Тетерів, Манішевська Н. М., Постоєнко Д. М., Мороз В. В. (2020)
Швиденко І. К. - Деякі аспекти отримання радіологічно безпечної продукції овочівництва в умовах Українського Полісся, Паньковська Г. П., Якименко Г. М., Райчук Л. А. (2020)
Furdychko O. - Еcological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of young boys and adolescents of different age groups, Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. (2020)
Ландін В. П. - Оцінка санітарного стану лісових насаджень за даними дистанційного зондування, Кучма Т. Л., Гуреля В. В., Захарчук В. А., Соломко В. Л., Фещенко В. П. (2020)
Гулиев Ф. А. - Основные болезни Punica granatum L. в условиях западной части Азербайджана, Гусейнова Л. А. (2020)
Олійник К. М. - Вплив технологій вирощування пшениці озимої на морфофізіологічні аспекти формування врожаю, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Дем’янюк О. С. (2020)
Дмитренко О. В. - Вплив систем удобрення та хімічної меліорації на структуру вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, Павліченко А. І. (2020)
Булигін С. Ю. - Баланс кальцію в агроценозах Лісостепу (на прикладі АПК Черкаської обл.), Демиденко О. В., Кривда Ю. І. (2020)
Бабич В. О. - Отримання фертильних рослин-регенерантів соняшнику (Helianthus annuus L.) шляхом органогенезу in vitro, Варченко О. І., Гнатюк І. С., Кучук М. В., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Добряк Д. С. - Науково-методологічні підходи щодо визначення малопродуктивних орних земель, Дребот О. І., Мельник П. П. (2020)
Чумаченко О. М. - Земельно-ресурсний потенціал країни як основа розвитку органічного землеробства, Висідалко А. А., Дзюбенко А. В. (2020)
Крохтяк О. В. - Комплексна економічна оцінка функцій земель для ведення органічного виробництва, Ольхович С. Я., Гриник О. І., Головіна О. Л. (2020)
Тонюк М. О. - Економічна ефективність впровадження пасивних освітлюваних систем для створення необхідного мікроклімату в теплицях (2020)
Кукса І. М. - Теоретичні засади стратегування інноваційного розвитку в галузі сільського господарства, Васюренко Л. В. (2020)
Лісовий А. В. - Стратегічний аналіз потенціалу туристичної галузі України, Долга Г. В. (2020)
Ульянченко О. В. - Управління пивоварною якістю ячменю в Україні: досвід світових компаній, Кузіна В. Ю. (2020)
Чебанова Н. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку як фактор формування фінансових результатів підприємства, Гречишкіна Т. Д. (2020)
Дядик Т. В. - Соціальна орієнтованість бізнесу, як важлива передумова створення hr-бренду, Лядський І. К. (2020)
Макаренко Н. О. - Методологічні основи формування конкурентних стратегій управління логістичною діяльністю підприємств, Лишенко М. О., Савостьянова А. В. (2020)
Отенко І. П. - Сучасні тенденції розвитку економіки сільського господарства України, Ломовських Л. О., Пархоменко Н. О., Єфремова Н. О. (2020)
Пасемко Г. П. - Історична роль земств в соціально-економічному розвитку дореволюційної України, Бага Л. Г., Шевченко С. В., Корсун Є. С. (2020)
Рогатіна Л. П. - Діагностика фінансово-економічних ризиків України в умовах глобальної кризи економіки, Згадова Н. С. (2020)
Бєлобородова М. В. - Роль стейкхолдерів в управлінні якістю діяльності організації (на прикладі закладу охорони здоров’я), Олійник Т. І. (2020)
Козак К. Б. - Інституційна архітектоніка в контексті викликів сталого економічного розвитку (2020)
Кочетков О. В. - Дослідження впливу часового фактору на оптимальний план управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства, Афанасова Ю. О. (2020)
Білоусько Т. Ю. - Управління якістю в забезпеченні конкурентоспроможності аграрної продукції, Шовкун Л. В. (2020)
Дідух Н. О. - Планування та прогнозування ресурсної врожайності, Романов О. В., Пономарьова М. С. (2020)
Довгаль О. В. - Оплата праці в аграрному секторі економіки України: стан, причини, наслідки (2020)
Безугла Л. С. - Синергетичний гістерезис як інноваційне явище в екотуристичній інфраструктурі (2020)
Лагодієнко В. В. - Причинно-наслідковий базис розвитку трудової міграції в Україні, Швець О. В. (2020)
Любаров Ю. Й. - Напрямки й бар’єри регіонального розвитку туристичної індустрії (2020)
Саркісян Г. О. - Теоретичні підвалини конкурентних відносин на регіональних туристичних ринках (2020)
Трегуб К. М. - Проблеми та методи удосконалення мотивації персоналу туристичних компаній, Трегуб Є. М., Пономарьова М. С. (2020)
Захаров І. К. - Визначна роль конкуренто-спроможності та управління ресурсами в діяльності підприємств агробізнесу, Шарко Б. В. (2020)
Бойко Є. О. - Регіональні аспекти інституціональних змін системи публічного управління ресурсозбереженням в аграрному секторі, Богославська А. В., Павленко О. П. (2020)
Іртищева І. О. - Медіа сфера в умовах креативної економіки: розвиток та засади управління, Крапивіна Д. А. (2020)
Кучер Л. Ю. - Зелений банкінг у системі екологічного менеджменту й ефективного фінансування екопроектів, Кучер А. В., Тріпілець О. В. (2020)
Страпчук С. І. - Концептуальні підходи до визначення поняття "сталий розвиток" (2020)
Шебаніна О. В. - Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектору України, Купчишина О. А. (2020)
Стенічева І. Б. - Методичні підходи до побудови інноваційного профілю регіону та його апробація (2020)
Nitsenko V. S. - Innovative development of the oil and fat industry in the context of the functioning of agricultural holdings: the case of Ukraine (2020)
Захарів О. Я. - Вплив крапельного зрошення та міжрядного підсіву люпину на ріст та продуктивність яблунь пересаджених у втомлений ґрунт, Гулько В. І. (2020)
Ульянченко О. В. - Теоретичні підходи до проблеми мотивації праці, як фактору підвищення ефективності використання трудових ресурсів, Бухало О. В. (2020)
Надточій І. І. - Моніторинг конкурентоспроможності трансформаційних процесів у регіонах України, Ракіпов В. Р. (2020)
Соловйов О. А. - Менеджмент конкурентоспроможності та формування чинників впливу на конкурентні переваги (2020)
Даниліна С. О. - Показники концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах (2020)
Хмель С. Н. - Неэксплуататорский принцип установления величин факторных доходов, Хмель В. И. (2020)
Герасимова В. О. - Особливості функціонування офшорних фінансових центрів, Рєпка К. Р. (2020)
Чечоткін В. В. - Дослідження економічної науки як запорука сталого розвитку аграрного сектору економіки України, Пристемський О. С. (2020)
Гірченко Т. Д. - Шляхи модернізації цифрової економіки, Чмерук Г. Г., Семенюк І. М. (2020)
Голей Ю. М. - Шляхи стимулювання розвитку виробничої та соціальної інфраструктури в межах децентралізації (2020)
Дячек В. В. - Концепція побудови механізму державно-приватного партнерства, Гавкалова Н. Л. (2020)
Зоря О. П. - Розвиток та регулювання інституту земельно-іпотечного кредитування (2020)
Мілінчук О. В. - Стан малого туристичного бізнесу України: роль готельно-ресторанної складової в його розвитку, Павлюк В. М. (2020)
Паламаренко Я. В. - Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України (2020)
Бугріменко Р. М. - Перспективи адаптації маркетингових інноваційних рішень в системі роздрібних торгових підприємств (2020)
Двуліт З. П. - Транзитні залізничні перевезення в системі євроінтеграційної політики України, Шпак Н. О., Побурко О. Я. (2020)
Завербний А. С. - Проблеми та перспективи застосування репутаційного менеджменту українськими підприємствами за умов зовнішньоекономічної діяльності, Шпак Ю. Н., Побурко О. Я. (2020)
Ігнашкіна Т. Б. - Світовий ринок парфумерно-косметичної продукції: сучасні тенденції та перспективи розвитку, Душина Л. М., Москалець Т. А. (2020)
Константинова Т. В. - Проблеми мотивації персоналу на підприємстві, Шалений В. А., Бровкіна Ю. О. (2020)
Кривоберець М. М. - Теоретичні основи управління потенціалом конкурентоспроможності туристичних операторів (2020)
Мартинюк О. А. - Інкорпорація технологій управління в контексті динамічного розвитку підприємства (2020)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Логістична система підприємства (2020)
Мороз Л. А. - Маркетингові комунікації локальних продуктових торговельних мереж України, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2020)
Нездоймінов С. Г. - Заходи забезпечення ефективності господарської діяльності готельного підприємства, Княжковська Г. О. (2020)
Пістунов І. М. - Оптимізація роздрібних цін, Железнякова К. О. (2020)
Покровська Н. М. - Фінансовий стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України (2020)
Posternak I. - CSTC T-PPR: organizational actions to increase power efficiency reconstruction of historical buildings of Odesa under changes, Posternak S. (2020)
Похильченко О. А. - Методологічні аспекти імплементації S and OP у систему планування підприємств (2020)
Смачило В. В. - Аналіз стану персоналу в сфері будівництва, Шуміло О. С., Халіна В. Ю. (2020)
Соколюк К. Ю. - Корпоративна культура та етика спілкування як елемент комунікаційної політики маркетингу в системі електронної торгівлі, Кручек О. А. (2020)
Ставська Ю. В. - Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2020)
Стрій Л. О. - Оператори зв'язку України: аналіз стану динаміки розвитку в нових умовах, Толкачова Г. В., Гаджиєв Е. (2020)
Хурдей В. Д. - Вендінг як альтернативний канал роздрібної торгівлі, Сітенко Н. Ю. (2020)
Chaikina A. - Features of formation of development strategy at construction enterprise (2020)
Чевганова В. Я. - Формування концепції управління персоналом торговельного підприємства в сучасних умовах, Прийма Ю. О. (2020)
Чичуліна К. В. - Рекомендації щодо управління ціновими ризиками аграрних підприємств на товарних біржах (2020)
Шевченко М. С. - Вплив соціокультурних факторів на політику управління персоналом у транснаціональних корпораціях, Кириченко Я. В., Кайнара Д. О. (2020)
Созанський Л. Й. - Оцінка економіки регіону в контексті його smart-спеціалізації (на прикладі закарпатської області) (2020)
Гавадзин Н. О. - Удосконалення інструментарію здійснення функцій екосистемних послуг, Мельничук І. В. (2020)
Довгунь О. С. - Дослідження стану поводження з побутовими відходами В Україні в контексті сталого розвитку, Мащак Н. М. (2020)
Марченко О. І. - Побудова ефективної системи переробки сміття в Україні на прикладі Швеції, Дзядик Х. В., Сліпородський Е. В. (2020)
Oleksiienko R. - Regulators of sustainable development of infrastructure of transport and logistics systems, Semakina D., Turko O. (2020)
Пєнська І. О. - Сучасний стан надання адміністративних послуг населенню суб’єктами публічної адміністрації (2020)
Булюк В. В. - Аналіз розвитку мережі відокремлених структурних підрозділів банків в Україні та їх вплив на розвиток регіонів (2020)
Волощук Р. Є. - Акцизний податок: сутність і визначальні характеристики (2020)
Житар М. О. - Оцінка функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації (2020)
Зленко Н. В. - Оцінка адаптаційного потенціалу суб’єктів підприємництва машинобудівної галузі (2020)
Ільчук П. Г. - Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи, Коць О. О., Кудь А. О. (2020)
Маршук Л. М. - Фіскальна роль місцевого оподаткування у структурі доходів місцевих бюджетів України, Любчак І. С. (2020)
Побоча К. П. - Сучасні тенденції та проблеми банківського інвестування в Україні, Білюк В. А., Гарник М. О. (2020)
Романовська Ю. А. - Роль страхування в забезпеченні соціальної безпеки, Гаврилюк О. Р. (2020)
Сисоєнко І. А. - Оцінка фінансових результатів банківської діяльності, Карлюка Д. О. (2020)
Кудирко О. М. - Особливості обліку та контролю товарних операцій фармацевтичної галузі в Україні (2020)
Томчук О. Ф. - Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень, Градомська І. О. (2020)
Томчук О. Ф. - Організація управлінського аналізу: методика та практика, Юзвенко О. О. (2020)
Гриценко К. Г. - Аналіз методів оцінки ефективності внутрішньобанківської системи кібербезпеки (2020)
Сегеда І. В. - Прогнозування енергозабезпечення регіонів України на основі відновлюваних джерел енергії (2020)
Цеслів О. В. - Оптимізація франчайзингового договору в умовах невизначеності (2020)
Вихідні відомості (2020)
Колядич О. І. - Аналіз моделей ринку праці: світовий досвід для України, Другова Є. В. (2020)
Аулін О. А. - Політичний активізм в ісламі як важливий чинник стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами (2020)
Андрєєва В. А. - Фінансування девелоперських проектів як механізм функціонування ринку нерухомості (2020)
Єрохін К. Я. - Lean підхід до організації роботи фінансового департаменту (2020)
Гойло Н. В. - Організація роботи служби внутрішнього аудиту на основі ризик-орієнованого підходу (2020)
Брадул О. М. - Перспективи впровадження електронний кабінет платника податків – Дія, Адамовська В. С., Шепелюк В. А. (2020)
Астаф’єва К. О. - Стратегія управління ментальним здоров‘ям за дистанційної роботи працівників державних установ та суб‘єктів господарювання, Адамовська В. С. (2020)
Лук’янчук П. Х. - Тенденції розвитку профспілкового контролю в розвинених країнах світу (2020)
Левченко А. В. - Соціальний проект як рекламна технологія органів публічної влади, Пуліна Т. В. (2020)
Шаповал О. В. - Деякі теоретичні аспекти управління корпоративними знаннями у вищих навчальних закладах (2020)
Шестаковська Т. Л. - Управління інтелектуальним капіталом країни: світовий досвід та вітчизняні реалії, Яровой Т. С. (2020)
Абдалхард А. - Напрями реформування вищої освіти в Лівії (2020)
Денисенко М. П. - Сучасний стан розвитку туристичної сфери у контексті управління готельним бізнесом, Бреус С. В. (2020)
Євченко М. С. - Особливості впровадження інклюзивних ресурсних центрів в Україні, Бєлова О. І. (2020)
Каюмова О. Ф. - Роль медіації в регулюванні конфліктів в сімейному бізнесі, Сєдашова О. А. (2020)
Матат В. В. - Можливості застосування медіації у системі управління корпоративними конфліктами (2020)
Правдивець О. М. - Методика підготовки адміністраторів органів адміністрування єдиного державного реєстру військовозобов‘язаних, Холін В. М. (2020)
Солоненко І. М. - Наукові засади перебудови управління та фінансування у сфері охорони здоров‘я, Сабліна Л. В., Єна А. І. (2020)
Cумець О. М. - Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень, Алькема В. Г. (2020)
Таха Мохамед Дааб - Процеси, повязані із застосуванням колективних моделей ризику (2020)
Удовенко А. Ю. - Система докторської освіти в Україні в контексті сучасніх тенденцій розвитку европейського освітнього та наукового простору (2020)
Фіданян О. Г. - Моделі реалізації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти (2020)
Дмитренко В. І. - Стратегічний аналіз розвитку підприємств будівельної галузі (2020)
Лаглер К. - Формування інвестиційної привабливості економіки регіону, Богуславська С. І. (2020)
Круль К. Я. - Управління проектами агропромисловго комплексу з урахуванням взаємодії ментальності стейкхолдерів (2020)
Радченко А. А. - Організування малого бізнесу в аграрній сфері регіону, Підвальна О. Г. (2020)
Грабчук О. В. - Фінансування тероризму: нові виклики та загрози державній безпеці, напрями удосконалення державного управління, Супрунова І. В. (2020)
Петрова І. Л. - Ризик-орієнтоване управління як соціальна інновація у забезпеченні економічної безпеки (2020)
Економіка українського фермерства (2021)
Кропивко М. Ф. - Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства, Кісіль М. І. (2021)
Могильний О. М. - Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації (2021)
Захарчук О. В. - Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні (2021)
Місюк М. В. - Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни, Заходим М. В. (2021)
Буняк Н. М. - Стан конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції, Данилко І. М. (2021)
Саблук Г. І. - Гендерна збалансованість в умовах децентралізації управління сільським розвитком (2021)
Месель-Веселяк В. Я. - Наукове забезпечення розвитку аграрної реформи в Україні, Федоров М. М. (2021)
Скрипник А. В. - Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв, Жемойда О. В., Голячук О. С. (2021)
Chang S. - Analysis of the influence of factors of innovative activity of agro-industrial complex enterprises on the stability of their economic development (2021)
Русанюк В. В. - Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі (2021)
Трутенко Г. О. - Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України (2021)
Альджабалі М. А. - Аналіз ефективності застосування збагаченої тромбоцитами плазми та бетаметазону у хворих із гніздовою алопецією, Куц Л. В. (2020)
Веклич К. А. - Аутоімунні маркери при коровій інфекції різного ступіня тяжкості, Попов М. М., Лядова Т. І., Сорокіна О. Г. (2020)
В’юн Т. І. - Біомаркери остеодефіциту в реалізації вторинного остеопорозу у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії, Пасієшвілі Л. М., В’юн С. В., Марченко А. С., Карая О. В. (2020)
Городова-Андрєєва Т. В. - Нові горизонти комбінованої терапії гнійно-некротичних уражень м’яких тканин, Ляховський В. І., Кизименко О. О., Сидоренко А. В. (2020)
Дзюба Д. О. - Лідокаїн як компонент аналгоседації під час стентування коронарних артерій (2020)
Ємченко Я. О. - Тіазолідиндіони у лікуванні хворих на розповсюджений псоріаз з супутнім аліментарним ожирінням, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2020)
Ждан В. М. - Результативність лікування за даними еластометрії синовіальної оболонки у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Лебідь В. Г., Іваницький І. В., Ткаченко М. В., Іщейкіна Ю. О. (2020)
Ждан В. М. - Ефективність протизапальної терапії за даними допплерографічних показників судин синовіальної оболонки у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Лебідь В. Г., Іваницький І. В., Іщейкіна Ю. О., Катеренчук О. І. (2020)
Ждан В. М. - Ефективнiсть застoсування фiксoванoї кoмбiнацiї препарату у лiкуваннi кашлю, Хайменова Г. С., Бабаніна М. Ю., Кир’ян О. А., Іваницький І. В. (2020)
Зубченко С. О. - Дослідження ефективності алергенімунотерапії у пацієнтів з алергічним ринітом (2020)
Козьолкін О. А. - Предиктори раннього клініко-неврологічного погіршення у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу, Кузнєцов А. А. (2020)
Котелюх М. Ю. - Вплив маркерів енергетичного гомеостазу й адипокінів на регуляцію вуглеводного обміну в пацієнтів на гострий інфаркт міокарда з супутнім ожирінням (2020)
Лесів М. І. - Особливості структурних змін речовини головного мозку у хворих на гіпертонічну хворобу, пацієнтів з гіпотиреозом та у осіб з поєднаною патологією, Гриб В. А. (2020)
Максимук О. Ю. - Оптична когерентна томографія в діагностиці гострих порушень венозного кровообігу в сітківці і їх ускладнень (2020)
Невойт Г. В. - Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю (2020)
Піддубна О. О. - Клініко-неврологічні особливості та рівень аутоантитіл до нейроспецифічних антигенів у хворих на хронічні гемобластози (2020)
Сердюк В. Н. - Некоторые маркеры риска при транзиторных нарушениях зрения и артериальной гипертензии, Ван Цзи Вей, Погорелов А. В. (2020)
Сірман Я. В. - Динаміка рівню малонового діальдегіду при експериментальній діабетичній ретинопатії та способах її корекції, Савицький І. В., Прейс Н. І. (2020)
Швед М. І. - Попередження ускладнень у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромомекспериментальна медицина та біологія, Ястремська І. О. (2020)
Браїлко Н. М. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "пломба-зуб" в пришийкових дефектах зубів, Ткаченко І. М. (2020)
Висеканцев І. П. - Життєздатність та адгезія до еритроцитів людини пробіотичних штамів мікроорганізмів після іммобілізації в альгінатному гелі і зберігання за різних низьких температур, Петров І. В., Буряк І. А., Марценюк В. П. (2020)
Ган І. В. - Характеристика впливу остеотропних препаратів на регенерацію кісткової тканини на основі аналізу кальцій-фосфорного обміну в експерименті та клінічно-рентгенологічних обстежень пацієнтів, Фурдичко А. І., Ільчишин М. П., Федун І. Р., Пороховська Н. В. (2020)
Кока В. Н - Структурная организация кровеносного русла языка крыс в норме, Старченко И. И., Филенко Б. Н., Ройко Н. В., Дзямко А. А., Мустафина Г. М. (2020)
Kolisnyk I. L. - Subtoxic effects of sodium fluoride on the ultrastructure of pituitary gland in rats (2020)
Колупаєв С. М. - Можливості інфрачервоної спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу в оцінці мінерального складу сечових каменів, Березняк О. П. (2020)
Пац Н. В. - Сравнительная характеристика длины стопы и размера обуви юношей и девушек, проживающих в различных географических поясах, Звягина Е. В. (2020)
Редька І. В. - Особливості нейрокогнітивних процесів учнів основної школи за умов меритократичної освіти, Даниленко Г. М., Сотнікова-Мелешкіна Ж. В., Михальчук О. Я. (2020)
Сокол В. К. - Факт установления неопасной для жизни пешеходной травмы при судебно-медицинской экспертизе, Колесниченко В. А. (2020)
Явтушенко І. В. - Зміни поведінкових реакцій щурів після відтворення черепно-мозкової травми та їхня корекція модуляторами транскрипційних чинників, Левков А. А., Костенко В. О. (2020)
Павліш І. В. - Клініко-рентгенологічна характеристика малоінвазивної методики дентальної імплантації у бічних відділах нижньої щелепи за умови дефіциту кісткової тканини (2020)
Ефендієва С. М. - Організація самостійної роботи студентів під час підготовки до складання субтесту з англійської мови ліцензійного іспиту "КРОК 1. Стоматологія", Гаврильєва К. Г., Бугаєнко К. С. (2020)
Єлінська А. М. - Методичний підхід до викладання студентам механізмів розвитку лейкоцитозів та лейкопеній на кафедрі патофізіології (2020)
Каськова Л. Ф. - Організація ефективної дистанційної ділової наради, Кулай О. О., Артем'єв А. В., Ващенко І. Ю. (2020)
Кітура О. Є. - Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху "медицина невідкладних станів", Невойт Г. В., Настрога Т. В. (2020)
Петрушанко Т. О. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді на кафедрі терапевтичної стоматології УМСА, Іленко Н. М., Бойченко О. М. (2020)
Потяженко М. М. - Дистанційна освіта на кафедрі внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів під час пандемії СОVID-19, Соколюк Н. Л., Люлька Н. О. (2020)
Луценко Р. В. - Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту крок в Українській медичній стоматологічній академії студентами медичного факультету No1, Рябушко М. М., Сидоренко А. Г., Чечотіна С. Ю., Луценко О. А. (2020)
Drabovskiy V. S. - Anatomical basis of biomechanical properties of superficial tissues of the anterior abdominal wall, Kerbazh N. R., Akeyshi A. K., Rybalka Ya. V. (2020)
Ждaн В. М. - Сучaснi пoгляди нa невiдклaдну дoпoмoгу при пaтoлoгiї oргaнiв серцевo-судиннoї системи, Хaйменoвa Г. С., Iщейкiнa Ю. O., Вoлченкo Г. В., Кaтеренчук O. I. (2020)
Ляховський В. І. - Хірургічні методи лікування ускладнених форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок, Рябушко Р. М., Сидоренко А. В. (2020)
Московко С. П. - Особливості коморбідного больового синдрому та когнітивної дисфункції у пацієнтів з множинним (розсіяним) склерозом, Московко Г. С., Андрієвська М. І., Співак Я. В. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Експериментальні моделі фетоплацентарної недостатності у тварин (огляд літератури та власні спостереження)обмін досвідом, Місюра К. В., Стороженко Г. В. (2020)
Шкорботун Я. В. - Можливості мініінвазивної ендоринохірургії з врахуванням фактичних меж поля обзору сучасних ендоскопівклінічний випадок (2020)
Фесенко М. Є. - Синдром першої жаберної дуги у новонародженої дитини, Щербань О. А., Фастовець М. М., Калюжка О. О., Чернявська Ю. І. (2020)
Красота О. В. - Теоретичне підґрунтя модернізації соціальної політики (2020)
Леонов Я. В. - Європейська практика забезпечення розвитку фізичної культури і спортивної індустрії, Побер І. М. (2020)
Мошляк І. О. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2020)
Ткач Д. К. - Перспективи співпраці Європейського Союзу та України в умовах глобалізації енергетичних ринків (2020)
Мартиненко В. Ф. - Джерела забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування, Архипенко С. В., Шепелюк В. А. (2020)
Румик І. І. - Контролінг у системі управління фінансовою безпекою підприємств (2020)
Аулін О. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження ефективності державної політики з сек’юритизації ісламу (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретичні підходи до проблем профайлінгу як основи забезпечення державної безпеки України (2020)
Петровський П. М. - Теоретико-методичні засади публічного управління розвитком соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в місцевих територіальних громадах, Обіход М. М. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського