Правдивець О. М. - Фахові компетентності адміністраторів органів адміністрування єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, Холін В. М. (2020)
Стельмах А. В. - Проблеми реалізації лобістської діяльності в системі публічного управління: теоретичні підходи (2020)
Шестаковська Т. Л. - Організаційно-економічний механізм розвитку інтелектуального капіталу державної служби України, Яровой Т. С. (2020)
Абдалхард А. - Корпоративне управління: короткий огляд основних положень (2020)
Бєлова О. І. - Маркетинг персоналу в компенсаційній політиці підприємства, Петрова І. Л. (2020)
Коноваленко А. С. - Оцінка сприйняття дітьми харчового сервісу закладів загальної середньої освіти (2020)
Маляренко Я. А. - Маркетингові технології у сфері охорони здоров'я, Пуліна Т. В. (2020)
Панченко В. А. - Управління освітніми бізнес-процесами в умовах економічної кризи, Черненко О. В. (2020)
Таха Мохамед Дааб - Використання даних про вартість життя для порівняння між методом максимальної вірогідності та методом моменту для оцінки параметрів розподілу гамми (2020)
Фіданян О. Г. - Аналіз стану цифровізації закладів загальної середньої освіти Україні (2020)
Бобров Є. А. - Стан та перспективи переходу до економіки циклічного типу (2020)
Балабанюк Ж. М. - Типологія організаційної гнучкості та підходи до побудови гнучких бізнес-моделей (2020)
Бойко М. В. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств та їх фінансове забезпечення (2020)
Алькема В. Г. - Аналіз сучасних підходів до оцінки стану економічної безпеки торговельних підприємств, Кучмєєв О. М. (2020)
Копитко М. І. - Основи безпекової діяльності підприємства: теоретичний аспект, Ільків Ю. І. (2020)
Нєустроєв Ю. Г. - Аналіз впливу цифровізації економіки на систему економічної безпеки держави, Єгорова-Гудкова Т. І., Острянко В. В. (2020)
Кириченко О. С. - Практичні аспекти впровадження модернізації промисловості на засадах індустрії 4.0. в України (2020)
Шаповал О. В. - Особливості впровадження інноваційних технологій в діяльність закладів вищої освіти (2020)
Абаніна Г. В. - Фрустрація в материнстві як чинник розвитку емоційного вигорання, Неборачко С. М. (2020)
Петрунько О. В. - Амбівалентний дискурс перфекціонізму (2020)
Барко В. - Психологічно-правові особливості службової діяльності поліцейських патрульної поліції, Остапович В. (2020)
Берегова Н. - Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини, Федорчук П. (2020)
Бунас А. - Психологічні особливості осіб, схильних до Інтернет-сталкінгу, Горбаньова А. (2020)
Василевська О. - Казкотерапія як засіб психологічної роботи з різними віковими категоріями, Дворніченко Л. (2020)
Волошок О. - Екологічна свідомість студентської молоді та шляхи її формування (2020)
Гавриловська К. - Особливості політичної свідомості молодих вірян, Щербач Д. (2020)
Галкін О. - Глибинні мотиви в когнітивній моделі (2020)
Горбенко Ю. - Особливості рефлексивного управління інформаційним суспільством (2020)
Дорофей С. - Психолого-педагогічні умови подолання страхів і тривожності у дітей молодшого шкільного віку в умовах пандемії (2020)
Жилін М. - Аналіз ідентичності з погляду індивідуалістичної та соціальної психології (2020)
Іванова Т. - Тривога як психологічний феномен (2020)
Іванцев Л. - Фрустраційна толерантність як показник особистісної стійкості студентів у процесі подолання кризи адаптації до навчання, Іванцев Н. (2020)
Кузнєцова О. - Формування комунікативного досвіду молодого фахівця: інструменти та технології (2020)
Мандзик Т. - Психологічні особливості підлітків у зв’язку з їхніми екологічними орієнтаціями, Сіварт Д. (2020)
Мартинюк Ю. - Особливості виховання як чинник формування уподобань стилів у живописі (2020)
Свідовська В. - Адиктивна поведінка підлітків як проблема наукового дослідження (2020)
Тирон О. - Психолінгвістичні особливості формування словесно-логічного мислення сучасного інженера (2020)
Турецька Х. - Психоаналітична модель політичної активності (2020)
Фоміна М. - Механізми психологічного захисту студентів (2020)
Чепур О. - Емпіричне дослідження стратегій поведінки у конфлікті як аспекту психологічного впливу в професійній діяльності слідчих (2020)
Школьник М. - Реабілітаційна програма для пацієнтів з раком молочної залози, Шаргородська Є. (2020)
Юнг Н. - Психологічні особливості впливу групи на особистість на прикладі студентських груп, Ковальська Х. (2020)
Юрченко В. - Сімейна системна психотерапія як засіб психокорекції початкової невротизації дітей шкільного віку, Грищук М. (2020)
Ясточкіна І. - Особистісна тривожність як соціально-психологічна проблема (2020)
Абсалямова Л. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на харчову поведінку людини (2020)
Адамова О. - До питання про подолання кризи в особистісних відносинах (2020)
Грицик О. - Дослідження впливу психосоматики на розвиток соматичних та онкологічних захворювань (2020)
Дерев’янко С. - Методичні засоби діагностики емоційного інтелекту у дітей, Лавренко С. (2020)
Дерев’янко С. - Психологічна експертиза іграшок, які сприяють розвитку емоційного інтелекту дитини (2020)
Доброштан Н. - Вікові особливості у дослідженнях видів і процесів пам’яті, Куліш О. (2020)
Донець Г. - Загальна характеристика психологічних трансформаційних ігор як психокорекційної методики у роботі психолога-практика, Євтушенко І. (2020)
Іваненко Б. - Я-ідентичність особистості: статичні й динамічні аспекти (2020)
Мартинюк О. - Роль соціально-психологічних чинників у формуванні етнонаціональної самосвідомості (2020)
Пророк Н. - Природа мотивації людини: сучасні наукові уявлення (2020)
Юнг Н. - Особистісні характеристики лудоманів, залежних від комп’ютерних та азартних ігор, Єрмоліна О. (2020)
Кутлуєва Д. В. - Фортепіанні квартети Л. Бетховена: моцартавські прообрази та авторське initio (2021)
Романюк І. А. - "Листи до неї" для фортепиано Н. Нижанківського як приклад сюїтного жанру в український музичній культурі 1920-х років, Маметова Н. П. (2021)
Козиряцький М. С. - Композіційно-драматургічні особливості сонати для гобоя та фортепиано Ф. Пуленка (2021)
Пєрова М. І. - "П’ять крихких прелюдій" А. Лур’є: досвід композіційно‑драматургічного аналізу (2021)
Копелюк О. О. - "24 прелюдії" для фортепіано Івана Карабиця як енциклопедія доби українського відродження (70-ті роки ХХ століття) (2021)
Чернявська М. С. - Фортепіанна творчість І. Б. Крамера в аспекті взаємоз’язку виконавства та композиції (2021)
Гогайзель О. С. - Образ Анни в опері "Украдене щастя" Ю. Мейтуса інтерпретаційний аналіз (2021)
Хачатрян Л. Р. - Звуковий образ дудука в камерно‑симфонічних творах А. Тертеряна і Р. Алтуняна (2021)
Савельєва Г. В. - "Lux aurumque" Еріка Уітакера в аспекті порівняльного аналізу виконавської інтерпретації (2021)
Жорнікова М. О. - Втілення принципів сорнорного письма у ранній творчості Е. Вілла-Лобоса (на прикладі фортепіанної сюїти "Ляльки") (2021)
Шеремета І. В. - Українсько-білоруські культурні зв’язки у 1920-х на прикладі співпраці журналу "Музика" з Юльяном Дзейзіним (2021)
Сікорська І. М. - Левко Колодуб. Листи до незнайомки (становлення професіоналізму в дзеркалі епістолярію) (2021)
Шаповалова Л. В. - Розуміння музики як відкриття іншого: діалог з Маріо Азеведо (2021)
Kaidashev I. - Patterns in google trends terms reporting rhinitis and alternaria season in Ukraine, Morokhovets H., Rodinkova V., Bilous O., DuBuske L. M., Bousquet J. (2020)
Yemchenko Ya. O. - Application of pioglitazone in the comprehensive treatment of psoriatic patients with concomitant alimentary obesity, Ishcheikin K. Ye., Kaidashev I. P. (2020)
Матохнюк М. О. - Фенотиповий портрет есенціальної гіпертензії, як інструмент підвищення ефективності її діагностики та прогресування у чоловіків носіїв поліморфних варіантів гена кардіотрофіна-1, Пашкова Ю. П., Жебель В. М. (2020)
Matokhniuk M. O. - Phenotypic portrait of essential hypertension as a tool to increase the efficiency of its diagnosis and progression in men with polymorphic variants of the cardiotrophin-1 gene, Pashkova I. P., Zhebel V. M. (2020)
Nevoit G. V. - Possibilities of electro-photonic emission analysis in the representation of system information energy processes of the human organism (2020)
Колісник І. Л. - Інтенсивність синтезу оксиду азоту у крові щурів під впливом фториду натрію (2020)
Kolisnyk I. L. - Intensity of nitric oxide synthesis in the blood of rats under the influence of sodium fluoride (2020)
Lysanets Yu. - Hedging strategies in the english academic discourse, Bieliaieva O., Purdenko T., Ostrovska L., Morokhovets H. (2020)
Михайленко В. Л. - Безперервний професійний розвиток – ставлення лікарів, Літвак А. І. (2020)
Вдовічен А. А. - Cтратегічні пріоритети розвитку національної економіки, Вдовічена О. Г. (2020)
Верстяк А.В. - Ресурсні режими та справедливий розподіл (2020)
Щурик М. В. - Оптимізація відтворення природного потенціалу лісогосподарських земель, Осипенко З. В. (2020)
Кифяк В. Ф. - Вплив регіональних факторів на формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних областях, Кифяк О. В. (2020)
Вашай Ю. В. - Міжнародні організації і глобальна інституціоналізація розвитку державного фінансового контролю, Дорошенко О. О. (2020)
Дерлиця А. Ю. - Політекономія суспільних фінансів і діалектика формування добробуту (2020)
Роганова Г. О. - Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства на прикладі кондитерської фабрики ПАТ "Ласощi", Кравченко І. В. (2020)
Вишневська М. К. - Впровадження грейдингової системи оплати праці в умовах виробничого підприємства, Крамаренко А. В. (2020)
Гищук Р. М. - Соціальні мережі як альтернатива удосконалення та управління туристично-екскурсійною діяльністю (2020)
Гут Л. В. - Удосконалення системи контролінгу витрат в антикризовому управлінні підприємством (2020)
Круглянко А. В. - Оцінка ефективності діяльності ресторанів із застосуванням методу dea (2020)
Паламарек К. В. - економічне обґрунтування конкурентоспроможності та доцільності виробництва кулінарної продукції з йодовмісною сировиною в закладах ресторанного господарства, Струтинська Л. Т. (2020)
Попадюк О. В. - Стратегічні орієнтири розвитку складових системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах харчової промисловості, Кравчук І. П. (2020)
Гай О. М. - Організація внутрішнього контролю виробництва продукції тваринництва та його документальне оформлення, Кононенко Л. В., Костенко В. Г., Шинкаренко А. В. (2020)
Лучик С. Д. - Використання кореляційно-регресійного аналізу при оцінці платоспроможності суб’єкта господарювання, Багрій К. Л. (2020)
Мошковська О. А. - Статистична оцінка результативності діяльності аграрного сектору україни в контексті продовольчої безпеки, Маначинська Ю. А., Євдощак В. І. (2020)
Мустеца І. В. - Оцінка ринку аудиторських послуг у сучасних умовах господарювання (2020)
Кузьмін О. Є. - Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива.Рецензія (2020)
Бєлоусова Н. В. - Сучасні реалії діяльності туристичного ринку України в коронавірусний період: виклики та практичні рішення, Скоростецька О. О. (2020)
Любіцева О. О. - Туризм в системі транскордонного співробітництва України, Сировець С. Ю., Урбанська Д. С. (2020)
Вишневський В. І. - Чорногірська стежка як бренд українського пішохідного туризму (2020)
Смочко Н. М. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної системи монорозвитку в географічному просторі (2020)
Mammadov İ. - Increasing differences in the level of socio-economic development of the world and migration processes (2020)
Bagirova F. - The economıc structure of the ındustrıal hubs ın Azerbaıjan and theır and economıc-geographıcal development problems (2020)
Кравець Т. М. - Суспільно-географічна сутність військової сфери України (2020)
Телешман В. І. - Індекс людського розвитку України: показники та рейтинги (2020)
Олійник Я. Б. - Освітній комплекс Миколаївської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Нич Т. В., Яворська К. В. (2020)
Інформація про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Вплив пандемії на розвиток аграрного сектору економіки (2020)
Ходаківська О. В. - Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави, Пугачов М. І., Патика Н. І., Шпикуляк О. Г., Могильний О. М., Тулуш Л. Д. (2020)
Prodanchuk M. A. - Accounting for non-current assets in budgetary institutions: problems and solutions, Bezdushna Yu. S. (2020)
Здирко Н. Г. - Теоретична сутність та класифікація необоротних матеріальних активів, Черешневий О. І. (2020)
Мельник К. П. - Структурні трансформації методологічного інструментарію оцінки ризиків в аудиті (2020)
Логоша Р. В. - Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива, Семчук І. А. (2020)
Жемойда О. В. - Перспективи використання систем збереження електроенергії сільськими домогосподарствами та аграрним бізнесом, Скрипник А. В., Нам'ясенко Ю. О. (2020)
Водянка Л. Д. - Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору, Юрій Т. П. (2020)
Іванченко В. О. - Організаційно-інституційне забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві (2020)
Калетнік Г. М. - Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК, Козяр Н. О. (2020)
Луцяк В. В. - Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю, Остапчук А. Д., Бондарчук Я. П. (2020)
Кузіна В. Ю. - Якість як ключовий показник ефективності виробництва ячменю пивоварного призначення (2020)
Шаповал Б. С. - Оцінювання потенціалу країн MENA для експорту молочних продуктів (2020)
Зміст журналу за 2020 рік (2020)
Content (2020)
Kashchena N. - Theories of Economic Fluctuations and their Influence on the Formation of the Modern Paradigm of Economic Activity of Enterprises (2020)
Kustova A. - Empirical Analysis of Generalized Trust in Modern Russia, Rozmainsky I. (2020)
Serdiuk O. - Generalization of Tools for Internalization of Negative Externalities in the European Union: Conclusions for Ukraine, Petrova I. (2020)
Amosha O. - Industry as a Dominant in the Formation of an Ukraine's Self-Sufficient Economy, Bryukhovetska N., Buleev I. (2020)
Glinkowska-Krauze B. - Premises and Characteristics of "Contemporary Business" – the Context of Globalization, Internationalization and Threats, Górecki Ł., Chebotarova N. (2020)
Vyshnevskyi О. - International Digital Platform as a Tool for the Formation of Cross-Border Research, Educational and Innovation Spaces (2020)
Stolyarov V. - Systemic Interaction of Center and Regions in Ukraine (basics of national-civilizational security), Shinkaryuk O., Stolyarova V. (2020)
Ostrovetskyy V. - Perspectives for the Development of the Environmental Taxation System: Consolidation, Differentiation, Expansion of the Tax Base (2020)
Diatlova Yu. - Modern Approach to Formation of the Banking Sector Development Trajectory (2020)
Simakov K. - Improving the Management Accounting System through Strategic Budgeting in an Industrial Enterprise, Chernyshova S. (2020)
Trushkina N. - Development of the Logistics 4.0 Concept in the Digital Economy, Dzwigol H., Serhieieva O., Shkrygun Yu. (2020)
Fomichenko I. - Internet Marketing as a Modern Enterprise Communication Tool, Barkova S., Dykan A., Kosik K., Kozlova K. (2020)
Ruban М. - Development of Mainline Electric Locomotive Engineering in Ukraine (on the Example of Diversification of Production Activity of OJSC "Luhanskteplovoz") (2020)
Dzwigol H. - Tools for Adjusting Research Methods and Techniques to Research Processes (2020)
Leonov Ya. - Modern Approach to Sports Industry Management under Uncertainty (2020)
Hristova V. - Barriers before Students Entrepreneurial Intentions and Business Initiatives – Results by Empirical Study of Bulgarian and Polish Students, Wołejsza P. (2020)
Kendiukhov O. - The Theoretical Concepts of Innovative Potential Formation of National Economy, Solokha D., Tanchyk О., Bieliakova O. (2020)
Boretskaya N. - Problems of Overcoming Poverty in the World and in Ukraine (on the Example of Volunteering and Voluntourism), Krapivina G. (2020)
Bolotina Ye. - Social Risks as a Factor of Regulation of the System of Social Protection of the Population in Ukraine, Steshenko N., Tkachenko V., Chalenko V. (2020)
Poznyakova O. - Analysis of Reforming the Pension System of Ukraine: Implementation Problems and Development Prospects, Panchuk N., Burtseva O. (2020)
Smyrnova I. - The State of Forced Migration and the Main Problems of Internally Displaced Persons in Ukraine, Chebotarova V., Kotelevets Yu., Kurbatska D. (2020)
Gitis T. - Directions for Improving the System of Social Protection of the Population of Ukraine, Lysenko M. (2020)
Rovenska V. - Features of Conflict Management in the Labor Team of Industrial Enterprise (2020)
Tokarskyi T. - Improving Economic Security through European Integration Reforms in Ukraine's Social Sector (2020)
Кузнець Т. В. - Настоятелі київських чоловічих монастирів ХІХ – поч. ХХ ст.: складники їх статусу (2021)
Кісь Н. З. - "Лояльність вірних народів". Маніфестація національного патріотизму під час візитів цісаря Франца Йосифа до Львова (2021)
Цецик Я. П. - Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності населення Волині під час Першої світової війни (2021)
Батюк І. В. - Масова безпритульність дітей України в роки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. (2021)
Павлишин А. М. - Богдан Дороцький – активіст студентського руху і меценат української культури (2021)
Мельничук О. А. - Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в подільському селі наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.: причини, технології та наслідки (на прикладі села Мельниківець на Вінниччині), Мельничук Т. А. (2021)
Стадник О. О. - Становлення і розвиток Вінницького інструментального заводу як віддзеркалення реалій радянської промисловості (за матеріалами періодичних видань кінця 1940-х – початку 1980-х рр.), Кузьмінець Н. П. (2021)
Перга Т. Ю. - Участь єврейської молоді у фабрично-заводському учнівстві в СРСР наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. (2021)
Менько В. І. - Церковні братства в громадсько-політичному та етноконфесійному житті XVI–XVII ст. у світлі української історіографії (2021)
Чава І. С. - Повстання 1648 року у інтерпретаціях польських істориків кінця ХІХ ст. – 1939 р. (2021)
Зінько Ю. А. - Події Української революції 1917 – 1921 рр. на теренах Поділля у дослідженнях професора Миколи Кравця, Кравчук О. М. (2021)
Стопчак М. В. - Політика Польщі та Румунії щодо інтернованої Армії УНР (1921–1924): сучасна вітчизняна історіографія (2021)
Тельвак В. В. - "Русский мир" як політична технологія та інструмент агресії:нова аналітична структура (Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: (Аналітична доповідь).–Київ, 2018.–227 с.), Масненко В. В. (2021)
Шустова Ю. Э. - Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут (1788–1914): Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. Львів:Логос, 2018.288 с. (2021)
Романюк І. М. - Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. Аграрна історія України: у трьох частинах Частина 1. Від найдавніших часів до початку ХХ століття. Київ: Аграрна наука, 2019. 332с. Частина ІІ: Радянська доба 1917–1990 рр. Київ: Аграрна наука, 2019. 458 с. Частина ІІІ: Період незалежності 1991–2018 рр. Київ: Аграрна наука, 2019. 372 с. (2021)
Для авторів (2021)
Ільчук В. - Проблеми моделювання інноваційно-інвестиційних систем відновлювальної сфери економіки, Шпомер Т. (2020)
Бебко С. - СВОТ-аналіз як інструмент управління міжнародною кооперацією закладів вищої освіти (2020)
Газуда М. - Управління розвитком ритейл-брендингу в умовах цифровізації економіки, Стеців М. (2020)
Парубець О. - Напрями використання технологій HR-менеджменту у транспортному секторі України, Кичко І. (2020)
Акименко О. - Перспективи впровадження альтернативних джерел енергії як крок до міжнародного співробітництва, Костюченко І. (2020)
Рогачевський О. - Критерії цільової ефективності соціально-економічної системи в галузі охорони здоров’я, Залевський В. (2020)
Мініна О. - Дослідження поточного стану системи управління відходами упаковки в Чернігівській області, Шадура-Никипорець Н., Дерій О. (2020)
Дубина М. - Роль фінансово-кредитних установ у стратегічному розвитку сфери охорони здоров’я, Забаштанський М., Роговий А. (2020)
Козьменко С. - Соціальні програми як інструмент бюджетної політики людського розвитку та оцінка їх ефективності, Качула С. (2020)
Лисяк Л. - Концептуальні засади фінансового забезпечення реалізації державних соціальних програм в Україні, Зюзін В. (2020)
Поліщук Є. - Вплив ризиків на інвестиційний потенціал будівельної галузі, Онікієнко С. (2020)
Ткаченко Н. - Наукові підходи до забезпечення фінансової стабільності банків з позиції сучасної трансформації економічного середовища, Хуторна М. (2020)
Фролов С. - Аналіз функціонування публічних фінансів як головної ланки фінансової системи України, Григораш О., Орлов В., Фатхі Шукаірі (2020)
Шишкіна О. - Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ, Нагорний П. (2020)
Панченко О. - Банківські ризики як об’єкт страхування в сучасних умовах, Маслюк О., Гориленко А. (2020)
Садчикова І. - Концептуальні положення обґрунтування сутності категорії "інфраструктура" (2020)
Виговська В. - Сучасні проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Овєчкіна О. А. - Індустріальна модель функціонування системи економічних відносин власності: взаємозв’язок базисних і похідних інституцій, Маслош О. В. (2020)
Бервено О. В. - Стратегічні напрями подолання нерівності людського розвитку: міжнародний та регіональний аналіз, Броницький О. М. (2020)
Бугрім Д. С. - Перспективи розвитку європейського союзу та Великобританії після брекзиту, Скрипник Н. Є. (2020)
Гуржій О. Ю. - Процес деофшоризації в умовах світової глобалізації, Бондаревська К. В. (2020)
Дернова І. А. - Глобальний вимір конкурентоспроможності України, Боровик Т. М., Кравченко Л. В. (2020)
Лободзинська Т. П. - Пандемія коронавірусу як форс-мажорна обставина для малого та середнього бізнесу: Україна та світ, Білих М. С., Чорна К. В. (2020)
Моложен А. С. - Фактори та імперативи інтеграції України до європейського та світового ринків праці в умовах глобалізації, Скрипник Н. Є. (2020)
Ричка М. А. - Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах, Ільченко А. О. (2020)
Chyrychenko Yu. - Hospitality industry: behavioral economics and psychology of communication in Covid-19 era, Kodatska N., Sabirov A. (2020)
Алексеєва К. А. - Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі України та шляхи її активізації, Цоколь О. П. (2020)
Борисенко О. С. - Сучасні тенденції розвитку ринку молочної продукції, Романенко О. В. (2020)
Брояка А. А. - Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості, Ясінська Б. О. (2020)
Даниліна С. О. - Перспективи використання потенціалу СЕЗ в умовах посткризового відновлення економіки України, Коцюрубенко Г. М., Шикіна О. В. (2020)
Матросова Л. М. - Проблеми розвитку агропромислового комплексу України як напрям підвищення конкурентоспроможності економіки (2020)
Мельник В. І. - Особливості фінансування галузі дорожнього господарства України в умовах децентралізації (2020)
Моісеєнко Т. Є. - Інноваційне оновлення економіки України за допомогою стартапів в умовах розвитку індустрії 4. 0, Черненко Н. О., Корогодова О. О. (2020)
Письменна У. Є. - Ціни на електроенергію для населення як соціально-економічний фактор енергетичних трансформацій в Україні (2020)
Підгірна В. Н. - Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України, Костащук В. I. (2020)
Huang N. - Research on the problems existing in the recruitment in foreign trade enterprises, Halynska A. (2020)
Балацька Н. Ю. - Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку (2020)
Білик І. І. - Маркетингові дослідження особливостей ринку криптовалют: закордонний і вітчизняний досвід, Кіндій М. В., Кіндрат С. В. (2020)
Бірбіренко С. С. - Економічна стійкість, економічна рівновага та економічний розвиток підприємства: діалектичний взаємозв’язок, Мокруха Н. М. (2020)
Бодак М. П. - Порівняльна оцінка цін на основні продукти харчування у супермаркетах України та Фінляндії, Семак Б. Б., Гирка О. І. (2020)
Бугай В. З. - Методика оцінювання стану управління кредитними ресурсами підприємства-кредитора, Грінберг І. O. (2020)
Бурачек І. В. - Креативний менеджмент як основний інструмент розвитку сучасного бізнесу в Україні, Закапко О. І., Ярмолюк Д. І. (2020)
Вовк О. М. - Адаптивні технології ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, Ковальчук А. М., Гончарова Н. С. (2020)
Гурочкіна В. В. - Принципи та закономірності розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці, Кравченко Л. В. (2020)
Дзеніс В. О. - Маркетинговий інструментарій в управлінні взаємовідносинами підприємства, Ус М. І. (2020)
Дідух С. М. - Протиріччя концепції інклюзивного розвитку та напрями їх вирішення (2020)
Іпполітова І. Я. - Соціальна відповідальність бізнесу: стратегічний та інвестиційний аспекти, Ревенко О. В. (2020)
Коленда Н. В. - Підходи до управління мотиваційною безпекою (2020)
Луговенко Н. В. - Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства, Коваленко Н. В. (2020)
Ніколаєва В. М. - Формування іміджу авіакомпанії SkyUp: оцінка, управління, розвиток, Ковшова І. О. (2020)
Савенко К. С. - Фінансові проблеми функціонування підприємств ЖКГ та їх вплив на фінансово-економічну безпеку споживачів послуг (2020)
Стеців І. С. - Особливості управління основними засобами на теплоенергетичних підприємствах, Кулик М. А. (2020)
Чайкіна А. О. - Європейський досвід впровадження smart-підходу на підприємстві, Устенко О. С. (2020)
Кузьмин В. М. - Стратегічні аспекти низьковуглецевого розвитку житлово-комунального господарства міста (2020)
Микитюк Н. Є. - Сучасний стан та перспективи формування інтелектуальних ресурсів в Україні, Кочкодан В. Б. (2020)
Момот Т. В. - Компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в Україні, Мураєв Є. В. (2020)
Chekh N. - Problem issues in the management of finances of amalgamated territorial communities, Shapoval G. (2020)
Шашина М. В. - Вплив ІТ-кластерів на соціально-економічну динаміку розвитку регіонів (2020)
Гобир І. Б. - Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду застосування екосистемного підходу в секторах економіки (2020)
Предун К. М. - Застосування методології екологічної діагностики в проблематиці безпеки складних природно-технічних систем (2020)
Дружиніна В. В. - Оцінка рівня та причин нерівності заробітної плати в Україні, Тертишний Н. Ю. (2020)
Прокопець Л. В. - Проблеми управління персоналом в закладах охорони здоров’я, Тодоріко І. М. (2020)
Безкровний О. В. - Податкові пільги: сутність та сучасні підходи до ідентифікації і застосування (2020)
Бражник Л. В. - Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні, Дорошенко О. О. (2020)
Владика Ю. П. - Здобутки та нові виклики у діяльності системно важливих банків в Україні, Безугла Л. С., Турова Л. Л. (2020)
Гаврилюк В. М. - Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств та їх структурування (2020)
Ганзюк С. М. - Традиційні та інноваційні послуги на ринку банківських продуктів України, Шаровський М. Ю. (2020)
Данік Н. В. - Підвищення ліквідності комерційного банку, Тодоренко Є. В. (2020)
Міщенко Т. М. - Імплементація міжнародних прототипів митного пост-аудиту у вітчизняні реалії, Микитенко Т. В. (2020)
Остапенко А. С. - Експортний потенціал підприємств в системі зовнішньоекономічної діяльності херсонської області, Повод Т. М. (2020)
Прутська О. О. - Фіскальний потенціал митних платежів в Україні, Любчак І. С. (2020)
Рибіна Л. О. - Розвиток "зеленого" інвестування в Україні, Адаменко А. П. (2020)
Рошило В. І. - Безпека банківського сектору України: сутність та методи визначення (2020)
Штефан Л. Б. - Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні, Мацедонська Н. В. (2020)
Будько О. В. - Формування концептуальних основ звітності зі сталого розвитку (2020)
Голуб Н. О. - Облік кредиторської заборгованості (2020)
Занько Б. М. - Облікові та податкові аспекти справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2020)
Коркушко О. Н. - Внутрішній аудит на підприємстві: суть та особливості організації, Кушнір Л. А. (2020)
Поліщук О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами аграрних підприємств (2020)
Світлична В. Ю. - Реформаційні заходи вітчизняної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ: основні проблеми та шляхи їх подолання, Кріоні К. А. (2020)
Титенко Л. В. - Управління інформаційними ризиками облікової системи підприємства, Ключко О. О. (2020)
Геселева Н. В. - Управління складом торговельного підприємства з використанням платформи бізнес-додатків Odoo, Васильківська К. В., Пронюк Г. В. (2020)
Карімов Г. І. - Деякі аспекти прогнозування соціально-економічних процесів на основі сучасних комп’ютерних технологій, Карімов І. К., Звонарьова К. А. (2020)
Мороз Т. О. - Система інформаційного забезпечення аграрного сектору України (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ткаченко Р. - Поезія Миколи Біденка: типологія та ідіографія (2021)
Єсипенко Д. - Три контрасти в калейдоскопі Шевченкового "Журналу": "Лучезарный", "Неудобозабываемый" і "Любица" (2021)
Почапська О. - Формування порядку денного періодичними виданнями 1943 року (за матеріалами аналізу газет "Азовський вісник", "Бобринецький голос", "Буг", "Відродження") (2021)
Шестопалова Т. - Національна культура як стратегія самозбереження особистості: Юрій Шевельов і Друга світова війна. Частина перша (2021)
Шестопалова Т. - Жанрові особливості сучасної української медіакритики (2021)
Мейзерська Т. - Інтелектуальний бенкет, або там, де… Ульяненко. Рецензія на монографію: Штейнбук, Ф. (2020). Під "Знаком Саваофа", або "Там, де…" Ульяненко. Ч. 1. Видавничий дім Дмитра Бураго (2021)
Польовий В. М. - Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся, Ященко Л. А., Ювчик Н. О. (2021)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та шляхи підвищення родючості ґрунтів південно-степової зони України, Димов О. М. (2021)
Демиденко О. В. - Кореляційні зв’язки фізіологічних груп мікроорганізмів з показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення (2021)
Мірошніченко М. М. - Вимогливість сучасних сортів пшениці озимої до мінерального живлення, Панасенко Є. В., Звонар А. М., Леонов О. Ю., Галасун Ю. П., Гаврилюк В. А. (2021)
Кухтин М. Д. - Характеристика замороженої яловичини за біохімічними і мікробіологічними показниками, Салата В. З., Болтик Н. П., Рущинська Т. М., Крижанівський Я. Й., Климик В. Т., Коваленко В. Л., Малімон З. В. (2021)
Міщенко О. А. - Вплив умов медозбору на продукування бджолами маточного молочка, Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2021)
Мітіогло І. Д. - Генетична структура корів української червоно-рябої молочної породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG, Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. (2021)
Ромащенко М. І. - Двовимірне математичне моделювання водного режиму ґрунту за краплинного зрошення, Богаєнко В. О., Білоброва А. С. (2021)
Дорош Й. М. - Розвиток землевпорядної науки в Україні: історія, сучасність, перспективи, Мартин А. Г., Новаковська I. O. (2021)
Вергунов В. А. - Г. Г. Махов — видатний український учений у галузі агроґрунтознавства, організатор сільськогосподарської дослідної справи (1886–1952) (2021)
С. Ю. Булигіну — 65 (2021)
І. В. Мартинюку — 70 (2021)
Пам’яті В. Г. Вировця (2021)
Артімонова Т. П. - Феномен полікультурності освітнього середовища в умовах дистанційного навчання (2021)
Кузнєцов О. М. - Безпековий вимір цивілізаційних змін у контексті цифровізації суспільства (2021)
Булгакова Т. М. - Гендерні аспекти у формуванні професійної спрямованості суб’єктів спортивної діяльності, Жукова Г. В. (2021)
Серман Л. В. - Запровадження цифрових технологій в методику вивчення англійської мови, Нич О. Б. (2021)
Гавриленко Т. Л. - Модернізація змісту початкової освіти у контексті розроблення освітніх стандартів в Україні (1996–2001) (2021)
Морозова Д. С. - Семітська школа християнської патристики (2021)
Лапутько А. В. - Антропологічна концепція людини як цілісної особистості в католицькій традиції біоетики (2021)
Гулямов Б. С. - Права і гідність особистості у соціальному вченні Константинопольського патріархату (2021)
Кундеренко І. В. - Протестантське середовище України: у пошуках релігієзнавчих типологій (на прикладі ВСЦ ЄХБ) (2021)
Кириленко В. К. - Дослідження халькогенідних матеріалів для пристроїв пам'яті з довільним доступом на базі фазових переходів, Дуркот М. О., Поп М. М., Пісак Р. П., Рубіш В. М. (2020)
Шендер І. О. - Вплив катіонного заміщення на електричну провідність суперіонної кераміки на основі мікрокристалічних порошків (Cu_|1-x|Ag_x)7SiS5I), Погодін А. І., Березнюк С. М., Філеп М. Й., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2020)
Росола І. Й. - Спектральна залежність температурного приросту показника заломлення стекол системи As–S, Чобаль О. І., Макар Л. І., Рубіш В. М., Різак В. М. (2020)
Філеп М. Й. - Термоелектричні параметри монокристалів зі структурою аргіродиту в системах Cu7PS6-Cu6PS5Br та Cu7PS6-Cu6PS5I, Погодін А. І., Лучинець М. М., Когутич А. А., Малаховська Т. О., Кохан О. П., Сабов М. Ю., Студеняк І. П. (2020)
Bunda V. - Grown, crystal structure and mechanism of photoconductivity of BiOCl single crystals, Bunda S., Feher A. (2020)
Ковалінська Т. В. - Радіаційні функціональні дослідження тонких полімерних плівок для кваліфікації на використання в критичному обладнанні ядерних об’єктів, Хомич І. А., Сахно В. І., Іванов Ю. В., Мельниченко О. В., Шлапацька В. В. (2020)
Боровик В. О. - Двоступенева автоіонізація атомів стронцію та барію при збудженні електронним ударом, Шафраньош І. І., Боровик О. О. (2020)
Malinina A. O. - Optical characteristics of a gas discharge radiator of orange-red spectral range, Aksenyuk I. I., Molnar K. B. (2020)
Вукстич В. С. - Дисоціативна іонізація молекули треоніну низькоенергетичними електронами, Романова Л. Г., Снігурська Т. А., Снігурський О. В. (2020)
Демеш Ш. Ш. - Опис процесу однократної іонізації складних молекул, Васильєв О. В., Ремета Е. Ю. (2020)
Шпеник В. Ю. - Люмінесценція нуклеотидної основи гуаніну при різних способах збудження, Шафраньош М. І., Молнар Ш. Б., Шпеник О. О., Свида Ю. Ю., Суховія М. І., Шафраньош І. І. (2020)
Драч І. С. - Львівські музичні враження на сторінках щоденника Алана Беннетта (2021)
Мельник В. Ю. - Україна – Іспанія: архетипи національного характеру у крос‑культурному контексті (2021)
Дорошенко В. О. - Творчість Лесі Українки в естетичних параметрах сучасного національного театру анімацїї, Уманець О. В. (2021)
Снедков І. І. - Етапи розвитку та типологічні ознаки сольного виконавства харківської баянної школи, Снедкова Л. A. (2021)
Пташенко С. В. - Специфіка пісенно-танцювальної жанровості у творах для баяну композиторів кафедри народних інструментів України ХНУМ імені І. П. Котляревського (2021)
Литвищенко О. В. - Студентський оркестр баяністів та акордеоністів ХНУМ імені І. П. Котляревського: особливості становлення та професійного розвитку (2021)
Мокрогуз І. М. - Деякі аспекти становлення аплікатури бандуриста ХХ ст. як основи формування виконавської техніки (2021)
Малий Д. - Техніка письма як складова композиційного процесу (на прикладі творчої практики другої половини ХХ–ХХІ століть) Каширцев Р. "Гра" як частина процесу композиторської інтерпретації (2021)
Каширцев Р. - "Гра" як частина процесу композиторської інтерпретації (2021)
Міхєєва Н. Б. - Кларнет і альт в Сонатах Й. Брамса op. 120 та виконавська стратегія піаніста (2021)
Дедусенко Ж. В. - Особливості втілення жанру сонати для скрипки і фортепіано в творчості Габріеля Форе (на прикладі Cонати № 2, e-moll, op. 108) (2021)
Чичканов І. - Творча постать Григорія Соколова в фортепіанному мистецтві ХХ–ХХІ століття (2021)
Таваккол Е. - Специфіка будови циклу та музичної форми в Концерті для перського нея з оркестром "На шляху до цієї нескінченної рівнині" Реза Валі (2021)
Бабіля М. І. - Механічні властивості суперіонних композитів на основі (Cu_|1-x|Ag_x)7SiS5I, Шендер І. О., Погодін А. І., Біланич В. С., Студеняк І. П. (2020)
Шкирта І. М. - Модельні розрахунки дисперсійних залежностей структур типу BaTiO3 з частковою заселеністю різних кристалографічних позицій, Катаниця А. Ф., Пожо Я. В., Небола І. І., Марьян І. І. (2020)
Небола І. І. - Теоретичні розрахунки фононних спектрів кристалів Cu7GeSe5I і Ag7GeSe5I, Катаниця А. Ф., Пал Ю. О., Штейфан А. Я., Сідей В. І., Студеняк І. П. (2020)
Трикур І. І. - Вплив аміаку на оптичні параметри плівок пурпурних мембран, модифікованих детергентом, в золь-гельній матриці, Січка М. Ю., Корпош С. О., Ясінко Т. І., Пісак Р. П., Потапчук А. М., Різак В. М. (2020)
Пилипчинець І. В. - Розрахунок виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів – джерел запізнілого гамма-випромінювання для потреб аналізу їх ізотопного складу, Олейников Є. В., Парлаг О. О. (2020)
Bondar B.M. - Enhancement of gamma-ray yield from fast neutrons interaction with cadmium isotopes, Leshchenko B.Yu., Kadenko I.M. (2020)
Роман В. І. - Теоретичні розрахунки електронного збудження найнижчих автоіонізаційних станів атома Rb, Поп О. М., Пилипчинець І. В. (2020)
Кондор Н. Ю. - Розрахунки енергетичної структури атомів P, S методом R-матриці з B-сплайнами, Єгіазарян О. В., Лазур В. Ю. (2020)
Kudak V.I. - Influence of starspots and pulsations on determination of third body orbital parameters in eclipsing binary systems, Perig V.M., Molotov I.E. (2020)
Шуаібов О. К. - Характеристики перенапруженого наносекундного розрду між електродом з міді і електродом з цинку в аргоні, Миня О. Й., Грицак Р. В., Малініна А. О., Гомокі З. Т., Малінін О. М., Шевера І. В., Данило В. В., Ватрала М. І. (2020)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона на біомолекулах амінокислот треоніну та тирозину, Васильєв О. В., Ремета Е. Ю. (2020)
Пилипко О. О. - Вплив психофізіологічних та морфофункціональних показників спортсменів високої кваліфікації на результат пропливання дистанції 400 метрів вільним стилем, Пилипко А. В. (2021)
Сутула В. О. - Генезис поняття "фізична культура" в російсько-радянській та вітчизняній науковій і соціальній практиках (повідомлення перше) (2021)
Рожков В. О. - Взаємозв’язок попередніх обертань молоту у кваліфікованих метальниць молоту, Павленко В. О., Павленко Є. Є., Павленко Т. В., Шутєєва Т. М., Шутєєв В. В. (2021)
Пустовойт Б. А. - Фізична терапія пацієнтів з посттравматичними контрактурами ліктьового суглоба, Пашкевич С. А., Без’язична О. В., Парфанюк Т. М. (2021)
Кизім П. М. - Вдосконалення технічної підготовленості спортсменок художньої гімнастики засобами народно-сценічного танцю, Батєєва Н. П. (2021)
Шаповалов М. В. - Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури, Сушко Р. О. (2021)
Перцухов А. А. - Модельні характеристики провідних футболістів різного ігрового амплуа, Шаленко В. В. (2021)
Ашанін В. С. - Особливості фізичного розвитку спортсменів як основа диференціації навантажень в тренувальному процесі юних кікбоксерів, Пятисоцька С. С., Жерновнікова Я. В., Єфременко А. М., Без’язична О. В., Дугіна Л. В. (2021)
Березіна К. П. - Психосоціальне функціонування вихованців балетної студії старшого дошкільного віку (2021)
Помещикова І. П. - Вплив вправ з м’ячем на координаційні здібності юних спортсменів 8-9 років, які займаються тенісом настільним, Асєєва Я. Ф., Чуча Ю. І. (2021)
Лазарєва О. Б. - Аналіз оцінювання якості навчального процесу студентами магістерської програми зі спеціальності 227.01 – Фізична терапія, Жарова І. О., Баннікова Р. О., Гаврелюк С. В., Кормільцев В. В., Брушко В. В. (2021)
Марченко М. К. - Підвищення рівня розвитку силових здібностей спортсменів віком 10-11 років в акробатичному рок-н-ролі, Насонкіна О. Ю. (2021)
Носко М. О. - Педагогічні технології: поняття, структура та зміст, Гаркуша С. В., Цигура Г. О. (2020)
Борисов В. В. - Аналіз рівня готовності майбутніх педагогів до організації і забезпечення інклюзивного навчання як інновації сучасної професійної освіти, Вдовенко І. С., Гончаренко О. М. (2020)
Бондар Н. О. - Методичні особливості самостійного розв’язання студентами графічних задач в процесі дистанційного навчання (2020)
Гармаш О. М. - Інтерактивні технології як засіб формування діяльнісного компонента тьюторської компетентності (2020)
Пасинчук К. А. - Педагогічні умови формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки (2020)
Полетай О. М. - Культура здоров’я педагога вищої школи як важлива умова якісної підготовки майбутніх вчителів, Полетай В. М. (2020)
Рекун О. О. - Медіаграмотність у системі вищої освіти (2020)
Сагач О. М. - Розвиток професійних компетентностей як один з напрямів неперервного професійного зростання вчителів (2020)
Толочко С. В. - Формування риторичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті (2020)
Городиська В. В. - Програмне забезпечення економічного виховання у сучасних закладах дошкільної освіти (2020)
Звєкова В. К. - Особливості виховання національної самосвідомості молоді під час дозвілля (2020)
Лещій Н. П. - Вплив засобів фізкультурно-оздоровчої програми на фізичну підготовленість дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах освітньо-реабілітаційного центру (2020)
Паласевич І. Л. - Особливості формування оцінно-контрольних дій старших дошкільників у навчально-мовленнєвій діяльності (2020)
Паньків Л. І. - Педагогічні умови формування художніх орієнтацій старшокласників (2020)
Подгорна В. В. - Стан розвитку координаційних здібностей молодших школярів, які мають труднощі в навчанні, Смолякова І. Д. (2020)
Поліщук Г. В. - Булінг як сучасна соціально-педагогічна проблема: причини виникнення і шляхи подолання (2020)
Тарасюк Л. В. - Особливості проведення моніторингу якості навчальних досягнень старшокласників (2020)
Федорович А. В. - Народознавство як засіб пізнавального розвитку старших дошкільників (2020)
Ховрич М. О. - Інтернет-залежність – актуальна проблема сучасної молоді, Мекшун А. І. (2020)
Хоу Імей - Базові поняття дослідження особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики (2020)
Авраменко Н. О. - Використання інноваційних методів під час навчання медичній термінології майбутніх лікарів-іноземців (2020)
Андрєєв А. М. - Посилення освітньої ролі квесту як інтерактивної форми навчання фізики, Тихонська Н. І. (2020)
Белан Т. Г. - Проблема формування професійно-ціннісних орієнтацій у психолого-педагогічній літературі (2020)
Бивалькевич Л. М. - Особливості застосування синектичного методу в професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів, Лілік О. О. (2020)
Давиденко А. А. - Дослідницькі проекти з біофізики (2020)
Дмитренко А. П. - Категоріальна сутність дефініцій "компетентність", "професійність", "професійна компетентність" у фаховій підготовці майбутнього вихователя (2020)
Дорошенко Т. В. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до саморозвитку у вокально-педагогічній діяльності, Гончаренко С. В. (2020)
Дрижак В. В. - Використання кейс-методу для підготовки майбутніх фахівців служби пробації, Єрмак С. М. (2020)
Дрозденко Н. М. - Використання робочого зошита як засіб підвищення ефективності дистанційного навчання у вищій школі (2020)
Друшляк М. Г. - Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики: комунікативний аспект (2020)
Кірман В. К. - Теоретико-числова складова у структурі професійної компетентності вчителя математики (2020)
Котловський А. М. - Діалогічне мовлення майбутніх економістів (2020)
Кузнєцов О. О. - Сучасна модель інформатичної компетентності майбутніх правоохоронців (2020)
Любас А. А. - Форми і методи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення в Україні (2020)
Мартиросова Т. А. - Концепция совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки будущего инженера, Поборончук Т. Н., Яцковская Л. Н. (2020)
Марущак О. В. - Формування у майбутніх педагогів професійної компетенції з дизайн-проектування засобами декоративно-ужиткового мистецтва, Зузяк Т. П. (2020)
Мехед О. Б. - Основні компоненти підготовки вчителів до соціально-педагогічної діяльності для формування мотивації учнів до здорового способу життя (2020)
Носовець Н. М. - Зміст і структура комунікативної компетентності майбутнього вчителя технологій, Пашко Т. О. (2020)
Павленко В. О. - Науково-педагогічні основи формування усвідомленої мотивації до занять фізичної культури студентської молоді, Павленко Є. Є. (2020)
Прищепа О. П. - Оптимальні форми підготовки майбутніх учителів початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності (2020)
Ребенок В. М. - Особливості використання інформаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у закладах вищої освіти, Торубара О. М. (2020)
Сікора В. В. - Педагогічний експеримент з формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Стеценко І. М. - Використання інтерактивних форм і методів під час викладання дисципліни "основи загального та спеціального діловодства" у процесі підготовки майбутніх працівників кримінально-виконавчої служби України (2020)
Терентьєва Н. О. - Зміст і форми спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців сил безпеки і оборони України, Радченко Ю. І. (2020)
Ховрич М. О. - Компетентнісний підхід – основа освітньо-професійної програми підготовки бакалавра технологічної освіти, Нітченко Г. М. (2020)
Цзюй Жань - Педагогічний артистизм як елемент творчих можливостей майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Бахмат Н. В. - Досвід упровадження медіаосвіти у заклади освіти розвинутих країн світу, Бачинський Д. П. (2020)
Гавриленко Т. Л. - Конструювання змісту початкової освіти на нових методологічних і дидактичних принципах у період відродження національної школи в Україні (1991–1996), Кузьомко Л. М. (2020)
Головченко Г. О. - Медіа освіченість різних категорій населення США та Канади в інформаційному суспільстві (2020)
Дяченко А. В. - Організація системи дизайн-освіти у країнах СНД (2020)
Єрмакова-Черченко Н. О. - З досвіду організації та проведення профорієнтаційної роботи, Гончаренко Т. Л. (2020)
Іваненко С. В. - Шляхи впровадження концепції вивчення іноземних мов у Запорізькому національному університеті, Тищенко В. О. (2020)
Івах С. М. - Питання материнства і дитинства в творчому доробку представниць жіночого руху Галичини міжвоєнного періоду, Невмержицька О. В. (2020)
Копочинська Ю. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра в Австрії (2020)
Никоненко Н. В. - Розвиток ставлення американського суспільства до підготовки вчителів спеціальної освіти (2020)
Prikhodko A. - Physical education movement in Ukraine: national and regional congresses in early twentieth–century (2020)
Слюсаренко Н. В. - Внесок І. Я. Франка в розвиток української освіти і культури (2020)
Тарасова В. А. - Нормативно-правове забезпечення професійного розвитку вчителів у системі підвищення кваліфікації України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Товканець Г. В. - Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки маркетологів у європейському освітньому просторі, Кравченко Т. М. (2020)
Zhao Xin - Concept of "socialization" in pedagogy and sociology of modern China, Ma Yangyang, Mkrtichian O. (2020)
Шаламай А. О. - Лінгвостилистичні характеристики англомовного презентаційного дискурсу міжнародних конференцій для викладачів-філологів (2020)
Арзили А. Ю. - Методы управления процессами совершенствования мифо-топонимических структур (2019)
Ботвіновська С. І. - Моделювання дискретних аналогів єдиних гладких криволінійних поверхонь, Золотова А. В. (2019)
Гнілоскуренко М. В. - Ілюзія як метод візуалізації публічного простору (2019)
Дідіченко М. О. - Систематизація композиційних перетворень міського розпланування в сучасних умовах його розвитку (2019)
Франків Р. Б. - Теоретичні передумови тлумачення архітектури постмодернізму у Львові, Лясковський О. Й. (2019)
Савченко Т. В. - Аналіз стану вивчення архітектури Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століть в історичних та наукових джерелах (2019)
Смалійчук А. Д. - Проблематика візуально-естетичного вирішення фасадів офісних будівель, Карасюк Т. С., Семенюк А. О. (2019)
Ісупова М. І. - Система декорування будівель у містах західної україни другої половини 1940-х та 1950-х рр. (на прикладі м. Рівне та м. Луцьк) (2019)
Шевченко Л. С. - Спектр художньо-графічних засобів у дизайні міського середовища, Павленко В. С. (2019)
Павлюк М. В. - Соціально-економічні основи організації рекреаційних просторів в структурі міст (2019)
Лелик Я. Р. - Мистецькі комп’ютерні технології - побудова 3D моделі складальної одиниці з використанням графічного пакету AUTOCAD для візуалізації зображення з розділу "складальне креслення", Прокопович Т. А., Тарасюк І. І. (2019)
Кондрацька О. І. - Світло і колір у психоемоційному сприйнятті архітектурного образу, Товбич В. В. (2019)
Бичковська Л. С. - Проблема шумового забруднення довкілля і містобудівні методи боротьби з ним, Потапчук І. В. (2019)
Благовестова О. О. - Історичні умови формування екопоселень (2019)
Булах І. В. - Пропозиції щодо реформування організаційної діяльності містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги (2019)
Ватаманюк Н. Ю. - Культура формування комфортного середовища всередині історичних кварталів (2019)
Габрель М. М. - Інженерні мережі в концепції просторової організації та розвитку Львова (2019)
Довганюк А. І. - Історико-містобудівні передумови формування архітектурно-планувальної структури міста Чернівці кінця XVIII – початку XX ст. (2019)
Денисенко Н. О. - Маркетинговий аналіз та аудит території при обгрунтуванні проектних рішень, Тригуб О. О. (2019)
Кашуба О. М. - Удосконалення класифікації пунктів пропуску на кордонах України в контексті євроінтеграційних процесів (2019)
Киргизбаєва І. Ю. - Типи міського пішохідного простору та їх роль у функціонуванні міста (2019)
Косьмій М. М. - Відображення архітектурно-містобудівних вимог в античному праві (2019)
Коник С. І. - Вплив процесу ущільнення забудови на візуальний образ Львова (2019)
Куцина І. А. - Особливості організації пішохідного руху в ландшафтно-рекреаційній інфрастуктурі регіону, Куцина В. А. (2019)
Осипова А. О. - Ідеалізації впливу процесів будівництва на об'єкти навколишнього середовища (2019)
Мерилова І. О. - Світовий досвід реорганізації індустріальних територій в міські об’єкти рекреації (2019)
Мазур Т. М. - Львів як вузол міжнародних автобусних сполучень, Посацький Б. С., Король Є. І. (2019)
Смадич І. П. - Сучасні тенденції формування архітектури сміттєпереробних підприємств (2019)
Сингаївська О. І. - Проектування міських територій, Биваліна М. В., Васильєва Г. Ю., Уcова О. С., Чередніченко П. П. (2019)
Скорик Л. П. - Містобудівний масштаб як категорія архітектурно-просторової цілісності міського центру (2019)
Чернятевич Н. Г. - Вплив природнього середовища на формування понтонних поселень в акваторії водосховищ України (2019)
Панченко Т. Ф. - Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні, Яценко В. О. (2019)
Джурляк У. О. - Актуальність орендного житла в українському суспільстві (2019)
Ковальська Г. Л. - Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста (2019)
Кривенко О. В. - Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків (2019)
Праслова В. О. - Прийоми впровадження нових будівельних матеріалів в художньому проектуванні (2019)
Прокопов О. В. - Сучасний досвід проектування та будівництва об’єктів для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків (2019)
Семикіна О. В. - Розвиток аеропортів Радяньского Союзу після Другої Світової війни (2019)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектурно-планувальної організації та дизайну інтер’єрів вищих духовно-гуманітарних освітніх закладів (2019)
Смалійчук А. Д. - Доцільність застосування деяких розпланувальних вирішень квартир багатоквартирних будинків в сучасних українських реаліях, Рубай Р. С., Подоляка А. А. (2019)
Чередниченко П. П. - Моделирование и анализ систем управления микроклиматом помещений музеев: применение fuzzy-контроллеров, поддержание желаемого индекса дискомфорта (посетителей, экспонатов, самого помещения), Човнюк Ю. В. (2019)
Ященко О. Ф. - Двійники соборів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Sürücü C. E. - The effects of six-week slow, controlled breathing exercises on heart rate variability in physically active, healthy individuals, Güner S., Cüce C., Aras D., Akça F., Arslan E., Birol A., Uğurlu A. (2021)
Diker G. - The relationship between sprint performance and both lower and upper extremity explosive strength in young soccer players, Müniroğlu S., Ön S., Özkamçı H., Darendeli A. (2021)
Çetinkaya G. - Impact of the "Chalk” on perceived visual quality and the willingness to climb: a research on sports climbing, Güngör A., Aras D. (2021)
Mirzaei B. - Time-Motion analysis of the 2017 Wrestling World Championships, Faryabi I., Alizaei Yousefabadi H. (2021)
Mohamad Puzi M. H. - The effect of six weeks CoBAgi training on coordination, dynamic balance & agility of adolescent handball players, Choo L. (2021)
Nikšić E. - Differences in the degree of nutrition and body composition of boys and girls of pubertal age, Joksimović M., Beganović E., Gardašević N. (2021)
Türker A. - The effect of functional and supportive classic strength trainings in basketball players on aerobic strength, dynamic balance and body composition, Yüksel O. (2021)
Barrodi sedehi A. A. - The relationship between the motor skills level and the severity of autism disorder in children with autism, Ghasemi A., Kashi A., Azimzadeh E. (2021)
Information (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Bayrakdar A. - Do e-athletes move? A study on physical activity level and body composition in elite e-sports, Yıldız Y., Bayraktar I. (2020)
Kale M. - Relationships between body composition and anaerobic performance parameters in female handball players, Akdoğan E. (2020)
Tuncer A. - The effects of 5x5 exercises on a quality of life of university students, who use smartphones during long periods, Maden T., Badat T., Kocamaz D. (2020)
Khan W. - Effects of varied packages of plyometric training on selected motor ability components among university students, Arif T., Muhammad K., Sohail S., Kriventsova I. (2020)
Pryimakov O. - Ratio and interconnections of functional fitness structure key components of elite combat athletes at the stage of maximum realization of individual capabilities, Iermakov S., Eider J., Prysiazhniuk S., Skrypko A., Mazurok N. (2020)
Sokolenko V. - Parameters of lipid and oxidative-antioxidant status in persons aged 18-23 from radiation-contaminated areas under conditions of moderate physical activity, Sokolenko S. (2020)
Information for Authors (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Kosova S. - The effect of the detraining period caused by the COVID-19 pandemic on the change of direction performance of fencers, Koca Kosova M. (2021)
Forghani Ozrudi M. - Effect of depression among taekwondo students and its relationship with negative events due to COVID-19, Faghanpour S., Gholampour Goli R., Podrigalo L. (2021)
Osipov A. - The impact of the universities closure on physical activity and academic performance in physical education in university students during the COVID-19 pandemic, Ratmanskaya T., Zemba E., Potop V., Kudryavtsev M., Nagovitsyn R. (2021)
Tüfekçi Ş. - Examination of the perceptions of self-sufficiency and burnout levels of students of the sports science faculty during the COVID-19 pandemic, Böke H. (2021)
Uğraş S. - The relationship between college athletes’ health literacy and COVID-19 anxiety levels, Sağın A., Karabulut Ö., Özen G. (2021)
Özen G. - Assessment of the impact of COVID-19 pandemic on emotional and nutritional status of university athletes., Eskici G., Yurdakul H., Koç H. (2021)
Garcia M. - Home quarantine - based rhythmic exercises: new fitness assessment and intervention in teaching physical education. , Custodio E. (2021)
Prysiazhniuk S. - Influence of weekly physical exercises on indicators of biological age of student's youth, Pryimakov O., Iermakov S., Oleniev D., Eider J., Mazurok N. (2021)
Information for Authors (2021)
Городняк І. В. - Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України, Терендій А. Б. (2020)
Полуяктова О. В. - Міжнародне економічне співробітництво України в умовах глобалізації, Матюк Т. В. (2020)
Бондаренко А. Г. - Тенденції розвитку туризму в Грузії (приклад для України), Дугієнко Н. О. (2020)
Глущенко Я. І. - Оцінка факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств України, Зробок О. О. (2020)
Дон О. Д. - Оцінка стратегій позиціювання товарів національних товаровиробників на світовому ринку, Дробот А. С. (2020)
Дон О. Д. - Тенденції розвитку міжнародної туристичної діяльності, Хелашвілі К. Г. (2020)
Кобилянська А. В. - Інтертемпоральний аналіз мікро- та макроаспектів мегарегіоналізації з позиції перспектив участі у глобальних мережах створення вартості (2020)
Корогодова О. О. - Особливості функціонування митних органів у податковій системі країни в умовах індустрії 4. 0, Глущенко Я. І., Черненко Н. О. (2020)
Паршин Ю. І. - Аналіз соціально-економічного розвитку країн в умовах геополітичної напруженості, Паршина М. Ю. (2020)
Тимошенко І. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку високих технологій (2020)
Ющенко Н. К. - Міжнародні організації як регулятор міжнародних відносин в умовах стохастичності сучасного глобалізованого світу (2020)
Яровенко Т. С. - Проблеми функціонування світової валютної системи, Сергета Г. В. (2020)
Біла І. С. - Деструкція системи управління сучасним бізнес-середовищем, Насікан Н. І. (2020)
Гайда Ю. І. - Взаємозв’язок рівня економічної складності, екологічних податків та екологічної ситуації в країнах світу: результати емпіричної розвідки, Длугопольський О. В., Мельник О. І. (2020)
Гальків Л. І. - Малий бізнес: маркери кадрового менеджменту та статистики небезпек, Виклюк М. І., Петлін І. В. (2020)
Гноєвий В. Г. - Фактори підвищення функціональної значущості національного фондового ринку, Татарінов В. С., Бондар В. П. (2020)
Грінка Т. І. - Вплив держави на формування конкурентного корпоративного сектору в Україні (2020)
Орджи Леонард Чибузор - Факторна модель конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2020)
Пуртов В. Ф. - Інноваційні підходи до управління персоналом в банківському секторі економіки, Таран Д. О. (2020)
Суханова А. В. - Зовнішня торгівля України товарами та послугами (2020)
Бєлікова М. В. - Діловодство в туризмі: аналіз документального процесу взаємодій туристичного агентства з туроператорами та клієнтами, Корнієнко О. М., Зінченко Т. О. (2020)
Бінерт О. В. - Необхідність застосування сучасних методів управління в освітній сфері, Балаш Л. Я., Кулина С. Б. (2020)
Бугріменко Р. М. - Концепція інфраструктурного маркетингу розвитку роздрібної торгівлі (2020)
Вараксіна О. В. - Особливості застосування маркетингових комунікацій аграрними підприємствами, Воронько-Невіднича Т. В., Барабаш К. Г. (2020)
Воронка О. З. - Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки (2020)
Герасименко О. О. - Інноваційні підходи в оцінюванні персоналу банківських установ, Бровченко В. Є. (2020)
Гузар У. Є. - Особливості формування корпоративної культури підприємств готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах, Завидівська О. І., Кулик О. М. (2020)
Драган О. І. - Практичні аспекти удосконалення екологічного менеджменту на підприємствах, Бергер А. Д. (2020)
Євтушенко Г. В. - Дослідження та прогнозування показників фінансової та соціально-економічної активності, Кравченко А. Г. (2020)
Закревська Л. М. - Лізинг як альтернативне джерело оновлення матеріально-технічної бази підприємств харчової промисловості України (2020)
Коваленко-Марченкова Є. В. - ОВДП як інструмент управління вартістю підприємства, Бучек Ю. М. (2020)
Коптєва Г. М. - Класифікація підходів до оцінки економічної безпеки підприємства (2020)
Кравченко М. В. - Шляхи удосконалення управління фінансово-економічною безпекою підприємств аграрного сектору (2020)
Кривда О. В. - Аналіз та методика управління ризиками на підприємствах деревообробної промисловості, Очеретяна О. В. (2020)
Малюга Л. М. - Конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу, Загороднюк О. В. (2020)
Марченко В. М. - Напрями підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, Місяйло О. В. (2020)
Мельник А. О. - Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства, Захарова Ю. І. (2020)
Палига Є. М. - Методологія процесу моніторингу підприємницької діяльності видавництва, Лазановський П. П. (2020)
Приймак В. М. - Особливості створення та розвитку стартапів сфери послуг: догляд за дитиною, Муравська В. О. (2020)
Сахно І. В. - Ефективність управління маркетинговою діяльністю підприємств ресторанного господарства (2020)
Седляр М. О. - Проблеми нормування праці в умовах становлення постіндустріального суспільства (2020)
Сікєтіна Н. Г. - Теоретичний базис формування системи адаптації промислового підприємства до умов мінливого конкурентного середовища (2020)
Танасійчук А. М. - Маркетингові дослідження ринку корейської косметики в Україні, Шуневич В. А. (2020)
Хитрова О. А. - Інформаційні системи як складник управління підприємствами готельного бізнесу в умовах конкуренції (2020)
Чайка І. П. - Корпоративна культура як складник маркетингу закладу вищої освіти (2020)
Шестакова А. В. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на стан розвитку персоналу аграрних підприємств (2020)
Дідківська О. Г. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення сталого розвитку в Україні (2020)
Матвєєва Ю. Т. - Драйвери та бар’єри трудової активності населення, Опанасюк Ю. А., Лісовська Д. В. (2020)
Якимова Н. С. - Дослідження факторів впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування сприятливого середовища для ведення бізнесу, Марценюк О. В. (2020)
Гаркуша С. А. - Оподаткування діяльності в соціальних мережах (2020)
Глухова В. І. - Аналіз дохідної та видаткової частини бюджету пенсійного фонду України, Скрабут А. М. (2020)
Гнип Н. О. - Оцінка ефективності використання ресурсів АТ "Мегабанк", Мінюкова Є. Р. (2020)
Ємельянова Л. О. - Структура фондового ринку України протягом 2006–2018 років (2020)
Коваленко В. В. - Фінансові інновації у небанківському секторі: основні тенденції та перспективи розвитку (2020)
Козій Н. С. - Основні характеристики стану міжбанківського ринку в Україні (2020)
Кравченко Т. Д. - Фінансова підтримка банками реального сектору економіки як запорука економічного зростання країни, Тигранян В. С. (2020)
Мацедонська Н. В. - Особливості функціонування фондів соціального страхування в країнах світу, Штефан Л. Б. (2020)
Хома І. Б. - Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку із введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR, Садовник С. С. (2020)
Островерха Р. Е. - Бухгалтерський облік як фінансовий центр управлінської інформаційної системи підприємства (2020)
Панасюк В. М. - Сучасний інструментарій інформаційного забезпечення: обліковий та управлінський аспект (2020)
Трачова Д. М. - Обліково- інформаційний базис інфраструктурної підтримки ефективної амортизаційної політики, Левченко О. П., Сахно Л. А. (2020)
Фальченко О. О. - Особливості класифікації доходів торговельних підприємств, Побережна Н. М., Юр’єва І. А. (2020)
Задорожня Т. М. - Економіко-математичні моделі оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Параниця Н. В., Шостак А. С. (2020)
Зомчак Л. М. - U-MIDAS-модель прогнозування ВВП України на даних змішаної частоти, Ракова А. С. (2020)
Наумова М. А. - Купівельна активність споживачів: дослідження і аналіз факторів впливу (на прикладі ПАТ "Володарка"), Статкевич К. О. (2020)
Пернарівський О. В. - Формування математичних умінь та навичок як складника фінансової грамотності населення, Пернарівська О. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бондаренко А. Г. - Вплив пандемії COVID-19 на міжнародний туризм, Дугієнко Н. О. (2020)
Бунтова Н. В. - Проблемні аспекти формування та просування туристичного бренду країни: світовий досвід та вітчизняна практика (2020)
Кафтя М. А. - Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку та його трансформаційні тренди (2020)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Вплив викликів сучасної економіки на зміну вартості найбільших світових компаній в технологічному секторі, Койнаш С. Є. (2020)
Nikitina A. - Contemporary state of Ukrainian enterprises development under modern globalization conditions, Zakharenko I. (2020)
Копил О. В. - Аналіз сучасного стану залучення інвестицій в Україну (2020)
Копитова І. В. - Глобалізація і проблеми інформаційного впливу у сфері стратегічного управління, Федоренко В. О. (2020)
Тарасюк Г. М. - Розвиток державно-приватного партнерства в забезпеченні соціально відповідальної поведінки суб’єктів господарювання, Лагута Я. М., Тарасюк О. В. (2020)
Бреус С. В. - Управління продуктовими інноваціями у контексті їх впровадження суб’єктом господарювання, Байрамов М. (2020)
Воронько-Невіднича Т. В. - Особливості управління результативністю підприємства за сучасних умов, Гаращенко В. О., Титаренко К. О. (2020)
Жуковська А. Ю. - Кроскультурний менеджмент як інструмент інклюзивного підприємництва (2020)
Маркіна І. А. - Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства, Вороніна В. Л., Хорошко Д. Р. (2020)
Нікітіна Т. А. - Оцінка ефективності консолідації капіталу в готельному бізнесі, Богуславський А. В. (2020)
Панкратова Л. А. - Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в Україні, Макушок О. В., Бобко В. В. (2020)
Статівка Н. В. - Науковий підхід до удосконалення класифікації управлінських рішень у підприємницьких структурах, Дробязко Л. В. (2020)
Чижик І. І. - Підвищення ефективності управління кадровим потенціалом підприємств, Коваленко-Марченкова Є. В., Зозуля Н. В. (2020)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз ринку нерухомості України, Квіта Г. М., Мороз А. Ю. (2020)
Мороз О. В. - Комунікаційний інструментарій у формуванні бренду міста, Герасимчук В. В., Бондаренко А. О. (2020)
Огієнко М. М. - Оцінка та варіювання факторів впливу на проведення подієвих заходів в туризмі, Шебаніна О. В., Огієнко А. В. (2020)
Волков В. П. - Європейський досвід збереження родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення, Полякова І. О., Лях В. О. (2020)
Пеняк Ю. С. - Аналіз тенденції демографічної ситуації в Україні, Ментей О. С. (2020)
Сидорчук А. А. - Екстернальні фактори формування фінансових ресурсів державного соціального страхування (2020)
Бєляєва Л. А. - Сучасні тенденції у розрахунках з постачальниками та підрядниками, Сисун К. О. (2020)
Умаєва Д. Р. - Стан, проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах, Пшенишна К. М., Лободзинська Т. П. (2020)
Гнот Т. В. - Концептуальні підходи до моделювання стратегії інтернет-маркетингу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Нікітіна А. В. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток корпоративного середовища міжнародних IT-компаній, Шершенюк О. М. (2020)
Прушківська Е. В. - Причини та наслідки решорінгу у світовому господарстві, Корчебний Р. С. (2020)
Цимбал Л. І. - Міграційний капітал України: ресурсний вимір та можливості управління, Біла Ю. В. (2020)
Вараксіна О. В. - Джерело конкурентної переваги: теоретичний аспект, Григорова С. В. (2020)
Казьмір В. А. - Модернізація структурно-логічної моделі організаційно-економічного механізму функціонування ринку зерна: методологічний вимір (2020)
Товт Т. Й. - Економічне співробітництво як чинник стимулювання розвитку національної економіки (2020)
Благун І. І. - Місце платформи TikTok в маркетинговій діяльності на ринку України, Шурпа С. Я. (2020)
Дячков Д. В. - Особливості товарної політики підприємства, Потапюк І. П., Яковенко І. О. (2020)
Каличева Н. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту: особливості та рушійні сили, Зайцева К. О., Маркєлова К. В. (2020)
Купира М. І. - Імперативи нарощення прибутку в умовах асиметричного розвитку підприємства, Шейко Ю. О., Климчук О. А. (2020)
Пономаренко І. В. - Особливості використання Data Science в інтернет-маркетингу, Віннікова І. І. (2020)
Слюсаренко А. В. - Кількісні та якісні характеристики зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору України (2020)
Яскал І. В. - Проблеми оцінки ефективності діяльності державних підприємств в Україні, Яскал О. О., Панчук К. В. (2020)
Денисенко В. О. - Аналіз факторів ціноутворення на ринку біопалива, Очеретнюк Є. В. (2020)
Качановський О. І. - Еколого-економічна ефективність реабілітації порушених земель унаслідок незаконного видобутку бурштину (2020)
Борданова Л. С. - Порівняльний аналіз ринку праці України та країн ЄС, Рощина Н. В., Наверська В. В. (2020)
Ралко А. С. - Изучение корпоративной социальной ответственности в учреждениях высшего образования Украины (2020)
Західна О. Р. - Бюджетна безпека як важливий складник фінансової безпеки держави, Петик Л. О., Гаврецька І. І. (2020)
Корват О. В. - Статистичний аналіз доходів і витрат банку, Філіпченко К. О. (2020)
Онищенко Ю. І. - Визначення видів бізнес-моделей банків в банківській системі України, Заяць Е. Л. (2020)
Шинкарук Л. В. - Секторальний аналіз економічного розвитку регіонів України, Титарчук І. М., Бєляєва Є. Р. (2020)
Темчишина Ю. Л. - Сучасні актуалітети комунікаційно-прогнозної функції стандартизованого обліку та звітності в контексті управління генеруванням доданої вартості промисловим підприємством (2020)
Вихідні відомості (2020)
Балян А. В - Розвиток сільського господарства Закарпатської області, Спаський Г. В., Балян І. В., Микулін О. М., Любка О. С. (2014)
Спаський Г. В. - Активізація інвестиційного процесу України, Дем'ян Я. Ю. (2014)
Фандалюк А. В. - 50 років Службі охорони ґрунтів Закарпаття (2014)
Бандурович Ю. Ю. - Гумусовий стан ґрунтів Закарпаття протягом 15- річного періоду, Фандалюк А. В., Яночко Ю. М., Степашук І. С. (2014)
Бандурович Ю. Ю. - Використання намулу як добрива на території Берегівської меліоративної системи, Фандалюк А. В., Пасічник О. Р., Полічко В. С. (2014)
Бандурович Ю. Ю. - Вміст залишків пестицидів у залежності від гранулометричного складу дернового опідзоленого ґрунту, Фандалюк А. В., Пасічник О. Р., Похил В. В. (2014)
Залізняк О. Л. - Моніторинг сільськогосподарських угідь Закарпаття за результатами досліджень ґрунтів стаціонарних моніторингових ділянок, Мельничук О. І., Добра Л. М., Полічко В. С., Мазаєва Л. В. (2014)
Мазаєва Л. В. - Забезпеченість ґрунтів мікроелементами низинної зони Закарпаття на прикладі Берегівського району, Полічко В. С, Добра Л. М., Петрушинець Я. Т. (2014)
Петрушинець Я. Т. - База даних для дослідження характеристик земельних масивів на прикладі агрохімічної паспортизації земель Мукачівського району, Пасічник О. Р., Полічко В. С., Мазаєва Л. В., Добра Л. М. (2014)
Канайло В. В. - Фактор підвищення родючості ґрунту – сівозміна, Канайло Т. В. (2014)
Балян А. В. - Перспективні сорти та підщепи для екологічно безпечних технологій вирощування плодів груші та яблуні, Шахнович Н. Ф., Мельничук О. А. (2014)
Шахнович Н. Ф. - Виділення спонтанних клонів яблуні з покращеними господарсько-біологічними показниками у насадженнях Закарпаття, Мельничук О. А., Папп І. І. (2014)
Балян І. В. - Мікрозональне розміщення виноградників та економічна ефективність вирощування нових перспективних сортів винограду у Закарпатській області, Любка О. С., Фодор Л. В., Солонка О. О. (2014)
Матієга О. О. - Продуктивність самозапилених ліній кукурудзи в умовах Закарпаття, Мисько О. І. (2014)
Балян А. В. - Ефективність екологічно безпечної технології регуляції чисельності кукурудзяного метелика в агроценозах Закарпаття, Мисько О. І. (2014)
Савіна О. І. - Екологічна мінливість компонентів схрещування тютюну на підвищення ефекту гетерозису, Глюдзик М. Ю., Матієга О. О. (2014)
Савіна О. І. - Оцінка базової колекції тютюну на стійкість проти хвороб, Матієга О. О. (2014)
Агій В. М. - Проблема кормового білка та деякі господарсько- економічні аспекти її вирішення, Спаський Г. В., Грабовенський М. І., Тищенко О. С., Дурдинець Т. М. (2014)
Агій В. М. - Кореляція репродуктивних функцій кролематок шляхом використання гормональних гонадотропних препаратів та преміксів, Вакуленко І. С., Гуленко М. П., Гуленко І. В. (2014)
Височанський Й. С. - Пріоритетні корми та їх значення, Буря В. В. (2014)
Філеп Р. Г. - Господарсько-біологічні особливості овець закарпатського внутріпородного типу породи прекос (2014)
Шилкіна Г. І. - Моніторинг епізоотичного стану сказу в Україні, Шилкін О. П. (2014)
Title (2021)
Contents (2021)
Brzozowski A. - Software for design and analysis of multi-pass absorption cells, Winkowski M., Stacewicz T. (2021)
Venkatesan K. - Supervised regression modelling for mitigation of four-wave mixing in dense wavelength-division multiplexing systems, Chandrasekar A. and Ramesh P. G. V. (2021)
Turko B. - Effect of dopant concentration and crystalline structure on the absorption edge in ZnO:Y films, Mostovoy U., Kovalenko M., Eliyashevskyi Y., Kulyk Y., Bovgyra O., Dzikovskyi V., Kostruba A., Vlokh R., Savaryn V. (2021)
Zayed E. M. - Optical solitons and conservation laws associated with Kudryashov's sextic power-law nonlinearity of refractive index, Shohib R. M., Alngar M. E., Biswas A., Ekici M., Khan S., Alzahrani A. K., Belic M. R. (2021)
Kostyrko M. - Peculiarities of acousto-optic diffraction at circularly polarized acoustic waves. Determination of elasto-optic coefficients coupled with shear waves. Errata, Orykhivskyi I., Skab I., Vlokh R. (2021)
Helzhynskyy I. - Electro-optic properties of double-type emission of organic electroluminescence device, Kutsiy S., Albota S. (2021)
Krupych O. - Polarization of diffracted optical wave in the case of acousto-optic diffraction on the longitudinal acoustic wave in fused silica, Martynyuk-Lototska I., Orykhivskyi I., Kostyrko M., Vlokh R. (2021)
Bulyk O. - Rynki hurtowe: rzeczywistość i perspektywy, Zelisko N. (2020)
Андрушко Р. - Агроінновації як об'єкт обліку та контролю, Мирончук З. (2020)
Губар Ю. - Категоріальні положення інформативно-інноваційних форм процесу застосування природних ресурсів, Хавар Ю., Гулько О. (2020)
Дубневич Ю. - Впровадження концепції кругової економіки в Україні, Попівняк Р., Дубневич Н. (2020)
Лозінська Л. - Тенденції розвитку економічного потенціалу підприємств сільських територіальних громад, Васьківська К., Галімук Ю. (2020)
Шворак А. - Вплив синергетичного ефекту лісівництва і бджільництва на розвиток сільських територій Волинської області, Філюк Д. (2020)
Янишин Я. - Міжнародний досвід та перспективи розвитку страусівництва в Україні, Марків Г., Содома Р., Шматковська Т. (2020)
Погребняк Л. - Вплив пандемії Сovid-19 на стан туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні, Дудяк Р., Бугіль С. (2020)
Руліцька К. - Функціонування підприємств в умовах загострення невизначеності через пандемію, Яців С. (2020)
Семененко О. В. - Особливості працевлаштування на підприємствах в сучасних умовах, Саакова Л. С. (2019)
Komar Y. - Concept of management for forming of full health of human, Dubas R., Al-Tmaizi A. (2019)
Семененко О. В. - Роль організаційної культури у впровадженні змін (2019)
Шафранова К. В. - Стан малих підприємницьких структур і динаміка їх розвитку, Гавриленко Є. В. (2019)
Шафранова К. В. - Сучасний стан фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу в Україні, Кажева Л. С. (2019)
Малишев В. В. - Стан, тенденції та структура світового ринку нанопорошків, Кущевська Н. Ф., Брускова Д. - М. Я. (2019)
Степаненко Н. С. - Організація проведення аудиту операційних витрат підприємства (2019)
Волосовська О. А. - Облікова політика щодо основних засобів (2019)
Дробязко С. І. - Організація і методика обліку основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання, Конопля М. О. (2019)
Личманенко Г. О. - Критерії та показники для оцінки ефективності системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ (2019)
Балян А. В. - Внутрішні інвестиції, як основа економічного розвитку аграрного сектору України, Спаський Г. В. (2015)
Спаський Г. В. - Oцiнкa інвестиційної привабливості фермерського господарства "Берег" (2015)
Паленичак О. В. - Екологічні пріоритети інвестиційного забезпечення аграрного землекористування (2015)
Микулін О. М. - Основні аспекти та проблеми фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Балян І. В., Солонка О. О. (2015)
Паленичак О. В. - Інвестиційне забезпечення ощадливого і ефективного землекористування в умовах трансформації земельних відносин (2015)
Тимчишин О. Р. - Проблеми інвестиційного забезпечення еколого орієнтованого землекористування (2015)
Магас Л. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку органічного агровиробництва в Україні (2015)
Неміш Д. В. - Ефективність переробки енергетичних культурна біопаливо, Неміш П. Д. (2015)
Чома З. З. - Оцінка чутливості основних типів ґрунтів Закарпаття відносно мікроелементних навантажень, Чома Ж. Й., Бондарчук Т. М. (2015)
Бандурович Ю. Ю. - Еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів мукачівського району, Фандалюк А. В., Степашук І. С., Яночко Ю. М. (2015)
Мазаєва Л. В. - Вміст мікроелементів у ґрунтах виноградівського району, Фандалюк А. В., Полічко В. С., Добра Л. М., Похил В. В. (2015)
Фандалюк А. В. - Якісна оцінка земель сільськогосподарського призначення свалявського району, Бандурович Ю. Ю. , Степашук І. С., Яночко Ю. М., Полічко В. С. (2015)
Пасічник О. Р. - Динаміка вмісту цезію-137 в ґрунтах закарпаття1984-2014 роки, Полічко В. С. (2015)
Чома З. З. - Вплив тривалого використання різних систем удобрення на вміст рухомих форм міді, цинку та бору в дерново-опідзоленому оглеєному ґрунті, Чома Ж. Й., Бондарчук Т. М. (2015)
Канайло В. В. - Фактор підвищення родючості ґрунту - сівозміна, Канайло Т. В. (2015)
Чекан Т. Ю. - Ефективність деяких фунгіцидів проти мікозів персика в умовах закарпатської області, Савіна О. І., Симочко В. В. (2015)
Шахнович Н. Ф. - Вплив погодних факторів на продуктивність зерняткових плодових культур в низинній зоні Закарпаття, Мельничук О. А. (2015)
Шахнович Н. Ф. - Фітосанітарна селекція плодових культур як невід’ємна частина клонової селекції, Мельничук О. А., Мисько О. І. (2015)
Матієга О. О. - Аналіз прояву та закріплення ефекту гетерозису тютюну у апоміктів першого покоління A1, Кость О. І. (2015)
Глюдзик М. А. - Комбінаційна здатність батьківських форм тютюну за основними ознаками (2015)
Мисько О. І. - Імунологічна оцінка ліній кукурудзи в умовах Закарпаття, Матієга О. О., Постоєнко Л. П. (2015)
Канайло В. В. - До питання про ефективне використання особливостей росту і розвитку конюшини лучної в сіяних травостоях гірсько-лісового поясу Карпат, Канайло Т. В., Чепур С. С. (2015)
Жуковський О. Г. - Особливості формування технологічних комплексів машин для вирощування основних сільськогосподарських культур Закарпаття в особистих господарствах населення (2015)
Агій В. М. - Ферменти в годівлі тварин та курей – шлях до здешевлення продукції тваринництва(оглядова), Жуковська Л. Ц., Дурдинець Т. М., Богдан В. П. (2015)
Агій В. М. - Вивчення токсичності мінеральної добавки "брикети-лизунці мінерал ЖТ для жуйних тварин", Періг Ж. М., Кисців О. С., Дурдинець Т. М. (2015)
Агій В. М. - Продукція свинарства – європейські стандарти, Гуленко М. П., Гуленко І. В., Фарковець Ю. І. (2015)
Шилкіна Г. І. - До проблеми племінної роботи в свинарстві Закарпаття, Шилкін О. П., Буря В. В. (2015)
Шилкіна Г. І. - Рекомендована схема селекційно-племінної роботи в племінних господарствах закарпатської області в галузі свинарств, Шилкін О. П., Жуковська Л. Ц. (2015)
Корнієнко С. І. - Лікарський потенціал овочевих рослин родини лободових (chenopodiaceae less.) та методи прискорення селекційного процесу, Нестеренко Е. Л., Горова Т. К., Терьохіна Л. А., Стовбір О. П. (2015)
Садовська Н. П. - Урожайність бамії у Закарпатті, Гамор А. Ф., Попович Г. Б., Луканді К. Б. (2015)
Позняк О. В. - Створення вітчизняного сортименту мангольду (буряку листкового) (2015)
Ткалич Ю. В. - Оцінка мутантного генофонду салатупосівного (lactucasativa l.) за господарсько-цінними показниками (2015)
Беркман Л. Н. - Управління якістю обслуговування в мережах NGN, Варфоломеєва О. Г., Захаржевський А. Г., Твердохліб М. Г., Ярцев В. П. (2020)
Собчук А. В. - Застосування нейромереж для забезпечення функціональної стійкості виробничих процесів, Олімпієва Ю. І. (2020)
Киричок Р. В. - Методика аналізу якості роботи механізму валідації вразливостей корпоративних мереж, Шуклін Г. В. (2020)
Ліщиновська Н. О. - Проблематика впровадження автоматизованої системи управління повітряним рухом з використанням системи EGNOS, Ільїн О. Ю., Бойко Ю. П. (2020)
Черниш В. І. - Дослідження інформаційного простору та інформаційних потоків провайдерів аеронавігаційного обслуговування (2020)
Вишнівський В. В. - Інформаційна топологія протоколу зв'язку для високопродуктивних систем промислової автоматизації і додатків IОT, Гринкевич Г. О., Жебка В. В., Василенко В. В., Домрачева К. О. (2020)
Плющ О. Г. - Дослідження використання скремблюючої кодової послідовності в телекомунікаційних мережах інформаційних систем, Вишнівський В. В., Прокопов С. В., Іщеряков С. М. (2020)
Самощенко О. В. - Додавання та віднімання цілих чисел в системі кодування операндів із від'ємним нулем, Золотухіна О. А. (2020)
Повхан І. Ф. - Оцінка загальної складності процедури побудови бінарного логічного дерева класифікації для довільного випадку (2020)
Тимочко О. І - Метод перевірки коректності процесу розпізнавання повітряного об’єкту, Тімочко О. О., Дубовик Г. Г., Берднік П. Г. (2020)
Падалка І. О. - Метод виявлення аномальних послідовностей в діагностичних даних технологічного обладнання повітряного судна для попередження особливих випадків в польоті, Опенько П. В., Руденко В. М., Столяренко М. П. (2020)
Туровський О. Л. - Підвищення порядку астатизму фазових систем синхронізації в режимі відсліжування несучої частоти в супутникових системах зв’язку (2020)
Гогонянц С. Ю. - Структура інформаційно-освітнього середовища в системі дистанційного навчання, Клочко А. О., Салаш О. А., Руденко Є. Г. (2020)
Сало Н. А. - Структура та методи інформаційно-аналітичної системи тестування та оцінювання знань диспетчерів управління повітряним рухом, Сєдаш С. П., Кільменінов О. А. (2020)
Кривоножко А. М. - Метод формалізації знань про рефлексивне управління процесами виявлення перешкод на шляху руху безпілотної системи, Пархоменко Д. О., Захарченко І. В., Хижняк І. А. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Obminski Z. - Sex-and sport related differences in the personality traits students in volleyball, basketball and judo athletes, Mroczkowska H., Jagiello M., Litwiniuk A. (2020)
Korkmaz Eryılmaz S. - Effect of training on the development of exercise-induced arterial hypoxemia in volleyball players, Kaynak K. (2020)
Lotfi G. - Effect of positive and negative dimensions of mental imagery and self-talk on learning of soccer kicking skill, Tahmasbi F., Forghani M. H., Szwarc A. (2020)
Dwojaczny B. - The effect of acute exercise on cognition, Iermakov S., Yermakova T., Cieślicka M. (2020)
Solovey O. - Influence of static balances level on competitive performance indicators of athletes 17-21 years old in beach volleyball, Hunchenko V., Solovey D., Wnorowski K. (2020)
Aktaş S. - Examination of lower-upper limb of power and force parameters of elite athletes, Çakmakçı O. (2020)
Information for Authors (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Cigerci A. - The effect of strength training with different frequency on untrained university students, Genc H. (2020)
Jaszczur-Nowicki J. - Analysis of students’ foot pressure distribution on the ground, as well as their body balance before and after exercise, Bukowska J., Kruczkowski D., Spieszny M., Pieniążek M., Mańko G. (2020)
Pryimakov O. - Physiological criteria of functional fitness and determinants of physical work capacity of highly skilled wrestlers, Iermakov S., Eider J., Prysiazhniuk S., Mazurok N. (2020)
Tomanek M. - Managing information on the physical education research field: Bibliometric analysis, Lis A. (2020)
Vrublevskiy E. - Individualization of selection and training of female athletes in speed-power athletics from the perspective of gender identity, Skrypko A., Asienkiewicz R. (2020)
Bayrakdaroğlu S. - The examination of Yo-Yo intermittent recovery test performance of young soccer players at different playing positions, Arı E., Özkamçı H., Can İbrahim. (2020)
Kolokoltsev M. - Comparative characteristics of morphological features, somatotypes and motor qualities of female students from different generations (Irkutsk region, Russia), Kuznetsova L., Jagiello W., Romanova E. (2020)
Mohammed M. - The effect of three sport games in physical education on the health-related fitness of male university students (2020)
Information for Authors (2020)
Вимірювання для захисту здоров’я. Послання директорів BIPM та BIML з нагоди Всесвітнього дня метрології – 20 травня 2021 р. (2021)
Zakharov I. - Expanded uncertainty evaluation taking into account the correlation between estimates of input quantities, Neyezhmakov P., Botsiura O. (2021)
Anokhin Yu. - Research of the State Primary Standard of the unit of scaling factor of AC voltage up to 750/√3 kV, Velychko O. (2021)
Костюков І. О. - Особливості оцінювання часткових ємностей ізоляції трьохжильних силових кабелів із застосуванням сукупних вимірювань (2021)
Kuz М. - Technical aspects of natural gas energy metering implementation, Zamikhovskyi L., Shulha V. (2021)
Hryhorenko I. - The usage of statistical analysis methods for controlling the operational stability of Gas Treatment Facility, Tverytnykova E., Hryhorenko S., Demidova Yu. (2021)
Олійник О.Ю. - Автоматизована система проєктування віброчастотних густиномірів, Тараненко Ю.К. (2021)
Serikov Ya. - Theoretical justification and practical aspects of implementation of Human Centric Lighting Program in production conditions, Serikova K. (2021)
Туз Ю. М. - Особливості вимірювання температури коротких теплових імпульсів, Козир О. В., Самарцев Ю. М. (2021)
Защепкіна Н. М. - Розробка функціональної моделі вимірювача температури, Свита М. П. (2021)
Бойко Т. Г. - Кіберфізична система для оцінювання впливів вітроенергетичних установок на компоненти довкілля, Руда М. В. (2021)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2021)
Брензович К. С. - Вплив національних ТНК на формування позицій США на світових ринках, Майборода Ю. О. (2020)
Деркач Т. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країн центральної та Східної Європи, Цевух Ю. О., Якубовський С. О. (2020)
Коржилов Л. І. - Система транспорту в туризмі. Ключові елементи та їх проблематика (2020)
Михайленко О. В. - Побудова механізму залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, Погреда І. І., Ярошенко В. В. (2020)
Руда М. В. - Свідоме споживання як основний фактор розвитку економіки спільної участі, Ільницький В. С. (2020)
Тохтамиш Т. О. - Аналіз сегментів fintech-компаній у світі, Ягольницький О. А. (2020)
Ярмак О. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі та глобалізації, Черняєва А. О. (2020)
Білик В. В. - Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел (2020)
Бондаревська К. В. - Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки, Дробот А. С. (2020)
Вершиніна Д. М. - Сучасний стан та аналіз трансформаційних процесів у будівельній галузі України (2020)
Кондукоцова Н. В. - Актуальні напрями та методи фінансового управління розвитком реального сектору економіки (2020)
Кустріч Л. О. - Підвищення технологічної ефективності сільськогосподарської галузі: регіональний аспект (2020)
Мельник А. О. - Фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність туристичних підприємств, Мамчур А. Г. (2020)
Nikitina A. - Work migration of the labour force: problems and ways of solving emigration in Ukraine, Tskhovrebova Y. (2020)
Партин Г. О. - Оподаткування діяльності підприємств цифрової економіки: зарубіжний досвід та можливості запровадження в Україні, Гоменюк В. В. (2020)
Радченко О. П. - Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрної сфери України, Карадобрі Т. В. (2020)
Shaposhnykov K. - Innovative development of national economy: cluster approach, Holovko O. (2020)
Шумська Г. М. - Теоретичні аспекти забезпечення дієвої інноваційної діяльності органами публічної влади як основи розвитку національної економіки (2020)
Яковенко О. В. - Завдання митних органів у контексті забезпечення розвитку держави (2020)
Aldoshyna M. - Relationship marketing in tourism, Stryzhak O. (2020)
Борисюк І. О. - Формування системи управління ресурсним потенціалом транспортного підприємства, Сімкова Т. О. (2020)
Борщ В. І. - Синергізм як запорука формування ефективної управлінської команди, Гончар Г. С. (2020)
Буняк Н. М. - Особливості бренд-орієнтованого управління сучасним підприємством (2020)
Гвоздь М. Я. - Краудфандинг як інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проєктів: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду, Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я. (2020)
Геліч Н. В. - Вплив банківської системи на економічний розвиток країни (на прикладі ПАТ АБ "Укргазбанк"), Мельничук С. О., Малютенко В. С. (2020)
Дем’яненко Н. В. - Роздрібна книжкова торгівля як особливий вид підприємства, Галич О. А., Яснолоб І. О. (2020)
Джгуташвілі Н. М. - Сутність та особливості сервісного продукту готелю (2020)
Жаворонок А. В. - Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства, Ковальчук Н. О. (2020)
Зеліч В. В. - Роль і значення комплексу інструментів маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємства, Сойма С. Ю., Криса В. В. (2020)
Каличева Н. Є. - Сучасні аспекти управління ризикоутворюючими чинниками комерційної діяльності підприємств залізничного транспорту (2020)
Квілінський О. С. - Обґрунтування додаткових функцій персоналу як вдосконалення організаційного забезпечення управління розвитком промислового підприємства (2020)
Крикун О. О. - Удосконалення системи оцінки персоналу підприємства, Рибалка А. С. (2020)
Кулько-Лабинцева І. В. - Фінансові та правові аспекти трансферу технологій в Україні (2020)
Леонова Ю. О. - Управління ринком спортивно-оздоровчих послуг: проблеми та особливості, Бондар А. С. (2020)
Літинська В. А. - Роль конфліктів у діловому спілкуванні, Ільніцька А. І., Стринада І. М. (2020)
Лозовський О. М. - HR-брендинг – формування іміджу підприємства (2020)
Ляліна Н. С. - Теоретичні основи логістичного управління запасами підприємства, Матвієнко-Біляєва Г. Л., Панчук А. С. (2020)
Метлушко О. В. - Застосування технологій бюджетування бізнес-процесів в банку, Стечишин Т. Б. (2020)
Мороз О. В. - Маркетингова оцінка закладів громадського харчування, Герасимчук В. В. (2020)
Новаківський І. І. - Розвиток дистанційного менеджменту як ключова умова успіху для сучасних підприємств, Злидник Ю. О. (2020)
Новик І. В. - Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні (2020)
Овдій О. В. - Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень, Меляницька М. А. (2020)
Побережна З. М. - Конкурентні переваги основних видів бізнес-моделей авіаційних підприємств (2020)
Попик О. В. - Контроверсійність ризик-орієнтованого підходу в управлінні бізнес-процесами (2020)
Приходько Д. О. - Оцінка ринкового позиціонування аптечного підприємства роздрібної торгівлі, Вельможна Ю. Л. (2020)
Романова Л. В. - Сучасні підходи до формування комплексу просування телекомунікаційних послуг, Коломієць О. Ф., Могилевська О. Ю. (2020)
Ryasnyanska A. - Features of formation of competitiveness of the enterprises specializing in the production of bread and bakery products, Kostanian M. (2020)
Синиціна Ю. П. - Дослідження кризових ситуацій під час пандемії на прикладі організацій малого бізнесу, Квасова Л. С., Чебанова М. О. (2020)
Скочиляс С. М. - Концептуальні засади організаційного механізму управлінської діяльності підприємства (2020)
Смірная С. М. - Соціально-економічна безпека підприємства у світлі концепції сталого розвитку (2020)
Сохецька А. В. - Концептуальні проблеми логістичного управління в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Стрій Л. О. - Економіко-кібернетичний підхід до дослідження системи управління інформаційними процесами, Захарченко Л. А., Толкачова Г. В. (2020)
Тертичний О. О. - Особливості управління персоналом: фрілансери та віддалені робітники, Хлопоніна-Гнатенко О. І. (2020)
Чижишин О. І. - BSCМ-контролінг підприємств (2020)
Шаповал А. С. - Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства, Буга Н. Ю. (2020)
Шпак Н. О. - Вітчизняний та іноземний досвід управління бізнес-проєктами підприємств, Будинський Р. З. (2020)
Шульженко І. В. - Особливості креативного лідерства (2020)
Гнатенко М. К. - Теоретичні засади інвестиційно-стратегічного планування розвитку територій у контексті їхньої податкоспроможності (2020)
Лисенко І. В. - Моніторинг впливу регіональних інноваційних кластерів на якість вищої освіти (2020)
Підвальна О. Г. - Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем (2020)
Щьокіна Є. Ю. - Сучасні технології управління людськими ресурсами, Балабан Л. Ю., Мартиненко К. А. (2020)
Щьокіна Є. Ю. - Кадрова політика як інструмент управління людськими ресурсами, Черна І. І. (2020)
Щьокіна Є. Ю. - Система управління талантами в сучасних організаціях, Задорожнюк Н. О., Білоусова І. А. (2020)
Бонецький О. О. - Фактори погіршення платіжного балансу України у 2019 році та шляхи їх подолання, Желізняк Р. Й., Кащишин В. М. (2020)
Демчишак Н. Б. - Краудсорсинг та пітчинг інноваційних проєктів у сучасному бізнесі, Антосюк В. І. (2020)
Zelenskiy Andrіі - Organizational and financial aspects of the formation of the common agricultural policy of the European Union, Zelenskiy Viktor (2020)
Міщенко В. А. - Методичний інструментарій фінансового контролінгу в антикризовому управління підприємством, Другова О. С., Домніна І. І. (2020)
Онищенко Ю. І. - Портфельні інвестиції як основа формування інвестиційної бізнес-моделі банків в Україні, Іванов М. В. (2020)
Оскома О. В. - Сучасний стан страхового ринку України, Терентьєва М. С., Легка А. Д. (2020)
Пожар Є. П. - Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації на підприємстві (2020)
Семенча І. Є. - Аналіз сучасного стану мeдичнoгo стрaxувaння в Укрaїнi, Уаба А. Е. (2020)
Сергєєва О. С. - Оцінка діяльності банків на ринку банківських металів в Україні (2020)
Яришко О. В. - Особливості функціонування моделі медичного страхування в Польщі, Фатюха В. В., Ткаченко Є. Ю. (2020)
Адамська І. Є. - Методика обліку креації вартості підприємств житлового будівництва (2020)
Лега О. В. - Instagram-торгівля: організаційні аспекти, облік, оподаткування, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. (2020)
Майстер Л. А. - Альтернативні підходи щодо компонентного обліку основних засобів в умовах провадження змін (2020)
Мезенцева Н. М. - Методи формування звітності обліку паливно-енергетичних ресурсів, Сорокіна Ю. Є., Скалецька О. А. (2020)
Нездойминога О. Є. - Бухгалтерський облік та управління загальновиробничими витратами підприємства, Красота О. Г. (2020)
Петренко Н. І. - Внутрішній контроль у туристичній індустрії: фактори, що впливають на його організацію, Левченко О. Ф., Магнушевська Т. М. (2020)
Розіт Т. В. - Особливості обліку та аудиту в медичній сфері, Слюніна Т. Л. (2020)
Скрипник Н. В. - Класифікація викривлень фінансової інформації у звітності та їх передумови, Скрипник М. Є., Рилєєв С. В. (2020)
Сьомченко В. В. - Особливості організації системи внутрішнього контролю біологічних активів, Калінчук В. В. (2020)
Чернікова І. Б. - Проблемні аспекти організації обліку доходів і витрат, Полулях А. М. (2020)
Сьомченко В. В. - Аналіз інвестиційної діяльності України з країнами ЄС, Зачепило Д. А. (2020)
Шевченко О. М. - Застосування адаптивних методів прогнозування для планування діяльності малого підприємства, Щербініна С. А. (2020)
Трохимець О. І. - Менеджмент агропродовольчої сфери України вконтексті ресурсозбереження (2020)
Вихідні відомості (2020)
Грищук Л. А. - Епідеміологія туберкульозу в період пандемії COVID-19, Гжесік К., Вольф С. Б., Алексо О. М., Санукевич Т. Г. (2021)
Moskaliuk V. D. - Characteristics of Some Immunological Indicators of HIV Infection in Combination with Tuberculosis, Kolotylo T. R. (2021)
Холбоєв С. Б. - Результати спостереження за особами, які перенесли COVID-19, на первинній ланці охорони здоров'я, Юсупов Ш. А., Юлдашова Н. Е. (2021)
Савицький В. Л. - Розробка математичної моделі для прогнозу захворюваності на COVID-19 у Збройних Силах України, Депутат Ю. М., Антомонов М. Ю., Іванько О. М., Моргун С. О., Доброштан Д. І. (2021)
Задорожна В. І. - Молекулярно-епідеміологічні аспекти SARS-CoV-2 (2021)
Рябоконь О. В. - Коронавірусна хвороба у вагітних: сучасний стан питання, Черкаський В. В., Рябоконь Ю. Ю. (2021)
Івахів О. Л. - Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи, Вишневська Н. Ю., Іщук І. С. (2021)
Андрейчин М. А. - Відображення боротьби з пандемією COVID-19 у настільних медалях, Барштейн В. Ю. (2021)
Литвин Г. О. - Летальний випадок генералізованої вітряної віспи у ВІЛ-інфікованої дитини (клініко-патологоанатомічний аналіз), Томашова С. А., Вовк В. В., Дибас І. В., Гладченко О. І. (2021)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2021)
Титул, зміст (2019)
Горпинюк А. В. - Безпека пішоходів, зокрема дітей шкільного віку, під час їх руху в темну пору доби, Тарабан С. М., Коськовецький В. М., Шатран А. О. (2019)
Федоров В. В. - Вдосконалення глушника шуму бронеавтомобіля КрАЗ "Бастіон" застосуванням газового екрану, Яновський В. В., Мазур Є. М. (2019)
Півторак Г. В. - Дослідження тривалості простою маршрутних транспортних засобів на зупинках громадського транспорту Львова (2019)
Букоємський С. Л. - Модель функціювання органу технічної підтримки парку автобронетанкової техніки (2019)
Агарков О. В. - Досвід компаній "AVL" та "Nissan" із використання енергетичних установок на ТОПЕ як розширювачів пробігу електричних легкових автомобілів, Шевчук К. Я., Iванина Ю. І. (2019)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: навантажування, навантаження, навантага, Пономарьова Ю. О. (2019)
Могила І. А. - Стандартизація вимог до планування та проектування велосипедної інфраструктури, Безуглий А. О. (2019)
Вирожемський В. К. - Поліпшення властивостей асфальтобетонів шляхом використання епоксидних складових, Копинець І. В., Соколов О. В. (2019)
Нагребельна Л. П. - Лінійний аналіз – найкращий метод виявлення небезпечних ділянок доріг (2019)
Боднар Л. П. - Експлуатаційний стан мостів України, Коваль П. М., Степанов С. М., Панібратець Л. Г. (2019)
Шишкін В. О. - Місце малого аграрного підприємництва в розвитку об'єднаних територіальних громад (2021)
Білоус В. І. - Удосконалення та розвиток механізмів управління персоналом аграрних підприємств (2021)
Коваль С. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах обліку, оцінки й моделювання її складових та індикаторів, Шахман К. Г. (2021)
Мармуль Л. О. - Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах фінансово-економічної стійкості та безпеки, Леваєва Л. Ю., Посполіт В. В. (2021)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети цифровізації суспільного виробництва: світовий досвід (2021)
Семененко О. Г. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання економіко-математичних дисциплін, Цибуля Р. В. (2021)
Студінська Г. Я. - Бренд в системі світової економічної геополітики (2021)
Шульга О. А. - Конфіденційність та шахрайство в інтернет-сфері (2021)
Кудрицька Н. В. - Моделювання оцінки конкурентоспроможності морських портів України з використанням функції Харінгтона (2021)
Kalinkova S. - Bulgarian economy as a producer of intermediate goods for the European Union (2021)
Сакаль О. В. - Особливості новітніх моделей управління лісовими ресурсами, Третяк Н. А., Третяк М. А. (2021)
Ванкевич Я. В. - Стратегический анализ деятельности коммерческого банка на основе системы сбалансированных показателей (2021)
Горошкова Л. А. - Моделювання показників інфраструктурного розвитку природно-господарських систем об'єднаних територіальних громад, Хлобистов Є. В. (2021)
Karpenko E. - The essence and assessment of the adaptability of an industrial enterprise, Pavlova D. (2021)
Тетеринец Т. А. - Сравнительный анализ затратного и доходного подходов определения величины человеческого капитала (2021)
Залізнюк В. П. - Інвестиційна привабливість України: реалії та перспективи, Щелкунов В. І. (2021)
Aranchiі V. - Development of social entrepreneurship in Ukraine, Ihnatenko M. (2021)
Velichko T. - Involvement of system management to achieve global goals of sustainable development in Ukraine (2021)
Костик Є. П. - Видавнича кооперація як каталізатор формування національного ринку книжкової продукції в умовах НЕПу (теоретичний аспект до вивчення проблем економічної історії) (2021)
Нікітішин А. О. - Податкова політика як складова забезпечення суспільного розвитку (2021)
Адаменко І. П. - Фінансова стратегія в умовах економічних перетворень (2021)
Городніченко Ю. В. - Особливості функціонування вітчизняного фондового ринку, Малишко В. В., Євтушенко Н. М. (2021)
Канєва Т. В. - Формування бюджетної політики в умовах трансформації економіки (2021)
Макогон В. Д. - Інституційне забезпечення стійкості системи державних фінансів (2021)
Пасічний М. Д. - Фіскальні та монетарні інструменти впливу на економічний розвиток (2021)
Самошкіна О. А. - Результативність видатків бюджету в контексті бюджетного регулювання суспільного розвитку (2021)
Денисова М. Ф. - Патоморфологічні особливості клінічних форм виразкового коліту в дітей, Задорожна Т. Д., Букулова Н. Ю., Арчакова Т. М. (2021)
Сорокман Т. В. - Стан здоров'я дітей і формування здоров'язбережувальної компетентності у школярів, які мешкають в йододефіцитних регіонах, Бачу М. І., Гінгуляк М. Г. (2021)
Пашкова О. Є. - Окиснювальний стрес як фактор ризику розвитку діабетичної міопатії у дітей, Чудова Н. І. (2021)
Недельська С. М. - Особливості імунного статусу дітей із різною тяжкістю атопічного дерматиту, Вакула Д. О. (2021)
Знаменська Т. К. - Інтенсивність мезентеріального кровотоку і ступінь зрілості кишечника в новонароджених групи ризику розвитку некротизуючого ентероколіту, Воробйова О. В., Власов О. О. (2021)
Sotnikova-Meleshkina Zh. V. - Modern approaches to assessing physical development of children and adolescents, Zinchuk O. H., Mikhalchuk O. Ya. (2021)
Бєлоусова О. Ю. - Гастроінтестинальні форми алергічних захворювань, що супроводжуються гемоколітичним синдромом, у дітей раннього віку (2021)
Nykytyuk S. - Scarlet fever on the background of toxicodermia in a child: case report and mini-review, Mochulska O., Levenets S., Vorontsova T. (2021)
Няньковський С. Л. - Медикаментозна алергія у дітей: що потрібно знати?, Няньковська О. С., Яцула М. С., Городиловська М. І. (2021)
Абатуров О. Є. - Роль дендритних та B-клітин у розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні, Нікуліна А. O. (2021)
Пода О. А. - Хвороба Крона у дітей: актуальні аспекти діагностики та лікування згідно з сучасними міжнародними рекомендаціями (2021)
Абатуров О. Є. - Світ мікроРНК гепатобіліарної системи, Бабич В. Л. (2021)
Абатуров А. Е. - Бактериальные поверхностно-активные вещества как агенты с антибиопленочной активностью (2021)
Любіцева О. О. - Особливості формування туристичної дестинації як елемента смарт-міста, Бєлоусова Н. В., Скоростецька О. О. (2020)
Дичковський C. І. - Розвиток культурного туризму в епоху постіндустріального суспільства (2020)
Valiyeva G. - Methodology of conducting recreational zoning and opportunities for its application in Azerbaijan (2020)
Ahmadov R. - Assessing the attractiveness and ability of the competitivess of medical tourism destinations in Azerbaijan (on the example of Naftalan) (2020)
Opria B. O. - The origin and development of sport tourism movement in Western Ukraine (the middle of the XIX – the middle of the XX century), Opria I. A. (2020)
Цимбала О. С. - Розвиток туристично-орієнтованих фермерських господарств Львівщини, Дорош Ю. С. (2020)
Нич Т. В. - Освітній чинник стратегії місцевого розвитку (на прикладі мережі опорних закладів освіти), Трусій О. М. (2020)
Смочко Н. М. - Стратегічні завдання управління монорозвитком територій Карпатського регіону та підходи до їх реалізації (2020)
Мельник О. В. - Географічна складова ретроспективи освоєння території Іваничівського району Волинської області, Мельнійчук М. М. (2020)
Балян А. В - Інноваційна діяльність у розвитку аграрного сектору Закарпаття, Спаський Г. В. (2017)
Спаський Г. В. - Сутність економічного розвитку та економічного зростання в нинішніх умовах (2017)
Балян І. В. - Діяльність М. М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту рослинництва, Микулін О. М., Жуковська Л. Ц. (2017)
Паленичак О. В. - Організаційно-економічні засади підвищення рівня продовольчої безпеки регіону шляхом використання економічних механізмів (2017)
Микулін О. М. - Інноваційна діяльність в сільському господарстві Закарпаття (2017)
Паленичак О. В. - Аналіз розвитку аграрного виробництва регіону в контексті продовольчого забезпечення населення (2017)
Степашук І. С. - Розподіл мікроелементів та важких металів по генетичних горизонтах в дерново-буроземних грунтах, Бондарчук Т. М. (2017)
Бандурович Ю. Ю. - Динаміка вмісту калію у ґрунтах гірської зони Закарпаття, Фандалюк А. В., Гливка О. О., Комар І. В. (2017)
Бандурович Ю. Ю. - Сучасний стан родючості ґрунтів Закарпаття, Полічко В. С., Фандалюк А. В., Добра Л. М. (2017)
Добра Л. М. - Ґрунтові ресурси Закарпаття в умовах реформування земельних відносин, Фандалюк А. В., Полічко В. С, Наливайко Т. І. (2017)
Шахнович Н. Ф. - Господарсько-біологічна оцінка ознак колекційних зразків яблуні в умовах Закарпаття, Мельничук О. А. (2017)
Староста В. Ю. - Особливості росту і розвитку мушмули в умовах Закарпатської області (2017)
Любка О. С. - Стан та перспективи розвитку галузі виноградарства берегівського району, Фодор Л. В (2017)
Корнієнко С. І. - Біохімічний, лікувальний потенціал і технологія вирощування вітчизняного сорту гісопу лікарського Атлант, Горова Т. К., Хареба О. В., Повлін І. Е. Кормош С. М. (2017)
Мисько О. І. - Оцінка самозапилених ліній кукурудзи на стійкість до хвороб, Матієга О. О., Постоєнко Л. П. (2017)
Савіна О. І. - Оптимізація моделі сорту тютюну для підвищення насіннєвої продуктивності, Ковалюк О. М. (2017)
Савіна О. І. - Виділення ознак для формування ознакових колекцій тютюну за насіннєвою продуктивністю, Шейдик К. А., Ковалюк О. М , Матієга О. О. (2017)
Агій В. М. - Виробництво сичужних сирів з овечого молока в умовах Закарпаття, Жуковська Л. Ц., Дурдинець Т. М., Гуленко І. В. (2017)
Агій В. М. - Комплексна мінеральна добавка з використанням природних мінералів Закарпаття - дієвий засіб оптимізації метаболічних процесів та профілактики пілобезоарів у ягнят, Гуленко М. П. (2017)
Височанський Й. С. - Сучасний стан, перспективи та заходи по покращенню племінних якостей і збереженню генофонду бурої карпатської породи ВРХ в Закарпатській області (2017)
ВисочанськийШилкін Й. С. О. П. - Перліт в якості мінеральної підкормки для водоплаваючої птиці, Шилкіна Г. І. (2017)
Шилкін О. П. - Перліт в якості мінеральної підкормки для водоплаваючої птиці, Шилкіна Г. І. (2017)
Філеп Р. Г. - Створення бази даних для покращення селекційної роботи в господарствах різної форми власності, Шилкіна Г. І., Шилкін О. П. (2017)
Шилкіна Г. І. - Шляхи покращення ведення галузі свинарства в Закарпатській області, Шилкін О. П., Балян І. В. (2017)
Спаський Г. В. - Агрохімічна оцінка різних систем удобрення культур в Закарпатті на основі балансових показників мікроелементів (2017)
Котько Н. М. - Виклики та загрози забезпечення ефективності розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції (2017)
Іваненко В. Ф. - Енергетична ефективність рослинництва в умовах альтернативних технологій виробництва, Іваненко Ф. В. (2017)
Соколова А. О. - Напрями удосконалення стратегії сталого сільського розвитку Волинської області в умовах євроінтеграції, Поліщук М. О., Пахольчук К. С. (2017)
Фараонов С. Ж. - Якість молока в Україні та ЄС: показники та шляхи забезпечення конкурентоспроможності (2017)
Калинка А. К. - Зниження собівартості виробництва дешевої яловичини в Карпатському регіоні Буковини, Семенишин Н. В. (2017)
Калинка А. К. - Економічна ефективність розведення нової популяціїхудоби мясних сименталів в Карпатському регіоні України, Лесик О. Б. (2017)
Агій В. М. - Сучасні підходи до нормування мінерального живлення тварин (2017)
Вихідні відомості (2017)
Єрмоленко С. - Мовно-естетичний знак СЛОВО в українській поезії ХІХ–ХХ ст. (2020)
Бибик С. - "Літописці не шкодуватимуть для нас епітетів з відтінком червоного" (епітетика "Віршів з війни" Бориса Гуменюка) (2020)
Голікова Н. - Лінгвокультурема "Маруся Чурай" в українській літературі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Кравець Л. - Метафора природи в поетичних текстах М. Рильського і Л. Костенко (2020)
Мойсієнко А. - Сонетний вірш Максима Рильського: структурно-композиційна і мовно-образна організація (2020)
Коць Т. - Сакральність у мовотворчості М. Рильського (2020)
Сюта Г. - Елітарність і загальносприйнятність поетичної мови Ліни Костенко (2020)
Висоцька З. - "Моя любове, я перед тобою…" (словесний образ любові у поезії Ліни Костенко) (2020)
Палаш А. - Інтертекстуальність у поетичній мовотворчості Максима Рильського (2020)
Андрішко О. - Зрощення у збірці Івана Іова "Періодична система слів" (2020)
Сенькович О. - Лінгворепрезентація образів небесних світил у поетичних текстах Б.-І. Антонича (2020)
Філон М. - Читач-дослідник як герменевтичний суб'єкт (2020)
Мовчун Л. - Графічний параметр української рими (2020)
Ганжа А. - Рецепція спадщини М.Т. Рильського у науковому збірнику "Культура слова" (2020)
Дрофяк Б. - Жанри офіційно-ділової комунікації в релігійному дискурсі (2020)
Богдан С. - Мовний образ Великодня в епістолярних текстах Лесі Українки та її родини (2020)
Красавіна В. - Неологізація лексики в час пандемії коронавірусу (на матеріалі інтернет-видань та соціальних мереж) (2020)
Козловська Л. - Інтернаціоналізми в українській термінології менеджменту, Краснопольська Н. (2020)
Дільна О. - "Такі свої чужіші чужини" (виражальні можливості морфологічних категорій у романі Ліни Костенко "Берестечко") (2020)
Рильський М. - Словник і питання культури мови (2020)
Препотенська М. - Римовий простір як джерело наукового і поетичного натхнення (2020)
Халіновська Л. - Чи може килим літати? (2020)
Дільна О. - Чи варто відкривати вогонь? (2020)
Винницький В. - Господь чи Господь, Господеві чи Господові? (2020)
Винницький В. - Байдуже чи байдуже (2020)
Прадід Ю. - Прізвища прикметникового типу із суфіксами -ин, -ишин в українській мові (2020)
Вихідні відомості (2020)
Смирнов І. Г. - Actual problems of military tourism development in Ukraine under COVID-19 pandemic conditions, Тсуй Д. (2020)
Батиченко С. П. - Особливості організації лікувальних турів, Уліганець С. І., Мельник Л. В. (2020)
Тищенко С. В. - Використання організаційного забезпечення в подієвому туризмі, Чернишова Т. М., Мутасова С. А. (2020)
Пушка О. С. - Етнічна українська кухня як елемент гасторономічного туризму в Україні, Шаран Л. О., Арпуль О. В., Шаран А. В. (2020)
Шинкаренко У. Ю. - Розробка дводенного навчального пішохідного маршруту Свідивецьким масивом, Рашевська Д. А., Гринюк О. Ю. (2020)
Андрусяк Н. С. - Аналіз попиту туристів м. Чернівці за напрямком Єгипет у 2020 році, Аніпко Н. П., Смик О. С. (2020)
Смочко Н. М. - Аналіз понятійно-термінологічних систем суспільної географії та взаємозв’язків між ними (2020)
Бєлоусова Н. В. - Наукові підходи суспільно-географічного дослідження інклюзивного туризму в Україні (2020)
Масляк П. О. - Географічні методи локалізації місць історичних подій (на прикладі битви при Синіх Водах) (2020)
Романів О. Я. - Метеорологічний потенціал атмосфери міста Сарни та його геоекологічне значення, Янелло Л. С. (2020)
Алексеєвська Г. С. - Вплив нетрадиційної монетарної політики ФРС на економічний розвиток США (2020)
Новікова Л. В. - Вплив корпорацій на формування державної зовнішньоекономічної політики: порівняльний аналіз, Чернишова Л. О. (2020)
Темербек А. О. - Асиметрії глобального економічного розвитку в контексті дисбалансів інноваційного розвитку країн (2020)
Голубкова І. А. - Рейтингування розвитку логістики в Україні, Бабаченко М. В., Левинська Т. І. (2020)
Івашко Л. М. - Підвищення якості управління у соціальній сфері, Бондар А. В. (2020)
Клєвцєвич Н. А. - Партнерство приватного та державного секторів у ЖКГ як інструмент модернізації економіки (2020)
Коваль Л. П. - Оцінка ефективності функціонування деревообробних виробництв західного регіону (2020)
Тернова А. С. - Стан та перспективи розвитку ринку електричних прасок в Україні, Григоренко І. В. (2020)
Щурко У. В. - Підходи до вивчення ефективності функціонування креативних індустрій (2020)
Ачкасов А. Є. - Оцінка ефективності регіональних цільових програм та її значення для забезпечення економічної безпеки споживачів послуг підприємств ЖКГ, Савенко К. С. (2020)
Wen Mingming - Geoeconomics of construction: directions of development of the educational program of preparation of masters, Velychko V., Grytskov E. (2020)
Ганжуренко І. В. - Організаційні структури управління логістичними перевезеннями (2020)
Ковальова А. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності фінансового забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств (2020)
Крамарчук С. П. - Сутність операційного менеджменту та основні етапи його розвитку, Лубкей Н. П. (2020)
Лиса С. С. - Проблеми та перспективи розвитку ринку холодної логістики України, Зіміна А. І. (2020)
Маковоз О. С. - Європейський вектор розвитку бізнес-адміністрування на підприємстві на основі теорії обмежених систем, Яценко О. М., Задесенець Д. В. (2020)
Могилова А. Ю. - Розроблення програми просування продукції меблевого виробництва в мережі Internet, Марухно П. А. (2020)
Непочатенко В. О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу в Україні (2020)
Попик М. М. - Корпоративна культура підприємств сфери туризму та індустрії гостинності: сутнісно-структурний аналіз, Шулла Р. С., Ханас У. Я. (2020)
Рудківський О. А. - Актуалізація логістики у діяльності підприємств в умовах карантинних обмежень, Рудківська А. Ю. (2020)
Токаренко О. І. - Цифрові технології у міжнародному туризмі та готельній індустрії, Черемісіна Т. В., Бабіна Н. І. (2020)
Ціщик Р. В. - Аналіз використання можливостей парадигми логістики в управлінні закладом охорони здоров’я, Шестерняк М. М. (2020)
Боднарук І. Р. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку івано-франківської області (2020)
Іванова Т. В. - Механізми державного управління розвитком природно-економічного потенціалу регіонів (2020)
Абубекерова А. З. - Аналіз податкових надходжень до місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2020)
Бидик А. Г. - Проблеми фінансового забезпечення ефективного функціонування системи харчової безпеки в агропродовольчому бізнесі (2020)
Бондаренко Є. П. - Формування митної безпеки держави в умовах активізації міждержавних торговельних конфліктів, Ткачик Ф. П. (2020)
Грона А. В. - Валютне рефінансування як сучасний інструмент грошово-кредитної політики НБУ, Мягких І. М. (2020)
Іванов І. О. - Порівняльний аналіз стратегічних підходів щодо алокації активів у пасивному управлінні інвестиційним портфелем, Гончаренко О. М. (2020)
Коваленко В. В. - Сучасні тенденції використання елементів комплексу маркетингу банками України (2020)
Литвинчук І. В. - Внутрішній контроль і аудит у системі бюджетного менеджменту, Хас Н. О. (2020)
Простебі Л. І. - Звітність установ державного сектору: аналіз та особливості (2020)
Пурій Г. М. - Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2020)
Dovzhyk O. - Features of accounting for inventories, Nannan Wang (2020)
Тютюнник Ю. М. - Методичні напрями горизонтального і вертикального аналізу руху грошових коштів банку, Тютюнник С. В. (2020)
Назарова О. Ю. - Концептуальні засади статистичного аналізу екологічного стану навколишнього середовища, Чатченко Т. В. (2020)
Погорєлова Т. В. - Статистичний аналіз впливу факторів на попит на грошовому ринку України (2020)
Жерліцин Д. М. - Статистичний аналіз ризиків довгострокового безробіття на ринку праці України, Тищенко М. М. (2020)
Матюшенко І. Ю. - Застосування технології блокчейн у розвитку медичних технологій, Гончарова Ю. Ю. (2020)
Васильчишин О. Б. - Бюро фінансових розслідувань: необхідність та вітчизняні реалії (2020)
Вихідні відомості (2020)
Рева О. М. - Теоретичні основи методології інтегративної оцінки ступеня інвестиційної привабливості об’єктів інтелектуальної власності, Борсук Борсук, С. П., Засанська С. В., Яроцький С. В. (2021)
Suleymanov А. - Analysis of regional markets for heavy industry and machine building products (in the example of Azerbaijan economy, Mehdiyev М., Musayev R., Orujova М., Huseynov V. (2021)
Mammadov F. - Evaluation of the economic impact of electricity prices change (Azerbaijan case) (2021)
Писаренко Т. В. - Прогнозне дослідження щодо пріоритетних напрямів для досягнення ЦСР № 14 "Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку”, Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2021)
Андрощук Г. О. - Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (частина 1) (2021)
Березняк Н. В. - Наукометричне та патентне дослідження технологічних напрямів у сфері захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ Web of Sсience та Derwent Innovation, Шабранська Н. І. (2021)
Майорова К. В. - Новий концептуальний підхід до класифікації модифікацій повітряних суден транспортної категорії, Серебряннікова В. Ю. (2021)
Соколова Г. - Особливості когнітивної сфери дітей з порушеннями мовлення (2021)
Черножук Ю. - Психологічні інгібітори інтелекту майбутніх педагогів, Узун І. (2021)
Bondarenko M. - Problems of Distant Learning of Medical Students During the Covid-19 Pandemic, Kurovska V., Okhrei A., Podpalova O., Reshetnik Y. (2021)
Казанжи M. - Психологічна ресурсність студентської молоді в умовах карантинних обмежень (2021)
Асєєва Ю. - Взаємозв'язок соціальних умов життєдіяльності із ступенем прояву кібер-адикцій (2021)
Ярних Т. - Впровадження інноваційних елементів навчання на прикладі заняття "приготування емульсiй", Котенко О., Рухмакова О., Левачкова Ю., Ковальов В. (2021)
Dvornichenko D. - Blended Learning Model in Teaching Media Literacy, Barskyy V. (2021)
Кравченко O. - До проблеми фізичного супроводу осіб з інвалідністю, Міщенко M. (2021)
Іванченко O. - Традиції земського призріння в системі професійно-технічної освіти України (2021)
Kabadayı A. - Investigation of the Relationship Between Parental Styles with Communication Skills of Preschool Children, Altunok E. B. (2021)
Дзігора О. М. - Цифроаналоговий метод формування сигналів із адаптивно змінюваними параметрами, Таршин В. А., Залевський Г. С. (2020)
Martynchuk A. - Some limitations of evaluating dual-polarized MIMO channel capacity, Zubrytskyi H., Li Xuan, Martynchuk O. (2020)
Калачова В. В. - Багатокритеріальний синтез організаційної структури білінгової інформаційної системи методом аналізу ієрархій, Ткачук С. С., Меренті Є. О., Третяк Д. В. (2020)
Сорока М. Ю. - Інтелектуальна навчальна система підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Сало Н. А., Матющенко О. Г. (2020)
Гадецька С. В. - Планування експерименту при розв'язанні оберненої задачі побудови толерантних (референсних) інтервалів, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Ходирєв О. І. (2020)
Годзь С. В. - Математична модель визначення загального обсягу навчальних годин комплексної програми бойової підготовки військового формування типу з'єднання (частина) будь-якого ступеня готовності, Можаровський В. М. (2020)
Засядько А. А. - Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі класифікації обмежень (2020)
Martovitsky V. - Model monitoring network infrastructure based on standard FIPA, Ruban I., Lukova-Chuiko N., Kortyak E., Kruglikov Y. (2020)
Кулик І. А. - Розробка інформаційно-керуючих систем на основі двійкової біноміальної системи числення, Шевченко М. С. (2020)
Борисенко О. А. - Оцінка завадостійкості кодування десяткових цифр рівноважними комбінаціями, Горішняк А. О., Бережна О. В., Сердюк В. В., Яковлєв М. М. (2020)
Дудикевич В. Б. - Системна модель інформаційної безпеки "розумного міста", Микитин Г. В., Галунець М. О. (2020)
Тютюник В. В. - Інформаційно-технічний метод моніторингу та прогнозування рівня сейсмічної небезпеки локальної території Земної кулі, Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д., Агазаде Т. Х. (2020)
Альошин Г. В. - Параметричний та структурний оптимальний синтез багатошкальних радіотехнічних інформаційно-вимірювальних систем, Коломійцев О. В., Акулінін Г. В., Клівець С. І. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Contents (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського