Vasylchenkov O. - Conveyorized implementation of ASWM image filter on PLD, Liberg I., Mozhaiev M., Salnikov D. (2021)
Papa A. - Analysis of fuzzy logic methods for forecasting customer churn, Shemet Y., Yarovyi A. (2021)
Bieliakov R. - Simulation of platform-free inertial navigation system of unmanned aerial vehicles based on neural network algorithms (2021)
Vereshchaka M. - Optimization of infrastructure projects parameters in the program (2021)
Levykin V. - Development of model of a web-based information system control problem, Ievlanov M., Neumyvakina O., Petrichenko O. (2021)
Zamikhovskyі L. - Research of the characteristics of acoustic processes using wavelet transformation for detecting a diagnostic sign of the technical state of gas pumping units, Zamikhovska O., Pavlyk V. (2021)
Pavlova N. - Development and research of a model for optimizing the composition of a project-oriented forwarding company’ suppliers, Onyshchenko S. (2021)
Rusanova S. - Modelling the project transport support optimal option, Piterska V., Onyshchenko S. (2021)
Kharchenko A. - Development of methods for parameters of long-term contracts optimization for operational road maintenance, Zaviyskyy O., Tsybulskyi V., Zavorotnyi S. (2021)
Tsvilii O. - Cybersecurity regulation: cybersecurity certification of operational technologies (2021)
Shyshatskyi A. - Justification of the methodological bases for the management of the radio resource of special purpose radio communication systems under conditions of prior uncertainty, Melnyk A., Bondar O., Petruk O., Chernyahivskiy D., Kryvenko M., Petrov O., Kravchuk S., Shidlovsky Y., Lukianets V. (2021)
Abstract and References (2021)
Нехлопочин О. С. - Клінічні класифікації травматичних ушкоджень шийного відділу хребта на субаксіальному рівні. Частина 4. AOSpine Subaxial Classification System, Слинько Є. І., Вербов В. В. (2021)
Педаченко Є. Г. - Епідеміологія пухлин спинного мозку та хребта в Україні в 2000‒2019 роках, Слинько Є. І., Нехлопочин О. С., Никифорова А. М., Ботєв В. С., Йовенко Т. А. (2021)
Zolotko K. M. - Morphological characteristic of intracerebral hemorrhage in rats and correlation of its volume with results of behavioral tests, Sukach O. M., Kompaniiets A. M., Liubomudrova K. S. (2021)
Аксьонов Р. В. - Ультразвукова допплерографія при хірургічному лікуванні аденом гіпофіза із поширенням у печеристу пазуху, Паламар О. І., Гук А. П., Оконський Д. І., Тесленко Д. С. (2021)
Главацький О. Я. - Сучасний стан проблеми антиангіогенної терапії в нейроонкології та власний досвід її використання при радіохірургічному лікуванні рецидивних гліобластом, Земскова О. В., Хмельницький Г. В., Кардаш К. А., Шуба І. М., Лило В. В., Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Стулей В. А., Козаренко Т. М. (2021)
Гук М. О. - Антесупраселярна зріла тератома: клінічний випадок, Даневич О. О., Чуков А. А., Земскова О. В., Чувашова О. Ю., Єгорова К. С., Українець О. В., Куліченко А. Ю., Цюрупа Д. М., Шмельова А. А. (2021)
Федірко В. О. - Тактика лікування пухлинної кісти довгастого мозку у функціонально значущій зоні: клінічний випадок та огляд літератури, Набойченко А. Г., Єгоров М. В., Третьякова А. І., Малишева О. Ю. (2021)
Шушняк В. М. - Головний європейський вододіл в Україні та його туристичне значення, Савка Г. С., Шандра Ю. Я. (2020)
Мотузенко О. О. - Ресурсний потенціал розвитку еногастрономічного туризму в Україні, Бульба В. В., Джанколла Д. В. (2020)
Бейдик О. О. - Передумови становлення агротуризму в Запорізькій області, Даценко Л. М., Топалова О. І. (2020)
Ковальська Л. В. - Розвиток дитячого туризму в Івано-Франківській області, Чорна Л. В. (2020)
Абасова Л. - Роль средних и малых городов в развитии регионов в Азербайджанской Республике (2020)
Babayeva U. A. - Eco-geographical problems caused by road transport in Lankaran physico-geographical region of the Republic of Azerbaijan and ways of their solution (2020)
Мельнійчук М. М. - Стан земельних ресурсів як частини земельного фонду Волинської області, Ахмедов Б. М. (2020)
Мельник О. В. - Еколого-географічний аналіз видів природокористування в Іваничівському районі Волинської області (2020)
Інформація про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Двойнос Я. Г. - Вибір переохолоджувача конденсату парокомпресорної холодильної машини, Італьянцев О. І. (2021)
Біленко Н. О. - Розробка абсорбційних холодильних агрегатів на низькопотенційних джерелах теплової енергії, Тітлов О. С. (2021)
Лавренченко Г. К. - Аналіз геотермальних станцій, що працюють на водоаміачному розчині по циклу Каліни, Вассерман О. А., Грудка Б. Г. (2021)
Drozd O. - Solar panels work and control system modeling in LabVIEW and LTSpice XVII. Comparison of the perspectives of panels using, Scherbak L. (2021)
Босий М. В. - Підвищення ефективності автомобільної газонаповнювальної компресорної станції шляхом застосування газогідратного акумулятора, Клименко В. В., Магопець С. О., Гарасьова Н. Ю., Овчаренко А. О. (2021)
Кравченко В. П. - Підвищення ресурсу АЕС за рахунок комбінування з газотурбінною установкою, Галацан М. П., Отрода В. А. (2021)
Рябцев І. О. - Втомна довговічність зразків зі сталі 40Х після зносостійкого наплавлення з підшаром з низьковуглецевої сталі, Книш В. В., Бабінець А. А., Соловей С. О. (2021)
Махненко О. В. - Математичне моделювання залишкових напружень в елементах ВВЕР-1000 після термічної обробки, Кандала С. М., Басистюк Н. Р., Черкашин М. В. (2021)
Борисов Ю. С. - Електродугове напилення інтерметалідних Fe–Al покриттів з використанням різнорідних суцільних та порошкових дротів, Борисова А. Л., Вігілянська Н. В., Деем'янов І. А., Бурлаченко О. М. (2021)
Рабкіна М. Д. - Особливості аварійного руйнування технологічного трубопроводу, Костін В. А., Соломійчук Т. Г. (2021)
Полєщук М. А. - Дослідження температурного стану мідних пластин у зоні швів при зварюванні тертям з перемішуванням, Шевцов А. В., Доценко І. В., Теплюк В. М., Колісніченко О. В., Малахова Л. М. (2021)
Лещинський Л. К. - Вдосконалення технології наплавлення великогабаритних опорних валків станів гарячої прокатки, Матвієнко В. М., Іванов В. П., Степнов К. К., Возьянов Є. І. (2021)
Нестеренков В. М. - Дослідження структури, механічних і теплофізичних властивостей електронно-променевих модифікованих зварних швів на мідних частинах фурм, Загорніков В. І., Орса Ю. В., Заболотний С. Д., Бєляєв А. С. (2021)
Коротинський О. Є. - Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі ємнісних накопичувачів електричної енергії, Скопюк М. І., Вертецька І. В. (2021)
Високопродуктивне зварювання для виробництва компонентів електростанцій (2021)
Welding in the World № 2, 2021 (2021)
Напівавтоматичне MIG/MAG зварювання (2021)
Індустріальний парк "ПАТОН" (2021)
ТОВ "ТМ. ВЕЛТЕК" – провідний виробник порошкових дротів в Україні (2021)
Принципи підбору оптичної системи стеження для реалізації різних виробничих завдань (2021)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2021)
Пам'яті М. Л. Жадкевича (2021)
Смирнов І. Г. - Logistics of cruise travel as a factor of exit from the COVID-19 coronavirus pandemic crisis (2020)
Ismailova E. A. - Opportunities to use the tourism potential of Tovuz region of the republic of Azerbaijan (2020)
Яроменко О. В. - Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у Рівненській області, Басюк Т. О., Калько А. Д., Сидорчук А. О. (2020)
Velychko V. V. - Comprehensive transition: regional studies and practices in China, Zhu H. (2020)
Смочко Н. М. - Класифікація чинників впливу на формування монорозвитку територіальних систем (2020)
Бандалиев В. - Следы племен горного Ширвана в микротопонимах (2020)
Смілий П. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Гуйва (2020)
Інформація про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Вишневська О. В. - Вплив агротехнічних факторів на підвищення ефективності використання відновлених багаторічних кормових ценозів в умовах Полісся, Маркіна О.В. (2019)
Довбиш Л. Л. - Оцінка ефективності удобрення пшениці озимої комплексними добривами на основі результатів листкової діагностики, Кравчук М. М., Архип’юк Є. В. (2019)
Кочик Г. М. - Вплив оптимізації водно-повітряного і поживного режимів осушуваного дерново-підзолистого ґрунту на особливості формування продуктивності соняшнику в зоні Полісся, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2019)
Кучер Г. А. - Особливості використання поживних елементів соняшником залежно від регулювання водного та поживного режимів осушуваного дерново-підзолистого ґрунту, Мельничук А. О., Кочик Г. М. (2019)
Ратошнюк В. І. - Обґрунтування вирощування люпину вузьколистого для альтернативного використання, Ратошнюк І. Ю., В. В. Ратошнюк (2019)
Савчук О. І. - Вплив біопрепаратів на формування продуктивності вівса голозерного за умов органічного виробництва, Гуреля В. В., Кошицька Н. А., Ключевич М. М., Дребот О. В. (2019)
Савчук О. І. - Особливості вирощування кукурудзи на осушуваних грунтах, Мельничук А. О., Кочик Г. М., Кучер Г. А., Бондар Л. А., Юрченко Л. М. (2019)
Шелюто Б. В. - Получение семян сильфии пронзеннолистной с высокими посевными качествами в условиях Беларуси, Мыслыва Т. Н., Костицкая Е. В., Пастухова М. А. (2019)
Стецюк О. П. - Удобрення органічних хмеленасаджень на дерново-підзолистих, супіщаних ґрунтах, Кириченко Л. П., Любченко В. В. (2019)
Козлик Т. І. - Вплив біоактивних препаратів калусних біомас хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) на вміст гірких речовин, Ляшенко М. І., Джус І. А., Ратошнюк Н. П. (2019)
Проценко Л. В. - Придатність сучасних сортів хмелю до використання в хлібопеченні, Ляшенко М. І., Свірчевська О. В., Власенко А. С., Гринюк Т. П. (2019)
Рижук С. М. - Сучасне хмелярство в Україні та шляхи підвищення його ефективності, Сухораба В. П., Надточій П. П., Проценко Л. В., Цибульський В. О., Ратошнюк Т. М. (2019)
Штанько І. П. - Виділення джерел господарських ознак для підвищення адаптаційних властивостей нових генотипів хмелю звичайного (Humulus lupulus L.), Дзядович О. Л. (2019)
Савченко Ю. І. - Оптимізація раціонів для корів і бугайців по цукру сприяє зниженню 137Cs, важких металів та нітратів у продукції, Савчук І. М., Приймачук Т. Ю. (2019)
Кучер Д. М. - Оцінка бугаїв–плідників української чорно-рябої молочної породи за екстер`єрним типом їх дочок, Дідківський А. М. (2019)
Мамченко В. Ю. - Особливості годівлі, утримання та забою норок в умовах ТОВ "Надгран" Житомирського району Житомирської області, Лавринюк О. О., Василишин Д. Р. (2019)
Пелехатий М. С. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів джерсейської породи та її помісей, Савчук І. М., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А. (2019)
Савчук І. М. - Питома активність 137Сs у свинині за використання в раціоні різної кількості комбікорму-концентрату, Тимошенко З. А., Степаненко В. М., Мельничук О. П. (2019)
Надточій П. П. - Перспективи аграрного і сільськогосподарського розвитку на радіаційно забруднених територіях Житомирщини, Сухораба В. П., Цибульський В. О. (2019)
Приймачук Т. Ю. - Хмелярство України: діагностика проблем та орієнтири вирішення, Штанько І. П., Штанько Т. А. (2019)
Разанов С. Ф. - Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників озимої пшениці на сірих опідзолених грунтах, забруднених важкими металами (2019)
Венгер О. В. - Нові прийоми в системі захисту сходів хмелю від люцернового довгоносика, Федорчук Н. А., Степаненко О. М. (2019)
Аннотации (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Lucchese M. - Editorial: Beyond the traditional borders of the governance and regulation worldwide (2021)
Llamas Covarrubias J. Z. - Different types of government and governance in the blockchain, Llamas Covarrubias I. N. (2021)
Al-Ibbini O. A. - Internal corporate governance mechanisms, investors' confidence and stock price fluctuations risk, Shaban O. S. (2021)
Tam L. T. T. - The level of perception, awareness, and behavior on intellectual property protection: A study of the emerging country, Thai H. D., Hai P. T. T., Tuan T. D., Thanh T. C. (2021)
Yaseen H. - Intellectual capital and financial performance: Case of the emerging market banks, Al-Amarneh A. (2021)
Haloush H. A. - Auditors' civil liability towards clients under the Jordanian law: Legal and auditing perspectives, Alshurafat H., Alhusban A. A. A. (2021)
Daradkah D. - Chair-CEO age variation and insurance risk-taking behavior (2021)
Marenga R. - The representation and tenure of female principals in public enterprises in emerging markets: A protracted dearth? (2021)
Sylos Labini S. - Banks' compensation policies under the global pandemic: Evidence from the European banking sector, Donofrio F. (2021)
Sarwani Sarwani - The firm's value empirical models in automotive and components subsectors enterprises: Evidence from developing economy, Husain T. (2021)
Antwi I. F. - Corporate governance and firm performance in the emerging market: A review of the empirical literature, Carvalho C., Carmo C. (2021)
Al-Rashid A. - An empirical taxonomy of purchasing practices in manufacturing firms in developing countries, Al-Hiyari R., Samawi G. A., Mdanat M., Salhieh L. (2021)
Al-Hamadeen R. - Do boards influence audit quality? A multidimensional analysis, AlHmoud T., El-Nader H., Alsharairi M., Almasri F. (2021)
Firmansyah A. - The green supply chain and sustainability performance in emerging country, Qadri R. A., Arfiansyah Z. (2021)
El Nsour J. A. - Investigating the impact of organizational agility on the competitive advantage (2021)
Mashingaidze M. - Strategy formulation amongst small and medium manufacturing enterprises: An emerging market case study, Phiri M. A., Bomani M. (2021)
Khataybeh M. - Tax buoyancy in Jordan: Meeting the challenge after COVID-19, Omet G., Haddad F. (2021)
Жибак М. М. - Економічна ефективність зерновиробництва в аграрних підприємствах Тернопільської області, Федуняк І. О. (2021)
Правдюк Н. Л. - Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва, Кожухар В. В. (2021)
Шиманська К. В. - Swot-аналіз національного бренду в контексті конкурентоспроможності України на світових ринках, Миронюк М. А. (2021)
Гаврик О. Ю. - Екологічна складова обліку продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах (2021)
Сисоєва І. М. - Екологічні, соціальні та управлінські питання (esg) як імператив для бізнесу в умовах пандемії (2021)
Лобода О. М. - Використання експертних оцінок для визначення пріоритетних напрямів впровадження цифрових технологій в агробізнесі, Худік Н. Д. (2021)
Слободяник А. М. - Удосконалення моделі інтегрованої системи менеджменту якості на агропромислових підприємствах, Сиза В. О. (2021)
Гуменюк Р. П. - Система оцінювання для стратегічного планування розвитку управлінського потенціалу підприємства (2021)
Чизмар І. І. - Систематика розвитку спорідненості кіберспортивних організацій та спільнот в Україні (2021)
Коренєва Ж. - Науково-педагогічна діяльність Сукманського Олега Івановича (з нагоди 90-річчя від дня народження), Скрипка М., Пасніченко О. (2021)
Кустуров В. - Моніторингові дослідження сироватки крові та мяса великої та дрібної рогатої худоби на токсоплазмоз, Брошков М. (2021)
Скрипка М. - Морфологічні особливості похідних ектодерми амфібій, тритона звичайного (Triturus vulgaris), Пасніченко О., Запека І., Сєвастєєв А. (2021)
Шельов А. - Алельний поліморфізм мікросателітних локусів днк трьох порід виду Canis familiaris, Копилов К., Крамаренко С., Крамаренко О. (2021)
Гуніч В. - Мікроскопічні зміни в судинах органів котів при нирковій недостатності, Коренєва Ж., Голованова А., Лаутеншлагер С. (2021)
Гєрдєва А. - Ефективність комплексної терапії за алергічного пододерматиту у собак в умовах міста, Білий Д., Сапронова В., Бондар Р. (2021)
Piven O. - Hygienic evaluation of the chicken meat that is sold in Odessa distributind facilities (2021)
Коренєва Ж. - Морфологічна характеристика деяких пухлин шкіри та її похідних у дрібних домашніх тварин, Телятніков А., Хімич М., Найдіч О., Столяренко М. (2021)
Данчук О. - Актуальні питання адаптивності свійських тварин (оглядова стаття), Кориневська Т., Григор’єв В., Цимбалюк О., Масюк Д. (2021)
Запека І. - Паразитологічне дослідження риби інвазованої личинками нематоди E. excisus, Панікар І., Ледовський В. (2021)
Кушнір В. - Місце засобів природнього походження в сучасній ветеринарній фармакології (оглядова стаття) (2021)
Susol R. - Efficiency of clicker-training application for dogs training for obedience courses, Kosenko S., Kuyimzhi M., Naidich O., Bula L. (2021)
Гурко Є. - Динаміка росту і розвитку молодняку норок (2021)
Карунський О. - Хімічний склад гранул із цитрусових, Карпова К. (2021)
Китаєва А. - Біохімічний склад м’яса ягнят одержаних від батьків різного походження, Слюсаренко І., Слюсаренко В. (2021)
Livinskyi A. - Breeding of black sea mussels and oysters as a business, Zamlynskyi V. (2021)
Петров В. - Дослідження навантажувально-розвантажувальних пристроїв спеціальних автотранспортних засобів сільськогосподарського призначення, Жданов О., Мацей Р. (2021)
Khamid K. - Evaluation of quality indicators of honey of different origin, Danchuk О. (2021)
Чігірьов В. - Вовнова продуктивність та експертна оцінка рун овець цигайської породи і помісей з різною часткою спадковості асканійського кросбредного типу, Богдан М., Гурко Є., Мажиловська К., Ніколенко І. (2021)
Ясько В. - Інноваційні природні біостимулятори у виробництві курячих яєць без антибіотиків, Петренко С., Кірович Н., Сідашова С. (2021)
Кальченко С. В. - Напрями забезпечення економічної діяльності суб'єктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань на засадах беззбитковості, Трусова Н. В., Кібенко К. А., Гринчук Ю. С., Микитюк Д. М. (2021)
Лаврук О. В. - Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств, Коваль Н. В., Лаврук Н. А. (2021)
Шуст О. А. - Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарства, Паска І. М., Крисанов Д. Ф., Ібатуллін М. І. (2021)
Фурдичко О. І. - Державне лісівництво й земельна реформа в Україні: стан і проблеми реформування та розвитку лісогосподарського виробництва, Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М. (2021)
Вініченко І. І. - Інформаційне забезпечення управління кадровим потенціалом аграрних підприємств, Дьяченко Н. К., Лапа В. О. (2021)
Кириченко С. О. - Обмежувальні чинники системи стратегічного антикризового управління підприємством, Тульчинський Р. В., Ружицький А. В., Тульчинська С. О. (2021)
Ткачук В. А. - Методологічні основи державного регулювання, Мірошниченко О. В. (2021)
Галаган Т. І. - Відновлення продуктивності порушених територій та створення раціонально організованих антропогенних ландшафтів (2021)
Гребенюк Г. М. - Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах кризи, Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Пікуліна О. В. (2021)
Гурська І. С. - Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії, Федуняк І. О., Стемковська І. В. (2021)
Маслиган О. О. - Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні, Тодьєрішко Е. В. (2021)
Тимчак М. В. - Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні (2021)
Abbaszade M. - The main directions of regional economic development in the conditions of modern market economy (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Забезпечення економічної безпеки держави: досвід зарубіжних країн (2021)
Mурсалов М. М. - О понятийно-категориальной составляющей регулирования банковской деятельности (2021)
Васильєв С. В. - Теоретичні засади формування антикризової діяльності агропромислових підприємств, Масляєва О. О. (2021)
Бичкова Н. В. - Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компаній, Цевух Ю. О., Ромаскевич Г. О. (2020)
Кавун-Мошковська О. О. - Регіональна характеристика розвитку маркетплейсів у світовій електронній роздрібній торгівлі (2020)
Колодійчук В. А. - Оцінка ефективності менеджменту у логістиці олійних культур, Крупка З. М. (2020)
Король М. М. - Еволюція державного регулювання європейської банківської системи (2020)
Савченко Т. В. - Міжнародна торгівля зерном: сучасний стан та перспективи розвитку для України, Константинова Т. В. (2020)
Недбалюк О. П. - Розвиток біржової торгівлі в Україні як передумова економічного зростання (2020)
Чиркова Ю. Л. - Підходи до оподаткування у Європейському Союзі: досвід Польщі та можливості для України, Яремчук Т. С. (2020)
Школенко О. Б. - Покращення бізнес-клімату для розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, Терещенко Е. Ю., Шуляр Н. М. (2020)
Яснолоб І. О. - Науково-практичні засади визначення сутності і змісту поняття "сільські території", Козаченко Ю. А., Березницький Є. В. (2020)
Балан В. Г. - Інструментарій теорії нечітких множин у конкурентному аналізі підприємств (2020)
Wen Mingming - Geoeconomics of the coastal regions: the development of educational programs of preparation of masters, Velychko V., Grytskov E. (2020)
Вєдєніна Ю. Ю. - Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства, Мажаренко К. П., Різніченко Л. В. (2020)
Вонберг Т. В. - Тенденції розвитку рекрутингу персоналу через призму диджитал-інновацій, Головко А. А. (2020)
Гусєва О. Ю. - Вплив етнонаціональних чинників на процес управління корпоративною культурою сучасного підприємства, Труш М. С. (2020)
Дорогая И. И. - Становление инновационного менеджмента компаний республики Молдова через призму концепции устойчивого развития (2020)
Квіта Г. М. - Економіко-математичне моделювання рівня лояльності персоналу, Шіковець К. О., Казнодій В. О. (2020)
Kirpa M. - Efficiency of sale of winter wheat grain under forward contracts depending on the conditions of the marketing year, Kompaniets V., Kulik A. (2020)
Конопліна О. О. - Стратегії репутаційного менеджменту підприємств водопостачання та водовідведення, Мізік Ю. І. (2020)
Ларіна Я. С. - Сучасні тенденції розвитку ринку яєць і яєчних продуктів в Україні, Попов О. О. (2020)
Лебедєв І. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності туристичних підприємств в Європейському Союзі (2020)
Масюк Ю. О. - Нові форми організації ресторанного сервісу в світі та в Україні: комунікаційні особливості, Мандюк Н. Л., Білоус С. В. (2020)
Нагорний Є. І. - Аналіз теоретико-методичних підходів до інструментального наповнення процедури маркетингового тестування для оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій на етапах інноваційного циклу їх розроблення, Березова С. М. (2020)
Пробоїв О. А. - Зовнішньоторговельна діяльність вітчизняних підприємств у регіональному контексті в рамках співпраці з країнами ЄС, Горан Т. А. (2020)
Савченко О. Р. - Мотиваційний складник стратегічного розвитку торговельних підприємств в умовах змін (2020)
Соколюк Г. О. - Можливості інноваційної інфраструктури в нарощуванні потенціалу розвитку малих підприємств, Стадник В. В. (2020)
Цалко Т. Р. - Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах економіки, Овсюк В. О. (2020)
Чернобай Л. І. - Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери, Ясінська Т. В. (2020)
Шаповал Г. М. - Управління якістю продукції в системі фінансово-економічної безпеки підприємства (2020)
Яснолоб І. О. - Формування та розподіл інтелектуальної ренти на аграрних підприємствах в контексті інноваційної стратегії їх розвитку з урахуванням еколого-соціально-економічних складових, Чайка Т. О., Черненко К. В. (2020)
Бойда С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ресурсозбереження в карпатському економічному районі (2020)
Корж Н. В. - Розвиток сільського зеленого туризму у вінницькій області, Онищук Н. В. (2020)
Ярьоменко С. Г. - Пам’ятки культурної спадщини одеського регіону як потенціал для розвитку туризму (2020)
Палехова В. А. - Сучасний стан та проблеми вітчизняного ринку праці (2020)
Пєтухова О. М. - Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя, Заяць Т. А., Нечитайло Т. Ю. (2020)
Волкова О. В. - Фіскальна ефективність непрямих податків та їхня роль у формуванні доходів бюджету, Сисоєнко І. А. (2020)
Гончар Г. П. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів (2020)
Малишко Є. О. - Аналіз сучасного стану та розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Марусяк Н. Л. - Фінансові відносини підприємств та їх організація в сучасному динамічному середовищі (2020)
Василішин С. І. - Розвиток інституту професійного бухгалтерського судження в контексті зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств (2020)
Фоміна О. В. - Управлінський облік у казначействі банку в умовах змін (2020)
Pohorielova T. - Statistical analysis of the factors of supply formation on the Ukrainian money market, Boublik V. (2020)
Жерліцин Д. М. - Моделювання ризику браку під час виробництва електричного устаткування, Іванькова А. А. (2020)
Юрченко М. Є. - Про алгоритм настройки адаптаційної моделі, Клименко Т. В. (2020)
Гриценко К. Г. - Шляхи підвищення ефективності забезпечення кібербезпеки банку (2020)
Вихідні відомості (2020)
Рубашевський В. В. - Оцінювання граничного стану вуглепластику AS4/3501-6 carbon/epoxy зі схемою армування |90°/±45°/0°|s в умовах плоского та лінійного напруженого стану, Шукаєв С. М. (2019)
Bobyr M. I. - The wear resistance research of the rail contact surface depending on the grinding process, Borodii Y. P., Protsenko P. Yu., Uhlmann E., Thalau J., Lypovka P. Y. (2019)
Рудаков К. Н. - К расчету односрезного болтового соединения на разрывное разрушение ослабленного отверстием сечения композитной пластины, Дифучин Ю. Н. (2019)
Мірошніков В. Ю. - Дослідження другої основної задачі теорії пружності для шару з декількома циліндричними порожнинами (2019)
Babak V. P. - Thermal barrier coatings on niobium-based alloys structural materials, Shchepetov V. V., Suprun T. T., Kharchenko O. V., Kharchenko S. D. (2019)
Petrakov Y. V. - Chatter suppression technologies for metal cutting (2019)
Котляров В. П. - Систематизація технологічних засад прецизійної лазерної обробки, Шкляр С. Г., Сергієнко М. І. (2019)
Dobrov I. V. - To the question of classification of combined working metals processes during the analysis of kinematics of the deformation zone, Semichev A. V., Morozenko E. P. (2019)
Турик В. М. - Поля швидкостей вихрової течії усередині поперечно обтічної напівциліндричної канавки, Воскобійник В. А., Воскобійник O. А., Воскобійник А. В. (2019)
Семеняка О. Г. - Дослідно-промислові випробування технології освоювання свердловин для відновлювання продуктивності, Кушнарьов С. І., Коцаба В. І., Воловецький В. Б., Щирба О. М. (2019)
Storchak M. G. - Determination of geometrical parameters of the diamond gear hones for the finishing of gears, Danylchenko Yu. M. (2019)
Марков О. Є. - Розробка рекомендацій для автоматизованого проектування процесів осадження профільованих заготовок, Злигорєв В. М., Герасименко О. В., Панов В. В., Житніков Р. Ю., Іванова Ю. О. (2019)
Хома М. С. - Корозійна та трибокорозійна поведінка плазмово-порошкових покриттів, Рябцев І. О., Винар В. А., Василів Х. Б., Рацька Н. Б., Івашків В. Р. (2019)
Крищук Н. Г. - Оценка размерной устойчивости композитной сотопанели для условий термосиловой нагрузки на околоземной орбите, Маслей В. Н., Шукаев С. Н., Лавендел Ю. О. (2019)
Kleiman J. I. - Surface Modification Processes for Use in LEO, GEO and Planetary Environments (2019)
Польска П. І. - Методологічні аспекти виведення асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбродною вовною (2020)
Жарук П. Г. - Природна резистентність та адаптаційна здатність ярок, одержаних від вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи та баранів породи текстель, Атановська-Маслюк О. Й., Маслюк А. М. (2020)
Заруба К. В. - Ріст і розвиток молодняку, одержаного від схрещування баранів-плідників м'ясного напряму продуктивності з вівцематками асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л., Гладій І. А. (2020)
Заруба К. В. - Результати підбору пар за типом народження баранів-плідників та вівцематок, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2020)
Кудрик Н. А. - Товарні якості шкурок асканійської каракульської породи овець ребристої групи (2020)
Лесик О. Б. - Молочна продуктивість вівцематок різних генотипів в умовах Буковини, Похивка М. В. (2020)
Лобачова І. В. - Виживаність деконсервованої сперми баранів у розчинах з різним вмістом (2020)
Mohylnytska S. V. - The growth and development features of the lambs obtained by the commercial crossing (2020)
Мокєєв О. І. - Методика оцінки і прогнозу племінної цінності овець, її відмінності та переваги, Івіна К. А. (2020)
Нежклученко Н. В. - Показники жиропоту та селекційних ознак продуктивності овець асканійської тонкорунної породи таврійського типу, Носкова А. М., Саяхова М. К. (2020)
Седіло Г. М. - Особливості росту ягнят української гірськокарпатської породи за різних термінів відлучення, Вовк С. О., Петришин М. А. (2020)
Іваніна О. П. - Оцінка стресостійкості овець різних генотипів при машинному доїнні (2020)
Яковчук В. С. - Технологія інтенсивного вирощування ярок асканійської тонкорунної породи, Сморочинський О. М. (2020)
Івіна К. А. - Генотипові та паратипові фактори і продуктивність вівцематок цигаської породи, Мокєєв І. О. (2020)
Іовенко В. М. - Динаміка генетичної структури популяції овець асканійської м'ясо-вовнової породи в процесі мікроеволюції, Рукавнікова Г. І. (2020)
Скрепець К. В. - Рівень поліморфізму гену Blg у овець асканійської каракульської та сканійської тонкорунної порід, Рукавнікова Г. І., Яковчук Г. О. (2020)
Микитюк В. В. - Особливості метаболізму на різних етапах росту і розвутку молодняку овець, Поротікова І. І. (2020)
Петричук Л. І. - Ламкоколосник ситниковий (Psathyrostachys juncea) як елемент видової різноманітності у структурі агроценозів при відновленні природних корових угідь південного степу Украни (2020)
Свістула М. М. - Продуктивість баранців на відгодівлі за різних рівнів незамінних амінокислот у раціоні, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2020)
Маслюк А. М. - Стан озівництва у світі, перспективи розвитку та наукове забезпечення в Україні, Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. (2020)
Титул, Зміст (2020)
Фаренюк Г. Г. - Методика проведення досліджень атмосферостійкості та довговічності захисного матеріалу покриття, Олексієнко О. Б. (2020)
Бамбура А. М. - Напружено-деформований стан, несуча здатність та момент виникнення тріщин постнапружених згинних залізобетонних елементів за модифікованим деформаційним методом, Дорогова О. В., Петрик Ю. М. (2020)
Калюх Ю. І. - Концепція "зеленого будівництва" та її застосування при проектуванні та розрахунках геотехнічних конструкцій, Іщенко Ю. І. (2020)
Filonenko O. I. - Linear heat transfer coefficients of combined roof structural units (2020)
Титул, Зміст (2020)
Фаренюк Г. Г. - Надійность та безпека гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС, Вайнберг О. І., Шумінський В. Д. (2020)
Іщенко Ю. І. - Геотехнічний моніторинг в умовах ущільненої міської забудови, Слюсаренко Ю. С., Мелашенко Ю. Б., Яковенко М. С., Бень І. В. (2020)
Немчинов Ю. И. - Землетрясения 1927 года в Крыму (26 июня и 11-12 сентября). Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений в современных условиях (2020)
Демчина Б. Г. - Дослідження відхилень випусків арматури у стиках збірних залізобетонних колон багатоповерхових промислових будівель, Гладишев Р. Д. (2020)
Бєлоконь А. М. - Випробування нерозрізної залізобетонної балки з консолями та тріщинами підсиленої вуглепластиком, Жарко Л. О., Овчар В .П., Фесенко О. А. (2020)
Ковальський Р. К. - Вплив тиску в бетоноводі на несучу здатність буроін’єкційної палі за властивостями ґрунтової основи при її влаштуванні (2020)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Чуклін С. М. - Вітамін С при критичних станах: від експерименту до клініки (частина 2), Чуклін С. С. (2021)
Бойко В. В. - Коморбідна патологія в герніології, Пархоменко К. Ю., Ніконов В. В., Феськов О. Е., Гавриков О. Є. (2021)
Корсунов В. А. - Можливості корекції легеневої гіпертензії у хворих із тяжким гострим респіраторним дистрес-синдромом, викликаним COVID-19, Скорик В. С. (2021)
Вишинська М. Б. - Зміни функціонального стану тромбоцитів у пацієнтів із політравмою (2021)
Федак Б. С. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до надання екстреної медичної допомоги при гострому коронарному синдромі в міжнародній практиці та в Україні, Забашта В. Ф., Лобова І. О. (2021)
Дзюба Д. О. - Тривалий електрокардіографічний моніторинг у кардіохірургічному стаціонарі: сучасні погляди та досвід застосування телемоніторингової системи після стентування коронарних артерій, Сиворакша О. О., Чайковський І. А., Хаврюченко О. В., Соловйов В. В., Лоскутов О. А. (2021)
Власов О. О. - Особливості показників церебральної оксиметрії при різних видах комбінованої анестезії в дітей із природженою хірургічною патологією (2021)
Дорофєєва Г. С. - Когнітивний дефіцит як наслідок загального знеболювання в офтальмохірургії у післяопераційних пацієнтів (2021)
Майсурадзе А. О. - Зміни ліпідного обміну в до- і післяопераційному періоді у хворих на ожиріння при лапароскопічній холецистектомії, Чубук І. В. (2021)
Курсов С. В. - Методика оценки количества жидкости в грудной клетке, основанная на антропометрических данных пациента и определении электрического импеданса грудной клетки, Никонов В. В., Белецкий А. В., Загуровский В. М., Феськов А. Э. (2021)
Ломей Я. І. - Мукоцеле/муцинозна цистаденокарцинома апендикса, Демкович Т. М., Ломей Ю. Я. (2021)
Абанто Х. Э. - Клинические основы синдрома гипертонического криза на уровне первичного звена, Абанто А. Э., Васкес С. Б. (2021)
Семидоцкая Ж. Д. - Гармонизация личности и здоровье человека в современном мире, Неффа М. Ю. (2021)
Миронець Н. Р. - Приречені на смерть: аборти і абортний туризм, Романів О. Я., Яроменко О. В. (2020)
Бударіна К. О. - Доцільність впровадження крафтової кав’ярні у закладі сфери гостинності, Шаран Л. О., Бондар Н. П., Губеня В. О. (2020)
Матвієнко Н. М. - Туристсько-рекреаційні ресурси Японії, Матвієнко В. М. (2020)
Удовиця О. Ф. - Причини та профілактика управлінських конфліктів у сфері діяльності керівників вітчизняних підприємств туристичного бізнесу, Шекера С. С. (2020)
Соколовський В. А. - Івент-туризм Середнього Придніпров’я як стратегічний напрям регіонального розвитку, Щоголєва І. В. (2020)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний бренд території (на прикладі культурно-історичної спадщини Правобережного Полісся) (2020)
Гладкий О. В. - Досвід створення недержавної медико-технологічної та історико-краєзнавчої музейної колекції на території санаторію "Авангард" м. Немирів Вінницької області, Килівник В. С. (2020)
Батиченко С. П. - Особливості сімейної політики в країнах Європи (2020)
Смочко Н. М. - Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області як фактор розвитку аграрних моносистем (2020)
Смілий П. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Роставиця, Мельнійчук М. М. (2020)
Інформація про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, Зміст (2020)
Фаренюк Г. Г. - Аналіз критеріїв оцінки фасадних конструктивних систем зі штукатурним шаром, Олексієнко О. Б. (2020)
Яковенко І. А. - Особливості розрахунку міцності нормальних перерізів позацентрово розтягнутих залізобетонних конструкцій із малими ексцентриситетами, Дмитренко Є. А., Фесенко О. А. (2020)
Лободанов М. М. - Визначення несучої здатності залізобетонних балок з пошкодженям за дії навантаження, Вегера П. І., Бліхарський З. Я. (2020)
Глуховський В. П. Самойленко С. М. - Визначення класу міцності бетону за динамічним модулем пружності при ультразвукових випробуваннях (2020)
Ковальський Р. К. - Палі, які виготовляються згідно технології "Controlled Modulus Columns" компанії "Менард", Миколенко А. Д. (2020)
Перцева Т. О. - Безперервна професійна освіта – пріоритетний напрям підвищення фахової компетентності лікарів: досвід, досягнення, проблеми та перспективи розвитку, Курята О. В., Конопкіна Л. І., Бєлослудцева К. О., Стадничук Г. М. (2021)
Бабкіна Т. М. - Огляд рекомендацій Британського товариства ехокардіографії 2020 року: що нового?, Смирнова Г. С., Полішук О. В., Гладка Л. Ю. (2021)
Кіжаєв С. О. - Інтелектуальні системи в управлінні медичними технологіями і якістю життя, Петренко В. О., Мазур Н. В., Білецький В. В., Мазур А. В., Дуднікова О. І. (2021)
Kostyshyn N. M. - Effect of whole body vibration on bone nanocomposites organisation and prevention of loss of bone mineral density under conditions of modeling obesity and sedentary lifestyle: experimental study, Gzhegotskyi M. R., Yarova O. A., Kostyshyn L. P., Kulyk Yu. O. (2021)
Островська С. С. - Внутрішньоклітинні шляхи розвитку хвороби Альцгеймера на тлі герпес вірусних інфекцій (огляд літератури), Шаторна В. Ф., Ліхолетов Є. О. (2021)
Потоцька О. Ю. - Аналіз динаміки результатів Крок 1 та субтестів з гістології студентів Дніпропетровської медичної академії, Шевченко К. М., Аверкіна Л. І., Кобеза П. А. (2021)
Berestoviy V. O. - The overview and role of heat shock proteins (HSP) especially HSP 60 and 70 in reproduction and other pathologies (a literature review), Ahmad Mahmood, Venckivska I. B., Ginzburg V. G., Sokol I. V., Berestoviy O. O., Govsieiev D. O. (2021)
Gura O. I. - Enriching the content of foreign medical students’ independent work by on-line courses on the edX platform, Ragrina Z. M. (2021)
Шевчик Л. О. - Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus Norvegicus F. Domesticus в умовах біологічного експерименту, Кравець Н. Я., Грод І. М. (2021)
Shponka I. S. - Chronic monocytic leukemia with transformation into acute monocytic leukemia, Pesotskaya L. A., Korolenko H. S., Hutnik I. O., Murashevych B. V., Nikonenko V. A. (2021)
Cherniy V. І. - Influence of cardiopulmonary bypass on the erythrocyte membranes and the method of its protection, Sobanska L. O., Topolov P. O., Сherniy T. V. (2021)
Kononets O. M. - Cerebral hemispheres – cerebellum – kidney interaction in patients with acute cerebral ischemia, Tkachenko O. V., Kamenetska O. O. (2021)
Kopchak V. M. - Sarcopenia as a predictor of postoperative complications in patients with pancreatic cancer, Pererva L. O., Shkarban V. P., Trachuk V. I., Lynnyk S. V. (2021)
Burlaka O. V. - Reproductive Health and Contraception use among Ukrainian military women in the current war zone: a questionnaire survey, Vahnier V. O. (2021)
Власов О. О. - Порівняльна оцінка різних видів анестезії при хірургічному лікуванні дітей із природженими вадами (2021)
Дорофєєва Г. С. - Вплив обраного методу знеболення на вираженість післяопераційної когнітивної дисфункції в пацієнтів офтальмохірургічного профілю (2021)
Минка Н. В. - Досвід використання дексмедетомідину в якості ад’юванту анестезіологічного забезпечення в офтальмохірургії, Кобеляцький Ю. Ю. (2021)
Ільченко С. І. - Порівняння ефективності та переносимості інгаляційних гіпертонічних розчинів хлориду натрію в педіатричній практиці, Фіалковська А. О., Чергінець В. І., Скрябіна К. В. (2021)
Zubarenko O. V. - Prognosis of cellular energy metabolism shifts in adolescents with community-acquired pneumonia, Stoieva T. V., Koval L. I., Kopiyka G. K., Papinko R. M. (2021)
Больбот Ю. К. - Роль людського β-дефензину 2 (HbD-2) та кателіцидину (LL-37) у місцевому захисті верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на алергічний риніт та бронхіальну астму, Бордій Т. А., Віленський Я. В. (2021)
Borysova T. P. - Influence of ibuprofen for hemodynamically significant patent ductus arteriosus closure on the development of acute kidney injury in preterm infants, Obolonska O. Yu. (2021)
Alamdari M. P. - The effect of continuous care model on sleep quality in patients with multiple sclerosis, Ahmadi F., Abedini M. (2021)
Сташкевич А. Т. - Динаміка больового синдрому і якості життя при застосуванні вертебропластики в пацієнтів з переломами хребців на тлі остеопорозу, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Мартиненко В. Г., Меленко В. І. (2021)
Ogorenko V. V. - Clinical and psychopathological features of course and correction of depressive disorders in patients with brain tumors, prevention and rehabilitation, Kyrychenko A. G., Hnenna O. M. (2021)
Ніколайчук М. А. - Вплив сезонності на рівень вітаміну D серед хворих на хронічний гепатит C та здорових, Шостакович-Корецька Л. Р., Будаєва І. В., Білецька С. В. (2021)
Odintsova I. V. - The use of extemporal dosage form with pyroctone olamine in the complex treatment of patients with seborrheic dermatitis, Diudiun A. D. (2021)
Шаповал С. Д. - Використання прокальцитоніну у хворих на хірургічні форми бешихи, Василевська Л. А. (2021)
Mikhaylusov R. N. - Morphological features of the simulated gunshot wounds of rabbits’ soft tissues at different temperatures of injuring object, Negoduyko V. V., Gubina-Vakuli G. I., Pavlov S. B., Pavlovа G. B., Veligotsky A. M., Khvysiuk O. M. (2021)
Ідашкіна Н. Г. - Біомеханичне обгрунтування трансальвеолярного остеосинтезу переломів при адентії нижньої щелепи, Гудар’ян О. О., Чернов Д. В., Самойленко І. А. (2021)
Foros А. І. - Assessment of the dental status of drug-addicted patients with parafunction of the dental-jaw apparatus, Kostenko Ye. Ya., Goncharuk-Khomyn M. Yu. (2021)
Сердюк А. М. - Канцерогенні речовини в атмосферному повітрі м. Дніпро та ризик для населення, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є. , Главачек Д. О. (2021)
Борисова І. С. - Стан інвалідності внаслідок професійних захворювань: Україна, 2015-2018 (2021)
Титул, Зміст (2021)
Sheinich L. O. - The research and use in construction of the by-products from the thermal power plant hydraulically removed ash classification, Mykolaiets M. G. (2021)
Винников Ю. Л. - Посилення деформованого будинку на пальовому фундаменті підведенням під ростверки плити, Харченко М. О., Манжалій С. М. (2021)
Билеуш А. И - Нарушение утойчивости склонов под воздействием разжиженных грунтов, Фридрихсон В. Л., Кривоног А. И., Кривоног В. В. (2021)
Зеленко Є. В. - Руйнування стіни цегляної будівлі у вигляді поздовжнього розколювання. причини, методи виявлення та підсилення, Лісений О. М. (2021)
Агєєва Г. М. - Реконструкція будинків перших масових серій – засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст, Кафієв К. П., Крівєльов Л. І. (2021)
Бєлоконь А. М. - Випробування фрагменту вентильованої утепленої фасадної системи з алюмінієвим каркасом і опорядженням плитами природного каменю, Жарко Л. О., Овчар В. П., Тарасюк В. Г. (2021)
Костирко І. Г. - Нова економічна парадигма і сталий розвиток аграрної сфери, Гнатишин Л. Б., Бойко В. В. (2020)
Sheiko I. - Economic consequences of the COVID-19 pandemic for the countries of Eastern Europe and prospects for further development, Storozhenko O. (2020)
Білянський Ю. О. - Оцінка конкурентоспроможності експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції (2020)
Волощук Ю. О. - Формування інноваційної бізнес-моделі підприємств, Волощук В. Р. (2020)
Гірна О. Б. - Логістичні рішення у складській діяльності холодної логістики, Колос М. О. (2020)
Гук О. В. - Розвиток економічної діяльності поліграфічних підприємств в Україні, Мохонько Г. А., Лазоренко Т. В. (2020)
Драган О. І. - Вплив сучасних змін у менеджменті персоналу на розвиток менеджменту продуктивності підприємства, Тертична Л. І. (2020)
Овецька О. В. - Економічна безпека в системі операційної діяльності підприємства ЖКГ (2020)
Прокопович Л. Б. - Управління загальновиробничими витратами в умовах використання системи центрів відповідальності, Каткова Н. В. (2020)
Яснолоб І. О. - Особливості та принципи формування ефективної системи екологічного підприємства, Козаченко Ю. А., Терещенко І. О. (2020)
Жерліцин Д. М. - Капітальні інвестиції за регіонами України: аналіз територіальної нерівності та часових коливань, Мартинюк Б. А. (2020)
Куценко М. М. - Когнітивний розвиток команди проєкту у руслі стратегічного управління розвитком організації (2020)
Шумкова О. В. - Особливості організації системи управління розвитком персоналу медичного закладу, Плахтиря А. А. (2020)
Волкова О. В. - Оцінка виконання доходної частини бюджету України, Сисоєнко І. А., Карлюка Д. О. (2020)
Жмурко Н. В. - Доцільність збільшення податкового навантаження на ринок інформаційних технологій в Україні, Терешко О. М. (2020)
Атамас П. Й. - Методичні підходи до визначення собівартості освітніх послуг у ВНЗ недержавної форми власності, Атамас О. П. (2020)
Гоголь М. М. - Управлінські аспекти організації обліку та формування звітності в умовах дії міжнародних стандартів (2020)
Левченко З. М. - Організація бухгалтерського обліку, звітності й аналізу праці та її оплати, Тютюнник С. В., Єрмолаєва М. В. (2020)
Мулик Т. О. - Аналіз основних засобів підприємства: методичні та практичні аспекти (2020)
Климчук В. В. - Застосування аналізу чутливості для оцінювання факторів, які визначають собівартість продукції підприємства, Лопащук І. А., Мацюк Н. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бутирін Є. О. - Реформа місцевого самоврядування на території Буковини в другій половині ХІХ століття (2021)
Галкін В. Л. - Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в аспекті конституційного обов’язку держави (2021)
Кононенко В. В. - Конституційне будівництво в Україні на етапі утвердження комуністичного тоталітарного режиму (1919-1937 рр.), Пилипенко Т. І. (2021)
Магновський І. Й. - Право громадян України на достатній життєвий рівень як один із ключових факторів розбудови соціальної держави (2021)
Малетов Д. В. - Щодо питання професійної підготовки суддів Вищого антикорупційного суду України (2021)
Миргород-Карпова В. В. - Загальні засади організації та діяльності суддів в Україні (2021)
Остудімов Б. А. - Доктринальні джерела дослідження енергетичної безпеки (2021)
Федоренко В. Л. - Завдання та функції конституційного права як галузі конституційного права (2021)
Барабаш Т. М. - Деякі законотворчі вектори удосконалення кримінального та кримінального процесуального законів України, Левицька Л. В. (2021)
Веселов М. Ю. - Правовий вимір проблеми булінгу в Україні та за кордоном: заходи протидії, Пилипів Р. М., Тимчишин А. М. (2021)
Дудоров О. О. - Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення, Каменський Д. В., Титаренко С. С. (2021)
Лук’янчиков Є. Д. - Формування інституту освідування в кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2021)
Мовчан Р. О. - Про деякі недоліки статті 158-3 Кримінального Кодексу України (2021)
Навроцька В. В. - Зміцнення кримінально-правових гарантій забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному та інших видах судочинств, а також учасників провадження в Конституційному Суді України (2021)
Павленко Б. О. - Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівностів секторі безпеки й оборони, Кіяшко Ю. М., Левченко В. В. (2021)
Пилипенко В. В. - Історичний розвиток засади змагальності в кримінальному провадженні (2021)
Науменко С. Г. - Генеза та особливості адміністративно-правового регулювання системи гарантування банківських вкладів у провідних країнах світу (2021)
Самбор М. А. - Адміністративне затримання: доктрина, законодавство, правозастосування (2021)
Єрофеєв М. І. - Cфера застосування оцінки впливу на довкілля: правовий аспект (2021)
Комарницький В. М. - Зупинення (припинення) діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля (2021)
Кравченко І. М. - Проблеми правового регулювання контролю роботодавцями найманих працівників із застосуванням технічних засобів з огляду на захист їхніх персональних даних (2021)
Левченко Л. Л. - Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи, Попова Л. М., Хромов А. В. (2021)
Beznogykh V. - About the risks of supplying illegal weapons from Ukraine to Europe (2021)
Zhitar V. - Psychological features of the Police employees (2021)
Моргун Н. С. - Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), Терещенко Ю. В. (2021)
Ostavciuc D. - Features of planning of the investigation of crimes committed by organized criminal groups, Rusnac C. (2021)
Тищук В. В. - Кримінологічний профіль особи, яка вчинила розголошення державної таємниці, Сивовол Р. М. (2021)
Шевчук О. О. - Забезпечення економічної безпеки держави органами Національної поліції України, Марчевський С. В. (2021)
Квасниця В. М. - Морфологія і механізми росту кристалів алмазу (2021)
Бурченя А. В. - Використання диференційного методу визначення квазігідростатичних тисків в комірках шестипуансонних пресів, Івахненко С. О., Лисаковський В. В., Коваленко Т. В., Савіцький О. В., Клочок В. Ю. (2021)
Долматов В. Ю. - Можливість прогнозної оцінки виходу ДНА з індивідуальних вибухових речовин, Дорохов А. О., Козлов А. С., Марчуков В. А., Myllymäki V., Vehanen A. (2021)
Іващенко В. І. - Структура та механічні властивості плівок Ti–Al–C і Ti–Al–Si–C: експериментальне дослідження та розрахунок із перших принципів, Онопрієнко О. О., Скринський П. Л., Козак А. О., Синельниченко О. К., Оліфан О. І., Литвин П. М., Марчук О. Л. (2021)
Xie D. - Вплив границі розділу між алмазним зерном і попередньо легованими порошками Fe–Co–Cu та їх термодинамічна поведінка, Lin F., Pan X., Xiao L., Chen Ch. (2021)
Deng F. - Моделювання дослідження однорідності поля повітряного потоку системи осадження HFCVD з урахуванням розстановки ниток розжарення, Hao C., Guo Zh., Wang Sh., Bo X., Lei Q. (2021)
Сохань С. В. - Змінювання показників алмазного доведення керамічних куль з карбіду бору й нітриду кремнію, Майстренко А. Л., Боримський А. І., Возний В. В., Сороченко В. Г., Гаманюк М. П., Зубанев Є. М. (2021)
Лавріненко В. І. - Особливості структурної організації одношарового алмазно-гальванічного покриття для правлячого інструменту, Лубнін А. Г., Ткач В. М., Фесенко І. П., Смоквина В. В. (2021)
Проценко В. С. - Електроосадження електрокаталітичних покриттів у системах на основі низькотемпературних евтектичних розчинників: огляд літератури (2021)
Голеус В. І. - Густина і теплове розширення боратних i боросилікатних склоутворюючих розплавів (2021)
Гудзенко Н. В. - Циклокарбонати метилових естерів кислот ріпакової олії як мономери для уретанових композицій, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Бусько Н. А., Фальченко З. В. (2021)
Duvanova E. S. - Synthesis of Mn(II)-containing paratungstate B from aqueous solutions acidified by acetic acid, Popova A. V., Rysich A. V., Radio S. V., Rozantsev G. M. (2021)
Kolosov A. E. - Physicochemical modification of heat-shrinkable epoxy polymers, Gondlyakh A. V., Sivetskii V. I., Sidorov D. E., Kolosova E. P., Vanin V. V., Antonyuk S. I. (2021)
Litvin V. A. - Quercetin as a precursor in the synthesis of analogues of fulvic acids and their antibacterial properties, Njoh R. A. (2021)
Мазаєва В. С. - Кореляція жирнокислотного складу олій з явищем поліморфізму, Голодняк В. О., Демидов І. М., Левчук І. В., Ситнік Н. С., Коваленко З. І., Онопрієнко Т. О. (2021)
Мінаєв Б. П. - Електрохімічне окиснення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах на основі нікелю з додатково осадженою платиною, Аксіментьєва О. І., Лут О. А., Шевченко О. П., Погребняк О. С. (2021)
Ніколенко М. В. - Очищення прекурсорів синтезу ортофосфатів кальцію методом співосадження, Василенко К. В., Миргородська В. Д., Рищенко І. М. (2021)
Павловський Ю. П. - Визначення ентальпій кристалізації деяких органічних пероксидів в диференційному ізотермічному калориметрі, Герасимчук С. І., Сергеєв В. В., Мельник Г. В., Вострес В. Б. (2021)
Племянніков М. М. - Феросилікатні склокристалічні матеріали на основі відходів рудозбагачення, Жданюк Н. В. (2021)
Погребняк О. С. - Спектрофотометричне визначення броматів 2-бромо-N,N-диметиланіліном, Мінаєв Б. П., Шевченко О. П., Лут О. А. (2021)
Protsenko V. S. - Effects of water and sodium dodecyl sulfate additives on Cr(III) ions electroreduction in a deep eutectic solvent, Bobrova L. S., Danilov F. I. (2021)
Redkina A. V. - Influence of vanadium content on structure and activity of V2O5–ZrO2–SiO2 catalyst for propane dehydrogenation, Kravchenko N. V., Konovalova N. D., Strelko V. V. (2021)
Струтинська Н. Ю. - Особливості гетеровалентного заміщення в катіонній та аніонній підґратках кальцій фосфату апатитового типу, Слободяник М. С., Тітов Ю. О., Слива Т. Ю. (2021)
Тамаркіна Ю. В. - Вплив температури лужної активації на пористу структуру активованого бурого вугілля та його адсорбційну здатність стосовно фенолу, Кучеренко В. О., Величко О. О. (2021)
Chorna N. O. - Electrochemical hydrogenation, lithiation and sodiation of the GdFe2–xMx and GdMn2–x Mx intermetallics, Kordan V. M., Mykhailevych A. M., Zelinska O. Ya., Zelinskiy A. V., Kluziak K., Serkiz R. Ya., Pavlyuk V. V. (2021)
Title (2021)
Ардикуце В. П. - Ефективність капнометрії у пацієнтів з дихальною дисфункцією, Лихота К. М. (2021)
Гарапко Т. В. - Зміни структурної організації селезінки за умов впливу глутамату натрію та після його відміни, Головацький А. С., Матешук-Вацеба Л. Р., Содомора О. О. (2021)
Homola A. V. - Physical therapy for patients after stroke, Prokopovych Ye. V., Antonova-Rafi Y. V. (2021)
Korzh N. V. - The implication of soluble intercellular adhesion molecule in the progression of copd in overweight patients, Ostrovskyy M. M. (2021)
Kostyshyn A. B. - Features of manufacture of advanced provisional bridge-based prostheses (2021)
Koteliukh M. Yu. - Assessment of re-hospitalization probability in patients with post-infarction cardiosclerosis and comorbid pathology (2021)
Коваль Н. П. - Визначення ефективності програми фізичної терапії для пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом та старечою астенією за динамікою соматометричних показників (2021)
Куравська Ю. С. - Аналіз динаміки якості життя жінок після абдомінального родорозрішення у післяпологовому періоді під впливом програми фізичної терапії (2021)
Орфін А. Я. - Втома та фізична побутова активнісь у людей, що живуть з ВІЛ, Мазепа М. А. (2021)
Filip S. S. - Venous hemodynamics in acute varicothrombophlebitis in the great saphenous vein basin, Rusyn V. V., Hadzheha I. I. (2021)
Філіп С. С. - Поширеність та прогноз абдомінального компартмент-синдрому у хворих із гострим панкреатитом, Шітев А. І., Куртинець В. Ю. (2021)
Churpiy I. K. - Use of erythrocytic containers for delivery of medicines to the inflammation site, Golod N. R., Yaniv О. V., Fedorivska L. P., Fitsych M. V., Macogin A. P. (2021)
Yurchyshyn O. I. - Search for biologically active substances with antimicrobial and antibiotic potentiating properties amoung members of the genus artemisia againts the main pathogens of infectious skin lesions (2021)
Юрченко І. О. - Лікування гіперпролактинемії у дівчат з порушеннями менструального циклу (2021)
Яковцова І. І. - Прогностичні критерії рецидивування та летального наслідку пацієнтів з колоректальним раком, Проценко О. С., Якименко А. С., Івахно І. В. (2021)
Беспалова О. О. - Принципи формування деонтологічної готовності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності, Бугаєнко Т. В., Литвиненко В. А., Мезенцева І. В., Савчук І. В. (2021)
Волошинович М. С. - Хмарний застосунок microsoft forms у зборі й аналітиці звітів про відвідування студентами навчальних занять, Гірник Г. Є., Матковська Н. Р., Соломчак Д. Б., Ткач В. Є. (2021)
Грицик Л. М. - Інноваційний підхід у викладанні фармацевтичних дисциплін викладачами іфнму в умовах дистанційного навчання, Сологуб В. А., Сас І. А., Мандзій Т. П., Мадерук О. П. (2021)
Кіндратів Е. О. - Базові принципи і система оцінювання навчальних досягнень студента при реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі (2021)
Попович В. І. - Можливості платформи "школа доказової медицини" для підвищення професійної компетентності лікарів отоларингологів, Дудій П. Ф., Кошель І. В., Кондрацька А. С. (2021)
Середюк Н. М. - Роль дисципліни "клінічна практика" у підготовці майбутніх фахівців медичних закладів вищої освіти, Деніна Р. В., Звонар П. П., Гайналь Н. П., Волинський Д. А., Федорченко М. В., Барила Н. І. (2021)
Юрчишин О. І. - Досвід застосування інформаційних технологій та різних методик навчання при викладанні мікробіології, вірусології та імунології (2021)
Якубовська І. О. - Психолого-педагогічні аспекти навчання у студентів медичного закладу вищої освіти з англійською мовою викладання, Ванджура Я. Л., Ванджура І. Ю., Волинський Д. А., Чурпій І. К. (2021)
Гулій Д. Я. - Сучасний стан проблеми доброякісних пухлин яєчників при вагітності (огляд літератури), Бойчук О. Г. (2021)
Cherviakova O. V. - Violations of the laws or customs of war under military law: comparative analysis of international and internal legislation of Ukraine, Mekheda V. D. (2021)
Рум’янцев В. О. - Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та реалії державотворення (2021)
Ісаєва К. О. - Момент припинення корпоративних правовідносин (2021)
Суєтнов Є. П. - Правові засади впровадження екосистемного підходу в державну екологічну політику України (2021)
Nesterova I. A. - Expert and legal expert as participants of administrative process, Shelever N. V. (2021)
Юсько І. М. - Спільні та відмінні риси судової і позасудової медіації у спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2021)
Корнієнко М. В. - Протидія корупції: стратегія та практика, Тертишник В. М. (2021)
Габуда А. С. - Неконституційність статей 366-1, 368-2 Кримінального кодексу України: іронія долі, або вади законодавчого процесу (2021)
Туманянц А. Р. - Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з прав людини, Крицька І. О. (2021)
Корчева Т. В. - Актуальні питання правової регламентації обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні (2021)
Кононенко В. А. - Проблемні питання притягнення до дисциплінарної та кримінальної відповідальності медичних працівників, Демура М. І. (2021)
Щёкин Ю. В. - Применение доктрины подразумеваемой компетенции в практике Международного суда ООН (2021)
Khmelyazh K. S. - Mediator in the Polish civil trial (2021)
Instructions for authors (2021)
Koval D. - The Award Concerning Jurisdiction in the Coastal State Rights Dispute Between Ukraine and Russia: What Has Been Decided and What to Expect Next (2021)
Babin B. - Attempted Annexation of Crimea and Maritime Environment Legal Protection, Chvaliuk A., Plotnikov O. (2021)
Title (2019)
Contents (2019)
Маслей В. Н. - К определению модулей упругости пластины с однонаправленным армированием высокомодульным углеродным волокном, Рудаков К. Н. (2019)
Bobyr M. I. - Creation of the tribological model of contact wear of a rail depending on grinding process parameters, Borodii Y. P., Protsenko P. Y., Uhlmann E., Thalau J., Lypovka P. Y. (2019)
Тітов В. А. - Експериментально-аналітичний метод побудови в’язкопластичної моделі матеріалу для титанового сплаву ВТ6 на основі випробувань на згин, Гараненко Т. Р., Тітов А. В. (2019)
Бондарець О. А. - Модель пошкоджуваності для розрахунку руйнування конструкційних матеріалів, Грабовський А. П., Бабієнко І. І. (2019)
Salenko O. F. - Cutting carbon-carbon composites by the diamond drills variable cyclic feed, Chencheva O. O., Shchetynin V. T., Gluchova V. I., Lashko E. E., Budar Mohamed R.F. (2019)
Виноградов А. Г. - Расчет конструктивных параметров противопожарных водяных завес (2019)
Мовчанюк А. В. - Аналітичне дослідження впливу конструкції ультразвукового пакетного п’єзокерамічного перетворювача на амплітуду коливань, Луговський О. Ф., Фесіч В. П. (2019)
Медведєв С. В. - Моделювання газодинамічних процесів у трубопроводах при видаленні відходів, Бадах В. М. (2019)
Клочко О. О. - Функціональний зв'язок умов обробки з параметрами стану поверхні зубів рейок, Юрчишин О. Я., Охріменко О. А., Семінська Н. В. (2019)
Турик В. М. - Механізм формування торцевого ефекту в газових потоках вихрових камер (2019)
Prokopov V. G. - Modeling of temperature fields of details during laser hardening using the method of polyargument systems, Fialko N. M., Sherenkovsky Ju. V., Yurchuk V. L., Meranova N. O., Maletskaya O. E., Timoshchenko A. B., Hanzha M.V. (2019)
Kleiman J. I. - Performance of Textured Metallized Teflon Coverings with High Diffuse Reflectance Coefficient in Low Earth Orbit on ISS (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Yurchenko N. F. - Development of a compact pulsed ejector: performance assessment from measured aerodynamic characteristics, Vynogradskyy P. M. (2020)
Bernyk I. M. - Estimation of efficiency of ultrasonic cavitation processing of technological media on energy criteria (2020)
Shidlovskiy M. S. - Spatial deformations of osteosynthesis systems. Message 2. Experimental results, Dyman M. M., Zakhovaiko O. P., Odydko D. G. (2020)
Афтаназів І. С. - Віброрезонансний кавітатор для гомогенізації водоростей прісноводних водойм як сировини біоенергетики, Струтинська Л. Р., Строган О. І., Свідрак І. Г. (2020)
Рудаков К. М. - Визначення коефіцієнта концентрації напружень у послабленому отвором перерізі композитній пластини, при контакті отвору з циліндром, Бабієнко С. А., Щербань Т. І. (2020)
Луговський О. Ф. - Можливості регенерації фільтруючих перегородок, Зілінський А. І., Шульга А. В., Гришко І. А. (2020)
Гащук П. М. - Перспективи застосування двигуна швидкого внутрішнього згоряння у приводі мобільної техніки — Частина IІ: Енергетична ефективність теплового двигуна, Нікіпчук С. В. (2020)
Tkachuk V. V. - The hybrid tool for operations of cleaning of turbine units cavities, Shchetynin V. T., Shlyk S. V., Chencheva O. A., Salenko O. F. (2020)
Fialko N. M. - Features of structure formation of dispersively filled with microcomposites with a polypropylene matrix, Dinzhos R. V., Sherenkovskiy Ju. V., Meranova N. O., Navrodska R. O. (2020)
Babak V. P. - Wear resistance of self-lubricating coatings due to the formation of carbide graphite, Shchepetov V. V., Kharchenko S. D. (2020)
Danylchenko Yu. M. - Method of gearbox state estimation of the metro tunnel escalator drive, Bojko V. Yu., Petryshyn A. I. (2020)
Petrakov Y. V. - Machining technology analysis for contour milling, Myhovych A. V. (2020)
Майборода В. С. - Обработка плоских поверхностей магнитно-абразивным методом торцевыми головками на постоянных магнитах 1. Влияние типа магнитно-абразивного порошка на эффективность магнитно-абразивной обработки, Джулий Д. Ю., Зелинко А. И. (2020)
Гараненко Т. Р. - Оценка деформируемости титанового сплава в условиях изотермического формообразования, Титов А. В. (2020)
Kuznetsov Yu. N. - Implementation of the tangential clamp in the instrumental-technological equipment with application of the clamping collets, El-Dahabi F. (2020)
Loboda P. I. - Structural regularities of welded seam between Ti-Tib and vanadium with 12X18H10T interlayer by using electron beam welding, Zvorykin C. O., Zvorykin V. L., Vrzhyzhevskyi E. L., Taranova T. G., Kostin V. A. (2020)
Равская Н. С. - Нейронные сети, учитывающие физические явления, сопровождающие процесс резания, Клочко А. А., Заковоротный А. Ю., Корбут Е. В., Родин Р. П. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Semenenko V. N. - Prediction of the unsteady ventilated partial cavities, Naumova О. I. (2020)
Orynyak I. V. - Application of exponential functions in weighted residuals method in structural mechanics.Part 1: axisymmetrical shell problem, Bai Yu. P. (2020)
Луговський О. Ф. - Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії, Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А. (2020)
Руденко А. А. - Исследование роботоспособности насосов консольного типа при особых динамических воздействиях, Хворост В. Ф. (2020)
Stepin A. V. - Effectiveness of Engineering Service Organizations in Global Projects Execution (2020)
Kleiman J. - Surface modification of flat cable conductors: a path to withstand the aggressive space environment, Iskanderova Z. (2020)
Качмар Р. В. - Актуалізація технологічного базису ремонту складових частин із полімерних композиційних матеріалів планера літака, Кривов Г. О., Єрмолін Д. М., Матвієнко В. А., Баклан В. В., Рудько А. М. (2020)
Nyrkova L. I. - Corrosion resistance of the welded junction of aluminum alloy of the Al-Mg-Si-Cu system, Osadchuk S. O., Labur T. M., Borisenko Yu. V. (2020)
Maiboroda V. S. - Flat surfaces machining by the magneto-abrasive method with permanent magnet end-type heads.The influence of the design of the working surfaces of the heads on the effectiveness of the magneto-abrasive machining, Dzhulii D. Yu., Zelinko A. I., Burikov A. O. (2020)
Sagalovych A. V. - Development of avinit duplex technology to increase the wear resistance of the gearbox separator, Popov V. V., Sagalovych V. V., Dudnik S. F., Edinovych A. B., Stupakov A. A. (2020)
Babak V. P. - Heat Protective Coatingson Niobium Alloys, Lyashenko B. A., Shchepetov V. V., Kharchenko S. D. (2020)
Турманидзе Р. С. - Улучшение эксплуатационных характеристик имплантатов тазобедренных суставов человека путем повышения качества обработки и геометрической точности их сферических поверхностей, Попхадзе Г. З., Инашаридзе К. С. (2020)
Калюжний В. Л. - Розрахунок розмірів вихідної порожнистої заготовки із тонкою стінкою змінної товщини та обтиск в матриці з конусно-цилідричною деформуючою поверхнею, Калюжний О. В., Марчук К. Л. (2020)
Литвин О. В. - Алгоритмізація комбінованого підходу до синтезу інженерних рішень, Паньков С. Б., Ящук І. Р. (2020)
Перепічай І. І. - Напружено-деформований стан при відновленні об'єктів з корозійними дефектами шляхом зварювання, Перепічай А. О., Зворикін К. О. (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Mykhailyshyn H. - Formation of Social and Legal Competencies of Future Social Workers in the Process of Preparation to Work with Young Families, Dovha M. (2021)
Vasianovych H. - Aesthetic Categories "Love”, "Joy” and "Fear” in the Professional Activity of a Teacher, Shewkun G., Latyschevska K. (2021)
Budnyk O. - Practice-Oriented Approach in the System of Professional Training of Future Teachers to Social-Pedagogical Activity (2021)
Wojciechowska M. - Functioning of Adults from Single-Parent Families in a Family and Professional Environment, Michalska M. (2021)
Skvortsova S. - Mathematical Word Problems That Contain a Constant in the Course of Mathematics of Primary School in Ukraine, Оnoprienko O., Romanyshyn R. (2021)
Kondur O. - The Role of Student Self-Government in Ensuring the Quality of Higher Education, Koturbash N., Mykhaylyshyn G. (2021)
Palahniuk M. - Training of Engineer-Technical Specialists: Gender Stereotypes in the Professional Sphere (2021)
Fomin K. - Professional Training of Primary School Teacher to Organize Dialogic Learning for Students: Theoretical Context (2021)
Blyznyuk T. - Boom in Distance Learning During the Coronavirus Pandemic: Challenges and Possibilities, Budnyk O., Kachak T. (2021)
Yatsyshyn R. - Class-Discussion as an Effective Form of Study Internal Medicine, Cherniuk N., Gerych P., Drogomeretska O., Kuryliv H. (2021)
Slyvka L. - Practice of Implementation of Health Education in Schools of the Republic of Poland (2021)
Ambrozy M. - Current Problems of Teaching Philosophical Disciplines in Educational Institutions of Slovak Republic (2021)
Androshchuk I. - Preparing Future Handicraft Teachers for Inclusive Education in Ukrainian Schools, Androshchuk I., Krasylnykova H. (2021)
Kołodziejczak K. - Inclusive Education in the Illusio Space. A Proposal to Research the School FIeld (2021)
Kuzenko P. - Use of Arttherapy Techniques in Pedagogical Accompaniment of Children with Special Educational Needs, Kuzenko O., Matsuk L. (2021)
Vivcharyk N. - Landscape and its Functions in the Stories of "Christmas Tree” by Mykhailo Kotsiubynskyi and "Pine Tree” by Olena Pchilka (2021)
Derkachova O. - Text as a Game: Modern Strategies for Working with Texts in Future Teachers’ Training (on L. Frank Baum’s tales "American tales”), Tytun O. (2021)
Zozulyak-Sluchyk R. - Regulation of Behavioral Deviations in the Youth Environment (2021)
Gniezdilova V. - Use of Gadgets in Biology Classes as a Means of Increasing Students' Motivation (2021)
Oliiar M. - Implementation of Transdisciplinary Approach in the Process of Formation of Future Primary School Teachers’ Communicative-Strategic Competence, Fomin K. (2021)
Cimsit I. - Criterial Device of Studying the Forming State of Partnership Relations Between Teenagers in Secondary Education Environment (2021)
Mamadaminova N. - The Role of Pre-School Education in the Child’s Development and Analysis of Current Pre-School Education System in Uzbekistan (2021)
Kopchuk-Kashetska M. - Use of Means of Ukrainian Folk Pedagogy in Formation of Moral and Ethical Concepts in Extracurricular Educational Work (2021)
Contents (2020)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Єрмоленко А. - Інтеріоризаця інтерсуб’єктивності в "Я"-концепті та співвідповідальність у трансцендентальній прагматиці (2020)
Декомб В. - Філософія першої особи (2020)
Васильченко А. - Інтерсуб’єктивний підхід до інтенційності та внутрішні об’єкти (2020)
Йосипенко О. - Суб’єкт і суб’єктивність: В. Декомб vs С. Ложье (2020)
Соловйов О. - Чи вже існує загальна теорія мозку, або Яким чином феномен інформації пояснює Mind-Body Problem, свободу вибору та причинність-з-середини-себе (2020)
Навроцький В. - Обгрунтування за умов невизначеності (2020)
Декомб В. - Інституція в широкому значенні (2020)
Sepetyi D. - Being Sceptical about Kripkean A Posteriori Necessities and Natural Kinds (2020)
Олійник Ю. - Перекладаючи неперекладне: Е. Северино "Сутність нігілізму”, Кебуладзе В., Лютий Т., Бондар А. (2020)
Вимоги до авторів (2020)
Панченко В. Г. - Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва кнр і сша, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2021)
Руденко М. В. - Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки (2021)
Чаркіна Т. Ю. - Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи, Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. (2021)
Руснак А. В. - Чинники формування конкурентоспроможності та сталого розвитку морських портів України, Надточій І. І., Ломоносов Д. А. (2021)
Лозова Т. І. - Моделювання маркетингової системи корпоративного управління компанії та ефективність її впровадження, Олійник Г. Ю., Олійник О. А. (2021)
Ткачук М. П. - Формування ефективної системи управління трудовим колективом, Князевич А. О. (2021)
Романуха О. М. - Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україна на прикладі готельно-ресторанної галузі, Халілова-Чуваєва Ю. А., Хаврова К. С., Коваленко О. С. (2021)
Жидков О. І. - Концептуальні аспекти управління потенціалом підприємства на маркетингових засадах, Ажаман І. А. (2021)
Борисова О. В. - Історична реконструкція: значення для розвитку регіонального туризму, Гринюк Т. А. (2021)
Биба В. А. - Теоретичні засади розвитку самоменеджменту організації (2021)
Стасів О. Ф. - Засади державної політики формування доходів сільського населення в Польщі: висновки для України, Котько Н. М., Магас Л. М. (2021)
Гаврик О. Ю. - Біологічні активи: економічна інтерпретації та оцінка в умовах запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (2021)
Леонов Я. В. - Забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії (2021)
Довженко В. А. - Управління інтелектуальним потенціалом національної економіки, Лазаренко В. В. (2021)
Куценко Т. Ф. - Ключові термінологічні засади управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів в Україні, Пінтелей І. В. (2021)
Кифяк В. І. - Побудова динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги національної економіки України, Кобеля З. І., Мельник Я. В. (2021)
Прокопець Л. В. - Перспективи та особливості розвитку жіночого підприємництва, Карп А. Г. (2021)
Петлюк Л. О. - Державна підтримка у забезпеченні розвитку аграрного сектору економіки України, Мєдвєдкова Н. С. (2021)
Сакун А. Ж. - Структура інформаційного забезпечення управління збутової діяльності підприємства, Карташова О. Г. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - До проблеми визначення критеріїв економічної безпеки (2021)
Єфімцева Л. О. - Державна підтримка агротехнологічних кооперативів із спільного використання техніки в Україні як один із засобів технічного забезпечення аграріїв малих форм господарювання (2021)
Надейко М. М. - Оптимізація менеджменту соціальної відповідальності (2021)
Джулай М. В. - Концепція бренду роботодавця для випускників освітніх закладів (2021)
Швардак М. В. - Контент-аналіз освітніх програм підготовки майбутніх керівників закладів освіти (2020)
Колмакова В. О. - Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни "Проектування програмного забезпечення", Шаров С. В., Курлянський С. С. (2020)
Каменська І. С. - Особливості формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців із охорони праці, Бокшиц О. М. (2020)
Hrebeniuk T. - Multicriterial analysis of the choice of waste utilization technology using pair comparisons, Remez N., Prokopenko V., Bronytskyi V. (2020)
Вернигора В. Д. - Дослідження процесу очищення водних технологічних середовищ від масел, Коробочка О. М., Часов Д. П. (2020)
Черняк Л. М. - Використання рослинних тест-систем для визначення екологічного стану ґрунтів на території аеропорту, Міхєєв О. М., Маджд С. М., Гриб А. О. (2020)
Савчук Т. О. - Модифікований алгоритм аналізу рентабельності об’єктів інфраструктури, Бушинська А. С. (2020)
Шашенко О. М. - Чисельне моделювання стійкості підготовчої виробки, що використовується повторно, Хозяйкіна Н. В., Дубовик О. І. (2020)
Скіпочка С. І. - Розвиток ризик-орієнтованого підходу для підвищення ефективності і безпеки підземного видобутку твердих копалин, Паламарчук Т. А., Прохорець Л. В., Сергієнко В. М. (2020)
Грудкіна Н. С. - Математичне моделювання процесів радіально-поздовжнього видавлювання з використанням трапецеїдальних кінематичних модулів (2020)
Маслов О. Г. - Теоретичне визначення закону руху рухливої рами вібромайданчика з полімерним бетоном при його ущільненні, Савєлов Д. В. (2020)
Дунь С. В. - Результати випробувань броньованих автомобілів українського виробництва, Єлістратов В. О. (2020)
Махлін П. В. - Неповнофазні режими роботи в електроенергетичних системах, Шрам О. А., Кузьменко О. П. (2020)
Прус В. В. - Шляхи підвищення ефективності ремонту та післяремонтної експлуатації електричних машин, Сьомка О. О., Дегтяренко О. О. (2020)
Блог головного редактора (2021)
Doronin A. - Humanization of economic science, human beings and production organization: problems and prospects, Doronina М., Mykhailenko D. (2021)
Дружиніна В. В. - Сутність поняття "інвалідність" в перспективі соціально-трудової інклюзії, Луценко Г. П., Романюк Б. Ф. (2021)
Pavlov K. - Socio-economic factors of Uzbekistan in the conditions of pathological challenges and digitalization, Asadullina N. (2021)
Rybalko Y. - Ecological and economic aspects of the development of integration processes in the agro-industrial complex (2021)
Татар М. С. - Теоретико-методологічний базис соціально-економічної взаємодії суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів (2021)
Калінеску Т. В. - Обліково-фінансові механізми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання (2021)
Ліхоносова Г. С. - Концепція систематизації фінансових результатів підприємства: обліково-аналітичні аспекти забезпечення, Чаплигін І. К. (2021)
Прозоров Д. В. - Відображення інформації про капітали в інтегрованій звітності (2021)
Юрченко О. С. - Формування облікової політики за принципом безперервності діяльності підприємств (2021)
Бондарєва Т. І. - Структурні моделі організації маркетингової діяльності на підприємстві, Баришева К. В., Коломієць К. В. (2021)
Ivanov V. - Strategic planning and forecasting of the agricultural sector (2021)
Mustafaev A. - Features of management of industries and enterprises of the agro-industrial complex (2021)
Зеленко О. О. - Гастротуризм як складова туристичної галузі на сході України, Готкевич Р. А. (2021)
Дєгтяр А. О. - Центр управління компетенціями: вирішення протиріч публічного управління обумовлених застосуванням інформаційних технологій, Ковальчук В. Г., Бублій М. П. (2021)
Новини науки та практики (2021)
Редакційна колегія рекомендує (2021)
Рецензенти (2021)
Вимоги до оформлення (2021)
Вихідні відомості (2021)
Пацкан В. В. - Інституціональні основи антикорупційної політики як складової детінізації економіки (2021)
Дороніна О. А. - Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитку, Мазур Г. Ф., Климчук О. В., Якимова Н. С. (2021)
Сардак С. Е. - Митний маркетинг: інституціоналізація, потенціал, особливості, Хурдей В. Д. (2021)
Шуст О. А. - Обгрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока, Варченко О. М., Паска І. М., Ткаченко К. В., Свиноус І. В. (2021)
Denysenko M. - Modern hotel management principles and methods for providing a quality product, Yurynets Z. (2021)
Антохов А. А. - Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні, Запухляк В. М., Клевчік Л. Л. (2021)
Velychko O. - Logistical models of competitive development in conditions of the digital transformation in production and marketing business processes, Velychko L., Ye. Yahnin (2021)
Лозова Т. І. - Формування інформаційної системи управління об'єктами нерухомого майна в умовах цифрової економіки, Олійник Г. Ю., Кадацька Т. О. (2021)
Тарасюк Г. М. - Інструменти забезпечення конкурентоспроможності санаторно-курортних закладів гостинності в Україні, Чагайда А. О., Петровська І. О., Соколовська І. О. (2021)
Марценюк Л. В. - Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики, Груздєв О. В. (2021)
Римар О. Г. - Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України, Мазуркевич І. О. (2021)
Насікан Н. І. - Ризик-орієнтовний менеджмент корпоративних підприємств у сучасних умовах, Гринчук Ю. С., Вдовічена О. Г. (2021)
Шахно А. Ю. - Механізм забезпечення засад "людиноцентричності" у процесі управління персоналом підприємства, Астаф'єва К. О., Темченко Г. В., Бондарчук О. М. (2021)
Мурашко М. І. - Еdтech ринок — аналітичний огляд, Назарко С. О., Суворова С. Г. (2021)
Пчелянська Г. О. - Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища, Головчук Ю. О., Дибчук Л. В. (2021)
Лівенко А. І. - Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України (2021)
Дідковська Л. І. - Особливості формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як чинника різногалузевої спеціалізації аграрного сектора України (2021)
Пришляк Н. В. - Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств, Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. (2021)
Квятковська Л. А. - Система моніторингу ринку при прийнятті ефективного управлінського рішення, Івко А. В. (2021)
Феофанова І. В. - Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати на підприємстві, Голяк В. В. (2021)
Демко М. Я. - Сегментоорієнтований підхід: маркетингові комунікації банків та їх вплив (2021)
Меметов А. - Формування конкурентних переваг на засадах цифрової трансформації підприємства (2021)
Титул, зміст (2019)
Вітаємо з Ювілеєм Шилюка П. С. (2019)
Інтерв'ю президента будівельної палату України, героя України П. С.Шилюка (2019)
Вітаємо колектив журналу "будівельні матеріали та вироби". ТОВ "Завод "Техно" (2019)
АЕROC четверь века мы производим лучший газобетон! (2019)
Вітаємо з днем народження Свідерського Валентина Анатолійовича (2019)
Лаповська С. Д. - Вплив характеристик вапна на стабільність функціонування технології та якість автоклавного газобетону (2019)
Саницький М. А. - Швидкотверднучі портландцементи з добавкою вапняку, Кропивницька Т. П., Гев`юк І. М. (2019)
Івано-Франківськ цемент. Нові цементи з високою ранньою міцністю (2019)
Дворкін Л. Й. - Фібробетон з композиційним дисперсним армуванням, Бордюженко О. М., Ковальчук Т. В. (2019)
15 років разом. Будуємо довіру. Sika (2019)
Черняк Л. П. - Використання червоного шламу для виготовлення мінерального в'яжучого матеріалу, Дорогань Н. О., Анікіна М. О. (2019)
Николаев А. П. - Абразивные свойства портландцементного клинкера, Кондращенко Е. В., Кондращенко В. І. (2019)
Казимагомедов И. Е. - Фильтры для колодцев из крупнопористого бетона, Юнис Б., Саад С. (2019)
Шумаков И. В. - Трубчатые бетонные буро-вибровакуумированные сваи, Юнис Б., Али А. Х. (2019)
Шумаков И. В. - Перспективы использования отходов в Ливане, Юнис Б., Таха Л. (2019)
Данелюк В. І. - Бетонні дороги – шлях в майбутнє (2019)
Привітання редакційної колегії журналу "Будівельні матеріали та вироби" з 60-річчям (2019)
Гамеляк І. П. - Експериментальне визначення коефіцієнта зчеплення бетонної бруківки, Карафізі Л. М., Холоднюк В. П. (2019)
KOUTEX. Які вони, сучасні підлоги? (2019)
Гоц В. І. - Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів, Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. (2019)
Поздравление с юбилеем Гоца Владимира Ивановича (2019)
Технологія термодім (2019)
Корнило І. М. - Системна організація будівель в проектуванні та будівництві, Кисельов В. В. (2019)
Скрипник Л. В. - Применение аддитивных технологий в создании вакуумных канализационных систем, Скрипник А. Л. (2019)
Як збільшити обсяги переробки шлакових матеріалів в Україні (2019)
Привітання редакційної колегії журналу "Будівельні матеріали та вироби" з 60-річчям (2019)
Відкрите звернення до Президента України від Президента Всеукраїнської спілки виробіників будматеріалів Салія І.М. (2019)
Для підвищення комфорту та якості життя людей у регіонах має будуватися сучасна соцінфраструктура, - Лев Парцхаладзе (2019)
Відбулась ІІ Всеукраїнська конференція IFCEM (2019)
Реферати (2019)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2019)
Стащук О. - Філософські детермінанти фінансової безпеки акціонерних товариств (2020)
Syshchuk A. - History and practice of technical methods of the international currency market, Panasiuk I. (2020)
Стрішенець М. - Суспільно-економічні погляди Г. С. Сковороди, Павлова О., Павлов К. (2020)
Захарченко В. - Участь громадян та держави в забезпеченні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (в контесті реформи децентралізації) (2020)
Лутчин Н. - Oцінка національного багатства України та аналіз чинників його зростання, Саган Д. (2020)
Деркач Т. - Роль хімічної промисловості в економіці України (2020)
Чорна Н. - Ринок праці України: сучасні виклики, Чорний Р. (2020)
Lipych L. - E-business in Ukraine: peculiarities, tendencies, prospects, Mokhniuk A. (2020)
Орлова-Курилова О. - Методологічні підходи до аналізу інноваційних процесів у підприємництві (2020)
Kamiński R. - Raportowanie zagadnień z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle przepisów prawa i doświadczeń praktycznych (2020)
Халіна В. - Kлієнтоорієнтована стратегія розвитку підприємства: формування на засадах соціальної відповідальності у сфері надання послуг, Васильєва Т. (2020)
Лялюк А. - Проблеми фальсифікації харчових продуктів та шляхи її подолання (2020)
Sysoiev V. - Diagnostics of enterprise logistic activity, Pysmak V. (2020)
Коноваленко А. - Bзаємодія суб’єктів маркетингового механізму (2020)
Сур’як А. - Інноваційне споживання як сучасна економічна поведінка споживача (2020)
Павлова О. - Сучасний стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в регіоні, Павлов К. (2020)
Іщук С. - Сучасний стан і ключові тенденції заготівлі та промислового виробництва м’яса у регіонах України (2020)
Новосад О. - Напрями впровадження інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах західного регіону (2020)
Возняк Г. - Порушення та зловживання в управлінні фінансовими ресурсами на місцевому рівні в умовах децентралізації (2020)
Версаль Н. - Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні, Шолохова Г. (2020)
Ільчук П. - Показники капіталізації банківської системи україни: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини, Коць О., Кудь А. (2020)
Гринькевич О. - Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні, Гринькевич В., Мельничук Ю. (2020)
Кулинич М. - Bпровадження цифрової грамотності в умовах майбутніх змін професії бухгалтера, Шворак А., Жиленко Л. (2020)
Костицький М. В. - Етичні та правові погляди Піфагора, Кушакова-Костицька Н. В. (2020)
Камінська Н. В. - Верховенство права як визначальна конституційна засада вирішення виборчих спорів (методологічні підходи) (2020)
Іванов С. Б. - Філософсько-правова рефлексія Конституції Пилипа Орлика як феномену європейського права (2020)
Кравець В. В. - Науково-правові й методичні засади вдосконалення професійної підготовки фахівців сфери медичного обслуговування населення в Україні (2020)
Павлишин О. В. - Справедливість як елемент ідеї права та її місце в системі правових цінностей, Васюта Ю. В. (2020)
Паращук Л. Г. - Аксіологічне осмислення особистих немайнових прав фізичної особи (2020)
Горбач-Кудря І. А. - Емпірична модель поліцейської протидії домашньому насильству (2020)
Вовк В. М. - Соматичні права як кластер юридичних гарантій "самовласності" в контексті трансгуманізму (2020)
Савойська С. В. - Інституційні напрями дослідження моделі мовної політики (2020)
Рудюк В. С. - Диджиталізація в сучасному судочинстві (2020)
Гвоздік О. І. - Логіко-семантичний аспект побудови стратегій розслідування (2020)
Шпакович О. М. - Внутрішнє право міжнародних організацій, Каграманян Д. Д. (2020)
Комнатний С. О. - Філософсько-правові проблеми формування права на житло в контексті інтеграції міжнародних норм права в національне законодавство (2020)
Кравченко І. М. - Проблеми правового регулювання відеоспостереження та інших заходів контролю за найманими працівниками (2020)
Саркісян В. М. - Роль громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України (2020)
Прус І. М. - Новели законодавства щодо порушення персональних даних у сфері домашнього насильства та насильства за ознакою статі (2020)
Щербаковський М. Г. - Теоретичні та практичні засади проведення техніко-криміналістичних досліджень під час розслідування злочинів (2020)
Кравець В. М. - Особливості, актуальні тенденції та перспективи розвитку інформаційного суспільства в України: філософсько-правовий вимір, Павлишин О. В. (2020)
Кравець В. М. - VIII Всеукраїнська конференція "Філософські, методологічні та психологічні проблеми права": запроваджена академією традиція триває в сучасних умовах, Павлишин О. В. (2020)
Титул, зміст (2021)
Альошин Г. В. - Ефективність сепарабельного програмування в задачах оптимізації інформаційно-вимірювальних систем, Панченко С. В., Приходько С. І. (2021)
Бутько Т. В. - Підходи до формування ризик-орієнтованої технології роботи станції Харків-Сортувальний в умовах обробки вагонів з небезпечними вантажами, Костюк О. А. (2021)
Бутько Т. В. - Підходи до удосконалення контейнерних інтермодальних перевезень в умовах упровадження приватної локомотивної тяги, Харланова С. В., Кіпренко А. В., Шахраюк В. А. (2021)
Ананьєва О. М. - Оптимальне приймання інформаційних сигналів в умовах дії п’ятикомпонентної завади, Бабаєв М. М., Давиденко М. Г., Панченко В. В. (2021)
Ломотько Д. В. - Методологічний підхід до формалізації процесу функціонування динамічних мультимодальних транспортних систем, Примаченко Г. О. (2021)
Сотник В. О. - Вплив професійної підготовки кадрів в господарстві автоматики та телекомунікацій щодо забезпечення перевізного процесу, Бойник А. Б. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Bezruchuk S. - Social reporting quality determinants: a qualimetric analysis, Lozynskyi D. (2020)
Golochalova I. - Pension provision recognition and assessment as a type of social capital in the context of the financial reporting socio-economic paradigm: international practice and national experience (2020)
Lyakhovich G. - Effectiveness analysis of accounting outsourcing transition, Horodysky M., Hrabchuk I., Vakun O. (2020)
Serpeninova Y. - Computer-assisted audit techniques: classification and implementation by auditor, Makarenko S., Litvinova M. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Жарук Л. В. - Економічні показники стану вітчизняного вівчарства, Коваль Т. С., Краєва О. Є. (2020)
Жулінська О. С. - Вікова динаміка гематологічних показників та резистентність ягнят різних генотипів м'ясного напряму продуктивності, Рижих С. С., Маслюк А. М., Александрова Т. О. (2020)
Zaruba K. V. - The slaughter qualities of different origin young sheep, Drozd S. L., Gladii I. A. (2020)
Кудрик Н. А. - Методичні аспекти створення перспективних генотипів асканійської каракульскої породи (2020)
Лобачова І. В. - Вплив прозерину на показники спермопродукції баранів у весняний період (2020)
Маслюк А. М. - Інтенсивність росту помісних ягнят F1, одержаних від вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи та баранів породи дорпер, Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М (2020)
Полюсов В. В. - Доцільність застосування малогабаритних тріпальних машин у складі ліній первинної обробки вовни, Яковчук В. С. (2020)
Польська П. І. - Закриті генофондові мікропопуляції інтенсивних типів овець племзаводу "Асканія-Нова" - вершина селекційної піраміди асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Калащук Г. П., Івіна К. А. (2020)
Рижих С. С. - Відтворні якості вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною за схрещування з баранами м'ясних порід (2020)
Вдовиченко Ю. В. - Південна м'ясна порода великої рогатої худоби - ефективний генетичний ресурс м'ясного скотарства України в умовах зміни клімату, Вороненко В. І., Фурса Н. М., Найдьонов В. Г., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2020)
Войтенко С. Л. - Молочна продуктивність худоби української чорно-рябої молочної породи у залежності від природно-кліматичної зони та окремих генетичних чинників, Сидоренко О. В. (2020)
Дудок А. Р. - Формування молочної продуктивності корів залежно від різних варіантів підбору в стадах (2020)
Козырь В. С. - Накопление жира в теле бычков шаролезской породы в онтогенезе (2020)
Писаренко А. В. - Особливості відтворювальної здатності корів української червоно-рябої молочної породи при вбирному схрещуванні, Самсоненко Д. О. (2020)
Писаренко А. В. - Ефективність розведення великої рогатої худоби південного типу української чорно-рябої молочної породи, Буюклу М. І., Сучков І.А., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2020)
Почукалін А. Є. - Імпортовані бугаї швіцької породи та їх слід у розширенні генеалогічної структури бурої карпатської худоби, Прийма С. В., Різун О. В. (2020)
Фурса Н. М - Особливості росту молодняку асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби за умов збереження генофонду (2020)
Дудка О. І. - Адаптаційна здатність та експлуатаційна цінність свиноматок генофондових стад (2020)
Дудка О. І. - Еколого-генетичні параметри свиней генофондових стад, Карвацька І. М. (2020)
Онищенко А. О. - Вплив різних термінів об'єднання гнізд поросят в підсисний період на їх продуктивність, пведінку та інтер'єрні показники, засуха Л. В., Григоренко В. Л. (2020)
Скрепець К. В. - Особлиості репродуктивних показників свиноматок асканійського типу української м'ясної породи різних імуногенетичних класів (2020)
Голобородько С. П. - Вплив строків внесення азотних добрив насіннєву продуктивність стоколосу безостого (bromopsis inermis leyss.) у південному степу України, Димов О. М., Петричук Л. І. (2020)
Гратило О. Д. - Поліпшення малопродуктивних природних кормових угідь в умовах підвенного степу України (2020)
Єфремов Д. В. - Продуктивні якості ягнят в залежності від нормування різнорозчинних фракцій протеїну у годілві їх матерів, Свістула М. М., Горб С. В. (2020)
Резніченко Н. Д. - Продуктивність кукурудзи за різних систем основного обробітку грунту, доз мінеральних добрив та сидерації на зрошенні півдня Україи, Гальченко Н. М., Жарук Л. В. (2020)
Евтодиенко С. А. - Храктеристика смушковой продуктивности ягнят на племенной ферме "Теранук", Люцканов П. И., Машнер О. А. (2020)
Караман М. А. - Клинические и патоморфологические аспекты в анаэробной энтеротоксимии кроликов, Москалик Р. С., Старчук Н. В., Кожушнеану О. В. (2020)
Констандогло А. Г. - Генетическая структура животных голштинской породы различного происхождения, Фокша В. Ф., Морарь Г. И. (2020)
Markov N. Ts. - State and trends of development of breding in Bulgaria during the period 2015-2019 (2020)
Баганов Є. О. - Визначення умов стабільної роботи двигуна постійного струму, що підключений безпосередньо до фотоелектричного модуля, Погребняк І. Ф. (2021)
Вербицький О. М. - Стан запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора, Домбровська О. П., Тіхосова Г. А., Боярська O. В. (2021)
Козловська Т. Ф. - Шляхи забезпечення екологічної безпеки місць зберігання пально-мастильних матеріалів аеропортів, Дрогомерецька Г. В., Панченко В. І., Нальотова Н. І. (2021)
Курак В. В. - Експериментальне визначення потоку сонячного випромінювання із застосуванням паспортних параметрів модуля фотоелектричних перетворювачів, Андронова О. В. (2021)
Луб’яний П. В. - Формування способів доставки дрібнопартійних товарів у логістичній системі роздрібної торгівельної мережі, Розова А. Ю. (2021)
Луб’яний П. В. - Дослідження сучасних методів фіксації слідів на місці дорожньо-транспортної пригоди, Розов Ю. Г., Войтович О. А., Лобов О. О. (2021)
Малєєв В. О. - Технічні новації та еколого-економічні переваги міського електротранспорту м. Херсона, Безпальченко В. М. (2021)
Онищук О. О. - Вдосконалення методики визначення вмісту пероксиду водню в антисептичних препаратах, Кормош Ж. О. (2021)
Рацук М. Є. - Дослідження антимікробних властивостей ефірних олій квіткової групи в складі емульсійного крему для тіла, Сарібєкова Д. Г. (2021)
Владов С. І. - Використання нечітких нейронних мереж в задачах контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Москалик В. М., Подгорних Н. В., Гусарова О. В., Назаренко Н. П. (2021)
Владов С. І. - Контроль і діагностика технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 шляхом аналізу тренду його параметрів, Пилипенко Л. М., Тутова Н. В., Дєрябіна І. О., Яніцький А. А. (2021)
Kornilovska N. V. - Parsing internet resources using a chat bot to create a consolidated information resources in the field of employment in the field of information technology, Vyshemyrska S. V., Zhovtonog V. О. (2021)
Kornilovska N. V. - Development of python electronic message information protection system using the PyCharm working area, Vyshemyrska S. V., Kolmykov M. О. (2021)
Шерстюк В. Г. - Метод пошуку безпечних траєкторій руху безпілотних апаратів, Левківський Р. М., Гусєв В. М., Сокол І. В., Доровська І. О. (2021)
Гаргаун Р. В. - Дослідження стійкості поліорганосилосканових рослинних екстрактів до розвитку патогенної мікрофлори, Куник О. М., Сарібєкова Д. Г. (2021)
Гич О. А. - Аналіз проблеми переробки технічних конопель у прядомоспроможне волокно, Расторгуєва М. Й., Закора О. В. (2021)
Ясинская Н. Н. - Зависимость структуры функционального нановолокнистого материала от свойств прядильного раствора, Рыклин Д. Б., Скобова Н. В., Демидова М. А., Азарченко В. М. (2021)
Демченко В. М. - Історія державного управління як об’єкт розгляду в перспективному вимірі (2021)
Дурман М. О. - Сутність антикризового управління та принципи його здійснення, Дурман О. Л. (2021)
Ковальська Н. М. - Сучасний лідер у структурі публічного управління (2021)
Лопушинський І. П. - Механізми інвестування діяльності регіональних аеропортів України в умовах перспективної євроінтеграції (на прикладі міжнародного аеропорту "Херсон"), Артем’єв О. С. (2021)
Топалова Е. Х. - Стан та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні, Тохтарова І. М. (2021)
Філіппова В. Д. - Методологічні принципи розроблення доказової державної політики в галузі освіти (2021)
Боровік Л. В. - Роль інформації у формуванні глобальної економіки та економічного розвитку суспільства, Карнаушенко А. С., Петренко В. С. (2021)
Корчевська Л. О. - Вартісний підхід до визначення фінансової стійкості підприємств, Адвокатова Н. О. (2021)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Оцінка економічної безпеки підприємства, Тарасюк А. В. (2021)
Морозов Р. В. - Організація стратегічного планування розвитку галузі рисівництва в Україні (2021)
Морозова О. Г. - Роль бізнес-клімату в управлінні економічною діяльністю регіону (2021)
Бездітко Ю. М. - Оцінка стану та перспектив розвитку ринку банківських електронних платіжних пристроїв в Україні, Посаднєва О. М. (2021)
Бездітко Ю. М. - Оціночні показники стану розвитку клієнтської бази ринку електронних засобів платежу в Україні, Посаднєва О. М. (2021)
Джерелюк Ю. О. - Механізм виявлення та запобігання порушенням антикризової стійкості підприємства (2021)
Потанер Л. Д. - Підвищення ефективності збутової діяльності малих і середніх аграрних підприємств, Морозов Р. В. (2021)
Савіна Г. Г. - Сутність управління іміджем організації в сучасних умовах, Макарчук Д. С. (2021)
Шандова Н. В. - Розвиток регіонального туризму на основі застосування кластерного підходу, Билим О. С. (2021)
Рудаков К. Н. - Экспресс-оценка коэффициента концентрации напряжений у нагруженного болтом круглого отверстия в пластине из слоистого полимерного композиционного материала. Влияние схемы армирования, Дифучин Ю. Н. (2020)
Borodii Y. P. - The research of the railway rail for analysis of surface initiated rolling contact fatigue cracks, Protsenko P. Y., Petryshyn A. I., Uhlmann E., Thalau J., Lypovka P.Y., Horbyk V. M., Hlukhovskyi V. Y. (2020)
Shidlovskiy M. S. - Spatial Deformation of Osteosynthesis Systems. Message 1. Criteria of Functional Reliability, Dyman M. M., Zakhovaiko O. P., Omel'chenko T. M. (2020)
Ночніченко І. В. - Інформаційно-енергетичний метод для створення технічних об’єктів, Яхно О. М. (2020)
Баглюк Г. А. - Вплив форми вихідної поруватої заготовки на еволюцію деформованого стану та енергосилові параметри процесу її штампування в напівзакритому штампі, Кирилюк С. Ф. (2020)
Зілінський А. І. - Моделювання ударної взаємодії частинки бруду з фільтроелементом при ультразвуковому кавітаційному фільтруванні, Луговський О. Ф., Крищук М. Г., Гришко І. А., Шульга А. В. (2020)
Калюжний В. Л. - Применение деформирующего инструмента специального профиля для интенсификации процесса вытяжки в радиальных матрицах, Ярмоленко А. С. (2020)
Мамедов А. Н. - Особенности течения вязкой жидкости под действием поперечного магнитного поля, Стась С. В., Лаврухін А. Н. (2020)
Гащук П. М. - Перспективи застосування двигуна швидкого внутрішнього згорання у приводі мобільної техніки.Частина І: Ефективність енергоносіїв для теплового двигуна, Нікіпчук С. В. (2020)
Салій С. С. - Комбінований лазерно-ливарний процес виготовлення біметалів, Головко Л.Ф., Головко А. Л., Романенко В. В. (2020)
Головко Л. Ф. - Формирование лазерным излучением рабочего слоя абразивных инструментов на основе кубического нитрида бора, Гончарук А. А., Кагляк А. Д. (2020)
Sagalovich O. V. - Vacuum-plasma protective coating for turbines blades, Sagalovich V. V., Popov V. V., Dudnik S. F. (2020)
Salenko A. F. - Application of chemography for evaluating the workability of hard alloy cutting plates, Elizarov M. Y., Shchetinin V. T., Al-Kuraan Tarek M. A., Klymenko S. A. (2020)
Лобода П. И. - Особенности электронно-лучевой сварки сплава Тi-TiB со сталью 12Х18Н10Т, Зворыкин К. О., Зворыкин В. Л., Вржижевський Э. Л., Таранова Т. Г., Костин В. А. (2020)
Kuznetsov V. D. - Comparative evaluation of wear resistance surfacing with feeding of nanooxides and nanocarbides to weld pool, Stepanov D. V. (2020)
Чепков И. Б. - Особенности системного подхода при изучении оборонно-промышленного комплекса Украины, Луханин М. И., Сиренко В. Е., Чернега М. А. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Fitili P. - Timeless evolution of walking and pace strategy of women’s race walking, Giovanis V. (2020)
Kartal A. - The relationships between dynamic balance and sprint, flexibility, strength, jump in junior soccer players (2020)
Miroshnichenko V. M. - Correlation of maximum oxygen consumption with component composition of the body, body mass of men with different somatotypes aged 25-35, Furman Y. M., Brezdeniuk O. Yu., Onyshchuk V. E., Gavrylova N. V., Salnykova S. V. (2020)
Nabavinik M. - Moderate movement variability is optimal in massive practiced dart throws , Abdolzadeh H. (2020)
Özen G. - The effect of pre-season football training on hematological parameters of well-trained young male football players, Atar Ö., Yurdakul H.Ö., Pehlivan B., Koç H. (2020)
Polevoy G. G. - Complex control of coordination and speed-power abilities in fire-applied sports, Strelnikowa I. V. (2020)
Yapıcı-Öksüzoğlu A. - The effects of theraband training on respiratory parameters, upper extremity muscle strength and swimming performance (2020)
Yılmaz M. - The state of preparedness of prospective physical education and sports teachers, Karakaya Y.E., Savucu Y. (2020)
Submission of manuscripts (2020)
Грицишен Д. О. - Оцінка рівня безпеки України як середовища поширення економічної злочинності за міжнародними рейтингами (2020)
Криничко Л. Р. - Алгоритм реалізації державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я (2020)
Бондаренко В. М. - Сільський туризм як перспективний напрям розвитку агропромислового виробництва України (2020)
Готра В. В. - Особливості інноваційної діяльності агропромислових підприємств України, Ігнатко М. І. (2020)
Сержанов В. В. - Особливості інвестиційного забезпечення агропромислового виробництва України, Готра В. В. (2020)
Слава С. С. - Компонентно-структурне групування параметрів сфери гостинності, Чиняк В. В., Пугінська В. В. (2020)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика держави за умов глобальних трансформацій, Золіна Д. О. (2020)
Гоблик В. В. - Місце та роль інноваційного підприємництва у формуванні організаційно-економічного потенціалу регіонального розвитку, Агій Я. Ю, Данайканич О. В. (2020)
Джигора О. М. - Сучасні виклики та загрози регіонального розвитку, напрями їх подолання (2020)
Сочка К. А. - Якість життя населення поліетнічного регіону через призму рівня освіти (на прикладі Закарпатської області, Україна), Сембер С. В. (2020)
Черленяк І. І. - Особливості формування управлінських та економічних рішень структурами та інститутами ЄС на перших етапах кризи "covid-19", Курей О. А., Федурця В. П. (2020)
Бойко Я. М. - Нагальні питання інноваційного розвитку підприємств: емпіричний аналіз, Гапак Н. М. (2020)
Кубіній Н. Ю. - Сучасні підходи до відбору персоналу на підприємстві, Варга В. П. (2020)
Завадяк Р. І. - Мотивація в умовах підприємницької діяльності, Завадяк Я. С., Гудзовата Л. М. (2020)
Бутурлакіна Т. О. - Електронні гроші і аналіз розвитку ринку безготівкових розрахунків в Україні (2020)
Даньків Й. Я. - Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання (2020)
Зелікман В. Д. - Система документів аналітичного обліку інвестиційної діяльності, Сокольська Р. Б., Огородник В. О. (2020)
Annotation (2020)
Аннотация (2020)
Звернення проф. С. К. Євтушенка (2021)
Пилипенко В. М. - Нейроендокринні порушення при COVID-19 і постковідному синдромі й оcобливості їх лікування препаратами гамма-аміномасляної кислоти (огляд літератури і власні дані) (2021)
Fartushna O. Yе. - Neurological and neuropsychiatric manifestations and complications of SARS-CoV-2 infection: a narrative review and a case presentation in a previously healthy young white adult, Palahuta H. V., Yevtushenko S. K. (2021)
Filimonov D. O. - Improving outcomes after ischemic stroke in patients with high free triiodothyronine levels versus hypothyroid and euthyroid patients, Yevtushenko I. A. (2021)
Онопрієнко О. П. - Сучасні ангіоневрологічні тренди медичної допомоги у випадку мозкового інсульту серед населення, у тому числі що проживає на тимчасово забруднених територіях України, та УЛНА на ЧАЕС: сучасний погляд на проблему й власні дослідження (до 35-ї річниці техногенної аварії на ЧАЕС) (2021)
Коваленко О. Є. - Хронічна церебральна венозна дисфункція: погляд на проблему, Притико Н. Г. (2021)
Сайко О. - Хронічний головний біль як прояв венозного тромбозу дурального синуса, Богдан А., Маланкевич Ю. (2021)
Мартинюк А. А. - До задачі про стійкість руху істотно нелінійних систем, Чернієнко В. О. (2021)
Багно О. М. - Про вплив скінченних початкових деформацій на поверхневу нестійкість нестисливого пружного шару, що взаємодіє з півпростором в’язкої стисливої рідини (2021)
Рущицький Я. Я. - Aналогії між класичною задачею про коливання двох зв’язаних тіл некласичною задачею про поширення плоских хвиль у двофазній суміші (2021)
Чирков О. Ю. - Аналіз коректності задач механіки непружного деформування, що враховують вплив напруженого стану на процеси радіаційного розпухання і радіаційної повзучості матеріалу (2021)
Булавін Л. А. - Класи проєктивних представлень у визначенні симетрії колективних спінорних збуджень та їхньої дисперсії в кристалах і періодичних наноструктурах, Губанов В. О., Науменко А. П. (2021)
Коваль Ю. М. - Вплив кінетики мартенситного перетворення на міграцію атомів, Герцрікен Д. С., Мазанко В. Ф., Богданов С. Є. (2021)
Наконечна О. І. - Отримання та кристалічна структура графіту, інтеркальованого нікелем, Білявина Н. М., Курилюк А. М., Макара В. А. (2021)
Кендзера О. В. - Спектральне підсилення сейсмічних коливань ґрунтами на території Києва, Семенова Ю. В. (2021)
Осипов В. В. - Кліматичні зміни та водні ресурси басейну Десни до середини XXI століття, Осадча Н. М., Осадчий В. І. (2021)
Якимчук М. А. - Особливості геологічної будови ділянки посадки марсохода NASA Perseverance на Марсі за результатами частотно-резонансної обробки знімків з космічних апаратів, Корчагін І. М. (2021)
Лагута І. В. - Антиоксидантні властивості рослинних екстрактів — стабілізаторів біодизелю, Ставинська О. М., Кузема П. О., Іванніков Р. В., Аніщенко В. М., Ліннік О. П. (2021)
Струтинська Н. Ю. - Синтез і будова складних фосфатів Na3,5MIІ 0,5Fe1,5(PO4)3 (MII — Mg, Ni), одержаних в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів, Співак А. B., Баумер В. М., Слободяник М. С. (2021)
Межжерін С. В. - Географiч ний партеногенез на прикладі видових угруповань дощових червів (Oligochaeta, Lumbri cidae) відкритих ландшафтів України, Чайка Ю. Ю., Попов В. В., Власенко Р. П., Жалай О. І., Гарбар О. В. (2021)
Ткачук З. Ю. - Мас-спектрометричний аналіз олігорибонуклеотидів сумарної дріжджової РНК, Левченко С. М. (2021)
Сігарьов Є. М. - Моделювання плавлення металобрухту різної щільності у киснево-конвертерній плавці, Лобанов Ю. С., Семірягін С. В., Похвалітий А. А. (2020)
Размишляєв О. Д. - Про кластерний механізм кристаллизации швів при дуговому зварюванні металів і сплавів, Агєєва М. В., Шол Т. Л. (2020)
Коротков В. С. - Моделювання робочого навантаження на токарному верстаті з ЧПК (2020)
Романюк О. Д. - Загальні методи оптимізації кінематичних та динамічних параметрів машинного агрегату, Теліпко Л. П. (2020)
Количев С. В. - Експериментальне дослідження статичних характеристик синхронної машини в режимі динамічного гальмування з індукційними опорами в обмотці статора, С’янов О. М. (2020)
Клюєв О. В. - Властивості реактивної потужності асинхронної машини як навантаження електричної мережі, Хмельницький Є. Д. (2020)
Клюєв О. В. - Кінетика збудження магнітного поля в асинхронному вентильному каскаді, Садовой О. В. (2020)
Дерець О. Л. - Оптимізація за швидкодією релейно-модальної системи керування позиційним електроприводом на основі дослідження математичних моделей, Садовой О. В., Дерець Г.О. (2020)
Клімов Р. О. - Багатофакторні моделі проектування теплообмінників, Луста Є. О. (2020)
Соколовська І. Є. - Оптимізація процесу термообробки пористого теплоізоляційного матеріалу в вихровому апараті за механічними властивостями, Чумак К. В. (2020)
Долгополов І. С. - Ексергоекономічний підхід до проблем оцінки енергоспоживання у ЖКГ України, Тучин В. Т., Марченко Д. О. (2020)
Глущенко О. Л. - Дослідження роботи водяних економайзерів парових котлів та розробка заходів щодо подовження терміну їхньої експлуатації, Сапицький І. О. (2020)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного перетворювача з шістнадцятизонним регулюванням вихідної напруги і активно-індуктивним навантаженням, Чуняк Ю. М., Трубіцин К. В., Бачинський В. І. (2020)
Самохвалов С. Є. - Закони руху в реперних теоріях гравітації (2020)
Стеблянко П. О. - Моделювання в інформаційно-вимірювальної системі митного контролю, Каткова Т. І., Стелюк Б. Б. (2020)
Ялова К. М. - Автоматизована інформаційна система обробки даних GPS моніторингу, Яшина К. В., Тарасюк О. С. (2020)
Іванченко А. В. - Седиментаційний аналіз дисперсної фази при очищенні фенольних стічних вод коксохімічного виробництва глауконітом, Хавікова К. Є., Волошин М. Д. (2020)
Іванченко А. В. - Адсорбційне очищення рідких відходів від фосфатів та смолистих речовин із використанням природного адсорбенту на основі соняшникового лушпиння, Савенков А. С., Єлатонцев Д. О., Максимчук Ю. О. (2020)
Єлатонцев Д. О. - Дослідження технології одержання манган(IV) оксиду із вторинної сировини, Харитонова О. А. (2020)
Волошин М. Д. - Удосконалення процесу виробництва амофосу в умовах віброгрануляції, Маховська Ю. О., Маховський В. О. (2020)
Гуляєв В. М. - Дослідження властивостей йогуртів на основі заквасок VIVO, Новохатько О. В., Мазницька О. В., Філімоненко О. Ю. (2020)
Гуляєв В. М. - Дослідження можливості використання сусла з добавкою топінамбура у виробництві дріжджів роду saccharomyces, Мазницька О. В., Анацький А. С., Пасенко А. В. (2020)
Корнієнко І. М. - Оцінка біобезпеки борошна та закваски для хлібопекарських потреб за мікробіологічними показниками (2020)
Троїцька О. О. - Оцінювання бактерійної контамінації поверхневих вод р. Дніпро з рекреаційних зон Лівобережжя м. Запоріжжя, Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А., Рижков В. Г. (2020)
Макарова Т. К. - Вплив зрошення водою іі класу придатності на хімічний склад ґрунту (2020)
Омелич І. Ю. - Аналіз розповсюдження рослин, занесених до червоної книги дніпропетровської області,з використанням геоінформаційних технологій, Непошивайленко Н. О., Іванов Е. О., Бойко А. І. (2020)
Бєлоконь К. В. - Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя формальдегідом, Матухно О. В. (2020)
Маховський В. О. - Прогнозування виникнення аварійних ситуацій та розвитку аварій на сховищі зріджених вуглеводневих газів, Крюковська О. А., Романюк Р. Я. (2020)
Вовк А. О. - Значення наукових досліджень для розвитку вищих навчальних закладів, Левчук К. О. (2020)
Худа Ж. В. - Розробка принципів та засобів діагностики компетентностей, сформованих при вивченні дисциплін математичного профілю у студентів технічного напряму, Тонконог Є. А. (2020)
Машіка Г. В. - Правові та економічні аспекти туристичної галузі України під час пандемії Covid-19, Горюнова К. А. (2021)
Іщенко М. І. - Удосконалення формування стилю керівництва організацією (на прикладі публічної служби), Міщук Є. В., Ільченко В. О., Шаповал О. В. (2021)
Денисенко М. П. - Сучасний стан та тенденції розвитку малого й середнього підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки, Колісніченко П. Т., Гомон Н. М. (2021)
Сисоєва І. М. - Особливості аудиту у країнах Європейського союзу (2021)
Зайцева Л. О. - Обмеженість інструментарію фондового ринку в Україні (2021)
Мєдвєдкова Н. С. - Управління зовнішнім державним боргом у забезпеченні фінансової стабільності, Копецький В. В. (2021)
Олійник В. В. - Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні, Дяченко О. П. (2021)
Кушнір В. О. - Особливості побудови системи кризових комунікацій у секторі безпеки і оборони України: ситуаційно-кризова модель (2021)
Дурман О. Л. - Стратегування при формуванні зовнішньої політики України (2021)
Антипенко І. В. - Глобалізація як чинник ризикогенезу: проблема концептуалізації (2021)
Котух Є. В. - Основні підходи до забезпечення кібербезпеки: досвід країн вишеградської четвірки (2021)
Каламан О. Б. - Роль тайм-менеджменту у формуванні ефективності надання державних послуг (2021)
Власенко О. П. - Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку, Якобчук В. П., Симоненко Л. І. (2021)
Шатило О. А. - Фінансово-бюджетний аспект функціонування системи місцевого самоврядування в Україні крізь призму впровадження адміністративно-територіальної реформи (2021)
Котковський В. С. - Підтримка розвитку сфери фізичної культури та спорту територіальною громадою криворіжжя, Мельник О. М., Богатирьова М. О. (2021)
Васильєв І. О. - Порядок евакуації людей та матеріальних цінностей при пожежі в музеї, Пруський А. В., Тищенко В. О., Романюк Н. М., Бабійчук І. В. (2021)
Клочко А. А. - Сутнісні параметри політико-управлінської еліти як суб'єкта модернізації публічного управління (2021)
Харченко Н. В. - Економічна оцінка громадського здоров'я (2021)
Самойленко А. О. - Вплив міжнародної молодіжної міграції на формування людського капіталу регіонів в умовах глобалізації світової економіки, Сардак С. Е. (2021)
Корінько М. Д. - Резерви як об'єкт бухгалтерського обліку: уточнення категорійно-понятійного апарату, Гриненко І. М. (2021)
Македон В. В. - Розвиток глобального банківського сектору в умовах цифрової економіки, Машкіна К. О. (2021)
Олійник Г. Ю. - Цифровізація маркетингової системи управління підприємством (2021)
Гаврик О. Ю. - Методичні підходи до удосконалення ведення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах — виробників продукції свинарства (2021)
Харабара В. М. - Особливості сучасного банківського маркетингу, Грешко Р. І., Третякова О. В. (2021)
Пришляк Н. В. - Світовий досвід використання відходів як джерела енергії (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Компоненти економічної безпеки держави (2021)
Смирнова С. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку моніторингу земельних відносин, Смирнов В. М., Мась А. Ю., Борисова А. В. (2021)
Балан В. Г. - Нечітко-множинна модель оцінювання та посилення конкурентоспроможності бренду роботодавця, Петрова К. І. (2021)
Застрожнікова І. В. - Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі (2021)
Євсюков О. П. - Сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави, Шведун В. О. (2021)
Стадник М. М. - Управлінські пріоритети сталого розвитку суспільства, Ігнатенко Н. В., Бріт О. В., Майданевич Л. О. (2021)
Васильєва О. І. - Аналіз сучасних проблем формування та розвитку людського капіталу в Україні, Рибка А. О. (2021)
Капеліста І. М. - Державний моніторинг геоекологічного стану навколишнього природного середовища, Семенець-Орлова І. А. (2021)
Кравець І. В. - Сучасні теорії публічного управління: концепції "менеджеризм" та "неоменеджеризм", Якобчук В. П., Довженко В. А. (2021)
Горбата Л. П. - Актуальні питання імплементації принципів міжнародної хартії відкритих даних в Україні (2021)
Козак Т. М. - Напрями інтеграції системи пенсійного забезпечення України до європейської та світової пенсійної системи (2021)
Сіцінська М. В. - Рецензія на монографію "Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби як складова державного управління: теорія і практика" (автор: Р. В. Палагусинець, к. е. н., заступник керівника відділу управління забезпечення міжпарламентських зв'язків апарату Верховної Ради України) (2021)
Царенко О. В. - Особливості визначеності об'єкта локалізації зусиль при впровадженні системи контролю якості аудиторських послуг (2021)
Кармазіна Н. В. - Концептуальні підходи до формування системи управління якістю публічного аудиту (2021)
Лазарєва О. В. - Детермінанти збалансованого екотуризму в країнах Європейського союзу (2021)
Сисоєва І. М. - Соціальна складова обліку та її використання в аудиті, Погріщук О. Б., Гриник О. І. (2021)
Заволока Ю. М. - Інфляційні процеси як наслідок глобалізації світової економіки, Сідненко М. В., Івко А. В. (2021)
Жваненко С. А. - Аналіз та формування бюджету Запорізького регіону, Ледовська Л. В. (2021)
Таран С. Ф. - Чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону (2021)
Шведун В. О. - Стратегічна модель забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів, Грень Л. М. (2021)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід регіонально-адміністративного управління та можливості його імплементації в Україні, Бреус С. В. (2021)
Сторожев Р. І. - Мeтодологічний інструмeнтрaрій розвитку лідeрствa (2021)
Кушнір В. О. - Характеристика (джерел) понятійно-категоріального апарату стратегічних комунікацій у сфері оборони: лінгвістичний аспект, Іжутова І. В. (2021)
Бізонич Д. В. - Енергоефективність та енергозбереження у регіонально-галузевому вимірі сучасної України (2021)
Клименко А. В. - Інформаційне забезпечення органів публічної влади України, Гбур З. В. (2021)
Кіращук Р. П. - Стилі керівництва та роль і місце керівника в управлінні закладом охорони здоров'я, Пархоменко-Куцевіл О. І. (2021)
Бондаренко Р. В. - Інформаційна безпека держави, Михальчук В. М. (2021)
Салата І. В. - Підготовка кадрів для системи охорони здоров'я: організаційно-правові аспекти, Горачук В. В. (2021)
Набхан О. В. - Державне управління сферою охорони здоров'я як складова соціальної безпеки держави, Моiсеєнко Р. О. (2021)
Оганян А. А. - Правове управління реформуванням охорони здоров'я у країнах центральної, Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз, Савичук Н. О. (2021)
Острик М. І. - Фінансові аспекти державної політики реформування системи пенсійного забезпечення України, Толстанов О. К. (2021)
Артеменко М. О. - Нормативно-правове забезпечення державного регулювання космічної галузі, Кошова С. П. (2021)
Тульчинський Р. В. - Стратегії конкурентоспроможності підприємств в умовах макроекономічної нестабільності, Тульчинська С. О., Ружицький А. В. (2021)
Круковська О. В. - Прийняття управлінських рішень, моделі та методи в аналізі, та аудиті, Борковська В. В., Короленко О. Б. (2021)
Abbaszade M. - The main features of modern regional development policy (2021)
Чукіна І. В. - Напрями і стратегічні пріоритети ефективного розвитку виробничо-господарської структури аграрних підприємств, Коваленко Г. О., Жмуденко В. О. (2021)
Mурсалов М. М. - К вопросу о некоторых аспектах банковского регулирования (2021)
Стовпова А. С. - Удосконалення обліку електронних грошей на основі використання нового рахунку 32 "Електронні гроші" (2021)
Юсифова Л. В. - Система менеджмента качества на предприятиях: факторы риска (2021)
Чорнобай А. В. - Інвестиційна складова політики доходів (2021)
Степаненко В. О. - Забезпечення конкурентоспроможності морської транспортної інфраструктури країни (2021)
Ходаківський Є. Б. - Психологічні засади управління та планування інноваційним регіональним розвитком територіальних громад, Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. (2021)
Антипенко І. В. - Розвиток координаційного механізму взаємодії держави і громадянського суспільства при здійсненні державного управління політичними ризиками в Україні (2021)
Постельжук О. П. - Специфіка демократичної консолідації в Україні: безпековий вимір, Невинна Г. Я., Валюх Л. І. (2021)
Довженко В. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування соціально-економічного розвитку територій, Русак О. П., Золотницька Ю. В. (2021)
Бізонич Д. В. - Результативність реформ у сфері енергоефективності та енергозбереження у межах галузі житлово-комунального господарства сучасної України (2021)
Меленюк В. О. - Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів, Тивоненко Г. І. (2021)
Ніколюк О. В. - Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні, Дьяченко Ю. В., Савченко Т. В. (2021)
Якобчук В. П. - Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій, Ревунець Г. А., Веремчук Я. Ю. (2021)
Фараджов Ш. Я. - Повноваження органів місцевого самоврядування в системі національної безпеки (2021)
Batygin Y. - Magnetic-pulsed attraction of sheet billets with "direct passage of current”, Yeryomina O., Shinderuk S., Strelnikova V., Chaplygin E. (2020)
Вербицький Є. В. - Особливості проектування системи електроживлення з відновлювальними джерелами енергії в умовах ринку електроенергії, Білий М. В. (2020)
Вербицький Є. В. - Модульний зарядний пристрій акумулятора електромобіля з двостороннім передаванням енергії, Гарницький А. В. (2020)
Гогаєв К. О. - Вплив вмісту марганцю на кількість залишкового аустеніту та механічні властивості ADI після різних режимів ізотермічного гартування, Подрєзов Ю. М., Волощенко С. М., Аскеров М. Г., Мінаков М. В., Луговський Ю. Ф. (2020)
Мартюхін І. А. - Система електроживлення тролейбуса з високовольтним акумулятором, Вербицький Є. В. (2020)
Некрасов С. С. - Розробка методики ідентифікації визначального рівняння пластичних сталей шляхом дослідження на стискання, Довгополов А. Ю., Жигилій Д. О., Бараненко А. В., Сидоров Ю. Є. (2020)
Пальков І. А. - Вдосконалення циліндра високого тиску турбіни К-1000-60/1500-2 Бл. №4 Балаковської АЕС, Пальков С. А., Іщенко О. І., Авдєєва О. П. (2020)
Пантєлєєва І. В. - Шляхи обмеження рівнів струмів короткого замикання в електричних мережах, Глушко А. В. (2020)
Єгорова І. М. - Розробка методики ефективного застосування анімації у WEB, Коміна М. М. (2020)
Знаменщиков Я. В. - Визначення кута нахилу приладу до горизонту з використанням вимірювальної системи на основі мікроелектромеханічного сенсора MPU6050, Шкиря Ю. О., Некрасов С. С., Довгополов А. Ю. (2020)
Леонов С. Ю. - Дослідження роботи електронних пристроїв з урахуванням електромагнітної сумісності, Боровик О. Р. (2020)
Прохоренко В. А. - Структура CMS системи, Заволодько Г. Е. (2020)
Становська І. І. - Інформаційна складова стійкості блукаючих складних систем відповідального призначення, Становський О. Л., Науменко Є. О., Саух І. А. (2020)
Черняк О. М. - Застосування методу інтегрування для оцінювання якості об’єктів кваліметрії, Сороколат Н. А., Каницька І. В. (2020)
Кравченко К. М. - Суміщені анодні процеси у розчинах сульфатної кислоти, Павлов Б. В., Тульський Г. Г. (2020)
Крижановська Я. П. - Оцінка ефективності процесів переробки концентрованих розчинів хлориду натрію з отриманням алюмінієвого коагулянту, Гомеля М. Д., Шаблій Т. О., Вакуленко А. К. (2020)
Мельник С. Р. - Кінетичні та технологічні аспекти одержання бутилолеату в присутності оксидів металів, Старчевський Р. О., Мельник Ю. Р., Оржеховська О. Є., Магорівська Г. Я. (2020)
Моїсєєв В. Ф. - Очищення нафтопромислових стічних вод, Манойло Є. В., Ляпощенко О. О., Хуссейн Сейф. (2020)
Сахненко М. Д. - Формування плазмо-електролітних кобальтовмісних покриттів на поршневих сплавах алюмінію, Горохівський А. С. (2020)
Тимчак Д. О. - Дослідження поп-властивостей зерна соризу, Миколенко С. Ю., Чорней К. А., Бурій Д. О. (2020)
Zaitseva L. - Capacitive transducers based ITO/polyimide/Al2O3 thin film structure, Vodoriz O., Zaitsev R. (2020)
Лахно В. А. - Процедура інвестування в кібербезпеку з урахуванням багатофакторності і в нечіткій постановці, Ахметов Б. Б., Гусєв Б. С., Блозва А. І., Касаткін Д. Ю., Осипова Т. Ю. (2021)
Назаркевич М. А. - Розроблення методу машинного навчання при біометричному захисті із новими методами фільтрації, Возний Я. В, Назаркевич Г. Я . (2021)
Опірський І. Р. - Проблеми та загрози безпеці іот пристроїв, Головк Р. В., Мойсійчук І. Р., Балянда Т. С., Гаранюк С. П. (2021)
Бушма О. В. - Багатоелементні шкальні індикаторні пристрої у вбудованих системах, Турукало А. В. (2021)
Ільєнко А. В. - Програмний модуль відслідковування помилок у високонавантажених веб-додатках на базі використання авторського алгоритму логеру, Ільєнко С. С., Сташевський Д. С. (2021)
Семко В. В. - Метод управління маршрутизацією потоків даних в гетерогенних мережах за умов конфлікту, невизначеностей і збурень, Семко О. В. (2021)
Лахно В. А. - Інтегрування та захист іот пристроїв у наявній інфраструктурі комп’ютерної мережі закладу освіти, Блозва А. І., Гусєв Б. С., Осипова Т. Ю., Матус Ю. В. (2021)
Мошенченко М. С. - Захист інформації в технологіях "smart city", Жураковський Б. Ю. (2021)
Кузніченко С. Д. - Програмна система класифікації параметрів електронного блоку керування двигуном на основі характеризаторів та бази знань, Терещенко Т. М., Бучинська І. В., Клепатська В. В. (2021)
Черненко Р. М. - Підвищення рівня захищеності систем мережі інтернету речей за рахунок шифрування даних на пристроях з обмеженими обчислювальними ресурсами, Рябчун О. П., Ворохоб М. В., Аносов А. О., Козачок В. А. (2021)
Захарченко М. В. - Аналіз і оцінка якісних і кількісних показників інформації при вирішенні завдань побудови систем передачі і перетворення даних, Гарджиєв М. М., Салманов Н. С., Швець Н. В., Гавель С. М. (2021)
Корольков Р. Ю. - Сценарій атаки з використанням несанкціонованої точки доступу у мережах ieee 802.11 (2021)
Бурячок В. Л. - Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками іб на засадах теорії прийняття рішень, Шевченко С. М., Жданова Ю. Д., Складанний П. М. (2021)
Гнатюк С. О. - Метод формування функціонального профілю захищеності галузевих інформаційно-телекомунікаційних систем, Юдін О. Ю., Сидоренко В. М., Євченко Я. П. (2021)
Радівілова Т. А. - Виявлення аномалій в телекомунікаційному трафіку статистичними методами, Кіріченко Л. О., Тавалбех М. Х., Ільков А. А. (2021)
Вітальне слово ректора з нагоди 60-річчя з Дня заснування закладу (2021)
Кушнір Я. О. - Протидія тимчасовій окупації: національні реалії та питання запозичення міжнародного досвіду (2021)
Северінова О. Б. - Еволюція поняття "збройний конфлікт": історико-правові та теоретико-методологічні аспекти (2021)
Колєснік Т. В. - Ґендерний аудит законодавства про працю (2021)
Мазуренко О. А. - Форми та способи захисту трудових прав працівників за законодавством України (2021)
Ніколенко Л. М. - Особливості передачі майна Збройних сил України в оренду, Бугайова О. О. (2021)
Пайда Ю. Ю. - Правове врегулювання у сфері внутрішнього водного судноплавства України (2021)
Буга Г. С. - Поняття громадської експертизи та її значення в діяльності органів публічного адміністрування (2021)
Бурий В. Є. - Щодо питання про реформу адміністративного законодавства в Республіці Білорусь 2020 року (Частина 3) (2021)
Кадала В. В. - Організаційно-правові основи процедури митного контролю, Гузенко О. П. (2021)
Пилипенко Є. О. - Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керують гужовим транспортом, за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2021)
Руденко Л. Д. - Проблемні питання правового статусу й адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, Рубаненко А. М. (2021)
Денисов С. Ф. - Методологічні основи вітчизняної кримінально-правової науки: становлення порівняльного (компаративного) методу в середині XIX – на початку XX століття, Пузиревський М. В. (2021)
Ковальов В. В. - Окремі аспекти автоматизації процесу формування висновку судової експертизи (2021)
Коміссаров М. Л. - Стартові пістолети й револьвери: правове регулювання обігу та криміналістичне дослідження, Соколов О. С. (2021)
Сухачова І. О. - Застосування прокурором тимчасового доступу до речей і документів під час реалізації функції обвинувачення (2021)
Тичина Д. М. - Особливості процесуального порядку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України (2021)
Шульга А. О. - Використання спеціальних знань під час проведення огляду місця події в порядку ч. 3 ст. 214 КПК України, Хайлова Т. В. (2021)
Баланаєва О. В. - Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців під час навчання в дистанційному режимі, Дзевицька Л. С. (2021)
Гурський В. Є. - Жінка-поліцейський в українському суспільстві (2021)
Скрябін О. М. - Використання психологічних тренінгів під час підготовки працівників правоохоронних органів (2021)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, зміст (2020)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування поранених з ускладненими торакальними ушкодженнями, Асланян С. А., Борзих О. В., Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Ткаченко А. Є., Вовк М. С., Гончарук В. С., Лавренчук О. А. (2020)
Большак А. А. - Сохранение сократимости левого желудочка при коррекции сочетанного митрально-аортального порока, Букарим В. Ж., Вакуленко К. Е., Витовский Р. М., Баховская Ю. В., Волкова Н. И., Ювчик Е. В., Попов В. В., Лазоришинец В. В. (2020)
Кравченко В. І. - Результати клапанозберігаючих операцій у хворих із дисекцією аорти типу, Кравченко І. М., Логвіненко О. О., Лазоришинець В. В. (2020)
Труба Я. П. - Пластика дуги аорти у немовлят з використанням анастомоза "кінець у бік", Дзюрий І. В., Мотречко О. О., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2020)
Біляєва О. О. - Дослідження змін функціонального стану серцево-судинної системи у хворих із перитонітом, Кароль І. В. (2020)
Гриненко О. В. - Хірургічне лікування альвеококозу печінки у високоспеціалізованому центрі неендемічного регіону, Попов О. О., Жиленко А. І., Гусєв А. В., Подлюк Ю. І. (2020)
Гасимова К. Ф. - Синдром мальабсорбции и изменения концентрации эндогенных антимикробных пептидов и цитокинов при эхинококкозе печени (2020)
Сусак Я. М. - Паліативне хірургічне лікування хворих із проксимальним пухлинним ураженням жовчних проток і синдромом жовтяниці, Палиця Р. Я., Маркулан Л. Ю., Дирда О. О. (2020)
Ширинов 3. Т. - Ближайшие и отдаленные результаты ауто- и аллопластических операций при паховых грыжах, Алиева Э. А., Азадова З. Н., Ханкишиев Н. Х. (2020)
Мамедова Э. Т. - Уровни цитокинов при распространенном гнойном перитоните и методы иммунокоррекции (2020)
Никоненко А. А. - Трансанальная геморроидальная дезартеризация под контролем ультразвуковой ректодопплерометрии при хирургическом лечении геморроя, Охрименко Г. И., Гайдаржи Е. И., Головко Н. Г., Зубрик И. В., Грушка В. А., Гуров Т. В., Александров А. С. (2020)
Ковальов О. П. - Хірургічне лікування хворих із зобом з компресійним синдромом, Люлька О. М., Ляховський В. І., Нємченко І. І., Сидоренко А. В. (2020)
Жернов А. О. - Використання васкуляризованих перфорантних клаптів у відновленні кисті при електротермічних ураженнях, Коваленко О. М., Жернов О. А. (2020)
Яковлев П. Г. - Радикальна цистектомія в режимі монотерапії в лікуванні хворих із низькодиференційованим раком сечового міхура (2020)
Стасишин А. Р. - Хірургічні методи лікування гриж стравохідного отвору діафрагми, Бочар В. Т., Патер Я. З., Федчишин Н. Р. (2020)
Лисюк Ю. С. - Комп’ютерно-томографічні індекси оцінювання тяжкості гострого панкреатиту, Андрющенко В. П., Шкірко С. М. (2020)
Усенко О. Ю. - Трансплантація серця в ранній період після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії, Габрієлян А. В., Мазур А. П., Доманський Т. М., Белейович В. В., Чайковська С. М., Романова С. В., Гурін П. В., Хавін І. Г., Мошта С. С. (2020)
Фомин А. В. - Внутренний желудочный свищ как осложнение операции шунтирования желудка по Ру по поводу морбидного ожирения, Лаврик А. С., Махатадзе Д. Ш., Бескровный И. П., Сергеева А. С., Майоренко М. Н. (2020)
Скумс А. А. - Комбіноване пошкодження позапечінкових жовчних проток та правої печінкової артерії при лапароскопічній холецистектомії, Білий Т. І. (2020)
Чернецька Ю. В. - Модель інформаційної платформи для планування розвитку систем розподілу електричної енергії, Замулко А. І. (2020)
Безпалько О. С. - Методи визначення порогового значення зображення як спосіб покращення доповненої реальності (2020)
Недашківська Н. І. - Оцінювання чутливості результатів задачі управління ланцюгами поставок на основі ієрархічної та мережевої моделей підтримки прийняття рішень (2020)
Legeza V. P. - Mathematical Pendulum Model with Mobile Suspension Point (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського