Legeza V. P. - Mathematical Pendulum Model with Mobile Suspension Point (2020)
Oleshchenko L. M. - Data Transmission Method Based on Multiplexing and Taking into Account Change of Nodes Ratio in Manet Networks, Movchan K. O., Petrus V. I. (2020)
Romanuke V. V. - Tight-Tardy Progressive Idling-Free 1-Machine Preemptive Scheduling with Job Priority Weights by Heuristic’s Efficient Job Order Input (2020)
Stepin O. V. - System of Dual Training of Engineering Personnel for Knowledge-Based Enterprises and High-Tech Industries, Gryshko I. A. (2020)
Tytenko S. V. - Concept Maps, Their Application Types and Methods in Information and Learning Systems (2020)
Колобродов В. Г. - Методологія виявлення теплових відбиттів в інфрачервоному діапазоні, Налбандова В. П., Сокол Б. В. (2020)
Сафронов О. І. - Одержання та властивості сечовинних мастил і складових до них на основі олій (2020)
Сокольський О. Л. - Моделювання процесу руйнування термоклейового з’єднання, Герасименко Ю. Ю. (2020)
Автори номера (2020)
Авдосьєва І. К. - Методи боротьби з червоним курячим кліщем, Пономарьова С. А., Малинівський В. М., Фляк Л. І. (2020)
Авдосьєва І. К. - Профілактика інфекційного енцефаломієліту птиці, Чайковська О. І., Басараб О. Б., Регенчук В. В. (2020)
Березовський А. В. - Особливості застосування специфічних хіміопрепаратів собакам, хворим на піроплазмозні інвазії, що переносять іксодові кліщі, Левицька В. А., Мушинський А. Б. (2020)
Боднар Ю. В. - Активність та вміст ізозимів супероксидисмутази в клітинах гранульозного шару з фолікулів яєчників корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Кава С. Й., Чайковська О. І., Остапів Р. Д. (2020)
Величко В. О. - Фізіолого-біохімічна і ветеринарно-санітарна оцінка молока та яловичини, за умов техногенного навантаження і згодовування кормових добавок (2020)
Клестова З. С. - Метод поверхневого плазмонного резонансу для виявлення коронавірусу інфекційного бронхіту курей, Вороніна А. К., Ющенко А. Ю., Ватліцова О. С., Дорожинский Г. В., Ушенін Ю. В., Маслов В. П., Дорошенко Т. П., Кравченко С. О. (2020)
Косенко Ю. М. - Корми для домашніх тварин на ринку України, Зарума Л. Є., Везденко О. С., Шкільник О. С. (2020)
Коцюмбас І. Я. - Ефективність застосування дезінфектанту "Індез" у виробничих умовах, Брезвин О. М., Рудик Г. В., Івашків Ю. А. (2020)
Коцюмбас І. Я. - Визначення гострої і підгострої токсичності препарату на основі хлортетрацикліну гідрохлориду, Патерега І. П., Кушнір В. І., Юринець Т. В., Мартиник С. Я., Чудяк М. М. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Споживання корму, відтворні функції, рубцевий метаболізм, перетравність та баланс Нітрогену у високопродуктивних корів у другий період лактації, за згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту, Бомко В. С., Бабенко С. П. (2020)
Кузьміна Н. В. - Активність ензимів малат-аспартатного шунта репродуктивних органів і епідідімальних сперміїв бугаїв та кнурів, Остапів Д. Д., Чайковська О. І., Остапів Р. Д., Панич О. П. (2020)
Левицький Т. Р. - Оцінка ефективності застосування кормової добавки на курчатах-бройлерах (2020)
Лісова Н. Е. - Вивчення переносимості препарату на основі кверцетину в клінічно здорових котів, Жила М. І., Шкодяк Н. В., Розумнюк А. В., Лаптій О. П. (2020)
Малик О. Г. - Вивчення подразливої і шкірно-резорбтивної дії натрійвмісних препаратів, Процик Я. М., Шкодяк Н. В., Юринець Т. В., Мартиник С. Я., Смук В. А. (2020)
Мелікян С. М. - Розробка методики кількісного визначення енрофлоксацину та ципрофлоксацину у сироватці крові курчат із використанням високоефективної рідинної хроматографії з флуорометричним детектуванням, Біронт Н. В., Паздерська О. М., Мисько Г. Л., Шимко М-М. В., Янович Д. В. (2020)
Мельник А. В. - Діагностика уроциститу у свійського кота (клінічний випадок), Канівець Н. С., Каришева Л. П., Бурцева Д. Д. (2020)
Мельниченко О. М. - Зміна культуральних властивостей ентеровірусу свиней за тривалого зберігання, Ющенко А. Ю., Клестова З. С., Дерябін О. М., Ватліцова О. С., Головко А. М. (2020)
Нагорна Л. В. - Ектопаразити великої рогатої худоби як фактор перенесення збудників інфекційних захворювань, Проскуріна І. В. (2020)
Остапів Р. Д. - Дослідження впливу ph розчинника на короткотривалу стабільність водорозчинних вітамінів у розчині, Ткаченко В. І. (2020)
Прудиус Т. Я. - Ефективність використання фітопрепаратів у живленні корів, Кирилів Я. І. (2020)
Радзиховський М. Л. - Показники еритроцитопоезу за герпесвірусної інфекції першого та другого типів у коней, Дишкант О. В., Антонюк А. А. (2020)
Ривак Г. П. - Комплексна оцінка білкової цінності кормової сировини тваринного походження, Бойко Г. Й., Ривак Р. О., Давидович С. В. (2020)
Ридчук М. В. - Розробка методики визначення залишкових кількостей сульфаніламідів та триметоприму у зразках молока методом УЕРХ-МС/МС та її верифікація шляхом міжлабораторних випробувань, Плотиця С. І., Янович Д. В., Засадна З. С., Кіслова С. М., Мисько Г. Л. (2020)
Тесарівська У. І. - Морфологічний склад крові і біохімічні процеси в організмі самиць щурів F1 за довготривалого впливу лимонної кислоти, Федорук Р. С., Мартиник С. Я., Юринець Т. В., Смук В. А., Кишко А. І. (2020)
Тесляр Г. Ю. - Спектрофотометричне визначення вмісту антиоксиданта натрій метабісульфіту у готових лікарських формах ветеринарних препаратів, Смолінська М. Я., Коцюмбас І. Я., Чигин Н. М., Рогуля Н. Г., Пилип А. Р. (2020)
Тішин О. Л. - Порівняльна оцінка комплексних препаратів на основі пірантелу памоату, фебантелу та празиквантелу за гельмінтозів собак і котів, Юськів І. Д., Періг Ж. М. (2020)
Халак В. І. - Комплексна оцінка відгодівельних і м’ясних якостей молодняку свиней універсального напряму продуктивності та деякі їх інтер’єрні особливості, Грабовська О. С. (2020)
Шкодяк Н. В. - Вплив кормової добавки бафасал на морфо-біохімічні показники крові курчат-бройлерів, Жила М. І., П’ятничко О. М., Авдосьєва І. К., Дмитроца В. І. (2020)
Шупик О. В. - Ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин за увеїту в собак, в залежності від способу їх введення, Бокотько Р. Р., Савчук Т. Л., Данілов В. Б., Кладницька Л. В., Харкевич Ю. О., Пасніченко О. С., Благий Р. С., Граборенко Н. І., Кристиняк Ю. М. (2020)
Яремчук І. М. - Якість деконсервованої сперми бугаїв за додавання у розріджувач мікроелементів у складі n-похідної ПЕГ400, Шаран М. М., Остапів Д. Д., Корнят С. Б., Корбецький А. Р., Андрушко О. Б., Чайковська О. І., Остапів Р. Д., Варваренко С. М., Ференс М. В. (2020)
Архіпова І. М. - Референтна співвіднесеність авторського відступу в англомовних художніх прозових текстах (2020)
Bezsonova A. S. - The English Science Popular Linguistic Discourse: a Brief Overview of Certain Genres (2020)
Жарикова М. В. - Языковая игра в интернет-мемах (2020)
Жужгіна-Аллахвердян Т. М. - К вопросу о тексте как герменевтическом феномене: Ф. Гельдерлин и А. де Ламартин (2020)
Karpina O. S. - Vsevolod Solovyov’s Oeuvre in the Scientific Discourse of the Last Decade of the 20th Century (2020)
Круть О. В. - Зона базисів найменувань на позначення агресії (2020)
Ладонина В. Д. - Концепты-орнитонимы в произведениях М. И. Цветаевой, Габидуллина А. Р. (2020)
Морозова Л. І. - Про фемінні гендерні стереотипи німецького соціуму 50-60-их років ХХ століття (на прикладі електронних коротких оповідань Гертрауд Відманн) (2020)
Pozhydaieva N. P. - The Case of Kurt Vonnegut’s "Slaughterhouse-Five": War on Binary Oppositions, Pozhydaieva K. I. (2020)
Потреба Н. А. - Внутрішній простір пам'яті в прозових творах І. О. Буніна (2020)
Семенова О. В. - Невербальні засоби комунікації у французькій мовній культурі (2020)
Скоплев А. А. - О дистрибуции видовых форм чешского глагольного существительного в сочетаниях с фазовыми глаголами začít и přestat (2020)
Стецюра М. В. - Антитеза в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок", Габидуллина А. Р. (2020)
Чернишова І. В. - Лексичні особливості вербальної агресії (на матеріалі тексту президентських дебатів між Д. Трампом та Дж. Байденом), Єлісєєва В. О. (2020)
Шистко А. О. - Підходи до вивчення проблеми перекладності культуронімів (2020)
Відомості про авторів (2020)
Підписано до друку 12.04.2021 р. (2020)
Bidyuk P. I. - Modeling and Forecasting Financial and Economic Processes with Decision Support System, Korshevnyuk L. O., Gozhyj O. P., Kalinina I. O., Prosyankina-Zharova T. I., Terentiev O. M. (2019)
Legeza V. P. - Curve of Descent of a Material Point in the Shortest Time on a Transcendental Surface in a Uniform Vertical Gravitational Field, Atamaniuk O. V. (2019)
Romanuke V. V. - Accurate Total Weighted Tardiness Minimization in Tight-Tardy Progressive Single Machine Scheduling with Preemptions by No Idle Periods (2019)
Супруненко О. О. - Комбінований підхід до імітаційного моделювання динаміки програмних систем на основі інтерпретацій мереж Петрі (2019)
Турик В. М. - Ефективність вихрового та струминного керування структурою течії в обмежених закручених потоках (2019)
Колобродов М. С. - Oптичний метод контролю якості прозорих тканин (2019)
Чиж І. Г. - Чотирикомпонентні лінзові зум-афокальні системи, Лісняк К. С. (2019)
Шмендель О. Г. - Динаміка змін температурних параметрів у біологічних тканинах при дії лазерного випромінювання різних довжин хвиль, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С., Данилюк І. А. (2019)
Ushchapovskyi D. Yu. - Background Technology for Purification of Polluted Aquatic Environment and Regeneration of Concentrated Waste Nitrate-Chloride-Sulfate Industrial Solutions, Linyuchev O. G., Motronyuk T. I., Linyucheva O. V., Bilchenko O. Yu. (2019)
Автори номера (2019)
Title (2021)
Contetn (2021)
Матвіїв Н. - Взаємозалежність спадковості, середовища та виховання в становленні та розвитку особистості, Мачинська Н. (2021)
Казакевич О. - Компонентно-структурний аналіз лідерської компетентності маркетологів (2021)
Мурзіна О. - Сутність, зміст та структура медіакомпетентності лікаря (2021)
Гладкова В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти (2021)
Проценко О. - Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті, Мельниченко О. (2021)
Ханикіна Н. - Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів, Сопова Д., Бульвінська О. (2021)
Сараєва І. - Художньо-творчі види діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку (2021)
Мосьпан Н. - Система забезпечення якості вищої освіти у Франції, Дурдас А. (2021)
Сисоєв О. - Організація післядипломної підготовки фахівців із циркулярної економіки у Республіці Польща (на прикладі Сілезької Політехніки) (2021)
Андрійчук В. - Навчання фінансової грамотності учнів початкової школи: міжнародний досвід (2021)
Іванишин О. В. - Підвищення ефективності і соціальної корисності транспортної логістики МХП за допомогою інноваційної системи ABM Rinkai TMS (2020)
Сукманюк В. М. - Економіко-правова модель державно-приватного партнерства в залізничній галузі України (2020)
Ковтун Т. А. - Особливості визначення строку окупності проєкту екологістичної системи (2020)
Лисак Р. С. - Аналіз впровадження проєктів і програм безпеки транспортного комплексу (2020)
Павлова Н. Л. - Сіткова модель процесу організації доставки вантажiв у контейнерах (2020)
Mandryka V. R. - Investigation of dynamic loading of tractors with volumetric hydraulic drive, Krasnokutskyi V. M., Ostroverkh O. O. (2020)
Скворчевський О. Є. - Перспективи використання моделі даних NATO CALS в інноваційному машинобудуванні країн Балтійсько-чорноморського регіону (2020)
Данилян А. Г. - Екологія та економія дизельного палива в науковому огляді нових технологій його спалювання, Маслов І. З., Тірон-Воробйова Н. Б. (2020)
Круглий Д. Г. - Використання річкових інформаційних систем як засіб безпечного маневрування суден, Дружинін О. О., Соколов А. В. (2020)
Мойсеєнко В. С. - Визначення небезпечних дій операторів офшорного судна під час використання лазерно-оптичної системи опорного позиціонування (2020)
Шишкіна О. О. - Особливості роботи дрібнозернистих бетонів, призначених для гідротехнічних споруд, під дією негативних і знакозмінних температур, Шишкін О. О. (2020)
Титул, зміст (2021)
Китайско-український інститут зварювання ім. Є. О. Патона (2021)
Науково-виробничий центр "Титан" ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ (2021)
Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2021)
Крівцун І. В. - Вплив деформації крапель розплавленого металу на їх рух та нагрівання в шарі шлаку при ЕШП, Сидорець В. М., Сибір А. В., Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Медовар Л. Б. (2021)
Ахонін С. В. - Структурні перетворення при охолодженні економнолегованого псевдо-β-титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Костін В. А. (2021)
Ахонін С. В. - Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при кристалізації титанових зливків ЕПП, Березос В. О., Бондар О. І., Глухенький О. І., Гориславець Ю. М., Северин А. Ю. (2021)
Шаповалов В. О. - Плазмово-дуговий переплав підшипникової сталі ШХ15, Бурнашев В. Р., Грищенко Т. І., Никитенко Ю. О., Якуша В. В. (2021)
Селін Р. В. - Мікроструктура та механічні властивості деталей із високоміцних титанових сплавів, отриманих методом WAAM (Огляд), Шваб С. Л., Димань М. М. (2021)
Патон Б. Є. - Досвід застосування графітованих ґнотових електродів на промисловій дуговій сталеплавильній печі змінного струму, Богаченко О. Г., Кійко С. Г., Логозиньский І. М., Лютий О. П., Горбань К. М. (2021)
Дисертація на здобуття наукового ступеня (2021)
Пам’яті М. І. Гасика (2021)
Пам’яті М. Л. Жадкевича (2021)
Пам’яті С. І. Кучука-Яценко (2021)
Фіщук О. - Морфологія квітки та фенологія Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у культурі (2020)
Андреєва В. - Лісівничо-селекційна оцінка півсібсів сосни звичайної у Волинській області, Войтюк В., Кичилюк О., Гетьманчук А. (2020)
Бородавка В. - Стан та лісовідновний потенціал дуба звичайного у соснових формаціях Волинського Полісся, Бородавка О., Кичилюк О., Гетьманчук А., Андреєва В., Войтюк В. (2020)
Решетник K. - Особливості синтезу білка у міцелії Pleurotus ostreatus за дії лазерного опромінення (2020)
Джам O. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Пруднік, Караїм O., Юхимнюк Н. (2020)
Музиченко O. - Екологічна структура флори породних відвалів шахт Нововолинського гірничопромислового району, Ліщук C., Караїм O. (2020)
Паренюк О. - Вплив рельєфу на формування дозового навантаження на Cryptomeria japonica, сформованого внаслідок аварії на АЕС Фукусіма-1, Рубан Ю., Нестерова Н., Шаванова К. (2020)
Ермошина T. - Биоценотические связи инвазивного вида Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) с местными видами пресноводной фауны Украины, Павлюченко O. (2020)
Cухомлін К. - Туруни (Carabidae) Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща": попередні дослідження, Чумак В., Зінченко О., Веремій Т., Зінченко М. (2020)
Шкабура Д. - Морфогенез органа нюху у східної довгошийої черепахи (Chelodina longicollis), Степанюк Я. (2020)
Nan W. - The bibliometric analysis of the alcohol-induced muscle disease based on CiteSpace, Motuziuk O. (2020)
Качинська Т. - Особливості мікростанів викликаних потенціалів кори головного мозку в осіб із низькими показниками рівня уваги в результаті проходження альфа-тренінгу, Василюк Д., Абрамчук О. (2020)
Титул, зміст (2021)
Учанін В. М. - Вихрострумовий моніторинг деградації алюмінієвих сплавів під час тривалої експлуатації авіаційної техніки, Осташ О. П., Бичков С. А., Семенець О. І., Дереча В. Я. (2021)
Недосєка А. Я. - Інтегрування методу АЕ в технологію ремонту і продовження ресурсу металоконструкцій, Недосєка С. А., Яременко М. А., Овсієнко М. А., Савченко О. К., Епов С. Г. (2021)
Гопкало О. П. - Діагностування пошкодженості гусеничних траків при механічному навантаженні за результатами вимірювання коерцитивної сили, Земцов М. В., Гопкало О. Є., Бодунов В. Є., Безлюдько Г. Я., Соломаха Р. М. (2021)
Стрижало В. О. - Контроль технічного стану технологічного обладнання нафтопереробних виробництв за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі, Стасюк С. З. (2021)
Стороженко В. О. - Досвід НТЦ "Термоконтроль" в області теплового неруйнівного контролю, Мешков С. М., Орел Р. П., Мягкий О. В. (2021)
Кіпін М. М. - Годографи взаємодії елементів конічної передачі в прокатній кліті. (2021)
Разыграев Н. П. - Ультразвуковой контроль головными волнами сварных соединений трубопроводов Ду-300 на Чернобыльской АЭС, Разыграев А. Н. (2021)
В. О. Троїцькому – 85 (2021)
Конференції, виставки, семінари – 2021 (2021)
Дати, події, факти з історії неруйнівного контролю (2021)
Базілевич К. О. - Виділення зон розповсюдження захворюваності на коронавірус COVID-19 на основі методів кластерного аналізу, Меняйлов Є. С., Чумаченко Д. І. (2021)
Bakurova A. - Neural network forecasting of energy consumption of a metallurgical enterprise, Yuskiv Yuskiv, O. O., Shyrokorad D., Riabenko A., Tereschenko E. (2021)
Beskorovainyi V. - Optimization of topological structures of centralized logistics networks in the process of reengineering, Sudik A. (2021)
Гур’янова Л. С. - Системний аналіз і моделювання ринку освітніх послуг, Панасенко О. В., Вознюк С. М. (2021)
Danshyna S. - General approach to project material resources management (2021)
Zolotariov D. - The mechanism for creation of event-driven applications based on Wolfram Mathematica and Apache Kafka (2021)
Malyeyeva O. - Implementation of a hybrid method of searching for close objects, taking into account the general and acoustic characteristics, Yesipov V., Artiukh R., Kosenko V. (2021)
Agung Ch. - Performance analysis of optimization methods for solving traveling salesman problem, Christine N. (2021)
Kononenko O. - Theoretical aspects of the organization brand management (2021)
Momot T. - Model of organizational and information support of smart city strategy development in the conditions of digital economy, Muraev Ye. (2021)
Nazarov N. - Social and labor conflict management: Ukrainian and foreign experience (2021)
Nazarova G. - Theoretical principles of assessing the social security of the region, Demchenko K. (2021)
Bondarenko I. - On the excitation of local electric current in the biological environment, Avrunin O. (2021)
Yeroshenko O. - Simulation of an electromyographic signal converter for adaptive electrical stimulation tasks, Prasol I., Datsok O. (2021)
Nevliudov I. - Technology for creating the topology of printed circuit boards using polymer 3D masks, Razumov-Fryzyuk E., Nikitin D., Bliznyuk D., Strelets R. (2021)
Osadchy S. - Research of DIKW and 5C architectural models for creation of cyber-physical production systems within the concept of industry 4.0, Demska N., Oleksandrov Yu., Nevliudova V. (2021)
Раскін Л. Г. - Управління пропускними здатностями проміжних пунктів у розгалуженій транспортній мережі, Сіра О. В., Парфенюк Ю. Л. (2021)
Алфавітний показчик (2021)
Білінський П. І. - Проблемні питання сучасного остеосинтезу переломів плечової кістки, Цюра Ю. П., Антонів В. Р. (2021)
Хвисюк А. Н. - Экспериментальное исследование механических свойств ахиллова сухожилия кроликов в процессе его восстановления после травмы, Пастух В. В., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Суббота И. А. (2021)
Хмизов С. О. - Динаміка відновлення сили м’язів стоп у дітей із рецидивами вродженої еквіноварусної клишоногості після хірургічного лікування за методикою Понсеті, Кикош Г. В., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю. (2021)
Дігтяр В. А. - Математичний розрахунок та значення коефіцієнта відновлення форми грудної клітки при плануванні торакопластики вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки, Камінська М. О., Яресько О. В. (2021)
Радченко В. О. - Аналіз хірургічного лікування пацієнтів із первинними пухлинними ураженнями грудного та поперекового відділів хребта, Попов А. І., Попсуйшапка К. О., Куценко В. О., Перфільєв О. В. (2021)
Гошко В. Ю. - Обґрунтування способу визначення клініко-рентгенограмометричних показників кульшового суглоба в пацієнтів із ДЦП, Науменко Н. О., Яцуляк М. Б., Чеверда А. І., Немеш М. М., Марциняк С. М. (2021)
Клапчук Ю. В. - Санітарні втрати військовослужбовців із вогнепальними пораненнями великих суглобів (2021)
Contents (2020)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Содомора П. - Неперервність філософських традицій: Античність і Cучасність (на матеріалі Платонового діалогу "Кратил" і Проклового "Коментаря на "Кратила"") (2020)
Зборовська К. - Ранні античні філософи: початок європейської філософської думки на марґінесі (2020)
Волковський В. - "Степова Еллада": проблема української національної філософії у перспективі антикознавства (2020)
Туренко В. - Епіменід vs Емпедокл: як ранні давньогрецькі філософи боролися зпандеміями (2020)
Самсоненко М. - Компаративний аналіз перекладів: поліваріативність форми та смислу (на прикладі фраґментів сьомої книги Платона Πολιτεια) (2020)
Буцикін Є. - Гайдельберзьке визрівання. Феноменологічна критика психоаналізу (2020)
Фукс Т. - Інтерактивне феноменальне поле та життєвий простір: нарис екологічної концепції психотерапії(пер. зангл. Є. Буцикіна) (2020)
Leonov А. - The mind-body problem(s) in Descartes’ "Meditations” and Husserl’s "Crisis" (Part1) (2020)
Тарадайко С. - Інша філософія (2020)
Синиця А. - "Розвинути доробок Гайдеґера, щоб відповідати на актуальні виклики часу" (2020)
Басаурі Зюзіна А. М. - Особливості українського перекладу класики психології релігії, Бондар А., Кебуладзе В., Сарапін О. (2020)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Єрмоленко А. - Соціальна філософія у структурі соціогуманітарних наук (2020)
Бойченко М. - Соціальні теорії і дискурсивні та недискурсивні практики: освітня проба (2020)
Lazorenko О. - Civil Society as Driver in Democracy Discourse of Adult Learning Policy in Ukraine (2020)
Єрмоленко В. - Велике тіло суспільства: ХІХ століття повертається? (2020)
Кирюхін Д. - Теорія деліберативної демократії та "факт незгоди" (2020)
Пролеєв С. - Ґлобалізація та синґулярність: трансформація основ сучасної соціальності, Шамрай В. (2020)
Leonov А. - The mind-body problem(s) in Descartes’ "Meditations" and Husserl’s "Crisis"(Part2) (2020)
Буцикіна Є. - Як виразити внутрішній досвід українською мовою?, Кебуладзе В., Огаркова Т., Славінська І. (2020)
Конкурс на здобуття Премій з філософії 2021 року. Оголошення (2020)
Вимоги до авторів (2020)
Ортинський В. - Роль громадянського суспільства та ЗМІ у боротьбі з корупцією (2020)
Макарчук В. - Нормативно-правові форми стимуляції бойової відваги: солдати та офіцери Червоної армії у Другій світовій війні. Частина 1. Орденські виплати та преміальні за знищену ворожу техніку (2020)
Пукавський Ю. - Інститут прав людини в державах ісламської правової сім’ї, Коваль І. (2020)
Терлюк І. - Український адвокат і правознавець Володимир Старосольський про націю та національну державу (2020)
Баран А. - Правові стимули: теоретико-правові засади (2020)
Гарасимів Т. - Світоглядна основа наукового осмислення феномена права відповідно до конкретних часових меж (2020)
Гук Н. - Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку (2020)
Жаровська І. - Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах) (2020)
Кельман М. - Роль еліти у формуванні мовного чинника, як одного із ключових основ розбудови держави, Кристиняк М. (2020)
Корнелюк Ю. - Юридичні факти в структурі предмету правоохоронної діяльності (2020)
Корнелюк Ю. - Порівняльна характеристика правового регулювання захисту персональних даних у США та Європі: CCPA vs GDPR, Серединська Ю. (2020)
Кристиняк М. - Особливості формування еліти в Україні та засади щодо вдосконалення процесу її створення (2020)
Лесяк Н. - Предмет юридичної компаративістики та проблеми визначення дефініцій, Коваль І. (2020)
Парута О. - Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах (2020)
Парута О. - Правова соціалізація в шкільному середовищі (2020)
Романова А. - Конформістська поведінка людини в умовах соціально-правової дезорганізації, Щербай І. (2020)
Сливка С. - Онтологічна першість простору у природно-правовому творінні світу (2020)
Токарська А. - Сучасний контент буття-у-комунікації (2020)
Цебенко С. - Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел, Журавель М. (2020)
Чорнописька В. - Теоретико-методологічні основи дослідження моральних засад інституту адвокатури (2020)
Шай Р. - Проблема толерантності правоохоронців у сучасному мультикультурному суспільстві (2020)
Бліхар М. - Доктринальні підходи до інтерпретації бюджетних правовідносин (2020)
Лесько Н. - Типологія корупційних проявів у поліції (2020)
Нестеренко А. - Окремі аспекти забезпечення прав дитини в інформаційному середовищі (2020)
Сірант М. - Механізми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки: інструментальна основа (2020)
Скочиляс-Павлів О. - Співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України (2020)
Чистоклетов Л. - Поняття адміністративно-правового забезпечення та його механізму, Хитра О. (2020)
Василів С. - До питання правового статусу інших учасників судового процесу в цивільному судочинстві (2020)
Долинська М. - Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України (2020)
Гузела М. - Зaпобiжні зaходи як caмоcтiйний рiзновид зaходiв зaбезпечення кримінального провaдження: підстави та мета застосування (2020)
Гумін О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та комунального майна, Пряхін Є. (2020)
Kantsir V. - Receiving by the exposer of corruption information about the state of the pre-trial investigation initiated by his statement or message, Slotvinska N. (2020)
Богів Я. - Методологічні підходи у дослідженні проблеми народного суверенітету (2020)
Ковальчук В. - Принципи взаємодії державної влади та опозиції в Україні: конституційно-правовий аспект, Пивовар М. (2020)
Софінська І. - Право людини на громадянство в об’єктиві Європейського суду з прав людини (2020)
Ярмол Л. - Нормативне забезпечення права на інформацію в Україні: стан та пропозиції удосконалення, Тимань М. (2020)
Євдокимов В. А. - Новий ринок електричної енергії (2020)
Васюченко П. В. - Методы ограничения перенапряжений в электрических сетях промышленных предприятий для обеспечения надежной работы электрооборудования (2020)
Салихов Т. П. - Адсорбционная очистка трнсорматорного масла силикагелем в сочетании керамических мембран, Кан В. В., Юсупов Д. Т. (2020)
Гулей А. Б. - Оценка температур продуктов сгорания газового угля в топке котла ТПП-312А при изменении состава угля от обогащенного до низкосортного (2020)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятидвохзонним регулюванням вихідної напруги, Святненко В. А., Чуняк Ю. М., Ходасевич В. О., Майкович І. В., Наухацька Т. А. (2020)
Загранічний А. В. - Методи формування зонуючої напруги в пристроях ядерного магнітного резонансу, Рогаль В. В. (2020)
Федюшко А. Ю. - Теоретические исследования параметров генератора с системой фазовой подстройки частоты (2020)
Михайленко В. В. - Метод багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами (2020)
Черенков И. А. - Прогнозирование на основе новостного потока посредством ассоциативных правил (2020)
Мехович С. А. - Економіка підприємства та її фінансова складова (2020)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-грудень 2019 року (2020)
Подання матеріалів статей до журналу (2020)
Ортинський В. - Захист свідка у кримінальному провадженні: досвід окремих держав та можливості його реалізації в Україні (2020)
Макарчук В. - Нормативно-правові форми стимуляції … бойової відваги: солдати та офіцери Червоної армії у Другій світовій війні (продовження). Частина 2. Штрафні підрозділи. "Наркомівські 100 грамів". Завершення війни та згортання матеріальної стимуляції бійців і ветеранів (2020)
Василів С. - Історичні та політичні передумови виникнення та трансформації ідеології українських націоналістів у ХХ ст. (2020)
Білик П. - Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині (2020)
Гарасимів Т. - Сучасні концепти осмислення феномену "Громадянського суспільства" (2020)
Гук Н. - Професіоналізація суддів як основа демократизація судової системи України: організаційно-правові заходи (2020)
Жаровська І. - Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз) (2020)
Кельман М. - Основні труднощі організації робочого процесу еліти в Україні в сучасному періоді розвитку, Кристиняк М. (2020)
Кристиняк М. - Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України (2020)
Колич О. - Соціологія правосуддя як напрям соціології права: окремі аспекти (2020)
Корнелюк Ю. - Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи, Кратко Т. (2020)
Парута О. - Сім’я в системі ризиків правової соціалізації (2020)
Романова А. - Сутнісні властивості людини у природно-правовому просторі (2020)
Романова А. - Етичні норми та свобода людини у праві: інтегративний аспект, Русаль Л. (2020)
Сливка С. - Природно-правове обґрунтування часу (2020)
Тарнавська М. - Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні (2020)
Токарська А. - Філософія формування компетентностей правника (2020)
Цицик О. - Громадянська активність як запорука підвищення дієздатності територіальних громад (2020)
Чорнобай О. - Засадничі принципи юридичної аргументації (2020)
Чорнописька В. - Особливості правового статусу адвоката в умовах становлення громадського суспільства (2020)
Шай Р. - Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні (2020)
Шак Р. - Філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства в теоретичних концепціях А. Грамші та Т. Парсонса (2020)
Щербай І. - Антропологічне походження та мотиви людської гідності (2020)
Бліхар М. - Сутність юридичної відповідальності в правовій доктрині України (2020)
Дутко А. - Правовий статус адвоката: порівняльний аналіз законодавства України і зарубіжних країн, Остапенко Л., Трач І. (2020)
Бортник Н. - Процесуальна діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції, Єсімов С. (2020)
Вей О. - Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України (2020)
Ковалів М. - Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння, Гулак Л. (2020)
Малець М. - Особливості правової політики у сфері інновацій та інтелектуальної власності (2020)
Остапенко О. - Про обмеження і позбавлення прав особи за адміністративним законодавством України (2020)
Парпан У. - Державно-приватне партнерство у вищій освіті України (2020)
Сорочкін О. - Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація (2020)
Хомишин І. - Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні (2020)
Гузела М. - Проблема затримання як заходу кримінального процесуального примусу: забезпечення прав затриманого в світлі ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (2020)
Красько С. - Поручитель як особа, що заслуговує на довіру, Слотвінська Н. (2020)
Марисюк К. - Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України (2020)
Несімко О. - Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання (2020)
Сoрoкa С. - До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді, Канцір В., Крижановський А. (2020)
Ковальчук В. - Легітимність влади як правовий феномен та її прояви в умовах демократичної трансформації (2020)
Третяк П. Р. - Матеріально-енергетичний вплив лісової рослинності на довкілля, Черневий Ю. І. (2020)
Davydenko K. - Ophiostomatoid fungi vectored by bark beetles and colonizing trees of Pinus sylvestris in Sumy region (Ukraine), Baturkin D. (2020)
Meshkova V. L. - The first data on the study of Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Kherson region of Ukraine, Nazarenko S. V., Glod O. І. (2020)
Іванюк І. Д. - Сукцесія рослинності зрубів після проведення суцільних рубок дубових насаджень в умовах Західного та Центрального Полісся України, Фучило Я. Д. (2020)
Юхновський В. Ю. - Особливості корененаселеності грунту в ялинових лісостанах у зоні гірської туристичної мережі, Іваненко Ю. С., Лобченко Г. О. (2020)
Яхницький В. Й. - Динаміка опаду в сосново-букових деревостанах та її зміни за впливу поступових рубок в умовах Львівського Розточчя, Криницький Г. Т. (2020)
Pasternak V. P. - Dynamics of pine stands condition in SE "Lymanske Forest Economy”, Prihodko O. B., Pyvovar T. S., Yarotsky V. Yu. (2020)
Данчук О. Т. - Теоретико-методологічні засади побудови лісонасінного районування України (2020)
Дебринюк Ю. М. - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco як перспективний деревний вид для плантаційних лісових насаджень західного регіону України (2020)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость полусибов плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской в 30-35-летнем возрасте по показателям роста, Буторова О. Ф., Нарзяев В. В., Щерба Ю. Е. (2020)
Фучило Я. Д. - Вплив технології створення енергетичних плантацій Salix viminalis L. на їх ріст і продуктивність після першого трирічного обороту заготівлі біомаси, Вокальчук Б. М. (2020)
Лакида П. І. - Оцінка точності визначення надземної фітомаси дистанційними методами, Ловинська В. М., Бучавий Ю. В. (2020)
Жежкун А. М. - Всихання соснових деревостанів Східного Полісся: поширення, наслідки, заходи подолання, Порохняч І. В. (2020)
Мазепа В. Г. - Вплив ратичних на рослинність у вольєрах Західного Полісся України, Хоєцький П. Б., Яцина А. М. (2020)
Галевич О. Є. - Особливості формування фітобіоти плоских зелених дахів екстенсивного типу у м. Львові, Сорока М. І. (2020)
Соловій В. І. - Еколого-соціо-економічний аналіз управління міськими територіями в умовах зміни клімату: на прикладі міст обласного значення України, Дубовіч І. А. (2020)
Taş І. - Examining the Road Networks and Locations of Firefighting Teams by Using GIS Techniques, Akay A. E. (2020)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті академіка Лісівничої академії наук України Степана Михайловича Стойка(14.03.1920–22.10.2020), Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М., Ященко П. Т. (2020)
Голубчак О. І. - Пам’яті члена-кореспондента Лісівничої академії наук України Романа Михайловича Яцика (20.02.1946 – 04.01.2021), Парпан В. І., Бродович Р. І., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М., Сіщук М. М. (2020)
Щенявський І. І. - Антиапоптотична дія синтетичного лей-енкефаліну даларгіну на лейкоцити щурів у моделі холодового стресу in vivo (2021)
Кулєшова Л. Г. - Транспортні характеристики плазматичних мембран клітин перещеплювальної культури PK-15, Коваленко І. Ф., Коваленко С. Є., Цибулько Т. С., Гордієнко О. І. (2021)
Ломако В. В. - Лейкоцити крові молодих і старих щурів після загальної кріостимуляції (–120°С), Піроженко Л. М. (2021)
Денисова О. М. - Кріоконсервування еритроцитів собак із використанням диметилсульфоксиду, поліетиленгліколю та сахарози, Жегунов Г. Ф. (2021)
Присталов А. І. - Застосування методу вакуум-інфільтрації для кріоконсервування ізольованих бруньок винограду, Боброва О. М., Кулєшова Л. Г. (2021)
Мазур С. П. - Виділення стовбурових клітин пульпи зубів мудрості людини та їхні властивості до і після кріоконсервування, Рогульська О. Ю., Ревенко О. Б., Волкова Н. О., Петренко О. Ю. (2021)
Пахомов О. В. - Збереженість клітин інтерстицію сім’яника щурів після кріоконсервування у середовищах на основі гідроксиетил крохмалю (2021)
Прокопюк О. С. - Виділення та кріоконсервування клітин плацент: пошук ефективних біотехнологій для експериментальної та регенеративної медицини, Шевченко М. В., Прокопюк В. Ю., Мусатова І. Б., Сафонов Р. А., Прокопюк О. В. (2021)
Ірсан І. І. - Виживання клітин кісткової тканини після заморожування в рідкому азоті: чи грає роль час?, Ісма С. П. П., Віваюна І., Норахмаваті Е., Сукмаджая В. П., Пандіанган Р. А. Х., Абдух М. (2021)
Волкова Н. О. - Визначення режимів відігріву для звитих канальців сім’яників щурів після вітрифікації, Юхта М. С., Сокіл Л. В., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Гольцев А. М. (2021)
Пам’яті Останкової Людмили Василівни (11.07.1943 – 20.12.2020) (2021)
Авер’янова Н. - Арт-терапія як засіб реабілітації учасників бойових дій в умовах російсько-українського збройного конфлікту (2020)
Антонюк Т. - Юрій Тищенко як видавець української книги в еміграції (2020)
Беззуб Ю. - Громадські та особисті взаємини Лесі Українки і Бориса Грінченка: попередні нотатки за листами поетеси (2020)
Бродецька Ю. - Відчуження від себе як розрив життєвих зв'язків зі світом (2020)
Власова О. - Гендерна темпоральність як вимір соціальних конфліктів: український контекст (2020)
Грабовська І. - Пошуки шляхів та методів протистояння путінізмові: українські реалії (2020)
Грабовський С. - Конфліктогенні чинники російського колоніалізму: погляд Олеся Гончара (2020)
Грабовська І. - Гендер в освітньому процесі українських вишів як філософсько-світоглядна складова конфліктизаційної проблематики, Наливайко Л., Обушний М. (2020)
Кагамлик С. - Постаті очільників української церкви у творчій спадщині діячів Кирило-Мефодіївського братства (2020)
Настояща К. - Українська соціологія за радянських часів: існування попри перепони (2020)
Сорочук Л. - Культурно-просвітницька місія Михайла Вербицького в контексті націєтворення (2020)
Стребкова Ю. - Українські практики сурогатного материнства у світових трендах біополітики (2020)
Цимбал Т. - Конфлікти пам’ятей в сучасному українському героїчному дискурсі (соціально-філософський аспект) (2020)
Цюрупа М. - Ідейно-політичний вплив концепту Кирило-Мефодіївського товариства на формування національної військової сфери кінця XIX - першої половини XX століть (2020)
Ятченко В. - Проблема скінченності людського існування в українському фольклорі, Олійник О. (2020)
Vlasova T. - Postmodernity, Sexualities And Culture: Feminist Scripts And Gender Pop-Icons (Review of the Book: Gaga Feminism. Sex, Gender, and The End of Normal. J. Jack Halberstam. Boston : Beacon Press, 2013. 157 p.) (2020)
Berlinskyi N. A. - Eutrophication and pollution development in the Danube river and coastal marine zone system, Cheroy L. I. (2020)
Муркалов О. Б. - Сезонна мінливість солоності вод середньої частини Сухого лиману (Чорне море), Стоян О. О., Мазуренко К. О. (2020)
Орган Л. В. - Провідні закономірності розподілу наносів в основних гирлах Кілійської дельти Дунаю (2020)
Гаськевич В. Г. - Фізична деградація чорноземів Сокальського пасма, Лемега Н. М. (2020)
Безуглий В. В. - Сучасний стан і геопросторові особливості військової сили країн Євросоюзу та України, Івашина В. І. (2020)
Бойко З. В. - Регіональний розподіл готельної бази країни за зірковими категоріями (на прикладі Франції), Горожанкіна Н. А., Горб К. М. (2020)
Костащук В. І. - Регулярність та інтенсивність туристичних потоків у міжнародному туризмі в період 2005-2018 років (на прикладі Чернівецької області) (2020)
Мальчикова Д. С. - Практика децентралізації в Херсонській області: територіальні ресурси громад і проблеми землеустрою, Бєлая І. С. (2020)
Молодецький А. Е. - Лікувально-оздоровчий туризм в Українських Карпатах і Причорномор'ї: сучасний стан і тенденції, Остра В. А. (2020)
Приходько З. В. - Розвиток Одеського морського порту в контексті формування портово-логістичного центру: суспільно-географічні аспекти, Гедзь А. В. (2020)
Топчієв О. Г. - Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно-термінологічне структурування, Сич В. А., Яворська В. В. (2020)
Tranchenko L. V. - Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise, Yavorska V. V., Tranchenko O. M., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2020)
Шевчук С. М. - Адміністративно-територіальна система Полтавської області: ретроспективно-перспективна модель (2020)
Кадурін С. В. - Застосування дистанційних методів зондування землі для аналізу рівневого режиму грунтових вод на території Овідіопільського району Одеської області, Чуйко О. Е., Медведев О. Ю. (2020)
Ішков В. В. - Деякі особливості розподілу берилію у вугільному пласті K5 шахти "Капітальна" Красноармійського геолого-промислового району Донбасу, Козій Є. С. (2020)
Половка С. Г. - Основні віхи життєвого шляху та творчості професора Головкінського Миколи Олексійовича (до 185-річчя з дня народження), Довбиш С. М., Світельський М. М., Половка О. А. (2020)
Черваньов І. Г. - Роздуми на полях монографії Ю. Д. Шуйського "Історія розвитку та методологія берегознавства" (2020)
Красєха Є. Н. - Світлій пам'яті Ярослава Михайловича Біланчина, Тригуб В. І. (2020)
Светлой памяти ученого-геолога и педагога Игоря Александровича Сучкова (28.06.1961 - 23.11.2019 (2020)
Ярослав Михайлович Біланчин (некролог) (2020)
Лисенков С. Л. - Теоретичні питання конституційних культурних прав і свобод особи в Україні (2004)
Пастухов В. П. - Державно-правові погляди Т. Г. Шевченка (2004)
Захарова О. С. - Стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних відносин в Україні (2004)
Михайленко О. Р. - Проблеми нагляду за додержанням і застосуванням законів (загальний нагляд) в Україні (2004)
Гончаренко В. Г. - Право і криміналістика (2004)
Чулінда Л. І. - Вплив наукових досліджень на ефективність правозастосування (2004)
Черняк Ю. В. - Міжнародно-правове регулювання підсудності справ зі спорів, що виникають у сфері довірчої власності (2004)
Ковтун О. М. - Правові аспекти підвищення ефективності державного управління у сфері охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України (2004)
Михайлов О. О. - Деякі аспекти правового забезпечення і захисту діяльності водного транспорту, їх значення в підготовці юристів, Михайлов О. О. (2004)
Ісмаїлова Л. Б. - Принципи рівності й змагальності сторін та їх реалізація в кримінальному судочинстві (2004)
Баженова Б. М. - Спеціалізовані адвокати в Німеччині (2004)
Бондаренко К. І. - Комп'ютер як помічник викладача іноземної мови, Шовкова Т. А. (2004)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2004)
Академія адвокатури України IV рівень акредитації (2004)
Дзера О. В. - Правочини за новим Цивільним кодексом України (2005)
Коваль О. А. - Види принципів права України (2005)
Матюхіна О. А. - Формування державницької свідомості української інтелігенції доби відродження, Денісов Я. Я. (2005)
Ганюкова К. О. - Статус державної мови та перспективи її викладання у світлі результатів Болонського процесу, Ботвина Н. В. (2005)
Безсмертна Н. В. - Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України (2005)
Кашинцева О. Ю. - Правові проблеми отримання, використання та зберігання генетичних та протеомних даних людини (2005)
Олюха В. Г. - Публічний договір в системі цивільно-правових договорів (2005)
Черняк Ю. В. - Зміна прізвища дитини (2005)
Осетинський А. Й. - Правове супроводження адвокатом господарських справ при їх перегляді в касаційній інстанції (2005)
Бабенко В. В. - Деякі питання доказування в сучасному господарському процесі (2005)
Тищенко О. В. - Моббінг – психосоціальний нещасний випадок на роботі (2005)
Конопльов В. В. - Шляхи вдосконалення системи управління ОВС (2005)
Яновська О. Г. - Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини (2005)
Ісмаїлова Л. Б. - Деякі питання реалізації права на захист (2005)
Мотлях О. І. - Питання організації дій слідчого у злочинах, вчинюваних у сфері комп’ютерних технологій (2005)
Горбаньов І. М. - Особливості проведення допитів окремих категорій свідків при розслідуванні незаконного розповсюдження комп’ютерних програм (2005)
Черкова М. Ю. - Про можливість введення спрощеного порядку зміни обвинувачення на досудовому слідстві (2005)
Лещишина О. М. - Деякі питання початкового етапу розслідування торгівлі людьми (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Лисенков С. Л. - Конституційні культурні права і свободи як інструмент функціонального аспекту культури (2005)
Коваль О. А. - Питання законодавчого закріплення системи принципів права України (2005)
Михайлов О. О. - Об’єктивні та суб’єктивні ознаки правовідносин (2005)
Музика Л. А. - Співвідношення приватного та публічного в цивільному праві України (2005)
Свірський Б. М. - Стан дослідження прав національних меншин (2005)
Хотинська О. З. - Судовий наказ як особлива форма судового рішення (2005)
Коваленко Н. О. - "Ощадливий вантаж береже”, або практика страхування морських перевезень (2005)
Булгакова І. В. - Судовий розсуд у господарському процесі (2005)
Туркевич І. К. - До проблеми про місце кримінології в системі наук (2005)
Семенюк В. А. - Поняття підпільної нарколабораторії — спірні питання (2005)
Гончаренко В. Г. - Класифікація слідів-відображень людини у криміналістиці, Сокиринська О. А. (2005)
Ісмаілова Л. Б. - Співвідношення справедливості, законності і рівності в кримінальному судочинстві (2005)
Лещишина О. М. - Обставини, які необхідно встановити під час розслідування злочинної торгівлі людськими органами (2005)
Фартушна О. Ю. - Засоби фіксації доказової інформації (2005)
Чулінда Л. І. - Обґрунтування методології теоретико-правового дослідження властивостей юридико-лінгвістичного тлумачення (2005)
Конончук Т. І. - Україна і право у творчій долі Юрія Лавріненка (2005)
Орел К. І. - Мовна норма — невід’ємний атрибут мови законодавства (2005)
Шовкова Т. А. - Відображення проблеми правової реформи в Україні у змісті та формах організації навчання німецької мови (2005)
Божагора Н. М. - Спадкування за заповітом подружжя (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Стіранець М. В. - Кондуктометричні і оптичні властивості водних розчинів пропанолів в околі їх особливих точок (2020)
Січкар Т. Г. - Фізико-механічні та релаксаційні властивості системи ПХТФЕ – нанодисперсний графіт, Рокицький М. О., Янчевський Л. К., Рокицька Г. В., Урсул К. В., Шут М. І. (2020)
Калінчак В. В. - Потенційний вплив неізотермічності та градієнту концентрації на стоксівскький рух кульки в водно-гліцериннових розчинах, Черненко О. С., Жуковська О. В. (2020)
Rogankov V. B. - Classic origin of mesoscopic critical and boyle’s singularities simulated by fluctuational potential, Rogankov O. V., Shvets M. V. (2020)
Орлов Е. В. - Сдвиговая вязкость суспензий твердых сферических частиц (2020)
Дорошенко А. В. - Низкотемпературные испарительные воздухоохладители на основе тепломасообменных аппаратов с подвижным трехфазным насадочным слоем, Демьяненко Ю. И., Коваленко С. А., Глауберман М. А. (2020)
Шевчук В. Г. - Радиационные свойства горящих облаков металлических пылей. Часть 2. Экспериментальные исследования, Полетаев Н. И., Стариков М. А., Нимич А. В., Шингарьов Г. Л. (2020)
Черненко О. С. - Особливості вигорання поруватих частинок коксу вугілля, Калінчак В. В., Батуріна А. П. (2020)
Khetselius O. Yu. - New theoretical approach to dynamics of heat-mass-transfer, thermal turbulence and air ventilation in atmosphere of an industrial city, Glushkov A. V., Stepanenko S. N., Sofronkov A. N., Svinarenko A. A., Ignatenko A. V. (2020)
Дойков Д. Н. - Эволюция электронной функции распределения по энергиям в запыленной плазме, облучаемой жесткими излучениями, Храпатый С. В. (2020)
Семенов А. К. - Вплив неоднорідності міжфазного шару на перколяційну поведінку провідності дисперсних систем типу ізолятор-провідник (2020)
Вишняков В. И. - Ингибирование процесса образования озона при электродуговой сварке металлов в защитном газе, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2020)
Копыт Н. Х. - Электрообмен в системе конденсированная дисперсная фаза и нагретая частица титана, Семенов К. И., Копыт Н. Н. (2020)
Вишняков В. И. - Ультрафиолетовое излучение при электродуговой сварке металлов в защитном газе и способ его ослабления, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А.-А. (2020)
Альба В. О. - Особливості проєктів ІТ-аудиту і специфіка управління ними, Бєлова О. І., Савіна О. Ю. (2020)
Данченко О. Б. - Огляд інформаційних технологій управління бізнес-процесами в організаціях, Бедрій Д. І., Семко О. В. (2020)
Ковтун Т. А. - Життєвий цикл та продукти проєкту екологістичної системи (2020)
Рибалко І. В. - Психологічні аспекти творчої особистості та їх вплив на виконання арт-проєкту, Чаюн Н. С., Бєлова О. І. (2020)
Хрутьба В. О. - Аналіз передумов формування ментального простору проєктів безпеки, Нікітченко Ю. С., Лисак Р. С. (2020)
Катаєва Є. Ю. - Практичний аналіз якості програмного забезпечення з відкритим кодом, Одокієнко С. М., Люта М. В., Савченко Я. С. (2020)
Lizunov P. - The parametric oscillations of rotating elastic rods under the action of the periodic axial forces, Nedin V. (2020)
Бройде Ю. І. - Кількісний метод підрахунку повторень фізичних вправ за вихідним сигналом нейронної мережі (2020)
Гончаренко Т. А. - Інструменти інформаційного забезпечення визначення прихованого потенціалу розвитку міських територій для реалізації проєктів генерального планування комплексної житлової забудови, Міхайленко В. М. (2020)
Горда О. В. - Поле задач об’єкта будівництва (2020)
Костюк М. А. - Проєктування інфраструктури серверної частини для адаптивного мобільного навчального середовища (2020)
Терейковская Л. А. - Архитектура нейросетевого анализатора биометрических параметров слушателей системы дистанционного обучения (2020)
Tsiutsiura M. - Models and methods of artificial intelligence for creating a computer creativity product, Yerukaiev A., Prystailo M., Kuleba M. (2020)
Тесля Ю. М. - Розробка концентричної інформаційної технології цифрової трансформації закладів вищої освіти, Заспа Г. О. (2020)
Бінд В. Є. - Формалізація та загальнометодичний концепт вартісного інжинірингу в системі антикризового менеджменту будівельних підприємств, Гижко А. П., Болебрух О. С., Петруха Н. М., Ваколюк А. С., Малашкін М. А. (2020)
Григоренко В. В. - Економіко-аналітичні новації в забезпеченні взаємодії стейкхолдерів будівництва в проєктах державно-приватного партнерства, Рижаков Д. А., Малихіна О. М., Кушнір І. І., Федорова Я. Ю., Сотніков Д. А. (2020)
Гришкевич О. М. - Сучасна парадигма публічних інвестицій як інструмент державного регулювання сталого економічного розвитку, Рижакова Г. М. (2020)
Ревунов О. М. - Концептуально-методичні основи оновлення системи діагностування якості менеджменту будівельних підприємств, Максим’юк Ю. С., Петренко Г. С., Петруха С. В., Гаврилюк В. Я., Сотнікова І. М. (2020)
Тормосов Р. Ю. - Огляд міжнародного досвіду запровадження економічних механізмів ДПП задля реалізації інфраструктурних проєктів (2020)
Максимов А. С. - Особливості організації реалізації проєктів термомодернізації, Галінський О. М. (2020)
Chernyshev D. - The use of data warehouses on the example of the application processing system in government agencies, Tsiutsiura S., Lyashchenko T., Luzina Y., Borodynia V. (2020)
Клапченко В. І. - Фрактальна модель розвитку складних процесів у молекулярних системах, Краснянський Г. Ю., Кузнецова І. О., Закревська А. О. (2020)
Na Liu - Mathematical modeling of hybrid vehicle’s recuperation braking mode (2020)
Гаєвська Н. - О. Гончар, А. Малишко, Д. Павличко: творчий діалог та літературно-критична рецепція (2020)
Крищук В. - Поліжанрова структура письменницького епістолярію: постановка проблеми (2020)
Карабович Т. - Пробіли між словами, або шляхетна присутність поезії (2020)
Маховська С. - "Добро" і "Зло" в літературі: інтертекстуальний діалог вікторіанського та неовікторіанського романів, Маховський Т. (2020)
Мацько В. - Природа художності в елітарній поезії Віри Вовк з точки зору рецептивної естетики (до 95-річчя з дня народження письменниці) (2020)
Швець Т. - Жанрово-стилістичні особливості фентезі у художньому світі Галини Пагутяк (2020)
Циц Г. - Поетика творчості Дмитра Білоуса (2020)
Bidasiuk N. - Differences in British and American Pronunciation of Personal Names (2020)
Барташук О. - Вербалізація концепту "війна" в романі Г. Вдовиченко "Маріупольський процес", Ніколаєва А., Тарасюк М. (2020)
Мітроусова Т. - Особливості фоносемантичної організації роману Дж. Джойса "Фіннеганів Помин" (2020)
Пєшкова Т. - Основні риси перекладу юридичного тексту (на матеріалі німецькомовної комунікації) (2020)
Стукан Г. - Лексичне багатство поетичних збірок Дмитра Білоуса "Диво калинове", "Чари барвінкові" (2020)
Філінюк В. - Фоностилістичні засоби поетичної збірки "Диво калинове" Дмитра Білоуса (2020)
Приліпко І. - Гендерні аспекти сучасного шевченкознавства (Рецензія на монографію: Черкас О. О. Маскулінне в поезії Тараса Шевченка: (моногр.). Київ: ВЦ "Академія", 2020. 128 с.) (2020)
Порев С. М. - Виклики менеджменту обміну знаннями для вчених університету у підприємницькій екосистемі, Коломицева О. В. (2020)
Манн Р. В. - Розвиток людського капіталу підприємства як детермінанта економічного зростання суспільства, Ляшов Д. О. (2020)
Вартанова О. В. - Особливості формування конкурентних переваг підприємства сфери послуг в економіці знань, Редчиць М. В., Бруско І. В. (2020)
Ведерніков М. Д. - Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління машинобудівним підприємством, Волянська-Савчук Л. В., Чернушкіна О. О., Зелена М. І., Базалійська Н. П. (2020)
Поляков М. В. - Основні форми функціонування інноваційного міжнародного бізнесу та комерціалізації стартапів (2020)
Ведерніков М. Д. - Стратегічний HR-менеджмент в умовах розвитку сучасного підприємства, Чернушкіна О. О., Волянська-Савчук Л. В., Зелена М. І., Базалійська Н. П. (2020)
Захарченко В. І. - Теоретичне підґрунтя для реформування грошової системи України (2020)
Коломицева О. В. - Аудит маркетингових ризиків засобами інформаційних технологій, Бурцева Т. І., Васильченко Л. С., Пальонна Т. А. (2020)
Захарова О. В. - Тенденції нагромадження людського капіталу в Україні за період незалежності (2020)
Гавриленко В. О. - Підходи до оцінювання якісного складу персоналу підприємства, Гавриленко Я. В. (2020)
Барбанова І. С. - Механізм інноваційного розвитку розвинених країн світу та підґрунтя для його створення в Україні (2020)
Скорук О. П. - Кризові комунікації під час пандемії COVID-19 (2020)
Пікалов Ю. В. - Підходи до кількісного оцінювання нематеріальних інтелектуальних активів (2020)
Гончаренко І. Г. - Оцінювання ступеня орієнтації регіонів України на смарт-спеціалізацію та інноваційний розвиток, Слинько М. Ю. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Tsalikis J. - Corporate Social Responsibility: A Cross-National Study of the Treatment of Consumers and Employees, Seaton B. (2020)
Rabiu R. O. - Analysis of Factors Influencing Adoption of Human Resource Practices by Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria, Olanipekun W. D., Bamidele A. G., Awe O. I. (2020)
Tran C. T. H. - Stress Management in the Modern Workplace and the Role of Human Resource Professionals, Tran H. T. M., Nguyen H. T. N., Mach D. N., Phan H. S. P., Mujtaba B. G. (2020)
Sadiq W. A. - Influence of Leadership Practices on Organizational Safety Performance (2020)
Delanoy N. - Business Open Big Data Analytics to Support Innovative Leadership and Management Decision in Canada, Kasztelnik K. (2020)
Conzelmann J. D. - Document Review: Journal Articles, Performance Evaluations, and Organizational Citizenship Terminology (2020)
Andrade H. S. - A Comparative Analysis of Strategic Planning Based on a Systems Engineering Approach, Loureiro G. (2020)
Trifu A. - Is It Necessary a Renewal of the Theory of the Firm Based on Pandemic realities? (2020)
Cathleen J. - Entrepreneurship and Creative Destruction, Lusch R., Schmidtz D. (2020)
Dudchenko V. Yu. - Interaction of Central Bank Independence and Transparency: Bibliometric Analysis (2020)
Molotok I. F. - Bibliometric and Trend Analysis of Budget Transparency (2020)
Титул, зміст (2021)
Рудько Г. І. - Колонка головного редактора. З Днем геолога! (2021)
Баряцька Н. В. - Чи готові українські надрокористувачі розмовляти "однією мовою” з міжнародними інвесторами? (2021)
Рудько Г. І. - Перспективи видобутку золота в межах Українського щита (на прикладі Майського родовища золота), Карли В. Е. (2021)
Сукач В. В. - Дібровське родовище – типовий представник комплексного TR-U-Th зруденіння Приазовської металогенічної області Українського щита, Шпильчак В. О., Грінченко О. В., Бондаренко С. М., Ісаков Л. В., Сьомка В. О. (2021)
Саніна І. В. - Ідентифікація транскордонних масивів підземних вод (Україна – Білорусь, басейн Дніпра), Люта Н. Г. (2021)
Багрій І. Д. - Вивчення картувальних ознак передумов формування родовищ вуглеводнів на континентальному схилі Західночорноморської западини, Семенюк В. Г., Локтєв А. А., Локтєв В. С., Довбиш Н. С., Довбиш С. М. (2021)
Матківський С. В. - Вплив щільності сітки нагнітальних свердловин на регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів шляхом нагнітання діоксиду вуглецю (2021)
Світлої пам’яті Георгія Григоровича Лютого (2021)
Титул, зміст (2021)
Рудченко Д. Г. - Пути энергосбережения при использовании и производстве газобетона низкой плотности, Сердюк В. Р. (2021)
AEROC - ідеальне утеплення Вашого будинку (2021)
Завод теплоізоляційних виробів "Техно" (2021)
Дворкін Л. Й. - Цементно-шлакові суміші для 3D принтеру, Марчук В. В., Зятюк Ю.Ю. (2021)
Гев'юк І. М. - Швидкотверднучий шлакопортландцемент виробництва ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" – нова якість, Кропивницька Т. П. (2021)
Світовий авторитет у сучасній науці про цементи. До 90-річчя професора Вєслава Курдовски (2021)
Безуглий А. О. - Україна – курс на автомобільні дороги із цементобетонним покриттям, Кріпка Л. М. (2021)
Гришко Г. М. - Структура та властивості дисперсно-армованого композицйного в’яжучого матеріалу (2021)
Koutex. Досвід, надійність, іновації (2021)
Пушкарьова К. К. - Особливості отримання та перспективи використання реакційно-порошкових бетонів у будівельній галузі України, Гончар О. А., Іонов Д. С., Гадайчук Д. Р. (2021)
Троян В. В. - Моделювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення, Кіндрась Б. П. (2021)
Фурсов Ю. В. - Трубчатые бетонные буровибровакуумированые сваи для малоэтажного строительства, Юнис Башир Н., Али Адил Халид (2021)
Гоц В. І., Гелевера О. Г., Нестеров В. Г., Телющенко І. Ф. Технологія керамічних будівельних матеріалів та виробів: підручник (2021)
Мельник Л. І. - Питання зменшення енергоємності виготовлення пористих композиційних матеріалів, Білоусов О. Ю., Свідерський В. А., Черняк Л. П. (2021)
Науково-технічна бібліографія. Лев Павлович Черняк (2021)
Сендвіч-панель Kingspan для плоскої покрівлі – Х-дек (2021)
Корнило І.М. - Системний метод використання векторів і матриць при будівництві об'єктів, Гнип О.П. (2021)
Колохов В. В. - Оцінювання технічного стану конструкцій будівлі насосної станції кайдацької насосно-фільтрувальної станції м.Дніпра, Мороз Л. В., Гришко Г. М. (2021)
Корпорація ДБК-Житлобуд (2021)
Красильнікова З. С. - Удосконалення методу визначення чутливості глин до сушіння, Нечитайло О. М. (2021)
Торчинский А. И. - Энергетическая и теплотехнологическая эффективность сушки песка и доломита в сушильных барабанах , Марченко Г. С., Андреев С. К., Макаренко В. А., Волобуев С. В., Химович С. В. (2021)
Нульман О. Н. - Способ улучшения конкурентоспособности сухих строительных смесей отечественного производства (2021)
Проблемні метри: чому Київські новобудови бувають непридатними до життя. Михайло Поживанов (2021)
Валькирия (2021)
Преимущества технологии термодом (2021)
Реферати (2021)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2021)
Буряк О. П. - Проєктний ринок, архітектурна освіта та канали відтворення професіоналізму (2021)
Вигдорович О. В. - Види житлової забудови індустріального періоду: історія та сучасний стан (на прикладі міста Харкова) (2021)
Божинський Н. І. - Сучасність у традиціях: екологічні основи, дизайн і технології традиційної архітектури, Божинський Б. І. (2021)
Ладигіна І. В. - Ландшафтний дизайн як засіб формування ландшафтних просторів, Дубіна Н. Г. (2021)
Демент'єв В. В. - Аналіз результатів основних напрямків соціологічних досліджень оцінки ізоляції ударного шуму, Михеєв Ю., Янтовська Е. Л. (2021)
Кащенко Т. О. - Інтегральна модель енергоефективного архітектурного середовища (2021)
Кононенко Г. Ю. - Взаємодія світла і кольору в архітектурі радянського авангарду, Семякін Г. В., Арутюнян С. Г. (2021)
Ладигіна І. В. - Формування висотної забудови глобальних зон урбанізації, Біжко Є. В. (2021)
Селищева І. І. - Розвиток колористичних тенденцій в архітектурі ХХ століття, Дзюбенко П. О., Литовко С. І., Пянида Ю. Б. (2021)
Тютіна Л. В. - Чинники формування пластичної мови сучасної архітектури, Давидов А. М. (2021)
Федак А. Я. - Утопічна складова в системі ідей та поглядів школи Баугауз (2021)
Чабанюк О. Я. - Методологічні проблеми постсоціалістичних трансформацій житлового середовища в Україні та Східно-Європейських країнах, Швець І. А., Абрамюк І. Г. (2021)
Чертков О. Ю. - Впровадження елементів BIM в процес освітньої діяльності університету з застосуванням інструментарію ІСО 9001-2015, Ільїна Т. А., Цегельний В. О. (2021)
Чечельницька К. С. - Трансформація міських просторів періоду всесвітньої пандемії COVID-19 (2021)
Савицький М. В. - Розвиток дерев'яного домобудівництва: історія багатоповерхових дерев`яних будівель, нові матеріали на основі деревини, можливості і обмеження застосування, Шехоркіна С. Є., Бердников М. Р. (2021)
Старкова О. В. - Програмний модуль вибору методу відновлення підземних інженерних мереж, Бондаренко Д. О., Литвиненко Є. М., Мерлак О. В. (2021)
Фомін С. Л. - Проблеми експериментального отримання діаграм "напруження-деформації" для бетону, що працює при пожежі та в умовах підвищених температур, Бондаренко Ю. В., Бутенко С. В., Колєсніков С. М. (2021)
Шумаков І. В. - Конструктивні і організаційно-технологічні особливості улаштування покриття у формі гіперболічного параболоїда, Салія М. Г., Мікаутадзе Р. І., Фурсов Ю. В. (2021)
Бойко О. В. - Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні, Ковальчук О. Ю., Кривенко П. В. (2021)
Дьоміна О. І. - Зміна морфології силікатних композицій при введенні активованих карбонатних суспензій, Деденьова О. Б., Бондаренко О. І., Костюк Т. О., Салія М. Г. (2021)
Мірошніков В. Ю. - Дослідження першої основної задачі теорії пружності для шару з трьома поздовжніми циліндричними порожнинами, Медведєва А. В., Олешкевич С. В., Савін О. Б. (2021)
Перетятько Ю. Г. - Компонування ефективного перерізу двотаврової балки, Ляшенко І. Ю. (2021)
Першина Л. О. - Брущатка з природного каменю: минуле і сучасне, Макаренко О. В. (2021)
Сінякін А. Г. - Послідовність виконання капітального ремонту споруди, яка втратила свою надійність за час довготривалої експлуатації у агресивному середовищі, Панченко О. В., Собко Ю. М., Гладишев Г. Н., Гладишев Д. Г. Гладишев Р. Д. (2021)
Mirza G. S. - Factors affecting the kinetics of contaminating components based on industrial waste, Gasanov A., Gil Yu., Saliia M., Zhukovska V. (2021)
Цапко Ю. В. - Особливості технології застосування деревини для покриття підлоги, Бондаренко О. П., Горбачова О. Ю., Мазурчук С. М. (2021)
Сінякін А. - Сучасні інноваційні матеріали Sika для влаштування та гідроізоляції дахів, Панченко О., Собко Ю., Гоголь О. (2021)
Більченко А. В. - Особливості негативних ситуацій, що склалися в мостовому господарстві країни, Кіслов О. Г., Ігнатенко А. В. (2021)
Арсеньєва Н. О. - Особливості розвитку функціональної класифікації міських вулиць і доріг, Фоменко Г. Р. (2021)
Батракова А. Г. - Методи оцінювання впливу тріщин на показники міцності та деформативності дорожнього одягу нежорсткого типу, Урдзік С. М. (2021)
Болотських О. М. - Сучасні європейські мобільні лабораторії для випробування бетону, Селіхова Я. В. (2021)
Болотських О. М. - Переваги сaмoущільнювального бетону і перспективи його застосування в Україні, Шаповал С. В. (2021)
Сердюк В. Р. - Сучасні тенденції виробництва газобетону автоклавного тверднення, Рудченко Д. Г. (2021)
Берестянська С. Ю. - Визначення розрахункового опору фібробетонних призм, які зазнали температурний вплив, Галагуря Є. І., Ковальов М. О., Кравців Л. Б. (2021)
Коваленко Л. О. - Геодезичні роботи та контроль в процесі будівництва конструктивних елементів мостів (2021)
Болотських О. М. - Вибір системи опалення заміського будинку, Болотських М. М. (2021)
Ємельяненко М. Г. - Результати дослідження вібраційних машин з пневмогідроприводом для формування дрібноштучних бетонних виробів, Рачковський О. В. (2021)
Фідровська Н. М. - Застосування методу скінчених елементів до визначення міцності канатного барабана, Хурсенко С. О., Караван Р. А. (2021)
Епоян С. М. - До питання про розрахунок горизонтальних відстійників, Сухоруков Г. І., Волков В. М., Гайдучок О. Г. (2021)
Омельченко М. П. - Дослідження моделі волокнистої контактної камери утворення пластівців для очищення води, Коваленко Л. І., Міхєєнко В. М., Демчук І. М (2021)
Зайцева В. Г. - Вплив підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) на стан навколишнього середовища та здоров’я людини, Нестеренко О. В., Чернишенко Г. О., Самохвалова А. І. (2021)
Самохвалова А. І. - Забезпечення безпеки праці робітників на підприємствах України, Онищенко Н. Г., Найдьонова В. Є., Строгіна Т. С. (2021)
Гольтерова Т. А. - Щодо деяких проблемних питань ціноутворення в будівництві, Німков Д. О., Обухова Н. В., Жилякова Г. С. (2021)
Назаренко М. М. - Мутагенна депресія пшениці озимої (Triticum aestivum L.) у разі дії гамма-променів (2021)
Пилипченко А. В. - Економічна та еколого-енергетична ефективність вирощування конопель посівних за технологіями органічного землеробства, Пісковий М. Б. (2021)
Господаренко Г. М. - Продуктивність польової сівозміни у разі калійдефіцитної системи удобрення, Мартинюк А. Т., Бойко В. П. (2021)
Шепілова Т. П. - Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України, Петренко Д. І., Лещенко С. М., Скриннік І. О., Артеменко Д. Ю. (2021)
Антонець М. О. - Вплив екологічних чинників на сортову реакцію лілій, Антонець О. А., Міленко О. Г., Суховієнко А. А., Ворвихвіст М. С. (2021)
Чугрій Г. А. - Тестування програм збалансованого живлення пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження зони Степу України з метою стабілізації врожайності зернової групи у Східному регіоні, Вінюков О. О. (2021)
Шакалій С. М. - Вплив попередників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої твердої, Баган А. В., Юрченко С. О., Четверик О. О. (2021)
Поспєлова Г. Д. - Вплив фунгіцидних протруйників на патогенний комплекс і лабораторну схожість насіння сої, Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Степаненко Р. О., Шерстюк О. Л. (2021)
Писаренко П. В. - Ефективність бакових сумішей пестицидів проти шкідників та хвороб у технології вирощування пшениці озимої в Північному Степу України, Матюха В. Л., Писаренко П. П., Антоненко Я. В. (2021)
Марініч Л. Г. - Вплив сортових особливостей селекційних зразків стоколосу безостого на довговічність і урожайність травостою, Бараболя О. В., Кавалір Л. В. (2021)
Жемела Г. П. - Формування продуктивності зерна гібридами кукурудзи залежно від норми висіву, Бараболя О. В., Ляшенко В. В., Ляшенко Є. С., Подоляк В. А. (2021)
Горобець М. В. - Вплив регуляторів росту рослин на онтогенез сортів ячменю ярого, Писаренко П. В., Чайка Т. О., Міщенко О. В., Крикунова В. Ю. (2021)
Гангур В. В. - Вплив мінеральних добрив на вміст поживних речовин у ґрунті та урожайність гібридів соняшнику різних груп стиглості, Космінський О. О., Міщенко О. В. (2021)
Гангур В. В. - Вплив попередників на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу України, Котляр Я. О. (2021)
Гангур В. В. - Вплив мінімалізації обробітку ґрунту на вологозабезпечення та продуктивність ячменю ярого в зоні Лівобережного Лісостепу України, Лень О. І., Гангур М. В. (2021)
Білявська Л. Г. - Сорти сої для Степу та Лісостепу України, Білявський Ю. В., Діянова А. О., Мирний М. В. (2021)
Польовий А. М. - Агроекологічна оцінка продуктивності зрошуваних томатів в умовах потепління, Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Толмачова А. В. (2021)
Єремко Л. С. - Оптимізація поживного режиму – фактор підвищення продуктивності посівів чини посівної (Lathirus sativus L.), Швець А. Ю., Кобилинський І. В., Саєнко В. О. (2021)
Поспєлов С. В. - Посівні якості насіння лікарських рослин залежно від їх стратифікації, Опара М. М., Панченко К. С., Здор В. М., Солоп В. Я. (2021)
Гаращук О. В. - Домінанти та механізми подолання екологічних ризиків щодо забезпечення сталого розвитку, Куценко В. І. (2021)
Білик О. М. - Біорізноманіття диких видів рослин Полтавщини як джерело цінного генетичного матеріалу для селекції, Головач Л. М., Кочерга В. Я., Харченко Л. Я., Поспєлова Г. Д. (2021)
Жигайло О. Л. - Вплив змін клімату на урожайність соняшника в Північному Степу України: аналіз і прогноз, Вольвач О. В., Толмачова А. В., Костюкєвич Т. К. (2021)
Писаренко П. В. - Медико-біологічна та токсикологічна оцінка використання біопрепаратів у землеробстві, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Середа М. С., Погосян А. А. (2021)
Писаренко П. В. - Дослідження фунгіцидних властивостей мінералізованої пластової води на посівах проса, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А., Безсонова В. О., Лісконог К. М. (2021)
Гловин Н. М. - Еколого-агрохімічна оцінка придатності ґрунтів сільськогосподарського підприємства для вирощування органічної продукції, Павлів О. В. (2021)
Борщ О. О. - Екстер’єрні особливості первісток Українських чорно- та червоно-рябої молочних порід і їхніх помісей зі швіцькою та монбельярдською породами, Борщ О. В. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Продуктивність корів і обмін цинку, мангану та кобальту у другі 100 днів лактації у разі використання їх змішанолігандних комплексів, Бомко В. С., Бабенко С. П. (2021)
Тітаренко О. В. - Діагностика, лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах клініки "Ветеринарний VIP-сервіс" міста Полтави, Похилець К. С., Карасенко А. Ю. (2021)
Михайлютенко С. М. - Порівняльна ефективність сучасних способів копроовоскопічної діагностики за нематодозів травного каналу гусей, Замазій А. А. (2021)
Дехнич І. С. - Діагностична сонографія при абдомінальній хірургії у тварин, Завілій М. Ф., Ракітіна А. І. (2021)
Духницький В. Б. - Білковий спектр сироватки крові поросят за впливу препаратів Феруму, Деркач І. М., Деркач С. С., Лозовий В. М., Коструб В. В., Лоза Ю. В., Фрицький І. О., Плутенко М. О. (2021)
Стародуб Є. С. - Терапевтична ефективність сучасних антигельмінтиків за трихостронгільозу гусей (2021)
Бердник В. П. - Клінічний стан та показники крові корів, хворих на прихований мастит, до та після застосування розчину полтавського бішофіту, Ракітіна А. І., Завалій М. Ф. (2021)
Кулинич С. М. - Аналіз хірургічної патології в умовах ветеринарної клініки "Асті", місто Київ, Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. О., Боднар А. О. (2021)
Локес-Крупка Т. П. - Результати інструментальних досліджень стану щитоподібної залози в собак за наявності гіпотиреозу на тлі ожиріння, Цвіліховський М. І., Канівець Н. С., Каришева Л. П., Бурда Т. Л. (2021)
Замазій А. А. - Вміст макроелементів та активність ферментів крові свиноматок різної супоросності, Симон В. С., Карпенко Я. С., Богословська А. І. (2021)
Бурлака О. А. - Дослідження надійності елементів гідросистеми зернозбиральних комбайнів, Горбенко О. В., Келемеш А. О. (2021)
Арендаренко В. М. - Дослідження руху зернового матеріалу по лоткам гравітаційної установки, Самойленко Т. В., Іванов О. М. (2021)
Глушко М. - Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові (2012)
Макарчук C. - Етнографічні дослідження побуту робітників України в 50-х - 60-х рр. XX ст (2012)
Тарнавський Р. - Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників (2012)
Рачковський Г. - Поселення Старосамбірщини (2012)
Радович Р. - Традиційне житлобудівництво ЗахідногоПолісся (особливості та динаміка розвитку) (2012)
Сілецький Р. - "Дай, Боже, в добру пору, в добрий час..." (Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості) (2012)
Дарміць Р. - Народні гігієнічні знання і повір'я, пов'язані з народженням і вихованням дитини (За матеріалами з сільського побуту Карпат) (2012)
Герус Л. - Хліб у весняній обрядовості українців (2012)
Несен І. - Поліське бортництво як галузь традиційних чоловічих знань (друга половина XIX-XXI ст.) (2012)
Галайчук В. - Демонологія Кременеччини (2012)
Левкович Н. - Традиційні уявлення бойків про душі померлих дітей (За польовими матеріалами) (2012)
Кузьмінська Б. - Традиційні уявлення опілян про вроки та "урекливих" (2012)
Глушко М. - Весілля у селі Дубрівці Баранівського району Житомирської області (2012)
Галайчук В. - Весілля у селі Сапанові Кременецького району Тернопільської області, Пилипчук С., Сілецький Р. (2012)
Галайчук В. - 3 особистого архіву Адама Фішера: великодня обрядовість Бойківщини та Поділля у записах Калістрата Добрянського і Г Танчаковської (2012)
Матійчук М. - Традиційні техніки покриття дахів на Бойківщині (2012)
Макарчук С. - Кожолянко Георгій. Етнографія Буковини. Чернівці: Золоті литаври, 1999. Т. 1. 384 с, іл.; 2001. Т. 2. 424 с, іл.; 2004. Т. 3. 392 с, іл (2012)
Макарчук С. - Кісь Роман. Фінал Третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. Львів: Літопис, 2007. 506 с (2012)
Вклейка (2012)
Войтович Л. - Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок (2013)
Паршин І. - Галицькі війська у битві при Дюрнкруті 1278 року: факти і здогади (2013)
Папа І. - Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях (2013)
Вовчко М. - Конверсії євреїв у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Качараба С. - "Бразилійський гаразд” Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? (2013)
Васьків Н. - Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (за матеріалами москвофільської преси) (2013)
Юрейко П. - Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету міжвоєнного періоду (1918–1939) (2013)
Мартиненко Т. - Українська Допоміжна Поліція в окрузі Львів-місто: штрихи до соціального портрета (2013)
Кріль М. - Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках, Яремко М. (2013)
Сіромський Р. - "Не може бути жодних судових переслідувань з метою позбавлення членів Дивізії "Галичина” громадянства чи їхньої депортації”: документи та коментарі до історії діяльності "Комісії з виявлення військових злочинців” у Канаді (1985–1987) (2013)
Сипко Б. - Проблема інституціоналізації "французького ісламу” у 1990–2003 роках (2013)
Кондратюк К. - Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс (2013)
Киридон П. - Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд історіографії радянської доби (2013)
Щодра О. - Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій (2013)
Глушко М. - Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? (2013)
Сілецький Р. - Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) (2013)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домовика на історико-етнографічній Волині (2013)
Радович Р. - Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків (2013)
Тарнавський Р. - Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність (2013)
Вінниченко О. - "Ґвалт поневольний”: дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років (2013)
Дух О. - Подільський канцелярист у Руському воєводстві. Декілька документів до біографії Кам’янецького і Жидачівського ґродського реґента Михайла Маскевича (2013)
Лазорак Б. - "Я, убога недостойна грішниця…”: тестамент львівської міщанки Анни Красовської 1714 року (2013)
Чума Б. - "Невинна жертва” Кримської війни: (1853–1856): Історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса (2013)
Дудяк О. - Львівські підприємці за даними перепису 1931 року: чисельність, етноконфесійна структура, галузь зайнятості (2013)
Рожик М. - Piotrowski W. Od "Siczy” do "Sianu”. Zarys ukraiсskiego ruchu sportowego w latach 1868–1944 na terenie ziemi Przemyskiej. Przemyśl: |s.n.|, 2010. – 633 s. (2013)
Троян С. - Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу: монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 310 с., Космина В. Г. (2013)
Зашкільняк Л. - Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті (причини, особливості, наслідки). Навчальний посібник. Львів: Літопис, 2012. – 608 с. (2013)
Сухий О. - Macierzyński W. L. Public Relations w opinii polaków. Perspektywa czasu niepewności. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. – 212 s. (2013)
Сухий О. - Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за період з січня 2012 р. до травня 2013 р (2013)
Letum non omnia finit (Світлої пам’яті Михайла Миколайовича Швагуляка) (2013)
Шуст Р. - Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку, Тарнавський Р. (2013)
Кріль М. - Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. (2013)
Сухий О. - Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя (2013)
Голик Р. - Alma mater leopolitana: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст. (2013)
Зашкільняк Л. - Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини (2013)
Руда О. - Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського університету (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Качараба С. - Душпастирська опіка греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герцеговині (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2013)
Dębiński A. - The Role of Jan Kazimiezh University in the Process of Development of Legal Studies at the Catholic University of Lublin (1918–1939), Pyter M. (2013)
Баран З. - Ян Каспрович: учений та громадський діяч (2013)
Jagielska-Burduk A. - Działalność Bolesława Orzechowicza – mecenasa sztuki nauki we Lwowie (2013)
Матвієнко Г. - Церковна історія у Львівському університеті: загальний огляд проблеми (2013)
Кондратюк К. - Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи (2013)
Щодра О. - Проблеми середньовічної та ранньомодерної історії України в дослідженнях істориків Львівського університету наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Голубко В. - Історичне краєзнавство у Львівському університеті, Середяк А. (2013)
Качмар В. - Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України (2013)
Гудима Ю. - Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка (2013)
Осередчук М. - Діяльність архіву Львівського університету у радянський період (1939–1990 рр.) (2013)
Гілевич І. - Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958) (2013)
Вєжбєнєц В. - Мойсей Шорр і Майєр Балабан у львівському університетському середовищі кінця XIX – початку XX ст. (2013)
Крикун М. - Як писалася історія Львівського університету в радянський час (2013)
Сулим В. - Іноземні мови у Львівському університеті (2013)
Паславська А. - Асоціація українських германістів у Львові (2013)
Максимчук Б. - Zur geschichte der lwiwer germanistik: generationen und traditionslinien, Петращук Н., Сулим В. (2013)
Зорівчак Р. - Патрон Львівського університету як засновник перекладознавства в Україні (2013)
Помірко Р. - Романське мовознавство у Львівському університеті (2013)
Домбровський Р. - Класична філологія у Львівському університеті (1946–2013), Чернюх Б. (2013)
Глущенко Л. - Неоелліністика на факультеті іноземних мов: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Wiesinger P. - Joseph Schatz (1871–1950) Sprachwissenschaftler, Dialektologe und Philologe an der Universitдten Innsbruck und Lemberg (2013)
Сухий О. - Krzysztof H. Szewczak. Zarządzanie eksploatacją środkуw trwałych w przedsiębiorstwie. – Warszawa: Difin SA, 2013. – 424 s. (2013)
Давидов О. В. - Геоморфологічні умови берегової системи "Крилатий мис" Лебедина-Устрична (2020)
Мельнійчук М. М. - Сучасний стан басейну річки Західний Буг у межах Волинської області, Горбач В. В. (2020)
Світличний О. О. - Про використання вільно поширюваних глобальних цифрових моделей рельєфу високої просторової роздільної здатності для розрахунків водної ерозії грунту (2020)
Шуйський Ю. Д. - Про літодинамічні процеси уздовж фйордового Кольського узбережжя Баренцевого моря, Вихованець Г. В. (2020)
Леонідова І. В. - Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення, Буяновський А. О., Ожован О. О. (2020)
Паньків З. П. - Форми феруму у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних грунтах (stagnic retisols) Прибескидського Прикарпаття, Калинич О. Р. (2020)
Тригуб В. І. - Біотестування як метод дослідження токсичності грунтів, Домусчи С. В. (2020)
Ямелинець Т. С. - Аналіз сучасних грунтових інформаційних систем і баз даних грунтів країн світу (2020)
Безсмертнюк Т. П. - Розвиток туристичної галузі Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022, Мельнійчук М. М., Ахмедов Б. М. (2020)
Кузишин А. В. - Просторовий аналіз електоральних симпатій населення Західноукраїнського регіону за підсумками виборів до Верховної Ради 2019 року (2020)
Пугач С. О. - Просторові особливості поширення соціальних Інтернет-мереж у Facebook та Instagram у Чернівецькій області (2020)
Савчук І. Г. - Закономірності розвитку магістрального транспорту столиці України та її передмістя (2020)
Топчієв О. Г. - Напрями систематизації рекреаційних благ, Сич В. А., Яворська В. В. (2020)
Tranchenko L. V. - Напрямки активізації розвитку екотуризму в Україні, Yavorska V. V., Kolomiyets K. V. (2020)
Олійник Н. П. - Обгрунтування та визначення кондицій мінеральної води Калагарівського родовища (свердловина №78) Тернопільської області (2020)
Дзьоба У. О. - Ефективність застосування методу ПІЕМПЗ для моніторингу стану геологічного середовища при вирішенні прикладних інженерних задач (2020)
Анастас А. В. - Силур нижнего приднестровья, проблемы изучения, перспективы, практическая значимость, Захаров Д. С., Лютенко Т. Ю. (2020)
Кравченко О. М. - Стратиграфія, геохімія і металогенія Придністров'я, Кадурін В. М. (2020)
Чепіжко О. В. - Комплексне тлумачення чинників і параметрів продуктивних вуглеводневих структур, Янко В. В., Наумко І. М., Кадурін В. М., Шаталін С. М., Шураєв І. М. (2020)
П'яткова А. В. - До 40-річчя навчально-наукового стаціонару ГГФ ОНУ імені І. І. Мечникова "Кринички", Федорончук Н. О. (2020)
Дімова Л. С. - Міждисциплінарний підхід в програмах магістерського рівня з викладання другої іноземної мови зі спеціальності 242 Туризм (2020)
Світлої пам'яті Олександра Валентиновича Чепіжка (2020)
Шуст Р. - Vestigia semper adora (2014)
Аркуша О. - Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини, Мудрий М. (2014)
Глушик І. - Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття (2014)
Зашкільняк Л. - Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: організаційні та методологічні аспекти (2014)
Глушко М. - Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим Товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013) (2014)
Матвієнко Г. - Церковна історія у Цісарсько-королівському університеті імені Франца І у Львові (2014)
Баукова А. - Антична археологія у Львівському університеті (2014)
Юрейко П. - Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939) (2014)
Тарнавський Р. - Етнологічний інститут Львівського університету: формування коллективу та напрямів діяльності (1924–1939) (2014)
Ковтун Х. - Андрій Брагінець – перший декан історичного факультету Львівського університету, Синиця А. (2014)
Гілевич І. - Михайло Скорик– етнолог, історик, фольклорист (2014)
Юхимчук К. - Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета (2014)
Качмар В. - Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова (2014)
Клебан Л. - Питання української національної ідеї, державності та мови у працях Михайла Возняка (2014)
З історії видання "Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету (2014)
Крип’якевич І. - З минулого Шевченкової батьківщини (2014)
Возняк М. - Літературна атмосфера "Івана Підкови” Т. Г. Шевченка (2014)
Макарчук С. - Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках (2014)
Мовчан С. - Студенти і викладачі історичного факультету в роки "хрущовської відлиги” (2014)
Франко О. - "Ми були дітьми війни”: спогади про випускників історичного факультету 1960 року (2014)
Кондратюк К. - Окремі спогади про історичний факультет (1964–1990) (2014)
Бондар О. - Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939), Тарнавський Р. (2014)
Качмар В. - Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік, Притула Я. (2014)
Сипко Б. - Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у 1940 р. крізь призму службових характеристик (2014)
Целуйко О. - Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР "Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” (31 січня 1959 р.) (2014)
Сіромська Г. - "Це прояви ідеологічної боротьби, а ми інколи недооцінюємо їх”: архівні матеріали до справи професора Олександра Карпенка(1968–1973), Сіромський Р. (2014)
Баран З. - Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. Kraków, 2005. 412 s. (2014)
Полещук Т. - Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время / Андрей Марчуков. Москва: REGNUM, 2011.(Серия: SELECTA). 294 с. (2014)
Купин Л. - Наріжний камінь для дослідження історії Львівського університету. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка (2014)
Рачковський Г. - Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–2013): географія, тематика, здобутки (2014)
Гудима Ю. - Уроборос, або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті (2014)
Сіромський Р. - Публікації у "Віснику Львівського університету. Серія історична” за 2002–2013 роки (2014)
Рачковський Г. - Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки, Васьків Н. (2014)
Лозинський М. - Дослідження історії Чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони Васіляускєне (2014)
Homo locum ornat, non hominem locus (Світлої пам’яті Лесі Федорівни Буденко) (2014)
Feci quod potui, faciant meliora potentes (Світлої пам’яті Модеста Ігоровича Чорного) (2014)
Кондратенко Н. О. - Сучасні технології управління у промисловості і будівництві, Волкова М. В. (2021)
Пачинок А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку зернового ринку в Україні (2021)
Юристовська Н. Я. - Трансформація системи менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та постпандемічний період, Неділько Р. В., Безкоровайна У. Ю. (2021)
Андрющенко Я. Е. - Використання новітніх освітніх технологій при підготовці бакалаврів готельного та ресторанного бізнесу (2021)
Білявський В. М. - Вплив пандемії COVID-19 на розвиток вендингового бізнесу, Білявська Ю. В. (2021)
Біловодська О. А. - Якісні методи оцінювання іміджу ЗВО як складової внутрішнього маркетингу та підвищення конкурентоспроможності, Боєнко О. Ю. (2021)
Бєляй М. С. - Удосконалення механізму євроінтеграції корпоративного сектору України (2021)
Хаустова В. Є. - Удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України, Козирєва О. В., Іванов М. Є. (2021)
Коноваленко А. С. - Індикатори управління безпекою харчування дітей (2021)
Мартинова Л. Б. - Стратегічна гнучкість – основа парадигми управління людськими капіталом та лідерства, Корж Н. В. (2021)
Оболенцева Л. В. - Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління підприємствами туристичної індустрії, Вороніна О. О. (2021)
Сіренко Н. М. - Роль малого бізнесу для розвитку аграрного сектору у ринковому середовищі, Рибачук В. П., Мікуляк К. А. (2021)
Тарасенко Л. О. - Тариф на розподіл природного газу як складова механізму ефективної діяльності операторів ГРМ (2021)
Башлай С. В. - Технологія фандрайзингу для стимулювання розвитку об’єднання територіальних громад, Салата Г. В. (2021)
Гончар Г. П. - Вплив пандемії на валютний ринок України, Чорновол А. О., Шибіріна С. О. (2021)
Дубовик О. Ю. - Вектори антиризикових заходів держави у сфері оподаткування (2021)
Кнейслер О. В. - Оптимізація структури доходів бюджетів територіальних громад через призму мінімізації бюджетних ризиків, Надал С. В., Спасів Н. Я. (2021)
Щуревич О. І. - Монетарні заходи центральних банків для підтримки економіки в умовах пандемії, Калинів О. Ю. (2021)
Вітлінський В. В. - Оцінювання ефективності роботи працівників підприємства, Слабко М. В. (2021)
Григорків В. С. - Динамічні моделі двосекторної екологічної економіки у випадку лінійних поведінкових функцій її суб’єктів, Григорків М. В. (2021)
Babenko D. - Develoment of integration processes in the globalization conditions: Ukraine and EU-countries, Velychko K., Zaitseva A. (2020)
Панасенко Г. С. - Спроби порушення цілісності світового господарства застосуванням сучасних методів ведення нетрадиційної війни: досвід України, Шманатов М. С. (2020)
Shuba М. - Application of the EU experience of the financial systems’ transformation in the context of the debt crisis for Ukraine, Derid І., Khanova О., Makarchuk К. (2020)
Якубовський С. О. - Торговельне протистояння США та Китаю: причини та наслідки, Родіонова Т. А., Бабінчук О. С. (2020)
Воронін А. В. - Проблема стійкості керованого інноваційного процесу, Железнякова Е. Ю. (2020)
Деркач Т. В. - Енергетична ефективність: необхідність чи самоціль? (2020)
Dovgal Е. - Development of the theory of innovations in the context of the new industrial revolution, Makhova L. (2020)
Matyushenko І. - Innovative development of ukraine in the context of implementation of the association with EU, Redko N. (2020)
Моісеєнко Т. Є. - Структурні елементи формування і функціонування екосистеми стартапів в умовах четвертої промислової революції, Корогодова О. О., Черненко Н. О., Глущенко Я. І. (2020)
Фрідман О. А. - Особливості інноваційного розвитку у світовому господарстві в умовах цифровізації економіки (2020)
Bilovodska О. - Evaluating the brands of hospitality industry in the conditions of economy and image development in Ukraine as tourist country, Kravchuk М. (2020)
Гапоненко Г. І. - Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи, Євтушенко О. В., Шамара І. М. (2020)
Гапоненко Г. І. - Сучасні тенденції та перспективи впровадження інформаційних технологій в туристичній галузі України, Шульга Н. В. (2020)
Чупіна К. О. - Аналіз розвитку інклюзивного туризму закордоном (2020)
Шамара І. М. - Проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку України в контексті загальносвітових тенденцій, Гапоненко Г. І., Кривулькіна Д. І. (2020)
Шамара І. М. - Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму Греції та можливості його використання в Україні, Євтушенко О. В., Салабай А. А. (2020)
Бабенко В. О. - Рецензія на монографію Кучера А. В. Сталий ґрунтовий менеджмент у формуванні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2020)
Бондаренко Е. - Методологічні особливості картографування природно-заповідного фонду України засобами інтерактивних карт (на прикладі Полтавської області), Кирилюк М. (2020)
Бурла М. - Теоретические, прикладные и дидактические аспектыисследования проблемы устойчивого развития регионов и стран, Бурла О. (2020)
Горошкова Л. - Моделювання удосконалення адміністративно-територіального устрою для сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області), Лісовська О., Лісовський С., Хлобистов Є. (2020)
Клименко В. - Практичні роботи як складова курсу географії (на прикладі 11-го класу – рівень стандарту), Прасул Ю., Іваненко Л., Моісєєнко Р. (2020)
Лаврук М. - Ставлення учнів до шкільної географії та мотиваційні чинники її учіння, Головашова А. (2020)
Опара В. - Теоретичні й методичні основи використання ГІС-технологій та створення електронних карт при проведенні землеустрою, Бузіна І., Хайнус Д., Винограденко С., Коваленко Л. (2020)
Решетченко С. - Формування географічних знань у профільній школі, Слащова І. (2020)
Царик Л. - Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста, Кузик І., Царик П. (2020)
Черваньов І. - Інвайронментальні аспекти в науках про Землю і керуванні довкіллям: стислий огляд авторських розробок на тлі світових трендів (2020)
Яценко В. - Методика визначення номенклатури топографічних карт: теорія і практика (2020)
Пересадько В. - Досвід і перспективи еколого-природоохоронного картографування Харківської області, Байназаров А. (2020)
Бубир Н. - Географічні передумови організації веловідпочинку як різновиду активного дозвілля у м. Харкові, Прасул Ю., Ільченко В. (2020)
Горошкова Л. - Управління сталим територіальним розвитком з використанням моделі регіональних кластерів М. Енрайта, Лісовський С., Хлобистов Є. (2020)
Дудник С. - Використання космічних знімків при навчанні географії у школі, Жемеров О. (2020)
Полякова Н. - Застосування принципу асоціативності в проєктуванні картографічних умовних позначень (2020)
Пясецька С. - Просторово-часове розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечної) i СГЯ (стихійної) на території України та збитки від них протягом 2011-2019 рр. (2020)
Свір Н. - Науково-педагогічний проєкт "Інтелект України": особливості викладання географії у 9 класі (2020)
Сегіда К. - Методичні основи визначення впливу структурних чинників демографічних процесів (2020)
Сухінін С. - Методологічні засади регіональної діагностики як прикладного напряму соціально-економічної географії (2020)
Шуліка Б. - Розвиток виноградарства у північно-східному лісостеповому краї України крізь призму екологічного підходу (2020)
Богдевич А. Р. - Расширение области применения причальных сооружений эстакадного типа, Дубровский М. П., Костюков А. А. (2019)
Єгупов К. В. - Уточнення сейсмічного ризику об'єктів морської інфраструктури, Єгупов В. К., Мурашко О. В. (2019)
Kanifolskyi O. O. - Some questions about general strength, propulsion and energy efficiency of deadrise hulls (2019)
Лапкіна І. О. - Транзитний потенціал України в торговій і транспортній взаємодії з КНР, Лапкін О. І. (2019)
Shakhov A. V. - Risk-oriented safety management strategy on inland waterways of Ukraine, Rossomakha O. I., Sherstyuk O. I., Rossomakha O. A. (2019)
Халіпова Н. В. - Аналіз та моделювання обслуговування транспортних потоків в міжнародному пункті пропуску автомобільного транспорту "Тиса”, Сівак М. О. (2017)
Кабак Л. В. - Моделювання системи прийняття управлінських рішень для аналізу експортно імпортних операцій, Петриковський Б. Ю. (2017)
Тарасенко Ю. С. - Аспекти оперативності митного контролю великогабаритних оптично непрозорих об'єктів, Стелюк Б. Б., Смірнов В. В. (2017)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи застосування безпілотних літальних апаратів в системах доставки товарів, Кузьменко А. І., Пасічник В. А., Клен О. М. (2017)
Гончаренко В. Г. - Onus probandi в контексті процесуальних функцій і етики спілкування (2005)
Ромовська З. В. - Загальні засади цивільного права (2005)
Лисенков С. Л. - Питання змісту і реалізації культурних прав і свобод у практиці Європейського суду з прав людини (2005)
Захарова О. С. - Представництво у цивільному судочинстві (2005)
Хотинська О. З. - Преюдиціальність як прояв обов’язковості судових рішень (2005)
Музика Л. А. - Територіальні громади як суб’єкти цивільного права і суб’єкти цивільних правовідносин (2005)
Черняк Ю. В. - Міжнародний цивільний процес: проблеми правового регулювання в Україні (2005)
Булгакова І. В. - Статут автомобільного транспорту УРСР: проблеми застосування (2005)
Кашинцева О. Ю. - Проблеми правового регулювання пренатальних генетичних обстежень в Україні (2005)
Коробчук П. М. - Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки (2005)
Ковальський В. С. - Конституційні засади визначення принципів кримінального права (2005)
Грек Б. М. - Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства — нагальна потреба сьогодення (2005)
Михайленко О. Р. - Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу (2005)
Попелюшко В. О. - Поняття захисту у кримінальному процесі (2005)
Сурдукова О. В. - Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального права (2005)
Бояров В. І. - Актуальні питання захисту учасників кримінального судочинства в законодавстві України (2005)
Ісмаїлова Л. Б. - Реалізація принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі України (2005)
Циганюк Ю. В. - Потерпілий в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України: порівняльно-правове дослідження (2005)
Черкова М. Ю. - Редакція статті 141 КПК України вимагає істотних змін (2005)
Фартушна О. Ю. - Вимоги фіксації доказової інформації (2005)
Кузнєцова О. В. - Поняття та класифікація отруйних і сильнодіючих речовин (2005)
Антонюк Н. М. - Правнича термінологія у змісті викладання іноземних мов (2005)
Ботвина Н. Г. - Державотворча роль мови (2005)
Цімох В. М. - Питання застосування принципу диспозитивності за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2005)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2005)
Кабак Л. В. - Моделі та методи реплікації даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі фіскальної служби, Горяйнов Д. С. (2017)
Стелюк Б. Б. - Вдосконалення методу авторизації та автентифікації безпроводового доступу в телекомунікаційних системах, Тарасенко Ю. С., Смірнов В. В., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2017)
Дука І. О. - Аналіз стеганографічних алгоритмів, Фролов О. В. (2017)
Мазурок О. Л. - Аналіз та вибір найбільш оптимальних інструментів для розгортання хмарної інфраструктури, Коробков М. Г. (2017)
Фесенко Г. В. - Використання алгоритму розфарбовування графа для визначення порядку збирання даних радіаційного моніторингу з точок "рандеву” безпроводної літальної мережі, Клюшніков І. М. (2018)
Яремчук С. О. - Метрики надійності на основі залежностей дефектності програмного коду від його складності (2018)
Халіпова Н. В. - Оптимізація транспортно-логістичних процесів промислового підприємства, Леснікова І. Ю., Ісрафілова Н. А. (2018)
Спиридонов В. Н. - Про одну задачу моделювання бортової управляючої системи космічного апарату, Разгонов С. А. (2018)
Пасічник А. М. - Аналіз методів та схем експертного дослідження дорожньо-транспортних подій у випадку наїзду автомобіля на пішохода, Кузьменко А. І., Фірсов О. Д. (2018)
Пєвнєв В. Я. - Моделі загроз і забезпечення цілісності інформації (2018)
Pobihailo V. A. - Short circuit current limit control (2018)
Smoktii O. D. - Histopathology test workflow modeling in bounds of laboratory information systems, Smoktii K. V., Kabak L. V. (2020)
Іванченко О. В. - Аналітико-стохастична модель гарантоздатності кібернетичних та хмарних активів системи SCADA критичної інфраструктури (2020)
Фесенко Г. В. - Теоретико-множинна модель системи моніторингу потенційно небезпечного об’єкту з використанням багатоцільового флоту безпілотних літальних апаратів (2020)
Luzhanska N. O. - Cluster analysis application in the evaluation of the foreign economic potential of Ukraine`s regions, Lebid I. H., Kravchenya I. M. (2020)
Гордєєв О. О. - Модель структурно-семантичного представлення та перетворення профілів програмного забезпечення: операція об’єднання, Лапшин А. Л. (2020)
Пасічник А. М. - Порівняльний аналіз методик оціночного розрахунку чисельності населення України, Медведєв Є. П., Пасічник А. В. (2020)
Рогова А. Л. - Використання інуліновмісної сировини в технології діабетичних пісочних виробів, Чоні І. В., Положишникова Л. О., Шидакова-Каменюка Г. О. (2020)
Шелудько В. М. - Використання обліпихи в технології сучасних борошняних виробів (2020)
Хомич Г. П. - Використання фруктових соків у технології маринування морепродуктів, Левченко Ю. В., Бородай А. Б., Гайворонська З. М., Бондарчук В. С. (2020)
Рогова Н. В. - Раціональні параметри процесу ферментування натуральних соків, Кущ Л. І. (2020)
Ковальчук Х. І. - Розробка нових кексів із внесенням нетрадиційної сировини, збагачених мінеральними речовинами та вітамінами, Ткаченко А. С., Губа Л. М. (2020)
Євтушенко В. В. - Дослідження якості пива світлого вітчизняного виробництва, Семенченко О. О., Безпальченко В. М. (2020)
Бірта Г. О. - Особливості ідентифікації та оцінки якості авокадо, Горячова О. О., Флока Л. В., Рачинська З. П. (2020)
Хмельницька Є. В. - Стан ринку молока та молочної продукції в Україні, Бургу Ю. Г., Котова З. Я., Гнітій Н. В. (2020)
Копилова К. В. - Екологічне пакування продукції хлібопекарської та кондитерської промисловості: технологічні особливості та технічне регулювання, Вербицький С. Б., Кос Т. С., Вербова О. В., Козаченко О. Б., Пацера Н. М. (2020)
Kondratjuk N. - System of technical regulation and conformity assessment of ukraine and china. Comparative analysis of legislation on product quality and safety, Stepanova T., Kozhemiaka O., Suprunenko K. (2020)
Голодюк Г. І. - Аналіз квіткового ринку України, Гургула Н. М. (2020)
Семенов А. О. - Визначення ефективності дії ультрафіолетових систем залежно від чинників впливу та технічного обслуговування, Сахно Т. В. (2020)
Мороз С. Е. - Ідентифікація та дослідження якості піротехнічних побутових виробів, Калашник О. В., Кириченко О. В., Рачинська З. П., Гнітій Н. В. (2020)
Чурсіна Л. А. - Класифікація технічного текстилю – шлях до якості та безпеки товарів, Горач О. О. (2020)
Басова Ю. О. - Оцінка якості друкованих видань, Кобищан Г. Д. (2020)
Ємченко І. В. - Інформаційне забезпечення у судовій товарознавчій експертизі, Ковальова Д. О. (2020)
Сахно Т. В. - Перспективні напрями підвищення ефективності митного обладнання для сканування вантажів, Кобищан Г. Д., Губа Л. М., Басова Ю. О., Семенов А. О. (2020)
Звиглянич С. М. - Імітаційна модель оцінювання ефективності систем залпового вогню, Кошель А. В., Линник М. Ф., Руденко Д. В. (2021)
Мажара І. П. - Модель інформаційної системи управління повітряним рухом з точки зору операторської діяльності осіб групи керівництва польотами, Тимочко О. І. (2021)
Макеєв В. І. - Оцінка впливу балістичних та метеорологічних факторів на політ реактивних снарядів, Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. (2021)
Манзяк М. О. - Тенденції розвитку конструкцій підвісок військових автомобілів, Крайник Л. В., Грубель М. Г. (2021)
Мегельбей В. В. - Методика оцінювання живучості озброєння зенітного підрозділу (частини), Лезік О. В., Бабич В. Ю., Роменський Д. С. (2021)
Романюк А. О. - Метод побудови моделей діяльності бойових обслуг автоматизованих командних пунктів за рахунок оптимального поєднання методів аналізу і моделювання діяльності операторів автоматизованих систем управління, Берднік П. Г., Першин О. В., Павленко В. М. (2021)
Сила І. М. - Проблемні питання щодо продовження (збільшення) строку дії призначених (встановлених) показників парашутної техніки та загальна методика проведення таких робіт (2021)
Бєлоусов В. В. - Визначення характеристик відбивання та розсіювання міліметрових хвиль поверхнею літака в режимах активної радіолокації та пасивної радіотеплолокації, Тузіков С. А., Кузнєцов О. Л., Лукашук О. В., Олещук М. М. (2021)
Вишневський О. А. - Визначення кількості абразивних частинок на поверхні тертя при випробуваннях методом Бринелля-Ховарта, Давидов О. С. (2021)
Долина М. П. - Методика роботи штурмана наведення пункту наведення авіації при наведенні винищувачів на повітряні цілі методом наведення "Погоня”, Лахоткін Л. П., Попович А. В., Дядченко Є. О. (2021)
Казаков О. Є. - Результати експериментального дослідження коефіцієнтів відбиття радіопоглинаючих матеріалів при опроміненні їх багаточастотним сигналом (2021)
Климченко В. Й. - Визначення верхньої межі зони виявлення цілей оглядовими РЛС експериментально- аналітичним способом, Маляренко О. С., Бєлавін О. В., Рожков М. І. (2021)
Красноруцький А. О. - Метод зниження бітової швидкості відеоданих в телекомунікаційних системах на основі кодування бітової структури трансформанти (2021)
Науменко М. В. - Удосконалена математична модель вартості багатоцільових тактичних винищувачів (2021)
Piskunov M. - A private model for determining the efficiency of target distribution, Kudryashov V., Filippenkov O. (2021)
Сургай В. М. - Дослідження процесу наведення винищувачів на повітряні цілі методом наведення "Маневр”, Писаренко М. В., Терешин Є. В. (2021)
Таршин В. А. - Метод самокорекції бортової системи навігації аеробалістичного об’єкта з використанням оптико-електронної кореляційно-екстремальної системи навігації, Дергоусов М. Ю., Куравський М. В. (2021)
Будур І. М. - Інтеграція систем забезпечення охорони та оборони військових аеродромів (2021)
Фтемов Ю. О. - Рекомендації зі створення спеціалізованого програмного забезпечення для розрахунку системи інженерних загороджень (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бондар І. А. - Слабко збурені системи лінійних інтегро-динамічних рівнянь на часовій шкалі, Нестеренко О. Б., Страх О. П. (2021)
Dilna N. - Unique solvability of the boundary-value problems for nonlinear fractional functional-differential equations, Gromyak M., Leshchuk S. (2021)
Городецький В. В. - Узагальнені простори типу S та еволюційні псевдодиференціальні рівняння, Мартинюк О. В., Колісник Р. С. (2021)
Городній М. Ф. - Обмежені на Z розв’язки одного різницевого рівняння (2021)
Guedda L. - On the averaging principle for semilinear functional-differential equations with infinite delay in a Banach space, Ouardani A. (2021)
Журавльов В. П. - Крайові задачі з керуванням для інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах, Фомін М. П. (2021)
Pospíšil M. - Note on fractional difference equations with periodic and S-asymptotically periodic right-hand side (2021)
Притула М. М. - Нова цілком інтегровна бездисперсійна динамічна система небесного типу, породжена векторними полями на торі (2021)
Чуйко С. М. - Нелінійна різницево-алгебраїчна крайова задача у випадку параметричного резонансу, Чуйко О. В., Калініченко Я. В. (2021)
Dilna N. - Michal Fečkan (on his 60th birthday), Dvureˇcenskij A. (2021)
Титул, зміст (2020)
Медовар Л. Б. - Електрошлаковий переплав витратних електродів змінного перерізу, Педченко Є. О., Сибір А. В., Петренко В. Л., Коломієць Д. В. (2020)
Ахонін С. В. - Структура та властивості конструкційних економнолегованих сплавів на основі титану, одержаних способом ЕПП, Білоус В. Ю., Березос В. О., Петриченко І. К., Селін Р. В., Северин А. Ю., Пікулін О. М. (2020)
Устінов А. І. - Вплив структури на механічні властивості вакуумних конденсатів високоентропійних сплавів системи Cr–Fe–Co–Ni–Cu, Скородзієвський В. С., Демченков С. О., Поліщук С. С., Мельниченко Т. В. (2020)
Шаповалов В. О. - Дугові металургійні плазмотрони (2020)
Акримов В. А. - Промислова технологія нанесення двошарових плазмових теплозахисних покриттів на соплові лопатки газових турбін, Гречанюк І. М., Смашнюк Ю. О., Гречанюк В. Г., Любаренко М. П. (2020)
Овчинников О. В. - Технологія виплавки зливків цирконієвого сплаву способом вакуумно-дугового переплаву з невитратним електродом у гарнісажній печі, Капустян О. Є. (2020)
Gasik M. M. - Chemical potentials and activities in metallurgical processes, Gasik M. I. (2020)
Шваб С. Л. - Особливості структури металу шва при відновлювальному аргонодуговому наплавленні титанового сплаву ВТ22, Ахонін С. В., Петриченко І. К., Антонюк С. Л. (2020)
15 Міжнародна конференція "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" (Корозія-2020) (2020)
XIX Міжнародний промисловий форум 2020 (2020)
Шаповалову В. О. — 70! (2020)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2020)
Нові книги (2020)
Гончаренко С. В. - Права людини інформаційної доби (2006)
Гончаренко В. Г. - Концептуальні питання правової реформи в Україні (2006)
Лисенков С. Л. - Механізм правового регулювання реалізації суб’єктивних прав і свобод (2006)
Сердюк В. В. - Судова влада та її місце в теорії поділу влади (2006)
Заіка Ю. О. - Форми заповіту: шляхи вдосконалення (2006)
Хотинська О. З. - Форми судового контролю за виконанням рішень судів в Україні: критерії та проблеми їх розмежування (2006)
Кашинцева О. Ю. - Правове регулювання біоетичних проблем в громадянському суспільстві (2006)
Бабенко В. В. - Належність та допустимість доказів в господарському процесі (2006)
Іолкін Я. О. - Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства (2006)
Костюченко О. А. - Сутність та роль валютного законодавства України (2006)
Українець В. В. - Поняття "злочинної організації” в українській юридичній літературі (2006)
Виноградова О. І. - Врегулювання надання правової допомоги за відсутності міжнародного договору у проекті Кримінально-процесуального кодексу України (2006)
Бірюкова А. М. - Проблеми надання адвокатом правової допомоги у кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаїлова Л. Б. - Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві в контексті принципу рівності сторін (2006)
Виборнова Є. І. - Актуальні питання впровадження міжнародних стандартів у кримінальному процесі України (2006)
Аскеров С. С. - Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (2006)
Білоус І. М. - Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях (2006)
Кравченко Л. І. - Процесуальні засади призначення судової експертизи героїну (2006)
Сокиран М. Ф. - Проблеми використання цифрових технологій для фіксації процесуальної інформації (2006)
Конончук Т. І. - Педагог Софія Русова як одна з найкращих доньок України (2006)
Мироненко Н. М. - Актуальне і корисне видання з валютного законодавства (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Єрмоленко А. - Німецька політична філософія: морально-етичний аспект (2020)
Йосипенко C. - Відродження політичної філософії у Франції другої половини ХХ століття (2020)
Кирюхін Д. - Англо-американська політична філософія у ХХ столітті (2020)
Бистрицький Є. - Комунікативна рівність і політика незгоди (2020)
Щербак С. - Популізм з погляду політичної філософії (2020)
Зимовець Р. - Нації як різновид символічних універсумів. До питання методології дослідження модерних націоналізмів (2020)
Киричок О. - Природний закон та права людини (2020)
Пріц В. - Філософські дискусії навколо космології (2020)
Бартусяк П. - Постмодерна філософія / як вона функціює?, Олінкевич В. (2020)
Богачов А. - Термінологія Артура Шопенгавера у творі "Світ як воля і уявлення", Ваховська Н., Іващенко І., Кебуладзе В. (2020)
Poliachenko I. V. - New opportunities in the diagnosis of the implant-associated Infection, Hrytsai M. P., Liutko O. B., Kolov H. B., Vitrak K. V. (2020)
Зазірний І. М. - Наш погляд на відновне лікування після пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Коструб О. О., Котюк В. В., Плугатар О.В. (2020)
Галузинський О. А. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих із коксартрозом із супутньою патологією хребта, Гайко О. Г., Гайко Г. В. (2020)
Лябах А. П. - Помилки та ускладнення при лікуванні пацієнтів із переломами кісточок гомілки, Кучер І. В. (2020)
Коструб О. О. - Методологія ультрасонографічного дослідження антеролатеральної зв’язки колінного суглоба, Котюк В. В., Осадча Л. Є., Лучко Р. В., Дідух П. В., Вадзюк Н. С. (2020)
Страфун С. С. - Вплив ушкоджень м’якотканинних структур плечового суглоба на розвиток омартрозу, Богдан С. В., Сергієнко Р. О., Лєсков В. Г. (2020)
Косяков А. Н. - Одноэтапное билатеральное тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов. Современные представления и наш опыт, Булыч П. В., Гребенников К. А., Милосердов А.В., Туз Е. В., Федин Е. М., Статкевич М. В. (2020)
Zazirnyi I. M. - ACL Reconstruction: problems, history and future. Part II, Kostrub O. O. (2020)
Гайко Г. В. - Роль спондилоартрозу в структурі больового синдрому після ендопротезування кульшового суглоба, Галузинський О. А., Сулима О. М., Підгаєцький В. М. (2020)
Інформація про вебінар ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” з першим симуляційним тренінгом на трупному матеріалі (2020)
Умови публікації в журналі "Вісник ортопедії, травматології та протезування” (2020)
Варакута В. П. - Прихована ударно-маневрова оборона в умовах проведення операцій Об’єднаних сил, Кумпан О. О., Ткаченко М. Д., Подвязніков С. М. (2021)
Нікіфоров І. А. - Організація протиповітряної оборони під час проведення Київської стратегічної оборонної операції 1941 року, Гатченко Є. С. (2021)
Орєхов С. В. - Авіаційна ракета AGM-65 "Мейверик”, досвід її застосування та оцінка як цілі для підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Лезік О.В., Корсунов С. І., Примоченко Б. К. (2021)
Таран М. В. - Визначення способів протидії та зниження ефективності застосування безпілотних авіаційних комплексів із врахуванням аналізу локальних війн і збройних конфліктів сучасності, Шулежко В. В. (2021)
Філіппенков О. В. - Аналіз особливостей оперативного планування протиповітряної оборони Сухопутних військ Об’єднаних сил за стандартами НАТО, Самоквіт В. І., Адамчук М. М., Дементіюк Г. М. (2021)
Науменко М. В. - Математична модель темпу серійного виробництва багатоцільових літаків тактичної авіації (2021)
Barannik N. - Method for encoding a dynamic video resource to increasing its bit rate, Himenko V., Parkhomenko M., Slobodyanyuk O., Hahanova A. (2021)
Васюта К. С. - Метод виявлення радіолокаційного складеного хаотичного сигналу при накопиченні сурогатних даних, Кащишин О. Л., Ковальчук О. П., Тютюнник О. С. (2021)
Ряполов І. Є. - Аналіз методів підвищення інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи на основі біотехнологій, Кметюк Я. І., Дубинець М. С. (2021)
Леушин С. Г. - Експериментальні дослідження ненавмисних активних перешкод для причорноморського регіону, джерело яких знаходиться за межею радіогоризонту у дециметровому діапазоні хвиль, Бєсова О. В., Олещук М. М. (2021)
Piskunov S. - Optimization of searching for moving targets of a multifunctional radar station, Romenskyi D., Babych V. (2021)
Солопій І. А. - Визначення напрямку на вогневу позицію противника групою звукоприймачів за результатом обробки дулової хвилі, Солонець О. І., Гордієнко Ю. О., Ткач А. О. (2021)
Литвинюк Б. В. - Пропозиції щодо переобладнання машини управління 1В110 новітніми засобами зв’язку на фондах військових частин, Шпачинський Є. О., Воробйов А. О. (2021)
Nooh Taha Nasif - Methods of data aggregation for traffic reducing in SG commutation networks for security and SG data policy (2021)
Зазірний А. А. - Метод формування динамічного простору рівнів небезпеки зон в районі плавання при вирішенні задачі розходження судна з навігаційними небезпеками (2021)
Скорик А. Б. - Методологічні основи створення архітектури дата-центричної екосистеми зенітної ракетної системи (2021)
Tymochko O. - Method of troubleshooting in the neural network environment of intellectual decision supporting systems, Osievskiy S., Timochko О., Biеliaіev P. (2021)
Войтов В. А. - Методика дослідження власних частот коливань клапанного механізму двигуна внутрішнього згорання, Чепурний Ю. В., Шелудько М. М. (2021)
Бацамут В. М. - Сукупність показників та критеріїв оптимізації пошуку озброєних злочинців у населеному пункті, що знаходиться поза межами району ведення бойових дій, Гончар Р. О., Коваль В. М., Сафошкіна Л. В., Калачова В. В. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Вихідні відомості (2021)
Алтухов В. М. - Розвиток технічної діагностики підшипників металургійних машин шляхом експериментальних досліджень в умовах фізичного моделювання (2021)
Алтухов В. М. - Силовий аналіз важільних механізмів – перегляд наукових основ (2021)
Алтухов В. М. - Сучасні напрями розвитку металургійного обладнання для дроблення агломерату, Боровік П. В. (2021)
Кічкін О. В. - Математична формалізація інтелектуальної системи управління тягою поїзда на ділянці руху, Кічкіна О. І. (2021)
Климаш А. О. - Вдосконалення процесу мокрої конверсії природного газу з метою оптимізації виробництв водню та аміаку у якості перспективних безвуглецевих палив для автомобільних та локомотивних дизельних двигунів, Соловйов Г. І., Галстян А. Г., Горбунов М. І. (2021)
Ковалевський С. Г. - Моделювання руху напівпричіпного скрепера по схилу (2021)
Козюберда А. А. - Селективне каталітичне очищення вихлопних газів дизельних двигунів локомотивів від оксидів азоту на блочному волокнистому ванадієвому каталізаторі, Климаш А. О., Соловйов Г. І., Могила В. І. (2021)
Кузьменко С. В. - Дослідження технології обслуговування під’їзних колій промислових підприємств з метою скорочення експлуатаційних витрат, Сергієнко О. В., Заверкін А. В. (2021)
Кузьменко С. В. - Дослідження причин транспортної події на перегоні між станціями імені Лотікова і шахти Черкаська, Тарасов В. Ю. (2021)
Москалик В. М. - Фізичне моделювання процесу механічного перемішування рідких середовищ стосовно до реактора одержання карбамідформальдегідної смоли, Карпюк Л. В., Табунщіков В. Г., Созонтов В. Г. (2021)
Рязанцев О. І. - Інформаційно-орієнтований підхід забезпечення безпеки даних у хмарному середовищі, Кардашук В. С., Сафонова С. О., Рязанцев А. О. (2021)
Фомін О. В. - Дослідження показників динаміки порожніх легковагових вагонів з врахуванням експлуатаційних показників, Кара С. В., Прокопенко П. М., Горбунов М. І, Фомін В. В. (2021)
Фомін О. В. - Модернізація автогальмівного обладнання електропоїздів з впровадженням системи попередження самовільного скочування вагонів з місця, Туровець Д. А. (2021)
Щербаков Є. В. - Алгоритми диспетчеризації подій в Node.js, Щербакова М. Є. (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Чуйко В. Л. - Алгебра* насильства. Алгебра кратії, Атаманчук-Ангел В. І. (2020)
Деркач В. Л. - Про значення терміна "добро" і прикметну помилку Дж. Е. Мура (2020)
Товмаш Д. А. - Сутність багатства в бізнес-культурі: соціально-філософський аналіз, Власенко Ф. П., Левченюк Є. В. (2020)
Крисаченко В. С. - Російська політика геноциду шляхом депортації народів: системність та перманентність репресій (2020)
Шевченко З. В. - Ґендерна рівність та соціальне регулювання суспільного життя: філософське осмислення (2020)
Крицький О. В. - Цифровізація медицини в умовах сучасного суспільства (2020)
Тукаленко І. А. - Укорінення демократії в транзитивних державах: висновки для України (2020)
Медведська В. Ю. - Стан розвитку деліберативної демократії в Україні (2020)
Оніщенко А. В. - Особливості легітимації влади в добу постмодернізму (2020)
Лєбєдєва Ю. О. - Особливості формування правової культури в українському суспільстві (2020)
Цокур Є. Г. - Громадянське суспільство України: тернистий шлях творення (2020)
Матвійчук А. В. - Діяльність волонтерських організацій як детермінанта розвитку громадянського суспільства в Україні (2020)
Здіорук С. І. - Україна на шляху інтеграції до європейського співтовариства (2020)
Ткач О. І. - Загрози релігійній безпеці як виклик політичній стабільності в країнах Латинської Америки (2020)
Нєгіна В. Р. - Реалізація технологій зовнішньої політики Ізраїлю через проізраїльське лобі у США, Висоцький О. Ю. (2020)
Скрипченко І. В. - Громадсько-політичний рух "Black Lives Matter": уявне і реальне (2020)
Шарий В. І. - Наукове осмислення інформаційної війни. Рецензія на книгу: Калініченко Б. М. "Інформаційна війна: чинники ескалації і засоби протидії". Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2020. 350 с. (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Яценко В.В. - Оптимізація продукційного процесу бобу овочевого шляхом добору сортів і застосування краплинного зрошення (2020)
Сірук І.М. - Структура ділянок лісового фонду зеленої зони міста Житомира, Сірук Ю. В. (2020)
Хвостик В. П. - Спадковий тягар у сільськогосподарської птиці різних видів українського генофонду (2020)
Мельничук Ф. С. - Особливості захисту просапних культур в умовах зрошення, Марченко О. А., Шатковський А. П., Коваленко І. О. (2020)
Логінова С. О. - Порушення структури біоценозу лісу під дією стовбурових шкідників та методи контролю їх чисельності, Хаєцький Г. С. (2020)
Берлінець М. М. - Екологічна ефективність процесу післязбиральної обробки зерна під час застосування комбінованих фотовіроенергетичних систем (2020)
Березовський Ю. В. - Вплив екобренду льону олійного на розвиток виробництва безпечної продукції, Кузьміна Т. О., Мацієвич Т. О. (2020)
Антоненко В. М. - Екосистемний підхід у контексті управління економічними інтересами, Сухіна О. М. (2020)
Барна М. Ю. - Стан і тенденції розвитку банківської системи в контексті структурного реформування національної економіки України, Рущишин Н. М. (2020)
Кривенко Н. В. - Особливості міжнародної економічної інтеграції в Латинській Америці (2020)
Гобела В. В. - Офшоризація економіки в конструкті економічної безпеки держави (2020)
Tитул (2020)
Петричкович В. М. - Стандартна форма матриць над кільцем цілих гаусових чисел відносно (z, k)-еквівалентності, Зеліско Г. В., Ладзоришин Н. Б. (2020)
Bondarenko V. M. - The coefficients of transitiveness of the posets of MM-type being the smallest supercritical poset of width 3, Stepochkina M. V., Stoika M. V. (2020)
Лозинська В. Я. - Задача Коші в просторі поліноміальних ω-ультрарозподілів, Шарин С. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського