Івасик Г. В. - Транспортний оператор у просторі вектор-функцій, Черемних Є. В. (2020)
Зубарук О. В. - Про алгебру Ауслендера однієї комутативної напівгрупи скінченного зображувального типу (2020)
Lutsenko A. V. - Classification of group isotopes according to their inverse properties (2020)
Koval’ T. L. - On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields (2020)
Зубаль Б. А. - Числовий аналіз вільних коливань оболонок, податливих до трансверсальних зсуву та стиснення, Козій І. Я., Костельна О. В., Шинкаренко Г. А. (2020)
Николишин М. М. - Вплив об’ємності напруженого стану на граничну рівновагу пружно-пластичної пластини з регулярною системою внутрішніх тріщин, Николишин Т. М. (2020)
Токовий Ю. В. - Інтегральні рівняння тривимірної задачі теорії пружності для однорідного трансверсально ізотропного півпростору, Бойко Д. С. (2020)
Процюк Б. В. - Спосіб розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності для півпростору (2020)
Крайнічук Г. В. - Про звідність функційних рівнянь функційної довжини 6 (2020)
Репетило С. М. - Задача типу Діріхле–Неймана для лінійної системи гіперболічних рівнянь, однорідних за порядком диференціювання, Симотюк М. М. (2020)
Кузь А. М. - Аналог інтегральної задачі для рівнянь зі частинними похідними над полем p-адичних чисел (2020)
Марчук М. В. - Методологія визначення руйнівних навантажень на великогабаритні тонкостінні конструкції з урахуванням результатів неруйнівних випробувань, Сіренко В. М., Дробенко Б. Д. (2020)
Пакош В. С. - Вплив податливості до трансверсального стиснення на деформативність шарнірно закріпленої пластини-смуги, Харченко В. М., Хом’як М. М., Лесик О. Ф. (2020)
Кунець Я. І. - Поширення згинних хвиль у тонкій пластині із ансамблем випадково розташованих отворів неканонічної форми, Матус В. В., Міщенко В. О., Пороховський В. В. (2020)
Sokhatsky F. M. - On ternary quasigroup quadratic identities of the small length, Tarasevych A. V. (2020)
Піскозуб Й. З. - Врахування часткового відшарування пружного міжфазного тонкого включення в умовах поздовжнього зсуву біматеріалу (2020)
Плигун В. В. - Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі І, Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2020)
Tytenko N. - Microsatellite loci polymorphism in Miguschova wheat and common wheat cultivars, Iefimenko T., Navalikhina A., Shpylchyn V., Martynenko V. , Pasichnyk T., Antonyuk M. (2020)
Козуб Н. О. - Особливості передачі маркерів хромосоми 1U Aegilops biuncialis Vis. у гібридів пшениці м’якої, Созінов І. О. (2020)
Фуртат І. М. - Характеристика фітопатогенних і токсикогенних властивостей грибів роду Fusarium, ізольованих із зерна Triticum aestivum L, Даньшина А. О., Маньковська О. С. (2020)
Лісовицький В. В. - Вплив метаболічно-активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники росту і розвитку огірків сорту Ніжинський, Кучменко О. Б. (2020)
Болгова Л. C. - Особливості росту периферичного раку легені за результатами макроскопічних і цитологічних досліджень, Пономаренко А. О. (2020)
Пахаренко М. В. - Функціональна активність кровотворних клітин-попередників при мієлодиспластичному синдромі в умовах in vitro, Білько Д. І., Третяк Н. М., Стародуб Г. С., Лагоднюк І. Ю., Білько Н. М. (2020)
Вишенська І. Г. - Енергетичний потенціал ґрунтів широколистяних і хвойних лісів НПП "Голосіївський", Олексієнко А. В. (2020)
Шиндер О. І. - Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України, Неграш Ю. М., Глухова С. А., Дойко Н. М., Рак О. О. (2020)
Спінова Ю. О. - Біотопи відділення УСПЗ "Крейдова флора" за національною класифікацією UkrBiotop, Чусова О. О. (2020)
Відомості про авторів (2020)
80-річчя академіка НАН України М. М. Кулика (2020)
Кулик М. М. - Модифікація структури моделі Гоша в міжгалузевому аналізі (2020)
Каплін М. І. - Особливості застосування вартісної форми моделі міжпродуктового балансу до визначення обсягових і цінових показників розвитку енергетичного сектора та інших галузей економіки країни, Білан Т. Р., Макаров В. М., Перов М. О. (2020)
Буратинський І. М. - Моделювання сукупної роботи сонячної фотоелектричної електростанції та системи акумулювання електроенергії, Нечаєва Т. П. (2020)
Майстренко Н. Ю. - Триетапний метод прогнозування рівнів енергоспоживання в економіці з урахуванням регіональних потенціалів енергозбереження, Маляренко О. Є., Горський В. В. (2020)
Білодід В. Д. - Оцінка ефективності вироблення теплової енергії теплонасосними станціями на основі теплоти низькотемпературних підземних вод за методологією повних енергетичних витрат, Станиціна В. В. (2020)
Антонець І. В. - Доцільність застосування методу термохімічної регенерації при реконструкції газової ТЕЦ (2020)
Реферати (2020)
Пам’яті Дионіса Харлампійовича Харлампіді (2020)
Інформація для авторів (2020)
Гаврилішин А. П. - Праворозуміння предмета екологічного права, Козирєва В. П. (2021)
Гусар О. А. - Службові відносини при здійсненні технічного розслідування, обслуговування та організації повітряного руху, Літвінчук Б. С. (2021)
Полянська А. Є. - Функціональність правового регулювання в галузі повітряного транспорту (2021)
Філіппов С. О. - Забезпечення контролю за повітряним простором в контексті повноважень Державної прикордонної служби України: нормативний аспект, Кушнір І. П., Федорук М. В. (2021)
Бородін І. Л. - Історико-теоретичні аспекти становлення і розвитку теорії поділу державної влади (2021)
Кельман М. С. - Узаконений юридичний принцип новітньої системи українського права в діяльності судової влади, Риженко І. М. (2021)
Макеєва О. М. - Функції правової культури у сучасному інформаційному просторі (2021)
Новіков М. М. - Теоретико-правовий аспект кібернасильства: поняття та зміст, Новікова М. М. (2021)
Аль-Саеді Х. С. - Поняття та ознаки державного службовця за законодавством Республіки Ірак (2021)
Ибрагимов Э. - Иностранный опыт контроля местного омбудсмена за деятельностью органов местного самоуправления и возможность его применения в Украине (2021)
Кондрат Л. Г. - Порівняльний аналіз систем державного та недержавного пенсійного забезпечення: адміністративно-правовий аспект (2021)
Кунєв Ю. Д. - Правове забезпечення інформаційної безпеки як предмет правового дослідження (2021)
Устинова І. П. - Розвиток гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні на досвіді зарубіжних країн, Ткаченко Є. М., Ліхітченко І. Г. (2021)
Ustynova I. P. - Theoretical issues of a public-legal dispute concept in the process for appeals against decisions of competitive selection commissions of economic entities’ heads in the state sector of economy, Husar O. A., Myronets O. M. (2021)
Бальц Д. А. - Поняття зміни умов трудового договору та його співвідношення із суміжними правовими поняттями (2021)
Слободська І. А. - Законодавче закріплення реалізації права на штучну репродукцію, Процко В. М. (2021)
Филинович В. В. - Киберсталкинг: проблемы правовой защиты (2021)
Щербина Б. С. - Штучний інтелект як суб’єкт цивільного права, Ткаченко В. В. (2021)
Ямненко Т. М. - Особливості правового регулювання прав людини в умовах пандемії, Стешенко М. В. (2021)
Жмур Н. В. - Трансформація системи кадастрового обліку: від часів незалежності України до сьогодення, Лавренчук М. М. (2021)
Moroz V. P. - Legal mechanism for controlling investments in strategically important companies (2021)
Бабіков О. П. - Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2021)
Клименко О. А. - Кримінальний опортунізм кіберзлочинності як загроза національній безпеці України, Гуцалюк М. В. (2021)
Кофанов А. В. - Судово-експертна характеристика геному людини та його ідентифікаційних ознак, Ергард Н. М. (2021)
Лихова С. Я. - Викрадення грошових коштів із банкоматів (питання кваліфікації) (2021)
Олійник О. С. - Роль юридичних фактів як передумови виникнення, існування та припинення кримінально-правових відносин (2021)
Головко С. Г. - Організаційно-правові засади функціонування науково-освітньої галузі України в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Сопілко І. М. - Сучасне право в епоху соціальних змін, Череватюк В. Б. (2021)
Гусарєв С. Д. - Актуальний підручник з військового права (2021)
Калюжний Р. А. - Актуальні питання караності кримінальних правопорушень в українському законодавстві, Бантишев О. Ф., Романюк Б. В. (2021)
Лихова С. Я. - Динаміка кримінального права (2021)
Сопілко І. М. - Злочини проти здоров’я особи: проблеми кримінально-правової теорії та практики (2021)
Герасимова Е. М. - Моральний концепт суспільного договору в координатах ринкового господарства (2020)
Девтеров И. В. - Сетевой интеллект и эволюция общественного сознания в цифровую эпоху (2020)
Дротянко Л. Г. - Міжкультурна комунікація i толерантність перед лицем глобальних загроз, Ягодзінський С. М. (2020)
Конотоп Л. Г. - Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна (2020)
Кравченко П. А. - Фрэнсис Бэкон – отец западноевропейской философии науки, Мешков В. М. (2020)
Мозгова Н. Г. - Віртуалізація соціальної реальності як спроба подолання самотності людини доби Постмодерну (2020)
Поліщук О. С. - Філософія екзистенціалізму пограничного буття особистості в реальному/віртуальному світах інформаційного суспільства, Поліщук О. В. (2020)
Kharchenko Yu. - Topology of "Unique" and Its Impact on The Construction of Social Virtuum (2020)
Вихованець З. С. - Сучасна динаміка росту знань: діалогічность осмислення, Лукашук М. С. (2020)
Гончаренко К. С. - Межі приватного та публічного в інформаційному просторі (2020)
Клешня Г. М. - Екологічний імператив як фактор антропологічної безпеки сучасного суспільства (2020)
Литовченко І. В. - Віртуалізація соціальної реальності та соціальних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства (2020)
Макарова А. О. - Цінність як інтеграл діяльнісного та архетипного підходів (2020)
Онопрієнко М. В. - Філософсько-методологічні аспекти криптографії (2020)
Ordenov S. - Social Memory Transformations under the Conditions of Postmodern Society Mobilization (2020)
Poda T. - The Development of "Network Diplomacy" as a New Form of International Interaction (2020)
Поперечна Г. А. - Моральний та правовий аспекти поняття свободи в філософії П. Юркевича (2020)
Сідоркіна О. М. - Самотність у комунікативному процесі сучасної людини (2020)
Скиба О. П. - Віртуальна ігрова реальність: соціально-філософський контекст (2020)
Суходуб Т. Д. - Эстетика как "форма философии" (2020)
Ченбай Н. А. - Інформаційно-комунікаційні технології глобального суспільства (2020)
Шоріна Т. Г. - Постправда як реальність девальвованої культури в епоху кризи сучасної демократії (2020)
Носач Б. О. - Семантико-стилістичне наповнення протилежності "війна - мир": до розуміння філософії військової справи (2020)
Ашиток Н. І. - Інформаційно-комунікативний аспект розвитку сучасної вищої освіти в Україні (2020)
Глушко Т. П. - Духовний капітал українського суспільства в умовах гібридної кризи (2020)
Онопрієнко В. І. - Фотоніка – багатоцільовий пріоритет світової інноваційної політики (2020)
Abysova M. - Holiday Semantics of Transitive society (2020)
Антіпова О. П. - Феномен мови ворожнечі в умовах сучасного інформаційного простору (2020)
Матюхіна О. А. - Семантика календарних зимових свят на Україні кінця ХХ ст. (2020)
Мерщій Т. В. - Субкультурні групи в умовах трансформації мультикультуралізму (2020)
Скиба І. П. - Відеогра як феномен сучасної культури (2020)
Сухова Н. М. - Реорганізація освітньої сиcтеми в умовах мережевого суспільства (2020)
Shostak O. - Historical and Cultural Aspects of Native American Queer Identity (2020)
Темірова Н. - Формування українського меморіально-монументального простору в Канаді (2020)
Romanenko O. - Slavic communities in Australia: the historical background and the current situation (2020)
Кондакова Т. - Дослідження видів впливу української діаспори, оцінка конкретних прикладів та їх характеристика в аспекті сучасних потреб України (2020)
Matanova T. - Social online network platforms of Ukrainians in Bulgaria as a means for self-presentation and consolidation (2020)
Бойко Н. - Міграційна політика Сполученого Королівства та міграція з України (1990–2020 рр.) (2020)
Йошіхіко О. - Український національний рух у Маньчжурії (на основі праць Івана Світа) (2020)
Срібняк М. - Соціальна адаптація полонених українців у Німеччині після Першої світової війни (2020)
Розовик О. - Радянська програма переселення українського селянства у 1921–1925 рр. (2020)
Дзира О. - Діяльність українських допомогових товариств у Канаді 1918–1939 рр. (2020)
Клинова-Дацюк Г. - Український вільний університет у Німеччині Ді-Пі періоду (2020)
Рибачок І. - Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни: шляхи потрапляння та соціальні категорії (2020)
Потульницький В. - Внесок української еміграції міжвоєнної доби у розвиток історичної науки: тематичний, методологічний та концептуальний аспекти (2020)
Піскун В. - Спогади Костя Мацієвича "Життя мого сучасника": географічні координати подій та просторові образи (2020)
Атаманенко А. - Українське історичне товариство в контексті української історіографії ХХ ст. (нотатки з нагоди ювілею), Атаманенко В. (2020)
Потульницький Г. - Проблеми мазепинської еміграції в дослідницькій спадщині Ореста Субтельного (2020)
Воронова М. - Науково-організаційна діяльність О. Пріцака в Україні після 1991 року (2020)
Железняк М. - Потенціал "Енциклопедії Сучасної України" в модернізації освітнього простору держави (2020)
Іщенко О. - Україна й українці на сторінках "Австралійської енциклопедії" (2020)
Кравець Д. - Єврейський та польський дискурси у середовищі української діаспори в 1940-х – 1980-х рр. (за матеріалами архіву М. Демковича-Добрянського) (2020)
Антонюк Т. - Видавнича продукція Української вільної академії наук (УВАН) у Німеччині з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Антонова В. (2020)
Сеник Я. - Українська справа у Вашинґтоні в роки Холодної війни (з архівних документів відділу рукописів ЛННБ України імені Василя Стефаника) (2020)
Дутчак В. - Засади взаємодії літератури і музичного мистецтва української діаспори упродовж ХХ – початку ХХІ ст. (2020)
Mycak S. - Researching Ukrainian Australian literature: towards a literary history (2020)
Супронюк О. - Фонд відділу зарубіжної україніки НБУВ як джерело для вивчення історії нової української літератури (Ігор Костецький та Олександра Черненко про Василя Стефаника) (2020)
Накашидзе І. - Розвиток української літератури в Аргентині у ХХ ст. (2020)
Кубік О. - Ансамблеве бандурне мистецтво в середовищі української діаспори: культурно-історичні аспекти розвитку (2020)
Яців І. - Збереження традицій релігійно-обрядового мистецтва української західної діаспори в об’єктиві музикознавчих досліджень Мирона Федоріва (2020)
Хеленюк А. - Колекція Міртали Пилипенко в музеї історії Національного університету "Острозька академія" (2020)
Проців М. - Зіновій Штокалко (Бережан). Невідомий… Незнаний…Незвіданий… (2020)
Бризгун-Соколик О. - Реґенсбурґ табір ДіПі 1945–1949 "Україна в Mінiятюрі" (спомини) (2020)
Мартинюк Н. - Рецензія: Kolańczuk А. Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl, 2017. 396 s. (2020)
Нестерчук В. - Домашнє насильство як феномен соціальної роботи (2020)
Лютий В. - Критерії оцінювання якості послуги патронату над дитиною, Павлик О. (2020)
Dvoriak S. - Gender competences of social work students: do we need a transformative approach?, Karagodina O., Semigina T. (2020)
Столярик О. - Доступність послуг для сімей, які виховують дітей з аутизмом, як мета соціальної роботи (2020)
Ault L. - Ukrainian Experience in Social Work Education, Lindsey M., Slozanska H. (2020)
Gimousias P. - The concept of an effective teacher through the eyes of Greek teachers and students: a literature review (2020)
Борисенко Н. - Формування навичок самоосвітньої діяльності студентів педагогічних факультетів в умовах дистанційної освіти, Гриценко І., Денисенко В., Сидоренко Н. (2020)
Поліщук В. - Толерантність як особистісна характеристика в умовах імплементації інклюзивної освіти, Лещук Г. (2020)
Giavrimis P. - Ethnic identity: perceptions of Greek students, Tsagkatos E., Nikolarea E. (2020)
Калаур С. - Методичні та практичні аспекти стимулювання студентів коледжу до особистісного й комунікативного розвитку у процесі проєктної діяльності: міжнародний контекст співпраці, Сорока С., Гелецька І., Фурман М. (2020)
Mahmud A. - Factor affecting the academic performance of university students: evidence from sylhet, Antor S. Ch., Zabir A. A. (2020)
Трубіцина О. - Менеджмент закладів вищої освіти: застосування інновацій, Демченко В. (2020)
About authors (2020)
Вимоги до статей (2020)
Title (2020)
Bhakti A. K. - The Relationship between WIF on Job Stress and FIW on Job Stress through Meta-Analysis Studies, Suyono J. (2020)
Кузьмін В. - Технології покращення надання соціальних послуг в Україні в сфері зайнятості, Тургенєва А., Демченко І. (2020)
Савельчук І. - Сутнісні й змістові характеристики ідентифікації соціальної роботи (2020)
Карагодіна О. - Практика соціальної роботи в умовах карантинних обмежувальних заходів: швидка оцінка та уроки, Пожидаєва О., Семигіна Т. (2020)
Собчишин О. - Феномен лідерства у філософії соціальної роботи: ретроспективний аналіз (2020)
Бибик Д. - Модель формування соціального лідерства у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки (2020)
Михайлишин Г. - Розробка та результати впровадження структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, що потребують соціально-правового захисту, Довга М. (2020)
Круглий Д. - Принципи викладення навчальних матеріалів для платформ дистанційної освіти (2020)
Кулешова В. - Спрямованість як інтегрований показник цінності професійно-педагогічної орієнтації особистості, Разумовська Н. (2020)
Meshko H. - Prevention of bullying in secondary schools, Meshko O. (2020)
Мошковський О. - Модернізація фізичного виховання майбутніх військових лікарів шляхом визначення їх темпераменту (2020)
Федоруц М. - Modeling the process of the formation of high school students’ social competence by means of non-formal education (2020)
About authors (2020)
Вимоги до статей (2020)
Новікова А. О. - Вивчення психоемоціонального стану моряків під час рейсу, Нагрибельний Я. А., Лещенко А. М. (2021)
Кузовик В. Д. - Метод протезування передпліччя з використанням нейронної мережі, Яковенко Д. К., Монченко О. В., Тищенко Є. О. (2021)
Новіков В. О. - Вплив пандемії на розвиток охорони здоров’я та туризму (2021)
Сердитенко Д. Д. - Створення баз даних для використання в медицині (2021)
Ваховська О. О. - Розробка аудіометру на базі контролера atmega328p, Маломуж Т. В. (2021)
Іванов С. В. - Роль судноводія в безпеки мореплавання, Новікова А. О. (2021)
Минаев А. А. - Витольд Степанович ПАК. К 125-летию со дня рождения (2013)
Арефьев Е. М. - Влияние налипшей горной массы на процесс виброочистки конвейерной ленты (2013)
Бедарев С. А. - Определение массо-центровочных характеристик отсечных элементов поплавкового типа (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование усилий на гранях острого одиночного резца (2013)
Бойко Е. Н. - Сортовой состав угля при разрушении пласта одиночным резцом (2013)
Букин С. Л. - Математическая модель движения жидкости в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гуляев В. Г. - Тенденции и проблемы создания современных насосных станций для угледобывающих комплексов, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование упругих колебаний экипажа и подвесного пути шахтной монорельсовой дороги (2013)
Кондрахин В. П. - Измерение грузопотока на ленточном конвейере с помощью съёмного тензоизмерительного устройства с учётом натяжения ленты, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Зоны энергетически целесообразного использования эрлифта с подводом дополнительного притока жидкости (гидросмеси) в промежуточное сечение подъемной трубы, Карпушин М. Ю., Кононенко Е. Ю. (2013)
Кононенко А. П. - Программное дросселирование как метод защиты водоотливной установки от гидравлического удара, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2013)
Malejev V. - Détermination des facteurs importants qui influent sur l’efficacité d'exhaure de mine, Morgounov V., Marcis T. (2013)
Малеев В. Б. - Безразмерные критерии антикавитационных качеств центробежных насосов, Прищенко В. А. (2013)
Маренич К. М. - Обгрунтування доцільності примусового відключення контактора магнітного пускача в процесі захисного знеструмлення дільничної електромережі шахти (2013)
Найда М. В. - Аналитические зависимости для определения влияния числа лопастей на теоретический напор центробежного насоса, Ткачук Ю. Я. (2013)
Puzik O. - Application of Hydrodynamic Cavitation for Diagnosing Supplying with Water of Fuels and Lubricants, Zaionchkovskyi G. (2013)
Сидоров В. А. - Диагностирование механизма поворота свода электродуговой печи по параметрам гидропривода, Ошовская Е. В., Герасименко А. С. (2013)
Стадник Н. И. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на тонких пластах сложного строения, Бубликов А. В. (2013)
Тарабаева И. В. - Аппроксимация расчетных зависимостей при проектировании технологии сушки сыпучих материалов (2013)
Тишин Р. А. - Гидродинамический процесс импульсно-волнового охлаждения воздуха, Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Третьяк А. В. - Исследование динамической нагруженности ленты конвейера с изменяющейся длиной транспортирования в процессе его удлинения (2013)
Триллєр Є. А. - Обґрунтування технологічної схеми розводки теплоносія в калориферних установках, Бабенко М. О. (2013)
Yatsenko A. - Détermination du coefficient d’éjection de l’eau – air éjecteur, Kozyryatsky L. (2013)
Yatsenko V. - Etude experimentale de la dynamique des installations d’extraction de mine avec semelles de paliers élastique (2013)
Відомості про авторів (2013)
Минаев А. А. - Виктор Георгиевич Гейер (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины адгезионного слоя налипшей горной массы на конвейерной ленте, Почужевский О. Д. (2013)
Бедарев С. А. - Определение нагрузок в трансмиссионном вале манипулятора для ввода отсечных элементов (2013)
Бойко Е. Н. - Формирование сортового состава угля (2013)
Букин С. Л. - Исследование движения твердой частицы в межрифельном пространстве деки концентрационного стола, Комаров В. Ф., Шолда Р. А. (2013)
Гаврюков А. В. - Определение долговечности трубчатой ленты при транспортировании насыпных грузов (2013)
Гуляев В. Г. - Динамические свойства и виброактивность пятиплунжерных насосных агрегатов с безредукторным электроприводом для систем гидропривода механизированных крепей, Квитковский И. А., Гутаревич Н. В., Китаева С. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Вертикальные колебания подвижного состава шахтной подвесной монорельсовой дороги (2013)
Деревянский В. Ю. - Математическая модель переходных процессов, приводящих к травматизму в транспортных системах угольных шахт (2013)
Диденко В. П. - Зависимости минимальной воспламеняющей энергии разряда от его длительности и скорости коммутации (2013)
Зиновьев С. Н. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния резца ЗР4-80 (2013)
Игнатов А. В. - О некоторых вопросах применения теории диссипативных структур для разработки эрлифтного гидроподъема, Варавкина Т. Ю. (2013)
Кондрахин В. П. - Статистический анализ эксплуатационных параметров шахтного ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В. (2013)
Кононенко А. П. - Математическая модель рабочего процесса эрлифта с развитой снарядной структурой водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кременев О. Г. - Расчет допустимого уровня поступления взвешенной пыли в организм горняка (2013)
Малєєв В. Б. - Вибір перекачних засобів для схеми водовідливної установки з водозбірниками, що змиваються самі, Яковлев В. М., Холоша А. С. (2013)
Morgounov V. - L’argumentation des parametres et l’elaboration des moyens techniques pour diminuer les depenses sur l’exhaure de mine, Marcis T. (2013)
Моргунов В. М. - Методы динамического расчета исполнительных устройств дискретных пневмоприводов, Пупышева Ю. И. (2013)
Найда М. В. - Якісний аналіз параметрів відцентрово-вихрових насосів при різній частоті обертання, Ткачук Ю. Я. (2013)
Овсянников В. П. - Алгоритм построения расчетной модели системы защиты параллельно соединенных напорных трубопроводов водоотливных установок, Оверко В. М., Оверко М. В. (2013)
Руссіян С. А. - Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ (2013)
Семенченко Д. А. - Обоснование структуры очистного комбайна со шнековым исполнительным органом для интенсивной выемки пластов мощностью 0,5-0,8 м (2013)
Сергеев В. А. - Обоснование направлений совершенствования средств автоматизации процессов горного производства на основе анализа смертельного травматизма (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Розширення функціональних можливостей захисту від короткого замикання електромережі вугільної шахти, Василець С. В. (2013)
Татьянченко А. Г. - Влияние конструктивных параметров полунахлестного косого стыка на напряженное состояние резинотканевой ленты, Грудачев А. Я., Былина С. В. (2013)
Тишин Р. А. - Обоснование параметров гидродинамического охлаждения рудничного воздуха при его орошении, Толкунов И. А., Сыроватченко В. А., Гого В. Б. (2013)
Товстик Ю. В. - Уточнение методологии оценки опасности поражения человека электрическим током в шахтной участковой электросети с учётом воздействия ЭДС вращения двигателя, Маренич К. Н. (2013)
Федоров О. В. - Влияние геометрии инструмента с вращающейся режущей частью и параметров резания на характер разрушения крепких горных пород, Бойко Е. Н., Мельников В. А. (2013)
Хиценко Н. В. - Оптимизация переходных режимов движения грузовой тележки пролетного крана, Хиценко А. И., Бежин С. Р. (2013)
Шабаев О. Е. - Математическая модель процесса разрушения забоя проходческим комбайном с учетом отказов рабочего инструмента, Хиценко Н. В., Бридун И. И. (2013)
Ошовская Е. В. - Концепция интерактивного курса "Металлургические машины", Сидоров В. А., Бедарев С. А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Storozhuk S. S. - The study of the peculiarities of the transport system of Odessa hills. Odessa funiculars, Dubinina N. V. (2021)
Gilodo A. Y. - Effective structure of a wooden residential building in the form of a geodesic dome with a universal connector, Kovtun V. P., Arsirii A. N., Angel A. A. (2021)
Karpiuk I. A. - Design models of the bearing capacity of the support sections of basalt-concrete beam structures, Tselikova A. S., Karpiuk V. M., Khudobych A. A., Korchevnyi D. S., Kravchuk V. G. (2021)
Крутій Ю. С. - Метод розрахунку стрижневих конструкцій на коливання з врахуванням власної ваги, Вандинський В. Ю. (2021)
Лободанов М. М. - Дослідження впливу пошкодження стиснутої зони бетону в згинанних залізобетонних елементах прямокутного перерізу з недостатнім армуванням, Вегера П. І., Бліхарський З. Я. (2021)
Pashynskyi V. A. - Influence of spatial orientation of frame buildings on metal capacity of steel columns (2021)
Янін О. Є. - Визначення оптимальної кривизни пружно деформованих вант посередині прольоту у висячому покритті за допомогою комп’ютерної системи MATHCAD, Новікова С. М. (2021)
Kolesnikov A. V. - Phenomenological analysis of the role of geometric features in the formation of the structure and properties of the material, Semenova S. V., Kirilenko G. A. (2021)
Kolokhov V. V. - Improvement of the method of concrete physical and mechanical properties determination by non-destructive methods (2021)
Kryzhanovskiy V. O. - Influence of metakaolin on properties of concrete modified with polycarboxylate admixture for rigid pavement repair, Kroviakov S. O., Zavoloka M. V. (2021)
Ніколаєв О. П. - Ефективність дії пластифікаторів залежно від способу їх додавання до складу бетону, Кондращенко О. В. (2021)
Savchenko S. V. - Assessment of the impact of modifier and filler on the rheological and physical and mechanical properties of plaster solutions, Antoniuk N. R., Bachynckyi V. V. (2021)
Sasovsky T. А. - Methods of cellular concrete production using fly ash, Chorna I. V., Shalay S. V., Lysiak O. M. (2021)
Цапко Ю. В. - Оптимізація неорганічних складових вогнезахисного лаку для деревини, Цапко О. Ю., Бондаренко О. П., Ломага В. В. (2021)
Miedviedieva O. O. - Manifestation of harmful effects of water in the settlements on the example Tatarbunary district of Odessa region (2021)
Тугай О. А. - Алгоритм попередньої оцінки достовірності інвестиційних проектів у будівельній галузі в умовах невизначеності, Власенко Т. В. (2021)
Title (2021)
Table of Contents (2021)
Asheulova T. - Dual-use technologies of concern in context of biosafety (review), Ambrosova T. (2021)
Kravchun P. - Adiponutrin levels in hypertensive patients depending on the degree of obesity, Kadykova O., Herasymchuk U. (2021)
Chaychenko T. - Current understanding of the pediatric metabolic syndrome, Kharkova M. (2021)
Vivcharuk V. - Influence of age and morphological features on the clinical manifestations and treatment efficacy of hemangioma in children, Davydenko V. (2021)
Skyba V. - Surgical treatment of primary intra-abdominal complications: abscesses and infiltrates, Rybalchenko V., Ivanko O., Voytyuk N., Dar Ya. A. (2021)
Istomin A. - Biomechanical substation for external fixation of the pelvis using rods with different thread hands, Kovaliov S., Zhuravliov V., Istomin D., Karpinskiy M. (2021)
Romaniuk A. - The impact of smoking on the morphofunctional state of periodontal tissues of young organism, Nazayan R., Zakut Y.S., Popova T., Gargin V. (2021)
Lytvynenko M. - The Features of endometrial structure in alcohol-abused HIV-infected individuals (2021)
Alieva T. D. K. - On the issue of reproductive losses prevention in Ukraine, Shevchenko A. (2021)
Contents (2021)
Domina E. - Biological features of blood lymphocytes of the primary patients with endometrial cancer, Hrinchenko O. (2021)
Sluchyk I. - Comparison of sperm parameters and testis histological structure in lake frog (Pelophylax ridibundus) from areas with different level of anthropogenic pollution, Grytsulyak B., Glodan O., Ivasiuk I., Khallo A. (2021)
Yukhymenko L. - Psychophysiological basis of individual human behavioral reactions, Pustovit O. (2021)
Ganzha D. - Application of laboratory beta radiometry for quantitative indication of radionuclide concentration in plant samples, Sploshnoy B., Ganzha (Jun). D. (2021)
Palonko R. - Combined preparation based on chelating magnesium by phosphorylated casein. Characteristics of its syntesis, Arnauta O., Prys-Kadenko V., Smirnov O., Kalachniuk L. (2021)
Yukhno Y. - Effects of E-genes and photoperiod duration on assimilation processes in isogenic lines of soybean, Zhmurko V. (2021)
Abstract and References (2021)
Апшай Ф. В. - Аналіз правових засад безпеки життєдіяльності, Халак О. В. (2021)
Васильковський О. Т. - Методика оцінки суспільно-політичної обстановки в інтересах морально-психологічного забезпечення під час участі в операції об’єднаних сил підрозділів та військових частин НГУ: організаційно-правовий підхід, Орел О. В., Шаповал О. М. (2021)
Ткачук А. С. - Правове регулювання ліцензійного договору (2021)
Шутенко О. В. - Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ: впровадження змін щодо діяльності консульських установ при здійсненні нотаріальних дій (2021)
Бордун О. В. - Експлікація контемпоральної концепції забезпечення безпеки судової влади (2021)
Hartanto Hartanto - The effectiveness of the death penalty as a preventive action in suppressing the number of narcotics crimes in Indonesia, Bella Setia Ningrum Amin (2021)
Abstract and References (2021)
Contents (2021)
Mansyrov A. - Controversial technologies in intramedullary osteosynthesis of rats femur fractures, Lytovchenko V., Garyachiy Ye., Lytovchenko A., Miroshnichenko O. (2021)
Proshchenko O. - Predictors of genitourinary syndrome in women of elderly reproductive age after hysterectomy, Ventskivska I., Kamuz N., Markitanyuk S. (2021)
Kuchyn Yu. - The effect of anesthesia on the risk of postoperative myocardial injury in elderly patients with hip fracture: randomized controlled trial, Tokar I., Bielka K., Artemenko V., Semenko N. (2021)
Zaychenko S. - Influence of different types of anesthesia on the inflammatory response in laparoscopic hysterectomy, Tkachenko R. (2021)
Chystiakov R. - Prospects for the use of the method of intravesical hyperthermic chemotherapy in the treatment of patients with non-muscle invasive bladder cancer (2021)
Kozko V. - Myelin basic protein and its diagnostic value in HIV-infected individuals with 4th clinical stage and neuroinfections, Hvozdetska-Shaar M., Sokhan A., Yurko K., Solomennyk G. (2021)
Belov O. - State of social and psychological adaptation in patients with depressive disorders, taking into account the gender factor (2021)
Yarov Yu. - Intensity and duration of phases of wound healing after surgical intervention in сases of spontaneous periodontitis accompanied by various reactivity of the body (2021)
Georgiyants M. - The problem of choosing anesthesia method for surgical interventions on the lower limbs in young patients, Popsuishapka O., Ryndenko V., Kursov S., Babalian V., Bohuslavska N. (2021)
Abstract and References (2021)
Contents (2021)
Mykhaylenko V. - Educational activities of the international carpathian school in the context of sustainable development goals, Blyzniuk M. (2021)
Radziievska I. - Features of the "education standardization" concept as a component of the research vocabulary for studying the foundations of the medical and pharmaceutical education development (2021)
Vasilyeva S. - Anthropometric parameters of first-year students of pedagogical specialties, Stepanenko I., Kravchuk E. (2021)
Kravchenko O. - The dual form of education as a component of integration processes in the educational environment (2021)
Mesarosh L. - Professional competencies of students of physical and mathematical specialties (2021)
Lyndina Ye. - The beginning of the system of assistance to children with visual disabilities: historical and bibliographical aspect (2021)
Ishchenko A. - Chemical safety as a component of general and professional competences in training of future doctors (2021)
Abstract and References (2021)
Антонова Л. А. - История борьбы с бешенством в Украине со времен Пастера до наших дней, Маковская И. Ф., Крупинина Т. М. (2021)
Крамарьов С. О. - Можливості використання назальних форм інтерферону в профілактиці та лікуванні гострих респіраторних інфекцій, Євтушенко В. В. (2021)
Кисельова Г. Л. - Діагностична значимість виявлення нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, Воронова К. В., Ісаєв В. М. (2021)
Сорокман Т. В. - Епідеміологічні аспекти інфікування Нelicobacter pylori в дітей, Молдован П. М., Попелюк Н. О., Парфьонова І. В. (2021)
Зінчук О. М. - Особливості гуморальної імунної відповіді при коронавірусній хворобі (COVID-19), Петрух А. В., Гринчишин Н. І., Шваєвська К. К. (2021)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетичне значення ясенної мікробіоти при ревматоїдному артриті, Єрмолаєва М. В., Гавілей Д. О., Лівенцова К. В., Верзілов С. М. (2021)
Трихліб В. І. - Динаміка клініко-лабораторних показників у тяжкохворих та померлих від нової коронавірусної інфекції COVID-19 на фоні лікування 8 мг дексаметазону, Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С., Бєляєва К. П., Цюрак Н. Р., Шевельова Т. І., Попова С. С., Самойлова С. М., Чайка С. М., Голубенко О. С., Мороз А. В. (2021)
Тези третьої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні" (12–13 березня 2021 р., м. Одеса, Україна) (2021)
Семенюк А. Ю. - Педагогічні умови реалізації моделі формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки (2018)
Попова А. В. - Профессионально-педагогическая подготовка будущих переводчиков английского и китайского языков в вузах Украины (2018)
Підгаєцька А. В. - Порівняльний аналіз залучення студентського самоврядування до управлінської структури ЗВО у Канаді й Україні (2018)
Магрламова К. - Державні програми організації професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії (2018)
Красуцька І. М. - Експериментальне дослідження формування професійної компетенції пожежників-рятувальників в процесі курсової підготовки (2018)
Заблоцька О. С. - Місце спецкурсу "Аналітичні дослідження в екології" у формуванні фахових компетентностей майбутніх екологів освітнього ступеня "магістр", Горбунова Н. О. (2018)
Чиркина С. В. - Основні принципи і зміст технології формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності у творчих мистецьких колективах (2018)
Ніколаєва І. М. - Експериментальна перевірка ефективності методичної системи формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування у вищих медичних навчальних закладах України (2018)
Сєрих Л. В. - Модель взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2018)
Abstract and References (2018)
Гуревич Р. С. - Підготовка майбутніх учителів в інформаційному освітньому середовищі педагогічних закладів вищої освіти, Гордійчук Г. Б., Кадемія М. Ю., Кобися В. М., Коношевський Л. Л. (2020)
Кільдеров Д. Е. - Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи в профільній школі, Пригодій М. А., Олефіренко Т. О., Гамула І. А. (2020)
Баюрко Н. В. - Використання інтелектуальних карт на уроках біології та екології у старшій школі (2020)
Добровольська Н. В. - Особливості методики викладання дисципліни "інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі" (2020)
Косовець О. П. - Адаптація і модифікація навчальної програми з професії "оператор комп’ютерного набору" для навчання незрячих учнів в інклюзивних групах (2020)
Нікітченко Л. О. - Упровадження засобів дистанційного навчання в процесі вивчення природничих дисциплін, Горобець А. В., Опушко Н. Р., Левчук Н. В. (2020)
Семеріков С. О. - Впровадження курсу з розробки програмних засобів віртуальної та доповненої реальності для майбутніх викладачів stem-дисциплін, Литвинова С. Г., Мінтій М. М. (2020)
Татаурова-Осика Г. П. - Використання пристроїв категорії smart у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, Попадинець О. О. (2020)
Васаженко Н. О. - Вдосконалення процедури діагностування компетентності студентів технічних спеціальностей, Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. (2020)
Гулівата I. О. - Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця, Ніколіна І. І. (2020)
Короткова Л. І. - Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера (2020)
Калашнік Н. В. - Деякі аспекти сутності компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутього фахівця з вищою освітою, Балтремус В. Є., Сарнавська О. В. (2020)
Матієнко О. С. - Аксіологічний підхід у підготовці майбутніх учителів іноземних мов до педагогічної взаємодії (з досвіду університетів республіки польща), Бардашевська Ю. О. (2020)
Матвійчук А. Я. - Формування уявлень про інноваційні технології електроенергетики в учнів професійно-технічнної освіти, Іванчук А. В. (2020)
Можаровська О. Е. - Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних освітніх закладів як педагогічна проблема (2020)
Феднова І. М. - Система методичної роботи закладів дошкільної освіти як платформа з забезпечення розвитку готовності вихователів до просвітницько-консультативної діяльності (2020)
Бойчук В. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, Уманець В. О., Бойчук О. Ю. (2020)
Василенко Н. В. - Алгоритм або послідовність управлінських дій фахівця з публічного управління: поняття, властивості, складання та виконання (2020)
Гомонюк О. М. - Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладачів закладів вищої освіти в умовах неперервної освіти (2020)
Ігнатович О. М. - Індивідуально-психологічні відмінності інноваційності педагогічних працівників (2020)
Кузьмінський А. І. - Розробка перспективних напрямів розвитку освіти україни: цивілізаційні зміни, Біда О. А., Чичук А. П., Кучай О. В., Дзямко В. Й. (2020)
Коваль Д. В. - Особливості виявлення професійних домагань майбутніх психологів (2020)
Матяш О. І. - Умови ефективності партнерської взаємодії університету та школи для розвитку методичної компетентності вчителів математики, Михайленко Л. Ф. (2020)
Гуревич Р. С. - Інтернет-залежність дітей та юнацтва в період пандемії covid-19: виклики, проблеми та шляхи їх вирішення, Гордійчук Г. Б., Кадемія М. Ю., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л. (2020)
Ващенко Л. І. - Розвиток інформаційної грамотності дорослих в умовах неформальної освіти (2020)
Гарпуль О. З. - Застосування інформаційних технологій для розв’язування задач статистики та теорії ймовірності (2020)
Дакалюк О. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб активізації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання (2020)
Рум’янцева К. Є. - Використання математичних моделей під час розв’язування економічних завдань з вищої математики (2020)
Скобель І. М. - Вплив сучасних інформаційних технологій на професійну діяльність та вміння критично мислити студентів коледжу спеціальності "метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (2020)
Титаренко В. В. - Використання графічних редакторів у художньо-оформлювальних роботах на виробничій практиці (2020)
Фандєєва А. Є. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів закладів вищої технічної освіти засобами інтерактивних технологій (2020)
Швець Г. Р. - Організація навчальної діяльності учнів основної школи в процесі вивчення математики під час дистанційного навчання (2020)
Григорчук Т. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування логічного мислення учнів нової української школи (2020)
Задворняк Л. С. - Організація позааудиторної роботи зі студентською молоддю як умова підвищення ефективності освітнього процесу (2020)
Козак Т. С. - Модернізація системи дизайн-освіти в контексті формування дизайн-мислення, Швець О. А., Коломієць Д. І. (2020)
Ковальова-Гончарюк Л. О. - Виконавська майстерність як самореалізація вчителя музичного мистецтва у педагогічній діяльності (2020)
Дембіцька С. В. - Особливості підготовки до працеохоронної професійної діяльності майбутніх фахівців технічних спеціальностей за кордоном, Кобилянський О. В., Пугач С. С. (2020)
Олійник Н. А. - Значення практико-орієнтованого підходу в сучасній дидактиці аграрного закладу освіти (2020)
Федик Т. М. - Сучасні аспекти формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі практичної підготовки (2020)
Чучмій І. І. - Перевернуте навчання у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням, Каричковська С. П., Mовчан Л. В. (2020)
Васаженко Н. О. - Методичні особливості розвитку компетентності фахівців економічних спеціальностей в системі післядипломної освіти, Кобилянська І. М., Пугач В. М. (2020)
Кадемія М. Ю. - Інтеграція дуального і онлайн-навчання в закладах вищої освіти, Кізім С. С., Люльчак С. Ю., Савчук І. В. (2020)
Калюжна Т. Г. - Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти засобами smart-технологій (2020)
Лебедєва Н. А. - Теоретичні та практичні питання викладання іноземної мови для дорослих (2020)
Левко М. І. - Розвиток політичної компетентності майбутніх офіцерів як складової їх політичної культури (2020)
Голярдик Н. А. - Організація навчальної діяльності студентів з урахуванням психологічних особливостей впливу конкурентної поведінки та професійної адаптації у вивченні курсу "основи анатомії та фізіології нервової системи людини" (2020)
Мельникова Р. М. - Використання технології розвитку критичного мислення учнів у закладах загальної середньої освіти, Ангеловська К. В. (2020)
Самохвал О. О. - Тенденції розвитку професійної освіти в німеччині (2020)
Ромовська З. В. - Я син народу, що вгору йде. (До 150-річчня від дня народження Івана Франка) (2006)
Розумний Я. - "Народе мій... твоїм будучим душу я тривожу”. (До 150-річчя від народження Івана Франка: 1856-2006) (2006)
Коваль О. А. - Формування принципів права (2006)
Кудін С. В. - Розробка ідей гуманності та демократизму у кримінальному праві Київської Русі у працях Я. Падоха (2006)
Нєкрасова О. В. - Свобода договору в сімейному праві України (2006)
Кашинцева О. Ю. - Патентне право і клонування людини: досвід ЄС (2006)
Палій Є. В. - Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (2006)
Іолкін Я. О. - Інтенціальна природа та функції торговельної марки (2006)
Адамовська О. А. - Стан і перспективи застосування майнової неустойки в господарських зобов’язаннях (2006)
Гребенюк М. С. - Створення Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародної організації універсального характеру (2006)
Сергєєва Д. Б. - Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення (2006)
Сердюк В. В. - Завдання Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції (2006)
Барабаш О. Є. - Юридичні особи як сторони авторського договору (2006)
Циганюк Ю. В. - Цивільний позивач в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України (2006)
Оряп Ю. В. - Використання спеціальних знань для забезпеченняправового статусу неповнолітніх у кримінальному процесі України (2006)
Кухарук Ю. О. - Деякі проблемні питання застосування відводу захисника в кримінальній справі (2006)
Калюжна Л. Є. - Перевірка показань на місці, як елемент тактичної операції (2006)
Коробчук П. М. - Проблемні питання захисту особистої безпеки громадян України за допомогою вогнепальної зброї (2006)
Хряпінський П. В. - Спірні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності (2006)
Дубчак Л. С. - Освітні заклади як суб’єкти ранньої профілактики злочинності неповнолітніх (2006)
Білоус І. М. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій (2006)
Гузєв О. С. - Особливості правової природи санкцій як інституту міжнародного права (2006)
Конончук Т. І. - Живопис Валерія Франчукаі російська література про українське буття в ХХ ст (2006)
Олейник Л. И. - Закон и его интерпретация в литературных источниках (Уолт Уитмен и Эдгар По) (2006)
20 жовтня в Академії адвокатури України відбулася наукова конференція студентів та аспірантів на тему "Правове становище дітей в Україні” (2006)
Про Івана Франка в Академії адвокатури України (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2006)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатура і адвокатська діяльність в Україні — погляд у майбутнє (2006)
Капелюшний В. П. - Проблема кордонів та формування державної території України в 1917–1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти (2006)
Тарнопольська О. М. - Дискусійні питання щодо визначення прогалини в праві (2006)
Гончаренко В. Г. - Українське прислів’я — квінтесенція звичаєвого права (2006)
Порубенський О. М. - Місце і роль комітетівверховної Ради України в системі державних органів (2006)
Мяловицька Н. А. - Глобалізація і деякі актуальні проблеми державного будівництва (2006)
Булгакова І. В. - Деякі питання застосування норм апеляційного провадження в господарському процесі (2006)
Бондар І. - Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу (2006)
Ковальський Д. В. - Проблеми позасудового вирішення земельних спорів (2006)
Дубчак Л. С. - Суб’єктивні недоліки шкільного та вузівського виховання і їх криміногенне значення (2006)
Черняк Ю. В. - Проблема lis pendens-related actions та способи її вирішення у законодавстві України (2006)
Тихоненко І. В. - Доказування у кримінальних справах у судах першої та апеляційної інстанцій (2006)
Попелюшко В. О. - Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист (2006)
Фалалєєва Л. Г. - Актуальні проблеми вдосконалення договірного механізму торговельного співробітництва між Україною та Європейським Союзом (2006)
Микієвич М. М. - Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку (2006)
Антонюк Н. М. - Суд присяжних Інститут Левітта (США) — Академія адвокатури України (2006)
Сокол О. О. - Реалізація конституційного права народу на участь у здійсненні правосуддя (2006)
Лук’янчиков Є. Д. - Досудове розслідування та його структура (2006)
Легких К. В. - Метод експертних оцінок при вирішенні правових питань в кримінальному судочинстві (2006)
Ісмаілова Л. Б. - Психологічний аспект взаємодії і рівності суб’єктів кримінального судочинства (2006)
Сокиринська О. А. - Акустичні сліди: види, основні ознаки та роль у розслідуванні злочинів (2006)
Кузнєцова О. В. - Особливості експертного дослідження отруйних та сильнодіючих речовин (2006)
Бова Є. Ю. - Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування (2006)
Конончук Т. І. - Юридична лексикографія у 20-ті роки ХХ ст. і сучасність (2006)
Крилова І. І. - Історичний нарис діяльності прокуратури (2006)
Божагора Н. М. - Деякі аспекти правового регулювання підстав та умов матеріальної відповідальності працівників (2006)
Студентський парламент Академії адвокатури України — генератор ідей (2006)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України” (2006)
Круглий Д. Г. - Взаємозв'язок збільшення товарообігу в портах України з розвитком транспортної інфраструктури (2020)
Ковтун Т. А. - Фреймове моделювання продуктів проєкту екологістичної системи (2020)
Шахов А. В. - Механізми ризико-орієнтованого управління концесійними проєктами в морських портах, Пітерська В. М., Шерстюк О. І., Боцанюк В. М. (2020)
Kupratyi O. H. - Mathematical modeling trajectory of a ship as a control object in global planning (2020)
Россомаха О. І. - Концептуальна модель системи технічного обслуговування і ремонту складних технічних систем (2020)
Арсеньєва Н. О. - Функціональна класифікація автомобільних доріг України, Фоменко Г. Р. (2020)
Барвінська Х. А. - Дослідження затримки транспортного потоку на нерегульованих перехрестях з обмеженою швидкістю, Грицунь О. М. (2020)
Крячко К. В. - Удосконалення технології роботи перевантажувальних засобів на контейнерних терміналах вантажних станцій (2020)
Оліскевич М. С. - Залежність ефективності діяльності і кооперації перевізника від вхідного потоку замовлень, Мастикаш О. Л., Рой М. П. (2020)
Прокудін Г. С. - Організація незбалансованих вантажних перевезень із використанням вантажних митних комплексів, Ремех І. О., Хоботня Т. Г. (2020)
Лінський І. В. - Питущі особи в мікросоціальному оточеннімешканців україни. вікові та ґендерні особливості, Кузьмінов В. Н., Мінко О. І., Кожина Г. М., Гриневич Є. Г., Овчаренко М. О., Чугунов В. В., Пострелко В. М., Денисенко М. М., Плєхов В. А. (2021)
Гук Г. В. - Клінічно-діагностичний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців збройних сил України (2021)
Товажнянська О. Л. - Особливості формування когнітивних розладів при печінковій енцефалопатії, Рафальська Н. С. (2021)
Атраментова Л. О. - Ґендерні особливості депресивних розладів, Ліньский І. В., Утєвська О. М., Марута Н. О., Колядко С. П., Явдак І. О. (2021)
Кожина Г. М. - Алгоритм медико-психологічного супроводужінок-військовослужбовців, ветеранок АТО/ООС, Стеблюк В. В., Зеленська К. О., Проноза-Стеблюк К. В. (2021)
Козерацька О. А. - Особливості судово-психіатричної оцінки осіб, які вчинили сексуальні правопорушення (2021)
Чабанюк С. О. - Клініко-феноменологічна структура та вікові особливості перебігу захворювання у осіб з легкою розумовою відсталістю підліткового віку (2021)
Юр'єва Л. М. - Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту, Крячкова Л. В., Шустерман Т. Й., Ліхолетов Є. О. (2021)
Огоренко В. В. - Соціально-психологічні та клінічні аспекти домашнього насильства (огляд літератури), Гненна О. М., Кокашинський В. О. (2021)
Ткаченко О. В. - Вплив пандемії covid-19 на психічне здоров'я (огляд літератури) (2021)
Світлої пам'яті професора, члена-кореспондента НАМН України Валерія Семеновича Бітенського 14.02.1943 — 15.12.2020 (2021)
Dulka O. - The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages, Prybylskiy V., Кuts A., Oliinyk S., Vitriak O., Dong N. (2020)
Ozyurt V. - By-product of processing carob molasses as source of dietary fiber and polyphenols, Otles S. (2020)
Shapovalenko O. - Improvement of the recipe composition of special-purpose gluten-free chocolate muffins, Pavliuchenko O., Furmanova Y., Sharan L., Kuzmin O. (2020)
Adamchuk L. - Improvement of the method of botanical identification of honey (2020)
Gordiienko L. - The effect of plant proteins on the formation of structural and rheological properties of nougat, Tolstykh V., Avetisian K. (2020)
Zhelieva T. - Using sunflower protein as a component of forcemeats for frozen semi-processed minced meat products, Kamsulinа N., Pavlova O. (2020)
Mykolenko S. - Baking properties of different amaranth flours as wheat bread ingredients, Zhygunov D., Rudenko T. (2020)
Kuznietsova I. - The use of tomato powder in production of mayonnaise, Khomychak L., Petrova J., Haibin Y., Yarmolyuk M., Tkachenko S. (2020)
Moeini A. - Characteristics of bread dough made with the use of various millet flours, Zenoozian M., Karazhiyan H., Rad A., Nia A. (2020)
Sohrabpour S. - Effect of ultrasound and acid pretreatments during dehydration on quality properties of quince, Yadegari M., Kenari R. (2020)
Dunaevsky V. - Monitoring the condition of vegetables, fruit, and plants using infrared thermography, Venher Y., Liptyha A., Kotovskyi V., Timofeyev V., Nazarchuk S. (2020)
Kurta S. - Regulation of the structure of honey during its long-term storage, Khatsevich O., Solonytska I., Povarova N. (2020)
Malynka O. - Expertise of potato snacks by optical microscopy, FTIR-spectroscopy, spectrofluorimetry and thin layer chromatography, Malynka Y., Antipina O., Gural L., Stepanova G., Kryganovska A. (2020)
Petrova О. - Quality of garden strawberry fruit grown under conditions of technogenic pollution, Kachanova T., Manushkina Т., Trybrat R., Smirnova І. (2020)
Stankevych G. - Research and optimisation of the quantitative and qualitative characteristics of grain shipload lots in grain terminals, Kats А., Shpak V. (2020)
Khodakov A. - Improvement of the technological modes of producing dry white table wines, Tkachenko O., Sarkisyan G., Rodionova O., Suhachenko T. (2020)
Князєв С. М. - Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань, Чернявський С. С., Грібов М. Л. (2020)
Вознюк А. А. - Визнання статті 366-1 Кримінального кодексу України неконституційною: концептуальні вади прийнятого рішення (2020)
Pomazanov A. - Some Issues of Institutional and Legislative Support to Prevent Corruption in the Context of Current Challenges, Chornousko M. (2020)
Волуйко О. М. - Аналіз санкцій статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2020)
Василик В. В. - Правові засади регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі, в Україні (2020)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова протидія "бурштиновим" правопорушенням: аналіз останніх законодавчих новел (2020)
Брисковська О. М. - Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет, Грига М. А. (2020)
Каменський Д. В. - Механізми звільнення корпорацій від кримінальної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства: порівняльно-правовий аспект (2020)
Словська І. Є. - Проблеми охорони права жінок на працю (2020)
Волуйко О. М. - Соціально-психологічні причини гендерних відмінностей у сприйнятті корупції (2020)
Волошина Я. Л. - Методологічні засади дослідження юридичної консультативної діяльності (2020)
Пижова М. О. - Принцип рівної винагороди за працю рівної цінності (2020)
Москаль Р. М. - Доктрина верховенства права: аналіз стану наукової розробки проблеми в Україні (2010–2020 роки) (2020)
Перепічка Н. Г. - Особливості встановлення впливу криміногенних факторів на поведінку особи в процесі реалізації досудової пробації (2020)
Грібов М. Л. - Фундаментальне теоретичне дослідження, що має важливе значення для правоохоронної практики (2020)
Князєв С. М. - Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв'язання, Чернявський С. С., Грібов М. Л. (2020)
Вознюк А. А. - Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України (2020)
Василик В. В. - Виправлення та ресоціалізація засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства (2020)
Шевчук Г. В. - Провадження у справах про порушення правил щодо карантину людей (2020)
Волуйко О. М. - Порушення правил щодо карантину людей: аналіз складу правопорушення, Волуйко О. М. (2020)
Хоменко В. П. - Службова особа як суб'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (2020)
Атаманов О. М. - Особливості повідомлення про підозру особі, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (2020)
Кундельська І. С. - Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні (2020)
Черняховський Б. В. - Сучасні можливості судових експертиз у розслідуванні несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (2020)
Словська І. Є. - Права жінок у контексті прав людини: упровадження результатів фундаментальних досліджень, Царенко О. М. (2020)
Chernezhenko O. - Main Directions of Development of Local Self-Government in Ukraine (2020)
Рогатюк І. В. - Прокурор за чинним КПК: обвинувач чи наглядач? (2020)
Калінніков О. В. - Порівняльний аналіз кримінального провадження in absentia в законодавстві ФРН та України (2020)
Кваша О. О. - Правовий аналіз кримінологічної політики України (2020)
Коваль О. А. - Громадянське суспільство та правова держава: сутнісні характеристики (2007)
Конончук Т. І. - Іван Франко: текст як засіб державотворення (2007)
Сердюк В. В. - Єдність судової влади: окремі концептуальні питання (2007)
Погорецький М. А. - Шляхи вдосконалення реалізації конституційного права обвинуваченого на захист (2007)
Черняк Ю. В. - Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання у сфері попередження домашнього насильства щодо жінок в Україні (2007)
Айвазян Ю. К. - Імплементація міжнародно-правових актів в національне законодавство України (2007)
Захарова О. С. - Реалізація конституційних принципів територіальності і спеціалізації судів у нових проектах закону України "Про судоустрій в Україні” (2007)
Віргіліус В. - Some thoughts on uniform judicial practice (Деякі нотатки з приводу універсальної юридичної практики) (2007)
Кудін С. В. - Дослідження кримінального права Київської Русі російською історико-правовою наукою у 20-х рр. ХІХ ст (2007)
Кашинцева О. Ю. - Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини (2007)
Йолкін Я. - Правові засади свободи вибору торговельної марки (2007)
Ковальський Д. В. - Поняття, ознаки та види земельно-процесуальних правовідносин (2007)
Панькова Л. О. - Окремі правові аспекти страхування ризиків в сільському господарстві (2007)
Радзівон С. М. - Теоретичні проблеми визначення змісту "адміністративний примус” в діяльності міліції (2007)
Михайлов О. О. - Підстави притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності (2007)
Хряпінський П. В. - Інститут заохочувальних норм у системі кримінального законодавства України (2007)
Исютин-Федотков Д. В. - Тенденция использования заимствованной (иноязычной) лексики в языке криминалистики (2007)
Курдюков В. В. - Деякі питання обов’язкового призначення експертизи в кримінальному процесі України (2007)
Білоус І. М. - Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз у справах про злочинні посягання, вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів (2007)
Бояров В. І. - Захист учасників кримінального судочинства за чинним кримінально-процесуальним законодавством Росії, Кравченко В. В. (2007)
Іншин М. І. - Місце органів прокуратури у системі органів державної влади (2007)
Таранушич С. В. - Правове регулювання діяльності органів природоохоронної прокуратури (2007)
Крилова І. І. - Поняття та правовий статус актів прокурорського реагування (2007)
Горохова І. В. - Методика перекладацької діяльності студентів Академії адвокатури України (2007)
Вимоги до оформлення статтей, що подаються до "Вісника Академії Адвокатури України” (2007)
Журналу Верховної Ради України "Віче” — 15 років! (2007)
Сивокобиленко В. Ф. - Оцінка електробезпеки експлуатації двошвидкісних двигунів у складі дільничних електромереж шахт, Ляшок Я. О. (2015)
Артюх С. Ф. - Предпосылки к созданию энергогенерирующих узлов гибридного типа на базе возобновляемых источников энергии, Махотило К. В., Сапельников К. В. (2015)
Шавьолкін О. О. - Багаторівневий гібридний інвертор середньої напруги, Тютюнник Н. Л. (2015)
Левицький С. М. - Мікроприцесорний пристрій діагностування конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти, Проценко Д. П., Бартецький А. А. (2015)
Шеїна Г. О. - Визначення електромагнітних параметрів обмотки збудження і демпферної системи, Колларов О. Ю. (2015)
Шеїна Г. О. - Узагальнені залежності електромагнітних параметрів турбогенераторів від насичення (2015)
Воропаева В. Я. - Метод оценки влияния промышленно-ориентированных программных комплексов на загрузку информационных систем производственных предприятий, Шапо В. Ф. (2015)
Толочко О. І. - Квазіоптимальне керування синхронним двигуном з постійними магнітами при використанні стратегії "максимальний момент на ампер", Бугровий А. А. (2015)
Шеїна Г. О. - Аналіз негативного впливу вищих гармонік на шахтні підйомні установки, Алтухова Т. В. (2015)
Чашко М. В. - Біогенний електрогенератор, Колларов О. Ю., Алтухова Т. В. (2015)
Петров П. А. - Инженерная реализация обнаружения радиосигналов на основе алгоритма оценок функции распределения вероятностей, Смирнов А. В. (2015)
Блінов Є. В. - Синтез системи управління роботизованою транспортною системой як дискретно-безперервним об’єктом (2015)
Гарматенко І. О. - Модернізована САУ рівня металу в кристалізаторі МБЛЗ, Поцепаєв В. В. (2015)
Мельник А. І. - Дослідження і розробка системи погодозалежного управління опаленням кондиціонуванням спеціалізованого приміщення (2015)
Никифоров А. П. - Аутсорсинг контроля работы устройств релейной защиты и управления в энергосетях smart-grid. Часть 1. Теория (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Аутсорсинг контроля работы устройств релейной защиты и управления в энергосетях smart-grid. Часть 2. Моделирование, Никифоров А. П. (2015)
Буславець О. А. - Інформаційне забезпечення для ефективного планування заходів зі зменшення втрат електроенергії у розподільних електричних мережах, Кулик В. В., Лежнюк П. Д. (2015)
Лежнюк П. Д. - Використання засобів кваліметрії для аналізу якості систем електропостачання з розосередженим генеруванням, Комар В. О. (2015)
Петелін Е. А. - Питання енергозбереження при плануванні модернізації електромеханічних комплексів шахтного водовідливу, Зінов’єв С. М. (2015)
Гладкий О. І. - Розробка та обґрунтування параметрів апаратури пошуку несправностей підземних кабельних мереж, Чашко М. В., Зінов’єв С. М. (2015)
Гончарова В. М. - Моделювання асинхронного електроприводу рудникового електровозу, Чашко М. В., Зінов’єв С. М. (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Підвищення надійності роботи розподільних мереж із заземленою через котушку Петерсена нейтраллю, Лисенко В. А. (2015)
Шевченко В. В. - Предложения по предотвращению и ликвидации повреждений сердечников статоров турбогенераторов, Лизан И. Я. (2015)
Толочко О. І. - Мінімізація теплових втрат при розмагнічуванні векторно-керованого асинхронного двигуна, Мельник А. В. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Совершенствование токовой защиты от коротких замыканий в сети смарт-грид 6-35 кв структурно-информационным методом. Часть 1. Анализ, Никифоров А. П., Колларов О. Ю., Кардаш Д. О. (2017)
Сивокобиленко В. Ф. - Способи визначення пошкодженого приєднання в розподільних мережах напругою 6-35 кв, Лисенко В. А. (2017)
Tolochko O. - Structural realization of the maximum torque per ampere strategy for the vector speed control system of induction motors, Bovkunovych V., Kalygin D. (2017)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат з функцією стабілізації напруги для комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами електроенергії, Становський Є. Ю., Кравченко М. І. (2017)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення перетворювального агрегату комбінованої системи електроживлення локального об’єкту з вітрогенераторною установкою (2017)
Шавьолкін О. О. - Трифазний перетворювальний агрегат для комбінованих систем електроживлення локальних об’єктів з фотоелектричною сонячною батареєю, Солонуха Б. В. (2017)
Чашко М. В. - Енергетика імпульсної електропередачі, Зінов'єв С. М., Несторук Н. А. (2017)
Кондратенко В. Г. - Гідродинамічні процеси в дискових розвантажувальних пристроях шахтних насосів, Колларов О. Ю., Зінов'єв С. М. (2017)
Алтухова Т. В. - Методи діагностики відмов електромеханічного обладнання на основі технологій штучного інтелекту (2017)
Жидков А. Б. - Визначення переддефектного стану елементів металоконструкцій при втомному руйнуванні за допомогою магнітометричних методів (2017)
Заболотный К. С. - Обоснование параметров тормоза многоканатной подъемной машины на основании исследования механических и тепловых явлений, Жупиев А. Л., Молодченко А. В. (2017)
Заболотный К. С. - Конечно-элементное моделирование тонкостенных подкрепленных конструкций в машиностроении, Панченко Е. В. (2017)
Кошельнік О. В. - Використання методу ексергетичного аналізу для оцінки ефективності роботи енергоперетворювальних комплексів скловарного виробництва, Долобовська О. В., Круглякова О. В. (2017)
Пугачёва Т. Н. - Эффективность установки турбопривода питательного насоса вместо электропривода на энергоблоках мощностью 200 мвт (2017)
Семененко Л. В. - Аналіз методів нормування питомих витрат теплової та електричної енергій в установах бюджетної сфери (2017)
Shavolkin O. O. - A multifunctional converter of the photoelectric system with a storage battery for a local object connected to a grid with multi-zone tariffication, Shvedchykova I. О., Stanovsky Ye. Yu., Pidhainyi M. O. (2020)
Шведчикова І. О. - Дослідження впливу геометричних розмірів робочої зони на просторовий розподіл магнітного поля в матриці поліградієнтного сепаратора, Романченко Ю. А. (2020)
Скрипник С. О. - Порівняння струмів короткого замикання електричної мережі 6(10) кВ та 20 кВ, Шеїна Г. О. (2020)
Артеменко Ю. А. - Моделювання теплових процесів в системах з використанням методу джерел, Любименко О. М., Штепа О. А. (2020)
Нємцев Е. М. - Математична модель аналізу режимів групової роботи асинхронних двигунів при живленні від загального джерела (2020)
Важинский А. И. - Методы и средства обеспечения эксплуатационной надежности сложных промышленных объектов, Жуков С. Ф. (2020)
Любименко О. М. - Енергозберігаючі паливні елементи з використанням водня, Штепа О. А. (2020)
Остренко Д. О. - Дослідження роботи штучної нейронної мережі, яка працює в енергосистемі з метою запобігання аварійних режимів (2020)
Шведчикова І. О. - Розробка бази даних для прогнозування сонячної генерації в програмно-технічному комплексі управління електроспоживанням локального об’єкта, Кравченко О. П., Романченко Ю. А., Козаков Е. В. (2020)
Гармаш Е. В. - Вибір алгоритмів регулятора нечіткого типу для вітроенергетичних установок, Колларов О. Ю. (2020)
Калиниченко В. В. - Деякі аспекти розрахунку коротких замикань у шахтних розподільних мережах, Придатько І. В. (2020)
Кардаш Д. О. - Аналіз впливу вищих гармонік при живленні асинхронного двигуна від автономного інвертора напруги у Simulink, Тютюнник Н. Л. (2020)
Шавьолкін О. О. - Багатофункціональний перетворювальний агрегат з послідовним з’єднанням інверторів для комбінованої системи електроживлення локального об’єкту з фотоелектричною батареєю, Становський Є. Ю. (2020)
Кондратенко В. Г. - Підвищення енергоефективності шахтних дільничних водовідливних установок на стадії розрахунку, Калиниченко В. В., Колларов О. Ю. (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Kumawat A. - Band Gap Enhancement and Temperature Dependent PL in Sol-gel Synthesized Ce doped ZnO Nanoparticles, Chattopadhay S., Halder N., Misra K. P. (2021)
Shrivastava A. - Improvement in Properties of Mn-Zn Ferrite Nano-particles by Rare Earth Doping, Shrivastava A. K. (2021)
Bhujel R. - Morphological and Electrical Characterization of SiNWs Synthesized by Electroless Metal Assisted Chemical Etching Method, Rai S., Deka U., Biswas J., Swain B. P. (2021)
Sandeep Sandeep - Optimization of FDM Printing Parameters for Surface Quality Improvement of Carbon Based Nylon (PA-CF) Composite Material Fabricated Parts Using Evolutionary Algorithm, Chhabra D., Gupta R. K. (2021)
Yadav D. - Integration of Finite Element Analysis, 3D Printing and Biopolymers to Enhance Research in Orthopaedics, Garg R. K. (2021)
Jain B. - Application of Nano Sized Materials for Mitigating the Corrosion in Concrete: A Review, Sancheti G., Vaibhav J. (2021)
Parihar J. - Extracellular Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Thermo-Halotolerant Aeribacillus pallidus Strain SJP 27: Characterization and Antibacterial Potential, Kumawat A., Misra K. P., Bagaria A. (2021)
Misra K. P. - Band Gap Reduction and Petal-like Nano-structure Formation in Heavily Ce-doped ZnO Nanopowders, Kumawat A., Kumari P., Samanta S., Halder N., Chattopadhyay S. (2021)
Gupta N. - Python – a Tool for Percolation Analysis in Triangular Lattice, Nath M., Chakraborty S., Bandyopadhyay A. (2021)
Khare M. - Effect of Stir Casting Process Parameters on Mechanical Properties of Aluminium Matrix Composites: Experimental Investigation and Predictive Modelling, Gupta R. K. (2021)
Kumar N. - Enhancement in Visible Emission by the Doping of Ce in ZnO Thin Films, Katiyar A., Shukla R. K., Srivastava A. (2021)
Bisen R. - Bonding Analysis of |Au (3.16 nm)/Co (1.5 nm)|x35/Si (100) Multilayer Thin Film, Tripathi J., Kumar D., Singh J., Sharma A. (2021)
Ghosh P. - Electrical Properties and Magnetic Field Dependent I-V Characteristics of Nanocrystalline Cobalt Doped Nickel Ferrite, Mitra P. (2021)
Singh C. - Synthesis and Characterization of Ecofriendly and Bio-degradable Soy Protein Isolate Film, Sharma P., Bagaria A. (2021)
Singh R. - Visual Naked Eye Colorimetric Determination of Phorate Pesticide Using Nanotechnology, Kumar N. (2021)
Mishra A. - Nanoparticle Self-assembly at Liquid-liquid Interface, Srivastava S. (2021)
Misra K. P. - Annealing Induced Red-shift in the Absorption Edge of TiO2 Films Prepared by Sol-gel Technique, Chattopadhyay S., Dey D., Bhatt P., Halder N. (2021)
Keshwala U. - Design and Comparative Analysis of Compact Bioinspired Leaf-shaped Antenna Using Different Substrate Material for UWB and X-band Applications, Rawat S., Ray K. (2021)
Vijay S. K. - Designing of Triple Band Octagonal Ring Antenna for Flexible and Wearable Application, Ahmad B. H., Rawat S., Ray K. (2021)
Ahlawat A. - 3D FDM Printable Polymer Composites and Polymer Nanocomposites: State of the Art, Kumar S. R., Gupta R. K., Chhabra D. (2021)
Jain V. - Influence of Fine Supplementary Cementitious Materials on Compressive Strength of Concrete – a State of Art Review, Sancheti G., Jain B. (2021)
Kavita Kavita - Simulation of Localized Surface Plasmon Resonance of Silver Nano-particles with Graphene Coating Utilizing Maxwell-Garnett Theory, Verma R. K. (2021)
Osokin V. O. - The Raman Diagnostics of Carbon Films Obtained by Electron-beam Deposition on Cu, Al and Ni Substrates, Panibratskiy V. О., Stel'makh Y. A., Shpak P. O., Yukhimchuk V. O. (2021)
Makhanets O. M. - Spectral Parameters of an Exciton in Double Semiconductor Quantum Rings in an Electric Field, Gutsul V. I., Koziarskyi I. P., Kuchak A. I. (2021)
Ulukmuradov A. - Computer Simulation of Adsorption of Fullerene on Graphene, Yadgarov I., Stelmakh V., Umarov F. (2021)
Devi L. R. - Investigation of High-K Gate Dielectrics and Chirality on the Performance of Nanoscale CNTFET, Arumugam N., Jayanthi J. E., Samuel T. S. A., Kumar T. A. (2021)
Zitouni I. - Study of the Effect of Selenium Doping on the Geometries and Electronic Characteristics of Germanium Clusters (SeGen, n = 1-20) Using DFT Calculations, Aiadi K.E., Bentouila O., Benaida M., Ayat Z. (2021)
Leiko O. H. - On one Approach to Control the Dynamic Properties of a Cylindrical Piezoceramic Acoustoelectronic Device with Single-frequency Resonant Excitation, Bogdanova N. V., Bogdanov O. V., Leiko A. O., Harmash O. V. (2021)
Dibi Kh. - Performance Assessment of a New Gaussian-doped Junctionless ISFET: A Numerical Study, Dibi Z., Bouridane A. (2021)
Chabak Yu. G. - Surface Modification of Grey Cast Iron by Pulsed-plasma Deposition and Subsequent Laser Beam Melting, Efremenko V. G., Fedun V. I., Petryshynets I., Pastukhova T. V., Efremenko B. V., Kromka F., Tsvetkova E. V. (2021)
Seti Ju. O. - Effect of Confined Phonons on Temperature Renormalization of Spectral Characteristics of Quantum Cascade Detector Operating in Far Infrared Range, Tkach M. V., Vereshko E. Ju. (2021)
Aguni L. - A Small Ultra-wideband Circular Patch Antenna with Band-notched Characteristic, Chabaa S., Ibnyaich S., Zeroual A. (2021)
Patil A. Y. - Next Generation Material for Denture Teeth and Denture Base Material: Limpet Teeth (LT) as an Alternative Reinforcement in Polymethylmethacrylate (PMMA), Naik A., Vakani B., Kundu R., Banapurmath N. R., Roseline M., Krishnapillai L., Mathad Sh. N. (2021)
Kornyushchenko A. S. - Stages of Cr, Zn, Cu, Si, Ag, and Al Nucleation under Quasi-equilibrium Condensates of Ion-sputtered Atoms, Kosminska Yu. O., Shevchenko S. T., Natalich V. V., Perekrestov V. I. (2021)
Lotfi F. - Gain Enhancement of Applied Micro Patch Antenna in Telemedicine Applications by Changing the Calculation of the Geometry, Shirzadfar H., Bagheri O. (2021)
Klochko N. P. - Wettability of the Cotton and Polyester Fabrics Coated by Nanostructured Indium-doped Zinc Oxide Layers, Khrypunova I. V., Klepikova K. S., Kopach V. R., Zhadan D. O., Petrushenko S. I., Dukarov S. V., Lyubov V. M., Kirichenko M. V., Khrypunova A. L. (2021)
Danilchenko S. N. - Calibration of X-ray Diffraction Measurements for Depth-selective Structural Analysis of Two-layer Samples, Kochenko O. V., Kalinkevich A. N., Stepanenko A. O., Zinchenko Ye. I., Danylchenko P. S., Protsenko I. Yu. (2021)
Buryy O. - Crystal Structure, Raman Spectra and Electrical Conductivity of LiNb1 – xTaxO3 Nano-powders Obtained with High-energy Ball Milling, Vasylechko L., Sydorchuk V., Lakhnik A., Suhak Yu., Wlodarczyk D., Hurskyj S., Yakhnevych U., Zhydachevskyy Ya., Sugak D., Suchocki A., Fritze H. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бурдяк В. І. - Участь міжнародних організацій та національних держав у вирішенні міграційної кризи сучасності (2020)
Лысюк А. И. - Современная Польша в представлениях белорусов: социологический анализ, Соколовская М. Г. (2020)
Гісса О. К. - Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна-ЄС), Кибіч Я. В. (2020)
Єлова Т. А. - Дискусії про польський східний кордон після Другої світової війни у середовищі польської еміграції (2020)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Covid-19 як інструмент інформаційного впливу у добу "постправди" (2020)
Пилип'юк К. А. - Еволюція політичної пропаганди США у контексті геополітичного протиборства постбіполярної доби (2020)
Кибіч Я. В. - Медійний супровід та його вплив на результати референдуму про вихід Британії з ЄС (2020)
Luchak M. - Moral and Political Crisis of Intersubjectivity in Europe and Ukraine: Implementation of Deliberative Democracy Idea, Luchak-Fokshei A.-M. (2020)
Ротар Н. Ю. - Критика теорії рефлексивного модерну в сучасній політичній науці (2020)
Федорчак Т. П. - Політичні трансформації у Чеській Республіці після "оксамитової революції": ретроспективний підхід (2020)
Богатирець В. В. - Benefits of HyFlex learning in creating a positive students’ experience (2020)
Репецька А. Г. - Врегулювання конфліктів у взаємодії між законодавчою та виконавчою владою в Україні (2020)
Конет А. В. - Політична маніпуляція: поняття, концепції, механізм дії (2020)
Блажевська Є. В. - Making of Refugee Policy in UK in the early 2000’s (2020)
Монолатій І. С. - "Ким був той піаніст?": гауденові застереження – українські ремінісценції Рец. на: Ґауден, Ґжеґож. Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року. / Переклад з польської Андрія Павлишина. Львів: Човен, 2020. 528 с. (2020)
Макух-Федоркова І. І. - Вплив соціальних медіа в на еволюцію сучасних міжнародних конфліктів Рец. на: Дейвид Патрикаракос. Війна у 140 знаках: як соціальні медіа змінюють військовий конфлікт ХХI століття. Київ: Yakaboo Publishing. 2019. 352 с. / David Patrikarakos. War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century. New York: Basic Books. 2017. 352 p. (2020)
Грубінко А. В. - Визначальні тренди міграційної політики Європейського Союзу в умовах новітніх викликів регіональній безпеці: політико-правові аспекти (2020)
Ухач В. З. - Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти)(продовження) (2020)
Horielova V. Yu. - Human morals in the retrospective of cognitive-anthropological analysis (2020)
Дракохруст Т. В. - Особливості юридичної відповідальності за порушення міграційного законодавства України, Мазепа С. О. (2020)
Ковальова М. В. - Адміністративна відповідальність за мобінг: перспективи внесення змін до законодавства України, Божук І. І. (2020)
Корнійченко А. О. - Методологія дослідження адміністративно-правового механізму запобігання булінгу (2020)
Лещишин Р. М. - Адміністративно-правові основі стратегічного планування у державному секторі (2020)
Марценко Н. С. - Сучасний стан та тенденції освітньої міграції (2020)
Ніпіаліді О. Б. - Профілактика економічної злочинності як важливий напрямок діяльності правоохоронних органів: стан, тенденції, проблеми (2020)
Токарєва К. С. - Побудова належної адміністративної процедури застосування медіації у публічно-правових спорах (концептуальна основа) (2020)
Фліссак К. А. - Польська міграційна політика в рамках права ЄС (2020)
Цимбалістий Т. О. - Система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, Ногас Н. І. (2020)
Чуб А. В. - Адміністративно-правові гарантії реалізації права громадян на мирні зібрання (2020)
Лукасевич-Крутник І. С. - Нотаріальне посвідчення заповітів в умовах рекодифікації цивільного законодавства України (2020)
Міськевич Л. Р. - Поняття та правова природа договору оренди земель водного фонду (2020)
Польний Д. А. - Заходи оперативного впливу, які застосовуються сторонами договору найму при виконанні ними зобов'язань за рахунок контрагента (2020)
Саванець Л. М. - Довіреність та договір доручення: порівняльно-правовий аналіз (2020)
Слома В. М. - Участь представника у цивільних правовідносинах (2020)
Ziółkowska K. М. - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika (2020)
Ахмедов В. А. - Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя (теоретичний аспект) (2020)
Банах С. В. - Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури (2020)
Горлачук О. А. - Судова економічна експертиза операцій із цінними паперами: актуальні аспекти проведення (2020)
Декайло П. В. - Процесуальні аспекти допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні, Блащак А. І. (2020)
Крамар Р. І. - Інституційне забезпечення виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: міжнародний і вітчизняний аспекти (2020)
Пілюков Ю. О. - Судово-експертна діяльність у сучасному кримінальному процесі (2020)
Бідолах Д. І. - Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень із використанням методів дистанційного зондування (2020)
Зібцев С. В. - Ландшафтні пожежі в Україні: поточна ситуація та аналіз чинної системи охорони, Сошенський О. М., Миронюк В. В., Гуменюк В. В. (2020)
Леснік О. М. - Повнодеревність та об’єм стовбурів дерев гіркокаштана звичайного у насадженнях міста Києва (2020)
Попович С. Ю. - Географія заповідання дендрораритетів роду Spiraea L. в Україні (2020)
Хань Є. Ю. - Актуалізація таксаційних показників дубових деревостанів вегетативного походження Лісостепу України, Бала О. П. (2020)
Дзиба А. А. - Формування та трансформація штучних комплексних пам’яток природи другої половини XX століття Українського Полісся (2020)
Білик C. І. - Інженерна методика розрахунку елементів із комбінованої клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2020)
Пінчевська О. О. - Властивості нового теплоізоляційного матеріалу з низькоякісної деревини сосни, Зав’ялов Д. Л. (2020)
Маурер В. М. - Ті, які уміли любити і завжди були готові прийти на допомогу (2020)
Титул, зміст (2021)
Кремень В. Г. - Вітання журнала з 25 ювілєєм (2021)
Масол Л. М. - Професійні орієнтації старшокласників у сфері мистецтва та креативних індустрій (2021)
Волощук А. В. - Види навчальних занять з образотворчого мистецтва в позашкільній студії Золтана Баконія (2021)
Шевнюк О. Л. - The structure of didactic forms of fine arts teaching to students in higher educational establishments (2021)
Кормош М. В. - Розвиток музичної освіти у вибраних країнах Європи у XXI столітті (2021)
Боднарюк Л. С. - Навчаємо мистецтва у дистанційному форматі (2021)
Іванова І. Ю. - Вивчення техніки соffeе-art у закладах мистецької освіти (2021)
Кузьменко Г. В. - Освітньо-творчий проєкт "Разом до прекрасного": опановуємо образотворче мистецтво (2021)
Girdzijauskiene R. - Student Engagement in Arts-Based Science Learning (2021)
Новикова Н. В. - Технології оцінювання освітніх результатів учнів 8-11-х класів на уроках мистецтва в умовах дистанційного навчання (2021)
Гринчук І. П. - Фортепіанна музика українських композиторів: репертуарний та методичний аспекти (2021)
Ничкало С. А. - Весняні ювілеї (2021)
Долинська Ю. А. - Відеошкола малювання та її проєкт "Діти навчають дітей": міжнародне визнання (2021)
Мусієнко М. - Імператорський університет Святого Володимира–Київський національний університет імені Тараса Шевченка:генезис медичної освіти і науки (1840–2020), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л. (2020)
Великий М. - Сумісна дія нових піразолвмісних бісфосфонатів і вітаміну D3 за експериментального остеопорозу, Лабудзинський Д., Лісаковська О., Пасічна Е., Івонін С. (2020)
Клімова О. - Вплив низькоінтенсивного випромінювання оптичного діапазону спектра (λ=630–660нм) на показники імунорезистентності у тварин з експериментальним перитонітом, Коробов А., Биченко К., Лавінська О., Кордон Т., Дроздова Л. (2020)
Березовчук Л. - Вплив фотостимуляції на функціональний стан головного мозку людини, Макарчук М. (2020)
Пацюк М. - AMOEBOZOA Luhe, 1913 у водоймах Вінницької області (2020)
Римар Ю. - Вторинний ріст у дихально-дифіцитному штамі дріжджів SACCHAROMYCES CEREVISIAE внаслідок делеції гена YKU70, Рушковський С., Демидов С., Великожон Л., Проніна О., Моргун Б. (2020)
Федорчук С. - Динамічна м'язова витривалість у зв'язку зі станом психофізіологічних функцій кваліфікованих спортсменок, Петрушевський Є. (2020)
Ракша Н. - Оцінювання антиоксидантних властивостей експериментальних полікомпонентних комплексів, Соколовська Ю., Манжалій Е., Добрянський Д., Савчук О. (2020)
Нужина Н. - Вплив короткотривалої гіпертермії на реліктові рослини GINKGO L. та MAGNOLIA L., Голубенко А., Палагеча Р., Футорна О., Гензерська Н., Гайдаржи М. (2020)
Тимофєєв О. О. - Профілактика запальних ускладнень при лікуванні хворих на гострий одонтогенний гнійний періостит щелеп, Максимча С. В., Ярифа М. О., Дубіченко С. І., Мирошник А. О., Савицький О. О., Блінова В. П., Ухарська О. А., Серга О. О. (2021)
Білинський О. Я. - Генетичні та епігенетичні фактори виникнення карієсу, Костенко Є. Я. (2021)
Коленко Ю. Г. - Использование адгезивных волоконных систем для восстановления дефектов зубных рядов, Литвин Т. В. (2021)
Дегасюк В. В. - Інвагінація зуба третього типу. Діагностика та комплексне лікування (2021)
Барило О. С. - Вплив комплексної профілактики карієсу та некаріозних уражень на біохімічні показники крові у пацієнток з дисбалансом естрогенів, Агафонов К. В., Фурман Р. Л. (2021)
Глущенко Т. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини в осіб із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому (2021)
Сулим Ю. В. - Застосування медикаментозних засобів тривалої дії для лікування пародонтита, Петришин О. А. (2021)
Шуминський Є. В. - Шестирічний аналіз травматичних пошкоджень черепно-щелепно-лицевої ділянки: зв’язок шелепно-лицевої та черепно-мозкової травм, Копчак А. В. (2021)
Варес Я. Е. - Можливості застосування латеральных (дискових) імплантатів у випадках атрофії дистальних відділів нижньої щелепи: результати власного клінічного досвіду, Гудзан Я. С., Студент В. О., Філіпська Т. А., Варес Я. Я. (2021)
Симоненко Р. В. - Застосування еластичного матеріалу "Ufi Gel P" (VOCO) для корекції резекційного протеза у процесі ортопедичної реабілітації пацієнта з післяопераційним дефектом верхньої щелепи онкологічного генезу. Клінічний випадок (2021)
Жачко Н. І. - Відновлення здоров’я порожнини рота як один з вагомих факторів підвищення якості життя, Неспрядько-Монборнь Т. С., Скрипник І. Л., Жачко М. С. (2021)
Дорошенко О. М. - Особливості заміщення дефектів зубних рядів у осіб із захворюваннями тканин пародонта різного ступеня тяжкості, Біда О. В. (2021)
Дорошенко С. І. - Диференційований підхід до ортодонтичного лікування дітей із зубощелепними аномаліями, обтяженими дефектами зубних рядів, Савонік С. М. (2021)
Мочалов Ю. О. - Прогностична оцінка доступності стоматологічної допомоги для населення України в умовах реформи охорони здоров’я (дискусія), Ступницький Р. М., Шупяцький І. М., Моложанов І. О., Кеян Д. М. (2021)
65 років професору Олександру Анатолійовичу Удоду (2021)
Martyniuk V. - Optical properties of rat serum after intragastric adminisrtation of melanin, Beregova T., Tseyslyer Yu., Stepanova L., Kondratiuk T. (2020)
Тарнопольська О. - Реєстрація іонних струмів крізь LCC-канали ядерної мембрани: хронобіологічний аспект, Котлярова А. (2020)
Kalmukova O. - Morpho-functional state of rats pineal gland and suprachiasmatic nucleus of hypothalamus after different regimes of exogenous melatonin administration, Dzerzhynsky M. (2020)
Тараріна В. - Іонні канали в контексті пошуку молекулярних мішеней регуляції скоротливості міометрію, Суха І., Лаврик Р., Артеменко О., Мороз О. (2020)
Петльована В. - Очищення культур мікроводоростей колекції ACKU від грибних контамінантів, Чен Мін Лей (2020)
Гриник Є. - Павуки (ARACHNIDA, ARANEI) ландшафтного заказника "Яхнівський" (Київська область), Сінгаєвський Є. (2020)
Пустовалов А. - Морфофункціональний стан вісцеральної білої жирової тканини щурів за умов розвитку ожиріння та при введенні наночастинок срібла, Ткаченко О., Матвієнко М., Дзержинський М. (2020)
Хома Ю. - Вплив сольового стресу на рослини тополі клону 'INRA 353-38' та верби клону 'Житомирська-1' в умовах культури in vitro, Худолєєва Л., Куцоконь Н. (2020)
Коломійчук В. - Флора та рослинність Ірпінського лісу, Баранський О. (2020)
Романенко М. - Вплив іонізуючого випромінювання in vitro на геном лімфоцитів периферичної крові безсимптомних носіїв мутації 5382insC у гені BRCF1, Курінний Д., Демченко О., Клименко C., Рушковський С. (2020)
Title (2020)
Бала О. П. - До методики актуалізації основних таксаційних показників деревостанів твердолистяних деревних видів України (2020)
Дячук П. П. - Визначення висоти дерев за даними растрових зображень різної роздільної здатності (2020)
Максімцев С. І. - Шумопоглинальні властивості придорожніх лісових смуг різних конструкцій в умовах Західного Полісся, Дударець С. М. (2020)
Пінчук А. П. - Вплив наночастинок СеО2 на проростання насіння та синтез фенолів у проростках ялини європейської, Ліханов А. Ф., Іванюк І. В., Співак М. Я. (2020)
Пузріна Н. В. - Вплив метеорологічних чинників на ослаблення в’язових деревостанів за умов розвитку комах-ксилофагів, Явний М. І. (2020)
Решетюк О. В. - Ризики розвитку іржастих грибів (Puccinia graminis Pers.) на культивованих барбарисах (рід Berberis L.), Філіпенко А. Б. (2020)
Дзиба А. А. - Історія, таксономічний склад, біоморфологічна та екологічна структури дендрофлори арборетуму Шацького лісового коледжу ім. В.В. Сулька, Рибчинська Н. П., Рибчинський А. А. (2020)
Ломага В. В. - Визначення часу запалювання деревної сировини при дії високої температури радіаційної панелі, Цапко О. Ю., Цапко Ю. В., Бондаренко О. П. (2020)
Маурер В. М. - Іван Миколайович Сазонов – доцент по атестату, доктор наук і професор по сутті, Дударець С. М. (2020)
Асєєва Т. О. - Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича (2021)
Бовсунівська А. Ю. - Прагматичний потенціал авторських та трансформованих фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона "В'язень неба" (2021)
Гордійчук М. І. - Поняття fake news та комунікативні засоби його виявлення (2021)
Гусейнова М. Н. - Диалектизмы в произведениях насими и их интеграция в тюркские языки (2021)
Davydovska N. V. - Communicative and linguistic devices used in Elon Musk's personal branding (based on twitter and online publications) (2021)
Звонко Г. О. - Образні ознаки концепту перетворення в українській мові (2021)
Mykhailenko O. О. - Political speeches in translation: an outstanding Churchill (2021)
Михніцька І. В. - Перекл – Ад чи пекло для ідентичності оригіналу (на матеріалі російськомовних трансформацій поезії І. Драча) (2021)
Мовчан Д. В. - Зв'язок антонімії з іншими лексико-семантичними категоріями (2021)
Ткачук-мірошниченко О. Є. - Словотвірний аспект coronaspeak-2020 (2021)
Ущаповська І. В. - Реклами міст світу на веб-сайт: структурно-семантичний та прагматичний аспекти, Подвальна К. Є. (2021)
Білоусенко П. І. - Вагоме лінгвотекстологічне дослідження рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття. вид. підг. Оксана Ніка, Юлія Олешко, Київ: Освіта України. 2019. 381 с. (2021)
Ніка О. І. - Наукова школа в лінгвістиці. Рецензія на монографію: Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (ХІХ — перша третина ХХ ст.: монографія / відп. ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2020, 484 с. (серія "Студії з українського мовознавства") (2021)
Черненко Г. А. - Рецензія на монографію О. В. Халіман "граматика оцінки: морфологічні категорії української мови" (Харків: Майдан, 2019. 458 с.) (2021)
Beliayev E. Yu. - Magnetotransport properties of CrO2 powder composites, Horielyi V. А., Kolesnichenko Yu. A. (2021)
Remizov I. A. - The interaction between injected charges and a vortex flow in normal and superfluid helium near Тλ, Sultanova M. R., Levchenko A. A., Mezhov-Deglin L. P. (2021)
Nakonechnyi M. A. - Multi-signal spectroscopy of qubit–resonator systems, Karpov D. S., Omelyanchouk A. N., Shevchenko S. N. (2021)
Khadzhai G. Ya. - Influence of uniform compression on fluctuation paraconductivity of single crystals Y0.77Pr0.23Ba2Cu3O7–δ, Vovk N. R., Vovk R. V. (2021)
Askerzade I. N. - Return current of dc SQUID based on tunnel Josephson junctions with unconventional current-phase relation, Askerbeyli R. (2021)
Ramazanov M. K. - Phase diagram of the Potts model with the number of spin states q = 4 on a kagome lattice, Murtazaev A. K., Magomedov M. A., Rizvanova T. R., Murtazaeva A. A. (2021)
Zvyagin A. A. - Majorana zero modes in the interacting fermion chain without pairing (2021)
Lykah V. A. - Heavy doped organic crystals ordering, Syrkin E. S., Trotskii E. N. (2021)
Poluektov Yu. M. - Debye model for the surface phonons (2021)
Curmei M. D. - Electronic spectra and structure of 1- and 2-fluoronaphthalene impurity centers in crystalline naphthalene, Melnyk V. I., Klishevich G. V., Bezrodna T. V., Nesprava V. V., Roshchin O. M. (2021)
Kovalenko E. N. - Exciton absorption spectra of thin films of RbCu2Cl3 and Rb2Cu3Cl5 ternary compounds, Yunakova O. N., Yunakov N. N. (2021)
Демко В. С. - Місце зеленого туризму в розвитку економіки сільських територій (2020)
Sakun L. - Management of sales activities of the enterprise. As an effective technology of entering international markets, Viedienina Yu., Riznichenko l., Vielkin B., Alieksieienko A. (2020)
Ангелко І. В. - Методи та прийоми психологічного впливу реклами на свідомість споживачів, Сазанська Є. Ю. (2020)
Базалійська Н. П. - Рекрутинг як інноваційна технологія формування персоналу на промисловому підприємстві за сучасних умов господарювання, Кошонько О. В. (2020)
Бакай В. Й. - Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі використання цифрових технологій (2020)
Бельтюков Є. А. - Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, Ткачук Т. М. (2020)
Благун І. С. - Моделі аналізу та оцінки діяльності банків в умовах нестабільного економічного середовища, Буртняк І. В. (2020)
Брич Б. В. - Маркетингова модель забезпечення інформативності процесів енергосервісного ринку (2020)
Буртняк І. В. - Моделювання ефективності функціонування банків за допомогою фінансових потоків, Благун І. С. (2020)
Бушовська Л. Б. - Розвиток крауд-технології та іі застосування в діяльності підприємства (2020)
Валькова Н. В. - Звіт про управління: становлення в реаліях COVID-19 (2020)
Гейдарова О. В. - Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства, Мала О. М. (2020)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Проблеми управління авіаційними компаніями в сучасному світі, Рєпіна С. (2020)
Грабовська І. В. - Роль та місце інтелектуального капіталу в системі управління та забезпеченняінноваційного розвитку підприємства (2020)
Дейнеко Л. В. - Модернізація промислового сектору крізь призму економічних інтересів, Ципліцька О. О. (2020)
Джулій Л. В. - Особливості організації управлінського обліку в банках України, Білорусець Л. М., Ємчук Л. В., Бочуля Н. В. (2020)
Домуз О. О. - Взаємозв’язок процесів трансформації зайнятості і фінансових результатів діяльності банку (2020)
Dumanska I. - Change of geographical indications under the association agreement with the eu: a retrospective, economic consequences and opportunities for Ukraine (2020)
Elnashar E. A. - Analytical study of business models in fashion theory strategy for global marketing, Lyubokhinets L., Tanasiienko N. (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Сутність та складові інтелектуального капіталу підприємства, Гладка Д. О. (2020)
Івченко І. Ю. - Теоретико-ігрова модель вибору стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності та ризику, Чугунов А. А., Семенов А. С. (2020)
Калініченко З. Д. - Стратегічні напрями економічного зростання та зближення пріоритетів монетарно-фінансової сфери і реального сектора економіки України, Димитріева О. Д. (2020)
Ларіонова К. Л. - Оцінка рівня безпеки банківської системи України, Хмиз О. М. (2020)
Мейш А. В. - Методологія інформаційного захисту, Матвійчук О. В. (2020)
Мороз С. В. - Соціальна нерівність як загроза економічній безпеці України (2020)
Нижник О. В. - Інноваційний ресурсний потенціал підприємства: формування ефективних моделей (2020)
Оксенюк Т. М. - Формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком регіональних соціально-економічних систем у контексті застосування кластерних технологій (2020)
Проскурович О. В. - Моделювання впливу ресурсного потенціалу на результати виробничої діяльності швейного підприємства, Алексійчук А. С. (2020)
Рзаєв Г. І. - Напрями аналізу фінансових характеристик економічної безпеки за показниками фінансової звітності, Шевчук М. О. (2020)
Скоробогата Л. В. - Розробка стратегії кластеризації соціально-економічних систем в контексті національної безпеки України, Родіонова І. В. (2020)
Рзаєва Т. Г. - Аналіз фінансової безпеки підприємства за результатами його діяльності, Шевчук М. О. (2020)
Рудніченко Є. М. - Цифрова економіка та її вплив на розвиток організацій, Гавловська Н. І., Суходоля С. А., Лісовський І. В., Ядуха С. Й. (2020)
Свістунов О. С. - Особливості формування політики технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі (2020)
Сімакова О. О. - Проблеми удосконалення організації обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного господарства, Ніколайчук О. А., Слащева А. В., Попова С. Ю., Попова В. В. (2020)
Харун О. А. - Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні та Європейських країнах, Грицина Л. А. (2020)
Хоменко Л. М. - Використання інструменту операційного левериджу для підвищення фінансової стійкості машинобудівних підприємств, Шаповал Л. П., Румянцева Д. І. (2020)
Цвігун Т. В. - Формування основних факторів внутрішнього середовища організації (2020)
Чуріканова О. Ю. - Інноваційні бізнес-моделі циркулярної економіки на регіональному рівні (2020)
Ядуха С. Й. - Зміна системи оподаткування – за чи проти?, Матвійчук О. В. (2020)
Oliinyk А. - Assessment of the nbu’s monetary policy impact on lending to the real sector of ukrainian economy, Gordeeva Т. (2020)
Бринза А. А. - Аналіз економіко-математичних моделей портфельного управління в діяльності іт-підприємства, Івченко І. Ю., Івченко О. І. (2020)
Білоус С. Ю. - ДНК-аналіз багатовікових дерев Tilia Cordata L. за допомогою SSR-маркерів, Присяжнюк Л. М. (2020)
Василишин Р. Д. - Хід росту модальних соснових деревостанів Чорнобильської зони відчуження, Слива О. А. (2020)
Лакида І. П. - Економічні передумови використання безпілотних літальних апаратів у лісовпорядній діяльності в Україні, Куцкий В. О. (2020)
Лакида П. І. - Функціональна діяльність лісогосподарських підприємств Північного Степу України за критеріями сталого розвитку, Ситник С. А., Кравченко О. О. (2020)
Малюга В. М. - Показник напруженості життєвого простору захисних лісових насаджень, Міндер В. В. (2020)
Чорнобров О. Ю. - Аналіз застосування біотехнологій щодо одержання високоякісного садивного матеріалу рослин родини Salicaceae Mirb. in vitro для створення біоенергетичних плантацій (2020)
Галевич О. Є. - Аналіз дендрофлори плоских озеленених дахів екстенсивного типу в місті Львові, Сорока М. І. (2020)
Дзиба А. А. - Елементи топіарного мистецтва у заповідних штучно створених парках другоі? половини XX століття Українського Полісся (2020)
Борейко Ю. Г. - Соціокультурна детермінанта феномену символічного насильства (2020)
Волошин М. В. - Державно-конфесійні відносини: проблеми правового регулювання та наукового обґрунтування (2020)
Kobetiak A. R. - Ecclesiological conditionality of the autocephalous system of the universal orthodoxy (2020)
Кондратьєва І. В. - Релігійні цінності та права людини: особливості кореляції (2020)
Нестерова М. І. - Поняття релігійної свободи: історія і сучасність (2020)
Степанченко С. В. - Інтерпретація метафори "посудина" у світлі рукописів Мертвого моря: нові спостереження (2020)
Туренко В. Е. - Концептуалізація феномену пандемії у філософії, богослов'ї і релігієзнавстві: компаративний аналіз, Запорожець В. А. (2020)
Вергелес К. М. - Інтегральна концепція людини – соціальна вимога чи філософські потуги? (2020)
Омельченко В. Ю. - Філософія освіти: стратегія міждисциплінарного синтезу (2020)
Рассудіна К. С. - Аксіологічні концепції католицьких філософів ХX ст.: Д. фон Гільдебранд і Т. Шліпко (2020)
Носенок Б. Е. - Інтелектуальні спільноти як простір культуральних досліджень (2020)
Ярмоліцька Н. В. - Соціалістичний гуманізм і реалістичні тенденції в мистецтві у науковій спадщині Володимира Антоненка, Москальчук М. М. (2020)
Толочко П. П. - Релігія і наука про культуру: думки на полях книги (Рецензия на книгу Лазарева Ф. В., Брюса А. Литтла. Вселенная культуры: стратегемы и ценности / Ф. В. Лазарев. – Симферополь: СОНАТ, 2005. – 192 с.) (2020)
Наші автори (2020)
Bazilo C. V. - Modification and practical application of piezoelectric transducers with separated electrodes, Khlivnyi V. V., Bondarenko Yu. Yu. (2020)
Пильтяй С. И. - Высокоэффективный волноводный поляризатор для спутниковых информационных систем, Булашенко А. В., Калиниченко Е. И., Булашенко А. В. (2020)
Триус Ю. В. - Інформаційно-аналітична система підтримки освітньої діяльності структурних підрозділів закладів вищої освіти, Заспа Г. О., Кожем’якін О. С., Аширова А. В. (2020)
Пташкін Р. Л. - Аналіз оперативної пам’яті як один із методів проведення комп’ютерно-технічних криміналістичних досліджень, Гожий О. О., Обруч Ю. Ю., Павлов В. В., Калініченко Р. А. (2020)
Оксамитна Л. П. - Проєктування та створення веб-орієнтованого інформаційного сервісу з обміну валют, Свіржевський О. В. (2020)
Баландіна Н. М. - Підхід до моделювання поведінкових проявів у соціальному інжинірингу в інтересах захисту інформації, Василенко М. Д., Слатвінська В. М., Сисоєнко С. В. (2020)
Фауре Е. В. - Метод циклової синхронізації на основі перестановок, Швидкий В. В., Щерба А. І., Харін О. О., Ступка Б. А. (2020)
Прокопенко Т. О. - Програмування режиму ненавантаженого резервування у комп’ютерних системах критичного застосування, Можаєв М. О., Рудницький С. В., Рудницька Ю. В. (2020)
Смірнова Т. В. - Хмарна автоматизована система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для технологічних процесів, Минайленко Р. М., Доренський О. П., Сисоєнко С. В., Смірнов С. А. (2020)
Васильченков О. Г. - Реализация фильтра с постфильтрационным принятием решения на микропроцессорных архитектурах с векторным расширением для обеспечения показателей эффективности судебной экспертизы, Евсина Н. А., Сальников Д. В., Буслов П. В. (2020)
Усік П. С. - Метод підвищення ефективності розподіленої обробки даних у комп’ютерних системах операторів стільникового зв’язку, Смірнов О. А., Миронець І. В., Буравченко К. О., Якименко Н. М. (2020)
Починок В. В. - Математична модель дифузійних процесів під час електроннокаталітичної переробки СО2 в органічні сполуки, Вязовик В. М. (2020)
Мислюк О. О. - Сучасні природні й антропогенні загрози екологічному благополуччю прісноводних екосистем, Хоменко О. М., Єгорова О. В. (2020)
Мотрічук Р. Б. - Закономірності впливу технологічних параметрів та зовнішніх чинників на температуру та склад продуктів згоряння піротехнічних нітратно-металевих сумішей, Кириченко О. В., Ващенко В. А., Колінько С. О., Бутенко Т. І., Кириченко Є. П., Цибулін В. В. (2020)
Стеблянко П. О. - Моделювання поведінки стрижня з трилінійного двофазного матеріалу з урахуванням температури, Дьомічев К. Е., Петров О. Д. (2020)
Билоник И. М. - Применение электрошлаковой наплавки для изготовления молотков ударного механизма встряхивания осадительных электродов электрофильтров, Береговенко Н. Н., Капустян А. Е., Шумилов А. А., Билоник Д. И., Губарь Е. Я. (2020)
Різник О. О. - Метод експертної оцінки контролю якості продукції на підприємствах машинобудівної галузі, Єфіменко Н. А. (2020)
Сторінка головного редактора (2020)
Маркін Л. Б. - Ефективність лікування безпліддя методом запліднення in vitro за наявності хронічного ендометриту, Сегедій Л. І. (2020)
Абрагамович У. О. - Ефективність комплексного диференційованого лікування хворих на системний червоний вовчак з урахуванням особливостей ремоделювання кісткової тканини, Циганик Л. В., Абрагамович О. О., Фармага М. Л., Романюк О. Т. (2020)
Марута Н. О. - Психологічні фактори ризику виникнення психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Панько Т. В., Марута О. С. (2020)
Шевага В. М. - Характеристика типів електроенцефалограм у хворих із забоєм головного мозку легкого ступеня тяжкості в гострому періоді з субарахноїдальним крововиливом і без нього, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М. (2020)
Маслова І. Г. - Поліморфізм СYР2С9 у хворих із гострим болем у спині та його вплив на ефективність лікування нестероїдними протизапальними засобами, Михайловська Н. О., Слободін Т. М. (2020)
Молотягін Д. Г. - Особливості кардіогемодинаміки та ураження вінцевих артерій у хворих на ішемічну хворобу серця із коморбідним цукровим діабетом 2-го типу залежно від активності імунного запалення на підставі дослідження показників пентраксину-3 в сироватці крові, Кадикова О. І., Кравчун П. Г. (2020)
Markin L. - Etiopathogenesis and Histogenesis of Ovarian Tumors, Besedin O., Isayeva K., Doroshenko-Kravchyk M. (2020)
Горб Ю. Г. - Функціональний стан міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет 2-го типу та серцеву недостатність, Строна В. І., Комір І. Р. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Сторінка головного редактора (2020)
Маслова Г. С. - Активність ферментів аргінінцитрулінового циклу та їх асоціації із лабораторно-біохімічними показниками ураження печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Скрипник І. М., Лиманець Т. В. (2020)
Присяжнюк В. П. - Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними поліморфними варіантами делеційного поліморфізму гена глутатіон-S-трансферази M1, Ілащук Т. О., Сидорчук Л. П., Присяжнюк П. В., Бобкович К. О., Бачук-Понич Н. В. (2020)
Іде А. - Ефективність диференційованого лікування хворих із вертикальною диспропорцією середньої третини обличчя, Чакранараян А., Сіпіч О., Соні П., Іде С., Варес Я. (2020)
Шевага В. М. - Особливості церебрального кровоплину у потерпілих на мирній території і бійців операції об’єднаних сил – антитерористичної операції після черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періодах, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М. (2020)
Matkovska N. R. - Features of the State of Internal Organs and the Structure of Comorbidity in Deceased Persons With Alcoholic Liver Cirrhosis, Non-alcoholic Fatty Liver Disease at the Cirrhosis Stage and Alcoholic Liver Cirrhosis Associated With Insulin Resistance and Obesity (2020)
Fayura O. P. - Redox Homeostasis Index as a Criterion for Differentiated Inclusion of Antioxidants in Complex Treatment of the Patients with Liver Cirrhosis of Different Severity Degrees and Evaluation of Its Effectiveness, Abrahamovych M. O., Abrahamovych O. O., Fayura L. R. (2020)
Shulaia T. - S. Spitz nevus – Clinical, Dermatoscopic and Histological Features Correlation – Cases Report, Kiladze N., Miriamidze A. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Сторінка головного редактора (2020)
Фармага М. Л. - Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення перше), Абрагамович М. О., Абрагамович О. О. (2020)
Бедзай А. О. - Особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння, Соломенчук Т. М., Колінковський О. М. (2020)
Яцкевич О. Я. - Ульцерозні ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції: деякі особливості етіології, патогенезу, клінічних ознак, виявлені через третину століття після катастрофи, Абрагамович О. О., Корнійчук І. Ю. (2020)
Іваночко Р. Б. - Особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу, Абрагамович О. О., Кравчук І. В. (2020)
Ярославцев С. О. - Характеристика виконавчих функцій у пацієнтів із когнітивними порушеннями за наявності депресивних розладів (2020)
Бенца Т. М. - Цироз печінки: сучасний погляд на проблему (2020)
Лещук Я. Л. - Сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями: огляд літератури, опис клінічного випадку, Aбрагамович О. О., Абрагамович М. О. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Мірошниченко О. В. - Аналіз залишків у моделі регресійної суміші (2019)
Пашко А. О. - Бактерівські оцінки параметра Хюрста дробового броунівського руху, Синявська О. О. (2019)
Пашко А. О. - Методи моделювання процесу Орнштейна – Уленбека, Яневич Т. О. (2019)
Batyuk L. - Maghetohydrodynamic flows of micro/nano fluids through thin capillaries, Kizilova N. (2019)
Гусак В. О. - Закони збереження в задачах динамічного руйнування (2019)
Lyzhechko M. - Modelling of technical reserves of an insurance company, Rozora I. (2019)
Усар І. Я. - Швидкість збіжності стаціонарного розподілу системи з повторними викликами і чергою, Макушенко І. А., Протопоп Ю. О. (2019)
Завадський І. О. - Пошук рядка в тексті з урахуванням обмежень на обсяг кеш-пам’яті (2019)
Отто Г. К. - Інтерферометрія зворотнього зв’язку в лазерному резонаторі. Параметрична модель (2019)
Сторінка головного редактора (2020)
Фармага M. Л. - Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення друге), Абрагамович M. О., Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Чемес В. В. (2020)
Шевага В. М. - Уміст йоду і хрому в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту та у бійців організації об’єднаних сил із черепно-мозковими травмами в гострому і проміжному періодах, а також їх особливості залежно від тяжкості травми й часу, що минув від її отримання, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М. (2020)
Дробінська Н. В. - Показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз печінки різної етіології з остеопенією й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність, Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Ходосевич О. Г., Стах Р. З. (2020)
Глушко Т. Р. - Клінічно-лабораторний аналіз результатів реєстрації максимальної інтеркуспідації у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів залежно від використання різних реєстраційних матеріалів (2020)
Гута С. І. - Частота обов'язкових для використання клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв системного червоного вовчака за наявності активної цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр інфекції, їх діагностична цінність, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Циганик Л. В., Чемес В. В. (2020)
Короленко В. В. - Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-організаційної моделі дерматовенерологічної служби України (2020)
Дунаєвська В. В. - Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування фотодинамічного методу лікування, Татарчук Т. Ф., Церковський Д. О. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Title (2021)
Zhurba M. Yu. - Variability of morphometric traits of seeds of different genotypes of Lycium spp., Klymenko S. V., Szot I. (2021)
Щербакова Т. О. - Фенологічні особливості росту й розвитку сортів півоній Itoh Goup в умовах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН УКраїни, Горобець В. Ф. (2021)
Вожегова Р. А. - Оцінювання посухостійкості селекційного матеріалу люцерни за показниками водного режиму в умовах Півдня України, Тищенко А. В., Тищенко О. Д., Димов О. М., Пілярська О. О., Смульська І. В. (2021)
Гудзенко В. М. - Комплексне оцінювання селекційних ліній ячменю ярого за врожайністю, стабільністю та стійкістю до біо- та абіотичних чинників в умовах центральної частини Лісостепу України, Поліщук Т. П., Бабій О. О., Лисенко А. А., Юрченко Т. В. (2021)
Міщенко С. В. - Новий сорт промислових конопель "Артеміда" універсального напряму господарського використання з підвищеним умістом олії та поліпшеною якістю волокна, Кириченко Г. І., Лайко І. М. (2021)
Sorochynskyi B. V. - Detection of genetically modified plants using LAMP (loop-mediated amplification) technologies (2021)
Гордієнко Д. С. - Посухостійкість сортів англійських троянд в умовах Правобережного Лісостепу України, Рубцова О. Л., Буйдіна Т. О., Чижанькова В. І., Рожок О. Ф., Соколова О. А. (2021)
Vergun O. M. - Morphometric and biochemical features of different Bunias orientalis L. genotypes in the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, Rakhmetov D. B., Shymanska O. V., Rakhmetova S. O., Bondarchuk O. P., Fishchenko V. V. (2021)
Дидів І. В. - Вплив регулятора росту Біоглобін на врожайність та якість товарної продукції пастернаку в умовах Західного Лісостепу України, Дидів О. Й., Дидів А. І., Коховська І. В. (2021)
Затоковий В. Ю. - Господарсько-економічне обґрунтування вирощування підщеп волоського горіха (Juglans regia L.), Коцюбинська Л. М., Моторна О. В., Павлюк В. А., Павлюк Н. В. (2021)
Buniyatova I. - The linguistic philosophy of noam chomsky (2020)
Воробйова О. П. - Когнітивна поетика: спектр проблематики і напрями досліджень (2020)
Prihodko A. - General notes on style and stylistics (2020)
Андрейчук Н. І. - Відтворення метамови Чарльза Пірса в українському перекладі статті "Про новий список категорій" (2020)
Гирин О. В. - Основні проблеми систем обробки природної мови (2020)
Serhiienko L. - Communicative failures in anglophone performative utterances: a study of securities emission texts (2020)
Kalytiuk L. - Dynamics of structure and pragmatics of acceptance speeches at the "Oscar" ceremony, Reksha M. (2020)
Редька І. А. - Емотивність конвергентних і дивергентних поетичних текстів (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть) (2020)
Палійчук Е. О. - Стилістичні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвоемпіричне дослідження (на матеріалі виступів TED Talks), Лукіна Ю. О. (2020)
Москальчук Г. О. - Інтепретація явища "мовна гра" в сучасному українознавстві (2020)
Tsapro G. - Lexico-semantic features of gastronomic discourse in "Julie and Julia", Lohvynenko H. (2020)
Остропальченко Ю. В. - Мовленнєва поведінка персонажів жінок у репрезентації концепту family в драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн (2020)
Sliepushova A. - Interjections as idiolect markers: a corpus-based approach (2020)
Чернецька Н. В. - Семантичні контрасти сталих виразів про роботу та лінь (на матеріалі українських, російських, англійських та іспанських паремій) (2020)
Кулакевич Л. М. - Жанрові особливості роману М. Йогансена "Пригоди Мак-лейстона, Гаррі Руперта та інших" як першого українського друкованого серіалу (2020)
Яковенко І. В. - Дискурс спротиву та звільнення у збірці Одрі Лорд "Сестра-вигнанниця" (2020)
Title (2020)
Bosak M. - The Research of Сirculation Water Supply System of Power unit of Thermal Power Plant with Heller Cooling Tower, Hvozdetskyi O., Pitsyshyn B., Vdovychuk S. (2020)
Orel V. - Elimination of Flow Rate Restriction for System of Storm Water Sewage with the Help of Drag-reducing Polymers, Pitsyshyn B., Voron Y. (2020)
Vovk L. - Chlorella Vulgaris in Wastewater Treatment Processes – Practical Experience, Matsiyevska O., Zhdanov O. (2020)
Demchyna B. - Emergency Condition of Loggies in Buildings with Supporting Brick Walls, Vozniuk L. (2020)
Hornikovska I. - Non-autoclaved Foam Concrete for Layers of Highways Surface Dressing, Kahanov V. (2020)
Hidei V. - Application of Wastepaper Sludge Ash as Mineral Powder for Hot Asphalt Concrete Mix, Sidun I., Hunyak O., Stanchak S., Bidos V. (2020)
Biks Yu. - Application of AHP and GRA methods in Energy Efficiency Potential’s Assessment of Envelopes from Natural Materials, Ratushnyak G., Ratushnyak O., Ryapolov P. (2020)
Zhuk V. - Discharge Coefficient of Broad-crested Weirs as a Function of the Relative Weir Height for Different Weir Lengths, Matlai I., Popadiuk I., Vovk L., Rehush V. (2020)
Iliv V. - Research of Foam Formers and Concrete on Their Basis for Production of Products of Non-autoclave Hardening and Monolithic Concrete, Iliv C. D. (2020)
Voznyak O. - Increase of Ventilation Systems Procurement and Installation Works Efficiency, Myroniuk K., Sukholova I., Dovbush O., Kasynets M. (2020)
Voznyak O. - Method of the Boiler Room Ventilation System Efficiency Experimental Determination, Yurkevych Yu., Sukholova I., Dovbush O., Kasynets M. (2020)
Voznyak O. - Thermally Conductive Cost of the Heat-insulating Materials, Yurkevych Yu., Sukholova I., Dovbush O., Kasynets M. (2020)
Blikharskyy Y. - Calculation of Damage RC Constructions According to Deformation Model (2020)
Kirakevych I. - Self-Сompacting Сoncretes, which Hardening at Different Temperature Conditions, Sanytsky M., Margal I. (2020)
Yehorchenkov V. - Principles of the Exposure Natural Lighting Modeling of Premises, Sergeychuk O., Koval L. (2020)
Melnyk I. - Load Bearing Capacity and Cracking Resistance to off-center Compression of Hollow Concrete Blocks, Bilozir V., Bidenko I., Shulyar R., Partuta V. (2020)
Железняк М. Г. - Від головного редактора (2020)
Савчук І. Г. - Картографічна спадщина Володимира Кубійовича (на прикладі "Історичного атласу України") (2020)
Черниш Н. І. - Іван Раковський – енциклопедист європейського рівня (2020)
Демська-Будзуляк Л. М. - Цифрові довідкові ресурси сучасного літературознавства (2020)
Железняк М. Г. - Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях, Іщенко О. С. (2020)
Федорова М. А. - Внесок Петра Ротача в українську енциклопедистику, літературознавство, краєзнавство (2020)
Пероганич Ю. Й. - "Енциклопедія Носівщини" – перша онлайн-енциклопедія Чернігівщини (2020)
Савчук М. В. - "Енциклопедія Коломийщини": від ідеї до втілення (2020)
Колодний А. М. - "Українська Релігієзнавча Енциклопедія": історія ідеї та проблеми її втілення, Филипович Л. О. (2020)
Черниш О. О. - Соціалізація особистості як наукова проблема (2021)
Шабаєва Н. С. - Соціально-педагогічний аспект соціалізації дітей з особливими потребами в умовах освітнього середовища (2021)
Бєлоліпцева О. В. - Перспективи формування гендерної культури фахівців соціальної сфери у неформальній освіті дорослих (2021)
Литвинова Н. А. - Формування прив’язаності та її роль як вітальної потреби (2021)
Луканов Д. В. - Перспективи діяльності державних органів щодо соціальної адаптації вимушених переселенців, Сьомкіна І. С. (2021)
Маковецька А. С. - Cтановлення та розвиток системи взаємодії сім’ї і школи у вихованні гіперактивних учнів (2021)
Мальцева О. І. - Наукові підходи до визначення вразливості та виокремлення вразливих груп населення (2021)
Пліско Є. Ю. - Політика соціального забезпечення та діяльності соціальних служб України, Цокало В. Ф. (2021)
Степаненко В. І. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у профілактичній соціальній роботі (2021)
Товстуха О. М. - Педагогічна сутність проблеми соціального сирітства (2021)
Трубавіна І. М. - Соціальна профілактика алкоголізму серед молоді в Україні: перспективи та реалії сьогодення, Каліна К. Є. (2021)
Білецький О. А. - Проблема організації дозвілля дітей і підлітків в позашкільній роботі, Золотарьова В. В., Біленець А. В. (2021)
Варяниця Л. О. - Синергетичний підхід до дослідження феномену дизайн-мислення (2021)
Єпіхіна М. А. - Сутність феномену фасилітації у контексті реалізації ідей педагогіки партнерства в початковій школі (2021)
Отрощенко Н. Л. - Розробка програми діяльності соціального педагога щодо підтримки неповних сімей в умовах закладу загальної середньої освіти (2021)
Савченко С. В. - Патріотичне виховання молоді в умовах інформаційної війни: досвід організації соціально-педагогічної роботи у переміщеному ЗВО (2021)
Щупко С. О. - Сучасний підхід до навчання синтаксису складного речення в основній школі (2021)
Бєлова О. Б. - Детермінація когнітивного та емоційного компонентів мовлення у дітей старшого дошкільного віку (2021)
Биков І. В. - Наукові інтерпретації навчання рухових дій дітей дошкільного віку (2021)
Іванчук С. А. - Особливості формування екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку (2021)
Коваленко В. Є. - Теоретичні засади практики позашкільної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (2021)
Проскурняк О. І. - Вивчення розвитку діалогічного мовлення у дошкільників з розладами аутистичного спектру (2021)
Цибулько Л. Г. - Оптимізація рухової активності школярів як умова формування фізично здорової особистості, Віцько С. М. (2021)
Шкарупа Є. О. - Організація гурткової роботи в умовах ЗДО: теоретичний аспект (2021)
Цмоць І. Г. - Засоби збирання та візуалізації енергетичних даних для системи управління енергоефективністю економіки регіону, Опотяк Ю. В., Роман В. І. (2019)
Sokolovskyy Y. I. - Neural network model for identification of material creep curves using CUDA technologies, Shymanskyi V. M., Mokrytska O. V., Kharko Y. V. (2019)
Журавель І. М. - Підвищення точності обчислення усередненого діаметра зерен конструкційних сталей (2019)
Гавриш В. І. - Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів, Король О. С., Шкраб Р. Р., Зімоха І. О. (2019)
Теслюк В. М. - Моделі та засоби системи зосередження уваги водіїв транспортних засобів для мобільних пристроїв, Поцілуйко О. І., Теслюк Т. В. (2019)
Березький О. М. - Синтез біомедичних зображень на підставі генеративно-змагальних мереж, Лящинський П. М., Лящинський П. М., Сухович А. Р., Долинюк Т. М. (2019)
Дубук В. І. - Удосконалення методу й засобів захисту системи управління для графічного людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи, Коцун В. І., Чорний М. В. (2019)
Кузьмін О. В. - Проектування та реалізація інформаційно-пошукової системи "Випускник", Яцишин Т. Я. (2019)
Процько І. О. - Швидкі перетворення класу Фур'є в OFDM технології систем безпровідної передачі інформації (2019)
Hrytsiuk Y. I. - Refining expert based evaluation on the basis of a limited quantity of data, Ferneza O. R. (2019)
Ладанівський Б. Т. - Експрес-аналіз даних зондування становленням електромагнітного поля, отриманих на дамбі хвостосховища у Стебнику, Савків Л. Г., Сапужак О. Я., Романюк О. І., Підвірний О. І., Коляденко В. В., Сироєжко О. В., Дещиця С. А. (2019)
Дронюк І. М. - Дослідження зміни часового масштабу для обернених Beta-функцій, Шпак З. Я., Демида Б. А. (2019)
Сікора Л. С. - Логіко-когнітивні моделі та інформаційні технології ідентифікації структури ієрархічних систем для підтримки рішень у конфліктних ситуаціях, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2021)
Talib M. B. - Clinical characteristics of covid-19 patients at King Saud Medical City: a retrospective study, Baredhwan A. A., Alenazi K., Almagooshi A., Alqahtani A. M., Alsobayeg S. A., Alhazmi S., Awad W., Alamri A. S., Parameaswari P. (2021)
Ніколаєв Р. С. - Сучасні погляди на генетичну детермінованість СТГ-секретуючих аденом гіпофіза (огляд літератури та власні дослідження), Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Караченцев Ю. І., Хазієв В. В. (2021)
Гончарова О. А. - Коморбидность при сахарном диабете 1-го и 2-го типа, витамин D в системе мониторинга (2021)
Agarwal B. - Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in patients with prediabetes, Singh Lamba B. M., Sharma N., Tanwar M. (2021)
Сазонова Е. Г. - Особенности гормонального тестирования тиреоидной функции у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа и хронической болезнью почек, Мохорт Т. В., Карлович Н. В. (2021)
Паньків І. В. - Вітамін D: нові аспекти застосування, ефективні дози. Сучасний стан проблеми (2021)
Сергієнко В. О. - Цукровий діабет і хронічний коронарний синдром, Сергієнко О. О. (2021)
Kotsalou E. - Polypharmacy in elderly people: epidemiology, consequences and prevention strategies (2021)
Konwisser A. - The impact of vitamin D deficiency on maternal outcomes in pregnancy, Korytko O. (2021)
Зайцев М. А. - Гінекомастія — сучасні уявлення й підходи до лікування (2021)
Sirman Ya. V. - Prediction model for severity of diabetic retinopathy derived from review of endothelial dysfunction and hypoxia markers, Savytskyi I. V., Preys N. I. (2021)
Халимова З. Ю. - Клинико-диагностические аспекты дефицита тестостерона у женщин фертильного возраста, Алмахматова А. А. (2021)
Вацеба Т. С. - Оцінка прогнозованого ризику онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Соколова Л. К., Кошель Н. М. (2021)
Сорокман Т. В. - Соціально-гігієнічна характеристика дітей із йододефіцитного регіону, Бачу М. І. (2021)
Abramova N. O. - Clinical case of gestational diabetes insipidus, Pashkovska N. V., Stankova N. I., Khangarot M. S. (2021)
Цмоць І. Г. - Засоби візуалізації енергобалансів і аналітична підтримка процесу управління енергоефективністю економіки регіону, Теслюк В. М., Подольський М. Р., Дубук В. І. (2020)
Parubochyi V. O. - Performance evaluation of Self-Quotient image methods, Shuvar R. Y. (2020)
Teslyuk V. M. - Development of the basic capacitive accelerometers models based on the VHDL-AMS language for the circuit level of computer-aided design, Denysyuk P. Y., Teslyuk T. V. (2020)
Гавриш В. І. - Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів (продовження), Білінський Б. О., Король О. С., Шкраб Р. Р., Зімоха І. О. (2020)
Згоба М. І. - Тренування нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі за допомогою графічних процесорів, Грицюк Ю. І. (2020)
Ковальчук А. М. - Бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень (2020)
Шаховська Н. Б. - Методи побудови моделі поведінки користувачів, Мельникова Н. І. (2020)
Процько І. О. - Аналіз похибки обчислення швидких перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток, Островка Д. В. (2020)
Придатко О. В. - Запровадження інформаційно-довідкової системи "UniBell" у освітнє середовище вищого навчального закладу, Бурак Н. Є., Дзень В. Є., Кунинець М. С. (2020)
Різник В. В. - Підвищення ефективності циклічних кодів методами комбінаторної оптимізації, Скрибайло-Леськів Д. Ю. (2020)
Шуневич Б. І. - Інноваційні комп'ютерні технології у викладанні іноземних мов в українських закладах вищої освіти, Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. (2020)
Кудін А. П. - Розроблення та впровадження web-орієнтованих систем навчання іноземців, Кудіна Т. М., Міненко О. М., Бабич В. О. (2020)
Фоменко А. В. - Аналіз практичної реалізації механізмів доступу користувачів до ВНС університету, Тарасов Д. О. (2020)
Кухаренко В. М. - Розвиток сучасної системи е-навчання в університеті (2020)
Golopura S. I. - Influence of the medications containing phospholipids on the serum immunoglobulin G level in calves during formation of colostral immunity, Tsvilikhovsky M. I., Popadiuk B. V. (2020)
Дишлюк Н. В. - Клітинний склад стравохідного мигдалика курей у постнатальному періоді онтогенезу (2020)
Doroshchuk V. O. - Clinical presentation of fibrinous streptococcal uveitis in cattle (2020)
Костюк О. С. - Оцінка факторів ризику смерті від кардіогенного набряку легень у котів за різних форм кардіоміопатій, Якимчук О. М., Маринюк М. О. (2020)
Кучерук М. Д. - Визначення біологічної цінності м'яса органічних курчат, Засєкін Д. А. (2020)
Milastnaia A. G. - The use of the synthetic analogue of leucin-encephaline in complementary therapy of dogs with chronic pancreatitis (2020)
Романович Л. В. - Вплив вітамінів E і C на кількість і функціональну активність T- і B-лімфоцитів крові курчат-бройлерів, Куртяк Б. М., Віщур О. І. (2020)
Масюк Д. М. - Взаємозв'язок експресії Fc-y-рецепторних протеїнів з активністю окремих ензимів у плазмолемі ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби (2020)
Kulida M. A. - Complications of the otitis in small domestic animals and methods of treatment, Tkachenko S. M. (2020)
Журенко О. В. - Кортико-вегетативні механізми регуляції обміну мангану в крові корів (2020)
Гончаров С. Л. - Результати експериментального інвазування лабораторних щурів личинками нематоди Eustrongylid esexicisus (nematoda:dioctophymatidae), відібраних від тарані (rutilusrutilus, lennaeus, 1758) (2020)
Хомутенко В. І. - Безпечність консервів м'ясних з яловичини за вмістом токсичних елементів, Якубчак О. М., Таран Т. В. (2020)
Захаренко М. О. - Добова поведінка та температура тіла лактуючих корів за низької температури повітря в корівнику каркасного типу, Олійник В. І., Поляковський В. М., Соломон В. В. (2020)
Ткачик Л. В. - Відгодівельні, забійні, м'ясні якості свиней та дегустаційна оцінка м'яса за застосування кормових добавок LG-MAX і Cел-Плекс, Ткачук С. А. (2020)
Yehorov O. V. - Sterility monitoring of cat stored donor blood, Malyuk M. O., Kozlovska G. V. (2020)
Бородиня В. І. - Роль В. І. Стеллецького у створенні методики практичної підготовки студентів з ветеринарного акушерства (2020)
Нижник Б. Ю. - Поширення абортів корів заразної етіології в Україні, Вальчук О. А., Катаєва Т. О., Заріцький Р. В. (2020)
Безуглий А. О. - Нормативне забезпечення запровадження довгострокових контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг для забезпечення їх експлуатаційного стану, Бельська О. Л., Бібик Ю. М., Ракович І. В. (2020)
Іванченко В. О. - Організаційні аспекти формування деяких складових інвестиційного потенціалу підприємництва (2020)
Концева В. В. - Організація обліку витрат виробництва дорожніх підприємств за центрами відповідальності, Лук’яненко К. О. (2020)
Caputo P. - Cesare Oliviero Rossi Waste Food Wax Additive as a Bitumen Modifer for Warm Mix Asphalt Production, Kaljaca H., Porto M., Loise V., Abe A. A. (2020)
Бубела А. В. - Визначення залежності інтенсивності водовідведення від конструктивних характеристик поперечних дренажів мілкого закладання (2020)
Гамеляк І. П. - Особливості технології підсилення дорожніх покриттів шарами цементобетону, Дмитриченко А. М., Нагайчук В.М., Райковський В.Ф., Биковець М. М. (2020)
Головко С. К. - Ймовірнісно-геометричний аналіз можливості застосування обмеженого вмісту фрезерованої крихти в складі щебенево-піщаної суміші, укріпленої комплексним в’яжучим (2020)
Головко С. К. - Нові підходи у підвищенні капітальності дорожніх одягів при їх ремонті (2020)
Головченко В. С. - Дослідження втоми довговічності асфальтобетонів, Малій Т. С., Копинець І. В. (2020)
Єрмакова І. А. - Роль науково-технічного супроводу при будівництві автомобільних доріг, Нечипоренко М. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського