Копинець І. В. - Порівняльний аналіз вітчизняних та європейських вимог до литих емульсійно-мінеральних сумішей, Малій Т. С. (2020)
Стьожка В. В. - Підвищення довговічності цементобетонного покриття доріг за рахунок застосування гідрофобних хімічних добавок (2020)
Онищенко А. М. - Оцінка довговічності цементобетонного покриття автомобільних доріг, Чиженко Н. П. (2020)
Башкевич І. В. - Моделювання дії навантаження від транспортних засобів на стан дорожнього одягу та прилеглих схилів за даними геоакустичних спостережень, Корецький А. С., Онищенко А. М., Островерх Б. М., Потапенко Л. С. (2020)
Литвиненко А. С. - Щодо оцінки значень фізико-механічних показників піщаних ґрунтів за даними статистичного динамічного зондування (2020)
Бабков О. В. - Оптимальне проектування ребристої плити (2020)
Боднар Л. П. - Аналіз типових проектів найбільш поширених залізобетонних прогонових будов мостів на автомобільних дорогах України, Завгородній С. С., Яструбінецький В. Л. (2020)
Онищенко А. М. - Встановлення складу епоксиасфальтобетоних сумішей для їх застосування в якості тонкошарового покриття на автомобільних дорогах та мостах, Зеленовський В. А. (2020)
Славінська О. С. - Прогнозування деформацій на заплавах з урахуванням опору при обтіканні мостових опор, Цинка А. О. (2020)
Нагребельна Л. П. - Визначення місць утворення заторів за допомогою гідродинамічної моделі та залежностей транспортного потоку (2020)
Пальчик А. М. - Підвищення ефективності функціонування перехрещень і примикань в одному рівні без зміни геометричних параметрів, Соколенко Т. В. (2020)
Медведєв К. В. - Основні технічні принципи проектування біопереходів, Морозов А. В., Рутковська І. А., Хрутьба В. О. (2020)
Миколаєнко О. А. - Перспектива використання відходів промисловості в конструктивних шарах дорожнього одягу, Лозова Т. М. (2020)
Nicpon J. - Autologous stem cells therapy in horses and dogs with chronic osteoarthritis, Zielinska P. (2020)
Друзь Н. В. - Морфо-метричний опис тазової кістки та прооксимального епіфіза стегнової у лелекоподібних (2020)
Korniichuk Yu. V. - Prevention of mineral metabolism disorders In fattening rabbits (2020)
Кляп Н. І. - Долідження залежності органолептичних показників якості сушених фруктів від показника безпечності за вмістом сірчистого ангідриду, Маслюк А. В., Бірюченко Л. Р., Крачковська О. О., Якубчак О. М. (2020)
Ushkalov V. O. - Selected quality indicators of sunflower seed and oil sold in Ukraine, Yakubchak O. M., Таran T. V., Міdyk S. V., Dudchenko N. Ya. (2020)
Кравцова О. Л. - Вивчення епідемічної та епізоотичної ситуації в Україні щодо ботулізму, Яненко У. М., Марчук О. О., Сорокіна Н. Г., Кос’янчук Н. І., Завірюха Г. А. (2020)
Бойко Н. І. - Морфологічна характеристика і термінологія клітин еритроїдного ряду, Бойко Г. В. (2020)
Артеменко Б. О. - Особливості роботи ЦНС у осіб різного віку під час активної рухової діяльності, Хоменко С.М., Юхименко Л. І. (2020)
Безкопильна С. В. - Вікова динаміка розумової працездатності у осіб з порушеннями постави (2020)
Гаврилюк М. Н. - Міграційні скупчення водоплавних і навколо водних птахів у центральній частині Кременчуцького водосховища в осінні періоди 2015–2017 рр, Ілюха О. В., Борисенко М. М. (2020)
Дричак О. М. - Інноваційний підхід до відновлення фізичного стану осіб із м`язово-тонічними порушеннями, Свєтлова О. Д. (2020)
Коваленко О. А. - Угруповання класу Lemnetea minoris O. Bolόs ex Masclans 1955 на території НПП "Пирятинський" (2020)
Куценко Т. В. - Зв’язок психологічних функцій із показниками виконання комбінованого тесту Струпа комбатантами та ветеранами АТО-ООС, Кравченко К. О., Погребна А. В., Насєдкін Д. Б., Пампуха І. В., Макарчук М. Ю. (2020)
Лизогуб В. С. - Зв’язок фізичної працездатності та біоенергетичних механізмів забезпечення ігрової діяльності футболістів, Шпанюк В. В., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В. (2020)
Loshkarova I. O. - Resting energy expenditure in skilled athletes (2020)
Rosenfeld J. P. - Фінансова компенсація не впливає на Р300 у версії комплексного тестового протоколу прихованого інформаційного тесту. Неінструктовані обстежувані, Davydova E., Labkovsky E. Ward A. (2020)
Швець В. А. - Вплив інтерлейкіну-2 на антиоксидантну систему та перекисне окиснення ліпідів в умовах фізичних тренувань, Шкуропат А. В. (2020)
Шафорост Ю. А. - Доценту В. О. Мінаєвій 75-років, Бойко В. І., Лут О. А. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Мітченко Т. Є. - Пам'яті Ігоря Михайловича Астреліна, Толстопалова Н. М., Ратнавера Х. (2020)
Litynska M. I. - Suspension sorbents for removal of arsenic compounds and humates from water, Dontsova T. A. (2020)
Ivanets A. - Effect of melamine acidic treatment on g-C3N4 physicochemical properties and catalytic activity, Prozorovich V. (2020)
Skiba M. I. - Plasma-assisted advanced oxidation process and novel materials for water and wastewater treatment, Pivovarov O. A. (2020)
Дрікер Ю. Д. - Оптимізація витрат на організацію децентралізованого підземного джерела питної води, Мітченко Т. Є. (2020)
Content (2020)
Popadiuk B. V. - Diagnostics of the heart condition in ukrainian riding horses with a portable ecg monitor, Holopura S. I. (2020)
Gryshchenko V. A. - Influence of phospholipid-containing additives on the functional condition of organs and systems of mice (2020)
Mazurkevych T. A. - Cellular composition of lymphoid tissue of peyer's patch of duodenum in ducks (2020)
Makovska I. F. - Modelling the spread of rabies in Ukraine (2020)
Borisevich B. V. - Microscopic changes in laying hens kidneys at the egg drop syndrome, Lisova V. V. (2020)
Vishovan Y. Y. - Biological properties of staphylococci derived from cats and dogs, Ushkalov V. O., Vygovska L. M., Machuskyy O. V., Hranat A. V., Shaiko A. S., Boianovskiy S. O. (2020)
Melnyk V. V. - Veterinary science and animal husbandry topography and morphology of thoraco-cervical lymph nodes of domestic geese, Markovska T. S. (2020)
Soroka N. M. - Ixodes ticks – transmitters of dangerous transmissible infections and invasions agents, Nedosekov V. V., Ovcharuk N. P., Ovcharuk V. M., Kravchuk O. O. (2020)
Zaviriyha G. A. - Toxigence of anthrax vaccine strains, Yanenko U. N., Kosyanchuk N. I. (2020)
Кolych N. B. - Pathomorphological features of neoplasms of the testes of dogs (2020)
Myhovych O. V. - Peculiarities of collection and cryopreservation of stallion sperm, Masalovich Yu. C., Valchuk O. A. (2020)
Yuldashev N. E. - Anthelmintic-salt mixtures – an effective means in prevention of helminthiases in sheep (2020)
Semenko O. V. - Trypanosomiasis in mice of the chernobyl zone of radioactive contamination, Lypska A. I., Vishnevsky D. O., Burdo O. O., Boyko O. B., Galat V. F., Galat M. V. (2020)
Zakharenko M. O. - Clinical and haematological parameters in lactating cows under the influence of high air temperature and voluntary and forced milking, Molodkovets A. Yu. (2020)
Tkachuk S. A. - Quality of natural honey after treatment of honey bee colonies with, Miagka K. S. (2020)
Kolych N. B. - Pathomorphological changes in dogs in case of coronavirus infection (2020)
Shupyk O. V. - The effectiveness of amniotic membrane depending on the cause of corneal damage in dogs, Mazurkevych A. Y., Bokotko R. R., Savchuk T. L., Pasnichenko O. S., Krystyniak Y. M. (2020)
Drobot M. V. - Indicators of protein metabolism in calves with bronchopneumonia under Individual therapy (2020)
Skybitskyi V. G. - Blood biochemical parameters in transfer factor donor cows depending on sensitization scheme, Postoi V. V., Kozlovska H. V., Ibatullina F. Zh., Postoi R. V. (2020)
Stehnei M. M. - Establishment and organization of veterinary and sanitary supervision of kyiv in the late 19th and early 20th century (2020)
Бейдик О. О. - Традиційні та нетрадиційні культурно-інформаційні системи України та світу, Топалова О. І., Сірук В. Ю. (2019)
Меліх О. О. - Чинники регіональної диференціації розвитку туристичної галузі, Калмикова І. С., Трішин Ф. А., Меліх Т. Г. (2019)
Цепенда М. В. - Сутність туристично-рекреаційного водокористування, особливості та проблеми його обліку в Україні, Цепенда М. М., Цепенда Н. Р. (2019)
Долинська О. О. - Соціально-географічний аналіз функціонування туристично-регіонального комплексу Хмельницької області (2019)
Гілета Л. А. - Вплив туристично-рекреаційної діяльності на стан зелених зон Львівської урбоекосистеми (2019)
Чернишова Т. М. - Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби "Поліська хата") (2019)
Кравець Т. М. - Переваги застосування геоінформаційної системи Arc GIS для прийняття рішення командиром підрозділу, Щерба А. А. (2019)
Чичкань А. І. - Префектура Фукуока: спеціалізація та організаційно-управлінська структура господарської діяльності у контексті збалансованого розвитку (2019)
Любіцева О. О. - Рецензія на монографію О. Д. Короля "Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл" (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Кузніченко В. М. - Крайовий кут змочування кам’яного вугілля водою, Ситник О. В. (2021)
Десна Н. А. - Вплив вологості вугільної шихти на її насипну густину, Мірошниченко Д. В., Мирошниченко І. В., Мєщанін В. І., Коваль В. В. (2021)
Кравченко О. В. - Вплив хімічних домішок і механо-хімічної активації на реологічні властивості водовугільних суспензій, Гоман В. О., Велігоцький Д. О., Сімбірський О. В., Баштовий А. В. (2021)
Мартинова А. Ю. - Щодо вимірювання вмісту моноетаноламіну при контролюванні технологічного процесу сіркоочищення та в об’єктах довкілля, Сараєва В. О., Ларіна А. І. (2021)
Гладкий О. В. - Концептуальні засади брендменеджменту та його вплив на розвиток туристичної дестинації, Мазурець Р. Р. (2019)
Калєнік І. О. - Готель для фототуристів – сучасний тренд індустрії гостинності, Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Доценко В. Ф. (2019)
Рольська Р. В. - Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу, Шаран Л. О., Бондар Н. П., Губеня В. О. (2019)
Велиева Г. - Основы создания туристско-рекреационных зон (2019)
Нестерчук І. К. - Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму (2019)
Зарубіна А. В. - Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Кіровоградської обасті, Щербатюк Н. І. (2019)
Брайчевський Ю. С. - Поширення політики популізму та зміни ідеологічного простору у країнах Європи (2019)
Калько А. Д. - Якість життя населення Рівненської області: географічний аспект, Яроменко О. В., Осіпчук І. О., Миронець Н. Р. (2019)
Ващенко О. В. - Внутрішньо-територіальні відмінності формування трудового потенціалу Київської області (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Мирошниченко І. В. - Розподіл теплоти згоряння за класами крупності коксу, Гаврилюк В. В.Ю., Мірошниченко Д. В., Шульга І. В. (2021)
Фідчунов О. Л. - Значення ремонтів для підтримання належного технічного стану основних фондів коксохімічних підприємств (огляд), Шульга Т. І. (2021)
Тамаркіна Ю. В. - Адсорбція фенольних сполук активованим вугіллям, утвореним при карбонізації бурого вугілля з гідроксидом калію, Фролова І. Б., Величко О. О., Кучеренко В. О. (2021)
Биканова В. В. - Синтез та фотокаталітична активність покриттів TI/TInOm∙ZRO2 для очищення промислових стічних вод від органічних ароматичних забрудників, Панасенко В. О., Биканов С. М. (2021)
Харазішвілі Ю. М. - Урахування інноваційних факторів економічного зростання у виробничій функції Кобба-Дугласа (на прикладі старопромислових регіонів України), Ляшенко В. І. (2021)
Гаркушенко О. М. - Системно-динамічна модель оцінки впливу цифровізації на сталий розвиток (2021)
Князєв С. І. - Мобільний зв'язок п'ятого покоління та його місце у трансформаційних процесах цифровізації економіки (2021)
Іщук С. О. - Моделювання впливу структурних параметрів переробної промисловості на її ефективність (на прикладі країн ЄС), Созанський Л. Й. (2021)
Охтень О. О. - Моделювання виробничої функції з урахуванням зміни віддачі факторів із часом на прикладі переробної промисловості Німеччини, Дасів А. Ф. (2021)
Коритько Т. Ю. - Інтелектуальний капітал підприємства та його оцінка в умовах цифровізації, Бриль І. В. (2021)
Мозговий А. А. - Інформаційна система "смарт-дестинація" як засіб сталого розвитку туризму в містах, Себта А. А. (2019)
Корнус А. О. - Кластерний підхід у системі виробничого туризму, Сюткін С. І., Корнус О.Г. (2019)
Прокопенко Т. П. - Розвиток туристичної галузі в Україні: теоретичні та економічні аспекти (2019)
Олішевська Ю. А. - Особливості гастрономічного брендингу України (2019)
Бєлоусова Н. В. - Черкаська область – експериментальний майданчик впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні, Скоростецька О. О. (2019)
Ковальська Л. В. - Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ, Чорна Л. В., Щука Г. П. (2019)
Терлецька О. В. - Екологічні перспективи туристичного розвитку в межах Дрогобицької урбосистеми, Кушнір Л. П., Періг Т. В. (2019)
Безуглий В. В. - Сучасний стан розвитку туристичної сфери в Індії, Бойко З. В., Яроцька А. А. (2019)
Кафарзаде Я. И. - Доха как главный курортный центр Катара – пример для Азербайджана (2019)
Кравець Т. М. - Територіальні особливості мобілізаційного потенціалу ОК "Захід" та ОК "Північ", Щерба А. А., Біловоленко В. А. (2019)
Сологуб Ю. І. - Розвиток системи розселення Столичного суспiльно-географiчного району як фактор формування туристичного ринку регiону, Улiганець С. І., Безпала О. В. (2019)
Ващенко О. В. - Суспільно-географічна оцінка формування трудового потенціалу Київської області (2019)
Hamzayev S. - Gobustan rock art, carpet figures, toponyms and ancientness (2019)
Гілецький Й. Р. - Фізико-географічне районування Українських Карпат для цілей пізнавального туризму, Тимофійчук Н. М. (2019)
Олійник Я.Б. - Рецензія на книгу Олега Шаблія "Суспільна географія: книга четверта. У пошуках істини. Вибрані праці" (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Заблодський М. М. - Вплив подрібнення соломи на інтенсивність виходу біогазу, Клендій П. Б., Клендій Г. Я. (2020)
Petrova Zh. O. - Universal modes of technological processing of colloid capillary-porous materials by convective drying method, Slobodianiuk K. S., Samoilenko К. M., Vishnevsky V. М. (2020)
Коробський В. В. - Товщина покриття відновленого контакту електричного апарату та методика її визначення, Соболь С. В., Лапшин С. О. (2020)
Штепа В. Н. - Комбинированный электротехнологический комплекс очистки сточных вод бумажно-картонного производства, Козырь А. В., Заец Н. А., Алексеевский Д. Г. (2020)
Кремньов В. О. - Особливості сушіння мулових відкладень стічних вод за допомоги енергії довкілля, Корбут Н. С., П’яних К. Є., Шеліманова О. В. (2020)
Возняк О. Т. - Метод експериментального визначення ефективності системи вентиляції в приміщенні котельні, Юркевич Ю. С., Касинець М. Є., Сподинюк Н. А. (2020)
Желих В. М. - Вибір оптимальної товщини теплової ізоляції модульних будинків на основі багатокритеріального аналізу, Фурдас Ю. В., Шаповал С. П., Ребман М. Р., Лісковщенко А. К. (2020)
Коробський В. В. - Вплив електричних характеристик пристрою електродугового розряду та температури на якість покриття контактів, відновлених газоплазмовим методом, Мрачковський А. М., Бондарчук Б. М. (2020)
Герасименко В. П. - Інтелектуальна система контролю та прогнозування величини струму витоку електрообладнання установок для теплової обробки і сушіння зернової сировини (2020)
Синявський О. Ю. - Автоматичне керування подачею живильного розчину в теплицях, Кістень В. Г., Соломко Н. О. (2020)
Семенов О. О. - Ультрафіолетова установка для опромінення тварин з автоматичним керуванням, Лисиченко М. Л. (2020)
Браславська О. В. - Концептуальна основа сучасного туризму (2019)
Романів А. С. - Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу (2019)
Арпуль О. В. - Клінінгові технології в засобах розміщення, Савулевич І. О. (2019)
Маліневська О. О. - Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні, Губеня В. О., Бондар Н. П., Шаран Л. О. (2019)
Шпарага Т. І. - Український борщ як претендент включення до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, Сміщенко І. І. (2019)
Романів О. Я. - Стріт-арт в туристичному просторі Житомира, Рибачок О. М., Савельєва Д. В. (2019)
Смочко Н. М. - Монорозвиток територіальних систем у теорії сучасної суспільної географії (2019)
Корейко Ю. В. - Житло для кожного гаманця чи просторова сегрегація населення: куди ведуть девелопери Україну?, Мельничук А. Л. (2019)
Смирнов І. Г. - Теорія та практика географічного та логістичного забезпечення сталого розвитку урботуризму в умовах овертуризму (на прикладі "концепції децентралізації туризму" м. Львова) (2019)
Agabalayev G. - Characteristic features of the agricultural development during the independence years (2019)
Babashova A. - Development and structural features of rural settlements in Aran economic-geographical region of Azerbaijan (2019)
Мельнійчук М. М. - Сезонна динаміка температурного режиму Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника, Коваль О. В. (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Бездітко П. А. - Вплив діаметра зіниці на осьову довжину ока в дітей із міопією, які користуються ортокератологічними лінзами, Пархомець Р. О. (2021)
Заволока О. В. - Етіологічні особливості бактеріального кератиту у хворих на цукровий діабет (2021)
Могілевський С. Ю. - Поширеність і характеристика первинної відкритокутової глаукоми у пацієнтів з діабетичною ретинопатією при цукровому діабеті 2-го типу, Гудзенко К. А. (2021)
Риков С. О. - Ураження парних очей на початкових стадіях непроліферативної діабетичної ретинопатії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Коробов К. В., Могілевський С. Ю. (2021)
Новак Л. П. - Застосування цитиколіну в офтальмологічній практиці: нейропротекція при ішемічній оптичній нейропатії, діабетичній ретинопатії та амбліопії, Туманова О. В. (2021)
Бездітко П. А. - Очні прояви COVID-19. Крок перший (2021)
Поліщук М. Є. - Хірургічне лікування пухлин орбіти та краніоорбітальної ділянки, Гудим М. С., Щеглов Д. В., Гончарук О. М., Обливач А. А., Усатов С. А., Виваль М. Б. (2021)
Будник О. Б. - Використання інструментарію платформи Go-Lab для розвитку дослідницьких умінь школярів, Дзябенко О. В. (2020)
Довгий С. О. - Застосування супутникових знімків у дослідницьких роботах учнів малої академії наук України, Бабійчук С. М., Юрків Л. Я., Кучма Т. Л., Томченко О. В., Данилов С. О. (2020)
Діденко О. В. - Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх офіцерів прикордонних підрозділів, Андрощук О. С., Маслій О. М., Балендр А. В., Білявець С. Я. (2020)
Kobylnyk T. - CAS Maxima as a tool for forming research skills in the process of pre-service informatics teachers training, Kohut U., Vynnytska N. (2020)
Marcial D. E. - Predicting the adoption of an android-based class record using the unified theory of acceptance and use of technology model (2020)
Ніколаєску І. О. - Впровадження дистанційного спецкурсу "Моніторинг якості освіти: державний контроль в управлінні діяльністю закладів дошкільної освіти", Степанова Н. М., Соловей Ю. О. (2020)
Nychkalo N. G. - Prognostic aspect of educational communications in digital society, Muranova N. P., Voliarska O. S., Paziura N. V. (2020)
Олійник В. В. - STEM-освіта в системі підготовки майбутніх інженерів, Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А. (2020)
Плаксієнко В. Я. - Проєктування рамки цифрової компетентності майбутніх економістів, Дорогань-Писаренко Л. О., Прийдак Т. Б., Лега О. В., Яловега Л. В., Красота О. Г. (2020)
Porubčinová M. - The use of Education 4.0 tools in tertiary education system in Slovakia, Novotná I., Fidlerová H. (2020)
Русіна Н. Г. - Модель підготовки фахівців галузі геодезії та землеустрою в умовах інформатизації, глобалізації та євроінтеграції, Люльчик В. О. (2020)
Садовий М. І. - Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах, Рєзіна О. В., Трифонова О. М. (2020)
Sysoieva S. O. - Formation of the tutor ICT-competence in the process of future teachers’ professional training, Osadcha K. P. (2020)
Дементієвська Н. П. - Підготовка вчителів до використання інтерактивних комп’ютерних моделей для навчання учнів через дослідження (2020)
Кремень В. Г. - Відкритість, цифровізація й оцінювання в науці: загальне і особливе для соціогуманітарного знання, Луговий В. І., Регейло І. Ю., Базелюк Н. В., Базелюк О. В. (2020)
Помиткін Е. О. - Дослідження емоційних станів учителів НУШ у період пандемії Covid-19 з ви-користанням електронного ресурсу, Помиткіна Л. В., Іванова О. В. (2020)
Спірін О. М. - Експеримент з розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців і викладачів на основі відкритих електронних систем, Іванова С. М., Лупаренко Лілія А., Дудко А. Ф., Олексюк В. П., Новицька Т. Л. (2020)
Бушуєв С. Д. - Інформаційно-комунікаційні технології формування проєктних компетентностей публічних службовців, Бушуєв Д. А., Молоканова В. М., Козир Б. Ю. (2020)
Драч І. І. - Дослідницьке врядування в сучасному університеті в умовах відкритої науки, Литвинова С. Г. (2020)
Калініна Л. М. - Факторна модель оцінювання ефективності управління закладом загальної середньої освіти та її практичне застосування, Топузов О. М., Лапінський В. В. (2020)
Рябова З. В. - Професійне зростання педагогів в умовах цифрової освіти, Єльникова Г. В. (2020)
Биков В. Ю. - Навчання кібербезпеки і кіберзахисту фахівців з управління фінансами, економікою і бізнесом, Романовський О. О., Романовська Ю. Ю. (2020)
Burov O. - Cybersecurity and innovative digital educational environment, Butnik-Siversky O., Orliuk O., Horska K. (2020)
Павлова Н. В. - Роль спеціаліста у проведенні допиту малолітньої особи, постраждалої від насильства (2020)
Дабіжа Д. В. - Нормативно-правове забезпечення функціонування й розвитку автоматизованих інформаційних систем і їх підсистем, використовуваних органами (підрозділами) поліції (2020)
Дерновий В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців (2020)
Баранов П. М. - Щодо можливості використання методу гемологічного оцінювання кольорового каміння в судовій гемологічній експертизі, Шевченко С. В., Коротаєв В. М. (2020)
Ковальов К. М. - Можливості застосування методу раман-спектроскопії під час вирішення актуальних питань технічної експертизи документів, Довбій О. О., Гресь О. В., Бичков А. С. (2020)
Ковальов В. В. - Сучасні електронні сервіси як засіб комунікації експертних установ із замовниками експертних послуг (2020)
Сокиран Ф. М. - Застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій як елемент психологічного впливу (2020)
Зав’ялов О. С. - Дослідження рідин, застосовуваних в електронних пристроях для куріння, Зав’ялова Н. Є. (2020)
Солодовніков І. І. - Установлення ознак техніки олійного живопису під час мистецтвознавчих досліджень (2020)
Немчин О. І. - Застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів у дактилоскопічній експертизі, Сухарева Т. С., Ціник А. І., Сливка І.Ю. (2020)
Юсупов В. В. - Професор Н. І. Клименко – відомий учений-криміналіст, досвідчений судовий експерт, талановитий педагог: спогади учнів і колег, Гуріна Д. П., Колонюк В. П. (2020)
Чисников В. Н. - Киевский профессор Н. А. Петров – один из основателей украинской школы судебной фотографии (к 145-летию со дня рождения и 80-летию со дня смерти) (2020)
До уваги авторів. Вимоги до структури і технічного оформлення статей (2020)
Титул, зміст (2021)
Патицька Х. О. - Поведінкові закономірності прийняття економічних рішень на локальному рівні: теоретичні засади (2021)
Старчик Н. В. - Питання ринкового ціноутворення в курсах фундаментальних економічних дисциплін у ВНЗ України, Лєбєдєва Д. О., Бондарець О. М. (2021)
Воскобоєва О. В. - Транснаціональні корпорації в умовах глобалізації економіки України, Ромащенко О. С. (2021)
Перерва І. М. - Обґрунтування критеріїв креативних індустрій (2021)
Птащенко О. В. - Особливості "злиття" та "поглинання" компаній у міжнародному бізнесі (2021)
Зварич І. Я. - Детермінанти формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки (2021)
Шепель Т. В. - Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України (2021)
Атаманчук З. А. - Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності (2021)
Климчук О. В. - Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку, Козловський С. В., Лавров Р. В. (2021)
Сидоренко О. М. - Удосконалення роботи управлінських механізмів при здійсненні заходів державного регулювання у сфері публічних закупівель (2021)
Соболєва Т. О. - Динаміка світових технологічних трендів у розрізі патентних даних, Голіонко Н. Г. (2021)
Кустріч Л. О. - Логістика та інновації: концепція, стратегія управління та взаємодія, Гоменюк М. О. (2021)
Кулаков О. О. - Створення моделі доброчесності та боротьби з корупцією для збільшення інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів України (2021)
Лупак Р. Л. - Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації, Рудковський О. В., Васильців Т. Г., Березівський Я. П. (2021)
Кондратенко Н. Д. - Трансформація ринку інформаційних послуг в умовах цифрової економіки (2021)
Клепікова О. А. - Інформаційна-аналітична модель процесу прийняття рішень для розвитку програм медичного страхування, Соколовська З. М. (2021)
Рядинська І. А. - Інноваційні методи викладання при вивченні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України (2021)
Ковальчук В. А. - Передумови освітньої підготовки фахівців з економіки та підприємництва на базі знань математичної статистики, Ковальчук Т. М. (2021)
Дідух О. В. - Розвиток креативно-активних студентів на шляху до формування персоналу всіх сфер економіки, Чубка О. М., Чушак-Голобородько А. М. (2021)
Чала Т. Г. - Статистичне моделювання розвитку енергетичного ринку в регіонах України, Прядко Ю. В., Славута О. І. (2021)
Бушинський Є. В. - Методи оцінки інвестиційної привабливості: регіональний вимір (2021)
Мульска О. П. - Виклики фінансової глобалізації для розвитку територій України: напрями мінімізації та регулювання, Гудзовата О. О. (2021)
Воржевітіна Г. І. - Правове регулювання рівня продовольчого забезпечення населення України (2021)
Кулиняк І. Я. - Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання, Жигало І. І., Ярмола К. М. (2021)
Кожухівська Р. Б. - Оптимізація бізнес-процесів туристичних підприємств (2021)
Круглова О. А. - Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі, Кетова Т. Б. (2021)
Полякова О. Ю. - Аналіз чинників впливу на якість життя населення України, Грипіч О. В., Леванда О. М. (2021)
Рудакова С. Г. - Змішані режими робочого часу в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019, Щетініна Л. В., Данилевич Н. С., Когденко А. С. (2021)
Степанова Е. Р. - Гендерне безробіття, спричинене пандемією COVID-19, та його наслідки в українському суспільстві (2021)
Хандій О. О. - Інтелектуальна праця як інструмент забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку, Крамчанінова М. Д., Лєдовська А. І. (2021)
Гук Л. П. - Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації (2021)
Орлов В. М. - Розробка методики порівняльної оцінки телекомунікаційних нематеріальних активів у контексті глобального тренду їх розвитку, Грицуленко С. І. (2021)
Мордань Є. Ю. - Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка, Журавка О. С., Діденко К. В., Кравченко Я. І. (2021)
Пономарьова Т. В. - Огляд фіскальної децентралізації в розрізі податків місцевих і державного бюджетів України, Комлєва М. А. (2021)
Трусова Н. В. - Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування, Чкан І. О. (2021)
Шубенко І. А. - Програмно-цільовий метод і проблеми його застосування в період реформування фінансування галузі охорони здоров’я, Стойко О. Я. (2021)
Климчук М. М. - Вплив ризик-менеджменту на формування стратегії управління бізнес-процесами підприємства в умовах цифрової економіки: міжнародний досвід, Ачкасов І. А., Климчук С. А., Поляк О. П. (2021)
Прохорова В. В. - Організаційно-управлінське забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах цифровізації, Чобіток В. І. (2021)
Портна О. В. - Світові зміни в підходах до забезпечення фінансових критеріїв розвитку підприємств на основі врахування інтересів стейкхолдерів, Черниш Я. О. (2021)
Корепанова К. О. - Методичні засади управління конфліктами в організації (2021)
Руденко І. В. - Діагностика економічної безпеки як інструмент забезпечення ефективного управління іміджем підприємства, Болотова Т. М., Кулинич Т. В. (2021)
Литвин Н. Ю. - Інноваційне управління формуванням стратегічних орієнтирів конкурентних переваг (2021)
Харчишина О. В. - Особливості організаційної культури підприємств у сфері готельних послуг, Трушкіна Н. В. (2021)
Лозинська О. І. - Уточнення змісту поняття банківського маркетингу в умовах диджиталізації економіки (2021)
Гриневич Л. В. - Наукові аспекти цілепокладання регіонального розвитку як складової територіального брендингу, Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. (2021)
Пономаренко О. О. - Оцінка маркетингового потенціалу підприємства та обґрунтування заходів з його підвищення, Пивавар І. В., Лісна І. Ф. (2021)
Бичко Д. - Метод первинної обробки слабоструктурованих медичних даних, Шендрик В., Парфененко Ю. (2020)
Басюк Т. - Популяризація комерційних інтернет ресурсів із використанням соціальних медіа, Василюк А. (2020)
Дендюк М. - Програмна реалізація побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісним напруженим станом, Флуд Л., Семенишин Н. (2020)
Верес О. - Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами, Микіч Х., Іщенко О. (2020)
Сокол В. - Типова функціональність, особливості застосування та впровадження систем управління знаннями в ІТ-компаніях, Білова М., Космачов О. (2020)
Медиковський М. - Нейромережевий метод визначення активного складу вітрової електричної станції, Мельник Р., Дубчак М. (2020)
Duda O. - Mobile information system for monitoring the spread of viruses in smart cities, Dzhydzhora L., Matsiuk O., Stanko A., Kunanets N., Pasichnyk V., Kunanets O. (2020)
Гальченко М. С. - Візуальні метафори в цифровому освітньому просторі, Борінштейн Є. Р., Іванова Н. В., Ільїна Г. В. (2021)
Андрющенко Т. К. - Використання ІКТ для формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників, Лохвицька Л. В., Руденко Ю. А., Дудник Н. А. (2021)
Карпенко Є. М. - Цифрове оповідання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроці іноземної мови, Айтай-Хорвас М. (2021)
Кодлюк Я. П. - Розробка і створення електронного підручника для закладів загальної середньої освіти (за матеріалами ЮНЕСКО), Чекрій І. І. (2021)
Тургенєва А. О. - Відеохостинг YouTube як засіб інформаційно-культурної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Попова А. С., Сизоненко І. Г., Петровська К. В., Гуренко О. І. (2021)
Будянський Д. В. - Типологія електронних ресурсів у формуванні риторичної культури фахівця, Друшляк М. Г., Семеніхіна О. В., Харченко І. І., Горбачук В. О., Чашечникова О. С. (2021)
Сіциліцин Ю. О. - Моделювання навчального обчислювального кластеру на основі одноплатних комп’ютерів Raspberry для навчання розподіленого програмування, Осадчий В. В. (2021)
Тимошенко Г. С. - Розробка та використання електронного лабораторного практикуму "План польоту" для підготовки диспетчерів із забезпечення польотів, Данилко О. Г., Сагановська Л. А. (2021)
Алєксєєв О. М. - Застосування мобільного додатка SSUquestionnaire-m для контролю знань студентів інженерних спеціальностей, Маландій Т. Ю., Требухов Д. В. (2021)
Асадчих О. В. - Поліфункціональне використання цифрових додатків у процесі навчання майбутніх філологів-орієнталістів, Перелома Т. С. (2021)
Bidyuk N. M. - The virtual museum space as a platform for student research activities in the history of economics, Tserklevych S., Tretko V. V. (2021)
Havrilova L. H. - Modeling the digital learning environment for primary school teacher training, Beskorsa O. S., Ishutina O. Ye. (2021)
Дерев'янко С. П. - Емоційний штучний інтелект у професійній підготовці майбутніх психологів (2021)
Kaminsky O. Ye. - Training in digital entrepreneurship as a basis for forming the intellectual capital of nation, Yereshko Yu. O., Kyrychenko S. O., Tulchinskiy R. V. (2021)
Lahodynskyi O. S. - Application of achievement testing software of cadets in higher military educational institutions, Buyalo O. V., Khamula S. V. (2021)
Лугова Т. А. - Геймдизайн орієнтований підхід до розробки навчальних дисциплін закладів вищої освіти (2021)
Ситник Н. В. - Сучасні бази даних NoSQL у підготовці бакалаврів спеціальності "Комп'ютерні науки", Зінов’єва І. С. (2021)
Тадеєва М. І. - Використання засобів ІКТ для формування навчальних і комунікативних стратегій під час вивчення іноземної мови у немовних закладах вищої освіти, Купчик Л. Є., Літвінчук А. Т. (2021)
Tsyvilskyi F. M. - Practical implementation of the BYOD concept in higher educational institutions, Kozel V. M., Drozdova I. A., Prykhodko O. O. (2021)
Shykhnenko K. I. - Clicker systems as a smart technology-based tool for teaching english to master’s students majoring in public administration (2021)
Yulinetskaya Yu. V. - Implementing ICT into language and law classroom to develop law students’ communicative competence, Babii O. Yu., Hloviuk I. V., Stepanenko A. S., Pashkovskyi M. I. (2021)
Vorotnykova I. P. - Teachers' readiness to use e-portfolios, Zakhar O. H. (2021)
Вакалюк Т. А. - Досвід використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки в процесі навчання і професійного розвитку вчителів природничо-математичних предметів, Мар’єнко М. В. (2021)
Бородавка В. О. - Особливості природного поновлення сосни звичайної в умовах вологого дубово-соснового субору на зрубах вузьколісосічних рубок у Західному Поліссі, Бородавка О. Б., Тарнопільська О. М., Шевчук В. В. (2020)
Румянцев М. Г. - Таксаційні показники та продуктивність дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України, Кобець О. В. (2020)
Дишко В. А. - Особливості сортовипробування сосни звичайної на стійкість до кореневої губки у лісостеповій частині Харківської області (2020)
Лось С. А. - Особливості росту та стану потомств плюсових і кращих дерев Quercus robur L. тростянецького походження, Самодай В. П., Годований О. М., Григорьєва В. Г., Плотнікова О. М., Губін Є. А. (2020)
Терещенко Л. І. - Мінливість і взаємозв’язки морфолого-анатомічних показників хвої сосни звичайної в умовах свіжого субору, Гордіященко А. Ю., Самодай В. П. (2020)
Короткова Т. М. - Особливості природного заростання техногенних екотопів на відвалах розкривних порід Новотроїцького родовища флюсової сировини, Соломаха Н. Г. (2020)
Тарнопільський П. Б. - Лісотипологічна характеристика насаджень на рекультивованих землях Юрківського вуглерозрізу Черкаської області, Жадан І. В. (2020)
Букша І. Ф. - Застосування моделі Патерсона для оцінювання впливу зміни клімату на потенційну продуктивність лісів України, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Букша М. І., Лялін О. І., Букша Т. І. (2020)
Коваль І. М. - Кліматичний сигнал у регіональній деревно-кільцевій хронології дуба звичайного (Quercus robur L.) Лівобережного Лісостепу (2020)
Мельник Є. Є. - Сезонні особливості виникнення пожеж в листяних лісах зеленої зони міста Харків, Ворон В. П. (2020)
Сидоренко С. Г. - Аналіз горимості лісів України як передумова лісопожежного районування, Сидоренко С. В. (2020)
Соломаха Н. Г. - Динаміка рівня ґрунтових вод у дубових насадженнях лісоаграрного стаціонару ДП "Маріупольська лісова науково-дослідна станція", Короткова Т. М. (2020)
Davydenko K. V. - Early effects of a forest fire on the diversity of fungal communities in pine forests in Left-Bank Ukraine with special emphasis on mycorrhizal fungi, Vysotska N. Yu., Yushchyk V. S., Markina T. Yu. (2020)
Кукіна О. М. - Стан осередків масового розмноження короїда Ips typographus (L.) у різних регіонах України, Зінченко О. В. (2020)
Усцький І. М. - Динаміка площ всихаючих соснових насаджень Волинського ОУЛМГ за період 1994–2018 рр., Михайліченко О. А., Жадан І. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Довідка рецензента (2020)
Бабатіна С. І. - Вивчення особистісних чинників схильності до прокрастинації осіб юнацького віку, Світенко С. В. (2019)
Галян І. М. - Особистісні детермінанти відповідальності майбутніх педагогів (2019)
Герасимова В. Г. - Дослідження особливостей комунікативного блоку готовності до материнства та факторів впливу на нього, Блинова О. Є. (2019)
Жидко М. Є. - Феноменологія та топологія станів свідомості в контексті цифрового футурошоку (2019)
Кравців В. В. - Уявлення молоді про феномен любові залежно від рівня розвитку духовності, Тавровецька Н. І. (2019)
Танасійчук О. М. - Психологічна корекція синдрому емоційного вигорання медичних сестер (2019)
Цілинко І. О . - Проблема моральної свідомості особистості у підлітковому та юнацькому віці (2019)
Чхаідзе А. О. - Особливості психологічної стійкості у юнацькому віці, Самкова О. М. (2019)
Яцюк А. М. - Спосіб реагування на конфліктну ситуацію у юнаків (2019)
Даукша Л. М. - Взаимосвязь моральной ориентации и склонности к девиантному поведению в подростковом возрасте (2019)
Блинова О. Є. - Значення соціального капіталу для психологічного благополуччя співробітників, Круглов К. О. (2019)
Володарська Н. Д. - Технології відновлення психологічного благополуччя у вимушених переселенців (2019)
Кленіна К. В. - Теоретико-методологічне аналізування змістових особливостей перфекціонізму особистості (2019)
Шевченко А. В. - Дослідження взаємозв’язку соціальної бажаності та ціннісних орієнтацій в юнацькому віці (2019)
Крупник І. Р. - Маніпулятивна поведінка у професійній діяльності офісних співробітників, Ткаленко Н. В. (2019)
Borysiuk A. S. - Research of the peculiarities of the motivation sphere of future doctors (2019)
Яковлева С. Д. - Індивідуалізація і диференціація в процесі навчання учнів з порушеним інтелектом (2019)
Бабатіна С. І. - Емпіричне дослідження соціально-психологічних особливостей батьківського ставлення до дітей з аутизмом, Швестко О. О. (2019)
Галян О. І. - Відповідальність та емоційне вигорання педагогів (2019)
Жидко М. Є. - Особливості любовних та міжособистісних відносин у жінок та чоловіків в поліаморних стосунках, Шуленкова А. (2019)
Шебанова В. І. - Особливості мотивації військовослужбовців до військово-професійної діяльності, Нікітенко Г. О. (2019)
Барановська Я. Г. - Емпіричне дослідження тривожності в підлітковому віці (2019)
Бородулькина Т. А. - Эмпирическое исследование психосемантики детского рисунка: вальдорфский эксперимент (2019)
Радул І. Г. - Дослідження егоцентризму дитячого мовлення в психології (2019)
Борщова Т. О. - Дитячі страхи: особливості прояву у дітей з неповних родин, Крупник І. Р. (2019)
Казібекова В. Ф. - Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2019)
Каленчук В. О. - Соціальний статус студента як чинник оцінки організаційної культури університету (2019)
Крупник Г. А. - Психологічні чинники розвитку сучасної нуклеарної сім’ї (2019)
Ярмуратій К. А. - Дослідження соціально-психологічних особливостей адаптації військовослужбовців до військової служби (2019)
Ковальчук З. Я. - Психологічні аспекти порушення харчової поведінки у жінок (2019)
Сергет І. В. - Психологічні аспекти соціальної адаптації жінок з онкологічними хворобами (2019)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості образу фізичного я у осіб із розладами харчової поведінки (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Matos L. - Transformational Educational Leadership and the Innovative Strategies Engaging Online Faculty for the Excellent Teaching Performance in the United States, Kasztelnik K. (2021)
Moradi M. - Importance of Internet of Things (IoT) in Marketing Research and Its Ethical and Data Privacy Challenges (2021)
Kussin L. - How Error Prevention and Organizational Silence Influences Managers’ Self-Perception – A Repertory Grid Study, Bundtzen H. (2021)
Dźwigoł H. - Leadership in the Research: Determinants of Quality, Standards and Best Practices (2021)
Sivaruban S. - A Critical Perspective of Leadership Theories (2021)
Salé M.J. - Albanian Individual Taxpayers Perceptions and Determinants on Ethical Behavior Regarding Tax Compliance, Muharremi O., Hoxhaj M. (2021)
Ray A. - Containing Airborne Transmission of COVID-19 and Its Implications for Global Economic Recovery (2021)
Kraft M.H.G. - The Role of Health Promotion in Management Development. A Systematic Review of Training Concepts in an Organizational Context (2021)
Brown D. - Leadership Hiring: Does the Promotional Practice and Selection in Public Service Result in Placing Highly Skilled Experts in Our Communities? (2021)
Ianchuk S. - Popularity Dynamics of Social and Affordable Housing: Ethics vs Business (2021)
Starchenko L.V. - Social and Eco-Friendly Enterpreneurship: The Keys to Sustainability, Samusevych Ya., Demchuk K. (2021)
Didenko I. - Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion, Sidelnyk N. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Golovin O. M. - Image Enhancement In Video Analytics Systems (2020)
Sidorenko Iu. V. - Modification of the Algorithm for Selecting a Variable Parameter of the Gaussian Interpolation Function, Gorodetsky M. V. (2020)
Nahirna A. M. - Finding the Optimal Solution to the Problem of Conditional Optimization on the Graph of the set of Placements, Koliechkina L. M. (2020)
Волощук Р. В. - Оцінювання та прогнозування демографічної сфери економічної безпеки (2020)
Піднебесна Г. А. - Конструювання комплексу інструментальних засобів індуктивного моделювання з використанням онтологій (2020)
Bulgakova O. S. - Storing JWT Token in Local Variables, Zosimov V. V., Popravkin P. D. (2020)
Архангельська С. Л. - Способи побудови мережевої інформаційної технології для оперативного телефонного зв’язку абонентів, Бучек П. М., Гирявець П. П., Перлов Є. Ф. (2020)
Наші автори (2020)
Інструкція для авторів (2020)
Алфавітний іменний покажчик за 2020 рік (2020)
Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2020 році (2020)
Герасимова Е. М. - Доктрина реалізації свободи в демократичному суспільстві: ідеал і реальність (2020)
Конотоп Л. Г. - Феномен самоактуалізації "я": особливості інтерпретацій (2020)
Оноприенко В. И. - Лысенковщина: перекосы в научном этосе (2020)
Kharchenko Yu. - Timeless and Extra-space Essence of the Universal Integrity: Topological Trivergence of the Spiritual, Material and Virtual worlds (2020)
Abysova M. - Medicalization of Public Life in a Pandemic Situation (2020)
Вихованець З. С. - Трансформація розуміння теорії соціальної дії на зламі тисячоліть (2020)
Клешня Г. М. - Нові пріоритети сталого розвитку в умовах пандемії COVID-19: соціально-філософський аспект (2020)
Орденов С. С. - Формування суспільної правосвідомості у Модерну добу (2020)
Сідоркіна О. М. - Людина і природа у феномені робінзонади (2020)
Скиба О. П. - Інформаційні технології: соціально-філософський контекст (2020)
Stezhko Z. - Social Cognition in the Social and Cultural Focus of the Postmodern Epoch, Rimar S. (2020)
Суходуб Т. Д. - Философия культуры как философия возможностей: методологическая ппозиция Г. Г. Шпета (2020)
Бородій А. В. - Роль тіла у перцептивній філософії А. Берґсона та в енактивізмі (2020)
Васюк І. В. - Проблеми особистості в контексті соціально-філософського дискурсу (2020)
Мурга Т. А. - Метафізичний, політичний та етичний аспекти поняття "свобода" в античній філософії (2020)
Носач Б. О. - Революційне перетворення дійсності: від локальних конфліктів до єдиного соціокультурного простору (2020)
Парусова Г. М. - Філософсько-правове розуміння принципу добросовісності (2020)
Пучкова Д. Д. - Постнекласичний тип раціональності: полі-, між-, транс- та метадисциплінарність (2020)
Ашиток Н. І. - Формування мислення як основа етнокультурної ідентичності в епоху глобалізації (2020)
Осадча О. С. - Вплив музики на світогляд і буття людини: філософсько-антропологічний аналіз, Чорноморденко І. В. (2020)
Шимчишин М. М. - Соціокультурний вимір національної ідентичності (на прикладі монографії О. Шостак "Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних письменників корінного походження". Київ: Талком, 2020) (2020)
Антіпова О. П. - Ключові тенденції трансформації міжкультурної комунікації в умовах пандемії (2020)
Білозор Д. В. - Питання розповсюдження нетрадиційних церков в постсекулярному суспільстві (2020)
Матюхина А. А. - Традиции как основа экологической парадигмы культуры современного общества (2020)
Пода Т. А. - Вплив пандемії covid-19 на міжнародні відносини: ключові тенденції (2020)
Скиба І. П. - Сталий розвиток як соціокультурний розвиток (2020)
Сухова Н. М. - Пандемія: загроза чи урок людству в ХХІ столітті? (2020)
Ченбай Н. А. - Технократичне мислення в сучасному суспільстві (соціокультурний аналіз) (2020)
Шоріна Т. Г. - Морально-етичні колізії ідеї солідарності у боротьбі глобальної спільноти з пандемією covid-19 (2020)
Пугач С. - Соціальний простір як об'єкт географічних досліджень та роль комунікацій у його конструюванні (2020)
Стафійчук В. - Рейтинг пріоритетності держав світу відповідно до національних інтересів України (2020)
Петровська М. - Демографічна безпека Львівської області: проблеми та ризики її досягнення, Верчин Н., Іванов Є. (2020)
Буличева Т. - Полікультурність як чинник розвитку подієвого туризму в Україні, Буткалюк К., Гринюк Т. (2020)
Попов А. - Формування масивів земель сільськогосподарського призначення як альтернатива консолідації земельних ділянок, Мовчан С., Коломієць С, Леженкін І. (2020)
Качмарик З. - Суспільно-географічні чинники розвитку фінансової інфраструктури Західного регіону України (2020)
Дорош А. Й. - Науково-методичні засади землеустрою територій об’єднаних територіальних громад (2020)
Бутенко Є. В. - Інвентаризація земель як передумова ефективного управління земельними ресурсами , Даньшова А. В. Юрченко І. В. (2020)
Харитоненко Р. А. - Аналіз сучасного правового статусу використання земель, Колісник Г. М. (2020)
Петрович О. М. - Понятійний апарат оброблення безпечних відходів в області їх захоронення та в рамках імплементації законодавства ЄС в Україні, Євсюков Т. О. (2020)
Nazarenko V. - Modern urbanization research tools and classification methods (2020)
Дорош Й. М. - Використання ідеології інфраструктури геопросторових даних для створення системи обліку та управління земельно-майновими комплексами підприємств та територіальних громад, в тому числі ОТГ, Ібатуллін Ш. І., Тарнопольський Є. А., Тарнопольський А. В., Кравченко О. М. (2020)
Domina I. - Development of the structure of the geospatial database for beekeeping (2020)
Барвінський А. В. - Відтворення грунтових ресурсів в системі сталого сільськогосподарського землекористування, Лошакова Ю. А. (2020)
Виговський Л. А. - Релігія як важливий чинник нової української політичної реальності, Куліш Н. С. (2020)
Говорун К. - Добрі і лихі богословські плоди пандемії (2020)
Kobetіa A. R. - "Church boundaries" and canonical territory in the context of the autocephalic system of universal orthodoxy, Sokolovsky O. L. (2020)
Колодний А. М. - Концепція релігійної безпеки: методологічні підходи академічного релігієзнавства, Филипович Л. О. (2020)
Куриляк В. В. - Напрями благодійної діяльності церкви адвентистів сьомого дня (2020)
Лазоревич І. Р. - Сакральність у палітрі сучасної літератури: гуманізм чи ціннісна деструктивність? (2020)
Ткач О. І. - Загрози релігійній безпеці як виклик політичній стабільності у країнах Латинської Америки (2020)
Филипович Г. Д. - Сучасні загрози релігійній безпеці українців діаспори (2020)
Shavrina I. V. - Activities of religious organizations under the COVID-19 pandemic spread (2020)
Іванова К. А. - Міфічне слово та міф у давньогрецькій античній традиції, Садовніков О. К., Балабай Я. В. (2020)
Туренко В. Е. - Візія жінок у контексті появи і функціонування піфагорійської школи (2020)
Наукові повідомлення: Міжнародна наукова конференція. VI Танчерівські читання "Релігійна безпека в Україні в умовахкоронавірусної пандемії" 27 жовтня2020 року, м. Київ, Україна (2020)
Наші автори (2020)
Рахімова М. Х. - Аналіз асортименту цукрознижувальних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку Республіки Таджикистан, Мусозода С. М., Шпичак О. С. (2021)
Гельмбольдт В. О. - Амонієві гексафторосилікати як потенційні антикарієсні агенти: проблема вибору катіона, Литвинчук І. В. (2021)
Ярних Т. Г. - Валідація технологічного процесу виготовлення зволожуючого крему з кислотою гіалуроновою, Мельник Г. М., Рухмакова О. А. (2021)
Гудзь Н. І. - Розроблення складу й технології лікувально- профілактичної зубної пасти з антимікробними і дезодоруючими властивостями, Власенко І. О. (2021)
Бурбан О. І. - Розроблення технології біогенного стимулятора на основі трави та вичавок очитку великого, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М. (2021)
Гречана О. В. - Інтродукція сортів люцерни і їхні флавоноїди, Сербія А. Г. (2021)
Козира С. А. - Порівняльне вивчення елементного складу сировини рослин роду Geum L., Гонтова Т. М., Степанова С. І., Гапоненко В. П., Машталер В. В., Романова С. В. (2021)
Ядловський О. Є. - Дослідження седативної дії екстракту біомаси культури тканин раувольфії зміїної (Rauwofia serpentina), Демченко А. М., Конвалюк І. І., Можилевська Л. П., Бєда О. А., Матюшок В. І., Кунах В. А., Ярмолюк С. М. (2021)
Бігдан О. А. - Протимікробна та протигрибкова активність нових фторфенілвмісних 1,2,4-триазолів (2021)
Новини ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" (2021)
Вихідні дані (2021)
Жаровська І. М. - Цифрові технології у виборчому процесі: теоретичні аспекти відповідності демократичним стандартам, Ковальчук В. Б. (2020)
Головаш О. О. - Національна меншина: аналіз ґенези правового статусу (2020)
Кузьменко Н. О. - Ліквідація національних районів та сільрад в Українській РСР у 1930-х рр.: організаційно-правові аспекти (2020)
Хохлова Т. С. - Форми зловживання правом: теоретико-правовий аспект (2020)
Піддубна В. Ф. - Юридичні особи публічного права як учасники цивільних відносин (2020)
Мельник О. О. - Зміна та розірвання договору, з точки зору різних правових доктрин, у випадку дії обставин форс-мажору (2020)
Мудрицька К. О. - Оцінка впливу соціологічного дослідження як нового типу доказів у справах про захист прав інтелектуальної власності (2020)
Палюх Л. М. - Концепція кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень (2020)
Підгородинська А. В. - Диференціація процедур видачі осіб (екстрадиції) у кримінальному провадженні України (2020)
Abstract and References (2020)
Панченко О. А. - Реабілітація як складова державної політики у сфері інформаційно-психологічної безпеки, Антонов В. Г. (2020)
Боковикова Ю. В. - Питання охорони довкілля: управлінський аспект (2020)
Виноградова Н. Л. - Теорія прийняття управлінських рішень: використання в сучасній управлінській практиці державних службовців, Серьогіна Н. К. (2020)
Гамова Г. І. - Мовленнєвий вплив як результат комунікативної взаємодії у публічному діловому дискурсі (2020)
Копанчук В. О. - Концептуальні засади оцінки оборонної достатності України (2020)
Кулiнiч О. В. - Український культурний фонд як суб'єкт публічної культурної політики, Гаврашенко A. А. (2020)
Лукін С. Ю. - Суспільно-громадський аспект формування публічних просторів (2020)
Борисов А. В. - Сучасний розвиток механізмів державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні (2020)
Гунбіна О. В. - Теоретичні засади визначення та класифікації публічних послуг (2020)
Мукан І. В. - Контрольна функція як складова механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини (2020)
Химчак В. В. - Аналіз наукових досліджень у галузі науки "Державне управління" за напрямом забезпечення сталого розвитку в Україні (2020)
Луговенко Н. В. - Стимулювання та регулювання надходжень приватних грошових переказів в Україну, Коваленко Н. В. (2020)
Меляков А. В. - Суперечності формування організаційних засад публічної гуманітарної політики Української держави (2020)
Надточій А. О. - Нерівність в українському суспільстві: підходи до явища, оцінка масштабів, наслідки, пропозиції, Смаглюк А. А. (2020)
Прав Ю. Г. - Характеристика підходів і інтеграції в інвестиційно-будівельному комплексі (2020)
Єрьоміна О. В. - Політико-правові засади здійснення державно-приватного партнерства у сфері культури в Україні (2020)
Іванов Д. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності розвитку економічного потенціалу територій як державно-управлінської категорії (2020)
Омельченко М. Е. - Механізм державного управління дошкільною освітою: теоретичні аспекти (2020)
Соболева І. В. - Інструментальне забезпечення реалізації державної антимонопольної політики (2020)
Гончаренко М. В. - Зміни до бюджетно-податкового законодавства в період карантину: вплив на фінансову конкурентоспроможність територій (2020)
Ольшанський О. В. - Генезис правової бази місцевого самоврядування: контент-аналітичне дослідження (2020)
Довбня О. Б. - Виклики для менеджменту органів місцевого самоврядування в умовах реформування містобудівної сфери (2020)
Бурик З. М. - Правові засади реформування системи кадрової безпеки в органах влади в Україні (2020)
Мельникова К. І. - Удосконалення системи підготовки кадрів у сфері публічних закупівель, Мельников О. С. (2020)
Падафет Ю. Г. - Організаційно-правові аспекти формування та розвитку організаційної культури державної служби (2020)
Набока Л. В. - Удосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності служб управління персоналом органів публічної влади як умова їх організаційного розвитку (2020)
Польська Л. О. - Шляхи удосконалення організаційно-функціональної структури органів державного регулювання використання земель сільськогосподарського призначення (2020)
Самофалов Д. О. - Зарубіжний досвід громадських консультацій як форми комунікації громадськості, що впливає на прийняття рішень у сфері охорони здоров'я (2020)
Фердман Г. П. - Безпека міжнародних транспортних коридорів як забезпечення національної безпеки України (2020)
Дроздов Д. В. - Міські агломерації та інструменти сталого розвитку громад у законодавстві Франції та України (2020)
Мартиненко Н. В. - Перспективи використання міжнародного досвіду для реформування пенсійної системи України (2020)
Potii O. - Political, Organisational and Infrastructural Conditions of Integrating of Ukraine to EU Digital Single Market (2020)
Єфімов Ю. В. - Oсобливості реалізації та ризики екологічної політики (2020)
Березовська Л. І. - Вплив реклами ліків на емоційний стан українців, Гільчер К. С. (2021)
Воронова О. Ю. - Вікові аспекти креативності в молодшому шкільному віці, Барчій М. С. (2021)
Горішня К. І. - Професійна реадаптація демобілізованих військовослужбовців: сценарне прогнозування майбутнього (2021)
Іванова Н. Г. - Психологічні аспекти аналізу інформації в діяльності фахівців безпекового сектору, Паливода О. О. (2021)
Калениченко Р. А. - Особливості підтримки ділової репутації в мережі Інтернет, Коханець А. С., Сковира О. П. (2021)
Каськов І. В. - Вплив карантинних умов на переживання у осіб юнацького віку, Семірядченко Я. В. (2021)
Кікінежді О. М. - Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні, Савелюк Н. М., Мороз Л. І. (2021)
Костю С. Й. - Маніпуляція як соціально-психологічна адаптація особистості (2021)
Кравченко В. В. - Психологічний стан військовослужбовців під час адаптації до діяльності в екстремальних умовах як об’єкт теоретичного дослідження (2021)
Куций О. А. - Синтез міждисциплінарного змісту поняття організації як середньої соціальної групи (2021)
Кушнєрьова А. М. - Особливості комунікативної компетентності лікаря-кардіолога з пацієнтом (2021)
Маравська К. І. - Типологія професійно-нормативної поведінки майбутніх офіцерів Національної поліції України, Ларіонов С. О. (2021)
Мищишин М. М. - Роль релігійних цінностей в процесі управлінні навчальним закладом: психологічний аспект (2021)
Мулява В. Д. - Протидія консцієнтальним впливам російської пропаганди на особовий склад збройних сил та населення України, Григор'єв В. В. (2021)
Романець З. О. - Психогігієнічні аспекти батьківсько-дитячих стосунків (2021)
Свідерська О. І. - Чинники психологічної стійкості осіб, що надають домедичну допомогу, Кочетова К. С. (2021)
Сковира О. П. - Соціально-психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців в умовах пандемії, Калениченко Р. А., Берташ М. І. (2021)
Теслик Н. М. - Психологічні особливості сприйняття кібершахрайства студентською молоддю, Гончаренко А. Р., Громико Д. В. (2021)
Філіпов В. К. - Особливості впливу сучасних соціальних процесів на функціонування суспільства, Богайчук В. Ж. (2021)
Чорна І. В. - Трансформація масової політичної свідомості в умовах модернізації політичної системи України (2021)
До відома авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Альохін В. І. - Особливості дислокацій пісковиків в зоні впливу Глибокоярського скиду на полі шахти "Капітальна", Дубосарський В. Р., Ростовська Є. В. (2020)
Пащенко П. С. - Поширення ртуті у шарах вугілля (на прикладі Красноармійського геолого-промислового району Донбасу), Антіпович Я. В, Карамушка О. О. (2020)
Ішков В. В. - Розподіл ртуті у вугільному пласті c7н поля шахти "Павлоградська", Козій Є. С. (2020)
Поляшов О. С. - Вплив пластичної деформації на фізичні властивості гранульованого кварцу, Запорожец А. О., Назаров І. В. (2020)
Рєпіна К. В. - Парагенетичні асоціації рудних елементів у карбонатних породах зони зчленування Донбасу з Приазовським блоком Українського щита (2020)
Рязанцев М. О. - Універсальна метрична база (румб), одиниці вимірювання кутів в геодезії і картографії, Носач О. К. (2020)
Сахно С. В. - Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції "малих шахт", Бородіч В. В., Карлов Є. К. (2020)
Мерзлікін А. В. - Визначення основних критеріїв ефективної роботи дегазаційної свердловини, Назимко В. В. (2020)
Левіт В. В. - Про досвід і перспективи застосування технологій проходження вертикальних стволів в Україні, Каменець В. І., Мукомел Ю. В. (2020)
Мирко I. І. - Синтез та дослідження антимікробної активності деяких піразолзаміщених 7h-|1,2,4|триазоло|3,4-b||1,3,4|тіадіазинів, Чабан Т. І., Огурцов В. В., Матійчук В. С. (2021)
Вронська Л. В. - Вивчення амінокислотного профілю сировини листя шовковиці білої та сухого екстракту на його основі (2021)
Шанайда М. І. - Хроматографічний аналіз ефірних олій із трави монарди лимонної різних фаз вегетації, Свиденко Л. В., Гвоздик Н. В., Гудзь Н. І. (2021)
Мельник Г. М. - Дослідження антибактеріальних властивостей екстемпоральної суспензії з вісмуту нітратом основним, Ярних Т. Г., Юр’єва Г. Б., Осолодченко Т. П. (2021)
Грошовий Т. А. - Дослідження впливу природи допоміжних речовин на показники якості таблеток із ліофілізованим порошком трутневого гомогенату, Павлюк Б. В., Чубка М. Б., Стечишин І. П., Добринчук М. М. (2021)
Малецька О. Р. - Спектрофотометричне визначення атенололу в таблетках, Васюк С. О. (2021)
Смолінська М. Я. - Валідація методики кількісного визначення алкілбензилдиметиламоній хлориду методом прямої абсорбційної спектрофотометрії в зaсобі дезінфекційному "віросан ф", Тесляр Г. Ю., Коцюмбас І. Я., Юркевич М. В., Котяш Л. І. (2021)
Корольов М. В. - Концептуальне моделювання якості фармацевтичної допомоги з позицій її терміноструктурних елементів та взаємозв'язку з логістичним обслуговуванням пацієнта (2021)
Грошовий Т. А. - Дизайн експерименту при проведенні досліджень зі створення таблетованих лікарських засобів, Демчук М. Б., Павлюк Б. В., Белей Н. М., Фізер Л. В., Маланчук Н. В. (2021)
До 80-річчя професора Володимира Афанасійовича Музиченка (2021)
Гадзовський Г. Л. - Фотосинтетична діяльність посівів сої на дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся, Новицька Н. В., Мартинов О. М. (2020)
Вишнівський П. С. - Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Фурман О. В. (2020)
Дудка М. І. - Вплив способу сівби, норми висіву і рівня мінерального живлення на продуктивність амаранту волотистого (2020)
Карбівська У. М. - Зміна показників родючості та целюлозолітична активність ґрунту за вирощування злакових травостоїв (2020)
Булигін С. Ю. - Вплив позакореневого удобрення мікроелементами на продуктивність женьшеню в умовах Полісся України, Вітвіцький С. В., Кучер Л. І., Богданович Р. П., Жук О. Г. (2020)
Бережняк Є. М. - Оцінка екологічної стійкості сірих лісових ґрунтів за різного використання, Бережняк М. Ф., Іванія Д. А. (2020)
Піковська О. В. - Збереження родючості чорноземів звичайних в умовах аридизації клімату (2020)
Шарипіна Я. Ю. - Екологічна пластичність гібридів кукурудзи селекції ВНІС в умовах України, Боровська І. Ю., Парій М. Ф., Галущенко С. В., Смірнова В. А., Костенко Ю. С., Куліш О. Ю., Шпакович І. В. (2020)
Багатченко В. В. - Формування фракційного складу та посівних якостей насіння батьківських компонентів кукурудзи залежно від густоти стояння, Жемойда В. Л., Спряжка Р. О. (2020)
Терещенко Н. Ю. - Апробація методики вимірювання вмісту залишкових кількостей пестицидів у плодах томатів, Хижан О. І., Ковшун Л. О. (2020)
Гринько Т. В. - Методічні підходи до оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства, Смирнов С. О. (2014)
Паєнтко Т. В. - Митний контролінг у сфері фінансових послуг: реалії та перспективи в Україні (2014)
Вініченко І. І. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, Маховський Д. В. (2014)
Бойко М. Г. - Корпоративна соціальна відповідальність в туризмі: передумови формування та реалізації, Бабенко О. В. (2014)
Бавико О. Є. - Управління структурною перебудовою економіки в умовах постіндустріальних трансформацій, Петренко М. П. (2014)
Гуцаленко Л. В. - Облік поточних зобов’язань в системі управління молокопереробними підприємствами, Марчук У. О. (2014)
Забарна Е. М. - Формування проблеми соціального маркетингу сучасності, Ваннік К. О. (2014)
Живко З. Б. - Фінансова безпека країни та суб'єктів господарювання, Павлів М. М., Тишко М. В. (2014)
Зеліско І. М. - Ризики та загрози в діяльності аграрно-промислових компаній (2014)
Сомик А. В. - Підходи та проблеми оцінки ефективності грошово-кредитної політики національного банку України (2014)
Наконечна О. С. - Особливості функціонування фондового ринку України, Рощина Н. В. (2014)
Бажеріна К. В. - Використання маніпуляційних технологій у рекламі (2014)
Лебеденко М. С. - Основні поняття та моделі електронного бізнесу (2014)
Барський Ю. М. - Стратегія управління персоналом як напрям розвитку підприємств молочної галузі рівненської області, Панюк Т. П. (2014)
Андрущенко І. Є. - Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління, Касьян О. С. (2014)
Демидюк С. М. - Шляхи розподілу конфліктуючих функцій центральних органів виконавчої влади в сфері лісового господарства України (2014)
Волковицька О. М. - Формування системи внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками, Болтач С. Ю. (2014)
Пономарьов Д. Е. - Кредитоспроможність підприємства та політичне середовище: реалії сьогодення (2014)
Табачок Ю. С. - Державні гарантії стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності та їх форми (2014)
Омаров Ш. А.- О. - Сучасні підходи до імітаційного моделювання розвитку регіонів, Полякова О. Ю. (2014)
Полтавська О. В. - Забезпечення персоналом підприємств готельного господарства України (2014)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз постачання та споживання енергії з відновлюваних джерел в Україні (2014)
Гнатишин М. А. - Еколого-економічно збалансована лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються (2014)
Трусова Н. В. - Особливості забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовим потенціалом (2014)
Свічкарь В. А. - Маркетингові підходи у рейтингуванні страхових компаній, Нелень Л. Ф. (2014)
Хмарська І. А. - Роль комунікативного субміксу в ліяльності підприємств (2014)
Венгер В. В. - Конкуренція в ринковій економіці: генезис теоретичних концепцій (2014)
Ніколайчук О. А. - Діагностика ефективності системи управління інтелектуальним капіталом гірничо-збагачувальних підприємств кривбасу (2014)
Безрукова Н. В. - Брендинг в мережі інтернет як засіб глобальної маркетингової комунікації, Тимченко Л. В. (2014)
Скриньковський Р. М. - Організаційно-економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств, Цибульський Ю. І. (2014)
Трофименко О. О. - Оцінювання співвідношення показників сталого розвитку та вартості електроенергії в окремих країнах (2014)
Слюсар C. Т. - Еволюція розвитку туристичної галузі України (2014)
Галахова Т. О. - Інноваційно-креативний компонент розвитку менеджменту (2014)
Клименюк О. М. - Вплив виробничих факторів та економічних відносин на соціально-економічний розвиток (2014)
Ревенко Н. Г. - Складові інструменти інноваційного управління в системі менеджменту підприємств, Зєніна-Біліченко А. С. (2014)
Грицаєнко М. І. - Підприємництво як джерело інноваційної діяльності в аграрній сфері (2014)
Піменова М. М. - Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження (2014)
Єдинак В. Ю. - Окремі аcпекти митно-тарифного регулювання України в умовах асоціації з єc, Катайцева C. О., Киcельова А. В. (2014)
Кузьменко І. В. - Механізм формування конкурентоспроможної організаційної структури галузі зерновиробництва (2014)
Харабара В. М. - Проблеми формування фондового ринку в Україні (2014)
Кульбака О. М. - Геоінформаційні системи і технології в управлінні земельними ресурсами (2014)
Голотюк Л. С. - Проблеми оцінки біологічних активів тваринництва за справедливою вартістю в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Чижов В. А. - Теоретико-методологічні підходи до управління іт-процесами в умовах кризи (2014)
Пахода С. С. - Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Паливода О. М. - Проблеми управління діловою репутацією підприємств легкої промисловості України, Криловська К. М., Ісай А. С. (2014)
Мельник І. Л. - Іманентні особливості системи управління інноваційними процесами круїзних судноплавних компаній (2014)
Пономаренко І. В. - Використання мультисенсорного брендінгу в сучасних умовах, Віннікова І. І. (2014)
Хвалінський С. О. - Ефективність системи протидії легалізації незаконних доходів в контексті євроінтеграції (2014)
Немировська О. В. - Аналіз та оцінка економічної діяльності тнк в Україні (2014)
Хаєцька О. П. - Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва (2014)
Баталова О. А. - Роль стратегічного планування в підвищенні конкурентоспроможності підприємств-суб’єктів зед, Шишо Т. Ю. (2014)
Бутенко Н. В. - Інституційне забезпечення розвитку партнерських відносин в корпоративному секторі національної економіки (2014)
Лапін О. В. - Визначення можливих напрямків інноваційного розвитку підприємства, Марчук Н. О. (2014)
Якобчук В. П. - Переформатування механізму фінансування аграрного ринку в умовах глобалізації, Пугачова Н. С. (2014)
Скриль В. В. - Мета та особливості створення підприємств з іноземними інвестиціями, Шикіло А. В. (2014)
Карпенко С. П. - Оподаткування доданої вартості: європейський досвід та українські реалії (2014)
Литвиненко Л. Л. - Управління розвитком інноваційного потенціалу регіону з використанням досвіду єс, Данілова Е. І. (2014)
Дзьоба В. Б. - Інформаційне забезпечення процесу контролінгу фінансового менеджменту банківських установ (2014)
Лебедюк Т. А. - Особливості розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2014)
Кириченко Н. В. - Методика оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств (2014)
Рамський А. Ю. - Роль державного регулювання ринку інвестицій в Україні (2014)
Котлярова В. Г. - Встановлення економічного порядку на підприємстві (2014)
Андрієнко В. М. - Аналіз стану безпеки праці на підприємствах України в контексті забезпечення їх економічної безпеки (2014)
Бутенко Т. А. - Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту, Проценко Н. М. (2014)
Полякова Є. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку фінансово-кредитних установ України (2014)
Струнін В. В. - Вітчизняний ринок хлібобулочних виробів: сучасний стан та перспективи розвитку, Філоненко Т. М. (2014)
Шевченко А. В. - Теоретико-методологічні основи формування кластерної моделі розвитку в економіці (2014)
Васюта В. Б. - Сучасна система трудових показників на підприємстві, Чечіль Т. В. (2014)
Андрейшина Н. Б. - Методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни (2014)
Ковалюк Б. І. - Визначення основних параметрів продовольчої безпеки країни (2014)
Дьячук І. В. - Рефлексивне моделювання промоційної діяльності виноробних підприємств (2014)
Бевз І. А. - Наукові підходи до оцінки міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку (2014)
Коваленко С. О. - Особливості фінансування капітальних вкладень в Україні, Коваленко Я. Р. (2014)
Петраш О. П. - Науково-методичні підходи до вибору предикторів формування інвестиційного портфеля при розробці бюджетно –календарних моделей управління будівництвом (2014)
Сарафонова І. С. - Вдосконалення механізму регулювання експортного потенціалу підприємств олійно-жирового підкомплексу (2014)
Канцуров О. О. - Інституціональні зв’язки у сфері діяльності з формування економічної інформації (2014)
Щербина О. В. - Моделювання оптимізації портфеля інвестиційного фонду акцій (2014)
Пунда О. В. - Особливості управління інвестиційною привабливістю авіапідприємств (2014)
Куніна Д. М. - Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств України (2014)
Задорожна А. В. - До питання про моделювання сезонності соціально-економічних явищ і процесів (2014)
Педько І. А. - Фінансові ризики підприємств індустрії будівельних матеріалів (2014)
Медвідь М. М. - Теорія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності (2014)
Бібен О. І. - Підвищення рівня інноваційного розвитку аграрного виробництва (2014)
Маковецька Ю. М. - Практика міжмуніципального співробітництва у вирішенні проблеми відходів на сільських територіях (2014)
Хуторна М. Е. - Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України, Бартош О. М. (2014)
Нечепуренко Д. О. - Дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього оточення трубопрокатної галузі України (2014)
Шутько Т. І. - Економічна сутність управління витратами підприємства (2014)
Бреус С. В. - Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: внз – держава – роботодавці (2014)
Зубков Р. С. - Теоретико-методичні підходи до концептуальної складової сутності дифеніції "інновація” (2014)
Сагайдак М. П. - Крос-культурний та психофізичний аналіз споживачів у забезпеченні індивідуального маркетингу (2014)
Біляр А. І. - Концептуальні засади розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств (2014)
Крушинська А. В. - Особливості стимулювання інвестиційної привабливості туристичних комплексів на основі їх кластеризації (2014)
Панкова А. Ю. - Впровадження iнформацiйних систем управлiння як запорука ефективного функцiонування органiзацiї, Ярмачок А. М. (2014)
Бокій О. В. - Створення доданої вартості в ланцюгу "зерно-борошно-хліб" (2014)
Вайзер Д. І. - Концептуальні підходи щодо сутності та методів оцінки фінансової безпеки підприємства (2014)
Ховрак І. В. - Трансакційні витрати національної економіки в умовах глобалізації інформаційного простору (2014)
Тимків І. В. - Сучасні аспекти та індикатори соціалізації економіки України в умовах інтенсифікації процесів глобалізації (2014)
Сколотій Л. О. - Електронний документообіг в оподаткуванні, сучасний стан та перспективи розвитку, Горковенко І. В., Сколотій І. В. (2014)
Пшенична М. В. - Інноватизація маркетингової діяльності як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємств переробної галузі апк (2014)
Матвєєв В. В. - Суть, зміст та основні принципи систем управління якістю продукції в молочній галузі, Поперечний Б. М. (2014)
Дармограй О. В. - Місце господарств населення на ринку продовольства України (2014)
Савельєва О. О. - Формування стратегії соціально-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством (2014)
Тарнапольська Н. А. - Проблеми конкурентоспроможності тов "аграна фрут Україна" при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Шаран А. О., Кулик Ю. Л. (2014)
Юрчак Е. В. - Особливості формування лояльності споживачів до ресторанного бренду (2014)
Гараніна І. І. - Медіа аудит: тенденції та перспективи розвитку на вітчизняному ринку рекламних послуг, Цимбаленко Я. Ю. (2014)
Попова В. В. - Обґрунтування надійності інвестування на основі методу дискретних станів, Судакова О. І. (2014)
Соломчук Л. М. - Реінжиніринг як метод підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств (2014)
Кучеренко В. М. - Динаміка розвитку виноградарства і виноробства в Україні (2014)
Ємцев В. І. - Контекстна реклама в мобільних додатках як інструмент популяризації винного туризму, Верес К. О., Басюк Д. І. (2014)
Лагодієнко В. В. - Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу (2014)
Бурцева О. Є. - Державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні: організаційний аспект (2014)
Дєліні М. М. - Мультивимірний аспект відповідальності підприємництва та її роль в розвитку національної економіки (2014)
Федорусь Ю. В. - Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України (2014)
Плотницька С. І. - Маркетингове управління інтелектуальними ресурсами аграрного підприємства (2014)
Омецинська Н. В. - Моделі оптимального управління: оренда з передоплатою (2014)
Сазонець І. Л. - Екологічні послуги в управлінні діяльністю користувачів надр, Маланчук Л. О. (2014)
Сафонов Ю. М. - Аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством, Масленніков Є. І. (2014)
Родченко В. Б. - Інституційні аспекти розвитку благодійності в Україні, Серьогіна Д. О. (2014)
Бурлака В. Г. - Пріоритетні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки України (2014)
Ползікова Г. В. - Антикризові механізми стратегічного податкового менеджменту (2014)
Осадча Т. С. - Бухгалтерський облік економічної ренти: методологія та організація (2014)
Луценко В. І. - Історико-економічний аналіз використання інструментів податково-бюджетної політики місцевого розвитку в контексті децентралізації фінансової системи України (2014)
Галгаш Р. А. - Формування узагальненої схеми встановлення меж кластерів: регіональні кластери підприємств та їхні міждисциплінарні аналогії (2014)
Ткач О. А. - Аутплейсмент – сучасний спосіб звільнення персоналу (2014)
Івченко Є. А. - Теоретичні аспекти та закономірності трансформаційних процесів в економіці на макрорівні (2014)
Пархомець М. К. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції нутріївництва в агарних підприємствах (2014)
Мельник С. В. - Сутність та складові зовнішньої фінансової політики держави (2014)
Семененко І. М. - Сталий розвиток регіону: цілі підприємств та їх взаємодія із стейкхолдерами (2014)
Крутогорський Я. В. - Інструменти стимулювання реалізації технологій енергозбереження на промислових підприємствах (2014)
Шевчук Я. В. - Енергетична безпека регіонів України та її фактори (2014)
Єлінєвський В. Ю. - Наукові засади управління сталим соціально-економічним розвитком регіонів (2014)
Moroz V. A. - Ways of medicinal prevention and treatment of doxorubicin-induced cardiomyopathy in oncological patients, Al-Hadrawi R. A., Andrieieva O. O., Timchenko Yu. V., Semenov A. M. (2021)
Головенко М. Я. - Субодиничні композиції гамкa-ергічних рецепторів, що визначають різноманітні фізіологічні процеси і нейротропні властивості лікарських засобів (2021)
Сахарова Т. С. - Фітонірингові лікарські препарати для лікування кашлю: шляхи забезпечення раціональної фітотерапії, Зупанець К. О., Отрішко І. А., Безугла Н. П., Ратушна К. Л. (2021)
Попов О. С. - Аналіз підходів до проведення досліджень біоеквівалентності та політики забезпечення "прозорості" їх результатів в Україні, Сполучених Штатах Америки та країнах Эвропейського Союзу, Кравченко І. В., Доброва В. Є., Ткаченко К. М. (2021)
Девіняк О. Т. - Асортиментний аналіз лікарських препаратів з хлоргексидином та дані закупівель державних і комунальних організацій, Вашкеба-Бітлер Е. М., Фізер М. М., Стан І. Ю., Деяк Я. І., Литвин О. В. (2021)
Місюрьова С. В. - Валідація біохімічної методики визначення рівня загального холестерину у зразках біологічних рідин як основа забезпечення якості діагностики дисліпідемій, Свід Н. О., Доброва В. Є., Отрішко І. А., Пропіснова В. В. (2021)
Баюрка С. В. - Лабораторна токсикологічна діагностика інтоксикацій тразодоном, Карпушина С. А., Мерзлікін С. І. (2021)
Титул, зміст (2021)
Солодовнік О. О. - Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення (2021)
Варфоломєєв М. О. - Парадигма циркулярної економіки в умовах України (2021)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України, Тернова І. А., Колесник Т. М. (2021)
Жабинець О. Й. - Досвід Польщі в реалізації структурної економічної політики міст, Сухий О. О. (2021)
Лайко О. І. - Державне регулювання публічних закупівель в Україні в умовах реформ та інтеграційних процесів (2021)
Лучко Г. Й. - Інноваційний розвиток сфери торгівлі (2021)
Савіцька О. П. - Капітальне інвестування в економіці Львівської області: рейтингування, тенденції та напрями активізації, Савіцька Н. В. (2021)
Шулюк Б. С. - Концесія як форма реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні та світі (2021)
Дудник О. О. - Сучасні технології управління аутсорс ІТ-проєктами, Соколовська З. М. (2021)
Василів В. Б. - Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL, Швець Ф. Д., Хоменчук О. А. (2021)
Пілько А. Д. - Вплив монетарної політики на фінансову стійкість банківської системи: постановка задачі моделювання, Крамар В. Р. (2021)
Губанова І. В. - Особливості моделювання ймовірності банкрутства за допомогою дискримінантних моделей та їх застосування в судовій економічній експертизі (2021)
Щетініна Л. В. - Цифровізація навчального процесу: погляд студентів, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Монастирська Х. Р. (2021)
Кірюхіна М. В. - Гендерна рівність серед курсантів і студентів авіаційних і технічних вищих навчальних закладів, Водолазська Н. В. (2021)
Шепель Т. В. - Освітня міграція студентської молоді: виклики та наслідки для України (2021)
Скрипник А. В. - Аналіз попиту на освітні послуги ЗВО в розрізі окремих спеціальностей, Негрей М. В., Петренко А. О. (2021)
Бріль М. С. - Технології дослідження рівня економічної стійкості регіональної системи, Пивавар І. В. (2021)
Орлова О. М. - Ризики промислових підприємств в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Кудряшова С. В. - Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність галузі сільського господарства, Таран О. М. (2021)
Страпчук С. І. - Екологічна складова сталого розвитку сільського господарства (2021)
Євтушенко О. В. - Аналіз туристичного попиту в Україні: сучасний стан і перспективи, Гапоненко Г. І., Шамара І. М. (2021)
Чорна М. В. - Науково-методичні аспекти ідентифікації джерел конкурентних переваг підприємств ритейлу, Волосов А. М., Рєзник М. О. (2021)
Влащенко Н. М. - Розвиток бізнес-процесів у санаторно-курортній сфері, Рябєв А. А., Тонкошкур М. В. (2021)
Хандій О. О. - Гендерні особливості ринку праці в умовах пандемії COVID-19, Амоша О. О., Мосійчук Д. О. (2021)
Шифріна Н. І. - Адекватність установленого рівня мінімальної оплати праці в Україні (2021)
Бондаренко О. М. - Дослідження розвитку віддаленої роботи в умовах пандемії COVID-19, Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д. (2021)
Янчук М. Б. - Науково-методичні підходи до управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажних перевезеннях, Пронь С. В., Федина В. П., Чередніченко К. В. (2021)
Завгородній І. В. - Показники ефективності функціонування підприємств як систем на мікрорівні: оновлена парадигма в контексті "структура – система" (2021)
Горбась І. М. - Автоматизація бізнес-процесів підприємства з використанням методики стохастичного моделювання та техніки WorkFlow – EPC, Ліннік М. С. (2021)
Іваненко В. О. - Матричні методи в оцінці доцільності бухгалтерського аутсорсингу, Лайчук С. М. (2021)
Давидюк О. О. - Реалізація державної політики бюджетного обліку із застосуванням автоматизованих систем в Україні, Камбур І. В. (2021)
Карпушенко М. Ю. - Особливості відображення соціально-трудових показників в інтегрованій звітності, Шахвердян Д. С. (2021)
Гнатюк О. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід управління запасами підприємств: обліковий аспект, Бала О. І. (2021)
Момот Т. В. - Методичне та організаційне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, Ілляшенко О. В. (2021)
Дрепін А. В. - Пріоритети підвищення ефективності формування місцевих бюджетів (2021)
Кваша О. В. - Особливості управління капіталом в акціонерних товариствах (2021)
Абрамова І. В. - Досягнення, проблеми та перспективи функціонування й обігу аграрних розписок в Україні (2021)
Гнидюк І. В. - Оцінка податку на доходи фізичних осіб як фіскального показника, Уманець Л. В., Гончаренко Т. В. (2021)
Роганова Г. О. - Визначення фінансової стратегії підприємства кондитерської промисловості в рамках аналізу його фінансової стійкості, Ярина В. В. (2021)
Лобода Н. О. - Фіскальне навантаження в національній економіці: динамічний аспект, Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. (2021)
Вахович І. М. - Аналіз та оцінка рівня бюджетної ефективності адміністративних районів Волині, Недопад Г. В. (2021)
Сукачова-Труніна С. М. - Оцінка тенденцій виробництва, реалізації й організації споживання продукції та послуг харчування (2021)
Кривешко О. В. - Проблеми конкурентоспроможності малих форм роздрібної торгівлі продуктами харчування в м. Львові, Кундитська Г. С. (2021)
Портна О. В. - Сучасні міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку галузі виноробства як результат ефективної взаємодії стейкхолдерів, Герегієва Г. Є. (2021)
Оболенцева Л. В. - Теоретико-методичні аспекти управління балансом інтересів виробників і споживачів рекреаційних послуг в Україні, Вороніна О. О. (2021)
Станкевич І. В. - Розвиток маркетингових досліджень задоволеності вимог стейкхолдерів організації на засадах методичного інструментарію управління якістю, Поліщук І. І., Борисевич Є. Г. (2021)
Чеморда П. О. - Сучасні підходи до формування стратегії маркетингу соціальних медіа, Васюткіна Н. В. (2021)
Логвиненко І. Г. - Препаративний метод синтезу 4-(трифлуорометокси)піперидину ТА 4-(трифлуорометоксиметил)піперидину, Долованюк В. Г., Кондратов І. С. (2021)
Яковенко Г. Г. - Зручні підходи до синтезу 6-аміно- та 6-оксоімідазо-|4,5-b|піразоло|3,4-е|піридинів, Вовк М. В. (2021)
Sheiko S. Yu. - The determination of the phytochemical composition of the altabor substance, Shalamay A. S. (2021)
Blazheyevskiy M. Ye. - A novel luminol-based chemiluminescence method for detecting acetylcholine, Koval’ska O. V., Dynnyk K. V. (2021)
Михайленко О. О. - Розробка методик стандартизації приймочок крокусу посівного (шафран) для внесення у проєкт монографії державної фармакопеї України, Котов А. Г., Котова Е. Е., Сіра Л. М., Ковальов В. М., Георгіянц В. А. (2021)
Умаров У. А. - Вивчення поліфенольних сполук трави анісу звичайного та визначення їхньої антиоксидантної активності, Колісник С. В., Колісник О. В., Фатхуллаєва М., Чінібекова Н. К. , Хамдамов М. М. (2021)
Зозулинець Д. М. - Синтез та взаємодія з альдегідами 4-аміно-5-(хінолін-2-іл)-4н-1,2,4-триазол-3-тіолу, Каплаушенко А. Г., Коржова А. С. (2021)
Maslov O. Y. - Validation of the alkalimetry method for the quantitative determination of free organic acids in raspberry leaves, Kolisnyk S. V., Kostina T. A., Shovkova Z. V., Ahmedov E. Y., Komisarenko M. A. (2021)
Бойко О. А. - Щільність популяцій деяких базидіальних грибів за умов радіоактивного забруднення та ураження патогенами в лісових екосистемах, Ландін В. П., Діденко М. В., Білецький А. В., Вашкевич П. Ю., Сус Н. П., Бойко А. Л. (2020)
Конякін С. М. - Гніздування окремих представників перетинчастокрилих (Hymenoptera, Aculeata) у стаціонарних штучних гніздових конструкціях на території ботанічного саду НУБіП України, Гончар Г. Ю., Кумпаненко О. С., Колесніченко О. В., Повозніков М. Г. (2020)
Маковський В. В. - Сезонний ритм розвитку деревних ліан родини Vitaceae Juss. В умовах інтродукції в правобережному лісостепу України (2020)
Мазура М. Ю. - Уміст хлорофілів у листках рослин роду Canna L. в умовах Криворіжжя (2020)
Чамара В. О. - Аналіз стану газонних покриттів поліфункціонального призначення на території міста Бровари, Страшок О. Ю., Колесніченко О. В. (2020)
Богославець В. А. - Бактеріальна гниль томатів за вирощування у закритому грунті, Коломієць Ю. В., Буценко Л. М., Богдан Ю. М. (2020)
Кравченко О. О. - Порівняльна оцінка якості питної води окремих населених пунктів Могилів Подільського району Вінницької області, Галімова В. М., Копілевич В. А., Чурілов А. М., Чоботар В. В. (2020)
Гайченко В. А. - Різноманіття угруповань птахів лісу Боярської лісової дослідної станції на градієнті антропічного навантаження, Шупова Т. В. (2020)
Рубан Ю. В. - Аналіз фосфоліпідних біомаркерів як інструмент для оцінки структури мікробних угрупувань на забруднених радіонуклідами територіях, Шаванова К. Є., Іллєнко В. В., Корепанова К. Д., Самофалова Д. О., Ніконов С. Б., Шпирка Н. Ф., Нестерова Н. Г., Паренюк О. Ю. (2020)
Мельничук Ф. С. - Ефективність інсектицидів проти основних фітофагів картоплі за дощування та краплинного зрошення, Алєксєєва С. А., Гордієнко О. В., Мельничук Л. М., Шатковська К. Б. (2020)
Квітко М. О. - Лісові культурфітоценози як природоохоронний чинник екологічної безпеки Криворізького гірничо металургійного регіону, Савосько В. М., Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. (2020)
Бородай В. В. - Дослідження антимікробної дії хітозану та біологічно активних композицій на його основі, Субін О. В., Ліханов А. Ф. (2020)
Марущак Г. М. - Побічна продукція рисівництва – біологічна сировина для альтернативного виробництва енергії, Лісовий М. М., Федорчук С. В., Клименко Т. В., Трембіцька О. І. (2020)
Строкаль В. П. - Басейнове управління водними ресурсами України: SWOT-аналіз, Ковпак А. В. (2020)
Ладика М. М. - Вивчення видового складу мікроміцетів осушуваних грунтів басейну р. Трубіж, Рубежняк І. Г., Дорошенко А. В. (2020)
Крючкова Л. О. - Ефективність бактерій роду Bacillus проти хвороб ячменю, які спричиняються грибом Bipolaris Sorokiniana, на різних за стійкістю сортах, Патика Т. І. (2020)
Крючкова Л. О. - Патогенність ізолятів гриба Gaeumannomyces Tritici (J.Walker) Hern.-Restr. & Crous – збудника офіобольозу та ефективність штамів Р. Bacillus проти хвороби, Оліфер Д. Р. (2020)
Бабич А. Г. - Прикладні проблеми виявлення та ідентифікації золотистої картопляної нематоди, Сухарева Р. Д., Бабич О. А., Приходько І. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Ryoji І. - A study on physical education curriculum and its issues in Japan (2020)
Безмилов М. - Підготовка спортивного резерву та відбір баскетболістів в США, Шинкарук О., Murphy Т. (2020)
Кравченко О. - Змагальна діяльність біатлоністів високої кваліфікації на сучасному етапі розвитку біатлону, Карленко В. (2020)
Кропивницька Т. - Результативність участі збірних команд Італії та України на Всесвітніх іграх, Луць Ю. (2020)
Лісенчук Г. - Напрями удосконалення технології поточного управління у футболі, Тищенко В., Лейбо В., Шеховцова К. (2020)
Павленко Ю. - Розвиток спортивних багатоборств в олімпійському спорті (на матеріалі сучасного п’ятиборства), Єгупов М., Бобр В. (2020)
Русанова О. - Удосконалення програмування підготовки кваліфікованих спортсменів у веслуванні (2020)
Шмаренкова Н. - Сучасні напрями діяльності кінноспортивних клубів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2020)
Блистів Т. - Оцінка результативності програми занять на основі використання засобів активного туризму у підвищенні показників фізичного стану старшокласників, Пацалюк К., Благій В. (2020)
Гурова Г. - Фізична активність з елементами скелелазіння як допоміжний засіб корекції розладів аутичного спектра у дітей, Петровська Т., Кадієва М. (2020)
Когут І. - Організаційно-методичне забезпечення функціонування спортивно-технічних видів спорту в Україні, Маринич В., Шитікова Є. (2020)
Маслова О. - Концептуальні підходи здоров’я-формуючої діяльності в процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху (2020)
Матвієнко І. - Формування мотивації школярів до занять фізичною культурою та спортом у закладах загальної середньої освіти (2020)
Нагорна А. - Особливості мотиваційного та психічного станів жінок другого періоду зрілого віку з надлишковою масою тіла, Андрєєва О., Левінська К. (2020)
Sien L. J. - A systematic review of Malaysian archery biomechanics research, Ghafar R., Zulkifli E. Z., Hashim H. A., Krasilshchikov O. (2020)
Бріскін Ю. - Психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на різних етапах багаторічної підготовки, Задорожна О., Смирновська С., Смирновський С. (2020)
Tимoшенкo Ю. - Особливості сокільської діяльності українських організацій у Чехословаччині у міжвоєнні роки (2020)
До відома авторів та читачів (2021)
Корбут В. П. - Експериментальні дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні промислових ванн великих розмірів, Рибачов С. Г. (2021)
Пасічник П. О. - Експериментальне визначення електротехнічних характеристик комбінованого сонячно-електричного повітронагрівача, Габа К. О., Кириченко М. А. (2021)
Гламаздін П. М. - Енергоефективна модернізація котлів КВГ та ТВГ, Гламаздін Д. П. (2021)
Корбут В. П. - Повітророзподілення опуклими напівобмеженими струминами при вентиляції з постійною витратою повітря, Мілейковський В. О. (2021)
Коновалюк В. А. - Дослідження впливу температури на параметри природного паливного газу, Франчук Ю. Й. (2021)
Москвітіна А. С. - Техніко-економічне та екологічне обґрунтування використання систем зі змінною витратою повітря для адміністративних будівель, Шишина М. О., Корчмінський М. С. (2021)
Вихідні дані (2021)
Матвійків Т. І. - Апробація ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих після перенесеної коронавірусної хвороби в період реабілітації, Рожко М. М. (2021)
Кирманов О. С. - Ремінералізуюча терапія в процесі вибілювання зубів, Лемешко А. В. (2021)
Синяченко О. В. - Фізико-хімічні, імуноферментні й біохімічні показники ротової рідини при пародонтиті у хворих на ревматоїдний артрит, Єрмолаєва М. В., Ярова С. П., Гавілей Д. О., Лівенцова К. В., Верзілов С. М., Алієва Т. Ю. (2021)
Кінаш Ю. О. - Сучасні тенденції кісткової аугментації при дентальній імплантації у хворих із патологією тканин пародонта й атрофією кісткової тканини щелеп (огляд літератури), Кінаш Л. В. (2021)
Ткаченко П. І. - Особливості хірургічного лікування і морфологічні аспекти епуліда й папіломи в дітей, Старченко І. І., Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Коротич Н. М., Попело Ю. В., Білоконь Н. П. (2021)
Рівіс О. Ю. - Порівняльний аналіз монокортикального і бікортикального способів установлення мініімплантатів, Мельник В. С., Рівіс М. В., Зомбор К. В. (2021)
Михайлевич М. Ю. - Інтегрована оцінка анамнестичних даних у диференційованій діагностиці скронево нижньощелепних розладів і хворіб, що їх імітують, Макєєв В. Ф. (2021)
Кордіяк А. Ю. - Оцінка якості життя пацієнтів після ортопедичного лікування з використанням опитувальника стоматологічного профільного, Братусь-Гриньків Р. Р. (2021)
Біда О. В. - Оцінка характеру оклюзійних співвідношень на етапах ортопедичної реабілітації осіб із захворюваннями тканин пародонта, ускладнених дефектами зубних рядів, Біда О. В. (2021)
Ніколов В. В. - Визначення жувальної ефективності у пацієнтів з відновленою коронковою частиною зуба, Король Д. М., Кіндій Д. Д., Король М. Д. (2021)
Дорошенко С. І. - Поширеність вторинних зубощелепних деформацій на тлі некомпенсованих дефектів зубних рядів серед дитячого населення, Зражевська А. Ю., Стороженко К. В. (2021)
Дорошенко С. І. - Диференційований підхід до збереження третіх молярів у ортодонтичних пацієнтів, Кузьменко І. С., Стороженко К. В., Ірха С. В., Демянчук Х. М. (2021)
Каськова Л. Ф. - Показники карієсу постійних зубів з урахуванням ступеня його активності в підлітків, які навчаються в різних закладах освіти, Батіг В. М., Дрозда І. І., Кільмухаметова Ю. Х. (2021)
Каськова Л. Ф. - Захворювання зубощелепно-лицевої ділянки в представників населення України золотоординського часу, Моргун Н. А., Кулай О. О., Ващенко І. Ю., Артем’єв А. В. (2021)
Каськова Л. Ф. - Вплив лікувально–профілактичного комплексу на показники системи глутатіону і глутатіон-залежних ферментів ротової рідини дітей із хронічним катаральним гінгівітом, які хворіють на цукровий діабет, Гончаренко В. А. (2021)
Каськова Л. Ф. - Оцінка якості реставрацій постійних зубів у дітей композиційними пломбувальними матеріалами, Янко Н. В., Кулай О. О. (2021)
Гринь В. Г. - Дієвість системи адміністрування на факультеті у формуванні особистості майбутнього лікаря, Рябушко М. М., Гринь К. В., Рябушко Н. О. (2021)
Галат Н. К. - Перспектива впровадження відеоігор і елементів віртуальної реальності в освітній процес (2021)
Савченко Ю. В. - Проблеми формування інклюзивного суспільства в Україні (2021)
Моисейчик Э. А. - Значение физической культуры для студентов в период обучения, Зинкевич Г. Н., Ларюшина С. Г., Моисейчик А. Э. (2021)
Ковальова Є. В. - Академічна доброчесність студента в процесі навчання, Гелевешко А. В. (2021)
Каркин Ю. В. - Манипулятивные приемы общения среди обучающихся, Турчанинов Е. С. (2021)
Сидоревич П. Ф. - Студенты и их отношение к здоровому образу жизни, Гузаревич И. М., Ягляк В. И., Моисейчик Э. А. (2021)
Музиченко Д. С. - Психологічний аналіз комунікативної компетентності як невід’ємної складової професійної придатності майбутніх медичних працівників (2021)
Герасименко Л. Б. - Психологічні виміри агресії як деструктивної форми поведінки старшокласників (2021)
Приятельчук О. А. - Використання міждисциплінарного підходу в підготовці фахівців економічних спеціальностей, Ступницький О. І. (2021)
Шпак С. Г. - Причини та особливості проявів тривожності у молодших школярів (2021)
Богданович А. Б. - Вопросы экстремальной подготовки специалистов безопасности жизнедеятельности, Лащевский П. В. (2021)
Овчаренко О. В. - Деякі теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків з дисциплін природничого циклу на етапі довузівської підготовки іноземних слухачів, Колєчкіна І. В., Кушпіль Н. О. (2021)
Белокобыльский Д. С. - Мониторинг удовлетворенности педагогов как основа повышения профессионализма дополнительного образования детей, Белокобыльская Д. Д. (2021)
Блинова Т. С. - Літературна інфографіка як ефективний візуалізаційний засіб (2021)
Малюшенко К. Е. - Мистецтво ляльки як елемент арт-терапії (2021)
Кравчук К. О. - Постать О. С. Курбаса у спогадах своїх сучасників (2021)
Яценко В. Я. - Ставлення Катеринославської міської думи до виступу Корнілова наприкінці серпня – на початку вересня 1917 р. (2021)
Сар’ян Д. А. - Вплив Івана Карповича Карпенко-Карого на сценічне мистецтво (2021)
Кадира В. Н. - Казачество как движущая сила антифеодальной борьбы в Беларуси в конце XVI в. (2021)
Якименко С. І. - Творчий шлях Мар'яненка Івана Олександровича у театрі М.Садовського (2021)
Демченко В. М. - Мовна форма в астральному вимірі (на прикладі роману Сергія Алексєєва "Правда й вигадка" (2021)
Старостін А. П. - Михайло Семенович Щепкін: його внесок в українській театр, Кучина В. Ф. (2021)
Бабунич Ю. І. - Методика викладання та організація мистецької школи М. Бойчука (2021)
Назаренко Д. С. - Дослідження творчо-професіонального шляху Панаса Саксаганського (2021)
Кучин П. З. - Трансформації у вітчизняній системі мистецької освіти, Кучина В. Ф. (2021)
Буднік В. А. - Жанравая спецыфіка апавяданняў І. Пташнікава апошніх дзесяцігоддзяў (2021)
Алєксєєнко Т. М. - Труднощі оволодіння українською мовою в арабських студентів, Ященко А. А. (2021)
Кохановська К. В. - "Наталка Полтавка" Івана Котляревського – народне надбання українського театру (2021)
Білоус О. І. - Функційно-стилістична характеристика онімів у повісті Василя Стуса "Подорож до Щастівська" (2021)
Майтак-Аннаоразова Л. В. - "Думающее" граффити Минска каквременной "фейерверк" в дизайне городской среды, сигнализирующее о событиях в обществе" (2021)
Фастовець О. О. - Тематичні маршрути індустріального туризму (2021)
Бандарэнка К. К. - Модельные параметры движения в волейболе, Мартинович С. В. (2021)
Фідірко М. О. - Питання підготовки легкоатлетів, Колодеєв М. І. (2021)
Гутько О. И. - Сравнительная характеристика физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Китайской Народной Республике и Республике Беларусь, У Цзиаци, Борисов В. Я. (2021)
Воробйова О. М. - Формування важливих ціннісних орієнтацій студентів (2021)
Мороз І. В. - Методи профілактики травматизму при заняттях спортом, Павлов Ю. В., Волошина А. О. (2021)
Підгурська О. П. - Комплекс вправ для покращення техніки гри в захисті у волейболі, Пасевич А. М. (2021)
Тозик О. В. - Физическая подготовленность учащихся групп начальной подготовки занимающихся греблей на байдарках и каноэ, Лайтер А. Э. (2021)
Юрошкевич Е. В. - влияние гимнастики "Бодифлекс" на физическое состояние школьниц 10-11 классов, Юрошкевич А. В. (2021)
Палашенко М. Ю. - Применение скандинавской ходьбы на занятиях физической культурой в специальной медицинской группе, Химаков В. В. (2021)
Кузьмина Л. И. - Профессиональные компетенции будущих менеджеров по туризму, Савицкая Е. В. (2021)
Zhyvko Z. - Іncrease of local revenues and drying natural resources in decentralization era, Muhammad Uhaib As'ad, Leskiv H. (2021)
Біліченко В. В. - Правова характеристика суб'єктів і об'єктів інформаційних відносин, що виникають в процесі діяльності територіальних органів полиции України (2021)
Ель Сафі Баян Максед Салех - Трансформация концепции "Холодной войны" в условиях второй холодной войны на Ближнем Востоке (2021)
Игнатова Е. А. - Использование облачных вычислений в организациях, Горностай Л. Ч. (2021)
Орлова А. В. - К некоторым вопросам исследований женского предпринимательства (2021)
Горностай Л. Ч. - Риск информационных технологий, Игнатова Е. А. (2021)
Арашкевич О. В. - Имидж государственного служащего (2021)
Коцеловська Н. Б. - Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки (2021)
Кондрашева О. М. - Роль малого бізнесу в економіці країни: стан та перспективи, Нікітова Л. С. (2021)
Жезняк М. М. - Електроний уряд як форма взаємодії влади і громадян: український контекст (2021)
Березовська-Чміль О. Б. - Політичні чинники в системі сучасної освіти, Кобець Ю. В. (2021)
Волкова О. В. - Использование современнных финансовых методов для повышения эффективности деятельности предприятия, Фаталиева Е. В. (2021)
Пащенко Ю. Є. - Дослідження інноваційних ризиків на підприємствах авіабудування (2015)
Сафонов Ю. М. - Концептуальні аспекти управління фінансовими ресурсами установи соціального спрямування, Патинська М. М. (2015)
Добрянська Н. А. - Бухгалтерський баланс та його аналіз, Поліщук Т. С. (2015)
Забуранна Л. В. - Методичні підходи до моніторингу стану соціально-економічного розвитку сільських територій, Корнійчук О. О. (2015)
Момотюк Л. Є. - Роль номенклатури фінансових послуг у національній системі статистичних класифікацій (2015)
Шилепницький П. І. - Характеристика ефективності державно-приватного партнерства (2015)
Якименко-Терещенко Н. В. - Кластерний підхід до забезпечення інноваційної сприйнятливості економічних систем (2015)
Лойко В. В. - Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація (2015)
Пєтухова О. М. - Аналіз та перспективи розвитку пивоварної галузі України, Римаренко М. К. (2015)
Задорожній І. С. - Моделювання структури цілей як етап реалізації ризик-менеджменту виробничого підприємства, Опаленко А. М. (2015)
Касич А. О. - Вплив рівня збалансованості бюджетів на розвиток регіонів, країни в умовах децентралізації (2015)
Грозний І. С. - Необхідність проведення реінжинірингу виробничих процесів в управлінні якістю розвитку промислових підприємств (2015)
Ханін І. Г. - Реалізація експортного потенціалу військово-промислового комплексу України у контексті змін світового ринку озброєнь (2015)
Жадько К. С. - Моніторинг, діагностика та контроль у системі контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Чеберяко О. В. - Структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2015)
Колодійчук А. В. - Процесійне нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці (2015)
Батченко Л. В. - Структурна політика національної економіки та державна екологічна політика: взаємозалежність та вплив на конкурентоспроможність країни, Князєва Т. В. (2015)
Пащенко О. В. - Функціонування малих форм агробізнесу, Жарікова О. Б. (2015)
Рудаков О. М. - Методика розрахунку ціни залучених ресурсів в рамках формування ефективної процентної політики банку (2015)
Зайцева В. М. - Роль готельних підприємств запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіону, Кукліна Т. С. (2015)
Безпалько І. Р. - Аналіз конкурентоспроможності податкової системи України в сучасних глобалізаційних умовах (2015)
Шаповалов В. О. - Акціонерний сектор як системно-структурна цілісність ринкового господарства (2015)
Черненок К. П. - Вплив пенсійної реформи на економічну ситуацію в Україні (2015)
Утенкова К. О. - Трансформація бухгалтерського обліку необоротних активів в умовах гармонізації з міжнародними стандартами (2015)
Федорченко О. Є. - Досвід адаптації податкової політики та адміністрування податків до вимог ЄС (2015)
Фугело П. М. - Сутність, організація та шляхи підвищення ефективності бюджетного контролю на місцевому рівні (2015)
Антоненко В. М. - Система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, Пєвтієва С. С. (2015)
Жигірь А. А. - Методи кількісної оцінки ризику економічного розвитку підприємства (2015)
Венцковський Д. Ю. - Імпортозалежність внутрішнього товарного ринку у контексті загроз економічної безпеки України (2015)
Гусаріна Н. В. - Оцінка використання виробничого персоналу на машинобудівних підприємствах за критерієм продуктивності праці (2015)
Сегеда І. В. - Економічне визначення поняття природно-ресурсний комплекс (2015)
Мульска О. П. - Мобільність соціального захисту трудових мігрантів (2015)
Майстренко О. В. - Соціально відповідальне інвестування: західний досвід (2015)
Мельник Н. О. - Вплив забруднення навколишнього середовища на економічну безпеку країни, Візерська В. М. (2015)
Дерід І. О. - Сільськогосподарський сектор України та його міжнародні економічні зв’язки (2015)
Маниліч М. І. - Особливості функціонування форм господарювання в сільському господарстві карпат, Штогринець Н. В. (2015)
Поплюйко Я. В. - Комплексний економіко-статистичний аналіз пропозиції грошей в Україні (2015)
Прожога І. В. - Система екологоорієнтованого управління при забезпеченні екологічної безпеки в регіоні, Акуленко В. Л. (2015)
Котляров Є. І. - Еволюція складу та механізму розрахунку податкових різниць при оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Волошина Ю. Я. - Теоретичні основи поняття приміська зона та її основні взаємозв’язки з містом (2015)
Квітка А. В. - Роль соціальної політики у розвитку людського потенціалу (2015)
Майдуда Г. С. - Місце і роль бухгалтерського обліку у формуванні інформації для управління фінансовими ресурсами на відтворення основних засобів (2015)
Рубейкін В. А. - Призначення та зміст фінансової звітності (2015)
Луняк І. В. - Статистичний аналіз заробітної плати за організаційно-правовими формами господарювання (2015)
Зубар І. В. - Передумови формування ринку землі сільськогосподарського призначення (2015)
Зоря С. П. - Грошово-кредитна політика: сутність та особливості реалізації (2015)
Трубнік Т. Є. - Аналіз галузевої та регіональної конкурентоспроможності київської області методом "shift-share" (2015)
Шира Т. Б. - Особиста безпека працівника як основа гарантування економічної безпеки підприємства (2015)
Жураківський Є. С. - Аналітичне дослідження стану економічної безпеки аграрної галузі України (2015)
Радіщук Т. П. - Моделювання пропозиції продукції автомобілебудування в умовах невизначеності (2015)
Ковова І. С. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (2015)
Патицька Х. О. - Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад (2015)
Герзанич В. М. - Залучення іноземних інвестицій в національну економіку: основні стратегії та способи їх оптимізації (2015)
Сененко І. А. - Концептуальний підхід до формування механізму управління поведінкою споживача послуг гостинності (2015)
Федорова Г. Ю. - Стан платіжного балансу німеччини в посткризовий період (2015)
Шевчук А. А. - Ефективність контролю фінансових ресурсів як інструмент фінансової стабільності місцевих бюджетів (2015)
Музиченко О. В. - Активність акціонерів як стратегія соціально відповідального інвестування (2015)
Руденко І. В. - Система міжбюджетного вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації (2015)
Сохацька Г. В. - Конкурентні умови розвитку ринку освітніх послуг у сфері інформаційних технологій (2015)
Соколюк Г. О. - Сучасні світові тенденції з проведення міжнародних аукціонів, Футорний П. В. (2015)
Дорошенко О. О. - Особливості формування дохідної частини бюджету України (2015)
Андрєєва Г. П. - Механізм формування конкурентних переваг комплексів національної економіки (2015)
Фаріон Н. О. - Сучасний стан легкої промисловості України: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Шумейко О. Ю. - Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних засобів підприємства, Бурченко В. С. (2015)
Погрібна О. П. - Організація контролю розрахунків з податку на додану вартість в умовах законодавчих змін (2015)
Домінська О. Я. - Аналіз ціноутворення льону-довгунця (український та зарубіжний досвід) (2015)
Бабина О. Є. - Ефективність формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств (2015)
Карпенко О. О. - Механізм кластеризації транспортно-логістичних підприємств (2015)
Полубєдова А. О. - Діагностика сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту професійної спрямованості спеціалістів в умовах економіки знань (2015)
Якубівська Ю. Є. - Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища (2015)
Вечеря С. В. - Удосконалення методики оцінки мотиваційного механізму сільськогосподарського підприємства (2015)
Олійник Є. В. - Концепція стратегічного управління відтворенням основних засобів промислових підприємств (2015)
Ширяєва Н. В. - Питання форсайту щодо розвитку високотехнологічних машинобудівних підприємств харкова, Данько Т. В. (2015)
Дідоренко Т. В. - Логічна структура системи бухгалтерського обліку (2015)
Гангал Л. С. - Організація та методика обліку у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань (2015)
Костенок Я. О. - Вплив розвитку промисловості на зайнятість населення (2015)
Хомутенко В. П. - Стратегічні орієнтири проведення податкової реформи в Україні в умовах європейської інтеграції, Богатирьова Є. М. (2015)
Польова І. М. - Світовий досвід забезпечення інвестиційної безпеки й перспективи його імплементації в Україні (2015)
Сущенко О. М. - Сервіс великих платників податків у австрії, Пислиця А. В. (2015)
Єніна-Березовська А. О. - Теоретичні аспекти побудови бюджетної системи України (2015)
Лопотан Л. В. - Оптимізація концентрації витрат як чинник підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику (2015)
Чичуліна К. В. - Впровадження сучасних методів ціноутворення на сільськогогосподарських підприємствах, Метелиця А. С. (2015)
Матвійчук О. В. - Державне регулювання ефективності використання природних ресурсів (2015)
Новиков В. В. - Сутність та особливості управління корпоративними правами держави (2015)
Богер О. В. - Модель податкового стимулювання становлення інноваційної економіки України (2015)
Небильцова О. В. - Облік та правове регулювання державного субсидіювання суб’єктів господарювання, Король В. І. (2015)
Іртлач М. О. - Бренди телепрограм у портфелі брендів телевізійних компаній (2015)
Гризоглазов Д. В. - Бюджетно-фінансова автономія об’єднаних територіальних громад (2015)
Позняк С. В. - Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Чистякова А. В. - Теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю (2015)
Остропольська Є. В. - Альтернативні методи ціноутворення та критерії їх вибору банком при формуванні і реалізації процентної політики (2015)
Сахненко О. І. - Основні види інвестицій в людський капітал (2015)
Гайдуцький І. П. - Міжнародне фондове інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2015)
Норд Г. Л. - Становлення національної школи економічного аналізу (2015)
Рубанов П. М. - Альтернативні джерела отримання кредитних ресурсів у цифрову епоху (2015)
Гончар Л. О. - Особливості використання сучасних методів управління змінами у сфері готельно-ресторанного бізнесу, Єфіменко І. О. (2015)
Бєлякова О. В. - Фактори впливу на структурно-функціональну організацію взаємодії бізнесу, науки і влади в інноваційній сфері (2015)
Гриценко А. В. - Інструменти перестрахування та резервування у рамках забезпечення фінансової стійкості страхової компанії (2015)
Авдєєва О. М. - Економічні можливості фінансової автономії університетів України (2015)
Куценко В. І. - Механізм раціоналізації галузевої структури економіки регіону (2015)
Полуляхова О. О. - Теоретико-методологічні засади рейтингового оцінювання асистанс компаній, що функціонують на ринку страхових послуг (2015)
Титул, зміст (2020)
Бортніков Г. П. - Шляхи посткризового відновлення банківських установ, Любіч О. О., Драчко-Єрмоленко Є. В. (2020)
Дробязко А. О. - Поведінкова реакція домогосподарств на монетарну політику в контексті національної безпеки України, Олійник Д. І. (2020)
Lyutyy I. - Features and results of financing higher education institutions in terms of integration processes (the case of Ukraine and Norway), Polianovskyi H. (2020)
Камінська О. С. - Методичні підходи до розроблення компетентністної моделі для експертів щодо оцінки результатів науково-дослідної роботи (2020)
Шубалий О. М. - Фінансово-економічне стимулювання поглибленої переробки продуктів бджільництва в Україні, Косінський П. М., Волинець О. Я., Гриник І. С. (2020)
Дунаєв Б. Б. - Регулювання інфляції в макроекономіці (2020)
Олійник Я. В. - Практика нефінансової звітності підприємств добувної галузі України, Кучерява М. В., Зінченко А. Г., Коритник Л. П. (2020)
Ільїн В. Ю. - Термінологічний аналіз правового забезпечення орендних операцій, Рогозний С. А. (2020)
Федорченко О. Є. - План дій ВЕPS: ключові напрями імплементації, Сташенко Ю. В. (2020)
Райнова Л. Б. - Шляхи забезпечення справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні (2020)
Олієвська М. Г. - Суттєві та допоміжні індикатори нефінансової звітності про розвиток людського капіталу, Петруха Н. М. (2020)
Титул, зміст (2019)
Талалаєв К. О. - Вірусний гепатит B у Одеській області. 30-річний екскурс у проблему соціально значущих інфекційних захворювань (2019)
Козішкурт О. В. - Ендемічність гепатиту A на території Одеської області за рівнем серопревалентності (2019)
Goncharenko O. V. - Features of influence of new apgel in the local therapy tissues of oral cavity in patients with diseases of oral mucosa, Bas N. O., Ivchenko N. A., Aksinorska O. I., Gerasimova I. V. (2019)
Золотухіна О. Л. - Біохімічні маркери ротової рідини тютюнозалежних пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта на тлі хронічного гіперацидного гастриту, Чумаченко В. А., Романова Ю. Г. (2019)
Капустянська А. А. - Практичне ведення супровідних соматоформних розладів при хронічному обструктивному захворюванні легень, Моісєєва Н. В., Шумейко О. Г., Румянцева М. А. (2019)
Кравченко Л. С. - Стан ротової порожнини у хворих на ішемічну хворобу серця та його корекція, Поляков А. Є., Іванова Я. І. (2019)
Kharchenko Yu. P. - Characteristics of children’s infectious mononucleosis of herpes virus etiology, Zaretska A. V., Yurchenko I. V., Buyko O. O. (2019)
Ігнатьєв О. М. - Структурно-функціональні зміни кістково-м’язової системи при остеомаляції та остеопорозі в постменопаузі, Турчин М. І., Єрмоленко Т. О., Прутіян Т. Л. (2019)
Борисюк І. Ю. - Оцінка нейропротекторної активності метадоксину на моделі хемоіндукованих судом, викликаних коразолом, бімегридом і стрихніном, Головенко М. Я., Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П. (2019)
Грицан І. І. - Дисбаланс систем антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів при мікроангіопатіях на тлі цукрового діабету 2 типу і перспективи їхньої корекції, Сірман Я. В., Прейс Н. І., Савицький І. В. (2019)
Ковальчук Т. А. - Розробка та впровадження системи управління якістю за ДСТУ ІSO 9001:2015 в науково-дослідному інституті медичного профілю. Власний досвід, Савочкіна М. В., Івчук В. В. (2019)
Опря Є. В. - Можливості використання саморегуляції організму людини для досягнення психічного здоров’я, Пустовойт М. М. (2019)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2019)
Вітаємо з 85-річчям професора кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика Лайка Андрія Афанасійовича! (2021)
Іванова Л. А. - Клініко-параклінічні маркери активності запального процесу при гострих тонзилофарингітах у дітей, Горбатюк І. Б., Горбатюк І. Б. (2021)
Волосівська Ю. М. - Функціональний стан гепатобіліарної системи в новонароджених дітей з проявами гіпербілірубінемії при перинатальній патології, Годованець Ю. Д. (2021)
Фазылова А. Ш. - Характеристика экзокринной функции поджелудочной железы у недоношенных новорожденных, Ахмедова Д. И., Камилова А. Т., Хасанова С. С. (2021)
Мартинюк В. Ю. - Патофізіологічні механізми розвитку епілепсії та особливості епілептогенезу в незрілому мозку, Знаменська Т. К., Швейкіна В. Б. (2021)
Охотнікова О. М. - Сучасні підходи до лікування запальних захворювань кишечника в дітей відповідно до останніх рекомендацій Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту, Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів, Ткачева Т. М., Романчук А. А., Грищенко О. М., Семененко Л. В. (2021)
Мочульська О. М. - Ефекти вітамінів А, Е, D, порушення їх обміну та оцінка рівня вітамінної забезпеченості в дітей (огляд літератури), Боярчук О. Р., Кінаш М. І., Воронцова Т. О., Волянська Л. А. (2021)
Дорош О. І. - Дисемінована форма хвороби Ердгейма–Честера. Клінічний випадок, Петрончак О. А., Гулей Р. В., Бур'янова К. І., Масинник Ю. С., Душар М. І., Руда Г. В., Бурак Т. В. (2021)
Хапченкова Д. С. - Параліч Белла: літературна довідка та власний клінічний випадок, Дубина С. О., Єна К. Ю. (2021)
Веласко І. - Йод як незамінний нутрієнт протягом перших 1000 днів життя, Бат С. К., Рейман М. П. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Andriiovych M. - The impact of Holocene climate setbacks on Neolithic societies in Eastern Europe: ways of scientific cooperation and exchange, Shydlovskyi P., Hafner A. (2020)
Kadrow S. - Some remarks on climate impact on prehistoric societies (2020)
Andriiovych M. - The transformation of the Neolithic population into tribes with the Mariupol type cemeteries after the cooling event 8.2 ky BP (2020)
Kiosak D. - Rapid climatic event 8,200 calBP and social dynamics in North-Western Pontic region, Ivanova S., Matviishyna Zh. (2020)
Sorokun A. - Kyiv Dnieper Region sites with Kukrek inventory in archaeological and climate contexts, Shydlovskyi P. (2020)
Lozovskaya O. - Catastrophic changes in vegetation ca. 8.2 ka & lake settlements in the Volga-Oka Region (based on the site Zamostje 2), Ershova E. (2020)
Shydlovskyi P. - International educational project "Nature and Society in Prehistoric Europe", Arzarello M., Garcês S., Hafner A., Moncel M-H., Péan S., Połtowicz-Bobak M., Sobkowiak-Tabaka I., Usik V. (2020)
Варенюк Н. А. - Итерационные методы для вычисления взвешенных псевдообратных матриц со смешанными весами, Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Тукалевская Н. И. (2021)
Клюшин Д. А. - Аналог методу Гальоркіна в задачах переносу ліків у біологічних тканинах, Ляшко С. І., Ляшко Н. І., Бондар О. С., Тимошенко А. А. (2021)
Івохін Є. В. - Формалізація процесів впливу нечіткого опису відліку часу на розв'язування задач розподілу часового ресурсу (2021)
Мащенко С. О. - Сумма дискретных нечетких чисел с нечетким множеством слагаемых (2021)
Булавацкий В. М. - Замкнутые решения некоторых краевых задач фильтрационно-консолидационной динамики в рамках дробно-фрактального подхода (2021)
Хиленко В. В. - Моделирование управляющих воздействий банковской системы на функционирование экономики. III. Расчет и декомпозиция моделей со ступенчатым пограничным слоем (2021)
Ястремський О. І. - Міжгалузева мапа невизначеності економіки України та її застосування, Кулик В. В. (2021)
Ільяшов О. А. - Формалізація порядку розподілу технічних засобів за об’єктами моніторингу на основі нечітких множин, Комаров В. С., Олексіюк В. В. (2021)
Потьомкін М. М. - Комплексне використання принципу Парето та методу аналізу ієрархій для підвищення обґрунтованості результатів ранжування альтернатив, Седляр А. А., Дейнега О. В., Зварич А. О. (2021)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення експоненціальним виразом функцій багатьох змінних, Мельничок Л. С., Пізюр Я. В. (2021)
Кондрук Н. Е. - Аналіз кластерних структур за різними мірами подібності, Маляр М. М. (2021)
Колєчкіна Л. М. - Двоетапний метод розв’язування задач векторної оптимізації на комбінаторних конфігураціях перестановок, Двірна О. А., Ховбень С. В. (2021)
Сулавко А. Е. - Идентификация личности на основе индивидуальных эхографических свойств ушной раковины с использованием кепстрального анализа и формулы Байеса, Ложников П. С., Куприк И. А., Самотуга А. Е. (2021)
Лозинський A. Б. - Томографічне відновлення зображень на основі узагальнених проєкцій, Романишин І. М., Русин Б. П. (2021)
Протектор Д. О. - Безсітковий метод розв’язування тривимірних нестаціонарних задач теплопровідності в матеріалах з анізотропією, Колодяжний В. М., Лісін Д. О., Лісіна О. Ю. (2021)
Гогерчак Г. І. - Представлення, аналіз та видобування знань з неструктурованих природномовних текстів, Дарчук Н. П., Кривий С. Л. (2021)
Кошкіна Н. В. - Стеганоаналіз J-UNIWARD (2021)
Волкова А. В. - Дослідження поняття "медична грамотність" та підходів до її оцінки, Ковтун Є. Ю. (2021)
Галій Л. В. - Дослідження діяльності організацій професійного фармацевтичного самоврядування за кордоном, Музика Т. Ф. (2021)
Колісник С. В. - Актуальність викладання аналітичної токсикології в Національному фармацевтичному університеті, Погосян О. Г., Полуян С. М., Шовкова З. В., Костіна Т. А. (2021)
Матущак М. Р. - Результати аналізу лікарських призначень та структури споживання препаратів хворими на лімфогранулематоз в Україні, Панфілова Г. Л., Терещенко Л. В., Цурікова О. В., Бобошко Л. Г. (2021)
Баліцька О. П. - Оцінка раціональності призначень лікарських засобів для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій в амбулаторній практиці, Григорук Ю. М., Артемчук М. А., Злагода В. С. (2021)
Жадько С. В. - Маркетингове дослідження рівня сприяння раціональному використанню лікарських засобів фармацевтичними працівниками в Україні, Пестун І. В., Завадська Н. П., Сеньків Н. М. (2021)
Злагода В. С. - Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання у вітчизняній фармації: нормативно-правовий аспект, Івко Т. І., Германюк Т. А., Бобрицька Л. О. (2021)
Немченко А. С. - Аналіз асортименту антипсоріатичних лікарських засобів, що застосовуються для місцевого лікування легких форм псоріазу в Україні, Тараненко Ю. С., Гладух Є. В., Міщенко В. І. (2021)
Тарасенко В. О. - Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів для лікування ранового процесу та опікової хвороби у військовослужбовців на госпітальному етапі, Шматенко О. П., Сирота П. С., Миропольська О. В., Шматенко В. В. (2021)
Мищенко О. Я. - Анализ ассортимента и экономической доступности ноотропных препаратов, Палагина Н. Ю., Халеева Е. Л., Грешко Ю. И. (2021)
Галів М. - Вплив культу особи на український історико-педагогічний наратив (1920–1980-ті рр.), Галів У. (2021)
Білавич Г. - Розвиток дослідницьких умінь школярів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу в авторських школах України (70–80-ті рр. ХХ ст.) (2021)
Чепіль М. - Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі (2021)
Бірюк Л. - Парадигмальний підхід у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової школи, Пішун С. (2021)
Мукан Н. - Значення фізичного виховання і спорту у соціалізації дітей з особливими потребами, Козіброда Л. (2021)
Нищак І. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Юрків М. (2021)
Осадча К. - Реалізація індивідуалізації та персоналізації навчання засобами Moodle, Осадчий В., Спірін О., Круглик В. (2021)
Шквир О. - Ступенева підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, Дудчак Г., Казакова Н. (2021)
Возносименко Д. - Практична підготовка студентів до здоров’язбереження учнів на уроках математики як важлива складова освітнього процесу (2021)
Дубровіна І. - Творчі зв’язки Кароля Шимановського з Україною на початку ХХ століття (2021)
Лемко Г. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині педагогів західного регіону України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2021)
Kalashnik N. - Regarding research and teaching staff professional development as an integral part of providing quality training for future professionals with higher education, Adamovych A., Barus M., Goliardyk N. (2021)
Шупік І. - Актуальні проблеми валеологічного виховання студентів в умовах змішаного навчання (2021)
Вишківська В. - Педагогічний аналіз уроку з позицій особистісно орієнтованого підходу як концептуальної основи філософії нової української школи, Шикиринська О., Шевченко А. (2021)
Свйонтик О. - Сенсорне виховання як основа розумового розвитку дітей дошкільного віку (2021)
Гриценко Л. - Реалізація методологічного принципу системності навчання у процесі графічної підготовки фахівців технологій і дизайну, Негай Г., Страшко Л. (2021)
Дрожик Л. - Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, Щербак І. (2021)
Сторонська О. - Ідеї дитиноцентричної освіти в реформаторській педагогіці Німеччини (2021)
Полухтович Т. - Цінність знань у розвитку особистості, Мельничук Ю. (2021)
Дудник Н. - Формування культурологічних цінностей у дітей старшого дошкільного віку (2021)
Прокопчук В. - Мистецьке краєзнавство як наукова проблема (екскурси в історію вивчення фольклору Волині) (2021)
Чемоніна Л. - Арт-педагогічні технології як засіб формування творчого самовираження учнів початкової школи у процесі позашкільної освіти, Лесик А. (2021)
Петренко М. - Професійна майстерність майбутнього фахівця музичного мистецтва як фактор реалізації новітньої парадигми освіти (2021)
Ек Н. - Редакторсько-видавнича діяльність Федора Надененка (2021)
Жабко О. - Електронний посібник як засіб реалізації освітніх завдань у процесі вивчення фізики в коледжі (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського