Турок О. - Зміст екологічної освіти в предметах інтегрованих курсів в середній школі Словаччини (2021)
Подановська Г. - Характеристика моделі формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти (2021)
Баула О. П. - Ризик-орієнтований підхід до розробки та впровадження фармацевтичної системи якості на виробництві готових лікарських засобів із продукції in bulk, Салій О. О., Шевченко О. О., Шевченко Т. О. (2021)
Бурбан О. І. - Дослідження з розробки технології соку очитку великого як біогенного стимулятора для одержання лікарських засобів, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М. (2021)
Гриценко В. І. - Методологічні аспекти створення м'якої лікарської форми противірусної дії, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О., Злагода В. С. (2021)
Коваль А. С. - Забезпечення якості лікарської композиції через показник "антимікробна активність", Бірюкова С. В., Войда Ю. В. (2021)
Унгурян Л. М. - Аналіз роздрібного сегмента фармацевтичного ринку України щодо лікарських засобів для лікування дорсалгії, Бєляєва О. І., Ящук І. С., Пєткова І. Б., Бербат Т. І. (2021)
Штрімайтіс О. В. - Аспекти впровадження економічних моделей оцінки медичних технологій у клінічні випробування лікарських засобів, Доброва В. Є. (2021)
Баліцька О. П. - Фармакоепідеміологічний аналіз фармакотерапії грипу в Україні, Злагода В. С., Григорук Ю. М., Кордон О. П. (2021)
Маганова Т. В. - Дослідження ступеня обізнаності споживачів щодо підбору контрацептивів у процесі планування сім’ї, Ткаченко Н. О. (2021)
Ханик Н. Л. - Аналіз доступності інтраназальних кортикостироїдів на регіональному ринку, Громовик Б. П., Чухрай І. Л., Білущак Г. І. (2021)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2021)
Приходько Ю. І. - Основи інноваційної теорії трансформації систем (2021)
Башлай С. В. - Концепція сталого розвитку економіки України в умовах євроінтеграції, Нагорний В. В. (2021)
Борзунов В. І. - Базові моделі людино-центристського, поліспірального, сталого розвитку України (2021)
Дорошенко Т. М. - Аналіз експортного потенціалу України в контексті євроінтеграціії, Шибіріна С. О. (2021)
Гудзинський О. Д. - Результативне управління розвитком підприємств: методологічний аспект, Судомир С. М., Гуренко Т. А., Гудзинська Ю. С. (2021)
Фрунза С. А. - Особливості фінансування виробництва інтелектуального продукту транснаціональних корпорацій, Романюк Л. М., Насипайко Д. С. (2021)
Кучмєєв О. О. - Основні складові комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі (2021)
Колесникович В. П. - Анализ комплексных методик отраслевой оценки туристско-рекреационного потенциала территорий Республики БЕЛАРУСЬ (2021)
Литвин Н. Ю. - Використання інтелектуальних технологій в туризмі, Панченко С. А. (2021)
Гугул О. Я. - Стратегічний аналіз туристичного потенціалу Тернопільської області, Калінічук Н. С. (2021)
Ярова Ю. М. - Маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг, Литвин Н. Ю. (2021)
Бодюк А. В. - Теоретико-методологічні аспекти щодо оцінювання надроресурсного продукту (2021)
Фрунза С. А. - Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування, Павлова О. В., Буткевич О. В., Гора О. В. (2021)
Бунда О. М. - Аналіз запасів виробничого підприємства, Вітюк Т. І. (2021)
Пономаренко І. В. - Використання методів DATA SCIENCE для регулювання сфери охорони здоров’я, Лубкова О. А. (2021)
Єремєєв І. С. - Ресурсологія надрокористування (рецензія на монографію к.е.н, с.н.с А. В. Бодюка "Ресурсологія надрокористування" : монографія/ – К. Видавництво "Вітики" К. 2021. – 320с.) (2021)
Ширко А. Ю. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі екстракту примули дрібнозубчастої методом вологої грануляції, Васенда М. М., Будняк Л. І., Покотило О. О. (2021)
Мельник Г. М. - Обґрунтування вибору гелеутворювача для розробки складу гелю з кислотою гіалуроновою та декаметоксином, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2021)
Малоштан Л. М. - Дослідження цитотоксичної активності сухого екстракту та антоціанового комплексу квіток жоржини сорту Gebu, Шакіна Л. О., Гонтова Т. М., Романова С. В., Яременко М. С. (2021)
Красільнікова О. А. - Вивчення антиоксидантної активності поліфенольних екстрактів з листя журавлини на моделі резистентності до інсуліну, Кравченко Г. Б., Шовкова О. В. (2021)
Гаврилов І. О. - Дослідження антидепресантної та актопротекторної активності синтетичного аналога кінцевої ділянки нейропептиду Y, Штриголь С. Ю. (2021)
Shchokina K. - A comparative study of the hepatotrophic properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs, Belik G., Semeniv D., Ulanova V. (2021)
Леонтьєва Ф. С. - Динаміка вмісту метаболітів сполучної тканини у крові щурів різного віку за гіпокінезії, Глєбова К. В., Морозенко Д. В. (2021)
Чайка Н. Б. - Перспективи створення нового лікарського засобу для корекції метаболічного синдрому на основі БАР мучниці звичайної листя, Кошовий О. М., Матар Мазен, Кравченко А. Б., Ковальова А. М., Кіреєв І. В. (2021)
Mamina O. - Determination of clemastine by the HPLC method in the blood, Kabachny V., Bondarenko N., Mozgova O. (2021)
Вельма В. В. - Вивчення хлорофілів та каротиноїдів листя сансев’єри гіацинтової (Sansevieria hyacinthoides), Кисличенко В. С., Вельма С. В., Попик А. І. (2021)
Чернишов В. А. - Вплив обтяженої за гіпертонічною хворобою і метаболічними розладами спадковості на деякі чинники серцево­судинного ризику в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Несен А. О. (2020)
Топчій І. І. - Особливості перебігу нефропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу: генетичні аспекти та ангіогенез, Щербань Т. Д., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Савічева К. О. (2020)
Анохіна Г. А. - Пробіотики у профілактиці та лікуванні захворювань людини (2020)
Деркач И. А. - Роль кишечной микробиоты в развитии уролитиаза у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, Дорофеев А. Э., Руденко Н. Н., Дорофеева А. А., Дыня Ю. З. (2020)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника с запором: возможности пребиотической терапии, Чернобай А. И. (2020)
Бабінець Л. С. - Цукровий діабет 2 типу: положення європейських протоколів щодо лікування і співпраці з пацієнтом у первинній медичній практиці (2020)
Колеснікова О. В. - Метаболічно­асоційовані захворювання і роль епігенетики та епігенетичного віку в їх профілактиці, Запровальна О. Є., Потапенко А. В. (2020)
Гріднєв О. Є. - Синдром обструктивного апное/гіпопное сну та неалкогольна жирова хвороба печінки: роль гіпоксії, Коротченко О. В. (2020)
Бабляк С. Д. - Поширеність фібриляції передсердь в осіб після 40 років: тихоокеанські виклики та японські прогнози, Рудик Ю. С., Матвієнко Ю. О. (2020)
Kurinna O. G. - Cardiovascular risk factors in patients with NAFLD and its relationship with the gut microbiota (2020)
Дорогавцева Г. А. - Лімфопроліферативні захворювання крові як причина патологїі печінки (2020)
До відома авторів (2020)
Кормишкін Ю. А. - Стратегія економічного розвитку SMART growth для об'єднаних територіальних громад (2020)
Крилова І. Г. - Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України, Іваненко Т. Я. (2020)
Antipova L. - Formation of the alfalfa variety productivity for hay in the steppe of Southern Ukraine (2020)
Mohylnytska A. - Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat, Panfilova A. (2020)
Федорчук М. І. - Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах Півдня Миколаївської області, Коваленко О. А., Гавриш В. І., Чернова А. В., Грубань В. А. (2020)
Манушкіна Т. М. - Екологічні особливості технології No-till в умовах Південного Степу України, Дробітько А. В., Качанова Т. В., Геращенко О. А. (2020)
Добровольський А. В. - Вплив способів сівби на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність сортів нуту, Коваленко О. А., Андрійченко Л. В., Колояніді Н. О. (2020)
Покопцева Л. А. - Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України, Єременко О. А., Тодорова Л. В., Н. Г. Нєжнова (2020)
Kramarenko S. - The effects of breed, sire and environmental factors on the birth and weaning weight of lambs, Kramarenko A., Lugovoy S., Balan D., Zemoglyadchuk K. (2020)
Каратєєва О. І. - Оцінка екстер'єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження, Лесік І. М. (2020)
Vakhonina L. - Fine elastic circular inclusion in the area of harmonic vibrations of an unlimited body under smooth contact, Potryvaieva N., Sadovyi O. (2020)
Новікова Н. В. - Доцільність використання пшениці сорту "Косовиця" та рослинних збагачувальних добавок в технології виготовлення зернових хлібців, Антоненко Н. М. (2020)
До відома авторів та читачів (2021)
Корбут В. П. - Використання взаємодії опуклих напівобмежених струмин при вентиляції зі змінною витратою повітря, Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г., Саченко І. А. (2021)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження спалювання рослинних пелет у побутовому котлі, Давиденко Б. В., Кужель Л. М., Лисенко О. М., Веремійчук Г. М. (2021)
Шаповал О. В. - Аналіз ефективності роботи повітряного теплового насоса залежно від коливань температури зовнішнього повітря, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2021)
Уйма А. - Анализ польских норм по сопротивлению теплопередачи и тепловому комфорту при использовании подпольного отопления (2021)
Гламаздін П. М. - Енергоефективна оптимізація системи теплопостачання нафтотерміналу, Сірохіна Е. (2021)
Ткаченко Т. М. - Оздоровлення повітряного середовища закритих приміщень за допомогою фітодизайну фітонцидними рослинами, Прокопенко І. О. (2021)
Предун К. М. - Удосконалення системи обліку природного газу в одиницях енергії, Коновалюк В. А., Франчук Ю. Й. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Contents (2021)
Kurdil N. - Natural opium products in the modern structure of drug poisoning (literature review and results of drug screening for 1990-2020) (2021)
Velychko M. - Law enforcement practice of regulating freedom of scientific biomedical research in the European Union on the example of Germany, Radchenko V. (2021)
Matasar I. - Socio-Ecological and medical problems of iodine deficiency among the population of Ukraine, Kravchenko V., Petrishchenko L., Vodopyanov V. (2021)
Losev O. - Modeling of content of biologically active hepatoprotective substances in the composition of natural honey, Voitenko G., Mykhaylov V., Kurdil N., Povoznikov M., Kalashnikov A., Davtian L., Grynko A., Makarova О., Lutsenko A. (2021)
Rashkivska І. - Testing methods for the assessment of chemical neurotoxic effects on the developing organisms in pre- and postnatal period, Nedopytanska N., Zhminko P., Kornuta N., Kolyanchuk Ya. (2021)
Shepelskaia N. - Reproductive toxicity of triazole fungicide cyproconazole and triazole fungicide epoxiconazole upon exposure to male and female Wistar rats during gametogenesis, Kolianchuk Ya. (2021)
Rules for Drafting a Publication Manuscript in the Journal (2021)
Курділь Н. В. - Продукти природного опію в сучасній структурі наркотичних отруєнь (огляд літератури та результати скринінгу на наркотики у 1990-2020 рр.) (2021)
Величко М. В. - Правозастосовча практика регулювання свободи наукових медико-біологічних досліджень в Європейському Союзі на прикладі Німеччини, Радченко В. Г. (2021)
Матасар І. Т. - Соціально-екологічна та медична проблеми нестачі йоду серед населення України, Кравченко В. І., Петрищенко Л. М., Водоп'янов В. М. (2021)
Правила для авторів (2021)
Астаф'єв О. - Український науковий інститут у Варшаві: сторінки шевченкознавчих студій (2017)
Меленчук О. - Тарас Шевченко у літературознавчій спадщині Дениса Лукіяновича (2017)
Злотник-Шагіна О. - Дозасланська політична поезія Т. Шевченка у науковій інтерпретації І. Франка (2017)
Карпінчук Г. - Внесок Михайла Новицького у становлення текстів поетичних творів Тараса Шевченка (2017)
Кривенко С. - Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка (2017)
Сенета М. - Христологічна інтерпретація шевченкознавчих студій Леоніда Білецького (2017)
Векуа О. - Вплив творчості Тараса Шевченка на мистецьку генерацію кінця ХІХ – початку ХХ ст (2017)
Курченко О. - Великий Кобзар в уявленні великого пісняра (на матеріалі поеми Янки Купали "Тарасова доля") (2017)
Гладишев В. - "Шевченко не известен..."(Тарас Шевченко "глазами заключённого" Андрея Синявского) (2017)
Лучканин С. - Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко (2017)
Мацько В. - Простір шевченкової "присутності" в мемуарно-автобіографічній прозі Олімпіади Пащенко (2017)
Терещенко С. - Шевченкіана Максима Богдановича (2017)
Фещук В. - Інтертекстуальні діалоги Тараса Шевченка із сучасними українськими поетами (2017)
Задорожна Л. - Феномен парадигми руху в поетичній творчості Т. Шевченка (цикл поезій "У казематі") (2017)
Шаповалова А. - Естетичні засади творчості Тараса Шевченка: концепція краси (2017)
Ісіченко І. - Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum (2017)
Калинчук А. - Із циклу Шевченка "В казематі": віршове оповідання "– Чoго ти ходиш на могилу?" (2017)
Косінова О. - Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка (2017)
Лебідь-Гребенюк Є. - Травелог як наративна стратегія у "Журналі" Т. Шевченка (2017)
Випасняк Г. - Ідентичність авторського "Я" у просторі "Щоденника" Тараса Шевченка (2017)
Харитонова Д. - Реалізація опозиції "свій – чужий" у творчості Тараса Шевченка (2017)
Ткаченко Т. - Трансформація образу Гайдамаки в українській літературі (поема Т. Шевченка "Гайдамаки" та оповідання В. Підмогильного "Гайдамака") (2017)
Гудзь Л. - Образ Богородиці у творчій спадщині Іоана Максимовича і Тараса Шевченка (на прикладі поем "Богородице д?во, радуйся" та "Марія") (2017)
Приліпко І. - Тарас Шевченко і польські романтики: своєрідність творчих принципів (2017)
Гузій О. - Концептуальне бачення народу в творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса (2017)
Сивець Т. - Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та в проповідницькому дискурсі Київської Русі (2017)
Калинчук Р. - Своєрідність висвітлення образу Б. Хмельницького в літописі Самовидця та у творах Т. Шевченка (2017)
Руда Н. - Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка (2017)
Білоусова Т. - Экспрессивные дериваты в "Дневнике" Тараса Шевченко (2017)
Підкамінна Л. - Поезія Т. Шевченка як прецедентний текст (2017)
Кліщевська М. - Мова Тараса Шевченка в діловій сфері (2017)
Маркелова А. - Перекладацька рецепція образу Тараса Шевченка у поезіях українських шістдесятників (2017)
Зарицька Т. - Переклади поезії Тараса Шевченка початку ХХІ століття (2017)
Яременко В. - Княжа доба української історії і Тарас Шевченко: спроба історіософського прочитання (2017)
Сліпушко О. - Філософські демократичні ідеї та світогляд Тараса Шевченка (2017)
Харчук Р. - Образи Павла Полуботка та Петра І у поезії Тараса Шевченка: історіографічні джерела (2017)
Бугрим В. - Тарас Шевченко і Петро Калнишевський (2017)
Степовик Д. - Притча про блудного сина на тлі християнської тематики у творчості Тараса Шевченка (2017)
Пластун Н. - Вплив фольклору на творчість Тараса Шевченка (2017)
Білоус В. - Мистецька спадщина Т. Шевченка у вимірі казахстанського народознавства (2017)
Ситнік Г. - Фольклоризм української літератури народницької доби (2017)
Марченко Н. - Тарас Шевченко – особистість людини і поета в апперцепції його життєдіяльності суспільством у ХІХ столітті (2017)
Мейзерська Т. - Контекст ліберально-демократичного українського панства у формуванні світоглядних позицій Тараса Шевченка: коло Рєпніних (2017)
Боронь О. - Журнал "Москвитянин" у лектурі Тараса Шевченка періоду заслання (2017)
Орлова Н. - Київські адреси кириломефодіївців (2017)
Ланге А. - Творчість Т. Шевченка у нашому сьогоденні (2017)
Радчук В. - Осягти Шевченка (2017)
Марцінковський І. - Цивільні судна та військові кораблі з іменем Тараса Шевченка (2017)
Атрощенко Т. - Аксіологічний підхід у формуванні полікультурної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Зданевич Л. (2021)
Гнізділова О. - Еколого-моральні проєкти як засіб виховання чуйності у дошкільників, Станіченко О. (2021)
Свйонтик О. - Документ з історії повсякденного життя Чернівецького державного учительського Інституту (1948 р.): археографічний аналіз, Галів М. (2021)
Урбанович А. - Використання інтерактивних методів навчання для вивчення ендокринології у закладі вищої освіти, Ліщук О., Суслик Г., Ліщук Б., Гоцко М. (2021)
Калита Н. - Духовний розвиток особистості: історико-педагогічний аспект, Пантюк М., Садова І. (2021)
Мукан Н. - Професійна підготовка бухгалтера крізь призму потреб роботодавців, Мукан О., Драган Р. (2021)
Шквир О. - Акмеологічний підхід до ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів, Казакова Н. (2021)
Ситнік Т. - Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень (2021)
Циганик М. - Театральне життя Львівської греко-католицької духовної семінарії кінця XVIII першої половини ХІХ ст (2021)
Ісаєва О. - Е-портфоліо вчителя середньої школи як технологія професійного зростання, Алексєєва Р. (2021)
Кирилюк C. - Значення позакласної роботи з фінансової грамотності для формування соціальної активності учнів, Бендерець Н., Примаченко Н. (2021)
Лещак Т. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями, Крива М., Клонцак О. (2021)
Logutina N. - The problem of the educational process activating in the context of distance learning (2021)
Калінін В. - Метод геометричних фігур як засіб розвитку критичного мислення старшокласників, Калініна Л. (2021)
Гук О. - Профілактика суїцидальної поведінки підлітків як актуальна соціально-педагогічна проблема, Гриник І. (2021)
Soroka N. - Ways to form foreign language communicative competence of future lawyers, Shchokina T. (2021)
Василиків І. - Особливості формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики, Романчук Р. (2021)
Воронова С. - Академічна доброчесність в системі загальної середньої освіти (2021)
Силюга Л. - Система прикладних задач як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів, Волошин Т. (2021)
Радзієвська І. - Огляд джерелознавчої бази дослідження процесу підготовки фахівців у медичних (фармацевтичних) освітніх закладах України (2021)
Фрайт І. - "Внесок галицьких композиторів у розвиток української нотно-видавничої діяльності (друга половина XIX – початок XX століття)”, Шуневич Є. (2021)
Медвідь Т. - Роль творчої спадщини М. Лисенка у формуванні музичної культури учнівської молоді (2021)
Степанюк К. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті пріоритетів концепції НУШ (2021)
Televatiuk O. - The mechanism of image formation in English media discourse texts (2021)
Khmilyar I. - Competence characteristics of a nurse in Switzerland: professional, ethical, legal practice (2021)
Маргітич А. - Аналіз нормативно-правового забезпечення організаційної культури коледжу в умовах полікультурності (2021)
Сіладі В. - Різноманітність підходів до іншомовної підготовки в європейському освітньому середовищі (2021)
Куцик У. - Образ детектива у трилогії Стіга Ларссона "Міленіум”: психологічний аспект (2021)
Сіка Ю. - Педагогічні умови формування диригентсько-хорової культури у процесі підготовки студентів педагогічних вузів (2021)
Сиволап В. В. - Залежність фільтраційної здатності нирок від фенотипу хронічної серцевої недостатності, показників систолічної та діастолічної функції серця, Лисенко В. А. (2021)
Kondrat I.-A. V. - Age-based immunomorphological analysis of rat testis in streptozotocin-induced diabetes mellitus, Shponka I. S., Shynkarenko T. V. (2021)
Козьолкін О. А. - Прогностична цінність сироваткової концентрації білка S100B у пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу, Кузнєцов А. А. (2021)
Бєленічев І. Ф. - Синергізм фармакологічного ефекту гліцину та тіотріазоліну, Єгоров А. А. (2021)
Shulyatnikova T. V. - Immunohistochemical analysis of microglial changes in the experimental acute hepatic encephalopathy (2021)
Nykonenko A. O. - The role and diagnostic value of assessing the degree of coronary arteries calcification for predicting the severity of coronary heart disease, Makarenkov A. L., Pidluzhnyi H. S., Materukhin A. M. (2021)
Lezhenko H. O. - Determining the probable role of ferroptosis in the course of inflammatory bacterial diseases of the respiratory organs in young children accompanied by the development of anemia of inflammation, Abaturov O. Ye., Pogribna A. O. (2021)
Пантєлєєв П. Г. - Зміни матриксних металопротеїназ та їхніх інгібіторів у сльозах і сироватці крові хворих на герпетичний кератокон’юнктивіт під впливом антигерпетичних антитіл і німесуліду, Гайдаш І. С. (2021)
Жеребятьєв О. С. - Зміни експресії NLRP3 інфламасоми та IL-1β при розвитку індукованого оксазолоном коліту в щурів і на тлі введень симвастатину та антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1β, Поліщук Н. М. (2021)
Веклич К. А. - Цитокіновий профіль пацієнтів із коровою інфекцією різного ступеня тяжкості, Попов М. М., Лядова Т. І., Мартиненко О. В., Сорокіна О. Г., Саркіс-Іванова В. В. (2021)
Воробйова Н. В. - Лабораторні ознаки мальабсорбції вуглеводів у дітей раннього віку з ротавірусною інфекцією, Усачова О. В. (2021)
Khelemendyk A. B. - Relationships between HBeAg status of patients with chronic hepatitis B and changes in serum TNF-α, viral load and severity of morphological changes in the liver according to non-invasive tests, Riabokon O. V., Riabokon Yu. Yu., Kalashnyk K. V. (2021)
Талапова П. С. - Морфофункціональний стан щитовидної залози плода на тлі материнсько-плодових інфекцій, що спричинені Escherichia coli, Staphylococcus aureus і Klebsiella pneumoniae, Сорокіна І. В. (2021)
Miedviedkova S. O. - Dynamics of clinical-neurological indicators of patients with hemorrhagic hemispheric stroke in the recovering period of the disease, Dronova A. O. (2021)
Kanyhina S. M. - Dependence of reactions of the external respiratory system in athletes on the orientation of the training process, Potapenko M. S., Kurilets L. O. (2021)
Клим’юк Ю. В. - Ортопедичне лікування незнімними конструкціями, враховуючи розподіл і причини виникнення дефектів твердих тканин зубів, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Криванич В. М., Янішен І. В. (2021)
Кобець А. В. - Роль спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з інфарктом міокарда, Копиця М. П., Титаренко Н. В., Родіонова Ю. В. (2021)
Сенченко М. - Перехід із галактики Гутенберга в галактику Цукерберга (2021)
Татарінова Л. - Видавнича справа у Великій Британії (2021)
Гуцол Г. - Державний бібліографічний покажчик "Літопис журнальних статей": історія, сьогодення та перспективи розвитку (85-й річниці видання присвячується), Дояр Л. (2021)
Дзюба О. - Еволюція музичних видавництв (2021)
Шейко В. - Науково-публіцистичне дослідження трансформаційних процесів сучасної читацької діяльності у цифровому суспільстві, Кушнаренко Н. (2021)
Капралюк О. - Корпоративна діяльність вітчизняних аграрних бібліотек із формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: стан і перспективи (2021)
Дояр Л. - Напередодні лихоліття: наукові праці університетів та інститутів УРСР, видані 1941 року (2021)
Якубова Т. - Книги професора Віленського університету Єнджея Снядецького: матеріали до вивчення та атрибуції книжкових знаків (2021)
Богданов Г. - Еволюція та соціологія розвитку журналу в Німеччині в XVII—XXI століттях (2021)
Title, Contents (2021)
Knysh B. - Development of an image segmentation model based on a convolutional neural network, Kulyk Y. (2021)
Yerkebulan G. - Devising an entropy-based approach for identifying patterns in multilingual texts, Kulikova V., Kulikov V., Kulsharipova Z. (2021)
Kim G. - Devising a method for recognizing the causes of deviations in the development of the plant Aloe Arborescens L. using machine learning capabilities, Demyanenko A., Savostin A., Iklassova K. (2021)
Petrichenko А. - Improving a method for selecting information technology services, Levykin I., Iuriev I. (2021)
Shareef I. R. - Implementation of artificial neural network to achieve speed control and power saving of a belt conveyor system, Hussein H. K. (2021)
Budashko V. - Solving a task of coordinated control over a ship automated electric power system under a changing load, Shevchenko V. (2021)
Shcherbak Y. - Synthesis of the transfer function of the voltage controller in an active filter-stabilizer converter, Semenenko Y., Semenenko O., Karpenko N., Suprun O., Plakhtii O., Nerubatskyi V. (2021)
Orazbayev B. - Methods of constructing models and optimizing the operating modes of a chemical engineering system for the production of benzene in a fuzzy environment, Orazbayeva K., Makhatova V., Ospanov Y., Tuleuova R., Kulmagambetova Z., Toleuov T., Mukatayev N. (2021)
Kachanov P. - Devising a method to improve the accuracy of maintaining the pre-set temperature and humidity conditions at a vegetable storage facility under a food storing mode, Yevseienko O., Yevsina N. (2021)
Kozlenko M. - Software implemented fault diagnosis of natural gas pumping unit based on feedforward neural network, Zamikhovska O., Zamikhovskyi L. (2021)
Abstract and References (2021)
Title, Contents (2021)
Yuliawati E. - Development of cores acquisition model with two switching mechanisms in a retailer-oriented closed-loop supply chain system, Pratikto, Sugiono S., Novareza O. (2021)
Sobchak A. - Development of a method of providing ergonomics of a web-interface for customers of a virtual instrument-making enterprise with limited physical capabilities, Kovshar N., Lutai L., Fedorenko M. I., Fedorenko M. M., Dmytriieva O. (2021)
Maistrenko O. - Devising a procedure for substantiating the type and volume of redundant structural-functional elements of reconnaissance-firing systems, Karavanov O., Riman O., Kurban V., Shcherba A., Volkov I., Kravets T., Semiv G. (2021)
Lakhno V. - Development of a model for choosing strategies for investing in information security, Malyukov V., Akhmetov B., Kasatkin D., Plyska L. (2021)
Sokolovska Z. - Devising a technology for managing outsourcing IT-projects with the application of fuzzy logic, Dudnyk O. (2021)
Abstract and References (2021)
Title, Contents (2021)
Kotok V. - Development of a special cell for optical and electrochemical measurements using 3D printing and modern electronic base, Kovalenko V. (2021)
Getman A. - Designing a structure of the magnetically active part of dipole electromagnets for the system of vertical convergence-separation of beams (2021)
Dunets R. - Features for the design of a specialized information-measuring system for the study of thermoelectric properties of semiconductors, Dzundza B., Turovska L., Pavlyuk M., Poplavskyi O. (2021)
Savchuk A. - Development of a model of electric impedance in the contact between the skin and a capacitive active electrode when measuring electrocardiogram in combustiology (2021)
Yaseen M. T. - Light harvesting enhancement using metal nanoparticles (2021)
Korohodskyi V. - Development of a three-zone combustion model for stratified-charge spark-ignition engine, Rogovyi A., Voronkov O., Polivyanchuk A., Gakal P., Lysytsia O., Khudiakov I., Makarova T., Hnyp M., Haiek Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Title, Contents (2021)
Kaban A. P. S. - Development of white tea extract as green corrosion inhibitor in mild steel under 1 m hydrochloric acid solution, Ridhova A., Priyotomo G., Berna E., Maksum A., Sadeli Yu., Sutopo, Aditiyawarman T., Riastuti R., Soedarsono J. W. (2021)
Levchenko Y. - Development of coalescents for paints and varnishes based on ionic liquids – the products of diethanolamine and inorganic acids interaction, Sverdlikovska O., Chervakov D., Chervakov O. (2021)
Budhi M Suyitno - An effect analysis of cooling water direction towards condensate oil from scrap tires, Erlanda Augupta Pane, Wina Libyawati, Chatrine Jelita, Hendri Sukma, Ismail Ismail (2021)
Patrylak L. - Obtaining glucose-based 5-hydroxymethylfurfural on large-pore zeolites, Konovalov S., Pertko O., Yakovenko A., Povazhnyi V., Melnychuk O. (2021)
Kovalenko V. - Synthesis of Ni(OH)2, suitable for supercapacitor application, by the cold template homogeneous precipitation method, Kotok V. (2021)
Shkromada O. - Defining patterns in the influence exerted by the interelated biochemical corrosion on concrete building structures under the conditions of a chemical enterprise, Ivchenko V., Chivanov V., Tsyhanenko L., Tsyhanenko H., Moskalenko V., Kyrchata І., Shersheniuk O., Litsman Y. (2021)
Zhdaniuk V. - An investigation of the effect of thermoplastic additives in asphalt concrete mixtures on the properties of different types of asphalt concrete, Volovyk O., Kostin D., Lisovin S. (2021)
Abstract and References (2021)
Title, Contents (2021)
Fomin O. - Determination of dynamic loading of bearing structures of freight wagons with actual dimensions, Lovska A. (2021)
Nazaruddin - Development of electric vehicle (EV)-bus chassis with reverse engineering method using static analysis, Adhitya M., Sumarsono D. A., Heryana G., Siregar R., Prasetya S., Zainuri F. (2021)
Kovalchuk V. - A comprehensive procedure for estimating the stressed-strained state of a reinforced concrete bridge under the action of variable environmental temperatures, Onyshchenko A., Fedorenko O., Habrel M., Parneta B., Voznyak O., Markul R., Parneta M., Rybak R. (2021)
Jassinbekov O. - Development of a technique for computer simulation of the stress state of the drive drum shell of a belt conveyor to optimize its design parameters, Isametova M., Kaldan G. (2021)
Petrov A. - Improving the algorithm of choosing spacing and number of stiff supports against a concentrated force in steel-concrete beams, Paliy A., Naumenko A., Sheptun S., Ihnatenko M., Vysochin I., Kononenko Y., Yurchenko O., Dedilova T., Paliу A. (2021)
Ukrayinets N. - Solving a one mixed problem in elasticity theory for half-space with a cylindrical cavity by the generalized fourier method, Murahovska O., Prokhorova O. (2021)
Sheremet O. - Designing a shock test system prototype based on a hydroelastic drive, Kiriienko T., Besh A., Sheremet K. (2021)
Filimonikhin G. - Analytical study of auto-balancing within the framework of the flat model of a rotor and an autobalancer with a single cargo, Olijnichenko L., Strautmanis G., Haleeva A., Hruban V., Lysenko O., Mezitis M., Valiavskyi I. (2021)
Karimov H. - Theoretical study of the grate-saw-type large-litter cleaner of the mounted type, Mustafayeva E., Jafarov E., Safarova T., Veliev F. (2021)
Vikovych I. - Design of impact dampers for transporting cargoes by two-link vehicles, Krainyk L., Zinko R., Popovych V., Horbai O. (2021)
Abstract and References (2021)
Колонка головного редактора (2021)
Толстанов О. К. - Дитячій хірургічній службі Житомирської області – 60 років, Довгополий Ю. Д., Русак П. С., Шевчук Д. В. (2021)
Заремба В. Р. - Операція Nuss: шляхи зменшення частоти післяопераційних ускладнень, інтенсивності та тривалості післяопераційного больового синдрому, Данилов О. А. (2021)
Вакульчик В. Г. - Результаты Pediatric Appendicitis Score в дифференциальной диагностике острой неспецифической боли в животе у детей: возраст имеет значение, Копыцкий А. В. (2021)
Эргашев Б. Б. - Особенности диагностики и тактики хирургического лечения болезни Гиршпрунга у грудных детей, Хамроев У. А. (2021)
Нагайчук В. І. - Швидка нейтралізація травмуючих гіпертермічних чинників ушкодження при опіках у дітей на етапах само-, взаємо- та першої долікарської допомоги, Чорнопищук Р. М., Назарчук О. А. (2021)
Конопліцький В. С. - Піогенна гранульома в дітей (огляд літератури та дані власних досліджень), Пасічник О. В., Коробко Ю. Є., Салій Д. Ю., Тарахта А. О. (2021)
Джам О. П. - Етапне хірургічне лікування аноректальної атрезії, асоційованої з атрезією товстої кишки ІІ типу та аномаліями сечовивідної системи, у новонародженого хлопчика (клінічне спостереження та огляд літератури), Слєпов О. К., Сорока В. П., Пономаренко М. В. (2021)
Кравченко В. І. - Синдром Марфана: діагностика та лікування серцево-судинних уражень, Кравченко І. М., Осадовська І. А., Либавка В. Д. (2021)
Дігтяр В. А. - Варикоцеле у дітей. Історія та сучасний стан проблеми (огляд літератури), Вернігора Д. Г. (2021)
Хоменко В. С. - Синдром Бувере (клінічний випадок), Перепелиця В. П., Строцький К. П., Дикий О. Г., Прокопчук О. В., Кучинський І. О., Андрущенко С. В., Сироткін А. В. (2021)
Риженко О. В. - Клінічний випадок множинних перфорацій кишечника магнітами, Передерій О. В. (2021)
Захарчук Е. В. - Тактика лечения ребенка с черепно-мозговой травмой и укушенной скальпированной раной волосистой части головы (клиническое наблюдение), Захарчук И. А., Гаибов С. С–Х., Утукина А. А., Аксельров М. А., Кофанова А. С., Скрябин Е. Г. (2021)
Ханес Г. С. - Досвід лікування раннього неонатального паразитарного сепсису в умовах пологового будинку, Кузьмін Л. В., Денисенко Л. І., Тарасенко Г. П., Пехньо Т. В., Жук С. І. (2021)
Салоха А. Ф. - Тортиколіс у семирічної дитини: тривожна ознака, якою не потрібно нехтувати, Борис О. Я. (2021)
Ксьонз І. В. - Проникаючі поранення органів черевної порожнини в дітей, Гриценко Є. М., Гриценко М. І., Овчар О. В., Фомін В. Г. (2021)
Сокольник С. О. - Спайкова кишкова непрохідність як ускладнення дивертикула Меккеля в дітей, Боднар О. Б., Марчук О. Ф., Ватаманеску Л. І., Білокопитий В. С. (2021)
Пам’яті Вчителя – Мельничука Анатолія Олександровича (2021)
Sodoma R. - Regulation of the lending market and prospects of financial sector stabilization in Ukraine, Cherevko H., Krupiak I., Andrusiak H., Brodska I., Shmatkovska T. (2021)
Mamadiyarov Z. - Analysis of factors affecting remote banking services in the process of bank transformation in Uzbekistan (2021)
Латковська Т. - Правові та теоретичні проблеми визначення інтернет-банкінгу в Україні, Марущак А., Олексій У. (2021)
Kovalenko V. - International standards for bank capital regulation, Sheludko S., Radova N., Murshudli F., Gonchar K. (2021)
Глущенко С. - Фактори попиту на банківські кредити в Україні: моделювання та оцінка, Шпортюк В. (2021)
Ладонько Л. - Фінансування державних i місцевих програм і проєктів в Україні та Польщі, Орлова Н., Чечель А., Мірко Н., Калінько І. (2021)
Faizova S. - Problems of formation of financial-investment projection of a balanced scorecard in value-based enterprises of mining-metallurgical complex, Ivanova M., Sannikova S., Varyanichenko O. (2021)
Savina N. - Conceptual framework for financial reporting: integrated policy, Pozniakovska N., Miklukha O. (2021)
Михальська О. - Концептуальні засади побудови управлінського обліку центрів відповідальності при бюджетуванні на олійно-жирових підприємствах України (2021)
Лосіцька Т. - Контролінг торговельних підприємств у контексті міжнародного виміру, Бєляєва Н., Лагутін В., Мельник Т. (2021)
Маренич Т. - Трансформація базових підходів до організації управлінського обліку в умовах глобалізації, Поливана Л., Кирильєва Л., Шеховцова Д. (2021)
Карпенко В. - Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів підприємств, Вінниченко О., Петриківа О. (2021)
Dzhumageldiyeva G. - Public mechanisms of financial security in electricity: the experience of Poland and Ukraine, Dragan I., Dyka O., Zagurska-Antoniuk V., Moisieiev I. (2021)
Khudolei V. - Fiscal stimulation of spatial development: the eu countries’ cases, Bespalov M., Tulchynska S., Tulchinsky R., Kholiavko N. (2021)
Popov M. - Audit as an element of public governance, Prykhodchenko L., Holynska O., Dulina O., Lesyk O. (2021)
Kosova T. - Financial control in the system of budgetary security of the state and regions under decentralization conditions in Ukraine, Voronkova O., Kliuchka O., Kostynets Iu. (2021)
Zatonatskiy D. - Insider threat management as an element of the corporate economic security, Marhasova V., Korogod N. (2021)
Kreidych I. - Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness, Milko I., Kazak O., Yanchuk M., Yurchuk N. (2021)
Pomaza-Ponomarenko A. - Methodical approaches to state policy forecasting of sustainable development of ukraine’s regions, Nazarov O., Udyanskyi M., Moroz S., Khmyrov I., Akhmedova O. (2021)
Demianenko S. - Efficiency of the large-scale agri-industrial entities in Ukraine, Sahaidak M., Sas O., Avramenko T., Levkivskyi Ye. (2021)
Radionova N. - Criterial approach to analysis of the cost management system of business structures, Breus S., Denysenko M., Khaustova Ye., Matiukh A. (2021)
Baranovskyi O. - Methodical approaches to the assessment of the impact of the quality of transformation processes on the development of the financial sector, Boiarko I., Zlunitsyna T. (2021)
Vakhovych I. - Methodological approaches to assessment of budget capacity in the context of decentralization, Kaminska I., Nedopad H. (2021)
Havryliuk S. - Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects, Melko L., Uvarova G., Karyuk V., Mihus I. (2021)
Bobrovska O. - The current state of investment security in Ukraine in the context of COVID-19 and its impact on the financial and economic situation of the state, Lysachok A., Kravchenko T., Akimova L., Akimov O. (2021)
Makohon V. - Influence of budget policy on economic growth of the country (2021)
Лихолат С. - Вплив деструктивних чинників на інвестиційну та інноваційну привабливість України, Вінічук М., Рущишин Н., Мединська Т., Сапінський О. (2021)
Kravchenko O. - Development of decision-support algorithms for commodity management, Iurasov A., Ivashko L., Maksymov O. (2021)
Zakharchenko N. - Conceptual model of macro-regulation of social-economic relations in the conditions of innovative-investment development of Ukraine, Andreichenko A., Zhadanova Yu., Korolova O., Navolska N. (2021)
Дергачова В. - Управління детермінантами конкурентної девальвації: теоретичні та практичні аспекти, Кравченко М., Виноградова О., Голюк В., Кузнєцова К. (2021)
Voznyak H. - Behavioral economics in modern research of regional and local development: theoretical aspects, Patytska Kh., Kloba T. (2021)
Arefieva O. - The process management of ensuring the enterprise competitiveness in the conditions of economic processes informatization, Miahkykh I., Kovalenko N., Zham O., Popova G. (2021)
Семенець А. - Статистичне дослідження формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Тюріна Д., Кузькін Є., Ярмак О. (2021)
Tereshchenko E. - Formation of an effective risk management system at the enterprise, Shkolenko O., Kosmidailo I., Kalina I., Shuliar N. (2021)
Ishchuk L. - Prospects for expansion of the insurance market through the prisence of financial activation of sustainable development in the region, Nikolaeva A., Polishchuk V. (2021)
Bogatyrov O. - Conceptual foundations of financial support for increasing the innovative component of Ukraine’s international competitiveness, Baula O., Liutak O., Galaziuk N. (2021)
Tkachenko N. - Environmental insurance functions: legal aspect, Shokha T., Vlasenko Yu., Yevstihnieiev A. (2021)
Petrychenko V. - High protein feed market: current trends and prospects for Ukraine, Likhochvor V., Voronetska I., Fedoryshyna L., Petrychenko I. (2021)
Zhuk A. - Study of the evolution of the formation and development of government procurement in Ukraine (2021)
Мельник М. - Трансформація структури економіки міст західного регіону України: секторальний вимір, Лещух І., Щеглюк С. (2021)
Fomichenko I. - Investment cooperation and production cooperation of Ukraine and the EU, Myronenko Ye., Shashko V., Bolotina Ye., Stashkevych I. (2021)
Булах Т. - Соціальне становище як детермінуюча складова механізму управління економічним розвитком села, Кравченко І., Резнікова Н., Іващенко О. (2021)
Borodiyenko O. - Public-private partnership in education as a prerequisite for the growth of regional labor markets: analysis of foreign experience, Nychkalo N., Malykhina Ya., Kuz O., Korotkov D. (2021)
Gaponenko O. - Management of the production resources of enterprise based on financial motivation of the personnel: theoretical aspect, Mashchenko M., Klimenko O., Stepanenko N., Sergienko O. (2021)
Marchenko O. - The potential of small business to improve the qualitative characteristics of employment: problems of estimation and realization in Ukraine, Khitsenko L., Maliy A., Chernenko K., Verkhovod I. (2021)
Pukhyr S. - Management features of the state fund for regional development of Ukraine under the conditions of current challenges, Khmelyarchuk M. (2021)
Klokar N. - Development of fundamental principles of educational innovations marketing and management among heads of new Ukrainian school, Perevozova I., Dzoba O., Kulik M. (2021)
Kryvytska O. - The financial component of the communication management strategy in higher education institutions, Doroshenko H., Babych D., Krykun O., Kovalchuk V. (2021)
Reikin V. - Financial and economic aspects of professional football industry: trends analysis and development prospects (2021)
Dluhopolskyi O. - Strategic directions to overcoming corruption: financial and legal perspectives, Farion-Melnyk A., Bilous I., Moskaliuk N., Banakh S. (2021)
Yurchuk N. - Labor market of Ukraine in conditions of system crisis, Leshchuk H., Tkachenko O., Kotenok A., Cherviakova D. (2021)
Bai S. - Ukrainian business under the conditions of word trade wars: observer, participant or victim?, Dyeyeva N., Melnyk T., Puhachevska K. (2021)
Димніч О. - Участь громадян у діяльності недержавних пенсійних фондів: проблеми і мотивація, Стецюк Т., Гаманков Д., Пархета Л. (2021)
Сторінка головного редактора (2019)
Гінзбург М. Д. - Особливості української мови щодо подавання процесових понять у фахових текстах (2019)
Усик Л. М. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція англійських та німецьких фітонімів асоціативно-термінального типу мотивації (2019)
Кучер З. І. - Проблема використання перекладацьких трансформацій у процесі перекладу художнього тексту (2019)
Орлова М. О. - Місця пам’яті як проблема лінгвокультурної адаптації в процесі художнього перекладу (на матеріалі українського перекладу роману німецького письменника Ґ. Ґрасса "Моє сторіччя") (2019)
Плетенецька Ю. М. - Семантичний поділ умовного складу класичного та сучасного романів в аспекті перекладу (2019)
Василенко Н. В. - Компаративний аналіз фонемної системи української та арабської мов (2019)
Сидоренко Л. М. - Оптимізація процесу навчання української мови як іноземної за допомогою мультимедійних ресурсів, Деньга О. А. (2019)
Кухарєва-Рожко В. І. - Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 316 с. (2019)
Ракшанова Г. Ф. - Наталія Федорівна Непийвода: Науковець. Керівник. Людина (2019)
Береза Л. О. - 1 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі" (2019)
Світлій пам’яті Федорової Ніни Федорівни (2021)
Волощук І. С. - Творчість: короткий екскурс в ідеальну реальність, Рудик Я. М. (2021)
Садова М. А. - Ідентифікація обдарованості залежно від віку: підлітки, старшокласники, студенти (2021)
Бодом Г. Р. - Інноватизація та технологізація процесу управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти (2021)
Лисечко М. В. - Загальна особистісна та рольова компетентність студентів (2021)
Ковальчук Ю. М. - Спотворення механізмів самості як чинник продукування внутрішніх перешкод у реалізації функцій творчого самовираження обдарованих індивідів (2021)
Яцюк Ю. А. - Використання активних методів викладання у підготовці мовної особистості майбутніх учителів (2021)
Сірант Н. П. - Виховання працьовитості: запорука успішності дитини (2021)
Золочевська О. Ф. - Умови управління розвитком науково-методичної компетентності вчителів початкової школи (2021)
Abdullaeva D. - Correlation of Mothers with Different Ideas About the Social Roles of Women (2021)
Чудакова В. П. - Концептуальні засади "Психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій" (частина 2) (2021)
Кулик С. О. - Застосування методу проєктів щодо виявлення та супроводу обдарованої дитини. Майстер-клас з фізики на тему "Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів" (2021)
Замелюк М. І. - Використання методів арт-педагогіки як засобу розвитку креативності учасників освітнього процесу, Оксенчук Т. В. (2021)
Бережна О. С. - Авторська навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму "Апсайклінг" (2021)
Піонтковський-Вихватень Б. О. - Педагогічне профорієнтаційне консультування та інтерв’ювання учнівської молоді в умовах дистанційного навчання (2021)
Полянська А. С. - Юна письменниця Західного Донбасу (2021)
Сліпухіна І. А. - Спеціалізована освіта наукового спрямування в Україні: особливості реалізації, Поліхун Н. І., Чернецький І. С. (2021)
Довга М. І. - Відкритість досвіду як компонент креативного потенціалу (2021)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік (2021)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Більченко Є. В. - Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри (2021)
Чміль Г. П. - До проблеми осягнення "символічного насилля" в екранному дискурсі (2021)
Судакова В. М. - Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема (2021)
Вергунова Н. С. - Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну (2021)
Чумаченко О. П. - "Entertainment" як соціокультурний феномен: історико-культурологічний аналіз (2021)
Кушнарьова М. Б. - Овідій, Шекспір, Шевченко: особливості автокомунікаційних практик (2021)
Одрехівський Р. В. - Сакральне мистецтво в контексті становлення дизайну середовища культових споруд Галичини (2021)
Коваленко Н. П. - Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара (2021)
Бабій Н. П. - Альтернативні простори кавʼярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності (2021)
Шостак В. М. - Нова соціокультурна реальність України та світу: особливості та подальші перспективи (2021)
Сошніков А. О. - Створення комфортного середовища як основи ефективності музейної комунікації, Іващенко О. В. (2021)
Міщенко М. О. - Визначення статусу нерухомих обʼєктів культурної спадщини: особливості та наявна проблематика (2021)
Mirzayev S. - The phenomenon of SoNoR ensemble in the context of the cultural paradigm shift at the turn of the 21st century (2021)
Русаков С. С. - Художні ярмарки в контексті сучасного етапу розвитку арт-ринку (2021)
Чеченя К. А. - Гітарний рух в Україні на початку XXI століття (2021)
Данилюк Я. В. - Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах "Арт-домінанта" як чинник підтримання духовної безпеки українського суспільства та пропаганди традицій народно-інструментального мистецтва України у світі (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Труба А. С. - Каталітичні властивості синтетичного гаусманіту в реакції розкладання озону, Ракитська Т. Л. (2021)
Slyvka Yu. I. - Synthesis, crystal structure, hirshfeld surface analysis and quantum chemical calculations of |Cu2(C6H9N3S)2(ClO4)2| pi-complex with 2-allylamino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, Goreshnik E. A., Pokhodylo N. T., Mys’kiv М. G. (2021)
Зінченко В. Ф. - Спектроскопічне дослідження сольових плавів системи SmF3-CeF3-NaCl-KCl, Єрьомін О. Г., Стоянова І. В., Вольчак Г. В., Чівірева Н. О., Дога П. Г., Стамікосто О. В. (2021)
Коновалова С. О. - Біологічна активність N-|3-|(4-метилбензен-1-сульфоніл)іміно|-6-оксоциклогекса-1,4-дієн-1-іл|ариламідів та їх похідних, Авдєєнко А. П., Лубенець В. І., Комаровська-Порохнявець О. З., Якименко І. Ю., Лисенко О. М. (2021)
Бєньковська Т. С. - Буферні системи на основі таурину, Хома Р. Є., Чеботарьов О. М., Еннан А. А.-А., Осадчий Л. Т. (2021)
Бельтюкова С. В. - Сорбційно-люмінесцентне визначення оротової кислоти в лікарських препаратах, Теслюк О. І., Лівенцова О. О. (2021)
Kornylov A. Yu. - Synthesis and analgesic activity of 6-amino-2-piperazinylquinazolines, Kabanova T. A., Khalimova O. I., Krysko O. L., Sambursky S. E., Andronati S. A., Krysko A. A. (2021)
Чебаненко О. А. - Визначення ролі водневих зв’язків у формуванні кристалів купрум(II) 1,10-фенантролін гідроксикарбоксилатогерманатів методом поверхонь Хіршфельда, Бучко О. В., Афанасенко Е. В., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. (2021)
Авдєєнко А. П. - Нові кислотно-основні індикатори: дослідження на смартфоні, Холмовой Ю. П., Коновалова С. О., Якименко І. Ю. (2021)
Єрмак О. В. - До питання про види інших заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх: нормативний підхід (2020)
Копотун І. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, що зловживає повноваженнями у сфері надання публічних послуг, Черниш В. В. (2020)
Карелін В. В. - Щодо особливостей прокурорського нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань пробації (2020)
Олефір Л. І. - Особливості взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб,які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, Фуркало С. С. (2020)
Остапчук Л. Г. - Проблемні аспекти виконання покарання у виді арешту стосовно засуджених військовослужбовців, Кондратенко Н. В. (2020)
Пузирьов М. С. - Звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі: вітчизняні реалії та перспективи вдосконалення, Пеховський А. Ю., Штупун Ю. Д. (2020)
Сташків Б. І. - Поняття і сутність конституційного контролю в Україні, Тютюнник А. В. (2020)
Тагієв С. Р. - Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб у ході проведення слідчих (розшукових) дій, Кобзар К. С. (2020)
Pekarchuk V. М. - Problems of normativ-legal regulation of citizenship in Ukraine, Havrysh Н. R. (2020)
Zozulia Ye. V. - Ukraine as a unitary state, Hanzha Ya. K. (2020)
Contents (2021)
Kusyi Y. - Influence of constructive and geometric parameters of the end cutters on the microprofile characteristics of casting surfaces, Kuk A., Topilnytskyy V., Rebot D., Bojko M. (2021)
Polishko S. - Complex effect of sulfur and phosphorus on the characteristics of wheel steel of KP-T brand before and after modification (2021)
Subota І. - Influence of forming pressure on frost resistance of ceramics, Spasonova L., Sholom А. (2021)
Lokatkina A. - Influence of heating to high temperatures on mechanical properties of boride-based refractory materials, Prikhna T., Moshchil V., Barvitskyi P., Borimsky O., Devin L., Ponomaryov S., Haber R., Talako T., Bondar A. (2021)
Boichenko S. - Analysis of technological potential for utilization of waste aviation lubricating materials, Yakovlieva A., Kale U., Nagy A. (2021)
Trotsenko Y. - Alternative evaluation of voltage at top of transmission line tower stricken by lightning, Dixit M. M., Brzhezitsky V., Haran Y. (2021)
Goolak S. - Determination of inductances for pulsating current traction motor, Tkachenko V., Sapronova S., Spivak O., Riabov I., Ostroverkh O. (2021)
Doroshenko V. - Consideration of the principles for stabilizing and increasing oil production at the later stage of field development (on the example of Ukraine fields), Titlov O. (2021)
Abstract and References (2021)
Шинкарчук Н. В. - Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з круговим отвором і пружного диска (2020)
Звірко О. І. - Оцінка стану межі розділу нових гібридних композиційних матеріалів, Кречковська Г. В., Максимів О. В., Курнат І. М. (2020)
Никируй Л. І. - Науково-технічний прогрес розвитку відновлюваної енергетики в Україні, Замуруєва О. В., Федосов В. С., Бірук О. М., Федосов С. А. (2020)
Гевко Р. Б. - Обгрунтування силових параметрів при взаємодії роликів натяжних важелів з направляючими канатами механізму для завантаження штучними вантажами складських приміщень, Никеруй Ю. С. (2020)
Садова О. Л. - Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених високодисперним порошком крохмалю, Кашицький В. П., Мельничук М. Д., Смолянкін О. О., Мисковець С. В. (2020)
Думанчук М.Ю. - Новий спосіб зниження фретинг-корозії кріпильних деталей пружних муфт (2020)
Яремко О. М. - Дослідження нанокристалітів, отриманих на основі нанопористих мембран AL2O3 із насичених водних розчинів KH2PO4, Адамів В. Т., Теслюк І. М., Ольховик Б. Є., Андрущак А. С., Щур Я. Й. (2020)
Данильчук С. П. - Прямі і непрямі переходи у кристалічних сполуках ТlInX2–SnX2 (X – S, Se), Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А. (2020)
Завадюк С. В. - Вплив параметрів термообробкина ударну в’язкість матеріалів, виготовлених за технологією інжекційноголиття порошку, Лобода П. І., Соловйова Т. О., Троснікова І. Ю. (2020)
Стельмах О. У. - Метод визначення поточного агрегатно-фазового стану робочої рідини у циркуляційних системах змащення, Костюнік Р. Є., Радзієвський В. А., Ковальчук О. Г., Стельмах О. В. (2020)
Шимчук С. П. - Особливості виготовлення ремонтних черв'ячних пар, Зайчук Н. П., Силивонюк А. В., Шимчук Ю. П., Мартинюк В. Л. (2020)
Гурей В. І. - Моделювання амплітудно-частотної характеристики фрикційного зміцнення циліндричних поверхонь деталей машин (2020)
Правила оформлення та подання статей (2020)
Samoichuk К. - Methodology of conducting studies of jet mixing of liquids, Viunyk O. (2021)
Кюрчев С. В. - Обгрунтування розробленого обладнання для швидкоскоростного заморожування сільськогосподарської продукції, Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О., Паляничка Н. О., Кюрчева Л. М. (2021)
Struchaiev N. - Thermophysical calculations the process of cooling the fermented milk clot, Postol Y., Tarasenko V., Palianychka N. (2021)
Ковальов С. В. - Порівняння та поліпшення теплообмінних апаратів харчових виробництв шляхом зміцнення деталей електрохімічним осадом у слабкому магнітному полі, Науменко О. П., Міщенко В. І., Плахотін К. О., Кенюх Д. В. (2021)
Дейниченко Г. В. - Аналіз застосування мембранних апаратів для виробництва соків із плодової сировини, Дмитревський Д. В., Гузенко В. В., Афукова Н. О. (2021)
Самойчук К. О. - Аналіз способів промислового очищення воскової сировини, Ялпачик В. Ф., Петриченко С. В. (2021)
Стадник І. Я. - Особливості теплообміну в тісті при формуванні бубликів, Пилипець О. М., Піддубний В. А., Веселовська Т. Є. (2021)
Леженкін О. М. - Визначення допустимих значень швидкості руху причепа-візка для збирання обчісаного вороху зернових, Малюта С. І., Михайленко О. Ю., Дмітрієв Ю. О. (2021)
Бондаренко Л. Ю. - Підвищення ефективності використання відходів плодової деревини, Стручаєв М. І., Вершков О. О., Філіпов Д. О. (2021)
Самойчук К. О. - Дослідження високоефективного обладнання для гомогенізації дрібнодисперсних емульсій з використанням комп’ютерного моделювання, Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О. (2021)
Гавдида Г. І. - Технологічні параметри інтенсивного пророщування зерна для годівлі птиці, Олексієнко В. О., Ломейко О. П. (2021)
Науменко М. М. - Обґрунтування математичної моделі взаємодії зернової сировини з шнековим живильником при диспергуванні, Миколенко С. Ю., Гурідова В. О., Гезь Я. В. (2021)
Самойчук К. О. - Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів, Лебідь М. Р., Паляничка Н. О. (2021)
Доценко Н. А. - Результати дослідження пропускної спроможності подрібнювача-протиральника томатів (2021)
Стадник І. Я. - Напрямки надійності роботи міні-пекарні на рухомій платформі, Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Головкіна Л. І. (2021)
Харкевич В. Г. - Исследование влияния технологических и режимно-конструктивных параметров на модуль помола панировочных сухарей, Евдокимов А. В. (2021)
Кузьмінська І. М. - Вплив геометрії споживчої тари на піноутворення при розливі харчових рідин (2021)
Самойчук К. О. - Розробка міні-лінії для виготовлення паливних брикетів, Самохвал В. А. (2021)
Червоткіна О. О. - Дослідження процесу гранулювання овочевих відходів за допомогою прес-гранулятора з плоскою матрицею, Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. (2021)
Mazurenko I. - Technological aspects of vegetables and fruit for of functional products of baby nutrition, long-term storage, Li Yunbo, Shao Zhengzheng. (2021)
Валько М. І. - Розроблення нового виду плодоовочевої продукції функціонального призначення, Стоянова О. В., Зубкова К. В., Бобирь С. В. (2021)
Дейниченко Л. Г. - Розроблення технології сирників з використанням молочно-білкового концентрату та борошна розторопші, Захаров В. В., Таранишина І. Л., Кравченко Т. В. (2021)
Євлаш В. В. - Використання комплексного драглеутворювача в технології торта "Шоколадно-зефірний", Фощан А. Л., Пілюгіна І. С., Мурликіна Н. В., Аксьонова О. Ф. (2021)
Чурсінов Ю. О. - Дослідження впливу соку зелених рослин на процеси пророщування зерна, Ковальова О. С., Головня Н. В. (2021)
Ковалевський К. А. - Дослідження автолізату винних дріжджів, Мамай О. І., Валько М. І., Кузьміна Т. О. (2021)
Гапріндашвілі Н. А. - Особливості організації роботи кав’ярень, Карман Т. В., Прошин А. С. (2021)
Кім Н. І. - Оцінювання показників якості виробництва рослинної олії (2021)
Мамай О. І. - Дослідження способів отримання і хімічного складу біологічно активних харчових добавок із вторинної сировини виноробства, Ковалевський К. А., Валько М. І., Кузьміна Т. О. (2021)
Гапріндашвілі Н. А. - Організація харчування в ресторанах стейк-хаус, Топорков Д. Я. (2021)
Василишина О. В. - Удосконалення виготовлення кріоконцентрованих соків, Чернега А. О. (2021)
Карман Т. В. - Історичні передумови формування регіональної південно-української кухні та вплив на неї кулінарних традицій етнічних переселенців, Гапріндашвілі Н. А. (2021)
Янчик М. В. - Перспективи використання насіння бобових культур для виготовлення напоїв, Атанасова В. В. (2021)
Бацуровська І. В. - Аналіз автоматизованих систем контролю та діагностики технологічних параметрів генераторів та масляних трансформаторів (2021)
Цибулевський Ю. Є. - Дослідження оптичного спектру випромінювання дугового розряду в комплектних розподільчих пристроях при виникненні пробоя ізоляції, Пархоменко Р. О. (2021)
Івженко О. В. - Проект технології обробки базових деталей з високою якістю поверхні, Антонова Г. В. (2021)
Мацулевич О. О. - Застосування програмно-апаратного комплексу ArtCAM JewelSmith для створення дизайнерського виробу, Михайленко О. Ю. (2021)
Пихтєєва І. В. - Метод швидкого прототипування виготовлення профільних об’ємних виробів, Вершков О. О., Малюта С. І. (2021)
Гаргула Т. І. - Особливості дистанційного навчання у медичних зво в умовах пандемії (2021)
Скрипников П. М. - Експертиза якості прямих реставрацій зубів у рамках конкурсу лікарів-інтернів, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Лазарєва К. А., Бережна О. Е. (2021)
Петрушанко Т. О. - Особливості та перспективи дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології, Бублій Т. Д., Дубовая Л. І. (2021)
Ткаченко П. І. - Досвід викладання вибіркової дисципліни "сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділянки", Доленко О. Б.., Лохматова Н. М., Білоконь С. О., Попело Ю. В., Коротич Н. М. (2021)
Гаргула Т. І. - Особливості викладання клінічної анатомії та оперативної хірургії в сучасних умовах, Гнатюк М. С. (2021)
Войтович О. В. - Аналіз переваг та недоліків дистанційної форми навчання, Жеребятьєв О. С., Матильонок Т. Ю. (2021)
Смаглюк Л. В. - Особливості додипломного дистанційного навчання з фаху "ортодонтія", Білоус А. М., Карасюнок А. Є. (2021)
Попело Ю. В. - Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання при викладанні розділу "вроджені вади розвитку обличчя" на кафедрі дитячої хірургічної стоматології (2021)
Чернуский В. Г. - Роль аутоиммунных нарушений в патогенезе цереброваскулярной недостаточности у детей, больных бронхиальной астмой, Попов Н. Н., Летяго А. В., Говаленкова О. Л., Толмачева С. Р., Попова А. Н. (2021)
Пересипкіна Т. В. - Визначення шляхів удосконалення системи медичного забезпечення дітей шкільного віку із використанням swot-аналізу, Голубнича О. О., Пересипкіна А. М. (2021)
Меркулова Т. В. - Родинна детермінація формування здоров’язберігаючої поведінки підлітків у процесі їх професійного самовизначення (2021)
Любченко О. В. - Минерализирующий потенциал смешанной слюны и течение кариеса зубов у детей и подростков с эндокринной патологией и патологией опорно-двигательной системы, Велигоря И. Е., Пушкарь Л. Ю., Бобровская Н. П., Рожкова В. В., Грищенко В. В. (2021)
Бойченко О. М. - Групи ризику пацієнтів на стоматологічному прийомі з обтяженим алергологічним анамнезом, Мошель Т. М., Попович І. Ю. (2021)
Leliuk D. V. - Сhanges in hemodynamics in uncomplicated hypertensive crises (2021)
Анисєнкова В. Ю. - Порівняльна характеристика факторів атероґенезу в пацієнтів із симптомним і асимптомним перебігом атеросклеротичних каротидних стенозів (2021)
Ольховська В. М. - Стан клітинного імунітету хворих на тонзиліт дітей, інфікованих вірусом герпеса 6 типу (2021)
Abstract & References (2021)
Танчик С. П. - Баланс елементів живлення за вирощування сої у Правобережному Лісостепу України, Літвінов Д. В., Cінченко В. В. (2020)
Ковалишина Г. М. - Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої озимої на стійкість проти бурої іржі, Дмитренко Ю. М., Муха Т. І. (2020)
Bykova O. Y. - Soluble silicon compounds in soils of different granulometric composition of the western region of Ukraine, Tonkha O. L., Pikovska O. V., Pak O. V. (2020)
Булигін С. Ю. - Концепція оцінки якості та охорони земель в Україні, Вітвіцький С. В., Кучер Л. І., Вітвіцька О. І. (2020)
Кравченко Ю. С. - Морфогенез чорнозему типового та ізогумусолю за довготривалого використання різних систем обробітку грунту, Тонха О. Л. (2020)
Пасічник Н. А. - Створення вегетаційних індексів для потреб точного землеробства засобами Mathcad, Лисенко В. П., Опришко О. О., Мірошник В. О., Комарчук Д. С. (2020)
Бобось І. М. - Вплив термінів сівби на ріст і розвиток рослин доліхоса (Dоlіchоs lаblаb L)., Федосій І. О., Сич З. Д. (2020)
Кутовенко В. Б. - Морфолого-біометрична оцінка гібридів спаржі (холодку лікарського) (Asparagus officinalis L.) в умовах Степу України, Костенко Н. П., Єрмілов О. С., Кутовенко В. О. (2020)
Василишина О. В. - Економічна ефективність зберігання плодів вишні за обробки полісахаридними композиціями (2020)
Contents (2021)
Fomenko I. - Development of neural network and application of computer vision technology for diagnosis of skin injuries and diseases, Asieiev V., Kulakovska I. (2021)
Kyivska K. - Implementation of artificial intelligence in the construction industry and analysis of existing technologies, Tsiutsiura S. (2021)
Polovynko I. - Іmprovement of images by using graduate transformations of their Furier deciptions, Kniazevich L. (2021)
Naumenko T. - Analysis of problems of storage and processing of data in serverless technologies, Petrenko A. (2021)
Semenchuk K. - Research of material and technical resources inventory management in projects supply chains, Shutenko T. (2021)
Marunych V. - Integration of strategic and project management at the enterprises of the transportation complex, Kharuta V., Kharuta V., Kravchuk S., Hryhorevska M. (2021)
Zhora V. - Use of the PVS formal logic system in the method of formal proof of security in the construction of information security systems, Synetskyi O. (2021)
Shyshatskyi A. - Justification of ways increasing the immunity of special purpose radio communications, Hasan V., Kryvenko M., Petrov O., Kravchuk S., Shidlovsky Y., Opalak A., Modlinskyi O., Kobylynskyi O., Bezstrochnyi I. (2021)
Boiko O. - Development of expert assessment methods in planning energy supply of buildings with renewable energy sources, Shendryk V., Parfenenko Y., Pavlenko P., Kholiavka Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Братко А. В. - Роль Державної прикордонної служби України в системі воєнної безпеки в умовах гібридної війни, Мисик А. Б. (2021)
Medvid M. - The analysis of the results of the massive saturation of Kirovoghrad area with landmines by the German invaders as they retreated in January 1944, Babenko O., Yashchenko I. (2021)
Кириленко В. А. - Обґрунтування критерію оцінки якості організації охорони державного кордону, Салій А. О (2021)
Волошко С. А. - Розроблення опитувальника "Оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних” (2021)
Голубок М. Г. - Місце і роль Національної гвардії України у системі забезпечення обов’язкової евакуації окремих категорій населення, Бабков Ю. П., Жабінський В. М. (2021)
Горєлишев С. А. - Шляхи вдосконалення системи охорони важливих державних об’єктів, Волков П. Ю. (2021)
Крюков О. М. - Математичне моделювання процесу пострілу для експлуатаційного діагностування стирання внутрішньої поверхні каналу ствола під час виконання завдань забезпечення державної безпеки, Мельніков Р. С. (2021)
Приходько І. І. - Чинники професійної діяльності військовослужбовців із забезпечення державної безпеки, що впливають на виникнення і поширення адиктивної поведінки, Байда М. С. (2021)
Суконько С. М. - Методика оцінювання ефективності організації моніторингу оперативної обстановки під час виконання правоохоронних функцій військовими частинами Національної гвардії України, Шерстюк А. Д., Євтушенко І. В. (2021)
Мартиненко О. А. - Концептуальні засади розробки Стратегії забезпечення біологічної безпеки в Україні (2021)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади підвищення ефективності взаємодії управління державної охорони України з іншими органами, які входять до складу сил безпеки і оборони України, Расевич О. С. (2021)
Мальцев В. В. - Нормативне регулювання діяльності Національної гвардії України у сфері забезпечення громадської безпеки (2021)
Худенко Д. М. - Загроза зловживання застосуванням безпілотних повітряних суден (на прикладі Національної поліції України) (2021)
Бєлай С. В. - Застосування активних методів навчання слухачів магістратури вищого військового навчального закладу елементам оперативних переговорів, Керницький О. М., Пасічник В. І. (2021)
Мацегора Я. В. - Сучасні дослідження факторів адиктивної поведінки у військовослужбовців: закордонний досвід, Колесніченко О. С. (2021)
Приходько І. І. - Професіографічний опис діяльності військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України управлінського склад, Юр’єва Н. В., Лиман А. А. (2021)
Черкашин О. Д. - Застосування технік нейролінгвістичного програмування для підвищення життєстійкості та вольових якостей курсантів, Перелигіна Л. А., Кучеренко С. М. (2021)
Осипенко С. М. - Управління формуванням професійної компетентності випускників вищих військових навчальних закладів, Зозуля А. В., Синиця В. М. (2021)
Сахненко О. І. - Ефективність логістичного обслуговування підприємств та неприбуткових організацій у секторі безпеки і борони України, Цибульська Е. І. (2021)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2020 році (2021)
Наші автори (2021)
Вихідні відомості (2021)
Шаповал С. Д. - Клініко-патогенетичне значення показників прозапальних цитокінів у хворих на бешиху, Василевська Л. А. (2021)
Венгер І. К. - Клінічна ефективність корекції ендотеліальної дисфункції судин у пери- та післяопераційний періоди в пацієнтів із гострим коронарним синдромом у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, Добрянський Т. О., Швед М. І. (2021)
Русин А. В. - Дослідження центральної гемодинаміки у хворих на цироз печінки, Балаж О. П., Бедей Н. В., Петричко О. І. (2021)
Клименко А. В. - Оцінка якості життя пацієнтів із морбідним ожирінням після операції моноанастомозного шунтування шлунка в модифікації клініки, Клименко В. М., Ніколаєв М. В. (2021)
Орел Ю. М. - Морфоструктурні зміни діафрагми на тлі змодельованого підвищеного інтраабдомінального тиску різної тривалості, Продан А. М., Шевяк П. І., Рудковська Н. Г., Запорожець Ю. В. (2021)
Грабчак С. О. - Особливості компенсаторних процесів дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі в поєднанні з декомпресією жовчних шляхів та ентеросорбцією, Беденюк А. Д. (2021)
Венгер І. К. - Хірургічне лікування хронічної ішемії, що загрожує втраті нижньої кінцівки, у хворих із оклюзивно-стенотичним ураженням гомілкових артерій, Костів С. Я., Ковальський Д. В., Сельський Б. П., Хвалибога Д. В. (2021)
Філіп С. С. - Хірургічні аспекти лікування тотального варикотромбофлебіту великої підшкірної вени, Русин В. В., Гаджега І. І. (2021)
Галей М. М. - Оцінка доцільності використання одноетапної стратегії лікування холедохолітіазу та холецистолітіазу шляхом виконання симультанних лапароскопічних втручань із двохетапною стратегією, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2021)
Стець М. М. - Оцінка стану кровопостачання тиреоїдного залишку за доплерівськими характеристиками після хірургічних втручань на щитоподібній залозі, Антонів В. Р., Галига Т. М. (2021)
Футуйма Ю. М. - Пріоритетність у виборі методу хірургічної корекції кукси після ампутації дистального відділу стопи у хворих із різними формами синдрому діабетичної стопи, Беденюк А. Д., Кульбаба І. Я. (2021)
Піотрович С. М. - Базові принципи хірургічного лікування рецидиву післяопераційної грижі живота після алопластики, Васильчук О. В., Андрієць В. С. (2021)
Ноєс А. Д. - Особливості хірургічного лікування анальної тріщини, поєднаної з хронічним гемороєм, Фелештинський Я. П., Пироговський В. Ю. (2021)
Шербул О. В. - Оцінка ефективності лікування пацієнтів із перилімфатичними фістулами різного генезу, Сребняк І. А., Борисенко О. М., Шевченко Т. О. (2021)
Керничний В. В. - Псевдомембранозний коліт, ускладнений гострою токсичною дилатацією товстої кишки, Синчишена Л. В., Балицький В. В., Кирик Р. В., Янчук М. А., Галушко В. М., Сідорук С. С., Лі Б. Е. (2021)
Ковтонюк В. А. - Клінічний випадок синдрому Бадда – Кіарі в хірургічній практиці, Савенко В. А., Самарець Е. Ф., Лукʼяненко В. М., Федюшкін С. О., Єльчанінова Т. І. (2021)
Шапринський В. О. - Позалобкова простатектомія зі симультанною передочеревинною протезною герніопластикою у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози та пахвинною грижею (огляд літератури), Горовий В. І., Воровський О. О., Барало І. В., Капшук О. М. (2021)
До 70-ліття від Дня народження професора Ігоря Яковича Дзюбановського (2021)
65 років Шапринському Володимиру Олександровичу – хірургу України, видатному педагогу, професору, академіку академії наук вищої освіти України (2021)
Title, Contents (2021)
Shavolkin O. - Improved control of energy consumption by a photovoltaic system equipped with a storage device to meet the needs of a local facility, Shvedchykova I., Jasim J. M. J. (2021)
Kozlov I. - Improvement of methods of comprehensive assessment of the operation efficiency of centralized heat supply systems in municipal heat power engineering, Kovalchuk V., Klymchyk O., Sova K., Aksyonova I., Borysenko K. (2021)
Kislov O. - Development of a method to improve the calculation accuracy of specific fuel consumption for performance modeling of air-breathing engines, Ambrozhevich M., Shevchenko M. (2021)
Bilenko N. - Improving energy efficiency of the systems for obtaining water from atmospheric air, Titlov O. (2021)
Golub G. - Determining the thermal mode of bio-based raw materials composting process in a rotary-type chamber, Grabar I., Derevyanko D., Holubenko A., Medvedskyi O., Chuba V., Oleksandr S., Bilko T., Pavlenko M., Saienko A. (2021)
Abstract and References (2021)
Title, Contents (2021)
Yevseiev S. - Development of an optimization method for measuring the doppler frequency of a packet taking into account the fluctuations of the initial phases of its radio pulses, Kuznietsov O., Herasimov S., Horielyshev S., Karlov A., Kovalov I., Kolomiitsev O., Lukashuk O., Milov O., Panchenko V. (2021)
Khudov H. - Development of a direct penetrating signal compensator in a distributed reception channel of a surveillance radar, Yarosh S., Droban O., Lavrut O., Hulak Y., Porokhnia I., Yarovyi S., Rogulia A., Yuzova I., Khudov R. (2021)
Shcherban’ V. - Computer simulation of logarithmic transformation function to expand the range of high-precision measurements, Korogod G., Kolysko O., Kolysko M., Shcherban’ Y., Shchutska G. (2021)
Yavorska E. - Development of a simulation model of a photoplethysmographic signal under psychoemotional stress, Strembitska O., Strembitskyi M., Pankiv I. (2021)
Lazurik V. - Information processing psychodiagnostic system: designing and implementation, Styervoyedov N., Varlamova N. (2021)
Nosov P. - Navigation safety control system development through navigator action prediction by data mining means, Zinchenko S., Ben A., Prokopchuk Y., Mamenko P., Popovych I., Moiseienko V., Kruglyj D. (2021)
Velychko O. - Modeling of a system of quality assessment indicators of measuring instruments, Hrabovskyi O., Gordiyenko T., Volkov S. (2021)
Yeromina N. - Synthesis of an optimal digital filter of a compensation radiometer for radiometric correlation-extreme navigation systems of unmanned aerial vehicles, Petrov S., Volk M., Daki O., Cherednyk V., Zinchenko I., Chernykh I., Alekseienko O., Mykus S., Furdyk V. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Maiboroda V. S. - AISI 1045 steel flat surfaces machining using the magneto-abrasive method, Belajev O. O., Dzhulii D. Yu., Slobodianiuk I. V. (2020)
Lishchenko N. V. - Vibrational impact on milled surface irregularities, Larshin V. P., Pitel J. (2020)
Javanbakht T. - Comparative study of physicochemical properties and antibiofilm activity of graphene oxide nanoribbons, Hadian H., Wilkinson K. J. (2020)
Anyanwu K. O. - Effect of sodium chloride on corrosion inhibition efficiency of polyethylene coatings on alloy steel at ambient temperature, Ogu I. S., Nzei H. O. (2020)
Tombak A. - Investigation on the mechanical behavior of the prestressing strand by the finite element method, Onur Y. A. (2020)
Demianenko M. - The solution of the stationary aeroelasticity problem for a separation channel with deformable sinusoidal walls, Volf M., Pavlenko V., Liaposhchenko O., Pavlenko I. (2020)
Lenin K. - Real power loss reduction by cultivation of soil optimization algorithm (2020)
Bonello D. K. - An algorithm for the detection of circular elements in engineering design, Iano Y., Neto U. B. (2020)
Kanwal T. - Environmental monitoring smart system with selfsustaining wireless sensor network using data validation algorithms, Altaf S., Javed M. K. (2020)
Zimovets V. I. - Functional diagnostic system for multichannel mine lifting machine working in factor cluster analysis mode, Shamatrin S. V., Olada D. E., Kalashnykova N. I. (2020)
Huliienko S. V. Korniienko Y. M. - Modern trends in the mathematical simulation of pressure-driven membrane processes, Gatilov K. O. (2020)
Nogueira E. - Thermal-hydraulic performance of graphene nanoribbon and silicon carbide nanoparticles in the multi-luvered radiator for cooling diesel engine (2020)
Lukashov V. K. - Аn experimental study of heat and mass transfer in a falling liquid film evaporation into a cross flow of a neutral gas, Kostiuchenko Y. V., Timofeev S. V., Ochowiak M. (2020)
Aydin S. - Investigation of parameters affecting underwater communication channel, Onur T. O. (2020)
Marchevsky V. M. - Intensification of paper drying on drying cylinders, Novokhat O. A., Vozniuk V. T., Danchyshen I. A. (2020)
Oyegoke T. - Thermodynamic and economic evaluation of gas turbine power plants, Akanji I. I., Ajayi O. O., Obajulu E. A., Abemi A. O. (2020)
Shkrylova S. - Heliosystem of auxiliary heat supply for a mining enterprise, Kostenko V., Skrynetska I. (2020)
Nagendra S. - Quantification of execution and emission efficiency of a fueled diesel engine, Kumar B. S., Kiran A. V., Ramanjaneyalu C., Nagamani K. (2020)
Shulipa Ye. O. - Ontological tools in anaerobic fermentation technologies: bioinformation database applications, Chernysh Ye. Yu., Plyatsuk L. D., Fukui M. (2020)
Yusup G. S. - Sustainable low carbon urban lighting analysis: a case study of Bandung city, Melda R. J., Maman I., Li J. (2020)
Title, Contents (2021)
Burdo O. - Development of the design and determination of mode characteristics of block cryoconcentrators for pomegranate juice, Bezbakh I., Zykov A., Fatieieva Y., Pour D. R., Osadchuk P., Mazurenko I., Shao Zh., Phylipova L. (2021)
Pavlyuk R. - Devising nanotechnology for vegetable cryofrozen enrichers with biocomponents and the natural protein healthy snacks containing them, Pogarskaya V., Yurieva O., Pogarskiy A., Maksymova N. (2021)
Pusik L. - Determining the effect of treating table beet with biopreparations before storage on its preservation, Pusik V., Bondarenko V., Gaevaya L., Lyubymova N., Sukhova G., Didukh N., Slobodyanyk G. (2021)
Osokina N. - Development of temperature regime of storage of frozen black currants, Kostetska K., Herasymchuk О., Tkachenko H., Podpriatov H., Pusik L., Falendysh N., Bobel I., Belinska K. (2021)
Tkachenko A. - Developing organic cookies with improved consumer properties using safety management approaches, Guba L., Basova Y., Goryacheva O., Syrokhman I. (2021)
Kazhymurat A. - Optimization of the haccp safety control system for collagen hydrolysate production by implementing the fmea model, Uazhanova R., Tlevlessova D., Zhexenbay N., Tungyshbayeva U., Mannino S. (2021)
Svidlo K. - Improvement of the technology of shortcrust baked semi-finished product on the basis of model functional compositions, Sobko A., Karpenko L., Gavrish T. (2021)
Abstract and References (2021)
Ромовська З. В. - Науковий аналіз змін, внесених до Цивільного кодексу України (2007)
Ладиченко В. В. - Актуальні питання реформування юридичної освіти (на прикладі викладання конституційного права) (2007)
Гончаренко В. Г. - Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні, Курдюков В. В., Легких К. В. (2007)
Галюк С. Є. - Роль мусульманського права в інтеграції ісламського суспільства: історичні та цивілізаційні аспекти (2007)
Шама Н. П. - Зміст спадкового договору. (2007)
Нєкрасова О. В. - Проблеми субсидіарного застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин (2007)
Ковальський Д. В. - Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика (2007)
Гафурова О. В. - Деякі питання правового регулювання правочинів з земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2007)
Фесенко Є. В. - Коментар до ст. 307 КК з врахуванням законодавчих новел, що конкретизують диспозицію цієї статті (2007)
Котюк І. І. - Поняття і загальна характеристика методів криміналістики (2007)
Аскеров С. С. - Межі обов’язковості вказівок судів вищої інстанції для судів нижчої інстанції згідно законодавства України та Азербайджану (2007)
Циганюк Ю. В. - Форми цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи (2007)
Єні О. В. - Поняття клопотання в кримінальному процесі України (2007)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі окремих країн СНД (2007)
Дедковский А. А. - Оперативно-розыскная характеристика уличных грабежей (2007)
Білоус І. М. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 181 КК України (2007)
Черкова М. Ю. - Про можливість застосування в Україні положень Федеральної програми захисту свідків США, Шестакова О. А. (2007)
Кравченко Л. І. - Можливості і доказове значення судової експертизи героїну (2007)
Гаркуша В. - Реформування судоустрою: окремі історичні аспекти і паралелі (2007)
Юдківська А. - Привілей проти самообвинувачення — в пошуках принципу (2007)
Фалалєєва Л. Г. - Система процедур прийняття рішень Європейського Союзу в їх взаємодії (2007)
Дубас Р. Р. - Договірні відносини України у сфері енергетики (2007)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України” (2007)
Title (2020)
Contents (2020)
Shvets S. V. - Effect of insert angles on cutting tool geometry, Astakhov V. P. (2020)
Dehtiarov I. M. - Contact of working surfaces for spherical washers and recommendations for determining the gap in the joint, Neshta A. O., Samardak M. P., Antosz K., Avramenko S. E. (2020)
Kulesh Е. А. - Boron-carbon coatings: structure, morphology and mechanical properties, Piliptsou D. G., Rogachev A. V., Hong J. X., Fedosenko N. N., Kolesnyk V. (2020)
Lupyr O. - Influence of heat treatment technologies on the structure and properties of the corrosion-resistant martensitic steel type AISI 420, Hovorun T., Vorobiov S., Burlaka А., Khvostenko R. (2020)
Ivanov I. V. - Carbonitration of a tool for pressing stainless steel pipes, Mohylenets M. V., Dumenko K. A., Kryvchyk L., Khokhlova T. S., Pinchuk V. L. (2020)
Andriukhin R. P. - Modeling of the floating of non-metallic inclusions when pouring steel into a mold in top casting, Mamuzic I., Molchanov L. S., Synehin Y. V. (2020)
Ekengwu I. E. - Corrosion inhibition efficiencies of polymeric materials on alloy steel in dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions at ambient temperature, Utu O. G., Anyanwu K. O. (2020)
Kanagasabai L. - Real power loss reduction by Rock Dove optimization and Fuligo Septica optimization algorithms (2020)
Barui T. K. - Design of digitally controlled DC-DC boost converter for the operation in DC microgrid, Goswami S., Mondal D. (2020)
Rastinasab V. - Modeling of the meteorological balloon-cube with LoRa-based ground station, Weidong H. (2020)
Hu W. J. - Effects of metal particles on cold spray deposition onto Ti-6Al-4V alloy via Abaqus/Explicit (2020)
Emovon I. - A fuzzy multi-criteria decision-making approach for power generation problem analysis (2020)
Nogueira E. - Thermal performance in heat exchangers by the irreversibility, effectiveness, and efficiency concepts using nanofluids (2020)
Bezhan V. A. - Energy characteristics of medium pressure steam boilers, Zhytarenko V. M., Dalakov P. (2020)
Olakunle M. S. - Effect of ethyl acetate, time and particle size on the kinetics modeling of the oleoresin extraction process, Ameh A. O., Oyegoke T., Shehu H. U. (2020)
Huliienko S. V. - The correction of the dimensionless equation for the mass transfer coefficient estimation during the membrane modules regeneration, Korniienko Y. M., Metlina M. S., Tereshenko I. Y., Kaminskyi V. S. (2020)
Demianenko M. - Numerical simulation of the perforated shell’s oscillations in a vibrational priller, Volf M., Skydanenko M., Yakovchuk V., Pavlenko I., Liaposhchenko O. (2020)
Kiyko S. G. - Simulation of energy consumption processes at the metallurgical enterprises in the energy-saving projects implementation, Druzhinin E. A., Prokhorov O. V., Haidabrus B. V. (2020)
Chernysh Ye. - Modeling of innovation research clusters in the field of radioactive waste utilization, Plyatsuk L., Azarov S., Tsutsumiuchi K., Kotova I. (2020)
Osman T. - Low-carbon city inventory method for the local scale (2020)
Павлова Н. С. - Методологія формування методичної компетентності у майбутнього вчителя інформатики (2020)
Ховрак І. В. - Теоретичні аспекти становлення та реалізація концепції сталого розвитку: історичний та статистичний аналіз, Крот Л. М. (2020)
Труніна І. М. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної інфраструктури, Латишев К. О. (2020)
Сущенко О. А. - Інноваційні кластери як засіб підвищення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, Брусільцева Г. М., Алдошина М. В. (2020)
Труніна І. М. - Особливості і тенденції розвитку ринку освітніх послуг у конкурентних умовах, Білик М. Ю. (2020)
Никифоров В. В. - Наукові засади проєкту біорефайнеру – домінанти біоекономічного кластеру в регіоні, Мальований М. С., Касич А. О. (2020)
Сафранов Т. А. - Можливості переробки відходів пластикових матеріалів в регіонах Північно-Західного Причорномор’я, Ільїна В. Г., Колісник А. В. (2020)
Уряднікова І. В. - Аналіз і визначення техногенних ризиків при штатній роботі у процесі водоочищення методом реагентної коагуляції і електрокоагуляції (2020)
Радіонов М. О. - Алгоритм оцінювання ризиків як елемент системи управління безпеки та здоров’я на робочому місці, Петченко І. В., Губачов О. І. (2020)
Чугай А. В. - Забруднення повітряного басейну міст Полтавської області, Чернякова О. І., Греченко Е. Р. (2020)
Карнаух В. В. - Розробка та програмна реалізація процесу формування технічного завдання для нестандартних багатономенклатурних виробів, Коваль С. С. (2020)
Присяжнюк О. В. - Розробка та використання віртуальних тренажерів для підтримки навчальних курсів з теорії прийняття рішень (2020)
Димова Г. О. - Реалізація комп’ютерної програми оптимізації опалення заміських будинків, Ларченко О. В. (2020)
Костюк М. А. - Проектування алгоритму автоматизованого аналізу виконаних завдань в системі мобільного навчання (2020)
Сокур М. І. - Удосконалення технології подрібнення магнетитових кварцитів на гірничому підприємстві, Воробйов В. В., Аргат Р. Г., Білецький В. С., Пузир Р. Г. (2020)
Аргат Р. Г. - Уточнення аналітичних залежностей для визначення напружень під час витягування циліндричних деталей, Драгобецький В. В., Пузир В. Р., Щетинін В. Т., Пузир Р. Г. (2020)
Маслов О. Г. - Дослідження приводів машин із зубчастими редукторами, Саленко Ю. С., Єгоров Д. Г., Вакуленко Р. А., Дятловська В. Л. (2020)
Олійник К. О. - Синтез шпиндельних вузлів на базі мотор-шпинделів з використанням системно-морфологічного підходу (2020)
Маслов О. Г. - Дослідження вібраційного органу для ущільнення бетонних сумішей з віброімпульсними коливаннями, Саленко Ю. С., Жовтяк І. І., Вакуленко Р. А., Дятловська В. Л. (2020)
Тимохін О. В. - Розрахунок параметрів розподільних електричних мереж 0,4…10 кв як середовища передачі широкосмугових сигналів, Тимохіна А. О., Настенко Д. В. (2020)
Садовий О. С. - Визначення показників технічного рівня однофазного трансформатора з просторовою броньовою електромагнітною системою (2020)
Чепурда Г. М. - Слово головного редактора (2020)
Chepurda H. М. - Tourism and intercultural communication: innovative aspect, Chepurda L. М. (2020)
Бєляєва С. С. - Сучасні тенденції нормативно-правового регулювання якості організації та надання послуг у сфері туризму, Шестель О. Г. (2020)
Корнілова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні, Данилюк А. М. (2020)
Нагурна Н. А. - Хеморецепція у світі пива, Осипенкова І. І., Чепурна О. Л. (2020)
Старинець О. А. - Agile-методологія в управлінні трудовими ресурсами індустрії гостинності, Литвин Т. П. (2020)
Тихоненко Ю. М. - Франчайзинг як сучасний каталізатор розвитку ринку туристичних послуг, Івашина Л. Л. (2020)
Фрей Л. В. - Інновації в плануванні продажу туристичного продукту та окремих послуг (2020)
Шестель О. Г. - Перспективи розвитку внутрішнього етнічного туризму в Україні, Бєляєва С. С. (2020)
Ярославська Л. П. - Проблеми здорового харчування молоді, Загородній В. В. (2020)
Куракін О. Б. - Використання сублімованих порошків дикорослих ягід у технології крему сирного, Бишовець Л. Г. (2020)
Автори випуску (2020)
Content (2021)
Roy M. M. - The optimal method for assessing gas reserves based on the calculation of gas hydrodynamic parameters, Akulshin O. O., Solovyov V. V., Usenko V. H., Limar I. V. (2021)
Mizernaya M. A. - Leading genetic types of base metal deposits of Rudny Altai, Dyachkov B. A., Pyatkova A. P., Miroshnikova A. P., Chernenko Z. I. (2021)
Shapoval V. H. - Determining the parameters of a natural arch while forming support load of a horizontal roadways, Solodyankin O. V., Hryhoriev O. Ye., Dubovyk O. I. (2021)
Selegej A. - Coefficient of local loss of mechanical energy of the flow for a ­mixture of charge materials, Ivaschenko V., Golovko V., Kiriya R., Kvasova L. (2021)
Chernyavskyy M. V. - Predicting changes in the sulfur content during steam coal preparation and the level of sulfur dioxide emissions when its combustion, Voronov A. M., Moiseienko O. V., Duliienko S. H., Monastyriova T. M. (2021)
Abramchuk F. I. - Investigation on the process of injection of commercial grade and blended fuel in a diesel engine, Avramenko A. M., Kuzmenko A. P. (2021)
Rud Yu. S. - New aspects of the methodology for assessing the complexity of the structure of technological systems of the mining and metallurgical complex, Bilonozhko V. Yu. (2021)
Eshaq R. M. A. - Feasibility study of exploiting gearbox oil temperature of wind turbine for improving a heat pump water heater in cold areas, Hu E., Alshaba A. A., Alsenwi A. A. M. (2021)
Dubovoy O. M. - Electric arc spraying of cermet coatings of steel 65G-Tic system, Karpechenko A. A., Bobrov M. M., Gerasin O. S., Lymar O. O. (2021)
Kononenko M. M. - Control of density and velocity of emulsion explosives detonation for ore breaking, Khomenko O. Ye., Kovalenko I. L., Savchenko M. V. (2021)
Matsuk Z. N. - Regularities of safe control of piston compressor units of mobile compressor stations, Bunko T. V., Belikov A. S., Shalomov V. A. (2021)
Kalchenko V. V. - Determination of the cutting force components while milling cylindrical surfaces with an oriented tool, Tsybulya S. D., Kolohoida A. V., Sakhno Ye. Yu., Boyko S. V. (2021)
Zagirnyak M. - Segmentation of heat energy consumers based on data on daily power consumption, Perekrest A., Ogar V., Chebotarova Ye., Mur O. (2021)
Papaika Yu. A. - Mathematical modeling of power supply reliability at low voltage quality, Lysenko O. H., Koshelenko Ye. V., Olishevskyi I. H. (2021)
Voznyak O. - Enhancing energetic and economic efficiency of heating coal mines by infrared heaters, Spodyniuk N., Savchenko O., Sukholova I., Kasynets M. (2021)
Zaiets N. A. - The synthesis of strategies for the efficient performance of sophisticated technological complexes based on the cognitive simulation modeling, Savchuk O. V., Shtepa V. M., Lutska N. M., Vlasenko L. O. (2021)
Hnatushenko V. V. - Mathematical model of steel consumption minimization considering the two-stage billets cutting, Zheldak T. A., Koriashkina L. S. (2021)
Mitryasova O. P. - Environmental water security policy in the EU, Ukraine and other developing countries, Pohrebennyk V. D., Petrov O. S., Bezsonov Ye. M., Smyrnov V. M. (2021)
Perevozova I. - Analysis and forecast of production and utilization of industrial waste in Ukraine, Havrysh H., Koliadenko S., Yurchuk N., Shapoval O. (2021)
Serbov M. - Assessment of the ecological risk of pollution of soil and bottom sediments in the Ukrainian Danube region, Hryb O., Pylypiuk V. (2021)
Boudiaf M. - Assessment of potential dangers of installations at Rhourde Nouss station within the framework of The Law 45/DG (Ouargla, Algeria), Chaib R., Fredj M. (2021)
Nikulin A. N. - Assessment of noise impact on coal mine workers including way to/from workplace, Dolzhikov I. S., Stepanova L. V., Golod V. A. (2021)
Gendler S. G. - Principles for selecting, training and maintaining skills for safe work of personnel for mining industry enterprises, Tumanov M. V., Levin L. Yu. (2021)
Korolkov R. Yu. - Analysis of attacks in IEEE 802.11 networks at different levels of OSI model, Kutsak S. V. (2021)
Khodzhaian A. A. - Modeling of the structural shift impact on economic dynamics of Ukraine's development, Ignatyuk A. I., Korneev V. V., Khodzhaian A. R. (2021)
Golubkova I. - Criteria for the management of a sustainable and safe positioning of the fleet in the conditions of globalization, Sienko O., Lysenko N., Frasyniuk T., Parkhomenko I. (2021)
Tsimoshynska O. - Investing in road construction infrastructure projects under public-private partnership in the form of concession, Koval M., Kryshtal H., Filipishyna L., Arsawan W. E., Koval V. (2021)
Beridze T. - Analysis of the regression model of the enterprise’s financial activity by research on residual error, Cherep A., Baranik Z., Korenyev V., Vasylchuk I. (2021)
Klius Y. - Development of the integrated innovation management approach at industrial enterprises in post conflict transformation, Ivchenko Ye., Ivchenko Y., Manukhina M., Melnik M. (2021)
Абдуллаєв Ф. Г. - Нерівності типу Бернштейна–Нікольського для алгебраїчних поліномів у просторі Бергмана в областях комплексної площини, Гюнь Д. Д. (2021)
Ashraf M. - Characterizations of additive ξ-Lie derivations on unital algebras, Jabeen A. (2021)
Brzeska A. - Density and capacity of balleans generated by filters (2021)
Грищук С. В. - Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з ненульовими простими характеристиками (2021)
Євтухов В. М. - Про асимптотику розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку зі швидко змінними нелінійностями, Чернікова А. Г. (2021)
Кофанов В. О. - Про взаємозв’язок точних нерівностей типу Колмогорова та Колмогорова–Ремеза (2021)
Luyen D. T. - Picone’s identity for Δγ-Laplace operator and its applications (2021)
Pelen N. N. - On the dynamics of the impulsive predator-prey systems with Beddington–DeAngelis type functional response (2021)
Persson L.-E. - Some new resuts concering strong convergence of Fejér means with respect to Vilenkin systems, Tephnadze G., Tutberidze G., Wall P. (2021)
Попова Н. Д. - Критерії існування систем підпросторів, що пов’язані з певним класом уніциклічних графів, Стрілець О. В. (2021)
Teymouri A. - Derivations on the module extension Banach algebras, Bodaghi A., Ebrahimi Bagha D. (2021)
Shcherba A. A. - Regulation of output dynamic characteristics of electric discharge installations with reservoir capacitors, Suprunovska N. I., Shcherba M. A., Roziskulov S. S. (2021)
Гальченко В. Я. - Синтез вихрострумових перетворювачів з об'мною структурою системи збудження, що реалізує однорідну чутливість в зоні контролю, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2021)
Kireyev V. G. - Features and principles of the development of brushless magnetoelectric systems of the return-rotary motion, Akinin K. P., Filomenko A. A. (2021)
Bolyukh V. F. - Influence of an excitation source on the power indicators of a linear pulse electromechanical converter of induction type, Shchukin I. S. (2021)
Жаркін А. Ф. - Підвищення ефективності керування режимами розподільних мереж за умов застосування розосереджених джерел генерації та засобів акумулювання електроенергії, Новський В. О., Попов В. А., Ярмолюк О. С. (2021)
Бондар О. І. - Чисельне моделювання теплового стану індукційної канальної печі, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М., Западинчук О. П. (2021)
Берека В. О. - Дослідження енергоефективності обробки імпульсним бар'єрним розрядом води в крапельно-плівковому стан, Божко І. В., Кондратенко І. П. (2021)
Cherno O. O. - Simulation of mobile robot clamping magnets by circle-field method, Gerasin O. S., Topalov A. M., Stakanov D. K., Hurov A. P., Vyzhol YU. O. (2021)
Мислович М. В. - Моделі форм представлення навчаючих сукупностей для багаторівневих систем діагностування вузлів електротехнічного обладнання (2021)
Мазманян Р. О. - Впорядковані вибірки некорельованих даних як одноелементні багатоканальні конвертори (2021)
Городжа Л. В. - Видавнича політика журналу "Технічна електродинаміка" – це дотримання принципів академічної доброчесності (2021)
Загородня Ю. В. - Комерційні ризики морсських леревезень в умовах льодової навігації (2021)
Lamba Arung - Analysis of domestic investment and the level of community welfare in Papua Province, Ramasoyan A. L. (2021)
Ramasoyan A. L. - Analysis of the factors that influence performance in the implementation of regional budgets as an effort to achieve a proper government in Papua, Arung Lamba, Kurniawan Patma, Rudiawie Larasati (2021)
Вєрсанова Г. А. - Оцінка стану та перспективи розвитку крюїгових послуг, Осипенко О. (2021)
Кузьменко К. М. - Основні аспекти розвитку транспортного комплексу уУкраїни за критеріями інтеграції (2021)
Стахов А. Ю. - Принципы оптимизации экономического положения судоходной компании в системе рынка морской торговли (2021)
Семенчук К. Л. - Управління проєктами згідно з трендами event-галузі, Нечит Д. Д. (2021)
Matviienko M. - Changing the large bank loans role in the small business development (2021)
Наврозова Ю. О. - Аспекти якості готельних послуг (2021)
Правила подання наукових статей до опублікування (2021)
Цифровізація в пакувальних технологіях (2020)
Його шлях до пакування (2020)
Шкода Е. - Актуальні проблеми cучасної упаковки (2020)
Шредер В. Л. - Електронна торгівля змінює упаковку (2020)
Маркетологи інформують... (2020)
Інновації в упаковці (2020)
Цифровізація та автоматизація в пакувальній індустрії (2020)
Нанотехнології та наноматеріали в пакованні (світлі та темні плями) (2020)
Пакувальна індустрія України під час COVID-19 (2020)
Репета В. Б. - Маркування упаковки, або "Чорна мітка", Шибанов В. В., Шибанова А. М. (2020)
Барвники від PolyOne (2020)
Кулик Н. В. - Цифрова кодована інформація на пакованні, Гавва О. М. (2020)
Сиротенко Р. А. - Українські зірки упаковки – 2020 (нотатки з ХХІІ конкурсів) (2020)
Кулик Н. В. - Обладнання для скріплення транспортних пакетів, Гавва О. М. (2020)
Жовті сторінки (2020)
Зустрічайте оновлений WWW.UPAKJOUR.COM.UA (2020)
Безпечність упаковки та її вплив на довкілля (2020)
Гармонія його життя (2020)
Упаковка та споживач, або Як ми вибираємо продукцію (2020)
Стійкість на погляд споживачів продукції (2020)
Пошар А. - Цифровізація змінює пакувальну індустрію (2020)
Інновації в упаковці (2020)
Маркетологи інформують... (2020)
Халайджі В. В. - Металева упаковка. Стан та перспективи, Кривошей В. М. (2020)
Movacolor – точність, надійність, контроль (2020)
Гавва О. М. - Безпечність харчових продуктів у пакувальних машинах, Кохан О. О., Марцинкевич Л. В., Голоперов І. В. (2020)
Регей І. І. - Штанцювальний прес із обмеженим ходом натискної плити (обґрунтування конструкції), Книш О. Б., Бегень П. І., Іваськів Б. Р. (2020)
Пакувальне обладнання з Литви (2020)
Якимчук М. В. - Захоплювальні пристрої для пакувальної індустрії, Гавва О. М., Якимчук В. М. (2020)
Тенденції розвитку упаковки (за результатами конкурсу WorldStar Award 2020) (2020)
Упаковка з усіх континентів (2020)
Корнацький А. - Упаковка для середовищ мікроорганізмів (2020)
Кулик Н. В. - Завершення навчання в умовах COVID-19 (2020)
Струнс О. - Підготовка упаковки з картону до переробки (2020)
Екопакування (2020)
Замотаев П. В. - Полимерофобия: информационные вирусы и реалии (2020)
Мікула О. М. - Упаковка. Дизайн. COVID-19 (2020)
Чуєва О. В. - Крафт: мода чи об’єктивна реальність? (2020)
Жовті сторінки (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Klunko N. - Resource support of adaptation capabilities of the pharmaceutical industry under COVID-19 pandemic (2021)
Vlasenko I. - Functioning analysis of meat processing industry in modern conditions on the example of Ukraine, Semko T., Ivanisheva O. (2021)
Levchenko I. - Research of the role of investment and innovative activities in the process of management of medical institutions, Solopun N. (2021)
Voitko S. - Development of methodological foundations for the development of energy in Industry 4.0 in part of game theory and blockchain, Trofymenko O. (2021)
Azmuk N. - Determination of the country’s place for the development of creative human capital in the global dimension (2021)
Shust O. - Assessment of pig products market infrastructure formation, Paska I., Krysanov D., Ibatullin M., Artimonova I. (2021)
Dedilova T. - Justification of regional development of industrial enterprises in the plane of their financial support: experience of Ukraine, Levchenko I., Nosyriev O., Osypova S. (2021)
Yereshko J. - Intellectual theory of value: substantiation and formulation, Kreidych I. (2021)
Abstract and References (2021)
Інформативність упаковки та її поліграфічна реалізація (2020)
Кривошей В. М. - Коли мрія вибирає професію (2020)
"Пакувальна індустрія" знову в Києві (2020)
Маркетологи інформиують... (2020)
Інновації в упаковці (2020)
Бражник Т. - Этикеточный принтер – супергерой! (2020)
Александров О. М. - Інноваційні розробки для полімерної упаковки (2020)
Білоусова А. О. - Пакувальні біополімери, Дем'яненко П. В., Мельник Л.І. (2020)
Корнацький А. - Про чай та його пакування (2020)
Шредер В. Л. - Маркування упаковки (2020)
Козік О. М. - Технологічні вимоги до дизайну упаковки, Козік Д. О. (2020)
Хохлова Р. А. - Вибір фарби для друку паковань: принцип інтеграції (2020)
Гавенко С. Ф. - Друк на гофрокартоні: флексо чи цифровий ink-jet?, Бернацек В. В., Огірко М. О. (2020)
Сиротенко Р. А. - Клуб пакувальників на "Пак Експо – 2020" (2020)
Сиротенко Р. А. - "Золотий каштан – 2020" (конкурс та конференція) (2020)
Маценко Г. О. - З історії застосування бляхи (жерсті) у вітчизняній упаковці (2020)
Служба коротких повідомлень (2020)
Жовті сторінки (2020)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2020 р. (2020)
Вітаємо з ювілеєм! Олегу Володимировичу Синяченку — 70 (2020)
Бабак О. Я. - Порівняльна характеристика схем тривалого комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Просоленко К. О., Клименко М. І., Панченко Г. Ю. (2020)
Пивовар С. М. - Асоціація поліморфізмів генів системи β­адренорецепції та рівнів інтерлейкінів у хворих на серцеву недостатність та нетоксичний зоб, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Кротова О. Б., Гальчінська В. Ю., Бондар Т. М. (2020)
Хухліна О. С. - Особливості гомеостазу цитокератину­18, гідрогену сульфіду, гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. (2020)
Опарин А. А. - Роль инсомнии в формировании коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркуляторной дистонией у лиц молодого возраста, Балаклицкая И. О. (2020)
Яранцева Н. А. - Роль и место психосоматических расстройств в патогенезе коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и аутоиммунного тиреоидита у лиц молодого возрастак, Опарин А. А., Лаврова А. С. (2020)
Волошин О. І. - Ефективність та особливості застосування полікомпонентних метаболіто­ та імунотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми, Сенюк Б. П., Волошина Л. О. (2020)
Колеснікова О. В. - Сучасний погляд на механізми розвитку оксидативного стресу і його біомаркери при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях, Радченко А. О. (2020)
Анохіна Г. А. - Антибіотик-­асоційована діарея: особливості вибору пробіотика, доза та тривалість лікування (2020)
Христич Т. М. - Особливості патогенетичних механізмів остеоартрозу в коморбідності з хронічним панкреатитом на тлі метаболічного синдрому, Гонцарюк Д. О. (2020)
Бабічев Д. П. - Прогностичне значення коріну у хворих на хронічну серцеву недостатність, Рудик Ю. С., Меденцева О. О. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Хронічний запор у практиці сімейного лікаря, Соломенцева Т. А. (2020)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2020)
Колеснікова О. В. - Асоціація між біологічним віком, клініко­біохімічними показниками, виявами когнітивних порушень і показниками здоров’я у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Запровальна О. Є., Радченко А. О., Потапенко А. В. (2020)
Копиця М. П. - Ефективність диференційованого підходу при виборі подвійної антитромбоцитарної терапії залежно від поліморфізму G634C гена ВЕФР­A при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, Кутя І. М., Гільова Я. В., Родіонова Ю. В., Петеньова Л. Л. (2020)
Ніколенко О. Є. - Основний фактор росту фібробластів та внутрішньосерцева гемодинаміка при пролапсі мітрального клапана у поєднанні з цукровим діабетом 1 типу, Смірнов І. І. (2020)
Петрик Н. І. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в поєднанні зі статинотерапією у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла, Сурмило М. М., Ковальова А. А. (2020)
Распутіна Л. В. - Гендерні особливості впливу комбінованої антигіпертензивної терапії на основі телмісартану на динаміку показників добового профілю артеріального тиску, Діденко Д. В. (2020)
Супрун Е. В. - Обґрунтування застосування пентоксифіліну в комплексній терапії COVID­19 (2020)
Fadieienko G. D. - Akkermansia mucinifila and the part that it plays in metabolic disturbance, Gridnyev O. Y. (2020)
Єгудіна Є. Д. - Підходи до лікування синдрому Шегрена: дані рекомендацій та огляд літератури, Трипілка С. А. (2020)
Voloshyn O. I. - Modern phytotherapeutic approaches to improve the complex therapy in patients with irritable bowel syndrome and dysbiosis in the context of comorbid processes (literature review and own research), Voloshyna L. O., Vasiuk V. L., Patratiy M. V. (2020)
Jianchun Chen - Shared pathways, targets and biomarkers of sleep apnea and gout, Pan Zhou, Wei Tan, Wuyan Zheng, Oshmianska Nataliia (2020)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2020)
Семенець В. В. - Порівняльний аналіз одноразових підписів на базі геш-функцій, Марухненко О. C., Горбенко І. Д., Халімов Г. З. (2020)
Єсіна М. В. - Аналіз та дослідження алгоритму цифрового підпису Picnic, Шахов Б. С. (2020)
Полуяненко Н. А. - Уточнение оценок вероятности успеха атаки двойной траты на блокчейн системы на основе модели независимых игроков, Горбенко Ю. І., Сафоненко В. Э., Кузнецов А. А. (2020)
Кузнецов А. А. - Сокрытие данных на основе адресации шумоподобных сигналов, Смирнов А. А., Киян А. С., Кузнецова Т. Ю. (2020)
Бессалов А. В. - Оценка эффективности дифференциального сложения точек кривых в обобщенной форме Эдвардса, Ковальчук Л. В., Кучинская Н. В. (2020)
Луценко М. С. - Постквантовый алгоритм инкапсуляции ключей Classic McEliece (2020)
Гармаш Д. В. - Проект стандарту електронного підпису Rainbow та його основні властивості і можливості щодо застосування, Малєєва Г. А., Кандій С. О. (2020)
Гвоздьов Р. Ю. - Метод і методика формального проектування комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Олійников Р. В. (2020)
Горбенко І. Д. - Використання BLOCKCHAIN в автомобільній безпеці (automotive security), Фесенко Д. О. (2020)
Шеханін К. Ю. - Дослідження властивостей носіїв інформації для стеганографічного приховування даних в кластерних файлових системах, Горбенко Ю. І., Горбачова Л. О., Кузнецов О. О. (2020)
Поддубний В. О. - Менеджмент вразливостей з використанням формалізованого опису, Сєверінов О. В. (2020)
Горбенко І. Д. - Методи синтезу і формування систем нелінійних дискретних сигналів для сучасних інформаційно - комунікаційних систем, Замула О. А., Хо Чі Лик (2020)
Рассомахін С. Г. - Порівняльний аналіз завадостійкості прийому нелінійних складних дискретних сигналів зі стандартними сигналами АФМ-16 BPSK, Замула О. А., Горбенко І. Д., Хо Чі Лик (2020)
Замула О. А. - Статистичні властивості похідних систем сигналів, Горбенко І. Д., Хо Чі Лик (2020)
Карташов В. М. - Комплексная обработка сигналов интегрированной системы наблюдения беспилотных летательных аппаратов с использованием целеуказания, Олейников В. Н., Леонидов В. И., Воронин В. В., Капуста А. И., Селезнев И. С., Першин Е. В. (2020)
Свид І. В. - Оптимізація обробки даних в літакових відповідачах системи ідентифікації "свій-чужий", Обод І. І., Заволодько Г. Е. (2020)
Дзюбенко М. І. - Способы регулировки обратной связи в лазерах терагерцевого диапазона, Маслов В. А., Радіонов В. П., Фомін А. А. (2020)
Жуков Б. В. - Однорезонаторное СВЧ устройство для контроля комплексной диэлектрической проницаемости жидких горюче-смазочных материалов, Борбулев С. И. (2020)
Козарь А. И. - Рассеяние электромагнитных волн дискретным октаэдром из резонансных сфер (2020)
Семенец В. В. - Исследование частотных характеристик импеданса биологических тканей, Леонидов В. И. (2020)
Dushepa V. A. - Image registration comparative analysis:normalized correlation versus SIFT-based registration, Tiahnyriadno Y. A., Baryshev I. V. (2020)
Жирнов В. В. - Семантический анализ флуктуаций радиолокационной пачки для идентификации воздушных объектов, Солонская С. В. (2020)
Методи та механізми криптографічного захисту інформації (2020)
Список рецензентів у 2020 р. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, contents (2021)
Kurdish I. K. - Efficiency of the Complex Bacterial Preparation Azogran Application in Protecting Potatoes from the Colorado Potato Beetle Depending on the Stage of Its Development, Roy A. A., Skoroсhod I. A. (2021)
Garmasheva I. L. - Effect of Cocultivation on Lactobacillus plantarum Strains Growth and Antagonistic Activity, Vasyliuk O. M., Oleschenko L. T. (2021)
Karpenko V. P. - Microbiota in the Rhizosphere of Cereal Crops, Poltoretskyi S. P., Liubych V. V., Adamenko D. M., Kravers I. S., Prytuliak R. M., Kravchenko V. S., Patyka N. I., Patyka V. P. (2021)
Mykhalkiv L. M. - Symbiotic Properties of Sinorhizobium meliloti and Ethylene Production by Alfalfa Plants at the Early Stages of the Symbiosis Formation under Different Water Supply and Seed Treatment by Lectin, Kots S. Ya., Zhemojda A. V., Kots T. A. (2021)
Fedosova N. I. - Physical-Chemical and Cytotoxic Properties of Bacillus subtilis IMV B-7724 Extracellular Lectin, Cheremshenko N. L., Hetman K. I., Symchych T. V., Chumak A. V., Shliahovenko V. O., Voyeykova I. M., Didenko G. V. (2021)
Vortman M. Ya. - Bactericidal and Fungicidal Activity of Polyetherguanidinium Chloride, Pysmenna Yu. B., Chuenko A. I., Rudenko A. V., Tretyak V. V., Lemeshko V. N., Shevchenko V. V. (2021)
Hrynchuk N. І. - Antibiofilm Effect of Adamantane Derivative against Staphylococcus aureus, Vrynchanu N. O., Buchtyarova T. A., Dudikova D. M., Korotkyi Yu. V., Bondarenko L. B. (2021)
Berhilevych O. - Comparison of Cell Sizes of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus with Presence and Absence of the MecA Gene, Kasianchuk V., Kukhtyn M., Shubin P., Butsyk A. (2021)
Dawood A. A. - Identification of Cytotoxic T-Cell and B-Cell Epitopes in the Nucleocapsid Phosphoprotein of SARS-COV-2 Using Immunoinformatics (2021)
Davranov K. - The Conception of Microbial Preparations Development for a Crop Production, Shurigin V., Samadiy S., Djalolova B. (2021)
Anatolii Leonidovych Boiko (in Memory of the Scientist) (2021)
Rules for Authors (2021)
Содержание (2018)
Кунцевич В. М. - Минимизация воздействия ограниченных возмущений на нелинейные дискретные системы (2018)
Хусаинов Д. Я. - Исследование динамики одной слабонелинейной системы с запаздыванием, Диблик Й., Баштинец Я., Шатырко А. В. (2018)
Губарев В. Ф. - Геометрический и вариационные методы редукции порядка модели. Сравнительный анализ, Фатенко В. В. (2018)
Наконечный А. Г. - Управление движением в условиях противодействия, Мащенко С. О., Чикрий В. К. (2018)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия гарантированного результата в дифференциальной игре с терминальной функцией платы (2018)
Стасюк А. И. - Дифференциальные математические модели компьютерного исследования аномальных и переходных режимов систем электроснабжения железных дорог, Гончарова Л. Л. (2018)
Ладиков-Роев Ю. П. - Возбуждение волновых процессов в плазменном цилиндре с однородными токами и завихренностью при наличии радиального потока тепла, Набивач В. Е. (2018)
Ткаченко А. И. - Селекция маркеров при полетной геометрической калибровке (2018)
Зелык Я. И. - Отбор участков земной поверхности для послестартовой радиометрической калибровки спутниковых оптико-электронных сенсоров наблюдения Земли, Черный С. В., Подгородецкая Л. В. (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 1. Философские аспекты теории (2018)
Копытко М. И. - Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления, Левкив Г. Я., Виничук М. В. (2018)
Идрисов Ф. Ф. - Приближенные алгоритмы выделения трендов в задачах финансовой разведки. Часть 2. Моменты появления элементов финансового потока неизвестны (2018)
Суботін О. В. - Розробка та дослідження логіко-динамічної моделі процесу фрезерування, Сус С. П. (2018)
Лебідь В. Т. - Математичне моделювання електромеханічної системи печі швидкісного нагріву під час демонтажу великогабаритних складених валків, Суботін О. В., Залятов А. Ф. (2018)
Yevsieiev V. - Visual objects interaction mathematical presentation to solve the problem of software design automation for computer information systems of technological production preparation (2018)
Терещенко Т. О. - Прогнозування електроспоживання в Smart Grids, Ямненко Ю. С., Клепач Л. Є., Бучек П. І. (2018)
Сагайда П. І. - Модульна структурно-алгоритмічна організація комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних з елементами вбудованих систем, Зорі А. А. (2018)
Васильєва Л. В. - Зниження трудомісткості автоматизованої обробки зображень мікроструктур металів на основі застосування сіток, Тарасов О. Ф., Єфремов М. О. (2018)
Дмитриева О. А. - Алгоритмическая поддержка параллельных методов поиска ассоциативных правил, Половинка О. Л. (2018)
Воропаєва А. О. - Використання SDN-рішень у транспортних мережах операторів зв’язку, Ступак Г. В. (2018)
Лазебний В. С. - Оцінювання якісних показників бездротової мережі стандарту 802.11 з конкурентним доступом до каналу, Інь Ченлян (2018)
Вовна О. В. - Розробка математичної моделі обліку впливу домішок на зміну нижньої межі вибуховості метану в атмосфері шахт, Ахмедов Р. Н. (2018)
Лактіонов І. С. - Комп'ютеризована технологія агрегації та обробки результатів градуювання вимірювача вологості тепличних ґрунтів, Лебедєв В. А. (2018)
Оникієнко Ю. О. - Комп'ютерне моделювання кондуктивних завад напівмостового вихідного каскаду на GaN-транзисторах, Макаренко Ю. В. (2018)
Алтухова Т. В. - Можливість застосування статистичних методів діагностики для визначення поточного стану електромеханічного обладнання вугледобувних підприємств (2018)
Невлюдов И. Ш. - Структурно-параметрическая модель технологического процесса изготовления МЭМС акселерометра, Бортникова В. О. (2017)
Поцепаєв В. В. - Адаптивна система автоматичного управління приводом подачі з електромагнітним гальмом ковзання, Шмідт Ю. Б., Мамедов Р. Р. (2017)
Лактіонов І. С. - Обґрунтування моделі багатофакторної оцінки та прогнозування параметрів якості вирощування культур на захищеному ґрунті (2017)
Воропаєва А. О. - Використання програмно-конфігурованих мереж для маршрутизації інформаційних потоків в хмарних системах, Лурджан М. Б. (2017)
Возовиков Ю. Н. - Информационная технология автоматизированного составления вариантов использования, Кунгурцев А. Б., Новикова Н. А. (2017)
Воропаєва В. Я. - Дослідження параметрів QoS на імітаційній моделі гібридної системи супутникового зв’язку, Жуковська Д. О. (2017)
Yevsieiev V. - Program code design automated system development at early stage of software life cycle (2017)
Сагайда П. И. - Моделирование проблемной области компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной обработки данных с использованием инженерии знаний (2017)
Меркулова К. В. - Математическая модель биометрической идентификации для систем защиты информации, Коляда Ю. Е. (2017)
Коляда Ю. Е. - Математическая модель оценки рисков для защиты информационной деятельности предприятия, Меркулова Е. В., Кривенко С. В. (2017)
Вовна О. В. - Розробка моделі дифузійного масоперенесення газу крізь фільтр очищення оптичних газоаналітичних вимірювачів (2017)
Плєснецов С. Ю. - Метод підвищення чутливості при швидкісній комплексній аналоговій і комп’ютерній обробці інформаційних сигналів в приладах ультразвукового контролю, Мигущенко Р. П., Сучков Г. М. (2017)
Терещенко Т. О. - Спектральні методи обробки біомедичних сигналів стану серцево-судиної системи, Ямненко Ю. С., Ларін Д. А. (2017)
Штепа О. А. - Особливості цифрової обробки сигналів в умовах концепції Інтернету речей, Тарасюк В. П. (2017)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система програмного керування процесом алмазного шліфування, Суботін О. В., Разживін О. В., Абрамська І. Б. (2017)
Оникієнко Ю. О. - Вплив широтно-імпульсної модуляції на спектр сигналу підсилювача класу D (2017)
Ткаченко О. В. - Ураження нервової системи при коронавірусній інфекції COVID-19 (2020)
Стаднік С. М. - Особливості запально-метаболічного профілю пацієнтів у гострий період ішемічного інсульту, Сайко О. В. (2020)
Фломін Ю. В. - Клініко-діагностичний алгоритм визначення підтипу ішемічного інсульту у пацієнтів інтегрованого інсультного блоку, Трепет Г. С., Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2020)
Пантелеєнко Л. В. - Зв'язок вираженості лейкоареозу зі ступенем функціонального відновлення після атеротромботичного ішемічного інсульту (2020)
Турчина Н. С. - Вірусна персистенція в атеросклеротичних бляшках пацієнтів з ішемічним інсультом і транзиторною ішемічною атакою після каротидної ендартеректомії, Черенько Т. М., Черняк В. А. (2020)
Семчишин М. Г. - Транскраніальна допплерографія в діагностиці черепно-мозкової травми середнього ступеня тяжкості в гострий, проміжний і віддалений періоди в учасників операції об’єднаних сил і потерпілих поза зоною конфлікту (2020)
Мальцев Д. В. - Клінічні випадки хронічної реактивованої інфекції HHV-6 і HHV-7 з картиною скроневого медіанного склерозу і зміною особистості (2020)
Антоненко К. В. - Важливі досягнення в неврології за 2019 рік (2020)
Антоненко К. В. - Інформація про ESO-WSO-вебінар, присвячений оприлюдненню результатів великих клінічних досліджень у 2020 році, Гелетюк Ю. Л. (2020)
До уваги авторів (2020)
Фломін Ю. В. - Профіль чинників ризику при основних підтипах ішемічного інсульту у пацієнтів, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці, Трепет Г. С., Гур'янов В. Г., Соколова Л. І. (2020)
Турчина Н. С. - Ризик трирічного рецидиву ішемічного інсульту та його незалежні предиктори у хворих з підтвердженою маніфестною вірусною інфекцією, Черенько Т. М. (2020)
Антоненко К. В. - Предиктори розвитку запаморочення у пацієнтів з ішемічним інсультом у вертебробазилярному басейні, Вакуленко Л. О., Cоколова Л. І. (2020)
Таряник К. А. - Комбінована терапія загострень рецидивно-ремітивного розсіяного склерозу плазмаферезом та глюкокортикоїдами з урахуванням якості життя пацієнтів, Шкодіна А. Д., Литвиненко Н. В., Бойко Д. І. (2020)
Костенко В. В. - Важливість немоторних симптомів у клінічній картині хвороби рухового нейрона, Головченко Ю. І. (2020)
Довбонос Т. А. - Комплаєнс і побічна дія інтерферонотерапії розсіяного склерозу (2020)
Мальцев Д. В. - Випадок псевдотуморозного ураження центральної нервової системи, спричиненого вірусом простого герпесу 1 типу, у пацієнта із вторинним імунодефіцитом (2020)
Симоненко Г. Г. - Клінічний поліморфізм раннього церебрального атеросклерозу (2020)
Шепілов Д. Р. - Вплив ягід брусниці на стан вуглеводного метаболізму, структуру гіпокампа та когнітивну функцію у мишей, нокаутних за геном аполіпопротеїну Е, Коваленко Т. М., Осадченко І. О., Марунгруанг Н., Чопек А., Холеніус Ф., Приходько О., Скибо Г. Г. (2020)
До уваги авторів (2020)
Алкаммаз А. М. Г. - Роль показників спектра ліпопротеїнів у патогенезі псоріазу, Степаненко Р. Л. (2020)
Рахматов А. Б. - Состояние цитокинового статуса у больных псориазом, Халидова Х. Р., Расулова Н. А. (2020)
Ткач В. Є. - Випадок вульгарного сикозу волосистої частини голови у дитини, Волошинович М. С., Куцик Р. В., Процак Х. М., Гірник Г. Є. (2020)
Суханова А. А. - О чем надо знать при лечении угревой болезни? (2020)
Diehl C. - Importance of dermocosmetics in the management of acne (2020)
Богомолов А. Є. - Синдром свербежу в практиці алерголога: від механізмів виникнення до можливостей лікування (2020)
Коляденко К. В. - За лаштунками 29-го Конгресу EADV "Нові кордони в дерматології", Федоренко О. Є. (2020)
Коляденко К. В. - Короткий нарис історії світових епідемій-пандемій Частина І, Федоренко О. Є. (2020)
Лин В. Н. - Личности в истории отечественной дерматовенерологии, Кириуцов А. М. (2020)
До уваги авторів (2020)
Басараб В. А. - Визначення технологічних параметрів процесу ущільнення ґрунту (2020)
Снежков Д. Ю. - О построении градуировочных зависимостей склерометрических неразрушающих методов контроля прочности бетона (2020)
Доненко В. І. - Технічні переваги системи седиментаційного відновлення стічних вод міста, Назаренко О. М., Назаренко І. А., Марченко М. П., Суліма В. П. (2020)
Осипов О. Ф. - Соціально-економічні передумови реконструкції житлових будинків перших масових серій, Лєка Д. Р. (2020)
Зельцер Р. Я. - Інституціональне середовище як передумова вдосконалення технологічних процесів будівництва (2020)
Рябініна Ю. С. - Енергозберігаючі віконні системи: види, розвиток, порівняння та перспективи, Цифра Т. Ю. (2020)
Шатрова І. А. - Досвід і наукові дослідження з обгрунтування тривалості виконання робіт у будівництві, Демидова О. О. (2020)
Попаденко А. О. - Експериментальне дослідження термографічного контролю для виявлення тріщин у сталевих конструкціях, Колесніченко С. В. (2020)
Добровольський В. С. - Ефективність використання баштових кранів у будівництві багатоповерхових будинків, Матвієвський С. В. (2020)
Тонкачеєв Г. М. - Вплив властивостей бетонної суміші на технологію влаштування стовпчастих фундаментів, Носач К. В. (2020)
Григоровський П. Є. - Методика порівняльної оцінки тривалості інструментального моніторингу зсувонебезпечних територій, Басанський В. О., Крошка Ю. В., Осадча І. В. (2020)
Радкевич А. В. - Аналіз тенденцій капітальних ремонтів фасадних систем на основі публічних закупівель в системі PROZORRO, Нетеса К. М., Ткач Т. В. (2020)
Тугай О. А. - Організація каркасно-монолітних робіт різними методами, визначення динаміки інвестування, Зеленков О. Ю. (2020)
Молодід О. С. - Дослідження техніко-економічних показників підсилення залізобетонних балок за різними технологіями, Максим’юк І. В., Григорова А. О. (2020)
Титок В. В. - Будівництво доступного житла з використанням місцевих будівельних матеріалів (2020)
Тугай О. А. - Передумови і шляхи впровадження БІМ-концепції в будівельній галузі, Поколенко В. О., Єсипенко А. Д., Дубинка О. В. (2020)
Максимов А. С. - Вибір оптимальних технічних рішень термомодернізації будівель шкіл, Вахович И. В. (2020)
Title, Contents (2021)
Ahmadov N. - Development of effective fiber-reinforced concrete compositions used in transportation structures, Shirinzade I. (2021)
Nazarenko S. - Determining the dissipative properties of a flexible pipeline’s material at stretching in the transverse direction taking its structural elements into consideration, Kovalenko R., Gavryliuk A., Vinogradov S., Kryvoshei B., Pavlenko S., Boikov I., Muzichuck V., Kalinin P. (2021)
Ismailova N. - Modeling mated surfaces with the required parameters, Bogach V., Lebedev B., Oliinyk N., Manakov S. (2021)
Nurimbetov T. - Optimization of the main parameters of the support-lump-breaking coil, Umarov S., Khafizova Z., Bayjanov S., Nazarbaev O., Mirkurbanova R., Durmanov A. (2021)
Lateef A. Z. Q. - Development of 3D environmental laser scanner using pinhole projection (2021)
Kravets S. - Determination of the regularities of the soil punching process by the working body with the asymetric tip, Suponyev V., Balesnyi S., Shevchenko V., Yefymenko A., Ragulin V. (2021)
Kovbasenko S. - Determining the effect of change in the gas injection timing on the performance indicators of the diesel engine operating in the diesel-gas cycle, Holyk A., Simonenko V. (2021)
Saraiev O. - Devising a model of the airflow with dust particles in the intake system of a vehicle’s internal combustion engine, Khrulev A. (2021)
Vambol O. - Determining the parameters for a 3D-printing process using the fused deposition modeling in order to manufacture an article with the required structural parameters, Kondratiev A., Purhina S., Shevtsova M. (2021)
Hrudkina N. - Designing a kinematic module with rounding to model the processes of combined radial-longitudinal extrusion involving a tool whose configuration is complex, Aliiev I., Markov O., Savchenko I., Sukhovirska L., Tahan L. (2021)
Rudyk A. - Effect of shape formation on the accuracy of grinding ends while compensating for machine tool errors, Chupryna V., Rudyk V. (2021)
Bodnar B. - Devising a procedure to form the diagnostic parameters for locomotives using a principal components analysis, Ochkasov O. (2021)
Dudnikov A. - Effect of vibration treatment on increasing the durability of tillage equipment working bodies, Ivankova O., Gorbenko O., Kelemesh A. (2021)
Ruban V. - Determining changes in the temperature field of a graphitized hollow electrode during metal processing periods in ladle-furnace, Stoianov O., Niziaiev K., Synehin Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Каменєв О. Ю. - Ізоморфізм класів толерантності на різних рівнях ієрархічних систем керування, Лапко А. О. (2016)
Поцепаев В. В. - Исследование форсированного управления встроенной системой подачи с электромагнитными тормозами скольжения очистных комбайнов, Шмидт Ю. Б. (2016)
Тарасюк В. П. - Використання хмарних технології при автоматизації кондитерського виробництва (2016)
Васильева Л. В. - Программа генерации специальных тестовых изображений для программных комплексов обработки графических объектов, Гетьман И. А., ДобрякС. К. (2016)
Titarenko L. - Reducing the number of pal macrocells in moore fsm, Kovalyov S., Tsololo S. (2016)
Бабаков Р. М. - Использование транзитных состояний в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Ярош И. В. (2016)
Мещанинов С. К. - Оценка информационной эффективности управления надежностью функционирования человеко-машинной системы, Багрий В. В., Лижнык М. А. (2016)
Воропаєва А. О. - Використання програмно-конфігурованих мереж для балансування навантаження в транспортних мережах операторів зв’язку, Лурджан М. Б. (2016)
Дікова Ю. Л. - Розробка та дослідження способу оптимального транспортування матеріалів в умовах шахтних підприємств на основі еволюційної стратегі (2016)
Воропаева В. Я. - Исследование характеристик моделей клиентского трафика, Жуковская Д. А., Честа Е. С. (2016)
Вовна А. В. - Повышение точности оптического измерителя концентрации метана в рудничной атмосфере шахт (2016)
Куценко В. П. - Повышение точности и безопасности электропунктурной диагностики состояния здоровья человека (2016)
Лактіонов І. С. - Результати експериментальних досліджень комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз метрологічних характеристик вимірювального перетворювача частотно-модульованих сигналів, Абрамська І. Б., Суботін О. В. (2016)
Сагайда П. И. - Математическое моделирование компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной обработки данных на основе теории категорий (2016)
Вовна А. В. - Повышение точности оптического измерителя концентрации углекислого газа в рудничной атмосфере шахт, Зори А. А., Ахмедов Р. Н. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Динамічна модель асинхронного двигуна з урахуванням зубчатості магнітопроводів, Василець С. В. (2015)
Ставицький В. М. - Аналіз ефективності використання регулятора змінної напруги для вирівнювання навантажень електродвигунів (2015)
Гоголева Н. Ф. - Новый случай интегрируемости задачи о движении двух гироскопов Лагранжа, сеодиненных неголономным шарниром, Лесина М. Е. (2015)
Бабаков Р. М. - Операционный автомат переходов, Ярош И. В. (2015)
Жовтобрух С. А. - Анализ скоростных режимов пресса СМ1085 (2015)
Толочко О. І. - Розробка SPS-моделі системи "Механічний вал", Скоробогатова І. В. (2015)
Тарасюк В. П. - Застосування вейвлет перетворення для зменшення впливу високочастотної е.р.с. відключеної обмотки статора двошвидкісного асинхронного двигуна, Ахмедов Р. Н. (2015)
Поцепаєв В. В. - Исследование САУ встроенной системой подачи с электромагнитными тормозами скольжения очистных комбайнов, Вороапєва А. А. (2015)
Поцепаєв В. В. - Оптимальне управління в лінійних MAX-PLUS системах, Зайцева Е.Є. (2015)
Лурджан М. Б. - Исследование возможностей внедрения алгоритмов маршрутизации в программно-конфигурируемых сетях (SDN), Воропаєва А. А. , Ступак Г. В. (2015)
Титова А. Ю. - Методы сегментации термограмм при диагностике онкологических заболеваний молочной железы, Шушура А. Н. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка способа прогноза содержания взрывоопасных газов в горных выработках, Дикова Ю. Л. (2015)
Жуковська Д. О. - Оптимальне управління трафіком в гібридних телекомунікаційних мережах, Воропаєва В. Я. (2015)
Мукімов Ш. С. - Розрахунок пропускної здатності каналів зв'язку для корпоративних мереж, Бойко В. В. (2015)
Вовна А. В. - Способ защиті стекол от запыления оптического измерителя концентрации метана в угольных шахтах (2015)
Лактионов И. С. - Полевой измеритель кислотности почв с аппаратно-прошраммной компенсацией дестабилизирующего влияния естественной влажности, Никоненко М. Ю. (2015)
Куценко В. П. - Підвищення точності вимірювання різниці потужностей випромінювань, Шевченко К. Л. (2015)
Куценко В. П. - Спектральный анализ радиотепловых сигналов как метод оценки состава и свойств объектов, Шевченко К. Л. , Яненко А. Ф. (2015)
Сучков Г. М. - Экспериментальные исследования факторов, влияющих на результаты измерений при контроле толщины металлоизделий с толстыми диэлектрическими покрытиями ЭМА методом, Десятниченко А. В. (2015)
Ноздрачева Е. Л. - Особенности возбуждения ультразвуковых импульсов емкостным преобразователем, Сучков Г. М. , Петрищев О. Н. (2015)
Соломичев Р. И. - Повышение точности оптико-абсорбационного измерителя концентрации угольной пыли, Вовна А. В. , Зори А. А. (2015)
Співак В. М. - Вибір адаптивної частоти дискретизації звукових сигналів цифрового підсилювача класу D (2015)
Нестеренко В. Б. - Анализ работы магнитоупругого преобразователя на поверхности корпуса судна, Мирошников В. В. (2015)
Кочергин А. В. - Дистанционная идентификация и радиометрия источников гамма-излучения, Плахотник В. Ю. (2015)
Чупис Д. А. - разработка информационоо-измерительной системы для определения динамических характеристик термопреобразователей, Зори А. А. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Метод эквивалентных синусоид для цифровых измерительных органов релейной защиты, Деркачев С. В. (2015)
Черевко Е. А. - Электронная система контроля распределительных сетей напряжением 0.4 КВ (2015)
Безкоровайный В. С. - Математическое моделирование измерительного тракта дефект-феррозонд, Яковенко В. В. , Швец С. Н. (2015)
Штепа А. А. - Рекомендации к проектированию структур информационно-измерительных систем комплексных медикодиагностических исследований (2015)
Title, Contents (2021)
Raskin L. - Devising a method for finding a family of membership functions to bifuzzy quantities, Sira O., Sukhomlyn L., Korsun R. (2021)
Horbiychuk M. - Determining the effect of fuzziness in the parameters of a linear dynamic system on its stability, Lazoriv N., Feshanych L. (2021)
Solomko M. - Developing the minimization of a polynomial normal form of boolean functions by the method of figurative transformations, Batyshkina I., Khomiuk N., Ivashchuk Y., Shevtsova N. (2021)
Romanenko І. - Development of estimation and forecasting method in intelligent decision support systems, Golovanov A., Khoma V., Shyshatskyi A., Demchenko Y., Shabanova-Kushnarenko L., Ivakhnenko T., Prokopenko O., Havaliukh O., Stupak D. (2021)
Osypenko V. - Improved algorithm for matched-pairs selection of informative features in the problems of recognition of complex system states, Zlotenko B., Kulik T., Demishonkova S., Synyuk O., Onofriichuk V., Smutko S. (2021)
Munapo E. - Development of a method to linearize the quadratic assignment problem (2021)
Abstract and References (2021)
Борисов А. А. - Применение FF-,FB-, MFC-AGC регуляторов в концепции управления приводами клетей прокатного стана по мощности (2014)
Воротникова З. Е. - Формирование и использование архивной базы данных в системе "Советчик оператора доменной печи" (2014)
Суздаль В. С. - Система с параметрической инвариантностью для процессов кристаллизации, Тавровский И. И., Соболев А. В., Кобылянский Б. Б. (2014)
Лапта С. С. - Развитие теории моделирования переходного процесса в сложной гомеостатической системе, Маслова Н. В., Зиновьева Я. В. (2014)
Мироненко Л. П. - Интеграл Ньютона-Лейбница и вторая интегральная теорема о среднем, Петренко И. В., Власенко А. Ю. (2014)
Найденова Т. В. - Синтез САУ процессом биохимической водоочистки, Федюн Р. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматичне управління занурювальними насосами водовідливу ліквідованих шахт (2014)
Гарматенко А. М. - Алгоритм поиска кратковременной памяти в данных акустической эмиссии угольных пластов (2014)
Воропаєва А. О. - Розробка методу керування безпроводовими телекомунікаційними мережами нового покоління на основі застосування підходу максимізації завантаженності мережі (2014)
Гостев В. И. - Аппроксимация звена чистого запаздывания для AQM-систем комплексной передаточной функцией звена Паде, Кунах Н. И., Артющик А. С. (2014)
Дегтяренко И. В. - Динамические модели средств управления трафиком в сетевом узле, Лозинская В. Н. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського