Дмитриева О. А. - Оптимизация выполнения матрично-векторных операций при параллельном моделировании динамических процессов (2014)
Євсеєва О. Г. - Використання комп'ютерно орієнтованих засобів проектування і організації навчання математики на засадах діяльнісного підходу в технічному університеті (2014)
Воропаєва В. Я. - Оцінка впливу алгоритмів обробки черг на показники QoS, Жуковська Д. О. (2014)
Воропаева В. Я. - Выбор методов оценки количества меток в рабочей зоне RFID-ридера для достижения максимальной пропускной способности, Кабакчей В. И. (2014)
Кануннікова К. П. - Алгоритм динамічного регулювання споживаної потужності мікростільниками гетерогенної мережі LTE, Червинський В. В. (2014)
Klymash M. M. - Improving thoughput using Channel Quality Indicator in LTE technology, Haider Abbas Al-Zayadi, Lavriv O. A. (2014)
Мірошкін о. М. - Модифікація системи адресації мікрокоманд у пристрої керування при його реалізації у базисі гібридних FPGA (2014)
Молоковский И. А. - Моделирование процессов распространения радиоволн в подземной части угледобывающего предприятия (2014)
Пасічник В. В. - Інформаційно-технологічний супровід системних трансформацій вітчизняної освітньої галузі, Назарук М. В. (2014)
Батыр С. С. - Особенности оценки эффективности методов управления очередью маршрутизатора, Хорхордин А. В. (2014)
Вовна А. В. - Оптический измеритель концентрации метана с аппаратно-программной компенсацией температурного дрейфа, Зори А. А. (2014)
Жукова Н. В. - Лабораторный стенд регулируемого линейного асинхронного электропривода-аналога электропривода постоянного тока, Литвинов В. И., Голиков В. В. (2014)
Кузнецов Д. Н. - Исследование физической модели ступенчатого испытательного воздействия для определения динамических характеристик термопреобразователей, Чупис Д. А. (2014)
Куценко В. П. - Математичне моделювання властивостей діелектричних матеріалів при використанні мікрохвильових експертних систем (2014)
Лыков А. Г. - Исследование влияния ширины спектра излучения источника на чувствительность измерительных каналов газоанализаторов выхлопных газов автомобильного транспорта, Косарев Н. П. (2014)
Штепа А. А. - Обоснование концепции структурно-алгоритмической организации модульной компьютеризированной информационно-измерительной системы электрофизиологических сигналов (2014)
Мироненко Л. П. - Два новых метода доказательства фундаментальных пределов в математическом анализе (2014)
Руссіян С. А. - Оцінка ефективності замикання пошкодженної фази мережі на землю як засобу підвищення електробезпеки дільничної мережі шахти напругою 3 (3,3) кВ (2014)
Скоробогатова И. В. - Экспериментальное исследование энергосберегающих режимов в камерной печи, Бирюков А. Б., Гавриленко Б. В., Неежмаков С. В., Гнитиев П. А. (2014)
Ставицький В. М. - Математична модель розгалуженої конвеєрної лінії (2014)
Федюн Р. В. - Математическая модель полета конвертоплана, Пихно Э. В. (2014)
Федюн Р. В. - Автоматизация процесса химической очистки воды ТЭС, Табаленкова Т. В., Попов В. А. (2014)
Ченгарь О. В. - Метод Парето-оптимизации производственного расписания на основе "направленного" муравьиного алгоритма (2014)
Чернышев Н. Н. - Компенсация зарастания канала дозирования жидкого металла в системе управления уровнем металла в кристаллизаторе МНЛЗ, Волуева О. С. (2014)
Климаш М. М. - Метод спектрально-часового мультиплексування інформаційних потоків в оптичних мережах доступу, Красько О. В., Максимюк Т. А. (2014)
Сахаров В. И. - Экономичный Ethernet доступ на микроконтроллере, Сахарова С. В. (2014)
Світлична В. А. - Метод розподілу обслуговуючих робіт при виконанні замовлень, Землянська С. Ю., Гавенко С. С. (2014)
Сєров Ю. О. - Проблеми функціонування веб-сайтів міських рад невеликих міст України, Матієшин Л. М. (2014)
Скрупський С. Ю. - Фрактальне ущільнення відеоінформації у розподіленних комп'ютерних системах, Доля А. С. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Визначення доступності програмних комплексів у системах з сервісно-орієнтованою архітектурою, Шпур О. М., Селюченко М. О. (2014)
Ткаченко Н. О. - Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я. (2014)
Федоров И. И. - Метод синтеза вокальных звуком речи по эталонным образцам на основе саундлетов (2014)
Червінська Н. В. - Аналіз та дослідження протоколів маршрутизації для бездротових Ad-hoc мереж, Клімов І. О., Ігнатенко Є. Г. (2014)
Шаховська Н. Б. - Організація великих даних у розподіленому середовищі, Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. (2014)
Шрамко Н. А. - Исследование влияния помех при распространении радиоволн в условиях ограниченного пространства, Молоковский И. А., Турупалов В. В. (2014)
Щербов І. Л. - Алгоритм прийняття ризику з метою забезпечення безпеки ТКС, Воропаєва В. Я., Вашакідзе Г. А. (2014)
Куценко В. П. - Оцінка комплексних узагальнених величин спрямованого хвильовидного відгалужувача з використанням нечіткої логіки (2014)
Лактионов И. С. - Способ уменьшения дополнительной погрешности измерителя влажности почвы оранжерей ботанического сада, Вовна А. В. (2014)
Поздняков В. К. - Исследование входных параметров метода определения дальности в многопозиционных пассивных системах при помощи функций чувствительности (2014)
Соломічев Р. І. - Дослідження двопроміневого оптико-абсорбційного вимірювача концентрації і дисперсності пилу в умовах вугільних шахт (2014)
Соломичева С. В. - Обоснование выбора пьезоэлектрического преобразователя измерительного канала контроля уровня жидкости в барабане котла (2014)
Цололо С. О. - Оптимізація схеми автомата Мура в базисі FRGA (2014)
Title, Contents (2021)
Olefir D. - A procedure to forecast and manage water resources and to redistribute runoff water flow when passing floods, Panasenko A. (2021)
Bezsonov Y. - Hydrological-stenobiontic method for determining environmental flows from reservoir, Muntian L., Krysinska D. (2021)
Ivanchuk N. - Constructing a mathematical model and studying numerically the effect of bio-clogging on soil filtration consolidation, Martyniuk P., Michuta O., Malanchuk Y., Shlikhta H. (2021)
Litynska M. - Development of iron-containing sorption materials for water purification from arsenic compounds, Dontsova T., Yanushevska O., Tarabaka V. (2021)
Pospelov B. - Development of the method of operational forecasting of fire in the premises of objects under real conditions, Andronov V., Rybka E., Samoilov M., Krainiukov O., Biryukov I., Butenko T., Bezuhla Y., Karpets K., Kochanov E. (2021)
Tsapko Y. - Regularities in the washing out of water-soluble phosphorus-ammonium salts from the fire-protective coatings of timber through a polyurethane shell, Vasylyshyn R., Melnyk O., Lomaha V., Tsapko А., Bondarenko O. (2021)
Abstract and References (2021)
Шавьолкін О.О. - Розроблення експериментальної установки для випробувань програмно-апаратних засобів управління мікроенергетичними мережами локальних об’єктів, Шведчикова І. О., Кругляк Г. В., Марченко Р. М., Пісоцький А. В. (2020)
Дешко В. І. - Експериментальне дослідження якості повітря та повітрообміну в закладах освіти та житлових будівлях, Білоус І. Ю., Винорадов-Салтиков В. О., Суходуб І. О., Яценко О. I. (2020)
Залюбовський М. Г. - Машина для обробки деталей з семиланковим просторовим механізмом - синтез та дослідження, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2020)
Бурмістенков О. П. - Дослідження температурних режимів в пристроях електропобутової техніки, Демішонкова С. А., Степанчук О. М. (2020)
Кравченко О. П. - Засоби забезпечення оптимального функціонування електричної системи локального об’єкту, Манойлов Е. Г., Бабич Г. О., Малий Я. С. (2020)
Бурмістенков О. П. - Дослідження енерговитрат тарілчастих живильників для сипких матеріалів, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2020)
Шевченко О. М. - Розробка інвестиційних проєктів підвищення енергоефективності студмістечка КПІ та інтеграція у освітній процес, Шовкалюк М. М. (2020)
Здоренко В. Г. - Дослідження відбиття ультразвукових хвиль від одношарових текстильних полотен та двошарових текстильних пакетів із різним розміром пор, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О., Василенко В. М., Палій Б. М. (2020)
Єліна Т. В. - Вивчення процесу одновісного розтягу трикотажу переплетення ластик різних рапортів, Пухова А. В., Романюк В. П., Галавська Л. Є. (2020)
Іщенко О. В. - Технологія одержання ультратонких нетканих матеріалів на основі полімерних композицій з хітозаном, Плаван В. П., Ляшок І. О., Шевчук Т. В., Патрихіна З. С. (2020)
Ниркова Л. І. - Особливості локальної корозії зварного з’єднання трубної сталі Х70, обумовленої його електрохімічною гетерогенністю, Гончаренко Л. В., Борисенко Ю. В., Харченко Ю. О. (2020)
Будько О. В. - Використання ультразвуку в процесі виготовлення електропровідних покриттів на основі вуглецевих матеріалів, Бутенко О. О., Хоменко В. Г., Твердохліб В. С., Барсуков В. З., Черниш О. В. (2020)
Черьопкіна Р. І. - Напівфабрикати із недеревної сировини для виготовлення паперу, Трембус І. В., Дейкун І. М. (2020)
Грабовська Н. Р. - Тривимірна реконструкція поверхневих дефектів за тріадою зображень та оцінка її точності, Варецький Я. Ю., Капшій О. В., Лисак Ю. В. (2019)
Вяткин С. И. - Теоретико-множественные операции над свободными формами на основе управляющих сеток, Романюк А. Н., Снигур А. В., Костюкова Н. С. (2019)
Вяткин С. И. - Метод спектральной обработки геометрии трехмерных объектов, Романюк А. Н. (2019)
Готра З. Ю. - Математична модель для аналізу нагрівання шкіри людини і сусідніх внутрішніх шарів за допомогою LED-випромінювання, Павлов С. В., Злепко С. М., Клапоущак А. Ю., Коробов А. М., Козловська Т. І. (2019)
Дмитрієва О. А. - Паралельні однокрокові колокаційні схеми дискретизації методом прямих для моделювання об’єктів з розподіленими параметрами (2019)
Киричек Г. Г. - Процес виявлення зловживань і аномалій в мережі, Гаркуша В. Ю. (2019)
Маслова Н. О. - Застосування методів пошуку асоціацій при створенні тестів з інформаційної безпеки, Половинка О. Л. (2019)
Назарова І. А. - Статичні методи балансування навантаження при паралельному розв’язанні задачі Коші на основі екстраполяційної технології (2019)
Патрушев В. А. - Метод класифікації зображень товарів на основі квадратної нейромережі із затримкою за часом, Патрушева О. І. (2019)
Проніна О. І. - Метод кластеризації для визначення результатів кредитування (2019)
Салдан Й. Р. - Комп’ютерні засоби для паралельно-ієрархічного оброблення біомедичних зображень сітківки ока, Павлов С. В., Романюк О. Н., Абраменко Л. В., Тимченко Л. І. (2019)
Самощенко О. В. - Алгоритм додавання та віднімання чисел з рухомою комою при представленні порядків в системі з додатним нулем, Лапко В. В., Маргієв Г. Е. (2019)
Tyanev D. - Arithmetic Operation Division. Quotient and Remainder. Logical Structures and Calculation Schemes, Petkova Y. (2019)
Фролов О. В. - Наближення кривих Без’є ламаними лініями на основі алгоритмів розбиття опорного полігона (2019)
Бхушан Ш. Ш. - Комбінована метаевристична кластеризація для енергоефективних протоколів маршрутизації гетерогенних бездротових сенсорних мереж, Антощук С. Г. (2018)
Дмитриева О. А. - Реализация метода прямых для уравнений в частных производных коллокационными блочными разностными схемами, Гуськова Н. Г. (2018)
Киричек Г. Г. - Визначення об'єктів з використанням дерева квадрантів, Курай В. І. (2018)
Лактіонов І. С. - Результати розробки та натурної реалізації лабораторного зразка комп'ютеризованої теплиці, Лебедєв В. А. (2018)
Маслияк Ю. Б. - Метод моделювання розподілу концентрацій шкідливих викидів автотранспорту з використанням кластерного та інтервального аналізів (2018)
Маслова Н. О. - Особливості захисту даних великих обсягів, Федорко М. А. (2018)
Павловский Е. В. - Анализ базовых методов обработки изображений (2018)
Павлов С. В. - Многоуровневая объемная визуализация для медицинских приложений, Вяткин С. И., Романюк С. О. (2018)
Паромова Т. О. - Порівняльний аналіз методів визначення ключових точок при пошуку зображень за фрагментами, Зеленьова І. Я., Луценко Н. В., Білик Є. В. (2018)
Пархоменко А. В. - Дослідження та розробка вбудованої системи автоматизованого управління безпілотним мотодельтапланом, Гладкова О. М., Таран С. І. (2018)
Петрова О. А. - Дослідження ефективності пошукових алгоритмів для систем навігації всередині приміщення, Табунщик Г. В. (2018)
Романюк О. Н. - Особливості формування еліпсів на гексагональному растрі, Костюкова Н. С., Абрамчук І. В., Мельник О. В. (2018)
Самощенко О. В. - Синтез та дослідження схем додавання та віднімання цілих чисел в системі з від’ємним нулем, Мірошкін О. М., Маргієв Г. Е. (2018)
Степанюк Д. С. - Метод прогнозування показників біомедичних зображень з використанням паралельно-ієрархічної мережі (2018)
Тименко А. В. - Нейросетевая модель прогнозирования вероятности безотказной работы CPU на основе измеряемых температурных показателей, Скрупская Л. С. (2018)
Дмитрієва О. А. - Паралельна реалізація балістичного методу при розв’язанні крайових задач, Бобилєва О. С. (2018)
Киричек Г. Г. - Система підтримки обчислень у децентралізованих мережах, Рудьковський О. Р., Тимошенко В. С. (2018)
Ковальчук С. В. - Вдосконалення методу індексації термінів в згрупованих документах для реалізації пошуку в корпоративних системах (2018)
Лукін О. Ю. - Дослідження можливостей пристрою TrackIR у моделюванні псевдо-віртуальної реальності, Костюкова Н. С. (2018)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія пошуку незареєстрованих місць надходження забруднених вод у річку за супутниковими і векторними даними геопорталів, Скорина Л. М., Крижановський Є. М., Гораш М. А. (2018)
Погорілий С. Д. - Метод екстракції інформації з веб-сторінок, Бондаренко О. Р. (2018)
Згара К. Г. - Архітектура соціальної мережі на основі хмарних сервісів, П’ятикоп О. Є. (2018)
Вяткин С. И. - Синтез двунаправленных текстурных функций для функционально заданных поверхностей, Романюк А. Н., Трояновская Т. И., Нечипорук Н. Л. (2018)
Вербицький В. Г. - Комп'ютерне моделювання вирішення задачі досягнення мети при русі автопоїзда за наявності перешкод, Безверхій А. І., Татієвський Д. М. (2018)
Глинська К. С. - Дослідження алгоритмів навчання штучного інтелекту в комп'ютерних іграх, Костюкова Н. С. (2018)
Михаль О.Ф. - Исследование поведения ресурсно-ограниченных клеточных автоматов для моделирования жизненного цикла биологической системы (2018)
Пойда С. А. - Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей, Галич Т. В. (2018)
Дивак М. П. - Архітектура програмного забезпечення для системи виявлення зворотного гортанного нерва, Тимець В. І., Крепич С. Я. (2018)
Тихонова О. А. - Порівняльний імовірнісно-статистичний аналіз сигналів, що генеруються алгоритмами класичного і нового оригінального синтетичного ковзного середнього, Скрипник Т. В. (2018)
Title, Contents (2021)
Subardi A. - An analysis of SmBa0.5Sr0.5Co2O5+? double perovskite oxide for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Susanto I., Kartikasari R., Tugino T., Kuntara H., Wijaya A. E., Purnomo M. J., Indra A., Fahmi H., Fu Y.-P. (2021)
Irawan Y. S. - Tensile strength and thermal cycle analysis of AA6061 friction weld joints with different diameters and various friction times, Choiron M. A., Suprapto W. (2021)
Widyianto A. - Effect of welding sequence and welding current on distortion, mechanical properties and metallurgical observations of orbital pipe welding on SS 316L, Baskoro A. S., Kiswanto G., Ganeswara M. F. G. (2021)
Darmo S. - A study of the pack carburizing quenching treatment with cane molasses cooling medium effect on the wear resistance of low carbon steel, Sinarep S., Soenoko R. (2021)
Poliakov A. - Identification of patterns in the structural and phase composition of the doping alloy derived from metallurgical waste processing, Dzyuba A., Volokh V., Petryshchev A., Tsymbal B., Yamshinskij M., Lukianenko I., Andreev A., Bilko T., Rebenko V. (2021)
Mayangsari W. - Decomposition of ferronickel slag through alkali fusion in the roasting process, Avifah I. N., Prasetyo A. B., Febriana E., Maksum A., Ulum R. M., Firdiyono F., Subagja R., Soedarsono J. W. M. (2021)
Boldyrev D. - Influence of melt treatment parameters on the characteristics of modified cast iron in the metallurgical industry using intellectual analysis methods, Dema R., Latypov O., Zhilenkov A., Emelianov V., Nedelkin A. (2021)
Abstract and References (2021)
Баркалов А. А. - Использование псевдоэквивалентных состояний в совмещенном микропрограммном автомате, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Грушко С. С. (2017)
Лапко В. В. - Синтез та математичне моделювання схем додавання та віднімання цілих чисел в кодах з додатним нулем, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2017)
Гайдук К. С. - Генерація детермінованих кінцевих автоматів, Шевченко О. Г. (2017)
Васильева Л. В. - Реализация симулятора специализированной разрывной машины для проведения виртуальных лабораторных работ, Портнягин А. С. (2017)
Грабовська Н. Р. - Дистанційне визначення напрямку світла в тривимірній реконструкції за тріадою зображень, Русин Б. П., Іванюк В. Г., Лисак Ю. В. (2017)
Зори С. А. - Синтез трехмерных стерео изображений в параллельной вычислительной системе 3D-стерео визуализации (2017)
Романюк О. Н. - Реалізація кругової інтерполяції при використанні гексагонального растру, Мельник О. В., Романюк О. В. (2017)
Голуб Т. В. - Метод стемінгу україномовних текстів для класифікації документів на базі алгоритму Портера, Тягунова М. Ю. (2017)
Гоголєва Н. Ф. - Новий випадок інтегрованості для одного класу руху за інерцією двох гіроскопів Лагранжа, з’єднаних неголономним шарніром (2017)
Вовна О. В. - Алгоритмічне забезпечення системи вимірювального контролю меж вибуховості рудничної атмосфери вугільних шахт (2017)
Дмитриева О. А. - Моделирование жестких систем на основе коллокационных схем растяжения – сжатия, Гуськова Н. Г. (2017)
Лактіонов І. С. - Реалізація комп'ютеризованої системи віддаленого моніторингу та керування параметрами мікроклімату промислових теплиць, Вовна О. В., Зорі А. А. (2017)
Любименко О. М. - Математичний опис поведінки мембрани з паладію в водневих паливних елементах дослідженої в лабораторних умовах, Фельдман Е. П., Штепа О. А. (2017)
Маслова Н. О. - Швидкий алгоритм розкладання многочлена над полем Галуа, Псьол В. О. (2017)
Назарова И. А. - Масштабируемость параллельных алгоритмов и архитектур при численном решении задачи Коши на основе явных разностных схем, Фельдман Л. П. (2017)
Тихонова О. А. - Синтетичне ковзне середнє та особливий метод щодо визначення його коефіцієнтів, Скрипник Т. В. (2017)
Федоров Е. Е. - Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетов и модифицированной сети Хемминга, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2017)
Содержание (2021)
Козьолкін О. А. - Діагностична та прогностична цінність сироваткової концентрації гепсидину в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу, Кузнєцов А. А. (2021)
Распутняк О. В. - Імунопатологічні реакції, ендотеліальна дисфункція та патологічний ангіогенез як незалежний механізм розвитку дезадаптивного ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів із серцевою недостатністю коронарогенного та некоронарогенного ґенезу, Гавриленко Т. І., Руденко К. В., Рижкова Н. О., Підгайна О. А., Рибакова О. В., Залевський В. П., Ломаковський О. М. (2021)
Lysenko V. A. - The relationship between systolic function and serum NGAL levels in patients with chronic heart failure of ischemic origin, Syvolap V. V., Potapenko M. S. (2021)
Сиволап В. Д. - Гендерні особливості змін клініко-лабораторних показників у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, що ускладнений гострою серцевою недостатністю та гіперглікемією під час госпіталізації, Капшитар Н. І. (2021)
Коркушко О. В. - Ендотелійпротекторні та антигіпоксичні властивості кверцетину у хворих літнього віку з метаболічним синдромом, Антонюк-Щеглова І. А., Наскалова С. С., Бондаренко О. В., Гриб О. М., Шатило В. Б., Кошель Н. М. (2021)
Морозова Я. В. - Кардіальна безпека режимів інтраопераційної інфузійної терапії під час розширених абдомінальних операцій у пацієнтів із супутньою ішемічною хворобою серця, Лисенко В. Й., Карпенко Є. О., Малоштан В. А. (2021)
Усенко О. Ю. - Сучасні аспекти лікування грижі стравохідного отвору діафрагми та її основних ускладнень, Тивончук О. С., Дмитренко О. П., Терешкевич І. С., Бабій І. В. (2021)
Riabokon O. V. - Features of comorbid pathology spectrum and age structure of oxygen-dependent patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) depending on outcomes of the disease, Cherkaskyi V. V., Onishchenko T. Ye., Riabokon Yu. Yu. (2021)
Ліскіна І. В. - Особливості та помилки морфологічної діагностики уражень легень інфекційного ґенезу серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів: серія спостережень, Ніколаєва О. Д., Мельник О. О., Загаба Л. М. (2021)
Кечеджиєв В. В. - Прогностичне значення КТ-визначеної саркопенії в пацієнтів із метастатичною аденокарциномою легень, Колеснік О. П. (2021)
Кушта А. О. - Ультразвукове дослідження особливостей порушення акту ковтання в пацієнтів з онкопатологією порожнини рота (2021)
Vyrva O. Ye. - Modular endoprosthetic replacement for proximal tibia tumor patients, Skoryk I. O., Tovazhnianska V. D. (2021)
Kovach I. V. - Importance of 3D CT imaging of the skull in diagnosis of maxillofacial anomalies, Khaletska V. M., Aleksieienko N. V., Shcherbyna I. M. (2021)
Vitomskyi V. V. - The impact of mobilization protocols on the length of postoperative hospitalization among cardiac surgery patients, Lazarіeva O. B., Doroshenko E. Yu., Vitomska M. V., Kovalenko T. М., Hertsyk A. М., Gavreliuk S. V. (2021)
Головаха М. Л. - Передопераційне застосування модифікованої методики радіочастотної нейроабляції генікулярних і шкірних нервів колінного суглоба для зменшення больового синдрому після ендопротезування, Білих Є. О., Шишка І. В., Забєлін І. М., Перцов В. І. (2021)
Возна І. В. - Оцінювання метаболізму кісткової тканини пацієнтів із генералізованим пародонтитом різного ступеня та впливом шкідливих виробничих чинників за вмістом у ротовій рідині білка Klotho, Самойленко А. В., Павлов С. В., Кокарь О. О. (2021)
Алексєєв О. Г. - Підстави юридичної відповідальності у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я (2021)
Підлубний В. Л. - Прогностичне та соціально-економічне значення використання системної моделі оцінювання психічного здоров’я (2021)
Іванов В. П. - Роль біомаркерів фіброзу у прогнозуванні розвитку електричної нестабільності міокарда (огляд літератури), Шушковська Ю. Ю., Данильчук І. В., Щербак В. П., Цибрій Т. Ю. (2021)
Каджарян В. Г. - "Парадокс ожиріння"? – позитивний вплив на перебіг серцево-судинних подій? (огляд літератури) (2021)
Солейко Д. С. - Хвороба Крона в дитячому віці: сучасні підходи до лікування (огляд літератури), Горбатюк О. М., Солейко Н. П., Солейко В. В. (2021)
Баркалов О. О. - Кодування наборів вихідних сигналів в схемі суміщеного мікропрограмного автомата на CPLD, Титаренко Л. О., Зеленьова І. Я., Грушко С. С. (2017)
Близнюк В. О. - Моделювання траєкторій скривлених свердловин методом гелікоїдальних дуг, Фролов О. В. (2017)
Гладкова О. М. - Дослідження та практична реалізація рекомендаційної системи для вибору апаратно-програмних платформ при автоматизованому проектуванні вбудованих систем, Пархоменко А. В. (2017)
Глинська К. С. - Реалізація штучного інтелекту для гри в шахи, Костюкова Н. С. (2017)
Гоголєва Н. Ф. - Кінематичне тлумачення частинного розв’язку задачі про рух двох гіроскопів Лагранжа, з'єднаних неголономним шарніром (2017)
Голодов Д. В. - Автоматизована інформаційна система розпізнавання та обліку помольних куль, П’ятикоп О. Є., Тарасенко О. В. (2017)
Гуськова В. Г. - Аналіз кредитоспроможності позичальників кредитів за допомогою логістичної регресії, Бідюк П. І. (2017)
Гуськова Н. Г. - Моделирование процесса расщепления энантиомеров с использованием кристаллизатора, Святный В. А. (2017)
Дмитрієва О. А. - Розробка програмної системи паралельного моделювання динамічних об’єктів з оптимізацією комунікаційних операцій, Дараган Т. Г. (2017)
Лапко В. В. - Синтез програмованих схем додавання та віднімання цілих чисел в системі доповняльних кодів, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2017)
Петрова О. А. - Метод нейро-нечеткой верификации систем позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В., Каплиенко Т. И. (2017)
Погорілий С. Д. - Попереднє конфігурування та формування образів віртуальних машин, запущених як грід-завдання, Бойко Ю. В., Сальніков А. О., Слюсар Є. А., Борецький О. Ф. (2017)
Погорілий С. Д. - Застосування технології GPGPU при роботі з BigData, Чечула М. В. (2017)
Романюк О. Н. - Реалізація альтернативного конвеєра рендерингу на GPU з використанням обчислювальних шейдерів, Дудник О. О., Костюкова Н. С. (2017)
Тарасов А. Ф. - Автоматизация обработки микроструктур металлов на основе контурного и текстурного анализа изображений, Васильева Л. В., Ефремов М. А. (2017)
Федоров Є. Є. - Метод прогнозу прибутку Інтернет- магазину на основі повнозв'язної довго короткочасної пам'яті, яка навчена за допомогою генетичного алгоритму, Патрушев В. О., Патрушева О. І. (2017)
Яровий А. А. - Виявлення шахрайства при інсталюванні програмних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних, Романюк О. Н., Арсенюк І. Р., Польгуль Т. Д. (2017)
Зори С. А. - Организация синтеза объемных изображений дискретных воксельных сцен в системах объемной пространственной визуализации, Башков Е. А. (2016)
Зори С. А. - Организация псевдо 3D-визуализации графического и видео контента, Звягинцев И. А. (2016)
Костюкова Н. С. - Модифікований алгоритм порівняння зображень з використанням гістограмних ознак, Соболєва Ю. О. (2016)
Кривошеєв К. В. - Метод зменшення впливу послідовних образів для інформаційної технології діагностики просторового зору (2016)
Маслова Н. О. - Дослідження та розробка методів захисту цифрових зображень, Смирнов Р. С. (2016)
Романюк О. Н. - Метод підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування, Дудник О. О. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение коэффициента максимального различия в цвете и порогового значения интенсивности цвета для метода повышения производительности формирования трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И., Ярош И. В. (2016)
Бабаков Р. М. - Математическая модель микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2016)
Киричек Г. Г. - Система автоматичного тестування та розгортання мережних сервісів, Котов Р. О. (2016)
Маргиев Г. Е. - Исследование реализации ассоциативных запоминающих устройств, Тищенко А. В., Мирошкин А. Н. (2016)
Погорілий С. Д. - Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи, Мигашко Б. В. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание компьютерных операций суммирования и вычитания целых чисел при смещенных кодах операндов, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Цололо С. О. - Розробка системи управління пристроями з можливістю встановлення часових інтервалів роботи, Бровкіна Д. Ю., Кисляк О. І. (2016)
Астафьев Н. А. - Моделирование комплексной оценки безаварийной эксплуатации объекта повышенной опасности, Дмитриева О. А. (2016)
Вовна О. В. - Концептуальні рішення структурно-алгоритмічної організації комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи забезпечення аерогазової безпеки шахт (2016)
Грездов Г. Г. - Постановка задачи формирования эффективной комплексной системы защиты информации, основанной на использовании результатов теста на проникновение (2016)
Дикова Ю. Л. - Поиск оптимальной транспортировки материалов в условиях шахты на основе модифицированного генетического алгоритма (2016)
Кириченко В. В. - Особенности информационной системы управления БПЛА, Лесина Е. В. (2016)
Лактіонов І. С. - Дослідження процесу комп'ютеризованих вимірювань фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць (2016)
Сынков В. Г. - Оценка уровня взаимосвязи очистного оборудования в составе механизированного комплекса, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Шитикова Е. В. - Динамическая модель передачи данных газотурбинных установок наземного применения, Табунщик Г. В. (2016)
Фельдман Л. П. - Эффективность реализации параллельных вычислений для кластерных систем на базе интерфейса MPI, Назарова И. А. (2016)
Vyatkin S.I. - 3D Face Recognition Using Quadrics With Perturbations, Pavlov S.V., Romanyuk S.A. (2016)
Святный В. А. - Разработка и реализация математической модели стабилизации взаимодействия белков актина и миозина, Гуськова Н. Г. (2016)
Kholodniak О. V. - Substituted (сycloalkylcarbonylthioureido)aryl-(benzyl-) carboxylic(sulfonic) acids: synthesis, antimicrobial and growth-regulating activity, Stavytskyi V. V., Kovalenko S. I. (2021)
Dovbnia D. V. - Synthesis and transformation in the series of 2-((5-(2,4- and 3,4-dimethoxyphenyl)-3H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetic acids, Kaplaushenko A. H., Frolova Yu. S. (2021)
Aleksandrova K. V. - Synthesis and physical-chemical properties of (3-benzyl-8-propylxanthin-7-yl)acetohydrazide derivatives and their evaluation for antimicrobial and diuretic activities, Mykhalchenko Ye. K., Shkoda O. S., Vasyliev D. A. (2021)
Panasenko O. I. - Characteristic of the chemical composition of Artemisia pontica L., Mozul V. I., Denysenko O. M., Aksonova I. I., Oberemko T. V. (2021)
Одинцова В. М. - Хромато-мас-спектроскопія настойок із надземної частини валеріани лікарської, Кокітко В. І., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Карпун Є. О. (2021)
Колісник С. В. - Встановлення тотожності трави анісу звичайного (Anisum vulgare Gaertn.) за морфолого-анатомічними ознаками, Гонтова Т. М., Умаров У. А., Гордєй К. Р. (2021)
Чайка Н. Б. - Фітохімічний профіль і діуретична активність сухих екстрактів із мучниці звичайної листя, Кошовий О. М., Комісаренко М. А., Бородіна Н. В., Кіреєв І. В., Старченко Г. Ю. (2021)
Кучеренко Л. І. - Наукове обґрунтування концентрації допоміжних речовин для виготовлення очних крапель Ангіолін, Мазур І. А., Акопян Р. Р., Портна О. О., Ткаченко Г. І. (2021)
Бурлака Б. С. - Термогравіметричні дослідження назального засобу з антагоністом інтерлейкіну-1β (IL-1Ra) (2021)
Марчишин C. М. - Дослідження гострої токсичності сухих екстрактів смикавця їстівного (чуфи) трави та бульб, Слободянюк Л. В., Івасюк І. М. (2021)
Safonov A. A. - A study of acute toxicity of newly synthesized compound on adult hydrobiont Danio rerio, Karpenko Yu. V., Knysh Ye. H. (2021)
Бєда О. А. - Дослідження вмісту індольних алкалоїдів у клітинній біомасі культури тканин раувольфії зміїної (Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz), Конвалюк І. І., Можилевська Л. П., Лукашов С. С., Кунах В. А., Ярмолюк С. М. (2021)
Popko S. S. - Morphological rearrangement of the metabolic link of the microcirculatory bed of guinea pigs lungs after sensitization with ovalbumin (2021)
Guzii O. V. - Clinically significant subjective features of highly qualified athletes with different types of cardiac rhythm regulation, Мahlovanyi A. V., Trach V. M. (2021)
Лисенко В. А. - Особливості структурно-геометричної перебудови та показників діастолічного наповнення серця в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Потапенко М. С., Сиволап В. В. (2021)
Кечин І. Л. - Порівняльна фармакодинаміка каптоприлу при інтраназальному й ентеральному шляхах уведення при неускладнених гіпертензивних кризах на амбулаторному етапі лікування, Гладишев В. В., Пухальська І. О. (2021)
Поліщук Н. М. - Кір на Запоріжжі: слідами останньої епідемії, Количева Н. Л., Крупєй К. С., Букіна Ю. В., Колерова М. Є. (2021)
Гладишева С. А. - Аналіз стану та перспективи розвитку седативних лікарських засобів на сучасному фармацевтичному ринку України, Аль Насір Ейяд, Луць В. В., Гудзенко О. П. (2021)
Ткаченко Н. О. - Дослідження маркетингових і фармакоекономічних аспектів вітчизняного ринку препаратів, що використовують для біоревіталізації, Червоненко Н. М., Демченко В. О., Литвиненко О. В. (2021)
Алексєєв О. Г. - Ґенеза національного фармацевтичного законодавства на теренах України в IX – на початку ХХ століття: історико-правові аспекти (2021)
Лебедь С. О. - Аналіз ефективності нормативно-правових актів із питань фальсифікації лікарських засобів в Україні, Немченко А. С. (2021)
Юн Бьон-Йоль - Фізична терапія спастичності для корекції просторово-часових порушень ходьби в дітей із церебральним паралічем, Неханевич О. Б. (2021)
Svyatnyy V. A. - Problematik der parallelen Simulationstechnik, Kuschnarenko V. G., Resch M., Miroschkin O .M., Wesner S. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание операции деления целых чисел в дополнительном коде с отрицательным и положительным нулем остатков делимого, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Лапко В. В. - Порівняння модулів чисел з плаваючою комою при поданні операндів кодами з фіксованою комою, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2016)
Фельдман Л. П. - Ефективність паралельної реалізації екстраполяційних методів чисельного розв’язання СЗДР на графічних процесорах, Назарова І. А., Гризадубова Я. О. (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення продуктивності текстурування з виконанням процедурних операцій в об’єктному просторі, Дудник О. О. (2016)
Башков Є. О. - Модифікований алгоритм розпізнавання обличчя людини на фотографії, Костюкова Н. С., Головін А. О. (2016)
Паромова Т. А. - Исследование схожести изображений с помощью перцептивных хэш-алгоритмов и расстояний Хэмминга, Зеленева И. Я., Луценко Н. В., Кленачов С. А. (2016)
Романюк О. Н. - Формування відрізків прямих на гексагональному растрі, Мельник О. В., Романюк О. В. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение порогового значения интенсивности цвета и коэффициента максимального различия в цвете для повышения производительности метода постобработки сформированных трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И. Черняк Т. В. (2016)
Астафьев Н. А. - Синтез математической модели оценивания сроков безаварийной эксплуатации, Дмитриева О. А. (2016)
Левицкая Т. А. - Математический аппарат для обработки контура лежащей капли, Пятикоп Е. Е., Тельных Л. В. (2016)
Олейник В. С. - Обзор существующих подходов к динамической балансировке сложности игрового процесса, Шкарупило В. В. (2016)
Погорілий С. Д. - Дослідження програмної бібліотеки Linpack на архітектурі CUDA мовою програмування Python, Семьонов Б. О. (2016)
Пронина О. И. - Анализ моделей и технологий распределения транспортных услуг (2016)
Святный В. А. - Оптимизация параметров распределенной модели массового взаимодействия, Гуськова Н. Г. (2016)
Сынков В. Г. - Применение базовых алгоритмов оптимизации для выбора очистного оборудования, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Петрова О. А. - Информационная система для исследования надежности систем позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В. (2016)
Колесник С. Е. - Разработка модульной системы звукового вещания с сетевым доступом на основе микроконтроллера, Цололо С. А. (2016)
Кисляк О. И. - Особенности разработки анализатора трафика для ОС Android, Цололо С. А. (2016)
Шатохина Н. К. - Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний, Османов В. С. (2016)
Гайдук К. С. - Відновлення доступу до зашифрованих даних в ОС Windows, Шевченко О. Г. (2016)
Штомпель Н. А. - Биоинспирированный метод оптимизации кодов на основе преобразования Лаби (2016)
Гуськова В. Г. - Розробка сценарного підходу на основі моделей інтелектуального аналізу даних, Бідюк П. І. (2016)
Title, Contents (2021)
Prokopenko O. - Patterns identification in the dynamics of countries’ technological development in the context of military conflict, Bezliudnyi O., Omelyanenko V., Slatvinskyi M., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M. (2021)
Andriushchenko K. - Development of а matrix of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of agroecosystems, Datsii O., Lavruk O., Dmytrenko R., Kutashev I., Vinichenko I., Mishchenko D., Kakhovych Y., Pivovarov K., Ortina G. (2021)
Raiko D. - Development of scientific and methodological approach to quantitative and qualitative assessment of intellectual property management in industrial enterprises, Cherepanova V., Sylka I., Podrez O., Fedorenko I. (2021)
Mishchuk I. - Ensuring security of economic and informational interests of mining enterprises taking into account innovative technological trends, Serdiuk O., Bekhter L., Bondarenko O. (2021)
Hariastuti N. L. P. - Analyzing the drivers of sustainable value creation, partnership strategies, and their impact on business competitive advantages of small & medium enterprises: a PLS-model, Pratikto Pratikto, Santoso P. B., Tama I. P. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, Зміст (2021)
Сергєєва О. Р. - Щодо інноваційної діяльності вітчизняного малого та середнього підприємництва, Орлова В. М., Кузьменко О. В. (2021)
Васильченко А. О. - Аналіз економічної думки у розрізі передумов розвитку кластерних формувань у працях українських, білоруських та російських вчених (2021)
Коваленко В. В. - Ділова репутація та її вплив на фінансову стійкість банків (2021)
Пестовська З. С. - (Р)еволюція банкінгу: дискусії та перспективи (2021)
Гноєвий В. Г. - Сучасні тенденції цифрового маркетингу та їх вплив на формування маркетингової стратегії, Корень О. М. (2021)
Піскова Ж. В. - Вибір цільових сегментів для надання послуг з розвитку пам’яті, концентрації уваги і мислення людини (2021)
Górka M. - Consumer expectations towards innovative food packaging, Ślusarczyk B., Baran J., Brągiel E., Habrat B. (2021)
Tokar V. V. - The interplay between venture investing and innovation competitiveness of EU member-states (2021)
Котко О. К. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України (2021)
Татарінов В. В. - Малий та середній бізнес як учасник міжнародних стратегічних альянсів, Татарінов В. С., Павлова В. А. (2021)
Шкура І. С. - Можливості використання потенціалу хедж-фондів для українських інвесторів, Вініченко О. М., Грибкова М. А. (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Kulyk I. I. - Endometriosis-associated infertility: the role of hormones and its correction, Khmil S. V. (2020)
Saheer S. - Pleural endometriosis: bloody pleural effusion in a 28-year-old female with primary infertility (case report), Paul A., James P., Palak R. (2020)
Zhehestovska D. V. - Diagnostic utility of leukocyte parameters in the patients with acute myocardial infarction, Hrebenyk M. V. (2020)
Harikrishnan M. P. - Effects of hemotoxic snake bite envenomation on haematological parameters variability in predicting complications, Anil Kumar C. R., Anand M. K., Earali J. (2020)
Hevko U. P. - Polymorphisms of insulin receptor substrate 1 as a risk factor for type 2 diabetes mellitus, obesity and chronic pancreatitis among population of Ternopil region, Marushchak M. I. (2020)
Yastremska I. O. - Endothelial dysfunction and its management in patients with acute myocardial infarction combined with metabolic syndrome (2020)
Pinkey A. A. H. - Elaeocarpus serratus L. exhibits potential analgesic and antidiarrheal activities in mice model, Khan Z. I., Taher M. A., Soma M. A. (2020)
Peleshok K. Y. - Quality control measurement and in vitro bioequivalence of valsartan and atenolol tablets marketed in Ukraine (2020)
Rathi H. - Quality of life and well-being of population at the end of third phase of lockdown in India against the Covid-19 pandemic, Biyani M., Malik M., Rathi P. (2020)
Orupabo C. D. - Histomorphometric estimation of age from bone samples of Nigerians, Oghenemavwe L. E., Diamond T. E. (2020)
Latief M. - Favipiravir and dexamethasone in management of Sars-Cov2 infection (pilot study), Shafi O., Hassan Z., Abbas F. (2020)
Дыкан И. Н. - Научно-практический журнал "Radiation Diagnostics, Radiation Therapy" как основа профессионального взаимосодействия: 2010-2020 гг. (2020)
Усенко О. Ю. - Гібридні установки для мультимодальної візуалізації ПЕТ/ОФЕКТ/КТ в Україні та забезпечення контролю якості в ядерній медицині, Костилев М. В., Король П. О., Северин Ю. П., Щербіна О. В. (2020)
Отрощенко Н. П. - Депресія з аутоагресивними проявами у постраждалих при радіаційній катастрофі і бойових діях, Отрощенко П. О. (2020)
Kolotilov N. N. - Low-Dose Radiation Therapy for COVID-19 Pneumonia: review (2020)
Kolotilov N. N. - Radiological Pharmacology Drugs: Therapeutic Potential of Melatonin (2020)
Тезаурус отечественной радиологии: указатель статей, напечатанных в журнале "Лучевая диагностика, лучевая терапия"/"Radiation Diagnostics, Radiation Therapy" 2010-2020 гг (2020)
Інформація для авторів (2020)
Contents (2021)
Bevz О. - Development of determination methods of quetiapine fumarate for forensic-pharmaceutical purposes, Sych I., Shaposhnyk A., Sych I., Kryvanych O., Taran S., Perekhoda L. (2021)
Tsykalo T. - Investigation of the carbohydrates of Camelina sativa (L.) Crantz and Camelina microcarpa Andrz, Trzhetsynskyi S. (2021)
Korzh I. - The structural analysis of government expenditures on the purchase of antituberculous drugs, Romanko T., Volkova A., Tereschenko L. (2021)
Butko Y. - Wound healing effect of "Prolidoxid” and "Dexpanthenol with ceramides”: a сomparative study based on the model of chemical burns with expressed alterative skin processes, Tkachova O., Tishakova T., Gordienko A., Bondariev Y. (2021)
Savych A. - Determination of carboxylic acids content in the herbal mixtures by HPLC, Marchyshyn S., Basaraba R., Kryskiw L. (2021)
Stremoukhov O. - Phytochemical research and anti-inflammatory activity of the dry extracts from northern highbush blueberry leaves, Koshovyi O., Komisarenko M., Kireyev I., Gudzenko A., Michal Korinek, Tsong-Long Hwang, Meng-Hua Chen, Mykhailenko O. (2021)
Sutryn A. - Pharmacognostic analysis of Salvia hispanica L. seeds, Cholak I., Yemelianova O., Karpiuk U. (2021)
Posilkina O. - Peculiarities of effective management of products assortment depending on different sizes of pharmacy chains, Bondarieva I., Malyi V., Timanyuk I., Mala Z. (2021)
Mishchenko O. - Influence of a new derivative of 4-aminobutanoic acid on the level of neuromediatory aminoacids, neuromediators and the state of the rats’ hypocamp in conditions of brain ischemia, Palagina N., Larianovska Y., Gorbach T., Khomenko V., Yasna N. (2021)
Pulnyi Y. - Research of the epidemiology on cancer of the trachea, bronchi, lungs as important components in the development of effective directions for increasing the effectiveness of pharmaceutical support for cancer patients, Panfilova H., Shelkova E., Kabachnyi O., Chernukha V. (2021)
Abstract and References (2021)
Шиян Н. І. - Інтенсифікація виробництва як чинник підвищення показників ефективності скотарства (2021)
Варченко О. О. - Особливості формування агропродовольчих ланцюгів на зовнішніх ринках (2021)
Паска І. М. - Детермінанти формування агропродовольчих ланцюгів в середовищі домогосподарств України, Гринчук Ю. С., Артімонова І. В. (2021)
Bachynskyi R. - International experience in stimulation of green initiatives in agriculture and directions of its implementation in the national practice (2021)
Даниленко А. С. - Методологічні засади пріоритетних напрямів наукових досліджень у аграрній економіці України, Варченко О. М., Крисанов Д. Ф. (2021)
Виборна В. Д. - Економічна сутність соціального капіталу та особливості його формування в сучасних умовах (2021)
Копитець Н. Г. - Особливості функціонування ринку м’яса птиці в Україні, Волошин В. М. (2021)
Круглов В. В. - Державна політика розвитку аграрного сектору економіки на основі державно-приватного партнерства (2021)
Самойлик Ю. В. - Розвиток кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства, Лаврук В. В., Покотильська Н. В., Лаврук О. С. (2021)
Варченко О. М. - Оптимізація структури капіталу як інструмент управління вартістю молокопереробних підприємств, Артімонова І. В., Холоденко Н. І. (2021)
Шуст О. А. - Інвестиційна привабливість в системі менеджменту та ділової репутації сільськогосподарських підприємств, Гринчук Ю. С., Паска І. М., Ткаченко К. В. (2021)
Шупик С. М. - Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств з виробництва молока (2021)
Свиноус І. В. - Удосконалення методичних підходів до оцінки складових виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації системи обліку та фінансової звітності, Гаврик О. Ю., Хомяк Н. В., Хомовий С. М., Заболотній В. С. (2021)
Свиноус Н. І. - Управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2021)
Паска І. М. - Обґрунтування стратегії інноваційноорієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока, Гринчук Ю. С., Радько В. І., Ткаченко К. В. (2021)
Sumets А. - Management of the formation of stocks of material resources of the enterprise (2021)
Варченко О. М. - Особливості формування маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції особистого селянського господарства (ОСГ), Герасименко І. О., Дмитрик О. В., Вернюк Н. О. (2021)
Barkalov A. A. - Design FSM Mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks, Tytarenko L. A., Zeleneva I. J., Kamil Mielcarek (2015)
Бабаков Р. М. - Формирование кодов операций переходов в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Ярош И. В. (2015)
Галкин П. В. - Модель и алгоритм управления информационными потоками в бес-проводной сенсорной сети (2015)
Киричек Г. Г. - Автоматизоване керування відновленням працездатності мережевих пристроїв, Михайлютенко Д. Ю. (2015)
Куликовская Н. А. - Методы взаимодействия компонент семантической сервис-ориентированной архитектуры (2015)
Мірошкін О. М. - Адресація мікрокоманд на базі псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів у пристроях керування в базисі гібридних FPGA (2015)
Федоров Е. Е. - Метод прогноза производительности серверных компьютерных систем, Аль-Абабнех Х. А., Альрабаба Х. (2015)
Шапо В. Ф. - Метод вибору характеристик і розрахунку завантаження промислових обчислювальних систем і комп’ютерних мереж, Воропаєва А. О. (2015)
Bozhikova V. T. - Approach for ID recognition in person Identification Systems, Stoeva M. Ts., Daskalov S. V., Dimitrov K. D. (2015)
Вовк О. Л. - Використання особливостей зорового аналізатора людини для розпізнавання об’єктів зображень, Костюкова Н. С., Вітковська К. В. (2015)
Зори С. А. - Интерактивный симулятор технических объектов и технологических процессов для предприятия горнодобывающей промышленности, Бровкина А. П., Кандиболоцкая Т. А. (2015)
Романюк О. Н. - Модифікація гаусівської моделі піксела для задач антиаліайзингу, Абрамчук І. В., Дудник О. О., Мельник О. В. (2015)
Фролов О. В. - Моделирование сети из линий кривизны на каналовых поверхностях при заданной плоской линии кривизны (2015)
Цололо С. О. - Розробка системи керування мобільним роботом з можливістю виявлення перешкод на основі відеоданих, Бровкіна Д. Ю., Кравецький А. О. (2015)
Смирнов А. Н. - Некоторые подходы к интервальному решению конечных систем уравнений, Беловодский В. Н. (2015)
Стукач О. В. - Снижение вычислительной сложности алгоритма декодирования BCJR MAP в турбо-кодовых конструкциях, Романюк А. Н., Кулик А. Я., Иванов Ю. Ю. (2015)
Фельдман Л. П. - Применение графических процессоров при параллельном численном решении жесткой задачи Коши, Назарова И. А. (2015)
Федосова И. В. - Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации расчетов поверхностных свойств расплавов, Левицкая Т. А. (2015)
Чуприн В. B. - Организация планирования по принципу "кратчайшая задача первая" для Hadoop MapReduce, Дмитриева О. А. (2015)
Bozhikova V. T. - A Heuristic Search algorithm for Software Clustering, Stoeva M. Ts. (2015)
Адамов В. Г. - Компьютерная система оценки параметров породных отвалов, Бураков О. В. (2015)
Андрухів А. І. - Алгоритм розрахунку показника книгозабезпеченості дисципліни у бібліотеці ВНЗ (2015)
Андрюхин А. И. - Вероятностные оценки рефлексивных логических связей (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка архитектуры многослойного клеточного автомата и способов записи и чтения из его ячеек, Альрабаба Х. (2015)
Заболотная Н. И. - Компьютерная диагностика оптико-анизотропных структур плазмы крови на основе метода нечетких множеств, Павлов С. В., Рональд Ровира, Стукач О. В., Олийниченко Б. П. (2015)
Марковець О. В. - Реалізація системи опрацювання звернень громадян до органів влади у гетерогенних веб-середовищах, Пелещишин А. М., Хміль І. О. (2015)
Зори С. А. - Объемная визуализация алгоритмом трассировки лучей с использованием двухуровневой иерархии ограничивающих объемов и AABB (2015)
Зори С. А. - Повышение реалистичности и оптимизация моделируемых процессов симулятора "Виртуальная шахта", Бровкина А. П., Кандиболоцкая Т. А. (2015)
Павлов С. В. - Аналіз методів попереднього оброблення біомедичних зображень, Вовкотруб Д. В., Романюк С. О., Абраменко Л. В. (2015)
Пікєнін О. О. - Цифрова фільтрація багатоспектральних зображень для пошуку та визначення опорних точок навігаційних орієнтирів, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка подсистемы автоматизации контроля трафика автостоянки, Соляр Д. А. (2015)
Юр Т. В. - Аналіз методів розпізнавання облич на зображеннях (2015)
Колларов О. Ю. - Застосування методу зворотного поширення похибки в задачах апроксимації багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами, Алтухова Т. В. (2015)
Маслова Н. О. - Застосування комбінованого алгоритму при рішенні багатовимірних задач, Лисакова Н. В. (2015)
Назарова І. А. - Дослідження масштабованості паралельних систем на основі функції ізоефективності, Чорна А. О. (2015)
Шатохина Н. К. - Представление мозаичных графов в виде системы подграфов, Шатохин П. А. (2015)
Павлов С. В. - Оптико-электронная технология для оперативного определения функционального состояния человека, Романюк А. Н., Коваль Л. Г., Лаугс Е. Л. (2015)
Грездов Г. Г. - Методика построения защиты от распределенной атаки, основанная на теории графов (2015)
Астафьев Н. А. - Анализ проблемы прогнозирования аварий при эксплуатации объектов повышенной опасности, Дмитриева О. А. (2015)
Баркалов А. А. - Реализация совмещенного микропрограммного автомата в базисе FPGA, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я. (2015)
Кеберле Н. Г. - Методика публикации набора открытых метеорологических данных (2015)
Колларов О. Ю. - Інтелектуальне керування автономною установкою електроживлення із воднево-кисневим паливним елементом (2015)
Куликовская Н. А. - Семантическое описание веб-сервиса (2015)
Левицкая Т. А. - Автоматизация процесса расчета плотности и поверхностного натяжения расплавов в методе лежащей капли (2015)
Фельдман Э. П. - Математическое описание поведения палладия в водородных микродатчиках при взаимодействии с водородом в лабораторных условиях, Любименко Е. Н., Штепа А. А. (2015)
Штепа А. А. - Оценка искажения измерительных сигналов от размывания спектральных составляющих при дискретном преобразовании Фурье (2015)
Мохаммад Юнис Яхья - Анализ погрешности модифицированного метода обратной трассировки луча (2015)
Сергійчук В. - Голодомор 1932 – 1933 років: геноцидна спрямованість, спроба підрахунку втрат (2020)
Хома І. - Євген Коновалець і Всеукраїнcька національна рада (2020)
Баран В. - Органи НКВС як інструмент сталінських репресій у західних областях України (вересень-грудень 1939 р.) (2020)
Кобута Л. - Василь Пашницький (1903 – 1941): трагічна доля станиславівського інтелігента, Кобута С. (2020)
Банах В. - Національний музей у Львові (1905 – 1939): науково-фондова робота (2020)
Кобута С. - Українські адвокати Станиславівщини – жертви комуністичного і нацистського репресивних режимів у 1939 ‒ 1945 рр. (2020)
Струченков О. - Політичні репресії проти технічної інтелігенції Донбасу напередодні німецько-радянської війни, Романуха О. (2020)
Черепанин М. - Музичне життя західних областей України в роки німецької окупації (1941 – 1944) (2020)
Москалюк М. - Структура та комплектація міських відділів НКДБ-МДБ в Тернопільській області у 1944 ‒ 1947 рр., Пирожишин Р. (2020)
Пагіря О. - Пересильна тюрма № 25 у Львові (1944 – 1955): історія, пам՚ять, меморіалізація (2020)
Литвин М. - Західноукраїнська соціогуманітаристика в умовах сталінського тоталітаризму: просопографічний та комеморативний аспекти, Ільницький В. (2020)
Шалашна Н. - Історична пам՚ять мешканців Сходу України про радянські репресії у західних областях: сучасний стан історіографії проблеми (2020)
Данильчук В. - Репрезентація пам՚яті про примусових робітників періоду Другої світової війни в сучасному суспільному просторі та науковому дискурсі України, Левдер А. (2020)
Іріоглу Ю. - Західноукраїнські примусові переселенці на теренах Південної України: досвід вивчення его-джерел (2020)
Музичко О. - Південна Україна кінця ХХ – початку ХХІ ст. як ареал існування історичної пам՚яті про комуністичний геноцид західноукраїнського населення середини ХХ ст. (2020)
Давидюк Р. - Пам՚ять про репресованих діячів Української революції 1917 ‒ 1921 рр. крізь призму розсекречених архівів радянських спецслужб, Шеретюк В. (2020)
Каліщук О. - Історична травма і проблема її (не)пам՚ятання: досвід трагедії Луцької в՚язниці 1941 року (2020)
Стрільчук Л. - Репресії проти радянських репатріантів після Другої світової війни: формування політики непам՚ятання в СРСР (2020)
Хахула Л. - Сучасні українські музейні наративи як чинники детравматизації пам՚яті про тоталітаризми XX ст., Ільницький В. (2020)
Тимків І. - Прагматичні концептуалізації історичної пам՚яті у проблемному полі політичного виховання (2020)
Охрімчук О. - Діяльність Українського інституту національної пам՚яті з відновлення та збереження пам՚яті про радянські репресії у західних областях (2020)
Біла С. - Методичні засади реалізації політики пам՚яті при вивченні новітньої історії, Лозинська І. (2020)
Адамович С. - Політика пам՚яті на Прикарпатті щодо радянських репресій у 1939 – 1953 рр. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Khrokalo L. - Susceptibility of Escherichia coli to green synthesis silver nanoparticles obtaining on vegetal extracts, Vorobyova V., Vasyliev G., Ryzhenko N., Glagun K., Korniakova O., Salamaha O., Sirosh Ye. (2020)
Савосько В. М. - Кореляційність дендрометричних показників та індексів різноманітності деревостанів садово-паркових культурфітоценозів Криворіжжя, Товстоляк Н. В., Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. (2020)
Буценко Л. М. - Біологічні властивості морфологічних дисоціантів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В. (2020)
Monoshyn D. - Accumulation of 137cs in insects – herpetobiont integuments, Shupova T., Rudchenko L., Gaychenko V. (2020)
Rubezhniak I. G. - Antibacterial activities of cultural filtrates of some strains of micromycete (2020)
Павловська М. О. - Вплив ксенобіотиків на якісний склад прокаріот водної екосистеми Чорного моря, Соломенко Л. І., Прекрасна Є. П., Дикий Є. О. (2020)
Pikovskyi M. Y. - Phytotoxic properties of culture filtrates of micromycete Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary isolates from the phyllosphere of various host plants, Kyryk M. M., Bоrodai V. V. (2020)
Кириченко А. М. - Поширення вірусу звичайної мозаїки квасолі з насінням Phaseolus vulgaris cv червона шапочка, Антіпов І. О., Гринчук К. В., Ліханов А. Ф. (2020)
Аноприенко А. Я. - Закономерности развития аналого-цифровых преобразователей и перспективы использования постбинарного кодирования, Варзар Р. Л., Иваница С. В. (2014)
Андрюхин А. И. - Моделирование схем пороговой логики на переключательном уровне (2014)
Баркалов А. А. - Реализация КМУУ с элементарными цепями на гибридных FPGA, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2014)
Баркалов А. А. - Реализация схемы автомата Мили в базисе гибридных FPGA, Мальчева Р. В., Баркалов А. А. (2014)
Башков Е. А. - Алгоритм вокселизации сферического треугольника, Непочатая С. А. (2014)
Зори С. А. - 3D-визуализация сцен методом трассировки лучей на параллельном графическом процессоре (2014)
Костюкова Н. С. - Пошук зображень, що містять текст, з використанням гістограмних ознак, Сисоєва Д. О. (2014)
Чернишова А. В. - Использование стеганографических и криптографических средств для защиты видеофайлов, Маркин Б. С. (2014)
Брагина Т. И. - Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем (2014)
Вовк О. Л. - Розробка економетричної моделі для визначення ставок за депозитами, Синяк А. А. (2014)
Григорьев А. В. - Расширенная постановка задачи проблемной адаптации интеллектуальных САПР (2014)
Дмитрієва О. А. - Оптимізація комунікаційних операцій при керуванні кроком в паралельних екстраполяційних алгоритмах, Кулаков В. В., Гуськова В. Г. (2014)
Добровольский Ю. Н. - Расширение группы методов поиска аналитического решения модельной задачи о напорной фильтрации газовой смеси в сплошной среде (на примере пневмообработки угольного пласта) (2014)
Иванов Ю. А. - Разработка многоядерной модели динамики подвижного состава, Иванов А. Ю. (2014)
Коломойцева И. А. - Алгоритм работы брокера ГРИД-системы для решения задачи метапоиска, Дацун Н. Н. (2014)
Мироненко Д. С. - Автоматизированная ситуационная система управления и контроля процессом наплавки рабочего слоя валиками сложной формы на поверхность валков прокатных станов, Кулябина А. И. (2014)
Олейник А. А. - Модель параметрического синтеза нейро-нечетких сетей в ярусно-параллельной форме, Скрупский С. Ю., Субботин С. А. (2014)
Погорілий С. Д. - Новітній метод розв’язання задач комбінаторної оптимізації великої розмірності, Потебня А. В. (2014)
Rodriges Zalipynis R. A. - Ecologic assessment of air pollution by nitrogen dioxide over the territory of Europe using Earth remote sensing data (2014)
Романчук С. - Направления развития городских АСУ ТП водоснабжения и водоотведения (2014)
Смолий В. Н. - Эффективность управления процессом производства электронных аппаратов (2014)
Уразаева Л. Ю. - Моделирование способов преодоления трудностей в обучении программированию, Дацун Н. Н. (2014)
Федушко С. С. - Специфіка позиціонування послуг туристичної фірми у соціальних мережах, Бекеш Ю. Р. (2014)
Чередникова О. Ю. - Исследование характеристик блока наблюдения оптимального по быстродействию управления объектом со знакопеременной характеристикой методами моделирования (2014)
Barkalov A. A. - Optimization of the Addressing Scheme in Compositional Microprogram Control Unit with Code Sharing, Tytarenko L. A., Efimenko K. N., Zeleneva I. J. (2013)
Андрюхин А. И. - "Византийское поведение" неисправностей современных СБИС (2013)
Бабаков Р. М. - Формализация операций переходов в управляющем автомате с операционным автоматом переходов (2013)
Бєльков Д. В. - Система формування трафіку на основі самоорганізованої критичності (2013)
Білоконь І. В. - Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин, Погорілий С. Д. (2013)
Мальчева Р. В. - Повышение производительности FPGA-базированной системы визуализации в реальном времени, Юнис М. (2013)
Чередникова О. Ю. - Синтез и исследование алгоритмов оптимального по быстродействию управления (2013)
Вовк О. Л. - Учет особенностей строения сетчатки глаза человека для выделения контуров объектов изображений (2013)
Вяткин С. И. - Трехмерная реконструкция человеческого лица по данным стереопары с применением аналитических функций возмущения, Романюк С. А., Поддубецкая М. П. (2013)
Зори С. А. - Синтез изображений рельефов и ландшафтов методом ROAM на кластерной и CUDA- архитектурах вычислительных систем, Лисеенко В. В. (2013)
Пятикоп Е. Е. - Представление изображений на основе нечетких когнитивных моделей (2013)
Гонтарь Н. А. - Модель семантической сервис-ориентированной архитектуры (2013)
Грездов Г. И. - Новые аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2013)
Дмитриева О. А. - О приведении матриц расчетных коэффициентов коллокационных методов со старшими производными к диагональному виду (2013)
Добровольский Ю. М. - Поиск аналитического решения модельной задачи о напорной фильтрации газовой смеси в сплошной среде (на примере пневмообработки угольного пласта) (2013)
Куссуль Н. Н. - Регрессионные модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы, Колотий А. В., Яцков С. В., Олейник Т. В. (2013)
Лубко Д. В. - Розробка методології та проектування експертної системи з агротехнології вирощування свиней на відгодівлю (2013)
Скакун С. В. - Оцінювання ризику посух за супутниковими даними (2013)
Смолий В. Н. - Стохастическое управление процессом производства электронных аппаратов (2013)
Федоров Е. Е. - Усовершенствование метаэвристических методов для решения задачи поиска оптимального маршрута, Мартынова О. П., Слесорайтите Э. (2013)
Шелестов А. Ю. - Информационная технология оценки ущерба от засухи на основе слияния данных, Яйлимов Б. Я., Петухова А. И. (2013)
Штундер О. М. - Метод побудови апроксимуючої функції багатьох аргументів із заданою точністю та мінімальною складністю, Дивак М. П. (2013)
Вороной С. М. - Исследование аппаратурных затрат при реализации блока постоянной памяти управляющего автомата в базисе элементов распределенной памяти ПЛИС FPGA Xilinx, Патрушев В. А., Ярош И. В. (2013)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика методами нелинейной динамики, Бельков Д. В. (2013)
Иванов Ю. А. - Оптимизация вычислительного процесса на многоядерной системе с использованием алгоритма искусственной пчелиной колонии (2013)
Ладыженский Ю. В. - Программная система для анализа производительности программного обеспечения сетевых процессоров, Мельник Е. В (2013)
Ладыженский Ю. В. - Марковская модель для анализа производительности многопоточных архитектур сетевого мультипроцессора, Моргайлов Д. Д. (2013)
Чередникова О. Ю. - Исследование многопоточности с использованием волокон на одно-и многоядерном процесорах, Иванов А. Ю., Коцогуб Е. В. (2013)
Басараб Р. М. - Метод и результаты калибровки данных КС ДЗЗ "Сич-2" (2013)
Грищук Т. В. - Модель агента інтерфейсу, що реагує на зміну параметрів оператора, Романюк О. Н., Яремчик В. В. (2013)
Яковлев Ю. С. - О выборе графических ускорителей для компьютерных систем (2013)
Кравченко О. М. - Алгоритм географічної прив’язки знімків супутника "Січ-2", Лавренюк М. С., Куссуль Н. М. (2013)
Николаенко Д. В. - Результативність евристичного алгоритму розміщення даних в КМПК з кеш-пам'яттю мікрокоманд (2013)
Кулик А. Я. - Концепція роботи систем мобільного зв’язку 3G із застосуванням алгебри логарифма функції правдоподібності для алгоритму декодування Bi-SOVA, Іванов Ю. Ю. (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельный контроль размера шага вложенными методами на основе преобразованных матриц коэффициентов (2013)
Колотий А. В. - Выбор информационных признаков для построения прогнозов урожайности озимой пшеницы для территории Украины (2013)
Новаковская А. О. - Динамическая модель процесса хлорирования благородных металлов (2013)
Пятикоп Е. Е. - Исследование метода коллаборативной фильтрации на основе сходства элементов (2013)
Селякова С. М. - Автоматизированная поддержка процесса торговли на валютном рынке, Домащенко Д. А. (2013)
Сорока Т. Е. - Исследование масштабируемости алгоритмов поддержки когерентности кэш-памяти многоядерных процессоров (2013)
Федушко С. С. - Застосування апарату нечітких множин для класифікації учасників віртуальної спільноти (2013)
Баркалов A. A. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с общей памятью, Струнилин В. Н., Струнилин Е. В. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2012)
Башков Е. А. - Реализация режима агрегации каналов сетевого интерфейса в модульных многопроцессорных вычислительных системах, Иващенко В. П., Швачич Г. Г. (2012)
Бельков Д. В. - Исследование UDP-трафика с помощью отображения Эно, Едемская Е. Н. (2012)
Захарченко С. М. - Метод визначення основи системи числення надлишкового АЦП за аналізом кодувальної характеристики, Бойко О. В., Росощук А. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальних кластерних архітектур на прикладі алгоритму Белмана-Форда, Білокінь І. В., Вареник О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Використання паралельних обчислень для побудови безпровідних сенсорних мереж, Висоцький І. А. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Йена, Комісарук С. О. (2012)
Фельдман Л. П. - Имитационная модель для оценки эффективности протоколов когерентности кэш-памяти мультипроцессоров с общей памятью, Михайлова Т. В., Сорока Т. Е. (2012)
Babkov V. S. - Organization of a cluster system based on the GPU for high-performance image-processing (2012)
Вяткин С. И. - Особенности текстурирования в тайловой технологии визуализации, Романюк А. Н., Довгалюк Р. Ю. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Новые методы и способы доступа к данным дистанционного зондирования Земли, их организации и визуализации в системах экологического мониторинга окружающей природной среды (2012)
Романюк О. Н. - Кругова модель пікселя для задач антиаліайзингу, Курінний М. С., Мельник О. В., Олійник С. В. (2012)
Русин Б. П. - Основні підходи до розв’язку задачі масштабування зображень у веб-орієнтованих технологіях, Яців В. Б. (2012)
Андрюхин A. И. - Рефлексивная компьютерная модель и логическая идентификация состояния коллектива агентов, Артеменко В. А. (2012)
Андрюхин А. И. - Оценка системных характеристик модели коррупции с помощью компьютерного моделирования (2012)
Антонов Ю. С. - Оцінка повноти відповідей в автоматизованих системах контролю знань (2012)
Брагина Т. И. - Стратегия тестирования web - проектов, Табунщик Г. В. (2012)
Грездов Г. И. - Аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2012)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних, Савка Н. Я. (2012)
Дмитриева О. А. - Организация параллельных вычислений при моделировании динамических объектов с автоматическим выбором шага и порядка (2012)
Зори С. А. - Прогнозное моделирование погодных условий для информационной поддержки управления сельскохозяйственной деятельностью, Волчков К. С. (2012)
Kirichek G. G. - Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming (2012)
Ладошко О. Н. - Оценка надежности выделителя частоты основного тона для акустического анализа речи, Продеус A. Н. (2012)
Новикова О. Б. - Lazy Computations як механізм підвищення ефективності фрактальної інтерполяції (2012)
Павлий В. А. - Создание регионального data-центра как основы информационной системы экологического мониторинга в областях Украины (2012)
Пасічник Н. Р. - Метод та алгоритм побудови структур тематичних веб-сайтів на основі онтологічного підходу, Дивак М. П. (2012)
Скрупский С. Ю. - Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации, Кудерметов Р. К. (2012)
Смолий В. Н. - Синтез и исследование критерия компоновки типового элемента замены электронного аппарата (2012)
Тесленко Г. А. - Математическая модель алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования (2012)
Фельдман Л. П. - Применение графовых моделей при разработке параллельных алгоритмов решения нелинейной задачи Коши, Назарова И. А. (2012)
Шиян А. А. - Мережева структура управління організаційними системами із фрактальними, голографічними та асоціативними властивостями, Романюк О. Н. (2012)
Шкарупило В. В. - Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов, Кудерметов Р. К., Паромова Т. А. (2012)
Дацун Н. М. - Підвищення ефективності користувальницького інтерфейсу віртуальних лабораторних робіт, Горецький О. А. (2012)
Вовк О. Л. - Модифицированный метод k-средних для выделения кластеров кадров (2012)
Устиненко А. В. - К 100-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора Виталия Лукича Устиненко (2020)
Бондаренко О. В. - Приклад багатокритеріальної оптимізації двоступінчастого редуктора за допомогою модифікованого еволюційного алгоритму, Устиненко О. В., Клочков І. Є., Сєриков В. І., Воронцов Б. С., Кириченко І. О. (2020)
Гаврилов С. А. - Исследование влияния повреждений зубчатых передач на параметры их вибраций, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С., Дакало Ю. А. (2020)
Гайдамака А. В. - Методы мониторинга резьбовых соединений (обзорная статья), Музыкин Ю. Д., Татьков В. В., Бородин Д. Ю. (2020)
Епифанов В. В. - Эволюция разработок ученых и выпускников XПИ в области военных гусеничных и колесных машин в 20 веке (обзорная статья), Ткачук Н. А., Назаренко С. А., Писарская Н. В., Марусенко С. И. (2020)
Іванець Г. В. - Формалізована математична модель забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації, Іванець М. Г., Горєлишев С. А., Баулін Д. С., Башкатов Є. Г. (2020)
Карпунь О. В. - Концептуальні засади інтегрованого управління якістю транспортних послуг логістичного провайдера, Янчик О. Г. (2020)
Матусевич В. А. - Параметрическая оптимизация несущей способности замкнутого планетарного механизма, образованного двумя механизмами типа, Шарабан Ю. В., Шехов А. В. (2020)
Міщенко Я. С. - Підвищення ефективності штатних систем підігріву двигуна бойової машини піхоти, Рудий А. В., Васильєв А. Ю. (2020)
Подригало М. А. - Оценка легкости управления передним поворотным мостом перспективного тракторного самоходного шасси, Бобошко А. А., Разарёнов Л. В., Закапко А. Г., Зинченко Е. И., Краснокутский В. М. (2020)
Сергієнко М. Є. - Моделювання динаміки автомобіля при управлінні потужністю споживачів енергії двигуна внутрішнього згоряння, Любарський Б. Г., Пастущина М. І., Губський С. О., Косарєв О. В. (2020)
Ткачук М. А. - Розрахунково-експериментальний аналіз контактної взаємодії елементів технологічних систем, Грабовський А. В., Ткачук М. М., Саверська М. С., Ткачук Г. В., Дьоміна Н. А., Іщенко О. А., Мосніцька Д. В., Волошина І. О., Третяк В. В. (2020)
Ткачук М. А. - Аналіз реакції тестових просторових конструкцій корпусів легкоброньованих машин на дію серії імпульсів, Набоков А. В., Грабовський А. В., Рікунов О. М., Ткачук М. М., Марусенко С. І., Храмцова І. Я., Кохановська О. В., Прокопенко М. В., Льозний О. С., Чала Ю. С. (2020)
Ткачук М. М. - Контактна взаємодія тіл із поверхнями близької форми, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Калінін П. М., Іщенко О. А., Чала Ю. С., Кислиця Д. В. (2020)
Ткачук М. М. - Контактна взаємодія складнопрофільних тіл із урахуванням нелінійних характеристик матеріалу проміжних шарів, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Сєриков В. І., Ткачук Г. В., Калінін П. М., Волошина I. O., Андрусенко А. В., Голтвяниця О. С. (2020)
Чухліб В. Л. - Формалізовані підходи до визначення числа технологічних переходів при виробництві гнутих профілів, Губський С. О., Окунь А. О. (2020)
Anoprienko A. - Intelligent supersensory computer network for measurement and analysis of environmental hazards, Varzar R. (2012)
Андрюхин A. И. - Метод повышения точности параллельного переключательного моделирования (2012)
Бельков Д. В. - Вейвлет-анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н. (2012)
Дмитриева О. А. - Разработка и исследование параллельных коллокационных блочных методов, Фельдман Л. П. (2012)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика, Бельков Д. В. (2012)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для семантического анализа специализированных цифровых систем (2012)
Клименко І. A. - Співпроцесор для виконання арифметичних операцій з плаваючою комою на ПЛІС, Ткаченко В. В., Красовська Є. В. (2012)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование самоподобного входного трафика сетевых процессоров в системе NS-2, Моргайлов Д. Д., Моатаз Юнис (2012)
Михайлова Т. В. - Модель неоднорідного кластера зі спільним використанням дискового простору, Кучереносова О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам’яттю, Потебня А. В. (2012)
Романюк О. Н. - Метод прискореної імітації нерівностей на зображеннях поверхонь віртуальних об’єктів з використанням полярних координат, Романюк О. В., Благодир Д. Л. (2012)
Романюк О. Н. - Особливості визначення спекулярної складової кольору з використанням нової дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Довгалюк Р. Ю., Благодир Д. Л. (2012)
Русин Б. П. - Аналіз методів опису 3D-зображень пітінгів моделями графів, Торська Р. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Анализ времени выполнения арифметических операций над интервальными числами в СКА Mathematica, Иваница С. В., Аль Рабаба Хамза (2012)
Бондаренко И. Ю. - Исследование системы Sphinx4 для решения задач однодикторного и дикторонезависимого распознавания речевых команд, Савкова Д. Г. (2012)
Shkarupylo V. V. - An Approach to Composite Web Services Formal Verification, Kudermetov R. К. (2012)
Бородай Є. І. - Особенности сервисов обработки данных для мобильных устройств, Табунщик Г. В. (2012)
Егошина А. А. - Оценка качества информационного поиска в слабо структурированных источниках на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2012)
Григорьев В. А. - Анализ методов извлечения знаний о методиках проектирования из VHDL-текстов, Грищенко Д. А. (2012)
Григорьев А. В. - Подход к построению интеллектуальных CMS, Павловский Е. В. (2012)
Губенко Н. Е. - Система обфускации программного кода для языка РНР, Чернышова А. В., Моргайлов Д. Д. (2012)
Zeleneva I. - Development of an algorithm for searching railroad routes to ensure arrival at the specified time, Zhevzhyk S., Grynevych I. (2012)
Білик О. О. - Складові узагальненої моделі якості загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Миронова Н. А. - Метод синтеза группового решения для многокритериальных задач большой размерности (2012)
Морозова О. В. - Анализ методов построения экспертных систем в продукционных инструментальных оболочках, Григорьев А. В. (2012)
Никоненко А. А. - Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях (2012)
Пашинская А. В. - Критерий выбора метода моделирования процесса кристаллизации (2012)
Романчук С. - Закономерности и статистические модели режимов работы городских водораспределительный сетей (2012)
Крупський К. Л. - Удосконалення методу опитувань експертів на основі попарних порівнянь (2012)
Фельдман Л. П. - Параллельные экспоненциальные методы решения задачи Коши с оценкой локальной апостериорной погрешности, Назарова И. А. (2011)
Дмитриева О. А. - Упрощение итераций при параллельной реализации неявных методов решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений (2011)
Волинець В. І. - Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою (2011)
Tyanev D. S. - Non-Linear Asynchronous Micro-Pipelines (2011)
Іващенко В. П. - Дослідження оцінок ефективності модульної багатопроцесорної кластерної системи, Швачич Г. Г., Башков Є. О. (2011)
Егошина А. А. - Повышение эффективности извлечения информации из слабо структурированных источников на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2011)
Barkalov A. A. - Implementation of logic circuit for compositional microprogramming control unit with elementary operational linear chains on custom-made matrices, Zelenyova I. J., Hathot Biayrek, Lavrik A. S (2011)
Андрюхин А. И. - Переключательное моделирование и диагностирование основных моделей неисправностей КМОП-структур (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н., Незамова Л. В. (2011)
Гриценко А. А. - Разработка аппаратного модуля сортировки с последовательным вводом данных и минимальным временем обработки, Сероштан С. Ю., Зинченко Ю. Е. (2011)
Грищенко В. И. - Влияние выделенного кэша команд на производительность сетевого процессора, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис (2011)
Баркалов А. А. - Микропрограммное устройство управления с относительной адресацией, Бабаков Р. М., Егошина А. А. (2011)
Баркалов А. А. - Уменьшение емкости управляющей памяти композиционного микропрограммного устройства управления, Струнилин Е. В., Струнилин В. Н. (2011)
Самощенко О. В. - Відстеження регіонів інтересу в послідовності відеокадрів за допомогою коваріаційних матриць, Савченко Д. А. (2011)
Карабчевский В. В. - Визуальное создание изображений средствами Direct2D с использованием растрово-векторного подхода, Магдалина С. Н. (2011)
Скакун С. В. - Оценка плотности вероятности наводнений на основе анализа спутниковых и наземных данных (2011)
Шелестов А. Ю. - Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємства, Куссуль Н. М., Скакун С. В., Кравченко О. М., Волошин С. В., Загородній Є. В. (2011)
Янчевський C. Л. - Оптимізація планування отримання інформації від систем дистанційного зондування Землі середнього розрізнення за умови фінансових обмежень (2011)
Иваница С. В. - Особенности реализации операций тетралогики, Аноприенко А. Я. (2011)
Грездов Г. И. - Численное вычисление сеточной модели линии пересечения поверхностей, Филиппенко Т. К. (2011)
Бабков В. С. - Анализ математических моделей распространения примесей от точечных источников, Ткаченко Т. Ю. (2011)
Самощенко О. В - Розпізнавання сигналів випробувань вибухових речовин на стійкість до механічного впливу методом вейвлетного аналізу, Лабінський К. М., Прилепський В. О. (2011)
Гурьянова Т. В. - Анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом при различных методах оптимизации расчетов (2011)
Смирнов А. В. - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей, Рычка О. В. (2011)
Криводубский О. А. - Постановка задачи планирования листопрокатного производства как задачи оптимального управления, Косилов С. А. (2011)
Смолий В. Н. - Модель управления производством электронного аппарата авиационного назначения (2011)
Федоров Е. Е. - Методика идентификации диктора на основе модифицированной вероятностной нейронной сети (2011)
Новаковская А. О. - Прогнозирование состояний с использованием управляемой нейросети (2011)
Квєтний Р. Н. - Засоби уникнення зіткнення для безпілотних авіаційних систем на основі мінімізації ризиків, Борщова І. П. (2011)
Козловский В. А. - Нечеткая система распознавания образов для решения задачи классификации жидких нефтепродуктов, Максимова А. Ю. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ специфики задачи проблемной адаптации САПР в современных условиях (2011)
Федяев О. И. - Иерархическая разработка многоагентной модели процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Аноприенко А. Я. - Университет в современном информационном пространстве: тенденции, рейтинги и опыт развития портала магистров ДонНТУ (2011)
Войтюк І. Ф. - Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу, Дивак М. П., Неміш В. М. (2011)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки единственности решений одной задачи идентификации (2011)
Грездов Г. Г. - Стратегии построения эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных системах (2011)
Глушак В. В. - Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор, Новіков О. М. (2011)
Дмитрієва О. А. - Генерація стійких блокових методів для розв’язання жорстких диференційних рівнянь і їх систем (2011)
Иваница С. В. - Методы контроля точности результирующих интервалов при вычислении интервальных полиномиальных функций, Меркулов А. В. (2011)
Чемерис А. А. - Об одном методе распараллеливания тесногнездовых циклов, Горунова Ю. А., Смирнов А. Д. (2011)
Аноприенко А. Я. - Представление постбинарных форматов чисел с плавающей запятой в контексте интервальных вычислений, Иваница С. В., Кулибаба С. В. (2011)
Баркалов A. A. - Матричная реализация композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Зеленева И. Я., Хатгут Байрек, Татолов Е. Р. (2011)
Баркалов А. - Оптимизация схемы КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Применение кодирования совместимых микроопераций для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Лаврик А. С., Мирошкин А. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Операционный автомат переходов с дополненным множеством операций переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Баркалов А. А. - Синтез устройств управления с преобразованием кодов объектов, Опанасенко В. Н., Баркалов А. А. (2011)
Башков Е. А. - Исследование влияния сетевого интерфейса на эффективность модульной многопроцессорной кластерной системы, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Башков Е. А. - Перспективы применения современных коммуникационных технологий и исследование их влияния на эффективность многопроцессорных кластерных систем, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ трафика сети с беспроводным доступом, Едемская Е. Н. (2011)
Грищенко В. И. - Основные направления развития современных сетевых процессоров, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис. (2011)
Погорелый С. Д. - К вопросу формализации проектирования приложений для кластерных систем с GPU (2011)
Погорілий С. Д. - Застосування паралельних версій генетичних алгоритмів в комп’ютерних мережах, Білоус Р. В. (2011)
Попов Ю. В. - Алгоритм перераспределения вычислительной нагрузки в сети при распределённом логическом моделировании цифровых систем, Балута А. В. (2011)
Скобцов Ю. А. - Построение тестов для перекрестных неисправностей типа задержка, Скобцов В. Ю., Ияд К. М. Нассер. (2011)
Rodriges Zalipynis R. A. - ChronosServer: real-time access to "native” multi-terabyte retrospective data warehouse by thousands of concurrent clients (2011)
Бабков В. С. - Методи візуалізації даних складної структури на основі деревоподібних карт, Серік М. О. (2011)
Башков Е. А. - Возможности платформы CUDA при реализации воксельного представления дуг для объемных 3D дисплеев, Авксентьева О. А., Харченко Н. О. (2011)
Карабчевский В. В. - Реализация алгоритмического подхода к вопросу обработки изображений, Магдалина С. Н. (2011)
Костюкова Н. С. - Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів, Шеховцов С. О. (2011)
Мальчева Р. В. - Исследование влияния шага трассирования лучей и коэффициента различия в цвете на время выполнения формирования изображения, Юнис М., Джамиль А. (2011)
Медведєв Д. Г. - Дискримінантна функція параметризованих еозинофілів, Бурлак О. В., Головко В. О. (2011)
Радченко В. И. - Проектирование программного обеспечения для трехмерного NURBS моделирования, Карабчевский В. В. (2011)
Романюк О. Н. - Класифікація графічних відеоадаптерів, Довгалюк Р. Ю., Олійник С. В. (2011)
Романюк О. Н. - Високопродуктивна конусна модель піксела для антиаліайзингу відрізків прямих, Курінний М. М., Костюкова Н. С., Мельник О. В. (2011)
Романюк О. В. - Високопродуктивний метод формування реалістичних зображень рельєфних поверхонь на базі нової моделі дистрибутивної функції (2011)
Самощенко О. В. - Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2, Ходус С. В. (2011)
Яців В. Б. - Визначення оцінок якості металографічних зображень при масштабуванні дефектів, Русин Б. П. (2011)
Артеменко В. А. - Компьютерные оценки решения стохастической транспортной задачи (2011)
Валуйський В. М. - Веб-орієнтована комп’ютерна система підтримки навчального процесу підвищення кваліфікації, Гончаренко М. В., Павловський А. А., Безпалий Є. О. (2011)
Григорьев А. В. - Состав параметров адаптации на проблемную область в инструментальной оболочке для автоматизации построения интеллектуальных САПР (2011)
Григорьев А. В. - Анализ средств автоматизации построения VHDL-программ, Грищенко Д. А. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ существующих способов создания интерфейса "языки формальных спецификаций — проблемно-ориентированные языки", Морозова О. В. (2011)
Григорьев А. В. - Представление сайта на языке HTML как модели структурного уровня САПР, Павловский Е. В. (2011)
Заболотникова В. С. - Учет субъектов предпринимательской деятельности в условиях неопределенности на основе метода нечеткой кластеризации (2011)
Кадомский К. К. - Сеть ART с нечеткими весами связей (2011)
Логинов А. В. - Построение модели распределения нагрузки на головку бедренной кости, Ермаков Д. Г. (2011)
Межуєв В. І. - Лінгвістичний підхід до розгляду архітектури інструментів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Минухин С. В. - Оптимизация энергопотребления вычислительных ресурсов при изменении спроса и предложения на них в системе экономических отношений двухуровневого GRID (2011)
Мокін В. Б. - Оптимізація параметрів геоінформаційних моделей об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху міста, Сторчак В. Г., Гавенко О. В., Олександров І. В. (2011)
Пасічник Н Р. - Формалізм в постановці задачі створення якісного сайту, Дивак М. П. (2011)
Пашинская А. В. - Использование ячеечного подхода при разработке геометрической модели генерации и роста многогранников в пространстве (2011)
Рябченко В. В. - Использование моделирующей среды для создания программного обеспечения программно-аппаратного комплекса управления роботом-манипулятором семейства Katana фирмы Neuronics AG, Дацун Н. Н. (2011)
Саух С. Є. - Математичне та програмне забезпечення розв’язку задач моделювання рівноважного стану ринків електроенергії, Борисенко А. В. (2011)
Смолий В. Н. - Особенности концепции управления конструкторской подготовкой производства электронных аппаратов (2011)
Степных А. И. - Создание обучающего видеоролика "Пожарная безопасность в шахте", Коханова Ю. И., Годла А. С., Хамидуллина Е. Д., Карабчевский В. В. (2011)
Федяев О. И. - Агентно-ориентированное моделирование процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Хмелевой С. В. - Информационная технология извлечения знаний для прогнозирования временних рядов, Васяева Т. А. (2011)
Бабосюк Н. А. - Нечеткая модель оценки экономического состояния предприятия сферы телекоммуникаций, Каргин А. А. (2011)
Фельдман Л. П. - Параллельные алгоритмы экстраполяционных методов решения задачи Коши для компьютеров с распределенной памятью, Назарова И. А. (2010)
Дмитриева O. A. - Управление шагом в блочных диагонально-неявных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений (2010)
Аноприенко А. Я. - Особенности постбинарного кодирования на примере интервального представления результатов вычислений по формуле Бэйли-Боруэйна-Плаффа, Иваница С. В. (2010)
Гоголенко С. Ю. - Прямой метод решения СЛАУ для стационарных и параболических задач на геометрических графах на основе трёхточечной прогонки, Святный В. А. (2010)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельной трансляции логических программ, Шуликов А. В. (2010)
Клевцов С. И. - Мультисегментная пространственная аппроксимация градуировочной характеристики для прецизионных вычислений давления в интеллектуальных датчиках (2010)
Ладиженський Ю. В. - Організація паралельних обчислень при відстежуванні об'єктів у відеопотоці, Середа А. О. (2010)
Смирнов А. В. - Оптимизация алгоритмов скользящего усреднения без задержки, Ляшко А. С. (2010)
Romanuke V. V. - Сomputing the functional integral over nonnegative frontier of the null center unit ball (2010)
Barkalov O. - Approach to realization of compositional microprogramming control unit with code converter on custom-made matrix, Zelenyova I. J., Miroshkin A. N., Hathot Biayrek. (2010)
Андрюхин А. И. - Параллельная генерация тестов для МОП-структур на переключательном уровне (2010)
Баркалов А. А. - Матричная реализация автомата Мура с расширением кодов состояний перехода, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2010)
Ефименко К. Н. - Применение идентификации выходов при синтезе устройства управления с преобразователем адреса микрокоманд (2010)
Бєльков Д. В. - Побудова мультисервісної мережі, Незамова Л. В. (2010)
Погорілий С. Д. - Методика вимірювання обчислювальної потужності відеоадаптера (платформа CUDA), Трібрат М. І, Бойко Ю. В., Грязнов Д. Б. (2010)
Башков Е. А. - Генератор отрезков прямых повышенной производительности для трехмерных дисплеев, Авксентьева О. А., Аль-Орайкат Анас Махмуд, Хлопов Д. И. (2010)
Kravchenko O. - Intellectual approach to crop classification (2010)
Васюхін М. І. - Cтруктура та задачі складових геоінформаційної системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на території аеропорту, Гулевець В. Д., Лобанчикова Н. М., Гулевець Д. В., Сенько В. О. (2010)
Вяткин С. И. - Отображение контурной текстуры на произвольно ориентированные плоские и криволинейные поверхности, Романюк О. В., Костюкова Н. С. (2010)
Грипич Ю. А. - Анализ состояния растительности и оценка рисков развития сельскохозяйственных культур на основе статистической теории обучения (2010)
Романюк О. Н. - Метод розпаралелення процедури зафарбовування в системах комп'ютерної графіки, Ляшенко Ю. Л., Гончарук О. П. (2010)
Шелестов А. Ю. - Сервіс-орієнтована інфраструктура моніторингу повеней за супутниковими даними, Куссуль Н. М., Скакун С. В., Міронов A. І. (2010)
Лавренюк С. И. - Интеллектуальный подход к моделированию работы GRID-системы в условиях неопределенности (2010)
Безносова О. И. - Обобщенный подход к моделированию электрических цепей с разнородными элементами, Семагина Э. П. (2010)
Грездов Г. И. - Построение граничных моделей методом параметрической интерполяции, Филиппенко Т. К. (2010)
Григорьев А. В. - Обеспечение монотонности вывода и верификация баз знаний в инструментальной оболочке для создания интеллектуальных надстроек над САПР, Малявка О. В. (2010)
Карабчевский В. В. - Методы моделирования роста кристаллов в расплавах, Пашинская А. В. (2010)
Криводубский О. А. - Определение временных характеристик листопрокатного процесса, Косилов С. А., Ильчишин А. В. (2010)
Марценюк Є. О. - Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття, Дивак М. П., Піговський Ю. Р., Дивак Т. М. (2010)
Смолий В. Н. - Модель управления производством электронного аппарата военного назначения (2010)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки параметров идентификации систем (2010)
Бабков В. С. - Оценка параметров многоразрядных чисел с плавающей точкой для выполнения операций высокой точности, Пехотин Е. В. (2010)
Баркалов А. А. - Модификация алгоритма кодирования полей совместимых микроопераций, Ковалёв С. А., Зеленёва И. Я., Мирошкин А. Н. (2010)
Баркалов А. А. - Применение преобразователя кодов для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Ковалёв С. А., Лаврик А. С. (2010)
Бєльков Д. В. - Контроль якості послуг комп’ютерних мереж, Єдемська Є. М. (2010)
Гомозов О. В. - Инкрементные алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений и архитектура мультипроцессоров на программируемой логике, Ладыженский Ю. В. (2010)
Колотий А. В. - Информационная технология определения вероятности блокирования заявок в сети связи, Миронов А. И. (2010)
Пьявченко О. Н. - Модули интеллектуальных систем сбора и обработки информации датчиков (2010)
Левченко Р. И. - Влияние временных характеристик параллелизуемых блоков последовательных алгоритмов на эффективность автоматического динамического распараллеливания в многопроцессорных системах со слабой связью, Судаков А. А., Погорелый С. Д., Бойко Ю. В. (2010)
Саух С. Е. - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах Крылова решения больших систем линейных уравнений (2010)
Юрич М. Ю. - Гибридный алгоритм распределения задач в вычислительной системе (2010)
Зори С. А. - Способы компьютерной визуализации характеристических параметров реальных сигналов, Ковальский С. В. (2010)
Башков Є. О. - Методи покращення результатів пошуку зображень в цифрових колекціях, Вовк О. Л., Костюкова Н. С. (2010)
Вяткин С. И. - Сжатие графической информации с использованием тематических текстур, Романюк О. В. (2010)
Романюк О. Н. - Особливості архітектурної побудови систем формування тривимірних зображень, Обідник М. Д., Романюк О. В., Костюкова Н. С. (2010)
Скакун С. В. - Оценка риска наводнений на основе разнородных геопространственных данных (2010)
Бондарева Е. С. - Объектно-ориентированный подход к параллельному моделированию химико-технологических процессов (2010)
Гурьянова Т. В. - Сравнение эффективности алгоритмов динамического управления капиталом по функции мощности (2010)
Дмитриева О. А. - Моделирование жестких динамических систем диагонально неявными методами с адаптацией шага, Куприй Я. А. (2010)
Коляда М. Г. - Технология использования криптосистемы Эль-Гамаля с помощью пакета компьютерной алгебры "Mathematіca" (2010)
Кудерметов Р. К. - Сервис-ориентированная система сбора и обработки телеметрической информации, Хохлов Н. Н., Маслова Н. Д., Польская О. В. (2010)
Куссуль О. М. - Исследование эффективности применения моделей доверия на основе репутации в Grid-системах, Новиков А. Н., Швец С. C. (2010)
Савчук Т. О. - Порівняльний аналіз використання методів кластеризації для ідентифікації надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, Петришин С. І. (2010)
Смирнов А. В. - Метод повышения качества прогнозных регрессионных моделей, Рычка О. В. (2010)
Субботин С. А. - Модели критериев сравнения нейронных и нейро-нечетких сетей в задачах диагностики и классификации образов (2010)
Тихонова О. А. - Оптимизация алгоритма синтетического скользящего среднего (2010)
Федяев О. И. - Переход от абстрактных к физическим моделям при восходящем проектировании многоагентных систем, Жабская Т. Е. (2010)
Щербакова Г. Ю. - Исследование сходимости мультистартового субградиентного метода оптимизации в пространстве вейвлет преобразования, Крылов В. Н. (2010)
Грищенко В. И. - Моделирование маршрутизаторов на многоядерных сетевых процессорах, Ладыженский Ю. В. (2010)
Фельдман Л. П. - Каноническая форма блочных многошаговых методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (2009)
Фельдман Л. П. - Реализация параллельного алгоритма построения марковских моделей, Михайлова Т. В., Ролдугин А. В. (2009)
Назарова И. А. - Анализ масштабируемости параллельных алгоритмов численного решения задачи Коши (2009)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельного выполнения функциональных программ, Савков К. Г. (2009)
Межуев В. И. - Моделирование свойств операционной системы реального времени OpenComRTOS при помощи OWL-DL онтологий (2009)
Romanuke V. V. - Determination of the optimal pure strategies subset as the latent predominance set in some matrix games (2009)
Жабская Т. Е. - Анализ инструментальных средств построения агентно-ориентированных систем, Федяев О. И. (2009)
Гусятин В. М. - Метод анизотропной фильтрации текстур при синтезе изображений обратным трассированием, Чаговец Я. В., Кожушко Д. Г. (2009)
Бабков В. С. - Ефективна реалізація ієрархічного методу RBF на паралельних комп'ютерних системах (2009)
Башков Е. А. - Современное алгоритмическое и аппаратное обеспечение виртуальных систем трехмерного моделирования окружающей обстановки, Зори С. А., Ковальский С. В. (2009)
Куссуль Н. Н. - Каталог метаданных системы GEO-Ukraine, Лавренюк А. Н., Лавренюк С. И., Грипич Ю. А. (2009)
Войтко В. В. - Один із підходів до апаратної реалізації бамп-мепінгу, Романюк О. В. (2009)
Вяткин С. И. - Моделирование и визуализация сложных поверхностей на основе скалярных функций возмущения (2009)
Вовк О. Л. - Кластеризация кадров для сегментирования видеоданных (2009)
Скакун С. В. - Нейромережевий метод картографування повеней на основі супутникових зображень (2009)
Шелестов А. Ю. - К вопросу информационной безопасности Grid-систем, Скакун С. В., Куссуль О. М., Хоанг Динь Хыу. (2009)
Муфтеев В. Г. - Изогеометрическое моделирование кривых линий и поверхностей высокого качества по базовым критериям плавности, Марданов А. Р. (2009)
Карабчевский В. В. - Визуальная среда разработки систем геометрического моделирования, Хлепитько И. В. (2009)
Креденцар С. М. - Структура канала вывода информации на экран аэронавигационной геоинформационной системы реального времени (2009)
Костюкова Н. С. - Порівняння результатів пошуку зображень при використанні для виділення об'єктів рекурсивного і хвильового методів, Похиль М. Ю. (2009)
Бабков В. С. - Решение СЛАУ большой размерности на базе графического процессора в задаче построения изоповерхностей, Титаренко К. К. (2009)
Карабчевский В. В. - Визуальное создание двумерных текстур средствами DirectX 9. 0c, Магдалина С. Н. (2009)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми формування мікрооперацій у мікропрограмних пристроях керування, Зеленьова І. Я., Казачанський А. В., Толкачев Д. О. (2009)
Баркалов А. А. - Синтез автомата Мура с идентификацией состояний, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2009)
Gogolenko S. Yu. - Architecture Aware Parallelization of Solvers for PDE Systems on Geometrical Graphs in Diana Simulation Environment (2009)
Баркалов А. А. - Моделирование композиционного микропрограммного устройства управления с разделением кодов и кэш-памятью микрокоманд, Ковалев С. А., Бабаков Р. М., Николаенко Д. В. (2009)
Саломатин В. А. - Последовательный алгоритм компоновки конструктивных элементов на основе задания схемы в виде гиперграфа, Струнилин В. Н. (2009)
Щербакова Г. Ю. - Мультистартовый субградиентный метод обучения нейронных сетей в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2009)
Ладыженский Ю. В. - Метод уменьшения глубины каскадных откатов при распределенном оптимистическом моделировании алгоритмов маршрутизации, Мирецкий А. В. (2009)
Бельков Д. В. - Исследование сетевого трафика (2009)
Смолий В. Н. - Модель управления производством транспортного электронного аппарата (2009)
Дивак М. П. - Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних, Пукас А. В., Дивак Т. М. (2009)
Смирнов А. В. - Новое в динамическом управлении капиталом, Гурьянова Т. В. (2009)
Пушкаренко С. А. - Математическая модель параллельной линеаризации дерева логического вывода в распределённых системах управления дедуктивными базами данных (2009)
Погорелов О. А. - Математическое моделирование эволюции этносов на основе теории локальных цивилизаций (2009)
Рязанцев А. И. - Балансирование загрузки конвейера процессора с помощью векторов ветвления, Щербаков Е. В, Щербакова М. Е. (2009)
Криводубский О. А. - Математическая модель восстановления активных свойств сорбента, Новаковская А. О. (2009)
Григорьев А. В. - Концептуальная модель оболочки для построения интеллектуальных САПР вычислительной техники как средство предметной адаптации (2009)
Дмитрієва О. А. - Моделі прийняття рішень на основі теорії нечітких множин, Зайцева О. С. (2009)
Дивак М. П. - Оцінка можливостей МГЕС "Топольки" методами аналізу інтервальних даних, Франко Ю. П. (2009)
Борисенко А. В. - Моделі стратегічного розвитку генеруючих потужностей в умовах енергоринку (2009)
Андрюхин А. И. - Статистические оценки решений задач оптимизации в распределенных системах (2009)
Андрюхин А. И. - Статистические характеристики осцилляций при логическом моделировании неисправных цифровых схем (2009)
Коробецький Ю. П. - Моделювання ієрархічних виробничих підприємств, Дорошко В. В. (2009)
Коломойцева И. А. - Объектная модель естественно-языкового медицинского текста на примере системы "ФармАналитик" (2009)
Грездов Г. И. - Компьютерное моделирование конфигурации сварочного шва, Филиппенко Т. К. (2009)
Тихонова О. А. - Вероятностно-статистический анализ сигналов классических алгоритмов скользящего среднего и нового оригинального алгоритма синтетического скользящего среднего (2009)
Смирнов А. В. - Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом, Гурьянова Т. В. (2009)
Аноприенко О. Я. - Grid-технології: розвиток, моделювання та перспективи постбінарного комп’ютінгу (2009)
Шелестов А. Ю. - Агентный подход к реализации модели поведения пользователей Grid-систем, Скакун С. В., Куссуль О. М. (2008)
Погорілий С. Д. - Підвищення швидкодії алгоритму "проштовхування передпотоку”, Кузьмін О. В. (2008)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальної паралельної машини . NET Framework на прикладі алгоритму Габова, Равський О. С. (2008)
Святный В. А. - Комбинирование сервисо-ориентированного подхода и UML для комплексной реализации дискретных моделей технологических процессов (на примере объектов угольной промышленности), Чепцов А. А. (2008)
Фельдман Л. П. - Параллельные коллокационные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (2008)
Назарова И. А. - Повышение эффективности параллельного численного решения жестких задач на основе неявных блочных одношаговых методов (2008)
Алексеев А. М. - Принятие решений при ликвидации аварий на шахтах и рудниках, Коваленко А. Н. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Математическая модель динамического алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования цифровых систем, Тесленко Г. А. (2008)
Пушкаренко С. А. - Сравнительная оценка способов реализации распределенного дерева логического вывода, Дацун Н. Н. (2008)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельной трансляции функциональных программ, Савков К. Г. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование алгоритмов маршрутизации в сетях на кристалле, Мирецкая В. А. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Метод локальных каскадных откатов и организация списков событий для распределенного моделирования компьютерных систем, Мирецкий А. В. (2008)
Бондарева Е. С. - Генератор уравнений параллельной моделирующей среды для технологических процессов (2008)
Звягинцева А. В. - Моделирование опасных событий, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в городах (2008)
Святний В. А. - Стан розробок та перспективи інтеграції паралельних моделюючих середовищ з Grid-технологіями, Молдованова О. В., Чут А. М. (2008)
Лапко В. В. - Аэродинамические модели с сосредоточенными параметрами лавы шахтной вентиляционной сети, Чередникова О. Ю. (2008)
Аноприенко А. Я. - Развитие идеи применения гиперкодов в моделировании клеточных автоматов, Коноплева А. П. (2008)
Васюхин М. И. - Модель процесса построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени, Гулевец В. Д., Креденцар С. М. (2008)
Башков Є. О. - Пошук кольорових зображень з використанням методів гістограмних ознак і кластеризації, Вовк О. Л., Костюкова Н. С., Тележкін Д. В. (2008)
Бабков В. С. - Реконструкція 3D-моделей реальних об’єктів методом RBF з використанням GPU (2008)
Вяткин С. И. - Дискретизация функционально заданных поверхностей (2008)
Романюк О. Н. - Класифікація дистрибутивних функцій відбивної здатності поверхні (2008)
Краснокутский В. А. - Исследование алгоритмов цифровой фильтрации сигналов системы контроля состояния рудничной атмосферы, Гомозов О. В. (2008)
Петросянц В. С. - Знаниеориентированное моделирование принятия решений для идентификации личности по фотопортрету на основе антропометрического метода и tРАКЗ-метода, Зори С. А. (2008)
Карабчевский В. В. - Моделирование процесса развертывания цилиндрических и конических поверхностей с использованием языка MAXScript, Пашинская А. В. (2008)
Гуменюк Р. М. - Дослідження спектральних характеристик гармонійного сигналу довільної тривалості (2008)
Лазарович І. М. - Дослідження ефективності сигнальної рандомізації при передаванні цифрових даних (2008)
Баркалов А. А. - Использование особенностей ПЛИС для оптимизации схемы устройства управления, Зеленёва И. Я., Лаврик А. С. (2008)
Баркалов А. А. - Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей, Красичков А. А., Мирошкин А. Н. (2008)
Баркалов А. А. - Эвристический подход к адресации микрокоманд в композиционных микропрограммных устройствах управления с разделением кодов и кэш-памятью, Ковалев С. А., Бабаков Р. М., Николаенко Д. В. (2008)
Андрюхин А. И. - Генерация тестов для МОП-структур на переключательном уровне (2008)
Ковалев С. А. - Анализ алгоритма замещения данных MRU в КМУУ с кэш-памятью ассоциативного типа, Шишко С. Н. (2008)
Саломатин В. А. - Итерационный алгоритм распределения конструктивных элементов при задании электрической схемы в виде гиперграфа, Струнилин В. Н. (2008)
Цололо С. А. - Уменьшение аппаратурных затрат схемы МПА Мура при реализации в базисе CPLD (2008)
Смирнов А. В. - Об "оптимальном f" Ральфа Винса, Гурьянова Т. В. (2008)
Аверин Г. В. - Закономерности формирования опасных процессов в сложных системах, Звягинцева А. В. (2008)
Дмитриева О. А. - Распределенный интерпретатор сложных алгебраических выражений (2008)
Коломойцева И. А. - Функциональная модель медицинского естественно-языкового текста (2008)
Теличко Г. О. - Програмне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства (2008)
Федяев О. И. - Архитектура и функционирование программных агентов в обучающей системе многоагентного типа, Жабская Т. Е. (2008)
Приходько C. А. - Интеграция информационных и вычислительных ресурсов Интернета, Андрюхин А. И. (2008)
Федяев О. И. - Программный эмулятор нейросети типа неокогнитрон для распознавания графических образов, Махно Ю. С. (2008)
Бабков В. С. - Проектирование модулей загрузки и работы с файловой системой в составе XoS как гибрида операционных систем семейства Windows NT, Пехотин Е. В. (2008)
Михайлова Т. В. - Анализ эффективности информационных систем, Коваленко С. В. (2008)
Бондаренко И. Ю. - Речевой интерфейс в управлении текстовым редактором MS Word, Федяев О. И. (2008)
Тихонова О. А. - Сравнительный анализ различных алгоритмов скользящего усреднения с использованием критерия минимального среднего квадрата ошибок (2008)
Харитонов А. Ю. - К вопросу создания эффективных автоматизированных систем для получения энергии, Аверин Г. В. (2008)
Григорьев А. В. - Организация временного и пространственного логического вывода в концептуальной модели интеллектуальных САПР (2008)
Сегеда С. П. - Військово-історичний музей — реальна частина буття Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Андріяко А. М. (2020)
Ільєнко А. Б. - Висвітлення воєнної історії України у експозиції Національного військово-історичного музею України (2014–2020 рр.), Шупік Є. О., Шатілов Є. В. (2020)
Легасова Л. В. - Експозитарна модель історії Другої світової війни: науковий дискурс, Сімперович В. М. (2020)
Попельницька О. О. - З досвіду побудови виставки "Зброя в колекції Національного музею історії України: від давнини до сучасностіі", Шевченко О. В. (2020)
Филь О. М. - Тут вічно звучатимуть їх імена. Меморіальний комплекс Міністерства оборони України (2020)
Науман О. О. - Село Оксанина на Уманщині — мала батьківщина Івана Даниловича Черняховського (2020)
Бураков Ю. В. - Музей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у системі військово-історичної роботи Збройних Сил України (2020)
Чечин О. А. - Історія музею Харківського національного університету Повітряних Сил України імені Івана Кожедуба (2020)
Тарасенко Л. П. - Музей ракетних військ стратегічного призначення: експонати розсекречених комплексів (2020)
Міненко Л. М. - Формування мережі військових музеїв у Збройних Силах України (1995–2013 рр.) (2020)
Карпов В. В. - Формування військової музейної справи в Україні у період суспільно-політичної трансформації (1989–1996 рр.) (2020)
Ананьїн О. В. - Центральний музей Державної прикордонної служби України: історія і сучасність. До 25-річчя створення, Горєлов В. І. (2020)
Дейнега В. Г. - Музей важкої бомбардувальної авіації: історія формування експозиції (2016–2020) (2020)
Ткачук О. М. - Волинський регіональний музей: досвід військово-патріотичного виховання молоді (2018–2020 рр.) (2020)
Тугай М. І. - Музейні предмети АТО–ООС та їх експонування у музеї "Герої Дніпра" (2020)
Коханенко Ю. П. - Меморіальний комплекс "Пам’яті героїв Крут" — один з центрів військово-патріотичного виховання молоді (2020)
Воронов С. О. - Підводно-археологічні дослідження в Україні в сфері музеєфікації (2020)
Янковенко О. О. - Фондове музейне зібрання як запорука візуалізації наративу Другої світової війни, Третяк В. Л. (2020)
Алексєєв В. О. - Музей Повітряних Сил Збройних Сил України: військово-патріотична робота (2020)
Пашкова О. О. - Роль військових музеїв у військово-патріотичному вихованні курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах збройної агресії проти України (2020)
Касянчук І. А. - Історія Дубенського форту у світлі архівних джерел, Камінський П. А. (2020)
Казанцева Л. В. - Військове устаткування, яке використовувалось у наукових дослідженнях. Кінофототеодоліт, Салата С. А. (2020)
Салій А. Г. - Славетні традиції Київського вищого військового авіаційного інженерного училища, Коротін С. М., Радько О. В. (2020)
Андрух О. О. - Особливості ведення протиповітряної оборони корабельними угрупованнями в англо-аргентинському збройному конфлікті 1982 року (2020)
Левчик В. В. - Врегулювання криз в рамках спільної політики безпеки і оборони ЄС: історичний аспект та актуальність для України, Клименко В. С., Козинець І. П. (2020)
Содержание (2013)
Уренев В. П. - К XXII Международному смотру-конкурсу архитектурных и художественных высших школ Украины "Архитектурные сезоны в Одессе" (2013)
Уренев В. П. - Стратегия развития и обновления городских парков Одессы, Савицкая О. С., Румилец Т. С., Барышникова Е. В. (2013)
Глазырин В. Л. - Концепция архитектурно-планировочного развития приморской зоны Одессы и ее городской агломерации, Беликова М. В. (2013)
Вершинин В. И. - Современная высокоплотная промышленная застройка (на примере Гонконга) (2013)
Захаревская Н. С. - Методика выполнения градостроительного обоснования на примере детского досугового центра в Одессе, Снедовская Ю. С. (2013)
Сторожук C. С. - Развитие прибрежной зоны и сохранение исторических комплексов методами градостроительного регулирования на примере города Одессы (2013)
Запоточный Е. Н. - Принципы архитектурно-градостроительной организации общественных пространств городов Украины как актуальная проблема междисциплинарных исследований в области урбанистики (2013)
Шубович С. А. - Архетип как аргумент прогпозирования устойчивого развития города (2013)
Ковальська Г. Л. - Мистобудивна проблеми формування мережі навчально-виховних закладив (2013)
Кельба С. С. - Досвід проектування та будвництва громадських комплексівна в’іздах великих міст (2013)
Скомороха С. С. - Проблемы композиции малых исторических городов Харьковщины (2013)
Каплинский B. Ю. - Современное состояние транспортно-логических комплексов в условиях мировой глобализации (2013)
Барышникова Е. В. - Организация заброшенных городских пространств. "Карманный парк" (2013)
Кушниренко М. - Урбанізація та просторовий розвиток міських агломерацій (2013)
Глинин Д. Ю. - Современное состояние и перспективы формирования исторической градостроительной среды Одессы (2013)
Смоленская C. А. - Европейское градостроительное наследие: берлинские жилые комплексы периода модернизма (2013)
Курилко Р. В. - Экологические проблемы формирования малых рекреационных территорий в городской среде, Соловьёва О. С. (2013)
Панченко Т. Ф. - Проблеми та засоби підвищення рівня архітектурно-ландшафтно організації міських територій (2013)
Арсирий Е. И. - Повышение эффективности использования городской территории путем строительства механизированных парковок, Чербаджи И. (2013)
Пономарьова А. В. - Проблема порушених територій у світі (2013)
Арсирий А. Н. - Проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры в городе Одессе, Смирнова М. (2013)
Бородай A. С. - Особливості розміщення і функціонально-планувальної організації спортивних комплексів для біатлону, Лях В. М. (2013)
Жовква О. І. - Геопатогенні зони та їх вплив на вибір земельної ділянки при проектування культових споруд (2013)
Вершинин B. И. - Изменение социально-экономических условий формирования промышленных предприятий на современном этапе (2013)
Плахотная Н. А. - Типологические особенности цирков, Фролова М. Н. (2013)
Грищенко К. С. - Архитектурное формирование арт-пространств торговых павильонов за рубежом, Абдух Л. Н. (2013)
Нагаева З. С. - Мировой опыт создания технопарков, Третьякова Т. С. (2013)
Андрианова A. А. - Актуальность развития тематических музеев в Украине, Яровая Л. И. (2013)
Бельская Н. К. - Архитектурно-градостроительная организация системы внешкольных учреждений эстетического развития и творческого образования детей (на примере г. Одессы) (2013)
Довгань И. В. - Современные эко-технологии и их влияние на архитектуру предприятий энергетической отрасли, Россошинский А. В. (2013)
Румилец Т. С. - Медиаптеки - объекты нового поколения в современной архитектуре (2013)
Малашенкова B. А. - Функционально-планировочная структура центров реабилитации для детей с ограниченными возможностями на примере Одесского региона (2013)
Вербич К. А. - Социальные основы решения правовой проблемы жилья архитектурными методами (2013)
Кадурина А. О. - Принципы формирования музея современного искусства как центра визуальной культуры, Янченкова Е. И. (2013)
Кравченко А. Д. - Современный этап развития отелей, Яременко И. С. (2013)
Петровская C. Р. - Экологическая архитектура в проектах современных архитекторов, Олинец М. А. (2013)
Глинин Ю. А. - Возможности "Интеллектуальных зданий" и актуальность их использования, Олинец М. А. (2013)
Москалюк Е. В. - Современные тенденции проектирования школ искусств, Филатова М. Д. (2013)
Богомолов А. Е. - Особенности формирования функционально-планировочной структуры современного яхтенного комплекса (2013)
Данчак І. О. - Функціонально-планувальні принципи організації простору СПА-закладів, Лукомська Г. В. (2013)
Коренецкий О. В. - Фитнес-клуб в структуре торгово-общественных и многофункциональных комплексов (2013)
Томашевич В. И. - Современные тенденции проектирования и строительства учебных заведений за рубежом, Абдух Л. Н. (2013)
Крыжантовская О. А. - Мастерская архитектурного проектирования как функционально-планировочный элемент учебного заведения (2013)
Куцевич B. В. - Особливості розвитку архітектурної типології житлових і громадських будинків та споруд в Україні (2013)
Румилец Т. С. - Приемы объемно-пространственных решений медиатек, Загоруйко А. В. (2013)
Петровская C. Р. - Особенности формирования предприятий мелкорозничной торговли в г. Одессе, Глинин Ю. А. (2013)
Казаков Г. В. - Сучасна скляна архітектура та енергозберігаючі властивості скла (2013)
Крамаренко М. А. - Tипологическая классификация современных гостиниц (2013)
Порубенская Д. И. - Архитектурно-образные решения медиафасадов, Абдух Л. Н. (2013)
Сьомка С. В. - Про важливість варіативного вибору оптимальних пропорційних систем в сучасному архітектурному формотворенні (2013)
Кельба С. С. - Історичний розвиток громадських комплексів на в’їздах у місто (2013)
Бородай Д. С. - Умови розвитку спортивно-туристичних готелів в Україні та основні фактори, що впливають на їх розміщення, Лях В. М. (2013)
Данилов С. М. - Виртуальная реальность — форма, функция, конструкция в архитектуре (2013)
Польщикова Н. В. - Строительство третьего — начала первого тысячелетия до н. э. на территории Европы, Литвакова С. В. (2013)
Древко Г. Б. - Українська дерев’яна церковна архтектура у Південно-Східній Польщі (2013)
Сторожук С. С. - Юрий Дмитренко — выдающийся автор созидания Одессы (2013)
Білявська О. Ю. - Образно-стильові характеристики архітектурного розвитку Полтави 1920–1932 років (2013)
Трутнев И. А. - Раннемосковские православные храмы XIII — нач. XV в. как собирательный образ лучших традиций зодчества Киевской Руси (X–XII вв.) и удельных княжеств (XII–XIV вв.) (2013)
Каплинский В. Ю. - Провиантский склад как начало становления транспортно-логистического комплекса (2013)
Яровая Л. И. - Особенности сохранения преемственности исторически сложившегося центра г. Одессы, Дмитрик Н. О. (2013)
Вербич К. А. - Исторические этапы развития в архитектуре жилья (2013)
Худяков И. А. - Воссоздание одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора (2013)
Шевцова Г. В. - "Бичачі роги" з навершшя трипільского храму — декорування чи конструкція (на основі досвіду японського сакрального будівництва ранніх етапів розвитку) (2013)
Польщикова Н. В. - Архитектура Индии от храппы к буддизму, Жебраковский Ю. С. (2013)
Герасимова Д. Л. - Роль зрительного восприятия масштабности архитектуры в формировании стиля (2013)
Шевцова Г. В. - Архітектурно-історичні передумови розвитку сучаснихурбаністичних центрів Японії (2013)
Токарь В. А. - Сохранить истории мгновенья (2013)
Письмак Ю. А. - Тайна "Исчезнувших" башен Алупкинского дворца М. М. (2013)
Денисенко Ю. М. - Питання благоустрою Черкас в період з кінця XIX ст. по 1917 р. (за матеріалами архівних досліджень), Денисенко К. В., Гамза І. В. (2013)
Плахотная Н. А. - Конструктивные решения и строительные материалы, используемые при возведении православных храмов (2013)
Дмитрик Н. О. - Промышленная архитектура в контексте современных реновационных процессов, Перлик Я. А. (2013)
Крамаренко М. А. - Исторические этапы становления типологии гостиниц (2013)
Малашенкова B. А. - Предпосылки формирования реабилитационных центров для детей-инвалидов в Украине (2013)
Колесникова Н. Ю. - Исторические предпосылки формирования и развития предприятий общественного питания (2013)
Абрамюк І. Г. - Особливості цегляного декорування в Луцьку в кінці XIX - на початку XX ст. (2013)
Погорелов А. А. - Влияние света и цвета на разработку интерьерных решений архитектурной среды, Молокопой М. С. (2013)
Сьомка C. В. - Мова пропорції в архітектурній композиції (2013)
Савицкий И. Н. - Скульптор Б. В. Эдуардс в Одессе, Савицкая О. С. (2013)
Кадурина А. О. - Архитектурные портреты. Люди и города (2013)
Витвицкая Е. В. - Новые световые технологии в архитектуре, Россошинский А. В. (2013)
Трегуб Н. І. - Дизайнерський підхід у архітектурному формоутворенні на початку XXI ст. (2013)
Диалло Л. Т. - Освещение в музейно-выставочных комплексах, Молокопой М. С. (2013)
Чернявський B. Г. - Особливості комплексного формування інтер’їрів аеровокзалів (2013)
Коптева Г. Л. - Роль художественного ритма "пороговых пространств" в формировании динамичных градостроительных структур (2013)
Коваль А. И. - Скульптура как элемент формирования архитектурного пространства (2013)
Рындина Л. И. - Закономерности восприятия и передачи объемной формы в живописи (2013)
Рындин A. С. - Цветовые контрасты (2013)
Шбович C. А. - Унверсальная метафоричность ландшафтных форм как основа архитектурно-образных структур, Мартышова Л. С. (2013)
Уренев B. П. - Концепция и перспективы развития территории Украинского детского центра "Молодая гвардия" г. Одесса в работах студентов-архитекторов, Савицкая О. С., Румилец Т. С. (2013)
Григорьева В. Б. - Выпускная работа по рисунку как средство формирования творческих возможностей будущих архитекторов (2013)
Бредньова В. П. - Про модернізацію методології викладання курсу "Основи нарисної геометрії" для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво", Сидорова Н. В. (2013)
Панова Л. П. - Архитектурный мониторинг. Основные понятия, определения, термины (2013)
Крыжантовский А. В. - Психологическое восприятие архитектуры как фактор нравственного развития личности (2013)
Долгих Т. А. - Этапы архитектурного проектирования с использованием ЭВМ (2013)
Вікторов О. В. - Дистанційне навчання з урахуванням діяльності інтелекту (2013)
Кадієвська І. А. - Архітектурна освіта в умовах сучасних перетворень (2013)
Ремизова Е. И. - Происхождение традиционных форм учебного проектирования в архитектуре (2013)
Крыжантовская О. А. - Методологические принципы исследования системы архитектурно-художественного образования (2013)
Долгих Т. А. - Методические основы объемного моделирования на базе создания промышленного здания (2013)
Чечельницкий С. Г. - Современная архитектура и идеи "образного проектирования". Образ как процесс, образ как структура (2013)
Израйлян A. Ю. - Значение анатомического рисунка в изобразительном искусстве (2013)
Краня B. К. - Этапы формирования многофигурной композиции в живописи, Белая Д. Ю. (2013)
Терехов И. С. - Кольоровий офорт (2013)
Жижин Д. Ю. - Экслибрисы одесских художников (2013)
Берчатова Е. А. - К вопросу преподавания дисциплины "рисунок" для студентов архитектурной специальности (2013)
Курчинский И. В. - Этюд как начальный этап создания жанровых композиций, Дашинский Р. В. (2013)
Задирако П. С. - О принципах чистых эстетических суждений в произведениях И. Канта (2013)
Герасимова Д. Л. - Зрительное восприятие скульптуры в архитектурной среде, Сапунова М. Ю. (2013)
Киселев В. Н. - Основные технологии архитектурного моделирования в учебном процессе (2013)
Яровая В. П. - Профессиональная этика архитектора в образовательном процессе (2013)
Безуглий А. О. - Особливості інформаційно-довідкової системи щодо побудованих та запроектованих об’єктів-аналогів при оцінці вартості дорожніх робіт, Бібик Ю. М., Гресько І. Л., Бельська О. Л. (2021)
Іванченко В. О. - Теоретичні та методичні підходи до розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт, Печончик Т. І. (2021)
Цинка А. О. - Oгляд останніх напрацювань з удосконалення кошторисної нормативної документації на дорожні роботи, Ракович І. В., Грінчук А. Г. (2021)
Шемаєв В. В. - Формування системи ключових показників вимірювання ефективності діяльності портів, Толок П. О. (2021)
Bencze Z. - Blast furnace slag in road construction and maintenance, Gáspár L. (2021)
Галкін А. В. - Огляд бітумних в’яжучих, що використовуються в Україні, Пиріг Я. І. (2021)
Ільченко В. В. - Фізико-механічні властивості гарячих рецикльованих асфальтобетонних сумішей на основі фрезерованого асфальтобетону з додаванням пластикової фібри, Демченко О. В., Міщенко Р. А. (2021)
Ілляш С. І. - Використання ґрунтів і вторинних продуктів промисловості, оброблених водним розчином силікату натрію в шарах основи дорожнього одягу, Мудриченко А. Я., Балашов І. О., Грінчук А. Г. (2021)
Каськів В. І. - Дослідження властивостей пилуватих відходів з електрогенеруючих підприємств України, Копинець І. В., Соколов О. В. (2021)
Нагайчук В. М. - Дорожній одяг нежорсткого типу з місцевих кам’яних метеріалів, укріплених шлаколужним в’яжучим (2021)
Онищенко А. М. - Дослідження впливу ефективності застосування асфальтобетону, армованого базальтовою фіброю, Гаркуша М. В., Плазій Є. П., Федоренко О. В. (2021)
Терещенко Т. А. - Диференціація методів виготовлення зразків сумішей на основі гідравлічних в’яжучих, Ілляш С. І. (2021)
Шпінь Д. М. - Удосконалення влаштування щебенево-мастикового асфальтобетону за рахунок покращення умов його транспортування (2021)
Бабяк І. П. - Дослідження неметалевої композитної базальтової арматури періодичного профілю та перспективи її застосування (2021)
Боднар Л. П. - Формування програм ремонтів з урахуванням наявності дефектів підвищеної небезпеки на мостах, Степанов С. М., Яструбінецький В. Л., Завгородній С. С. (2021)
Єрьоменко О. Ю. - Дослідження впливу зміни співвідношення вмісту сталевої та базальтопластикової арматури на показники міцності балок із гібридним армуванням, Полюга Р. І., Стоянович С. В. (2021)
Онищенко А. М. - Перспективи застосування цементобетонного покриття на транспортних спорудах, Гаркуша М. В., Давиденко О. О., Цепелєв С. Ю., Федоренко О. В. (2021)
Гульчак О. Д. - Аналіз доцільності впровадження "розумних" систем на складах, Лисенко І. В., Шапенко Є. М., Шевченко А. Т. (2021)
Каськів В. І. - Обґрунтування факторів впливу на безпеку руху, Шапенко Є. М., Гульчак О. Д., Вознюк А. Б. (2021)
Онищенко А. М. - Застосування огородження склопластикового композитного перильного, Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Делі О. В. (2021)
Каськів В. І. - Узагальнення міжнародного досвіду в боротьбі із зимовою слизькістю, Півторацький Д. С., Бідненко Н. А., Дубова О. А. (2021)
Морозов А. В. - Принцип забезпечення екологічного континуїтету у зонах впливу автомобільних доріг загального користування, Морозова Т. В., Рутковська І. А. (2021)
Харитонова Н. М. - Класифікація джерел мікрозабрудювачів як складових забруднення поверхневих дорожніх стоків, Хрутьба В. О. (2021)
Ясь О. В. - Василь Стефаник у світлі історіографічної та культурної рецепції (до 150-річчя від дня народження) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (31 березня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (14 квітня 2021 р.) (2021)
Баглюк Г. А. - Сучасний стан та інноваційні перспективи новітніх розробок у галузі порошкової металургії та композиційних матеріалів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 березня 2021 р.) (2021)
Степаненко В. П. - Соціальні наслідки пандемії COVID-19 у контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 р.) (2021)
Прімін М. А. - Сучасні сенсорні системи та інформаційні технології в медицині, біології та техніці. Перспективи розвитку (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 квітня 2021 р.) (2021)
Михайлова Г. Ю. - Функціоналізація нанокомпозитів для альтернативної енергетики (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 31 березня 2021 р.) (2021)
Качаєва М. В. - Пошук та синтез противірусних агентів серед похідних азотистих гетероциклів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 31 березня 2021 р.) (2021)
Дембіцький С. С. - Соціологічний тест "Політичне крісло" для оцінки якостей та діяльності Президента України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 31 березня 2021 р.) (2021)
Хамітов Н. В. - Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти (2021)
Пів століття в геометрії (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка) (2021)
80-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2021)
70-річчя академіка НАН України А. Г. Білоуса (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України А. Л. Майстренка (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. О. Ситенка (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Турова (2021)
Шелудченко Б. А. - Графо-аналітичні дослідження формозміни деформованих тонкостінних контурів, Ярош Я. Д., Заброцький А. П., Кондратюк А. М., Білецький В. Р., Плужніков О. Б. (2020)
Василишина О. В. - Органолептична оцінка плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями (2020)
Шевченко А. М. - Проблеми якостi молочної сировини та їх подолання шляхом дипiнг-процедур iз препаратами Forticept®, Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Сачук Р.М., Стравський Я. С., Чала І. В. (2020)
Халак В. І. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різної внутріпородної диференціації за геном рецептору меланокортину-4 (МС4R) (2020)
Левицька В. А. - Поширеність і моніторинг іксодових кліщів у західних областях України, Мушинський А. Б., Березовський А. В. (2020)
Зубков О. О. - Ефективність використання препарату "Bolus Rozröd+" для профілактики акушерської поліморбідної патології корів, Скляров П. М. (2020)
Маслій Н. Д. - Механізм забезпечення системи збалансованого споживання та виробництва, Дем’янчук М. А., Жаданова Ю. О. (2020)
Шевченко А. А. - Дослідження факторів впливу на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні, Петренко О. П., Орлова В. О. (2020)
Кирніс Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering) (2020)
Гончаренко О. В. - Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в умовах світової пандемії, Дьяченко О. В., Бикова-Федорчук Н. В. (2020)
Slynko Ye. I. - Peculiarities of treatment of patients with tumors of cervical spinal nerves with paravertebral spread, Potapov O. O., Derkach Yu. V. (2019)
Yermolenko S. A. - The dependence of the parameters of daily blood pressure monitoring on body mass index in patients with arterial hypertension, Orlovski V. F. (2019)
Лебідь O. I. - Аналіз проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей шкільного віку міста Тернопіль, Дуда К. М. (2019)
Іванов В. П. - Статеві та вікові особливості ремоделювання лівих камер серця у хворих на артеріальну гіпертензію, Онищук Т. П. (2019)
Kochuieva M. M. - Particularities of metabolic indicators in patients with arterial hypertension and concomitant obesity depending on adiponectin gene polymorphism, Psarova V. H. (2019)
Красівська В. В. - Зв'язок параметрів тромбоеластографії з показниками тестів дослідження гемостазу у хворих на гемофілію А під час профілактичного лікування, Стасишин О. В., Семерак М. М., Тушницький О. М., Новак В. Л. (2019)
Кулешов О. В. - Мітральна регургітація у дітей з пролапсом мітрального клапана. Особливості ехокардіографічних показників (2019)
Сабадош Р. В. - Вивчення генетичних аспектів ризику тромбозу шунтів після операцій на артеріях нижніх кінцівок, Решетило В. А., Ризюк Н. М., Решетило А. В. (2019)
Іванов В. П. - Порівняльна характеристика показників якості життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від варіанту залізодефіциту, Колесник М. О. (2019)
Kravets О. V. - Influence of different infusion therapy modes on the development of postoperative pulmonary complications in patients with medium and high surgical risk with acute abdominal pathology (2019)
Sytnyk O. A. - Quality of life improvement in middle-aged people with type 2 diabetes by means of physical therapy, Melekhovets O. K., Yezhova O. O., Voropaiev D. S., Abramova S. F., Popovych D. V., Stetsenko M. A., Osadchiy A. A. (2019)
Каменщик А. В. - Прогнозування розвитку клапанного фіброзу у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2019)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на відновлення яєчників та матки після сальпінгоофориту в експерименті, Шевченко М. В., Щедров А. О., Прокопюк О. В., Сомова К. В. (2019)
Teslyk T. P. - Morphological changes in the lungs in the context of quercetin effect against the background of chronic experimental hyperglycemia, Sikora V. Z. (2019)
Сміян С. І. - Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної освіти, Слаба У. С., Слабий О. Б., Боднар Р. Я., Лихацька Г. В., Лепявко А. А., Коморовський Р. Р., Гусак С. Р., Мігенько Л. М., Квасніцька О. С., Франчук М. В., Білозецький І. І. (2019)
Шевчик-Костюк Л. З. - Підвищення ефективності фіторемедіаційних технологій нафтозабруднених ґрунтів за участі природних сорбентів-меліорантів, Романюк О. І., Баня А. Р. (2020)
Маслійов С. В. - Види основного обробітку ґрунту та їх вплив на врожайність ячменю ярого в умовах Луганської області, Коржова Н. О., Ярчук І. І., Дугінов М. О. (2020)
Цап М. М. - Вплив різних доз випоювання I, Sе, S цитрату на ріст і розвиток курчат-бройлерів, Ковальчук І. І., Колещук О. І., Тесарівська У. І., Кушнір І. М. (2020)
Пилипів Ю. В. - Особливості структур популяцій Орхідних (2020)
Красочко П. А. - Оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинок металів, Корочкін Р. Б., Красочко П. П., Гвоздьов С. М., Понаськов М. О. (2020)
Барна М. Ю. - Банківська система країни: елементи, функції та потенціал у забезпеченні економічного зростання, Рущишин Н. М. (2020)
Черненко Н. О. - Вплив індустрії 4.0 на інвестиційну діяльність транснаціональних корпорацій, Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Глущенко Я. І. (2020)
Яремова М. І. - Теоретична концептуалізація проблематики розуміння біоекономіки (2020)
Тарасович Л. В. - Становлення сільської економіки: європейські пріоритети для країн з перехідною економікою (2020)
Білий Д. Д. - Аналіз прогностичних факторів за пухлин молочної залози у кішок (оглядова інформація), Гєрдєва А. О., Гергаулов М. В., Вакулик В. В. (2020)
Зон Г. А. - Патологоанатомічні прояви мультиорганної патології за спонтанного Ієрсиніозу собак, Зон І. Г., Івановська Л. Б. (2020)
Сапко С. А. - Вивчення терапевтичної ефективності препарату "Моксістоп" при нематодозах і цестодозах тварин (2020)
Гєрдєва А. О. - Вплив бурштинотерапії на гостроту запального процесу за гнійних ран у собак, Білий Д. Д. (2020)
Піддубна Л. М. - Оцінка голштинських бугаїв-плідників за спермопродуктивністю та якістю сперми, Захарчук Д. В., Братушка Р. В. (2020)
Грабар І. Г. - Вплив стаціонарного та збуреного стану поля центральних сил на фрактальні характеристики аттрактора, Грабар О. І. (2020)
Буднік О. М. - Імплементація парадигми кооперативного маркетингу у фермерську активність (2020)
Голячук Н. В. - Обліково-аналітичні аспекти ефективності використання власного капіталу, Волот О. І., Голячук С. Є. (2020)
Кільніцька О. С. - Кадрова безпека сільськогосподарських підприємств України: оцінка та напрями забезпечення, Старунська Л. В., Переуда С. Ю. (2020)
Кісь Г. Р. - Використання моделей електронної комерції В2С та В2В як один із напрямів антикризового управління промисловим підприємством (2020)
Бовш Л. А. - Диверсифікаційний підхід до клієнтоорієнтованого управління діяльністю суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, Гопкало Л. М., Расулова А. М. (2020)
Содержание (2018)
Городецкий В. Г. - Идентификация нелинейных систем с аддитивным внешним воздействием (2018)
Киселева Е. М. - Алгоритм решения непрерывной задачи оптимального разбиения с нейролингвистической идентификацией функций, входящих в целевой функционал, Притоманова О. М., Журавель С. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського