Палапа В. В. - Дослідження кореляційних зв’язків клінічно-анамнестичних та лабораторних показників у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (2014)
Петринич О. А. - Особливості показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня інсулінемії (2014)
Распутіна Л. В. - Оптимальний вибір антигіпертензивної терапії у хворих з коморбідною патологією: хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія. Орунтування засноване на власному досвіді (2014)
Сабадош Р. В. - Мала підшкірн вена та гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок, Пиптюк О. В., Богуш А. Є., Скрипко В. Д., Ризюк М. Д., Телемуха С. Б., Хомин Д. Ю., Драгомирецький Р. Д. (2014)
Сажин С. І. - Ефективність симптоматичної терапії нападного періоду неатопічної форми бронхіальної астми в дітей шкільного віку (2014)
Салютін Р. В. - Лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок із застосуванням методу клітинної непрямої реваскуляризації (2014)
Сиволап В. Д. - Рівні ростового фактору диференціювання 15, N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду та структурно-функціональний стан серця у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Склярова В. О. - Корекція гормонального гомеостазу оральними контрацептивами після медикаментозного переривання вагітності (2014)
Скрипко Л. А. - Електроміографічні та імнологічні паралелі при полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Скрипко В. Д. - Оптимізація лікувальної тактики у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність залежно від ступеня розвитку ентерергії кишечнику, Клименко Ю. А., Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Струк В. І. - Стан тканин пародонта у провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Батіг В. М., Бойчук Т. С. (2014)
Ткаченко А. С. - FASL-індукований апоптоз при хронічному карагенановому гастроентероколіті (2014)
Урсуляк Ю. В. - Тромбоцитарно-судинний гемостаз у хворих на інфаркт міокарда залежно від алельних варіантів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T). Вплив лікування, Сидорчук Л. П. (2014)
Федорук О. С. - Озонотерапія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу із калькульозним пієлонефритом після проведення дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, Візнюк В. В., Зайцев В. І., Владиченко К. А., Ілюк І. І. (2014)
Федорук О. С. - Зміни фібринолітичної системи крові в періопераційному періоді трансуретральної резекції передміхурової залози, Зайцев В. І., Ілюк І. І., Владиченко К. А., Візнюк В. В. (2014)
Ходаківський О. А. - Коригувальний вплив адемолу на обміг монооксиду азоту в головному мозку щурів із модельною церебральною ішемією, Ходаківський А. Й. (2014)
Школьніков В. С. - Порівняння морфологічних особливостей сегментів спинного мозку плодА людини зі спинномозковою грижею та плодів людини без аномалій розвитку, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2014)
Булик Р. Є. - ЧасовА організаціЯ фізіологічних функцій у ссавців. Участь структур головного мозку, Геруш І. В., Пішак В. П., Роговий Ю. Є. (2014)
Плеш І. А. - Сучасні можливості клінічної лабораторної діагностики, Кшановська Г. І., Хомко О. Й., Борейко Л. Д., Макарова О. В. (2014)
Домбровський Д. Б. - Характеристика та шляхи використання стовбурови клітин кордової крові (огляд літератури), Пшиборовська Ю. Р., Яковець К. І., Савін В. В., Оліник Ю. В., Максим'юк В. В. (2014)
Єременчук І. В. - Перспективи застосування гетероциклічних сполук для лікування хворих на туберкульоз легень (2014)
Ляшук П. М. - Гіпоглікемічний синдром (огляд літератури), Сходницький І. В., Ляшук Р. П., Станкова Н. І. (2014)
Олар О. І. - Оптична спектроскопія в медичній діагностиці, Микитюк О. Ю., Яковець К. І. (2014)
Пашковська Н. В. - Гіпотиреоз і вагітність (2014)
Пішак В. П. - Молекулярно-генетичні механізми часової організації фізіологічних функцій у ссавців (огляд літератури та власні дані), Булик Р. Є., Власова К. В. (2014)
Бідучак А. С. - Ставлення медични працівників до здорового способу життя (2014)
Тимків І. С. - Психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду (2014)
Клименко В. І. - Самостійна робота студентів як важливий елемент підготовки провізорів на кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості реалізації "Наскрізної програми" підготовки лікарів загальної практики–сімейної медицини на додипломному етапі (2014)
Панько О. М. - Психолого-педагогічна культура викладацького складу вищого медичного закладу в контексті принципів Болонського процесу (2014)
Перепелиця О. О. - Методичні підходи викладання хімії на підготовчому відділенні для громадян України у Буковинському Державному Медичному Університеті (2014)
Шутак Л. Б. - Методологічні підходи до гуманітарної підготовки майбутніх медиків, Навчук Г. В. (2014)
Рецензия. С. М. Чибисов, Г. С. Катинас, М. В. Рагульская. Биоритмы и Космос: мониторинг космобиосферных связей. – М.: Монография, 2013. – 442 с. (2014)
Микита Борисович Маньковський – видатний організатор медичної науки на північній Буковині (2014)
Волошин О. І. - Досягнення вчених Буковинського державного медичного університету в дослідженні проблем фітотерапії, апітерапії, оздоровчого харчування, Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф. (2014)
Денисенко О. І. - Вклад співробітників кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету в розвиток дерматовенерологічної служби Чернівецької області, Височанська Т. П., Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю., Гулей Л. О., Карвацька Ю. П. (2014)
Іфтодій А. Г. - Історія становлення, сьогодення і майбутнє кафедри хірургії та урології (до 70-річчя створення Буковинського державного медичного університету), Шкварковський І. В., Федорук О. С., Зайцев В. І., Гребенюк В. І., Білик О. В., Рева В. Б., Якобчук С. О., Гродецький В. К., Колотило О. Б. (2014)
Хухліна О. С. - Сторінки історії та наукові здобутки кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворою за 70 років невтомної праці, Залявська О. В. (2014)
Юзько Т. А. - Історія впровадження допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя на Буковині, Юзько О. М., Жебчук А. Б., Захаренко Л. В., Савчук Л. Т., Чемьоркіна І. В., Владиченко К. А. (2014)
Медичні internet-вісті. Частина I. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2014)
Професор Полянський Ігор Юлійович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Баранков О. - Заселення німцями Чернігівщини у XVIII столітті (2004)
Бачинська О. - Українці та німці в південній Бессарабії: Деякі аспекти взаємодії в ХІХ столітті (2004)
Бєлікова М. - Адміністративне управління менонітських колоній півдня України (1789–1917 рр.) (2004)
Бобильова С. - Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення й розвиток (ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Венгер Н. - Менонітське підприємництво і розвиток машинобудування на Півдні України (30-ті рр. ХIХ ст. – 1914 р.) (2004)
Винниченко І. - Німці в історії Київського університету, Винниченко Д. (2004)
Горбань Т. - До питання політичних пріоритетів німців України в період національно-демократичної революції 1917–1920 років (2004)
Дингес О. - Динаміка та обсяг еміграції членів ДО НКТН "Відергебурт" до ФРН в 1989–2003 роках, Дингес Ю. (2004)
Діанова Н. - Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття (2004)
Іваньков І. - Німецькі колонії Півдня України та голод 1932–1933 років (за матеріалами Міністерства східних окупованих територій гітлерівської Німеччини) (2004)
Кайгер В. - Німці в Україні: депресивні прояви як показники етнофункціональної дезадаптації (2004)
Кришина Н. - Діяльність німецьких економічних організацій в Україні у 1918 році, Савченко Г. (2004)
Куля Ф. - Закарпатське обласне товариство німців "Відродження", Петрище П. (2004)
Лазар Н. - Становище німецької меншини в Україні, Польщі та Словаччині (спроба порівняння) (2004)
Лях К. - Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних (2004)
Макаренко Н. - Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ – початку ХХ століття, Печеніжcька О. (2004)
Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля - (2004)
Миронець Н. - Україна в житті та творчості Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) (2004)
Надольська В. - Німці на Волині: етапи розвитку діаспори і сучасне національно-культурне відродження (2004)
Огуй О. - Формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ – ХХ століттях: соціально-економічні та мовні аспекти (2004)
Панасюк В. - "Волинська політика" воєвод Г.Юзевського та А.Ґавке-Новака 1928–1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти (2004)
Самойленко О. - Наукова та педагогічна діяльність М.Х.Бунге (2004)
Сиволапов В. - Німецькі колонії на терені Луганської округи у 20–30-ті роки ХХ століття (2004)
Сокирко О. - Німецькі найманці в гетьманському війську доби Хмельниччини (2004)
Стельмах С. - Вчені Київського університету в німецьких університетах (ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Стьопченко Е. - Національно-культурний розвиток німців Півдня України у 20-ті роки ХХ століття (2004)
Суліменко О. - Волинські німці в кінці XVIII – на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) (2004)
Фесько Ю. - Німецькі вчені та педагоги Харківського університету "Першої хвилі" – динаміка наукової та викладацької діяльності (1804–1825), Савчук В. (2004)
Наші автори (2004)
Гримич М. - Звичаї обміну в українській шлюбній обрядовості (2004)
Кожолянко Г. - Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань (2004)
Конєва Я. - Погляд польських етнологів ХХ – на початку ХХІ століття на магічне мислення (2004)
Федас Й. - Персонажі вертепу: Запорожець (2004)
Зімон Г. - Сакралізація землі в племені конкомба Північної Гани (2004)
Пономарьова І. - Аналіз особливостей мовної ситуації при вивченні етнічної історії греків-румеїв Приазов'я (2004)
Мельник Е. - Ім'я Тараса Шевченка в українській школі (1917–1920) (2004)
Розовик Д. - Українізація державно-адміністративної системи в роки національно-визвольної революції (1917–1920) (2004)
Завальнюк О. - Леонід Білецький – приват-доцент, декан і проректор Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918–1920) (2004)
Умебаясі М. - Культ пращурів в календарній обрядовості японців (2004)
Борисенко М. - Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму (2004)
Колодюк І. - "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) (2004)
Мойсей А. - Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2004)
Забловський А. - Теорія соціалізації в роботах представників психологоантропологічного напряму "етнографія дитинства" (2004)
Лук'яненко О. - Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття (2004)
Крикун Ю. - Діяльність "Комісії для виучування звичаєвого права України" в 1920–1930 роках (2004)
Бартуш Д. - Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції (2004)
Жмуд Н. - Апотропеїчна функція української народної іграшки (2004)
Божко Л. - Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) (2004)
Ткаченко Т. - Образ вовка в німецьких та українських віруваннях (2004)
Красиков М. - "Я не чоловік, а Німець". Фольклорні матеріали (2004)
Гримич М. - Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору. Рецензія на збірник "Українські сороміцькі пісні", Харків, 2003. Упоряд. Михайло Красиков (2004)
Наші автори (2004)
Березенський О. І. - Oсновні ознаки правопорушень та дії прикордонного наряду "Прикордонний патруль” при їх виявленні (2013)
Галанюк Я. С. - Організація оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України (2013)
Гетманюк С. П. - Обґрунтування та оцінка показників ефективності підсистеми пропуску через державний кордон системи прикордонного контролю (2013)
Гуляк О. В. - Метод узагальнення потенційної оцінки якості центру підготовки миротворчого контингенту, Дем’янчук Б. О. (2013)
Демідчик Ф. А. - Визначення характеру фортифікаційного обладнання позицій підрозділів охорони об’єктів під час рекогносцировки, Божко С. В. (2013)
Дьомін О. М. - Збалансоване озброєння (2013)
Жук С. М. - Методичні основи оцінки ефективності виконання завдань відділами прикордонної служби, що діють у гірсько-лісистій місцевості (2013)
Каштелян С. О. - Основні підходи до визначення національних інтересів України у прикордонній сфері та напрями їх реалізації (2013)
Куліш Р. С. - Рекомендації начальнику прикордонного загону щодо удосконалення алгоритму роботи з побудови моделі оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби, Івашков Ю. Б. (2013)
Курашкевич А. П. - Модель прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу "Б” з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення (2013)
Лобанов А. А. - Алгоритм визначення пріоритетних завдань покладених на систему забезпечення воєнної безпеки держави, Кириленко В. А. (2013)
Луцький О. Л. - Вплив гірсько-лісистої місцевості на організацію оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2013)
Мазур В. Ю. - Формування оптимального управлінського рішення на використання сил та засобів оперативно-розшукового підрозділу відділу прикордонної служби, Фаріон О. Б. (2013)
Мисик А. Б. - Модель ситуативного управління оперативно-службовою діяльністю з охорони державного кордону (2013)
Молдавчук В. С. - Обґрунтування напряму дослідження оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки для прийняття рішень на службово-бойові дії (2013)
Музика В. П. - Розробка алгоритму службової діяльності центру управління службою органу охорони державного кордону (2013)
Панов В. Г. - Методичний підхід до оцінки системи добування та обробки розвідувальної інформації з інженерної обстановки, Ситнік О. В. (2013)
Розум І. Ю. - Застосування прикладної криптографії в системі військового управління в інтересах засекречування мереж зв’язку військового призначення (2013)
Серватюк В. М. - Про деякі підходи розробки документів безпосереднього планування застосування високомобільних десантних військ, Карпенко В. В., Печорін О. М. (2013)
Серватюк В. М. - Окремі підходи щодо оцінювання діяльності підрозділів охорони державного кордону, Мостова К. В., Кукін І. В. (2013)
Сичевський Ю. О. - Аналіз викрадення автотранспортних засобів як транскордонна проблема (2013)
Фаріон О. Б. - Інструментарій визначення типу загроз прикордонній безпеці в процесі проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковим підрозділом регіонального управління Державної прикордонної служби України (2013)
Шалімов Ю. Ю. - Принципи застосування логістики у Держприкордонслужбі (2013)
Яким’як С. В. - Аналіз завдань та особливостей застосування Військово-Морських сил Шрі-Ланки в інтересах забезпечення безпеки економічної діяльності держави на морі в сучасних умовах, Санніков С. Г., Раджапакса Й. К. (2013)
Ясько В. А. - Використання засобів автоматизації управління для прийняття обґрунтованих рішень щодо організації інженерного забезпечення, Кирильчук Ю. Ф. (2013)
Андрощук О. С. - Багатокритеріальна модель прийняття рішень з реагування на надзвичайні ситуації органами охорони державного кордону (2013)
Басараб О. К. - Експериментальна перевірка науково-методичного апарату підвищення ефективності функціонування телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України (2013)
Боровик О. В. - Особливості оцінки ефективності радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, Боровик Л. В., Трасковецька Л. М. (2013)
Волох О. П. - Основи інформаційного забезпечення функціонування системи управління технічним станом об’єктів інженерної техніки, Геник В. М. (2013)
Гераськін В. М. - Розробка ходової частини для армійської гусеничної машини, Божок А. М., Руснак В. М. (2013)
Дармороз М. М. - Науково-методичні основи управління ефективністю технічних засобів охорони кордону під час вирішення завдань інтегрованого управління кордонами (2013)
Кириленко В. А. - Обґрунтування вибору методу цільового програмування для оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів, Гащук М. П., Скрипкар О. В. (2013)
Колос О. Л. - Математична модель функціонування системи технічного обслуговування та ремонту машин інженерного озброєння в умовах їх інтенсивного застосування (2013)
Мандрик Є. В. - Шляхи вдосконалення експлуатаційних і конструктивних параметрів автомобільних шин, Гриб К. В. (2013)
Мандрик Є. В. - Ергономічне забезпечення організації дорожнього руху на дорогах, Солом’яний А. С. (2013)
Періг В. М. - Використання генетичного пошуку для раціональної побудови телекомунікаційних систем спеціального призначення (2013)
Подолян О. Ю. - Щодо питання детермінування транспортної потужності автомобілів підрозділів охорони кордону, Качковський В. Т. (2013)
Поляков А. П. - Особливості прогнозування подальшого розвитку автомобільної техніки Збройних Сил України, Нагачевський В. Й., Королюк Д. Л. (2013)
Сівак В. А. - Метод обґрунтування складу агрегатів і систем, які необхідно діагностувати для забезпечення безпеки транспортних засобів (2013)
Сінкевич В. М. - Оптимізація складських робіт у підрозділах Державної прикордонної служби України, Блінніков Г. П. (2013)
Трасковецька Л. М. - Автоматизація математичних методів експертних оцінок, Боровик Л. В., Боровик О. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Hakamies P. - Globalization and the Ethnic Minorities in Finland (2005)
Тищенко К. - Тюринґи – ґерманське плем'я з гунськими зв'язками (2005)
Leppälahti M. - Swedish-speaking Finns in Finland: Linguistic Minority with Legal Position (2005)
Khomenko Myk. - National Minorities of Ukraine in the Context of the European Standards, Khomenko Mykh. (2005)
Ostash N. - The Role of the OSCE in the Adjustment of the Crimean Tatars' Issue in Ukraine (2005)
Grelka F. - Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic National Identity (2005)
Izotov A. - The Finnish Community in Postwar Sortavala (2005)
Silvennoinen O. - Ukrainian Prisoners of War in Finland. 1941–1947 (2005)
Grymych M. - "Zhebranka" as a Ukrainian Folklore Genre (2005)
Prokurashko O. - The Embroidery of the Crimean Tatars: Traditions and the Present (2005)
Moisei A. - Folk Calendar of Romanians in Bukovyna (2005)
Krasikov M. - Ukrainian Student Subculture as Mirrored in Epigraphy (2005)
Гончаров О. - Національні меншини України в дослідженнях учених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005)
Громова Н. - Сучасні різдвяні віншувальні традиції села Тисів Болехівського району Івано-Франківської області (2005)
Скляр В. - Зміни чисельності та етнічного складу населення Донбасу: Донецької та Луганської областей (за матеріалами переписів 1959, 1989, 2001 років) (2005)
Reshetchenko D. - The Role of the Urban Population of the Right-bank of Ukraine in the Trade of Grain in the First Half of the 19th century (2005)
Терентьєва Н. - З історії грецької громади Керч-Єнікальського градоначальства (кінець ХVІІІ – початок ХIХ століття), Ішуніна Н. (2005)
Алієва М. - Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств (2005)
Гасиджак Л. - Субкультура студентства (на прикладі вищих навчальних закладів Полтави) (2005)
Осипчук О. - Деякі аспекти культурного стану сучасної сільської молоді Київщини (2005)
Андрощук О. С. - Застосування комп’ютерних ігор щодо навчання слухачів з дисципліни "Захист державного кордону” (2013)
Балендр А. В. - Особливості відбору і підготовки фахівців для викладацької діяльності у Держприкордонслужбі України, Блощинський І. Г., Таушан Д. В. (2013)
Березюк В. П. - Особливості проведення практичних занять з тактики прикордонної служби (2013)
Ваколюк Т. В. - Використання засобів зорової наочності при створенні навчально-методичного комплексу для формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів і слухачів (2013)
Видиш М. М. - Особливості використання інноваційних технологій у навчанні майбутніх соціальних працівників (2013)
Волобуєва О. Ф. - Актуальні проблеми підвищення ефективності навчання військово-спеціальних дисциплін із використанням ділових ігор (2013)
Галімов А. В. - Інноваційні підходи до викладання та навчання у вищих навчальних закладах, Репіло Ю. Є., Шевченко О. М. (2013)
Гевко О. І. - Риторика як важлива складова професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Голярдик Н. А. - Культура ділового спілкування як чинник формування професійних компетентностей майбутнього фахівця, Дика Л. Л. (2013)
Діденко О. В. - Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти (2013)
Жембровський С. М. - Індивідуальна самостійна фізична підготовка офіцерів зарубіжних армій (2013)
Заболотна О. Р. - Інтерактивні методи навчання як засіб формування мотивації майбутніх офіцерів-прикордонників до навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення дисциплін кафедри прикордонного контролю (2013)
Ігнатюк Б. В. - Перцептивна сторона професійного спілкування у системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Лавриненко Н. Ю. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лисенко С. А. (2013)
Мальцев А. Ю. - Методика проведення занять з використанням тренінгових технологій під час підготовки фахівців прикордонного контролю (2013)
Машталер А. М. - Дистанційне навчання як засіб підвищення професійної кваліфікації офіцерів-прикордонників (2013)
Нагорічна О. С. - Питання самоосвіти працівників Міністерства доходів і зборів України (2013)
Назаренко Н. С. - Формування навичок іншомовного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з перекладу (2013)
Олійник Л. В. - Основи побудови методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2013)
Павлюк Є. О. - Аналіз професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2013)
Полюк В. С. - Проблеми в системі професійної підготовки до службової діяльності майбутніх офіцерів прикордонного відомства України (2013)
Ратич Б. Я. - Формування готовності до лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема (2013)
Селіванова О. П. - Значимість культури міжнаціонального спілкування в освітньому просторі (2013)
Сінкевич С. В. - Методичні аспекти організації та проведення ротного тактичного навчання з майбутніми офіцерами запасу (2013)
Ставицький О. М. - Особливості професійних планів майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Фігура О. В. - Оптимізація діяльності науково-педагогічного складу в контексті фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Цвяк Л. В. - Самодисципліна при самостійному вивченні іноземної мови (2013)
Чмир В. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей (2013)
Ягупов В. В. - Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема, Свистун В. І., Кришталь М. А., Король В. М. (2013)
Багрій Г. А. - Формування перекладацької компетенції майбутніх фахівців: психолого-лінгвістичний аспект, Осьодло В. І. (2013)
Журавльов В. В. - Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності офіцерів-керівників Державної прикордонної служби України (2013)
Іваненко В. М. - Розвиток креативності студентів у процесі навчання (2013)
Ковальська І. Е. - Змістові характеристики "Я-образу” прикордонників (2013)
Кошонько Г. А. - Розвиток емоційного інтелекту студентів-психологів (2013)
Левицька Л. В. - Розвиток гармонійного типу ставлення до хвороби у студентів з інтрапсихічною спрямованістю особистісного реагування на захворювання (2013)
Мул С. А. - Психологічні механізми оцінки обстановки на державному кордоні прикордонним керівником (2013)
Олешко Д. О. - Психологічні бар’єри у професійній діяльності офіцерів-прикордонників (2013)
Поліщук М. М. - Інформаційно-психологічна складова у системі інтегрованого управління кордонами, Кукін І. В. (2013)
Тогобицька В. Д. - Психологічні особливості розповсюдження чуток в умовах надзвичайної ситуації (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Горохов Є. В. - Перспективні напрямки підвищення ефективності роботи повітряних ліній електропередавання в Україні, Василев В. М., Гаранжа І. М., Лещенко О. О. (2013)
Югов А. М. - Статичний розрахунок однопоясних циліндричних стержньових металевих оболонок покриття, Бондарев О. Б. (2013)
Мартинов Ю. С. - Граничні стани експлуатаційної придатності, пов'язані з втратою місцевої стійкості стінки від дії дотичних напружень, Надольський В. В. (2013)
Голоднов О. І. - Прогнозоване вирівнювання сталевих конструкцій за допомогою зварювання, Псюк В. В., Іванов Б. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - До питання формулювання узагальненої моделі вітрового впливу на висотні споруди, Махінько А. В. (2013)
Василев В. М. - Область раціонального використання одноболтових з'єднань елементів решітки з поясом в опорах ліній електропередачі, Агбаш Н. В., Карабанов О. С. (2013)
Сіробаба В. О. - Порівняння доцільності використання ЛСТК та гнутих профілів для каркаса одноповерхових швидкомонтованих будівель, Новицький О. П., Зорабян К. А. (2013)
Югов А. М. - Методика визначення збиральних зусиль у великопрогоновій просторовій стержньовій системі, Бондарев О. Б. (2013)
Кущенко В. М. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану підшківних конструкцій шахтних рамних укісних копрів, Нечитайло О. Є. (2013)
Пелешко І. Д. - Про один спосіб задавання варіантів топології стрижневих металевих конструкцій для задач структурно-параметричної оптимізації, Іванейко В. М. (2013)
Губанов В. В. - Обгрунтування експериментальних досліджень впливу локальної вогнутості на НДС оболонок металевих димових труб, Кульчицький А. Н., Голіков А. В. (2013)
Мущанов В. П. - Чисельне моделювання вітрового тиску на поверхні вертикального циліндричного резервуара, Зубенко Г. В., Москаленко І. В. (2013)
Воскобійник О. П. - Комплексні методи керування ризиками під час експлуатації будівель та споруд (2013)
Туманский В. А. - Церебральная недостаточность и структурные мишени ее протекции при постреанимационных энцефалопатиях, Туманская Л. М., Тертышный С. И., Тимошенко С. Г., Евсеев А. В. (2010)
Шифрин Г. А. - Энергоресуститация при церебральной недостаточности, Зайцев С. Е. (2010)
Євсєєв А. В. - Імуногістохімічні та ультраструктурні особливості апоптозу нейронів та гліальних клітин при постреанімаційній енцефалопатії (2010)
Шаврин В. А. - Ультраструктурные особенности тканевой трофики и элиминации при ишемии головного мозга в эксперименте (2010)
Муравська О. М. - Особливості локалізації вогнищевих змін головного мозку та серця при ішемічному інсульті на тлі гострого інфаркту міокарда (2010)
Тертишний С. І. - Морфологічні передумови порушення кардіореспіраторних функцій у хворих з півкульовими інсультами (2010)
Шулятникова Т. В. - Ультраструктурные особенности микроциркуляторного русла в критических зонах ишемии головного мозга в эксперименте (2010)
Ходаківський О. А. - Оцінка впливу похідного адамантану (сполуки ЮК-1) на церебральну гемодинаміку в умовах наркозу й гострої церебральної ішемії (2010)
Слободин Т. Н. - Нейропротекторное действие агонистов дофаминовых рецепторов на примере прамипексола при лечении больных болезнью Паркинсона (2010)
Тимошенко С. Г. - Морфологические изменения нейронно-ядерных структур ствола и среднего мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксикозом разной степени у умерших больных циррозом печени и фульминантным вирусным гепатитом В (2010)
Муравський А. В. - Особливості клініко-гемодинамічних порушень у боксерів, які перенесли в анамнезі повторні легкі черепно-мозкові травми, Дехтярьов Ю. П., Колосовський С. О. (2010)
Соколик Е. П. - Коррекция энергетического метаболизма нейропептидами в условиях хронической алкоголизации (2010)
Скибо Г. Г. - Синаптическая пластичность гиппокампа при экспериментальной ишемии (2010)
Лушнікова І. В. - Молекулярні механізми ендогенної нейропротекції в умовах моделювання ішемічного ушкодження гіпокампа in vitro, Орловський М. О., Майстренко А. М., Рибачук О. А., Досенко Є. В. (2010)
Цупиков О. М. - Стан клітин гіпокампа при нейротрансплантації після експериментальної ішемії мозку, Півнева Т. А., Поддубна А. О., Петренко О. Ю., Оченашко О. В. (2010)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности нейрометаболической фармакотерапии в ангионеврологии (2010)
Дарий В. И. - Особенности патогенеза интракраниально осложненного мозгового инсульта, Рыбалко Т. П., Баранова Е. В., Скачкова Н. А. (2010)
Проценко В. П. - Опыт применения мануальной терапии и аппаратной шейной тракции позвоночника в комплексном лечении хронической цереброваскулярной недостаточности, Половинец В. П. (2010)
Макаренко О. В. - Вплив леводопи сумісно з НПЗП на показники обміну гомоцистеїну у щурів з експериментальним паркінсонізмом (2010)
Шуляк B. I. - Фактори ендогенної інтоксикації у хворих на менінгіт з синдромом поліорганної недостатності, Маркова А. Б., Музика Д. П. (2010)
Ходаківський О. А. - Дослідження впливу похідного адамантану (сполуки ЮК-4) на кровопостачання головного мозку у наркотизованих щурів, Ходаківська О. Л., Маринич Л. І. (2010)
Ярешко B. Г. - Эфферентная терапия в комплексном лечении печеночной энцефалопатии у больных с синдромом механической желтухи, Потапов С. А., Семенова Т. Л., Живица С. Т. (2010)
Чекалова А. О. - Хронічний атиповий проліферативний простатит, що розвивається під впливом довгострокової дії малих доз іонізуючого опромінення після аварії на ЧАЕС, Благодаров В. М., Романенко А. М., Харконен Піркко (2010)
Резніков О. Г. - Зміни проліферації й апоптозу в передміхуровій залозі щурів під впливом блокатора андрогенних рецепторів флутаміду й індукторів інтерферону, Полякова Л. І., Чайковська Л. В. (2010)
Петренко Ю. О. - Ендотеліальне диференціювання стромальних клітин жирової тканини людини в процесі направленого культивування, Домбровський Д. Б., Салютін Р. В., Петренко О. Ю. (2010)
Галата Д. И. - Иммуногистохимическая характеристика лимфоидной популяции тимуса плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Сорокина И. В. (2010)
Дука К. Д. - Порушення метаболічної активності легень у дітей з хронічною бронхолегеневою дисплазією та їх корекція, Ільченко С. І. (2010)
Туманский В. А. - Показатели пролиферативной активности опухоли у больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Колесник А. П., Евсеев А. В., Баранчук С. В. (2010)
Сорокина И. В. - Иммуноморфологические особенности строения стенки большой подкожной вены у больных, страдающих осложненной варикозной болезнью, Прасол В. А., Троян В. И., Куприянова Л. С., Пономарев А. О. (2010)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні прояви пошкодження та загоєння при хронічному токсичному ураженні печінки в експерименті, Гаврилюк І. М., Чикайло І. П. (2010)
Щербаков А. Ю. - Особенности метаболических процессов при аутоиммунных тиреопатиях, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Шаповал Д. Н. (2010)
Познанська К. О. - Зміни показників адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів і у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від додаткового кардіоваскулярного ризику, Сиволап В. В. (2010)
Горенштейн М. Л. - Острые аллергические реакции: патогенез и неотложная медицинская помощь, Шифрин Г. А., Баштан Л. П., Бойко К. А., Мангуренко О. И. (2010)
Захарова В. П. - Использование метода MSB в модификации Зербино-Лукасевич для диагностики морфофункционального состояния миокарда, Руденко К. В., Руденко Е. В., Левчишина Е. В., Третьяк А. А. (2010)
Туманский В. А. - Интраоперационная иммунохроматографическая экспресс-диагностика вирусного гепатита С в ткани трепанобиоптатов печени, Шебеко Ю. А. (2010)
Шевченко А. І. - Лейоміосаркома легеневої артерії, Колеснік О. П., Жданов В. В., Шатовський Ю. О. (2010)
Поспішіль Ю. О. - Клінічний випадок первинної плоскоклітинної карциноми передміхурової залози, Серветник М. І., Артищук М. Ф. (2010)
Титул, зміст (2013)
Матусевич К. М. - Методологічні суперечності теорій вартості і цінності (2013)
Сазонець І. Л. - Реалізація економічної політики ТНК методами прямого інвестування (2013)
Братюк В. П. - Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму (2013)
Колодізєв О. М. - Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності (2013)
Величко О. П. - Методика оцінювання розвитку логістики підприємства (2013)
Дудукало Г. О. - Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу (2013)
Єлецьких С. Я. - Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу (2013)
Нижник В. М. - Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5х5", Полінкевич О. М., Ніколаєва А. М. (2013)
Чухрай Н. І. - Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств, Грицай О. І. (2013)
Щекович О. С. - Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств Групи "Метінвест", Хорольський В. П., Хорольський К. Д. (2013)
Мазіна О. І. - Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження (2013)
Григор'єва І. Ю. - Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період (2013)
Скворцова С. Я. - Податок на нерухомість як ефективне джерело наповнення місцевих бюджетів (2013)
Яворська Т. В. - Конкурентне регулювання страхового підприємництва України (2013)
Бєлова І. В. - Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків України, Коренєва О. Г., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Іванова О. М. - Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств (2013)
Алпысбаев К. - Развитие социальной инфраструктуры села как основной механизм развития кадрового потенциала в аграрном секторе РК (2013)
Alhindi W. A. - Twin deficit and Feldstein-Horioka puzzle: South Asia (Pakistan, India & Sri Lanka) perspective, Bajuri N. H., Muneer S. (2013)
Armeanu D. - Application of Markowitz model for optimizing investment portfolio in a credit institution, Vintila G. (2013)
Ахметжанова С. - Основные недостатки сложившейся территориально-хозяйственной системы Республики Казахстан и факторы, ограничивающие дальнейшее развитие регионов, Алашбаева А. (2013)
Badea L. - CAPM in the framework of current European capital market (2013)
Байбулекова Л. - Управление проблемными кредитами: казахстанский опит (2013)
Balkaran R. - Development of an appropriate methodology for measuring economic impacts of sports events: a case study of the Kwazulu-Natal Province, South Africa, Tifflin W. (2013)
Baran A. - Intelligent specialization of regions as an instrument to support innovation, Hajduk S. (2013)
Blazquez-Resino J. J. - Assessing consumers' attitudes towards web advertising in the service context (2013)
Brunet-Thornton R. - When knowledge management collides with national culture: East-European knowledge management experience (or lack thereof?), Bures V. (2013)
Gabdullin R. - Integrated framework for the national economy management in the context of globalisation (2013)
Giritli N. - Implications of exogenous income shock on economic well-being in North Cyprus: CGE model approach, Ugural S. (2013)
Hlavacek J. - Evaluating the role of development assistance in promoting sustainable development in Africa (2013)
Dent M. - Critical and interpretive social science theory: a case study approach, Wong Sek Khin E., Bin Ismail M. N. (2013)
Джунусбекова Г. - Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан (2013)
Ejdys J. - Problems of strategic tourism management in the regions of Poland, Szpilko D. (2013)
Калиакпарова Г. - Применение контроллинга в процессе усовершенствования управления предприятием (2013)
Канатбекова А. - Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием (2013)
Clowes D. - Polish-Ukrainian bilateral trade relations (2006-2011): growth in the exchange of goods endowed with higher levels of technology (2013)
Lee Y.-J. - Key success factors in the development of cultural and creative industries (2013)
Lee H.-W. - Locus of control, socialization and organizational identification (2013)
Mahmood M. T. - What do host countries gain from foreign direct investment inflow? (a review of empirical evidence), ur Rehman K. (2013)
Mojsoska-Blazevski N. - Western Balkan's trade with the EU and CEFTA-2006: evidence from Macedonia, Petreski M. (2013)
Polat A. - On the causal chain of economic freedom and stock market development in Malaysia: structural equation modeling approach, Satti S. L., ur Rehman I. (2013)
Radovic-Markovic M. - Fostering creativity, cognitive abilities and entrepreneurship behaviour through new education models (2013)
Сапир Е. - Сетевая бизнес-модель как фактор инновационного развития (2013)
Satti S. L. - Investor knowledge, risk aversion, and investment decision, Uddin S., Ali N. (2013)
Setebe E. - Adaption of wireless Internet technology by youth market group, Drotsky T., de Jager J. (2013)
Сидорова Е. - Особенности функционирования российских транснациональных корпораций в условиях интернационализации инноваций (2013)
Shin H.-D. - Future business leaders' view on fair trade: a comparative study in South Korea and New Zealand (2013)
Смагулова Ш. - Моделирование влияния инвестиций на устойчивость экономического роста Казахстана, Семикина Е., Радько Н. (2013)
Stanisic N. - Similarity and convergence of export structures of transitional economies and EU15: case of Serbia, Jankovic N. (2013)
Strielkowski W. - Economic impact of immigration on unemployment in Denmark, Troshchenkov S. (2013)
Султанбаева Г. - Формирование интеллектуальной нации в контексте развития человеческого капитала: стратегия Казахстана, Канагатова А., Асымова Д. (2013)
Tapurica O.-C. - Strategic options of economic agents in the field of renewable energy and the influence of project management on TGC schemes, Tache F. (2013)
Товма Н. - Организация аудита товарных операций (2013)
Turginbayeva A. N. - Quantitave assessment of regional economy competitiveness (Republic of Kazakhstan case study), Abildaev S. T. (2013)
Haque A. - Exploring critical factors of tourist satisfaction: a study on Islamic tourists destinations in Malaysia, Khan A. H. (2013)
Czerwonka L. - Exchange ratio determination and shareholders' wealth for mergers of companies at Warsaw Stock Exchange (2013)
Шайкин Д. - Теоретико-методологические аспекты измерения и оценки трудового потенциала, Имамбаева Р., Муравьева Е. (2013)
Shahrivar H. A. - Sovereign rating changes and the impacts on short-term emerging market financial stability (2013)
Szymanek M. - Economic assessment methods for sweet corn kernels production, Tanas W. (2013)
Yu Y. - How much should it pay to reduce CO2 emissions in China? A parametric distance function approach, Choi Y. (2013)
Jarasuniene A. - Using the model of intermodal freight efficiency on the assurance of traffic in green corridor, Greiciune L. (2013)
Парадигма формування системи енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави (2013)
"Золота Фортуна" – шлях до міжнародного визнання (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Титул, зміст (2013)
Valinkevych N. V. - Formation and development of scientific theories of modernization (2013)
Chubukova O. U. - Artificial intelligence as the basis for cognitive economics, Ralle N. V. (2013)
Shevchuk N. V. - Economic nature of companies' capitalization (2013)
Білоган О. І. - Аналіз трансформації факторомісткості зовнішньої торгівлі в умовах реструктуризації економік країн Центральної і Східної Європи (2013)
Ханова Е. В. - Посткризисный анализ внешнеэкономической деятельности Ирака: возможности для Украины (2013)
Войтов С. Г. - Класифікація товарів як інструмент митно-тарифного регулювання: аспект визначення і контролю (2013)
Дзеверіна К. С. - Формування інституційного механізму регулювання державної власності в національній економіці України (2013)
Koval O. М. - Prospects for development of agricultural lands market in Ukraine (2013)
Попівняк Ю. М. - Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв'язання (2013)
Третяк Н. А. - Управління земельними ресурсами – основоположна і самостійна економічна функція держави як власника землі (2013)
Черненко О. Л. - Дослідження взаємозв'язку між інвестиціями в основний капітал і валовою доданою вартістю в економіці України (2013)
Власова Н. О. - Механізми та ефекти процесів концентрації у роздрібній торгівлі, Ковінько О. С. (2013)
Григорська Н. М. - Трансформація стану економічної стійкості підприємства машинобудування на базі бізнес-моделі (2013)
Danylko V. K. - Methodological principles of adaptability assessment of mining enterprises, Orlova K. E. (2013)
Копитко М. І. - Особливості процесу тіньової діяльності промислових підприємств (2013)
Мнишенко О. О. - Економічне оцінювання ефективності використання трудових ресурсів (2013)
Панков А. В. - Особливості ведення інноваційної діяльності в умовах впровадження парадигми відкритих інновацій (2013)
Сагайдак М. П. - Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу (2013)
Шкробот М. В. - Державно-приватне партнерство в контексті модернізації підприємств гідроелектроенергетики (2013)
Yushkevych O. О. - Regulation mechanisms in the development of agricultural enterprises (2013)
Якименко О. С. - Особливості стратегічного управління розвитком підприємств сільськогосподарського машинобудування (2013)
Яремко А. О. - Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємств у конкурентному бізнес-середовищі (2013)
Флегантова А. Л. - Стан і розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності у Полтавській області (2013)
Бужин О. О. - Сільськогосподарське виробництво в системі екологічної безпеки (2013)
Дмитровська В. С. - Власні доходи місцевих бюджетів гірських населених пунктів (2013)
Zhuravlova O. Y. - Methodological approaches to assessment of financial stability of insurance companies (2013)
Кохан І. В. - Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави (2013)
Мірошниченко Г. О. - Напрями розвитку механізму стабілізації банківської системи в умовах невизначеності (2013)
Силантьєв С. О. - Розвиток законодавства щодо врегулювання позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (2013)
Filonova I. B. - Influence of foreign bank capital upon innovation security of Ukraine (2013)
Безверхий К. В. - Класифікація обліково-звітної інформації підприємства (2013)
Чайковська І. І. - Застосування методу статистичних рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства (2013)
Кузьмін О. Є. - Прогнозування економічних показників діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу, Олексів І. Б. (2013)
Сотник І. М. - Підвищення еколого-економічної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як інноваційного напряму ресурсозбереження, Волк О. М., Чорток Ю. В. (2013)
Alboiu C. - Competitiveness along Romanian vegetable supply chain (2013)
Blazquez-Resino J. J. - Economic efficiency of advertising: some evidences from Internet publicity, Chamizo-Gonzalez J. (2013)
Wasiluk A. - Mutual trust between companies and cluster formation and development (2013)
Velikic G. - Innovate and prosper: building the prestige of the Greater Rochester NY region, Bjelic P. (2013)
Hajduk S. - Physical planning as a part of spatial development management (2013)
Grubor A. - Consumer reactions to out-of-stock of hedonic products, Milicevic N. (2013)
Гуреев К. А. - Корпоративные пенсионные программы: актуальность, проблемы и управленческие решения, Гуреева Е. Г., Марков Д. А. (2013)
Dajcman S. - Is CAPM valid? Evidence from Slovenia (2013)
De Dios Jimenez Aguilera J. - Inequalities in human development in Spain: application to Andalusia regions human capabilities focus, Martin Martin J. M., Molina Moreno V. (2013)
Dent M. - Reflexive practitioner case research: ontological and epistemological orientation, Wong Sek Khin E. (2013)
Jajri I. - Does globalisation matter for manufacturing labour productivity?, Ismail R. (2013)
Жалелева Р. З. - Проблемы выравнивания уровня потребления в кризисных и посткризисных условиях (на примере Республики Казахстан), Габдуллин Р. Б., Завалишина А. А. (2013)
Кондрашов И. Н. - Банковская система Казахстана: особенности посткризисного управления (2013)
Кузнецов Н. В. - Подходы к построению системы управления развивающейся инновационной компанией (2013)
Lara R. - Natural resources and violent conflicts: quantitative analysis for African countries, Hlavacek J., Sauer P. (2013)
Lin H. - Are social endowment and commercial endowment insurance – substitutes or complements? (empirical evidences from china's regional insurance markets) (2013)
Mamun A. A. - Measuring the impact of microcredit on microenterprise assets in urban Malaysia, Wahab S. A., Sori Z. M. (2013)
Miklosik A. - Assessment of the search engine ranking position development of selected academic entities in Slovakia: an empirical investigation, Hvizdova E., Zak S. (2013)
Milanovic Z. - Modelling commuter behaviour with fuzzy logic: an example of railway passenger behaviour in Belgrade area, Rankov S., Vulic M. (2013)
Milenkovic S. - The necessity of intensive use of renewable energy resources in the Republic of Serbia, Boskovic N. (2013)
Mirza N. - Dynamics of exchange rate regime in Saudi Arabia, Naqvi B., Kumail Abbas Rizvi S. (2013)
Nazir M. S. - Firm performance: does closely-held ownership structure proves to be advantageous in an emerging economy? (Pakistan case study), Butt S. A., Nawaz M. M. (2013)
Nikolic J. - Ownership structure and corporate financial performance in Serbia: empirical evidence, Babic V., Eric J. (2013)
Palicki S. - Evaluation of urban spatial planning (2013)
Patora-Wysocka Z. M. - Interorganizational cooperation as an element of creating enterprise innovation (2013)
Raicevic V. - Sustainable development of tourism, social and economic growth, preservation of local culture and traditions, low carbon and low impact to biodiversity: how can a financial institution be part of the change?, Bin J., Glomazic R. (2013)
Rudawska I. - Methodology of assessing patient service quality in integrated healthcare – a preliminary framework (2013)
Serikov R. - Systematization of the main forms of public-private partnership (2013)
Socol C. - Testing the twin deficits issue for Romania and the use of the absorption adjusted structural budget balance as a signal indicator of public finance sustainability, Dinu M., Socol A. G. (2013)
Султанбаева Г. C. - Социально-экономические проблемы формирования интеллектуальной нации в Казахстане, Кулсариева А. T., Тажиева С. Б. (2013)
Турарбеков М. A. - Инновационная конкурентоспобность национальных компаний и формирование их финансовой стратегии (на примере национальных компаний холдинга "Самрук-Казына") (2013)
Uygurturk H. - Determination of financial performances of tourism companies traded at Istanbul stock exchange, Korkmaz T., Uygurturk H. (2013)
Furtula S. - Dissimilarity in achieving the convergence criteria in emu ex post and ex ante global financial crisis, Stanisic N., Lojanica N. (2013)
Havlicek K. - Small and medium enterprises restructuring (2013)
Zhang H. - Effects of buyers' reserve prices and number of brokers on searching for housing: an empirical study based on experimental data, Zhang Y. (2013)
Шнитко И. Е. - Прогнозная оценка налоговых поступлений в бюджет региона (на примере Северо-Казахстанской области), Шайкин Д. Н., Цапова О. А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Варади Л. - 2007–2008: Годы европейской аквакультуры (2009)
Кузьменко Ю. Г. - Експрес-метод збору іхтіологічного матеріалу в польових умовах при дослідженні пластичних ознак риб з використанням цифрових технологій, Спесивий Т. В. (2009)
Дворецький А. І. - Перспективи аквакультури в умовах космічних польотів, Байдак Л. А. (2009)
Грициняк І. І. - Спосіб прогнозування концентрацій деяких важких металів в органах і тканинах коропових риб, Литвинова Т. Г., Колесник Н. Л. (2009)
Добрянська Г. М. - Стан екосистеми селекційного ставу при вирощуванні племінного матеріалу коропа та рослиноїдних риб, Литвинова Т. Г., Власова Н. М., Чужма Н. П., Качай Г. М., Цьонь Н. І. (2009)
Григоренко Т. В. - Видове різноманіття та кількісний розвиток зообентосу вирощувальних ставів при внесенні різних органічних добрив, Васильковська О. Б., Кражан С. А. (2009)
Шерман І. М. - Генезис трансформації іхтіофауни після зарегулювання стоку річкових систем і утворення водосховищ, Пелих В. Г. (2009)
Шевченко П. Г. - Гидрохимическое состояние Ташлыкского водоема-охладителя Южноукраинской АЭС, Сытник Ю. М., Олексиенко Н. В., Борбат Н. А. (2009)
Третяк О. М. - Досвід підрощування личинок веслоноса в рибницьких господарствах України (2009)
Кончиц В. В. - Технологические аспекты выращивания сеголеток черного амура в условиях Беларуси, Сазанов В. Б. (2009)
Білько В. П. - Підвищення життєздатності ембріонів і личинок риб під впливом біологічно активних речовин при заводському способі їх відтворення, Кружиліна С. В. (2009)
Балтаджи Р. А. - Использование белого амура для мелиорации водоемов и как объекта спортивного рыболовства (2009)
Шандрук О. М. - Вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродуктивність нагульних ставів (2009)
Забитівський Ю. М. - Вплив йоду на активність карбогідраз лускатого коропа, Петрів В. Б., Тучапський Я. В. (2009)
Гарайда В. М. - Вміст ненасичених жирних кислот у тканинах коропів за згодовуванні фенарону (2009)
Дерень О. В. - Підвищення рівня вищих жирних кислот в організмі коропів під впливом настойки ехінацеї пурпурової, Рівіс Й. Ф. (2009)
Данилів С. І. - Реакція лейкоцитів периферичної крові коропа на надлишкові концентрації свинцю, Мазепа М. А. (2009)
Бех В. В. - Економічна ефективність вирощування малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа (2009)
До 75-річчя Гринжевського Миколи Васильовича (2009)
Правила для авторів (2009)
Черний В. И. - Опыт применения стратегии нейропротекции при лечении тяжелой черепно-мозговой травмы в условиях городской больницы, Колесников А. Н., Городник Г. А., Халин М. Л., Высочин В. Н., Симаков М. М., Бутко А. С., Стасюк В. Н., Писарев В. Г., Дубов С. А. (2010)
Губка В. А. - Выбор метода реконструкции бедренно-глубокобедренного сегмента артерий нижних конечностей по данным интраоперационной допплерографии, Волошин А. Н., Гордиенко О. С., Суздаленко А. В. (2010)
Беш Д. І. - Вплив стентування коронарних артерій на перебіг ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інфарктом міокарда в анамнезі (2010)
Дорогань С. Д. - Причини та фактори ризику розвитку незадовільних та інвалідизуючих ускладнень оперативного лікування жовчнокам’яної хвороби, Косинський О. В., Дзевицький Д. І., Снісар А. В., Бузмаков Д. Л. (2010)
Дорогань С. Д. - Технологія хірургічної реабілітації хворих та інвалідів з негативними медико-соціальними наслідками оперативного лікування жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень, Косинський О. В., Снісар А. В., Дзевицький Д. І., Бузмаков Д. Л. (2010)
Цурканенко А. Д. - Состояние гормонального гомеостаза у пациенток после хирургического воздействия на яичники (2010)
Колесник А. П. - Анализ популяции больных раком легкого в запорожской области с 2002 по 2008 год, Горбенко А. И., Шевченко А. И., Фудашкина Л. М., Баранчук С. В. (2010)
Жуков В. И. - Исследование уровня эндогенной интоксикации организма больных колоректальным раком и его прогностическое значение для выделения групп риска, Перепадя С. В., Зайцева О. В., Моисеенко А. С., Бондаренко М. А., Гордиенко Н. А. (2010)
Сорокіна О. Ю. - Оцінка адекватності нутрітивної підтримки у хворих з тяжкими опіками (2010)
Cиволап В. В. - Особливості імунного статусу й агрегаційних властивостей тромбоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію із супутньою ІХС, Курілець Л. О., Клевцова М. Г. (2010)
Печерська К. В. - Аналіз структури захворювань новонароджених з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла, Котлова Ю. В. (2010)
Дука К. Д. - Особливості клінічного перебігу бронхолегеневої дисплазії у дітей на тлі відкритої артеріальної протоки, Ільченко С. І., Іванусь С. Г., Баралей Т. В., Оболонський О. І., Оболонська О. Ю. (2010)
Пашкова Е. Е. - Морфофункциональное состояние миокарда левого желудочка у детей с рецидивирующим бронхитом, Куцерова О. Е., Борисенко Т. В., Окул Т. И., Малюга В. Г., Токарева Н. С., Сидоренко С. А. (2010)
Гуртовий В. А. - Фенотип проліферуючих клітин пухлини й мікрооточення при різних клініко-морфологічних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна, Шпонька І. С., Біленький І. В., Антонюк С. В. (2010)
Рудяк О. М. - Морфофункціональна характеристика легень недоношених новонароджених дітей у терміні гестації 29-33 тижні на фоні метаболічного синдрому матері (2010)
Щекин О. В. - Диагностика врожденной плоско-вальгусной деформации стоп у детей, Щекин А. О. (2010)
Курочкін М. Ю. - Періоперативна інтенсивна терапія у дітей з інвагінацією кишковика, Чемерис Ю. О. (2010)
Григор’єва Ю. В. - Структурні основи механізму підвищення рівня PSA в крові при захворюваннях передміхурової залози, Гичка С. Г. (2010)
Сыволап В. Д. - Систолическая и диастолическая функции сердца, состояние гемостаза у больных Q-инфарктом миокарда, осложненным аневризмой левого желудочка, Киселев С. М., Назаренко Е. В., Семидоцкая В. А., Киселева А. В. (2010)
Костровская Е. О. - Кристаллография слезы в диагностике диабетического макулярного отека, Снитко А. М., Завгородняя Н. Г. (2010)
Косинський О. В. - Швидкісні характеристики абдомінального кровообігу у хворих на ускладнену пептичну виразку дванадцятипалої кишки (2010)
Оліник О. Ю. - Стан оксидантно-протиоксидантного гомеостазу та окислювальна модифікація білків у хворих на виразкову хворобу шлунка й дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом, у динаміці лікування, Федів О. І., Давиденко І. С., Ушаков А. В. (2010)
Клименко В. Н. - Эндоскопический гемостаз с применением 3% раствора перекиси водорода при желудочно-кишечных кровотечениях, Гулевский С. Н., Шаповал А. Н., Кравченко С. М., Избицкий В. В., Захарчук А. В. (2010)
Туманский В. А. - Основные параметры вирус-индуцированной гибели и регенерации гепатоцитов при хронических вирусных гепатитах, Гаврилюк А. А. (2010)
Орловський В. Ф. - Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки, Муренець Н. О. (2010)
Дегтярева О. А. - Качественный состав слезы при профилактике инфекционных осложнений факоэмульсификации катаракты современными топическими антибиотиками, Костровская Е. О., Завгородняя Н. Г. (2010)
Мікулець Л. В. - Особливості порушень вегетативного гомеостазу у хворих на ревматоїдний артрит, Малкович Н. М. (2010)
Опімах О. І. - Вивчення активності системного запалення у хворих на остеоартроз, асоційований з ожирінням (2010)
Абрафикова Л. Г. - Морфологическая оценка процесса заживления экспериментальных кожных язв после внесения криоконсервированных фибробластов (2010)
Разнатовська О. М. - Ефективність поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Шевченко Р. М., Солодовник Ю. С., Макарович А. Г. (2010)
Шеховцева T. Г. - Случай длительной ремиссии мезангиокапиллярного гломерулонефрита после лечения глюкокортикоидами, Свистун С. И., Долинная М. А. (2010)
Третяк О. М. - Рибницько-біологічні основи формування та експлуатації племінних стад веслоноса в умовах інтродукції (2009)
Ligaszewski M. - Correlation between some of chemical composition elements of zooplankton as well as production efficiency and qualitative composition of high fatty acids profile in carp meat, Węglarzy K., Fiema J., Łysak A. (2009)
Спесивий Т. В. - Порівняльний аналіз розмірного складу дослідницьких і промислових уловів, Кузьменко Ю. Г., Бузевич І. Ю., Максименко М. Л., Тищенко С. С. (2009)
Ульман Е. Ж. - Біологічний стан популяції раків у Київському водосховищі (2009)
Ковальчук О. М. - Оцінка видового та кількісного складу макрофітів як кормової бази для меліоративних стад білого амура у рибницьких ставах (2009)
Яковенко В. О. - Продукція зоопланктону Дніпровського водосховища в умовах антропогенного впливу, Дворецький А. І. (2009)
Солод Р. А. - К вопросу об оптимизации мер регулирования промысла пиленгаса в Азовском море (2009)
Сондак В. В. - До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України (2009)
Мамедов Т. М. - Биологические и экологические особенности карася серебристого Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) Нахичеванского водохранилища, Кулиев З. М., Смирнов А. И., Ткаченко В. А. (2009)
Кражан С. А. - Стимулювання розвитку природної кормової бази вирощувальних ставів різними органічними добривами та використання її цьоголітками коропа, Грициняк І. І., Коба С. А., Григоренко Т. В. (2009)
Гриб Й. В. - Використання екологічних індексів та просторових біомаркерів у ставковому рибництві, Шандрук О. М. (2009)
Борбат М. О. - Результати селекції рослиноїдних риб далекосхідного комплексу у ВАТ "Херсонрибгосп”, Саркісян В. І. (2009)
Владимирський І. Б. - Гормональна інверсія статі у риб (2009)
Сидоров М. А. - Вплив біологічно активної добавки "Торфовіт” на біохімічні показники тканин різних видів риб, Невесела О. О., Сазанова Н. М., Безкровна Н. І. (2009)
Філіпов В. Ю. - Кріоконсервація молок щуки і плітки, Бучацький Л. П., Ногарев О. В. (2009)
Сич Г. О. - Вплив препарату Ронколейкін на організм коропа, Гаврилова І. П., Сахарова К. О., Островський М. В., Майстренко М. І., Бучацький Л. П. (2009)
Козій М. С. - Особливості гістологічної будови крайової зони печінки різних видів риб, Шерман І. М. (2009)
Вовк Н. І. - Іхтіопатологічні дослідження — важлива складова біомоніторингу водойм (2009)
Базаєва А. В. - Перспективи використання фосформобілізуючих бактеріальних препаратів у рибогосподарській галузі, Вовк Н. І. (2009)
Толоконников Юрий Александрович (2009)
Пам’яті Володимира Петровича Горошка (2009)
Оголошення (2009)
Бабиченко В. Я. - Набризк бетонні роботи та обладнання при реконструкції та відновленні конструкцій будівель і споруд, Данелюк В. І., Кирилюк С. В., Піддубний О. О. (2013)
Фетісов О. І. - Аналіз досвіду реновації промислової архітектури під нові соціальні функції, Шенбергер Т. (2013)
Кожемяка С. В. - Вплив рівнів дефектів і пошкоджень на вибір технології ремонту покрівель промислових будинків, Мазур В. О. (2013)
Білоус О. М. - Розрахунок тепловологісного стану зовнішньої огороджувальної конструкції з ніздрюватого бетону (2013)
Стіфєєв Ф. Ф. - До питання застосування вакуумного ерліфта при виконанні підводних будівельних робіт (2013)
Корсун В. І. - Застосування співвідношень деформаційної теорії для опису деформацій бетону при складних режимах багатовісного навантажування, Нєдорєзов А. В. (2013)
Гончарук Т. Г. - З історії проектів утворення порто-франко в містах Південної України першої половини ХІХ ст. (2004)
Грозний Д. А. - Місіонерська діяльність парафіяльного духовенства в ХІХ ст. (на матеріалах Ананьївського повіту Херсонської губернії) (2004)
Дружкова І. С. - Одеська міська Дума 1917 р.: вибори та склад (2004)
Моісеєва Т. М. - Земська реформа та соціальна діяльність земств (2004)
Музичко О. Є. - Політичний радикалізм в Російській імперії 1870-1880-х років в оцінці О.Ф. Кістяківського (за матеріалами "Щоденника”) (2004)
Тхоржевська Т. В. - Конфесійне протистояння під час Хмельниччини (2004)
Федорова А. І. - Особливості положення старообрядців Південної Бессарабії під владою Російської імперії (1812-1856 рр.) (2004)
Шершун Т. М. - Еволюція правового становища купецького стану Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX ст. (2004)
Анпілогова Т. Ю. - Культурно-освітня діяльність гуманітарної інтелігенції Луганщини в період нової економічної політики (2004)
Богуславська Ю. Ю. - Етнічна мозаїчність Одеської області (друга половина ХХ ст.) (2004)
Борисов В. Л. - Інтелігенція Дніпропетровська в умовах німецько-фашистської окупації міста у 1941-1943рр. (2004)
Вдовиченко А. М. - Історизм – методологічна основа взаємовпливу інтелігенції і влади в умовах трансформації українського суспільства, Нагайник В. А. (2004)
Вєтров Р. І. - Про роль ліворадикальної партійної інтелігенції в ліквідації УКП (боротьбистів) в 1920 р. (2004)
Голікова О. М. - РСДРП в Україні: соціал-демократична інтелігенція у революції 1917-1920 рр., Поштар М. О. (2004)
Гриценко З. Г. - Роль гуманітарної інтелігенції в Україні у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (Чи змогла українська гуманітарна інтелігенція дати дороговказ суспільству у перше десятиліття становлення України?) (2004)
Дементьєва В. В. - Українська православна церква в світі декларацій законодавчої влади (2004)
Домбровський О. І. - До питання про роль інтелігенції в становленні правової науки в Україні (до 140-річчя С.П. Шелухіна), Домбровський Я. О. (2004)
Зборець С. В. - УПЛСР (боротьбистів) – ліквідація чи політичне злиття з КП(б)У в 1920 році : сучасна історіографія (2004)
Кондрашова Т. В. - Гетьманат П. Скоропадського та ставлення до нього українських та російських есерів (2004)
Лебедєва Т. О. - Ставлення політичної інтелігенції російських меншовиків та есерів до української держави П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) (2004)
Мамонтова Е. В. - Література як фактор політичного життя суспільства: спроба історико-політологічного аналізу (2004)
Мардаренко О. В. - Українсько-російські взаємовідносини у Програмі Народного Руху України (2004)
Нестеренко В. А. - Українська науково-освітня інтелігенція Поділля та влада у 1920-ті роки, Романюк В. Г. (2004)
Познанська К. В. - Меншовицька інтелігенція в добу денікінщини (2004)
Самойленко О. Г. - Політика українізації і трагедія вчених ІНО в Ніжині в 20-30-ті рр. ХХ ст. (2004)
Шипович М. А. - Культурна політика більшовиків і літературно-мистецька інтелігенція в першій половині 20-х рр. (2004)
Славко Г. В. - Теоретический анализ влияния способа расположения инициатора в скважинном заряде на изменение зоны разрушения среды под действием взрывного нагружения, Пеев А. М., Воробьев А. В. (2013)
Лабинский К. Н. - Исследование влияния параметров детонации заряда взрывчатого вещества и ударной адиабаты разрушаемого взрывом песчаника на параметры взрывных работ, Калякин C. А. (2013)
Литовченко С. А. - Влияние скорости нарастания давления в цилиндрической полости на характер разрушения модели, Проценко В. Е. (2013)
Джигрин А. В. - Результаты испытаний патронированной забойки ПЗС–2К в условиях ОАО "СЕВУРАЛБОКСИТРУДА", Мурин К. М. (2013)
Калякин С. А. - О линейном инициировании зарядов взрывчатых веществ, Прокопенко В. С. (2013)
Долударев В. Н. - Влияние материала прослойки под накладным зарядом на изменение амплитуды волны напряжений в твердой среде (2013)
Иванов В. С. - Современное состояние и перспективы развития программных продуктов для проектирования и ведения буровзрывных работ на Полтавском ГОК, Винивитин Д. В., Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2013)
Калякин C. А. - Действие взрыва на заряды взрывчатых веществ, находящихся в смежных шпурах, Азаматов Р. И. (2013)
Шиман Л. Н. - Экологические аспекты применения на карьерах эмульсионных взрывчатых веществ марки "ЭРА", Холоденко Т. Ф., Павличенко А. В. (2013)
Коваленко И. Л. - Ингибирование взаимодействия пирита с аммиачноселитренными взрывчатыми веществами, Куприн В. П. (2013)
Чебенко Ю. Н. - Практическое обоснование эффективности скважинных зарядов взрывчатых веществ с изменяющейся удельной энергией взрыва (2013)
Григор’єв О. Є. - До питання визначення геометричних параметрів запобіжних ціликів вугільних шахт (2013)
Воробьев В. В. - Точное определение собственных форм поперечных колебаний конвейерной ленты, Киба И. И. (2013)
Раимжанов Б. Р. - Исследование размеров зон уплотнения массива оплывающих песчаных грунтов взрывами траншейных зарядов выброса в промышленных условиях, Насиров У. Ф. (2013)
Солодянкин А. В. - Лабораторные исследования закономерностей деформирования породного массива в окрестности выработок в зонах дизъюнктивных нарушений, Халимендик А. В., Тилабов Х. Т. (2013)
Суровицкий Л. В. - Обзор эксперимента по созданию модели действующего газопровода и воздействию на него буровзрывных работ, Жариков И. Ф., Виноградов Ю. И. (2013)
Сторчак Г. Г. - До питання підвищення стійкості протяжних виробок із металевим кріпленням, що працює в умовах нерівномірного завантаження, Король Г. Ю., Гапєєв С. М. (2013)
Галиакберова Ф. Н. - Повышение безопасности взрывных работ на карьерах (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Звернення до авторів (2013)
Список авторів (2013)
Дворецький А. І. - Індустріальна аквакультура Дніпропетровської області: історія, досягнення, перспективи, Сидоров М. А., Байдак Л. А. (2009)
Грициняк І. І. - Спосіб прогнозування концентрацій Fe, Mn, Ni, Co у органах і тканинах коропа та товстолоба, Литвинова Т. Г., Колесник Н. Л. (2009)
Озінковська С. П. - Видовий склад молоді риб Кременчуцького водосховища, Котовська Г. О., Христенко Д. С., Полторацька В. І. (2009)
Кражан С. А. - Гідрохімічний режим та природна кормова база вирощувальних ставів при застосуванні відходів пивоварного виробництва, Григоренко Т. В., Колос О. М., Коба С. А. (2009)
Мельник А. П. - Результати досліду з очищення води вирощувальних ставів за допомогою цеоліту, Стецюк З. О., Хижняк М. І. (2009)
Кутіщев П. С. - Видовий склад і продукційні можливості харчових гідробіонтів Дніпровсько-Бузького лиману, Шерман І. М. (2009)
Котовська Г. О. - Біологічні показники нерестового стада плоскирки Кременчуцького водосховища, Христенко Д. С. (2009)
Яковенко В. О. Дворецький А. І. - Розвиток літорального зоопланктону та його роль у рибопродуктивності Дніпровського водосховища (2009)
Васильковська О. Б. - Зоопланктон малих степових річок Північно-Західного Причорномор’я (2009)
Трохимець В. М. - Просторова структура літорального зоопланктону середньої частини Олександрівського водосховища (2009)
Ганкевич Б. О. - З досвіду вирощування товарного веслоноса в ставовій полікультурі лісостепової зони, Третяк О. М., Онученко О. В., Базаєва А. М., Чужма Н. П. (2009)
Бех В. В. - Рибницько-біологічна оцінка малолускатого коропа нивківської заводської лінії третього селекційного покоління у промислових умовах, Павліщенко В. М., Осіпенко М. І. (2009)
Філіпов В. Ю. - Відтворення райдужної форелі (Оncorhynhus mykis W.) з використанням кріоконсервованих статевих продуктів, Мрук А. І., Бучацький Л. П. (2009)
Желтов Ю. О. - Результати вирощування райдужної форелі на комбікормах із зменшеним вмістом рибного борошна, Борбат М. О., Безкровна Н. І. (2009)
Козій М. С. - Зміни цитоструктури печінки личинок коропа лускатого (Cyprinus сarpio) у процесі їхнього росту на різних кормах, Шерман І. М. (2009)
Дрогомирецька І. З. - Вплив іонів кадмію на лейкоцити периферичної крові та кровотворних органів коропа (Cyprinus сarpio L.), Мазепа М. А. (2009)
Пшеничний Д. Р. - Економічна ефективність вирощування дволіток коропів у ставах у полікультурі з рослиноїдними рибами за інтенсивною технологією, Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Швець Т. М. (2009)
Смирнюк Н. І. - Сучасний стан виробництва рибної продукції в Україні, Буряк І. В., Товстенко Л. В., Чернік В. В. (2009)
Борбат М. О. - Перспективи розвитку рибного господарства Київської області до 2020 року, Алексієнко В. Р., Безусий О. Л., Борбат Л. М. (2009)
Цьонь Н. І. - Стимулювання розвитку планктону в ставах зерновою бардою при вирощуванні цьоголіток коропа в полікультурі, Базаєва А. М. (2009)
Дерень О. В. - Вплив ехінацеї пурпурової на деякі гематологічні та біохімічні показники крові однорічок коропа (2009)
Подопригора В. Н. - Влияние длины фотопериода на рост отдельных особей радужной форели (Oncorhynhus mykis Walbaum, 1792) (2009)
Оголошення (2009)
Поправка (2009)
Гримич М. - Бути завжди попереду (до 60-річчя професора кафедри етнології та краєзнавства, доктора історичних наук Валентини Борисенко) (2005)
Хоменко М. - Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко (2005)
Дмитренко А. - Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики (2005)
Гурбик А. - Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття (2005)
Мойсей А. - Календарна обрядовість румунів Буковини у наукових працях І.Г.Сбієри та С.Ф.Маріана (2005)
Петрова Н. - Рослини у весільній обрядовості українців Одещини: барвінок (2005)
Маріна З. - Особливості традиційного весільного обряду в українських та російських селах Дніпропетровщини, Хоменко О. (2005)
Гоцалюк А. - Вивчення традицій колядування на Гуцульщині (2005)
Колодюк І. - Вірування, пов'язані зі збором лікарських трав та їх застосування в родильній обрядовості українців (2005)
Забловський А. - Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців (2005)
Лук'яненко О. - Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття (2005)
Крикун Ю. - Дослідження сімейного звичаєвого права українців у 1920–1930-х роках (2005)
Алієва М. - Роль народної кухні в збереженні етнічної ідентичності азербайджанської національної меншини України (2005)
Бартуш Д. - Погляди вчених на місце і роль вина у побуті французького селянина (2005)
Родінова Н. - Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" (2005)
Кондратюк О. - Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття (2005)
Стасюк О. - Деформація української традиційної культури в 1929–1934 роках (2005)
Громова Н. - Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині (2005)
Філліпс С. - Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи (2005)
Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки (2005)
Наші автори (2005)
Савіна Р. В. - Оцінка розвитку кадрового потенціалу, результативності наукової та інноваційної діяльності ДУ "ІГМЕ НАМНУ" у 2008-2012 рр., обґрунтування заходів з їх оптимізації, Савицька О. І., Мартищенко Н. В., Новохацька С. М., Савон Л. В. (2013)
Янко Н. В. - Сучасні особливості планування та забудови Шацького національного природного парку (2013)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічні питання розміщення приватних загальноосвітніх навчальних закладів в умовах крупних міст, Бургазлій Н. П., Фещенко К. Д., Могільний С. М., Бухало І. Л., Стирта З. В. (2013)
Кіреєва І. С. - Містобудівні та санітарно-гігієнічні аспекти планування території Дніпропетровської області, Махнюк В. М., Лопотюк М. О., Муха В. Г. (2013)
Чурилик О. І. - Генеральний план Феодосії: сучасні містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми, Шкуро В. В., Бровін Б. О., Муха В. Г. (2013)
Евстафьев В. Н. - Перспективы развития морских портов Украины и задачи гигиены труда в этих условиях (2013)
Акіменко В. Я. - Санітарно-епідеміологічна оцінка використання системи вентиляції "Lossnay" в багатоквартирних житлових будинках, Яригін А. В., Стеблій Н. М., Соверткова Л. С., Першегуба Я. В. (2013)
Щербинская И. П. - Оценка контаминации внутренней среды помещений г. Минска плесневыми грибами и сопутствующей микробиотой в рамках гигиенического нормирования биологического фактора жилой среды, Дудчик Н. В., Кравцова В. В., Науменко С. А., Мараховская С. В. (2013)
Kапранов С. В. - Характеристика загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в городе с крупными производствами черной металлургии и коксохимии, Калик Э. И., Кулиш С. И., Косьмина О. А., Тарабцев Д. В., Шабатура Г. В., Карташова Н. П. (2013)
Турос О. І. - Розширення можливостей санітарно-епідеміологічної експертизи при обґрунтуванні встановлення розміру санітарно-захисної зони для феросплавного підприємства на етапі управління ризиком, Петросян А. А., Ананьєва О. В., Картавцев О. М. (2013)
Сергета І. В. - Кореляція високих концентрацій алергенних спор Cladosporium з погодними умовами у Вінниці, 2009-2011 рр, Родінкова В. В., Білоус О. С. (2013)
Горова А. І. - Визначення ризиків здоров'я населення Дніпропетровська від забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами, Бучавий Ю. В. (2013)
Турос О. І. - Методичні особливості визначення хімічного забруднення повітря приміщень житлових та громадських будинків, Михіна Л. І., Петрук Л. В. (2013)
Прокопов В. О. - Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури), Труш Є. А., Гуленко С. В., Соболь В. А., Куліш Т. В. (2013)
Гущук В. І. - Еколого-гігієнічний стан Горбаківського водозабору, Мельник В. Й., Гущук І. В. (2013)
Бурлака А. І. - Тригалометани у воді плавальних басейнів при навчально-виховних закладах в залежності від методу знезаражування, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Прокопов В. О., Соболь В. А., Забродська Т. М. (2013)
Кондратюк В. А. - Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин, Федорів О. Є., Лотоцька Є. В. (2013)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти щодо використання лікувальної грязі та мінеральної води при розробці родовищ природних лікувальних ресурсів на курорті державного значення "Бердянськ", Тарабарова С. Б. (2013)
Войтович А. М. - Применение тест-объекта L. Stagnalis для экотоксикологической характеристики отходов производства, Петрова С. Ю., Ильюкова И. И., Гомолко Т. Н. (2013)
Горова А. І. - Еколого-гігієнічна оцінка мікробіологічних та агрохімічних властивостей вермикомпосту як органічного добривa, Скворцова Т. В., Лисицька С. М., Павличенко А. В. (2013)
Дема О. В. - Еколого-гігієнічна оцінка поведінки імазетапіру в об’єктах агроценозу (2013)
Носенко Г. М. - Вивчення впливу дизельного палива на органолептичні властивості мулових сульфідних грязей, Бутирська І. Б., Неуйміна Г. І. (2013)
Черниченко І. О. - Використання мікроядерного тесту для виявлення генотоксичних пошкоджень у клітинах шкіри експериментальних тварин, Баленко Н. В., Соверткова Л. С., Осташ О. М. (2013)
Черниченко І. О. - Канцерогени у продуктах харчування, оцінка небезпеки, Литвиченко О. М., Соверткова Л. С. (2013)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози: захворюваність та поширеність, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В. (2013)
Бабій В. Ф. - Токсиколого-гігієнічна оцінка адгезійних модифікаторів асфальтобетонів, Брень Н. І., Худова В. М. (2013)
Голіченков О. М. - Гігієнічні аспекти використання нових поверхнево-активних речовин в косметичних засобах, Раєцька О. В., Яловенко О. І., Майстренко З. Ю., Уманець Г. П. (2013)
Простакишин Г. П. - Ликвидация медико-санитарных последствий химической аварии в поликлинике №2 Старооскольского городского округа Белгородской области, Залогин И. А., Капацына А. С. (2013)
Думанський Ю. Д. - Результати досліджень просторового розподілу рівнів електромагнітного випромінювання від засобів передачі даних типу Wi-Fi, Біткін С. В., Думанський В. Ю., Платонова А. Г., Нікітіна Н. Г., Сердюк Є. А., Галак С. С., Безверха А. П. (2013)
Сердюк Є. А. - Гігієнічна оцінка засобів радіотехнічного спостереження прикордонної служби України, Біткін С. В. (2013)
Глыва В. А. - Влияние и основные направления совершенствования нормативной базы по электромагнитной безопасности полей на биологические объекты, Коваленко В. В., Сокуренко С. А. (2013)
Акіменко В. Я. - Розробка методики процесу дослідження суб’єктивної ідентифікації джерел звуку – як факторів дратуючої дії, Шумак О. В. (2013)
Назаренко В. І. - Гігієнічна оцінка рівнів геомагнітного поля на наземних і підземних промислових об’єктах м. Києва, Никифорук О. І. (2013)
Левченко Л. О. - Технічне та методичне забезпечення моделювання та прогнозування електромагнітної обстановки у приміщеннях, Глива В. А. (2013)
Семашко П. В. - Визначення поправок для гігієнічної оцінки шуму транспортних потоків (2013)
Терещенко П. С. - Умови праці та оториноларингологічний статус IT фахівців ПАТ "Укртелеком", Гвоздецький В. А. (2013)
Омельянець М. І. - Оцінка впливу заходів радіологічного захисту на формування рівнів внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій України, Хоменко І. М. (2013)
Аксьонов М. В. - Методичні підходи до радіаційно-гігієнічної оцінки вмісту природних радіонуклідів у залишках діяльності підприємств (2013)
Тарасюк О. Є. - Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні, Шабуніна Н. Д., Біляєв Є. О., Семенюк Н. Д., Власюк Н. В. (2013)
Бузинний М. Г. - Особливості розподілу радіовуглецю у фракціях деревини останнього сторіччя (2013)
Кондрашова В. Г. - Стан вегетативного гомеостазу у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій з хронічною гастродуоденальною патологією, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Леонович О. С., Гриценко Т. В., Алексейчук Т. В., Кондрашова Н. С., Степанова Є. І. (2013)
Яцина Г. С. - Санітарно-епідеміологічний нагляд у надзвичайних ситуаціях, Попов О. І. (2013)
Козярін І. П. - Чи можна прожити без цукру? (огляд літератури), Івахно О. П. (2013)
Корзун В. Н. - Вимоги до харчування дітей у віддалений після Чорнобиля період (підсумки багаторічних досліджень), Болохнова Т. В., Гайдук М. В., Деркач А. В., Котикович Ю. С. (2013)
Подригало Л. В. - Гигиеническое обоснование методики оценки электронных обучающих средств с позиций квалиметрии, Голодько Е. А., Пашкевич С. А. (2013)
Москвяк Н. В. - Комплексний метод вивчення та оцінки процесу адаптації (2013)
Скиба О. О. - Експертне оцінювання показників умов і організації навчально-тренувального процесу, Волощук О. В., Антомонов М. Ю. (2013)
Черных А. О. - К оценке физического развития подростков, проживающих в зоне влияния горящих породных отвалов угольных шахт, Черных О. В. (2013)
Гозак С. В. - Вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку, Філоненко О. О., Парац А. М., Єлізарова О. Т. (2013)
Станкевич Т. В. - Заходи оптимізації навчально-виховного процесу для розумово відсталих учнів спеціальних шкіл-інтернатів (2013)
Лебединець Н. В. - Аспекти динаміки патології органів дихання дитячого населення, Різник А. Г. (2013)
Платонова А. Г. - Оцінка впливу роботи з електронними та паперовими підручниками на психологічний статус школярів за методом Люшера, Яцковська Н. Я., Джурінська С. М., Шкуро В. В., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2013)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічна оцінка морфофункціональних відхилень у дітей старшого дошкільного віку за різних умов організації навчання у дошкільному навчальному закладі (2013)
Даниленко Г. М. - Суб’єктивне сприйняття чинників ризику малої інтенсивності учнями професійно-технічних навчальних закладів, Межибецька І. В., Пономарьова Л. І. (2013)
Герасименко О. И. - Гендерные аспекты мотивации к здоровому образу жизни (2013)
Прилипко В. А. - Стан здоров`я та якість медичного забезпечення населення радіоактивно забруднених територій, Морозова М. М., Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю. (2013)
Гнатюк М. С. - Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б., Лотоцький В. В., Крицька Г. А. (2013)
Павленко О. І. - Оцінка ризику розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва (2013)
Винарська О. І. - Гематологічні та імунологічні ефекти у тварин через 3 місяці впливу нітриту натрію та тетрацикліну, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є, Глушко І. І., Вархоляк М. О. (2013)
Світличний В. Ю. - Фактори сирітства та інвалідності в формуванні функціонального стану та психічного здоров’я ліцеїстів (2013)
Першегуба Я. В. - Гігієна праці жінок при менструації, стан проблеми в Україні (2013)
Богоявленська В. Ф. - Репродуктивні розлади жінок та показники розвитку новонароджених промислового регіону, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2013)
Григоренко Л. В. - Пріоритетні чинники формування інфекційної захворюваності сільського населення (на прикладі Світловодського району Кіровоградської області) (2013)
Сергета И. В. - Комплекс мероприятий психогигиенической коррекции личностных особенностей ВИЧ-инфицированных лиц: оценка эффективности и перспективы использования, Дударенко О. Б. (2013)
Циганенко О. І. - Екологічна безпека спортивно-фізкультурної діяльності при створені спортивних парків в містах-мегаполісах, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2013)
Останина Н. В. - Динамика популяций экологических форм медицинской пиявки в акватории Днепра техногенно насыщенного региона г. Запорожья, Очеретина Н. Н., Кузнецова Е. М., Фролов А. К., Копейка В. В., Федотов Е. Р., Фролова Л. А., Литвиненко Р. А. (2013)
Томашевська Л. А. - Вплив магнітних полів промислової частоти на морфологічний склад крові щурів, Кравчун Т. Є., Зарицька М. В., Лемешко Л. П., Медведєв С. В. (2013)
Бялковський О. В. - Моніторинг за паразитарними хворобами населення Рівненщини, Гущук І. В., Шелевицька Л. В., Драб Р. Р. (2013)
Булгаков В. В. - Мультидисциплінарні індекси цитування – ефективний інструмент оцінки наукового знання у XXI сторіччі, Антомонов М. Ю. (2013)
Священко 3. В. - Населення Уманщини в добу Київської Русі (2005)
Присяжнюк 0. М. - Використання методу картографування у вивченні стародавньої історії Північно-Західного Причорномор'я (2005)
Гончарук Т. Г. - Праці українських істориків О. Оглобліна та М. Слабченка як підґрунтя економічної концепції М. Волобуєва (2005)
Грозний Д. А. - Жіноче єпархіальне училище в Одесі (середина XIX —початок XX ст.) (2005)
Дружкова І. С. - Правові умови розвитку кредитно-банківських установ в 1860-70-х рр. XIX ст. на Півдні України (2005)
Моісеєва Т. М. - Одеський єврейський сирітський будинок (1868-1900 рр.) (2005)
Скус О. В. - Конфесійні групи населення Уманського повіту за матеріалами "Памятных книг Киевской губернии" кінця XIX — початку XX ст. (2005)
Федорова А. І. - Антирелігійна кампанія проти старообрядницьких церков та монастирів Одещини (кінець 40-х —початок 50-х рр. XX ст.) (2005)
Черемісін О. В. - Органи місцевого самоврядування міст Новоросії кінця XVIII — першої половини XIX століть: юридичний статус, кордони компетенції, проблеми (2005)
Шершун Т. М. - Роль купецького стану у промисловому розвитку міст Херсонської губернії в першій половині XIX ст. (2005)
Бабак О. А. - Ретроспективний аналіз політики пролетаризації освіти України в 20-х рр. XX ст. (історіографія проблеми) (2005)
Богуславська Ю. Ю. - Всесоюзні переписи населення другої половини XX ст.: історіографічні оцінки (2005)
Вдовиченко А. М. - Еволюція ролі і місця держави в процесі історичного розвитку, Нагайник В. А. (2005)
Вєтров Р. І. - Про роль ліворадикальної інтелігентної верхівки УПЛСР (борбистів) в "самоліквідації" партії у 1920 році (2005)
Волкова С. А. - Чеське населення півдня України у 20-30-ті роки XX століття: адаптація в нових політичних умовах (2005)
Діденко Ю. В. - Лідери Руху у державотворчому процесі другої половини 1990-х років (2005)
Дірявко Ю. П. - УКП на Катеринославщині. Основні віхи діяльності (1920-1925 рр.) (2005)
Дузь Л. П. - Перспективи євроінтеграції України: погляд "зліва" (2005)
Захарченко В. А. - О. С. Грушевський про життя і творчість М. І. Костомарова (2005)
Захарченко О. О. - Окупаційний "Новий аграрний порядок" на Півдні України (1941-1944 рр.) (2005)
Зборець С. В. - Радянська історіографія 20-х років про ліквідацію багатопартійності в Україні (2005)
Кармазіна Н. В. - Діяльність органів державної влади та громадських організацій по увічненню історії Криму в 1954-1991 рр. (2005)
Мамонтова Е. В. - Мистецтво та архітектура як формоутворюючий фактор політичної організації суспільства: від давньосхідної деспотії до античних форм державності (2005)
Мардаренко О. В. - Українсько-російські відносини в програмі та політичній практиці Народного Руху України (1989-1993 рр.) (2005)
Недзеленко Л. В. - Правове становище національних меншин в умовах незалежної України (1991-1996 рр.) (2005)
Познанська К. В. - Посилення систематичних репресій більшовиків проти правоесерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в 1920-1922 рр. в Україні (2005)
Потеряйко Я. Й. - Життєвий шлях і трагічна доля голови українського уряду, лікаря і дипломата X. Г. Раковського (2005)
Самойленко О. Г. - "Участь" науково-педагогічної інтелігенції Ніжина в "Українській військово-націоналістичній організації" у другій половині 30-х років XX ст. (2005)
Шановська О. А. - Спільне та особливе у поглядах на тему еліти в працях В. К. Липинського і Д. І. Донцова (2005)
Адамович С. В. - Просвітницькі "десанти" інтелігенції наприкінці XX — на початку XXI ст. у контексті єднання України (2006)
Анпілогова Т. Ю. - Роль інтелігенції у вихованні молоді та зародженні піонерського руху в Донбасі в 20-ті роки XX ст. (2006)
Бабічева О. С. - Історія анархістського руху Нестора Махна в центральній частині Лівобережної України (1917-1921рр.) (2006)
Барцьось В. В. - Акції солідарності студентства м. Вінниці з голодуючими у Києві в жовтні 1990 р. як вияв громадянсько-патріотичної позиції (2006)
Гончарук Т. Г. - Транзит Броди — Одеса першої половини XIX ст. в дореволюційній історіографії (2006)
Гриб О. - Олександр Барвінський у громадсько-просвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця XIX століття (2006)
Дмитрук B. І - .Українська радянська політична еліта в чехословацьких подіях 1968 року (2006)
Заплотинська О. О. - Нонконформістська інтелігенція в офіційному дискурсі 1960-х рр.: механізм формування громадської думки (2006)
Зборець C. В. - Ліквідація "непролетарських партій" в Україні в радянській історіографії (сер. 1950 - сер. 1980-х рр.) (2006)
Кліш A. Б. - Кирило Студинський: життя та діяльність (2006)
Кожем'якіна О. М. - Роль національної еліти в процесах державотворення у спадщині українських мислителів ХІХ-ХХ ст. (2006)
Котляр Ю. В. - М. С. Волобуєв - ідеолог економічної самостійності України (2006)
Крикун B. І. - Освіта в період румунської окупації в Одесі в 1941-1944 роки (2006)
Лебедева Г. О. - Загальноросійські та українські соціалісти у добу Гетьманату (квітень — грудень 1918 р.) (2006)
Мардаренко О. В. - Витоки ідеології Народного Руху України (в контексті історії українсько-російських відносин) (2006)
Махінла Ю. Б. - Ідея національного визволення у науковій спадщині С. Л. Рудницького (2006)
Мельник О. В. - Розвиток вищої освіти у 1918 р. в Одесі за матеріалами газети "Одесские новости" (2006)
Місержи М. П. - Політична пропаганда і демократичні процеси: взаємозв'язок та рівень розвитку (за матеріалами діяльності НРУ (1989-1992 рр.) (2006)
Михайлуца М. І. - Християнське місіонерство, освіта та інтелігенція в "Трансністрії" (1941-1944 рр.) (2006)
Морозов В. В. - Інтелігенція 40-80-х рр. ХХ ст. як носій українського патріотизму (2006)
Музичко 0. Є. - Рецепція постаті В. Леніна та ленінізму в ідейній спадщині Дмитра Донцова (2006)
Пасатюк В. Д. - Становлення лівої течії Партії російських соціалістів-революціонерів в Україні (березень 1917 — січень 1918 рр.) (2006)
Пилипенко В. Ю. - Історичні трансформації української еліти, Стьопін А. О. (2006)
Савчук В. С. - Наукова інтелігенція в системі Радянської влади в 20-х — на початку 30-х років XX ст. на Дніпропетровщині: на прикладі Катеринославського (Дніпропетровського) університету (2006)
Секо Я. П. - Формування націонал-демократичної опозиції до Комуністичної партії України (1986 — 1989 рр.) (2006)
Сколуб М. В. - Різночинна інтелігенція в політизації українського національного відродження (середина XIX ст.) (2006)
Скрипник А. І. - Виховний потенціал політичних цінностей (2006)
Скрипник М. О. - Історія появи етносу України як чинник патріотизму (2006)
Стрижова І. А. - Роль наукових товариств у збереженні історико-культурних цінностей (на матеріалах Півдня України) (2006)
Сурай Ю. І. - Провідні періодичні видання України про проблеми патріотичного виховання у вищій школі (2006)
Тиганій К. А. - Одеське міське положення 1863 року в контексті теорій муніципального права XIX ст. (2006)
Тхоржевська Т. В. - Політична опозиція в українській історії (2006)
Узун Т. С. - Яблука розбрату, або дезінтеграція кримської політичної еліти. Етнічний аспект (2006)
Шевчук Т. Є. - Роль української політичної еліти Холмщини і Підляшшя у виборах 1922 року в другій Речі Посполитій (2006)
Щербина Н. Ф. - Архівні установи в системі краєзнавчого руху на Одещині у другій половині XX ст. (2006)
Якуніна А. О. - Державотворча діяльність українства в добу Центральної Ради і ставлення до неї російських меншовиків та есерів (березень 1917 — квітень 1918 рр.) (2006)
Гончарук Т. Г. - Спроби організації транзиту польських товарів через чорноморські порти в кінці XVIII — першій половині XIX ст.: правовий аспект (2006)
Грозний Д. А. - Матеріальне становище парафіяльного духівництва Херсонської єпархії в другій половині XIX — початку XX ст. (2006)
Караульна О. М. - Діяльність культурно-громадських товариств півдня України кінця XIX — початку XX ст. як приклад формування національної самосвідомості (на матеріалах Миколаївського губернаторства) (2006)
Моісеєва Т. М. - Розвиток форм та засобів соціальної підтримки населення Одеси після проведення міської реформи 1870 р. (2006)
Парієнко Г. К. - До питання державницької діяльності українських гетьманів та становище українських земель у другій половині XVII — XVIII ст., Домбровська Л. Ф. (2006)
Тхоржевська Т. В. - Конфесійна політика російського царату щодо католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст. (2006)
Федорова А. І. - Конфесійна політика в царський та радянський період: порівняльний аналіз (2006)
Цубенко В. Л. - Територіальний устрій Українського (Харківського) військового поселення кавалерії. 1817 — 1857 рр. (2006)
Шершун Т. М. - Благодійна та культурно-освітня діяльність представників купецького стану південної України першої половини ХІХ ст. (2006)
Якиминська Л. В. - Особливості менталітету українського козацтва (2006)
Давтян Д. А. - Геноцид вірмен в Османській імперії 1915 — 1917 рр. та одеська громадськість (за матеріалами місцевих часописів) (2006)
Дузь Л. П. - Інтелігенція України і формування національної ідеї (2006)
Коляструк О. А. - До характеристики становища одеської інтелігенції у 20-і рр. XX ст. (2006)
Левченко В. В. - Впровадження політики українізації в Одеському інституті народної освіти (2006)
Мельничук О. А. - Організаційно-правові основи медичної допомоги застрахованим у 20-ті рр. ХХ ст. (2006)
Михайлуца М. І. - Румунська релігійна пропаганда та духовна місіонерська література на теренах між Дністром і Південним Бугом (1941 — 1944 рр.) (2006)
Тиганій К. А. - Мова як важливий фактор державотворення (2006)
Цвілюк С. А. - Справа СВУ в контексті політичних репресій 20-30-х років ХХ століття в Україні (2006)
Лещишин Р. С. - Польсько-українські відносини на Прикарпатті за матеріалами української преси краю (1918 — 1939) (2006)
Соловей А. О. - Історія українсько-російських взаємин — важливий чинник формування сучасного геополітичного середовища (2006)
Богуславська Ю. Ю. - До питання про розробку теоретичних засад етнодемографії (2006)
Кривдіна І. Б. - Шляхи вирішення національного питання в доробку Вячеслава Чорновола (2006)
Кязимова Г. X. - Творча інтелігенція та влада Трансністрії (на матеріалах окупаційної преси) (2006)
Передерко В. П. - Галичина у зовнішній політиці Росії на початку XX ст. (до 1914 р.): стан і перспективи дослідження питання в сучасній українській історіографії (2006)
Цьомра Т. С. - Сільська інтелігенція Української СРР доби НЕПу в історіографічних дослідженнях радянського періоду (2006)
Шановська О. А. - Представники "ленінської гвардії" про більшовицьку систему влади 1917 — 1929 рр. (2006)
Шишкіна Є. К. - Джерелознавчий аналіз розмінних білетів і марок міста Одеси (2006)
Мордвінцев В. М. - Гончарук Т. Г. Одеське порто-франко: Історія.1819-1859 рр. (2006)
Шановська О. А. - Цвілюк С. А. Як ми "українізували" Росію. Історичні есеї і публіцистика (2006)
Андрющенко В. А. - Автоматизированное управление эксплуатацией вагонов собственников стран СНГ и Балтии на полигоне дороги (2007)
Байдачный С. С. - Использование Microsoft SharePoint 2007 для построения систем электронного доступа к научно-образовательным ресурсам (2007)
Башлаев В. К. - О создании сетевой автоматизированной системы управления грузовыми перевозками Украины, Цейтлин С. Ю., Великодный В. В. (2007)
Вишнякова И. Н. - Моделирование и автоматизация составления расписания учебных занятий вузов, Разумов С. Ю. (2007)
Горбова А. В. - Применение автоматизированных систем управления к эксплуатации технических систем и объектов дорог (2007)
Жильцова А. А. - От ИТ-образования до работы в сфере ИТ (2007)
Жуковицький І. В. - Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналитичних серверів АСК ВП УЗ, Скалозуб В. В., Устенко А. Б. (2007)
Науменко П. П. - АСК ВП УЗ как основа для интеграции автоматизированных систем управления грузовыми перевозками железнодорожного транспорта Украины, Миненко В. Д., Землянов В. Б. (2007)
Пшинько А. Н. - Пути совершенствования технологии работы железнодорожного транспорта Украины на основе развития автоматизированных систем управления, Козак В. В., Аглотков С. А. (2007)
Разгонов А. П. - Многоканальный цифровой метод диагностики реле, Адреевских А. В., Бондаренко Б. М., Безрукавый Д. А., Журавлев А. Ю. (2007)
Скалозуб В. В. - Оценка оптимального потребного парка вагонов операторов с учетом технолого-экономических рисков, Солтысюк О. В., Чередниченко М. С. (2007)
Висин Н. Г. - Результаты исследований по повышению надежности работы системы автоматического управления в режимах тяги и рекуперативно-реостатного торможения на электропоездах ЭР2Т, Власенко Б. Т., Соколов С. А. (2007)
Висин Н. Г. - Исследование работы системы автоматического управления реостатным торможением на электропоездах ЭР2Т, Соколов С. А. (2007)
Дубинець Л. В. - Математична модель електропривода поршневого компрессора з двигуном ДК 406 (ДК 409) електропоїзда ЕР2, Устименко Д. В., Краснов Р. В., Карзова О. О. (2007)
Костин Н. А. - Математическое моделирование переходных аварийных електромагнитных процессов в системе электрической тяги постоянного тока 1. Короткое замыкание без тяговой нагрузки, Михаличенко П. Е. (2007)
Матусевич О. О. - Підвищення інтегральної вірогідності інформації ІУТК АСУ тягового електропостачання залізниць (2007)
Главацкий К. Ц. - Направления модернизации катков статического и динамического действия для уплотнения основания пути, Богомаз В. Н. (2007)
Главацький К. Ц. - Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного катка та глибини просідання малоопорної гусениці при будівництві та ремонті колії, Проскурня В. М. (2007)
Корженевич И. П. - Построение и оптимизация координатной модели при проектировании переустройства плана железнодорожной линии (2007)
Курган М. Б. - Визначення мінімального радіуса кривих в плані з урахуванням розподілу перевезень, Заяц М. А. (2007)
Матвецов В. И. - Особенности измерения и содержания рельсовой колеи на железобетонныix шпалах, Ковтун П. В., Кебиков А. А., Круподеров В. П., Мирошников Н. Е. (2007)
Рибкiн В. В. - Порiвняльний аналiз мeтoдiв контролю за поздовжними напруженнями в рейкових плітях безстиковоi колії, Арбузов М. А. (2007)
Сосновский Л. А. - Критерий и методика оценки механического состояния рельсовой стали и их экспериментальное подтверждение, Кебиков А. А. (2007)
Уманов М. И. - Рекомендации по технологии вьполнения ремонта пути на длительно закрытом перегоне и по установлению скоростей движения поездов после завершения этих работ, Цыганенко В. В., Рейдемейстер А. Г., Халипова Н. В. (2007)
Голуб С. В. - Технології багаторiвневого моделювання в системах регіонального управління, Шоp О. М. (2007)
Iльман В. М. - Утворюючi системи графiв, Скалозуб В. В., Шинкаренко В. І. (2007)
Босов А. А. - Векторная оптимизация по двум показателям, Кодола Г. Н., Савченко Л. Н . (2007)
Куцевич И. В. - Модель компьютерного контроля знаний, Белоус Н. В. (2007)
Лошкарев Н. А. - К вопросу о существовании нечетных совершенных чисел (2007)
Махкамова Ф. Ш. - Решения обратных задач с применением имитаторов (2007)
Мовшин Д. И. - Моделирование и автоматизация управления земельными ресурсами на основе земельного кадастра (2007)
Нестеренко Б. Б. - Формальные средства для моделирования сложных дискретных систем, Новотарский М. А. (2007)
Папахов О. Ю. - Змiна розрахункових складових для оперативного розподiлу вагонопотокiв на мережi залiзниць, Окороков А. М., Логвiнов О. М. (2007)
Яневич В. З. - Логістичний пiдхiд в yпpавлінні перевезеннями на залізничному транспортi, Окороков А. М. (2007)
Безрученко В. М. - Вплив допусків на виготовлення деталей мaгнiтнoї ланки додаткових полюсiв на степінь iскрiння тягових двигунiв, Шаповалов А. В., Запишний Е. О. (2007)
Бобылькова Е. А. - Динамические нагрузки и износ пятникового узла грузового вагона (2007)
Федяева Г. А. - Реализация предельных тяговых усилий перспективным маневровым тепловозом с векторным управлением (2007)
Федяева Г. А. - Моделирование нестационарных режимов перспективного магистрального тепловоза, Федяев В. Н. (2007)
Письменный Е. А. - Определение динамической нагруженности грузовых вагонов на опытных тележках (2007)
Скогарев И. Е. - Современные подходы в области повышения безопасности движения железнодорожного транспорта, Кобозев А. Я., Жижко В. В., Богомазова Е. А. (2007)
Ягода П. А. - Решение задач оптимизации конструкций с применением современных программных комплексов (2007)
Борщевский С. В. - К вопросу о повышении механических свойств и гидростойкости бетонной крепи, Лабинский К. Н., Галечко С. Ю. (2007)
Клочко Б. Г. - Исследование физико-механических свойств растворов для бетонирования под водой, Краснюк А. В., Момот В. А. (2007)
Марочка В. В. - Особливості просторової роботи металевих ферм вiд вітрового навантаження, Верьовка А. П. (2007)
Пшінько О. М. - Аналіз існуючих способів очищення і утилізації забрудненого баластного щебеню, Краснюк А. В., Лисняк В. П., Громова О. В. (2007)
Балака Є. І. - Визначення собівартості та тарифів на приміські залізничні пасажирські перевезення, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2007)
Воронков Ю. В. - Обоснование места контроллинга в управлении затратами (2007)
Гречко А. В. - Теоретико-методологічні засади реформування системи залізничного транспорту України (2007)
Дяченко Ю. Ф. - Моніторинг конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку вантажоперевезень (2007)
Залізнюк Д. В. - Динамічні процеси у відкритих економічних системах, Ільман А. В., Ільман В. М. (2007)
Ковальчук К. Ф. - Застосування парної регресії із чіткими параметрами над нечіткими числами для моделювання експертної грошової оцінки земельних ділянок, Щербаков Є. Ю. (2007)
Копитко В. І. - Проблеми реформування залізничного транспорту Укрaїни (2007)
Корецкая С. А. - Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине (2007)
Міщенко М. І. - Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі кpaїн світу (2007)
Пащенко Ю. Є. - Участь транспортно-дорожнього комплексу в інтеграційних процесах (2007)
Савчук Р. В. - Селекція інноваційних проектів з урахуванням їх адаптивних властивостей (2007)
Сначев Н. П. - Оптимизация запасов предприятия, Степанова М. С. (2007)
Шульга А. А. - Природа податків, функції й принципи оподаткування (2007)
Полька Н. С. - Науковий супровід діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України в умовах реорганізації та гігієнічні проблеми у сфері планування та забудови населених місць, Махнюк В. М., Мишковська А. А., Гуліч М. П., Янко Н. В., Кіреєва І. С., Фещенко К. Д., Могильний С. М., Бургазлій Н. П., Бухало І. Л. (2013)
Гончаров С. Ф. - Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций, Батрак Н. И. (2013)
Шкуро В. В. - Сучасні аспекти дотримання вимог санітарного законодавства при реалізації будівельного процесу (2013)
Акіменко В. Я. - Гігієнічні критерії оцінки ефективності використання локальних систем очищення повітря від аерозольного забруднення приміщення, Харченко С. О., Коваленко О. В. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічні аспекти використання ландшафтно-рекреаційних територій населених місць для відпочинку та оздоровлення населення на прикладі природного заповідника Шацького національного природного парку, Махнюк В. М., Фещенко К. Д., Кіреєва І. С., Могильний С. М., Бухало І. Л. (2013)
Кіреєва І. С. - Санітарно-гігієнічні аспекти розміщення сучасного переробного комплексу олійних культур, Махнюк В. М., Могильний С. М., Власенко Ю. М., Осипенко С. В. (2013)
Турос О. І. - Оцінка експозиційного навантаження на організм людини – критерій безпеки дії пилкових аероалергенів атмосферного повітря, Ковтуненко І. М., Петросян А. А. (2013)
Ермаченко А. Б. - Гигиеническое обоснование целесообразности нормирования взвешенных частиц в атмосферном воздухе с учетом их фракционного состава, Котов В. С. (2013)
Капранов С. В. - Оценка риска для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха в городе с крупными производствами черной металлургии и коксохимии, Ноженко А. А. (2013)
Солонецька Т. П. - Забруднення атмосферного повітря та його ризик для здоров’я населення, яке проживає у великому місті з розвинутою машинобудівною промисловістю, Лоскутов М. Ф., Тимошенко Л. В., Біличенко Н. П., Тараканова О. Д. (2013)
Бабій В. Ф. - Методичні підходи до визначення наночасток металів у газовому середовищі, Кондратенко О. Є., Худова В. М., Пімушина М. В. (2013)
Богоявленська В. Ф. - Вплив атмосферного забруднення гірничо-металургійного регіону на особливості біохімічних показників головного мозку тварин, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2013)
Прокопов В. О. - Досвід використання в Україні побутових фільтрів для доочищення водопровідної питної води, Липовецька О. Б. (2013)
Лотоцька О. В. - Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів, Кондратюк В. А., Лотоцький В. В. (2013)
Зоріна О. В. - Гігієнічна оцінка результатів моніторингу хлорованої водопровідної та доочищеної питної води на вміст ХОС в Україні (2013)
Григоренко Л. В. - Гігієнічна оцінка якості води каналу "Дніпро–Кривий Ріг” – джерела централізованого водопостачання сільського населення Дніпропетровської області (2013)
Рукавичка О. М. - Організація еколого-гігієнічного моніторингу за накопиченням важких металів у системі ґрунт-овочева продукція на території Дубровицького району Рівненської області, Гущук І. В. (2013)
Кучеренко О. С. - Токсиколого-гігієнічна оцінка інсектицида Карате Зеон 050 CS, мк.с., який застосовується в інтегрованій системі захисту посівів рису (2013)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка детоксикації намулу стічних вод екологічним сорбентом глауконітолітом (2013)
Трахтенгерц Г. А. - Оцінка впливу відходів збагачення залізної руди на біологічні властивості ґрунту за допомогою проросткового тесту, Станкевич В. В., Черевко О. М. (2013)
Тетеньова І. О. - Гігієнічні питання впливу сміттєсортування на фізико-хімічні та біологічні властивості твердих побутових відходів (2013)
Черниченко І. О. - Ще раз про роль автомагістралей у формуванні забруднення повітряного середовища житлових приміщень, Литвиченко О. М., Зінченко Н. О., Соверткова Л. С. (2013)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози: фактори ризику, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В. (2013)
Раєцька О. В. - Гостра токсичність як один із критеріїв систематизації поверхнево-активних речовин, Яловенко О. І., Кузьміна А. І. (2013)
Ляшенко В. І. - Огляд сучасного стану аналітичного біомоніторингу. Мікроекстракція (2013)
Думанський В. Ю. - Охорона здоров’я населення та працівників від впливу електромагнітного поля, що створюється кабельною лінією 330 кВ та її підстанцією, Квіцинський А. О., Біткін С. В., Медведєв С. В., Безверха А. П. (2013)
Щербинская И. П. - Гигиеническая оценка объемно-пространственного распределения шума, электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц во внутренней среде жилых зданий, Быкова Н. П., Соловьева И. В., Арбузов И. В. (2013)
Розов В. Ю. - Исследование статического геомагнитного поля в жилых и общественных помещениях, Думанский Ю. Д., Пелевин Д. Е., Левина С. В. (2013)
Думанський В. Ю. - Стан електромагнітної обстановки в загальноосвітніх закладах, обладнаних комп’ютерною технікою та засобами передачі даних типу WI-FI, Біткін С. В., Полька Н. С., Платонова А. Г. (2013)
Семашко П. В. - Дизельні електростанції (ДЕС), як потенційні джерела акустичного забруднення прилеглих територій та найближчих приміщень, Кірєєва І. С. (2013)
Томашевська Л. А. - До питання про біологічні ефекти дії електромагнітних випромінювань, Кравчун Т. Є., Лемешко Л. П., Дідик Н. В., Безверха А. П. (2013)
Глива В. А. - Засоби нормалізації рівнів фізичних факторів на енергогенеруючих підприємстваx, Паньків Х. В., Осадчий Д. Б. (2013)
Назаренко В. І. - Фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату офісних приміщень ПАТ "Укртелеком" в холодний період року, Терещенко П. С., Левченко Л. О., Никифорук О. І., Сокуренко С. А. (2013)
Корнєв О. М. - Умови праці і стан органу зору у професіональних користувачів персональних комп’ютерів, Назаренко В. І., Мартиросова В. Г., Мищенко І. А. (2013)
Лось І. П. - Сприйняття наслідків аварії на Чорнобильської АЕС населенням України (за даними анкетного опитування), Шабуніна Н. Д., Тарасюк О. Є., Семенюк Н. Д., Ковтонюк Н. Л., Біляєв Є. О., Власюк Н. В., Кушнір Н. К. (2013)
Капустинська О. А. - Смертність дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС, від хвороб системи кровообігу в залежності від віку, статі та часу під ризиком (2013)
Дубова Н. Ф. - Оцінка поширеності надмірної маси тіла та ожиріння у населення, яке мешкає в умовах радіоактивного забруднення території (2013)
Бузинний М. Г. - Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води, Михайлова Л. Л., Сахно В. І., Романченко М. О. (2013)
Яцина Г. С. - Захист населення при аваріях на АЕС, Попов О. І. (2013)
Козак Л. П. - Вплив інтервальної гіпоксії на детоксикаційну функцію печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації, Коник У. В. (2013)
Козярин И. П. - Жгучая, но полезная. Крапива двудомная – лекарственное и пищевое растение (обзор литературы), Липкан Г. Н., Ивахно А. П. (2013)
Юрчук О. М. - Аналіз стану соматичного здоров’я підлітків за матеріалами морфофункціонального обстеження, Бердник О. В. (2013)
Подригало Л. В. - Применение квалиметрических методов при оценке безопасности издательской продукции для детей, Платонова А. Г. (2013)
Калиниченко І. О. - Соціально-гігієнічна оцінка умов життєдіяльності юних спортсменів, які відвідують позашкільні навчальні заклади спортивного профілю, Скиба О. О. (2013)
Басанець Л. М. - Рівень соматичного і психофункціонального розвитку учнів кадетського корпусу, Іванова О. І., Проценко В. В., Свідлов Ю. І. (2013)
Гозак С. В. - Психологічні особливості та емоційний стан дітей старшого дошкільного віку, Киселевська В. П., Єлізарова О. Т., Парац А. М. (2013)
Добрянська О. В. - Світові тенденції поширеності тютюнопаління підлітків (2013)
Пономарьова Л. І. - Скринінг-оцінка здоров’я дитячого населення як складова комплексної системи соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я школярів (2013)
Мостова О. П. - Особливості стану здоров’я учнів старших класів сучасної школи та особливості його зв’язку з медико-соціальними показниками умов перебування і способу життя, Сергета І. В. (2013)
Платонова А. Г. - Особенности функционального состояния зрительного анализатора школьников при работе с электронными учебниками, Яцковская Н. Я., Джуринская С. Н., Шкуро В. В., Шкарбан Е. C., Саенко Г. М. (2013)
Шапаєва О. С. - Рівень позитивної мотивації учнів молодшої школи до уроку фізичної культури в басейні та фактори, що впливають на його формування, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Забродська Т. М., Сілкова В. О., Деревянко В. В. (2013)
Пашинська С. Л. - Інформаційна технологія експрес-обробки екологічних даних, Антомонов М. Ю., Гущук І. В. (2013)
Гозак С. В. - Ризик розвитку захворювань у дітей в залежності від організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, Єлізарова О. Т. (2013)
Безрукий Є. С. - Про стан соматичної та інфекційної захворюваності дитячого населення м. Тернополя та фактори, що її формують, Поліщук А. О., Мандрик Т. Ю., Поцалуйко А. В., Климчук Н. В., Гурський О.Й., Баран Г. І., Поліщук І. В., Лучка О. В., Паламар О. А. (2013)
Винарська О. І. - Імунний статус за комбінованого впливу ксенобіотиків, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Глушко І. І. (2013)
Каруна Б. И. - Влияние окружающей среды на состояние иммунной системы женщин с профессиональными аллергозами, Попов О. И., Ходаковская В. А., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2013)
Педан Л. Р. - Профілактика впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я за допомогою мікроелементу марганцю (огляд літератури) (2013)
Куляс В. М. - Показники системного та секреторного імунітету дітей, які проживають в зоні впливу порідних відвалів, Глухова О. І. (2013)
Дмитренко Е. А. - Онкосмертность населения Донецкой области как показатель экологического неблагополучия территории, Челах Л. А. (2013)
Омельченко Е. М. - Шизофренія: генетична схильність та успадковуваність, Приходько А. М., Тимченко О. І. (2013)
Сурмашева О. В. - Гармонізація з європейськими стандартами методів оцінки специфічної активності дезінфікуючих засобів (огляд літератури), Росада М. О. (2013)
Винарська О. І. - Особливості реагування імунної системи тварин через 6 місяців впливу різних доз попередників ендогенного синтезу нітрозамінів, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є. (2013)
Булгаков В. В. - Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (Web of Science, Scopus, Google Scholar), Антомонов М. Ю. (2013)
Бабій В. Ф. - Екологічна безпека сучасних моторних олив і присадок до них, перспективи їх використання, Худова В. М., Кондратенко О. Є., Брень Н. І. (2013)
Останина Н. В. - Некоторые вопросы информационной поддержки работы испытательной лаборатории, Влодек А. Б., Брязкало В. В. (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2013)
Габрель Т. - Рефлексія творчості в цивілізаційному процесі (2013)
Гордієнко Д. - З історії створення "Фамильного архива" Стороженків: Лист М. Стороженка до Ю. Кулаковського (2013)
Дрофань Л. - Опанас Шевчукевич — знаний і незнаний буковинський митець (2013)
Захаревич М. - Театр імені Івана Франка у контексті десталінізації та добу відлиги (2013)
Ковальский Л. - Из воспоминаний о Николае Николаевиче Ге (подготовка текста и публикация Л. А. Амелиной) (2013)
Кондель-Пермінова Н. - Майбуття пам’ятки архітектури: Трансформація будівлі кадетського корпусу в Полтаві (2013)
Лукомська З. - Інвентаризація цінної історичної забудови — перший крок до її збереження, Лукомська Г. (2013)
Мельник У. - Проблематика художнього оновлення історичного міського середовища на Прикарпатті на початку ХХІ століття (2013)
Миронова Т. - Досвід створення музейної інституції в Україні (2013)
Мусієнко Н. - Театральність міста (2013)
Олійник О. - Архітектура та містобудування Волині 1920–1940-х: Стилі, взаємовпливи, персоналії (2013)
Оленев О. - Мандельштам и Булгаков о городе Киеве: Опыт сопоставления (2013)
Пламеницька О. - План Кам’янця-Подільського Бенедикта Ренарда 1713 року в корпусі історичних планів міста: До 300-річчя створення (2013)
Пучков А. - Архитектуроведение и искусствоведение: Пересечение и несовместность (2013)
Пучков А. - "Музей с львами" и вице-председатель Юлиан Кулаковский (2013)
Пучков А. - Протокол о страхе: Киносценарий эпохи Перестройки (2013)
Ревський І. - Типи класицистичних площ за розміром та територіально-громадською роллю в місті (2013)
Сіткарьова О. - Споруди Євгенія Федоровича Єрмакова у Києво-Печерській лаврі (2013)
Тимінський В. - Пострадянське місто як урбаністичний феномен: Проблеми постіндустріального розвитку (2013)
Тузов В. - Роль та значення діаспори — специфічного українського культурного регіону: Кінець ХІХ — початок ХХ століття (2013)
Тукова И. - Музыка и естествознание начала нового времени: Сравнительная хронология (2013)
Чепелик О. - Формування культурного простору міста: "АРТ-БАЛКА ’2013" (2013)
Пучков А. - Символічна ошатність партитури (2013)
Пучков А. - Новая книга про Старую крепость (2013)
Михайлова Р. - Антична архітектура у вимірах сучасної культурології (2013)
Абрам Павлович Мардер (12.09.1931, Киев — 20.11.2013, Киев) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Коваленко Ю. М. - Стандарти кодексу кращої практики фінансової діяльності (2013)
Мельник Л. Г. - Анализ энергоэнтропийных предпосылок прогрессивного развития экономических систем (2013)
Олефір В. К. - Економічні цикли і кризи: історія і сучасність (2013)
Радіонова І. Ф. - Аналіз екстерналій освітньої сфери, Ткаченко Н. О. (2013)
Строкович Г. В. - Методологічні підходи до формування і функціонування соціально-економічного інституту якості (2013)
Valaga L. Y. - Economic efficiency of international standardization (2013)
Koval O. М. - The development of the category "resource potential" in agrarian economy (2013)
Сидорук І. С. - Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні і шляхи їх вирішення (2013)
Shumska S. S. - Shadow economy in Ukraine: methodology and evaluation, Nezhyvenko O. V. (2013)
Базилюк А. В. - Механізм реалізації інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств в Україні, Гордієнко В. В. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концептуальні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств (2013)
Гармідер Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Getalo N. S. - Key to the real energy saving in public utilities sector (2013)
Goncharov V. M. - The investment component of Ukrainian agrarian enterprises' development in the process of land reform, Zos-Kior M. V., Rakhmetulina Z. B. (2013)
Єгупов Ю. А. - Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства (2013)
Живко З. Б. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин (2013)
Левіщенко О. С. - Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу (2013)
Orlov V. V. - Conceptual framework for innovation management in the marketing product policy of companies (2013)
Рябенков О. В. - Комплексний підхід до застосування методів фінансового контролінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості, Васильєва Т. А. (2013)
Шкуліпа Л. В. - Аналіз і діагностика фінансового стану підприємств "Укрзалізниці" за 2010–2011 роки (2013)
Stehnei M. I. - Ecological component of sustainable development of rural territories in Ukraine (2013)
Ksyonzhik I. V. - Socioeconomic problems of village youth in the context of joining the EU (2013)
Коваленко В. В. - Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними, Болгар Т. М. (2013)
Огонь Ц. Г. - Аналіз практики реалізації державної політики у сфері обігу цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні (2013)
Gerasymenko S. S. - Statistical characteristic of the main indices of the national accounts of Ukraine (2013)
Залізко В. Д. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як перспективний напрям сільського розвитку і запорука зміцнення економічної безпеки сільських територій: стан, проблеми і шляхи їх вирішення (2013)
Kolosinska M. I. - Analysis and forecast of the basic principles of tourist market development in Ukraine using the methods of economic-mathematical modeling, Kolosinskyi Y. Y. (2013)
Третій ресурс України (2013)
Абильдина А. Ш. - Маркетинговый подход к управлению деятельностью промышленных предприятий (2013)
Аманова Г. Д. - Внутренний аудит и контроль: перспективы развития (2013)
Andelkovic P. M. - The theory of constraints as a basis for production process improvement model, Andelkovic A., Dasic P. (2013)
Vyklyuk Y. - Forex prediction with neural network: USD/EUR currency pair, Vukovic D., Jovanovic A. (2013)
Glinska E. - Stakeholders' involvement in designing brand identity of towns – Podlaskie region case study, Florek M. (2013)
Delgado F. - Biases in the performance of asset managers, Guillen J. (2013)
Yessengeldin B. S. - Features of tax regulation of transfer pricing in the Republic of Kazakhstan, Komekbayeva L. S., Akbayev E. T. (2013)
Есимжанова С. Р. - Инновационная модернизация в жилищно-строительном производстве: проблемы и перспективы развития в Республике Казахстан, Баимбетова А. А. (2013)
Kantsukov M. - Risk propensity of corporate financial executives: the comparison of 3 countries, Linnas A. (2013)
Labudovic Stankovic J. - Investor protection fund of the Republic of Serbia, Vladetic S., Dordevic S. (2013)
Lekovic V. - Industrial policy as a strategy of economic development of Serbia, Micic V. (2013)
Lee J. - The role of outsourced manufacturing in automotive industry supply chain (2013)
Lin C.-J. - Efficiency characteristics of target companies for merger and acquisition: evidence from China, Zhang Q., Hu J.-L. (2013)
Mecaj A. - The quality of a post-distress status of firms overcoming decline: determinant factors of a risky outlet, Gonzalez-Bravo M. I. (2013)
Mrzyglod U. - Depositary receipts in corporate financing. Evidence from selected Central and Eastern European Countries, Adamska-Mieruszewska J. (2013)
Munteanu A. - Productivity change patterns in Romanian banking system: the impact of size and ownership on total factor productivity (2013)
Nawrot L. - Competitiveness of Polish cities at European tourism market, Zmyslony P. (2013)
Нечаев А. С. - Инновационно-инвестиционное развитие в системе управления муниципальным образованием, Антипина О. В. (2013)
Нурашева Б. Ш. - Социально-экономическая и правовая роль профсоюзов в трудовых отношениях работников на предприятиях СЭЗ в Казахстане, Учкампирова А. Б. (2013)
Odhiambo N. M. - Financial deregulation dynamics in South Africa: key issues and challenges (2013)
Оразалинова М. Н. - Казахстан в индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2012-2013 (2013)
Османова Д. Б. - Уклонение от уплаты налогов как преступление в сфере правового регулирования экономической деятельности, Жаксыбекова Ф. С., Рахымбекова А. М. (2013)
Puric S. - Competition, antitrust and intellectual property law, Puric J., Vlaskovic K. (2013)
Рагулина Ю. В. - Направления деятельности органов местного самоуправления в г. Москве, Лебедев Н. А., Попов А. С. (2013)
Rakic B. - Marketing challenges at the beginning of XXI century, Rakic M. (2013)
Рыспекова М. О. - Анализ и пути государственного регулирования системы социальной защиты населения в Республике Казахстан в условиях модернизации экономики, Бейсекеева А. К. (2013)
Rubino Box J. A. - Analysis of survival as a tool for detection of systemic risks in decision-making: a proposed theoretical model for Spanish credit cooperative sector, Molina Moreno V., Belmonte Urena L. J. (2013)
Sarwar G. - Returns to education and earning inequality nexus: a microeconometric analysis for Pakistan, Sial M. H., Sabir M. (2013)
Xu T. - Can bank size influence banks' market efficiency? Two-stage dea analysis on mainland China (2013)
Trojanek M. - Changes in own revenues of Poznan agglomeration communes vs. suburbanisation process (2013)
Турысбекова Г. К. - Влияние инновационных процессов на развитие хлопкоперерабатывающих предприятий и возможные риски, Кенешбаев Б. Ж., Момбекова Г. Р. (2013)
Туфетулов А. М. - Организационный механизм управления программой энергосбережения в секторах региональной экономики России, Алибаев Т. Л., Мызникова М. Н. (2013)
Федосова Р. Н. - Оборонный комплекс России: проблемы и базовые инновации, Хейфиц Б. И. (2013)
Hui W. - Nutrition in China: malnutrition, nutrition inequality and nutrition poverty (2013)
Yong C.-C. - Value added intra-industry trade between ASEAN5 and China, Chin M.-Y., Yew S.-Y. (2013)
Шайкин Д. Н. - Социально-экономические аспекты повышения качества трудового потенциала, Кадочникова В. П., Тимошина Т. П. (2013)
Sebjan U. - Key factors in the decision-making process for complementary voluntary health insurance, Bastic M., Tominc P. (2013)
Облік і контроль непрямих витрат промислових підприємств (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Бабічева О. С. - Анархічний терор в Україні на початку XX століття (2007)
Баран О. Я. - Українська сільська інтелігенція Галичини кінця ХІХ — 30-х років XX ст.: соціологічний аспект (2007)
Будзар М. М. - Опозиційність як складова садибної культури України ХІХ ст. (на матеріалі Полтавщини та Чернігівщини) (2007)
Гончарук Т. Г. - Роль "Коммерческой газеты" у скасуванні пільг одесько-кавказького транзиту в 1831 р. (2007)
Мельник О. В. - Розвиток системи самодопомоги та самоуправління у вищих жіночих навчальних закладах міста Одеси у 1906 — 1917 рр. (2007)
Моісеєва Т. М. - Одеська Стурдзовська богадільня сердобольних сестер (2007)
Хитровська Ю. В. - Православна церква та штундизм на Правобережній Україні в другій половині ХІХ — на початку XX ст. (2007)
Цубенко В. Л. - Ліквідація Києво-Подільського військового поселення кавалерії (1857 — 1866) (2007)
Шамара С. О. - Наддніпрянський сільський учитель другої половини ХІХ — початку XX ст.: соціально-психологічний та етнокультурний портрет (2007)
Вєтров Р. І. - До питання про остаточну ліквідацію меншовиків в Україні у 1920-1924 рр. (2007)
Кам'янський П. Є. - Організаційно-кадрове зміцнення Станіславської єпархії УГКЦ у міжвоєнний період (1919-1939) (2007)
Кіндрачук Н. М. - Від створення до тріумвірату (до історії Народного Руху України) (2007)
Лобач К. В. - Торговельно-заготівельна діяльність споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики (2007)
Мельничук О. А. - Організаційна структура органів соціального страхування в Україні у 20-х рр. XX ст. (2007)
Олійник А. М. - Український дисидентський рух у контексті світових національно-визвольних процесів (друга половина 50-х — початок 80-х років XX століття), Краснянська Н. Д. (2007)
Потапов О. М. - Взаємовідносини між центральними органами управління та міськими органами самоврядування в Українській державі П. Скоропадського (2007)
Пунько Л. Б. - Етнорелігійна політика Польщі у Галичині (1919-1939) (2007)
Шановська О. А. - Інтелігенція як суб'єкт суспільно-політичних перетворень: досвід української мирної революції 1989-1991 рр. (2007)
Овсієнко С. Л. - Участь Народного Руху України в громадсько-політичних акціях та заходах (1997-2002) (2007)
Скрипник М. О. - Чинники функціонування парламентської опозиції (2007)
Кривдіна І. Б. - Еволюція світоглядних позицій В'ячеслава Чорновола (2007)
Мирошниченко В. О. - І. А. Линниченко і питання незалежності України (2007)
Підлісний Д. В. - Діяльність П. І. Заліського на посаді Харківського губернського старости (травень-липень 1918 року) (2007)
Потеряйко Я. Й. - Життєвий шлях і лікарська діяльність академіка Л. В. Громашевського (2007)
Федорова А. І. - Анастасій — єпископ Ізраїльської старообрядницької єпархії (2007)
Мардаренко О. В. - Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією (31 травня 1997 р.) в оцінці Народного Руху України (2007)
Сечковський О. О. - Роль Одеської області у зміцненні співробітництва у рамках єврорегіону "Нижній Дунай" (історичний аспект) (2007)
Ковальський С. В. - Становлення греко-кіпрської національної інтелігенції в перше десятиріччя незалежності республіки Кіпр (1960-1970) (2007)
Барцьось В. В. - Діяльність Народного Руху України з розробки соціально-економічної програми та її реалізації в процесі українського державотворення (1988-1997): історіографія і джерельна база (2007)
Винник Н. М. - Вплив громадських організацій Галичини кінця ХІХ — початку XX ст. на суспільно-політичне життя краю в українській історичній думці (2007)
Діденко Ю. В. - Історіографія дослідження державотворчої діяльності Народного Руху України (2007)
Лещишин Р. С. - Українсько-єврейські відносини на Прикарпатті в 1918-1939 рр. (за матеріалами української преси краю) (2007)
Сидун І. В. - Українська інтелігенція про США кінця ХІХ — початку XX століття (2007)
Якиминська Л. В. - Система цінностей українського козацтва в козацьких думах (2007)
Бачинська О. А. - Гончарук Г. І. Вибір одеських політехніків, Мисечко А. І. (2007)
Гончарук Г. І. - Цвілюк С. А. Український ренесанс XX століття (2007)
Михайло Резнікович — Герой України (2013)
Персональний склад Національної академії мистецтв України станом на 31 грудня 2013 року (2013)
Чебикін А. - Звітна доповідь про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України (2013)
Члени академії — ювіляри 2013 року (2013)
Щербак В. - Тарас Шевченко в мистецтві народу (2013)
Петрашик В. - Про картину "Весілля на Макаренковому хуторі", що приписується Шевченкові (2013)
Самохвалова М. - Теодор Жеріко: Англійський період творчості (2013)
Узікова О. - Характерні особливості художньої творчості М. К. Чюрльоніса (2013)
Сторчай О. - Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису (2013)
Павлова Т. - Василь Єрмілов: Від харківського "Бавгаузу" до Київського художнього інституту (2013)
Гуляєва О. - Натюрморт у творчості Фелікса Кідера (2013)
Ременяка О. - Перша виставка польських художників у Києві (2013)
Пінчевська Б. - Зміна типу моделі у жіночому портреті в єврейському мистецтві Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Білан І. - Юрій Магалевський: Художня творчість і боротьба за незалежність України (2013)
Павельчук І. - Образ української жінки-трудівниці в постімпресіоністичних інтерпретаціях Гаврила Глюка (2013)
Белічко Н. - Пейзажний жанр у творчості Бориса Гінзбурга (2013)
Тарасенко О. - Подорож у часі Сергія Беліка (2013)
Скляренко Г. - Творчість Катерини Білокур в контексті радянського мистецтва (2013)
Юр М. - Роль українського образотворчого фольклору в сучасному живопису (2013)
Ігнатенко Є. - Досвід дослідження церковно-співацької термінології східних слов’ян: "З греческаго перевода" (2013)
Корчова О. - Творчість Миколи Леонтовича в модерністських проекціях (2013)
Сулім Р. - Особливості драматургії балету Жанни Колодуб "Снігова королева" (2013)
Луніна А. - Камерний формат творчості Євгена Станковича: На перехресті "картинно-пейзажної візуальності", "кінозображальності" й "нової простоти" (2013)
Перепелиця О. - Критерії музично-виконавського професіоналізму: До постановки проблеми (2013)
Максименко С. - Богдан Паздрій як актор і режиссер "команди" Володимира Блавацького (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського