Імас Є. - Кіберспорт як соціально-спортивне явище в умовах сучасного розвитку інформаційного суспільства (2020)
Гапонова Л. - Оцінка координаційних здібностей у велосипедному спорті (маунтинбайк) (2020)
Колеснік І. - Особливості формування інтересу та мотивації до занять спортивною гімнастикою, Салямін Ю. (2020)
Коробейніков Г. - Аналіз змагальної діяльності збірної команди України з греко-римської боротьби на чемпіонатах Європи 2019–2020 років, Воронцов А., Костюченко В., Григоренко О. (2020)
Русанова О. - Предиктори та детермінанти змагальної діяльності спортсменів у веслуванні (2020)
Холопов В. - Особливості реалізації стандартних положень під час розіграшу м’яча з позиції "check-ball" командами високої кваліфікації в баскетболі 3 ќ 3, Безмилов М. (2020)
Шмаренкова Н. - Аналіз конкурентоспроможності кінноспортивних клубів в Українi (2020)
Bandyopadhyay N. - Role of low-cost multi-component exercise programme on aging of Indian women (2020)
Suzuki O. - Research Trend and Perspective of Teaching Ball Games in School Education in Japan (2020)
Kumar P. R. - Correlating the Olympic values of Respect, Friendship, Excellence During COVID 19 Lock down (2020)
Бишевець Н. - Інноваційні підходи до удосконалення освітнього процесу майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, Гончарова Н., Родіоненко М. (2020)
Плєшакова О. - Особливості фізичної активності студентів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (2020)
Путятіна Г. - Механізми державно-громадського управління соціальною відповідальністю суб’єктів системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності (2020)
Трачук С. - Досвід тестування фізичної підготовленості учнівської молоді України і Китайської Народної Республіки, Янь Г., Мамедова І. (2020)
Петрук А. М. - Клініко-патогенетичні особливості кропив’янки на тлі лайм-бореліозу (2020)
Bagmut I. Yu. - Effect of fluoride intoxication on histohormone content in experiments, Kolisnyk I. L. (2020)
Posolenyk L. Ya. - Morphometric study of arteries of the lower jaw reorganization aspects in the simulated post-resection arterial pulmonary hypertension (2020)
Бабінець Л. С. - Вплив куріння на загальноклінічні та біохімічні параметри пацієнтів із хронічним панкреатитом, Онуфрик З. Я. (2020)
Бакалюк Т. Г. - Ефективність застосування реабілітаційних втручань при діабетичній полінейропатії в умовах стаціонарного лікування, Макарчук Н. Р., Стельмах Г. О. (2020)
Бідованець Л. Ю. - Динаміка післяінфарктного ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом на фоні прийому раміприлу і зофеноприлу (2020)
Булик Р. Є. - Стрес-індуковані зміни морфофункціонального стану нейронів надзорового ядра гіпоталамуса щурів, Федонюк Л. Я., Булик Т. С., Сметанюк О. В. (2020)
Гаврилюк Н. М. - Оцінка впливу наявності у пацієнтів надлишкової маси тіла на фіброз печінки, Господарський І. Я., Прокопчук О. В., Гаврилюк М. Є. (2020)
Галабіцька І. М. - Особливості стану функціональної недостатності підшлункової залози при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2-го типу на тлі первинного остеоартрозу, Бабінець Л. С., Петрунько Т. Р. (2020)
Галей М. М. - Оцінка результатів симультанних лапароскопічних алогерніопластики та холецистектомії, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2020)
Дорохова О. Е. - Гістоморфологічний стан ока кроля з модельованим переднім і середнім неінфекційним увеїтом при нормалізації температури очної поверхні, Мальцев Е. В., Зборовська О. В., Гуаньцзюнь М. (2020)
Дунаєвська В. В. - Сучасний погляд на етіологію та патогенез передракових захворювань і раку вульви, Татарчук Т. Ф., Захаренко Н. Ф. (2020)
Козьолкін О. А. - Прогностичне значення інтегральної оцінки тяжкості ураження церебральних структур у пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу, Кузнєцов А. А. (2020)
Кулянда І. С. - Виготовлення ацелюлярного дермального матриксу зі шкіри свині: морфологічий аналіз, Федонюк Л. Я., Довгалюк А. І., Крамар С. Б., Кулянда О. О. (2020)
Солтані Р. Е. - Особливості функціонування серцево-судинної системи у хворих на синдром обструктивного апное-гіпопное у нічний час (2020)
Лучинський В. М. - Гістофункціональні зміни в тканинах нирки в динаміці посттравматичного періоду при поєднаній травмі на тлі гіпокінетичного остеопорозу в експеременті, Стойкевич Г. В., Погорецька Х. В., Прокопчук Ю. В. (2020)
Малярчук Г. Р. - Вплив ентеросгелю та харчової добавки Карболайн (активоване вугілля) на мікрофлору кишечника, Коваль Д. Б., Кошовська Д. О. (2020)
Насалик Р. Б. - Морфометрична характеристика головного мозку у хворих на хронічну ішемію мозку (2020)
Невойт Г. В. - Варіаційна пульсометрія як метод відображення системних інформаційних енергетичних процесів та оцінки функціонального стану людського організму при загальному клінічному обстеженні пацієнтів (2020)
Самогальська О. Є. - Лікування та профілактика токсичного гепатиту у хворих з лімфопроліферативними захворюваннями, Мандзій З. П. (2020)
Сірчак Є. С. - Порушення вмісту вітамінів групи в при дисбіозі кишечника у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет 2-го типу, Барані В. Є., Фабрі З. Й. (2020)
Філак Я. Ф. - Вплив порушення маси тіла на вираженість проявів отеохондрозу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Сірчак Є. С. (2020)
Чайківська Е. Ф. - Клінічний портрет дівчинки пубертатного віку з неалкогольною жировою хворобою печінки та метаболічно нездоровим ожирінням (2020)
Чехлова О. В. - Модель мікроангіопатії кінцівок при стрептозоциновому діабеті (2020)
Чукур О. О. - Оцінка рівня вітаміну D і йодного статусу в жінок пременопаузального віку з автоімунним захворюванням щитоподібної залози, Пасєчко Н. В., Боб А. О. (2020)
Яворська І. В. - Динаміка активності процесів ліпідної пероксидації в селезінці під впливом гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція карбацетамом, Господарський І. Я. (2020)
Венгер І. К. - Клінічний випадок подвоєння правої ниркової артерії, ускладнений компресією та тромбозом правої ниркової вени, флотуючим тромбозом нижньої порожнистої вени, Вайда А. Р., Костів С. Я., Романюк Т. В., Сельський Б. П., Мороз В. С. (2020)
Возіанов С. О. - Електростимуляція в лікуванні нейрогенних розладів сечовипускання, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2020)
Іжа М. - Підготовка кадрів місцевого самоврядування в Україні: нові виклики та перспективи, Голинська О., Матвєєнко І. (2021)
Бакуменко В. - Експертна аналітика механізмів державного управління в наукових розвідках українських вчених, Красноруцький О., Попов С. (2021)
Гібадуллін О. - Теоретично-методологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України (2021)
Klymenko O. - Foresenic administering: historical stages of the formation, development and functioning (2021)
Марущак В. - Правові аспекти стратегічного управління в економіці, Бачинська К. (2021)
Рак Ю. - Конфлікти у публічному управлінні України: особливості та види (2021)
Фесовець О. - Історико-правовий контекст формування механізмів державного управління залізницями на території України у ХІХ сторіччі (2021)
Бабова І. - Управління змінами як механізм реалізації стратегічних пріоритетів розвитку кардіологічної служби України, Безверхнюк Т., Себов Д., Кіносян А. (2021)
Богату С. - Програми державно-громадянського партнерства в стоматології країн світу (2021)
Волошенюк А. - Конкурентоспроможність бренду у виборі абітурієнтами закладу вищої освіти: управлінські виклики (2021)
Грабовський В. - Інституціональний аспект прийняття державно-управлінських рішень у сфері безпеки на транспорті, Кращенко Н. (2021)
Деміхов О. - Стратегія регіонального розвитку громадського здоров’я в Україні: інноваційні аспекти (2021)
Дідківський В. - Проблеми державного нагляду за безпекою на автомобільному комерційному транспорті (2021)
Долгіх Н. - Перспективи та шляхи розвитку українського трудового законодавства в умовах інтеграції України в Європейський Союз (2021)
Зюзь О. - Механізм партнерства як чинник посилення ефективності публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами (2021)
Коваль З. - Система стійкості держави та національної безпеки: інформаційно-психологічний аспект (2021)
Колісніченко Н. - Транспарентность і доступність взаємодій в управлінні культурою: європейський досвід (2021)
Крутій Г. - Моделі публічного управління у сфері туризму: світовий досвід для України (2021)
Лопатченко І. - Сутність та можливості застосування медіа комунікативної складової державної інформаційної політики в умовах демократизації публічного управління (2021)
Осадчук С. - Вдосконалення інструментів місцевого економічного розвитку територій (2021)
Пасічник М. - Підходи та правові засади формування та реалізації громадської думки (2021)
Попов С. - Реформування національних систем охорони здоров’я: актуальні аспекти закордонного досвіду, Вошко І. (2021)
Романенко Т. - Деякі аспекти реалізації мовної політики в системі публічного управління: європейський контекст (2021)
Хромова Ю. - Особливості впровадження реінжинірингу у систему публічного управління в Україні (2021)
Cebotari S. - Post crisis Covid-19 geopolitical scenarios, Bevziuc V. (2021)
Гладунова О. - Інституціональний підхід до аналізу державної служби у реалізації функцій держави (2021)
Піроженко Н. - Формуванні етичних стандартів професійної поведінки публічних службовців: досвід Польщі (2021)
Kalinin M. - Outsourcing in local self-government: definitions, classification and challenges, Sakhanienko S. (2021)
Макарова І. - Особливості запровадження онлайн послуг в сучасних умовах децентралізації, Пігарєв Ю., Сметаніна Л. (2021)
Овчаренко С. - Публічне управління символічною декомунізацією українських міст (2021)
Sakhanienko S. - Decentralization matrix in the multilevel governance (the case of Ukraine), Kolisnichenko N., Popov M. (2021)
Винник Д. М. - Взаємодія світла з поздовжніми акустичними хвилями, збудженими п'єзоперетворювачами скінченних розмірів в ізотропному середовищі, Бурий О. А., Андрущак А. С. (2019)
Яхневич У. В. - Моделювання актюатора точного позиціювання на основі бідоменного кристала ніобату літію, Горбунов О. О., Сиворотка І. І., Бурий О. А., Сугак Д. Ю. (2019)
Петровська Г. А. - Функціонально інтегровані графен-сенсори на основі поєднання магнітних та теплових методів, Яремчук І. Я., Малинич С. З., Бобицький Я. В. (2019)
Дем'янишин Н. М. - Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту, Андрущак А. С., Бурий О. А., Мицик Б. Г. (2019)
Кіселичник М. Д. - Принципи побудови функціонально надійних складних систем, Павлов Ф. Б. (2019)
Лаврів О. А. - Визначення метрик якості сервісу у гетерогенній розподіленій cloud-системі, Бак Р. І., Пашкевич В. З., Климаш М. М. (2019)
Безрук В. М. - Багатокритеріальний вибір рішень при плануванні та проектуваннi мереж зв'язку, Чеботарьова Д. В., Скорик Ю. В. (2019)
Mykyichuk M. - Methods of automatic alignment and assembling of aerial photo made by remote-piloted vehicle, Markiv V. (2019)
Нічога В. О. - Результати розроблення та дослідження інформаційно-діагностичної систем для магнітодинамічної дефектоскопії рейок, Сторож В. Г., Матієшин Ю. М. (2019)
Проць Р. В. - Цифровий вимірювач параметрів коливних систем, Романюк А. В., Семянистий К. С. (2019)
Давидова Ю. В. - Роль корекції дефіциту вітаміну D3 в оптимізації лікування анемії у жінок з аутоімунними захворюваннями, Лиманська А. Ю., Кравець О. М. (2021)
Железов Д. М. - Перинатальні висліди вагітності з рубцем на матці, Платонова О. М. (2021)
Гасанлы Г. Г. - Особенности полового развития девушек с общим и генитальным инфантилизмом в раннем репродуктивном периоде (2021)
Туманова Л. Є. - Гормональна функція жовтого тіла, трофобласта і плаценти у жінок, які завагітніли двійнями після лікування безплідності, Коломієць О. В. (2021)
Марушко Р. В. - Характеристика акушерської допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Дудіна О. О. (2021)
Давидова Ю. В. - Ентеросорбція як терапія супроводу раннього токсикозу у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій на тлі закрепів, Лиманська А. Ю. (2021)
Слєпов О. К. - Особливості клінічних проявів атрезії тонкої кишки в перші хвилини життя новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Знак К. Л., Сорока В. П., Гладишко О. П. (2021)
Денисова М. Ф. - Стан епітеліального бар'єру товстої кишки в дітей із різними клінічними формами виразкового коліту, Задорожна Т. Д., Букулова Н. Ю., Арчакова Т. М. (2021)
Буратинська А. А. - Стан функції зовнішнього дихання та особливості запального процесу дихальних шляхів у дітей з бронхіальною астмою, поєднаною з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2021)
Марунчин Т. А. - Клініко-імунологічна характеристика дітей з вторинними гіпогаммаглобулінеміями, Волоха А. П. (2021)
Іщенко Г. І. - COVID-19 під час вагітності. Аналітичний огляд (2021)
Лісецька І. С. - Види та пристрої для паління та їх шкідливий вплив на організм людини (2021)
Наумчик О. М. - Клінічний випадок вагітності, ускладненої гепариніндукованою тромбоцитопенією, у жінки з синдромом Еванса (2021)
Бабінцева А. Г. - Вроджена діафрагмальна кила: клінічні випадки в дітей позанеонатального віку, Ходзинська Ю. Ю., Хома М. В., Басістий С. І., Макарова О. В. (2021)
Нічога В. О. - Дослідження параметрів нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок, Сторож В. Г., Педан А. Д., Матієшин Ю. М. (2020)
Чередник П. Ф. - Метод зменшення спотворень у підсилювачах низької частоти шляхом компенсації спотворень на вході (2020)
Тепляков І. Ю. - Моделювання плазмових ребристо-стержневих антен для телекомунікаційних систем спеціального призначення (2020)
Бобало Ю. Я. - Алгоритми вибору оптимального варіанта побудови високонадійних систем безпроводового зв'язку спеціального призначення, Кіселичник М. Д., Мелень М. В. (2020)
Горбатий І. В. - Високоефективна телекомунікаційна система безпроводового зв'язку на основі амплітудної модуляції багатьох складових, Чорній М. Б. (2020)
Климаш М. М. - Cтворення ефективних ІКТ-платформ електронного урядування інтерактивного типу: аналіз архітектури систем зворотного зв’язку, Байдун Н. А., Капустяк Р. В., Демидов І. В., Бешлей М. І. (2020)
Крижановський В. Г. - Пристрій верифікованого зберігання інформації, Сергієнко С. П., Чернов Д. В., Крижановський В. В. (2020)
Бойко О. В. - Органічні оптичні сенсори фізичних величин, Готра З. Ю., Фечан А. В. (2020)
Kutova O. Y. - Isfet sensors for biomedical applications (2020)
Булавінець Т. О. - Спектральні характеристики наноструктур типу ядро-оболонка в умовах плазмонного резонансу, Яремчук І. Я., Бобицький Я. В. (2020)
Дем’янишин Н. М. - Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту, Андрущак А. С., Бурий О. А., Мицик Б. Г. (2020)
Дружинін А. О. - Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Кучерепа Н. І. (2020)
Петришин О. В. - Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи, Гиляка О. С. (2021)
Karpachova N. I. - The role of international human rights organisations in the context of the conflict in eastern Ukraine (2021)
Омельчук О. М. - Захист прав людини в контексті формування принципу верховенства права: міжнародний аспект, Гринько С. Д., Івановська А. М., Місінкевич А. Л., Антонюк В. В. (2021)
Пилипенко В. П. - Особливості правового регулювання прав людини під час збройних конфліктів, Пилипишин П. Б., Раданович Н. М. (2021)
Боброва Ю. Ю. - Дотримання гендерної рівності як складова цивільного демократичного контролю над військовою організацією держави, Бобров Ю. О. (2021)
Lukianov D. V. - Freedom of expression and Islam: Charlie Hebdo’s lessons, Steshenko V. M., Ponomarova H. P. (2021)
Буханевич О. М. - Підходи до розуміння категорії "особливі правові режими", Мерник А. М., Петришин О. О. (2021)
Гетьман Є. А. - Світовий досвід впровадження електронних адміністративних послуг, Політанський В. С., Гетьман К. О. (2021)
Sitsinska M. - Legal and socio-economic aspects of reforming Ukraine’s higher education system, Sitsinskiy A., Nikolaiev V., Khadzhyradieva S., Hasiuk I. (2021)
Nepomnyashchyy O. M. - Certain aspects of the system of public administration of universities: World practices and the Ukrainian Dimension, Marusheva O. A., Prav Yu. H., Medvedchuk O. V., Lahunova I. A. (2021)
Погрібний С. О. - Оновлення цивільного кодексу України як запорука ефективної взаємодії держави та суспільства, КОТ О. О. (2021)
Гриняк А. Б. - Договірні підстави виникнення права власності на житло, Гриняк О. Б. (2021)
Dyakovych M. M. - Legal mechanism of regulation of the status of donor bodies as an object of civil law, Mykhayliv M. O. (2021)
Пучковська І. Й. - Ефективність системи захисту прав споживачів при купівлі товарів в інтернет-магазинах, Біляєв О. О., Янишен В. П., Уразова Г. О. (2021)
Yaroshenko O. M. - Quality evaluation for recommendations of the antitrust regulator in the development of the legal system of Ukraine, Sliusar A. M., Zhygalkin I. P., Yakovleva G. O. (2021)
Стефанчук М. О. - Перспективи правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту, Музика-Стефанчук О. А., Стефанчук М. М. (2021)
Гусаров С. М. - Нові підходи до правового регулювання та організації праці в Україні, Мельник К. Ю. (2021)
Шепітько В. Ю. - Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів, Шепітько М. В. (2021)
Журавель В. А. - Криміналістична діагностика: поняття, значення та сфера реалізації (2021)
Kerniakevych-Tanasiichuk Yu. V. - Problems of forensic identification of handwriting in forensic examination, Sezonov V. S., Nychytailo I. M., Savchuk M. A., Tsareva I. V. (2021)
Тітул (2021)
Сила І. М. - Експериментальне визначення стану текстильних матеріалів десантної парашутної системи Д-5 серії 2 після тривалого зберігання. Повідомлення 1. Фактичний стан міцності текстильних матеріалів основного парашуту (2021)
Барахов К. П. - Узагальнення моделі Голанда і Рейсснера на випадок осьової симетрії (2021)
Крашаница Ю. А. - Аэродинамический профиль в трансзвуковом потоке газа, Жиряков Д. Ю. (2021)
Кибальний М. Ю. - Розрахункове дослідження аеродинамічних характеристик рульового гвинта вертольота типу Мі-8 з урахуванням інтерференції з несучим гвинтом на режимі висіння при боковому вітрі, Дьомін А. П., Дегтяренко С. О., Москаленко М. І. (2021)
Турна Р. Ю. - Состояние разработок двухфазных систем терморегулирования космических аппаратов, Годунов А. М. (2021)
Білогуб О. В. - Працездатність підшипників ковзання як опор шестерень основного паливного насосу ГТД, Романенко І. С., Гудошник О. В., Тристан С. О. (2021)
Афанасьєва О. В. - Нові технології лазерної поверхневої обробки, Лалазарова Н. О. Попова О. Г. (2021)
Аджамський С. В. - Дослідження ефективності електрохімічного полірування зразків змінного перерізу з різною шорсткістю зі сталі AISI 316L, виготовлених за технологією SLM, Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Бадюк С. І. (2021)
Fedorovich O. - Multiagent modeling of production logistics in the creation of high-tech products, Lutai L. (2021)
Красноруцький А. О. - Концептуальні основи методики кодування і збереження частотної інформації для перенастроювання радіостанції Р-828 на нові радіодані, Бекіров А. Е., Корепанов В. В., Хіжнюк О. А. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Бакуменко В. Д. - Публічна політика як предмет практичної діяльності суб’єктів публічної влади, Попов С. А., Вошко І. В. (2020)
Дзюндзюк В. Б. - Кібербезпека як один з пріоритетів національної політики, Котух Є. В. (2020)
Безбородова О. Л. - Концептуальні підходи до сутності організаційно-правового механізму гендерної політики в Україні (2020)
Сiтнiк С. П. - Вплив процесу децентрaлiзaцiї нa реaлiзaцiю сiмейної полiтики нa регiонaльному рiвнi (2020)
Куцевол А. А. - Інформаційне забезпечення механізмів державного управління міжнародною технічною допомогою в Україні в контексті забезпечення її результативності (2020)
Михайлов М. О. - Особливості запровадження організаційно-фасилітативного механізму при залученні громадян до електоральної комунікації (2020)
Статівка Н. В. - Аналіз системи публічного управління за допомогою інструментарію центру управління компетенціями, Бублій М. П. (2020)
Колісніченко Н. М. - Основні принципи реалізації культурної політики в Європі та завдання для України (2020)
Сторожев Р. І. - Тенденції розвитку лідерства в західноєвропейських країнах: досвід для України (2020)
Кодіс Є. І. - Модель інтеграції систем державного управління України та Європейського Союзу (2020)
Поліщук Ю. А. - Закордонний досвід реалізації державної політики розвитку "зеленої економіки" (2020)
Полякова О. С. - Деякі аспекти впливу сучасних процесів глобалізації на громадські об'єднання України (2020)
Ульянченко Ю. О. - Державна політика в галузі енергоефективності та енергозбереження як стратегічний напрямок розвитку України (2020)
Застрожнікова І. В. - Фінансування розвитку освітньої сфери України як механізм її державного регулювання (2020)
Михайловська О. В. - Сучасні інструменти взаємодії в системі публічного управління (2020)
Гринь Д. В. - Технології соціальних мереж у діяльності органів публічної влади (2020)
Дзега В. Д. - Вдосконалення організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації владних повноважень в Україні (2020)
Павлов Є. О. - Дієвість правових механізмів гарантування місцевого самоврядування (2020)
Шишак А. О. - Систематизація наукових підходів щодо визначення сутності поняття "інновація в публічному управлінні" (2020)
Мазур Н. А. - Інноваційна діяльність в Україні та Польщі: стан, особливості та перспективи, Суліма Н. М. (2020)
Тарасюк Г. М. - Підходи до дослідження інтелектуального капіталу на основі вартісно орієнтованого управління, Пащенко О. П., Орлов І. В., Ігнатова Н. П. (2020)
Шавурська О. В. - Оцінка ймовірності банкрутства як метод прогнозування фінансово-економічного стану підприємства (2020)
Шиманська К. В. - Аналіз розвитку перспективи "Клієнти" збалансованої системи показників у працях вчених, Завалій Т. О. (2020)
Shumilin A. G. - Trends in the digital transformation of the economy of the Republic of Belarus as an innovative development instrument, Naumovich O. A. (2020)
Безручук С. Л. - Підходи до оцінки якості облікової інформації: критична оцінка поглядів (2020)
Гринь В. П. - Система фінансового обліку як засіб стратегічних облікових комунікацій: сучасний стан і перспективи розвитку (2020)
Легенчук С. Ф. - Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи, Очередько В. Р., Орлов І. В., Стойка Н. С. (2020)
Прокопенко Ж. В. - Механізм формування аналітичного забезпечення управління діяльністю лісогосподарських підприємств, Мельник І. М. (2020)
Стойка Н. С. - Облікове відображення господарських операцій з придбання бренд-активів підприємства, Поплавська В. В. (2020)
Шкромида В. В. - Суміжні конструкції репутації підприємства та детермінанти її формування (2020)
Костишин Ю. С. - Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності митного контролю в системі фінансової безпеки (2020)
Лисенок О. В. - Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек'юритизації кредитного портфеля банку (2020)
Голінка І. В. - Удосконалення процедур реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву України, Шамрай Ю. П., Білоконь Ю. М. (2020)
Мельничук Д. П. - Міжнародна практика оцінювання якості життя населення літнього віку: систематизація та аналіз із позицій теорії соціальної держави, Шпиталенко Г. А., Тростенюк Т. М., Хом'як Л. І. (2020)
Білик О. І. - Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками (2020)
Олійник О. В. - Державна зовнішньоторговельна політика як об'єкт дослідження в наукових працях українських та закордонних дослідників, Ксендзук В. В. (2020)
Грицишен Д. О. - Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері запобігання та протидії економічній злочинності (2020)
Криничко Л. Р. - Оцінка сучасного стану здоров'я населення України (2020)
Криничко Ф. Р. - Оцінка стану дитячої смертності як складова державної політики в сфері громадського здоров'я (2020)
Малігон Ю. М. - Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: теоретичні засади та сучасні тенденції (2020)
Вихідні відомості (2020)
Hrytsenko A. A. - Institutionalization of the digital economy: contradictions and approaches to settling the differences, Hrytsenko O. A. (2021)
Марченко О. С. - Трансформація організаційно-економічного механізму як напрям цифровізації консалтингового бізнесу (2021)
Тютюнникова C. В. - Вплив процесу цифровізації економіки на молодіжне безробіття, Бервено О. В. (2021)
Шевченко Л. С. - Асиметрична конкуренція: гра за новими правилами (2021)
Піскунов Р. О. - Фінансовий ризик: генезис поняття та пошук дефініції, Москаленко О. В. (2021)
Казюка Н. П. - Антикризовий маркетинг у туристичному бізнесі в умовах пандемії коронавірусу (2021)
Зінченко І. О. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України), Шевченко Є. В. (2021)
Конкурентні переваги суб'єктів господарювання у XXI столітті. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2021)
Левковець О. М. - Системні інновації як основа конкурентоспроможності бізнес-організацій епохи Agile: пошуки управлінських рішень (2021)
Губін К. Г. - Розвиток структури конкурентних переваг (2021)
Тютюнникова С. В. - Кластер як фактор конкурентоспроможності регіону, Бервено О. В. (2021)
Камінська Т. М. - Конкурентні переваги it -індустрії в Україні (2021)
Овсієнко О. В. - Цифровізація малого бізнесу як конкурентна перевага (2021)
Нечипорук Л. В. - Новітні чинники забезпечення конкурентоспроможності страховиків (2021)
Українська Л. О. - Формування конкурентних переваг робочої сили суб’єктів господарювання (2021)
Ярмак О. В. - Безпека конкурентоспроможності як чинник ефективності бізнесу (2021)
Гриценко О. А. - Якість інститутів як проблемна зона низької глобальної конкурентоспроможності України (2021)
Іващенко М. В. - Корпоративна культура та етика як чинник конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі (2021)
Піскунов Р. О. - Консалтингове забезпечення інноваційного розвитку бізнесу (2021)
Шевченко Л. С. - Конкурентний консалтинг у ХХІ столітті (2021)
Марченко О. С. - Клієнтоцентричність як основа конкурентоспроможності консалтингового бізнесу (2021)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2021)
Шарий Г. І. - Шляхи підвищення стійкості аграрного сектору економіки, Нестеренко С. В., Щепак В. В. (2021)
Третяк А. М. - Тренд інституціональної теорії розвитку землеустрою та землевпорядкування, Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. (2021)
Волошин Р. В. - Особливості землеустрою в умовах децентралізації, Вітровий А. О., Розум Р. І., Буряк М. В. (2021)
Патіюк О. О. - Інвентаризація земель територіяльних громад, як ключовий елемент ефективного управління земельними ресурсами, Федорук А. С. (2021)
Дорош Й. М. - Удосконалення науково-методичних підходів до класифікації земель сільськогосподарського призначення, Барвінський А. В., Дорош О. С., Салюта В. А. (2021)
Колісник Г. М. - Перспективи формування сільскогосподарських землекористувань в умовах запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, Трохименко І. В. (2021)
Чабанюк В. С. - Оперування границями як найправильніший динамічний принцип початку створення реєстру нерухомої культурної спадщини, Дишлик О. П., Поливач К. А., Піоро В. І. (2021)
Бутенко Є. В. - Особливості проведення геодезичних робіт із застосуванням БПЛА для потреб землеустрою, Невойт Н. О. (2021)
Dorosh О. - Economic incentives of application of environmental measures by agricultural land users, Fomenko V., Zastulka Illia-Oleksandr, Tretiachenko D. (2021)
Nazarenko V. - Urbanization: definition, components, and classification in context of land and economics sciences (2021)
Олексюк О. М. - Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід (2020)
Черкасов В. Ф. - Загальна музична освіта Австрії в контексті європейських і світових тенденцій (2020)
Проців Л. Й. - Історія музичної педагогіки в Україні: феномен мистецьких династій (2020)
Гринчук І. П. - Вітчизняні виконавські школи: регіональний аспект, Спольська О. (2020)
Рахманова О. К. - Синестезія як засіб розвитку музичного семіозису молодших школярів (2020)
Федорець М. О. - Формування музично-естетичного досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва як наукова проблема в Україні та Китаї, Сюй С. (2020)
Вишневецька М. В. - Естетичні потреби у фаховій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва: теоретичний аспект проблеми (2020)
Лимаренко В. І. - Структурні компоненти методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю (2020)
Даценко М. С. - Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність та зміст феномена (2020)
Скуратовська М. О. - Концертно-виконавська діяльність у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтв (2020)
Процишина О. Ю. - Структура методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи (2020)
Davidovitch N. - The rule of humanities and culture in the academy (2020)
Кондрацька Л. A. - Диджітальне вивчення теорії мистецтва (2020)
Губ’як Д. В. - Переклади для бандури поліфонічних творів Й.-С. Баха у виконавській та навчальній практиці: методичний аспект (2020)
Бондаренко Л. А. - Метод проєктів у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Ракітянська Л. М. - Навчально-методичне забезпечення формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахової підготовки (2020)
Лобода О. Є. - Самостійна робота як педагогічна умова розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх музикантів-педагогів (2020)
Бегун-Трачук Л. О. - Дослідження професійного та емоційного вигорання у психолого-педагогічній теорії та практиці (2020)
Сухолова М. А. - Чинники впливу на поліфункціональність сценічного іміджу викладача вокалу в сучасних умовах (2020)
Завальнюк О. М. - Кам'янець-Подільський інститут народної освіти (1921 - 1930 рр.): передумови становлення, нормативна база діяльності, структурні зміни, Яблонська Д. Р. (2021)
Комарніцький О. Б. - Участь студентів Кам'янець-Подільського ІНО в оборонно-масовому русі в СРСР у 1920–ті рр. (2021)
Поліщук А. С. - Історіографія та джерела дослідження етикетної культури нобілітету західноукраїнських земель кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., Городинська Л. С. (2021)
Стасюк О. О. - До історіографії проблеми дослідження ролі уповноважених і активістів у вчиненні Голодомору як злочину геноциду українців (2021)
Копилов С. А. - Політична карикатура на листівках київського видавництва "Новь" як засіб пропаганди в період Першої світової війни, Паур І. В. (2021)
Якубовський І. В. - Спротив на селі стратегіям районної преси як однієї з ланок механізму Голодомору 1932 – 1933 рр. (на прикладі газет Київської області) (2021)
Собковяк-Табака І. - "Динаміка преісторичної культури: комплексний аналіз джерел із Центральної та Південно-Східної Європи". Стратегія реалізації проекту, Дяченко О. В. (2021)
Івченко О. С. - Погляди конституційних роялістів на роль англіканської церкви в питанні зміцнення влади короля (2021)
Кукса О. М. - Інститут промисловості БРСР та проблеми підготовки інженерно-технічних кадрів у 1920 – на початку 1930-х рр. (2021)
Степанков В. В. - "Вітчизна своя Україна": зародження й утвердження української національної самоідентичності в середовищі політичної еліти у революційну добу XVII ст. (1648 – 1676) (2021)
Опря І. А. - Education and its perspectives for women from the clergy estate in Right-Bank Ukraine in the 60-s of the XIX – early XX centuries, Опря Б. О. (2021)
Галецька Я. С. - Юліан-Урсин Нємцевич: життєвий шлях, наукова і громадсько-політична діяльність (70-ті роки ХVIII – перша половина ХІХ ст.) (2021)
Починок О. О. - Благодійність як ознака соціальної відповідальності регіональної еліти Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Реєнт О. П. - Життєвий рівень та продовольче становище населення України в роки Першої світової війни, Логвинюк Т. В., Сога Л. В. (2021)
Савченко А. В. - Особисті присадибні господарства українського селянства в перші роки "Відлиги" (1953 – 1958 рр.) (2021)
Гуцал В. А. - Педагогічна діяльність професора І. Винокура в Кам'янець-Подільському університеті, Копилов С. А. (2021)
Савчук Б. - Поняття "педагогічна персоналістика” крізь призму науково-дефінітивного дискурсу, Розман І. (2021)
Сліпенко В. - Аналіз змісту підприємницької освіти у сучасній середній школі США (2021)
Бондаренко Н. - Класифікаційна модель запитань для реалізації в освітньому процесі, Косянчук С. (2021)
Долід В. - Особливості оцінювання діяльності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в контексті інституційного аудиту, Лютко О. (2021)
Сєрих Л. - Детермінанти спільної діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетич¬ному вихованні підлітків (2021)
Дивак В. - Особливості застосування MS Excel online у практиці підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, Юрченко Ю., Тищенко І. (2021)
Крівцов В. - Дистракторний аналіз тестових завдань як засіб підвищення їхньої якості в технічних закладах вищої освіти, Крівцов В. (2021)
Пустовіт Г. - Упровадження STEM-освіти на уроках географії: спрямованість на самостійний творчий розвиток дитини (продовження статті), Сивохоп Я. (2021)
Соколовська О. - Застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти для роботи в умовах Нової української школи, Січко І. (2021)
Заліток Л. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців фізичної терапії у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2021)
Папуша В. - Сучасне трактування проблем насильства над дитиною (2021)
Сушик Н. - Особливості впливу сім’ї на соціалізацію дитини (2021)
Тищенко Л. - Формування взаємостосунків учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства (2021)
Салейчук Е. - Теоретико-прикладний контекст поняття "творчий потенціал" у психолого-педагогічній літературі (2021)
Шульжук Н. - Семантико-синтаксичний підхід до вивчення поліпредикативних конструкцій у науковому доробку академіка К. Шульжука (2021)
Денисюк Л. - Платформа Moodle у викладанні іноземної мови під час дистанційного навчання у закладах вищої освіти, Данілова Н. (2021)
Саприкіна О. - Семантичні особливості фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах: порівняльний аспект, Мазурок М. (2021)
Овдійчук Л. - Літературне краєзнавство у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови та літератури: інтеграційний аспект (2021)
Міщук М. - Динаміка нормативно-правового забезпе¬чення діяльності реєстрового козацтва в Україні (2021)
Bessarab N. - Improving teacher’s professional competence as a condition for education of intercultural tolerance of junior schoolchildren (2021)
Джаман Т. - Взаємозв’язок критеріїв та показників ефективності неперервної підготовки вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання (2021)
Ляхоцька Л. - Педагогічна взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї із застосуванням цифрових технологій у процесі дистанційного навчання (2021)
Марчук О. - Професійна підготовка майбутніх педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти до роботи з дітьми у різновіковій групі, Мельничук Л., Шкабаріна М. (2021)
Степанова О. - Формування зв’язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення у спеціальних закладах освіти (2021)
Фіськов Г. - Особливості формування метроритму у студентів на заняттях в оркестровому колективі, Палаженко О. (2021)
Кораблін С. О. - Монетарна безпека: окремі визначення та оцінки (2021)
Юшко С. В. - Показники виконання бюджету: теоретичні і практичні аспекти (2021)
Кощук Т. В. - Угоди між податковими органами та платниками податків у контексті законодавства ЄС про державну допомогу (2021)
Кулик В. В. - Досвід Японії: системний аналіз та моделювання міжгалузевих зв’язків (2021)
Партин Г. О. - Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності, Загородній А. Г., Пилипенко Л. М. (2021)
Токарський T. Б. - Фінансове забезпечення соціального страхування у Республіці Польща: безпековий аспект (2021)
Луцюк А. М. - Життя і творчість Агатангела Кримського (до 150-річчя з дня народження) (2020)
Гаврилюк А. П. - Проблеми організації фізичного виховання в групах подовженого дня шкіл Володимира-Волинського, Дарчик І. О. (2020)
Гребенюк А. В. - Інтернет-імідж педагога Нової української школи (2020)
Корнейко А. О. - ЗНО–2020 на Волині: особливості організації та проведення, узагальнення результатів, Кутовий Р. С. (2020)
Кліш П. А. - Розвиток комунікативності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти, Хом'як А. П. (2020)
Рудь О. В. - Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів, Сташенко М. О. (2020)
Ткачук Н. М. - Соціалізація школяра в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти, Хвіщук О. В. (2020)
Поліщук Н. А. - Особливості викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ”, Бугайчук Д. Ф., Старчук Т. А. (2020)
Курас В. К. - STEM-освіта: особливості навчання у ХХІ столітті (2020)
Верба Т. П. - Забезпечення умов для індивідуальної освітньої траєкторії педагога у ВІППО, Матейчик Г. С. (2020)
Рубльова Н. О. - Цифрова компетентність педагога – засіб для підвищення фахової майстерності (2020)
Шевчук Г. З. - Формування інформаційної культури учнів як засобу протидії інформаційно-психологічним впливам (2020)
Гнатюк Д. О. - Розвиток предметних компетенцій із фізики на прикладі задач високого рівня складності з геометричної оптики (2020)
Филимонюк В. А. - Формування компетентності "Уміння вчитися впродовж життя”: роздуми на тему твору Рея Бредбері "Кульбабове вино” (2020)
Коханюк М. В. - Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження й освоєння материка (2020)
Тодорович А. Я. - LEGO та LEGO DUPLO на уроках музичного мистецтва в НУШ (2020)
Сміховська В. Є. - Булінг, або шкільне цькування, Астахова О. В. (2020)
Сміховська В. Є. - "Нехай мої струни лунають…”, Астахова О. В. (2020)
Кудряшов В. П. - Критична інфраструктура та фінансова безпека (2021)
Міщенко В. І. - Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі, Науменкова С. В., Міщенко С. В. (2021)
Ловінська Л. Г. - Інформаційне забезпечення управління державними підприємствами з урахуванням невизначеності, спричиненої пандемією COVID-19 (2021)
Диба М. І. - Потенціал фінансування ініціатив зеленого курсу в Україні, Гернего Ю. О. (2021)
Олійник Я. В. - Оцінка готовності України до міжнародного автоматичного обміну інформацією в податкових цілях, Кучерява М. В. (2021)
Білінець М. Ю. - Фінансування вищої освіти в Україні у ХХІ столітті: виклики та перспективи їх подолання, Буряченко А. Є., Паєнтко Т. В. (2021)
Островецький В. І. - Акцизний податок на паливо в системі економічних інструментів захисту навколишнього середовища (2021)
Козюк В. В. - Готовність до запровадження цифрової валюти: чи є важливою незалежність центробанків? (2021)
Соколовська А. М. - Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЄС (2021)
Ionitse V. - Fiscal and regulatory effects of the tobacco excise duty reform in Moldova: lessons for Ukraine, Koshchuk T. (2021)
Радіонов Ю. Д. - Основні засади формування пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку країни (2021)
Коваленко В. В. - Цифрова трансформація банківського сектору економіки України (2021)
Полякова Ю. В. - Cтабілізаційна політика в Україні під час пандемії COVID-19, Cокуренко С. В. (2021)
Хохич Д. Г. - Інфляція в Китаї у період економічних реформ 1980-х років: причини та результати (2021)
Харченко В. С. - Пам’яті професора Олексія Петровича Стахова (2021)
Одокієнко О. В. - Пам’яті професора Віктора Михайловича Ілюшка (2021)
Доценко С. І. - Природні інтелектуальні системи: протиріччя методологій цілісного і системного підходів та шляхи їх подолання, Брежнєв Є. В., Будніченко Є. М. (2021)
Kuchuk N. - Modeling of information interconnection in a computer control system of moving objects, Merlak V. (2021)
Kulik A. - Motions models of a two-wheeled experimental sample, Dergachov K., Pasichnik S., Yashin S. (2021)
Volosyuk V. - Optimal radar cross section estimation in synthetic aperture radar with planar antenna array, Zhyla S., Pavlikov V., Vlasenko D., Kosharskyi V., Kolesnikov D., Inkarbaieva O., Nezhalskaya K. (2021)
Коновалов Д. В. - Розробка програмного комплексу раціонального проектування систем охолодження на основі термопресорних технологій, Радченко Р. М., Кобалава Г.О., Фордуй С. Г., Халдобін В. П. (2021)
Довбиш А. С. - Інформаційно-аналітична система оцінювання відповідності сучасним вимогам навчального контенту спеціальності кібербезпека, Шелехов І. В., Хібовська Ю. О., Матяш О. В. (2021)
Гончар А. В. - Онтологічний підхід до консолідації 3D-моделей об’єктів історико-культурної спадщини та ГІС, Довгий С. О., Попова М. А. (2021)
Meteshkin К. O. - The results of department educational processes reengineering in dual and digital education concepts, Morozova О. I., Pomortseva O. Ye. (2021)
Бичок М. О. - Оцінка використання шаблонів проектування програмного забезпечення, Погудіна О. К. (2021)
Каратанов О. В. - Впровадження технологій доповненої реальності у навчальному процесі з конструювання авіаційної техніки, Биков А. М., Сергієнко М. В., Мірошниченко Д. М. (2021)
Tyurin S. - Hyper redundancy for super reliable FPGAs (2021)
Kolisnyk M. O. - Vulnerability analysis and methods of selection of communication protocols for information transfer in Internet of Things systems (2021)
Fedorovich O. - Method and information technology to research the component architecture of products to justify investments of high-tech enterprise, Uruskiy O., Pronchakov Yu., Lukhanin M. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Титул, зміст (2021)
Alarabi Alarabi - Impact of a training program on sensory perception of children with autism in saudi arabia, Alsaadawi N. A. (2021)
Мартинова Р. - Методологічні закономірності педагогічного моделювання (2021)
Редько В. - Дидактичне моделювання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, Яковчук М. (2021)
Гусленко І. - Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення (2021)
Барбінов В. - Особливості діяльності менеджера освіти закладу професійної освіти в контексті впровадження інклюзії (2021)
Барбінова A. - Структура готовності вчителів до професійної діяльності в умовах інклюзії (2021)
Кришмарел В. - Інтеграція в загальній середній освіті: сутнісні особливості, світові тенденції, українські перспективи (2021)
Шандра Н. - Дидактичне обґрунтування компонентів ефективного викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання (2021)
Караєва Т. - Навчання англійської мови професійного спрямування в умовах дистанційної освіти, Шевченко С. (2021)
Шелестова Л. - Формування картини світу дошкільників та молодших школярів засобами живопису (2021)
Вергун A. - Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація, Ягело С. (2021)
Полонська Т. - Система вправ і завдань для формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6-х класів гімназії в читанні (2021)
Мартинюк A. - Мистецька та педагогічна діяльність елеонори скрипчинської (2021)
Калініна Л. - Теорія і технологія управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей (2021)
Старенький В. П. - Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України. Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні, Сухіна О. М., Стадник Л. Л., Авер’янова Л. О. (2020)
Грязов А. А. - Особливості імунного статусу у хворих з метастатичними та гліальними пухлинами головного мозку на підготовчому етапі променевого лікування, Лісяний М. І., Грязов А. Б. (2020)
Сухіна О. М. - Ризик розвитку рецидиву злоякісних пухлин яєчників та рівні пухлинних маркерів НЕ-4 та СА-125, Немальцова К. В., Сухін В. С. (2020)
Громакова І. С. - Iмунні порушення після комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з ожирінням, Сорочан П. П., Прохач Н. E., Полозова М. В., Громакова І. А. (2020)
Підченко Н. С. - Застосування L-тироксину при лікуванні патологій щитоподібної залози та проблеми контролю терапії (огляд літератури) (2020)
Кулініч Г. В. - Рентгенологічна діагностика пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії СOVID-19. Випадок з практики, Спузяк Р. М., Насонова А. М., Черкаско Л. В., Москаленко М. В., Орловська Е. Б. (2020)
Інформація про умови оформлення навчання (2020)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік (2020)
Календарний план проведення циклів кафедри рентгенології та дитячої рентгенології Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік (2020)
План циклів удосконалення кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2021 рік (2020)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України" на 2021 рік (2020)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні питання променевої діагностики та радіонуклідного лікування в онкології та терапії" у форматі онлайн 25 травня 2021 р., Харків (2020)
Покажчик авторів XXVIII тому УРОЖ (2020)
Рецензенти (2020)
Рижов Є. В. - Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем, Сакович Л. М., Глухов С. І., Настишин Ю. А. (2021)
Seredyuk B. - Analysis of magnetic properties of A3B6 type of semiconductor crystals with metalic impurities due to their military applications (2021)
Величко Л. Д. - Зовнішня балістика снаряда, випущеного з гаубиці, Петрученко О. С., Терещук О. В., Нанівський Р. А. (2021)
Шматов Є. М. - Застосування безпілотних літальних апаратів для виявлення хімічної обстановки, Мартинюк І. М., Стаднічук О. М., Ларіонов В. В., Ніконець І. І. (2021)
Глова Т. Я. - Вплив зміни тиску на цілісність резервуарів зберігання нафтопродуктів і токсичних речовин, Семерак М. М., Глова Б. М., Михайлишин М. Р. (2021)
Леонтьєв О. Б. - Методичний підхід до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки, Науменко М. В. (2021)
Ткачук П. П. - Вплив характеристик ґрунтів на динаміку робочого органу мінного трала, Ємельянов О. В. (2021)
Андрухів А. І. - Про шляхи підвищення захищеності спеціальних споруд від ударних дій, Баранов А. В., Гузик Н. М., Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. (2021)
Korolko S. - Nanomodified rapid hardening concretes reinforced with dispersed basaltic fibers, Seredyuk B. (2021)
Грабчак В. І. - Дискретно-неперервна стохастична модель функціонування системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду застосування військ (сил), Сальник Ю. П., Волочій Б. Ю. (2021)
Борисова Т. В. - Питання перспективи культури в світлі критики поняття "суб’єкт" (2020)
Вершина В. А. - Проблема цілісності образу людини в російській філософії кінця ХІХ-початку ХХ вв. (2020)
Куриляк В. В. - Ставлення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні до політичної діяльності: аналіз публікацій (2020)
Мелещук А. А. - Історіософські концепти Русі і їх роль у синтезі сучасної національної ідеї сучасної України (2020)
Станіславів Р. М. - Герменевтичний аналіз феномену справедливості (2020)
Теліженко Л. В. - Любов як сутнісний атрибут буття людини (2020)
Михайлюк О. В. - Знак – текст – інформація (відмінності, спорідненість, взаємообумовленість) (2020)
Дахно О. Ю. - Світовий досвід створення та розвитку приватних військових компаній як інструмента реалізації національних інтересів (2020)
Стряпко І. О. - Становлення муніципальної фінансової системи у Словацькій Республіці: етапи (2020)
Khoma N. М. - Decelerating factors of the liberal-democratic transformations in Latvia (2020)
Коротков Д. С. - Вплив ліберально-ідеалістичного напрямку на традиційну гегемонію реалістів у теорії міжнародних відносин (2020)
Нєгіна В. Р. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Ізраїлю: технологічний вимір, Висоцький О. Ю. (2020)
Петров П. Г. - Відповідність інтеграційним критеріям до європейського та євроатлантичного середовища як чинник формування іміджу транзитивних демократій (2020)
Подворна О. Г. - Арктична політика Сполучених Штатів Америки за президентства Дональда Трампа (2020)
Яковлєв М. В. - Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискурс про роль України на міжнародній арені (2020)
Кононко О. Л. - Особиста позиція: суть, типологія, розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2021)
Вергун А. Р. - Протидія академічному плагіату як складова стратегії академічної доброчесності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Ягело С.П., Олексюк О.Б. (2021)
Согоконь О. А. - Неперервна інтеграція при застосуванні здоров'язбережувальних технологій в умовах дистанційного навчання, Донець О. В., Шостка Є. Ю. (2021)
Барджадзе Р. В. - Теоретико-методологічні засади феномену самоосвітньої діяльності у психолого-педагогічних дослідженнях (2021)
Кузнецова Г. П. - Фонологічні аспекти української та англійської мов у системі білінгвального навчання, Панасенко А. В. (2021)
Марчук О. О. - Виховний контент щедрівок та колядок ХІХ століття в контексті етнопедагогіки (2021)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Застосування інформаційно-компетентнісного критерію для визначення ефективності підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності, Бабій І. В. (2021)
Зозуляк-Случик Р. В. - Формування професійно важливих рис як основа компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2021)
Васильєва О. М. - Авторський робочий зошит із психології як інноваційний дидактичний засіб формування професійних компетенцій бакалаврів-аграріїв (2021)
Курок Р. О. - Стан Розробленості проблеми розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Новікова О. О. - Формування емоційного та соціального інтелекту в здобувачів освіти, Валькова Г. В. (2021)
Вознюк А. А. - Громадянське виховання як фактор становлення особистості дитини дошкільного віку (2021)
Мимренко О. С. - Практичні аспекти розвитку комунікативної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти в міжкурсовий період підавищення кваліфікації (2021)
Курок В. П. - Ретроспектива організації педагогічної практики майбутніх учителів у Глухівському учительському інституті: методичний аспект, Хоруженко Т. А. (2021)
Вільчковська А. Е. - Музичне виховання учнів польських шкіл у 70-80-х рр. ХХ століття (2021)
Гоголь Н. В. - Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти у програмовому і навчально-методичному забезпеченні з української літератури періоду радянських ідеологем (1950-1990 рр.) (2021)
Швардак М. В. - Становлення та розвиток професійної підготовки майбутніх керівників ЗЗСО до застосування технологій педагогічного менеджменту (2021)
Кузьмінський А. І. - Гуманітарно-екзистенційний дискурс розвитку вітчизняної префігуративної освіти (2021)
Мандрагеля В. А. - Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії (2021)
Поясок Т. Б. - Технологія формування прогностичної компетентності студентів у процесі фахової підготовки, Беспарточна О. І. (2021)
Заплатинський В. М. - Доцільність формування компетентностей, пов'язаних із безпекою за допомогою симуляційних технологій (2021)
Росновський М. Г. - Підготовка робітничих кадрів для фермерських господарств України: педагогічний аспект, Чумаченко О. А. (2021)
Єрмоленко А. Б. - Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації (2021)
Царьова Є. С. - Професійний розвиток майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О сфери послуг в умовах освітніх трансформацій (2021)
Уклеїна Л. А. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх адміністраторів сфери підприємництва (2021)
Гаврилов І. П. - Формування дослідницької компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання як потреба сьогодення (2021)
Заїка А. О. - Особливості впровадення цифрових технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дистанційного навчання (2021)
Сорока В. В. - Педагогічна майстерність в умовах цифрової освіти (2021)
Мілютіна О. К. - Рецензія на видання: Лавриченко Н. М. Пізнавати і розвивати обдарованість: монографія (2021)
Миценко Д. В. - Практика впровадження концепції змішаного навчання з використанням LMS Google Classroom, Шиманська В. В. (2020)
Примак О. В. - Зв'язок STEM-освіти з бізнес-школами в США як перспективний засіб модернізації освіти (2020)
Лановенко Ю. І. - Метафізика душі: матеріальне та душевне (2020)
Діброва В. А. - Пошукове дослідження особливостей конструювання майбутнього внутрішньо переміщеними особами (2020)
Дубравська Н. М. - Система мотивації вступу до шлюбу сучасної молоді, Мачушник О. Л. (2020)
Пантєєв Р. Л. - Модель та алгоритми гранулярної фільтрації у задачі глобальної локалізації мобільного робота, Бідюк П. І (2020)
Кушнір О. Я. - Теоретичні аспекти обігу криптовалют в контексті функцій грошей, Яковлев В. Я., Чімишенко С. М. (2020)
Наумчик Н. В. - Психічне пересичення як явище та як наукова категорія в актуальних психологічних дослідженнях (2020)
Chaikin O. - Women’s entrepreneurship as the component of economic systems inclusive development, Kirieieva E. (2020)
Петрук М. І. - Сучасні методи шифрування за допомогою алгоритму RC4, Ставицький О. В. (2020)
Предборський В. А. - Амбівалентність влади: історичні протиріччя наднаціональних міжелітних тіньових взаємодій (2021)
Кудренко Н. В. - Доходи і видатки бюджетних установ як об’єкти бухгалтерського обліку, Бай В. О. (2021)
Євенко Т. І. - Аналіз програм кредитування України з боку МВФ (2021)
Шевчук В. І. - Гібридні економічні війни. Конфліктна модель, її розвиток і використання в міжнародній торгівельній політиці (2021)
Марченко В. М. - Інноваційне забезпечення управління товарною політикою підприємств (2021)
Колодійчук А. В. - Соціалізація ІКТ–ризиків в середовищах програмування Pascal та Visual Basic for Applications (2021)
Мельниченко Д. О. - Інформаційна підтримка підготовки виробництва при впровадженні нових технологій (2021)
Чуприна Ю. А. - Аналіз систем прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства, Болебрух О. С., Ровенський А. Є., Деркач А. Є., Гуляєв Д. А. (2021)
Попрозман О. І. - Послідовність реалізації функцій менеджменту для удосконалення роботи підприємства (2021)
Волот О. І. - Особливості функціонування віртуальних підприємств під впливом глобальних процесів цифровізації, Голячук Н. В. (2021)
Стахурська С. А. - Теоретико–практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації, Ткачук С. В., Стахурський В. О. (2021)
Бєлоусова Н. В. - Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з "синдромом війни" до процесу соціалізації (2021)
Шуміліна О. А. - Сонатна форма в інструментальних творах Максима Березовського (2020)
Беліченко Н. М. - Тектонічні прийоми поліфонії у світлі загальних музичних універсалій (2020)
Єрмак І. Ю. - Історично поінформований підхід до визначення темпу у флейтовій музиці XVIII століття (2020)
Антонова О. Г. - Інструментальний концерт у творчості Франсіса Пуленка: проекції жанру (2020)
Каширцев Р. Г. - Скрипковий концерт Ігоря Стравінського: інноваційна модель темброво-акустичної взаємодії соліста й оркестру (2020)
Антоненко М. М. - Православна духовна музика у творчості сучасних українських композиторів: традиції і трансформації (2020)
Татарнікова А. А. - Австрійський "образ світу" і духовні настанови творчості Антона Брукнера (2020)
Редя В. Я. - Музичні модуси творчого універсалізму Флоріана Юр"єва (пролегомени до розуміння феномена) (2020)
Сіраш А. В. - Віктор Іконник: від експерименту до традиції (2020)
Вимоги до статей (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Kaya H. D. - How Does The Use Of Technology In Entrepreneurial Process Affect Firms’ Growth? (2021)
Lopez B. S. - Innovation Management, from Materiality Assessment to Sustainability Reporting, opening the Social Impact Black Box, Alcaide A. V. (2021)
Aljaloudi J. - The Decline Of The Middle Class In Jordan (2021)
Bundtzen H. - The Link Between Organizational Agility And VUCA – An Agile Assessment Model, Hinrichs G. (2021)
Kasztelnik K. - Innovative Strategies For Social-Economic Development Financial Strategies In The Development Country, Ogochukwu C. A. (2021)
Davies R. - The Role of SMEs in Strengthening the UK-USA Partnership, Gopalakrishnan B. N., Balasubramanian A. (2021)
Ádám H. - Movie Consumption Related Trends And Countertrends In Consumer Behavior, Balázs G. (2021)
Gentle P. F. - Rice as an Early form of Money in the Economic Sense: Satisfying Store of Value, Unit of Account and Medium of Exchange Requirements (2021)
Bello H. S. - The Islamic Microfinance System And Its Ultimate Impact On The Poor In Bauchi Metropolis In The Context Of Socio-Economic Challenges, Abubakar S., Fateh S. A. (2021)
Hekmatnia H. - Comparative Study of Population Aging Trend in Iran and Poland, Ghalehteimouri K. J., Shamsoddini A. (2021)
Ziabina Y. - Regularities In The Development Of The Theory Of Energy Efficiency Management, Kovalenko Y. (2021)
Pudryk D. - International Migration As A Driver Of Country Development (2021)
Ianchuk S. - Bibliometric Analysis And Visualization Of Funding Social Housing: Connection Of Sociological And Economic Research (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Abebe T. - Generation of bright and entangled light from a nondegenerate three-level laser with parametric amplifier and coupled to thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E. (2021)
Prikhodko O. O. - Projected Gross–Pitaevskii equation for ring-shaped Bose–Einstein condensates, Bidasyuk Y. M. (2021)
Molla Gessesse M. - Electrically pumped two-mode laser dynamics (2021)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in studies of the dynamics of the hemostasis of a blood vessel (2021)
Siusko Y. - Breakdown phase in the GOLEM Tokamak and its impact on plasma performance, Svoboda V., Stockel J., Garkusha I., Solyakov D., Girka I., Volkov V., Bondar D., Kondratenko V., Boychenko A., Krupka A., Boloto D., Drozdov D., Salmin O., Shchibrya A. (2021)
Bulavin L. A. - Non-local equation of state: Critical phenomena and collective excitations, Gavryushenko D. A., Sysoev V. M. (2021)
Makhlaichuk V. M. - Evidence of the collective transport in atomic liquids and liquid metals (2021)
Vidybida A. K. - Moment-generating function of output stream of leaky integrate-and-fire neuron, Shchur O. V. (2021)
Gentsar P. O. - Influence of pulsed 266-nm laser radiation on the optical properties of CdTe and Cd0.9Zn0.1Te in the region of the fundamental optical transition, Levytskyi S. M., Stronski A. V. (2021)
Bulavin L. A. - Specific effect of microwaves on the aqueous solution of rhodamine 6G according to fluorescence analysis, Gaiduk N. V., Redkin V. O., Yakunov A. V. (2021)
Тitle (2021)
Contents (2021)
Mazur V. M., Bigan Z. M., Derechkey P. S., Pop O. M. (2021)
Abbo Y. A. - Slow and fast lights in metal/dielectric composite of cylindrical nanoinclusions in passive and active linear dielectric host matrices (2021)
Al-Sammarraie A. A. - Large scale shell model calculations of the negative-parity states structure in 24Mg nucleus, Ahmed F. A., Okhunov A. A. (2021)
Vishnyakov V. I. - Ionization balance in low-temperature plasmas with nanosized dust (2021)
Maslov V. I. - Vortex structures and electron beam dynamics in magnetized plasma, Cheremnykh O. K., Fomina A. P., Kholodov R. I., Novak O. P., Ovsiannikov R. T. (2021)
Leleko Ya. F. - Influence of ion viscosity on the distributions of plasma parameters in stationary gas discharge, Grekov D. L. (2021)
Bilyk R. - Self-associated atomic groups in Ga–Sn liquid alloys, Mudry S. (2021)
Romaka V. V. - Mechanism of defect formation in Zr1 – xVxNiSn thermoelectric material, Stadnyk Yu. V., Rogl P. F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Horpenyuk A. Ya., Horyn A. M. (2021)
Pogodin A. I. - Influence of cation substitution on ionic and electronic conductivity of (Cu1 – xAgx)7GeS5I mixed crystals, Studenyak V. I., Filep M. Y., Kokhan O. P., Studenyak I. P., Kúš P. (2021)
Gabielkov S. V. - The updated model of microstructure evolution of lava-like fuel-containing materials of 4th block of Chornobyl NPP. Brown ceramics, Zhyganiuk I. V. (2021)
Abebe T. - Generation of bright and entangled light from a nondegenerate three-level laser with parametric amplifier and coupled to thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E. (2021)
Prikhodko O. O. - Projected Gross–Pitaevskii equation for ring-shaped Bose–Einstein condensates, Bidasyuk Y. M. (2021)
Molla Gessesse M. - Electrically pumped two-mode laser dynamics (2021)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in studies of the dynamics of the hemostasis of a blood vessel (2021)
Siusko Y. - Breakdown phase in the GOLEM Tokamak and its impact on plasma performance, Svoboda V., Stockel J., Garkusha I., Solyakov D., Girka I., Volkov V., Bondar D., Kondratenko V., Boychenko A., Krupka A., Boloto D., Drozdov D., Salmin O., Shchibrya A. (2021)
Bulavin L. A. - Non-local equation of state: Critical phenomena and collective excitations, Gavryushenko D. A., Sysoev V. M. (2021)
Махлайчук В. М. - Прояви існування колективного переносу в атомарних рідинах та рідких металах (2021)
Відибіда О. К. - Твірна функція моментів для статистики вихідної активності інтегруючого нейрона з втратами, Щур О. В. (2021)
Генцарь П. О. - Вплив імпульсного лазерного опромінення (довжина електромагнітної хвилі 266 нм) на оптичні властивості CdTe та Cd0,9Zn0,1Te в області фундаментального оптичного переходу E0, Левицький С. М., Стронський О. В. (2021)
Булавін Л. А. - Специфічна дія мікрохвиль на водний розчин родаміну 6G за даними флуоресцентного аналізу, Гайдук Н. В., Редькін М. О., Якунов А. В. (2021)
Мазур В. М. - До питання про механізм фотонейтронних реакцій на легких ізотопах телуру в області 10–18 МеВ, Біган З. М., Деречкей П. С., Поп О. М. (2021)
Abbo Y. A. - Slow and fast lights in metal/dielectric composite of cylindrical nanoinclusions in passive and active linear dielectric host matrices (2021)
Al-Sammarraie A. A. - Large scale shell model calculations of the negative-parity states structure in 24Mg nucleus, Ahmed F. A., Okhunov A. A. (2021)
Vishnyakov V. I. - Ionization balance in low-temperature plasmas with nanosized dust (2021)
Maslov V. I. - Vortex structures and electron beam dynamics in magnetized plasma, Cheremnykh O. K., Fomina A. P., Kholodov R. I., Novak O. P., Ovsiannikov R. T. (2021)
Лелеко Я. Ф. - Вплив в’язкості іонів на розподіл параметрів плазми в стаціонарних газових розрядах, Греков Д. Л. (2021)
Bilyk R. - Self-associated atomic groups in Ga–Sn liquid alloys, Mudry S. (2021)
Romaka V. V. - Mechanism of defect formation in Zr1 – xVxNiSn thermoelectric material, Stadnyk Yu. V., Rogl P. F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Horpenyuk A. Ya., Horyn A. M. (2021)
Pogodin A. I. - Influence of cation substitution on ionic and electronic conductivity of (Cu1 – xAgx)7GeS5I mixed crystals, Studenyak V. I., Filep M. Y., Kokhan O. P., Studenyak I. P., Kúš P. (2021)
Габєлков С. В. - Оновлена модель еволюції мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів 4-го блока ЧАЕС. Коричнева кераміка, Жиганюк І. В. (2021)
Титул, зміст (2020)
Немтінов П. І. - Оптимізація критеріїв підбору зразків пуповинної крові для проведення алогенної трансплантації у реципієнтів різних вікових груп: сучасний стан та перспективи в Україні, Устименко А. М., Лобинцева Г. С., Панченко Л. А., Шупик О. В., Соколов М. Ф., Салютін Р. В., Паляниця С. С. (2020)
Nemtinov P. - Optimization of the criteria for cord blood unit selection for transplantation in recipients of the different age groups: current view and prospects in Ukraine, Ustymenko A., Lobyntseva G., Panchenko L., Shupyk O., Sokolov M., Salyutin R., Palіanytsia S. (2020)
Голюк Є. Л. - Аналіз показників якості життя у пацієнтів з гонартрозом після застосування лейкоцитарної та збідненої на лейкоцити плазми, збагаченої тромбоцитами, Пшеничний Т. Є., Остапенко Т. А., Яворовська В. І. (2020)
Goliuk Ye. - Analysis of quality of life in patients with knee osteoarthritis after treatment with autologous leukocyte-rich and leukocyte-poor platelet-rich plasma, Pschenychny T., Ostapenko T., Yavorovska V. (2020)
Бербець А. М. - Рівні мелатоніну, окремих цитокінів та плацентарного фактора росту в плазмі крові на фоні немедикаментозної корекції функції епіфіза у вагітних жінок із затримкою внутрішньоутробного росту плода (2020)
Berbets A. - Plasma levels of melatonin, certain cytokines and placental growth factor at non-pharmacological correction of pineal function in pregnant women with intrauterine growth restriction (2020)
Рубцов В. - Вплив трансплантації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини на моторну активність та функціональний стан сідничного нерва в мишей з периферичною нейропатією, Говбах І. О., Устименко А. М., Кирик В. М., Цупиков О. М. (2020)
Rubtsov V. - The effects of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells transplantation on locomotor activity and function of the sciatic nerve in mice with peripheral neuropathy, Govbakh I., Ustymenko A., Kyryk V., Tsupykov O. (2020)
Педаченко Є. Г. - Динаміка морфологічних змін в культурі нейральних клітин з моделлю нейротравми in vitro за впливу кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку щура, Любич Л. Д., Стайно Л. П., Єгорова Д. М. (2020)
Pedachenko E. G. - Dynamics of morphological changes in neural cell culture with a model of neurotrauma in vitro under the influence of conditioned media of the rat fetal brain neurogenic cells, Lyubich L. D., Stayno L. P., Egorova D. M. (2020)
Сокол А. А. - Оцінка біосумісності децелюляризованого бичачого перикарду, Греков Д. А., Ємець Г. І., Галкін О. Ю., Щоткіна Н. В., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2020)
Sokol A. - Biocompatibility analysis of the decellularized bovine pericardium, Grekov D., Yemets G., Galkin O., Shchotkina N., Rudenko N., Yemets I. (2020)
Правила для авторів (2020)
Кузнєцов М. П. - Вплив параметрів системи акумулювання електроенергії на балансування комбінованої енергосистеми, Мельник О. А., Смертюк В. М. (2021)
Литвинчук В. А. - Розрахунок доцільного обсягу автоматичного частотного розвантаження і його розміщення в енергосистемі з розподіленими джерелами електричної енергії, Каплін М. І., Кармазін О. О. (2021)
Свірса В. І. - Підвищення експлуатаційних характеристик енергоактивних огороджень: конструктивні особливості застосування телескопічних механізмів, Накашидзе Л. В. (2021)
Гаєвський О. Ю. - Алгоритм і програмне забезпечення для Arduino-системи тестування фотоелектричних модулів, Іванчук В. Ю., Корнієнко І. О., Бодняк В. В. (2021)
Коваленко І. Я. - Робота синхронного генератора з постійними магнітами при підмагнічуванні сторонньою ємністю (2021)
Бриль А. О. - Нормативно-правові аспекти використання в Україні гідроенергетичного потенціалу зворотних вод технологічних процесів за "зеленим" тарифом на генеровану електроенергію, Васько П. Ф., Мороз А. В. (2021)
Обухов Є. В. - Дослідження впливу водності року на зовнішній водообмін в робочому об’ємі Каховського водосховища (2021)
Морозов Ю. П. - Обґрунтування методики визначення теплового потенціалу геотермічних пластових покладів, Барило А. А. (2021)
Терещук М. Б. - Дослідження енергетичних параметрів процесу конверсії біосировини в закритій камері ферментації, Клюс С. В., Цивенкова Н. М., Чуба В. В. (2021)
Вимоги до публікацій у науково-прикладному журналі "Відновлювана енергетика" (2021)
22 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті". 20 - 21 травня 2021 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37 (2021)
Кельріх М. Б. - Теоретичні аспекти визначення залишкового ресурсу вагона-цистерни длянебезпечних вантажів, Фомін О. В., Прокопенко П. М., Сова С. С. (2020)
Кириченко І. О. - Забезпечення ефективності та безпеки перевезень зменшенням зносу в парі тертя колесо-рейка, Кашура О.Л. (2020)
Клюєв С. О. - Забезпечення безпеки залізничного транспорту в умовах цифровізації (2020)
Кoвтaнец М. В. - Мoдернизaция пеcoчнoй cиcтемы лoкoмoтивa для энегргo- и реcурcocбережения, пoвышения и упрaвления взaимoдейcтвия cиcтемы "кoлеco-рельc", Гoрбунoв Н. И., Кoвтaнец Т. Н. (2020)
Михайлов Є. В. - Підвищення ефективності виконання вантажних логістичних операцій з використанням екзоскелетів (2020)
Полупан Є. В. - Вплив факторів процесу гальмування на величину і характер зміни коефіцієнта тертя, Шевченко С. І., Медведєв Є. П. (2020)
Прокудін Г. С. - Шляхи вирішення проблем управління вантажопотоками в транспортних системах України, Чупайленко О. А., Дудник О. С., Прокудін О. Г. (2020)
Роговой А. С. - Исследование влияния формы вихревой камеры на параметры работы вихрекамерного нагнетателя (2020)
Рубан М. Ю. - Історичні передумови будівництва та розвиток перспективних проектів паровозів серії фд на луганському паровозобудівному заводі (1925 – 1941 рр.), Фомін А. В. (2020)
Сулим А. О. - Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для визначення раціонального режиму ведення поїзда метрополітену, Сіора О. С., Мельник О. О., Хозя П. О., Третяк Е. В. (2020)
Фомін О. В. - Вплив повздовжньо-динамічних навантажень на міцність гальмової важільної передачі візка вагона, обладнаного новим концептом упряжного пристрою, Ловська А. О., Горбунов М. І. (2020)
Фомін О. В. - Дослідження повздовжньої навантаженості несучої конструкції вагона-платформи зчленованого типу з пониженим центром ваги, Ловська А. О., Сапронова С. Ю. (2020)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Розробка систем контролю відповідальних параметрів руху поїздів, Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2020)
Шворнікова Г. М. - Вплив маркетингової діяльності на якість транспортно-логістичного сервісу, Сорока С. І. (2020)
КНУТД - 90! Пишаємося історією, творімо сьогодення, впевнено крокуємо в майбутнє! (2021)
Легка промисловість в період пандемії (2021)
Підсумки ХХ Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів "Печерські каштани" (2021)
КНУТД піднявся ще на одну сходинку до вершини майстерності кращих світових шкіл індустрії моди та дизайну посівши 60 місце в топ-100! (2021)
"Сузір’я каштан" дарує таланти (2021)
Мазур Т. М. - Аналіз алгоритмів побудови нагрудної виточки в жіночому плечовому одязі (2021)
Єліна Т. В. - Розробка конструкції та технології виготовлення адаптивних шкарпеток для людей з вадами гомілкостопу, Галавська Л. Є. (2021)
Танцюра К. В. - Особливості виготовлення поясу сукні жіночої з програмованим LED пристроєм, Арабулі А. Т. (2021)
Титул, зміст (2019)
Талалаев К. О. - Актуальні питання удосконалення системи протидії соціальним і хронічним хворобам у Причорноморському регіоні України (2019)
Дегтяренко Т. В. - Участь морфогенетичних полів у програмуванні індивідуального розвитку, Коджебаш В. Ф. (2019)
Мазніченко Є. О. - Динаміка концентрації інтерлейкіну-6 і цитокератину-18 у плазмі крові хворих на сімейну гіперхолестеринемію із неалкогольним стеатогепатитом на тлі персоніфікованої комплексної гіполіпідемічної терапії (2019)
Золотухіна О. Л. - Методи діагностики інфекції helicobacter pylori порожнини рота у стоматологічній практиці, Єрьомін Ю. В., Кравченко Л. С., Бас О. А. (2019)
Шимон В. М. - Аспекти використання біоскло-матеріалів у кістковій хірургії, Шерегій А. А., Алфелді С. П. (2019)
Савицький І. В. - Особливості системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів при мікроангіопатіях на тлі цукрового діабету 2 типу, Величко В. І., Прейс Н. І., Сірман Я. В., Сарахан В. М. (2019)
Кондратьева Е. Н. - Безмедикаментозное оздоровление и профилактика психосоматических состояний личности авторским методом телесно-ориентированной терапии (2019)
Медянова О. В. - Сьогоденні завдання вищої медичної освіти в контексті парадигми цілісності людини (2019)
Бучко О. В. - Чи може музичний досвід допомагати розвитку навичок, які сприяють благополуччю викладачів?, Пассмор Д. Л. (2019)
Ляшенко Д. Н. - Пролегомены к системно-антропологическому анализу трансформации преподавания нейронаук, Ляшенко В. В. (2019)
Чернілевська І. А. - Філософсько-антропологічні аспекти використання технологічного очищення забруднень навколишнього середовища в контексті дискурсу глибокої екології (2019)
Даниленко Д. В. - Об'єкт і об'єктивна сторона правопорушення відповідно до афінської конференції (2019)
Гончарова О. Е. - Влияние современных знаний на здоровье человека (2019)
Ірхіна Ю. В. - Комунікативні практики та стратегії соціальної взаємодії в контексті громадянської та національної самоідентифікації студентської молоді (2019)
Кирилюк В. О. - Подолання психологічного та соціального перевантаження студентів (2019)
Клейман М. Ю. - Розгляд у науковій літературі проблем взаємовідносин приватних детективів і правоохоронних органів (2019)
Коваленко Г. В. - Філософсько-правові аспекти в рішеннях верховного суду сша щодо вирішення питань у сфері біоетики (2019)
Максименко Н. Л. - Концепція емпіричного дослідження управлінського потенціалу IT-фахівця (2019)
Русяєва М. В. - Бог-человек-мир: "вечные темы" в симфоническом творчестве Алены Томленовой (2019)
Устименко Е. О. - Становление современной украинской биоэтики (на примере деятельности биоэтической школы В. Л. Кулиниченко - С. В. Пустовит) (2019)
Христова А. Г. - Розуміння технологій та навчання в контексті людської діяльності (2019)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2019)
Dubrovskyi E. I. - Dynamics of COVID-19 specific G-class immunoglobulins levels in patients after the recovery, Dons’koi B. V. (2020)
Казмирчук В. Е. - Макрои микроокружение, его влияние на здоровье человека, Орлик В. Ф. (2020)
Гайструк Н. А. - Патогенетична роль дефіциту вітаміну D та імунозапальних порушень у розвитку дистресу плода у вагітних з хронічним багатоводдям, Дубас Л. Г., Гайструк А. Н., Мельник А. В., Льовкіна О. Л. (2020)
Дроговоз С. М. - Терапевтические возможности карбокситерапии в ортопедии, Иванцык Л. Б., Столетов Ю. В., Штробля А. Л. (2020)
Камуть Н. В. - Особливості клінічного перебігу атопічного дерматиту та обміну вітаміну D у дітей раннього віку, Кісельова М. М. (2020)
Yrysov K. - Diagnostic value of ophthalmological investigation in patients with brain tumors, Mamytov M., Eliza A. K. (2020)
Герасимчук П. О. - Медико-соціальні та економічні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2020)
Заболотько В. М. - Аналіз малюкової та перинатальної смертності у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2019 р. (за методикою Всесвітньої організації охорони здоров’я "Matrix Babies"), Руденко Н. Г., Руденко О. В. (2020)
Долинська М. С. - Історико-правові аспекти посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами установ охорони здоров’я України (2020)
Savchuk H. N. - Military medicine in the medieval Eastern Europe (2020)
Abu Shamsieh R. N. - Laparosopic treatment of strangulation of inguinal hernias (2020)
Калакура Я. - Формування цивілізаційної ідентичності українства: міждисциплінарний дискурс (2021)
Яремчук В. - До проблеми формування та трансформації ідентичностей і цінностей регіональної політичної еліти України (на прикладі Івано-Франківської області) (2021)
Куцаєва Т. - Дослідження Ф. Вовка про українство Добруджі в контексті набутків вітчизняного українознавства (2021)
Ворончук І. - Сучасний стан українознавчих досліджень ранньомодерної доби: проблеми та перспективи (2021)
Гулюк І. - Статус української шляхти у річпосполитському суспільстві (осмислюючи польську історіографію XIX — 30-х років XX століття) (2021)
Кузьмак Г. - Використання українознавчих знань у процесі вивчення предметів природничого циклу, Гуцул Л. (2021)
Деленко М. - Козацька педагогіка як вагомий інструмент упровадження українознавчих знань в освітній процес (2021)
Грабовська Л. - Українознавство — невід’ємна складова освітнього процесу навчального закладу (з досвіду роботи гімназії № 59 імені О. М. Бойченка міста Києва) (2021)
Староста М. - Роль Олександра Кошиця у формуванні іміджу української музики на початку XX століття, Ковальчук І. (2021)
Василишин Л. - Міжнародне співробітництво як вагома складова організації освітнього процесу на базі Львівської української гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови, Строгуш Г. (2021)
Василишин Л. - Використання українознавчих знань на уроках української мови та літератури, християнської етики як вагомий інструмент у вихованні національно свідомої особистості, Дзюбинська Л. (2021)
Вітошинська Н. - Використання українських народних ігор на уроках фізичної культури (2021)
Чобан Р. - Українознавчі курси в структурі шкільної географічної освіти (2021)
Харатон Г. - Використання українознавчих знань у процесі вивчення математики, Критович М. (2021)
Свистун Ю. - Українознавче дослідження учнівської молоді: методика підготовки, проведення та презентації (2021)
Лавренчук Т. - Формування ключових компетентностей учнів засобами українознавства в закладах загальної середньої освіти (2021)
Крисаченко В. - Громадянське суспільство в Україні: стратегії та стратегеми функціонування і розвитку (2021)
Бондаренко А. - Військово-політичні загрози у зв’язку з імовірною військовою ескалацією в Центральноєвропейському регіоні (2021)
Зеленцова С. - Програмні документи як джерело з історії анархістського руху в Україні на початку XX століття (2021)
Бикова Т. - Політика центру і місцевої влади в сфері землеустрою та переселення в Криму у 1920-х роках (2021)
Жам О. - Польові регіональні дослідження Черкащини в експедиційній діяльності Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (60 — 80-ті роки ХХ століття) (2021)
Сидоренко А. - Українознавчий напрямок в культурно-науковій діяльності української військової еміграції міжвоєнного періоду ХХ століття (2021)
Грабовська І. - Феномен критики в автентичному марксизмі та його реінкарнація в українській філософії другої половини 1950-х — кінця 1980-х років, Грабовський С. (2021)
Семенова О. - Вироби зі шкіри та хутра у весільній обрядовості українців Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ — першій половині ХХ століття (2021)
Солонська Н. - Фольклористична діяльність українців Канади в просторі її багатокультурності (2021)
Майороші М. - Галицькі монахи-василіани і реформа ЧСВВ у Мукачівській греко-католицькій єпархії (2021)
Ворончук І. - Навчальний посібник "Історія Волині. Том I" (2021)
Крисаченко В. - Становище українських громад Євангельських християн-баптистів у тоталітарну добу: об’єктивний аналіз (2021)
Виставка в Чехії до 100-річчя Українського вільного університету (2021)
Шмичкова О. - Очищення стічних вод від фармацевтичних препаратів: огляд літератури, Проценко В., Веліченко О. (2021)
Авраменко В. Л. - Дослідження властивостей акрилових, епоксидних та епоксиакрилових композицій, структурованих методами конвекційного нагріву та нагріву у полі струму високої частоти, Черкашина Г. М., Підгорна Л. П. (2021)
Алексєєва Т. Т. - Температуро- та рН-чутливі гідрогелі послідовних Ті-вмісних взаємопроникних полімерних сіток, Ярова Н. В. (2021)
Harutyunyan L. R. - On the mechanism of acrylamide emulsion polymerization with the participation of its dimers, Harutyunyan R. S. (2021)
Berzenina O. V. - Surface lipids of Kalanhoe as a material for nanoparticles preparation, Kytova D. E., Shtemenko A. V., Shtemenko N. I. (2021)
Гайдаржи І. І. - Синтез аналогів прокаїну, що містять пентафторетоксигрупи у ароматичному ядрі, Мотняк Л. А., Куншенко Б. В. (2021)
Girenko D. - Low concentrated green NaClO: influence of cathode material on kinetic regularities of electrolysis, Shmychkova O., Velichenko A. (2021)
Hordieiev Yu. S. - Properties of glasses in the system BaO–B2O3–SiO2–xAl2O3 (x=0; 5; 10 mol.%), Karasik E. V., Amelina А. A. (2021)
Гріщенко Л. М. - Дегідратація ізопропілового спирту активованим вугіллям, функціоналізованим Br- та S-вмісними реагентами, Задерко О. М., Цапюк Г. Г., Матушко І. П., Яцимирський А. В., Місчанчук О. В. (2021)
Кольцова Я. І. - Пористі склокристалічні матеріали з декоративно-захисним покриттям, Овчаренко В. І. (2021)
Корній С. А. - Захисні властивості одержаних механохімічно цеоліт/фосфатних протикорозійних пігментів для лакофарбових покриттів, Зінь І. М., Даниляк М.-О. М., Хлопик О. П., Проценко В. С., Білий Л. М., Головчук М. Я., Зінь Я. І. (2021)
Лукашов В. К. - Концентрування водних розчинів малолетких рідин в стікаючій плівці випаровуванням у перехресний газовий потік, Костюченко Є. В., Середа В. І. (2021)
Suvorin А. V. - Purification of Cr(VI)-containing wastewater by chemical precipitation: test results of an experimental-industrial installation, Shorokhov M. N., Ozheredova M. A., Bliznjuk O. N., Ryshchenko I. M., Masalitina N. Yu. (2021)
Sukhyy K. M. - Properties of epoxy-thiokol materials based on the products of the preliminary reaction of thioetherification, Belyanovskaya E. A., Nosova A. N., Sukhyy M. K., Kryshen V. P., Huang Y., Kocherhin Yu., Hryhorenko T. (2021)
Trush V. A. - Synthesis, crystal structure, Hirschfeld surface analysis and biological activity prediction of N-(dimethoxyphosphoryl)-1-methylpyridinium-4-carboximidate, Kariaka N. S., Konovalova I. S., Shishkina S. V., Amirkhanov V. M. (2021)
Chervakov D. O. - Development of thermoplastic composite materials based on modified polypropylene, Sverdlikovska O. S., Chervakov O. V. (2021)
Maffesoli M., Afonin E. A. (2021)
Nechyporenko V. V. (2021)
Makarenko A. S. - Mentality issues in the transformation processes of the postmodernity society (2021)
Samarska L. - Deep foundations of happiness. Principal fundamentals of different types of understanding happiness, Sas N. М. (2021)
Omelyanenko V. A. - Socio-cultural basis of communities innovation development: archetypical approach (2021)
Собольніков В. В. - Психічна трансформація логосу як проблема (2021)
Кожем’якіна О. М. - Міфоаналітична концептуалізація лідерства в соціології уяви Ж. Дюрана (2021)
Судаков В. І. - Природні та культурні детермінанти соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах, Лапіна В. В. (2021)
Lozynska T. M. - Archetypes and imagination in the formation of rural neo-societies: conclusions for the state policy of rural development (2021)
Сичова В. В. - Особи похилого віку як отримувачі соціальних послуг в уяві фахівців у сфері соціальної роботи, Хижняк Л. М., Хижняк О. В. (2021)
Нечипоренко В. В. - Інтерпретація ціннісних диспозицій вихованців освітньо-реабілітаційних закладів України у контексті теорії архетипіки, Гордієнко Н. М. (2021)
Балакірєва О. М. - Динаміка рівня довіри до органів влади та соціальних інституцій, Дмитрук Д. А. (2021)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: І квартал 2021 р. (ставлення молоді до літніх людей, здоров’язберігаючі технології в освіті, підприємництво), Людоговська К. В. (2021)
Маффесолі М. - Парадигматичне повернення (2021)
Онлайн-форум архетипіки (запрошення до участі) (2021)
Автори номера (2021)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2020)
Шевченко О. В. - Еволюція правового закріплення мовної політики Російської імперії на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. (2020)
Віткова В. С. - До питання суддівської винагороди як елемента конституційно-правового статусу судді, Грабова Я. О. (2020)
Сапейко Л. В. - Окремі аспекти доказового процесу під час третейського розгляду цивільних справ (2020)
Бригадир І. В. - Роль законодавства та державної політики в мінімізації впливу загроз екологічній безпеці в галузі автомобільного транспорту, Панова І. В. (2020)
Коваленко К. В. - Правове регулювання стимулювання праці поліцейських (2020)
Кучко А. В. - До проблеми окреслення ознак дискримінації у сфері праці (2020)
Підкопай Д. С. - Проблема єдності та диференціації внутрішнього трудового розпорядку (2020)
Бахаєва А. С. - Заходи протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми: проблемні аспекти (2020)
Бернацський О. В. - Сучасний стан правового регулювання дотримання академічної доброчесності в Україні (2020)
Голуб М. В. - Запровадження проєкту "Поліцейський офіцер громади": реальні дії з наближення поліцейського сервісу до людей (на прикладі Харківської області) (2020)
Горобець Н. С. - Особливості протидії ухиленню від сплати податку на додану вартість: досвід України та зарубіжних держав (2020)
Книш З. І. - Гарантії здійснення та захисту права власності внутрішньо переміщених осіб (2020)
Пабат О. В. - Роль загальнодержавних податків і зборів у системі обов’язкових платежів (2020)
Подзіров А. О. - Теоретико-правові підходи до визначення змісту поняття "медичний туризм" (2020)
Почанська О. С. - Особливості використання міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні (2020)
Садиков М. А. - Захист прав клієнтів у процесі мікрокредитування (2020)
Скляр О. С. - Нормативне забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України, Шевченко Т. В. (2020)
Старинський М. В. - Поняття та види адміністративних обмежень у правовому регулюванні господарської діяльності (2020)
Тарасенко В. С. - Класифікація органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні (2020)
Теремецький В. І. - Адміністративно-правовий захист прав споживачів косметологічних послуг, Садовенко А. І. (2020)
Токарєва К. С. - Нові напрямки розвитку медіації в Україні (2020)
Чумак В. В. - Зарубіжний досвід організації діяльності судово-експертних установ (2020)
Балац Р. М. - Проблемні питання превентивної діяльності слідчого і дізнавача в законодавстві України та окремих зарубіжних країн (2020)
Білик Т. В. - Способи вбивств заручника або викраденої людини (2020)
Бурлака Я. А. - Ухвалення слідчим процесуальних рішень на початку досудового розслідування (2020)
Глобенко Г. І. - Сучасний стан нормативно-правової регламентації інституту реабілітації у кримінальному процесі України (2020)
Ємець О. М. - Особливості взаємодії підрозділів кримінальної поліції з іншими суб’єктами у протидії кримінальним правопорушенням проти моральності (2020)
Корнієнко В. В. - Обстановка вчинення злочинів у банківській сфері: нормативно-правовий аспект (2020)
Силенок К. П. - До питання про комплексні судові експертизи встановлення факту контактної взаємодії, Грошева О. Ю. (2020)
На книжкову полицю (2020)
Новини наукового життя. До відома наукової громадськості! (2020)
Наші автори (2020)
До уваги авторів. Періодичні наукові видання Харківського національного університету внутрішніх справ (2020)
Вихідні видомості (2020)
Войтович В. І. - Вплив фактора конфігурації порожнини зуба на прогноз функціонування композитної реставрації, Гончарук-Хомин М. Ю., Костен­ко О. Є., Савчук О. В., Іззет Явуз (2018)
Мигаль О. О. - Сучасні аспекти профілактики бактеріємії у пацієнтів із хронічною ревматичною хворобою серця в стоматологічній практиці, Огоновський Р. З. (2018)
Patalakha O. V. - The role of endogenous intoxication syndrome and the activity of the antioxidant protection system in the survival of generalized parodontitis in nuclear disease patients with toxic hepatitis (2018)
Федун І. Р. - Патоморфологічні зміни в яснах наркозалежних пацієнтів із дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта (2018)
Шевчук М. М. - Стоматологічний статус у пацієнтів Львівської обласної клінічної лікарні з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта (2018)
Готь І. М. - Міжобласний центр із диспансеризації та лікування дітей з уродженими вадами обличчя та щелеп у Львові як етап становлення дитячої щелепно-лицевої хірургії в Україні, Огоновський Р. З., Погранична Х. Р., Ільницький Я. М., Пастернак Ю. Б., Гриновець В. С. (2018)
Mokryk O. Ya. - Clinical evaluation of the developed method effecti­veness of anesthesia of the zygomaticofacial nerve (2018)
Братусь-Гриньків Р. Р. - Критерії діагностики та принципи планування конструкції покривного протеза у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами на нижній щелепі (2018)
Готь С.-Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі та бактеріальних посівів, Угрин М. М., Гутор Т. Г., Бондарчук О. Л. (2018)
Радчук В. Б. - Особливості реактивних змін клітинного складу ясен у динаміці клінічних спостережень залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції, Гасюк Н. В., Гасюк П. А. (2018)
Фліс П. С. - Функціональний стан м’язів зубощелепного апарату до та після лікування дітей з аномаліями прикусу та мовленнєвими порушеннями, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Мельник А. О., Етніс Л. О. (2018)
Kovalenko Yu. B. - Designing of technological processes of decision-making support information system in integrated modular avionics, Kozlyuk I. O. (2020)
Kudrenko S. A. - Infrastructure of plug-ins for automated design using cloud technologies (2020)
Zhukov I. A. - The bias of the initial information flows intensities estimates of the global cyber-physical network, Pechurin N. K., Kondratova L. P. (2020)
Касумов В. А. - Коррекция источников излучения фотометрических устройств с помощью метода линейного программирования, Алиева К. Дж. (2020)
Касумов В. А. - Метод шифрования текстовой информации основанный на LSFR, Маммадов Дж. И. (2020)
Козловський В. В. - Формалізація вимог до системи управління телекомунікаційними мережами, Туровський О. Л., Кулінський В. Д. (2020)
Опанасенко В. Н. - Аппаратное ядро на базе FPGA для робастных алгоритмов оценки вектора состояния и управления динамическими системами, Завьялов С. Б., Софіюк О. Т. (2020)
Сібрук Л. В. - Вибір апаратури для забезпечення якісного мобільного зв’язку в сільській місцевості, Фоменко Н. С. (2020)
Сушко С. В. - Исследование параметров дискретного метода роя частиц при поиске оптимальных размеров блоков разбиения циклических операторов программ, Чемерис А. А. (2020)
Холявкіна Т. В. - Cтворення веб-форуму при використанні сучасних технологій веб-розробки, Резаєв Я. О., Харченко О. О. (2020)
Богмат Л. Ф. - Особливості системи згортання крові у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Ніконова В. В., Шевченко Н. С., Бессонова І. М. (2021)
Lezhenko H. O. - The role of vitamin D3 and interleukin-6 in the pathogenesis of anemia of inflammation in children with acute inflammatory bacterial diseases of the respiratory tract, Pogribna A. O. (2021)
Сорокман Т. В. - Стан мікробіоценозу кишечника в дітей, хворих на хелікобактерасоційовану виразку дванадцятипалої кишки, Молдован П. М., Черней Н. Я., Попелюк Н. О. (2021)
Дитятковський В. О. - Значення тимусом та активацією регульованого хемокіну в діагностиці атопічного дерматиту в дітей, Абатуров О. Є., Аліфіренко О. О., Філатова І. А., Таран С. М. (2021)
Няньковський С. Л. - Харчова поведінка та нутрієнтне забезпечення учнів у початковій школі, Яцула М. С., Титуса А. В. (2021)
Пашкова О. Є. - Прогнозування розвитку діабетичної міопатії в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Чудова Н. І. (2021)
Bubyr L. M. - Endoscopic and morphological characteristics of the upper gastrointestinal tract in children with food hypersensitivity, Kryuchko T. O., Nesina I. M., Filenko B. M., Pedchenko T. O. (2021)
Токарєва Н. М. - Фітотерапія при гострих риносинуситах у дітей, Агафонова О. О., Петренко Л. Л. (2021)
Беш Л. В. - Особливості розвитку, перебігу й принципи діагностики харчової анафілаксії у дітей раннього віку, Мацюра О. І. (2021)
Amanda Gomes de Sousa - Effects of the hammock method on preterm newborns: systematic review and meta-analysis, Etiene Farah Teixeira Carvalho, João Marcos Feliciano de Souza, Juliana Fernandes Barreto Mendonça, Cristiane Aparecida Moran, Évelim Leal de Freitas Dantas Gomes (2021)
Абатуров О. Є. - Значення αβТ-клітин у розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні, Нікуліна А. O. (2021)
Кривопустова М. В. - Сенсибілізація до алергенів котів у дітей із бронхіальною астмою (2021)
Абатуров О. Є. - Біогенез мікроРНК. Частина 1. Матурація пре-мікроРНК. Матурація канонічних мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Хрулєв О. Е. - Технічні та економічні аспекти зношування деталей клапанного механізму в процесі переобладнання бензинового двигуна внутрішнього згоряння на газомоторне паливо, Сараєв О. В., Сараєва І. Ю. (2020)
Клітной В. В. - Оптимізація планетарної передачі бортового редуктора з використанням методу диференціальної еволюції, Клітной В. В., Батрак П. О. (2020)
Войтків С. В. - Методика оцінки технічної ефективності електромобілів малої вантажопідйомності (2020)
Михалевич М. Г. - Дослідження робочого процесу вмикання передачі в електромеханічному механізмі керування коробкою передач, Сильченко М. М., Ярита О. О., Усков О. І. (2020)
Михалевич М. Г. - Концепція системи керування пневматичною підвіскою колісних транспортних засобів категорії N3, M3, Савченко Є. Л., Гармаш А. А. (2020)
Нагорний Є. В. - Вибір оптимальної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у міжнародному сполученні, Орда О. О., Кондратенко Д. А. (2020)
Аргун Щ. В. - Проблеми, що виникли в ЗВО у зв’язку з COVID-19 на прикладі магістерської програми подвійних дипломів, Гнатов А. В., Гнатова Г. А. (2020)
Batygin Y. V. - Magnetic-pulsed forming when direct hook-up of sheet metal to source of electrical current, Gavrilova T. V., Shinderuk S. O., Kovalenko D. A. (2020)
Klymenko O. - The concept of unified system of road vehicles environmental labelling (2020)
Andrenko P. - Energy efficiency and algorithm for selecting drives for technological machines, Rogovyi A. (2020)
Галушка А. М. - Аналіз проблеми оптимізації критеріїв оцінки ступеня придатності зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів до роботи за фахом під час проведення лікарсько-льотної експертизи, Рущак Л. В., Герасименко В. В., Числіцька О. В. (2021)
Полторак М. Ф. - Світові тенденцій розвитку дистанційного навчання: системоутворюючі фактори системи дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах, Орда М. В., Козак Н. Д., Левицька Л. А., Бєлозьорова О. В. (2021)
Галушка А. М. - Медичне забезпечення Збройних Сил України: досвід, здобутки, перспективи, Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2021)
Кальниш В. В. - Характеристика діяльності зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів та їх професійно важливі якості : теоретико-практичні аспекти, Швець А. В., Пашковський С. М. (2021)
Середа І. К. - Комплексна оцінка медико-соціальних детермінант здорового способу життя у військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Олещенко Ж. М. (2021)
Куц Т. В. - Огляд сучасних аспектів профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України, Мороз Г. З., Ткачук І. М. (2021)
Трінька І. С. - Ціннісні орієнтації слухачів, як необхідна передумова формування компетентного військово-медичного фахівця, Кальниш В. В., Мудрик Н.І., Числіцька О. В. (2021)
Заруцький Я. Л. - Клініко-епідеміологічна характеристика вогнепальних поранень грудної клітки у військовослужбовців під час проведення АТО/ООС, Ткаченко А. Є., Вовк М. С. (2021)
Бойчак М. П. - Гостра променева хвороба: внесок українських вчених (повідомлення друге) (2021)
Aliev R. A. - On the representation by bivariate ridge functions, Asgarova A. A., Ismailov V. E. (2021)
Bekar M. - Legendre curves and the singularities of ruled surfaces obtained by using rotation minimizing frame, Hathout F., Yayli Y. (2021)
Бойчук О. А. - Крайові задачі з керуванням для операторних рівнянь у банахових просторах, Журавльов В. П. (2021)
Dimitrova I. - On relative ranks of finite transformation semigroups with restricted range, Koppitz J. (2021)
Dorgham A. - Asymptotic behavior of a class of perturbed differential equations, Hammi M., Hammami M. A. (2021)
Євстаф’єва В. В. - Існування двоточково-коливальних розв’язків релейної неавтономної системи з кратним власним числом дійсної симетричної матриці (2021)
Комлєва Т. О. - Умови iснування базових розв’язкiв лiнiйних множиннозначних диференцiальних рiвнянь, Плотніков А. В., Плотнікова Л. І., Скрипник Н. В. (2021)
Крутой К. А. - Про стійкість деформацій алгебр Кунца–Тьопліца (2021)
Majumder S. - A note on the uniqueness of certain types of differential-difference polynomials, Saha S. (2021)
Хачатрян Х. А. - Про обмежені розв’язки одного класу нелінійних інтегральних рівнянь на площині та рівняння Урисона на чверті площини, Петросян А. С. (2021)
Chu W. - Determinantal evaluation of four Wronskian matrices (2021)
Петров В. В. - Двохелементні мікропризмові лінзи, Антонов Є. Є., Манько Д. Ю., Шанойло С. М. (2020)
Рубіш В. М. - Структурні дослідження фоточутливих композитів "НЧ Au/плівка селену", Грещук О. М., Дуркот М. О., Макар Л. І., Поп М. М., Юркін І. М., Юхимчук В. О., Ясінко Т. І. (2020)
Лапчук А. С. - Теорія зменшення спеклів у лазерному проекторі дуже довгим багатомодовим волокном, Горбов І. В., Пригун О. В., Морозов Є. М., Клюєва Т. Ю., Бородін Ю. О. (2020)
Матов О. Я. - Методи і аналітичні умови адаптації надання ресурсів користувачам хмарних обчислень (2020)
Дмитренко О. О. - Побудова направлених зважених мереж термінів із застосуванням Part-of-speech tagging (2020)
Юзефович В. В. - Методи групової обробки цифрових знімків при підготовці еталонних зображень, Цибульська Є. О. (2020)
Мезенцев О. В. - Математична модель комбінованих перешкод у приймальних пристроях радіолокаційних датчиків зовнішньої інформації сучасних літальних апаратів, Буточнов О. М. (2020)
Ланде Д. В. - Модель динамічної мережі на базі застосування гіперкомплексних числових систем, Боярінова Ю. Є., Каліновський Я. О. (2020)
Інформаційне повідомлення (2020)
Реферати (2020)
Скроцька О. І. - Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Частина 2: синтез органічних кислот, білків, ферментів та інших сполук, Потапенко В. В., Красінько В. О. (2021)
Пирог Т. П. - Післяврожайна обробка фруктів і овочів для подовження терміну їх зберігання, Зварич А. О. (2021)
Кундєєва Г. О. - Застосування матричного методу в управлінні: мікроекономічний рівень (2021)
Скопенко Н. С. - Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні, Євсєєва-Северина І. В. (2021)
Драган О. І. - Wellbeing-технології — новий напрямок у розвитку менеджменту персоналу компаній харчової галузі (2021)
Рибачук-Ярова Т. В. - Управління ефективністю операційної діяльності підприємств-виробників ігристих вин в умовах зростання імпорту, Тюха І. В., Дунда С. П. (2021)
Страшинська Л. В. - Удосконалення нормативно-правової бази мʼясопереробних підприємств як чинник управління якістю продукції, Шеремет О. О. (2021)
Штепа В. М. - Комбінування озонування, ультрафіолетового опроміннення та внесення перекису водню в процесах водоочистки, Козирь О. В., Алексєєвський Д. Г., Заєць Н. А., Роговик А. В. (2021)
Харченко Є. І. - Порівняння методів визначення еквівалентного діаметра сипких матеріалів, Чорний В. М. (2021)
Шевченко О. Ю. - Фазові переходи, Cоколенко А. І., Максименко І. Ф., Васильківський К. В. (2021)
Дорохович В. В. - Визначення можливості та доцільності застосування мальтитолу і борошна амаранту в технології цукрового печива, Долюк М. Ю., Лукаш К. Р. (2021)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології ковбасних виробів з використанням білково-жирової емульсії на основі курячого жиру, Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гуралевич А. Я. (2021)
Холобцева І. П. - Вплив добавки білково-мінеральної на властивості клейковини борошна пшеничного, Серік М. Л., Самохвалова О. В. (2021)
Сімахіна Г. О. - Отримання концентратів біо-флавоноїдів із лікарської сировини (2021)
Попова Н. В. - Розроблення компонентного складу яблучно-вишневого соку з оцінкою показників якості і безпечності, Мисюра Т. Г., Ляпкало В. С. (2021)
Ковра Ю. В. - Вплив вкрай низькочастотної електромагнітної обробки на мікробіологічні показники зерна пшениці, Станкевич Г. М., Єгорова А. В. (2021)
Белінська К. О. - Підвищення харчової цінності продуктів для дитячого харчування з дотриманням вимог нутриціології, Фалендиш Н. О. (2021)
Шевченко А. О. - Вплив порошку топінамбуру на мікробіологічні та біохімічні процеси в тісті при виготовленні хлібобулочних виробів (2021)
Корольчук І. М. - Вивчення впливу прянощів на ступінь використання білка в технології м’яких сирів з козиного молока, Ющенко Н. М., Кочубей-Литвиненко О. В., Кузьмик У. Г. (2021)
Дзюба Н. А. - Вплив біомодифікації на зміну морфологічної структури колагеновмісної рибної сировини, Олійник М. І., Тележенко Л. М., Колесніченко С. Л. (2021)
До відома авторів (2021)
Горбик О. О. - Архітектура середземноморської ойкумени: народження монументального фасаду (2 тис. до н.е.) та його трансформація в портик (перша половина 1 тис. до н.е.) (2021)
Гнатюк Л. Р. - Створення духовної атмосфери сакрального простору (2021)
Мержієвська Н. Ю. - Архітектурно-образні принципи формування структури сучасних культових споруд християнських конфесій в Україні, Дунаєвський Є. Ю. (2021)
Лясковський О. Й. - Світоглядні особливості неоісторичної тенденції в архітектурі посткомуністичних середовищ в контексті їх стилістичної ідентифікації (2021)
Мер’є О. В. - Архітектурний смак як архітектурно-психологічний феномен, його чинники і роль в архітектурній освіті та практиці (2021)
Назарук М. В. - Архітектура залізничних вокзалів станцій Голоби та Ковель у творчому доробку О. М. Вербицького (2021)
Олійник О. П. - Формоутворення міських громадських просторів в архітектурі постмодернізму (2021)
Пархуць Л. В. - Традиційна житлова архітектура бойківської будівельної школи на основі архаїчного плану: принципи формотворення (2021)
Левченко О. В. - Аспекти підготовки ВІМ-менеджерів, Михайленко А. В. (2021)
Тютіна Л. В. - Новітні тенденції в архітектурі ХХІ ст (2021)
Шевцова Г. В. - Просторова конструкція верхів української дерев‘яної церкви: світові аналогії і самобутність (2021)
Щурова В. А. - Теоретичні та практичні підходи у формуванні міських агроландшафтних структур (2021)
Вадімов В. М. - Стратегія розвитку прибережних територій великого міста, Мерилова І. О., Самойленко Є. В. (2021)
Вяткін К. І. - Етапи розвитку містобудівних систем: ретроспективний аналіз та тенденції (2021)
Лещенко Н. А. - Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст (2021)
Осетрін М. М. - Мультикритеріальний аналіз як метод обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Тарасюк В. П., Беспалов Д. О., Беспалова В. С., Мирошниченко О. Є. (2021)
Петришин Г. П. - Території лісів у розпланувальній структурі Львова, Любицький Р. І. (2021)
Голубчак К. Т. - Засоби візуальних комунікацій в архітектурному середовищі освітніх закладів (2021)
Демків М. В. - Зарубіжний досвід модернізації і реконструкції типової повоєнної житлової забудови, Попова С. Я. (2021)
Мержієвська Н. Ю. - Еволюція оранжерей: від саду на підвіконні до складного живого механізму, Соколова А. В. (2021)
Серьогін Ю. І. - Європейський досвід реконструкції типових житлових будинків в історично сформованому середовищі, Новосад І. Г. (2021)
Семикіна О. В. - Головні тенденції розвитку сучасних аеропортів (2021)
Тимовчак І. Ю. - Національна символіка, як елемент ідентичності держави в архітектурі дипломатичних представництв (2021)
Уреньов В. П. - Практичні кроки оновлення архітектурно-планувальної організації будівель публічних бібліотек, Румілець Т. С., Антоненко Н. В. (2021)
Логвин Н. Г. - Про конструктивні особливості фундаментів київських пам’яток Х – ХІІ століть (2021)
До відома авторів статей! (2021)
Feshchenko Y. I. - The first data on international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0698 on the efficacy and safety of Rheosorbilact® infusion in therapy of pneumonia, Beridze S., Dinh Thi Hoa, Molodtsov V. Y., Gumeniuk M. I., Gogoreliani N., Sattarov H. I., Emukhvari N., Lupu G. та ін. (2021)
Боророва О. Л. - Ефективність і безпека застосування декаметоксину в комплексному лікуванні пацієнтів із вірусно-бактеріальною негоспітальною пневмонією ІІІ клінічної групи (2021)
Мельник В. М. - Ситуація з рецидивами туберкульозу легень: погляд українських учених, Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Веселовський Л. В., Тарасенко О. Р., Бушура І. В., Приходько А. М. (2021)
Галушко О. А. - Застосування нового поглинача вільних кисневих радикалів едаравону у хворих на геморагічний інсульт (2021)
Ніколаєва О. Д. - Абдомінальний туберкульоз (2021)
Al-Shamsi H. O. - A practical approach to the management of cancer patients during the novel COVID-19 pandemic: an international collaborative group, Alhazzani W., Alhuraiji A., Coomes E. A., Chemaly R. F., Almuhanna M., Wolff R. A., Ibrahim N. K., Chua M. L. K., Hotte S. J. та ін. (2021)
Дайджест: COVID-19 (2021)
Фещенко Ю. І. - Інформаційний бюлетень до Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом "Боротьба з туберкульозом – невід’ємна складова Глобального плану "Зупинити ТБ"", Матусевич В. Г. (2021)
Вимоги до авторів (2021)
Чурилін Р. Ю. - Диференційна рентгенодіагностика псевдотуберкульозного варіанта абсцесу легень з порожнинами туберкульозної етіології, Вороньжев І. О., Коломійченко Ю. А., Ковальова О. О., Сирота В. В. (2021)
Мужичук О. В. - Фармакоекономічний аналіз застосування пертузумабу в терапії метастатичного HER2-позитивного раку молочної залози в Україні, Бездітко Н. В. (2021)
Столярова О. Ю - Чинники, що визначають ефективність променевої терапії раку передміхурової залози, Палій М. І., Думанський Ю. В., Синяченко О. В., Єрмолаєва М. В. (2021)
Поліон М. Ю. - Значущість змін загальноклінічного аналізу крові та тиреоїдного статусу у пацієнтів із вузловими утвореннями щитоподібної залози, Гладких Н. О., Залюбовська О. І., Гриценко П. О. (2021)
Чиж М. О. - Допплерографічне дослідження аорти після терапевтичної гіпотермії та введення МСК при експериментальному інфаркті міокарда, Манченко А. О., Трофімова A. В., Бєлочкіна І. В. (2021)
Пархоменко К. Ю. - Роль комп’ютерної томографії в оптимізації хірургічного лікування вентральних гриж, Вовк В. А. (2021)
Шармазанова О. П. - Можливості застосування соноеластографії при лейоміомі й аденоміозі, Сафонова І. М., Мітякова Ю. С. (2021)
Вінніков В. А. - Предиктори променевих ускладнень у радіаційній онкології на основі тестів на виживаність клітин після ex vivo опромінення: огляд літератури, Рубльова Т. В. (2021)
Сорочан П. П. - Періопераційне застосування β-блокаторів у онкологічних хворих, Громакова І. А., Прохач Н. E., Пономарьов І. М., Громакова І. С. (2021)
Балака С. М. - Перший досвід застосування радіочастотної абляції метастазу раку грудної залози у хребець із подальшою вертебропластикою, Гречіхін Г. В., Ольховський Д. В., Вєрємєй Д. А. (2021)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідний моніторинг таргетної терапії йодонегативного диференційованого раку щитоподібної залози, Кметюк Я. В., Даниленко В. В., Сукач Г. Г. (2021)
Лук’янова Л. Б. - Особливості мотиваційної діяльності дорослої людини, або чому дорослі навчаються інакше (2020)
Авшенюк Н. М. - Політичні вектори ЮНЕСКО в розвитку освіти дорослих (2020)
Волярська О.С. - Напрями розвитку вищої освіти в Україні в умовах нестабільності (2020)
Желуденко М. О. - Освіта як стратегічний ресурс забезпечння стабільного розвитку суспільства в умовах COVID-19: стан, потенційні можливості, Гринюк С. П. (2020)
Баніт О. В. - Аналіз структурних компонентів андрагогічної компетентності фахівців з розвитку персоналу у сфері корпоративної освіти (2020)
Бойчук Ю. Д. - Розвиток інклюзивної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти засобами ІКТ, Казачінер О. С. (2020)
Квасецька Я. А. - Педагогізація батьків в умовах закладів дошкільної освіти (2020)
Кірсанова С. С. - Педагогічні умови формування готовності студентської молоді до міжособистісної взаємодії у полікультурному вимірі педагогічної освіти (2020)
Мар’єнко М. В. - Компетентності відкритої науки вчителів природничоматематичних дисциплін (2020)
Модло Є. О. - Мобільні інтернет пристрої як засіб формування загальнопрофесійної компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, Семеріков С. О., Маркова О. М. (2020)
Товканець Г. В. - Підготовка майбутніх педагогів до виховання дітей-сиріт в умовах соціальних трансформацій (2020)
Шишкіна М. П. - Організація навчального й наукового співробітництва у віртуальних системах відкритої науки у закладах вищої освіти (2020)
Аніщенко О. В. - Зарубіжний досвід підготовки андрагогів: аналіз дисертаційних досліджень у галузі педагогічних наук в Україні (2020)
Goretko T. - Comparative analysis of program subject areas for training information technology managers in Ukraine and the United States (2020)
Постригач Н. О. - Система освіти дорослих у Турецькій Республіці (2020)
Султанова Л. Ю. - Вплив пандемії COVID-19 на розвиток освітніх систем у глобальному, європейському та національному вимірах, Желуденко М. О. (2020)
Лук’янова Л. Б. - Науково-практичні заходи у сфері освіти дорослих – 2020 (ініціативи та співініціативи науковців відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), Аніщенко О. В., Котун К. В. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Editorial board (2020)
Topical information from editorial board (2020)
Zhuravel V. A. - General theory of criminalistics: approaches to formation and understanding (2020)
Shevchuk V. M. - Modern problems of forensic innovation research: concepts, properties and essential features (2020)
Hryshko I. K. - Tactical means issues of investigation of unauthorized occupation of land and unauthorized construction (2020)
Shapoval K. A. - Polygraph use while investigation of homicides committed with domestic violence application (2020)
Vuima A. He. - Peculiarities of preparation for appointment of DNA testing in criminal proceedings initiated due to committing murders (2020)
Puchko D. V. - On the issue of evaluating results of forensic structural inspection in criminal proceedings (2020)
Pertsev R. V. - Research on modern technical and forensic methods of detection, recording, seizure of footwear impressions and their further accounting for crime detection (2020)
Vasyliev V. M. - Forensic science in civil and commercial proceedings as a separate form of specific expertise application (2020)
Shcherbakovskyi M. G. - Relationship and structure of criminal investigation technique and forensic expertology (2020)
Kirin R. S. - Content and system of sources of forensic law: General part (2020)
Petrova I. A. - Features of professional competency formation of forensic merchandising expert, Dontsova O. S. (2020)
Pyrih I. V. - Informational support of forensic science activity (2020)
Snigerov O. P. - Some issues of work interaction and coordination of forensic institutions of Ukraine with other entities while implementation of preventive activities, Filipenko N. Ie. (2020)
Fesiunin V. M. - Specific expertise concept and limits of its application in civil and commercial proceedings., Kurdes Е. P., Svyrydova L. V. (2020)
Hasparian S. He. - The place of administrative rules in legal regulation of staffing of forensic science institution (2020)
Onopriienko S. A. - On the issue of risk management and assessment in activities of forensic science institutions of Ukraine, Sharapova O. V., Naranovych O. V., Spasenko I. O. (2020)
Ovsiannykova I. M. - Forensic science activity as an object of administrative and legal regulation (2020)
Varlakhov V. O. - Procedural status of a specialist in criminal proceedings while investigation of traffic collisions (2020)
Gaydamakina D. I. - Research on short manuscripts made by the elderly and old age people, Drobysheva O. S., Grinenko L. O., Matsyuk O. V. (2020)
Kutskir Ha. M. - Modern methods of technical signature forgery using technical means (2020)
Zubova N. O. - Features of formation and displaying of temporary features in imprints of seal and stamp clichés, Loshmanowa Ha. V., Somov V. V. (2020)
Giverts P. V. - Issue of subclass features while research on redesigned flare guns (2020)
Chekan A. I. - Problems in resolving the issue of determining human height according to shoeprints detected at the crime scene, Khomyak T. G. (2020)
Brendel O. I. - Some aspects of visual and auditory perception of oral language in forensic video and audio analysis (2020)
Lutsenko Kh. V. - Analysis of speaker biosocial peculiarities by oral language while forensic video and audio analysis, Roman A. I., Budarina A. E. (2020)
Matiuk A. A. - Research on external (visual) signs of flammable and combustible liquids detected at fire location, Ryabinin I. M., Huseinov R. N., Shebalkov I. I. (2020)
Pashkova O. M. - Characteristic of modern polymers and their application in the automotive industry, Nardid L. V., Rudnieva K. E., Zarubina M. V. (2020)
Lubentsov A. V. - Technical analysis of vehicle driver actions at uncontrolled intersections during left turn performance, Varlakhov V. O. (2020)
Koshkarov A. D. - Investigation of a traffic collision and determination of cause-effect relations between vehicle malfunctions (2020)
Olkhov V. S. - Determining cause-effect relation between the improper arrangement of technical means of traffic management and traffic collision occurrence (2020)
Frolov A. A. - Research on truck tires for determining the damage caused by wear and tear or as a result of a manufacturing defect, Shabratko O. S. (2020)
Matsak N. A. - Research to determine the quality of construction work on finishing coat, Kirilenko S. A., Posashkov A. A. (2020)
Mieshkov O. O. - Regarding determination of the concepts of forensic examination object and source data in accidents involving electrical injuries (2020)
Gudzikevych G. S. - Certain aspects of forensic examination formation while determining the metallurgical enterprises’ vehicles and equipment value (2020)
Horlachuk A. A. - Forensic economics: current problems and development prospects (2020)
Viter D. V. - Expert conclusion and features of its use by investigator during crimes investigation in the field of funding of social target programs (2020)
Anishchenko O. - Application of existing insolvency assessment methods of debtor enterprise in modern conditions, Kuzenko T. (2020)
Dontsova O. S. - Regarding commodity forensic expert competencies as to services assessment, Petrova І. А., Zhelavskaya O. O. (2020)
Harutyunyan А. А. - Some peculiarities on conducting forensic examination of intellectual property items, Sargsyan H. Т., Voskanyan P. S. (2020)
Mykhalskyi O. O. - The problem of rights protection on copyright objects presented in a digital format, Zanina Т. А., Kopytko А. P., Manulenko O. V. (2020)
Herasimenko О. А. - Identity as a structural component of personality of women sentenced to imprisonment (2020)
Havrilova L. H. - The concept of pornography in domestic and foreign scientific discourse, Doluda A. A., Manzhelii T. S., Puklich О. S. (2020)
Bohdaniuk І. V. - Multidisciplinary forensic examination of the procedure of using military formations’ automobile and armored vehicles, Chuprun V. Т., Ustymenko V. A., Shypilov М. Yu., Chernyuk V. F. (2020)
Yatsenko І. V. - Peculiarities of the forensic veterinarian conclusion structure based on the results of research on animal corpse bearing signs of violent death, Derecha L. M., Parylovskyi О. І. (2020)
Kuslii Yu. Yu. - Possibilities of conducting forensic odorological examination using the Universal Contactless Vector Complex: the newest and unique technical means, Nanyak Yu. M. (2020)
Scientific news (2020)
Our heroes of anniversary (2020)
Authors (2020)
Topical information for authors and readers (2020)
Requirements for research paper (2020)
Chuprina N. V. - Style Direction "Unisex" as a Design Practice in Fashion Design, Paranko N. P., Prasol S. I., Baranova A. I., Kovalchuk M. O., Omelchenko H. V. (2021)
Hovhannisyan S. V. - Graphic Oriented Design of a Modern City (2021)
Будник А. В. - Київська школа плакату часів перебудови: візуальна мова і змістовне наповнення, Сенега Л. М. (2021)
Габрель Т. М. - Меморіальні комплекси. Світовий досвід для практики формування політики пам’яті (2021)
Гула Є. П. - Мистецтво коміксу та графіті – сучасний світогляд у графічному дизайні (2021)
Лю Ц. - Декоративне оздоблення чоловічого костюма в колекціях дизайнерів початку XXI ст., Пашкевич К. Л., Костогриз Ю. О., Сербін О. С. (2021)
Михалевич В. В. - Особливості журнальної графіки П. Ковжуна та Е. Козака в популярних сатиричних виданнях Львова 1920–1930-х рр. (2021)
Ніколаєва Т. В. - Етапність утворення брендового стилю на прикладі Будинку моди Луї Віттон, Гайова І. Л., Давиденко І. В., Баранова А. І., Паранько Н. П. (2021)
Полякова О. В. - Особливості дизайну офісних приміщень для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, Булгакова Т. В., Косенко Д. Ю., Шмельова О. Є., Марета О. Є. (2021)
Рибченко О. Г. - Художньо-образне та змістовне втілення народних традицій в українському театрі початку XX століття (за матеріалами журналу "Нове мистецтво") (2021)
Скляренко Н. В. - Транспортна зупинка як візуально-динамічна система: способи проєктування візуальної динаміки, Колосніченко М. В. (2021)
Тарасенко О. А. - Ідея просвіти у мозаїці М. А. Стороженка "Львівське ставропігійне братство XVI–XVIII ст.", Тарасенко А. А., Кубриш Н. Р. (2021)
Надточій П. П. - Вплив добрив і обробітку на якісний стан дерново-підзолистого ґрунту та продуктивність польових культур сівозміни в умовах Житомирського Полісся, Ратошнюк В. І., Ратошнюк Т. М. (2021)
Вожегова Р. А. - Урожайність насіння буркуну білого однорічного залежно від ширини міжрядь і доз азотного добрива, Влащук А. М., Дробіт О. С., Влащук О. А. (2021)
Правдива Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго зернового та вихід біопалива (2021)
Камінська В. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від погодних умов і рівня інтенсифікації технології вирощування, Буслаєва Н. Г. (2021)
Савчук І. М. - Накопичення Pb і Cd у м’язовій тканині та печінці бугайців за їх годівлі різними силосами, Ковальова С. П., Ящук І. В. (2021)
Бащенко М. І. - Вітчизняний досвід застосування схрещування в стадах корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід, Бойко О. В., Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. (2021)
Воропай Г. В. - Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях Лівобережного Лісостепу України, Молеща Н. Б., Поліщук В. В. (2021)
Балашова Г. С. - Ефективність біологізованої технології вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах Півдня України, Нетіс В. І., Юзюк C. M., Котов Б. С., Юзюк О. О. (2021)
Саблук П. Т. - Особливості об’єктивного процесу освоєння земельних ринкових відносин (2021)
Матвєєва Т. В. - Розробка харчових систем підвищеної біологічної цінності на основі олієвмісної сировини та борошна, Папченко В. Ю., Бєлінська А. П., Хареба О. В. (2021)
Іванів С. І. - Економічна сутність та архітектоніка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: теоретичний аспект (2021)
Аграрна історія України (2021)
А. В. Боговіну — 90 (2021)
Пам’яті О. О. Іващенка (2021)
Банах В. - Динаміка показників фізичної підготовленості хлопців під час навчання у закладі вищої освіти (2020)
Воронцов А. - Сучасні методи оцінки техніко-тактичних дій дівчат у боксі (2020)
Колодько І. - Особливості формування та розвитку неформальної освіти королівства Швеції (2020)
Коляда І. - Валерій Лобановський як педагог (2020)
Мазур В. - Вдосконалення рухових якостей спортсменів, які спеціалізуються у дзюдо, на етапі попередньої базової підготовки, Кучер В., Петров А., Скавронський О., Чистякова М. Марчук В., Марчук Д., Макарчук Б. (2020)
Романчук С. - Реалізація класифікаційних нормативів спортсменами в класичному двоборстві, Андрейчук В., Лесько О., Романів І., Бобко Ю., Поцілуйко П., Лотоцький І., Шпалов М., Барашевський С. (2020)
Романчук С. - Вплив засобів боксу на фізичну підготовленість курсантів військового коледжу, Лойко О., Афонін В., Добровольський В., Суспо В., Боярчук О., Васянович А., Фіщук І., Людовик Т. (2020)
Самолюк О. - Значение статических и динамических упражнений для развития активной гибкости, Романюк Т., Шеметов А. (2020)
Слюсарчук В. - Загальна фізична підготовленість дівчат – майбутніх офіцерів на етапах навчання у військових академіях (2020)
Совтисік Д. - Вплив масажу на показники біологічного віку зрілих та літніх людей (2020)
Матвійчук О. - Ціннісні орієнтації як складова здоров’яорієнтованого світогляду (2020)
Титут (2019)
Бабаченко А. И. - Творческий путь Института черной металлургии НАН Украины. 80 лет, Гармаш Л. И., Тубольцев Л. Г. (2019)
Babachenko A. I. - Trends in the development of energy-saving technologies in metallurgy, Tuboltsev L. G. (2019)
Нестеров А. С. - Повышение эффективности доменной плавки за счет улучшения качества железорудных материалов, Гармаш Л. И. (2019)
Семенов Ю. С. - Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою, Шумельчик Є. І., Горупаха В. В. (2019)
Шевченко С. А. - Исследование скорости дисперсных частиц при различных углах деления двухфазного потока, Шевченко А. Ф., Толстопят А. П., Флеер Л. А., Елисеев В. И. (2019)
Шевченко А. Ф. - Этапы научно-прикладной деятельности отдела внепечной обработки чугуна ИЧМ НАНУкраины, Кисляков В. Г., Двоскин Б. В., Вергун А. С., Маначин И. А., Петруша В. П., Шевченко С. А. (2019)
Остапенко А. В. - Влияние переключателя потока на равномерность движения двухфазного потока на основе зернистого магния, Шевченко С. А., Кисляков В. Г., Маначин И. А. (2019)
Тогобицкая Д. Н. - Подсистема "Внепечная обработка чугуна" в решении задач выбора рациональной технологии получения качественной металлопродукции в сложившихся сырьевых и технологических условиях, Вергун А. С., Молчанов Л. С., Кисляков В. Г., Лихачев Ю. М., Ходотова Н. Е. (2019)
Чернятевич А. Г. - Физико-химические процессы в полости кислородного конвертера при продувке ванны с дожиганием отходящих газов, Молчанов Л. С., Вакульчук В. В., Юшкевич П. О., Кобеляцкий А. С. (2019)
Пиптюк В. П. - Разработка технологического регламента науглероживания чугуна в 30-т ковше, Самохвалов С. Е., Вергун А. С., Греков С. В., Красников К. С. (2019)
Раздобреев В. Г. - Исследование влияния микролегирования бором на коррозионное поведение низкоуглеродистой конструкционной стали в различном структурном состоянии (2019)
Раздобрєєв В. Г. - Дослідження впливу гарячої несиметричної сортової прокатки на формування мікроструктури, механічних властивостей та службових характеристик готового прокату, Паламар Д. Г. (2019)
Приходько И. Ю. - Комплексное конечно-элементное исследование процессов производства титановых полос методами несимметричной холодной прокатки порошка с последующим спеканием, Дедик М. А., Брандт С., Гогаев К. А., Иценко А. И., Воропаев В. С. (2019)
Тогобицкая Д. Н. - Развитие базы знаний для моделирования физико-химических свойств металлургических систем и процессов, Белькова А. И., Степаненко Д. А. (2019)
Петров А. Ф. - Прогнозирование времени плавления комплексных ферросплавов методом физико-химического моделирования, Снигура И. Р., Головко Л. А., Цюпа Н. А. (2019)
Степаненко Д. О. - Експериментальні дослідження температур плавлення CaF2, пегматиту та їх сумішей з вапном, Яковицький О. В., Скачко О. С. , Цюпа Н. О., Снігура І. Р. (2019)
Бабаченко О. І. - Порівняльний аналіз способів термічної обробки залізничних рейок та визначенням подальших напрямків підвищення їх експлуатаційної надійності, Подольський Р. В., Кононенко Г. А., Сафронова О. А. (2019)
Перков О. Н. - Термоциклическая обработка (ТЦО) металлов – путь к получению оптимальных структуры и свойств, Вакуленко И. А., Кузьмичев В. М. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Бабаченко О. І. - Технологічний розвиток чорної металургії України на середньострокову і довгострокову перспективу, Тубольцев Л. Г. (2020)
Тогобицька Д. М. - Розвиток модельного комплексу експертної системи контролю та управління шлаковим режимом доменної плавки в сучасних шихтових та технологічних умовах, Белькова А. І., Степаненко Д. О., Цюпа Н. О., Ліхачов Ю. М. (2020)
Чайка О. Л. - Теплоенергетичний аналіз показників роботи ДП №3 ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" з природним газом і з ПВП після капітального ремонту печі, Корнілов Б. В., Москалина А. О., Лебідь В. В., Джигота М. Г., Каріков С. А. (2020)
Тогобицька Д. М. - Інформаційно-математичне забезпечення технології десульфурації чавуну, Молчанов Л. С., Вергун О. С., Кисляков В. Г., Ліхачов Ю. М., Ходотова Н. Є. (2020)
Шевченко А. Ф. - Розрахунково-аналітична оцінка і промислова еревірка показників ковшової десульфурації чавуну з використанням різних реагентів, Маначин І. О., Двоскин Б. В., Кисляков В. Г., Башмаков А. М., Вергун О. С., Шевченко С. О., Петруша В. П. (2020)
Єлісєєв В. І. - Динаміка коливання системи "рідка ванна - фурма" при інжекційній обробці розплаву в ковші, Шевченко С. О., Толстопят О. П., Флеер Л. О., Шевченко А. Ф. (2020)
Юшкевич П. О. - Досвід та сучасний стан використання багатоярусних конструкцій фурм у киснево-конвертерних цехах України (2020)
Семикін С. І. - Порівняльне дослідження на фізичній моделі особливостей верхньої продувки через наконечник зі складеним соплом при продуванні однофазної рідини, Голуб Т. С. (2020)
Семикін С. І. - Дослідження на фізичній моделі особливостей поведінки двофазної ванни при верхньому продуванні через наконечник зі складеними соплами, Голуб Т. С., Вакульчук В. В. (2020)
Піптюк В. П. - Вивчення умов перемішування та теплового стану розплаву при дегазації сталі на обладнанні камерного (VD) типу, Самохвалов С. Е., Логозинський І. М., Греков С. В., Красніков К. С. (2020)
Снігура І. Р. - Фізико-хімічні передумови для розробки комплексних співвідношень властивостей металургійних розплавів з метою прогнозування закономірностей розподілу елементів при доведенні сталі на УКП, Тогобицька Д. М., Піптюк В. П., Греков С. В., Петров О. П., Головко Л. А. (2020)
Воробей С. О. - Особливості технологічних схем та обладнання для виробництва тонких гарячекатаних штаб на ШСГП, Приходько І. Ю., Разносілін В. В. (2020)
Раздобрєєв В. Г. - Сучасні тенденції виробництва корозійностійкого і вогнестійкого ненапруженого арматурного прокату, Паламар Д. Г. (2020)
Раздобрєєв В. Г. - Вплив вуглицю на корозійну поведінку термічно зміцненного прокату (2020)
Парусов Е. В. - Вплив технології термічного зміцнення на мінливість механічних властивостей металопрокату, Чуйко І. М., Луценко В. А., Парусов О. В., Голубенко Т. М., Луценко О. В., Сівак Г. І. (2020)
Бабаченко О. І. - Визначення гранично допустимих швидкостей охолодження ободу залізничних коліс для формування однорідної структури, Кононенко Г. А., Клемешов Є. С., Подольський Р. В. (2020)
Бабаченко О. І. - Дослідження впливу швидкості охолодження при затвердінні безперервнолитої заготовки на особливості дендритної структури вуглецевої сталі, Дьоміна К. Г., Кононенко Г. А., Дементьєва Ж. А., Сафронова О. А. (2020)
Бабаченко О. І. - Дослідження впливу режимів термічної обробки дослідних сталей для залізничних рейок нового покоління на механічні властивості, Подольський Р. В., Кононенко Г. А., Сафронова О. А. (2020)
Бобирь С. В. - Аналіз кількості залишкового аустеніту в структурі сталевих валків для листової прокатки, Захарчук С. С., Приходько І. Ю., Крот П. В., Лошкарев Д. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Havryshchuk V. V. - Experimental and theoretical determination of the duration of surface runoff formation (2021)
Балабух Я. А. - Проєктування складів дорожніх укочуваних бетонів, Марущак У.Д., Бідось В. М. (2021)
Гамеляк І. П. - Забезпечення надійності дорожніх одягів при ремонті та реконструкції існуючих цементобетонних покриттів, зруйнованих віброрезонансним методом на слабких основах, Райковський В. Ф. (2021)
Житковський В. В. - Вплив дисперсного армування на властивості дорожніх бетонів, отриманих шляхом вібропресування наджорстких сумішей, Дворкін Л. Й. (2021)
Нєутов С. П. - Напружено-деформований стан приопорних ділянок залізобетонних балок, Головата З. О., Кіріченко Д. О. (2021)
Сур’янінов М. Г. - До розрахунків пологих оболонок чисельно-аналітичним методом граничних елементів, Бойко О. В. (2021)
Більченко А. В. - Аналіз наявних систем керування станом мостових споруд на автомобільних дорогах, Кіслов О. Г. (2021)
Оксак С. В. - Визначення температурних режимів приготування литих асфальтобетонних сумішей на бітумних в’яжучих різної консистенції (2021)
Пиріг Я. І. - Вдосконалення методу оцінки зчеплюваності бітумних в’яжучих, Галкін А. В., Золотарьов В. О. (2021)
Сєдов А. В. - Дослідження зносу асфальтобетонного покриття з урахуванням впливу температури, вологості покриття і наявності агресивних середовищ, Фоменко О. О. (2021)
Толмачов С. М. - Дослідження впливу сучасних суперпластифікаторів на властивості дорожніх цементних бетонів, Бєліченко О. А., Москаленко О. А., Дорошенко М. А., Покуса Ю. П. (2021)
Фоменко О. О. - Використання великоуламкових ґрунтів, зміцнених цементом, при будівництві шарів дорожнього одягу, Сєдов А. В. (2021)
Яременко О. О. - Методика розрахунку та визначення зусиль у склепіннях (2021)
Арінушкіна Н. С. - Формування екологічної складової споживчих властивостей автомобільних доріг, Грищенко Т. М. (2021)
Казаченко В. А. - ГІС-технології в особливостях планування забудови крупних міст європейських країн в XVIII–XIX ст. (2021)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології та узгодженість системи кадастрів у адмініструванні об’єктів екомережі, Казаченко Д. А. (2021)
Ольшанецький В. Ю. - Прогнозування складу первинних карбідів багатокомпонентної системи Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C, Глотка О. А. (2021)
Балака М. М. - Дослідження часового фактора зносу протектора шин самохідного скрепера (2021)
Дзяк Л. А. - Сучасні аспекти нейропатогенезу й неврологічних проявів COVID-19, Цуркаленко О. С., Чеха К. В., Сук В. М. (2021)
Chemer N. - Post-stroke seizures: review article, Shevchenko L. (2021)
Літовченко Т. А. - Якість життя пацієнтів з посттравматичними нейропатіями та плексопатіями, що супроводжуються хронічним нейропатичним больовим синдромом, Бородай О. М., Тондій О. Л. (2021)
Трепет Г. С. - Ішемічний інсульт як наслідок коагулопатії при коронавірусній хворобі, Трепет Л. М., Гаврилюк Я. А. (2021)
Кирилова Л. Г. - Тривожно-невротичні розлади в дитячому віці: класифікація, діагностика й можливості терапії, Мірошников О. О., Юзва О. О., Берегела О. В. (2021)
Лабунец И. Ф. - Влияние экзогенного мелатонина на показатели поведения и оксидативного стресса в головном мозге стареющих мышей с экспериментальными моделями патологии нервной системы, Утко Н. А., Пантелеймонова Т. Н., Бутенко Г. М. (2021)
Марценковський І. А. - Педіатричний делірій при розладах аутистичного спектра. Клінічний і генетичний поліморфізм, зв’язок з онтогенетичними епілептичними енцефалопатіями, шизофренією, біполярним розладом, Марценковська І. І., Макаренко Г. В., Скрипник Т. О., Здорик І. Ф. (2021)
Орос М. М. - Торакалгія як актуальна проблема в практиці невролога: діагностика та лікування, Сапіга І. І. (2021)
Літовченко Т. А. - Роль вірусних енцефалітів у розвитку епілептичних нападів і епілепсії, Літовченко А. В. (2021)
Селюк М. М. - Профілактика й лікування когнітивних дисфункцій з позиції ефективності й безпечності, Козачок М. М., Селюк О. В. (2021)
Коваленко О. Є. - Хронічна церебральна венозна дисфункція: діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти, Притико Н. Г. (2021)
Бронсков О. І. - Гніздування очеретянки тонкодзьобої Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) на південному сході України, Кужель К. В., Кужель В. К. (2020)
Цвелых А. Н. - Динамика расселения каменки-плясуньи Oenanthe isabellina (Temm.) на Крымском полуострове, Кучеренко В. Н. (2020)
Весельський М. Ф. - Особливості поведінки і розмноження сніжниці жовтодзьобої (Chionis alba Gmelin, 1789) в акваторії архіпелагу Аргентинські острови і прилеглих територій (Земля Грейама, Антарктичний півострів), Хоєцький П. Б. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського