Косолапов В. Б. - Аналіз впливу наробітку робочої рідини на вихідні параметри гідромотора трансмісії фронтального навантажувача (2021)
Супонєв В. М. - Встановлення величини відхилення ґрунтопроколювального робочого органа з асиметричним наконечником при корекції траєкторії його руху, Балесний С. П., Пімонов І. Г. (2021)
Yaryzhko A. V. - Modeling a fluid power drive of the excavator equipment (2021)
Фідровська Н. М. - Напружений стан дротинок канату в процесі згинання на блоці, Ломакін А. О., Хурсенко С. В., Нестеренко В. В. (2021)
Фідровська Н. М. - Динамічні навантаження, які виникають у головній балці мостового крана, Чернишенко О. В., Превозник І. А., Нестеренко В. В. (2021)
Кравець С. В. - Визначення критично глибинних сил різання ґрунтів та енергоємності ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів, Супонєв В. М., Гапонов О. О. (2021)
Середенко В. В. - Вплив станції технічного обслуговування на стан атмосфери (2021)
Іванець Г. В. - Аналіз та кількісна порівняльна оцінка ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України, Іванець М. Г., Богатов О. І., Наконечний О. А., Шарапа І. А. (2021)
Горбачов П. Ф. - Імовірність виникнення неповної пачки автомобілів при координованому керуванні на міській магістралі, Макарічев О. В., Шевченко В. В. (2021)
Fomin O. O. - Formation of diagnostic models of continuous objects based on correlation filtration under conditions of interference, Ruban O. D. (2020)
Зоріло В. В. - Розробка методу передачі секретних повідомлень на базі хешування цифрових аудіофайлів, Лебедєва О. Ю., Конофольський В. В. (2020)
Клябіна Т. М. - Автоматизована система управління потужністю комбінованої теплофікаційної установки котеджного будинку, Беглов К. В. (2020)
Михайленко В. С. - Моделювання процесу утворення шкідливих викидів у вихідних газах суднових парових котлів, Щербінін В. А., Лещенко В. В., Харченко Р. Ю., Ложечнікова Н. В. (2020)
Мельник А. М. - Методи та засоби виявлення неактуальної та недостовірної інформації на web-ресурсах (2020)
Опірський І. Р. - Виявлення кібератак в інформаційних мережах, Ткач Ю. М., Хорошко В. О. (2020)
Рура А. С. - Застосування нечіткого регулятора для регулювання рівня води в барабані паро-вого котла Е-50, Тарахтій О. С. (2020)
Судаков А. Ю. - Розробка системи безпеки клієнт-серверного застосунку на базі операційної системи android, Соколов А. В. (2020)
Стопакевич А. О. - Синтез регулятора в дискретному часі з заданим часом встановлення перехідного процесу, Стопакевич О. А. (2020)
Хорошко В. О. - Використання теорії ігор при аналізі гібрідних війн, Браіловський М. М. (2020)
Хорошко В. О. - Концепція кібербезпеки та моделювання процесів оптимального управління системою кіберзахисту держави, Хохлачова Ю. Є., Кібальчич І. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Содержание (2020)
Алюшин Ю. А. - Суперпозиция движений с необратимой деформацией (2020)
Грушко О. В. - Моделювання напруженого стану в процесах осесимметричного пластичного деформування із врахуванням карти матеріалу, Гуцалюк О. В. (2020)
Dobrov I. V. - Improvement of the optical method for researching the contact stresses during the forging, Semichev A. V. (2020)
Ogorodnikov V. A. - Technological inheritance in metal forming, Arkhipova T. F. (2020)
Абхари П. Б. - Дослідження можливості отримання деталей з декількома фланцями по висоті порожнистої деталі, Чучин О. В., Кузенко О. А., Махмудов К. Д. (2020)
Бондарева О. М. - Моделювання процесу безвідходного видавлювання деталей типу втулок, Корденко М. Ю., Моісєєва А. М. (2020)
Грудкіна Н. С. - Математичне моделювання процесів холодного видавлювання із використанням кінематичних модулів складної конфігурації (2020)
Калюжний О. В. - Холодне витягування з потоншенням сталевих порожнистих виробів, Калюжний В. Л., Картамишев Д. О. (2020)
Боровік П. В. - Аналіз моделі механічних властивостей при холодному різанні металу на ножицях (2020)
Найзабеков А. Б. - Компьютерное моделирование процесса равноканального углового прессования в матрице новой конструкции, Лежнев С. Н., Панин Е. А. (2020)
Штода М. Н. - Выбор граничных условий при моделировании процесса сортовой прокатки (2020)
Жбанков Я. Г. - Дослідження процесу деформування крупногабаритних поковок профільованим інструментом, Алієв І. С., Таган Л. В. (2020)
Марков О. Є. - Удосконалення технології виготовлення крупних поковок на основі використання нового способу осадження, Злигорєв В. М., Іванова Ю. О., Лагер О. О., Дорофєєв В. О. (2020)
Калюжный В. Л. - Гаряче штампування сталевих порожнистих виробів з інтенсивною пластичною деформацією стінки і донної частини, Ярмоленко О. С., Малій Х. В. (2020)
Бобух О. С. - Випробування кільцевих зразків на розтягування, Вовк А. С., Кузьміна О. М., Андреєв А. А., Фролов Я. В., Самсоненко А. А. (2020)
Cai Chen - Construction of tensile stress-strain curves for solid bars pre-deformed by gradient shear strain, Beygelzimer Y., Kulagin R., Davydenko O. (2020)
Горностай В. М. - Вплив швидкості робочого інструменту на тепловий ефект при холодному видавлюванні порожнистих виробів з роздачею, Ситник С. В., Кисіль Д. І. (2020)
Грудкіна Н. С. - Проектування процесів холодного видавлювання на основі енергетичних розрахункових модулів, Алієва Л. І., Малій Х. В. (2020)
Кротенко Г. А. - Визначення енергосилових параметрів процесу видавлювання циліндричних деталей з квадратних заготовок, Левченко В. М., Таган Л. В. (2020)
Огородников В. А. - Оценка деформируемости металла при холодном формообразовании внутренних шлицевых поверхностей, Кирица И. Ю. (2020)
Огородников В. А. - Построение диаграмм пластичности с учетом механики локализации деформаций при одноосном растяжении, Сухоруков С. И., Архипова Т. Ф. (2020)
Драгобецький В. В. - Закономірності процесу згинання біметалевих дуг пасажирських вагонів, Кузєв І. О., Молоштан Д. В., Наумова О. О., Долударєв В. М. (2020)
Старков Н. В. - Влияние формы штампованных листовых деталей на их пружинение и устранение его при импульсной электрогидравлической калибровке (2020)
Тараненко М. Е. - Современный подход к оценке технологии обработки листовых деталей давлением (2020)
Тараненко М. Е. - Импульсной штамповке 70 лет, Драгобецкий В. В. (2020)
Баглюк Г. А. - Вплив гарячого штампування на структуру та властивості порошкових еквіатомних сплавів на основі системи Ti-Cr-Fe-Ni, Марич М. В., Кирилюк С. Ф. (2020)
Білошенко В. О. - Твердофазна модифікація полілактиду із застосуванням рівноканальної багатокутової екструзії, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Дмитренко В. Ю., Савченко Б. М. (2020)
Кузьмов А. В. - Особливості отримання видовжених порошкових заготовок методом пресування із обертанням пуансона, Штерн М. Б., Киркова Е. Г. (2020)
Ковалевський С. В. - Ідентифікація об'єктів дослідження з використанням сигнатур, Сидюк Д. М. (2020)
Аніщенко О. С. - Розробка режимів холодного волочіння дроту, що був перегрітий при термообробці, Кухар В. В., Присяжний А. Г. (2020)
Волокитина И. Е. - Изменение механических свойств проволоки при криогенном охлаждении в процессе волочения, Волокитин А. В. (2020)
Курпе О. Г. - Удосконалення та апробація методології керування якістю листового металопрокату, Кухар В. В., Присяжний А. Г. (2020)
Грибков Э. П. - Исследование влияния настройки рабочих роликов на качество правки листового металлопроката, Коваленко А. К., Ивчик Р. С., Титенко А. А. (2020)
Грибков Э. П. - Экспериментальное исследование процесса гибки листов на роликовой машине, Кулик А. Н., Гурковская С. С., Зубков В. С. (2020)
Курпе О. Г. - Визначення умов проникнення деформації по товщині прокату на стані Стеккеля, Кухар В. В. (2020)
Коноводов Д. В. - Моделювання процесу гарячої прокатки тришарових штаб зі сплавів алюмінію та магнію, Сиваш В. І. (2020)
Максименко О. П. - Новое граничное условие при установившемся процессе прокатки, Никулин А. В., Лобойко Д. И. (2020)
Карнаух С. Г. - Дослідження енергосилових характеристик обладнання з гідропружним приводом (2020)
Кинденко Н. И. - Влияние параметров режима магнитной обработки на структурные изменения в инструменте для обсечки (2020)
Вишинський В. Т. - Розширення технологічних можливостей станів ХПТР 15-30, Рахманов С. Р. (2020)
Максименко О. П. - Дослідження зношення карбідовольфрамових валків дротового блоку, Самохвал В. М., Марченко К. К. (2020)
Тришевский О. І. - Обґрунтування та вибір схем охолодження валків листопрокатних станів на основі математичного моделювання процесів теплообміну валків с полосою, Салтавец М. В., Кондращенко В. О. (2020)
Кухар В. В. - До 90-річча кафедри обробки металів тиском Приазовського державного технічного університету (2020)
Максименко О. П. - Етапи розвитку кафедри ОМТ ДДТУ, Нікулін О. В. (2020)
Аннотации (2020)
Требования к оформлению статей (2020)
Выходные данные (2020)
Іваненко Т. О. - Шрифтовий плакат: творчий метод дизайнерів різних культурних регіонів алфавітної системи писемності (за матеріалами колекції "4‑й БЛОК: музей, архів, лабораторія"), Мудаліге О. І. (2021)
Іноземцева С. В. - Дослідження принципів вебдизайну як візуальної складової сучасної інтернет-культури (2021)
Малиніна І. - Використання доповненої реальності в сучасному мистецтві (2021)
Опалєв М. Л. - Структура й особливості дизайну аудіовізуального контенту архітектурного 3D‑меппінгу (2021)
Сбітнєва Н. Ф. - Мінімалізм як сучасний тренд графічного дизайну України (2021)
Алфьорова З. І. - Трансзображення у творчості Віктора Сидоренка (2021)
Гомирева О. І. - Симультанний контраст кольорів і його застосування в мистецтвознавчому аналізі (2021)
Клименко М. С. - Олександр Архипенко: художньо-естетичні та філософські засади епохи європейського аванґарду (2021)
Мельникова У. П. - Українське мистецтво доби тоталітаризму на прикладі творчого об’єднання "Жовтень" (2021)
Соколюк Л. Д. - Шляхи розвитку мистецької освіти в Харкові (1896 – 1918) (2021)
Жердєв В. В. - Перша церква російської еміграції в Берліні: доля шедевра (2021)
Артеменко А. П. - Перехід до метамодерну: антропологія простору (2021)
Кара-Васильева Т. - Монографія про унікальну пам’ятку дерев’яної архітектури (2021)
Садова-Мандюк О. - Рецензія на монографію Л. Соколюк "Михайло Жук: мистець‑літератор" (2021)
Селівачов М. - Рецензія на монографію В. В. Жердєва "Золотой век православного храмоздания в Германии (1806 – 1913): история и синтез искусств" (2021)
Тарасов В. - Єврейський синагогальний стінопис у концепції "пам’яті майбутнього" (Future-пам’яті) (2021)
Аксакова Н. - Розвиток вищих педагогічних навчальних закладів України на початку ХХ ст., Малазонія С. (2021)
Вєнцева Н. - Суспільно-політичні чинники розвитку педагогічної освіти (2021)
Лавриш Ю. - Цифрові освітні технології як засіб автономного індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах, Буга С. (2021)
Линдіна Є. - Історичні відомості про логопедію: стародавній світ (2021)
Навольська Г. - Дидактичні умови формування лінгвістичної ерудиції у процесі вивчення латинської мови в єзуїтських колегіях XVI-XVIII ст., Кашуба О., Кравчук Т., Саварин Т. (2021)
Романишин Ю. - Інформаційно-педагогічні аспекти соціального програмного забезпечення в освітньому процесі вищої школи (2021)
Суровцева І. - Індигенна освіта: міжнародний досвід підготовки соціальних працівників до роботи з корінними народами (2021)
Черезова І. - Адаптивна поведінка особистості в контексті життєвих криз (2021)
Шапар Л. - Конкуренція українських моряків на світовому ринку праці, Шпілєвая Т. (2021)
Бєлова О. - Теоретичне обґрунтування мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору (2021)
Глушенко К. - Особливості формування статево-гендерної ідентичності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Козинець О. (2021)
Григор’єва Н. - Теоретичні засади проблеми виховання самостійності у дітей дошкільного віку (2021)
Калугіна Ю. - Формування навичок культурного споживання у дітей старшого дошкільного віку в контексті економічного виховання (2021)
Ільченко А. - Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови, Несен О. (2021)
Попова О. - Лінгвістичні ігри як засіб формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи, Попова Л. (2021)
Волинець Т. - Методичні засади реалізації принципу наступності в навчанні фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня (2021)
Красовська Є. - Методологічні та організаційні аспекти викладання інженерії (2021)
Канішевська Л. - Формування готовності до відповідального батьківства в старшокласників інтернатних закладів як науково-педагогічна проблема (2021)
Александрова С. - Науково-дослідна діяльність майбутніх фахівців підприємств туризму та готельного господарства, Писарева І., Радіонова О. (2021)
Алєксєєва Г. - Технології візуалізації в процесі викладання фахових дисциплін, Жукова О., Фонарюк О., Шведова Я. (2021)
Bachyńska H. - Samodzielna praca studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego w studiowaniu dyscypliny "Drugi język słowiański”, Wilczyńska T., Werbowetska O., Swystun N. (2021)
Бескорса О. - Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи (2021)
Близнюк М. - Основи дистанційного навчання майбутніх вчителів освітньої галузі "Технологія" на платформі Сlassroom G Suite for Еducation, Хоменко Л., Мамон О. (2021)
Voitovska O. - Аpplication of ІCТ in the process of professional development of teachers in higher and postgraduate pedagogical education institutions (2021)
Денищич Т. - Лінгводидактичні основи формування дидактичних стратегій діалогічного мовлення майбутніх філологів (2021)
Косовщук А. - Науково-дослідна робота у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму в закладах вищої освіти, Безкоровайна Л. (2021)
Kramarenko A. - The bio (eco) ethical activity of a future primary school in the conditions of the New ukrainian school: practical vector (2021)
Красножон О. - Інноваційні аспекти навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики, Мацюк В. (2021)
Liashenko I. - Students' motivational engagement through distance education, Alieva R. (2021)
Мицик Г. - Про впровадження гейміфікації в процес навчання здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія), Пришляк М. (2021)
Ніконенко Т. - Сучасні координати змін у професійній підготовці магістрів початкової освіти (2021)
Петруньок Т. - Інноваційні технології будівництва в освітньому процесі з фізики у закладах вищої будівельної освіти, Благодаренко Л. (2021)
Письменна І. - Застосування технології мобільного навчання в процесі викладання іноземних мов, Щербицька В. (2021)
Ryzhkova S. - The peculiarities of using fiction films in teaching the practice of oral and written language of higher school students (2021)
Семенець С. - Компетентнісно орієнтоване вивчення визначеного інтеграла в курсі математичного аналізу закладів вищої освіти, Давидчук С. (2021)
Степанюк К. - Теоретичні засади моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2021)
Тіщенко О. - Морська англійська мова в забезпеченні безпеки мореплавства (2021)
Chugai O. - Technical university students’ beliefs about second language learning, Korbut O., Svyrydova L. (2021)
Шульга Н. - Формування структурних компонентів правової культури магістрів медицини (2021)
Шумілова І. - Проєктування технології навчання провідництву майбутніх менеджерів освіти (2021)
Яковлєва В. - Науково-технічна діяльність студентів педагогічного закладу вищої освіти: сучасний аспект, Антоненко І., Цись О. (2021)
Дробін А. - Дидактичні особливості структури та організації уроку інтегрованої навчальної дисципліни (2021)
Сторінка головного редактора (2016)
Ткаченко В. С. - Саморегуляція аренних фітосистем та питання потенціальної рослинності і геродотової гілеї (2016)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни фітосистем лучного степу "Михайлівської цілини" у ХХ та на початку ХХІ століть, Фіцайло Т. В. (2016)
Ткаченко В. С. - Екотопічні зміни лучного степу "Михайлівська цілина" за різних режимів охорони (2016)
Чибилёв А. А. - Актуальные проблемы заповедного дела в степной зоне Cеверной Eвразии (2016)
Шаповал В. В. - Нотатки до конспекту флори судинних рослин асканійського степу: останні знахідки, редакційні зміни та критичні коментарі (2016)
Кошелев А. И. - Поведение водоплавающих птиц в выводковый период на водоемах северного приазовья, Кошелев В. А. (2016)
Андрющенко Ю. О. - Ландшафтний підхід до орнітологічного районування сухого степу України, Воровка В. П. (2016)
Гавриленко В. С. - Tрансформація орнітокомплексів природного ядра і суміжних територій біосферного заповідника "Асканія-Нова", Листопадський М. А. (2016)
Горлов П. І. - Багаторічний орнітологічний моніторинг на Ботієвській вітровій станції як об'єктив-на складова оцінки впливу вітропарку на птахів, Сидоренко А. І., Сіохін В. Д. (2016)
Роман Є. Г. - Птахи водойм та зволожених біотопів Козачелагерської та Чалбаської арен Олешківських пісків (2016)
Черничко И. И. - Значение лиманов Северо-Западного Приазовья в воспроизводстве популяций редких гнездящихся видов птиц (2016)
Бусел В. А. - Обзор редких гнездящихся птиц поймы нижнего Днепра (2016)
Гавриленко Н. О. - Основні характеристики сезонного розвитку деревних листяних рослин "Червоної книги України" у дендропарку "Асканія-Нова" (2016)
Скоропляс І. О. - Інтродукція видів роду Hosta Tratt. у Кременецькому ботанічному саду та перспективи їх використання в озелененні, Поліщук Л. П., Скакальська О. І., Олійник І. Г., Ключ Т. Ю. (2016)
Могиляк М. Г. - Збагачення асортименту декоративних рослин видами роду Veronica L. природної фло-ри України (2016)
Рубцов А. Ф. - Зимостійкість деревних інтродуцентів дендрологічного парку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О. (2016)
Литвиненко Ю. С. - Аналіз колекції родини Pinaceae Lindl. В дендропарку "Aсканія-Hова" (роди Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pseudotsuga Carr.) (2016)
Смаголь В. О. - Ріст та розвиток сайгака Saiga tatarica асканійської популяції (2016)
Стекленьов Є. П. - Oсобливості відтворювальної здатності самців сайгака Saiga tatarica Linnaeus, 1766 асканійської популяції, Смаголь В. О. (2016)
Баточенко В. М. - Allium podolicum Błocki ex Racib. et Szafer – доповнення до списку видів природної фло-ри Львівської області (2016)
Баточенко В. М. - Зростання Anemonastrum narcissiflora (L.) Holub (ranunculaceae Juss.) в зоні діяльності НПП "Північне Поділля" (2016)
Шевченко Ю. М. - Нові знахідки рідкісних видів рослин на території Лебединського району Сумської області, Родінка О. С. (2016)
Гавриленко В. С. - Незвичайне гніздування чоботаря Rеcurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) на Центральному Сиваші, Мезінов О. С. (2016)
Руденко А. Г. - Пропозиції щодо відтворення рідкісних видів птахів в Національному природному парку "Джарилгацький", Шульга С. М., Коваленко В. М., Руденко В. П., Шешина Н. В. (2016)
Бронсков О. І. - Зустрічі сипа білоголового Gyps fulvus в україні, зокрема поблизу біосферного заповідника "Асканія-Нова", Молодан Г. М., Долгова Н. А. (2016)
Ясинецька Н. І. - 35 нарада Aзово-Чорноморської орнітологічної робочої групи (6–7 жовтня 2016 року), Мезінов О. С. (2016)
Дo увагі авторів (2016)
Морар І. К. - Особливості морфології грануляційної тканини навколо сітчастого алотрансплантата при передопераційному опроміненні черевної порожнини, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2020)
Трач О. О. - Індивідуальна мінливість висоти півкуль та потиличних часток великого мозку, Шиян Д. М., Терещенко А. О. (2020)
Погорєлов В. М. - Деякі зв’язки у формуванні артеріальної гіпертензії у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та вплив на цей процес антагоністів кальцію, Тєлєгіна Н. Д., Брек В. В., Маслова Є. П., Чернонос К. О. (2020)
Стрільчук Л. М. - Клінічні аспекти застосування відношення нейтрофілів до лімфоцитів у кардіології: огляд літератури та власні дослідження, Філіпюк А. Л. (2020)
Ярославцев С. О. - Феноменологічний аналіз суїцидальної поведінки у пацієнтів з біполярним афективним розладом (2020)
Кєбашвілі С. В. - Менструальна дисфункція як предиктор перекруту придатків матки у дівчат-підлітків (2020)
Михайлов І. Ф. - Рентгеноструктурний аналіз капсул сторонніх тіл м'яких тканин вогнепального походження у динаміці, Батурін О. А., Гавриков О. Є., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н., Якімова Т. П. (2020)
Ніколішина Е. В. - Методична діяльність викладача закладу вищої освіти, Бойченко О. М. (2020)
Орлевич І. В. - Пам’яті доктора історичних наук, професора Ігора Скочиляса (2021)
Скочиляс І. Я. - Новгородоцькі собори в добу конфесіоналізації "руської віри” кінець XVI ст.) (2021)
Капраль М. М. - Парафії міста Жидачева за даними поголовного податку 1673 р. (2021)
Киричук О. С. - Дослідження історії християнської Церкви в Х–ХVІІ ст. на сторінках Наукового щорічника "Історія релігій в Україні” (2010–2020) (2021)
Шустова Ю. Э. - Малоизвестные издания типографии Львовского Успенского Ставропигийского братства о праздновании Юбилейных годов ("Annus sanctus”) во Львовской епархии в XVIII в. Памяти профессора Игоря Скочиляса (2021)
Прокоп'юк О. Б. - Жінки-вкладниці київських монастирів за ризничними описами XVIII ст.: соціальний склад та гендерні особливості (2021)
Лоштин Н. Т. - Зі Львова до Єрусалиму: бернардинець Норберт Ґоліховський та його путівник Святою Землею (1896) (2021)
Ашурков Т. Т. - Теоніми Єгова і Ягве в українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Верещинська К. О., Маланчук С. Д. (2021)
Бідун Ю. В. - Діяльність викладачів Київської духовної семінарії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Мірошниченко О. В. - Старообрядництво на тлі релігійного життя в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання (2021)
Mardosa J. - Religious Rituals and Customs of Lithuanian Exiles in Siberia (1945–1960) (2021)
Бережко К. О. - Столітня діяльність Свідків Єгови в Україні (70-річчю трагедії операції "Північ” присвячується), Ашурков Т. Т. (2021)
Помазан Д. Ю. - Передумови становлення спіритизму та його вплив на активізацію британського "магічного відродження” в контексті наукової думки (2021)
Киридон А. М. - Маркери православного середовища України: релігійно-конфесійна ідентичність (1990–2021) (2021)
Корчак А. М. - Статуетки єгипетсько-александрійської тріади Ісіди – Осіріса (Серапіса) – Гора (Гарпократа) першої половини І тис. н. е. з території українського Лісостепу: випадкові знахідки чи доказ сповідування культу (2021)
Levytska M. - Religious Art under the auspices of the Basilian Order in the 18th century (2021)
Флікоп-Світа Г. А. - Царскія Брамы ўніяцкіх іканастасаў XVII – першай трэці ХІХ ст.: спосаб вырабу і асноўныя матывы разьбы (2021)
Аблаева У. О. - Художественный металл исламского культурного ареала в коллекции Львовского музея истории религии (2021)
Відомості про авторів (2021)
Dmytriieva V. - Turning points in agriculture development in Ukraine: results of analysis on the base of purified data, Sviatets Yu. (2021)
Fedulova S. - Effective economic growth under conditions of regional water management dependence, Dubnytskyi S., Naumenko N., Komirna V., Melnikova I., Agabekov B. (2021)
Oliynyk O. - New approach to risk assessment of certain agricultural products, Skoromna O., Gorokh O., Mishchenko V., Yevdokimova M. (2021)
Pasko О. - Stakeholder engagement in sustainability reporting: the case study of Ukrainian public agricultural companies, Marenych T., Diachenko O., Levytska I., Balla I. (2021)
Shyian N. - Milk price modeling and forecasting, Moskalenko V., Shabinskyi O., Pechko V. (2021)
Бурляй А. - Організаційно-економічні ризики екологізації сільського господарства, Бурляй О., Ревуцька А., Смолій Л., Клименко Л. (2021)
Глубіш Л. - Перешкоди формуванню конкурентних переваг у секторах сфери продовольчого забезпечення України (2021)
Ковальова О. - Еволюція удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Ярова І., Мішеніна Г., Пізняк Т., Дутченко О. (2021)
Сисоєва І. - Аналіз потенційних ризиків аудиту аграрних підприємств, Загородній А., Пилипенко Л., Томілін О., Балазюк О., Погріщук О. (2021)
Сумець О. - Методичний підхід до вибору варіантів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі розвитку агрокластерів, Князь С., Георгіаді Н., Фарат О., Скриньковський Р., Мартинюк В. (2021)
Халеп Ю. - Еколого-економічне значення сидерації для органічних агроценозів Полісся, Москаленко А., Шаповалюк М., Арабська К. (2021)
Якимчук А. - Сільський "зелений" туризм як каталізатор розвитку місцевої економіки в процесі децентралізації влади, Попадинець Н., Валюх А., Скрипко Т., Левков К. (2021)
Запрошення до публікації (2021)
Гайда О. - Лексикографічне моделювання прийменника в історичних словниках української мови (2020)
Golyakevich N. - Comparative analysis of Russian and English loanwords (2020)
Дуденко О. - Вербалізація концепту "зовнішність людини" в сучасному художньому дискурсі (на матеріалі роману "Танґо смерті" Ю. Винничука) (2020)
Дяченко Н. - Комунікативний паспорт літературного героя, Кидисюк О. (2020)
Корновенко Л. - Интертекстуальность индивидуально-авторской парадигматики М. Веллера (2020)
Кулешова Л. - Концепты БОГ, ЧЕЛОВЕК и МИР в философском тексте И. Ильина, Бондарь Д. (2020)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. З. 8 (Затаєний – Зачьити), Осташ Р. (2020)
Прахарэнка Л. - Асаблівасці перакладу фразеалагізмаў з беларускай мовы на рускую ў творах Я. Брыля (2020)
Романчук А. - Алтэца, соркожи и некоторые другие восточнороманские заимствования в говоре булаештских украинцев: вид на фоне надпрутско-буковинского и гуцульского контекста (2020)
Холодьон О. - Метатекстові висловлювання діалектоносіїв Східного Полісся: особливості діалектної мови на різних мовних рівнях (2020)
Чайка О. - Новітній погляд на поняття "термін" у лінгвістиці, Остапенко Я. (2020)
Шарманова Н. - До питання про дискурс-аналіз кліше наукового тексту (2020)
Wróblewski W. - Wells – Zamiatin, Zamiatin – Wells. Dwie antyutopijne wizje, jedna (wspólna) refleksja cywilizacyjna (2020)
Ямчук П. - Олександр Довженко: декілька спостережень про світоглядні та естетичні універсалії його феномену на тлі ХХ століття (2020)
Холодьон О. - Звіт про експедицію в Менський район Чернігівської обл. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Горбунова І. - Засоби пародіювання в сатиричній опері Миколи Лисенка "Енеїда" (2020)
Жукова О. - Риси естетики рококо у творі К.Дебюссі "Острів радості": комунікативна складова (2020)
Журавльова Т. - Екранні інтерпретації оперної класики (2020)
Купіна Д. - Риси мінімалізму в органних творах українських композиторів (2020)
Кушнірук О. - Стильові особливості вокальтних циклів Олександра Яковчука (2020)
Лісняк І. - Використання медіатехнологій у презентації концертних програм: між шоу та академізмом (2020)
Летичевська О. - Хоровий театр Льва Венедиктова: традиції, творчий метод, синтез (2020)
Пономаренко О. - Музичний менеджмент в Італії:сучасний вектор (2020)
Ракочі В. - Парадокси оркестрування фортепіанних концертів Сергія Рахманінова (2020)
Татарнікова А. - Двадцять перша кантата Й.С.Баха в контексті німецької протестантської славословної традиції (2020)
Фоменко Н. - Дисонанс у системі виразових засобів і виконавській практиці клавірного мистецтва бароко (2020)
Щьоголєва О. - Вокальний цикл Віталія Губаренка "Простягни долоні" в сучасному виконавському проекті (2020)
Юеге Л. - "Беатріче Ді Тенда" Вінченцо Белліні: жанрово-стильові пошуки в контексті розвитку італійського музичного театру першої половини ХІХ століття (2020)
Ангелова А. - Редігійно-філософський підтекст опери Джейка Хеггі "Мобі Дік" (2020)
Антипіна І. - Творчо-педагогічні принципи Любомира Боднарука в контексті українських хорових традицій кінця ХХ-початку ХХІ століть (2020)
Гапчук Ю. - Абсурдистська драматургія в режисерській практиці незалежних театрів Києва кінця 1980-х - початку 1990-х років (2020)
Закопець Л. - Творчість В'ячеслава Борисовича Цайтца в еволюційному розвитку львівської гобойної школи (2020)
Соколова А. - Танець як ключовий елемент придворної маски королівського двора Англії періоду правління Якова І (2020)
Для нотаток (2020)
Товкай О. А. - Верифікація прищитоподібних залоз з використанням засобу ідентифікації їх автофлюоресценції, Паламарчук В. О., Ліщинський П. О., Мазур О. В. (2020)
Семенюк Л. М. - Склад цервікального слизу як показник фертильності жінок зі зниженою лубрикацією та недостатністю андрогенів, Дем’яненко Л. В., Чернуха Л. С., Крижанівська О. І. (2020)
Вацеба Т. С. - Дисметаболічні і внутрішньоклітинні механізми асоціації цукрового діабету 2-го типу та колоректального раку (2020)
Дорофєєв А. Е. - Вибір пробіотика у пацієнтів з діабетичною ентероколопатією, Ткач С. М., Гдаль В. А., Диня Ю. З. (2020)
Кирилюк М. Л. - Исследование прогностической ценности лептина для оценки риска прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа, Ищенко В. А., Ищук В. В. (2020)
Singh К. - The impact on large fibre function and small fibre function in patients with type 2 diabetes on benfotiamine therapy, Yuzvenko Т. (2020)
Гончарова О. А. - Забезпеченість вітаміном D і особливості імунного статусу у жінок з автоімунним тиреоїдитом у пост менопаузі, Архипкіна Т. Л., Бондаренко В. О., Любимова Л. П. (2020)
Уріна М. О. - Обґрунтування комбінованого дослідження прищитоподібних та надниркових залоз у пацієнтів з первинним гіперпаратиреозом, Паламарчук В. О. (2020)
Шишкань-Шишова К. О. - Роль кишкової мікробіоти в регуляції інкретинових ефектів, Зінич О. В. (2020)
Ткач С. М. - Метформин как препарат, модифицирующий кишечную микробиоту (2020)
Чичула Ю. В. - Коморбідна патологія травного тракту у хворого на цукровий діабет 2-го типу (2020)
Товкай О. А. - Первинний внутрішньогрудний (медіастинальний) зоб, Паламарчук В. О., Ліщинський П. О., Соколов В. В., Кунатовський М. В. (2020)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 4 (2020)
Рыбаков С. И. - Трансплантация щитовидной железы: прошлое и перспективы (2020)
До 60-річчя від дня народження професора Михайла Лазаровича Кирилюка (2020)
Умови публікації в журналі "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery" (2020)
Ткач С. М. - Особенности ведения больных с эндокринными и метаболическими расстройствами в период пандемии COVID-19: основные положения европейского общества эндокринологии, Юзвенко Т. Ю., Товкай А. А. (2020)
Паламарчук В. О. - Роль стимульованого тиреоглобуліну в прогнозуванні персистенції папілярного раку щитоподібної залози, Товкай О. А., Куц В. В., Боднар М. Р., Ліщинський П. О., Мазур О. В., Квітка Д. М., Нечай О. П. (2020)
Косюхно С. В. - Анатомічні орієнтири при виконанні лапароскопічної рукавної резекції шлунка у хворих на цукровий діабет 2 типу, асоційований з ожирінням (2020)
Шідловський В. О. - Хірургічне лікування тиреоїдиту Хашимото. Показання та оцінка результатів з позиції якості життя, Шідловський О. В., Шеремет М. І., Твердохліб В. В. (2020)
Глоба Є. В. - Автоімунний моногенний цукровий діабет у дітей. Діагностика, клініка, лікування, Зелінська Н. Б., Сірик Н. Г., Чорна Н. В., Запетрук С. В. (2020)
Крицький Т. І. - Вміст вітаміну D у чоловіків з гіпотиреозом та його кореляція з рівнем тестостерону, Пасєчко Н. В. (2020)
Мазур О. В. - Використання малоінвазивних методів лікування новоутворень щитоподібної залози, Паламарчук В. О. (2020)
Гичка С. Г. - Грип A (H1N1) та COVID-19: особливості ураження надниркових залоз, Горощак А. Ю., Ніколаєнко С. І., Діброва В. А., Діброва Ю. В., Кузик П. В., Товкай О. А. (2020)
Semeniuk L. M. - Sexual dysfunction as an early marker of endometriosis, Demyanenko L. V., Chernukha L. S., Kryzhanovska O. I. (2020)
Рыбаков С. И. - Charles Edouard Brown-Sequard: жизнь и попытки вернуть ушедшую молодость (историческая миниатюра) (2020)
Умови публікації в журналі "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery" (2020)
Товкай О. А. - Можливості ультразвукового дослідження щодо виявлення метастазів папілярного раку щитоподібної залози в центральні лімфатичні вузли шиї, Паламарчук В. О., Ліщинський П. О., Куц В. В., Стоцька Л. В., Чирков Ю. Е., Земсков С. В. (2020)
Романенко І. Ю. - Взаємозв’язок між андрогенною недостатністю та тривожними розладами у жінок пізнього репродуктивного віку, Семенюк Л. М., Дем’яненко Л. В., Чернуха Л. С. (2020)
Паламарчук В. О. - Систематична профілактична дисекція шиї в лікуванні папілярного раку щитоподібної залози. Більше "за", ніж "проти", Товкай О. А., Куц В. В., Боднар М. Р., Войтенко В. В., Мазур О. В., Квітка Д. М., Ліщинський П. О., Доброродній В. Б. (2020)
Vatseba T. S. - Colorectal cancer and pancreatic cancer in patients with type 2 diabetes mellitus. Study of the effect of insulin therapy, Sokolova L. K., Pushkarev V. M. (2020)
Крушинська З. Г. - Вплив військового конфлікту на Сході України на перебіг, тактику та ефективність лікування цукрового діабету, Юзвенко Т. Ю., Паньків В. І. (2020)
Шупрович А. А. - Дисфункция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси и синдром функционального гиперкортицизма в патогенезе метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа (2020)
Ткач С. М. - Ураження шлунково-кишкового тракту при цукровому діабеті, Чичула Ю. В. (2020)
Gychka S. G. - Risk factors for papillary thyroid cancer in obesity and diabetes mellitus, Serbin B. Ya., Nikolaenk S. I., Matviian M. A., Sujima S., Tovkai O. A. (2020)
Емпагліфлозин в первинній кінцевій комбінованій точці знижував відносний ризик серцево-судинної смерті та госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 25 % у дорослих пацієнтів, з цукровим діабетом та без нього, які мали серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду (2020)
Рыбаков С. И. - Доктор Сергей Абрамович Воронов (Serge Voronoff) — борец за сохранение молодости и вечной жизни. У истоков трансплантационной эндокринологии (2020)
До ювілею Сергія Володимировича Зябліцева (2020)
Умови публікації в журналі "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery" (2020)
Личко В. C. - Перспективи клітинної терапії у відновному лікуванні неврологічних хворих (огляд літератури із даними власних досліджень) (2019)
Antoniv A. A. - Role of fibrinolytic activity of blood in pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease and chronic kidney disease (original research) (2019)
Psarova V. H. - Dependence of the activity of the system of oxidative stress – antioxidant protection on insulin resistance in patients with essential hypertension and obesity (2019)
Гевкалюк Н. О. - Характеристика ключових факторів, що впливають на якість фіксації та довговічність функціонування штучних коронок, Мачоган В. Р. (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз застосування заявлених і традиційних шинуючих ортопедичних конструкцій у пацієнтів з генералізованим пародонтитом в стадії стабілізації з дефектом зубного ряду за показником коефіцієнта деструкції площі кістки, Борисенко А. В. (2019)
Лобода А. М. - Особливості електролітного балансу в крові новонароджених із ураженням нирок внаслідок асфіксії, Сміян О. І., Попов С. В., Петрашенко В. О., Лободa Д. А. (2019)
Shkatula Yu. V. - Emergency medicine: problems of violence and safety at work, Badion Y. O., Novikov M. V., Khyzhnia Ya. V. (2019)
Kyrychenko N. - Effects of type 2 diabetes mellitus on clinical and laboratory status of women with arterial hypertension, obesity, and left ventricular diastolic dysfunction, Opolonska N., Stepanets O. (2019)
Філонова Т. А. - Малі аномалії серця серед дітей м. Харкова: особливості структури і поширення, Савво В. М., Сороколат Ю. В (2019)
Potapov O. O. - Localization and histological structure of spinal cord tumors in patients in Sumy region, Kmyta O. P., Tsyndrenko O. O., Dmytrenko N. O., Kolomiets E. V., Pokhmura V. V., Khavro M. P., Bereznyi T. V. (2019)
Kovalev V. - Comparative features of open source software products for the development of an automated breast cancer diagnostic program, Diachenko Y., Malyshev V., Rjabceva S., Kolomiets O., Lyndin M., Moskalenko R., Dovbysh A., Romaniuk A. (2019)
Myronov P. F. - Cytological examination of experimental purulent wounds in the treatment of silver nanoparticles in ultrasound cavitation, Bugaiov V. I., Tymakova O. O., Pogorielov M. V., Opanasyuk A. S. (2019)
Висоцькому Ігорю Юрійовичу – 70 років (2019)
Боднар А. - Дієвість педагогічних умов у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти школярів, Стасюк І. (2020)
Василюк В. - Диференційований підхід у фізичній підготовці футболістів на етапі початкової спеціалізації, Ярмощук О . (2020)
Галаманжук Л. - Особливості індивідуального підходу до учнів з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивної освіти, Чопік О. (2020)
Зубаль М. - Охорона праці як невід’ємна умова ефективної професійної діяльності магістрів із фізичної культури та спорту, Райтаровська І., Заікін А. (2020)
Кашуба В. - Особливості опорно-ресорних властивостей стопи дітей 6-8 років залежно від соматотипу, Афанасьєв Д., Домашенко Н. (2020)
Пронтенко К. - Побудова тренувального процесу гирьовиків на етапі попередньої базової підготовки, Романчук С., Андрейчук В., Лесько О., Ролюк О., Климович В., Поцілуйко П., Шутка Г., Решетило С. (2020)
Слюсарчук В. - Порівняння загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників та Збройних Сил України під час першого року навчання у військових академіях, Марчук В., Марчук Д. (2020)
Ткач Ю. - Зміни загальних компетенцій старшокласників за підсумками застосування варіативного модуля "Спортивна боротьба" (2020)
Турко Б. - Онлайн освіта для асистентів вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід (2020)
Шахлина Л. - Психофизиологические особенности спортсменок, специализирующихся в дзюдо, Чистякова М. (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Savchenko L. V. - Modeling of regional freight flows of road transport in Ukraine, Semeriahina M. M., Shevchenko I. V. (2021)
Gameliak I. P. - Philosophy of applied reliability and safety of Ukraine new transport infrastructure, Dmytrychenko A. M., Vakarchuk I. M. (2021)
Gritsenko S. I. - Logistical support for sustainable development of the region, Drach N. S. (2021)
Cherednichenko K. V. - Modeling of territorial differentiation by transport infrastructure level of development, Miroshnikova Ju. O. (2021)
Davydenko V. V. - Circular procurement management in the circular economy system, Harmash O. M., Ovdiienko O. V. (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Instructions for authors (2021)
Malyarenko T. - Introduction "The Belt and Road Initiative in the South Caucasus and Eastern Europe: Trade, Policy, Regulations”, Wolff S. (2021)
Berzina-Cerenkova U. A. - The Baltic Resilience to China’s "Divide and Rule” (2021)
Malyarenko T. - China’s Belt and Road Initiative in the Contested Eastern Neighborhood: A Case Study of Ukraine (2021)
Kemoklidze N. - China’s Belt and Road Initiative: Opportunities and Challenges for Georgia (2021)
Mandsorwale D. - Role of circulating oxidized LDL: a useful diagnostic risk marker in cardiovascular disease, Sharma B., Singh M. P. (2021)
Cherednichenko N. - Optimization of bronchial asthma treatment according to polymorphism in the leukotriene-C4 synthase gene, Kochuieva M., Tymchenko H., Zaikina Y., Kochuiev G., Liashok A. (2021)
Pylova T. - Results of holter monitoring in patients with coronary heart disease depending on the severity of atherosclerotic lesions of the coronary arteries (2021)
Ostrovskyi M. - Morphological manifestations of experimental paclitaxel-induced sciatic neuropathy under correction of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate (2021)
Karslioglu B. - Coracoclavicular ligament augmentation at clavicle distal-third fracture treatment, Uzun M., Dedeoglu S. S., Imren Y., Keskin A. (2021)
Torianyk I. - Organization of biological materials collection on study of the natural prototype of babesious infection (2021)
Zabashta V. - Expert assessment of the suitability of treatment and diagnostic measures in providing emergency care to patients with acute coronary syndrome, Fedak B. (2021)
Yakovtsova I. - Diagnostics of mechanical asphyxia – experience of foreign countries (literature review), Hurov O., Nikonov V., Kursov S., Hladkykh D., Danyliuk S. (2021)
Strashok L. - Modern aspects of hepatology: liver steatosis and fibrosis through the prism of comorbidity in pediatric practice, Svetlana T., Shevchenko N., Yeloyeva Z., Belousova O., Tsodikova O. (2021)
Abstract and References (2021)
Гончарук Л. М. - Фібринолітична та протеолітична активність плазми крові при пептичній виразці шлунка з урахуванням патогенних штамів Helicobacter pylori), Федів О. І., Кулачек В. Т., Телекі Я. М. (2020)
Lychko V. S. - Modern treatment methods of the localized inflammatory response in acute cerebral ischemia (2020)
Барановська В. В. - Гістологічні особливості хромофобної карциноми нирки, Романенко А. М., Захарцева Л. М. (2020)
Абрагамович М. О. - Особливості редокс-гомеостазу у хворих на цироз печінки залежно від тяжкості синтропічних коморбідних уражень внутрішніх органів, Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Фаюра Л. Р. (2020)
Хоміцький М. Є. - Типологія патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад (2020)
Kovalenko Ye. L. - Intravenous laser therapy in a comprehensive approach to the correction of risk factors of arterial hypertension, Melekhovets O. K. (2020)
Сміян О. І. - Досвід застосування алгоритму комплексної оцінки стану організму у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, Січненко П. І., Мощич О. П., Горбась В. А., Гірін С. В., Іванушко О. В., Мощич О. О. (2020)
Голубовська О. А. - Деякі аспекти ведення ВІЛ-інфікованих пацієнтів з патологією органів травної системи в контексті практики сімейного лікаря, Висоцький В. І. (2020)
Fushtey I. M. - Levels of systemic inflammatory response markers in patients with pulmonary hypertension and COPD, Nikolaieva K. L., Sid’ E. V. (2020)
Січкоріз О. Є. - Вивчення думки лікарів-інтернів щодо проблем та перспектив професійної діяльності в рамках реформування системи охорони здоров’я (2020)
Yusiuk M. Yu. - Health system reform in Ukraine and foreign experience of financing models, Yusiuk A. M., Yusiuk L. A. (2020)
Zviahin S. M. - Resistance of enamel in supra-occlusion contacts of individual teeth in rats of various ages, Lakhtin Yu. V. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Shepitko V. Yu. - Formation of criminalistics and forensic didactics in Ukraine (2020)
Shevchyuk V. M. - Forensic innovation: concepts, functions, tasks and research prospects (2020)
Bululukov O. Yu. - Subject of tactical decisions in criminalistics (2020)
Synchuk O. V. - Psychological aspects of crimes pre-trial investigation (2020)
Chornyi H. O. - Microtraces in the system of criminal characteristics of terrorist nature crimes (2020)
Necheporenko O. P. - Problematic aspects of shoeprints seizure from the crime scene (Review Article) (2020)
Talyanchuk L. S. - Types of identity documents inspection while crossing the state border of Ukraine (Review Article) (2020)
Hryhorenko A. O. - Problems of using the method of reconstruction while legal activity (2020)
Kliuiev О. М. - Achievements and development prospects of the National Scientific Center "Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute” (2020)
Fedorenko V. L. - Prehistory of formation of forensic intellectual property analysis in the context of forensic activity genesis in Ukraine (from the time of Kievan principality to the First World War) (Review Article), Kovalenko V. V., Gaidai О. D. (2020)
Petrova І. А. - Procedural and non-procedural forms of special knowledge application in civil and economic proceedings, Chekin D. O., Sylenok K. P. (2020)
Filipenko N. Ye. - The use of special knowledge while identification, prevention and investigation of crimes in the field of computer-based information and high technologies (Review Article), Snigerov O. P., Bublikov A. V. (2020)
Polianskyi A. O. - Regarding relation between classification of forensic science general theory tasks and practical forensic activity (Review Article), Juodkaite-Granskiene G. (2020)
Nedoseka O. M. - Topical issues of the concept of forensic expert professional ethics formation (2020)
Nedashkivska O. A. - The phenomenon of forensic initiative concept and current problems of its implementation in a digital society (2020)
Naumenko S. M. - The system of law enforcement agencies interacting with forensic science institutes (2020)
Puchko D. V. - Relevance and reliability of an expert conclusion as a criteria for evaluating forensic examination (2020)
Mozhaiev M. O. - Peculiarities of computer network functioning to maintain information system of forensic activity, Homon V. O., Nikulin K. V. (2020)
Davydenko D. O. - Prospects for the development of mediation in the administrative process of Ukraine and its influence on forensic activity (2020)
Kazarov A. O. - Principles of administrative and legal regulation of forensic activity in cases of administrative offenses related to traffic collisions (2020)
Olkhovsky V. O. - Approaches to determining post-mortem interval, Grygorian E. K., Myroshnychenko R. S. (2020)
Kovkina Ye. V. - Semantic and textual analysis of calls, Svyrydova L. V., Didushok N. Ia. (2020)
Syrotenko N. V. - Forensic research on short signatures, Tamošiūnaitė R., Abrosymova V. G. (2020)
Kolomiytsev A. V. - Peculiarities of the lead traces in a bore of smoothbore firearm, Nikitiuk V. H., Herman O. M., Pashkova O. M. (2020)
Krykunenko O. Iu. - Suggestions on amending the methodology of establishing the object belonging to firearms ammunition and its suitability for firing, Sohor T. Ie. (2020)
Grosheva O. Iu. - Experimental research as the basis for developing a method for identifying trace formation mechanism (2020)
Kaniuka O. Yu. - Methodological features of research on a Domestic dog intermediate hair (2020)
Korotkov I. M. - Problems of concentration determination of inorganic acids in a mixture while research on examining objects (2020)
Rudniev V. A. - Determination of quantitative content of charge stocks in gasoline and diesel fuel binary mixture, Klimchuk A. F., Bui O. D., Nardid L. V., Koval V. V. (2020)
Zelena M. S. - Research on computer equipment and software products in investigation of crimes related to illegal trafficking of drugs, psychotropic substances or their analogues (2020)
Fedorchenko V. I. - Forensic examination of the establishment of causes of faults in the "Active Curve System” stabilization system of Mercedes-Benz GLS500 4Matic, Kalashnikov E. V. (2020)
Rudzevych R. V. - Peculiarities of multidisciplinary forensic structural engineering and economic examinations appointment (2020)
Petryshyna U. U. - Complex issues arising while conducting research on wheelchair ramps for access to buildings by persons with reduced mobility and determination of wheelchair ramps’ compliance with building standards and regulations, Radchenko S. V., Syla N. V. (2020)
Shebalkov I. L. - Current problems of multidisciplinary forensic examinations while determination of the course of action of fire departments of the state emergency service of Ukraine, Panchuk Yu. V., Huseinov R. N., Suprun V. S. (2020)
Petrenko Ya. A. - Environmental engineering analyses on signs of substantial harm to the environment as a result of illegal fishing industry, Zarchenko M. V., Tararaka I. A., Tsymbal M. L. (2020)
Bohdaniuk I. V. - Research on work of a stepper motor of electricity meters under the influence of an external permanent magnetic field created with the purpose of uncounted consumption of electric energy, Rohalin S. V., Suprun V. S. (2020)
Hovorova K. I. - Place of forensic economic examination in combating fraud on the provision of services in banking via the internet (2020)
Fesenko O. S. - Problematic issues and ways for their resolution while research on tax credit of value-added tax (Review Article) (2020)
Sabadash І. V. - On the issue of tax proceedings on charging rent for subsoil use for the extraction of raw hydrocarbons, Kozub S. A., Marchenko T. V. (2020)
Panchenko N. I. - Peculiarities of forensic economic examinations on the issues of military equipment accounting, Hordiyenko I. M. (2020)
Kholodova O. Yu. - Methodology for determining the value of machines, equipment, raw materials and consumer goods taking into account retrospective of evaluation while forensic commodity examination, Hubareva V. N., Sych A. A. (2020)
Bordakova I. І. - The use of trademarks (trade names) and their meaning (2020)
Savchenko І. О. - Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence (Review Article), Babych S. L., Uscila R. (2020)
Baranov P. M. - Legal nature of the term of precious stones in forensic examination: problems and ways for their resolution, Kirin R. S., Shevchenko S. V. (2020)
Scientific news (2020)
Our heroes of anniversary (2020)
Our authors (2020)
Topical information for authors and readers (2020)
Requirements for research paper (2020)
Тимченко Г. А. - Прогнозування ефективності лікування хворих на астма-ХОЗЛ перехрест в поєднанні з ГХ (2020)
Kolenko O. I. - Effectiveness of early rehabilitation in patients with acute ischemic stroke in neurology unit, Chemerys I. O., Chernetskyi I. V. (2020)
Хухліна О. С. - Інтенсивність оксидативного стресу та стан окремих чинників антиоксидантного захисту в динаміці лікування антралем хворих на неалкогольний стетогепатит, ожиріння та хронічне обструктивне захворювання легень, Гринюк О. Є., Антонів А. А. (2020)
Potapov O. O. - Modern aspects of the use of nerve conductors in peripheral nervous system injury, Kmyta O. P., Tsyndrenko O. O. (2020)
Brusovtsov D. - Research on the incidence of malignant testicular tumors in Ukraine and Sumy region, Lуndіn M., Sikora V., Hyriavenko N., Romaniuk A. (2020)
Кротюк Д. А. - Асоціація груп крові системи АВ0 з інфікованістю вірусом гепатиту С, Лугових Н. П., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Січняк О. Л. (2020)
Halushko N. A. - Features of the transmission mechanism of viral hepatitis C in Ukraine, Tretska T. O., Halushko A. V. (2020)
Ждан В. М. - Серцево-судинні ускладнення синдрому обструктивного апное сну: у фокусі порушення реполяризації міокарда, Катеренчук О. І., Іваницький І. В., Кир'ян О. А., Хайменова Г. С. (2020)
Vatseba T. S. - The study of the activation of MTORC1 and its substrate p70s6k involved in type 2 diabetes mellitus and oncogenetic processes, Sokolova L. K., Pushkarev V. V., Kovzun O. I., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2020)
Radko A. - Assessment of the risk of skin lesions associated with demodex mites in students with acne vulgaris, Melekhovets O., Kharchenko T., Melekhovets Y. (2020)
Кудря І. П. - Оптимізація самостійної роботи студентів у світлі інноваційних освітніх технологій при вивченні внутрішньої медицини, Шевченко Т. І., Шапошник О. А., Третяк Н. Г. (2020)
Горох В. B. - Характеристика оптимізованої моделі медичної допомоги населенню з хворобами крові та кровотворних органів на регіональному рівні (2020)
Петрів Т. І. - Клітинні технології у відновленні периферичних нервів, Цимбалюк Ю. В., Потапов О. О., Гончарук О. О., Квасніцький М. В., Татарчук М. М. (2020)
Чемич М. Д. - Хвороба Лайма. Сучасний стан проблеми, Лутай І. В. (2020)
Tkachenko Y. - Current concepts in the management of tetanus, Shkatula Y., Badion Y., Lekishvili S., Khizhnya Y. (2020)
Bodnarchuk J. A. - Biochemical and biomechanical substantiation of reparative regeneration of intervertebral discs in patients with degenerative disc diseases, Khyzhnjak M. V., Potapov О. О., Chopik N. G. (2020)
Фурдела В. Б. - Метаболічно здорове та нездорове ожиріння у дітей з позиції доказової медицини, Сміян І. С., Фурдела М. Я. (2020)
Стрільчук Л. М. - Зменшення білірубіну сироватки як несприятливий маркер ураження серця та судин, Зімба О. О., Жакун І. Б. (2020)
Литовченко В. П. - Профілактика та заходи контролю в стоматології в умовах COVID-19 (2020)
Гурбанова Т. С. - Прогнозування результатів лікування пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна в залежності від медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик (2020)
Дужий І. Д. - Особливості діагностики зовнішнього дирофіляріозу, П’ятикоп Г. І., Гресько І. Я., Кравець О. В., Перерва О. О., Ситнік О. Л. (2020)
Potseluiev V. I. - Assessment and influence of a family physician on the health status of the population of amalgamated territorial communities (2020)
Бережна А. В. - Моніторинг використання периферичних венозних катетерів у хірургічному стаціонарі, Новіков С. Д., Чумаченко Т. О. (2020)
Lukavenko I. M. - PVUII polymorphism in the estrogen receptor ?lpha gene as an indicator for surgical treatment in patients with benign mammary dysplasia (2020)
Личко В. С. - Біофізичні маркери інфаркту головного мозку (2020)
Ігнатенко М. М. - Інклюзивний розвиток агропродовольчих холдингів і корпорацій: напрями і можливості, Леваєва Л. Ю. (2021)
Третяк А. М. - Особливості оцінки вартості сільськогосподарського землекористування в земельній іпотеці, Третяк В. М., Поліщук А. С. (2021)
Нусінов В. Я. - Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування, Буркова Л. А. (2021)
Ковальов Д. В. - Роль міського самоврядування півдня України в розвитку торгівлі в другій половині XIX — початку XX ст., Черемісін О. В. (2021)
Дацій О. І. - Фінансові ресурси як об'єктивний обмежувач масштабів державного регулювання економіки та соціальної сфери, Черняєва О. О., Туболець І. І. (2021)
Білоткач І. А. - Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва Дніпропетровської області (2021)
Бойко Л. О. - Цінова ситуація та огляд ринку овочевих культур "борщового набору" (2021)
Герчанівська С. В. - Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі, Петренко Н. І., Качмар О. В. (2021)
Курбацька Л. М. - Удосконалення логістичних систем для забезпечення принципів стійкого розвитку підприємства, Кадирус І. Г., Савенко О. А., Нечипоренко К. В. (2021)
Масюк Ю. В. - Ключові аспекти інвестиційного забезпечення аграрних підприємств (2021)
Красовська О. Ю. - Сучасні особливості управління маркетингом послуг суб'єктів господарювання сфери туризму (2021)
Ратинський В. В. - Бухгалтерський облік у процесі управління підприємством (2021)
Макарчук І. М. - Особливості функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища, Перчук О. В., Яременко Л. М., Стратан А. В. (2021)
Олійник А. С. - Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні підприємством, Вельбой М. Б., Лук'яновець Н. М. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки (2021)
Аверчева Н. О. - Економічний аналіз рентабельності молока (2021)
Кельман В. Д. - Сучасні особливості та моделі адміністрування та управління мережевого ритейлу (2021)
Ляшинський В. Б. - Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні (2021)
Duzhyi І. D. - Long-term consequences of the use of autologous platelet-rich plasma in the treatment of patients with diabetic ulcers, and medical and social adaptation of such patients, Nikolayenko A. S., Yasnikovskyi O. M. (2020)
Nikolaienko A. S. - Proteolytic system condition as in the case of neutrophil elastase in patients with trophic ulcers on the background of diabetes mellitus (2020)
Міхановська Н. Г. - Скринінговий аналіз психосоціального функціонування молодших школярів в умовах навчального закладу, Сотнікова–Мелешкіна Ж. В., Островська Г. Є., Штриголь Д. В. (2020)
Чиняк О. С. - Структура нейрокогнітивних розладів у хворих з віковозалежними деменціями (2020)
Лігоненко О. В. - Використання комбінованої естрогено-ліпосомальної терапії в комплексному лікуванні запально-гнійних уражень м'яких тканин у хворих похилого та старечого віку, Жданов С. М., Стороженко О. В., Зубаха А. Б., Шумейко І. А. (2020)
Lukavenko I. M. - Association between the rs801460-polymorphism in the SRA1 gene and thyroid nodules among Ukrainian women with proliferative type of benign breast dysplasia without atypia, Kolnoguz A. V., Kyrychenko M. O., Ataman O. V., Harbuzova V. Yu. (2020)
Колоскова О. К. - Особливості утримання контролю та перебігу бронхіальної астми у дітей за альтернативного дебюту захворювання, Білоус Т. М., Шевченко Н. О., Білоус В. В. (2020)
Волошин О. М. - Рекурентні респіраторні захворювання та стан гуморального імунітету у дітей дошкільного віку, Марушко Ю. В., Донцова К. М. (2020)
Romero-Reveron R. - A Venezuelan anatomist cited in the human anatomy treatise Testut-Latarjet (2020)
Костюченко В. В. - Аналіз захворюваності на колоректальний рак серед жителів Сумської області, Москаленко Ю. В., Тарасенко С. В., Винниченко О. І., Шевченко В. В., Винниченко І. О. (2020)
Potapov O. O. - Modern methods of surgical treatment of peripheral nervous system injuries, Kmyta O. P., Tsyndrenko O. O., Semenyuk M. I., Senchenko A. V. (2020)
Sukharev A. B. - Features of the course of multiple pregnancy against the background of fetal growth retardation, Kopytsia T. V., Boyko V. I. (2020)
Slynko Ie. I. - Management of lumbosacral radiculitis, Potapov O. O., Derkach Yu. V., Ermoliev A. I., Andrukhiv A. Ya. (2020)
Майданник В. Г. - Кореляційні зв’язки показників порушень серцево-судинної системи при інсулін-залежному цукровому діабеті у дітей, Кривонос Ю. М., Мітюряєва–Корнійко І. О., Гнилоскуренко Г. В., Романенко С. Ю., Салтикова Г. В., Терлецький Р. В. (2020)
Харченко Т. А. - Патогенетичний підхід в лікуванні трофічних виразок діабетичного та венозного генезу із застосуванням плазмотерапії та лазеротерапії, Іванова А. С., Мелеховець О. К., Орловський В. Ф., Мелеховець Ю. В. (2020)
Малахов В. О. - Остеопороз і саркопенія: спільність етіопатогенетичних чинників, профілактики та немедикаментозного лікування, Тягнирядко А. К., Ісаєва Я. А. (2020)
Денисенко А. П. - Роль патогенних білків та хронічного запалення у виникненні хвороби Альцгеймера, Гайкова О. О., Москаленко Р. А. (2020)
Ковальчук Т. А. - Вплив вазовагальних синкопе дитячого віку на показники якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, Боярчук О. Р. (2020)
Чайківська Е. Ф. - Особливості експресії глобуліну, який зв’язує статеві гормони, у дівчат пубертатного віку із дифузними захворюваннями печінки (2020)
Шкіряк-Нижник З. А. - Вплив стресових ситуацій у сім’ї на формування поведінки підлітка, Горбань Н. Є., Слободченко Л. М., Лапікура О. В., Слєпакурова І. В. (2020)
Ярема Н. М. - Неонатальний скринінг на тяжкі комбіновані імунодефіцити: ретроспектива і сучасність (огляд літератури), Боярчук О. Р., Мочульська О. М. (2020)
Багній Л. В. - Патогенетичні аспекти формування акушерських ускладнень у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки при надлишковій масі тіла (огляд літератури), Геряк С. М., Багній Н. І. (2020)
Бойчук А. В. - Порівняння лапароскопічної міомектомії та емболізації маткових артерій у жінок із симптомною лейоміомою матки, Коптюх В. І., Існюк Н. О. (2020)
Бойчук А. В. - Діагностика кліщових інфекцій у вагітних, Якимчук Ю. Б., Андрейчин М. А., Шкільна М. І., Івахів О. Л., Кліщ І. М., Корда М. М., Запорожан С. Й., Гук М. Т., Сидоренко І. Г. (2020)
Бойчук А. В. - Деякі показники гуморального імунітету та стан мікробіоценозу репродуктивних шляхів жінок-внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності, Романенко І. Ю. (2020)
Галей М. М. - Техніка виконання симультанних операцій при поєднаній гінекологічній патології із жовчнокам’яною хворобою, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2020)
Гладчук І. З. - Порівняльний аналіз ускладнень післяопераційного періоду при кесаревому розтині за M. Stark та модифікованою методикою, Герман Ю. В., Лунько Т. А., Григурко Д. О. (2020)
Добрянська В. Ю. - Сполучнотканинна дисплазія серця у вагітних та перинатальні наслідки (огляд літератури та власні дані), Маланчук Л. М., Геряк С. М., Швед М. І. (2020)
Дроздовська Ю. Б. - Оцінка оваріального резерву в жінок із безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій (2020)
Игнатьев А. М. - Постменопаузальная остеосаркопения (обзор литературы и результаты собственных исследований), Турчин Н. И., Ермоленко Т. А. (2020)
Кулик І. І. - Ефективність контрольованої оваріальної стимуляції за довгим протоколом у жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям, Хміль С. В. (2020)
Маркін Л. Б. - Профілактика розладів функціонального диференціювання плаценти, Фартушок Т. В. (2020)
Нікітіна І. М. - Поліпи ендометрія у жінок репродуктивного віку – сучасний етіопатогенетичний погляд на проблему (огляд літератури), Микитин К. В., Калашник Н. В., Бабар Т. В., Іконописцева Н. А., Копиця Т. В. (2020)
Носенко О. М. - Особливості імунної реактивності ендометрія з неатиповою гіперплазією у пацієнток із безпліддям та ожирінням, Юрченко С. В. (2020)
Плаксієва К. Д. - Досвід ведення постемболізаційного синдрому у пацієнток із міомою матки (2020)
Пономарьова І. Г. - Особливості біоценозу піхви у жінок із мікоплазмовою інфекцією, Лісяна Т. О., Мацола О. М. (2020)
Посохова С. П. - Гіпоксично-ішемічне ушкодження головного мозку плода: прогнозування та попередження, Кучеренко О. Ю., Ніточко К. О. (2020)
Потапова Л. В. - Современные подходы к терапии урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузе, Щербина И. Н. (2020)
Прощенко О. М. - Урогенітальні розлади у жінок, що перенесли радикальні операції на матці, Венцківська І. Б., Вітовський Я. М., Маркітанюк С. В. (2020)
Татарчук Т. Ф. - Особливості клінічного перебігу передраку і раку вульви у жінок пре- і постменопаузального віку, Дунаєвська В. В., Захаренко Н. Ф. (2020)
Ханча Ф. О. - Особливості експресії маркера ендотеліальних клітин CD34 у судинному руслі вілльозного дерева плаценти при вагітності, індукованій у циклі допоміжних репродуктивних технологій (2020)
Хміль С. В. - Низький овуляторний резерв: причини виникнення, питання та відповіді, Денефіль О. В., Терлецька Н. Ю., Майорова О. Ю. (2020)
Хміль С. В. - Фрагментація ДНК сперматозоїдів: причини, механізм, вплив на настання та виношування вагітності, Майорова О. Ю., Маланчук Л. М., Хміль М. С., Хміль-Досвальд А. С., Дудчук І. В. (2020)
Чайка В. В. - Вплив хірургічної стимуляції овуляції шляхом фертилоскопічного оваріального дрилінгу на гормональний статус пацієнток із кломіфен-резистентною формою синдрому полікістозних яєчників та ожирінням (2020)
Щербина М. О. - Особливості цитокінової регуляції і гемодинамічних показників шийки матки при фізіологічних пологах, Ліпко О. П., Потапова Л. В., Щербина І. М., Мерцалова О. В., Шелест Н. В. (2020)
Berlinska L. I. - Anterior placenta position as a causing factor of pre-eclampsia, Marichereda V. G., Pavlovska O. M., Petrovskiy Y. Y. (2020)
Chumak Z. V. - Expression of markers of hypoxia, angiogenesis, as microcirculatory-tissue factors in proliferative processes of the endometrium, Shapoval M. V., Nadvorna О. М., Zhovtenko O. V.. (2020)
Правила оформлення статей (2020)
Титул,зміст (2021)
Від редакції (2021)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження рідкісного жовтувато-зеленого граната з ефектом зміни кольору та астеризмом, Бeлiченко О. П. (2021)
Баранов П. М. - Роль генетичної класифікації включень у визначенні походження і географії смарагдів, Шевченко С. В., Сливна О. В. (2021)
Гелета О. Л. - Гемологічна характеристика різновидів яшми Українського щита, Нестеровський В. А., Сурова В. М. (2021)
Бeлiченко О. П. - Сучасний стан та динаміка розвитку ринку бурштину, Ладжун Ю. І., Татарінцев К. В., Гаєвський Ю. Д., Максюта О. В., Кравченко М. О. (2021)
Mukendi Baloji Emmanuel - Prospects for scattered diamond occurrences in the Kasai province of the Democratic Republic of the Congo, Baranov P. (2021)
Сергієнко І. А. - KyivBuild Ukraine 2021. Круглий стіл (2021)
Інформація (2021)
Фещенко Ю. І. - Особливості та вимоги до проведення клінічних випробувань у хворих на бронхіальну астму в Україні, Гуменюк Г. Л., Добрянський Д. В., Распутняк С. С., Рекалова О. М. (2021)
Дитятковська Є. М. - Особливості прегравідарного періоду у жінок з кропив’янкою, що часто рецидивує, Недогибченко Н. О., Василенко Т. В. (2021)
Яременко О. Б. - Ефективність та безпечність інгаляційного застосування гіпертонічного розчину хлориду натрію та його комбінації з гіалуроновою кислотою у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень , Кузьменко Н. М., Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Гуменюк Г. Л., Дудка П. Ф. (2021)
Богомолов А. Є. - Комбінація олопатадіну и мометазону в лікуванні алергічного риніту (2021)
Качковська В. В. - Gln27Glu та Arg16Gly поліморфізми гена β2-адренергічного рецептора у хворих на бронхіальну астму і ожиріння, Ковчун А. В., Фадєєва Г. А., Приступа Л. Н. (2021)
Боророва О. Л. - Коронавірусна інфекція: види, клінічні особливості, шляхи профілактики (2021)
Зюк Йорген - Багатоцентрове обсерваційне проспективне дослідження ефективності переходу з прийому препарату Будесонід/Формотерол Турбухалер® на прийом препарату Будесонід/Формотерол Ізіхейлер®, Вінге Інес, Зерберг Мікаель, Вахтерісто Мікко, Рютіле Паула (2021)
Рекалова О. М. - Всесвітній день імунітету та досягнення імунології в Україні, Панасюкова О. Р. (2021)
Журнал "Aстма та aлергія" отримав сертифікат бази даних CiteFactor (2021)
Авторам публікацій у журналі "Астма та aлергія": правила оформлення і підготовки статей (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kumar A. - Thermodynamic mixing properties of Li–Mg binary alloy (2021)
Darchuk N. P. - Vector model for the text style analysis, Vasileva I. V., Vasilev A. N. (2021)
Dzyublik A. Ya. - Consistent theory of alpha-decay (2021)
Sabirov L. M. - Isothermal compressibility near the solution’s peculiar point, Ismailov F. R., Karshibaev Sh. E., Kadirov S. A. (2021)
Kuryliuk V. V. - Thermal conductivity of Si nanowires with an amorphous SiO2 shell: A molecular dynamics study, Semchuk S. S., Kuryliuk A. M., Kogutyuk P. P. (2021)
Pop M. M. - Optical properties of cation-substituted (Cu1 – xAgx)7GeSe5I mixed crystal, Studenyak V. I., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Suslikov L. M., Studenyak I. P., Kúš P. (2021)
Vdovych A. S. - Longitudinal and transverse electrocaloric effects in glycinium phosphite ferroelectric (2021)
Slobodianiuk D. V. - Excitation of ultrashort spin waves via Spin-Cherenkov effect in magnetic waveguides (2021)
Kostylyov V. P. - Synthesis and investigation of the properties of organic-inorganic perovskite films with non-contact methods, Sachenko A. V., Vlasiuk V. M., Sokolovskyi I. O., Kobylianska S. D., Torchyniuk P. V., V’yunov O. I., Belous A. G. (2021)
Dvornichenko A. V. - Electromigration effects at epitaxial growth of thin films: Phase-field modeling (2021)
Uvarov V. N. - Electronic structure and magnetic properties of Heusler alloys MMnSb (M = Ni, Pd, Pt), Uvarov N. V., Melnik M. P. (2021)
Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniver-sary of his birth) (2021)
Ковтонюк А. А. - Лісова рослинність садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя (Вінницка та Черкаська області України), Куземко А. А. (2021)
Мойсієнко І. І. - Thalictrum foetidum L. у степовій зоні України: нові знахідки та еколого-ценотичні особливості, Винокуров Д. С., Ширяєва Д. В. (2021)
Соломаха І. В. - Аутфітосозологічна характеристика піщаних терас долинного комплексу Дніпро-Карань (Середне Придніпров’я), Шевчик В. Л., Безсмертна О. О., Бондар І. В. (2021)
Захарова М. Я. - Анотований список рідкісних та зникаючих видів флори Нижньодніпровських пісків (2021)
Vynokurov D. S. - New and validated names of some syntaxa of the Festuco-Brometea class vegetation from Eastern Europe (2021)
Литвиненко Ю. І. - Копрофільні аскоміцети Національного природного парку "Олешківські піски" (Херсонська область, Україна), Романова Д. А., Орлова-Гудім К. С., Гудім А. О., Вакал А. П. (2021)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2021)
Satilmis Bilgin - Compliance to levothyroxine treatment of the patients with hypothyroidism during SARS-CoV-2 pandemic era, Burcin Meryem Atak Tel, Tuba Taslamacioglu Duman, Ozge Kurtkulagi, Gizem Bakir Kahveci, Tugrul Sagdic, Gulali Aktas (2021)
Фурманова О. В. - Імунофенотип лімфоцитів крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з нормальною масою тіла та ожирінням, Куликовська А. В., Попова В. В., Зак К. П., Тронько М. Д. (2021)
Tsaryk I. O. - Peculiarities of the course of diabetic kidney disease in patients with latent autoimmune diabetes in adults, Pashkovska N. V. (2021)
Джунь Я. Ю. - Аналіз віддалених результатів комплексного лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів із предіабетом та явним цукровим діабетом, Маньковський Г. Б., Руденко Н. М. (2021)
Дутка Р. Я. - Діагностична та прогностична цінність гормональних показників, ліпідного спектра та ультрасонографічних параметрів міокарда при метаболічному синдромі, ускладненому хронічною ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу, Чмир Н. В., Леонт’єва З. Р., Федечко Й. М. (2021)
Кравченко В. І. - Епідеміологія автоімунного тиреоїдиту, Товкай О. А., Раков О. В., Тронько М. Д. (2021)
Шідловський В. О. - Вплив автоімунного тиреоїдиту на органи й системи організму (огляд літератури), Шідловський О. В., Кравців В. В. (2021)
Korsak Yu. - Diagnosis, clinical importance and management of thyroid nodules, Nykytiuk L. (2021)
Рыбаков С. И. - Инсиденталома надпочечника: что это такое? Часть 1 (2021)
Яргин С. В. - Раннее назначение инсулина при сахарном диабете 2-го типа: плюсы и минусы (2021)
Сергієнко В. О. - Цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, Сергієнко О. О. (2021)
Черенько С. М. - Неповоротний гортанний нерв, обумовлений аномальним ходом правої підключичної артерії (arteria lusoria), у пацієнтки з рецидивуючим папілярним тиреоїдним раком: перший в Україні документований клінічний випадок, Боднар М. Р., Глаголєва А. Ю. (2021)
Voznyak D. K. - Formation Mechanism of the Velyka Vyska Syenite Massif (Korsun-Novomyrhorod Pluton, Ukrainian Shield) Derived from Melt Inclusions in Zircon, Levashova E. V., Skublov S. G., Kryvdik S. G., Vyshnevskyi O. A., Belskyi V. M., Kurylo S. I. (2021)
Lobach-Zhuchenko S. B. - Iron- and Nickel Enriched Olivine from Phlogopite Harzburgite of the Bug Granulite Complex (Ukrainian Shield), Egorova Yu. S., Skublov S. G., Sukach V. V., Galankina O. L. (2021)
Гречанівський О. Є. - Авторадіаційне пошкодження цирконів Яструбецького рудопрояву Українського щита (за даними рентгенофазового аналізу та ЯМР), Калініченко А. М., Гречановська О. Є., Брик О. Б. (2021)
Степанюк Л. М. - U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 3. Породна асоціація нижньої течії р. Ятрань, Шумлянський Л. В., Курило С. І., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Вайлд С. А., Немчін А. А. (2021)
Шестопалов В. М. - Мінеральні води Східного регіону України, Моісеєв А. Ю., Моісеєва Н. П., Дружина М. О., Лесюк Г. В. (2021)
Палкіна О. Ю. - Мінералогічні пошукові ознаки для оцінки перспектив діамантоносності надр України (за фізіографічними та фотолюмінесцентними даними), Фалькович О. Л. (2021)
Квасниця В. М. - Про діаманти Інгуло-Інгулецького мегаблоку (Український щит) (2021)
Возняк Д. К. - Актуальна книга з історії мінералогії в Україні (відгук на монографію Володимира Павлишина, Ореста Матковського, Станіслава Довгого "Історія мінералогії в Україні від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст.") (2021)
Пам’яті Олександра Валентиновича Чепіжка (2021)
Пам’яті Антона Антоновича Вальтера (2021)
Кравець О. А. - Джерела хромосомного поліморфізму мікроспороцитів у видів LIlium L.та Allium L: цитоміксис, екстра-хромосоми, димінуції хроматину, Плоховська С. Г., Горюнова І. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2021)
Кокорев О. І. - Реалізація впливу поліамінів на стан продихів гороху із залученням кальцію та компонентів ліпідного сигналінгу, Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Горєлова О. І., Дмитрієв О. П. (2021)
Земскова О. В. - Розвиток пухлинно-індукованого ефекту свідка та радіочутливості в лімфоцитах периферичної крові хворих на гліобластому з різним статусом метилування гена MGMT в клітинах пухлини, Курінний Д. А., Рушковський С. Р., Демченко О. М., Романенко М. Г., Главацький О. Я., Клименко С. В. (2021)
Петрушко М. П. - Морфологічні та молекулярно-цитогенетичні характеристики гігантських ооцитів людини, Будерацька Н. О., Гонтар Ю. В., Юрчук Т. О. (2021)
Поліщук Л. В. - Загальні тенденції організації та локалізації crt-кластерів у геномах стрептоміцетів, Лук'янчук В. В. (2021)
Радченко М. М. - Філогенетичний аналіз штаму Bacillus subtilis IFBG МК-2 та продукування рибофлавіну його індукованими клонами, Тігунова О. О., Зелена Л. Б., Бейко Н. Є., Андріяш Г. С., Шульга С. М. (2021)
Гур'янов Д. С. - Колокалізація білка BCR з клатрином, актином та кортактином свідчить про його можливу роль в регуляції розгалуження актину та клатрин-опосередкованому ендоцитозі, Антоненко С. В., Телегеєв Г. Д. (2021)
Kamalipooya S. - Effect of Co­treatment with static magnetic field and Cis­diamminedichloroplatinum (II) on apoptosis and cell cycle progression in HeLa cell line and Hu02, Sabet A., Jouni F. J. (2021)
Ilhami Gok - Pattern of RAD51­G135C polymorphism among eastern mediterranean Turkish population and association with breast cancer, Cetinkunar S. (2021)
Dagmura H. - eNOS and VEGF variants might increase the risk of pancreatic cancer, Yigit S., Gumusay O., Nursal A. F., Daldal E., Karakus N. (2021)
Liang R. - Сharacterization of the complete chloroplast genome of Meconopsis puniceA (Papaveraceae), an endemic species from the Qinghai­Tibet plateau in China, Caraballo­Ortiz M. A., Liu Y., Su X. (2021)
Ozsoy F. - The impact of PER3 VNTR polymorphism on the development of schizophrenia in a Turkish population, Yigit S., Nursal A. F., Kulu M., Karakus N. (2021)
Reis G. B. - Somatic cell alterations in interspecific hybrids of Cenchrus purpureum (Schumach.) and Cenchrus americanus (L.) Morrone by genomic in situ hybridization, Mesquita A. T., Andrade­Vieira L. F., Azevedo A. L. S., Davide L. C. (2021)
Amna T. - Study on effects of Ag­SiO2 core shell nanoparticles on biocompatibility appraisal of myoblasts, Alghamdi A., Khan R., Hassan M. Sh., Khil M.-S. (2021)
Грохольський Я. М. - Розвиток уявлень про "струм зміщення", Сусь Б. А. (2020)
Хребтова О. А. - Теплові режими автоматизованої системи електропривода під час рушання під навантаженням, Зачепа Н. В. (2020)
Кулинич Е. М. - Лабораторний стенд з бездротовим інтерфейсом для дослідження систем автоматичного керування електроприводами постійного струму, Назарова О. С., Гончаров Д. В., Чернишев С. Г., Піскун В. В. (2020)
Hassan Ch. - Totally robotic sleeve gastrectomy as a training model for residents and fellows, Pavelko Ye., Gruessner S., Valle V., Gangemi A., Bianco F., Giulianotti P. (2020)
Усенко О. Ю. - Коронарне шунтування на працюючому серці в поєднанні із каротидною ендартеректомією у пацієнтів із мультифокальним атеросклерозом, асоційованим із цукровим діабетом 2 типу, Габрієлян А. В., Белейович В. В., Ратушнюк А. В., Чайковська С. М., Бура І. Б. (2020)
Yuzvenko T. Yu. - Relationship between glycemic metabolism and hypothyroidism in patients with type 2 diabetes mellitus, Pankiv V. I., Singh K., Chandanvir S. (2020)
Кондратюк В. Є. - Роль довжини теломер у прогнозуванні когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним атеросклерозом та цукровим діабетом, Черська М. С., Гурьянов В. Г. (2020)
Нечай О. П. - Вплив ожиріння на розвиток тиреоїдного раку: результати власних досліджень, Квітка Д. М., Ліщинський П. О., Романенко Ю. І., Белемець Н. І., Куц В. В., Зуєв К. О., Паламарчук В.О., Товкай О. А. (2020)
Зінич О. В. - Показники композиції тіла та обміну сечової кислоти як маркери метаболічного фенотипу у чоловіків з нормоурикемією, хворих на цукровий діабет 2 типу, Шупрович А. А., Кушнарьова Н. М., Прибила О. В., Ковальчук А. В., Гуріна Н. М., Корпачев В. В. (2020)
Квітка Д. М. - Віддалені результати оперативного лікування папілярного раку щитоподібної залози групи низького ризику, Паламарчук В. О., Товкай О. А., Ліщинський П. О., Січінава Р. М. (2020)
Пасєчко Н. В. - Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природного планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій у йододефіцитному регіоні, Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Євстратьєва Ю. В. (2020)
Рыбаков С. И. - Штрихи к истории открытия инсулина. Sir Frederick Grant Banting (2020)
Дідушко О. М. - Ефективність застосування емпагліфлозину у хворих на цукровий діабет 2 типу з нормальною та надмірною масою тіла, Кобринська О. Я. (2020)
Завгородній С. М. - Проблеми діагностики папілярного раку щитоподібної залози на тлі автоімунного тиреоїдиту, Зимня К. О., Рилов А. І., Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2020)
Зайцев М. А. - Низькотравматичні переломи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: частота і чинники ризику розвитку (2020)
Іванько О. В. - Хірургічне лікування холедохолітіазу з механічною жовтяницею у хворих на цукровий діабет 2 типу (2020)
Іванько О. В. - Можливості застосування ультразвукової енергії в лікуванні хворих на хронічний геморой ІІІ та IV стадії з цукровим діабетом 2 типу, Абдулсад Аль-Хадраві Раад (2020)
Ніколенко О. Є. - Основний фактор росту фібробластів при пролапсі мітрального клапана у хворих на цукровий діабет 1 типу (2020)
Никоненко А. О. - Діагностика і тактика лікування первинного Гіперальдостеронізму, Зубрик І. В., Русанов І. В., Вільховой С. О. (2020)
Паньків В. І. - Профілактика та лікування гіпокальціємії після тиреоїдектомії з приводу різних захворювань щитоподібної залози, Кашперська В. Я. (2020)
Паньків І. В. - Індекс інсулінорезистентності — маркер взаємозв’язку вуглеводного і ліпідного метаболізму в осіб з дисглікемією (2020)
Романенко І. Ю. - Гормональний статус і тривожні розлади у жінок із загрозою переривання вагітності (2020)
Умови публікації в журналі "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery” (2020)
Титул, зміст (2019)
Марченко А. О. - Конструктивний синтез багатошарової поляризаційно-голографічної антени. Рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, Гусак Ю. А. (2019)
Даник Ю. Г. - Методологія синтезу ситуаційних розвідувально-ударних комплексів, Шестаков В. І. (2019)
Шевченко Д. Г. - Методика оцінювання ефективності функціонування лінії зв’язку (2019)
Мельник Я. В. - Рекомендації щодо побудови інформаційно-телекомунікаційних мереж на основі порівняльної оцінки їх стійкості, Бобильов В. Є., Тимошенко Р. Р. (2019)
Лаптєв О. А. - Аналіз та тенденції розвитку засобів пошуку цифрових радіозакладок, Грозовський Р. І. (2019)
Семененко О. М. - Шляхи створення інтегрованого радіолокаційно-перешкодового бортового комплексу на літаках-винищувачах Збройних Сил України, Каблуков О. А., Чернега В. М. (2019)
Артюшин Л. М. - Базові умови прийняття рішення щодо створення автоматизованої системи управління груповим застосуванням безпілотних літальних апаратів, Кононов О. А., Шморгун Ю. В. (2019)
Пекарєв Д. В. - Концептуальний підхід до врахування загроз у космічній сфері в інтересах безпеки та оборони держави (2019)
Ковбасюк С. В. - Модель каскаду гібридної сегментації для автоматичного дешифрування об’єктів на аерознімках, Каневський Л.Б., Романчук М.П. (2019)
Байрамов А. А. - Применение экспертного оценивания при обработке разведывательных данных, Мамедов В.М. (2019)
Байрамов А. А. - Математическая модель логистики технического снабжения в зонах военных действий, Taлыбов А.М., Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. (2019)
Курніков В. В. - Обґрунтування комплексу показників оцінки складності обстановки на ділянці державного кордону Північного регіонального управління в умовах загострення воєнно-політичної обстановки (2019)
Дачковський В. О. - Алгоритм функціонування системи логістичного забезпечення, Сампір О. М. (2019)
Коцюруба В. І. - Обґрунтування раціональних маршрутів маневру пунктів управління в ході ведення бойових дій із врахуванням затримки на інженерних загородженнях, Черевко Р. М., Іващук О. А. (2019)
Петренко А. Г. - Методичний підхід до оцінювання наявних спроможностей функціональних структур складових оборони (2019)
Семененко О. М. - Методика раціонального розподілу виділених фінансових ресурсів на підготовку Збройних Сил України із урахуванням динаміки рівня навченості особового складу частин, Бойко Р. В., Назаркін В. М. (2019)
Крайнов В. О. - Обґрунтування показника якості системи інформаційної безпеки автоматизованої інформаційної системи органу військового управління, Грозовський Р. І. (2019)
Бутвін Б. Л. - Використання модифікованих рівнянь динаміки середніх для оперативного прогнозування ходу та результатів бойових дій, Машкін О. О., Соломицький О. І. (2019)
Войтко О. В. - Аналіз особливостей маніпуляції, як інструменту психологічного впливу на свідомість, Кацалап В. О., Рахімов В. В (2019)
Прібилєв Ю. Б. - Метод вибору оптимального співвідношення між початковим рівнем точності та запасом метрологічної надійності вимірювального каналу контрольно-випробувальної станції при обмеженні вартості (2019)
Думенко М. П. - Методичний підхід до оцінювання ефективності системи комплектування персоналом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) (2019)
Лисий М. І. - Практичні рекомендації щодо застосування безпілотного літального апарату для пошуку правопорушника державного кордону за цілевказанням, Бабій Ю. О., Поліщук В. В. (2019)
Чопа Д. А. - Інформаційні технології як технічна основа розвитку сучасних методів викладання військово-технічних дисциплін, Дерев’янчук А. Й., Дегтярьов В. В. (2019)
Розум І. Ю. - Упорядкування роботи аспірантів в початковий період дисертаційних досліджень, Гиренко І. М., Сакович Л. В., Небесна Я. Е. (2019)
Георгадзе О. А. - Часткова методика оцінювання рівня методичної підготовки керівників занять під час проведення бойового злагодження артилерійської бригади, Юр’єв О. О., Столінець С. Л. (2019)
Федорчук А. В. - Показники та критерії оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду, Добровольський А. Б., Ковальов Д. В. (2019)
Савельєв А. С. Мірошников О. П. - Удосконалення порядку роботи посадових осіб органів управління розвідки під час планування розвідки в операції (2019)
Вимоги оформлення статтей (2019)
Причепій Є. М. - Цикл вагітності жінки в множинах знаків на археологічних артефактах та орнаментах рушників Поділля (2020)
Гончарова О. М. - Феномен жіночого мистецтва Артемізії Джентілескі у ранньомодерний період італійської культури (2020)
Холодинська С. М. - Філософські засади французької гуманістики: досвід кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2020)
Саранча В. І. - Культурна пам’ять про першу світову війну: регіональний вимір, Шабуніна В. В., Тур О. М., Бутко Л. В., Василенко Д. П. (2020)
Лукашева Л. Т. - Феномен творчої особистості М. М. Синельникова в соціокультурному просторі Харкова кінця ХІХ – початку ХХ століття : особистість і місто (2020)
Романюк Л. Б. - Мистецька діяльність Адама Дідура в контексті світової та вітчизняної музичної культури (2020)
Шостак В. М. - Культурно-моральні цінності еліти в трактуванні В. К. Липинського (2020)
Obukh L. - Traces of works of Stanislaw Moniuszko in contemporary cultural projects in Ukraine (2020)
Черняк І. В. - Культуротворча діяльність О. С. Сокальського (2020)
Совгира Т. І. - Суперечливість положень "технофобії" та "технофілії" у дзеркалі культурологічної думки (2020)
Щербакова Г. М. - Сучасне українське весілля в умовах глобалізації : традиції та новації у весільному ритуалі: культурологічний аспект (2020)
Бровко М. М. - Когнітивно-креативний потенціал української культури: історія і майбутнє (2020)
Смирна Л. В. - Політика неофіційного: до проблеми інтерпретації українського мистецького нонконформізму (2020)
Мартинова С. П. - Релігійна маргінальність як страх свободи в культурі протестантизму, Андрущенко Т. В. (2020)
Великанич С. Р. - Типологія музичної іконографії в архітектурі Львова кінця XIX – початку XX століття (2020)
Маслак В. І. - Блогінг як специфічне явище культурної діяльності та комунікації в соціумі : ґенеза та метаморфози значеннєвого поля, Тур О. М., Шабуніна В. В., Саранча В. І. (2020)
Москвич О. Д. - Медіатрансформації та івент-технології в сучасній театральній культурі: український контекст, Пригода Т. М. (2020)
Шабуніна В. В. - Феномен скандалу як специфічної форми соціокультурної комунікації, Тур О. М., Василенко Д. П., Саранча В. І. (2020)
Гаєвська Т. І. - "Культурний продукт" у контексті культурної діяльності (2020)
Виткалов В. Г. - Фаховий коледж культури та мистецтв і проблеми функціонування галузі, Куклінська В. В. (2020)
Добіна Т. Г. - Організаційна культура: чинник підвищення ефективності функціонування соціальних служб (2020)
Пригода Т. М. - Мінімалізм, дзен, карантин у сучасній культурі: спроба усвідомленого споживацтва (2020)
Ліфінцева О. В. - Постать митця в організаційно-функціональній системі культурної дипломатії України (2020)
Майхрович Ю. - Конструювання регіонального простору Східної Галичини: культурно-мистецька практика (2020)
Козінчук В. Р. - Знаки і символи українських неканонічних ікон христологічного типу XVIII − XIX ст. (2020)
Головей В. Ю. - Українські художні музеї та галереї в часи пандемії: новий досвід культурного менеджменту, Столярчук Н. М. (2020)
Бабушка Л. Д. - Фестивація: технології полікультурного конструювання (2020)
Дичковський С. І. - Індустріальна спадщина в сучасних парадигмах інформаційного суспільства (2020)
Бегаль Т. О. - Музейна експозиція: проблеми інтерпретації поняття у культурологічних дослідженнях (2020)
Ольговський С. - Науково-дослідна робота в національному заповіднику "Хортиця". Становлення та розвиток, Пустовалов В. (2020)
Москаленко А. В. - Археологічна експедиція як культурне явище: термінологічний аналіз (2020)
Вишневська Г. Г. - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Київщини як туристичні об’єкти, Булгакова Н. (2020)
Хлистун Ю. І. - Програма розпису православного храму як культурологічна проблема (2020)
Рішняк О. Б. - Сучасна реставраційна діяльність: основні напрями, завдання та пріоритети (2020)
Крупа І. - Проблеми збереження культурної спадщини: зарубіжний та український досвід, Вишневська Г. (2020)
Турчак Л. І. - Творчість Сергія Лифаря: досягнення у мистецтві хореографії (2020)
Пожарська О. Ю. - Репрезентація цирку у кінематографі (2020)
Бабій Н. П. - Феномен "Колумба”. Успіх стратегій провінційного фотоклубу (2020)
Виткалов С. В. - Народна музична культура як фактор національної самоідентифікації (2020)
Андросова Д. В. - Християнсько-візантійський базис культури Британії-Англії й Русі-України крізь призму національного мислення (2020)
Чукасзян Л. Б. - История армянской диаспоры Украины: опыт культурологической рефлексии (2020)
Андрійцьо В. М. - Театр Закарпаття: шлях до його професіоналізації (1930–1945 рр.), Шетеля Н. І. (2020)
Климчук І. С. - Феномен національного в радянській культурі (на прикладі хореографічного мистецтва) (2020)
Григорчук Т. В. - Ностальгія як чинник поширення культурних продуктів, Тадля О. М. (2020)
Герчанівська П. Е. - Аналіз теорій міжнародної міграції (2020)
Андрієнко М. - Проблеми та перспективи державного управління в Україні в умовах глобалізації, Гаман П. (2021)
Васильєва Н. - Формування механізмів саморегулювання професійної діяльності телерадіоорганізацій для забезпечення їх суспільної відповідальності, Ящук Т. (2021)
Гаваза А. - Світовий досвід формування культури безпеки протимінної діяльності та можливість імплементації в Україні (2021)
Гнатенко В. - Основні складові економічної безпеки держави (2021)
Горблюк С. - Передумови та еволюція впровадження політики ревіталізації міст у Німеччині (2021)
Демчук В. - Стан нормативно-правового регулювання міжвідомчої взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування (2021)
Євсєєв В. - Методика розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону міністерства внутрішніх справ, Панченко В., Запара О. (2021)
Круглов В. - Державна політика трансформації ринку праці: виклики цифрової епохи (2021)
Литвиновський Є. - Феномен лідерства на державній службі, Литвиновська І. (2021)
Маслей В. - Визначення критичного протиріччя у функціонуванні системи управління попередженням та мінімізацією наслідків виникнення надзвичайних ситуацій (2021)
Пастух К. - Стратегічне планування розвитку територіальних громад (2021)
Подобєд І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку ресурсного потенціалу ЄДСЦЗ (2021)
Рогуля А. - Аналіз ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з організації безпеки життєдіяльності територіальних громад на основі економетричного моделювання (2021)
Ткачук Р. - Пандемія як збурювальний вплив в системі управління екстреним реагуванням (2021)
Юрченко В. - Використання інноваційних форм здобуття освіти в системі підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2021)
Сторінка головного редактора (2021)
Наші автори (2021)
Федорук І. В. - Продуктивність сортів сої в умовах Поділля, Бахмат О. М. (2021)
Демидась Г. І. - Економічна та енергетична ефективність вирощування різних сортів конюшини лучної на кормові цілі, Галушко І. В. (2021)
Гарбар Л. А. - Ефективність удобрення у формуванні продуктивності соняшнику, Ліщук У., Довбаш Н. І., Кнап Н. В. (2021)
Юник А. В. - Ефективність внесення добрив за вирощування високоолеїнового соняшнику на чорноземах типових малогумусних (2021)
Бикін А. В. - Економічна ефективність збалансованих схем удобрення картоплі столової макро- і мезоелементами на темно-сірому опідзоленому ґрунті за використання рідких фосфоровмісних добрив, Бордюжа І. П., Бордюжа Н. П., Бикіна Н. М. (2021)
Булигін С. Ю. - Підвищення біопродуктивності засолених та ерозійно небезпечних земель Донецької області шляхом залуження, Вітвіцький С. В., Чайка М. І. (2021)
Мотрук Г. В. - Мікробіологічна оцінка лучно-чорноземного карбонатного ґрунту за різних систем удобрення, Тонха О. Л., Грищенко О. В., Піковська О. В., Лікар Я. О. (2021)
Дмитренко О. В. - Зміна азотного режиму сірого лісового крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту за різних систем удобрення та хімічної меліорації, Ткаченко М. А., Павліченко А. І. (2021)
Pikovska O. V. - Changes in antideflation resistance of chernozem typical under different tillage and fertilizers (2021)
Мінералова В. О. - Фітопатогенний мікобіом в умовах органічного виробництва сортів малини (Rubus idaeus L.) Джоан Джей і Хімбо-топ, Парфенюк А. І., Мінералов О. І. (2021)
Яровий Г. І. - Продуктивність часнику озимого в умовах Лівобережного Лісостепу України та молекулярно-генетичний поліморфізм досліджуваних сортів за ISSR локусами, Філімонова О. І., Романов О. В., Годієнко І. М. (2021)
Куц О. В. - Ефективність різних способів вирощування посадкового матеріалу батату (Ipomoеa Batаtas), Михайлин В. І., Семененко І. І., Шевченко С. В. (2021)
Андрусик Г. С. - Якісні характеристики сортів порічок червоних (Ribes Rubrum l.) селекції кафедри садівництва ім. проф. В. Л. Симиренка НУБіП України, Андрусик Ю. Ю. (2021)
Голодна А. В. - Кореляція елементів насіннєвої і вегетативної продуктивності у колекційних зразків люпину білого, Байдюк Т. О. (2021)
Хоха Ю. В. - Термодинаміка еволюції органічної речовини в контексті полігенезу викопних вуглеводнів, Павлюк М. І., Наумко І. М. (2020)
Присяжнюк В. А. - Наземні молюски неогенових відкладів України (2020)
Іванова А. В. - Солоне вугілля як продукт із відкладеним попитом (2020)
Осьмачко Л. С. - Про взаємоузгодженість формування метаморфогенних комплексів Сорокинської зони, гранодіоритів Осипенківського масиву та пегматитового вузла Балка Крута (Приазовський мегаблок Українського щита) (2020)
Пермяков В. В. - Рентгеноспектральний мікроаналіз породоутворюючих мінералів з використанням системи INCA ENERGY+ інтегрованої зі скануючим електронним мікроскопом JSM- 6490LV (2020)
Науменко У. З. - Етапи геологічного розвитку та генетичний тип корінного першоджерела розсипів бурштину-сукциніту України, Мацуй В. М. (2020)
Пам’яті Валентина Арсенійовича Присяжнюка (19 жовтня 1938 р. — 27 жовтня 2020 р.) (2020)
Artemenko G. V. - The U-Pb age and Lu-Hf isotope systematics of zircon from the Huliaipole metavolcanics, the Azov domain of the Ukrainian shield: evidence for the paleoarchean-hadean crust, Shumlyanskyy L. V., Wilde S. A., Whitehouse M. J., Bekker A. Yu. (2021)
Gurov E. P. - Remains of paleoflora in the breccias of the Onaping formation, Sudbury impact structure, Ontario, Canada, Permiakov V. V., French B. M. (2021)
Сплодитель А. О. - Еколого-геохімічна оцінка розподілу важких металів у компонентах ландшафту Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", Кураєва І. В. (2021)
Костик І. О. - Класифікація запасів вугілля Тяглівського і Любельського родовищ Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну за основними природними показниками, Бучинська І. В., Побережський А. В. (2021)
Лижаченко Н. М. - Аналіз мінерально-сировинної бази графіту Українського щита з використанням методик геолого-економічної оцінки (2021)
Наумко І. М. - Грунтовне видання з історії мінералогії в Україні (2021)
Шаталов М. М. - Академiк Володимир Васильович Різниченко — видатний геолог, художник і поет (до 150-річчя від дня народження) (2021)
Дикань Н. І. - Пам’яті академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика (20 жовтня 1937 — 29 грудня 2020) (2021)
Клюшина Г. В. - Пам’яті Віктора Павловича Усенка (26 січня 1934 — 26 жовтня 2020), Довбиш С. М. (2021)
Kumar A. - Thermodynamic mixing properties of Li–Mg binary alloy (2021)
Дарчук Н. П. - Векторна модель аналізу стилістики текстів, Васильєва І. В., Васильєв О. М. (2021)
Dzyublik A. Ya. - Consistent theory of alpha-decay (2021)
Сабіров Л. М. - Ізотермічна стисливість в околі особливої точки розчину, Ісмаїлов Ф. Р., Каршибаєв Ш. Е., Кадиров Ш. А. (2021)
Курилюк В. В. - Теплопровідність Si нанониток з аморфною SiO2 оболонкою: молекулярно-динамічний розрахунок, Семчук С. С., Курилюк А. М., Когутюк П. П. (2021)
Pop M. M. - Optical properties of cation-substituted (Cu1 – xAgx)7GeSe5I mixed crystal, Studenyak V. I., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Suslikov L. M., Studenyak I. P., Kúš P. (2021)
Vdovych A. S. - Longitudinal and transverse electrocaloric effects in glycinium phosphite ferroelectric (2021)
Slobodianiuk D. V. - Excitation of ultrashort spin waves via Spin-Cherenkov effect in magnetic waveguides (2021)
Kostylyov V. P. - Synthesis and investigation of the properties of organic-inorganic perovskite films with non-contact methods, Sachenko A. V., Vlasiuk V. M., Sokolovskyi I. O., Kobylianska S. D., Torchyniuk P. V., V’yunov O. I., Belous A. G. (2021)
Дворниченко А. В. - Ефекти електроміграції при епітаксіальному рості тонких плівок: моделювання методом фазового поля (2021)
Уваров В. М. - Електронна будова та магнітні властивості сплавів Гейслера: MMnSb (M = Ni, Pd, Pt), Уваров М. В., Мельник М. П. (2021)
Геннадій Михайлович Зінов’єв (до 80-річчя від дня народження) (2021)
Сторінка головного редактора (2013)
Ткаченко В. С. - Екотопічний супровід динаміки фітосистем Провальського степу та відображення ним регіональних змін довкілля (2013)
Шаповал В. В. - Cучасний стан та структура рослинності найстарішої ділянки асканійського степу – "Старої" (охороняється з 1898 р.) (2013)
Дубина Д. В. - Екологічні особливості фітоценозів приморських геокомплексів України та їх охорона, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2013)
Жигалова Т. П. - Оценка частоты и особенности сезонной динамики пожаров на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника (2013)
Ибатулина Ю. В. - Индикаторные свойства эколого-демографической структуры ценопопуляций Thalictrum minus L. (2013)
Михайлова О. А. - Фитоценотическая характеристика ценопопуляций видов рода Crambe L. в Юго-Восточном Крыму (2013)
Емельянов И. Г. - Сезонная и циклическая изменчивость морфологических признаков сеголеток Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Mammalia) на юге Украины, Песков В. Н., Синявская И. А. (2013)
Хоменко В. Н. - Цикадофауна (Нomoptera, Сicadinea) Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и ее динамика в экосистемах типчаково-ковыльной степи (2013)
Мезінов О. С. - Особливості перебування гуски сірої Anser Anser в Біосферному заповіднику "Асканія-Нова", Гавриленко В. С., Чегорка П. П. (2013)
Ясинецкая Н. И. - Бюджет времени зебры Греви Еquus grevyi при содержании в зоопарке "Аскания-Нова", Шалар К. О. (2013)
Антосяк Т. М. - Заходи щодо збереження деяких рідкісних видів флори на території Карпатського Біосферного заповідника, Козурак А. В., Волощук М. І. (2013)
Куземко А. А. - Сучасний стан охорони in situ лучної рослинності полісся та лісостепу України та перспективи її оптимізації (2013)
Новосад К. В. - Особливості структури популяцій Pulsatilla bohemica (SkalickÝ) Tzvelev на заповідних та урбанізованих територіях та питання їх збереження в умовах активної антро-попресії, Щербакова О. Ф. (2013)
Джуренко Н. І. - Збереження рідкісних та зникаючих видів лікарських рослин ex situ, Паламарчук О. П., Гапоненко М. Б., Коваль І. В., Гнатюк А. М. (2013)
Скоропляс І. О. - Рідкісні рослини Кременецького ботанічного саду під охороною Бернської конвенції, Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скакальська О. І. (2013)
Севастьянов В. Е. - Исторический очерк интродукции древесно-кустарниковых растений в Крыму (2013)
Зайцева І. О. - Порівняльний аналіз кількості продихів у листках інтродуцентів роду Syringa L. в різних районах степової зони (2013)
Мартинова Н. В. - Критерії підбору ґрунтопокривних рослин в умовах урбанізованого середовища (2013)
Заїко Г. А. - Еколого-біохімічна реакція "червонокнижних" видів рослин на стрес в умовах степу, Гавриленко Н. О., Лихолат Ю. В., Стальченко А. М. (2013)
Чернікова О. В. - Роль оксидоредуктаз у формуванні стійкості рослин-інтродуцентів, Лисенко І. М. (2013)
Нецветов М. В. - Старовозрастные деревья городских насаждений в степной зоне. Пример Енакиевского парка имени Н.А. Вознесенского, Сергеев М. Е., Поляков А. К., Задорожная Д. В. (2013)
Свиденко Л. В. - Некоторые аспекты формообразования у видов Monarda fistulosa L. и M. citriodora L. в условиях степной зоны Украины, Работягов В. Д., Бойко М. Ф. (2013)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенного забруднення на динаміку лігніну в однорічних пагонах пред-ставників роду Acer L. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Компоненти антиоксидантної системи захисту як показники стійкості трав'янистих рослин, що зростають у ботанічному саду ДНУ, Лихолат Ю. В., Вінниченко О. М. (2013)
Богуславська Л. В. - Білковий метаболізм у зрілому насінні Acer pseudoplatanus L. за умов техногенного навантаження, Лашко В. В., Павлюкова Н. Ф. (2013)
Легостаєва Т. В. - Активність ферментів антиоксидантного захисту у фотосинтезуючих органах представників роду Acer l. в умовах промислового міста, Россихіна-Галича Г. С., Більчук В. С., Новак Д. Є. (2013)
Ясинецкая Н. И. - Структура и современное состояние популяции лошади Пржевальского в зоне ЧАЭС, Звегинцова Н. С. (2013)
Стекленьов Є. П. - Розвиток рогів калмицького сайгака Saiga tatarica асканійської субпопуляції і їх трофейна оцінка, Смаголь В. О. (2013)
Корінець Н. О. - Розведення бізона американського Bison bison у зоопарку "Асканія-Нова" (2013)
Гавриленко В. С. - Екологічні погляди Ф.Е. Фальц-Фейна і їх розвиток (2013)
Гавриленко Н. О. - Фрідріх Фальц-Фейн і ботанічний парк в Асканії-Нова: витоки і розвиток інтродукції рослин на півдні України (2013)
Ганкевич В. Ю. - Проблеми та перспективи історичного вивчення еколого-господарської та культурної спадщини Фальц-Фейнів (2013)
Задерейчук А. А. - Архивные фонды Украины и России, как источник информации по истории рода Фальц-Фейнов (2013)
Гнатюк Т. Ю. - Аскания-Нова в жизни четы Козловых (2013)
Чорноіваненко І. В. - З досвіду природоохоронної діяльності роду Cкадовських (2013)
Ємельянова С. Ф. - Дарунки родини Фальц-Фейнів у природничій колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею (2013)
Гавриленко В. С. - Нові знахідки рідкісних видів птахів на території біосферного заповідника "Aсканія-Hова" та в його регіоні, Листопадський М. А., Мезінов О. С., Чегорка П. П. (2013)
Бушаков В. А. - Бабак в асканійському степу та етимологія зоонімів бабак і сурок у слов'янських і тюркських мовах, Дрогобич Н. Ю. (2013)
Гавриленко Н. О. - Сесія Pади ботанічних садів та дендропарків України (23–25 травня 2012 року) (2013)
Ясинецька Н. І. - Международная научная конференция "Эколого-хозяйственное и культурное насле-дие Фальц-Фейнов и его развитие", посвященная 150-летию со дня рождения Фрид-риха Эдуардовича Фальц-Фейна (15–16 мая 2013 года) (2013)
Петренко З. А. - Пам'яті Лідії Олександрівни Слепченко (26.05.1939–14.10.2013) (2013)
Дo увагі авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Сторінка головного редактора (2012)
Гавриленко В. С. - Віхи історії та розвиток дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2012)
Абоимова А. Н. - Репрезентативность интродуцированных видов рода Juglans l. в декоративных насаждениях на урбанизированных территориях Донбасса (2012)
Адаменко В. Д. - Колекція роду Castanea mill. Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2012)
Алехн А. А. - Биоморфологические особенности видов и сортов рода Echinacea moench, Орлова Т. Г., Алехина Н. Н. (2012)
Білик О. М. - Збільшення та збереження різноманіття дерев та кущів в умовах дендрологічного парку "Устимівський" (2012)
Бойко Л. І. - Особливості фенологічної поведінки рослин різних систематичних груп тропічної та субтропічної флори при інтродукції в захищений ґрунт Криворізького ботанічного саду НАН України (2012)
Бойко Н. С. - Особливості вегетативного розмноження видів роду Taxus l. (2012)
Бонюк З. Г. - Інтродукція видів роду Spiraea l. флори України у ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна, Белемець Н. М. (2012)
Васюк Є. А. - Стійкість маслинки багатоквіткової до несприятливих умов (2012)
Гірін А. І. - Таксономічний склад колекції глодів Crataegus l. в ботанічному саду ім. ака. О.В. Фоміна (2012)
Грабовий В. М. - Підсумки інтродукції видів роду Abies mill. у національному дендролонічному парку "Софіївка" НАН України, Томашевська Н. П. (2012)
Губанова Т. Б. - Влияние температурного фактора на зимостойкость суккулентов в условиях южного берега Крыма (2012)
Гуцало І. А. - Інтродукція видів роду Lupinus l. у Кременецькому ботанічному саду, Пида С. В., Мельничук О. А. (2012)
Демидов А. С. - Новые направления научных исследований в ботанических садах России, Потапова С. А. (2012)
Демченко О. О. - Початкові етапи онтогенезу видів роду Viburnum l. при інтродукції в лісостепу України (2012)
Деревянко Н. В. - Декоративные древесные растения в Северном Причерноморье: современное состояние и перспективы использования, Кузнецов С. И. (2012)
Дерев'янко В. М. - Негативна дія граду на хурму (Diospyros l.) та інші плодові культури у південному степу України, Лацко Т. А. (2012)
Довбиш Н. Ф. - Біоекологічні особливості та розмноження малопоширених плодових культур в умовах степової зони України, Хархота Л. В. (2012)
Задорожна Д. В. - Особливості розмноження Platanus × acerifolia willd. стебловими живцями (2012)
Заїко Г. А. - Пероксидаза та каталаза як показники стійкості представників роду Sedum l. в умовах ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара, Книш О. О., Лихолат Ю. В. (2012)
Зайцева И. А. - Изменчивость морфоструктурных признаков листьев древесных интродуцентов рода Acer l. в степной зоне Украины (2012)
Захаренко Г. С. - Некоторые биологические особенности и перспективы культуры альбиции калькора Albazia kalkora (roxb.) Prain. на южном берегу Крыма (2012)
Кабар А. М. - Декоративні представники підродини Prunoideae Focke родини Rosaceae juss. в умовах ботанічного саду Дніпропетровського Національного Університету імені Олеся Гончара, Опанасенко В. Ф., Мартинова Н. В. (2012)
Казакова И. С. - Характеристика вегетативной сферы представителей рода Hosta tratt. в условиях интродукции в предгорном Крыму, Репецкая А. И., Дильдина О. О. (2012)
Карнатовская М. Ю. - Результаты интродукции сорта "Я-Цзао" Zizyphus jujuba mill. в Херсонской области (2012)
Кирпичева Л. Ф. - Биологический минимум температуры воздуха в разные периоды фаз развития у сортов Iris hybrida hort. в условиях предгорной зоны Крыма (2012)
Клименко А. В. - Декоративные растения семейства Cornaceae dumort и их применение в озеленении (2012)
Клименко Н. И. - Красивоцветущие кустарники в озеленении степного Крыма, Клименко О. Е., Мороз С. А., Клименко Н. Н. (2012)
Клименко О. Е. - Применение регулятора роста Грейнактив-С при выращивании саженцев плодовых культур, Клименко Н. И., Никитин М. М. (2012)
Клименко О. Л. - Інтродукційні дослідження видів роду Grindelia willd. в умовах лісостепу України (2012)
Колдар Л. А. - Роль фітогормонів у детермінації експлантів Cerasus serrulata Lindl., культивованих in vitro (2012)
Косенко І. С. - Мобілізація генетичних ресурсів роду Corylus L. у національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2012)
Кудренко І. К. - Фенольні речовини як біомаркери феноспектрів персика Persica vulgaris Mill., Левон В. Ф. (2012)
Мамонтова Р. Ю. - Адаптація та перспективи подальшої інтродукції представників роду сніжноягідник Symphoricarpos duhamel в лісостепу України, Олексійченко Н. О., Пархоменко Л. І., Слюсар С. І., Колесніченко О. В. (2012)
Масальський В. П. - Посухостійкість та водний режим лип (Tilia L.) в умовах правобережного лісостепу України (2012)
Могиляк М. Г. - Інтродукційне вивчення Dianthus cruentus griseb. та D. Knappii (pant.) Aschers. et kanitz ex borb. (Ceryophyllaceae), Скибіцька М. І. (2012)
Мордатенко І. Л. - Мінливість довжини та ширини шишок модрин в умовах правобережного лісостепу України (2012)
Мороз О. К. - Створення колекції напівплетистих троянд у національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Дениско І. Л., Банк В. С. (2012)
Музичук Г. М. - Онтоморфогенез в умовах культури та перспективи інтродукції Anemone rivularis Wall. в Полісся та лісостеп України, Перебойчук О. П. (2012)
ОЛешко В. В. - Вегетативне розмноження видів роду калікант Calycanthus L. у Волинському лісостепу України, Гаврилюк О. С. (2012)
Опалко А. І. - Представники Amelanchier medik. у НДП "Софіївка" НАН України, Андрієнко О. Д., Опалко О. А. (2012)
Павлюкова Н. Ф. - Адаптаційні властивості деяких інтродукованих видів рослин в умовах ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара (2012)
Пидгайная Е. С. - Фенологическое развитие травянистых пионов в условиях интродукции в Предгорном Крыму, Репецкая А. И. (2012)
Порада О. А. - Еколого-біологічна оцінка інтродуцентів декоративно-лікарського призначення в лісостепу України, Шевченко Т. Л., Сивоглаз Л. М., Калініна М. А. (2012)
Рожок Т. О. - Морфометричні показники плодів витких троянд роду Rosa L. в умовах національного ботанічного саді ім. М.М. Гришка НАН України, Рожок О. Ф. (2012)
Рубцов А. Ф. - Динаміка формування та перспектики розвитку колекції родини Pinaceae Lindl. в дендропарку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О., Литвиненко Ю. С. (2012)
Рубцова О. Л. - Інтродукція паркових троянд в національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І., Шаффрат Т. О. (2012)
Ругузова А. И. - Формирование семян Thuja occidentalis L. в условиях южного берега Крыма (Украина) (2012)
Рум'янков Ю. О. - Початкові етапи онтогенезу представників роду Celtis L. в умовах національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2012)
Савушкина И. Г. - Род Syringa L. в коллекции ботанического сада Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (2012)
Свиденко Л. В. - Види роду Monarda L. - ароматичні та декоративні рослини, Работягов В. Д. (2012)
Сергієнко Н. В. - Фактори впливу на регенераційні процеси у інтродукованих представників роду Corylis L. (2012)
Скрипка Г. І. - Діагностика функціонального стану сортів Iris hydrida hort., Горобець В. Ф., Буйдін Ю. В., Макарова Д. Г., Китаєв О.І. (2012)
Скрипченко Н. В. - Строкатість листків актинідії як адаптивний механізм захисту рослин, Левон В. Ф., Дзюба О. І. (2012)
Сокол О. В. - Морфологічні особливості сім'янок видів роду Arctium L., Вакуленко Т. Б. (2012)
Сулига Н. В. - Історія інтродукції східноазійських видів роду Juglans l. (2012)
Тимченко О. Д. - Результаты интродукционного изучения мелколуковичных растений в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Тарасюк Н. Б. (2012)
Трофименко Н. М. - Малопоширені декоративні кущові рослини родини Rosaceae Juss. В національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Бабицький А. І. (2012)
Улейская Л. И. - Мемориальные деревья арборетума Никитского ботанического сада, Крайнюк Е. С., Герасимчук В. Н., Харченко А. Л. (2012)
Федько Р. М. - Адаптивні можливості південних інтродуцентів на Полтавщині (2012)
Цимбал О. М. - Особливості розмноження інтродукованих та автохтонних представників роду Sorbus L. (2012)
Черненко А. Д. - Amygdalus nana L. у національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Опалко О. А. (2012)
Чернікова О. В. - Пристосованість видів роду Spiraea L. до умов степового Придніпров'я за показниками фенологічних досліджень (2012)
Чіков І. В. - Варіабельність морфологічних ознак Pistia stratiotes L. в умовах правобережного лісостепу України (2012)
Шаповал В. В. - Спонтанний доробок інтродукції у дендропарку "Асканія-Нова": оцінка зсередини та погляд зі степу (2012)
Шоферистов Е. П. - Интродуцированный генофонд Prunus persica (L.) Batsch – ценный исходный материал для селекции, Запорожченко Е. И. (2012)
Щербакова Т. О. - Інтродукція видів та сортів роду Miscanthus Anderss. в національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2012)
Щербина М. О. - Оцінка життєздатності малопоширених деревних інтродуцентів ботанічного саді ЛНУ імені Івана Франка, Щерба О. Б., Тимчишин Г. В., Семенюк І. В. (2012)
Яцкова Е. В. - Буксусовый червец Eriococcus buxi Fonsc. - вредитель самшита на южном берегу Крыма и меры борьбы с ним (2012)
Алексєєва А. А. - Біолого-екологічні особливості представників роду Tilia L. в умовах степового Придніпров'я, Вінниченко О. М. (2012)
Арбатская Ю. Я. - Розы Бахчисарайского дворцового комплекса (2012)
Бойко Р.В. - Ґрунтопокривні троянди національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України та їх використання (2012)
Ворошилова Н. В. - Анализ рекреационной нагрузки на массив Pinus pallasiana Lamb. ботанического сада Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Касьян И. А. (2012)
Галкін С. І. - Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАНУ - зразок романтичного парку кінця XVIII - початку XIX ст., Рубіс В. Л. (2012)
Голосова Е. В. - Европейские тенденции в садово-парковых ландшафтах Азии (2012)
Гревцова Г. Т. - Використання кизильників на об'єктах рекреації України (2012)
Дойко Н. М. - Інтродуковані види трав'янистих рослин для озеленення прибережної зони водойм дендропарку "Олександрія" (2012)
Журжа Ю. В. - Характеристика представників роду Rhamnus L., перспективних для використання у зеленому будівництві України (2012)
Ільєнко О. О. - Галявини ландшафтів дендропарку "Тростянець": сучасний стан, проблеми розвитку, Нестеренко В. П., Медведєв В. А., Рахінська М. А. (2012)
Казанская Н. А. - Почвопокровные растения и их использование в озеленении, Клименко А. В., Вахновская Н. Г. (2012)
Клименко З. К. - Старинные розы для южных парков, Зыкова В. К. (2012)
Клименко К. В. - Особенности озеленения столиц мира и г. Киева (2012)
Клименко Ю. О. - Зміни насаджень у старовинних парках, які знаходяться у Подільсько-середньопридніпровській підпровінції (2012)
Коломійчук В. П. - Характеристика деревно-чагарникових насаджень Арабатської стрілки (2012)
Кубінський М. С. - Декоративні кизильники у культурфітоценозах заходу України (2012)
Патока В. В. - До питання збереження парків місцевого значення (на прикоаді липового парку в смт. Немішаєве Бородянського району Київської області), Дубовенко Ю. І. (2012)
Поляков А. К. - Дендрофлора урбанизированных территорий Донбасса, Нецветов М. В., Суслова Е. П. (2012)
Спицаев А. С. - Характеристика типов насаждений парка им. Т. Г. Шевченко в г. Симферополе, Бойко Г. Е., Абибуллаева Э. М. (2012)
Федоровський В. Д. - Дендрофлора зелених насаджень м. Кривий Ріг і перспективи її збереження та збагачення, Юхименко Ю. С., Данильчук О. В., Терлига Н. С., Данильчук Н. М. (2012)
Шевченко Т. Л. - Роль інтродуцентів з лікувальними властивостями у формуванні паркових ландшафтів, Сивоглаз Л. М., Порада О. А., Глущенко Л. А., Гулега Л. М., Калініна М. А. (2012)
Шумик М. І. - Ландшафтно-екологічний принцип створення експозиційної колекції рослин родини Ericaceae Juss. ex situ (2012)
Арапетьян Е. Р. - Зберігання насіння малопоширених хвойних рослин при ультранизькій температурі, Щербина М. О., Усатенко Ю. М. (2012)
Гатальська Н. В. - Раритетні види та багатовікові інтродуценти парків-пам'яток садово-паркового мистецтва центральнопридніпровської височинної області (2012)
Гнатюк А. М. - Особливості онтомофогенезу Gladiolus imbricatus L. в умовах культури у зв'язку з охороною ex situ, Гапоненко М. Б. (2012)
Калашнікова Л. В. - Результати інтродукції рідкісних видів деревних рослин у дендропарку "Олександрія" (2012)
Каліста М. С. - Особливості насіннєвого розмноження та репродуктивна стратегія Crambe Koktebelica (Junge) N. Busch, Щербакова О. Ф. (2012)
Коваленко О. А. - Созофіти національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область) в антропогенних трансформованих місцезростаннях (2012)
Кучеревський В. В. - Bolbocodium versicolor (Ker Gawl.). Spreng. на правобережному степовому Придніпров'ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій), Баранець М. О., Сіренко Т. В., Шоль Г. Н. (2012)
Надрага М. Д. - Еколого-біологічні особливості рослин кам'янистих осипів високогір'я Українських Карпат, Прокопів А. І. (2012)
Небиков М. В. - Мікроклональне розмноження Albizzia julibrissin Durazz., Дерев'янко В. М. (2012)
Попкова Л. Л. - Изучение семенного и вегетативного размножения крымских эндемичных видов боярышника (2012)
Провоженко Т. А. - Флоросозологічна різноманітність ковилових степів у басейні Інгульця, Кучеревський В. В., Шоль Г. Н. (2012)
Семено О. В. - Роль штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду Полтавщини у збереженні рідкісних рослин (2012)
Скоропляс І. О. - Стан ценопопуляції Carlina onopordifolia Besser ex Dc. на горі Голиця, Віхорчук С. О., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Микулич М. Р. (2012)
Таран А. А. - Сохранение редких видов сосудистых растений на Сахалине, Таран Ан. А. (2012)
Бессонова В. П. - Вплив емістиму С на декоративність однорічних квітникових рослин, Павлюченко К. О. (2012)
Васьківська С. В. - Біологія цвітіння чайно-гібридних троянд колекції національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (2012)
Дорошенко А. С. - Дослідження представників роду Dahlia Cav. у національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Коваль І. В. (2012)
Кикоть Л. М. - Деякі зауваження до методики сортовипробувань лілій (2012)
Машковська С. П. - Комплексна оцінка інтродукованих сортів чорнобривців Tagetes L. в національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2012)
Мельничук Р. В. - Оцінка декоративності зразків колекції роду Calendula L. (2012)
Петренко З. А. - Особливості онтогенезу цибулинно-кореневищних видів роду Allium L. в дендропарку "Асканія-Нова" (2012)
Поліщук Л. В. - Створення та вивчення колекції Chrysanthemum × hortorum Bailey в умовах північної частини лівобережного лісостепу України (2012)
Холова Ш. А. - Интродукция видов рода Campanula L. в Узбекистане (2012)
Аверчук А. С. - Екологічний спектр ліхенофлори парків на південному сході України, Жуков С. П. (2012)
Гелеш М. Б. - Структурні особливості пагонової системи Veronica alpina L., Прокопів А. І. (2012)
Горелов А. М. - Классификация растительных взаимодействий (2012)
Горєлов О. О. - Алелопатична активність деяких видів роду Alnus Mill. (2012)
Грицай З. В. - Характеристика цвітіння деревних рослин в умовах металургійного комбінату (2012)
Драган Н. В. - Фітосанітарна структура вікової діброви парку "Олександрія" НАН України на ділянках зі складним мезорельєфом (2012)
Дудин Р. Б. - Екологічні особливості штучних фітоценозів старовинних парків Львівщини (2012)
Іщук Л. П. - Фітосанітарний стан граба звичайного Carpinus betulus L. у навчально-дослідницькому лісовому господарстві Білоцерківського національного аграрного університету (2012)
Коба В. П. - Биоэкологические особенности роста групповых лесокультур сосны Станкевича в нижнем поясе южного макросклона главной гряды Крымских гор (2012)
Легостаєва Т. В. - Зміна структурних показників деревних рослин під впливом важких металів техногенного походження (2012)
Лісовець О. І. - Біолого-екологічна характеристика трав'яного покриву парку ім. Т.Г. Шевченка м. Дніпропетровська, Крошка Я. О. (2012)
Пономарьова О. А. - Зміни показників мікроклімату у вуличних насадженнях дерев роду Tilia L. (2012)
Приймак О. П. - Оптимізація цвітіння декоративних рослин культурфітоценозів Дніпропетровського мегаполісу (2012)
Просянникова И. Б. - Фитотрофные облигантно-паразитные микромицеты ландшафтно-ботанического памятника природы "Дубки", Дзюненко Е. А., Быковец К. С. (2012)
Совакова М. О. - Визначення посухостійкості видів роду Tilia L. електрометричним методом, Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Макарова Д. Г., Соваков О. В. (2012)
Юсипіва Т. І. - Вплив аерогенного забруднення на динаміку білків в однорічних пагонах представників роду Acer L. (2012)
Дo увагі авторів (2012)
Титул, зміст (2020)
Шкромада О. І. - Вплив пробіотиків на мікробіоценоз шлунково-кишкового тракту телят, Дудченко Ю. А., Удовенко Я. С. (2020)
Левицька В. А. - Порівняння трьох методів ізоляції ДНК із іксодових кліщів, Мушинський А. Б., Двужник Дорота, Міжеєвська Е.-Ю., Байєр А. (2020)
Зон І. Г. - Контамінація фекалій дрібних домашніх тварин Yersinia enterocolitica в містах України, Зон Г. А., Івановська Л. Б., Труба О. О. (2020)
Краєвський А. Й. - Вікова структура запліднення телиць та її вплив на частоту ускладненого перебігу отелення у корів-первісток і їх вибраковування з маточного стада, Допа В. О., Чекан О. М., Мусієнко Ю. В. (2020)
Кісіль Д. О. - Визначення ефективності лікувально-профілактичних заходів проти збудників інфекційних хвороб бджіл при встановленні в гніздо бджолиної сім’ї контаміновану розплідну рамку збудником американсього гнильцю (Bacillus larvae), Фотіна Т. І. (2020)
Петров Р. В. - Контроль за абіотичними факторами ставків Сумської області, Кутах О. А., Матвієвська Т. П., Петров В. В. (2020)
Лівощенко Л. П. - Оцінка опірності до інфекційних захворювань у птиці ліній селекціонованих на стійкість до неоплазм, Лівощенко Є. М. (2020)
Кассіч В. Ю. - Пробіотичні мікроорганізми в рубці телят, Нечипоренко О. Л. (2020)
Титул, зміст (2020)
Кассіч В. Ю. - Вплив пробіотичних препаратів на мікроорганізми рубця, Нечипоренко О. Л. (2020)
Kambur M. - Synoviocytogram of horses under conditions of the aseptic arthritis treatment, Zamaziy A., Kalashnyk O., Livoschenko E., Plyuta L., Kovalenko L. (2020)
Касяненко О. І. - Ефективнiсть застосування мийно-дезінфікуючого засобу "Сандез" для дезінфекції пташників, Нагорна Л. В., Касяненко С. М. (2020)
Фотіна Т. І. - Експериментальне обґрунтування ефективності цитратів Zn та Ag при бактеріозах птиці, Кліщова Ж. Є., Фотін А. І. (2020)
Лазоренко Л. М. - Поширення арахноентомозів коней, Негреба Ю. В., Павловський В. В. (2020)
Байдевлятова Ю. В. - Діагностика та корекція дентальної патології у гризунів та зайцеподібних, Панченко І. Ю., Вусик Д. О. (2020)
Бондаренко І. В. - Аналіз основних складових анафродизії у корів та ремонтних телиць дослідного господарства, Великодна Х. С. (2020)
Титул, зміст (2020)
Герун І. В. - Амінокислотний склад молока здорових корів та хворих на кетоз (2020)
Сластьон Д. С. - Вивчення подразливої і токсичної дії дезінфікуючого засобу "Суходез", Коцур О. В., Фотіна Т. І. (2020)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування для птиці фермента з протеолітичною активність "СІНБЕНЗА® ДП 100" у період несучості, Назаренко С. М., Фотін О. В., Тимошенко Р. Ю. (2020)
Зон І. Г. - До епізоотології кишкового ієрсиніозу собак, Зон Г. А., Івановська Л. Б. (2020)
Ping Xu - Establishment of inflammatory model of bovine mammary epithelial cells induced by lipoteichoic acid, Fotina T., Fotina H., Sanhu Wang (2020)
Березовський А. В. - Ефективність препаратів ELITE ZOO ДОГ та ELITE ZOO КЕТ на гельмінтофауну дрібних домашніх тварин, Морозов Б. С. (2020)
Кисилиця В. В. - Порівняльна характеристика методів дослідження собак за дирофіляріозу, Кладницька Л. В., Сорока Н. М., Величко С. В., Донцова О. І. (2020)
Коваль Т. - Перспективи розвитку національних книгозбірень в епоху цифрового суспільства (за матеріалами визначальних документів UNESCO, IFLA, AALL, ALA, LIBER, WSIS), Лопата О. (2021)
Бондаренко В. - Бібліотечний мобільний сервіс як основа функціонування бібліотеки 4.0, Гранчак Т. (2021)
Гриценко Н. - Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент формування наукового портфоліо, Клюшнікова О., Сандул О. (2021)
Кубко А. - Епідемія у наукометричному вимірі: частина третя. Особливості пандемії COVID-19 в Україні (2021)
Гуменчук В. - Аудіоресурс у бібліотеках України: стан і перспективи (2021)
Струнгар А. - Геоінформаційний простір Державної науково-технічної бібліотеки України (2021)
Вакульчук О. - Офіційна преса радянських виправно-трудових установ (1920 – початок 1940-х рр.) (2021)
Касьян В. - Маркетинг некомерційних суб’єктів: імплементація до змісту підготовки за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2021)
Горбань Ю. - Національні програми інформаційної грамотності: досвід країн Південно-Східної Азії і України, Скаченко О. (2021)
Дем’янюк Л. - Бібліотечно-інформаційний комплекс Ісламської республіки Іран в умовах трансформації наукових комунікацій (2021)
Добко Т. - Історико-книгознавче дослідження першого видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського. Рецензія на книгу: Ільницька Луїза. Перше видання "Енеїди" (1798) І. П. Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу: іст.-книгозн. дослідж. / відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2020 .250 с., 30 с. іл. (2021)
Стрішенець Н. - Сучасна предметна каталогізація в наукових бібліотеках: теоретичні та практичні аспекти (2021)
Contents (2021)
Prodanchuk M. - To Substantiation of the List of Hazardous Highly Toxic Chemicals that are Subject to Special Control Regarding Handling, Storage, Use and Disposal. Part 1 (ricin, thallium compounds and organophosphorus compounds), Balan G., Kravchuk O., Zhminko P., Maksymchuk I., Chermnykh N. (2021)
Проданчук М. Г. - До обґрунтування переліку небезпечних високотоксичних хімічних речовин, які підлягають особливому контролю щодо обігу, зберігання, використання та утилізації. Частина 1 (рицин, сполуки талію та фосфорорганічні сполуки), Балан Г. М., Кравчук О. П., Жмінько П. Г., Максимчук І. М., Чермних Н. П. (2021)
Vasetska O. - Morpho-functional Changes in Cells of Tetrahymena Pyriformis W Infusoria under the Influence of Plant Growth Regulators – Derivatives of N-Pyridine Oxide (2021)
Poviakel L. - Methodological Principles of Waste Hazardousness Classification, Vasetska О., Petrashenko H., Bobylova O., Kryvenchuk V., Zubko O. (2021)
Повякель Л. І. - Методичні принципи віднесення відходів до певної класифікаційної категорії щодо небезпеки, Васецька О. П., Петрашенко Г. І., Бобильова О. О., Кривенчук В. Є., Зубко О. С. (2021)
Turkina V. - Experimental Substantiation for 2-Hydroxypropanoic (Lactic) Acid Temporary Occupational Exposure Standard, Pryzygley H., Hrushka O. (2021)
Leonenko O. - To the Problems of Toxicity Testing of Nanorized Objects (Literature review) (2021)
Фещенко Ю. І. - Oсобливості ураження легень при covid-19, Голубовська О. А., Дзюблик О. Я., Гаврисюк В. К., Дзюблик Я. О., Ліскіна І. В. (2021)
Дзюблик О. Я. - Фармакоекономічні аспекти етіотропної хіміотерапії хворих на негоспітальну пневмонію вірусно-бактеріальної етіології, Капітан Г. Б., Мухін О. О., Сухін Р. Є., Ячник В. А., Денисова О. В., Слесаренко Ю. О. (2021)
Гаврисюк В. К. - Eфективність і переносимість метотрексату у лікуванні хворих на саркоїдоз легень залежно від дози препарату, Дзюблик Я. О., Меренкова Є. О., Гуменюк Г. Л., Власова Н. А., Морська Н. Д., Пендальчук Н. В., Ячник А. І., Лещенко С. І. (2021)
Опанасенко М. С. - Pезультати застосування мініінвазивних хірургічних втручань як методу хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень, Калениченко М. І., Лисенко В. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Шалагай С. М., Білоконь С. М. (2021)
Дзюблик Я. О. - Доцільність та безпека застосування небулайзерної терапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями дихальних шляхів у період пандемії covid-19, Боророва О. Л., Патюк Ю. О. (2021)
Перцева Т. О. - Aстма 2020: нові дані глобальних досліджень (2021)
Яшина Л. А. - Cложная для терапии, тяжелая бронхиальная астма (2021)
Островський М. М. - Бронхіальна астма в умовах пандемії covid-19: smart-стратегія для контролю астми та попередження загострень (2021)
Зайков С. В. - Mожливості покращення контролю бронхіальної астми в період пандемії covid-19 (2021)
Мостовой Ю. М. - Легка астма — важка проблема для первинної ланки, Бугайчук О. В. (2021)
Мостовой Ю. М. - Aстма-серце-судини: коморбідні стани?, Бугайчук О. В. (2021)
Зайков С. В. - Aлергічний фенотип бронхіальної астми: нюанси діагностики та лікування (2021)
Гашинова К. Ю. - Hевідкладна допомога при загостренні бронхіальної астми: місце небулайзерної терапії (2021)
Слепченко Н. С. - Бронхіальна астма та паління, Дмитрієв К. Д., Цимбалюк Н. В., Мостовой Ю. М. (2021)
Юдина Л. В. - Hужны ли антибиотики при обострении бронхиальной астмы? (2021)
Гашинова К. Ю. - Bимірювання фракції оксиду азоту (feno) у повітрі, що видихається: що повинен знати практикуючий лікар? (2021)
Демчук А. В. - Бронхіальна астма з позиції сімейного лікаря та пацієнта (2021)
Титул, зміст (2020)
Титух Я. В. - Зміни показників запліднюваності за вакцинації корів проти сибірки, Байдевлятов Ю. А., Ребенко Г. І., Мусієнко Ю. В. (2020)
Коваленко Л. М. - Патоморфологічні зміни в організмі телят при протозоозах, заходи профілактики, Коваленко О. І. (2020)
Герун І. В. - Вплив технології виробництва молока на його якість та безпечність, Скляр О. І., Мусієнко О. В. (2020)
Abubakari Ibrahim Cawla - Comprehensive methods of diagnosis and prevention of postpartum complications in cows (2020)
Неджеря Т. І. - Доклінічні дослідження дезінфікуючих властивостей препарату "Контавір" (2020)
Бондаренко І. В. - Сироватка кордової крові поєднано з Актовегіном за корекції відтворної функції корів (2020)
Духницький В. Б. - Протианемічна дія препаратів феруму у поросят, Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О. (2020)
Yanan Wang - Design of antigen synthesis and preparation and characterization of specific and eurytopic antibodies against B-group aflatoxins, Fotina H. (2020)
Тарасевич В. М. - Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційна діяльність і система похідних інформаційних феноменів (продуктів) (2021)
Рєзнікова Н. В. - Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: пастки нового макроекономічного консенсусу, Панченко В. Г., Іващенко О. А. (2021)
Мельник М. І. - Потенціал сектору комерційних послуг України в контексті соціально-економічної віддачі, Синюра-Ростун Н. Р. (2021)
Шишков С. Є. - Ринок акцій як економічний та інституційний феномен: Україна крізь призму світових реалій (2021)
Риндзак О. Т. - Державне регулювання грошових переказів вітчизняних мігрантів з-за кордону (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Резнікова Н. В. - Від синтезу економічних теорій до політичного консенсусу: монетарно-фіскальні дилеми макроекономічної стабілізації в умовах коронакризи, Панченко В. Г., Іващенко О. А. (2021)
Радіонов Ю. Д. - Інституціональна теорія в розвитку економічної науки (2021)
Шубравська О. В. - Спеціалізація агропродовольчого експорту України: тенденції, драйвери, перспективи (2021)
Дульська І. В. - Можливості діджиталізації територіальних громад і смарт-спеціалізації їх розвитку в умовах реформи децентралізації в Україні (2021)
Мортіков В. В. - Економічна активність людей літнього віку (2021)
Життєвий шлях видатного вченого та викладача професора Олександра Івановича Черняка (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Богуш А. М. - Проєктно-мовленнєва діяльність виховательки-методиста закладу дошкільної освіти: категоріальний апарат дослідження (2021)
Шиліна Н. Є. - Дистанційне навчання в умовах пандемії: труднощі та переваги (2021)
Друганова О. М. - Досвід формування готовності до професійного кар’єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Боярська-Хоменко А. В., Золотухіна С. Т. (2021)
Романишин Ю. Л. - Концептуалізація новітніх інструментів знання-базованих комунікацій в освітньому процесі ЗВО (2021)
Яковенко О. І. - Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: міжнародні аспекти (2021)
Буднік А. - Використання різних типів коментарів у процесі вивчення "Лінгвістичного аналізу художнього тексту" інокомунікантами, Босак Н. (2021)
Несін Ю. М. - Аналіз англомовного підручника "Підприємство 4" (2021)
Березовська Л. І. - Соціально-педагогічні чинники сімейних взаємовідносин в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Козаченко О. М. - Психолого-педагогічні та методичні засади навчання мовців діалогічного іншомовного мовлення: класифікація вправ (2021)
Руденко Ю. - Тестування результатів навчання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами програми Microsoft Teams у дистанційній та змішаній формах навчання (2021)
Яцура М. М. - Освітні робочі програми в навчально-методичному супроводі вивчення дисциплін у закладах вищої освіти (аналітичний огляд), Гамарник А. М., Рачій Б. І., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х. (2021)
Гант О. Є. - Особливості соціально-психологічної адаптованості спортсменів 12-14 років в ігрових видах спорту, Гончаренко В. В., Чжоу М. (2021)
Ільницька Г. С. - Використання реверсного бігу та ходьби у тренувальному процесі гравців футзалу, Очередько Л. В., Зелененко Н. О., Ільницький С. В., Ільницька Л. В. (2021)
Качан В. В. - Педагогічний контроль функціональної підготовленості футболістів студентських команд, Лежньова О. В. (2021)
Лопатюк О. - Формування уваги у майбутніх авіаційних фахівців засобами спортивних ігор (2021)
Остапенко Ю. О. - Причини виникнення конфліктів у футболістів підліткового віку та їх профілактика, Остапенко В. В., Стасюк Р. Н., Долгова Н. О. (2021)
Радченко О. В. - Дослідження фізичної підготовленості волейболістів студентських команд різних ігрових амплуа, Радченко С. В., Дмитрук В. С., Ковальчук В. Я. (2021)
Церковна О. В. - Вплив засобів оздоровчої гімнастики на біологічний вік жінок 45-55 років, які займаються баскетболом, Філенко Л. В., Пасько В. В. (2021)
Хлус Н. О. - Морфо-функціональні показники та рівень фізичної підготовленості кваліфікованих футболісток, Цись Д. І., Цись Н. О. (2021)
Шевченко О. О. - Порівняльний аналіз показників сенсомоторних реакцій борців та спортсменів спортивних ігор з ракетками, Тропін Ю. М., Романенко В. В. (2021)
Щепотіна Н. Ю. - Програмування тренувального процесу кваліфікованих волейболістів у змагальному періоді річного циклу підготовки, Гудима С. А., Бабенко Р. С. (2021)
Якушева Ю. І. - Структура змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації, Соцький К. О., Буртова О. І. (2021)
Титул, зміст (2020)
Хмельничий Л. М. - Відгодівельні та забійні якості свиней різних вагових категорій дорощених у станках на полімерній та бетонній підлозі, Вечорка В. В., Шпетний М. Б., Бордунова О. Г., Павленко Ю. М., Опара В. О. (2020)
Хмельничий Л. М. - Вплив лінійних ознак екстер’єру на стан молочної продуктивності корів-первісток українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2020)
Пелехатий М. С. - Роль бугаїв-плідників у поліпшенні господарськи корисних ознак потомства, Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М., Новосад В. В. (2020)
Khmelnychyi L. M. - Phenotypic consolidation daughters of bull-sires estimated by the method of linear classification, Khmelnychyi S. L., Bardash D. A. (2020)
Бугай Т. А. - Передумови роботизації процесу доїння корів, Гноєвий І. В., Науменко О. А., Гноєвий В. І. (2020)
Волощук В. М. - Вплив охолодженого повітря на утримання свиноматок з поросятами, Іванов В. О., Засуха Л. В., Бордунова О. Г., Павленко Ю. М. (2020)
Волощук В. М. - Відтворювальні функції свиноматок різних генотипів та їх нащадків, Гук М. С. (2020)
Жижка С. В. - Вплив систем вентиляції негативного та рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок ірландського походження на їх відтворювальні якості, Повод М. Г. (2020)
Карпенко Б. М. - Господарськи корисні якості свиноматок породи ландрас та велика біла за чистопородного розведення, схрещування та гібридизації в умовах промислового комплексу (2020)
Мирось В. В. - М’ясна продуктивність помісей від схрещування вітчизняних молочної та м’ясних порід, Золотарьова С. А., Машкін М. І., Василець В. Г., Василець О. С., Ковтун С. Б. (2020)
Палій А. П. - Встановлення бактеріального обсіменіння молозива корів з розробкою пристрою випоювання (2020)
Сєдюк І. Є. - Ефективність застосування енерго-протеїнових добавок із захищеним протеїном при вирощуванні ремонтних телиць, Золотарьов А. П., Золотарьова С. А., Машкін М. І. (2020)
Халак В. І. - Рівень фенотипної консолідації ознак відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності та економічна ефективність їх використання, Бордун О. М., Бордунова О. Г., Павленко Ю. М., Опара В. О. (2020)
Швачка Р. П. - Вплив факторів поєднання порід та тривалості підсисного періоду на відтворювальні якості свиноматок, Повод М. Г. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського