Фесенко Г. О. - Інвестиційна складова ефективного розвитку туристичного бізнесу, Алєщенко Л. О. (2020)
Хірса І. М. - Інструменти інноваційних іт-рішень в розвитку діяльності підприємств аграрного сектору України (2020)
Романченко Т. Т. - Обгрунтування концепції бази даних для розробки інтерактивних мап кластерів регіонів (2020)
Бабіч Є. М. - Стратегії регулювання макроекономічних показників для зниження тінізації капіталу малого та середнього бізнесу, Лазаренко І. С. (2020)
Шірінян А. С. - Мікрострахування незаможного населення і малого бізнесу в системі убезпечення, Шірінян Л. В. (2020)
Данканич А. А. - Аналіз змін у межах єдиної внутрішньої взаємозалежної лінії еволюціонування сталого розвитку господарської діяльності підприємців (2020)
Лелеко Т. Ю. - Ризик втрати фінансової стійкості та його місце в класифікації ризиків (2020)
Шалашна А. О. - Державне фінансове забезпечення економічного зростання (2020)
Чугунов В. І. - Бюджетне планування як складова соціально-економічного розвитку країни (2020)
Сьомич М. І. - Миргородський субрегіон як об’єкт місцевого самоврядування (2020)
Приліпко С. М. - Публічне управління розвитком територій на основі реалізації проєктів державно-приватного партнерства на засадах сталого розвитку (2020)
Касич А. О. - Сучасні проблеми державного регулювання ринку землі в Україні, Підкуйко O. O., Терещенко А. В., Тимошенко В. О. (2020)
Стадник М. М. - Актуалітети миротворчої освіти, Панченко А. Г. (2020)
Малий І. Й. - Соціально-економічний вимір державного регулювання ринку житла в Україні, Загребельна К. В. (2020)
Подольчак Н. Ю. - Напрями удосконалення технологічної інфраструктури публічних механізмів розвитку fintech-продуктів в Україні, Лукашевська У. Т. (2020)
Марценюк О. В. - Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Політично-інформаційні безпекові механізми в українській державній системі у контексті геополітичних змін (2020)
Карковська В. Я. - Особливості механізму кадрової безпеки державної структури (2020)
Держак Н. О. - Впровадження програмно-цільового методу у стратегічне планування розвитку регіону: прикладний аспект (2020)
Акімов О. О. - Соціально-психологічні передумови системогенезу як парадигми державно-управлінської діяльності (2020)
Чукіна І. В. - Залучення жителів громади до процесів планування місцевого розвитку, Дяченко М. І. (2020)
Войтенко А. Б. - Професійна етика державного службовця в контексті ефективності публічного управління, Якобчук В. П., Пугачова Н. С. (2020)
Дерун Т. М. - Перспективи розвитку територіальних громад у процесі розбудови сервісно-орієнтованої держави (2020)
Палагусинець Р. В. - Роль дипломатичної служби в формуванні ефективного державного управління зовнішньою політикою держави (2020)
Шестаковська Т. Л. - Нормативно-правовий механізм регулювання аерокосмічної галузі України (2020)
Криничко Л. Р. - Системний підхід до методології державного управління системою охорони здоров’я, Ляхович Г. І. (2020)
Брич Л. В. - Соціально-психологічний потенціал особистості в системі державного управління, Криштанович М. Ф. (2020)
Гута С. С. - Структурно-функціональна модель системи державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками (2020)
Лілікович П. В. - Актуальні механізми у сфері надання адміністративних послуг в Україні (2020)
Дяченко О. П. - Орган конституційної юрисдикції в механізмі державних органів влади: до питання реалізації окремих функцій, Ніколюк О. В., Мужайло В. Д. (2020)
Левченко Н. М. - Економічна дипломатія як запорука національної безпеки держави, Антонова Л. В. (2020)
Криштанович М. Ф. - Основна характеристика публічного управління у сфері фінансів України (2020)
Ковач В. О. - Ринок освітніх послуг як складова державної політики зайнятості (2020)
Копанчук В. О. - Правові засади забезпечення громадської безпеки України (2020)
Прав Ю. Г. - Економічна політика держави у галузі стимулювання інвестиційних процесів у будівництві (2020)
Барзилович А. Д. - Державне регулювання ринкових механізмів у системі охорони здоров’я України (2020)
Дяченко М. І. - Бюрократична тяганина в подальшому створенні об’єднаних територіальних громад, Чукіна І. В., Світовий О. М. (2020)
Вальчук О. І. - Електронні сервіси в системі державного управління соціальним страхуванням в Україні (2020)
Запорожець Т. В. - Розбудова цифрових інфраструктур як фактор подолання цифрового розриву (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Національна безпека та система державного управління (2020)
Лазебна І. В. - Необхідність державного регулювання ринку залізничних перевезень України, Новікова Н. Л. (2020)
Слатвінська Л. А. - Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні (2020)
Лозовський О. М. - Розвиток ресурсного балансу територіальної громади, Горшков М. А. (2020)
Соловйов Є. В. - До питання про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади в Україні (2020)
Лукашевська У. Т. - Основні тенденції розвитку фінансових технологій в Україні (2020)
Титул, зміст (2020)
Khmelnychyi L. M. - Features of conformation type of cows brown cattle of Sumy region estimated by the method of linear classification (2020)
Qiao Yingying - Effects of long-term relatively high and low temperature use on growth performance and meat quality of broilers, Kyselov Oleksandr, Liu Changzhong (2020)
Khmelnychyi S. L. - Peculiarities of development of ukrainian repair heifers red-and-white and black-and-white dairy breeds in farms of Sumy region, Karpenko B. M., Bardash D. A. (2020)
Біденко В. М. - Зміни радіоактивності молока та продуктивності корів при застосуванні у годівлі комплексонатів мікроелементів міді, марганцю, цинку , Трохименко В. З., Антонюк В. В., Галицький П. С. (2020)
Бондаренко Ю. В. - Покращення продуктивності м'ясо-яєчних курей вітчизняної селекції, Хвостик В. П. (2020)
Войтенко С. Л. - Продуктивність аутбредної та інбредної худоби білоголової української породи, Сидоренко О. В. (2020)
Гончар А. О. - Вплив стимуляції охоти та синхронізації овуляції на морфо-біохімічні показники крові голштинських корів (2020)
Кочук-Ященко О. А. - Ефективність індексної селекції у стаді симентальської породи за органічного виробництва молока, Кучер Д. М., Шапран І. В., Мосійчук М. В. (2020)
Оріщук О. С. - Продуктивність курчат-бройлерів за введення у комбікорм дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Цап С. В. (2020)
Піддубна Л. М. - Вплив генотипових та паратипових факторів на спермопродуктивність бугаїв, Захарчук Д. В. (2020)
Ібатуллін І. І. - Якісні показники перепелиних яєць за згодовування сухої післяспиртової барди, Плиска А. Ю., Сичов М. Ю. (2020)
Халак В. І. - Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різних генеалогічних ліній та внутріпородної диференціації за деякими оціночними індексами (2020)
Хмельничий С. Л. - Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залежно від спадковості голштинських бугаїв-плідників, Повод М. Г., Самохіна Є. А. (2020)
Церенюк О. М. - Коефіцієнти фенотипової консолідації індексу СІВЯС свиноматок уельської породи, Мартинюк І. М., Акімов О. В., Вечорка В. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Ладика В. І. - Порівняльна оцінка молочної продуктивності корів української бурої молочної породи різних генотипів за β-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Малікова А. І. (2020)
Khmelnychyi L. M. - Influence of udder descriptive linear traits on cows lifetime of ukrainian dairy breeds, Vechorka V. V. (2020)
Андрєєва Д. М. - Відгодівельні якості імунокастрованих та некастрованих свинок, Повод М. Г. (2020)
Бондаренко Ю. В. - Генетична структура за овопротеїновими локусами в процесі створення диморфної популяції гусей, Хвостик В. П. (2020)
Бордунова О. Г. - Біотехнологічні основи технології конструювання "green article" для управління характеристиками біокерамічного захисного шару шкаралупи яєць курей в технологічному процесі інкубації, Самохіна Є. А., Хмельничий Л. М., Повод М.Г., Вечорка В. В., Попсуй В. В. (2020)
Гуцуляк Г. С. - Рівень молочної продуктивності та відтворна функція голштинських корів різного віку за тривалої лактації (2020)
Іванов В. О. - Розробка виробничої програми та об’ємно-планувальних рішень приміщень для двофазної технології вирощування молодняку свиней, Засуха Л. В., Григоренко В. Л. (2020)
Карпенко Б. М. - Успадковуваність та співвідносна мінливість з надоєм лінійних ознак корів-первісток голштинської породи (2020)
Михалко О. Г. - Відгодівельні якості свиней ірландського походження за різного типу годівлі (2020)
Похил В. І. - Вплив кормової добавки органічного походження на статеву активність баранів-плідників, Похил О. М., Миколайчук Л. П., Павленко Р. А. (2020)
Хмельничий С. Л. - Вплив спадковості голштинської породи на розвиток лінійних ознак корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, Повод М. Г., Самохіна Є. А. (2020)
Супрун І. О. - Генетичні ресурси рисистого конярства в Україні (2020)
Халак В. І. - Мінливість та рівень кореляційних зв’язків фізико-хімічних властивостей м’язової тканини та деяких біохімічних показників сироватки крові молодняку свиней великої білої породи (2020)
Чернявська Т. О. - Характеристика якісного складу молока корів української бурої молочної породи (2020)
Чех О. О. - Захисні покриття на основі хітозану від патогенної мікрофлори харчових яєць, Бордунова О. Г. (2020)
Шабля В. П. - Удосконалення технології виготовлення плавленого сиру з наповнювачем, Побойна О. С. (2020)
Сторінка головного редактора (2011)
Ткаченко В. С. - Вплив кліматичних змін на степи України (2011)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикаційна характеристика ділянки "Північна" Новоасканійського степу та основні тенденції її екотопічних змін у XX та на початку XXI ст., Шаповал В. В. (2011)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни в рослинному покриві Провальського степу з часу його заповідання до початку XXI століття (2011)
Лобков В. А. - Динамика природных процессов и сохранение биоразнообразия Северного Причерноморья в условиях глобального изменения климата (2011)
Думенко В. П. - К статье В. А. Лобкова "Динамика природных процессов и сохранение биоразнообразия Северного Причерноморья в условиях глобального изменения климата" (2011)
Гавриленко В. С. - Система запобігання степових пожеж, причини їх виникнення та способи гасіння в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2011)
Квитницкая А. А. - Сининдикация рельефа по составу фитоценоза (на примере оползня в Бухте Рифов), Корженевский В. В. (2011)
Королёва О. В. - Асколокулярные грибы биосферного заповедника "Аскания-Нова"имени Ф.Э. Фальц-Фейна (2011)
Мальцева І. А. - Сезонна динаміка чисельності та біомаси водоростей деяких біогеоценозів степової зони півдня України, Щербина В. В. (2011)
Шаповал В. В. - Родина Poaceae barnhart (Gramineae Juss.) у флорі Асканійського степу: критичний аналіз та номенклатурно-таксономічна редакція (2011)
Горелов А. М. - Взаимосвязь между основными климатическими показателями во внутренней части фитогенного поля древесных растений (2011)
Думенко В. П. - Опыт количественного учёта волка Canis lupus L., 1758 в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" (2011)
Листопадська О. А. - Фауна скритоживучих шкідників інтродукованих рослин дендропарку "Асканія-Нова" (2011)
Миноранский В. А. - Одичавшие лошади острова Водный (озеро Маныч-Гудило, Ростовская область, Росиия), Узденов А. М. (2011)
Моргун Є. М. - Вплив риючої діяльності нориці гуртової, ховраха малого та бабака степового на темно-каштановий ґрунт заповідника "Асканія-Нова". 1. Вплив на зволоження ґрунту і його хімічний склад, Ушачова Т. І., Поліщук І. К. (2011)
Рубцов А. Ф. - Доповнення до асортименту деревних та квітниково-декоративних рослин для озеленення в південно-степовому регіоні України, Гавриленко Н. О., Слепченко Л. О., Петренко З. А., Литвиненко Ю. С. (2011)
Дерев'янко В. М. - Зимостійкість хурми східної (Diospyros kaki Thunb.) та перспективи її господарського використання в умовах південного степу України (2011)
Слепченко Л. О. - Інтродукція представників роду Iris L. в умовах дендропарку "Асканія-Нова", Петренко З. А. (2011)
Литвиненко Ю. С. - Історія розвитку колекції роду Pinus L. в дендропарку "Асканія-Нова" (2011)
Стекленьов Є. П. - Показники відтворювальної здатності козла ґвинторогого Carpa falconery Wagn., 1839, що акліматизується на півдні України (2011)
Свиденко Л. В. - Особливості росту та розвитку Hussopus officinalis L. при інтродукції в степовій зоні півдня України, Шибко А. М., Работягов В. Д. (2011)
Мезінов О. С. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "Водоплавні птахи України: вивчення, охорона, використання ресурсів, організація полювання" (2011)
Пилипенко І. О. - Всеукраїнська конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення, Мальчикова Д. С. (2011)
Листопадский М. А. - 31 совещание Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы "Флуктуации численности птиц и факторы, их определяющие", Мезинов А. С. (2011)
Жизнь, как полет птицы (2011)
Дo увагі авторів (2011)
Орловська Ю. В. - Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки, Кахович О. О. (2020)
Цаль-Цалко Ю. С. - Антикорупційна політика у сфері публічного управління, Якобчук В. П., Косянчук С. Г. (2020)
Ксьонжик І. В. - Соціально-економічний розвиток територіальних громад в Україні в контексті децентралізації, Потравка Л. О., Замковий В. М. (2020)
Пуліна Т. В. - Удосконалення системи надання електронних послуг – ключова задача місцевого самоврядування, Шитікова Л. В., Риженко О. М. (2020)
Litvinchuk I. - Communication management in community project activities, Khodakovsky Ye., Ivaniuk O. (2020)
Васильєва Н. В. - Доступність інфраструктури громадського транспорту для маломобільних груп населення: аналіз зарубіжного досвіду, Приліпко С. М. (2020)
Ємельянов В. М. - Удосконалення механізмів відбору кандидатів на керівні посади державної служби України з урахуванням лідерських компетентностей (2020)
Палагусинець Р. В. - Управління розвитком людського капіталу дипломатичної служби, як складова формування інтелектуального капіталу (2020)
Мохова Ю. Л. - Особливості державного управління в сфері енергоефективності в Україні, Щербак Д. В. (2020)
Тесленок І. М. - Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби, Соріна О. О., Мишакова В. О. (2020)
Дороніна І. І. - Запровадження "зеленого курсу" як інструменту системних змін для сталого розвитку, Криштоф Н. С. (2020)
Кушнір В. О. - Пропозиції щодо розвитку державного механізму внутрішніх комунікацій в міністерстві оборони України та збройних силах України (2020)
Насипайко Д. С. - Основні ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів, Подплєтній В. В. (2020)
Ковда Н. І. - Проблеми та перспективи реалізації земельної реформи в умовах децентралізації, Забарна Н. Р. (2020)
Маулік С. С. - Державно-управлінські підходи до впровадження соціальних інновацій (2020)
Овчар С. Г. - Державне регулювання при вирішенні проблем оподаткування та державної податкової політики (2020)
Кузьмич М. Б. - Гюртле-клітинна карцинома щитоподібної залози: огляд літератури та власне дослідження (2019)
Паламарчук В. О. - Обґрунтування можливості застосування стимульованого тиреоглобуліну як додаткового критерію для визначення доцільності радіойодтерапії диференційованого раку щитоподібної залози, Товкай О. А., Куц В. В., Боднар М. Р., Мазур О. В., Квітка Д. М. (2019)
Глоба Є. В. - Генетичний спектр порушень розвитку статі у дітей в Україні, Зелінська Н. Б., Щербак Ю. О., Погадаєва Н. Л., Шевченко І. Ю., Хорошая О. О., Бегутова Т. М., Малашонок В. Б. (2019)
Крушинська З. Г. - Ожиріння у хворих на цукровий діабет 2-го типу: медичні та соціальні аспекти, Юзвенко Т. Ю., Ткач С. М. (2019)
Pankiv I. V. - Vitamin B12 levels in metformin-treated type 2 diabetes patients (2019)
Зябліцев С. В. - Зв’язок сироваткових рівнів маркерів ендотеліальної дисфункції з ускладненнями цукрового діабету 2-го типу, Чернобривцев О. П., Зябліцева М. В., Грішов А. А., Панченко Ю. О. (2019)
Егорова М. С. - Исследование диагностической значимости длины теломер и активности теломеразы у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа, Красненков Д. С., Гурьянов В. Г., Кондратюк В. Е., Тронько Н. Д. (2019)
Кушнарева Н. Н. - Механизмы противодиабетического действия агониста дофаминовых рецепторов бромокриптина и опыт его применения у больных сахарным диабетом 2-го типа, Зиныч О. В., Корпачев В. В. (2019)
Алудван М. Б. - Вплив статусу D3 на основні клініко-лабораторні показники пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Кобиляк Н. М., Комісаренко Ю. І. (2019)
Кондратюк В. Є. - Характеристика мелатонінутворювальної функції епіфіза у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у термінальній стадії, Петрова А. С., Карпенко О. В. (2019)
Романенко І. Ю. - Поширеність синдрому гіпервентиляції у жінок із загрозою переривання вагітності та прогестероновою недостатністю в ранні терміни вагітності (2019)
Кирилюк М. Л. - Дайджест. Пролактинома у детей и подростков (2019)
Рыбаков С. И. - Радиоактивный йод против рака щитовидной железы (2019)
Умови публікації в журналі "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery” (2019)
Ярова С. П. - Хімічний склад дентину зубів, уражених при-шийковим карієсом, залежно від глибини мікротріщин емалі, Заболотна І. І. (2019)
Брехлічук П. П. - Оцінка складових патерна перелому нижньої щелепи за даними ретроспективних досліджень із великим обсягом вибірок, Гончарук-Хомин М. Ю. (2019)
Маланчук В. О. - Частота плеоморфних аденом слинних залоз та їх гістологічні типи за даними архівного аналізу історій хвороб клініки Національного медично-го університету імені О. О. Богомольця в період 2014–2018 рр., Бродецький І. С., Кротевіч М. С. (2019)
Олійник М. Ю. - Оцінка якості життя хворих з уродженими не-зрощеннями верхньої губи і піднебіння на ета-пах їх реабілітації (огляд літератури) (2019)
Скрипа О. Л. - Частота діагностованих скронево-нижньоще-леп них розладів у хворих із переломами нижньої щелепи залежно від локалізації та віку (2019)
Гавалешко В. П. - Сучасний погляд на ортопедичне лікування часткової адентії (огляд літератури), Мельничук М. В., Караван Я. Р., Ішков М. О., Рожко В. І. (2019)
Дуда К. М. - Поширення стоматологічних захворювань се-ред дітей віком 6–9 років, Лебідь О. І. (2019)
Гасюк Н. В. - Особливості реактивних змін у підщелепній слинній залозі, ініційованих введенням плати-філіну та прозерину, Єрошенко Г. А., Цуканов Д. В., Ємець Л. В. (2019)
Городецький О. Т. - Вміст продуктів ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантної системи в міокарді у динаміці формування експериментального пародонтиту, Регеда М. С. (2019)
До 60-річчя професора Ярослава Петровича Нагірного (2019)
Вітання професору Олександру Володимировичу Авдєєву (2019)
Титул, зміст (2020)
Хмельничий Л. М. - Ефективність використання бугаїв-плідників, оцінених за екстер’єрним типом їхніх дочок, у стаді з розведення молочної худоби, Карпенко Б. М. (2020)
Khmelnychyi L. M. - Phenotypical consolidation of firstborn cows of Ukrainian Red-and-Whine dairy breed of different genealogical formations by conformation type, Anisimova O. A., Kompanets I. O., Lemeshko D. O., Perekuta O. I. (2020)
Андрєєва Д. М. - Вплив імунної кастрації свинок на їхні забійні та м’ясні якості за різної передзабійної живої маси, Повод М. Г. (2020)
Бірта Г. О. - Морфологічний склад та м’ясо-сальні якості туш свиней, Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Хмельницька Є. В., Рачинська З. П. (2020)
Гуцуляк Г. С. - Адаптаційна пластичність різновікових голштинських корів за подовженої і тривалої лактаційної функції (2020)
Зєльдін В. Ф. - Контроль стану крові та якості сперми кнурів-плідників різних генотипів і ефективність відтворення стада, Козир В. С., Сокрут О. В. (2020)
Косов М. О. - Вплив технологічного вдосконалення способів забезпечення повноцінним живленням поросят на біохімічні показники крові, Капітонова О. А. (2020)
Михалко О. Г. - Відгодівельні та забійні якості свиней ірландського походження за різної інтенсивності росту на відгодівлі, Повод М. Г., Плечко О. С., Кохана О.Д. (2020)
Оглобля В. В. - Прояв комбінаційної здатності свиней ірландської селекції за промислового виробництва свинини в умовах степу України, Повод М. Г., Цап С. В. (2020)
Панченко О. М. - Оцінка високошовконосних ліній шовковичного шовкопряда (Bombyx Mori L.) за життєздатністю та продуктивністю, Маркіна Т. Ю. (2020)
Петько М. С. - Яйценосніть та медопродуктивність бджіл різних лінійних кросів карпатської породи, Федорович В. В., Федорович Є. І., Мазур Н. П. (2020)
Федорович В. В. - Окремі господарськи корисні ознаки бджіл різних генеалогічних формувань карпатської породи, Петько М. С., Чорний І. О., Мазур Н. П. (2020)
Хвостик В. П. - Якісні показники яєць м'ясо-яєчних курей різного генезису, Бондаренко Ю. В. (2020)
Швачка Р. П. - Залежність відтворювальних якостей свиноматок від тривалості підсисного періоду, варіанту поєднання порід в різні пори року, Повод М. Г., Андрійчук В. Ф. (2020)
Bordunova O. G. - Zoohygienic characteristics of biotechnological methods of metabolism regulating of chickens embryo in the process of incubation, Samokhina E. A., Khmelnychyi L. M., Povod M. G., Vechorka V. V. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, витрати корму, відтворні функції та гематологічні показники, Бомко В. С. (2020)
Федорченко М. М. - Баланс мінеральних речовин в організмі кролів новозеландської породи при згодовувані вітамінно-мінеральної добавки (2020)
Чех О. О. - Вплив обробки захисними препаратами на основі комплексів "хітозан-мідь" на зменшення маси харчових курячих яєць протягом зберігання, Бордунова О. Г., Чиванов В. Д. (2020)
Шельов А. В. - Специфіка генотипової структури різних порід свійських собак за мікросателітами ДНК, Копилов К. В., Крамаренко С. С., Крамаренко О. С., Хмельничий Л. М. (2020)
Полупан Ю. П. - Зв’язок між гематологічними показниками та складом молозива корів і розвитком їхнього приплоду, Климковецький А. А. (2020)
Була Л. В. - Вплив первинних факторів добору на робочі якості собак супроводу, Свисенко С. В., Павленко Ю. М. (2020)
Kovalenko N. O. - Business plan as a tool of airline management in the condition of a pandemic crisis, Stoliarchuk N. V. (2021)
Петренко О. І. - Теоретичні підходи до визначення понять "кластер", "транспортно-логістичний кластер", "портовий кластер", Потаповська М. О. (2021)
Харчук О. Г. - Якість обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, Бишевець Н. Г. (2021)
Фомін О. В. - Визначення динамічної навантаженості вагонів із пружними елементами в несучих конструкціях, Ловська А. О. (2021)
Білоусов Є. В. - Аналітичний опис індикаторних діаграм, Савчук В. П., Тулученко Г. Я. (2021)
Zagorodnia Y. V. - Safety of navigation as a factor of increasing the efficiency of the commercial operation of the ship, Pozdniakova V. V., Marukhnenko O. M. (2021)
Нестеров О. Ю. - Безпека мореплавства з урахуванням особливостей льодової обстановки, Загородня Ю. В., Перепечаєв С. М. (2021)
Проценко В. О. - Перспективи вдосконалення важільного механізму рульових машин плунжерного типу, Настасенко В. О., Бабій М. В., Білоконь А. О. (2021)
Савчук В. П. - Моделювання робочих параметрів мотилевих підшипників малообертового суднового дизельного двигуна Wartsila RT-flex82C, Зінченко Д. О., Акімов О. В. (2021)
Терлич С.В. - Hoвi засоби підіймання затонулих об’єктів та конструкцій із використанням рідкого азоту (2021)
Шумило О. М. - Удосконалення моделі визначення вартості життєвого циклу судна, Россомаха О. І., Шахов А. В. (2021)
Бабій М. В. - Підвищення ефективності організації дорожнього руху на нерегульованому перехресті, Цьонь О. П., Кучвара І. М., Черній В. О. (2021)
Немчук О. О. - Сутність та спеціфіка інфраструктурних проєктів на водному транспорті, Верещака М. А., Онищенко С. П. (2021)
Вадзюк С. Н. - Особливості вищої нервової діяльності у молодих осіб із різним станом тканин пародонта, Болюк Ю. В., Лучинський М. А. (2019)
Манащук Н. В. - Сучасний погляд на застосування ополіскувачів для ротової порожнини, Чорній Н. В., Бойцанюк С. І., Залізняк М. С., Чорній А. В. (2019)
Потапчук А. М. - Біомаркери в діагностиці хвороб пародонта, Оніпко Є. Л., Сабов М. Ю., Алмаші В. М., Юрженко А. В., Стецик М. О. (2019)
Назаревич М. Р. - Визначення больової перцепції і ступеня порушень провідності другої гілки трійчастого нерва у хворих із переломами кісток середньої зони обличчя на тлі дії транскраніальної електростимуляції та препарату "Келтікан n", Мокрик О. Я., Мельничук Ю. М. (2019)
Матолич У. Д. - Значення прокальцитоніну для оцінки тяжкості одонтогенних гнійно-запальних захворювань м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та як біомаркера ефективності лікування, Мокрик О. Я., Уштан С. В., Винар-чук-Патерега В. В. (2019)
Варес Я. Е. - Негайна імплантація та навантаження в умовах локального застосування збагаченого тромбоцитами фібрину, Сліпий В. З. (2019)
Коваль О. І. - Оцінка оксидативного статусу головного мозку під час проведення санації порожнини рота у дітей віком 3–7 років під загальним знеболюванням в амбулаторних умовах (2019)
Мельник В. С. - Генеалогічні та дерматогліфічні дослідження осіб, схильних до зубощелепних аномалій, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2019)
Щерба В. В. - Особливості мікробіоценозу ротової порожнини у щурів із пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2019)
Bandrivsky Yu. L. - Changes of basic hematological parameters in patients with generalized periodontitis depending on the blood group (2019)
Войтович В. І. - Аналіз успішності функціонування композитних реставрацій в умовах різних параметрів конфігурації порожнини (2019)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Оцінка кількісних змін мікробіологічного профілю зубного нальоту з ділянки зубоясенної боріздки у пацієнтів із І стадією пародонтиту, Цуперяк С. С., Мельничук Н. І., Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2019)
Хлєбас С. В. - Поширеність клінічних форм хронічного періодонтиту в стоматологічних пацієнтів залежно від віку, Новошицький В. Є. (2019)
Брехлічук П. П. - Порівняльний аналіз відповідності результатів двох експертних підходів до кількісної оцінки травм щелепно-лицевої ділянки (2019)
Добровольська О. В. - Сучасний погляд на ускладнення в дентальній імплантації (2019)
Лисоконь Ю. Ю. - Сучасні погляди на застосування в стоматології аутологічної, збагаченої тромбоцитами плазми (2019)
Коваль О. І. - Оцінка оксидативного статусу головного мозку в дітей віком до 3 років на амбулаторному стоматологічному прийомі (2019)
Ярова С. П. - Стан гігієни ротової порожнини та структура пародонтологічної патології у підлітків 15–16 років, Новікова К. В., Ю. Ю. Яров (2019)
Баліцька О. Ю. - Активність гуморальної ланки адаптивної імунної системи у хворих на хронічний генералізований пародонтит і цукровий діабет 2 типу, Бондаренко Ю. І., Габор Г. Г. (2019)
Бамбуляк А. В. - Динаміка показників маркерів кісткового метаболізму при заміщенні кісткових дефектів тканинними еквівалентами кісткової тканинина основі ММСК-ЖТ, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Гончаренко В. А. (2019)
Титул, зміст (2021)
Ладика В. І. - Особливості формування генеалогічної структури української чорно-рябої молочної породи в Сумському регіоні та дослідження її впливу на генотип корів за β-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Малікова А. І. (2021)
Хмельничий Л. М. - Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід залежно від рівня оцінки описових ознак, які характеризують розвиток тулуба у загальній системі лінійної класифікації екстер’єрного типу, Карпенко Б. М. (2021)
Khmelnychyi L. M. - Dependence of dairy productivity cows of ukrainian red-brown dairy breed on genotypic and paratypic factors, Pryimachok V.V., Prokopovych M. O., Kholod S. O., Hryshyn S. Y. (2021)
Хмельничий Л. М. - Довічна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору, Супрун І. О., Бардаш Д. О. (2021)
Bordunova O. G. - Zoohygienic characteristics of biotechnological methods of metabolism regulating of chickens embryo in the process of incubation, Samokhina E. A., Khmelnychyi L. M., Povod M. G., Vechorka V. V. (2021)
Безверха Л. М. - Нейротропних препаратів метаболічної дії на ембріональний приріст поросят та вихід поросят при народженні, Трохименко В. З., Ходаківська Н. І., Захарін В. В. ВПЛИВ (2021)
Ковальова С. П. - Порівняльна характеристика м’ясних та забійних якостей качок при вирощуванні на території радіоактивного забруднення, Ільніцька О. В., Гавриловський В. П., Вербельчук С. П., Кобернюк В. В., Вербельчук Т. В. (2021)
Войтенко С. Л. - Білоголова українська порода за чистопородного розведення та схрещування, Сидоренко О. В. (2021)
Степаненко В. М. - Оцінка ефективності методів дресирування для підготовки службових собак, Лавринюк О. О., Борщенко В. В., Кривий М. М., Мамченко В. Ю., Хмельничий Л. М. (2021)
Лихач В. Я. - Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного свинарства, Лихач А. В., Фаустов Р. В., Кучер О. О. (2021)
Рубцов І. О. - Порівняльна оцінка телиць української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід за ростом, промірами та приростами живої маси на Чернігівщині (2021)
Самохіна Є. А. - Оцінка екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи сумського регіону за використання методики лінійної класифікації, Авраменко Л. П., Кузьменко О. М., Чубар А. В. (2021)
Супрун І. О. - Динаміка племінного м'ясного скотарства в Україні, Довга О. О. (2021)
Халак В. І. - Відтворювальні якості свиноматок великої білої породи різної внутріпородної диференціації за індексом "рівень адаптації" та економічна ефективність їх використання (2021)
Хмельничий С. Л. - Довголіття корів молочної худоби залежно від методів розведення, Мартинова Ю. В., Микитюк П. П., Кривченко Т. О., Мяделець В. В., Науменко М. В. (2021)
Qiao Yingying - The effect of herbal feed additive Astragalus polysaccharide on immune regulation in poultry, Kyselov O., Liu Changzhong (2021)
Gevkaliuk N. O. - Improving the effectiveness of tooth preparation by using alternative methods (2019)
Брехлічук П. П. - Ендодонто-ендоосальна імплантація у сучасній стоматології: можливості, проблеми та перспективи застосування методу (огляд літератури), Майструк П. О. (2019)
Воловар О. С. - Плацентарний препарат "Лаеннек" у комплесному лікуванні пацієнтів із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, Маланчук В. О., Крижанівська О. О., Нагірний Я. П. (2019)
Гаврильців С. Т. - Клініко-рентгенологічна оцінка перебігу репаративного остеогенезу в післякістозних дефектах щелеп, виповнених різними остеопластичними матеріалами, Вовк Ю. В. (2019)
Мокрик О. Я. - Оцінка ефективності антистресорного захисту хірургічних стоматологічних хворих із різним рівнем нейротизму (2019)
Олійник А. Ю. - Особливості зубощелепних деформацій у пацієнтів із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння (огляд літератури), Олійник Г. В. (2019)
Коваль О. І. - Церебральна оксиметрія як метод моніторингу кисневого насичення головного мозку в дітей віком 7–12 років при санації ротової порожнини під загальним знеболюванням в амбулаторних умовах , Коваль П. Б. (2019)
Беденюк О. С. - Застосування антиоксидної та iNOS модулюючої терапії при ліпополісахаридному пародонтиті на тлі атрофічного гастриту, Корда М. М. (2019)
Дуда К. М. - Зміни цитокінового профілю у сироватці крові щурів за умов пародонтиту (2019)
Гелей В. М. - Індивідуальний підхід до комплексного лікування гострих одонтогенних періоститів щелеп, Гелей Н. І. (2020)
Кузняк Н. Б. - Лікування хворих з аденофлегмонами щелепно­лицевої ділянки препаратами із сорбційними та протеолітичними властивостями, Дмитренко Р. Р., Бамбуляк А. В., Перебийніс П. П., Ткачик С. В. (2020)
Нагірний Я. П. - Особливості перебігу післяопераційного періоду після видалення ретинованих нижніх третіх молярів при застосуванні остеопластичного матеріалу "Колапол КП­3 ЛМ" (2020)
Погранична Х. Р. - Комплексна діагностика ушкодження хрящової тканини при захворюваннях скронево-­нижньо­щелепного суглоба травматичного характеру), Огоновський Р. З., Пастернак Ю. Б. (2020)
Маланчук В. О. - Застосування імуногістохімічних маркерів в діагностиці різних гістологічних типів плеоморфних аденом слинних залоз, Бродецький І. С., Кротевіч М. С. (2020)
Демкович А. Є. - Сучасні методи лікування перімплантиту, Дмітрієв М. О., Поліщук С. С., Якимчук М. М. (2020)
Деньга О. В. - Екологічні детермінанти стану стоматоло гічного здоров’я дитячого населення Українського Придунав’я, Великов М. І., Світлична О. М. (2020)
Гороховський В. В. - Дослідження клінічної ефективності комплексного методу лікування гіперестезії зубів у дітей, Ходорчук І. В., Пиндус Т. О., Єфремова О. В., Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2020)
Мельник В. С. - Поширеність зубощелепних аномалії та удосконалення організації профілактичної роботи серед школярів, Горзов Л. Ф., Дуганчик Я. І., Сапович Б. Я., Халак Р. О. (2020)
Городецький О. Т. - Активність трансаміназ у міокарді та сироватці крові при експериментальному пародонтиті та адреналіновому ушкодженні міокарда (2020)
Мигаль О. О. - Параметри кісткового метаболізму в пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі хронічної ревматичної хвороби серця (2020)
Rubas L. V. - Structural changes of the disc of temporomandibular joint in rats with streptozotocin­induced diabetes (2020)
Слово до читача (2020)
Стівенс Д. - Незалежність та підзвітність судової влади в добу поляризованої політики (2020)
Нуссбергер А. - Концептуальні принципи незалежності судової влади в демократичному суспільствs (2020)
Бететто Н. - Доступ до суду касаційної інстанції та касаційні фільтри в світлі стандартів Ради Європи (2020)
Юдківська Г. - Розвиток доктрини захисту прав людини в практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Городовенко В. - Висновки Консультативної ради європейських суддів та їх відображення в судовій практиці (2020)
Христова Г. - Позитивні зобов'язання держави в умовах конфлікту і внутрішнього переміщення (2020)
Макбрайд Д. - Стандарти ЄСПЛ щодо доказів та тягаря доказування (2020)
Кушнір І. - Застосування ЄКПЛ і практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві. Останні рішеня Європейського суду з прав людини проти України (2020)
Чантурія Л. - Обґрунтування судових рішень і "баланс прав" у цивільних справах у практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Пушкар П. - Судова нормотворчість у діяльності касаційних судів Європи: актуальні проблеми (2020)
Онлайн-конференція "Забезпечення єдності судової практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи" 20 листопада 2020 року. Програма (2020)
Данішевська В. - Доброго дня, шановні колеги-судді, доброго дня, шановні учасники конференції! (2020)
Оніщук М. - Доброго ранку, шановні учасники конференції, шановні колеги, партнери! (2020)
Юнкер Х. - Високоповажні пані та панове, шановні учасники конференції! (2020)
Литвиненко О. - Вельмишановна пані Голово Верховного Суду, пане ректоре Національної школи суддів України, пані Ханне Юнкер, шановні пані та панове судді, Ваша честь, шановні учасники й учасниці сьогоднішнього заходу! (2020)
Данішевська В. - Практика Великої Палати Верховного Суду: вплив на правову систему (2020)
Князєв В. - Велика Палата Верховного Суду: здобутки та подальші завдання (2020)
Бахмайєр Л. - Удосконалення доступу до правосуддя в Україні: усунення процесуальних перешкод та забезпечення права на безсторонній суд (2020)
Бететто Н. - Підходи до визначення справ незначної складності та справ значного суспільного інтересу або виняткового значення для учасника справи в контексті доступу до суду касаційної інстанції: практика вищих судів держав – учасниць Ради Європи і Європейського суду з прав людини (2020)
Рогач Л. - Застосування положень процесуальних кодексів щодо підстав передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду (2020)
Кібенко О. - Вплив рішень Великої Палати Верховного Суду на законотворчу діяльність (2020)
Ткачук О. - Забезпечення спеціалізації судів і суддів у Великій Палаті Верховного Суду (2020)
Гудима Д. - Які правовідносини є подібними? (До питання про застосування деяких норм процесуального права) (2020)
Ситник О. - Спори за участі фермерських господарств: питання визначення юрисдикції (2020)
Прокопенко О. - Практика Великої Палати Верховного Суду з розгляду адміністративних справ: які становлять виключну правову проблему; які передані для відступу від раніше викладених висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах (2020)
Золотніков О. - Практика розгляду Великою Палатою Верховного Суду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів (2020)
Антонюк Н. - Висновки щодо норм кримінального права у рішеннях Великої Палати Верховного Суду (2020)
Яновська О. - Скасувати не можна змінити: перегляд судових рішень у кримінальному провадженні Великої Палати Верховного Суду за виключними обставинами (2020)
Пушкар П. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів: методологічні аспекти формування сталої та послідовної практики національних судів на підставі рішень ЄСПЛ та вимоги щодо виконання його рішень (2020)
Фулей Т. - Рішення Великої Палати Верховного Суду: Urbi et Orbi (2020)
Бадюк Н. В. - Порушення серцевого ритму в пацієнтів із гострою ішемією міокарда, що розвинулись на тлі коморбідної артеріальної гіпертензії та цукрового діабету, Гребеник М. В. (2021)
Бачу М. І. - Сестринська модель комунікативно-профілактичного консультування сім’ї із йододефіцитного регіону (2021)
Бігуляк Г. Т. - Вплив міогенних стовбурових клітин на перебіг запального процесу в щурів із гострим пародонтитом, Кліщ І. М. (2021)
Борейко Л. Д. - Оцінка ефективності навчання хворих на артеріальну гіпертензію, Марараш Г. Г. (2021)
Волотовська Н. В. - Особливості динаміки активності каталази легень у післятравматичному періоді на тлі експериментальної ішемії-реперфузії кінцівки (2021)
Гевко У. П. - Особливості вуглеводного обміну в пацієнтів з коморбідним перебігом цукрового діабету 2 типу: зв’язок із поліморфізмом гена IRS1, Марущак М. І., Бобик Р. О., Шумеляк А. М. (2021)
Винниченко Л. Б. - Вплив запальних цитокінів на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Орловський В. Ф., Жаркова А. В., Деміхова Н. В., Якуба Т. О. (2021)
Вільхова І. В. - Зміни біохімічних показників азотовидільної функції нирок щурів при тривалому введенні терапевтичних доз налбуфіну, Матешук-Вацеба Л. Р., Канцер О. В., Подолюк М. В., Бекесевич А. М., Гресько Н. І. (2021)
Железов Д. М. - Особливості МРТ-візуалізації міом матки на передопераційному етапі (2021)
Коляник І. О. - Стан системи гідроген сульфіду печінки щурів при експериментальній нефропатії за умов введення мелатоніну, Геруш І. В. (2021)
Коробко Л. Р. - Компартмент-синдром як предиктор тяжкості перебігу гострого панкреатиту, Бенедикт В. В., Ткач В. О. (2021)
Моісеєва Ю. А. - Якісна оцінка відношення до харчування хворих на цукровий діабет 2 типу, Марущак М. І., Ліснянська Н. В., Копаниця О. М. (2021)
Оленович О. А. - Вплив хронічної гіперглікемії на розвиток тубулоінтерстиційного синдрому за експериментального цукрового діабету (2021)
Палапа В. В. - Комп’ютерна томографія як метод прогнозування розвитку COVID-19, Оксюта В. М., Мялюк О. П., Семенюк П. П. (2021)
Сябренко Г. П. - Психологічні та метаболічні особливості осіб молодого віку з артеріальною гіпертензією і ступеня та дисгармонійною жировою компонентою маси тіла, Кириченко І. І., Шкляр А. С., Терещенко Г. А., Приходько Е. О., Деміхов А. О. (2021)
Хміль С. В. - Характеристика параметрів фолікулогенезу в жінок із безпліддям на фоні лейоміоми матки у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Дроздовська Ю. Б. (2021)
Бегош Н. Б. - Функціональна асиметрія головного мозку: психофізіологічні аспекти, Бакалець О. В., Дзига С. В. (2021)
Герасимчук П. О. - Оцінка якості життя, пов’язаної із здоров’ям у медицині, Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2021)
Кутузова Л. Г. - Сон як регулятор здоров’я організму, Марущак М. І. (2021)
Yastremska S. O. - The influence of chronic diseases on the manifestation of COVID-19 infection, Krekhovska-Lepiavko O. M., Lokay B. A., Bushtynska O. V., Danchak S. V. (2021)
Дзига С. В. - Кардіоміопатія такоцубо в умовах COVID-19, Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2021)
Романюк Л. Б. - Особливості перебігу COVID-19 у студентів медичного факультету в умовах дистанційного навчання (2021)
До авторів (2021)
Гелей Н. І. - Сучасні погляди на проблему вторинних уражень слизової оболонки ротової порожнини як побічного ефекту комплексного протипухлинного лікування (огляд літератури), Костенко Є. Я., Гелей В. М., Федоров Д. Ю. (2020)
Бандрівський Ю. Л. - Ефективність лікувальних заходів за даними параклінічних індексів у хворих на генералізований пародонтит початкового – І ступеня, асоційована з груповою приналежністю крові (2020)
Петрушанко Т. О. - Оцінка дії хвороботворних факторів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом, Попович І. Ю., Мошель Т. М. (2020)
Варес Я. Е. - Клінічна оцінка ефективності застосування екстракорпоральної ударно-хвильової терапії при післяопераційних порожнинних кісткових дефектах щелеп), Штибель Н. В. (2020)
Назаревич М. Р. - Результати дослідження стресових реакцій у хворих із поєднаною травмою середньої зони обличчя після застосування комплексної післяопераційної реабілітації, Огоновський Р. З., Мельничук Ю. М. Мельничук Ю. М., Погранична Х. Р., Ільницький Я. М. (2020)
Пантус А. В. - Морфологічне та мікробіологічне обґрунтування антибіотикосорбуючої здатності синтезованих біополімерних мікроволокон (2020)
Демкович А. Є. - Етіологічні фактори ризику виникнення периімплантиту, Якимчук М. М., Сверстюк А. С. (2020)
Бойчук М. М. - Збільшення ширини кератинізованих ясен та товщини м’яких тканин у периімплантатній ділянці: аналітичне опрацювання даних та результатів систематичних оглядів, Гончарук-Хомин М. Ю., Кавал­канті А. Кавал­канті А., Лернер Г. (2020)
Варес Я. Е. - Оцінка ефективності застосування фібрину, збагаченого тромбоцитами, та композицій на його основі при заміщенні післяекстракційних дефектів альвеолярного відростка, Сліпий В. С. (2020)
Бамбуляк А. В. - Фенотипова характеристика мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини та оцінка ступеня її мінералізації IN VITRO, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2020)
Слобода М. Т. - Ефективність профілактики уражень тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями при високому рівні прогностичних ознак розвитку захворювання, Мінько Л. Ю. (2020)
Шевчук М. М. - Визначення значень показників стрес-факторів у цієнтів львівської обласної клінічної лікарні з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта в крові та ротовій рідині, Пупін Т. І., Бандрівська Н. Н. (2020)
Швець І. Є. - Ефективність застосування місцевої терапії на мікробіоценоз ротової порожнини у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі ураження шлунково-кишкового тракту, Іськів М. О. (2020)
Godovanets O. I. - Prevention of dental caries in children by 3 years of age, Hrynkevych L. G. (2020)
Приймак Х. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей із дитячим церебральним паралічем, Зорій І. А., Біденко Н. В. (2020)
Савчин С. В. - Особливості перебігу карієсу постійних зубів у дітей із вірусною інфекцією Епштейна – Барр, Дубецька-Грабоус І. С., Лесіцький М. Ю. (2020)
Древніцька Р. О. - Динаміка активності фосфатаз у сироватці крові та гомогенаті тканин пародонта при експериментальному гінгівіті, Гевкалюк Н. О., Авдєєв О. В. (2020)
Бєліков О. Б. - Дистанційне навчання як принцип відкритого заняття, Ватаманюк Н. В., Струк В. І. (2020)
Канюра О. А. - 100 років стоматологічному факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Біденко Н. В., Коваль О. І., Куц П. В., Мельник А. О., Філоненко В. В. (2020)
Астапенко О. О. - Використання конструкцій із біодеградуючого матеріалу біоактивної дії у реконструктивновідновній хірургії щелепно-лицевої ділянки, Литовченко Н. М., Костюк Т. М., Шинчуковський І. А. (2020)
Бродецький І. С. - Клініко-генетичний та міжгенетичний кореляційний аналіз за експресією miR-29a у хворих на плеоморфні аденоми слинних залоз (2020)
Варес Я. Е. - Особливості конусно-променевої комп’ютерної томографії (КПКТ) дистальних відділів нижньої щелепи та можливості встановлення дентальних імплантатів "в обхід" нижнього альвеолярного нерва: огляд літератури та результати власного досвіду, Студент В. О., Гудзан Я. С., Варес Я. Я. (2020)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Значення параметра та особливості структури біоширини навколо дентальних імплантатів: ретроспективний аналіз даних, Бойчук М. М., Крічфалушій С. І., Войтович В. І., Кінаш О. Б., Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. (2020)
Древніцька Р. О. - Вплив лікувальних заходів на клінічно-лабораторні показники пацієнтів із гінгівітом при різному перебігу запального процесу в яснах (2020)
Різник Ю. Б. - Дисфункція ендотелію судин пародонта при генералізованому пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу, Різник С. С. (2020)
Яров Ю. Ю. - Сучасні принципи і засоби медикаментозного лікування при генералізованому пародонтиті (огляд літератури) (2020)
Баліцька О. Ю. - Особливості змін факторів гуморальної ланки адаптивного імунітету та цитокінового статусу в ротовій рідині хворих на хронічний пародонтит із цукровим діабетом 2 типу, Бондаренко Ю. І., Габор Г. Г. (2020)
Гороховський В. В. - Оцінка біофізичних параметрів пульпи зубів, букального епітелію та тканин пародонта у дітей із затримкою прорізування зубів, Дєньга О. В., Дєньга Е. М. (2020)
Годованець О. І. - Оцінка стану стоматологічного здоров᾽я та якості життя дітей-дошкільнят за результатами анкетування батьків, Котельбан А. В., Мороз П. В. (2020)
Каськова Л. Ф. - Вплив лікувально-профілактичного комплексу на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини дітей із хронічним катаральним гінгівітом, Гончаренко В. А. (2020)
Sokurenko L. M. - The more we know, the more we forget…(challenges of teaching dentistry faculty students for histology, cytology and embryology), Chaikovsky Yu. B., Majewskyi O. E., Yaremenko L. M., Bidenko N. V., Filonenko V. V., Melnyk A. O. (2020)
Рецензія на підручник "Гістологія. Цитологія. Ембріологія" для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України (за редакцією О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського.Вінниця : Нова Книга, 2020. – 496 с. : іл.) (2020)
Іде A. - Вимоги до тотальної протетичної реабілітації верхньої щелепи за технологією "Стратегічна імплантація" в умовах протоколу негайного навантаження (опис серії клінічних випадків), Іде С., Сіпіч О., Варес Я. Е., Ґомбкото Ґ., Сетураман Е., Варес Я. Я. (2021)
Маланчук В. О. - Підготовка щелепно-лицевих хірургів в Україні: проект моделі, Кульбашна Я. А., Нагірний Я. П., Шувалов С. М. (2021)
Погранична Х. Р. - Діагностичне значення предикторів тканинної деструкції скронево-нижньощелепного суглоба при травматичних переломах суглобового відростка нижньої щелепи (2021)
Гелей Н. І. - Результати використання запропонованої схеми лікування захворювань пародонта в осіб молодого віку, Пасічник М. А., Фурдичко А. І., Ільчишин М. П., Горбань І. І. (2021)
Мазур І. П. - Біохімічні зміни цементу кореня зубів у хворих на генералізований пародонтит на етапі підтримувального пародонтологічного лікування, Супрунович І. М., Савосько С. І., Новошицький В. Є., Хлєбас С. В. (2021)
Пупін Т. І. - Генералізований пародонтит і подагра: порівняння патогенетичних механізмів розвитку (огляд літератури), Мороз К. А., Виноградова О. М., Гнідь Р. М., Гнідь М. Р., Сагайдак Т. В. (2021)
Михайлевич М. Ю. - Оклюзійні інтерференції і скронево-нижньощелепні розлади, Макєєв В. Ф. (2021)
Яров Ю. Ю. - Динаміка біохімічних та мікробіологічних параметрів при моделюванні різної реактивності організму (2021)
Ільницька О. М. - Дистанційна форма навчання на післядипломній освіті підготовки лікарів-інтернів-стоматологів: міф чи реальність, Костишин А. Б. (2021)
75 років з дня народження професора Ігоря Івановича Горпинченка (2021)
Корниенко А. М. - Оценка алгоритма диагностики и возможностей лечения пациентов с пенильной дисморфофобией, Щербак М. А., Турчак Н. В. (2021)
Пасєчніков С. П. - До 140-річчя з дня народження професора А. А. Чайки, Нікітін О. Д., Грицай В. С. (2021)
Гурженко Ю. М. - Семінар "MED-Kompass: курс на інновації. Все про здоров’я чоловіків" (2021)
Возіанов О. С. - Результати лікування хворих на уретеролітіаз методом екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії на апараті Siemens Modularis Uro (2021)
Тріщ В. І. - Оцінювання ефективності імуномодулюючої терапії у комплексному лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Мисак А. І. (2021)
Мигов В. Г. - Анализ эффективности применения различных видов экстракорпоральной ударно-волновой терапии для лечения больных хроническим простатитом (2021)
Кобеляцький Ю. Ю. - Сучасні підходи до усунення вісцерального болю (2021)
Gorpynchenko І.І. - Influence of radioactive background on an idiopathic form of infertility incidence in men from different regions of Ukraine, Gurzhenko Yu. M., Spyrydonenko V. V., Litvinets E. A. (2021)
Саричев Л. П. - Реабілітація хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з декомпенсацією сечового міхура, Савченко Р. Б., Саричев Я. В., Сухомлин С. А., Пустовойт Г. Л. (2021)
Кочарян Г. С. - Вагинизм: степени выраженности, клинические формы, семейное родительское окружение, характеристика пациенток и их сексуальных партнеров, реакции на патологию, данные параклинических исследований (2021)
Кочарян Г. С. - Сексуальная аверсия и отсутствие полового влечения у женщины: случай из клинической практики (2021)
Вітковський В. Ф. - Ефективність рослинного препарату на основі любистку, розмарину та золототисячнику у пацієнтів після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії (2021)
Горовий В. І. - Місце дулоксетину в консервативній терапії стресового нетримання сечі у жінок та чоловіків, Литвинець В. Є., Гурженко О. Ю. (2021)
Романюк М. Г. - Інгібітор 5α-редуктази дутастерид при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: системний огляд та мета-аналіз, Аксьонов П. В. (2021)
Яковлев П. Г. - Періопераційна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні хворих на низькодиференційований рак сечового міхура (2021)
Від редакції - Форсайт: етимологія (2021)
Мартиненко А. В. - Формування маркетингових стратегій для інноваційних товарів на окремих стадіях їх життєвого циклу, Перерва П. Г. (2021)
Хрупович С. Є. - Використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі неструктурованих даних, Борисова Т. М. (2021)
Кузьо Н. Є - Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми, Косар Н. С., Мельниченко І. І. (2021)
Гліненко Л. К. - Формування бізнес-моделей Інтернету речей за шаблоном ВМС, Дайновський Ю. А. (2021)
Окландер М. А. - Омніканальний маркетинговий інструментарій у політичній сфері, Гайдаєнко М. О. (2021)
Demko M. - Development of integrated marketing Internet communications in the activity of Ukrainian banks (2021)
Кудіна А. В. - Система бренд-менеджменту підприємств Fashion- індустрії (2021)
Бондар Ю. - Видавнича програма: комунікаційний місток і маркетингова стратегія, Шпак В. (2021)
Онищук М. - Польща: історія та тенденції розвитку індустрії книги (2021)
Погореловська І. - Ідентифікація серіальних видань у системі ISSN: національний досвід і міжнародна практика (2021)
Сенченко М. - Інформаційно-аналітична діяльність "мозкових центрів" (2021)
Медведєва В. - Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах (2021)
Баландіна Н. - Досвід проєктування освітньої програми з журналістики в Одеському національному політехнічному університеті, Кубко В. (2021)
Дояр Л. - Українські книгодруки 1945—1946 років: рефлексії на події воєнного лихоліття (2021)
Кушнаренко Н. - Відома постать українського документознавства (до 70-річчя від дня народження Ю. Палехи), Соляник А. (2021)
Журенко О. В. - Коркова регуляція вмісту трансферину в крові корів, Кравченко-Довга Ю. В., Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Зінов’єв С. Г. - Якість шпику та жирнокислотний склад м’яса свиней за використання у їх раціонах ГМ-сої, Манюненко С. А., Біндюг Д. О. (2018)
Рівіс Й. Ф. - Вміст важких металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл у різних природних зонах Карпатського регіону, Клим О. Я. (2018)
Тесарівська У. І. - Біологічний вплив тривалого випоювання наногерманію цитрату на організм щурів-самців F3, Федорук Р. С., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., Мартиник С. Я. (2018)
Хомин М. М. - Фізіолого-біохімічні показники крові корів за умов згодовування цитрату нікелю в останній період тільності та в перші місяці лактації, Колещук О. І., Ковальчук І. І., Цап М. М., Білецький Ю. В. (2018)
Чепурна В. А. - Стан неспецифічної резистентності у хворих на мастит корів за дії ліпосомального препарату, Супрович Т. М., Віщур О. І., Мудрак Д. І. (2018)
Авдосьева І. К. - Кормові добавки рослинного походження – альтернатива антибіотикам, Темненко С. М., Процик Я. М., Полюжин І. П., Фіалковський М. І. (2018)
Двилюк І. І. - Вміст ліпідів у тканинах організму медоносних бджіл за умов підгодівлі цитратами аргентуму і купруму у літньо–осінній період, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2018)
Захарчук П. Б. - Вплив різних селеновмісних добавок у раціоні на продуктивність, перетравність, обмін азоту та мінеральних елементів в організмі бугайців (2018)
Кропивка Ю. Г. - Вміст мікроелементів у кормах зони Лісостепу України, Бомко В. С. (2018)
Левицький Т. Р. - Ефективність застосування технологічної кормової добавки ліатоксил на курчатах-бройлерах (2018)
Федак Н. М. - Елементи технології силосування високовологих сумішок однорічних кормових культур за використання нової силосної закваски, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2018)
Чумаченко С. П. - Ефективність відгодівлі свиней за використання консервованого бактеріальними препаратами вологого зернофуражу, Федак Н. М. (2018)
Білошицький Р. В. - Алгоритм неврологічного дослідження з використанням нейрохірургічних шкал при спінальних травмах у собак (2018)
Вовкогон А. Г. - Ефективність сквашування йогурту з молока із різним вмістом стрептоміцину (2018)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка препаратів фенбендазолу, за інвазії великої рогатої худоби нематодами Haemonchus contortus, Тішин О. Л., Періг Ж. М., Хом’як Р. В. (2018)
Зажарська Н. М. - Визначення кількості соматичних клітин в овечому молоці різними методами, Костюченко К. Г., Кобелєв С. М. (2018)
Зажарська Н. М. - Використання настою гранату для подовження строку зберігання кров’яної ковбаси, Самойленко Ю. В., Горяєнова Т. О. (2018)
Котелевич В. А. - Якість та безпека м´яса і м´ясних продуктів (2018)
Слюсар Н. В. - Особливості впливу різних шляхів уведення антибіотиків за бронхопневмонії (2018)
Ващик Є. В. - Антагоністична дія пробіотиків щодо P. aeruginosa та збудників асоційованих бактеріозів птиці (2018)
Мягка К. С. - Аналіз поширення бактеріальних захворювань бджіл на території України за 2013 – 2017 рр., Гаркавенко Т. О., Ткачук С. А. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Комплексне дослідження динаміки накопичення мікроорганізмів у пташниках (2018)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні показники крові у собак за різних форм прояву парвовірусного ентериту (2018)
Коцюмбас І. Я. - Токсикологічна оцінка кормової добавки інсорб, Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2018)
Коцюмбас І. Я. - Вплив препарату "Біотон" на біохімічні показники крові та морфологічну структуру внутрішніх органів щурів, Жила М. І., П’ятничко О. М., Сободош О. Й., Бассараб В. П., Максимович О. А. (2018)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення токсичності дезінфікуючого засобу на основі йодоформу, Івашків Ю. А., Рудик Г. В., Брезвин О. М. (2018)
Коцюмбас І. Я. - Дослідження сорбенту на основі діоксиду кремнію: визначення параметрів токсичності, Патерега І. П., Жила М. І., Кисців О. С., Кабанець А. С. (2018)
Кушнір І. М. - Вивчення мутагенних властивостей дезінфікуючого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину, Колодій Г. В., Кушнір В. І. (2018)
Новіцька О. В. - Визначення ефективності сорбції стандартних розчинів мікотоксинів препаратом "Бетасорб", Васянович О. М. (2018)
Березовський А. В. - Особливості використання препаратів на основі цифлутрину для захисту худоби від літаючих кровососів, Нагорна Л. В., Проскуріна І. В. (2018)
Дуда Ю. В. - Функціонально-морфологічні зміни печінки за цистицеркозу кролів (2018)
Морозов Б. С. - Гельмінтофауна м’ясоїдних тварин в умовах одноосібних господарств Тростянецького району Сумської області (2018)
Плис В. М. - Екологічні особливості епізоотичного процесу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці (2018)
Еверт В. В. - Синдром мультисистемного виснаження поросят, патоморфологічні та імунопатологічні характеристики (2018)
Зажарський В. В. - Експериментальне моделювання туберкульозу та його особливості у морських свинок за введення ізоніазиду та ГКП-305, Давиденко П. О., Гавриліна О. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С. (2018)
Захарін В. В. - Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів приватного сектору та його взаємозв'язок із виникненням отельної та післяотельної патології, Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Трохименко В. З. (2018)
Каплінський В. В. - Репродуктивна функція корів у зв’язку з поліморфізмом систем білків та ензимів крові, Седіло Г. М., Вовк С. О., Стадницька О. І. (2018)
Ладика В. І. - Оцінка якості сперми бугаїв-плідників у контексті збереження популяції лебединської породи, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2018)
Стравський Я. С. - Лікування корів, хворих на субклінічний мастит, у період запуску та сухостою, Перкій Ю. Б. , Чайковська О. І., Ящук Т. С., Стравська С. М., Кобилюх І. Б., Панич О. П. (2018)
Шаран М. М. - Якість сперміїв за додавання наносукцинатів металів у розріджені еякуляти баранів, Корнят С. Б., Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Чайковська О. І. (2018)
Буслик Т. В. - Вплив поліморфізму гена катепсину F на якість м’яса свиней великої білої породи української селекції, Ільченко М. О., Олійниченко Є. К., Баньковська І. Б., Балацький В. М. (2018)
Халак В. І. - Довічна продуктивність свиноматок різної експлуатаційної цінності та економічна оцінка їх використання, Грабовська О. С. (2018)
Кулик М. Ф. - Розробка методики визначення сечовини у крові, м'язовій тканині та печінці свиней, Рауцкіс В. П., Ткаченко Т. Ю., Дідоренко Т. О., Хіміч О. В. (2018)
Остапів Р. Д. - Оптимізація умов рідинно-хроматографічного розділення амінокислот із дериватизацією перед колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном, Ткаченко В. І. (2018)
Бібен І. А. - Вплив на фізіологічний стан сільськогосподарських тварин симбіотика "субаерін" (2018)
Вовк Н. Г. - Проблеми зникнення різних видів тварин в Україні (2018)
Періг Ж. М. - Особливості визначення ефективності антигельмінтних препаратів для собак і котів, згідно з міжнародними вимогами, Тішин О. Л., Данко М. М., Хом’як Р. В. (2018)
Федякова О. І. - Способи фальсифікації та методи виявлення неякісного меду, Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2018)
До 80-річчя від дня народження Косенка Михайла Васильовича (2018)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2018)
Ємельяненко Л. М. - Децентралізація в сфері соціальної політики в регіонах України, Федулова Л. І. (2021)
Нусінов В. Я. - Розробка матриць якісного оцінювання ймовірності початку процедури банкрутства підприємств на підставі кількісних методів розрахунків, Буркова Л. А. (2021)
Гненний О. М. - Інструментарій антикризового управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, Чаркіна Т. Ю., Полішко Т. В., Гребенюк Г. М., Пікуліна О. В. (2021)
Бардаш С. В. - Обгрунтування безпідставності визнання інвентаризації методом бухгалтерського обліку, Кузик Н. П. (2021)
Паляничко Н. І. - Лісогосподарське землекористування: економічний аспект впливу лісових пожеж, Данькевич С. М. (2021)
Третяк А. М. - Інституціолізація розвитку системи землеустрою та землевпорядкування, Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. (2021)
Олешко Т. І. - Цифровізація бізнес-процесів в цивільній авіації, Попик Н. В., Бабич М. О. (2021)
Голян В. А. - Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору: принципи побудови та суб'єктно-об'єктна база, Шмаров Д. М., Миклуш Т. С. (2021)
Темченко О. А. - Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств, Шевчук Н. А., Салоїд С. В., Редько К. Ю. (2021)
Чорна Л. О. - Еволюційний розвиток управлінського потенціалу підприємства, Піщик О. В., Матяш О. Ю. (2021)
Ольвінська Ю. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, Самотоєнкова О. В., Вітковська К. В. (2021)
Омельяненко В. А. - Маркетинг цифрових інновацій у контексті сталого розвитку регіону, Омельяненко О. М., Артюхова Н. О. (2021)
Маслиган О. О. - Особливості використання категорії регіон у адресації пакетів керівних впливів в сфері туризму і рекреації, Тодьєрішко Е. В. (2021)
Abbaszade M. - The main directions of regulation of activity of the food market (2021)
Януль І. Є. - Перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2021)
Пухальський В. В. - Удосконалення форм та процедур податкового контролю у протидії ухилення від оподаткування (2021)
Лазарева А. О. - Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку, Кулініч Т. В., Боднарук О. В. (2021)
Красовська О. Ю. - Удосконалення форм і методів організації управління маркетинговою діяльністю як умова забезпечення ділової активності підприємства (2021)
Шура Н. О. - Формування методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємств (2021)
Мокринська З. В. - Бухгалтерський облік та звітність у кооперативах генерального губернаторства в 1939—1944 роках (2021)
Куценко Т. Ф. - Європейські стандарти муніципального управління в контексті реформи децентралізації, Пінтелей І. В. (2021)
Параниця Н. В. - Переваги і ризики застосування хмарних технологій в сфері бухгалтерського обліку, Буличов О. С., Охмак О. М. (2021)
Кобеля З. І. - Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України, Тодорюк С. І., Сторцун К. М. (2021)
Швець Т. В. - Підприємництво та багатофункціональний розвиток сільських територій: public management, стратегія, організація і планування, Овдіюк О. М., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. (2021)
Пискун Л. М. - Теоретико-методологічні основи дослідження тіньової економіки та корупції (2021)
Кельман В. Д. - Історична генеза формування та трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мережевий ритейл" (2021)
Тютюнник Я. В. - Сучасні підходи до визначення економічної сутності оборотних активів підприємства (2021)
Пацарнюк О. В. - Організаційні етапи аудиту інноваційної діяльності підприємства (2021)
Заставний Ю. Б. - Фінансово-економічне стимулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об'єднаних територіальних громад (2021)
Вініченко О. М. - Система взаємодії хедж-фондів зі світовою господарською системою, Грибкова М. А. (2021)
Гребенюк Г. М. - Трансформація та розвиток підприємств ресторанного бізнесу України в умовах пандемії, Марценюк Л. В., Задоя В. О., Пікуліна О. В. (2021)
Шестаковська Т. Л. - Проблеми інтеграції у трудову сферу молодого робітника на промисловому підприємстві, Кокшин І. О. (2021)
Груздєв О. В. - Напрями створення ефективної системи онбордингу на підприємстві (2021)
Банар О. В. - Конституційно-правовий аналіз державної молодіжної політики (2021)
Антипенко І. В. - Формування ризикологічних компетентностей у вітчизняних суб'єктів державного управління політичними ризиками у контексті розбудови організаційно-кадрового механізму відповідної діяльності в Україні (2021)
Кушнір В. О. - Структурно-організаційна модель державного управління за напрямом стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2021)
Бізонич Д. В. - Досвід канади, франції та польщі в організації державного управління у сфері ЖКХ: вирішення проблем водозабезпечення (2021)
Жекало Г. І. - Співпраця будівельних підприємств з органами місцевого самоврядування, Дерді Е. Т. (2021)
Постельжук О. П. - Політика ідентичності в контексті здійснення безпекової політики України у сфері державного управління, Валюх Л. І., Невинна Г. Я. (2021)
Овдін О. В. - Подолання демографічної кризи та її наслідків у місті кривому розі (2021)
Гончарук О. Б. - Поняття механізмів державного управління та їх практичне значення, Савичук Н. О. (2021)
Веляник В. В. - Формування кадрового інтелектуального капіталу органів державної влади, Толстанов О. К. (2021)
Глагович М. В. - Повноваження кабінету міністрів України, функції та відповідальність, Діденко Н. Г. (2021)
Торовець Л. Ю. - Правове регулювання фінансової діяльності органів публічної влади, Радиш Я. Ф. (2021)
Оганян Х. А. - Санітарно-епідемічне благополуччя населення як чинник національної безпеки України, Гбур З. В. (2021)
Гадіяк Л. В. - Логістичний підхід в управлінні закладом охорони здоров'я, Писаренко В. П. (2021)
Ковалівська С. В. - Макрорегіональне співробітництво в Україні в контексті сталого розвитку (2021)
Бігарі Н. В. - Основні напрями розвитку фінансово-економічної політики держави, Кошова С. П. (2021)
Князевич А. О. - Контролінг інноваційних проектів, Крайчук С. О., Демидюк С. М. (2021)
Дацій О. І. - Напрями підвищення ролі фінансового контролю в умовах соціалізації держави, Черняєва О. О., Туболець І. І. (2021)
Шиян Д. В. - Прогнозування попиту на органічну продукцію у домогосподарств із різним рівнем доходу, Герасименко Ю. С., Велієва В. О., Остапенко Р. М. (2021)
Бабікова К. О. - Інституційні аспекти розвитку рекреаційного туристичного природокористування (2021)
Красовська О. Ю. - Методичні підходи до аналізу результатів маркетингового дослідження (2021)
Буркова Л. А. - Оцінка ймовірності настання банкрутства підприємств металургійної галузі як складова визначення їх інвестиційної привабливості (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Роль інформаційних технологій у забезпеченні економічної безпеки країни (2021)
Мокієнко Т. В. - Утримання із заробітної плати: від дев'яностих до сьогодні, Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В., Сіренко О. В. (2021)
Параниця Н. В. - Think tanks як інституції та їх значення у забезпеченні економічної безпеки, Параниця С. П., Батрак Т. С. (2021)
Демко М. Я. - Формування системи маркетингових комунікацій банківських установ у мережі Інтернет: інтегрований підхід (2021)
Дяченко С. А. - Аналіз розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні: тенденції та прогнози (2021)
Васильєва О. І. - Методологічні аспекти забезпечення правової спроможності об'єднаних територіальних громад в Україні, Омельчук О. І. (2021)
Коломоєць А. В. - Державне управління вирішенням колективних трудових спорів, Пархоменко-Куцевіл О. І. (2021)
Подольчак Н. Ю. - Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики, Карковська В. Я., Левицька Я. В. (2021)
Sorokivska O. - Methodology for evaluation administrative service centers performance and their employees in Ukraine (by using data of ternopil region), Kuzhda T., Lutsykiv I. (2021)
Ігнатюк О. Б. - Основні засади публічного адміністрування в правовому полі українського законодавства, Горачук В. В. (2021)
Рудакова Л. О. - Децентралізація управління системою охорони здоров'я на місцевому рівні (на прикладі київської області), Михальчук В. М. (2021)
Октисюк Ж. С. - Запобігання корупції на державній службі: сучасний стан та проблеми, Кризина Н. П. (2021)
Скобіна І. І. - Організаційно-правові засади запобігання корупції в державному управлінні, Дубич К. В. (2021)
Дмитренко Р. М. - Модифікація методики нормативної грошової оцінки земель як забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення (2021)
Кушнір В. О. - Пропозиції щодо удосконалення керівних документів по організації системи стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2021)
Овчарук Е. В. - Теоретичні підходи дослідження government relations у контексті теорії публічного управління (2021)
Sukhoveev O. V. - Studies of alterations of the cellular membrane barrier function at laryngeal cancer, Burlaka Y. B., Grin N. V., Vovk A. I., Verevka S. V. (2021)
Рицик О. Б. - Ресвератрол як засіб цитопротекторної дії за умов індукованого канцерогенезу в щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2021)
Shulyak N. S. - Robustness evaluation of HPLC determination of atorvastatin and lisinopril on column Purospher C8 STAR in pharmaceuticals, Abbeyquaye A. D., Koval D. B. (2021)
Міщенко О. Я. - Вплив нового похідного 4-амінобутанової кислоти на стан сенсомоторної кори великих півкуль головного мозку щурів за умов експериментальної ішемії, Палагіна Н. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2021)
Коляник І. О. - Вплив мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і рівень гідроген сульфіду в крові щурів за умов експериментальної нефропатії, Геруш І. В., Григор’єва Н. П. (2021)
Добрянський Т. О. - Корекція прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пацієнтів із гострим коронарним синдромом у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом та критичною ішемією нижніх кінцівок (2021)
Ковальчук Ю. П. - Нейрональна молекула клітинної адгезії і показники окисного стресу в серці щурів за умов експериментальної гіперглікемії та впливу мелатоніну, Павленко Г. Ю., Кириченко С. В., Жилюк В. І., Ушакова Г. О. (2021)
Колішецька М. А. - Значення процесів вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту в бронхах морських свинок у патогенезі експериментальної бронхіальної астми й експериментальної виразкової хвороби шлунка та їх фармакологічна корекція (2021)
Козир Г. Р. - Технологічні аспекти отримання екстракту з квіток хризантеми садової сорту пектораль, Каріна Ю. В. (2021)
Бурлака І. С. - Дослідження антоціанів жимолості блакитної плодів, Кисличенко В. С., Омельченко З. І., Король В. В. (2021)
Зарівна Н. О. - Розробка методики ідентифікації моносахаридів у рідкому екстракті чебрецю повзучого (2021)
Горбань І. І. - Динаміка ензимної ланки антиоксидантного захисту під впливом ішемії-реперфузії кінцівки, гострої крововтрати та перелому нижньої щелепи, Гудима А. А., Нецюк О. Г., Пасічник М. А. (2021)
Покотило О. С. - Роль молекулярного водню та оксиду азоту в патогенезі Covid-19, Корда М. М., Кравчук Ю. С. (2021)
Алфімов В. М. - Підтримка обдарованих школярів в Україні та закордоном: проблеми порівняльного аналізу (2021)
Андреєва М. О. - Сучасні гендерні стереотипи в медіапросторі як фактор впливу на соціалізацію учнівської молоді, Василенко О. М., Дмитренко К. А. (2021)
Боднарук І. М. - Формування у майбутнього вчителя музичного мистецтва вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творів (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Соціально-психологічний аналіз православної общини засуджених, Супрун М. О., Пахомов І. В. (2021)
Бондаренко Г. П. - Формування дослідницької компетентності як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури (2021)
Бутенко Л. Л. - Концепції та моделі навчання педагогіки: традиції та інновації (2021)
Волобуєв В. - До питання організаторської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2021)
Зеленов Є. А. - Проблеми дистанційного навчання: досвід та перші висновки, Кобзарь М. В., Теміров В. І. (2021)
Казєв О. В. - Використання інноваційних педагогічних технологій у загальновійськовій підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників, Овчар М. М., Кошельник І. В. (2021)
Климус Т. М. - Соціально-психологічна підтримка студентів-ветеранів у закладах вищої освіти, Козак М. Я., Тюріна Т. Г. (2021)
Конаржевська В. І. - Синергетичний підхід як важливий чинник соціально-гуманістичної складової професійної освіти майбутнього офіцера (2021)
Олексієнко О. Г. - Розвиток управлінської компетентності здобувачів вищої освіти, Розсказов А. Г. (2021)
Потапчук Т. В. - Готовність до самоосвітньої діяльності майбутніх вчителів початкових класів: емпіричне дослідження (2021)
Проценко І. І. - Професійна адаптація учителів Нової української школи: чинники впливу (2021)
Риб’як В. В. - Онлайн технології як інструмент для роботи з англомовною лексикою професійного спрямування, Коваль А. В. (2021)
Роганов М. Л. - Розробка моделі інтелектуального безпечного середовища засобами технології інтернет речей (Internet of Things), Роганов М. М. (2021)
Roganova M. V. - Formation of Research Competence of Future Higher School Teachers in the Process of Professional Training, Chaika O. I., Rashydova S. S. (2021)
Русин Г. А. - Волинь в історії православного просвітництва (1900-1939 рр.): наукові розвідки (2021)
Сбітнєва О. Ф. - Тенденції розвитку вокальних методик у ХХ столітті (2021)
Сізов В. В. - Детермінізм Е. Дюркгейма в теорії педагогіки і освіти, Славська Я. А., Бондаренко О. А. (2021)
Соловьева Н. Д. - Активизация когнитивных функций учащихся пожилого возраста в процессе обучения иностранному языку (2021)
Співак Я. О. - Особливості організації викладання соціально-педагогічних дисциплін у Німеччині, Співак Л. А., Кузнецов О. В. (2021)
Стьопкіна А. С. - Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери, Трубник І. В. (2021)
Ступак О. Ю. - Молодь як соціально-демографічна група (2021)
Тушко К. - Методика викладання навчальної дисципліни "Старт-ап-технології" майбутнім офіцерам-прикордонникам, Торічний О., Топольницька Г., Совва С. (2021)
Хохлов А. С. - Мистецтво — засаднича складова естетичного навчання в контексті формування особистості громадянина (2021)
Швардак М. В. - Технологія лідерства в умовах закладу загальної середньої освіти (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Кузьович В. С. - Аналіз стану насаджень лісопаркової зони у місті Галич та перспективи її розвитку, Бідолах Д. І., Підховна С. М., Тиманська О. Б., Гринюк Ю. Г. (2021)
Масловата С. А. - Вегетативне розмноження декоративних форм видів роду Ulmus L. методом щеплення, Осіпов М. Ю., Баюра О. М., Іващенко І. Є. (2021)
Бессонова В. П. - Видовий склад і таксаційні характеристики деревних рослин санітарно-захисної зони Придніпровського ремонтно-механічного заводу, Чонгова А. С. (2021)
Оліферчук В. П. - Вплив мікоризного гриба Tuber melanosporum на біорізноманіття мікроміцетів ризосфери та ріст і продуктивність фундука, Федорович Д. В. (2021)
Зварич Ю. В. - Вплив підсочування на життєвість, насіннєношення та морфометричні показники насіння сосни звичайної на Малому Поліссі, Зварич О. Д. (2021)
Дерев'янко Н. П. - Проєкт благоустрою та озеленення внутрішньо-квартальної території у місті Запоріжжя (2021)
Жуковський О. В. - Формування соснового деревостану із збереженого підросту після рубки головного користування, Краснов В. П. (2021)
Коткова Т. М. - Екологічне оцінювання стану поверхневих водойм Житомирського району на вміст хлоридів і сульфатів, Карась І. Ф., Піціль А. О., Стоцька С. В. (2021)
Підлипна Р. П. - Загострення соціальних ризиків в Україні в контексті пандемії COVID-19 (2021)
Клепанчук О. Ю. - Інституційні реформи фінансового ринку України (2021)
Юрків Н. М. - Удосконалення системи оцінювання експортного потенціалу лісогосподарського підприємства, Корнійчук А. Я. (2021)
Андрейчук С. К. - Стан пенсійного забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей, Морушко О. О., Гасяк М. С. (2021)
Цапко Ю. В. - Встановлення ефективності захисту термомодифікованої деревини граба від дії ультрафіолету, Горбачова О. Ю., Мазурчук С. М., Бондаренко О. П. (2021)
Ребот Д. П. - Математичне моделювання взаємовпливу динамічних характеристик сипкої сировини у процесі вібраційної сепарації, Топільницький В. Г. (2021)
Ващишак І. Р. - Проєктування гравітаційно-коловоротних ГЕС для малих річок Прикарпаття (2021)
Лиско Б. О. - Визначення постійної поправки електронних віддалемірів методами нелінійного програмування, Михайлишин В. П. (2021)
Кравець О. Я. - Цифрове моделювання ерозійно небезпечних земель з використанням методу пластики рельєфу (2021)
Велика О. Т. - Імітаційне моделювання технологічного процесу виготовлення виробів у середовищі FlexSim, Лясковська С. Є., Смотр О. О., Бойко М. В. (2021)
Білецький Т. П. - Прогнозування дефектів у програмному забезпеченні алгоритмами глибинного навчання CNN та RNN, Федасюк Д. В. (2021)
Корнак О. О. - Проектування системи управління коштами благодійного фонду, Грицюк Ю. І. (2021)
Колот А. М. - Соціально-трудова реальність – XXI: філософія становлення, можливостей та викликів (2021)
Васильців Т. Г. - Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Волошин В. І. (2021)
Заблодська І. В. - Методичні підходи щодо ідентифікації об’єднаних територіальних громад, Гречана С. І. (2021)
Устименко В. А. - Економічна ефективність правових норм та її оцінка через призму принципу верховенства права (на прикладі податкового законодавства), Джабраілов Р. А. (2021)
Жук П. В. - Оцінка екологічної безпеки як складової якості життя у транскордонних субрегіонах (2021)
Бершеда Є. Р. - Особистість ученого-економіста: згадуючи Володимира Кириловича Черняка (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Луцюк А. М. - Педагогічні погляди й освітня діяльність Лесі Українки (до 150-річчя з дня народження) (2021)
Гребенюк А. В. - "Напіврозпад фактів" як проблема та стимул у розвитку сучасної середньої освіти (2021)
Камінська В. В. - Формування готовності педагогів до використання квест-технології у професійній діяльності (2021)
Оніщук О. Р. - Моніторинг якості освіти: європейський та вітчизняний досвід (2021)
Романюк Н. С. - Формування соціальної активності особистості в умовах інноваційно-освітнього середовища (2021)
Бочковський В. Д. - Модель мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах інноваційного середовища (2021)
Григор'єва Н. В. - Проєкт "Енергоефективні школи: нова генерація" на Волині, Гребенюк Т. С. (2021)
Кондик О. П. - Деякі питання удосконалення системи фінансування ЗЗСО (2021)
Гребенюк М. П. - Аудіокниги – засіб підвищення зацікавленості літературою (2021)
Конон Н. Г. - Волинська обласна бібліотека для дітей у контексті культурологічної індустрії, забезпеченні потреб школярів (2021)
Бондар Н. С. - Виховний потенціал дидактичного матеріалу на уроках української мови (2021)
Горох В. В. - "Тіні забутих предків": трагедія Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю (2021)
Сташенко М. О. - Оптимізаційні задачі на уроках геометрії, Трачук Т. В. (2021)
Наумчук І. В. - Проєктне завдання – ефективна техніка навчання (2021)
Прокопів Н. А. - Михайло Гаврилко – митець і патріот (2021)
Мазур Т. В. - Декоративний вінок (2021)
Савула О. С. - Актуальність здоров’язбережних технологій у корекційній роботі вчителя-логопеда (2021)
Костюк М. П. - "...Найчесніший та найшляхетніший українець, що носив лише німецьке прізвище...": до 150-річчя барона Федора фон Штейнлеля (2020)
Венгер Н. В. - "После признания и торжества национального начала многие общечеловеческие вопросы разрешаются": европейский опыт и российский национальный проект в работах А. Д. Градовского (2020)
Черказьянова И. В. - Шенфельдская волость: история возникновения и исчезновения меннонитских поселений (2020)
Ходченко Е. Е. - Изменение мировоззрения российских меннонитов и разрушение их сообщества (2020)
Срібняк І. В. - Народна школа грамоти у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина (вересень 1915 – березень 1917 рр.): короткий нарис історії створення та діяльності, Палієнко М. Г. (2020)
Ад ван де Штаай - Гуманитарная экспедиия Рейна Виллинка в Молочанский меннонитский округ. Между реконструкцией и эмиграцией: Голландская помощь Украине 1922 – 1929 гг. (2020)
Мицик Ю. А. - Дніпропетровщина в роки Другої світової війни в німецькій мемуаристиці та історіографії (2020)
Кудрицька Т. Л. - Радянські шведи у пошуках кращого життя: між Швецією та СРСР (2020)
Малиновская Т. В. - Кукавское восстание, август 1918 года: украинские гетманские власти, антигетманская оппозиция, австро-венгерские войска, Малиновский Б. В. (2020)
Павленко С. С. - Не репатрійовані: судові процеси над військовополоненими на Дніпропетровщині (друга половина 1940-х рр.) (2020)
Архірейський Д. В. - Латиноамериканська тематика на сторінках "Новой и новейшей истории" (1985-1991 рр.) (2020)
Венгер А. Г. - "Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": Сергій Плохій у спогадах учнів" (2020)
Бобилєва С. Й. - Рецензія на книгу Т. М. Чернової-Дьоке "Німецькі поселення на Північному Кавказі Російської імперії", Венгер Н. В. (2020)
Титул, зміст (2021)
Korobka V. - Administrative supervision over the activities of the city self-governments of the Ekaterinoslav province (1870 - 1913) (part 1), Korobka Y. (2021)
Kurylchuk N. - "Terror-famine” as a way to build obedient society (on the example of Olevsk district villages In Zhytomyr region) (2021)
Hedo A. - Charters and universals of Ukrainian Metropolitans and Archbishops given to the Nizhyn Greek community: source-study discourse, Sarajeva O. (2021)
Romantsov V. - The Roman Catholic Church on the territory of Naddniprianska Ukraine at the end of 40-s of the 19th – the beginning of the 20th century: source-based aspect of the problem, Huz A. (2021)
Frotveit M. - Conceptual principles of research of the problems of adaptation and integration of Muslim Female refugees in Germany, Shkodych A. (2021)
Markina L. - Archaeological research in the context pf cultural development of mankind (the example of the Zhoukoudian Museum in China) (2021)
Содержание (2019)
Крывый С. Л. - Алгоритм решения систем линейных уравнений в поле, Гогерчак Г. И. (2019)
Бычков А. С. - К вопросу об устойчивости гибридных автоматов по части переменных, Супрун О. Н., Кржиж Й., Новотна В. (2019)
Жигалло К. Н. - Алгоритмизация вычислений констант Колмогорова–Никольского величин приближения сопряженных дифференцируемых функций обобщенными интегралами Пуассона (2019)
Полищук В. В. - Технология повышения безопасности выбора альтернативных вариантов по группам целей (2019)
Наконечный А. Г. - Об управлении импульсными системами в конфликтной ситуации, Капустян Е. А., Чикрий А. А. (2019)
Рахманов А. Т. - Механизм трехслойной защиты на основе веб-серверов против распределенного отказа от обслуживания, Камалов Ш. К., Керимов К. Ф. (2019)
Нитья В. - Обнаружение и предотвращение атак с проверкой ввода в веб-приложениях с использованием детерминированных автоматов с магазинной памятью, Сентилкумар С. (2019)
Масол В. И. - Статистический анализ локальных участков битовых последовательностей, Поперешняк С. В. (2019)
Багацкий В. А. - Степень соответствия технологического процесса норме как показатель функциональной безопасности, Багацкий А. В. (2019)
Алиев Т. А. - Технологии раннего мониторинга технических объектов с применением оценок плотности распределения помехи, Мусаева Н. Ф. (2019)
Зубарева Е. А. - Повышение безопасности функционирования системы электронного правительства Украины в условиях диджитализации экономики, Рябцев Г. Л., Басанцов И. В., Белов С. В. (2019)
Идрисов Ф. Ф. - Рекуррентные модели рандомизированных процессов в задачах внешней разведки. Часть 1. Упрощенные модели низшего порядка (2019)
Информация для авторов и подписчиков (2019)
Содержание (2019)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных ограничений с целыми коэффициентами во множестве (0, 1), Антонюк В. Т. (2019)
Ляшко С. И. - Оптимальное управление интенсивностью точечных источников воды в ненасыщенной пористой среде, Клюшин Д. А., Тимошенко А. А., Ляшко Н. И., Бондар Е. С. (2019)
Гурин А. Л. - Методы решения задач о математическом сейфе на элементарных графах, Донец А. Г., Загороднюк С. П. (2019)
Стенин А. А. - Функции Уолша в линейно-квадратичных задачах оптимизации линейных нестационарных систем, Тимошин Ю. А., Дроздович И. Г. (2019)
Колечкина Л. Н. - Метод решения задачи условной оптимизации на комбинаторном множестве размещений, Нагорная А. Н., Семенов В. В. (2019)
Жигалло Т. В. - О приближении в среднем классов функций с дробными производными их интегралами Абеля–Пуассона (2019)
Пепеляев В. А. - О нестационарной задаче управления движением в конфликтной ситуации, Чикрий Ал. А., Чикрий К. А. (2019)
Книгницкая Т. В. - Оценка сходства временных рядов на основе моделей (2019)
Рахманов А. Т. - Алгоритм автоматического обнаружения уязвимости вида SQL-инъекции, Хамдамов Р. Х., Керимов К. Ф., Камалов Ш. К. (2019)
Аль-Аммори А. - Вероятностно-математические модели образования информационных потоков в системе сигнализации о пожаре на воздушных судах, Дмитриченко А. Н., Аль-Аммори Х. А. (2019)
Меликов А. З. - Марковские модели систем обслуживания–запасания с разнотипными повторными заявками, Пономаренко Л. А., Алиев И. А. (2019)
Величкин В. А. - Банк — сложная система, Тимошенко М. В. (2019)
Содержание (2019)
Власенко Л. А. - Об оптимальном импульсном управлении в дескрипторных системах, Руткас А. Г., Семенец В. В., Чикрий А. А. (2019)
Денисов С. В. - Сходимость экстраградиентного алгоритма с монотонной регулировкой шага для вариационных неравенств и операторных уравнений, Номировский Д. А., Рублев Б. В., Семенов В. В. (2019)
Сандраков Г. В. - Моделирование и оптимизация систем микроигл, Ляшко С. И., Бондар Е. С., Ляшко Н. И. (2019)
Богаенко В. А. - Компьютерное моделирование на основе нелокальной модели динамики конвективной диффузии растворимых веществ в подземном фильтрационном потоке в условиях массообмена, Булавацкий В. М. (2019)
Климчук А. А. - Усовершенствованная математическая модель динамики уровня жидкости в барабанном парогенераторе как объекте управления, Ложечников В. Ф., Михайленко В. С., Ложечникова Н. В. (2019)
Гавриленко В. В. - Компьютерное моделирование поведения системы трубопровод–жидкость, исследования и оценка влияния сил Кориолиса на движение жидкости в трубопроводе при разных способах закрепления, Лимарченко О. С., Ковальчук О. П. (2019)
Наконечный А. Г. - Гарантированные прогнозные оценки решений систем дифференциальных уравнений с динамикой Гомперца при наблюдениях в дискретные моменты времени, Зинько П. Н., Зинько Т. П., Шевчук Ю. М. (2019)
Бармак А. В. - Информационная технология синтеза разделяющих гиперплоскостей для линейных классификаторов, Крак Ю. В., Манзюк Э. А., Касьянюк В. С. (2019)
Поддубный А. М. - Оценка скорости приближения образами операторов типа Абеля–Пуассона некоторых специальных классов функций (2019)
Хамдамов Р. Х. - Методика разработки брандмауэра веб-приложений, Керимов К. Ф., Ибрагимов Дж. О. (2019)
Зелык Я. И. - Оценивание термодинамической температуры земной поверхности по спутниковым данным на основе классификации земного покрова в оптическом диапазоне излучения, Подгородецкая Л. В., Черный С. В. (2019)
Футорный Д. Д. - Изменчивость анатомических признаков у растений Syrenia dolichostylos Klokov в процессе онтоморфогенеза, Баданина В. А. (2019)
Герзаныч В. М. - Логистические системы — новейший инструмент интегрированных процессов, Кырлык Н. Ю. (2019)
Информация для авторов и подписчиков (2019)
Содержание (2019)
Наш юбиляр (2019)
Раппопорт И. С. - Метод разрешающих функций в задаче группового преследования с терминальной функцией платы и интегральными ограничениями на управления (2019)
Харкевич Ю. И. - Аппроксимативные свойства обобщенных интегралов Пуассона на классах функций, определяемых с помощью модуля непрерывности (2019)
Лазаренко С. В. - Вычислительные сложности моделирования динамических систем с антиципацией, Макаренко А. С. (2019)
Стопакевич А. А. - Прецизионная система управления химическим реактором непрерывного действия, Улицкая Е. О. (2019)
Кондратенко Ю. П. - Генерация баз правил нечетких систем на основе модифицированных муравьиных алгоритмов, Козлов А. В. (2019)
Машталир С. В. - Гибридный подход к кластеризации видеорядов различной длины, Столбовой М. И., Яковлев С. В. (2019)
Барановский Н. В. - Разработка приложения к программному продукту Origin Pro для информационного анализа и прогноза лесной пожарной опасности, обусловленной грозовой активностью (2019)
Ефименко Н. В. - Управление угловым движением космического аппарата по векторным измерениям, Луценко Н. В. (2019)
Ракушев М. Ю. - Метод прогнозирования движения космических аппаратов на основе многомерных дифференциально-тейлоровских преобразований (2019)
Ткаченко А. И. - "Размытое" оценивание параметров полетной геометрической калибровки (2019)
Аралова Н. И. - Математическая модель иммунной системы спортсмена высокой квалификации, Шахлина Л. Я.-Г., Футорный С. М. (2019)
Копытко М. И. - Доминанты влияния глобализации на модель образования в Украине в контексте укрепления социальной безопасности государства, Левкив Г. Я., Виничук М. В. (2019)
Информация для авторов и подписчиков (2019)
Содержание (2018)
Красношапка В. А. - Об одном методе упрощения динамических систем (2018)
Горбийчук М. И. - Построение полигармонических моделей с некратными частотами на принципах генетических алгоритмов для описания колебательных процессов, Сабат Н. В., Шуфнарович М. А. (2018)
Ладиков-Роев Ю. П. - Возбуждение волн во вращающемся плазменном замагниченном цилиндре, окруженном плазменной атмосферой с учетом сжимаемости, Набивач В. Е. (2018)
Наконечный А. Г. - Гарантированные оценки нестационарных параметров разностных уравнений в условиях неопределенности, Зинько П. Н., Шевчук Ю. М. (2018)
Донец А. Г. - Задача о математическом сейфе с простым числом состояний замков, Гурин А. Л. (2018)
Артюшенко М. В. - Идентификация и интерпретация степенных распределений по спектральным данным дистанционного зондирования (2018)
Алиев Т. А. - Алгоритмы применения моментов высокого порядка полезной составляющей как диагностического признака изменения технического состояния, Мусаева Н. Ф., Газызаде Б. И. (2018)
Ефименко Н. В. - Определение параметров углового движения космического аппарата по информации звездного датчика с использованием динамического уравнения вращательного движения твердого тела в параметрах Родрига–Гамильтона, Луценко Н. В. (2018)
Меликов А. З. - Анализ и оптимизация моделей систем обслуживания-запасания с двумя типами заявок, Пономаренко Л. А., Алиев И. А. (2018)
Идрисов Ф. Ф. - Приближенные модели финансовой разведки при неточно заданных моментах времени осуществления финансовых транзакций (2018)
Светлова Н. Б. - Оценка перспективности использования модельных видов древесных растений для преодоления "городского острова тепла" по параметрам функционального состояния фотосинтетического аппарата, Стороженко В. А., Футорна О. А., Баданина В. А., Тищенко О. В., Ольшанский И. Г., Таран Н. Ю. (2018)
25 Международная конференция по автоматическому управлению "Автоматика-2018" (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Borsch V. L. - The exact bounded solution to an initial boundary value problem for 1D hyperbolic equation with interior degeneracy separation of variables, Kogut P. I. (2020)
Belozyorov V. Ye. - Stability of neural ordinary differential equations with power nonlinearities, Dantsev D. V. (2020)
Kogut P. I. - Variational approach for the reconstruction of damaged optical satellite images through their co-registration with synthetic aperture radar, Uvarov M. V. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Borsch V. L. - On an initial boundary-value problem for 1D Hyperbolic equation with interior degeneracy: series solutions with the continuously differentiable fluxes, Kogut P. I., Leugering G. (2020)
Belozyorov V. Ye. - On equivalence of linear control systems and its usage to verification of the adequacy of different models for a real dynamic process, Dantsev D. V., Volkova S. A. (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Kogut P. I. - A note on weighted Sobolev spaces related to weakly and strongly degenerate differential operators, Kupenko O. P., Leugering G., Wang Y. (2019)
Borsch V. L. - On initial boundary value problems for the degenerate 1D wave equation (2019)
Belozyorov V. Ye. - A possibility of robust chaos emergence in Lorenz-like non-autonomous system, Koshel V. Ye., Zaytsev V. G. (2019)
Hnatushenko V. V. - On optimal 2-D domain segmentation problem via piecewise smooth approximation of selective target mappings, Kogut P. I., Uvarov M. V. (2019)
Borsch V. L. - Addendum to 'A Boltzmann correction' (2019)
Мусієнко Микола Миколайович (до 80-річчя вченого) (2021)
Березовчук Л. - Марганцева енцефалопатія і міжпівкулева асиметрія головного мозку, Макарчук М. (2021)
Boromenskyi D. - The contents of ganoderic acids in mycelium of different Ganoderma species (Ganodermataceae) obtained by different methods of cultivation, Bisko N., Al-Maali G., Polishchuk О. (2021)
Кир'яченко Є. - Аналіз слизу садового равлика (Нelix aspersa Muller) на присутність потенційних ефекторів системи гемостазу, Галенова Т., Савчук О. (2021)
Beliayeva A. - Analysis of functional changes under using of candesartan cilexetil with resveratrol in animals, Garmanchuk L. (2021)
Мацап'як Л. - Раритетний фітогенофонд Національного природного парку "Верховинський" і його аналіз (2021)
Одукалець І. - Морфологічна характеристика шафрану Гейфеля (Crocus heuffelianus Herb.) в умовах Національного природного парку "Подільські Товтри", Цимбалюк Д., Григорчук А. (2021)
Ракша Н. - Одержання пептидів з гідробіонтів Антарктичного регіону, Маєвська Т., Савчук О. (2021)
Федічкіна Р. - Вплив моделювання синтезу сірководню та глутатіону на окисно-нітрозативний метаболізм міокарда в умовах ішемії-реперфузії, Коркач Ю., Охай І., Гошовська Ю., Сагач В. (2021)
Chernykh M. - Peculiarities of information transfer within functional cortical networks during emotion-modified neutral face perceptation, Zyma I. (2021)
Regeda L. - Influence of Pholiota spp. (Strophariaceae, Basidiomycota) mycelial biomass on seed germination and seedlings growth of Lepidium sativum L. and Cucumis sativus L, Bisko N., Al-Maali G. (2021)
Пастощук А. - Антиоксидантні реакції проростків озимої пшениці за впливу PSEUDOMONAS SYRINGAE та їхніх ліпополісахаридів in vitro, Коваленко М., Сківка Л. (2021)
Сторінка головного редактора (2009)
Ткаченко В. С. - "Стрільцівський степ" в фітоценотичному моніторингу старобільських степів (2009)
Гавриленко В. С. - Матеріали до резервування та оптимізації режиму цілинних територій регіону біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна УААН у контексті розбудови регіональної екомережі, Шаповал В. В., Поліщук І. К., Думенко В. П., Листопадський М. А. (2009)
Ткаченко В. С. - Структура рослинного покриву ділянки розширення "Стрільцівського степу" (Луганська обл., Україна), Боровик Л. П., Сова Т. В., Лисенко Г. М. (2009)
Корженевський В. В. - Фитоиндикационные особенности дюнного рельефа Крыма, Квітніцька О. А. (2009)
Нестеренко В. П. - Флористические исследования травяного покрова дендропарка "Тростянец", Ільєнко О. О., Медведєв В. А. (2009)
Корольова О. В. - Локулоаскоміцети (Dothideomycetes) степових угруповань острова Хортиця (2009)
Загороднюк I. В. - Поширення і чисельність Lagurus (Mammalia) в Україні (2009)
Гавриленко В. С. - Канюк степовий Buteo rufinus Сretzschmar, 1827 – новий вид гніздової орнітофауни біосферного заповідника "Асканія-Нова", Листопадський М. А. (2009)
Groves C. - The a-line Przewalski horse (2009)
Горбань В. А. - Екологічна роль фізичних властивостей однорічних еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів Асканії-Нова (2009)
Моргун Є. М. - Вміст Zn в темно-каштанових ґрунтах біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2009)
Деревенко Т. О. - Рідкісні види флори Карпат у ботанічному саду Чернівецького національного університету і перспективи їх відновлення in situ (2009)
Дерев'янко Н. В. - Інтродукція та практичне використання гарноквітучих чагарників в умовах південного степу України (2009)
Корінець Н. О. - Особливості розведення буйвола кафрського Syncerus caffer Caffer у неволі на півдні України (2009)
Слепченко Л. О. - Інтродукція нових сортів роду Tulipa L. в дендропарку "Асканія-Нова", Петренко З.А. (2009)
Смолінська М. О. - Інтродукція Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. та особливості адаптації в умовах Буковини, Червінська І.М. (2009)
Стекленьов Є. П. - Про особливості розмноження антилопи нільгау Boselaphus tragocamelus Pall. на півдні України, її потенційне фактичне багатопліддя (2009)
Ганкевич В. Ю. - Внешнеполитическая подготовка к созданию Ангальт-кетенской кологии в Таврии (поиск внешнеполитических контактов и российско-ангальтские переговоры) (2009)
Жаркіх Т. Л. - Каталог остеологического материала представителей рода Equus научного музея биосферного заповедника "Аскания-Нова" 2007–2009 гг. поступления, Ясинецька Н. І. (2009)
Geist V. - Preserving indigenous, native or autochthonous populations of european red deer, in particular the crimean red deer (2009)
Рябуха А. Г. - V международный симпозиум "Степи северной Евразии" (2009)
Zharkhih T. L. - The workshop on the a-line Przewalski horse (2009)
Пилипенко І. О. - Всеукраїнська конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення", Мальчикова Д. С. (2009)
Бойко М. Ф. - Ботанічний форум: міжнародна наукова конференція "V ботанічні читання пам'яті Й.К. Пачоського" (2009)
Ясинецька Н. І. - Урочисте відкриття пам’ятника Фрідріху Едуардовичу Фальц-Фейну, засновнику біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна УААН (2009)
Слепченко Лідія Олександрівна (До 70-Річчя від дня народження) (2009)
До уваги авторів (2009)
Соціальні аспекти аграрного розвитку (2021)
Рябоконь В. П. - Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору (2021)
Жерліцин Д. М. - Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку національного рослинництва, Скрипник А. В., Клименко Н. А., Тужик К. Л. (2021)
Беженар І. М. - Оцінка розвитку галузі вівчарства (2021)
Сало І. А. - Розвиток ринку овочів в Україні (2021)
Черемісіна С. Г. - Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (2021)
Бардаш С. В. - Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа трансформаційних перетворень, Кузик Н. П. (2021)
Калетнік Г. М. - Розвиток галузі біопалив як детермінанта cталого розвитку України, Пришляк Н. В. (2021)
Володін С. А. - Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій (2021)
Білоченко А. М. - Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору (2021)
Русанюк В. В. - Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі (2021)
Кропивко М. М. - Інноваційні підходи до розвитку сільських територій (рецензія на монографію "Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід", М.Ф. Плотнікова) (2021)
Професору Віктору Йосиповичу Шияну – 85 (2021)
Пономарьова І. Г. - Стан мікроекології та місцевого імунітету піхви у жінок в післяабортному періоді, Лісяна Т. О., Стамболі Л. В., Мацола О. М., Лісяний М. І. (2021)
Зубченко С. О. - Дослідження ролі MIR-BART-13 і MIR-BART-15 у патогенезі алергічних хвороб на тлі хронічної епштейна­барр вірусної інфекції, Гайдучок І. Г., Чопяк В. В. (2021)
Мальцев Д. В. - Результати вивчення показників біохімічного профілю у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу (2021)
Веклич К. А. - Особливості експресії Toll­-like рецепторів 9 типу на імунокомпетентних клітинах периферійної крові пацієнтів з коровою інфекцією різного ступеня тяжкості, Попов М. М., Лядова Т. І., Мартиненко О. В., Сорокіна О. Г. (2021)
Дріянська В. Е. - Особливості сироваткових рівнів ІЛ-10 у хворих на хронічну хворобу нирок, які лікуються з використанням діалізних методів, Дудар І. О., Шіфріс І. М., Савченко В. С., Калініна Н. А., Холод В. В. (2021)
Шаповалова Ю. Ю. - Сучасний погляд на можливість корекції деяких параметрів імунної системи хворих при черепно-мозковій травмі, Усатов С. А. (2021)
Дріянська В. Є. - ІЛ-10 як протизапальна ланка у хворих на ХХН VД, що лікуються методами гемо­ і перитонеального діалізу, Шіфріс І. М., Дудар І. О., Петрина О. П., Холод В. В., Порошина Т. В. (2021)
Дріянська В. Є. - Особливості сироваткових рівнів ФНП­-α і ТФР­- β у дітей, що перенесли гостре пошкодження нирок, Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П., Петрина О. П. (2021)
Дріянська В. Є. - Прозапальні медiатори iмунiтету в кровi та дiалiзатi хворих на XXH VД з порушеннями обмiну сечовоi кислоти, Степанова Н. М., Калініна Н. М., Савченко В. С., Петрина О. П., Лебідь Л. О. (2021)
Дячук О. І. - Вплив перемінних факторів середовища на активність ліпоксигенази лімфоцитів селезінки та тимусу щурів (2021)
Мальцев Д. В. - Вивчення ефективності ізопринозину при хронічній реактивованій ТТV-­інфекції у людей (2021)
Понятовський В. А. - Застосування бактеріофагів при інфекціях опорно­рухового апарату, Лясковський Т. М., Лютко О. Б., Широбоков В. П. (2021)
Осолодченко Т. П. - Результати первинного мікробіологічного скринінгу екстрактів рослинних поліфенолів та їх модифікованих похідних, Андреєва І. Д., Завада Н.П., Рябова І. С. (2021)
Набойченко Я. В. - Морфофункціональні та ультраструктурні особливості змін у клітинах тканини псевдокіст підшлункової залози при застосуванні способу лазерної вапоризації, Шевченко Р. С. (2020)
Рамазанов В. В. - Предупреждение развития воспалительного процесса при трансфузии эритроцитов, Воловельская Е. Л., Семенченко А. Ю., Бондаренко В. А. (2020)
Вороненко О. С. - Сучасні можливості фармакотерапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю, Бринза М. С., Коломицева І. М. (2020)
Естрін С. І. - Порівняльний аналіз функціональних результатів різних способів введення аутологічних стромальних клітин в лікуванні хворих на рефрактерну стенокардію, Кравченко Т. В., Печененко А. Р. (2020)
Пархоменко К. Ю. - Динаміка концентрації С-реактивного білка після герніопластики та симультанних втручань (2020)
Ковальов С. І. - Експериментальне дослідження міцності фіксації нарізних з’єднань "стрижень – тазова кістка" під впливом циклічних знакозмінних навантажень, Істомін А. Г., Журавльов В. Б., Істомін Д. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2020)
Васильєва О. В. - Патопсихологічні особливості психологічної дезадаптації іноземних студентів англомовної форми навчання, Стрельнікова І. М. (2020)
Зеленська К. О. - Феноменологічна структура постстресових розладів у волонтерів, діяльність яких пов’язана з підтримкою військових в зоні АТО (2020)
Платинюк О. Б. - Модель формування непсихотичних психічних розладів у учасників бойових дій, які одержали поранення, Соколова І. М. (2020)
Ярославцев С. О. - Роль когнітивних дисфункцій у формуванні клінічної картини пацієнтів з пролонгованою депресивною реакцією (2020)
Ананьєва Ю. В. - Cтрес-тестування як інструмент управління фінансовими ризиками у банківській сфері (2021)
Біленко Д. В. - Реформування публічного фінансування закладів вищої освіти: проблеми та перспективи (2021)
Винничук Р. О. - Теоретичні аспекти залученості працівників організації, Довгополюк І. М. (2021)
Гонюкова Л. В. - Управлінська культура періоду пошуку української державності, Пержун В. В. (2021)
Грушева А. А. - Головні аспекти використання стандартів якості в організації надання адміністративних послуг органами місцевого врядування, Коваль А. А. (2021)
Долгий О. А. - Коронавірус в Україні та світі: оцінка ситуації, наслідки для економіки, організаційне і правове забезпечення цивільного захисту населення, Долгий А. О., Андрієнко М. В., Сидоренко О. М. (2021)
Дончак Л. Г. - Методичний підхід до оцінювання рівня кадрового потенціалу підприємства, Бойківська Г. М., Лисюк С. П. (2021)
Житар М. О. - Особливості функціонування банківської системи України в умовах пандемії COVID-19, Ясентюк А. С. (2021)
Клюско Л. А. - Діяльність банків в умовах інформаційної економіки, Москаленко Н. В. (2021)
Лекарь С. І. - Вплив громадської думки на політику держави в сфері оподаткування, Прокопенко І. А. (2021)
Ліснічук О. А. - Особливості формування обласного бюджету в умовах децентралізації (на прикладі Чернігівської області), Дудченко В. М. (2021)
Мельничук Г. С. - Окремі аспекти цифровізації бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах, Марченко О. І. (2021)
Нечипоренко А. В. - Гласність та прозорість бюджетного процесу в Україні, Мороз Л. О., Панченко І. В. (2021)
Ткаченко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Шальман Т. М. - Іміджологічні інструменти формування позитивного іміджу влади у системі зв’язків з громадськістю (2021)
Васильченко А. О. - Аналіз економічної думки в розрізі передумов розвитку кластерних формувань у працях зарубіжних вчених, Димченко О. В. (2021)
Горбаченко С. А. - Особливості впровадження управлінських інновацій суб'єктами підприємництва ІТ-сфери (2021)
Zadoia A. O. - Spain as an attractive place for foreign investment, Yavtushynska Kh. S. (2021)
Задоя О. А. - Тенденції розвитку портфельних іноземних інвестицій в Україні, Фоменко В. С. (2021)
Кожушко С. П. - Туристична політика в умовах глобальних викликів: європейський досвід, Ключник Р. М. (2021)
Кузьмінов С. В. - Міжнародні рейтинги та обсяги прямих іноземних інвестицій: взаємозв'язок показників, Геращенко С. О. (2021)
Ладик С. Р. - Застосування кластерного аналізу для дослідження соціально-економічного становища країн східної Європи, Базилюк К. Ф. (2021)
Mahdich A. S. - COVID-2019: effects for Ukraine (2021)
Татарінов В. В. - Маркетингова стратегія та організаційна культура підприємства, Татарінов В. С. (2021)
Tokar V. V. - The interplay between global consulting services and economic growth (2021)
Chernega O. - Improved methodological approach to the process of commercialization of intellectual property, as a tool for reputation management of a tourist destinationt (2021)
Shkura I. S. - China's investment climate and its contribution to the global sustainable development achievement, Shepotko K. O. (2021)
Tsizh B. - Chemical deposition and mechanical application of semiconductors thin films, Dziamski Z. (2021)
Perepelytsia M. - Структурно-механічні показники тістового напівфабрикату для борошняних кулінарних виробів (2021)
Хомич Г. П. - Використання топінамбуру у технології борошняних виробів, Ткач Н. І., Наконечна Ю. Г., Нестеренко О. В., Пріор Н. М. (2021)
Aksimentyeva O. I. - Detection of the organic solvent vapors by the optical gas sensors based on polyaminoarenes, Tsizh B. R., Horbenko Yu. Yu., Stepura A. L. (2021)
Шевчук А. О. - Кристаломорфологічні та фізичні властивості апатиту з карбонатитів, Свідрак І. Г., Білик Н. Т., Побережська І. В. (2021)
Беспалов А. Л. - Збільшення функціональних можливостей віброживильників з електромагнітним вібраційним приводом, Свідрак І. Г., Бойко О. О. (2021)
Мусій Л. Я. - Розроблення технології смузі геродієтичного призначення, Цісарик О. Й., Сливка І. М. (2021)
Гайдей О. С. - Моніторинг глютену в м’ясній та рибній продукції в Україні, Шуляк С. В., Меженський А. О., Київська Г. В., Крушельницька О. В. (2021)
Білик О. Я. - Розробка рецептури морозива з продуктами переробки фініків, Сливка Н. Б., Наговська В. О., Михайлицька О. Р. (2021)
Лебеденко Т. Є. - Розробка технології соусів з функціональними інгредієнтами для закладів ресторанного господарства, Крусір Г. В., Шунько Г. С., Коркач Г. В. (2021)
Басараб І. М. - Використання нетрадиційної сировини у технології варених ковбасних виробів функціонального призначення, Драчук У. Р., Галух Б. І., Коваль Г. М., Сімонова І. І., Герез Н. О. (2021)
Далєвська Д. Я. - Фізико-хімічні показники кефіру з біологічно активним йодом в процесі сквашування, Покотило О. С. (2021)
Філь М. І. - Інноваційний підхід до технології яєчного омлету (2021)
Гачак Ю. Р. - Застосування кріопорошку із морепродуктів в технології термостатного йогурту лікувально-профілактичного призначення, Наговська В. О., Гутий Б. В. (2021)
Lin Fang - Quality changes of Pleurotus eryngii during vacuum frying, Ai-qing Ren, Bolgova N., Samilyk M., Sokolenko V. (2021)
Шерстюк В. - Динамічне планування траєкторій руху безпілотних апаратів в процесі виконання складних операцій, Сокол І., Гусєв В., Левківський Р. (2020)
Фісун М. - Використання методу аналізу ієрархій для оптимізації структури бази даних вузла у корпоративних інформаційних системах, Дворецький М., Дворецька С., Давиденко Є. (2020)
Stenin A. - Modeling and calculation of performance indicators of computer information systems, Pasko V., Gubskiy A., Drozdovych I. (2020)
Захарченко Р. - Дослідження алгоритмів навчання нейронної мережі для класифікації зображень, Захарченко Л., Кірюшатова Т., Штуца О. (2020)
Захарченко Р. - Дослідження методів збереження інформації у сховищах даних, Захарченко Л., Кірюшатова Т., Кибалко І. (2020)
Сокол К. - Розробка системи комп'ютерного моделювання для оптимізації параметрів пасивної системи опалення закритого типу, Огнєва О. (2020)
Полібіна К. - Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій оцінки кваліфікації програміста (2020)
Шерстюк В. - Вдосконалення візуалізації 3d моделі сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій із застосуванням VR шолому OSVR HDR2, Чорний Д. (2020)
Повод Я. - Дослідження методів зменшення навчальної вибірки даних, Шерстюк В. (2020)
Пальона В. - Дослідження математичних моделей розвитку природних катастроф, Кирийчук Д. (2020)
Горовий В. - Електронні інформаційні технології в задоволенні інформаційних запитів вітчизняної науки, Горова С. (2021)
Аулін О. - Стратегічні комунікації: участь бібліотечних установ у протидії глобальним інформаційним загрозам (2021)
Шлапак Ю. - Стратегічні комунікації як феномен: наукова дефініція (2021)
Іванова Н. - Перспективи суспільного діалогу в інформаційну добу (2021)
Полтавець С. - "Війни пам'ятей": польський досвід протистояння Російській Федерації (2021)
Полтавець Т. - Двомовність як фактор розгортання інформаційної агресії РФ проти України (2021)
Закіров М. - Модерація електронних петицій як політичного інструмента комунікації влади і суспільства, Закірова С. (2021)
Кулицький С. - Змістово-функціональна структуризація інформаційного простору в аналітичній роботі наукової бібліотеки (2021)
Копанєва В. - Система репозитаріїв України, Костенко Л. (2021)
Гребенюк А. - Антиукраїнська пропаганда: характерні риси та поняття (2021)
Польовик С. - Світові медіа як інструмент формування іміджу президентів, Макарова О. (2021)
Маленко Я. - Стратегічні комунікації у відображенні екологічної проблематики (2021)
Коваль Т. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: наукова та бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах карантину (2020 р.), Горєва В., Кулаковська Т., Матвійчук Л. (2021)
Бондаренко В. - Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи, Струнгар В. (2021)
Желай О. - Бібліотека як ефективний суб'єкт системи сучасних внутрішньосуспільних інформаційних обмінів: політичний, соціокомунікативний аспекти (2021)
Вакульчук О. - Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України (2021)
Медведєва А. - Використання інформаційних ресурсів бібліотечних установ для розвитку та підтримки інформаційних комунікацій (2021)
Пальчук В. - Удосконалення методик контент-моніторингу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек (2021)
Каращук О. - Бібліотеки в інформаційно-аналітичному супроводі стратегічних комунікацій (2021)
Клименко О. - Бібліотечні проєкти національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу, Сокур О. (2021)
Кабаренкова Є. - Роль бібліотек у протидії булінгу: від правової обізнаності до створення безпечного середовища (2021)
Натаров О. - Інформаційний супровід реформування наукової сфери України: роль національних бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) (2021)
Чернявська Л. - Комунікативний простір сучасної бібліотеки як фактор утвердження основ гендерної рівності в суспільстві (2021)
Бойко О. - Екскурсійна діяльність Фонду Президентів України: нові виклики (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, Зміст (2021)
Леврінц М. І. - Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти (2021)
Зайцева І. В. - Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій (2021)
Конотоп О. С. - Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики (2021)
Тарнопольський О. Б. - Кейс стаді: онлайн навчання англійської мови та теоретичних дисциплін мовного циклу студентів ЗВО та слухачів комерційних мовних курсів в умовах карантину – переваги, недоліки та перспективи (2021)
Ващило О. В. - Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу (2021)
Дука М. В. - Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій, Серпенінова Ю. С. (2021)
Писанко М. Л. - Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів (2021)
Мартиненко О. Є. - Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів, Шевелько К. О. (2021)
Густі І. І. - Професійно-методична підготовка майбутніх вчителів англійської мови і культури на рівнях бакалавра і магістра в одному із закарпатських закладів вищої освіти, Надь-Коложварі Е. А., Лізак К. М. (2021)
Титут (2020)
Vasyechko O. O. - The national GSBPM glossary: methodology and practice (2020)
Ковтун Н. В. - Програмна реалізація відновлення пропущених даних: порівняльний аналіз, Фаталієва А.-Н. Я. (2020)
Ishchuk S. O. - An assessment of the development potential of manufacturing industries in Ukraine, Sozanskyy L. Yo. (2020)
Пугачова М. В. - Використання систем електронних реєстрів при проведенні переписів населення, Гладун О. М., Виноградова М. В. (2020)
Чугаєвська С. В. - Статистичні підходи до оцінки чисельності населення: регіональний та національний аспекти, Франовський А. Ц., Сарана О. А. (2020)
Вітковська К. В. - Методологічні аспекти оцінки рівня життя в регіонах України (2020)
Акбаш К. С. - Прогностичний аналіз публікаційної активності науковців університетів України у контексті їх входження до рейтингу QS World University Rankings, Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2020)
Kulak A. G. - Statistical assessment of healthy life expectancy in the regions of the Republic of Belarus (2020)
Лубенченко О. Е. - Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги (2020)
Саріогло В. Г. - Рецензія на монографію Е. М. Лібанової "Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу" (2020)
Галицька Е. В. - Джон Граунт: до 400-річчя з дня народження (2020)
Савченко В. А. - Оцінювання параметрів безпеки персональних даних у степеневих соціальних мережах на основі їх топології, Ахрамович В. М., Акулінічева М. В. (2020)
Овчиннік С. О. - Метод захисту інформації системи "розумний дім" на базі нового протоколу обміну даних, Лаптєв О. А., Зозуля С. А., Правдивий А. М. (2020)
Костюк П. П. - Використання технології блокчейн для забезпечення інформаційної безпеки (2020)
Галузін І. С. - Управління вразливостями і оцінювання вразливостей як засоби забезпечення кібербезпеки (2020)
Колісник Д. Р. - Системна архітектура IoT-Fog-Cloud для систем аналізу великих даних і кібербезпеки: огляд туманних обчислень, впровадження аудиту інтернету речей, Місевич К. С., Коваленко С. В. (2020)
Боярчук Р. М. - Забезпечення безпеки зв'язку в безпроводових сенсорних мережах на основі багаторівневої архітектури захисту, Пуха М. С., Маковський А. П., Айстраханов К. Д., Філін М. Ю. (2020)
Бушков В. Г. - Функціональна модель Оперативного центру кіберзахисту, Соловйов Є. В., Бобровський О. О., Міщан В. Є., Попов В. О. (2020)
Коростель В. С. - Прогнозування часу здійснення кібератаки на основі результатів аналізу нестаціонарних процесів, Кожухівський А. Д., Луценко І. М., Кітура О. В., Маслова Ю. Ю. (2020)
Горюк Н. В. - Засоби інтеграції технології статичного аналізу безпеки вихідного коду у середовище розробки програмного забезпечення (2020)
Савченко В. А. - Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці, Шаповаленко О. Д. (2020)
Ганусяк С. І. - Метод максимальної правдоподібності в задачах захисту радіосигналу управління безпілотних літальних апаратів (2020)
Данілов В. В. - Напрями захисту акустичної інформації на об'єкті інформаційної діяльності, Котенко А. М. (2020)
Єгоров В. С. - Спосіб однопозиційного визначення координат радіовипромінювальних засобів (2020)
Запорожченко М. М. - Аналіз та тенденції розвитку пристроїв для пошуку незаконних засобів отримання інформації (2020)
Kikot О.М. - Analysis and development trends of devices for finding illegal means of obtaining information, Pravdyvyi А.М., Kornienko S.V., Ozerinin F.O.., Zozulia S.A. (2020)
Маслова Ю. Ю. - Інформаційна безпека і людський фактор, Кушнір І. М. (2020)
Омельченко М. О. - Характеристика та загальні вимоги до системи контролю і управління доступом (2020)
Повідомлення (2020)
Сторінка головного редактора (2010)
Ткаченко В. С. - Степова пожежа та пірогенний експеримент в "Кам'яних могилах" (Донецька область), Сіренко В. О., Подпрятов О. О. (2010)
Ткаченко В. С. - Сукцесії фітосистем ділянки "Північна" Новоасканійського заповідного степу у другій половині XX і на початку XXI ст., Шаповал В. В. (2010)
Шаповал В. В. - Еколого-гідрологічний нарис паводку 2010 р. у Великому Чапельському поді, Звегінцов С. С. (2010)
Дубина Д. В. - Приморська ценофлора України та її аналіз, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2010)
Загороднюк Н. В. - До флори мохоподібних проектованого науіонального природного парку "Сиваський" (Кримське Присивашшя) (2010)
Коломійчук В. П. - Доповнення до флори Північного Приазов'я (2010)
Стекленьов Є. П. - Показники розвитку та відтворювальної здатності гривастого барана (Ammotragus lervia Pallas, 1777) в умовах півдня України (2010)
Горбань В. А. - Екологічна зумовленість фізичних властивостей еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг Асканії-Нова (2010)
Моргун Є. М. - Особливості постпірогенної трансформації мурашників у заповідному степу "Асканія-Нова" (2010)
Гавриленко Н. О. - Інтродукція відкасника татарниколистого Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. в дендропарку "Асканія-Нова", Слепченко Л. О. (2010)
Ильенко А. А. - Древесные интродуценты дендропарка "Тростянец": систематическая структура, динамика, использование в парковых композициях, Медведев В. А. (2010)
Дерев'янко В. М. - Біоекологічні особливості та народногосподарське значення хурми сорту "Росіянка" (F1 Diospyros virginiana L. × D, kaki L. (2010)
Грабовецька О. А. - Цвітіння, запилення та репродуктивна здатність Asimina triloba (L.) Dunal в умовах південного степу України (2010)
Дерев'янко Н. В. - Зимостійкість лавровишні лікарської (Laurocerasus officinalis Roem.) та її форм при інтродукції в умовах південного степу України (2010)
Литвинова Т. В. - Сорта зизифуса "Метеор" и "Радослав" на южном берегу Крыма и в Херсонской области, Карнатовская М. Ю. (2010)
Тимошенкова В. В. - Результаты реинтродукции Centaurea taliewii Kleopow в отделении украинского степного природного заповедника "Хомутовская степь" (2010)
Рубцов А. Ф. - Прискорене розмноження нових малопоширених деревних інтродуцентів і високодекоративних культиварів в аспекті впровадження в озеленення південно-степового регіону України (2010)
Петренко З. А. - Новые интродуценты рода Allium L. в коллекциях дендропарка "Аскания-Нова" (2010)
Слепченко Л. О. - До історії квітникарства в Асканії-Нова (2010)
Литвиненко Ю. С. - Підсумки первинних інтродукційних випробувань ґрунтопокривних та тіньовитривалих рослин у дендропарку "Асканія-Нова" (2010)
Ушачева Т. И. - Пространственная изменчивость содержания гумуса в почвах заповедника "Аскания-Нова" (2010)
Листопадський М. А. - 3 орнітошкола "Облік птахів, їх охорона та приваблювання", Мезінов О. С. (2010)
Стекленев Евгений Петрович - штрихи к портрету (2010)
Гавриленко Віктор Семенович (до 55-річчя від дня народження) (2010)
Дрогобич Неля Юхимівна (до 40-річчя наукової діяльності) (2010)
Пам'яті Ярослава Романовича Дашкевича (2010)
Дo увагі авторів (2010)
Burzynska D. - Analysis of international labor market functioning: state, problems, and areas for improvement, Botsian T., Klimova I., Shevchuk A. (2021)
Dembowska B. - Creative marketing as a tool of innovative development of the economy, Kalinichenko O., Poita I. (2021)
Kaschuck K. - Students’ self-management technologies as the basis of effective distance learning (2021)
Ковпака А. - Інноваційний розвиток країни як рушійний чинник підвищення національної конкурентоспроможності (2021)
Vikarchuk O. - Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia na Ukrainie w aspekcie produktow i uslug, Nikolaienko S., Lewandowska H. (2021)
Соляр В. - Розвиток інституційної складової інноваційної системи: цінний міжнародний досвід і напрями його реалізації в Україні, Бурдика А., Пилипов С. (2021)
Дьомін М. М. - Професор Уреньов—директор архітектурно-художнього інституту Одеської Національної Академії будівництва і архітектури (2021)
Дячок О. М. - Архітектура Василіанських монастирів у процесі формування сакрального образу міст Тернопільщини (2021)
Брич М. Т. - Вільний простір як елемент експозиції музеїв під відкритим небом (2021)
Гнатюк Л. Р. - Наслідування традиційних історичних форм у формотворенні сакрального простору (2021)
Марковський А. І. - Трансляція історичного досвіду в сучасне планування урядового центру Києва (2021)
Логвин Н. Г. - Про особливості процесу будівництва давньоруських пам’яток Києва (2021)
Nourel houda Rezig - Давні традиційні поселення в Алжирі: Пентаполіс долини М’заб (2021)
Понкало С. І. - Архітектурний декор фасадів львівських будівель 1890-х рр. (періоду історизму) (2021)
Тютіна Л. В. - Протиріччя між сучасним та консервативним напрямом архітектури (2021)
Кравченко І. Л. - Розвиток архітектури закладів неформальної освіти 1917-1940 років на території України (2021)
Духняк І. О. - Аналіз елементів архітектурного ландшафту долинних просторів річок Українських Карпат (2021)
Кознарська Г. Є. - Особливості формування видових вулиць та майданчиків Львова, Дідик В. В. (2021)
Чернятевич Н. Г. - Понтонні поселення як засіб відновлення екологічної рівноваги водосховищ (2021)
Смадич І. П. - Межовий простір житлового будинку, як елемент соціо-психологічного комфорту мешканців міста: особливості формування, характеристика, ознаки, Капеліст В. О. (2021)
Гришина В. С. - Вплив особливостей організації рекреаційних територій на сталий розвиток ландшафтно-екологічного каркасу міста (на прикладі м. Харків) (2021)
Бжезовська Н. В. - Особливості впливу фортифікацій замкових споруд на архітектурно-планувальну структуру малих міст Поділля XVI –XVII століть (2021)
Булах І. В. - "Перший будинок лікаря" – історичний вітчизняний досвід проектування багатоквартирного будинку для проживання та роботи лікарів (2021)
Аль-Ахммаді Саер Аднан - Основні чинники що обмежують і формують правила інтеграції фотоелектричних систем в історичні будівлі, Шулдан Л. О. (2021)
Грицюк Л. С. - Проектування кварталів, дружніх до людей похилого віку, Комаренець О. Б. (2021)
Кузьменко Т. Ю. - Підходи до збільшення ландшафтного потенціалу великого міста, Дмитренко А. Ю. (2021)
Логвин Н. Г. - До проблеми ґенези хрещато-баневого архітектурного типу (2021)
Михайловський Д. В. - Арки з клеєної деревени. Історія розвитку, Склярова Т. С., Бондарчук Б. Р. (2021)
Михальченко С. В. - Перспективи сучасної фортифікації, Товбич В. В. (2021)
Човнюк Ю. В. - Моделювання та аналіз нестаціонарних теплових полів деформованих середовищ (елементів металоконструкцій будівель) при їх лазерній обробці короткими хвильовими імпульсами, Чередніченко П. П., Кравчук В. Т., Остапущенко О. П., Іванов Є. О. (2021)
До відома авторів статей! (2021)
Наукові редактори (2020)
Шекера О. Г. - Управління ризиками в закладі первинної медичної допомоги в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Горачук В. В. (2020)
Літус І. О. - Оцінка експресії опасистих клітин та СОХ2 в межах фіброепітеліальних поліпів шкіри у пацієнтів з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу. (2020)
Дроздов Д. В. - Дослідження сучасного стану логістичних процесів у закладах та підрозділах медичного постачання Збройних Сил У країни, Білоус М. В., Шматенко О. П., Трохимчук В. В., Волох Д. С. (2020)
Дуда О. К. - Клінічні особливості COVID-19 у дорослих, Вега А. Р., Бойко В. О., Печінка А. М., Коцюбайло Л. П. (2020)
Царенко А. В. - Особливості організації і надання паліативної та хоспісної допомоги в умовах пандемії СОУЮ-19, Чайковська В. В., Кожан Н. Є., Толстих О. І., Вольф О. О., Толстих В. А., Максимова 3. В., Брацюнь О. П. (2020)
Наукові редактори (2020)
Шекера О. Г. - Визначення періодичності проведення комплексних медичних оглядів осіб молодого віку з субклінічним гіпотиреозом за допомогою формалізованої моделі, Яблонський П. М., Кухарчук X. М. (2020)
Маньковський Б. М. - Чому хворі на цукровий діабет мають гірші результати в лікуванні COVID-19? (аналітичний огляд і практичні рекомендації), Галушко О. А. (2020)
Підлісний О. В. - Сучасні підходи до комплексного лікування гнійних ран (огляд літератури) (2020)
Вольф О. О. - Соціально-медичні аспекти впливу економічної кризи внаслідок пандемії СО\/Ю-19 на паліативну та хоспісну допомогу у світі та в Україні, Царенко А, В. В., Величко Н. М., Толстих О. І., Бондарчук А. М. (2020)
Матеріали огляду преси (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Мельничук А. І. - Становлення прикладної анатомії в Королівській академії живопису та скульптури у Франції (2020)
Лисун Я. Я. - Графічні зразки як джерела інспірацій для художників-монументалістів Східної Галичини другої половини XVIII ст. (2020)
Данилюк У. І. - Мистецькі процеси в діяльності танцювальних студій Києва 1910–1920-х років (2020)
Стрілецька О. І. - Творчість Кароля Шимановського у музичному житті Львова першої третини ХХ століття (2020)
Паур І. В. - Малюнки і гравюри другої пол. ХІХ – 1960-х років із видами Кам’янця-Подільського як джерело іконографії міста (за матеріалами поштових листівок) (2020)
Климчук І. С. - Козацька тема в українській народно-сценічній хореографії 1950–1980 років як засіб трансляції етнокультурної ідентичності (2020)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Артисти в ролях : зарисовки українських художників першої третини ХХ століття (2020)
Руденко-Краєвська Н. - Сценографічні школи України ХХ сторіччя у формуванні творчого обличчя Тетяни Медвідь (2020)
Гутник І. М. - Хореографічні твори Олексія Гомона в репертуарі ансамблів народного танцю України (2020)
Чжао Чженгуан - Китайська няньхуа другої половини ХХ століття: творчі виміри, світоглядні аспекти (2020)
Чжу Лін - Інтерпретація європейської музики китайськими співаками: німецька пісенна лірика у виконанні Дільбер Юнус (2020)
Довгань О. - Жанрово-стилістичні особливості інструментальної творчості Володимира Івасюка, Мисько Г. (2020)
Німилович О. М. - Фортепіанна творчість Анатолія Кос-Анатольського в контексті українського музично-виконавського мистецтва (2020)
Виткалов С. В. - Український митець : форми життєдіяльності і творчості, Виткалов В. Г. (2020)
Шеремет В. В. - Трансформація соціокультурних функцій народно-інструментального мистецтва в історичній ретроспективі ХХ – початку ХХІ століття (на прикладі Північного Причорномор’я України) (2020)
Довгаленко Н. С. - La belle dame sans merci": реконструкція історії (2020)
Салдан С. О. - Антропософські інтенції у музичних композиціях Алоіза Габи (2020)
Білякович Л. М. - Інтертекстуальність у дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2020)
Щербіна І. В. - Мистецтво bellcanto епохи бароко в музичній культурі ХХІ століття (на прикладі hip-інтерпретації "Alto giove" Н. Парпора) (2020)
Єрошенко О. В. - Вокальна компонента в художньому кіно періоду "Відлиги": різновиди сольного виконання (2020)
Зінченко В. М. - Балет "traces" Максима Шалигіна – втілення семантики юродства (2020)
Осадча О. А. - Принципи іконічності в іконографічному образі (2020)
Міронова Т. В. - Ретранслятори художніх традицій минулого: спадкоємність поколінь у художній творчості, мистецтво колажу (2020)
Луць С. В. - Творчість митців класичного ювелірного Дому "Лобортас" у контексті сучасного ювелірства України: історіографія (2020)
Луговенко Т. Г. - Твори І. Стравінського в балетному театрі України, Грек В. А. (2020)
Перова Г. О. - Формування авторського балетмейстерського стилю Іржи Кіліана у 1970-х роках, Хоцяновська Л. Ф. (2020)
Аксьонов О. Б. - Регіональні постаті в просторі сучасної сцени: Валерія Супонькіна, Виткалов С. В. (2020)
Щур Л. Б. - Традиційний народний танець у репертуарі хореографічних колективів Західного Поділля (2020)
Кашуба В. Г. - Організаційно-творчі трансформації українського цирку: від централізації до реформ (1993 р. – донині) (2020)
Казначеєва Л. М. - Сучасні театральні фестивалі м. Рівного, Гринчук М. (2020)
Солнцева А. В. - Врожденный гиперинсулинизм: от молекулярной генетики к клинической практике, Волкава Н. В. (2020)
Прилуцкая В. А. - Висфатин и резистин: роль в норме и при патологи, Сукало А. В., Солнцева А. В., Аксенова Е. А., Пискун Т. А. (2020)
Глоба Є. В. - Ефективність інсулінотерапії у дітей з цукровим діабетом 1 типу в Україні за даними Реєстру хворих, Зелінська Н. Б. (2020)
Турчина С. І. - Результати спостереження за дітьми із цукровим діабетом 1 типу на різних етапах надання медичної допомоги, Нікітіна Л. Д., Чумак С. О., Шушляпіна О. В., Шульга Н. В. (2020)
Зелінська Н. Б. - Консенсус керівних настанов з клінічної практики ISPAD 2018 р. Визначення, епідеміологія та класифікація діабету у дітей та підлітків. Частина 1 (2020)
До відома авторів (2020)
Волкова Н. В. - Связь между дефицитом витамина D и сахарным диабетом 1 типа у детей — случайность или закономерность?, Солнцева А. В. (2020)
Турчина С. І. - Вплив комплексної етапної реабілітації на компенсацію цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків, Нікітіна Л. Д., Чумак С. О., Шушляпіна О. В., Цирюлік С. М. (2020)
Большова Е. В. - Псевдогипопаратиреоз у ребенка, Малиновская Т. Н., Спринчук Н. А., Лукашук И. В., Кваченюк Д. А. (2020)
Зелінська Н. Б. - Консенсус керівних настанов з клінічної практики ISPAD 2018 р. Розділ 8. Цілі контролю глікемії та моніторинг глюкози для дітей, підлітків та молодих дорослих з діабетом (2020)
Кавецька Ю. С. - Рекомендації щодо діагностики та лікування псевдогіпопаратиреозу та пов’язаних з ним розладів: оновлені практичні настанови для лікарів і пацієнтів (2020)
До відома авторів (2020)
Глотка Л. І. - Роль генетичних та епігенетичних чинників у формуванні ожиріння і кардіометаболічних порушень у хлопчиків (2020)
Водолажський М. Л. - Шляхи просування та поширення наукових результатів дослідницьких робіт у професійний соціум за напрямом "дитяча діабетологія" (огляд літератури та власний досвід), Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2020)
Турчина С. І. - Критерії визначення гіпоандрогенії у хлопчиків­підлітків, Костенко Т. П., Косовцова Г. В., Вародова О. В. (2020)
Даниленкo Г. М. - Вплив родини на харчову поведінку сучасних українських підлітків, Пoдрігалo Л. В., Авдієвська O. Г. (2020)
Сотнікова ­Мелешкіна Ж. В. - Експрес-­оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку за допомогою індексу маси тіла (2020)
Зелінська Н. Б. - Консенсус керівних настанов з клінічної практики ISPAD 2018 р. Розділ 9. Інсулінотерапія у дітей та підлітків з діабетом (2020)
До відома авторів (2020)
Демченко А. В. - Транскраніальна магнітна стимуляція при лікуванні моторних та немоторних симптомів хвороби Паркінсона, Аравіцька Дж. Н., Ревенько А. В. (2020)
Дубенко А. Є. - Фармакоекономічні аспекти якості життя хворих на епілепсію, Сазонов С. О., Кутіков Д. О., Кутіков О. Є., Колеснік Т. М. (2020)
Чеботарьова Л. Л. - Нейрофізіологічні кореляти у діагностиці когнітивних порушень за різних клінічних варіантів постконтузійного синдрому, Третьякова А. І., Солонович О. С., Глоба М. В., Сулій Л. М., Зольнікова А. Ю. (2020)
Домрес Н. В. - Особливості взаємозв’язку спастичності у хворих на розсіяний склероз зі ступенем інвалідизації, нейрофункціональними та нейропсихологічними розладами, Кобись Т. О., Соколова Л. І. (2020)
Гудзенко Г. В. - Когнітивні порушення при розсіяному склерозі (2020)
Масік О. І. - Комплексний підхід до ранньої діагностики психічних розладів у підлітків із соматичними захворюваннями (2020)
Єрмакович В. П. - Клінічний випадок тривалого фунікулярного мієлозу, який приховувався під маскою урологічної патології, Солодовнікова Ю. О., Олійник С. М., Сон А. С. (2020)
До уваги авторів (2020)
Мартинюк А. А. - Про зародження та становлення нового наукового напрямку "нелінійна механіка" (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського