Burhaz М. І. - Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP "BUG GARD”, Matviienko Т. І., Soborova О. М., Sydorak R. V., Bezyk К. І., Lichna A. І., Kudelina О. Y. (2021)
Прудиус Т. Я. - Використання кормової добавки Глобіген Джамп Старт як замінника плазми крові у престартерному комбікормі для поросят, Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Мисенко О. О. (2021)
Халак В. І. - Рівень фенотипної консолідації та кореляційний аналіз ознак відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності, Гутий Б. В., Бордун О. М., Стадницька О. І., Чернявський С. Є. (2021)
Русан Н. І. - Застосування емпатії та емоційного інтелекту для різних видів команд в умовах пандемії, Бушуєв С. Д. (2021)
Kononenko I. - Method of the IT-project team creation based on maximizing it’s competencies, Sushko H. (2021)
Данченко О. Б. - Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику, Рибалко І. В., Заруцький С. О., Бєлова О. І. (2021)
Данченко О. Б. - Ідентифікація та аналіз ризиків проєктів ІТ-аудиту, Альба В. О., Березенський Р. В., Савіна О. Ю. (2021)
Круль К. Я. - Теоретико-методичні засади дослідження протиризикового управління зацікавленими сторонами проєктів (2021)
Олех Т. М. - Розробка моделі збалансованої оцінки успішності проєктів на основі методичних індикаторів цінності, Колеснікова К. В., Мезенцева О. О., Гогунський В. Д. (2021)
Луб П. М. - Статистичне імітаційне моделювання та управління часом у проєктах із турбулентним середовищем, Шарибура А. О., Пташник В. В., Пукас В. Л. (2021)
Прокопенков В. Ф. - Полиномиальный алгоритм поиска гамильтонова цикла на графе (2021)
Чернова Л. C. - Вдосконалення ключових компетенцій програм біадаптивного розвитку проєктно-орієнтованих організацій, Чернова Л. С., Войтенко О. С., Тімінський О. Г. (2021)
Kolarov K. - Digitalization in small business for women entrepreneurs in Ukraine, Kononenko I., Grinchenko M., Bukrieieva K. (2021)
Близнюкова І. О. - Концепція створення мінімально життєздатного продукту та дизайн-мислення в управлінні командою ІТ-проєкту, Тесленко П. О., Данченко О. Б., Меленчук В. М. (2021)
Кадикова І. М. - Сучасні ризики освітніх проектів та розвиток менеджменту закладів вищої освіти на основі моделі балансу управлінських функцій, Овсюченко Ю. В., Пересада О. В. (2021)
Кіс І. Р. - Стратегічне управління екологічними ризиками підприємств транспортної галузі (2021)
Ковтун Т. А. - Формування часових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи (2021)
Кузьмінська Ю. М. - Метод формування ефективних команд освітніх проєктів підвищення кваліфікації, Данченко О. Б, Бедрій Д. І. (2021)
Кундеренко Д. І. - До питання створення моделей точної діагностики ущільнення ґрунту для використання у виробничих масштабах, Пугач А. В., Жуковський В. В. (2021)
Прокопенко Т. О. - Концептуальна процедура оцінювання ефективності проєктів на основі гнучкої методології Scrum в галузі інформаційних технологій, Поволоцький Я. О. (2021)
Тригуба А. М. - Формування портфелів гібридних проєктів автотранспортних підприємств, Кондисюк І. В. , Коваль Н. Я. (2021)
Берднікова О. М. - Фізико-механічні властивості зварних з’єднань високоміцних сталей з межею плинності 690…1300 МПа (2021)
Завдовєєв А. В. - Оптимізація за розрахунковим методом режимів імпульсно-дугового зварювання з вико- ристанням високолегованого зварювального матеріалу, Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Денисенко А. М., Baudin T. (2021)
Марченко А. Ю. - Влияние характеристик жидкого стекла на качество формирования покрытия сварочных электродов, Глот І. О., Скорина М. В. (2021)
Фальченко Ю. В. - Дослідження впливу термічної обробки на міцність біметалевого Al–Ti стільникового заповнювача, Петрушинець Л. В., Федорчук В. Є., Половецький Є. В. (2021)
Лабур Т. М. - Формування швів при зварюванні стиків з алюмінієвого сплаву АМг5М плав- ким електродом в монтажних умовах без застосування підкладного формуючого елемента та з ним, Яворська М. Р., Коваль В. А. (2021)
Недосєка С. А. - Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 2. Практичне застосування, Недосєка А. Я., Яременко М. А., Бойчук О. І., Овсієнко М. А. (2021)
Пантелеймонов Є. О. - Переносний модуль для термічної обробки зварних стиків залізничних рейок (2021)
Портальний стенд зі зварювальним роботом виробляє алюмінієві вагони для залізничного транспорту (2021)
Welding in the World № 3, 2021 (2021)
Як обрати зварювальний інвертор (2021)
Нова дата проведення виставки SCHWEISSEN & SCHNEIDEN у вересні 2023 р. (2021)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2021)
Новий етап розвитку торгової марки Патон (2021)
Пам’яті С. І. Кучука-Яценка (2021)
Снитко О. С. - Сугестивний потенціал політичних промов лідерів держав (2021)
Шевченко Л. І. - Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі, Сизонов Д. Ю. (2021)
Монастирьова Л. В. - Феномен натовпу як текст і дискурс (2021)
Yevgeniia Yu. Nikiforova - Interaction of nomination types in the sphere of perfume and cosmetic naming, Tetiana O. Biletska, Elizaveta A. Galitska (2021)
Valeria V. Bondarenko - #BLACKLIVESMATTER and struggle over national discourse on Twitter: digital activism as new public sphere, Olena V. Kaptiurova, Vira V. Orlova (2021)
Плясун О. М. - Тарас Шевченко в зарубіжних медіа: лінгвоіміджевий дискурс (2021)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями (2021)
Бачун Л. І. - Сакральні номінації в текстах про національно-визвольний рух України: компаративний підхід (2021)
Бортняк Н. В. - Артериит Такаясу, Епанчинцева О. А., Хохлов А. В., Тодуров Б. М. (2020)
Дзюба Д. О. - Інтраопераційна динаміка рівня інтерлейкіну-6 під час планового коронарного стентування за різних підходів до анальгоседації (2020)
Тодуров Б. М. - Случай пластики митрального клапана после ортотопической трансплантации сердца, Ковтун Г. И., Самчук О. О., Шелудько С.А., Кузьмич И. Н., Дружина А. Н., Мельник А. Ю. (2020)
Орищин Н. Д. - Небактерійний тромботичний ендокардит як причина системної емболії (2020)
BlomstrOm-Lundqvist C. - Профілактика, діагностика і лікування інфекційних ускладнень, асоційованих із серцевими імплантованими електронни­ми пристроями: міжнародний консенсусний документ Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), ухвалений Товариством серцевого ритму (HRS), Азійсько­Тихоокеанським товариством серцевого ритму (APHRS), Латиноамериканським товариством серцевого ритму (LAHRS), Міжнародним товариством з вивчення інфекцій, асоційованих із серцево­судинними захворюваннями (ISCVID) і Європейським товариством з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID), у співпраці з Європейським товариством кардіоторакальних хірургів (EACTS), Traykov V., Erba P. А., Burri H., Nielsen J. C., Bongiorni M. G., Poole J., Boriani G., Costa R., Deharo J. -C., Epstein L. M., Saghy L., Snygg-Martin U., Starck C., Tascini C., Strathmore N. (2020)
Онищук Л. - Конференція "Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб" (2020)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2020)
Титул, зміст (2019)
Копей В. Б. - Обґрунтування застосування двоопорних різьбових з'єднань пустотілих насосних штанг, Онисько О. Р., Жигуц Ю. Ю. (2019)
Борущак Л. О. - Вдосконалення конструкції та комп'ютерні дослідження пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин, Винничук Б. Б. (2019)
Палійчук І. І. - Вирішення основного диференціального рівняння деформацій обсадної колони у викривленій свердловині (2019)
Горбійчук М. І. - Оптимальний розподіл паралельно працюючих агрегатів із врахуванням екологічних податків в умовах невизначеності, Біла О. Т., Лазорів Н. Т. (2019)
Костишин В. С. - Експрес-оцінка енергетичної ефективності відцентрового насоса за відсутності експериментального визначення його витрати, Николин П. М. (2019)
Федорович Я. Т. - Імітаційне моделювання зношування елементів дроселя фонтанної арматури, Лях М. М., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Коваль Б. І. (2019)
Копей В. Б. - Вдосконалення привода обертача колони насосних штанг, Білик Н. Д. (2019)
Кустов В. В. - Моделювання впливу режимів відцентрового армування на зношування зубків шарошок бурових доліт, Шуляр І. О., Грабовецький В. М. (2019)
Титул, зміст (2019)
Одосій З. М. - Вплив зміцнюючої обробки поверхонь пластичним деформуванням на експлуатаційні властивості деталей машин, Шиманський В. Я., Піндра Б. В. (2019)
Венгринюк Т. П. - Використання склопластикових матеріалів для захисту промислових трубопроводів від корозії, Попович В. Я. (2019)
Ниркова Л. І. - Відношення струму катодного захисту до граничного дифузійного як додатковий критерій катодного захисту, Осадчук С. О., Клименко А. В., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. (2019)
Пригоровська Т. О. - Вивчення форми різальної частини долота типу PDC з метою оптимізації конструкції: дослідження кута нахилу лопатей, Пригоровський О. В. (2019)
Воробйов М. С. - Елементи вдосконалення теорії шарошкових доліт зі сферичними зубцями, Бережницький Б. С. (2019)
Тарандушка Л. А. - Програмна підтримка реструктуризації виробництва в системі управління якістю автосервісного підприємства, Костьян Н. Л. (2019)
Шкіца Л. Є. - Єдиний інформаційний простір інноваційно-проєктної діяльності профільного закладу вищої освіти, Корнута В. А., Корнута О. В. (2019)
Копей Б. В. - Вдосконалення конструкцій перерізуючих плашок превентора, Михайлюк В. В., Охріменко С. О. (2019)
Титул, зміст (2020)
Ниркова Л. І. - Вплив корозійної активності середовища на швидкість залишкової корозії сталі в нормованому діапазоні захисних потенціалів, Осадчук С. О., Клименко А. В. (2020)
Тарас І. П. - Дослідження геометричних особливостей конічних нарізей, Пригоровська Т. О. (2020)
Кусий Я. М. - Розроблення структурної моделі життєвого циклу виробу з позиції механіки технологічного успадковування, Личак О. В., Онисько О. Р. (2020)
Козбур Г. В. - Побудова узагальненої кривої зміцнення для ізотропних пластичних металевих матеріалів, Шкодзінський О. К., Козбур І. Р. (2020)
Федорович Я. Т. - Підвищення безпеки при заміні вставного штангового свердловинного насоса, Wydro Tomasz, Петрів М. В., Хухра О. І., Михайлюк В. В. (2020)
Криштопа С. І. - Створення математичної моделі розрахунку енергоефективності пересувних дизельних компресорних станцій, Криштопа Л. І., Козак Ф. В., Гнип М. М., Микитій І. М., Цебер М. М. (2020)
Бучинський М. Я. - Застосування принципу найменшої дії при створенні виконавчих механізмів технологічних машин, Чернявський А. М., Бучинський А. М. (2020)
Римчук Д. В. - Аналіз причин негерметичності колонних обв'язок у нафтогазовому комплексі України, Кущ А. І. (2020)
Концур І. Ф. - Дослідження та модернізація конструкції клапанного вузла бурового насоса, Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Фафлей О. Я., Репало Д. С., Станович В. В. (2020)
Слабий О. О. - Математичні аспекти створення бібліотеки для моделювання талевих механізмів, Цідило І. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання та прогнозування роботоздатності тривало експлуатованих труб бурильних колон, Витязь О. Ю., Грабовський Р. С. (2020)
Сур'янінов М. Г. - Несуча здатність сталефібробетону з фіброю різного типу, Неутов С. П., Корнеєва І. Б., Величко Д. В. (2020)
Тарас І. П. - Розроблення конструкції інструмента для фрикційного зміцнення конічної нарізі та перевірка його роботоздатності, Роп'як Л. Я., Пригоровська Т. О., Бурда М. Й., Пригоровський О. В. (2020)
Бондаренко В. П. - Вплив вмісту зв'язуючого на фізико-механічні властивості композитних матеріалів типу порошок металу – воскоподібна речовина, Матвійчук О. О., Хусейн О. О., Кутах К. Є., Євдокимова О. В., Гнатенко І. О., Цисар М. О. (2020)
Рой М. М. - Застосування удосконалених технічних засобів для забезпечення дослідження газонасичених пластів у процесі буріння (2020)
Гаврилів С. Ю. - Визначення параметрів кулачкового вузла фіксації пристрою для відгвинчування прихоплених труб у свердловині, Лях М. М., Гаврилів Ю. Л., Дейнега Р. О., Тирлич В. В. (2020)
Каретін В. М. - Порівняльні експериментальні дослідження процесу роботи інерційного планетарного механізму гвинтових конвеєрів, Стухляк П. Д. (2020)
Гурей В. І. - Дослідження складових сил під час фрикційного зміцнення циліндричних поверхонь деталей машин (2020)
Борущак Л. О. - Комп'ютерна оптимізація системи охолодження пресформ для литва термопластів, Шуляр І. О., Ільків Н. В., Окрепкий С. В. (2020)
Заміховський Л. М. - Методика контролю технічного стану газоперекачувального агрегату ГТК-25і в процесі експлуатації, Заміховська О. Л., Павлик В. В. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Волков Ю. І. - Означення елементарних функцій на засадах математичного аналізу, Войналович Н. М. (2020)
Козловська І. М. - Методологічні підходи та дидактична компетентність сучасного вчителя фізики у контексті інтеграційних освітніх процесів, Опачко М. В., Зінчук І. В. (2020)
Козяр М. М. - Реалізація можливостей stem-освіти засобами інтеграції креативних методів навчання, Козловський Ю. М., Стечкевич О. О. (2020)
Пріма Р. М. - Комунікативна мобільність майбутнього педагога-вихователя: теоретичний аспект, Замелюк М. І., Триндюк В. А. (2020)
Садовий М. І. - Принципи історизму та синергетики у становленні витоків технологічної освіти в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2020)
Цина А. Ю. - Інтенсифікація трудового навчання в умовах обмеженого часу засобами знаково-символічних структур та укрупненням навчальної інформації, Іманова С. Ф. (2020)
Біда Д. Д. - Stem-проєкти як ефективний засіб формування в учнів ключових навичок ХХІ століття (2020)
Богомаз-Назарова С. М. - Умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологічної освіти (2020)
Бурчак Л. В. - Позааудиторна робота як засіб розвитку творчості здобувачів вищої освіти, Бурчак С. О. (2020)
Васенок Т. М. - Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів закладів професійної освіти швейного профілю на засадах тектонічного підходу, Зінченко А. В. (2020)
Васюкович О. М. - Інноваційні технології навчання у вивченні професійної англійської мови у вищих технічних навчальних закладах Європи (2020)
Войналович Н. М. - Організація дистанційного навчання старшокласників на прикладі вивчення теми "похідна та її застосування", Котельнікова С. О. (2020)
Гаєвський М. В. - Застосування методів математичного аналізу для доведення олімпіадних нерівностей, Ізюмченко Л. В., Ключник І. Г. (2020)
Гузик Н. М. - Роль інтерактивного навчання в процесі підготовки військових фахівців, Ліщинська Х. І. (2020)
Дробін А. А. - Освітні виклики формування трансіндустріального суспільства в Україні (2020)
Дущенко О. С. - Підходи до класифікації та створення додатків (2020)
Ємельянова Т. В. - Робочий простір пізнавального процесу як простір ментальних конструктів когнітивного механізму мислення (2020)
Засєкіна Т. М. - Готовність учителя до реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті (2020)
Збаравська Л. Ю. - Програмування інтеграційно-наскрізної самостійної навчально-наукової роботи студентів в освітньому просторі вищого закладу освіти в контексті компетентнісного підходу, Слободян С. Б. (2020)
Зінченко О. С. - Формування навичок міжкультурного ділового спілкування студентів немовних спеціальностей, Огреніч М. А., Шепель М. Є., Яковлєва М. Л. (2020)
Ізюмченко Л. В. - Готуємось до математичних конкурсів: задачна серія на метричні співвідношення у чотирикутнику (2020)
Ключковська І. М. - Інтегративний підхід до використання здобутків української діаспори в культурно-освітньому просторі України, Білик О. С. (2020)
Крупєй К. С. - Модернізація традиційних методик викладання лекцій з мікробіології, вірусології та імунології в рамках дистанційного навчання, Поліщук Н. М., Количева Н. Л. (2020)
Косовець О. П. - Комплексна адаптація методичної системи навчання інформатики учнів в інклюзивних групах (2020)
Любар Р. О. - Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів, Любар І. Г. (2020)
Медведовская О. Г. - Использование облачных хранилищ данных для организации самостоятельной работы студентов, Пирханов Н. А. (2020)
Мироненко Н. В. - Формування власного іміджу студентів у процесі вивчення дисципліни "технологія побутової діяльності" (2020)
Михайленко Л. Ф. - Критерії та показники методичної компетентності майбутнього вчителя математики у процесі розвитку логічного мислення учнів (2020)
Нестерова О. Ю. - Чесність як одна із основ академічної доброчесності: погляд дослідників США (2020)
Попадич О. О. - Бінарна модель формування правової компетентності учнів початкової школи (2020)
Пузікова А. В. - Формування змісту курсу "бази даних та інформаційні системи" для майбутніх учителів інформатики, Матяш В. В. (2020)
Пуш О. А. - Нова українська школа: інформаційно комунікативні технологій в умовах карантину, Яцик Т. О., Замелюк М. І. (2020)
Rybalko O. O. - Main effects of interactivity in interactive posters for primary school students, Melnyk O. M. (2020)
Селищева І. А. - Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення вітчизняної системи історичної освіти (1917 - середина 20-х рр. ХХ ст.) (2020)
Сидоренко Т. Д. - Культура віртуальної реальності в дистанційному навчанні майбутніх учителів музичного мистецтва, Фурдак Т. Д. (2020)
Синюкова О. М. - Щодо сутності, місця, ролі і характеру задач з параметрами у курсах геометрії закладів загальної середньої освіти, Чепок О. Л. (2020)
Слободяник О. В. - Роль комп’ютерного моделювання у формуванні системного мислення старшокласників (2020)
Соменко Д. В. - Використання систем 3d друку за fdm технологією в межах навчальної дисципліни "машинознавство: основи робототехніки" (2020)
Сороко Н. В. - Організація steam-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної освіти за допомогою сервісів google, Пилипчук І. Л. (2020)
Ткачук А. І. - Особливості вивчення такої складової соціально-політичних небезпек, як наркоманія (залежність від опіатів та опіоїдів), при викладанні безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі (2020)
Хомутенко М. В. - Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3d-моделювання, Садовий М. І., Трифонова О. М., Курнат Г. Л. (2020)
Царенко О. М. - Методичні особливості навчання студентів професійно орієнтованим дисциплінам, Царенко I. Л. (2020)
Чистякова Л. О. - Аксіологічний аспект формування екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2020)
Чінчой О. О. - Формування практичних умінь використання сучасних інформаційних технологій на заняттях шкільного гуртка з моделювання й пілотування мультикоптерів (2020)
Чубар В. В. - Формування ключових компетентностей в учнів старшої школи у процесі профільного навчання технологій виробництва (2020)
Щербак І. В. - Аналіз основних холдингів для формування світових рейтингів провідних університетів (2020)
Щирбул О. М. - Формування інтеграційної компетентності студентів при вивченні курсу "народні ремесла" (2020)
Яременко Л. І. - Аналіз тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами irt, Кендюхова А. А., Яременко Ю. В. (2020)
Яременко Ю. В. - Застосування програми geogebra у процесі вивчення розділів "многогранники" та "тіла обертання", Овсянік Т. С. (2020)
Андреєв А. Г. - Prävention von konflikten und rassismus auf nationaler ebene unter oberschülern (2020)
Бевз А. В. - Особливості формування професійної компетентності фахових молодших бакалаврів (2020)
Білозір О. С. - Полілінгвальна освіта. Досвід країн світу та перспективи впровадження багатомовного навчання в Україні (2020)
Богяну К. О. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії: поняттєво-термінологічний аспект (2020)
Вергун І. В. - Методика навчання наскрізних понять з фізики на основі білінгвального підходу (2020)
Гайда В. Я. - Сучасні тенденції організації освітнього процесу з фізики на засадах сталого розвитку (2020)
Герасименко О. Ю. - Сутність понять "дорослий" та "дорослість" в наукових дослідженнях (2020)
Мартинюк О. О. - Модернізація демонстраційного фізичного експерименту як засіб формування цифрової компетентності учнів та студентів, Мартинюк О. С. (2020)
Мичка-Левченко Ю. З. - Використання учителем початкової школи навчально-методичних медіа-комплексів: стан практики (2020)
Чевелюк М. В. - Мовна освіта у початковій школі у великій Британії на початку іі половини ХХ століття (2020)
Бондар В. Г. - Модель підготовки майбутнього вчителя до позакласної роботи в початковій школі (2020)
Коваленко І.А. - Актуалізація ідей видатних педагогів минулого в практичній діяльності П. І. Шевченко (2020)
Козігора М. А. - Вплив сімейних відносин на особистість дитини, Замелюк М. І., Оксенчук Т. В. (2020)
Перебийніс Ю. В. - Структура готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування (2020)
Радіонова О. Л. - Розвиток культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури як базова умова формування здоров’язбережувальної компетентносі школярів (2020)
Хріненко Т. В. - Реалізація методолого-дидактичного підходу підготовки фахівців професійної та технологічної освіти, Садовий М. І., Рябець С. І. (2020)
Анотації (2020)
Міщенко Л. Т. - Вірус карликовості пшениці (Wheat dwarf virus) та його вплив на урожай 2020 р. в деяких областях України, Дуніч А. А., Міщенко І. А., Дащенко А. В., Бойко О. А., Скуфінський О. І., Кириченко А. М., Козуб Н. О., Муха Т. І. (2021)
Клечковський Ю. Е. - Біофенологія фруктової смугастої молі (Anarsia lineatella Zell.) на півдні України, Юдицька І. В. (2021)
Черв’якова Л. М. - Аналітичний контроль діючих речовин класу імідазолінонів у препаративних формах гербіцидів, Панченко Т. П., Борзих О. І. (2021)
Матюха В. Л. - Технічна ефективність бакових сумішей гербіцидів у посівах пшениці озимої після непарових попередників в умовах Північного Степу України (2021)
Цілинко Л. М. - Перешкоди і шляхи формування ефективного захисту посівів рису посівного від бур’янів (2021)
Сторчоус І. М. - Зміна клімату та його вплив на розширення ареалу Ambrosia artemisiifolia в Європі (2021)
Курдюкова О. М. - Чорнощир нетреболистий (Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.): запаси насіння, динаміка сходів, методи контролю, Тищук О. П. (2021)
Нові й раритетні видання (2021)
Ободовський О. Г. - Методика встановлення гідроенергетичного потенціалу річок (на прикладі річок Українських Карпат), Данько К. Ю., Почаєвець О. О., Ободовський Ю. О. (2016)
Бейдик О. О. - Застосування таблиці Блока при вивченні рекреаційно-географічних дисциплін (2016)
Новикова В. І. - Інфраструктура: сутність поняття, види, застосування у рекреаційній сфері (2016)
Гетьман В. І. - Дністровський каньйон у національному природному парку (2016)
Воровка В. П. - Приазовська парадинамічна ландшафтна система як форма організації ландшафтного простору (2016)
Яцентюк Ю. В. - Біоцентри локальної екомережі Мурованокуриловецького району Вінницької області (2016)
Сегіда К. Ю. - Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні, Костріков С. В. (2016)
Мельник Л. В. - Трансформації міського простору на прикладі тестової ділянки в м. Луцьк, Орещенко А. В., Батиченко С. П. (2016)
Філоненко Ю.М. - До питання про адміністративно-територіальну реформу, Філоненко О. С. (2016)
Бондаренко Е. Л. - Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу, Шорохова Р. С. (2016)
Никитюк Д. В. - Малий прикордонний рух в Білорусі: реалізація і перспективи розвитку, Сидорович А. А. (2016)
Пласкальний В. В. - Ключові складники універсальної методики аналізу міри антропізації ландшафтних агрегацій в межах території України (2016)
Ковалевич Л. В. - Політика держав європейського союзу з протидії сецесіонізму (2016)
Чорний М. В. - Суспільно-географічні зв'язки: понятійно-термінологічна система (2016)
Пилип'юк А. В. - Спелеокомплекси природних карстових печер (2016)
Шищенку Петру Григоровичу – 80! (2016)
Лук'янець Ользі Іванівні – 55! (2016)
Затулі Василю Івановичу – 50! (2016)
До 140-річчя з дня народження Костянтина Григорович Воблого (2016)
До 110-річчя з дня народження Мукомеля Ізраїля Феліксовича (2016)
До 80-річчя з дня народження Анатолія Григоровича Григоренка (2016)
Вихідні відомості (2016)
Сторінка головного редактора (2020)
Тищенко О. В. - Зміни рослинного покриву лесового острова Степок (Запорізька область) за 92-річний відтинок часу (1927–1999–2019), Тищенко В. М., Ткаченко В. С. (2020)
Бумар Г. Й. - Багаторічний моніторинг пожеж в Поліському природному заповіднику та їх наслідки, Германчук В. В., Бєльська О. В. (2020)
Гетьман В. І. - Управління екомережею (2020)
Гавриленко В. С. - Рідкісні види птахів біосферного заповідника "Асканія-Нова": чисельність та характер їх перебування з 2010 по 2020 рр., Мезінов О. С., Старовойтова Т. В. (2020)
Шаповал В. В. - Узагальнені результати крупномасштабних геоботанічних зйомок рослинності асканійського степу (2020)
Подпрятов О. О. - Гемерофіти дендрофлори відділення "Кам'яні могили" УСПЗ НАН України (2020)
Поліщук І. К. - Демографічна структура та динаміка чисельності популяцій земноводних (Amphibia) в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2020)
Гавриленко Н. О. - Інтродукція трав'яних рослин-созофітів світової флори у дендропарку "Асканія-Нова" (2020)
Звегінцова Н. С. - Паразити зебр у біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2020)
Михайлецька І. В. - Характеристика пилку та пилкового режиму видів з роду Picea a. Dietr. у дендропарку "Асканія-Нова" (2020)
Корінець Н. О. - Розведення гаялів у заповіднику "Асканія-Нова" (2020)
Ясинецька Н. І. - Заходи з вшанування пам'яті Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна, приурочені до 100-річчя з дня його смерті, Корінець Н. О. (2020)
До уваги авторів (2020)
Сулим А. О. - Алгоритм визначення еквівалентних напружень в рамі вантажного вагона від поздовжніх сил за результатами випробувань на співудар, Хозя П. О., Водянніков Ю. Я., Столєтов С. О., Федорак І. І. (2021)
Гладких І. В. - Дослідження наслідків впливу пандемії COVID-19 на діяльність підприємств залізничного транспорту, Лупітько Н. В. (2021)
Сафронов О. М. - Високошвидкісний рухомий склад України, Водянніков Ю. Я., Макеєва О.Г., Кукін С. В. (2021)
Багров М. О. - Технічне діагностування тягового рухомого складу. Особливості застосування методики оцінки остаточного ресурсу несних металоконструкцій (2021)
Сафронов О. М. - Методи схематизації експлуатаційної навантаженості вантажного вагона, Хозя П. О., Водянніков Ю. Я., Речкалов В. С., Орлов О. В. (2021)
Сафронов О. М. - Швидкісний вантажний поїзд для перевезення контейнерів зі швидкістю 200 км/год, Сулим А. О., Водянніков Ю. Я., Макеєва О. Г. (2021)
Чебуров С. А. - Виготовлення осей чорнових попередньо оброблених методом обточування круглої заготовки (2021)
Рубан М. Ю. - До історії оновлення парку вантажних вагонів державних залізниць України (1918 – 1919) (2021)
Семко Ж. О. - Методи, процедури, порядок і правила проведення сертифікації у системі сертифікації продукції вагонобудування (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Requirements for drawing-up of articles (2021)
Олійник Я. Б. - Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення, Шевчук С. М. (2016)
Смирнов І. Г. - Географічний та логістичний чинники сталого розвитку сільського туризму у контексті регіональної економіки (2016)
Удовиченко В. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території (2016)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки, Циганок Є. Ю. (2016)
Олішевська Ю. А. - Особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності молоді у місті Києві (2016)
Машіка Г. М. - Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Корнус А. О. - Територіальні особливості дорожньо-транспортного травматизму в Україні, Корнус О. Г. (2016)
Бєлік О. О. - Система індикаторів та її формування, як важлива складова концепції сталого розвитку регіону (2016)
Запотоцький С. П. - Транспортна логістика: основні виклики для України, Паренюк В. А. (2016)
Ляшенко Д. О. - Алгоритмізація геоінформаційного картографування міжнародних зв'язків (2016)
Підлісецька І. В. - Технологія оброблення даних дистанційного зондування для потреб гляціології, Томченко О. В., Сільвейстров Г. І. (2016)
Колотуха І. О. - Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту (2016)
Стеблецька Ю. Ю. - Стадії еволюції просторового розвитку міста (2016)
Широкун К. І. - Аналіз динаміки забруднення природних водойм у межах великого міста (на прикладі каскадів Дідорівського та Горіхуватського водотоків) (2016)
Запотоцька В. А. - Житловий чинник формування вартості території міста Львова, Левицька О. Л., Горин І. В. (2016)
Лисогору Сергію Миколайовичу – 80! (2016)
Смирнову Ігорю Геогійовичу – 70! (2016)
Бортнику Сергію Юрійовичу – 55! (2016)
Кіптенко Вікторії Костянтинівні – 50! (2016)
До 150-річчя з дня народження Антіна Степановича Синявського (2016)
До 110-річчя з дня народження Заморія Петра Костьовича (2016)
Вихідні відомості (2016)
Любарський Б. Г. - Оцінка головних розмірів тягового синхронно-реактивного електродвигуна з постійними магнітами, Овер’янова Л. В., Рябов Є. С., Якунін Д. І., Островерх О. О., Воронін Ю. В. (2021)
Маляр В. С. - Математичне моделювання пускових режимів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, Гамола О. Є., Мадай В. С., Васильчишин І. І. (2021)
Буряковський С. Г. - Математичне моделювання перехідних процесів в електроприводі стрілочного переводу моношпального типу з вентильно-індукторним двигуном, Маслій А. С., Асмолова Л. В., Гончарук Н. Т. (2021)
Kuznetsov B. I. - Overhead power lines magnetic field reducing in multi-story building by active shielding means, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Kolomiets V. V., Kobylianskiy B. B. (2021)
Крылов Д. С. - Эффективность работы активного управляемого выпрямителя в режиме искажения напряжения питающей сети, Холод О. И. (2021)
Шавёлкин А. А. - Управление энергопотреблением подключенной к сети с многозонной тарификацией фотоэлектрической системы с аккумулятором для обеспечения собственных нужд локального объекта, Gerlici J., Шведчикова И. А., Kravchenko K., Кругляк Г. В. (2021)
Vasetsky Yu. M. - Penetration of non-uniform electromagnetic field into conducting body (2021)
Benchouia N. - Optimization and reliability of the power supply systems of a compressor station, Saaidia M. (2021)
Mehdi M. F. - Dynamic economic emission dispatch using whale optimization algorithm for multi-objective function, Ahmad A., Ul Haq S. S., Saqib M., Ullah M. F. (2021)
Алексєєв А. Ф. - Мотивація та психоемоційний стан в змагальній діяльності дзюдоїстів-ветеранів, Ананченко К. В., Голоха В. Л. (2021)
Латишев М.В . - Аналіз виступів спортсменів на міжнародних кадетських та юніорських змаганнях з греко-римської боротьби, Мозолюк О. В., Корольов Б. А., Ляшенко О. Р. (2021)
Пашков І. М. - ОДинаміка фізичної підготовленості учнів 5-х класів під впливом рухливих ігор з елементами бойових мистецтв, Бойченко Н. В. (2021)
Пруднікова М. С. - Оцінка рівня функціонального стану і протікання специфічного біологічного циклу велосипедисток та спортсменок вільної боротьби 15-16 років (2021)
Романенко В. В. - Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих тхеквондистів-юніорів, Тропін Ю. М., Куліда А. О. (2021)
Сидорова Т. В. - Особливості навчання студентів ЗВО спеціалізацій спортивних ігор та одноборств лижній підготовці, Котляр С. М., Горіна В. В. (2021)
Тропін Ю. М. - Показники змагальної діяльності найсильніших бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА, Латишев М. В., Пилипець О. В., Пономарьов В. О. (2021)
Шандригось В. І. - Аналіз відбору зі спортивної боротьби на Олімпійські ігри у Токіо, Латишев М. В., Розторгуй М. С., Первачук Р. В. (2021)
Content (2021)
Shmatko O. - Tokenization of educational assets based on blockchain technologies, Borova T., Yevseiev S., Milov O. (2021)
Tretyak O. - Features of education of dignity in junior schoolchildren (2021)
Melenets L. - Research of functioning of rural preschool institutions of Ukraine in the period from 1945 to 1963 (2021)
Walidaini R. N. - Analysis of the role of parents and the community in value education and citizenship education, Marzuki Marzuki (2021)
Zaskaleta S. - Analysis of directions of modernization of professional training of specialists of the educational sector, Oleksyuk O. (2021)
Shamshin A. - Detailed analysis of the advantages of virtual laboratory works in physics (2021)
Nabatov S. - Comparative characteristics of future theater art specialists’ professional training in Ukraine and the USA (2021)
Svyshch L. - Characteristics of structural components, criteria and indicators, levels of formation of value-semantic experience of future specialists in foreign philology (2021)
Abstract and References (2021)
Кадикало А. М. - Реновація Парменідівського концепту часу та сучасна фундаментальна наука (2021)
Кириленко К. М. - Термінологічна парадигма поняття "картина світу" (2021)
Шевчук С. Ф. - Філософія Аристотеля: між схоластикою та наукою (2021)
Аксьонова В. І. - Постнекласична методологія моделі конвергентного суспільства України, Скловський І. З. (2021)
Гальченко М. С. - Метод наукової освіти (2021)
Голубович І. В. - Формування дискурсу культурної політики сучасної України у вітчизняній гуманітаристиці (огляд літератури), Міхейцева К. О. (2021)
Кравчик М. О. - Філософське осмислення концепції креативного міста, Крижановська Т. О. (2021)
Парадюк О. О. - Конструювання образів історичної свідомості у літературі для дітей (2021)
Поправко О. В. - Соціокультурна динаміка свята в культурі модерну: функціонально-смисловий вимір, Тараненко Г. Г. (2021)
Поцюрко О. Ю. - Феномен свободи в українських філософів-романтиків М. Костомарова, П. Куліша і Т. Шевченка (2021)
Шмиголь М. Ф. - Особливості інформаційної культури в контексті світоглядного дискурсу (2021)
Висоцька О. Є. - Холістично-екзистенційний вимір людського буття у співвідношенні категорій "здоров’я" – "хвороба", Романенко М. І. (2021)
Кадієвська І. А. - Філософські та психологічні аспекти впливу карантину на життя людини і суспільства (2021)
Бредун І. В. - Есхатологічні виміри християнської свідомості (2021)
Печеранський І. П. - Необхідність й особливості трансформації зв’язку етики та знання в контексті нових викликів у ХХІ столітті (2021)
Сесії Загальних зборів Національної академії наук України та загальних зборів відділень НАН України (24–27 травня 2021 р.) (2021)
Загородній А. Г. - Про діяльність Національної академії наук України в 2020 році та завдання наступного періоду (звітна доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 27 травня 2021 р.) (2021)
Комісаренко С. В. - Дослідження коронавірусу SARS-CoV-2 та захворювання COVID-19, яке він викликає (2021)
Лібанова Е. М. - COVID-19: соціально-економічні втрати 2020 року та потенційні ризики (2021)
Кравченко І. Ф. - Співробітництво ДП "Івченко-Прогрес" з установами НАН України постійно розширюється (2021)
Локтєв В. М. - Чи має фундаментальна наука належний статус в Україні? (2021)
Чепков І. Б. - Використання передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій для зміцнення обороноздатності держави та досягнення військової переваги у технологічній сфері (2021)
Семиноженко В. П. - Академія на шляху реформ. Здобутки і виклики (2021)
Шульга М. Ф. - 75 років Лабораторії № 1 Атомного проєкту СРСР (2021)
Радченко В. Г. - Сучасні досягнення та ключові напрями подальшого розвитку загальнобіологічних досліджень в установах НАН України (2021)
Яценко Л. П. - Національний фонд досліджень України — нові можливості для науковців Академії (2021)
Пріхна Т. О. - Про розвиток міжнародного співробітництва в НАН України (2021)
Осадчий В. І. - Кліматична програма України як основа цілісної екологічної політики держави в умовах зміни клімату (2021)
Кордюк О. А. - Державна наукова установа "Київський академічний університет": історія і напрями розвитку (2021)
Ажнюк Б. М. - Мовна політика: національна ідентичність і європейські цінності (2021)
Кальченко В. І. - Створення імітаторів запаху наркотичних речовин для кінологічних центрів (2021)
Яцків Я. С. - Роздуми після бою (деякі нотатки після Загальних зборів НАН України) (2021)
Наумовець А. Г. - Поверхні — всюдисущі межі поділу різних середовищ (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України) (2021)
Постанови Загальних зборів НАН України (2021)
Оновлений Статут Академії закріплює її проактивну позицію в державі (інтерв’ю з віцепрезидентом НАН України академіком НАН України В.Л. Богдановим) (2021)
75-річчя академіка НАН України В. С. Бакірова (2021)
75-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка (2021)
70-річчя академіка НАН України М. А. Тукала (2021)
70-річчя академіка НАН України В. І. Слісенка (2021)
60-річчя академіка НАН України О. Л. Копиленка (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Іваниці (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Попова (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Ямпольського (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Мінченка (2021)
Menabdishvili G. - The spillover from current account to Public Administration. Case of Georgia 2000–2019, Dilanchiev A., Chalapeikrishvili V. (2021)
Бакуменко В. - До питання оцінювання наукових результатів українських учених, Чала Н., Цедік М. (2021)
Васильєва О. - Проблеми розвитку людського капіталу в Україні (2021)
Васильєва О. - Розвиток інституту старост у контексті партисипативної демократії в Україні, Бойко О. (2021)
Гонюкова Л. - Вимірювання цінностей публічних службовців: світовий досвід, Чиркова Н. (2021)
Ігнатенко О. - Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування громад (2021)
Когут О. - Регулювання права законодавчої ініціативи: український та іноземний досвід (2021)
Котилко Я. - Систематизація інституційного розвитку державно-релігійних відносин в Україні, Ігнатенко О. (2021)
Пастух К. - Сутність стратегічного управління сталим місцевим розвитком (2021)
Плахотнюк Н. - Визначення та втілення в Україні принципу верховенства права в адміністративній процедурі, Криворучко І. (2021)
Попок А. - Посилення потенціалу інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб, Дяченко А., Липовська Н. (2021)
Рибка А. - Аналіз світового досвіду формування та розвитку людського капіталу (2021)
Сич Л. - Співвідношення державного регулювання та державного управління у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні: теоретичний аспект (2021)
Твердохліб О. - Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України (2021)
Циганин М. - Удосконалення механізмів забезпечення співпраці громадського сектору та органів виконавчої влади у сфері молодіжної політики України та залучення молоді до прийняття управлінських рішень (2021)
Федулова Л. - Інноваційно-технологічний фактор розвитку економіки в період пандемії COVID-19 та рекомендації на майбутнє (аналітична записка), Петроє О. (2021)
Аксьонова В. І. - Культурні парадигми глобалізації як феномен комунікативного розвитку суспільства (2014)
Ананьева Е. П. - Мультикультурная толерантность в свете глобализации как фактор синергетики современного мира (2014)
Афанасьев А. И. - Парадигмы гуманитаристики: вытеснение или сосуществование? (2014)
Гансова Е. А. - Українська класична соціальна філософія як складова європейської філософської думки (2014)
Гедікова Н. П. - Соціально-філософський аспект соціокультурних регуляторів в сучасному процесі формування світогляду українського суспільства (2014)
Добролюбська Ю. А. - Історична освіта та синтетичні тенденції філософії історії (2014)
Замкова Н. Л. - Трансформації сценарію "русифікації" в рамках радянського періоду (2014)
Конох Н. С. - Философское предназначение логической культуры (2014)
Козленко П. E. - Трансформация морального сознания в процессе становления информационной сферы разума (2014)
Лисеенко Е. В. - Национальный менталитет как детерминанта трансформационных изменений (2014)
Mysyk I. G. - Cyclic time in terms of philosophy of language (2014)
Музиченко Г. В. - Глобалізаційні виклики сучасної держави: соціально-філософський аспект (2014)
Надибська О. Я. - Соціогуманітарне пізнання як ціннісно-смислове освоєння і відтворення людського буття (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм і людяність у травматичному досвіді людства (2014)
Халапсис А. В. - Государство и будущее (2014)
Цибра М. Ф. - Освіта як мегатренд сучасного світу: суспільні реалії та необхідність трансформації (2014)
Шпачинський І. Л. - Деякі аспекти "методологічного інструментарію" сучасної філософії освіти (2014)
Дмитрашко С. А. - Ґенеза тоталітарної держави: від ідеї до втілення (2014)
Климончук В. Й. - Політичні свободи як інституційний вимір політичної участі громадян україни (2014)
Маслов Ю. К. - Субсидіарність як концептуальна основа структурних зв’язків у новітніх системах влади країн центральної та східної європи (2014)
Осипова С. А. - Право народов на самоопределение: отражение проблемы в резолюциях генеральной ассамблеи ООН (1990-ые годы) (2014)
Семченко О. Р. - Политическое онлайн-участие как механизм информационного обеспечения политической стабильности (2014)
Шабанов М. А. - Политико-антропологические основания кризиса современной демократии (2014)
Balashenko I. V. - Sociology in the system sciences of society (2014)
Хоружа Л. - Елективість як провідний принцип освіти дорослих (2021)
Івашньова С. - Безперервний професійний розвиток як трудова функція педагога (2021)
Ліннік О. - Модель компетентностей учителя Нової української школи у проєкті професійного стандарту (2021)
Бєлєнька Г. - Підготовка вихователів дітей дошкільного віку: вектор євроінтеграції (2021)
Васьківська Г. - Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в умовах дистанційного навчання іноземних мов засобами ІКТ, Скиба Г. (2021)
Malach J. - Students of technical high schools in the reality of digital learning environment, Chmura M., Vicherková D., Švrčinová V. (2021)
Кисіль Н. - Проблеми розвитку креативності й підприємницької діяльності вчителя музики та їх вирішення, Малах Й. (2021)
Машовець М. - Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних ЗВО, Паламар С., Савченко Ю. (2021)
Гаращенко Л. - Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок, Кондратюк С. (2021)
Козак Л. - Формування готовності майбутніх педагогів дошкільної освіти до інноваційної діяльності на засадах проєктного навчання (2021)
Карнаухова А. - Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів (2021)
Половіна О. - Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів, Кондратець І. (2021)
Пономаренко Т. - Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, Кузіна О. (2021)
Цюман Т. - Психологічна формула безпеки як концептуальна основа формування навичок безпечної поведінки особистості, Нагула О. (2021)
Сулятицький І. - Емоційно-вольові особливості дошкільників із дислалією, Порохнява А. (2021)
Головенко Т. М. - Математичний аналіз якісних показників луб’яної сировини із льону олійного, Налобіна О. О., Герасимчук О. П., Ткачук О. Л., Шовкомуд О. В. (2021)
Дідух В. Ф. - Визначення коефіцієнта пружності стебел льону олійного, Альбота Д. С. (2021)
Кірчук Р. В. - Вплив масообмінних факторів на кінетику сушіння зерна бобових культур, Забродоцька Л. Ю., Копець К. Є. (2021)
Ковальчук Н. П. - Рекреаційна трансформація приміських лісів волинської області в умовах сучасності, Герасимчук О. П., Шимчук Ю. П. (2021)
Ковальчук Ю. О. - Застосування лазерного зміцнення деталей автомобільного транспорту в АПК, Лісовий І. О. (2021)
Налобіна О. О. - Експериментальне дослідження взаємодії стебел соняшнику із роторами жатки, Васильчук Н. В., Івашко П. Г. (2021)
Ольховський В. О. - Моделювання руху конструктивних елементів зернового сепаратора ножичного типу, Дударєв І. М. (2021)
Панасюк С. Г. - Інноваційна технологія перероблення овочів та фруктів для крафтових агровиробництв, Тараймович І. В. (2021)
Пастушенко А. С. - Моделювання аеродинамічно раціонального розпилювального пристрою (2021)
Хомич С. М. - Удосконалення технології виробництва сапропелевих добрив, Цизь І. Є., Сацюк В. В., Павлік В. А. (2021)
Шевчук В. В. - Підвищення ефективності діагностики елетронної системи керування сівалкою HORSCH PRONTO DC, Сукач О. М., Габрієль Ю. І., Худавердян Г. А. (2021)
Ягелюк С. В. - Зусилля різання біомаси олійних луб’яних культур з урахуванням вологості, Дідух В. Ф., Артюх Т. Н., Голій О. В. (2021)
Боринштейн Е. Р. - Философские основания менеджмента социокультурной деятельности (2014)
Ананьева Е. П. - Проблемы и перспективы классификации толерантности в процессе развития социальной реальности (2014)
Замкова Н. Л. - Феномен "культурного расизму" та його роль у становленні національної ідентичності (2014)
Добридень О. В. - Людина і медицина в реаліях сучасного суспільства споживання (2014)
Кримець Л. В. - Українська філософія про владу і пошуки ідеального суспільного устрою (2014)
Попова Ю. В. - Системно-параметрическое измерение форм выводного знания (2014)
Савусiн М. П. - Філософські й теоретико-системні передумови критеріїв порівняно більшої визначеності об’єктів у мові тернарного опису (мто) (2014)
Халапсис А. В. - Запад: крах или возрождение (2014)
Цибра М. Ф. - Особистість у сучасному вимірі (2014)
Каретна О. О. - Система освіти як фактор соціальної мобільності (2014)
Климончук В. Й. - Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці (2014)
Красножон О. С. - Особливості транскордонної співпраці одеської області на прикладі єврорегіону "Нижній Дунай" (2014)
Лавренов Д. А. - Фінансово-промислові групи як суб’єкти політичного лобіювання в Україні (2014)
Маслов Ю. К. - Еволюція ідеї солідаризму як концептуальної основи функціонування владних систем сучасних європейських країн (2014)
Наумкіна С. М. - Роль риторичного мистецтва у вербальній культурі політичного життя (2014)
Осипова С. А. - "Бархатный развод" – политическая технология "мирной" сецессии (2014)
Ростецька С. І. - Основні механізми громадського контролю, Куспляк І. С. (2014)
Сарбаш К. - Евристичний потенціал концепції політичної культури в дослідженні українського гібридного режиму (2014)
Тихоненко І. В. - Загрози безпеці пакистану як передумова трансформації регіональної системи безпеки в південній азії (2014)
Федорук С. Д. - Резолюція до дев’ятої статті конституції японії – шлях до відродження японської мілітаризації (2014)
Чурсінова І. О. - Політичний менеджмент та його роль у сучасному політичному суспільстві (2014)
Алексенцева-Тимченко Е. С. - Новые тренды в способах построения карьеры (2014)
Бакуменко Р. И. - Национальное сознание в условиях социально-политических изменений украинского общества (2014)
Кононова Я. В. - Постгуманитарная перспектива в социологическом теоретизировании (2014)
Прохоренко Е. Я. - Анализ аспектов проявлений девиантного и делинквентного поведения в сети интернет (2014)
Шепеленко И. П. - Феномен социального потенциала в социологических исследованиях города (2014)
Шипулін В. П. - Прогностичні чинники ефективності лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння, Мартинчук О. А., Коляда О. К., Мельник Н. Г. (2020)
Стрільчук Л. М. - Розтягнення жовчного міхура як тригер рефлекторних впливів аферентної патологічної імпульсації, Оленич Л. В. (2020)
Журавльова Л. В. - Вплив α­ліпоєвої кислоти на показники метаболізму та адипоцитокінового статусу у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та хронічним панкреатитом, Пильов Д. І. (2020)
Ткач С. М. - Эффективность и безопасность фекальной трансплантации у больных с постинфекционным синдромом раздраженной кишки, Дорофеев А. Э., Кузенко Ю. Г. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Лікування виразкового коліту: фокус на прихильність до терапії, Соломенцева Т. А. (2020)
Губергриц Н. Б. - Проблема неалкогольной жировой болезни печени, метаболического синдрома и атеросклероза: от единства патогенеза к возможности коррекции урсодезоксихолевой кислотой, Можина Т. Л., Беляева Н. В. (2020)
Бондаренко О. А. - Особенности ведения больных с НПВП­индуцированной гастропатией. Часть II. Случай длительного лечения пожилой пациентки с коморбидной патологией. Акцент на цитопротекцию, Агибалов А. Н., Дядык Е. А., Стешенко А. А. (2020)
Бондарь В. Г. - Первично­множественный рак при синдроме Лезера — Трела (описание клинического случая), Кайряк О. В., Васильев В. В., Губергриц Н. Б., Можина Т. Л. (2020)
Фадеенко Г. Д. - Возможности немедикаментозной коррекции кишечной микробиоты у больных неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А. (2020)
Ткач С. М. - Двунаправленные взаимодействия кишечного микробиома и лекарственных средств (2020)
Губергриц Н. Б. - "Лебединая" симфония глухого Бетховена, Бородий К. Н., Лукашевич Г. М. (2020)
До уваги авторів (2020)
Lieonov S. - Banking in digital age: efficiency of anti-money laundering system, Vasilyeva T., Mynenko S., Dotsenko T. (2021)
Вовчак O. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової стабільності банків в системі їх фінансового оздоровлення, Стаднійчук Р. (2021)
Рудевська В. - Теоретичні підходи до класифікації та систематизації банків за бізнес-моделями, Швець Н., Стороженко O. (2021)
Kolodii S. - The influence of decisions on increasing social standards on monetary policy, Rudenko M., Gariaga L., Kochuma I., Kolodii S. (2021)
Kostyuchenko O. - Minimization of problem loans in banks: economic and legal aspect of state regulation, Stefanchuk M., Korobtsova D., Soniuk O. (2021)
Студінська Г. - Проблеми моделювання іпотечного ринку України, Просов В. (2021)
Prymostka L. - Integrated evaluation of financial inclusion in Ukraine, Krasnova I., Prymostka O., Biloshapka V., Lavreniuk A. (2021)
Tipanov V. - Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use, Drachov A., Tkalenko S., Mirzodaieva T., Syerova L. (2021)
Iershova N. - Accounting and analytical information formation by business entities under conditions of sustainable development concept realization, Kryvytska O., Kharchuk Yu. (2021)
Kraievskyi V. - Accounting and analytical mechanism of formation of three-dimensional value the company, Skoryk M., Savchenko A., Polischuk S., Skrypnyk S. (2021)
Максименко А. - Асиметрії оподаткування діяльності ТНК в умовах нерівномірності економічного розвитку, Козак В. (2021)
Сарапіна О. - Оподаткування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників: особливості, проблеми i перспективи, Єремян О. (2021)
Starenka O. - Organizational approaches to operational control at industrial enterprises (2021)
Решетник Н. - Стратегічний фінансовий менеджмент в діяльності корпорацій, Насікан Н., Клименко О., Cвітлична К., Суслова Т. (2021)
Demydenko S. - Assessment of impact factors affecting enterprise performance in the ukrainian building construction sector, Demydenko V. (2021)
Ivanova M. - Efficiency of the logistics chain as a factor of economic security of enterprises, Smiesova V., Tkachenko A., Boichenko M., Arkhypenko T. (2021)
Rudnytskyy W. - Evaluation of the efficiency of state institutions of higher education in Ukraine: theoretical principles and general methodological approaches, Svirko S., Dykyi A., Dyka O., Trosteniuk T. (2021)
Моргачов І. - Вплив ефекту фінансового важеля на хід інвестиційних процесів на фондовому ринку, Овчаренко Є., Івченко Є., Бучнєв М., Клюс Ю. (2021)
Teremetskyi V. - Fiscal decentralization of ukraine: search for new approaches for the development of local self-government, Solyannik K., Zakomorna K., Poproshaieva O., Yakovchuk Ya. (2021)
Churikanova O. - Modeling the sustainable development of the ukrainian regions by neural networks, Lysenko M. (2021)
Baidala V. - Improvement of the system of indicators for measuring the ecological component of sustainable development of regions, Butenko V., Avramchuk L., Avramchuk B., Loshakova Yu. (2021)
Karasova N. - Geo-strategic interests of Ukraine and economic partnership with Turkey, Mishchenko A. (2021)
Popelo O. - Strategy of the formation and development of an innovative agroindustrial cluster of the region in a context of decentralization of the authoritative powers, Butko M., Revko A., Garafonova O., Rasskazov O. (2021)
Kuzmynchuk N. - Intellectual instrumental analysis in economic security management of the enterprises for countering raiding, Kutsenko T., Strygul L., Terovanesova O., Klepikova S. (2021)
Obolentseva L. - Methodological support for the financial resources management of an enterprise, Tretyak V., Ternova I., Segeda I., Shved A. (2021)
Levytska I. - Evaluation and removal of demotivating criteria in organizational support of the enterprise staff incentive mechanism, Tarasiuk H., Klymchuk A., Postova V., Chahaida A. (2021)
Lomovskykh L. - Management and organizational and economic conditions of strengthening the marketing activity of the enterprise and maintaining efficient agro business, Ponomarova M., Chip L., Krivosheya E., Lisova O. (2021)
Perevozova I. - Economics and risk management of biofuel production in agriculture, Samoilyk Iu., Radchenko O., Shportiuk N., Demydova M. (2021)
Halytskyi O. - Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture, Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva-Yermolenko O., Hanziuk S. (2021)
Череп А. - Моделювання безперервності забезпечення страхового захисту у гірничодобувній промисловості в умовах кризи, Череп О., Кисільова І., Швець Ю. (2021)
Shevchuk O. - Introducing a life assurance guarantee scheme in Ukraine: funding mechanism and risk-based adjustment, Yaroshevych N., Yevtukh L. (2021)
Kuzmenko O. - Healthcare financing and budgeting: the regional policy priorities in response to COVID-19, Kashcha M., Shvindina H., Hakimova Y., Tagiyeva N., Shyian O. (2021)
Chugunov I. - Institutional transformations of the public finance system, Makogon V., Markuts Yu. (2021)
Лапішко М. - Тенденції розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу територіальної економіки, Тяжкороб І., Лапішко З., Федевич Л. (2021)
Borovyk M. - Implementation of principles of network central management in the activity of modern business structures, Novikova M., Kozyrieva O. (2021)
Kuznyetsova A.. - Structural paradigm of innovative and investment partnership, Kozmuk N., Klipkova O., Stetsevich A. (2021)
Мамонов К. - Формування партнерських стейкхолдерних відносин на будівельних підприємствах: організаційно-економічні аспекти, Грицьков Е., Величко В., Троян В., Зубарев Д. (2021)
Hnylytska L. - Security priorities in assessing the effectiveness of domestic enterprises, Melnychuk D., Boguslavska S., Pidvalna O., Chechetova-Terashvili T. (2021)
Маренич Т. - Теоретико-методологічне забезпечення інвестиційного розвитку "зеленої" енергетики в Україні, Крутько М., Кравченко А. (2021)
Prokopenko N. - Retrospective analysis of the tax system reform of Ukraine, Gudz O., Kreidych I., Golovko M., Kazak O. (2021)
Arkhiiereiev S. - Factors of export incomes formation and ways to increase currency incomes of Ukraine, Maksymenko Ia., Diachenko T. (2021)
Krykavskyi Ye. - Auction trade of government and corporate debt in a crisis, Mnykh O., Binda J. (2021)
Blikhar M. - Financial security of the state: international experience in the study of institutional and legal causes of crisis phenomena in the economy, Mykhalitska N., Veresklia M., Komarnytska I., Koziar G. (2021)
Карбовська Л. - Забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення енергетичної безпеки на основі використання вед: проблеми та перспективи, Якушик І., Фещенко О., Каліна І., Козлова А. (2021)
Zherebylo I. - Tax regulation and stimulation of the valuation sphere of Ukraine, Sarakhman O., Shurpenkova. R. (2021)
Лункіна Т. - Основні аспекти формування соціальної звітності: іноземний та відчизняний досвід (2021)
Kosovych V. - Investment of social entrepreneurship in Ukraine: current issues of legal regulation, Kosovych B., Rym O. (2021)
Смолич Д. - Соціально-психологічний аспект налагодження взаємодії учасників кластерного утворення, Завадська О. (2021)
Бурлан С. - Оцінювання взаємозв’язків між рівнем життя населення, соціально-економічними і демографічними процесами в Україні, Каткова Н., Марущак С. (2021)
Bazyl L. - Development of entrepreneurial competence in design education, Orlov V., Fursa O., Oruzha L. (2021)
Kantsir V. - Synchronization of procedural and financial (banking) fuse of the immunity of property rights, Kushpit V., Palyukh A., Tsyliuryk I., Kantsir I. (2021)
Datsii O. - Marketing research of the state policy in the field of sanitation of the settlement territory, Datsii N., Zborovska O., Aleinikova O., Krasovska O. (2021)
Мороз С. - Залежність якості вищої освіти від джерел її фінансування та спеціалізації ЗВО: аналіз думки роботодавців і напрями вдосконалення державної політики, Романовський О., Мороз В., Грень Л., Помаза-Пономаренко А., Попова О. (2021)
Мурач О. О. - Еліптичні задачі з грубими крайовими даними у просторах Нікольського, Чепурухіна І. С. (2021)
Kurdachenko L. A. - On analogs of some classical group theoretical results in Poisson algebras, Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2021)
Барановський С. В. - Моделювання впливу дифузійних збурень на розвиток інфекційного захворювання з ураху ванням конвекції та імунотерапії, Бомба А. Я., Ляшко С. І. (2021)
Булат А. Ф. - Дослідження механізмів і рушійних сил самоорганізації матриць природних твердих вуглеводнів, Богданов В. Л., Трачевський В. В., Бурчак О. В., Сєріков Ю. А. (2021)
Стасюк Б. М. - Напруження у порожнистому циліндрі, послабленому множинними тріщиноподібними дефектами (2021)
Чирков О. Ю. - Вплив радіаційної повзучості на визначення формозміни вигородки активної зони реактора ВВЕР-1000 за умов довгострокової експлуатації, Харченко В. В. (2021)
Потоцька В. В. - Закономірності сумісного розряду іонів. Теорія електро хімічного синтезу, Гічан О. І., Омельчук А. О. (2021)
Коваль Ю. М. - Вплив проміжних прошарків на взаємну дифузію за умов мартенситних перетворень, Мазанко В. Ф., Герцрікен Д. С., Богданов Є. І., Міронов В. М., Богданов С. Є. (2021)
Лукін О. Ю. - Самородний свинець у породах нафтогазонос них комплексів глибокого залягання, Шестопалов В. М., Лукін Я. В. (2021)
Теребіленко К. В. - Вплив концентрації ванадію(V) на будову скла K2O—P2O5—WO3—V2O5, Зозуля В. О., Чорній В. П., Неділько С. Г., Слободяник М. С. (2021)
Тітов Ю. О. - Особливості будови міжблокової границі в двошаровій структурі сполук типу AIILn2B2 IIIO7(AII = Sr, Ba, Ln, BIII = Al, Fe, Sc, In), Білявина Н. М., Чумак В. В. (2021)
Мельник В. І. - Екотони і охорона флористичного різноманіття (2021)
Спиридонов В. Г. - Коронавірусний S-антиген як маркер ефективної вакцинації, Мельничук М. Д. (2021)
Bogdan T. V. - Influence of bisoprolol and nebivolol on the spectrum of substituted amino acids in blood plasma of patients with stable angina (2021)
Корж О. М. - COVID-19 і серцево-судинні захворювання: питання діагностики та лікування (2021)
Нетяженко В. З. - Стан плазмового гемостазу у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та неалкогольною жировою хворобою печінки в умовах гіперхолестеринемії та супутньої статинотерапії, Баженова Н. М. (2021)
Шурпяк С. О. - Дексібупрофен у практиці сімейного лікаря, Голота Л. І., Соломко О. Б. (2021)
Цимбалюк Т. С. - Особливості перебігу та лікування остеоартрозу у хворих на остеопороз та ожиріння, Крилова А. С., Дубкова А. Г. (2021)
Шкала Л. В. - Поширеність захворювань щитоподібної залози та алгоритм діагностики тиреоїдної дисфункції, Шкала О. В. (2021)
Сірчак Є. С. - Ефективність використання Віта-мелатоніну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу, Грига В. І., Барані В. Є., Рего О. Ю. (2021)
Матвієць Л. Г. - Дослідження психоемоційного стану пацієнтів, які отримують паліативну допомогу в амбулаторних умовах, Матюха Л. Ф., Брацюнь О. П. (2021)
Dolinska S. B. - Polypharmacy in the treatment of arterial hypertension and heart failure, Potaskalova V. S., Khaitovych N. V. (2021)
Бабінець Л. С. - Актуальні питання призначення і контролю антигіпертензивної терапії в амбулаторній практиці (Клінічний випадок) (2021)
Ждан В. М. - Пацієнт літнього віку з артеріальною гіпертензією в загальнолікарській практиці: клінічні особливості та антигіпертензивна терапія, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Кітура О. Є., Ткаченко М. В. (2021)
Заремба Є. Х. - Ефективність застосування гепатопротекторів у практиці сімейного лікаря, Смалюх О. В., Заремба О. В. (2021)
Садовий А. П. - Ультразвукова діагностика аномалій розвитку матки та піхви з порушенням відтоку менструальної крові у дівчат (2021)
Суханова А. А. - Лимфангиома у плода: клинический случай, Карлова Е. А., Банковская Н. В., Кузьминская Е. В. (2021)
Bundza O. - Substantiation of a significant indicator of the choice of tractor-trailers, Herasymchuk O., Martyniuk V. (2021)
Labeckas G. - Numerical study on the effects of control valve leakage on CR injector performance, Slavinskas S., Mickevičius T. (2021)
Nalobina O. - Theoretical prerequisites for systematization of standard sizes of mini tractors, Holotiuk M., Puts V. (2021)
Prydalnyi B. - Mechatronic control system of executive mechanisms of metalworking machines, Hezun P. (2021)
Shramenko N. - Analysis of the freight transportation market of Ukraine, Shramenko V., Solarov O. (2021)
Гандзюк М. О. - Вплив експлуатаційних факторів та конструктивних параметрів малотонажних автомобільних поїздів на міцність і надійність рам одновісних причепів, Гандзюк Д. М. (2021)
Гладченко В. С. - Методика складання математичної моделі та результати розрахунку показників руху переобладнаного електричного КТЗ категорії М1 в їздовому циклі, Оверченко Ю. М. (2021)
Дзядикевич Ю. В. - Пошукове конструювання колісних транспортних засобів, Захарчук О. П., Прогній П. Б., Маяк М. М., Попович П. В., Шашкевич О. Л., Коваль Ю. Б. (2021)
Кищун В. А. - Аварійність на дорогах України: очікування, що несправдилися (2021)
Кочина А. А. - Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків на автомобільних дорогах загального користування (2021)
Кристопчук М. Є. - Дослідження координованого управління транспортними потоками в центральній частині міста, Хітров І. О., Цьонь О. П., Почужевський О. Д. (2021)
Криштопа С. І. - Покращення екологічних параметрів дизельних двигунів при їхньому переведення на продукти конверсії метанолу, Криштопа Л. І., Микитій І. М., Гнип М. М., Козак Ф. В. (2021)
Любий Є. В. - Експериментальні дослідження затримок транспортних засобів при виїзді з прилеглих територій, Бєлецька О. М. (2021)
Прогній П. Б. - Безпека перевезень пасажирів у громадському транспорті в умовах пандемії, Попович Д. П., Захарчук О. П., Шевчук О. С., Попович П. В., Матвєєва І. В., Островерхов В. М., Коцур А. С. (2021)
Птиця Н. В. - До питання визначення характеру розташування вантажоодержувачів при дослідженні системи доставки, Ковцур К. Г. (2021)
Пустюльга С. І. - Дискретне (піксельне) представлення транспортної мережі міста для топологічної ідентифікації та фрактального аналізу її геометричних складових, Самчук В. П., Придюк В. М., Самостян В. Р. (2021)
Сахно В. П. - Розробка масштабної фізичної моделі автопоїзда для експериментальних досліджень, Тімков О. М., Ященко Д. М., Босенко В. М. (2021)
Сахно В. П. - Дослідження факторів впливу на загальні витрати виконання оборотного рейсу у міжнародному сполученні з використанням математичної теорії експерименту, Шарай С. М., Мурований І. С., Поляков В. М. (2021)
Хаврук В. О. - Вплив техніко-експлуатаційних властивостей вантажних автомобілів на показники ефективності експлуатації (2021)
Бабровіч Т. - Заканамернасці намінацыі субстантыўных найменняў будаўнічай сферы ў сучаснай беларускай мове (2021)
Васілеўская А. - Метафары кахання ў беларускім дыскурсе ХХІ ст. (2021)
Газдаг В. - Російські лексичні елементи з військового побуту в романі "Табірна пошта" Ласло Варі-Фабіана, Кордонець О. (2021)
Дудич-Лакатош К. - Закарпатська освіта крізь призму діалектної аттітюди, Лібак Н. (2021)
Kachur I. - The correlation between language and reality (2021)
Кисляк Л. - Надвірнянщина на лінгвістичних картах (2021)
Lechner I. - Német és Magyar nyelvű idiómák kontrasztív vizsgálata (2021)
Мельник Т. - Анатомічна термінологія в українській перекладній лексикографії 20–30 років ХХ століття (на матеріалі "Російсько-українського словника" 1924–1933 років) (2021)
Молодичук О. - Словникова дефініція як спосіб об'єктивації знань етносу про знаряддя праці (2021)
Осінчук Ю. - Лексика, пов'язана з релігійними вченнями та віросповіданнями в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. (2021)
Паляшчук Н. - Лексіка старабеларускай дзелавой пісьменнасці сярэдзіны XVI – XVIII ст.: шляхі папаўнення і развіцця (2021)
Плечко А. - Атрибутивні характеристики небесних світил у середньополіських віруваннях (2021)
Прахарэнка Л. - Лінгвістычны аспект лірыкі А. Пысіна (2021)
Степаненко М. - Лексико-семантична система української мови в новітньому динамічному представленні (2021)
Томіленко Л. - Галузева лексика як частина реєстру "Словника московсько-українського" Віктора Дубровського (2021)
Холодьон О. - Синтаксична й семантична валентність дієслів: діалект vs літературна мова (2021)
Шаўчэнка М. - Каларонімы і люксонімы як сродак стварэння мастацкай вобразнасці ў гістарычнай прозе В. Іпатавай і У. Караткевіча (2021)
Sheverun N. - Germanisms and their adaptation in English (based on materials of socio-political sphere and sphere of economy), Leitsius H., Mozhova Ya. (2021)
Yemelianova M. - Korelacji ogród i znak w literaturze w naukowych teoriach badaczy (na przykładzie ogrodu Zofiówka) (2021)
Санівський О. - Проблеми антеїзму в романі "Хліб і сіль" М. Стельмаха (2021)
Сивачук Н. - Концепт "соловей" у фольклорі та ментальній долі українського народу (2021)
Федоренко Л. - Брехтівський театр: жанрове різноманіття, основні поняття і концепції (2021)
Циганок О. - Проблема духотворення в "Нічних концертах" М. Бажана (2021)
Ямчук П. - Атена Пашко. Незвичні думки про незвичайні світогляд та поезію пасіонарної особистості (2021)
Дудич-Лакатош К. - Парапатич Андреа. Регіональність угорської мови та середня освіта. Факти, проблеми, рекомендації. Будапешт: Tinta, 2020. 136 с., Лібак Н. (2021)
Лопушан Т. - Аґнєшка Корнєєнко (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Larshin V. P. - Сomputer-aided design and production information support, Lishchenko N. V., Babiychuk O. B., Pitel J. (2021)
Volkova N. P. - Hybrid texture identification method, Krylov V. N. (2021)
Martynyuk O. M. - Behavioral hidden testing of distributed information systems taking into account of energy, Drozd O. V., Nesterenko S. A., Skobtsov V. Yu., Bui T. V. (2021)
Derevyanko G. V. - improving the designing method of thermal networks: serial connection of streams, Mescheryakov V. I. (2021)
Saprykin O. S. - Models and methods for diagnosing zero-day threats in cyberspace (2021)
Morkun V. S. - Production rule ontology of automatized smart emergency dispatching support of the power system, Kotov I. A., Serdiuk O. Y., Haponenko I. A. (2021)
Ruvinskaya V. M. - Deep learning technology for videoframe processing in face segmentation on mobile devices, Timkov Yu. Yu. (2021)
Титул, зміст (2021)
Шимановський О. В. - Закономірності впливу експлуатаційних дефектів і пошкоджень на технічний стан мостових прогонових будов із ортотропними плитами проїзної частини, Шалінський В. В., Шимановська М. О. (2021)
Перельмутер А. В. - ВІМ – реклама и реальность (2021)
Макаренко В. Д. - Методи розрахунку несної здатності зварних тонкостінних оболонкових металоконструкцій (огляд літературних джерел), Чернова О. Т., Максимов С. Ю., Мурашко М. І., Макаренко Ю. В., Макаренко І. О. (2021)
Шимановський О. В. - Щодо обстеження естакади через шлюзи автодорожнього переходу по гідротехнічних спорудах Дніпровської ГЕС, Шалінський В. В. (2021)
Гук Я. С. - Районування території Закарпатської області за температурами земної поверхні і зовнішнього повітря, Найбауер І. Ф., Новак Е. Й., Гук О. С. (2021)
Моради Пур Омид - Влияние конструктивных систем на формирование архитектуры энергоэффективных зданий (2021)
Ніконець І. І. - Властивості крейдо-белітового цементу, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Казмірчук Р. В. (2021)
Умови друкування (2021)
Варналій З. С. - Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни, Томашевський Т. Т. (2019)
Булкот О. В. - Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії (2019)
Затонацький Д. А. - Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства (2019)
Ladipo P. - Impact of brand image on car buyers' choice of branded products in high risk market, Akeke O. (2019)
Lawler K. - Using system dynamics in macroeconomics, Vlasova T., Moscardini A. (2019)
Невідомий В. І. - Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку, Канонішена-Коваленко К. В. (2019)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі, Бугріменко Р. М., Зонвіре О. (2019)
Шірінян Л. В. - Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній, Бойко С. В., Толстенко О. Ю. (2019)
Шталь Т. В. - Логістична діяльність торговельного підприємства: сутнісні характеристики та формалізація моделі, Уварова А. Є. (2019)
Божидай І. І. - Теоретико-методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства (2019)
Жуковська А. Ю. - Сучасні моделі соціальної відповідальності бізнесу: класифікація та порівняльна характеристика, Велічко К. Л. (2019)
Moscardini A. O. - The future of economic modelling, Lawler K., Vlasova T., Merza E. (2019)
Рогоза М. Є. - Удосконалення інфраструктури об'єктів розміщення туристів в Україні, Столярчук В. М. (2019)
Ставицький А. В. - Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу, Козуб М. Б. (2019)
Țichindelean (Beca) M. T. - Neuromarketing reseach: ethics, procedures and perceptions of parties involved (2019)
Chornous G. - Neuro-fuzzy modeling the rate of international migration in Ukraine, Potapova V. (2019)
Шатіло О. В. - Проблеми регулювання інноваційної діяльності на підприємствах (2019)
Баюра Д. О. - Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств, Сахарук Б. С. (2019)
General H. A.-H. - Understanding large systems, Moscardini A. O., Lawler K. (2019)
Мостепанюк А. В. - Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Nesterenko O. - Behavioral economic theory: a methodological breakthrough or extension of the boundaries of dominant orthodoxy?, Zdvizova M. (2019)
Чала Н. Д. - Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень, Харламова Г. О., Маркішев Д. О. (2019)
Чеберяко О. В. - Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку, Клекота О. Т. (2019)
Anhelko I. - Security aspects of modern international migration processes, Vaskovych I., Lekh H. (2019)
Сarlo A. - Economic intelligence: modern concept (2019)
Приймак В. М. - Гнучкі моделі управління командною роботою інжинірингових проектів, Корж Б. В. (2019)
Харламова Г. О. - Використання е-рішень для планування розвитку громад в умовах децентралізації влади в Україні, Лобойко С. (2019)
Шкуліпа Л. В. - Прогнозування розвитку технології Blockchain в економіці: точка зору обліковця (2019)
Шпирко В. В. - Алгоритм оцінювання функції розподілу граничної ціни індивідуального попиту в умовах неявного маркетингового дослідження, Ярмоленко Ю. А. (2019)
Абрамов В. - Порівняльний аналіз і шляхи інтеграції психотерапевтичних підходів схема-терапії та наративної психотерапії (2020)
Грузинова К. - Переконання особистості як світоглядний чинник її психологічного благополуччя (2020)
Гусєв І. - Психологічні особливості стигматизації інакшості та її виявлення у процесі медіакомунікації (2020)
Кічук А. - Факторна структура психоемоційного здоров'я студентів (2020)
Коваленко А. - Особливості професійного благополуччя працівників сфери інформаційних технологій, Рик Г. (2020)
Кондратьєва В. - Сучасні теорії мудрості: літературний огляд, Зарубін І. (2020)
Крупельницька Л. - Емпіричне дослідження імпліцитної теорії свідомості в осіб, залежних від психоактивних речовин, Тельчаров О. (2020)
Купрєєва О. - Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів у інтегрованому освітньому середовищі (2020)
Курапов А. - Connection between Personal Values and Music Preferences, Кандикін М. (2020)
Лисник К. - Сучасні підходи до вивчення страху рецидиву раку. Огляд іноземних досліджень (2020)
Мілютіна К. - Особливості толерантності до невизначеності в дітей із синдромом дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ), Князєв В. (2020)
Оніпко З. - Феномен прокрастинації в сучасній психології: теоретичні засади дослідження (2020)
Осітковська О. - Статеві відмінності в розладі дефіциту уваги з гіперактивністю: стислий літературний огляд, Байєр О. (2020)
Попович Я. - Історичний та лінгвокультурологічний аналіз патопсихологічних термінів із терміноелементами -mania, -phobiaі (2020)
Романова Ю. - Індивідуально-психологічні особливості осіб, які займаються соціальним підприємництвом, Лісецька В. (2020)
Рубель Н. - Інформальна освіта як метод подолання тривожності молодих спеціалістів (2020)
Трофімов А. - Жадібність як чинник сімейних та організаційних конфліктів, Скрипка А. (2020)
Чанчиков І. - Самоставлення та емоційні переживання як чинник життєстійкості особистості (2020)
Чаплінська Ю. - Особливості наслідування дітьми медіаперсон у парасоціальних стосунках (2020)
Ягіяєв І. - Зв'язок активності в соціальних мережах і задоволеності романтичними стосунками, Савич М., Келлер В. (2020)
Терлецька Л. - Взаємозв'язок між характером і соціально-психологічною адаптацією особистості до навчання у ЗВО, Чистякова А. (2020)
Литвин С. - Огляд книги Еріка Канделя "Розладнана психіка. Що може розповісти про нас незвичайний мозок" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Давимоки Олександра Григоровича, Бойка Миколи Вікторовича, Крюка Володимира Миколайовича, Токаренка Віталія Леонідовича щодо відповідності Конституції України конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" від 22 жовтня 2020 року № 12-р/2020 (2020)
Окрема думка суддів Конституційного Суду України Городовенка В. В., Касмініна О. В., Юровської Г. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Давимоки Олександра Григоровича, Бойка Миколи Вікторовича, Крюка Володимира Миколайовича, Токаренка Віталія Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" (2020)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 (2020)
Розбіжна думка судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України |справа № 1-24/2020(393/20)| (Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020) (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України (2020)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Вересень - листопад 2020 року (2020)
Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2020 році (2020)
Постанова Верховної Ради України про призначення на посаду судді Конституційного Суду України від 18 лютого 2021 року № 1250–IX (2021)
Біографія Кичуна Віктора Івановича (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Романенка Бориса Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 5 січня 2021 року № 1-3(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Юрченка Юрія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 2, пунктів 1, 2 частини першої статті 4, пункту 1 частини першої статті 19, пункту 2 частини першої статті 266 Кодексу адміністративного судочинства України від 13 січня 2021 року № 2-3(І)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Колотія Анатолія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пункту 5 статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 13 січня 2021 року № 3-3(І)/2021 (2021)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Трескота Петра Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 109 Житлового кодексу Української РСР від 14 січня 2021 року № 4-1(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Омельяненко Лариси Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців першого–тринадцятого пункту 2 частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 14 січня 2021 року № 5-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шевчука Миколи Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 14 січня 2021 року № 6-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бараца Григорія Ісааковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису абзацу другого частини п’ятої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України від 14 січня 2021 року № 7-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Приватного підприємства "Імені Калашника" щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу першого частини третьої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 14 січня 2021 року № 8-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гусача Сергія Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 5, окремих положень статті 10 Закону України "Про судовий збір" від 14 січня 2021 року № 9-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою громадянина України Петрища Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин четвертої, десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 14 січня 2021 року № 11-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Тихненка Володимира Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 2 розділу IІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та офіційного тлумачення положень частини третьої статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 20 січня 2021 року № 14-1(І)/2021 (2021)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Радомського Петра Валентиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини другої статті 49, частин першої, третьої статті 51, підпункту 9 пункту 1 розділу XIII "Перехідні положення" Цивільного процесуального кодексу України від 21 січня 2021 року № 15-1(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Державного підприємства завод "Генератор" щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини першої статті 117 Кодексу законів про працю України від 26 січня 2021 року № 16-3(І)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кушніренка Сергія Геннадійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 4 статті 163 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 26 січня 2021 року № 17-3(І)/2021 (2021)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "ГЮСС" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин другої, третьої статті 41, частини першої статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 27 січня 2021 року № 18-1(І)/2021 (2021)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лукіних Віталія Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 250, частини першої статті 251, частини першої статті 281, частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"" від 27 січня 2021 року № 19-1(І)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Щербини Романа Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення, що міститься у пункті 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" від 27 січня 2021 року № 20-3(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Короля Миколи Прокоповича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 27 січня 2021 року № 21-3(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Первушкіна Олександра Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 23 Закону України "Про іпотеку" від 28 січня 2021 року № 23-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дяченка Якова Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України в редакції Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21 грудня 2016 року № 1797–VIII від 28 січня 2021 року № 24-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гули Маріанни Євгенівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини шостої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України та офіційного тлумачення положень пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України від 28 січня 2021 року № 25-2(ІІ)/2021 (2021)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Солоненка Дмитра Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису статті 90 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889–VIII від 28 січня 2021 року № 26-2(ІІ)/2021 (2021)
Городовенко В. В. - Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні: конституційно-правовий аспект (2021)
Гринюк Р. Ф. - Загальнотеоретичні аспекти забезпечення передбачуваності судових рішень, Комар П. А. (2021)
Юровська Г. В. - Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози, Жданкіна Л. К. (2021)
Кургун Я. - Конституційна криза чи криза конституціоналізму (2021)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Грудень 2020 року (2021)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2020 рік (2021)
Вітаємо ювілярів (2021)
Волосник Ю. П. - Наступ радянської держави на релігійні конфесії: утиски та переслідування духовенства на Харківщині (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2020)
Любавський Р. Г. - Трудова династія як метафора (2020)
Наумов С. О. - До питання про "провокаторство" В’ячеслава Заїкина, Ланько Д. В. (2020)
Новак О. С. - Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919 – 1926 рр.) (2020)
Ховтура А. С. - "Гарбологічна місія" Харківського міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2020)
Чугуй Т. О. - Король Данило Романович у відносинах Русі і Польщі в 1245 – 1264 рр. (2020)
Шандра І. О. - Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Астахова В. І. - Вивчення історії освіти Харківщини: черговий крок (2020)
Чувпило О. О. - Гордість харківської та світової індологічної науки (пам'яті Д. М. Овсянико-Куликовського), Чувпило Л. О. (2020)
Хроніка подій на історичному факультеті за 2019 – 2020 р. (2020)
Вихідні відомості (2020)
До уваги авторів. Вимоги до авторських рукописів (2020)
Педченко Н. С. - Теоретико-прикладний аспект забезпечення результативності стратегії фінансування оборотного капіталу підприємства, Руденко А. А. (2020)
Смірнова Г. В. - Формування кадрової політики на підприємствах торгівлі в сучасних умовах (2020)
Барибіна Я. О. - Організаційно-методичне забезпечення управління територіальними центрами громадського здоров’я згідно з концепцією розвитку системи громадського здоров’я, Дурдикулиєва Н. І. (2020)
Любимов М. О. - Актуальні проблеми й напрями оптимізації публічних закупівель в Україні, Вихренко О. А., Лучевич М. С., Ночовна А. В. (2020)
Верига В. Л. - Стратегічне управління людськими ресурсами в умовах змін (2020)
Карпенко О. В. - Професійне судження бухгалтера в контексті поведінкових аспектів професії, Плікус І. Й. (2020)
Ivannikova M. - The role of social media marketing in promoting small and medium business, Bognet B. S. (2020)
Трайно В. М. - Використання засобів стимулювання продажів на підприємствах сфери послуг (2020)
Титул, зміст (2020)
Коваль Я. М. - Виділення низькоомних порід-колекторів у геологічному розрізі гельветських відкладів Летнянського родовища, Федак І. О. (2020)
Куровець С. С. - Апробація тектонофізичної моделі оцінювання тріщинуватості на родовищах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, Артим І. В., Здерка Т. В. (2020)
Матківський С. В. - Дослідження ефективності витіснення защемленого газу невуглеводневими газами з обводнених газоконденсатних покладів (2020)
Козак Ф. В. - Дослідження основних параметрів та обґрунтування вибору газових форсунок для альтернативного біогазового палива, Мельник В. М., Лотоцький В. М. (2020)
Білецький Я. С. - Дослідження гідродинамічних параметрів та модернізація елементів бурового долота PDC, Шимко Т. Я., Білецька І. Я., Сенюшкович М. В., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О. (2020)
Запухляк В. Б. - Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводів під час підсаджування, Мельниченко Ю. Г., Грудз В. Я., Побережний Л. Я., Дорошенко Я. В. (2020)
Івасів В. М. - Дослідження впливу корозійних дефектів на довговічність магістральних нафтопроводів, Дейнега Р. О., Фафлей О. Я., Михайлюк В. В., Буй В. В., Говдяк Р. М. (2020)
Мельник В. О. - Удосконалення класифікації методів отримання емульсій (2020)
Заміховський Л. М. - Удосконалення систем автоматичного управління газоперекачувальними агрегатами з врахуванням їх технічного стану, Заміховська О. Л., Іванюк Н. І., Павлик В. В. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Bazhenov V. A. - General classification of seismic protection systems of buildings and structures, Heraimovych Yu. D. (2020)
Pyskunov S. - Investigation of а stress-strained state of a screw-shape tubes of heat exchangers, Trubachev S., Baranyuk O. (2020)
Bazhenov V. A. - Semi-analytical method of finished elements in elastic and elastic-plastic position for curviline prismatic objects, Shkril’ А. A., Maksimyuk Yu. V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk О. V. (2020)
Nguyen A. T. - Establishing the correlation of the vertical and horizontal passive failure pressure in front of constructed tbm tunnels face, Tran V. D. (2020)
Solodei I. I. - Nonlinear problem of structural deformation in interaction with elastoplastic medium, Petrenko E. Yu., Zatyliuk Gh. A. (2020)
Kovtun A. V. - Model of high-speed shock interaction with compatible type, Tabunenko V. A., Nesterenko S. І. (2020)
Bilyk S. I. - Size optimization of single edge folds for cold-formed structural members, Yurchenko V. V. (2020)
Khlaponin Yu. - Features of application of smart technologies in construction, Selyukov O., Khlaponin D., Palchik S. (2020)
Dzyuba A. P. - Algorithm for reducing computational costs in problems of calculation of asymmetrically loaded shells of rotation, Safronova I. A., Levitina L. D. (2020)
Bilyk S. І. - Tall von-mises trusses' skew-symmetric deformation, Tonkacheiev H. M., Bilyk А. S., Tonkacheiev V. H. (2020)
Lizunov P. P. - Оscillations of closed conical shells with complex rotation, Kriksunov E. Z., Fesan O. M. (2020)
Kotsiuruba V. I. - Influence of air shock wave on shelter, Datsenko I. P., Dachkovsky V. O., Polyulyak V. M, Cherevko R. M., Ivashchuk O. A., Furman І. І. (2020)
Gaidaichuk V. V. - Stress-strain state of a three-layer cylindrical shell under internal axisymmetric pulse load, Kotenko K. E. (2020)
Bilyk S. I. - Limit state theoretical and experimental investigation of corrugated sine-web under patch loading, Lavrinenko L. I., Nilov O. O., Nilova T. O., Semchuk I. Y. (2020)
Semenyuk M. P. - Stress-strain state of thick-walled anisotropic cylindrical shells under thermal power load, protected by the functionally graded material, Trach V. M., Podvornyi A. V. (2020)
Shyshanov M. O. - Influence of air shock wane on buildings and structures, Маliuha V. G., Koval V. V., Mirnenko V. I., Fil V. М., Hannenko S. O., Duzhyi R. V. (2020)
Yurchenko V. V. - Parametric optimization of steel structures based on gradient projection method, Peleshko I. D. (2020)
Lizunov P. P. - The gyroscopic forces influence on the oscillations of the rotating shafts, Nedin V. O. (2020)
Loveikin V. S. - Analysis of the start-up process of the tower crane slewing mechanismwith a steady state motion mode of its load trolley, Romasevych Yu. O., Kurka V. P., Mushtyn D. I., Pochka K. I. (2020)
Kara I. D. - Peculiarities of wave propagation processes in poroelastic media (2020)
Grigoryeva L. O. - Transient responses in piezoceramic multilayer actuators taking into account external viscoelastic layers (2020)
Rudnieva I. - Сomparative analysis of strengthening of building structures (masonry, metal structures, reinforced concrete) using FRP-materials and traditional methods during reconstruction (2020)
Zhuravskyi O. D. - Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressed reinforcement (2020)
Sovych Yu. V. - Modified method of direct in problems of thermal conductivity of annular plates (2020)
Андрієнко C. В. - Математична модель та алгоритм оптимізації за масою трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ, Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Клочков І. Є. (2020)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання профілю лопатки осьового компресора s-подібної форми, Устенко С. А., Устенко І. В., Кузьма К. Т. (2020)
Воронцов О. В. - Спосіб одновимірної дискретної інтерполяції за координатами трьох точок числових послідовностей на прикладі показникових функцій, Воронцова І. В. (2020)
Воронцова Д. В. - Підхід до візуалізації вправ для м’язів обличчя, Дашкевич А. О., Грищенко Т. В. (2020)
Вяткін С. І. - Метод візуалізації складних полігональний сцен з використанням функціонально заданих об'єктів, Романюк О. Н., Рейда О. М., Романюк О. В. (2020)
Гавриленко Є. А. - Створення CAD-моделей поверхонь з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, Холодняк Ю. В., Найдиш А. В., Лебедєв В. О. (2020)
Гайдук К. С. - Оцінка точності виділення концептів і понять на основі мір асоціації, Шевченко О. Г., Святний В. А. (2020)
Гальченко В. Я. - Оптимальне проектування вихрострумових перетворювачів та аналіз методів розв’язку нелінійних обернених задач, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2020)
Голубев Л. П. - Удосконалення автоматизованої системи сушки зерна без ворушіння, Ківа І. Л. (2020)
Горалік Є. Т. - Математичне моделювання фази обертання руху твердого тіла при схожденні з похилої рампи, Крюков М. М. (2020)
Горбовий А. Ю. - Штучний інтелект у текстильній промисловості, Лаговський В. В., Омельчук А. А. (2020)
Грицина Н. І. - Аналіз сучасних програмних рішень BIM при моделюванні споруд, Рагулін В. М. (2020)
Gumen O. M. - Finite element analysis of temperature and phase composition of titanium alloy by TIG welding, Selina I. B. (2020)
Дорош Н. Л. - Моделювання конденсації струменя пари кисню у рідині кисню (2020)
Ковальова Г. В. - Наближена побудова геодезичних ліній на поверхнях обертання, Калінін О. О., Калініна Т. О., Нікітенко О. А. (2020)
Литвинчук Д. Г. - Дослідження математичної моделі динаміки параметрів зернової маси у процесі конвективного сушіння, Поливода О. В., Поливода В. В. (2020)
Лісовець С. М. - Синтез цифрових регуляторів шляхом задання степенів стійкості і коливальності автоматизованих систем керування, Ківа І. Л., Зубач О. І. (2020)
Мотайло А. П. - Кубатурна формула для октаедра сьомого алгебраїчного порядку точності (2020)
Матузко В. Д. - Утиліта для автоматизованого англійсько-українського перекладу інтерфейсу програм, Гоменюк С. І. (2020)
Мусій Р. С. - Визначення нестацінарного температурного поля попередньо нагрітої неоднорідної ізотропної циліндричної оболонки, Мельник Н. Б., Бандирський Б. Й., Гошко Л. В., Шиндер В. К. (2020)
Овський О. Г. - Алгоритм розв'язання загальної тривимірної задачі теорії пружності в циліндричній системі координат для систем комп'ютерної математики (2020)
Петрик М. Р. - Огляд математичних моделей анормальних неврологічних рухів з урахуванням когнітивних feedback-впливів нейровузлів кори головного мозку, Мудрик І. Я., Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Биць Т. П. (2020)
Регіда О. В. - Структурно-параметричне геометричне моделювання опоряджувальних робіт житлового будинку садибного типу (2020)
Сєрікова О. М. - Моделювання процесів зміни рівня ґрунтових вод міських територій в двовимірному та тривимірному формулюванні, Стрельнікова О. О. (2020)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання впливу просторового положення високошвидкісного наземного транспортного засобу на його аеродинамічні характеристики, Арсенюк М. С. (2020)
Усенко І. С. - Побудова еквідистанти до плоскої ламаної у формуванні структур кільцевих водопровідних мереж (2020)
Халанчук Л. В. - Розробка методу побудови нерівномірних сіток на базі диференціального рівняння Пуассона, Чопоров С. В. (2020)
Хомченко А. Н. - Кусково-планарне моделювання базисів мішаних серендипових елементів, Тендітна Н. В., Литвиненко О. І., Дудченко О. М., Астіоненко І. О. (2020)
Черніков О. В. - Параметричний підхід до тривимірного комп’ютерного моделювання геометричних орнаментів, Архіпов О. В., Єрмакова О. А., Дзюба В. В. (2020)
Балашов Е. М. - Передмова (2021)
Avhustiuk M. M. - The illusion of not knowing in metacognitive monitoring: a brief review (2021)
Візнюк І. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх магістрів як психолого-педагогічна проблема, Поліщук А. С. (2021)
Губеладзе І. Г. - Тренінгова програма гармонізації почуття власності (2021)
Грицюк І. М. - Психологічні особливості впливу стресу на виникнення психосоматичних розладів у дітей старшого шкільного віку, Хлівна О. М. (2021)
Giacomuzzi S. - What every psychologist and psychotherapist should know about the placebo and nocebo effect, Markus E., Barinova N., Garber K., Kocharian A. (2021)
Коструба Н. С. - Медіа-релігійність як нова форма прояву релігійної свідомості: психологічний аналіз феномену (2021)
Коць М. O. - Гендерні відмінності поведінкового компоненту соціального інтелекту дітей з особливими освітніми потребами, Дучимінська Т. І., Полікарчик С. В. (2021)
Кочубинська Т. M. - Психокорекція проявів соціально-психологічної дезадаптації учасників бойових дій (2021)
Лящ О. П. - Деструктивний вплив бойового стресу на емоційну сферу особистості військового, Яцюк М. В. (2021)
Марчук С. В. - Теоретичний аналіз психологічних особливостей перфекціонізму у юнацькому віці (2021)
Можаровська Т. В. - Психологічне благополуччя: теоретичні підходи до визначення поняття (2021)
Назаревич В. В. - Еволюційні тенденції булінгу як остракізація контактів у навчальному середовищі (2021)
Подолянчук Д. C. - Дослідження когнітивного компонента ціннісних орієнтацій студентів-волонтерів (2021)
Попик О. B. - Психологічні засади людської екодеструктивності: "tedeum vite" чи колективне "мортідо" (2021)
Стояцька Г. М. - Особливості детермінації готовності до змін серед майбутніх українських правоохоронців (2021)
Тарасюк І. B. - Роль мови у контексті ідентичності та акультурації мігрантів (2021)
Фенина О. Я. - Невротичні стани у подружній парі як чинник порушення життєдіяльності сім’ї (2021)
Хайрулін О. М. - Психологічні аспекти мовної гри як засобу впливу на свідомість людини (2021)
Химко М. Б. - Методика "kids’ skills" як спосіб трансформації дитячих проблем у навички (2021)
Чепелєва Н. І. - Ключові соціально-психологічні особливості подружжя зі свідомою багатодітністю (2021)
Черкаський А. В. - Психологічні принципи комунікацій при створенні управлінських команд (2021)
Орап М. О. - Рецензія. Дослідження травматичної пам’яті: психолінгвістичний підхід (2021)
Бутиліна О. - Самоменеджмент соціального працівника як управлінське завдання, Євдокимова І. (2021)
Матрос О. - Правове забезпечення соціальної інтеграції дітей з інвалідністю (2021)
Моргай Л. - Формування соціального пакета на підприємстві: вітчизняний і зарубіжний досвіди (2021)
Песоцька Ю. - Музейна діяльність у контексті соціокультурного та освітнього просторів (2021)
Потіщук О. - Інклюзивна освіта як складова соціальної роботи, Руденко Т. (2021)
Суровцева І. - Удосконалення системи соціальної роботи через активізацію діяльності уповноваженого з прав людини (2021)
Тарасова Т. - Поняття "успішна особистість старшокласника" в контексті реалізації гендерної політики України (2021)
Бондар С. - Соціально-політична робота у період виборчих перегонів, Цімоха Р. (2021)
Дзюба Н. - Механізми наставництва для підвищення ефективності роботи з молоддю, Мукосеєва Л. (2021)
Котелевець А. - Волонтерство онлайн: виклики сьогодення (2021)
Кравченко О. - Недержавні організації як суб’єкти соціального розвитку громад: досвід міжнародного благодійного фонду "Небайдужі”, Кулик М., Скочко М. (2021)
Петренко О. - Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності (з досвіду роботи Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ) (2021)
Саранча І. - Соціально-психологічні чинники успішної адаптації дорослих осіб з ДЦП на рівні громади, Пастух Н. (2021)
Рябініна М. - Соціально-педагогічне дослідження щодо виявлення маніпулятивних проявів у міжособистісних стосунках учнів (2021)
Фуштей О. - Соціально-психологічна підтримка випускників реабілітаційних центрів у процесі соціалізації, Франко Н. (2021)
Бойко О. - Соціальна анімація як технологія інтеграції молоді з інвалідністю, Ісаченко В. (2021)
Дзюбишина Н. - Особливості формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді (2021)
Криловець М. - Соціальне виховання молоді засобами музейної педагогіки (2021)
Лісовець О. - Молодіжний центр як інноваційний інститут самореалізації молоді в Україні (2021)
Поліщук Н. - Волонтерська здоров’язбережувальна діяльність як форма соціального становлення студентської молоді, Коляда Н. (2021)
Чернета С. - Сучасні характеристики молоді як об’єкта та суб’єкта в системі соціальних послуг (2021)
Данилов С. - Формування соціально-професійної зрілості майбутнього педагога у науково-дослідній діяльності (2021)
Острянко Т. - Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного молодіжного середовища (2021)
Пришляк О. - Професіограма фахівця соціономічної професії в контексті міжкультурності (2021)
Сичова В. - Підвищення кваліфікації фахівців у сфері соціальної роботи в контексті неперервної освіти, Хижняк Л., Вакуленко С. (2021)
Тарасенко Н. - Ґендерний аспект розвитку соціальності майбутніх фахівців соціонімічної сфери як суб’єктів розбудови безпечного і здорового освітнього середовища, Рассказова О., Волкова К. (2021)
Федяєва В. - Робота з молодими вчителями у педагогічній спадщині В. Сухомлинського у вимірі сьогодення, Бутенко Н. (2021)
Коляда Н. - Рецензія на навчально-методичний посібник "Супроводжувач осіб з інвалідністю” (2020) (2021)
Білецький М. М. - Тунелювання електромагнітних хвиль через несиметричну тришарову структуру, що містить провідний шар з негативною діелектричною проникністю, Борисенко С. А. (2021)
Миценко І. М. - Добова залежність ослаблення радіосигналу X-діапазону на трасі "геостаціонарний штучний супутник Землі – Земля", Халамейда Д. Д. (2021)
Лінкова А. М. - Вплив помилки розрахунку питомої ефективної поверхні розсіювання на результат відновлення інтенсивності дощу за допомогою двочастотного зондування (2021)
Педенко Ю. О. - Радіолокаційне вимірювання кутів місця цілей над морем методом Matrix Pencil з урахуванням впливу завад багатопроменевого поширення і теплових шумів РЛС, Букін О. В., Резніченко М. Г. (2021)
Sova K. Yu. - A laboratory magnetometer for express measurements of magnetic hysteresis loops, Vakula A. S., Polevoy S. Yu., Tarapov S. I. (2021)
Аверков Ю. О. - Спектри власних хвиль плазмового твердотільного циліндра в сильному поздовжньому магнітному полі, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2021)
Скуратовський І. Г. - Використання резонансного короткозамикаючого поршня у перестроюваних хвилевідно-діелектричних та хвилевідно-коаксіальних резонаторах на циліндричних позамежних хвилеводах, Хазов О. І., Шахова Г. С. (2021)
Єлісєєва H. П. - Спрямовані властивості випромінювання двох імпедансних монополів, розташованих на ідеально провідному прямокутному екрані, Бердник С. Л., Катрич В. О. (2021)
Олексій Олексійович Костенко (2021)
Валерій Олександрович Ямпольський (2021)
Білоусенко П. - Формування лексико-словотвірних типів нульсуфіксальних дериватів в історії української мови (номени живої природи) (2021)
Ґрещук В. - Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови, Ґрещук В. (2021)
Калько Р. - Знак як універсальний інструмент мовної ідентичності етносу (2021)
Кобиринка Г. - Сучасні акцентні типи прикметників в українських говорах як рефлекси праслов’янських акцентних парадигм (2021)
Огар А. - Мовний образ землі (на матеріалі роману-панорами М. Матіос "Букова земля") (2021)
Осецький Й. - Ознаки творення праукраїнським етносом хоронімів Карпати, Бесарабія, Буковина, Галичина, Гуцульщина в індоєвропейську мовну епоху (2021)
Федурко М. - Інтерʼєктиви в мовній картині світу поета Петра Карманського: склад, семантика, функціонування, Федурко О. (2021)
Філь Г. - Фразеологема-етномонім у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов: лінгвокультурологічний аспект, Патен І. (2021)
Яремко Я. - Концепт нація крізь історичну призму української політичної думки, Лужецька Н. (2021)
Кравченко-Дзондза О. - Мовний аспект ідіостилю Віктора Петрова-Домонтовича (2021)
Петрів О. - Концепт "свобода" та його конотації у когнітивно-семантичному полі життя і творчості Г. Сковороди (2021)
Syrko I. - To the question of literary influences on Vasylʼ Stusʼ poetic creativity (2021)
Стецик М. - Художня творчість о. Кирила Селецького в контексті духовно-просвітницьких та естетичних пошуків і мовно-ментальних викликів (2021)
Чобанюк М. - Творчість Шевченка: філософія чи література (2021)
Шатілова Н. - Формули етикету як маркери мовної картини світу буковинців у художніх текстах С. Воробкевича (2021)
Щепанська Х. - Роль словесного образу у формуванні мовної та художньо-поетичної картин світу (2021)
Yavorska O. - Аnti-urban topos of Drohobych of novel by Stanislaw Muller "Henryk Flis" (2021)
Лужецька Л. - Кoмунікативно-діяльнісний підхід до формування орфографічної грамотності в учнів початкової школи (2021)
Луців С. - Роль учителя в навчанні учнів каліграфічного письма (2021)
Гірняк С. - Астіоніми України: ономастичний та лінгвокультурний аспекти; стаття-рецензія на монографію: Котович, В.В. (2020). Ойконімія України як лінгвокультурний феномен. Дрогобич : Посвіт (2021)
Гливінська Л. - "…Я завжди відчував себе поетом"; стаття-рецензія на монографію: Мойсієнко, А. (2018). Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови. Харків : Вид-во Іванченка І. С. (2021)
Кульбабська О. - Рецензія на монографію: Романченко А. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти. Монографія, Одеса, 2019, 541 с. (2021)
Sabat H. - The word about personal myth of Ivan Franko, Andzhej Ktsiuk and Bruno Shults (article-review of the monograph: Durkalevych, V.V. (2015). In Searching for Narrative Identity: Personal Myth in the works of Ivan Franko, Andzhej Ktsiuk and Bruno Shults (2021)
Титул, зміст (2020)
Матківський С. В. - Узагальнення основних досліджень з підвищення вуглеводневилучення газоконденсатних родовищ при пружноводонапірному режимі, Кондрат О. Р. (2020)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу забруднення привибійної зони пласта і параметрів перфораційних каналів на продуктивність газових свердловин, Щепанський М. І., Хайдарова Л. І. (2020)
Хоха Ю. В. - Моделювання умов еволюції керогену методами термодинаміки (на прикладі Південного нафтогазоносного регіону), Яковенко М. Б., Любчак О. В. (2020)
Гарасимів В. М. - Удосконалення показників якості функції передачі системи автоматичного регулювання потужності на валі двигуна електробура, Гарасимів Т. Г. (2020)
Васьковський М. І. - Позаштатні напруження у підземному трубопроводі від статичного та динамічного розвороту декількох блоків основи, Струк А. Б., Маковійчук М. В., Шацький І. П. (2020)
Федоляк Н. В. - Аналіз чинників, що впливають на траєкторію руху ситополотна вібросита, Лях М. М., Михайлів В. В. (2020)
Пиріг Т. Ю. - Дослідження напружено-деформованого стану балкових переходів з підтримуючим елементом робочого трубопроводу у вигляді ферми, Дорошенко Я. В., Матвійчук Я. І. (2020)
Титул, зміст (2020)
Челядин Л. І. - Технологія перетворення матеріалів енергетичних і нафтопереробних об'єктів, Рібун В. С., Візінович В. В., Тарасюк І. В. (2020)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу гравійної набивки у відкритому стовбурі на продуктивну характеристику свердловини, Дремлюх Н. С., Хайдарова Л. І. (2020)
Кондрат О. Р. - Дослідження впливу на коефіцієнт газовилучення темпу нагнітання діоксиду вуглецю на межі початкового газоводяного контакту, Матківський С. В., Бурачок О. В., Хайдарова Л. І. (2020)
Паневник Д. О. - Аналіз досліджень впливу закручування потоку на характеристику свердловинних струминних насосів (2020)
Ясній П. В. - Аналіз напружено-деформованого стану підсиленої циліндричної оболонки при вільних поперечних коливаннях, Пиндус Ю. І., Гудь М. І. (2020)
Михалевич І. Л. - Альтернативний алгоритм ранжування проєктних пошукових свердловин, які одночасно розкривають пастки структурного, літологічного та змішаного генезису (в межах Північного борту ДДЗ), Кузьменко П. М., Архіпова С. Л., Тищенко А. П. (2020)
Булат А. Ф. - Вплив геомеханічних процесів на пластовий тиск при тривалій експлуатації газових родовищ, Лукінов В. В., Безручко К. А., Приходченко О. В. (2020)
Чарковський В. М. - Напрямки удосконалення системи управління якістю спорудження нафтогазових свердловин (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Титул, зміст (2021)
Куровець С. С. - Прогнозування параметрів вуглеводневих систем газових покладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Чорний Е. О. (2021)
Матківський С. В. - Підвищення ступеня вилученнявуглеводнів з обводненого Гадяцького нафтогазоконденсатного родовища шляхом нагнітання діоксиду вуглецю, Кондрат О. Р., Бурачок О. В., Хайдарова Л. І. (2021)
Кондрат Р. М. - Підвищення ефективності дорозробки виснажених газових покладів витісненням залишкового природного газу азотом, Хайдарова Л. І. (2021)
Михалевич І. Л. - Застосування спектральної декомпозиції для виділення літологічних об'єктів у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини (2021)
Копей Б. В. - Дослідження та аналіз способів ремонту насосних штанг, Мартинець О. Р. (2021)
Гедзик Н. М. - Дослідження ефективності оброблення привибійної зони пласта газових свердловин, Хайдарова Л. І. (2021)
Велиев Э. Ф. - Полимерно-дисперсная система для изменения фильтрационных потоков в пласте (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Bezzubov D. - The Impact of Transnational Corporations on the Regulatory Framework for the World Market for Space Services and Technologies, Pravotorova O. (2020)
Gangawat A. - Re-exploring Terra Nullis, and Property Rights in Space: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Estate? (2020)
Ivanishchuk A. - Space Activity Regulatory Matters of Space Law, Markina M. (2020)
Kostenko I. - The Draft Law of Ukraine "On the Extraction and Utilization of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies” (2020)
Kurkova K. - Administrative and Legal Arrangements for Scientific and Technological Development in Space: the EU’s Pattern (2020)
Sokiran M. - Theoretical Approaches to the Definition of "Critical Space Infrastructure” (2020)
Soroka L. - Modern Challenges to Establishing Global Law on Sustainable Development of Space Activities (2020)
Zyma A. - Sanitary Protection and Space Activities, Soloviova O. (2020)
Padun O. - The Draft Law of Ukraine "Artificial Magnetic Field” (2020)
Pauk O. - Advantages of the Marine-Based LV Zenit Project, Sokol D. (2020)
Title, contents (2020)
Myslyuk M. A. - Determination of the rheological properties of drilling fluids from rotational viscometry data (2020)
Zarubin Yu. - Adaptation of the material balance of a gas deposit, Hunda M., Mamus P. (2020)
Sapronov O. O. - Polymeric materials based on epoxy oligomer DER-331 and hardeners of different physical and chemical nature for repairing of gas production equipment, Sotsenko V. V., Antonio B., Smetankin S. O., Yurenin K. Yu. (2020)
Maksymov S. Yu. - The study of the influence of technological parameters of the impulse process on the formation of the weld metal and the microstructure of the heat-affected zone, Gavryliuk A. A., Shlapak L. S. (2020)
Brailo M. V. - Development of a polymer matrix with improved performance characteristics for protection of vehicle elements, Buketov A. V., Yakushchenko S. V., Sapronova A. V., Kobelnyk O. S., Yarema I. T., Fesenko I. P. (2020)
Кіндзерський Ю. В. - Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування (2021)
Сіденко В. Р. - Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти (2021)
Сторонянська І. З. - Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів, Беновська Л. Я. (2021)
Sokur S. - Transformation of lobbying instruments for economic stakeholders in European countries (2021)
Геєць В. М. - Реформація для реформ в Україні (2021)
До 80-річчя професора В. В. Оскольського (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Новини (2021)
Кучук-Яценко С. І. - Операційний контроль процесу контактного стикового зварювання залізничних рейок методом пульсуючого оплавлення, Руденко П. М., Дідковський О. В., Антіпін Є. В. (2021)
Коржик В. М. - Підвищення ефективності роботизованого виготовлення сталевих фермових зварних конструкцій, Гринюк А. А., Хаскін В. Ю., Ілляшенко Є. В., Клочков І. М., Ганущак О. В., Yu X., Liuyi H. (2021)
Аджамський С. В. - Підвищення продуктивності СЛП-процесу шляхом регулювання діаметра фокусної плями променю лазерного пучка, Кононенко Г. А., Подольський Р. В. (2021)
Лобанов Л. М. - Розрядно-імпульсна обробка модифікатора системи Al–Ti–C, Сизоненко О. М., Головко В. В., Ташев П., Липян Є. В., Присташ М. С., Торпаков А. С., Пащин М. О., Міходуй О. Л., Щерецький В. О. (2021)
Ахонін С. В. - Аргонодугове зварювання високоміцного економнолегованого псевдо-β-титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Петриченко І. К., Радченко Л. М. (2021)
Нестеренков В. М. - Вплив термічних циклів електронно-променевого зварювання алюмінієвого сплаву 1570 на механічні властивості зварних з’єднань, Скрябінський В. В., Русиник М. О. (2021)
Сахул Мiр. - . Аналіз властивостей зварних з’єднань алюміній-літієвого сплаву останнього покоління, отриманих електронно-променевим зварюванням, Сахул Мар., Чапловiч Л., Маронек М., Клочков І., Мотруніч С. (2021)
Сенченков І. К. - Розрахунок залишкового напружено-деформованого стану наплавлених сталевих тонколистових пластин, Рябцев І. О., Червінко О. П., Бабінець А. А. (2021)
Тюрін Ю. М. - Імпульсно-плазмове модифікування поверхні сталевих штампів гарячої витяжки виробів із титанового сплаву, Колісніченко О. В., Коржик В. М., Гос І. Д., Ганущак О. В., Jin Ying, Zhong Fengping. (2021)
Костін В. А. - Вплив модифікування металу зварних швів високоміцних низьколегованих сталей на їх структуру та властивості, Жуков В. В., Берднікова О. М., Головко В. В., Кушнарьова О. С. (2021)
Штофель О. О. - Застосування фрактального та металографічного аналізів для оцінки якості металу зварних швів, Головко В. В., Чижська Т. Г. (2021)
Предложения по развитию черной металлургии в 10-й пятилетке (1976 – 1980 г. г. ) (2021)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2021)
Гаврилишена О. - Електронний підручник як сучасний засіб навчання (2021)
Биндас О. - Сутність медіаосвітніх моделей провідних країн Європи (2021)
Назаренко Л. - Креативний компонент STEM-освіти: від осмислення потреби – до формування успішного досвіду (2021)
Курмишева Н. - Соціальне та спільне навчання як напрям управління освітнім процесом (2021)
Кравченко Г. - Особливості змісту навчальної дисципліни "Педагогічний консалтинг" у підготовці студентів за магістерськими програмами, Почуєва О. (2021)
Синенко О. - Синхронізація навчання студентів-медиків засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Вахненко Н., Чемісова Т., Єфіменко Н. (2021)
Кононенко Л. - Можливості застосування методів соціальної діагностики в сучасній педагогічній практиці (2021)
Галина Т. - Педагогічний потенціал гештальт-терапії у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2021)
Стрельніков В. - Формування ключових і професійних компетенцій майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Лебедик Л. (2021)
Петрушова Н. - Підготовка до Єдиного вступного іспиту з англійської мови в умовах дистанційного навчання (2021)
Павельєва А. - Способи перекладу термінів-словосполучень у галузі інформаційних технологій, Лобко І., Сотніченко І. (2021)
Халявка Л. - Розвиток мотивації студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення іноземної мови (2021)
Стрижак Ю. - Саморегуляція як основа успішного професійного становлення студентів закладів вищої освіти (2021)
Гриньова М. - Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи, Губарь О. (2021)
Олійник І. - До питання корекції дислалії у дітей молодшого шкільного віку, Тищенко Л., Яценюк Л. (2021)
Білик Н. - Музей як центр координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи закладу освіти (2021)
Прасул Ю. - Дидактичні засади організації туристичної краєзнавчої діяльності майбутніх географів (2021)
Дудко С. - Актуальні проблеми визначення рівня розвитку особистості, Гуз К., Кононец Н. (2021)
Мельник В. - Своєрідність вияву пізнавальної самостійності особистості дитини старшого дошкільного віку (2021)
Дяченко А. - Концепції етнодизайну при підготовці майбутніх дизайнерів у мистецьких закладах вищої освіти (2021)
Лобанов Л. М. - Моделювання напружено-деформованих станів сплаву АМг6 внаслідок ударної дії електрода-індентора при електродинамічній обробці, Пащин М. О., Міходуй О. Л., Гончаров П. В., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р. (2021)
Ющенко К. А. - Зварювання різнойменних жароміцних нікелевих сплавів в полі- та монокристалічному поєднанні, Задерій Б. О., Гах І. С., Звягінцева Г. В. (2021)
Максимов C. Ю. - Моделювання впливу електромагнітного поля на структуроутворення зварених під водою з’єднань, Берднікова О. М., Прилипко О. О., Алексеєнко Т. О., Половецький Є. В., Радзієвська А. А. (2021)
Шелягін В. Д. - Структура зварних з’єднань багатокомпонентного високоентропійного сплаву системи Nb–Cr–Ti–Al–Zr, одержаних лазерним зварюванням, Бернацький А. В., Сіора О. В., Бондарєва В. І., Бродніковський М. П. (2021)
Кордубан О. М. - Дослідження методом рентгенофлуорисцентної спектроскопії присутності чотирьохвалентного марганцю в електрозварювальних аерозолях, Трачевський В. В., Крищук Т. В., Явдощин І. Р., Головко В. В. (2021)
Прилуцький В. П. - Вплив умов захисту зварювальної ванни аргоном на властивості швів при TIG зварюванні титану, Єрошенко Л. Є. (2021)
Козулін С. М. - Відновлення зношених косозубих великомодульних шестерень електрошлаковим наплавленням, Личко І. І., Ковальчук С. С., Подима Г. С., Лазарчук М. В. (2021)
Куди і як рухається наша наука (2021)
Еволюція плазмового різання (2021)
Троїцький В. О. - Рівні якості зварних з’єднань та допустимі дефекти у зварних швах (2021)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2021)
Сторінка головного редактора (2008)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикація саморозвитку і біфуркаційний механізм структурогенезу фітосистем хомутовського степу (2008)
Ткаченко В. С. - Автогенез фітосистем абсолютно заповідної ділянки Хомутовського степу, Лисенко Г. М. (2008)
Дубина Д. В. - Галофітна рослинність у проектованій екомережі Азово-чорноморського екокоридору, Дзюба Т. П. (2008)
Левыкин С. В. - К вопросам истории развития, подходам, терминологии и концепции общего степеведения, Казачков Г. В. (2008)
Гавриленко Н. О. - Спонтанна флора дендрологічного парку "Асканія-Нова", Мойсієнко І. І., Шаповал В. В. (2008)
Фіцайло Т. В. - Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamnoprunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення "Провальський степ" Луганського природного заповідника (2008)
Карнатовская М. Ю. - Фитоценотическая характеристика сообществ с доминированием Quercus robur на нижнеднепровских аренах (2008)
Поліщук І. К. - Історичні зміни в населенні земноводних, плазунів та дрібних ссавців біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2008)
Москаленко Ю. О. - Історія вивчення орнітофауни нижньодніпровських піщаних масивів (2008)
Чижевский И. В. - Результаты наблюдений за гибридами бантенга с домашней коровой в Чернобыльской зоне отчуждения (2008)
Сметана О. М. - Грунти схилових екотопів пониззя Інгульця, Красова О. О. (2008)
Моргун Є. М. - Вплив Пірогенного Фактору На Вміст Гумусу В Темно-Каштанових Грунтах Заповідного Степу Асканіі-Нова, Ушачова Т. І. (2008)
Ильенко О. О. - Динамика возрастных спектров ценопопуляций доминирующих древесных растений в ландшафтах дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2008)
Арбатская Ю. Я. - Принципы построения композиции при создании новых экспозиционных участков цветочных культур в арборетуме Никитского ботанического сада, Улановская И. В. (2008)
Свиденко Л. В. - Содержание и состав эфирных масел некоторых видов Ocimum L., интродуцированных в степной зоне юга Украины, Христова Ю. П., Работягов В. Д. (2008)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження африканських страусів Struthio camelus L. в умовах напіввільного утримання на півдні України (2008)
Звегинцова Н. С. - Гельмінтологический статус бизона Bison bison L. в зоопарке "Аскания-Нова" (2008)
Предмєстніков О. Г. - Сучасна екологічна ситуація на Херсонщині та можливі шляхи розв'язання проблемних питань (2008)
Гавриленко В. С. - О задачах по восстановлению истории Аскании-Нова (2008)
Ганкевич В. Ю. - Документы государственного архива при совете министров Автономной Республики Крым о продаже герцогом Л.Ф. Ангальт-Дессау владений в Таврической губернии колонисту Ф.И. Фейну, Задерейчук А. А. (2008)
Слепченко Л. О. - Інтродукція тюльпана Грейга Tulipa greigii Regel в дендропарку "Асканія-Нова", Петренко З. А. (2008)
Листопадська О. А. - Мінуючі та галоутворюючі шкідники деревно-чагарникових порід дендропарку "Асканія-Нова" (2008)
Кузовова Н. М. - Склад і зміст документів родини Фальц-Фейнів у державному архіві Херсонської області (2008)
Кузовова Н. М. - Документи Ангальт-кетенського періоду Асканії-Нова (1828-1856) у державному архіві Херсонської області (2008)
Ясинецька Н. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Етнокультурна і господарська спадщина поселенців з Ангальта" (до 180-річчя заснування Асканії-Нова) (2008)
Ясинецкая Н. І. - Геллабрунновские симпозиумы по вопросам сохранения лошадей Пржевальского А-линии, Жарких Т. Л. (2008)
Моргун Є. М. - Ясинецька Наталія Іванівна (до 55–річчя від дня народження) (2008)
Гавриленко Н. О. - Пам'яті Світлани Володимирівни Капітоненко (2008)
До уваги авторів (2008)
Покажчик журналів "Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" за 1998-2008 рр. (2008)
Адаменко О. М. - Збереження природно-заповідного різноманіття вздовж річища Дністра – проект "Дністрове намисто" (2020)
Яцишин Т. М. - Дослідження вразливості міських територій до змін клімату на прикладі міста Калуш, Орфанова М. М., Стельмахович Г. Д., Яковина О. В., Губка М. М., Піщак Ю. А., Цахнів В. В. (2020)
Зельманович А. І. - Розроблення експериментальної установки для дослідження процесів створення захисної механічної кольматації пластів прісної питної води (2020)
Гринюк В. І. - Моделювання процесу поширення нафтопродуктів у воді правої притоки р. Свічі (2020)
Дудар Т. В. - Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування, Вітько В. І., Коваленко Г. Д. (2020)
Сінченко В. Г. - Cпектрометричне визначення вмісту Cs-137 і Sr-90 у поверхневих прісних водах суші в контексті оцінки їх якості за екологічними критеріями (2020)
Триснюк В. М. - Розробка методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності, Машков O. А., Демиденко О. О. (2020)
Ковтун Т. А. - Логістика ресурсозбереження як інструмент оптимізації поводження з відходами в рамках концепції сталого розвитку (2020)
Качала С. В. - Шляхи раціонального зростання рекреаційно-туристичних комплексів ОТГ Івано-Франківської област, Іваночко Б. Р. (2020)
До 85-річчя професора Олега Максимовича Адаменко (2020)
Відомості про авторів (2020)
Горішна О. - Алгоритм управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (2021)
Vovk M. - Scientific and pedagogical schools promotion within the humanistic values development, Hryshko Y. (2021)
Баніт О. - Сучасний стан розвитку університетів третього віку в Україні, Гришко В. (2021)
Дмитренко О. - Особливості політичного дискурсу Ангели Меркель, Шинкаренко О. (2021)
Сом-Сердюкова О. - Дефініція "культурний ландшафт" в освітніх програмах Норвегії: зміст терміну та форми навчання (Норвегія) (2021)
Савченко А. - Становлення педагогічних ідей В. Сидоренка у контексті підготовки вчителя трудового навчання та технологій (2021)
Демус Я. - Соціально-психологічна компетентність ментора у галузі фізичної культури (2021)
Кравченко Г. - Сутність і структура міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів, Лю Яньші (2021)
Місайлова К. - Кваліфікаційні вимоги міжнародної організації цивільної авіації до компетентності викладача авіаційної англійської мови (2021)
Лемберський О. - Лінгвістичні характеристики слоганів як невід’ємних компонентів у соціальних і комерційних рекламах (2021)
Калініченко І. - Моделювання інноваційного закладу освіти "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр" (2021)
Близнюк М. - Педагогічний ракурс етнодизайну як виду комплексної міждисциплінарної художньо-проєктної діяльності, Вакуленко Н., Дебре О. (2021)
Рутковська О. - Використання ідей самоосвіти В. Сухомлинського в організації позаурочної роботи учнів із трудового навчання, Цина А. (2021)
Маєвська О. - Концепція естетотерапії у формуванні художньо-практичної компетентності учнів початкових класів, Кравченко Л. (2021)
Бондаренко А. - Вікіпедія в музичній освіті: досвід і перспективи (2021)
Поліщук А. - Твори для дітей Анастасії Комлікової, Сабрі С. (2021)
Сіненко О. - Структура організації студентської хорової самодіяльності (2021)
Нарожна Н. - Теоретико-методичні основи проведення занять з диригування в контексті вивчення дисципліни "Методика викладання фахових дисциплін", Остапенко Л. (2021)
Ковтун Т. А. - Екологістична система як результат трансформації світоглядної концепції людства на еколого-орієнтований сталий розвиток (2020)
Glibovytska N. - Assessment methodology of green plantations vitality in the conditions of technogenically transformed ecosystems, Shkitsa L. (2020)
Чичул Х.-М. М. - Оцінка антропогенного перетворення ландшафту в зоні впливу підприємства Бурштинська ТЕС ПАТ "ДТЕК Західенерго", Семчук Я. М., Лялюк-Вітер Г. Д. (2020)
Новікова А. М. - Оцінка забезпеченості та доступності ресурсів джерельних вод для населення Харківської області, Яковлєв В. В., Дядін Д. В. (2020)
Глібовицька Н. І. - Характеристика типів бурових розчинів та їх дія на рослини, Плаксій Л. В. (2020)
Кривенко Г. М. - Аналіз викидів парникових газів у атмосферне повітря об'єктами нафтогазового комплексу (2020)
Сінченко В. Г. - Про спектрометрію радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у поверхневих прісніх водах та відповідність їх активності допустимим рівням (2020)
Архипова Л. М. - Екоресурсне забезпечення проектування туристичного комплексу у Рахівському районі Закарпатської області, Адаменко Я. О. (2020)
Челядин Л. І. - Технологічні та екологічні аспекти удосконалення способу отримання біопалив з рослинних олій, Рібун В. С., Челядин В. Л. (2020)
Засідко І. Б. - Спосіб отримання біосорбенту та дослідження його характеристик (2020)
Кулікова Д. В. - Удосконалення технологічної схеми очистки стічних вод гальванічних цехів підприємств вугільного машинобудування, Ковров О. С. (2020)
Лисак Г. А. - Технології захисту рекреаційних ресурсів Яворівського національного природного парку, Біляк М. В., Панас Н. Є., Мазурак О. Т. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Волошинова М. - Східнослобожанські назви посуду й кухонного начиння: динамічний аспект (2020)
Глуховцева К. - Прізвисько як текстотворчий чинник діалектного тексту (2020)
Дружук І. - Вияви *о в новозакритих складах у волинсько-поліських говірках (2020)
Марєєв Д. - Про деякі зміни в говірці с. Пльохів Чернігівської області (2020)
Cлободян О. - Народні географічні терміни в українських східнослобожанських говірках Луганщини (загальна структурно-семантична характеристика) (2020)
Сердега Р. - Структура словникових статей у словнику cільськогосподарської лексики Центральної Слобожанщини (Харківщини) (2020)
Аркушин Г. - Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука "Блакитна Сарна”. ІІІ (2020)
Глуховцева І. - Фраземіка поетичних творів Миколи Руденка (2020)
Хавалджи Л. - Перспектива як засіб візуалізації інформації в публіцистиці В. Яворівського (2020)
Кобиринка Г. - Михальчук К. и Крымській А. "Программа для собірания особенностей малорусскихъ говоров” (С-Петербургъ, 1910) як джерело для укладання української діалектної акцентної програми-питальника (2020)
Іщенко В. - Особливості полікомпонентних економічних термінів у структурному, семантичному і перекладацькому аспектах, Горбуньова С. (2020)
Григоренко Я. М. - Коливання спряжених оболонкових систем у полі комбінованих статичних навантажень, Беспалова О. І., Борейко Н. П. (2020)
Киричок І. Ф. - Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої до зсуву непружної циліндричної оболонки з п’єзоактуаторами при жорсткому закріпленні її торців, Жук Я. О., Чернюшок О. А., Тарасов А. П. (2020)
Григоренко О. Я. - Чисельне визначення частот і форм вільних коливань рівнобедрених трикутних пластин з вільними краями, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2020)
Кунець Я. І. - Вплив тонкого металічного прошарку на поширення хвиль типу Блюштейна – Гуляєва у п’єзоелектричному тілі, Матус В. В., Максимів Ю. І., Рабош Р. В. (2020)
Станкевич В. З. - Інтенсивність динамічних напружень поздовжнього зсуву у періодично шаруватому композиті з круговими тріщинами, Михаськів В. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського