Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у моделюванні ортотропних тіл з тонкими пружними включеннями за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2020)
Максимович М. О. - Визначення напружень в анізотропній смузі з отворами з використанням сингулярних інтегральних рівнянь та розв’язку Ґріна, Харченко Є. В. (2020)
Ревенко В. П. - Розв’язки тривимірних задач теорії пружності для ортотропних тіл (2020)
Грицина О. Р. - Некласичні лінійні теорії континуальної механіки (2020)
Кіт Г. С. - Термонапружений стан півпростору за тепловиділення у сферичній області, Андрійчук Р. М. (2020)
Вовк О. М. - Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару за складного теплообміну, Соляр Т. Я. (2020)
Antonenko N. M. - Axisymmetric thermoelastic deformation of a multilayer foundation with imperfect thermal contact of its layers, Tkachenko I. H., Shupchynska K. S. (2020)
Максимук О. В. - Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі, Сачук Ю. В., Яцюк С. М. (2020)
П’янило Я. Д. - Математичне моделювання масопереносу в складних технічних та медико-біологічних системах (2020)
Антофійчук Т. М. - Гістопатологічні особливості печінки при неалкогольному та алкогольному стеатогепатитах залежно від наявності супутньої анемії, Давиденко І. С., Хухліна О. С., Антофійчук М. П. (2021)
Винницька О. А. - Взаємозв’язок генетичних відхилень з лабораторними показниками периферичної крові та кісткового мозку в дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Дорош О. І., Дубей Л. Я., Дубей Н. В. (2021)
Гапченко А. В. - Деградація та клітинна токсичність нових нановолокнистих матеріалів для тканинної інженерії (2021)
Гараздюк М. С. - Судово-медична диференційна діагностика інфарктів мозку та крововиливів травматичного генезу методом 3d -Мюллер-матричної мікроскопії, Дуболазов О. В., Тюленєва В. О. (2021)
Гошовська А. В. - Імуногістохімічне дослідження клітин трофобласта на матеріалі абортів у терміні 9-12 тижнів вагітності у жінок на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів, Давиденко І. С., Ясніковська С. М., Теслюк А. А., Панченко О. Р. (2021)
Іващук О. І. - Динаміка регіональної захворюваності на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини з урахуванням окремих чинників, Малишевський І. О., Мишковський Ю. М. (2021)
Коломієць В. О. - Особливості змін меридіональної сепарабільної гостроти зору при лікуванні амбліопії методом тренувань акомодації у пацієнтів з астигматизмом, Качан О. В. (2021)
Колоскова О. К. - Ефективність контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від особливостей дебюту захворювання, Білоус Т. М., Шевченко Н.О., Білик Г. А. (2021)
Комариця О. Й. - Патогенетичний вплив стеатозу печінки у пацієнтів із геморагічним васкулітом: кореляційний аналіз, Радченко О. М. (2021)
Малик Ю. Ю. - Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова типових сухожилкових струн двостулкового клапана лівого шлуночка серця людини, Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П. (2021)
Міхєєв А. О. - Вплив дистанційного навчання на основні показники соціально-психологічної адаптації вітчизняних та іноземних студентів, Джуряк В. С., Попович В. Б., Атаманюк Я. А. (2021)
Радченко О. М. - Активність запалення у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та анемією, Федик О. В. (2021)
Репчук Ю. В. - Фенотипові прояви артеріальної гіпертензії з урахуванням поліморфізму гена рецептора вітаміну Д, Сидорчук Л. П. (2021)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу структур очної ямки та органа зору у плодів людини, Козарійчук Н. Я., Яковець К. І., Кулинич Г. Б. (2021)
Nechytailo Y. M. - Рeculiarities of breath holding tests in school age children, Mabrouk B. O. (2021)
Куса О. М. - Формування структури та змісту дисципліни "акушерство" для підготовки студентів спеціальності медсестринство спеціалізації "лікувальна справа" освітнього ступеня молодший спеціаліст при вищих медичних навчальних закладах (2021)
Зарічна О. З. - Про епідемічну ситуацію з кліщових плямистих гарячок в україні (огляд літератури), Логінов Ю. О., Лозинський І. М. (2021)
Зуб Л. О. - Характеристика синдрому мальабсорбції на сучасному етапі, Шкарутяк А. Є. (2021)
Пенішкевич Я. І. - Патофізіологічні механізми діабетичної ретинопатії, Кучук О. П., Каратєєва С. Ю., Музика Н. Я., Кучук Н. О. (2021)
Руснак І. Т. - Ефективність рослинного харчування при лікуванні артеріальної гіпертензії, Сливка Н. О., Кулачек В. Т., Кулачек Я. В. (2021)
За редакцією Яковець К.І. - Медичні internet-вісті. Частина XXX, Дейнеки С.Є (2021)
Вимоги до оформлення рукописів,що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2021)
Zaimenko N. - Modern biotechnology in optimizing plant waste utilization, Ivanytska B., Pavliuchenko N., Slyusarenko O., Tian L., Miao T., Liu D., Pyzyk M., Slaski J. (2020)
Bulakh O. - Morphological features of the flower of Symphoricarpos species (Caprifoliaceae) introduced to Ukraine (2020)
Zhila A. - The morphostructure of Oxalis incarnata bulbs, Tymchenko O. (2020)
Skrypchenko N. - Seed productivity and reproduction features of Schisandra chinensis under conditions of the M.M. Gryshko National Botanical Garden, Slyusar G. (2020)
Leshcheniuk O. - Morpho-anatomical adaptation of the leaves of certain Veronica species to arid conditions, Chipilyak T. (2020)
Vakulenko T. - Carpological features of certain Artemisia species distributed in Ukraine, Bagatska T., Korablova O., Gurnenko I., Rakhmetov D. (2020)
Gritsenko V. - Formation of the introduced coenopopulation of Crocus reticulatus on the botanical-geographical plot "Steppes of Ukraine” at the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (2020)
Bondarchuk O. - Accumulation of ash and photosynthetic pigments in the raw material of Astragalus, Vergun O., Shymanska O., Fishchenko V., Rakhmetov D. (2020)
Kuzemko A. - Distribution of species of the genus Stipa in Ukraine according to phytosociological databases, Vynokurov D., Shyriaeva D. (2020)
Tarieiev A. - Short notice concerning the current conservation status of dark-barked birch taxa and the proposed changes to the next edition of the Red Book of Ukraine, Olshanskyi I. (2020)
Pleskach L. - Epiphytic bryophytes of the State Dendrological Park "Olexandria” of the NAS of Ukraine, Virchenko V. (2020)
Vasyliuk O. - Perspectives of the legislation on the Red Book of Ukraine development (2020)
Gaidarzhy M. - Vasyl Kapustyan (1942–2020) of blessed memory, Kolomiychuk V., Nikitina V., Belemets N. (2020)
Bedernichek T. - In memoriam – Stepan Stoyko (2020)
Прокоп’як М. З. - Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016—2020 рр., Безменська Л. А., Пальцан Н. М., Голіней Г. М., Майорова О. Ю. (2021)
Власова О. Г. - Особливості впливу Сечовини на фізико-хімічні властивості робочих розчинів інсектицидів, Секун М. П., Зацеркляна М. Д. (2021)
Москалець Т. З. - Обліпихова муха, прояви її шкідливості та контроль в агроценозах обліпихи крушиноподібної, Москалець В. В., Гриник І. В., Шевчук І. В. (2021)
Бащенко М. М. - Лабораторна оцінка можливості використання яєць каштанової мінуючої молі Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) для живлення трихограми Trichogramma pintoi Voeg. та Trichogramma evanescens Westw., Худолій А. І., Чайка В. М. (2021)
Гаврилюк Н. М. - Сезонна динаміка чисельності турунів на посівах пшениці ярої за різних систем удобрення, Медвідь Я. А. (2021)
Яновський Ю. П. - Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від кров’яної попелиці, Суханов С. В., Крикунов І. В., Фоменко О. О. (2021)
Судак В. М. - Тестування гербіцидних систем за вирощування кукурудзи в Степу України, Горбатенко А. І., Семенов С. С., Кулик А. О. (2021)
Гутянський Р. А. - Залежність забур’яненості посівів сої від умов вирощування у Східному Лісостепу України, Попов С. І., Зуза В. С., Кузьменко Н. В. (2021)
Курдюкова О. М. - Неотенічні та карликові бур’яни: поширення, біологія та контроль, Тищук О. П. (2021)
Титул, зміст (2020)
Паньків Х. В. - Використання згорткової глибокої нейромережі для визначення зміни напружено-деформованого стану вертикальних сталевих циліндричних резервуарів за переміщеннями їх поверхні, Паньків Ю. В. (2020)
Чернова О. Т. - Аналіз методики встанолення типових технологічних i монтажних схем обв'язки гирла свердловин ПСГ противикидним обладнанням (2020)
Слабінога М. О. - Апаратне та програмне забезпечення системи моніторингу якості повітря в приміщенні, Гавриш А. Б., Іванків Н. В. (2020)
Лопатин В. В. - Достоверность и неопределенность в мобильных системах контроля (2020)
Юрчишин В. М. - Методологічні підходи щодо оцінки якості програмного забезпечення для об’єктів нафтогазового комплексу (2020)
Кучмистенко О. В. - Підвищення ефективності автоматизованої системи керування процесом транспортування нафти на засадах інтелектуальних технологій (2020)
Горбійчук М. І. - Порівняльний аналіз методів фільтрації при експериментальному дослідженні динамічних властивостей об’єктів, Когутяк М. І., Борин В. С. (2020)
Максим’юк С. О. - Диверсифікація методів діагностики технічного стану газопроводів в умовах розвитку системи оцінки якості природного газу за принципами ЄС, Карпаш О. М. (2020)
Горбійчук М. І. - Комп’ютерна система оптимального керування роботою газоперекачувальних агрегатів природного газу, Лазорів О. Т., Лазорів А. М. (2020)
Гарасимів В. М. - Алгоритм налаштування коефіцієнтів під-регулятора із використанням методів нечіткої логіки (2020)
Ровінський В. А. - Реверс-інжиніринг нелінійних систем за допомогою аналітичних мереж, Євчук О. В. (2020)
Бабчук С. М. - Математична модель залежності швидкості передавання даних від довжини сегменту спеціалізованої комп’ютерної мережі СС-link (2020)
Михайлюк І. Р. - Щодо будови розплавів евтектичних систем: теоретичні аспекти модельного представлення опису структури рідини, Ваврик Т. О., Царева О. С., Подубинська Н. Д. (2020)
Потеряйло Л. О. - Знання орієнтовані методи прийняття рішень в моделюванні тренажерів технологічних процесів, Процюк В. В., Кравців К. І. (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2020)
Cherevko S. - Research on the influence of sports competitions on the formation of personal qualities of students-athletes, Ploshynska A., Globa T., Cherevko A. (2021)
Ivanyshyn I. - Correlation structure of the coordination preparedness of male adolescents aged 13–14 engaged in extreme activity, Vypasniak I., Kovalchuk L., Ivanyshyn Yu. (2021)
Афонін В. - Стан залучення курсантів вищих військових навчальних закладів до спортивно-масової роботи, Романчук С., Петрук А., Лойко О., Романчук В., Боярчук О., Добровольський В. (2021)
Бондаренко І. - Сучасні тенденції розвитку веслування у світі, Кураса Г., Сергієнко Ю., Конопляник О., Головаченко І., Дзюбан О. (2021)
Глухов І. - Обґрунтування системи навчання плавання студентів закладів вищої освіти (2021)
Король О. - Фізичне виховання студентів в умовах карантину: можливості та виклики, Хрипач А., Осінчук В., Фестрига С. (2021)
Слюсарчук В. - Особливості самоаналізу різних аспектів фізичної підготовленості на початковому етапі навчання дівчат і хлопців у закладі вищої освіти, Клюс О., Єдинак Г., Галаманжук Л., Гуска М., Гуска М., Балацька Л., Скавронський О. (2021)
Черевко С. - Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту, Індиченко Л., Кондратенко В., Черевко А., Зайцев І. (2021)
Чистякова М. - Формування мотивації студентів до саморозвитку та самоосвіти, Козак Є., Петров А., Авінов В., Гурман Л., Ладиняк А., Воронецький В. (2021)
Чиченьова О. - Інноваційна методика навчання студентів-початківців технічному удару гри в настільний теніс під час занять з фізичного виховання (2021)
Булгаков В. М. - Результати експериментального дослідження та випробувань машини для поверхневого внесення мінеральних добрив із похило розташованими відцентровими розсівальними апаратами, Адамчук О. В. (2020)
Вожик Ю. Г. - Техніко-технологічне забезпечення виробництва органічних добрив на основі торфу, Панасюк В. І. (2020)
Адамчук В. В. - Теоретичні дослідження руху яєць зернової молі, заражених трихограмою дозувально-розсівальним пристроєм безпілотного літального апарата, Маранда С. О. (2020)
Вольський В. А. - Розроблення структурно-функціональної схеми агрегату для подрібнення та зароблення в ґрунт грубостеблових рослинних решток, Коцюбанський Р. В. (2020)
Парієв А. О. - Експериментальні дослідження біопрепарату Екстракон для отримання компостів із сидеральних культур, Філоненко Ю. А., Патика М. В. (2020)
Кузьмич А. Я. - Дослідження процесу формування валка незернової частини врожаю кукурудзи та соняшнику під час збирання на енергетичні цілі, Анеляк М. М., Грицака О. М. (2020)
Грицака О. М. - Теоретичні дослідження процесів обмолоту та сепарації хлібної маси молотильно-сепарувальним пристроєм (2020)
Калініченко Р. А. - Експериментальні дослідження вібропереміщення зерна за високоінтенсивної термообробки, Степаненко С. П., Котов Б. І. (2020)
Мироненко В. Г. - Обґрунтування раціональних параметрів чутливого елемента індикатора вологості зерна, Борис А. М., Тютюнник Н. В. (2020)
Бончик В. С. - Методика визначення кінематичних параметрів лопатей вертикального ротора для руйнування бульбоносного пласта, Вольський В. А. (2020)
Кузьменко В. Ф. - Розвиток засобів механізації кормовиробництва, Максіменко В. В., Холодюк О. В. (2020)
Рєзніков І. В. - До обґрунтування типорозмірного ряду планувально-технологічних рішень ферм із виробництва молока, Фененко А. І., Ткач В. В. (2020)
Дмитрів І. В. - Динамічна модель змикання дійкової гуми (2020)
Парієв А. О. - Виробничі випробування експериментального зразка універсального потокового роздавача стеблових матеріалів із рулонів на базі кормороздавача КТУ-10А, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2020)
Третяк В. М. - Вплив параметрів начіпного пристрою на негативні резонансні коливання під час роботи машинно-тракторного агрегату в транспортному режимі, Чабан В. В., Оляднічук Р. В., Говоров О. Ф., Мельник Р. В. (2020)
Подригало М. А. - Проблеми забезпечення моторно-трансмісійними установками вітчизняних тягово-транспортних засобів, Третяк В. М., Доброгорський М. В., Оляднічук Р. В., Гребеник О. М. (2020)
Скібчик В. І. - Концептуальні положення стратегії адаптивного технічного обслуговування та ремонту мобільної сільськогосподарської техніки, Шаповал Л. І. (2020)
Василенко М. О. - Метод визначення технічного ресурсу мобільної сільськогосподарської техніки та призначення термінів ремонтно-обслуговуючих робіт, Шаповал Л. І. (2020)
Василенко М. О. - Дослідження деформації лезових робочих органів ґрунтообробної техніки після їх електроконтактного оброблення, Калінін О. Є. (2020)
Адамчук В. В. - Формування й розвиток ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Грицишин М. І., Перепелиця Н. М. (2020)
Братішко В. В. - Ресурсний потенціал незернової частини біомаси основних сільськогосподарських культур в Україні, Шульга С. М., Тігунова О. О., Ребенко В.  І., Красюк А. О. (2020)
Крутякова В. І. - Біоконтроль – забезпечення перспектив сталого розвитку вітчизняного землеробства (2020)
Зуякова Л. П. - Обґрунтування техніко-технологічного забезпечення виробництва мікробіопрепаратів для захисту рослин (2020)
Лисенко В. П. - Інноваційні підходи для управління виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2020)
Ювілеї. Вожику Юлію Григоровичу – 80 (2020)
Ювілеї. Анеляку Михайлу Михайловичу – 70 (2020)
Велієв Ф. Т. О. - Тюркська складова світоглядних настанов азербайджанського етносу (2021)
Zinkevych V. - Life activity analysis of educational systems in the context of civilizational development of the planetary world (2021)
Нікітенко В. - Креативний клас як чинник удосконалення людського капіталу у контексті розвитку смарт-освіти (2021)
Nosach B. - Peculiarities of ethical concept of paradoxism "war–peace" (2021)
Punchenko O. - Health care as a global problem of humanity and its relationship with other global problems, Voronkova V., Vodop'yanov P. (2021)
Teslenko T. - Breakthrough technologies as a factor of formation of information economy in the conditions of digitalization (2021)
Sergiienko T. - Features and trends of the development of the political culture of the ukrainian society in the conditions of the hybrid warfare, Babarykina N. (2021)
Bilohur V. - Educational policy in the field of sport during the COVID-19 pandemic: challenges, threats, development trends, Andriukaitiene R., Makieshyna Y. (2021)
Traore M. - Exploratory analysis of women’s right of access a land case of Mali, Perkumienė D. (2021)
Domaitytė K. - Challenges of legal regulation of different parents and their children's surnames in the practice of Lithuanian courts, Beriozovas O. (2021)
Венгерська Н. - Використання креативних цифрових технологій у сфері туризму під час пандемії COVID-19: економічні і соціальні наслідки, Воронкова В., Безкоровайна Л., Череп А. (2021)
Ivanauskiene R. - Cost accouting at transport services enterprise: the case of the United Kingdom, Petrosiene B. (2021)
Voronkova V. - Formation of the concept of the socially responsible state as a factor of increasing the public governance and administration, Oleksenko R., Fursìn A. (2021)
Paukstys M. - Understanding the importance of social responsibility: the attitude of managers and employees of accommodation companies (2021)
Svagzdiene B. - Tourism – a tool for economic diversification for other sectors, Streimikiene D., Jasinskas E. (2021)
Наші автори (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей (2021)
Міжнародна індексація журналу (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бужимська К. О. - Формування та розвиток системи контролінгу на промислових підприємствах, Царук І. М. (2021)
Мельник Т. Ю. - Теоретико-методичні основи оцінювання майнового стану підприємства, Свірко С. В. (2021)
Шиманська К. В. - Пріоритетні напрями та механізми розвитку цифрової економіки в Україні, Бондарчук В. В. (2021)
Бардаш С. В. - Класифікація трансакційних витрат суб’єктів рентних відносин, Осадча Т. С. (2021)
Гринь В. П. - Теоретичні засади обліку стратегічних активів (2021)
Ізмайлов Я. О. - Удосконалення методичних аспектів обліку, аналізу та контролю запасів підприємств, Свірко С. В. (2021)
Тарасюк Г. М. - Економіко-правові аспекти діяльності закладів громадського харчування Житомира на початку ХХ століття, Чагайда А. О., Мілінчук О. В. (2021)
Бізонич Д. В. - Європейський досвід державного управління енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві: уроки для сучасної України (2021)
Литвинчук О. В. - Вплив мотиваційних факторів на результативність діяльності державних службовців (2021)
Psiuk М. О. - State regulation and coordination of Ukraine’s participation in international aerospace organizations (2021)
Бардаш С. В. - Ідентифікація фінансового потенціалу франчайзингової туристичної мережі: гносеологічний дискурс, Петрук О. М. (2021)
Топило В. А. - Концептуальні засади становлення та функціонування вертикально інтегрованих структур, Данилко В. К. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Абашина Н. С. - У пошуках витокiв слов’ян. До 100-рiччя вiд дня народження Є. В. Максимова (2021)
Петраускас О. В. - Черняхiвська культура та гуни (за матерiалами археологiчних пам’яток України) (2021)
Гопкало О. В. - Приношення одягу в iнгумацiях культури Черняхiв–Синтана-де-Муреш (2021)
Жаров Г. В. - Зброя Мутинського могильника, Терпиловський Р. В. (2021)
Башкатов Ю. Ю. - Iвкiвцi — новий тип пiзньозарубинецьких пам’яток Середнього Поднiпров’я, Бітковська Т. В. (2021)
Рудич Т. О. - Населення Київського Подолу давньоруської доби, Козак О. Д. (2021)
Рижов С. М. - Результати археологiчних дослiджень бiля с. Мошурiв на Черкащинi, Шумова В. О. (2021)
Могилов О. Д. - Другий Михайлiвський курган — пам’ятка V ст. до н. е. в Потясминнi (2021)
Гаврилюк Н. О. - Лiпний посуд пiзньоархаїчного комплексу Вiкторiвка I, Бондаренко Д. В. (2021)
Павленко C. В. - Тiлопальне поховання середини I тис. з Житомирського Полiсся, Борисов А. В., Сорокун А. А., Слободян Т. І. (2021)
Пам’ятi Олега Петровича Журавльова (2021)
Свiтла пам’ять, професоре! Безкомпромiсний Євжен Неуступни (2021)
Contents (2021)
Lobachev I. M. - Distributed deep learning framework for smart building transducer network, Antoshchuk S. G., Hodovychenko M. A. (2021)
Biletskyi Yu. O. - Passivity-based control system for stand-alone hybrid electrogenerating complex, Shchur I. Z., Kuzyk R. I. V. (2021)
Larshin V. P. - Mechatronic technological system information support, Gushchin A. M. (2021)
Drozd O. V. - Improving FPGA components of critical systems based on natural version redundancy, Rucinski A., Zashcholkin K. V., Drozd M. O., Sulima Y. Yu. (2021)
Tolochko O. I. - Discrete approximation of continuous objects with matlab, Palis S., Burmelov O. O., Kaluhin D. V. (2021)
Petrosiuk D. V. - Deep learning technology of convolutional neural networks for facial expression recognition, Arsirii O. O., Babilunha O. Ju., Nikolenko A. O. (2021)
Олійник Я. Б - Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща, Ободовська В. О. (2017)
Ободовський О. Г. - Загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат, Данько К. Ю., Почаєвець О. О. (2017)
Бейдик О. О. - Туристсько-екскурсійні ресурси Деснянського рекреаційного коридору, Сировець С. Ю. (2017)
Кіптенко В. К. - Globalization: the geographical nexus (2017)
Смирнов І. Г. - Логістичний чинник сталого розвитку туристичних територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму, Бенч Ю. С. (2017)
Стецюк В. В. - Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження ґрунтового покриву центральної частини Північного Причорномор’я, Веселова О. А. (2017)
Самойленко В. М. - Робоча шкала міри антропізації фізико-географічних таксонів України та її верифікаційна реалізація, Пласкальний В. В. (2017)
Гавриленко О. П. - Заліснення українського степу – благо чи катастрофа? (2017)
Удовиченко В. В. - Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території лівобережної України (2017)
Галаган О. О. - Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси), Ковтонюк О. В., Корогода Н. П., Цвелих Є. М. (2017)
Соколов А. А. - Ландшафтні особливості антропогенної трансформації природного середовища Брестської області (2017)
Томченко О. В. - Study of Dnieper’s islands’ shoreline change dynamics within Kiev region (at the example of Velykiy Pivnichniy island), Мазуркевич Л. О., Малець О. О. Дослідження динаміки змін берегової лінії островів Дніпра в межах Києва (на прикладі острова Великий Північний) (2017)
Татарчук О. Г. - Сильні зливи на території України на рубежі ХХ - ХХI століть, Тимофеєв В. М. (2017)
Дронова О. Л. - Вплив транспортної системи Києва на життя і мобільність його жителів, Боклаг Є. В. (2017)
Гетьман В. І. - Етнос як культурно-географічне явище (2017)
Корома Н. С. - Схема системного політико-географічного аналізу: теоретичні та методичні засади (2017)
Ткачук Л. М. - Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища (2017)
Топалова О. І. - Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області (2017)
Сосницька Я. С. - Розвиток бурякоцукрового виробництва в ринкових умовах (на прикладі Волинської області), Саган Я. Ю. (2017)
Бондаренко Е. Л. - Способи картографічного зображення на інтерактивних картах, Шорохова Р.С. (2017)
Макаренко П.О. - Економічна криза як передумова регіональних зрушень в економіці Японії (2017)
Клапчук Т. В. - Структурна організація річкової системи Бистриці Надвірнянської в гірській частині Українських Карпат (2017)
Запотоцька В. А. - Ціноутворення на регіональних ринках житла, теоретичний та прикладний аспект (2017)
Долинская О. О. - Особенности туризма Хмельницкой области (2017)
Ніжинська Ю. А. - Аналіз програми з курсу "Екологія" для школи та забезпечення її картами (2017)
Саковець О. О. - Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Рожищенського та Ківерцівського районів Волинської області (2017)
Моргацький В. В. - Геополітичні тенденції Білорусі на фоні суспільної та військово-політичної кризи в Україні (2017)
Любичу Івану Йосиповичу – 80! (2017)
Онищуку Василю Варфоломійовичу – 75! (2017)
Комлєву Олександру Олександровичу – 65! (2017)
Дорошенку Віктору Івановичу – 65! (2017)
Макаренку Володимиру Васильовичу – 60! (2017)
Дричу Сергію Костянтиновичу – 60! (2017)
Винниченку Ігорю Івановичу – 60! (2017)
Дудун Тетяні Володимирівні – 50! (2017)
До 90-річчя з дня народження Юрківського Віктора Миновича (2017)
До 90-річчя з дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича (2017)
До 80-річчя з дня народження Пастуха Володимира Васильовича (2017)
Вихідні відомості (2017)
Олійник Я. Б. - Географічному факультету – 85 років! (2017)
Олійник Я. Б. - Регіональні особливості формування людського потенціалу Чернівецької області, Куриш Т. Д. (2017)
Лозовіцький П. С. - Закономірності ступеню вторинного осолонцювання ґрунтів антропогенних природно-технічних систем півдня України, Молочко А. М. (2017)
Яценко Ю. В. - Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря, Шевченко О. Г., Сніжко С. І. (2017)
Білоус Л. Ф. - Екорегіон як об’єкт транскордонного й регіонального планування систем охорони біорізноманіття (2017)
Гавриленко О. П. - Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття (2017)
Круківська А. В. - Особливості термічного режиму ґрунту в місті Київ, Агаркова М. А. (2017)
Гетьман В. І. - Азово-Сиваський національний природний парк (2017)
Корчемлюк М. В. - Карові озера Карпатського НПП в системі ландшафтно-геоморфологічного різноманіття, Кравчинський Р. Л., Мотрук М. В., Савчук Б. Б. (2017)
Холявчук Д. І. - Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче), Питюк О. О. (2017)
Ісмайлов М. Д. - Екологічні аспекти вивчення природно-рекреаційного потенціалу гірничих геосистем (на прикладі Південного схилу Великого Кавказу), Ісмайлова Л. А. (2017)
Кучинская И. Я. - Системний аналіз рельєфу Південного схилу Великого Кавказу як індикатора еколого-ландшафтного потенціалу території, Алекберова С. О., Мамедова Д. С. (2017)
Михайленко В. П. - Перспективи впровадження фіторемедіації для відновлення геоекосистеми Тульчинського полігону ТПВ, Шолохова А. А. (2017)
Запотоцький С. П. - Зовнішньоекономічна конкурентоспроможність регіонів України: суспільно-географічний аспект, Паренюк В. А., Скляров О. О. (2017)
Корома Н. С. - Стратегія міського розвитку Харкова: ретроспектива містобудівної політики (2017)
Мельник Л. В. - Напрями трансформацій та виявлення елементів модернізації в межах тестової ділянки дослідження у м. Шпола, Батиченко С. П. (2017)
Кривець О. О. - Просторові трансформації та особливості їх сприйняття в місті Херсон на прикладі мікрорайону "ХБК" (2017)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів (2017)
Воловик В. М. - Німецькі сільські етнокультурні ландшафти поділля ХІХ – початку ХХ сторіччя, Яцюк В. М. (2017)
Корнус А. О. - Географічні аспекти трансформації промисловості Сумської області на початку ХХІ століття, Корнус О. Г. (2017)
Чир Н. В. - Дослідження питання туристично-рекреаційного потенціалу Ратнівського району Волинської області, Качаровський Р. Є. (2017)
Бондаренко Е. Л. - Інформаційне та програмне забезпечення проектування бази даних об’єктів природно-заповідного фонду України в Полтавській області, Кирилюк М. О. (2017)
Дудун Т. В. - Картографічний моніторинг якості вищої освіти (2017)
Курач Т. М. - Матеріали дистанційного зондування при створенні карт для сільського господарства, Шемчук М. П. (2017)
Підлісецька І. В. - Картографування історичних подій пов’язаних із Голокостом та остарбайтерством на українських землях, Сірий Б. В. (2017)
Смирнов І. Г. - Географія ресурсної бази військового туризму США (ХVІІІ-ХІХ ст.), Бурніс В. В. (2017)
Стафійчук В. І. - Сучасне регіональне політико-географічне положення України (2017)
Брайчевський Ю. С. - Поширення політики популізму у демократичних країнах заходу: суспільно-географічний аналіз виборів президента США 2016 р. (2017)
Сливка Р. Р. - Вразливість держав Середньої Азії до ризику виникнення територіально-політичних конфліктів (2017)
Пальчук М. В. - Методика суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста (2017)
Трохименко І. В. - Суспільно-географічне дослідження послуг сільського зеленого туризму Кіровоградської області (2017)
Самчук Є. В. - Кількісна оцінка інтегральних та динамічних характеристик баричних утворень (2017)
Половка О. А. - Основні етапи та напрями формування наукових досліджень гідрології суші (на прикладі історії будівництва водосховищ в Україні) (2017)
Кислицька І. І. - Динаміка чисельності студентів вищих навчальних закладів за основними напрямами (2017)
Журавкевич А. А. - Ландшафтно-екологічний аналіз геосистем Дністровсько-Дніпровського краю для агроуправлінських потреб (2017)
Моргацький В. В. - Україна і держави Центральної Азії в нових геополітичних реаліях: геоекономічний та геостратегічний аспекти (2017)
Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 65! (2017)
Гриневецькому Володимиру Трифоновичу – 85! (2017)
Яценку Борису Павловичу – 75! (2017)
Білоусу Володимиру Васильовичу – 70! (2017)
Стецюку Володимиру Васильовичу – 70! (2017)
Гродзинському Михайлу Дмитровичу – 60! (2017)
До 80-річчя з дня народження Іщука Степана Івановича (2017)
До 80-річчя з дня народження Мельничука Івана Васильовича (2017)
До 70-річчя з дня народження Огороднікова Володимира Івановича (2017)
До 45-річчя з дня народження Шишацького Віктора Борисовича (2017)
Вихідні відомості (2017)
Пілецький В. І. - Про деякі дієслова та віддієслівні похідники в науково-технічній термінології (2020)
Микитюк О. Р. - Видозміна дефініцій: асиміляторська політика чи політика позитивної дискримінації (2020)
Поліщук Н. О. - Актуалізація термінної лексики в мові сучасної преси (2020)
Фецко І. М. - Синонімні відношення у музейній термінолексиці природничого профілю (2020)
Германович Г. О. - Дослідження медичної термінології в наукових працях кінця XX ст. – початку XXI ст. (2020)
Асіїв Л. В. - Вставлені конструкції в публіцистиці Івана Багряного (2020)
Глібчук Н. М. - Вербалізація вигуків та звуконаслідувальних слів у площині функціональної омонімії (2020)
Куньч З. Й. - Тенденції внормування правил позиційного чергування у/в на початку ХХ століття (2020)
Kutnia H. V. - Ontological features of statics and dynamics as differential attributes of predicates (2020)
Trush О. M. - Author’s corrections of a syntax structure of a sentence in Ivan Franko’s scientific speech (2020)
Шмілик І. Д. - Особливості форм давального відмінка іменників у поезії І. Франка (2020)
Добосевич У. Б. - Історія української мови в науковій спадщині Л. М. Полюги (2020)
Висоцька Т. Й. - Сполучник у перекладах Дем’яна Наливайка (2020)
Сокіл Б. М. - Українська мова як урядова в австрійському парламенті: рецепція послів (2020)
Купчинська З. О. - Генітив належности в мікротопонімії (2020)
Фаріон І. Д. - Патронімна ідентифікація на -ич/-ович (-евич) як складник трикомпонентної антропонімної формули (2020)
Сколоздра-Шепітко О. Р. - Літературна ономастика в працях львівських учених-україністів (2020)
Сокіл-Клепар Н. В. - Мікротопоніми в усній народній словесності (2020)
Якимович-Чапран Д. Б. - Етнонім москаль як компонент українських фразем і паремій: лінгвокультурний аспект (2020)
Zmarko B. І. - The word-forming characteristic of the brand names of Svitlovodsk, Kirovohrad region (2020)
Костів О.М. - Курс "Методика викладання фахових дисциплін” у становленні професійної компетентності магістрів-філологів, Мазурик Д. В. (2020)
Станкевич Н. І. - Чистота мови і мовлення: сучасні параметри (2020)
Щепанська Х. А. - Мовний образ чи мовні засоби вираження образу: кореляція понять (2020)
Брікнер Т. В. - Семантика мовного образу землі у фразеологізмах франкової прози (2020)
Боросовська І. І. - "Віртуальний історизм” як проблема текстотворення у сучасному українському романі (на матеріалі львівської белетристики Юрія Винничука) (2020)
Бацевич Ф. С. - Актуальні проблеми сучасної лінгвонаратології, Созонова Я. Ю. (2020)
Форманова С. В. - Коментар у соціальних мережах: інвективні форми (2020)
Гонтарук Л. В. - Стереотип ‘чужа країна’ в свідомості та мовленнєвій практиці російського священника (на матеріалі оповідань священника Я. Шипова) (2020)
Теслюк Г. Л. - Соціолінгвістичний аналіз Псалма 131 (2020)
Пронь Х. В. - Особливості реалізації мовленнєвого жанру докір у романах І. Франка "Для домашнього огнища” та "Перехресні стежки” (2020)
Ольхович-Новосадюк М. М. - Вербалізація концептосфери радість в українській, польській та англійській мовах (2020)
Колесник Н. С. - Феномен імені твого міста (2020)
Купчинська З. О. - Східне Полісся: мікротопонімія в контексті регіональної лексичної системи (2020)
Кравченко Л. О. - Перша хрестоматія з української ономастики (2020)
Кочан І. М. - Важлива подія у слов’янській лексикографії (2020)
Лукаш Г. П. - Рецензія (2020)
Купчинська З. О. - Дещо про українські прізвища (2020)
Проніна О. М. - Білаш Сергій Михайлович (до 50-річчя з дня народження), Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Білич А. М., Половик О. Ю., Олійніченко Я. О., Коваль Я. В. (2021)
Галич Л. Б. - Чарівної душі людина, подорож "вглиб душі" (до ювілею професора Куроєдової Віри Дмитрівни), Виженко Є. Є., Стасюк О. А., Сокологорська-Никіна Ю. К., Петрова А. В., Ніколішин І. А. (2021)
Думанський Ю. В. - Професор Удод Олександр Анатолійович. Життя, сповнене добра (до 65-річчя з дня народження), Єрмолаєва М. В., Центіло В. Г., Яковлева Н. М. (2021)
Azizova M. E. - Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia syndrome in infertility in women, Mammadli G. H., Hajizade G. G., Babayeva G. I., Sirajli U. M. (2021)
Badalova A. A. - Clinical and diagnostic aspects of genital endometriosis in women of reproductive age (2021)
Бережна В. А. - Iмунологічна оптимізація методів діагностики при затримці внутрішньоутробного розвитку плода (2021)
Бойко В. В. - Лапароскопічна апендектомія та герніопластика при хронічному апендициті у поєднанні з паховою грижею, Пархоменко К. Ю. (2021)
Волотовська Н. В. - Pоль креатиніну та сечовини як біомаркерів ураження організму на тлі ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки (2021)
Герасименко Л. О. - Kомплексна та персоніфікована система реабілітації внутрішньо переміщених осіб за наявності психосоціальної дезадаптації та невротичного розладу, Гальченко А. В. (2021)
Громова О. Л. - Bіддалені результати лікування неатипової гіперплазії ендометрію з застосуванням дидрогестерону у жінок в пременопаузі (2021)
Дельва М. Ю. - Гіпнічний головний біль (клінічне спостереження, обговорення), Дельва І. І. (2021)
Демитер І. М. - Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку, Доля О. С., Гудзь Д. П., Данилюк М. Б., Воротинцев С. І. (2021)
Ємченко Я. О. - Oсобливості клініко-лабораторних показників та клінічного перебігу псоріазу у хворих із супутнім аліментарним ожирінням, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2021)
Завгородній С. М. - Гострий холецистит у осіб похилого та старечого віку в невідкладній абдомінальній хірургії, Данилюк М. Б., Рилов А. І., Кубрак М. А., Щуров М. Ф., Бачурін А. В. (2021)
Завгородня Н. Г. - Вплив факоемульсифікації катаракти на гідро- та гемодинаміку ока при міопії високого ступеня, Михайленко Н. В., Безуглий М. Б., Поплавська І. О. (2021)
Зоренко Є. М. - Pоль гіпоксії та мітохондріальної дисфункції в механізмах розвитку експериментальної деменції альцгеймерівського типу різного генезу у щурів, оцінка можливості корекції даного стану мезенхімальними стовбуровими клітинами, Павлова О. О., Горбач Т. В., Мартинова С. М. (2021)
Іоффе О. Ю. - Досвід застосування гідроактивних пов’язок в лікуванні синдрому діабетичної стопи, Кіндзер С. Л., Галига Т. М., Діброва Ю. А., Кривопустов М. С. (2021)
Кизименко О. О. - Iндуковані зміни цитологічної картини рани у пацієнтів з гнилісно-некротичними ураженнями синдрому діабетичної стопи при місцевому застосуванні вакуумінстиляційної терапії, Ляховський В. І., Гриценко Є. М., Запорожченко О. В., Іванов В. А., Усков Д. А. (2021)
Козьолкін О. А. - Aналіз інформативності сироваткових концентрацій інтерлейкіну 6 та інтерлейкіну 10 у визначенні короткострокового прогнозу у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу, Кузнєцов А. А. (2021)
Комариця О. Й. - Стан печінки у пацієнтів з набутими вадами серця ревматичного генезу, Радченко О. М., Яцев Ю. М. (2021)
Макаров С. О. - Cтруктура клініко–неврологічних проявів у хворих на системний червоний вовчак (2021)
Неханевич О. Б. Гашинова К. Ю. - Профілактика розвитку венозної тромбоемболії у пацієнтів з коронавірусною хворобою , Тютюнник М. О., Манін М. В., Корота Ю. В. (2021)
Носівець Д. С. - Дослідження впливу комбінації L-тироксину, диклофенаку натрію та хондроїтину сульфату на біль при остеоартрозі внаслідок гіпотиреозу (2021)
Огоренко В. В. - Aналіз ефективності впливу комплексного лікування на психологічну адаптацію у пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини, Гненна О. М. (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Імунозапальний гомеостаз та оксидативний стрес в дестабілізації репаративних процесів у молодих осіб з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та автоімунним тиреоїдитом (2021)
Петров Є. Є. - Порівняльна характеристика деяких показників системи гемостазу у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою, Бурмак Ю. Г., Треумова С. І., Іваницька Т. А. (2021)
Ревенко Г. О. - Вплив ВІЛ-інфекції на В-клітинну ланку імунної системи, Маврутенков В. В. (2021)
Рубцов Р. В. - Bплив комплексного лікування на деякі показники активності запалення та орієнтовної оцінки імунного статусу у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2021)
Рустамян С. Т. - Oсобливості перебігу коморбідної патології у хворих, що перебувають на програмному гемодіалізі з урахуванням наявності цукрового діабету 2-го типу (2021)
Савенков Д. Ю. - Удосконалення тактики накладання колоректальних анастомозів у пацієнтів з раком прямої кишки за допомогою ICG-методики, Романуха К. Г., Белослудцев О. Д. (2021)
Соколов О. В. - Eфективність застосування радіочастотної абляції у лікуванні декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (2021)
Загоруйко Г. Є. - Кінетика зростання лінійних розмірів, площі зрізів питомої і загальної площі поверхні кардіоміоцитів у ранньому постнатальному онтогенезі щурів Вістар, Марциновський В. П., Загоруйко Ю. В., Філатова В. Л., Шмуліч О. В. (2021)
Стрижак О. В. - Eколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку Глибокого, Земляний О. А., Ломига Л. Л. (2021)
Туркіна В. А. - Oцінка імунного статусу мурчаків при впливі екстрактів пагонів Vaccinium Corymbosum L., Яворська Н. Й., Лаповець Н. Є., Воробець Н. М., Віщур O. I. (2021)
Шамелашвілі К. Л. - Ембріотоксична дія хлориду кадмію на організм щурів, Шаторна В. Ф. (2021)
Безкоровайна І. М. - Дистанційна форма медичної освіти, Ряднова В. В., Стебловська І. С. (2021)
Білаш В. П. - Психологічні аспекти "емоційного вигорання" викладача медичного вузу під час проведення освітнього процесу в умовах карантину (2021)
Гайошко О. Б. - Aналіз результатів післядипломного навчання у підготовці фахівців за спеціальністю "Cтоматологія" (2021)
Єрошенко Г. А. - Дистанційне навчання в умовах карантину - очима студентів – медиків, Лисаченко О. Д., Климач Т. М., Шевченко К. В., Григоренко А. С., Кінаш О. В., Донець І. М. (2021)
Заїкіна Т. С. - Освіта іноземців в Україні: сучасні виклики та шляхи їх подолання, Кравчун П. Г., Титова Г. Ю., Ринчак П. І., Сапричова Л. В. (2021)
Гринь В. Г. - Використання способу моделювання атланта (С1) людини за допомогою 3D скульптінгу, Шерстюк О. О., Свінцицька Н. Л., Федорченко І. Л. (2021)
Пантус А. В. - Вплив різних концентрацій полімеру на структуру мікроволокон у волокнистому матриксі, Рожко М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р. (2021)
Пілін Є. В. - Iнтраопераційна візуалізація сторожевих лімфовузлів при запальних процесах з використанням ICG-камери, Молчанов Р. М., Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Губаренко О. В. (2021)
Дерев’янко Т. В. - Вплив екстракту ізохінолінових алкалоїдів рослин родини Макових на біологічні властивості музейних штамів мікроорганізмів, Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Лобань Г. А. (2021)
Зачепило С. В. - Oцінка чутливості клінічних штамів C. Albicans, виділених від хворих на фарингомікоз, до комбінованої дії ефірної олії монарди та протигрибкових препаратів (2021)
Петров І. В. - Kріоконсервування пробіотичних штамів мікроорганізмів, іммобілізованих в гелевих гранулах з додатковим покриттям, Ананьїна Г. Є., Онасенко О. С., Степанюк Л. В., Нардід Е. О. (2021)
Антонюк О. П. - Графічна та пластична реконструції стравоходу в ранньому періоді онтогенезу людини, Вовк Ю. М., Марчук О. Ф., Марчук Ф. Д. (2021)
Беліменко М. С. - Ультраструктурні зміни міокарда при дії загальної гіпотермії , Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Кушнарьова К. А. (2021)
Гнатюк М. С. - Bікові особливості ремоделювання гемомікроциркуляторного русла товстої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Процайло О. М., Татарчук Л. В., Гаргула Т. І. (2021)
Григор’єва П. В. - Oсобливості фетальної топографії бічного шкірного нерва стегна, Хмара Т. В., Заморський І. І., Лека М. Ю. (2021)
Зикова Н. П. - Mікроскопічні зміни екзокринної частини підшлункової залози після експериментальної термічної травми за умов застосування ліофілізованого ксенодермального субстрату, Небесна З. М., Крамар С. Б., Якубишина Л. В. (2021)
Ковчун В. Ю. - Mорфологічні особливості паренхіми підшлункової залози за умов впливу сублетального зневоднення організму, Сікора В. З. (2021)
Козлов С. В. - Ультраструктура тонкого кишечнику при баротравмі, Кошарний А. В., Кошарний В. В., Бондаренко Н. С., Живодьор І. А. (2021)
Кульбіцька В. В. - Гістологічні зміни надниркових залоз в динаміці після експериментальної термічної травми, Небесна З. М., Шутурма О. Я., Трач Росоловська С. В. (2021)
Нефьодова О. О. - Вплив солей кадмію на нефрогенез у щурів при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів, Азаров О. І., Гарець В. І., Кузнецова О. В., Житній М. І., Шевченко І. В., Мальчугін Р. К. (2021)
Нефьодова О. О. - Експериментальне визначення хронічного впливу солей кадмію на гепатогенез щурів, Білишко Д. В., Шевченко І. В., Гарець В. І., Острецова С. С., Гальперін О. І. (2021)
Огінська Н. В. - Субмікроскопічні зміни гемокапілярів кори мозочка при експериментальній термічній травмі та за умов застосування ліофілізованого ксенодермального субстрату, Небесна З. М., Крамар С. Б. (2021)
Попко С. С. - Динаміка структурних елементів бронхів морських свинок після сенсибілізації овальбуміном, Євтушенко В. М. (2021)
Ryabukha O.I. - Hormonal activity features of intrafollicular colloid of white rat’s thyroid gland in common disorders of its function (2021)
Чеканова І. В. - Bстановлення форми середньої черепної ямки людини зрілого віку за допомогою краніометричних індексів, Вовк О. Ю., Дубина С. О. (2021)
Григоренко А. С. - Вплив глутамату натрію на органи травної системи, Єрошенко Г. А, Шевченко К. В, Донець І. М., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А. (2021)
Гуренко О. О. - Дисбіоз кишки як фактор розвитку метаболічного синдрому та інсулінорезистентності, Дроздовська С. Б. (2021)
Зайченко Г. В. - Фармакодинаміка амінокислот, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В., Сорокопуд К. Ю., Клименко О. Г. (2021)
Комар Т. В. - Онтологія уроджених вад кісток гомілки, Хмара Т. В., Попович А. І., Кавун М. П., Петрюк А. Є. (2021)
Конюшевська А. А. - Неспецифічний виразковий коліт в практиці педіатра: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, лікування (огляд літератури та власне спостереження), Сидоренко Н. В., Вайзер Н. В., Крамаренко І. Є., Яковенко Д. В., Бохолдін Ю. О. (2021)
Луць Ю. П. - Фізіологічна характеристика панкреатичного гормону аміліну як ендогенного регуляторного чинника, Лук’янцева Г. В., Пастухова В. А., Котляренко Л. Т., Олійник Т. М. (2021)
Ляховська Н. В. - Гетерогенність чинників, що впливають на розвиток алергічних захворювань, Сакевич В. Д., Тимчук Л. Ю., Ляховський В. І. (2021)
Нефьодова О. О. - Кадмій-індуковані зміни яєчок: актуальний погляд на сучасний стан проблеми (огляд літератури), Грузд В. В., Гальперін О. І., Бойко О. В., Козловська О. Г., Ковальчук А. О., Ломига Л. Л. (2021)
Островська С. С. - Зв'язок між хворобою Альцгеймера, цереброваскулярними і серцево-судинними захворюваннями (огляд літератури), Ліхолєтов Е. О., Павлова В. В., Деркач А. К., Шевченко І. Ф., Адегова Л. Я. (2021)
Петрова Т. А. - Aналіз використання нестероїдних протизапальних засобів у вітчизняній стоматологічній практиці, Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., Островська Г. Ю., Колот Е. Г., Чечотіна С. Ю, Сидоренко А. Г. (2021)
Тарасович П. М. - Біологічна характеристика наземних рослин і тварин окремих територій Аргентинських островів прилягаючих до української антарктичної станції "Академік Вернадський", Марциновський В. П, Загоруйко Г. Є. (2021)
Українська С. І. - Hаносистеми срібла і золота в складі декстран-поліакриламідних матриць: вплив на репродуктивну функцію, Калейнікова О. М., Срібна В. О. (2021)
Фастовець М. М. - Bплив дефіциту магнію на формування ожиріння та метаболічного синдрому у дітей (огляд літератури), Гасюк Н. І., Калюжка О. О., Артьомова Н. С., Жук Л. А. (2021)
Хмара Т. В. - Oнтологія уроджених вад розвитку присінково-завиткового органа, Ризничук М. О., Чифурко І. Т., Батрановська С. О., Петрюк А. Є. (2021)
Черепюк О. М. - Сучасні аспекти у виникненні та розвитку раннього дитячого карієсу зубів (2021)
Волошин О. М. - Oсобливості клітинного імунітету у дітей дошкільного віку з рекурентними респіраторними захворюваннями, Марушко Ю. В. (2021)
Hasanov S. Sh. - Neuro-psychological development of premature infants with low and extremely low birth weight, Aljanova S. B. (2021)
Клєвакіна О. Ю. - Дослідження рівню ІЛ–6 та ІЛ–8 у новонароджених з гіпоксично–ішемічною енцефалопатією на тлі використання різних стратегій вентиляції легень, Анікін І. О. (2021)
Голованова І. А. - Aналіз думки лікарів та пацієнтів - учасників ATO щодо необхідності психологічної реабілітації, Гавловський О. Д. (2021)
Рогач І. М. - Cоціально–економічний аспект впливу цукрового діабету 2 типу на життя пацієнтів, Рего О. Ю., Гаврош Н. В., Качур М. М. (2021)
Babak S. V. - Formation of proper eating behavior in children of the second childhood who play soccer (2021)
Безвушко Е. В. - Гігієнічний стан порожнини рота у школярів з хронічним катаральним гінгівітом, що проживають на екологічно забруднених та йод-, фтордефіцитних територіях, Малко Н. В., Бандрівський Ю. Л. (2021)
Мокрик О. Я. - Kлінічна оцінка ефективності провідникових анестезій, застосованих під час хірургічних втручань у бічній ділянці нижніх щелеп, Петров Д. Б., Комнацький Б. Ю. (2021)
Філон А. М. - Вплив хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих на стан стоматологічного здоров’я за даними анкетування, Колеснік О. П., Возний О. В. (2021)
Шешукова О. В. - Bплив лікувально-профілактичного комплексу на біохімічні параметри ротової рідини дітей молодшого шкільного віку з надмірною масою тіла і ознаками запалення в тканинах пародонту, Костенко В. О., Акімов О. Є., Онищенко А. В. (2021)
Яров Ю. Ю. - Динаміка маркерів репаративних та некротичних процесів при загоєнні експериментальної слизово-кісткової рани, Силенко Ю. І. (2021)
Губін М. В. - Первинна судово-медична експертиза травм органів зовнішнього дихання у потерпілих осіб, Малихіна О. І., Войтов Є. О. (2021)
Яковцова І. І. - Cудово–медична діагностика зажиттєвості странгуляційної асфіксії, Гуров О. М., Дудник В. В. (2021)
Костишин Н. М. - Oцінка мінеральної щільності великогомілкової кістки щурів за умови моделювання ожиріння, малорухомого способу життя та впливу нефізіологічної загальної вібрації (2021)
Тарнавський Р. - Марк Ліціній Красс та перший тріумвірат (2020)
Цюпак В. - Династична політика Марка Аврелія (2020)
Тарасюк Я. - Політика Септімія Севера в Африці (2020)
Біла С. - Основні концепти "руського культурно-релігійного відродження" останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століття як передумови "унійного тріумфалізму" у працях Анджея Ґіля та Ігоря Скочиляса (2020)
Павлишин А. - Чоловічі монастирі Львівської єпархії у ранньомодерному суспільстві: релігійний аспект (2020)
Smutok L. - Census of the Jewish population of Stara Sil in 1764, Lyseyko Ya., Smutok I. (2020)
Стецик Ю. - Обіжник протоігумена Йосафата Охоцького (30.11.1784) (2020)
Губицький Л. - Контрабандна торгівля у Київській губернії першої половини ХІХ ст. (2020)
Драган В. - Етнографічно-фольклорні інтереси Стефана Коваліва (2020)
Бойко-Гагарін А. - Справа фальшивомонетника Адама Богуша (1868–1870) (2020)
Telvak V. - Lviv Region State Archive documents as a source for the study of cultural and educational activity of Mykhailo Hrushevsky, Yanyshyn B. (2020)
Шандра І. - Музей зразків – мініатюрне представництво експортерів у столиці Російської імперії на початку ХХ ст. (2020)
Цецик С. - Особливості розвитку професійної освіти та підготовки педагогічних кадрів на Волині на початку ХХ ст., Цецик Я. (2020)
Pasichna Yu. - Socio-political activity of the peasantry of Ukraine in 1917, Zemskyi Yu. (2020)
Ільницький В. - Аграризм як селяноцентричний феномен Української революції 1917–1921 років у фокусі зарубіжної історіографії, Глібіщук М., Компанієць О. (2020)
Фуртій В. - Туристичний потенціал та інфраструктура Богемії у період Першої республіки (2020)
Футала В. - Питання української державності на міжнародній арені (1919–1923): дослідження та інтерпретації польських істориків (2020)
Nakonechnyi V. - Lemko emigration during the interwar period as reflected by "Nash Lemko" (2020)
Медвідь О. - Розвиток кредитної кооперації на Дрогобиччині (20–30-х рр. ХХ ст.) (2020)
Telvak V. - "Deadly enemy of the Polish people": images of Mykhailo Hrushevsky in Polish journalism (2020)
Капустинський Н. - Біоісторіографія українського національно-визвольного руху на Дрогобиччині 1930–1950-х рр. (2020)
Лісіна С. - Теорія творення повстансько-партизанського визвольного війська у військово-історичних працях членів ОУН (2020)
Купрій Т. - Питання імплементації автономії Підкарпатської Русі в контексті Другої чехословацької кризи 1938 року, Тиміш Л. (2020)
Shliakhtych R. - Motives of the local police regarding participation in the Holocaust in the General district "Dnipropetrovsk" (Evidence from the districts of Kryvyi Rih and Stalindorf) (2020)
Стародубець Г. - Моделі фемінності в гендерній політиці сталінського режиму (2020)
Чава І. - Українсько-московський договір 1654 р. в інтерпретаціях польських істориків першої половини ХХ століття (2020)
Ільницький В. - До історії діяльності молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобицькій сільськогосподарській школі та Дрогобицькому нафтовому технікумі (1950–1951), Ярушак М. (2020)
Попко С. - Військово-технічна співпраця України та НАТО: теорія, практика (1997–2004 рр.) (2020)
Krylova A. - Historical maps in GIS: scientific and methodological aspect (Molochna German settlement maps as example) (2020)
Стецик Ю. - Нове дослідження руської релігійної культури ранньомодерного часу (Рецензія на монографію: Тимошенко Л. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.). Дрогобич : Коло, 2020. 796 с.: іл.) (2020)
Гриценко Г. - Трагічні сторінки Береза-Картузького концтабору (липень 1934 – вересень 1939) (Рецензія на монографію: Ільїн О. Л., Мазур П. Є. Нариси історії Береза-Картуського концтабору (липень 1934 – вересень 1939). Тернопіль : ТзОВ "Тернограф", 2019. 640 с.) (2020)
Матеріалознавство в Україні (2020)
Картузов В. В. - Застосування результатів імітаційного моделювання структуроутворення високобористих сполук на атомному рівні для оцінки їхньої хімічної твердості, Роженко Н. М., Ефимова К. О., Данилюк В. М. (2020)
Закарян Д. А. - Нанорозмірні квазібінарні евтектичні системи і їх характерні параметри, Хачатрян А. В. (2020)
Борисовська К. М. - Вплив розміру зерна в полікристалічних матеріалах на механізми пластичної деформації та границю плинності, Подрезов Ю. М., Фірстов С. О. (2020)
Повстяной О. Ю. - Моделювання ущільнення порошкових фільтруючих елементів під час радіально-ізостатичного пресування, Михайлов А. О., Рудь В. Д., Михайлов О. В. (2020)
Лукович В. В. - Про поляризацію трубопроводу у випадку відшарування ізоляції від його поверхні (2020)
Островерх Є. М. - Механічна поведінка та електрична провідність оксидно-цинкової кераміки, Полішко І. О., Бродніковський Д. М., Коваленко Л. Л., Самелюк А. В., Васильєв О. Д., Островерх А. С. (2020)
Коржова Н. П. - Перспективні ливарні сплави з підвищеною міцністю на основі потрійних систем Al-Mg-Ge(Si), Легка Т. М., Мільман Ю. В., Грінкевич К. Е., Мордовець Н. М., Воскобойнік І. В., Мельник В. Х., Щерецький О. А., Бурцев В. В. (2020)
Бродніковський М. П. - Вплив Al, Cr, Mo, Zr, Si и C на температурні інтервали зміцнення багатокомпонентних сплавів на основі ніобію, Кулаков А. С., Крапівка М. О., Зубець Ю. Є., Бродніковський Д. М. (2020)
Сидорчук О. М. - Лита сталь з регульованим аустенітним перетворенням під час експлуатації, одержана електрошлаковим переплавом, Мамонова А. А., Лук’янчук В. В., Гогаєв К. О., Радченко О. К., Миронюк Л. А., Коновал В. П., Шведова Г. Л., Миронюк Д. В. (2020)
Ремез М. В. - Крихкопластичний перехід в алюмінідах титану, легованих β-стабілізаторами, Подрезов Ю. М., Даниленко В. І., Даниленко М. І., Фірстов С. О. (2020)
Григорьєв О. М. - Дослідження особливостей руйнування шаруватої кераміки в її мікрооб’ємах методами індентування, Мелах Л. М., Мосіна Т. В., Бродніковський М. П., Запорожець О. І., Михайловський В. А., Бережинський І. Л., Суботін В. І. (2020)
Олєйник Г. С. - Особливості формування нанодисперсної структури в процесі РТ-спікання порошку гексагонального алмазу (лонсдейліту), Котко А. В., Солонін Ю. М., Бочечка О. О., Чернієнко А. І., Луцак Е. М. (2020)
Borsuk M. - Boundary value problems for singular p- and p(x)- Laplacian equations in a domain with conical point on the boundary (2020)
Gutlyanskii V. - On Hilbert boundary value problem for Beltrami equations with singularities, Ryazanov V., Yakubov E., Yefimushkin A. (2020)
Kovalevsky A. A. - On the convergence of solutions of variational problems with pointwise functional constraints in variable domains (2020)
Грабова У. З. - Апроксимативні властивості тригармонічних інтегралів Пуассона на класах W, Кальчук І. В., Філозоф Л. І. (2020)
Нитребич З. М. - Диференціально-символьний метод розв'язування задачі з локальними двоточковими за часом умовами для рівняння із частинними похідними (2020)
Pogorui A. - Distribution of random motion at renewal instants in three-dimensional space, Rodriguez-Dagnino R. M. (2020)
Скворцов С. О. - Локальна поведінка відображень метричних просторів з розгалуженням (2020)
Trofymenko O. D. - Mean value theorems for polynomial solutions of linear elliptic equations with constant coefficients in the complex plane (2020)
Mezentsev K. - Urban planning paradigms: shift or persistence?, Gnatiuk O. (2021)
Melnychuk A. - New tools for new urban spaces? Analysis of planning and participation tools and their performance in (post)transitional perspective, Denysenko O., Ostapenko P. (2021)
Neugebauer C. - Urban renewal planning in German cities – a governance analysis (2021)
Malchykova D. - Participatory budgeting practices and civic activism for urban space renovation: the case of Kherson (2021)
Ulasiuk M. - Shifts in urban planning in Belarus? Experience from Brest, Neugebauer C. (2021)
Niemets L. - Conflicts in urban space and post-industrial urban transformations, Suptelo O., Lohvynova M., Sehida K. (2021)
Dronova O. - From neoliberal practices to the participative democracy of integrated urban development: the path of residential housing in "LIKO-GRAD” KYIV, Kliui K., Khomenko D. (2021)
Denysenko O. - Introduction. Participatory practices through the eyes of activists and practitioners (2021)
Korotkykh O. - Urban projects should be public (2021)
Davydenko H. - Both are important – "about what” and "how” (2021)
Ambrosova A. - Activists exercice the control over the actions of local enterprises: analysis of participatory practices in environmental protection, Orekhanova Yu. (2021)
Atamanchuk A. - Collaborative decision-making is the only possible way for changes: reflections on public participation efforts (2021)
Бахтин А. К. - Задача об экстремальном разбиении комплексной плоскости со свободными полюсами, Выговская Л. В. (2020)
Fayazov K. S. - A nonlocal boundary value problem for a fourth order mixed type equation, Khajiev I. O. (2020)
Нєсмєлова О. В. - Матричні крайові задачі для диференціальних рівнянь з p-Лапласіаном (2020)
Protasov I. - Weakening topologies on a countable abelian group of finite exponent (2020)
Ryazanov V. - Mappings with finite length distortion and prime ends on Riemann surfaces, Volkov S. (2020)
Салімов Р. Р. - Про локальні властивості розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі, Стефанчук М. В. (2020)
Вакарчук С. Б. - Об оценках в весовом пространстве L2,γ(R2), γ=exp(−x2 − y2), значений различных поперечников классов функций двух переменных, Вакарчук М. Б. (2020)
Zozulia Y. - Pointwise estimates of solutions to weighted porous medium and fast diffusion equations via weighted Riesz potentials (2020)
Kyrylenko A. - European trends of inclusive tourism in post-COVID-19, Melnychenko S., Dupliak T. (2021)
Duginets G. - Competitive strategies of companies in the foreign market, Kolesnykova O. (2021)
Олейніков Ю. - Інституційні складові бренд-орієнтованої економіки, Сєрова Л. (2021)
Кудирко Л. - Фіскальні "війни" в умовах становлення глобальної цифрової економіки, Антіхович В. (2021)
Ніжейко К. - Міжнародні стратегічні альянси в ІТ-сфері (2021)
Музичук М. - СbC-звітність в податковому адмініструванні, Фоміна О. (2021)
Пурденко О. - Інноваційні бізнес-інструменти у сфері торгівлі, Мельник В. (2021)
Гладій І. - Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій (2021)
Носова Є. - Інформаційна складова у механізмі фінансової безпеки підприємства, Мугуєв К., Русінов В. (2021)
Ладонько Л. - Професійна підготовка державних службовців: зарубіжний досвід, Мірко Н. (2021)
Ананьян Е. - Заголовок як ключовий елемент англомовного газетного наративу (2020)
Аскеров Илькин Вагид Оглы - Некоторые непродуктивные суффиксы на Орхоно-Енисейских памятниках и их следы в современном азербайджанском литературном языке (2020)
Білічак О. - Джерелознавча база дослідження творчості Є. Плужника (2020)
Бовт А. - Особливості перекладу науково-технічних текстів (на прикладі наукових статей у галузі залізничного транспорту) (2020)
Вискушенко С. - Концепт ТВАРИНА як центральний концепт англійської фахової мови тваринництва (2020)
Волосянко І. - Проблема ґендерних стосунків у сучасній українській прозі на тему війни на Донбасі (2020)
Гарасим Т. - Типологія словесних поетичних образів збірки "Між горами" Р. Фроста, Зубрик А. (2020)
Герман Л. - Основні етапи становлення мовного ландшафту Харкова на тлі соціально-політичних змін, Підгородецька І., Тихоненко О. (2020)
Гірняк С. - Педагогічна термінологія Стефана Коваліва: до питання про становлення наукової мови в Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Гонюк О. - Хронотоп міста в романі С. Жадана "Інтернат" (2020)
Дегтярьова Т. - Формування лінгвокультурологічної компетентності студентів-іноземців за допомогою текстів усної народної творчості, Коньок О., Скварча О. (2020)
Дерябіна А. - Структурні особливості терміносполук німецької фахової мови цивільного права (2020)
Дроздовський Д. - Трансформація паттернів колективного несвідомого як чинник формування метажанрової форми містерії (2020)
Авраменко К. - Впровадження методик викладання i розвиток навичок iнфомедiйної грамотності в підготовці майбутніх педагогічних працівників (2020)
Адамюк Н. - Інновації оцінювання рівня сформованості професійної компетентності перекладачів жестової мови (2020)
Аніщук А. - Дитяча література як засіб формування світосприйняття у дітей 5–6 років, Мойсєєнко Ю. (2020)
Артюхова О. - Інклюзивне навчання як проєкція розвитку соціально-правового суспільства (2020)
Akhmadli S. - Development of general secondary education in Nakhchivan during the independence period: problems, perspectives (2020)
Бабич П. - Підготовка майбутніх вчителів інформатики до застосування мультимедійних технологій для молодших школярів в умовах інклюзивної освіти (2020)
Бабкіна М. - Формування професійної компетентності сучасного викладача вищого навчального закладу (2020)
Байдак Л. - Інтерактивні технології у викладанні англійської мови студентам нелінгвістичних закладів вищої освіти, Крекотень О. (2020)
Бараненкова Н. - Проблематизація процесу навчання іноземної мови за професійним спрямуванням засобами навчальних стратегій, Лашук Н. (2020)
Безноско І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців природничо-математичних спеціальностей (2020)
Білан Т. - Світоглядні аспекти формування професійної самосвідомості майбутнього педагога (2020)
Білик О. - Дидактичний потенціал мобільних додатків у вивченні іноземної мови в умовах аудиторної та позааудиторної діяльності, Пуга О. (2020)
Біляковська О. - Якість освітнього процесу як чинник підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів (2020)
Boichenko M. - Decorative art teaching in the context of non-formal education of Ukraine (XIX – early XX century), Nykyforov A. (2020)
Бондаренко О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу тактичного рівня для подальшого проходження військової служби у військовому ліцеї (2020)
Бужина І. - Соціальний захист дітей з інвалідністю у процесі інклюзивного навчання, Імерідзе М., Биков І. (2020)
Бурчак С. - Педагогічні умови розвитку творчості майбутніх учителів математики (2020)
Волошанська І. - Особливості використання комунікативних методів навчання для розвитку навиків говоріння на уроках іноземної мови, Хало З. (2020)
Воровка М. - Діалог як засадничий концепт реформи освіти в Україні, Проценко А. (2020)
Гагарін М. - Характеристика технології проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2020)
Halatsyn K. - Formation of communicative culture of students in higher technical educational institutions by means of game technologies, Feshchuk A. (2020)
Геращенко В. - Професійна підготовка викладачів правознавства: проблеми та перспективи (2020)
Горохівська Т. - Особливості професійно-педагогічної діяльності як методологічної основи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів (2020)
Грищенко С. - Формування професійної майстерності у сфері супервізії в Канаді (2020)
Гуманкова О. - Реалізація автономного навчання у процесі формування професійної методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в дошкільній та початковій освіті, Михайлова О. (2020)
Довбенко С. - Традиції виховання толерантності у виховних моделях українського народу (2020)
Довгопола Л. - Навчальна практика з генетики як компонент практико-орієнтованого підходу в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2020)
Єрмак Т. - Готовність вчителів до формування лідерських навичок учнів (2020)
Zhumbei M. - Analysis of the aspects of professionalism of a tour guide (2020)
Журавко Т. - Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект (2020)
Забродський С. - Сутнісні характеристики готовності майбутніх офіцерів до службово-бойової діяльності засобами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту, Шемчук В., Климович В., Гончаров Є., Пашуба А. (2020)
Закусилова Т. - Шляхи забезпечення якості освіти майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки в закладах вищої медичної освіти (2020)
Зінченко В. - Орфоепічна, акцентуаційна та лексична робота на заняттях ділової української мови як важливий чинник формування високого рівня культури мовлення студентів економічного профілю (2020)
Дуброва О. - Монопредикативні поліпропозитивні семантико-синтаксичні структури в українській та англійській мовах (2020)
Ємець Н. - Тематична лінія самопізнання в концептуальному просторі ЕГО американської жіночої "сповідальної поезії" (2020)
Запухляк І. - Структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах (2020)
Карась О. - Мовленнєва культура – основа розвитку і становлення української мовної особистості (2020)
Ковальчук Ю. - Інтерпретація літературних джерел в оповіданні "Аскольдова могила" збірки "Легенди старокиївські" Наталени Королеви (2020)
Ковбасюк Л. - Функціонування англійських вигуків в німецькомовних смс- та WhatsApp-повідомленнях (2020)
Коропатніцька Т. - Натуроморфна когнітивна модель порівняння (2020)
Коротич К. - Особливості функціонування конфесійних слів та висловів в українській пресі 1917–1945 років (2020)
Куньч З. - Античні крилаті вислови як соціопсихолінгвістичні індикатори в мовленні дипломата (2020)
Лісовська О. - Ренесансна модель особистості у творчості Станіслава Оріховського (2020)
Марченко В. - Формування "літературної казки" у творчості Л. С. Петрушевської (2020)
Матвєєва С. - Лінгвістична реконструкція когнітивних структур у термінознаках (2020)
Микитюк О. - Українська мова крізь оптику міжнародного журналу, Микитюк М. (2020)
Зубрик А. - Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів (2020)
Зюзь В. - Тайм-менеджмент як фактор адаптації студентів до дистанційного навчання у ЗВО в період надзвичайної ситуації, Балухтіна В. (2020)
Івахно Н. - Теоретичні засади шкільного вивчення топонімів у літературному тексті: система компетенцій (2020)
Ігнатенко Н. - Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у науковій концепції А. Горемичкіна, Ковтун О. (2020)
Ілініцька Н. - Концептуальні засади диференціації навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2020)
Ільченко О. - Медіаграмотність в освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти (2020)
Іонова О. - Питання естетичного виховання особистості у вальдорфській школі (2020)
Кабусь Н. - Технологія соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп (2020)
Канішевська Л. - Аналіз феномена "толерантність" в гуманітарних науках (2020)
Коваль Л. - Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2020)
Козьменко О. - Історичні аспекти підготовки успішної людини в США (2020)
Колодійчук Ю. - Роль соціального підприємництва у вирішенні соціально-економічних проблем вразливих категорій населення, Семенкова А. (2020)
Kopochynska Yu. - Determination of criteria, indicators and levels of formation of professional identity of future physical therapy, ergotherapy (2020)
Корінна Г. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах гендерного підходу, Гончаренко О. (2020)
Корсак Р. - Проблеми покращення стратегічної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні, Кашка М. (2020)
Костів С. - Педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління на етапі оперативно-тактичної підготовки, Ягупов В. (2020)
Красницька О. - Лідерство та риторика у професійній діяльності офіцера (2020)
Красуля А. - Формування навички дигітального читання у студентів-перекладачів, Кравченко В. (2020)
Криштанович М. - Педагогічні умови інтеграції компонентів професійної діяльності вчителя фізики, Козловська І., Миськів І., Джулай Л. (2020)
Крохмаль А. - Розвиток професійного самовдосконалення у студентів-філологів за допомогою інформаційних технологій (2020)
Кулик О. - Якісний вміст посібників для здобувачів вищої освіти в контексті ключових підходів до навчання (2020)
Курчатова А. - Вплив міжособистісних стосунків дітей старшого дошкільного віку на персональну поведінку (2020)
Кушнір К. - Креативна педагогіка в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Раструба Т. (2020)
Левицька А. - Формування готовності майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії як педагогічна проблема (2020)
Лісунова Л. - Українська народна картина як засіб формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2020)
Літіченко О. - Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку (2020)
Лупаренко С. - Зміст, форми й методи розвитку підприємницької компетентності студентів у закладах вищої освіти (2020)
Луценко Є. - Спрямованість змісту фахових дисциплін на підготовку майбутніх менеджерів до реалізації фасилітаторської функції у професійній діяльності (2020)
Лялюк Г. - Опікунсько-виховна діяльність інституційних установ на початку ХХ ст. (2020)
Мамонова О. - Особливості викладання іноземної мови курсантам ЗВО МВС України (з досвіду роботи), Волік О. (2020)
Мартинюк А. - Становлення художнього світогляду та педагогічних поглядів академіка А. Т. Авдієвського (2020)
Машталер І. - Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ, Сопотницька О. (2020)
Myhovych I. - Poland’s higher education system within the context of internationalization (2020)
Мороз Т. - Польські паремійні одиниці з антонімічними компонентами на позначення соціальної сфери життя людини (2020)
Мосієнко О. - Вербалізація економічної кризи в англомовних текстах інтернет-новин: номінативно-референційний аспект (2020)
Мухтарова Т. - Влияние социальной среды и политических событий на человеческую психологию в творчестве Чингиза Абдуллаева (2020)
Ніколаєва Т. - Контамінація і слова-портмоне в сучасній англійській мові (2020)
Оксанич М. - Позиційні характеристики підрядних умовних речень у середньоверхньонімецькій мові (2020)
Осьмак Н. - Художня модифікація мотиву "небесної дороги" у романах "Кохання в стилі бароко" Володимира Даниленка та "Дім на горі" Валерія Шевчука, Гудована Н. (2020)
Подгурська І. - Проблема автора та авторської модальності в романі Маргарет Етвуд "Оповідь служниці" (2020)
Поміркована Т. - Моделювання смислових відносин, виражених прийменниками в українській та англійській мовах, Кецик-Зінченко У. (2020)
Прудникова Т. - Лексеми з префіксоїдом крипто- на тлі динаміки української економічної терміносистеми: семантично-дериваційна інтерпретація (2020)
Пуш О. - Концепт death в англомовній картині світу, Гасюк Н. (2020)
Розлуцький І. - Націософський дискурс у творчості Миколи Євшана (2020)
Савчук Р. - Семіотико-наративні механізми творення текстових можливих світів у французькому художньому наративі XX – поч. XXI ст. (2020)
Семак Л. - Семантико-стилістичний аспект контекстуальної синоніміки сучасної української жіночої прози (2020)
Микитюк С. - Формування громадянської компетентності під час викладання права в педагогічних закладах вищої освіти (2020)
Мирошниченко О. - Ресурсно-змістове забезпечення формування цифрової компетентності майбутніх педагогів закладів вищої освіти (2020)
Молнар Т. - Стан сформованості міжкультурних цінностей у майбутніх учителів початкової школи (2020)
Назаренко О. - Управлінська освіта за кордоном: менеджмент освіти в Австралії (2020)
Некраш Л. - Використання міжнародної класифікації функціонування для оцінювання функціонування дитини із синдромом Дауна (2020)
Нехаєнко С. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності у майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення (2020)
Ноздрова О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів Нової української школи до формування культури мислення молодших школярів, Бартєнєва І. (2020)
Носкова М. - Проблеми впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2020)
Овсієнко Л. - Практикоорієнтована система вправ і завдань із вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти (2020)
Огреніч М. - Формування загальнокультурної компетентності студентів технічних спеціальностей, Яковлєва М. (2020)
Олло В. - Інноваційні технології навчання як засоби формування конкурентоспроможності майбутніх офіцерів, Сакно О., Олехнович В. (2020)
Омок Г. - Термінологічний базис професійної підготовки та професійної діяльності майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах професійно-технічної освіти (2020)
Осадча Н. - Духовний світ дитини і сучасна педагогічна практика (2020)
Острянко Т. - Дослідження формування асертивності у підлітків з агресивною поведінкою, Мекшун А. (2020)
Пантюк М. - Розвиток педагогічної біобібліографії в Україні: регіональний контекст, Савчук Б., Розман І. (2020)
Парфанович І. - Сімейне насильство стосовно людей похилого віку як суспільна і сімейна проблема, Парфанович А. (2020)
Перевознюк В. - Досвід формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії (2020)
Пєчка Л. - Зміст виховання особистості майбутнього педагога-дошкільника у здоров’язбережувальному середовищі педагогічного закладу вищої освіти (2020)
Пінігіна Ю. - Проблема визначення поняття "цінності" у науковій літературі (2020)
Подковирофф Н. - Методичний супровід професійного самовизначення майбутніх учителів іноземної мови як медіаторів культур у сфері шкільної міжкультурної іншомовної освіти (2020)
Поливанюк В. - Професійна компетентність майбутніх військових фахівців як науково-теоретична проблема (2020)
Пономаренко О. - Результативні характеристики готовності майбутнього магістра психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти (2020)
Починкова М. - Результати анкетування щодо сформованості критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи (2020)
Прус Н. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів під час читання: теоретичний та практичний аспекти (2020)
Rohova T. - Traditions of organizing pedagogical education of ecclesiastical school students in the educational practice of modern orthodox teological seminaries, Tverdokhlib T. (2020)
Романькова К. - Професійний саморозвиток педагогів шляхом організації науково-дослідної діяльності учнів (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в поетичній спадщині Кобзаря (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Савінова Н. - Стан готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі, Берегова М., Борулько Д. (2020)
Савлук І. - Психолого-педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів на заняттях з основного музичного інструмента: експериментальний контент (2020)
Севрук І. - Гендерна рівність у контексті забезпечення прав людини та її реалізація у підготовці майбутніх педагогів, Соколовська Ю. (2020)
Сич Т. - Вектори аналізу практичної реалізації методологічних підходів у дослідженнях проблем управління освітою (2020)
Скрипник Н. - Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх педагогів-словесників під час вивчення орфоепії української мови (2020)
Соколовська О. - Самостійна робота студентів педагогічних спеціальностей в умовах дистанційної форми навчання (2020)
Вступне слово (2020)
Довгерт А. С. - Доктрина міжнародного приватного права в Україні на зламі століть (2020)
Галущенко Г. В. - Проблеми встановлення змісту іноземного права в судах України (2020)
Перестюк Н. М. - Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: удосконалення теоретичних і практичних підходів в Україні (2020)
Виговський О. І. - Урегулювання нових інститутів міжнародного приватного права в оновленій цивільно-правовій кодифікації України (2020)
Стрельцова Є. Д. - Міжнародне приватне морське право України: сучасний стан системи колізійних норм (2020)
Трощенко І. О. - Колізійне регулювання недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві України та шляхи його вдосконалення на підставі досвіду європейських країн (2020)
Михайлів М. О. - Колізійне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві України (2020)
Ребриш Б. Ю. - Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні (2020)
Цірат Г. А. - Міжнародний цивільний процес: шляхи реформування у сучасних умовах. (2020)
Черняк Ю. В. - Визнання та виконання іноземних судових рішень із міжнародних сімейних спорів: світовий досвід уніфікації норм права та деякі питання судової практики (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Бібліографія з актуальної теми: "Доктрина міжнародного приватного права” (2020)
Ліщина І. Ю. - Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини (продовження статті, опублікованої у № 5/2020) (2020)
Кубко А. Є. - Державні інтереси в правовій системі України: поняття, ознаки, призначення (2020)
Самбор М. А. - Конституційне право на свободу мирних зібрань в Україні (2020)
Ірклієнко А. І. - До питання про правову доктрину в українській правовій традиції (2020)
Баймуратов М. О. - Професор Інголф Перніце: теоретичні новації та інноваційні дослідницькі проєкти, Бочарова Н. В. (2020)
Тимченко Л. Д. - Наукова публіцистика: новаторське слово у правничій науці та літературі (рецензія на книгу Віктора Акуленка "Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (1949–2019)”, Тимченко Л. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Вступне слово Першого заступника Голови Верховної Ради України (2020)
Куян І. А. - Народовладдя через всеукраїнський референдум: сучасний стан і перспективи розвитку національної юридичної доктрини (2020)
Федоренко В. Л. - Сутність, походження і формування конституційних основ референдумів та основних моделей референдної демократії (2020)
Куян І. А. - Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму (2020)
Задорожня Г. В. - Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо референдуму як форми прямої демократії, Задорожний Ю. А. (2020)
Скрипнюк О. В. - Чи стане всеукраїнський референдум дієвим механізмом демократичної легітимації в умовах сучасного конституціоналізму?, Ковальчук В. Б. (2020)
Клименко О. М. - Розвиток законотворчих ідей щодо конституційної моделі інституту всеукраїнського референдуму (2020)
Любченко П. М. - Проблемні аспекти адміністрування процесу всеукраїнського референдуму (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Бібліографія з актуальної теми:"Народовладдя через всеукраїнський референдум” (2020)
Пільков К. М. - Питання факту та права: фундаментальне і прикладне розмежування обставин справи, їх юридичної кваліфікації і застосування права (2020)
Андрейченко С. С. - Захист права на здоров’я через захист права на життя у практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Рабінович П. М. - Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у другій світовій війні), Держипільська А. М. (2020)
Єзеров А. А. - Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України: питання взаємодії, Терлецький Д. С. (2020)
Породько В. В. - Поняття і способи штучного погіршення житлових умов як підстави для відмови у взятті на квартирний облік (2020)
Тимошевська І. П. - Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у структурі доступності правосуддя (2020)
Ярошенко А. С. - Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері, Костенко О. М. (2020)
Дука В. В. - Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав (2020)
Гусарєв С. Д. - Право і прогрес: виклики сьогодення (рецензія на колективну монографію: Н. Оніщенко (за заг. ред.) "Право і прогрес: запити громадянського суспільства”) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Мірошниченко О. - Сімейно-шлюбні відносини старообрядців в Україні в умовах політичного режиму Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ століть (2021)
Старжець В. - Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період (2021)
Тершак А. - Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (2021)
Трофимович В. - Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957) (2021)
Смирнов А. - Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року (2021)
Майборода П. - Республіканські чесноти та імперська велич: образ Юліана в панегірику Клавдія Мамертина (2021)
Атаманенко В. - Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року (2021)
Близняк М. - Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (2021)
Шама О. - "Лихварський сприт і шахрайська хитрість": Станіслав Тарновський про трансформацію заможної шляхти Галичини в умовах становлення вільноринкового суспільства (2021)
Бондарчук Я. - Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків (2021)
Ворон Н. - Участь українських істориків Чехословаччини в міжнародних конгресах та з’їздах (20 – 30-ті рр. ХХ ст.): інформаційно-статистичний аналіз (2021)
Стопчак М. - Військово-фахова та культурно-освітня робота серед інтернованих вояків армії УНР в українській зарубіжній історіографії повоєнного періоду (2021)
Ющук Т. - Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа (2021)
Пшеничний Ю. - Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр., Марчук В. (2021)
Райтаровська Н. - Руські землі у міжнародному житті Європи в VIII-X ст. (2021)
Десятничук І. - Чеська політика та розпад Австро-Угорщини (1917-1918 рр.) (2021)
Стародуб А. - Копії Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу 1924 року в польських архівах (2021)
Залєток Н. - Служба британських та радянських жінок у військах зв’язку в роки Другої світової війни (2021)
Сторінка головного редактора (2005)
Ткаченко В. С. - Екотопічний супровід резерватного структурогенезу лучного степу "Михайлівської цілини" за останні 30 років ХХ століття, Лисенко Г. М. (2005)
Ткаченко В. С. - Особливості саморозвитку лучного степу "Михайлівська цілина" на різнорежимних ділянках охорони (2005)
Мойсієнко І. І. - Анотований список судинних рослин ботанічного заказника місцевого значення "Яковлівський" (Миколаївська область, Україна) (2005)
Шаповал В. В. - Субординатно-серіальна класифікація біоморф. 1. Проблема методології біоморфоструктурного аналізу флори (2005)
Севастьянов В. Е. - Изменчивость формы кроны у кипариса аризонского Cupressus arizonica Greene в Крыму (2005)
Ушачова Т. І. - Вплив довгострокового зрошення на грунтовий покрив деревних насаджень дендрологічного парку "Асканія-Нова", Моргун Є. М. (2005)
Слепченко Л. О. - Червонокнижні декоративні трав’янисті рослини дендрологічного парку "Асканія-Нова", Петренко З. А. (2005)
Деревянко В. Н. - Распространение хурмы восточной в Крыму и перспектива ее культуры, Казас А. Н., Грабовецкая О. А. (2005)
Гавриленко В. С. - О синантропной адаптации птиц в условиях биосферного заповедника "Аскания-Нова" и его окрестностей (2005)
Поліщук І. К. - Деякі аспекти впливу нориць гуртових Microtus socialis Pallas, 1773 на рослинність заповідного степу "Асканія-Нова" (2005)
Думенко В. П. - Волк Canis lupus L. в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и его регионе. Сообщение 1. История вида (2005)
Думенко В. П. - О сезонном диморфизме и индивидуальной изменчивости окраски волосяного покрова у ласки Mustela nivalis L. из биосферного заповедника "Аскания-Нова", Полищук И. К. (2005)
Поліщук І. К. - Вплив господарської діяльності на розміщення нір хижих ссавців Carnivora у природному ядрі біосферного заповідника "Асканія-Нова" та спектр кормів лиса звичайного Vulpes vulpes Linnaeus, 1758, Реут Ю. О. (2005)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження і проходження біоритмів у оленя Давида Elaphurus davidianus Milne-Edwards, 1866 в умовах напіввільного утримання на півдні України (2005)
Зубко В. Н. - О гнездовании горного гуся Anser indicus Latham, 1790 в зоопарке биосферного заповедника "Аскания-Нова", Мезинов А. С. (2005)
Скадовский Б. С. - Генеалогическое древо Фальц-Фейнов (2005)
Гавриленко Н. О. - Вплив чергового буревію в Асканії-Нова на паркові екосистеми, Капітоненко С. В. (2005)
Капітоненко С. В. - Поширені паразитичні мікоміцети деревних рослин в дендрологічному парку "Асканія-Нова" (2005)
Гавриленко Віктор Семенович: Життя присвячене заповідній справі (2005)
75-річчя професора Стекленьова Євгена Петровича (2005)
До уваги авторів (2005)
Роздольська І. - Літературна група українських січових стрільців "Митуса": ідейно-естетичні засади і генераційний статус (2020)
Сивик О. - Історична тематика в новелі В. Гауфа "Портрет імператора" (2020)
Сліпушко О. - Інтертекстуальний дискурс образної системи барокової драми "Олексій, чоловік Божий", Катюжинська А. (2020)
Соколова Г. - Модель міжкультурного навчання іноземної мові: про мотивацію та деякі форми контролю, Плотнікова Т., Лисенко І. (2020)
Телегіна Н. - Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу "Вечір у Візантії", Мимоход О. (2020)
Терещенко Л. - Концепти БАГАТСТВО та WEALTH як виразники ціннісних домінант англійської та української лінгвоспільнот (2020)
Трумко О. - Постать Івана Огієнка в лінгводидактичному аспекті, Руснак О. (2020)
Хортюк Д. - Особливості перекладу категорії комічного українською мовою (2020)
Храбан Т. - Манифестация механизмов психологической защиты на языковом уровне в поэтическом творчестве участников операции объединенных сил (психолингвистический аспект), Степаненко Е. (2020)
Черемська О. - Екологія мови – екологія душі: до питання про роль неозапозичень в українській мові, Сухенко В. (2020)
Шабат-Савка С. - Комунікативно-інтенційний зміст преференційних висловлень в українських пареміях (2020)
Шапошник О. - Перекладознавчий етап у комплексній методиці дослідження жанрово-стилістичної специфіки перекладу дитячого фентезі (2020)
Швець Т. - Семантичні групи фразеологічних одиниць німецької мови із соматичним компонентом (2020)
Юрса Л. - Еколінгвальні особливості української пропріальної лексики пострадянської доби, Негер О. (2020)
Ворохаєв О. - Система громадського здоров’я в Україні (2020)
Сопін О. - Розвиток здатності до проєктної самореалізації як проблема теорії і методики професійної освіти викладача вищої школи (2020)
Степаненко О. - Шляхи реалізації диференційованого підходу в процесі навчання зарубіжної літератури (2020)
Стецик Ю. - Матеріальне забезпечення виховних закладів сестер Василіянок у Дрогобичі (1920–1939 рр.), Галів М. (2020)
Сунь Пенфей - Художественные принципы символизма в камерно-вокальной музыке французских композиторов как объект музыкально-педагогической практики (2020)
Тараненко Г. - Критичне мислення як умова набуття логічної компетентності та формування логічної культури особистості в сучасному культурно-освітньому просторі (2020)
Тараненко Ю. - Домінантність рефлексивної діяльності в параметрах професійної підготовки майбутніх учителів хореографії (2020)
Тесленко С. - Формування моральної готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами художньої літератури (2020)
Тимощук Н. - Гейміфіковані елементи на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2020)
Ткач Л. - Результати експерименту щодо практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" (2020)
Ткаченко С. - Констатувальний етап експерименту з формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2020)
Тодорцева Ю. - Підготовка професійно мобільних соціальних працівників до соціального супроводу сімей, що виховують дитину із синдромом Дауна (2020)
Толочко С. - Компетентнісна парадигма безпекової підготовки фахівців аграрної галузі, Шкодин А. (2020)
Трофаїла Н. - Формування емоційної культури у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Турчик І. - Ґенеза системи шкільного фізичного виховання і спорту у США (1930–1944 рр.), Бєлікова Н. (2020)
Турчинов А. - Педагогічна модель формування навичок рукопашного бою майбутніх офіцерів до дій в екстремальних умовах, Шемчук В., Одеров А., Климович В., Саморок М. (2020)
Ферт О. - Соціальна перцепція як складова формування гармонійних відносин в інклюзивному освітньому середовищі (2020)
Фурдуй С. - Процес підготовки фахівців соціономічної сфери: формування професійних компетентностей, Замашкіна О., Маніта В. (2020)
Халілі А. - Питання змісту математичної освіти учнів базової середньої школи Палестини (2020)
Хамська Н. - Шляхи розвитку мотивації до набуття інформаційної компетентності майбутнього вчителя, Киналь А. (2020)
Хендрик О. - Основи Бартенієфф: аналітичний підхід до педагогіки сучасного танцю (2020)
Shapochka K. - Parents’ readiness to educate children with learning disabilities in inclusive educational institutions, Vdovychenko R. (2020)
Шаров С. - Особливості соціальної компетентності студентів педагогічного університету (2020)
Шевченко В. - Розвиток системи спеціальної освіти в Україні після входження до складу СРСР (1923–1930 рр.) (2020)
Шикирінська О. - Підготовка майбутніх учителів до формування естетичної культури молодших школярів засобами образотворчого мистецтва (2020)
Шинкар Т. - Методична робота в закладах дошкільної освіти: нормативно-правові аспекти (2020)
Школяр Н. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу через використання гейміфікації в навчанні іноземної мови (2020)
Шостак Р. - Поняття "компетентність" у науковій літературі (2020)
Юденок В. - Проблема рухової активності в процесі покращення координаційних якостей учнів середнього шкільного віку (2020)
Ягупов В. - Сутність і зміст військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти військового профілю, Єргідзей К. (2020)
Яковишина Т. - Педагогічні умови застосування арт-терапії у підготовці вчителів початкової школи (2020)
Яновська Л. - Етнокультурна діяльність учителя історії засобами музейної педагогіки (2020)
Yashchuk O. - Structural components of the model of preparation of a modern primary school teacher for the formation of logical skills in students (2020)
Ящук С. - Впровадження європейського досвіду підготовки фахівців соціальної сфери у систему вищої освіти України (2020)
Гера Т. - Безпекознавчий та психологічний компоненти сучасної побутової діяльності особистості, Гущак Ж. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Bahramova S. Sh. G. - Protecting and maintaining of religious values system in Azerbaijan and the work done in this direction (2020)
Ismayilova Z. - The educated generation who has a great role in the training of teachers in Nakhchivan (2020)
Мамедов Назим Рахбар Оглу - История Агдамского района Азербайджанской Республики (2020)
Александров М. - Визначення характерних ознак френча як предмета одягу (2020)
Аметова Л. - Світоглядні засади творчості Євгенії Гапчинської за матеріалами сервісів Youtube та Pinterest (2020)
Бермес І. - Диригентська діяльність Станіслава Людкевича (2020)
Борин О. - Дитячі вокальні талант-шоу як одна із форм реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління (на прикладі першого сезону телепроєкту "Голос. Діти") (2020)
Босак І. - Інсценізації за творами М. Матіос на сцені Iвано-Франківського театру: синтез драми та музики (2020)
Горожанкіна О. - Кобзарське та бандурне мистецтво як предмет наукового дослідження: історичні та сучасні аспекти (2020)
Гулей Я. - Негативні наслідки неправильних технік вокального мистецтва (зрив голосу, формування шкідливих звичок, падіння інтересу до мистецтва співу) (2020)
Дубровіна І. - Особливості художнього оформлення нотних видань 20-х років XX століття (на прикладі ілюстрацій Г. Берковича), Кармазін А. (2020)
Дутчак Ю. - Креативно-діяльнісний компонент професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, яка формується в закладах вищої освіти, Квасниця О. (2020)
Євенко І. - Використання одинарних нот FLY-системи в аранжуванні творів для електробаяна-акордеона (2020)
Жовнір С. - Творчість Хуліо Сальвадора Сагрераса в контексті гітарного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Журавель-Змєєва Л. - Особливості застосування народної, технічної та наукової термінології в галузі дизайну художнього текстилю (2020)
Захарова О. - Танец –зеркало времени. Социология бального танца (2020)
Карась Г. - Методологія трансдисциплінарної інтеграції відкритих освітніх ресурсів у вивченні художньої культури української діаспори (2020)
Князєв В. - Особливсті становлення баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті (тенденції, здобутки, перспективи) (2020)
Козінчук В. - Іконографічний канон як богословський імператив (2020)
Кравченко А. - Герменевтика ансамблевого виконавства в семіологічному дискурсі постмодернізму (2020)
Кубік О. - Специфіка розвитку ансамблевого бандурного мистецтва Прикарпаття: історико-виконавський аспект (2020)
Кукуруза Н. - Національно-патріотична тематика в сценічному мистецтві української діаспори другої половини ХХ ст. (2020)
Обух Л. - Управлінська майстерність Ігоря Кушплера як творчого лідера в організації культурно-мистецького життя (2020)
Осадча А. - Інтеграція у світовому дизайні, Винничук М. (2020)
Підгорбунський М. - Кіноварні степенні та вказівні помети в азбуці-переліку XVIІ століття (2020)
Погребняк М. - Театралізовані форми джаз-танцю в українському музичному театрі ХХ – початку ХХІ ст.: шляхи впровадження та форми презентації (2020)
Пономаренко М. - Імпресіоністичні ремінісценції Віктора Чауса: колористична структура портретних творів (2020)
Романюк Л. - Культурно-мистецька та освітньо-виховна діяльність української державної чоловічої гімназії Станиславова (2020)
Савчин Г. - Ансамблево-оркестрова творчість у доробку представників Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва ХХІ століття (2020)
Степанюк І. - Творча діяльність Волинського державного академічного народного хору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Сторонська Н. - Сучасне репертуарне забезпечення оркестрів (ансамблів) ВЗО на основі оригінальної музики (на прикладі творчості митців Дрогобицької музично-педагогічної школи Ернеста Мантулєва і Романа Стахніва) (2020)
Ткачук Б. - Комп’ютерні технології як чинник розвитку виконавства на ударних інструментах (2020)
Фабрика-Процька О. - Народнопісенні публікації митців Закарпаття в контексті історіографії (2020)
Федорняк Н. - Теоретичні аспекти трансформації українського музичного фольклору в середовищі української діаспори Північної Америки (2020)
Федорченко Д. - Класифікація сучасних стилів танго (2020)
Хмара Г. - Становлення індивідуального композиторського стилю в українській камерно-інструментальній музиці другої половини XVIII століття (2020)
Чинчевий К. - Становлення та розвиток явища "майстер-клас" у Київській фортепіанній школі (2020)
Чуйко О. - Традиції монументального малярства Галицько-Волинської Русі в сакральній культурі періоду середньовіччя (2020)
Шеменьова Ю. - Порівняльний аналіз тематики мурал-арту Північної та Південної Америки (на прикладі стінописів Канади та Чилі) (2020)
Школьна О. - Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українських і закордонних колекціях: джерела інспірацій, Барбалат О. (2020)
Ященко І. - Теоретичні засади позиційно-багаторядної аплікатури баяніста та їх реалізація у виконавському процесі (2020)
Гуменюк С. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Мацьків П. - Рецензія на монографію Котович Віри Василівни "Ойконімія України як лінгвокультурний феномен" (2020)
Стражнікова І. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Трибулькевич К. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Душний А. - "Візерунки Прикарпаття – 2019": Всеукраїнський мистецький форум Дрогобича в контексті міжнародної мистецької спільноти, Пиц Б. (2020)
Chaichenko S. - Approximation of functions by linear summation methods in the Orlicz type spaces, Savchuk V., Shidlich A. (2020)
Гембарський М. В. - Лінійні і колмогоровські поперечники класів BΩp,θ перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних, Гембарська С. Б. (2020)
Искандаров С. - О влиянии интегральных возмущений на асимптотическую устойчивость решений линейного дифференциального уравнения второго порядка, Абдирайимова Н. А. (2020)
Крикун І. Г. - Арктангенс-регресія та оцінювання параметрів розподілу Коші (2020)
Sevost'yanov E. - Sobolev mappings and moduli inequalities on Carnot groups, Ukhlov A. (2020)
Sheremeta M. M. - Hadamard compositions of Gelfond-Leont'ev derivatives of analytic functions, Mulyava O. M. (2020)
Веселовська О. В. - Система функцій, біортогональних з похідними поліномів Чебишева другого роду комплексної змінної, Достойна В. В. (2020)
Євгеньєва Є. О. - Поведінка розв`язків із загостренням для квазілінійних параболічних рівнянь (2020)
Вітряк М. - Україно-польські зв’язки за часів президента Л. Д. Кучми: політичний і культурний аспект (2020)
Захарова О. - Дипломатический протокол как действенный инструмент внешней политики государства. Визиты в СССР И.Б. Тито, М.Р. Пехлеви, Сукарно (1956 г.) (2020)
Ільїн В. - Відносини "лікар - пацієнт" у післявоєнному СРСР (2020)
Козлова Л. - Вирівнювання сільськогосподарських територій країн Європейського Союзу: політичний та соціально-економічний аспект (2020)
Кохан О. - Київ у 1930-х роках (загальна характеристика) (2020)
Куриляк В. - Напрями медико-санітарної роботи Церкви адвентистів сьомого дня в Україні (2020)
Malynovska N. - Charity as a historical and spiritual-moral basis for the development of social work, Say D. (2020)
Маслак В. - Проблеми української культури в публіцистиці Михайла Грушевського, Бутко Л., Василенко Д. (2020)
Маслак В. - Діяльність Михайла Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на початку XX століття, Саранча В., Шабуніна В. (2020)
Melnychuk O. - German-Ukrainian dialogue: the influence of the international festivals on the development of the German-Ukrainian literary contacts (1990s – early 21st century) (2020)
Підшибякін С. - Проросійські виступи на Сході України навесні 2014 р. та проголошення так званих "ДНР" і "ЛНР" у баченні українського політикуму (2020)
Бойко П. - Роль кларнета в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича (на прикладі партитури опери "Ніс") (2020)
Боровик С. - Жанрово-стильові особливості образу головної героїні опери М. Вериківського "Сотник" (2020)
Братюк Н. - Прояви експресіонізму у творчості львівських митців періоду 1950-х років (2020)
Гіга С. - Аранжування в аспекті стилетворення естрадно-вокальної композиції (2020)
Жук А. - Розвиток пленерного руху в Західній Європі кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2020)
Zubarev S. - Main trends of French jazz art and their outstanding representatives (2020)
Кеба М. - Спортивний бальний танець у контексті наративного дискурсу (2020)
Коломієць А. - Музичний складник у мистецькій освіті доби Бароко (2020)
Кравченко А. - Електроакустичні та аудіовізуальні твори в естетосфері ансамблевої культури України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Купчинська Л. - Леопольд Купельвізер та українське мистецтво (2020)
Літвінова С. - Втілення покаянної тематики в духовному концерті Ігоря Тилика (2020)
Марусик Н. - Професіоналізація форм застосування засобів гуцульського танцю: на прикладі вокально-хореографічного колективу "Гуцулія" (2020)
Мінь В. - Портрети донаторів у храмових розписах Дуньхуану: національно-етнічні та культурні ознаки (2020)
Науменко М. - Науковий контекст осмислення хорового мистецтва ХХІ століття на прикладі новітніх методичних досліджень, Коляда Ю. (2020)
Нємцова Л. - Особливості художньо-вольового впливу диригента в процесі концертно-виконавської діяльності (2020)
Погребняк М. - Творчий метод і неокласичний танець Сержа Лифаря як продовжувача традицій балетмейстерів "Нового російського балету" (2020)
Пожарська А.-О. - Музика кінофільмів жанру фентезі в науковому полі досліджень (2020)
Пузиркова А. - Питання визначення понять "модернізм" і "авангард" в українському образотворчому мистецтві 1910–1930-х років (2020)
П’явка М. - Наукові студії баянно-акордеонного напрацювання ХХІ століття як складник української академічної школи, Скакальська З. (2020)
Соколова А. - Музична культура стародавньої та середньовічної Ірландії і її паралелі в українській музичній культурі (2020)
Сьомак О. - Ікона святого Георгія Змієборця на чорному коні: два образи з Дрогобиччини (2020)
Ткачук Б. - Пріоритетні тенденції виконавства на ідіофонах на межі ХХ–ХХІ століття (2020)
Тур О. - Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти, Шабуніна В. (2020)
Шуневич Є. - Вокальне мистецтво в соціокультурі України ХХІ століття (виконавсько-методичний аспект) (2020)
Алексєєва Н. - Ментальне буття гіпонімів: проведення вільного асоціативного експерименту й основні стратегії асоціювання (2020)
Божко О. - Лексичні анормативи на шпальтах Миколаївської обласної газети "Рідне Прибужжя" (2020)
Бойко М. - Шляхи підвищення комунікативної потужності української мови в Україні і світі (за результатами соціолінгвістичного дослідження) (2020)
Борщевський С. - Словотвірні та комунікативно-функціональні особливості фемінітивів в українській та англійській мовах (2020)
Броварець Т. - Іноетнічні одиниці у покажчику вишитих вербально-візуальних творів, або особливості збирання "письмового фольклору" (2020)
Буранова А. - Метафоричне переосмислення назв артефактів за вектором "конкретне ‒ абстрактне" (2020)
Гаврилова І. - Лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові (2020)
Гладун Д. - Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання "AETHER: медіаколаборація в реальному часі") (2020)
Глобина Л. - Креативность в аспекте языковой подготовки иностранных студентов-медиков (2020)
Городиловська Г. - Ганна Наконечна як лексикограф (2020)
Грижак Л. - Авторські примітки в створенні комічного в романі Террі Пратчетта "Guards! Guards!", Мельничук Х. (2020)
Громко Т. - Лексикографування онімів говірки за корпусом моноговіркових текстів (2020)
Грон Ю. - Специфіка перекладацьких перетворень українською мовою комедійно-драматичного серіалу "Дивовижна місіс Мейзл" (2020)
Дерев’янко О. - Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер "Тільки Джейн", Тронь А. (2020)
Дроздовський Д. - Художній світ британського постпостмодерністського роману як чинник наукового пізнання дійсності (2020)
Bak S. M. - Existence of traveling waves in Fermi-Pasta-Ulam type systems on 2D-lattice, Kovtonyuk G. M. (2020)
Чуйко С. М. - Нелінійні крайові задачі для вироджених диференціально-алгебраїчних систем, Нєсмєлова О. В. (2020)
Krushkal S. L. - Fredholm eigenvalues and quasiconformal geometry of polygons (2020)
Pogorui A. A. - Series expansions for monogenic functions in Clifford algebras and their application, Kolomiiets T. Yu. (2020)
Романюк А. С. - Апроксимаційні характеристики і властивості операторів найкращого наближення класів функцій з просторів Соболєва та Нікольського-Бєсова, Романюк В. С. (2020)
Serdyuk A. S. - Asymptotic estimates for the best uniform approximations of classes of convolution of periodic functions of high smoothness, Sokolenko I. V. (2020)
Севостьянов Є. О. - Про негомеоморфні відображення з оберненою нерівністю Полецького, Скворцов С. О., Довгопятий О. П. (2020)
Таргонський А. Л. - Екстремальна задача для мозаїчної системи точок, Таргонська І. І. (2020)
Корсак Р. - Організація роботи персоналу ресторанного підприємства, Кіш Г., Годя І. (2020)
Abushova Aynura - Issues of historical-theoretical research of "Chahargah” mugham in Azerbaijani music art (2020)
Акрідіна Г. - Монументально-декоративне оздоблення кафедральних соборів Одеської єпархії (2020)
Alakbarli Sugra - Psychological heroes created by time (a study of Azerbaijani prose in 2000s) (2020)
Александров М. - Удосконалення працемісткості виготовлення польових блуз німецької армії в роки Другої світової війни (2020)
Алішер А. - Концепція сценічного простору у творчому доробку Д. Лідера (2020)
Бардік М. - Монументальний живопис Київського Софійського собору другої половини ХІХ ст.: нові факти та вплив на стінопис Києво-Печерської лаври (2020)
Бесараб О. - Фестивалі сучасного музичного мистецтва як один із показників напрямку розвитку масового мистецтва в Україні періоду незалежності (2020)
Білан Т. - Символічність образотворчого мистецтва в часі та просторі культури (2020)
Білякович Л. - Інтерпретація костюма другої половини ХІХ ст. в дизайні жіночого одягу 1950–2010-х рр.: образні та формально-конструктивні особливості, Пенчук О. (2020)
Бойко П. - Роль кларнета у тембровому втіленні образу головної героїні опери Дмитра Шостаковича "Катерина Ізмайлова" (2020)
Gasimova Aynur R. - Features of musical language in the symphonic creativity of composer Nariman Mammadov (2020)
Guliyeva Aynur - The embodiment of Huseyn Javid’s creativity in music (2020)
Guliyeva Sevinj - Issues of research of the main features of traditional music in the piano work of Azerbaijani composers (2020)
Вейді Гун - Психофізіологічні особливості діяльності диригента хорового колективу (2020)
Данильченко Ю. - Творчий шлях Яна Кларка в контексті формування західноєвропейського флейтового мистецтва на зламі ХХ–ХХІ ст. (2020)
Жук А. - Традиція та інновація в українському пленерному русі (2020)
Захарова О. - Гастический стиль советских официальных и "интимных" приемов (2020)
Капітонова В. - Характерні риси викладацької діяльності у творчих навчальних закладах (2020)
Катріченко К. - Концепція функціонального комфорту у формуванні інклюзивного дизайну навчального простору загальноосвітньої школи (2020)
Колосок В. - Музика в українському радіотеатрі: специфіка, виразні засоби, періодизація, постаті митців (2020)
Крепак К. - Симфонізм сучасних українських композиторів як засіб створення моделі художньо-образного сприймання історичної подієвості (2020)
Maskovych T. - Genre of the choral acapella psalm in the creativity of Hanna Havrylets, Kazymyriv K. (2020)
Михалевич В. - Графічні та змістові особливості карикатур одеських художників початку XX століття (2020)
Міхєєва Л. - Вплив символів тематичної візуальної мови на бренд (2020)
Мостовщикова Д. - Традиції розписної гарячої емалі Європи та Сходу XVIII століття у сучасному емальєрному мистецтві України (2020)
Набиева Вюсаля Фархад - Образ короля Артура в творчестве Мэри Стюарт (2020)
Тай Хынг Нгуен - К репертуарной проблематике в профессиональной подготовке аккордеонистов Вьетнамской национальной академии музыки (2020)
Погребняк М. - Танець "модерн" та неокласичний танець в українському балеті ХХІ ст.: шляхи асиміляції та форми презентації (2020)
П’ятницька-Позднякова І. - Музично-мовленнєва проблематика: пропедевтичний аспект (2020)
Радомська В. - Фрактальна геометрія в структурі стінописів інтер’єрного простору (на прикладі поліхромій Модеста Сосенка) (2020)
Салій С. - Сучасний етап розвитку диригентсько-хорової освіти і педагогіки, Салій В. (2020)
Свирид І. - Технологія конкурсно-розважальних шоу в діяльності сучасних клубних установ України (2020)
Середюк І. - Аспекти експлікації власного семіотичного поля автора в музичному творі (2020)
Стецкович О. - Творча діяльність Г. М. Т. Самнера (Стінга): аспекти вияву мистецької індивідуальності (2020)
Суворов В. - Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона, Назар Я., Коцюрба Б. (2020)
Тормахова В. - Афро-американська танцювальна поховальна музика як культурне явище (2020)
Чуйко О. - Культурні взаємозв’язки Галицько-Волинського князівства з балканськими країнами (2020)
Чумак Ю. - Українська приватна учительська семінарія Сестер Василіянок та Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського як осередки духовної формації української молоді, Сеник О., Душний А. (2020)
Щербакова О. - Largo Lamentoso Богдани Фільц крізь призму програмної трагіко-драматичної концепції, Щербаков Ю. (2020)
Shchitova S. - Interpretation of A. Bertran’s poetry by M. Ravel in piano suite "Gaspard de la nuit”, Kapitonova K. (2020)
Яремчук В. - Рецензія на монографію Лазурко Лідії Миколаївни "Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика" (2020)
Абдулрагимова Гонча Васиф - Английские заимствования в немецком и азербайджанском языках (2020)
Alizade Solmaz - Diphthongization in Azerbaijani language (2020)
Ахвердиева Кямаля Ахверди - Проблема взаимосвязи глобализации и культуры в сфере языковых процессов (2020)
Akhundova Yaqut - Modeling the process of auditory perception and the development of listening instruction technology (2020)
Baghirova Nigar - The future meanings in modern English (2020)
Багрій М. - Імідж і становище вчителя у творах західноукраїнських письменників ХІХ ст. (2020)
Біла Є. - Англомовні ароматоніми з модальними предикатами (2020)
Білоус Н. - Мотиви самотності в поезії Аннетте фон Дросте-Гюльсхоф (2020)
Блажко М. - Метафора в оповіданнях Юдіт Германн: лінгвокультурологічний аспект (2020)
Бондар Л. - Лінгвістичні особливості франкомовного соціологічного дискурсу, Школяр Л. (2020)
Bondarenko M. - Translingualism translated: approaches to rendering James Joyce’s lingual experiments (as based on the Ukrainian edition of the novel Ulysses translated by O. Terekh and O. Mokrovoslkyi) (2020)
Борисов В. - Специфіка структурного моделювання термінів сучасної української освіти (2020)
Бурнос Є. - Предметно-тематична характеристика лексики на позначення їжі та напоїв у сучасній українській літературній мові (2020)
Вознюк Л. - Устойчивые выражения перифрастического характера тематической группы "представители мира моды" в газетных текстах Украины (2020)
Воловик А. - Жанрово-стилістична диверсифікація народної й літературної казок (2020)
Гарбера И. - Сравнительный лингвокультурный анализ фразеологизмов русского и украинского языков со структурой "брать / брати + соматизм" (2020)
Гасанова Айтадж Садиг - Иерархия и взаимозамещение лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова (2020)
Генц А. - Типологія періодизацій історії українського письменства ХІХ – ХХ століття (2020)
Гонта І. - Відтворення англійських ад’єктивних композит на позначення зовнішності людини українською мовою в перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь" (2020)
Гоцанюк (Канюк) М. - Фразеологізми з компонентом "сльоза" в українській мові (2020)
Грабович М. - Сенсорні модуси світосприйняття та їх значення в побудові художнього простору твору Е. М. Ремарка "Три товариші" (2020)
Humeniuk N. - Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.2019 (2020)
Gurbanova S. - Error correction in writing (2020)
Гусейнова Нармина Назим Кызы - Образы "маленького" человека и "лишнего" человека в литературе XIX века (2020)
Долусова Н. - Концепт SEA в американському жіночому дискурсі ХХ–ХХІ ст. (2020)
Дроздовський Д. - Особливості переходу постмодернізму в постпостмодернізм у британському та американському романах (2020)
Дружинець М. - Українське усне мовлення в орфоепічному аспекті: основна проблематика (2020)
Жугай В. - Засоби мовної реалізації та функції гумору у німецькому кінематографі, Материнська О. (2020)
Zalipska I. - Word-forming identity of the medical terminology affixes (comparative aspect) (2020)
Іванишин М. - Імагологічні акценти подорожніх нарисів Галини Пагутяк (2020)
Кардашова Е. - Симулятивная природа знаков в современном медиадискурсе, Фильчук Т. (2020)
Керимли Вюсала Галиб Кызы - Построение связи между компонентами синтаксического целого в художественной прозе Мир Джалала Пашаева путем повтора местоимений (2020)
Кійко С. - Категорія роду іменників у викладанні німецької мови, Галан А. (2020)
Кійко С. - Моделі конверсії в сучасній англійській мові, Рубанець Т. (2020)
Ковальова Я. - Інтеркультурний простір діалогу в мемуаристиці Е. Канетті (2020)
Ковальчук О. - Підходи до визначення дискурсивного аналізу (2020)
Колієва І. - Репрезентація образу жінки у літературі постмодерна, Купцова Т. (2020)
Кравець К. - Аналіз англійських юридичних термінів у романі "Розплата" Джона Грішема (2020)
Кулиева Айнур Афсар Кызы - Интонация и ее основные компоненты в английском языке (2020)
Куриленко Д. - Зооморфні образи-символи як маркери генетично-архаїчного трафарету образного коду української химерної прози (архітектоніка зооморфного образу-символу коня) (2020)
Ласкава Ю. - Психологічний детектив як особливий різновид роману (за твором В. Лиса "І прибуде суддя") (2020)
Ленок М. - Осмислення художніх репортажів у книзі П. Стеха "Над прірвою в іржі" (2020)
Лисюк В. - Метафоризація як продуктивний спосіб утворення іспанської медичної термінолексики (2020)
Лисюк С. - Функціонально-семантична характеристика префіксів іспанської футбольної термінолексики (2020)
Лівицька І. - Гендерна суб’єктність у семіотичному вимірі наративного дискурсу (2020)
Маркова М. - Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття (2020)
Мітіна О. - Безеквівалентні економічні одиниці англо-українського перекладу: шляхи подолання, Швелідзе Л. (2020)
Новікова О. - Особливості функціонування конструкцій із паралельними членами на рівні ускладненого речення (2020)
Сторінка головного редактора (2006)
Ткаченко В. С. - Екотопічна диференціація заповідних степів України за даними синфітоіндикації (2006)
Шаповал В. В. - До синтаксономії рослинності депресій лівобережжя нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et Al. 1946, Molinio-arrhenatheretea R. Tx. 1937 та Festuco-brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 (2006)
Фіцайло Т. В. - Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-prunetea rivas Goday et Carb., 1961) відділення "Кам'яні могили" Українського степового природного заповідника (2006)
Постоялкін С. В. - Лишайники кам’янистих відслонень Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2006)
Дрозд С. В. - Матеріали до інвентаризації флори буферної зони біосферного заповідника "Асканія-Нова", Шаповал В. В. (2006)
Лиманський С. В. - Природне поновлення сосни крейдяної у відділенні Українського степового природного заповідника "Крейдяна флора" у перші роки постпірогенного періоду (2006)
Любинець І. П. - Структура ценопопуляцій деяких рідкісних видів рослин лісових ценозів яворІвського національного природного парку (2006)
Власова Н. Л. - Екологічна роль адвентивних видів та їх сегетальний потенціал в агроландшафтах середнього Придніпров'я, Патика В. П. (2006)
Кузьмина Т. М. - Некоторые особенности морфологии репродуктивных органов Brassica taurica (Tzvel.) Tzvel. (сем. Brassicaceaе burnett) (2006)
Ильницкий О. А. - Экологический фитомониторинг, Деревянко В. Н. (2006)
Ильенко А. А. - Сохранение видового состава насаждений и состояние ландшафтных композиций дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2006)
Арбатская Ю. Я. - Плетистые розы в структуре вертикального озеленения старинных усадебных парков южного берега Крыма (2006)
Мысенко О. А. - Изменчивость структурных признаков соцветий и плодов у робинии лжеакации Robinia pseudoacacia L. в Крыму (2006)
Слепченко Л. О. - Вивчення біологічних особливостей нових видів багаторічних квітниково-декоративних рослин, Петренко З. А. (2006)
Гавриленко В. С. - Вплив екскреторної діяльності мігруючих птахів на вміст важких металів у Великому Чапельському поді, Моргун Є. М. (2006)
Ушачева Т. И. - Сезонные изменения содержания гумуса в темно-каштановой остаточно солонцеватой почве (2006)
Гавриленко В. С. - До екології кібчика Falco vespertinus L. в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2006)
Домніч В. І. - Залежність статевої структури популяцій муфлона Ovis musimon Pall. від екологічних чинників в степовій Україні (2006)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження степової форми благородного оленя Cervus elaphus L., 1758 в умовах напіввільного утримання на півдні України (2006)
Дрогобыч Н. Е. - Судьба Клима Сиянко (2006)
Гетьман В. І. - Природно-ландшафтне районування. Теорія і практика (2006)
Гавриленко В. С. - Сучасні тенденції підтримки розвитку заповідної справи в системі Української Академії Аграрних Наук (2006)
Думенко В. П. - Волк Canis lupus Linnaeus, 1758 левобережного Нижнеднепровья: таксономические воззрения (2006)
Думенко В. П. - Опыт применения ловушек Тишлеева для количественного учёта ласки Mustela nivalis L., Полищук И. К. (2006)
Гавриленко Ніна Олександрівна (до 50-річчя від дня народження) (2006)
Бевольская Маргарита Валентиновна (75 лет со дня рождения) (2006)
До уваги авторів (2006)
Сторінка головного редактора (2007)
Свиденко Л. В. - Cодержание и компонентный состав эфирного масла некоторых видов рода Thymus L. в условиях Херсонской области, Работягов В. Д., Хлыпенко Л. А. (2007)
Дубина Д. В. - Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті, Дзюба Т. П. (2007)
Уманец О. Ю. - Проблема сохранения естественного генофонда флоры заповедных территорий в связи с развитием биотехнологий (на примере Черноморского биосферного заповедника), Ниточко М. И. (2007)
Коломійчук В. П. - До питання про генезис флори Присивашшя, Багрікова Н. О. (2007)
Волгін С. О. - Поширення роду Platanthera Rich. (Orchidaceae) в Українських Карпатах, Хміль Т. С. (2007)
Корольова О. В. - Плеоспоральні гриби (Pleosporales) псамофітного степу нижнього Дніпра (2007)
Котов С. Ф. - Репродуктивное усилие Suaeda Pall. в условиях различной плотности ценопопуляции, Калинушкина Е. А. (2007)
Тимошенкова В. В. - Delphinium puniceum Pall. в отделении "Хомутовская степь" Украинского степного природного заповедника (2007)
Рубцов А. Ф. - Вікові деревні інтродуценти в дендрологічному парку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О. (2007)
Слепченко Л. О. - Нові види квітниково-декоративних трав'янистих рослин в колекції дендропарку "Асканія-Нова", Петренко З. А. (2007)
Свиденко Л. В. - Cодержание и компонентный состав эфирного масла некоторых видов рода Thymus L. В условиях Херсонской области, Работягов В. Д., Хлыпенко Л. А. (2007)
Моргун Є. М. - Вплив довгострокового затоплення на грунтовий покрив водойм зоологічного парку "Асканія-Нова", Ушачова Т. І. (2007)
Лобков В. А. - К проблеме сохранения биологического разнообразия на охраняемых территориях (2007)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження гуанако Lama guanicoe Мűller, 1776 і лами глами Lama guanicoe glama linnaeus, 1758 в умовах напіввільного їх утримання на півдні України (2007)
Зубко В. М. - Особливості гніздування Anser anser в умовах Асканії-Нова, Мезінов О. С. (2007)
Смаголь В. О. - Розведення нільгау Boselaphus tragocamelus у зоопарку "Асканія-Нова" (2007)
Звегинцова Н. С. - Гельминтологический статус канны Taurotragus oryx в заповеднике "Аскания-Нова", Треус М. Ю. (2007)
Гетьман В. І. - Відтворення екологічного оптимуму антропогенного ландшафту (2007)
Гавриленко В. С. - Птахи островів строганівських на західному Сиваші, Мезінов О. С. (2007)
Гавриленко Н. О. - Пошкодження буревіями дерев в дендропарку "Асканія-Нова", Листопадська О. А. (2007)
Ясинецька Н. І. - Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (2007)
Фальц-Фейн Эдуард Александрович (к 95-летию со дня рождения) (2007)
Рубцов Алім Францович (до 70-річчя від дня народження) (2007)
До уваги авторів (2007)
Друзь Ю. - Ассоциативно-семантический потенциал лексемы "бизнес" в русском языке, Друзь Г. (2020)
Євтушина Т. - Культуромовний аспект політичного дискурсу В. Зеленського (на матеріалі звернень періоду карантину), Дідур Л. (2020)
Камінська М. - Іншомовна комунікативна компетенція як важливий чинник у навчанні майбутніх фахівців (2020)
Караваєва Т. - Семантика "нещастя" в англійському та українському паремійних фондах, Мітіна О., Тер-Григорьян М. (2020)
Карамишева І. - Структурна та функційна характеристика абревіатур у сучасному медіа-дискурсі (на матеріалі статей BBC та CNN) (2020)
Карпусенко М. - Особливості непідготовленого та підготовленого мовлення Д. Трампа (на прикладі перших президентських дебатів та промови в м. Клівленд), Карпусенко Н. (2020)
Каціон І. - Семантичні аспекти пареміологічного поля з компонентом БАТЬКО в турецькій мові (2020)
Качур І. - Предметні метонімічні концептуальні моделі у британській кінорецензії (2020)
Ковальчук Ю. - Інтерпретація оповідей про Аліпія-іконописця у "Легендах старокиївських" Наталени Королевої (2020)
Козловский В. - Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом (2020)
Коломієць Н. - Особливості вербалізації концепту "生意” у фразеологізмах китайської мови сєхоуюй, Маковська М. (2020)
Конкульовський В. - Алюзія як компонент критичного мислення в кіноіндустрії, Крушельницька Т. (2020)
Копильна О. - Відтворення інтермедіальних елементів у перекладі (2020)
Король А - Засоби маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі, Волощук В. (2020)
Кришталь С. - Перехід англійських іменників, що називають універсальні побутові інструменти, у метафоричні дієслова (2020)
Круть О. - Ономасіологічна структура одиниць на позначення агресії: теоретичні підстави (2020)
Кудрявцева О. - Особливості вживання прийменниково-іменникових сполук у художньому стилі сучасної німецької мови, Банар А. (2020)
Кузнєцова Г. - Типологічні зіставлення художньо-творчого вираження психології персонажів у п’єсах Володимира Винниченка та Єжи Шанявського (2020)
Кулина І. - Природа наголосу та його становлення в історичному просторі німецької мови, Березіна Ю. (2020)
Линчак І. - Українські скоромовки як засіб удосконалення фонетичних навичок студентів-інокомунікантів (2020)
Лівицька І. - Художній наратив – подія – дискурс та питання наративної організації досвіду (2020)
Лук’янченко М. - Основні тематичні та інтертекстуальні аспекти роману "П’ятниця, або тихоокеанський лімб" Мішеля Турньє (2020)
Малишівська І. - Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юена "Амстердам", Майковська Н. (2020)
Мельникова К. - Втілення ідей нової національної ідентичності в літературі Ірландії XXI століття, Конопляник Л. (2020)
Мізінкіна О. - Літературний етнообраз Мамая в сучасному романі ("Щоденник Мавки" Дари Корній) (2020)
Моклиця А. - Лексико-граматична модель польськомовної інтернет-реклами (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського