Федорняк Н. - Теоретичні аспекти трансформації українського музичного фольклору в середовищі української діаспори Північної Америки (2020)
Федорченко Д. - Класифікація сучасних стилів танго (2020)
Хмара Г. - Становлення індивідуального композиторського стилю в українській камерно-інструментальній музиці другої половини XVIII століття (2020)
Чинчевий К. - Становлення та розвиток явища "майстер-клас" у Київській фортепіанній школі (2020)
Чуйко О. - Традиції монументального малярства Галицько-Волинської Русі в сакральній культурі періоду середньовіччя (2020)
Шеменьова Ю. - Порівняльний аналіз тематики мурал-арту Північної та Південної Америки (на прикладі стінописів Канади та Чилі) (2020)
Школьна О. - Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українських і закордонних колекціях: джерела інспірацій, Барбалат О. (2020)
Ященко І. - Теоретичні засади позиційно-багаторядної аплікатури баяніста та їх реалізація у виконавському процесі (2020)
Гуменюк С. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Мацьків П. - Рецензія на монографію Котович Віри Василівни "Ойконімія України як лінгвокультурний феномен" (2020)
Стражнікова І. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Трибулькевич К. - Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури "Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині" (2020)
Душний А. - "Візерунки Прикарпаття – 2019": Всеукраїнський мистецький форум Дрогобича в контексті міжнародної мистецької спільноти, Пиц Б. (2020)
Chaichenko S. - Approximation of functions by linear summation methods in the Orlicz type spaces, Savchuk V., Shidlich A. (2020)
Гембарський М. В. - Лінійні і колмогоровські поперечники класів BΩp,θ перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних, Гембарська С. Б. (2020)
Искандаров С. - О влиянии интегральных возмущений на асимптотическую устойчивость решений линейного дифференциального уравнения второго порядка, Абдирайимова Н. А. (2020)
Крикун І. Г. - Арктангенс-регресія та оцінювання параметрів розподілу Коші (2020)
Sevost'yanov E. - Sobolev mappings and moduli inequalities on Carnot groups, Ukhlov A. (2020)
Sheremeta M. M. - Hadamard compositions of Gelfond-Leont'ev derivatives of analytic functions, Mulyava O. M. (2020)
Веселовська О. В. - Система функцій, біортогональних з похідними поліномів Чебишева другого роду комплексної змінної, Достойна В. В. (2020)
Євгеньєва Є. О. - Поведінка розв`язків із загостренням для квазілінійних параболічних рівнянь (2020)
Вітряк М. - Україно-польські зв’язки за часів президента Л. Д. Кучми: політичний і культурний аспект (2020)
Захарова О. - Дипломатический протокол как действенный инструмент внешней политики государства. Визиты в СССР И.Б. Тито, М.Р. Пехлеви, Сукарно (1956 г.) (2020)
Ільїн В. - Відносини "лікар - пацієнт" у післявоєнному СРСР (2020)
Козлова Л. - Вирівнювання сільськогосподарських територій країн Європейського Союзу: політичний та соціально-економічний аспект (2020)
Кохан О. - Київ у 1930-х роках (загальна характеристика) (2020)
Куриляк В. - Напрями медико-санітарної роботи Церкви адвентистів сьомого дня в Україні (2020)
Malynovska N. - Charity as a historical and spiritual-moral basis for the development of social work, Say D. (2020)
Маслак В. - Проблеми української культури в публіцистиці Михайла Грушевського, Бутко Л., Василенко Д. (2020)
Маслак В. - Діяльність Михайла Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на початку XX століття, Саранча В., Шабуніна В. (2020)
Melnychuk O. - German-Ukrainian dialogue: the influence of the international festivals on the development of the German-Ukrainian literary contacts (1990s – early 21st century) (2020)
Підшибякін С. - Проросійські виступи на Сході України навесні 2014 р. та проголошення так званих "ДНР" і "ЛНР" у баченні українського політикуму (2020)
Бойко П. - Роль кларнета в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича (на прикладі партитури опери "Ніс") (2020)
Боровик С. - Жанрово-стильові особливості образу головної героїні опери М. Вериківського "Сотник" (2020)
Братюк Н. - Прояви експресіонізму у творчості львівських митців періоду 1950-х років (2020)
Гіга С. - Аранжування в аспекті стилетворення естрадно-вокальної композиції (2020)
Жук А. - Розвиток пленерного руху в Західній Європі кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2020)
Zubarev S. - Main trends of French jazz art and their outstanding representatives (2020)
Кеба М. - Спортивний бальний танець у контексті наративного дискурсу (2020)
Коломієць А. - Музичний складник у мистецькій освіті доби Бароко (2020)
Кравченко А. - Електроакустичні та аудіовізуальні твори в естетосфері ансамблевої культури України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Купчинська Л. - Леопольд Купельвізер та українське мистецтво (2020)
Літвінова С. - Втілення покаянної тематики в духовному концерті Ігоря Тилика (2020)
Марусик Н. - Професіоналізація форм застосування засобів гуцульського танцю: на прикладі вокально-хореографічного колективу "Гуцулія" (2020)
Мінь В. - Портрети донаторів у храмових розписах Дуньхуану: національно-етнічні та культурні ознаки (2020)
Науменко М. - Науковий контекст осмислення хорового мистецтва ХХІ століття на прикладі новітніх методичних досліджень, Коляда Ю. (2020)
Нємцова Л. - Особливості художньо-вольового впливу диригента в процесі концертно-виконавської діяльності (2020)
Погребняк М. - Творчий метод і неокласичний танець Сержа Лифаря як продовжувача традицій балетмейстерів "Нового російського балету" (2020)
Пожарська А.-О. - Музика кінофільмів жанру фентезі в науковому полі досліджень (2020)
Пузиркова А. - Питання визначення понять "модернізм" і "авангард" в українському образотворчому мистецтві 1910–1930-х років (2020)
П’явка М. - Наукові студії баянно-акордеонного напрацювання ХХІ століття як складник української академічної школи, Скакальська З. (2020)
Соколова А. - Музична культура стародавньої та середньовічної Ірландії і її паралелі в українській музичній культурі (2020)
Сьомак О. - Ікона святого Георгія Змієборця на чорному коні: два образи з Дрогобиччини (2020)
Ткачук Б. - Пріоритетні тенденції виконавства на ідіофонах на межі ХХ–ХХІ століття (2020)
Тур О. - Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти, Шабуніна В. (2020)
Шуневич Є. - Вокальне мистецтво в соціокультурі України ХХІ століття (виконавсько-методичний аспект) (2020)
Алексєєва Н. - Ментальне буття гіпонімів: проведення вільного асоціативного експерименту й основні стратегії асоціювання (2020)
Божко О. - Лексичні анормативи на шпальтах Миколаївської обласної газети "Рідне Прибужжя" (2020)
Бойко М. - Шляхи підвищення комунікативної потужності української мови в Україні і світі (за результатами соціолінгвістичного дослідження) (2020)
Борщевський С. - Словотвірні та комунікативно-функціональні особливості фемінітивів в українській та англійській мовах (2020)
Броварець Т. - Іноетнічні одиниці у покажчику вишитих вербально-візуальних творів, або особливості збирання "письмового фольклору" (2020)
Буранова А. - Метафоричне переосмислення назв артефактів за вектором "конкретне ‒ абстрактне" (2020)
Гаврилова І. - Лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові (2020)
Гладун Д. - Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання "AETHER: медіаколаборація в реальному часі") (2020)
Глобина Л. - Креативность в аспекте языковой подготовки иностранных студентов-медиков (2020)
Городиловська Г. - Ганна Наконечна як лексикограф (2020)
Грижак Л. - Авторські примітки в створенні комічного в романі Террі Пратчетта "Guards! Guards!", Мельничук Х. (2020)
Громко Т. - Лексикографування онімів говірки за корпусом моноговіркових текстів (2020)
Грон Ю. - Специфіка перекладацьких перетворень українською мовою комедійно-драматичного серіалу "Дивовижна місіс Мейзл" (2020)
Дерев’янко О. - Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер "Тільки Джейн", Тронь А. (2020)
Дроздовський Д. - Художній світ британського постпостмодерністського роману як чинник наукового пізнання дійсності (2020)
Bak S. M. - Existence of traveling waves in Fermi-Pasta-Ulam type systems on 2D-lattice, Kovtonyuk G. M. (2020)
Чуйко С. М. - Нелінійні крайові задачі для вироджених диференціально-алгебраїчних систем, Нєсмєлова О. В. (2020)
Krushkal S. L. - Fredholm eigenvalues and quasiconformal geometry of polygons (2020)
Pogorui A. A. - Series expansions for monogenic functions in Clifford algebras and their application, Kolomiiets T. Yu. (2020)
Романюк А. С. - Апроксимаційні характеристики і властивості операторів найкращого наближення класів функцій з просторів Соболєва та Нікольського-Бєсова, Романюк В. С. (2020)
Serdyuk A. S. - Asymptotic estimates for the best uniform approximations of classes of convolution of periodic functions of high smoothness, Sokolenko I. V. (2020)
Севостьянов Є. О. - Про негомеоморфні відображення з оберненою нерівністю Полецького, Скворцов С. О., Довгопятий О. П. (2020)
Таргонський А. Л. - Екстремальна задача для мозаїчної системи точок, Таргонська І. І. (2020)
Корсак Р. - Організація роботи персоналу ресторанного підприємства, Кіш Г., Годя І. (2020)
Abushova Aynura - Issues of historical-theoretical research of "Chahargah” mugham in Azerbaijani music art (2020)
Акрідіна Г. - Монументально-декоративне оздоблення кафедральних соборів Одеської єпархії (2020)
Alakbarli Sugra - Psychological heroes created by time (a study of Azerbaijani prose in 2000s) (2020)
Александров М. - Удосконалення працемісткості виготовлення польових блуз німецької армії в роки Другої світової війни (2020)
Алішер А. - Концепція сценічного простору у творчому доробку Д. Лідера (2020)
Бардік М. - Монументальний живопис Київського Софійського собору другої половини ХІХ ст.: нові факти та вплив на стінопис Києво-Печерської лаври (2020)
Бесараб О. - Фестивалі сучасного музичного мистецтва як один із показників напрямку розвитку масового мистецтва в Україні періоду незалежності (2020)
Білан Т. - Символічність образотворчого мистецтва в часі та просторі культури (2020)
Білякович Л. - Інтерпретація костюма другої половини ХІХ ст. в дизайні жіночого одягу 1950–2010-х рр.: образні та формально-конструктивні особливості, Пенчук О. (2020)
Бойко П. - Роль кларнета у тембровому втіленні образу головної героїні опери Дмитра Шостаковича "Катерина Ізмайлова" (2020)
Gasimova Aynur R. - Features of musical language in the symphonic creativity of composer Nariman Mammadov (2020)
Guliyeva Aynur - The embodiment of Huseyn Javid’s creativity in music (2020)
Guliyeva Sevinj - Issues of research of the main features of traditional music in the piano work of Azerbaijani composers (2020)
Вейді Гун - Психофізіологічні особливості діяльності диригента хорового колективу (2020)
Данильченко Ю. - Творчий шлях Яна Кларка в контексті формування західноєвропейського флейтового мистецтва на зламі ХХ–ХХІ ст. (2020)
Жук А. - Традиція та інновація в українському пленерному русі (2020)
Захарова О. - Гастический стиль советских официальных и "интимных" приемов (2020)
Капітонова В. - Характерні риси викладацької діяльності у творчих навчальних закладах (2020)
Катріченко К. - Концепція функціонального комфорту у формуванні інклюзивного дизайну навчального простору загальноосвітньої школи (2020)
Колосок В. - Музика в українському радіотеатрі: специфіка, виразні засоби, періодизація, постаті митців (2020)
Крепак К. - Симфонізм сучасних українських композиторів як засіб створення моделі художньо-образного сприймання історичної подієвості (2020)
Maskovych T. - Genre of the choral acapella psalm in the creativity of Hanna Havrylets, Kazymyriv K. (2020)
Михалевич В. - Графічні та змістові особливості карикатур одеських художників початку XX століття (2020)
Міхєєва Л. - Вплив символів тематичної візуальної мови на бренд (2020)
Мостовщикова Д. - Традиції розписної гарячої емалі Європи та Сходу XVIII століття у сучасному емальєрному мистецтві України (2020)
Набиева Вюсаля Фархад - Образ короля Артура в творчестве Мэри Стюарт (2020)
Тай Хынг Нгуен - К репертуарной проблематике в профессиональной подготовке аккордеонистов Вьетнамской национальной академии музыки (2020)
Погребняк М. - Танець "модерн" та неокласичний танець в українському балеті ХХІ ст.: шляхи асиміляції та форми презентації (2020)
П’ятницька-Позднякова І. - Музично-мовленнєва проблематика: пропедевтичний аспект (2020)
Радомська В. - Фрактальна геометрія в структурі стінописів інтер’єрного простору (на прикладі поліхромій Модеста Сосенка) (2020)
Салій С. - Сучасний етап розвитку диригентсько-хорової освіти і педагогіки, Салій В. (2020)
Свирид І. - Технологія конкурсно-розважальних шоу в діяльності сучасних клубних установ України (2020)
Середюк І. - Аспекти експлікації власного семіотичного поля автора в музичному творі (2020)
Стецкович О. - Творча діяльність Г. М. Т. Самнера (Стінга): аспекти вияву мистецької індивідуальності (2020)
Суворов В. - Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона, Назар Я., Коцюрба Б. (2020)
Тормахова В. - Афро-американська танцювальна поховальна музика як культурне явище (2020)
Чуйко О. - Культурні взаємозв’язки Галицько-Волинського князівства з балканськими країнами (2020)
Чумак Ю. - Українська приватна учительська семінарія Сестер Василіянок та Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського як осередки духовної формації української молоді, Сеник О., Душний А. (2020)
Щербакова О. - Largo Lamentoso Богдани Фільц крізь призму програмної трагіко-драматичної концепції, Щербаков Ю. (2020)
Shchitova S. - Interpretation of A. Bertran’s poetry by M. Ravel in piano suite "Gaspard de la nuit”, Kapitonova K. (2020)
Яремчук В. - Рецензія на монографію Лазурко Лідії Миколаївни "Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика" (2020)
Абдулрагимова Гонча Васиф - Английские заимствования в немецком и азербайджанском языках (2020)
Alizade Solmaz - Diphthongization in Azerbaijani language (2020)
Ахвердиева Кямаля Ахверди - Проблема взаимосвязи глобализации и культуры в сфере языковых процессов (2020)
Akhundova Yaqut - Modeling the process of auditory perception and the development of listening instruction technology (2020)
Baghirova Nigar - The future meanings in modern English (2020)
Багрій М. - Імідж і становище вчителя у творах західноукраїнських письменників ХІХ ст. (2020)
Біла Є. - Англомовні ароматоніми з модальними предикатами (2020)
Білоус Н. - Мотиви самотності в поезії Аннетте фон Дросте-Гюльсхоф (2020)
Блажко М. - Метафора в оповіданнях Юдіт Германн: лінгвокультурологічний аспект (2020)
Бондар Л. - Лінгвістичні особливості франкомовного соціологічного дискурсу, Школяр Л. (2020)
Bondarenko M. - Translingualism translated: approaches to rendering James Joyce’s lingual experiments (as based on the Ukrainian edition of the novel Ulysses translated by O. Terekh and O. Mokrovoslkyi) (2020)
Борисов В. - Специфіка структурного моделювання термінів сучасної української освіти (2020)
Бурнос Є. - Предметно-тематична характеристика лексики на позначення їжі та напоїв у сучасній українській літературній мові (2020)
Вознюк Л. - Устойчивые выражения перифрастического характера тематической группы "представители мира моды" в газетных текстах Украины (2020)
Воловик А. - Жанрово-стилістична диверсифікація народної й літературної казок (2020)
Гарбера И. - Сравнительный лингвокультурный анализ фразеологизмов русского и украинского языков со структурой "брать / брати + соматизм" (2020)
Гасанова Айтадж Садиг - Иерархия и взаимозамещение лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова (2020)
Генц А. - Типологія періодизацій історії українського письменства ХІХ – ХХ століття (2020)
Гонта І. - Відтворення англійських ад’єктивних композит на позначення зовнішності людини українською мовою в перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь" (2020)
Гоцанюк (Канюк) М. - Фразеологізми з компонентом "сльоза" в українській мові (2020)
Грабович М. - Сенсорні модуси світосприйняття та їх значення в побудові художнього простору твору Е. М. Ремарка "Три товариші" (2020)
Humeniuk N. - Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.2019 (2020)
Gurbanova S. - Error correction in writing (2020)
Гусейнова Нармина Назим Кызы - Образы "маленького" человека и "лишнего" человека в литературе XIX века (2020)
Долусова Н. - Концепт SEA в американському жіночому дискурсі ХХ–ХХІ ст. (2020)
Дроздовський Д. - Особливості переходу постмодернізму в постпостмодернізм у британському та американському романах (2020)
Дружинець М. - Українське усне мовлення в орфоепічному аспекті: основна проблематика (2020)
Жугай В. - Засоби мовної реалізації та функції гумору у німецькому кінематографі, Материнська О. (2020)
Zalipska I. - Word-forming identity of the medical terminology affixes (comparative aspect) (2020)
Іванишин М. - Імагологічні акценти подорожніх нарисів Галини Пагутяк (2020)
Кардашова Е. - Симулятивная природа знаков в современном медиадискурсе, Фильчук Т. (2020)
Керимли Вюсала Галиб Кызы - Построение связи между компонентами синтаксического целого в художественной прозе Мир Джалала Пашаева путем повтора местоимений (2020)
Кійко С. - Категорія роду іменників у викладанні німецької мови, Галан А. (2020)
Кійко С. - Моделі конверсії в сучасній англійській мові, Рубанець Т. (2020)
Ковальова Я. - Інтеркультурний простір діалогу в мемуаристиці Е. Канетті (2020)
Ковальчук О. - Підходи до визначення дискурсивного аналізу (2020)
Колієва І. - Репрезентація образу жінки у літературі постмодерна, Купцова Т. (2020)
Кравець К. - Аналіз англійських юридичних термінів у романі "Розплата" Джона Грішема (2020)
Кулиева Айнур Афсар Кызы - Интонация и ее основные компоненты в английском языке (2020)
Куриленко Д. - Зооморфні образи-символи як маркери генетично-архаїчного трафарету образного коду української химерної прози (архітектоніка зооморфного образу-символу коня) (2020)
Ласкава Ю. - Психологічний детектив як особливий різновид роману (за твором В. Лиса "І прибуде суддя") (2020)
Ленок М. - Осмислення художніх репортажів у книзі П. Стеха "Над прірвою в іржі" (2020)
Лисюк В. - Метафоризація як продуктивний спосіб утворення іспанської медичної термінолексики (2020)
Лисюк С. - Функціонально-семантична характеристика префіксів іспанської футбольної термінолексики (2020)
Лівицька І. - Гендерна суб’єктність у семіотичному вимірі наративного дискурсу (2020)
Маркова М. - Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття (2020)
Мітіна О. - Безеквівалентні економічні одиниці англо-українського перекладу: шляхи подолання, Швелідзе Л. (2020)
Новікова О. - Особливості функціонування конструкцій із паралельними членами на рівні ускладненого речення (2020)
Сторінка головного редактора (2006)
Ткаченко В. С. - Екотопічна диференціація заповідних степів України за даними синфітоіндикації (2006)
Шаповал В. В. - До синтаксономії рослинності депресій лівобережжя нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et Al. 1946, Molinio-arrhenatheretea R. Tx. 1937 та Festuco-brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 (2006)
Фіцайло Т. В. - Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-prunetea rivas Goday et Carb., 1961) відділення "Кам'яні могили" Українського степового природного заповідника (2006)
Постоялкін С. В. - Лишайники кам’янистих відслонень Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2006)
Дрозд С. В. - Матеріали до інвентаризації флори буферної зони біосферного заповідника "Асканія-Нова", Шаповал В. В. (2006)
Лиманський С. В. - Природне поновлення сосни крейдяної у відділенні Українського степового природного заповідника "Крейдяна флора" у перші роки постпірогенного періоду (2006)
Любинець І. П. - Структура ценопопуляцій деяких рідкісних видів рослин лісових ценозів яворІвського національного природного парку (2006)
Власова Н. Л. - Екологічна роль адвентивних видів та їх сегетальний потенціал в агроландшафтах середнього Придніпров'я, Патика В. П. (2006)
Кузьмина Т. М. - Некоторые особенности морфологии репродуктивных органов Brassica taurica (Tzvel.) Tzvel. (сем. Brassicaceaе burnett) (2006)
Ильницкий О. А. - Экологический фитомониторинг, Деревянко В. Н. (2006)
Ильенко А. А. - Сохранение видового состава насаждений и состояние ландшафтных композиций дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2006)
Арбатская Ю. Я. - Плетистые розы в структуре вертикального озеленения старинных усадебных парков южного берега Крыма (2006)
Мысенко О. А. - Изменчивость структурных признаков соцветий и плодов у робинии лжеакации Robinia pseudoacacia L. в Крыму (2006)
Слепченко Л. О. - Вивчення біологічних особливостей нових видів багаторічних квітниково-декоративних рослин, Петренко З. А. (2006)
Гавриленко В. С. - Вплив екскреторної діяльності мігруючих птахів на вміст важких металів у Великому Чапельському поді, Моргун Є. М. (2006)
Ушачева Т. И. - Сезонные изменения содержания гумуса в темно-каштановой остаточно солонцеватой почве (2006)
Гавриленко В. С. - До екології кібчика Falco vespertinus L. в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2006)
Домніч В. І. - Залежність статевої структури популяцій муфлона Ovis musimon Pall. від екологічних чинників в степовій Україні (2006)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження степової форми благородного оленя Cervus elaphus L., 1758 в умовах напіввільного утримання на півдні України (2006)
Дрогобыч Н. Е. - Судьба Клима Сиянко (2006)
Гетьман В. І. - Природно-ландшафтне районування. Теорія і практика (2006)
Гавриленко В. С. - Сучасні тенденції підтримки розвитку заповідної справи в системі Української Академії Аграрних Наук (2006)
Думенко В. П. - Волк Canis lupus Linnaeus, 1758 левобережного Нижнеднепровья: таксономические воззрения (2006)
Думенко В. П. - Опыт применения ловушек Тишлеева для количественного учёта ласки Mustela nivalis L., Полищук И. К. (2006)
Гавриленко Ніна Олександрівна (до 50-річчя від дня народження) (2006)
Бевольская Маргарита Валентиновна (75 лет со дня рождения) (2006)
До уваги авторів (2006)
Сторінка головного редактора (2007)
Свиденко Л. В. - Cодержание и компонентный состав эфирного масла некоторых видов рода Thymus L. в условиях Херсонской области, Работягов В. Д., Хлыпенко Л. А. (2007)
Дубина Д. В. - Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті, Дзюба Т. П. (2007)
Уманец О. Ю. - Проблема сохранения естественного генофонда флоры заповедных территорий в связи с развитием биотехнологий (на примере Черноморского биосферного заповедника), Ниточко М. И. (2007)
Коломійчук В. П. - До питання про генезис флори Присивашшя, Багрікова Н. О. (2007)
Волгін С. О. - Поширення роду Platanthera Rich. (Orchidaceae) в Українських Карпатах, Хміль Т. С. (2007)
Корольова О. В. - Плеоспоральні гриби (Pleosporales) псамофітного степу нижнього Дніпра (2007)
Котов С. Ф. - Репродуктивное усилие Suaeda Pall. в условиях различной плотности ценопопуляции, Калинушкина Е. А. (2007)
Тимошенкова В. В. - Delphinium puniceum Pall. в отделении "Хомутовская степь" Украинского степного природного заповедника (2007)
Рубцов А. Ф. - Вікові деревні інтродуценти в дендрологічному парку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О. (2007)
Слепченко Л. О. - Нові види квітниково-декоративних трав'янистих рослин в колекції дендропарку "Асканія-Нова", Петренко З. А. (2007)
Свиденко Л. В. - Cодержание и компонентный состав эфирного масла некоторых видов рода Thymus L. В условиях Херсонской области, Работягов В. Д., Хлыпенко Л. А. (2007)
Моргун Є. М. - Вплив довгострокового затоплення на грунтовий покрив водойм зоологічного парку "Асканія-Нова", Ушачова Т. І. (2007)
Лобков В. А. - К проблеме сохранения биологического разнообразия на охраняемых территориях (2007)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження гуанако Lama guanicoe Мűller, 1776 і лами глами Lama guanicoe glama linnaeus, 1758 в умовах напіввільного їх утримання на півдні України (2007)
Зубко В. М. - Особливості гніздування Anser anser в умовах Асканії-Нова, Мезінов О. С. (2007)
Смаголь В. О. - Розведення нільгау Boselaphus tragocamelus у зоопарку "Асканія-Нова" (2007)
Звегинцова Н. С. - Гельминтологический статус канны Taurotragus oryx в заповеднике "Аскания-Нова", Треус М. Ю. (2007)
Гетьман В. І. - Відтворення екологічного оптимуму антропогенного ландшафту (2007)
Гавриленко В. С. - Птахи островів строганівських на західному Сиваші, Мезінов О. С. (2007)
Гавриленко Н. О. - Пошкодження буревіями дерев в дендропарку "Асканія-Нова", Листопадська О. А. (2007)
Ясинецька Н. І. - Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" (2007)
Фальц-Фейн Эдуард Александрович (к 95-летию со дня рождения) (2007)
Рубцов Алім Францович (до 70-річчя від дня народження) (2007)
До уваги авторів (2007)
Друзь Ю. - Ассоциативно-семантический потенциал лексемы "бизнес" в русском языке, Друзь Г. (2020)
Євтушина Т. - Культуромовний аспект політичного дискурсу В. Зеленського (на матеріалі звернень періоду карантину), Дідур Л. (2020)
Камінська М. - Іншомовна комунікативна компетенція як важливий чинник у навчанні майбутніх фахівців (2020)
Караваєва Т. - Семантика "нещастя" в англійському та українському паремійних фондах, Мітіна О., Тер-Григорьян М. (2020)
Карамишева І. - Структурна та функційна характеристика абревіатур у сучасному медіа-дискурсі (на матеріалі статей BBC та CNN) (2020)
Карпусенко М. - Особливості непідготовленого та підготовленого мовлення Д. Трампа (на прикладі перших президентських дебатів та промови в м. Клівленд), Карпусенко Н. (2020)
Каціон І. - Семантичні аспекти пареміологічного поля з компонентом БАТЬКО в турецькій мові (2020)
Качур І. - Предметні метонімічні концептуальні моделі у британській кінорецензії (2020)
Ковальчук Ю. - Інтерпретація оповідей про Аліпія-іконописця у "Легендах старокиївських" Наталени Королевої (2020)
Козловский В. - Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом (2020)
Коломієць Н. - Особливості вербалізації концепту "生意” у фразеологізмах китайської мови сєхоуюй, Маковська М. (2020)
Конкульовський В. - Алюзія як компонент критичного мислення в кіноіндустрії, Крушельницька Т. (2020)
Копильна О. - Відтворення інтермедіальних елементів у перекладі (2020)
Король А - Засоби маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі, Волощук В. (2020)
Кришталь С. - Перехід англійських іменників, що називають універсальні побутові інструменти, у метафоричні дієслова (2020)
Круть О. - Ономасіологічна структура одиниць на позначення агресії: теоретичні підстави (2020)
Кудрявцева О. - Особливості вживання прийменниково-іменникових сполук у художньому стилі сучасної німецької мови, Банар А. (2020)
Кузнєцова Г. - Типологічні зіставлення художньо-творчого вираження психології персонажів у п’єсах Володимира Винниченка та Єжи Шанявського (2020)
Кулина І. - Природа наголосу та його становлення в історичному просторі німецької мови, Березіна Ю. (2020)
Линчак І. - Українські скоромовки як засіб удосконалення фонетичних навичок студентів-інокомунікантів (2020)
Лівицька І. - Художній наратив – подія – дискурс та питання наративної організації досвіду (2020)
Лук’янченко М. - Основні тематичні та інтертекстуальні аспекти роману "П’ятниця, або тихоокеанський лімб" Мішеля Турньє (2020)
Малишівська І. - Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юена "Амстердам", Майковська Н. (2020)
Мельникова К. - Втілення ідей нової національної ідентичності в літературі Ірландії XXI століття, Конопляник Л. (2020)
Мізінкіна О. - Літературний етнообраз Мамая в сучасному романі ("Щоденник Мавки" Дари Корній) (2020)
Моклиця А. - Лексико-граматична модель польськомовної інтернет-реклами (2020)
Нечитайло М. - Функціональний підхід у синтаксичних дослідженнях китайської мови: розвиток та перспективи (2020)
Новодворчук О. - Окремі особливості версифікації в українській дитячій літературі початку ХХІ ст. (2020)
Осовська І. - Особливості німецько-українського перекладу жіночої прози (на матеріалі перекладу роману Герти Мюллер "Гойдалка дихання" Наталі Сняданко), Черноіван П. (2020)
Павлик О. - Прагматичні аспекти в перекладі (2020)
Prysiazhniuk O. - Cechy nowoczesnej sytuacji kulturowo-językowej w Szkocji, Prysiazhniuk K. (2020)
Присяжнюк О. - Тизер у німецькій та українській мовах: особливості перекладу (2020)
Ричка Т. - Образ символу кохання в соматичній фразеології (на матеріалі української й англійської мов), Чаєнкова О. (2020)
Роздольська І. - Життєтворчість Українських Січових Стрільців у журналі "Маски" (1923) (2020)
Романченко А. - Фразеосфера елітарної мовної особистості Петра Сороки: етнокультурне та особистісне (2020)
Сабадаш Д. - Юридичні терміни в серіалі "The Good Wife" (когнітивно-прагматичний аспект), Павлів Л. (2020)
Сизоненко А. - Загальна характеристика та жанрова варіативність англомовного публіцистичного дискурсу, Кущ Е. (2020)
Ситковська М. - Жанрова архітектоніка роману І. Багряного "Тигролови" (2020)
Сліпачук Н. - Рецепція творчості Джозефа Конрада в західному літературознавстві (2020)
Стратулат Н. - Питання лексичної норми в мовленнєво-професійній діяльності (2020)
Тарасова В. - Новітні тенденції функціонування військової субстандартної лексики української мови: психолінгвістичний експеримент (2020)
Телегіна Н. - Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона "The Other Side of Midnight”: контрастність зображення, Пасічник О. (2020)
Тиха У. - Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту, Куравська Н. (2020)
Tkachuk T. - Interactive techniques of learning in the high school in the context of globalization, Paslavska I. (2020)
Топчий Л. - Поняття "гендер" у контексті фразеології (2020)
Фесенко І. - Особливості біографічного дискурсу в літературній творчості О. П. Чугуя (на матеріалі п’єси "Червона рута") (2020)
Чаюк Т. - Інтернаціональні одиниці англомовної юридичної термінології (2020)
Chorna N. - Linguocognitive analysis of the headings in postmodern Jorge Luis Borges’s discourse (2020)
Шкварчук С. - "Ich bin in Sehnsucht eingehüllt": концептуальний простір поетичної творчості Зельми Меербаум-Айзінгер, Забарило Л. (2020)
Шум О. - Особливості відтворення стилістично маркованої лексики в перекладі (на прикладі німецькомовного варіанта роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу") (2020)
Юрса Л. - Еколінгвістичний стан сучасного фірмонімікону Черкас, Негер О. (2020)
Яковлєв М. - Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин (2020)
Яремчук Н. - Екзистенційні виміри часопросторових параметрів у романі А. Камю "Чума", Павлюк Н. (2020)
Андрєєв А. - Розвиток у майбутніх учителів фізики вміння розробляти творчі завдання для організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання, Тихонська Н. (2020)
Бардус І. - Формування навичок командної роботи в майбутніх ІТ-фахівців на прикладі дисципліни "Методології розробки програмного забезпечення" (2020)
Bilobrova O. - The necessity of developing professional communicative competence in teaching a foreign language through authentic legal videos, Georgievskaya K. (2020)
Білозерова М. - Міжпредметна компетентність у формуванні поліпрофесійної мобільності майбутніх соціальних працівників (2020)
Бодарєва М. - Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії (2020)
Бондар Т. - Інклюзивна освіта у США: філософське підґрунтя, Варава О. (2020)
Борозенець Н. - Використання специфічних принципів навчання під час вивчення математичних дисциплін студентами аграрних ЗВО, Шишенко І. (2020)
Бриндіков Ю. - Куратор академічної групи як суб’єкт формування особистості студента (2020)
Вакалюк Т. - Аналіз електронних тлумачних словників з інформаційних технологій, Черниш О. (2020)
Ворона Л. - Правові аспекти національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти (2020)
Георгієв В. - Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів у процесі повітрянодесантної підготовки (2020)
Гіренко С. - Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу, Мілаєв О., Іщенко Є. (2020)
Гоголь Н. - Культурологічний підхід до навчання літератури у науково-методичних працях зарубіжних учених періоду освітньої реформи 1984–1990 років (2020)
Горда О. - Навчальна екскурсія як ефективна форма заняття під час літніх шкіл із вивчення мови, Руснак О. (2020)
Гречаник Н. - Закономірності формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці (2020)
Гуляєва М. - Німецька модель професійної освіти й освіти дорослих в рамках міжнародного співробітництва (2020)
Демченко Н. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури ділового спілкування, Філоненко О. (2020)
Денисова А. - Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Добровольська Д. - Технологія навчання іноземної мови в разі контактних та дистанційних форм роботи, Добровольська Л. (2020)
Добровольська Н. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики взаємопов’язаного формування англомовної компетентності в читанні та говорінні майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2020)
Дольнікова Л. - Засоби підвищення мотивації вивчення педагогічних дисциплін магістрами спеціальності "Журналістика" (2020)
Донець І. - Теоретичні складники формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів засобами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту, Леоненко А., Красілов А. (2020)
Єфименко Л. - Структурні компоненти та рівні вихованості комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільного профілю (2020)
Задворний Б. - Динаміка показників сили й еластичності м’язів у процесі занять стретчингом (2020)
Зайцева К. - Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов за умов конфліктного дискурсу (2020)
Зелінська С. - ІОС університету: структурно-функціональна модель процесу навчання хімії (2020)
Зиміна С. - Розвиток інноваційного потенціалу університетів Королівства Нідерландів: case study Університету Амстердаму (2020)
Зінченко В. - Упровадження академічної доброчесності як обов’язкова передумова та важлива складова якісної освіти майбутніх економістів (2020)
Ivantsova O. - Innovation diffusion in higher education (2020)
Іванчук А. - Можливості використання наративів у навчальній дисципліні "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" під час підготовки майбутніх учителів (2020)
Ісакова О. - Проблеми розвитку вищої освіти в Україні: соціально-філософський аспект, Баєва О. (2020)
Кирпа А. - Особливості післядипломної педагогічної освіти вчителів англійської мови в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" (2020)
Колечинцева Т. - Фізичні задачі практичного спрямування як засіб підвищення ефективності навчання здобувачів вищої освіти морської галузі (2020)
Конох А. - Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму, Конох А. (2020)
Korol T. - Developing test tasks to assess the components of prospective philologists’ translation competence (2020)
Коростіянець Т. - Підвищення мотивації вивчення математики здобувачами середньої освіти, Нєдялкова К. (2020)
Короткіх М. - Перспективи використання інтерактивних педагогічних технологій у системі професійної освіти майбутніх офіцерів, Самойленко Д., Фльорко М. (2020)
Кравцова Т. - Зміст та структура тьюторської компетентності майбутнього педагога (2020)
Кравченко О. - Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх вчителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми (2020)
Крижановський А. - Використання соціальних мереж у навчальному процесі вищого навчального закладу (2020)
Kulichenko A. - Terminological toolkit for studying the concepts of "innovation" and "innovative activity" (2020)
Курчатова А. - Взаємодія як необхідна умова формування в молодших школярів поведінкового компонента (2020)
Лемко Г. - Народознавство як засіб виховання особистості (2020)
Литвинова С. - Організація навчальних цифрових вебквестів із використанням хмарних сервісів і технології доповненої реальності (2020)
Луценко Б. - Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України (2020)
Люта Д. - Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму (2020)
Маковецька Н. - Реалізація принципів дуальної освіти у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа", Конох О., Сидорук А. (2020)
Мамиченко С. - Критерії та показники сформованості культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (2020)
Мельник Т. - Сучасні підходи до викладання української мови як іноземної для студентів-іноземців медичного профілю (матеріали з теми "Розмова лікаря з пацієнтом"), Заліпська І. (2020)
Михайлов В. - Ретроспективний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні (2020)
Мізюк В. - Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в заклади загальної середньої освіти під час карантину та шляхи їх вирішення (2020)
Мороз О. - Роль і місце професійно-орієнтованої комунікативної компетенції в системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі (2020)
Незамай М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів ЗДО до роботи із внутрішньо переміщеними дітьми (2020)
Никоненко Н. - Визначення фундаментальних чинників становлення системи освіти осіб з особливими освітніми потребами (2020)
Nikolaienko O. - Critical thinking formation through reading and writing competencies in foreign language learners at non-linguistic universities, Ushata T. (2020)
Полумисна О. - Складнощі розвитку інклюзивної освіти в Україні (2020)
Приходькіна Н. - Діяльність національних організацій у сфері розвитку медіаосвіти в Канаді та Австралії (2020)
Прокопенко І. - Функціональні та структурні компоненти підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Риб’як В. - Професійно адаптовані комунікативні вправи на заняттях з англомовної підготовки авіаційних фахівців, Коваль А. (2020)
Розвадовська Т. - Наставництво як форма виховання дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, Береска М. (2020)
Романишин Ю. - Функціонування електронної модерації віртуальних навчальних спільнот у закладах вищої освіти (2020)
Руденко Ю. - Методичний супровід викладання курсу "Методика навчання української мови дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти" в умовах дистанційного та змішаного навчання (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в контексті знаків української етнокультури (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Свистунова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні шкільних дисциплін (2020)
Свічкар В. - Соціально-педагогічна діяльність комітетів поліпшення побуту студентської молоді 20-х років ХХ століття (2020)
Сергеєва С. - Англомовні фонаційні засади естрадного віртуозного вокалу (2020)
Сидорук І. - Модель формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2020)
Скоромна М. - Організація навчальної діяльності молодшого школяра через інтерактивні методи навчання (2020)
Слободянюк О. - Академічна доброчесність та плагіат: дискурс в американських дослідженнях (2020)
Смолюк С. - Сутність поняття "розвивальне середовище" закладу дошкільної освіти (2020)
Смолякова І. - Роль фізичного виховання та спорту у вищому закладі освіти в підтримці здоров’я та здорового способу життя в сучасних умовах, Зазімко Н., Моднов Д., Дронова І. (2020)
Стахова І. - Методичні засади формування готовності майбутніх учителів початкової школи до природоохоронної діяльності (2020)
Тимків Л. - Чинники розвитку креативності майбутніх соціальних працівників (2020)
Тюльпа Т. - Перспективні напрями впровадження педагогічної системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Федоренко С. - Роль мистецької діяльності Данила Нарбута в розвитку творчих шкіл художників Черкащини (2020)
Фiлiмонова Т. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями початкової освіти (2020)
Хімчук Л. - Використання педагогічних інтерактивних технологій у навчанні вчителів початкової школи (2020)
Khomyk A. - Strategic competence as the basis of official communication of future programmers (2020)
Khromchenko O. - Psycholinguistic perspectives on English language teaching, Zhuk V. (2020)
Цицюра К. - Провідні тенденції професійної підготовки майбутніх бакалаврів із бізнес-економіки в університетах Китайської Народної Республіки (2020)
Цьолик Н. - Інформаційно-комунікаційні технології як сучасне знаряддя вивчення польської мови, Васейко Ю. (2020)
Чередник Л. - Українська мова як іноземна в аспекті міжкультурної комунікації, Болотнікова А. (2020)
Ян Ч. - Витоки проблеми музичного виховання в західноєвропейській науково-педагогічній думці (2020)
Чорноус В. - Основні критерії та показники сформованості професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей (2020)
Чубук Р. - Рефлексія як особистісний ресурс для професійного розвитку майбутніх соціальних працівників (2020)
Шевців З. - Професіограма фахівця з інклюзивної освіти закладу загальної середньої освіти (2020)
Шевчук А. - Вплив релігійних шкіл Австралії другої половини ХХ століття на формування громадянської позиції особистості (2020)
Shkarban I. - Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment (2020)
Шульженко Д. - Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку з аутистичним спектром порушень, Породько М. (2020)
Щербатюк В. - Фотоколаж як один із засобів розвитку візуального мислення студентів-філологів, Колган О. (2020)
Біляцька В. - Рецензія на монографію Л. М. Кулакевич "Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття" (2020)
Бойчук А. - Дистанційний конкурс – крок у сучасність чи зворотній процес у мистецтві: міркування, роздуми, заперечення (2020)
Крамар В. - Рецензія на монографію Дроздовського Дмитра Ігоровича "Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману" (2020)
Литвин А. - Сучасні аспекти теорії терміна (рецензія на монографію "Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм") (2020)
Христіанінова Р. - Рецензія на монографію Тєлєжкіної Олесі Олександрівни "Звук – слово – текст: мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття" (2020)
Шинкар Т. - Дефінітивний аналіз організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) (2020)
Арутюнян Г. - Національно-стильові аспекти дослідження оперного образу (2020)
Білик А. - Сучасне мистецтво крізь призму артринку, Ткаченко Р. (2020)
Бобечко О. - Творчо-виконавська діяльність дуету бандуристок "Берегиня" в контексті розвитку сучасного ансамблевого виконавства на бандурі (2020)
Dubrivna A. - Abstraction in the fine arts: exploration of Odessa (2020)
Захарова О. - Пребывание дипломатов Германии и Италии в Москве (1920–1930-е гг): протокольные и культурные аспекты (2020)
Кеменчеджи Є. - Запорізьке музичне училище в мистецькому просторі ХХ – початку ХХІ ст.: минуле та сучасність (2020)
Козінчук В. - Жанровий канон в іконографічному мистецтві (на основі праць Г. К. Вагнера) (2020)
Косицька З. - Вирізки з паперу єврейських та кримськотатарських майстрів України (2020)
Biletska T. - Intertextuality of perfume and cosmetic names, Nikiforova Ye., Galitska E. (2020)
Borysovych O. - Metonymic and metaphorical use of proper names in book reviews (2020)
Василишин І. - Образ Рільке у творчості Богдана Кравціва (2020)
Vrabel T. - The history of establishment of translation studies as an interdisciplinary science (2020)
Гаврилова І. - Фразеологізми німецької мови з національно-культурним компонентом (2020)
Грижак Л. - Концептуальні метафори сучасного англомовного пісеннного дискурсу, Маковійчук М. (2020)
Грона Н. - Постмодерністський дискурс роману Ю. Винничука "Аптекар": танатологічний аспект, Дорожко Т., Недашківська Я. (2020)
Журавльова С. - Славослів’я Рафаїлу: поетичні панегірики на честь митрополита Рафаїла Заборовського з "Hortus poēticus" Митрофана Довгалевського (2020)
Задко Т. - Функціональні особливості використання єгипетського діалекту в офіційному мовленні (на матеріалі промов президента Абдель Фаттаха Ас-Сісі), Присташ А. (2020)
Zadorizhna N. - Prosodic variation of speech in a Victorian novel (2020)
Кирилюк О. - Мовна агресія розважальних телешоу як спосіб ведення інформаційної війни (2020)
Ковтун О. - Займенники в англійській та українській мовах: порівняльний аспект, Бойван О. (2020)
Красницька К. - Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу, Степанюк Н., Долусова Н. (2020)
Бакуменко Т. - Творчий саморозвиток та самореалізація як процес формування особистості майбутнього вихователя (2020)
Березнева І. - Роль викладача ВВНЗ у вирішенні проблеми формування мотивації в процесі вивчення іноземної мови (2020)
Бусько М. - Особливості мовних програм для іммігрантів у системі освіти дорослих Канади (2020)
Горохівська Т. - Неперервність як педагогічна умова розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти (2020)
Gryzhenko A. - General aspects of teaching English at higher educational establishments in modern conditions (2020)
Давидова Ж. - Педагогічні умови формування інформаційної компетентності іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей (2020)
Дмитрук З. - Концептуальна складова частина моделі управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг (2020)
Добровольська Н. - Технологія перевернутого навчання у вищій школі в умовах карантину (2020)
Заблоцький А. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах опіки (2020)
Ілініцька Н. - Критерії та показники диференціації фахової підготовки в майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Іонова О. - Музичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю (1904–1949), Лупаренко С., Лахмотова Ю. (2020)
Князян М. - Теоретичні засади та методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах будівництва та архітектури (2020)
Kozak M. - Problemy rozwoju organizacji w dziedzinie nadania usług socjalnych osobom niepełnosprawnym, Kłymus T., Herus O. (2020)
Король Т. - Особистісно-діяльнісний підхід до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів крізь призму сучасних досліджень (2020)
Кругленко Л. - Тезаурус полікультурної освіти: проблеми формування у вітчизняному науковому дискурсі (2020)
Кубрак С. - Іноземна мова і сучасні засоби масової комунікації (2020)
Кузава І. - Розвиток музично-творчих здібностей дошкільників із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності (2020)
Кундеренко І. - Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України (2020)
Моцаренко К. - Багатель як метажанр у музичному універсумі В. Сильвестрова: пошук методологічного обґрунтування (2020)
Пашковська Л. - Смислова організація музичного наративу в діалозі "свій – чужий" на прикладі П’ятого капрису Н. Паганіні із циклу "24 каприси для скрипки-соло" (2020)
Погребняк М. - Творчий метод і неокласичний танець Вільяма Форсайта (2020)
Соловйов А. - Стиліс тика джазу в авторських обробках народної пісні Вероніки Тормахової (2020)
Стрій А. - Становлення творчої особистості Адальберта Ерделі в контексті угорського культурно-мистецького процесу першої половини ХХ століття (2020)
Тютюнник І. - Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва (2020)
Шабуніна В. - Культурно-дозвіллєвий потенціал університету третього віку як інноваційної соціально-педагогічної технології, Бутко Л., Саранча В. (2020)
Широка О. - Символічні образи Матері Божої в українській іконографії Акафістів Богородиці та Ісуса Христа XVII–XVIII cтоліть (2020)
Кришталь С. - Англійські іменники на позначення меблів та предметів інтер’єру як основа для утворення метафоричних дієслів (2020)
Левіщенко М. - Концептуальний простір вікторіанського дискурсу (2020)
Лук’янченко М. - Поетика і проблематика твору "Подорож на край ночі" Л.-Ф. Селіна (2020)
Намачинська Г. - Козацька доба у словнику В. Даля (2020)
Нідзельська Ю. - Особливості реалізації образної складової частини єврейського лінгвокультурного концепту "ГОЛОКОСТ" у творах Т. Кініллі "Список Шиндлера" та В. Стайрона "Вибір Софі" (2020)
Огієнко К. - Особливості вербалізації концепту "DISEASE" у сучасному англомовному пісенному дискурсі (2020)
Оськіна Н. - Структура когнітивного компоненту стилістичної компетентності майбутніх філологів-синологів (2020)
Петрочук Н. - Позалінгвальні чинники появи вимовного акценту в іншомовному мовленні (2020)
Савченко Л. - Комунікативно-прагматичні параметри експресивів негативної оцінності в наукових текстах другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2020)
Савченко О. - Формування читацької компетенції та шляхи її підвищення в курсантів і студентів закладу фахової передвищої освіти, Коверсун Н. (2020)
Смаглій В. - Ядерна зона вербалізованого концепту "LANGUAGE" у науковій картині світу (2020)
Стройкова С. - Модель походження німецьких номенклатурних назв риб (2020)
Телегіна Н. - Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон "A Mercy", Радецька Н. (2020)
Фрасинюк Н. - Мовні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі (2020)
Чик Д. - Галлофобія як історичний контекст: іmago французів у пізній прозі Г. Квітки-Основ’яненка (2020)
Шкрібляк М. - Універсальне й ідіоетнічне в паремійних фондах англійської та української мов, Бялик В. (2020)
Ласточкіна О. - Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів, Литвиненко В., Бугаєнко Т. (2020)
Литньова Т. - Перегляд цілей навчання іноземної мови за умов шкільних реформ (1956 – перша половина 1980-х рр.) (2020)
Лотоцька Л. - Тенденції розвитку орторексії серед студентів-медиків, Лотоцька -Дудик У., Брейдак Ю. (2020)
Лук’янчук С. - Система вправ із використанням інтерактивних методів навчання як засіб удосконалення навичок іншомовного мовлення молодших школярів, Комогорова М. (2020)
Любчак Н. - Особливості формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів української мови та літератури у процесі проєктної діяльності: дані емпіричного дослідження (2020)
Маланюк Н. - Аспекти формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту за умов неперервної освіти (2020)
Мірошніченко В. - Використання методу "групового обговорення" для проведення занять із гуманітарних дисциплін (2020)
Наливайко О. - Цифровізація освітнього середовища в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2020)
Панасюк Т. - Психологічна компетентність концертмейстера та її роль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертних виступів (2020)
Папушина В. - Експериментальне дослідження процесу формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури (2020)
Печерських В. - Особливості лікувального масажу осіб із патологіями хребта (2020)
Полулященко Ю. - Впровадження педагогічної системи професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у практику закладу вищої освіти (2020)
Поляковська О. - Аналіз основних нормативних документів, які регламентували здобуття вищої освіти іноземними студентами в Україні впродовж другої половини ХХ ст. (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Талалай Ю. - Теоретичні засади навчання іноземних мов у старшій школі (крізь призму досліджень чеських і німецьких науковців) (2020)
Тютюма Т. - Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2020)
Федурко М. - Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні: за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини, Федурко О. (2020)
Шестель О. - Специфіка формування "soft skills" фахівців сфери обслуговування у процесі вивчення іноземних мов, Старинець О., Литвин Т., Куракін О. (2020)
Мацевко-Бекерська Л. - Коли "пам’ятати" і "знати" означає "бути". Рецензія на монографію Роздольської Ірини "Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління" (2020)
Ignatyuk А. - Market power and social welfare: the impact of advertising, Sobolieva М., Saykevich М. (2020)
Bachev H. - Comparison of research and development in Bulgarian agriculture with Other EU member states, Kharlamova G. (2020)
Lawler K. - Economic cybernetics, Vlasova T., Moscardini A. O., Mubarak D. (2020)
Невідомий В. - Імплементація міжнародних стандартів вищих органів аудиту у фінансові аудити Рахункової палати України, Мироненко Ю., Канонішена-Коваленко К., Горобчук Я. (2020)
Осецький В. - Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу, Кирильчук О., Савчук Н. (2020)
Радіонова І. - Функція соціальної політики та соціальна інклюзія в поясненні загальної економічної рівноваги (2020)
Кузіна Р. В. - Оцінка макроекономічних наслідків природних катаклізмів та наступні розкриття у фінансової звітності на прикладі пандемії коронавірусу (2020)
Liashenko O. - Application of artificial Intelligence to bitcoin course modelling, Kravets T., Repetskiyi Y. (2020)
Lawler K. - The future of macroeconomics: a cybernetic view, Vlasova T., Moscardini A.O., Alsariaan A. (2020)
Мазур І. І. - Стартап як новий зміст у підприємництві, Буга М. П. (2020)
Новікова І. Е. - Інноваційно-підприємницькі моделі у трансфері академічних технологій: трансформація ціннісної сутності та суперечності реалізації (2020)
Popa I.-C. - Forecasts of the air transport industry after the COVID-19 crisis, Cetină I. (2020)
Корсак Р. - Перспективи розвитку екологічних готелів на прикладі Рахівського району Закарпаття (2019)
Мандрик Я. - Підготовка інженерів для нафтогазових промислів (львівський період становлення): до 120-річчя нафтогазової освіти в Україні (2019)
Салтан Н. - Пролетарізація як напрям більшовицької освітньої політики 20–30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харкова) (2019)
Бейлін М. - Герменевтика музики: композитор – виконавець – публіка (2019)
Газнюк Л. - Знаково-символічна мова артефактів у етнокультурних мистецьких практиках (2019)
Гаштова О. - Причини занепаду жанру "концертна арія": естетичний погляд у розрізі століть (2019)
Гнатишин О. - Дослідницьке поле історії музикології (про структуру історико-музикологічного дослідження) (2019)
Денисюк О. - Тема материнства у творчості Віри Іванівни Баринової-Кулеби, Поліщук А. (2019)
Бабчук Ю. - Зависимость тембральных характеристик междометия YEAH от гендерной принадлежности дикторов (2019)
Бабчук Ю. - Засоби зв’язності тексту в німецькомовній електронній комунікації, Беззубова О., Литовченко І., Дабагян І. (2019)
Воробей О. - Особливості виявлення ознак поетичного реалізму у творчості Цао Юя (на прикладі п’єси "Пекінці") (2019)
Головацька Н. - Кількісно-якісні зміни англійських сенсорних дієслів з XII до ХV століття (2019)
Євтушенко Н. - Особливості використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) при підготовці студентів-філологів педагогічних вузів (2019)
Єрмоленко І. - Засоби вираження суб’єктивної модальності у детективному тексті Даніеля Пеннака (2019)
Жижома О. - Індивідуально-авторська метафора та особливості її перекладу (2019)
Журенко Я. - Проблема методології в гендерних лінгвістичних дослідженнях (2019)
Ікалюк Л. - Алюзія як засіб реалізації категорії інтертекстуальності в романі Дена Брауна "Код да Вінчі", Катерняк О. (2019)
Кириченко О. - Проблеми перекладу термінів галузі тваринництва, Марченко К. (2019)
Колінько О. - Мариністика у світовій літературі: теоретичні виміри і художньо-естетичні домінанти (2019)
Біляковська О. - Педагогічна практика як чинник якості професійної підготовки майбутніх вчителів (рефлексії польських науковців) (2019)
Васильєва М. - До проблеми визначення компетентностей з науково-дослідницької діяльності в майбутніх фахівців (2019)
Галицька Н. - Передумови формування системи умінь та навичок учнів під час реформування школи (кінець 50-х – початок 70-х років ХХ ст.) (2019)
Завізіон К. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2019)
Zelenska O. - The importance of the language and country study competence in foreign language learning of the students taking the non-linguistic master’s course (2019)
Зузяк Т. - Методологічні передумови формування у майбутнього вчителя трудового навчання та технологій технологічної компетентності, Марущак О. (2019)
Йовенко Л. - Типові риси образу героя у шкільних підручниках з української літератури в 1917–1920 рр. (2019)
Іваненко С. - Дослідження результатів складання випускниками бакалаврату ЗНО з іноземної мови (2019)
Іванов Є. - Проблема забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті модернізаційних процесів (2019)
Каленський А. - Зарубіжний досвід стандартизації професійної освіти (2019)
Конєва М. - Лінгводидактичний аспект удосконалення навичок говоріння майбутніх учителів-філологів (2019)
Котяш І. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти на всіх рівнях підготовки (2019)
Гражевська Н. І. - Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України, Ходжаян А. О., Заваженко А. (2020)
Bogeanu-Popa M. M. - To what extent are the requirements of sustainable development integrated into the Romanian accounting model?, Man M. (2020)
Moscardini A. O. - Decentralised central management: new perspectives on the socialist planning debate, Lawler K., Vlasova T., Merza E. (2020)
Paunescu (Petre) C. F. - The typology of the relationship between the social performance and the financial performance of an organization, Man M. (2020)
Pop (Anghel) I. - Adopting sound corporate governance principles – a prospective approach towards the impact on stock prices of Romanian listed companies (2020)
Харламова Г. О. - Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців, Ставицький А. В. (2020)
Bachev H. - Evaluation Of governance sustainability Of Bulgarian agriculture, Kharlamova G. (2020)
Lawler K. - The Phillips curve: a case study of theory and practice, Moscardini A.O., Pavlenko I., Vlasova T. (2020)
Петленко Ю. В. - Фінансова децентралізація як напрямок підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів, Міланченко В. (2020)
Приказюк Н. В. - Oцінка конкурентоздатності компаній зі страхування життя в Україні, Ткаченко А. С. (2020)
Ставицький А. В. - Аналіз ефективності методів технічного аналізу при прогнозуванні фондових індексів, Тараба В. С. (2020)
Удоденко О. А. - Динаміка емоційного забарвлення текстів публікацій венчурних інвесторів у соціальній мережі Twitter, Довгополий Д. А., Іваненко В. А. (2020)
Селезньова О. - Основні історичні етапи становлення в Україні законодавства про інформаційні права (2019)
Ситник Ю. - Вплив процесу "українізації" 1920-х – початку 1930-х років на мовно-національну ідентичність українців Донеччини (2019)
Круліковська Т. - Фортепіанна творчість Михайла Завадського в контексті розвитку української фортепіанної музики XIX ст. (2019)
Матійчин І. - Пошук шляхів подолання ладової інерції в радянській музичній педагогіці, Шемеляк І. (2019)
Молчко У. - Творча діяльність Гніздичівської дитячої школи мистецтв, Абрамів М. (2019)
Підлужна А. - Гуцули як етнографічна група та етимологія українських горян (2019)
Синкевич Н. - Хорова Шевченкіана Богдани Фільц для дітей, Зельман Н. (2019)
Шеремет В. - Музичне аматорство в контексті розвитку народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я України на межі ХХ–ХХІ століть (2019)
Коломієць Н. - Семантична структура концепту "мир" у китаємовному політичному дискурсі, Маковська М. (2019)
Комарницька Т. - Стилістичний та соціокультурний аспект звертання як перекладознавча проблема (на матеріалі звертання у японській мові), Кузьменко Ю., Федотова Ю., Філонова В. (2019)
Migorian O. - The peculiarities of the prefixal word-formation process of the onomasiological category of negation, Pavlovych T. (2019)
Науменко Н. - Формозмістові концепти пісенних текстів альбому Стінга "57TH & 9TH" (2019)
Pavlichenko L. - Communicative strategy as a constitutive characteristic feature of interrogation discourse (2019)
Пухонська О. - Український вимір культурної пам’яті (2019)
Романенко Л. - Літературні інтерпретації образу Івана Сірка: постмодерний контекст (2019)
Романенко О. - Комбінаторний потенціал демінутивів (2019)
Самойленко О. - Ономасіологійні моделі квазікомпозитів англійської мови (2019)
Умрихіна Л. - Реалізація імперативних конструкцій у функції настанови (2019)
Fedorchuk M. - Theoretical overview of argumentation in court discourse, Horodylovska M. (2019)
Храбан Т. - Жанровая специфика постмодернистского детектива (на примере романа J. Harris "Джентльмены и игроки"), Кодола Р. (2019)
Луценко О. - Веб-квест як технологія навчання іноземних мов в умовах закладу вищої освіти (2019)
Орду К. - Обґрунтування педагогічних умов формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів (2019)
Свистунов О. - Сутність поняття дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх закладах у контексті розвитку інформаційного суспільства, Свистунова Т. (2019)
Свінцова П. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до правопорушень, у закладах середньої освіти (2019)
Слободянюк О. - До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України (2019)
Тюріна В. - Конфліктологічна компетентність курсантів як фактор вибору стилю поведінки в конфліктній ситуації (2019)
Чекан О. - Дидактичний Монтессорі-матеріал як засіб розвитку творчого мислення дітей передшкільного віку під час ознайомлення з навколишнім світом, Фізер В., Ілюк Л. (2019)
Чопик Р. - Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу, Проць Р., Дуцяк О. (2019)
Шестель О. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців сфери обслуговування, Старинець О., Заїка О. (2019)
Яблуновська К. - Методика формування екологічної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій навчання (2019)
Ярушак М. - Вплив обрядів та ритуалів на виховання дівчат в українських родинах: історичний аспект (2019)
Bogoslov I. A. - Linking Facebook to Wordpress for educational purposes – a proposed architecture sustaining social learning, Georgescu M. R., Pitic A. G. (2020)
Кнір М. О. - Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України, Делас В. А., Будник Н. А. (2020)
Мазур І. І. - Сучасні тренди в мотивації підприємництва: міждисциплінарний підхід, Гура В. Л., Солодовнікова Х. К. (2020)
Marina A.-G. - Stakeholders' perceptions about the first review of IFRS for SMEs standard (2020)
Ставицький А. В. - Моделювання індексу людського розвитку у світі, Сачко В. В. (2020)
Чеберяко О. В. - Моделі пенсійного забезпечення: зарубіжна та вітчизняна практика, Бикова В. А. (2020)
Власенко О. М. - Корекція фармакологічного лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бутікова О. О. (2021)
Кочуєва М. М. - Особливості коморбідного перебігу бронхіальної астми та гострої коронавірусної інфекції, Шкляр С. П., Тимченко Г. А., Кочуєв Г. І., Ходош Е. М., Псарьова В. Г., Яковенко О. Л. (2021)
Грек І. І. - Сучасний погляд на можливості та напрямки патогенетичної терапії хворих на туберкульоз, Кочуєва М. М., Псарьова В. Г., Яковенко О. Л., Кочуєв Г. І., Рогожин А. В. (2021)
Помазуновська О. П. - Нутритивна недостатність та методи її корекції у практиці паліативного хворого, Петренко В. М., Ізотова Л. С., Євлахова М. В., Омельченко О. В. (2021)
Бойко В. В. - Септикотоксемія та порушення коагуляції при ентеральній недостатності у хворих із гострою непрохідністю кишечника, Лихман В. М., Євтушенко Д. О., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Яцько К. М. (2021)
Усенко О. Ю. - Торакоскопічна хірургія пухлин середостіння, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2021)
Березка М. І. - Проблема надмірної ваги при лікуванні пацієнтів із переломами кісток гомілки, Григорук В. В., Строєв М. Ю. (2021)
Кравець О. В. - Вихідні зміни гемодинаміки та водних секторів організму у пацієнтів із середнім хірургічним ризиком при невідкладній патології органів черевної порожнини, Єхалов В. В., Кріштафор Д. А. (2021)
Вєсіч Т. Л. - Порівняльна оцінка біохімічного та гормонального профілів жінок із синдромом полікістозних яєчників, Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш. (2021)
Алексєєва О. С. - Аномальні маткові кровотечі у жінок із патологією щитоподібної залози (огляд літератури), Лазуренко В. В., Лященко О. А., Сафонов Р. А., Стрюков Д. В., Афанасьєв І. В. (2021)
Качайло І. А. - Лікувальна тактика при гіперпластичних процесах ендометрію з урахуванням морфологічних особливостей його структури (2021)
Скрипніков А. М. - Основні концепції біоритмологічних досліджень при розладах психіки та поведінки різного ґенезу, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Сонник Г. Т., Казаков О. А. (2021)
Дьома І. С. - Особливості порушень самосприйняття в осіб із різними формами "тілесної дисфорії", Городокін А. Д. (2021)
Гречаник О. І. - Медичні та статистичні аспекти променевої діагностики сучасної бойової травми в умовах гібридної війни на Сході України, Абдуллаєв Р. Я., Дикан І. М., Ярош Т. В., Кулікова Ф. Й., Слєсаренко Д. О. (2021)
Дудник Т. А. - Комплексна ультразвукова діагностика тромбозів вен верхніх кінцівок у хворих із травмами плечового суглоба (2021)
Красота О. В. - Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності (2020)
Ситницький М. В. - Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду, Кожухівська А. О. (2020)
Ставицький А. В. - Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи, Молоканова К. Ю. (2020)
Чеберяко О. В. - Перспективи розвитку ґендерного бюджетування в Україні, Гнатюк О. Ю. (2020)
Чередніченко Д. П. - Вплив цінової дискримінації у вигляді знижок на конкуренцію: від звичайної торгової практики до механізму виключення конкурентів (2020)
Швець В. Г. - Стандартизація та гармонізація упралінського обліку й економічного аналізу в умовах перехідної економіки, Михальська О. Л. (2020)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Збереження біорізноманіття – основний напрям діяльності Біосферного заповідника "Асканія-Нова" в ХХI столітті (2001)
Черевченко Т. М. - Вступне слово на відкритті Сесії Ради ботанічних садів України (2001)
Мельник В. І. - Лучні степи лісостепу України. Ботаніко-географічний нарис (2001)
Корженевский В. В. - Проблемы сохранения разнообразия степной биоты Крыма и национальная экологическая сеть, Садогурский С. Е., Костин С. Ю. (2001)
Комир З. В. - Сохранение генофонда степных растений в условиях северо-востока Украины, Чухно Т. М, Алёхин А. А. (2001)
Рубцов А. Ф. - Ретроспективний аналіз структурних змін деревостанів старої частини дендропарку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О. (2001)
Слепченко Л. О. - Підсумки інтродукції квітково-декоративних рослин в дендропарку "Асканія-Нова" (2001)
Слепченко Л. О. - Результати інтродукційного випробування деяких квітково-декоративних рослин та їх фітосанітарний стан в умовах заповідника "Асканія-Нова", Капітоненко С. В. (2001)
Ушачева Т. И. - Влияние лесной орошаемой культуры на свойства тёмно-каштановой остаточно солонцеватой почвы (2001)
Гавриленко В. С. - Зміни в орнітофауні біосферного заповідника "Асканія-Нова" та його околиць за останні 10 років (2001)
Дрогобыч Н. Е. - История природопользования и судьба популяции малого суслика Citellus pygmaeus Pallas, 1778 в заповеднике "Аскания-Нова", Полищук И. К. (2001)
Стекленьов Є. П. - Характеристика відтворювальної здатності ему Dromaeus novaehollandiae Latham, що акліматизуються в умовах півдня України (2001)
Зубко В. Н. - Особенности развития внутренних органов белого гуся Anser caerulescens caerulescens P. в условиях Аскании-Нова, Чернобаева Т. М. (2001)
Колесник А. Д. - Состав простейших желудочно-кишечного тракта диких копытных зоопарка "Аскания-Нова", Треус М. Ю., Звегинцова Н. С. (2001)
Жарких Т. Л. - Ритм дневной активности молодняка шетлендских пони зоопарка "Аскания-Нова", Петрашенко А. В., Шимановская О. С. (2001)
Капітоненко С. В. - Видовий склад шкідників дуба звичайного Quercus robur L. в дендропарку "Асканія-Нова" (2001)
Треус М. Ю. - Наслідки інбридингу у диких та свійських тварин зоопарку "Асканія-Нова", Смаголь В. О. (2001)
Гавриленко Н. О. - Сесія Ради ботанічних садів України (2001)
Стекленьов Євген Петрович: Сорок п'ять років наукової діяльності (до 70-річчя з дня народження) (2001)
Бевольская Маргарита Валентиновна: Тридцать лет не расставаясь со страусами ( к 70-летию со дня рождения) (2001)
Райдер О. А. - Памяти Энн Троммерсхаузен Боулинг (2001)
До уваги авторів (2001)
Вихідні відомості (2001)
Abbasova A. - The ethnic question and the rise of political conflict in the Middle East: comparison of Turkey and Iran (2020)
Альошина О. - Діяльність бібліотеки Шепетівського православного братства Волинської губернії у ХІХ ст. (2020)
Варакута М. - Жанрово-композиційні особливості творів для флейти соло Лесі Дичко, Коваль С. (2020)
Жулковський Б. - Кондаки мінейного та тріодного циклів в українських нотолінійних ірмолоях (2020)
Ismayilov J. - The landscape genre in Nakhchivan realist fine art (based on the work of Ayyub Huseynov and Ayyub Safarov) (2020)
Авраменко Б. - Структура когнітивного компонента фонетичної компетенції (2020)
Агаева Н. - Сравнительный анализ лирических жанров, озвучиваемых детьми, в азербайджанском и английском детском фольклоре (2020)
Aliyeva N. - Attitude of Muhamməd Tagi Sidgi to press and his press publications (2020)
Аникина И. - Украинское заимствование в русском художественном тексте конца XIX – начала ХХ вв. как путь обогащения лексического фонда русского литературного языка, Полякова Татьяна (2020)
Бандура Т. - Міфопоетика в ліриці Олени Теліги (2020)
Барабаш С. - Ідейно-тематичне осмислення драматичних творів для дітей М. Козоріса початку ХХ століття (2020)
Боднар І. - Мова педагогіки й педагогіка в мові: особливості формування освітнього дискурсу, Рубель Н. (2020)
Волкова М. - Деякі особливості комплексного лінгвостилістичного аналізу оповідання Маргарет Етвуд "Dancing Girls" (2020)
Hajizade Kh. - About phonosemantics of the text (2020)
Галаздра С. - Теоретико-лінгвістичні особливості перекладу французьких антропонімів українською мовою (2020)
Галайчук О. - Застосування логопедичних вправ під час вивчення фонетики української мови як іноземної (2020)
Гетьман І. - Творчість Анні Ерно у світлі сучасних гендерних досліджень і її роль у розвитку жанру автобіографії (2020)
Glushanytsia N. - Radiotelephony discourse analysis: the case of aviation English (2020)
Адамюк Н. - Фахова компетентність освітніх перекладачів жестової мови (2020)
Александров Д. - Особливості метафоризації освіти у вітчизняному педагогічному дискурсі, Александрова Ю. (2020)
Анісімова О. - Критеріальний аналіз освітньо-професійних програм спеціальності "Дошкільна освіта" ЗВО України щодо забезпечення підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської взаємодії (2020)
Антончук О. - Формування професійної комунікативної компетентності у процесі вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2020)
Бадер С. - Системний підхід у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Балацинова А. - Досвід роботи ради при попечителі Харківського навчального округу з керівництва підготовкою педагогічних кадрів для закладів середньої освіти (1860–1867) (2020)
Березовська Л. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій (2020)
Berestok O. - Distance learning: implementation of information communication technologies to promote educational process at higher educational establishments, Kurinnyj O., Shcherbyna Y. (2020)
Бєляєв С. - Практична підготовка до використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів (2020)
Біляковська О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти Республіки Польща (2020)
Блага О. - Історіософія в системі педагогічних знань (2020)
Блудова Ю. - Геймізація освітнього процесу в Новій українській школі, Ільїна О. (2020)
Бобирєва О. - Загальнонаукові підходи до фахової компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2020)
Бойко Г. - Проведення бінарних занять з української мови як іноземної для іноземних студентів-архітекторів (2020)
Бондар Т. - Діяльність очільників громадсько-просвітницького товариства "Знання" в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Брик Т. - Пcихолого-педагогічні умови формування та розвитку навичок володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами, Григорова І. (2020)
Брушневська І. - Дослідження сформованості мислительних операцій у дітей із загальним недорозвитком мовлення (2020)
Бурлаченко Н. - Стан і тенденції розвитку проблемного навчання в системі вищої освіти (2020)
Бурчак С. - Концепція розвитку творчості майбутніх учителів математики в умовах педагогічного університету (2020)
Вакалюк Т. - Використання хмаро орієнтованого середовища в навчанні баз даних майбутніх фахівців із комп’ютерних наук: результати педагогічного експерименту, Коротун О., Сугоняк І., Марчук Г. (2020)
Ватаманюк Г. - Особливості використання дитячої книги в процесі розвитку творчості старших дошкільників (2020)
Вергун І. - Засоби навчання як основний елемент упровадження відкритого білінгвальноорієнтованого освітнього середовища під час викладання фізики (2020)
Верещагіна-Білявська О. - Музична освіта й система К. Станіславського: педагогічні умови інтеграції, Грінченко Т. (2020)
Волянюк А. - Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів (2020)
Галацин К. - Гейміфікація як метод оптимізації викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей (2020)
Галів М. - Вплив неокантіанства на український історико-педагогічний наратив кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2020)
Гармаш О. - Педагогічні умови формування тьюторської компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Герасименко С. - Особливості формування мотивації до здорового способу життя в студентів (2020)
Герасимова І. - Становлення феномена "професійна мобільність", Фрицюк В. (2020)
Геращенко Я. - Особливості підготовки майбутніх фахівців молодіжного туризму: дидактичний аспект проблеми (2020)
Гоголь І. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки, Кочина В. (2020)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Регіональні дослідження як засіб реального внеску Біосферного заповідника "Асканія-Нова" в збереження ландшафтного і видового різноманіття (2002)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикація демутативного процесу та екологічна специфіка кретофільної рослинності "Крейдової флори" (2002)
Корженевский В. В. - О новых синтаксонах и объеме класса Onosmo Polyphyllae-Ptilostemonetea, Рыфф Л. Э. (2002)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні ценозів зональної рослинності степової зони (2002)
Коломійчук В. П. - Рідкісні види судинних рослин Азово-сиваського національного природного парку (2002)
Бондарева Л. В. - Состав и структура флоры охраняемых территорий Гераклейского полуострова (Крым) (2002)
Садогурский С. Е. - Stilophora rhizodes в акватории у Лебяжьих островов (Чёрное море) (2002)
Коба В. П. - Анализ возрастной структуры и жизненного состояния насаждений Pinus pityusa Stev. в урочище Караул-Оба (2002)
Жуков С. П. - О возможности восстановления степной растительности на отвалах угольных шахт Донбасса (2002)
Рубцов А. Ф. - Aсортимент дерев та чагарників для озеленення південного степу України, Гавриленко Н. О. (2002)
Комир З. В. - Особенности онтогенеза Helianthemum nummularium (L.) Mill. ex situ, Алёхина Н. Н. (2002)
Слепченко Л. О. - Використання квітково-декоративних рослин при озелененні в умовах півдня степової зони України (2002)
Шевченко С. В. - Особенности цветения, опыления и оплодотворения Arbutus andrachne L. (2002)
Орел Т. И. - Рост и продуктивность орошаемых эфиромасличных и лекарственных культур в условиях Крыма, Работягов В. Д., Кутько С. П. (2002)
Дерев'янко Н. В. - Asimina triloba L. – нова плодова культура півдня України, Дерев'янко В. М., Хохлов С. Ю. (2002)
Овечко С. В. - Біологія насіння змієголовника молдавського Dracocephalum moldavica L. в умовах південного степу України, Работягов В. Д. (2002)
Кондаурова Я. Г. - Перспективные низкие древесные растения в декоративном садоводстве (2002)
Харченко А. Л. - Коллекция семейства Lauraceae Lindl. в Никитском ботаническом саду (2002)
Ушачева Т. И. - Теоретические аспекты мониторинга гумусного состояния почв (2002)
Моргун Є. М. - Атмосферні опади як джерело надходження важких металів на територію заповідника "Асканія-Нова" (2002)
Загороднюк И. В. - Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из восточной Европы. Сообщение 2 (2002)
Гавриленко В. С. - Стан популяції полоза чотирисмугого Elaphe quatuorlineata в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та результати підселення виду в природне ядро з Присивашшя, Думенко В. П., Поліщук І. К. (2002)
Жарких Т. Л. - Племенная работа с лошадью Пржевальского в Аскании-Нова: вклад основателей и селекция, Ясинецкая Н. И. (2002)
Стекленев Е. П. - Особенности размножения пятнистого оленя Cervus nippon Hortulorum Sw., 1864, акклиматизируемого в условиях полувольного содержания на юге Украины (2002)
Зубко В. Н. - Возрастные особенности развития огаря Tadorna ferruginea Pall., 1764 в условиях заповедника "Аскания-Нова", Мезинов А. С. (2002)
Бевольская М. В. - Особенности яйцекладки и морфометрическая характеристика яиц эму Dromaius novaehollandiae Latham, 1790 в условиях зоопарка "Аскания-Нова", Даниленко Л. Э. (2002)
Капітоненко С. В. - Грибкові захворювання дикорослих трав'янистих рослин в дендропарку "Асканія-Нова" (2002)
Зыкова В. К. - Интродукция сортов и видов рода Syringa L. в Никитском ботаническом саду (2002)
Герасимчук В. Н. - Вечнозелёные экзоты южного берега Крыма – представители родов Eriobotrya Lindl. и Laurocerasus Roem. (2002)
Тер-Погосян А. Г. - Особенности цветения Magnolia kobus и Magnolia grandiflora в условиях южного берега Крыма (2002)
Сергеенко А. Л. - К фауне хищных клещей-кунаксид (Acariformes: Cunaxidae) заповедника "Мыс Мартьян" (Крым) (2002)
К 90-летию барона Эдуарда Александровича Фальц-Фейна (2002)
Дрогобыч Н. Е. - Веденьков Евгений Петрович (к 75-летию со дня рождения) (2002)
Гавриленко Н. О. - Капітоненко Світлана Володимирівна (до 65-річчя з дня народження) (2002)
Гавриленко Н. О. - Рубцов Алім Францович (до 65-річчя з дня народження) (2002)
Ясинецька Н. І. - Треус Маршида Юнусівна (до 60-річчя з дня народження) (2002)
Дрогобыч Н. Е. - Ушачева Татьяна Иннокентьевна (к 55-летию со дня рождения) (2002)
Дрогобич Н. Ю. - Поліщук Ігор Костянтинович (до 50-річчя від дня народження) (2002)
До уваги авторів (2002)
Вихідні відомості (2002)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Актуальні проблеми заповідності (2003)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни в рослинному покриві заповідного лучного степу "Михайлівська цілина" за даними великомасштабного картування у 2001 році, Генов А. П., Лисенко Г. М. (2003)
Веденьков Е. П. - Распространение редких, исчезающих и эндемичных видов флоры цветковых в заповедной степи "Аскания-Нова". 1. Особо охраняемые виды, Дрогобыч Н. Е. (2003)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список лишайників Карадазького природного заповідника (2003)
Коломійчук В. П. - Ботанічна характеристика проектованих заказників у Запорізькій області (2003)
Чорна Г. А. - Регіонально рідкісні види у флорі долини Гірського Тікичу (правобережний лісостеп) (2003)
Садогурский С. Е. - К изучению макрофитобентоса прибрежных лагун северо-западного Крыма (2003)
Коба В. П. - К проблеме оценки жизненного состояния деревьев после пирогенного воздействия (2003)
Шевченко С. В. - Оплодотворение и ранний эмбриогенез у Asimina triloba L. (2003)
Іщук Л. П. - Морфологічні особливості Carpinus betulus L. як показник декоративності виду (2003)
Колдар Л. А. - Рід Securinega Comm. ex Juss. та біологічні особливості виду Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd., Шлапак В. П. (2003)
Вегера Л. В. - Агроекологічні умови та результати живцювання деяких північно-східноазіатських видів рододендрона (2003)
Палий А. Е. - Сезонная динамика накопления тритерпенов Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojа́k, Сластья Е. А., Ежов В. Н. (2003)
Черногород Л. Б. - Исследование локализации прохамазуленов у тысячелистника холмового Achillea collina Beck. микрохимическим методом, Виноградов Б. А., Работягов В. Д. (2003)
Деревянко Н. В. - Интродукция и практическое использование вечнозеленых древесных растений в условиях нижнего Днепра, Деревянко В. Н. (2003)
Губанова Т. Б. - Физиологические аспекты морозоустойчивости видов рода Opuntia Mill., Белоусова О. В. (2003)
Свиденко Л. В. - Биологические особенности и хозяйственно ценные признаки Satureja montana L. в условиях Херсонской области, Работягов В. Д. (2003)
Ушачева Т. И. - История полеводства на территории землепользования биосферного заповедника "Аскания-Нова", Янков Л. И., Герасименко С. В. (2003)
Моргун Є. М. - Результати моніторингу рН атмосферних опадів та водойм на території заповідника "Асканія-Нова" (2003)
Поліщук І. К. - Критичні зауваження до "Червоного списку Херсонської області" та стан популяцій видів герпето- і теріофауни біосферного заповідника "Асканія-Нова" з охоронних списків державного та міжнародного значення (2003)
Лобков В. А. - Закономерности внутрипопуляционных процессов и динамики численности сусликов Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770; S. pygmaeus Pallas, 1778 и степных сурков Marmota bobak Muller, 1776 в условиях сельскохозяйственного преобразования степей (2003)
Дем’янюк О. С. - Активність мікробіоти грунту агроекосистеми і екосистеми біосферного заповідника "Асканія-Нова", Шерстобоєва О. В. (2003)
Гавриленко В. С. - О причинах вспышки численности итальянского пруса Calliptamus italicus L. в регионе биосферного заповедника "Аскания-Нова", Думенко В. П. (2003)
Гречаниченко Т. Э. - Многолетняя динамика активности и биотопическое распределение жужелиц рода Сarabus (L.) в Центрально-черноземном заповеднике (2003)
Звегинцова Н. С. - История паразитологических исследований в заповеднике "Аскания-Нова" (2003)
Стекленьов Є. П. - Строки проявлення статевої активності і плідних парувань у лані європейської Dama dama L., 1758 в умовах напіввільного утримання на півдні України, Смаголь В. М. (2003)
Треус М. Ю. - Особенности выборочного поедания растений антилопами (Antilopinae) в заповеднике "Аскания-Нова" (2003)
Борсукевич Л. М. - Рідкісні види водно-болотяних рослин та їх збереження і охорона в умовах культури, Прокопів А. І. (2003)
Мицко Т. М. - Розмноження бруслини карликової Euonymus nana Bieb. в умовах культури ботанічного саду Львівського національного університету, Семенюк І. В. (2003)
Кутько С. П. - Изучение влияния возраста растений на компонентный состав эфирного масла Salvia officinalis L. (2003)
Прокопів А. І. - Закономірності структурної організації пагонових систем напіврозеткових Gentiana L. (2003)
Мороз О. К. - Інтродукція плетистих троянд у дендропарку "Софіївка", Банк В. С. (2003)
Слепченко Л. О. - Інтродукція нових видів і сортів квітково-декоративних рослин родини Asteraceae Dumort (2003)
Щерба О. Б. - Колекція дендрофлори ботанічного саду Львівського національного університету, Кармазін Р. В., Семенюк І. В., Щербина М. О., Тимчишин Г. В., Мицко Т. М. (2003)
Капітоненко С. В. - Довгоносики (Coleoptera, Curculionidae) – шкідники паркових насаджень в Асканії-Нова (2003)
Международная конференция "Журавли на рубеже тысячелетий" (2003)
Зубко Валентина Николаевна: главное дело жизни (65 лет со дня рождения) (2003)
Гавриленко В. С. - Ясинецкая Наталья Ивановна (к 50-летию со дня рождения), Треус М. Ю. (2003)
Гавриленко Виктор Семенович: двадцать пять лет в заповедном деле (2003)
Гавриленко В. С. - Памяти Евгения Петровича Веденькова (16.03.1927 - 12.12.2002), Дрогобыч Н. Е. (2003)
До уваги авторів (2003)
Вихідні відомості (2003)
Гавриленко В. С. - Сторінка головного редактора. Концептуальні питання при формуванні нової програми досліджень Біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2004)
Дрогобыч Н. Е. - Распространение редких, исчезающих и эндемичных видов флоры цветковых в заповедной степи "Аскания-Нова". 2. Эндемичное ядро, Шаповал В. В. (2004)
Шаповал В. В. - Надземна продукція фітоценозів депресій присивасько-приазовського низовинного степу (2004)
Карнатовская М. Ю. - Союз Conizo canadensis - Cynodon dactyli All. Nov. на территории нижнеднепровских песков (2004)
Коба В. П. - Состояние и возрастная динамика древостоев Pinus kochiana Klotzsch на южном макросклоне главной гряды Крымских гор (2004)
Гавриленко Н. О. - Про наслідки буревіїв на території дендрологічного парку "Асканія-Нова", Рубцов А. Ф. (2004)
Слепченко Л. О. - Колекція квітково-декоративних рослин дендропарку "Асканія-Нова" – генофонд рослин для озеленення південних посушливих районів України, Петренко З. А. (2004)
Яхимович О. В. - Досвід інтродукції деревних рослин у дендропарку житомирського НВО "Еліта" (2004)
Пономаренко В. О. - Використання роду Juniperus L. у старовинних парках лісостепу України (2004)
Аксёнов Ю. В. - Морфологические особенности пыльцы видов рода Nepeta L., интродуцированных в Никитском ботаническом саду, Работягов В. Д., Дроботов С. А. (2004)
Работягов В. Д. - Внутривидовая изменчивость состава эфирного масла у Salvia officinalis L. при семенном размножении, Кутько С. П., Орел Т. И. (2004)
Черногород Л. Б. - Эфирное масло тысячелистника холмового как природный источник хамазулена, Виноградов Б. А., Работягов В. Д. (2004)
Свиденко Л. В. - Внутривидовая изменчивость состава эфирного масла Lavandula angustifolia Mill. в условиях интродукции, Работягов В. Д. (2004)
Думенко В. П. - Волк Canis lupus L. в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и его регионе. Сообщение 2. Морфологическая характеристика современной популяции (2004)
Полищук И. К. - Выбор зелеными жабами Bufo viridis Laur. 1768 водоемов для размножения в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и оценка качества их воды по водородному показателю, Моргун Е. Н. (2004)
Стекленьов Є. П. - Порівняльна характеристика відтворювальної здатності окремих представників підродини козлоподібних Аprinae, що акліматизуються в умовах напіввільного утримання на півдні України (2004)
Оленковський М. П. - Археозоологічні матеріали та палеоекологічні реконструкції за даними пізньопалеолітичних стоянок Присивашшя та подових утворень нижньодніпровського лівобережжя України (2004)
Бойко П. М. - Особливості створення локальної екомережі (на прикладі правобережжя нижнього Дніпра) (2004)
Пюрко О. Є. - Пігменти як діагностичний параметр солетолерантності галофітів, Христова Т. Є., Казаков Є. О. (2004)
Лиманський С. В. - Аналіз походження, віку та розвитку стовбурів дерев сосни крейдяної в деревостанах "Крейдової флори" (2004)
Капітоненко С. В. - Горностаєві молі (Lepidoptera, Yponomeutidae) – шкідники деревних порід в дендропарку "Асканія-Нова" (2004)
Дрогобич Н. Ю. - Міжнародна наукова конференція "IV ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського" (2004)
До уваги авторів (2004)
Вихідні відомості (2004)
Кулик Є. В. - Концептуальні зміни в змісті професійної і технологічної освіти (2016)
Лаврентьєва О. О. - Розвиток методологічної культури майбутніх учителів у системі професійної освіти (2016)
Цина А. Ю. - Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій (2016)
Пілевич О. А. - Порівняльний аналіз компонентного складу професійної культури майбутніх фахівців (2016)
Ткачук Г. Е. - Теоретичні аспекти розвитку готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до реалізації особистісно зорієнтованого підходу (2016)
Уруський А. В. - Модель методики індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2016)
Вовк Н. В. - Застосування педагогіки емпаурменту в проектній діяльності учнів на уроках трудового навчання, Жукова М. О. (2016)
Бойко В. А. - Навчальна програма за спеціалізацією "Технічна та комп’ютерна графіка" освітньої галузі "Технологія" (2016)
Галамбош Г. В. - Виховання патріотично зорієнтованого молодого покоління засобами українських народних промислів (2016)
Торубара О. М. - Специфіка застосування персонального комп’ютера у навчальній діяльності позашкільних закладів, Клейно Є. О. (2016)
Кабак В. В. - Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій (2016)
Горбатюк Р. М. - Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі, Романишина Л. М. (2016)
Соколюк О. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів вищих навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Бондаренко Т. С. - Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю, Агєєва О. О. (2016)
Борисов В. В. - Підготовка учителя технологій у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору (2016)
Сопіга В. Б. - Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років (2016)
Котик І. В. - Структурно-змістова модель процесу фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (2016)
Нищак І. Д. - Структурно-функціональна модель методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Гевко І. В. - Етноестетичний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій в сфері дизайну (2016)
Савенко І. В. - Теоретичне обґрунтування змісту підготовки вчителів трудового навчання до викладання основ дизайну (2016)
Божко Л. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення у контексті компетентнісного підходу (2016)
Терещук Г. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту, Туранов Ю. О., Понятишин В. В. (2016)
Лихолат О. В. - Екологізація курсу "Технології побутової діяльності" у підготовці вчителя технології (2016)
Кулінка Ю. С. - Формування дизайнерської культури майбутніх педагогів у процесі вивчення айдентики (2016)
Мамус Г. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів (2016)
Козак Ю. Ю. - Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Панасюк Н. Л. - Аналіз освітньої системи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Волкова Н. В. - Компетентнісний підхід підготовки майбутнього інженера-педагога в харчовій промисловості (2016)
Бохонько Є. О. - Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів (2016)
Ткачук С. І. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у педагогічних вищих навчальних закладах (2016)
Дубінецький В. В. - Оцінка рівня управлінської культури викладачів технічних коледжів (2016)
Савченко Л. О. - Використання продуктивних технологій у вищій педагогічній школі як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Кулалаєва Н. В. - Формування творчого підходу до професійної діяльності майбутніх будівельників (2016)
Войтович О. П. - Інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутніх екологів (2016)
Сиверин Ю. В. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери зв’язку в умовах ступеневої освіти (2016)
Шамралюк О. Л. - Педагогічні умови розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2016)
Мозальов В. Є. - Критерії моніторингу якості військово-професійної підготовки магістрів військового управління у військових вищих навчальних закладах (2016)
Добровольська А. М. - Про особливості укладання посібників для навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Савченко К. Ю. - Формування комунікативної компетентності як засобу становлення професіоналізму майбутніх вихователів дошкільних закладів (2016)
Марко М. М. - Формування ігрової компетентності майбутніх учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2016)
Бекірова А. Р. - Методологія обґрунтування змісту та структури професійної суб’ктності учителів початкових класів (2016)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічна адаптація студентів-першокурсників до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2016)
Оршанський Л. В. - Проблема проектування змісту технологічної освіти, Пагута М. В. (2016)
Вієвська М. Г. - Технологія формування ціннісного ставлення до соціальної відповідальності у студентів економічного вузу (2016)
Сорока Т. П. - Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка, Струганець Б. В. (2016)
Райковська Г. О. - Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання (2016)
Титаренко В. П. - Розвиток дизайн-освіти у вищих навчальних закладах України (2016)
Павх С. П. - Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи студентів, Павх І. І. (2016)
Кузьменко В. В. - Підготовка вчителів до формування наукової картини світу в учнів засобами трудового навчання, Примакова В. В. (2016)
Бочар Ю. І. - Підготовка фахівців у галузі комп’ютерно-графічного дизайну за кордоном (2016)
Жорова І. Я. - Розвиток технічної освіти в Європі, Аносова Ю. П. (2016)
Фоменко А. Є. - Поняття та особливості кримінологічної діяльності Національної поліції України (2020)
Блінова Г. О. - Інформаційне забезпечення та кібербезпека патрульної поліції: співвідношення понять, Мамедова Е. А. (2020)
Кобзар О. Ф. - Міжнародний досвід забезпечення дотримання дисципліни і законності в органах правопорядку, Ткаченко С. Є. (2020)
Іваниця А. В. - Служба в поліції в системі державної служби: закордонний досвід окремих демократичних держав (2020)
Корнієнко Д. М. - Сутність механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки (на прикладі Національної гвардії України), Павлютін Ю. М. (2020)
Крамаренко Ю. М. - Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності (2020)
Покайчук В. Я. - Сутність і співвідношення понять "сили безпеки" та "сили охорони правопорядку" (2020)
Великий Ю.М. - Про доцільність зміни принципів охорони публічного порядку поліцією України під час масових заходів: досвід європейських держав (2020)
Тінін Д. Г. - Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Кириченко Ю. В. - Конституційне регулювання права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Давлєтова Г. В. (2020)
Осадчий Ю. Г. - Причини ліквідації Запорозької Січі (2020)
Сироїд Т. Л. - Право жінок на здоров’я жінок – виклики сьогодення: міжнародно-правовий аспект (2020)
Христинченко Н. П. - Роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні належного та ефективного захисту на справедливий суд в Україні (2020)
Левін О. Л. - Донбас: сторінки минулого в контексті подій сьогодення, Поплавський О. О. (2020)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Статут цивільного судочинства 1864 року: історія прийняття, основні положення та його вплив на українські губернії (2020)
Обушенко Н. М. - Суть і значення систематизації законодавства в Україні (2020)
Сердюк Л. М. - Президент України як багатоаспектний державно-правовий феномен: доктринальні підходи до розуміння (2020)
Омелько І. І. - Еволюція правового регулювання форм діяльності членів представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії (2020)
Сич М.А. - Соціально-економічні гарантії депутатської діяльності в Україні (2020)
Алибеков А.Е. - Формы участия прокурора в гражданском процессе: сравнительная характеристика законодательства Республики Казахстан и Украины, Юнина М.П. (2020)
Алієва-Барановська В. М. - Порівняльна характеристика комерційної таємниці в законодавстві іноземних країн та у міжнародному праві, Сіренко О. Ф. (2020)
Межевська Л. В. - Роль адвоката як представника в господарському процесі, Васильченко В. В. (2020)
Межевська Л. В. - Земельний мораторій: загрози та перспективи, Капінус М. А. (2020)
Ус Ю. О. - Окремі аспекти нарахування аліментів та відповідальність за невиконання зобов’язань (2020)
Берлач А. І. - Медіація в адміністративному судочинстві, Іздебська У. І. (2020)
Комісаров О. Г. - Адміністративно-правові аспекти державної політики забезпечення національної безпеки України у сфері охорони здоров’я на сучасному етапі, Швець Ю. Ю. (2020)
Курінний Є. В. - Про затребуваність адміністративного права в умовах нетиповості української держави (2020)
Миронюк Р. В. - Розгляд адміністративних справ про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності: судова практика та перспективи її покращення, Шатрава С. О. (2020)
Миронюк Р. В. - Домашнє насильство та булінг: особливості кваліфікації та ефективність відповідальності, Репан М. І. (2020)
Собакарь А. О. - Імплементація міжнародно-правових стандартів "культурного сервісу" в сучасну систему публічно-правового забезпечення населення соціально-культурними послугами, Аксютіна А. В. (2020)
Пузирьов М. С. - Соціально-правова обумовленість запровадження в законодавство України інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, Олефір Л. І. (2020)
Хряпінський П. В. - Щодо родового та безпосереднього об’єктів ненасильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітньої особи (2020)
Юзікова Н. С. - Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині (2020)
Березняк В. С. - Застосування кримінально-правового примусу за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань в епоху легалізації грального бізнесу, Рец В. В. (2020)
Руфанова В. М. - Поняття та ознаки гендерно обумовленого насильства (2020)
Скок О. С. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за Кримінальним Кодексом України та Республіки Казахстан, Шевченко Т. В. (2020)
Бегалиев Е. Н. - О перспективности или нецелесообразности введения института чипирования населения (2020)
Ємець О. М. - Суб’єкти, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми, їх загальна характеристика та повноваження у цій сфері, Руснак Д. І. (2020)
Скрябін О. М. - Соціально-психологічний портрет лідера етнічного злочинного угруповання, Санакоєв Д. Б. (2020)
Волошина М. О. - Перспективні напрями наукових досліджень питань оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні (2020)
Лазарева Д. В. - Особливості участі осіб з психічними розладами у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти (2020)
Обшалов С. В. - Проблемні питання взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень (2020)
Сухачова І. О. - Міжнародний стандарт доказування "обґрунтована підозра" в реалізації прокурором функції обвинувачення (2020)
Шаповалов Д. О. - Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (теоретико-праксеологічні аспекти) (2020)
Брендель О. І. - Організаційні проблеми при призначенні судової експертизи відео-, звукозапису (2020)
Приловський В. В. - Алгоритми дій працівників правоохоронних органів при розслідуванні втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (2020)
Шарай Є. В. - Теоретичні засади залучення працівників експертної служби МВС України до проведення досудового розслідування (2020)
Лазарєв В. О. - Вплив геополітики на стан національної безпеки держави, Сидорова Е. О., Палешко Я. С. (2020)
Мусієнко О. Л. - Використання спеціальних знань під час розслідування економічних злочинів, Пилипенко М. В., Макітренко В. В. (2020)
Анісімов Д. О. - Об’єктивна сторона складу протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (2020)
Антонюк І. А. - Способи вчинення шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні (2020)
Влад К. Г. - Деякі аспекти удосконалення кримінальної відповідальності за домашнє насильство над дітьми (2020)
Дядічко В. І. - Деякі особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за сексуальне насильство над дітьми в окремих державах Європи (2020)
Ісаєва Н. С. - Право на достатній життєвий рівень, право на підприємницьку діяльність та право на пенсійне забезпечення внурішньо переміщених осіб в Україні (2020)
Лісняк А. І. - Типові слідчі ситуації під час розслідування масових заворушень (2020)
Сенько В. В. - Причини та умови наркозлочинності, визначення заходів щодо попередження та усунення негативних наслідків (2020)
Усаткін Д. Г. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення допиту підозрюваного при розслідуванні групового порушення громадського порядку (2020)
Шило І. В. - Кримінально-правова характеристика покарань, передбачених за кримінальні проступки (2020)
Шраго А. О. - Типізація алгоритмів розслідування збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет (2020)
Рецензії (2020)
Наукові заходи (2020)
Конкурси (2020)
Підготовка наукових кадрів (2020)
Персоналії (2020)
Нові видання (2020)
Памяті вчених (2020)
Довідка про авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Suleymanov G. S. - Enhancing the efficiency of environmental and economic risks management for oil and gas producing enterprises In Azerbaijan, Sheydai T. A. (2020)
Островська Г. Й. - Активізація та ефективне використання інтелектуального потенціалу промислового підприємства (2020)
Данилюк М. О. Данилюк-Черних І. М. - Особливості формування конкурентних переваг підприємств на стадіях життєвого циклу (2020)
Савчук С. В. - Цифрова економіка: сутність та особливості становлення (2020)
Гуцалюк О. М. - Методи регулювання та оптимізації витрат виробництва продукції агросектору в системі управлінського обліку малого і середнього бізнесу, Бондар Ю. А. (2020)
Запухляк І. Б. - Корпоративна культура у реалізації стратегії розвитку підприємства, Сабадош В. В. (2020)
Зелінська Г. О. - Управління розвитком персоналу суб'єктів господарювання через призму формування корпоративної культури, Андрусів У. Я. (2020)
Kis H. R. - The use of information technology industry 4.0 "internet of things" in e-commerce (2020)
Полянська А. С. - Вплив організаційної культури на вибір технологій управління на прикладі підприємств електроенергетичної галузі, Дюк О. М. (2020)
Черчата А. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком інституціональних одиниць, Тарасова Т. О., Штогрин М. В. (2020)
Jasińska J. - The ability of health organizations to change - why do change need a process and project approach? (2020)
Безугла Л. С. - Закордонний досвід становлення та розвитку екологічного туризму та можливості його використання в Україні (2020)
Кінаш І. П. - Трансформація впливу освіти на формування культури фахівців та сталий розвиток, Куценко В. І. (2020)
Купалова Г. І. - Підвищення ефективності диджітал-маркетингу органічної продукції рослинництва, Гончаренко Н. В. (2020)
Макурін А. - Облік цифрової валюти на ринку платежів (2020)
Сакаль О. В. - Підприємництво як фактор економічного розвитку: особливості прояву у лісовому господарстві, Третяк Н. А., Штогрин Г. С., Бегаль І. І. (2020)
Сидор Г. В. - Стан просторової асиметрії митного простору в Україні, Андрусів У. Я., Вербіцька І. І. (2020)
Устенко А. О. - Щодо необхідності використання неохаризми в теорії та практиці управління, Тимошенко Д. В. (2020)
Автори номера (2020)
Afanas'eva O. - On a connection between some classes of mapping on Riemannian manifolds, Bilet V. (2020)
Baraniukova I. S. - Identification of van der Pol oscillator parameters, Shcherbak V. F. (2020)
Zhogoleva N. V. - Energetic effects analysis of shear waves and their second harmonics in a waveguide with non-ideal component contact (2020)
Жоголева Н. В. - Ідентифікація параметрів демпфірування поліноміальної системи Л'єнара, Щербак В. Ф. (2020)
Коломієць Т. Ю. - Елементи теорії ймовірностей із значеннями у бігіперболічній алгебрі (2020)
Kononov Yu. M. - On the subject of influence of dissipative and constant of moments on the stability of uniform rotations of non-free two elastically gyroscopes of lagrange, Sviatenko Ya. I. (2020)
Краснощок М. В. - Сильний розв'язок задачі гідродинаміки з пам'яттю (2020)
Осіпчук Т. М. - Топологічні властивості слабко m-опуклих множин (2020)
Petkov I. - On Dirichlet problem for Beltrami equations in finitely domains, Ryazanov V. (2020)
Ryazanov V. - Caratheodory theorem about prime ends on Riemann surfaces, Volkov S. (2020)
Салімов Р. Р. - Про одну екстремальну задачу для нелінійних систем типу Коші-Рімана-Бельтрамі, Стефанчук М. В. (2020)
Sapunov S. V. - Minimal Deterministic Traversable Vertex Labelling of Infinite Square Grid Graph (2020)
Сапунов С. В. - Метричні властивості канонічної визначальної пари для детермінованих графів, Сенченко О. С., Середа О. А. (2020)
Севостьянов Є. О. - Локальна поведінка гомеоморфізмів зі скінченним середнім по сферах, Скворцов С. О. (2020)
Чуйко С. М. - Про розв'язність нелінійної різницевої крайової задачі у випадку параметричного резонансу, Калініченко Я. В. (2020)
Носко М. О. - Біоенергетичні залежності ударних взаємодій у біомеханічному аналізі, Архипов О. А., Омельчук О. В. (2020)
Сотский Н. Б. - Биомеханика физических упражнений как педагогическая дисциплина (2020)
Сотский Н. Б. - О модификации способа записи позы человека для биомеханического анализа физического упражнения (2020)
Рибалко Л. М. - Дидактичні умови та способи оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів (2020)
Круцевич Т. Ю. - Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості школярів 5-их та 11-их класів, Бакіко І. В. (2020)
Голяка С. К. - Контроль та оцінка рівня фізичної підготовленості учнів початкових класів, Кольцова О. С., Глухова Г. Г. (2020)
Кулик Н. А. - Вплив темпераменту легкоатлетів-спринтерів на їхню змагальну діяльність, Скачедуб Н. М. (2020)
Максименко Л. М. - Біомеханіка рухів тіла початківців під час передачі м’яча ключкою у флорболі, Кравченко І. М., Гладов В. В. (2020)
Носко Ю. М. - Методика дослідження системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури (2020)
Обелевский А. А. - Развитие физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века. Исторические аспекты, Кривицкая Н. А., Обелевский А. Г. (2020)
Пилипко О. О. - Моделювання показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанції 100 метрів (2020)
Рукавицына М. Н. - Биомеханическая структура упражнений с предметами для развития мелкой моторики, Рукавицына С. Л., Рукавицын Д. Б. (2020)
Синіговець І. В. - Оціночні критерії фізичної підготовленості футболістів 16–17 років засобами педагогічного контролю, Філіпов В. В., Синіговець В. І. (2020)
Корягін В. М. - Інноваційний підхід до реалізації кардіотренування у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Блавт О. З., Пономарьов С. В. (2020)
Сотский Н. Б. - Фрикционные тренажеры "Бизон" и силовая тренировка в предельных положениях суставов (2020)
Тимченко Г. М. - Дидактичні засади створення інтерактивних практикумів навчання основ здоров’я та фізичної реабілітації, Ленд’єл М. І., Мананчиков А. А., Закревський А. М. (2020)
Приймак С. Г. - Модульна система навчання у формуванні кінезіологічної компетентності студентів (2020)
Бібчук К. В. - Особливості викладання курсу біохімії студентам факультету фізичного виховання НУЧК імені Т. Г. Шевченка (2020)
Бишевець Н. Г. - Формування навичок застосування інформаційних технологій у майбутніх фахівців із фізичної культури та спорту, Гончарова Н. М., Гончарук А. І. (2020)
Бойко Т. В. - Проблема медіаосвіти у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов (2020)
Бужина І. В. - Наукові підходи до вивчення проблеми формування громадянської зрілості у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів, Галіцан О. А., Імерідзе М. Б. (2020)
Воєділова О. М. - Кейс адаптації дизайну дисциплін до умов дистанційного навчання, Вітченко А. М., Лисенко Л. Л. (2020)
Городинська І. В. - Стан фізичної підготовленості військовослужбовців як показник професійної придатності, Харченко-Баранецька Л. Л., Грабовський Ю. А. (2020)
Кострікова К. С. - Використання спортивної анімації у формуванні культури здоров’я школярів, Кольцова О. С. (2020)
Лисюк С. Р. - Наукові підходи до компонентів виконавських навичок гри на фортепіано учнів дитячих музичних та спеціалізованих шкіл, Лисюк Є. Л. (2020)
Максимова К. В. - Професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів (2020)
Мехед О. Б. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності (2020)
Сагач О. М. - Теоретичні засади неперервного професійного зростання майбутніх вчителів фізичної культури (2020)
Синиця С. В. - Алгоритмізація процесу організації змагань з черліденгу із застосуванням CASE-засобу, Синиця Т. О., Корносенко О. К. (2020)
Цигура Г. О. - Сутність і структура готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до освітньої діяльності для сталого розвитку (2020)
Носко М. О. - Здоров'язбережувальні технології: принципи, форми та методи реалізації, Гаркуша С. В., Носко Ю. М. (2020)
Ващенко І. М. - Суб'єктивне уявлення студентської молоді про здоров'язбереження, Рапацька Т. В., Порядіна В. В., Сичова І. А. (2020)
Ворохаєв О. А. - Деякі аспекти пізнавальної діяльності студентів магістратури під час опанування валеологічних дисциплін (2020)
Жaра Г. І. - Розвиток складових індивідуального здоров'я вчителів: соціально-емоційні, етичні і компетентнісні аспекти (2020)
Жлобо Т. М. - Розвиток рухових якостей студенток на заняттях з Kangoo Jumps, Гусак Є. С., Жлобо В. О. (2020)
Літвінова А. М. - Впровадження індивідуальних оздоровчих програм у закладах вищої освіти, Літвінов О. О., Пєнов В. В. (2020)
Томіліна Ю. І. - Інноваційні види рухової активності в системі оздоровчого фітнесу жінок (2020)
Хлус Н. О. - Корекція фізичного стану студенток у процесі фізичного виховання засобами волейболу, Цись Д. І., Цись Н. О. (2020)
Бойчук Р. І. - Передумови успішного навчання школярів техніки спортивних ігор, Короп М. Ю., Вінтоняк О. В., Грабчук А. Б. (2020)
Ганчар О. І. - Визначення гендерних параметрів формування навичок плавання за нормативами єдиної спортивної класифікації, Ганчар І. Л., Черкун І. А. (2020)
Глухов І. Г. - Методологічна основа наукового обґрунтування системи навчання студентів ЗВО плаванню, Дробот К. В., Абрамов К. В., Пітин М. П. (2020)
Глущенко Н. В. - Фактори, що обумовлюють ефективність занять оздоровчим плаванням чоловіків першого зрілого віку, Порада О. В. (2020)
Жула Л. В. - Оперативний контроль змагальної діяльності волейболісток високої кваліфікації, Жула В. П., Ткаченко С. В. (2020)
Огарь Г. О. - Аналіз змагальної діяльності провідних борців вільного стилю, Кривенцова І. В., Ілющенко Є. Є. (2020)
Скрипка І. М. - Організація роботи в закладах системи "Інваспорт" Сумської області, Ворона В. В. (2020)
Собко І. М. - Визначення ігрового амплуа футболістів-іноземців за допомогою методів багатомірного аналізу, Улаєва Л. О., Золотухін О. О., Голінковський В. В. (2020)
Бенсбаа Абделькрим - Исследование степени симметрии антигравитационных мышц, участвующих в регуляции вертикальной позы и формировании осанки у штангистов и пловцов (2020)
Кресін О. - Вступне слово (2020)
Резніков О. - Дати громадянам дієві інструменти для гідного життя: Інтерв’ю віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова – головному редакторові журналу "Право України” Олександру Святоцькому та координатору актуальної теми Олексію Кресіну (2020)
Чвалюк А. М. - Міжнародно-правова кваліфікація посягань Російської Федерації на територіальну цілісність України (1991 – 2013 роки) (2020)
Бабін Б. В. - Замах на анексію Криму та міжнародна правова практика (2020)
Кресін О. В. - Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві, Кресіна І. О. (2020)
Цибуленко Є. М. - Міжнародно-правова кваліфікація окупації Донбасу. Псевдодержави і колабораціонізм на цій території, Тетера І. В. (2020)
Плотніков О. В. - Міжнародно-правова відповідальність за дотримання прав людини на окупованих територіях України. (2020)
Проценко І. М. - Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів (2020)
Малишев О. О. - Охорона культурної спадщини на окупованих територіях України (2020)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Значення державної реєстрації для набуття права власності на нерухомість (2020)
Курило М. П. - Категорії "судова практика” та "судова правотворчість” у сучасній доктрині цивільного процесуального права України, Ясинок Д. М. (2020)
Антонюк Н. О. - Роль інституту проступків для диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Кіндюк Б. В. - Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині, Стечишин А. В. (2020)
Сімутіна Я. В. - Трудове право Європейського Союзу: перспективи та виклики для України (Рецензія на монографію Олени Рим "Трудове право Європейського Союзу”) (2020)
Ткачук О. С. - Правове регулювання міжнародного спадкування у Європейському Союзі та Україні: нове дослідження (Рецензія на монографію ІРИНИ ДІКОВСЬКОЇ "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС”) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Відомості про авторів (2021)
Bakhshaliyeva T. - The system of moral purification in Nasreddin Tusi's pedagogical heritage and its importance for high school students (2021)
Вініченко А. А. - Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти (2021)
Гао Десян - Педагогічні умови формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до керівництва вокально-хоровими колективами (2021)
Глазунова О. Г. - Цифрова компетентність майбутніх фахівців з економіки: етапи формування, Саяпіна Т. П., Корольчук В. І., Волошина Т. В., Касаткіна О. М. (2021)
Hamidova Kh. A. - Systematic approach to results-oriented management of preschool education institutions (2021)
Jabbarova K. H. - Opportunities of the pedagogical quartet in the prevention of deviant behavior, taking into account the pedagogical and psychological characteristics of senior students (2021)
Докторович В. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Касьян С. П. - Особливості відображення інформації в електронних освітніх ресурсах (2021)
Samedzade F. - Instilling respect for family traditions in preschool children (large group) (2021)
Сергеєва Л. М. - Розвиток сфери освітніх послуг в Україні (2021)
Cидоренко В. В. - Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні (2021)
Сюй Цін - Структурні компоненти формування евристичного мислення магістрантів з хорового диригування (2021)
Федорків Ю. С. - Специфіка та зміст інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Чжан Бо - Методичне забезпечення формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики (2021)
Безугла Л. Р. - Функції мови у лінгвопрагматичній моделі рекламного дискурсу, Безугла Т. А. (2020)
Крисанова Т. А. - Мультимодальна актуалізація негативних емоцій в англомовному кінодискурсі (2020)
Ніколаєнко В. О. - Наративні стратегії переказів сновидінь: інстанції фокалізації (2020)
Піхтовнікова Л. С. - Еволюція образу-символу в дискурсі байки з системної точки зору (2020)
Самохіна В. О. - Карнавальне порушення стереотипних норм як шлях до екологізації свідомості (на матеріалі англомовного анімаційного дискурсу "Zootopia"), Івченко Н. С. (2020)
Самохіна В. О. - Категорія інтенціональності у карнавалізованому медіа-просторі (на матеріалі американського телешоу "Saturday Night Live"), Полтаран О. О. (2020)
Kholmogortseva I. - The category of intertextuality vs. Avant-text (2020)
Шамаєва Ю. Ю. - Мультимодальність концептів базових емоцій в англомовному фентезійному дискурсі А. Сапковського "Відьмак" (2020)
Юмрукуз А. А. - Прагмастилістичні особливості електорального дискурсу (на матеріалі передвиборчих президентських теледебатів) (2020)
Мартинюк А. П. - Стратегії англо-українського та англо-арабського перекладу метафор страху: когнітивний аналіз, Мізяк О. В. (2020)
Ребрій О. В. - Як перекладачі грають в мовні ігри і перемагають: експериментальне дослідження, Пєшкова О. Г. (2020)
Руднєва І. С. - Порівняльна характеристика англійських та німецьких модальних дієслів, Бугай О. М. (2020)
Фролова І. Є. - Функціональні характеристики виносок в художньому перекладі, Углєвата А. М. (2020)
Бойко О. А. - Недооцінювання творчого письма в методиці викладання граматики іноземної мови, Байбекова Л. О. (2020)
Ольховська А. С. - Експериментальне дослідження з вивчення впливу використання нейронної системи машинного перекладу на якість перекладу текстів у галузі фармакогнозії, Сіроклин О. О. (2020)
Свердлова І. О. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній школі (2020)
Чеберяк Є. Є. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей засобами інтерактивних технологій навчання (2020)
Черноватий Л. М. - Тематична класифікація англомовних абревіатур назв підходів до навчання мов та форм його організації, Ковальчук Н. М. (2020)
Степанова А. А. - Енциклопедія перекладознавства – всеукраїнський громадський проєкт (2020)
Вітальне слово Наказом Міністра освіти і науки України доктора юридичних наук, професора Анатолія Павловича Гетьмана призначено ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020)
Плешко Е. А. - Проблематика міжнародних договорів України та Російської Федерації в умовах міждержавного конфлікту (2020)
Тимченко Л. Д. - Міжнародно-правовий захист морських просторів України в умовах агресії Росії проти України, Кононенко В. П. (2020)
Кресін О. В. - Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики (2020)
Бабін Б. В. - Міжнародно-правові аспекти реінтеграції територій (2020)
Гнатовський М. М. - Судовий фронт збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського