Фурсова Ю. В. - Щодо оздоблення гетьманської садиби Кирила Розумовського в Батурині на вул. Київській (на матеріалах фонду № 51 Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2021)
Травкіна О. І. - "Премудрий і боговгодний муж, милостивий пастор, невсипущий будівничий для реставрації зруйнованих церков та монастирів за свій кошт" (до офіційного відзначення 400-річного ювілею архієпископа Чернігівського й Новгород-Сіверського Лазаря Барановича) (2021)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (XVII – XVIII ст.) (частина 20), Тарасенко І. Ю. (2021)
Траттнер М. - Реляція про Мазепу 1707 року (Коментар та переклад джерела, а також статті Карла-Густафа Гільдебранда дослідниці-перекладачки Марини Траттнер) (2021)
Немченко О. С. - Гуманітарна діяльність Ніжинського повітового земства в роки Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) (2021)
Гулак І. В. - Особливості розвитку податкової системи Чернігівської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2021)
Іваннікова Л. В. - Фольклорні сюжети, інкорпоровані в усні меморати про голод 1932 – 1933 років. (2021)
Костів М. Б. - Участь робсількорів в кампаніях комуністичного тоталітарного режиму на Чернігівщині (початок 1930-х років) (2021)
Жам О. М. - Експедиції Переяслав-Хмельницького державного історичного музею у Сумську, Харківську, Дніпропетровську області 60 – 80-их рр. XX ст.: мета, тематика, результати (2021)
Шуміло С. М. - Ампліфікація в літургійній гімнографії та стилі "плетіння словес": до питання про богослужбові джерела (2021)
Лілік О. О. - Архетип дому в ліриці Григорія Чубая (2021)
Оксінь Т. П. - До питання поховання гетьмана України Кирила Розумовського (2021)
Гордієнко Д. - Рецензія : Повстання vs битва за державність: Таїрова-Яковлева Т. Коліївщина: великі ілюзії / пер. з рос. Т. Кришталовської. Київ: ТОВ "Видавництво "Кліо"", 2019. 256 с., іл. (2021)
Павленко С. - Рецензія : Партизанська слава 1941 – 1943 рр. під великим сумнівом. (2021)
Демченко Т. - Рецензія : Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917 – 1921 рр.) до сьогодення. Вип. ІІІ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Крути, 29 січня 2020 р.) / Упорядники: В. Піскун, М. Потапенко. Київ–Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. 360 с. (2021)
Коваленко О. Б. - Пам'яті Олександра Володимировича Шекуна, Ясновська Л. В., Лаєвський С. Л. (2021)
Preface (2021)
Cheranovskii V. O. - Quantum phase transitions in frustrated 1D Heisenberg spin systems, Slavin V. V., Klein D. J. (2021)
Bogdan M. M. - Nonlinear oscillations of topological structures in the sine-Gordon systems, Charkina O. V. (2021)
Gudyma A. - Effect of compression in molecular spin-crossover chains, Gudyma Iu. (2021)
D’yachenko A. I. - Two-dimensional Berezinskii–Kosterlitz–Thouless topological phase transition in three-dimensional Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x:(La,Sr)MnO3 nanocomposites, Krivoruchko V. N., Tarenkov V. Yu. (2021)
Ezerskaya E. V. - On the energy spectrum and thermodynamics of decorated quasi-one-dimensional magnetic systems with uniaxial anisotropy (2021)
Murtazaev K. S. - Ising model on a body-centered cubic lattice with competing exchange interactions in strong magnetic fields, Murtazaev A. K., Ramazanov M. K., Magomedov M. A., Murtazaeva A. A. (2021)
Polishchuk D. M. - Temperature and thickness dependent magnetostatic properties of |Fe/Py|/FeMn/Py multilayers, Nakonechna O. I., Lytvynenko Ya. M., Kuncser V., Savina Yu. O., Pashchenko V. O., Kravets A. F., Tovstolytkin A. I., Korenivski V. (2021)
Druzhinin A. - Quantum magnetoresistance in Si whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2021)
Gorobets Yu. - Spin wave propagation through the interface between two ferromagnets without/with Dzyaloshinskii–Moriya interaction, Gorobets O., Tiukavkina I., Gerasimenko R. (2021)
Kurnosov V. S. - Investigation of low-energy electronic excitations in quasi-one-dimensional Ising antiferromagnet CsFeCl3∙2H2O via Raman spectroscopy (2021)
Chishko K. A. - Interatomic interaction within a 4He–4He dimer with mobile nuclei (2021)
Elbaruni J. - Analysis and prioritizing risk minimizing techniques of IT projects, Bielova O., Melenchuk V. (2021)
Бедрій Д. І. - Метод інтегрованого протиризикового управління стейкхолдерами наукових проєктів в умовах невизначеності та поведінкової економіки (2021)
Бушуєв С. Д. - Управління проєктами в умовах переходу до циркулярної економіки, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Веренич О. В. (2021)
Єгорченкова Н. Ю. - Організація портфеля проєктів фінансових компаній на основі процесного підходу, Сазонов А. В. (2021)
Крамський С. О. - Методи оптимізації науково-технічної діяльності з наукових проєктів приватного закладу вищої освіти (2021)
Молоканова В. М. - Системний підхід до управління проєктами в умовах поведінкової економіки, Гордєєва І. О. (2021)
Русан Н. І. - Емпатія та застосування емоційного інтелекту для різних видів команд в управлінні проєктами, Войтенко О. С. (2021)
Харута В. С. - Стратегічне управління проєктами транспортної галузі, Марунич В. С., Харута В. Л., Григоревська М. Я. (2021)
Козлов О. В. - Інформаційна технологія для синтезу та оптимізації баз правил нечітких систем (2021)
Кудрявцев О. А. - Актуальність проведення модульного тестування при розробленні програмного забезпечення (2021)
Альперт С. І. - Новітній метод оцінки точності класифікування зображень, отриманих із використанням безпілотних літальних апаратів на основі зваженої матриці помилок та її коефіцієнтів точності (2021)
Ковальов С. М. - Варіювання форми поверхні, яку дискретно представлено нерегулярною зрівноваженою сіткою, Ботвіновська С. І. (2021)
Полтораченко Н. І. - Моделювання початкового етапу проєктування інженерної мережі (2021)
Терентьєв О. О. - Брандмауери нового покоління: дослідження історії розвитку, Горбатюк Є. В., Лященко Т. О., Кузьмінський О. В. (2021)
Рябчун Ю. В. - Застосування нейро-нечітких моделей у системах оцінки професійних здібностей абітурієнтів, Скрипак Р. А., Рябчун О. В., Азнаурян І. О. (2021)
Цюцюра М. І. - Розроблення інформаційних технологій формування розкладу навчального процесу з використанням індивідуалізованих стратегій управління, Пристайло М. О., Кулеба М. Б. (2021)
Бінд В. Є. - Вартісноінжинірингові компоненти попередження економічних деструкцій в діяльності учасників проєктів будівельного девелопменту, Кучеренко О. І., Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Петруха С. В. (2021)
Гижко А. П. - Побудова цифрових компонентів інструментаріюантикризового менеджменту будівельних підприємств, Івахненко І. С., Дикий О. В., Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Марчук Т. С. (2021)
Григоренко В. В. - Прикладні підсистеми аналітичного супроводу інституційних учасників при реалізації проєктів ДПП у будівництві, Малихін М. О., Петренко Г. С., Петруха Н. М., Рижакова Г. С. (2021)
Малашкін М. А. - Функціональні та інструментальні підходи ідентифікації бенчмаркінгової стратегії будівельних підприємств, Рижаков Д. А., Кушнір І. І., Дружиніна І. В., Ваколюк А. С., Максим’юк Ю. С. (2021)
Ревунов О. М. - Аналітичні інструменти діагностики систем менеджменту якості підприємств-стейкхолдерів будівельних проєктів, Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Предун К. М., Приходько Д. О., Орленко І. М. (2021)
Tsiutsiura S. - Use of fuzzy petri networks for information description of the housing environment, Yerukaiev A., Kostyshynа N. (2021)
Zongyi Wang - Exploring the potential of lean philosophy to spread the value of sustainability in the Japanese automobile industry: the case of Toyota Motor Corporation (2021)
Безклубенко І. С. - Властивості множини значень критеріїв у задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі, що розвивається, Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П. (2021)
Кухарєва Н. - Музейні предмети інвентарної групи "мистецтво" фондової колекції національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" із зображеннями Т. Шевченка (2020)
Сліпченко О. - Соната для флейти і басо контінуо BWV 1033 – проблеми стилістики та авторства (2020)
Стихун Н. - Формування професійної майстерності актора засобами театрального мистецтва в умовах творчої діяльності (2020)
Наконечна Г. - Категорія милозвучності як культуромовний конструкт, Ментинська І. (2020)
Негер О. - Становлення мовних поглядів Гавриїла Костельника (2020)
Полюжин І. - Деякі дискусійні погляди на предмет та обсяг фразеології як галузі наукового знання (2020)
Полянiчко О. - Зміст лексичної компетентності майбутніх учителів історії (2020)
Редчиць Т. - Відень у романах Г. фон Додерера "Штрудльгофські сходи" та І. Бахман "Маліна" (2020)
Резнікова К. - Етнопсихологічна семантика фольклорно-етнографічних образів злої матері, відьми та русалки в баладній творчості Тараса Григоровича Шевченка, Рязанова В., Шкріба Т. (2020)
Руденко М. - Різновиди арго у процесі еволюційного розвитку (2020)
Середницька А. - Внутрішня форма слова як частина мовної картини світу (2020)
Сизоненко А. - Інноваційні словотворчі елементи англомовних еконеологізмів, Кущ Е. (2020)
Сліпушко О. - Інтерпретаційна художня модель ідеї державної єдності в суспільно-політичній концепції Хоми Євлевича (на матеріалі поеми "Лабіринт"), Катюжинська А. (2020)
Смаглій В. - Дальня периферія концепту WORD (2020)
Собіна С. - Трансонімізація як різновид лексико-семантичного словотвору найменувань творчих колективів (2020)
Старостенко Т. - Образи Шанхая і Гонконгу у травелозі Вільяма Сомерсета Моема "На китайській ширмі" (2020)
Кемінь В. - Культурно-освітня діяльність емігрантів із Галичини в Чехословаччині міжвоєнної доби, Суділовська М. (2020)
Москова Т. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах ЗВО (2020)
Мукан Н. - Англомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців автотранспортного профілю: використання засобів дистанційного навчання, Криштанович М., Гавран М., Мукан О. (2020)
Нагрибельний Я. - Етнопедагогіка як змістовий складник навчальної дисципліни "Історія педагогіки" у закладі вищої освіти (2020)
Несторук Н. - Педагогічна технологія послаблення та подолання феномена прокрастинації в закладах вищої освіти, Ландік А. (2020)
Никифоров А. - Декоративне мистецтво в історії розвитку художньої освіти підросійської України ХІХ – початку ХХ століття у сучасних дослідженнях: історіографічний аспект (2020)
Ноздрова О. - Педагогические инновации в инклюзивном образовании ромских детей (2020)
Osova O. - Testing as a type of communicative interaction in the process of training future foreign language teachers, Panchenko V. (2020)
Пагута М. - Цінності виховання у професійному шкільництві Східної Галичини міжвоєнного періоду (2020)
Партола В. - Підготовка майбутніх педагогів до застосування творчих технік у роботі з дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивного навчання, Собченко Т., Смолянюк Н. (2020)
Приходько Д. - Соціальні мережі та перспективи їх використання в освітньому процесі, Медкова О. (2020)
Приходько О. - Метод проєктів як технологія інноваційного викладання української мови у вищій школі (2020)
Прокопчук М. - Підсистема вправ для навчання техніки читання в посібнику для учнів початкової школи "Read with Buddy" (2020)
Протас О. - Методологічні підходи до підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми (2020)
Радченя І. - Формування життєвотворчого потенціалу молодшого школяра через навчально-творчу діяльність (2020)
Риженко М. - Розвиток лідерського потенціалу студентів у колективній діяльності, Міщенко К. (2020)
Руда Г. - Лінгвометодичні основи фоностилістичного аналізу тексту (2020)
Сабадош Ю. - Ігрови форми розвитку самоосвітньої компетентності студентів технічних ЗВО (2020)
Сахневич І. - Використання графічних органайзерів як медіаінформаційних засобів на практичних заняттях з англійської мови в закладах вищої технічної освіти (2020)
Середа І. - Використання технологій корекційно-виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів (2020)
Сидорук І. - Середовищний підхід у формуванні соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Скрипник Н. - Формування наукової мовленнєвої компетентності під час підготовки майбутніх учителів-філологів (2020)
Слижук О. - Особливості сприйняття підлітками української наукової фантастики: методичний аспект (2020)
Степаненко І. - Творче використання педагогічно цінних ідей Великої Британії щодо організації правового виховання старшокласників в умовах середньої освіти України, Романцова Я. (2020)
Степаненко О. - Оптимізація навчального процесу та адаптація особистості в інформаційному просторі засобами медіаосвіти на уроках зарубіжної літератури (2020)
Стовпник Н. - Модель навчального заняття з елементами інтерактивних технологій, Філатова Т., Андріяшик О. (2020)
Стребуль Л. - Использование современных образовательных теорий при формировании межкультурной компетенции в иноязычной аудитории, Шафран Э. (2020)
Субашкевич І. - Ефективність застосування медіаосвіти у процесі фахової підготовки студентів психолого-педагогічних спеціальностей, Медвецька А. (2020)
Сяська І. - Специфічні принципи організації екологічної освіти та виховання в закладах вищої педагогічної освіти (2020)
Тарасова В. - Система корекційної роботи з формування комунікативних умінь у дітей при органічних ураженнях головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями (2020)
Ташкінова О. - Формування підприємницької компетентності безробітних в умовах центрів зайнятості України, Міщенко С., Арзуманова О. (2020)
Тесленко Т. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення інтегрованих уроків в умовах нової української школи (2020)
Ольшанська О. - Урбаністичний дискурс у поезії Марини Брацило (2020)
Maharram Orujou - Lacunaric types of terms of French origin of Azerbaijani language (2020)
Piskunov O. - Formal and semantic adaptation of lexical boorowings in the language-recipient (the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries), Roman V. (2020)
Поворознюк Р. - Стратегії й тактики міжкультурної трансфери медичної та парамедичної реклами (2020)
Пономаренко К. - Морфолого-синтаксичний статус дієприслівника в сучасній українській літературній мові (2020)
П’ятецька О. - Українське законодавство в умовах національного карантину: лексико-семантичний аналіз (2020)
Рагимли Айнура Гусейнхан - О мобильности концепта "ЗНАТНОСТЬ" в современном английском языке (на примере блендинга "Мегксит" и связанного с ним микроконцепта) (2020)
Рева І. - Натуралістична концепція мови в романі "Черево Парижа" Е. Золя (2020)
Рибак К. - Податкові найменування в сучасній українській мові (2020)
Роздольська І. - Літературний профіль українських січових стрільців у журналі "Будяк" (1921–1923) (2020)
Савченко О. - Методика проведення бінарних занять із курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" і дисциплін авіаційно-технічної галузі в закладі фахової передвищої освіти, Коверсун Н. (2020)
Саліонович Л. - Статус української мови як державної в добу незалежності: соціокультурний аспект, Нетецька Т. (2020)
Серебрякова В. - Аналіз понять комунікативної лінгвістики "емоційність" та "експресивність", Лелет І. (2020)
Сліпушко О. - Літературознавчий концептуальний аналіз проповіді Дмитра Туптала "Слово въ недѣлю 7-ю по пасцѣ", Катюжинська А. (2020)
Стратулат Н. - Питання граматичної інтерференції у фаховому мовленні (2020)
Строкаль О. - Вербалізація міфологеми вогню в поезії Олексія Довгого (2020)
Титаренко А. - Формування комунікативної компетенції студентів ЗВО крізь призму сучасних інформаційних технологій (2020)
Todorova N. - Contrastive analysis of semantics of English and Ukrainian phraseological units of phraseothematic group "Location” (2020)
Томчаковська Ю. - Англомовний концепт CHARM: особливості репрезентації, Томчаковський Олександр (2020)
Усик Л. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція густативних оцінок у семантиці германських та слов’янських фітонімів (2020)
Філь Г. - Фразеологема-орнітонім у східнослов’янському фразеологічному просторі: лінгвокультурологічний аспект (2020)
Халявка Л. - Структура та елементи змістової організації роману "Немає орхідей для міс Блендіш" Джеймса Хедлі Чейза (2020)
Харицька С. - Дослідження функціонування професіоналізмів і лінгвістичних технік інкорпорації фахової мови в текстову структуру словника, Колісниченко А. (2020)
Хорош О. - Фразеологізми з компонентом-колоронімом red та white як засіб характеристики людини (2020)
Чаюк Т. - Загальна характеристика та класифікації шекспіризмів, Борисович О. (2020)
Шарова Т. - Основні етапи модуляцій художнього мислення К. Гордієнка (2020)
Шахновська І. - Відтворення англійських метафор на позначення емоцій українською (на матеріалі роману М. Мітчелл "Звіяні вітром"), Федорів Л. (2020)
Швечкова Ю. - Особливості перекладу політичних евфемізмів з урахуванням гендерної належності (на матеріалі промов Девіда Кемерона і Терези Мей) (2020)
Школьна Н. - Термінологія німецької фахової мови промислової автоматизації та її генетичні джерела (2020)
Yusifova Z. - Peculiarities of the enrichment of the English language (2020)
Янчук С. - Вербалізація збройної агресії Російської Федерації проти України (на матеріалі статей Нолана Петерсона) (2020)
Арихова Гюльнар Халыг - Организация работы подготовительных групп в общеобразовательной школе (2020)
Арістархова М. - Модель розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищого військового навчального закладу у системі післядипломної освіти (2020)
Бабійчук С. - Деякі підходи до розуміння терміна "наукова картина світу" (2020)
Барна Х. - Особливості використання музично-ритмічних рухів у подоланні порушень звуко-складової структури слова, Чекан О., Кас’яненко О., Фізер В. (2020)
Білошицький В. - Педагогічна модель удосконалення швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, які займаються єдиноборствами, Василенко М., Партика С., Чепурний В., Гайдуцький І. (2020)
Boichenko Ma. - Leading art schools in the history of domestic art education development (second half of the XIX – early XX century), Nykyforov A. (2020)
Бриндіков Ю. - Інформаційно-просвітницька діяльність як інструмент превенції домашнього насильства (приклад Хмельницької області) (2020)
Варешкина Н. - Методические аспекты формирования эффективного коммуникатора как средства поддержания должного уровня мотивации студентов при обучении иностранному языку в гуманитарном вузе (2020)
Василевська-Скупа Л. - Методологічний аспект підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку співацького голосу учнів, Лановенко Н., Лавринчук О., Басовська С. (2020)
Василишина О. - Забезпечення активної особистісної позиції студента як суб’єкта навчальної діяльності (2020)
Веліховська А. - Активні форми і методи психологічної підготовки майбутніх керівників до діяльності в умовах кризи (2020)
Вігула В. - Основні аспекти формування майбутнього диригента самодіяльного колективу і його робота з репертуаром (2020)
Ворона Л. - Досвід використання проєктно-програмного підходу в реалізації державної політики національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Полтавщина) (2020)
Гайдай І. - Основні принципи викладання іноземної мови студентам спеціальності "Прикладна лінгвістика", Ковальчук І., Колодій-Загільська О. (2020)
Handabura O. - Advanced learning technologies as a means of boosting spoken confidence and fluency of pre-service English teachers at the quarantine time (2020)
Гасанова Лейла Кязым - Реформирование педагогического образования в Азербайджане и за рубежом (2020)
Гроховська Т. - Формування та впровадження студентської автономії у навчальному процесі (2020)
Іваненко О. А. - Поняття та ознаки речового права, Волошин А. О. (2021)
Костакова Л. Д. - Антикризовий фінансовий менеджмент – компонента управління промисловим підприємством (2021)
Нечипоренко Т. Д. - Інноваційна компетентність викладача фінансових дисциплін закладу фахової передвищої освіти, Мусятовська Л. Й., Мусятовська О. С. (2021)
Ткаченко С. А. - Контроль затрат на обеспечение качества продукции, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2021)
Захарчук О. В. - Превентивне управління ризиками на підприємстві, Ковалик О. А., Ковтуненко К. В. (2021)
Турчин Н. В. - Правове регулювання криптовалюти в Україні, Турчин А. В. (2021)
Гальченко С. О. - Адміністративно-правовий статус іноземців, Котенко Б. В., Терещенко Д. О. (2021)
Галай М. М. - Публічний інтерес в адміністративному праві, Косяк І. В. (2021)
Івченко Є. А. - Передумови формування системи антикризового управління на промислових підприємствах, Мартинова Л. В., Мартинов А. А. (2021)
Миргород В. О. - Бандитизм (ст. 257 КК України), розбій (ст. 187 КК України), вимагання (ст. 189 КК України) і проблеми співвідношення цих складів злочинів, Володіна О. О. (2021)
Потапова М. Ю. - Дослідження людського капіталу в Україні: теоретичні засади і прикладні аспекти (2021)
Ткаченко С. А. - Механизм системы регулирования затрат на качество, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2021)
Трач В. В. - Основні аспекти впровадження Scrum методології в управління виробництвом інноваційних підприємств, Швагірева В. С. (2021)
Закоморна К. О. - Органи конституційного контролю пострадянських країн: спільні та відмінні риси, Рогозін Д. А. (2021)
Скорописова Н. І. - Поняття та основні характеристики ділової репутації юридичних осіб в Україні (2021)
Трудові перевірки: типові порушення роботодавців (2021)
Ямельська Х. Ю. - Міжнародні стандарти запобігання неналежному поводженню з особами, позбавленими свободи в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Іваницький С. О. - Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб’єктами (2021)
Селіщев С. В. - Ідентифікація ризику шахрайства в управлінні проєктами у транспортно-логістичному бізнесі (2021)
Cічко Д. С. - Правова природа та напрями вдосконалення корпоративної відповідальності (2021)
Ткаченко С. А. - Схемы анализа и оценки качества готовой продукции, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2021)
Колотуха С. М. - Банківське кредитування аграрного сектора економіки як один із чинників економічної стійкості, Гвоздєй Н. І., Вінницька О. А. (2021)
Дайджест весняних новацій. Про зміни законодавства та інших нормативних документів у сфері бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності (2021)
Дашковська О. Р. - Особливості українського виборчого процесу, Ткачова В. С., Лаврик П. Ю. (2021)
Ткаченко С. А. - Контркондиционирование системы качества изделия, Потишняк О. М., Полякова Є. С. (2021)
Іванов С. М. - Адміністративний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних послуг у сфері міграції та громадянства (2021)
Гуштан Т. В. - Стратегічні орієнтири розвитку торговельних підприємств (2021)
Запорожська А. М. - Формування інноваційної політики підприємства під час виходу на міжнародні ринки, Швагірева В. С. (2021)
Батманова В. В. - Особливості надання деяких видів публічних послуг у сфері соціального захисту населення (2021)
Дроздик О. А. - Особливості визначення результатів виборів у пропорційних виборчих системах, Поліщук Д. І. (2021)
Дяченко Д. Я. - Роль краудфандингу в інноваційній діяльності, Швагірева В. С. (2021)
Дайджест. Про зміни законодавства та інших нормативних документів у сфері бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності (2021)
Вступне слово (2020)
Батанов О. В. - Концептосфера муніципального права (2020)
Галіахметов І. А. - Транс- і міждисциплінарні підходи пізнання предмета та методу муніципального права України (2020)
Любченко П. М. - Муніципально-правові відносини: поняття, сутність, види (2020)
Баймуратов М. О. - Муніципальні права людини як нова константа національного муніципального та конституційного права, Кофман Б. Я. (2020)
Стрільчук В. А. - Муніципальні права особистості: аналіз крізь призму глобалізаційних та інтеграційних процесів (2020)
Мішина Н. В. - Тенденції систематизації муніципального права України, Головко К. В. (2020)
Верлос Н. В. - Рецепція у муніципальному праві (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Бібліографія з актуальної теми "Доктрина муніципального права України” (2020)
Мірошниченко М. І. - Природа, поняття звичаєвого права та його функціональна роль у структурі права (2020)
Устименко В. А. - Деякі законодавчі аспекти повернення коштів за договорами рефінансування банків, Гудіма Т. (2020)
Смокович М. І. - Держава як незалежний арбітр у сфері земельних правовідносин (2020)
Костенко О. М. - Здійснення державного контролю у сфері публічних закупівель, Ярошенко А. С. (2020)
Скомороха Л. В. - Аспекти правового регулювання формування суддівського корпусу в Україні (2020)
Данілов А. І. - Актуальні питання сплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (2020)
Парусова Г. М. - Відчуження майнових прав на приміщення у закінченому будівництвом об’єкті після прийняття його в експлуатацію: прояви недобросовісності чи законні механізми обороту майнових прав (2020)
Вихідні відомості (2020)
Буліч І. М. - Особливості патології органів гастродуоденальної зони у дітей дошкільно-шкільного віку, Цюра О. М., Шевченко Н. С, Ладзекпо Д. А., Осалоні С. О. (2021)
Веклич К. А. - Особливості клінічного перебігу корової інфекції під час спалаху кору в 2018-2019 роках в Україні, Попов М. М., Лядова Т. І., Мартиненко О. В., Сорокіна О. Г. (2021)
Грищенко О. В. - Патогенетичне обгрунтування методів профілактики передчасних пологів, Коровай С. В., Лахно І. В. (2021)
Єлізарова О. Т. - Рівні оздоровчої рухової активності для дітей молодшого шкільного віку: системний огляд актуальних досліджень, Гозак С. В., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2021)
Мацюра О. І. - Аналіз факторів, що зумовлюють виникнення харчової гіперчутливості у дітей раннього віку Львівської області (2021)
Панов С. І. - Морфологічні особливості стромального та паренхіматозного компонентів печінки дітей віком від 6 до 12 місяців від віл-моно-інфікованих матерів (2021)
Пересипкіна Т. В. - Концептуальні засади організації медичної допомоги учням закладів загальної середньої освіти у період реформування медичної та освітньої галузей, Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І., Зинчук А. М., Пересипкіна А. М. (2021)
Chernusky V. - Autoimune component in the development of celebrovascular insufficiency in children with bronchial asthma, Popov M., Letyago H., Govalenkova O., Tolmacheva S., Ognivenko O. (2021)
Шевченко Н. С. - Рівень толерантності до фізичного навантаження у здорових підлітків, Головко Т. О., Афігхі А., Осеі-Фрімпонг Б., Мічаель М. (2021)
Загороднєва О. В. - Роль Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я у вирішенні міжнародних проблем громадського здоров’я: історія, сучасність та перспективи розвитку, Пономарьова Л. І. (2021)
Подолян В. М. - Підліткова наркоманія в сім’ї: причини виникнення та профілактика (2021)
Тихонова Т. М. - Особливості клінічного перебігу гіпотиреозу при вагітності, Барабаш Н. Є. (2021)
Kharina K. - Special aspects of the course and diagnosis of neurosyphilis on the example of a clinical case, Shepel V., Sazonova T. (2021)
Мелентьєва Т. - Питання щодо ціннісних уявлень про мотивацію трудової діяльності (2020)
Сірук Н. - Цензура як засіб ідеологічного контролю в УРСР (20–50-ті роки ХХ століття), Марківська Л. (2020)
Шевченко Н. - З історії миколаївського нотаріату (1866–1917 рр.) (2020)
Тупік В. - Символічна мова екслібриса (2020)
Farzaliyeva G. - Performing arts in Nakhchivan: creating and way of development (2020)
Теглівець Ю. - Асоціативні процеси у стрижневому компоненті складених назв із семою ‘вода’, Булик-Верхола С., Теглівець О. (2020)
Федоренко О. - До проблеми розмежування усталених виразів (2020)
Фогел Д. - Типологія проєктних методик за способом презентації результатів виконаної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" (2020)
Храбан Т. - Внутрішньоособистісний гендерний конфлікт у романі І. Бенкса "Осина фабрика", Вигівська О. (2020)
Циганок Г. - Українська фонетична термінологія як об’єкт сучасного мовознавства: фонетичні школи в Україні у ХХ ст., Лущик Ю., Пікулицька Л. (2020)
Черниш А. - Концепт памʼяті в романі С. Процюка "Десятий рядок" (2020)
Шеремет А. - Фемінітиви в мовній картині світу українців (на матеріалі мови Інтернет-видань) (2020)
Шуліченко Т. - Репрезентація мовної особистості в сучасному романі (2020)
Юзьків Г. - Стильові ознаки петраркізму у збірці "Канцоньєре" (2020)
Yunusova G. - Language, freedom issues in Namik Kamal’s creation (2020)
Юрса Л. - Еколінгвістичний стан сучасного фірмонімікону Львова (2020)
Яницька О. - Фразеологічна складова концепту "ВІРА" (на матеріалі англійської, української та французької мов) (2020)
Тимощук Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти (2020)
Тишакова Л. - Використання технологій кооперативного навчання у вищій школі (2020)
Тітова О. - Змістово-технологічні аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю (2020)
Толмачова І. - Реалізація освітнього компонента "викладання у вищій школі" в процесі підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії (2020)
Третьякова К. - Особливості дидактичних казок в аспекті реалізації їх навчального потенціалу (2020)
Трофаїла Н. - Емоційна стійкість – запорука успішної професійної діяльності педагогів (2020)
Труш Н. - Супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі (2020)
Тюльпа Т. - Соціономічна сфера як поле формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Тютюн Л. - Використання сучасних технологій для реалізації обчислювальних експериментів у підготовці здобувачів вищої освіти, Соя О., Мельник А., Пашківський О. (2020)
Федорова О. - Формування позитивної мотивації в іноземних студентів до вивчення української мови, Микитин І. (2020)
Ферт О. - Основи комплексної педагогічної підтримки дітей із гіперактивністю та дефіцитом уваги в умовах освітнього середовища (2020)
Фізеші О. - Зміст початкової освіти в закарпатських школах другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Філімонова Т. - Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку (2020)
Хацаюк О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням, Воронін А., Кравченко О., Корольов А. (2020)
Хмелівська С. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови в магістратурі: досвід Словаччини, Самойленко Д. (2020)
Хома Те. - Специфіка діяльності вчителя фізичної культури в контексті освітніх реформ (2020)
Циган Н. - Аналіз ефективності управління розвитком професійної компетентності спеціалістів центрів соціальних служб (2020)
Цуркан М. - Основні принципи навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти (2020)
Цюняк О. - Визначення рівня сформованості інформаційно-змістового критерію професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності: констатувальний етап експерименту (2020)
Чепелевська М. - Особливості професійної інтеракції в соціальній роботі, Фуштей О. (2020)
Чепурна С. - Силабус як засіб організації самостійної роботи студентів під час педагогічної практики (2020)
Чжиюн Пей - Модернізація вищої освіти в КНР (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Шен Цінь (2020)
Шандра Н. - Використання комунікативних стратегій для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців (2020)
Шелест Г. - Читання як один з аспектів вивчення української мови як іноземної (2020)
Шеремета Л. - Науковий внесок О. М. Біляєва в контексті сучасної лінгводидактики (2020)
Шкода М. - Зміст навчання англійської мови в школах їз викладанням ряду предметів іноземною мовою (2020)
Щербакова І. - Дослідження екзистенційної сповненості життя студентів (2020)
Юрженко В. - Базовий механізм інтегративного підходу в основній школі – технологічна освітня галузь (2020)
Ягупов В. - Розвиток професійної компетентності майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення як психолого-педагогічна проблема, Нехаєнко С. (2020)
Яремчук С. - Специфічні види диктантів на заняттях з української мови як іноземної (2020)
Yashchuk S. - Observation and analysis in psychopathology: a component of teaching at the French social school (2020)
Troyan O. S. - Age-adjusted normative data and discriminative validity of cognitive tests in the Ukrainian adult patients with major depressive disorder, Levada O. A. (2021)
Гусаков А. Д. - Эффективность малой хирургии при болезни Меньера, Скоробогатый В. В., Гусакова А. А., Кокоркин Д. Н., Шевлюк П. П., Коляда Н.А. (2021)
Фуштей И. М. - Новые подходы к базисному лечению бронхиальной астмы, Савченко О. А., Подсевахина С.Л., Ткаченко О. В., Мирный Д. П., Кацюба Ю. В. (2021)
Василевська Л. А. - Вакуум-аспірація в комплексному лікуванні хворих з деструктивними формами бешихи (2021)
Бараннік Н. Г. - Вміст загального білку, білкових фракцій та білків сироватки крові у хворих з різними формами червоного плескатого лишаю, Цимбалюк Р. Ю., Манухіна О. М., Сидоряко А. В., Волчихіна К. П. (2021)
Доценко М. Я. - Фактори модифікації образу життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією: вплив на варіабельність артеріального тиску, Бооєв С. С., Шехунова І. О., Герасименко Л. В., Молодан О. В., Малиновська О. Я. (2021)
Просвєтов Ю. В. - Пандемія COVID-19 та вагітність, Бессарабов Ю. М., Барінов С. С., Гусарова А. Ю. (2021)
Кляцький Ю. П. - Тактика лікування гнійного артрита гомілковостопного суглоба, Трибушний О. В., Труфанов І. І., Косило В. В. (2021)
Милиця М. М. - Вплив додаткового укріплення товстокишкового анастомозу на виразність обсіменіння черевної порожнини, Милиця К. М., Стеблянко В. В., Солдусова В. В., Казаков В. С. (2021)
Красножан О. В. - Ретроспективний аналіз функціонально-анатомічних змін, рівня внутрішньоочного тиску у пацієнтів з глаукомою і міопією високого ступеня при хірургічному лікуванні катаракти, Луценко Н. С. (2021)
Боднар П. Я. - Порівняльний аналіз системи гемостазу хворих на рак з тромботичними ускладеннями (2021)
Муравська Л. В. - Когнітивні порушення у хворих з ураженням нервової системи персистуючими збудниками, Андрєєва О. Г., Дьяченко П. А., Василик Вю. С., Клюс В. Ю. (2021)
Бугрій В. - Факультативи в системі науково-предметної підготовки майбутніх учителів історії в педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) (2020)
Кудря І. - Культура доби бароко: структурно-функціональний аналіз (2020)
Малець О. - Яцко Остапчук як громадсько-політичний діяч Східної Галичини кінця ХХ ст., Малець Н. (2020)
Козінчук В. - Формування та еволюція ранньої християнської канонічної іконографії в культовому мистецтві першого тисячоліття (2020)
Черепанин М. - Стильові принципи естрадно-джазової музики Віктора Власова (2020)
Біляцька В. - Художня еволюція фольклорного образу в українському ліро-епосі (2020)
Варданян М. - Тематизація пам’яті в мемуарно-автобіографічній прозі П. Макогона "свідок": українська візія та англомовний переклад (2020)
Гурко О. - Основні способи перекладу англійських антонімічних одиниць українською мовою (на матеріалі засобів масової інформації) (2020)
Корольова В. - Просторовий концепт "схід" у сучасній українській літературі (2020)
Науменко Н. - Образ "морського ока" як складник символічного комплексу "вода" у слов’янських літературах (2020)
Нітенко О. - Запозичення з англійської мови в сучасній німецькій суспільно-політичній лексиці (2020)
Романова Н. - Емоції тварин у німецькомовному героїчному епосі (2020)
Берегова Г. - Світоглядно-формуючі орієнтири філософії природи в теорії та практиці навчання майбутніх аграрників (2020)
Волкова Н. - Дослідно-експериментальна перевірка системи формування готовності до стратегічного управління майбутніх магістрів управління закладом освіти, Лебідь О. (2020)
Данченко І. - Педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування у закладах вищої освіти аграрного профілю (2020)
Журавська Н. - Управління освітнім процесом у країнах Європейського Союзу та Великобританії: кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності (2020)
Зеленська Л. - Інноваційні освітні кластери: світовий досвід і перспективи його адаптації в Україні, Сіваченко І. (2020)
Іонова О. - Роль особистості вчителя у Вальдорфській школі (2020)
Князян М. - Науково-дослідницька діяльність як чинник формування компетентності професійного саморозвитку майбутніх фахівців (2020)
Корсак К. - Археометрія і нооісторія пояснюють ключову роль пращурів українців у формуванні індоєвропейського мовного і культурного світу, Ляшенко Л. (2020)
Криштанович М. - Методи дистанційного навчання при викладанні правових дисциплін (2020)
Лебідь О. - Готовність соціального працівника до фандрайзингової діяльності: поняття та сутність (2020)
Литвинова С. - Модель використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі (2020)
Лілік О. - Формування медіаграмотності майбутніх учителів української мови і літератури: практичні аспекти (2020)
Нагрибельна І. - Методична інноватика в навчанні початкового курсу української мови (2020)
Невмержицька О. - Медіаосвіта як засіб формування критичного мислення особистості (2020)
Nenko Y. - Investigating communicative competence of civil protection service officers and its impact on their professional activities (2020)
Нищета В. - Основні педагогічні категорії в лінгводидактичному дискурсі: питання норми (2020)
Опалюк Т. - Морально-ціннісні пріоритети професійного розвитку соціального працівника (2020)
Павлюк Є. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту як головний чинник успішної професійної діяльності, Павлюк А. (2020)
Рогова Т. - Проблеми педагогічної взаємодії опікуна євроклубу з вихованцями в практиці закладів загальної середньої освіти (2020)
Рускуліс Л. - Методи навчання в системі формування лінгвістичної компетентності студентів (2020)
Семенець С. - Дуальна природа математичної компетентності: тривимірна структура зовнішнього прояву (2020)
Стецик Ю. - Монахи-педагоги уманського Василіанського колегіуму (1775–1776): біографічний огляд (2020)
Трибулькевич К. - Діяльність студентських економічних організацій у 1922–1925 рр. (2020)
Тюріна В. - Формування в майбутніх офіцерів поліції готовності до роботи з попередження насильства в сім’ї (2020)
Хатунцева С. - Технологія формування готовності майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності у процесі професійної підготовки (2020)
Юрійчук Є. - Формування поняття "легітимність" у вищій школі в контексті рекомендацій Європейського Союзу (2020)
Яценко Т. - Міжмистецька взаємодія у шкільній літературній освіті: практичний аспект (2020)
Ahieieva V. - Types of interference as the manifestation of cross-cultural communication in translation (2020)
Ahibalova T. - Economic terminology: analysis of translation peculiarities, Miroshnychenko V., Plotnikova N. (2020)
Ольга А. - Методологічні засади дослідження ґендерних стереотипів (2020)
Артиш О. - Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові, Гошилик В. (2020)
Бондар Н. - Фольклорні засоби образності в поезії О. С. Афанасьєва-Чужбинського, Петрик О., Сидоренко В. (2020)
Бура І. - Художнє переосмислення міфологічного образу змія у творах Пантелеймона Куліша ("Огненний змій") та Докії Гуменної ("Небесний змій") (2020)
Вакарюк Р. - Когнітивно-матрична фразеологічна репрезентація домену "соціальна взаємодія" англомовними біблійними фразеологізмами (2020)
Веретюк Т. - Філософія фемінізму в романі Сильвії Плат "Під скляним ковпаком" (2020)
Вихрущ А. - Концепт "здоров’я" в сучасній науці, Руденко М., Драч І. (2020)
Любов В. - Німецькі парні фразеологізми: формальні і змістові ознаки (2020)
Глушаниця Н. - Лінгвістичні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2020)
Головацька Н. - Джерела походження сенсорних дієслів на позначення сприйняття на слух (2020)
Голод Н. - Конгруентність драматургійності й експресіоністичності у малій прозі Василя Стефаника (2020)
Гольтер І. - Особливості синтаксичної організації мови поетичних творів Г. Чубач (на матеріалі книжки поезій "Хустка тернова") (2020)
Honcharova Y. - Psycho/socio/linguistics of English borrowings in Ukrainian: aspects of status and functions, Kolomoichenko O. (2020)
Горшкова А. - Лінгвокультурологічні особливості міфосвіту художнього тексту роману Джульєт Марільєр "Child of the Prophecy" (2020)
Гоца Н. - Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон, Пасічник Н., Косенко А. (2020)
Грабович М. - Поняття авторської інтенційності в гуманітарних дослідженнях (2020)
Грачова А. - Специфіка потрактування лінгвістичного поняття "темпоральний прислівник" (2020)
Гуменюк І. - Лексико-семантичні особливості кольоропозначень у косметичних каталогах (2020)
Адамюк Н. - Специфіка перекладу безеквівалентної лексики перекладачами жестової мови в умовах освітнього процесу (2020)
Андрющенко Т. - Концептуальна канва посутнього значення складників інноваційної культури педагога (2020)
Асадчих О. - Зміст компетентностей в усному японському мовленні майбутніх філологів, Дибська Т. (2020)
Бакуменко Р. - Вимоги сучасних методологічних підходів до організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності фахівців інформаційно-аналітичного забезпечення, Ягупов В. (2020)
Балюк В. - Розроблення та реалізація мережевих проєктів як дидактична умова формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-економістів (2020)
Бартош І. - Відбір навчальних матеріалів для формування у майбутніх соціальних працівників умінь усного мовлення німецькою мовою (2020)
Батарейна І. - Розвиток теорії і практики морального виховання учнів початкових шкіл України (2020)
Батрун І. - Цілісність як системоутворююча ознака дидактичної концепції В. О. Сухомлинського (2020)
Бахов І. - Педагогічна практика майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у поліетнічному освітньому середовищі Канади (2020)
Біденко Л. - Досвід використання електронних ресурсів на початковому етапі навчання української мови як іноземної, Кисельова Г. (2020)
Boichenko M. - Significance of Kharkiv private art school of M. D. Raievska-Ivanova in the development of decorative arts teaching in Ukraine, Nykyforov A. (2020)
Бортник К. - Метод Фельденкрайза як інноваційний засіб навчання танцювальному мистецтву студентів театральних ЗВО (2020)
Булага К. - Принципи навчання хореографії вихованців дитячого хореографічного колективу (2020)
Васільєва П. - Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності: підходи, пошуки, рішення (2020)
Васютіна Т. - Дидактичні можливості музейної педагогіки та віртуальних екскурсій у навчанні молодших школярів (2020)
Вербин Н. - Результати дослідно-експериментальної перевірки системи рукопашної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України, Національної гвардії України та військовослужбовців армії Російської Федерації, Шемчук В., Муштатов Ю., Корнієнко О., Малахов Є. (2020)
Веремчук А. - Сучасний вимір педагогічної освіти: креативний підхід (2020)
Воробйова О. - Система забезпечення якості освіти: український досвід (2020)
Гагарін М. - Сучасні підходи до проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2020)
Grzesiak J. - Axiological aspects of self-evaluation and self-assessment in education and in sciences concerning it (2020)
Гоголь Н. - Культурологічний підхід до навчання української літератури в історико-педагогічному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Головченко Г. - Виховання медіа компетентностей учнів середньої та вищої школи у США та Канаді (2020)
Девдюк І. - Екзистенційний дискурс як предмет літературної компаративістики: теоретико-методологічний аспект (2020)
Дроздовський Д. - Теорія постпостмодерністського британського роману: систематизація відмінностей (2020)
Жаркова Р. - Жіноче письмо і жіноче "Я": інтерпретація ізольованості та проблема рецепції (2020)
Згурська О. - Порушення хронологічної послідовності у романі У. С. Моема "Розмальована завіса" (2020)
Зізінська А. - Особливості синтаксичної структури імперативів у ранньоновоанглійський період (2020)
Іваницька Н. - Дієслівна синтагматика наукової мови: зіставний аспект, Іваницька Н. (2020)
Іванишин П. - Основні елементи шевченкознавчої герменевтики Леоніда Білецького: методологічні аспекти, Козачок В. (2020)
Камінська М. - Комунікативна природа імпліцитної негативної оцінки, Забужанська І. (2020)
Кирилюк О. - Структура асоціативно-семантичного поля "ворог" у дискурсі інформаційної війни (2020)
Кирпита Т. - Джеймс Стівенс і Станіслав Вінценз: історично-художні паралелі (2020)
Кінащук А. - Модель концепту ірраціональність (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2020)
Ковальчук М. - Складні речення зі співвідносним особовим займенником як різновид конструкцій перехідного типу зв’язку між паратаксисом та гіпотаксисом у сучасній українській мові (2020)
Ковальчук Ю. - Пейзажі рідного села у творчості Максима Рильського (2020)
Козубай І. - Лінгво-семантичні особливості використання прецедентних імен у структуруванні американських реп-пісень, Хаджи А. (2020)
Колісниченко А. - Міфологічний код творів Гарта Крейна (2020)
Корнєлаєва Є. - Прагматичні характеристики рекламного дискурсу (на матеріалі журналу "The Economist") (2020)
Крисенко Т. - Навчання аудіювання іноземних студентів під час позааудиторної роботи, Суханова Т. (2020)
Кузьменко А. - Характер модальності євроанглійських пісенних текстів (2020)
Лівицька І. - Семіотичне моделювання фемінності в епістолярному романі Анни Бронте "Незнайомка з Уайлдфел-Холлу" (2020)
Лоскутова Н. - Полісемія в кінематографічній терміносистемі французької мови (2020)
Гуменникова Т. - Case study як складова частина індивідуалізованого освітнього контенту професійної підготовки майбутніх судноводіїв (2020)
Humeniuk V. - Methodological principles of formation of ready for future masters of medicine for pedagogical activities (2020)
Danylyuk S. - Realization of professional-and-managerial orientation of managers of socio-cultural activities in the process of their professional activities, Tkachenko V. (2020)
Джаман Т. - Реалізація середовищного й інклюзивного підходів до навчання в контексті інклюзивної освіти як умова євроінтеграції (2020)
Дмітренко Н. - Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія у процесі автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування (2020)
Зайцева В. - Дискусія як засіб комунікативної взаємодії учнів на уроках української мови, Яремчук Н. (2020)
Захарчук М. - Засоби підвищення мотивації слухачів на заняттях іноземної мови в системі післядипломної освіти (освіти дорослих): пісенний матеріал, Юрків М., Левицька-Ревуцька О., Захарчук М. (2020)
Іванюк Г. - Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи, Матюшинець Я. (2020)
Іванюк Г. - Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття), Хoмич О. (2020)
Казачінер О. - Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для дітей і підлітків: співпраця батьків і вчителів-реабілітологів, Гордієнко І., Алімова Ю. (2020)
Каніболоцька О. - Сучасний стан неперервної професійної підготовки вчителя іноземної мови в умовах інформаційного суспільства (2020)
Киричок І. - Педагогічні умови формування культури діалогічної взаємодії у молодших школярів у роботі над казкою, Яременко І., Тонконог І. (2020)
Kovalova K. - Methods of motivation forming during foreign language classes, Herasymenko E. (2020)
Козолуп М. - Навчання академічного письма у вищій школі: теоретико-методологічні засади, Комар Р. (2020)
Kopochynska Yu. - Formation of the activity-operational component of the professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy (2020)
Корчагіна Г. - До проблеми формування інтелектуальних умінь учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської діяльності (2020)
Кохан Д. - Педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації як умова формування шляхетного ставлення до жінки в підлітків (2020)
Кравець О. - Розвиток м’яких навичок засобами іноземної мови за професійним спрямуванням у здобувачів вищої освіти немовних вузів (2020)
Кравцова Т. - Ресурсний підхід до організації тьюторського супроводу майбутніх магістрів освіти (2020)
Кравчук Н. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи із сім’єю як педагогічна проблема, Авраменко О. (2020)
Кугай К. - Організаційно-педагогічні передумови становлення і розвитку Львівського університету (2020)
Кузьменко Д. - Валеологічна саморегуляція майбутніх юристів (2020)
Любимова С. - Роль архетипів у формуванні стереотипів американської лінгвокультури (2020)
Малаш О. - Мовно-культурна символіка праці (на матеріалі народних пісень болгар України) (2020)
Марчук Л. - Оцінна вербалізація топонімів в сучасному українському художньому дискурсі, Козярук А. (2020)
Марчук Т. - Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінс "The Girl on the Train", Стефурак М. (2020)
Матвєєва С. - Юридичний термін у сучасному термінознавстві та юриспруденції (2020)
Матієнко-Сільницька А. - Роль темпорального компоненту інтонації в реалізації функції переконування (на матеріалі англомовних проповідницького та судового дискурсів) (2020)
Мусієнко Ю. - Тональні характеристики озвученого повчального дискурсу (на матеріалі сучасних англійських притч) (2020)
Nagaitseva N. - Presentation of singularia and pluralia tantum nouns in a course of Russian as a foreign language, Romanov Y. (2020)
Nevreva M. - Lexical features of noun prefix morphemes (on the material of the English technical discourse fields "Chemical Engineering", "Automotive Engineering", "Electrical Engineering"), Dyachenko G., Sirotenko T. (2020)
Нечипоренко В. - Лингвальные и визуальные средства воздействия в англоязычном рекламном дискурсе (2020)
Орлова Н. - Термінологія журналістикознавча чи журналістська: до проблеми розмежування понять (2020)
Осіпчук Г. - Рецепція образу природи в поетичному доробку Анатолія Мойсієнка (на матеріалі збірки "Мене любов’ю засвітили скрипки") (2020)
Палиця Г. - Вербалізація концепту "вчитель" у німецькомовних цитатах відомих людей (2020)
Pilipei Y. - Slang versus "Proper English" in the modern world, Pylypenko I. (2020)
Пітерська О. - Специфіка образної системи в романі Е. Портер "Просто Девід" (2020)
Плегуца А. - Дискурсивні маркери. Основні характеристики та функції (2020)
Pochtaruk G. - Models of syntactic and lexical compatibility of lexical-semantic variants of the noun "unit” in scientific and technical discourse texts (The technical area "Automation of Heat and Power Processes"), Zaitseva O., Mykhailiuk S. (2020)
Рабчук І. - Стилістичний потенціал апозитивних синтаксем у публіцистичних текстах (на матеріалі інтернет-видань) (2020)
Раєвська І. - Порівняльна характеристика субдіалекту міста Перуджі з іншими умбрійськими субдіалектами у фонетичному аспекті та проблеми їх класифікації (2020)
Рева І. - Синтаксичні трансформації в романі "Гра в бісер" Г. Гессе (2020)
Савчук Н. - Варіативна нормативність лексики в культурно-мовленнєвому аспекті: історія та сучасність, Хлистун І. (2020)
Куценко С. - Комплексний розвиток індивідуально-творчих та діяльнісно-творчих здібностей студентів-хореографів на заняттях з народно-сценічного танцю (2020)
Лазаренко Л. - Навчання читання іншомовних фахових текстів студентів економічних спеціальностей як фактор підвищення мотивації до навчання (2020)
Levytska I. - Methodological aspects of piano training of future musical art teachers, Novska O. (2020)
Лозинська С. - Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці, Проц М. (2020)
Лотоцька Л. - Використання вебінструментів онлайн-середовища у навчальному процесі закладів вищої освіти, Колач Т. (2020)
Лялюк Г. - Етично-альтруїстичний принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вихованні дітей-сиріт (2020)
Марушка М. - Діяльність львівських шкіл ритмопластичного танцю (20-30 рр. ХХ ст.) (2020)
Микитейчук Х. - Навчально-методична робота з підготовки дитини до вивчення математики в дошкільних закладах Польщі (2020)
Омок Г. - Сутність і специфіка готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійно-педагогічної діяльності в умовах професійно-технічної освіти (2020)
Опальчук Б. - Критерії та показники готовності майбутніх соціальних працівників до організації культурно-дозвіллєвої діяльності (2020)
Опанасенко О. - Підготовка соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості за сучасних умов: новітні тенденції (2020)
Отравенко О. - Управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти, Гадючко О. (2020)
Пахомова Т. - Сутність інтерактивних технологій навчання як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови, Сердюченко Ю. (2020)
Попова Л. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовної професійної комунікації в умовах запровадження дистанційного навчання (2020)
Починкова М. - Технологічний рівень у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2020)
Радогуз С. - Академічна мобільність як фактор підвищення конкурентоздатності закладу вищої освіти, Нетецька Т. (2020)
Рапава Р. - Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід (2020)
Рибак О. - Ранкова зустріч як педагогічна технологія розвитку комунікативної компетентності учня (2020)
Рідель Т. - Євроінтеграційні процеси системи вищої освіти: здобутки та перспективи, Кириченко Т. (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в контексті виховного потенціалу християнства (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Савченко Н. - Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної педагогічної науки, Дубінка М., Захарова О. (2020)
Скрипник Н. - Формування мовленнєвої компетентності студентів-філологів складниками рецептивних видів мовленнєвої діяльності (2020)
Кулешов С. - Архівні фонди фінансових установ Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть в державних архівах України: загальна характеристика, Тупчієнко М., Линченко М. (2021)
Градинар Г. - Колективізація в Придунав’ї (за матеріалами фондів Ізмаїльського архіву) (2021)
Бондаренко О. - Розвиток торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: сучасна вітчизняна історіографія (2021)
Бутко А. - Населені пункти на території "Задніпровських місць" Гетьманщини (2021)
Коломієць О. - Народницько-лінгвістична етноантропологічна концепція Ф. Вовка, Бондаренко Г., Головата О. (2021)
Коцур В. - Медіапростір на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей у 2014- 2020 рр. в умовах російсько- української війни, Коцур Л., Іваннікова І. (2021)
Красножон Н. - Українсько-латвійські комунікативні зв’язки в умовах інформатизації та цифровізації суспільств (1991-2020 рр.) (2021)
Хмельницька Л. - Педагогічні інновації Христини Алчевської в системі народного шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Черняхівська О. - У витоків енциклопедичного проєкту "Історія міст і сіл Української РСР" у 26-ти томах (2021)
Барабаш В. - Прогресивні напрями інформатизації бібліотек закладів вищої освіти, Глєбова Л. (2021)
Бокшиц О. - Історія розвитку пожежних веж України як складова формування знань у здобувачів вищої освіти з пожежної безпеки виробництв, Каменська І. (2021)
Григораш С. - Інформаційний продукт як канал комунікації та результат видавничої діяльності, Бурківська Л. (2021)
Зленко А. - Студентське самоврядування як середовище формування соціокультурної активності молоді: історичний дискурс, Ісайкіна О. (2021)
Климова К. - Системи спеціальної документації: чинники впливу на формування та організацію (2021)
Орлик С. - Зв’язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні, Стежко З. (2021)
Січкаренко Г. - Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті (2021)
Стороженко Л. - Стратегічні комунікації: концептуальні підходи та базові принципи, Петькун С. (2021)
Сеник Г. - Мовні контакти та буковинська німецька мова (Bukowiner Deutsch): наслідки контактування української та німецької мов на Буковині (2020)
Скрябіна В. - Актуалізація ціннісних орієнтирів у заголовках англомовних та українськомовних інтернет-новин (2020)
Смоляна Т. - Концепт СПРАВЕДЛИВІСТЬ, актуалізований німецькомовною максимою (2020)
Cопіна К. - Типи адресата в закликах Євромайдану: граматичний і тематичний параметри (2020)
Спільник Т. - Особливості функціювання граматикалізованих засобів вираження градаційного відношення з формою дієслова "сказати" (2020)
Стовбур Л. - Стилістичний потенціал словотворчих засобів у романі-пісні Г. Лютого "Мама-Марія" (2020)
Строкаль О. - Кольороназви Олексія Довгого: поетика контрасту (2020)
Тарануха Т. - Структурно-граматична класифікація фразеологізмів на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах і особливості їх перекладуStructural and grammatical classification of phraseological units denoting features of human character in the, Верезубенко М. (2020)
Тєлєжкіна О. - Поліптотон в українській поезії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Тиховська О. - Психоаналітичний аспект образу долі в українській міфології (2020)
Тітаренко М. - Людина як лінгвокультурний концепт у сучасній німецькій мові (2020)
Федорова А. - Історико-семасіологічне висвітлення поняття "гріх" у германських і слов’янських мовах (2020)
Халявка Л. - Типи образів роману Джеймса Гедлі Чейза "Немає орхідей для міс Блендіш" (2020)
Царьова І. - Юридична конструкція як лінгвістична дефініція (2020)
Цинтар Н. - Семантичний рівень емотивності англомовного дискурсу (2020)
Шаповал І. - Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах, Гошилик В. (2020)
Швець О. - Методика виявлення типології номінативних речень англійської, французької й української мов (2020)
Shevchenko I. - Implementation of the methodology of content and language integrated learning (CLIL) in the process of teaching history of the English language for future English teachers, Kordyuk O. (2020)
Шестакова О. - Процес стандартизації сучасної граматичної термінології корейської мови (2020)
Яковлєв М. - Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) (2020)
Яровенко Л. - Особливості перекладу оцінної лексики, Кириллова М. (2020)
Яслик В. - Евіденційна семантика переповідності в українській мові (2020)
Slabouz V. - Forming language personality’s foreign-language linguocognitive activity (anthropological approach), Nikitina N. (2020)
Стадній А. - Моделі дистанційного навчання (2020)
Стойчик Т. - Концепція застосування хаб-технологій в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Субіна О. - Актуальні питання організації виховної роботи в системі професійної (професійно-технічної) освіти, Марченко Н. (2020)
Таблер Т. - Використання на уроках математики електронних освітніх ресурсів, хмарних сервісів та сервісів Веб 2.0 як сучасних комп’ютерних засобів навчання (2020)
Тарасова В. - Організаційно-педагогічна діяльність керівника в управлінні професійним розвитком педагогічних кадрів (2020)
Тарасова В. - Особливості корекційної роботи над звуковимовою у дітей із церебральним паралічем (2020)
Тимощук О. - Вплив мовних бар’єрів на процес оволодіння іншомовним професійним спілкуванням студентами технічних спеціальностей (2020)
Уварова Т. - Медіаграмотність та медіакомпетентність у сучасній освіті: виклики і тенденції, Стас Т. (2020)
Ульянова В. - Методологічні підходи до художньо-естетичного виховання майбутніх учителів художньої культури і майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Ухналь О. - Використання інноваційних технологій в освітньому процесі для підготовки майбутніх учителів історії (2020)
Федина-Дармохвал В. - Світові тенденції та інноваційні процеси в системі вищої освіти (на прикладі Туреччини), Михайлишин Р. (2020)
Харківський В. - Педагогічні умови виховання підлітків із девіантною поведінкою в процесі фізичного виховання (2020)
Чубук Р. - Активізація розвитку асертивності у майбутніх соціальних працівників (2020)
Швай Р. - Конструктивізм та освітній процес (2020)
Шевчук Г. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні (2020)
Шемчук В. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту, Поливанюк В., Муштатов Ю., Федоренко О., Одеров А. (2020)
Шлєіна Л. - Реалізація гендерного складника в навчально-виховному процесі аграрного ЗВО (2020)
Шульга А. - Можливості дистанційної освіти в педагогіці партнерства, Дідух В. (2020)
Юденок В. - Вплив методів і прийомів на оцінювання рухових умінь і навичок учнів 12–15 років на різних етапах навчання (2020)
Ягупов В. - Структурно-функціональна модель військово-професійної орієнтації вихованців військових ліцеїв, Єргідзей К. (2020)
Андрусів Л. - Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ ст. (2020)
Атаманська С. - Соціально-демографічні перспективи Київської області (2020)
Бзунько Г. - Українсько-польська боротьба навколо університетського питання в 1784–1914 рр. (кінець XVIII–початок XX ст.) (2020)
Naumenko O. - Methods of soviet Propaganda dissemination within displaced camps in Western Europe (1944–1948) (2020)
Степанюк С. - Життєвий та спортивний шлях легенди українського спорту Лариси Латинін ої, Голяка С., Ткачук В., Кольцова О., Коваль В. (2020)
Шевченко В. - Конференція демократичного конгресу в Харкові (26–27 січня 1991 р.) (2020)
Андрєєва В. - Політика українізації та музично-театральне життя Полтави кінця 20-х – початку 30-х років ХХ століття: джерелознавчий аспект (2020)
Андрусишин Т. - Соціокультурні орієнтири жінки в суспільних оцінках статі, Полюга В. (2020)
Buchok L. - Style discourses of academic specialization of the transcarpathian school of composition based on examples of piano art of the second half of the 20th century (2020)
Вейке Ван - Художественный язык в китайской пейзажной живописи конца XIX – XX ст.: западная исследовательская традиция (1940–2010-е гг.) (2020)
Дем’янюк М. - Фестиваль як форма культурно-дозвіллєвої діяльності в місті Хмельницькому (2020)
Дутчак В. - Синтез видів творчої діяльності бандуристів української діаспори: традиції і новаторство (2020)
Заверуха О. - Стилістика хорового твору Д. Бочарова "Прощай, світе": драматургічні функції фактури (2020)
Захарова О. - Социально-художественная функция бального костюма (2020)
Корсак Р. - Формування культури ресторанного обслуговування, Колісник Г., Годя І. (2020)
Кравченко А. - Виконавська інтермедіальність: дискурс художньо-технологічної креативності в музичному мистецтві ХХІ століття (2020)
Краснощек Е. - Вокальный цикл Луи Дюрея "Три песни басков" на стихи Жана Кокто в контексте раннего периода творчества композитора (2020)
Круліковська Т. - Вокальна творчість Михайла Завадського на шляху формування "української школи" у музиці ХІХ століття (2020)
Лисюк С. - Проблема сценічного хвилювання студентів-піаністів, Лисюк Є. (2020)
Мартинів Л. - Дрогобицька філія ВМІ ім. М. Лисенка як фактор професіоналізації музичного життя української громади, Мартинів О. (2020)
Марцинківський О. - Молодий співак і студія звукозапису: педагогічні поради (2020)
Микуланинець Л. - Творчість Тетяни Теличко в етнокультурному розвитку фортепіанного мистецтва Закарпаття кінця ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Молчко У. - Жанрові особливості фортепіанних творів Юлюса Фельдмана (2020)
Мурашко М. - Візуальний образ персонажа в пояснювальних рекламних роликах за останнє десятиріччя (2020)
Пономаренко М. - Триптих М. Пономаренко "Сімейні реліквії": особливості образного та художньо-стилістичного ладу (2020)
П’ятницька-Позднякова І. - До проблеми музичного дискурсу як багатовимірного текстового простору (2020)
Радомська В. - Фактури в архітектурній поліхромії як чинник формоутворення інтер’єрного середовища (2020)
Ракочі В. - Оркестрування як засіб синтезу в концерті для оркестру "Карпатський" Мирослава Скорика (2020)
Сідорова І. - Курс "Хорознавство" в умовах підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності (2020)
Сізова Н. - Опера Григорія Давидовського "Під згуки рідної пісні" та її значення для хорової культури Вінниці, Білозерська Г., Белінська Т., Кушнір К. (2020)
Сторонська Н. - Феномен творчої постаті Євгенії Шуневич у контексті діяльності Дрогобицької вокально-педагогічної школи (2020)
Тормахова В. - Стилеутворення в неакадемічній музиці (2020)
Чуйко О. - Мистецькі взаємовпливи Київської Руси та Скандинавії періоду Середньовіччя (2020)
Школьна О. - Рекламні листівки Є. Гапчинської для МОЗ України проти коронавірусу в період карантину, Аметова Л. (2020)
Yarko M. - The ethnic and national identity matrices of Ukrainian academic music: methodology of the issue (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Pieloch-Babiarz А. - The first-largest shareholder and the attractiveness of investing in Polish dividend companies (2021)
Zhyhlei I. - The sharing economy formation through the social capital development, Zakharov D. (2021)
Proskurina N. - Development of the strategic financial engineering accounting system, Gryn V. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Корнієвський С. В. - Методологія публічного управління з дослідження політики регіонального розвитку (2021)
Кривенкова Р. Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження туристичного потенціалу в державному управлінні (2021)
Лимар А. П. - Європейський досвід надання первинної правової допомоги для України: історія і сучасність, Прокопенко Л. Л. (2021)
Липовська Н. А. - Вектори розвитку публічного управління у сфері національно-патріотичного виховання, Широков С. Б. (2021)
Рудік О. М. - Політика ЄС щодо гендерної рівності: ініціатива Європейської Комісії стосовно забезпечення прозорості оплати праці (2021)
Гоголь Т. В. - Концепції якості життя населення як оцінка ефективності державної політики розвитку сільських територій (2021)
Дідківський В. М. - Механізми публічного управління у системі організації автомобільних пасажирських перевезень (2021)
Журавель Т. С. - Військово-цивільна адміністрація: поняття та ознаки (2021)
Зозуля І. Ю. - Підходи до проблем соціального захисту моряків зарубіжних держав та України (2021)
Ревенко Н. Г. - Удосконалення концептуального підходу до теоретико-методологічних і практичних засад розвитку інноваційного управління промисловими комплексами в Україні, Надточій І. І., Пулянович О. В. (2021)
Ремезок А. Ю. - Інституційна спроможність судової системи України: поняття та зміст (2021)
Чередниченко А. А. - Стратегія інтелігентного розвитку Польщі та перспективи імплементації стратегії в український простір (2021)
Павлов Є. О. - Формування комплексного правового механізму гарантування місцевого самоврядування (2021)
Лащенко О. В. - Впровадження проєктного підходу в діяльність органів публічного управління, Серьогіна Н. К. (2021)
Рудік Н. М. - Інструменти та методологія оцінювання ефективності системи надання первинної медичної допомоги: досвід ЄС, Побігай Л. Я. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Титул, зміст (2021)
Матвійчук Б. О. - Особливості хірургічного лікування пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Стасишин А. Р., Гураєвський А. А. (2021)
Максимчук Д. В. - Вибір способу хірургічного лікування перфоративної пілородуоденальної виразки, Мамчич В. І., Максимчук В. Д. (2021)
Балицький В. В. - Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Захараш М. П., Курик О. Г. (2021)
Балаж О. П. - Порушення амінокислотного пулу сироватки крові у хворих із цирозом печінки (2021)
Гасимова К. Ф. - Уровни цитокинов и антимикробных пептидов при желчнокаменной болезни (2021)
Гогаєва О. К. - Стратифікація ризику у пацієнтів з ішемічною хворобою серця перед кардіохірургічною операцією, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Труба Я. П. - Оцінка психомоторного розвитку дітей у віддаленому періоді після пластики дуги аорти в умовах антеградної церебральної перфузії, Ткаченко Л. М., Секелик Р. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Mамедова Е. Т. - Показатели эндогенной интоксикации при распространенном перитоните и их коррекция (2021)
Грубнік В. В. - Сучасні підходи до лікування загруднинного зоба, Парфентьєв Р. С., Косован В. М., Парфентьєва Н. Д. (2021)
Чорнопищук Р. М. - Підвищення ефективності відновлення цілісності шкіри при глибоких опіках шляхом використання плазми збагаченої тромбоцитами, Нагайчук В. І., Назарчук О. А., Желіба М. Д., Урван О. Г. (2021)
Сафиева А. К. - Гендерные различия колоректальных полипов (2021)
Шаповал С. Д. - Особливості клінічного перебігу і принципи диференціальної діагностики бешихи, Василевська Л. А., Бєлінська В. О. (2021)
Павук Ф. М. - Якість життя пацієнтів із синдромом Mirizzi після хірургічного лікування (2021)
Копчак В. М. - Уповільнення моторно-евакуаційної функції шлунка після панкреатодуоденальної резекції: сучасний погляд на проблему, Литвин О. І., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Мотельчук С. О., Азадов П. А. (2021)
Ващук В. В. - Антибактеріальна терапія хірургічного сепсису: сучасні підходи, погляди, стратегія і перспективи, Андрющенко В. П., Кирик Т. П., Кушнірчук М. І., Байдала Р. П., Іванишин А. З., Хомченко Т. В. (2021)
D. Coco - Overview on intestinal transplantation: indications, techniques, outcomes, major advancements and future prospectives, S. Leanza (2021)
Тутченко М. І. - Сіністральна портальна гіпертензія, Чуб С. Л., Рудик Д. В. (2021)
Литвин О. І. - Діагностика та хірургічне лікування нейроендокринної інсулінпродукуючої пухлини підшлункової залози із застосуванням генетичного дослідження, Джаран Н. С., Мотельчук С. О., Малик А. В. (2021)
Суходоля А. І. - Аневризма шлунково-дванадцятипалокишкової артерії як причина шлункової кровотечі, Суходоля С. А., Грищук О. В., Мосійчук В. П., Токарчук В Д. (2021)
Жидков Р.р - Комбінація техніки дерматотракції та терапії ран негативним тиском при лікуванні дефектів після фасціотомії нижньої кінцівки, Сташек М., Ктірад П. (2021)
Витвицький І. К. - Діагностика і тактика хірургічного лікування колоректального раку, який розвинувся під час вагітності, Прецель О. О., Лозинська Л. Ю., Головчанський С. О. (2021)
Гіргін Б. - Що слід враховувати з точки зору анестезії у пацієнта з передопераційним делірієм, Салман Н., Чекерці С. (2021)
Lebed' V. T. - Prerequisites for creating an automated control system for the process of thermal assembly of oversized composite gear wheels, Subotin O. V., Tselik Y. B. (2021)
Ламнауер Н. Ю. - Градації якості технологій виготовлення деталей машин на основі оцінки виправленої дисперсії, Пташний О. Д. (2021)
Подоляк О. С. - Огляд стану питання забезпечення позиціонування і контролю вантажу стрілового самохідного крана, Староста Ж. С., Аненко К. К. (2021)
Подоляк О. С. Аненко К. К. Староста Ж. С. - Огляд стану питання забезпечення вантажної стійкості стрілового самохідного крана (2021)
Фролов Е. А. - Критерії граничного зношування напрямних елементів переналагоджуваних штампів, Дерябкіна Е. С., Агарков В. В., Муравльов В. В. (2021)
Стрельчук Р. М. - Моделювання взаємодії інструменту з деталлю при електроерозійному алмазному шліфуванні зі змінною полярністю електродів в зоні різання (2021)
Сітніков Б. В. - Деякі особливості формування швів при зварюванні магнітокерованою дугою з неплавким катодом, Маршуба В. П. (2021)
Кондратюк О. Л. - Передумови адаптивного керування процесом різання при стрічковому шліфуванні з урахуванням затуплення інструменту, Скоркін А. О. (2021)
Скоркін А. О. - Підищення ефективності фрезерної обробки за рахунок використання систем моніторигу динамічних характеристик, Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Камчатна-Степанова К. В. (2021)
Долгов В. В. - Інтенсифікація масообмінних процесів при очищенні біогазу від баластних домішок, Ружинська Л. І. (2021)
Грінченко Г. С. - Імплементація вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 щодо невизначеності вимірювання при при оцінюванні відповідності, Артюх С. М., Бурдейна В. М., Черняк О. М., Кіпоренко О. В. (2021)
Артюх С. М. - Аналіз вимог до оснащення випробувальних лабораторій у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, Бурдейна В. М., Грінченко Г. С., Черняк О. М., Тріщ А. Р. (2021)
Тріщ Р. М. - Аналізування вимог міжнародних стандартів щодо міжлабораторних та внутрішньолабораторних порівнянь результатів випробувань випробувальних (калібрувальних) лабораторій, Бурдейна В. М. Артюх С. М., Черняк О. М., Грінченко Г. С. (2021)
Тріщ Р. М. - Імплементація вимог міжнародних стандартів щодо невизначеності вимірювань в метрологічну діяльність підприємств, Черняк О. М., Артюх С. М., Бурдейна В. М., Грінченко Г. С. (2021)
До уваги авторів (2021)
Єгорова Т. М. - Біосферні ідеї В. І. Вернадського як теоретичні засади аграрної екології (2021)
Мудрак О. В. - Обґрунтування розширення території національного природного парку "Кармелюкове Поділля", Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Романчук О. П. (2021)
Орлов О. О. - Значення рідкісних оселищ Європи у збереженні раритетного фіторізноманіття Природного заповідника "Древлянський", Коніщук В. В., Мартиненко В. В. (2021)
Чорнобров О. Ю. - Кількісні та якісні показники грубого детриту у лісах з домінуванням Сarpinus betulus L. Канівського природного заповідника, Шевчик В. Л., Соломаха І. В. (2021)
Безроднова О. В. - Лісотипологічні та ботанічні особливості об’єкта Смарагдової мережі "Долина річки Мож", Тимочко І. Я., Сенчило О. О., Соломаха В. А. (2021)
Ландін В. П. - Вплив лісових пожеж на рослинний покрив радіоактивно забруднених територій, Тищенко О. Г., Гуреля В. В., Кучма Т. Л., Фещенко В. П. (2021)
Безноско І. В. - Патогенний мікобіом насіння сортів культурних рослин, Горган Т. М., Гаврилюк Л. В., Туровнік Ю. А., Косовська Н. А. (2021)
Шумигай І. В. - Екологічна оцінка забруднення важкими металами підземних вод Київщини, Єрмішев О. В., Манішевська Н. М. (2021)
Стецюк І. М. - Еколого-генетичні зміни в популяціях білого (Hypophtalmichthys molitrix) та строкатого товстолобиків (Aristichthys nobilis), Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2021)
Куць У. С. - Вплив екологічних умов на вирощування цьоголіток коропо-сазанових гібридів різного походження, Тучапська А. Я., Добрянська О. П., Куріненко Г. А. (2021)
Грищенко О. М. - Зональні особливості динаміки вмісту гумусу в ґрунтах Чернігівської області, Романова С. А., Запасний В. С., Шабанова І. І. (2021)
Лопушняк В. І. - Біоенергетична оцінка внесення осаду стічних вод під сильфію пронизанолисту (Silphium perfoliatum L.) на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, Грицуляк Г. М., Джус Г. М. (2021)
Приведенюк Н. В. - Ефективність мінеральних добрив за вирощування алтеї лікарської (Althaea officinalis L.) в умовах зрошення, Глущенко Л.А., Трубка В. А. (2021)
Гудзенко В. М. - Стабільність урожайності колекційних зразків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) в умовах центральної частини Лісостепу України, Поліщук Т. П., Дем’янюк О. С., Бабій О. О., Лисенко А. А. (2021)
Остроменський О. Б. - Ефективність вирощування хмелю (Humulus L.) без обрізування головних кореневищ, Стецюк О. П., Михайлов М. Г., Кириченко Л. П., Панченко І. М. (2021)
Кирильчук А. М. - Створення сортів тритикале (Triticosecale Wittmack el. Camus) методом віддаленої гібридизації (2021)
Волочай В. І. - Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України, Десенко В. Г., Чабовська О. І., Клімович Н. Б., Козурак А. В., Скибіцька М. І., Джуренко Н. І., Четверня С. О., Скляр В. Г., Михайленко О. О. (2021)
Кондратюк В. М. - Ефективність вирощування цьоголіток райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) за різного вмісту лізину та метіоніну в кормах (2021)
Дребот О. І. - Концептуальні аспекти підвищення енергоефективності агропромислового комплексу в умовах сталого розвитку, Бендасюк О. О., Височанська М. Я., Щавінська А. Л. (2021)
Ращенко А. В. - Екологічний маркетинг: оптимальна система збуту та сертифікація як частина товарної політики (2021)
Москаленко В. А. - Механізм впровадження системи управління витратами на підприємствах агропромислового виробництва (2021)
Дядченко І. І. - Система управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств Півдня України, Сахарнацька Л. І. (2021)
Ковальчук Н. Д. - Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства, Овсянкіна Л. А. (2021)
Mohamad Awwad - From boole’s logic to boolean applications in computer science (2021)
Новіков Б. В. - Творче мислення студентів як стратегічна мета університетської освіти, Руденко Т. П., Костроміна Г. М. (2021)
Щур Н. М. - Подолання комунікативних бар’єрів у процесі розвитку іншомовної професійної компетентності в умовах ЗВО (2021)
Мар’єнко М. В. - Особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій, Сухіх А. С. (2021)
Гавриленко Т. Л. - Соціальний захист школярів в Україні: ретроспективний аналіз (2021)
Артемова Л. В. - Інновації у підготовці студентів дошкільного профілю до розуміння вибору малят II року життя (2021)
Луценко І. О. - Методологічні виміри дошкільного дитинства щасливого (2021)
Куриляк В. В. - Моніторинг ставлення православної Церкви до Адвентистів сьомого дня в Україні, Полумисна О. О. (2021)
Алексєєва О. Б. - Англійські запозичення у французькій мові в аспекті канадського білінгвізму (2021)
Бистров Я. В. - Репрезентація образ-схеми КОНТЕЙНЕР з орієнтацією ВСЕРЕДИНІ-ЗОВНІ в англомовному художньому тексті, Теслюк Л. В. (2021)
Битко Н. С. - Мовна ситуація як фактор розвитку англомовної лексикографії Індії: колонiальний період (2021)
Думчак І. М. - Лексичні трансформації у перекладі роману Тоні Моррісон "Пісня Соломона", Зварун І. П. (2021)
Кульчицька О. О. - Світ тексту у поезіях Майкла Свона: читацький вимір, Малишівська І. В. (2021)
Лепетюха А. В. - Синтаксична синонімія як одна з особливостей ідіостилю автора (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть) (2021)
Мікава Н. М. - Лексичні засоби вербалізації англомовного кoнцeпту HAIR (2021)
Пеліван О. К. - Ввічливість/неввічливість у конфліктному діалогічному дискурсі: просодичний аспект (2021)
Прима В. В. - Дискурсивне дослідження текстів англомовних туристичних путівників по Україні (2021)
Смаглій В. М. - Комплексний концепт WORD / LANGUAGE / SPEECH як фрагмент наївної картини світу (на матеріалі тлумачних і фразеологічних словників англійської мови) (2021)
Тиха У. І. - Особливості відтворення емоційного мовлення персонажа у романі Дж.С. Фоєра "Extremely Loud and Incredibly Close" в перекладі українською мовою, Марчук Т. Л. (2021)
Томчаковська Ю. О. - Дискурсологія: напрями і завдання (теоретичний огляд) (2021)
Томчаковський О. Г. - Інформаційний потенціал англомовних полікодових словникових статей (2021)
Шкворченко Н. М. - Токсичний політичний дискурс у США й Україні: когнітивно-дискурсивні контрасти (2021)
Юрчишин В. М. - Лінгвопрагматичні засоби реалізації сатиричних методів у британському медійному дискурсі (2021)
Kotenko V. L. - Cream meringues vs a divine t-shirt: Catalan identity in the Spanish sports discourse (2021)
Marina O. V. - Discourse categories: a case for English restoration drama (2021)
Mintsys E. Ye. - English hyperbole in contemporary women’s fiction prose (a study of Sophie Kinsella’s novels), Mintis Iu. B., Pavliuk I. B. (2021)
Pasternak T. A. - Speech acts analysis of Covid-based epideictic rhetoric (2021)
Силантьєва В. І. - Деякі особливості романної форми Кадзуо Ішігуро ("Залишок дня", "Не відпускай мене"), Андрейчикова О. А. (2021)
Потапенко С. І. - Рецензія на монографію Варецької Ольги Олегівни "Політичний критисайзинг у Німеччині й Україні : комунікативні технології електоральної боротьби" (Одеса: Фенікс, 2021. 218 с.) (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Бугера Ю. - Інтерактивні технології як засіб формування мотиваційного компоненту готовності студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, Дідик Н. (2020)
Валько Т. - Погляди педагогів з формування уявлень про сім’ю в підлітків з інтелектуальними порушеннями (2020)
Грищук Д. - Роль громадських організацій у позашкільній освіті дітей із порушенням зору (2020)
Гусєва Т. - Трудове виховання як засіб корекціїї людей із інваліднісю внаслідок інтелектульних порушень (2020)
Дмітрієва О. - Окремі аспекти розвитку особистості молодших школярів з порушеннями слуху (2020)
Докучина Т. - Аналіз проблеми професійної мобільності корекційних педагогів (2020)
Коваленко В. - Гурткова робота як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями, Туренко Н. (2020)
Kozibroda L. - Semantic analysis of scientific definition "children with special educational needs” (2020)
Хоменко С. - Етапність розвитку системи ранньої допомоги в Україні (2020)
Bakhmat N. - Students social health formation in the conditions of distance learning (2020)
Білик Р. - Розробка та теоретичне обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці (2020)
Бондарчук С. - До питання про формування дбайливого ставлення до довкілля майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки (2020)
Григоренко Т. - Формування майбутнього вчителя-філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО (2020)
Допополик К. - Досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в галузі впровадження освітніх інновацій, Певсе А., Смирнова І. (2020)
Житомирська Т. - Інтелектуальний капітал як складова технічної культури фахівця, Геннадійович А., Хищенко О., Остапчук Т. (2020)
Зайка С. - Особливості викладання англійської мови в умовах дистанційної освіти (2020)
Лазарєв М. - Дослідження стратегій і технологій евристичної освіти у вітчизняній педагогіці, Лазарєва О., Нефедченко О. (2020)
Лянной М. - Теоретико-методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в умовах інформальної освіти (2020)
Маланюк Н. - Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: результати експерименту (2020)
Мартиненко Н. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії (2020)
Непомняща Г. - Підготовка майбутнього вчителя до опрацювання окремих видів простих задач у сучасній початковій школі (2020)
Паламарчук О. - Проблеми організації дистанційної та змішаної освіти в університетах України (2020)
Романишина Л. - Наставництво як процес формування військових лідерів – майбутніх офіцерів запасу, Крищук Б. (2020)
Шадюк О. - Підготовка майбутніх вихователів до співпраці з родинами вихованців (2020)
Шпаляренко Ю. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2020)
Авраменко В. - Формування підприємницької компетентності в закладі позашкільної освіти як педагогічна проблема (2020)
Васюк Ю. - Особливості і структура соціальної самовизначеності підлітків у психолого-педагогічній науці та практиці (2020)
Генкал С. - Пізнавальні завдання як засіб формування біологічної компетентності учнів профільних класів (2020)
Гуркова Т. - Дефініція поняття "готовність" у психолого-педагогічній літературі (2020)
Дарійчук С. - Сучасні тенденції висвітлення проблем фізичної культури і спорту в засобах масової інформації Буковини (2020)
Косенко Ю. - Лінгводидактичні особливості сприймання та розуміння висловлювань української мови іноземними слухачами (2020)
Кривонос О. - Формування екологічної грамотності і здорового способу життя учнів закладу загальної середньої освіти в контексті Концепції Нової української школи (2020)
Кучай Т. - Світогляд та світосприйняття в дітей 5–8 років, Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н., Гончарук В. (2020)
Кушнір Н. - Соціокультурний аспект формування економічної культури в освітньому процесі, Гончарук В., Гончарук В. (2020)
Мукан Н. - Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку, Сулим В., Біда О., Кучай Т., Кучай О., Чичук А. (2020)
Літвінова Т. - Діагностико-результативний складник моделі формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності у професійній підготовці (2020)
Пріма Р. - Формування світосприйняття в дітей 5-8 років: теоретичні аспекти, Пріма Д., Десятник К., Ольхова Н., Рославець Р. (2020)
Никифоров А. - Декоративне мистецтво України ХІХ – початку ХХ століття: види, критерії, оцінки (2020)
Смоляк П. - Еволюція педагогічних ідей формування соціальних навичок особистості (2020)
Boichenko V. - Content-procedural foundations of STEM education in the USA (2020)
Kulichenko A. - Medical school of columbia university: innovative activity from its establishment until the late 19th century (2020)
Левитська Т. - Основні вимоги до організації професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенського університету прикладних наук (2020)
Швиденко В. - Стан опрацювання проблеми організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії у сучасному науковому дискурсі (2020)
Kramska S. - Artistic and creative potential in the practice of future musicians-performers training, Ostrovskyi V. (2020)
Рохас Галік М. А. - Процес викладання і навчання гри на скрипці та вплив радянської скрипкової музичної школи на освіту скрипалів в Еквадорі, Рохас Луденья М. Х. (2020)
Cheng Han. - Methodological preparation of future musical art teachers for schoolchildren’s national culture formation by means of folk-song creativity (2020)
Zhang Lianhong. - Development of vocal traditions in China and Ukraine: historical context (2020)
Chystiakova I. - Ways of the pianists-performers training improvement in art institutions of higher education of China, Wang Boyuan. (2020)
Хуан Чанхао. - Основні підходи до вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Мороз М. В. - Змістовно-термінологічне визначення категорії "збитки" у цивільному законодавстві України (2020)
Юшко А. М. - Мобінг у трудових відносинах, Чехун Д. Р. (2020)
Чуприна Ю. А. - Щодо питання форм професійного розвитку науково-педагогічних працівників (2020)
Янушкевич О. І. - До питання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків (2020)
Знаменський Г. Л. - Методичні засади дослідження ефективності інноваційного законодавства (2020)
Бринцев В. Д. - Концепція удосконалення системи інноваційного права (2020)
Глібко С. В. - Проблеми формування регіональної інноваційної системи Донецького регіону (2020)
Романів Х. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення професійної майстерності студентів-правників (2020)
Некіт К. Г. - Користувацька угода (terms of service) як підстава виникнення права власності на віртуальне майно (2020)
Товкун І. М. - Проблемні питання корпоративного управління господарських товариств (аналіз судової практики), Сливна В. А. (2020)
Окладна М. Г. - Теорії обґрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів: проблеми та шляхи вирішення, Бурдай Ю. Ю. (2020)
Єфремова К. В. - Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України (2020)
Окладна М. Г. - Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в аспекті сучасних проблем міжнародних відносин, Зал Д. О. (2020)
Окладна М. Г. - Роль спортивної дипломатії у визнанні новостворених держав, Щеглаков І. Е. (2020)
Шаповал Р. В. - Централізація адміністративного впливу на органи внутрішніх справ України, Солнцева Х. В. (2020)
Котенко А. М. - Оскарження наказу про проведення перевірки як спосіб захисту права (2020)
Перше засідання Науково-технічної ради НАН України (2021)
Горбулін В. П. - Виступ на засіданні Науково-технічної ради НАН України (1 липня 2021 р.) (2021)
Андрій Сахаров — людина-епоха (спільні Загальні збори Відділення фізики і астрономії НАН України та Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, присвячені 100-річчю від дня народження Андрія Сахарова) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (28 квітня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (12 травня 2021 р.) (2021)
Носовський А. В. - Науково-технічний супровід робіт з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 28 квітня 2021 р.) (2021)
Шестопалов В. М. - Створення геологічного сховища радіоактивних відходів — найважливіше завдання щодо ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 28 квітня 2021 р.) (2021)
Гладишевський Р. Є. - Кристалохімія для створення новітніх інтерметалічних матеріалів (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 травня 2021 р.) (2021)
Карнаухов І. М. - Результати фізичного пуску та програма дослідно-промислової експлуатації ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 травня 2021 р.) (2021)
Верменич Я. В. - Кордони та пограниччя в дискурсивному просторі соціогуманітаристики: теоретичні проєкції (2021)
Гомонай Г. М. - Становлення і розвиток академічної науки на Закарпатті, Завілопуло А. М. (2021)
Жулинський М. Г. - Гуманітарне обличчя нації (до 90-річчя академіка НАН України І.М. Дзюби) (2021)
Скрипнік І. І. - Усе життя — в математиці (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського), Рязанов В. І. (2021)
90-річчя академіка НАН України А. А. Долінського (2021)
60-річчя академіка НАН України О. В. Пилипенка (2021)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. О. Шубенка (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Є. Кузьміна (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Михальського (2021)
Мазаракі А. - Домінанти ринку FinTech під час пандемії СОVID-19, Волосович С. (2021)
Онищенко В. - Україна у контексті геоекономічних викликів (2021)
Лагутін В. - Епістемологія економічної науки XXI століття (2021)
Бланк І. - Стратегічна карта управління оборотними активами підприємства торгівлі, Стратійчук В. (2021)
Motoryn R. - E-commerce in the era of globalization, Slusarczyk B., Zeglen P. (2021)
Гринюк Н. - Фінансова безпека підприємств України, Докієнко Л. (2021)
Задорожнюк Н. - Інноваційні технології в аграрному бізнесі: економічне обґрунтування (2021)
Лой А. - Потенціал підприємства: трансформація уявлень (2021)
Чугунов І. - Фінансові імперативи розвитку соціального захисту населення, Насібова О. (2021)
Козлов С. С. - Підвищення ефективності вибухових робіт на кар’єрах будівельних матеріалів, Терентьєв О. М., Сергієнко М. І. (2021)
Кириленко Н. П. - Обґрунтування транспортних робіт в умовах блочного кар’єру, Шамра В. І., Ковалевич Л. А., Лебля М. В., Махно А. М. (2021)
Торопов А. В. - Дослідження пуску компресора шарошкового бурового верстату з функцією обмеження струму, Торопова Л. В. (2021)
Хомяк А. О. - Метод максимально–середнього перерозподілу однорідного ресурсу, Розен В. П., Старожилова Г. І. (2021)
Полукаров Ю. О. - Специфіка методології прогнозування виробничого травматизму та професійної захворюваності, Землянська О. В., Качинська Н. Ф., Мітюк Л. О. (2021)
Крупка Я. А. - Визначення сил та засобів ведення гірничорятувальних робіт, Кралюк М. О., Костенко В. К., Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В. (2021)
Abstract (2021)
Відомість про авторів (2021)
Yatchev I. - Influence of the shape of the input pulses on the characteristics of hybrid electromagnetic system with magnetic flux modulation, Balabozov I., Hinov K., Hadzhiev I., Gueorgiev V. (2021)
Benbouhenni H. - Combining synergetic control and super twisting algorithm to reduce the active power undulations of doubly fed induction generator for dual-rotor wind turbine system, Lemdani S. (2021)
Mahgoun M. S. - New design and comparative study via two techniques for wind energy conversion system, Badoud A. E. (2021)
Паранчук Я. С. - Електромеханічна система наведення озброєння на основі нечіткого ПД-регулятора положення, Шабатура Ю. В., Кузнєцов О. О. (2021)
Найда С. А. - Аналіз впливу індуктивності навантаження на спричинені "мертвим часом" нелінійні спотворення підсилювача класу D, Оникієнко Ю. О., Дрозденко О. І., Смоленська О. І., Баран В. С., Якуніна Н. О. (2021)
Chunikhin K. V. - Normalization of double-circuit overhead line magnetic field inside Khrushchev building, Grinchenko V. S. (2021)
Лютенко Л. А. - Расширение цилиндрических трубчатых заготовок на высоковольтной магнитно-импульсной установке с управляемым вакуумным разрядником, Михайлов В. М. (2021)
Безпрозванних Г. В. - Розрахункова модель визначення комплексного опору силових високовольтних одножильних кабелів з полімерною ізоляцією, Костюков І. О. (2021)
Belbachir N. - Simultaneous optimal integration of photovoltaic distributed generation and battery energy storage system in active distribution network using chaotic grey wolf optimization, Zellagui M., Settoul S., El-Bayeh C. Z., Bekkouche B. (2021)
Височин В. В. - Дослідження впливу орієнтації двосторонніх сонячних елементів на їхню електричну потужність, Нікульшин В. Р., Денисова А. Є. (2021)
Sengupta D. - Validation of optimal electric vehicle charging station allotment on IEEE 15-bus system, Datta A. (2021)
Загорка О. М. - Обґрунтування бойового складу угруповання військ для відбиття агресії, Бойко В. О., Загорка І. О. (2021)
Кириченко С. О. - Роль приватних військових компаній у воєнних конфліктах (2021)
Лепіхов А. В. - Проєктна діяльність у сфері забезпечення національної стійкості: сутність, зміст, структура, Храпач Г. С. (2021)
Федянович Д. Л. - Рекомендації щодо протидії агентам впливу та рухам опору, які діють в інтересах держави – ініціатора гібридної агресії, Возняк С. М., Доброгурський В. І. (2021)
Павлунько М. Я. - Аналіз бойового застосування збройних сил Російської Федерації під час стратегічних командно-штабних навчань серії "Захід”, Посмітюх О. І., Сергієнко В. Д., Богатов О. І. (2021)
Андріянова Н. М. - Застосування воєнної сили для врегулювання сучасних воєнних конфліктів, Шпура М. І., Федорієнко В. А. (2021)
Голопатюк Л. С. - Перспективи та сценарії розвитку НАТО в глобальній системі міжнародних відносин (2021)
Щипанський П. В. - Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами оборонного планування, Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М. (2021)
Гріненко О. І. - Питання підвищення ефективності управління мобілізаційною підготовкою оборонного сектору національної економіки України (2021)
Братко А. В. - Удосконалення оборонного планування у Державній прикордонній службі України (2021)
Яким’як С. В. - Аналіз чинників, які впливають на виконання завдань Військово-Морськими Силами під час захисту економічної діяльності держави на морі в умовах гібридних дій противника, Вдовицький Є. А. (2021)
Лобко М. М. - Інституційна модель системи оборони України, Фучко А. Й., Копистира В. М. (2021)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо розроблення та впровадження аналітичного модуля контролю за процесом закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Збройних Сил України (2021)
Руденська Г. В. - Шляхи удосконалення тестування спеціального програмного забезпечення інформаційної системи управління оборонними ресурсами на етапі експлуатації (2021)
Бондарчук С. В. - Обґрунтування підходу щодо підготовки даних до первинного завантаження для проведення тестування інформаційних систем управління оборонними ресурсами (2021)
Беляченко В. В. - Основні відмінності та особливості структурного та об’єктно-орієнтованого підходів до проєктування інформаційних систем військового призначення, Бобров С. В., Утюшев М. К., Мулявка А. С. (2021)
Андрощук О. В. - Аналіз застосування світових підходів для створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України (2021)
Литовченко Г. Д. - Аналіз процесів управління інформаційним забезпеченням інформаційних систем у сфері управління оборонними ресурсами (2021)
Семененко В. М. - Культура стратегічних комунікацій як основа таргетингу, Шидлюх В. В., Сівоха І. М. (2021)
Фролов С. М. - Класифікація тематичних груп військово-морських термінів, Крилов І. О. (2021)
Гудима О. П. - Аналіз науково-методичного апарату формування організаційно-функціональних структур систем стратегічного рівня (2021)
Вимоги до статей (2021)
Вихідні відомості (2021)
Tsymbaliuk V. I. - Diabetes mellitus in combination with COVID-19: modern views on therapy, Tronko M. D., Antypkin Y. G., Kushnirenko S. V., Popova V. V. (2021)
Антипкін Ю. Г. - Регіональні особливості здоров’я вагітних, Татарчук Т. Ф., Марушко Р. В., Дудіна О. О. (2021)
Чайка Г. В. - Відмінності антропометричних, соматотипологічних і показників компонентного складу маси тіла у дівчат із первинною дисменореєю, Коньков Д. Г., Таран О. А., Маркевич Б. О. (2021)
Захаренко Н. Ф. - Протирецидивна терапія ендометріозу: можливі варіації, Регеда С. І., Маноляк I. П., Сольський В. С. (2021)
Кравченко О. В. - Проблемні питання діагностики та лікування вульвовагінітів змішаної бактеріально-кандидозної етіології (2021)
Зотов О. С. - Дифузна непухлинна патологія молочних залоз: сучасний стан проблеми. Діагностика і лікування масталгії (2021)
Косей Н. В. - Досвід застосування рослинних комплексів для підтримки фізіологічного завершення лактації, Занько О. В., Васильченко Л. А., Яроцька Н. В. (2021)
Бурка О. А. - Цитологічна складова скринінгу на рак шийки матки: причини хибнонегативних і хибнопозитивних результатів, шляхи їх уникнення, Лигирда Н. Ф., Куцовол В. В., Свінціцька А. В. (2021)
Громова О. Л. - Епігенетичний профіль проліферації ендометрія при різних морфотипах гіперплазії, Потапов В. О., Хасхачих Д. А., Фінкова О. П., Гапонова О. В., Кукіна Г. О., Пеннер К. В. (2021)
Пархоменко Л. К. - Механізми формування стеатозу печінки в юнаків із гіпоандрогенією, Страшок Л. А., Турчина С. І., Єлоєва З. В., Клименко Т. М., Косовцова Г. В., Кашкалда Д. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2021)
Булавенко О. В. - Оптимізація підходів до антенатального спостереження жінок із хронічними запальними захворюваннями кишечника, Коньков Д. Г., Кузьмінова Н. В., Лобастова Т. В., Олексієнко І. В. (2021)
Stoler M. H. - Тестування на вірус папіломи людини високого ризику в жінок із ASCUS за даними цитології: результати дослідження ВПЛ ATHENA, Wright Jr. T. C., Sharma A. (2021)
Феррандо М. - Континуум відповіді яєчників, що веде до народження: дослідження ДРТ в реальній клінічній практиці в Іспанії, Королеу Б., Родрігес-Табернеро Л. (2021)
Застосування препаратів статевих стероїдних гормонів у жінок під час пандемії COVID-19. Узгоджена позиція професійних медичних асоціацій (2021)
Татарчук Т. Ф. - Гіперплазія ендометрія: сучасні підходи до діагностики та лікування, Дубоссарська Ю. О., Дубоссарська З. М., Регеда С. І., Занько О. В. (2021)
Антипкін Ю. Г. - Морфологічні особливості формування піноподій ендометрія під час лютеїнової фази в жінок із попередньою невдалою імплантацією, Литвак О. О., Курик О. Г., Пасічник Г. П., Бондаренко Ю. М. (2021)
Мєліхова Т. В. - Оптимізація діагностичних досліджень у пацієнток із аденоміозом та/або гіперпластичними процесами ендометрія, Грищенко О. В., Лазуренко В. В., Сафонов Р. А., Алєксєєва О. С. (2021)
Калугіна Л. В. - Больовий синдром при аденоміозі. Пошук нових ланок патогенезу та можливості негормональної корекції, Павлова К. С. (2021)
Черняк М. М. - Сучасні погляди на оперативні втручання при ендометріозі, Корчинська О. О. (2021)
Тутченко Т. М. - Епідеміологічні та клінічні тенденції інфекцій, що передаються статевим шляхом, Бурка О. А., Боярчук І. Ф., Трампольська А. В., Явнюк В. В., Остроух Л. С. (2021)
Бенюк В. О. - Нові підходи до профілактики рецидивів гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі, Гінзбург В. Г., Говсєєв Д. О., Олешко В. Ф., Ковалюк Т. В., Кравченко Ю. В., Лучко А. С. (2021)
Резніченко Г. І. - Пошук шляхів до менопаузальної гормональної терапії та корекції бактеріального вагінозу на фоні клімактеричного синдрому, Резніченко Н. Ю. (2021)
Ковальов О. О. - Роль екстракту Vitex agnus-castus Ze 440 у терапії циклічної мастодинії в жінок із непухлинним ураженням молочних залоз, Алівапова Л. І. (2021)
Рожковська Н. М. - Аналіз результатів комбінованого лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в жінок репродуктивного віку, Гладчук І. З., Каштальян Н. М. (2021)
Акуліна О. О. - Ефективність місцевого застосування антисептичного засобу з молекулою октенідину дигідрохлориду в лікуванні жінок із ASC-US та LSIL, які курять (2021)
Жук С. І. - Преконцепційна профілактика порушень лактації у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, Кондратюк В. К., Кондратюк К. О. (2021)
Berlinska L. I. - Maternal factors of pre-eclampsia development, Marichereda V. G., Holubenko M. Y., Pavlovska O. M. (2021)
Кравченко О. В. - Плацентарна дисфункція як базова патологія перинатальних ускладнень (2021)
Bezerra Espinola M. S. - Інозитол і вітамін D можуть природним чином захистити від ризику COVID-19 репродуктивну систему людини та жінок, яким проводять ДРТ, Bertelli M., Bizzarri M. (2021)
Rettenbacher M. - 3 фаза багатоцентрового дослідження з порівняння ефективності й безпеки препаратів Бемфола® та Гонал-ф® у жінок, яким проводять стимуляцію яєчників для IVF, Andersen A. N., Garcia-Velasco J. A. (2021)
Потреба і норми споживання життєво важливих нутрієнтів у вагітних (2021)
Білий В. А. - Імітаційне моделювання впливу вологого наддувного повітря на ефективність роботи ДВЗ, Голіков В. А., Богданов М. С. (2021)
Богач В. М. - Аналіз умов подачі масла в циліндри дизелів морських суден, Слободянюк І. М., Довіденко Ю. Н. (2021)
Бузовський В. А. - Тенденції розвитку лубрикаторних систем суднових дизелів, Богач В. М., Драгомир М. В. (2021)
Zhuravlov Yu. I. - Investigation of patterns of wear of surfaces of connection "shaft-sliding bearing", Melnik A. A., Kostyuchenko Ye. F. (2021)
Козицький С. В. - Оцінка втрат кінетичної енергії у кривошипно-шатунному механізмі, Швець О. І., Кіріян С. В. (2021)
Савчук В. П. - Аналіз напружено-деформованого стану поршнів малообертового суднового двигуна Wingd Rt-Flex50D, Зінченко Д. О., Самарін О. Є., Дзигар А. К., Котов А. І. (2021)
Черемісін В. І. - Визначення протічок палива через прецизійну пару розпилювача дизельної форсунки, Бабенчук М. С. (2021)
Побережний Р. В. - Забезпечення екологічних показників дизелів суден річкового та морського транспорту, Сагін С. В. (2021)
Марченко О. О. - Вдосконалення процесу очищення суднових важких палив, Сагін С. В. (2021)
Звєрьков Д. О. - Зниження механічних втрат у суднових дизелях, Сагін С. В. (2021)
Ратайчук О. В. - Підвищення ефективності процесу наддува суднових дизелів, Сагін С. В. (2021)
Шпірна Д. І. - Удосконалення мащення циліндрової групи суднових довгоходових дизелів, Сагін С. В. (2021)
Богданов М. С. - Підвищення енергетичної ефективності морського судна в різних кліматичних умовах експлуатації тансформацією скидної теплоти, Голіков В. А. (2021)
Микоїд Г. В. - Підвищення якості контролю циркуляційного мастила високообертового дизеля способом поляризації, Корбан В. Х. (2021)
Павлович В. М. - Підвищення ефективності дистанційного контролю вологовмісту циркуляційного мастила в картері мало обертового дизеля, Корбан В. Х. (2021)
Мацерук В. В. - Дистанційний контроль частоти обертання валу дизеля, Корбан В. Х. (2021)
Петровський В. Р. - Аналіз ефективності сучасних хладонів при експлуатації суднових холодильних установок, Козьміних М. А. (2021)
Голозубов А. Л. - Повышение эксплуатационных свойств тонкоплёночных кремнийсодержащих покрытий за счёт оптимизации работы системы газового питания плазмохимической установки (2021)
Колодницька Р. В. - Моделювання цетанового числа дизельних біопалив для автомобільного транспорту (2021)
Виговський Г. М. - Удосконалення процесу чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь деталей малої ширини, Громовий О. А., Балицька Н. О., Глембоцька Л. Є. (2021)
Коваленко Я. П. - Практика використання ріжучого інструменту з ПКНБ групи BL при обробці загартованих сталей, Мельничук П. П. (2021)
Мурашковська В. П. - Аналіз впливу технічного стану автомобіля на рівень аварійності на дорогах, Кужельний Я. В., Скляр В. М., Слєднікова О. С. (2021)
Радкевич С. І. - Оброблюваність чавунів при фінішному торцевому фрезеруванні плоских поверхонь надтвердими матеріалами, Глембоцька Л. Є., Мельничук П. П. (2021)
Рудько І. М. - Техніко-технологічне оцінювання ефективності використання бульдозерного обладнання в лісоексплуатаційних умовах, Бакай Б. Я., Цимбалюк Ю. І., Гобела В. М. (2021)
Свінцицька О. М. - Оптимізація бізнес-процесу на основі інформаційної технології в комунікаціях ІТ-проєктів, Сугоняк І. І., Пулеко І. В. (2021)
Ткачук А. Г. - Інтелектуальна мехатронна система "робот-гексапод", Коваль А. В., Гуменюк А. А., Богдановський М. В., Гриневич М. С. (2021)
Петросян А. Р. - Розробка платформи віддаленого управління інфраструктурою Інтернет речей, Петросян Р. В., Колос К. Р (2021)
Подчашинський Ю. О. - Системний аналіз та формулювання вимог до метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальної системи резервуарних парків нафтопродуктів, Шавурський Ю. О., Чепюк Л. О., Воронова Т. С., Макарчук Д. В. (2021)
Батигін Ю. В. - Електромагнітні поля у плоскій індукторній системі з масивними біфілярними котушками, Шиндерук С. О., Волосюк М. А., Чаплигін Є. О., Бондаренко М. М. (2021)
Бенедицький В. Б. - Визначення вологості зерна за тиском вологого повітря, Коренівська О. Л., Морозов Д. С. (2021)
Дубина О. Ф. - Розрахунок обсягу пам’яті відеореєстратора системи відеоспостереження, Нікітчук Т. М., Андреєв О. В., Чухов В. В., Морозов Д. С., Нікітчук С. М. (2021)
Каращук Н. М. - Широкосмугова антена у вигляді відрізка коаксіального хвилеводу, Манойлов В. П., Мартинчук П. П., Терех К. С. (2021)
Москвін П. П. - Термодинамічне дослідження фазової нестійкості п’ятикомпонентних напівпровідникових твердих розчинів системи A3B5, Бондарчук В. М., Головня Р. М., Давидчук С. П., Рубцов Е. Р. (2021)
Яненко О. П. - Особливості мікрохвильових випромінювань матеріалів для фізіотерапії, Перегудов С. М., Шевченко К. Л., Грубник Б. П. (2021)
Bilous A. Ya. - Using crushed stone production waste for drinking water mineralization, Tverda O. Ya., Tkachuk К. K., Kofanova O. V., Kofanov O. Ye. (2021)
Бойко В. В. - Вибір апаратурних комплексів для дискретизації аналогового сигналу при проведенні промислового вибуху, Лемешко В. А., Хлевнюк Т. В., Чала О. М., Хлевнюк Д. В. (2021)
Ковалевич Л. А. - Динаміка споживання паливно-мастильних матеріалів самоскидами на Омелянівському родовищі гранітів, Левицький В. Г., Білобров Д. М., Кириленко Н. П., Шамрай В. І. (2021)
Меринов Р. Р. - Обґрунтування оптимальних параметрів відокремлення монолітів природного каменю від масиву алмазно-канатними установками з метою зменшення втрат, Остафійчук Н. М., Колодій М. А., Котенко В. В., Башинський С. І. (2021)
Негрій С. Г. - Вдосконалення методики вибору технологій охорони підготовчих виробок (2021)
Фролов О. О. - Обґрунтування безпечних параметрів відвалу при сумісному складуванні розкривних порід кар’єру та відходів збагачення, Бабичев І. К. (2021)
Шамрай В. І. - Оцінка оптичних показників поверхні природного каменю методом інфрачервоної спектроскопії, Коробійчук В. В., Леонець І. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Баров В. - Річковий флот у бойових діях на Дніпрі 1918–1921 рр. (2019)
Dunaievska O. - Anglican baptism as cultural phenomenon: historical and theological aspect, Savchuk I. (2019)
Коркач C. - Історико-краєзнавчі аспекти переяславської шевченкіани в дослідженнях другої половини ХХ ст. (2019)
Малежик Д. - Художня нонконформістська інтелігенція УРСР у 1960‒1980-х рр.: огляд новітньої історіографії (2019)
Токаленко П. - Антиєврейська російська контреволюційна політика в роки Першої російської революції на півдні України (2019)
Чижова У. - Діяльність українських клерикальних партій Галичини в 1896–1939 роках (2019)
Бойчук А. - Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення (2019)
Душний А. - Деякі методи дитячого вокального розвитку, Салій В. (2019)
Фабрика-Процька О. - Народні колядки в контексті обрядової культури лемків (2019)
Чумак Ю. - Соната-експромт "Буковинська" Віктора Власова в контексті сонатної форми баянної музики, Душний А. (2019)
Борщевський С. - Басксько-кавказький вектор у дослідженні германських назв рослин невідомого походження (2019)
Valiyev Elbrus Ali - Morphemes which create verb and adjective in Muhammad Fuzuli’s poetry (2019)
Дзядик Ю. - Функційна здатність однорідних дієслівних присудків у романі C. Таунсенд "Жінка, яка лягла в ліжко на один рік" (2019)
Дроздовський Д. - Постмодерністський роман: жанровий паттерн і мотивно-тематичні комплекси (2019)
Ковпік С. - Специфіка емотивного субстрату роману С. Андрухович "Фелікс Австрія" (2019)
Макарець Ю. - Соціофілософська сутність норми як категорії стандартизації мови (2019)
Мошноріз М. - Інтерпретація есхатологічного міфу драми "В старім гнізді" С. Черкасенка (2019)
Науменко Н. - Відгук офіційного опонента: наукова розвідка, діловий документ або художньо-публіцистичне есе (2019)
Панчишин Н. - Організація складнопідрядних часових речень як таксисної форми (на основі латинських текстів) (2019)
Прушковська І. - Турецька зорова поезія: історія та сучасність (2019)
Романова Н. - Семантика емотивної лексики в поезії нововерхньонімецького періоду (2019)
Савенко О. - Трансформація євангельських образів в урочистих проповідях Антонія Радивиловського (2019)
Свінціцька В. - Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації системи ключових концептів у наративному дискурсі (на матеріалі творів А. Конан Дойла та А. Крісті) (2019)
Slabouz V. - Contradictory viewpoints on becoming English as a language of intercultural communication, Nikitina N. (2019)
Сулима О. - Проблема системного опису дієслівної семантики (2019)
Умрихіна Л. - Імперативні конструкції зі значенням наказу та команди: функціональний аспект (2019)
Царьова І. - Дериваційний аспект парадигматичних зв’язків юридичного тексту (2019)
Черныш Н. - К истории понятия цзинцзе (境界) в литературной мысли Китая (2019)
Бадер С. - Проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у сучасних педагогічних студіях (2019)
Безлуцька О. - Лідерство як основа успішної управлінської діяльності суднового офіцера (2019)
Бей І. - Досвід використання методу проектів у європейській системі освіти (2019)
Бондаренко І. - Правове виховання старших дошкільників в умовах функціонування закладу дошкільної освіти (2019)
Вайнтрауб М. - Професійна підготовка фахівців з охорони праці у галузі освіти: особливості та підходи (2019)
Вихрущ В. - Проблема готовності до шкільного навчання у стратегії неперервної освіти Канади, Козловський Ю. (2019)
Dubrovina I. - Organization of pedagogical communication in the environment of the elementary school, Kaziuk N. (2019)
Козир І. - Критерії, показники та рівні сформованості конкурентоспроможності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі (2019)
Кондратова М. - Ціннісне ставлення до праці у майбутніх фахівців будівництва та архітектури як наукова категорія (2019)
Конох А. - Формування культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Короткова Л. - Модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластерa (2019)
Лут К. - Роль вправ з "ключовими" словами у формуванні навичок говоріння (2019)
Мірошниченко В. - Використання художнього фільму у процесі підготовки майбутніх філологів (2019)
Мороз Ю. - Значення впливу рухливих ігор на розвиток особистості в сфері рекреації (2019)
Новосадова С. - Музично-теоретичні дисципліни як передумова формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики (2019)
Орлова Н. - Паритетне формувальне оцінювання ефективності навчальної діяльності студентів в контексті навчання іноземної мови професійного спрямування (2019)
Плющик Є. - Використання орхестичного виховання при мовленнєво ігровій діяльності дітей дошкільного віку, Малішевська І. (2019)
Попович В. - Сутність професійної компетентності педагога вищого навчального закладу (2019)
Цюняк О. - Організація самостійної роботи майбутніх магістрів початкової освіти у процесі професійної підготовки до інноваційної діяльності (2019)
Чернишова А. - Основні форми організації процесу підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії (2019)
Chugai O. - Effective exploiting observation for university teacher professional development (2019)
Шевченко В. - Реформа вищої освіти Польщі в посткомуністичний період (2019)
Yatskiv N. - La reception française de l’oeuvre de Vasyl Stefanyk (2021)
Venhrynovych N. - Wassyl Stefanyk und die deutsche Literatur (Zur Frage der Typologie von Übersetzungen und des ursprünglichen novellistischen Erbes des ukrainischen Schriftstellers), Venhrynovych A. (2021)
Ciwkacz O. - Poetyka opowiadania Wasyla Stefanyka "Dziecięcia przygoda" (2021)
Вахрушев В. - Про метамову гуманітарної наукової думки (2021)
Козлик І. - Володимир Серафимович Вахрушев (від публікатора) (2021)
Кравець Я. - Українськість літературознавчих досліджень професора Олексія Чичеріна (2021)
Стулаў Ю. - Дылогія Гіш Джэн: як Мона Чанг становіцца Чанговиц (2021)
Кравець О. - Архетип різдвяної казки в українській та хорватській інтерпретаціях (2021)
Омельчук О. - Клим Поліщук: матеріали до біографії (2021)
Свенцицкая Э. - Поэма "Младенчество" Вяч. Иванова в контексте символистского жизнетворчества (2021)
Кравець Я. - Марія Шаповалова: життєвий і творчий шлях науковця (2021)
Козлик І. - Борис Федорович Єгоров (1926–2020) (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Kryvenko N. - Trade and economic cooperation between us, Canada and Mexico in the context of NAFTA and USMCA agreements (2020)
Argyriou A.-S. - Greek shipping industry and its development (2020)
Staboulis M. - Social and economic aspects of recognition and validation of non-formal adult learning system in Greece, Lazaridou Ι., Boutskou L. (2020)
Borzenko O. - Socio-economic divergence of Ukraine and the EU: new challenges, Burlay T. (2020)
Shopova M. - Opportunities for assessing the dynamics and the cohesion process in the context of the european pillar of social rights, Varbanov T., Ovchinnikov E. (2020)
Chorna M. - Assessment of the competitive advantages of retail enterprises at the stages of their life cycle, Smolnyakova N., Volosov A. (2020)
Gulasova I. - Social and economic aspect of treatment of an oncological patient in spa institutions, Peterkova Justhova N., Babecka J. (2020)
"Journal of European Economy" in 2020 (2020)
Our Authors (2020)
Падалка С. - Хабарництво в середовищі імперського чиновництва Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): передумови та соціальні чинники (2021)
Бойко-Гагарін А. - Фальшивомонетництво в пенітенціарних установах Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2021)
Потильчак О. - "Батьківщина кличе!": діяльність радянських органів репатріації серед переміщених осіб з України в Західній Європі (1947-1953), Андрєєв А., Кравченко Д. (2021)
Греченко В. - 1953-й рік в історії міліції Української РСР (2021)
Вєнгжин Д. - "Живі репарації". Мобілізація, арешти та інтернування мешканців Південної та Центральної Європи та їх депортація до СРСР у 1944-1945 рр.: специфіка, економічний сенс, суперечності (закінчення) (2021)
Хижняк І. - Становлення політичної системи Австралійського Союзу: культурно-цивілізаційні витоки (1900-1930 рр.) (2021)
Мотика Г. - Три розслідування вбивства партизанами УПА генерала Кароля Сверчевського ("Вальтера") (2021)
Срібняк І. - Газета "Вільне Слово" як джерело вивчення життєдіяльності полонених українців у таборі Зальцведель (Німеччина): 1916-1917 рр. (закінчення), Голоско С. (2021)
Чернега П. - Всеукраїнський круглий стіл "Друга світова і німецько-радянська війни 1939-1945 рр.: передумови, причини та наслідки для українського народу" (до 75-річчя перемоги країн Антигітлерівської коаліції над нацизмом), Лущай В. (2021)
Салата О. - ІV Міжнародна наукова конференція "Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі" (2021)
Стадник І. - Третя Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження", Яшан О. (2021)
Мелещенко Т. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції міжнародних відносин", Стоян Т., Цибух В. (2021)
Хижняк Ігор Антонович (2021)
Полюга В. - Ринок цементу в Україні, Золотарьова О., Комаха О. (2021)
Бондарєва А. - Україна на світовому ринку шкіряних матеріалів, Жалдак М., Мокроусова О. (2021)
Юдіна Т. - Формування вітчизняного ринку безлактозних і низьколактозних молочних продуктів, Серенко А. (2021)
Будзяк В. - Імпортозаміщення сільськогосподарської продукції на ринку України, Будзяк О. (2021)
Романенко Р. - Метод експрес-діагностики рибних напівфабрикатів, Расулов Р., Романенко О. (2021)
Antiushko D. - The elements composition of gerodietetic product for enteral nutrition (2021)
Адамчук Л. - Якість перги: ботанічна ідентифікація та технологія виробництва, Сухенко В., Тисевич Є. (2021)
Медведєва А. - Технологія аглютенових пряників з борошна кунжутного, Антонюк І., Грабовська О. (2021)
Кравченко М. - Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном зі спельти, Романовська О., Марусяк Т. (2021)
Кравченко А. А. - Інструментальна раціональність: нігілістичний і тоталітарний потенціал, Морозов А. Ю. (2021)
Шаповалова І. В. - Біополітика і біовлада: сутність концептів в соціально-філософських вимірах (2021)
Науменко Н. В. - Використання сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців фізичної культури і спорту, Горобчук О. А., Козлов А. В. (2021)
Kostromina H. - Creative potential of personality: main mechanisms of development, Svidlo T., Shkolyar L. (2021)
Белоус І. В. - Дидактичний потенціал сучасних інформаційних технологій навчання променевої діагностики (2021)
Марюхно Н. М. - Ідей духовної реформації Івана Проханова та потенціал їх застосування в умовах постмодерну (2021)
Ходорчук А. Ю. - Ключові причини відсутності розвитку критичного мислення у студентів філософії та богослов'я (2021)
Трофимчук К. І. - Зародження теопоетики: Стенлі Гоппер і Aмос Вайлдер (2021)
Бабелюк О. А. - Способи творення неологізмів на позначення явищ COVID-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі, Дідух Л. І. (2020)
Барнич І. І. - Англійські запозичення в комп’ютерній термінології німецької та української мов (2020)
Бойко М. І. - Уявлення студентів про суржик на початку ХХІ століття (2020)
Долинська Л. М. - Громадянські та загальнолюдські цінності у творчості Лесі Українки та Олени Теліги (2020)
Іванишин Н. Л. - Концепт hate speech у медіа-дискурсі (2020)
Іванченко М. Ю. - Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів сфери інтернет-комунікацій (2020)
Качур І. В. - Ознакові метафтонімічні концептуальні бленди у британській кінорецензії (2020)
Крупка Л. О. - Художній простір Другої світової війни у творчості Володимира Лиса (2020)
Крупка М. А. - Моделі пам’яті у романі Лариси Денисенко "Відлуння” (2020)
Маланюк М. С. - Терміни туризмології у текстах англомовних туристичних проспектів: лінгвокультурний ракурс (2020)
Маслова С. Я. - Експлікація як спосіб збереження культурної складової неологізмів в англо-українських перекладах (2020)
Пухонська О. Я. - Авторський наратив пам’яті: від другорядного до домінантного (за "Дефілядою в Москві” В. Кожелянка) (2020)
Руда А. В. - Лексико-граматичні трансформації під час перекладу розмовної лексики англомовного кінодикурсу (2020)
Смаглій В. М. - Фонетичний підхід дослідження концепту WORD (2020)
Yurko N. A. - Derivational antonyms patterns in English tourism terminology, Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. (2020)
Zavarynska M. S. - Poetic means of revealing uncertainty in postmodern experimental texts (2020)
Анотації (2020)
Афоніна І. Ю. - Перекладацькі засоби відтворення жіночого мовлення у романі Даніели Стіл "Дар” (2020)
Бабелюк О. А. - Сленгізми на позначення явищ COVID-19 в сучасному англомовному Інтернет дискурсі, Лах Д. Р., Коляса О. В. (2020)
Бумар К. С. - Лінгвокультурна адаптація вульгаризмів в українськомовних перекладах сучасної італійської прози (2020)
Буренко Т. М. - Функціонування вигуків у сучасному американському графічному дискурсі, Федорова Д. О. (2020)
Веремчук Е. О. - Етимологічна вмотивованість вербалізаторів англійськомовної етичної категорії Duty / Обов’язок (2020)
Гірняк О. Г. - Гендерні стереотипи у медійному інтернет-дискурсі (2020)
Глущенко О. В. - Дискурсивні особливості дескрипцій одягу в англомовному художньому тексті (2020)
Губич П. В. - Особливості відтворення сленгу в аудіовізуальних творах українською мовою (на прикладі телевізійного серіалу "Кістки"), Голоборода Т. П. (2020)
Добровольська Л. В. - Лінгвокультурологічні засади навчання ESP у полікультурних групах унівеситету, Ануфрієва Н. М. (2020)
Дроздовський Д. І. - Містеріальний жанровий патерн роману "The Truth about These Strange Times” Адама Фоулдса (2020)
Дружинець М. Л. - Соціофонетичний опис мовлення українських респондентів за межами України: вокальна орфоепія (2020)
Карпенко М. Ю. - Лінгвальні характеристики навіювань для зміни вірувань в недирективному китайськомовному гіпнозі (2020)
Кійко С. В. - Тезаурусне моделювання німецькомовної терміносистеми архітектури і будівництва, Пинтюк Є. С. (2020)
Кирилюк О. Л. - Формування образу захисника в умовах інформаційної війни: лінгвокогнітивний аспект (2020)
Ковалевська А. В. - Реалізація сугестивності в слоганах політичної реклами: основні стратегії (2020)
Колісниченко Т. В. - Ціннісний сегмент метакoнцепту TOURISM: паремiйний прoфiль (2020)
Красуля А. В. - Використання інструментів штучного інтелекту: порівняльний аналіз систем автоматизованого перекладу, Турчина М. В. (2020)
Любимова С. А. - Репрезентація "американської мрії" у жіночих стереотипах медіа-дискурсу (на матеріалі "глянцевих" журналів) (2020)
Маслова С. Я. - Способи творення одиниць розмовної лексики в англійськомовному кінодискурсі (2020)
Ніколенко О. В. - Емоційний концепт HAPPINESS в англійських прізвиськних номінаціях (2020)
Нестерук С. М. - Гносеологічні моделі персонажів у романі Андреаса Ешбаха "Відео Ісус", Залевська О. А., Залевська А. Є. (2020)
Новікова О. О. - Основні принципи розмежування вставних і вставлених конструкцій (2020)
Родчин З. Я. - Публіцистичні посили в романі-епопеї Віктора Гюго "Знедолені" (2020)
Сеник Г. І. - Лінгвістична інтерференція на Буковині в німецько-українському мовному просторі ХХ століття, Кубишкіна К. І. (2020)
Смаглій В. М. - Графема як складова медіальної зони концепту Speech (2020)
Стовбур Л. М. - Семантична дистрибуція біаспективів української мови (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського