Темник Г. Д. - Лінгводидактичний потенціал країнознавчого підручника з української мови як іноземної, Сорока О. Б. (2020)
Тиховська О. М. - Етноархетипна семантика образу вовкулаки у фольклорі Закарпаття (2020)
Холявко І. В. - Засоби експресивності в українських мовознавчих наукових статтях (2020)
Черненко О. В. - Проблема реалізації інтерсуб’єктивності у конфліктному художньому дискурсі (2020)
Черниш О. А. - Мікрорівнева організація електронного багатомовного термінологічного словника (2020)
Швець М. А. - Мовне вираження антропоморфізації рослин та тварин на стилістичному рівні у сучасних англомовних анімаційних фільмах, Павлович Т. І. (2020)
Humeniuk N. H. - The discrediting opponent tactics in the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.19 (2020)
Mykhailenko V. V. - Designing strategies of teaching sight translation (2020)
Popeliuk V. P. - On the problem of rendering Rudyard Kipling’s individual style in translation (2020)
Sydor A. R. - Linguostylistic features of functioning French youth slang (2020)
Анотації (2020)
Гринь В. П. - Стратегічне коригування політики звітування підприємства (2021)
Легенчук С. Ф. - Захист бухгалтерських даних в умовах використання Інтернету речей: проблеми і перспективи діджиталізації обліку, Городиський М. П., Майстренко Н. М. (2021)
Скоробогатова Н. Є. - Об’єкти права інтелектуальної власності в системі бухгалтерського обліку (2021)
Сук Л. К. - Облікове забезпечення кругообороту капіталу, Сук П. Л. (2021)
Шепель Т. П. - Розвиток бухгалтерського обліку в Україні на основі впровадження МСФЗ: проблеми і перспективи (2021)
Ярмолюк О. Ф. - Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Дмитренко О. М., Вітер С. А. (2021)
Коваленко О. В. - Діагностика стану фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Ященко Л. О. (2021)
Лулай Е. - Облікове розкриття фінансових коригувань та бюджетів відповідальності у фінансовій звітності (2021)
Остапенко Ю. П. - Управління навантаженням з податку на додану вартість в діяльності суб’єктів господарювання (2021)
Познякова О. І. - Аналіз динаміки, складу та структури ПФТС індексу, Чубка О. М., Антощук І. А. (2021)
Шигун М. М. - Удосконалення податкових розрахунків в SAP для українських компаній, Журавель А. А. (2021)
Здирко Н. Г. - Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти (2021)
Лукова О. С. - Експертна верифікація облікової інформації про фінансові інструменти при розкритті економічних злочинів (2021)
Понтох Г. Т - Чи ефективне використання засобів електронного навчання для економічних дисциплін в умовах пандемії COVID 19?, Медіаті Медіаті, Дармаваті Дармаваті, Саделі Ю. А., Фадлі С. (2021)
Лаллубада Н. - Аналіз впливу внутрішніх інвестицій, експорту та робочої сили в аграрному секторі на економічне зростання в провінції Південна Суматра, Робіані Робіані, Сухел Сухел (2021)
Лаясарі І. - Аналіз впливу економічного потенціалу на нерівність економічних зон в провінції Південна Суматра, Сямсурійал Сямсурійал, Сухел Сухел (2021)
Харченко Т. О. - Зв'язок між розвитком спортивної індустрії та економічним зростанням в Китаї, Зімінг Л. (2021)
Монич О. І. - "Quasi"-єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії (1706-1739 рр.) (2021)
Карліна О. М. - Волинська гімназія (Кременецький ліцей) першої третини ХІХ ст. як зародок майбутнього університету (2021)
Альошина О. А. - Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. (2021)
Данилець Ю. В. - Особливості розвитку православного руху на Підкарпатській Русі в другій пол. 1920 року (на прикладі сіл Білки та Великі Лучки) (2021)
Майороші М. А. - Галицька митрополія і Мукачівська греко-католицька єпархія: складні стосунки в умовах окупаційних режимів (1939 – 1944 рр.) (2021)
Міщанин В. В. - Радянські стандарти алкогольного законодавства Закарпатської України (1944 – 1946 рр.) (2021)
Акименко К. В. - Періодика націоналістичних організацій діаспори як засіб створення українського інформаційного простору в умовах еміграції (1950-ті – поч. 1990-х рр.) (2021)
Журавльов М. В. - Організація військово-соціальної роботи у Збройних Силах України: основні проблеми становлення та удосконалення в сучасних умовах, Мулява В. Д. (2021)
Ферков О. В. - Монастирі ордену братів менших (францисканців) в комітатах Береґ та Уґоча в Середньовіччі та ранньому новому часі (2021)
Перун М. М. - Матеріальне становище, повсякдення та соціальна структура селянства Мараморощини у першій половині XVII ст. (2021)
Бевзюк Є. В. - Інтеграційна ідеологія у народів Центральної Європи (2021)
Марек П. - Про політичну диференціацію чеського суспільства на межі ХІХ та ХХ століть. Створення та розвиток політичної партії чесько-слов’янських підприємців у Моравії (2021)
Ферков К.-Ш. О. - Утворення Реформатського церковного округу в межах Підкарпатської Русі (2021)
Ігнатоля М. М. - Історія однієї метафори: "Мала війна" в словацькій та угорській історіографії (2021)
Шніцер І. О. - Судовий процес над словацькими "буржуазними націоналістами" в 1954 р. (2021)
Підберезних І. Є. - Міжцивілізаційні запозичення в історичних концепціях А. Тойнбі та Ф. Броделя, Мірошкіна Н. В. (2021)
Казак О. Г. - Поліський етнокультурний рух в Радянській Білорусі в роки "перебудови" (за матеріалами газети "Балесы Полісься") (2021)
Стойків А. Д. - Роль треш-металу у становленні екстремальної важкої музики (на матеріалах інтерв`ю музикантів) (2021)
Босак Е.-Т. - Національне самозбереження українців в контексті сучасного фестивального руху в Польщі (2021)
Ковальська Л. А. - Поняття "документ" в історичному документознавстві (2021)
Усатенко І. А. - "Cарматська Катинь". Образ страти польських бранців після Батозької битви 1652 року в історіографії та колективній пам’яті Польщі (2021)
Гуцул В. М. - Франкська армована кіннота каролінгської доби у західній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ століття: вибрані проблеми (2021)
Красиков М. М. - Тяглість традиції: змія в повірʼях і звичаєвості гуцулів Рахівщини (за польовими матеріалами) (2021)
Король В. В. - Скарб в традиційних віруваннях гуцулів історико-етнографічного Закарпаття (за польовими матеріалами) (2021)
Рекрутяк М. Я. - Структура сім’ї та середня різниця у віці між подружжям ясінянських гуцулів в 20 – 40-ві роки ХХ ст. (2021)
Воловар М. - Традиційне каркасне будівництво на прикладі житла родини рабина із с. Коромля, Словаччина (2021)
Кобаль Й. В. - Скарб доби бронзи Вари ІІ (Закарпаття): хронологічний аспект, Мойжес В. В., Прохненко І. А. (2021)
Коцан В. В. - Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2021)
Місюк М. Д. - Проблеми історії Підкарпатської Русі в міжвоєнний період (1919 –1939 рр.) на сторінках збірника Празького національного архіву "Сторінки історії" ("Paginae historiae"), Вискварко С. А. (2021)
Олашин М. В. - Пам’яті професора О. Г. Лавера (2021)
Порядок оформлення та подання публікації (2021)
Станіславський В. - Повернення Кам’янця-Подільського під польську владу в 1699 р.: реакції в Кримському ханаті та Туреччині (2020)
Середа О. - Аджидере / Хаджидере: до питання османської назви селища Овідіополь (2020)
Діанова Н. - Історія розбудови Одеського храму Казанської ікони Божої Матері (2020)
Полторак В. - Навернення на іслам серед емігрантів з України у середині ХІХ ст.: випадок Михайла Чайковського (Мехмеда Садик-паші) (2020)
Юраш Є. - Статистичні звіти Одеського Піклувального комітету про в’язниці як історичне джерело (2020)
Сорокіна К. - Петро Сокальський як діяч Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії (1869-1871) (2020)
Коробчук А. - Газета "Одесский вестник” (1827–1894) як історичне джерело з історії Одеського інституту шляхетних дівчат (2020)
Герасименко В. - Міські голови Одеси на тлі революційних подій 1905 року (2020)
Музичко О. - Володимир Мошинський в українському козацькому русі ХХ століття (2020)
Бодруг А. - Соціокультурна місія канадського Центру української культури та освіти "Осередок" (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Гречило А. - Микола Битинський та його робота над символами "Козакії" (2020)
Новікова Л. - Презентації історії Правобережної та Лівобережної України в модерних регіонально-історичних текстах: до постановки проблеми (2020)
Ложешник О. - Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: історіографія питання (2020)
Бачинська О. - Злочини, покарання та їх виконання у станицях Дунайського (Новоросійського) козацького війська (1828-1868 рр.) (2020)
Гончарук Т. - Листи до одесита Михайла Комарова з Петербургу, Москви, Кубані та інших регіонів Російської імперії поза межами України, як прояв консолідації національного руху на зламі ХІХ та ХХ ст. (2020)
Дубна М. - Діяльність "Уповноваженого у справах російської православної церкви та релігійних культів при раді народних комісарів УРСР по Одеській області в 1944-1965 роках" (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2020)
Чухліб Т. - Яку історію повинні вчити діти у 5-му класі: до проблеми української пропедевтики (2020)
Каюк С. - Історики та науково-практична конференція: міф чи реальність (на прикладі науково-практичної конференції "О. М. Поль в історії та міській пам’яті Дніпра", 06 жовтня 2020 р., Дніпро) (2020)
Громович У. - Чорноморське Гайдамацьке З’єднання: 15 років діяльності (2020)
Сердюк Ж. - До 150-річчя заснування жіночих гімназій в Наддніпрянській Україні (2020)
Рудчик А. Т. - Механізми реакції 12С(15N, 14N)13C при енергії 81 МеВ, Рудчик А. А., Куцик О. Е., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А. (2020)
Желтоножський В. О. - Дослідження заселення 7Be в реакціях на ядрах берилію і бору з гальмівними γ-квантами в широкому діапазоні величин енергії, Мизніков Д. Є., Саврасов А. М., Слісенко В. І. (2020)
Vlasenko M. I. - On the prospects of using metal hydrides in nuclear energy, Korotenko M. M., Lytvynenko S. L., Pyshna D. V., Morozov I. A., Stratilat D. P., Khomych I. A., Budnyk O. P. (2020)
Bludov M. A. - Self-oscillations in solid methane irradiated by electrons, Khyzhniy I. V., Savchenko E. V., Sugakov V. I., Uyutnov S. A. (2020)
Чирко Л. І. - Аналіз радіаційного окрихчування металу зварних швів у діапазоні надпроектних флюенсів нейтронів, Ревка В. М., Чайковський Ю. В., Голяк М. Г., Тригубенко О. В., Шкапяк О. В. (2020)
Липська А. І. - Оцінка стану природних популяцій дрібних гризунів із трансформованих екосистем зони відчуження ЧАЕС за комплексом біологічних показників, Родіонова Н. К., Рябченко Н. М., Бурдо О. О., Ганжа О. Б., Вишневський Д. О., Ішініва Х. (2020)
Беляєв В. В. - Реконструкція поглиненої дози іонізуючого випромінювання повітряно-водних рослин у водоймах ближньої зони аварії на Чорнобильській АЕС, Волкова О. М., Гудков Д. І., Пришляк С. П. (2020)
Mironyuk I. F. - 90Sr adsorption from the aquatic environment of Chornobyl exclusion zone by chemically enhanced TiO2, Mykytyn I. M., Kaglyan O. Ye., Gudkov D. I., Vasylyeva H. V. (2020)
Долін В. В. - Дозозалежні ефекти ізотопного обміну тритію в процесі вегетації верби, Бобков В. М. (2020)
Gheith A. T. - Assessment of a polymeric composite as a radiation attenuator and a restoration mortar for cracking in biological shields, El-Sarraf M. A., Hasan I. E., Helal N. L., Rizk R. A., El-Sawy A. A., El-Sayed A. A. (2020)
Хомич І. А. - Ефективність та перспективи реалізації заходів кваліфікації обладнання, важливого для безпеки у вітчизняній ядерній енергетиці, Ковалінська Т. В., Сахно В. І., Іванов Ю. В. (2020)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Nesteruk I. - Stenosis Detection in Internal Carotid and Vertebral Arteries With the Use of Diameters Estimated from MRI Data, Pereverzyev S. Jr., Mayer L., Steiger R., Kusstatscher L., Fritscher K., Knoflach M., Gizewski E. R. (2020)
Yalovenko O. I. - Suspension Culture of Erythrocytes in the Assessment of the Detergent Functional Component Toxicity Level, Raietska O. V., Holichenkov O. M., Liashenko V. I., Dugan O. M. (2020)
Dissette V. - Powder Fixed Combination With Antiseptic and Barrier Properties for Wound Management: Safety and Efficacy Aspect, Cassino R., Bondarenko L. B., Motronenko V. V. (2020)
Varghese V. - Analysis of Fractional-Order Model of COVID-19 Pandemics with a Nonlinear Incidence Rate, Bhoyar S., Nisar K. S. (2020)
Prokopyuk V. Yu. - Experience in Clinical Application of Cryopreserved Placental Derivatives: Cells, Tissue, Membranes, Extract, and Cord Blood Serum, Karpenko V. G. , Shevchenko M. V. , Safonov R. A., Pasieshvili N. M., Lazurenko V. V., Prokopyuk O. S. (2020)
Title (2021)
Table of Contents (2021)
Галкін О. Ю. - Освіта з біомедичної інженерії: українська траєкторія крізь призму світового досвіду. Сьогодення та перспективи (2021)
Кіфоренко C. І. - Алгоритм прогнозування глікемічного профілю при діабеті в умовах нерегулярних вимірювань, Васильєв І. Ю., Лавренюк М. В., Гонтар Т. М. (2021)
Ottaiano R. - Pharmacokinetic Characteristics of a Nifedipine and Lidocaine Fixed Combination in the Form of Rectal Cream: Two Decades Data Analysis, Sebastiano M., Bondarenko L. B., Iudina O. V. (2021)
Nesteruk I. - Predictions of COVID-19 Pandemic Dynamics in Ukraine and Qatar Based on Generalized SIR Model, Benlagha N. (2021)
Олійник М. І. - Проєктування рецептур аерованих десертів для сфери HoReCa, Дзюба Н. А., Степанова В. С. (2021)
Настенко Є. А. - Побудова алгоритму випадкового лісу для діагностики ішемічної хвороби серця за потоками відеоданих ехокардіографії, Максименко В. Б., Поташев С. В., Павлов В. А., Бабенко В. О., Рисін С. В., Матвійчук О. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Nesteruk I. - Fastest Fish Shapes and Optimal Supercavitating and Hypersonic Bodies of Revolution (2020)
Даниленко С. Г. - Розробка технології кисловершкового масла з козиного молока, збагаченого сироватковими відварами трав, Рижкова Т. М., Дюкарева Г. І., Копилова К. В., Козловська Г. В. (2020)
Sokol A. A. - The Efficiency of Decellularization of Bovine Pericardium by Different Concentrations of Sodium Dodecyl Sulfate, Grekov D. A., Yemets G. I., Galkin A. Yu., Shchotkina N. V., Dovghaliuk A. A., Rudenko N. M., Yemets I. M. (2020)
Поліщук О. С. - Зменшення фотичних феноменів і фонового засвічення сітківки при використанні інтраокулярної лінзи, Козяр В. В., Жабоєдов Д. Г. (2020)
Голуб Н. Б. - Вплив важких металів на процеси анаеробного зброджування біомаси асоціацією анаеробних мікроорганізмів, Шинкарчук А. В., Козловець О. А., Синьхуа Ш. (2020)
Title (2021)
Table of Contents (2021)
Wu L. - Nosocomial Infections: Pathogenicity, Resistance and Novel Antimicrobials, Wu Z. С., Todosiichuk T. S., Korneva O. M. (2021)
Nesteruk I. - Visible and Real Sizes of New COVID-19 Pandemic Waves in Ukraine (2021)
Малишевська О. С. - Оцінка токсичності відходів механічної переробки полімерів біотестуванням (2021)
Демидова А. О. - Сучасні способи гідратування рослинних олій: аналітичний огляд, Гладкий Ф. Ф., Березка Т. О. (2021)
Ворончук Н. С. - Сегментація туберкульозних уражень легень на зображеннях комп’ютерної томографії, Бовсуновська К. С., Давидько О. Б., Линник М. І., Матвійчук О. В., Павлов А. В., Настенко Є. А. (2021)
Хабленко А. Д. - Лабораторна й виробнича біобезпека при роботі з біооб’єктами: регуляторні та організаційно-технічні аспекти, Бесараб О. Б., Мотроненко В. В. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Kalenyuk I. - Global paradigm for intellectual leadership of countries, Tsymbal L. (2020)
Lukianenko O. - Development of the platform economy in the global digital environment, Nyameshchuk A. (2020)
Panchenko V. - Regulatory competition in the digital economy: new forms of protectionism, Reznikova N., Bulatova O. (2020)
Djakons D. - Socially responsible activities of construction companies in international supply chains, Aslanzade R. (2020)
Sidenko S. - International financial organizations in the economic modernization processes of countries, Kulbida M. (2020)
Mozhovyi O. - Formation of the concept of risk-oriented banking supervision in Central and Eastern Europe, Pavliuk O. (2020)
Matsuk Z. - Global Challenges and Trends in the securities market in Ukraine (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Stukalo N. - Global Trends in the Social Economy Development, Simakhova A. (2021)
Stoliarchuk Ya. - Imperatives for Global Offshore Business Transformation, Poruchnyk A., Turoliev H, Bohatyrov O. (2021)
Orlovska Yu. - Determinants of the National Innovation Systems’ Competitiveness of the EU Countries and Ukraine in the Conditions of Global Transformations, Morozova S. (2021)
Kopych R. - Asymmetry of External Effects of the Budget Balance of the Largest Eurozone Countries as an Obstacle to Fiscal Policy Coordination, Shevchuk V. (2021)
Redziuk Ye. - Economic European Integration: Assessment and Modelling of Superficial and Hidden Factors of Divergence between Ukraine and the EU (2021)
Paul S. O. - The United Nations Industrial Development Organization's Role in Modern Industrialization of Nigeria, Ofuebe Ch. (2021)
Кобзев І. В. - Застосування мультиагентних систем у публічному управлінні, Мельников О. Ф., Орлов О. В. (2020)
Критенко О. О. - Аналіз підходів до визначення дефініції "адміністративні послуги”, Брус Т. М. (2020)
Матвєєнко І. В. - Співвіднесення дефініції "громадського контролю” органів представницької влади у вітчизняних наукових підходах, Кулешов В. В. (2020)
Лопатченко І. С. - Сучасний стан використання новітніх медіакомунікативних технологій у публічному управлінні (2020)
Мялковський Д. В. - Розвиток інституційних спроможностей суб’єктів забезпечення системи кібербезпеки та кіберзахисту України, Семенченко А. І. (2020)
Соколова В. В. - Особливості визначення поняття "технічне регулювання” в публічному управлінні (2020)
Чорний В. І. - Зміст корупції в органах публічної влади: теоретичний аспект (2020)
Ющенко М. В. - Пілотні проєкти при наданні адміністративних послуг у сфері юстиції (на прикладі пілотного проєкту "Шлюб за 24 години”) (2020)
Олексенко Р. І. - Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат, Воронкова В. Г. (2020)
Антонова О. Р. - Солідарні зобов’язання суб’єктів формування й реалізації сімейної політики (2020)
Бублій М. П. - Теоретичні основи державного управління конкурентоспроможністю морських портових комплексів, Дробязко Л. В. (2020)
Дороніна І. І. - Практичне застосування механізму медіації у процесі державного регулювання галузі відновлюваної енергетики (2020)
Бойко Ж. О. - Упровадження інституту прийомної сім’ї як альтернативної форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (2020)
Сікало М. В. - Сучасні аспекти формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку ринку зерна України (2020)
Станішевський В. Ю. - Особливості історичних аспектів розвитку механізмів державно-приватного партнерства (2020)
Бучинський О. А. - Категорійний апарат дослідження інвестиційного розвитку регіонів (2020)
Застрожнікова І. В. - Державний менеджмент освітньої сфери на регіональному рівні (2020)
Чепеленко А. А. - Сучасні підходи до організації міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування (2020)
Малоокий В. А. - Формування сучасної системи управління земельними ресурсами територіальних громад в України: особливості та тенденції (2020)
Оріховська Н. В. - Концептуальні підходи до державної політики упровадження гендерної рівності в судову систему (2020)
Антипенко І. В. - Управління політичними ризиками крізь призму політики у сфері національної безпеки України (2020)
Янсонс Я. В. - Теоретико-методологічний підхід до формування системи принципів державної політики електронної демократії з урахуванням міжнародного досвіду та особливостей розвитку України, Семенченко А. І. (2020)
Биковець К. Ю. - Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання розвитку соціального підприємництва (2020)
Content (2021)
Shlyk S. - Research of ANSYS AUTODYN capabilities in evaluating the landmine blast resistance of specialized armored vehicles (2021)
Knaub L. - Improvement of mixing processes in diesel engines (2021)
Korol A. - The influence of the rigidity of mining security structures on the stability of side rocks in the coal-rock massif (2021)
Royanov V. - Use of pulsed spray airflow for electric arc spraying of different types of wires, Zakharova I. (2021)
Lebedev V. - Analysis of cutting forces during grinding of titanium alloy and corrosion-resistant steel by diamond, electrocorundum and cubic borine nitrid wheels, Chumachenko T., Bespalova A., Nikolaeva T., Omelchenko Y. (2021)
Trotsenko Y. - Estimation of voltage waveform at top of transmission line tower struck by lightning of negative and positive polarity, Dixit M. M., Brzhezitsky V., Haran Y. (2021)
Shyshatskyi A. - Development of the method of structural-parametric synthesis of the subsystem of interference of special purpose radio communication systems, Hasan V., Hasan A., Kravchuk S., Shidlovsky Y., Opalak A., Modlinskyi O., Kobylynskyi O., Bezstrochnyi I., Onbinskyi Y. (2021)
Duda L. - Developing of the method for optimizing the performance of architecture-independent hardware platforms (2021)
Perchevska L. - Study of the influence of the housing on the cooling efficiency of the piezoceramic electroacoustic Langevin-type transducer, Drozdenko O., Drozdenko K., Leiko O. (2021)
Bondarenko A. - The use of waste from the production of gravel as fertilizer for cultivation of technical energy crops, Tverda O., Repin M., Tkachuk K., Kofanov O., Kofanova O. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Bihun R. - Mathematical modeling and analysis of the development of territorial communities, Lytvyn V., Oleksiv N. (2021)
Borysov R. - Development of functionalities extension approach and implementation of address routing for IFogSim based simulators (2021)
Kubiuk Y. - Comparative analysis of approaches to source code vulnerability detection based on deep learning methods, Kyselov G. (2021)
Semerenko V. - The simplification of computationals in error correction coding, Voinalovich O. (2021)
Dzhuma L. - Revealing the regularities related to the professional activities of the air traffic controller of airport traffic control tower, Dmitriiev O., Lavrynenko O., Soroka M. (2021)
Markevych A. - Influence of bus service downtime in the transport interchange on the duration of inter-route transfer of passengers, Vdovychenko V., Ivanov I. (2021)
Semeniuk S. - Risk assessment in development of technical requirements for designing fermentation equipment in accordance with requirements of good manufacturing practice, Povodzinskiy V. (2021)
Humeniuk O. - Transport modeling in the development of a complex transport scheme on the example of the city of Kyiv (Ukraine), Shapovalov O. (2021)
Khabutdinov R. - Simulation analysis of transport energy efficiency of road trains and international motor transportations, Kostiuk T. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Hlasov P. - Improvement of the mechanism of management accounting of enterprise expenses in the conditions of clusterization (2021)
Vynogradova O. - Critical evaluation of the sustainabile development principles within the fashion business model components for early-stage company, Pysar N., Drokina N., Lytvynova O., Sovershenna I. (2021)
Sobin O. - Definition of the main ways of recovery of the hospitality industry (2021)
Bilous L. - Minimization of energy efficiency barriers in the context of optimization of management decisions in the process of sustainable development (2021)
Bielousova N. - Formation of principles of socio-economic development of inclusive tourism as a multifunctional system (2021)
Tsybukh A. - Feasibility justification of implementation of a device for sorting sheep products in the context of industry development, Kravchenko O., Pomitun I., Lysychenko M. (2021)
Shaporenko O. - Budget expenditure management in conditions of decentralization on the example of Ukraine (2021)
Voitko S. - Assessment of the impact of COVID-restrictions on the economy of Ukraine and the world, Mazanko T. (2021)
Yereshko J. - Investigating the fiscal motive of state incentives for innovative and investment activity (2021)
Abstract and References (2021)
Абдуллаєв Ф. Г. - Поперечники функціональних класів, визначених мажорантами узагальнених модулів гладкості у просторах Sp, Сердюк А. С., Шидліч А. Л. (2021)
Ali J. - Convergence of SP-iteration for generalized nonexpansive mapping in Banach spaces, Uddin I. (2021)
Aouf M. K. - Integral operators preserving subordination and superordination for multivalent functions, Bulboacă T., Seoudy T. M. (2021)
Ahmad B. - A study of a more general class of nonlocal integro-multipoint boundary-value problems of fractional integro-differential inclusions, Ntouyas S. K., Alsaedi A. (2021)
Дрозд Ю. А. - Лема про викидання i майже розщеплюванi послiдовностi (2021)
Загороднюк С. М. - Про ряди за ортогональними многочленами та системи многочленів класичного типу (2021)
Курдаченко Л. А. - Про алгебри Лейбніца, підалгебри яких або є ідеалами, або самоідеалізовані, Пипка О. О., Субботін І. Я. (2021)
Макаров В. Л. - Новий підхід до побудови узагальнених класичних поліномів (2021)
Ousbika M. - An eigenvalue of anisotropic discrete problem with three variable exponents, El Allali Z. (2021)
Самойленко А. М. - Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених диференціально-алгебраїчних рівнянь з точками повороту. ІІ, Самусенко П. Ф. (2021)
Яковлєва Л. В. - Огляд антидепресантів на фармацевтичному ринку України та динаміки їх споживання протягом 2015-2019 років, Баглай Т. О., Ткачова О. В., Павленко О. В. (2021)
Симоненко Н. А. - Ретроспективний аналіз фармацевтичного ринку кардіологічних препаратів в Україні за 2016-2020 роки, Подгайна М. В., Немченко А. С., Шпичак О. С. (2021)
Кривов’яз О. В. - Біосоціальний портрет пацієнта з COVID-19, Щерба І. К., Войтенко Т. І., Кременська Л. В. (2021)
Мельник Г. М. - Вивчення стабільності песаріїв, призначених для підготовки родових шляхів перед пологами, Ярних Т. Г., Герасимова І. В., Рухмакова О. А. (2021)
Філіпська А. М. - Аспекти промислового виробництва концентратів для гемодіалізу, Власенко І. О., Гудзь Н. І. (2021)
Рудник А. М. - Дослідження сполук, що переганяються з водяною парою, листя Populus laurifolia Ledeb (2021)
Гонтова Т. М. - Дослідження жирних та органічних кислот у листі рододендрону жовтого (Rhododendron luteum Sweet), Гапоненко В. П., Машталер В. В., Мала О. С., Кулагіна М. А. (2021)
Мончак І. Л. - Дослідження вазодилятаторної дії екстракту біомаси культури тканин раувольфії зміїної (Rauwolfia serpentina Benth.), Конвалюк І. І., Баланда А. О., Лукашов С. С., Матюшок В. І., Кунах В. А., Ярмолюк С. М., Соловйов А. І. (2021)
Герасимець І. І. - Активність процесів вільнорадикального окиснення у щурів із парацетамоловим гепатитом та корекцією густим екстрактом із грибів шиїтаке, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2021)
До 90-річчя від дня народження Любові Олександрівни Семикіної - багаторічного керівника аптечної служби Дніпропетровської області (2021)
Вихідні відомості (2021)
Voloshyn V. S. - The semantics of "cybernetic safety" term. What we cannot agree with (2020)
Маслов В. О. - Закономірності спучування окисленого графіту в гравітаційно-падаючому шарі, Пустовалов Ю. П., Трофімова Л. О., Дан Л. О. (2020)
Ткаченко І. Ф. - Регенерація литої структури білих чавунів шляхом їх термічної обробки, Мірошниченко В. І., Гаврилова В. Г. (2020)
Самотугін С. С. - Конструктивні особливості плазмотронів для поверхневої наноструктуризації металорізального інструменту, Пірч І. І., Самотугіна Ю. С., Безумова (Христенко) О. А. (2020)
Morgay F. V. - Investigation of corrosion resistance of welded flexible compensation elements from austenitic steels operating in aggressive environments, Ivanov V. P., Solidor N. A. (2020)
Abayev I. I. - Ways of increasing the density, strength and tribotechnical characteristics of antifriction powder compositions (2020)
Роянов В. О. - Застосування методу електродугової металізації з пульсуючим повітряно-розпилювальним струменем для нанесення покриттів з порошкового дроту, Захарова І. В. (2020)
Musurzayeva Batura Beybala gızı - Microstructure and elemental analysis of powder iron-based composite materials (2020)
Носовський Б. І. - Дослідження впливу конструкції магнітної системи на параметри імпульсів, керуючих перенесенням електродного металу, Козарь Р. А., Балашов А. В. (2020)
Бурлаков В. І. - Зниження зносу ріжучого інструменту шляхом використання нових матеріалів при обробці (2020)
Лещенко О. I. - Визначення граничних умов величини деформації від контактних тисків у з’єднаннях з пресовою посадкою (2020)
Чупринов Є. В. - Дослідження впливу бентонітових глин на показники якості окатишів, Журавльов Ф. М., Лялюк В. П., Кассім Д. О., Ляхова І. А. (2020)
Радько Н. Г. - Аналіз причин додувок у конвертерному виробництві сталі та шляхи їх усунення, Чупринов Є. В., Лялюк В. П., Коренко М. Г., Кривенко В. В. (2020)
Волошин В. С. - Розподіл радіальних рудних навантажень при формуванні у доменній печі чотирискіпових рудних і коксових шарів, Семакова В. Б., Харченко І. І., Семаков В. В., Гудим Л. О. (2020)
Аніщенко О. С. - Вдосконалення конструкцій роликових вузлів спікальних та випалювальних візків, Тахтамиш І. В., Тарасюк Л. І. (2020)
Юшкевич П. О. - Концепція розрахунку основних конструктивних параметрів додаткових продувних блоків багатоярусної фурми (2020)
Сотник М. І. - Технічні та економічні аспекти організації навчальними закладами власного виробництва електроенергії, Курбатова Т. О., Сотник І. М., Теліженко О. М. (2020)
Садовий О. С. - Удосконалення трифазного групового трансформатора живлення вбудованого електродвигуна зануреного насосу (2020)
Колбасенко О. В. - Вплив способів вводу води в полум’я на ефективність горіння і викиди оксидів азоту (2020)
Кравченко В. П. - Конструктивна характеристика клапану холодного дуття і її вплив на температуру дуття доменної печі в період переключення повітренагрівачів, Холькін О. М. (2020)
Каменєв О. Ю. - Прогнозна динаміка впливу людського та технічного чинників на експлуатаційну надійність пристроїв залізничної автоматики, Лапко А. О., Щебликіна О. В. (2020)
Тарандушка Л. А. - Дослідження впливу параметрів функціонального елементу "Автомобілі" на показник якості технологічних процесів системи автосервісу (2020)
Стефановський О. Б. - Розрахунок розмірів шестерень масляного насоса за допомогою їх регресійних залежностей від робочого об’єму автомобільного двигуна (2020)
До уваги авторів (2020)
Титул, зміст (2021)
Меморандум закріпив співпрацю науковців і управлінців (2021)
Роїк М. В. - Теоретичні та прикладні аспекти використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях, Фучило Я. Д., Ганженко О. М. (2021)
Балагура О. В. - Удосконалена технологія вирощування насіння буряків кормових у Центральному Лісостепу України, Балан В. М., Доронін В. А., Волоха М. П. (2021)
Квак В. М. - Вирощування гігантського міскантусу на Поліссі на радіоактивно забруднених грунтах, Потапенко Л. В., Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2021)
Дрига В. В. - Стратифікація як спосіб підвищення схожості насіння проса прутоподібного (Рanicum Virgatum L.) (2021)
Батталья M. - Широкий вплив вилучення кукурудзиння і пшеничної соломи для виробництва біопалива на продуктивність культур, здоров’я грунту і викиди парникових газів – огляд, Томасон В., Фіке Д. Х., Еваніло Г. К., Коссель М., Бабур Е., Ікбал Я., Діатта А. А. (2021)
Ягольник О. О. - Лауреати Державної премії – вчені й фахівці біоенергетичної галузі (2021)
На Київщині стартували весняні "енергетичні жнива" (2021)
Виробники "зеленої” електроенергії відсудили в ДП "Гарпок" 700 млн грн (2021)
До 2045 року Каліфорнія назавжди припинить видобуток нафти, а ціна на нафту впаде до $10 за барель (2021)
В Україні з’явився новий біотехнологічний університет (2021)
Олександров Я. Г. - Рекомендації з вирощування павловнії (2021)
Tsymbalyuk O. V. - Modulating the mechanokinetics of spontaneous contractions of the myometrium of rats using calix (2021)
Popovych M. V. - Effect of thiazole derivative complexed with nanoscale polymeric carriers on cellular ultrastructure of murine lymphoma cells in vivo, Shalai Ya. R., Hreniukh V. P., Kulachkovskyy O. R., Mandzynets S. M., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Babsky A. M. (2021)
Spryn K. R. - Effects of agmatine and red wine concentrate, enriched with polyphenolic compounds, on L-arginine / nitrogen oxide system in the brain of rats with experimental diabetes mellitus, Sabadashka M. V., Sybirna N. O. (2021)
Сhayka O. M. - Thermophilic sulfate-reducing bacteria Moorela thermoacetica Nadia-3, isolated from "Nadiia” pit spoil heap of Chervonohrad mining region, Peretyatko T. B., Halushka A. A. (2021)
Kozlovskyy V. - The impact of pine self-afforestation on podzolization process in semi-natural grassland areas of Volyn Polissya (Ukraine), Romanyuk N. (2021)
Tezcan S. - New locality records and additional information on the Bombus (Hymenoptera: Apidae) fauna of Turkey, Skyrpan I. (2021)
Novak V. V. - Synanthropization of Woodpigeon (Columba palumbus) in Upper Pobuzhia (Ukraine) (2021)
Демиденко О. В. - Щільність будови чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення і обробітку (2021)
Стасів О. Ф. - Вплив тривалих антропогенних навантажень на функціональний стан агроекосистем кукурудзи, Оліфір Ю. М., Габриєль А. Й., Партика Т. В., Гавришко О. С. (2021)
Чередниченко Л. М. - Оцінка за стійкістю проти фітофторозу за листками новоствореного та вихідного селекційного матеріалу картоплі, Фурдига М. М., Собран В. М., Сучкова В. М. (2021)
Шувар А. М. - Особливості формування ефективних агроценозів льону олійного за органічного виробництва, Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф., Тимків М. Ю. (2021)
Гавілей О. В. - Вплив додаткового введення магнію в раціон на продуктивність курчат-бройлерів, Панькова С. М., Полякова Л. Л., Чорна Г. В. (2021)
Адамчук В. В. - Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми підкопувально-сепаруючого робочого органа картоплезбиральної машини, Корнюшин В. М. (2021)
Тараріко Ю. О. - Перспективи інвестування аграрного виробництва України нафтовидобувними країнами Близького Сходу, Лукашук В. П. (2021)
Косенко Н. П. - Насіннєва продуктивність моркви столової за висадкового способу вирощування та краплинного зрошення, Бондаренко К. О. (2021)
Бєлінська А. П. - Вплив антиоксидантів на окиснення ліпідної складової напою для спортсменів на основі шротів олійних культур, Бочкарев С. В., Петік І. П., Варанкіна О. О., Хареба О. В. (2021)
Кузіна В. Ю. - Трансформації на ринку зерна ячменю (2021)
А. Ф. Стельмаху — 80 (2021)
Вергунов В. А. - Пам’яті В. В. Шелепова (2021)
Олійник Я. Б. - Критерії приналежності до середнього класу в столичному макрорайоні України: суспільно-географічне дослідження, Перегуда Ю. А. (2018)
Шищенко П. Г. - Геоекологія у науково-освітньому вимірі, Гавриленко О. П. (2018)
Бейдик О. О. - Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристського природокористування, Топалова О. І. (2018)
Гребінь В. В. - Використання регіональної моделі клімату (REMO) для оцінки тенденцій коливань стоку води в басейні Дністра, Мудра К. В. (2018)
Гавриленко О. П. - Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні (2018)
Кагало О. - Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати), Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О. М., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. (2018)
Чебанова Ю. В. - Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області, Лисенко В. І. (2018)
Гетьман В. І. - Національний природний парк "Джарилгачський” (2018)
Філоненко Ю. М. - Вітровальні форми рельєфу поширені в межах території України (2018)
Исмайлова Л. - Оценка чувствительности почв к антропогенной нагрузке южного склона большого Кавказа междуречья Дашлыгчай – Гирдиманчай, Кулиева С. (2018)
Нетробчук І. М. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Турія у Волинській області, Миколюк Л. М. (2018)
Хохлов В. М. - Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр., Ель Хадрі Ю. (2018)
Запотоцький С. П. - Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області: географічні особливості використання та відтворення, Горин І. В. (2018)
Вишневський В. І. - Використання космічних та інформаційних технологій в ексурсійно-туристичній діяльності (2018)
Міщенко О. В. - Сакральний ландшафт: зміст та функції (2018)
Заваріка Г. М. - Відновлення туризму Луганщини в постконфліктний період: соціально-географічний аспект (2018)
Глибовець В. В. - Географія кримінальних правопорушень України (2018)
Пендерецький О. В. - Перспективи розвитку промислового туризму Закарпатської області (2018)
Вихідні відомості (2018)
Title (2021)
Content (2021)
Tsakanian O. S. - Choosing a Universal Air Collector Design for a Cylindrical-Shaped Hot-Wire Anemometer, Koshel S. V. (2021)
Avramov K. V. - Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology, Uspenskyi B. V., Derevianko I. I. (2021)
Palkov S. A. - Calculated Determination of the Seismic Resistance of Nuclear Power Plant Equipment, Palkov I. A. (2021)
Zaitsev B. P. - Investigation of the Thermal Strength of Steam Turbine Diaphragms with Reduction of Axial Dimensions, Shvetsov V. L., Hubskyi O. M., Palkov S. A., Protasova T. V. (2021)
Filatov H. V. - Optimum Design of Reinforced Cylindrical Shells Under Combined Axial Compression and Internal Pressure (2021)
Sheludko H. A. - An Adaptive Method for Numerical Differentiation of Difficult-to-Compute Functions, Ugrimov S. V. (2021)
Contents (2021)
Das S. - Compact Dual Wideband Open-Ended Ring-Shaped Slot Loaded Printed Monopole Antenna for X Band Applications, Paul B. K., Ghzaoui M. El., Lakrit S., Chakraborty K. (2021)
Kumar S. - Antibacterial and Optical Activities of Microwave Aided Zn2SnO4 Nanorods, Sivakumar K. K., Sado M. K., Garoma G. O. T. (2021)
Kumar S. - Preparation and Studies on ZnO Nanoparticles Doped with Ni, Ca and Fe, Sivakumar K. K., Dejene N. D., Garoma T., Tadesse A. (2021)
Chowdhury K. - ALD Grown Al2O3 as Interfacial Layer in ITO Based SIS Solar Cells, Gangopadhyay U., Mandal R. (2021)
Bhaskar L. - Performance Analysis of Wireless Power Transfer System for Office Communications, Kumar P., Mude K. N. (2021)
Ahouar W. - Sizing Optimization of Grid-Connected Hybrid PV-Wind Energy Systems: State of Art Review and Perspectives, Bousselamti L., Labbadi M., Lakrit S., Cherkaoui M. (2021)
Saha R. - Design and Implement of Dual-axis Solar Tracker in Comparison to Fixed Panel System, Bhattacharjee R., Ali R., Shubham Shubham, Chakraborty K., Choudhury M. G., Paul S. (2021)
Sharma B. - Mixed Convection Inside a Cavity Incorporating Cu-H2O Nanofluid with Conducting Cylinders Placed at Optimum Position, Bora M. K., Alam Md. F., Barman R. N. (2021)
Chakraborty K. - Impact of Absorbing Layer Band Gap and Light Illumination on the Device Performance of a Single Halide Cs2TiX6 Based PSC, Paul S., Mukherjee U., Das S. (2021)
Roy B. - Comprehensive Analytical Modeling of AlGaN/GaN based Heterostructure Gas Sensor, Dutta R., Billaha Md. A., Basak S. (2021)
Das M. - Optimization, Sensitivity and Energy Management of a PV/Wind/Battery and PV/Wind/Supercapacitor Hybrid Renewable Energy System for the Climatic Conditions of Haldia using HOMER: A Case Study, Mandal R. (2021)
Singh S. - Modeling of Catalyst Layer for PEM Fuel Cell: MATLAB Approach, Dutta P. K. (2021)
Srividya R. - Investigations on the Optical-Electrical-Thermal Characteristics of RGB LEDs, Srinivasan C. R., Netto W. (2021)
Khan S. - Utility of a Reverse Double-drift Structure for Fabricating GaN IMPATT Diode Operating in the Terahertz Regime, Dutta R., Acharyya A., Biswas A., Inokawa H., Dhar R. S. (2021)
Nanda S. - Effect of High-k Dielectric Materials on Short Channel Effects of a 14 nm Tri-Gate SOI FinFET for Reduced Area on Chip, Dhar R. S. (2021)
Sohtun P. - Oxidative Synthesis of Activated Carbon from Low-grade Indian Tertiary Coal and Its Chemical Characterization, Bora M., Kataki R., Saikia B. K. (2021)
Gohain P. P. - Synthesis of Mixed-phase Barium Titanium Oxide (BaTiO3/Ba2TiO4) Perovskite Catalyst for Biofuel Production, Saha R., Choudhury M. G., Kataki R., Paul S. (2021)
Das S. - Studies on Thickness and Internal Quantum Efficiency of Cs2AgBiBr6 Based Double Perovskite Material for Photovoltaic Application, Chakraborty K., Choudhury M. G., Paul S. (2021)
Saha R. - Simulation study of Formamidinium Lead Halide (FAPbX3; X = I and Br) Based Perovskite Solar Cells Using SCAPS-1D Device Simulator, Chakraborty K., Choudhury M. G., Paul S. (2021)
Dutta R. - Influence of Triple Material on Performance Study of Double Gate PiN Tunneling Graphene Nanoribbon FET for Low Power Logic Applications, Paitya N. (2021)
Legrara H. - Design and Realization of a Fuzzy Controller for Diabetes Type 1, Srinivasan C. R., Srividya R. (2021)
Poonia L. - Bianchi Type VI Inflationary Cosmological Model with Massive String Source in General Relativity, Sharma S., Kumawat S. (2021)
Uddin N. - An Innovative Approach of Renewable Energy Management Using Fuzzy Technique, Islam S., Islam T., Wu Y., Mamun A., Joy J. S. (2021)
Uddin N. - An Advanced Method to Fuzzy Logic Based on Hybrid Renewable Power Optimization, Real Time Application, Islam S., Wu Y., Mallick T. Ch., Hossain M. F., Mozumder I., Mamun A. (2021)
Bora N. - Investigation of the Capacitive Properties of Chemically Activated Sugarcane Bagasse Biochar for Supercapacitor Application, Jayswal V. K., Kataki R. (2021)
Mukherjee S. - Design of Compact UWB Slotted Hexagonal Monopole Antenna with 3.5/5.5 GHz Dual Band Rejection, Roy A., Bhunia S. (2021)
Ardyansyah F. - Preliminary Study of Electrochemical Behavior of Ketjen Black Modified Glassy Carbon Electrode (GCE) in Dopamine Solution, Kurniawan F. (2021)
Ahmed A. E. - A 3D Printed 2x2 Circular Planar Antenna Array for Wireless Communications Applications, Ali W. A. E., Das S. (2021)
Alassawi S. A. - Compact Circular Ring Antenna for 5G Mobile Communication Applications, Ali W. A. E., Rizk M. R. M. (2021)
Mondal J. - A Novel Security Unit with Mitigating Frequency Deviation for Interconnected Power System Considering Cyberattack, Badal F. R., Nayem Z., Chakraborty D., Hossain T., Arifuzzaman M. D., Mondol N., Das S. K. (2021)
Dola S. A. - Fuzzy Logic Controller Design for Voltage, Frequency, Current and Power Control of Three-phase Distributed Generation Based Islanded Microgrid, Mondal J., Khandoker A. A., Shahriar S., Arifuzzaman M. D., Badal F. R., Mondol N., Das S. K. (2021)
Basset A. El. - Modeling and Characteristics of a 3 dB Hybrid Coupler for 5G Applications, Aghoutane B., Ghzaoui M. El., Farid A., Das S., Faylali H. El. (2021)
Raihani H. - Patch Antennas with T-Match, Inductively Coupled Loop and Nested-slots Layouts for Passive UHF-RFID Tags, Benbassou A., Ghzaoui M. El., Belkadid J., Das S. (2021)
Van-Hieu H. - The Production of High Phycocyanin by Applications of Red Light-Emitting Diodes (LEDs) In Vitro Algae Growth on Spirulina platensis, Quang-Tuong L., Cong-Doan B. (2021)
Hmamou A. - Performance analysis of Oversampled OFDM over PLC Network, Ghzaoui M. El., Foshi J., Mestoui J., Basset A. El., Das S. (2021)
Aghoutane B. - Investigation of equivalent circuit model for a 5G microstrip patch antenna, Ghzaoui M. El., Faylali H. El., Das S. (2021)
Kumar N. - Design of Dual-Polarized Compact Quad Band Metamaterial Antenna, Dwivedi R. P., Usha P., Dubey R., Arora A. (2021)
Ghosh P. - Slime Mould Algorithm Based Hybridized Artificial Neural Network Model for Efficient Automatic Voltage Regulation Control, Dutta R., Muthulakshmi V. (2021)
Pratap B. - Optimum Sliding Wear Parameters for Minimum Volumetric Wear of Silica Filled Resin Based Dental Composites, Gupta R. K., Nag M. (2021)
Anand A. - A Novel Approach Towards Green Synthesis of Nanodiamonds as Biocompatible Agents, Saran M., Chaudhary S., Ronin R. S., Swami A. K., Mathur M., Burov A., Bagaria A. (2021)
Chernikova O. M. - Ab-initio Calculation Study of Electronic Band Structure of CdTe with a Low-index Surface, Ogorodnik Y. V., Prokopiv V. V. (2021)
Bezdidko O. V. - Structure and Magneto-resistive Properties of Three-layer Films Сo(1 – x)Crx/Cu/Co, Nepijko S. A., Shkurdoda Yu. O., Shabelnyk Yu. M. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бондаренко Е. Л. - Алгоритм практичної розробки інтерактивної тематичної карти критичної інфраструктури міста Києва, Шорохова Р. С., Кирилюк М. О. (2018)
Тітова С.В. - Перспективні шляхи застосування доповненої реальності у картографії, Сірий Б. С. (2018)
Смирнов І. Г. - Пріоритетні площини українсько-польської співпраці з географії та туризму в сучасних умовах (2018)
Савчук І. Г. - Роль зовнішньоекономічних зв’язків у формуванні метрополітенських регіонів (2018)
Ткачук Л. М. - Глобальна геополітична нестабільність як чинник розвитку міжнародного туризму (2018)
Долгова К. С. - Просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України (2018)
Гнатюк М. - Енергоефективність країн Європи на сучасному етапі (2018)
Карпенко О. - Аналіз розвитку виробництва сільськогосподарської техніки для зернового господарства в Україні за часів незалежності (2018)
Кислицька І. - Сучасні тенденції іноземного інвестування в агробізнес України (2018)
Пістуну Миколі Даниловичу – 85! (2018)
Масляку Петру Олексійовичу – 70! (2018)
Михайленку Валерію Петровичу – 70! (2018)
Молочку Анатолію Миколайовичу – 70! (2018)
Савицькому Віктору Миколайовичу – 70! (2018)
Бейдику Олександру Олексійовичу – 65! (2018)
Герасименко Наталії Петрівні – 65! (2018)
Любіцевій Ользі Олександрівні – 65! (2018)
Муніч Неллі Володимирівні – 60! (2018)
Ободовському Олександру Григоровичу – 60! (2018)
Сніжку Сергію Івановичу – 60! (2018)
До 85-річчя з дня народження Сергієнка Бориса Петровича (2018)
До 75-річчя з дня народження Ткаченка Анатолія Григоровича (2018)
До 65-річчя з дня народження Гуцала Віктора Олександровича (2018)
Вихідні відомості (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Chuiko V. - Algebra* of policy, Atamanchuk-Angel V. (2020)
Власенко Ф. П. - Особливості культурної трансформації українського суспільства: синергетичний підхід, Левченюк Є. В., Товмаш Д. А. (2020)
Деркач В. Л. - Етос, мораль, харма: до питання про об’єкт дескриптивної етики (2020)
Shevchenko Z. - The destiny of subjectivity in the philosophy of postfeminism (2020)
Туренко В. Е. - Філософський погляд на значення любові у суспільстві: Платон vs Аристотель (2020)
Крицький О. В. - Роль духовних цінностей у професійній діяльності медичного працівника (2020)
Біденко Є. В. - Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості в педагогічному процесі (2020)
Якимчук О. І. - Реформа освіти: філософія, методологія, практика (2020)
Teleshun Y. - Age of midas: new world order (2020)
Грубов В. М. - ВООЗ і COVІD-19: від проблеми міжнародної солідарності до великої гри навколо вакцини, Свинаренко В. В. (2020)
Zubchenko S. - Strategic role of political and legal values in international relations of the modern hybrid warfare era (2020)
Бойченко М. І. - Джерела суверенітету держави та ідея національної ідентичності, Руденко Ю. Ю. (2020)
Мозер М. Є. - Національна ідентичність і національна ідея як чинники державобудування (2020)
Крисаченко В. С. - Російська стратегія "консолідації" корінних народів імперії: фізична та духовна елімінація iдентичності етносів (2020)
Висоцька О. Є. - Комунікативна політика держави в історико-філософському вимірі (2020)
Нагорняк Т. Л. - Присутність України в інформаційному просторі прикордонних держав після 2014 року, Осмоловська А. О. (2020)
Матвієнків С. М. - Преса національних меншин сучасної України (на прикладі м. Івано-Франківська) (2020)
Остапенко М. А. - Політика і право в трансформаційний період: теорія і практика взаємодії. Рецензія на книгу: Кукуруз О. В. Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща. Київ: Видавництво "ФОП-Подолін І. В.", 2020. 368 с. (2020)
Грубінко А. В. - Особливості формування політики кібербезпеки Європейського Союзу: правові аспекти (2021)
Подковенко Т. О. - Національна безпека України: аксіологічний та правовий аспекти (2021)
Фігун Н. І. - Становлення інституту медіації у країнах Вишеградської групи (2021)
Шевчук О. П. - Історичні аспекти виникнення та розвитку позасудового врегулювання спорів (2021)
Вербіцька М. В. - Деякі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані із незаконним поводженням із вогнепальною зброєю в Україні, Гнатів М. В. (2021)
Дуліба Є. В. - Цілі сталого розвитку України і природокористування: актуальні проблеми досягнення збалансованості процесів використання та відтворення природних ресурсів, Мельник О. О., Зленко А. В., Дураєва Н. В. (2021)
Світлак І. І. - Місце НБУ в механізмі захисту прав вкладників комерційних банків (2021)
Тєнєшев В. Ф. - Правове забезпечення житєдіяльності людини за межами землі в умовах стрімкого освоєння космічного простору, Антошків А. В. (2021)
Шевчук О. Р. - Правове забезпечення інформаційної безпеки процесу надання електронних адміністративних послуг, Кузь Т. В. (2021)
Братасюк О. Б. - Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю за законодавством України, Ментух Н. Ф. (2021)
Буряченко А. М. - Правова природа відповідальності суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку щодо надання утримання: до питання про зміст та співвідношення (2021)
Лукасевич-Крутник І. С. - Загальні засади відповідальності сторін за порушення зобов’язань, що випливають з договору перевезення (2021)
Лучковський В. В. - До питання про зміст прав та обов’язків жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу (2021)
Оксанюк О. А. - До питання про порядок встановлення, зміни та припинення режиму окремого проживання подружжя у сімейному праві (2021)
Парнета О. Й. - Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів, Федик С. М. (2021)
Теремецький В. І. - Оптимізація суб’єктів доказування в цивільному процесі України в контексті правового статусу фахівця у певній галузі знань, Петровський А. В. (2021)
Тєнєшев В. Ф. - Викрадення дитини одним із батьків, проблеми кваліфікації злочину та відповідальність за такі дії, Котис В. В. (2021)
Башурин Н. Я. - Теоретико-правові аспекти розуміння науково-технічної інформації як об’єкта цивільних правовідносин (2021)
Рогатинська Н. З. - Вплив контрабанди на митну безпеку держави (2021)
Сиводєд І. С. - Особливості розслідування умисних вбивств військовослужбовців, які скоєні під час ведення бойових дій з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин (2021)
Крамар Р. І. - Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом (2021)
Content (2021)
Boiko Y. - The study of the anti-inflammatory properties of carotenoid liquid extracts on the model of adju-vant-induced inflammation, Ayat M., Boiko I., Shandra A. (2021)
Kоsеnkо Y. - Use of tetracyclines and sulfonamides for the treatment of infectious diseases in animals, Bilous S., Оstapiv N., Zaruma L. (2021)
Rybak V. - Prospects for application of phytopreparations in the complex treatment of type 2 diabetes mellitus, Maloshtan L., Korol V. (2021)
Storozhenko G. - Overview of concepts of the sphingolipid metabolism, Kharchenko V., Krasilnikova O., Tkachenko O. (2021)
Fylymonenko V. - Analysis of literature data on the relationship between vitamin d deficiency and type 1 diabetes mellitus, Galuzinska L., Bryukhanova T., Chumak O., Yatsenko O. (2021)
Popyk А. - The study of the fatty acid composition of common lilac flowers of "Madame Lemoine” variety, Kyslychenko V., Velma V. (2021)
Dotsenko R. - Determination of toxicological characteristics of a complex antiemeric drug based on maduramycin and nicarbazine, Vashchyk Ye., Zakhariev A., Zemlianskyi A., Dotsenko E., Seliukova N. (2021)
Sachuk R. - Study of acute toxicity of the drug "kolidev 8m" with a single intragastric injection in laboratory animals, Stravsky Ya., Gutyj B., Velesyk T., Katsaraba O., Zhyhalyuk S. (2021)
Fedoniuk L. - Prevention of subinvolution of the uterus of cows using acidum succinicum, Stravskyy Ya., Khavtur V., Sachuk R. (2021)
Abstract and References (2021)
Наливайко Л. Р. - Теоретико-правова характеристика проблемних аспектів надання безоплатної вторинної правової допомоги та перспективи їх вирішення, Новікова М. В. (2021)
Примаков К. Ю. - Удосконалення конституційної скарги як інструмента захисту прав людини, Заковеря Ю. А. (2021)
Рибалкін А. О. - Особливості застосування практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні, Носенко Ю. В. (2021)
Наливайко О. І. - Розвиток конституційного процесу в Україні: реалії та перспективи, Штундер В. Є. (2021)
Сон С. С. - Правова регламентація загальноєвропейського виборчого процесу (2021)
Апалькова І. С. - Нотаріат в Україні: становалення та запровадження цифрових технологій (2021)
Бєлік Л. С. - Впровадження принципів та особливостей призначення судової експертизи в цивільному судочинстві, Черемнова А. І. (2021)
Севрук В. Г. - Теоретичні засади взаємодії правоохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2021)
Підгородинська А. В. - Кримінальні процесуальні гарантії прав осіб у провадженнях із взаємної правової допомоги та у порядку перейняття, Широбокова Л. О. (2021)
Кулик О. І. - Удосконалення правового регулювання посередницької діяльності на ринку віртуальних активів (2021)
Самойленко О. А. - Інтернет-шахрайства: технології вчинення, шляхи протидії та запобігання, Тітуніна К. В. (2021)
Abstract and References (2021)
Tyshkivska A. M. - Doxycycline intake and distribution in the body of broiler chickens with ornithobacteriosis, Dukhnytskyi V. B., Tyshkivskyi M. Yu., Tyshkivska N. V. (2021)
Tkachuk S. A. - Biochemical parameters of blood serum in young pigs under feeding of "lg-max” feed additive, Tkachyk L. V., Lyasota V. P. (2021)
Kulida M. A. - Periodontal diseases in dogs (etiology, clinical signs, diagnosis), Tkachenko S. M. (2021)
Doroshchuk V. O. - A clinical case of the treatment of the spine trauma with spinal cord injury in cat, Sokol А. I. (2021)
Ushkalov V. O. - A study of the efficiency of culture media for the recovery of lyophilized pathogenic bacteria, Vygovska L. M., Ushkalov A. V., Boianovskyi S. O., Hranat A. V., Tereshchenko S. A., Davydovska L. O., Vishovan Yu. Yu. (2021)
Zhurenko O. V. - Cortical mechanisms of regulation of lithium content in blood of cows depending on the seasons, Karpovskyi V. I., Zhurenko V. V. (2021)
Solonin P. K. - Infusion therapy in the perioperative period in dogs and cats, Kulida M. A. (2021)
Олійник Я. Б. - Суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу Київської області, Ващенко О. В. (2018)
Масляк П. О. - Політична географія ХХІ ст. (2018)
Шевченко О. Г. - Вітровий режим великого міста, Сніжко С. І. (2018)
Smirnov I. G. - Territorial and logistical organization of urban tourism in context of its sustainable development (Ukraine’s case) (2018)
Бейдик О. О. - Основні родовища корисних копалин у таблиці Д. І. Менделєєва: національний вимір (2018)
Мотузенко О. О. - Інтеграція винахідників похилого віку в ринок інновацій, Урбані Л., Дем’яненко С. О., Петліна Д. В. (2018)
Запотоцька В. А. - Основні напрямки реконструкції житлового фонду в Україні (2018)
Корома Н. С. - Просторові перетворення у великому постсоціалістичному місті: приклад Харкова (2018)
Михайленко Т. І. - Побузька об’єднана територіальна громада Кіровоградської області як перспективний осередок соціально-економічного розвитку, Січка А. І. (2018)
Заваріка Г. М. - Конфлікт як наукова категорія та його міждисциплінарний характер (2018)
Бейдик О. О. - Національна та світова спадщина як чинник розвитку міжнародного туризму, Семенко Б. В. (2018)
Запотоцький С. П. - Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області, Горин І. В. (2018)
Уліганець С. І. - Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні: м. Кам’янець-Подільський, Аріон О. В., Боль Д. (2018)
Матвієнко Н. М. - Чинники розвитку туризму в Хорватії, Матвієнко В. М. (2018)
Міщенко О. М. - Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту (2018)
Вихідні відомості (2018)
Білоус Л. Ф. - Стратегічна екологічна оцінка для потреб управління довкіллям (2018)
Гавриленко О. П. - Деградація екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах, Циганок Є. Ю. (2018)
Шевченко О. Г. - Індикатори температурних аномалій регіонального клімату, Сніжко С. І., Олійник Р. В., Костирко І. О. (2018)
Галаган О. О. - Розрахунок кількості важких металів, що надходять у приавтомагістральні геосистеми з викидами автотранспорту, Корогода Н. П. (2018)
Хохлова Л. К. - Якість води у магістральному каналі Каховської зрошувальної системи, Лукашов Д. В. (2018)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни України (2018)
Олішевська Ю. А. - Особливості співпраці України та Польщі у сфері охорони навколишнього середовища (2018)
Кравцова І. В. - Просторово-часовий аналіз формування структури сучасних садово-паркових ландшафтів правобережної України, Лаврик О. Д. (2018)
Гетьман В. І. - Національний природний парк "верховинський": природні та історико-культурні цінності (2018)
Бондаренко Е. Л. - Особливості формування шкал кількісних показників на тематичних картах в умовах комп’ютеризації картографії (2018)
Томченко О.В. - Дослідження динаміки зміни площ островів київської групи річки Дніпро, Мазуркевич Л.О., Малець О.А., Підлісецька І.О. (2018)
Dobysh M. P. - Territory, place, scale, and polarization of electoral preferences In Ukraine, 2002 - 2014 (2018)
Ярошевич М. А. - Транспортно-географічне положення східноєвропейського газового хабу (2018)
Голуб Ю. М. - Напрями забезпечення збалансованого розвитку міст (на прикладі міста Чернігів) (2018)
Черніну Валентину Михайловичу – 85! (2018)
Хільчевському Валентину Кириловичу -65! (2018)
Мельничуку Анатолію Леонідовичу – 45! (2018)
До 90-Річчя з дня народження Грубріна Юрія Львовича (2018)
До 80-річчя з дня народження Щура Юрія Володимировича (2018)
До 75-річчя з дня народження Ромася Миколи Івановича (2018)
Вихідні відомості (2018)
Масляк П. О. - Кількісна оцінка суспільно-географічного положення території (2019)
Ободовський О. Г. - Результати перевірки на однорідність даних метеорологічних спостережень в розрізі районів річкових басейнів та суббасейнів України, Гребінь В. В., Сніжко С. І., Купріков І. В., Шевченко О. Г. (2019)
Бейдик О. О. - Визначні родовища корисних копалин у таблиці Д. І. Менделєєва: світовий вимір (2019)
Шищенко П. Г. - Геоекологічна парадигма у вищій освіті України, Гавриленко О. П. (2019)
Олійник Я. Б. - Освітній комплекс Херсонської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Нич Т. В. (2019)
Машіка Г. В. - Адміністративно-територіальні особливості переходу міст Карпатського регіону на шлях сталого розвитку (2019)
Запотоцька В. А. - Перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії північного Причорномор’я, Скляров О. (2019)
Савчук І. Г. - Передумови розвитку транспортної інфраструктури Київської міської агломерації (2019)
Запотоцький С. П. - Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова), Кононенко О. Ю., Голуб Ю. (2019)
Глибовець В. Л. - Географія кримінальних правопорушень міста Києва (2019)
Любіцева О. О. - Організація туризму Іспанії в умовах періодичних конфліктів, Заваріка Г. М. (2019)
Іванова О. Л. - Доступний туризм для всіх у Європейському союзі, Сеньків М. І. (2019)
Беркова О. П. - Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу, Борисюк О. А., Дудник І. М. (2019)
Скриник О. В. - Перші результати та перспективи метеорологічних спостережень в обсерваторії на горі Піп Іван (2019)
Sholokhova A. S. - Pilot-scale methane degradation biocover at operating landfill, Tsiberna O., Mykhaylenko V. P., Burlakovs J., Kuusemets V., Pehme K.-M., Kriipsalu M. (2019)
Исмаилов М. - Структурно-генетические особенности и тенденции развития ландшафтов зоны Прикаспийских равнин (Юго-Восточно-Ширванской, Сальянской и Ленкоранской) (2019)
Бондаренко Е. Л. - Сучасні можливості геоінформаційного картографування природних факторів впливу на поширення хвороб населення (2019)
Горин І. В. - Суспільно-географічний аналіз моршинського і трускавецького бальнеологічних курортів Львівської області (2019)
Вихідні відомості (2019)
Gerasimenko N. P. - Palaeoenvironmental factors influencing the rise and the collapse of the sabatynivka farming culture in southern Ukraine (2019)
Шевченко О. Г. - Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінця ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв, Сніжко С. І. (2019)
Олійник Я. Б. - Формування трудового потенціалу Київської області, Нич Т. В., Ващенко О. В. (2019)
Еккерт Д. - Українські кордони: сучасний стан і проблеми (2019)
Кононенко О. Ю. - Типізація регіонів України за можливостями сталого управління відходами, Молодика В. П. (2019)
Запотоцька В. А. - Географічні засади діяльності компаній Нова пошта та Укрпошта у сфері логістичного сервісу на прикладі Голосіївського району міста Києва, Риндіч Л. О. (2019)
Михайленко Т. І. - Монопрофільні поселення в контексті збалансованого регіонального розвитку (на прикладі створення Побузької об’єднаної територіальної громади) (2019)
Міщенко О. М. - Тафальний ландшафт в структурі міста (на прикладі м. Луцька) (2019)
Smirnov I. G. - Geologistical strategies of urboturism sustainable development in conditions of overturism (2019)
Вишневський В. І. - Екскурсія як метод пізнання (2019)
Білоус Л. Ф. - Міжнародна екорегіональна співпраця України з охорони й збереження біорізноманіття (2019)
Каверіна К. - Індексація метеорологічної посухи, Костирко І. О., Олійник Р. В. (2019)
Коваленко Т. - Характеристика наслідків впливу пожежі на Львівському полігоні твердих побутових відходів на довкілля, Михайленко В. (2019)
Гавриленко О. П. - Міські природоохоронні території: реальний захист чи формальне створення, Циганок Є. Ю. (2019)
Dudun T. V. - Application of structural-graphical and GIS-modeling in cartographic research, Titova S. V. (2019)
Бондаренко Е. Л. - Підхід до вибору програмно-технічної та обґрунтування технологічної основи створення інтерактивної карти природно-заповідного фонду України в Полтавській області, Кирилюк М. О. (2019)
Паренюк В. А. - Безробіття молоді в регіонах України: динаміка, сучасний стан, тенденції (2019)
Вихідні відомості (2019)
Хільчевський В. К. - Глобальні водні ресурси: виклики ХХІ століття (2020)
Мезенцев К.В. - Економічні фактори регіональної диференціації безробіття та міграційних намірів молоді в Україні, Провотар Н. І., Паренюк В. І. (2020)
Смирнов І. Г. - Польське Розточчя: потенціал українсько-польської співпраці у сфері рекреації та туризму, Любіцева О. О., Бєлоусова Н. В. (2020)
Шевченко О. Г. - Алгоритм комплексної урбометеорологічної оцінки (2020)
Барановський М. О. - Субрегіональний рівень адміністративно-територіальної реформи в Україні: дискусійні аспекти (2020)
Zapototskyi S. P. - Socio-environmental aspects of provision of landscaping in the city of Chernihiv, Zapototska V. A., Holub Yu. M. (2020)
Батиченко С. П. - Групування регіонів України за демографічними показниками (2020)
Заваріка Г. М. - Концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій (2020)
Матвієнко Н. М. - Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Японії, Матвієнко В. М. (2020)
Карпюк З. К. - Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння, Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. (2020)
Кізюн А. Г. - Розвиток екстремального туризму у межах Подільських Товтр (2020)
Удовиченко В. В. - Slow food: від руху до концепту еногастрономічного туризму (2020)
Лаврик О. Д. - Динаміка та багатовимірність ландшафтно-технічних систем, Цимбалюк В. В. (2020)
Бондаренко Е. Л. - ГІС у задачах моніторингу навколишнього середовища, Яценко О.Ю. (2020)
Panchenko V. V. - Land cover change detection for amalgamated territorial communities: example of using remote sensing for forest classification and deforestation disclosure (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бондар М. І. - Зарубіжний досвід масової оцінки нерухомості, Кулик А. А. (2021)
Гринь В. П. - Історичні аспекти виникнення стратегічного управлінського обліку (2021)
Лоскоріх Г. Л. - Особливості організації управлінського обліку на ІТ-підприємствах (2021)
Нестеренко О. О. - Місце звітності в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства (2021)
Осмятченко В. О. - Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів, Ізмайлов Я. О., Пінчук К. С. (2021)
Пінчук О. А. - Раціональна організація аналітичного обліку у військових частинах (2021)
Поліщук І. Р. - Облікове забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів залежно від платоспроможності покупців, Жидкова В. В. (2021)
Chyzhevska L. V. - Formation of management reporting in the enterprise controlling system (2021)
Ясишена В. В. - Проблеми документування обліку нематеріальних активів (2021)
Дончак Л. Г. - Інноваційний потенціал підприємства та напрями підвищення ефективності його використання, Мартусенко І. В., Шкварук Д. Г. (2021)
Макаренко І. О. - Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питань відповідального інвестування, Воронцова А. С., Єльнікова Ю. В., Ласукова А. С. (2021)
Пиршін М. І. - Самодостатність як об’єкт управління в системі економічного убезпечення діяльності лісогосподарських підприємств (2021)
Вихідні відомості (2021)
Mazaraki A. - China’s digital policy: system analysis and implementation prospects for Ukraine, Roskladka A., Ivanova O. (2021)
Lang F. P. - System competition: concept, problems and limits (2021)
Уманців Ю. - Теоретичний дискурс розвитку корпорацій у ХХІ ст. (2021)
Квач Я. - Енергоефективність як потенціал економічного розвитку країни, Кузьминчук Н., Куценко Т. (2021)
Бойко М. - Рефреймінг концепції туристичного брендингу, Босовська М., Охріменко А. (2021)
Мірко Н. - Територіальна консолідація в Україні, Ладонько Л. (2021)
Лабурцева О. - Маркетингова цінова політика роздрібних торговельних мереж (2021)
Богма О. - Господарський інтерес підприємства в концепції економічної безпеки, Сілакова Г. (2021)
Kulik A. - Agricultural enterprise innovative development (2021)
Муковіз В. - Трансакційні витрати суб’єкта господарювання: обліково-аналітичне забезпечення, Лещій Л. (2021)
Воляник О. Ю. - Дослідження взаємодії робочих органів барабана відцентрової машини з оброблюваним матеріалом (2020)
Залюбовський М. Г. - Синтез та аналітичні дослідження геометричних параметрів статично визначеного просторового шарнірного механізму галтувальної машини, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2020)
Єліна Т. В. - Особливості 3D моделювання структури трикотажу у максимально розтягнутому стані, Галавська Л. Є., Miкучіонене Д., Мілашіус Р., Безсмертна В. І. (2020)
Борщевська Н. М. - Дослідження впливу лазерного гравірування на фізико-механічні властивості натуральних шкір для верху взуття та шкіргалантерейних виробів (2020)
Лещишин М. М. - Дослідження та підвищення комфортності взуття за індивідуальним замовленням (2020)
Здоренко В. Г. - Застосування ультразвукового пристрою для визначення поверхневої густини текстильної волоконної маси, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О. (2020)
Бессарабов В. І. - Використання полімерних композиційних матеріалів для підвищення біодоступності гесперидину, Плаван В. П., Кузьміна Г. І., Лісовий В. М., Вахітова Л. М. (2020)
Штепа В. М. - Комбінована технологія обробки стоків шкіряного виробництва, Плаван В. П., Заєць Н. А., Коляда М. К., Криницька Н. М. (2020)
Сова Н. В. - Вплив параметрів адитивного формування на електричні властивості графітонаповненого композиту на основі полілактиду, Слепцов О. О., Федорів Т. Р., Мартиненко А. О., Кудлай М. Р., Іскандаров Р. Ш. (2020)
Новак Д. С. - Дослідження впливу вмісту піску та модифікуючих добавок на властивості полімербетонних композицій, Березненко Н. М., Середенко А. А., Піщулін О. Г. (2020)
Грабовський В. А. - Особливості становлення та тенденції розвитку інституту медіації: українські та зарубіжні практики, Рак Ю. О. (2020)
Голяшкіна О. А. - Еволюція інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у системі публічної служби (2020)
Марченко А. В. - Форми участі громадськості в реалізації антикорупційної реформи в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Іголкін С. М. - Вплив державного екологічного регулювання на впровадження інновацій та конкурентоспроможність: аналіз наукових підходів (2020)
Клименко О. В. - Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні в умовах євроінтеграції (2020)
Ковач В. О. - Форми та методи управління ринком праці (2020)
Сардар М. Р. Огли - Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській Республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану (2020)
Трощинський В. П. - Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика, Мельничук Л. М., Ярош Н. П. (2020)
Ковальова Т. В. - Застосування acquis communautaire у процесі реалізації державної мовної політики України щодо національних меншин (на прикладі угорської національної меншини) (2020)
Василенко А. Ю. - Реєстр дослідницьких інфраструктур як засіб реалізації державної політики відкритої науки в країнах ЄС та в Україні (2020)
Гордієнко Є. П. - Світовий досвід формування та реалізації політики соціального захисту учасників бойових дій (2020)
Карпенко О. В. - Державна кіберосвіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України, Арсенович Л. А. (2020)
Попроцький О. П. - Особливості етапізації інформаційного супроводу стратегічного управління (2020)
Запорожець Т. В. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення інтелектуалізації управлінських процесів у діяльності органів публічної влади (2020)
Наместнік В. В. - Електронне, цифрове та smart-управління: сутність та співвідношення термінів, Павлов М. М. (2020)
Білоцерківська О. А. - Інформаційні механізми забезпечення гуманітарної безпеки органами публічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід (2020)
Ареф’єва О. В. - Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств у контексті реалізації інноваційного потенціалу, Вовк О. М., Очеретяна С. М. (2020)
Видобора В. В. - Наукові засади промислової політики: зарубіжний досвід (2020)
Лісовий А. В. - Розвиток туристичного потенціалу України: світовий досвід та вітчизняні реалії, Турчик Н. І. (2020)
Miahkykh I. M. - International trade in goods and its key development trends in Ukraine, Shkoda M. S., Lytvyn N. (2020)
Отенко І. П. - Тенденції розвитку електронного бізнесу на світовому ринку, Птащенко О. В., Кущ Я. М. (2020)
Hanushchak-Yefimenko L. M. - Effective strategies for enterprise business process management in rural areas (2020)
Laponoh D. V. - Insights into the factors affecting integrated partnership framework development (2020)
Міщук Є. В. - Розвиток теоретико-методичних підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств з урахуванням ефективності управлінських рішень (2020)
Ординський В. І. - Стратегія інтернет-маркетингу іт-продукту на ринку B2C (2020)
Юхман Я. В. - Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу: структурно-декомпозиційний аналіз (2020)
Відомості про авторів (2020)
Карпенко О. В. - Формування соціально-інституційного конструкту цифрової дипломатії, Рибченко А. С. (2020)
Stepanov V. Yu. - Digital diplomacy in the informational space (2020)
Смітюх Ю. П. - Удосконалення організаційної культури в системі державного управління:інструментарій онлайн-комунікацій (2020)
Редчиць О. С. - Інформаційні механізми вдосконалення виборчих процесів в Україні (2020)
Скиба М. В. - Капітальні інвестиції в Україні в умовах наростання нестабільності фінансових ринків (2020)
Запорожець Т. В. - Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади (2020)
Копанчук В. О. - Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи (2020)
Осьмак А. С. - Особливості та критерії оцінювання управлінських послуг залежно від типу транзакції (2020)
Парило Т. С. - Сутність взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями у сфері гуманітарного розвитку регіону (2020)
Рачинська О. А. - Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління (2020)
Василенко А. Ю. - Вироблення державної політики відкритої науки в країнах Прибалтики (приклад Латвії та Литви) (2020)
Зюзя О. В. - Функції та завдання системи забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах європейської та євроатлантичної інтеграції (2020)
Марутян К. К. - Комунікативний механізм реалізації гендерної політики в Національній поліції України (2020)
Єлагін В. П. - Особливості стратегічного планування розвитку пенсійної системи в Україні, Мартиненко Н. В. (2020)
Пірен М. І. - Професійно-відповідальні та історико-правові настанови підготовки публічних службовців на успішність державотворення в Україні (2020)
Подольчак Н. Ю. - Удосконалення системи оцінювання ефективності роботи державних службовців України категорій Б та В як один із факторів підвищення професійного та особистісного розвитку, Хім М. К., Циглик Н. В. (2020)
Карковська В. Я. - Зміна поколінь у публічній службі: передумови та перспективи (2020)
Яценко В. В. - Ризики соціально-економічної відповідальності закладів вищої освіти в умовах глобальних структурних викликів пандемії COVID-19 (2020)
Абрамова А. Г. - Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на заклади гостинної індустрії України, Пушка О. С., Мирошник Ю. А. (2020)
Наумік-Гладка К. Г. - Розвиток безпеки міжнародної підприємницької діяльності та івент-туризму в умовах цифрових технологій та психологізації (2020)
Отенко І. П. - Використання різних видів технологій у міжнародному бізнесі, Птащенко О. В., Самок О. (2020)
Поленкова М. В. - Особливості впливу діяльності сільськогосподарських підприємств на сталий розвиток регіонів (2020)
Fastovets N. V. - Female entrepreneurship in Ukraine: development specifics (2020)
Хмара О. П. - Фінансова складова механізму міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу (2020)
Щербак В. Г. - Використання цифрової платформи для запобігання нового спалаху пандемії COVID-19 (2020)
Hanushchak-Yefimenko L. M. - Conceptual management framework to enhance the development of innovation active agribusiness enterprises (2020)
Лапоног Д. В. - Аналіз тенденцій розвитку системи державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту (2020)
Салюк А. П. - Методичне забезпечення створення бренду підприємства та його оцінювання (2020)
Hotra V. V. - Spurring entrepreneurship investment management processes in modern settings, Ganushchak O. Yu. (2020)
Nifatova O. M. - Managing innovative business processes of rural agricultural companies (2020)
П’ятницька Г. Т. - Роль виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств, Жуковська В. М., Григоренко О. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Карпенко О. В. - Вироблення стратегічних підходів та практичних рекомендацій із протидії поширенню в Україні дезінформації засобами соціальних медіа (2021)
Петроє О. М. - Розвиток прямої демократії: досвід європейських країн та України (2021)
Бакуменко В. Д. - Методологічні засоби систематизації досліджень механізмів державного управління (2021)
Скибун О. Ж. - Кібербезпека систем електронних комунікацій органів державної влади України (2021)
Осьмак А. С. - Цифрові сервіси обміну миттєвими повідомленнями в публічному управлінні: сутність, класифікація та кібербезпека (2021)
Гавриляк В. Б. - Стратегія кібербезпеки ЄС (2021) на цифрове десятиліття: перспективи для України (2021)
Цейтліна А. О. - Вироблення державної комунікативної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій України (2021)
Медведь А. В. - Державні механізми подолання цифрової нерівності для забезпечення доступу громадян до управлінських послуг (2021)
Stepanov O. V. - Transport complex development management in conditions of interoperability, Venger A. S., Iarish A. A. (2021)
Malecki W. - Administrative economic law and public economic law – perspective of the polish science of law (2021)
Janiak P. - The polish concept of administrative liability (2021)
Зюзя О. В. - Місія та функціональна структура системи забезпечення державної безпеки адаптивного типу (2021)
Казюк Я. М. - Правові механізми процесів інтеграції залізничної транспортної системи України в європейські стандарти, Фесовець О. Р. (2021)
Сніцаренко П. М. - Механізм системи державного управління та його інформаційна сутність (на прикладі воєнної сфери), Саричев Ю. О., Устименко О. В. (2021)
Горьєва С. В. - Правовий механізм державного регулювання у сфері використання ядерної енергії (2021)
Гольцова І. Б. - Компетентнісна модель підготовки фахівців у сфері публічних закупівель (2021)
Малиш Н. А. - Державна політика у сфері музейної справи: показники та тенденції розвитку, Москаленко С. О. (2021)
Форкуца О. А. - Переваги забезпечення якості середньої освіти засобами інституційного аудиту: публічно-управлінський аспект (2021)
Комісаренко А. О. - Соціальне підприємництво як ефективний механізм сталого розвитку в Україні (2021)
Матвеєва О. Ю. - Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України (2021)
Бездрабко В. В. - Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів (2019)
Дегтярьов С. І. - Невідомі документи 1734 року про закріпачених шведських підданих, Молчанова В. С. (2019)
Antoniuk Y. - "Dobosh Case”: the Biggest Failure of ZCh OUN Security Services in Resistance to KGB Apparatus (2019)
Тер-Оганов Н. К. - Геополітичні передумови Кримської війни (1853-1856 рр.) і таємні російсько-іранські переговори (2019)
Гончаренко А. В. - Зовнішня політика США щодо КНР під час президентства Джеральда Форда: 1974-1977 роки, Полякова Л. Г. (2019)
Korol V. - New Edition on Historical Urbanistics of Donbas (Review on the monograph: Labour, Exhaustion, and Success: company towns of Donbas / M. Ilchenko, K. Kuzina, V. Kulikov and others; edited by V. Kulikov and I. Sklokina. Lviv: FOP Shumylovych, 2018. 244 p.) (2019)
Бездрабко В. В. - Документ, архів, пам’ять у контексті літературної спадщини Джорджа Орвелла (2019)
Куцаєва Т. О. - Маргіналістика в музейних дослідженнях: на прикладі бібліотеки НМІУ (2019)
Білущак Т. М. - Функційний аналіз привілеїв в документно-комунікаційній системі оборонної політики м. Львів династії Ягеллонів у період його доджерельного існування (інформаційний потенціал архівних фондів ЦДІАЛ України) (2019)
Артюх В. О. - Джерела до історії товариства "Просвіта” в Сумах (1917-1918 рр.), Іванущенко Г. М. (2019)
Ганчев О. І. - Болгарська сім’я Південної Бессарабії у першій половині ХІХ ст. в науковому полі соціальної історії (2019)
Магсумов Т. А. - Специфика формирования системы здравоохранения взрослого населения новых социалистических индустриальных городов последней трети XX в., Нигматуллина М. О. (2019)
Карпенко О. В. - Самоорганізаційний механізм запобігання розвитку цифрової залежності в державних службовців у процесі дистанційної роботи та навчання (2021)
Никифоров А. Є. - Управління розвитком загальнонаціонального інтелектуального потенціалу в умовах цифровізації (2021)
Осьмак А. С. - Концептуальні засади впровадження реінжинірингу сервісної діяльності органів публічної влади, Яріш А. А. (2021)
Даник Ю. Т. - Теоретико-прикладні аспекти та особливості справляння когнітивних впливів на соціум у кіберпросторі та реагування на них, Андрейчук В. С. (2021)
Скибун О. Ж. - Кібергігієна як складова формування цифрової держави (2021)
Запорожець Т. В. - Підвищення ефективності кадрового потенціалу як імператив ресурсного забезпечення на шляху трансформаційних змін публічного управління (2021)
Загороднюк С. В. - Проблематика ергономічності робочої пози державного службовця (2021)
Мороз С. А. - Детермінанти та напрями вдосконалення якості вищої освіти України: аналіз експертної думки роботодавців, Мороз В. М. (2021)
Малиш Н. А. - Освітня політика в умовах пандемії COVID-19, Москаленко С. О. (2021)
Ємльяненко Л. М. - Соціальні стандарти як інструмент реалізації трансфертної політики в Україні, Москвіна В. І. (2021)
Орищук В. В. - Напрями цифрового розвитку у сфері музейної справи (2021)
Слюсарев І. О. - Механізми управління конфліктами в системі місцевого самоврядування в умовах цифровізації суспільства (2021)
Положешна І. В. - Застосування кадрового механізму для створення інституційно спроможних територіальних громад (2021)
Ворона П. В. - Феномен регіональних партій із усеукраїнським статусом на місцевих виборах 2020 року (2021)
Безугла Л. Р. - Естетика поетичного дискурсу (2020)
Хамаршех А. Ш. - Імплікатури як мовленнєві засоби реалізації стратегій політичного дискурсу (2020)
Любимова С. А. - Оцінний фактор стереотипізації соціокультурних груп в американській лінгвокультурі (2020)
Мартинюк А. П. - Проблема смислотворення в комунікації (2020)
Мелещенко О. О. - Комунікативна стратегія конструювання позитивного іміджу (на матеріалі твітера Д.Трампа) (2020)
Гладка В. А. - Символьна мотивація як один із способів відображення культури в мові (на матеріалі французьких неофразеологізмів) (2020)
Корольова Н. В. - Юрисоніми грецько-латинського походження в інформаційному просторі сучасного міста (2020)
Кулина І. Г. - Мовні особливості середньоверхньонімецької ділової прози (2020)
Iarmolovych G. - The influence of parity judgement on the derivation process from the numerals "one" and "two" (2020)
Ахмедова Е. Д. - Стратегії і методи англо-українського перекладу засобів мовного втілення еталонів художніх порівнянь (2020)
Береговенко Н. С. - Мовні одиниці на означення переміщення в просторі в романах Дж. Роулінг "Гаррі Поттер": перекладознавчий аспект (2020)
Березіна Ю. О. - Роль Мартина Лютера та його перекладів Біблії у формуванні нормованої німецької мови (2020)
Вороніна К. В. - Оказіоналізми Дж. Джойса в українському перекладі (2020)
Жулавська О. О. - Привнесення синестезійних метафор в англо-український переклад художнього тексту (2020)
Лук’янова Т. Г. - Переклад комічного в кінофільмах Веса Андерсона (на матеріалі англійської та української мов), Матійко К. (2020)
Ребрій О. В. - Як Шекспір гнівається українською або про стратегії відтворення інвективи в художньому перекладі, Данилова О. О. (2020)
Tashchenko G. Kabiri M. - Gender stereotypes in translation: stylistic perspective (2020)
Фролова І. Є. - Реалізація стратегії одомашнення у перекладах казок Оскара Уайльда, Ткачов В. А. (2020)
Kalnychenko O. - Навчання перекладу: інститутські програми з перекладознавства початку 1930-их років, Kamovnikova N. (2020)
Ольховська А. С. - Дистанційне навчання майбутніх перекладачів: засоби та досвід упровадження (2020)
Черноватий Л. М. - Тематична класифікація англомовних абревіатур назв організацій у сфері навчання мов, Ковальчук Н. М. (2020)
Рекомендації щодо оформлення рукописів статей Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” (2020)
Вихідні відомості (2020)
Stepanov Yu. M. - Age peculiarities of intestinal microbiocenosis disorders in the patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease, Titova M. V. , Klenina I. A. , Tatarchuk O. M. (2020)
Neverovskyi A. - Gut bacterial bile salt hydrolase activity correlates with cardiovascular risk: a case-control study, Chernyavskyi V., Shypulin V., Gvozdecka L., Mikhnova N. (2020)
Джанелидзе Д. Т. - Эффективность применения препарата Колонзак у пациентов с различными клиническими вариантами синдрома раздраженного кишечника (2020)
Shevchenko B. F. - Manodebitometry in intraoperative diagnosis of extrahepatic cholestasis in complicated cholelithiasis, Zeleniuk O. V., Babii O. M., Prolom N. V., Galinsky О.О. (2020)
Шипулін В. П. - Клініко-генетичні особливості пацієнтів з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки, Руденко М. М., Коляда О. К., Мельник Н. Г. (2020)
Гладких Ф. В. - Нестероїдні протизапальні засоби: сучасне уявлення про механізми ушкодження травного тракту, недоліки препаратів патогенетичного лікування та перспективи біологічної терапії НПЗЗ-індукованої езофагогастроентероколонопатії, Чиж М. О. (2020)
Чабан М. П. - Заводський лікар Іван Клочков, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2020)
Скирда І. Ю. - За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "XII Український гастроентерологічний тиждень" (2020)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "VІІI наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології" (26–27 листопада 2020 року) (2020)
Mosiychuk L. M. - Clinical and vegetative disorders, adaptive capacity and stress resistance in patients with precancerous conditions of the stomach in comorbidity with thyroid pathology, Shevtsova O. M. , Petishko O. P. (2021)
Сірчак Є. С. - Рівень гастроінтестинальних гормонів та їх динаміка на фоні замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит і цукровий діабет 2 типу, Барані В. Є. , Петричко О. І. , Рего О. Ю. (2021)
Степанов Ю. М. - Ефективність урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні постковідного й медикаментозного ураження печінки, Ягмур В. Б. , Меланіч С. Л. , Попок Д. В. (2021)
Байло А. Є. - Оцінка стану гемостазу у хворих з поєднаним перебігом цирозу печінки та фібриляцією передсердь, Шипулін В. П. , Чернявський В. В. , Парунян Л. М. (2021)
Діденко В. І. - Взаємний вплив стану клітинної ланки імунітету, цитокінової регуляції та порушень кишкової мікробіоти на процеси фіброзування при хронічних дифузних захворюваннях печінки, Татарчук О. М. , Зигало Е. В. , Коненко І. С. , Ягмур В. Б. (2021)
Шевченко Б. Ф. - Хірургічна корекція неспроможності фізіологічної кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми, Пролом Н. В. , Бабій О. М. , Зеленюк О. В. , Тарабаров С. О. (2021)
Степанов Ю. М. - Overlap-синдром хвороби Вільсона й неалкогольної жирової хвороби печінки: чи можливе співіснування (клінічний випадок та огляд літератури), Завгородня Н. Ю. , Завгородня О. Ю. (2021)
Нечипуренко Т. Б. - Позакишкові прояви як клінічні маски запальних захворювань кишечника (2021)
Степанов Ю. М. - IgG4 як діагностичний критерій (огляд літератури), Тарасова Т. С. , Стойкевич М. В. (2021)
Чабан М. П. - Як долали епідемії наші попередники , Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2021)
Мосійчук Л. М. - Особливості цитокінового балансу при прогресуванні структурних змін слизової оболонки шлунка у хворих на атрофічний гастрит, Татарчук О. М., Сімонова О. В., Петішко О. П. (2021)
Осьодло Г. В. - Поширеність, клінічний перебіг та лікування хронічного гастриту на сучасному етапі, Котик Ю. Я., Калашніков М. А., Осьодло В. В. (2021)
Палій І. Г. - Гастроінтестинальні порушення в пацієнтів, які перехворіли на COVID-19: як діагностувати й лікувати в умовах пандемії, Заїка С. В., Чернова І. В., Євтодій І. М., Палій Д. В. (2021)
Діденко В. І. - Маркери прогресування фіброзних змін печінки в пацієнтів із хронічним токсичним гепатитом медикаментозного генезу, Татарчук О. М., Петішко О. П., Коненко І. С., Меланіч С. Л. (2021)
Стойкевич М. В. - Оцінка стану кишкової мікробіоти та концентрації коротколанцюгових жирних кислот у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Федорова Н. С., Недзвецька Н. В., Кленіна І. А., Татарчук О. М. (2021)
Khimich S. D. - A rational approach to the prevention of thromboembolic complications in the surgical treatment of complicated forms of cholelithiasis in patients with liver cirrhosis, Muraviov F. T. (2021)
Степанов Ю. М. - Морфологические проявления синдрома раздраженного кишечника, Будзак И. Я., Гайдар Ю. А. (2021)
Степанов Ю. М. - Плейотропні ефекти урсодезоксихолевої кислоти, Саленко А. В. (2021)
Нечипуренко Т. Б. - Мультидисциплінарний підхід у тактиці ведення запальних захворювань кишечника: хірургічні ускладнення — як не пропустити терапевту (2021)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "IX наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології" (2021)
Чабан М. П. - Земський лікар Василь Леонтович —родоначальник династії вчених, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2021)
Ярош А. В. - Урожайність та стійкість до листкових хвороб сучасних сортів озимої м’якої пшениці в умовах лімітуючого впливу біотичних чинників, Рябчун В. К., Четверик О. О. (2020)
Докукіна К. І. - Посухостійкість ліній пшениці похідних від синтетиків геномної структури ABD, Богуславський Р. Л. (2020)
Колесник І. І. - Гарбуз фіголистий – новий культурний вид гарбуза в Україні, Палінчак О. В. (2020)
Грабовецька О. А. - Перспективи культури хурми (Diospyros L.) в умовах півдня України (2020)
Кузьмишина Н. В. - Шляхи формування ознакової колекції кукурузи за класами вегетаційного періоду та його компонентами, Чернобай Л. М., Вакуленко С. М., Тертишна Н. В., Бібель Ю. О. (2020)
Москалець В. В. - Формування колекції генофонду обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.), Москалець Т. З., Гриник І. В., Овезмирадова О. Б., Невмержицька О. М. (2020)
Тихий Т. І. - Зразки калини звичайної (Viburnum opulus L.) Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва в умовах лісостепу України, Буркут О. С. (2020)
Фільов В. В. - Посухо- та жаростійкість зразків сливи домашньої (Prunus domestica L.) в умовах лісостепу України, Кіщак О. А., Юрик Л. С. (2020)
Абдуллаєв Ф. Х. - Проектування запитів, форм і звітів інформаційної системи по генетичних ресурсів рослин (2020)
Рябчун В. К. - До 80-річчя Юрія Федака, Білинська О. В. (2020)
Рябчун В. К. - Олександр Ілліч Рибалка (до 70-річного ювілею), Богуславський Р. Л. (2020)
Гамуля Ю. Г. - Кафедра ботаніки Харківського університету за 215 років існування: служіння науці про рослинне різноманіття, Задорожний К. М. (2020)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2020)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2020)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2020)
Правила для авторів (2020)
Кропивко М. Ф. - Управління інвестиційними процесами в агробізнесі: соціальний ефект (2020)
Попова Ю. М. - Питання вдосконалення транспортно-логістичного менеджменту в період світової пандемії, Пронь С. В., Загородня Ю. В. (2020)
Шаповал Б. С. - Поточний стан світового ринку продовольства та харчової індустрії та місце України на ньому (2020)
Ільчук М. М. - Розвиток біржового ринку цінних паперів в умовах пандемії Covid-19, Радько В. І. (2020)
Зубков Р. С. - Напрямки вдосконалення продовольчої безпеки регіону, Завгородній А. В., Місюк М. В. (2020)
Огієнко М. М. - Формування інноваційної стратегії розвитку туристичного бізнесу в регіоні, Огієнко А. В., Саркісян Г. О., Любаров Ю. Й. (2020)
Онегіна В. М. - Кооперація, як основа забезпечення інноваційного розвитку та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України, Антощенкова В. В., Кравченко Ю. М. (2020)
Матійко Н. О. - Дизайн-менеджмент як нова реальність при формуванні маркетингової стратегії, Манецька Ю. С. (2020)
Надточій І. І. - Сутністо-змістова характеристика бізнес-процесів та особливості управління ними (2020)
Писанко С. В. - Методичні підходи до аналізу інвестиційно-інноваційних процесів електроенергетичної галузі регіону (2020)
Ракіпов В. Р. - Ретроспективний аналіз процесів цифрової трансформації національних соціально-економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях (2020)
Макєєв О. О. - Методичний підхід до визначення рівня використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу, Луценко І. В. (2020)
Заставний Ю. Б. - Фінансово-економічне стимулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об’єднаних територіальних громад (2020)
Сохань І. В. - Розвиток сонячної енергетики як передумова енергетичної незалежності територіальних громад, Скрипник О. А. (2020)
Кошкалда І. В. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку молочної галузі України (2020)
Павлов О. І. - Міські об’єднані територіальні громади України як базовий конструкт сільсько-міського континууму, Павлова І. О., Кушнір О. І., Павлов-молодший О. І. (2020)
Пономарьова М. С. - Економічний механізм управління інноваційного розвитку спортивно-оздоровчої сфери, Фоменко В. Є. (2020)
Сохань І. В. - Бенчмаркинг секторів національної економіки України за показниками енергоефективності з урахуванням регіональних особливостей, Скрипник Д. М. (2020)
Арчибісова Д. С. - Особливості управління ризиками в аквакультурі (2020)
Кучер Л. Ю. - Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами (2020)
Іртищева І. О. - Сучасний стан та перспективи цифрової трансформації України, Трушлякова А. Б., Іртищев О. С., Гарагуля А. В. (2020)
Свірко С. В. - Державне управління в сфері бюджетної безпеки в контексті модернізації системи управління державними фінансами України: механізми, напрями, завдання, Тарасова Т. О. (2020)
Страпчук С. І. - Огляд моделей часткової економічної рівноваги для прогнозного оцінювання сталого розвитку підприємств аграрного сектору (2020)
Криничко Ф. Р. - Стан громадського здоров’я україни та європі як наслідки державної політики, Мотайло О. В. (2020)
Жибак М. М. - Розвиток соціально-економічних систем: теоретико-методологічний аспект, Клєпчева О. В. (2020)
Трембовецька Р. В. - Лінійний сурогатний синтез рамкових тангенціальних вихрострумових перетворювачів з об’ємною структурою системи збудження, Гальченко В. Я., Тичков В. В. (2021)
Гайдукевич С. В. - Автоматизована система керування електрообладнанням у спорудах закритого ґрунту, Семенова Н. П., Леськів Я. А. (2021)
Стахова А. П. - Автоматизація виявлення дефектів машинного обладнання засобами вібродіагностики, Квасніков В. П. (2021)
Передерко А. Л. - Засоби забезпечення динамічного діапазону вимірювального каналу (2021)
Квасніков В. П. - Аналіз і класифікація метрологічного забезпечення вимірювань рельєфу нанооб’єктів, Катаєва М. О. (2021)
Моркун В. С. - Критерії оперативного моніторингу бази професійних концептів комплексу автоматизації керування енергосистеми, Котов І. А. (2021)
Тарасенко Я. В. - Метод виявлення і збереження неподільної семантичної складової англомовного маніпулятивного тексту пропагандного дискурсу на основі квантового формалізму (2021)
Tazetdinov V. A. - Neural network system for selection of table tennis equipment, Sysoienko S. V. (2021)
Пильтяй С. И. - Компактный преобразователь поляризации для спутниковых антенных систем, Булашенко А. В., Фесюк И. В., Булашенко А. В. (2021)
Забегалов И. В. - Волноводная система питания рупорной антенны с круговой поляризацией, Шарпан Я. Э., Дихтярук И. И., Пильтяй С. И., Булашенко А. В. (2021)
Ромашко С. В. - Моделі руху автотранспортних засобів при перехресних зіткненнях, Харенко В. Б., Литовченко В. В., Підгорний М. В. (2021)
Прокопенко Т. О. - Оцінка конфліктності композиції ролей продуктового менеджера і власника продукту у проектних командах, Лавданська О. В. (2021)
Гардер Д. А. - Інформаційна технологія параметричної оптимізації режимів автоматизованого лазерного зварювання в умовах невизначеності (2021)
Руденко В. Г. - Новий ефективний вуглецевий адсорбент для знезалізнення води, Іваненко І. М., Косогіна І. В., Бурмак А. П. (2021)
Онищук О. О. - Оптимізація розрахунку температури та швидкості для теплообмінних процесів в адіабатичних умовах (2021)
Чернова А. С. - Порівняння прямоточної і витіснювальної біофільтрації в пристроях децентралізованого очищення води, Гевод В. С., Ісаєва А. У. (2021)
Шкурдода С. В. - Методики визначення вмісту ∆9-тетрагідроканабінолу в насінні конопель методом газової хроматографії: аналіз і наукове обґрунтування, Солодовнік Т. В., Пасічник В. В., Король К. П., Шинкаренко Д. Ю. (2021)
Ванкевич Е. В. - Методические аспекты анализа сезонных изменений рынка труда, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта, Калиновская И. Н., Зайцева О. В. (2021)
Ма Мин - Мировой телекоммуникационный рынок и цифровая трансформация экономики Республики Беларусь (2021)
Паламарчук О. М. - Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: розвиток та зміни в управлінні, Кліменко І. М. (2021)
Rippa M. - "FINTECH” as a digital dimension of stable development, Rippa S. (2021)
Студінський В. А. - Економічні та організаційні засади удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-технічної) освіти України, Щипська Т. П. (2021)
Горошкова Л. А. - Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти, Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. (2021)
Шкутько О. Н. - Цифровизация мирового рынка услуг: специфика и последствия (2021)
Дейнеко Л. В. - Промисловий розвиток у забезпеченні регіональної інклюзії, Ципліцька О. О. (2021)
Меньшиков В. В. - Предпринимательский потенциал студентов, Ружа О. П. (2021)
Шестакова К. В. - Управление промышленным развитием страны: теоретические аспекты и инструментарий, Карпенко Е. М. (2021)
Карпенко В. М. - Экономические инструменты интеграции альтернативной энергетики в энергосистему Китая, Юань Хунхао (2021)
Кучеренко С. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку сфери послуг в економіці України, Леваєва Л. Ю., Припута Н. В. (2021)
Мармуль Л. О. - Актуальні питання обліку амортизації необоротних активів, Кучеренко М. А. (2021)
Заклекта О. І. - Сучасний стан поводження із побутовими відходами: світовий досвід та українські реалії, Мочук О. Б. (2021)
Тірбах Л. В. - Професійна нерівність та гендерні особливості на ринку праці, Чабан Г. В. (2021)
Шелудько Е. І. - Інструменти і методи проведення дофорсайтних досліджень економіки України, Завгородня М. Ю. (2021)
Варналій З. С. - Соціальна підсистема економічної безпекології (2021)
Макогон В. Д. - Фіскальна політика як складова економічного розвитку (2021)
Spys B. - Influence of anonymity, punishment, and high stakes on players’ economic behavior in the Ultimatum game (2021)
Хитов М. М. - Тенденции в мировой экономике в контексте глобального дефляционного кризиса модели развития после 2007 года (2021)
Kristiyan I. - Betting and lottery business – polices, taxes and benefits (2021)
Тропіна В. Б. - Податки у формуванні фінансового ресурсу територіальних громад: Україна та ЄС, Клименко А. М. (2021)
Малишко В. В. - Аналіз формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, Макарчук І. М., Дем’яненко Л. О. (2021)
Насібова О. В. - Діджитал-технології фінансового забезпечення соціальної сфери (2021)
Перчук О. В. - Підвищення якості та ефективності бюджетних соціальних видатків в системі управління публічними фінансами (2021)
Чорновол А. О. - Напрями розвитку системи управління державними фінансами (2021)
Сторінка головного редактора (2000)
Havrylenko V. S. - Przewalski horse (Equus przewalskii Polj.) at the reserve "Askania-Nova”: methods of breeding and preservation, Zharkikh T. L., Yasynetska N. I. (2000)
Bowling A. T. - Genetic variation in Przewalski’s horses, Zimmermann W., Ryder O. A., Yasynetska N. I., Zharkikh T. L. (2000)
Bandi N. - Adaptation of takhi (Equus przewalskii Poljakoff, 1881) in Hustai National Park, Mongolia (2000)
Tserendeleg Ja. - Coherence of takhi reintroduction with the internal and external factors (Example of Mongolian Hustai National Park) (2000)
Scheibe K. - Research on Przewalski horses in the semi-reserve Schorfheide, Berger A., Budras K., Bull J., Eichhorn K., Dehnhard M., Kalz B., Lange B., Patan B., Scheibe A., Sieling Ch., Weber S., Zimmermann W. (2000)
Zharkikh T. L. - Comfort behavior of Przewalski horses (Equus przewalskii) at the reserve "Askania-Nova” (2000)
Tatin L. - The impact of grazing by Przewalski horses on the density and diversity of an orthopterous community in Le Villaret (France), Dutoit T., Feh C. (2000)
Веденьков Е. П. - Сравнительное изучение результатов крупномасштабного и детального картографирования растительности асканийской целины, Веденькова А.Г. (2000)
Гавриленко В. С. - Гніздова орнітофауна дендропарку "Асканія-Нова” та особливості її формування (2000)
Полiщук I. К. - Динамiка чисельностi та структура стад копитних (Ungulata) у природному ядрi заповiдника "Асканiя-Нова”, Реут Ю. О. (2000)
Гавриленко Н. А. - Редкие виды растений Евразии в коллекциях дендрологического парка "Аскания-Нова”, Рубцов А. Ф., Слепченко Л. А. (2000)
Ушачева Т. И. - К истории почвенных исследований в заповеднике "Аскания-Нова” (2000)
Стекленьов Є. П. - Особливості розмноження нанду (Rhea americana L.) в умовах напіввільного утримання на півдні України (2000)
Слепченко Л. О. - Вирощування лілійних в дендрологічному парку "Асканія-Нова” (2000)
Матвиенко А. О. - О развитии пищеварительных органов некоторых видов антилоп, Треус М. Ю. (2000)
Бушаков В. А. - Походження ботанічних термінів ковила і тирса, Дрогобич Н. Ю. (2000)
Треус М. Ю. - Состав молока различных видов копытных зоопарка "Аскания-Нова” (2000)
Бушаков В. А. - Міфологічний сюжет на половецькій статуї в Асканії-Нова (2000)
Ясинецкая Н. И. - Характеристика гистологической структуры кожи лошади Пржевальского, Кацы Г. Д. (2000)
Ясинецкая Н. И. - Динамика численности и разведение зебр в зоопарке "Аскания-Нова”, Жарких Т. Л. (2000)
Капітоненко С. В. - Борошнисторосяні гриби інтродукованих деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова” (2000)
Леонова Я. А. - Искусственное выращивание туркменского кулана (Equus hemionus kulan) в зоопарке "Аскания-Нова”, Жарких Т. Л. (2000)
Чорний С. Г. - Раритетні грунти острова Джарилгач як об'єкт заповідання, Страшко В. І. (2000)
Ясинецкая Н. И. - Цитогенетические и гематологические исследования журавля красавки (Anthropoides virgo L.) в биосферном заповеднике "Аскания-Нова”, Гавриленко В. С., Канивец С. В. (2000)
Ясинецкая Н. И. - Заповедной степи в Аскании-Нова - 100 лет, Гавриленко Н. А. (2000)
Ясинецкая Н. И. - VI международный симпозиум по вопросам сохранения лошади Пржевальского, посвященный 100-летию завоза диких лошадей в Европу (зоопарк "Аскания-Нова”), Жарких Т. Л. (2000)
Слепченко Лідія Олександрівна: Життя, присвячене паркові (до 60-річчя від дня народження) (2000)
Дрогобич Неля Юхимівна: Тридцять років наукової роботи в заповідному степу "Асканія-Нова” (до 55-річчя від дня народження) (2000)
До уваги авторів (2000)
Дев'ятих С. Ю. - Cпецифіка розуміння і взаємозв'язок категорій "соціалізація" та "професіоналізація" в соціальній педагогіці, Воробйов О. І. (2021)
Герасименко Л. Б. - Конфліктна поведінка студентів: динаміка розвитку у просторі індивідуально-психологічних характеристик (2021)
Білинська О. Ю. - Перформативна практика та принцип "полі анімації", як сучасні сегменти майстерності актора (2021)
Хомік І. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів запасу під час навчання на кафедрах військової підготовки закладів вищої освіти (2021)
Чиж Л. В. - Процесс обучения основам первой помощи пострадавшим в образовательном центре безопасности жизнедеятельности университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Каркин Ю. В., Снапковский П. А. (2021)
Герасименко Л. Б. - Соціальні здібності школярів підліткового віку у вимірі ґендерної специфіки (2021)
Богданович А. Б. - Философия безопасности жизнедеятелньости: информационный компонент, Сергеев В. Н., Каркин Ю.В. (2021)
Дячкова В. Б. - Значущість проблеми математичної освіти в Україні (2021)
Малімон В. І. - Мережевий нарцисизм як мегатренд сьогодення, Мусякевич Н. Р. (2021)
Кадира В. Н. - Польская историография и археография антифеодальной борьбы белорусского и украинского народов во второй половине XVI – 30-х годах XVII в. (2021)
Задорожна І. П. - Крилаті вислови Ф. Шіллера у сучасній німецькій мові, Шкварчук С. С., Космірак Т. С. (2021)
Зайцева И. И. - Социальный туризм как средство повышения социальной активности пожилых людей (2021)
Усацкий А. И. - Динамика развития скоростно-силовых качеств у мальчиков 10-11 лет на начальном этапе подготовки в каратэ WKF, Остапенко Г. А. (2021)
Абесінова О. К. - Методи аналізу професійного розвитку персоналу (2021)
Иванов Е. А. - Новые тенденции рынка мультимодальных перевозок грузов (2021)
Брасс А. А. - Решения: свобода и детерминизм (2021)
Павлов О. Д. - Проблема використання композитних імплантів, що біодеградують, у лікуванні переломів кісток (огляд літератури), Пастух В. В., Карпінський М. Ю. (2021)
Гур’єв С. О. - Дорожньо-транспортна травма на фоні алкогольної інтоксикації (клініко-епідеміологічний аналіз за ознакою участі в русі), Кушнір В. А., Сацик С. П., Гребенюк В. І. (2021)
Макогончук А. В. - Місцеве застосування Мускомеду в лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба, Безсмертний Ю. О., Атаманчук Л. Є. (2021)
Нехлопочин О. С. - Оцінка рівня нестабільності ушкоджень, класифікованих за AOSpine Subaxial Cervical Spine Injury Classification System, Вербов В. В. (2021)
Проценко В. В. - Результати ендопротезування суглобів при хондросаркомі кістки, Бур’янов О. А., Солоніцин Є. О., Літун Ю. М. (2021)
Mehmet Ali Sabır - Pelvis apofysial avulsion fractures: three amateur football player case reports and a review of the literature, Savaş Yıldırım, Mert Özcan (2021)
Пелипенко О. В. - Вплив препаратів кріоконсервованої плаценти на перебіг неспецифічного гонартриту в експерименті, Шепітько В. І. (2021)
Рушай А. К. - Совершенствование чрескостного остеосинтеза кольцевыми фиксаторами в лечении несращений костей голени, Лисайчук Ю. С., Мартынчук А. А., Байда М. В. (2021)
Барна Х. В. - Особливості корекції з подолання фонетикофонематичних порушень у дітей із заїканням, Кашуба Л. В. (2021)
Брикова О. С. - Застосування арттерапевтичних технік в роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами, Бугера Ю. Ю. (2021)
Бугера Ю. Ю. - Методи і форми соціально-реабілітаційної роботи з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, Гевчук Н. С., Дідик Н. М. (2021)
Буйняк М. Г. - Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл, Миронова С. П., Чопік О. В. (2021)
Вержиховська О. М. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелекту (2021)
Гаврилова Н. С. - Діагностика рівня розвитку навички спілкування у дітей з розладами спектру аутизму (початковий етап), Константинів О. В., Гаврилов О. В. (2021)
Галецька Ю. В. - Дослідження стану сформованості зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями (2021)
Гаяш О. В. - Особливості планування і проведення корекційно-розвиткових занять в умовах інклюзивно-ресурсного центру (2021)
Голуб Н. М. - Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення (2021)
Гончарук Н. М. - Характеристика інноваційних методів соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, Пихальський І. М. (2021)
Гусєва Т. О. - Трудове навчання молодих людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в реабілітаційній установі (2021)
Докучина Т. О. - Підготовка фахівців спеціальної освіти до формування уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями, Мішеніна А. В. (2021)
Коваленко В. Є. - Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи (2021)
Коваленко В. Є. - Компоненти та критерії соціалізованості дітей з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі (2021)
Косовська А. О. - Командна робота як складова організації навчання дітей з особливими освітніми потребами (2021)
Лісова Л. І. - Історичний аналіз формування методик навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення розв’язування арифметичних задач (2021)
Левицький В. Е. - Формування зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку (2021)
Міщенко М. С. - Роль практичного психолога як члена команди супроводу інклюзивного процесу (2021)
Супрун М. О. - Теоретико-методичні основи дослідження мотиваційної складової професійної підготовки спеціальних психологів, Супрун Д. М. (2021)
Ткач О. М. - Аналіз голосових та поведінкових реакцій як складової домовленнєвого розвитку дітей раннього немовлячого віку (2021)
Шевченко Ю. В. - Формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом дауна дошкільного та молодшого шкільного віку (теоретичний аспект) (2021)
Шилонова В. - Інклюзивність вищої освіти Словаччини, Кляйн В., Гладуш В. (2021)
Ignatusha O. M. - Archives and politics in Ukraine of the XX-XXI centuries (2020)
Kotenko V. V. - Clay toys of Early Modern times (on the materials of Poltava city), Puholovok Yu. O. (2020)
Дегтярьов С. І. - Молченський Софроніївський монастир у матеріалах Білопільського повітового суду (1793 рік), Мельник М. В. (2020)
Ilnytskyi V. I - The unknown document on the struggle of the Soviet power bodies against the OUN of the Melnykivskyi direction on the Chernivtsi region (16 May 1947), Kantor N. J. (2020)
Klynina T. S. - Not only foreign affairs: U.S. Department of State’ cultural policy during Cold War (2020)
Хільчевський В. К. - Великі і малі водосховища України: регіональні та басейнові особливості поширення, Гребінь В. В. (2021)
Гопцій М. В. - Мінімальний водний стік району басейну річок Приазов’я в періоди літньо-осінньої та зимової межені, Овчарук В. А., Кущенко Л. В., Прокоф’єв О. М., Гоян Ю. О. (2021)
Данильченко О. С. - Динаміка мутності річкової води лівобережних приток Дніпра (на прикладі Сумської області), Корнус А. О., Корнус О. Г., Харченко Ю. В. (2021)
Корнієнко В. О. - Багатомірний аналіз чинників модуля гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип’яті в межах України (2021)
Смілий П. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод Житомирського Полісся, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2021)
Хільчевський В. К. - Національній гідрометеорологічній службі в Україні 100 років: роль випускників-гідрологів Київського університету імені Тараса Шевченка в її діяльності (2021)
Забокрицька М. Р. - Підручник "Агрогідрохімія" (2021 р.) - внесок у реалізацію положень "нітратної директиви" 91/676/ЄEC в Україні (2021)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2021)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2021)
Питання вибору вакцини від COVID-19 в Україні та у світі (2021)
Барна О. М. - Місце комбінації лерканідипіну та еналаприлу в терапії артеріальної гіпертензії: ефективність, безпека, особливі можливості (2021)
Корост Я. В. - Антихелікобактерна терапія в умовах росту резистентності бактерій до антибіотиків, Горобець Н. М. (2021)
Скибчик В. А. - Ураження стовбура лівої коронарної артерії та/або багатосудинне ураження коронарних артерій, Мелень Ю. П. (2021)
Журавльова Л. В. - Клінічний випадок ураження опорно-рухового апарату у хворої на COVID-19, Федоров В. О., Олійник М. О., Сікало Ю. К., Єрахторіна Н. В., Ховрат Т. І. (2021)
Білки НР та НРR як предиктори відповіді на лікування спіронолактоном у пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (2021)
Радченко О. В. - Огляд рекомендацій з питань спортивної кардіології та фізичних навантажень для пацієнтів із кардіоваскулярною патологією. Частина перша, Жадан А. В. (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Стаціонарна допомога пацієнтам із гострим мозковим інсультом стає доступнішою за певних умов (2021)
Національна служба здоров’я додала інформацію щодо надання допомоги хворим на COVID-19 (2021)
Брифінг міністра підняв завісу секретності навколо деяких питань системи охорони здоров’я (2021)
Кабмін затвердив Порядок фінансування заходів, пов’язаних із вакцинацією населення від COVID-19 (2021)
Камінський О. В. - Огляд сучасних рекомендацій з лікування цукрового діабету 2-го типу (2021)
Лазарєв П. О. - Інгібування ангіотензин-перетворювального ферменту: поза контролем артеріального тиску – роль зофеноприлу (2021)
Скибчик В. А. - Сучасні погляди на стенокардію у пацієнтів з інтактними коронарними артеріями (INOCA), Мелень Ю. П. (2021)
Бенца Т. М. - Фармакотерапія цирозу печінки та його ускладнень (2021)
Медикаментозна гіпокаліємія: клінічна картина, діагностика й терапія (2021)
Журавльова Л. В. - Цукровий діабет та онкологічні захворювання, Сокольнікова Н. В. (2021)
Матузок О. Е. - Гіпертензивні кризи, Міщук Н. Є. (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Новини за тиждень: вакцинація, реімбурсація, кадрові та законодавчі зміни (2021)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Вибрані положення (2021)
Бурчинський С. Г. - Біль, депресія і тривога: чи є світло в кінці тунелю? (2021)
Князькова И. И. - К вопросу об ожирении в менопаузе (2021)
Бенца Т. М. - Медикаментозні ураження печінки, пов’язані з застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (2021)
Дідкова Ю. П. - Особливості профілактичного лікування пацієнтів з різними формами мігрені, ускладненої мігренозним статусом (2021)
Целуйко В. Й. - Правошлуночкова аритмогенна кардіоміопатія, Бутко О. О. (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
МОЗ створює мобільні групи експертів із закупівель препаратів, що запобігають COVID (2021)
МОЗ пропонує затвердити Порядок розробки галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (2021)
Як відрізнити перевтому від хвороби Помпе? (2021)
Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. "Жива" клінічна настанова. Вибрані положення (2021)
Біловол О. М. - Лікарські засоби, що знижують моторику шлунково-кишкового тракту, Князькова І. І. (2021)
Лазарєв П. О. - Фіксована комбінація лерканідипіну з еналаприлом – фармакологічні особливості, клінічна доцільність, переваги в терапії артеріальної гіпертензії (2021)
Барна О. М. - Астенічний синдром: нові виклики – новий підхід, Калініченко М. А. (2021)
Ягенський А. В. - Чи є життя після гострого коронарного синдрому? (2021)
Мищук Н. Е. - Синдром ночной гипертензии в сочетании с ортостатической гипотензией: сложный сценарий в лечении артериальной гипертензии (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Місце системи громадського здоров’я у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань (2021)
Відновлення психічного здоров’я у пацієнтів після COVID-19 (2021)
Хто поверне кошти за "пакунок малюка"? (2021)
Про дві версії COVID-паспортів (2021)
Титул, зміст (2019)
Лобанов А. А. - До оцінювання ефективності управління військами (силами), Мозговий Р. А. (2019)
Нестеров О. М - Удосконалений метод розрахунку пропускної спроможності системи зв’язку спеціального призначення на інформаційних напрямках (2019)
Коренівська І. С. - Підхід щодо оцінювання надійності функціонування підсистеми передачі даних автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряної обороною (2019)
Мельник Я. В. - Методичні рекомендації щодо використання існуючих програмного забезпечення та програмних утиліт для визначення топології гетерогенних мереж для знаходження альтернативних варіантів підключення, Бобильов В. Є. (2019)
Муренко В. О. - До питання оцінювання ефективності об’єднаної підготовки сил оборони військової частини надводних сил Військово-Морських Сил та морської охорони Державної прикордонної служби, Безуглий В. М. (2019)
Мірненко В. І. - Напівмарківська математична модель технічного обслуговування радіоелектронних засобів зенітного ракетного озброєння, Кітік С. В. (2019)
Москаленко А. О. - Методика застосування сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації в перспективних радіоінтерфейсах, Глуховець Ю. В., Варич В. В., Івко С. О. (2019)
Ляшенко І. О. - Безперервні динамічні моделі надійності програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Ключак О. М., Зелінська С. П. (2019)
Котляров В. П. - Щодо питання визначення раціональних способів виконання завдань з урахуванням задач розподілу, Кузнєцов О. А. (2019)
Романченко І. С. - Комплексний метод ранжування та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М., Кравець О. П., Саковський Г. А. (2019)
Грищук Р. В. - Гібридні загрози у кіберпросторі: фактори впливу на природу виникнення, Жовноватюк Р. М., Носова Г. Д. (2019)
Гульков М. О. - Технічний захист інформації, як складова інформаційної безпеки, у контексті євроатлантичної інтеграції України, Толкачов В. С. (2019)
Зуйко В. В. - Методика оцінювання надійності виконання заходів топогеодезичного забезпечення, Зотов С. В., Кошлань О. А. (2019)
Крайнов О. В. - Методика оцінки якості інформаційно-аналітичного забезпечення роботи автоматизованих інформаційних систем органів управління військового призначення, Грозовський Р. І. Кравчук А. А. (2019)
Лук’янчук В. В. - Шляхи і принципи розвитку технологічного базису зенітного ракетного озброєння, Ніколаєв І. М., Опенько П. В., Дзюбенко Ю. А. (2019)
Марко І. Ю. - Методика визначення обсягу фінансових ресурсів для забезпечення з’єднання (частини) Збройних Сил України необхідною кількістю технічно готового озброєння та військової техніки, Чернишова І. М., Муштук А. В., Марко Є. І. (2019)
Дачковський В. О. - Методика оцінювання відновлюваності озброєння та військової техніки, Родченко Л. М. (2019)
Бабарика А. О. - Обгрунтування показника вибору оптимального алгоритму виділення фону у відеопослідовностях з камер відеоспостереження відомчих систем відео спостереження (2019)
Кузнецов І. Б. - Алгоритм контролю параметрів озброєння та військової техніки для інформаційно-вимірювальної системи військового призначення, Дядечко А. О., Марценківський В. Т. (2019)
Тіхонов Г. М. - Підготовка апарату керівництва до командно-штабного навчання з використанням засобів імітаційного моделювання, Баталюк В. І., Безуглий В. М. (2019)
Ганненко Ю. О. - Аналіз функціонування системи логістики у провідних країнах світу, Закалад М. А. (2019)
Пермяков О. Ю. - Підхід щодо автоматизації процесів оцінки повітряного противника на пунктах управління Повітряних сил ЗСУ, Королюк Н. О., Маслійова С. О. (2019)
Чопа Д. А. - Основні інноваційні напрями застосування сучасних інформаційних технологій у підготовці військових фахівців, Дерев’янчук А. Й., Козир Н. М. (2019)
Бутвін Б. Л. - Метод розрахунку інтегрального показника якості моделей та полімодельних комплексів операцій (бойових дій), Машкін О. О., Соломицький О. І. (2019)
Коцюруба В. І. - Дослідження можливості використання невибухового імпульсного сейсмічного джерела для знищення вибухових пристроїв, Довгополий А. С., Гусляков О. М., Лойко М. П. (2019)
Пунда Ю. В. - Методологічні підходи до визначення рівня конфліктності міждержавних відносин, Козинець І. П., Клименко В. С. (2019)
Алещенко В. І. - Особливості сучасних психологічних операцій в умовах гібридної війни (2019)
Артюшин Л. М. - Індикатори виявлення негативного психологічного впливу під час моніторингу електронних засобів масової інформації, Лагодний О. В. (2019)
Войтко О. В. - Особливості сприйняття та реагування на отриману інформацію, Кацалап В. О., Чернега В. М. (2019)
Вимоги оформлення статтей (2019)
Pukhovets D. - Emperor Julian and the Antiochians: Conflict of Cultural Traditions, Overchuk O. (2021)
Kapral M. - The Book of Lviv City Council (1460 – 1506): Historical and Source Review, Petryshak B. (2021)
Verkhoturova M. - A Short-Barrelled Wrought Iron Firearm of the End of the XIVth – Beginning of the XVth Centuries in the Collection of Lviv Historical Museum, Marchenko Y. (2021)
Borodenko O. - Orthodox parish communities as units of control over the marital mobility of the Ukrainian population of the XVIIIth – the first half of the XIXth centuries, Sitarchuk R. (2021)
Cheremisin O. - Human factor of local self-government of Southern Ukraine at the end of the XVIIIth – the beginning of the XXth centuries, Predmestnikov O. (2021)
Novakovych M. - The role of music culture in the processes of the Ukrainian nation formation in galicia (the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century), Katrych O., Chacinski J. (2021)
Lazurko L. - From ancient times to Rzeczpospolita: history of the Polish state in the reception of the journal "Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1939), Dikhtiievskyi P. (2021)
Semashko N. - The national development of Ukraine in Symon Petliura’s publicist legacy of 1902 – 1917, Bulygina O. (2021)
Pryimak O. - Dmytro Stolypin’s social experiment repercussions in the agrarian reform of 1906 – 1917, Pryimak Yu. (2021)
Kornovenko S. - Intellectual Bases of Ukrainian Agrarianism of the Revolutionary Epoch: Vyacheslav Lypynsky, Pasichna Yu. (2021)
Doroshko M. - Warsaw Treaty of 1920 between Ukraine and Poland: History of Signing and Lessons for Today, Мatviyenko V. (2021)
Borymskyi V. - The Polish-Ukrainian Alliance of 1920 in the Polish public discourse during the interwar period (2021)
Dotsenko V. - Anti-religious activities of the Union of Godless in Ukraine (1927 – 1930), Zholob M. (2021)
Kotsur V. - The newspaper periodic’s distinctive features functioning in Ukraine in the 40-ies of the XXth century, Molotkina V., Gülerce H. (2021)
Smyrnov A. - Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences, Trofymovych V. (2021)
Tkachuk P. - The Vistula-Oder offensive operation (January 12 – February 7, 1945): Armored and Mechanized troops – the main power of success development, Kryvyziuk L. (2021)
Savchuk A. - Training of diplomatic staff in the Visegrad Group states) (v4) (1991 – 2004): preconditions for formation, Tsependa I. (2021)
Grusheva T. - Reformation doctrine and political values: historical and philosophical analysis (on the example of late Protestantism in Ukraine), Spys O. (2021)
Mashtalir V. - Network Research and Classification of Military History Museums in Ukraine, Ryzheva N. (2021)
Demіanenko B. - Militarization of the Educational Process in Occupied Crimea (2014 – 2019), Demіanenko A. (2021)
Solanskyi S. - Cultural and educational paradigm of National university "Ostroh Academy” Review of: Ostroh Academy: History and Modernity of the Cultural and Educational Center / ed. by I. Pasichnyk, P. Kraliuk, D. Shevchuk and the others. 3rd ed. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House, 2019. 720 p., Lastovetska-Solanska Z. (2021)
Piskun V. - About a loner in solitude (Review: Hyrych Ihor. Viacheslav Lypynsky: The Farmer and the Soldier (The relation between the democratic and the conservative in his historiosophy). Kyiv, 2019. 310 p.), Telvak V. (2021)
Haliv M. - Transformations of culture / memory poliсy in modern Ukraine (review of the monograph: Culture of Memory of Modern Ukrainian Society: Transformation, Decommunization, Europeanization: monograph / O. Hrytsenko, N. Honcharenko, I. Kuznetsova and the others. Kyiv: Institute of Cultural Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2020. 352 p.; 15 illustrations), Oнar A. (2021)
Каленюк І. - Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн, Цимбал Л. (2020)
Лук’яненко О. - Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі, Нямещук Г. (2020)
Панченко В. - Регуляторна конкуренція в цифровій економіці: нові форми протекціонізму, Резнікова Н., Булатова О. (2020)
Д’якон Д. - Соціально відповідальна діяльність будівельних компаній у міжнародних ланцюгах поставок, Асланзаде Р. (2020)
Сіденко С. - Міжнародні фінансові організації у процесах економічної модернізації країн, Кульбіда М. (2020)
Мозговий О - Формування концепції ризик-орієнтованого банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи, Павлюк О. (2020)
Мацук З. - Глобальні виклики та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні (2020)
Стукало Н. - Глобальні тренди розвитку соціальної економіки, Сімахова А. (2021)
Столярчук Я. - Iмперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу, Поручник А., Туролєв Г., Богатирьов О. (2021)
Орловська Ю. - Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та України в умовах глобальних трансформацій, Морозова С. (2021)
Копич Р. - Асиметрія зовнішніх ефектів cальдо бюджету найбільших країн Єврозони як перешкода координації фіскальної політики, Шевчук В. (2021)
Редзюк Є. - Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського