Солдатенко В. - До з’ясування причин Волинської трагедії 1943–1944 рр.: сучасний український історіографічний дискурс, Антонюк Я. (2013)
Перебийніс Є. - Роль та місце публічної дипломатії у забезпеченні національних інтересів держави (2013)
Зубченко С. - Потенціал гуманітарних проектів для української дипломатії (2013)
Юрійчук Є. - Роль Венеціанської комісії у зовнішньополітичній електоральній та референдній легітимації влади в Азербайджані (1995–2010 рр.) (2013)
Кийков О. - Регіональна дипломатія Києва у міжнародному русі поріднених міст (1950–1980) (2013)
Балабанов К. - "Публічна дипломатія" як відповідь на виклики сучасності, Трофименко М. (2013)
Перепелиця Г. - Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи (2013)
Воронін В. - Державні нагороди України: дипломатичний вимір (2013)
Железняк М. - "Дипломатія Сучасної України" — перша спроба енциклопедичного довідника (2013)
Децик О. - Інформаційні агентства світу (2013)
Хоменська І. - Презентація книги "Лідер двох епох" (2013)
Таланчук П. - Прагнення до авангарду української освіти (До 15-річчя заснування Університету "Україна"), Головченко Н. (2013)
Турянський І. - Засідання редакційної колегії наукового щорічника "Україна дипломатична" (2013)
Тарасенко Л. - "Лісова пісня" і "Наталка Полтавка" в Естонії (2013)
Брага С. - На пульсі подій у європейській столиці (2013)
Наливайко О. - НСЖУ приєдналась до сім’ї європейської журналістики (2013)
Дипломатичне досьє (2013)
Городецький В. В. - Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами, Мироник В. І. (2008)
Горькавый В. А. - О псевдосферических конгруэнциях в пространствах постоянной кривизны (2008)
Дільна Н. З. - Деякі умови однозначної розв'язності нелокальної крайової задачі для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь, Пилипенко В. А., Ронто A. M. (2008)
Касьянов П. О. - Про періодичні розв'язки еволюційних включень першого порядку з wλ0-псевдомонотонними відображеннями (2008)
Лавренюк Я. В. - Групи зберігаючих міру гомеоморфізмів множини Кантора, Некрашевич В. В. (2008)
Кононенко И. Ю. - Математическая модель гидроупругих колебаний составных оболочек, частично заполненных жидкостью, Стрельникова Е. А. (2008)
Сергієнко І. В. - Математичне моделювання внутрішньої структури 3D тіла на основі двох рентгенівських знімків у двох взаємно перпендикулярних ракурсах, Литвин О. О. (2008)
Бабенко С. В. - Устойчивость движения нелинейных систем с импульсным воздействием второго порядка в критических случаях, Слынько В. И. (2008)
Божко А. Е. - О понятиях ''среднее и действующее значения вибрации'' (2008)
Гарт Э. Л. - Проекционно-итерационные модификации метода конечных элементов в краевых задачах теории упругости (2008)
Цирук С. А. - Влияние геометрии компонент трехслойного цилиндра на краевые эффекты (2008)
Глинчук М. Д. - Дослідження полярних нанокластерів у твердих розчинах (PMN)1–x–(PT)x методом ЯМР, Биков І. П., Лагута В. В. (2008)
Залюбовский И. И. - Диагностика интенсивных протонных пучков на основе ядерной реакции 11B(p,α)8Be, Дикий Н. П., Медведев Д. В., Федорец И. Д. (2008)
Мацевитый Ю. М. - Идентификация изменения температуры пламени при воздействии его на строительные конструкции, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2008)
Афонин А. А. - Инновационные технологии электрических машин с постоянными магнитами и двухсторонним возбуждением магнитного поля, Гребеников В. В. (2008)
Божко А. Е. - О новых формулах средних значений напряжения, тока и мощности в электроцепи с управляемыми диодами (2008)
Захаров С. М. - Дифузійні процеси в зоні контакту міді з молібденом, Цях Р., Ганієв Т. Р., Храновська К. М., Харченко Г. К. (2008)
Воеводин В. Н. - Условия рудогенеза вольфрама в различных геологических средах (2008)
Иванов В. А. - Интенсификация вертикального турбулентного обмена в районах сопряжения шельфа и континентального склона в Черном море, Самодуров А. С., Чухарев А. М., Носова А. В. (2008)
Левашов С. П. - Аэровоздушные геоэлектрические исследования на Костанайской нефтегазоперспективной площади в Республике Казахстан, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Жулдаспаев М. Д., Якубовский В. И., Божежа Д. Н. (2008)
Михайлов В. А. - Вік кори вивітрювання північно-західної частини Українського щита, Приходько В. К. (2008)
Глоба Н. І. - Електрохімічні властивості літій-марганцевих шпінелей залежно від складу вихідних компонентів при синтезі, Присяжний В. Д., Потапенко О. В., Андрійко О. О. (2008)
Кулєш Д. В. - Динаміка вивільнення нестероїдного протизапального препарату піроксикаму з полімерної композиції на основі олігоефіруретандіізоціанату in vivo, Нечаєва Л. Ю., Галатенко Н. А. (2008)
Пирский Ю. К. - Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислорода, Кублановский В. С., Березовская А. В., Безнищенко А. А., Кокозей В. Н., Маханькова В. Г. (2008)
Струтинська Н. Ю. - Взаємодія оксидів дво- й тривалентних металів з розплавами Cs2O–P2O5, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2008)
Тітов Ю. О. - Кристалічна структура BaLa2Ti3O10, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П. (2008)
Галатенко Н. А. - Токсиколого-гигиеническая оценка биодеградируемых биоактивных накостных пластин для остеосинтеза, Маланчук В. А., Астапенко Е. А., Рожнова Р. А., Куксин А. Н. (2008)
Ємельянов В. І. - Тригерний діапазон концентрацій цитозольного кальцію в індукції захисних реакцій у клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.), Поляковський С. О., Дмитрієв О. П. (2008)
Крылова Е. Д. - Применение многокомпонентного электрофоретического анализа для исследования вирусоподобных частиц Erwinia carotovora, Иваница Т. В., Товкач Ф. И. (2008)
Щербатюк М. М. - Особливості виділення етилену міжвузлями кукурудзи (Zea mays L.), Маменко Т. П. (2008)
Кучмеровська Т. М. - Ефект ацетил-L-карнітину на мітохондріальну функцію та вивільнення серотоніну при цукровому діабеті, Шиманський І. О., Донченко Г. В., Яніцька Л. В., Копелевич В. М., Клименко А. П. (2008)
Філінська О. М. - Вплив піридину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки, Лозовий В. П., Яблонська С. В., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Зеленюк В. О., Рибальченко В. К. (2008)
Черних В. П. - Вікові особливості обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові сирійських хом'ячків-самців у нормі та при застосуванні висококалорійної дієти, Загайко А. Л., Вороніна Л. М., Стрельченко К. В. (2008)
Бєляєва А. Ю. - Результати експериментальних досліджень різцетримачів з різними формами пружного елементу (2013)
Братан С. М. - Моделирование процесса стружкообразования при хонинговании, Каинов Д. А., Столяров Н. Н. (2013)
Владецкая Е. А. - Оптимизация структуры виброзащитных систем шлифовального станка на основе морфологического анализа, Братан С. М., Харченко А. О. (2013)
Глоба О. В. - Дослідження якості отворів при обробці вуглепластика різними конструкціями різального інструменту, Булах І. О. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Влияние скорости резания на расход алмазов при алмазно-искровом шлифовании (2013)
Долгин В. П. - Методика коррекции динамической системы (2013)
Канареев Ф. Н. - Оборудование для нарезания внутренних резьб малых диаметров (М2…М6) для гибких производственных систем, Новиков П. А. (2013)
Кашура М. А. - Моделирование температурных процессов при взаимодействии зубьев зубчатого колеса с зубьями винтового гиперболоидного притира (2013)
Кузнєцов Ю. М. - Модульний принцип створення нових компонувань малогабаритних верстатів каркасної будови, Степаненко О. О., Манжола М. Ю., Рожко О. І. (2013)
Левченко Е. А. - Экспериментальные исследования энергосиловых параметров процесса абразивной разрезки труб, Новоселов Ю. К. (2013)
Липка В. М. - Анализ результатов производственного эксперимента по контролю качества резьбовых деталей, применяемых для сборки силовых агрегатов автомобилей, Копп В. Я. Рапацкий Ю. Л. (2013)
Литвин О. В. - Ефективність та область застосування нових конструкцій затискних патронів (2013)
Майборода В. С. - Підвищення ефективності магнітно-абразивного оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин, Джулій Д. Ю., Ткачук І. В. (2013)
Мицык А. В. - Развитие вопросов математического моделирования процесса отделочно-зачистной обработки в колеблющемся резервуаре, Федорович В. А. (2013)
Нечепаев В. Г. - Модель деформирования стружки инструментом при фрезеровании профильных пазов, Мышов М. С. (2013)
Новиков Ф. В. - Абразивная обработка – эффективный метод технологического обеспечения эксплуатационных характеристик деталей, Шкурупий В. Г. (2013)
Оргиян А. А. - Параметрические резонансы при прерывистом резании, Творищук И. М. (2013)
Павленко І. І. - Визначення параметрів ВПК при виконанні свердлильних операцій під кутом, Вахніченко Д. В. (2013)
Петраков Ю. В. - Проектирование траекторий холостых движений при шлифовании 3D поверхности протеза коленного сустава человека, Писаренко В. В. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - База данных методов оценки риска при разработке и внедрении интегрированных систем менеджмента, Залога В. А., Ивченко А. В., Сущенко Н. В. (2013)
Salenko O. - Support for small cutting width of water jet treating of the SiC-micrоarrays, Dudyuk V., Nikitin Y. (2013)
Самотугин С. С. - Математическое моделирование процесса плазменного поверхностного модифицирования твердосплавного инструмента, Мазур В. А., Кудинова Е. В. (2013)
Селиверстов И. А. - Конструктивный анализ рычажного устройства открытия автоклава, Дмитриев Д. А., Подольский М. И. (2013)
Сидоров В. А. - Диагностирование состояния линейных подшипников, Николаенко А. Ф. (2013)
Сидоров Д. Е. - Моделирование съема материала на операциях точения, фрезерования и шлифования, Братан С. М., Новоселов Ю. К. (2013)
Соколова Я. В. - Расчет расхода вязкой несжимаемой жидкости в микрозазорах гидравлических устройств с учетом граничного изменения вязкости (2013)
Стреляная Ю. О. - Разработка предельных граничных циклов управления операцией чистового точения на тяжелых станках (2013)
Струтинський C. В. - Математичне моделювання перехідних динамічних характеристик просторової системи приводів на основі планарної парціальної динамічної системи, Рыбак Л. О. (2013)
Струтинський В. Б. - Дослідження впливу анізотропії теплофізичних властивостей на процес теплопередачі при термофрикційній обробці, Покінтелиця М. І. (2013)
Струтинський В. Б. - Моделювання циркуляційного руху вібробункера при ударно–імпульсній обробці деталей, Симонюк В. П. (2013)
Татьянченко А. Г. - Особенности развития тепловых процессов при чистовой обработке отверстий комбинированным осевым инструментом, Лаппо И. Н. (2013)
Титков В. А. - Экспериментальная установка вибрационной обработки деталей на операциях круглого наружного шлифования (2013)
Торлин В. Н. - Идентификация функции Лейдермана удельного эффективного расхода топлива, Долгин И. В. (2013)
Усов А. В. - Исследование причин трещинообразования при шлифовании металлов неоднородной структуры, Смирный С. Г. (2013)
Шелковой А. Н. - Общие принципы моделирования оптимального управления параметрами точности, качества и производительности зубообработки закаленных крупномодульных зубчатых колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2013)
Яким Р. С. - Технологічне забезпечення якості механічного оброблення опорних поверхонь шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Аносов І. П. - Методика лазерної доплерівської флоуметрії в оцінці стану мікроциркуляції крові у дітей, Антоновська Л. В., Горна О. І., Станішевська Т. І., Маньковська Л. М., Юсупова О. В., Хоматов В. Х. (2011)
Васін В. А. - Біохімічна характеристика олії насіння окремих морфологічних мутантів соняшника, Писанець З. Г. (2011)
Воловник С. В. - Жуки-долгоносики рода Larinus Dej. в фауне Запорожской области Украины (Coleoptera, Curculionidae) (2011)
Коломійчук В. П. - Ковилові степи берегової зони Азовського моря, Щербаков Д. В., Малаков П. В. (2011)
Кошелев А. И. - Биология серой утки в барабинской Лесостепи, Дубовик А. Д. (2011)
Кошелев В. А. - Комплексная оценка биоразнообразия околоводных гнездовых орнитокомплексов Молочного Лимана: современное состояние и прогноз, Дубинина-Пахущая Ю. Ю. (2011)
Кошелев А. И. - Масштабы и темпы биологических инвазий на юге Украины и их последствия (на примере позвоночных животных), Пересадько Л. В., Писанец А. М. (2011)
Матрухан Т. І. - Сезонна динаміка орнітофауни заплави малих річок півдня Запорізької області (2011)
Мацюра А. В. - Ландшафтно-биотопическое значение островов Сиваша для гнездящихся птиц (2011)
Пюрко О. Є. - Біологічна та насіннєва продуктивність галофітів в умовах Приазов’я України (2011)
Степаненко Д. С. - Применение электронно-ионной технологии для хранения плодов, Тарусова Н. В., Гогунская П. В. (2011)
Хромышева Е. А. - Очистка промышленных сточных вод коагулянтом алюминий сульфатом, Хромышев В. А., Хромышев А. В. (2011)
Яровой С. А. - Водоросли приморских солончаков левого берега Молочного лимана, Cолоненко А. Н., Яровая Т. А. (2011)
Matsyura A. V. - Principal factors determining the islands spatial distribution of colonially breeding laridae, Matsyura M. V. (2011)
Бредіхіна Ю. Л. - Сучасний стан та шляхи оптимізації деревно–чагарникових насаджень міста Мелітополя (2011)
Вельчева Л. Г. - Цитогенетичний ефект комбінованої обробки мутагенами насіння лінійної кукурудзи, Васін В. А. (2011)
Жмуд М. Е. - Свинцовое заражение водоплавающих птиц как индикатор загрязнения водоемов тяжелыми металлами, Кошелев А. И. (2011)
Коломійчук В. П. - Флора Приазовського національного природного парку (2011)
Кошелєв В. О. - Екологічні умови формування орнітокомплексів полезахистних лісосмуг півдня Запорізької області (2011)
Мацюра А. В. - Опыт классификации островных систем на основе выделения гнездовых биотопов, Мацюра М. В. (2011)
Мисюра А. Н. - Днепровско-орельский природный заповедник как резерват батрахофауны в Приднепровском регионе, Марченковская А. А. (2011)
Михеев А. В. - Информационное поле зайца-русака в снежный период года в условиях степных лесов (2011)
Намлієва Л. М. - Солончакова рослинність північно-західного Приазов’я: закономірності розподілу (2011)
Новіцький Р. О. - Характеристика придонного екологічного комплексу риб літоралі Дніпровського водосховища, Хобот В. В. (2011)
Ружіленко Н. С. - Різноманітність теріофауни проектованого Національного природного парку "Середньодніпровські плавні", Никифоров В. В., Константинов С. А. (2011)
Туровцев М. І. - Результати селекційної роботи з черешнею в Інституті зрошуваного садівництва ім. М. Ф. Сидоренка НААН, Туровцева В. О., Туровцева Н. М. (2011)
Ходан О. В. - Дослідження вікової структури населення Донецької області (2011)
Matsyura A. V. - Preliminary results of radar observation of nocturnal bird migration in Israel (2011)
Гриманюк В. І. - Дослідження тріщиностійкості армованого тампонажного каменю для кріплення нафтових і газових свердловин (2014)
Дичковський Р. О. - Методи аналітичних досліджень впливу швидкості посування та форми дуги лінії очисного вибою на напружено-деформований стан масиву гірських порід, Тимошенко Є. В., Астаф’єв Д. О. (2014)
Темченко О. А. - Дослідження впливу параметрів відкритої гірничої технології на ефективність розробки залізорудних родовищ (2014)
Фомичев В. В. - Определение и анализ изменения допустимых показателей напряженно-деформированного состояния элементов рамно-анкерной крепи демонтажного штрека при подходе очистного забоя, Соцков В. А., Малыхин А. В. (2014)
Baohua Yu - Rock mechanical properties and borehole stability of gas shal, Chuanliang Yan, Jingen Deng, Wenliang Li, Lianbo Hu (2014)
Шашенко А. Н. - Оценка пространственных и коллекторских параметров техногенного газового месторождения по геомеханическим характеристикам вмещающего углепородного массива, Кухарев Е. В., Логунова А. О., Еременко А. Ю. (2014)
Залевская В. И. - Изыскание методов повышения производительности труда на шахтах по добыче марганцевых руд, Ганкевич В. Ф., Нагорная О. Ю. (2014)
Шерстюк Д. Г. - Эффективность процесса термомеханического калибрования и определение величины остаточных напряжений в обечайках головного обтекателя ракеты-носителя "Циклон-4", Кулик А. В., Май А. М., Сошников Е. А. (2014)
Алексеев М. А. - Автоматический контроль производительности магнитного сепаратора на основе спектрального преобразования сигнала активной мощности электродвигателя, Фарис Самир Расми Альхори (2014)
Слесарев В. В. - Управления транспортом на угольной шахте при использовании системы расчетного обоснования, Малиенко А. В. (2014)
Графкина М. В. - Энергетические характеристики низкочастотных электромагнитных полей, Нюнин Б. Н., Потапов А. Д., Свиридова Е. Ю. (2014)
Азюковський О. О. - Розрахунок оптимального регулятора швидкості високого порядку, Бакутін А. В. (2014)
Півняк Г. Г. - Нова парадигма використання навантажувальної здатності вибухозахищеного устаткування систем електропостачання вугільних шахт, Заїка В. Т., Луценко І. М. (2014)
Маліновський А. А. - Методика аналізу та вдосконалення режимів систем централізованого теплопостачання із залежним приєднанням абонентів, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Артюхова Н. А. - Оценка энергетической эффективности многоступенчатой конвективной сушки концентратов и минерального сырья, Шандыба А. Б, Артюхов А. Е. (2014)
Голінько В. І. - Порівняльні дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів у лабораторних і виробничих умовах, Чеберячко С. І., Наумов М. М., Чеберячко Ю. І. (2014)
Шевченко В. Г. - Моделирование безопасных условий труда при использовании устройств получения дополнительной информации о горнотехнических объектах, Зайцев М. С. (2014)
Жуков М. Н. - Метод підвищення детальності просторового розподілу забруднення (на прикладі Київської агломерації), Стахів І. Р. (2014)
Гонтовая Н. В. - Критерий оценки уровня адаптированности предприятия к инновационному развитию (2014)
Швацька Ю. І. - Технологія апроксимації згортки розподілів сплайн-Вейбулла, Байбуз О. Г. (2014)
Круш П. В. - Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати машинобудівних підприємств, Макалюк І. В. (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання (2014)
Ёркина Н. В. - Почвы как репрезентативный компонент экологического мониторинга урбосистемы (2011)
Жуков А. В. - Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей (Spalax microphthalmus Guldenstaedt 1770), Кунах О. Н., Коновалова Т. М. (2011)
Зимароєва А. А. - Особливості гніздової екології популяцій сірих ворон (Corvus cornix L.) В умовах трансформованих ландшафтів, Мацюра О. В. (2011)
Кошелев А. И. - Адаптивные особенности оперения цапель в связи с околоводным образом жизни, Кошелев В. А., Фурманова В. И., Пересадько Л. В. (2011)
Мальцева И. А. - Почвенные водоросли отвала угольной шахты Донецкой области, Чайка Н. И. (2011)
Мацюра М. В. - Видове різноманіття та стійкість угруповань птахів (2011)
Мацюра М. В. - Прогнозування стану популяцій птахів за допомогою програми Table curve, Вадченко Ю. І. (2011)
Шкіндер-Барміна А М. - Перспективні сорти вишні інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка НААН, Туровцева В. О., Туровцева Н. М. (2011)
Щербина В. В. - Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області (2011)
Matsyura A. V. - Complex evaluation of the number dynamics of colonial waterbird communities (the case of some islands of Sivash region) (2011)
Pyurko O. Ye. - The genesis of photosynthesis types as the basis of ecological expansion of halophytic plants (2011)
Арабаджи Л. І. - Адаптаційний потенціал системи кровообігу студентів (2012)
Арабаджи Л. І. - Аналіз сучасних антропометричних показників студентів (2012)
Байрактар В. Н. - Мониторинг гидрохимических показателей и состояния фитоценозов в прибрежных акваториях Тилигульского лимана, Полукарова Л. А. (2012)
Воловник С. В. - Корневые долгоносики искусственных лесных массивов В Степи Украины (Coleoptera: Curculionidae: Cleonini) (2012)
Горлов П. І. - Аналіз міжнародного досвіду вивчення впливу вітрових електростанцій на птахів, Сіохін В. Д. (2012)
Задорожна Г. О. - Просторова організація дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах (2012)
Зимароєва А. А. - Просторово-часова динаміка популяції граків (Corvus frugilegus), зимуючих у місті Житомирі (2012)
Жуков А. В. - Оптимальная стратегия отбора почвенных образцов на основании данных об электрической проводимости техноземов, Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. (2012)
Кошелев В. А. - Миграционные связи и популяционный статус цаплевых птиц Северного Приазовья, Кошелев А. И., Пересадько Л. В. (2012)
Мацюра О. В. - Аналіз варіації чисельності мігруючих птахів, Жданова Д. В. (2012)
Мацюра О. В. - Розвиток концепції цілісних ареалів птахів: аналіз міграційних шляхів, Горлов П. І., Мацюра М. В. (2012)
Мельникова Н. М. - Амінокислотний склад крові щурів отруєних різними дисперсними формами свинцю, Лазаренко І. А., Шепельова І. А. (2012)
Митяй И. С. - Функциональная роль дятловых птиц (Piciiformers) в природных и искусственных лесах Среднего Приднепровья и Северного Приазовья, Кошелев А. И. (2012)
Степаненко Д. С. - Микробиологические аспекты хранения свежих плодов, обработанных электроионизированным воздухом, Тарусова Н. В., Гогунская П. В. (2012)
Бабенко О. А. - Макромiцети регiонального ландшафтного парку "Тилiгульський" (Одеська область), Ткаченко Ф. П. (2012)
Bayraktar V. N. - Phenotypes investigation in the yeast Saccharomyces cerevisiae isolated from different grape cultivars followig fermentation (2012)
Bayraktar V. N. - Environmental assessment the coastal aquatory of Kuialnik estuary: microphytes, zoobenthos, diversity of microbiota in the water and peloids, Polukarova L. A. (2012)
Вовк М. В. - Динаміка чисельності колоніального поселення чаплі сірої (Ardea cinerea L.) у верхів’ї Запорізького (Дніпровського) водосховища (2012)
Гончаренко А. В. - Механизмы повреждающего действия токсических концентраций марганца на клеточном и субклеточном уровнях, Гончаренко М. С. (2012)
Грубинко В. В. - Cтруктурные адаптации клеточных стенок водных растений к действию цинка и свинца, Костюк К. В. (2012)
Дідович С. В. - Перспективність застосування ціаноризобіальних консорціумів в агроценозах бобових рослин, Мальцева І. А. (2012)
Коломійчук В. П. - Географічний аналіз флори берегової зони Азовського моря (2012)
Коритнянська В. Г. - Перші знахідки борошнисторосяних та іржастих грибів на території заповідного урочища "Кішеве" (Одеська область), Попова О. М. (2012)
Литвинская С. А. - Инвентаризация и сохранение фиторазнообразия северо-западной части Большого Кавказа (2012)
Мацюра О. В. - Використання програми "Simply tagging" для прогнозування густоти птахів у гніздових біотопах, Мацюра М. В., Зимароєва А. А. (2012)
Миронюк А. Н. - Особенности видового состава фитобентоса реки Царега (Одесская область, Украина), Ткаченко Ф. П. (2012)
Одукалець І. О. - Вплив екологічних факторів на стан видів роду Pinus L. в Hаціональному природному парку "Подільські товтри", Мусієнко М. М. (2012)
Пюрко О. Є. - Анатомо-фізіологічні особливості вегетативних органів Nymphaea alba L., Сидорова В. М. (2012)
Яровий C. О. - Вивчення природного відновлення рослинного покриву в кар’єрі Жовтокам’янський з метою перспективи його озеленення, Брен О. Г., Ярова Т. А., Барабоха Н. М., Барабоха О. П., Вовк О. А. (2012)
Здоровцева Л. М. - Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Хромишев В. О., Данченко О. О. (2012)
Кошелев В. А. - Размещение цапель в послегнездовой период в северном Приазовье (2012)
Литвинская С. А. - Инвентаризация и сохранение фиторазнообразия в северо-западной части большого Кавказа (2012)
Мацюра О. В. - Моделювання енергетичних параметрів, швидкості та міграційних дистанцій птахів, Мацюра М. В (2012)
Попович В. В. - Макроміцети сміттєзвалищ як біоіндикатори стану техногенного едафотопу (2012)
Россихіна-Галича Г. С. - Вплив аерополютантів на фотосинтетичну функцію рослин Aesculuship Pocastanum L. з різних районів міста Дніпропетровська, Богуславська Л. В., Лашко В. В. (2012)
Скляр В. Г. - Ценотические связи подроста клена остролистного и дуба обыкновенного в условиях новгород-северского Полесья (2012)
Спрягайло О. В. - Репродуктивна здатність видів культивованої дендрофлори середнього Подніпров’я (2012)
Чебанова Ю. В. - Состояние популяции Euphorbia peplis L. в восточном Приазовье (2012)
Чечуй О. Ф. - Вплив іонів кобальту на ферментативну активність ізоцитратліази та її регуляція при прорастанні насіння Glycinemax L. (2012)
Шеховцева О. Г. - Почвенные альгосинузии урбоэкосистем донецкого Приазовья (на примере г. Мариуполя) (2012)
Эннан А. А. - Фитоценотическое регулирование природной рекреационной емкости територии курортного комплекса "Куяльник" (северо-западное Причерноморье, Украина), Шихалеева Г. Н., Петрушенко В. В., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н. (2012)
Содержание (2013)
Знаменська Т. К. - Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (оглядова стаття), Ковальова О. М., Похилько В. І., Гончарова Ю. О., Чернявська Ю. І. (2013)
Сорокін О. В. - Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом, Хомінська З. Б., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Зайцева О. В. - Oсобенности ухода за полостью носа новорожденных и детей первых лет жизни в осенне-зимний период (2013)
Козакевич В. К. - Cучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей (2013)
Денисова М. Ф. - Eнтеросорбція в комплексному лікуванні соматичних захворювань у дітей, Омельченко Л. І., Шадрін О. Г., Музика Н. М., Людвік Т. А. (2013)
Шевченко О. А. - Eнцефалотригемінальний ангіоматоз (синдром Cтерджа—Bебера—Kраббе—Дімітрі). Випадок із клінічної практики (2013)
Shevchenko A. A. - Encephalotrigeminal angiomatosis of Sturge-Weber-Krabbe-Dimitri. The case from clinical practice (2013)
Цимбаліста О. Л. - Динаміка маркерів запалення в дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію на тлі залізодефіцитної анемії, Гаріджук Л. І. (2013)
Пушкарьова Т. М. - Bивчення психічного дизонтогенезу в дітей дошкільного віку з перинатальною церебрально-органічною патологією, Омельченко О. С. (2013)
Аліфанова С. В. - Eфективність пробіотиків у реабілітації дітей, що народились недоношеними (2013)
Банадига Н .В. - Значення функціонального стану травної системи у перебігу атопічного дерматиту в дітей (2013)
Бєлоусова О. Ю. - Aлгоритм діагностики захворювань підшлункової залози в дітей із харчовою сенсибілізацією, Карпушенко Ю. В. (2013)
Боброва В. И. - Диагностический алгоритм и рациональная терапия дисфункции сфинктера Oдди у детей (2013)
Боброва В. І. - Kорекція цитопротективних порушень слизової оболонки шлунка в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Воробієнко Ю. І. (2013)
Воробієнко Ю. І. - Значення показників оксиду азоту крові в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією залежно від активного тютюнопаління (2013)
Герасименко О. М. - Oсобливості перебігу хелікобактерної інфекції у дітей залежно від генотипу гена тол-подібного рецептора 4 (2013)
Крючко Т. О. - Дискусійні питання протоколів діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей, Несіна І. М. (2013)
Марушко Ю .В. - Oсобливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О. (2013)
Марушко Ю. В. - Застосування водневого дихального тесту з навантаженням лактозою для визначення транзиторної лактазної недостатності в дітей першого півріччя життя, Іовіца Т. В. (2013)
Павленко Н. В. - Cочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов, Солодовниченко И. Г., Волошин К. В., Ганзий Е. Б. (2013)
Савицкая Е. В. - Kонтактная холестерическая жидкокристаллическая термография — скрининг-метод догоспитальной диагностики гастродуоденальной патологии у детей младшего возраста, Шутова Е. В., Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н. (2013)
Шадрин О. Г. - Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Шутова Е. В. (2013)
Лобода А. М. - Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з асфіксією, Маркевич В. Е. (2013)
Морозов А. В. - Cвязь метаболической компенсации с уровнем физической активности у детей, больных сахарным диабетом I типа, Будрейко Е. А. (2013)
Московчук О. Б. - Kорреляционные взаимосвязи содержания хлорорганических пестицидов в различных биосубстратах матери и плода в условиях фонового загрязнения в Крымском регионе, Московчук К. М., Евстафьева Е. В. (2013)
Пасічник І. П. - Mіждисциплінарна сімейно-центрована програма раннього втручання на етапі первинної медико-санітарної допомоги дітям, Кукуруза Г. В. (2013)
Сульженко М. Ю. - Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза, Головченко Н. М. (2013)
Яблонь О. С. - Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді, Мазулов О. В., Кислова Ю. О. (2013)
Малич Т. С. - Желтухи новорожденных (2013)
Ольховская О. Н. - Cиндром токсикоза с эксикозом у детей раннего возраста, Зимина М. С., Кузнецов С. В. (2013)
Фролова Т. В. - Pоль дисбаланса микро- и макроэлементов у формировании хронической патологии детей, Охапкина О. В. (2013)
Древние корни современных наук (2013)
Андрусевич Е. В. - Цветовые свойства дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна (2013)
Аносов І. П. - Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку, Тимошенко О. В., Золотухін О. О., Медвідь В. Є., Слепкань Г. О., Мелешко Е. Д. (2013)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость твердости педоземов, Задорожная Г.А. (2013)
Земляний О. А. - Статева структура популяції мікромамалій та її репродуктивні особливості в умовах техногенного забруднення (2013)
Кармышев Ю. В. - Репродуктивные особенности некоторых настоящих ящериц (Lacertidae) Украины, Ярыгин А. Н. (2013)
Кунах О. Н. - Фауна губоногих многоножек (Chilopoda) Cтепного Приднепровья (2013)
Марченковская А. А. - Сообщества амфибий (Amphibia, Anura) на разных этапах антропогенной сукцессии биогеоценозов (2013)
Прокопенко Е. В. - Влияние степного пожара на фауну и структуру населения пауков (Aranei, Arachnida) заповедника "Каменные Могилы" (Володарский район Донецкой области), Савченко Е. Ю. (2013)
Сидоровский С. А. - Calanoida (Copepoda) Харьковской области (2013)
Федотов О. В. - Розробка способів отримання і аналіз ферментних препаратів пероксидаз та каталаз деяких видів базидіоміцетів, Волошко Т. Є. (2013)
Чайка О. В. - Культурально-морфологічні характеристики ксилотрофних базидіоміцетів у глибинній культурі, Федотов О. В. (2013)
Яроцька М. О. - Аналіз досліджень флористичної та фітоценотичної різноманітності лісів долини річки Сіверський Донець (2013)
Аносов И. П. - Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у юношей-студентов 16-18 лет, Виноград А. Э., Иванушкина С. В., Дурова А. А., Золотова В. А., Ванцовская А. М., Четверик А. С. (2013)
Аносов І. П. - Рівень тиреоїдних гормонів в крові юнаків з різним соматотипом, Шахова Є. М. (2013)
Бець Т. Ю. - Просторова неоднорідність твердості грунту та її зв'язок з електричною провідністю грунту та продуктивістю соняшника (2013)
Волошко Т. Є. - Вплив електромагнітних полів на активність оксидоредуктаз деяких видів базидіоміцетів, Федотов О. В. (2013)
Гарькавенко І. В. - Моніторинг розповсюдження герпесвірусів серед населення регіонів Східної України, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2013)
Дубініна Ю. Ю. - Сезонне розміщення жовтоногого мартина Larus cachinnans Pallas, 1811 островів Обитічної затоки (Північно-західне Приазов’я), Кошелєв О. І., Кошелєв В. О., Пересадько Л. В. (2013)
Єщенко Ю. В. - Дослідження змін вмісту цинку в клітинах гіпокампу та підшлункової залози адреналектомованих щурів, Кучковський О. М., Бовт В. Д., Гороховський Є. Ю., Бондарюк О. А., Омельянчик В. М. (2013)
Кліх Л. В. - Шляхи зменшення накопичення стронцію в організмі тварин, Тупицька О. М., Курбатова І. М. (2013)
Колєснікова Л. А. - Екотоксикологічна оцінка при вивченні системи ґрунт–рослина (2013)
Коломийчук В. П. - Флора берегов Молочного лимана, Подорожный С. Н. (2013)
Корж А. П. - Реакция drosophila melanogaster на изменение условий выращивания (2013)
Мельник О. В. - Зв'язок інбридингу коней чистокровної верхової породи зі ступенем гомозиготності мікросателітних локусів ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г., Шельов А. В., Мельничук С. Д. (2013)
Мельник С. А. - Особливості гемограми чоловіків в умовах хронічного низькоінтенсивного радіаційного впливу (2013)
Митяй И. С. - Формы яиц врановых птиц (2013)
Прокопенко Е. В. - Структура населения пауков (Аranei) древесных насаждений Донецка (2013)
Христенко Д. С. - Сучасний стан іхтіофауни Клебан-Бикського водосховища під впливом господарської діяльності спеціального товарного рибного господарства, Котовська Г. О., Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Цьонь Н. І. - Приклад застосування органічних добрив із збереженням високої якості води рибогосподарських ставів, Хижняк М. І., Думич О. Я., Ковальчук О. М., Добрянська Г. М. (2013)
Чайка О. В. - Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів ксилотрофних базидіоміцетів у глибинній культурі, Федотов О. В. (2013)
Шершова С. В. - Вивчення гормоноподібної активності екстракту ехінацеї блідої (2013)
Штирц Ю. А. - Псевдосимметрия формы листовой пластинки Роpulus nigra l. В условиях промышленных отвалов Донбасса (2013)
Арабаджи Л. І. - Попередня інвентаризація фітоалергенів міста Мелітополя (2013)
Долгова С. В. - Перспективные сорта черешни селекции Института орошаемого садоводства имени М.Ф. Сидоренко, Туровцев Н. И., Туровцева Н. Н. (2013)
Мацюра М. В. - Стійкість структури видового різноманіття острівних угруповань птахів, Жданова Д. В., Мацюра О. В. (2013)
Сидоровский С.А. - Cyclopoida (Мaxillopoda) Харьковской области (2013)
Федюшко М. П. - Вплив пестицидів на чисельність зайця-русака в Північному Приазов’ї (2013)
Косторнов А. Г. - Вплив трибосинтезу нових структур у зоні тертя на експлуатаційні властивості самозмащувального композиційного матеріалу на основі міді, Фущич О. І., Чевичелова Т. М., Карпець М. В., Костенко О. Д. (2014)
Кіндрачук М. В. - Нові особливості структури поверхонь тертя бабіту, Міщук О. О., Кульгавий Е. А., Діденко О. Л. (2014)
Ищенко А. А. - Исследование и применение полимерного материала "МОГЛАЙС" для восстановления направляющих поверхностей салазок суппортов металлорежущих станков, Радионенко А. В., Ищенко Е. А. (2014)
Вольченко Д. А. - К проблеме электротермомеханического трения в нагруженных многопарных ленточно-колодочных тормозах (часть первая) (2014)
Вольченко Д. А. - К проблеме электротермомеханического трения в нагруженных многопарных ленточно-колодочных тормозах(часть вторая) (2014)
Криштопа С. И. - Поведение материалов при контактно-импульсном фрикционном взаимодействии в электрическом и тепловом поле (2014)
Журавлев Д. Ю. - Энергонагруженность металлополимерных пар трения при фрикционном взаимодействии (2014)
Киндрачук М. В. - Динамика фрикционного взаимодействия, Вольченко А. И., Вольченко Н. А., Возный А. В. (2014)
Малык В. Я. - Методы теплового расчета контактно-импульсного фрикционного взаимодействия (часть І) (2014)
Лабунець В. Ф. - Ключові проблеми забезпечення працездатності біомінералізованих поверхонь тертя конструкційних матеріалів з легких сплавів (2014)
Копей В. Б. - Вплив пускових характеристик на вібраційний стан редуктора верстата – гойдалки, Копей Б. В., Євчук О. В., Стефанишин О. І., Шостаківський І. І. (2014)
Парайко Ю. І. - Шляхи підвищення довговічності швидкозношуваних ущільнюючих пристроїв поршневих та плунжерних насосів, що працюють при зворотно-поступовому русі, Гладкий С. І., Михайлів Н. П. (2014)
Miedviedieva N. - Management and control of quality parameters of wear-resistant coatings, Radko О. (2014)
Мельник В. Б. - Адсорбційно-хімічна модель механізму змащувальної дії карбонофторидних присадок, Нечипорук В. В. (2014)
К 80 летию со дня рождения А. Пашаева (2014)
до 75-річчя від дня народження В. Лабунця (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - Українські реалії та компроміси (2014)
Альошкін В. С. - Системно-синергетичний підхід до моделювання соціальної політики України (2014)
Дубовиков М. М. - Застосування моделі інноваційної економіки для аналізу економічної діяльності найбільших корпорацій світу в 2013 році (2014)
Ліхоносова Г. С. - Національні інтереси: альтруїзм соціально-економічних інтервенцій (2014)
Макаренко А. П. - Інформаційна база заповнення спрощеної звітності – інструмент управління та фінансової безпеки, Меліхова Т. О., Чакалова Н. С. (2014)
Шведчиков О. А. - Світовий досвід забезпечення соціально-економічного розвитку (2014)
Миськів Г. В. - Функції кредитного ринку та їх еволюція (2014)
Костирко Р. О. - Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу (2014)
Стрєльцов О. С. - Вартість підприємства: сутність та концепція управління, Черкасов В. А. (2014)
Баляба К. В. - Соціально відповідальна діяльність як засіб створення соціальної держави (2014)
Ємельянова К. С. - Концепція соціального розвитку населення України на засадах соціальних пріоритетів та суспільних цінностей (2014)
Ершова М. В. - Системная модель управления социокультурными процессами повышения качества жизни населения (2014)
Зеленко О. О. - Роль соціального діалогу у контексті соціально-економічного розвитку суспільства (2014)
Фаузер В. В. - Экономическая активность и занятость населения в северных регионах России, Фаузер Г. Н. (2014)
Хмеленко І. В. - Регулювання доходів населення у сфері соціальної політики України (2014)
Жариков Р. В. - Инновационный путь развития российского предпринимательства, Жариков В. В. (2014)
Мустафаев А. А. - Производственный потенциал – базовый элемент хозяйственной системы АПК Северного региона (2014)
Садыгов Э. М. - Основные направления развития банковской системы Азербайджана (2014)
Negoda Anna - Process control of deshadowing of relations in tourist busines (2014)
Павлов К. В. - Методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономике, Растворцева С. Н., Череповская Н. А. (2014)
Третяк В. В. - Визначення механізму реалізації стратегії розвитку регіональної транспортної системи, Мітеллаєва К. О. (2014)
Третяк В. В. - Вибір організаційних форм реалізації міжрегіонального співробітництва, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2014)
Курским филиалом Финансового университета при правительстве Российской федерации проведена ХІ международная научно-методическая конференция "Инновационные методы преподавания в системе высшего образования" (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
на монографію "Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності", |Колектив авторів|, кер. авт. кол. і наук. ред. професор Т.В. Калінеску (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу (2014)
Титул, содержание (2009)
Chroneos A. I. - Atomistic models for R1-xPrxBa2Cu3O7-δ (R = Y and lanthanides) and related oxides, Goulatis I. L., Vovk R. V., Zavgorodniy A. A., Obolenskii M. A., Petrenko A. G., Samoilov A. V. (2009)
Метлов Л. С. - Вопросы неравновесной термодинамики дефектов (2009)
Бутько В. Г. - Электронное строение одномерных наноструктур лития и калия (2009)
Труханов С. В. - Кристаллическая и магнитная структуры анион-дефицитного манганита La0.70Sr0.30MnO2.85 под действием высокого давления, Козленко Д. П., Труханов А. В. (2009)
Bak-Misiuk J. - Ferromagnetic nanoclusters in Si:Mn and GaMnAs annealed at high temperature-pressure, Romanowski P., Domagala J., Misiuk A., Dynowska E., Lusakowska E., Barcz A., Sadowski J., Caliebe W. (2009)
Беженар Н. П. - Релаксационное взаимодействие в системе cBN-Al при высоком давлении, Коновал С. М., Божко С. А., Белявина Н. Н., Маркив В. Я. (2009)
Новиков Н. В. - Включения в кристаллах синтетических алмазных высокопрочных порошков, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Невструев Г. Ф., Петасюк Г. А., Ткач В. Н., Богданов Р. К., Исонкин А. М., Закора А. П., Зайцева И. Н. (2009)
Мельникова Н. В. - Синтез и электрические свойства фаз высокого давления ErxCu3V4O12, Кадырова Н. И., Устинова И. С., Зайнулин Ю. Г., Бабушкин А. Н. (2009)
Грибанов И. Ф. - Магнитные свойства сплавов Mn1-tCrtAs (0.1 < t < 0.3) под давлением (2009)
Рябцев С. И. - Особенности фазообразования и свойства неравновесно закристаллизованных сплавов с высокой положительной энергией смещения (2009)
Попов В. В. - Влияние частичной замены никеля кобальтом на термическую устойчивость аморфных и нанокомпозитных структур в сплавах Al86(Ni,Co)8Gd6, Рассолов С. Г., Ткач В. И., Маслов В. В., Максимов В. В., Носенко В. К., Петренко А. Г. (2009)
Моллаев А. Ю. - Влияние процентного содержания марганца на характеристические точки и параметры фазового перехода на шкале высоких давлений в p-CdGeAs2:Mn, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Митюк В. И. - Влияние термобарической обработки на растворимость меди и цинка в антимониде марганца со структурой типа NiAs, Рыжковский В. М., Ткаченко Т. М. (2009)
Моллаев А. Ю. - Отрицательное магнитосопротивление в p-InAs:Mn и p-CdGeAs2:Mn, индуцированное высоким давлением, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Шаповалов В. А. - Магнитные центры с исходной высокой симметрией ближайшего окружения и высоким порядком симметрии структуры (2009)
Александров И. В. - Эволюция кристаллографической текстуры в меди, подвергнутой интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением, Ситдиков В. Д., Бонарски Я. Т. (2009)
Лаптев А. М. - Механика равноканального углового прессования материала с деформационным упрочнением, Периг А. В., Подлесный С. В. (2009)
Папиров И. И. - Ультрамелкозернистые магниевый сплав и тантал, полученные интенсивной пластической деформацией, Шокуров В. С., Пикалов А. И., Сивцов С. В., Шкуропатенко В. А. (2009)
Белошенко В. А. - Равноканальное многоугловое прессование многоволокнистого сверхпроводящего композита, Матросов Н. И., Чишко В. В., Дьяконов В. П., Сенникова Л. Ф., Миронова О. Н., Медведская Э. А., Шевченко Б. А. (2009)
Андриевская Н. Ф. - Эволюция структуры и свойств сплава НТ-50 при больших пластических деформациях, Оковит В. С., Рудычева Т. Ю., Старолат М. П., Сторожилов Г. Е., Тихоновский М. А., Хаймович П. А., Шаповал И. Н. (2009)
Цисар М. О. - Вплив функціонального шару на шорсткiсть поверхнi, Шмигера Р. С. (2009)
Баронин Г. С. - Молекулярно-релаксационные и структурно-механические характеристики композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученных жидко- и твердофазной экструзией, Столин А. М., Пугачев Д. В., Завражин Д. О., Кобзев Д. Е., Козлукова Ю. О., Разинин А. К. (2009)
Титул, содержание (2009)
Назарчук С. Н. - Уплотнение алмазных порошков под воздействием высокого давления, Бочечка А. А., Петасюк Г. А. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Закономерности контактообразования в порошковом титане при горячей деформации, Назаренко В. А., Лаптев А. В., Даниленко В. И., Евич Я. И. (2009)
Пащенко В. П. - Дефектность кластеризованной наноструктуры, фазовые переходы и магниторезистивные свойства нестехиометрических манганит-лантановых перовскитов La0.6Sr0.2Mn1.2-xAlxO3±δ, Пащенко А. В., Сильчева А. Г., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Сычева В. Я., Кисель Н. Г., Бурховецкий В. В., Комаров В. П. (2009)
Вальков В. И. - Низкотемпературные переходы порядок-порядок в некоторых марганец-кобальтовых силицидах с орторомбической кристаллической структурой типа Co2P, Грибанов И. Ф., Дворников Е. А., Сиваченко А. П., Тодрис Б. М., Головчан А. В., Митюк В. И. (2009)
Довгий В. Т. - Особенности магнитно-неоднородного состояния монокристалла манганита Nd0.5Sr0.5MnO3. Эффекты давления, Линник А. И., Каменев В. И., Прокопенко В. К., Михайлов В. И., Давыдейко Н. В., Линник Т. А., Спиридонов В. Н., Бочковая Г. Ю. (2009)
Барбашов В. И. - Барические аспекты ионной проводимости в керамике состава ZrO2-Y2O3-Al2O3, Акимов Г. Я., Тимченко В. М., Барбашова Л. Я., Несова Е. В. (2009)
Прохоров В. Г. - Магнитно-полевые зависимости критического тока в поликристаллических образцах MgB2, допированных наночастицами TiO2 и SiC, Хохлов В. А., Прохоров А. Ю., Артемов А. Н., Письменова Н. Е., Левченко Г. Г. (2009)
Троицкая Е. П. - Теплоемкость ГЦК-Ar под давлением, Чабаненко В. В., Горбенко Е. Е., Кузовой Н. В., Штаерман Э. Я. (2009)
Артемов А. Н. - Слоистый сверхпроводник как система кулоновских частиц двух типов (2009)
Габелков С. В. - Эволюция структурной организации наноразмерного ксерогеля гидроокиси циркония при размоле и прессовании, Тарасов Р. В., Миронова А. Г., Старолат М. П., Андриевская Н. Ф. (2009)
Моллаев А. Ю. - Барические, температурные и магнитополевые зависимости кинетических коэффициентов в ферромагнитном полупроводнике Cd0.7Mn0.3GeAs2, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Моллаев А. Ю. - Кинетические эффекты в ориентированных монокристаллах p-Cd94.7Mn5.3GeAs2 при высоких давлениях, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Бейгельзимер Я. Е. - Получение неспеченных гетерогенных композиционных материалов методом винтовой экструзии, Штерн М. Б., Епифанцева Т. А., Сынков А. С. (2009)
Мирошниченко С. В. - Численно-экспериментальная методика исследования напряженно-деформированного состояния моделей штампа (2009)
Касатка Н. Г. - Гидравлический пресс для обработки полимерных материалов при высоких давлениях, Борзенко А. П., Возняк А. В., Возняк Ю. В., Пилипенко А. Н. (2009)
Левашов С. П. - Про можливість використання мобільних геофізичних методів для пошуків скупчень нафти в районах поширення відкладів баженовської свити, Якимчук М. А., Корчагін І. М., Божежа Д. М., Підлісна І. С. (2014)
Нукєнов Д. - Методи підвищення коефіціента вилучення нафти (на прикладі нафт Казахстану) (2014)
Андрущенко В. О. - Практичні результати лабораторних та свердловинних випробувань автономного інклінометру на основі мікромеханічних гіроскопів хвильового типу, Курганський В. М., Зражевський Г. М., Тішаєв І. В., Бугрій В. Г., Петрук В. М. (2014)
Рокитянський І. І. - Про побудову бази даних в геоелектриці (2014)
Лубков М. В. - Моделювання теплових процесів у зоні сучасної активізації Дніпровсько-Донецької западини (2014)
Муравко С. В. - Досвід автоматичного розпізнавання аномалій на магнітних картах археологічних пам'яток, Демидов В. К., Бондар К. М., Жуков М. Н. (2014)
Кураєва І. В. - Еколого-геохімічний моніторинг ґрунтів техногенно-забруднених територій України (2014)
Крив’юк І. В. - Нормування поля функції комплексного показника за режимних спостережень на зсувонебезпечних ділянках (2014)
Щербіна С. В. - Землетрус в Греції 7 серпня 2013 р. і динаміка гідрогеодеформацій свердловин в Україні (2014)
Титул, содержание (2010)
Утяшев Ф. З. - Наноструктурирование металлических материалов методами интенсивной пластической деформации (2010)
Бейгельзимер Я. Е. - Простой сдвиг и турбулентность в металлах (2010)
Габелков С. В. - Эволюция структурной организации наноразмерного порошка магний-алюминиевой шпинели при размоле и прессовании, Тарасов Р. В., Миронова А. Г., Одейчук М. А. (2010)
Хохлов В. А. - Влияние подложки на электрические и магнитные свойства пленок NdSrMnO3-системы с дефицитом ионов марганца (2010)
Шаповалов В. А. - Спин-волновой резонанс и его поверхностная мода в пленке манганита (2010)
Маслов В. В. - Термически обусловленное охрупчивание аморфных сплавов, Ткач В. И., Носенко В. К., Рассолов С. Г., Моисеева Т. Н. (2010)
Сильчева А. Г. - Структура, фазовые переходы, магнитные и транспортные свойства манганит-лантановых перовскитов La0.6Sr0.2Mn1.2-xFexO3±δ, Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Шемяков А. А., Турченко В. А., Гуфан Ю. М. (2010)
Варюхин В. Н. - Влияние предварительной обработки гидростатическим давлением на электрическое сопротивление и структуру аморфного сплава Co67Cr7Fe4Si8B14, Мороз Т. Т., Абрамов В. С. (2010)
Волошин В. А. - Периодические изменения в состоянии 4f-металлического соединения под давлением, Кузнецова В. В., Шевцова Т. Н. (2010)
Филоненко Н. Ю. - , Федоренкова Л. И., Спиридонова И. М. (2010)
Орлов А. И. - Влияние высокого гидростатического давления на кинетические свойства индия, Хвостанцев Л. Г. (2010)
Спусканюк В. З. - Достижение рекордного уровня свойств медной проволоки методами ИПД, Давиденко А. А., Гангало А. Н., Сенникова Л. Ф., Тихоновский М. А., Спиридонов Д. В. (2010)
Брюханов А. А. - Текстура и анизотропия модуля Юнга холоднокатаных листов титанового сплава ПТ3-В, Волчок Н. А., Совкова Т. С. (2010)
Постол П. Н. - Гелиевый криостат для мёссбауэровских измерений под давлением, Бережная Л. В., Терехов С. А., Левченко Г. Г. (2010)
Титул, содержание (2010)
Журавлев А. В. - Энергетические спектры линейных спиновых цепочек с магнитодипольным взаимодействием, Крыгин И. М. (2010)
Троицкая Е. П. - Отклонения от соотношения Коши в легких кристаллах инертных газов при больших давлениях, Чабаненко В. В., Жихарев И. В., Горбенко Е. Е., Кузовой Н. В. (2010)
Бутько В. Г. - Изменения электронной структуры BN-нанотрубки типа "зигзаг" (12, 0) при инкапсулировании ее калием (2010)
Башев В. Ф. - Структура и магнитные свойства жидкозакаленных сплавов систем марганец–диамагнитный элемент, Рябцев С. И., Доценко Ф. Ф., Сергеев Г. А., Кушнерев А. И., Гусевик П. С. (2010)
Тодрис Б. М. - Особенности намагничивания спиральной структуры в MnCoSi под давлением, Дворников Е. А., Варюхин Д. В., Вальков В. И. (2010)
Тягур Ю. И. - Исследования зависимостей электрического сопротивления от давления вблизи фазового перехода в сегнетоэлектрических кристаллах Sn2P2S6, Тягур И. Ю. (2010)
Саенко С. Ю. - Влияние характеристик передающей порошковой среды на процесс электроконсолидации (2010)
Косинский В. В. - Математическое обоснование способа повышения эффективности гидростатических установок в процессах обработки под высоким давлением различных материалов с применением суспензий и паст (2010)
Кулагин Р. Ю. - Особенности разработки технологии винтовой экструзии (2010)
Столяров В. В. - Трибологическое поведение наноструктурных и крупнозернистых металлических материалов (2010)
Белошенко В. А. - Волокнистые Cu–Fe-композиты, полученные методом пакетной гидроэкструзии: структура, механические и резистивные свойства, Варюхин В. Н., Дмитренко В. Ю., Непочатых Ю. И., Черкасов А. Н. (2010)
Кралюк М. А. - Формирование физико-механических свойств меди в условиях деформации волочением, совмещенной с кручением, при изменении направления вращения на противоположное, Пашинская Е. Г., Мышляев М. М., Тищенко И. И. (2010)
Алексеев А. Д. - Применение методов комбинационного рассеяния и ядерного магнитного резонанса для исследования генезиса структуры углеродных наноматериалов природного происхождения, Ульянова Е. В., Трачевский В. В., Иващук Л. И., Зимина С. В. (2010)
Калугина Н. А. - Взаимное влияние диффузии и фильтрации в процессе истечения метана из угольного массива (2010)
Алексеев А. Д. - Температурная зависимость диффузионных процессов в пористых средах: подвижность метана в углях, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Дончук А. В. (2010)
Академику Виктору Григорьевичу Барьяхтару – 80 лет! (2010)
Титул, содержание (2010)
XI Международная конференция "Высокие давления – 2010. Фундаментальные и прикладные аспекты" (2010)
Утяшев Ф. З. - Условия совместности пластической деформации и предельного измельчения зерен в металлах (2010)
Подрезов Ю. Н. - Структурная чувствительность параметров упрочнения (2010)
Бейгельзимер Я. Е. - Простой сдвиг металлов: что это такое? (2010)
Misiuk A. - Дефекты в Si:N, обработанном при высоких температурах и давлениях, проявляющиеся в результате травления в дейтериевой плазме, Barcz A., Ulyashin A., Prujszczyk M., Bak-Misiuk J., Formanek P. (2010)
Гречнев Г. Е. - Влияние давления на электронную структуру и магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводников на основе железа, Десненко В. А., Федорченко А. В., Панфилов А. С., Гнатченко С. Л., Журавлева И. П., Волкова О. С., Васильев А. Н., Цуркан В. В. (2010)
Тарасенко Т. Н. - Кристаллическая структура и магнитные свойства наноразмерных порошков и пленок мультиферроика BiMnO3: влияние давления и замещения лантаном, Кравченко З. Ф., Каменев В. И., Галяс А. И., Демиденко О. Ф., Игнатенко О. В., Маковецкий Г. И., Янушкевич К. И. (2010)
Завгородний А. А. - Некоторые особенности продольной проводимости монокристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различным содержанием празеодима, Самойлов А. В., Вовк Р. В., Оболенский М. А., Назиров З. Ф., Петренко А. Г., Pinto Simoes V. M. (2010)
Добромыслов А. В. - Особенности фазовых превращений в кварце под действием сферически сходящихся ударных волн, Талуц Н. И., Козлов Е. А., Гундырев В. М., Поносов Ю. С. (2010)
Коржов В. П. - Многослойный композит на основе никеля, армированный интерметаллидными слоями, Карпов М. И., Кийко В. М. (2010)
Коршунов А. И. - Влияние равноканального углового прессования на механические свойства сплава Ti49.4Ni50.6, Смоляков А. А., Кравченко Т. Н., Каганова И. И. (2010)
Стефанович Л. И. - Кинетика сегрегации в хромоникелевых сталях при интенсив-ной пластической деформации, Юрченко В. М., Терехова Ю. В., Артемов А. Н., Эфроc Н. Б., Дерягин А. И., Варюхин В. Н., Русаков В. Ф., Эфроc Б. М. (2010)
Столяров В. В. - Деформационное поведение титановых сплавов при растяжении с пропусканием импульсного тока (2010)
Спусканюк В. З. - Влияние условий равноканального углового прессования на скорость деформации заготовок, Гангало А. Н., Давиденко А. А. (2010)
Авторский Указатель за 2010 год (2010)
Мішин Ю. Р. - Удосконалення системи освіти – провідна складова соціально-економічного розвитку україни (2013)
Мазурок П. П. - Прямі іноземні інвестиції як пріоритетний резерв забезпечення розвитку підприємництва, Гузенко О. П., Ведькал В. А. (2013)
Гуреєв М. М. - Комплексні підходи до використання залізорудної сировини в сучасному металургійному виробництві (2013)
Сагайдак М. П. - Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу підприємства (2013)
Рєпіна І. М. - Управління процесом активації економічних ресурсів задля забезпечення конкурентних переваг підприємств (2013)
Іщенко М. І. - Ресурсні детермінанти фінансово-економічних результатів діяльності підприємства (2013)
Швидка О. П. - Роль оборотного капіталу в забезпеченні прибутковості підприємства (2013)
Шевчук Н. В. - Конкурентоспроможність підприємств чорної металургії україни на основі ресурсних факторів, Смирнов Є. В. (2013)
Уткіна Г. А. - Інноваційний тип розвитку як новий економічний уклад (2013)
Криворучкіна О. В. - Економічна логіка ресурсних трансформацій на підприємстві, Віннік Н. В. (2013)
Андрюшко А. К. - Державні напрямки формування ефективної інфраструктури інноваційної активності підприємств україни (2013)
Гушко С. В. - Предметна область внутрішнього аудиту (2013)
Шайкан А. В. - Управління розрахунками із замовниками готельних послуг в умовах використання управлінських інформаційних систем, Руденко О. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Фактори впливу на ефективність розвитку фінансової сфери (2013)
Супрун А. А. - Впровадження страхування туристичного, готельного і ресторанного бізнесу як фактор підвищення фінансової надійності страхових компаній (2013)
Криштопа І. І. - Етапи розвитку світової готельної індустрії (2013)
Коновалова О. В. - Проблемні аспекти методики аналізу товарообігу підприємств громадського харчування (2013)
Петрішина Т. О. - Оцінка побудови тарифів у страхуванні життя (2013)
Шендригоренко М. Т. - Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення (2013)
Нікульникова Т. Г. - Аналiз фiнансового стану як iнструмент фiнансово-господарського аудиту на прикладі підприємств будiвельної галузi (2013)
Котковський В. С. - Інноваційні канали збуту банківських послуг (2013)
Волошанюк Н. В. - Роль реструктуризації в процесі реалізації антикризової стратегії на підприємстві (2013)
Шулешко А. В. - Організація обліку енерговитрат на підприємствах гірничорудної галузі, Шулешко О. А. (2013)
Анотації (2013)
До відома авторів (2013)
Al-Shwaiyat M. K. E. A. - Sequential injection spectrophotometric determination of analgine in pharmaceutical formulations using 18-molybdo-2-phosphate heteropoly anion as chromogenic reagent, Vishnikin A. B., Tsiganok L. P., Kabashnaya E. V., Khmelovskaya S. A., Andruch V., Bazel Ya. R., Sklenarova H., Solich P. (2013)
Gurtova O. V. - Effect of plasticizer on the characteristics of molecularly imprinted polymer based potentiometric sensor for propranolol, Ye L., Chmilenko F. A. (2013)
Sergeieva T. Yu. - Tautomerism of 4-hydrazinoquinazolines: vibrational spectra and computational study, Voskoboynik O. Yu., Okovyty S. I., Kovalenko S. I., Leszczynski J. (2013)
Гапонов А. А. - Реакция кватернизации производных 2,3-дигидро-1,5-бензодиазепинонов-2 (2013)
Оковитая Т. С. - Синтез и некоторые реакции 2-(3,5-диоксо-4-азатрицикло(5.2.2.02,6)ундец-8-ен-4-ил)пропановой кислоты, Тарабара И. Н. (2013)
Бондаренко Я. С. - Особенности аминолиза ангидрида 2-(3,5-диоксо-4-азатрицикло(5.2.1.02,6-эндо)дец-8-ен-4-ил)-бутандиовой кислоты (2013)
Кравченко С. В. - N-хлор-N-бензоилоксибензамид (2013)
Нестерова Е. Ю. - Основные направления развития химии 1,4-дигидропиридинов – обзор литературы, Грищенко А. А. (2013)
Варгалюк В. Ф. - Влияние температуры на электроосаждение оксидов марганца на платиновом и стальном электродах, Полтавец В. В., Груздева Е. В. (2013)
Криштоп Ю. Г. - Стадии гальваностатического фазообразования цинка на вольфрамовом электроде из цинкатного раствора, Калюжная Т. Н., Трофименко В. В. (2013)
Петренко Л. В. - Вплив аніонів сульфатної кислоти на анодну поведінку нікелю, Коробов В. І., Очков В. Ф. (2013)
Гликин М. А. - Крекинг сырой нефти в расплаве металлов, Тарасов В. Ю., Черноусов Е. Ю. (2013)
Okovytyy S. I. - 1H NMR spectra of N-methyl-4-tolyl-1-(4-bromonaphthyl)-amine and N-phenyl-1-(4-bromonaphthyl)-amine: A combined experimental and theoretical study, Kopteva S. D., Voronkov E. O., Sergeieva T. Yu., Kapusta K. S., Dmitrikova L. V., Leszczynski J. (2013)
Sviatenko L. K. - Molecular docking of curcumin analogues as SERCA inhibitory agents (2013)
Заровная И. С. - Новые оксазолины с сульфолановым фрагментом, Садкова И. В., Кулаков И. В., Дульнев П. Г., Пальчиков В. А. (2013)
Анищенко А. А. - Необычная спонтанная α→β изомеризация несимметричных бензоинов, Штамбург В. Г., Штамбург В. В., Волосюк В. В., Костяновский Р. Г. (2013)
Токарь А. В. - Квантово-химическое моделирование структуры и спектральных характеристик молекулярных комплексов в системе "пентон-терлон", Чигвинцева О. П. (2013)
Чернушенко О. О. - Будова комплексів хрому(ІІІ) з цистином та етилгліцином, Кислицина А. В. (2013)
Гапонов А. А. - Химические свойства производных 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинона-2 – обзор литературы, Анищенко А. А. (2013)
Chmilenko T. S. - Substituent and environment influence on analytical properties of associates of xanthene dyes with polyhexamethyleneguanidine chloride, Ivanitsa L. A., Chmilenko F. A. (2013)
Chmilenko T. S. - Potentiometric analysis of chloride polyhexamethyleneguanide pK-spectroscopy, Chebrova E. A., Chmilenko F. A. (2013)
Варгалюк В. Ф. - Властивості мідних мікропорошків, електроосаджених із сульфатних розчинів, що містять акрилову кислоту чи акриламід, Полонський В. А., Стець О. С. (2013)
Середюк В. О. - Оцінка механізму обміну молекул води у аквакомплексах 3d-катіонів, Варгалюк В. Ф. (2013)
Калько О. А. - Получение сульфата бария из растворов, образующихся при десульфатации активных масс лома свинцовых аккумуляторов, Кузнецова Ю. С., Калько А. А., Виноградов Е. Н., Нестерова Е. Ю. (2013)
Варлан К. Е. - Структурообразование в системе диглицидиловый эфир олигоэпихлоргидрина-пиперазин, Сердюк Д. В. (2013)
Титул, содержание (2011)
Мильман Ю. В. - Фазовые превращения под давлением при индентировании (2011)
Терехов С. В. - Расчет термодинамических свойств чистых веществ по методу Гиббса, Локтионов И. К. (2011)
Самсоненко С. Н. - Одномерная дислокационная электрическая проводимость поликристаллических алмазных компактов (2011)
Назарчук С. Н. - Свойства композита алмаз-карбид вольфрама на основе алмазного порошка АСМ 1/0, Свирид Е. А., Гаврилова В. С., Романко Л. А., Бочечка А. А. (2011)
Беженар Н. П. - Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах, Коновал С. М., Гарбуз Т. А., Божко С. А., Беля-вина Н. Н. (2011)
Новиков Н. В. - Исследование нанодисперсного wBN, полученного в аппарате высокого давления при комнатной температуре и сдвиговой деформации, Шведов Л. К., Кривошея Ю. Н., Бритун В. Ф., Ткач В. Н. (2011)
Труханов С. В. - Влияние высокого давления на кристаллическую и магнитную структуры анион-дефицитного манганита La0.70Sr0.30MnO2.80, Труханов А. В., Козленко Д. П., Васильев А. Н. (2011)
Довгий В. Т. - Особенности магнитных свойств нанокристаллических манганитов La-Sr-системы, Линник А. И., Прилипко С. Ю., Акимов Г. Я., Ревенко Ю. Ф., Новохацкая А. А., Линник Т. А., Давыдейко Н. В., Спиридонов В. Н. (2011)
Мамалуй Ю. А. - Роль магнитостатического давления при изучении особенностей доменной структуры, Сирюк Ю. А., Смирнов В. В. (2011)
Косогор А. А. - Моделирование мартенситного превращения сплава Ti-Ni под гидростатическим давлением, Львов В. А. (2011)
Эфрос Н. Б. - Трибологические свойства нанокристаллических хромомарганцевых сплавов, Лоладзе Л. В., Эфрос С. Б., Коршунов Л. Г., Эфрос Б. М. (2011)
Белошенко В. А. - Функциональные свойства многоволокнистых сверхпроводников на основе сплава ниобий-титан, Дмитренко В. Ю., Чишко В. В., Матросов Н. И., Дьяконов В. П., Gajda D., Pientosa J., Piechota S. (2011)
Сторожилов Г. Е. - Процессы струкурообразования в сплаве НТ-50 при комбинированном воздействии различных видов интенсивной пластической деформации, Андриевская Н. Ф., Тихоновский М. А., Старолат М. П., Шаповал И. Н., Белошенко В. А., Матросов Н. И., Чишко В. В. (2011)
Решетов А. В. - Распределение механических свойств по объему титановой заготовки, обработанной методом винтовой экструзии, Коршунов А. И., Смоляков А. А., Бейгельзимер Я. Е., Варюхин В. Н., Каганова И. И., Морозов А. С. (2011)
Дегтярев М. В. - Влияние предварительной деформации равноканальным угловым прессованием на эволюцию структуры меди при сдвиге под давлением, Покрышкина Д. К., Копылов В. И., Воронова Л. М., Чащухина Т. И. (2011)
Талуц Н. И. - Структура и фазовый состав смеси порошков кварца и меди, подвергнутых нагружению сферически сходящимися ударными волнами, Добромыслов А. В., Козлов Е. А. (2011)
Шейкин С. Е. - Изменение состояния поверхностного слоя при накатывании сплавов ВТ1-0 и ВТ22 инструментом из алмазного композиционного термостойкого материала, Ефросинин Д. В., Ростоцкий И. Ю. (2011)
Зязюн І. А. - Аксіологічні критерії вікової психології (2013)
Баніт О.В. - Методи стимулювання та заохочення персоналу в організаціях, які саморозвиваються: соціально-економічний аспект (2013)
Василенко О. В. - Неформальна освіта дорослих: нове соціально-освітнє явище (2013)
Даутова О. Б. - Технология сопровождения обучающихся взрослых на основе образовательной коммуникации (2013)
Дернова М. Г. - Моделі самокерованого навчання в освіті дорослих (2013)
Дорошенко Ю. О. - Акмеологічна спрямованість архітектурної освіти (2013)
Дубасенюк О.А. - Андрагогічні принципи навчання дорослих крізь призму соціально-особистісного досвіду та компетентності (2013)
Зінченко С. В. - Соціально-психологічні аспекти технологій освіти дорослих (2013)
Краснов В. В. - Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій у підготовці лікарів (2013)
Лічман Л. Ю. - Розвиток мовної особистості у післядипломній освіті: компетентнісний підхід (2013)
Luber D. - Edukacja i wychowanie doroslych w kontekscie refleksji o osobie andragoga (2013)
Мартинова Н. с. - Концептуальні засади розробки і впровадження ігрових технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму (2013)
Прскуркіна Я. І. - Модель допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів медичного профілю (2013)
Протасова Н. Г. - Актуальні проблеми теорії і практики управління освітою дорослих в Україні (2013)
Семеног О.М. - Роль і місце словника у розвитку комунікативної культури особистості дослідника (2013)
Султанова Л. Ю. - Технологія полікультурної освіти: теоретичний аспект (2013)
Такушевич И. А. - Педагогический дизайн как оптимизация процесса учения взрослых (2013)
Ткаченко О. В. - Сучасні проблеми підготовки агрономів-дослідників: педагогічний аспект (2013)
Гомеля Н. С. - Експериментальна перевірка системи формування особистісної готовності майбутніх педагогів професійного навчання в процесі психолого-педагогічної підготовки (2013)
Жмурко М. Д. - Інтелектуальний компонент духовної культури педагогічного персоналу (2013)
Каньковський І. Є. - Філософські аспекти професійної підготовки інженера-педагога (2013)
Косигіна О. В. - Педагогічна взаємодія суб'єктів системи післядипломної освіти: зміст і специфіка (2013)
Мозговий В. Л. - Закони логіки у вирішенні проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2013)
Сидорчук Н. Г. - Післядипломна педагогічна освіта як структурний компонент освіти дорослих, Орлова О. А. (2013)
Терещенко А. О. - Організаційна культура майбутнього вчителя початкових класів і проблема автономності особистості (2013)
Цись О. О. - Професійна мобільність майбутнього фахівця як науково-педагогічна категорія (2013)
Лук'янова Л. Б. - Зміст інтегрально-рольової позиції педагога-андрагога у зарубіжній науковій думці (2013)
Анищенко Е. В. - Академик С. Я. Батышев о наставничестве в профессионально-техническом образовании (2013)
Бабушко С. Р. - Аналіз відповідності вітчизняної та англомовної термінології (на прикладі концепту "професійний розвиток фіхівців сфери туризму") (2013)
Балахадзе Л. А. - Педагогічні технології професійної підготовки фахівців для сфери туризму в Мексиці (2013)
Жижко О. А. - Інституціалізація освіти дорослих у Латинській Америці (2013)
Пазюра Н. В. - Організаційно-педагогічні умови реалізації професійного навчання виробничого персоналу Японії і Південної Кореї зовнішніми провайдерами підготовки (2013)
Ситник О. І. - Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії (2013)
Цебрій І. В. - Взаємодія італійської та національної традицій у педагогічних системах Валерія Висоцького та Олександра Мишуги, Ващенко Н. М. (2013)
Майборода Т. О. - Проблема формування у вчителів інформаційно-комунікаційної компетентності (2013)
Станіславська К. І. - Про стан та перспективи розвитку освіти у сучасному медіапросторі в умовах екранної культури (2013)
Тихонова Т. В. - Удосконалення інформатичної компетентності вчиьтелів у галузі створення та використання інформатичних освітніх продуктів on-line (2013)
Ничкало Н. Г. - Ринок праці і виробничий персонал: проблеми сьогодення і погляд у майбутнє (рецензія на монографію: Герлях Ришард. Позашкільна професійна освіта в умовах цивілізаційних змін. Нові тенденції і виклики=Geriach Ryszard. Pozaszkolna edukacij zavodova wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwsnia. - Bydgoszcz, 2012/ - 389 s.) (2013)
Грищук В. К. - Негативна (ретроспективна) юридична відповідальність та її підстава (2012)
Блажевич Ю. І. - Правові засади становлення і діяльності Подільської православної єпархії (кінець XVIII — 50–ті роки ХІХ ст.) (2012)
Гайдулін О. О. - Тлумачення звичаєвих норм: нормативістський та історичний аналіз (2012)
Адамовський В. І. - Законодавче відновлення прав репресованих та депортованих громадян в Україні та країнах СНД (2012)
Чорненький В. І. - Забезпечення та захист прав і свобод осіб з особливими потребами Україною як соціальною державою (2012)
Нагорна В. В. - Права дитини з особливими потребами: історико-правовий аспект (2012)
Омельчук І. А. - Проблеми формування правосвідомості молоді щодо прав і свобод людини та шляхи їх розв’язання (2012)
Бутько Л. В. - Конституція Російської Федерації як джерело виконавчого права: повертаючись до дискусії, Ульотова Г. Д. (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Межі впливу верхніх палат парламентів на законодавчий процес (2012)
Юркевич Х. І. - Історіографія дослідження представницького мандата (2012)
Слинько С. С. - Правотворча політика держави в сучасних умовах активізації правотворчої діяльності (2012)
Загайнова С. К. - Об экспериментальном подходе к развитию практики медиации в России (2012)
Власов А. А. - Некоторые проблемы современного исполнительного производства в Российской Федерации (2012)
Гусаров К. В. - Підстави відмови у відкритті апеляційного та касаційного проваджень: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Гринько (Русу) С. Д. - Шкода і збитки як умови цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий аналіз, Заверуха С. В. (2012)
Коваль І. Ф. - Види та взаємодія приватних і публічних інтересів у сфері промислової власності (2012)
Курочкин С. А. - Контрактуализация как перспективное направление развития гражданского процесса (2012)
Явор О. А. - Правові аспекти сурогатного материнства (2012)
Кулініч О. О. - Неправомірне використання фотографічних творів з зображенням "публічних” фізичних осіб (2012)
Кучер Т. М. - Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства (2012)
Посикалюк О. О. - Суспільно необхідна інформація як межа здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичних осіб (2012)
Верба-Сидор О. Б. - Компетенція суду щодо визнання мирової угоди на стадії виконання рішень у цивільних справах (2012)
Ковальська В. С. - Юридичні факти–стани у сімейному праві: питання правової природи (2012)
Гарієвська М. Б. - Питання класифікації дискреційних повноважень суду першої інстанції у цивільному судочинстві (2012)
Романів В. Я. - Момент укладення договору оренди нерухомого майна (2012)
Трут Д. В. - Субсидіарні зобов’язання як різновид цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб (2012)
Мазіна О. О. - Контрафакція та права авторські: огляд літератури періоду Російської імперії (2012)
Стоян В. О. - Особливості дослідження та оцінки доказів у цивільних справах позовного провадження, що розглядаються за участю нотаріусів (2012)
Філатова Н. Ю. - Правове регулювання саморегулівних організацій у зарубіжних державах: особливості і тенденції (2012)
Яворський Р. І. - Ґенеза правового регулювання туристичних відносин (2012)
Лис Г. І. - Lex mercatoria як право, яке застосовується міжнародним комерційним арбітражем для розгляду спору по суті (2012)
Рєзнікова В. В. - Досудове врегулювання господарських спорів: необхідність та шляхи реформування (2012)
Татьков В. І. - Дискусійні питання забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві (2012)
Таликін Є. А. - Окремі аспекти визначення меж диференціації господарської процесуальної форми (2012)
Сошников А. О. - Аналогічний договір як елемент кваліфікаційного критерію у державних закупівлях: класифікація, визначення та закріплення (2012)
Нискогуз Н. Б. - Окремі аспекти договірної участі у правовідносинах пенсійного забезпечення за віком (2012)
Місінкевич А. Л. - Суб’єкти у правовідносинах з рекультивації (2012)
Федорович І. В. - Законодавство України та Російської Федерації про курорти: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Шараєвська Т. А. - Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації (2012)
Ляшук Р. М. - Діяльність відділів прикордонної служби щодо протидії торгівлі людьми, Зборовська Л. А. (2012)
Сторожук І. П. - Правові аспекти процедури ліквідації збанкрутілих комерційних банків (2012)
Хома В. О. - Організаційно-правові форми діяльності органів охорони державного кордону (2012)
Білінський Д. О. - Місцеві бюджети як складова публічної фінансової системи (2012)
Юринець Ю. Л. - Проблеми розмежування публічної та приватної складової судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян (2012)
Василик Ю. Б. - Особливості провадження в справах про застосування відповідальності до перевізників під час здійснення ними міжнародних пасажирських перевезень (2012)
Бережний С. Д. - Об’єкт вбивства як юридична конструкція у кримінальному праві (2012)
Плисюк Н. М. - Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2012)
Чорний Р. Л. - Проблеми удосконалення загальної частини закону про кримінальну відповідальність (2012)
Власюк О. В. - Кримінальний аналіз у боротьбі зі злочинністю: виникнення та становлення (2012)
Степанова Ю. П. - Застосування до рецидивістів умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2012)
Мазур А. П. - Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони (2012)
Огороднік К. М. - Кримінально-правове значення відмежування умисного та неумисного ухилення від сплати податків (2012)
Літвін Ю. І. - Окремі питання вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів охорони державного кордону України, Капітанчук Л. Ю. (2012)
Рожнова В. В. - Верховенство права у системі принципів кримінального провадження (2012)
Мирошниченко Т. М. - Право на ефективні засоби захисту прав і свобод у кримінальному судочинстві та практика його забезпечення Європейським судом з прав людини (2012)
Карпенко М. О. - Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: прогресивний підхід чи старі проблеми? (2012)
Керевич О. В. - Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в діяльності щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Арсірій М. В. - Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (2012)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості А. Шопенгауера (2012)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики людини у праві (2012)
Кісіль Р.–В. В. - Онтологічний аспект феномену корупції як об’єкта філософсько-правового аналізу (2012)
Пила В. І. - Окремі аспекти оптимізації функцій державного управління в контексті проведення адміністративної реформи, Щепанський Е. В. (2012)
Грицко Р. Ю. - Історія розвитку державного управління підготовкою сімейних лікарів (2012)
Довгань В. І. - Державне регулювання проведення протиепізоотичних заходів в Україні (2012)
Кушнір М. О. - Використання кластерних схем організації виробництва і праці (на прикладі Львівської області) (2012)
Бєлкін Л. М. - Державне управління організацією судочинства в контексті визначення адміністративної судової юрисдикції (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин: аналіз теоретико-методологічних засад (2012)
Нагорічна О. С. - Організаційно-управлінські засади кадрової політики у сфері державної митної справи (2012)
Кульжамбекова А. Е. - Модель кадровой работы в государственных органах Республики Казахстан (2012)
Ковальчук В. В. - Економічні та правові аспекти діяльності суб’єктів інформаційного ринку, Поліщук Т. О. (2012)
Гернего Ю. О. - Теоретичні основи дослідження ефективності реалізації інноваційного проекту (2012)
Мальнева Б. Г. - Структурні фонди як інструменти реалізації регіональної політики (2012)
Гончаренко О. Г. - Еволюція наукових поглядів на управління працею засуджених (2012)
Синчак В. П. - Спрощена система оподаткування як складова державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Кадырова М. Б. - Актуальные вопросы повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Казахстан (2012)
Резнікова Н. В. - Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності, Відякіна М. М. (2012)
Крушинська А. В. - Деякі підходи до розкриття сутності бюджетного стимулювання (2012)
Мазур О. В. - Фінансова санація: семантика та інтерпретація (2012)
Малініна Н. М. - Податкові відносини в контексті трансформаційних перетворень в АПК (2012)
Суслова Т. О. - Еволюція наукових підходів до розкриття сутності ціни та змісту її функцій (2012)
Багрій К. Л. - Оцінка системи документального оформлення наявності та руху поточних зобов’язань господарюючого суб'єкта (2012)
Лазор О. Я. - Квалілогічний вимір інституціоналізації місцевого самоврядування як спосіб формування наукової спадщини знань у галузі державного управління, Лазор О. Д. (2012)
Домбровський С. Ф. - Про підвищення рівня викладання аграрного права у вищих юридичних закладах (2012)
Заїкіна В. В. - Сучасні проблеми менеджменту і підготовки спеціалістів (2012)
Онищук С. В. - Міжконфесійний діалог в сучасній Україні (2012)
Персоналії (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
In memoriam (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Марчук В. Є. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів на характеристики локального напружено-деформованого стану в елементах дискретної поверхні, Ляшенко Б. А., Калініченко В. І. (2009)
Кульгавый Э. А. - Механизм отказа в антифрикционных системах (2009)
Богданович О. І. - Визначення кінетичних характеристик та енергії активації зносу в умовах реверсивного тертя, Грінкевич К. Е. (2009)
Свирид М. Н. - Мониторинг трибологических параметров узла трения в условиях переноса массы, Паращанов В. Г., Химко А. Н., Беспалов И. Ю. (2009)
Дворук В. І. - Модернізована трибометрична машина 2070 СМТ-1, Клімін В. В., Пасічник В. О., Тісов О. В. (2009)
Денисенко М. І. - Особливості зношування композиційних матеріалів під час тертя ковзання в потоці зерносумішей, Опальчук А. С. (2009)
Kindrachuk V. M. - Influence of tangential displacements on the measurement of Elastic properties by depth-sensing indentation (2009)
Стечишин М. С. - Вплив термоциклічної обробки на фізико-механічні та трибологічні характеристики конструкційних сталей, Береговий А. І., Береговий І. М. (2009)
Стечишин М. С. - Кінетика зміни потенціалу композиційних електролітичних покриттів триботехнічного призначення, Білик Ю. М., Парайко Ю. І., Стебелецька Н. М. (2009)
Михайлів Н. П. - Зносостійкість хромонікельованої сталі 5ХНМ (2009)
Олександренко В. П. - Вплив вологості повітря на триботехнічні характеристики пари тертя (2009)
Лабунец В. Ф. - Анализ причин потери работоспособности деталей трущихся узлов авиатехники и методов их восстановления, Кудрин А. П., Жигинас В. В., Супрунович О. С., Тит В. А., Мельник А. В. (2009)
Башта О. В. - Аналіз тріщиноутворення при багатоосередковому руйнуванні алюмінієвого сплаву Д-16АТ (2009)
Савчук П. П. - Закономірності тертя та зношування епоксидних композитів з різним ступенем наповнення (2009)
Федорчук C. В. - Розробка сплаву–наповнювача композиційних електролітичних покриттів для роботи при підвищених температурах (2009)
Киндрачук М. В. - Триботехнические характеристики детонационных покрытий на титановом сплаве ВТ-22, Кульгавый Э. А., Шевченко А. Л., Данилов А. П. (2009)
Аршук М. В. - Комплексні покриття за участі титану й алюмінію на сталі ШХ15, Курило Н. А., Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Лесечко В. Д. (2009)
Корнієнко А. О. - Вплив напружено-деформованого стану на зносостійкість багатошарових композиційних електролітичних покриттів (2009)
Лопата Л. А. - Получение износостойких дискретных покрытий электроконтактным припеканием, Ляшенко Б. А., Калиниченко В. И., Волков Ю. В., Лопата Т. В. (2009)
Стороженко М. С. - Зносостійкість електроіскрових покриттів з композиційних матеріалів (TiB2–SiC)–(Ni–Cr), Уманський О. П. (2009)
Хоменко І. М. - Особливості розподілу тиску мастила у радіальному підшипнику ковзання, Кіндрачук М. В., Яхно О. М., Кобринець А. К. (2009)
Мельник В. Б. - Несівна спроможність змащувального шару редукторних масел з присадками, Охмакевич В. М. (2009)
Лабунец В. Ф. - Использование бактериогенных продуктов для повышения эксплуатационных характеристик детонационных покритий, Лазарев В. Г., Корбут Є. В., Климова Т. С. (2009)
Павлов В. Н. - Исследование образования смазочных слоев в зубчатом зацеплении, Крыжановский А. С. (2009)
Іщук Ю. Л. - Дослідження змащувальної здатності антифрикційних мастил різного призначення методами ASTM, Міщук О. О., Македонський О. О., Шапошник О. В., Богайчук А. В. (2009)
Вередюк А. М. - Реалізація системи управління якістю при сертифікації конвергентних мереж, Кірієнко О. С. (2009)
Бараш Ю. С. - Аналіз підходів до реформування технічної бази для деповського ремонту вантажних вагонів, Булгакова Ю. В. (2011)
Бобиль В. В. - Оцінка фінансового стану позичальника як інструмент управління кредитним ризиком (2011)
Бугаева Е. В. - Обоснование оптимального уровня надежности (качества) изделия с позиции потребителя (2011)
Гненный Н. В. - Определение ликвидационной стоимости имущества, Гненный О. Н. (2011)
Гудков О. М. - Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2011)
Дейнека О. Г. - Визначення чинників впливу на рівень конкурентоздатності залізничного транспорту на міжнародному ринку транзитних перевезень, Реброва А. Ю. (2011)
Ільницька Т. А. - Прогнозування та моделювання як складова аналітичної діяльності в державному управлінні (2011)
Каламбет С. В. - Випуск корпоративних облігацій в Україні, Міро І. М. (2011)
Кірдіна О. Г. - Інвестиційно-інноваційний розвиток залізничного транспорту України: теоретичні аспекти забезпечення (2011)
Козенкова Н. П. - Механізми контролю інвестиційних ризиків промислового підприємства, Тенета В. М. (2011)
Копитко В. І. - Ефективне реформування залізничної галузі – запорука економічної безпеки держави (2011)
Кравченко О. О. - Оперативні інвестиції як фактор сталого функціонування підприємства (2011)
Кійко М. В. - Розвиток наукової думки з питань управління фінансовими ресурсами, Ломтєва І. М., Сначов М. П. (2011)
Копитко В. И. - Пути развития транспортного обслуживания туризма, Лиманский А. (2011)
Ломинога І. В. - Лінійна регресійна модель як засіб дослідження тенденцій динаміки вантажообороту залізниць (2011)
Малькевич Н. Д. - Механическая работа локомотива на преодоление подъемов пути, Зеньчук Н. Ф., Тихомиров И. Н. (2011)
Марценюк Л. В. - Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті (2011)
Мельянцова Ю. П. - Розвиток пасажирського транспорту великих міст з позиції сталого розвитку суспільства (2011)
Пінчук О. П. - Послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень (2011)
Савчук Л. М. - Підходи до визначення основних принципів і параметрів формування моделей зниження витрат, пов’язаних з майновими ризиками підприємства, Аберніхіна І. Г. (2011)
Стрілець В. І. - Організація залізничного туризму в Україні як чинник підвищення прибутковості галузі, Ялбуган О. Ф. (2011)
Фролов В. В. - Стратегічний організаційний потенціал – оцінка та розвиток (2011)
Широкова О. М. - Модель оцінки економічної ефективності функціонування залізничного транспорту в процесі реструктуризації (2011)
Шульга А. В. - Методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень у діяльності підприємства, Матусевич О. О. (2011)
Якименко Н. В. - Місія та стратегічні цілі залізничного транспорту (2011)
Бараш Ю. С. - Дослідження витрат на деповський ремонт пасажирських вагонів, Поврозник Л. З. (2011)
Бобиль В. В. - Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи (2011)
Бобиль В. В. - Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи, Луцко С. В. (2011)
Борщ Л. М. - Державне регулювання та механізми реалізації соціально-економічної політики держави (2011)
Бугаева Е. В. - Обоснование оптимального уровня качества изделия с позиции производителя (2011)
Булгакова Ю. В. - Аналіз існуючого стану вагоноремонтної бази України (2011)
Гайдук Н. О. - Методи прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку (2011)
Задоя В. О. - Оцінка економічної ефективності створення і функціонування приміської пасажирської компанії (2011)
Ляшенко І. О. - Мотивація праці на залізничному транспорті в умовах його реформування, Сначов М. П. (2011)
Калініченко Л. Л. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глобалізації (2011)
Калініченко О. І. - Удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту на основі покращення якості продукції (2011)
Кірдіна О. Г. - Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу як комплексна категорія (2011)
Козенков Д. Є. - Життєвий цикл організацій та етапи життєвого циклу виробничих систем (2011)
Кравченко О. О. - Принципи адаптивного планування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища (2011)
Ломтєва І. М. - Фінансові аспекти поліпшення стану основних засобів залізниць України в умовах реформування, Сначов М. П., Стрюковатська М. Ф. (2011)
Лучко И. Н. - Пути повышения надежности и эффективности работы вагонного парка в свете предстоящего евро-2012, Касир В. В. (2011)
Марценюк Л. В. - Аналіз ринку операторських послуг та перспективи їх розвитку в Україні (2011)
Матусевич О. О. - Оптимізація роботи валютного відділу комерційного банку (2011)
Мельник Т. С. - Комплексна система маркетингових досліджень у сфері пасажирських перевезень, Христофор О. В. (2011)
Михайлова Л. О. - Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів у локомотивному депо, Шумляєв Б. О. (2011)
Мороз О. В. - Визначення економічної сутності ринку пасажирських автомобільних перевезень (2011)
Пінчук О. П. - Концептуальний підхід до формування приміських пасажирських компаній та поїздів (2011)
Тройникова Е. Н. - Стратегия безопасности транспортных услуг (2011)
Шатохін О. Г. - Типологія відповідності альтернатив під час ухвалення рішень (2011)
Якименко Н. В. - Концептуальні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транспорту України (2011)
Абрафикова Л. Г. - Влияние нативных и криоконсервированных аллофибробластов на процессы регенерации кожных язв у крыс, Петренко Т. Ф., Высеканцев И. П., Грищенко В. И. (2010)
Богмат Л. Ф. - Нейрогуморальные факторы в формировании систолической дисфункции миокарда у подростков с различными вариантами аритмий, Михальчук О. Я. (2010)
Гриценко С. М. - Особливості структурно-геометричних, функціональних показників серця, варіабельності серцевого ритму, електричної активності міокарда, дисперсії інтервалу QT у хворих на ІХС з ішемічним пошкодженням міокарда під час некардіального оперативного втручання з приводу пухлин голови та шиї, Потапенко М. С. (2010)
Ільченко С. І. - Енергодефіцитний діатез як предиктор розвитку хронічних бронхітів у підлітків (2010)
Зупанець І. А. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на вуглеводно-енергетичний обмін у тканинах головного мозку при експериментальній гострій церебральній ішемії, Грінцова О. Є. (2010)
Каширин В. А. - О частоте развития ларингомикозов после комбинированного лечения больных раком гортани, Путилин Д. А. (2010)
Колесник М. Ю. - Вплив показників тромбоцитарного гемостазу на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на фоні цукрового діабету 2 типу та наближений прогноз (2010)
Куцак А. В. - Роль радону в опроміненні населення Запорізької області (2010)
Левих А. Е. - Вітчизняний антиоксидант підвищує безпечність та ефективність антиагрегантної фармакотерапії, Мамчур В. Й., Кучеренко Л. І., Георгієвський Г. В., Тригубчак О. В. (2010)
Малоштан Л. Н. - Нарушение углеводного и липидного обмена при сахарном диабете 2 типа и его коррекция, Медведев Б. Н., Степанова Е. А., Хиля В. П. (2010)
Михайловська Н. С. - Гормональні порушення у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом (2010)
Недельская С. Н. - Изменение гемодинамических показателей у детей с бронхиальной астмой, Сребродольская Е. В., Бессикало Т. Г. (2010)
Пинчук И. Я. - О необходимости смены парадигмы в сфере охраны психического здоровья пожилых людей (2010)
Авраменко Н. Ф. - Эндотелиальная дисфункция - только кардиологическая проблема?, Сыволап В. В., Григорьева З. Е., Олейник А. И., Лихасенко И. В., Поливода С. В. (2010)
Белай И. М. - Клинико-фармакологические аспекты статинов: эффективность и безопасность, Резник Я. Ю., Красько Н. П. (2010)
Івахненко О. Л. - Чоловіче безпліддя. Сучасні підходи до лікування, Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Стрельников Л. С. (2010)
Сидоренко А. М. - Эпидемиология колоректального рака в XX и начале XXI века, Шевченко А. И., Колесник А. П., Колесник И. П., Печеный С. В. (2010)
Шальмин А. С. - Рентгенологические изменения в легких при сердечно-сосудистой патологии, Шевченко Р. Н., Разнатовская Е. Н., Пухальская Н. С., Смирнова В. В., Федорец А. В., Макарович А. Г., Сыроватка Ю. А., Кудыльчак С. М. (2010)
Шевченко Л. А. - Некоторые патофизиологические механизмы Neglect-syndroms при мозговом супратенториальном инсульте (2010)
Баранова И. И. - Изучение реологических параметров гелей на основе модифицированного крахмала, Башура А. Г. (2010)
Вишневська Л. І. - Розробка складу препарату з лікарської рослинної сировини для лікування запальних гінекологічних захворювань, Бурд Н. Б., Гарна С. В., Колесніков О. В., Яковенко В. К. (2010)
Ельманов А. С. - Острая токсичность и диуретическая активность 7,8-дизамещенных теофиллина 87-91, Голдовский Б. М. (2010)
Єрещенко О. А. - Розробка складу пінного препарату з комплексом бактеріофагів у аерозольній упаковці. Обгрунтування вибору типу пропеленту та його кількості, Стрельников Л. С., Кабачний Г. І, Компанієць Є. І. (2010)
Ковальчук І. В. - Імунопротекторні властивості фітоадаптогенів в умовах хронічного стресу, Рожковський Я. В. (2010)
Коваленко Св. М. - Дослідження умов взаємодії декстрану з іонами металів, Гладух Є. В., Лугова А. А. (2010)
Коваленко Д. С. - Визначення констант іонізації похідних 2(4)-гідразинохіноліну, Панасенко Т. В., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Фащук Ю. С. (2010)
Немченко А. С. - Розробка ефективної моделі фінансового забезпечення виконання державних цільових програм за умов впровадження обов'язкового медичного страхування, Панфілова Г. Л., Корж Ю. В., Борозенець Н. І. (2010)
Панченко С. В. - Порівняльна характеристика елементного складу Valeriana stolonifera czern та Valeriana grossheimii worosch, Корнієвська В. Г., Фурса М. С., Корнієвський Ю. І. (2010)
Половко Н. П. - Вплив неводних розчинників на реологічні властивості спиртових гелів карбомеру, Башура О. Г. (2010)
Пуляєв Д. С. - Термогравіметричне дослідження нового лікарського засобу з метою вибору температурних режимів технологічного процесу, Ковалевська І. В., Чуєшов В. І. (2010)
Слободянюк М. М. - Порівняльна оцінка ринкових позицій торговельних марок антигістамінних лікарських препаратів, Самборський О. С., Жадько С. В. (2010)
Степаненко С. В. - Розробка складу та технології виробництва комбінованих таблеток пульмонологічного призначення, що містять амброксол, кетотифен, теобромін та екстракт кореня солодки, Чуєшов В. І. (2010)
Толочко В. М. - Клініко-економічне дослідження стану фармацевтичного забезпечення хворих на бронхіальну астму, Немченко О. А. (2010)
Філімонова Н. І. - Визначення складу алергенних субстанцій клітин грибу роду Candida albicans, одержаних різними способами, Дикий І. Л., Рибалкін М. В., Гаман Д. В., Спиридонов Д. А. (2010)
Шевченко В. А. - Технологические аспекты создания парентеральных лекарственных средств в контейнерах из полиэтилена, Бондарь В. С., Лукиенко О. В., Пересадько И. Г. (2010)
Шкода О. С. - Синтез та деякі перетворення 8-гідразино-7-бета-гідрокси-гама-арилоксипропілксантинів, Романенко М. І., Александрова К. В., Прийменко Б. О., Черчесова О. Ю., Юрченко Д. М. (2010)
Юрченко І. О. - Спектрофотометричний метод кількісного визначення Німесуліду в субстанції та лікарських формах, Буряк В. П. (2010)
Юрченко Д. М. - Розробка методу спектрофотометричного визначення глюкозаміну гідрохлориду за реакцією з алоксаном, Васюк С. В. (2010)
Авраменко Н. В. - Досвід організації надання медичної допомоги населенню екологічно небезпечного регіону з питань охорони репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, Завгородня О. М., Стрелко О. В. (2010)
Бочаров В. А. - Організація навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи, Макуріна Г. І., Пахальчук Т. М., Сікорська М. В., Резніченко Н. Ю. (2010)
Бушуєва І. В. - Про необхідність викладання дисципліни "Охорона праці в галузі" у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю, Червоненко Н. М., Ткаченко Н. О., Зарічна Т. П., Демченко В. О. (2010)
Гайволя О. О. - Освіта фахівців охорони здоров'я як елемент системи управління державною службою медицини катастроф України територіального рівня, Кочін І. В., Акулова О. М., Ількаєв Д. В., Шило І. Ф., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Ільїна В. М. (2010)
Доля В. С. - Методические вопросы преподавания фармакогностических терминов для англоязычных студентов, Мозуль В. И., Фурса Н. С., Бородин Л. И. (2010)
Рижов О. А. - Структуризація змісту навчальної дисципліни "Управління та економіка фармації" для адаптивних комп'ютерних систем навчання провізорів-інтернів, Пономаренко М. С., Райкова Т. С. (2010)
Сыволап В. В. - Совершенствование преподавания частной патологии на кафедре пропедевтики внутренних болезней, Григорьева З. Е., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Лихасенко И. В., Поливода С. В. (2010)
Сиволап В. Д. - Гіпертензивні кризи: діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному етапі (2010)
Чуйність, толерантність і вимогливість - все це про одну й ту ж людину - Валерія Олексійовича Туманського (2010)
Нашего коллегу Николая Григорьевича Лебединца знают на Кубе, в Эфиопии, в Афганистане... (2010)
Висококваліфікованому фахівцю в галузі фармацевтичної науки Володимиру Васильовичу Петренку - 70 (2010)
Бушуева И. В. - Роль фармацевтов в Великой Отечественной войне (к 65-летию Победы) (2010)
Кравець І. А. - Методичні основи теорії і практики наукового інженерного експерименту, Донченко А. І., Лозинський В. А. (2010)
Кульгавый Э. А. - Механизм образования тепла и формирования силы трения (2010)
Хоменко І. М. - Гранично допустимий знос машин, Кіндрачук М. В., Кобринець А. К. (2010)
Антонов В. К. - Управление трением (2010)
Khimko А. - Method of material research at low speeds sliding, Kralya V., Yakobchuk A., Borodiy V. (2010)
Свирид М. М. - Методика досліджень матеріалів в умовах реверсивного тертя в магнітному полі, Кудрін А. П., Задніпровська С. М., Хімко А. М., Лубяний В. В. (2010)
Овсянкін А. М. - Застосування методів неруйнівного контролю для діагностики трибо спряжень, Лабунець В. Ф., Корбут Є. В., Супрунович О. С., Городиський О. А. (2010)
Глазков М. М. - Кавітаційні пристрої та кавітаційні методики гідроприводу, Ланецький В. Г., Пузік О. С. (2010)
Павлов В. Н. - Экспериментальное определение коэффициента торцевого перекрытия в зубчатой передаче, Крыжановский А. С. (2010)
Юцкевич С. C. - Микропластическое деформирование поверхности сплава Д16АТ при случайном программном нагруженииия (2010)
Кубіч В. І. - Про вплив вмісту компонентів галієво-індієвого середовища на триботехнічні характеристики трибоз’єднання, Івщенко Л. Й. (2010)
Денисенко М. І. - Схоплювання, втомні пошкодження та наноконтактна взаємодія поверхонь твердих тіл (2010)
Марчук В. Є. - Механізм зношування дискретних поверхонь в умовах абразивного зношування (2010)
Регульский М. Н. - Расчет долговечности стальных труб при длительном статическом нагружении внутренним давлением и крученим, Голубничий А. В., Польчин Е. А. (2010)
Некоз О. І. - Дослідження зносостійкості деталей олійницьких пресів, Ястреба С. П., Шуляк С. О. (2010)
Стебелецька Н. М. - Міжконтактне газове середовище пари тертя 30ХГСА – ФК-24А 62 (2010)
Киндрачук М. В. - Влияние предварительной лазерной обработки на процесс азотирования титанового сплава ВТ6, Шевченко А. Л., Костин В. А., Вовк В. И. (2010)
Кудрин А. П. - Влияние лазерного упрочнения на триботехнические характеристики титанового сплава ВТ6, Жигинас В. В., Лабунец В. Ф., Бурбела Ю. Б. (2010)
Мажейка О. Й. - Оцінювання трибологічної ефективності зміцнення конструкційних матеріалів лазерною термодеформаційною обробкою, Маркович С. І. (2010)
Мажейка О. Й. - Дослідження мікроструктури і трибологічних характеристик електродугових покриттів, придатних до обробки лезовим інструментом, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В., Студент М. М. (2010)
Пузік С. О. - Визначення швидкості та часу відстоювання реактивних палив, Гвоздецький А. В. (2010)
Дворук В. І. - Попередження пороутворення у макрогетерофазному композиційному сплаві як засіб підвищення його абразивної зносостійкості (2010)
Закиев И. М. - Применение бесконтактного 3D профилометра "Micron-beta” для точного определения износа (2010)
Хижняк В. Г. - Защитные покрытия при участии титана и хрома на сталях и твердых сплавах, Лоскутова Т. В., Дегула А. И., Лесечко Д. В., Лескова В. Д. (2010)
Стечишин М. С. - Кавітаційно-ерозійна зносостійкість полімерних покриттів на металічних поверхнях у корозійно-активних середовищах, Мартинюк А. В., Білецький О. О. (2010)
Іващенко Є. В. - Формування зміцнених поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням, Лобачова Г. Г., Мазанко В. Ф. (2010)
Бобин А. Б. - Титаноазотирование твердых сплавов ВК8 и Т15К6 при пониженном давлении, Бобина М. Н., Хижняк В. Г., Аршук М. В. (2010)
Сухенко Ю. Г. - Електрофоретичні покриття для підвищення зносостійкості шарнірних вузлів, Сухенко В. Ю. (2010)
Сухенко Ю. Г. - Забезпечення зносостійкості молотків подрібнювачів зерна, Сухенко В. Ю. (2010)
Титул, содержание (2011)
Вальков В. И. - Изменение обменных параметров в Cr2As под давлением, Головчан А. В., Росляк А. В. (2011)
Хейфец О. Л. - Влияние высоких давлений и магнитных полей на электрические свойства (PbSe)0.8(AgAsSe2)0.2, Тебеньков А. В., Филиппов А. Л., Шакиров Э. Ф., Мельникова Н. В., Бабушкин А. Н. (2011)
Жихарев И. В. - Ab initio расчеты квантовых эффектов в кристаллах инертных газов под давлением, Горбенко Е. Е., Троицкая Е. П., Чабаненко В. В., Пилипенко Е. А. (2011)
Маслов В. В. - Вязкохрупкий переход в аморфных и нанокристаллических сплавах Al87-86(Ni,Co)8(Y,Gd)5-6 при непрерывном нагреве, Ткач В. И., Носенко В. К., Рассолов С. Г., Максимов В. В., Моисеева Т. Н., Свиридова Е. А., Крысов В. И. (2011)
Сидоров С. Л. - Эффект Зеебека в купратном сверхпроводнике Bi2223 и железосодержащем пниктиде FeTe0.7Se0.3, Дьяченко А. И., Таренков В. Ю. (2011)
Пащенко А. В. - Влияние замещений сверхстехиометрического марганца ионами переходных металлов на структуру и свойства La0.6Sr0.2Mn1.2-xBxO3 (B - Cr, Fe, Co, Ni; x = 0. 1, 0. 2) (2011)
Мамалуй Ю. А. - Особенности неравновесной доменной структуры при спин-переориентационном фазовом переходе в пленке со слабой одноосной анизотропией, Сирюк Ю. А., Безус А. В. (2011)
Ляшенко Я. А. - Гистерезисные явления граничного трения, Хоменко А. В., Метлов Л. С. (2011)
Самсоненко С. Н. - Внутреннее строение и электронный парамагнитный резонанс поликристаллических алмазных компактов (2011)
Велиханов А. Р. - О влиянии тока на физико-механические свойства монокристаллического кремния (2011)
Коржов В. П. - Многослойные одно- и двухкомпонентные металлические микро- и нанокомпозиты. Их механические свойства и структура, Карпов М. И. (2011)
Усов В. В. - Текстура титана после винтовой экструзии, Шкатуляк Н. М., Брюханов П. А., Бейгельзимер Я. Е. (2011)
Синякина С. А. - Использование высокого гидростатического давления для формирования пористых наночастиц системы ZrO2-3 mol. % Y2O3 и керамики на их основе, Горбань О. А., Волкова Г. К., Глазунова В. А., Константинова Т. Е. (2011)
Казанцева Н. В. - Использование высокоэнергетических методов деформации для получения термически нестабильных гидридов, Попов А. Г., Мушников Н. В., Терентьев П. Б., Скрипов А. В., Солонинин А. В., Алексашин Б. А., Новоженов В. И., Сазонова В. А. (2011)
Вовченко А. И. - Влияние величины начального угла между поверхностями на качество соединений при сварке высокоскоростным ударом с использованием электровзрыва проводника, Демиденко Л. Ю., Онацкая Н. А. (2011)
Алексеев А. Д. - Система уголь-метан в условиях высоких газовых давлений, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Вишняков А. В. (2011)
Гейкин В. А. - Метод снижения высокого давления при деформировании заготовок из гранульных жаропрочных сплавов, Самойлов О. И., Бурлаков И. А., Артемов Ф. Е. (2011)
Титул, содержание (2011)
Коштовный Р. И. - Расчет спиновых состояний 3d 2-ионов в поле точечных зарядов, Орел С. М. (2011)
Локтионов И. К. - Применение уравнения состояния однокомпонентных систем с модифицированными потенциалами Юкавы к изучению некоторых теплофизических свойств простых веществ (2011)
Барбашова Г. А. - Математическое моделирование гидродинамических процессов при сварке высокоскоростным ударом, Демиденко Л. Ю., Половинка В. Д., Тертилов Р. В. (2011)
Вовк Р. В. - Поперечная проводимость и псевдощель в монокристаллах Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различным содержанием празеодима, Назиров З. Ф., Петренко А. Г. (2011)
Христов А. В. - Спиновые переходы высокий спин–низкий спин в высокомолекулярных металлсодержащих комплексных соединениях – фазовые превращения особого типа, Шелест В. В. (2011)
Бойло И. В. - Упругодеформированная вихревая решетка в высокотемпературных сверхпроводниках второго рода, Таранец Р. М. (2011)
Хохлов В. А. - Влияние термообработки на электрические и оптические характеристики Nd0.52Sr0.48MnO3-δ-пленок, Прохоров А. Ю., Пащенко А. В., Медведев Ю. В., Николаенко Ю. М., Мухин А. Б., Букин Г. В., Солин Н. И., Лошкарева Н. Н., Мостовщикова Е. В. (2011)
Прохоров И. Ю. - Активация порошковых гидридообразующих интерметаллидов высокими давлениями, Щербакова Л. Г., Акимов Г. Я., Солонин Ю. М. (2011)
Габелков С. В. - Поведение поровых каналов и закрытых пор при спекании тетрагонального оксида циркония из аморфного порошка, Тарасов Р. В., Миронова А. Г., Крышталь А. П. (2011)
Урбанович В. С. - Влияние высоких давлений и температур на структуру и свойства нанокристаллического нитрида титана, Копылов А. В., Андриевский Р. А., Кузнецов Д. А., Jaworska L., Klimczyk P., Нохрин А. В. (2011)
Усов В. В. - Текстурообразование в металлах и сплавах с кубической решеткой при винтовой экструзии, Шкатуляк Н. М., Брюханов П. А., Бейгельзимер Я. Е. (2011)
Глухова Ж. Л. - Экспериментальное исследование индуцированного водородом формоизменения пластины из палладия и сплавов α-PdHx, Любименко Е. Н., Гольцов В. А. (2011)
Васильев А. Г. - Влияние давления водорода на скорость фазового распада интерметаллида типа терфенол-Д (2011)
Алексеев А. Д. - Содержание свободного и сорбированного метана в структуре антрацита при различных давлениях, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Вишняков А. В., Пичка Т. В. (2011)
Звернення (2013)
Орда О. М. - Історія становлення та розвитку системи охорони здоров’я державних службовців, Семенів І.П. (2013)
Mr Erik Koornneef - Council of europe model of a citizens’ consultation platform on the right to the protection of health, Ms Mehri Gafar-Zada. (2013)
Москаленко В. Ф. - Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у контексті допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності, Цехмістер Я.В. (2013)
Готь Н. Р. - Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2013)
Гульчій О. П. - Комплексний аналіз критеріїв оцінки якості медичних послуг: міжнародний досвід та імплементація, Туряниця С. М. (2013)
Гринзовський А. М. - Становлення нормативно-правової бази системи охороні здоров’я України (20–30 роки ХХ століття) (2013)
Зінченко І. М. - Переваги підпорогової мікромпульсної діод-лазерної фотокоагуляції з індивідуалізованим підбором енергії у порівнянні з традиційною лазерною коагуляцією макулярної ділянки сітківки при дифузному діабетичному макулярному набряку, Собакар І. Ю. (2013)
Дорогавцева Г. А. - Особливості застосування пероральних препаратів для очистки товстої кишки: огляд літератури (2013)
Gerald Gitsch - Fertilit?tsprotektion vor Onkologischer Therapie, Aida Hanjalic-Beck, Stephanie Friebel. (2013)
Мясный И. С. - Современное состояние технологии спирометрии, Лопата В. А., Петренко Л. В., Лыховський Ю. И. (2013)
Вельма І. В. - Випадок із практики: приклад лікування неоперабельної карциноми тимуса у пацієнта похилого віку на фоні вираженої супутньої патології серцево судинної системи в умовах багатопрофільної лікарні Клінічної лікарні "Феофанія" Державнаго управління справами, Шмига О. Ю. (2013)
Сафронова О. В. - Порівняння ступеня проявів місцевої токсичності при використанні 3-d конформної променевої терапії та методики IMRT у пацієнтів з раком передміхурової залози, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г , Кісіль Ю. М. (2013)
Пасічник Г. П. - Роль бронхоскопії у комплексному лікуванні хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу, Гоца Р.В. (2013)
Михальська Л. В. - Руксолітиніб: інгібітор JAK-1 та JAK-2 у лікуванні хронічних мієлопроліферативних захворювань, Власенко А.М. (2013)
Діброва В. А. - Роль патологоанатомічної служби в аналізі якості медичної допомоги, Кузик П.В. (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, содержание (2011)
Троицкая Е. П. - Квадрупольное взаимодействие в динамике ре-шетки сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов. I. Общая теория, Чабаненко В. В., Жихарев И. В., Горбенко Е. Е., Пилипенко Е. А. (2011)
Краснюк И. Б. - Влияние давления и пиннинга вих-ревой решетки на проникновение магнитного потока в высокотем-пературные сверхпроводники второго рода, Таранец Р. М. (2011)
Лысенко А. Б. - Кинетика полиморфной кристаллизации аморфного сплава Ce79Ag21, Калинина Т. В., Борисова Г. В., Косинская О. Л., Загорулько И. В. (2011)
Краснякова Т. В. - Генерирование механообработкой структурных дефектов решетки K2PdCl4 – активных центров гетерогенного катализатора гидрохлорирования ацетилена, Митченко Р. С., Жихарев И. В., Митченко С. А. (2011)
Давыдова И. М. - Особенности кинетики несимметричной сегрегации примеси на границах тонких металлических пленок, Мельник Т. Н., Юрченко В. М. (2011)
Урбанович В. С. - Физико-механические свойства порошка диборида титана, спеченного под высоким давлением, Копылов А. В., Кукареко В. А. (2011)
Семенова И. П. - Микроструктура и свойства лопаток компрессора ГТД, полученных объемной штамповкой из ультрамелкозернистого сплава ВТ6, Полякова В. В., Валиев Р. Р., Рааб Г. И., Измайлова Н. Ф. (2011)
Исламгалиев Р. К. - Структура меди, подвергнутой криогенному размолу и интенсивной пластической деформации, Вэн Х., Нестеров К. М., Валиев Р. З., Лаверния Э. (2011)
Баронин Г. С. - Сравнительные структурно-механические, теплофизические и диффузионные характеристики композитов на основе полисульфона, полученных жидко- и твердофазной экструзией, Столин А. М., Дмитриев В. М., Дивин А. Г., Кобзев Д. Е., Комбарова П. В., Разинин А. К. (2011)
Баглюк Г. А. - Исследование деформированного состояния пористых заготовок после равноканального углового прессования, Рябичева Л. А., Рябовол Т. А., Курихин В. С. (2011)
Даниленко Н. И. - Поверхностное упрочнение шара из сплава ВТ1-0 накатыванием плоскими поверхностями, Моляр А. Г., Цеханов Ю. А., Шейкин С. Е. (2011)
Снижко О. А. - Особенности структурообразования сплавов системы титан-кислород, полученных методом камерного электрошлакового переплава, Пашинский В. В. (2011)
Валах М. Я. - Спектроскопические исследования ископаемых углей с разной степенью метаморфизма, Кончиц А. А., Янчук И. Б., Шанина Б. Д., Алексеев А. Д., Василенко Т. А., Молчанов А. Н., Кириллов А. К. (2011)
Постол П. Н. - Криостат замкнутого цикла для мессбауэровских измерений под давлением, Бережная Л. В., Русаков В. Ф., Левченко Г. Г. (2011)
Авторский указатель за 2011 год (2011)
Киндрачук М. В. - Исследование деформационной составляющей силы трения поверхностей с микроканавками, Радионенко А. В., Водзянский В. В., Федорчук С. В. (2010)
Парайко Ю. І. - Фундаментальні основи надійності вузлів тертя машин та обладнання нафтогазової промисловості (2010)
Денисенко М. І. - Моделювання процесів абразивного зношування на основі теорії універсального явища структурного пристосування матеріалів (2010)
Лабунец В. Ф. - Материаловедение – основа развития современной триботехники, Братица Л. С., Климова Т. С., Медведева Н. А. (2010)
Копей Б. В. - Прогнозування спрацювання деталей редукторів верстатів-гойдалок, Стефанишин О. І., Євчук О. В., Лопатін В. В. (2010)
Міщук О. О. - Методологія оже-спектрального дослідження тонкоплівкової структури поверхонь тертя (2010)
Парайко Ю. І. - Діелектрометричний метод контролю змін трибологічних характеристик олив трансмісій нафтогазового обладнання, Шостаківський І. І. (2010)
Kaczynski R. - Working Medium as the Working Environment for the Construction of Mini-generator of Electric Energy (2010)
Андилахай В. А. - Затраты на трение связки абразивного круга с обрабатываемым материалом в процессе шлифования, Новиков Ф. В. (2010)
Беллауар А. - Усовершенствование конструкции лабиринтного уплотнения газоперекачивающего агрегата, Копей Б. В., Абдельбаки Н. (2010)
Кравцов В. И. - Расчет опорных нагрузок гибкого вала при его сложном упругом движении, Недбайло А. Н. (2010)
Лабунець В. Ф. - Формування вторинних структур тертя в умовах мікробної корозії, Лазарєв В. Г., Козлова І. П., Бєлєвцев Р. Я. (2010)
Лабунець В. Ф. - Причини втрати працездатності тертьових деталей аксіально-плунжерних гідравлічних насосів, Тіт В. А., Дмитренко А. В., Діденко Р. М. (2010)
Пивовар Л. Е. - Работоспособность токарных многошпиндельных автоматов, Киндрачук М. В., Пивовар И. Л. (2010)
Марчук В. Є. - Вплив зернистості абразиву на зносостійкість дискретних поверхонь (2010)
Свирид М. Н. - Исследование материалов при реверсивном трении в импульсном магнитном поле интерметаллида TiAL –TiB2, Кравец И. А., Заднепровская С. Н., Сидоренко А. Ю., Волосович Г. А. (2010)
Стухляк П. Д. - Залежність гідроабразивної зносостійкості епоксикомпозитів від природи і вмісту двокомпонентного наповнювача, Букетов А. В., Редько О. І. (2010)
Чернець М. В. - Вплив параметрів циліндричної прямозубої передачі на її довговічність і зношування зубів, Береза В. В. (2010)
Косторнов А. Г. - Вплив короткочасного опромінення поверхні порошкових композицій потоком концентрованих сонячних променів на мікромеханічні характеристики триботехнічних матеріалів, Фущич О. І., Горбань В. Ф., Чевичелова Т. М., Костенко О. Д. (2010)
Духота О. І. - Дослідження зносостійкості композиційних сплавів на основі кобальту в умовах високотемпературного фретингу, Тісов О. В. (2010)
Сироватка B. Л. - Антифрикционные свойства детонационных покрытий на основе механически синтезированного дисперсно-упрочненного (2010)
Іващенко Є. В. - Формування зносостійких покриттів лазерним легуванням заліза карбідом та нітридом титану, Франчік Н. В. (2010)
Іщук Н. В. - Дослідження особливостей впливу попередньої лазерної обробки на фазовий склад, будову і властивості азотованих шарів на сталях У8, 40Х13, 12Х18Н10Т та 40Х (2010)
Савчук П. П. - Зносостійкість епоксикомпозитних двошарових покриттів, Кашицький В. П., Киселюк О. П., Сміян І. С. (2010)
Сироватка В. Л. - Износостойкость детонационных покрытий на основе механосинтезированных порошков системы Ti-Al-B (2010)
Нахимович Е. - Работоспособность жидких смазочных материалов в игольчатых подшипниках, Корбут Р. (2010)
Іщук Ю. Л. - Змащувальна дія мастил з погляду на структуру поверхневих шарів металу, Міщук О. О., Богайчук А. В., Македонський О. О., Шапошник О. В. (2010)
До 70-річчя від дня народження В. М. Голубця (2010)
Лабунець В. Ф. - Міжнародна науково – технічна конференція "Сучасні проблеми трибології", Братиця Л. С. (2010)
Алєксєєва Т. С. - Мислення майбутнього лікаря як процес конструктивної діяльності, Бідний В. В., Бедлінський В. О., Мотренко А. Т. (2013)
Гойда Н. Г. - Досвід удосконалення підготовки керівників у галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги, Горачук В.В. (2013)
Чепелевська Л. А. - Нормативне регулювання питання гендерної рівності в суспільстві та галузі охорони здоров’я України, Крапівіна А. А. (2013)
Шупяцький І. М. - Комплексна система захисту інформації медичної – надійний алгоритм надання якісної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (2013)
Зазірний І. М. - Загальні питання при лікуванні хворих з вальгусною деформацією першого пальця стопи (огляд літератури), Лябях А. П., Семенів І. П., Ковальчук В. М (2013)
Зазірний І. М. - Вибір хірургічного рішення при вальгусній деформації першого пальця стопи, Лябях А. П., Семенів І. П., Ковальчук В. М (2013)
Авраменко О. М. - Деякі клінічні кореляти хронічного болю і депресії, Хаустова О. О. (2013)
Осипова Л. С. - Особенности иммунологической реактивности у больных с герпетической инфекцией, Юрчук Ж. Н., Бурба А. П., Черевко С. Ю. Батищева О. Н. (2013)
Винярский Я. М. - Ендоскопические технологии в оперативном лечении женщин с врожденными пороками гениталий, Бенюк В. А., Полинкевич Б. С., Гончаренко В. Н., Войток Т. Г. (2013)
Головач И. Ю. - Клиническое значение новых рекомендации eular (2013) по визуализации поражений суставов при ревматоидном артрите, Михайльченко Е. М. Вершинина Д. В., Рыжик В. Н. (2013)
Гудим О. В. - Коронарний синдром Х у жінок з ПБЛНПГ: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії на етапі стаціонарного лікування в умовах багатопрофільної лікарні, Палаш Т. М. (2013)
Онишко В. М. - Cучасний стан лікування хронічного больового синдрому в онкологічних хворих методом хімічного нейролізису, Данькевич О. С., Красуля О. І., Строкань А. М., Кравцова Л. К. (2013)
Діденко С. М. - Хірургічне лікування дистальних артеріальних оклюзій у хворих на цукровий діабет (2013)
Коржелецький О. С. - Алгоритм ультразвукового обстеження судин нижніх кінцівок та доцільність його застосування в умовах, Джура Н. О., Казарова С. В. (2013)
Слащева Т. Г. - Ресинхронізуюча терапія в лікуванні серцевої недостатності у хворих на дилатаційну кардіоміопатію (клінічний випадок), Нікітан С. В., Приплавко Н. М. (2013)
Пасічник Г. П. - Випадок із практики: фульмінантний стафілококовий сепсис під маскою менінгоенцефаліту не уточненої етіології, Телев’як Б. Р. (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз інфекційної захворюваності населення України (2013)
Наші автори (2013)
Борисенко А. А. - Связь между объемом и площадью шаров в геометрии Гильберта, Олин Е. А. (2008)
Денисенко Н. Л. - Про існування неперервних на R+ розв'язків систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь (2008)
Круглов В. В. - О кривизне контактных структур и слоений (2008)
Лавренюк С. П. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння з другою похідною за часом в необмеженій області, Торган Г. Р. (2008)
Литвин О. М. - Інтерлінація функцій двох змінних з використанням фундаментальних сплайнів, Кулик С. І. (2008)
Царков Є. Ф. - Асимптотична поведінка розв'язку лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу, Малик І. В. (2008)
Mitropolsky Yu. A. - Investigations of the properties of solutions of impulsive differential systems in the linear approximation, Borysenko S. D., Toscano S. (2008)
Божко А. Е. - О законе распределения вероятности смеси стохастических и полигармонических колебаний, Корсун В. Е. (2008)
Романова Т. Е. - Трансляционное прямоугольное покрытие, Кривуля А. В., Злотник М. В. (2008)
Сергієнко І. В. - Математичне моделювання внутрішньої структури 3D тіла на основі трьох рентгенівських знімків у трьох взаємоперпендикулярних ракурсах, Литвин О. О. (2008)
Борисюк А. О. - Про використання моделей пульсацій тиску на плоскій стінці для опису пульсацій тиску на поверхнях циліндричних конструкцій. Аналіз результатів (2008)
Григоренко Я. М. - Ефект обтиску в задачах про коливання попередньо навантажених оболонок, Беспалова О. І., Урусова Г. П. (2008)
Жук О. П. - Дія радіаційних сил звукового поля на сферичну частинку в околі плоскої межі рідини (2008)
Шульга М. О. - Про варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського і початково-крайові динамічні задачі електропружності (2008)
Остафійчук Б. К. - Моделювання радіаційних та релаксаційних процесів в імплантованих іонами кисню плівках залізоітрієвого гранату, Ткачук В. М., Ткачук О. М., Пилипів В. М., Григорук О. О. (2008)
Синельниченко О. К. - Електронна структура 3R-політипів диселенідів ніобію та молібдену, Тишковець Ж. І., Карпець М. В., Хижун О. Ю. (2008)
Божко А. Е. - К теории аналого-дискретного счетчика электроэнергии, Белых В. И., Полищук О. Ф., Попов С. Г. (2008)
Семенько М. П. - Особливості тензорезистивного ефекту аморфних металевих сплавів при різних типах деформації, Захаренко М. І., Макара В. А. (2008)
Иванов В. А. - Новые данные о субмаринной разгрузке подземных вод в районе м. Айя (Крым), Прусов А. В., Юровский Ю. Г. (2008)
Кушнір С. В. - Про причини глибинного концентрування вод артезіанських басейнів у зоні гіпергенезу (фізико-хімічний аналіз) (2008)
Миненко П. А. - Обратная нелинейная задача гравиметрии на основе аналогов фильтров Винера–Калмана (2008)
Фомин Ю. А. - Изотопный состав углерода и серы раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита, Демихов Ю. Н. (2008)
Безкровная О. Н. - pH сенсорные материалы на основе полимерных наноразмерных структур, Мчедлов-Петросян Н. О., Водолазкая Н. А., Литвин П. М. (2008)
Серов В. Г. - Новые органо-неорганические системы на основе краун-эфирсодержащих прекурсоров, полученные золь-гель методом, Перехрест А. И., Литвяков В. И., Робота Л. П., Савельев Ю. В. (2008)
Сливчук С. Р. - Синтез нових типів ациклонуклеозидів — похідних 5-фенілсульфонілурацилу, Броварець В. С., Русанов Е. Б., Драч Б. С. (2008)
Тарнавчик І. Т. - Формування гідрогелів, прищеплених до полімерної поверхні для біомедичних застосувань, Самарик В. Я., Воронов А. С., Варваренко С. М., Носова Н. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2008)
Штомпель В. І. - Особливості зміни структурної організації поліуретанового катіономеру при його модифікації солями Cu(II) та Fe(III), Керча Ю. Ю. (2008)
Карасева Т. Л. - Экспериментальное изучение развития толерантности к циназепаму, Попова Л. В., Онуфриенко О. В., Андронати К. С., Андронати С. А. (2008)
Межжерин С. В. - Поликлоновая структура европейских серебряных карасей Carassius auratus s. lato в водоемах Украины, Кокодий С. В. (2008)
Товкач Ф. И. - Характеристика дефектных частиц вирусной природы у бактерий рода Erwinia, Иваница Т. В., Кушкина А. И. (2008)
Худий О. І. - Характеристика ростових процесів вирезуба Rutilus frisii (Nordmann) в умовах Дністровського водосховища, Худа Л. В., Цапок О. Л. (2008)
Филинская Е. М. - Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином, Рыбальченко Т. В., Островская Г. В., Маханькова В. Г., Яблонская С. В., Кокозей В. Н., Рыбальченко В. К. (2008)
Корпан М. И. - Фиалка-Мозер В. Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на мембраны эритроцитов крови человека, Галаган Н. П., Чекман И. С., Бабич П. М., Чащина В. В., Осауленко В. Л., Мошковская Н. М., Гриценко И. В., Орел И. Л. (2008)
Сондак В. В. - Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в поверхневих водах України (2008)
Горбачук М. Л. - Задача Коші для диференціальних рівнянь вищих порядків у банаховому просторі, Горбачук В. І. (2008)
Городній М. Ф. - Про lp-розв'язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами, Ющенко Г. Ю. (2008)
Макаров В. Л. - Функціонально-дискретний метод розв'язування задач на власні значення для нелінійних диференціальних рівнянь (2008)
Малик І. В. - Експоненціальна поведінка в середньому квадратичному розв'язку стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу в критичному випадку, Ясинський В. К. (2008)
Михайлец В. А. - Предельный переход в системах линейных дифференциальных уравнений, Рева Н. В. (2008)
Халіна К. С. - Проблеми керованості для рівняння неоднорідної струни, закріпленої на правому кінці (2008)
Семенов В. В. - Типовість розв'язності деяких задач оптимального керування (2008)
Синьков М. В. - Зображення нелінійностей в скінченновимірних гіперкомплексних числових системах, Каліновський Я. О., Боярінова Ю. Є., Федоренко О. В. (2008)
Божко А. Е. - О числовых и спектральных характеристиках комбинации стохастического и полигармонического вибрационных процессов, Корсун В. Е. (2008)
Гавриленко Г. Д. - Влияние осесимметричных несовершенств на частоты колебаний нагруженных ребристых оболочек, Мацнер В. И. (2008)
Марченко Т. А. - Прямий центральний співудар пружних циліндричних тіл: надзвуковий етап (2008)
Назаренко Л. B. - Деформативные свойства и долговременная повреждаемость композитов с ортотропными включениями при дробно-степенной функции длительной микропрочности (2008)
Булавін Л. А. - Розрахунок просторового розподілу компонентів бінарної суміші в плоскій порі з несиметричним пристінковим потенціалом, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Якунов П. А. (2008)
Димарчук В. О. - Рентгеноспектральне дослідження електронної структури піровуглецю, одержаного карбонізацією толуілендиізоціанату в матриці високодисперсного діоксиду кремнію, Огенко В. М., Набока О. В., Дубровіна Л. В., Зауличний Я. В., Хижун О. Ю. (2008)
Божко А. Е. - Об особой формуле среднего значения тока в электроцепи с управляемыми диодами и индуктивной нагрузкой (2008)
Мазанко В. Ф. - Вплив карбіду кремнію на мікроструктуру та фазовий склад залізної мішені, Храновська К. М., Стаценко В. М. (2008)
Лазаренко Е. Е. - Термобарогеохимическая характеристика некоторых золотоносных участков центральной части Украинского щита, Блажко В. И., Фомин Ю. А. (2008)
Мовчан Д. М. - Можливості використання даних супутникових зйомок MODIS для оцінки продуктивності різних видів рослинності та потоків CO2 у системі рослинність — атмосфера (на прикладі території України) (2008)
Мостовой В. С. - Вариационный подход к решению обратной задачи при накоплении сейсмических сигналов в активном мониторинге, Мостовой С. В. (2008)
Наумко І. М. - Флюїди глибинних горизонтів літосфери: зв'язок з родовищами нафти і газу в земній корі (за даними вивчення включень у мінералах глибинного походження), Бекеша С. М., Сворень Й. М. (2008)
Вишневська Ю. П. - Вплив полігексаметиленгуанідину на електрохімічну та корозійну поведінку заліза в сірчанокислих електролітах, Нижник Т. Ю., Ткаленко Д. А., Астрелін І. М. (2008)
Глевацька К. В. - Кількісна оцінка каталазної активності вуглецевих сорбентів медичного призначення, Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2008)
Куличенко С. А. - Влияние природы, структуры и гидрофобности индуцирующих добавок на температуру помутнения водных растворов неионного ПАВ Triton X-100, Федорчук О. И., Дорощук В. А. (2008)
Нікітін С. О. - Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку, Лампека Р. Д., Шишкіна С. В., Шишкін О. В., Воловненко Т. А., Воловенко Ю. М. (2008)
Травинская Т. В. - Полиуретан-альгинатные водные смеси и гидрогели на их основе, Пападокостаки K., Савельев Ю. В., Канелопоулос Н. (2008)
Берегова Т. В. - Функціональні взаємозв'язки інсулярного апарату з гіпокампом, Григорова Н. В., Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2008)
Волошина Н. Ю. - Морфологічні ознаки та стан фотосинтетичного апарату листків Acer platanoides і A. tataricum з різних рівнів крони, Топчій Н. М., Білявська Н. О., Дідух Я. П. (2008)
Рыфф И. И. - Образование ягоды винограда в безгормональной среде in vitro, Павлова И. А., Нилов Н. Г. (2008)
Ткачук З. Ю. - Вплив препаратів нуклеїнових кислот на агрегацію тромбоцитів людини in vitro (2008)
Донченко Г. В. - Роль α-токоферола и N-ацетил-L-цистеина в оксидативном стрессе, индуцированном менадионом, Петрова Г. В. (2008)
Яблонская С. В. - Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Mg2+,Ca2+-АТФазную активность плазматической мембраны гепатоцитов, Островская Г. В., Рыбальченко Т. В., Филинская Е. М., Рыбальченко В. К. (2008)
Суходуб Л. Ф. - Роль неколагенових білків у in vitro мінералізації: дослідження зв'язування кальцію з остеокальцином методом наноспрей мас-спектрометрії, Гелінскі М., Калінкевич О. М., Рюль Р., Шпрінгер А., Ліншайд М., Помпе В. (2008)
Пілінська М. А. - Прихована хромосомна нестабільність, виявлена при тестуючій мутагенній дії блеоміцину in vitro в лімфоцитах периферичної крові контрольних донорів, Дибський С. С., Дибська О. Б., Педан Л. Р. (2008)
Костюк П. Г. - Т-тип кальцієвих каналів: від відкриття до каналопатій, 25 років дослідження, Шуба Я. М., Любанова О. П. (2008)
Запорожець В. В. - Критерії оцінювання механізму дисипації енергії та прогнозування ресурсу при акустоемісійній діагностиці аксіально-поршневих гідромашин, Cтадниченко В. М., Токарук В. В. (2010)
Кульгавый Э. А. - Механизм износа азотированных покрытий на титановом сплаве ВТ6, Киндрачук М. В., Шевченко А. Л., Рутковский А. В. (2010)
Соловых Е. К. - Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа, Ляшенко Б. А., Калиниченко В. И. (2010)
Марчук В. Є. - Числове моделювання напружено-деформованого стану дискретних покриттів (2010)
Денисенко М. І. - Структурно-енергетичний підхід до керування процесами контактної взаємодії елементів трибоспряжень машин, Опальчук А. С. (2010)
Стебелецька Н. М. - Методика оцінювання теплового балансу багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма (2010)
Сенченков И. К. - Расчет остаточных напряжений при многослойной наплавке изношенных штампов и оценка их влияния на усталостную прочность, Рябцев И. А., Червинко О. П., Баняс М. В., Бабинец А. А. (2010)
Болдар Л. Н. - Умови структурної адаптації матеріалів деталей двигуна внутрішнього згоряння із середовищем (2010)
Діденко О. Л. - Відновлення геометричних розмірів вкладишів підшипників ковзання газоперекачувальних агрегатів (2010)
Киндрачук М. В. - Влияние влаги на триботехнические параметры фрикционных узлов тормозных устройств и ее удаление с их поверхностей трения, Вольченко Д. А., Сторож Я. Б., Поляков П. А. (2010)
Кіндрачук М. В. - Вплив відпуску та фрикційного нагріву на триботехнічні властивості зміцненої лазером сталі У10, Федорчук С. В., Корбут Є. В. (2010)
Кудрін А. П. - Спеціальні технологічні процеси в авіаремонтному виробництві, Волосович Г. А., Овсянкін А. М. (2010)
Міщук О. О. - Вплив процесів розкладу структури мартенситу на формування поверхонь пари тертя в мастильному середовищі, Богайчук А. В. (2010)
Свирид М. Н. - Влияние энергетического импульса на условия трибоэлектрохимического восстановления, Кравец И. А., Волосович Г. А., Бородий В. Н., Приймак Л. Б. (2010)
Диха О. В. - Поверхневий структурний стан сталей після дискретного електромеханічного оброблення, Чумаков О. П. (2010)
Корбут Е. В. - Cовременные методы поверхностного упрочнения инструментов, Лабунець В.Ф. (2010)
Мажейка О. Й. - Методологія формування та трибологічні характеристики електродугових покриттів при зміцненні внутрішніх поверхонь, Маркович С. І., Рябоволик Ю. В., Студент М. М. (2010)
Недайборщ С. Д. - Закономерности и механизм изнашивания детонационных покрытий Cr–Si–B при нагружении трением в отсутствии смазки (2010)
Некоз О. І. - Імпульсно-плазмове зміцнення ножів м'ясорізальних вовчків, Колісніченко О. В., Kondrat Z. Z., Батраченко О. В. (2010)
Парайко Ю. І. - Експреснано-метод визначення характеристик поверхневої енергії – твердості сталевих виробів, Кіндрачук М. В., Лях М. М., Лях Ю. М., Мацькевич О. Ю. (2010)
Регульский М. Н. - Оценка параметров модели предельного состояния металлических конструкционных материалов при асимметричном циклическом нагружении, Борозенец Г. М., Семак И. В., Краснопольский В. С. (2010)
Сенченков И. К. - Численное моделирование поверхностного упрочнения упругопластических тел при импульсном термомеханическом нагружении, Червинко О. П., Бойчук Е. В., Братица Л. С. (2010)
Супрунович О. С. - Упрочнение магниевых сплавов детонационным напылением аморфных композиционных материалов (2010)
Фараджаллах М. А. - Влияние внешних воздействий на процессы износа детонационных покрытий в условиях вакуума (2010)
Хижняк В. Г. - Структура та властивості твердого сплаву ВК8 з комплексними покриттями за участю азоту, титану та алюмінію, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Пересенчук Т. Л. (2010)
Хижняк В. Г. - Будова, механічні властивості та абразивна зносостійкість дифузійних покриттів за участю титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А, Лоскутова Т. В., Аршук М. В., Волошановський П. М. (2010)
Жизненный и творческий путь профессора Б. И. Костецкого (2010)
До 100-річчя з дня народження Г. О. Прейса (2010)
Жизненный и творческий путь И. Г. Носовского (2010)
Боднарчук Ю. В. - Скінченностанова спряженість лінійних функцій на кільці цілих 2-адичних чисел, Морозов Д. І. (2008)
Брадул Н. В. - Об устойчивости разностного аналога математической модели ''хищник-жертва'' при случайных возмущениях (2008)
Мельник Т. А. - Асимптотический анализ краевых задач в густых каскадных соединениях, Чечкин Г. А. (2008)
Михайлец В. А. - Обобщения теоремы Кигурадзе о корректности линейных краевых задач, Рева Н. В. (2008)
Радул Т. M. - Опуклості, породжені монадами (2008)
Таргонский А. Л. - Экстремальные задачи о частично неналегающих областях на римановой сфере (2008)
Андон П. І. - До відкриття латентного бінарного фактора в статистичних даних категорного типу, Балабанов О. С. (2008)
Грицик В. В. - Оцінка якості передавання і комп'ютерна обробка даних образів (2008)
Романова Т. Е. - Средства математического моделирования задач покрытия, Кривуля А. В. (2008)
Богданов В. Л. - О разрушении материала с периодической системой соосных круговых трещин при действии направленных вдоль них начальных напряжений (2008)
Божко А. Е. - О моделировании спектральных характеристик смешанного процесса вибраций, Корсун В. Е. (2008)
Бурак Я. Й. - Математична модель термомеханіки з урахуванням дисипативних процесів при формуванні приповерхневих явищ, Мороз Г. І., Бойко З. В. (2008)
Двірний О. І. - Достатні умови стійкості лінійних імпульсних систем змінної структури, Іванов І. Л. (2008)
Барчук О. І. - Поляризаційні властивості когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні, Голобородько А. О., Курашов В. Н. (2008)
Юрженко М. В. - Аномальна поведінка кінетичних параметрів під час формування структури органо-неорганічних полімерних систем, Мамуня Є. П., Буато Ж., Сетр Ж., Лебедєв Є. В. (2008)
Божко А. Е. - О сингуларисном эффективном значении тока в электроцепи переменного тока с управляемыми диодами и индуктивной нагрузкой (2008)
Величко И. Г. - Влияние импульсного лазерного воздействия на перераспределение углерода в стали, Данильченко В. Е., Недоля А. В., Титов И. Н. (2008)
Найдіч Ю. В. - Процеси змочування перовськітової BaTiO3-кераміки металічними розплавами, Сидоренко Т. В. (2008)
Вальтер А. А. - О природе кальцийсодержащего уранинита, Писанский А. И. (2008)
Наумко І. М. - Про шляхи втілення глибинного високотемпературного флюїду в земну кору, Сворень Й. М. (2008)
Фомин Ю. А. - Сульфидная система раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита, Демихов Ю. Н. (2008)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Кислотно-основное равновесие в смеси протофобного и протофильного полярных НДВС-растворителей: сольватация протона диметилсульфоксидом в ацетоне, Филатов Д. Ю., Гога С. Т., Лебедь А. В. (2008)
Пенкова Л. В. - Будова, спектральні та кріомагнетохімічні властивості біядерного комплексу міді (ІІ) з 4-метил-3,5-ди(1-оксиміноетил)піразолом, Фрицький І. О., Павленко В. О., Хаукка М., Майєр Ф. (2008)
Тарнавчик І. Т. - Формування пористих гідрогелів з регульованими фізико-механічними властивостями, Самарик В. Я., Воронов А. С., Варваренко С. М., Носова Н. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2008)
Хоменко Д. М. - Синтез координаційних сполук деяких d-металів та ураніл-іона з 5-(4-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтовою кислотою та її амідом, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2008)
Чикетa О. О. - Іммобілізація бактерицидних речовин на поверхні целюлозних мембран, модифікованих полігліцидилметакрилатом, Побігай Г. А., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф. (2008)
Анистратенко О. Ю. - Концепция периодических переключений типа раннего онтогенеза у Gastropoda (на примере миоценовых Lottiidae Паратетиса), Анистратенко В. В. (2008)
Пахомов О. Є. - Модель взаємодії штучних грунтових сумішей рекультивованих територій і грунтових сапрофагів (Diplopoda), Кульбачко Ю. Л., Дідур О. О. (2008)
Потрохов А. С. - Снижение антистрессовыми препаратами нервнопаралитического действия высокой концентрации аммония на рыб (2008)
Синельник Т. Б. - Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Сu(ІІ)/Co(ІІІ) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів, Весельський С. П., Кокозей В. М., Маханькова В. Г., Рибальченко Т. В. (2008)
Кот Л. І. - Функціонування ферментів антиоксидантного захисту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов виразкової патології при введенні омепразолу, Богданова О. В., Рахметов А. Д., Остапченко Л. І. (2008)
Лозовий В. П. - Мембранотропна активність регуляторів росту рослин івіну та потейтину, Ляхов О. М., Яблонська С. В., Філінська О. М., Рибальченко Т. В. (2008)
Бариляк А. Я. - Нанолазерна дезінфекція системи кореневого каналу зуба (2008)
Вінниченко О. М. - Гетерогенність запасних білків насіння гіркокаштана звичайного (Аesculus hippocastanum L.) за дії полютантів металургійного виробництва, Колесніченко О. В., Григорюк І. П., Барабанова І. В. (2008)
Доманська Г. П. - Мішана задача для одного нелінійного псевдопараболічного рівняння (2008)
Дудко А. В. - Описание характеров на обобщенных группах движений, связанных с GL(∞,Fq) (2008)
Курдаченко Л. А. - Характеризація FC-груп, в яких умова переставності є транзитивною, Турбай Н. А. (2008)
Семко М. М. - Про деякі узагальнення наближено нормальних підгруп, Пискун М. М. (2008)
Стоян Ю. Г. - Описание классов комбинаторных конфигураций на основе отображений, Гребенник И. В. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського