70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Хилі (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Риндич (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Бондаренко (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чернишенка (2009)
Звитяжний шлях Національної академії наук України : інформаційне повідомлення (2009)
Національна академія наук — основне джерело фундаментальних знань в Україні : доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона (2009)
Президент України В. А. Ющенко: "Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу" (2009)
Прем'єр-міністр України Ю. В. Тимошенко: "Наука — дороговказ розвитку всіх сфер суспільного життя" (2009)
Осипов Ю. С. (2009)
Садовничий В. А. (2009)
Алфьоров Ж. І. (2009)
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік" (2009)
Локтєв В. - Фундамент природознавства : сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України, Пономаренко Л. (2009)
Рябченко С. - Невідомі подробиці з історії Інституту фізики, Манжара В., Негрійко А. (2009)
Дідух Я. - Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії (2009)
Ситник К. - Геніальний природознавець : до 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна (2009)
Блюм Я. - Ювілей Чарльза Дарвіна у медальєрному мистецтві, Барштейн В. (2009)
Олексенко П. - Вік і активна діяльність : И. Трахтенберг, А. Поляков. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека. — К.:"Авіценна" — 2007. — 272 с. (2009)
Онопрієнко В. - Феномен міфологізації свідомості сучасного суспільства : Полисаєв О. Архітектоніка сучасного міфу. — Тернопіль: Астон, 2008. — 336 с. (2009)
Корнелюк О. - Дисфункції білка: комплексний підхід : Молекулярная патология белка / Под ред. чл.-кор. АМН Украины Д. И. Заболотного. — К.: Логос, 2008. — 236 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. Ф. Зеленського (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Коркушка (2009)
Обрано дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України (2009)
Локтєв В. - Фундаментальна наука і суспільний розвиток (2009)
Палагін О. - Міждисциплінарні наукові дослідження: оптимізація системно-інформаційної підтримки, Кургаєв О. (2009)
Довбенко М. - Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009–2015 рр. (2009)
Барабаш Ю. - З тюрми, з неволі…" : "Юродивий" Тараса Шевченка (2009)
Учений і Всесвіт : до 130-річчя від дня народження Альберта Енштейна (2009)
Семенов Є. - Відплив мозку — Середньовічне поняття : яке місце Росії в глобальній циркуляції наукових кадрів (2009)
Куліш Є. - Проблеми наукознавства у творчому доробку В. І. Вернадського : Мочалов И. И., Оноприенко В. И. В. И.Вернадский: Наука. Философия. Человек. — Кн. 1. Наука в исторических и социальных контекстах. — М.: ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, 2008. — 408 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. М. Кунцевича (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. З. Бабаскіна (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. М. Муравченка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Скрипаля (2009)
Романюк Б. В. - Ефективна політика держави у сфері протидії організованій злочинності та корупції – політика зміцнення національної безпеки України (2010)
Буткевич С. А. - Підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ: сучасний стан і шляхи реформування (2010)
Калиновський О. В. - Етнічна організована злочинність: історія та сучасність, Ремський В. В. (2010)
Кислий А. М. - Сприяння громадян оперативним підрозділам органів внутрішніх справ як окрема наукова теорія оперативно-розшукової діяльності (2010)
Константінов C. A. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у протидії торгівлі людьми (2010)
Кузніченко С. О. - Тероризм як загроза міжнародній безпеці (2010)
Савочкін Д. С. - Транснаціональний тероризм як загроза національній безпеці України (2010)
Смирнова І. В. - Профілактика незаконного наркоспоживання за допомогою мережі Інтернет в умовах трансформативності наркобізнесу, Чувирін Д. Е. (2010)
Терещук О. Д. - Особливості застосування тактичних операцій при розслідуванні розбійних нападів, учинених на водіїв автотранспортних засобів (2010)
Філашкін В. С. - Слідова картина торгівлі людьми (2010)
Чорноус Ю. М. - Інформаційне забезпечення розслідування міжнародної злочинності (2010)
Безрутченко В. С. - Причини та наслідки поширення корупції (2010)
Бусол О. Ю. - Боротьба з шахрайством і корупцією в системі охорони здоров’я Польщі, Мельник А. О. (2010)
Соловйов В. М. - Запобігання та протидія корупційним правопорушенням у судовій системі України, Розвадовський Б. Л. (2010)
Швець В. Д. - Проблеми законодавчого забезпечення державної політики у сфері протидії корупції, Дрьомов С. В. (2010)
Шемякін О. В. - Юридична особа як суб’єкт корупційного правопорушення (2010)
Андрущенко І. Г. - Злиття і поглинання компаній як об’єктивне явище розвитку ринкової економіки України (2010)
Бабічев Д. О. - Напрями планування підрозділами карного розшуку першочергових заходів щодо розшуку безвісти зниклих осіб, Звонок Є. О. (2010)
Бокій О. М. - Адміністративно-примусові заходи у сфері забезпечення правового регулювання обігу зброї в Україні (2010)
Весельський В. К. - Виникнення криміналістичної тактики як галузі наукового знання (2010)
Гаврик С. Ю. - До визначення поняття "матеріали оперативно-розшукової діяльності” (2010)
Головкін Б. М. - Результати експертного оцінювання обсягів латентності злочинів економічної спрямованості, вчинених на об’єктах ПЕК України (2010)
Грянка Г. В. - Адміністративно-правове забезпечення обігу наркотиків в Україні (2010)
Кальман О. Г. - Подружні вбивства та їх криміногенні чинники, Зазимко О. І. (2010)
Копан О. В. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ у аспекті забезпечення національної безпеки України, Азаров М. Ю., Бобрицький Л. В. (2010)
Кузьмін С. А. - Кримінально-правові аспекти застосування інституту виправданого ризику при здійсненні оперативно-розшукової діяльності стосовно учасників організованих груп корисливо-насильницької спрямованості (2010)
Моїсєєв О. М. - Експертна профілактика в умовах протидії розслідуванню (2010)
Невідомий В. І. - Справедливість і доцільність юридичних норм як ключова проблема сучасної правової онтології (2010)
Погорецький М. А. - Новий КПК України повинен ґрунтуватися як на європейських стандартах, так і на національних традиціях (2010)
Раєцька Л. В. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні аспекти протидії наркоманії в Україні (2010)
Рябець І. Л. - Організаційно-правові проблеми відшкодування ПДВ в Україні (2010)
Сингаївська І. В. - Кримінологічний аналіз фальшивомонетництва в Україні: стан і тенденції (2010)
Таран О. В. - Науково-методичний аспект криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2010)
Татаров О. Ю. - Удосконалення захисту законних прав учасників кримінального процесу, Керевич О. В. (2010)
Бродкевич В. М. - Біометрія та захист основних прав людини, Гуцалюк М. В. (2010)
Бутузов В. М. - Співвідношення понять "комп’ютерна злочинність” і "злочинність у сфері високих інформаційних технологій” (2010)
Гавловський В. Д. - Окремі питання отримання інформації з відкритих джерел для правоохоронних органів (2010)
Карчевський М. В. - До питання єдності та визначеності термінології при криміналізації злочинів у сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку (Розділ XVI КК України) (2010)
Мельник О. М. - Інформаційні ресурси комп’ютерних систем як об’єкт кримінально-правового захисту (2010)
Чувирін Д. Е. - Концептуальні підходи зарубіжних кримінологів до детермінації комп’ютерної злочинності, Зимовець В. В. (2010)
Шеломенцев В. П. - Кримінологічна безпека у кіберпросторі: система понять (2010)
Мельник О. О. - Державна служба боротьби з економічною злочинністю як суб’єкт запобігання проступкам у сфері господарської діяльності (2010)
Місюра Н. М. - Спосіб учинення крадіжок індивідуального майна в сільській місцевості, як елемент криміналістичної характеристики злочину (2010)
Нестор Н. В. - Впровадження процедури медіації як напрям удосконалення протидії організованій злочинності (2010)
Охрімчук Т. В. - Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами (2010)
Присяжний М. В. - Історичний аспект відмивання коштів на фондовому ринку в Україні (2010)
"Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз)” (2010)
Віддане служіння правовій науці: до 50-річчя з дня народження професора Миколи Погорецького (2010)
Патон Б. - Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології, Долінський А., Халатов А., Білека Б., та ін. (2009)
Науковий внесок у справу державотворення і розбудови громадянского суспільства : звітує Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України (2009)
Скляров В. - Критичний огляд масштабних аварій у національних енергетичних системах світу. Уроки для України (2009)
Соботович Е. - Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи, Белєвцев Р. (2009)
Михед П. - Апостол живих душ : до 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя (2009)
Радченко А. - Нові видання до ювілею Миколи Гоголя, Вакаренко О. (2009)
Князев Н. - Науковий супровід державних справ : Раді по вивченню продуктивних сил України – 90 років (2009)
Руженкова О. - Творчий неспокій наукознавця : Валентинові Івановичу Онопрієнку – 70! (2009)
70-річчя академіка НАН України Ю. Г. Кривоноса (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Соскіна (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. С. Рудакова (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Бородюка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Дубодєлова (2009)
Фундаментальні та прикладні дослідження – основа створення наукоємного виробництва : звітує Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України (2009)
Малахов В. - Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика (2009)
План заходів з підтримки молодих учених : розпорядження Кабінету Міністрів України (2009)
Гончарук В. - Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів, Білявський Г., Ковальов М., Рубцов Г. (2009)
Пилипчук В. - Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки (2009)
Шевченко С. - Самоцвіти України: гемологічне оцінювання і перспективи використання, Баранов П., Фощій М. (2009)
Костюк П. - Визнаний центр фізіологічних наук : Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України – 75 років, Сагач В., Києнко В., Ткаченко М. (2009)
Білоус А. - Нанонаука як стратегічний науковий напрям сьогодення : Волков С. В., Ковальчук Є. П., Огенко В. М., Решетняк О. В. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали. — К.: Наукова думка, 2008. — 424 с. (2009)
Булавін Л. - Нове видання з фізичної термінології : Тлумачний словник із фізики / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 767 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. Т. Трощенка (2009)
60-річчя академіка НАН України А. П. Шпака (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Морозова (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2009)
Розв’язуючи актуальні наукові проблеми міждисциплінарного характеру : звітує Секція хімічних і біологічних наук НАН України (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України наукових працівників" (2009)
Постанова Президії НАН України "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2008 р." (2009)
Патон Б. - Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти, Москаленко В., Чекман І., Мовчан Б. (2009)
Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010—2014 роки (2009)
Довбенко М. - Як подолати економічну кризу? : рекомендації нобеліантів і українські реалії (2009)
Куценко В. - Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави (2009)
Корсунь А. - Астроном високого класу : до 100-річчя від дня народження академіка Є. П. Федорова, Яцків Я. (2009)
Онопрієнко В. - Етос науки в епоху змін : Этос науки / Под редакцией Л. П. Киященко, Е. З. Мирской. – М.: Acade mia, 2008. – 544 с. (2009)
Мікловда В. Інноваційний потенціал нових видів економічної діяльності : Цикл наукових праць "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" авторського колективу молодих учених Інституту регіональних досліджень НАН України в складі кандидатів економічних наук А. В. Шевчука, С. Д. Щеглюк, О. М. Луцків. – Львів: ПП "Арал", 2008. (2009)
80-річчя академіка НАН України М. І. Гасика (2009)
60-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. І. Залюбовського (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Кавсана (2009)
Про основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2004–2008 роках : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2009)
Новітнє становлення Національної академії наук — знаковий фактор розвитку українського суспільства : промова Президента України В. А. Ющенка (2009)
Ізотов Ю. І. (2009)
Литвин В. М. (2009)
Бакай О. С. (2009)
Горбулін В. П. (2009)
Якименко Ю. І. (2009)
Палагін О. В. (2009)
Мачулін В. Ф. (2009)
Ківа Д. С. (2009)
Книшов Г. В. (2009)
Павлюк С. П. (2009)
Постанова "Про діяльність НАН України у 2004-2008 роках та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2009)
Постанова "Про президента НАН України" (2009)
Постанова "Про вибори віце-президентів, головного вченого секретаря, членів Президії НАН України та затвердження академіків-секретарів відділень НАН України" (2009)
Постанова "Про виконуючих обов’язки членів Президії Національної академії наук України" (2009)
Постанова "Про голів регіональних наукових центрів Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України" (2009)
Постанова "Про радників Президії Національної академії наук України" (2009)
Етичний кодекс ученого України (2009)
70-річчя академіка НАН України О. В. Палагіна (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Клепікова (2009)
Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2010 р. (2010)
Справа "Швейцарський союз проти ферм" проти Швейцарії (№ 2)" (2010)
Дроздов О. М. - Проблеми перегляду судових рішень в порядку виключ­но­го провадження (2010)
Погорецький М. А. - Складні питання, що виникають при призначенні судово-психіатричної експертизи, Сліпченко В. І. (2010)
Бережний С. Д. - Розмежування умисного вбивства з корисливих мотивів від інших різно­ви­дів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (2010)
Курило О. М. - Недоліки правового регулювання судового розгляду справ про адмі­ні­стра­тив­ні правопорушення, Биля С. О. (2010)
Головним критерієм успішності судової реформи стане оцінка суспільства. Інформація про Х позачерговий з’їзд суддів України, який відбувся 16 вересня 2010 р. (2010)
Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) (2010)
Луспеник Д. Д. - Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання (2010)
Печений О. П. - Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом (2010)
Мірошниченко Є. О. - Призначення покарання в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 70 Кримі­наль­но­го кодексу України: окремі аспекти (2010)
Юровський Д. Б. - До питання застосування судами Укра­ї­ни практики Європейського суду з прав людини (2010)
X позачерговий з’їзд суддів України (2010)
Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства (2010)
Москвич Л. М. - Критерії оцінювання ефективності судової системи (2010)
Смуригін О. О. - Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні (2010)
Бичкова С. С. - Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача (2010)
Лужанський А. В. - Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні (2010)
Головенко М. - Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань і розроблення лікарських засобів, Кузьмін В., Борисюк І., Ларіонов В., Муратов Є. (2009)
Галенова Т. - Порівняльний аналіз біохімічних механізмів дії сучасних антидіабетичних препаратів, Конопельнюк В., Кот Л., Богданова О., Остапенко Л. (2009)
Большаков В. - Чи може інтелект бути штучним?, Дубров Ю. (2009)
Білокриницький В. - Нова парадигма лікування хвороб у сучасних умовах життєдіяльності людини (2009)
Загородній А. - Життя, присвячене науці : до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова, Самойленко А., Храмов Ю. (2009)
Новий формат співробітництва (2009)
Вергунов В. - Аграрне підґрунтя незалежності : до 125-річчя Полтавського дослідного поля (2009)
Онопрієнко В. - Панорамний огляд наукових досліджень : "Доповідям Національної академії наук України" – 70 років! (2009)
Голобородько Я. - Обереги патріарха : Соціумне і особистісне в останніх творах Павла Загребельного (2009)
80-річчя академіка НАН України Д. М. Гродзинського (2009)
80-річчя академіка НАН України Ю. В. Найдіча (2009)
80-річчя академіка НАН України Г. Г. Полікарпова (2009)
70-річчя академіка НАН України Г. М. Григоренка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Є. Шульмана (2009)
Попик В. І. - Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку (2012)
Ківшар Т. І. - Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.) (2012)
Любовець Н. І. - Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) (2012)
Марченко Н. П. - Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу (2012)
Ляшко С. М. - Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази (2012)
Пилипенко О. Є. - Микола Марти­ніанович Цитович: наукова та громадська діяльність, Єфіменко В.П. (2012)
Москалець О. В. - Федір Шаляпін в Україні: окремі аспекти біографії співака (2012)
Зуляк І. С. - Іван Калинович — бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу (2012)
Яценко О. М. - Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів" (2012)
Муріна С. В. - Біографічні матеріали про діячів України в Інтернет-просторі: огляд вітчизняних сайтів (2012)
Бугаєва О. В. - Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Іституту рукопису НБУВ (2012)
Іваницька С. Г. - Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.) (2012)
Древніцький Ю. Р. - Володимир Старосольський — соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр. (2012)
Прокопчук В. С. - Бібліотечна і бібліографічна діяльність І. І. Огієнка в Україні та еміграції (2012)
Гуменюк Т. І. - Науковий доробок доктора історичних наук Ярослава Романовича Дашкевича у працях сучасних вчених (2012)
Рева Л. Г. - Іван Вагилевич і проблема україно-польського громадянського та культурного по­ру­біжжя (2012)
Пономаренко Л. О. - Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Доркену А. М. - Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань (2012)
Константінова В. М. - Актуалізація довідкової біографістики на теоретичному рівні (2012)
Москалець О. В. - Щоденники Бориса Гмирі — дзеркало епохи (2012)
Ляшко С. М. - Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри (2012)
Голубович І. В. - Взаємодоповнюваність розгляду індивідуально-особистісного та об‘єктивно-надіндивідуального вимірів соціокультурного бутя (2012)
Довгополова О. А. - Феномен біографії (2012)
Любовець Н. І. - "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Попик В. І. (2012)
Попик В. І. - "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003), Любовець Н. І. (2012)
Попик В. І. - Круглий стіл "Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє", Ківшар Т. І. (2012)
Романюк Б. В. - Організована злочинність і корупція – небезпечні суспільні явища (2011)
Неволя В. В. - Інтерпол та Європол: співвідношення діяльності міжнародних організацій в боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Бобрицький Л. В. - До питання правового статусу та організаційної ролі Ради національної безпеки і оборони України в адміністративному регулюванні діяльності органів державної влади у боротьбі з наркозлочинністю (2011)
Бусол О. Ю. - Застосування математичного (комп’ютерного) моделювання до аналізу організованої злочинної діяльності (2011)
Венедіктов А. А. - Теоретичні засади та практичні проблеми організації участі негласних оперативних підрозділів у боротьбі з наркозлочинами (2011)
Калиновський О. В. - Вплив "злодіїв у законі” на криміногенну ситуацію в Україні, Ремський В. В. (2011)
Кислий А. М. - Проблеми формування концепції сприяння ОРД у протидії організованій злочинності (2011)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для порушення провадження у кримінальній справі про торгівлю людьми (2011)
Раєцька Л. В. - Організована злочинність і наркобізнес (2011)
Чорноус Ю. М. - Міжнародна організована злочинність: криміналістично значущі ознаки (2011)
Шамара О. В. - "Фінансування тероризму” – "фінансування терористичної діяльності”: співвідношення понять та їх розуміння для застосування у правозастосовчій практиці (2011)
Бєлкін Л. М. - Дискреційні повноваження органів влади як чинник корупції (2011)
Кісілюк Е. М. - Оціночні поняття в злочинах у сфері службової діяльності, Лановенко К. С. (2011)
Соловйов В. М. - Протидія корупції та бюрократизму: досвід Китаю (2011)
Андрущенко І. Г. - Експансія національного ринку злиття і поглинання (2011)
Буткевич С. А. - Роль і місце Державної податкової служби України в антилегалізаційній системі (2011)
Весельський В. К. - Основні напрями розвитку криміналістичної тактики (2011)
Волинець В. В. - Позитивний досвід удосконалення кримінального законодавства України у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків (2011)
Гега П. Т. - Окремі аспекти криміногенної ситуації в банківській та кредитно-фінансовій сфері діяльності, Пустовіт В. А. (2011)
Грянка Г. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (2011)
Кальман О. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя, Мірошниченко С. С. (2011)
Кришевич О. В. - Кримінально-правова характеристика предмета шахрайства (2011)
Кузьмін С. А. - До питання про кримінально-правову вину в контексті удосконалення законодавства щодо відповідальності за злочини, вчинені у співучасті (2011)
Леляк О. О. - Етнічні злочинні угрупування в Україні: проблема протидії (2011)
Мельник А. О. - До питання про виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в контексті кримінально-правового інституту обставин, що виключають злочинність діяння, Кузьмін С. А. (2011)
Сергєєва Д. Б. - До визначення поняття "доказу” за чинним КПК України (2011)
Таран О. В. - Огляд місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Татаров О. Ю. - Щодо шляхів усунення окремих недоліків слідчої діяльності (2011)
Філашкін В. С. - Протидія торгівлі людьми на міжнародному рівні (2011)
Цуцкірідзе М. С. - Фактичні підстави використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій (2011)
Гавловський В. Д. - До питання захисту персональних даних у соціальних мережах (2011)
Ліпкан В. А. - Захист інформації з обмеженим доступом в умовах боротьби з організованою злочинністю, Баскаков В. Ю. (2011)
Плахотнюк Н. В. - Імплементація міжнародно-правових норм у національне право України в сфері боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет (2011)
Говійко Є. А. - Види інформаційно-телекомунікаційних систем баз даних Інтерполу (2011)
Єсенков А. В. - Особливості суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 256 КК України "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності” (2011)
Завадський О. М. - Слідова картина як структурний елемент криміналістичної характеристики розбійних нападів, учинених організованою групою (2011)
Лавринець А. Є. - Правове регулювання організації прикордонного контролю в Україні (2011)
Мировська А. В. - Проблеми правового регулювання використання спеціальних знань у розслідуванні фальшивомонетництва (2011)
Шкелебей В. А. - Примирення обвинуваченого з потерпілим як підстава для закриття кримінальної справи (2011)
Вітання з нагоди 65-річчя від Дня народження (2011)
Медведько О. І. - Стратегія наркобезпеки України (2011)
Романюк Б. В. - Понятійний апарат і його значення для вибудовування політики держави у сфері впливу на організовану злочинність (2011)
Скулиш Є. Д. - Транснаціональний наркобізнес як соціально-правове явище: тенденції розвитку та проблеми запобігання (2011)
Бєлкін Л. М. - Тінізація економіки України як результат неналежного державного управління (2011)
Бусол О. Ю. - Олігархізація політичної влади в Україні як одна із специфічних форм організованої злочинності (2011)
Василинчук В. І. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють злочини у бюджетній сфері, Скалозуб Л. П. (2011)
Гусєва В. П. - До питання про трансформацію організованої злочинності в Україні (2011)
Кісілюк Е. М. - Особливості кримінальної відповідальності членів організованої групи та злочинної організації, Швидченко І. Г. (2011)
Колосков В. В. - Торгівля органами людини: взаємозв’язок з торгівлею людьми, дефініція "торгівля органами людини” (2011)
Купченко Т. Б. - Роль і місце повноважень Президента України у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Леонов Б. Д. - Кримінологічний аналіз сучасного тероризму (2011)
Мельник А. О. - До питання правомірності спонукання в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності з викриття злочинної діяльності організованих груп і злочинних організацій, Кузьмін С. А. (2011)
Мировська А. В. - Поняття використання спеціальних знань у ході розслідування фальшивомонетництва (2011)
Погорецький М. А. - Оскарження бездіяльності органів дізнання, слідства та прокурора (2011)
Поліщук В. В. - Слідова картина, як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (2011)
Саковський А. А. - Поняття інсценувань злочинів, учинених організованими злочинними (2011)
Чорноус Ю. М. - Завдання міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю (2011)
Глушков В. О. - Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії, Гриненко І. М., Скулиш В. Є. (2011)
Розвадовський Б. Л. - Корумпованість відносин у сфері дорожнього руху: заходи протидії (2011)
Соловйов В. М. - "Побутова корупція”:сутність, ґенеза та сучасні тенденції в Україні (2011)
Азаров М. Ю. - Державне управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Весельський В. К. - Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики (2011)
Волинець В. В. - Організаційно-правові напрями обміну досвідом у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Гора О. Б. - Контроль за виконанням державних рішень як складова державного управління (2011)
Гринь О. Д. - До питання про значення окремих елементів складу злочину зі змішаною протиправністю в процесі кваліфікації (2011)
Грібов М. Л. - Принципи гуманізму, повноти та об’єктивності в діяльності підрозділів оперативної служби МВС України (2011)
Грянка Г. В. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (2011)
Копан О. В. - Роль Служби зовнішньої розвідки України у боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Кузьмін С. А. - До питання кримінально-правового визначення учасника організованої групи корисливо-насильницької спрямованості (2011)
Мосьондз С. О. - Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Раєцька Л. В. - Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Серватюк Л. В. - Конституційно-правове забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина органамиохорони державного кордону України під час адміністративно-юрисдикційної діяльності (2011)
Таран О. В. - Інформаційне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Татаров О. Ю. - Закриття кримінального провадження: проблеми теорії та практики (2011)
Федосєєв М. А. - Поняття незаконного переміщення автотранспортних засобів через митний кордон України (2011)
Гавловський В. Д. - До питання несанкціонованого збору та систематизації персональних даних користувачів через соціальні мережі (2011)
Олійник О. В. - Позитивні та негативні впливи інформаційної революції на забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства, держави (2011)
Шапочка С. В. - Кримінологічна характеристика шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж (2011)
Шеломенцев В. П. - Поняття та сутність кібернетичної атаки (2011)
Азаров Ю. Ю. - Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку (2011)
Костюков О. Д. - Протидія злочинним посяганням на органи державної влади та посадових осіб: постановка проблеми (2011)
Набруско М. С. - Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями (2011)
Яковчук С. В. - Використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій при розслідуванні серійних убивств (2011)
Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту в Україні (2011)
Михалевич М. - Комп’ютерні технології та проблеми енергоощадження, Сергієнко І., Стогній Б. (2009)
Халатов А. - Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України, Долінський А., Костенко Д., Боцула А. (2009)
Гродзинський Д. - Екологічні аспекти наукових досліджень, Дембновецький О., Левчук О., Бойко В. (2009)
Гожик П. - Для нарощування запасів вуглеводнів : на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року (2009)
Об’єднання зусиль з метою розвитку нанотехнологій (2009)
Завілопуло А. - Віртуозний експериментатор : з нагоди 110-річчя від дня народження Сергія Едуардовича Фріша, Шпеник О. (2009)
Взаємодія функціонально-семантичного поля альтернативності з іншими польовими утвореннями (на матеріалі англійської мови), Склярова Н. (2009)
60-річчя академіка НАН України Г. А. Скрипник (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Травлєєва (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Дорогунцова (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Губарєва (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Шарка (2009)
Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2010 р (2010)
Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин (2010)
Кравчук В. М. - Зміст та форма постанови адміністративного суду першої інстанції (2010)
Долінський А. - Державна цільова програма (проект) модернізації комунальної теплоенергетики на 2010–2014 роки, Басок Б., Базєєв Є. (2009)
Гоженко А. - Електромагнітний гомеостаз і адаптація людини до стрес-факторів, Горбачевський О. (2009)
Грига В. - Особливості формування національних інноваційних систем (2009)
Вовканич С. - Інноватори суспільства знань :ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку, Андрусишин Н., Риндзак О. (2009)
Киреєв Л. - Світовий лідер зварювальних технологій : інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України — 75 років!, Бабаєв О. (2009)
Руженкова О. - З вірою в ренесанс Просвітництва, духовності, справедливості : Олександрові Миколайовичу Костенку – 60! (2009)
Пилипенко О. - Магістраль його життя : до 100-річчя від дня народження академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна (2009)
Шабалін І. - Матеріалознавство металів, кераміки і композитів: класичне надбання і сучасні тенденції : Неорганическое материаловедение. Энциклопедическое издание в 2-х томах (3-х книгах) / Под ред. Г. Г. Гнесина и В. В. Скорохода. – К.: "Наукова думка", 2008. — 2900 с. (2009)
70-річчя академіка НАН України М. Ф. Харченка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ф. Аксьонова (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Білоруса (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. Ф. Клименко (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Мазура (2009)
До Дня працівників суду (2010)
Положення про автоматизовану систему документообігу суду Затверджене Радою суддів України 26 листопада 2010 р. (2010)
Причини скасування та зміни апеляційними судами постанов місцевих судів у спра­вах про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону "Про боротьбу з корупцією", у тому числі щодо суддів (2010)
Бринцев В. Д. - Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-пра­­вове забезпечення її діяльності в Україні (2010)
Рекомендація CM/Rec (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки (2010)
Зинов’єва А. В. - Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесу­аль­ний аспекти (2010)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Вер­хов­ного Суду України" у 2010 році (2010)
Взірець наукового подвигу : ювілейна сесія Загальних зборів, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М. М. Боголюбова (2009)
Вакарчук І. О. (2009)
Самойленко А. М. (2009)
Загородній А. Г. (2009)
Сісакян О. Н. (2009)
Юхновський І. Р. (2009)
Боголюбов М. М. (2009)
Ширков Д. В. (2009)
Боголюбов М. М. (мол.) (2009)
Загородній А. - Творча спадщина видатного природознавця : ІІІ Боголюбівська київська конференція "Сучасні проблеми теоретичної та математичної фізики" (Київ, 15–18 вересня 2009 р.), Герасименко В., Засенко В. (2009)
Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах в Україні та за кордоном (2009)
Стрелко В. - Поступ іспанських хіміків : ХХХІІ з’їзд Королівського іспанського хімічного товариства (Ов’єдо, Іспанія, 14–17 вересня 2009 р.) (2009)
Пульс наукової періодики : про стан виходу журналів Національної академії наук України у 2009 році (2009)
Щербань Т. - Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру (2009)
Ситник К. - Сучасні наукові тенденції крізь призму економічної кризи (2009)
Мусієнко М. - Еволюція галузевого дослідництва в Україні (2009)
80-річчя академіка НАН України В. В. Матвєєва (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. С. Наливайка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Олійника (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Резнікова (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Даниленка (2009)
Рубан Ю. - "Помаранчева революція": стратегічна оцінка в контексті європейської перспективи (2009)
Ситник К. - Біоцентризм і глобалізм, Чопик В. (2009)
Лялько В. - Аерокосмічний контроль озимого ріпаку – сировини для виробництва біодизелю, Сахацький О., Жолобак Г., Ваколюк М. (2009)
Постанова "Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень" (2009)
Постанова "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009–2012 років" (2009)
Розпорядження "Про затвердження плану заходів із збереження та розвитку Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук" (2009)
Большаков В. - Удосконалюючи металургійні технології : до 70-річчя створення Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Меркулов О. (2009)
Сизов Ф. - Володарі світла (2009)
Комісаренко С. - Шляхи реалізації генетичної інформації (2009)
Віднянський С. - Кризовий миротворець, Мартинов А. (2009)
Довбенко М. - Економічний дороговказ (2009)
Голобородько Я. - П’ять дослідницьких сюжетів (2009)
Блюм Я. - Батько "зеленої революції", Барштейн В. (2009)
60-річчя академіка НАН України В. С. Дейнеки (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Фіалко (2009)
Зміст номерів за 2009 рік (2009)
Михайловський І. - Високорозрізнювальна польова електронна мікроскопія: спостереження атомних орбіталей, Саданов Є., Мазілова T., Ксенофонтов В., Великодна О. (2010)
Локтєв В. - Чи з’явиться світло в кінці тунелю? (2010)
Данилишин Б. - Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку, Куценко В. (2010)
Заболотний Д. - Епідемії ХХІ сторіччя: молекулярна етіологія, Алєксєєнко І. (2010)
Корсунь А. - Хто врятує "Білого слона"? : з надією на відновлення астрономічної обсерваторії в Карпатах (2010)
Голобородько Я. - Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько (2010)
Панасюк Б. - Передумови занепаду українського села (2010)
Вербич С. - Путівник у видавничій термінології (2010)
80-річчя академіка НАН України Г. Г. Счастливого (2010)
70-річчя академіка НАН України В. Я. Тація (2010)
60-річчя академіка НАН України В. А. Смолія (2010)
60-річчя академіка НАН України М. С. Веселовського (2010)
60-річчя академіка НАН України М. З. Згуровського (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Черних (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Лисенка (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Пономаренка (2010)
Ніколайчук І. - Просвітницька місія онкологів (2010)
Лакомський В. - Пріоритет — фундаментальні дослідження : внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в теорію металургійних процесів (2010)
Гвоздяк П. - Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води (2010)
Гродзинська Г. - Магічні гриби: містика та реальність, Молдаван М., Сирчін С. (2010)
Дбаючи про майбутнє науки (2010)
Горенко О. - Міжнародна премія культури — українському історикові (2010)
Калініна А. - Київський будинок учених: роки випробувань : Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941–1943), Луговський О. (2010)
Радченко А. - Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження (2010)
Вербич С. - Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики (2010)
60-річчя академіка НАН України Е. М. Лібанової (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Климова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Лукіна (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Г. Петрова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Стржемечного (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Я. Валаха (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Авраменка (2010)
Справа "Олюджіч проти Хорватії" Рішення від 5 лютого 2009 р. (2011)
Марчук Ф. М. - Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді кримінальних справ, Цитович М. М. (2011)
Лужанський А. В. - Доступ до правосуддя як суб’єктивне конституційне право (2011)
Клименчук Н. М. - До питання змісту і структури генеральної угоди (2011)
У Раді суддів України (2011)
Москвич Л. М. - Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади (2011)
Марчак В. Я. - Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною, Ревенок О. А. (2011)
Дякович М. М. - Правове регулювання "фактичних шлюбних відносин", Сеник С. В. (2011)
Звіт Верховного Суду України про використання коштів Державного бюджету України за 2010 р. (загальний фонд) (2011)
Каменков В. С. - Порядок в заседании хозяйственного суда (2011)
Пошва Б. М. - Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні (2011)
Мойсик В. Р. - Щодо визначення грошового виміру кримінального покарання й адміністративного стягнення (2011)
Сидор В. Д. - Проблеми, пов’язані з реалізацією прав за земельним законодавством України (2011)
Мирошниченко Ю. М. - Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства (2011)
Луспеник Д. Д. - Ґрунтовне науково-практичне дослідження питань, пов’язаних із розкриттям банківської таємниці — одного з основних елементів банківської системи (Рецензія на книгу В.П. Паліюка "Особливості розкриття банківської таємниці судами") (2011)
Луспеник Д. Д. - Договір позики: деякі питання теорії та судової практики (2011)
Москвич Л. М. - Напрями оптимізації судоустрою України (2011)
Лужанський А. В. - Доступ до конституційного правосуддя в Україні: суб’єктно-юрисдикційний аспект (2011)
Вознюк А. А. - Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини (2011)
Таран О. В. - Експертизи у справах про злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Довбенко М. - Як убезпечити соціально-економічне життя держави? (2010)
Ситник К. - Міжнародний рік біорізноманіття та перспективи розвитку диверситології, Протасов О. (2010)
Білорус О. - Глобалістика — нова синтетична наука, Власов В. (2010)
Котлубай О. - Формування нової морської транспортної політики України, Липинська О. (2010)
Пухтецька А. - Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства (2010)
Постанова Верховної Ради України "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік" (2010)
Договір про співробітництво в галузі науки і технологій між Національною академією наук Республіки Казахстан і Національною академією наук України (2010)
Голобородько Я. - Філософемні інкрустації Ліни Костенко (2010)
80-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Сльозова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. М. Степанова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Олексенка (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Рагулі (2010)
Походня І. - Корифей зварювальних технологій : до 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона (2010)
Золотарьова О. - Куди прямує біопаливна індустрія?, Шнюкова Є. (2010)
Федулова Л. - Проблеми забезпечення ефективності наукової системи України (2010)
Буравльов Є. - Як запобігти небезпечним ситуаціям у техносфері? (2010)
Ключников О. - У зоні підвищеної відповідальності : алгоритм забезпечення надійності атомних електростанцій (2010)
Куцоконь Н. - Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності (2010)
Корсунь А. - Перший український академік-астроном : до 130-річчя від дня народження академіка О. Я. Орлова (2010)
Голобородько Я. - "Чоловіча" проза Василя Шкляра (2010)
80-річчя академіка НАН України М. В. Поповича (2010)
80-річчя академіка НАН України О. О. Созінова (2010)
60-річчя академіка НАН України В. Ф. Мачуліна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Омельчука (2010)
Бистряков І. - Фінансова криза: метасистемний підхід (2010)
Туниця Ю. - Методологічні основи Екологічної Конституції Землі, Семенюк Е., Туниця Т. (2010)
Дідух Я. - Проблеми термодинамічного оцінювання структури та організації екосистем, Лисенко Г. (2010)
Костенко О. - Роль суспільних наук у розв’язанні проблем реформування країни (2010)
Галиця І. - Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності, Шевченко М., Галиця О. (2010)
Гулевич В. - Через роки і відстані : до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Арнольда Миколайовича Шлепакова (1930–1996), Забарко Б., Лещенко Л., Черніков І. (2010)
Жук М. - Інтелектуальний капітал як основа нової парадигми економічної модернізації (2010)
Рудик С. - Агрономічні здобутки в контексті обміну наукових думок між Україною і Францією (2010)
60-річчя академіка НАН України О. В. Кириленка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. П. Борисова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Довбні (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Д. Алєксєєва (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Єгорова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. І. Костика (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України П. М. Мележика (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Корнелюка (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Говоруна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. С. Стойки (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Моці (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Мриглода (2010)
Данилишин Б. - Економічні вектори освітнього простору, Куценко В. (2010)
Соглашение о сотрудничестве Национальной академии наук Украины и Российского научного центра "Курчатовский институт" (2010)
Мельник Л. - Формування економіки знань, або принципи організації майбутнього (2010)
Гродзинська Г. - Вміст мінеральних елементів у болетальних грибах, Самчук А., Сирчін С. (2010)
Радченко А. - Електронний путівник і координатор : завдання та функції інформаційного ресурсу Науково-видавничої ради НАН України "Наукові публікації і видавнича діяльність", Радченко О. (2010)
Вишневський І. - Об’єкт вивчення — атом : інституту ядерних досліджень НАН України — 40 років, Іванюк Ф. (2010)
Скопненко О. - Слов’янські два крила : академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75! (2010)
Ніколайчук І. - Науковий Карадаг (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. Л. Камалова (2010)
60-річчя академіка НАН України В. П. Семиноженка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Розенфельда (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. І. Фоміна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Блонського (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Мхітаряна (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України С. К. Коновалова (2010)
Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2010)
Кухар В. П. (2010)
Долінський А. А. (2010)
Азаров М. Я. (2010)
Локтєв В. М. (2010)
Полохало В. І. (2010)
Гриньов Б. В. (2010)
Бакіров В. С. (2010)
Міщенко М. І. (2010)
Неклюдов І. М. (2010)
Шемшученко Ю. С. (2010)
Скороход В. В. (2010)
Лобанов Л. М. (2010)
Петров В. В. (2010)
Постанова "Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2009 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2010)
Постанова "Про присудження Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України" (2010)
Постанова "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
Постанова "Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
Постанова "Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Черепіна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Щерби (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Савченка (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Симоненка (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Моторного (2010)
Лібанова Е. - Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства (2010)
Базилевич В. - Екологічний імператив економічної освіти у контексті глобалізаційних викликів (2010)
Довбенко М. - Приватизація: мета чи інструмент економічної політики? (2010)
Патон Б. - Висока орбіта видатного фізика : до 80-річчя академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара (2010)
Загородній А. - Слово про старшого колегу (2010)
Голобородько Я. - Учений із талантом митця : до 70-річчя Миколи Жулинського (2010)
Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2010)
Угода про наміри та подальше співробітництво в рамках міжнародної програми INTEL® ISEF (2010)
Мокієнко А. - Стійкість бактерій як міждисциплінарна проблема : механізм формування адаптивної мультирезистентності бактерій до біоцидів із погляду фундаментальних основ супрамолекулярної хімії, Петренко Н., Гоженко А. (2010)
Дубров Ю. - Інтелектуальна мобільність логічної техніки, Большаков В. (2010)
Радченко А. - Відновлення традицій наукової комунікації (2010)
Вергунов В. - Академік К. Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство : до 100-річчя Носівської сільськогосподарської станції (2010)
80-річчя академіка НАН України С. І. Кучука-Яценка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Мільмана (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Петрова (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Колесника (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Ю. Корніловича (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Костеріна (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Мунтіяна (2010)
Євтух О. - Освіта і наука: час еволюції (2010)
Буравльов Є. - Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір (2010)
Матвійчук А. - Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу (2010)
Єремєєв В. - Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського, Лопухін А. (2010)
Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною асоціацією академій наук і Міжнародною асоціацією державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2010)
Реєнт О. - Біля витоків Української академії наук (2010)
80-річчя академіка НАН України Г. Х. Мацуки (2010)
70-річчя академіка НАН України С. А. Андронаті (2010)
70-річчя академіка НАН України М. М. Кулика (2010)
70-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Гололобова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. М. Ганапольського (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Дубровіної (2010)
Черновська С. - Про єдиний соціальний внесок (2010)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2010)
Постанова "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року" (2010)
Корнілович Б. - Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини, Стрелко В., Кошик Ю., Павленко В. (2010)
Андон П. - Розвиток фабрик програм в інформаційному світі, Лавріщева К. (2010)
Мачулін В. - Напівпровідники в усіх вимірах : інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Локтєв В. - Біоетика і псевдонаука, Трахтенберг І. (2010)
Грінченко В. - "Вікіпедія" як елемент культури інформаційного суспільства, Грінченко Т. (2010)
Сергієнко І. - Скінченновимірні гіперкомплексні числові системи — новий напрям у сучасній інформатиці (2010)
Вергунов В. - Історія вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в контексті українсько-польських взаємин (2010)
80-річчя академіка НАН України М. А. Голубця (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. В. Єльської (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. Г. Півняка (2010)
70-річчя академіка НАН України Я. С. Яцківа (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Стрижала (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Тареліна (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Шелеста (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Рябченка (2010)
Буравльов Є. - Особливості національної технологічної політики, Олійник Н. (2010)
Вовканич С. - Стратегічні виклики на шляху українського державотворення (2010)
Галиця І. - Креативні механізми оцінення результатів інтелектуальної діяльності, Галиця О. (2010)
Загородній А. - Український відгомін Великого адронного колайдера : VI Міжнародна нарада "Кореляція частинок та фемтоскопія" (Київ, 14–18 вересня 2010 р.), Синюков Ю. (2010)
Мачулін В. - Сенсорика — перспективний напрям розвитку сучасних інтелектуальних інформаційних систем : IV Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (Одеса, 28 червня — 2 липня 2010 р.), Литовченко В., Стронський О., Лепіх Я., Сминтина В. (2010)
Гоженко А. - Науковий супровід транспортної медицини : II Міжнародний конгрес "Медицина транспорту–2010" (Одеса, 15–17 вересня 2010 р.), Лісобей В., Білокриницький В., Бадюк Н. (2010)
Павко А. - Соціал-демократична доктрина Е. Бернштейна: сутність, еволюція, перспективи (2010)
Козирський В. - Ім’я, повернене із небуття : з нагоди 165-річчя від дня народження Івана Пулюя, Манжара В., Рокіцький О., Шендеровський В. (2010)
Акімов І. - Фундаментальні дослідження і прикладні розробки Інституту зоології, Довгаль І. (2010)
Величко В. - Натхненна високим покликанням : життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко (2010)
Коваленко О. - Барви багатогранного таланту : до 125-річчя від дня народження академіка В. Г. Дроботька (2010)
Жук М. - Нові аспекти стратегії формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства (2010)
80-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка (2010)
Черновська С. - Особливості призначення пенсії науковим працівникам та надання грошової допомоги при виході на пенсію (2010)
Сергієнко І. - Нетлінна спадщина легендарного вченого : до 100-річчя від дня народження академіка А. О. Дородніцина (2010)
Гродзинський Д. - Проблеми біорізноманіття на тлі глобальних процесів, Дембновецький О., Левчук О., Пацюк Ф. (2010)
Куценко В. - Роль середовища у формуванні соціального капіталу (2010)
Ніколайчук І. - Стратегія боротьби з онкопатологією (2010)
Семчик В. - Подвижник правової культури : академікові Юрію Шемшученку - 75! (2010)
Черевченко Т. - Ренесанс "Софіївки" : члену-кореспонденту НАН України Івану Косенку - 70!, Мороз П. (2010)
Гусинін В. - Графен: неймовірне стало можливим, Локтєв В., Шарапов С. (2010)
Костюк О. - Паладієвий каталізатор (2010)
Грищенко В. - Репродукування сімейного щастя (2010)
Удовик В. - Премія миру в контексті розвитку соціогуманітарної сфери, Галаган Л. (2010)
Довбенко М. - Теоретики працевлаштування (2010)
Голобородько Я. - Тектоніка еволюції, інтенції творчості (2010)
Литовченко П. - Творець детекторів елементарних частинок, Козирський В., Негрійко А., Шендеровський В. (2010)
Савельєв Ю. - Здобутки і перспективи полімерної хімії : ХІI Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 18–21 жовтня 2010 р.) (2010)
Шевера М. - Екологія малих поселень : ІХ Міжнародна наукова конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність" (Кам’янець-Подільський – Бояни, 29 червня – 1 липня 2010 р.), Протопопова В., Оптасюк О., Зав'ялова Л., та ін. (2010)
Трахтенберг І. - Новий крок у розвитку теоретичної та практичної регенеративної медицини (2010)
Алимов О. - Оптимальні сценарії регіональної політики, Микитенко В. (2010)
70-річчя академіка НАН України С. О. Фірстова (2010)
Зміст за 2010 рік (2010)
Міцність перевірена часом : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка Г. С. Писаренка (2011)
Міцність матеріалів у екстремальних умовах : доповідь на ювілейній сесії Загальних зборів академіка НАН України В. Т. Трощенка (2011)
Стогній В. - Наукові здобутки крізь призму суспільного визнання : минувшина і сьогодення Державних премій України в галузі науки і техніки, Жданенко О. (2011)
Локтєв В. - Толерантна принциповість : академікові НАН України Антону Григоровичу Наумовцю —75! (2011)
Попик В. - Глобалізаційні виклики і національний суверенітет : круглий стіл "Національний суверенітет України в умовах глобалізації" (Київ, 3 грудня 2010 р.) (2011)
Костерін С. - Надбання і тенденції біохімічної науки : X Український біохімічний з’їзд (Одеса, 13–17 вересня 2010 р.) (2011)
Князев Н. - Наслідки системної кризи очима науковців : міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання" (Київ, 26 листопада 2010 р.) (2011)
Білявський Г. - Як нормалізувати екологічну ситуацію в Азово-Чорноморському басейні, Бондар О., Саталкін Ю., Кудрик І., Тимочко Т. (2011)
90-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці (2011)
70-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2011)
60-річчя академіка НАН України А. Г. Загороднього (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Осауленка (2011)
День Перемоги — свято особливе (2011)
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 березня 2011 р. № 2 "Про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України" (2011)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2010 р. (за даними судової статистики) (2011)
Хавронюк М. І. - Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав (2011)
Зіньков В. І. - Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді цивільних та адміністративних (2011)
Геніальний учений, неперевершений організатор науки : до 100-річчя від дня народження академіка М. В. Келдиша (2011)
Четверушкін Б. М. (2011)
Трощенко В. Т. (2011)
Походня І. К. (2011)
Ситник К. М. (2011)
Малиновський Б. М. (2011)
Українська Академія досягла визначних успіхів на провідних ділянках сучасної науки : промова президента АН СРСР академіка М. В. Келдиша на урочистих Загальних зборах АН УРСР, присвячених 50-річчю АН УРСР (2011)
Шпак А. - Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям : до 40-річчя програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", Черінько П., Полторацька Т. (2011)
Власов В. - Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки, Лисак М. (2011)
Воротников Ю. - Жизнь причудливо прядет судьбы великих людей : из родословной академика Б. Е. Патона, Захаров В. (2011)
Наумовець А. - Фізика в житті двох поколінь, Онопрієнко В. (2011)
Довбенко М. - Історичні підвалини ринкових реформ (2011)
80-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва (2011)
80-річчя академіка НАН України С. В. Пелетмінського (2011)
60-річчя академіка НАН України О. О. Коноваленка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Полонського (2011)
Федулова Л. - Шляхи розвитку науки в посткризовий період (2011)
Ульберг З. - Біотехнології в золотодобувній промисловості, Подольська В. (2011)
Шепелєв А. - Фаза Шубнікова : до 75-ї річниці відкриття надпровідності II роду (2011)
Павко А. - Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів (2011)
Дяченко О. - 100 років на службі науці : минуле та сьогодення Інформаційно-бібліотечної ради РАН, Кальонов М. (2011)
Халатов А. - Досягнення і перспективи промислового газотурбобудування, Ющенко К. (2011)
Самойленко А. - Через терни — до знань : до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова (2011)
Петренюк А. - Творчі контакти і наукові перспективи : десятий міжвузівський науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" (Кіровоград, 15–16 жовтня 2010 р.), Семенюта М. (2011)
Голобородько Я. - Українська стратегема: Схід–Захід–дуалізм (2011)
Горобець Ю. - Роль експериментальних і теоретичних досліджень у сфері застосування фізичних законів (2011)
70-річчя академіка НАН України А. А. Мартинюка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (2011)
Справа "Гарькавий проти України" Рішення від 18 лютого 2010 р. (2011)
Кохановська О.В. До питання про захист персональних даних в Україні (2011)
Лічман Л. Г. - Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України (2011)
Лужанський А. В. - Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні (2011)
Макаренко А. С. - Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання (2011)
Прістер Б. - Проблеми радіаційного захисту населення на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2011)
Шестопалов В. - Радіаційний вплив і дитяче здоров’я : захворюваність шлунково-кишкового тракту в дітей у постчорнобильський період під впливом радіаційно-ландшафтних чинників, Набока М., Ліхошерстов О., Чабан О., Свендсен Е. (2011)
Терещенко В. - Прояви і діагностика зміненого перебігу захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Піщиков В., Дегтярьова Л., Сегеда Т. (2011)
Гриневич Ю. - Радіобіологічний супровід нейтронної терапії онкологічних хворих, Дьоміна Е., Телецька С. (2011)
Бондар О. - Екологічний аудит: світовий досвід і вітчизняні реалії, Білявський Г., Саталкін Ю., Пилипчук М. (2011)
Відлуння Чорнобиля (2011)
Ворона П. - "Атомом розтерзана весна" : місія лектора-науковця в зоні відчуження (2011)
Яременко Л. - Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків, Вербіцька О. (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Гаврилюка (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2011)
Шестопалов В. М. (2011)
Гродзинський Д. М. (2011)
Лібанова Е. М. (2011)
Кундієв Ю. І. (2011)
Вишневський І. М. (2011)
Постанова Президії Національної академії наук України "Про 25-ту річницю Чорнобильської катастрофи" (2011)
Мачулін В. - Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України, Литовченко В., Стріха М. (2011)
Лукін О. - Газові ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння (2011)
Царенко П. - Мікроводорості як об’єкт біоенергетики : види колекції IBASU-A — перспективні продуценти біомаси як джерела сировини для біопалива, Борисова О., Блюм Я. (2011)
Сергієнко І. - Талант, помножений на працьовитість : до 75-річчя президента Російської академії наук академіка Ю. С. Осипова, Чикрій А. (2011)
Постанова "Про перебування делегації Сибірського відділення Російської академії наук у Києві", Договір про наукову співпрацю між Національною академією наук України і Сибірським відділенням Російської академії наук (2011)
Картель М. - Глибокі дослідження поверхневих явищ : Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України — 25!, Дацюк А. (2011)
Калініна А. - Київський будинок учених: відродження і становлення (1945–1976), Луговський О. (2011)
70-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2011)
60-річчя академіка НАН України А. Г. Білоуса (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Волошина (2011)
Черновська С. - Про порядок надання відпусток (2011)
Матеріали Міжнародної конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України" (2011)
Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення. Доповідь Голови Верховного Суду України В.В. Онопенка (2011)
"Права людини — передумова розвитку сучасних європейських народів". Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина (2011)
Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі. Доповідь Голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля Коста (2011)
Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. Карпачової (2011)
Еволюція ролі Європейського суду — на шляху до процедуралізації фундаментальних прав. Доповідь судді Європейського суду з прав людини Г.Ю. Юдківської (2011)
Виконання постанов Європейського cуду: субсидіарність і/або "суверенна воля"? Доповідь судді Європейського суду з прав людини А.І. Ковлера (2011)
Константий О. В. - Суд загальної юрисдикції як суб’єкт правової охорони Конституції України (2011)
Романюк Я. М. - Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя (2011)
Шемшученко Ю. - Конституційно-правові засади державного суверенітету України : до 20-ї річниці проголошення незалежності України (2011)
Довбенко М. - Чи потрапимо у світову "двадцятку"? : критичний погляд на орієнтири вітчизняної економічної стратегії (2011)
Ситник К. - У центрі уваги — найактуальніші проблеми ботанічної та мікологічної науки : Всеукраїнська конференція "Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки" (Київ, 6–8 квітня 2011 р.), Дудка І., Ільїнська А. (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки" (2011)
Указ Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік" (2011)
Пода Д. - Рідкісні ядерні процеси, Поліщук О., Нагорний С., Юрченко С. (2011)
Калініна А. - Київський будинок учених АН УРСР: відродження і становлення (1977–1991), Луговський О. (2011)
Ручка А. - Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. А. Тукала (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Слісенка (2011)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Копиленка (2011)
Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах : доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року (2011)
Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України академіка НАН України В. М. Литвина (2011)
Олійник Б. І. (2011)
Губерський Л. В. (2011)
Безуглий М. Д. (2011)
Бар’яхтар В. Г. (2011)
Булат А. Ф. (2011)
Ворона В. М. (2011)
Єльська Г. В. (2011)
Яцків Я. С. (2011)
Перевозчикова О. Л. (2011)
Широков А. І. (2011)
Старостенко В. І. (2011)
Кушнір Р. М. (2011)
Постанова Загальних зборів Національної академії наук України "Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2010 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2011)
Постанова "Про присудження Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України" (2011)
Постанова "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р." (2011)
Постанова "Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р." (2011)
Голобородько Я. - Життєвий шлях — "духовні автобани" : до 80-річчя академіка Івана Дзюби (2011)
Гонтар О. - Як гартувався алмаз : Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 50!, Колесниченко Н. (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка (2011)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Пилипенка (2011)
Шпак Анатолій Петрович (2011)
Вітання Голови Верховного Суду України з Днем Незалежності України (2011)
Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування (2011)
Справа "Олексій Михайлович Захаркін проти України". Рішення від 24 червня 2010 р. (2011)
Романюк Я. М. - Цивільно-правові договори, у яких зобов’язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов’язані з їх виконанням (2011)
Легенченко М. О. - Особливості створення нової речі у процесі здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (2011)
Таран О. В. - Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці (2011)
Левенець Ю. - Еволюція політичної влади в Україні (2011)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року" (2011)
Маруняк Є. - Регіональні особливості глобалізаційних процесів (2011)
Панасюк В. - Задля міцності і довговічності : Фізико-механічному інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України – 60 років (2011)
Кривонос Ю. - Алгоритм виконання надскладних завдань : академікові НАН України І. В. Сергієнку — 75! (2011)
Горкіна Л. - Літописець і теоретик економіки України : з нагоди 90-річчя іноземного члена НАН України І.-С. Коропецького, Довбенко М. (2011)
Голобородько Я. - Автономна аналітика "гранд-критика" : до 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя (2011)
Солдатенко В. - Суспільно-політичні альтернативи революційної доби, Любовець О. (2011)
Кожушко Б. - З історії відкриття рідких кристалів, Шендеровський В. (2011)
Чумаченко М. - Наукове обґрунтування соціальної спрямованості економічного розвитку (2011)
70-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова (2011)
70-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка (2011)
50-річчя академіка НАН України Ю. А. Левенця (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Боюна (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Грицика (2011)
Роль верховного суду у захисті прав людини на національному рівні (2011)
У Пленумі Верховного Суду України (2011)
Справа "Нікіфоренко проти України" (2011)
Лужанський А. В. - Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки майна на стадії виконавчого провадження (2011)
Самсін І. Л. - Співвідношення понять "податковий обов’язок" та "податкове зобов’язання" в законодавстві України (2011)
Городовенко В. В. - Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації (2011)
Цірат Г. А. - Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікаці (2011)
Комісаренко С. - Життєдайні принципи вченого-гуманіста : з нагоди 130-річчя від дня народження академіка О. О. Богомольця (2011)
Барштейн В. - Академік О. О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури, Блюм Я. (2011)
Левіна Д. - На шляху до комерціалізації наукових результатів, Чернишев Л., Рагуля А., Федорова Н., Смертенко П. (2011)
Павко А. - Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні (2011)
Левенко Б. - Трансгенні культури у світі та Україні (2011)
Угода про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та Російською академією наук (2011)
Протокол до Угоди про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України і Російською академією наук (2011)
Перелік пріоритетних напрямів для співробітництва НАН України і РАН (2011)
Сергієнко І. - Енергія багатогранного таланту : до 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка (2011)
Радченко А. - Нові обрії академічної періодики, Болкотун З. (2011)
Гродзинський Д. - Радіоекологія прісноводних екосистем Зони відчуження ЧАЕС, Кутлахмедов Ю. (2011)
Палієнко В. - Розгадуючи таємниці українських ґрунтів (2011)
Вергунов В. - Сучасний погляд на історію української науки, Кучер В. (2011)
80-річчя академіка НАН України В. І. Лялька (2011)
80-річчя академіка НАН України М. С. Бродина (2011)
70-річчя академіка НАН України Є. В. Лебедєва (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Власенка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Д. Чуєшова (2011)
Черновська С. - Роз’яснення щодо змін у порядку обчислення страхового стажу (2011)
Гончарук В. - Роль хімічних форм радіонуклідів у прогнозуванні їхньої поведінки в довкіллі, Пшинко Г. (2011)
Власов В. - Глобальні водні ресурси та їх використання, Власов Д. (2011)
Євтух О.Т. - Іпотечна криза в Україні як індикатор економічних проблем, Євтух О.О., Сітовська Л. (2011)
Маліцький Б. - Форпост українського наукознавства : Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України – 25 років, Кавуненко Л., Красовська О., Пилипенко О. (2011)
Вергунов В. - Бібліотечне задзеркалля : як підвищити роль книги у суспільному житті (2011)
Голобородько Я. - Подвижник "української ідеї" : до 170-річчя від дня народження М. П. Драгоманова (2011)
80-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка (2011)
80-річчя академіка НАН України В. І. Махненка (2011)
70-річчя академіка НАН України Л. В. Губерського (2011)
70-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2011)
Черновська С. - Зміни в пенсійному забезпеченні (2011)
Ніколайчук І. - Імпульс для розвитку вітчизняної електроніки (2011)
Радченко А. - Інформаційний простір СНД : V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук, Болкотун З. (2011)
Чехун В. - Магнітні наноструктури в пухлинних клітинах : застосування методів скануючої зондової мікроскопії для дослідження структурної організації магніточутливої фази в пухлинних клітинах карциноми Ерліха, Горобець С., Горобець О., Дем’яненко І. (2011)
Одотюк І. - Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку (2011)
Савчак О. - Геодинамічні і геохімічні особливості залягання нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського регіону (2011)
Захожай К. - Статистичне оцінення ефективності структурної політики з використання видатків місцевих бюджетів України, Паславський О. (2011)
Квасниця В. - Мінералогія України у ХХІ столітті: здобутки, проблеми, перспективи : VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства (Київ, 4–5 жовтня 2011 р.), Черниш Д. (2011)
Пилипенко О. - Біля витоків молекулярної біології : до 130-річчя публікації трактату "Основи молекулярної біології" та 160-річчя від дня народження його автора Л. К. Попова (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України К. Г. Самофалова (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Фролова (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Никоненка (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Задіраки (2011)
Вступні промови (2011)
Матеріали робочого засідання на тему "Верховний суд як суб’єкт захисту прав людини на національному рівні" (2011)
Матеріали робочого засідання на тему "Роль верховного суду в механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини" (2011)
Висновки круглого столу (2011)
Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України (затверджене постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5) (2011)
Персональний склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (Додаток 1 до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України від 16 вересня 2011 р. № 5) (2011)
Хавронюк М. І. - Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини, Калмиков Д. О. (2011)
Лазор Л. И. - Сущность, значение и перспективы реализации принципа гендерного равенства в сфере труда на современном этапе развития украинского государства (2007)
Лазор В. В. - Актуальные проблемы обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин в трудовых отношениях (2007)
Фомин А. И. - Торжество демократии или разгул конституционно-правового нигилизма? (2007)
Гуславский В. С. - Новые возможности в раскрытии преступлений (2007)
Чутчева О. Г. - Гендер в правоотношениях – конкуренция полов (2007)
Кузнєцов О. О. - Права людини і статус жінок у системі правоохоронних органів: ґендерний аспект (2007)
Запорожець І. Г. - Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні аспекти (2007)
Шлыкова И. А. - Роль, не нуждающаяся в оправдании (размышления о роли женщины в обществе и ее трактовках) (2007)
Усенко Т. В. - Реалізація принципів ґендерної політики на сучасному етапі в Україні (2007)
Котова Л. В. - Значення ознаки статі при характеристиці правового статусу працівника (2007)
Капліна Г. А. - Гендерна диференціація оплати праці (2007)
Омельченко Т. В. - Труд и гендерные проблемы: сравнительно - правовой анализ (2007)
Плахотіна Н. А. - Правове забезпечення реалізації гендерної політики в трудових процесуальных відносинах (2007)
Старокожев О. А. - Свидетель в уголовном процессе (2007)
Семянистый Л. И. - Уголовно-правовая характеристика незаконного обращения с оружием и торговли оружием (2007)
Куцурубова-Шевченко Е. В. - Правовая регламентация деятельности обособленных подразделений высших учебных заведений (2007)
Лазор І. В. - Історико-правовий аспект становлення і розвитку інституту дисципліни праці у вітчизняному трудовому праві (2007)
Гальченко О. С. - Організаційно-правові проблеми оцінки нематеріальних активів (2007)
Талыкин Е. А. - Некоторые аспекты понятия предварительной судебной защиты в хозяйственном процессе (2007)
Татаренко Г. В. - Проблеми розробки і законодавчого закріплення соціальних стандартів пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Сиротюк О. Д. - Правові стимули у регламентації господарської діяльності (в аспекті забезпечення соціальної спрямованості економіки) (2007)
Подгорна Г. В. - Роль професійних спілок у здійсненні нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю (2007)
Єременко Л. В. - Порядок обчислення строків у законодавстві України про працю (2007)
Горбань О. П. - Зміст і особливості права на працю іноземців та осіб без громадянства за чинним трудовим законодавством України (2007)
Говоруха М. М. - Проблемні питання, пов’язані з виконанням судового рішення, ухваленого за позовом прокурора у цивільному судочинстві (2007)
Кузнєцова О. В. - До питання щодо характеристики об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 321 КК України (2007)
Шумило М. М. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців у країнах центральної та східної Європи (2007)
Бурбело Б. Ю. - Удосконалення взаємодії суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху (2007)
Хмельницкий А. Г. - Глобализация экономики и правовая интеграция в современном мире (2007)
Шаповалова О. В. - Аналітичні засади екологізації прав суб’єктів господарювання (2007)
Аблятіпова Н. А. - Деякі питання розмежування добровільного представництва від інших правовідносин, пов’язаних з представництвом (2007)
Кириченко Ю. М. - Участь територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (2007)
Незалежність суддів в Україні (2011)
Про ситуацію, що склалася у зв’язку з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції М. Гаврилюком інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ:Рішення зборів суддів Верховного Суду України від 14 листопада 2011 року (2011)
Печений О. П. - Проблемні питання судової практики у справах щодо визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину (2011)
Сенін Ю. Л. - Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника (2011)
Руда Т. В. - Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект (2011)
Наука та освіта — основоположні чинники забезпечення модернізації економіки країн СНД : спільне засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук та Ради Євразійської асоціації університетів (Київ, 22 жовтня 2011 р.) (2011)
Геніальний конструктор ракетно-космічної техніки : до 100-річчя від дня народження академіка М. К. Янгеля (2011)
Творчий шлях видатного вченого-механіка : вступне слово президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
Слово про Янгеля : доповідь голови Державного космічного агентства України Ю. С. Алексєєва (2011)
Він визначив генеральну лінію створення ракет : доповідь академіка НАН України В. П. Горбуліна (2011)
Класик ракетобудування : доповідь генерального конструктора — генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" О. В. Дегтярева (2011)
Малєтін Ю. - Суперконденсатори — накопичувачі електричної енергії з використанням нанорозмірних вуглецевих матеріалів, Стрижакова Н., Зелінський С., Гоженко О., Стрелко В. (2011)
Мартинов Є. - Український національний грід — учасник міжнародного об’єднання NorduGrid, Смирнова О. (2011)
Матвійчук А. - Можливості та перспективи створення штучного інтелекту (2011)
Солдатенко В. - Проблеми політики національної пам’яті і завдання її наукового забезпечення (2011)
Гоженко А. - Профілактична стратегія медичної науки — шлях до підвищення ефективності охорони здоров’я, Кульбіда М., Кочет О. (2011)
Іваненко Л. - Первісток обчислювальної техніки : до 60-річчя створення МЕСМ (2011)
Барштейн В. - Манфред Ейген у пам’ятках матеріальної культури, Блюм Я. (2011)
Башкортостан — Україна: наука, освіта, культура в роки Великої Вітчизняної війни : Міжнародна наукова конференція (Уфа, 21–22 вересня 2011 р.) (2011)
Вітання президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
Спільні сторінки в історії науки України та Башкортостану : виступ головного ученого секретаря Національної академії наук України академіка НАН України А. Г. Загороднього (2011)
Уфимський період в історії інститутів гуманітарного профілю НАН України : виступ директора Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценка (2011)
Оптимістичний приклад українсько-китайського співробітництва у галузі новітніх біотехнологій (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Литовченка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Гончара (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Азарєнкова (2011)
Зміст журналу за 2011 рік (2011)
Виступ Президента України В. Януковича на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників суду (2011)
Обрано Голову Верховного Суду України та його заступників (2011)
Моніторинг незалежності суддів в Україні (2011)
Городовенко В. В. - Актуальні проблеми забезпечення відкритості судової влади (2011)
Кирилюк Р. І. - Види забезпечувальної діяльності Державної судової адміністрації України (2011)
Селіванов А. О. - Конституційно-правова характеристика публічної влади в умовах застосування адміністративної юрисдикції суду (2011)
Романюк Я. М. - Особливості визнання недійсними договорів, укладених на прилюдних торгах (2011)
Cистематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2011 році (2011)
Борис Євгенович Патон: за підсумками року : інтерв’ю президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" (2012)
Локтєв В. М. - Збереження та відновлення науки — запорука розвитку України як передової держави (2012)
Маліцький Б. А. - Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі та міжкраїнова мобільність учених і фахівців: сучасні тенденції : VI Міжнародний симпозіум (20-22 жовтня 2011 р., Київ), Кавуненко Л. П. (2012)
Наумовець А. Г. - Із доповіді "Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України", Попович О. С. (2012)
Дежина І. Г. - Із доповіді "Від "відтоку мізків" до циркуляції кадрів: державна політика Росії щодо взаємодії з науковою і технологічною діаспорою" (2012)
Штанов Ю. В. - Всесвіт, що розширюється з прискоренням (2012)
Мільман Ю. В. - Квазікристали — нова атомна структура твердого тіла і матеріали з комплексом незвичайних властивостей, Єфімов М. О. (2012)
Романюк С. І. - Імунітет: що змушує його працювати?, Комісаренко С.В. (2012)
Довбенко М. В. - Макроекономіка: ефект позитивних очікувань (2012)
Голобородько Я. Ю. - Альтер-простори Тумаса Транстрьомера (2012)
Іващук Л. А. - Премія миру в контексті гендерної рівності, Удовик В. М. (2012)
Гнесін Г. Г. - Матеріалознавство — меганаука (2012)
Куценко В. І. - Стратегія сталого розвитку крізь призму соціогуманітарної сфери (2012)
Руда О. Г. - Маніпулятивні стратегії в розв’язанні мовних проблем в Україні : наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2011 року (2012)
Сагач В. Ф. - Перша конференція молодих фізіологів : Всеукраїнська наукова конференція молодих учених "Фізіологія: від молекул до організму" (20-21 жовтня 2011 р., Київ), Федоренко О. А., Болдирєв О. І. (2012)
Прядкін К. К. - Важлива складова діяльності Північно-Східного наукового центру НАН та МОНмолодьспорту України (2012)
60 років першому в континентальній Європі комп’ютеру (2012)
Шендеровський В. А. - Вчені України — лауреати міжнародних премій і нагород (2012)
70-річчя академіка НАН України В. М. Єремеєва (2012)
70-річчя академіка НАН України В. П. Кухаря (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Іщенка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Шевченка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Сідорова (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Вовка (2012)
Рейтинг наукових досягнень 2011 року за версією журналу "Science" (2012)
Вітання Президента України В. Ф. Януковича з нагоди 50-річчя обрання академіка Б. Є. Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Послання Генерального директора ЮНЕСКО пані Ірини Бокової з нагоди святкування 50-ї річниці професійної діяльності президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона (2012)
До 50-річчя обрання академіка Б. Є. Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Походня І. К. - Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона (2012)
Наумовець А. Г. - Б. Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України (2012)
Б. Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень (2012)
Геєць В. М. - Б. Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності (2012)
Загородній А. Г. - Б. Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків (2012)
Мачулін В. Ф. - Б. Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми (2012)
60-річчя академіка НАН України Ю. І. Ізотова (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Михальченка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2012)
Премія Крафорда – 2012 (2012)
Борис Євгенович Патон: п’ятдесят років на чолі Академії : урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (01 лютого 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (15 лютого 2012 року) (2012)
Таширев О. Б. - Антарктида — мікробні ценози, екосистеми та біорозвідка : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 01 лютого 2012 року (2012)
Патон Б. Є. - Умови ефективного застосування сонячних електроенергетичних систем, Клюй М. І., Коротинський О. Є., Макаров А. В., Трубіцин Ю. О. (2012)
Головенко М. Я. - "Філософія" фармацевтичних інновацій (2012)
Лавріщева К. М. - Інструментально-технологічний комплекс для розробки й навчання прийомам виробництва програмних систем (2012)
Нецветов М. В. - Екологічне значення вібрацій і біомеханічних властивостей рослин : наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2011 року (2012)
Онищенко О. С. - 86-а Генеральна асамблея Міжнародного союзу академій наук, Римаренко С. Ю. (2012)
Мельник О. К. - Свій серед зірок і комет : 75 років члену-кореспонденту НАН України Климу Чурюмову, Чурюмова Т. К. (2012)
Рецензія на монографію І. С. Чекмана "Нанофармакологія". - К.: Задруга, 2011. – 424 с. (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кир’яна (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Варюхіна (2012)
Російські полярники завершили 25-річний шлях до озера Восток (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (14 березня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (28 березня 2012 року) (2012)
Романов В. О. - Комп’ютерні прилади та інформаційні технології для прецизійного землеробства : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 березня 2012 року (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Стріла часу (2012)
Семенюк Е. П. - Що заважає практичному втіленню ідеї Екологічної Конституції Землі?, Туниця Т. Ю. (2012)
Фурдичко О. І. - Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва (2012)
Севостьянов Є. О. - Дослідження просторових відображень геометричним методом : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН Украї­ни 15 лютого 2012 року (2012)
Халюк Л. М. - Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію "Вісла" 1947 року : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Солонін Ю. М. - Технологічна платформа "Передові матеріали і технологічні процеси їх отримання" як основа відродження передової ролі України в галузі матеріалознавства, Гороховатська М. Я., Білан І. І., Смертенко П. С., та ін. (2012)
Система рейтингового оцінювання наукової діяльності : інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України Т. В. П’ятчаніною (2012)
Новий словник української словозміни. Рецензія на книгу В. І. Критська, Т. І. Недозим, Л.В. Орлова, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна". - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — 760 с. (2012)
80-річчя академіка НАН України В. І. Монченка (2012)
80-річчя академіка НАН України М. В. Новікова (2012)
80-річчя академіка НАН України В. Г. Дончика (2012)
70-річчя академіка НАН України В. П. Широбокова (2012)
60-річчя академіка НАН України З. Т. Назарчука (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Митропольського (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Солоніна (2012)
Конкурс на здобуття премії за видатні результати, одержані російськими та українськими вченими при проведенні спільних досліджень (2012)
Гібридний мас-спектрометр FINNIGAN LTQ™ ORBITRAP™ у дослідженні білків (2012)
Національна академія наук України: досягнення 2011 року та основні напрями подальшої роботи : сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2011 році (2012)
Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 12 квітня 2012 року (2012)
Про досвід реформування у Національній академії аграрних наук : виступ академіка НААН України М. Д. Безуглого (2012)
Інноваційні технології комплексного освоєння родовищ мінеральних ресурсів України : виступ академіка НАН України А. Ф. Булата (2012)
Інтеграція радіоастрономії України в європейську радіоастрономічну науку : виступ академіка НАН України О. О. Коноваленка (2012)
Про концепцію стимулювання екологічно безпечної економіки : виступ академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2012)
Еволюція… Що далі? : виступ академіка НАН України О. О. Кришталя (2012)
Чорне, Азовське та Каспійське моря як імітаційна модель океану : виступ академіка НАН України В. О. Іванова (2012)
Щодо реалій української науки : виступ академіка НАН України А. Г. Білоуса (2012)
Реалії і перспективи космічної галузі України : виступ академіка НАН України Я. С. Яцківа (2012)
Проблеми реформування Конституції України : виступ академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2012)
Про впровадження наукових розробок : виступ члена-кореспондента НАН України В. М. Варюхіна (2012)
Щодо фінансування науки в Україні : виступ голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України А. І. Широкова (2012)
Громадянський голос поезії : доповідь академіка НАН України Б. І. Олійника з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2012)
Славістичні і македоністичні наукові інтереси : доповідь академіка Македонської академії наук і мистецтв Б. П. Ристовскі з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2012)
Чи переживе наука фінансовий голод? : виступ академіка НАН України В. М. Локтєва (2012)
Інтелектуальні сенсори для медико-біологічних потреб : виступ академіка НАН України І. Д. Войтовича (2012)
Популяризація української культури як головний орієнтир гуманітарних наук : виступ академіка НАН України С. П. Павлюка (2012)
Про стан і розвиток ядерної медицини в Україні : виступ академіка НАН України В. Ю. Сторіжка (2012)
Природно-заповідна справа: роль Національної академії наук України : виступ члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова (2012)
Відзначення 75-річчя від дня народження академіка НАН України С. М. Конюхова : спільне засідання Президії Національної академії наук України та Колегії Державного космічного агентства України (2012)
VІ Всеукраїнський фестиваль науки : 18–20 квітня 2012 року (2012)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. К. Степанковської (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Я. Мєшкова (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Т. П. Мар’яновича (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Величка (2012)
Лазор Л. И. - Сущность и значение внесудебного трудового процессуального производства в современных рыночных условиях (2012)
Іншин М. І. - Сутність державної служби за новим законом України "Про державну службу": аналіз поняття (2012)
Шамшина І. І. - Суб'єкти соціально-партнерських відносин: проблеми правового визначення (2012)
Щербина В. І. - Правовий статус профспілок: історія і перспективи (2012)
Євдокимов М. О. - Особливості кримінальної відповідальності за порушення цензурного устава літераторами Російської імперії після вітчизняної війни 1812 р. (2012)
Арсентьєва О. С. - Особливості визначення правового статусу роботодавців, їх організацій та об’єднань як суб’єктів соціального діалогу (2012)
Гальченко О. С. - Актуальні питання державного регулювання оплати праці (2012)
Івчук Ю. Ю. - Деякі питання, пов’язані з матеріальною відповідальністю роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я (2012)
Капліна Г. А. - Інформаційні аспекти трудових відносин (2012)
Котова Л. В. - Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах (2012)
Лазор І. В. - Поняття і правова природа колективного договору (2012)
Плахотіна Н. А. - Проблеми правового регулювання примирливо-третейської форми трудових процесуальних відносин з вирішення колективних розбіжностей (2012)
Татаренко Г. В. - Проведення позапланової ревізії (перевірки) фінансово-господарчої діяльності суб’єкта господарювання на вимогу органу досудового розслідування (2012)
Запорожець І. Г. - Правові основи трудової діяльністі суддів та особливості її виникнення (2012)
Аркатов Я. А. - Здобутки та недоліки впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2012)
Бабенко А. С. - Зарождение и развитие европейского законодательства о регистрации и оценки химических веществ (2012)
Биков А. В. - Добір працівників за законодавством України: питання організаційно-правових форм (2012)
Білощук Я. - Особливості тарифної системи оплати праці на підприємствах вугільної промисловості (2012)
Бодаєвський В. П. - Військово-кримінальне законодавство: місце у вітчизняній системі законодавства, проблема поняття та адекватність термінології (2012)
Буряк І. О. - Актуальні питання реалізації права громадян на забезпечення лікарськими засобами (2012)
Валецька О. В. - Психологічний аспект трудової діяльності (2012)
Величко Л. Ю. - Розірвання трудового договору у випадку скорочення працівників: міжнародний та європейський досвід, можливість його використання в Україні (2012)
Висєканцев О. О. - Адміністративна відповідальність державного нотаріусу (2012)
Галаван З. С. - Система попереднього слідства Російської Федерації (2012)
Глущенко Є. М. - До питання меж правового регулювання трудових відносин (2012)
Горбатенко О. В. - Види правовідносин із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи (2012)
Гостєв В. В. - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи (2012)
Гошовський В. С. - Організація діяльності щодо підвищення ефективності системи органів виконавчої влади (2012)
Грек М. В. - Методи адміністративної діяльності служби безпеки України (2012)
Денисенко А. П. - Припинення трудових відносин з керівником підприємства за трудовим законодавством України (2012)
Дудченко О. Ю. - Адміністративні посади у судовій системі України (2012)
Ємельянчик С. О. - Сторони договору про надання послуг доступу в інтернет (договору інтернет-провайдингу) (2012)
Журавльов Д. В. - Особливості функціонування центральних органів виконавчої влади України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання (2012)
Зінченко М. Ю. - До питання про основні підходи до визначення юридичної природи трудової функції працівників (2012)
Зубрицький М. І. - Тактика і методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів під час розкриття та розслідування злочинів проти життя особи (2012)
Ибрахим С. С. - Формирование основных принципов регулирования трудовых отношений в рамках международной организации труда и пути их демократизации (2012)
Івченко К. А. - Щодо визначення банківської системи України (2012)
Ісаков М. Г. - Правові засади нормативного регулювання окремих видів державного контролю у сфері підприємницької діяльності в зарубіжних країнах (2012)
Кабаченко М. О. - Дисципліна праці як правова категорія: спроба визначення поняття (2012)
Каралкіна Т. В. - Види неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності в Україні (2012)
Кірєєв Д. В. - Правове забезпечення діяльності адміністративних судів України (2012)
Колеснікова М. В. - Гарантії адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію у сфері публічного управління (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Костилєва Т. І. - Суб’єкти контролю за дотриманням законодавства про працю (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського