Коваль В. О. - Питання реалізації процесуального статусу іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві (2013)
Савченко А. С. - Істотне порушення будівельних норм і правил як підстава визнання збудованого або реконструйованого об’єкта самочинним будівництвом (2013)
Вереша Р. В. - Основні проблеми визначення мети покарання в контексті реалізації аксіологічного підходу у кримінальному праві (2013)
Ірха Ю. Б. - Окремі проблеми правового регулювання питань протидії екстремізму в Україні (2013)
Дільна З. Ф. - Сумніви та протиріччя, що виникають при виконанні вироку, та порядок їх вирішення (2013)
Бєляєва К. В. - Тактичні особливості проведення психологічного експерименту в досудовому розслідуванні, визначені гендерною належністю особи-об’єкта (2013)
Гора І. В. - Залучення спеціаліста й експерта адвокатом за Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Колесник В. А. - Деякі проблемні питання пред’явлення особи та речей для впізнання за чинним КПК України (2013)
Софілканич О. В. - Актуальні проблеми судово-економічної експертизи у кримінальних провадженнях про економічні злочини (2013)
Вереша Р. В. - Вина та її форми за кримінальним правом Англії, Кашпур О. В. (2013)
Берладин О. Б. - Про надання захисником безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі України і Великобританії (2013)
Попов А. П. - Актуальні проблеми виявлення та документування правопорушень авторських та суміжних прав, що вчиняються у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів (2013)
Бишевець О. В. - Шляхи оптимізації застосування психологічного впливу у кримінальному провадженні (2013)
Гончаренко В. Г. - Джон Сміт в Україні (2013)
Ніколенко І. І. - Проблеми визначення міжнародного конфлікту (2013)
Антонюк Н. М. - Україно-англійський переклад аспектної академічної термінології, Возна М. О. (2013)
Головіна Т. І. - Ода книзі (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2013)
Скотна Надія. - Освітня політика (2011)
Курбатов Сергій. - Історичні трансформації (2011)
Аббасова К. - Гуманізація свідомості (2011)
Біленко Тетяна. - Слово і час: специфіка хронотопу (2011)
Ліщук-торчинська Т. - Герменевтичне розуміння наративу як темпорального дискурсу особливого роду у філософії Поля Рікера (2011)
Рупташ Ольга. - Проблема смислу: філософсько-антропологічний аспект (2011)
Матковський Михайло. - Cім’я – осередок формування моральних засад (за творами Івана Франка) (2011)
Ткаченко Олександр. - Соціальна пам’ять як носій духовних основ традиції (2011)
Сич Микола. - Потреба у творчості як проблема соціальної філософії (2011)
Здоровенко Віктор. - Проблеми синтезу в естетичній організації предметного середовища (2011)
Крутій Юлія. - Діалог у контексті духовних пошуків доби Середньовіччя (2011)
Бойчук Наталія. - Філософсько-антропологічні тенденції західноєвропейської філософії як парадигмальний контекст становлення вчення М.Шелера про релігію (2011)
Бродецький Олександр. - Ренесансна трансформація релігійної філософії: метафізичний та етичний аспекти (2011)
Горохолінська Ірина. - Ідейно-методологічні особливості концепції релігії Імануїла Канта (2011)
Здоровенко Валентина. - Виявлення феноменів антроповіртуальності в дослідженнях духовних процесів Карла Юнґа (2011)
Ліщук-Торчинська Т. - Концептуалізація поняття "пам’ять” у соціально-гуманітарних науках. Стаття перша (2012)
Дудченко Володимир. - Історична пам’ять як осмислена духовна спадщина нації (2012)
Біленко Тетяна. - Пам’ять у контексті хронотопу (2012)
Меньок Віра. - Пам’ять і обітниця: феноменологія пам’яті за Полем Рікером (2012)
Янко Жанна. - Художній твір як пам’ять: контекст соціального пізнання (2012)
Скотна Надія. - Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні (2012)
Мовчан Віра. - Моральне виховання і самовиховання в системі освітнього процессу (2012)
Курбатов Сергій. - Причини виникнення та специфіка перших європейських університетів (2012)
Маркова Мар’яна. - Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму (2012)
Петрів Оксана. - Екзистенційний вимір людського буття в українській філософсько-літературній традиці (2012)
Фесенко Галина. - "Мистецтво жити” у місті: філософсько-антропологічні аспекти проектування культурного простору (2012)
Кравченко Олена. - Елемент двонатурності людини у філософському вченні Георгія Кониського (2012)
Артюх В’ячеслав. - Філософсько-історичні ідеї Михайла Драгоманова і позитивізм (2012)
Блашків Оксана. - Українські вчені у формуванні американської славістики після Другої світової війни: приклад Дмитра Чижевського (2012)
Мірчук Ірина. - Духовний потенціал спадщини Гавриїла Костельника і сучасність (2012)
Бурий Андрій. - Проблема божественного у кінематографічній рецепції екзистенціалізму (2012)
Стуканов М. - Проблеми шаманства в сучасному суспільстві (2012)
Білан Тетяна. - Концепт "світ людини”: духовно-моральний та естетичний аспекти (2012)
Запорожан В. Н. - Симультанные операции при сочетании гинекологической хирургической патологии, Татарчук Т. Ф., Дронов А. И., Дронова В. Л., Крючина Е. А. (2013)
Давыдова Ю. В. - Профилактика перинатальных инфекций и их последствий у беременных (2013)
Татарчук Т. Ф. - Новые подходы к проблемным вопросам лечения генитального эндометриоза, Захаренко Н. Ф., Тутченко Т. Н. (2013)
Местные эстрогены: не только для лечения, но и для диагностики : редакционній обзор (2013)
Михайлишин Л. О. - Причини і профілактика повторних негативних спроб запліднення in vitro (2013)
Видиборець С. В. - Механізми формування залізодефіцитних станів і cучасні підходи до призначення оральних засобів заліза (2013)
Вовк Е. И. - Сохранение беременности: безоблачный рассвет новой жизни (2013)
Маланчук Л. М. - Сучасні підходи щодо корекції побічних ефектів гормональної контрацепції, Маланчук С. Л. (2013)
Галина Т. В. - Метафолин в составе комбинированных оральных контрацептивов – инвестиция в репродуктивное благополучие (2013)
Татарчук Т. Ф. - Эффективность применения препаратов, оказывающих дофаминергическое действие, в комплексной терапии дисгормональной стресс-индуцированной патологии (2013)
Бенюк В. А. - Оценка методов прерывания нежелательной беременности в аспекте психологических проблем, Кувита Ю. В., Колесник В. Л. (2013)
Стохмаль А. - Реципрокна атріовентрикулярна тахікардія, ускладнена недостатністю кровообігу у вагітної із алкогольною та нікотиновою залежністю на 28-у тижні вагітності, Мілєвіч Т., Банась Т., Капера П., Феніковскі А., Чайківська З., Кшисєк Ю. (2013)
ТОП 5. Гинекология (2013)
ТОП 5. Акушерство (2013)
Бережний А. М. - Видатні державні і військові діячі Російської імперії українського походження (2013)
Kawka Inga. - Indirect methods of integration into the legal system of the European union member states (2013)
Малютіна І. П. - Категорія "жінка" в публічному і приватному праві Стародавнього Риму (2013)
Прилуцький Р. Б. - Основні теорії юридичної особи та їх вплив на розвиток організаційних форм суб’єктів господарювання (2013)
Самбор М. А. - Правове регулювання безкоштовного забезпечення розрахункових операцій шляхом надання споживачеві інформації про стан рахунків за спожиті послуги рухомого (мобільного) зв’язку (2013)
Матвійчук А. О. - Правовідносини з приводу особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище: суб’єктний склад (2013)
Сервецький І. В. - Реформування системи регіональних підрозділів (міліції) поліції, Сапрун О. В. (2013)
Александренко О. В. - Виключна міра покарання як необхідний чинник ефективної протидії насильницькій злочинності, Самойлов М. В. (2013)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання військовим злочинам анархічної мотивації (2013)
Алієв Г. З. - Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України, Самодіна О. О., Самодін А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Кримінально-процесуальна правова характеристика запобіжних заходів в аспекті прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, Самойлов М. В. (2013)
Kuryliuk Y. B. - Officials of the State Border Guard of Ukraine authorized to detain persons suspected in commitment of a crime (2013)
Бабій М. Ю. - Свобода совісті та свобода релігії: концептуальна матриця Католицької церкви, Присухін С. І. (2013)
Заіка Ю. О. - Рецензія на монографію В.В. Валах "Наследственные правоотношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование)" . – Харьков: "БУРУН КНИГА", 2012. – 320 с. (2013)
Ковалев В. Л. - Респираторные инфекции телят, вызванные паразитоценозами в хозяйствах юга Украины, Заболотная В. П., Гуренко И. А., Костенко И. Е. (2008)
Барабаш А. Ф. - Применение индукторов интерферона при вирусных заболеваниях животных, Ковалев В. Л., Лукашик Г. В. (2008)
Барабаш А. Ф. - Микологическая характеристика навоза свиней, Полищук С. В., Куценко Ю. П., Адамова Н. (2008)
Белявцева Е. А. - Селенитные питательные среды для культивирования животных клеток (2008)
Белявцева Е. А. - Изучение динамики напряженности иммунитета при ньюкаслской болезни (2008)
Бердник В. П. - Роль морфологічних дисциплін в підготовці фахівців напряму "Ветеринарна медицина", Бердник І. Ю., Бублик О. О. (2008)
Войналович С. А. - Переваримость и отложение азота корма при содержании молодняка свиней на рационах с повышенным уровнем энергии и протеина (2008)
Войналович С. А. - Изменение коэффициентов переваримости рациона в зависимости от возраста и живой массы подсвинков, Войналович Л. К. (2008)
Воротілова Н. Г. - Отримання імунних сироваток до вірусу грипу птиць (2008)
Гаврилін П. М. - Методичні та організаційні підходи до викладання морфологічних дисциплін в умовах реформування вищої ветеринарної освіти в України, Оліяр А. В., Шулешко О. О. (2008)
Гуренко И. А. - Профилактические и оздоровительные мероприятия при смешанных респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях телят (2008)
Епанова Е. Л. - О профилактике и оздоровлении птицеводческих хозяйств от респираторного микоплазмоза птиц в АР Крым (2008)
Лукашик Г. В. - Определение особенностей структуры клоакальной сумки и тимуса у цыплят (2008)
Лукьянова Г. А. - Экологические особенности кишечных стронгилят лошадей на территории АР Крым (2008)
Лысенко С. Е. - Ветеринарно-санитарный контроль растительных пищевых продуктов на нитраты (2008)
Кондрахин И. П. - Условия, обеспечивающие нормальное рубцовое пищеварение у коров (2008)
Кондрахин И. П. - Содержание кетоновых тел в молозиве и молоке коров, их диагностическое значение (2008)
Кондрахин И. П. - Определение кетоновых тел в молоке по методу Трубки Р.Я в сдвоенных колбах по Кондрахину И.П., Сенчук И. В. (2008)
Мельник В. В. - Комплексное лечение бронхопневмонии телят с использованием норфлоксацина (2008)
Мельник В. В. - Результаты диспансеризации телят 3-4 месячного возраста, принадлежащих УНПК (2008)
Копылова В. В. - Динамика морфометрических параметров тимуса щенков собак новорожденного и молочного периодов (2008)
Костенко И. Е. - Эпизоотологический и серологический мониторинг хламидийных инфекций крупного рогатого скота в хозяйствах юга Украины (2008)
Криштофорова Б. В. - Морфофункціональні особливості органу універсального гемоімунопоезу у мертвонароджених і живих добових телят, Стегней Ж. Г. (2008)
Криштофорова Б. В. - Проблемы определения морфофункционального статуса органов гемоиммунопоэза у новорожденных млекопитающих (2008)
Криштофорова Б. В. - Загальні проблеми і чинники їх зумовлюючі в організації самостійної роботи студентів з вивчання "Анатомія свійських тварин" (2008)
Криштофорова Б. В. - Морфометрические параметры соматических лимфатических узлов и их кровеносных сосудов у су-точных и мертворожденных телят, Шахов П. А. (2008)
Куевда Е. Н. - Этиология и диагностика иммунодефицита новорожденных телят (2008)
Кущ М. М. - Організація та методичні підходи навчального процесу з дисципліни "Цитологія, гістологія, ембріологія" при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр", Бирка В. С., Жигалова О. Є., Коновалова Н. І., Бирка О. В. (2008)
Новак В. П. - Методичні підходи у викладанні анатомії та гістології при підготовці бакалаврів і магістрів ветеринарної медицини на кафедрі анатомії та гістології ім. П.О.Ковальського, Мельниченко А. П., Дудка В. Б., Сторожук В. А., Сокольський В. П. (2008)
Онищенко Н. Г. - Особенности паразитирования овечьего овода (Oestrus ovis L.) в условиях Крымского предгорья (2008)
Осичкин Г. Н. - Овцеводство Крыма в индивидуальных и фермерских хозяйствах (2008)
Пасунькина М. А. - Биоэкология Psoroptes ovis (2008)
Прокушенкова Е. Г. - Коррелятивные взаимосвязи между тканевыми компонентами кардиальной части желудка суточных поросят (2008)
Симоненко В. И. - О некоторых ошибках и несоответствиях в анатомической терминологии, Горбатенко В. П., Бондаренко Е. Е., Яценко И. В., Кущ Н. Н. (2008)
Скрипник В. И. - Цистотомия и уретростомия при лечении мочекаменной болезни у котов (2008)
Скрипник В. И. - Применение коензим композитума при лечении фибромы молочной железы у сук (2008)
Соколов В. Г. - Морфогенез костного мозга у поросят (2008)
Стегайло А. В. - Динамика морфометрических параметров почек и околопочечного жира у щенков собак (2008)
Стегней М. М. - Молочна справа і ветеринарно-санітарна експертиза молока на Київщині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Степанов В. Г. - Ветеринарная радиология в Украине. Краткий исторический очерк и проблемы (2008)
Степанов В. Г. - Макро-микроангиографические исследования системы кровообращения с использованием методов математического моделирования (2008)
Хлевной А. К. - Пожизненная продуктивность коров красной степной породы (2008)
Хрусталева И. В. - Проблемы методических подходов преподавания: "Анатомия домашних животных" и "Болонская декларация" (2008)
Шарандак В. І. - Творча робота студентів при вивченні анатомії свійських тварин (2008)
Шарандак В. І. - Роль музею в процесі підготовки бакалаврів ветеринарної медицини, Хащина Г. Ю., Ракітін О. М. (2008)
Гаркуша С. Є. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах поросят, що загинули від кишкового клостридіозу (2008)
Климов А. О. - Дагностика панкреотита у собак с использованием УЗИ (2008)
Передмова головного редактора (2012)
Ковбасюк Ю. В. - Підготовка управлінських кадрів як складова державної кадрової політики (2012)
Білинська М. М. - Особливості підготовки державних службовців в Національній академії державного управління при Президентові України: морально-етичний аспект (2012)
Гошовська В. А. - Підвищення рівня професійної компетентності в системі державного управління - шлях до формування еліти українського суспільства (2012)
Крушельницька Т. П. - Підготовка управлінських кадрів у Національній академії: результати соціологічного моніторингу (2012)
Михненко А. М. - Перспективи модернізації змісту навчання вищих керівних кадрів в Україні, Кравченко С. О., Пантелейчук І. В., Макаренко Е. М. (2012)
Чмига В. О. - Аналіз результатів атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні за 15-річний період функціонування галузі науки "державне управління”, Демедишина Н. І. (2012)
Гогіна Л. М. - До питання ролі Національної академії державного управління при Президентові України в теоретико-правовому забезпеченні творчої самореалізації особистості державного службовця (2012)
Григорович Л. С. - Стан підготовки керівних і науково-педагогічних кадрів для охорони здоров’я України в Національній академії державного управління при Президентові України, Рожкова І. В., Радиш Я. Ф., Васюк Н. О. (2012)
Князев В. М. - Галузь науки державного управління, її методологічні особливості, історія виникнення та випровадження в Україні (2012)
Бондаренко В. Д. - Інституційне та кадрове забезпечення наукової сфери України, Загайнова Л. І., Костецька Н. М. (2012)
Бакуменко В. Д. - Завдання науки державного управління в Україні в контексті суспільних трансформацій (2012)
Руденко О. М. - Формування сучасної парадигми державного управління: історико-типологічний аспект (2012)
Воронкова В. Г. - Гуманістичні засади державного управління (2012)
Загороднюк С. В. - Стан та перспективи розвитку науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування” Національної академії державного управління при Президентові України (2012)
Сороко В. М. - Концептуальні засади функціонального аналізу органів державної влади (2012)
Ситник Г. П. - Методологічні засади дослідження системи забезпечення національної безпеки, Марутян Р. Р. (2012)
Сурмін Ю. П. - Проблеми та ризики державно-управлінських реформ (2012)
Бодров В. Г. - Державне управління модернізаційними процесами в економіці України (2012)
Трощинський В. П. - Тенденції розвитку організаційно-функціональної структури державного управління етнонаціональними процесами в Україні (2012)
Валевський О. Л. - Державне управління як інструмент впровадження реформ в Україні, Ребкало В. А. (2012)
Грицяк І. А. - Врядування на регіональному рівні в умовах європейської інтеграції (2012)
Шарий В. І. - Проблеми та перспективи становлення в Україні європейської моделі функціонування самоврядних структур (2012)
Науменко Р. А. - Особливості державного регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні: стан та проблеми фінансового забезпечення (2012)
Яскевич А. Й. - Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови та європеїзація державного управління країн Східного партнерства (2012)
Джинчарадзе Н. Г. - Розвиток електронної демократії в Україні (2012)
Борисевич С. О. - Ефективність чи якість публічного управління (2012)
Загороднюк С. В. - Публічне управління: проблеми теорії і практики, Купрійчук В. М. (2012)
Черленяк І. І. - Державне управління та державницька еліта (2012)
Грицяк Н. В. - Електронна демократія: простір довіри та політичної взаємодії (2012)
Дніпренко Н. К. - Е-демократія як нова якість взаємодії влади та громадськості (2012)
Надюк З. О. - E-Health як механізм електронного врядування в процесі державного управління системою охорони здоров’я України (2012)
Ралдугін Є. О. - Проблема проактивності менеджменту ІТ- інфраструктури організації і сучасні підходи до її вирішення (2012)
Іваницька О. М. - Формування мереж соціального бізнесу, Лопушинський І. П. (2012)
Кучабський О. Г. - Ціннісні орієнтації як система соціального регулювання державної політики в сучасному суспільстві, Парубчак І. О. (2012)
Ребкало В. А. - Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації (повний звіт про результати експертного опитування), Кальниш Ю. Г., Калина М. С. (2012)
Телешун С. О. - Соціальні наслідки нового економічного порядку на початку ХХІ століття: міфи і реалії (2012)
Корень Н. В. - Концептуальні засади забезпечення ефективності бюджетної політики в умовах реформ (2012)
Батушан В. В. - Професійне формування політичного лідерства в системі державного управління як головний чинник ефективної розбудови демократичного суспільства: зарубіжний досвід (2012)
Краснейчук А. О. - Становлення та розвиток інституту президентства (2012)
Бутирська Т. О. - Ретроспективний огляд етики державного будівництва (2012)
Рубан Ю. Г. - Історичний підхід до аналізу політичної комунікації: оцінка Платоном форми і змісту представлення політики (2012)
Сєров О. В. - Образ Русі в статті К. Маркса "Секретне дипломатичне листування” та його сприйняття в історіографії (2012)
Дариенко В. Н. - Генезис социального статуса колхозников (2008)
Герасименко М. В. - Досягнення земств Півдня України в організації медичної допомоги населенню на початковому етапі діяльності (60-70-ті роки ХІХ ст.) (2008)
Добровольська В. А. - Діяльність жіночих медичних та економічних шкіл Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Додонова Г. В. - Аудиторна та позааудиторна робота науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Докашенко Г. П. - Болгарська педагогічна думка і школа нового часу як історична передумова освітянських перетворень другої половини ХХ ст. (2008)
Каганов Ю. О. - Участь молоді в опозиційному русі в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (друга половина 1980-х – 1991 рр.): компаративний аналіз (2008)
Коник Ю. О. - Павло Блажейович Гречина – херсонський губернський землемір (1817-1829) та архітектор (1822-1824) (2008)
Кругла Н. А. - Діяльність Херсонського губернського земства по організації боротьби з епідеміями у ХІХ столітті, Безлуцька О. П. (2008)
Кульчицька О. В. - Фізкультурно-спортивні товариства Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2008)
Матвієнко Л. В. - Господарча діяльність населення Північного Причорномор’я (на прикладі Сабатинівської культури) (2008)
Міронова І. С. - Розвиток козацької пошти в Україні в другій половині XVII – XVIII ст. (2008)
Нікітенко С. В. - Заходи місцевих органів влади та управління щодо організації та розвитку фізкультурно-спортивного руху на Херсонщині (1944-1991 рр.) (2008)
Nita M. - Powstanie i rozwój ekonomiczny Towarzystwa Górniczego Francusko-Rosyjskiego – Franko-Russkoje Gornoje Obszczestwo w Dąbrowie Górniczej Królestwa Polskiego Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1891-1914 (2008)
Потапенко М. В. - Участь польських політичних сил Наддніпрянщини у виборах до міських дум 1917 р. (2008)
Рижева Н. О. - Світові новації у суднобудуванні та їх вплив на зміни технологій виробництва кораблів на Півдні України (друга половина XIX ст.) (2008)
Турченко Г. Ф. - Національні ідентичності та територіальний патріотизм (на матеріалах Півдня України початку ХХ ст.) (2008)
Цибуленко Л. О. - Система міського самоврядування Півдня України при розбудові держави П. Скоропадського (2008)
Черемісін О. В. - Умови функціонування органів місцевого самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (2008)
Шевчук Т. Є. - Встановлення польського політичного режиму на Холмщині і Підляшші (1918-1923 рр.) (2008)
Бездрабко В. В. - Проблема фальшування документів у творчості О.О. Жижиленка як віддзеркалення її розроблення на історико-правових засадах (2008)
Вербицький В. А. - Фізичне виховання і спорт на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Історіографія проблеми (2008)
Качковська Л. Р. - Культурно-громадська діяльність М. Біляшівського як співзасновника Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (2008)
Король А. І. - Наукові студії В. Г. Сарбея в "Українському історичному журналі" (2008)
Куценко Ю. Ю. - Образ Михайла Драгоманова в діаспорній історіографії (2008)
Макієнко О. А. - Теоретичні та методологічні проблеми земської статистики у працях службовців-статистиків Херсонського земства (2008)
Михайленко Г. М. - Біографічні нариси у творчій спадщині Олександра Лотоцького (2008)
Федоренко И. В. - Отличительные признаки научно-технических школ (2008)
Чермошенцева Н. М. - Результати та перспективи дослідження соціокультурної історії Південної України в працях С. Я. Борового (2008)
Бережко К. О. - Ставлення комуністичної партії до Свідків Єгови під час керівництва генсека М. Хрущова (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2008)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицькі громади Півдня України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): соціальний аспект (2008)
Єлісєєв Д. І. - Особливості взаємин товариства "Просвіта" і церкви в період німецької окупації в Україні (1941-1943 рр.) (2008)
Жердєва І. В. - Видавничі проекти православних конфесій України у 20-ті – 80-ті роки ХХ ст. як фактор формування сучасної традиції (2008)
Ігнатуша О. М. - Репресії проти української автокефальної церкви на Запоріжжі (до причин незначного розвитку українського автокефального руху на Півдні України у 20-х роках ХХ ст.) (2008)
Кудрявцева Н. С. - Суспільний договір як соціальне втілення однієї з основних ідей християнства (2008)
Лещенко А. М. - Значення "Я-концепції" для формування релігійного світовідчуття (2008)
Меша В. Г. - Матеріальне становище духовенства в Україні 1875-1900 років (2008)
Чиркова О. А. - Православні монастирі та становище чернецтва у Київській митрополії ХІХ століття (2008)
Андрєєва С. С. - Варфоломіївська ніч в художніх творах, навчальній і науковій літературі: проблема співвідношення образів (2008)
Батенко Г. В. - Висвітлення проблеми виникнення арабо-єврейського протистояння в Палестині в сучасних підручниках з всесвітньої історії (2008)
Герінбург О. В. - Висвітлення статистико-демографічної проблематики у процесі викладання історії в начальних закладах Херсонщини (2008)
Куликова Л. Б. - Опыт изучения авторской дисциплины "Классическая греко-римская мифология" в Академическом лицее при ХГУ (1994-2008) (2008)
Лебідь Т. І. - Ефективність використання навчальної літератури в умовах ліцейської освіти, Лебідь В. О. (2008)
Мороко В. М. - Історія рідного краю новітньої доби (з досвіду підготовки підручника) (2008)
Павленко В. Я. - Підручник з історії: науковий та виховний аспекти (2008)
Сусоров В. Д. - Психологічні основи наочності в курсі "Історія України" у вищій школі (2008)
Берегова Г. Д. - Духовність у контексті етичних проблем сучасності (2008)
Ерков А. Ю. - Проблема арабо-израильских территориальных размежеваний XIX – XX вв. (2008)
Павленко В. Я. - Народні рухи на Правобережній Україні у XVIII ст.: історіографія та джерела, Батракова М. О. (2008)
Сінкевич Є. Г. - Нотатки на полях (2008)
Сінкевич І. Ю. - Огляд науково-видавничої діяльності Державного архіву Херсонської області (1944-2007 рр.), Петрова С. С. (2008)
Лавренченко Г. К. - Совершенствование производств продуктов разделения воздуха: анализ проблемных вопросов, информационное обеспечение специалистов (2009)
Lavrenchenko G. K. - Perfection of manufacture of air separation products: analysis of problem questions, supply by information of experts (2009)
Лавренченко Г. К. - Создание Азиатско-Тихоокеанской ассоциации производителей газов (2009)
Lavrenchenko G. K. - Creation of Asia-Pacific gases manufacturers' association (2009)
Анализ энергетических характеристик двухтемпературной компрессорной холодильной машины (2009)
Lavrenchenko G. K. - The analysis of power characteristics of the two-temperature compressor refrigerating machine , Shvets S. G. (2009)
Домашенко А. М. - Создание и совершенствование криогенных заправочных и стендовых комплексов ракетно-космической техники , Криштал В. Н., Красовицкий М. В. (2009)
Domashenko A. M. - Creation and development of cryogenic filling and test-bench complexes of rocket-space equipment , Krishtal V. N., Krasovitsky M. V. (2009)
Акулов Л. А. - Анализ процессов в узле ректификации модернизируемой ВРУ АжКжААрж-2 , Борзенко Е. И., Иванов В. И., Зверев С. Л. (2009)
Akulov L. A. - Analysis of processes into unit of rectification in modernized ASP АжКжААрж-2 , Borzenko E. I., Ivanov V. I., Zverev S. L. (2009)
Крушневич С. П. - Автоматизация блока осушки природного газа,созданного для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (2009)
Krushnevich S. P. - Automation of natural gas drying block created for automobile gas-filling compressor stations (2009)
Лавренченко Г. К. - Форум PCVEXPO-2008: компрессоры, насосы, арматура , Швец С. Г. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Forum PCVEXPO-2008: compressors, pumps, valves , Shvets S. G. (2009)
Троценко А. В. - Виды диаграмм летучесть-состав для расчёта растворимости газов в жидкостях, Валякина А. В. (2009)
Trotsenko A. V. - Fugacity-composition diagrams for calculation of gas solubility in liquids , Valiakyna A. V. (2009)
Кардаков С. В. - Оценки поражающего действия взрывов реципиентов и их учёт при проектировании производств продуктов разделения воздуха , Фёдорова А. В. (2009)
Kardakov S. V. - Estimations of shok factors of explosions of recipients at designing manufactures of air separation products , Fedorova A. V. (2009)
Павлов Н. В. - Унифицированные газоразрядные рампы для технических газов , Чадымов В. А., Иванов А. А. (2009)
Pavlov N. V. - Unified gas-discharge ramps for industrial gases , Chadymov V. A., Ivanov A. A. (2009)
Петров С. И. - Селективное производство перлита для современных ВРУ , Коротаев Э. Г. (2009)
Petrov S. I. - Selective manufacture of circulite for modern ASP , Korotaev E. G. (2009)
Лавренченко Г. К. - "Криоген-Экспо-2008": оборудование для криогенных систем и низкотемпературных технологий (2009)
Lavrenchenko G. K. - "Cryogen-Expo-2008": equipment for cryogenic systems and low-temperature technologies (2009)
Лавренченко Г. К. - Обеспечение техническими газами индустриального Урала: история и нынешнее состояние (2009)
Lavrenchenko G. K. - Supplying by technical gases of industrial Ural: history and present day (2009)
Лавренченко Г. К. - Компрессорно-насосная установка, использующая холод жидкого аммиака, для производства жидкого СО2 и подачи его на синтез карбамида , Копытин А. В. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Compressor-pump unit using a cold of liquid ammonia for manufacture the liquid CO2 and its feeding on synthesis of urea , Kopytin A. V., Fedchun A. Yu. (2009)
Кузьменко И. Ф. - Опыт создания крупномасштабного оборудования для получения, хранения и транспортирования жидкого водорода , Морковкин И. М., Сайдаль Г. И., Безруков К. В. (2009)
Kuzmenko I. F. - Experience in development of large-scale equipment for liquid hydrogen production, storageand transportation , Morkovkin I. M., Saidal G. I., Bezrukov K. V. (2009)
Пуртов С. Н. - Установки разделения воздуха для производства технологического кислорода , Тарасова Е. Ю. (2009)
Purtov S. N. - Air separation plants for production of technological oxygen , Tarasova E. Yu. (2009)
Рубан А. Г. - Анализ характеристик баллонов высокого давления для сжатых газов (2009)
Ruban A. G. - Characteristics analysis of high pressure cylinders for compressed gases (2009)
Троценко А. В. - Особенности эксергетических потерь в криогенных системах , Поддубная М. В. (2009)
Файнштейн В. И. - Обеспечение взрывобезопасности воздухоразделительных установок: ретроспективный анализ проблемы и современное состояние (2009)
Fainshtein V. I. - Maintenance of explosion safety of air separation plants: retrospective analysis of the problemand modern state (2009)
Файнштейн В. И. - Управление КЦА-установкой для обеспечения её эффективной работы в нерасчётных режимах , Пуртов Н. А. (2009)
Fainshnein V. I. - Management of PSA-plant for maintenance of effective work in off-design behavior modes , Purtov N. A. (2009)
Квашук В. П. - Підходи до оптимізації структури проектного управління єдиною системою цивільного захисту, Рак Ю. П. (2012)
Тесля Ю. Н. - Продуктовые системы планирования проектов, Егорченков А. В., Егорченкова Н. Ю., Катаев Д. С. (2012)
Ванюшкин А.С. - Мотивационный механизм участия крупного и среднего бизнеса в проектной экономике (2012)
Михайленко В. М. - Архітектура інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень проекту розвитку та реконструкції систем водопостачання міста, Соловей О. Л. (2012)
Федорчак О. В. - Класифікація методів розрахунку параметрів сіткових моделей (2012)
Юрків Н. Я. - Економічні та інституційні передумови економічної безпеки в реальному секторі економіки (2012)
Шаріпова О. С. - Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства, Надьон Г. О. (2012)
Демидова І. А. - Модель інформаційного обміну в процесі управління виробництвом, Воробйова В. О. (2012)
Ярема Я. Р. - Підходи до оцінки нематеріального потенціалу підприємств (2012)
Родіонов О. В. - Управління репутацією для забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу регіону (2012)
Лисенко К. О. - Сучасний стан сільськогосподарського підприємництва і шляхи його покращення (2012)
Макаренко Ю. П. - Альтернативні системи оподаткування малого і середнього бізнесу у сільському господарстві, Безкровний О. В. (2012)
Родіонова О. Ю. - Логістичні системи в ресурсному забезпеченні потенціалу підприємств (2012)
Бурнукіна О. А. - Моніторинг якості та екологічної безпеки продукції на підприємствах (2012)
Черкасов А. В. - Розробка системи державного управління якістю життя населення (2012)
Родіонов О. В. - Формування інноваційних організаційних структур управління якістю вищої освіти (2012)
Пилипенко А. І. - Термінологічна гармонізація проектів переходу України та Росії до EСTS (2012)
Ярембаш А. И. - Имитационное моделирование преодоления социально-экономических последствий в проектах ликвидации шахт (2012)
Рач В. А. - Учет изменения фактора уверенности в задачах обеспечения экономической безопасности и управления взаимодействием в проектах развития субъектов хозяйствования, Россошанская О. В., Медведева Е. М. (2012)
Гайдабрус Б. В. - Оценивание IT-готовности предприятий энергетического машиностроения (2012)
Євдокимова А. В. - Застосування теорії несилової взаємодії для інтегральної оцінки проектів та варіантів їх продовження (2012)
Федечко А. І. - Класифікація ресурсів освітніх проектів, що реалізуються в Е-просторі (2012)
Андрєєва С. - Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Очаковим (2009)
Давиденко Ю. - Підпільні військові організації польських народовців у 1939–1944 рр. (2009)
Шимкевич К. - Роль ООН у вирішенні проблеми військових злочинів під час міжетнічного конфлікту в Югославії (1990-ті рр.) (2009)
Омельченко А. - Сполучені Штати та зовнішня політика Франції та ФРН в період ґенези євро інтеграційних процесів (1949–1969 рр.) (2009)
Ярцев С. - К вопросу о существовании Гилеи в римское время (2009)
Білоножко С. - Історичні передумови виникнення двомовності в Канаді (2009)
Цибуленко Г. - Організаційно-політичні заходи радянських органів влади щодо відбудови колгоспного землекористування на Херсонщині у 1944–1947 рр., Цибуленко Л. (2009)
Коник О. - Напередодні Думи: представники селянського самоуправління у висвітленні газети "Юг". 1905 рік (2009)
Павленко В. - Запорозьке козацтво на території Херсонщини після ліквідації Запорозької Січі (2009)
Коник Ю. - Еволюція губернських межових установ півдня України останньої третини ХVІІІ ст. – першої третини ХІХ ст.: від Новоросійської межової експедиції до Херсонської губернської креслярні (2009)
Шевченко Л. - Стан здоров`я сільського населення країни в роки хрущовської "відлиги" (2009)
Сапельняк Т. - Уличі-лютичі – "скажені вовки" руських літописів (2009)
Захарова Н. - Регіональне та двостороннє співробітництво України у межах діяльності Ради Європи з питань вдосконалення історичної освіти (2009)
Галіченко М. - Проблема Української автокефалії: сучасний стан та шляхи вирішення, Поліщук І. (2009)
Єременко М. - Історія православного духовенства, яке задовольняло релігійні потреби військових на півдні України (1734–1856 роки): постановка проблеми (2009)
Шахрай Т. - Суспільно-політична діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2009)
Федорченко О. - Служба жінок в установах Одеського поштово-телеграфного округу під час Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2009)
Андрєєв В. - Скіфські студії Віктора Петрова (2009)
Лиман І. - Газетні публікації як джерела локальної історії: досвід підготовки трьохтомного археографічного видання "Бердянськ очима кореспондентів "Одеського Вісника” (2009)
Константінова В. - Інформативні можливості матеріалів Першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р. для вивчення специфіки станової стратифікації міського населення Катеринославського і Таврійської губерній (2009)
Михайленко Г. - Теорія та історія православ`я О. Лотоцького у контексті українського історіографічного процесу першої третини ХХ століття (2009)
Місюра В. - Газета "День" як джерело до вивчення поглядів слов`янофілів на польське питання на початку 1860-х років (2009)
Мицик Л. - Мадридська мирна конференція 1991 р. у дзеркалі української, російської та білоруської історіографії, Долгоновська Л. (2009)
Головко Ю. - Доповідь про торгівлю та судноплавство на Чорному морі (1805 р.) як джерело з історії чорноморських портів Південної України (2009)
Герінбург О. - Статистико-демографічні дослідження Херсонського губернського земства: огляд історіографії проблеми (2009)
Куценко Ю. - Невідоме дослідження про Михайла Драгоманов (2009)
Капарулін Ю. - З історії масонства на Півдні України: неопублікована праця О.О. Рябініна-Скляревського (2009)
Чермошенцева Н. - ІV Міжнародна конференція молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи" (2009)
Лавренченко Г. К. - Повышение энерготехнологической эффективности производства и использования диоксида углерода , Копытин А. В. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Increase of energotechnological efficiency of manufacturing and using of carbon dioxide , Kopytin A. V. (2009)
Лавренченко Г. К. - Исследование возможностей эффективного использования детандер-компрессорных агрегатов в криогенных установках среднего давления , Швец С. Г. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Research of opportunities for an effective utilization of expander-compressor unitsin cryogenic plants of average pressure , Shvets S. G. (2009)
Лавренченко Г. К. - Компрессорно-насосные установки с аммиачными холодильными машинами для производства жидкого СО2 и подачи его на синтез карбамида , Копытин А. В., Федчун А. Ю. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Compressor-pump units with ammoniac refrigerating machines for manufacture liquid CO2 and its feeding on synthesis of urea , Kopytin A. V., Fedchun A. Yu. (2009)
Кузьменко И. Ф. - Научно-технические основы разработки криогенных гелиевых систем , Морковкин И. М., Духанин Ю. И., Безруков К. В. (2009)
Kuzmenko I. F. - Scientific and technical bases for development of cryogenic helium systems, Morkovkin I. M., Duhanin Yu. I., Bezrukov K. V. (2009)
Братута Э. Г. - Многопараметрическая оптимизация воздухоохладителей компрессорных установок, Ганжа А. Н., Марченко Н. А. (2009)
Bratuta E. G. - Multiparametric optimization of air coolers of compressor units, Ganzha A. N., Marchenko N. A. (2009)
Смирнов А. В. - Компрессоры для диоксида углерода: характеристики производимых моделей и направления их совершенствования, Гринь Н. П., Шаповалов А. В., Кобыляков А. Г., Чёрный А. В. (2009)
Smirnov A. V. - Compressors for carbon dioxide: characteristics of models and directions of their perfection , Grin N. P., Shapovalov A. V., Kobyljakov A. G., Cherniy A. V. (2009)
Павлов Н. В. - Унифицированные газоразрядные рампы шкафного исполнения для технических газов, Чадымов В. А., Портянкин В. В. (2009)
Pavlov N. V. - Unified gas-discharge ramps as a boxer for industrial gases, Chadymov V. A., Portjankin V. V. (2009)
Харлампиди Д. Х. - Влияние структурной сложности технологической схемы на термодинамическое совершенство теплонасосных установок (2009)
Kharlampidi D. Kh. - Influence of structure complexity of technological scheme on the thermodynamic efficiency of heat pump installation (2009)
Вассерман А. А. - Характеристики цикла одноступенчатой холодильной машины при работе на смесях R23/R744 и R41/R744, Мальчевский В. П. (2009)
Vasserman A. A. - Characteristics of cycle of one-step refrigerating machine working on mixtures R23/R744 and R41/R744 , Malchevskiy V. P. (2009)
Павлов Н. В. - Шаровая арматура для управления потоками сред в технологических процессах производства и использования технических газов , Бакшт Д. В. (2009)
Pavlov N. V. - Ball valves for flow management in technological processes environments that uses industrial gases , Baksht D. V. (2009)
Алимов С. П. - Совершенствование оборудования для использования диоксида углерода в современных технологиях в нерасчётных режимах (2009)
Alimov S. P. - Perfection of equipment for using carbon dioxide in modern technologies (2009)
Мовчан Е. П. - Создание эффективных автомобильных криобаков для СПГ (2009)
Movchan E. P. - Creation of effective automobile fuel tanks for LNG (2009)
Лавренченко Г. К. - Актуальные проблемы производства и использования диоксида углерода (2009)
Lavrenchenko G. K. - Actual problems of manufacturing and using of carbon dioxide (2009)
Горбенко Г. А. - Применение диоксида углерода в холодильных технологиях, Чайка И. В., Гакал П. Г., Турна Р. Ю. (2009)
Gorbenko G. A. - Application of carbon dioxide in refrigerating technologies , Chaika I. V., Gakal P. G., Turna R. Yu. (2009)
Мартынюк М. О. - Анализ характеристик пропанового холодильного компрессора типа ТП5-5 при его работе на смеси пропан/этан, Хмельнюк М. Г. (2009)
Martynyuk M. O. - Analysis of characteristics of propane refrigerating compressor such as type "TP5-5" at its work on a mixture propane/ethane , Khmelnyuk M. G. (2009)
Кравченко М. Б. - Условия работоспособности многопоточных рекуперативных теплообменников криогенных установок (2009)
Kravchenko M. B. - Conditions of operability of multicircuit recuperative heat exchangers for cryogenic plants (2009)
Буткевич И. К. - Криогенные гелиевые системы для объектов со сверхпроводящими устройствами: создание и совершенствование (2009)
Butkevich I. K. - Cryogenic helium systems for objects with superconducting devices: creation and perfection (2009)
Блазнин Ю. П. - Блоки комплексной очистки воздухоразделительных установок ОАО "Криогенмаш": методы расчёта, конструкции, опыт пусконаладки и эксплуатации , Горохов В. А., Голубев В. М. (2009)
Blaznin Yu. P. - Front-end purification units for air separation plants madding by JSC "Cryogenmash": methods of calculation, design, experience of commissioning and operation, Gorokhov V. A., Golubev V. M. (2009)
Сергеев Ю. А. - Эффективное использование жидкого диоксида углерода в современных технологиях крупнотоннажного производства карбамида , Андержанов Р. В., Егрищин М. Е., Циглеев В. Б. (2009)
Sergeev Yu. A. - Effective use of liquid carbon dioxide in modern technologies of tonnage manufacture of urea , Anderzhanov R. V., Egrishchin M. E., Tsigleev V. B. (2009)
Троценко А. В. - Термодинамический анализ циклов криогенных систем методом исключения потерь , Поддубная М. В. (2009)
Trotsenko A. V. - Thermodynamic analysis of the cryogenic cycles by the method of exergetic losses elimination , Poddubnaya M. V. (2009)
Сайдаль Г. И. - Обеспечение эффективными теплоизоляционными системами современного криогенного оборудования (2009)
Saydal G. I. - Maintenance by effective heat insulation systems of the modern cryogenic equipment (2009)
Глухов В. А. - Специальный цеолит КА-СО для эффективной осушки диоксида углерода, Глухов А. В., Демидов Д. А. (2009)
Glukhov V. A. - Special zeolite KA-CO for effective drying of carbon dioxide, Glukhov A. V., Demidov D. A. (2009)
Тельвак В. - Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства (2010)
Андрєєв В. - Скіфська генеалогічна легенда в інтерпретаціях Віктора Петрова (2010)
Галіченко М. - Проблема застосування синергетичної методології в соціально-гуманітарних науках, Поліщук І. (2010)
Сокирська В. - Особливості взаємовідносин слов`янських народів у XVIII ст. у наукових дослідженнях Григорія Храбана (2010)
Нагорна Н. - Феномен "радянської емансипації" жіноцтва у 20-х роках ХХ ст.: сучасні наукові розвідки (2010)
Капарулін Ю. - "Общество ревнителей военных знаний" та О. О. Рябінін-Скляревський (2010)
Петрик А. - Українсько-російські відносини часів гетьманування Івана Виговського у висвітленні Андрія Яковліва (2010)
Лиман І. - Історія вищого навчального закладу в Бердянську 1932–1953 рр.: досвід дослідження (2010)
Константінова В. - Від селянської до міської реформи: матеріали щодо міст Південної України в Повному Зібранні законів Російської імперії (2010)
Кузнець Т. - "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення біографій київських митрополитів (2010)
Крилова А. - Описово-статистичні документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті (2010)
Залєвський В. - Мемуари керівництва 1-го Білоруського фронту як джерело до вивчення звільнення території Білорусії під час операції "Багратіон" у 1944 р. (2010)
Пачев С. - "Володінні записи" як історичне джерело болгаристичних студій (2010)
Давлєтов О. - Бернхард Руст – від вчителя веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього Рейху: штрихи політичного портрету (2010)
Андрєєва С. - Лихварство, обіг капіталів та робочої сили між Запоріжжям і Кримом у період Нової Січі (1734–1775 рр.) (2010)
Давиденко Ю. - Діяльність польської підпільної організації "Меч і Плуг" у період 1939–1944 рр., Жмака А. (2010)
Зубик Н. - Королівська влада та англійський театр тюдорівської доби: формування релігійно-політичного світогляду населення (2010)
Картелян О. - Діяльність О. Г. Тройницького на службі у Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії (2010)
Агасиев И. К. - Переселение немецких колонистов из Южной Украины на Северный Кавказ (вторая половина XIX – начало XX вв.) (2010)
Корхова О. - До питання про вивчення наукової спадщини Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891 рр.) (2010)
Коник О. - Херсонський депутат граф Іван Стенбок-Фермор і авіація у Російській імперії (2010)
Скус О. - Греко-католицька церква в умовах інкорпорації Правобережної України російським царизмом (2010)
Полякова Л. - Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні (1996–2004рр.) (2010)
Ситняківська С. - Ремісничі навчальні заклади півдня України у системі освіти України в ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Ковальчук М. - Операції повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ на Херсонщині й південній Київщині у серпні – вересні 1919 р. (2010)
Кузьменко Ю. - Механізми рекрутування партійно-радянської номенклатури УРСР у період перебудови (1985–1991 рр.) (2010)
Савченко І. - Виховання дітей в умовах невеликих міст в 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. (до історії міської повсякденності) (2010)
Савченко О. - Регіональна політика польської влади стосовно західноукраїнських земель у 20-30-х рр. ХХ ст. та її наслідки для соціально-економічного становища краю (2010)
Вегерчук С. - Етнодемографічне і політичне тло української колонізації Карпато-Причорномор`я в ХІІ – першій половині ХІІІ століття (2010)
Цибуленко Л. - Формат і механізми "Нового порядку" окупаційної влади на Херсонщині 1941–1944 рр., Цибуленко Г. (2010)
Павленко В. - Асканія-Нова: історія у світлі нового бачення, Іванічева А. (2010)
Коник Ю. - Використання солдатів у межових роботах у другій половині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (на прикладі південноукраїнських губерній) (2010)
Красовський В. - Будівництво внутрішньоміського залізничного транспорту та його роль у розбудові міст Південної України (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), Іщенко А. (2010)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія в Донбасі в другій половині 1980-х рр. (2010)
Дем’янюк О. - Особливості функціонування місцевих органів влади на Волині за доби Гетьманату П. Скоропадського (2010)
Герінбург О. - Формування земської демографічної статистики в Херсонській губернії: запозичення і новації (2010)
Федорченко О. - Матеріальне становище поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Таврійської і Херсонської губерній) (2010)
Ковальчук І. - Рейди групи "Тютюнник" і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 р. (2010)
Андрєєва С. - Сень Д. В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII – начало XVIII в.) (2010)
Лавренченко Г. К. - Большие возможности мира сжиженных и сжатых газов (2009)
Lavrenchenko G. K. - The means for world of liquefied and compressed gases (2009)
Лавренченко Г. К. - Вклад профессора А.П. Клименко и его школы в создание научных основ углеводородных энерготехнологий (2009)
Lavrenchenko G. K. - Contribution of professor A.P. Kleemenko and his school into creation of scientific bases of hydrocarbon energy technologies (2009)
Калашников О. В. - Развитие "машинной термодинамики" углеводородов (2009)
Kalashnikov O. V. - Development of "machine thermodynamics" of hydrocarbons (2009)
Лавренченко Г. К. - Разработка микрокриогенной системы на многокомпонентном рабочем теле, реализующей модифицированный цикл Клименко (2009)
Lavrenchenko G. K. - Creation of microcryogenic systems on multicomponent working bodies realized a modify Kleemenko's cycle (2009)
Лавренченко Г. К. - Снижение удельного энергопотребления при производстве жидкого кислорода в ВРУ среднего давления , Швец С. Г. (2009)
Lavrenchenko G. K. - Decrease of specific energy consumption during manufacture of liquid oxygen in ASP of average pressure , Shvets S. G. (2009)
Громов А. Ф. - Азотные и азотно-кислородные воздухоразделительные установки средней производительности нового поколения , Почуева Н. Н. (2009)
Gromov A. F. - Nitric and nitric-oxygen air separation plants of average productivity of new generation, Pochueva N. N. (2009)
Буткевич И. К. - Особенности режимов работы криогенных гелиевых установок и систем (2009)
Butkevich I. K. - Features of operating modes of cryogenic helium plants and systems (2009)
Бровко А. Д. - Создание современного производства продуктов разделения воздуха на Новороссийском кислородном заводе , Леонтьев А. А., Сычёв В. Б. (2009)
Brovko A. D. - Creation of modern manufacture of air separation products in Novorossiysk oxygen factory , Leontyev A. A., Sychev V. B. (2009)
Бондаренко В. Л. - Промышленное применение вихревых и пульсационных охладителей в технологиях извлечения редких газов , Лосяков Н. П., Симоненко Ю. М. (2009)
Bondarenko V. L. - Industrial application of vortical and pulsating chillers in extraction technologies of rare gases , Losyakov N. P., Simonenko Yu. M. (2009)
Вассерман А. А. - Банки данных и автоматизированные информационные системы по теплофизическим свойствам газов и жидкостей , Мальчевский В. П. (2009)
Vasserman A. A. - Databanks and automated information systems on thermophysical properties of gases and liquids , Malchevskiy V. P. (2009)
Файнштейн В. И. - Оценка степени приближения к опасным условиям работы конденсаторов*испарителей воздухоразделительных установок (2009)
Fainshtein V. I. - Estimation of approximation degree to dangerous operating conditions of condensers*evaporatorsof air separation plants (2009)
Поска А.-Й. - Новые высокоэффективные самодействующие клапаны для поршневых компрессороввысокого давления , Стриога Д. (2009)
Poska A.-J. - New high-performance self-active valves for high pressure reciprocating compressors , Strioga D. (2009)
Фирсов С. Н. - Построение отказоустойчивого измерительного блока акселерометров бесплатформенной инерциальной навигационной системы беспилотного летательного аппарата, До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Амброжевич А. В. - Опережающие исследования процесса внешнего и внутреннего обтекания беспилотного летательного аппарата с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем на основе комплексной газотермодинамической модели, Бойчук И. П., Карташев А. С. (2008)
Кладун Е. А. - Упругое взаимодействие акустической волны с круглой пластиной (2008)
Мельник В. Н. - Дифракционные эффекты на оболочках (2008)
Долматов А. И. - К вопросу о влиянии типоразмера абразивного инструмента на эффективность планетарного шлифования плоских поверхностей, Курин М. А. (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование принципиального подхода к решению задач деформирования тонкостенных осесимметричных оболочек (2008)
Горбачев А. А. - Определение шероховатости при глубинном шлифовании с помощью планетарно-шлифовальной головки (2008)
Борисевич В. К. - Проблемы многофакторного моделирования импульсных процессов при изготовлении оболочек двойной кривизны, Молодых С. И., Третьяк В. В. (2008)
Жулай Ю. А. - Теоретический анализ динамической устойчивости системы "шнекоцентробежный насос – трубопроводы" с нетрадиционной областью существования кавитационных автоколебаний (2008)
Шкабура В. А. - Математическая модель газодинамических процессов для численных исследований течения газов в рабочем колесе турбокомпрессора с общим рабочим колесом (2008)
Тропина А. А. - Исследование основных параметров потока неравновесной плазмы в канале плазмотрона (2008)
Харченко В. С. - Модели безотказности и готовности встроенных мультидиверсных систем, Скляр В. В., Сиора А. А., Белый Ю. А. (2008)
Антюфеев В. И. - Сравнительный анализ алгоритмов совмещения изображений в корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппаратов, Быков В. Н. (2008)
Баранник В. В. - Рекуррентное трехмерное полиадическое декодирование в направлении, начиная с младших элементов., Карпенко С. В. (2008)
Коробчинский К. П. - Численная оценка последствий взрыва водорода в атмосфере, Скоб Ю. А., Угрюмов М. Л., Шенцов В. В. (2008)
Дружинин Е. А. - Системный анализ стадий и этапов жизненного цикла разработки сверхлегких и легких летательных аппаратов, Погудина О. К., Яшин С. А. (2008)
Кучер А. Г. - Максимизация вероятности безотказной работы на основе рационального выбора резервных элементов воздушных судов авиакомпании при ограниченой сумме финансирования, Мустафа А.С. Мустафа (2008)
Авилов И. С. - Комплексно–сопряженная модель инерционного стартового устройства легкого беспилотного летательного аппарата, Амброжевич М. В., Середа В. А. (2008)
Карачун В. В. - Особенности функционирования приборов и систем инерциальной навигации в акустических полях (2008)
Крашаница Ю. А. - О восстановлении поля скоростей по кинематическим и динамическим характеристикам в задаче озеена, Шаляль Ф. (2008)
Толмачев Н. Г. - Модели измерения параметров би-вещества на основе геометрических форм его квантов (2008)
Смовзюк Л. В. - Экспериментальное исследование деформированного состояния пластин ступенчато-переменной толщины (2008)
Воробьев Ю. А. - Анализ исследований по сверлению смешанных пакетов из композиционных материалов и титановых сплавов, Николенко А. И., Воробьев А. Ю. (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование определения параметров импульса давления в формующей камере (2008)
Батыгин Ю. В. - Электродинамические процессы в индукционной индукторной системе с прямоугольной формой рабочей зоны, Сериков Г.С., Сериков Г. С. (2008)
Чесноков А. В. - Исследование влияния трансверсального армирования на прочность плетеного композиционного материала, Бакст Е. Е. (2008)
Амброжевич А. В. - Аппаратно-программный инструментарий исследования рабочих процессов пульсирующих воздушно-реактивных двигателей, Бойчук И. П., Силевич В. Ю. (2008)
Бокучава Г. B. - Термоэлектрические свойства карбида бора, полученного различными методами, Карумидзе Г. С., Корж А. Ф., Широков Б. М. (2008)
Варбанец Р. А. - Определение фазы начала сгорания топлива в задачах математического моделирования рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания, Морозов А. И., Михайлов Д. Ю. (2008)
Самедов А. С. - Комплексная методика выбора состава защитных покрытий для лопаток газовых турбин, Усубалиев Т. Б. (2008)
Планковский С. И. - Импрегнированный катод на основе скандата бария, Островский Е. К., Цегельник Е. В. (2008)
Герасименко В. П. - Загрязнение атмосферы выхлопными газами газотурбинных двигателей, Осипов В. В. (2008)
Слободян В. А. - Исследование информативности тестовых фигур с применением корреляционного анализа (2008)
Замирец Н. В. - Оптимизация затрат на создание компонентой архитектуры космического изделия, Щеголь В. А. (2008)
Бабич Ю. - Проблема научности в эстетических теориях XIX века (2009)
Долга Н. - Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості (2009)
Завгородня Л. - Аналіз та інтерпретація як текстуальні стратегії смислотворення, Тимошенко Ю. (2009)
Ильинская Н. - Проблема "литература и христианство" в научной рецепции (2009)
Большакова А. - Авторская фокализация и концепт мира. Статья вторая (2009)
Валуева Н. - Жанрообразующая форма "путешествия" в детективах "фандоринского цикла" Б. Акунина (2009)
Варченко Н. - "Как мучительно быть русским…": к вопросу о концепции национального характера в творчестве М. Горького (2009)
Висоцький А. - Одінічне у "сазі про херда та острів’ян" (2009)
Зайдлер Н. - Концепт честі в повісті Д. Міщенка "Дике поле" (2009)
Кекова С. - Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" (2009)
Кочетова С. - Стихотворения О. Мандельштама "Адмиралтейство" и "Есть иволги в лесах" в интерпретации Н. О. Нильсона (2009)
Невярович Н. - Типы гротескных смещений в жанре "новой" русской сказки (на примере произведений Л. Петрушевской "Пуськи бятые" и "Дикие животные сказки") (2009)
Пашкуров А. - Диалог в художественном мире романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2009)
Чечуй Є. - Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція XVIII століття (2009)
Шестакова Э. - Кавказ – главный герой рассказа И. А. Бунина "Кавказ". Статья вторая (2009)
Шлапак І. - Функціональна роль "промовляючих" імен Дж. Джойса (на матеріалі книги "Поминки за Фіннеганом") (2009)
Шумило Н. - Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського (2009)
Димитренко Л. - Мова поетичного твору та її когнітивна специфіка (2009)
Заболотська О. - Символіка простору і межі у романі В. Фолкнера "Галас і шаленство" (2009)
Зуброва О. - Способи утворення нових одиниць сучасної англійської комп’ютерної лексики (2009)
Москвичова О. - Трансформація структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовних британських поетичних текстах ХІХ-ХХ століть (лінгвосеміотичний аспект) (2009)
Большакова А. - Рождение теории автора: генезис и полемический спектр. Cтатья первая (2009)
Дербенёва Л. - Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема (2009)
Ильинская Н. - Рецепция модернизма в русском поэтическом процессе конца ХХ века (теоретический аспект) (2009)
Алексеева Н. - Антитеза "христианство-язычество" в литературном контексте ХХ столетия (2009)
Вісич О. - Рецепція нон-фініто в творчій спадщині Лесі Українки (2009)
Головачева А. - А. П. Чехов и Ч. Диккенс: рождественские сюжеты (2009)
Грушко С. - "Новая оптика жизни": к вопросу о своеобразии творческого метода Томаса Манна (2009)
Кочерга С. - Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" (2009)
Мацапура В. - О роли и функциях деталей в поэме Гоголя "Мертвые души" (2009)
Пашкуров А. - Поэтика молитвы и богообщения в русской женской поэзии рубежа XVIII–XIX веков, Аликова Е. (2009)
Юферева Е. - Специфика переживания времени в поэтических дневниках (2009)
Кочетова С. - Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень…" на французском языке, Луценко О. (2009)
Любченко О. - Література абсурду в сучасному перекладознавстві (2009)
Хан О. - Особливості перекладу реалій у контексті детективної оповіді (2009)
Лебедєва А. - Роль запозичень з англійської мови у формуванні сучасного російського сленгу (на матеріалі лексикографічних джерел) (2009)
Шипко М. - Специфіка антропоніма як одиниці номінації в англійській мові (2009)
Немченко І. - Глибоке прочитання спадщини геніального співця України (2009)
Большакова А. - Феномен "исчезновения автора". Статья вторая (2009)
Бистрова О. - Поетика малої прози Ф. Достоєвського в аспекті поглядів Д. Чижевського (на матеріалі повісті "Дядечкін сон") (2009)
Головачева А. - И. И. Дмитриев в контексте драматургии А. П. Чехова (2009)
Зубченко О. - Первый из "второго ряда": о своеобразии прозы П. Д. Боборыкина (2009)
Климчук О. - Образ поколения в воспоминаниях А. Наймана "Славный конец бесславных поколений" (2009)
Кочерга С. - Асоціативне поле "італійського" інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі" (2009)
Крижановский Н. - М. О. Меньшиков и А. П. Чехов: к вопросу о взаимовлиянии критика и писателя (2009)
Мацапура В. - Индивидуальный стиль Гоголя и его характерные особенности (2009)
Пасекова Н. - О некоторых литературно-критических взглядах В. Набокова (2009)
Попович А. - Мифопоэтические образы смерти в поэзии М. Муравьева (2009)
Самарин А. - Проблема типологии современного драматургического римейка (2009)
Степанова А. - Проблема міста у зарубіжному літературознавстві 1990-2000-х років: підходи до дослідження (2009)
Хомчак Е. - Cимволическая интерпретация концептов (на материале романов И. А. Гончарова) (2009)
Шестакова Э. - Философские основания ошибки в мире Н. В. Гоголя. Статья первая (2009)
Юрасова Ю. - Функциональная роль авторской маски в цикле рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе (2009)
Петренко Н. - Особливості гендерної ідентифікації суб’єкта в американській поезії (2009)
Шлапак И. - Антопонимия Джеймса Джойса в аспекте "открытого произведения" Умберто Эко (2009)
Ильинская Н. - Рецензия на монографию Л. В. Садыковой "Русское эссе ХХ века. Художественное своеобразие. Динамика жанра" (2009)
Шестакова Е. - Рецепція реципієнта (рецензія на науковий посібник Червінської О. В., Зварича І. М., Сажиної А. В. "Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: теоретично-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури: Науковий посібник". – Чернівці, 2009) (2009)
Удалов В. - Складові літературознавства у просторі цілісно-системного дослідження (2010)
Черткова Н. - "В уме своем я создал мир иной": поэтический мир как литературоведческая проблема. Статья первая (2010)
Висоцький А. - Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна "Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого") (2010)
Дейнега В. - Метафизическая роль смешного и трагического в романе В. Набокова "Камера обскура" (2010)
Кекова С. - К методологии духовно-эстетического анализа поэтического текста: С. Л. Франк о литературе (2010)
Лефанова А. - Функціональна роль суперечностей у структурі книги О. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (2010)
Литовченко Н. - Образ пророка-мессии в сборнике Андрея Белого "Золото в лазури". Статья первая (2010)
Лугова Т. - Гіпотеза М. С. Грушевського про виникнення української літератури (2010)
Оришака О. - Мифологема цикады и ее трансформации в поэзии А. Тарковского. Статья первая (2010)
Попович А. - Мифологема золотого века в поэтической рецепции Н. Карамзина (2010)
Рыбинцева Р. - Борис Мильштейн. Новое имя в русском современном литературном зарубежье (2010)
Самарин А. - Русская драматургия рубежа XX–XXI столетий: проблемы изучения (2010)
Стеценко Н. - Народознавчі мотиви у ранній творчості М. Гоголя, Чикалова Т. (2010)
Сулейманова Н. - Образ маски в художественной системе романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2010)
Тырышкина Е. - "Короткого, горького счастья всплеск…" Р. Ивнева: принципы означивания и механизмы формирования читательской реакции (2010)
Мішуков О. - Мистецтво як фактор історичного розвитку людської свідомості (нотатки до лекції) (2010)
Борисова Т. - Критерии стереотипности персонажа художественного произведения (2010)
Главацька Ю. - Гносеологічні властивості тексту англомовної байки (2010)
Дербенёва Л. - Художник с литературным "дыханием". Рецензия на монографию В. И. Мацапуры: "Н. В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики" (2010)
Соболь В. - Псалтырь как творческий инспиратор и ключ, или на мистических высотах откровения (2010)
Рубцов А. И. - История создания, этапы становления, состояние и перспективы развития ОАО "Криогенмаш" (2009)
Rubtsov A. I. - History of creation, stages of formation, condition and prospects of development of JSC "Cryogenmash" (2009)
Каминский О. Н. - Реализация компанией ОАО "Криогенмаш" концепции "производство под заказ" (2009)
Kaminsky O. N. - Realization of the concept "manufacture under order" by company JSC "Cryogenmash" (2009)
Буткевич И. К. - Особенности одно- и двухконтурных криогенных гелиевых систем (2009)
Butkevich I. K. - Features one- and two-circuit cryogenic helium systems (2009)
Лапшин А. А. - Системы автоматизации воздухоразделительных установок и кислородных станций производства ОАО "Криогенмаш" (2009)
Lapshin A. A. - Automation systems of air separation units and oxygen plants by manufacture of JSC "Cryogenmash" (2009)
Гринь Н. П. - Поршневые воздушные компрессорные машины нового поколения для ВРУ, реализующих циклы среднего и высокого давлений , Наталуха Ю. Б., Смирнов А. В. (2009)
Grin N. P. - Piston air compressor of new generation for ASP realizing cycles of average and high pressure, Nataluha Y. B., Smirnov A. V. (2009)
Павлов Н. В. - Использование современных комплектующих и материалов при создании криогенного оборудования для газовых технологий , Чадымов В. А. (2009)
Pavlov N. V. - Using of modern components and creation of cryogenic equipment for gas technologies, Chadymov V. A. (2009)
Недоступ В. И. - Особенности термодинамической поверхности и структура уравнения состояния жидкости (2009)
Nedostup V. I. - Features of thermodynamic surface and structure of equation of state for fluid (2009)
Вассерман А. А. - Аналитическое описание теплофизических свойств воздуха и его компонентов и составление таблиц справочных данных (2009)
Vasserman A. A. - Analytical description of thermophisical properties of air and its components and development of reference data tables (2009)
Рубан А. Г. - Международный опыт обновления газобаллонного парка производителей технических газов (2009)
Ruban A. G. - International experience of upgrading cylinder fleets of technical gases manufactures (2009)
Чижиченко В. П. - Взрывобезопасность кислородных баллонов парка производителей технических газов (2009)
Chizhichenko V. P. - Explosion safety of oxygen cylinders of technical gases manufactures (2009)
Бондаренко В. Л. - Конденсационные системы обогащения Ne-He-смеси и опыт их использования на Нижнетагильском металлургическом комбинате , Лущик А. А., Андреев А. Г., Дьяченко Т. В. (2009)
Bondarenko V. L. - Condensation systems of Ne-He mixture enrichment and experience of their using on Nignetagil metallurgical combine , Luschik A. A., Andreev A. G., Diachenko T. V. (2009)
Амброжевич А. В. - Метод оценки энергетического совершенства импульсных тепловых машин с газообразным рабочим телом, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В., Ларьков С. Н. (2008)
Кулик А. С. - Построение математических моделей испытательной климатической камеры типа тепло-холод-влага, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Кулик А. С. - Эффективность избыточных систем стабилизации и ориентации космических аппаратов с двигателями-маховиками, Суббота А. М., Резникова О. В. (2008)
Марюхненко В. С. - Анализ показателей надежности сложных информационных управляющих систем с группами отказов различного происхождения (2008)
Пустовойтов В. П. - Влияние турбовинтовых двигателей на силу сопротивления самолета и статическую силовую устойчивость самолета по скорости полета (2008)
Чесноков А. В. - Исследование влияния технологических параметров плетения на структуру поверхностного слоя (2008)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамической штамповки: обоснование определения напряженно-деформированного состояния тонкостенных осесимметричных оболочек (2008)
Курин М. А. - Траектория микрорезания шлифующего зерна при плоском планетарном шлифовании периферией круга (2008)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки энергетического совершенства двухступенчатых беспилотных летательных аппаратов, Карташев А. С., Середа В. А., Яшин С. А. (2008)
Барышева Е.С. - Исследование структуры течения в центробежной ступени компрессора авиационного двигателя, Бойко Л. Г., Борисов В.С., Дрынов О. Н. (2008)
Жукова-Бойко Т. Н. - Основы расчетно-экспериментальной методики прогнозирования ресурса газоразрядных полых высокоэмиссионных катодов электрореактивных двигателей, Нестеренко С. Ю., Оранский А. И. (2008)
Огиенко С. A. - Особенности взаимодействия электрического зонда с плазмой, генерируемой ускорителем, Сетракова Я. А. (2008)
Бокучава Г. B. - Высокотемпературный термоэлектрический генератор, Карумидзе Г. С., Широков Б. М. (2008)
Толмачев Н. Г. - Определение параметров фотона и магнитного монополя в их электромагнитном взаимодействии (2008)
Анютин А. Н. - Оценка величины потерь в компрессорной решетке с наклонными или изогнутыми в окружном направлении лопатками, Буслик Л. Н., Волов А. Г., Демин А. Е. (2008)
Барышев В. И. - Реализация бесконтурного частотного дискриминатора на цифровых элементах, Мазуренко А. В., Печенин В. В. (2008)
Латкин М. А. - Оценка длительности и стоимости проектов с учетом негативного воздействия рисков, Илюшко В. М. (2008)
Лавренченко Г. К. - Десятый семинар по проблемным вопросам совершенствования производств продуктов разделения воздуха (2010)
Lavrenchenko G. K. - The tenth seminar on problem aspects of air separation products manufacture perfection (2010)
Бондаренко В. Л. - Результаты испытаний макетного образца термоакустического охладителя , Сурьянинова Н. Н. (2010)
Bondarenko V. L. - Prototype pattern test results of a thermo-acoustic refrigerator, Surianinova N. N. (2010)
Буткевич И. К. - Способы форсирования криогенных гелиевых систем (2010)
Butkevich I. K. - Forcing ways of cryogenic helium systems (2010)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 1. Получение азота под давлением (2010)
Шалаев Д. Ю. - Особенности компрессоров компании "Man Turbo" для современных криогенных воздухоразделительных установок (2010)
Shalaev D.Yu. - Features of "Man Turbo" compressors for modern cryogenic air separation plants (2010)
Леонтьев А. А. - Повышение эффективности жидкостных ВРУ среднего давления при их создании или модернизации , Бровко А. Д. (2010)
Leontyev A. A. - Liquid average pressure ASP progress in their creation or modernization , Brovko A. D. (2010)
Домашенко А. М. - Криогенное оборудование для децентрализованного снабжения потребителей сжиженным природным газом , Лапшин А. Г., Довбиш А. Л. (2010)
Domashenko A. M. - Cryogenic equipment for decentralized consumer supply of liquefied natural gas, Lapshin A. G., Dovbish A. L. (2010)
Артёменко С. В. - Оценка термодинамической эффективности азеотропных смесей хладагентов с низкими значениями потенциала глобального потепления , Семенюк Ю. В., Железный В. П. (2010)
Artemenko S. V. - Thermodynamic efficiency of low GWP azeotropic refrigerant mixtures, Semenyuk Yu. V., Zhelezny V. P. (2010)
Левин И. В. - Применение насосов компании "Cryostar" в эффективных газовых технологиях и криогенном оборудовании , Машункин Б. М., Уткин В. Н. (2010)
Levin I. V. - "Cryostar" pumps application in the efficient gas technologies and cryogenic equipment , Mashunkin B. M., Utkin V. N. (2010)
Богорош А. Т. - Про упругость многокомпонентных тугоплавких пленок, Воронов С. А., Черный И. Ю., Бубулис А. (2008)
Чесноков А. В. - Анализ напряженного состояния стержня в подающем узле установки автоматизированной сборки армирующих каркасов (2008)
Репалова О. Н. - Визуализация процесса приграничной кристаллизации при вынужденном движении нелинейно-вязкой жидкости по трубопроводам и каналам (2008)
Толмачев Н. Г. - Идентификация физических параметров би-вещества в константах геометрических форм его квантов (2008)
Молодых С. И. - Проектирование и исследование технологии импульсного деформирования фрезерованных панелей двойной кривизны, Третьяк В. В., Молодых Л. С. (2008)
Куликов Г. Г. - Обеспечение потребных характеристик короткого взлета и посадки самолета с ТВВД, Котенко П. С., Фатиков В. С., Ищук В. П. (2008)
Малахов А. В. - Гидродинамика разделения многофазных смесей на основе воды, Ткаченко И. В. (2008)
Тарасова В. А. - Математическая модель течения двухфазного теплоносителя через капиллярно-пористую структуру испарителя контурной тепловой трубы (2008)
Бойко Л. Г. - Влияние угла установки лопаток входного направляющего аппарата на эксплуатационные характеристики газотурбинного двигателя, Карпенко Е. Л. (2008)
Матвеенко В. Т. - Результаты исследования характеристик циклов газотурбинных двигателей с промежуточным охлаждением, промежуточным подогревом газа и турбиной перерасширения, Очеретяный В. А. (2008)
Воробьев Ю. С. - Динамическое напряженно-деформированное состояние лопатки при ударе по входной кромке, Чернобрывко М. В. (2008)
Шкабура В. А. - Исследование особенностей работы турбокомпрессора с общим рабочим колесом в газотурбинных двигателях (2008)
Костюк В. Е. - Влияние входной неравномерности потока на гидравлическое сопротивление отрывного диффузора камеры сгорания авиационного ГТД. 1. математическая модель и ее верификация, Кирилаш Е. И. (2008)
Кумченко Я. А. - Автономный нетрадиционный летательный объект космического энергообеспечения при его работе в глубоком космосе. Модель "КАШТУЛ-1" (2008)
Радченко А. Н. - Теплоиспользующая установка с испарительным конденсатором для охлаждения циклового воздуха газотурбогенератора, Горин В. В., Сапармамедов А. Н. (2008)
Буряченко А. Г. - Испытательная база и методическое обеспечение испытаний ответственных изделий авиационной техники, Ранченко Г. С. (2008)
Абрамов А. Д. - Обнаружение сигнала по совокупности выборок для виброакустического контроля конструкций бортовых устройств, Петрунина Т. А. (2008)
Баранник В. В. - Метод восстановления двоичных одномерных плавающих структурных чисел, Хаханова А. В. (2008)
Ларьков С. Н. - Метод отображения результатов численного моделирования задач механики сплошной среды (2008)
Истомин В. И. - Автоматизированная система для очистки нефтесодержащих вод энергетических установок, Тверская С. Е., Веселов В. А. (2008)
Мазорчук М. С. - Формирование программы развития производственного предприятия на основе анализа портфеля инновационных проектов, Павленко Т. Ю., Коновалова Е. В. (2008)
Хорольский П. Г. - Проектирование инвестиционно привлекательных сложных технических систем (2008)
Харитонов Ю. Н. - Основные задачи базовых функций управления проектом реконструкции (2008)
Лавренченко Г. К. - "Криоген-Экспо-2009": от сохранения достигнутого — к росту объёмов производства (2010)
Lavrenchenko G. K. - "Cryogen-Expo-2009": from preservation of achieved to high rates of growth (2010)
Буткевич И. К. - Обеспечение высокого уровня надёжности криогенных гелиевых систем (2010)
Butkevich I. K. - Ensuring of high safety level of cryogenic helium systems (2010)
Рутковский Ю. А. - Резонансные волновые процессы во всасывающих системах поршневых компрессоров (2010)
Rutkovskiy Ju. A. - Resonant wave processes in suction systems of piston compressors (2010)
Кортиков А. В. - Современные типы воздухоразделительных установок ОАО "Криогенмаш" для получения технического кислорода , Тарасова Е. Ю., Агекян Г. А. (2010)
Kortikov A. V. - "Cryogenmash" modern air separation plants for technical oxygen production, Tarasova E. Yu., Agekyan G. A. (2010)
Кузьменко И. Ф. - Установки сжижения природного газа на базе детандерных азотных циклов, Передельский В. А., Довбиш А. Л. (2010)
Kuzmenko I. F. - Natural gas liquefaction units on the base of expander nitrogen cycles, Peredelskiy V. A., Dovbish A. L. (2010)
Лавренченко Г. К. - Выставки "PCVEXPO" и "GASSUF": повышение информационного потенциала , Швец С. Г. (2010)
Lavrenchenko G. K. - "PCVEXPO" and "GASSUF": increase of information potential, Shvets S. G. (2010)
Троценко А. В. - Влияние составляющих эксергетических потерь на характеристики двухпоточных теплообменников , Поддубная М. В. (2010)
Trotsenko A. V. - The influence of the exergic losses components on the two-flows heat exchangers characteristics , Poddubnaya M. V. (2010)
Пятничко А. И. - Результаты обследования полигонов ТБО Украины для установления объёмов добычи и состава биогаза , Жук Г. В., Баннов В. Е. (2010)
Piatnichko A. I. - Results of MSW area inspection in Ukraine for establishment of biogas extraction and structure volumes , Zhuk G. V., Bannov V. E. (2010)
Тарасенко И. А. - Создание криогенного комплекса для производства и хранения жидкого азота в ОАО "Сургутнефтегаз" , Руцкий С. В. (2010)
Tarasenko I. A. - Creation of cryogenic complex for liquid nitrogen manufacture and storage in "Surgutneftegas" , Rutskiy S. V. (2010)
Капитанова Л. В. - Влияние параметров амортизации на нагруженность стоек шасси при перемещении самолета по неровному аэродрому, Любченко Н. А. (2008)
Амброжевич А. В. - Классификация и оценки функционального совершенства ствольных комплексов с летательными аппаратами на основе критериев подобия, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В., Ларьков С. Н. (2008)
Минтюк В. Б. - Точность, сходимость и устойчивость метода рэлея-ритца при различных базисах. (2008)
Курин М. А. - Определение длины дуги контакта абразивного зерна с деталью при глубинном планетарном шлифовании плоских поверхностей (2008)
Кулик А. С. - Восстановление измерений навигационной системы в режиме реального времени, Фирсов С. Н., До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Ватик М. Хуссейн - Моделирование процесса навигации динамической системы на основе обработки видеоизображения (2008)
Амброжевич А. В. - Комплексная траекторная модель летательного аппарата, Середа В. А. (2008)
Fayad А. Shalal - Численная реализация начально-краевой задачи Озеена движения телесного профиля вблизи поверхности раздела (2008)
Редчиц Д. А. - Численное моделирование нестационарных турбулентных отрывных течений при обтекании ротора Савониуса (2008)
Меняйлов А. В. - Применение эволюционных методов для решения задач оптимизации компрессоров газотурбинных двигателей, Трончук А. А., Угрюмова Е. М. (2008)
Гоцуленко В. В. - Теоретическое описание автоколебаний вибрационного горения в модели жидкостного реактиного двигателя (2008)
Спесивцев В. В. - Геометрические характеристики ударно-волновой структуры и параметры газа первой бочки сверхзвуковой струи (2008)
Толмачев Н. Г. - Гипотеза би-вещества как источника тахионной энергии (2008)
Бугаенко О. М. - Механизмы дополнительного диспергирования жидкой фазы биосорбента в разгонном устройстве многофазного газогенератора, Нечипорук Н. В., Гусев Ю. А., Чигрин В. С. (2008)
Хитрова Е. Ю. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административных самолетов на этапе их проектирования, Рябков В. И., Бабенко Ю. В. (2008)
Щеголь В. А. - Риски в инновационных проектах создания космической техники, Коновалова Е. В. (2008)
Лавренченко Г. К. - Криогенные комплексы производства и отгрузки СПГ, его приёма, хранения и регазификации в системе международной торговли, Копытин А. В. (2010)
Lavrenchenko G. K. - Cryogenic complexes of LNG production and uploading, its acceptance, storage and regasification in the international trade system , Kopytin A. V. (2010)
Пятничко А. И. - Анализ эффективности производства работы при регазификации СПГ , Онопа Л. Р., Лавренченко Г. К. (2010)
Piatnichko A. I. - Efficiency analisys of work production in LNG regasification, Onopa L. P., Lavrenchenko G. K. (2010)
Пятничко А. И. - Оптимизация состава растворов вода-амины как абсорбентов установки извлечения биометана из биогаза , Иванов Ю. В., Крушневич Т. К. (2010)
Piatnichko A. I. - Optimization of water-amine solutions consentration as absorbents in a unit of biomethane extraction from biogas , Ivanov Ju. V., Krushnevich T. K. (2010)
Иванов К. А. - Современные атмосферные испарители криогенных жидкостей, Павлов Н. В. (2010)
Ivanov K. A. - Modern atmospheric vaporizers of cryogenic liquids, Pavlov N. V. (2010)
Кузьменко И. Ф. - Технология комплексной переработки шахтного газа с получением товарного сжиженного метана, Рубцов А. И., Довбиш А. Л., Мельниченко А. А. (2010)
Kuzmenko I. F. - Technology of mine gas complex processing along with commercial liquid methane production, Rubtsov A. I., Dovbish A. L., Melnichenko A. A. (2010)
Лавренченко Г. К. - Особенности эффективного машинного оборудования установок ожижения и реконденсации природного газа , Швец С. Г. (2010)
Lavrenchenko G. K. - Efficient machinery for liquefaction and recondensation of natural gas, Shvets S. G. (2010)
Горбачёв С. П. - Технология производства СПГ на газораспределительных станциях при повышенном содержании диоксида углерода в сетевом газе , Люгай С. В., Самсонов Р. О. (2010)
Gorbachiov S. P. - LNG production technology at gas-distribution stations in condition of high content of carbon dioxide in gas pipelines , Ljugay S. V., Samsonov R. O. (2010)
Лавренченко Г. К. - Успешная презентация газового проекта (2010)
Lavrenchenko G. K. - Successful presentation of a gas project (2010)
Троценко А. В. - Определение константы Генри на основе кубических уравнений состояния, Валякина А. В. (2010)
Trotsenko A. V. - Henry's constant determination on the base of cubic equations of state, Valiakina A. V. (2010)
Бухолдин Ю. С. - Повышение эффективности и надёжности компрессорных станций магистральных газопроводов, Северин А. С., Татаринов В. М., Шахов С. В. (2010)
Bukholdin Ju. S. - High efficiency and safety of main gas pipeline compressor stations, Severin O. S., Tayarinov V. M., Shakhov S. V. (2010)
Ямпольская О. И. - Комплексы для проведения освидетельствования баллонов для сжатых и сжиженных газов (2010)
Yampolskaya O. I. - Complexes for inspection of cylinders for compressed and liquefied gases (2010)
Сеник М. Г. - Производство перлита в мобильных комплексах для изоляции криогенного оборудования при его сооружении, Коротаев Э. Г. (2010)
Senik M. G. - Perlite production in mobile complexes for cryogenic equipment insulation in the process of its building , Korotaev E. G. (2010)
Амброжевич А. В. - Малоресурсный метод численного моделирования течений в геометрических областях сложной формы, Бойчук И. П., Ларьков С. Н., Середа В. А. (2008)
Гайдачук А. В. - Математическое моделирование процесса отверждения композиционной ремонтной накладки, Смовзюк Л. В., Шевцова М. А. (2008)
Курин М. А. - Определение угла ориентации режущего зерна относительно вектора скорости резания при планетарном шлифовании плоских поверхностей (2008)
Чесноков А. В. - Перспективы улучшения качества углерод-углеродных композиционных материалов, Гайдачук А. В., Потапов А. М., Гурин И. В. (2008)
Чернобрывко М. В. - Математическое моделирование соединения элементов конструкций с использованием импульсных источников энергии (2008)
Рева О. М. - Модель проблемної ситуації в системах управління повітряним рухом, Селезньов Г. М. (2008)
Игнатов В. А. - Необходимые условия оптимального управления обработкой сигналов в интегрированных аэрокосмических навигационных системах, Кудренко С. А., Вельдяскина М. И., Никулин В.И. (2008)
Зосимович Н. В. - Роботизированая система с комбинированным управлением ДПЛА для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга окружающей среды (2008)
Проскура Г. А. - Наблюдаемость инструментальных погрешностей интегрированной бесплатформенной инерциальной навигационной системы и методика их оценивания, Кортунов В. И. (2008)
Симонов В. Ф. - Адаптивная система управления беспилотным летательным аппаратом Т-10, Амелина И. В. (2008)
Бандура И. Н. - Исследование оптимального алгоритма демпфирования космического аппарата, Дыбская И. Ю., Пхайко И. В. (2008)
Безручко К. В. - Прогнозирование характеристик электрохимических аккумуляторов систем электроснабжения ракетно-космических комплексов, Давидов А. О., Кадигроб Т. С., Ширинский С. В. (2008)
Бойко Л. Г. - Математическая модель газотурбинного двигателя с повенцовым описанием многоступенчатого осевого компрессора и ее практическое применение, Карпенко Е. Л. (2008)
Гарин А. О. - Технологический источник для ионной очистки поверхностей лопаток гтд перед осаждением покрытий (2008)
Герасименко В. П. - Параметрический анализ характеристик кольцевого диффузора, Осипов Е. В. (2008)
Толмачев Н. Г. - Альтернативные пути исследования основ вещества (2008)
Гарин В. О. - Оценка эффективности защиты термокатода в электродуговом плазмотроне, Богославец Ю. А. (2008)
Василенко А. С. - Мониторинг рельефа земной поверхности с помощью космических радиолокационных комплексов, Съедина Ю. В., Съедин Ю. В., Шишкин Д. В. (2008)
Еремеев О. И. - Мера информативности участков изображений, Пономаренко Н. Н. (2008)
Бушуев С. Д. - Проектное финансирование на модели Earn Value, Бушуева Н. С., Ярошенко Р. Ф. (2009)
Скакун В. О. - Методи та моделі управління ризиком в проектах модернізації потенційно небезпечних об’єктів, Рак Ю. П. (2009)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 3. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури (2009)
Тесля Ю. М. - Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті, Оберемок І. І., Тімінський О. Г. (2009)
Бушуєв С. Д. - Управління довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних моделей, Гоц В. В. (2009)
Гладка О. М. - Управління проектами як прийняття рішень: побудова матриці осіб, що приймають рішення протягом життєвого циклу проекту (2009)
Рач Д. В. - Влияние характеристик денежного потока на показатели оценки жизнеспособности проекта (2009)
Голубятніков В. Т. - Аналіз та оцінка конкурентного середовища при техніко-економічному обґрунтуванні проектів (2009)
Кушнарев А. В. - Генетический код продукта проекта, Литвинченко А. А. (2009)
Коваленко Н. В. - Критеріальний підхід до управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній (2009)
Россошанская О. В. - Качественная основа количественного аспекта компетентностной методологии в управлении проектами (2009)
Рач В. А. - Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів, Борзенко-Мірошніченко А. Ю. (2009)
Гайда А. Ю. - Визначення складових якості навчальних матеріалів автоматизованих систем навчання (2009)
Пилипенко А. И. - Особенности разработки количественных методов управления проектами в сфере культуры и искусства (2009)
Тесленко П. А. - Стратегия и тактика развития проектов на основе закона Тернера-Руденко (2009)
Бєлова Н. М. - Порівняльний аналіз проектів стратегій судноплавної компанії (2009)
Лапкина И. А. - Особенности применения проектной терминологии в программах воссоздания танкерного флота, Петрова Е. С. (2009)
Покатілов І. П. - Проект створення світового морського реєстру України як напрям підвищення конкурентоспроможності українського суднобудування (2009)
Ігнатова О. В. - Практичне застосування системно-процесного представлення функціональної діяльності організацій, Самоздра М. М., Сень О. М. (2009)
Аронова В. В. - Управління комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрування змінами в системі маркетингу (2009)
Дібніс Г. І. - Проектування організаційних структур адміністративних систем управління на основі цільового підходу, Шаріпова О. С., Денісенко І. В. (2009)
Рач В. А. - Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин, Коляда О. П. (2009)
Рач В. А. - Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств, Бирюков О. В. (2009)
Лавренченко Г. К. - Что сдерживает более широкое использование природного газа как моторного топлива? (2010)
Lavrenchenko G. K. - What does restrain the wider use of natural gas as a motor fuel? (2010)
Бондаренко В. Л. - Оптимизация геометрических размеров адсорберов, используемых в технологиях очистки редких газов, Лосяков И. А., Симоненко О. Ю., Дьяченко О. В., Симоненко Ю. М. (2010)
Bondarenko V. L. - Optimization of adsorbers geometrical sizes, used in cleaning technologies of rare gases, Losyakov I. A., Simonenko O. Yu., Diachenko O. V., Simonenko Yu. M. (2010)
Кравченко М. Б. - Аналитическое исследование противоточных теплообменников (2010)
Kravchenko M. B. - Analytical research of counterflow heat exchangers (2010)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 2. Характеристики узла извлечения азота, Чуклин А. П. (2010)
Taran V. N. - Calculation features of air rectification. 2. Knot descriptions of nitrogen extraction, Chuclin A. P. (2010)
Буткевич И. К. - Автоматизация криогенных гелиевых установок и систем: проблемы и пути решения (2010)
Butkevich I. K. - Automatization of cryogenic helium plants and systems: problems and solutions (2010)
Рубан А. Г. - Оценка эффективности применения облегчённых стальных баллонов высокого давления при обеспечении потребителей техническими газами (2010)
Ruban A. G. - Estimating usage efficiency of lightweight high pressure steel cylinders for supplying consumers with technical gases (2010)
Фетисов А. Б. - Влияние наддува тёплого газа в проточную часть криогенного турбодетандера на его эффективность, Смирнов Е. Н. (2010)
Fetisov A. B. - The efficiency influence of warm gas boost into the flowing channel of a cryogenic turbo-expander, Smirnov E. N. (2010)
Хупавко К. В. - Десятилетний опыт эксплуатации станции разделения воздуха компании "SIAD", Гордиенко П. В. (2010)
Чижиченко В. П. - Анализ причин взрывов кислородных баллонов: комментарий к Луганской трагедии (2010)
Chizhichenko V. P. - Analysis of reason of explosions of oxygen cylinders: comment to Luhansk tragedy (2010)
Павлов Н. В. - Группы безопасности для сосудов, работающих под давлением криогенных, высокочистых, токсичных и взрывоопасных газов, Иванов К. А. (2010)
Pavlov N. V. - Safety group for vessels, working under pressure of cryogenic, high-clean, toxic and explosive gases, Ivanov K. A. (2010)
Бушуева Н. С. - Системная формализация управления проектами в рамках проактивного подхода к развитию организаций, Мысник Л. Д., Олексеенко М. Н. (2009)
Рибак С. О. - Державна інноваційна політика в контексті розбудови конкурентної економіки (2009)
Ляшенко О. М. - Семантика загроз діяльності підприємства (2009)
Казиева Р. К. - Кластерные и репродуктивные форматы бизнеса: миссия предпринимательства и экономическое развитие (2009)
Тесля Ю. М. - Гармонизация на основе несиловой самоорганизации, Курилко О. Н. (2009)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 4. Методологічні положення моделювання проектів сприяння процесам розвитку організації (2009)
Дибнис Г. И. - Адміністративне управління формуванням і розвитком організаційної культури на підприємстві, Оникиенко Е. В., Ромахова О. А. (2009)
Тімінський О. Г. - Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення (2009)
Афтанюк О. В. - Многокритериальная оценка эффективности проектов при недетерминированных WBS (2009)
Рамазанов С. К. - Интегральная модель эколого-экономического управления прораммой (проектом) как сложной системой на основе знаний и нечеткой логики (2009)
Шаров О. І. - До формування структури бачення "траєкторії вищої освіти" України в контексті проектно-орієнтованого суспільства (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Правове забезпечення впровадження проектно-орієнтованого управління системою вищої освіти на регіональному рівні (2009)
Рач В. А. - Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів, Коляда О. П., Антонян О. А. (2009)
Россошанская О. В. - Риск, как категория компетентностного похода в управлении проектами, Рач Д. В. (2009)
Качанов С. О. - Моделювання оцінки ризику для процедур діяльності з державного нагляду і контролю (2009)
Тесленко П. А. - Модель управления движения галсами на основе закона Тернера-Руденко (2009)
Фатеев Н. В. - Бюджетирование в системе управления проектами и программами судоремонтного предприятия, Запорожец И. М. (2009)
Солоп О. Г. - Проектно-орієнтоване управління в організаціях з жорсткими обмеженнями (2009)
Дибнис Г. И. - Определение совокупности работ контрольно-аналитического обеспечения административного управления кадровой подсистемой предприятия, Оникиенко Е. В., Ромахова О. А. (2009)
Шишкова Н. Л. - Організаційний аспект управління проектом санації вугільного підприємства (2009)
Бузько І. Р. - Потенціал організаційної стійкості підприємства в умовах його трансформації, Королевська Н. Ю. (2009)
Рач В. А. - Проблеми захисту інформації в управлінні проектами в епоху економіки знань (2009)
Бушуєв С. Д. - Формування цінності в діяльності проектно-орієнтованих організації, Бушуєва Н. С. (2009)
Верба В. А. - Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії (2009)
Кравченко О. М. - Програми стратегічного розвитку регіону: переваги та недоліки (2009)
Молоканова В. М. - Модель життєвого циклу як основа проектного управління (2009)
Кузьмичов А. І. - Електронно-таблична реалізація мережевої моделі проекту (2009)
Ігнатова О. В. - Структурно-логічна модель системної організації діяльності організацій з жорсткими обмеженнями (2009)
Ляшенко Н. Є. - Проблеми оцінки інтелектуальних активів в управлінні (2009)
Фініков Т. В. - Нагальні завдання та змістовні принципи проектно-орієнтованого реформування вищої освіти України, Шаров О. І. (2009)
Аніщенко В. О. - Розвиток лідерства і мотивація персоналу в освітній сфері на матеріалах Чернігівського регіону, Ткаленко Н. В. (2009)
Жованик В. І. - Моделювання динаміки підсумку академічних ресурсів ВНЗ (2009)
Лихолобов Е. А. - Розробка технології управління персоналом підприємства (2009)
Царенко Н. В. - Вибір інструментарію обґрунтування заходів при формуванні корпоративної культури промислового підприємства (2009)
Мартинов А. А. - Деякі аспекти аналізу затрат на інноваційну діяльність підприємства (2009)
Пилипенко А. І. - Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблемні питання (2009)
Медведєва О. М. - Особливості малих інноваційних підприємств в аспекті управління проектами та концепції корпоративної соціальної відповідальності, Євдокимова А. В. (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Обґрунтування приналежності наукового дослідження за темою "Методологічні основи проектно-орієнтованого управління системою вищої освіти на регіональному рівні" до наукової спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами (2009)
Кривуля П. В. - Родовое разнообразие систем показателей: частные концепты разработок СП-проектов на предприятиях, Дорошко М. В. (2009)
Дибнис Г. И. - Систематизация работ по управлению предприятием и задачи их гармонизации, Попова Н. Н. (2009)
Рач В. А. - Цінністно-орієнтовані стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості, Гладка О. М. (2009)
Россошанская О. В. - "Проект" и "проектирование" как базовые категории компетентностного подхода в социокультурной деятельности, Журавлева Н. В. (2009)
Сенченко М. - Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання ― 2012 рік (2013)
Виходець О. - Комунікаційні засади поведінки редакторів видавництв та ЗМІ (2013)
Афонін О. - Видавнича стратегія в українському вимірі (2013)
Коржановська Т. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис авторефератів дисертацій") (2013)
Колесникова Т. - Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокоїінтелектуалізації бібліотечної професії (2013)
Іващенко В. - Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження, Палійчук Р. (2013)
Тишевська-Шапошник О. - Формування позитивного туристичного іміджу харківського регіону в ЗМІ (2013)
Чеховська І. - Все йде, все змінюється (2013)
Кузнєцов О. - Контент-аналіз як засіб виявлення ступеня новизни публікацій, Кузнецов А. (2013)
Біланич Г. - Зародження газетної справи на Закарпатті (2013)
Афонін О. - Вчителько моя (2013)
Мельник В. - Внесок Ольги Грушевської в розвиток вітчизняної бібліотечної справи (2013)
Саприкін О. - Інформаційна експансія, інформаційна війна та інформаційна атака у засобах масової інформації на прикладі Євро-2012 (2013)
Філіпова Л. - Бібліотечні колекції з україністики у CША, Варлагіна М. (2013)
Васьківська О. - VІ Міжнародна конференція видавців, поліграфістів і розповсюджувачів друку в Мінську (2013)
Навчальний семінар з питань систематизації документів за Універсальною десятковою класифікацією (2013)
І відомі письменники, і яскраві дебютанти (2013)
До сторіччя Андрія Малишка (2013)
Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей у науково-практичний журнал "Вісник Книжкової палати" (2013)
Колегія Держкомтелерадіо відзначила якісно новий рівень роботи відомства у минулому році (2013)
Звіт про діяльність Правління Благодійної організації "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" за період з 16 лютого 2012 року до 27 лютого 2013 року (2013)
Мельник В. - Біля витоків нової науки (2013)
Коржановська Т. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис авторефератів дисертацій") (2013)
Постельжук О. - Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Струнгар А. - Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект (2013)
Довгань О. - Функціонування інформації в контексті діяльності служби "Віртуальна бібліографічна довідка" — об'єднаного проекту освітянських бібліотек (2013)
Назаровець С. - Підтримка руху відкритого доступу в українському бібліотекознавстві (2013)
Швецова-Водка Г. - Розвиток теорії книгознавства у другій половині ХХ — на початку XXI століття (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. - Юридична література у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку ХХ століття (2013)
Лоза Г. - Створення друкарні та видавництва Київського політехнічного інституту (1898—1925) (2013)
Конта Р. - Етнологічна діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська та діаспорна історіографія та діаспорна історіографія (2013)
Книжкова палата України презентувала нове книгосховище і модернізовані системи зберігання друкованої продукції (2013)
Визначено переможців щорічної премії "Українська книжка року" (2013)
Кудлач В. - Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України: проблеми збереження,ідентифікації, наступності та доступу (2013)
Книжкова виставка в Каїрі зібрала весь арабський книжковий світ (2013)
Скляренко Є. - Українcька книга на виставці у Мінську (2013)
Олійник О. - Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек (2013)
Бангкок — Всесвітня Столиця Книги 2013 року (2013)
Лавренченко Г. К. - Содействие развитию глобальной отрасли низкотемпературных технических газов (2010)
Lavrenchenko G. K. - The assistance to develop global branch of low-temperature industrial gases (2010)
Кортиков А. В. - Создание современного комплекса по производству продуктов разделения воздуха в г. Полевской, Тарасова Е. Ю., Шитиков В. В. (2010)
Kortikov A. V. - Creation of modern complex for production of air separation products by Polevskoy, Tarasova E. Yu., Shitikov V. V. (2010)
Черемных О. Я. - Создание оборудования нового поколения для хранения и транспортирования продуктов разделения воздуха (2010)
Cheremnikh O. Ya. - Creating a new generation of equipment for storage and transportation products of air separation (2010)
Смирнов А. В. - Разработка поршневого компрессора блочной конструкции 4ВМ10-55/71М1 для воздухоразделительных установок среднего давления, Гринь Н. П., Наталуха Ю. Б. (2010)
Smirnov A. V. - Development piston compressor block design 4VM10-55/71M1 for air separation plants medium pressure, Grin N. P., Nataluha Y. B. (2010)
Атабегова Е. А. - Схемные, конструкторские и технологические решения, используемые при создании эффективных СПГ-установок, Людковский П. Г., Пуртов С. Н. (2010)
Atabegova E. A. - Scheme design and technological solutions used in setting up effective LNG plants, Lyudkovskiy P. G., Purtov S. N. (2010)
Дабахов С. И. - Техническое обеспечение ксеноновых медицинских технологий, Завадских Р. М., Костромитина Г. Г., Наумов С. А., Шиляев А. Г., Беляев Ю. И. (2010)
Dabakhov S. I. - The technical support of xenon medical technologies, Zavadskikh R. M., Kostromitina G. G., Naumov S. A., Shilyaev A. G., Belyaev Y. I. (2010)
Вассерман А. А. - Автоматизированная система по теплофизическим свойствам рабочих веществ низкотемпературной техники , Козловский С. В., Мальчевский В. П. (2010)
Vasserman A. A. - Automated system on thermophysical properties of working fluids for lowtempereture technics, Kozlovsky S. V., Malchevsky V. P. (2010)
Бондаренко В. Л. - Предотвращение аварий и потерь газа в технологической линии очистки неоногелиевой смеси, вызванных коррозией оборудования, Лосяков Н. П., Кислый А. Н., Грандов А. А., Тарапата В. В., Шишов А. Г. (2010)
Bondarenko V. L. - Prevention of accidents and gas losses caused by equipment corrosion at the technological line of cleaning neon-helium mixtures, Losyakov N. P., Kislyy A. N., Grandov A. A., Tarapata V. V., Shishov A. G. (2010)
Дабахов С. И. - Реконструкция ацетиленовой станции ОАО "Завод Уралтехгаз", Завадских Р. М., Лаптев Н. Н., Семёнов В. Н. (2010)
Dabakhov S. I. - A reconstruction of the acetylene station by "Zavod Uraltechgaz", Zavadskikh R. M., Laptev N. N., Semenov V. N. (2010)
Плиса Г. - Аналітичний огляд щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи: оформлення вихідних відомостей у неперіодичних (книжкових) виданнях за 2012 рік, Фідельська А. (2013)
Кравчук В. - Особливості редакційної підготовки спеціалізованих періодичних видань про образотворче мистецтв (2013)
Періодичні та продовжувані видання випуск яких розпочато у 2012 році (2013)
Стародубцева Л. - "Summa summarum theoretica": между Сциллой всеобщего и Харибдой единичного (2013)
Білоцерківська А. - Науковий космодром Переяславщини (2013)
Білоус В. - Лінгвістичне забезпечення — важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2013)
Коханова І. - Вузькі фахові дисципліни як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) (2013)
Біла Л. - Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики, Копилова А. (2013)
Вітушко А. - Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів, Струнгар А. (2013)
Мар'їна О. - Cоціально-комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльност (2013)
Смоляр І. - Універсальний підсобний фонд НБУВ як складова бібліотечно-інформаційного обслуговування, Туровська Л. (2013)
Федотова О. - До історичної практики заборони друкованого слова (2013)
Устіннікова О. - Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії (2013)
Марціняк Н. - Форми та методи книжкової торгівлі в Україні (друга половина 1940-х — кінець 1980-х років) (2013)
Філіпова Л. - Морально-етичні заходи запобігання інформаційній небезпеці в Інтернеті (2013)
Кулаковська І. - Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження (2013)
Біличенко О. - Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства та її вплив на художню літературу (2013)
Возный А. М. - Разработка и реализация инновационных проектов и программ развития наукоемких производств, Гайда А. Ю., Кошкин К. В., Шамрай А. Н. (2009)
Снітко Є. О. - Вибір способу забезпечення технічної реалізації будівельних проектів засобами механізації (2009)
Тесленко П. А. - Составляющие и ограничения управления проектом по аналогии движения парусника галсами (2009)
Дорош М. С. - Інтеграція систем управління проектами в систему організації на різних етапах розвитку, Ребенок А. В. (2009)
Аніщенко В. О. - Особливості оцінки інноваційної сприйнятливості виробничих систем, Ткаленко Н. В. (2009)
Ванюшкин А. С. - Методики формирования портфеля организационных проектов развития экономики государства (2009)
Надьон Г. О. - Аналітичне підґрунтя діагностики кризи в діяльності підприємства (2009)
Вороная Н. Ю. - Некоторые аспекты проектного управления программами социально-экономического развития предприятия (2009)
Попова Н. М. - Оцінка впливу гармонізації на результат роботи підприємства, Березовський Ю. В. (2009)
Афтанюк О. В. - Оценка надежности программ развития при недетерминированной структуре работ (2009)
Тимофієва Є. С. - Головні риси комп’ютерної системи вдосконалення процесу управління проектами реформування гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2009)
Попов С. О. - Проблема ризикових ситуацій в проектах поставок металоресурсів, Новак Г. Г. (2009)
Медведєва О. М. - Класифікація проектів сприяння процесам розвитку організації на основі чотирьохелементної моделі системи, Чугуєвець С. С. (2009)
Россошанская О. В. - Метод построения базовых функций принадлежности на основе лингвистической переменной "характер развития системы" (2009)
Коляда О. П. - Математична модель оцінки проектів стратегічного портфелю вищого навчального закладу (2009)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Профіль проекту модернізації регіональної системи вищої освіти (2009)
Кошкін К. В. - Моделювання управління академічними ресурсами вищого навчального закладу, Жованик В. І. (2009)
Гладка О. М. - Зацікавленість ключових учасників проекту девелопменту нерухомості в цінності продукту протягом його життєвого циклу (2009)
Гайдамака О. М. - Управління розвитком кадрового потенціалу організації, Лебідь В. М., Вавулін Л. С. (2009)
Новопісна К. В. - Чинники, що впливають на формування логістичних витрат підприємства (2009)
Пантелеєв В. П. - Про використання поняття "концепція" в дослідженнях внутрішньогосподарського контролю підприємств (2009)
Колосовський О. М. - Особливості процесів ініціації в проектах використання відходів для отримання альтернативних палив (2009)
Шаріпова О. С. - Систематизація бізнес-процесів, що реалізуються при адміністративному управлінні в інтегрованих підприємницьких структурах (2009)
Дмитрук Є. В. - Можливості використання моделі впливу репутації підприємства на рівень його економічної безпеки (2009)
Макеев С. А. - Управление проектами в избирательной кампании, Фоменко Г. В. (2009)
Скотна Н. - Проблема особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Шпак О. - Якісний освітній простір учителя економіки, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Вачевський М. - Використання інноваційних педагогічних технологій у системі освіти професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Ашиток Н. - Синергетичний підхід до осмислення проблем професійної підготовки соціальних педагогів (2013)
Лазурчак І. - Реалізація оптимізаційних схем засобами комп’ютерної математики, Лазурчак Л. (2013)
Мадзігон В. - Підприємництво та підприємство, вибір підприємницької ідеї та реєстрація підприємства (2013)
Ромащенко І. - Самоосвіта викладача як один із факторів модернізації освіти (2013)
Малик Л. - Економічні передумови розвитку туризму в Карпатському регіоні (2013)
Тарара А. - Технології розвитку творчих технічних здібностей учнів (2013)
Панасюк Н. - Структура моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Проценко О. - Реалізація концепції неперервної педагогічної освіти в зарубіжних країнах: досвід Греції (2013)
Сидоренко Л. - Сучасні технології навчання освітньої галузі "Основ здоров’я та ФК” (2013)
Гоцинець І. - Формування професійно-методичної компетентності студентів у шкільному курсі німецької мови та методики її викладання (2013)
Стрельчук Я. - До проблеми комунікативного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Ковальчук З. - Психологічний супровід позашкільної освіти як чинник успішної педагогічної взаємодії (2013)
Марченко Є. - До питання розвитку музичного смаку шкільної молоді (2013)
Фрайт І. - Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Турчин Т. - Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти (2013)
Маринін І. - Характеристика оркестрових сопілок Гулашевського та Цинкалова з позиції еволюційних процесів народно-інструментального виконавства (2013)
Броварник М. - Особливості організації виховного процесу у вищому навчальному закладі, Мачинська Н. (2013)
Галів М. - "Професійне” шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 – 1944 рр.) (2013)
Кобрій О. - Особливості визначення змісту професійно-педагогічної підготовки студентів непедагогічних спеціальностей (2013)
Швидків М. - Психолого-педагогічні аспекти роботи співака над художнім образом згідно ідей К. Станіславського (2013)
Кульчицька Н. - Фортепіанна творчість для молоді Володимира Губи в системі музично-педагогічної освіти, Німилович О. (2013)
Турянський П. - Музичний обрядовий фольклор українців у художньо-естетичному вихованні молоді, Василик Д. (2013)
Скварок О. - Іменники-локативи як твірна база у системі українського словотвору (2013)
Фрайт М. - Вокально-методичні принципи як основа практичної діяльності П.В. Голубєва – одного із засновників української вокальної школи (2013)
Рєзнік О. - Дослідження зон темперації настройки у контексті аналізу історичної еволюції розвитку музичних звукорядів (2013)
Олексюк М. - Особливості аналітичного мислення майбутнього вчителя музики (2013)
Голубінка Х. - Виразність диригентського жесту як складова невербального спілкування (2013)
Перішко І. - Теоретичні основи організації праці маркетолога в сфері туристичних послуг (2013)
Шандалюк Т. - Шляхи активізації мислення підлітків у процесі слухання музики (2013)
Ісаєва С. - Рекомендації Томаса Гордона щодо гармонізації діяльності вчителя у школі (2013)
Левкович Р. - Філософське обґрунтування маркетингу в умовах підготовки майбутніх фахівців підприємництва (2013)
Гурій М. - Інформатизація суспільства в умовах глобалізації, Біян Н. (2013)
Бушуев С. Д. - Организационные формы управления девелоперскими проектами в динамическом окружении, Мгбере Ч. (2010)
Макеев С. А. - Использование процессного подхода для управления проектом формирования лояльности персонала металлургического предприятия, Фоменко Г. В. (2010)
Данченко О. Б. - Підходи до управління ризиками банку, Занора В. О., Боркун А. І., Шевченко А. М. (2010)
Тригубенко О. В. - Ценность продукта как фактор успеха реализации проекта (2010)
Чернов С. К. - Психологическая готовность менеджеров для успешной реализации проекта в условиях научно-производственного комплекса, Михайлова М. В. (2010)
Тесленко П. А. - Трансформация модели качественных свойств процессов проектов в модель состояний системы, Гогунский В. Д. (2010)
Геращенко Н. О. - Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку (2010)
Чередниченко М. С. - Разработка процедур технолого-экономического анализа процессов управления вагонными парками операторов железнодорожного транспорта (2010)
Ігнатова О. В. - Розробка інструменту системної реалізації пакету робіт "проведення доперевірочнго аналізу" фази планування проектів перевірок, Пятаченко Т. А., Дубіков Р. Є. (2010)
Афтанюк О. В. - Учет нестабильных экономических условий при расчете и оптимизации NPV проекта (2010)
Вороная Н. Ю. - Организационно-управленческая структура предприятия при проектном управлении развитием (2010)
Гладка О. М. - Математичне моделювання ціннісно-орієнтованих процесів розробки та прийняття стратегічних віхових рішень (2010)
Шамрай А. Н. - Методика формирования и оптимизации бюджета портфеля проектов судостроительного предприятия (2010)
Дмитрук Е. В. - Модели экономической безопасности предприятия и его репутации, Ляшенко А. Н., Таращанский М. Т. (2010)
Дібніс Г. І. - Систематизація об’єктів адміністративного управління на підприємстві (2010)
Павленко О. О. - Використання проектного підходу при впровадженні навчальних інновацій, Глівенко С. В., Лук'янихін В. О. (2010)
Рач В. А. - Особливості комерційного аспекту проектного аналізу регіональних освітніх проектів, Борзенко-Мірошніченко А. Ю. (2010)
Кравченко О. М. - Сутність і призначення інвестиційного модуля в програмах регіонального розвитку (2010)
Россошанська О. В. - Формування команди управління реалізацією проекту на основі компетентністного підходу, Бірюков О. В. (2010)
Медведєва О. М. - Концептуальна модель механізму несилової взаємодії елементів культурного простору проекту (2010)
Синкова К. В. - Удосконалення інформаційної системи моніторингу регуляторної макроекономічної політики регіону, Стельмашенко О. О. (2010)
Коляда О. П. - Метод формування стратегічного портфелю проектів вищого навчального закладу (2010)
Білущак Т. М. - Зброя середньовічного Львова (за актовими джерелами) (2013)
Воробйов Г. П. - Підготовка офіцерів для Сухопутних військ Збройних Сил України: історія та перспективи (2013)
Голубко В. Є. - "Лицарська легенда” листопадових 1918 р. боїв за Львів, Рутар В. Є. (2013)
Гула Р. В. - Особливості патріотичного виховання в лавах Червоної Армії у роки громадянської війни (на матеріалах України) (2013)
Гулай В. В - Ескалація українсько-польської конфліктної взаємодії в Західній Україні у вересні 1939 р. (2013)
Дем’янюк О. Й. - Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914 р.) (2013)
Зайцев О. Ю. - Формування воєнно-політичної стратегії і тактики ОУН (1929–1939) (2013)
Кузьмук О. І. - Воєнна організація України у світлі поглядів на сектор безпеки і оборони держави (2004–2010 рр.) (2013)
Куций А. Ф. - Становлення та функціонування старшинських кадрів українських армій у роки національно-визволь­них змагань 1917–1921 рр.: історіографія проблеми (2013)
Панас Н. Б. - Олександр Петрович Греків на службі в українських арміях у 1918 р. (2013)
Терський С. В. - Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни (2013)
Хома І. Я. - Основні засади формування та діяльності військ української Червоної Армії в радянській історіографії (2013)
Чірікалов О. С. - Евакуації військ (сил) радянським флотом на Чорному морі у 1941 – першій половині 1942 рр. (2013)
Якимович Б. З. - Роль і значення Хотинської битви в європейській воєнній історії XVII ст. (2013)
Куравський В. Г. - Досвід застосування вертольотів армійської авіації у локальних війнах і збройних конфліктах (1946–1975 рр.) (2013)
Мрака І. Б. - Геостратегічне значення східного кордону у військово-політичній думці ІІ Речі посполитої (2013)
Питльована Л. Ю. - Американська зовнішньополітична експансія кінця ХІХ – початку ХХ століття у дослідженнях В.Е. Вільямса (2013)
Пошедін О. І. - Еволюція взаємовідносин Франції з НАТО (2013)
Шукалович А. М. - Ольстер як дестабілізуючий фактор англо-ірландських відносин на початку 1920-х рр. (за матеріалами української преси Галичини) (2013)
Шумка А. В. - Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст., Черник П. П. (2013)
Харук А. І. - Проблема розвитку артилерії дивізійної ланки: порівняльно-історичний аспект (2013)
Ткачук П. П. - Дослідження з проблем військової безпеки пострадянських республік колишнього СРСР (2013)
Білодід В. П. - Рівень поінформованості командирів Червоної армії про танкові війська вермахту напередодні війни (1939–1941 рр.) (2008)
Голик М. М. - Тарас Боровець – один з організаторів повстанського руху в роки Другої світової війни (2008)
Забзалюк Д. Є. - Організація релігійного життя в УПА (2008)
Ільницька У. В. - Паблік рилейшнз у системі комунікацій збройних сил демократичних країн світу: аналіз досвіду (2008)
Кабачинський М. І. - Матеріально-технічна та фінансова допомога зарубіжних країн і міжнародних організацій прикордонним військам України у 1991–2003 рр (2008)
Куцька О. М. - Жіночий тероризм наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, Мельник В. А. (2008)
Лукачик Л. В. - Організація призову до Збройних Сил Західноукраїнської Народної Республіки (2008)
Муравський О. І. - Студентство України за демократичне вирішення питання військової підготовки наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст (2008)
Підлісний А. Р. - Висвітлення військовими ЗМІ морально-психологічного забезпечення військовослужбовців українського миротворчого контингенту (2004–2006 рр.) (2008)
Плазова Т. І. - Історіографічні та археографічні джерела про діяльність Українського партизансько-повстанського штабу в боротьбі за відновлення суверенітету України (2008)
Попович О. І. - Становлення і розвиток систем протиракетної оборони США і СРСР на початку другої половини XX століття (2008)
Пулим О. В. - Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин Української Народної Республіки, Юрчук О. О. (2008)
Рєпін І. В. - Карпатсько-Дуклінська операція: аналіз планування та задуму (вересень 1944 р.) (2008)
Рудь М. С. - Сучасний погляд на витоки польсько-радянської війни 1920 року (2008)
Сидоров С. В. - Особливості тактики дій механізованих і танкових військ за досвідом війни в кореї (1950–1953 рр.), Стрижевський В. В. (2008)
Скробач Б. М. - Кавалерія Збройних Сил УНР в польсько-радянській війні 1920 р. та особливості її застосування в оборонних боях і контрнаступі (травень-жовтень 1920 р.) (2008)
Ткачук П. П. - Командні кадри Сухопутних військ Галицької армії 1918–1919 рр (2008)
Томюк І. М. - Військово-політична діяльність у період становлення влади Української Центральної Ради, Антоник І. Д. (2008)
Черник П. П. - Україна – Ірак: геополітичне тестування (2008)
Шипка Н. П. - Легітимація політичної суб’єктності національних меншин в Україні (2008)
Юристовський О. І. - З історії депортації населення Українських Бескидів (2008)
Яровий В. Г. - Досвід реформування оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на межі тисячоліть (2008)
Олексюк М. М. - Боротьба з проявами міжнародної злочинності в умовах глобалізації: основні напрямки, цілі та засоби, Орлов С. Ф. (2008)
Уманець Н. А. - Зрушення в діяльності інституту сім’ї в умовах суспільства, що змінюється (2008)
Вилко В.М. - Розвиток поглядів на інформаційно-психологічне забезпечення застосування збройних сил у воєнних конфліктах другої половини XX століття, Грицюк В. М. (2008)
Гетьманчук М. П. - Суспільно-політичний рух у Західній Україні міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.), Шипка Н. П. (2008)
Федоренко В. В. - Розвиток тактики за досвідом локальних війн кінця ХХ – початку ХХІ століть (2008)
Возный А. М. - Проектирование эффективной организационной структуры управления стоимостью портфеля проектов судостроительного предприятия, Кошкин К. В., Шамрай А. Н., Фарионова Т. А. (2010)
Ігнатова О. В. - Статистичний інструментарій як складова системи дослідження процеса формування позитивної громадської думки, Овчіннікова Г. О., Міхальова О. М. (2010)
Красівський О. Я. - Методика оцінки результативності програм стимулювання народжуваності, Матвіїшин Є. Г., Нєма О. С. (2010)
Мгбере Ч. О. - Оптимизация управления изменениями в мобильных системах управления проектами (2010)
Тесленко П. А. - Аналитическое обоснование управляющего воздействия в проектах движения галсами (2010)
Сахно Є. Ю. - Процес об’єднання двох інформаційних систем при управлінні проектами розвитку підприємства, Кунденко А. В., Двоєглазова М. В. (2010)
Рач В. А. - Научная ценность диссертационных исследований и пути ее повышения в области управления проектами и программами (2010)
Черепаха Г. С. - Продуктно-енвайронментальний підхід до формування команди проекту в дисципліні "Динамічне лідерство в управлінні проектами" (2010)
Коляда О. П. - Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 2. Модель остаточного відбору проектів у стратегічний портфель проектно-орієнтованого вищого навчального закладу (2010)
Гриша О. В. - Синергетичні аспекти управління pr проектами у періоди нестабільності та криз, Гриша Б. С. (2010)
Морозова И. В. - Лизинговые проекты: понятие, участники, классификационные признаки, Лапкина И. А., Бондарь А. В. (2010)
Кошкин К. В. - Особенности управления электоральными проектами на примере президентской избирательной кампании 2010 года в Николаевской области, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2010)
Фатеев Н. В. - Бюджетирование в системе проектно-управляемого промышленного предприятия, Чернова Л. С. (2010)
Яни А. Ю. - Оценка операционных рисков с учетом стохастической зависимости между факторами на основе дерева отказов (2010)
Медведєва О. М. - Особливості застосування положень теорії несилової взаємодії для системного вирішення задач діяльності по проекту сприяння процесам розвитку організації (2010)
Бирюков О. В. - Обоснование требований к таксономии и соотношению между уровнями компетенций при совокупной профессиональной оценке проектных менеджеров (2010)
Россошанская О. В. - Культурный контекст проекта как элемент компетентностного похода в управлении проектами (2010)
Чорна М. В. - Обґрунтування понятійного апарату теорії конкурентостійкості (2010)
Житний П. Є. - Відновлення корисності та продовження життєвого циклу активу (2010)
Таращанский М. Т. - Типологический подход к анализу конфликтных ситуаций, Киселева Т. В. (2010)
Демчак І. М. - Державне регулювання на ринку сільськогосподарської техніки, Шклярська А. В., Шишкін Ю. В. (2013)
Куровська Н. О. - Концептуальні підходи до кредитування сільськогосподарських підприємств (2013)
Завалевська В. О. - Дослідження рівня зайнятості та безробіття сільського населення України (2013)
Ширма В. В. - Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку сільського господарства України (2013)
Шишкіна К. І. - Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія та світовий досвід її визначення (2013)
Свиноус І. В. - Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств, Микитюк Д. М. (2013)
Гончар Т. І. - Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва в Кіровоградській області, Тегляй О. М. (2013)
Соколова А. О. - Історичні аспекти становлення та перспективи розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на Волині, Дудченко Н. В. (2013)
Севостьянова О. Л. - Обґрунтування актуальних проблем, що стримують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Луганській області (2013)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади функціонування молокопереробної промисловості Київської області (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського