Сейтяг'яєв Н. С. - До питання атрибуції рукописного збірника "Абу-л-Газі. Родовід тюрків” із зібрання ІР НБУВ (2021)
Середа О. Г. - Система оподаткування населення Аккерманського санджака за дефтерами XVI ст. (2021)
Зайончковський Ю. В. - До проблеми карбування іменних срібних монет від імені Ногая у Криму, Дрокін Ю. І., Солошенко О. М. (2021)
Кримський А. Ю. - Нарис розвитку суфізму (تصوف) до кінця III століття гіджри (2021)
Білик В. А. - Агатангел Кримський і Волинь: огляд наукових заходів з нагоди 150-річчя від дня народження вченого (2021)
Раеф І. - У пошуках втраченого піастра (нарис) (2021)
Кухарчик Ю. С. - Saka в системі управління східних володінь Перської імперії за даними написів Ахеменідів (2021)
Окабе Й. - Зустріч японської та української культури. Українська театральна трупа в Японії у 1916 році (2021)
Бабенко Л. І. - Головний убір дівчини-скіф’янки з Першого Мордвинівського кургану (2021)
Черненко О. Є. - Східний імпорт золотоординського часу з розкопок Чернігова (2021)
Перзашкевич О. В. - Стародавня ідентичність зсередини: גוי‏ (goi) Тори з його відповідниками в Септуагінті й Вульгаті та ārya Ріґведи (2021)
Ковальков О. Л. - Політика СРСР в Афганістані (1980–1989 рр.): військово-політичний та ідеологічний аспекти (2021)
Тарасенко М. О. - Colloquium. Другий міжнародний науковий круглий стіл "Доiсламський Близький Схiд: iсторiя, релiгiя, культура” (Київ, 10 грудня 2020 р.) (2021)
Győry H. - Reviews: Journal of the Hellenic Institute of Egyptology (JHIE), No. 3, Athens-Alexandria 2020 (2021)
Титул, зміст (2021)
Подрігало О. - Обґрунтування та аналіз концептуальної моделі прогнозу успішності спортсменів єдиноборств на етапах базової підготовки, Борисова О., Подрігало Л. (2021)
Саньцянь С. - Особливості когнітивних функцій у кваліфікованих бадмінтоністів, Коробейніков Г., Міщук Д., Коробейнікова Л. (2021)
Андрєєва О. - Теоретичний базис активного старіння населення України, Гакман А. (2021)
Бойко А. - Ефективність застосування алгоритму фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба, Колиушко К. (2021)
Гресь М. - Стан показників фізичного розвитку студентів спеціальності "Правоохоронна діяльність", Пацалюк К. (2021)
Іванишин І. - Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу, Курилюк С., Хлопецький В., Вінтоняк О. (2021)
Асаулюк І. - Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей, Кашуба В. (2021)
Мальцев Д. - Потенціал оздоровчо-рекреаційних технологій при організації сімейного дозвілля, Хрипко І. (2021)
Петрачков О. - Використання засобів функціонального тренінгу у підвищенні показників фізичного стану юнаків, Ярмак О. (2021)
Чеверда А. - Структура та зміст фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку, Мартин П. (2021)
Портниченко В. - Стан регуляторних процесів в організмі бігунів на середні дистанції після тренувань в умовах середньогір’я, Ільїн В., Філіппов М., Коваль С. (2021)
Соронович І. - Модельні характиристики швидкої кінетики реакції кардіореспіраторної системи спортсменів-танцюристів, Ченьчуан М., Дяченко А., Хом’яченко О. (2021)
Імас Є. - Кіберспорт в Україні як сучасний культурний феномен, Петровська Т., Ганага О. (2021)
Когут І. - Соціально-гуманістична спрямованість волонтерської діяльності в адаптивному спорті, Степанюк О. (2021)
Москаленко Н. - Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання, Пічурін В. (2021)
Сухомлинов Р. - Технологічні та методичні умови реалізації моделі організаційно-методичного забезпечення дитячого футбольного клубу, Блистів Т. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, Зміст (2021)
Романовський О. Г. - Психолого-педагогічні умови формування емоційного інтелекту у майбутніх викладачів вищої школи, Романовська О. О., Черкашина Т. В. (2021)
Корж А. В. - Особливості формування історичної пам’яті в контексті професійної підготовки лікаря (2021)
Каблаш В. В. - Особистісно-орієнтований компонент у формуванні лідерських якостей майбутніх психологів (2021)
Попова Г. В. - Технологія створення та проведення рольової гри в педагогічному процесі, Шаполова В. В. (2021)
Науменко Н. В. - Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук, Кайдалова Л. Г. (2021)
Грень Л. Н. - Інклюзивне освітнє середовище в закладах вищої освіти: шляхи створення, Чеботарьов М. К., Черкашин А. І. (2021)
Прочухан Д. В. - Критеріально-орієнтоване тестування на основі використання комп’ютерів як засобу оцінювання якості знань студентів, Костиря І. В. (2021)
Мороз С. А. - Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти, Мороз О. В. Мороз В. М. (2021)
Воробйова Є. В. - Лідерський потенціал державних службовців у процесі професійної підготовки, Логош Х. (2021)
Mikhailychenko V. E. - Methods and techniques of forming focus on successful professional activity of future managers in a process of training at a university, Semke N., Kobets V. V. (2021)
Мерзляк А. В. - Теоретичні основи публічного адміністрування в управлінні земельними ресурсами в Україні, Боклаг В. А. (2020)
Статівка Н. В. - Генезис наукових уявлень про роль держави в управлінні соціально-економічним розвитком, Бублій М. П. (2020)
Гришина Н. М. - Мовний аспект глобалізації: перспективи й наслідки, Бігарі М. І. (2020)
Михайловська О. В. - Теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії в науці публічного управління (2020)
Ободяк В. К. - Основні виклики урядування у сфері кібербезпеки, Котух Є. В. (2020)
Щербак Н. В. - Упровадження стандартів гендерної рівності в умовах модернізації державного управління та реалізації парламентської реформи (2020)
Бурик М. М. - Управління розвитком транспортної інфраструктури в умовах реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р. (2020)
Дідківський В. М. - Особливості механізму реалізації владних повноважень у сфері безпеки на автомобільному транспорті (2020)
Латинін М. А. - Теоретичні підходи до формування механізмів державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України, Харченко Т. О. (2020)
Батюк А. А. - Напрями удосконалення та тактичного реагування на зміни зовнішніх умов системи соціального захисту населення, що викликані пандемією корона вірусу, Кришталь С. А. (2020)
Бублій М. П. - Трансформація планування соціально-економічного розвитку та його ролі в державному управлінні, Дробязко Л. В. (2020)
Сiтнiк С. П. - Гендерний вимір державної сімейної політики (2020)
Прасол В. П. - Упровадження комплексного механізму публічного управління розвитком недержавного сектору охорони суспільного здоров’я в Україні (2020)
Мамонова В. В. - Нормативно-правові засади публічного управління закладами загальної середньої освіти в сучасних умовах, Пуль С. С. (2020)
Горблюк С. А. - Громадська партисипація у політиці ревіталізації міста (2020)
Застрожнікова І. В. - Аспекти децентралізації в модернізації освітньої системи (2020)
Ольшанський О. В. - Інституційний ресурс місцевого самоврядування: співвідношення ключових понять (2020)
Бабаєва І. О. - Передумови та перспективи розвитку дистанційної зайнятості у сільській місцевості України (2020)
Мєуш Н. В. - Фінансове забезпечення територіальних громад: результати соціологічного дослідження (2020)
Жадан О. В. - Перспективи розвитку профспілок в умовах трансформації системи регулювання соціально-трудових відносин (2020)
Астапова Т. О. - Новітні методи викладання іноземної мови при навчанні державних службовців (2020)
Cидоренко Н. О. - Подолання негативних наслідків глобалізаційних викликів у сфері зайнятості через використання мережі ЦНАП на локальному рівні, Шкурат І. В. (2020)
Каляєв А. О. - Концептуальні основи глобального управління у сфері безпеки та оборони: європейський контекст і Україна (2020)
Бондаренко М. О. - Моделі створення архітектури системи е-урядування: світовий досвід та українські реалії, Колісніченко Н. М. (2020)
Кодіс Є. І. - Імплементація інституційних проєктів Східного партнерства ЄС у контексті вдосконалення державного управління в Україні (2020)
Куцевол А. А. - Напрями оптимізації ризиків у механізмі взаємодії органів державної влади України з партнерами з розвитку в умовах євроінтеграції (2020)
Sinelnikov V. M. - Innovative approaches in estimating the value of agricultural enterprises, Zaika S. O., Sinelnikov M. V. (2018)
Грицьков Є. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах (2018)
Лагодієнко В. В. - Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності, Довгаль О. В. (2018)
Басюркіна Н. Й. - Стратегічне управління розвитком харчових підприємств на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції, Константинова Т. В. (2018)
Пушак Я. Я. - Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки, Лагодієнко В. В. (2018)
Божко М. В. - Спеціалізація та концентрація виробництва як фактори забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Dudnyk O. V. - Pricing in the system of agricultural enterprises on economic development mechanism, Podolska O. V., Smihunova O. V. (2018)
Гринь Є. Л. - Розробка програми стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві (2018)
Іванова Г. О. - Формування маркетингової діяльності підприємствами аграрної сфери (2018)
Голобородько Я. О. - Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та напрями підвищення їх конкурентоспроможності (2018)
Войт С. М. - Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств та об’єднань в умовах довгострокового співробітництва, Орел А. М. (2018)
Омельяненко В. А. - Концептуальні основи координації інноваційних мереж у стратегічно важливих секторах економіки (2018)
Онегіна В. М. - Фінансове забезпечення у стратегічному управлінні інноваційним розвитком, Вітковський Ю. П., Кравченко Ю. М. (2018)
Plaksienko V. - Multifunctional modeling regional system of solid waste management to considering syneric effect, Samojlik M., Pisarenko P. (2018)
Липовий Д. В. - Особливості змістовного наповнення категорії "маркетинг" (2018)
Іванченкова Л. В. - Моніторинг і контроль у системі економічної науки і практики діяльності підприємств (2018)
Волощук О. М. - Активність ензимів катаболізму пуринових нуклеотидів у печінці щурів за умов аліментарного дисбалансу, Копильчук Г. П., Плитус А. В. (2020)
Borschovetska V. L. - Effect of low-level laser irradiation on the bisphenol A-induced free radical processes, Rubanets M. M. (2020)
Іщенко О. О. - Організація 5S рибосомної ДНК Poa pratensis L., Волков Р. А. (2020)
Копильчук Г. П. - Особливості метаболічних перетворень гомоцистеїну та цистеїну в гепатоцитах щурів за умов нутрітивного дисбалансу, Николайчук І. М., Калюжна Ю. А. (2020)
Буздуга І. М. - Вплив сахарози та глюкози на окисну модифікацію білків за дії теплового стресу у нокаутного мутанту cat2cat3 Arabidopsis thaliana, Ткачук Т. С., Панчук І. І. (2020)
Караван В. В. - Вплив літньої підгодівлі вуглеводами на активність каталази у медоносних бджіл, Качмарик Д. Ю., Череватов В. Ф., Панчук І. І., Язловицька Л. С. (2020)
Обрадович А. С. - Дія наночастинок діоксиду церію на окремі показники синтетичної активності Rhodotorula glutinis, Васіна Л. М., Жолобак Н. М. (2020)
Череватов О. В. - Поліморфізм ділянки СоІІ медоносних бджіл західних регіонів України, Рошка Н. М. (2020)
Борщовецька В. Л. - Біохімічні показники функціонального стану нирок за умов введення бісфенолу А та низькорівневого лазерного опромінення, Мамієнко В. О. (2020)
Копильчук Г. П. - Вміст оксиду азоту та S-нітрозотіолів у клітинах печінки щурів за умов різного забезпечення харчового раціону макронутрієнтами, Николайчук І. М., Кузяк О. М. (2020)
Худа Л. В. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на продукційні властивості фіто- та зоопланктону, Чебан Л. М., Худий O. І. (2020)
Москалик Г. Г. - Формування вторинного ареалу інвазійного виду молюсків Arion lusitanicus sensu lato на території Чернівецької області, Хлус Л. М., Черлінка В. Р., Ковальська М. С., Федоряк М. М. (2020)
Варiгiн О. Ю. - Таксономічна структура прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis (2020)
Смага І. С. - Діагностика процесів елювіально-ілювіальної диференціації профілю в грунтах Передкарпаття (2020)
Токарюк А. І. - Зозулинцеві (Orchidaceae Juss.) на території м. Чернівці: хорологічні та фітоценотичні особливості, Никирса Т. Д., Чорней І. І., Буджак В. В., Коржан К. В. (2020)
Буджак В. В. - Сіткова карта регіонального ландшафтного парку "Сеймський", Міськова О. В. (2020)
Булах О. В. - Portulaca oleracea aggregate (Portulacaceae) з території Чернівецької області (Україна), Волуца О. Д., Токарюк А. І., Буджак В. В., Коржан К. В., Зав’ялова Л. В., Кучер О. О., Шевера М. В. (2020)
Федорончук М. М. - Синантропізація лісового та чагарникового флорокомплексів Середнього Придніпров'я (Україна), Протопопова В. В., Шевера М. В., Шевчик В. Л., Джуран В. В., Крецул Н. І., Ярова О. А. (2020)
Токарюк А. І. - Флористичне різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк-сквер" (м. Чернівці, Соборна площа), Романюк О. М. (2020)
Шевера М. В. - Сhrysaspis patens і Сh. patens × Сh. campestre (Fabaceae) у флорі України, Андрик Є. Й., Протопопова В. В. (2020)
Дайнеко П. М. - Біоморфологічна структура флори городищ Нижнього Придніпров’я (2020)
Мінарченко В. М. - Паліноморфологічні особливості видів роду Hypericum L. (Hypericaceae Juss.) флори України, Футорна О. А., Тимченко І. А., Двірна Т. С. (2020)
Buchko O. V. - Vital Structure of cenopopulations of Potentilla alba L. (Rosaceae) at the Southern Opillia (2020)
Бойчук С. В. - Сучасні погляди на філогенію та систематичне положення роду Muscari Miller (Asparagaceae Juss.), Буджак В. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Ярмол Л. В. - Юридичний механізм забезпечення прав людини в Україні: стан і напрями удосконалення (2021)
Бєлов Д. М. - Конституційно-правові засади статусу особи: окремі аспекти, Громовчук М. В. (2021)
Дробуш І. В. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євроінтеграційного процесу (2021)
Жаровська І. М. - Право на освітню академічну свободу в контексті пандемічних загроз сучасності (2021)
Мішина М. В. - Органи самоорганізації населення у контексті теорій про природу місцевого самоврядування (2021)
Бисага Ю. М. - Процесуальне становище експерта та спеціаліста як учасників цивільного процесу, Заборовський В. В. (2021)
Булеца С. Б. - Поняття, види та ознаки відповідальності в галузі здійснення медичної діяльності (2021)
Менджул М. В. - Зміст принципу недопустимості втручання у сімейне життя (2021)
Явор О. А. - Закономірності розвитку сімейної медіації в зарубіжних країнах та на Україні (2021)
Гарагонич О. В. - Проблеми ліквідації акціонерних товариств та шляхи їх вирішення (2021)
Марчук М. І. - Трансформації польської демократії періоду ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Берч В. В. - Конституційне право на розгляд справи судом присяжних та швидкий суд: досвід США (2021)
Воронов М. М. - Актуальні питання правового регулювання інституту старости в Україні: теорія та практика (2021)
Зозуля О. І. - Сучасний стан і проблеми правового статусу парламентської опозиції в Україні (2021)
Якимчук Н. Я. - Правові засади юридичної відповідальності територіальних громад (2021)
Сердюк Н. А. - Екологічна грамотність як фактор консолідації українського суспільства (2021)
Зьолка В. Л. - Правовий інститут демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України: сучасний стан нормативно-правової регламентації (2021)
Пирога І. С. - Правові засоби та інструменти регулювання економічних відносин в Україні, Пирога С.С. (2021)
Попович Т. П. - Право особи на захист персональних даних в інтернеті: теоретико-правові аспекти (2021)
Іваницький С. О. - Конфіденційність як основоположний принцип організації та діяльності адвокатури, Іваницька В.В. (2021)
Білан І. І. - Матеріалознавство в структурах рамкових програм Євросоюзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020” та "Горизонт Європа” (2021)
Хачатрян А. В. - Обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення багатоелементних однофазних металевих сплавів з перших принципів (2021)
Луговий М. І. - Форма лінії дислокації в полі стохастичних зсувних напружень, Вербило Д. Г., Бродніковський М. П. (2021)
Подгурська В. Я. - Дослідження тривалої жаростійкості титанових матеріалів для гібридних паливних комірок, Горна І. Д., Василів Б. Д., Чепіль Р. В., Осташ О. П. (2021)
Горпенко А. О. - Вплив стану поверхні деталей шасі з високоміцного титанового сплаву ВТ-22 в процесі випробувань на втому, Семенець О. І., Доній О. М., Валуйська К. О. (2021)
Сидорчук О. М. - Лита штампова сталь 4Х4Н5М4Ф2 для прес-форм гарячого пресування міді М1 та алюмінієвого сплаву АК7ч (2021)
Олєйник Г. С. - Про механізм формування зеренної структури і границь розділу в самоармованому нітриді алюмінію, Котко А. В. (2021)
Макудера А. О. - Взаємодія в системах Y2O3−Ln2O3 (Ln=Tb–Lu), Лакиза С. М. (2021)
Дудник А. С. - Термодинамічні властивості розплавів системи In—Tb, Кудін В. Г., Романова Л. О., Судавцова В. С. (2021)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості розплавів системи Bi—Eu, Шевчук В. А., Романова Л. О., Іванов М. І. (2021)
Журавльов В. С. - Про застосування титанової фольги в конструкціях паяних малогабаритних вікон для передачі променевої енергії, Сидоренко Т. В. (2021)
Красовський В. П. - Вивчення змочування та кінетики просочення оксидних волокон розплавами свинцю та його сплавів, Красовська Н. О. (2021)
Красовський В. П. - Вивчення кінетики просочення базальтових, вуглецевих, оксидних волокон розплавами алюмінію та його сплавами, Красовська Н. О. (2021)
Для авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Біль М. М. - Добробут як домінанта економічного зростання: концептуально-методичний базис, Мульска О. П. (2020)
Боднар О. А. - Аналіз стану ринку банківських послуг України в умовах пандемії, Паламарчук В. С., Гаврилов А. О. (2020)
Бурковська А. В. - Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на стан платіжного балансу України, Параконний Д.В. (2020)
Бурляй О. Л. - Інновації як інструмент адаптації сільськогосподарських підприємств до кліматичних змін, Смертенюк І. І. (2020)
Бухтіарова А. Г. - Тіньова економіка: причини та шляхи детінізації економічних процесів, Семеног А. Ю., Михальова А. С. (2020)
Волкова Н. І. - Проблемна кредитна заборгованість банків України: сучасний стан та напрями її подолання, Віньгора Д. С. (2020)
Syaputri Ayu Geby Gisela - Balance between Budget and Fiscal Policy: Empirical Evidence in South Sumatra Province, Didik Susetyo, Sukanto Sukanto (2020)
Двуліт З. П. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як маркетинговий інструмент в умовах пандемії, Сокульський Н. Р. (2020)
Ємельянов О. Ю. - Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку управлінського персоналу підприємств (2020)
Жихарєва В. В. - Методика аналізу беззбитковості освітніх послуг у маркетинговій діяльності університету, Познанська І. В., Баришнікова В. В. (2020)
Завербний А. С. - Вплив організаційних структур управління на ефективність використання гнучких методологій управління проєктами при виробництві технологічних продуктів, Ільницький В. С. (2020)
Криган Ю. М. - Cутність та архітектоніка фіскального простору держави (2020)
Kurepin V. - Priorities of Ecologically Oriented Economic Development of the Agricultural Sector, Gorbunova K., Velikhovska A. (2020)
Lagodienko N. - Monitoring the Impact of Tax Avoidance on the State Budget of Ukraine, Palamarchuk V., Hamaiun V. (2020)
Lesik I. - Assessment of Transport Infrastructure Development Level of Ukraine (2020)
Лохман Н. В. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури України, Степаненко В. О. (2020)
Макарова В. В. - Родючість землі як критерій ціннісної класифікації земель сільськогосподарського призначення, Михайлов А. М. (2020)
Максименко А. Г. - Організаційна культура як технологія управління підприємствами, Гайдар А. О. (2020)
Матрос О. М. - Податок на додану вартість в аспекті формування облікової політики підприємства, Мельник Л. Ю., Михайловина С. О. (2020)
Matukhno Y. - The Need for Transformations of Enterprises’ Mechanism of Economic Security Management in the Context of the Fourth Industrial Revolution Risks Spread, Kutsenko D. (2020)
Меркулов І. В. - Управління впровадженням інновацій на підприємстві, Гук О. В. (2020)
Nagaev V. - Modular-Competence Aspect of the Teaching Process Future Economists in Accordance with the Requirements of the Bolonga Process, Litvinchuk S., Taikhrib K., Yablunovska K. (2020)
Назаренко С. А. - Ризик-менеджмент у господарській діяльності малих підприємств: сучасні імперативи, Носань Н. С. (2020)
Назарова Л. В. - Стратегічні напрями модернізації механізму управління економікою регіонів (2020)
Novikova O. - Analyses of the E-Commerce Development in the World and China, Zhang K. (2020)
Огієнко А. В. - Експертний аналіз при проведенні подієвих заходів в туризмі (2020)
Помаз О. М. - Особливості застосування сучасних методів маркетингової комунікаційної політики підприємствами, Воронько-Невіднича Т. В., Дереза В. В., Михайлик А. А. (2020)
Potryvaieva N. - Effective Investment Decision for Fixed Assets Management, Pelypkanych I., Potryvaieva O. (2020)
Samborska O. - Social and Economic Indicators of Ukraine’s Development (2020)
Andesta Selvi - Changes in Macroeconomic Conditions and Capital Return in Indonesia, Mohamad A., Feunsri Dr. Suhel (2020)
Стамат В. М. - Управління іміджем міста як складовою муніципального маркетингу, Смирнова А. А. (2020)
Старигін Д. О. - Оцінка ефективності інноваційних проєктів: сутність та шляхи вдосконалення, Гук О. В. (2020)
Стоколос В. В. - Безумовний базовий дохід як інструмент соціальної політики держави (2020)
Тимощик Л. П. - Класифікація чинників впливу на оцінку нерухомості при її продажу (2020)
Чорнобай Л. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання рівня життя сільського населення в умовах децентралізації, Мушеник І. М. (2020)
Shvorak A. - The Normative Land Valuation Impact on Rural Development in Ukraine through the Prism of Taxation and Role of Auditing in its Determing, Kulynych M., Fatenok-Tkachuk А., Melnyk K. (2020)
Ярмоленко Ю. Ю. - Вплив невідшкодованого податкового кредиту з ПДВ на фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників (2020)
Яценко О. В. - Особливості стратегічного менеджменту підприємства в парадигмі сучасних викликів, Яценко В. М., Яценко В. О. (2020)
Гарапко Л. - Територіальний вектор українських студій про розвиток іншомовної освіти в зарубіжжі (2020)
Дудка Т. - Сучасний інституційний аудит освітніх закладів: трансмісія ціннісних орієнтирів (2020)
Невмержицька О. - Педагогічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я (2020)
Осадченко І. - Сутність та дискусійні питання проблеми академічної доброчесності, Мислюк Р. (2020)
Потапчук Т. - Толерантність та педагогіка толерантності: проблеми наукових досліджень, Клепар М. (2020)
Романишин Р. - Властивості дій з обчислення та характеристики обчислювальної навички (2020)
Руснак І. - Тенденції розвитку передшкілля в системі української дошкільної освіти й виховання в Канаді, Василик М. (2020)
Сазоненко Г. - Громадянськість – чинник розвитку особистості в акмеологічному просторі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Журба К., Нестеренко Н. (2020)
Щербак І. - Огляд методик стратегій позиціонування провідних університетів у міжнародному інформаційному просторі (2020)
Багрій М. - Патріотичний розвиток та національна духовність особистості у творчості українських педагогів Західної України, Розлуцька Г. (2020)
Галів М. - Зміст освіти у Дрогобицькій учительській семінарії сс. Василіянок (1920 – 1936 р.р.) (2020)
Гуменюк І. - Ретроспективний аналіз змісту навчання української мови за професійним спрямуванням (2020)
Петренко О. - Просвітницька діяльність Інституту дитячого читання щодо розвитку педагогічних ідей про дитячу літературу й дитячих письменників (1920–1933 рр.), Баліка Л., Бричок С. (2020)
Слюсаренко Н. - Національна ідея як основа навчання і виховання молодого покоління в творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Чумак М. - Історико-педагогічна проекція феномена "навчання" (2020)
Ленів З. - Практична реалізація інноваційних підходів до розвитку мовлення дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзії засобами української вишиванки (2020)
Королько А. - Особливості впровадження музейної педагогіки в сучасному інноваційному освітньому просторі України (на прикладі музеїв міста Коломиї), Прокопів Л., Кречко В. (2020)
Червінська І. - Психолого-педагогічний аспект формування соціокультурної ідентичності учнів гірських шкіл регіону українських Карпат (2020)
Вітюк В. - Проєктна діяльність у процесі формування правописної компетентності майбутніх учителів нової української школи (2020)
Качак Т. - Змістові та методичні аспекти вивчення дисципліни "виразне читання" студентами педагогічних спеціальностей, Круль Л. (2020)
Криштанович М. - Вивчення правових дисциплін засобами інтерактивного дистанційного проведення занять (2020)
Криштанович С. - Педагогічний експеримент формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту за інформаційно-когнітивним критерієм у закладах вищої освіти (2020)
Кулага Т. - Інноваційні ідеї викладання естрадного вокалу в контексті вирішення проблем вітчизняної вокальної педагогіки (2020)
Прокопенко А. - Система багаторівневого навчання майбутніх учителів в Україні (2020)
Скворцова С. - Методична система підготовки майбутніх учителів до навчання математики (2020)
Сотер М. - Відеоконференція як засіб іншомовної підготовки студентів (2020)
Стадник В. - Методологічні засади фізичного виховання студентів у позаудиторних формах занять, Король О., Гребінка Г., Боровик Ю. (2020)
Стинська В. - Iнноваційні методики викладання дисциплін у ЗВО в процесі магістерської підготовки, Прокопів Л. (2020)
Султанова Л. - Ціннісні орієнтації майбутнього викладача закладу вищої освіти (2020)
Царик О. - Структурно-процесуальна модель мотивації навчальної діяльності студентів, Рибіна Н., Баб’як Ж. (2020)
Цьовх Л. - Інноваційна складова трансформації системи фізичного виховання студентів в аспекті здоров’язбереження, Куспиш О., Зубрицький Я., Рожко О. (2020)
Цюняк О. - Прогресивні ідеї професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в зарубіжних країнах (2020)
Бабійчук С. - Формування навичок "4к" на основі дослідницької діяльності учня (2020)
Близнюк Т. - Електронні освітні ресурси як засіб формування цифрової компетентності молодших школярів у процесі онлайн та офлайн навчання, Троценко О. (2020)
Деркачова О. - Інклюзивний простір у дитячій літературі (на матеріалі казки "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" Оксани Драчковської), Ушневич С., Титунь О. (2020)
Завгородня Т. - Формування підприємницької компетентності здобувачів загальної середньої освіти: зарубіжний досвід (2020)
Котелянець Ю. - Формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі інтеграції мовленнєвої та образотворчої діяльності (2020)
Лялюк Г. - Взаємна довіра як умова виховання дітей-сиріт в контексті особистісної парадигми (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2020)
Гуменюк І. - Кінцевий результат навчання в теорії та практиці викладання української мови за професійним спрямуванням (2020)
Котик Т. - Емоційний інтелект учителів початкової школи (2020)
Марусинець М. - Діяльність закладів дошкільної освіти в умовах соціальних змін, Палько Т. (2020)
Мукан Н. - Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії, Шийка О., Шийка Ю. (2020)
Шевченко С. - Інтерактивні методи викладання англійської мови у літньому таборі (2020)
Козіброда Л. - Психолого-педагогічні аспекти соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в теорії і практиці загальної шкільної освіти США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Пустовіт Г. - Громадсько-просвітницька діяльність українських письменників волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Cкжидлевський П. - Розвиток людини в її соціальному житті (2020)
Сливка Л. - Освіта і виховання у здоров’язбереженні дітей та молоді: загальноєвропейська ретроспектива, становлення на польських землях (2020)
Черепаня М. - Питання теорії та методики навчання та виховання дітей у спеціалізованих інтернатних закладах Закарпаття у 20-30 рр. ХX століття (2020)
Гнатюк М. - Пейзаж рідного краю у творах митців України і світу, його навчальне та виховне значення (2020)
Матвєєва Н. - Розвиток інклюзивної освіти на Прикарпатті (2020)
Русин Г. - Вплив соціокультурного середовища на формування виховних концепцій родинної етнопедагогіки (2020)
Білавич Г. - Культура наукового мовлення майбутнього магістра як складник його професійної компетентності, Савчук Б., Ільницький В., Федчишин Н. (2020)
Благун Н. - Формування культури мовлення в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, Гоцуляк К. (2020)
Височан Л. - Формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи: дефінітивно-науковий дискурс (2020)
Гамарник А. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення загального курсу фізики на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти, Рачій Б., Тадеуш О., Яцура М. (2020)
Гнатовська К. - Культурологічний підхід як засіб формування толерантності майбутніх фахівців (2020)
Горецька О. - Наукові засади процесу формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи, Оліяр М. (2020)
Кірсанова С. - Складові професійної готовності студентів до міжособистісної взаємодії в полікультурному середовищі педагогічного університету (2020)
Овдійчук Л. - Інтеграційний аспект вивчення історії української літератури в процесі підготовки майбутніх учителів української мови та літератури (2020)
Салига Н. - Формування методичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти на етапі професійної підготовки (2020)
Богута В. - Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі мистецької діяльності (2020)
Власій О. - Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності навчання, Дудка О. (2020)
Івасюк М. - Розвиток комунікативної компетентності в учнів 1 класу засобом навчальної гри (2020)
Кіліченко О. - Виховання культури спілкування учнів молодшого шкільного віку в різновіковій групі подовженого дня у школах гірського регіону (2020)
Ткачук О. - Фразеологізми як засіб розвитку мовлення третьокласників на уроках української мови гірської школи українських Карпат (2020)
Червінська І. - Соціокультурний простір гірської школи як історичне, етносоціальне, освітньо-культурне явище та предмет наукових студій (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2020)
Коломицева О. В. - Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в маркетинговому аудиті, Бурцева Т. І., Пальонна Т. А., Бойко С. Г. (2021)
Mann R. V. - Analysis of J. Keynes's contribution in the development of economic theory, Ilchenko N. V., Tychkova N. B., Baranov H. O. (2021)
Гаврилюк О. В. - Пандемічна криза як каталізатор діджиталізації туристичної індустрії (2021)
Захарова О. В. - Потенціал Черкаського регіону у запровадженні технологій смарт-спеціалізації, Федоренко Н. А., Деньга Л. М. (2021)
Одінцов О. М. - Міжнародний досвід організації надання адміністративних послуг, Ільченко Н. В., Ляшов Д. О. (2021)
Руденко М. В. - Аналіз ефективності реалізації проектів цифровізації в сільськогосподарських підприємствах (2021)
Снитюк О. І. - Рейтингове оцінювання у прийнятті фінансових рішень методами багатокритерійного аналізу, Бережна Л. В. (2021)
Демиденко С. Л. - Методичні підходи до оцінювання податкового потенціалу регіонів України, Демиденко В. В. (2021)
Koshelenko S. V. - The formation and effective use of inventories by enterprises (2021)
Проданова Л. В. - Технології форсайту в сучасних економічних дослідженнях (2021)
Одінцов О. М. - Впровадження технологій електронного документообігу в публічному управлінні, Ільченко Н. В., Крижанівська Л. Г. (2021)
Порев С. М. - Проблема оцінювання економічної результативності науки на макрорівні, Смолинець С. Р. (2021)
Demydenko V. V. - Agricultural production positioning strategy, Rudenko О. A., Serhienko О. А. (2021)
Бабій І. - Типологія та функції односкладних речень у романі "Марія" Уласа Самчука (2020)
Богдан С. - Епістолярний ідіолект Лесі Українки в інтер’єрі родинної комунікації: уліта (2020)
Грицевич Ю. - Фольклорні записи Оскара Кольберга як простір вияву діалектних явищ (на матеріалі двотомника "Сhełmskie") (2020)
Кицан О. - Історія одного тексту Лесі Українки: "Поет під час облоги" (2020)
Князь Т. - Когнітивний аспект дослідження фразеологізмів української мови в медійному дискурсі (2020)
Костусяк Н. - Вербалізація поведінкових стереотипів в українській та польській фразеологічних картинах світу, Приймачок О. (2020)
Коць Т. - Реалізація стилістичного потенціалу оцінності в українській мові (2020)
Локайчук С. - Образ вітру в мовотворчості Богдана-Ігоря Антонича (2020)
Ляшук Н. - Моделювання національного стереотипу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2020)
Олейнік М. - Способи ідентифікації селян на польсько-українському пограниччі в XVI-XVIII ст. на прикладі антропонімії Грабовецького старостату, Яручик В. (2020)
Онищенко Ю. - Образи сонця, зорі та місяця у творчості С. Васильченка (2020)
Приходько Н. - Графічні засоби в епістолярних текстах Лесі Українки (2020)
Процик І. - "Льольо грає сольо": прізвиська гравців українських футбольних команд міжвоєнного періоду (20–30-ті роки ХХ століття) (2020)
Скорук І. - Польські прізвища на -owicz/-ewicz в антропоніміконі м. Луцька (2020)
Тарасюк Т. - Структурно-семантичні параметри присяг працівників силових структур, Кашуб’як С. (2020)
Teslyuk H. - The Concept of Divine Sonship (παῖδα κυρίου): a Linguistic Study of Wisdom 2:13b (2020)
Яцій В. - До походження давніх топонімів Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника). 35–41 (2020)
Бабій І. - Авторські неологізми як вагомий стилетворчий компонент роману "Жовтий князь" Василя Барки (2021)
Васейко Ю. - Особливості функціонування іменного складеного присудка в законодавчому різновиді офіційно-ділового стилю (на матеріалі Конституції Республіки Польща), Масицька Т. (2021)
Веселовська Н. - Мовностилістичні особливості монодрами "Otvetka@ua" Неди Нежданої, Литвин Н. (2021)
Данилюк Н. - Найдавніші слова-фауносимволи в міфопоетичній картині світу української народної пісні (2021)
Зайцева М. - Специфіка наративу в судовому дискурсі США, Пелепейченко Л. (2021)
Князь Т. - Особливості репрезентації соціальної дійсності засобами фразеології в медійному дискурсі (2021)
Ковтун А. - Релігійна лексика у західноукраїнських ЗМІ в період Другої світової війни (2021)
Микитюк О. - Мовно-політичний світогляд Лесі Українки (за творами Дмитра Донцова) (2021)
Омельковець Р. - Флористичні найменування в поетичній збірці Віктора Лазарука "Літораль": функціонально-стилістичний аспект, Христіанінова Р. (2021)
Онищенко Ю. - Номінація небезпечних метеорологічних явищ у діалектному мовленні (на матеріалі українських східностепових говірок) (2021)
Скаб М. - Сучасний інтелектуальний діалог про релігійність Лесі Українки: "Відкриття старого скарбу для нових людей" (С. Шевчук), або "Розмова в часі, між нею і вами" (О. Забужко), Скаб М. (2021)
Тиха Л. - Функційні особливості лексики на позначення кольору (на матеріалі перекладу роману Анджея Стасюка "Схід") (2021)
Фаріон І. - Штрихи до біографічно-ідеологічного портрета Святослава Караванського (2021)
Шуст Л. - Семантико-стилістичні особливості вигуків у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2021)
Локайчук С. - Особистісний вимір лінгвостилістичних студій (до ювілею професора Світлани Богдан), Тарасюк Т. (2021)
Довгополюк Л. О. - Геодезичне забезпечення при паспортизації автомобільних доріг, Неізвестна Н. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Властивості модифікованих дрібнозернистих бетонів з дисперсним гранітним наповнювачем, Бордюженко О. М. (2016)
Закревський А. І. - Аэродромні антиожеледні хімреагенти, Попелиш І. І., Корітчук С. О., Колосівський М. Л. (2016)
Мозговий В. В. - Підвищення однорідності щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, Баран С. А., Ольховий Б. Ю. (2016)
Шургая А. Г. - Высокопрочный бетон в дорожном строительстве (теоретические аспекты), Чиженко Н. П. (2016)
Возный С. П. - Анализ влияния различных факторов на цементобетонное покрытие автомобильных дорог, Дорошенко Ю. М. (2016)
Кизима С. С. - Основи механізму формування руйнівних процесів асфальтобетонних покриттів в міських умовах, Країнський О. І. (2016)
Пєрова О. С. - Математичне моделювання у визначенні коефіцієнта зчеплення, Угненко Є. Б., Твердохліб С. П. (2016)
Tymchenko O. M. - Determining snow capacity of snow protection Facilities on roads in the mountainous area (2016)
Харченко А. М. - Основні принципи формулювання вимог до експлуатаційного стану елементів доріг, Мелещук Т. П. (2016)
Мамонов К. А. - Визначення підземної нерухомості міст у кадастрі: зарубіжний досвід (2016)
Savenko V. Yа. - Property valuation of roads for implement of the principles of public-private partnership based on their certification (2016)
Slavinska O. S. - Application of transformation assessment tasks highways management methodology of property evalution road on the basis of transformation (2016)
Заворотний С. М. - Основні проблемні питання та особливості використання довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, в дорожній галузі (2016)
Харченко А. М. - Методи аналізу ефективності проектів державно-приватного партнерства в дорожній галузі, Соколова Н. М. (2016)
Артеменко В. А. - Оценка осцилляций временного ряда температур, Петрович В. В. (2016)
Жеребятьєв О. В. - Геотехнічний контроль масивних ґрунтових насипів, Фурсович М. О., Супрунюк В. В. (2016)
Лоза І. А. - Про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах з осьовою поляризацією, Шаповалова А. І. (2016)
Онищенко А. М. - Теорія колієутворення в асфальтобетонному покритті на автодорожніх мостах (2016)
Пронь С. В. - Основи формування інтегрованої транспортної системи вирощування зернових культур (2016)
Бондаренко Л. П. - Екологічні аспекти застосування органічних в’яжучих в дорожньому будівництві, Левченко А. Л., Руденок О. О. (2016)
Медведєва Л. Р. - Колекція сої Інституту сільського господарства Степу НААН та її селекційна цінність в умовах Степу України, Кренців Я. І., Мостіпан Т. В., Калініна Л. І. (2020)
Гопцій В. О. - Адаптивні властивості та селекційна цінність колекційних генотипів пшениці м'якої озимої за ознаками продуктивності колосу, Криворученко Р. В. (2020)
Кирпа М. Я. - Інноваційна система управління якістю посівного матеріалу в насінництві кукурудзи, Стасів О. Ф., Лук'яненко Т. М. (2020)
Gyrka A. D. - Influence of humates on growth, development and formation of sunflower yield, Tkalich I. D., Sydorenko Yu. Ya., Bochevar O. V., Gyrka T. V. (2020)
Гасанова І. І. - Оптимізація азотного живлення рослин пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару, Єрашова М. В., Педаш Т. М. (2020)
Ярчук І. І. - Вплив полікомпонентних рістрегуляторів на зимостійкість і продуктивність пшениці твердої озимої, Мельник Т. В., Моргун О. В. (2020)
Гирка А. Д. - Особливості формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від доз позакореневого підживлення і строків його проведення, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В. (2020)
Вінюков О. О. - Вплив післядії вермікомпосту на ефективність вирощування ячменю ярого в умовах східної частини північного Степу України, Дудкіна А. П., Шевченко Т. В. (2020)
Губенко Л. В. - Вплив добрив на продуктивність гірчиці білої, Любчич О. Я. (2020)
Сиромятников Ю. М. - Вплив способів прямої сівби на ріст, розвиток і урожайність зерна ячменю ярого в умовах північно-східної частини України (2020)
Фурманець Ю. С. - Вирощування міскантусу в умовах Західного Полісся, Фурманець М. Г. (2020)
Дудка М. І. - Агроекономічна ефективність вирощування зерна кукурудзи залежно від фону удобрення та позакореневого підживлення, Якунін О. П., Пустовий С. І. (2020)
Шевченко М. С. - Сучасні системи землеробства і нове трактування сівозмінної цінності сільськогосподарських культур, Десятник Л. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2020)
Чабан В. І. - Стан теплових ресурсів та динаміка урожайності польових культур в умовах північного Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю., Горбатенко А. І. (2020)
Цилюрик О. І. - Вплив способів основного обробітку грунту на динаміку запасів продуктивної вологи в посівах ячменю ярого в умовах північного Степу України, Чорна В. І., Десятник Л. М., Горщар В. І. (2020)
Романенко О. Л. - Динаміка показників родючості ґрунтів у Запорізькій області та шляхи її відтворення, Кущ І. С., Агафонова А. В., Тенюх Ю. О., Солодушко М. М., Усова Н. М. (2020)
Судак В. М. - Ефективність застосування гербіцидів у технології вирощування кукурудзи, Горбатенко А. І., Матюха В. Л., Кулик А. О. (2020)
Khalak V. I. - Physicochemical properties of muscle tissue of young pigs and their relationship with certain biochemical indicators of blood serum, Cherniavs’kiy S. Ye., Chegorka P. T. (2020)
Козир В. С. - Стан і шляхи цілеспрямованого збереження сірої української породи та використання її у подальшому породотворному процесі, Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2020)
Гончар А. О. - Відтворна здатність голштинських корів за різного стану репродуктивної системи в післяродовий період, Піщан І. С., Литвищенко Л. О., Піщан С. Г. (2020)
Халак В. І. - Нові методи інтегрованої оцінки свиноматок за показниками відтворювальних якостей (2020)
Гераніна Л. А. - Вплив віку свиноматок на багатоплідність та масу гнізда при відлученні поросят (2020)
Носенко Ю. М. - Контекстна реклама – ефективний інструмент цифрового маркетингу, Лук'янчук Л. В., Сінельник Л. М. (2020)
Кулик І. І. - Сторінки життя Івана Івановича Кулика (2020)
Манятіна Л. О. - До 95-річчя з дня народження Олександра Микитовича Івахненка (2020)
Сенченко М. - Проблеми Книжкової палати України — 2021 рік (2021)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року, Черняк Г. (2021)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2020 році, Устіннікова Т. (2021)
Захарова Н. - Особа в історії: парадигма взаємодії (2021)
Чиж І. - Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) (2021)
Сенченко М. - Мережа американських фондів і "мозкових трестів" (2021)
Сенченко О. - Аналітичні центри країн Сходу (2021)
Татарчук Л. - Інформаційно-аналітичні сервіси — пріоритетний інноваційний напрям діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (2021)
Дояр Л. - З ювілеєм, "Віснику…" (до 25-річчя науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати") (2021)
Богданов Г. - Тенденції розвитку типологій користувачів інтернету в Німеччині на початку ХХІ століття (2021)
Байда Є. І. - Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками, Король О. Г. (2021)
Байда Є. І. - Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів, Чепелюк О. О. (2021)
Зорін Є. Ю. - Аналіз конструктивних особливостей бістабільних електромагнітних реле, Чепелюк О. О., Грищук Ю. С., Лещенко В. М. (2021)
Лелюк М. А. - Вакуумний вимикач середніх напруг з пофазним електромагнітним приводом, Литвиненко В. В. (2021)
Гребеніков В. В. - Електрогенератор з постійними магнітами і осьовим магнітним потоком для вітроустановок, Гамалія Р. В., Попков В. С. (2021)
Лихогуб А. П. - Параметрична оптимізація торцевого магнітоелектричного генератора із подвійним статором, Коваленко М. А., Ткачук І. В., Гончарук А. О. (2021)
Михайленко В. В. - Дослідження процесів у перетворювачі з чотиризонним регулюванням напруги і електромеханічним навантаженням, Святненко В. А., Чуняк Ю. М., Бачинський В. І. (2021)
Ткачук І. В. - Електромагнітні редуктори в електромеханічних системах, Коваленко М. А. (2021)
Гончаров Е. В. - Об определении понятия "реактивная мощность”, Крюкова Н. В., Марков В. С., Поляков И. В. (2021)
Костюков І. О. - Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності, Москвітін Є. С. (2021)
Калінчик В. П. - Похибки каналів вимірювання в системах обліку електроенергії, Побігайло В. А., Калінчик В. В., Філянін Д. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Степанов В. Ю. - Цифрова дипломатія як інструмент масової комунікації в публічному управлінні, Бричук К. Г. (2020)
Karkovska V. Ya. - Prospects of application of alternative technologies in the evaluation of civil servants 'activities (2020)
Черніков Д. О. - Напрями вдосконалення механізмів державної допомоги в Україні в умовах міжнародної економічної інтеграції (2020)
Горбата Т. В. - Організація та державне регулювання діяльності служби крові в Україні (2020)
Клименко О. В. - Методологія оцінювання стану і концентрації ринку страхування при його державному регулюванні (2020)
Сотнікова Л. В. - Особливості регулювання обігу лікарських засобів в Україні (2020)
Барбір І. М. - Державно-приватне партнерство у сфері транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід для України (2020)
Дегтярьова І. О. - Модель міста як об’єкта ревіталізації, Горблюк С. А. (2020)
Попова В. В. - Особливості реформування системи територіальної організації влади в Україні в умовах децентралізації (2020)
Польська Л. О. - Земельна децентралізація як основа фінансової спроможності та сталого розвитку (2020)
Пірен М. І. - Культура спілкування як основа ефективної людської взаємодії та прогресивного розвитку суспільств, Петроє О. М., Балахтар В. В. (2020)
Василенко А. Ю. - Концептуальні засади формування державної політики відкритої науки та роль громадянського суспільства в її становленні (2020)
Рудий С. А. - Сучасний стан та проблеми у сфері координації міжнародної технічної допомоги для реформування системи охорони здоров’я України (2020)
Дороніна І. І. - Перспективи розвитку галузі "відновлювана енергетика" в Україні (2020)
Іванова Т. В. - Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економіках) (2020)
Бакуменко В. Д. - Визначення та розвиток загальнометодологічних концептів державного управління у дослідженнях українських вчених (2020)
Карпенко О. В. - Механізми захисту прав та інтересів дитини у цивільному процесі органами публічної влади в умовах реформи децентралізації, Молоканов Ю. А. (2020)
Пірен М. І. - Роль освіти як чинника мотивації громадян на єдність, толерантність і мир в управлінській культурі проблемного світу, Петроє О. М., Іванчук М. Г. (2020)
Rachynskyi A. P. - Conceptualization of budgetary policy in the financial and economic state, Karpenko L. M. (2020)
Сурай І. Г. - Сучасний дискурс трактування базових дефініцій понятійно-категоріального апарату державного управління у сфері публічних закупівель, Кравчук І. В. (2020)
Лапоша Д. Ю. - Сутність, зміст та характеристики механізму здійснення контролю за використанням публічних фінансів (2020)
Кантур О. М. - Вплив інституту президентства на формування державної мовної політики України (2020)
Кожина А. В. - Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком (2020)
Шпига П. С. - Smart-підхід до визначення завдань цифровізації робочих місць публічних службовців (2020)
Скибун О. Ж. - Вплив кіберзагроз на функціонування електронних комунікацій (телекомунікацій) в умовах побудови "цифрової держави" (2020)
Воробйов С. В. - Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти (2020)
Гавриляк В. Б. - Механізми залучення спроможностей приватного сектору у сферу провадження державної кібербезпеки України (2020)
Мельник К. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку старостинських округів в Україні (2020)
Степанов В. Ю. - Державне управління міжкультурними комунікаціями туристичної сфери в умовах суспільних трансформацій, Перелі Д. Д. (2020)
Contents (2021)
Narivskij A. - Devising manufacturing techniques to control the process of zonal segregation in large steel ingots, Nuradinov A., Nuradinov I. (2021)
Okhrimenko О. - Determining the width of a layer cut with saws with multidirectional teeth, Vovk V., Maidaniuk S., Lashyna Y. (2021)
Paliy A. - Identifying changes in the technical parameters of milking rubber under industrial conditions to elucidate their effect on the milking process, Aliiev E., Nanka A., Bogomolov O., Bredixin V., Paliy A., Shkromada O., Musiienko Y., Stockiy A., Grebenik N. (2021)
Pisarev V. - Comprehensive assessment of the influence of structural friction in a vehicle suspension on its performance (2021)
Nazaruddin - Development of alternative steering models for ev bus: a preliminary study on the conversion of hydraulic to electric power steering, Sumarsono D. A., Adhitya M., Heryana G., Siregar R., Prasetya S., Zainuri F. (2021)
Budiono H. D. S. - Development of product complexity index in 3D models using a hybrid feature recognition method with rule-based and graph-based methods, Hadiwardoyo F. A. (2021)
Herasymenko T. - Design of an auger thermo-radiation dryer for drying plant-derived pomace, Silchenko K., Hotvianska A., Kyrsanova G., Budnyk N., Kainash A., Polozhyshnikova L., Taraymovich I. (2021)
Nikiforov А. - Development of a mathematical model of vibratory non-lift movement of light seeds taking into account the aerodynamic forces and moments, Nykyforova A., Antoshchenkov R., Antoshchenkova V., Diundik S., Mazanov V. (2021)
Bredykhin V. - Improving the mechanical-mathematical model of grain mass separation in a fluidized bed, Gurskyi P., Alfyorov O., Bredykhina K., Pak A. (2021)
Susilo S. H. - Analysis of the effect of stirrer and container rotation direction on mixing index (Ip), Asrori A., Gumono G. (2021)
Slavinska A. - Devising a method to parametrize the jacket style varieties through the modification of tіpological series structures, Mytsa V., Syrotenko О., Dombrovska O. (2021)
Abstract and References (2021)
Чупринов Є. В. - Речовинний склад і характеристики бентонітових глин Черкаського родовища для використання в якості сполучних при виробництві залізорудних окатишів, Журавльов Ф. М., Лялюк В. П., Кассім Д. О., Василенко І. А. (2019)
Ожогін В. В. - Спосіб і установка для переробки залізовмісних відходів металургійного виробництва, Ковалевський І. А., Тарасюк Л. І., Семакова В. Б. (2019)
Кравченко В. П. - Фізичні параметри енергоносійної фази при дробленні струменя шлакового розплаву, Таранина О. В., Десятський С. П., Кіпчарська О. М. (2019)
Бондар В. І. - Дослідження доцільності розкислення киснево-конвертерного напівпродукту кусковим карбідом кремнію з ціллю поліпшення показників виробництва, Тарасюк Л. І., Костиря І. М. (2019)
Гаврилова В. Г. - Загальний огляд і призначення методів металознавчої експертизи, Олійник І. М. (2019)
Гулаков С. В. - Удосконалення технології формування на поверхні виробу шару змінного хімічного складу, Псарьова І. С., Бурлака В. В. (2019)
Щетинін С. В. - Регулювання магнітного поля при односторонньому високошвидкісному зварюванні труб для газо- и нафтопровідних магістралей, Никитенко П. В., Елсаєд Халед (2019)
Щетинін С. В. - Підвищення тріщиностійкості валків шляхом зниження зварювальних напруг і погонної енергії, Щетиніна В. І., Коваль О. В. (2019)
Коваленко І. В. - Аналіз властивостей матеріалів та технології для виготовлення суднових енергетичних установок з різнорідних сталей (2019)
Лаврик В. П. - Підвищення експлуатаційної надійності магніто-грейферного крану за рахунок усунення залишкових деформацій в пролітних балках, Суглобов В. В., Шишкін В. В., Лоза А. В. (2019)
Сергєєв О. С. - Теоретичний аналіз технологічних можливостей зменшення шорсткості поверхні при абразивній обробці, Анділахай О. О. (2019)
Волошин В. С. - Минимизация энтропии в технологиях раскроя листового материала как показатель снижения отходообразования в источнике возникновения, Гарин Е. Б. (2019)
Лещенко О. I. - Дослідження міцності матеріалів, надрукованих засобами адитивних технологій і порівняння їх властивостей з даними, отриманими за допомогою САЕ-системи, Андрєєв О. О. (2019)
Бурлаков В. І. - До питання про оброблюванність нітридної кераміки м’яким абразивним зерном (2019)
Полянський В. І. - Закономірності формування і зниження температури різання при механічній обробці (2019)
Карпенко Т. М. - Визначення зусиль в канаті підйомного пристрою з врахуванням пружності його ланок, Музика І. М., Гудим О. О. (2019)
Коромисленко В. Ю. - Пристрій діагностування пробою випрямляча безщіткових збуджувачів синхронних машин, Мінін Д. Г., Бурлака В. В., Поднебенна С. К. (2019)
Поднебенна С. К. - Моделювання системи живлення електротехнічного комплексу машини контактного зварювання (2019)
Волошин В. С. - К вопросу о типичности блокчейн-технологий в инжиниринге, Федосова И. В., Мироненко Д. С. (2019)
Бурлакова Г. Ю. - Розробка класифікації стохастичних факторів, які впливають на регулювання транспортних потоків, та встановлення внутрішніх зв’язків між ними, Ганжеєв Д. І. (2019)
Бурлакова Г. Ю. - Систематизація оцінки якості перевізного процесу при пасажирських перевезеннях, Букіна М. Д. (2019)
Волошин В. С. - Сравнительный анализ термодинамики организма человека с позиций отходообразования в сопоставлении с искусственными технологиями, Азархов А. Ю. (2019)
Костенко Т. В. - Пропозиції щодо підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника, Костирка О. В., Березовський А. І., Землянський О. М., Головко Д. І. (2019)
Волошин В. С. - Роль модификаций и компонентности сырья с точки зрения технологических процессов отходообразования (2019)
Захарова І. В. - Дослідження процесу відділення рідкого металу з торців електродів при дуговій металізації в умовах впливу пульсуючого розпилювального потоку, Роянов В. О., Серенко О. М. (2019)
До 95-річного ювілею Тарасова Володимира Петровича (2019)
До 90-річного ювілею Жежеленко Ігоря Володимировича (2019)
До уваги авторів (2019)
Проніна О. І. - Розпізнавання облич за допомогою згорнутої нейронної мережі, Юхно Д. В., Альошин С. В. (2020)
П’ятикоп О. Є. - Формування рекомендацій фільмів на основі гібридного підходу, Мініна К. Г., Безуглов Р. О. (2020)
Горбатко І. Д. - Розробка програмного забезпечення кафедрального веб-сервера для дистанційного викладання курсів з електроприводу, Григоренко О. Є. (2020)
Карпенко Т. М. - До питання про власні частоти поперечних коливань системи "балка-двигун", Музика І. М. (2020)
Лещинський Л. К. - Технологія і обладнання для наплавлення валків гарячої прокатки композиціями підвищеної тріщиностійкості, Матвієнко В. М., Іванов В. П., Степнов К. К., Возьянов Е. І., Карауланов О. В. (2020)
Щетинін С. В. - Ударна в’язкість при односторонньому високошвидкісному зварюванні труб для газо- і нафтопровідних магістралей, Щетиніна В. І., Никитенко П. В., Елсаєд Халед, Коваль О. В. (2020)
Щетинін С. В. - Підвищення тріщиностійкості при аргонодуговому високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії, Щетиніна В. І., Коваль О. В., Никитенко П. В., Елсаєд Халед (2020)
Білоник І. М. - Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів, Береговенко М. М., Білоник Д. І., Капустян О. Є., Смакограй А. Е., Шумикін С. О. (2020)
Чупринов Є. В. - ДОфлюсовані локальні спеки – огрудкована залізорудна моносировина для сучасної доменної плавки, Журавльов Ф. М., Лялюк В. П., Кассім Д. О., Шмельцер К. О. (2020)
Радько Н. Г. - Управління технологічним процесом конвертерної плавки по розрахунковій температурі реакційної зони, Чупринов Є. В., Лялюк В. П., Коренко М. Г., Кривенко В. В. (2020)
Поднебенна С. К. - Розробка лабораторного стенду для визначення характеристик безколекторного двигуна постійного струму, Бурлака В. В., Корольов І. С. (2020)
Артеменко А. М. - Стан електромеханічного обладнання та аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів, Чорний О. П., Данилейко О. К. (2020)
Поднебенна С. К. - Підвищення ефективності системи електроприводу токарного верстату на базі перетворювачів частоти, Кисляк В. Г., Бондарук О. М. (2020)
Шарейко Д. Ю. - Модернізація промислових роботів, Білюк І. С., Садовий О. С., Савченко О. В., Фоменко А. М., Козаченко А. В. (2020)
Каракуц I. М. - Підвищення надійності приводу електрогармати для закриття льотки доменної печі (2020)
Mehdiyeva A. M. g. - Development of virtual measuring equipment for control systems (2020)
Митрофанов О. В. - Математична модель для дослідження термічного оброблення залізорудних обкотишів на конвеєрній випалювальній машині (2020)
Allahverdiyeva N. M. g. - Determination and diagnosis of construction material quality control problems (2020)
Кунденко М. П. - Аналіз сучасних методів обробки зернових за критерієм ефективності, Руденко А. Ю. (2020)
Шевченко О. С. - Шляхи удосконалення ущільнень для підвищення експлуатаційної безпеки насосів АЕС, Шевченко С. С. (2020)
Чеберячко С. І. - Фільтрувальний респіратор з примусовою подачею повітря, Чеберячко Ю. І., Дерюгін О. В., Славінський Д. В., Клімов Д. Г. (2020)
Савельєв Д. В. - Оцінка вмісту надмалих частинок в продуктах руйнування гірських порід насичених поверхнево-активними речовинами, Столбченко О. В., Чеберячко І. М. (2020)
Кіріцева О. В. - Модель визначення часу обслуговування вагонів на металургійному комбінаті, Клецька О. В., Іванченко Д. А., Ігнатова А. C. (2020)
Вихопень І. Р. - Випробування дизельного палива, модифікованого присадкою DFC2020, Клецька О. В., Кіріцева О. В., Сумцов А. Л., Барибін М. А. (2020)
Шаріфов Аллахверді Джамал огли - Фактори, що впливають на зіткнення автомобілів, які рухаються один за одним (2020)
Dashdamirov F. S. - Creation of a simulation model of bus traffic in urban routes (2020)
Симоненко Р. В. - Особливості функціональних можливостей і телематичного забезпечення системи "Колісні транспортні засоби-Інфраструктура" (2020)
До уваги авторів (2020)
Петрович В. В. - Контент програмного забезпечення при проектуванні автомобільних доріг, Чечуга О. С., Каськів В. І., Усиченко О. Ю. (2017)
Рахуба О. І. - Доцільність паспортизації автомобільних доріг місцевого значення, Тимощук О. Ю. (2017)
Ряпухін В. М. - Визначення товщини асфальтобетонного шару на жорсткій основі з умови забезпечення надійного зчеплення на контакті шарів, Дорожко Є. В. (2017)
Ткачук С. Г. - Теоретична залежність довжини підпертого гідравлічного стрибка (2017)
Балашова Ю. Б. - Застосування збірних полімерних покриттів при проектуванні і будівництві автомобільних доріг в Україні, Малько М. М., Лук’яненко В. В. (2017)
Возний С. П. - Аналіз впливу гідрофобних добавок на міцність дорожнього цементобетонну (2017)
Кіщинський С. В. - Використання енергозберігаючих добавок для зниження технологічних температур приготування асфальтобе-тонних сумішей, Копинець І. В., Соколов О. В. (2017)
Литвиненко А. С. - Про найважливіший недолік чинного методу статичного зондування як польового методу випробування ґрунтів (2017)
Толмачов С. М. - Особливості повітроутягнення у дорожні бетони та фібробетони (2017)
Кизима С. С. - Створення системи управління станом дорожнього одягу із цементо-бетонним покриттям, Лихоступ М. М. (2017)
Савенко В. Я. - Удосконалення технології будівництва асфальтобетонних шарів з використання теплих сумішей, Мудриченко А. Я. (2017)
Смолянюк Р. В. - Визначення рівності дорожнього покриття на штучних спорудах, Смолянюк Н. В., Штефан О. М. (2017)
Урілов В. Т. - Практика зимового утримування аеродрому аеропорту "Бориспіль", Закревський А. І., Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2017)
Шуляк І. С. - Обґрунтування параметрів випробувального обладнання для оцінювання колієстійкості дорожніх конструкцій (2017)
Козарчук І. А. - Державне регулювання цін у сфері будівництва нерухомості (2017)
Харченко А. М. - Теоретичні аспекти відведення земельних ділянок під об’єкти транспортного будівництва, Тітарева О. О. (2017)
Шпиг А. Ю. - Оцінка земель спеціального несільськогосподарського призначення, відведених під концесійні автомобільні дороги (2017)
Яценко І. В. - Малий бізнес, його контролінг, Соколова Н. М., Канін О. П. (2017)
Артеменко В. А. - Svd-ентропійний метод аналізу природних часових рядів, Петрович В. В. (2017)
Гамеляк І. П. - Удосконалення методики випробувань на втому бетоних перерізів елементів армованих неметалевою композитною базальтопластиковою арматурою, Коваль Т. І. (2017)
Давиденко О. О. - Перевірка відповідності обраної моделі розподілу спостережуваним даним термінів служби залізобетонних автодорожніх мостів України (2017)
Євсейчик Ю. Б. - Алгоритм визначення надійності елемента конструкції при змінній функції інтенсивності відмов, Медведєв К. В. (2017)
Каськів В. І. - Дослідження напружено-деформованого стану високого насипу від різних моделей зовнішнього навантаження, Каськів С. В., Прокопчук Н. А. (2017)
Чечуга О. С. - Загальні умови вибору системи дренажу, Каськів В. І., Кушнірова О. М. (2017)
Гусєв О. В. - Удосконалення підходів до проектування безпеки вітчизняних транспортних засобів, Кондрюкова І. О., Ільченко Я. Л. (2017)
Дмитриченко А. М. - Засоби зважування великовагових транспортних засобів, Гамеляк І. П. (2017)
Мудрак К. В. - Газороздільні мембрани (2017)
Мустяца О. Н. - Підвищення горючості будівельних матеріалів (полімерів) – як чинник, що впливає на поліпшення екології (2017)
Онищенко А. Н. - Технологія захисту навколишнього середовища при виготовленні бітумів модифікованих полімерами (2017)
Онищенко А. Н. - Технологія захисту навколишнього середовища при виготовленні асфальтобетону (2017)
Пархоменко Н. Г. - Технологія захисту навколишнього середовища. Будіндустрія. Нанотехнології (2017)
Uhnenko Ye. B. - Mathematical modeling of pollution produced by motor vehicles under conditions of human settlements, Uzhviieva O. M. (2017)
Каськів В. І. - Математична модель розподілу вологості ґрунтів у робочому шарі високих насипів з врахуванням інфільтрації вологи дощів (2017)
Мусієнко І. В. - Формування навичок читання рельєфу місцевості за топографічними картами (2017)
Смірнова Н. В. - Визначення перспективної інтенсивності руху та розрахункового навантаження в задачах обгрунтування капітального ремонту, Павленко Н. В. (2017)
Ткачук С. Г. - Теоретична формула граничної глибини місцевого розмиву біля мостових опор в зв’язних грунтах (2017)
Ужвієва О. М. - Аналіз комбінованої обробки та урівнювання геодезичних, фотограметрічних вимірювань аналітичним способом (2017)
Батракова А. Г. - Визначення вологості ґрунту земляного полотна із застосуванням польового георадару, Процюк В. О. (2017)
Жданюк В. К. - Вплив модифікації бітумів на властивості та колієстійкість щебенево-мастикових асфальтобетонів, Костін Д. Ю. (2017)
Мозговий В. В. - Розрахунковий модуль пружності асфальто-бетону, Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. (2017)
Редкозубов А. А. - Управление процессами контактообразования – гарантия долговечности цементных бетонов (2017)
Солодкий С. Й. - Вплив температур-ного режиму на процес твердіння литої емульсійно-мінеральної суміші, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2017)
Толмачов С. М. - Вплив масштабного фактора при оцінки міцності бетону при згині, Бєліченко О. А., Захаров Д. С. (2017)
Хрутьба В. О. - Математичне моделювання властивостей металургійних шлаків як дорожньо-будівельного матеріалу, Крюковська Л. І. (2017)
Закревський А. І. - Перспективи застосування обігріваємих аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2017)
Київський В. І. - Прогнозування зимової слизькості за обмежених ресурсів, Догадайло О. О. (2017)
Кузло М.Т. - Обгрунтовання деформаційних паказників асфальтобетонного покриття при реконструкції міської вулиці, Рижук М. В. (2017)
Мишутин А. В. - Анализ факторов влияющих на колеестойкость асфальтобетона (2017)
Сівко В. Й. - Вплив транспортних засобів на накопичення залишкових деформацій в асфальтобетонному покритті (2017)
Мамонов К. А. - Основні напрями та особливості містобудівного розвитку земіель мегаполісу, Грек М. О. (2017)
Славінська О. С. - Система управління якістю в технологічних процесах будівництва земляного полотна автомобільних доріг, Усиченко О. Ю. (2017)
Соколова Н. М. - Модель обґрунтування ціни контракту з утримання доріг тривалого строку дії, Маковська Ю. А. (2017)
Штерндок Е. С. - Інтегральна оцінка впливу просторових факторів на формування, використання та розвиток земель мегаполісу (2017)
Яценко І. В. - Кредитування інвестиційних проектів, Соколова Н. М., Канін О. П. (2017)
Алєксєєнко О. В. - Принципи комплексування організаційних і технічних ризиків науково-дослідних проектів, Данилевський В. В. (2017)
Гамеляк І. П. - Системна модель забезпечення надійності конструкцій дорожніх одягів (2017)
Марчук О. В. - Напружено-деформований стан товстостінних оболонок при дії локальних дотичних навантажень, Гнєдаш С. В., Левківський С.А. (2017)
Петрашевський О. Л. - Пропозиції з удосконалення термінологічної системи транспортної системології (частина 2) (2017)
Дорожко Є. В. - Розрахунок зсувостійкості асфальтобетонного шару на жорсткій основі (2017)
Лантух-Лященко А. І. - Проблема критерія деградації елементів транспортних споруд (2017)
Литвиненко А. С. - Про методи статичного і динамічного зондування як методи прямого польового визначення коефіцієнта динамічної в’язкості зв’язних ґрунтів (2017)
Савенко В. Я. - Исследование устойчивости откосов на методами предельного равновесия и конечных элементов, Хаджи Р., Дахуа Л. (2017)
Снитко В. П. - Розрахунок стале-залізобетонних нерозрізних прогонових будов мостів з двома залізобетонними плитами на дію нормальної сили з урахуванням повзучості (2017)
Тимченко О. М. - Исследование оползневых процессов на склонах Закарпатья фотограмметрическими методами (2017)
Коваленко Л. О. - Рівень та основні причини аварійності на вулично-дорожній мережі (2017)
Матейчик В. П. - Особливості врахування характеристик дорожніх умов при моделюванні експлуатаційних показників транспортних засобів на маршруті, Цюман М. П., Шевчук І. О., Руденко Д. Є., Старинець Л. М. (2017)
Соловйова О. О. - Моделювання виконання аграрних робіт з урахуванням транспортної складової, Пронь С. В., Висоцька І. І. (2017)
Кузьмінець М. П. - Сучасні підходи та технічні рішення при будівництві та реконструкції трубопровідних магістралей (2017)
Артеменко В. А. - Метод аналізу гідроекологічних часових рядів, Петрович В. В. (2017)
Кірічек Ю. О. - Будівництво екологічно безпечних покриттів автомобільних доріг, Балашова Ю. Б., Дем’яненко В. В., Лук’яненко В. В. (2017)
Мозговий В. В. - Утилізація відходів тец при виготовленні бітумомінеральних сумішей (2017)
Мустяца О. Н. - Екологічні проблеми в будівельній індустрії. Полімерні будматеріали (2017)
Рутковська І. А. - Визначення кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря, використовуючи різноманітні підходи, Федій І. С. (2017)
Contents (2021)
Biloshchytskyi A. - Development of the set models and a method to form information spaces of scientific activity subjects for the steady development of higher education establishments, Kuchansky А., Andrashko Y., Omirbayev S., Mukhatayev A., Faizullin A., Toxanov S. (2021)
Ospanova G. - Building a model of the integrity of information resources within an enterprise management system, Kukharenko E., Ievlanov M., Panforova I. (2021)
Semenov S. - Development a mathematical model for the software security testing first stage, Liqiang Z., Weiling C., Davydov V. (2021)
Mukhin V. - Devising a method to identify an incoming object based on the combination of unified information spaces, Zavgorodnii V., Kornaga Y., Zavgorodnya A., Krylov I., Rybalochka A., Kornaga V., Belous R. (2021)
Makoveіchuk O. - Development of a method for improving stability method of applying digital watermarks to digital images, Ruban I., Bolohova N., Kovalenko A., Martovytskiy V., Filimonchuk T. (2021)
Voytetsky I. - Improving the ship's power plant automatic control system by using a model-oriented decision support system in order to reduce accident rate under the transitional and dynamic modes of operation, Voytetskaya T., Vyshnevskyi L., Kozyryev I., Maksymova O., Maksymov M., Kryvda V. (2021)
Sineglazov V. - Multicriteria optimization in the problem of computer-aided design of hybrid solar energy systems, Karabetsky D., Chumachenko O. (2021)
Zamikhovskyi L. - Designing a system that removes metallic inclusions from bulk raw materials on the belt conveyor, Levitskyi I., Nykolaychuk M. (2021)
Mustafa M. O. - Broken rotor bars fault detection in induction motors based on envelope current and neural network (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Fast R. - The Effects Of Education On Alabama’s Violent Crime Rate (2021)
Popova M. - Wage Differentials and Educational Attainment in Germany. How do Job Profiles Affect Earnings? (2021)
Holobiuc A.-M. - Determinants of Economic Growth in the European Union. An Empirical Analysis of Conditional Convergence (2021)
Bhandari M. P. - Climate Change Impacts on Agriculture, a Case Study of Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan (2021)
Gentle P. F. - The USA Federal Debt-to-GDP Ratio and The Unified Budget Act’s Lack of Generally Accepted Accounting Principles (2021)
Zeynalli L. - Human Capital in Azerbaijan: Building Competitive Workforce Capacity for Industry 4.0 (2021)
Kaya H. D. - The Perception of Corruption Among Retailers in Central Asia and Eastern Europe During and After the 2008 Crisis, Engkuchik E. N. S. (2021)
Bhowmik D. - International Organizations, Institutions and the Indigenous people (2021)
Poghosyan K. - Modelling and Forecasting Domestic Tourism. Case Study from Armenia, Tovmasyan G. (2021)
Yahaya Y. - The Impact of Government Policies on the Growth and Development of SMEs interprises in Bauchi State Nigeria, Dutse U. A., Bello S. (2021)
Novikov V. - Bibliometric Analysis of Economic, Social and Information Security Research (2021)
Гамеляк І. П. - Застосування бетонної бруківки у транспортному будівництві, Холоднюк В. П. (2017)
Павленко Н. В. - Особливості польових вишукувань при визначення просторових координат на автомобільних дорогах загального користування (2017)
Мішутін А. В. - Підвищення тріщиностійкості та деформативності асфальтобетонного покриття автомобільних доріг, Лещук О. М. (2017)
Солодкий С. Й. - Повышение долговечности асфальтобетонных покрітий автомобильных дорог, Смолянець В. В. (2017)
Баран С. А. - Підвищення довговічності покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону (2017)
Стьожка В. В. - Підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття шляхом використання нових конструктивних рішень, матеріалів і технологічних прийомів (2017)
Закревский А. І. - Експлуатаційна ефективність використання аеродромних антиожеледних хімреагентів, Попелиш І. І., Коритчук С. О. (2017)
Осяєв Ю. М. - Системологія організації будівництва (2017)
Заворотний С. М. - Аналіз методів оптимізації відношення "час – вартість" для реалізації довгострокових контрактів заснованих на кінцевих показниках, Харченко А. М. (2017)
Козарчук І. А. - Аналіз основних підходів, які застосовуються при оцінці нерухомості (2017)
Яценко Б. І. - Економічний розвиток виробничого підприємства, Соколова Н. М., Канін О. П. (2017)
Яценко І. B - Управління в умовах платіжної кризи, Каськів В. І., Малько М. М. (2017)
Онищенко А. М. - Практичні методи підвищення стійкості асфальтобетонного покриття до колії на транспортних спорудах (2017)
Савенко В. Я. - Визначення найбільш ефективного методу розрахунку стійкості укосів, Дахуа Л. (2017)
Алєксєєнко О. В. - Теоретико-множинні моделі моніторингу процесів доставки вантажів автомобільним транспортом (2017)
Івасишина Н. В. - Обґрунтування маршруту перевезень вантажів автомобільним транспортом, Додух К. М., Пальчик А. Д. (2017)
Чечет А. М. - Застосування методу комплексної оцінки якості виконання проекту надання транспортних послуг (2017)
Ширяєва С. В. - Дослідження часу доставки вантажів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Свірін Д. О. (2017)
Артемёнко В. А. - Метод восстановления пропусков в гидрохимических временных рядах, Петрович В. В. (2017)
Зюзюн В. І. - Особливості соціально-екологічної оцінки проекту реконструкції дороги в урбанізованому та позаміському середовищі, Парасюк Л. В., Кравець О. Ю. (2017)
Мамонов К. А. - Метод оцінки геоекологічного стану використання земель населених пунктів, Савенко В. Я., Корнієць А. В. (2017)
Мозговий В. В. - Технології охорони навколишнього середовища при застосуванні золошлакових сумішей в дорожньому будівництві (2017)
Мустяца О. Н. - Екологічна оптимізація піроелектрохімічної переробки сульфідно-оксидної металургійної сурм’яної сировини (2017)
Савенко В. Я. - Методичні рекомендації щодо реалізації методу оцінки геоекологічного стану використання земель населених пунктів, Корнієць А. В. (2017)
Хом’як А. Я. - Щодо створення інфраструктури для велосипедного руху, Дзюба П. П. (2017)
Дорошенко Ю. М. - Вплив відходів фармацевтичного виробництва на властивості цементобетону транспортних споруд, Дорошенко О. Ю. (2017)
Пиріг Я. І. - Аналіз вимог європейських стандартів до спеціальних дорожніх бітумів, Золотарьов В. О. (2017)
Редкозубов А. А. - Влияние активации заполнителя на структуру мелкозернистых цементных бетонов (2017)
Закревський А. І. - 3d моделювання території аеропорту на базі ГІС технологій для забезпечення безпеки польотів, Вольвах В. С., Крупко А. І. (2017)
Закревський А. І. - Вплив антиожеледних хімреагентів на руйнування аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2017)
Смолянюк Р. В. - Експериментальні дослідження рівності дорожнього покриття на штучних спорудах, Смолянюк Н. В. (2017)
Бондаренко Є. В. - Антикризове управління підприємствами підрядного будівництва, Яценко І. В., Варфоломеєв Ю.М. (2017)
Бондаренко Є. В. - Економічні основи формування та розвитку ринку житла, Яценко І. В., Кривенко О.К. (2017)
Осяєв Ю. М. - Підходи до проведення оцінки автомобільних доріг (2017)
Соколова Н. М. - Застосування реальних опціонів при оцінці ефективності нових дорожньо-будівельних матеріалів, Гудима І. В. (2017)
Соколова Н. М. - Економічна безпека державного інвестування будівництва об`єктів, Яценко Б. І., Рубльов А. В. (2017)
Харченко А. М. - Основні дослідження в напрямку обґрунтування рівнів обслуговування автомобільних доріг в зимовий період, Смірнов А. М. (2017)
Яценко І. В. - Малий бізнес, його контролінг, Каськів С. В., Чайчевський В. Д. (2017)
Гавриленко О. В. - Технологія прогнозування результатів спортивних змагань, Дідківська В. А. (2017)
Гуляєв В. І. - Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень, Гайдайчук В. В., Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В., Куцман О. М., Баран С. А. (2017)
Палій В. Я. - Новий автодорожній міст "Туркменабат – Фарап" через р. Аму-дар`я в Туркменістані, Точона Л. В, Шаргородський І. Л., Рублик В. В. (2017)
Вакарчук І. М. - Удосконалення пасажирських перевезень при взаємодії видів транспорту, Корітчук С. О. (2017)
Король В. Ю. - Обоснование количественного состава грузовых партий при организации lcl (less than container load) перевозок (2017)
Мельниченко О. І. - Передумови реалізації програми розвитку транспортних систем міст пасажирських перевезень транспортом загального користування, Чечет А. М., Магомаєв Ю. М. (2017)
Смирнова Н. В. - Обгрунтування мінімально безпечної дистанції від швидкості руху та дорожніх умов для вирішення Завдань пропускної спроможності (2017)
Смолянюк Р. В. - Експериментальні дослідження алгоритмів розпізнавання дорожніх знаків (2017)
Артёменко В. А. - Устранение пропусков в гидрохимических временных рядах методом многообразий малой размерности, Петрович В. В. (2017)
Довгополюк Л. О. - Проблеми екології при будівництві та експлуатації автомобільних доріг (2017)
Вихідні відомості (2017)
Content (2021)
Kislov O. - Development of a method for selecting a cruising mode and engine control program of a ramjet aircraft, Shevchenko M. (2021)
Atygayev T. - Development of a hardware and software model of a rocket motion correction system, Ivel V., Gerasimova Y. (2021)
Sahun Y. - Development and visualization of the computer loading planning model for the cargo aircraft, Zalevskii A., Chornohor N., Sikirda Y. (2021)
Prokopov A. - Constructing a model for the automated operative planning of local operations at railroad technical stations, Prokhorov V., Kalashnikova T., Golovko T., Bohomazova H. (2021)
Maltsev A. - Improving the navigational preparation of a bridge crew for entering/leaving a port, including activities in case of emergency, Surinov I. (2021)
Abramov Y. - Developing a method for determining the dynamic parameters of the operator of a mobile fire engine based on a segway, Basmanov O., Krivtsova V., Sobyna V., Sokolov D. (2021)
Mahmood S. G. - Hybrid gene selection method based on mutual information technique and dragonfly optimization algorithm, Karyakos R. S., Yacoob I. M. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Kulyk I. - Development of binary information compression methods based on the binomial numerical function, Berezhna O., Novhorodtsev A., Shevchenko M. (2021)
Hohoniants S. - Development of the survivability indicators forecasting method of the special-purpose system executive element based on analytical and stochastic simulation of a conflict situation, Chopa D., Kilmeninov O., Loishyn A., Нorbachov K. (2021)
Hohoniants S. - Design of a recommendation system based on the transition graph, Chopa D., Kilmeninov O., Loishyn A., Нorbachov K. (2021)
Amirgaliyev Y. - Development of a systematic approach and mathematical support for the evacuation process, Kalizhanova A., Kozbakova A., Aitkulov Z., Astanayeva A. (2021)
Pankratov О. - Building a model and an algorithm for modeling the movement of people carrying goods when they are evacuated from premises, Komyak V., Kyazimov K. T. oglu, Komyak V., Tarasenko О., Antoshkin O., Mishcheriakov I., Dolhodush M. (2021)
Belyaeva I. - Integrating linear ordinary fourth-order differential equations in the MAPLE programming environment, Kirichenko I., Ptashnyi O., Chekanova N., Yarkho T. (2021)
Mitsel A. - Advancing the multifactor model of Stochastic Frontier Analysis, Alimkhanova A., Grigorieva M. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Yunita F. E. - Investigation of surfactant effect during synthesis of magnesium oxide nanoparticles from bittern using ultrasonic destruction process, Sulistiyono E., Natasha N. C., Rhamdani A. R., Firdiyono F., Lalasari L. H., Arini T., Widyaningrum E. S., Yustanti E. (2021)
Jassim N. M. - Investigation on synthesis, structural and nonlinear optical responses of cadmium selenide coated with gold nanoparticles induced by femtosecond laser excitation, Kareem N. A., Ibrahim N. I., Sumayyah B. A. M. (2021)
Panchenko A. - Establishing patterns in the compatible electromagnetic and electromechanical transition processes when the starter is powered by a supercapacitor, Smyrnov O., Nechaus A., Trunova I., Borysenko A., Sokhin P., Bagach R. (2021)
Aleksanyan G. - Development of an algorithm for selecting the required frequency of injected current for multi-frequency electrical impedance tomography for tasksrelated to preoperative monitoring of human lung function (2021)
Didkovskyi V. - Estimating the influence of double-sided rounded screens on the acoustic field around a linear sound source, Zaets V., Kotenko S., Denysenko V., Didenko Y. (2021)
Prodeus A. - Assessment of speech intelligibility in university lecture rooms of different sizes using objective and subjective methods, Didkovska M. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Subtelnyy R. - Correlation between the emulsion oligomerization parameters for C9 fraction and the characteristics of hydrocarbon resins, Kichura D., Dzinyak B. (2021)
Sytnik N. - Establishing rational conditions for obtaining potassium glycerate, Kunitsia E., Mazaeva V., Chernukha A., Ostapov K., Borodych P., Mazurenko V., Kovalov O., Velma V., Kolokolov V. (2021)
Liashenko A. - Oil wells hydrate formation regularities, Makarenko V., Vynnykov Y., Petrash O. (2021)
Glyva V. - Design of liquid composite materials for screening electromagnetic fields, Bakharev V., Kasatkina N., Levchenko O., Levchenko L., Burdeina N., Guzii S., Panova O., Tykhenko O., Biruk Y. (2021)
Sulistiyono E. - Implementation of sulfuric acid leaching for aluminum and iron removal for improvement of low-grade silica from quartz sand of sukabumi, Indonesia, Handayani M., Prasetyo A. B., Irawan J., Febriana E., Firdiyono F., Yustanti E., Sembiring S. N., Nugroho F., Muslih E. Y. (2021)
Sasongko M. N. - Analysis of the effect of ionic conductivity of electrolite materials on the solid oxide fuel cell performance, Perdana F., Wijayanti W. (2021)
Kotok V. - Definition of the influence of pulsed deposition modes on the electrochromic properties of Ni(OH)2-polyvinyl alcohol films, Kovalenko V. (2021)
Vakhitova L. - Comparing the effect of nanoclays on the water-resistance of intumescent fire-retardant coatings, Kalafat K., Plavan V., Bessarabov V., Taran N., Zagoriy G. (2021)
Ramelan A. - Structural and microscopy characterization of an alternatively low energy binder containing Ca(OH)2 as an alkaline activator, Nugroho A. S., Indriati T., Rachmantyo R. (2021)
Natasha N. C. - The use of mica schist from Indonesia as raw material for lithium extraction process using sulfate roasting and acid leaching, Lalasari L. H., Andriyah L., Arini T., Yunita F. E., Haryono D., Rinanda F. (2021)
Abstract and References (2021)
Bacik R. - Hotel Marketing Policy: Role of Rating in Consumer Decision Making, Fedorko R., Gavurova B., Olearova M., Rigelsky M. (2020)
Zarutska O. - The Innovative Approaches to Estimating Models of Modern Banks, Pavlova T., Sinyuk A., Khmarskyi V., Pawliszczy D., Kesy M. (2020)
Starostina A. - Innovative Activities within Ukrainian Insurance Companies, Pikus R., Kravchenko V. (2020)
Vanickova R. - Innovation Corporate Energy Management: Efficiency of Green Investment (2020)
Sorochak O. - The Model for Selection of Innovation and Investment Strategy of Machine-Building Enterprises: Practical Aspect, Kvak S. (2020)
Safrankova J. M. - Innovations in Workforce Management: Challenges in the Fourth Industrial Revolution, Sikyr M., Skypalova R. (2020)
Baldi N. - Management of Innovations in Public Governance: Quality Management System, Management Controlling and Internal Auditing Appropriation (2020)
Jurasek M. - Management of innovations in Cross-Cultural Communication Within an Organization, Potocky T. (2020)
Miklosik A. - The Future of TV Advertising Targeting Young Slovak Consumers, Starchon P., Vokounova D., Korcokova M. (2020)
Alkhat M. - Innovations in Human Resources Management: Impact of Social Media Use on Employees’ Performance, Abdalla R. (2020)
Sira E. - Management of Agriculture Innovations: Role in Economic Development, Pukala R. (2020)
Thomas T. - Employee Advocacy as a Marketing Strategy to Power Brand Promotion: An Employee Perspective (2020)
Vveinhardt J. - Innovations in Human Resources Management: Instruments to Eliminate Mobbing, Sroka W. (2020)
Alghanmi A. O. - Innovations as the Competitive Advantage for Small and Medium Enterprises: The Case for the Kingdom of Saudi Arabia (2020)
Andros S. - Innovations in Management of Banks Deposit Portfolio: Structure of Customer Deposit, Akimova L., Butkevich O. (2020)
Zsigmond T. - Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club-Experience in Slovak, Korcsmaros E., Machova R., Seben Z. (2020)
Nazneen A. - Marketing and Management in Higher Education: The Relationship Between the Quality of Online Programmes and Student’s Satifaction, Alsulimani T., Sharma R. (2020)
Alyoubi B. A. - Management of E-Commerce: Impact on Start-Up Ecosystem, Alharbi I. M., Alyoubi A. A., Qaffas A. A., Almazmomi N. K. (2020)
Keliuotyte-Staniuleniene G. - Financial Innovation Management: Loan Price in the Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending Platforms, Kukarenaite M. (2020)
Rizwanullah M. - Customer Satisfaction and Behaviour at Retail Outlets: An Adaptive Fuzzy Regression Model with LINGO Based Analysis, Abunar S., Qazi S. (2020)
Aljawarneh N. M. - The Role of CRM Fog computing on Innovation and Customer Service Quality: An Empirical Study, Sokiyna M., Mishael A., Alomari K. A. K., Alradaideh A. T., Alomari Z. S. (2020)
Ubreziova I. - Innovation Ecosystem for the Moldovan Small and Medium-Sized Enterprises, Diacikova A., Sokil O., Apostol S. (2020)
Zadorozhnyi Z.-M. - Innovation Management and Automated Accounting in the Chaotic Storage Logistics, Muravskyi V., Pochynok N., Hrytsyshyn A. (2020)
Vochozka M. - Innovations in Management Forecast: Time Development of Stock Prices with Neural Networks, Horak J., Krulicky T. (2020)
Partlova P. - Management of Innovation of the Economic Potential of the Rural Enterprises, Strakova J., Vachal J., Pollak F., Dobrovic J. (2020)
Wu C. Y. - Business Model Management of Low-Cost Carriers: In a search for the Impact-Factor of Performance (Case of AirAsia Group Airlines), Heites I., Shvindina H. (2020)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Content (2021)
Fomin O. - Justifying the prolongation of the service life of the bearing structure of a tank car when using Y25 bogies, Lovska A., Ivanchenko K., Medvediev I. (2021)
Trapezon K. - Analytical study of the natural bending oscillations of a concave beam with parabolic change in thickness, Trapezon A. (2021)
Karkhut I. - Determining the stressed-strained state of concrete in the zone of exposure to local laser radiation (2021)
Blikharskyy Y. - Formation of a complete stress-strain curve of concrete using digital image corellation, Pavliv A. (2021)
Volina T. - The possibility to apply the Frenet trihedron and formulas for the complex movement of a point on a plane with the predefined plane displacement, Pylypaka S., Nesvidomin V., Pavlov A., Dranovska S. (2021)
Filimonikhin G. - The dynamics of a resonance single-mass vibratory machine with a vibration exciter of targeted action that operates on the Sommerfeld effect, Pirogov V., Hodunko M., Kisilov R., Mazhara V. (2021)
Statsenko V. - Determining the loose medium movement parameters in a centrifugal continuous mixer using a discrete element method, Burmistenkov O., Bila T., Demishonkova S. (2021)
Nazin V. - Determining the influence of structural and operational parameters of a double bearing on the thickness of its disc (2021)
Nehrii S. - Determining the efficiency and parameters of rubble strip reinforcement, Surzhenko A., Nehrii T., Toporov A., Fesenko E., Pavlov Y., Domnichev M. (2021)
Dorozhko Y. - Ensuring adhesion between the asphalt-concrete road surface and rigid base at the roadbed design stage, Batrakova A., Tymoshevskyi V., Zakharova E. (2021)
Kravtsov A. - Development of a rheological model of stress relaxation in the structure of an oil film on the friction surface with fullerene additives, Suska A., Biekirov A., Levkin D. (2021)
Arendarenko V. - Building an analytical model of the gravitational grain movement in an open screw channel with variable inclination angles, Antonets A., Ivanov O., Dudnikov I., Samoylenko T. (2021)
Abstract and References (2021)
Білаш С. М. - Життєвий та творчий шлях М.С. Скрипнікова: через призму життя, Скрипнікова Т. П., Скрипніков А. М., Скрипніков П. М., Проніна О. М., Половик О. Ю., Пирог – Заказнікова А. В., Коптев М. М., Білич А. М. (2021)
Півторак В. І. - Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України (до 50-річчя від дня народження), Гнатюк М. С., Вовк О. Ю. (2021)
Свінцицька Н. Л. - Професор Шерстюк Олег Олексійович, Гринь В. Г., Білаш В. П., Пілюгін А. В., Устенко Р. Л., Каценко А. Л., Литовка В. В. (2021)
Вастьянов Р. С. - Можливі патогенетичні підходи до лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, Козішкурт О. В., Голубятников М. І., Камаралі А. О. (2021)
Гриценко К. С. - Аденовірусна інфекція, як етіологічний чинник гострої діареї (2021)
Єрошенко Г. А. - Структурні особливості легень щурів та їх ремоделювання після дії різних екзогенних чинників, Донець І. М., Шевченко К. В., Григоренко А. С., Рябушко О. Б., Клепець О. В. (2021)
Іщенко О. В. - Стратегії виживання Pseudomonas Aeruginosa в дихальних шляхах при муковісцидозі (огляд літератури), Єфіменко А. О., Андріяшина О., Кошова І. П., Степанський Д. О. (2021)
Нефьодова О. О. - Оцінка впливу кадмію на розвиток кістково-хрящової патології та роль сукцинатів в корекції Cd-індукованої цитотоксичності (огляд літератури), Шевченко О. С., Гальперін О. І., Шевченко І. В., Башта І. Г., Баклунов В. В. (2021)
Нефьодова О. О. - Патофізіологічні, гістологічні, гістохімічні та клінічні аспекти гепатотоксичності, спричиненої інтоксикацією сполуками свинцю і кадмію (огляд літератури), Янушкевич К. С., Кушнарьова К. А., Колосова І. І., Великодна-Танасійчук О. В., Адегова Л. Я. (2021)
Островська С.С. - Індукція окисного стресу як елемент токсичності кадмію, Писаревська І. А., Дєєв В. В., Баклунов В. В., Стрижак О. В., Кравченко М. К., Великодна О. В. (2021)
Сакевич В. Д. - Комплексна геріатрична оцінка. Cучасні виклики. 2 частина, Трибрат Т. А., Боряк В. П., Козакевич О. Б., Ляховська Н. В. (2021)
Срібна В. О. - Первинна недостатність яєчників як старіння яєчників (огляд літератури), Лібак Ю. В., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2021)
Ханюков О. О. - Особливості ведення вагітності та проведення скринінгу гіперглікемії у вагітних під час пандемії COVID-19, Сапожниченко Л. В., Гетман М. Г., Івчина Н. А., Бульба П. А. (2021)
Цуманець І. О. - Сучасні відомості про анатомічні особливості поверхневих м’язів шиї, Слободян О. М. (2021)
Бєлаєва Я. В. - Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у деяких представників роду Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) в колекції НБС імені М.М. Гришка НАН України, Дзюба О. І., Любінська А. В. (2021)
Лук’янцева Г. В. - Особливості впливу аміліну на інтенсивність запальних процесів, спричинених термічним та хімічним опіком, Пастухова В. А., Краснова С. П., Олійник Т. М., Луць Ю.П. (2021)
Торяник І. І. - Структурно-функціональні зміни регіонарних лімфатичних вузлів та їхніх судин у патогенезі бабезіозу (2021)
Севальнєв А. І. - Дози опромінення населення в районі розташування Запорізької АЕС, Куцак А. В., Костенецький М. І., Лемешко Л. Т. (2021)
Hajizade A. E. - Results of treatment with combined hormonal and progestogenic hormonal contraceptives in women with autoimmune thyroiditis at the fertile age (2021)
Hasanova S. Yu. - Research of the possibilities of treating pancreatitis with the introduction of stem cells (2021)
Герасименко Л. О. - Психосоціальні аспекти адаптації іноземних студентів медичних закладів України, Ісаков Р. І., Фисун Ю. О. (2021)
Грек Л. П. - Можливості персоніфікованої лікувальної тактики у пацієнток з проліферативними захворюваннями геніталій і хронічним тазовим болем (2021)
Дубченко В. С. - Безпосередні та віддалені результати оперативного лікування вентральних гриж серединної та нижньої локалізації методом трансабдомінальної преперитонеальної герніопластики та особливості його застосування у клінічній практиці, Кришень В. П. (2021)
Лабінська О. Є. - Вплив надмірної маси тіла та інших факторів ризику ішемічної хвороби серця на виникнення гострого інфаркту міокарда, Кияк Ю. Г., Галькевич М. П., Барнетт О. Ю. (2021)
Ліхачов В. К. - Порушення балансу децидуальних макрофагів субпопуляцій М1 та М2 в плацентах жінок з екстракорпоральним заплідненням, у яких пологи відбулись передчасно, Шиманська Я. В., Добровольська Л. М., Макаров О. Г. (2021)
Марцінів В. В. - Вплив пекторальної та паравертебральної блокади на виникнення післяопераційного хронічного болю в хірургії новоутворень молочної залози, Лоскутов О. А. (2021)
Палладіна О. Л. - Дієтологічні можливості корекції порушень харчової поведінки у жінок у пременопаузі (2021)
Петрушенко В. В. - Eфективність пролонгованої схеми прийому фосфатидилхоліну у пацієнтів із кровотечами із варикозно розширених вен стравоходу та шлунку, Гребенюк Д. І., Гладких В. Ю. (2021)
Пінчук В. А. - Неалкогольна енцефалопатія Верніке: клінічне спостереження, Силенко Г. Я., Дельва М. Ю., Кривчун А. М., Дельва І. І. (2021)
Соловей Ю. М - Застосування вектор – параметричної флуоресцентно поляризаційної мікроскопії плівок крові щурів у диференціальній діагностиці ступеня важкості абдомінального сепсису, Польовий В. П, Соловей М. М, Велущак І. Д. (2021)
Таран І. В. - Вплив різного рівня насиченості організму гідроген сульфідом на токсичність лінкозамідів, Волощук Н. І., Гребенюк Д. І., Лозинська М. С., Назарчук О. А. (2021)
Трибрат Т. А. - Серцево-судинні захворювання: сучасне бачення інформованості пацієнтів щодо факторів ризику, Шуть С. В., Петров Є. Є., Сакевич В. Д., Боряк В. П. (2021)
Усенко О. Ю. - Ендоскопічне видалення бандажа шлунка при пролапсі манжети в порожнину шлунка, Терешкевич І. С., Тодуров І. М., Калашніков О. О., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2021)
Хубетова І. В. - Постуральні деформації при хворобі Паркінсона: клінічний аналіз, Павлішіна Н. М., Балдук І. І. (2021)
Хухліна О. С. - Патогенетичне обгрунтування застосування антралю пацієнтам із коморбідним перебігом неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічного обструктивного захворювання легень – вплив на компоненти сполучної тканини та вміст у крові гідрогену сульфіду, Гринюк О. Є., Рощук О. І., Ляхович О. Д. (2021)
Бєліков О. Б. - Якісна освіта студентів стоматологічного факультету в реаліях дистанційного навчання, Рощук О. І., Бєлікова Н. І. (2021)
Вірстюк Н.Г. - Особливості позааудиторної роботи студентів – один із головних чинників формування самостійності у вищій медичній школі, Кочержат О.І., Лучко О.Р., Василечко М.М., Вакалюк І.І., Човганюк О.С., Гаман І.О. (2021)
Маслова Г. С. - Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні внутрішньої медицини як передумова у формуванні професійної особистості лікаря, Третяк Н. Г., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2021)
Рябушко О. Б. - Епоніми у медичній біології, Єрошенко Г. А., Клепець О. В., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. (2021)
Рябушко О. Б. - Результати анкетування студентів щодо особливостей реалізації дистанційного навчання, Єрошенко Г. А., Климач Т. М., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Шевченко К. В. (2021)
Шепітько В. І - Алгоритм викладання предмету "Гістологія, цитологія та ембріологія" за умови дистанційної форми навчання, Борута Н. В., Стецук Є. В., Якушко О. С., Вільхова О. В., Пелипенко Л. Б., Скотаренко Т. А., Рудь М. В. (2021)
Бунін Ю. В. - Оцінка можливостей ультразвукової діагностики посттравматичного пульмониту при вогнепальному пораненні органів грудної порожнини в динаміці, Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В., Попова О. М., Хорошун Е. М. (2021)
Vashchenko A. O. - Susceptibility to antibiotics of Staphylococcus aureus strains, isolated from upper respiratory tract of human, Valchuk S. I., Voronkova Yu. S., Shevchenko T. M., Voronkova O. S. (2021)
Кривцова М. В. - Персистенція умовно-патогенної мікробіоти у ротовій порожнині хворих із запальними захворюваннями пародонту, Костенко Є. Я., Скляр І. І., Костенко С. Б., Саламон I. (2021)
Кузьміних С. С. - Мікробіологічне обґрунтування застосування N-хлортаурину при вторинному перитоніті, Іщенко О. В., Стеценко І. Ю., Титов Г. І., Макаренко О. В. (2021)
Алексєєнко Н. С. - Особливості зміни обхватних антропометричних показників у сільських і міських юнаків, Андрійчук В. М. (2021)
Білаш С. М. - Вплив високочастотного електричного скальпеля на морфологічні показники біологічних тканин експериментальних тварин, Проніна О. М., Пирог-Заказникова А. В., Рева Р. О., Свирида О. С., Ксьонз В. І. (2021)
Булик Р. Є. - Вікові особливості морфометричного стану бічного передзорового ядра гіпоталамуса щурів на тлі різної тривалості фотоперіоду, Йосипенко В. Р., Власова К. В. (2021)
Волошина О. В. - Морфометрична характеристика гепатоцитів інтактних щурів та при введенні кріоконсерованої плаценти, Шепітько В. І., Пелипенко Л. Б. (2021)
Гнатюк М. С. - Oсобливості ремоделювання венозних судин шлуночків серця при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Гданська Н. М., Ясіновський О. Б. (2021)
Гримайло Н. А. - Mікроскопічна структурна організація підшлункової залози у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Слободян О. М. (2021)
Грицуляк Б. В. - Гемодинамічні та морфофункціональні зміни в яєчках і еякуляті при хронічному гепатиті, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Случик І. Й., Халло О. Є. (2021)
Івасівка Х. П. - Характеристика зміни структурних компонентів слизової та хрящів гортані щура наприкінці другого тижня експериментального опіоїдного впливу, Пальтов Е. В, Масна З. З. (2021)
Мота О. М. - Деякі морфологічні особливості лемешево-носової системи щура та людини, Петришин М. І., Лесик Д. Р. (2021)
Пелипенко О. В. - Порівняльний аналіз судинної відповіді синовіальної та кісткової тканини колінного суглобу щурів при експериментальному неспецифічному артриті та при введенні кріоконсервованої плаценти (2021)
Понирко А. О. - Морфологічні особливості остеогенних клітин у щурів молодого віку за умов хронічної гіперглікемії, Бумейстер В. І., Дмитрук С. М., Теслик Т. П. (2021)
Рябенко Т. В. - Імуногістохімічний аналіз експресії катепсину К та остеопонтіну клітинними елементами кісткової тканини регенерату в умовах впливу протипухлинних хіміопрепаратів, Кореньков О. В., Понирко А. О., Теслик Т. П., Гула В. І. (2021)
Саган Н. Т. - Вікові особливості структурних компонентів бічного крилоподібного м’яза при гіпотиреозі, Заяць Л. М., Жураківська О. Я., Антимис О. В., Міськів В. А., Мельник Я. І. (2021)
Федосєєва О. В. - Імуноморфологічні аспекти морфогенезу щитоподібної залози після пренатальної дії тироїд-неспецифічного антигену в постнатальному періоді онтогенезу (2021)
Черно В. С. - Краніотопографічні та морфометричні характеристики прямої пазухи твердої оболони головного мозку людини в залежності від форми будови черепу, Проніна О. М., Береза І. В. (2021)
Беліменко М. С. - Патогістологічні зміни міокарда щурів при дії загальної гіпотермії в пізній період, Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Козловська О. Г., Кушнарьова К. А. (2021)
Кошарний А. В. - Патогістологічні зміни тонкого кишечника в пізньому періоді після баротравми, Козлов С. В., Кошарний В. В. Абдул-Огли Л. В., Козловська Г. О. (2021)
Asadova T. A. - The role of endothelial synthase (eNOS) in the pathogenesis of hypoxic-ischemic injuries brain damage in premature infants (2021)
Akhundova A. A. - Determination of the degree of the kidney injury in low birth weight infants depending on the correspondence of their anthropometric parameters to gestational age (2021)
Скрипніков А. М. - Невротичні розлади у дітей, які переживають віддалений період після формування дефектів і деформацій зовнішності, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2021)
Свінцицька Н. Л. - Ключова роль та значення профілактичної медицини у сучасних реаліях сьогодення, Бобух В. В., Біланов О. С., Білаш В. П. (2021)
Аветіков Д. С. - Стан мікроциркуляторного русла тканин пародонта у пацієнтів з одонтогенними кістами щелеп, Локес К. П., Проніна О. М., Стебловський Д. В. (2021)
Badalov R. M. - Рrevention and treatment of prosthetic stomatitis in patients with diabetes mellitus type 2, Kovalenko G. A. (2021)
Возний А. В. - Вплив профілактичних заходів на електролітний склад ротової рідини у дітей з бронхіальною астмою, Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2021)
Гірна Г. А. - Вивчення протипухлинного ефекту імунопрепарату Пропес у хворих на рак порожнини рота і ротоглотки, Костишин І. Д., Рожко М. М., Костишин А. Б., Міклашевська О. А. (2021)
Горзов Л. Ф. - Тонзилогенні аспекти хронічного герпетичного стоматиту, Романов Г. О. (2021)
Камінська М. В. - Порушення метаболізму у тканинах пародонта за умов поєднаної дії ксенобіотиків та корекція виявлених порушень (2021)
Каськова Л. Ф. - Швидкість салівації і в’язкість ротової рідини у підлітків 15-18 років з різним ступенем активності карієсу, Дрозда І. І., Уласевич Л. П. (2021)
Костенко С. Б. - Модифікація підходів до препарування зубів під ортопедичні конструкції шляхом вдосконалення принципу цільового простору препарування та реставрації (2021)
Назаренко З. Ю. - Клінічні особливості відновлення втраченого пришийкового дентину кукси зуба за допомогою текучого композиційного матеріалу, Дудченко О. Ю., Ткаченко І. М., Браїлко Н. М., Ляшенко Л. І. (2021)
Петрушанко В. М. - Особливості будови твердих тканинах зуба в регіоні з підвищеним рівнем фтору в питній воді, Лобач Л. М., Ляшенко Л. І., Браїлко Н. М., Ткаченко І. М. (2021)
Pohodenko-Chudakova I. O. - Аnalysis of the study of 2% lidocaine hydrochloride solution hepatotoxicity at various number of injections in the experiment, Maksimovich E. V., Kuznetsov Y. O. (2021)
Pohodenko-Chudakova I. O. - Сomparative assessment of dynamics of inflammatory infiltrate area in patients with boils in maxillofacial area and neck with different approaches to complex postoperative treatment, Fleryanovitch M. S., Kuznetsov Y. O. (2021)
Чепурний Ю. В. - Порівняльний аналіз відповідності передопераційного планування та післяопераційного результату при заміщенні дефектів вилицевого комплексу та орбіти з використанням пацієнтспецифічних імплантаті, Черногорський Д. М., Жуковцева О. І., Копчак А. В. (2021)
Шевченко В. К. - Морфологічне обґрунтування ефективності фотодинамічної терапії в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту, Мельник В .Л., Костиренко О. П., Силенко Ю. І. (2021)
Басиста К. І. - Оцінка рівня тривожності щурів різного віку за умов експериментальної гіперглікемії, Родинський О. Г., Гузь Л. В. (2021)
Дичко Д. В. - Вплив поетапного комплексу реабілітаційних фізичних вправ на реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко О. А., Дичко В. В, Радзієвський П. О., Радзієвська М. П., Бобирєв В. Є., Зіновієв О. М., Мельник І. М. (2021)
Дичко О. А. - Рівень фізичної працездатності і стан киснево-транспортної системи у дітей зі сколіозом, Дичко В. В, Клименко Ю. С., Дичко Д. В., Зіновієв О. М. (2021)
Rustamova T. V. - Іndicators of the influence of situative excitation of examination stress in students of the iii course of the sanguinic type of temperament (2021)
Омельчук С. К. - Аерогеодезичні методи при топографогеодезичних зніманнях, Хом’як А. Я., Неізвестна Н. В., Соловйова Н. П. (2018)
Ткачук С. Г. - Обгрунтування початкових умов для руслових деформацій під мостовими переходами, Башкевич І. В. (2018)
Кузло М. Т. - Підвищення стійкості щебенево-мастикового асфальтобетонного покриття до дії транспортних засобів на ухилах доріг і вулиць, Бондар В. М. (2018)
Мустяца О. Н. - Отримання нанокомпозитів сумісним диспергуванням поліетилену і карбідів металів та їх фізико-механічні властивості, Катеринко О. І. (2018)
Старостенко О. М. - Дослідження впливу різних полімерних модифікаторів на властивості бітумних в’яжучих, Григор’єва О. П., Баран С. А. (2018)
Шевчук Л. В. - Вплив розшарування конструкції дорожного покриття на його напружено-деформований стан, Ващіліна О. В., Баран С. А. (2018)
Бубела А. В. - Вплив дорожніх умов на транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги (2018)
Гайдайчук В. В. - Вплив параметрів пружності дорожнього покриття на його напружено-деформований стан під дією транспортного навантаження, Заєць Ю. О. (2018)
Савенко В. Я. - Удосконалення технології будівництва асфальтобетонних шарів з використання теплих сумішей, Мудриченко А. Я. (2018)
Пальчик А. М. - Аналіз структури даних, що характеризують поточний стан автомобільних доріг, Тимощук О. Ю. (2018)
Стьожка В. В. - Технологічні аспекти забезпечення довговічності цементобетонного покриття автомобільних доріг, Борковський П. П. (2018)
Шиндор М. В. - Досвід застосування у дорожньому господарстві україни приладів та обладнання, розроблених ДП "Дорожній контроль якості", Кіпніс Д. В., Ваіл М. Ш., Дорошенко В. М., Даценко В. М. Чечуга О. С. (2018)
Бондаренко Є. В. - Бюджетний контроль цивільного будівництва, Яценко Б. І., Курська Т. М. (2018)
Бондаренко Є. В. - Моделі підготовки будівництва, Яценко Б. І., Курська Т. М., Кушнірова О. М. (2018)
Вєсіч І. В. - Ілон маск, як фактор розвитку новітніх технологій у дорожньому будівництві (2018)
Шиндор М. В. - Мости малі – проблеми великі, Ткач О. М., Барабанова Т. Г., Петренко Л. М., Даценко В. М. Чечуга О. С. (2018)
Кисельов В. Б. - Основи методу визначення швидкостей руху транспортних засобів при їх зіткненні, Поліщук В. П. (2018)
Хрутьба В. А. - Аналіз імплементації українського законодавства до європейської нормативно-правової бази у сфері безпеки дорожнього руху, Комар К. В. (2018)
Артеменко В. А. - Відновлення надвеликих пропусків в гідроекологічних рядах методом мультилінійної регресії, Петрович В. В. (2018)
Паровенко О. М. - Дослідження роботи гідротехнічних споруд зрошувальних каналів (до 75-річчя НТУ), Башкевич І. В., Святишенко І. І. (2018)
Канін О. П. - Проблеми та перспективи впровадження контрактів Fidic в дорожнє господарство України, Харченко А. М., Цинка А. О. (2018)
Мінаков О. С. - Дослідження якості влаштування асфальтобетонних шарів в залежності від впливу остигання суміші на етапі її транспортування, Ілляш С. І. (2018)
Бець С. О. - Розробка методів визначення параметрів кривих змінного радіуса при паспортизації автомобільних доріг (2018)
Артеменко В. А. - Особливості сезонної динаміки біогенніх речовини, Петрович В. В. (2018)
Бубела А. В. - Багаторівнева модель технічного стану об'єктів транспортного будівництва (2018)
Гамеляк І. П. - Технологічна надійність асфальтобетонних шарів дорожнього одягу, Коваль Т. І. (2018)
Петрашевський О. Л. - Предложения по совершенствованию транспортной системологии (часть 3), Попелиш І. І., Коротчук С. А., Алексєєнко А. В. (2018)
Онищенко А. М. - Експериментальний метод визначення стійкості до руйнування асфальтобетонних покриттів на мостах (2018)
Хрутьба В. О. - Комп’ютерне моделювання процесу розбавлення стічних вод у річках, Артеменко В. А., Петрович В. В., Лукьянова В. В. (2018)
Канін О. П. - Побудова некласичної розрахункової моделі міцності композитної балочно-плитної конструкції автодорожніх мостів, Гриневицький Б. В., Цибульський В. М. (2018)
Петрашевський О. Л. - Контрольно-временные точки на оси сценариев доставки грузов автомобильным транспортом (1-я часть), Попелиш І. І., Алексєєнко А. В., Семенченко О. В., Коротчук С. О. (2018)
Каськів В. I. - Аналіз методів водовідведення з автомобільних доріг, Гаврищук В. В. (2018)
Цинка А. О. - Методи визначення нерозмивних швидкостей при розрахунках деформацій на заплавних ділянках (2019)
Савенко В. Я. - Класифікація технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону методами "in place", Ілляш С. І., Терещенко Т. А. (2019)
Wen M. - A study of the processes of territorial fund development of the city of Ukraine, Kvatadze A. I. (2019)
Bets S. O. - Nalysis of spatial visibility on the roads on the basis of visibility coefficients (2019)
Артеменко В. А. - Сезонна динаміка біогенніх речовини крупних водних обєктів, Петрович В. В. (2019)
Бубела А. В. - Дослідження закономірностей зволоження дорожньої конструкції та методи його регулювання (2019)
Гамеляк І. П. - Надіійність конструкцій дорожнього одягу армованих геогратками, Волощук Д. В. (2019)
Garkusha M. V. - Method of assessment of non-rigid pavement resistance to rut formation using finite element method (2019)
Онищенко А. М. - Напруження усадки в цементобетонних та інших цементовмісних шарах дорожнього одягу при тужавінні та твердінні, Лапченко А. С., Чиженко Н. П. (2019)
Толмачов С. М. - Скорочення терміну початку експлуатації цементобетонних покриттів, Петрович В. В. (2019)
Бубела А. В. - Дослідження зміни транспортно-експлуатаційного стану покриттів в умовах перезволоження (2019)
Гамеляк І. П. - Дорожній цементобетон для будівництва місцевих доріг, Шургая А. Г., Дмитриченко А. М. (2019)
Дахуа Ламрі - Проектування укосів насипів автомобільних доріг армованих геосинтетичними матеріалами з використанням удосконаленого методу Бішопа (2019)
Каськів В. І. - Практичне застосування показника невідповідності для оцінювання безпеки руху, Шапенко Є. М., Гуков М. І., Вознюк А. Б. (2019)
Ковбасенко С. В. - Поліпшення показників транспортних засобів використанням дизельних біопалив з рослинної та утилізованої тваринної сировини, Сімоненко В. В., Бугрик О. В. (2019)
Солодкий С. Й. - Поверхнева концентрація стоку та розрахунковий похил автомобільних доріг, Каськів В. І., Гаврищук В. В. (2019)
Тимощук О. Ю. - Використання підходів кваліметрії для оцінки якості даних паспортизації автомобільних доріг (2019)
Гамеляк І. П. - Історія та перспективи будівництва цементобетонних покриттів автомобільних доріг та аеродромів в Україні, Островерхий О. Г., Мороз В. С. (2019)
Мельниченко О. І. - Оцінка похибки вимірювання модуля пружності покриттів, Долгов М. А. (2019)
Павленко Н. В. - Вплив механізму контактної взаємодії елементів на напружено-деформований стан дорожніх одягів різного типу, Шуляк І. С. (2019)
Zavorotnyi S. M. - Algorithm justification of dependence "time-cost-quality" іnto long-term contracts with maintenance of roads (2019)
Кушнір О. В. - Аналіз існуючих підходів проектування зон сполучення мостів з насипами (2019)
Канін О. П. - Порівняльний аналіз вигину балочно-плитних систем мостів під дією синусоїдального навантаження, Гриневицький Б. В., Цибульський В. М. (2019)
Smirnova N V. - Rolled extra stiff concrete application for road building, Petrovych V. V., Semenenko V. S. (2019)
Башкевич І. В. - Дослідження впливу трансформації руслової витрати на величину загального розмиву, Солодкий С. Й. (2020)
Gameliak I. P. - Determination of traffic intensity and composition of traffic on public highways, Raykovsky V. F. (2020)
Lamri D. - Mathematical approach to estimationof the stabilizing effect of Geosynthetic floats for the stability of hands, Savenko V. Y., Hadji R. (2020)
Kyzyma S. S. - Improvement of the Ukrainian road safety planning system, Lykhostup M. М., Usychenko O. Yu. (2020)
Канін О. П. - Розрахунок плити проїзної частини автодорожнього моста за некласичною моделлю, Гриневицький Б. В., Цибульський В. М. (2020)
Крусь Ю. О. - Математичне моделювання малоциклової втоми бетону із залученням енергетичних положень, Крусь О. Ю., Каськів В. І., Гаєвський Б. В. (2020)
Кузло М. Т. - Експериментальні дослідження фільтрації сольових розчинів у залежності від їх концентрації і температури, Жуковська Н. А., Бойко М. В., Петрович В. В. (2020)
Кушнір О. В. - Забезпечення довговічності дорожнього одягу на підходах до мостів з асфальтобетонним покриттям (2020)
Onyshchenko A. M. - Research of transport and operation condition taken into account of different types and types of asphalt concrete with bonding polygum, Usychenko O. Yu., Bubela A. V. (2020)
Gameliak I. P. - Perspectives of development highways network in Ukraine, Dmytrychenko A. M. (2020)
Попелиш І. І. - Екологічні аспекти застосування аеродромних антиожеледних хімреагентів, Семенченко О. В., Корітчук С. О. (2020)
Прокудін Г. С. - Використання інформаційних технологій для знаходження найкоротшого шляху на транспортній мережі, Єрко Я. В. (2020)
Хом’як А. Я. - Щодо розвитку земельно-кадастрової системи, Омельчук С. К., Соловйова Н. П., Фещенко Г. М. (2020)
Ширяєва С. В. - Дослідження факторів, що впливають на дислокацію мультимодальних терміналів, Ісаєнко В. Л. (2020)
Воркут Т. А. - Системні аспекти управління портфелями в організаціях, Петунін А. В., Харута В. С. (2020)
Gameliak I. P. - Efficiency of using bitumen and asphalt concrete modifiers in repair of trunk roads, Palieshev O. S., Reneiska S. V. (2020)
Dodukh K. M. - Determination of highway’s effective functioning period, Palchyk A. D. (2020)
Zavorotnyi S. M. - Genetic algorithm as optimization method relationship "time - cost" to implement performance based road maintenance contracts, Kharchenko A. N. (2020)
Kaskiv V. I - Linear surface drainage from road coverage, technical and economic indicators, Havryshchuk V. V. (2020)
Солодкий С. Й. - Особливості напружено-деформованого стану нежорсткого дорожнього одягу на підходах до мостових споруд в зоні перехідних плит, Кушнір О. В. (2020)
Попелиш І. І. - Вплив плавлячої здатності протиожеледних хімреагентів на техніко-економічні показники їх застосування, Семенченко О. В., Корітчук С. О. (2020)
Пронін С. В. - Аналіз інструментів машинного навчання для аналізу великих масивів даних, Усиченко О. Ю. (2020)
Slavinska O. S. - Increasing the operational reliability of asphalt concrete coating for the use of modi-fication addition butоnаl NS 198, Onyshchenko A. M., Bubela A. V. (2020)
Смірнова Н. В. - Обґрунтування моделі розрахунку незв’язних шарів дорожньої конструкції, що стабілізовані геоґраткою, Харін П. Л., Усиченко О. Ю., Кушнірова О. М. (2020)
Гамеляк І. П. - Досвід впровадження укоченого цементобетонну в дорожньому будівництві, Островерхий О. Г., Дмитриченко А. М. (2020)
Яценко І. В. - Інвестиційний потенціал дорожньо-будівельної організації, Каськів В. І., Чечуга О. С., Курська Т. М. (2020)
Канін О. П. - Обгрунтування рівнів обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування, Харченко А. М., Соколова Н. М. (2021)
Левківська Л. В. - Аналіз факторів впливу на міцність зчеплення між асфальтобетонними шарами дорожнього одягу, Муса Е. Д. (2021)
Литвиненко А. С. - Визначення нормативних значень механічних показників вязких грунтів за даними динамічного зондування, Кушнірова О. М. (2021)
Marchuk A. V. - The construction of a spatial model for calculating the thermally stressed state of shallow shells on a rigid basis, Levkivskiy S. A., Gavrilenko E. V. (2021)
Shuliak I. S. - Laboratory tests results of a measuring station for plate bearing tests of road structures, Sukhonosov S. O., Chechuha O. S. (2021)
Wen Mingming - A study of modern techniques of land management and cadastre for sustainable cities, Slavinska O. S., Mamonov K. A. (2021)
Хом’як А. Я. - Лідарне знімання як основа створення топографічних планів та три-вимірних моделей споруд, Омельчук С. К., Неізвестна Н. В., Фещенко А. М., Набільський О. П. (2021)
Shevchenko A. O. - Geodesic accuracy of railway networks ukraine in connection with accession to the eu, Matviienko O. O., Manuylenko V. G., Uzhvieva E. N., Maliavin A. N., Chechuha O. S. (2021)
Башкевич І. В. - Визначення функції інтенсивності відмов на основі харківського процесу, Євсейчик Ю. Б., Медведєв К. В., Янчук Л. Л. (2021)
Гамеляк І. П. - Дренуючий цементобетон для гідротехнічного, дорожнього та аеродромного будівництва, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Місько А. В., Гужевський О. І., Караманчук В. Л. (2021)
Артеменко В. А. - Не параметричний показник варіабельності від гідроекологічних часових рядів, Петрович В. В. (2021)
Ляшенко Д. О. - Дистаційний моніторинг лісів в межах впливу обєктів транспорту, Павлюк Д. О., Беленюк В. Ю., Бабій В. В. (2021)
Ugnenko Ye. B. - Research of methods for the purification of surface sewage waters from highways with the use of modern filtering materials, Sorochuk N. I., Tymchenko O. M., Petrovych V. V. (2021)
Гамеляк І. П. - Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 1, Вакарчук І. М., Іванова О. О. (2021)
Dmitriev M. M. - System analysis in transport infrastructure, Vakarchuk I. M., Sutuga I. A. (2021)
Kuzminets N. P. - Constraints of optimization of statistical analysis of data of engineerig monitoring of transport networks, Dubovenko Yu. I. (2021)
Dodukh K. M. - Influence of road conditions on vehicles’ fuel consumption, Palchyk A. D. (2021)
Петрашевський О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення термінології транспортної системології (частина 4), Попелиш І. І., Коритчук С. О., Алєксєєнко О. В., Артемчук Ю. В. (2021)
Sokolenko T. V. - The emergence of free intervals in the traffic flow depending on the intensity of movement and speed, Palchyk A. M. (2021)
Кузьмінець М. П. - Комп’ютерне моделювання процесу ущільнення ґрунту під трубопроводом (2021)
Lykhostup M. М. - Determination of the rational level of mechanization of road production, Varfolomeev Yu. М. (2021)
Kozarchuk I. A. - Risks assessment on business planning (2021)
Lykhostup M. M. - Functioning of the system of comprehensive analysis of the activity of the production enterprise, Gorban I.О. (2021)
Новікова А. М. - Нові вимоги ЄС щодо розвитку інфраструктури автомобільних доріг, Сабанська О. В., Герасименко А. В. (2021)
Osayev Yu. М. - Directions of legislative and administrative change in the мanagement of motor roads of Ukraine (2021)
Славінська О. С. - Моделювання впливу інтегрального показника формування та використання інтелектуального капіталу на узагальнюючі критерії конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості будівельних підприємств, Пруненко Д. О. (2021)
Sokolova N. M. - Risks of private investors in financing housing construction, Yatsenko B. I., Petrovich V. V, Usychenko O. Yu. (2021)
Баран С. А. - Вплив коливання температури в асфальтобетонних шарах на напруже-но-деформований стан дорожнього одягу, Білобрицька О. І., Бондар В. М., Куцман О. М., Шевчук Л. В. (2021)
Литвиненко А. С. - Щодо оцінки значень фізико-механічних показників піщаних ґрунтів за даними статичного і динамічного зондування, Алєксєєнко О. В. (2021)
Marchuk A. V. - Investigation of the thermally stressed state of shallow shells on a rigid base with a sliding contact layers using analytic solutions of equations оf elasticity theory, Levkivskiy S. A., Gavrilenko E. V. (2021)
Shuliak I. S. - The development of stamp points displacement mathematical model by static tests of road structures, Sukhonosov S. O., Chechuha O. S. (2021)
Кузьмінець М. П. - Методика оцифрування інженерно-картографічної інформації при реконструкції транспортних комунікацій, Дубовенко Ю. І. (2021)
Ляшенко Д. О. - Геодезичні технології збирання просторових даних для діагностики та паспортизації автомобільних доріг, Павлюк Д. О. (2021)
Неізвестна Н. В. - Дослідження впливу відстаней між базовими станціями і супутниковим приймачем на точність координатних визначень, Хом’як А. Я., Омельчук С. К., Малько М. М. (2021)
Гамеляк І. П. - Перспективи використання проникного цементобетону при будівництві об'єктів транспортної інфраструктури, Рутковська І. А., Герасименко А. В., Філіщук М. М. (2021)
Снитко В. П. - Методика розрахунку сталезалізобетонних нерозрізних прогонових будов мостів з двома залізобетонними плитами на дію усадки бетона (2021)
Артеменко В. А. - Особливості застосування метода квантильної регресії в задачах гідроекології, Петрович В. В. (2021)
Бондаренко Л. П. - Дослідження факторів екологічного ризику в оцінці нерухомості, Кушнірова О. М. (2021)
Кондратенко В. О. - Технологія захисту навколишнього середовища за рахунок використання відходів склобою в дорожньому будівництві, Овсюк О. В., Опрощенко І. О., Хамбір Б. Ю., Хом’як В. І. (2021)
Гамеляк І. П. - Парадокс та парадигма освітньої, наукової й прикладної діяльності в умовах невизначеності (частина 2), Вакарчук І. М., Іванова О. О. (2021)
Гусєв О. В. - Розробка математичної моделі дорожньо-транспортних подій з використанням теоріі системного аналізу, Рутковська І. А., Герасименко А. В. (2021)
Popelysh Ivan I. - System approach to aerodrome’s to provision to safety flight, Kaskiv Volodymyr I. (2021)
Гусєв О. В. - Розробка заходів щодо оптимізації ланцюга постачань товару шляхом використання сучасної технології блокчейн, Федоренко І. О. (2021)
Dodukh K. M. - Influence of road conditions on vehicles’ fuel consumption, Palchyk A. D. (2021)
Петрашевський О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення термінології транспортної системології (частина 5), Попелиш І. І., Коритчук С. О., Алєксєєнко О. В., Артемчук Ю. В. (2021)
Sokolenko T. V. - Vehicle delay at the crossroads and road junctions (2021)
Nazarenko I. I. - Integral assessment of stress-defomated condition of metal structures of machines under the action of static and dynamic loads, Kuzminets M. P., Dedov O. P., Zalіsko I. I. (2021)
Grechan A. P. - Рersonnel management of construction enterprises, Yatsenko B. I., Petrovich V. V., Usychenko O. Yu. (2021)
Lykhostup M. М. - Influence of requirements in automotive roads and their status on the estima-tion of propertty valuation characteristics (2021)
Slavinska O. S. - Determination of factors affecting investment privalovs land cities, Radzinska Yu. B. (2021)
Kharchenko A. N. - Development of algorithm for risk assessment of the large ring road construction project around Kyiv, Kotyk D. V. (2021)
Yatsenko I. V. - Economic regulation business of construction organizations, Kaskiv V. I., Chechuha O. S. (2021)
Ореховський В. О. - Економічний розвиток нідерландів у XVI - XVIII ст. (2020)
Вдовічен А. А. - Особливості інвестування в умовах пандемії, Вдовічена О. Г., Боднараш І. І. (2020)
Долга Г. В. - Cоціальний туризм як складова туристичної діяльності (2020)
Євдокименко В. К. - Матриця постулатів ноосферних цивілізаційних трансформацій і економічна поведінка: вектори корекції (2020)
Лучик С. Д. - Iнноваційна праця та цифровізація ринку праці в Україні, Лучик М. В. (2020)
Пуцентейло П. Р. - Формування ринку енергосервісних послуг в Україні, Ляхович Г. І. (2020)
Простебі Л.І. - Mоніторинг показників діяльності банківського сектору україни в сучасних умовах (2020)
Чорновол А. О. - Eфективність управлінських дій та рішень під час проведення державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, Табенська Ю. В. (2020)
Фаїзов А. В. - Kорупційні ризики у сфері публічних закупівель та шляхи їх мінімізації (2020)
Пенюк В. О. - Oсобливості hr-менеджменту в умовах пандемії (2020)
Чаплінський Ю. Б. - Групування витрат на розробку та імплементацію програми лояльності, Нікульча В. А. (2020)
Шупрудько Н. В. - Oснови управління інформаційними процесами на підприємстві (2020)
Гнатишена І. М. - Aспекти аналізу та перекладу фахових економічних текстів, Харюк І. Р. (2020)
Contents (2021)
Khrulev A. E. - The method of expert assessment of the technical condition of an automobile engine after overheating, Saraiev O. V. (2021)
Mykhalevych M. H. - The concept of the clutch control law of a car, Fandieieva A. Ye. (2021)
Bogomolov V. O. - Features of adaptive brake control of the secondary brake system of a multi-axle vehicle, Klimenko V. I., Leontiev D. M., Kuripka O. V., Frolov A. A., Don E. Yu. (2021)
Karpenko V. O. - Determining the starting time of car movement to stabilize the internal pressure and the temperature in the tires, Kaps’kyy D. V., Rudenko N. V., Neskreba E. Ye. (2021)
Skirkouski S. V. - Research of the factors influencing the operational performance of urban public transport, Sedziukevich U. M., Karpenko V. O., Svichynskyi S. V. (2021)
Balaka Ye. I. - Сomparative forecast of passenger transportation in long haul railway and long-distance bus service, Rezunenko M. Ye., Vdovychenko V. O. (2021)
Semchenko N. О. - Сomparative analysis of methods for determination of supply flows, Kholodova O. О., Buhaiova M. О. (2021)
Skirkouski S. V. - Justification of the choice of public transport service type on the route, Sedziukevich U. M., Svichynska O. V. (2021)
Rogovyi A. S. - Influence of the measuring tools on the flow characteristics in vortex chamber pump, Neskorozhenyi A. O. (2021)
Suponyev V. M. - Measuring the soil compaction zone and pressure of deformed soil on underground objects with an asymmetric cylindrical tip, Fidrovska N. M., Balesnyi S. P., Ragulin V. M., Kravets S. V. (2021)
Hnatov A. V. - Electrical power unit of the transformer oil centrifugal cleaning unit, Arhun Shch V., Bagach R. V., Nechaus A. O., Tarasova V. V., Ruchka O. O., Don A. V., Patlins A. (2021)
Звернення головного редактора (2021)
Atayoglu A. G. - Glycemic control and awareness of foot care in diabetic foot syndrome, Atayoglu A. T., Ozgur R., Khan H. (2021)
Кирилюк М. Л. - Оцінка прогностичної значущості лептину, адипонектину і резистину в розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2021)
Boz E. D. - Are metabolic syndrome and its components a risk factor for gallbladder polyps?, Demirtunç R., Sözen M. (2021)
Пасєчко Н. В. - Прогнозування ризику виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок перименопаузного віку з гіпотиреозом, Чукур О. О., Боб А. О., Сверстюк А. С. (2021)
Duman G. - Serum WNT-induced secreted protein 1 level as a potential biomarker for thyroid nodules, Sariakcali B. (2021)
Сорокман Т. В. - Антитиреоїдні антитіла при екстратиреоїдних автоімунних захворюваннях, Гінгуляк М. Г., Макарова О. В. (2021)
Рибаков С. Й. - Інсиденталоми надниркових залоз: що з ними робити? Повідомлення 2 (2021)
Генделека Г. Ф. - Цукровий діабет, функція тромбоцитів і ацетилсаліцилова кислота, Генделека А. М. (2021)
Кравчун Н. О. - R-енантіомер α-ліпоєвої кислоти. Можливості та перспективи клінічного використання, Дунаєва І. П., Кравчун П. П. (2021)
Content (2021)
Samiilenko S. - Thermodynamic analysis of the thermal-technological complex of sugar production: criteria for energy efficiency of an enterprise, Bondar V., Piddubnyi V., Shutyuk V., Bilyk O., Fedoriv V. (2021)
Chaikovskaya E. - Development of smart grid technology to maintain the functioning of photoelectric charging stations (2021)
Mustafa M. A. - Two-way fluid-structure interaction study of twisted tape insert in a circular tube having integral fins with nanofluid, Abdullah A. R., Hasan W. K., Habeeb L. J., Nassar M. F. (2021)
Melnyk R. - Heat transfer intensity at water boiling on the surface of a capillary structure under sub-atmospheric pressure, Kravets V., Lipnitskyi L., Danylovych A. (2021)
Fialko N. - Comparative analysis of the exergy efficiency of methods for protecting gas exhaust ducts of boiler plants, Stepanova A., Navrodska R., Shevchuk S. (2021)
Irodov V. - Development of evolutionary search algorithms with binary choice relations when making decisions for pellet tubular heaters, Shaptala M., Dudkin K., Shaptala D., Prokofieva H. (2021)
Bratkovska K. - Determination of the electrical power increase at the generator terminals of a nuclear power plant unit at different condenser states, Liush Y. (2021)
Liubarskyi B. - Determining the effect of stator groove geometry in a traction synchronous reluctance motor with permanent magnets on the saw-shaped electromagnetic moment level, Riabov I., Iakunin D., Dubinina O., Nikonov O., Domansky V. (2021)
Budanov P. - Development of a solar element model using the method of fractal geometry theory, Kyrysov I., Brovko K., Rudenko D., Vasiuchenko P., Nosyk A. (2021)
Abstract and References (2021)
Sakharova O. M. - Physical education as preschoolers’ physical development component (2021)
Цюпак І. М. - Технологія тьюторського супроводу дітей дошкільного віку (2021)
Доценко С. О. - Досвід організації дистанційного навчання в Китаї (2021)
Сидорович М. М. - Підвищення теоретичного рівня навчання біології у закладах загальної середньої освіти: стан розроблення проблеми в теорії (2021)
Lebedeva N. M. - Language learning styles in teaching english language: linguodidactic study aspect, Frantsuzova K. S. (2021)
Чайковська Г. Б. - Освіта для сталого розвитку в сучасній початковій школі: умови впровадження (2021)
Бойчук В. М. - Міждисциплінарний підхід у професійній діяльності майбутнього викладача художньо-мистецьких дисциплін, Уманець В. О., Фу Гуан (2021)
Іванченко Є. А. - Методика оцінювання сформованості самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера, Пірко Ю. О. (2021)
Карпенко О. Г. - Теоретичні аспекти саморозвитку особистості здобувачів фахової допрофесійної освіти в умовах позанавчальної діяльності, Остапчук В. В. (2021)
Кохановська О. В. - Дефінітивний аналіз проблеми професійно-педагогічної підготовки викладачів музичного мистецтва, Кузнєцова О. М. (2021)
Мешко Г. М. - Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, Мешко О. І. (2021)
Апшай Ф. В. - Концептуальні підходи до реалізації проєктного навчання в підготовці майбутніх фахівців галузі "Культура і мистецтво" (2021)
Бурак В. Г. - Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти (2021)
Довжук В. В. - Проєктування тренінгового циклу формування професійної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх магістрів фармації в умовах євроінтеграції (2021)
Недашківський Р. М. - Провідні детермінанти формування професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва (2021)
Свищ Л. О. - Ціннісні зміни як детермінанти ціннісної освіти (2021)
Слюсаренко М. А. - Професійна спрямованість та управління взаємодією освітньої та самоосвітньої діяльності – стратегія якісної підготовки майбутніх учителів фізики (2021)
Сотер М. В. - Провідні напрями інтенсифікації оволодіння іноземною мовою студентами інженерно-технічних спеціальностей (2021)
Стребна О. В. - Капіталізація ресурсів педагогіки партнерства в умовах Нової української школи (2021)
Шевченко Р. І. - Структурні компоненти та критерії ефективності ступеневої підготовки майбутніх офіцерів військово-морських сил (2021)
Шоробура І. М. - Особливості впровадження державно-громадського управління в закладах вищої освіти України (2021)
Карпенко О. Є. - Насильство в сім’ї: соціально-педагогічні аспекти (2021)
Білавич Г. В. - Підготовка учнів до життя як мета української професійної освіти на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Слюсаренко Н. В., Савчук Б. П. (2021)
Binytska K. M. - Analysis of the modern source base of the problem of ukrainianization of schools in the interwar twenty years of the 20th century, Melnyk R. M., Shabaltina S. M. (2021)
Жорова І. Я. - Організаційно-методичне забезпечення просвітницької діяльності з цивільної оборони у 80-х роках ХХ століття, Богданов Є. П. (2021)
Примакова В. В. - Вплив освітніх реформ на розвиток шкільного підручникотворення з природничих дисциплін в Україні другої половини ХХ століття (2021)
Стражнікова І. В. - Історіографічний аспект підготовки освітніх експертів у закладах вищої освіти (2021)
Янкович О. І. - Формування медіакомпетентності вчителів-філологів у закладах післядипломної педагогічної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Кузьма І. І. (2021)
Вишневська Я. А. - Трансформація змісту курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти України 50-ті роки ХХ століття (2021)
Кравченко А. М. - Розвиток шкільної природничої освіти як предмет наукового дослідження (2021)
Овчиннікова О. М. - Особливості розвитку гуманітарної освіти у морських навчальних закладах України (1973–1983 рр.) (2021)
Пенза І. В. - Періодизація розвитку соціокультурної складової професійної освіти майбутніх судноводіїв (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Подліняєва О. О. - Післядипломна освіта вчителів філологічних дисциплін: історичний аспект (2021)
Прокопів Л. М. - Особливості українізації школи в Західному регіоні України у першій половині ХХ ст., Сидорук О. М. (2021)
Швед Г. В. - Становлення післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти України (50-ті роки ХХ століття) (2021)
Шугай Я. М. - Виховна діяльність учителя початкових класів (50-ті рр. ХХ ст.), Лупінович С. М. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Content (2021)
Kaliuzhnyi M. - Generalizing the sampling theorem for a frequency-time domain to sample signals under the conditions of a priori uncertainty (2021)
Gorbenko I. - Devising methods to synthesize discrete complex signals with required properties for application in modern information and communication systems, Zamula A. (2021)
Lukianchuk V. - Development of an experimental-estimation method for estimating indices of residual life of a radio technical complex, Lanetskii B., Khudov H., Terebuha I., Zvieriev O., Shknai O., Zapara D., Petruk S., Dyptan V., Piavchuk O. (2021)
Knysh B. - Improving a model of object recognition in images based on a convolutional neural network, Kulyk Y. (2021)
Mahdi Q. A. - Development of estimation and forecasting methodology in intelligent decision-support systems, Shyshatskyi A., Prokopenko Y., Ivakhnenko T., Kupriyenko D., Golian V., Lazuta R., Kravchenko S., Protas N., Momit A. (2021)
Yevseiev S. - Development of a concept for building a critical infrastructure facilities security system, Melenti Y., Voitko O., Hrebeniuk V., Korchenko A., Mykus S., Milov O., Prokopenko O., Sievierinov O., Chopenko D. (2021)
Velychko O. - Modeling of the process approach to the life cycle of measuring instruments, Hrabovskyi O., Gordiyenko T., Volkov S. (2021)
Panchenko S. - Synthesis of a device for anti-jamming reception of signals of tone rail circuits on the background of additive five-component interference, Ananieva O., Babaiev M., Davidenko M., Panchenko V. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського