Barannik V. - Development of the method for encoding service data in cryptocompression image representation systems, Sidchenko S., Barannik N., Barannik V. (2021)
Divitskyi A. - Development of a model of a subsystem for forecasting changes in data transmission routes in special purpose mobile radio networks, Salnyk S., Hol V., Sydorkin P., Storchak A. (2021)
Abstract and References (2021)
Седіло Г. М. - Ріст і розвиток ярок та гематологічні показники за підвищеного рівня енергії в раціоні, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2018)
Мазуренко М. О. - Ефективність білково-вітамінно мінеральної добавки при відгодівлі свиней, Гуцол Н. В. (2018)
Чудак Р. А. - Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату, Побережець Ю. М., Вознюк О. І. (2018)
Паладійчук О. Р. - Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги (2018)
Сироватко К. М. - Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней (2018)
Фаріонік Т. В. - Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів (2018)
Зотько М. О. - Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів (2018)
Калинка А. К. - Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах Буковини, Казьмірук Л. В., Лесик О. Б. (2018)
Льотка Г. І. - Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід, Добронецька В. О. (2018)
Петрова О. І. - Особливості забійної продуктивності м’ясної худоби у залежності від генетичної належності, Попсуй В. В., Корж О. В., Опара В. О. (2018)
Петрушко М. П. - Методика оцінки стресостійкості коней групи конкуру, Кабасова І. О. (2018)
Берник І. М. - Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів, Соломон А. М., Шуляк О. О. (2018)
Вовкогон А. Г. - Встановлення нешкідливості модифікованого пектину (2018)
Мерзлов С. В. - Мікробіологічні дослідження поживного середовища для личинок Chironomus за різних режимів пастеризації, Андрійчук А. В., Зоценко В. М., Король-Безпала Л. П. (2018)
Новгородська Н. В. - Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві (2018)
Фіалковська Л. В. - Розробка рецептур та технології отримання спредів (2018)
Гуцол А. В. - Дослідження технології розведення коропа на базі господарства ДП "Уланівський рибцех", Мисенко О. О. (2018)
Honchar L. A. - Energy assessment of meat productivity in non-breed bull calves of Ukrainian black-speckled dairy breed (2018)
Коваль І. В. - Тілобудова чистопорідних та помісних бичків і теличок за різних вікових періодів (2018)
Федяєва А. С. - Фізико-хімічні характеристики складу м’язової тканини молодняку свиней (2018)
Циганчук О. Б. - Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику (2018)
Реферати (2018)
Вихідні відомості (2018)
Савенкова І. - Використання психотерапевтичних методів при супроводі емоційно депривованих молодших школярів, Цумарєва Н. (2021)
Dolynnyi S. - Personality Psychology in The Context of Conflict Interpritations (2021)
Voskoboynikov F. - A Systemic Approach to Implementing PsychologicalFactorsinManagement (2021)
Доскач C. - Технології інформаційно-маніпулятивного впливу на суспільно-політичну свідомість та поведінку сучасної молоді, Костик Л. (2021)
Юрценюк О. - Науково-методичні підходи до викладання дисципліни "медична та психологічна експертиза" (2021)
Тодорова В. - Удосконалення змісту хореографічної підготовки висококваліфікованих спортсменів в аеробній гімнастиці, Бондаренко О., Фідірко М., Пасічна Т., Тітова Г. (2021)
Khalılov T. - Development of Education in Nakhchivan During The Autonomy (2021)
Форостян О. - Особливості емоційного вигорання педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, Соколова Г. (2021)
Зінченко С. - Педагогічне управління траєкторією професійної адаптації студентівучасників бойових дій до продуктивної діяльності у сфері обслуговування, Савченко Л. (2021)
Content (2021)
Kushnir A. - Operational algorithm for a heat detector used in motor vehicles, Kopchak B., Gavryliuk A. (2021)
Sudjianto A. T. - Comparison of fly ash with lapindo mud as a land stabilizer for landfill in pasuruan-Indonesia, Halim A., Gembiranto O., Susilo S. H. (2021)
Pospelov B. - Short-term fire forecast based on air state gain recurrency and zero-order Brown model, Rybka E., Meleshchenko R., Krainiukov O., Biryukov I., Butenko T., Yashchenko O., Bezuhla Y., Karpets K., Vasylchenko R. (2021)
Tsapko Y. - Thermophysical characteristics of the formed layer of foam coke when protecting fabric from fire by a formulation based on modified phosphorus-ammonium compounds, Tsapko А., Bondarenko O., Chudovska V., Sotnikova I., Sotnikov D. (2021)
Omelych I. - Improvement of the methodology for the assessment of soil biogenic pollution through the use of geoecological approaches and the use of information technologies, Neposhyvailenko N., Zberovskyi O., Korniienko I. (2021)
Zaporozhets О. - Improvementof the computer model of air pollution estimation due to emissions of stationary sources of airports and compressor stations, Synylo K., Karpenko S., Krupko A. (2021)
Abstract and References (2021)
Павлов О. І. - Інклюзивний розвиток України в контексті економічної онтології, Дідух С. М., Барвіненко В. Д. (2020)
Козак К. Б. - Динаміка агропромислового виробництва в Україні: виклики сталого економічного розвитку (2020)
Кошкалда І. В. - Формування привабливості екотуристичних територій і самозайнятості населення Дніпропетровської області, Безугла Л. С. (2020)
Щеглюк С. Д. - Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України (2020)
Янків М. М. - Фінансовий механізм розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2020)
Кордзая Н. Р. - Напрями забезпечення і регулювання продовольчої безпеки Причорноморського регіону (2020)
Мульска О. П. - Удосконалення параметрів функціонування фінансово-кредитного сектору як інструменту вирівнювання фінансових дисбалансів соціально-економічного розвитку регіонів України, Гудзовата О. О., Антонюк Я. М. (2020)
Яремчук Р. Є. - Аналіз ефективності структурних трансформацій економіки великих міст Західного регіону в контексті пріоритетів формування моделі циркулярної економіки (2020)
Дребот О. І. - Еколого-економічний аналіз лісокористування на території зони відчуження, Замула Х. П. (2020)
Гулич О. І. - Європейська практика досягнення ефективної екологічної безпеки у сфері водокористування (2020)
Костишина А. І. - Стан і тенденції розвитку оплати праці в системі дистрибуції (2020)
Яремко Л. А. - Інноваційний розвиток регіону та шляхи його забезпечення, Яремко С. А. (2020)
Писанко С. В. - Стратегічні пріоритети регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі Південно-східного регіону України (2020)
Шуптар-Пориваєва Н. Й. - Перспективи інноваційного розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи, Губанова О. Р., Попова М. О., Андрущенко О. С. (2020)
Козлова І. М. - Поняття невизначеності під час формування інвестиційної поведінки домогосподарств (2020)
Shevchenko T. S. - The effectiveness of advertising on television (on the example of modern Ukrainian TV) (2020)
Леонов Я. В. - Соціально-ринкові умови розвитку спортивної індустрії в Україні (2020)
Москаленко В. А. - Окремі аспекти оцінювання рівня ефективності витрат у молочному скотарстві, Колоша В. П. (2020)
Ткачова Т. С. - Теоретико-методологічні підходи до розбудови сучасних систем корпоративного управління на промисловому підприємстві (2020)
Тєшева Л. В. - Науково-теоретичні засади інноваційного розвитку в сучасній економічній науці (2020)
Кулик М. Ф. - До питання синтезу сечовини в організмі свиней при різному вмісті лізину в сирому протеїні раціону, Дідоренко Т. О., Гончар Л. О., Ткаченко Т. Ю. (2018)
Дмитрук І. В. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні органічних кислот (2018)
Кривий М. М. - Пивна дробина в раціонах ремонтного молодняку джерсейської породи старше 6-місячного віку, Верес А. А. (2018)
Овсієнко С. М. - Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней (2018)
Огороднічук Г. М. - Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на розвиток травної системи курчат-бройлерів (2018)
Тиш М. А. - Використання замінників молочних кормів в годівлі телят, Марущак А. М., Шевчук І. І. (2018)
Farionik Т. V. - Use of cream compounds (methyonine) of copper in rice, Boychuck V. М., Glavatchuk V. A. (2018)
Мазур В.А. - Вплив умов виробництва молока на його якісний склад в умовах дослідного господарства Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, Яремчук О.С., Червань В.І. (2018)
Броварський В. Д. - Біохімічний склад перги лісостепу україни, Зотько М. О., Ткаченко О. П. (2018)
Варпіховський Р. Л. - Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи (2018)
Добронецька В. О. - Підвищення продуктивних якостей молочного стада за рахунок удосконалення племінної роботи в умовах дослідного господарства Всеукраїнського науково-навчального консорціуму (2018)
Казьмірук Л. В. - Вирощування бугайців різних порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при виробництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття, Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. (2018)
Поліщук Т. В. - Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності (2018)
Разанова О. П. - Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами безпека продуктів харчування та технологія переробки продовольчої сировини, Голубенко Т. Л. (2018)
Дишкант О. В. - Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорнійці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення, Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. (2018)
Соломон А. М. - Харчові добавки та їх функціональна роль, Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. (2018)
Фаріонік Т. В. - Методи визначення трихінельозу у продуктах тваринного походження (2018)
Шевчук Т. В. - Фізико-хімічні показники молока коров’ячого за йоннообмінної нормалізації, Красиленко Д. В. (2018)
Бабков Я. І. - Амінокислотний та мінеральний вміст печінки свиней за дії кормової добавки бетаїн (2018)
Скоромна О. І. - Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур (2019)
Приліпко Т. М. - Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах карпатського регіону Буковини, Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2019)
Овсієнко С. М. - Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки (2019)
Огороднічук Г. М. - Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату "Пробіол" (2019)
Побережець Ю. М. - Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика (2019)
Постернак Л. І. - Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст (2019)
Syrovatko K. M. - Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milk productivity of cows (2019)
Царук Л. Л. - Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика, Бережнюк Н. А. (2019)
Голубенко Т. Л. - Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей (2019)
Безверха Л. М. - Відтворювальна здатність свиноматок великої білої породи за використання біологічно активних препаратів "Глютам 1М" та "Стимулін-вет", Трохименко В. З., Захарін В.В. (2019)
Варпіховський Р. Л. - Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада (2019)
Казьмірук Л. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання (2019)
Карлова Л. В. - Вплив типу конституції корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивні якості, Іжболдіна О. О., Лесновська О. В., Деберина І. В. (2019)
Поліщук Т. В. - Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації (2019)
Яремчук О. С. - Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології, Гоцуляк С. В. (2019)
Новгородська Н. В. - Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру (2019)
Яремчук О. С. - Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне значення, Червань В. І. (2019)
Войціцька О. М. - Розробка рецептур дитячих варених сосисок (2019)
Вихідні відомості (2019)
Bondarenko V. M. - On posets of sixth order having oversupercritical MM-type, Styopochkina M. V. (2021)
Бортош М. Ю. - 2-Спадкова звiднiсть циклiчних мономiальних матриць iз фiксованими визначальними послiдовностями над комутативним локальним кiльцем (2021)
Боярищева Т. В. - Оцiнка швидкостi збiжностi в центральнiй граничнiй теоремi для послiдовностi серiй, Капустей М. М., Сливка-Тилищак Г. I., Слюсарчук П. В. (2021)
Горбань Ю. С. - Єдинiсть ентропiйного розв’язку задачi Дiрiхле для модельного рiвняння з виродженням, Андреєва Ю. А., Белiк А. О. (2021)
Зубарук О. В. - Про алгебру Ауслендера напiвгрупи, породженої двома анульовними 2-нiльпотентним i 2-потентним елементами (2021)
Когутич О. I. - Дослiдження задачi з нелокальною умовою А.М. Нахушева для дифренцiального рiвняння поширення вологи (2021)
Петечук В. М. - Гомоморфiзми матричних груп та кiлець над асоцiативними кiльцями, Петечук Ю. В. (2021)
Присяжник Х. М. - Граничнi теореми гiллястого процесу з мiграцiєю (2021)
Раєвська I. Ю. - Локальнi майже-кiльця на елементарних абелевих групах порядку p3, Раєвська М. Ю. (2021)
Щоголев С. А. - Блочне розщеплення системи лiнiйних матричних диференцiальних рiвнянь, Карапетров В. В. (2021)
Бабич С. Ю. - Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл, Глухов Ю. П., Лазар В. Ф. (2021)
Бабич С. Ю. - Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 2. Плоскi динамiчнi контактнi задачi для пiвплощини з початковими напруженнями, Глухов Ю. П., Лазар В. Ф. (2021)
Гуляницький Л. Ф. - Розв’язування задачi розмiщення прямокутникiв на напiвскiнченнiй стрiчцi алгоритмами локального та табуйованого пошуку, Дубiна А. В. (2021)
Дяконюк Л. М. - Розпiзнавання математичних формул на базi даних CROHME, Мудрик А. С., Корольчук Я. А., Кондор М. I. (2021)
Кондрук Н. Е. - Використання мiр подiбностi в методах класифiкацiї (2021)
Мич I. А. - Структура сигнатурного кубу булевих алгебр, Нiколенко В. В., Варцаба О. В. (2021)
Шаркадi М. М. - Нейро-нечiтке моделювання у системi управлiння фiнансово-економiчною безпекою (2021)
Content (2021)
Qin X. - Influence of sesame flour on physicochemical properties of sour milk drinks, Samilyk M., Luo Y., Sokolenko V. (2021)
Nabiyeva Z. - Devising technology for dairy products involvinglow-esterified pectin products, Zhexenbay N., Iskakova G., Kizatova M., Akhmetsadykova S. (2021)
Kuzmyk U. - Determining the effect of apple and banana powders dried by sublimation on the quality indicators of a sour milk dessert during storage, Marynin A., Svyatnenko R., Zheludenko Y., Kurmach M. (2021)
Dikhanbayeva F. - Studying the effect of the developed technology on the chemical composition of yogurt made from camel milk, Zhaxybayeva E., Dimitrov Z., Baiysbayeva M., Yessirkep G., Bansal N. (2021)
Kasabova K. - Improving pastille manufacturing technology using the developed multicomponent fruit and berry paste, Zagorulko A., Zahorulko A., Shmatchenko N., Simakova O., Goriainova I., Volodko O., Mironov D. (2021)
Tungyshbayeva U. - Development of a methodology for determining the critical limits of the critical control points of the production of bakery products in the Republic of Kazakhstan, Mannino S., Uazhanova R., Adilbekov M., Yakiyayeva M., Kazhymurat A. (2021)
Biletska Y. - Studying the influence of mungbean use on the structure-forming indicators of meat-plant systems based on veal, pork, chicken meat, Ryzhkova T., Novikova V., Plotnikova R., Hnoievyі I., Yatsenko I., Silchenko K., Danilova T., Severin R., Karpenko L. (2021)
Yatskov M. - Design of systems for integrated processing of dairy raw materials in the cheese industry, Korchyk N., Besediuk V. (2021)
Kizatova M. Е. - Development of a mathematical model for the process of modernization of a melon cleaning machine, Baikenov A. O., Muslimov N. Z., Baigenzhinov K. A., Yessimova Z. A. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Kindrachuk М. - Improving the wear resistance of heavy-duty elements in tribomechanical systems by a combined laserthermochemical processing method, Dukhota О., Тisov О., Korbut Ye., Yurchuk А., Kharchenko V., Naumenko N. (2021)
Yermekov D. - Development of a technology of gas-flame application of powders to increase wear resistance and adhesion strength, Povetkin V., Rutkuniene Z., Nurmukhanova A., Bukayeva A. (2021)
Laukhin D. - Features in the formation of the structural state of low-carbon micro-alloyed steels after eletron beam welding, Poznyakov V., Kostin V., Beketov O., Rott N., Slupska Y., Dadiverina L., Lyubimova-Zinchenko Lyubimova-Zinchenko, O. O. (2021)
Kovalenko V. - Comparative investigation of different types of nickel foam samples for application in supercapacitors and other electrochemical devices, Kotok V. (2021)
Zakharova I. - Determination of adhesion of the coating deposited by arc spraying with pulsation of atomizing air flow (2021)
Dykha A. - Influence of the structure and thermomechanical properties of oriented carbon plastics on their tribotechnical characteristics, Drobot O., Oleksandrenko V., Pidhaichuk S., Yaroshenko P., Babak O. (2021)
Lysenkov E. - Determining the effect of dispersed aluminum particles on the functional properties of polymeric composites based on polyvinylidene fluoride, Klymenko L. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Zinchenko O. - Investment in the development of information infrastructure of technology transfer in the regional market conditions, Finagina O., Pankova L., Buriak I., Kovalenko Y. (2021)
Ostapenko T. - Investigating the influence of nano-economy management channels on global transformations in the world, Onopriienko O., Hrashchenko I., Danilova E. (2021)
Ostapenko T. - Approach to assessment of prerequisites for implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises, Onopriienko O., Hrashchenko I., Danilova E. (2021)
Momot T. - Compiling invest-oriented integrated reporting: advantages, standards, recommendations, Karpushenko M., Sobolieva H., Lytovchenko O., Filatova I. (2021)
Levchenko I. - Development of a method for selected financing of scientific and educational institutions through targeted capital investment in the development of innovative technologies, Dmytriieva O., Shevchenko I., Britchenko I., Kruhlov V., Avanesova N., Kudriavtseva O., Solodovnik O. (2021)
Zubko T. - Evaluation of innovative activity of enterprises in the conditions of European integration, Kovshova I., Ilchenko N., Laptieva V., Vavdiichyk I. (2021)
Abstract and References (2021)
Бережнюк Н. А. - Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней (2019)
Огороднічук Г. М. - Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів (2019)
Постернак Л. І. - Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни (2019)
Разанов С. Ф. - Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл, Недашківський В. М., Ковка Н. С. (2019)
Сироватко К. М. - Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів (2019)
Тарасенко Л. О. - Біологічна дія гумінового препарату "Cуміш кормова СТО ГА" на процеси адаптації свиней, Рудь В. О., Карапетян А. Г., Терехова К. М. (2019)
Зотько М. О. - Cучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства "Щербич", Маслоїд А. П. (2019)
Кучерявий В. П. - Проведення профілактичних заходів по боротьбі з вароатозом на пасіці, Жуковська Т. С. (2019)
Поліщук Т. В. - Взаємозв’язок показників молочної продуктивності корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід (2019)
Новгородська Н. В. - Tехнологія кисломолочного напою на основі фіто сировини (2019)
Овсієнко С. М. - Показники якості м’якого сиру з рослинними наповнювачами (2019)
Соломон А. М. - Забезпечення сировиною молокопереробні підприємства Вінницької області, Бондар М. М. (2019)
Антонович А. М. - Влияние скармливания гранулированного белкового корма в составе рациона на продуктивность телят (2019)
Машевська А. А. - Oрганізація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва (2019)
Вихідні відомості (2019)
Iqbal A. - Heat stress in dairy cows, Qudoos A., Bayram I., Tytariova O., Bomko V., Kuzmenko O., Cherniavskyi O. (2021)
Динько Ю. П. - Характеристика господарсько корисних ознак корів залежно від типу конституції, Ставецька Р. В., Бабенко О. І., Старостенко І. С., Клопенко Н. І. (2021)
Міщенко О. А. - Вплив відбору бджолиного обніжжя пилковловлювачем на льотну активність та поведінку бджіл-збиральниць квіткового пилку, Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації, Бомко В. С., Бабенко С. П. (2021)
Каркач П. М. - Корекція норм кальцію впродовж доби в годівлі курей-несучок, Костюк М. М., Машкін Ю.О. (2021)
Разанова О. П. - Вікова динаміка росту і розвитку телят молочного періоду залежно від способу їх утримання (2021)
Зоценко В. М. - М’ясна продуктивність перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію, Бітюцький В. С., Островський Д. М., Андрійчук А. В. (2021)
Гришко В. А. - Санітарно-гігієнічний стан параметрів мікроклімату приміщень легкокаркасного та реконструйованого корівників у весняний період за безприв’язного боксового утримання дійного стада, Балацький Ю. О. (2021)
Ладика В. І. - Аналіз молочної продуктивності корів української бурої молочної породи різних генотипів за капа-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2021)
Швачка Р. П. - Вікова динаміка відтворних якостей свиноматок залежно від тривалості підсисного періоду, Повод М. Г. (2021)
Оглобля В. В. - Інтенсивність росту ремонтного молодняку свиней ірландського походження залежно від поєднання вихідних порід, Повод М. Г. (2021)
Скиба В. В. - Багаторічна динаміка формування радіонуклідного забруднення промислової іхтіофауни Канівського водосховища, Присяжнюк Н. М., Волкова О. М., Беляєв В. В., Пришляк С. П. (2021)
Веред П. І. - Токсичність, біотрансформація та біоакумуляція наночастинок срібла в лабораторних умовах та водних екосистемах, Бітюцький В. С., Харчишин В. М., Злочевський М. В. (2021)
Бордунова О. Г. - Оцінка впливу препарату "Штучна кутикула" на розвиток курячих ембріонів, Астраханцева О. Г., Петренко Г. О., Долбаносова Р. В. (2021)
Безпалий І. Ф. - Розроблення біотехнологічного прийому з тимчасової ізоляції наповнених стільників для підвищення продуктивності медозбору та якості бджолиного меду, Постоєнко В. О., Мерзлов С. В., Постоєнко Д. М. (2021)
Антоненко А. В. - Технологія печива функціонального призначення з фруктозою та харчовими волокнами, Босак Ю. М., Голобурда М. В., Дмитрук К. М., Казакевич С. С., Карпенко А. І. (2021)
Роль Н. В. - Конопляна сировина: нові перспективи для харчової промисловості, Надточій В. М., Цебро А. Д., Вовкогон А. Г., Мерзлова Г. В., Калініна Г. П., Гребельник О. П. (2021)
Олешко О. А. - Використання різних форм селену в аквакультурі (огляд), Бітюцький В. С., Мельниченко О. М., Гейко Л. М. (2021)
Дацишин О. П. - Круговий диск з радіальною внутрішньою тріщиною під дією модельного контактного навантаження, Рудавська І. А. (2021)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту малих плоских тріщин високотемпературної повзучості в елементах конструкцій, Долінська І. Я. (2021)
Саврук М. П. - Оптимізація форм отворів у квазіортотропній пластині за двовісного розтягу, Кравець В. С., Чорненький А. Б. (2021)
Середницька Х. І. - Контакт берегів міжфазної теплоізольованої щілини за термомеханічного навантаження, Мартиняк Р. М. (2021)
Бліхарський Я. З. - Моделювання напружено-деформованого стану термозміцненої арматури та її зварного з’єднання за мікротвердістю (2021)
Скальський В. Р. - Особливості руйнування стоматологічних полімерних композитів за дії локального навантаження, Станкевич О. М., Кухта В. С., Клим Б. П., Кирманов О. С. (2021)
Лавриненко О. М. - Синтез та властивості нанокомпозитів на основі оксидів феруму і титану, модифікованих aрґентумом, Загорний М. М., Тищенко Н. І., Корнієнко О. А., Євтушенко А. І. (2021)
Барановська О. В. - Вплив механічної активації шихти на структуру та фазовий склад спечених багатокомпонентних композитів на основі титану, Биков О. І., Баглюк Г. А., Кирилюк С. Ф. (2021)
Сизоненко О. М. - Моделювання електророзрядних процесів під час оброблення титану у вуглеводневій рідині, Присташ М. С., Тафтай Е. І., Торпаков А. С., Липян Є. В. (2021)
Осташ О. П. - Легкі інтерконекти для середньотемпературних (550...650С) твердооксидних паливних комірок, Пріхна Т. О., Подгурська В. Я., Купрін О. С., Карпець М. В., Свердун В. Б., Василів Б. Д., Сербенюк Т. Б. (2021)
Юсубов Ф. Ф. - Вплив температури на трибологічні властивості композитів для гальмівних колодок, Гурей І. В. (2021)
Кречковська Г. В. - Структурно-фрактографічні особливості тривало експлуатованих конструкційних сталей (2021)
Труш В. С. - Вплив функціонального шару на експлуатаційні властивості сплаву Zr–1% Nb за температури 380°С, Федірко В. М., Воєводін В. М., Лук’яненко О. Г., Стоєв П. І., Панов В. А. (2021)
Студент М. М. - Вплив складу електроліту для твердого анодування алюмінію на характеристики оксидного шару, Погрелюк І. М., Гвоздецький В. М., Веселівська Г. Г., Задорожна Х. Р., Мардаревич Р. С., Дзьоба Ю. В. (2021)
Штефан В. В. - Аналіз структури та протикорозійних властивостей оксидних покриттів на сталі AISI 304, Кануннікова Н. О., Гончаренко Т. Є. (2021)
Білий Л. М. - Корозійні властивості оксидокерамічних покриттів на основі сплавів систем Al–Cu–Mg та Al–Mg, Посувайло В. М., Івашків В. Р., Ковальчук І. В. (2021)
Flamini D. - Influence of cryogenic treatments on the electrochemical behavior of two martensitic stainless steels, Tuckart W. R., Prieto G. (2021)
Дмитрах І. М. - Особливості електрохімічного наводнювання низьколегованої сталі трубопроводу у модельному розчині ґрунтової води, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2021)
Корній С. А. - Вплив фосфатно-нітратної композиції на корозію механічно активованої поверхні алюмінієвого сплаву, Зінь І. М., Хлопик О. П., Тимусь М. Б., Головчук М. Я. (2021)
Нарівський О. Е. - Вплив хлоридовмісного середовища на пітинготривкість сталі AISI 321, Бєліков С. Б., Субботін С. О., Пуліна Т. В. (2021)
До уваги авторів (2021)
Кюрчев В. М. - Виробничі випробування тестового приладу електронної водопідготовки "hydroflow" в системі оборотного тепловодопостачання, Мовчан С. І. , Бережецький О. В, Андріанов О. А., Щелкунов В. І. (2021)
Пастушенко С. І. - Дослідження якісних показників роботи борони з гвинтовими робочими органами, Клендій М. Б., Клендій В. М., Троханяк О. М. (2021)
Парієв А. О. - Визначення закономірностей біоконверсії рослинних решток при компостуванні з використанням мікробіологічних препаратів, Філоненко Ю. А., Коротченко Т. М., Вожик Ю. Г., Патика М. В. (2021)
Субочев О. І. - Підвищення ефективності функціонування виробничо-технічної бази сервісних підприємств, Січко О. Є., Погорєлов М. Г., Пясецький С. М. (2021)
Кофанов О. Є. - Підвищення стійкості дизпалива стабілізуючими добавками, присадками і поліфункціональними паливними композиціями, Василькевич О. І., Кофанова О. В., Ткачук К. К., Тверда О. Я., Білоус А. Я. (2021)
Журавель Д. П. - Покращення та оцінка якісних показників відпрацьованих автотракторних олив для сільськогосподарської техніки, Бондар А. М. (2021)
Банга В. І. - Автоматизована кормова станція для індивідуально нормованої годівлі дійних корів (2021)
Boltianska N. - The influence of technological characteristics of the udder of cows on suitability for machine milking, Komar A., Manita I. (2021)
Грицаєнко Г. І. - Системний аналіз інвестицій в енергоефективність національної економіки, Грицаєнко І. М. (2021)
Журавель Д. П. - Прогнозування ресурсу трибосистем при використанні сумішевих олив, Бондар А. М. (2021)
Мовчан С. І. - Забезпечення екологічної безпеки утилізації осадів стічних вод гальванічного виробництва шляхом отримання вогнетривів, Чернишова Л. М. (2021)
Грицаєнко Г. І. - Екологічні інвестиції як пріоритетний напрямок розвитку аграрної сфери економіки, Грицаєнко М. І. (2021)
Комар А. С. - Визначення кінематичних параметрів прикочувальних роликів гранулятора з плоскою матрицею (2021)
Скляр О. Г. - Формування витрат енергоносіїв на виробництво тваринницької продукції, Скляр Р. В. (2021)
Парієв А. О. - Експериментальний зразок обладнання для потокового внесення компонентів у кормосуміші, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Сиротюк С. В., Болтянський Б. В. (2021)
Стефановський О. Б. - Уточнення параметрів регресійної залежності між функціями основних розмірів шестерень масляних насосів транспортних двигунів внутрішнього згоряння, Болтянський О. В. (2021)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал в системі аграрного ресурсного потенціалу (2021)
Григоренко С. М. - Адаптивні методи утилізації відходів птахівництва, Скляр Р. В. (2021)
Болтянська Н. І. - Напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів в тваринництві, Болтянський О. В., Болтянський Б. В. (2021)
Дашивець Г. І. - Вплив рівня виробничих ресурсів на якість ремонту машин, Паніна В. В., Бондар А. М. (2021)
Аулін В. В. - Визначення робочої температури композитних елементів рухомих з’єднань в зоні тертя, Деркач О. Д., Гриньків А. В., Макаренко Д. О. (2021)
Бондаренко Л. Ю. - Визначення змін геометричних параметрів крони дерев яблуні при використанні системи мікрозрошення, Філіпов Д. О., Сушко С. Л., Дмітрієв Ю. О. (2021)
Бондаренко Л. Ю. - Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев, Караєв О. Г., Чижиков І. О., Дмітрієв Ю. О. (2021)
Дереза О. О. - Використання сучасних енергозберігаючих матеріалів і технологій при проектуванні, будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств, Дереза С. В. (2021)
Новікова Н. В. - Визначення фізико-хімічних та органолептичних показників якості нових вафель функціонального призначення, Дронов О. П. (2021)
Дзюндзя О.В. - Перспективи використання виноградного листа в консервній промисловості (2021)
Ряполова І.О. - Санітарно-гігієнічний контроль м’ясної сировини для виробництва м’ясних кулінарних виробів, Плохенко Т.В. (2021)
Фіалковська Л. В. - Удосконалення технології виробництва м'якого маргарину з антиоксидантними властивостями (2021)
Цихановська І. В. - Удосконалення технології мармеладу желейного формового з використанням харчової добавки "МАГНЕТОФУД", Александров О. В., Гонтар Т. Б., Коваленко З. І., Макаренко В. В. (2021)
Новікова Н. В. - Інноваційні технології виробництва м’ясних напівфабрикатів шляхом збагачення їх мікронутрієнтами, Кірін В. О. (2021)
Миколенко С. Ю. - Техніко-технологічне обгрунтування інфрачервоної обробки черешень, Баранік П. В. (2021)
Фіалковська Л. В. - Переробка відходів олійножирового виробництва (2021)
Struchaiev N. - Investigation of the melting of crushed beeswax, Samoichuk K., Postol Yu., Yalpachik V. (2021)
Постнікова М. В. - Дослідження енергоефективності машин вторинного очищення посівного зерна (2021)
Сілі І. І. - Розробка моделі цифрового фетального пульсометру, Азархов О. Ю. (2021)
Діденко О. В. - Дослідження процесу тепловиділення в рициновій олії з різним питомим опором під дією електричного поля (2021)
Стручаєв М. І. - Підвищення ефективності абсорбційного пристрою накопичення вологи, Нікульча М. В. (2021)
Алєксєєва К. - Гіпотеза техно-гуманітарного балансу як запорука модернізації філософії техніки (2021)
Білокопитова Н. - Антропологічний підхід у дослідженні курдської культури, Ель Гуессаб К. (2021)
Більченко Є. - Культура. Освіта. Особистість: методологічний та світоглядний потенціал педагогічної культурології (2021)
Бодак В. - Світоглядні засади релігійної обрядовості в ціннісних вимірах нової парадигми освіти (2021)
Будз А. - Трансцендентизм як чинник ототожнення аксіологічної та етичної проблематики в західноєвропейській філософії (2021)
Возняк В. - Значення класичної діалектики для педагогіки (2021)
Галущак М. - Соціальні аспекти сучасних наукових орієнтацій (2021)
Guyvan P. - Consistent movement of natural phenomena as a manifestation of a logical time progress (2021)
Карпенко М. - Обоснование антроподицеи в христологии П. А. Флоренского (2021)
Крикун В. - "Емоційна мова" як засіб ефективного впливу в комунікації (2021)
Лимонченко В. - Становление Я как анагогия индивидуального и апология всеобщего (2021)
Мурсалов М. - Мировоззренческие основания правил чтения Корана (идгам) в кираатах Кисаи и Асима (2021)
Нежива О. - Розвиток людської особистості в сучасному суспільстві, Тесленко Н. (2021)
Сабадаш К. - "Вроджені ідеї" як потенційний прояв свідомості (2021)
Сафонік Л. - Труднощі логіко-лінгвістичного розрізнення термінів "смисл" і "значення" (2021)
Севрук І. - Трансформації ментальності офіцерського складу: ціннісне підґрунтя, Соколовська Ю., Чупрінова Н. (2021)
Стуканов М. - Людина як екологічна ніша: медичні аспекти нової парадигми (2021)
Ткаченко О. - Антропологічний аспект пандемії COVID-19 (2021)
Троїцька О. - Британська аналітична філософія освіти Р. Пітерса в українських контекстах, Пєшев О. (2021)
Уваркіна О. - Екстраполяція компетентнісної парадигми на терезах філософської рефлексії, Гангал А. (2021)
Фоменко Л. - Концепт "ненормального" в философии М. Фуко, Янко Ж. (2021)
Table of contents (2020)
Gryshchenko I. - 90 years – historical formation of brand capital of Kyiv national university of technologies and design (KNUTD) (2020)
Laponoh D. - Improvement of the public-private partnership system in the road transport services market (2020)
Dmytriieva O. - National innovative transport hub as a system of state regulation of innovative development of transport infrastructure (2020)
Kozhushko R. - Human capital management in higher education institutions (2020)
Krakhmalova N. - Use of price marketing in exhibition activities (2020)
Dudko P. - Management of brands’ portfolio positioning of domestic enterprises (2020)
Scherbak V. - University rebranding as an effective tool of competition, Shevchenko O. (2020)
Nifatova O. - The current state of innovation and technology transfer in Ukraine, Sviatetskyi V. (2020)
Shcherbak V. - International branding as a tool of integrated business structures development in Ukraine, Sviatetska I. (2020)
Krakhmalova T. - Methodological aspects of evaluating the effectiveness of management of innovation and investment activities of enterprises (2020)
Izdebska N. - Priorytetowe kierunki efektywności zarządzania innowacyjnym rozwojem struktur integrowanych w podziale rejonów (2020)
About the Authors (2020)
Table of contents (2020)
Breus S. - Methodological approach to assessing the competitiveness of institutions of higher education, Khaustova Y., Denysenko M., Bondarenko S., Kyrylko N. (2020)
Dovbush V. - Prospective directions of changes in the financial reporting of enterprises in the context of the globalization of the world economy, Kozhushko R. (2020)
Gryshchenko I. - Socio-entrepreneurial approach in higher education institutions on the example of inclusive education, Yatsenko V. (2020)
Nifatova O. - Methodological approach to evaluation of component intellectual potential in business processes of integrated structures, Dudko P. (2020)
Shcherbak V. - The forecasting the level of development of innovative potential of textile enterprises, Puzyrova P. (2020)
Laponoh D. - Features of the use of public-private partnerships in the practice of road transport services (2020)
Kalyta P. - System management for sustainable development: models and problems (2020)
Hanushchak-Yefimenko L. - Features of the influence of the market environment on the innovative development of agricultural enterprises (2020)
Goncharenko I. - Functional support of the organizational and economic mechanism management of innovation and integration potential enterprises, Krakhmalova N. (2020)
Vlasenko O. - Peculiarities of management of insurance company services under the influence of the COVID-19 pandemic, Marchenko S. (2020)
Liang Rui - Application of competitive marketing strategies in brand management, Prokopenko K., Vovchok S. (2020)
Gulina O. - Modeling of the cluster organization of development of tourist and recreational business on the basis of marketing (2020)
Fastovets N. - Higher education in Ukraine: reality and perspectives (2020)
Hotra V. - Innovation and investment vectors to ensure business development in Ukraine, Ganushchak O. (2020)
Krakhmalova T. - Features of formation of the business development management system in the conditions of innovative economy (2020)
Khilkovets A. V. - Investigation of physical and chemical properties of new derivatives of 5-(thiophene-3-ylmethyl)-4R-1,2,4-triazole-3- thiols (2021)
Галстян А. Г. - Дослідження каталітичного окиснення 4-нітроетилбензену озоном до 4-нітроацетофенону – напівпродукту синтезу антибіотиків, Бушуєв А. С. (2021)
Safonov A. A. - Antiradical activity of novel 4-amino-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives, Nosulenko I. S. (2021)
Бігдан О. А. - Аналіз залежності між прогнозованою біологічною активністю та хімічною структурою S-похідних 5-(5-бромфуран-2-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-тіолів (2021)
Karpenko Yu. V. - Search for antibacterial activity in a number of new S-derivatives (1,2,4-triazole-3(2H)-yl)methyl)thiopyrimidines, Panasenko O. I. (2021)
Panasenko O. I. - Chromato-mass-spectroscopic research of chemical composition of Elaeagnus angustifolia L., Mozul V. I., Denysenko O. M., Aksonova I. I., Oberemko T. V. (2021)
Стремоухов О. О. - Дослідження біологічно активних речовин леткої фракції вегетативних органів лохини високорослої, Кошовий О. М., Комісаренко М. А. (2021)
Deyneka A. S. - The study in cockscomb mineral composition, Protska V. V., Zhuravel I. O., Kyslychenko O. A., Kuznietsova V. Yu. (2021)
Одинцова В. М. - Порівняльна характеристика настойок плодів деяких представників родини селерових, Корнієвська В. Г., Малецький М. М., Корнієвський Ю. І. (2021)
Steshenko Ya. M. - Study of the antimicrobial and fungicidal activity of the essential oil Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb. var. "Silver Queen", Mazulin O. V., Polishchuk N. M. (2021)
Maslov O. Yu. - Study and evaluation antioxidant activity of dietary supplements with green tea extract, Kolisnyk S. V., Komisarenko M. A., Altukhov О. О., Dynnyk K. V., Stepanenko V. I. (2021)
Popko S. S. - Morphological features of histogenic differon cells in connective tissue of guinea pigs’ lungs after sensitization with ovalbumin, Yevtushenko V. M. (2021)
Lysenko V. A. - Are there benefits of low doses of ACE inhibitors, MRAs, diuretics and statins in the treatment of heart failure? (2021)
Бурлака Б. С. - Використання методів машинного навчання в розробленні назальних лікарських форм церебропротективної дії, Бєленічев І. Ф. (2021)
Авраменко М. О. - Технології дистанційного навчання на післядипломному етапі професійного розвитку фахівців фармації, Ткаченко Н. О., Рябоконь Ю. Ю., Бігдан О. А. (2021)
Бушуєва І. В. - Деякі аспекти аналізу законодавства України, що регламентує виробництво ветеринарних лікарських засобів, Петрова К. В., Полова Ж. М. (2021)
Алексєєв О. Г. - Цивільна відповідальність у фармацевтичній сфері (2021)
Zarichna T. P. - Research of ethics and deontological aspects in pharmacies, Brytanova T. S., Raikova T. S., Chornii T. A. (2021)
Будз А. В. - Розвиток аксіологічної проблематики у філософських поглядах Р. Г. Лотце (2021)
Гуйван П. Д. - Пізнання темпорального перебігу в контексті особистісного ціннісного сприйняття людиною часових перспектив (2021)
Мельничук В. В. - Трансформація релігійності в умовах урбанізації: соціально-філософський аналіз, Шевченко О. М. (2021)
Нестеренко П. О. - Потяг до безсмертя Осіріс у людському бутті (2021)
Павловська О. В. - Логіка та дологічне мислення (2021)
Сінельнікова М. В. - Ніцшеанське вічне повернення як шлях до самого себе (2021)
Соколовська Ю. В. - Принципи професіоналізму та гендерної рівності в реформуванні силових структур України, Севрук І. І., Чупрінова Н. Ю. (2021)
Федотова О. В. - Праця та дозвілля в історіософській перспективі: проблема співвідношення, Жукова А. І. (2021)
Швидун Л. Т. - Про концептуальні засади освітньої мобільності в науково-освітньому просторі України та Європи (2021)
Шеховцова-Бурянова В. А. - Особливості регіональної ідентичності українців (2021)
Вакуленко С. М. - Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин, Маслова А. В. (2021)
Попович В. М. - Корупційний досвід, чинники і механізми протидії корупції в соціальній сфері (на прикладі Запорізької області), Демяненко В. М. (2021)
Ратушна Т. О. - Фейки як маніпулятивна технологія формування громадської думки (2021)
Санакуєв М. Г. - Місце пошукового алгоритму в глобальному інформаційно-комунікативному просторі та його значення в контент-аналізі (2021)
Щерба О. І. - Суспільство споживання та консюмеризм – нові тенденції та виклики для України (2021)
Баскакова А. С. - Кримська криза та російсько-українська війна: погляд із позиції політичного неореалізму (2021)
Ломейко В. І. - Політичний порядок денний: "ієрархія" vs. "мережа" (2021)
Харченко Л. В. - Важливість відображення конфлікту на сході України в сучасній українській драматургії: національний і локальний рівень усвідомлення проблеми (2021)
Підоричева І. Ю. - Інноваційні екосистеми України: концептуальні засади розвитку в умовах глокалізації та євроінтеграції (2021)
Зимовець В. В. - Макроекономічні та інституційні бар’єри "нормалізації" моделей фінансування підприємств в Україні, Шелудько Н. М., Шишков С. Є. (2021)
Череватський Д. Ю. - Про взаємозв’язок валового внутрішнього продукту та споживання енергоресурсів у макроекономічному розвитку, Смірнов Р. Г. (2021)
Чекіна В. Д. - Фіскальний форсайтинг: аналіз досліджень (2021)
Турлакова С. С. - Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі, Резніков Р. Б. (2021)
Заруба В. Я. - Методи використання вебсайтів в інтегрованому просуванні бізнесу організацій, Парфентенко І. А. (2021)
Onyshchenko V. - COVID-19 and Its Impact on Ukrainian Economy, Sivitska S., Cherviak A. (2021)
Chernysh I. - Theoretical Foundations of Migration Policy, Solovei Yu. (2021)
Boldyrieva L. - Development of Transport Service Management under the Conditions of European Integration, Sydorova A. (2021)
Byba V. - Methodical Foundations of Organizational and Economic Concept Formation of Energy Saving, Miniailenko I. (2021)
Kulakov O. - Ensuring Coordination of Interregional Cooperation and Investment Innovative Activity (2021)
Dubіshchev V. - Forecasting the influence of financial decentralization in the formation of the budget of Poltava region on the basis of adaptive models, Kudinov O. (2021)
Безхлібна А. П. - Складові конкурентоспроможності приморського регіону (2021)
Chychkalo-Kondratska I. - Marketing Analysis of Sales Channels of Organic Products, Novytska I. (2021)
Гришко В. В. - Сучасні концепції менеджменту та їх застосування в умовах діджиталізації економіки України (2021)
Komelina O. - Evaluation and Regulation of Socio-Economic Efficiency of Management Systems, Hunchenko M. (2021)
Bondarenko V. - The Effectiveness of Product and Brand Promotion: the Role of Marketing Communications, Khadartsev O., Hryhorieva O. (2021)
Ivanytska S. - Brand Promotion Peculiarities, Aheicheva A. (2021)
Черниш І. В. - Сучасні форми і методи мотивації персоналу підприємств сфери послуг, Козик M. В. (2021)
Yurkiv N. - State Support of Mortgage Lending as a Condition for Ensuring Stable Development of the National Economy, Dubrovin O., Davydenko S. (2021)
Dmytrenko A. - Ways to Improve the Methodology of Analysis of the Financial Condition of the Enterprise, Furmanchuk O. (2021)
Koba O. - Documenting the Purchase of Fuels and Lubricants by the Enterprise, Svystun L. (2021)
Лі A. К. - Економічно-правові відносини між автором і роботодавцем або замовником (2021)
Заяць Т. А. - Ціннісні орієнтири інноваційного розвитку в Україні (2021)
Звонар В. П. - Інноваційні технології розвитку соціального капіталу (2021)
Курило І. О. - Емансипаційні цінності та дітородна поведінка в контексті демографічної модернізації (на матеріалах останньої хвилі Світового дослідження цінностей (2017—2020)) (2021)
Аксьонова С. Ю. - Вік материнства у контексті цінності часу (2021)
Рингач Н. О. - Цінність здоров’я в Україні: від декларації до реалізації, Вдасик Л. Й. (2021)
Малиновська О. А. - Сучасний розвиток міграційної політики ЄС та міграційні перспективи України (2021)
Pozniak O. V. - Ukrainian Migrants in Europe: Situation Depending on the Region of Stay (2021)
Пам’яті ученого Рональда Інглехарта присвячується (2021)
Правила для авторів (2021)
Венгер В. В. - Металургійна галузь України: динаміка виробництва крізь призму зовнішніх факторів, Шумська С. С. (2021)
Юхимець Р. С. - Боргова криза на ринку природного газу України та шляхи її вирішення (2021)
Бородіна О. М. - Егалітарна та ринкова земельні реформи у контексті суспільного добробуту і базових прав людини (2021)
Никифорук О. І. - Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії, Ляшенко О. Ф. (2021)
Шишков С. Є. - Перспективи та обмеження модернізації розрахунків в операціях із цінними паперами в Україні (2021)
Кузнєцова Л. І. - Форсайт в Україні: проблеми організації в контексті світової практики, Білоцерківець О. Г. (2021)
Фролова Н. Б. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності системи оподаткування прибутку підприємств України (2021)
Будник А. - Прийоми постмодернізму у плакатних проєктах часів пандемії СOVID-19 (2021)
Гордійчук Я. - Комунікативні образи графічних дизайнерів на сторінках Instagram (2021)
Дядюх-Богатько Н. - Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проєктної діяльності (2021)
Владимир О. - Еволюція дизайну об’єктів готельно-ресторанного бізнесу: від функціонального до системного підходу (2021)
Кисельова К. - Шляхи пошуку гармонії в сучасних проєктах дизайну одягу, Шандренко О. (2021)
Гардабхадзе І. - Архетипи грецьких міфів у фешн-дизайні ХХІ століття з позицій метамодернізму, Антонова А. (2021)
Власюк О. - Дизайн художньої кераміки в контексті науково-технічного прогресу (за творчістю Юрія Мусатова) (2021)
Вежбовська Л. - Кримськотатарський орнамент у сучасному мистецтві та дизайні (2021)
Цимбалюк О. - На зламі епох: професійні таємниці львівських дизайнерів (2021)
Білоус Н. О. - Тестаменти волинських городян кінця XVI–XVIІ ст.: структурний аналіз та мовні особливості (2021)
Орлик В. М. - Інформаційний потенціал документів Державно¬го архіву Київської області щодо вивчення історії повсякдення службовців казенних палат у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.), Шпортун О. І. (2021)
Ivanova N. - Structural and compositional model of 18th century scientific text, Pakhalkova-Soich T., Prysiazhniuk O. (2021)
Лоштин Н. Т. - Матеріали до історії Львова у фондах відділу рукописів Львів¬ської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія опрацювання та перспективи дослідження (2021)
Popova T. - "The Siberian Ladder" in Slavonic writing (2021)
Дундяк І. М. - Авторські листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи (на матеріалах приватних архівів), Донець О. М. (2021)
Рудий Г. Я. - Газета "Нова рада" як джерело з історії становлення і розвитку українського державотворчого процесу в 1917–1919 роках (за матеріалами колекції рідкісних газет відділу формування і використання газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2021)
Гальченко О. М. - Нові дані про діяльність інтролігаторської майстерні Михайла Сльозки у світлі бібліопегістичних досліджень, Зінченко С. В. (2021)
Смолій В. А. - Ідеї націєтворення в українському інтелектуаль¬ному просторі ХІХ – початку ХХ ст., Верменич Я. В. (2021)
Ковальчук Г. І. - Атрибуція й експертиза як напрями роботив бібліотеках з ретроспективними рідкісними та цінними виданнями (2021)
Попик В. І. - Біографіка у виданнях наукових і культурних осередків західної української діаспори (2021)
Палієнко М. Г. - Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина), 1915–1918 рр.), Срібняк І. В. (2021)
Ткаченко І. В. - Проблеми становлення української народної преси в поглядах М. Грушевського та Є. Чикаленка, Матвійчук Л. О. (2021)
Вакульчук О. А. - Історіографія багатотиражних газет 1920–1940-х років як складової радянської періодики (2021)
Кароєва Т. Р. - Тактика комплектування публічних бібліотек Правобережної України до запровадження їх цензури (1866–1884) (2021)
Литвин С. Х. - Творча спадщина Тараса Шевченка в житті та діяльності Симона Петлюри (2021)
Астапцева Х. А. - Еля Олесницька – модельєрка, fashion-оглядачка і редакториня міжвоєнного Львова: матеріали до біографії (2021)
Чернухін Є. К. - До 200-річчя Грецької революції 1821 року: Софроній Каллігас про османську окупацію Афона 1821–1830 років (2021)
Кашеварова Н. Г. - Аналітична записка Ф.-Й. Штарке в контексті нацистської бібліотечної політики в Україні під час Другої світової війни (2021)
Кравчук О. М. - Постать Т. Ґ. Масарика у сприйнятті Я. Огородника (2021)
Железняк М. Г. - "Енциклопедія Сучасної України" як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань, Іщенко О. С., Давиденко О. В., Очеретянко С. І. (2021)
Боряк Г. В. - Деміург передусім означає Майстер, точніше – Вільний Ремісник (Роздуми над книжкою: Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. Харків: Акта, 2021), Дубровіна Л. А. (2021)
Василюк О. Д. - Колекція листів та фото з Ірану В. Ф. Мінорського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2021)
Бубенок О. Б. - "Історія хазар" А. Ю. Кримського у фондах Інституту рукопи¬су Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2021)
Корчемна І. С. - Особовий архів академіка А. Ю. Кримського вІнституті рукопису Національної бібліотеки України іменіВ. І. Вернадського: історія формування та нові надходження 2013–2020 років, Зубкова Н. М. (2021)
Анонс нових видань Інституту рукопису (2021)
Вихідні відомості (2021)
150-річчю Лесі Українки присвячується: онлайн-виставка архівних документів (2021)
Публічний звіт Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2020 році та пріоритети Укрдержархіву на 2021 рік (2021)
Ємельянова Т. - Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика (2021)
Дідух Л. - Досвід українських архівів щодо використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані, Залєток Н. (2021)
Палієнко М. - Образ Українського Вільного Університету крізь призму архівного дискурсу (з нагоди 100-літнього ювілею) (2021)
Доліновський В. - "Архівний аспект" у листуванні працівників Бернардинського архіву у Львові Гелени Полячківни та Освальда Бальцера за 1911–1933 рр. (2021)
Іванов Я. - Форпости на імперському фронтирі Південної України від середини до кінця XVIII cт.: огляд джерел (2021)
Шевчук А. - Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.) (2021)
Ящук А. - "Архангел Михаїл" та "Богдан Хмельницький": проєкти герба м. Києва 1942 та 1944 рр. у творчій спадщині Антона Середи (2021)
Лоштин Н. - Контакти краєзнавця Йосипа Ґронського з діячами науки і культури: вибрані аспекти (за документами особового архівного фонду) (2021)
Касян Л. - Ґенеза репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років (2021)
Тихенко В. - Українець Стефан Терлецький (1927–2006) – відомий британський політик і громадський діяч (за документами ЦДАЗУ) (2021)
Якобчук Н. - Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці (2021)
Пиріг Р. - Українські "Страсті за Бахом" (2021)
Гаранін О. - Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання: актуальні формати підвищення кваліфікації науковців та архівістів, Гула О. (2021)
Гирич І. - Продовження проєкту "Листування Михайла Грушевського" (2021)
Білоусова Л. - Греки Хіоса в етносфері України: погляд крізь родинну історію (2021)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2021)
Бездрабко В. - Архівний бренд-менеджмент: теоретичні засади та перспективи, Григор’єв В. (2021)
Дідух Л. - Розгляд державними архівами України запитів на доступ до документів, що містять персональні дані: пропозиції для удосконалення процедури, Залєток Н. (2021)
Балишев М. - Значення документів ЦДНТА України для вивчення діяльності українських науково-дослідних установ будівельного профілю у 1945–1960 роках (на прикладі Південного науково-дослідного інституту промислового будівництва), Ожиганов Д. (2021)
Ємчук О. - Архівні джерела та інформаційні ресурси біографічних досліджень з історії українського спорту, Ийслуу А. (2021)
Андрєєва С. - "Я – меч, я – полум’я": український визвольний рух у висвітленні Бориса Грінченка (з неопублікованої публіцистичної спадщини), Андрєєв В. (2021)
Галатир В. - Документи ЦДАВО України про фінансове забезпечення посольства УНР в Османській імперії у 1920–1921 роках, Гродовський О., Коцюк В. (2021)
Мицик Ю. - Із листування лубенського полковника Максима Ілляшенка з полковником Іллею Новицьким (1676–1689 рр.), Тарасенко І. (2021)
Смерека Б. - Локаційний привілей міста Кременчука 1635 року (2021)
Стефаник О. - Василь Стефаник – митець, громадський діяч, Людина (до 150-річчя від дня народження) (2021)
Касян Л. - Постать Івана Миколайчука у фокусі аудіовізуальних документів (до 80-річчя від дня народження) (2021)
Карамаш С. - Автографи видатного церковного діяча України Мирослава Івана Любачівського (1914–2000) (2021)
Верстюк В. - До 80-ліття Р. Я. Пирога (2021)
Калакура Я. - Людиноцентризм наукової і менеджерської діяльності Руслана Пирога (2021)
Бажан О. - Руслан Якович Пиріг: уроки архівного менеджменту і людяності (2021)
Тельвак В. - Руслан Пиріг – історик, залюблений в людей (2021)
Корольов Г. - Перша зустріч із науковим керівником (спогад про Руслана Яковича Пирога) (2021)
Тимченко Р. - "Він завжди в центрі уваги, а його виступи – феноменальні…" (2021)
Підбірка світлин (2021)
Левченко Л. - З любов’ю до архівної професії (2021)
Калакура Я. - Від української архівістики – до історії дипломатії: інтелектуальний світ Ірини Матяш (2021)
Палієнко М. - Архівна україніка у творчому доробку Ірини Матяш: персонологічний і концептуальний виміри (2021)
Ємчук О. - До ювілею Ірини Матяш – учительки і подруги (2021)
Железняк М. - Секрет успіху Ірини Матяш (2021)
Клименко Т. - Спогади про колежанку: погляд зі сторони (2021)
Підбірка світлин (2021)
Балишев М. - 3 Міжнародний круглий стіл "Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та задоволенні потреб користувачів (до Міжнародного тижня архівів)", Голубкіна Г. (2021)
Бойко В. - До питання практичного впровадження електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади, Гула О. (2021)
Кирилюк Г. - Шляхи удосконалення системи управління охороною праці в ЦДАМЛМ України у 2020 – першій половині 2021 років (2021)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2021)
Косович В. - Загальнотеоретичні положення у судовій практиці: використання та необхідність їх поглибленого вивчення (2021)
Бурдін В. - Витоки Львівського національного університету імені Івана Франка: деякі дискусійні питання (до 360-ліття від часу заснування), Бойко І. (2021)
Кахнич В. - Особливості юридичної освіти у провідних університетах США та Канади як досвід для Львівського університету (2021)
Шевчук Л. - Українська національна революція XVII ст. в загальноєвропейському контексті: світоглядні витоки (2021)
Тарасенко Л. - Правова природа інтернет-права (2021)
Яворська О. - Охорона прав на бази даних (2021)
Камінська М. - Інститут префекта: французький досвід в умовах децентралізації влади (2021)
Кузьмич В. - Забезпечення адміністративного позову: особливості застосування принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі (2021)
Кравчик М. - Особливості укладення спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу, Тур О. (2021)
Synchuk S. - To the issue about updating the legal framework for providing social services in Ukraine (2021)
Стасів О. - Норми-принципи у проекті Трудового кодексу України (2021)
Burdin V. - Infection with viruses and infecting a person as a kind of crimes against life and health of a person under the Criminal code of Ukraine (2021)
Бурдіна Т. - Юридичні та психологічні засади методики дослідження ефективності заходів дисциплінарного впливу, які застосовуються до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі (2021)
Марін О. - Кримінальна відповідальність за насильницьке зникнення за Кримінальним правом України (2021)
Мовчан Р. - Кримінальна відповідальність за виборчі правопорушення: аналіз останніх законодавчих змін (2021)
Шутак І. - Юридична техніка формування норм кримінального права (2021)
Нор В. - Заявник – суб’єкт доказування?, Слюсарчук Х. (2021)
Бойко І. - Актуальний та своєчасний підручник з історії держави і права України (2021)
Бойко І. - Життєвий шлях, науково-педагогічна та громадська діяльність Володимира Гавриловича Сокуренка (до 100-річчя від дня народження) (2021)
Федущак-Паславська Г. - Цінності західної правової традиції у політично-правовій концепції професора В. Г. Сокуренка (2021)
Барна М. Ю. - Маркетингові дослідження у сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: проблеми і недоліки, Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. (2021)
Biletska I. - Substantiation of elements and structure of organizational and economic mechanism of internet marketing for developing tourism enterprises on innovative principles (2021)
Братішко Ю. С. - Принципи побудови концептуальної моделі соціальної відповідальності у фармації, Посилкіна О. В., Деренська Я. М. (2021)
Козирєва О. В. - Теоретичні засади впровадження сиситеми енергоменеджменту на підприємстві, Новіков Д. А., Іванов M. Є. (2021)
Копилюк О. І. - Особливості формування системи страхового захисту в туристичній діяльності (2021)
Масленніков Є. І. - Траєкторія формування конкурентоспроможності та структурних перетворень у готельно-ресторанному сегменті національної економіки (2021)
Мельник І. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортних та оздоровчих засобів розміщення в Україні (2021)
Мізюк Б. М. - Декомпозиційний підхід до процесу системного управління в готельно-ресторанних корпораціях, Миронов Ю. Б. (2021)
Міщук І. П. - Туристичні підприємства України в системі міжнародної туристичної діяльності, Головата Р. (2021)
Роговий А. В. - Концептуальні засади розвитку соціального туризму в Україні, Забаштанський М. М. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Poweska H. - Dobra kultury jako obiekty aktywizacji turystycznej w miejscowosciach o dominujacej roli walorow wypoczynkowych (2021)
Басюк Д. І. - Стан і перспективи розвитку готельної індустрії Китайської Народної Республіки, Мостенська Т. Л., Руднєва М. Г., Арабаджийський О. І. (2021)
Виноградова О. В. - Serm стратегія в маркетинговій діяльності туристичного підприємства, Дрокіна Н. І. (2021)
Mitsenko N. - Management of labor motivation on enterprises of sanatorium-resort complex, Riznyk D. (2021)
П’ятницька Г. Т. - Стратегії розвитку ресторанного бізнесу в умовах кризи (2021)
Сагайдак-Никитюк Р. В. - Дослідження професійних обов’язків категорійних менеджерів фармацевтичних організацій, Барнатович С. В. (2021)
Свидрук І. І. - Детермінанти радикальних інновацій у кластерних утвореннях культурного туризму (2021)
Семак Б. Б. - Вплив пандемії COVID-19 на маркетинг туристичних дестинацій (2021)
Тучковська І. І. - Організація екскурсійної діяльності для осіб з інвалідністю (2021)
Вихідні відомості (2021)
Качала Т. М. - Структура та технології організаційно-економічного механізму впровадження регіональної політики сталого розвитку, Василюк С. В., Шафієва Л. Г., Степанець І. В. (2021)
Мороз Є. О. - Соціальні витрати економічної трансформації постсоціалістичних країн (2021)
Агакішієв З. - Реакція економічної політики на ситуацію з пандемією та оцінка політики економічного регулювання в Азербайджані (2021)
Марчук І. П. - Індекс ефективності логістики (LPI) та його зв'язок з основними економічними показниками й індексами (2021)
Трофименко О. О. - Українсько-турецький досвід впровадження механізмів міжнародного співробітництва в сфері енергетичних інновацій (2021)
Таха М. Д. - Роль процесів колективного моделювання ризиків та відповідних додатків в управлінні міжнародними страховими компаніями (2021)
Копитко М. І. - Використання офшорних зон як спосіб ухилення від оподаткування, Вінічук М. В. (2021)
Аулін О. А. - Сек’юритизація ісламу у формуванні державної безпекової політики колишніх Радянських Республік Центральної Азії: історичний аспект (2021)
Михайлов В. М. - Світові тенденції модернізації державного управління: досвід для України, Андрієнко М. В., Гаман П. І. (2021)
Андрєєва В. А. - Управління ріелторським бізнесом в Україні, Бондаренко Г. Г. (2021)
Балабанюк Ж. М. - Трудові моделі XXI століття: як зміниться парадигма трудових відносин у вік цифрових технологій (2021)
Віткін Л. М. - Особливості побудови багатофакторної моделі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості, Сингаївська О. О. (2021)
Єрешко Ю. О. - Аберації парадигми сталого розвитку (2021)
Наумова О. О. - Стратегії управління персоналом підприємства (2021)
Писар Н. Б. - Елементи фірмового стилю у системі мaркетингових комунікaцій, Савраненко А. В., Дрокіна Н. І. (2021)
Сафар Х. М. - Переваги принципу прийняття рішень, заснованих на фактах в процесі впровадження TQM в Лівійській металургійній компанії LISCO, Бєлова О. І. (2021)
Уварова Г. Ш. - Нішевий туризм як чинник активізації регіонального туризму в Україні, Мелько Л. Ф. (2021)
Холявка В. З. - Аналіз нефінансових звітів корпоративної соціальної відповідальності у сфері туризму, Лешко Х. С. (2021)
Шопша М. М. - Концепція управління розвитком інтелектуальних ресурсів економіки України (2021)
Мельников О. В. - Економічне відновлення сільських територій: співвідношення фундаментального та прикладного аспектів наукового дослідження, Петруха С. В., Петруха Н. М. (2021)
Ткач Д. К. - Напрями реформування ринку електроенергії (2021)
Сумбаєва Л. П. - Аналіз тенденцій розвитку закладів фахової передвищої освіти та їх економічної безпеки (2021)
Тимошенко А. В. - Протидія контрабандним діям в Україні: перспективи мінімізації (2021)
Алькема В. Г. - Впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості, Кириченко О. С. (2021)
Савельєв Є. В. - Управління неформальною освітою як інструмент розвитку додаткових можливостей молоді (2021)
Філатов С. А. - Логістичний підхід до впровадження інновацій з урахуванням рівнів готовності технологій, Філатова В. С. (2021)
Ковалькова Т. О. - Розвиток емоційної та вольової регуляції студентів (2021)
Сингаївська І. В. - Психологічна допомога при вирішенні подружніх конфліктів, Лукаш Ю. С. (2021)
Антипенко І. В. - Гібридна війна в Україні як ризикоутворюючий чинник глобалізації (2020)
Каляєв А. О. - Концептуальні засади воєнної політики в контексті реалізації стратегії національної безпеки України (2020)
Кіянка І. Б. - Популізм і вибори в контексті глобалізаційних змін, Левицька Н. О. (2020)
Кохалик Х. М. - Етичні кодекси міських рад як важливі засоби регулювання службової поведінки депутатів та посадовців (2020)
Олдак Л. Я. - Діяльність вишеградської групи в розрізі українсько-польських відносин у військовій сфері на сучасному етапі, Гунько Л. В., Шевкун А. І. (2020)
Хаварівська Г. С. - Нова стратегія національної безпеки України 2020: реальна оцінка викликам і загрозам (2020)
Барзилович А. Д. - Медичний сектор: орієнтованість на пацієнта як отримувача медичних послуг (2020)
Горблюк С. А. - Реалізація цілей сталого розвитку в процесі ревіталізації здеградованих міських територій (2020)
Зейтуллаєва Е. З. - Засоби масової інформації як чинник багаторівневої системи управління соціально-психологічною адаптацією внутрішньо переміщених осіб, Попов М. П. (2020)
Іщенко Г. О. - Готовність закладів охорони здоров’я України до автономізації, Юристовська Н. Я. (2020)
Мельник Т. О. - Складові належного інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком (2020)
Ніколіна І. І. - Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні (2020)
Ющенко М. В. - Досвід Грузії у сфері ДРАЦС та можливості його використання в Україні (2020)
Бліщук К. М. - Цифрова економіка як складова розвитку системи публічного управління, Домша О. В. (2020)
Гібадуллін О. В. - Досвід державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки в провідних економічно розвинутих країнах (2020)
Поліщук Ю. А. - Концепції державної політики розвитку "зеленої" економіки: еволюція, сутність, цілі та принципи (2020)
Самсонкін В. М. - 20 років галузевому науково-дослідному підрозділу АТ "Укрзалізниця", Дьомін Р. Ю., Зайцев В. О., Петренко В. О. (2021)
Мямлін С. В. - Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" - 25 років з читачами, Грищенко С. Г. (2021)
Путято А. В. - Анализ прочности рамы вагона-платформы при перевозке труб большого диаметра, Шимановский А. О., Ворожун И. А. (2021)
Радкевич М. М. - Дослідження залишкового ресурсу рам візків спеціального рухомого складу на базі пасажирських вагонів, Петренко В. О., Прокопенко П. М., Кошель О. О., Кара С. В. (2021)
Демченко С. М. - Удосконалення технології укладання безбаластного мостового полотна на залізничних мостах, Курган А. М., Линник Г. О. (2021)
Мойсеєнко К. В. - Приведені вертикальні жорсткості колії в межах стрілочних переводів на залізобетонних брусах (прямий напрямок), розраховані за даними натурних і лабораторних випробувань (2021)
Ломотько Д. В. - Екологічні аспекти застосування "зеленої" логістики при мультимодальних вантажних перевезеннях, Огар О. М., Козодой Д. С., Байдіна К. С., Ломотько М. Д. (2021)
Реферати (2021)
Корсканов В. В. - Структура, теплофізичні властивості та електропровідність нанокомпозитів на основі епоксидного полімеру та карбонанотрубок, Фесенко О. М., Долгошей В. Б. (2021)
Петрова Ж. О. - Підготовка сировини, створення композицій та гранулоутворення з застарілих мулових відкладень, торфу та біомаси, Новікова Ю. П. (2021)
Саввова О. В. - Інноваційні напрямки розроблення керамічних матеріалів для стоматології, Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О., Байрамов Е. (2021)
Ободович О. М. - Інтенсифікація розпушування азбестових волокон за допомогою гідромеханічного оброблення, Недбайло О. М., Чернишин О. Г., Недбайло А. Є. (2021)
Недбайло О. М. - Особливості тепломасообміну при сушінні керамічних виробів із надглазурними фарбами, Чернишин О. Г. (2021)
Петрова Ж. О. - Адсорбція застарілих мулових відкладень,торфу, тирси та композицій з них, Самойленко К. М., Новікова Ю. П., Вишнєвська Т. А. (2021)
Черняк Л. П. - Комплексне використання техногенної сировини в технології цементу, Мельник Л. І., Дорогань Н. О., Голоюх І. А. (2021)
Bieliaiev O. I. - Algorithmic support for multicriteria assessment of retail information systems, Liutenko I. V., Stratienko N. K. (2021)
Мельников А. Ю. - Система поддержки принятия решений для определения оптимального состава команды исполнителей на примере спортивного варианта игры "Что? Где? Когда?" (2021)
Іващенко Д. С. - Огляд і аналіз методів моделювання процесу розвитку епідемії, Куценко О. С. (2021)
Павлов О. А. - Задача дробово-лінійного програмування в умовах невизначеності, Вознюк О. В., Жданова О. Г. (2021)
Александров Е. Е. - О влиянии колебаний транспортируемой жидкости на область устойчивости замкнутой системы автоматического управления курсом автомобиля, Александрова Т. Е., Григорьев А. Л., Моргун Я. Ю. (2021)
Товажнянский В. И. - Алгоритмическое и программное обеспечение оптимального управления прерывистым тепловым режимом зданий (2021)
Прончаков Ю. Л. - Моделювання розташування віртуального розподіленого виробництва в умовах обмежених можливостей розвитку підприємства (2021)
Orekhov S. V. - Modelling semantic kernel of web resource, Malyhon H. V. (2021)
Нікуліна О. М. - Моделювання теплових процесів парогенератора АЕС для інформаційної технології оптимізації управління, Северин В. П., Коцюба Н. В., Бубнов А. І. (2021)
Мазманишвили А. С - Продольная ловушка электронного пучка в потенциальной яме магнитного соленоидального поля, Решетняк Н. Г. (2021)
Маринич І. А. - Моделювання системи автоматичного регулювання режиму натягу в чорновій групі клітей неперервного сортового стану, Сердюк О. Ю. (2021)
Зайцева Т. А. - Сучасні підходи до розв’язання контактної задачі про втиснення двозв’язного штампу в пружний півпростір, Шмельов І. І. (2021)
Павленко Є. П. - Дослідження методів класифікації типів даних при розробці програмного забезпечення комп’ютерної інженерії, Бутенко В. М., Губін В. О., Лубенець С. В. (2021)
Петрасова С. B. - Технологія визначення інформаційного порядку денного в потоках новинних даних, Хайрова Н. Ф., Колесник А. С. (2021)
Гамзаєв Р. О. - Застосування методів і технологій рекомендаційних систем для конфігурування динамічних лінійок програмних продуктів, Ткачук М. В. (2021)
Yamkovyi K. S. - Development and comparative analysis of semi-supervised learning algorithms on a small amount of labeled data (2021)
Мельников О. Ю. - Прогнозування результатів складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови випускниками-бакалаврами закладу вищої освіти при вступі до магістратури (2021)
Азаров О. Д. - Світлій пам’яті видатному науковцю від учнів, друзів і колег по роботі, Лужецький В. А. (2021)
Барабан М. В. - Розробка прогресивного веб-додатку зі згортковою нейронною мережею для розпізнавання зображень, Барабан С. В., Гармаш В. В. (2021)
Клятченко Я. М. - Захист блоків інтелектуальної власності у спеціалізованих комп’ютерних засобах на базі ПЛІС, Михайлюк О. С., Дудкова Л. М., Тарасенко-Клятченко О. В. (2021)
Колодний В. В. - Інформаційна технологія колективного прийняття рішень з вибором індивідуальних інструментів оцінювання альтернатив, Зелінська Д. О., Гірдвайніс В. А. (2021)
Коробейнікова Т. І. - Удосконалений метод розробки АРІ підвищеної швидкодії, Савицька Л. А. (2021)
Куцман В. В. - Верифікація та розпізнавання підпису як багатопараметричного процесу на основі спайкінгової нейронної мережі, Колесницький О. К. (2021)
Мельник А. М. - Метод виявлення неактуальної інформації в сервісно-орієнтованих корпоративних системах на прикладі систем оцінювання якості грунтів, Дивак М. П., Пасічник Р. М. (2021)
Романюк О. Н. - Метод перспективно-коректного текстурування, Дудник О. О., Романюк О. В., Озерчук Д. А. (2021)
Шемет Є. О. - Застосування згорткових нейронних мереж для діагностики COVID-19 на основі рентгенограм легень, Папа А. А., Яровий А. А. (2021)
Азаров О. Д. - Багатоканальна швидкодіюча система АЦП-ЦАП на базі високолінійних перетворювачів струм-струм, Богомолов С. В., Стахов О. Я. (2021)
Мартинюк Т. Б. - Особливості аналого-цифрового перетворення в логіко-часовому базисі, Зайцев М. О., Микитюк М. В. (2021)
Квєтний Р. Н. - Математичне моделювання фізіологічного процесу м’язового скорочення, Іванчук Я. В., Добровольска К. В. (2021)
Кирилащук С. А. - Побудова формалізованої математичної моделі для забезпечення розрахунку рейтингової оцінки, Хом’юк І. В., Бондаренко З. В., Кирилащук Т. Г. (2021)
Олійник О. Ю. - Побудова і аналіз комп’ютерних моделей резонаторів ємностей технологічних апаратів візуальними засобами Python, Тараненко Ю. К. (2021)
Приходько С. Б. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру Web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Laravel, Приходько Н. В., Ворона М. В., Бєловол І. О. (2021)
Губенко С. І. - Дефекти зміцненого шару за лазерної дії, Парусов Е. В., Парусов О. В. (2021)
Доненко І. В. - Переваги пасивного будинку та технічні вимоги у зведенні енергозберігального будинку, Назаренко О. М., Троценко А. О. (2021)
Іваненко Д. С. - Сучасні теоретичні та практичні заходи підвищення енергоефективності промислових будівель у м. Запоріжжя, Іщенко О. С., Назаренко О. М. (2021)
Іванцов С. В. - Прогноз механічних властивостей виробів із металу, Тютєрєв І. А., Слупська Ю. С., Сінчук Р. Р. (2021)
Кондратьєв А. В. - Енергозберігальна технологія виготовлення елементів будівельних конструкцій із полімерних матеріалів, Пронцевич О. О. (2021)
Котенко Д. В. - Математична модель прогнозу міцності маловуглецевої сталі (2021)
Хассан А. - Використання ІМБ-технологій для досягнення нульового енергоспоживання будівель, Доненко В. І., Іщенко О. Л. (2021)
Должанський А. М. - Перехід від умовної деформації до логарифмічної при аналітичному опису зміцнення металів, Аюпова Т. А., Носко О. А., Рибкін О. П., Аюпов О. А. (2021)
Лісовий М. М. - Вплив стимуляторів росту на ризогенез клонів Thuja occidentalis L. в умовах in vitro (2021)
Хомюк П. Г. - Становлення та особливості застосування нормативів з таксації товарної структури запасів деревостанів і заготовлених круглих лісоматеріалів, Осадчук Л. С., Портах С. В. (2021)
Новак А. А. - Особливості формування клімату Північно-Західного Поділля та їх вплив на ведення лісового господарства в регіоні, Михайлів О. Б., Хоєцький П. Б., Копій С. Л., Фізик І. В., Агій В. О. (2021)
Герасименко І. М. - Перспективні напрями боротьби з пожежами у лісовому господарстві України, Соловйова О. О., Пронь С. В. (2021)
Рум'янков Ю. О. - Quercus robur L. в історичних насадженнях Національного Дендрологічного Парку "Софіївка" НАН України за різних фітоценотичних умов, Порохнява О. Л., Музика Г. І., Грабовий В. М. (2021)
Горбенко Н. Є. - Відтворення елементів садівництва, городництва та рільництва відповідно до історико-етнографічного районування території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Марискевич О. Г., Курницька М. П. (2021)
Кратюк О. Л. - Зміна ґрунтових параметрів у свіжому дубово-сосновому суборі під впливом напіввільного утримання мисливських тварин в умовах Центрального Полісся, Орлов О. О. (2021)
Кобець О. В. - Проєкт реконструкції плодового саду Хортицької Національної Академії міста Запоріжжя, Бредіхіна Ю. Л. (2021)
Ковтун Т. І. - Особливості фенології совкоподібних лускокрилих (Lepidoptera, Noctuoidea) в умовах приміської зони міста Житомир (2021)
Корусь М. М. - Зумовленість і прояви сильватизації постаграрних екосистем української частини транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся", Ященко П. Т. (2021)
Radomska M. M. - The analysis of airports' physical factors impacts on wildlife, Horobtsov I. V., Cherniak L. M., Tykhenko O. M. (2021)
Пилипенко С. М. - Класифікація бухгалтерського аутсорсингу та доцільність його застосування в Україні, Банера Н. П., Гелей Л. О. (2021)
Старчевський В. Л. - Адгезійні властивості бітуму, модифікованого епоксидом рослинного походження у присутності ініціаторів, Гринчук Ю. М., Маціпура П. А. (2021)
Яремчук Л. А. - Дослідження впливу барвників і термодеревини на експлуатаційні характеристики захисно-декоративних покриттів деревини, Кушпіт А. С., Кобринович М. С. (2021)
Мельник О. С. - Система ідентифікації оригіналу відео за його фрагментом з використанням згорткових нейронних мереж, Базилевич Р. П. (2021)
Пітух І. Р. - Способи організації руху моніторингових, інтерактивних і діалогових даних у структурах розподілених комп'ютерних систем, Возна Н. Я. (2021)
Згоба М. І. - Прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі методами нейронної мережі, Грицюк Ю. І. (2021)
Сенів М. М. - Засіб для підбору методології розроблення програмного забезпечення з урахуванням метрик проєкту (2021)
Шевчук К. - Концепція твору мистецтва в естетиці Романа Інґардена (2021)
Титар О. - Культурна традиція у побудові сучасних ідентичностей: глобалізація і есенціалізм (2021)
Мудраков В. - Методологічно-ціннісні аспекти дослідження ґендерної ідентичності (2021)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Середньовічна ісламська філософія (2021)
Шевчук О. - Пограниччя як простір зустрічі з Іншим (2021)
Семерин Х. - Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент (2021)
Мулярчук Є. - Міжкультурне порівняння феномену покликання (2021)
Каплична Л. - Смислова сфера: оцінка результативності життя О. Гай-Головка крізь призму національної ідентичності (2021)
Мініч А. - Раціональність християнської молитви з точки зору економічної теорії (2021)
Веремейчик С. - Концептуалізація душевного у релігійно-атропологічних пошуках Київської філософської школи ХІХ – першої половини ХХ ст. (2021)
Аніщенко Г. Ю. - Бухгалтерський облік операцій з безоплатного одержання основних засобів: удосконалення методології та практики, Кучеренко Т. Є., Мельник Л. Ю. (2021)
Голубкова І. А. - Тенденції розвитку підприємництва в морській галузі, Бабаченко М. В., Яворська А. Ф., Левинська Т. І., Бурмака Л. О. (2021)
Грущинська Н. М. - Національний брендинг в забезпеченні міжнародної спеціалізації національної економіки (2021)
Гуторов О. І. - Науково-практичні підходи та напрями формування організаційно-економічного забезпечення екологізації сільського господарства України в умовах сталого розвитку, Бурляй А. П. (2021)
Маренич Т. Г. - МСФЗ в Україні: проблеми практичного запровадження (2021)
Томілін О. О. - Краудфандинг як інструмент залучення інвестицій в інноваційні технології, Ставицька В. О., Тимко А. К. (2021)
Пахуча Е. В. - Сучасні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств", Бабика В. О., Клєпчева О. В. (2021)
Сушарник Я. А. - Аналіз сучасного стану ринку скотарства (2021)
Худавердієва В. А. - Проблеми та перспективи формування конкурентних переваг підприємств АПК, Мерчанський В. В., Храпач К. Г. (2021)
Чебанова О. П. - Влив інтерфейсу на конверсію сайту (2021)
Шелудько Л. В. - Вплив демографічної ситуації на трудовий потенціал країни, Онищенко О. С. (2021)
Шерстюк С. В. - Нормативно-правова база інформаційного забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств АПК, Посилаєва К. І., Шерстюк К. Д. (2021)
Сколотій І. В. - Організація системи бюджетування на аграрних підприємствах (2021)
Бібла І. І. - Торговельна політика країн у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми (2021)
Олійник О. В. - Ефективність виробництва пшениці при різних підходах до формування парку зернозбиральних комбайнів сільськогосподарських підприємств, Макогон В. В. (2021)
Яценко О. М. - Торговельні аспекти продовольчої безпеки у багатосторонній торговельній системі, Тананайко Т. С., Гальперіна Л. П., Гончаренко Н. І., Хорошун О. (2021)
Гаврилюк Ю. М. - Соціальні та геокультурні стратегії в сучасних теоріях економічного розвитку, Мокрецова Н. Я. (2021)
Свірко С. В. - Бюджетна безпека: місце та роль в сучасному механізмі державного управління, Тарасова Т. О. (2021)
Криничко Ф. Р. - Проблеми фінансування системи охорони здоров’я як фактору розвитку державної політики в сфері громадського здоров’я, Мотайло О. В. (2021)
Тюхтенко Н. А. - Цифровізація як чинник забезпечення нової маркетингової філософії сучасних бізнес-екосистем, Барна М. Ю., Казакова Т. С. (2021)
Єгоров Б. В. - Оцінка конкурентоспроможності харчової продукції та рівня регіональної продовольчої безпеки, Кордзая Н. Р. (2021)
Антощенков Р. В. - Динаміка колісної машини у складі посівного агрегату, Антощенков В. М., Білик С. Г., Дюндик С. М. (2021)
Пономарьова М. С. - Вплив інвестування на інноваційний розвиток підприємства, Мещеряков В. Є. (2021)
Устік Т. В. - Економічні і екологічні аспекти економіки в умовах Smart Specialisation, Черевко І. В., Шарко Б. В., Садиков М. А. (2021)
Ярема Л. В. - Управління ресурсним потенціалом регіону, Замора О. І. (2021)
Кoрeнюк П. I. - Oсoбливoстi митнoгo рeгулювaння вiтчизнянoгo прoдoвoльчoгo ринку в сучaсних умoвaх, Зeнiнa-Бiлiчeнкo A. С. (2021)
Чміль Г. Л. - Трансформація простору функціонування бізнес-структур під впливом цифровізації: вимір маркетплейсів (2021)
Пасемко Г. П. - Методика розрахунку та стан показників продовольчої безпеки в Україні, Бага Л. Г., Пащенко Ю. В., Шевченко С. В. (2021)
Беляновская Е. А. - Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик паровой компрессорной холодильной установки с адсорбционным холодильным модулем, Пустовой Г. Н., Скляренко А. И., Сухой М. П., Сухой К. М., Еремин А. О., Прокопенко Е. М. (2020)
Василів С. С. - Визначення витратних характеристик ресивера за допомогою комп’ютерного моделювання, Жданов В. С., Євсеєнко М. В. (2020)
Косолап А. И. - Проверка численной эффективности методов глобальной оптимизации (2020)
Кузяєв І. М. - Математичне моделювання процесів охолодження трубних заготовок із полімерів, Митрохін О. А., Казіміров І. П. (2020)
Левчук І. Л. - Моделювання процесу синтезу ацетилену в ChemCAD та особливості зв’язку зі SCADA за допомогою технології OPC, Мисов О. П., Фесенко К. О. (2020)
Лисенко В. Т. - Прикладне використання Arduino NANO у вигляді Wi-Fi-керованого пересувного відео-пристрою, Васьковець А. А., Дубовик Т. М. (2020)
Олевська Ю. Б. - Розвиток методів комп’ютерного моделювання в протеомиці, Олевський В. І., Олевський О. В. (2020)
Осташко І. О. - Моделювання аеромеханіки процесу подрібнення у відцентровому млині, Науменко О. П. (2020)
Тарнопольський О. Б. - Проєктно-комп’ютерна технологія у навчанні англомовного академічного письма студентів мовного закладу вищої освіти, Сторожук С. Д. (2020)
Яриз В. А. - Исследование движения несжимаемого газа в вихревом теплогенераторе, Никольський В. Е., Гнатко Е. Н., Палагнюк А. Т., Лободенко А. В., Ведь В. В., Павлюс С. Г. (2020)
Гальцова О. Л. - Стратегічні аспекти конкурентоспроможності регіонів України за показниками бізнес-клімату, Дмитриченко М. І. (2020)
Бутко М. П. - Методологічне стратегізування регіонального розвитку в умовах модернізації інституціонального базису української держави, Харченко Ю. П. (2020)
Тимчишин Ю. В. - Концептуальні засади формування стратегій економічної безпеки регіонів (2020)
Павлов О. І. - Роль агрохолдингів в інклюзивному розвитку об’єднаних територіальних громад і районів: синергетичний ефект децентралізації, Дідух С. М., Барвіненко В. Д. (2020)
Pin A. M. - Vertical greening systems as an inherent feature of sustainable smart city (2020)
Завгородній А. В. - Маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком туристичної сфери регіону, Крупіца І. В., Павлюк С. І., Лагодієнко В. В. (2020)
Маслак О. М. - Перспективи розвитку регіонального ринку молока та молочної продукції Сумської області, Самілик М. М., Вовчок С. В. (2020)
Бачинська М. В. - Аналіз освітніх міграційних процесів: регіональний аспект, Семів Л. К., Семів С. Р. (2020)
Вітюнін В. О. - Стан і тенденції розвитку торгівлі в контексті забезпечення професійної компетентності працівників (2020)
Студенець В. О. - Соціальні чинники ефективності трудової діяльності: сутність і тенденції розвитку (2020)
Галамай Р. Я. - Шляхи підвищення ефективності справляння податків до бюджетів територіальних громад на основі податкового менеджменту (2020)
Давимука С. А. - Економічна криза, обумовлена пандемією COVID-19: передбачення, прогнози, заходи пом’якшення, Федулова Л. І. (2020)
Рущишин Н. М. - Обґрунтування стратегічних напрямів і структурних результатів реформування економіки України (2020)
Казьмір Л. П. - Концептуальні аспекти модернізації системи управління розвитком промисловості в Україні (2020)
Яхно Т. П. - Перспективні напрями розвитку вітчизняного гастротуризму в умовах євроінтеграції, Мартинюк У. А. (2020)
Zhyvko M. A. - Civilization challenges to global economic development, Zastavnyy A. R., Ivashchuk O. V. (2020)
Стадницький Ю. І. - На шляху до пізнання національної економіки України (2020)
Про журнал "Регіональна економіка" (2020)
Правила для авторів (2020)
Зміст за рік (2020)
Ахмедова Е. Р. - Розширення повноважень президента Туреччини: новий правовий порядок та його наслідки (2021)
Васильєв С. В. - "Невизначеність" у механізмі правового регулювання процесуальних правовідносин та юридичні інструменти її усунення (2021)
Груша В. В. - "Кумівство" як підстава відводу (самовідводу) складу суду: аналіз судової практики, Дяченко С. В. (2021)
Притченко Р. С. - Особливості сучасної методології дослідження судової практики (2021)
Ткаля О. В. - Витоки правових аномалій, їх історичні причини (2021)
Білик П. П. - Адміністративний розсуд в публічному адмініструванні та його зв’язок з юридичною деонтологією: теоретико-правовий аспект, Осадча І. А. (2021)
Ільєва Н. В. - Основні функції нотаріальної таємниці в Україні, Крістєва Е. А. (2021)
Миколенко О. І. - Ступінь наукового обґрунтування і адміністративно-правового забезпечення конституційних засад відносин держави і церкви, Миколенко О. М. (2021)
Аверочкіна Т. В. - Публічне адміністрування морської діяльності в Україні: проблеми та рішення (2021)
Коваль Н. О. - Митні формальності щодо іноземних військових кораблів, їх озброєння та екіпажів у портах України (2021)
Ковбан А. В. - Правовий генезис концепції свободи відкритого моря (2021)
Кузнецов С. О. - Організаційно-правові механізми протидії нелегальній міграції морем (2021)
Кузнєцов С. С. - Азово-керченська акваторія у концепції історичних вод (2021)
Барський В. Р. - Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу щодо охорони прав на географічні зазначення: передумови, стан і перспективи, Дворніченко Д. Ю. (2021)
Голоденко И. А. - Оказание образовательных услуг заведениями высшего образования в условиях пандемии коронавирусного заболевания Covid-19 (проблемные аспекты), Корнеева Е. М. (2021)
Гусейнова Е. М. - Содержание, осуществление и защита права ребенка на имя (по законодательству Украины и Российской Федерации) (2021)
Дяченко С. В. - Електронні засоби доказування в цивільному процесі, Шевчук В. Р. (2021)
Канзафарова І. С. - Забезпечувальний (гарантійний) платіж як непоіменований спосіб забезпечення виконання зобов’язання, Федорко М. С. (2021)
Кухарєв О. Є. - Особливості спадщини як об’єкта цивільних прав (2021)
Денисюк П. Д. - Застава як запобіжний захід в кримінальному провадженні: окремі проблемні аспекти (2021)
Дроздович Н. Л. - Критерії визнання ефективності / неефективності надання правової допомоги у кримінальному провадженні за даними судової практики Верховного Суду (2021)
Мельнікова О. О. - Особливості використання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, Форос Г. В. (2021)
Чуваков О. А. - Концептуальные основы квалификации государственных преступлений в годы великой отечественной войны (2021)
Лигустро А. - Падение Берлинской стены: воспоминания и размышления одного свидетеля тридцать лет спустя (2021)
Садова Т. С. - До питання про співвідношення воєнних та військових злочинів у міжнародному та національному праві (2021)
Толкаченко О. В. - Острів Зміїний: еколого-ресурсні війни та їх наслідки (2021)
Фединяк Г. С. - Термінологія міжнародних договорів за участю України (на прикладі угод про соціальне забезпечення) (2021)
Олексійчук А. М. - Узагальнений диференціально-лінійний криптоаналіз блокових шифрів (2021)
Єсіна М. В. - Генерація загальносистемних параметрів для схеми електронного підпису Rainbow для 384 та 512 біт безпеки, Кандій С. О., Острянська Є. В., Горбенко І. Д. (2021)
Горбенко І. Д. - Концепція синтезу одного класу самосинхронізуючих дискретних сигналів, Потій О. В., Замула О. А. (2021)
Єсин В. И. - Анализ формальных моделей обеспечения целостности данных и их применимость для баз данных, Рассомахин С. Г., Вилигура В. В. (2021)
Єсіна М. В. - Дослідження та аналіз реалізацій кандидатів другого раунду конкурсу NIST PQC, що орієнтовані на сімейства FPGA Xilinx, Шахов Б. С. (2021)
Кандій С. О. - Аналіз складності атак на мультиваріативні криптографічні перетворення з використанням алгебраїчної структури поля, Малєєва Г. А. (2021)
Котух Е. В. - Некоторые результаты разработки схем криптографических преобразований с использованием неабелевых групп, Северинов А. В., Власов А. В., Теницкая А. А., Зарудная Е. А. (2021)
Коляденко Ю. Ю. - Метод оптимізації розподілу частотного ресурсу з повторним використанням частот для систем когнітивного радіо, Коляденко О. В., Муляр Б. П. (2021)
Yermoshyn M. - Architecture of network knowledge base of a complex military system, Poberezhnyi A., Onopriyenko O., Shuryha M. (2021)
Рязанцев О. В. - Об эффекте Доплера в радиолокации, Марченко С. В., Кулик М. В. (2021)
Крижановський В. Г. - Підслуховування NFC-зв’язку на частотах вищих гармонік, Сергієнко С. П., Чернов Д. В., Крижановський В. В. (2021)
Борщев В. Н. - Дисперсия наночастиц в оптически прозрачные полимерные матрицы, Листратенко А. М., Проценко М. А., Тымчук И. Т., Кравченко А. В., Судья А. В., Слипченко Н. И., Чичков Б. Н. (2021)
Жуков Б. В. - Контроль разности уровней жидкости в смежных резервуарах, Одновол А. В. (2021)
Макаров Д. Г. - Дослідження підсилювача класу E/F3 з паралельним контуром, Чернов Д. В., Крижановський В. В., Рассохіна Ю. В., Крижановський В. Г., Грєбєнніков А. (2021)
Moshchenko I. - Possibility of using CMS Maple to study laws of distribution of random variables, Nikitenko O., Kozlov Yu. V. (2021)
Рефераты (2021)
Терехова Т. О. - Поняття та ознаки кадастрової діяльності (2021)
Голобутовський Р. З. - Громадський контроль за діяльністю публічних службовців в органах судової влади (2021)
Єпринцев П. С. - Реалізація в Україні глобальних цілей Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 2011–2020 рр., Червінчук А. В. (2021)
Макарчук В. В. - Адміністративно-правовий статус правоохоронних органів як суб’єктів формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони (2021)
Цуркан О. П. - "Добір" чи "відбір" на посаду поліцейського: до питання визначення понять (2021)
Шеховцова В. В. - Сучасне бачення природи безпеки інтелектуальної власності підприємств України (2021)
Данилевський А. О. - Кримінально-правова охорона земель, на яких знаходяться об’єкти нерухомої культурної спадщини: аналіз окремих законодавчих ініціатив, Данилевська Ю. О. (2021)
Коміссаров М. Л. - Термінологія кримінального права, Коміссарова Н. О. (2021)
Назимко Є. С. - Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони хуліганських дій, Демчишин Д. А. (2021)
Пересада О. М. - Відмежування умисного вбивства від самогубства та нещасного випадку: теоретико-методологічні підходи (2021)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Земельні відносини як об’єкт кримінально-правової охорони в Україні (2021)
Синюшко Д. А. - Дореволюційний період розвитку законодавства з протидії злочинності у сфері лісового фонду (2021)
Тіточка Т. І. - Роль неповнолітньої жертви в механізмі перверсивної кримінально протиправної поведінки (2021)
Щербіна А. В. - Генеза та передумови розвитку автоматизованої системи документообігу суду в Україні (2021)
Воробей А. О. - Проблемні питання та перспективи вдосконалення спрощеного досудового розслідування (2021)
Ковальов К. М. - Спеціальні знання в судовій експертизі визначення давності документа (2021)
Кубарєв І. В. - Тактика допиту: закордонний досвід, Барган С. С. (2021)
Курнаєва К. Г. - Слідчий експеримент у кримінальному провадженні: історичний аналіз (2021)
Савчук М. А. - Обґрунтованість підозри як умова застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Шапарь А. О. (2021)
Смирнов М. І. - Відеоконференція як процесуальна форма використання інформаційних технологій у кримінальному провадженні України (2021)
Сальнікова Н. В. - Забезпечення якості освіти у відомчих ЗВО: співпраця з міжнародними громадськими організаціями (2021)
Уткіна Г. А. - Деякі аспекти реформування юридичної освіти в Україні, Дацюк Т. К. (2021)
Мердова О. М. - Методи оцінювання ефективності поліцейської діяльності, Філіпенко А. Ю. (2021)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гайденко П. И. - Суд над Поликарпом, игуменом Печерским: каноническо-правовые стороны конфликта (2020)
Головко О. Б. - Взаємини Краківського і Волинського князівств в 90-х роках ХІІ ст. (2020)
Степанков В. С. - Пилявецька битва 1648 року очима її польських учасників на сторінках щоденників і реляцій, Степанков В. В. (2020)
Мацьков О. М. - Шлях до Любара: початковий етап походу московсько-українських і польсько-татарських військ під час Чуднівської кампанії 1660 року (2020)
Степанков В. В. - Образ політичної еліти України доби Національної революції (1648-1676 рр.) у польській історіографії кінця ХІХ – перших десятиріч ХХІ ст. (2020)
Калуцький С. С. - Становлення "національної аристократії" республіки "Військо Запорізьке" у науково-історичній творчості В’ячеслава Липинського (2020)
Боровець І. І. - Т. Г. Масарик та словацькі емігранти в США (1914-1918 рр.) (2020)
Віднянський С. В. - Томаш Масарик і Августин Волошин (2020)
Дейнека Л. В. - Масарик і Україна (2020)
Кравчук О. М. - З історії чесько-українських взаємин у ХІХ – першій половинні ХХ ст., Калитко С. Л., Завальнюк К. В. (2020)
Завальнюк О. М. - Академічні свободи в українських університетах: перший національний досвід європейського рівня (1917-1920 рр.) (2020)
Кравчук О. М. - В. Приходько про укладення Варшавського договору 1920 р. між УНР і Польщею та його наслідки, Марценюк Н. М. (2020)
Гуменюк А. О. - Етно-демографічна структура населення Польщі після Другої світової війни (1945-1950 рр.) (2020)
Комарніцький О. Б. - Перебудовчі віяння у громадсько-політичному житті педагогічних ЗВО Західної України (середина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2020)
Копилов С. А. - Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси: монографія. За ред. чл.-кор. НАН України С. В. Віднянського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 814 с., Боровець І. І. (2020)
Боровець І. І. - Словаччина між демократією та авторитаризмом (огляд колективної монографії: Dva režimy jednej krajiny / Yaroslava Roguľová a kol. Bratislava: Veda, 2017. 216 s.) (2020)
Калуцький С. С. - Кореньков О. "Ісламська держава": наймасштабніша битва сучасності. Київ: Видавець Мельник М. Ю., 2020. 312 с. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Варгата О. В. - Теоретичний аналіз психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності, Кулешова О. В., Міхеєва Л. В. (2021)
Дробот О. В. - Психологічні прояви масової пандемічної свідомості (2021)
Медведська О. І. - "Хороша" і "погана" людина: особливості категоризації особистості дорослими вебкористувачами (2021)
Тарасюк І. В. - Стратегії акультурації мігрантів у контексті міжкультурної взаємодії (2021)
Горбач І. В. - Проблема визначення поняття "професійне самовизначення" в психології, Тимощук Є. А. (2021)
Вовченко О. А. - Специфіка кризи підліткового віку осіб із порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Жигайло Н. І. - Психотерапія порушень сну: трансдіагностичний підхід, Волошина О. Є. (2021)
Громова Н. М. - Ставлення студентів до вивчення англійської мови та критичного читання як складника читацької компетентності (2021)
Гуцуляк О. П. - Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці в осіб з особливими потребами (2021)
Марченко О. С. - Теоретичний огляд мотиваційних аспектів занять спортом у студентів ЗВО, Білюк С. П., Стадніков Г. В. (2021)
Мірошниченко О. А. - Роль вікових відмінностей індивідуально-типологічних особливостей українських зимівників у процесі адаптації до екстремальних умов (2021)
Tyron O. M. - How to use writers' pieces of art – popularizers of science and technology for the development of soft skills of engineering students (2021)
Шестопал І. А. - Психологічні особливості самовизначення сучасної молоді (2021)
Августюк М. М. - Теоретичний аналіз концептуальних підходів до операціоналізації емоційного інтелекту (2021)
Костіна Т. О. - Результати адаптації методики "gender bias quiz" українською мовою, Булах І. С. (2021)
Давидова О. В. - Ефективність психотерапевтичних практик майндфулнес у регуляції стресостійкості в юнацькому віці (2021)
Дерев’янко С. П. - Сучасна проблематика когнітивно-поведінкової терапії (2021)
Запша Г. М. - Теоретико-методологічне забезпечення сучасного менеджменту, Дідур Г. І., Рощін І. Г. (2021)
Васютинська Л. А. - Теоретичні аспекти дослідження інфраструктури в контексті проєктного підходу (2021)
Редзюк Є. В. - Ринкова розвиненість економік ЄС і України: асиметрія та шляхи її подолання (2021)
Гудзинський О. Д. - Результативна система забезпечення конкурентоспроможного сталого розвитку підприємницьких структур, Судомир С. М., Гуренко Т. О., Гудзинська Ю. С., Судомир М. Р. (2021)
Біланич Л. В. - Значення соціального бізнесу в контексті сталого розвитку економіки України, Кулеша-Любінець М. М., Кулініч Т. В. (2021)
Максименко І. П. - Суперечності в поєднанні соціальної справедливості та економічної ефективності (2021)
Ілляшенко І. О. - Стратегічний менеджмент як інструмент удосконалення системи управління туристичним підприємством, Бойко Н. О., Колісниченко Т. О., Панкратов О. М., Полюхович М. (2021)
Літовка-Деменіна С. Г. - Вплив COVID-19 на розвиток маркетингових досліджень у туризмі під час пандемії та світової кризи, Панченко С. А. (2021)
Пономаренко І. В. - Інструмент інтернет-маркетингу – SEO-оптимізація сайту підприємства, Сапян А. С. (2021)
Кузьменко О. Ю. - Вплив пандемії на розвиток логістики: досвід ЄС та проблематика в Україні, Кузьменко В. С., Кухтіна В. П. (2021)
Пономаренко Н. М. - Особливості використання електронної системи PROZORRO в державних закупівлях в Україні: проблеми та шляхи їх подолання, Возняковська К. А., Неміш Ю. В. (2021)
Вдовенко Н. М. - Інноваційно-інвестиційні засади економічного розвитку зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації, Коробова Н. М., Невесенко А. В. (2021)
Писаренко Н. В. - Актуарні моделі у сфері страхування сільськогосподарських культур, Аблова О. К., Дудко О. С., Маляревський В. М., Косяк М. В. (2021)
Витвицька О. Д. - Актуальні питання використання інноваційних рішень у системах управління відходами, Пундик М. Р. (2021)
Мартинишин Я. М. - Підсистеми функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління мистецькими закладами вищої освіти, Фейчер О. О. (2021)
Хлистун О. С. - Менеджмент мистецького університету майбутнього: вектори розвитку, виклики та трансформації, Крупа О. П. (2021)
Степанков В. С. - Проблеми формування методологічних засад концепту навчального курсу "Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО" (з власного досвіду викладання) (2020)
Ганаба С. О. - Стандартизація тестового контролю перевірки засвоєння знань як фактор якості історичної освіти (2020)
Мисан В. О. - Полікультурність у змісті шкільної історії: вимога часу, чи забаганка науковців? (2020)
Борчук С. М. - Позанавчальна діяльність вчителя історії України: етнокраєзнавчий компонент, Санкович М. В. (2020)
Дубінський В. А. - Україна в роки другої світової війни: інформаційний компонент, Верстюк В. В. (2020)
Загребельна Н. І. - Використання основних груп методів навчання в процесі навчання шкільного курсу історії, Осмоловська І. С. (2020)
Камбалова Я. М. - Навчальна дисципліна історії України у закладах загальної середньої освіти: культурологічний компонент змісту (2020)
Камбалова Я. М. - Туристично-краєзнавчі заходи як засіб патріотичного виховання, Семенова А. В. (2020)
Коляда І. А. - Тестові технології засобами художньої літератури на уроці історії України, Якущенко Ю. Ю. (2020)
Кравчук О. В. - Особливості використання ментальних карт на уроках історії (2020)
Юрчак Т. М. - Використання методу усної історії в учнівських проєктах на уроках історії в закладах загальної середньої освіти (2020)
Шкурко І. І. - Еволюція підготовки вчителів у традиціях історичного факультету НПУ імені М. Драгоманова: педагогічний контент (2020)
Комарніцький О. Б. - Навчальна та навчально-методична робота історичного факультету Кам’янець-Подільського педінституту у роки державної незалежності України (1991-1997 рр.) (2020)
Завальнюк О. М. - Проблеми становлення національної освіти в період Української революції 1917-1920 рр. як навчальна дисципліна (2020)
Бакка Т. В. - Формування громадянської компетентності у студентів педагогічних закладів вищої освіти у процесі професійної підготовки, Богомаз О. Ю. (2020)
Білецька Т. В. - Використання тренінгових технологій під час викладання суспільних дисциплін у вищих військових навчальних закладах (2020)
Горбатюк О. В. - Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів історії (2020)
Дубінська А. В. - Usage of Suggestopedia in ESP for Students Majoring in History (2020)
Ігнатенко Н. В. - Методика застосування інноваційних дидактичних технологій при вивченні історичних дисциплін у закладі вищої освіти (2020)
Паур І. В. - Навчальна дисципліна "Музейна справа" для студентів художніх спеціальностей: з досвіду викладання (2020)
Чуткий А. І. - Митрофан Довнар-Запольський: новатор педагогічної справи в Україні (2020)
Шевчук З. С. - Дотримання принципів академічної доброчесності та культури – дієвий інструмент формування компетентного фахівця закладу вищої освіти (2020)
Юга О. А. - Громадянська освіта в системі сучасної вищої освіти: актуальність, цілі і завдання (2020)
Яблонська Д. Р. - Степан Гаєвський – професор Кам’янець-Подільського ІНО, науковець і прихильник УАПЦ (2020)
Боровець І. І. - Громадянська освіта та методика її навчання: підручник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / за загальною редакцією Т. В. Бакка, Т. В. Мелещенко. Київ: УОВЦ "Оріон", 2019. 320 с.: іл. (2020)
Газін В. В. - Боровець І. І., Степанков В. В., Степанков В. С. Політична свідомість української політичної еліти (середина XVII – XVIII ст.). Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський: Комп’ютерно-інформаційна лабораторія історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2020. 40 с. (2020)
Дубінський В. А. - Основи правознавства: навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. Л. Глушковецький, А. А. Лубчинський, А. В. Семенюк-Прибатень. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. 298 с., Мельник О. А. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Саух П. - Розвиток критичного мислення як провідний тренд сучасного освітнього процесу (2021)
Рябченко В. - Корпоративна академічна нечесність як проблема соціальної відповідальності університету (2021)
Chervona L. - Social and cultural determinants of the University social responsibility, Bulvinska O. (2021)
Мурзіна О. - Методологія формування медіакомпетентності майбутніх лікарів (2021)
Волинець К. - Використання технологій віртуальної реальності в освіті (2021)
Дика Н. - Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови, Глазова О. (2021)
Ващенко Л. - Оцінювання навчальних досягнень у закладах загальної середньої освіти: погляд учасників освітнього процесу (2021)
Козир М. - Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти, Калініченко Т. (2021)
Родіна Н. - Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для людей з особливими потребами (2021)
Сисоєв О. - Підготовка бакалаврів з циркулярної економіки у Республіці Польща (2021)
Durdas A. - Modern approaches to teaching foreign languages at French universities, Kostenko O., Mostytska L. (2021)
Fullová D. - Particulate matter mass concentrations produced from pavement surface abrasion, Ďurčanská D., Higrevá J. (2016)
Батракова А. Г. - Оцінка техніко-експлуатаційного стану дорожнього одягу (2016)
Бубела А. В. - Використання диференційованого методу в проектах будівництва автомобільної дороги для обліку та оцінки активів дорожнього господарства (2016)
Гамеляк І. П. - Удосконалення технології гарячого ресайклінгу асфальтобетонних покриттів нежорстких дорожніх та аеродромних покриттів, Ренейська С. В., Палєшев О. С. (2016)
Гусєв О. В. - Розробка принципів забезпечення екологічної безпеки внутрішньо-аеродромних доріг: визначення та аналіз екологічних ризиків, Герасименко А.В., Маковська Ю. А. (2016)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження впливу термопласту "Superplast" на властивості асфальтобетонів, Циркунова К. В. (2016)
Заворотний С. М. - Моніторинг показників якості довгострокових контрактів на утримання автомобільних доріг (2016)
Ілляш С. І. - Дослідження вартісних аспектів будівництва цементобетонних дорожніх покриттів, Тимощук О. Ю. (2016)
Кватадзе А. І. - Метод визначення розрахункових періодів водно-теплового режиму для розрахунку дренажних пристроїв (2016)
Кваша В. Г. - Пропозиції з реконструкції мосту через р.Ворскла біля с.Копили на автомобільній дорозі М-03 – Київ – Харків – Довжанський км 344+615, Котенко В. Т., Нечипоренко М. В., Сухостат О. С. (2016)
Коваленко Л. О. - Оцінка аварійних ситуацій на дорожній мережі міст (2016)
Козарчук І. А. - Врахування транспортних витрат при оцінці вартості будівництва тимчасових споруд (2016)
Краюшкіна К. В. - Вплив стабілізаторів на покращення властивостей грунтів земляного полотна, Химерик Т. Ю., Скрипченко О. В. (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційний аналіз стану житлового фонду міста, Олійник С. В. (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційний аналіз нерухомості, Радзінська Ю. Б. (2016)
Мамонов К. А. - Використання геоінформаційних систем для оцінки вартості землі населених пунктів, Рудомаха А. В. (2016)
Усиченко О. Ю. - Аналіз існуючих методів для підбору геосинтечних матеріалів в дренажних конструкціях, Миколаєнко О. А. (2016)
Мішутін А. В. - Застосування пористих заповнювачів у бетонах для транспортних споруд, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2016)
Мусієнко І. В. - Розрахунок нежорстких дорожніх одягів у програмі УКРРДО16 (2016)
Онищенко А. М. - Моделювання напружено-деформованого стану асфальтобетонного покриття на південному мостовому переході, Аксьонов С. Ю., Дмитриченко А. М., Гаркуша М. В., Різніченко О. С. (2016)
Онищенко А. М. - Метод визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості для уточнення розрахунку монолітного цементобетонного покриття автомобільних доріг, Возний С. П. (2016)
Онищенко А. М. - Підвищення колієстійкості асфальтове-тонного покриття за рахунок використання полімерного в’яжучого, Різніченко О. С. (2016)
Ряпухін В. М. - Особливості визначення міцнісних і деформативних характеристик шарів нежорстких дорожніх одягів за кривими прогинів, Саркісян Г. С. (2016)
Савенко В. Я. - Застосування методів математичного моделювання для прийняття управлінських рішень в оцінці нерухомості, Бондаренко Л. П., Усиченко О. Ю. (2016)
Савенко В. Я. - Деякі особливості технології влаштування дорожніх покриттів із гравійно-емульсійних сумішей, Ракович І. В. (2016)
Славінська О. С. - Аналіз надходження вологи в дренажний шар дорожньої конструкції та методи його осушення, Приходько С. І. (2016)
Славінська О. С. - Оптимізація інженерних рішень на прикладі порівняння варіантів конструкцій дренажів мілкого закладення, Стьожка В. В. (2016)
Соколова Н. М. - Екологічне страхування в системі еколого-економічного управління екологізацією виробництва (2016)
Cолодкий С. Й. - Тріщиностійкість модифікованих високоміцних дорожніх бетонів, Гуняк О. М., Марків Т. Є. (2016)
Солодкий С. Й. - Вплив складових литої емульсійно-мінеральної суміші на кінетику її когезійної міцності, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2016)
Солоненко І. П. - Вплив на якість жорсткого дорожнього покриття добавок і наповнювачів (2016)
Угненко Є. Б. - Анализ и оценка технических характеристик геоинформационных систем при решении геодезических задач (2016)
Фоменко Г.Р. - Дорожньо-транспортні пригоди та їх причини, Поташева Н.С. (2016)
Харченко А. М. - Проблеми забезпечення майнових прав на земельні ділянки, відведені під будівництво доріг за стандартами FIDIC (2016)
Шпиг А. Ю. - Нормативна грошова оцінка земель транспортної галузі в умовах концесії (2016)
Шуляк І. С. - Щодо удосконалення динамічного методу випробувань дорожніх конструкцій (2016)
Запуск первой пациентской программы в Украине для обеспечения лучшей доступности лекарств от глаукомы (2021)
Анатычук Л. И. - Мониторинг температуры в процессе витреоретинальной хирургии, Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Кобылянский Р. Р., Назаретян Р. Э., Задорожный О. С. (2021)
Федирко П. А. - Радиационная катаракта после чернобыльской катастрофы – ее специфическая клиническая картина, Бабенко Т. Ф., Гаркавая Н. А., Доричевская Р. Ю. (2021)
Туйчибаева Д. М. - Динамика первичной и общей заболеваемости глаукомой среди взрослого населения Узбекистана, Ризаев Ж. А., Малиновская И. И. (2021)
Недзвецкая О. В. - Изменения в сетчатой и сосудистой оболочках глаза при болевой неоваскулярной глаукоме посттромботического и диабетического генеза, Кузьмина де Гутарра О. В. , Гончарова Н. А., Пастух И. В., Соболева И. А., Воронцова Н. М. (2021)
Егорова Е. С. - Влияние размеров макроаденом гипофиза на степень зрительных расстройств и динамику их послеоперационного восстановления, Гук Н. А., Украинец А. В. (2021)
Семак Г. Р. - Применение плазмы, обогащенной растворимыми факторами тромбоцитов, в лечении заболеваний глазной поверхности, Потапнёв М. П., Жерко И. Ю., Марушко А. В., Сментина А. В., Асаевич В. А. (2021)
Акперова А. Т. - Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных в Азербайджане: распространенность, факторы риска и лечение (2021)
Рыков С. А. - Исследование патогенетических механизмов снижения функции аккомодации у детей раннего возраста, Баринов Ю. В., Шаргородская И. В., Даниленко А. С. (2021)
Бездетко П. А. - Смартфон "наизнанку" (2021)
Гайдабрус А. В. - Динаміка змін структури психічних захворювань серед військовослужбовців, які лікувались у стаціонарі психіатричного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (2020)
Марута Н. О. - Об’єктивна оцінка ефективності терапії хворих з депресіями на основі аналізу їхніх мимовільних реакцій протягом комплексного психодіагностичного та психофізіологічного дослідження, Лінська К. І. (2020)
Штриголь Д. В. - Енурез: сучасні аспекти етіології, патогенезу, психо-, фармако-, фізичної та фітотерапії (частина 2), Штриголь С. Ю. (2020)
Kabachna I. V. - Correction of cognitive-mnestic dysfunction of rats after ketamine anesthesia under the influence of heteroside, Suprun E. V., Kabachnyy V. I., Mamina O. O. (2020)
Міщенко Т. С. - Вплив метаболічного синдрому на результат ішемічного кардіоемболічного інсульту, обумовленого фібриляцією передсердь, Бокатуєва В. В., Міщенко В. М. (2020)
Семчишин М. Г. - Застосування цитофлавіну при патогенетичній терапії черепно-мозкової травми у бійців організації об’єднаних сил (ООС) – антитерористичної операції (АТО) (2020)
Сухоносова О. Ю. - Оптимізація корекції порушень сну, мовленнєвого та когнітивного розвитку у дітей внаслідок перинатального ураження центральної нервової системи, Коренєв С. М. , Приходько Т. М., В. В. Сальникова, Петренко В. М., Гекова М. В. (2020)
Хонда О. В. - Клініко-неврологічна і нейроортопедична характеристика хворих з синдромом хребтової артерії екстравазального генезу (2020)
Антонович М. О. - Взаємозалежності базових емоційних станів та ранніх дезадаптивних схем у наркозалежних (2020)
Лісна Н. М. - Психологічні втручання, спрямовані на зменшення рівню споживання алкоголю, рекомендовані сучасними клінічними настановами (огляд закордонних публікацій) (2020)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - Медико-психологічні аспекти навчання академічно здібних та обдарованих дітей, Лантух І. В. (2020)
Демчук М. Б. - Порівняльні дослідження деяких марок лактози як наповнювачів для прямого пресування таблеток, Грошовий Т. А., Леськів О. М., Маланчук Н. В. (2021)
Мельник Г. М. - Вибiр стабілізатора екстемпоральної суспензії з вісмуту нітратом основним, Ярних Т. Г., Юр’єва Г. Б. (2021)
Britsun V. М. - Control of residual hydrogen peroxide after disinfection of laboratory glassware and equipment, Таrasenko N. L., Savina N. О., Ostanina N. V. (2021)
Хохлова К. О. - Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у настойці нагідок методом високоефективної тонкошарової хроматографії, Вишневська Л. І., Здорик О. А. (2021)
Стадницька Н. Є. - Аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів, які застосовують при захворюваннях порожнини носа, Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Фітьо І. В. (2021)
Мацюк О. Д. - Наукове обґрунтування застосування лопуха великого в сучасній медицині та аналіз фармацевтичного ринку препаратів на його основі, Вишневська Л. І., Бугай А. В. (2021)
Власенко І. О. - Фармацевтичне забезпечення препаратами інсуліну в Україні за 2016–2021 роки, Давтян Л. Л. (2021)
Мороз С. Г. - Аналіз рівня концентрації аптечних закладів в Україні, Зоідзе Д. Р., Лебедин А. М. (2021)
Корольов М. В. - Фізична доступність фармацевтичної допомоги в Одеській області до і після адміністративно-територіальної реформи, Громовик Б. П. (2021)
Симоненко Н. А. - Аналіз економічної доступності окремих груп кардіологічних препаратів в Україні за 2016–2020 роки, Подгайна М. В., Немченко А. С., Шпичак О. С. (2021)
Лехмак Я. Б. - Дослідження історичних аспектів становлення та розвитку військової фармації в Україні, Кубарєва І. В., Карпенко Л. А., Горбаньов В. В. (2021)
Грошовий Т. А. - Дизайн експерименту при проведенні досліджень зі створення таблетованих лікарських засобів. Повідомлення 4. Використання методу "Якість шляхом розробки" (QbD) при оптимізації складу та технології таблетованих лікарських засобів, Павлюк Б. В., Чубка М. Б., Демчук М. Б., Найда Ю. В. (2021)
Світлій пам'яті Гладуха Євгенія Володимировича (2021)
Бондаренко В. Л. - Розділення неоногелієвої суміші в комбінованій установці, Медушевський Є. В., Симоненко Ю. М. (2021)
Адамбаєв Д. Х. - Вдосконалення енергетичних характеристик генераторів абсорбційних холодильних агрегатів, Тітлов О. С. (2021)
Дем'яненко Ю. І. - Сезонні акумулятори тепла в схемах теплопостачання приватних житлових будинків, Дуднік Т. В. (2021)
Черниш Б. Б. - Моделювання процесів теплообміну в мікромеханічних перетворювачах на основі добавок наночасток графена, Артеменко С. В. (2021)
Бошкова І. Л. - Дослідження ефективності мікрохвильового нагріву нафтопродуктів, Волгушева Н. В., Тітлов О. С., Альтман Е. І., Мукмінов І. І. (2021)
Дьяченко Т. В. - Світовий ринок СПГ. Вимоги до якості поставляємого газу в різних регіонах світу (2021)
Борщевський В. В. - Структурна політика великих міст на сучасному етапі децентралізації (на прикладі Львівської ОТГ) (2021)
Чепелевський Ю. Л. - Особливості формування іміджу міста в контексті євроінтеграції (2021)
Іщук С. О. - Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір, Полякова Ю. В., Процевят О. С. (2021)
Семів Л. К. - Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону, Бачинська М. В., Семів С. Р. (2021)
Бідак В. Я. - Ризикогенні особливості підвищення зовнішньої міграційної активності населення Карпатського регіону, Бараняк І. Є. (2021)
Галас Л. І. - Конкурентні переваги розвитку зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств (2021)
Смоляр Л. Г. - Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0, Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. (2021)
Возняк Г. В. - Обґрунтування поведінкових закономірностей прийняття рішень суб’єктами фінансово-економічних відносин на регіональному рівні, Беновська Л. Я. (2021)
Васильців Т. Г. - Засоби фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад, Мульска О. П., Шопська Ю. К. (2021)
Мартинюк У. А. - Формування сталого розвитку медичного туризму в Україні, Кушнір Л. П., Терлецька О. В., Багрій М. В. (2021)
Лешко Х. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку туристичного підприємства (2021)
Прунцева Г. О. - Аналіз проблем функціонування інституціонального механізму продовольчої безпеки (2021)
Садова У. Я. - Бідність і логіка політики її подолання: монографія на актуальну тему (2021)
Данько Ю. І. - Споживчий ринок України: сучасні тенденції та напрями державного регулювання (2021)
Про журнал "Регіональна економіка" (2021)
Правила для авторів (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Samoilenko O. - The measurements results adjustment by the Least Square Method, Kuzmenko Y. (2021)
Самойленко О. М. - Зрівнювання результатів вимірювань за методом найменших квадратів, Кузьменко Ю. В. (2021)
Dovhan V. - Interlaboratory comparisons of calibration results of a multifunctional calibrator of electrical quantities, Nikitenko D., Shynder D. (2021)
Довгань В. В. - Міжлабораторні порівняння результатів калібрування багатофункціонального калібратора електричних величин, Нікітенко Д. В., Шиндер Д. С. (2021)
Surdu M. - AC phase controlled bridges – ground and main properties, Surdu D. (2021)
Сурду М. М. - Керовані за фазою мости змінного струму – основа та базові властивості, Сурду Д. М. (2021)
Kosheva L. - Specifics of biomedical parameters estimation of human organism respiratory subsystem, Ivanets O. (2021)
Кошева Л. О. - Особливості оцінювання медико-біологічних параметрів дихальної підсистеми організму людини, Іванець О. Б. (2021)
Samoilenko O. - The calibration and uncertainty evaluation by elementary measurement models (2021)
Самойленко О. М. - Калібрування та оцінювання невизначеності за елементарними моделями вимірювань (2021)
Різун В. - Стресогенні елементи латентного впливу реальних медійних повідомлень про пандемію COVID-19 на соціальні групи (до питання про методичний аспект планування дослідження), Гаврилець Ю., Петренко-Лисак А., Тукаєв С., Попов А., Іваскевич Д., Ячнік Ю. (2020)
Petryk O. - Esports Clubs’ Work in Media Spaces: Distinctive Features , Meleshchenko A., Volobuieva А. (2020)
Badji Ya. - Women’s Potential and Challenges in the Local Algerian Radio: The Case of "Al-Hudhna" Radio (Content analysis), Selami S. (2020)
Петренко С. - Проблема правди в журналістиці на зламі епох (2020)
Коцюмбас І. Я. - ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – 45-річний шлях до вдосконалення (2021)
Авдос'єва І. К. - Терапія птиці при ураженні орнітобактеріозом, Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Чайковська О. І. (2021)
Авдос'єва І. К. - Значення серологічного моніторингу для проведення терапії орнітобактерозу птиці, Чайковська О. І., Басараб О. Б., Регенчук В.В. (2021)
Бібен І. А. - Біологічні властивості екологічних культур Mycobacterium vaccae, Сосницький О. І., Зажарський В. В., Сосницька А. О. (2021)
Бокотько Р. Р. - Гістологічні зміни за експериментального увеїту у кролів на фоні введення стовбурових клітин, Савчук Т. Л., Шупик О. В., Данілов В. Б., Кладницька Л. В., Пасніченко О. С., Благий Р. С., Кристиняк Ю. М. (2021)
Величко В. О. - Ефективність мікроелементів у формуванні механізмів захисту організму за впливу стресових факторів середовища (2021)
Величко В. О. - Технічний регламент, як регулятор комплексного ефективного функціонування підприємств ветмедицини в ринкових умовах, Гримак А. В., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2021)
Гримак А. В. - Інформаційне забезпечення ефективності маркетингу ринку продукції для ветеринарної медицини і тваринництва, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2021)
Клестова З. С. - Чутливість коронавірусу свиней до дії різних температур (2021)
Коробова О. В. - Дослідження деградації діазинону в модельному розчині із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії, Самарська Л. К., Гуменюк С. Л., Березюк М. І., Юркевич М. В. (2021)
Косенко Ю. М. - Характеристика дієтичних кормів для домашніх тварин, доступних на ринку України, Везденко О. С., Зарума Л. Є., Сех О. А., Шкільник О. С. (2021)
Коцюмбас І. Я. - Встановлення параметрів гострої і підгострої токсичності присипки на основі йодоформу, Патерега І. П., Кушнір В. І., Жила М. І., Мартиник С. Я., Чудяк М. М. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в перший період лактації та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, відтворні функції та гематологічні показники, Бомко В. С. (2021)
Кузьміна Н. В. - Активність і вміст ізозимів аспартатамінотрансферази у зв’язку з виживанням сперміїв бугаїв, Остапів Д. Д., Чайковська О. І., Остапів Р. Д., Панич О. П. (2021)
Кушнір І. М. - Вплив солей полігексаметиленгуанідину на мікробіологічні показники води, Колодій Г. В., Кушнір В. І., Мурська С. Д., Семен І. С., Бербека У. З. (2021)
Кушнір І. М. - Мікробіологічний моніторинг меду, Семен І. С., Колодій Г. В., Мурська С. Д., Кушнір В. І., Бербека У. З. (2021)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки для курчат-бройлерів, Бойко Г. Й., Вільха О. М., Неділька Г. Ю., Федор Г. Ю. (2021)
Левицький Т. Р. - Деякі показники якості рослинних олій при різних умовах зберігання, Моравська О. В., Федор Г. Ю., Неділька Г. Ю., Кушнір Г. В. (2021)
Лісова Н. Е. - Дослідження переносимості препарату на основі кверцетину за показниками крові у клінічно здорових собак, Жила М. І., Розумнюк А. В., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., Сободош О. Й. (2021)
Мелікян С. М. - Розробка методики кількісного визначення альбендазолу та його метаболітів у м’язовій тканині тварин з використанням ВЕРХ/ФЛД, Біронт Н. В., Винятинська О. І., Паздерська О. М., Мисько Г. Л., Янович Д. В. (2021)
Музика В. П. - Дезінфікуючі засоби для санітарної обробки шкіри вимені лактуючих корів, Стецько Т. І., Панич О. П., Атаманюк І. Є., Чайковська О. І., Калініна О. Й., Угрин Г. П. (2021)
Остапів Р. Д. - Розробка та валідація методики кількісного визначання дигідрострептоміцину сульфату та прокаїну бензилпеніциліну в ін’єкційних суспензіях, Ткаченко В. І., Березюк М. І. (2021)
Прудиус Т. Я. - Ефективність використання глобіген джамп старт в престартерному кормі у годівлі поросят після відлучення, Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Мисенко О. О. (2021)
Ривак Г. П. - Комплексна оцінка продуктів переробки сої та соняшника, Бойко Г. Й., Ривак Р. О. (2021)
Стецько Т. І. - Антибіотикорезистентність бактерій родини Pasteurellaceae, збудників респіраторних інфекцій у великої рогатої худоби і свиней (2021)
Тесарівська У. І. - Eмбріогенез, лейкоцитарний профіль та морфологія печінки вагітних самиць щурів, за дії лимонної кислоти, Коцюмбас Г. І. (2021)
Тесарівська У. І. - Етапи здійснення експертизи зовнішнього вигляду продукції ветеринарного призначення, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2021)
Тесарівська У. І. - Роль стандартизації і добровільної сертифікації в підвищенні якості продукції ветеринарного призначення та її конкурентоспроможності, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2021)
Тішин О. Л. - Порівняльна оцінка комплексних препаратів на основі імідаклоприду за ектопаразитозів собак і котів, Юськів І. Д., Періг Ж. М., Богач О. М. (2021)
Федак Н. М. - Ефективність використання у годівлі бугайців вико-вівсяного силосу, заготовленого з пробіотичними препаратами, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2021)
Ференц Л. В. - Відгодівельні та м’ясні якості гусей оброшинської селекції з сірим та білим оперенням, Петрів М. Д. (2021)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування препарату на основі йоду за маститу в корів, Нагорна Л. В., Нестерук В. С. (2021)
Янович Д. В. - Розробка та валідація методики визначення залишкових кількостей триметоприму у зразках тканин імуноферментним методом, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Vasylenko M. P. - Video Surveillance System of Target Contour, Haida M. V. (2021)
Mukhina M. P. - Analysis of Influence of Cruise Speed and Flight Level Change on Fuel Consumption in Air Traffic Flow Management, Ilnytska S. I. (2021)
Vasylenko M. P. - Image Depth Evaluation System by Stream Video, Sych O. S. (2021)
Chumachenko E. I. - Traffic Sign Detection and Recognition Using Single Shot Multibox Detector, Petryshyn L. B., Konchinsky V. V. (2021)
Vyshnivskyi V. V. - Analysis of Technical Solutions for Identification of Internet Things in Modern Communication Networks, Sribna I. M., Zinchenko O. V. (2021)
Sineglazov V. M. - Synergy Effect Using Vertical-axial Wind Power Plants (2021)
Ablesimov A. K. - Digital Stabilization System, Zhmurchyk Т. P., Rud A. A., Tsoba A. O. (2021)
Filonenko S. F. - Acoustic Emission at Properties Change of Composite Destructed by von Mises Criterion, Stakhova A. P. (2021)
Melnyk O. S. - Nanocircuits for Protection of the Cipher Information, Mykolushko A. M., Myshynskyi A. O. (2021)
Sushchenko O. A. - Research of Precision of Non-collinear Inertial Measurement Devices, Bezkorovainyi Y. M., Golitsyn V. O. (2021)
Melnikov D. E. - Representation of the Cardiomyocytes of the Heart Muscle in the Form of an Electrical Circuit Element (2021)
Bezvershniuk K. O. - The Computer Simulation Features in Modern Biotechnical Systems, Ivanets O. B., Melnykov O. V. (2021)
Tupitsin N. F. - Estimation of the Required Dimension of Net to Capture Drone (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Publisher's imprint (2021)
Єлізарова О. Т. - Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19, Гозак С. В., Полька Н. С., Парац А. М., Станкевич Т. В. (2021)
Омельченко Е. М. - Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров‘я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України, Полька О. О., Єлізарова О. Т., Карташова С. С. (2021)
Гуліч М. П. - Компетенції, набуті в шкільному віці, та їх роль у формуванні харчової поведінки молоді, Петренко О. Д., Любарська Л. С. (2021)
Bandazhevskyi Yu. I. - Comparative assessment of blood levels of homocysteine, hormones and minerals in children with different levels of physical growth living near the Chornobyl exclusion zone, Dubova N. F. (2021)
Бузинний М. Г. - Сумарна альфа-активність та активність радону-222 у підземній воді в різних регіонах України, Михайлова Л. Л. (2021)
Черниченко І. О. - Вплив деяких хімічних канцерогенів довкілля на захворюваність гормонозалежними пухлинами та можливі механізми його реалізації (огляд літератури), Баленко Н. В, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2021)
Полька Н. С. - Відповідність існуючого фонду закладів загальної середньої освіти України сучасним вимогам "Нової української школи", Махнюк В. М., Павленко Н. П., Могильний С. М. (2021)
Махнюк В. М. - Експертна оцінка архітектурно-планувальних рішень та умов експлуатації вбудованих закладів охорони здоров’я за методом Т. Сааті, Чайка Г. В., Чорна В. В., Волощук О. В., Мельниченко С. О., Пелех Л. В. (2021)
Яворовський О. П. - Гайк Хачатурович Шахбазян — організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України (до 125-рiччя від дня народження), Шкурко Г. А., Чайка Ю. Г. (2021)
Спринсян Т. А. - Стовбурові клітини як перспективний терапевтичний напрям лікування тяжких захворювань (2021)
Линник М. І. - Діагностика ускладненого перебігу негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) із використанням комп’ютерної томографії органів грудної клітки, Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Святненко В. А., Тарасенко О. Р., Боророва О. Л. (2021)
Сафонова О. М. - Стандартизований протокол ультразвукової діагностики легень при COVID-19, Динник О. Б., Гуменюк Г. Л., Лукіянчук В. А., Лінська Г. В., Бровченко М. С., Панасюк В. В., Солярик С. О. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського