Бібен І. А. - Біологічні властивості екологічних культур Mycobacterium vaccae, Сосницький О. І., Зажарський В. В., Сосницька А. О. (2021)
Бокотько Р. Р. - Гістологічні зміни за експериментального увеїту у кролів на фоні введення стовбурових клітин, Савчук Т. Л., Шупик О. В., Данілов В. Б., Кладницька Л. В., Пасніченко О. С., Благий Р. С., Кристиняк Ю. М. (2021)
Величко В. О. - Ефективність мікроелементів у формуванні механізмів захисту організму за впливу стресових факторів середовища (2021)
Величко В. О. - Технічний регламент, як регулятор комплексного ефективного функціонування підприємств ветмедицини в ринкових умовах, Гримак А. В., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2021)
Гримак А. В. - Інформаційне забезпечення ефективності маркетингу ринку продукції для ветеринарної медицини і тваринництва, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2021)
Клестова З. С. - Чутливість коронавірусу свиней до дії різних температур (2021)
Коробова О. В. - Дослідження деградації діазинону в модельному розчині із застосуванням високоефективної рідинної хроматографії, Самарська Л. К., Гуменюк С. Л., Березюк М. І., Юркевич М. В. (2021)
Косенко Ю. М. - Характеристика дієтичних кормів для домашніх тварин, доступних на ринку України, Везденко О. С., Зарума Л. Є., Сех О. А., Шкільник О. С. (2021)
Коцюмбас І. Я. - Встановлення параметрів гострої і підгострої токсичності присипки на основі йодоформу, Патерега І. П., Кушнір В. І., Жила М. І., Мартиник С. Я., Чудяк М. М. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в перший період лактації та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, відтворні функції та гематологічні показники, Бомко В. С. (2021)
Кузьміна Н. В. - Активність і вміст ізозимів аспартатамінотрансферази у зв’язку з виживанням сперміїв бугаїв, Остапів Д. Д., Чайковська О. І., Остапів Р. Д., Панич О. П. (2021)
Кушнір І. М. - Вплив солей полігексаметиленгуанідину на мікробіологічні показники води, Колодій Г. В., Кушнір В. І., Мурська С. Д., Семен І. С., Бербека У. З. (2021)
Кушнір І. М. - Мікробіологічний моніторинг меду, Семен І. С., Колодій Г. В., Мурська С. Д., Кушнір В. І., Бербека У. З. (2021)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки для курчат-бройлерів, Бойко Г. Й., Вільха О. М., Неділька Г. Ю., Федор Г. Ю. (2021)
Левицький Т. Р. - Деякі показники якості рослинних олій при різних умовах зберігання, Моравська О. В., Федор Г. Ю., Неділька Г. Ю., Кушнір Г. В. (2021)
Лісова Н. Е. - Дослідження переносимості препарату на основі кверцетину за показниками крові у клінічно здорових собак, Жила М. І., Розумнюк А. В., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., Сободош О. Й. (2021)
Мелікян С. М. - Розробка методики кількісного визначення альбендазолу та його метаболітів у м’язовій тканині тварин з використанням ВЕРХ/ФЛД, Біронт Н. В., Винятинська О. І., Паздерська О. М., Мисько Г. Л., Янович Д. В. (2021)
Музика В. П. - Дезінфікуючі засоби для санітарної обробки шкіри вимені лактуючих корів, Стецько Т. І., Панич О. П., Атаманюк І. Є., Чайковська О. І., Калініна О. Й., Угрин Г. П. (2021)
Остапів Р. Д. - Розробка та валідація методики кількісного визначання дигідрострептоміцину сульфату та прокаїну бензилпеніциліну в ін’єкційних суспензіях, Ткаченко В. І., Березюк М. І. (2021)
Прудиус Т. Я. - Ефективність використання глобіген джамп старт в престартерному кормі у годівлі поросят після відлучення, Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Мисенко О. О. (2021)
Ривак Г. П. - Комплексна оцінка продуктів переробки сої та соняшника, Бойко Г. Й., Ривак Р. О. (2021)
Стецько Т. І. - Антибіотикорезистентність бактерій родини Pasteurellaceae, збудників респіраторних інфекцій у великої рогатої худоби і свиней (2021)
Тесарівська У. І. - Eмбріогенез, лейкоцитарний профіль та морфологія печінки вагітних самиць щурів, за дії лимонної кислоти, Коцюмбас Г. І. (2021)
Тесарівська У. І. - Етапи здійснення експертизи зовнішнього вигляду продукції ветеринарного призначення, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2021)
Тесарівська У. І. - Роль стандартизації і добровільної сертифікації в підвищенні якості продукції ветеринарного призначення та її конкурентоспроможності, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2021)
Тішин О. Л. - Порівняльна оцінка комплексних препаратів на основі імідаклоприду за ектопаразитозів собак і котів, Юськів І. Д., Періг Ж. М., Богач О. М. (2021)
Федак Н. М. - Ефективність використання у годівлі бугайців вико-вівсяного силосу, заготовленого з пробіотичними препаратами, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2021)
Ференц Л. В. - Відгодівельні та м’ясні якості гусей оброшинської селекції з сірим та білим оперенням, Петрів М. Д. (2021)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування препарату на основі йоду за маститу в корів, Нагорна Л. В., Нестерук В. С. (2021)
Янович Д. В. - Розробка та валідація методики визначення залишкових кількостей триметоприму у зразках тканин імуноферментним методом, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Vasylenko M. P. - Video Surveillance System of Target Contour, Haida M. V. (2021)
Mukhina M. P. - Analysis of Influence of Cruise Speed and Flight Level Change on Fuel Consumption in Air Traffic Flow Management, Ilnytska S. I. (2021)
Vasylenko M. P. - Image Depth Evaluation System by Stream Video, Sych O. S. (2021)
Chumachenko E. I. - Traffic Sign Detection and Recognition Using Single Shot Multibox Detector, Petryshyn L. B., Konchinsky V. V. (2021)
Vyshnivskyi V. V. - Analysis of Technical Solutions for Identification of Internet Things in Modern Communication Networks, Sribna I. M., Zinchenko O. V. (2021)
Sineglazov V. M. - Synergy Effect Using Vertical-axial Wind Power Plants (2021)
Ablesimov A. K. - Digital Stabilization System, Zhmurchyk Т. P., Rud A. A., Tsoba A. O. (2021)
Filonenko S. F. - Acoustic Emission at Properties Change of Composite Destructed by von Mises Criterion, Stakhova A. P. (2021)
Melnyk O. S. - Nanocircuits for Protection of the Cipher Information, Mykolushko A. M., Myshynskyi A. O. (2021)
Sushchenko O. A. - Research of Precision of Non-collinear Inertial Measurement Devices, Bezkorovainyi Y. M., Golitsyn V. O. (2021)
Melnikov D. E. - Representation of the Cardiomyocytes of the Heart Muscle in the Form of an Electrical Circuit Element (2021)
Bezvershniuk K. O. - The Computer Simulation Features in Modern Biotechnical Systems, Ivanets O. B., Melnykov O. V. (2021)
Tupitsin N. F. - Estimation of the Required Dimension of Net to Capture Drone (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Publisher's imprint (2021)
Єлізарова О. Т. - Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19, Гозак С. В., Полька Н. С., Парац А. М., Станкевич Т. В. (2021)
Омельченко Е. М. - Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров‘я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної патології серед населення України, Полька О. О., Єлізарова О. Т., Карташова С. С. (2021)
Гуліч М. П. - Компетенції, набуті в шкільному віці, та їх роль у формуванні харчової поведінки молоді, Петренко О. Д., Любарська Л. С. (2021)
Bandazhevskyi Yu. I. - Comparative assessment of blood levels of homocysteine, hormones and minerals in children with different levels of physical growth living near the Chornobyl exclusion zone, Dubova N. F. (2021)
Бузинний М. Г. - Сумарна альфа-активність та активність радону-222 у підземній воді в різних регіонах України, Михайлова Л. Л. (2021)
Черниченко І. О. - Вплив деяких хімічних канцерогенів довкілля на захворюваність гормонозалежними пухлинами та можливі механізми його реалізації (огляд літератури), Баленко Н. В, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2021)
Полька Н. С. - Відповідність існуючого фонду закладів загальної середньої освіти України сучасним вимогам "Нової української школи", Махнюк В. М., Павленко Н. П., Могильний С. М. (2021)
Махнюк В. М. - Експертна оцінка архітектурно-планувальних рішень та умов експлуатації вбудованих закладів охорони здоров’я за методом Т. Сааті, Чайка Г. В., Чорна В. В., Волощук О. В., Мельниченко С. О., Пелех Л. В. (2021)
Яворовський О. П. - Гайк Хачатурович Шахбазян — організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України (до 125-рiччя від дня народження), Шкурко Г. А., Чайка Ю. Г. (2021)
Спринсян Т. А. - Стовбурові клітини як перспективний терапевтичний напрям лікування тяжких захворювань (2021)
Линник М. І. - Діагностика ускладненого перебігу негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) із використанням комп’ютерної томографії органів грудної клітки, Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Святненко В. А., Тарасенко О. Р., Боророва О. Л. (2021)
Сафонова О. М. - Стандартизований протокол ультразвукової діагностики легень при COVID-19, Динник О. Б., Гуменюк Г. Л., Лукіянчук В. А., Лінська Г. В., Бровченко М. С., Панасюк В. В., Солярик С. О. (2021)
Линник М. І. - Оцінка ефективності лікування хворих на негоспітальну пневмонію вірусної етіології (COVID-19) із застосуванням синдромно-патогенетичної малооб’ємної інфузійної терапії за даними комп’ютерної томографії, Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Тарасенко О. Р., Опімах С. Г., Чумак І. В., Галай Л. А., Поліщук В. В., Власова Н. А. (2021)
Todoriko L. D. - Management of pulmonary tuberculosis on the background of intestinal malabsorption syndrome, Pidverbetska O. V. (2021)
Leung J. M. - COVID-19 and COPD, Niikura M., Yang C. W. T., Sin D. D. (2021)
Дайджест: туберкульоз (2021)
Анонс подій (2021)
Вимоги до авторів (2021)
Сухомлинська О. - Праці сучасних українських науковців у вимірі сухомлиністики (2021)
Сорочинська Т. - Ідеал учителя: порівняння освітніх ідей радянського періоду та сучасності (2021)
Пустовіт Г. - Теоретичні концепти формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти (2021)
Ткачук Н. - Професійний стандарт як вектор модернізації післядипломної педагогічної освіти, Кінах Н. (2021)
Udovychenko І. - Actuality of integration process of philology and educational knowledge in the subjects of universal educational institutions (on the example of Ukraine) (2021)
Бурак В. - Специфіка формування компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти (2021)
Симонович Н. - Визначальні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2021)
Шурин О. - Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів технологічного профілю в умовах дистанційного навчання (2021)
Остапчук Н. - Структура сучасного компетентнісного уроку "Я досліджую світ" інформатичної освітньої галузі, Мельничук Л. (2021)
Zvarych I. - The distance studying system disadvantages at higher learning institutions of Ukraine (2021)
Марченко О. - Профорієнтаційний потенціал STEAM-проєкту "Геометрія духовності української вишивки" як складова нової філософії природничо-математичної освіти (2021)
Тимчина Н. - Колективна робота учнів закладів загальної середньої освіти із застосуванням віртуальної дошки в умовах дистанційного навчання, Тимчина В., Крутова Н. (2021)
Cherniy A. - Communicative-oriented study of foreign languages by children with mental retardation, Kolodych O. (2021)
Пелех Ю. - Ціннісний інтелект людини в осмисленні і вирішенні сучасних соціальних проблем, Матвійчук А., Білоус Т. (2021)
Абрамович Т. - Психологічна компетентність у професійному розвитку педагога Нової української школи (2021)
Коваль К. - Становлення дитячого будинку сімейного типу як освітнього феномену (2021)
Ситченко А. - Про формальну мовно-літературну освіту учнів закладів загальної середньої освіти в умовах компетентнісного навчання, Корнієнко І., Грищеня М. (2021)
Кралюк П. - Анна Київська та Реймське Євангеліє, Лавренчук В., Баландін Ф. (2021)
Вакалюк І. - Вивчення теми "Наш будинок. Наша квартира. Наша кімната" на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладачів закладів вищої освіти (2021)
Долід В. - Демократичні цінності й толерантність: методологія антидискримінаційної експертизи підручників з історії, Долганов П. (2021)
Кононко О. - Чуйність та її виховання в дошкільному дитинстві (2021)
Омельчук В. - Психолого-дидактичні особливості уроку в сучасній початковій школі в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського (2021)
Корицька Г. - Використання можливостей технології змішаного навчання на уроках предмета "Захист України", Корицький В. (2021)
Білавич Г. - Розвиток патріотичних почуттів дітей та юнацтва засобами життєтворчості педагога і письменника, громадського діяча Івана Филипчака, Багрій М., Мазур Я. (2021)
Гавлітіна Т. - Виховання компетентної особистості в Новій українській школі (2021)
Гринчук І. - Інструментальна музика українських композиторів: стильовий та репертуарний аспекти, Баньковський А. (2021)
Власюк О. - Специфіка використання комп’ютерних технологій у професійній підготовці фахівців мистецького напряму (2021)
Никон О. - Педагогічні аспекти формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти у концертмейстерському класі, Остапчук М. (2021)
Крет М. - Музикотерапія як чинник впливу на психоемоційний стан особистості, Левчук Н. (2021)
Костановський В. В. - Математична модель оптимізації профілактичного обслуговування передавальних активних фазованих антенних решіток багатофункціональної РЛС (2020)
Мельник О. В. - Моделювання використання альтернативних видів палива У судовому двигуні, Палагін О. М., Разінкін Р. О., Сорока В. В. (2020)
Масік І. П. - Методи планування траєкторії та програмування руху судна, Блиндарук О. М., Михайлова Т. І., Тодоренко О. М. (2020)
Гімпель Р. М. - Моделювання зміщення вантажів для забезпечення безпеки плавання морських суден, Ткаченко В. В., Іваненко В. М., Бажак О. В. (2020)
Дакі О. А. - Система управління та контролю стану електрообладнання судна, Якусевич Ю. Г., Тришин В. В., Дорофєєва З. Я. (2020)
Зинченко С. Г. - Оценка на многокритериальной основе показателей качества работы транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции грузопотоков (2020)
Пліта Л. Л. - Методи підвищення безпеки судноводіння на основи локальної радіонавігаційної системи з гнучкою структурою, Бажак О. В. (2020)
Швайка М. О. - Формування морально-вольових якостей фахівців морського транспорту за допомогою фізичної культури, Литвин М. Л. (2020)
Медведєва О. Ю. - Формування мовнопрофесійної культури майбутніх працівників морського та річкового транспорту (2020)
Зайцева Д. О. - Навчання студентів морських вишів англійській мові за професійним спрямуванням, Рябчук І. О., Леонтьєва І. О., Строєнко Н. Г. (2020)
Ткаченко О. І. - Концептуальні аспекти придбання, моделювання та застосування знань, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2020)
Урум Н. С. - Розвиток інформаційних систем рішення основних завдань морехідної астрономії, Федунов В. М., Чебан В. І. (2020)
Ганношина І. М. - Дослідження методів ідентифікації лінійних моделей руху судна, Левченко О. В., Махіненко Д. С., Голубовський О. Ю. (2020)
Скляренко І. Ю. - Дослідження даних та знань у системі підтримки прийняття рішення безпеки у міжнародному судноплавстві, Смирнова І. М., Кушнір Л. Ю., Шелухін О. М., Тимощук О. М. (2020)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет объема жидкостей в баках с учетом колебания судна, Семин А. А., Панов С. Л., Чередник В. Н., Макаров А. М. (2020)
Автори випуску (2020)
Правила оформлення (2020)
Antiukhova N. - Group Activity as the Psychological Factor of the Developing of Learners’ Creativity, Onufriieva L. (2021)
Vovchenko O. - The Specifics of the Functioning of Emotional Intelligence of Adolescents with Intellectual Disabilities (2021)
Havrylovych O. - Compatibility Features between Athletes-Players with Different Efficiency of Team Activities (2021)
Honcharuk N. - Psychological Structure of Communication: Scientific and Methodological Aspect (2021)
Ivaneko Y. - Modern Methods of Organizing Independent Cognitive Activity of Students in Terms of Distance Learning (2021)
Ivashkevych E. - The Problem of the Development of Dialogical Qualities of Cognitive Activity of Senior Pupils in the Educational Process, Stoliarenko O. (2021)
Ivashkevych E. - Psychological Aspects of UsingVideo for Forming Teenagers’ Translational Competence (2021)
Medvedskaia E. - The Specifics of Understanding the Information from Different Types of Mass Media by Young People (2021)
Mykhalchuk N. - Effective Classroom Management as a Way to Teach Pupils to Understand Novels, Danchuk Y. (2021)
Nabochuk O. - Writing as a Way to Form Students’ Creativity (2021)
Rudenko L. - Preventive System of Hospitalism Syndrome in Early Children with Cerebral Palsy, Sniatkova T. (2021)
Faliova O. - Peculiarities of the Relationship between the Psychological Climate and the Distribution of Roles in the Family (2021)
Kharchenko Y. - The Peculiarities of the Correction of Psychomotor Disorders of Patients with Ischemic Stroke: the Psychological Aspect, Vashchenko I. (2021)
Shevchenko N. - Empirical Research of the Self-education Motivation of Students (2021)
Shtepa O. - Psychological Resources of the Modification in Self-Fulfillment of Personality (2021)
Yavorska-Vietrova I. - Peculiarities of Young Schoolchildren’s Reactions to their Success or Failure in Educational Activities (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ромах О. - Особливості експертизи наукових робіт щодо виявлення академічної недоброчесності (2021)
Демуцька А. - Масові емоції в соціальних комунікаціях як результат масовоінформаційного впливу (2021)
Сухаревска Г. - Мовна маска користувача соцмереж як інструмент конструювання множинної ідентичності (2021)
Козак С. - Тема Голодомору 1932–1933 рр. на сторінках часопису "Українські Вісті" (1945, Німеччина – 2000, США) (2021)
Джолос О. - Організаційно-правове становлення локальних публічних аудіовізуальних медіа в Україні (2021)
Харамурза Д. - Типологічні особливості газети "Література плюс" (2021)
Юксель Г. - Кримська журналістська міграція: природа явища та характерні особливості (результати опитування) (2021)
Омельченко М. - Урядові комунікації в період пандемії коронавірусу на прикладі подій у Нових Санжарах (2021)
Wang Boyuan - Development of piano schools in China and Ukraine: historical context (2020)
Мова Л. - Особливості формування творчого потенціалу особистості хореографа в системі неперервної освіти (2020)
Кемпінська У. - Проблеми естетичного виховання молоді в сучасних умовах розвитку суспільства, Біда О., Кучай Т., Кучай О., Рокосовик Н. (2020)
Chystiakova I. - Ways of vocalists’ professional training improvement in the system of higher music education of China, Zhang Lianhong. (2020)
Юе Ху - Застосування продуктивних комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2020)
Хуан Чанхао - Використання принципу культуровідповідності мистецького навчання у процесі вокально-хорової підготовки студентів (2020)
Білик Р. - Особливості формування професійного кредо майбутнього фахівця охорони праці (2020)
Грона Н. - Курсове проєктування як форма самостійного наукового дослідження студентів, Ющенко В., Попружна О. (2020)
Демянчук М. - Особливості упровадження компетентнісного підходу до формування професійної культури майбутніх лікарів (2020)
Джаман Т. - Етапи і зміст розроблення моделі системи неперервної підготовки вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання (2020)
Желєзнова Т. - Модель розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти (2020)
Задворняк Л. - Основи формування громадянської позиції студентської молоді в процесі патріотичного виховання (2020)
Капустіна О. - Експериментальна перевірка ефективності моделі системи виховання соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти (2020)
Kozlov D. - Implementation of humane pedagogy ideas in Lebedyn pedagogical school named after A. S. Makarenko under l. Kirdishcheva leadership, Mykhailychenko I. (2020)
Кривонос О. - Формування здатності майбутніх педагогів до педагогічної діагностики власних навчальних досягнень (2020)
Курок Р. - Сутність правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2020)
Lokhonya M. - Theoretical basis of formation of future teachers’ readiness to create the higher education institution image (2020)
Мороз Л. - Сучасні проблеми та перспективи професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів, Стахова Л., Кравченко А., Кравченко І., Зелінська-Любченко К. (2020)
Нанівська Л. - Структурно-функціональна модель формування комунікаційної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ:аналіз результатів (2020)
Онищенко Н. - Модель підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності учнів ліцеїв (2020)
Павлишинець К. - Компоненти та критерії адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у процесі педагогічної практики (2020)
Павлова О. - Формування потреби професійно-педагогічного самовдосконалення майбутніх учителів (2020)
Петрів А. - Сутність і структура поняття "патріотичні ідеали студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти" (2020)
Романишина Л. - Сучасні методи навчання англійської мови курсантів вищих військових навчальних закладів України, Блощинський І., Казакова Н. (2020)
Самохвалова І. - Рухова активність та мотивація до занять з фізичного виховання студенток закладів вищої освіти, Рибалко П., Моргунов О. (2020)
Семеног О. - Національні лінгвістичні ресурси українського мовно-інформаційного фонду НАН України - ефективний засіб формування академічної культури дослідника, Надутенко М., Тимошук Р. (2020)
Твердохлєбова Ю. - Компоненти готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту використовувати технології відновлення здоров’я у професійній діяльності, Красілов А., Лянной М. (2020)
Трофименко А. - Фасилітаційна компетентність як невід’ємна складова професійної компетентності сучасного вчителя (2020)
Федченко К. - Сутність і структура поняття "ціннісне ставлення до здоров’я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище" (2020)
Чернякова Ж. - Характеристика змішаного навчання в умовах інформатизації вищої освіти (2020)
Шамунова К. - Формування академічної доброчесності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки до педагогічної практики: сутність і специфіка (2020)
Атаманюк С. - Використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності фахівців фізичної культури і спорту (2020)
Данько Н. - Розвиток образного мислення учнів початкових класів на уроках образотворчого мистецтва, Васько О. (2020)
Дарійчук С. - Фізичне виховання дітей та молоді на сторінках сучасних газет Чернівецької області (2020)
Замрозевич-Шадріна С. - Формування культури здоров’я особистості у вітчизняному і зарубіжному досвіді (2020)
Коваленко Н. - Дослідження гендерних особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласників, Гриценко Р. (2020)
Кучай Т. - Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття, Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н., Греба І., Череп’яна В. (2020)
Мукан Н. - Комунікативна діяльність учнів молодшого шкільного віку при вивченні іноземної мови, Сулим В., Кучай Т., Кучай О., Рокосовик Н. (2020)
Пальшкова І. - Стан підготовленості майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувальної діяльності (2020)
Пилюк Н. - Діяльність соціального педагога з реалізації здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі (2020)
Skorobahatska O. - Coaching technology as a method of optimizing socio-economic efficiency of the personnel in organization (2020)
Шаповалова О. - Сучасні умови управління якістю освіти: теоретичний аспект, Парфілова С., Бутенко В., Білєр О. (2020)
Kulichenko A. - Dartmouth medical school in the USA: establishment, innovators, and innovations (the late 18th – 19th century) (2020)
Левитська Т. - Дидактичні засади професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенського університету прикладних наук (2020)
Shykhnenko K. - The review of the USA university goals-based research management and administration strategies to ensure growth, stability and retrenchment (2020)
Балацинова А. - Діяльність Миколи Олексійовича Лавровського як члена ради при попечителі Харківського навчального округу (2020)
Дудко Я. - Психолого-педагогічні умови управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Задорожня О. - Використання інформаційних технологій у закладах морської освіти України (80-ті рр. XX ст.) (2020)
Олицька О. - Історіографія дослідження життєвого та професійного шляху М. М. Дарманського (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Proshchyn I. - Cyber security in the national security & defence sector of Ukraine: today's challenges and ways to avoid possible threats, Shypovskyi A. (2020)
Kupchyn A. - The war of the future as a strategic guideline for the forming the critical technologies list, Dykhanovskyi V., Kolotukhin Y. (2020)
Dachkovskyi V. - Method of determination of survival characteristics of weapons and military equipment (2020)
Iskandarov K. - The "new great game” in the South Caucasus: competition for power and influence, Gawliczek P. (2020)
Лойшин А. - Застосування матриці ключових показників ефективності в оцінці системи внутрішнього контролю установи (2020)
Горбенко В. - Методичний підхід для формування та адаптації складних організаційно-технічних систем, Коршець О., Королюк Н., Невгад С. (2020)
Іщенко О. - Імітаційна модель процесу відновлення засобів зв’язку в ремонтному підрозділі механізованої бригади (2020)
Яким’як С.-Д. - Культура сталого розвитку як один із елементів розвитку економічної та соціальної сфер сучасного суспільства, Стаканов Р. (2020)
Sapinski A. - Emotional intelligence in the professional life of a security manager, Ciupka S., Tomanik R. (2020)
Почечун О. - Аналіз експлуатації пневматичних шин в зоні бойових дій, Дорофєєв М., Фомін Р. (2020)
Izhutova I. - Evolution of Ukrainian Annual National Program since 2015 as response to changing information environment and hybrid threats (2020)
Bondarenko S. - High-tech manufacturing as a determinant of the economic development, Makoveieva O., Niziaieva V., Vorona A. (2020)
Думенко М. - Обґрунтування напрямків розвитку та вдосконалення системи комплектування Збройних Сил України рядовим, сержантським складом, Носов Д., Мурашко В. (2020)
Алейников І. - Аналіз терміну "ризик” в контексті перспективного дослідження внутрішнього контролю в системі інформаційно-аналітичного та матеріального забезпечення, Колесник В., Мечетенко М., Серветник Р., Ткач М., Лойшина Н. (2020)
Опенько П. - Методичний підхід щодо оцінювання ефективності забезпечення процесів експлуатації та відновлення зразків озброєння та військової техніки ресурсами, Миронюк М., Кобзєв В., Фоменко Д. (2020)
Луцик Ю. - Прогнозування можливих сценаріїв розвитку економіки України в умовах ведення "гібрідної” війни Російською Федерацією, Коротін С., Кучмєєв О., Ігор Якименко І. (2020)
Chomik M. - The common problem of vectorial optimization in the technological safety management, Havrylko Y. (2020)
Азаренко Е. - Структурно-логическая модель управления чрезвычайной ситуацией террористического характера и ее особенности, обусловленные скрытым электромагнитным воздействием на оперативный состав охраняемого объекта критической инфраструктуры, Гончаренко Ю., Дивизинюк М., Мирненко В., Сирица Ю. (2020)
Пархоменко П. - Імовірнісний підхід до вибору варіантів розміщення замовлення з метою мінімізації ризиків витрачання фінансового ресурсу при прийнятті управлінських рішень (2020)
Балашова Ю. Б. - Проблеми проектування і будівництва автомагістралей в Україні, Усиченко О. Ю., Каськів С. В., Рахiмов Ч. С. (2016)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складів дорожніх бетонів з заданою морозостійкістю, Марчук В. В., Фурсович М. О. (2016)
Чиженко Н. П. - Оцінка тріщиностійкості модифікованого дорожнього бетону (2016)
Гамеляк І.П. - Досвід впровадження дорожніх покриттів із елементів мощення, Карафізі Л.М. (2016)
Perova E. S. - Methods and techniques for determining adhesion coefficients on airfield pavements, Ugnenko E. B., Gubareva O. S. (2016)
Bubela A. V. - Project management of estimates of the roads based on considerstion of the technical state (2016)
Мамонов К. А. - Визначення моніторингу земель у системі землеустрою в Україні (2016)
Савенко В. Я. - Управління якістю технічного стану автомобільної дороги на основі застосування методу дефектів при майновій оцінці (2016)
Славінська О. С. - Методологія майнової оцінки автомобільної дороги, як об’єкта державної власності (2016)
Соколова Н. М. - Роль екологічних факторів у визначенні економічної оцінки земельних ресурсів (2016)
Харченко А. М. - Особливості забезпечення майнових прав на земельні ділянки, відведені під об’єкти транспортного будівництва (2016)
Шпиг А. Ю. - Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, відведених під концесійні автомобільні дороги (2016)
Кизима С. С. - Розвиток системи довгострокового планування дорожнього господарства, Лихоступ М. М. (2016)
Козарчук І. А. - Визначення вартості проектів у дорожній галузі України на основі міжнародних стандартів FIDIC (2016)
Харченко А. М. - Історія розвитку та переваги використання контрактів ДККП в дорожній галузі, Заворотний С. М. (2016)
Яценко І. В. - Управління конкурентними стратегіями та конкурентоспроможністю підприємства, Герасименко А. В., Чайчевський В. Д. (2016)
Артеменко В. А. - Метод анализа синхронности колебаний гидрологического режима рек, Петрович В. В. (2016)
Онищенко А. М. - Методологія розрахунку колієутворення в асфальтобетонному покритті на автодорожніх мостах (2016)
Снитко В. П. - Інформаційні технології розрахунку сталезалізобетонних конструкцій мостів з двома залізобетонними плитами (2016)
Савенко В. Я. - Обоснование методов определения грунтово-геологических характеристик откосов сооружений, Хаджи Р., Дахуа Л. (2016)
Смирнова Н. В. - Принципы моделирования движения транспортных потоков для построения транспортных диаграмм, Иванов В. Д. (2016)
Бугайчук К. Л. - Закордонний досвід правового регулювання відповідальності за образу працівників поліції та можливості його використання в Україні (2021)
Загуменна Ю. О. - Концептуальні підходи до проблеми концепції національної безпеки (2021)
Сілантьєва Е. Є. - Співвідношення формальної визначеності та верховенства права (2021)
Дядін А. С. - Управління капіталом у контексті забезпечення конкурентних переваг суб’єкта підприємницької діяльності роздрібної торгівлі, Бобро Н. В. (2021)
Лук’янихіна О. А. - Стимулювання персоналу Державної служби України з питань праці до впровадження міжнародного досвіду в управлінні охороною праці, Лук’янихін В. О., Колесник І. В., Хамлика К. О. (2021)
Levashov O. S. - Ways to Improve Foreign Language Teaching in Police Officers Training, Orlova O. O. (2021)
Прокопенко О. Ю. - Адміністративно-правові засади взаємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації з питань виконання покладених на неї функцій, Кравцов В. І. (2021)
Селюков В. С. - Проблеми взаємодії поліції з громадськістю в умовах карантин них обмежень, Макаренко В. С. (2021)
Федоров В. В. - Роль практичної стрільби в системі вогневої підготовки поліцейських: психологічна складова, Піскунова О. Б. (2021)
Безсонна Т. Ф. - Проблеми призначення технічної експертизи документів, Зубцова Л. С. (2021)
Гнусов Ю. В. - Проблема узгодження правових норм із потребами поліцейських розслідувань з використанням високотехнологічних інструментів пошуку даних, Струков В. М., Можаєв О. О. (2021)
Греченко В. А. - Злочинність у Харкові та протидія їй у 1880-х роках, Гончарук О. М. (2021)
Носов В. В. - Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів, Манжай І. А. (2021)
Stepaniuk R. L. - Proving Corruption in the Investigative and Judicial Practice of Ukraine: Problems and Solutions, Kikinchuk V. V., Shcherbakovskyi M. H. (2021)
Мілорадова Н. Е. - Застосування професійно-психологічного квесту у професійній підготовці поліцейських, Твердохлєбова Н. Є. (2021)
Бригадир І. В. - Проблемні питання обчислення розміру шкоди від використання земельних ділянок не з а цільовим призначенням у практиці правоохоронних органів, Панова І. В. (2021)
Венедіктов В. С. - До проблеми законодавчого визначення сфери дії законодавства про працю, поняття та ознак трудових відносин, Мельник К. Ю. (2021)
Голопич Т. П. - Правові аспекти соціального регулятора до говірних відносин у трудовому праві України, Голопич І. М. (2021)
Зайцев О. Л. - Договір про публічні закупівлі з погляду приватного права, Ясечко С. В. (2021)
Клименко А. Л. - Оновлення трудового законодавства в контексті запровадження самостійних форм роботи: дистанційної та надомної (2021)
Лазарєв В. В. - Щодо наукової дискусії про юридичну природу зловживання правом, Жидовцева О. А. (2021)
Слинько Д. В. - Розвиток вітчизняного процесуального права у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть, Калєніченко Л. І. (2021)
Ткаченко С. О. - Фінансування дошкільного виховання в Україні у 1919–1933 рр.: історико-правовий та історико-економічний аспекти, Головко О. В. (2021)
Туренко Д. В. - Питання правового регулювання застосування примусових заходів медичного характеру в міжнародно-правових актах і законодавстві окремих зарубіжних країн (2021)
Юхно О. О. - Проблемні питання забезпечення майнових та особистих немайнових прав потерпілих у кримінальному процесі (2021)
Лизогуб Я. Г. - Рецензія на проект Закону України "Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми" (2021)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Романенко О. - Феномен травматичного письма (Олександр Терещенко "Життя після 16:30") (2021)
Шимчишин М. - Реалії пострасової Америки в романі М. Томаса "Пропащий" (2021)
Борисенко К. - Засоби комічного в богословсько полемічному трактаті Теофілакта Лопатинського "Обличєниє нєправды расколничєская" (2021)
Шестопалова Т. - Національна культура як стратегія самозбереження особистості: Юрій Шевельов і Друга світова війна. Частина друга (2021)
Shelefontiuk A. - Digital journalism as a new type of media activity (2021)
Юрчишин В. - Типологія сатиричних інтерпретацій у британському медійному дискурсі (2021)
Katerynych P. - Educational journalism in Ukraine (results of content analysis) (2021)
Полтавець Ю. - Формально змістові особливості анотацій до сучасних українських мовознавчих книжкових видань (2021)
Москальов Д. - Японська традиція та західне новаторство у творчості Накахари Чуї, Йожикова А. (2021)
Нарозя В. - ЕР-ТОШТЮК. Киргизький народний епос, Васьків М. (2021)
Cherniak K. - Sociology from the Global South and the Global North: Systematising Characteristics and Relations (2021)
Пачковський Ю. - Електронна комерція в теоретичному полі соціології, Дячук О. (2021)
Братусь Я. - Про важливість дослідження репутації закладів вищої освіти, Сидоров М. (2021)
Дейнеко O. - Моделі конструювання соціальної згуртованості: теоретичні рефлексії та емпіричні кейси (2021)
Москотіна Р. - Формалізація соціологічної теорії за допомогою агентного моделювання (2021)
Мурадян O. - Дослідження життя соло в країнах Північної та Південної Європи, Яшкіна Д. (2021)
Yuzva L. - "But Don't Quote Me on That": How Ukrainian Top Media Characterized the Perception of Migration and Migrants, Tashchenko A. (2021)
Приходько І. М. - Неоплазмоніми в українській мові ХІ – першої половини ХХ століть (2020)
Борковська І. П. - Композиційний і формальний рівні когезії в англійськомовних текстах тендерної документації, Карачун Ю. Г. (2020)
Буць Ж. В. - Маніпулятивний потенціал політичної метафори у промовах сучасних французьких політиків, Седляр А. В. (2020)
Великорода Ю. М. - Тактики перекладу міфонімів з англійської мови українською в кінематографі (на матеріалі перекладу серіалу "Гра престолів"), Кернична Л. І. (2020)
Володарська М. В. - Перекладацькі інтерпретації заголовків циклу гумористичних оповідань М. Бонда (2020)
Гайденко Ю. О. - Метонімічна група фігур заміщення в романах Шарлотти Бінґхем (2020)
Гонта І. А. - Екстралінгвальні та мовні особливості неологізмів лексико-семантичного поля "Коронавірус" (2020)
Гошилик Н. С. - Прототипна когнітивна модель предметної ситуації сталості (sustainability) (2020)
Гумений В. В. - Особливості збереження наративної моделі "автор-оповідач-персонаж" у перекладі німецькомовних творів (на матеріалі роману Г. Гессе "Степовий вовк") (2020)
Dubtsova O. V. - Communicative failures caused by ethological factors (on the material of American cinema discourse) (2020)
Клименко О. Л. - Розмовне мовлення в американському "університетському" романі ХХІ ст. (2020)
Ковальчук І. В. - Стратегії комунікативного впливу в маркуванні товарів (2020)
Костанда І. О. - Стилістична кодифікація: поява та розвиток традиційних форм тексту в мовах веньянь і байхуа (2020)
Крижко О. А. - Поняття мотивації мовних одиниць як співвідношення мовного знака та значення (2020)
Куйбіда Х. І. - Словотвір прикметника (на матеріалі давньогрецької мови) (2020)
Панчишин Н. З. - Іменникові фрази з "DIES" на матеріалі комедій Тіта Макція Плавта (2020)
Романенко О. П. - Когнітивна інтеграція демінутивів (2020)
Страшко І. В. - Текстова база даних Frantext: структура, параметри, принципи використання (2020)
Филипець О. З. - Автостереотипні риси поляка в анекдотах (на матеріалі анкетування студентської молоді Польщі) (2020)
Філатова К. О. - Кольороназви в номінативній структурі англійських та українських композитів (2020)
Христіанінова Р. О. - Динаміка особових імен Радехівського району Львівської області, Омельковець Р. С. (2020)
Бандровська О. Т. - Репрезентація апокаліптичного світу в романі Майкла Ондатже "Англійський пацієнт", Хома В. І. (2020)
Білоус Б. П. - До питання про особливості жанротворення в літературі доби Київської Русі (2020)
Горбач Н. В. - Наратування Голокосту в повісті Є. Гуцала "Співуча колиска з верболозу" (2020)
Крижановська О. О. - "Прими мой братский поцелуй" (типологічні сходження поезій Д. Фальківського та М. Гумільова) (2020)
Назарець В. М. - Концепції жанрової організації лірики в літературознавстві ХХ століття, Миронюк В. М. (2020)
Nikolova O. O. - Distinctive characteristics of the Ukrainian mashup prose vs. American and European tradition, Kravchenko Ya. P. (2020)
Романова К. В. - Жанровий синкретизм казок М. Жука (2020)
Семенюк О. Б. - Жанрово-стильова типологія дружнього епістолярію В. Черчилля (на основі листування з Г. Веллсом та Б. Шоу) (2020)
Фінчук Г. В. - Рецепція віршознавчих термінів ямба та хорея в українській поетологічній ліриці (специфіка оцінної ідентифікації), Зубілевич М. І. (2020)
Собора Ю. Б. - Інтерпретація концепту "смерть" в українських пареміях (2020)
Білоусенко П. І. - Рецензія на монографію Брус Марії Петрівни "Фемінітиви в українській мові: ґенеза, еволюція, функціонування" (2020)
Лоссовський І. Є. - Дипломатичні пріоритети України в протистоянні російській агресії (2019)
Іванюта С. П. - Забезпечення захисту довкілля на сході України в контексті реінтеграції Донбасу (2019)
Кравченко В. В. - Динаміка українсько-німецьких відносин у контексті змін в політиці Німеччини, Стасюкевич І. В. (2019)
Панченко Т. В. - Особливості міграційного руху українців до Німеччини та перспективи його розвитку (2019)
Руснак О. В. - Дипломатичний імунітет як інструмент розвідувальних органів спецслужб іноземних держав (2019)
Суходоля О. М. - Системний підхід в оцінюванні стану та цілепокладанні у сфері енергетичної безпеки (2019)
Завгородня С. П. - Інституціональні засади виявлення споживачів, що знаходяться за межею енергетичної бідності: міжнародний досвід та українські реалії (2019)
Юрків Н. Я. - Проблеми функціонування діючої в Україні системи гарантування вкладів та її наближення до вимог ЄС, Данилишин Б. М. (2019)
Михайлова О. Ю. - Соціальні мережі як чинник змін політичної культури та політичних практик в Україні: ризики і перспективи (2019)
Качинський А. Б. - Моніторинг державної політики національної безпеки за допомогою сучасних інформаційних технологій (2019)
Мокій А. І. - Структурно-ієрархічна ідентифікація безпеки споживання в теорії безпекознавства, Антонюк К. І. (2019)
Айтов С. Ш. - Понятійний апарат і методи історичної антропології як сучасної філософії історії (2020)
Безродный А. Г. - Что есть жизнь? Методологический анализ (2020)
Смотрицкий Е. Ю. - Темпоральный подход к экологической проблеме (2020)
Павленко И. В. - Парадоксы референции (2020)
Грабовська І. - Українські еліти: конфлікт між "кочубеїзмом" і "мазепинством" (спроба філософсько-світоглядного аналізу) (2020)
Балишев М. А. - Наукова біографія українського астрофізика Мстислава Сергійовича Саврона (1902–1943) (2020)
Звонкова Г. Л. - Внесок академічної науки України в ядерну, ракетну і космічну галузі: фрагменти історії (2020)
Оноприенко В. И. - Стремление к вершинам (к юбилею Г. П. Матвиевской) (2020)
Альков В. А. - Методологічні перспективи історії повсякдення в українському історико-медичному краєзнавстві (2020)
Савчук В. С. - Авіаційний тиждень на Південноросійській обласній сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці 1910 р. у Катеринославі: проект, який не здійснився (2020)
Кисільова Т. О. - Пересувні рентгенівські апарати у Першій світовій війні 1914–1918 років (український контекст) (2020)
Чистякова Е. П. - Життя і творчість С. М. Реріха та його зустрічі з конструкторами КБ "Південне" в Індії за програмою "Інтеркосмос", Губка О. О. (2020)
Ruban M. - Formation and development of main-line electric locomotive engineering in independed Ukraine (1991–2008), Baka B. (2020)
Lytvynko A. S. - International scientific associations of the History of Science and Technology: formation and development (part III) (2020)
Печеранський І. П. - Енергетична етика – прикладна етика чи не завжди етика (2020)
Шаталович А. М. - Метафизика образования: сущность и первопричины, Шаталович И. В. (2020)
Павчук М.-К. - Неопрагматизм Річарда Рорті в контексті проблематики сучасної філософії науки (2020)
Айтов С. Ш. - Новітні  історично-антропологічні студії  як  сучасна філософія  історії (2020)
Макарова А. - Категоріальний  апарат  архетипного  підходу: соціально- філософський  аспект (2020)
Оноприенко В. - Дмитрий  Мушкетов: вклад в международное сотрудничество в области геологических наук, Иванов И., Второв И. (2020)
Світленко С. І. - Український народолюбець Олександр Тищинський (2020)
Бойко-Гагарін А. С. - Технологічні аспекти виготовлення фальшивих монет у Російській та Австро-Угорській імперіїях у ХІХ–на початку ХХ ст. (2020)
Tverytnykova E. - The patent-license system of Ukraine in the second half of the XX century, Gutnyk M. (2020)
Харук А. І. - Літак "Вуазен Іванова": документальна історія модернізації, виробництва і служби (2020)
Кривоконь О. Г. - Особливості тракторизації сільського господарства України на початку 20-х років ХХ ст., Козоріз В. П. (2020)
Ruban M. - The development and construction of narrow-gauge locomotives at the Dnipropetrovsk electric locomotive plant (1969–1991), Ponomarenko V. (2020)
Балишев M. А. - Астрономія в Харкові у роки громадянської війни періоду Української революції (1917–1921) (2020)
Машталір В. В. - Діяльність українських військово-історичних музеїв в умовах тоталітарного режиму (2020)
Рябченко О. Л. - Прояви антисемитизму у вищих навчальних закладах УСРР (1920–1930рр.), Гончарова О. С. (2020)
Попко С. М. - Реформування оборонно-промислового комплексу України: успіхи та невдачі у контексті воєнно-політичного діалогу з НАТО (2020)
Оноприенко В. И. - Эдуард Колчинский: памяти друга и мотиватора, Савчук В. С. (2020)
Оноприенко В. И. - Александра Коллонтай в дискурсе современного феминизма (2021)
Безродный А. Г. - Дифференциация и интеграция как основные формы организации биосоциальных систем (2021)
Айтов С. Ш. - Соціально-культурні чинники виникнення і становлення історичної антропології як сучасної філософії історії (2021)
Шляхов О. Б. - Підприємці та підприємництво у гірничій промисловості Донецького басейну в пореформений період (1860-1890-ті рр.) (2021)
Балишев М. А. - Розвиток астрономії у Харкові на початку XX століття (1900–1917) (2021)
Литвинова Т. Ф. - Образ Заходу в уявленнях Г. П. Ґалаґана, Шелест А. І. (2021)
Ніколаєнко О. О. - Польська спільнота Харкова в лещатах сталінського режиму (30-ті рр. ХХ століття) (2021)
Журба О. І. - Образ Г. П. Ґалаґана на сторінках журналу "Киевская старина", Додух В. М. (2021)
Солдатова Г. В. - Діяльність академіка Є. П. Вотчала (1864–1937): історичні та історіографічні джерела (2021)
Світленко С. І. - Український народолюбець та українознавець Петро Єфименко: формування світогляду (2021)
Байдак Л. А. - Видатний представник Дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно-трансформованих прісноводних екосистем, засновник теорії і практики збагачення водойм новими кормовими для риб організмами, професор П. О. Журавель (1901–1977), Рожков В. В., Полєва Ю. Л. (2021)
Несправа М. - Становлення жіночої середньої церковної освіти у Катеринославській єпархії у другій половині 60-х – на початку 70-х років XIX ст. (за матеріалами "Катеринославських єпархіальних відомостей"), Иванців А. (2021)
О роли Генерального конструктора В. Ф. Уткина в деле сохранения Днепропетровского филиала Научно-исследовательского института резиновой промышленности (Из воспоминаний ветерана (1967–2016) и директора ДФ НИИРП (1987–2015), лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники М. С. Хорольського) (2021)
Оноприенко В. И. - Научные организации и общества России в годы Великой революции и гражданской войны, Савчук В . С. (2021)
Надія Миколаївна Кушлакова (нотатки до ювілею) (2021)
Щербань А. Л. - Дігтярівська ткацька профшкола в 1926-1929 роках (2020)
Власенко В. М. - Склад і структура Спеціальної служби інформації Румунії (за матеріалами архівно-слідчої справи Г. Порохівського), Мурашко К. О. (2020)
Осадчий Є. М. - Поховання XVII століття на території Путивльської фортеці, Нестеренко В. А. (2020)
Артюх В. О. - Творення культу Тараса Шевченка на теренах сумщини в роки української революції (1917-1921) (2020)
Оліцький В. О. - Висвітлення розвитку початкової освіти у 1941-1943 рр. місцевою пресою (на прикладі газети "Відродження" м. Ромни) (2020)
Михайліченко М. А. - Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Волокитинський": історія, сучасний стан та перспективи використання як об’єкту туризму, Кудінов Д. В. (2020)
Власенко В. М. - Давній Путивль (2020)
Струтинська Н. - Cинтез, дослідження та провідні властивості фаз алюодитового типу, Співак А., Кузьмін Р., Слободяник М. (2020)
Климишина К. - Роль комбінованих сольових розплавів у синтезі подвійного ортофосфату натрію-церію(ІІІ), Теребіленко К., Струтинська Н., Слободяник М. (2020)
Неділько С. - Тверді розчини заміщення купрату неодиму субмікронної дисперсності, Дзязько О., Войтенко Т., Зеленько М., Фесич І., Іванов О. (2020)
Стругацька М. - Структурні та спектральні дослідження різнолігандного катіонного комплексу лантану |Lа(L)2bipy2|BPh4 із лігандом карбациламідофосфатного (КАФ) типу та α,α'-дипіридилом, Олишевець І., Дьяконенко В., Овчинніков В., Шишкіна С., Амірханов В. (2020)
Хоменко Д. - Каталітична активність біядерного комплексу міді(II) на основі 2-(5-(1,2,4)триазол-1-ілметил-1Н-(1,2,4)-триазол-3-іл)-піридину в реакціях окиснення катехолів, Дорощук Р., Одарич І., Распертова І., Лампека Р. (2020)
Klovak V. - Fluorescence characteristics of fluorescein and eosin Y solutions in water-micellar surfactant media, Nechpai L., Lelyushok S., Kulichenko S. (2020)
Старова В. - Аналіз амінних затверджувачів клею методом pH-метричного титрування в середовищі міцел додецилсульфату натрію (2020)
Макаренко Т. - Трансформація триптофану в реакції з тетрахлорауратною кислотою, Линник Р., Малишева М., Муха Ю., Вітюк Н., Севериновська О., Єременко Г. (2020)
Котова Н. - Особливості взаємодії компонентів у рідких сплавах потрійних систем Al-Ge-3d-Me (Me=Mn, Fe,Ni,Cu), Усенко Н., Головата Н. (2020)
Матушко І. - Газочутливі напівпровідникові наноматеріали для створення сенсорів водню, Олексенко Л., Максимович Н., Сколяр Г., Роїк О., Федоренко Г., Луценко Л., Ріпко О. (2020)
Єгорова Т. - Реакція піридо|2,1-a|ізоіндолу з (R)- та (S)- N-α-метилбензилмалеїнімідами, Барнич Б., Войтенко З. (2020)
Шемеген Р. - Реакції 2-гетарил-2-(дигідрофуран-2(3Н)-іліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами, Хиля О., Воловенко Ю. (2020)
Ткачук В. - Розробка ефективного методу синтезу 2-(5-оксо-4,5-дигідро-1,2,4-оксадіазол-3-іл)бензойної кислоти, Любчук Т., Ткачук Т., Гордієнко О. (2020)
Yampolska H. - Synthesis of a 1,2,3-triazole-containing macrocycle based on the "click chemistry" reaction and analysis of its planar chirality using NMR and DFT calculations, Kharchenko S., Kozytskyi A., Kyrylchuk A., Voitenko Z., Grygorenko O. (2020)
Крупка O. - Оптичні та фотохімічні властивості полімерів на основі 2-(4-метакрилоксистирил)хіноліну, Смокал В., Харченко О., Дерковська-Зеленська Б. (2020)
Штоквиш О. - Будова комплексу цинку з циклогексилацетоацетатом, Коваль Л., Дьяконенко В., Пехньо В. (2020)
Сумарокова Г. - Визначення ортофосфату у водах методом твердофазної хемілюмінесценції, Линник Р., Запорожець О., Зінько Л. (2020)
Білобровець Б. - Формування концепту "культурної політики" у ХХ ст. (2020)
Григоров Г. - Феномен дистанційної освіти: спроба філософської рефлексії (2020)
Дишлевий І. - Психіка і безправ’я (2020)
Діденко Л. - Лінії онтології: (3) терміновкорінення (2020)
Козаченко Н. - Критичне мислення і буденна некомпетентність (2020)
Кушерець Т. - Реінтерпретація класового аналізу у філософії Ф. Джеймисона (2020)
Лященко І. - Концепція культури і синергетика (2020)
Севрук І. - Відповідальність військових: пошук шляхів практичної реалізації у смисловому полі українських реалій, Соколовська Ю. (2020)
Сукенніков О. - Проблема особистості в парадигмі модерну (2020)
Харченко Л. - Філософське осмислення сутності комунікативного виміру сучасного суспільства (2020)
Шаповал А. - До питання про історичні особливості становлення методології досліджень психічної реальності (2020)
Вегеш М. - Демократичний транзит у країнах пострадянського простору: ґенеза, моделі, етапи, Кополовець Р. (2020)
Дорош Л. - Інструменти гібридного впливу Росії: до проблеми систематизації, Воят Б. (2020)
Климончук В. - Національна ідентичність за умов глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України (2020)
Конопка Н. - Сирійська криза в контексті реалізації середземноморської стратегії Республіки Італія (2020)
Копинець Ю. - Місцеві вибори 2020 року в Закарпатській області: характеристика основних суб’єктів виборчого процесу та аналіз результатів (2020)
Лепська Н. - Геополітична маргіналізація держави в умовах трансформації світоустрою (2020)
Пришляк C. - Доказова публічна політика та її роль у виробленні обґрунтованих управлінських рішень (2020)
Савчук А. - Основні вектори зовнішньої політики Чеської Республіки на шляху до міжнародної інтеграції (1993–2004 рр.) (2020)
Сухарина А. - Політична наукова теорія: особливості та характеристики (2020)
Тіхонова О. - Процеси розвитку громадських організацій у світовому та українському просторі (2020)
Хмель А. - Механізми та правове забезпечення захисту інформації в ЄС, Білоусов М. (2020)
Абдула А. - Індивідуалізм К. Поппера: від методології до етики, Балута Г. (2021)
Винославська О. - Відмітні особливості етичного лідерства в діяльності організації, Кононець М. (2021)
Гриб В. - Моральні цінності в процесі правового виховання, Конотопенко О., Мельник Е. (2021)
Григоров Г. - Інформаційна реальність в епоху неолібералізму (2021)
Костроміна Г. - Соціальні метаморфози знання у західноєвропейському середньовічному суспільстві: інженерні знання (2021)
Кравченко Г. - Постмодернізація сімейно-шлюбних відносин у сучасному суспільстві (2021)
Куриляк В. - Марксистські підходи до інтеграції комуністичної та релігійної ідеологій: богопошук та богобудівництво, Палій Д. (2021)
Лисий В. - Мислити та мислення: їх збіг і його відсутність (2021)
Муляр В. - Число і гармонія: проблема начала в піфагорійській філософії, Давидчук С. (2021)
Мурга Т. - Свобода волі та предестинація в реформаторській і контрреформаторській полеміці (2021)
Нестеренко П. - Смерть та безсмертя особистості як світоглядна проблема (2021)
Павлишин А. - Степан Ярмусь про особливості духовності українського народу (2021)
Патлайчук О. - Гуманітарний контекст земельної реформи: ціна і цінність землі для хліборобської нації, Ступак О., Макарчук О. (2021)
Садоха О. - Сучасні освітні реалії крізь призму просвітницького катастрофізму: за фактчекінгом (2021)
Уваркіна О. - Криптограма особистості: знаки та символи сучасних змін (2021)
Чурсінова О. - Іван Франко про переваги та небезпеки науково-технічного поступу (2021)
Горулько О. - Проблеми реалізації гендерних зобов’язань у Верховній Раді України (2021)
Гурківська А. - Концептуалізація поняття "політична пропаганда" (2021)
Данилюк О. - Методи ведення гібридної війни рф: теоретичні і практичні аспекти (2021)
Даценко А. - Методично-організаційні аспекти впровадження заходів протидії російській пропаганді та дезінформації (2021)
Іленьків Г. - Жіночі квоти як прояв позитивної дискримінації в політичній сфері (2021)
Кісєль Ю. - Сутність парламентського об’єднання в політичному дискурсі (2021)
Комарницький М. - Роль публічної дипломатії в глобальній стратегії європейського союзу (2021)
Кучерук М. - Анархізм vs ленінізм: спроба порівняння ідеологічних засад і практичних кроків Н. Махна і більшовиків в Україні, Стрижко М. (2021)
Лукіна Л. - Концептуалізація популізму в політичному дискурсі (2021)
Негулевський І. - Тенденції трансформації політичного лідерства в сучасній Україні (2021)
Теленко О. - Чинники впливу на проблему міжнародного визнання Республіки Косово (2021)
Тесленко С. - Концепція авторитарних інновацій у контексті теоретичного підходу до вивчення незахідних демократій (2021)
Тищенко М. - Концептуальні засади відповідальності парламентаря (2021)
Шестакова Ю. - Дослідження парламентської етики як пошук шляхів удосконалення інституту парламентаризму в Україні (2021)
Вінюков О. О. - Актуальні технології підвищення продуктивності зернових культур у східній частині Північного Степу України, Балян А. В., Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. (2021)
Демиденко О. В. - Агрофізичний стан як критерій готовності чорнозему опідзоленого до мінімалізації обробітку в агроценозі (2021)
Вишневська О. В. - Ефективність заходів підтримання продуктивності лучних травостоїв довготривалого використання, Маркіна О. В. (2021)
Іванова І. Є. - Сортові особливості накопичення фенольних речовин у плодах черешні в умовах Південного Степу України, Сердюк М. Є., Тимощук Т. М. (2021)
Люлін П. В. - Патоморфологічні зміни у домашніх голубів за експериментального зараження Eimeria species, Богач М. В., Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю. (2021)
Булгаков В. М. - Результати експериментальних досліджень блоково-модульного сільськогосподарського агрегату, Адамчук В. В., Кувачов В. П. (2021)
Опанасенко О. Г. - Сорго цукрове на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України, Перець С. В. (2021)
Ратошнюк Т. М. - Сучасний стан та оцінка конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад: регіональний аспект, Соколова А. О. (2021)
Ситнік Н. С. - Порівняльний аналіз складу та термічних властивостей рослинних жирів, Мазаєва В. С., Федякіна З. П., Нечитайло Ю. І., Хареба О. В. (2021)
Лихошерст Е. С. - Вплив технологічних способів вирощування на формування врожайності еспарцету в умовах Лісостепу Правобережного (2021)
В. І. Кравчуку — 70 (2021)
Андрійчук О. Я. - Вплив фізичної терапії на якість життя пацієнтів з коморбідними станами, Ульяницька Н. Я., Якобсон О. О., Грейда Н. Б., Майструк М. І. (2021)
Біцька І. В. - Ультразвукова кавітація в лікуванні трофічних виразок, Василюк С. М., Гудивок В. І., Дмитрук О. М., Осадець В. С., Козань Я. І., Слюсар В. Т. (2021)
Vakaliuk I. P. - Efficacy of trimetazidine in patients with acute coronary syndromes and co-morbidities, Alghzawi Iyad (2021)
Vakaliuk I. P. - Clinical features of the rehabilitation period after the previos myocardial infarction and decompensated heart failure with account of cardiovascular risk factors, Levandovska K. V., Tymochko N. B. (2021)
Вервега Б. М. - Стан мікробіоти та морфологічні зміни тонкої кишки при експериментальному гострому поширеному перитоніті на тлі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2021)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артерій передсердь в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Гаргула Т. І., Ясіновський О. Б. (2021)
Децик О. І. - Нітрозо-оксидативні процеси в органах травної системи при дії L-аргініну та аміногуанідину за умов експериментального цукрового діабету, Панчишин О. Б., Фоменко І. С., Бондарчук Т. І., Скляров П. О., Ільницька Х. М., Денисенко Н. В., Скляров О. Я. (2021)
Дідоха І. В. - Вплив засобів фізичної терапії на рівень кінезіофобії, соматичні маркери саркопенії та показники ризику падіння у осіб похилого віку з хворобою паркінсона, Аравіцька М. Г. (2021)
Заяць О. В. - Вплив показників системи оксиду азоту, сірководню, маркерів антиоксидантного гомеостазу та кісткового метаболізму ротової рідини на стоматологічне здоров'я дітей із легким йододефіцитом, латентним залізодеффіцитом і поєднаним мікроелементозом, Воронич-Семченко Н. М. (2021)
Kostyshyn A. B. - Features of diagnosis and treatment of patients with reduced bite height (2021)
Костишин Н. М. - Оцінка мінеральної щільності великогомілкової кістки щурів за умови моделювання штучної менопаузи та впливу загальної вібрації (2021)
Костюк І. Р. - Зміни біохімічних показників перебудови кісткової тканини щелепи експериментальних тварин під впливом запропонованої пасти, призначеної для місцевого лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей, Костюк В. М., Семенюк Г. Д. (2021)
Куравська Ю. С. - Вплив засобів фізичної терапії на ознаки дорсопатій у жінок, які перенесли кесарів розтин (2021)
Луцик А. П. - Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та д-димеру при запальних захворюваннях кишківника, Шорікова Д. В. (2021)
Маліборська С. В. - Техніка ICG/NIR при картографуванні лімфатичних вузлів у хворих на колоректальний рак, Голотюк В. В., Партикевич Ю. Д., Терен Т. І. (2021)
Марцінів В. В. - Порівняння динаміки с-реактивного білка, кортизолу та інтерлейкіну-6 в хірургії молочної залози після загального знеболення або його комбінації з пекторальною чи грудною паравертебральною блокадою (2021)
Sumariuk B. M. - Orthostyle or modern neurosis: mental and behavioural changes in people with an obsessive desire for healthy eating, Grinko N. V., Herasymiuk I. H. (2021)
Смородська О. М. - Поширеність раку легень: від локального до глобального, Москаленко Ю. В., Винниченко О. І., Привалова А. О., Костюченко В. В. (2021)
Соломаха К. В. - Рекомендації щодо відвідування водних комплексів під час пандемії COVID-19 (2021)
Солоджук Ю. І. - Клінічні особливості загоєння ран у післяопераційному періоді хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи у жінок в постменопаузальному періоді, Рожко М. М., Денисенко О. Г. (2021)
Тудоси В. Г. - Методики дослідження функціонального стану вестибулярного апарату у дітей з сенсоневральною втратою слуху, Чурпій І. К., Войчишин Л. І., Заставна О. М., Голод Н. Р., Янів О. В., Кравчук М. І. (2021)
Шаповал С. Д. - Різновиди діагностованих мікроорганізмів у хворих на бешиху, Василевська Л. А. (2021)
Бульбук О. І. - Імплементація закону "про фахову передвищу освіту" в Івано-Франківському національному медичному університеті, Шулепа С. Г., Бульбук О. В., Гвоздецька Г. С., Глов’як В. Г. (2021)
Князевич-Чорна Т. В. - Особливості дистанційного навчання іноземних студентів-медиків під час карантину, Кіндратів Е. О., Андріїв А. В., Жураківська О. Я., Антимис О. В. (2021)
Остафійчук С. О. - Формування комунікативних навичок у студента-медика (2021)
Сас І. А. - Досвід викладання дисципліни "фармацевтична хімія" іноземним студентам спеціальності "фармація, промислова фармація" (2021)
Snizhko T. B. - Formation and evaluation Features of clinical thinking in distance learning students, Vorobiy V. D., Snizhko S. S., Churpiy I. K., Shpilchak L. Ya. (2021)
Тимрук-Скоропад К. А. - Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності "фізична терапія, ерготерапія": адаптація української версії анкети ETLQ, Ціж Л. М., Павлова Ю. О. (2021)
Палієнко М. В. - Комплексна оцінка факторів ризику вегетативних дисфункцій у школярів та можливості їх корекції (огляд літератури), Кочерга З. Р. (2021)
Професор В. Г. Шлопов – видатний представник вітчизняної патологічної анатомії (до 80-річчя від дня народження) (2021)
Вступне слово редактора (2020)
Барінов Ю. В. - Скринінг захворювань ока у дітей у домашніх умовах за допомогою камери мобільного телефону, Лисиця Л. О. (2020)
Чебанюк С. В. - Церебральні артеріовенозні мальформації: особливості функціонування системи кровообігу після ендоваскулярного лікування при тривалому спостереженні, Свиридюк О. Є., Сидоренко О. Ф., Мамонова М. Ю. (2020)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения артериовенозных мальформаций головного мозга с использованием прогрессивных техник и неадге-зивных жидких эмболических агентов, Дзяк Л. А., Цуркаленко Е. С. (2020)
Альтман И. В. - Оптимизация тактики эндоваскулярного лечения синдрома хронической тазовой боли, обусловленной варикозным расширением вен малого таза у женщин (2020)
Гаврилова Л. В. - Опыт применения дексмедетомидина с целью седации детей с нейрохирургической патологией в раннем послеоперационном периоде (2020)
Биндю А. В. - Профілактика ускладнень мікрохірургії церебральних аневризм, повязаних з нерадикальним їх кліпуванням, Орлов М. Ю., Єлєйник М. В., Литвак С. О. (2020)
Filioglo A. - Number of passes in mechanical thrombectomy: where is your limit?, Cohen J. E., Simaan N., Honig A., Leker R. R. (2020)
Педаченко Є. Г. - Застосування аутологічних клітин у відновленні функціональних дефектів у хворих з ішемічним порушенням мозкового кровообігу, Мороз В. В., Яцик В. А., Маляр У. І., Любич Л. Д., Єгорова Д. М. (2020)
Вступне слово редактора (2021)
Фломін Ю. В. - Неврологічні та соматичні ускладнення у пацієнтів з мозковим інсультом до госпіталізації і протягом стаціонарного лікування в Інсультному центрі клініки "Оберіг" (2021)
Возняк О. М. - Радіохірургічне лікування резидуальних та рецидивних аденом гіпофіза, Сілаєва О. С., Поліщук М. Є., Гринів Н. О. (2021)
Данчин А. О. - Біофізичні механізми формування ранових каналів при вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових пораненнях, Гончарук О. М., Усатов С. А., Алтаброурі М. С., Данчин Г. О. (2021)
Спінул О. А. - Можливість збільшення "терапевтичного вікна" реваскуляризації сонних артерій у найгостріший та гострий період ішемічного інсульту, Карташов О. А., Шпак Я. О. (2021)
Усатов С. А. - К вопросу о степени радикальности удаления глиом супратенториальной локализации, Рашиди Б. Р., Богуславский Ю. В. (2021)
Конотопчик С. В. - Тромб, який флотує, та фрагмент атеросклеротичної бляшки в просвіті внутрішньої сонної артерії – огляд двох клінічних спостережень, Рзаєва Ф. Г., Пастушин О. А., Носенко Н. М., Свиридюк О. Є., Мамонова М. Ю., Аль-Кашкиш І. І. (2021)
Тончев М. Д. - Досвід лікування пацієнта з поєднанням мішкоподібної аневризми низхідного відділу аорти та спондилодисциту, Мужевська В. М., Безкоровайний О. М., Митченок В. М., Кравченко В. І. (2021)
Березовська Л. О. - Державне регулювання біржового ринку капіталу в Україні, Кириченко А. В. (2021)
Новоселецька А. О. - Стан концентрації та монополізації страхового ринку України (2021)
Щабельська В. Г. - Інноваційно-інвестиційний потенціал економіки України, Пологовська Ю. Ю., Бикова М. Д. (2021)
Michal A. L. - Model of competitive man and behavioral man in human resource management in an enterprise – an integrated conceptual view (2021)
Руденок О. О. - Концентрація власності корпорацій: теоретичний аспект (2021)
Арич М. І. - Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку, Олексин А. Г. (2021)
Бедринець М. Д. - Фінансова децентралізація в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2021)
Крупка І. М. - Доларизація фінансового ринку України: причини, еволюція, наслідки (2021)
Крупка М. І. - Теоретико-методологічні основи формування напрямів фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки, Яремик М. М. (2021)
Лисяк О. М. - Реальність та перспективи інтернет-банкінгу як напрямку діджиталізації в Україні, Сагайдак О. М. (2021)
Новак А. Ф. - Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських фінансових послуг, Юхимчук Я. М. (2021)
Пожар Є. П. - Шляхи оптимізації фінансової стійкості підприємства в період кризи (2021)
Серватинська І. М. - Бюджетний механізм: виклики сьогодення (2021)
Слав’юк Р. А. - Верифікація принципу Парето для доходів від наукової діяльності закладів вищої освіти України, Тоцька О. Л. (2021)
Фоміних М. В. - Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення, Парфенюк А. С. (2021)
Мамонтова Н. А. - Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами, Корнійчук Т. С. (2021)
Хлєбас С. В. - Період пандемії – час пошуку нових можливостей (2021)
Перлова А. В. - Порівняльна характеристика впливу препарату на основі амантадину гідрохлоридна зміни показників титрів нейромаркерів при експериментальному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні нижнього альвеолярного нерва у нормоглікемічних кролів та на тлі алоксан, Шинкарук-Диковицька М. М., Ковальчук Л. О., Куцак О. В. (2021)
Мочалов Ю. А. - Адгезивный фотокомпозитный зубной протез – вариант восстановления дефекта зубного ряда во фронтальных участках (описание клинического случая), Голинка О. П. (2021)
Батіг В. М. - Оптимізація лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у працівників деревообробної галузі промисловості Чернівецької області, Токар О. М., Бурденюк І. П. (2021)
Коленко Ю. Г. - Вплив захворювань тканин пародонта на якість життя пацієнтів, Воловик І. А., Мялківський К. О. (2021)
Криничних Г. І. - Ретроспективний аналіз частоти виявлення кістозних уражень щелепно-лицевої ділянки та шиї, Шувалов С. М. (2021)
Павленко О. В. - Оцінка раннього загоєння післяопераційних ран СОПР у залежності від методу гемостазу та з’єднання країв рани, Бойко М. А., Кабанчук С. В. (2021)
Леоненко П. В. - Результати застосування вдосконаленого алгоритму безпосереднього протезування з опорою на дентальних імплантатах з персоналізованим підходом, Кокоєва Ю. В., Леоненко Г. П. (2021)
Ісакова О. О. - Оцінка динаміки рентгеноморфометричних індексів щелеп у дітей у період змінного прикусу, Макєєв В. Ф. (2021)
Напередодні ювілею (2021)
Гаврищак Г. Р. - Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій, Уруський А. В. (2021)
Вельгач А. В. - Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах, Грод І. М. (2021)
Галан В. Д. - Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів, Кравчук В. Р., Солонецька Г. В. (2021)
Войтович І. С. - Використання віртуальних лабораторій в процесі вивчення хімічних дисциплін, Войтович О. В., Мартинюк Г. В. (2021)
Каменська І. - Роль тьютора у професійній підготовці майбутнього фахівця з охорони праці в період запровадження дистанційного навчання (2021)
Шкіцька І. Ю. - Комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання (на прикладі викладання документознавчих дисциплін у ЗВО) (2021)
Malota A. A. - Blended Learning in Developing Professional English Communication Skills of Prospective Social Workers (2021)
Бужанська М. В. - Особливості використання кейс-методу під час вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці" (2021)
Гузар О. В. - Моделі уроків розвитку критичного мислення: аналіз та особливості конструювання, Ліоненко М. Ю. (2021)
Замора Я. П. - Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій, Бурега Н. В., Ліннік А. Ю. (2021)
Висотченко С. В. - Особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання, Малиновська І. А. (2021)
Левчик І. Ю. - Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів, Мазур О. І., Закордонець Н. І. (2021)
Одинцова Г. С. - Формування граматичної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами цікавого мовознавства (2021)
Ранюк О. П. - Формування фонетичної компетентності на заняттях з дисципліни "Сучасна польська мова", Войталюк С. В. (2021)
Генсерук Г. Р. - Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю, Мартинюк С. В. (2021)
Проценко І. Г. - Науково-методична робота як форма управління розвитком професійної компетентності вчителя, Бикова М. М. (2021)
Кушнір О. В. - Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів, Решетуха Т. В. (2021)
Стельмащук З. М. - Виконавська майстерність акордеоніста в контексті фахової підготовки музиканта-педагога (2021)
Васильківська Н. А. - Реалізація мотиваційної функції у підручниках для початкової школи (2021)
Кузьма І. І. - Методичні аспекти створення казок як медіаосвітнього продукту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2021)
Висоцька Т. М. - Oсвіта в Україні періоду революції 1917–1921 років: незавершена спроба реформування (2021)
Федорів І. О. - Педагогічні віхи життя й діяльності Мирона Кордуби у контексті епохи (2021)
Вербицька П. В. - Особливості становлення жіночих освітніх закладів у Галичині на прикладі Бережанської учительської семінарії (2021)
Hrytsak N. R. - Distance Learning of "History of Nineteenth-Century Foreign Literature" Course in the Context of COVID-19 Pandemic: Educators’ Experiences, Derkach H. S., Kuchma N. Z., Labashchuk O. V. (2021)
Klymenko A. O. - Features of the Elective Course "Foundations of Information Culture" in Bachelors’ Educational and Professional Training Program "Secondary Education (the English Language and Literature" (2021)
Torop K. S. - Organizational and Pedagogical Conditions of Education of Pupils with Intellectual Disabilities in the Conditions of Competence Approach (2021)
Барна О. В. - Моделі та ресурсне забезпечення навчання SТЕМ-дисциплін в умовах пандемії COVID-19, Кузьмінська О. G. (2021)
Contents (2021)
Sivolapov P. - Formation of effective concentration of film forming superhydrophobic coatings based on silicon dioxide, Myronyuk O., Baklan D., Berehovyj T. (2021)
Yelatontsev D. - Research into the process of carbonate conversion of phosphogypsum in the water media (2021)
Krvavych A. - Optimization of parameters of the extraction process of biologically active substances of grass Adonis vernalis, Konechna R. (2021)
Lyashenko V. - Evaluation of efficiency and environmental safety of leaching metals from ore: ways of development and prospects, Khomenko O., Chekushina T., Dudar T., Topolnij F. (2021)
Kopiiko A. - Modeling of fatty acid composition of combined food products, Tkachenko N., Mardar M., Honcharov D. (2021)
Chabanova O. - Analysis of the pectin extraction process at recycling of secondary material resources, Bondar S., Kotliar Ye., Nedobiychuk T., Verkhivker Ya. (2021)
Priss O. - Effect of heat treatment with biopreparation on the quality of tomato fruit during storage, Zhukova V., Holiachuk S., Karman T. (2021)
Kasabova K. - Determination of the comprehensive indicator of pastille with the use of multi-component fruit-berry paste, Shmatchenko N., Zagorulko A., Zahorulko A. (2021)
Morozyuk L. - Design of a refrigerated complex for short-term storage of tropical fruits with a solar energy plant, Sokolovskaya-Efimenko V., Petushkov Ya., Sharaiev M., Psarov S. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул (2021)
Дубенко О. - Юрій Вороний – славетний випускник Київської Державної Медичної Академії (2021)
Devinyak O. - Pharmacy study plans in visegrad group countries and ukraine: a comparative analysis, Stan I., Syatynya V., Deyak Ya., Lytvyn O., Kachur I. (2021)
Байло А. - Оцінка стану гемостазу у хворих з поєднаним перебігом цирозу печінки та фібриляцією передсердь, Шипулін В., Чернявський В., Парунян Л. (2021)
Бердник І. - Ефективність застосування телемоніторингу артеріального тиску у пацієнтів з нормальною та надлишковою масою тіла (2021)
Вороняк Д. - Застосування ендоскопічного лігування та порто-системного шунтування на етапах лікування дітей з портальною гіпертензією, Годік О. (2021)
Господаренко Л. - Використання експрес-тестів в практиці сімейних лікарів та педіатрів, Клець Т., Гнилоскуренко Г., Терлецький Р., Кононенко Д. (2021)
Дяченко С. - Комплексна судово-медична оцінка особливостей черепно-мозкової травми з ушкодженням на голові: випадок з практики, Дідук Р., Кашапова Н., Плетенецька А. (2021)
Клубей С. - Сучасні тенденції шкільного харчування та фактори формування харчових звичок у дітей різного віку, Погорєлова К., Салтикова Г., Гнилоскуренко Г., Король О. (2021)
Колотова Л. - Аналіз ускладнень, індукованих йодовмісними рентген-контрастними речовинами, та методів їх профілактики (огляд літератури), Романенко Г., Ткаченко М. (2021)
Омельченко А. - Особливості впливу біомеханіки рухів у футболістів на анатомічні структури пахвинної ділянки, Іоффе О., Ковальчук О., Негря Н., Резниченко Б., Кривопустов М., Сергієнко В., Данильченко В., Діброва Ю., Стеценко О.,та ін. (2021)
Розуменко А. - Хірургічне лікування перивентрикулярних гліом півкуль великого мозку: наслідки формування поренцефалії та особливості закриття операційної рани, Ключка В., Розуменко В., Дащаковський А. (2021)
Тертишний С. - Мета-аналіз класифікацій дефектів м’яких тканин та обґрунтування оптимального об’єму та методу хірургічної реконструкції, Хоменко І., Гуменюк К., Король С., Цема Є., Дубенко Д., Михайлусов Р., Гринчук М., Попова О. (2021)
Зелінська Н. Б. - Цукровий діабет 2 типу у дітей та підлітків в світі і в Україні, Грищенко К. В., Глоба Є. В. (2021)
Прилуцька В. А. - Іризин: новий міокін та його вплив на обмін речовин, Солнцева А. В., Піскун Т. А. (2021)
Волкова Ю. В. - Взаємозв’язок між показниками інсулінорезистентності та окисного балансу у підлітків з гіпоандрогенією, Кашкалда Д. А., Сухова Л. Л., Косовцова Г. В., Шарун К. В. (2021)
Чумак С. О. - Ендокринологічна допомога дітям м. Харкова у 2015—2020 рр., Пересипкіна Т. В., Вародова О. В., Черняк О. Л. (2021)
Кавецька Ю. С. - Керівні настанови Європейської тиреоїдної асоціації щодо субклінічного гіпотиреозу у вагітних та дітей, 2014 Частина 1 (2021)
Зелінська Н. Б. - Консенсус керівних настанов з клінічної практики ISPAD 2018 р. Розділ 10. Дієтотерапія у дітей та підлітків з діабетом (2021)
Інноваційний препарат "Тожео СолоСтар" тепер можна використовувати для лікування дітей та підлітків із діабетом з 6 років (2021)
До відома авторів (2021)
Зелінська Н. Б. - Хвороби ендокринної системи у дітей в Україні та надання спеціалізованої допомоги педіатричним пацієнтам у 2020 році, Руденко Н. Г., Глоба Є. В., Руденко О. В., Кавецька Ю. С. (2021)
Михайлова Е. А. - Нейроендокринні аспекти формування депресивного розладу у підлітків, Волкова Ю. В., Мітельов Д. А., Матковська Т. М. (2021)
Пашкова О. Є. - Роль міокінів у розвитку інсулінорезистентності у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Чудова Н. І., Литвиненко О. С. (2021)
Михайлова Е. А. - Особливості мікросоціального оточення у формуванні порушень адаптації у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Мітельов Д. А. (2021)
Зелінська Н. Б. - Консенсус керівних настанов з клінічної практики ISPAD 2018 р. Управління діабетом у дітей дошкільного віку (2021)
Модель оптимізації трансферу медичних технологій у галузі дитячої діабетології. Методичні рекомендації. 2020 (Скорочено) (2021)
Результати міжнародного відкритого рандомізованого порівняльного контрольованого дослідження Edition Junior (NCT02735044) (2021)
До відома авторів (2021)
Гранчак Т. - Читання паперових книг: буття у просторі спілкування, Кушнарьова М. (2021)
Leo F. H. - Information Literacy Programmes: the Experience of Research Libraries in Hong Kong and Ukraine, Horban Yu., Skachenko O. (2021)
Бєлов Д. - Комікс у практичній діяльності бібліотек України (2021)
Матвієнко О. - "Цифрові" професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці, Цивін М. (2021)
Новальська Т. - Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Касьян В. (2021)
Ярошенко Т. - Хто і як цитує молоді українські журнали (на прикладі двох журналів НАУКМА за даними Dimensions), Ярошенко О. (2021)
Бондаренко В. - Бібліотечні проєкти доповненої реальності (AR): зарубіжний досвід, Гранчак Т. (2021)
Маранчак М. - Месенджер-маркетинг як напрям управління онлайн-репутацією (ORM) компанії (2021)
Kaliuzhna N. - Towards Fair Principles for Research Information: Report on a Series of Workshops, Altemeier F. (2021)
Дубенко О. Є. - Діагностичне значення біомаркера мігрені — пептиду, пов’язаного з геном кальцитоніну, Черненко А. Г. (2021)
Мєдвєдкова С. О. - Динаміка показників якості життя у хворих на геморагічний півкульовий інсульт у ранній відновний період захворювання, Дронова А. О. (2021)
Боженко М. І. - Місце болю в структурі неврологічних симптомів у хворих на розсіяний склероз та характеристики, які впливають на пріоритизацію болю пацієнтом (2021)
Таряник К. А. - Роль гормону голоду в регуляції харчової поведінки пацієнтів із хворобою Паркінсона (2021)
Белінський А. В. - Структура когнітивних розладів та предиктори їх виникнення у пацієнтів після кардіохірургічних операцій, Распутіна Л. В., Мостовой Ю. М., Мостова О. П., Данілевич Т. Д. (2021)
Цьома Є. І. - Cиндром Гієна — Барре, асоційований з інфекцією SARS-CoV-2. Презентація клінічного випадку (2021)
Shuranova L. - The Functional Independence Measure and the Functional Assessment Measure (FIM + FAM) as an effective tool for the evaluation of functional status in stroke rehabilitation. A review, Vacková J. (2021)
Марчук М. С. - Перебіг myasthenia gravis, ускладнений коморбідною патологією: огляд літератури (2021)
До уваги авторів (2021)
Коркушко О. В. - Взаємозв’язок між спектральними показниками варіабельності серцевого ритму та порушеною глікемією натще у практично здорових осіб та осіб з дисциркуляторною атеросклеротичною енцефалопатією похилого віку, Чижова В. П., Кузнєцов В. В., Апихтін К. О., Кошель Н. М., Черська М. С., Проскура Т. O., Самоць І. А., Наумчук Н. С. (2021)
Буздуган І. О. - Патогенетичний зв’язок H. pylori з розвитком пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Лікування пацієнтів з H. pylori за наявності токсигенних штамів та супутньої потології, Федів О. І., Роборчук С. В., Волошина Л. О. (2021)
Невойт Г. В. - Оцінка клінічної ефективності способу визначення персоніфікованої корекції стилю життя пацієнтів та нові перспективні предиктори неінфекційних захворювань (2021)
Рождественська А. О. - Ультрасонографічний профіль маніфестації неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (2021)
Масік Н. П. - Патогенетичне обґрунтування застосування переривчастої нормобаричної гіпокситерапії в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Нечипорук С. В. (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Роль дисфункції антиоксидантної системи у перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у молодих пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом (2021)
Дорофєєв А. Е. - Дивертикулярна хвороба кишечника у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Ткач С. М., Деркач І. А., Гдаль В. А., Диня Ю. З., Оджум Чівенду Беніах (2021)
Долженко М. М. - Інгібітори протонної помпи: що треба знати кардіологу, Давидова І. В. (2021)
Няньковська О. С. - Значення пребіотиків у регуляції порушень при метаболічному синдромі, Няньковський С. Л., Яцула М. С., Городиловська М. І. (2021)
Долженко М. М. - Від неалкогольної жирової хвороби до COVID­19: сьогодення та перспективи застосування урсодезоксихолевої кислоти, Конопляник Л. І. (2021)
Чернишов В. А. - Ризик фібриляції передсердь, асоційований з гіперурикемією (2021)
Лемко О. І. - Коморбідні стани при хронічному обструктивному захворюванні легень: вивчені та дискусійні питання. Частина 1, Гайсак М. О., Решетар Д. В. (2021)
Бабічев Д. П. - Теоретичні та практичні аспекти застосування біомаркерів при хронічній серцевій недостатності, Рудик Ю. С., Меденцева О. О. (2021)
Оголошення (2021)
До відома авторів (2021)
Алексенко Т. Л. - Структурно-функціональна характеристика макрозообентосу озера Закітне, Шевченко І. В. (2021)
Бесчасний С. П. - Вплив монооксиду карбону на швидкість екскрекції етанолу нирками, Лисенко Є. М., Гасюк О. М., Ерліш О. О. (2021)
Боброва М. С. - Вплив гіпотермії на вміст супероксидного аніон-радикалу та ТБК-активних продуктів в запасаючій паренхімі їстівних частин рослин, Аркушина Г. Ф., Ворона С. О. (2021)
Вичалковська Н. В. - Внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість черепашки наземних молюсків Brephulopsis cylindrica Північного Причорномор’я, Алфьорова А. В. (2021)
Вичалковська Н. В. - Внутрішньо- та міжпопуляційна мінливість деяких відділів статевого апарату наземного молюска Brephulopsis cylindrica Північного Причорномор’я, Олексюк Т. М. (2021)
Давидов Д. А. - Поширення та екологія Corynephorus canescens (l.) P. Beauv. (Poaceae) у Лівобережному Лісостепу України, Давидова А. О. (2021)
Матяшук Р. К. - Чутливість пилку форзиції до факторів оточуючого середовища мегаполісу, Ткаченко І.В. (2021)
Мінаєва Г. М. - Структурно-функціональні характеристики фітопланктону водотоків Нижнього Дніпра (2021)
Павлова Н. Р. - Біоморфологічна характеристика дендрофлори НПП "Нижньодніпровський", Дзеркаль В. М., Пономарьова А. А. (2021)
Причепа М. В. - Видовий склад макрофітів та іхтіофауни оз. Мартишів (Київ, Осокорки) як важливий елемент малопорушених заплавних комплексів, Прокопук М. С., Коваленко Ю. О. (2021)
Стадниченко А. П. - Вплив концентрації іонів Cr (III) на спосіб життя, показники живлення і травлення деяких життєвих форм ставковиків (Мollusca, Gastropoda, Lymnaeidae), Уваєва О. І., Ігнатенко О. О. (2021)
Шевряков М. В. - Буферні системи крові (лекція) (2021)
Nesen A. O. - Peculiarities of influence of risk factors and cardiometabolic disorders on the course of hypertension with comorbid complications, Chernyshov V. A., Babenko O. V., Shkapo V. L., Valentynova I. A. (2021)
Shalimova A. S. - Masked uncontrolled hypertension: risk factors and ways of influence, Wolf J. (2021)
Radchenko A. O. - Assessment of oxidative status and inflammation in patients with arterial hypertension and subclinical hypothyroidism and their relationship to aging rates , Kolesnikova O. V. (2021)
Хухліна О. С. - Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції ендотелію кверцетином у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий дібет 2 типу, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. (2021)
Андруша А. Б. - Кальційзалежні ускладнення лактазної недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2021)
Zhuravlyova L. V. - Role of adenosine monophosphate­activated protein kinase as a regulator of cell energy balance in patients with metabolic disorders. Literature review , Stoianova Yu. D. (2021)
Чернишов В. А. - Сімейна комбінована гіперліпідемія: сучасні уявлення про патофізіологію, діагностику і корекцію. Огляд літератури (2021)
Лемко О. І. - Коморбідні стани при хронічному обструктивному захворюванні легень: вивчені та дискусійні питання. Частина 2, Гайсак М. О., Решетар Д. В. (2021)
Журавльова Л. В. - Деякі питання антибактеріальної терапії в ревматології. Огляд літератури, Олійник М. О., Сікало Ю. К. (2021)
Пивoвар С. М. - Перспективи застoсування гoрмoнів щитoпoдібнoї залoзи у хвoрих із серцевoю недoстатністю. Огляд літератури, Рудик Ю. С., Крoтoва O. Б., Паніна Л. В. (2021)
До відома авторів (2021)
Глоба Є. В. - Глікемічний контроль у дітей і молодих дорослих з різними типами цукрового діабету в Україні, Зелінська Н. Б. (2021)
Ткачук О. В. - Особливості лікування тяжкого перебігу гострого панкреатиту у пацієнтів з ожирінням, Кебкало А. Б. (2021)
Скиба В. В. - Епідеміологія інтраабдомінальних інфільтратів і абсцесів у хворих на тлі супутніх недуг та цукрового діабету, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Дар Ясiн Ахмед (2021)
Нікульніков П. І. - Досвід лікування хибних аневризм анастомозів після реконструктивних втручань на аорто-стегновому сегменті у пацієнтів з цукровим діабетом, Ліксунов О. В., Ратушнюк А. В., Северин В. Л., Бічер А. Г., Буряк Н. А., Бура І. Б. (2021)
Царик І. О. - Особливості перебігу хронічних ускладнень при латентному автоімунному діабеті дорослих, Пашковська Н. В. (2021)
Белебеєва А. О. - Лідерство та командоутворення в клінічній практиці (за результатами кейс-дослідження), Шевченко М. В., Вернигор Ю. Г., Семенюк Л. М. (2021)
Ткач С. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та цукровий діабет: двонаправлені відносини, Чеверда Т. Л. (2021)
Квітка Д. М. - Введення поняття якості життя в практичну медицину, Паламарчук В. О., Земсков С. В., Січінава Р. М. (2021)
Паламарчук В. О. - Клінічний випадок сімейної форми медулярного раку щитоподібної залози, Войтенко В. В., Шаповал Н. О., Огризько Т. В. (2021)
Інноваційний препарат "Тожео СолоСтар" тепер можна використовувати для лікування дітей та підлітків із діабетом з 6 років (25 лютого 2021 року, Київ) (2021)
Рибаков С. Й. - Пристрасті по інсуліну та дещо про пріоритети (2021)
Умови публікації в журналі "клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" (2021)
Нечай О. П. - Впровадження молекулярно-генетичного обстеження в діагностику тиреоїдного раку: власне дослідження, Товкай О. А., Паламарчук В. О., Белемець Н. І., Ніколаєнко С. І., Мазур О. В., Квітка Д. М., Ліщинський П. О. (2021)
Шідловський О. В. - Аналіз ускладнень хірургічного лікування хворих на автоімунний тиреоїдит, Шідловський В. О. (2021)
Singh K. - Integrated analysis of gene expression of solute carrier gene SLC19A3 with proven risk factors of microvascular complications in patients with type 2 diabetesВ, Yuzvenko T. (2021)
Королюк О. Я. - Вплив стану жовчного міхура на вуглеводний метаболізм у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та вперше виявленою гіперглікемією, Стрільчук Л. М. (2021)
Дем’яненко Л. В. - Вплив андрогенного дефіциту на структуру ендометрію у жінок репродуктивного віку, Семенюк Л. М., Юзвенко Т. Ю. (2021)
Рушай А. К. - Двоетапна фіксація у лікуванні діабетичної артропатії гомілковостопного суглоба, Скиба В. В., Лисайчук Ю. Л., Ковальчук В. С., Хомут Ю. В., Жагдаль А. А. (2021)
Тодуров І. М. - Тіамінова недостатність після рукавної резекції шлунка, Калашніков О. О., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Червиць Г. К., Мицак О. І. (2021)
Рибаков С. Й. - Про історію і деякі характеристики нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту. Огляд літератури. Частина 1 (2021)
Шишкань-Шишова К. О. - Кишкова мікробіота як чинник епігенетичного програмування фенотипів ожиріння та цукрового діабету 2 типу. Огляд літератури, Зінич О. В. (2021)
Ткач С. М. - Неалкогольний стеатогепатит у хворих з ендокринною патологією. Огляд літератури, Чеверда Т. Л. (2021)
Умови публікації в журналі "клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" (2021)
Антонова О. К. - Сучасна сербська проза в Україні: трансфер культур (2018)
Беценко Т. П. - Поетикальна система віршового ідіостилю Івана Франка (2018)
Вірич О. В. - Жіноче щастя як екзистенційна проблема в романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" (2018)
Горболіс Л. М. - Природоохоронна естетика у збірці Петра Сороки "Де свище Овлур" (2018)
Кисла Н. В. - Прийменники із семантичним відтінком мети-пам’яті (2018)
Марєєв Д. А. - Зі спостережень за динамікою у способах вираження словосполучення у східнополіських говірках (2018)
Романчук І. Ю. - Ґендерні стереотипи в постмодерністській прозі словацької письменниці Яни Юраньової (2018)
Свириденко О. М. - Національна проблематика епістолярної публіцистики П. Куліша (2018)
Супрун В. М. - Перцептивний потенціал зорової сенсорики в моделюванні концепту "жінка" (2018)
Тимочко Б. В. - Назви меж і межових віх в українсько-молдавських грамотах XIV – XV століть (2018)
Фурман-Чоботько І. А. - Лексична інтерференція в рекламних текстах (2018)
Шарова Т. М. - Філософське підґрунтя малої прози Григора Тютюнника, Кузьменко В. О. (2018)
Комар Н. М. - Новели О. Генрі "Пурпурова сукня" та "Дари волхвів": специфіка сюжету та композиції (2018)
Kushnirova T. V. - Features of the chronotop in the novel "The Collector” by John Fowles (2018)
Могилко Ю. О. - Образна репрезентація "Метелика" в корейській дитячій літературі ХХ століття (2018)
Науменко Н. В. - Дивосвіт англійської поезії в пісенній ліриці Стінга (2018)
Рустамханлы Т. - Идея независимости в азербайджанской литературе в период Сасанидско-арабских оккупаций (2018)
Самедова У. К. г. - Литературно-культурная обстановка в период Танзимата (2018)
Шама И. Н. - Комическое в английском литературном нонсенсе (на материале клерихью) (2018)
Капелюх Д. П. - Особливості номінативної ремарки драматичного твору (2018)
Вігер О. О. - Компаративний аналіз модернізму і постмодернізму в українській і російській прозі 2000-х років (2018)
Гурдуз А. І. - Фанфікшн: парадокси статусу в художньому просторі, Невестюк О. С. (2018)
Рождественська І. Є. - Жанротвірна функція єпіграфів в "Описі країни Гог" (описі України Гоголя) Мар’яна Своженя (2018)
Кравченко Н. К. - Екопрагматика як нова сфера дослідження сучасної лінгвістики (2018)
Пампура С. Ю. - Щодо проблеми етимологізаціїї запозиченої лексики в різноструктурних мовах (принцип кінцевого джерела), Писаренко В. М. (2018)
Руденко М. Ю. - Специфіка дослідження загальнотеоретичних проблем арго в соціолінгвістичних студіях європейських та американських учених (30-і рр. XX ст. – початок XXI ст.) (2018)
Abbasova G. - Linguopoetic features of morphological parallelism in Azerbaijan and English languages (2018)
Давиденко А. О. - Феномен концепту як однієї з основних складових частин сучасної лінгвістики (2018)
Mishenina T. M. - Relationen des Linguokulturems mit sakraler Bedeutung in slawischen und Sprachen (2018)
Данилюк С. С. - Рецензія на монографію О. І. П’єцух "Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі" (2018)
Прямухіна Н. В. - Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди, Салькова І. Ю. (2018)
Свиноус І. В. - Об’єктивна необхідність формування системи управління ефективністю виробництва в сільськогосподарських підприємствах, Микитюк Д. М. (2018)
Шашина М. В. - Принципи структурної модернізації регіональної економіки в умовах структурних зрушень (2018)
Бурєннікова Н. В. - Деякі теоретико-прикладні аспекти вимірювання енергоефективності процесу використання паливно-енергетичних ресурсів з метою see-управління (2018)
Вдовенко Л. О. - Кредитна політика системно важливих банків в Україні (2018)
Алескерова Ю. В. - Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України, Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. (2018)
Гарбар Ж. В. - Податкове регулювання реального сектору економіки, Кондукоцова Н. В. (2018)
Правдюк М. В. - Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві, Правдюк А. Л. (2018)
Любар О. О. - Організація та методика обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах, Іщенко Я. П. (2018)
Шевчук О.Ф. - Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 "Право" (2018)
Горго І. О. - Концепція формування системи управління ризиками на підприємстві (2018)
Юрченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу (2018)
Мельничук О. Ф. - Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою (2018)
Бондаренко Е. А. - Особенности мелодического оформления побудительных конструкций в лекционном и проповедническом дискурсах (2018)
Буць Ж. В. - Особливості створення метафоричного образу у сучасній французькій жіночій прозі (на матеріалі твору Т. де Росней "Le dîner des ex") (2018)
Вуєк О. Є. - Метафорична репрезентація феномену часу в англомовному ірландському поетичному тексті (на матеріалі творів Патріка Каванаха) (2018)
Галянт Г. В. - Сниженная лексика как объект лингвистических исследований (2018)
Заболотська О. В. - Семантична класифікація національно-специфічних реалій у романі Е. Гілберт "Їж, молись, кохай" (2018)
Карпiнська Л. Л. - Символіка саду у творах О. Уайльда та роль мовно-виражальних засобів у її зображенні (2018)
Кришталюк Г. А. - Заперечення й аргументація: конструювання подій у сучасному англомовному газетному дискурсі (2018)
Матвієнків О. С. - Внутрішня форма фразеологічної одиниці як передбачення її актуального значення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (2018)
Mykhaylenko V. V. - "Money” idioms in English pecuniary space (2018)
Місягіна І. М. - Вербальне вираження тактики неясності в англомовному художньому дискурсі (2018)
Спотар-Аяр Г. Ю. - Особливості функціонування перифрастичних форм в офіційно-діловому стилі періоду Танзимату (2018)
Trutiak I. P. - Diachronic enantiosemy of the adverbs "hardly”, "barely”, "scarcely” and their negative status (2018)
Федишин М. І. - Кореляція понять "релігія" і "теологія" у сучасній лінгводискурсивній практиці (2018)
Хаботнякова П. С. - Методика когнітивно-прагматичного дослідження лінгвальної репрезентації біблійних образів-символів у містичних трилерах (2018)
Цинтар Н. В. - Аналіз культурної специфіки емотивності в міждисциплінарній парадигмі (2018)
Янковець О. В. - Терміни-композити в англійській прикордонній терміносистемі: структурний аналіз та морфологічні особливості (2018)
Ананьян Е. Л. - Роль і місце навчальної дисципліни "Основи перекладацького аналізу та редагування" у процесі професійної підготовки перекладачів (2018)
Балабін В. В. - Жанрово-стильова специфіка військового перекладу (2018)
Поворознюк Р. В. - Медичний переклад як засіб популяризації біомедичних знань (2018)
Sechka S. V. - The problems of translation of foreign texts and the ways of their solving (2018)
Содель О. С. - Ціннісна картина світу англомовних країн, утілена в анекдотах, і специфіка її передачі під час перекладу (2018)
Fomenko E. G. - Problem areas in Olga Bragina’s translation of "Finnegans Wake” by James Joyce into Russian (2018)
Карпенко Н. А. - Мовна гра в сучасних рекламних слоганах, Сіроус К. В. (2018)
Лисичкіна І. О. - Комунікативний аспект іміджеформувального наративу силової структури, Мягка М. М., Толокнєєв В. О. (2018)
Митрофанова А. С. - Навчання структурі наукового наративу як засобу наукової комунікації у підготовці докторів філософії, Рубцова В. В. (2018)
Чаварга А. П. - Вплив видавничої діяльності Чину святого Василія Великого на збереження фонетико-орфографічних особливостей української мови на теренах історичного Закарпаття в 1939–1944 роках (на матеріалі періодичного видання "Благовѣстник") (2018)
Щепка О. А. - Сучасний публіцистичний текст: кваліцікаційні та диференційні ознаки (2018)
Miasoiedova S. V. - The role of phrasal verbs for successful intercultural communication and unconventional ways of their teaching (2018)
Пономаренко Н. В. - Особливості використання автентичних текстів для розвитку навичок міжкультурного спілкування в студентів комп’ютерних спеціальностей, Неустроєва Г. О. (2018)
Безкоровайна Л. С. - Пояснювальна методична семантизація лексики як складова частина змісту навчання іноземних студентів російської та української мов (2018)
Беценко Т. П. - Інтерпретація фольклорних елементів у поетичній моводійсності Василя Голобородька (до проблеми словесно-образної організації української сюрреалістичної поезії) (2018)
Васильчук М. М. - Запрутська Гуцульщина через призму поеми Миколи Туліки "О нападі татарів на місто Коломию і її доокресности" (2018)
Грищенко І. В. - Активізація репрезентативних систем сприйняття у процесі навчання української мови як іноземної (2018)
Данчишин Н. Р. - Проблема засилля англізмів у сучасному україномовному дискурсі: як це використати у викладанні української мови як іноземної (2018)
Долгая Е. А. - Формирование эстетического миросозерцания Н. В. Станкевича (на материале его переписки), Синявина Л. В., Филянина Н. Н. (2018)
Доценко Т. Г. - Педагогический дизайн в практике преподавания русского языка как иностранного (2018)
Калениченко М. М. - Проблема односкладності/двоскладності речення у чеській мові (2018)
Капура О. М. - Жанрово-тематичні пріоритети сучасної прози, Лавренчук О. В. (2018)
Павельева А. К. - Социально-исторический хронотоп в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2018)
Поляк І. П. - Категорія неозначеності в системі функційно-семантичних категорійних одиниць (2018)
Скорина Л. В. - Особливості інтерпретації образу Каїна в українській літературі 20-х років ХХ ст. (2018)
Тендітна Н. М. - Світ взаємостосунків "чоловік – жінка" в малій прозі Олеся Ульяненка (2018)
Теребус Р. М. - Метафора як засіб художнього увиразнення в романі Мирослава Дочинця "Вічник" (2018)
Топчий Л. М. - Синтаксичні засоби втілення авторських інтенцій у дискурсі М. Хвильового (2018)
Штиленко О. Л. - Угрупування лексики за рівнем інтенсивності ознаки як основа формування лексичних навичок (2018)
Muntian A. O. - Literary features of syntactic representation of the city concept in the novel "The Kite Runner" by Khaled Hossini, Shpak I. V. (2018)
Трущак В. І. - Художньо-стилістичні особливості лірики Рьокана (2018)
Бубняк Р. А. - Літературно-критичні оцінки роману Еміля Золя "Жерміналь", Бубняк Г. М. (2018)
Мороз Л. В. - Суб’єктна організація лірики: проблематика теоретичних пошуків (2018)
Семенюк О. Б. - Типологія письменницького епістолярію: наукова рецепція теоретичних стратегій (2018)
Дмитренко Н. В. - Синкретизм художньої образності та синтез мистецтв: до проблем термінології (2018)
Нісевич С. І. - Функціональність образу картини у творах українських та англійських письменників кінця XIX – початку XX століття (2018)
Тацакович У. Т. - Інтертекстуальність у лінгвокогнітивному вимірі (2018)
Аладько Д. О. - Моделі сполучуваності номінацій посуду в англійській та українській мовах (2018)
Швець О. В. - Номінативні речення як засіб реалізації когнітивної та комунікативної функцій мови (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2018)
Юсип-Якимович Ю. В. - Фонологічні системи слов’янських мов крізь призму історичних закономірностей: до проблеми генетичної типології (2018)
Бенькевич Г. А. - Структура концепту "мудрість" у латинській фразеології (2018)
Герасимів Л. Я. - Кореляція тактик і способів їх втілення у комунікативній ситуації звинувачення / виправдання, Гошилик В. Б. (2018)
Карпiнська Л. Л. - Орiєнталiзм у творчостi Оскара Уайльда (2018)
Kuzyk N. Y. - Les notions "chose” et "objet” comme point de repère dans l’analyse des oeuvres du Nouveau Roman (2018)
Лук’янченко І. О. - Пейзажний опис у романі Т. Майн Ріда "The White Chief”, Полнікова А. C. (2018)
Лут К. А. - Репрезентація аргументативності в англомовних наукових текстах, Рябова К. К. (2018)
Mykhaylenko V. V. - Cross-linguistic grammaticalization in translation (2018)
Murselov Rizvan Javankhan oglu - Structural and semantic features of quantitative synonymic phraseological units in Azerbaijani and English (2018)
П’ятничка Т. В. - Часові транспозиції у художньому дискурсі, Шилінська І. Ф. (2018)
Романова Н. В. - Семантика емотивної лексики в німецькомовних художніх творах іммігрантів українського походження (на матеріалі оповідань В. Камінера " Liebesgrüße aus Deutschland ”) (2018)
Рудоман О. А. - Структурно-семантичні типи надлишкових елементів афективного мовлення в сучасній англійській мові (2018)
Соляненко О. Л. - Структурні та функціональні особливості ініціальних абревіатур медичної термінології в англомовних історіях хвороб (2018)
Черемисіна Г. О. - Вербалізація гендерно-маркованих цінностей американської лінгвокультури інноваціями англійської мови (2018)
Четвертак Е. О. - Труднощі та способи перекладу суспільно-політичних неологізмів і політично коректної лексики англійської мови, Юрченко Я. М. (2018)
Швець Н. В. - Джерела прецедентності антропонімів у складі англомовного римованого сленгу (2018)
Бахов І. С. - Семантичні маркери й інтертекстуальність у перекладі спеціалізованих соціологічних текстів (2018)
Гончаренко Е. П. - Відтворення національно-культурного компоненту у процесі перекладу оповідань Джеймса Джойса (на матеріалі збірки "Дублінці"), Байсара Л. І. (2018)
Коваленко И. Н. - Функционирование цветообозначений в художественном поэтическом тексте на английском и русском языках как реализация эмотивной составляющей языка (на материале стихотворений Т. Транстремера) (2018)
Мосієвич Л. В. - Особливості перекладу англомовних термінів з механіки українською мовою (2018)
Савчук Г. В. - Особливості перекладу художньої літератури, Дашкова К. В. (2018)
Савчук Г. В. - Стратегії перекладу назв англомовних кінофільмів та мультфільмів німецькою, українською та російською мовами, Рибакова Г. С. (2018)
Сайко М. А. - До проблеми відтворення українською мовою німецьких активних дієприкметників у медичних текстах (2018)
Сливка М. І. - Відтворення українських історико-культурних реалій функціонально-когнітивними відповідниками англійської мови (2018)
Туришева О. О. - Функціональний підхід до перекладу контенту веб-сайту, Забіяка Д. С. (2018)
Філоненко Н. Г. - Проблеми перекладу поліпропозиційних речень сучасного французького художнього тексту (2018)
Шепель Ю. О. - Віддзеркалення структурно-семантичної композиції англійських загадок у перекладі українською мовою (2018)
Черниш О. А. - Медіажанр "слово редактора" як патерн взаємодії автора з читацькою аудиторією (2018)
Byelobrova T. A. - To the problem of method implementation of the creative reading by the foreign students (2018)
Zozulia I. Ye. - Multicultural education of foreign students in higher technical education institutions in Ukraine: current challenges and achievements (2018)
Ковальчук О. П. - Походження англійських та українських епонімів (2018)
Снегурова Т. А. - Контроль устной иноязычной речи в современной лингводидактике, Парамонова В. Ю., Седойкина Т. Н. (2018)
Барабаш С. М. - Психологізм малої прози М. Козоріса в оповіданні "По кам’яній стежці" (2018)
Беценко Т. П. - Мовна природа імпровізаційності народних дум: спроби лінгвоаналізу (2018)
Васильчук М. М. - Гуцульщина періоду великої війни та доби ЗУНР у художньо-документальній прозі Романа Яримовича (2018)
Городиловська Г. П. - Філологічна лексика як репрезентант наукового стилю в художньому дискурсі Р. Іваничука (2018)
Гурдуз А. І. - Метагерой романів Люко Дашвар, Олійник О. І. (2018)
Дорошина Л. Ф. - Етнокультурний архетип ВОДА як елемент просторової моделі світу в художньому ідіолекті Олександра Довженка (2018)
Дуброва О. М. - Функційні вияви додаткової дієслівної предикативності в сучасній українській мові (2018)
Єрмоленко С. І. - Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі прози Оксани Забужко) (2018)
Кравцова О. А. - Особливості вираження переповідних інтенцій у науковому дискурсі (2018)
Ладоня К. Ю. - Неологізми в українській мові: сутність, визначення, принципи класифікації та функціонування (2018)
Мазоха Г. С. - Епістолярна спадщина Григорія Сковороди в контексті європейської епістолярної традиції (2018)
Ныпадымка А. С. - Эстетическая значимость ключевого слова "любовь" в поэзии Юлии Друниной (2018)
Поліщук Л. Б. - Виховний потенціал пісні у творчості Марка Кропивницького (2018)
Пономарьова Л. В. - Лексико-граматичні особливості блогу як жанру Інтернет-дискурсу, Капліна Г. С. (2018)
Попович Н. М. - Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українській мові (на матеріалі творів І. Я. Франка) (2018)
Рибак К. Б. - Лексика на означення податків у пізній середньоукраїнській мові ХVІ – ХVІІ ст. (2018)
Супрун В. М. - Проблема збереження національної ідентичності у системі цінностей української діаспорної літератури (2018)
Юрса Л. В. - Псевдонаукова теорія "русинської" мови (2018)
Ахмедова С. - Творчество Имадеддина Насими в теоретическом наследии Гейдара Алиева (2018)
Білоконь Г. М. - Образи американської фронтирної літератури: підкорювач порубіжжя і ковбой як фундамент національної самобутності і гордості американців (2018)
Гулиева С. - Мультикультурные ценности в контексте азербайджанской литературы периода независимости (2018)
Осіпчук Г. В. - Вербалізація концепту "ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ" у творчості Чарлза Діккенса, Ревук Ю. О. (2018)
Путівцева Н. К. - Божевілля як наслідок кризи ідентичності у творчості Едуара Ґліссана (2018)
Редчиць Т. В. - Поетична концептуалізація водних об’єктів у художньому світі Г. фон Додерера, О. Довженка, М. Шолохова: порівняльно-типологічний аспект (2018)
Подмогильная Н. В. - Коммуникация и версификация (2018)
Винар С. М. - Трансформація міфологічного образу: компаративний аспект (2018)
Karimova A. - The simple past tense form of the verb in English corresponding in Azerbaijan language (2018)
Minina N. S. - Particles within the scope of current grammatical research (2018)
Мунтян Л. В. - Дефініційний аналіз як початковий етап концептуального аналізу (2018)
Пилипей Ю. А. - Сленг, етапи його розвитку та місце в сучасному світі (2018)
Рейда О. А. - Фонологічні опозиції й особливості фонемної структури англомовних та україномовних діалогічних текстів (2018)
Роман В. В. - Особливості адаптації лексичних запозичень у мові засобів масової інформації (2018)
Syvokin H. V. - Means of persuasion in scientific text, Kartel T. M. (2018)
Стегніцька Л. В. - Варіативність транскодування та трансформацій пропріативного компонента англійських клінічних епонімів (2018)
Юрченко О. В. - Знакові явища в комунікативному просторі наративу (2018)
Абдуллаева У. - Концепт "РОДИНА" в языкознании: сравнительный анализ на основе английских и азербайджанских эпических памятников (2018)
Nagaitseva N. I. - Particles as a touchstone to determine the level of international students’ Russian language proficiency, Romanov Yu. O. (2018)
Хмара В. В. - Вербалізація концепту ЛЮДИНА в східнослов’янських і західногерманських мовах засобами фразеологізмів з антропним компонентом (2018)
Юмрукуз А. А. - Компаративні особливості мелодійного оформлення англійсько- та турецькомовних висловлювань згоди в бізнес-дискурсі (2018)
Zabotnova M. V. - Memes as a way of manipulation in the process of digital interaction (2018)
Kosenko A. V. - Aesthetic and ethical assessments in Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray (2018)
Павлова О. О. - Піар-технології в Україні, Монастирьова Л. В. (2018)
Романюха М. В. - Потенціал travel-блогу як інструменту вдосконалення мовленнєвої компетентності (2018)
Монастирьова Л. В. - Організація стратегічних комунікацій у НАТО, Павлова О. О. (2018)
Мягка М. М. - Специфіка комунікативної взаємодії військових та цивільних: міжкультурний аспект (2018)
Strelnikova I. Yu. - Language development and modern communication (2018)
Храбан Т. Є. - Психолінгвістичні аспекти конфліктно-конфронтаційного дискурсу в соціальних мережах під час російсько-українського конфлікту (2018)
Абдуллаева Г. А. - Исторические следы древнетюркских слов в корневых морфемах (XVII в.) (на материале азербайджанского языка) (2018)
Алекберова С. С. - Метафоры в азербайджанском, русском и английском художественном дискурсе (2018)
Алмугхид А. М. М. - Осмысление ядра концепта Арабский в русском публицистическом и литературно-художественном тексте (2018)
Ананьян Е. Л. - Комунікативно-прагматичні можливості використання сталих словесних комплексів на сторінках англомовного тексту газетно-публіцистичного стилю, Кандиба Г. А. (2018)
Буць Ж. В. - Стереотипізація ґендерних ролей як маніпулятивний елемент французької жіночої прози (на матеріалі роману Т. де Росне "Le dîner des ex”) (2018)
Газуда О. М. - Концепт як ментальне утворення у когнітивній лінгвістиці (2018)
Harbar I. O. - Communicative strategies and tactics of suggestion in closing arguments (case study of American legal thrillers) (2018)
Глуховська М. С. - Деривати інновацій асоціативно-порівняльної мотивації локативності просторової локації (2018)
Гольтер І. М. - Рольові ігри як важливий комунікативний інструмент навчання іноземної мови (2018)
Gusar A. V. - Mythological concept thunderstorm in English, Swedish and Slavonic song discourses (2018)
Денисенко І. І. - Локативна інверсія як стилістичний засіб у романі-казці Дж. Р. Р. толкіна "Hobbit or, there and back again" (2018)
Зізінська А. П. - Реквестивні мовленнєві акти з маркером pray в історії англійської мови (2018)
Ibrahimova S. - Structural-semantic classification of speech verbs in modern English language (2018)
Коваленко Г. С. - Структурно-семантичні особливості поля кольору в художній картині світу Оскара Уайльда (2018)
Козубська І. Г. - Прагматичний зміст англомовних монографій з інформаційних технологій (2018)
Лисенко Н. Є. - Світотвірний потенціал іронії у сучасній французькій постмодерно-фантастичній прозі малої форми (на матеріалі оповідань Б. Вербера) (2018)
Марченко В. В. - Гендерний аспект англомовних та українськомовних рекламних текстів, Чичиркоза А. Ю. (2018)
Матковська М. В. - Семантичні і функціональні особливості номінації РОСІЯ засобами сучасної англійської мови (2018)
Mykhaylenko V. V. - A precedent phenomenon versus an allusion in discourse (2018)
Неврева М. Н. - Английская вероятностно-статистическая модель технической специальности "Химическое машиностроение" (частотный словарь), Лебедева Е. В., Гвоздь О. В., Ершова Ю. А. (2018)
Оксанич М. П. - Розвиток асиндетичного зв’язку в середньоверхньонімецькій мові (2018)
Панченко О. І. - Особливості перекладу українською мовою сталих виразів у романі Г. Лі "Піди, вартового постав" (2018)
Pylypenko I. O. - Phraseological units in terminological system of tourism industry (2018)
Полюк І. С. - Перекладацькі відповідники французьких медичних термінів, Петрова О. Б. (2018)
Попович Е. С. - Двухкомпонентные атрибутивные конструкции (ДАК) в текстах жанра инструкций, Кудинова Т. И., Дуванская И. Ф., Микешова Г. П. (2018)
Прутчикова В. В. - Ритмико-интонационная модель немецких паремий (2018)
Pustovoït N. I. - L’apprentissage de la grammaire française dans les conditions contemporaines (2018)
Радзиевская О. В. - Закономерности употребления предложно-именных сочетаний in + noun, on + noun в английском художественном тексте (2018)
Тарасюк А. М. - Сугестивні мовні засоби щодо створення світу в релігійному дискурсі середньоанглійської мови (2018)
Тучкова О. О. - Герменевтичні засади автобіографічного роману (2018)
Чистяк Д. О. - Міфопоетичний хронотоп у збірці "Сяйва" А. Мокеля, Курганська А. Р. (2018)
Шепель Ю. О. - Лінгвокультурологічний аспект сучасної англомовної реклами (прецедентне ім’я та його роль у рекламі) (2018)
Шовкопляс Ю. А. - Анализ языковой ситуации и языковой политики в США: история, проблемы, приоритеты (2018)
Баклан І. М. - Компресія в перекладі німецькомовних інструкцій з експлуатації українською мовою, Піддячий К. Р. (2018)
Воронова З. Ю. - Відтворення в українських перекладах емоційно забарвлених англомовних лексичних одиниць та граматичних конструкцій (2018)
Дичка Н. І. - Особливості відтворення діалектизмів у перекладі (на матеріалі українського перекладу новели Н. Патерсона "Scotch Settlement”), Гордієнко Н. М. (2018)
Лазебна Н. В. - Маркетинг англомовних медичних блогів: вплив на реципієнта та труднощі перекладу, Сидоренко А. I. (2018)
Поворознюк Р. В. - Крос-культурний вимір громадського перекладу (2018)
Рижкова В. В. - Проблема моно- та поліеквівалентності термінів у вузькогалузевих текстах авіаційного спрямування (2018)
Савчук Г. В. - Англійські фразеологізми й особливості їх перекладу українською мовою, Галатонова І. П. (2018)
Савчук Г. В. - Власні назви у складі фразеологізмів як перекладознавча проблема, Мацюк В. О. (2018)
Сінна Л. Ю. - Особливості відтворення концепту "LOVE" в аспекті англо-українського перекладу (на матеріалі Нового Заповіту) (2018)
Стрілецька С. В. - Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії у текстах різних функціональних стилів мови (2018)
Фадєєва О. В. - Проблеми відтворення ономастичних псевдореалій Дж. Р. Р. Толкіна в українському перекладі, Петренко В. Ф. (2018)
Чепурна З. В. - Молодіжний сленг як відображення соціальної диференціації молодіжної спільноти (2018)
Chugu S. D. - Cognitive perspective of meaning interpretation in translating narrative texts (2018)
Красюк Е. К. - Можливості і перспективи надання медичної допомоги київським міським центром нефрології та діалізу (2020)
Мойсеєнко В. О. - Дебют нефрологічних захворювань: увага лікарів сімейної медицини, терапевтів до провідного клінічного синдрому (2020)
Мальцев Д. В. - Герпесвірусні інфекції в нефрології (2020)
Мойсеєнко В. О. - Порушення мінерального обміну у пацієнтів із хронічною хворобою нирок і серцево-судинними захворюваннями, Медведєв Т. М. (2020)
Aslam O. - Сardiorenal syndrome: the review of current understanding (2020)
Буржинська І. В. - Синдром накопичення рідини у пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю (2020)
Коломейчук Н. О. - Гіперпаратиреоз і нирки (2020)
Пирогу Любомиру Антоновичу - 90 років! (2020)
Свінцицький Анатолій Станіславович (1948-2020) (2020)
Майданник Віталій Григорович (1957-2020) (2020)
Науменко О. М. - Здоров’я нирок для всіх і скрізь - від профілактики до виявлення та рівноправного доступу до допомоги (за матеріалами наукових заходів, присвячених Всесвітньому Дню нирки - 2020, м. Київ, Мойсеєнко В. О. (2020)
Алфавітний покажчик авторів (2020)
Інформація для авторів (2020)
Підсумок (2020)
Вихідні відомості (2020)
Азарова Л. Е. - Образы провинциальной интеллигенции как средство разоблачения психологии мещанства в творчестве А. П. Чехова (2018)
Беценко Т. П. - Семантика і поетика слова-образу глечик у віршовій мові Василя Голобородька (2018)
Бондар Н. В. - Базовий концепт української ментальності як засіб патріотичного й морально-етичного виховання студентів медичного вишу, Асламова М. В., Жовнір М. М. (2018)
Василишин М. Б. - Лірико-символічні теми і мотиви в оповіданнях Мирослава Йосича Вишнича (2018)
Вернюк Н. В. - Притчевий епос: жанрові особливості, едиції та рецепції (2018)
Волкова І. В. - Фразеологія сучасного українського роману (2018)
Грудок-Костюшко М. А. - Формирование терминологической компетентности у специалистов морской отрасли в процессе обучения русскому языку как иностранному, Варинская А. М. (2018)
Доній В. С. - Націєцентричні тенденції в кіноповісті О. Довженка "Звенигора" (2018)
Елдинова С. Н. - Инновационные методы преподавания русского языка в начальной школе (2018)
Завгородняя Д. А. - Репрезентация антиномии "война – мир” в восточнославянских и арабских пословицах (2018)
Кравцова О. А. - Функційний потенціал переповідних конструкцій у проповідницькому дискурсі (2018)
Лисицька О. П. - Епітети-прислівники як засіб формування модерної естетики поезії Нью-Йоркської групи (2018)
Лук’янчук Т. О. - Лінгвістичні дослідження Слобожанщини у працях вітчизняних і зарубіжних топономастів (2018)
Миколенко Т. М. - Специфіка об’єктивації вагової ознаки в українській мові: відносність рівноваги (2018)
Осьмак Н. Д. - Трагедія жіночої долі в новелах Марка Черемшини "Зведениця" та Михайла Козоріса "У містечко" (2018)
Панченко О. І. - Мова для іноземців – в аудиторії та після уроку (з досвіду роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) (2018)
Полиця Т. Д. - Класифікація фразеографічних праць тлумачного типу (2018)
Скляр І. О. - Конструенти психології Прозрілого Сліпого (за романом Я. Мельника "Далекий простір") (2018)
Ткаченко А. О. - "Сахарні голови" і восьма заповідь (навколо маловідомого твору Івана Нечуя-Левицького) (2018)
Фоміна І. Л. - Формування української морської термінології та перші джерела її поповнення (2018)
Черниш А. Є. - Нонконформізм як вияв національного осердя у героїв роману С. Процюка "Травам не можна помирати" (2018)
Шаф О. В. - Гендерне літературознавство в Україні : теоретико -методологічні зауваги (2018)
Шестакова С. О. - Запозичення як результат міжмовних контактів (2018)
Абрамова О. В. - Особливості жанрового варіанту сонета А. Ч. Свінберна "Cor Cordium” (2018)
Базова В. І. - Резервація і резерваційні індіанці як вияв національної ідентичності у творчості Шермана Алексі (2018)
Богачевська Л. О. - Особливості урбаністичних та часово-просторових характеристик у романах "Пригоди Олівера Твіста" та "Домбі і син" Ч. Діккенса (2018)
Голомідова Л. В. - Жанрова поліфонія оповідання Роберта Музіля "Чорний дрізд" (2018)
Кущенко Ж. Л. - Проблема жіночої ідентичності у французькому літературному дискурсі (на матеріалі роману М. Дюрас "Пробудження Лол В. Стайн"), Песоцька Д. Л. (2018)
Лук’янченко М. П. - Особливості творчої манери Маргеріт Юрсенар у світлі її письменницьких пошуків індивідуального та універсального (2018)
Маммадова А. Р. к. - Историческое и современное положение в произведениях И. Эфендиева (2018)
Мельникова К. С. - Творчість Джона Фаулза як погляд на самоствердження особистості в контексті національної ідентичності (2018)
Сафарова Г. С. г. - Первые мемуары об Апшеронских поэтах (2018)
Смушак Т. В. - Функціонування метафори у романі Ірен Немировськи "Непорозуміння", Іванів Ю. В. (2018)
Фока М. В. - Духовно-естетичні пошуки Г. Гессе крізь призму східних і західних учень (2018)
Шостак О. Г. - Історія дослідження корінних літератур Північної Америки протягом останньої чверті ХХ століття (2018)
Артеменко Л. В. - Художньо-семантичні моделі вияву концепції сакралізованості мистецтва в українській поетологічній ліриці ХХ століття (2018)
Стернічук В. Б. - Реконструкція образу автора в епітекстах Пауля Целана – Макса Фріша (2018)
Ходаківська Я. В. - Чи є долі у дольнику? (2018)
Вечірко О. Л. - Художня концепція світу і людини в англійській та російській літературі ХІХ століття (на матеріалі поеми Дж. Г. Байрона "Паломництво Чайльда Гарольда" та роману О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін") (2018)
Гуляк Т. М. - Жанрова своєрідність українського жіночого детективу (2018)
Дучимінська (Горенок) Г. Ю. - Трансформація образу Офелії Шекспіра в поезії Марини Цвєтаєвої (2018)
Селігей В. В. - Френк Чін: сино-американське прочитання китайськості (2018)
Пена Л. І. - Українська мова ХІ – ХV століть (рецензія на навчально-науковий посібник М. П. Брус "Розвиток української мови в ХІ – ХV ст.") (2018)
Ципердюк О. Д. - Динамічні процеси в семантиці української релігійної лексики (рецензія на монографію А. А. Ковтун "Семантична деривація в релігійній лексиці української мови") (2018)
Ярмоленко Н. М. - Новий здобуток української пареміології: рецензія на монографію В. Калько "Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика" (2018)
Данченко О. О. - Особливості впливу вітаміну е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді, Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Рубан Г. В. (2018)
Бережнюк Н. А. - Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок, Царук Л. Л., Чорнолата Л. П. (2018)
Калинка А. К. - Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини, Казьмірук Л. В., Прусова Г. Л. (2018)
Кривий М. М. - Оцінка медоносних ресурсів лісових екосистем на основі їх типології, Жуковець О. І., Діхтяр О. О. (2018)
Кучерявий В. П. - Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового, Разанова О. П., Разанов О. С. (2018)
Мусіч О. І. - Вплив органічного селену на хімічний та жирнокислотний склад грудних м’язів курей-несучок, Непорочна О. Т. (2018)
Овсієнко С. М. - Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу (2018)
Постернак Л. І. - Перетравність поживних речовин трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку (2018)
Чудак Р. А. - Вплив сухого екстракту ехінацеї блідої на склад печінки перепелів, Побережець Ю. М., Вознюк О. І. (2018)
Гуцол Н. В. - Умови формування високопродуктивного стада корів у господарстві Вінницької області (2018)
Дідківський А. М. - Господарсько-корисні ознаки корів білоголової української породи різних виробничих типів, Кобернюк В. В., Кучер Д. М. (2018)
Каратєєва О. І. - Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца, Поліщук Т. В. (2018)
Сусол Р. Л. - Особливості росту і розвитку бугайців різного походження, Кірович Н. О., Ясько В. М. (2018)
Костенко С. О. - Особливості геному свині свійської (2018)
Разанова О. П. - Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл, Жуковська Т. С., Горячий В. А. (2018)
Шаран М. М. - Статева активність баранів-плідників м’ясних порід у різні періоди сезонної активності, Гримак Х. М. (2018)
Копилова К. В. - Новітні розробки інституту продовольчих ресурсів наан та їх значення для інноваційного розвитку харчової та переробної промисловості, Вербицький С. Б. (2018)
Пасічний В. М. - Технологія ковбас кров’яних консервованих, Гармаш Д. В. (2018)
Чернюшок О. А. - Використання сухої демінералізованої молочної сироватки збагаченої mагнієм та mарганцем у виробництві січених напівфабрикатів, Кочубей-Литвиненко О. В. (2018)
Будяк Р. В. - Шляхи використання низькоетерифікованих пектинів в сучасних харчових технологіях, Шуляк О. О., Тузова С. Д. (2018)
Zotko М. О. - Foundation and calculation of the fish seeding density for special commodity fisheries creation (2018)
Дерен В. П. - Обробка молочно-доїльного обладнання озонатором (2018)
Каряка В. В. - Параметри оптимізації утримання гібридного молодняку на відгодівлі (2018)
Лісова Н. М. - Порівняльна оцінка м’ясної продуктивності бичків і теличок різних вагових категорій (2018)
Вихідні відомості (2018)
Бомко В. С. - Абсолютний приріст курчат-бройлерів за згодовування комбікормів із змішанолігандним коплексом цинку, Сломчинський М. М., Чернявський О. О., Редька А. І. (2018)
Скоромна О. І. - Вплив сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів (2018)
Кучерявий В. П. - Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів, Трачук Є. Г., Зелінська І. П. (2018)
Огороднічук Г. М. - Інтенсивність росту курчат бройлерів кобб-500 за дії нової кормової добавки, Гончарук Н. М. (2018)
Бомко В. С. - Вплив мінеральної кормової добавки на продуктивність молодняку свиней, Чернявський О. О., Подхалюзіна О. М. (2018)
Повод М. Г. - Морфологічний склад туш свиней за різного типу годівлі, тривалості утримання на дорощуванні та передзабійної живої маси, Михалко О. Г., Вдовіченко Ю. В., Нечмілов В. М. (2018)
Кучерявий В. П. - Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м’ясні якості свиней, Трачук Є. Г., Ткаченко Т. Ю. (2018)
Постернак Л. І. - Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку (2018)
Сироватко К. М. - Вплив вологості сировини та доз консерванту літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність силосу, Зотько М. О., Маслоїд А. П. (2018)
Гиоргадзе А. А. - Тенденции развития животноводства Грузии и законодательство на фоне некоторых глобальных вопросов мирового аграрного сектора, Барвенашвили М. В. (2018)
Варпіховський Р. Л. - Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи (2018)
Галімов С. М. - Вплив моціону кнурів-плідників на фізіологічний статус організму (2018)
Калинка А. К. - Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2018)
Луценко М. М. - Міцність копитного рогу у корів вітчизняних порід та їхніх помісей із швіцькою та монбельярдською породами, Борщ О. В., Борщ О. О. (2018)
Соболєв О. І. - Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію в комбікормах, Льотка Г. І. (2018)
Вовкогон А. Г. - Вплив різних доз стрептоміцину у молоці на дію закваски стрептосану (2018)
Мерзлов С. В. - Показники згортання молока за дії різних сичужних ферментів, Білий В. Ю. (2018)
Новгородська Н. В. - Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах (2018)
Solomon A. M. - Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers, Bondar M. M. (2018)
Фіалковська Л. В. - Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування (2018)
Вугляр В. С. - Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки "ефіпрот" на продуктивність молодняку свиней (2018)
Вихідні відомості (2018)
Скоромна О. І. - Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації (2019)
Бережнюк Н. А. - Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціонах ферментного препарату "Кемзайм" (2019)
Datsiuk I. V. - Substantiation of the composition of intermix premix and its productive effect in pig diets (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського