Богачевська Л. О. - Поетикальні особливості художнього втілення образу міста в романах "Пригоди Олівера Твіста" Ч. Дікенса та "Борислав сміється" І. Франка (2020)
Дроздовський Д. І. - Тематичний спектр британського літературного постпостмодернізму: на матеріалі романів "Амстердам", "Субота" І. Мак’юена та "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2020)
Емірамзаєва А. С. - Стиль мови поезії XIII ст. та джерела формування віршованої поеми тюркською мовою під впливом арабо-перської поезії (2020)
Зуєнко Я. М. - Сакральний простір роману Л. Кононовича "Чигиринський сотник" (2020)
Коврига Ю. В. - Джазовая мелодия в романах Жана-Поля Сартра "Тошнота" и Л. Улицкой "Казус Кукоцкого": к проблеме интертекстуальных связей (2020)
Курилова Ю. Р. - Роман "Ойкумена" К. Сушка: від фактів до авторського міфу (2020)
Лапушкіна Н. П. - Жанрові модифікації сучасного роману (на прикладі роману-тетраедра О. Слоньовської), Лисенко Н. В. (2020)
Нестелєєв М. А. - Небезпеки культури та спокуси нацизму в романі В. Ґесса "Тунель", Тищенко О. О. (2020)
Ольшанська О. О. - Символізм епітетів-кольорономінантів у збірці Марини Брацило "Чотири пори любові" (2020)
Пухонська О. Я. - Мова війни як мова пам’яті в поезії Бориса Гуменюка (2020)
Рарицький О. А. - Алюзійні та ремінісцентні компоненти в художньо-документальній прозі українських шістдесятників (2020)
Терещенко Л. Я. - Антропонімікон художного твору як вияв наративного плану автора (2020)
Черкашина Т. Ю. - Пошук власної ідентичності в автобіографічній романістиці Амелі Нотомб (2020)
Шевченко Л. И. - К вопросу о жанровом своеобразии книги Марии Степановой "Памяти памяти" (2020)
Шостак О. О. - У царстві задухи: еміграційна модель бориславського циклу Івана Франка (2020)
Шульга О. О. - Жіночі образи в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки (2020)
Качмар М. Б. - Трагедія Красного Саду в народній прозі українців (2020)
Кривошей В. - Споживча упаковка – основа всієї пакувальної справи (2021)
25 років у інформаційному просторі (2021)
Шостя В. К. - Трикутник чи квадрат? (2021)
Замотаев П. В. - Глобальний ринок упаковки (демографія, COVID-19, маркетинг, екологія) (2021)
Кулик Н. В. - Упаковка з гнучких полімерних матеріалів (стан та тенденції розвитку) (2021)
Скляна упаковка – шляхи відродження та розвитку (2021)
Інновації в упаковці (2021)
Маркетологи информируют... (2021)
Гамова І. В. - Від ідеї до готової упаковки (маркетингове супроводження) (2021)
Регей І. І. - Картонне паковання ("друге дихання" та інше в контексті перспектив використання) (2021)
Упаковка з усіх континентів (2021)
Корнацький А. - Споживча упаковка для дріжджів (2021)
Толстолужський Д. Б. - Перспективи цифрового друку для упаковки (реалії та можливості) (2021)
Маценко Г. О. - З історії застосування бляхи (жерсті) у вітчизняній упаковці (2021)
Сиротенко Р. А. - Перемога в конкурсі WorldStar Awards 2021 (2021)
Жовті сторінки (2021)
Ананко Т. Р. - Стратегії аргументації в політичному дискурсі Джо Байдена (2021)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційно-структурні перетворення адитивного адверба EVEN (на матеріалі пам’яток і текстів корпусів англійської мови XII–XVII ст.) (2021)
Vakhovska O. V. - Metaphors of emotions: towards a data-driven formalization (2021)
Holubenko N. І. - Discourse approach to conveying modality in translation (2021)
Ключенович С. С. - Катафорическая универбация в текстах прессы и законодательных актах (2021)
Кришталюк Г. А. - Гіпертекстове конструювання подій: когнітивно-дискурсивне вивчення (2021)
Lechner I. - The role of context and relevance in translating European Union texts, Huszti I. (2021)
Любимова С. А. - Соціокультурні стереотипи в різних жанрах американського медійного дискурсу середини минулого століття (2021)
Никитченко К. П. - Особливості редагування перекладів текстів академічного і наукового різновидів інституційного дискурсу (2021)
Васько Р. В. - Рецензія на монографію Черхави О.О. "Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)" (2021)
Вимоги до рукописів (2021)
Хворов М. М. - Новий зелений перехід "European Green Deal" в Європі та Україні, Гривківська О. В. (2020)
Бобро Н. С. - Оцінка конкурентоспроможності суб'єктів агробізнесу в гармонізованому просторі державно-приватного партнерства (2020)
Гук О. В. - Оцінка інноваційної діяльності в контексті міжнародних порівнянь та рейтингу вітчизняних стартап проектів, Александрук А. В., Павленко Т. А. (2020)
Ляхов Є. О. - Впровадження концепції "Подорож користувача" в систему воронки продаж підприємства (2020)
Карасюк Г. О. - Конкуренція між власниками цифрових платформ у світовій економіці (2020)
Антонов Т. А. - Сутність інноваційної активності промислових підприємств (2020)
Угбабе Е. Е. - Сутність та роль управлінських інновацій у розвитку підприємства (2020)
Васюткіна Н. В. - Чинники впливу на ефективність впровадження інтегрованої інформаційної системи на підприємстві, Уваров М. А. (2020)
Кожем'якіна С. М. - Моделі адаптивності бізнес-організацій в сучасних умовах функціонування, Чмель В. П. (2020)
Шостаковська А. В. - Гейміфікація, як мотиваційний механізм системи управління персоналом в умовах кризи, Кушакевич С. А. (2020)
Стрельнікова С. Ю. - Напрями удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації (2020)
Прокопенко Н. С. - Моделювання впливу факторів фіскальної та боргової політики на фінансову безпеку України, Криган Ю. М. (2020)
Кузьмак О. М. - Стан формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації, Кузьмак О. І. (2020)
Герасимова О. В. - Ідентифікація ризиків платіжних систем (2020)
Мельник Л.В. - Вплив реалізації ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері на соціально-економічний розвиток України (2020)
Лаврова-Манзенко О. О. - Проблематика обліку основних засобів в сучасних умовах, Литвиненко А. С. (2020)
Kovalchuk E. D. - Integrated educational space: current issues, Drashkovtsi A. A., Shymko O. V. (2020)
Кальченко С. В. - Рецензія на монографію Харчук Тетяни Валеріївни "Конкурентоспроможність підприємств у системі економічного управління". Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 321 с. (2020)
Бойчук І. - Статистична обробка даних педагогічних досліджень методом факторного аналізу та інтерпретація отриманих результатів, Болух В., Мельник О. (2021)
Vertel V. - Ecological and naturalistic development work in Sumy extracurricular institutions since Ukrainian independence (on the example of Sumy city center of youth ecological and naturalistic creativity) (2021)
Гоблик В. - Конкретизація наукової задачі як базового методу експериментального дослідження, Щербан Т. (2021)
Колган О. - Інформаційно-комунікаційні технології як важлива складова дистанційної освіти в умовах пандемії, Колган Т. (2021)
Раковець О. - Компетентність педагога як основа його професійної майстерності, Раковець С. (2021)
Рибалко П. - Мінімальна сила як базовий компонент диференційованого розвитку силових здібностей підлітків, Прокопова Л., Гвоздецька С., Красілов А., Пономаренко О. (2021)
Skorobahatska O. - On the issue of key coaching competences of the organization manager, Osmuk N. (2021)
Шевченко А. - Навчання історії та проблема гуманізації освіти, Камаралі С. (2021)
Atamaniuk S. - Specific principles of preparation of future specialists of physical culture and sports for the use of innovative types of motor activity in professional activity (2021)
Галецький С. - Модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Герман В. - Медіакультура вчителя-словесника: практика формування в курсі "Сучасна українська літературна мова” (2021)
Dieniezhnikov S. - Axiological potential of students in the system of student government, Kozlov D. (2021)
Довжук В. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов процесу формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації в руслі євроінтеграційного поступу (2021)
Доценко Н. - Технологія створення модульних онлайн тестів із загальнотехнічних дисциплін для бакалаврів з агроінженерії (2021)
Дудова Д. - Компоненти, критерії та показники національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі (2021)
Замрозевич-Шадріна С. - Підготовка майбутніх педагогів до формування культури здоров’я дітей: структурно-компонентна характеристика (2021)
Зосименко О. - Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму (2021)
Кінах Н. - Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя початкової школи як наукова проблема (2021)
Колодій Н. - Шляхи підвищення мотивації майбутніх бакалаврів соціальної роботи у формуванні професійної мовленнєвої компетентності (2021)
Kosovych O. - Learning to read in English as a means of developing the analytical skills of future it specialists (2021)
Mukan N. - Higher education in the modern world: theories, concepts, approaches, Busko M. (2021)
Овсієнко Л. - Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції в розвитку вищої освіти (2021)
Пріма Р. - Підприємницька компетентність: сутність та дефініціювання, Бортнюк Т. (2021)
Процюк І. - Формувальне оцінювання на заняттях із гуманітарних дисциплін, Козаченко Р., Сокур О. (2021)
Strelchuk Y. - Pedagogical conditions of foreign language communication competence formation of medical students on the basis of module technology education (2021)
Тарчинець Ю. - Особливості проведення практичних занять із медичної та біологічної фізики під час дистанційного навчання, Тарчинець О., Пудова С. (2021)
Чернявська О. - Сучасні підходи до підготовки кваліфікованого робітника в закладах професійно-технічної освіти (2021)
Sharov S. - Blended learning: modern educational trend in Ukraine, Gladkykh H., Sharova T. (2021)
Дзюба М. - Зміст освітніх програм професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин в університетах Великої Британії (2021)
Kulichenko A. - The U.S. acts on innovation activity: implementation of the principles in medical education, Boichenko M. (2021)
Литовченко І. - Сутність корпоративної освіти як складової освіти дорослих США, Лавриш Ю., Лук’яненко В. (2021)
Похілько О. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Казахстан (1991–2019 РР.), Сапарова Н. (2021)
Tkachenko I. - Structure and content of higher choreographic education in the countries of the european union: experience of Poland and Germany (2021)
Чуричканич І. - Сюжетно-аргументаційна теорія: досвід імплементації в методику викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (2021)
Шелепницька-Говорун Н. - Організаційна структура діяльності ЗВО щодо формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі (2021)
Батюк Н. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі загальної мистецької (музичної) освіти школярів України та Китаю, Федорець М., Хан Хуйюнь. (2021)
Карпенко Є. - Вивчення хорового диригування в умовах дистанційної освіти, Крамська С. (2021)
Куришев Є. - Основні вектори формування культурознавчої компетентності у студентів спеціальності "Музичне мистецтво" (спрямування "Естрадний спів") засобами інструментального мистецтва (2021)
Мікулінська О. - Музична компетентність майбутніх учителів хореографії як мистецько-педагогічна проблема, Лісовська Н., Трощенко В. (2021)
Хатіпова І. - Вправи як засіб оптимізації процесу розвитку фортепіанної техніки студентів музичних вищих навчальних закладів (2021)
Литовченко С. - Дошкільна освіта дітей із порушеннями слуху: сучасні моделі та перспективи розвитку (2021)
Мартиненко І. - Комплексний підхід до подолання диспраксії в дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Яцишин Н. (2021)
Андрощук Г. О. - Глобальний інноваційний індекс 2020: хто фінансуватиме інновації (2021)
Розгон О. В. - Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі (2021)
Васильєв С. В. - Правовий статус учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби (2021)
Кохан В. П. - Цифрова платформа як інструмент цифрової економіки (2021)
Шовкопляс Г. М. - Суб’єкти правовідносин у системі недержавного пенсійного забезпечення: поняття, ознаки, види (2021)
Пижова М. О. - Функції юридичних гарантій у трудовому праві: актуальні питання (2021)
Свічкарьова Я. В. - Спроба № 2 з питань "вдосконалення трудового законодавства щодо понять нестандартних форм зайнятості" (трудовий договір з нефіксованим робочим часом) (2021)
Маринів І. І. - Європейський омбудсмен як орган захисту прав фізичних та юридичних осіб в Європейському Союзі, Котенко А. О. (2021)
Маринів І. І. - Міжнародно-правове регулювання соматичних прав людини, Ярмак А. Д. (2021)
Маринів І. І. - Проблема застосування застережень до міжнародних договорів з прав людини, Рудай Л. В. (2021)
Хаустова М. Г. - Правова політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2021)
Turenko A. Yu. - Components of the economic sovereignty of the state (2021)
Стасевська О. А. - Культурна дипломатія: симбіоз культурного та правового потенціалу, Маланчук І. І. (2021)
Качурова С. В. - Парадоксальна природа консцієнтальних війн, Качуров Є. В., Походзіло Ю. М. (2021)
Товкун І. М. - Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу, Сливна В. А. (2021)
Азарова А. О. - Гібридний засіб захисту мовної інформації, Біліченко Н. О. (2021)
Антонішин М. В. - Пошук реальних мережевих адрес веб застосунків використанням сервісу CDN, Дорогий Я. Ю., Міснік О. І., Цуркан В. В. (2021)
Исмайлов Б. Г. - Анализ системы безопасности информации с неограниченным объемом буферной памяти в сетях обслуживания (2021)
Касумов В. А. - Достоверность комплексных индексов для флуоресцентно-гиперспектрального метода оценки содержания хлорофилла в листьях растений, Алиева К. Дж. (2021)
Касумов В. А. - Интегрирование технологий Интернет вещей и Fog computing, Амашов Я. А., Исмаилов Дж. М. (2021)
Климова А. С. - Параметричний синтез аналітико-психологічних систем на основі методів математичного моделювання та багатокритеріальної оптимізації, Савченко А. С., Кулик С. В. (2021)
Kovalenko Yu. B. - Experiment test of the reliability of computer systems of integrated modular avionics (2021)
Kudrenko S. A. - Overview and justification for choosing technology stack for data analysis system, Zhuravel C. V., Fomina N. B. (2021)
Мехбалыева Э. В. - Схема определения скачкообразных приоритетов в системах обслуживания с гетерогенными серверами (2021)
Репнікова Н. Б. - Вдосконалення функціональних можливостей моделі крокуючого робота, Сверчков В. А. (2021)
Сушко С. В. - Інтелектуальний метод розбиття ітераційного простору оператору циклів програм, Чемерис О. А. (2021)
Терехов В. Є. - Моделювання кривих потужності промислових вітроелектричних установок заданого типорозміру, Подгуренко В. С. (2021)
Цитовцева А. С. - Аналіз доступності мікросервісів на базі системи управління та оркестрації контейнерів Kubernetes, Сопов О. О. (2021)
Вступ (2021)
Тіщенко В. В. - Щодо сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, Бєлік Л. С., Самойленко О. А., Тіщенко Ю. А. (2021)
Катарага О. С. - О внедрении интегрированных систем менеджмента при аккредитации различных направлений судебно-экспертной деятельности, Петкович П. П., Присэкару В. А. (2021)
Нестор Н. В. - Процесуальні аспекти протидії зловживанню процесуальними правами у контексті проведення судової експертизи (2021)
Хахановський В. Г. - Деякі терміни та поняття в криміналістиці, що утворилися останнім часом в результаті інтеграції наукових знань (2021)
Щербаковский М. Г. - Стандарты допустимости результатов экспертных исследований в судопроизводстве США и Украины: сравнительный анализ (2021)
Liodorova J. - Advanced forensic methods to detect fraud, Voronova I., Shneidere R. (2021)
Леонов Б. Д. - Питання алгоритмізації експертних методик, Серьогін В. С. (2021)
Біленчук В. П. - Інноваційне науково-технологічне забезпечення правосуддя в еру асиметричної електронної трансформації, Колонюк П. Д., Малій М. І. (2021)
Садченко О. О. - Ознака і властивість як об’єкт експертного дослідження (2021)
Антонюк П. Є. - Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному провадженні: аналіз процесуальної спроможності, Свобода Є. Ю., Михальчук Т. В. (2021)
Баулін О. В. - Перевірка і оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні, Ізотов О. І. (2021)
Жеребко О. І. - Удосконалення судово-експертної діяльності в органах внутрішніх справ України (2021)
Гуменський О. А. - Використання спеціальних знань у кримінальному та адміністративному судочинстві (2021)
Полтавський А. О. - Щодо необхідності унормування дефініції "докладність опису досліджень у висновку експерта" (2021)
Смерницький Д. В. - Нормативні вимоги до випробувального обладнання і методик випробувань, Самусь Є. В., Біляєва О. Д., Романова Т. В. (2021)
Кухарева С. М. - Актуальні проблеми правового регулювання судово-експертної діяльності в контексті внесення змін до законодавства, Кальной Д. В. (2021)
Кривак Т. П. - Проблема варіантності при перекладі термінів в області криміналістики й судової експертизи (2021)
Недашківська О. А. - Клопотання як процесуальна форма реалізації судовим експертом права на експертну ініціативу (2021)
Лук’янчиков Є. Д. - Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. (2021)
Когутич І. І. - Тактичні складові дій прокурора з укладення угоди про визнання винуватості обвинуваченим (2021)
Галаган В. І. - Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя під час апеляційного та касаційного провадження, Удовенко Ж. В. (2021)
Корж В. П. - Криміналістична характеристика корупційних злочинів: теоретичні та практичні аспекти (2021)
Wilk D. - Forensic databases in Рoland. Legal issues related to right to the protection of personal data and right to privacy (2021)
Цільмак О. М. - Основні моделі поведінки осіб різних типів акцентуації характеру під час надання ними недостовірної інформації про обставини кримінального правопорушення та тактичні прийоми верифікації цієї інформації (2021)
Басиста І. В. - Щодо можливості відкликання обвинуваченим, засудженим апеляційної чи касаційної скарги захисника, Йосифович Д. І. (2021)
Стратонов В. М. - Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні (2021)
Денисов С. Ф. - Причини та умови злочинності у сфері економіки, Філей Ю. В. (2021)
Бондар В. С. - Особливості вирішення техніко-криміналістичних завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень (2021)
Думчиков М. О. - Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів, Бондаренко О. С., Уткіна М. С. (2021)
Старушкевич А. В. - Історична періодизація (історико-хронологічний аспект) "методів розслідування" кримінальних правопорушень (2021)
Мазур О. С. - Використання спеціальних знань в кримінальному процесі в контексті практики Європейського суду з прав людини (2021)
Антонюк П. Є. - Письмове пояснення спеціаліста в системі процесуальних джерел доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, Пясковський В. В. (2021)
Кофанов А. В. - Корупція у сфері державного управління і економіки України: сучасний стан і трансформація, Павловська Н. В., Кулик М. Й., Терещенко Ю. В., Стрілець Г. О. (2021)
Неня О. В. - Засоби захисту та збереження криміналістично значимої інформації для підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (2021)
Брисковська О. М. - Криміналістична характеристика незаконного заволодіння водним транспортом, Грига М. А. (2021)
Большаков В. Н. - Процесуальні та криміналістичні аспекти застосування окремих технічних засобів активної самооборони, Мазниченко Ю. О. (2021)
Шиян Д. С. - Об’єктивна сторона нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, Шиян О. Ю. (2021)
Наумова А. О. - Реабілітація у кримінальному процесі: проблеми теорії, законодавства та практики (2021)
Хабло О. Ю. - Підстави та строки повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (2021)
Коваленко А. В. - Концептуальні засади використання цифрової 3d моделі як засобу пізнання та відображення ознак кримінального правопорушення (2021)
Куцкір Г. М. - Матеріали звуко-, відеозапису як вид джерела доказів у кримінальному провадженні (2021)
Поляк У. Ю. - Заборона допиту як свідків осіб, що мають фізичні чи психічні вади (2021)
Неділько Я. В. - Планування розслідування кіберзлочинів з використанням штучної нейронної мережі (2021)
Ковтун О. О. - Окремі елементи криміналістичної характеристики дітовбивства (2021)
Мотліч Ю. О. - Деякі особливості тактики огляду при розслідуванні корупційних злочинів, що вчиняються в органах місцевого самоврядування (2021)
Birch T. - The identification of emotions and jury decision making, Birch I., James M. (2021)
Elyashiv A. - Оptical profilometry as a method for detecting indented writing, Wiesner S. (2021)
Ващук О. П. - Процес ідентифікації особи у відеозаписі (2021)
Ахтирська Н. М. - Використання можливостей лінгвістичної експертизи для встановлення ознак провокації (2021)
Свиридова Л. В. - Теоретичні засади судової лінгвістичної експертизи (2021)
Ованнісян А. Л. - Дослідження усного мовлення з ознаками міжмовної інтерференціїї, просторіччя з іншомовними елементами, імітації мовлення нерідною мовою (2021)
Ананьїн О. В. - Удосконалення захисту від підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (2021)
Науменко С. М. - Дослідження голографічних захисних елементів, що використовуються на посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі та приклад їх підробки (2021)
Зубова Н. О. - Банкноти України з дефектами виробника та особливості їх криміналістичного дослідження, Науменко С. М., Сомов В. С. (2021)
Кошель О. Ю. - Технічний розвиток методу магнітооптичної візуалізації для дослідження рельєфних знаків металевих об'єктів (2021)
Посільський О. О. - Особливості проведення польових досліджень на об’єктах вулично-дорожньої мережі та лабораторних досліджень зразків дорожнього покриття при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, Савенок О. С., Чалюк І. М., Бурлака І. О. (2021)
Шкурдода С. В. - Експертне дослідження ізоніазиду в м’ясній продукції, Шинкаренко Д. Ю., Пасічник В. В., Король К. П., Посільський О. О. (2021)
Мамчур О. В. - Дослідження рукописних записів, що виконані на різних поверхнях при проведенні судової почеркознавчої експертизи (2021)
Куликовська В. С. - Сучасне розуміння монтажу у судово-технічній експертизі документів (2021)
Приймак О. Г. - Дослідження зображень підписів, нанесених за допомогою факсимільного кліше (2021)
Бараняк В. М. - Способи сепарації на підготовчій стадії проведення криміналістичної експертизи речових доказів (2021)
Томин С. В. - Можливості судово-трасологічної експертизи замків та пломбувальних засобів у встановленні обставин криміногенного характеру, Лишак О. А. (2021)
Педько К. В. - Сучасний етап розвитку експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної експертизи) (2021)
Сич О. А. - Криміналістичне дослідження нафтових компонентів сумішевих автомобільних бензинів, Корнієнко А. Ю., Євтушенко Н. В. (2021)
Самойленко І. М. - Підготовка матеріалів для виконання діагностичних та ситуаційних експертних досліджень зброї, патронів і слідів їх дії, Колонюк В. П. (2021)
Коломійцев О. В. - Криміналістичні аспекти дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей куль пістолетних патронів калібру 9×21 IMI, Нікітюк В. Г., Герман О. М., Сапєлкін В. В., Сербіненко І. Ю. (2021)
Луценко С. Г. - Проведення діагностичних досліджень боєприпасів промислового виготовлення і саморобних вибухових пристроїв із застосуванням неруйнівних методів досліджень, Висікан О. О., Капустюк Г. В., Дралюк В. В. (2021)
Гайдамакіна Д. І. - Дослідження безлітерних підписів з метою вирішення ідентифікаційних завдань, Дробишева О. С., Абросимова В. Г., Сиротенко Н. В. (2021)
Заблоцький І. Є. - Використання комп’ютерної програми AUTOCAD при визначенні ідентифікаційних ознак у почеркознавчій експертизі підписів, Переймибіда В. М. (2021)
Бандурко В. В. - Бути чи не бути, висновку експерта з почеркознавства (2021)
Десятник А. В. - Письмова мова та її значення для встановлення виконавців рукописних документів (2021)
Дікевич К. Г. - Застосування методу кібернетичного моделювання в зарубіжній практиці під час написання судово-почеркознавчих експертиз (2021)
Міллєр Д. С. - Використання труборізу як знаряддя кримінального правопорушення при вчиненні крадіжок кабельно-провідникової продукції: особливості ідентифікаційного дослідження (2021)
Трифэуцан В. И. - Судебно-экологическая експертиза – новое направление Национального Центра Судебных Експертиз Минюста Молдовы (2021)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення судових вибухотехнічних експертиз вибухів кисневих балонів (2021)
Матвієнко О. А. - Особливості оцінки істотності шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування водних біологічних ресурсів, Гончаренко Т. В. (2021)
Пасько Р. М. - Дослідження можливих причин деформацій будівель і споруд, які побудовані на просідаючих лесових ґрунтах, Теренчук С. А. (2021)
Командиров О. В. - HВІМ як вирішення питань облікової документації та експертного дослідження об’єктів культурної спадщини, Левченко О. В., Косаревська Р. О. (2021)
Проскура К. П. - Відпрацювання корупційних ризиків в установах шляхом пошуку інформації про посадових осіб з використанням відкритих джерел інформації (2021)
Паєнтко Т. В. - Методологічні підходи до вибору ставки дисконтування у дослідженнях експертів-економістів, Рудая М. І. (2021)
Мамиконян К. О. - К вопросу об определении рыночной стоимости акций компании в рамках финансово-экономической экспертизы (2021)
Гурин В. А. - Современные аспекты судебной экономической экспертизы в Республике Молдова, Лупу С. Г., Лопатенко И. В. (2021)
Рудая М. І. - Особливості проведення судово-економічних експертиз, пов’язаних із фінансовою можливістю підприємств і організацій погашати заборгованість з виплати заробітної плати, Жолобецька М. Б. (2021)
Полєнніков М. О. - Проблемні питання економічної експертизи в кримінальному провадженні, Бугаєнко О. Д. (2021)
Сивова І. В. - Щодо компетенції експерта при вирішенні завдань судово-економічної експертизи з питань розрахунків плати за землю (2021)
Кандирал О. О. - Особливості проведення досліджень у справах, пов’язаних з нарахуванням та виплатою середнього заробітку за період вимушеного прогулу при незаконному звільненні працівника (2021)
Сирота О. О. - Аналіз цінових пропозицій на нові товари (2021)
Жиленко Л. В. - Особливості товарознавчого дослідження хутряних виробів, Новицька І. М. (2021)
Кірін Р. С. - Суб’єкти науково-методичного забезпечення експертизи у сфері інтелектуальної власності (2021)
Кісіль Н. В. - Експертиза творів образотворчого мистецтва, як об’єктів авторського права: загальні положення та підходи до вирішення експертних завдань (2021)
Климова Н. Б. - Визначення матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання винаходів, корисних моделей (2021)
Арефіна Н. М. - Психологічний аналіз емоційного стану особи у справах про відшкодування моральної шкоди, спричиненої смертю близької людини (2021)
Бабкіна О. П. - Експертна оцінка ушкоджень та надання медичної допомоги утриманим в умовах ізолятора тимчасового тримання, Зосіменко В. В. (2021)
Котляренко Л. Т. - Людина як носій ідентифікуючої біологічної інформації, Кофанов А. В., Кофанова О. С., Жеребак В. С. (2021)
Чернявський С. С. - Криміналістичні наукові школи Національної академії внутрішніх справ (до 100-річчя закладу вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України), Юсупов В. В. (2021)
Чисников В. Н. - Артур Мартынович Кангер – помощник управляющего Кабинетом научно-судебной экспертизы при прокуроре Одесской судебной палаты (к 145-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти) (2021)
Кривошей В. - Групова та транспортна упаковка – серед лідерів ринку (2021)
Кривошей В. - Тепер усе з одних рук (про ротовали та фарби) (2021)
Кривошей В. М. - Папір, картон та гофрокартон для транспортної упаковки (2021)
Інновації в упаковці (2021)
Маркетологи информируют... (2021)
Корнацький А. - Шкідливі речовини з упаковки на вашій тарілці (2021)
Упаковка з усіх континентів (2021)
Регей І. І. - Прорізування гофрованого картону дисковим інструментом (аналітично-експериментальне дослідження), Коваль Т. В. (2021)
Шоловій Ю. П. - Термоконтактне зварювання забруднених поліетиленових плівок, Магерус Н. І. (2021)
Вессендорф А. - Система 7C для глибокого друку: чи це можливо? (2021)
Хохлова Р. А. - Відповідь поліграфії трендам розвитку упаковки (2021)
Данюк Д. В. - Захоплювальні пристрої на засадах біоніки, Якимчук М. В. (2021)
Кривошей В. М. - Хто правий, або Де правда про екологію упаковки? (2021)
Сиротенко Р. А. - Підсумки конкурсів на кращу упаковку та етикетку (2021)
Мікула О. М. - Логотип на упаковці – прикраса, необхідність, ідеологія чи відповідальність? (2021)
Векленко О. А. - Упаковка, яку не помічаєш (2021)
Служба коротких повідомлень (2021)
Жовті сторінки (2021)
Кривошей В. - Ковпачки, кришки, етикетки… Як без них? (2021)
15-та Алуштинська в Києві (2021)
Якість продукції через якісний менеджмент (досвід впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015) (2021)
Інновації в упаковці (2021)
Маркетологи информируют... (2021)
Бондар Є. О. - Ситуація на ринку етикетки (погляд дизайнера) (2021)
Герасименко Ю. Ю. - Моделювання процесу плавлення термоклейового матеріалу, Сокольський О. Л. (2021)
Пляшка і ковпачок тепер – нерозлийвода (2021)
Упаковка з усіхконтинентів (2021)
Бельский М. Е. - Управління кольором при друку на упаковці (2021)
Система дозування MC18 Synchronic (2021)
Забішний К. А. - Прийшов, заміряв, розрядив! (Контроль статичної електрики у промисловості) (2021)
Замотаев П. В. - Злоупотребление не отменяет употребления (2021)
Голіченко Т. Б. - Упаковка в літературному калейдоскопі України (2021)
Жовті сторінки (2021)
Батигін Ю. В. - Плоский круговий соленоїд між масивними біфілярними котушками. Аналіз електромагнітних процесів, Єрьоміна О. Ф., Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О., Бенсбаа Б. Е. (2021)
Карпеченко А. А. - Формування композиційних металокерамічних та металокарбідних електродугових покриттів, Бобров М. М., Дубовий О. М., Макруха Т. О., Неделько Є. Ю. (2021)
Крилов Д. С. - Вплив величини вхідної індуктивності на якісні показники роботи активного керованого випрямляча, Холод О. І. (2021)
Кусий Я. М. - Визначення раціонального припуску на оброблення поверхонь заготовки за критерієм технологічної пошкоджуваності, Топільницький В. Г. (2021)
Сидорчук О. М. - Вплив термічної обробки на штампову сталь 4Х4Н5М4Ф2 та встановлення її фізико механічних властивостей (2021)
Вавіленкова А. І. - Аналіз гнучких методологій розробки програмного забезпечення для реалізації у командних проєктах (2021)
Сокол Є. І. - Удосконалення методів тривимірної візуалізації для визначення морфологічних ознак фазових мікрооб’єктів, Колісник К. В, Бернадська Т. В. (2021)
Соларьов О. О. - Розрахунок пропускної здатності автомобільного потоку на транспортній розв’язці, Мікуліна М. О., Таценко О. В. (2021)
Борисенко О. М. - Субсолідусна будова системи MgO – FeO – Al2O3, Логвінков С. М., Шабанова Г. М., Корогодська А. М., Івашура М. М., Івашура А. А. (2021)
Горбачова О. Ю. - Обґрунтування можливості використання термомодифікованого шпону у середовищі з підвищеною вологою (2021)
Мельник Ю. Р. - Трансестерифікація тригліцеридів рослинних олій головною фракцією етилового спирту, Мельник С. Р., Магорівська Г. Я. (2021)
Михайлова Є. О. - Аналіз методів перероблення пластикових відходів, Дейнека Д. М., Панчева Г. М. (2021)
Міць М. Г. - Дослідження щодо вдосконалення способу періодичної аерації стічних вод, Білошенко К. С., Божков А. І. (2021)
Сахненко М. Д. - Застосування плазмо-електролітних покриттів на титані з тугоплавкими металами для детоксикації середовищ від забруднювальних речовин техногенного походження, Індиков С. М., Каракуркчі Г. В. (2021)
Богатирьов І. М. - Установка для випробування трансформаторної оливи УИМ – 90 з електронним блоком підйому напруги, Понуждаєва О. Г., Коліушко Д. Г., Руденко С. С., Істомін О. Є. (2021)
Назарчук З. Т. - 70 років з часу заснування Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України (2021)
Панасюк В. В. - Внесок Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України у дослідження впливу водню на деформу¬вання та руйнування металів (Огляд) (2021)
Хома М. С. - Вплив концентрації сірководню на корозію та наводнювання трубних сталей (Огляд), Василів Х. Б., Чучман М. Р. (2021)
Звірко О. І. - Експлуатаційна деградація конструкційних сталей (Огляд) (2021)
Саврук М. П. - Концентрація напружень біля криволінійних отворів та вирізів з негладкими контурами (2021)
Назарчук З. Т. - Розвиток оптико-цифрових методів контролю поверхні елементів конструкцій для потреб технічної діагностики, Вороняк Т. І., Муравський Л. І. (2021)
Андрейків О. Є. - Теоретичні засади методу акустичної емісії у діагностиці заповільненого руйнування матеріалів, Скальський В. Р., Долінська І. Я. (2021)
Вербовицький Ю. В. - Воденьсорбційні властивості матеріалів на основі сплавів та сполук з великим вмістом магнію, Оприск В. В., Штендер В. В., Завалій І. Ю. (2021)
Студент М. М. - Модифікація поверхні алюмінієвих і титанових сплавів для підвищення їх зносостійкості та трибологічних характеристик, Погрелюк І. М. (2021)
Дмитрах І. М. - Вплив попереднього наводнювання–зневоднювання на здатність низьколегованої сталі абсорбувати електрохімічний водень, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2021)
Congyuan J. - Комп’ютерне моделювання деформування елементів конструкцій в умовах повзучості за наводнювання металу та складного навантаження, Гембара О. В., Гриненко М. В. (2021)
Студент О. З. - Ранжування механічних характеристик сталей парогонів ТЕС за чутливістю до експлуатаційної деградації, Кречковська Г. В., Свірська Л. М., Кіндрацький Б. І., Широков В. В. (2021)
Осташ О. П. - Міцність і циклічна тріщиностійкість термодеформованих сплавів системи Al–Mg–Sc, Чепіль Р. В., Тітов В. А., Поливода С. Л., Ворон М. М., Подгурська В. Я. (2021)
Кирилів В. І. - Вплив моди деформації на силові умови формування поверхневої наноструктури сталі 40Х, Гурей В. І., Максимів О. В., Гурей І. В., Кулик Ю. О. (2021)
Горбань В. Ф. - Особливості структури і електрофізичних характеристик нітридних покриттів з високоентропійного сплаву Ti–V–Zr–Nb–Hf, Сердюк І. В., Чугай О. М., Волошин О. О., Олійник С. В., Веселівська Г. Г., Даниленко М. І., Слюсар Д. В., Столбовий В. А., Калахан О. С. (2021)
Федоренкова Л. І. - Вплив попередньої обробки в електролітній плазмі на склад та властивості боридного шару за багатокомпонентного насичення сталі (2021)
До 95-річчя від дня народження академіка Володимира Васильовича Панасюка (2021)
Content (2021)
Pylypchuk O. - Preface, Strelko О., Berdnychenko Y. (2021)
Chumachenko O. - Scientific and research work of Zaporizhzhia aircraft engine builders in the 1970’s (2021)
Griffen L. - Technology as a socio-historical phenomenon, Ryzheva N. (2021)
Kislov D. - Management and communication ideas in the late 17th – early 19th centuries (2021)
Paliienko S. - The beginning of the soviet theoretical archaeology: theoretical studies at the Institute of archaeology AS UkrSSR in the 1960s (2021)
Sakkas H. - The legacy of Saint Luke (Valentin Felixovich Voyno-Yasenetsky) to medical sciences, Spyropoulou P. (2021)
Vaniuha L. - I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science, Toporivska Y., Hysa O., Zharkova I., Bazhanov M. (2021)
Adu-Gyamfi S. - Historicizing medical drones in Africa: a focus on Ghana, Gyasi R.M., Darkwa B.D. (2021)
Bernatskyi A. - The history of the creation of lasers and analysis of the impact of their application in the material processing on the development of certain industries, Khaskin V. (2021)
Gaidai O. - Representatives of the sugar industry of the Russian Empire at the World's Fair in Paris in 1900 (2021)
Verhunov V. - Contribution of Professor K. G. Schindler (1869–1940) in formation of agricultural mechanics, theory and practice of testing of the agricultural machines and tools in Ukraine (2021)
Maslak V. - Theoretical and practical aspects of the identification of the bladed weapon on the example of the SG 98/05 bayonet to the Mauser rifle based on metal science research, Lashko Y., Chencheva O. (2021)
Ruban M. - Development and construction of shunting electric locomotives at Dnipropetrovsk electric locomotives plant (1960's – 1970's), Ponomarenko V. (2021)
Strelko O. - Analysis of Klavdii Semyonovich Nemeshaev’s activities as the Minister of Railways of the Russian Empire, Pylypchuk O. (2021)
Микитенко П. В. - Використання сучасних хмарних технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти, Галицький О. В. (2021)
Акмалдінова В. Є. - Теоретичні аспекти феномена "готовність майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті)” до професійної діяльності (2021)
Кіндрат П. В. - Застосування можливостей комп’ютерного моделювання при вивченні фізичних моделей, Войтович І. С., Мащенко В. А. (2021)
Сняткова Т. М. - Зміст та організація освітнього процесу з дітьми раннього віку в умовах материнської депривації (2021)
Задорожна О. М. - Особливості комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в освітньому середовищі із застосуванням дистанційних технологій (2021)
Секісов В. Ю. - Церква і держава у політичній теології К. Барта та С. Гауерваса. Спроба компаративного аналізу (2021)
Щетінін О. В. - Особливості формування й розвитку релігійно-конфесійної ідентичності мешканців правобережжя кінця ХVIII – початку ХХ ст. (2021)
Reznikov A. G. - Estrogens and female developing brain: two sides of the coin (2021)
Жабченко І. А. - COVID-19: гендерні особливості перебігу, перинатальні впливи та можливі шляхи профілактики ускладнень, Ліщенко І. С., Геревич Н. В. (2021)
Beniuk V. O. - Efficiency evaluation of the improved treatment and prevention complex in pregnant women after assisted reproductive technologies, Vygivska L. M., Maidannyk I. V., Kovaliuk T. V., Chorna O. O., Beniuk S. V., Usevych I. A. (2021)
Коровай С. В. - Оптимізація моніторингу скоротливої діяльності матки та стану плода в жінок із загрозою передчасних пологів, Лахно І. В., Грищенко О. В., Дроговоз К. В., Блажко Ю. С., Луцький А. С. (2021)
Шурпяк С. О. - Оцінка ефективності корекції дефіциту вітаміну D на етапі прегравідарної підготовки та під час вагітності засобом ДевіСол Стронг, Пирогова В. І., Малачинська М. Й. (2021)
Лоскутова І. В. - Нові аспекти в патогенезі невиношування вагітності в жінок із екстрагенітальною патологією, Бічевська Р. Г., Корнієць Н. Г. (2021)
Міщенко В. П. - Особливості перебігу постковідного періоду в породіллі, Шпак І. В., Руденко І. В., Міщенко В. В., Москаленко Т. Я., Головатюк-Юзефпольська І. Л., Голубенко М. Ю., Макошиба А. С. (2021)
Татарчук Т. Ф. - Комплексний підхід до лікування больового синдрому при аденоміозі, Калугіна Л. В., Данилова А. О., Павлова К. С. (2021)
Григоренко А. М. - Ендометріоз, гормональна терапія та онкологічні ризики (2021)
Сумцов Д. Г. - Проблеми діагностики первинного раку маткових труб під час і після операції, Гладчук І. З., Сумцов Г. О., Гирявенко Н. І., Линдін М. С., Сікора В. В., Запорожан В. М. (2021)
Калугіна Л. В. - Бактеріальний вагіноз. Сучасне бачення проблеми та її стан в Україніі, Татарчук Т. Ф., Шмулян І. В. (2021)
Манжалій Е. Г. - Метаболічна регуляція в мітохондріях як перспективний шлях омолодження організму, Дунаєвська В. В., Бака О. М. (2021)
Бурка О. А. - Cфери застосування сучасних автоматизованих методів визначення антимюллерового гормону, Тутченко Т. М., Кудлай О. М., Шевчук Т. В., Проценко О. В., Макаровець О. М. (2021)
Суханова А. А. - Альтернативні можливості лікування генітоуринарних симптомів із застосуванням препаратів гіалуронової кислоти, Суменко В. В., Ткачук Р. Р. (2021)
Tuchkina I. A. - Clinical and diagnostic aspects of abnormal uterine bleeding in reproductive aged women with extragenital pathology, Vygivska L. A., Blagoveshchensky E. V., Blagoveshchensky R. E. (2021)
Вринчану Н. О. - Вплив Дістрептази Дістрепт на специфічну активність флуконазолу щодо біоплівок Candida spp., Гринчук Н. І., Самсонова В. В. (2021)
Бойко М. І. - Ін’єкційні методи збільшення статевого члена, Ноцек М. С. (2021)
Contents (2021)
Koval I. - Water disinfection under the helium influence (2021)
Yaremchuk I. - Study of plasmonic properties of copper monosulfide nanoparticles depending on their dielectric constant, Bulavinets T. (2021)
Pashynskyi V. - Study of the influence of the increased carbon content in electrodes on structure and properties of the welding seam during welding of 110G13 steel, Boyko I. (2021)
Hryhorenko O. - Development and optimization of fire-protective coating composition based on epoxypolymers, Zolkina Y. (2021)
Khokhlov A. - Development of biocarbon sorbent from corn waste with increased destructive activity in relation to oil, Khokhlova L. (2021)
Delehan-Kokaiko S. - Integrated assessment of atmospheric air pollution by the example of the city of Uhhorod (Ukraine), Glyudzyk E., Symkanuch O. (2021)
Vorobyova A. - Development of the desserts based on non-traditional vegetable raw materials, Polyovyk V., Koretska I. (2021)
Honcharov D. - Development of fermentation parameters of milk-fat mixtures in the production of sour cream product with phytosterols, Tkachenko N., Nikolaieva V. (2021)
Zagorulko A. - Determination of heat transfer coefficient in advanced rotary film evaporator, Zahorulko A., Serik M., Onishchenko V., Postadzhiev A. (2021)
Pavlenko S. - Development of technology for production of functional fruit drinks, Verkhivker Y., Myroshnichenko E. (2021)
Kolesnichenko S. - Development of innovative technology for sauce with lecithin, Salavelis A., Pavlovsky S., Poplavska S. (2021)
Abstract and References (2021)
Аскеров М. Г. - Нові матеріали для виробництва змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки (2021)
Бурдейна В. М. - Оцінювання точності координованих отворів малого діаметру, виготовлених з направленням різального інструменту, Грінченко Г. С., Артюх С. М., Тріщ А. Р. (2021)
Гончаров Є. В. - Розвиток, конструювання та використання безпілотних літальних апаратів для ліній електропередач, Крюкова Н. В., Вітвицька С. О., Марков В. С., Поляков І. В. (2021)
Лежнюк П. Д. - Математичне моделювання роботи системи накопичення енергії на ринку допоміжних послуг об’єднаної електроенергетичної системи України, Кравчук С. В., Малогулко Ю. В., Прокопенко І. О. (2021)
Ольховський І. П. - Квазіоптичний твердотільний генератор з відкритою квазіодночастотною сфероешелетною коливальною системою, Фурсов А. М. (2021)
Стисло Б. О. - Аналіз ефективності схем активного балансування акумуляторних батарей, Зайцев Р. В., Мінакова К. О., Кіріченко М. В., Ересько О. В. (2021)
Тарасова В. О. - Факторний аналіз теплової схеми ТЕЦ з суперкритичним паровим циклом на основі ексергетичного методу (2021)
Вавіленкова А. І. - Роль тестування програмного продукту для командної розробки (2021)
Кондратьєв С. Б. - Метод контурів для позиціонування об'єктів в мобільних системах комп'ютерного зору, Костенко В. Л., Ядрова М. В. (2021)
Кришталь В. М. - Критерій актуальності обладнання при розв’язанні задачі комплектування аварійно-рятувальної техніки в умовах невизначеності, Снитюк В. Є., Федоренко Д. С. (2021)
Крячок О. С. - До питання розрахунку характеристик спеціальних пристроїв з магнітною системою на основі постійних магнітів, Реуцький М. О., Сушко Д. А. (2021)
Цибульник С. О. - Проектування архітектури автоматизованої бібліографічної системи, Бідник Д. С. (2021)
Bragina L. - Integration of modern technology for architectural building glass production, Yaitsky S., Petrov D., Starolat O. (2021)
Витяганець В. С. - Конструктивне оформлення та особливості процесів у випалювальних шахтних печах з використанням газоподібного палива, Шапорев В. П., Пітак І. В. Баранова А. О. (2021)
Каракуркчі Г. В. - Функціональні електрохімічні покриття у технологіях подвійного призначення, Сахненко М. Д., Єрмоленко І. Ю., Індиков С. М., Горохівська Н. В., Сарай В. В. (2021)
Мельник Ю. Р. - Вплив фізико-хімічних властивостей оксидів металів на трансестерифікацію тригліцеридів олій етанолом та бутан-1-олом, Мельник С. Р., Магорівська Г. Я., Реутський В. В. (2021)
Самойленко Н. М. - Переробка та утилізація фотоелектричних сонячних панелей, Катенін В. Д., Баранова А. О. (2021)
Чорней К. А. Тимчак Д. О. - Перспективи вдосконалення рецептурного складу зернових батончиків та аналіз ринку, Миколенко С. Ю. (2021)
Niemets L. - Regional settlement systems in Ukraine: features of development in terms of decentralization reform, Sehida K., Kravchenko K., Telebienieva Ie., Pohrebskyi T. (2020)
Smochko N. - Мonodevelopment of agricultural territorial systems: their territorial structure transformation (2020)
Kostashchuk I. - Territorial organization of confessional space of the Western regions of Ukraine (2020)
Бойко З. - Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи, Горожанкіна Н., Безуглий В. (2020)
Кобилін П. - Виявлення просторових особливостей розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області за допомогою одновимірного статистичного аналізу, Добровольська Н., Скриль І., Редін В. (2020)
Слащук А. - Особливості функціонування туристичної інфраструктури Рівненської області, Бернадська Г. (2020)
Олійник В. - Організація території ландшафтного заказника місцевого значення "Тарутинський степ" (2020)
Кучерява Г. - Індустрія гостинності Франції у контексті сучасних особливостей розвитку світового туризму, Поліщук Т. (2020)
Bilous Yu. - Social and geographical features of the formation of the intellectual potential of Chernivtsi oblast (2020)
Правила оформлення та подання статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Давидова Ю. В. - Поліпшення ефективності лікування інфекції сечовивідних шляхів у вагітних, Лиманська А. Ю. (2021)
Уманець Т. Р. - Алергічний цілорічний риніт у дітей: ефективність і безпечність застосування препарату "Ергоцетал", Лапшин В. Ф., Руднєв О. О., Пустовалова О. I. (2021)
Сіромаха С. О. - Особливості діагностики патології серця та магістральних судин у вагітних. Досвід національної мультидисциплінарної команди, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Поворозник Н. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Боднар П. Я. - Характеристика функціонального стану гемостазу у жінок після пангістеректомії І типу залежно від індексу маси тіла, Боднар Я. Я., Боднар Т. В., Кривокульський Б. Д. (2021)
Наумчик О. М. - Диференційна діагностика тромбоцитопенії під час вагітності: клінічні і діагностичні алгоритми, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. (2021)
Колоскова О. К. - Щодо окремих клініко-параклінічних маркерів сепсис-індукованої міокардіальної дисфункції в новонароджених, Крецу Н. М., Білоус Т. М. (2021)
Неділько В. П. - Вплив біологічних та медико-соціальних факторів на формування схильності підлітків шкільного віку до негативної поведінки, Скибан Г. В., Пінчук Л. П. (2021)
Мочульська О. М. - Особливості патогенезу свербежу та протисвербіжної терапії в дітей з алергодерматозами (огляд літератури) (2021)
Кісельова М. М. - Достовірні і сумнівні діагностичні критерії раннього неонатального сепсису, Поцюрко О. В., Комар А. В., Камуть Н. В. (2021)
Management of Stillbirth (2021)
Нерознак Ю. П. - "Life style modification" у будь-який період життя жінки. Правда і міфи про сіль, Давидова Ю. В. (2021)
Алиева Ш. Э. - Особенности мазков Папаниколау у женщин репродуктивного периода жизни с папилломавирусом 16, 18 (2021)
Osaulenko O. H. - Climate change statistics: european experience and national assessment, Kobylynska T. V. (2021)
Моторин Р. М. - Як структура ВВП України зреагувала на COVID-19, Моторина Т. М., Приходько К. Р. (2021)
Плахотнікова Л. О. - Особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, Булах Т. М. (2021)
Argawu A. S. - Multilevel modelling of under-five time to death, and risk factors (2021)
Рингач Н. О. - Смертність у метрополісах України: історичні паралелі з дослідженням Ю. О. Корчака-Чепурківського (2021)
Пугачова М. В. - Реєстри системи освіти в європейських країнах: корисний досвід для України (2021)
Cherusheva H. B. - Poland as a priority country for the education migration of young ukrainians, Parkhomenko V. V. (2021)
Agabekova N. V. - Economic and statistical analysis of stock market performance in Lebanon, Abdo A. N. A. (2021)
Sharilova E. E. - Comprehensive assessment of the demographic security of the Republic of Belarus (2021)
Ковтун Н. В. - Рецензія на монографію Саріогло В. Г. "Мікродані у соціально-економічних дослідженнях” (2021)
Пам’яті Е. В. Чекотовського (2021)
Глобалізаційна трансформація функцій держави (2021)
Гриценко А. А. - Методологія дослідження трансформації економічних функцій держави в умовах глобалізації (2021)
Єфименко Т. І. - Напрями протидії чинникам дестабілізації у світовому просторі ділової активності: уроки для України (2021)
Кораблін С. О. - Державне регулювання як чинник протидії COVID-19 (2021)
Шаров О. М. - Держава і ринок в умовах сучасної глобалізації: боротьба протилежностей чи синергія взаємодії? (2021)
Mantsurov I. - Institutional analysis, planning and control in the system of the governmental management, Khrapunova Y., Omelchenko V. (2021)
Борзенко О. О. - Механізми управління і регулювання національної економіки в сучасних реаліях (2021)
Плотніков О. В. - Оптимізація ролі держави в умовах України (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Antoniuk O. R. - Positive Accounting Theory (РAT): Overview of Conceptual Provisions (2020)
Бурченя О. П. - Стратегічне управління редакціями газет на основі вебаналітики (2020)
Вашай Ю. В. - Інституціоналізація розвитку облікового забезпечення державного сектору в умовах міжнародної інтеграції, Дорошенко О. О. (2020)
Голікова О. С. - Програмний підхід до питання диверсифікації використання природних ресурсів у рекреаційно-туристичній сфері (2020)
Заячківська О. В. - Особливості регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності (2020)
Заячківська О. В. - Валютні операції у контексті зовнішньоекономічної діяльності, Хібеба Б. М. (2020)
Іванченко А. М. - Основні фінансові механізми реалізації об’єктів нерухомості (2020)
Ковшун Н. Е. - Урахування молодіжної міграції при формуванні пріоритетів регулювання ринку праці України, Мазур Н. О. (2020)
Кожушко Л. Ф. - Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації, Щербакова А. С. (2020)
Коротун О. П. - Критерії оцінювання якості туризму України (2020)
Костюкевич А. М. - Розвиток молодіжної політики в сільських громадах, Костюкевич Р. М., Антонюк С. Ю. (2020)
Кузнєцова Т. В. - Зарубіжний досвід формування системи стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва, Левун О. І. (2020)
Кузнєцова Т. В. - Оцінка динаміки загальної факторної продуктивності сільського господарства в Україні, Лесняк О. Ю., Красовська Ю. В., Подлевська О. М. (2020)
Кушнірук Ю. С. - Спортивний автотуризм – економічні чинники розвитку, Семенов С. С. (2020)
Levytska S. О. - Non-Financial Indicators of Results For Enterprises Activities in Current Market Conditions (2020)
Лозова Т. П. - Формування ринку фруктів та овочів в умовах його інноваційного розвитку, Седікова І. О, Бойко О. В. (2020)
Мазур Н. О. - Тенденції та мотиви розвитку волонтерства в Україні, Целюх Я. О. (2020)
Мeльник Л. В. - Оцінка передумов формування депозитних вкладень населення у банківських установах (2020)
Мeльник Л. М. - Роль заощаджень населення у формуванні інвестиційного потенціалу країни, Дума В. Л., Яковчук О. В. (2020)
Міщук Г. Ю. - Вплив пандемії Covid-19 на економічне зростання, людський розвиток та поведінкові детермінанти, Семчук Д. О. (2020)
Осадча О. О. - Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємства, Савіна Н. Б. (2020)
Павелко О. В. - Механізм кредитування позичальників банками в сучасних економічних реаліях, Велігурська А. М. (2020)
Петрук В. А. - Статистичний аналіз стану, ефективності та потенціалу туризму в Рівненській області, Петрук І. Р. (2020)
Подлевська О. М. - Підприємництво та інвестиційна діяльність в Україні в умовах карантинних обмежень, Савіна Н. Б., Подлевський А. А. (2020)
Позняковська Н. М. - Фінансова звітність малого і середнього бізнесу: Україна та світовий досвід, Демчук М. С. (2020)
Приступа Л. А. - Управління розвитком національного банківського сектору на основі забезпечення фінансової безпеки банківських установ, Коваль В. В., Коваленко-Марченкова Є. В. (2020)
Рощик І. А. - Ринок ІТ-продуктів: аналітика для заснування і розвитку бізнесу, Овсійчук О. С. (2020)
Рощик І. А. - Преміювання медичних працівників у центрах надання первинної медичної допомоги, Овсіюк М. В. (2020)
Самолюк Н. М. - Особливості розподілу доходів стейкхолдерів соціально-трудової сфери (2020)
Скаковська С. С. - Аналіз економіко-екологічного стану регіонів України (2020)
Скаковська С. С. - Особливості формування професійної компетентності фінансистів у ЗВО, Котик О. В. (2020)
Скрипчук П. М. - Інформаційно-аналітична та соціальна складові безпеки функціонування територіально-господарських систем, Шпак Г. М., Трохлюк Т. М., Караїмчук І. В. (2020)
Соболєва Т. О. - Стратегічне управління інтелектуальними активами організації, Якубова К. В. (2020)
Срібна Є. В. - Національна безпека України – цифровий вимір, Ступницький В. В., Ступницька Н. І. (2020)
Судук О. Ю. - Особливості бізнес-планування та експертизи проектів в аграрній сфері України (2020)
Судук О. Ю. - Корпоративна культура – інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Томчук О. В. - Концептуальні положення формування стратегії розвитку людського потенціалу міст в новій економіці (2020)
Федина К. М. - Проблеми та шляхи вдосконалення казначейської системи касового виконання бюджетів (2020)
Фроленкова Н. А. - Особливості формування інфраструктури ринку освіти дорослих в Україні, Ступницька М. О. (2020)
Щербакова А. С. - Якість продукції як чинник забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку організацій сфери торгівлі, Храбан А. А. (2020)
Юрчик Г. М. - Соціально-економічні умови розвитку малого підприємництва в Україні, Савіна Н. Б. (2020)
Якимчук А. Ю. - Організаційно-економічні засади розвитку ринку екологічних товарів й послуг у контексті євроатлантичної інтеграції України (2020)
Якимчук Т. І. - Методи управління митними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності, Красовська Ю. В., Подлевська О. М. (2020)
Якимчук Т. І. - Управління економічними ризиками у міжнародному маркетингу, Кузнєцова Т. В., Лесняк О. Ю., Стахів О. А. (2020)
Савіна Н. Б. - Інноваційна активність як основа забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості (2020)
Савіна Н. Б. - Фармацевтичний маркетинг: економіко-правові основи управління брендами на фармацевтичному ринку, Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Нагорний Д. О. (2020)
Титул, зміст (2021)
Антонюк П. О. - Статистична оцінка формування зовнішньої торгівлі України готовими харчовими продуктами, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. (2021)
Нікішина О. В. - Теоретичний базис механізмів формування ефективної логістики товарних ринків (2021)
Крюкова І. О. - Виробничий потенціал молокопереробних підприємств України у контексті євроінтеграційного розвитку (2021)
Kuprina N. - Aspects of financial analysis of the company's equity in modern conditions, Markova T., Velychko O. (2021)
Ощепков О. П. - Аналіз власного капіталу м’ясопереробних підприємств України як основного джерела їхнього фінансування та розвитку, Магденко С. О. (2021)
Нікішина О. В. - Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі (2021)
Д’яконова А. К. - Інноваційні напрямки розвитку закладів готельного господарства, Трішин Ф. А., Тітомир Л. А., Коротич О. М. (2021)
Новічкова Т. П. - Імплементація сервісних інновацій в організацію діяльності закладів ресторанного господарства, Лебеденко Т. Є., Новічков В. К. (2021)
Ряшко Г. М. - Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гостинності шляхом проектування дегустаційних залів, Асауленко Н. В., Новічкова Т. П. (2021)
Балян А. В. - Механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки в аграрному секторі України, Гришова І. Ю., Марчук Л. Л. (2021)
Ніколюк О. В. - Національна безпека та державна політика в сфері реалізації морського потенціалу України, Седікова І. О., Клевець М. В. (2021)
Fenko M. - Synergetyczny system etykiety mowy przyszłych pedagogów, Matsiuk Z., Kułak M. T. (2021)
Алендарь Н. - Формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної компетентності у процесі взаємодії закладу дошкільної освіти та родини (2021)
Дурманенко О. - Оцінювання якості дошкільної освіти як складник професійної підготовки майбутніх вихователів (2021)
Ємчик О. - Використання "Дарів Фребеля" у процесі логіко-математичного розвитку дітей в різновіковій групі закладу дошкільної освіти (2021)
Мельник І. - Вплив сім’ї на формування гуманних взаємостосунків у дітей дошкільного віку (2021)
Смолюк С. - Дослідження сутності фінансової діяльності закладу дошкільної освіти (2021)
Томашевська І. - Проєктування цифрових наративів як засіб формування лідерських якостей у процесі магістерської підготовки (2021)
Удот В. - Природне довкілля як чинник формування відповідальності у дітей дошкільного віку (2021)
Вітюк В. - Застосування методів і прийомів критичного мислення в процесі вивчення мовно-літературної освітньої галузі НУШ, Андрійчук С. (2021)
Данилюк О. - Формування риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Рогач О. (2021)
Десятник К. - Особливості формування іміджу сучасного освітнього закладу (2021)
Іовхімчук Н. - Збагачення мовлення молодших школярів лінгвоукраїнознавчою лексикою (2021)
Остапйовська Т. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх педагогів до викладання математики у початковій школі, Остапйовський І. (2021)
Антонюк В. - Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами дидактичних ігор (2021)
Бартків О. - Професійна підготовка майбутніх учителів до організації виховної роботи: сутність та структура, Смалько О. (2021)
Заремба Л. - Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку (2021)
Слюсарук-Літвін С. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах сьогодення (2021)
Томашевська І. - Професійно-педагогічна позиція як складник підготовки майбутнього фахівця педагогічної освіти (2021)
Хеврона І. - Формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Антонюк В. (2021)
Буднік С. - Проєктна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх фахівців початкової школи, Большакова Ю. (2021)
Вітюк В. - Значущість науково-методичної спадщини І. Огієнка в становленні та розвитку української національної школи, Нікончук О. (2021)
Гончарук О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до організації дозвілля молодших школярів (2021)
Каптур Г. - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчання синтаксису складного речення, Чабан Н. (2021)
Клочко Т. - Сутність сучасного уроку в початковій ланці нової української школи (2021)
Остапйовська І. - Креативність педагога у навчанні математики молодших школярів (2021)
Рославець Р. - Роль спостережень у творчому розвитку молодших школярів (2021)
Титул, зміст (2021)
Купріна Н. М. - Розвиток сучасних бізнес-стратегій та аутсорсингової діяльності суб’єктів національної економіки: сутність та напрями (2021)
Нікішина О. В. - Діагностика показників доданої вартості та логістичних витрат у ланцюгу ринку зернових і хлібних продуктів України (2021)
Вовчак О. Д. - Вартісні аспекти управлінського оцінювання результативності капіталотворення на підприємстві, Мельник О. В. (2021)
Колесник В. І. - Деякі проблеми функціонування малого бізнесу в умовах пандемії (2021)
Євтушевська О. О. - Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту (2021)
Нікішина О. В. - Маркетинговий вимір механізмів логістичної взаємодії у ланцюгах товарних ринків, Тараканов М. Л. (2021)
Купріна Н. М. - Оборотні активи в системі управління підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту, Ступницька Т. М., Баранюк Х. О., Величко О. М. (2021)
Kurhan N. - Improvement of electronic money accounting аt Ukrainian enterprises, Aksyuta V. (2021)
Markova T. - Features of management information systems and technologies in the organization of the automated accounting and analytical process at the enterprise, Pchelianska G., Melnyk Yu., Tilloyev S. (2021)
Stupnytska T. - Audit development in Ukraine: aspects of regulation of audit activity, Kuprina N., Tkachuk Н., Baraniuk Kh. (2021)
Ткачук Г. О. - Інтегрований облік та звітність в управлінні корпоративного підприємства: теоретичні аспекти запровадження та контролю, Іванченкова Л. В., Скляр Л. Б. (2021)
Ткачук Г. О. - Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань, Іванченкова Л. В., Скляр Л. Б., Ступницька Т. М. (2021)
Nemchenko V. - Information technologies in the use of innovative teaching methods - as a tool for socio-economic development, Markova T., Pchelianska G., Volodina O. (2021)
Калмикова І. С. - Сільський туризм в стратегічному плануванні сталого розвитку сільських територій (2021)
Гольцев К. А. - Використання сучасних кріометодів у комплексному хірургічному лікуванні пацієнтів із гнійними ранами, які тривало незагоюються оригінальні дослідження, Криворучко І. А., Гольцев А. М., Пархоменко К. Ю., Хорошун Е. М. (2021)
Гулевський О. К. - Порівняльна оцінка ранозагоювальної дії низькомолекулярної фракції кордової крові (до 5 кДа) та препарату "Актовегін" при кріоушкодженнях шкіри, Моісєєва Н. М., Горіна О. Л., Ахатова Ю. С. (2021)
Ісаєнко О. Ю. - Вплив біологічно активних комплексів Lactobacillus rhamnosus GG та Saccharomyces boulardii після зберігання за низьких температур на здатність коринебактерій до утворення біоплівок, Книш О. В., Попов М. М., Мінухін В. В., Бабич Є. М., Перетятко О. Г. (2021)
Дюбко Т. С. - Дослідження взаємодії кріопротектора гліцерину та його похідних із диметилацетамідом у водному розчини методом флуоресцентних зондів, Пивоваренко В. Г., Чеканова В. В., Пахомова Ю. С., Гвоздюк Я. В., Компанієць А. М., Татарець А. Л. (2021)
Бабійчук В. Г. - Вплив гіпотермії та клітинної терапії на структурні зміни в тканинах головного мозку щурів із дисциркуляторною енцефалопатією змішаного ґенезу, Айдарова В. С., Ломакін І. І., Кудокоцева О. В., Рой Н. В., Наумова О. В., Проценко О. С. (2021)
Юрчук Т. О. - Кріоконсервування незрілих ооцитів на стадії Germinal vesicle. Коли доцільніше проводити дозрівання гамет? (2021)
Побєлєнський К. О. - Експериментальна кріодеструкція щитовидної залози з пропілтіоурацил-індукованою дифузною гіперплазією, Пахомов О. В., Гуріна Т. М., Побєлєнська Л. А., Легач Є. І., Божок Г. А. (2021)
Шевченко Н. О. - Визначення осмотичних реакцій меристем батату у кріозахисних розчинах, Коваленко Г. В., Коваленко І. Ф., Стрибуль Т. Ф. (2021)
Humeniuk B. - Transformation of the State-Centric Model of the International Order in the 21st Century (2021)
Jabea Eluke E. - Features of US-Cameroon Relations in the Central Africa (2021)
Звоздецька О. - Дезінформація як загроза національній безпеці Європейського Союзу: проблеми та підходи (2021)
Kozachuk О. - The US Foreign Policy towards Eastern Europe: State of the Field, Vasilescu G. (2021)
Lutsyshyn Н. - Features of the United Nations Development Program in Eastern European Countries, Klymchuk І. (2021)
Novoskoltceva L. - The Relationship of Globalization, Internationalization and State Building in the Modern World (2021)
Słabig А. - Formy współdziałania Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego "na odcinku” ukraińskim w latach 1956–1989 (2021)
Струтинський В. - Вишеграду 30 років: передумови створення, досягнення, можливі перспективи (2021)
Fesenko М. - Conceptual Problems of International and World Order Formation (2021)
Циганюк В. - Військова та гуманітарна допомога США Україні у 2014–2020 роках (2021)
Юрійчук Є. - Діяльність зовнішньополітичних органів влади України в ООН і міжнародних судах щодо протидії російській гібридній агресії, Опінко С. (2021)
Юськів Б. - Чинники мультилінгвізму держав-членів Європейського Союзу, Карпчук Н. (2021)
Бадер А. - Силові структури в реалізації внутрішнього збройного насилля: репресії та терор у практиці функціонування політичних систем (2021)
Bohatyrets V. - Insights Into Canada’s Digital Media, Branding and Political Image Management (2021)
Mukha V. - The Institution of a Referendum in the United Kingdom in the Context of the Political and Legal Fundamentals of Brexit (2021)
Ротар Н. - Формування політики захисту електоральної моделі політичної участі від дезінформаційних впливів (на прикладі політики Європейського Союзу) (2021)
Семенко В. - Успіх Себастьяна Курца на парламентських виборах в Австрії 2017 р. (2021)
Khoma N. - Entwertung der Bürgerrechte und der politischen Rechte und Freiheiten unter den Bedingungen des Autoritarismus in Weißrussland und Russland, Vdovychyn І. (2021)
Цікул І. - Інформаційне забезпечення функціонування політичних інститутів: формування теоретико-методологічного каркасу (2021)
Halczak В. - Działalność sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii Romana Hrobelskiego "Brodycza” w latach 1944–1947, Ondrák V. (2021)
Дрозд Р. - Римо-католицький костел і греко-католицьке духовенство щодо православної церкви у Польщі в 1951–1970 роках (2021)
Сич О. - Події 1989 року в Східній Європі (спроба ретроспективного аналізу 30 років по тому) (2021)
Чедолума І. - Михайло Рудницький vs Дмитро Донцов: дві візії Європи та Заходу (2021)
Шваб Л. - Новації суспільно-релігійної думки в Україні в першій половині XVII століття, Токарська Ю. (2021)
Jaworski Р. - Działalność opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Małopolsce Wschodniej w II połowie XIX wieku, Juśko Р. (2021)
Драбчук М. - Польсько-українські відносини та стратегічне партнерство: минуле, сьогодення та майбутнє (2021)
Стецюк А. - Еволюція двосторонніх відносин України та Канади (2021)
Федуняк С. - Понад три десятиліття наукової діяльності (2021)
Шородок О. - Круглий стіл "Вплив світових викликів на імплементацію політики ЄС щодо країн Східного Партнерства" (2021)
Макар Ю. - Про Надзвичайного і Повноважного Посла України та його Щоденник. Гуменюк Б. І. Із щоденника посла України. Київ-Нікосія-Київ. (2021)
Макух-Федоркова І. - Маніпулятивні впливи як прояви сучасної соціокультурної кризи. Померанцев П. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності (2021)
Скорейко Г. - Українське місто як соціокультурний феномен і об’єкт управління. Добржанський С. Міське управління Правобережної України, Галичини і Буковини: порівняльний аналіз функціонування органів влади (друга половина ХІХ – початок ХХ ст)., Яценюк Ф. (2021)
Zymomrya M. - Rola pamięci historycznej i tożsamości kulturowej w recepcji dzieła Alfreda Jensena, Zymomrya I. (2018)
Марчук Г. - Символічність в образній структурі сатиричного тексту Стефана Коваліва (2018)
Плетенчук Н. - Самобутність авторської моделі світу в романістиці Уласа Самчука (2018)
Рарицький О. А. - Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка (2018)
Солецький О. - Лімінальні кореляції "пам’яті": феномен творчої індивідуальності Валерія Шевчука (2018)
Чик Д. Ч. - Жінка у візії Григорія Квітки-Основ’яненка: гендерний аспект, Чик О. І. (2018)
Ліхтей Т. - Поезія Людовіта Штура в українсько-словацькому літературному дискурсі (2018)
Ван Сяоюй - "Перехресні стежки" Івана Франка – "Павук" Сюй Ді-шаня (《綴網勞蛛》許地山): антропологія любові й ненависті (2018)
Вереш М. - Лінгвопрагматичні особливості німецьких фахових текстів богослов’я (на основі Нікейсько-Константинопольського Символу віри), Синьо В. (2018)
Zékány K. - A nyelvemlékek elemzéséről. A Halotti Beszéd és könyörgés első mondatának elemzése példáján (2018)
Гульпа Д. - Форми звертання до близьких родичів серед угорського населення на Закарпатті в одно-, дво- та багатомовному середовищі (2018)
Nagy N. Y. - Attitűdvizsgálat a határon túli nyelvhasználattal kapcsolatban (2018)
Гладка В. А. - Метонімія і метафора: питання диференціації понять (2018)
Біляцька В. П. - Творче буття Довженка у вільному ліричному циклі М. Вінграновського (2018)
Лях Т. - Мотив пошуку як метафізичний вимір буття людини в новелах Федора Потушняка (2018)
Набитович І. - Націєсофська парадигма роману Юліяна Радзикевича "Полум’я" (2018)
Рега А. C. - Проза Ольги Мак: художньо-світоглядна домінанта релігійності у світлі екзистенціального дискурсу (на матеріалі роману "Проти переконань") (2018)
Талабірчук О. - Образ матері у прозі Івана Яцканина (2018)
Печарський А. - У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан (唐诗) і українського літературного бароко (2018)
Задорожна І. П. - Конотативний елемент значення німецькомовних фразеологічних одиниць із компонентами-іменниками "Freund" і "Feind" (2018)
Вереш М. - Композиційні особливості християнської проповіді (на основі проповіді Папи Бенедикта XVI), Рак О., Вереш Н. (2018)
Гладка В. А. - Прецедентні феномени як мотиватори неофразеологізмів сучасної французької мови (2018)
Гульпа Д. - Форми звертання до батьків серед угорського населення на Закарпатті в одно-, дво- та багатомовному середовищі (2018)
Зимомря О. М. - Угорськомовні переклади Ласла Балли: специфіка організації та відтворення образів (2018)
Попович Н. - Критика релігійного перекладу: завдання і основні критерії оцінки якості перекладу (2018)
Титул, зміст (2021)
Гапоненко Г. І. - Проблеми та перспективи екологізації туризму в Україні, Євтушенко О. В., Шамара І. М. (2021)
Губарєва І. О. - Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України, Салашенко Т. І. (2021)
Ісаєва Н. І. - Інституційне забезпечення стратегування в економічній системі держави (2021)
Онищенко В. О. - Стимулююче тарифне регулювання комунальних послуг: теоретичні основи та практичне застосування, Філонич О. М., Бережна А. Ю. (2021)
Безхлібна А. П. - Сутність конкурентоспроможності приморських регіонів (2021)
Омельяненко В. А. - Концептуалізація інноваційного ландшафту в контексті сталого розвитку регіону (2021)
Чеботарьов В. А. - Бар'єри в системі транскордонного співробітництва Україна-ЄС: аналіз та рекомендації, Цеханович В. Б. (2021)
Василик А. В. - Діагностика проблем і заходи подолання професійного вигорання працівників, Столярук Х. С., Булуй А. В. (2021)
Кифяк В. І. - Імплементація зарубіжного досвіду мотивації праці у діяльність українських підприємств, Тодоріко І. М. (2021)
Кондратенко Н. О. - Розвиток системи адаптивного управління фінансовими ресурсами підприємства, Новікова М. М., Спасів Н. Я. (2021)
Непран А. В. - Методи розподілу витрат на утримання і експлуатацію обладнання при визначенні собівартості промислової продукції, Болотова Т. М., Голованова О. М. (2021)
Сова О. Ю. - Стратегії запобігання банкрутству підприємств у контексті ризик-менеджменту, Морозов Є. Ю. (2021)
Краснова І. В. - Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки, Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г. (2021)
Онищенко С. В. - Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації, Бережна А. Ю., Філонич О. М. (2021)
Стойко О. Я. - Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації, Шубенко І. А. (2021)
Худолій Ю. С. - Фінтехнології в банківському бізнесі: реалії та перспективи, Халєвіна М. О. (2021)
Сергієнко О. А. - Моделювання нестійкості розвитку складних ієрархічних систем, Мащенко М. А., Баранова В. В. (2021)
Tyzhnenko A. G. - Practical Treatment of the Multicollinearity: The Optimal Ridge Method and the Modified OLS, Ryeznik Y. V. (2021)
Чернова Н. Л. - Модель оцінки справедливої ціни фондових індексів, Полякова О. Ю. (2021)
Дрималовська Х. В. - Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями, Бала Р. Д. (2021)
Данкевич В. Є. - Європейська Зелена угода: дорожня карта збалансованого природокористування в умовах децентралізації, Данкевич Є. М., Бондарчук Н. В., Стрільчук В. А. (2021)
Чала Т. Г. - Адаптація міжнародних підходів до формування системи статистичних показників аналізу використання водних ресурсів на рівні міста, Славута О. І., Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2021)
Вовк А. В. - Синтаксичні засоби експресивності в "Щоденниках" О. Гончара (редукція вихідної моделі речення) (2018)
Демешко І. М. - Морфонологічні параметри словотвірних гнізд із вершинами-вербативами на морфонеми |г|, |к|, |х| (2018)
Дружинець М. Л. - Українське усне мовлення сучасної молоді: девіантні орфоепічні процеси (2018)
Золота О. В. - Структурно-граматична характеристика української керамічної термінології (2018)
Лизанець П. М. - Реалізація державної мовної політики в Україні, а також пропаганда та поширення україністики за кордоном: проблеми, завдання і перспективи (2018)
Омельковець Р. С. - Лексика народної медицини в говірках Сарненського району Рівненської області, Примак М. А. (2018)
Романченко А. П. - Лінгвістичний дискурс: соціативно-інфлуктивна стратегія (2018)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи абстрактів на -ость в українській мові ХІ – ХІІІ ст. (2018)
Соколовська О. М. - Характеристика субстанціальних компонентів у конструкціях із тривалентними предикатами процесу і стану (2018)
Шелест Г. Ю. - Вивчення української мови як іноземної: проблеми, нові методики, перспективи (2018)
Юзбашев В. И. - Контекстуальное выражение пространственных отношений (2018)
Падура С. А. - Метод когнитивной семантики как основа для изучения вопросов современной антропонимики (2018)
Бандурко З. В. - Властивості ідіостилю Йоахіма Рінгельнатца (2018)
Бараняк М. М. - Типи модифікацій у прислів’ях (на матеріалі німецькомовних політичних промов) (2018)
Батринчук З. Р. - Креолізований текст як параграфемний елемент у сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2018)
Билиця У. Я. - Об’єктивація інтелектуальних якостей людини одиницями компаративної фразеології в англомовній картині світу (2018)
Блинова І. А. - Стилістична транспозиція як спосіб актуалізації засобів морфологічного рівня при створенні комічного ефекту (2018)
Віт Ю. В. - Фреймовий підхід до вивчення англомовної офтальмологічної термінології (2018)
Галянт Г. В. - Фразеологічні одиниці в детективному жанрі (на матеріалі детективних творів А. Крісті) (2018)
Горченко О. А. - Авторський стиль англійської літератури XVIII - XXI століть: реалізація лексико-граматичних класів (2018)
Давидович C. C. - Тактика пікторальної візуалізації в жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів закладів вищої освіти Великої Британії) (2018)
Дойчик О. Я. - Метафорична репрезентація художнього концепту FEAR (на матеріалі романів Вероніки Рот "Divergent", "Insurgent", "Allegiant"), Павлюк Х. Т. (2018)
Калитюк Л. П. - Дискурс-портрет американського блогера Фіони Циткін, Іщук Т. М. (2018)
Коваль Н. О. - Інтонаційна регіональна варіативність (на матеріалі спонтанного монологу) (2018)
Кущ Е. О. - Структурно-композиційна та наративна організація англомовних наукових статей (2018)
Мустафаева Н. - Жанр "мухаммас" в азербайджанской литературе XVIII века (2018)
Нечитайло М. О. - Основні тенденції, методи та предмети досліджень граматики та синтаксису китайської мови (на матеріалах наукових праць китайських і зарубіжних мовознавців) (2018)
Борбенчук І. М. - Морфологічні особливості поезій Катулла (на матеріалі латинських текстів) (2018)
Мартин В. О. - Номінативне поле субконцепту ασθενεια в давньогрецькій мові (2018)
Балабан О. О. - Концепт як когнітивно-семантична універсалія у споріднених мовах (на матеріалі концепту "сучасна жінка") (2018)
Гридюшко О. О. - Лінгвальні особливості вираження критики в парламентському дискурсі (на матеріалі німецької та української мов) (2018)
Коренькова О. А. - Лексико-семантична класифікація дієслів емоційного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах (2018)
Петрина О. С. - Методологічні засади дослідження англомовних та українських терміносистем банківської сфери (2018)
Солюк Л. Б. - Особливості функціонування дієслівних зв’язок werden і ставати/стати в структурі елементарного речення (німецько-українські паралелі) (2018)
Титул, зміст (2021)
Ісаєва Н. І. - Стратегічне цілепокладання як системоутворюючий фактор стратегування соціально-економічного розвитку країни (2021)
Нямещук Г. В. - Прогноз секторально-регіонального розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки (2021)
Каверіна К. О. - Особливості глобальних витоків інформації з податкових гаваней, Шолом А. С. (2021)
Швець Н. В. - Смартспеціалізація європейських регіонів – лідерів у сфері інновацій: систематизація підходів (2021)
Євдокімов О. В. - Специфічні особливості розвитку сільського туризму за кордоном (2021)
Борисяк О. В. - Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку, Іванечко Н. Р. (2021)
Лагун А. І. - Корпоративний венчуринг як основа розбудови екосистем у глобальних координатах світу (2021)
Давидчук С. М. - Диджиталізація як сучасний механізм управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях (2021)
Балян А. В. - Стратегічні пріоритети інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів (2021)
Партин Г. О. - Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: наслідки трансформаційних змін і напрямки подальшого розвитку, Курило О. Б., Подарин А. Р. (2021)
Shkoda T. N. - Prerequisites for Strategic Management of the Air Transport Enterprises Development (2021)
Копилюк О. І. - Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства, Тимчишин Ю. В., Музичка О. М. (2021)
Гайдуков М. О. - Визначення суті поняття "фінансова безпека підприємства" та загроз для неї, Шуміло О. С. (2021)
Бурєннікова Н. В. - Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління, Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю. (2021)
Ковтуненко К. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність і підходи до визначення, Дідан К. О., Ковальчук О. В. (2021)
Петрик О. А. - Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства, Пацарнюк О. В. (2021)
Гончарук С. М. - Аудит і завдання з надання впевненості: теоретичні та практичні аспекти (2021)
Сус Л. В. - Економічні нормативи НБУ як інструмент регулювання банківської діяльності, Сус Ю. Ю. (2021)
Солодовнік О. О. - Технологія блокчейн: суть і перспективи використання в системі державних фінансів України, Докуніна К. І. (2021)
Рисін В. В. - Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ, Карпець А. Р. (2021)
Гладких Д. М. - Особливості розбудови та модернізації ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2021)
Лобода Н. О. - Податковий контроль у структурі фіскальної політики (функціональний аспект), Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б. (2021)
Бечко П. К. - Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі, Власюк С. А., Бечко В. П., Шумило Т. В. (2021)
Чуй І. Р. - Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами, Андрейків Т. Я., Мутян І. Є. (2021)
Слобода Л. Я. - Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні, Руденко З. М. (2021)
Жосан Г. В. - Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв’язок понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності (2021)
Кильницька Є. В. - Теоретико-методичні аспекти організації управління підприємством з позиції взаємодії зі стейкхолдерами, Сергієнко Ю. І. (2021)
Кондратенко Н. О. - Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, Трагнюк О. Я. (2021)
Тютченко С. М. - Модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю як інструменту підвищення його безпеки (2021)
Іванченко Н. О. - Бізнес-моделі та сучасні інструменти підвищення ефективності підприємств роздрібної торгівлі, Подскребко О. С., Мазур В. М. (2021)
Котлярова В. Г. - Метрологічний менеджмент на промисловому підприємстві, Братішко Ю. С. (2021)
Матвєєва О. М. - Аналіз ризику в процесі прийняття управлінських рішень з урахуванням поведінкового підходу, Бондаренко О. М., Дуксенко О. П. (2021)
Волкова М. В. - Удосконалення системи управління витратами на будівельному підприємстві, Швед А. Б. (2021)
Гончаренко А. С. - Сутність і зміст поняття "якість структури капіталу" підприємства (2021)
Майовець Є. Й. - Удосконалення маркетингових комунікацій банку в умовах цифрової трансформації, Сохецька А. В. (2021)
Кубецька О. М. - Політика комунікацій в управлінні доходами, Остапенко Т. М. (2021)
Тардаскіна Т. М. - Особливості використання та розвитку хмарних технологій в умовах цифрової економіки, Грищук Т. В. (2021)
Гур'єв В. О. - Особливості розробки сучасної маркетингової стратегії туристичної дестинації через соціальні мережі, Дикань В. В. (2021)
Бабій М. - Вплив трудової міграції батьків на мотивацію до навчання першокласників (2020)
Балашов Е. - Концептуальні характеристики метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів (2020)
Barchi B. - Mobbing in professional environment (2020)
Безлюдна В. - Психологічні особливості соціально-перцептивних оцінок в системі "старшокласник-вчитель", Павелків В., Осьмак Л. (2020)
Былинская Н. - Социальные представления об отцовстве у мужчин и женщин, состоящих и не состоящих в браке (2020)
Вакуленко Ю. - Сенсомоторний батьківський опитувальник: адаптація на українській вибірці нормотипових дітей та дітей з розладами аутичного спектра (2020)
Гошовська Д. - Психологічні особливості гандикапізму як негативного й упередженого ставлення до людей з вадами здоров’я, Фінів О. (2020)
Дрозд Л. - Соціально-психологічний супровід процесу формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2020)
Дучимінська Т. - Психологічний аналіз дослідження та психокорекції життєвої стійкості у студентів, Хлівна О., Клюйко Л. (2020)
Журавльова О. - Нейропсихологічні механізми розвитку прокрастинації, Журавльов О. (2020)
Камінська О. - Особистісні детермінанти конфліктності в підлітковому віці (2020)
Каргіна Н. - Світоглядна основа психологічного благополуччя особистості, Рубський В. (2020)
Каряка І. - Ґендерні особливості прояву стереотипів професійної діяльності юнаків, Токар К. (2020)
Korniienko I. - The narrative component of the life scripts analysys (2020)
Корчакова Н.В. - Розвиток просоціальності підлітків у контексті формування внутрішньої структури групи (2020)
Коць М. - Особливості соціального інтелекту дітей підліткового віку з вадами психофізичного розвитку, Давидюк К. (2020)
Коць М. - Психологічний аналіз емоційного вигорання у студентської молоді, Цвігун О. (2020)
Литвиненко С. А. - Становлення ігрової терапії в психоаналітичних школах А. Фрейд та М. Кляйн, Ямницький В. М. (2020)
Магдисюк Л. - Психологічні особливості прояву самотності у юнацькому віці, Притка І. (2020)
Магдисюк Л. - Медико-психологічне консультування осіб з серцево-судинними захворюваннями, Павлова Б., Гнатойко І. (2020)
Марченко Е. - Анализ заблуждений относительно метафорических ассоциативных карт как инструмента психологической помощи (2020)
Мельник А. - Вплив успішності та емоційно-психологічного клімату на девіантну поведінку підлітків, Магдисюк Л., Клюйко Л. (2020)
Немеш О. - Вплив медіа на соціалізацію сучасної молоді (2020)
Назаревич В. - Функції остакізму в освітньому середовищі (2020)
Ногачевська І. - Психологічні традиції щодо проблеми розуміння художніх текстів, Івашкевич Е. (2020)
Павелків Р.В. - Особливості адаптації працівників психологічної служби системи освіти до умов професійної діяльності, Кулакова Л., Кулаков Р. (2020)
Синюк Д. - Взаимосвязь стилей семейного воспитания старшеклассников и их гендерных представлений (2020)
Федоренко Р. - Психологічні особливості особистості, потерпілої від сексуального насильства, Фенина О. (2020)
Федоренко Р. - Аналіз впливу психосексуальної привабливості партнерів на задоволеність шлюбом на різних стадіях подружнього життя, Дучимінська Т. (2020)
Хомич І. - Вікові особливості прояву особистісних характеристик молодших школярів (2020)
Hupavtseva N. - Facilitative aspects of learner`s autonomy (2020)
Шемчук О. - Результати емпіричного дослідження формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2020)
Шмарова Н. - Економічна депривація як негативний чинник психогенези особистості: теоретичний ракурс проблеми (2020)
Юрченко В. - Теоретичні засади досліджень впливу сім’ї на невротизацію дітей та шляхів її ранньої психокорекції, Грищук М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Луньова Т. В. - Концепт РУМУНСЬКА КУЛЬТУРА в есе Пола Бейлі про Константіна Бранкузі (2018)
Макухіна С. В. - Модернізація іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів аграрної галузі у сфері професійної діяльності (2018)
Мизин Т. О. - Лексеми bread / Brot у національно-мовних картинах світу (2018)
Пєшкова О. А. - Складові елементи інтермедіальності в художньому тексті: когнітивно-наративні аспекти (2018)
Пікалова А. О. - Принципи конструювання ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Плющ К. Є. - Леді Чаттерлей як лінгвокультурний типаж (2018)
Приходько І. В. - Образний складник концепту "Канада" в канадських англійськомовних віршованих текстах періоду європейської колонізації Канади (2018)
Сердійчук Л.П. - Використання стилістично маркованих мовних засобів у автобіографіях лауреатів Нобелівської премії (2018)
Середюк Л. А. - Застосування інформаційних технологій як інноваційний підхід до вивчення німецької мови (2018)
Сидоренко Т. В. - Когнітивно-семіотичне підґрунтя вивчення сенсорики запаху і смаку в художньому тексті (2018)
Федишин М. І. - Теологія і п’ятидесятницьке вчення: сутність, основні аспекти та підходи до її аналізу (2018)
Цапів А. О. - Казка як жанр літератури для дітей: текст-типологічне дослідження (2018)
Чорній А. Л. - Комунікативні стратегії тактики посередника на етапі побудови діалогу (2018)
Гуськова Л. В. - Категорія слова в сучасних теоріях інформації, Махачашвілі Р. К. (2018)
Кулиева А. Ф. - К вопросу актуального членения в языкознании (2018)
Лабенко О. В. - Структура та семантика закріпки в українських, англійських та французьких лікувальних замовляннях (2018)
Литвинова Н. В. - Понятие слова и пути его изучения (2018)
Мокрій Я. О. - Особливості ґендерних комунікативних культур у військовому середовищі (2018)
Рахманова Н. А. - Проблема взаимосвязи между социальными и лингвистическими структурами понятий (2018)
Сидоренко О. М. - Особливості формування назв перукарень міста Києва (2018)
Чеберяк А. М. - Механізм створення негативного образу України на сторінках російських засобів масової інформації (2018)
Шепітько С. В. - Проблема тематичного угрупування паремій із позицій когнітивно-дискурсивного підходу (2018)
Ширинова И. Ф. - К вопросу постановки проблемы вариативности в языкознании (2018)
Ясногурська Л. М. - Лексикографічний, поняттєвий та образно-метафоричний складник зради в українській та англійській мовах (2018)
Балабін В. В. - Перекладознавчі основи теорії військового перекладу (2018)
Воловик А. А. - Гіпотекстовий рівень жанру казки: перекладацька інтерпретація символіки (2018)
Дзера О. В. - Англо-українська біблійна фразеографія: перекладознавчий аспект (2018)
Зорницький А. В. - Жанрово-стилістичні детермінанти стратегії доместикації при перекладі художнього тексту (на матеріалі роману М. Шейбона "The Yiddish Policemen’s Union”) (2018)
Крилова Т. В. - Специфіка відтворення оказіональних порівнянь як елемента ідіостилю Донни Тартт, Шевченко Ю. В. (2018)
Ніколаєва Т. М. - Види фразових дієслів в англійській мові (теорія та практика) (2018)
Пригодій О. С. - Концепт "ПРИРОДА" як ключовий концепт української лінгвокультури у творі Т. Прохасько "Спалене літо" та його перекладі на англійську мову (2018)
Смольницька О. О. - Символіка вірша-сну і спогаду Анни Ахматової "Вновь подарен мне дремотой…": український контекст і перекладацький коментар (2018)
Содель О. С. - Статус комічного у філологічних науках та проблема його відтворення під час перекладу (2018)
Янишин О. К. - Особливості перекладу суб’єктивної модальності у британському романі ХІХ ст. (на матеріалі роману Дж. Остін "Гордість і упередження"), Фрейнак М. Р. (2018)
Титул, зміст (2021)
Кузнєцова М. А. - Роль науки та освіти в процесі становлення "економіки знань" (2021)
Шуміло О. С. - Аналіз наукових підходів до визначення суті понять кризи та антикризового управління підприємством, Савченко Н. О. (2021)
Куницька-Іляш М. В. - Концептуально-методичні підходи до ідентифікації типологічних і логічно-структурних характеристик пріоритетних галузей національної економіки, Березівський Я. П. (2021)
Герасимова Я. О. - Дуалістичний підхід до комплексного аналізу впливу тінізації економічної діяльності (2021)
Кондратенко А. І. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами України в контексті пандемії COVID-19, Бабміндра Д. І., Слободяник І. М. (2021)
Дрималовська Х. В. - Основні риси сучасного світового ринку страхових послуг, Кирилюк Р. О. (2021)
Птащенко О. В. - Особливості торговельного співробітництва України в сучасних умовах глобалізації, Вовк В. А. (2021)
Домашенко М. Д. - Розвиток альтернативних (чистих) джерел енергії: досвід ЄС, Школа В. Ю., Троян М. Ю., Домашенко В. С. (2021)
Белікова Т. В. - Еволюція законодавства про банкрутство в Україні, Воробйова А. А. (2021)
Козирєва О. В. - Дослідження актуальних питань компетентнісного підходу у фармацевтичній освіті, Шуть О. Ю., Світлична К. С. (2021)
Подскребко О. С. - Моделювання системи оцінки підприємств роздрібної торгівлі на основі КРІ та процесного підходу, Іванченко Н. О., Ткаченко В. В. (2021)
Фещур Р. В. - Прикладні аспекти дослідження промислового виробництва в Україні, Колінко Н. О., Шишковський С. В., Скворцов Д. І. (2021)
Савчин І. З. - Вплив бар’єрів на диспропорційний розвиток регіонів: огляд і аналіз (2021)
Богуславська С. І. - Трансформація регіонального менеджменту в умовах глобалізації для забезпечення сталого розвитку регіонів України (2021)
Топалова І. А. - Адаптивний розвиток суб’єктів господарювання регіональної економічної системи в умовах цифровізації, Маковеєва О. В. (2021)
Бабець І. Г. - Удосконалення механізму стратегічного управління структурними трансформаціями економіки міст обласного значення Львівської області (2021)
Яковенко В. С. - Тенденції розвитку ринку генерації сонячної енергії України, Гаркуша В. В. (2021)
Кашперська А. І. - Ринок роздрібної торгівлі України: стан і тенденції розвитку (2021)
Лазебник Ю. О. - Аналіз розвитку індустрії дозвілля в Україні та світі, Корепанова К. О. (2021)
Обруч Г. В. - Теоретичні основи забезпечення збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації (2021)
Зварич Р. Є. - Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу Тернопільської області в умовах євроінтеграції, Кухарська М. Т. (2021)
Зварич Р. Є. - Управління відходами в циркулярній економіці, Кріль З. З. (2021)
Фоміна О. В. - Оцінка вартості нематеріальних активів, Августова О. О., Шушакова І. К. (2021)
Ковалевська Н. С. - Цифровий компонент сучасного аудиту діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, Нестеренко І. В., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. (2021)
Пелех У. В. - Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності, Тенюх З. І., Хоча Н. В. (2021)
Старенька О. М. - Об’єкти та суб’єкти оперативного контролю на промислових підприємствах (2021)
Шуба О. А. - Особливості інтеграції фондового ринку України у світовий фондовий ринок (2021)
Нечипоренко А. В. - Середньострокове бюджетне планування в Україні: проблеми та перспективи реалізації, Дудченко В. М. (2021)
Кужелєв М. О. - Основні етапи нормативного регулювання здійснення фінансового контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні, Сиволап І. М. (2021)
Волохата В. Є. - Сучасний стан і перспективи розвитку банківських інновацій у контексті підвищення якості обслуговування клієнтів (2021)
Глущенко Я. І. - Концептуальні засади податкового планування підприємств у контексті Четвертої промислової революції, Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Черненко Н. О. (2021)
Палійчук Т. В. - Акцизний податок на пальне як джерело формування бюджетів місцевого самоврядування в контексті реалізації бюджетної децентралізації (2021)
Лобода Н. О. - Спрощена система оподаткування як мікроекономічний фіскальний регулятор, Чабанюк О. М., Мосолова Ю. О. (2021)
Власова Н. О. - Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на фінансові результати підприємств промисловості, П’ятак Т. В. (2021)
Кондратенко Д. В. - Фактори впливу на розвиток добровільного медичного страхування, Громакова В. В. (2021)
Рубцова Н. М. - Страховий захист агровиробників України: огляд страхових компаній і продуктів, Радченко Н. Г., Трусова Н. В. (2021)
Матвєєв В. В. - Біхевіористичний підхід в управлінні, Матвєєва О. М., Щепіна Т. Г. (2021)
Кузьмін О. Є. - До питання ідентифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, Юринець О. В., Дорошкевич К. О., Прокопенко І. В. (2021)
Клочко В. М. - Управління за цінностями як головний елемент створення корпоративної культури підприємства, Богоявленський О. В., Постольна Н. О. (2021)
Зоідзе Д. Р. - Еволюція підходів до управління ризиками в організаціях, Губарєв О. О. (2021)
Погорелов Ю. С. - Інструментарій сталого розвитку підприємства в умовах кризи, Козаченко Г. В. (2021)
Шелест Т. М. - Формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств: теоретичні аспекти (2021)
Волобоєва І. О. - Ціннісний вимір бренду роботодавця: вплив на залучення персоналу, Кравчук О. І., Варшава Д. В. (2021)
Танасюк І. М. - Формування кадрового потенціалу підприємства через розвиток креативних здібностей персоналу, Кіршо С. М. (2021)
Кубецька О. М. - Політика комунікацій в Інтернеті, Остапенко Т. М., Палешко Я. С. (2021)
Шкуренко О. В. - Циркулярна економіка як передумова формування інноваційних платформ сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності (2021)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2021)
Ivanova M. D. - Coaching to increase water intake in CKD 1–5: overview and detailed analysis of three clinical trials, Gozhenko A. I., Crestanello T., Ivanov D. D. (2021)
Городецька А. І. - Клініко-морфологічна характеристика ураження нирок при коінфекції ВІЛ/ВГС у пацієнтів, які не отримували антиретровірусну терапію, Дядик О. О., Іванова М. Д. (2021)
Іванов Д. Д. - Безпечність та ефективність дезінтоксикаційної терапії Pеосорбілактом при ХХН 1–3-ї стадій (2021)
Єгудіна Є. Д. - Взаємозв’язок між злоякісними новоутвореннями та автоімунітетом. Огляд літератури і розбір клінічного випадку, Дядик О. О., Трипілка С. А., Вартаньян С. Х. (2021)
Кучма І. Л. - Уремічні токсини. Назад у майбутнє (2021)
Кушніренко С. В. - Менеджмент анемії при хронічній хворобі нирок (2021)
Покращення лікування дистального канальцевого ниркового ацидозу: керівництво від ERKNet/ESPN (2021)
Radmayr (Chair) C. - Інфекції сечовивідних шляхів у дітей (вибрані глави з Pediatric urology, EAU, 2021), Bogaert G., Dogan H. S., Nijman (Vice-chair) J. M., Rawashdeh Y. F. H., Silay M. S., Stein R., Tekgül S. (2021)
Bonkat (Chair) G. - Інфекції сечових шляхів у дорослих (вибрані глави з Urological Infections 2021), Bartoletti R., Bruyère F., Cai T., Geerlings S.E., Köves B., Schubert S., Wagenlehner F. (2021)
Floege J. - Оновлення керівництв KDIGO з гломерулярних захворювань (за матеріалами "The updated KDIGO Practice Guideline on Glomerular Diseases", 13 травня 2021 р., ERA-EDTA e-seminars) (2021)
Всесвітній день нирки 2021: "Жити добре з хворобою нирок" (2021)
Яременко О. Б. - Ураження нирок при IgG4-залежному захворюванні, Коляденко Д. І. (2021)
Зограб’ян Р. О. - Методи елімінації анти-А/В антитіл під час підготовки до АВ0-несумісної трансплантації нирки, Закордонець В. П., Малик А. І., Полончук Н. М. (2021)
Титул, зміст (2021)
Єфименко Т. І. - Диференційовані ставки ПДВ в Україні: проблеми та напрями вирішення, Іванов Ю. Б., Карпова В. В. (2021)
Губарєва І. О. - Проблеми удосконалення податку на нерухоме майно в Україні в контексті світового досвіду (2021)
Найденко О. Є. - Світовий досвід оподаткування сімейного бізнесу та перспективи його впровадження в Україні (2021)
Кощук Т. В. - Вплив цифровізації на розвиток системи оподаткування ПДВ, Райнова Л. Б. (2021)
Бортніков Г. П. - Вплив світової пандемії COVID-19 на банківський сектор, Огородник В. В., Любіч О. О. (2021)
Клименко К. В. - Стратегічні аспекти співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в енергетичному секторі, Савостьяненко М. В. (2021)
Коритник Л. П. - Удосконалення звітності суб’єктів державного сектору в умовах транспарентності бюджетного процесу (2021)
Дунаєв Б. Б. - Вихід економіки країни зі спаду на стабільне зростання (2021)
Свиридовська А. О. - Особливості функціонування національних пенсійних систем України та країн Східної Європи (2021)
Demydenko R. - Norming of scientific and research labour: state regulation (2021)
Маслов В. О. - Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства в галузі освіти (2021)
Бондаренко М. І. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку фінансового сектору економіки України, Боярко І. М. (2021)
Вовчак О. Д. - Інституційно-правові аспекти становлення i розвитку системи фінансового моніторингу в Україні, Єндоренко Л. О. (2021)
Слобода Л. Я. - Інвестиційні рішення на ринку криптовалют та їхній вплив на фінансову безпеку країни, Родіонова Е. В. (2021)
Шевчук Т. В. - Аналіз впливу коронакризи на економіку України, Сідельник О. П., Кравчук Г. Т. (2021)
Хуторна М. Е. - Світові моделі регулювання цифрових валют і сучасні ініціативи центральних банків, Ткаченко Ю. П. (2021)
Кліпкова О. І. - Вплив глобалізації та невизначеності економічного середовища на модель поведінки підприємства, Козьмук Н. І., Голуб Г. Г. (2021)
Федоренко А. В. - Умови робочого середовища і дисбаланс зусиль-винагороди працівників фінансових установ (2021)
Рудевська В. І. - Діагностика економіко-інституційних стримувальних факторів розвитку агрострахування в Україні, Погоріла О. В. (2021)
Квасній М. М. - Прогнозування фінансового стану підприємства на основі інтегрування Z-моделей, Циганчук Р. О. (2021)
Кіналь Н. М. - Основні проблеми фінансування розвитку сфери кінематографії в Україні (2021)
Солодушко В. П. - Результати і перспективи селекції голозерних сортів вівса в умовах північного Степу України (2021)
Гамаюнова В. В. - Добір посухостійких культур для південного Степу України, Хоненко Л. Г., Федорчук М. І., Коваленко О. А. (2021)
Круть М. В.  - Огляд інноваційних розробок з наукового забезпечення селекції рослин на стійкість до хвороб та шкідників (2021)
Кирпа М. Я. - Вплив абіотичних факторів на якість насіння гібридів кукурудзи в процесі його зберігання, Базілєва Ю. С., Стасів О. Ф. (2021)
Семенченко О. Л. - Особливості формування насіннєвої продуктивності кавуна звичайного в ущільнених посівах, Мельник О. В., Заверталюк В. Ф., Заверталюк О. В. (2021)
Дудка М. І. - Формування врожайності зерна кукурудзи залежно від макро- і мікродобрив, Якунін О. П., Ковтун О. В., Гладкий О. В. (2021)
Друмова О. М. - Особливості накопичення та витрат розчинних вуглеводів рослинами сортів пшениці м’якої озимої (2021)
Алєксєєв Я. В. - Продуктивність сорго зернового при застосуванні післясходових гербіцидів, Семенов С. С., Любчич О. Г., Грищенко Р. Є., Глієва О. В. (2021)
Ярошенко С. С. - Вплив притертої льодової кірки на морозостійкість та виживаність рослин пшениці озимої в умовах Степу України (2021)
Войтова Г. П. - Вплив систем удобрення на врожайність ячменю ярого в умовах правобережного Лісостепу (2021)
Гутянський Р. А. - Вплив бакових сумішей ґрунтових гербіцидів на азотфіксуючі бульбочки, забур’яненість посівів і врожайність нуту (2021)
Польовий В. М. - Вплив удобрення та вапнування на продуктивність кукурудзи на зерно в короткоро-таційній сівозміні на дерново-підзолистому грунті, Лукащук Л. Я., Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. (2021)
Курач О. В. - Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу (2021)
Чугрій Г. А. - Адаптивні властивості сорту як фактор підвищення валового збору зерна пшениці озимої (2021)
Попов С. І. - Удосконалення біологізованих агроприйомів вирощування гороху в стаціонарній сівозміні, Глубокий О. М. (2021)
Цилюрик О. І. - Зміна агрофізичних властивостей чорнозему звичайного під впливом обробітку ґрунту в сівозміні та на рекультивованих землях в умовах Степу України, Чорна В. І., Гаврюшенко О. О., Десятник Л. М. (2021)
Кирилюк В. П. - Адаптивна система основного обробітку грунту під гірчицю білу (Sinapis alba), Кричківський В. М., Ковальчук Н. В. (2021)
Довбаш Н. І. - Урожайність та економічна оцінка вирощування кукурудзи на зерно за різного рівня забруднення агроекотопів полютантами, Клименко І. І., Давидюк Г. В., Шкарівська Л. І., Кущук М. А.  (2021)
Педаш Т. М. - Стійкість сучасних гібридів кукурудзи до сажкових хвороб в умовах північного Степу України, Судак В. М., Гирка Т. В., Явдощенко М. П. (2021)
Cніжок О. В. - Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту, Ювчик Н. О. (2021)
Khalak V. I. - Serum lipoprotein concentration and its association with fattening and meat qualities for young pigs of Large White breed (2021)
Хмельничий Л. М. - Вплив провідних спадкових чинників на розвиток лінійних ознак корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, Хмельничий С. Л., Карпенко Б. М.  (2021)
Піщан І. С. - Особливості реалізації продуктивних якостей корів швіцької породи в умовах великого промислового тваринницького комплексу, Піщан С. Г., Литвищенко Л. О., Гончар А. О., Сіліченко К. А. (2021)
Халак В. І. - Показники відтворювальних якостей свиноматок різної племенної цінності, оцінених за традиційними та інноваційними методами, Чернявський С. Є., Чегорка П. Т., Гутий Б. В., Бордун О. М., Стадницька О. І. (2021)
Майстренко А. Н. - Вплив мінерального живлення на продуктивність маточного поголів'я свиней, Дімчя Г. Г., Петренко В. І. (2021)
Носенко Ю. М. - Початковий маркетинговий аналіз сайтів конкурентів, Сінельник Л. М. (2021)
Якщо працювати з натхненням – успіх гарантований (2021)
Ліманська Н. В. - Удосконалення процесу планування ремонтно-профілактичних робіт, Грибков С. В. (2021)
Луцька Н. М. - Проєктування інтелектуальних автоматизованих систем керування технологічними процесами харчових виробництв засобами SysML. Частина 1: огляд діаграм SysML, розробка діаграми вимог, Власенко Л. О., Ладанюк А. П. (2021)
Удимович В. М. - Молочнокислі бактерії як продуценти уреази (2021)
Харченко Є. І. - Отримання біогенних наночасток срібла з використанням дріжджів і перспективи їх застосування у протимікробній терапії, Лазюка Ю. В., Скроцька О. І., Пенчук Ю. М. (2021)
Скопенко Н. С. - Вплив пандемії COVID-19 на функціонування та розвиток українських підприємств, Євсєєва-Северина І. В. (2021)
Страшинськa Л. В. - Розвиток вітчизняного ринку м`яса та м`ясопродуктів: проблеми і пріоритети, Шеремет O. O. (2021)
Зінькевич П. О. - Порівняльний аналіз методів короткострокового прогнозування електричного навантаження на один крок вперед, Балюта С. М., Куєвда Ю. В. (2021)
Шевченко О. Ю. - Визначення параметpів безударного вкладання вантажів, Cоколенко А. І., Степанець О. І., Скуйбіда Є. Л. (2021)
Король А. М. - Вольт-амперна характеристика надпровідної наноструктури з андріївським відбиванням, індукованим ферміонами Майорани, Медвідь Н. В. (2021)
Далєвська Д. Я. - Зміна фізико-хімічних та органолептичних показників молока з біологічно активним йодом у процесі зберігання, Покотило О. С. (2021)
Замай Ж. В. - Використання інноваційної сировини (кіноа, чорний кмин, кунжут) та її вплив на властивості пшеничного хліба, Гуменюк О. Л., Волкова Р. М., Хребтань О. Б., Цибуля С. Д., Пасов Г. В. (2021)
Матко С. В. - Дослідження технології буряково-яблучного соусу зі зниженою калорійністю, Мельник Л. М. (2021)
Демидова А. О. - Вплив окремих стадій рафінування на вміст МСPD-ефірів та ефірів гліцидолу в дезодо-рованих оліях і методи його зменшення, Носенко Т. Т., Левчук І. В. (2021)
Сімахіна Г. О. - Критерії придатності плодово-ягідної сировини до заморожування та їх практична реалізація (2021)
Маринченко В. О. - Застосування процесу термовініфікації у виробництві червоних сухих вин типу "резерв", Бабич І. М., Османова Е. Ш., Маринченко Л. В. (2021)
Попова Н. В. - Дослідження якості та оптимізація компонентного складу збагаченої начинки сирка в білковій глазурі, Мисюра Т. Г. (2021)
Шемет В. Я. - Фізико-хімічні аспекти молекулярної гастрономії, Гулай О. І., Мороз І. А. (2021)
Дробот В. І. - Вплив продуктів переробки гарбуза на структурно-механічні властивості тіста та якість хліба, Шевченко А. О. (2021)
Хомич Г. П. - Використання борошна чуфи в технології виготовлення мафінів, Наконечна Ю. Г., Галушинський Є. М. (2021)
Кроніковський О. І. - Комплексоутворення та екстракція тризарядних катіонів металів у присутності краун-етерів і трихлорацетатної кислоти, Терещук Д. О., Кроніковська О. П., Стаднічук Н. О. (2021)
До відома авторів (2021)
Булага К. М. - Удосконалення змісту навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу на засадах компетентнісного підходу (2020)
Василишина Н. М. - Професійні компетентності майбутніх фахівців сфери туризму в крос-культурному середовищі (2020)
Ващенко Л. С. - Феномен додаткового навчання (репетиторство): причини та результати (2020)
Гевко І. В. - Формування готовності майбутнього фахівців комп’ютерних технологій до використання цифрових освітніх технологій, Гільтай Л. С. (2020)
Гузинець О. В. - Історичні традиції духовно-релігійного виховання української молоді (2020)
Дишлева С. М. - Принципи навчання студентів немовних взо читанння англійською мовою для ділового спілкування, Хижун Я. В. (2020)
Джога О. В. - Удосконалення виробничо-технологічної підготовки бакалаврів у галузі харчових технологій як виклик сьогодення (2020)
Дичка Н. І. - Навчання перекладу англійських дієслів руху на українську мову, Гураль О. І. (2020)
Думко Н. В. - Фахова підготовка курсантів поліції до інформаційно-аналітичної діяльності як умова формування їх професійної зрілості (2020)
Іванова В. В. - Нормативно-правове підґрунтя підготовки дошкільного педагога в Україні (2020)
Косяк В. І. - Роль науково-педагогічної діяльності професора С. С. Левіщенка у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів математики, Мухіна Г. І. (2020)
Кривич Н. Ф. - Тренінгове навчання як засіб розвитку комунікативних якостей майбутніх правознавців (2020)
Кучай Т. П. - Професійна підготовка фахівців економічного профілю в умовах неперервної освіти, Кучай О. В. (2020)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Особливості комунікативної взаємодії піаніста-концертмейстера та викладача хореографії у класі класичного танцю, Бурман К. І., Екман М. С. (2020)
Лобачук І. М. - Застосування креативних методів навчання з метою активізації пізнавільної діяльності студентів в процесі вивчення іноземної мови (2020)
Оленєв Д. Г. - Здоровий спосіб життя як основна концепція студентської молоді (2020)
Подволоцька О. С. - Роль міждісциплінарних звязків у формуванні функції просторового бачення: проблеми і проєктні передумови (на прикладі навчання студентів дизайнерських факультетів) (2020)
Радюк І. В. - Створення науково-дослідницького середовища як провідна педагогічна умова формування готовності майбутніх учителів початкової школи до самоосвіти (2020)
Рогоза В. В. - Екологічні цінності як базове поняття професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (2020)
Себало Л. І. - Теоретичні аспекти дефініцій: творчий потенціал і життєтворчий (2020)
Старченко М. В. - Особливості навчання читання іншмовних професійно спрямованих текстів студентів нефілологічних спеціальностей, Підмазіна О. М., Ільїна О. М. (2020)
Тимків Н. М. - Інженерна педагогіка як субдисципліна педагогічної науки (2020)
Ткаченко У. - Розвиток вищої освіти в Україні (2014–2016 рр.) (2020)
Тюріна Т. Г. - Гармонія взаємин людини і природи: ноосферний підхід (2020)
Чжан Бо - Діагностичний етап формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителі музики (2020)
Tynkaliuk O. - Сustom training course applied to teach business communication to students mastering economic disciplines, Patiyevych O. (2020)
Polishchuk G. V. - Іnvestigating conflict management strategies and tactics in the system of higher educational establishments (2020)
Відомості про авторів (2020)
Олешко П. С. - Внесок Романа Антоновича Арцишевського (1946–2017) у розвиток ВІППО як наукової інституції (2021)
Ясінська Н. В. - Учений, педагог, наставник, громадський діяч – приклад для наслідування (2021)
Ількевич Н. А. - Бібліографічний екскурс у науково-педагогічний доробок ученого-гуманіста (2021)
Шостак М. - Зі спогадів, Стульська Г., Гараніна Л. (2021)
Вітюк В. В. - Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища закладу освіти (2021)
Кінах Н. В. - Упровадження концепцій педагогічної логістики в освітній процес закладів післядипломної освіти (2021)
Луцюк А. М. - Компетентнісний підхід як фактор гуманізації інноваційного освітнього середовища, Кучер Л. В. (2021)
Миць М. Я. - Міжпредметні зв’язки як ресурс компетентнісного підходу в освітньому процесі (2021)
Муляр О. П. - Інтегроване навчання в освітньому процесі нової української школи, Жалко Т. Й. (2021)
Радецька І. В. - Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти – від ідеї до практики (2021)
Курас В. К. - STEM як інноваційна парадигма в умовах інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2021)
Рубльова Н. О. - Розвиток інформаційного освітнього середовища ВІППО як умови індивідуальної освітньої траєкторії педагогів (2021)
Хомич О. С. - Дотримання нормативно-законодавчих вимог до найменування закладів освіти (2021)
Романюк С. В. - Формування професійної компетентності керівників ЗЗСО в умовах НУШ (2021)
Остапчук Л. Р. - Олімпіадна інформатика 2020/2021 н. р., Гісь І. В. (2021)
Олевська І. І. - Виставка "Творчі сходинки педагогів Волині" як фактор професійного розвитку вчителів (2021)
Гуменюк Л. В. - Формування загальнокультурної компетентності учнів поєднанням різних видів мистецтва, Приходько М. І, Севрюкова Н. Б. (2021)
Барановська Р. Є. - Системна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах нового освітнього простору (2021)
Гребенюк В. І. - На відео й аудіо: письменники у класних і позакласних заходах, Гребенюк М. П. (2021)
Лисяк Л. В. - Розширення джерел фінансування реалізації державних програм людського розвитку: залучення соціально відповідального бізнесу та використання інноваційних технологій, Зюзін В. О., Петрова Я. І. (2020)
Тропіна В. Б. - Фінансування державних соціальних програм: новітні підходи та інструменти (2020)
Бебко С. В. - Інтернаціоналізація та кооперація системи вищої освіти України в умовах глобальних викликів (2020)
Мініна О. В. - Забруднення довкілля як складова глобальної екологічної кризи: національний рівень, Шевченко О. С., Мороз Є. А. (2020)
Коритний О. Г. - Особливості аграрної політики ЄС: можливості для України (2020)
Білявська О. Б. - Диверсифікація джерел надходжень як умова фінансової автономії закладів вищої освіти (2020)
Гальцова О. Л. - Особливості інститутційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України, Трохимець О. І. (2020)
Хоменко І. О. - Особливості державно-приватного партнерства як механізм реалізації нової регіональної політики для функціонування та розвитку дорожнього господарства, Волинец Л. М., Лисенко Г. О. (2020)
Мамєєва О. В. - Дослідження процесу трансформації земельних угідь (2020)
Ільчук В. П. - Інвестиційна взаємодія учасників інноваційного процесу у формуванні системних утворень машинобудівної галузі, Шпомер Т. О. (2020)
Popelo О. V. - Theoretical fundamentals of formation of the motivation system at the enterprise, Zabashtanska T. V., Chorna K. O. (2020)
Виговська В. В. - Тенденції розвитку накопичувального пенсійного забезпечення: міжнародний та вітчизняний вимір (2020)
Забаштанський М. М. - Сучасні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльностіна засадах державно-приватного партнерства, Роговий А. В. (2020)
Першко Л. О. - Напрями підвищення ефективності формування місцевих бюджетів України за умов фінансової децентралізації (2020)
Філіпова Н. В. - Особливості функціонування світових моделей фінансування охорони здоров’я (2020)
Демко В. С. - Вплив мультиплікативного ефекту інвестиційних витрат індустрії туристичних послуг на економіку України (2020)
Чийпеш Н. М. - Наукові підходи до класифікації інновацій кредитних установ (2020)
Сероклин Л. В. - Реалізація партнерських відносин в договах концесії в умовах відновлення економіки України (2020)
Циброва А. В. - Теоретичне обґрунтування сутності електронної комерції (2020)
Gonchar O. - Polyurethaneacrylate/montmorillonite nanocomposites, Savelyev Yu., Travinskaya T. (2021)
Бабкіна Н. В. - Демпферна ефективність двошарових поліуретанових композитів, Антоненко О. І., Косянчук Л. Ф., Бровко О. О. (2021)
Малишева Т. Л. - Сумісність поліуретансечовинних еластомерів із хлорованим полівінілхлоридом, Толстов О. Л. (2021)
Кузьменко С. М. - Властивості триацетатцелюлозних композиційних матеріалів з добавками трис|три(бутокси)(поліфторалкокси)титанокси|-боранів, Шапка В. Х., Кузьменко М. Я., Шаповал Д. С. (2021)
Дмитрієва Т. В. - Дослідження впливу подвійної модифікації крохмалю, як природного полімеру, на реологічні характеристики композицій та їхні плівкотвірні властивості, Кримовська С. К., Бортницький В. І., Глієва Г. Є., Рябов С. В. (2021)
Бойко В. В. - Метод піролітичної мас-спектрометрії у дослідженні біодеградабельності полімерних матеріалів, Рябов С. В., Кобріна Л. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2021)
Козлова Г. А. - Вплив модельного середовища на структуру та властивості композиційних матеріалів з доксорубіцином на основі поліуретанів з ізоціануратними фрагментами, Рожнова Р. А., Нечаєва Л. Ю., Галатенко Н. А., Примушко С. О. (2021)
70-річчя доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України Карабанової Людмили Василівни (2021)
Дмитрієва Т. В. - Термопластичний крохмаль як складова плівкотвірних композицій з деградабельними властивостями, Кримовська С. К., Глієва Г. Є., Рябов С. В. (2021)
Zheltonozhskaya Т. B. - Formation of nickel nanoparticles in solutions of a hydrophilic graft copolymer, Permyakova N. М., Fomenko A. S., Kunitskaya L. R., Klepko V. V., Grishchenko L. М., Klymchuk D. О. (2021)
Горбач Л. А. - Фізико-механічні та в’язкопружні властивості полімерних композицій на основі синтетичного олігомеру ЕД-20 й епоксидованої соєвої олії, Бабкина Н. В., Пурікова О. Г., Баранцова А. В., Грищенко В. К., Бровко О. О. (2021)
Бардадим Ю. В. - УФ-спектроскопічне і кінетичне дослідження фотодеградації метилоранжу за наявності діоксиду титану та β-циклодекстрину чи його похідних, Кобилінський С. М., Кобріна Л. В., Рябов С. В. (2021)
Сисюк В. Г. - Дослідження ефективності фотополімеризації композиційних матеріалів при формуванні тривимірних об'єктів 3D друку, Гранчак В. М., Дорожинська Г. В., Зель Л. І., Угро Н. Г. (2021)
Бусько Н. А. - Кремнійвмісні олігомерні азоініціатори в синтезі блоккополімерів, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Гудзенко Н. В., Кочетова Я. В., Остапюк С. М. (2021)
Зінченко О. В. - Релаксаційна і сорбційна поведінка термочутливих гід рогелів на основі зшитого ПВС, полі(2-етил-2-оксазоліну) та анізотропних структур срібла, Єжова В. Д., Толстов О. Л. (2021)
Fábry B. - Normative individualism, property rights and biomedical challenges (2020)
Kasinec R. - Case of the Crimean treasures - to whom should the treasures be returned?, Šuška M. (2020)
Mlkvá Illýová Z. - Класифікаційні проблеми реальних прав і обов’язків сучасних законодавств (2020)
Бондаренко Є. І. - Переосмислення ролі та місця правового прецедента серед джерел права України (2020)
Забзалюк Д. - Становлення орденського права крізь призму діяльності духовно-лицарського Ордену Тамплієрів (2020)
Комар П. А. - Верховенство права та судова правотворчість: знову про сутність конституційного принципу у світлі пошуку ефективних шляхів його реалізації (2020)
Ландовський Я. Е. - Державна приналежність Підкарпатської Русі (1918-1919 рр.): концептуальні засади (2020)
Майороші М. А. - Радянська церковна політика, Львівський "Собор" та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) (2020)
Мельничук С. М. - Право та глобалізація як дискурс становлення сучасної держави (2020)
Наливайко Л. Р. - Сучасний погляд на перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій освіті, Марценюк Л. В. (2020)
Очколяс Д. В. - Правова ідеологія та теоретична юридична наука: проблеми співвідношення (2020)
Шульга М. В. - Столипінська аграрна реформа та сучасна земельна реформа на теренах України: порівняльно-правове дослідження, Даниленко Б. В. (2020)
Бєлов Д. М. - Норма конституційного права: актуальні питання структури (2020)
Гецко В. В. - Окремі проблеми державної політики України у сфері гарантування свободи віросповідання у контексті євроінтеграції (2020)
Греца С. М. - Удосконалення механізмів забезпечення виконання конституційного обов’язку по сплаті непрямих податків (2020)
Громовчук М. В. - Соматичні (особистістні) права: співвідношення категорій (2020)
Плотніцька С. Б. - Реалізація права на трансплантацію в Україні (2020)
Пупена В. В. - Співробітництво церкви та держави в Словаччині (2020)
Равлюк А. Г. - Міжнародні засади проведення загальнодержавного референдуму (2020)
Світлик О. М. - Діяльність КСУ як спеціалізованого органу в системі судово-конституційного забезпечення (контролю) конституційної безпеки України (2020)
Синьобок М. С. - Поняття та зміст права народу на формування та здійснення правосуддя (2020)
Туряниця О. О. - Права професійного спортсмена в Україні: конституційно-правове регулювання (2020)
Фрідманська В. І. - Заробітна плата в аспекті поняття "майно" в практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Хила І. Ю. - Зміст конституційних засад, що транслюють обмеження прав і свобод (2020)
Іванок Д. В. - Визнання договору довічного утримання недійсним на підставі статті 225 Цивільного кодексу України: аналіз судової практики, Кочина О. С. (2020)
Менджул М. В. - Сімейно-правовий механізм охорони правомірних очікувань членів сім’ї (2020)
Сікора В. Є. - Порівняльно-правовий аналіз окремих аспектів організації та проведення загальних зборів корпорації в Україні та країнах (2020)
Сліпенчук Н. А. - Підстави та умови ефективного застосування вимоги про відшкодування збитків (майнової шкоди) (2020)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Політики у передвиборчий період та справи про дифамацію: практика Європейського суду з прав людини, Марценюк В. В. (2020)
Чванкін С. А. - Веб-сторінка як електронний доказ у цивільному судочинстві України (2020)
Чернега В. М. - Своєрідність норм сімейного права – нормативного фундаменту механізму правового регулювання сімейних відносин (2020)
Яковлєва Л. В. - Правовий статус управителя за договором управління багатоквартирним будинком (2020)
Гусь А. В. - Щодо співвідношення поняття "цифрова економіка" та суміжних категорій (2020)
Лучковська С. І. - Захист прав споживачів: господарськo-фінансовий аспект, Присяжнюк М. П. (2020)
Татьков Б. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання КСВ у сфері господарювання (2020)
Радченко О. М. - Особливості пенсійного забезпечення членів сім’ї військовослужбовця в разі втрати годувальника (2020)
Берназюк О. О. - Актуальні проблеми застосування цифрових технологій у сфері публічного управління (2020)
Боярський О. О. - Самопрезентація людини (особистості) в територіальній громаді: теоретичні підходи до розуміння та значущості (2020)
Гаврік Р. - Адміністративно-правовий режим тимчасово окупованих територій: дискусійні питання визначення поняття та елементів в контексті участі службових осіб прикордонних підрозділів у протидії правопорушенням, які вчиняються на межі тимчасово окупованої території, Репецький П. (2020)
Когут М. Г. - Характеристика основних переваг та недоліків непрямого оподаткування (2020)
Панькевич В. М. - Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, Сухоребра Т. І. (2020)
Пищида М. М. - Адміністративно-правовий статус учасників процедури добору на посаду судді в Україні (2020)
Сущ О. П. - Деякі аспекти участі територіальної громади і держави в корпоративному інвестуванні (2020)
Чорнописька В. З. - Діяльність релігійних організацій в установах пенітенціарної системи України: адміністративно-правові гарантії (2020)
Веретянніков В. О. - До питання про встановлення ознак провокаційного діяння в складі злочину, передбаченого ст. 370 КК України (2020)
Денькович О. І. - Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового характеру: до питання про конституційність статей 961, 962 Кримінального кодексу України, Крикливець Д. Є. (2020)
Міськів Д. - Декларування недостовірної інформації: питання кваліфікації при малозначності діяння (2020)
Мотовилець В. В. - Кримінально-правова оцінка дій правоохоронних органів спрямованих на виявлення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2020)
Олєйніков Д. О. - Зміст та складові інформаційного суверенітету як об’єкта кримінально-правової охорони (2020)
Попко В. В. - Юридичні особи як суб’єкти кримінально-правової відповідальності за нормами транснаціонального кримінального права (2020)
Тихомиров Д. О. - Проблеми теоретико-правового осмислення особливостей кримінально-правової охорони безпеки (2020)
Чалий І. С. - Міністерство юстиції України як один з основних суб’єктів соціальної реабілітації засуджених (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського