Юрченко Р. А. - Окремі аспекти кримінологічної характеристики насильницьких статевих злочинів (2020)
Деркач Є. І. - Теоретичні основи розшуку викраденого і такого, що зник з місця події, автотранспорту (2020)
Черниченко І. В. - Кримінальне провадження щодо юридичної особи: загальна характеристика (2020)
Заборовський В. В. - Деякі проблемні питання визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу (2020)
Чорненький В. І. - Деякі аспекти застосування судами загальної юрисдикції Закону України "Про очищення влади" (2020)
Калараш А. А. - Роль міжнародних правових стандартів у становленні системи захисту прав споживача в територіальній громаді (2020)
Мельник В. - Правове регулювання експлуатації Суецького каналу: Закон №161/59 про лоцманську проводку в порту Суец Арабської Республіки Єгипет (2020)
Заяць О. С. - Про можливість використання феноменологічного підходу у філософсько- правовому аналізі професійної адвокатської діяльності (2020)
Козяр Г. В. - Імплементація світоглядних концептів соціальної відповідальності в правове виховання громадян (2020)
Боднар Т. В. - Рецензія на монографію І.А. Діковської "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС" (К., Алерта, 2020) (2020)
Довгань О. Д. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права ДОННУ імені Василя Стуса Гоцуляка Юрія Вікторовича "Правове буття як фундаментальна категорія праворозуміння: становлення та сучасність" (2020)
Аніщенко В. О. - Оптимізація управління освітнім середовищем закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання: гендерний аспект (2021)
Борисенко І. В. - Особливості функціонування англомовної розмовної лексики в українській мові (2021)
Волеваха І. Б. - Вплив задоволеності засуджених та ув’язнених міжособистісними відносинами на їх суїцидальні схильності, Інжиєвська Л. А., Михайленко О. О. (2021)
Гончаренко О. Г. - Оцінка рівня життя населення України (2021)
Данильченко Т. В. - Специфіка застосування математико-статистичних методів в українських дослідженнях благополуччя особистості (2021)
Доній Н. Є. - Історико-філософський погляд на феномен демократії (2021)
Єрмак С. М. - Пізнавальна самостійність учнівської та студентської молоді в умовах дистанційного навчання, Гетта В. Г. (2021)
Настояща У. В. - Субкультура засуджених як вид кримінальної субкультури: культурно-історичний аспект (2021)
Пилипенко В. М. - Методика виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді засобами фізичної підготовки, Педорич А. В., Гончар В. В. (2021)
Тушко К. Ю. - Формування науково-дослідницької компетентності офіцерів-прикордонників в ад’юнктурі у процесі викладання навчальної дисципліни "Теорія та методика наукової аргументації" (2021)
Третяк О. С. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, Чебоненко С. О., Мошта І. М. (2021)
Черой Л. І. - Специфіка викладання навчальної дисципліни "Морехідна астрономія" майбутнім судноводіям (2021)
Шендерук О. Б. - Зміст дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням", розробленої для курсантів другого року навчання спеціальності "Психологія" Академії Державної пенітенціарної служби, Набок А. І. (2021)
Шумейко З. Є. - Формування мовнокомунікативної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби на засадах комунікативного підходу (2021)
Щербата В. Г. - Теоретичний аналіз причин ревнощів, Борець Ю. В. (2021)
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 30-й річниці незалежності України (20 серпня 2021 р.) (2021)
Жулинський М. Г. - Академічний рух до незалежності України (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (9 червня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (23 червня 2021 р.) (2021)
Комісаренко С. В. - Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Створення вакцин проти SARS-CoV-2 та COVID-19 в Україні: стан, проблеми та перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 червня 2021 р.) (2021)
Тукало М. А. - Про участь вчених НАН України в протидії COVID-19. Розроблення діагностичних систем, лікарських засобів і моніторинг небезпечних штамів (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 9 червня 2021 р.) (2021)
Юрженко М. В. - Зварювання пластмас: сьогодення та майбутнє (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 червня 2021 р.) (2021)
Колосков О. В. - Світова грозова активність — погляд з Антарктиди, Арктики й України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 червня 2021 р.) (2021)
Пирожков С. І. - Національна стійкість (резильєнтність) країни: стратегія і тактика випередження гібридних загроз, Божок Є. В., Хамітов Н. В. (2021)
Маруняк Є. О. - Відкриваючи Україну світові (до 80-річчя академіка НАН України Л.Г. Руденка), Лісовський С. А. (2021)
80-річчя академіка НАН України В. П. Боюна (2021)
80-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Алпатова (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Зажигалова (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Іутинської (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Ямпольського (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. Ф. Сизова (2021)
Кустуров В. - Клінічний прояв токсоплазмозу у котів (діагностика та лікування), Брошков М. (2021)
Анфьорова М. - Вплив біологічного подразника на вміст феруму в крові цуценят, Брошков М., Данчук О. (2021)
Яцина С. - Біохімічні показники крові котів при хронічній нирковій недостатності, Супрович Т. (2021)
Chepurna V. - Factors of natural resistence at subclinical mastitis at the action of liposomal drug (2021)
Koreneva Zh. - Quality and safety indicators of poultry meat with different storage methods, Khimich M., Rodionova K., Gunich V., Danileiko M. (2021)
Голубенко О. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості і безпечності риби Південного регіону України (оглядова стаття), Коваль О., Рудь В., Тарасенко Л. (2021)
Данчук В. - Антибіотики та антибіотикорезистентні властивості мікроорганізмів молока, Трач В., Приступа Т., Клюцук М., Добровольський В., Савчук Л., Левченко А., Данчук О. (2021)
Кременчук І. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів за кетозу, Трач В. (2021)
Супрович Т. - Генетичний контроль стійкості корів до маститів, Колінчук Р. (2021)
Трач В. - Ефективність удосконалення технології інкубації яєць перепелів (2021)
Тодоров М. - Реабіталіційні заходи у разі гострих розладів травлення у телят під час неонатального періоду, Кушнір В. (2021)
Франчук-Крива Л. - Ефективність застосування l-глутамінової кислоти у клінічно здорових котів геріатричного віку, Кривий М., Гребенюкова К. (2021)
Довгій Ю. - Поширення трематодозів великої рогатої худоби та заходи боротьби, Гудь А. (2021)
Дубін Р. - Поширення та вікова динаміка кишкових протозоозів у домашніх тварин м. Харкова, Івлева О. (2021)
Radzіkhovsky N. - Morphofunctional changes in the organ of immunogenesis in parvovirus and coronavirus of dogs, Goralskii L., Dyshkant О., Sokulskiy I., Tolokevich O. (2021)
Довгій Ю. - Гематологічні зміни та ефективність комбінованої терапії за генералізованої форми демодекозу собак, Прихода І., Довгій М. (2021)
Різничук І. - Основні передумови і вимоги щодо переходу господарств України на виробництво органічних кормів та годівлю сільськогосподарських тварин, Гурко Є., Кишлали О., Мажиловська К. (2021)
Петренко С. - Біотехнологія вирощування та переробки ейхорнії, Кірович Н., Ясько В., Сідашова С., Шлапак Г., Поварова Н., Найда В. (2021)
Dudarev І. - Change in the phase state of the mixture of the fodder for animals and birds, Uminsky S., Yakovenko А., Chuchuy V., Korolkova M., Dmitrieva S. (2021)
Пушкар Т. - Дослідження впливу режимів санітарно-гігієнічної обробки павільйону для утримання собак, Гурко Є., Хамід К. (2021)
Dudarev І. - Evaluation of the degree of grinding of the cereal part of plants when use in the recipes of combined feeds for cats, Uminsky S., Yakovenko А., Chuchuy V., Korolkova M., Dmitrieva S. (2021)
Чігірьов В. - Відгодівельні якості та м’ясна продуктивність овець цигайської породи і помісей з різною часткою спадковості одеського типу асканійської м'ясо-вовнової породи, Різничук І., Гурко Є., Мажиловська К. (2021)
Хамід К. - Особливості виробництва меду у східних країнах, Аллам Ф. (2021)
Довгий С. О. - Зміна бізнес-моделі управління ІТ на підприємстві природокористування у зв’язку з розвитком сервісно-орієнтованих інформаційних технологій, Копійка О. В. (2021)
Ткаченко Т. М. - Розпізнавання акустичних образів риб при моніторингу прісноводних екосистем, Пількевич Ю. Г., Розорінов Г. М. (2021)
Бичков С. А. - Реконструкція очисних споруд для очищення зливових вод на підприємстві ДП "Антонов", Кирієнко П. Г., Варламов Є. М., Бетін О. В., Мірсултанова Л. Р. (2021)
Tkachenko Т. - Prospects of designing small architectural forms using alternative energy sources, Tkachenko O., Voloshkina O., Ujma A. (2021)
Кривомаз Т. І. - Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва, Савченко А. М. (2021)
Миронцов М. Л. - Інформаційна система підтримки управлінських рішень для завдань раціонального природокористування та екологічної безпеки, Охарєв В. О. (2021)
Sirenko A. P. - The early warning systems about landslide hazards in Ukraine (2021)
Алиева Ш. Ш. - Роль художественного повтора в драматургии Джалила Маммедкулузаде (2018)
Snikhovska I. E. - Manifestations of the intertextual play in the modern American novel (2018)
Атаманчук В. П. - Структура конфлікту у драматургії Людмили Коваленко (2018)
Бульбачинська О. І. - Кінопоетика: реконструкція поняття (2018)
Шарагіна О. В. - Світоглядно-філософські та ідейно-стильові домінанти літературного феномена "тихої лірики" (2018)
Швець А. І. - "Новелі чисто психологічних настроїв" (жанр "психограми" в художній прозі Наталії Кобринської) (2018)
Голомідова Л. В. - Відображення війни в образах персонажів у творах малої прози Роберта Музіля (2018)
Капустян І. І. - Фольклорні домінанти літературної казки Г. К. Андерсена (2018)
Лисанець Ю. В. - Наративні координати знеособлення та відчуження в літературно-медичному дискурсі Семюела Шема (2018)
Маланій Н. І. - Літературна реалізація концепту дизабілиті в давньоримській історіографії (2018)
Мамедова С. Д. - Нравственное воспитание души через исполнение обрядов в Коране (2018)
Могилко Ю. О. - Образ "матері" в корейській дитячій літературі ХХ століття (2018)
Нешута О. В. - Проблемно-тематичні мотиви творчості Ф.М. Достоєвського в романі Дж. М. Кутсі "Володар Петербурга" (2018)
Щербатюк В. С. - Містичний образ України в поетичних творах Р. М. Рільке, Лисенко Н. В. (2018)
Эминли А. А. - Самоопределение вне патриархального общества в произведении Анджелы Картер "Мудрые дети" (2018)
Акулова Н. Ю. - "Текст Бекліна" в романі Е. М. Форстера "Подорож до Індії" (2018)
Винар С. М. - Античний міф у комунікативній системі художнього твору: особливості інтерпретації (2018)
Гуляк Т. М. - Образ чоловіка-детектива в інтерпретації Дороті Сейерс та Ірен Роздобудько (2018)
Девдюк І. В. - Модифікації міського простору в українській та англійській прозі міжвоєнного періоду: екзистенційний аспект (2018)
Калинюшко О. А. - Подорожня література в сучасній українській, польській та російській літературі: рецепція та типологія (2018)
Комарніцька Л. М. - Поетикальні особливості сюжету про Понтія Пілата в українській літературі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття в контексті європейської культурної традиції (2018)
Чередник Л. А. - Міжкультурні зв’язки української та кримськотатарської літератур (2018)
Анхим О. І. - Діалог авторів як універсальний механізм виникнення нового у процесі художньої творчості (2018)
Башкирова О. М. - Мотив двійництва у сучасній українській романістиці: ґендерний аспект (2018)
Закалюжний Л. В. - Драматургія і телебачення: інтермедіальний аспект (на матеріалі п’єс сучасних українських авторів) (2018)
Сільман К. В. - Жанр есею з погляду теорії комунікації (2018)
Скляр І. О. - Теоретико-методологічні підходи до техніки психопоетикального аналізу художнього тексту (стаття перша) (2018)
Горшкова A. І. - Міфопоетика австралійських англомовних прозових текстів (на матеріалі романів Джульєт Марільєр) (2018)
Закальська Я. А. - Різночасові модифікації вертепної драми: політичний аспект (2018)
Зимомря І. М. - Монументальна репрезентація спадщини визначного вченого (2018)
Каневська Л. В. - Наталія Кобринська: портрет без ретуші й у повний зріст (2018)
Пена Л. І. - Мова має значення! Рецензія на науково-популярне видання М. Лесюка "Мова чи язик?" (2018)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями (2021)
Гайдукова О. О. - Досвід медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в галузі інтернаціоналізації: сприятливі фактори та обмеження, Ніколенко Є. Я., Кратенко Г. С. (2021)
Герасимчук П. О. - Впровадження інноваційних технологій у викладання навчальної дисципліни на кафедрі загальної хірургії, Павлишин А. В., Фіра Д. Б. (2021)
Данилевич М. В. - Розвиток кінезітерапії у Франції (1970–2020), Романчук О. В., Коваль Р. С., Федчишин Н. О. (2021)
Летняк Н. Я. - Особливості дистанційного нaвчaння студентів спеціальності "Медсестринство" при вивченні дисципліни "Біологічна хімія", Кузьмак І. П. (2021)
Лой Г. Я. - Особливості організації навчального процесу в умовах пандемії COVID-19 на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Іванків Я. І., Лойко І. І., Олещук О. М. (2021)
Перевізник Б. О. - Становлення та організація діяльності центру симуляційного навчання Гарвардської медичної школи (2021)
Пудова С. С. - Особливості повного дистанційного навчання іноземних студентів-медиків при вивченні медичної інформатики (2021)
Budniak L. I. - Perspectives and issues of teaching "Occupational Health and Safety” for Pharmaceutical Department graduates, Pokotylo O. O. (2021)
Savchuk B. P. - Formation of emotional intelligence of the future manager of education on the basis of coaching technology, Yehorova I. V., Fedchyshyn N. O. (2021)
Yelahina N. I. - Influence of the professional english language teaching quality on the achievements of a subject study by medical students, Fedchyshyn N. O. (2021)
Yushchenko L. O. - Particularities of distance learning of foreign students in a pandemic COVID-19, Tykholaz O. V., Oliinyk V. S. (2021)
Вихрущ А. В. - Підготовка студентів медичних університетів до спілкування з дітьми з особливими потребами, Вихрущ Н. Б., Драч І. Д., Христенко О. М. (2021)
Данилевич Ю. О. - Роль інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, Наумова Л. В., Мілевська-Вовчук Л. С. (2021)
Кліщ І. П - Моделювання процесу підготовки майбутнього викладача медичного закладу вищої освіти (2021)
Prokop I. A. - Method of specific situations analysis (case method) as a pedagogical technology, Savaryn T. V. (2021)
Vorona I. I. - Terminological vocabulary of communicative culture in the paradigm of foreign language competence, Kitura H. Ya. (2021)
Писаренко О. А. - Перспективи вдосконалення навчального плану для інтернатури з фаху "Стоматологія" у розділі "Захворювання тканин пародонта", Удальцова-Гродзинська К. О., Шинкевич В. І. (2021)
Вихрущ А. В. - Академічне письмо: структура і завдання (2021)
Паласюк Г. Б. - Формування термінологічної грамотності майбутніх медиків на основі етимологічної характеристики клінічних термінів з хімічним компонентом, Паласюк Б. М. (2021)
Руденко М. І. - Система вправ для вивчення граматичних категорій часу та особи дієслів руху на заняттях із дисципліни "Українська мова як іноземна" (на прикладі теми "У місті. Урок 2") (2021)
Fedchyshyn N. O. - The concept of pedagogical biographistics: the experience of Germany, Yelahina N. I. (2021)
Кашуба М. О. - Нові часи – нові виклики (особливості медичної освіти в нових реаліях), Кучер С. В. (2021)
Агафонова А. М. - Функційно-стилістичне навантаження односкладних та неповних речень в епістолярії Анатолія Добрянського (2018)
Бабій І. О. - Метафоричність художнього мовлення В. Шевчука (на матеріалі повісті "Птахи з невидимого острова"), Семенюк О. А. (2018)
Лопата В. О. - Формально-граматичні типи безособових речень із дієсловами неповної особової парадигми на позначення фізичного, психофізичного та інтелектуального стану людини (2018)
Ус Г. Г. - Семантика лексики українського сімейного права в аспекті термінологічної норми (2018)
Гошилик Н. С. - Лексичні маркери концептуального стилю прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Себій М. С. (2018)
Доскач К. В. - Традиційний, когнітивний і функціональний підходи до вивчення терміна як спеціалізованої мовної одиниці (2018)
Заболотська О. В. - Особливості досягнення комічного ефекту в американських ситкомах (на матеріалі телесеріалу "Sex and the City”) (2018)
Кирилова В. М. - Деякі внутрішні закономірності позитивної та негативної спрямованості оцінки в синонімії (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови) (2018)
Клочко С. О. - Мовна особистість Нельсона Мандели у площині еколінгвістики та психолінгвістики (2018)
Кузнецова М. О. - Медіа-конвергенція: нитка Аріадни чи скринька Пандори для дискурсивних практик у сучасному англомовному кіберпросторі? (2018)
Зимомря Н. И. - Перевод сказки как языковая модель национальной культуры, Зимомря М. Н. (2018)
Кучма Т. В. - Фразеологічні одиниці з компонентом душа в перекладі М. Лукаша (на матеріалі трагедії Й.В. Ґете "Фауст") (2018)
Моркотун С. Б. - Особливості перекладу текстів новин в умовах зіткнення політичних інтересів, Вигівський В. Л., Башманівський О. Л. (2018)
Смирнова М. С. - Особливості перекладу арго з англійської мови українською (на матеріалі текстів кримінального фільму ХХ століття), Канна В. Ю. (2018)
Tkachuk T. I. - Cultural translation vs cultural appropriation, Paslavska I. B. (2018)
Шмігер Т. В. - Теоретичні погляди на переклад у передмовах до українських книг XVII сторіччя (2018)
Полищук О. В. - Лингвострановедческие исследования европейских и украинских фамилий как носителей информации о роде занятости человека (2018)
Фенюк Л. Д. - Інтернаціоналізми французького походження в англійській та українській мовах (на матеріалі суспільно-політичної лексики) (2018)
Ван Сяоюй - Homo politikon в художній прозі Івана Франка 1880–1900-х років: до проблеми людської деструктивності (2018)
Васильчук М. М. - Гуцульщина у творчості Богдана Лепкого: ліричне "я" на тлі Карпат (2018)
Кірячок М. В. - Жанрові особливості роману Галини Пагутяк "Смітник господа нашого" (2018)
Науменко Н. В. - "Винна карта" української модерністської лірики (2018)
Романенко Л. В. - Сучасна війна у творчості українських письменників і спогадах учасників (2018)
Боднар О. Б. - Способи організації художнього тексту (2018)
Зимомря М. І. - Взаємодія культур під знаком "активного романтизму", Зимомря І. М. (2018)
Ничко О. Я. - Гетеростереотипні утворення концептів Росії, України та Грузії в публіцистичному дискурсі (на матеріалі публіцистичної книги-нарису американського прозаїка Джона Стейнбека "Російський щоденник") (2018)
Бахмат Н. В. - Математична підготовка здобувачів освіти засобами сервісу Classtime, Сидорук Л. М. (2020)
Васюта О. І. - Дистанційне навчання у закладах вищої освіти під час пандемії: сучасні виклики та інновації (2020)
Володченко Ж. М. - Гендерні особливості корпоративної культури соціальної організації, Кондратьєв І. М. (2020)
Гуралюк А. Г. - Феномен відкритого освітнього середовища в закладах вищої освіти (2020)
Попроцький І. С. - Імплементація досвіду країн-членів НАТО у процес підготовки фахівців для Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2020)
Скорик Т. В. - Методологічні підходи до вивчення питання професійної успішності майбутнього вчителя (2020)
Тополь О. В. - Соціальна допомога літнім людям в кризових умовах: методологія дослідження (2020)
Ватаманюк Г. П. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника в сім'ї засобами музичного мистецтва (2020)
Джус O. В. - Брендинг вихователя закладу дошкільної освіти як інноваційна технологія, Лукачович Г. О. (2020)
Огієнко Д. П. - Використання інтерактивних технологій навчання в курсі "Дизайн і технології" в початковій школі (2020)
Peng Ch. - Artificial intelligence in primary school: new opportunities created by COVID-19 (2020)
Слюсаренко Н. В. - Особистісний цифровий освітній простір сучасного вчителя природничих дисциплін, Кохановська О. В. (2020)
Яссін М. А. А. - Культура здоров'я особистості в теорії і практиці української педагогіки (2020)
Вишневська Я. А. - Вдосконалення управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти (2020)
Ворона В. В. - Фізична підготовка як один з компонентів комплексної програми підготовки фахівців психологічного забезпечення (2020)
Гевко І. В. - Застосування цифрових освітніх ресурсів при підготовці майбутніх фахівців комп'ютерних технологій, Гільтай Л. С. (2020)
Зайцева О. Л. - Аналіз традицій формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до попередження конфліктів у професійній діяльності (2020)
Мехед К. М. - Гейміфікація навчання майбутніх ІТ-фахівців як сучасний освітній тренд, Філон Л. Г. (2020)
Мехед О. Б. - Перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів біології та основ здоров'я до здійснення соціально-педагогічної діяльності (2020)
Нагорна Г. О. - Концептуалізація професійного мислення як умова самоуправління самокритичною діяльністю музиканта (2020)
Нестерова Т. І. - Особливості організації і проведення занять з фізичного виховання студентів педагогічного профілю з ослабленим здоров'ям (2020)
Пантік В. В. - Самооцінка факторів впливу на рухову активність у процесі занять фізичними вправами студентів закладів вищої освіти, Іщук О. А., Іванюк О. А. (2020)
Polishchuk G. - Investigating peculiarities of the structure of conflictological competence of future foreign language teachers: theoretical perspectives (2020)
Приймак С. Г. - Організаційно-методичне забезпечення процесу формування кінезіологічної компетентності студентів, Ратов А. М., Міщенко О. В. (2020)
Сергійчук О. М. - Роль організації та проведення практичної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, Багно Ю. М. (2020)
Ткаченко С. В. - Фахова підготовка вчителів фізичної культури до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, Ткаченко С. С. (2020)
Шемчук В. М. - Рухові вміння і навички, що сприяють готовності майбутніх офіцерів до застосування засобів індивідуального захисту, Злобіна О. В. (2020)
Богданов Е. П. - Просвітницька діяльність з питань цивільної оборони в закладах освіти України (70 - 80-і роки ХХ століття) (2020)
Li D. - Cultural center as a form of foreign students' cultural adaptation: experience of H. S. Skovoroda KHNPU, Ding Sh. (2020)
Дічек Н. П. - Державна мовна політика незалежної України у вимірі шкільної освіти: від витоків до сьогодення (2020)
Євтух М. Б. - Передумови розвитку шкільної економічної освіти в Україні: історичний аспект (ХІХ – початок ХХ століття), Проніков О. К., Пронікова І. В. (2020)
Коляденко О. В. - Погляди Бориса Грінченка на значення україномовних книг у просвіті населення на підросійських землях України (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2020)
Терентьєва Н. О. - Актуалізація ідей П. Ф. Лесгафта у контексті сучасних проблем та векторів підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Швед Г. В. - Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти УРСР у 60-70-х рр. ХХ ст. (2020)
Ніколова О. О. - Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації англомовного концепту SPACE/КОСМОС (на матеріалі твору С. Гокінґа "Джордж і великий вибух") (2018)
Скобнікова О. В. - Репрезентація концепту FAMILY в американських сімейних кінофільмах: аспект оцінності (2018)
Цинтар Н. В. - Вербалізація емоційних процесів в англійських прозових творах ХХІ століття (2018)
Шайнер І. І. - Триєдність напряму розгортання лексико-семантичного простору новітніх британських художніх текстів на військову тематику (2018)
Шаряк О. М. - Тлумачення терміну "універбація" в сучасному мовознавстві (2018)
Щербак Г. В. - Атракторні моделі концепту оцінка в сучасному англомовному дискурсі (2018)
Яковлєва М. Л. - Сучасні тенденції в навчанні іноземних мов студентів вищих технічних навчальних закладів (2018)
Aidan Khandan Rafik Zeka - Ziya Gökalp’s works and Turkism trend (2018)
Абасова Н. Я. - Зоонимические компоненты в многосоставных фитонимах азербайджанского языка (2018)
Аликулиева Л. Х. - Некоторые особенности субстантивации причастий в азербайджанском и арабском языках (2018)
Пишньоха О. А. - Прецедентні імена в сучасній турецькій поезії, Покровська І. Л. (2018)
Петришин М. Й. - Концепт смерть у латинських прислів’ях і приказках (2018)
Михайлова О. Г. - Роль емоційної оцінки у різних видах комунікативних культур, Ревуцька С. М. (2018)
Руденко М. Ю. - Специфіка дослідження загальнотеоретичних проблем жаргону в соціолінгвістичних студіях європейських та американських учених (XX ст. – початок XXI ст.) (2018)
Панієва Ю. С. - До визначення поняття "літературна критика", Звиняцьковський В. Я. (2018)
Павельева А. К. - Мистическое время, мистическое пространство и мистический хронотоп как художественная доминанта в повести Н.В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала" (2018)
Война М. О. - Трансформація образу матері у прозі китайських письменниць XX століття (2018)
Набитович І. Й. - Народження українського джойсознавства: контексти досліджень "Уліссеса" Дарією Віконською (2018)
Перекрест М. І. - Екзистенціальна проблематика та концепція героя в драмі Ж.-П. Сартра "Мухи" (2018)
Байрамова С. Б. - Особенности жизни и творчества Ахмеда Бин Хасана Чарпарди (2018)
Джабарова М. А. - Особенности жизни и творчества Абдуллы бея Аси (2018)
Исмаилзаде Н. - Проблема божественной любви в творчестве поэта-мистика XVI века Ибрагима Гюльшанийа (2018)
Мамедзаде Дж. Н. - Система рифмования стихов у Форуг Фаррухзад (2018)
Ширинов Ф. И. - Особенности поэтики Сулеймана Велиева (2018)
Данилюк С. С. - Рецензія на монографію О. І. П’єцух "Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі" (2018)
Когут О. В. - "Боротьба за душу дитини": рецензія на монографію М. В. Варданян "Свій – чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі" (2018)
Bilovol A. M. - Modern clinical and anamnestical aspects of lichenoid dermatoses, Tkachenko S. H., Berehova A. A. (2021)
Кутасевич Я. Ф. - До питання класифікації уражень шкіри, асоційованих із гострою респіраторною хворобою COVID-19, Олійник І. О., Маштакова І. О., Вітковська М. О. (2021)
Горда І. І. - Вплив дисліпідемії і інсулінорезистентності на перебіг гніздової алопеції, асоційованої з метаболічним синдромом, Возіанова С. В. (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Дослід жен ня антибактеріальної активності мазі з мупіроцином на полірезистентних клінічних штамах S. aureus, вилучених від хворих на поширені дерматози, Джораєва С. К., Олійник О. І., Гончаренко В. В., Соболь Н. В., Щоголєва О. В., Іванцова О. К., Бабута А. Р., Пугачова О. В. (2021)
Мавров Г. І. - Асоціації вірусів простого герпесу (тип 1 і 2) і бактеріальних інфекцій, що передаються статевим шляхом, Осінська Т. В., Джораєва С. К., Щоголєва О. В., Калашнікова І. В., Губенко Т. В. (2021)
Горбань Н. Є. - Оцінка факторів ризику і прогнозування можливого розвитку ускладнень у жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом, Унучко С. В., Волкославська В. М., Кондратюк В. К., Губенко Т. В., Пономарьова І. Г., Намли І. Є. (2021)
Ковальова Л. М. - Епідеміологічна ситуація зі змішаними урогенітальними інфекціями у хворих на сифіліс у південному регіоні України (2021)
Гречанська Л. В. - Складнощі діагностики і лікування споротрихозу шкіри, Остапенко С. П., Федорич П. В. (2021)
Макуріна Г. І. - Клінічна картина і діагностична тактика ведення пацієнтів із меланоакантомою, Макарчук О. І., Фень С. В. (2021)
Романова А. - Боротьба з гіперпігментацією: у пошуках оптимального рішення (2021)
Вергелюк Ю. Ю. - Гендерно-орієнтоване бюджетування як складова у забезпеченні якості життя населення (2021)
Дяченко С. А. - Розвиток міжбюджетних відносин у контексті формування моделі фінансової децентралізації в Україні (2021)
Жеков І. І. - Проблеми кадрового забезпечення медичної сфери в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні, Халецький А. В. (2021)
Калач Г. М. - Особливості логістичних процесів підприємств електронної комерції, Онищук Н. В. (2021)
Краєвський В. М. - Методичні підходи до аналізу макроекономічних показників зовнішньої торгівлі України, Параниця Н. В., Петруха С. В. (2021)
Кругляк В. В. - Основні положення моніторингу контрольованих операцій як складової податкового контролю за дотриманням правил трансфертного ціноутворення в Україні, Курілов Є. А. (2021)
Лазебник Л. Л. - Інноваційні кластери як об’єкт державної структурної політики України, Соколова О. М. (2021)
Лісова Р. М. - Індустрія 4.0 та цифрова готовність українських промислових підприємств (2021)
Макурін А. А. - Бухгалтерський облік зносу обладнання для майнингу (2021)
Mykhalchenko I. G. - Economic Effects of Foreign Direct Investment in Host-Country Markets (2021)
Піхоцька М. Р. - Бюро економічної безпеки як новітній суб’єкт державного фінансового контролю (2021)
Пузько С. Г. - Інноваційні технології валідації ідеї до виведення продукту на ринок (2021)
Сокур М. Б. - Особливості та ключові ризики життєвого циклу екоінновацій у стартап проєктах (2021)
Stankov G. - Citizen Participation in Public Governance: Incontestable Advantages and Inevitable Risks (2021)
Сунцова О. О. - Фінансові технології як складова цифрової економіки: тенденції в реаліях пандемії COVID-19 (2021)
Тимоць М. В. - Оцінка структури доходів Державного бюджету України (2021)
Халецька А. А. - Окремі проблеми створення міцного іміджу закладу охорони здоров’я в сучасній концепції публічного врядування, Кравченко В. І. (2021)
Швабій К. І. - Структура та характерні риси нелегального ринку сигарет в Україні в контексті впливу акцизного навантаження на тютюнові вироби, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2021)
Шевченко Л. В. - Нова публічна дипломатія в контексті публічного управління (2021)
Вінтонів Т. М. - Лексичні засоби вираження спонукальної модальності в сучасній українській мові, Бортун К. О. (2018)
Глуховська М. С. - Суфіксальний спосіб творення дериватів асоціативно-порівняльної локативності інновацій української мови (2018)
Єфименко О. М. - Мультикультуралізм в усталених словосполуках сучасної української мови (2018)
Зозуля І. Є. - Навчання читання іноземних студентів україномовних текстів (початковий етап) (2018)
Педченко О. В. - Богиня кохання у прозі Дмитра Мережковського (2018)
Aksiutina T. V. - The role of native English- speaking teachers in studying EFL in Ukrainian universities, Aleksieiev V. S. (2018)
Борис Д. П. - Структурні типи римованих неосленгізмів англійської мови початку ХХІ століття (2018)
Буренко Т. М. - Способи реалізації мовленнєвого акту докору в англомовному дискурсі XX століття (2018)
Герасимів Л. Я. - Виправдання як дискурсивний акт типу "апологетив" (2018)
Гудз І. Р. - Репрезентація концепту MONEY на фразеологічному рівні в англійській мові (на матеріалі тлумачних і фразеологічних словників англійської мови), Ладика О. В. (2018)
Лісовська А. О. - Особливості мелодійного оформлення молитов в англомовному кінодискурсі (2018)
Лук’янченко І. О. - Стереотипний образ привабливого чоловіка в жіночому романі (на матеріалі романів К. Бушнелл "Four Blondes” та "Sex and the City”), Полнікова А. C. (2018)
Макарук Л. Л. - Невербальні та паралінгвальні семіотичні ресурси в лінгвістичних студіях ХХ – ХХІ століть: прикладний аспект (2018)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Аналіз понятійного складника структури концепту FAMILY (діахронний аспект) (2018)
Матковська М. В. - Семантико-прагматичні особливості категорії агональності в англомовному політичному дискурсі (2018)
Мащенко А.-М. А. - Поняття напруженості та її прояви в тексті реклами (2018)
Оксанич М. П. - Функціонування багатозначного сполучника als(о) у середньоверхньонімецькій мові (2018)
Пікалова А. О. - Типи "емотивного-я" ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Почтарук Г. Я. - Семантическая структура существительного temperature в текстовых корпусах научно-технического дискурса, Лебедева Е. В., Гвоздь О. В. (2018)
Тихоніна С. І. - Граматична реалізація мовленнєвого акту звертання (2018)
Хома В. П. - Експлікація ядрової лексеми-вербалізатора концепту SELF-ALIENATION у лексикографічних джерелах (2018)
Чайковська О. Ю. - Утілення прагматичної функції у відеоновинах шляхом використання зображень заднього плану студії (2018)
Шапочкіна О. В. - Репрезентація станових ситуатем на позначення буття у давньогерманських мовах (2018)
Щигло Л. В. - Внутрішні і зовнішні чинники еволюції словотвірної системи німецької мови (2018)
Тарасова О. А. - Прототип та особливості реалізації художнього концепту "papillon" / "метелик" у поетичному дискурсі французького модернізму (2018)
Михайлова Є. В. - Обсяг прикметникового класу слів у сучасній турецькій мові: функціональні атрибутиви (2018)
Боговик О. А. - Немодальні значення модальних предикатів української, російської, англійської мов (2018)
Virych O. V. - The problem of human interaction with the world: the existential approach (on material of the prose M. Matios) (2018)
Іщенко О. А. - Рецепція творчості Мирослава Дочинця в літературно-критичній думці (2018)
Лахманюк А. М. - Ефект невизначеності в етюді "Невідомий" Михайла Коцюбинського (2018)
Зимомря М. І. - Множинний характер рецепції та її роль у літературному процесі, Науменко Н. В., Зимомря І. М. (2018)
Кулібаба С. О. - Повнозначне слово в денотативному аспекті вивчення його лінгвальної сутності (2018)
Оскирко О. П. - Номінація супів у східноподільських говірках (2018)
Поляк І. П. - Атрибутивне вираження неозначеної семантики в сучасній українській літературній мові (2018)
Чаварга А. П. - Мовне вираження ґендеру в працях А. Волошина "Методическая грамматика угро-русского литературнаго языка для народныхъ школъ. Часть і-ая. Матеріалъ іі-го класса народной школы" (1901) та "Методична граматика карпато-руського языка для низших клас народных школ"(1923) (2018)
Аккурт В. Є. - Структурні особливості мови прокурора як прояв авторитарного дискурсу (2018)
Бірковська І. М. - Гастрономічні й антропонімічні культурні константи в британському фольклорі, Ткачук О. І., Колодій-Загільська О. А. (2018)
Сарміна Г. Л. - Проблеми медіалінгвістики в епоху цифрового модерну (2018)
Ахмедова З. М. - Концепт времени в когнитивном аспекте (2018)
Гулиева Н. Г. - К вопросу о концепте "мультикультурализм" в англоязычном дискурсе (2018)
Гумений В. В. - Особливості збереження стилістики авторського наративу під час перекладу художньої прози (на матеріалі роману Г. Гессе "Гра в бісер") (2018)
Лисичкіна І. О. - Емоційний компонент конфліктного дискурсу в аспекті англо-українського перекладу, Лисичкіна О. О., Джулай А. О. (2018)
Махмудова Г. Т. - Формирование слов бытовой лексики в английском языке (2018)
Пархоменко К. В. - Перекладацькі стратегії відтворення асоціативних порівнянь у перекладах твору Джузеппе Томазі ді Лампедузи "Гепард" англійською та українською мовами (2018)
Поклад Т. М. - Особливості реалізації культурно-історичного аспекту на матеріалі перекладів драматичних творів Л. Піранделло українською мовою (2018)
Собор А. Б. - Особенности восприятия детьми иностранного языка (2018)
Хайдарі Н. І. - Проблема розпізнання та виокремлення фразеологізмів у тексті (2018)
Шмігер Т. В. - Перекладознавчий аналіз у системі критики перекладу на початку ХХІ ст. (2018)
Sochal A. - Teksty literackie o podróżach na lekcjach języka niemieckiego jako obcego (2018)
Бадалова Т. К. - Элегия Низами Гянджеви своему сыну (2018)
Бахшалиева И. Т. - Становление жанра исторического романа в азербайджанской литературе (2018)
Гусейнова А. - Тема войны в научных исследованиях Бакира Набиева (2018)
Демірезен І. О. - Поняття і зміст "жіночого питання" в жіночій турецькій романістиці 1890–1910 років (2018)
Касумлу Г. В. - Традиции и новые тенденции в развитии азербайджанской поэмы (2018)
Касумова У. З. - "Марш независимости" в творчестве Мехмета Акифа Эрсоя (2018)
Кафарова З. З. - Основные аспекты религиозно-философской тематики в современной азербайджанской поэзии (2018)
Мамедова Р. Г. - О топонимах в "Кабус-наме" (2018)
Рзаева Н. А. - Идея национальной свободы в прозе Сохраба Тахира (2018)
Сафарова А. В. - Роль фактора метафоризации в обогащении дискурса (2018)
Середа К. О. - Методи та прийоми вивчення жанру травелог на уроках літератури, Звиняцьковський В. Я. (2018)
Фархадова Х. Д. - Немецкая художественная проза на азербайджанском языке (2018)
Шостак О. Г. - Простір як наратив національної ідентичності народу черокі у романі Діани Глансі "Відштовхуючи ведмедя. Роман про стежину сліз" (2018)
Динниченко Т. А. - Алгоритм дії колективного неусвідомленого в романі А. Франса "Боги жадають" (2018)
Мороз Л. В. - Художній феномен рольової лірики та її структурно-семантичні ознаки (2018)
Стрельбіцька О. О. - Регіональні особливості західнополіських та волинських дріботушок у порівняльному аспекті (2018)
Титул, зміст (2021)
Назарова Г. В. - Соціальна безпека vs людський розвиток: конфлікт або взаємозалежність, Демченко К. О. (2021)
Крамчанінова М. Д. - Глобалізація та безпека: економічні, соціальні та політичні аспекти, Вахлакова В. В. (2021)
Матюк Т. В. - Соціально-економічний розвиток і його взаємозв'язок з показниками розширення прав, економічних свобод і можливостей, Полуяктова О. В. (2021)
Чернова О. В. - Сучасний стан і проблеми світового енергетичного ринку, Морозова І. В. (2021)
Петренко К. В. - Пріоритети та результативність європейської інтеграції в науково-технічній сфері, Кот М. В. (2021)
Чернова О. В. - Роль ТНК в економічній стратегії США, Заяць Д. Г. (2021)
Чернуха Т. С. - Стратегії та форми виходу консалтингової компанії на міжнародний ринок, Бунчикова Т. С. (2021)
Скарга О. О. - Теоретичні засади розвитку ринку туристичних послуг у системі світового ринку послуг, Сорока Ю. Є. (2021)
Пархоменко Н. О. - Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі (2021)
Бітнер І. В. - Моделювання розвитку сучасних цифрових інноваційних технологій у банківському секторі, В’язовий С. М., Морозова Н. Л. (2021)
Шелест Т. М. - Теоретико-концептуальні аспекти кластеризації як основа інноваційного розвитку промислових підприємств (2021)
Ситник Н. С. - Оцінка рівня забезпеченості інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, Вацяк Д. І. (2021)
Титикало В. С. - Детермінанти державного регулювання економічних інтересів підприємств (2021)
Шумська Г. М. - Визначення напрямів розвитку національної економіки в умовах реформ на основі забезпечення дієвого публічного управління в Україні, Мельник В. І. (2021)
Соколовська З. М. - Управління розробкою проєктів продуктових ІТ-компаній на платформах імітаційного моделювання, Клепікова О. А., Яценко Н. В., Марченко А. В. (2021)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання впливу інтенсифікації міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні, Новік А. Ю. (2021)
Євтушенко В. А. - Особливості функціонування ринкового середовища ІТ-послуг України, Рахман М. С., Рахман П. М. (2021)
Волоснікова Н. М. - Методичні засади контролінгу інформаційної системи корпоративного убезпечення (2021)
Мозгова Г. В. - Використання програмного забезпечення Sitniks CRM у дрібному товарному бізнесі, Петряєв О. О., Книш А. С. (2021)
Холявко Н. І. - Сучасні інформаційні технології в роботі фінансових установ (2021)
Синюра-Ростун Н. Р. - Фінансово-кредитні інструменти в локальній структурній політиці розвитку міст Західного регіону України (2021)
Нечипорук О. В. - Інвестиційна привабливість видів економічної діяльності в регіонах України (2021)
Логоша Р. В. - Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні, Семчук І. А. (2021)
Мацко Н. Г. - Оцінка виробничого потенціалу інноваційно-активних промислових підприємств на основі ІЕКО-аналізу, Некрасова Л. А. (2021)
Гончаренко Д. О. - Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції (2021)
Бєлобородова М. В. - Функціональний аналіз і розвиток інтегрованих виробничих систем промислових підприємств, Юрчишина Л. І. (2021)
Романко О. П. - Українські підприємства в тандемі політики декарбонізації (2021)
Рябєв А. А. - Управління розвитком сфер туризму та готельного господарства під час пандемії COVID-19, Тонкошкур М. В., Кравцова С. В. (2021)
Рябєв А. А. - Використання деяких інформаційних технологій для збереження стійкості туризму під час COVID-19, Поколодна М. М., Кравець О. М. (2021)
Гапоненко Г. І. - Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії, Євтушенко О. В., Шамара І. М. (2021)
Панова І. О. - Теоретичні основи дослідження готельного господарства, Тимощук А. В. (2021)
Мартиненко В. О. - Державне регулювання готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Фаїзов А. В. - Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях (2021)
Васильців Т. Г. - Проблемні аспекти та напрями розвитку ринку міграційних послуг в Україні, Садова У. Я., Махонюк О. В. (2021)
Тютюнникова С. В. - Трансформація соціальної політики держави в сучасних умовах: уроки пандемії, Шпак І. А. (2021)
Андренко О. А. - Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств, Гавриличенко Є. В. (2021)
Тимошенко О. В. - Формування еко-концепцій у сфері сучасної індустрії моди, Коцюбівська К. І. (2021)
Степанова О. В. - Методичний підхід до інтегральної багатокритеріальної оцінки інтелектуального капіталу (2021)
Лі Г. - Обґрунтування гіпотези зв’язку сталого розвитку підприємства з базовим безумовним доходом (2021)
Тимченко І. П. - Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства сфери інформаційних послуг в умовах COVID-19, Козятинська А. І. (2021)
Яремик М. І. - Вплив аналітики великих даних та інноваційних інформаційних технологій на якість аудиту, Яремик Х. Я. (2021)
Хорунжак Н. М. - Адміністративні трансформаційні процеси в Україні та їх вплив на фінансове забезпечення й облік у сфері освіти, Кощинець М. І. (2021)
Житар М. О. - Інституціональне забезпечення та регулювання світової фінансової архітектури, Щур Р. І. (2021)
Гладких Д. М. - Ключові проблеми капіталізації банківської системи України та напрями її зростання (2021)
Акименко Н. В. - Банківська система в умовах цифрової економіки, Мамонтенко Н. С. (2021)
Рябушка Л. Б. - Сучасні підходи до управління фіскальними ризиками: методологія та практика, Кубах Т. Г., Павленко І. М. (2021)
Нечипоренко А. В. - Стан і перспективи розвитку податкової політики України, Панченко І. В., Мороз Л. О. (2021)
Літвіненко А. В. - Фінансове забезпечення відновлювальної енергетики та заходів з енергоефективності в Україні (2021)
Коровій В. В. - Система податкового регулювання в умовах трансформаційної економіки (2021)
Моргачов І. В. - Удосконалення фінансового планування на мікрорівні шляхом комплементарного таргетування, Овчаренко Є. І. (2021)
Ліфінцев Д. С. - Перспективи крос-культурної бізнес-взаємодії в контексті європейської інтеграції України, Близнюк Т. П., Кохан М. О. (2021)
Поплавська О. М. - Мотивація та задоволеність працівників: аналіз, ризики, шляхи вдосконалення, Кононенко Т. С. (2021)
Матвєєва О. М. - Поведінковий підхід до забезпечення економічної безпеки, Бондаренко О. М., Дуксенко О. П. (2021)
Кубецька О. М. - Сутність маркетингу та його сучасні тенденції, Остапенко Т. М., Фісуненко Н. О. (2021)
Ковальчук К. В. - Концептуальні засади формування бренду, Подорожна М. Р. (2021)
Шкуренко О. В. - Методологічні положення управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки (2021)
Чернишова Л. І. - Порівняльна характеристика вакцин проти COVID-19, Чернишов А. В. (2021)
Колоскова О. К. - Особливості перебігу коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей України, Крамарьов С. О., Білоус Т. М., Іванова Л. А., Камінська Т. М., Незгода І. І., Стоєва Т. В., Харченко Ю. П., Гарас М. Н., Євтушенко В. В., Серякова І. Ю,, Станіславчук Л. П., Лобортас Ю. І. (2021)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику" (25 березня 2021 р., м. Київ, Україна) (2021)
Тези онлайн науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря. Алгоритми діагностики, лікування, спостереження" (8–9 квітня 2021 року) (2021)
Геєць В. М. - Соціалізація та соціальні інновації у розвитку економіки (2020)
Тарасевич В. М. - Антична цивілізація: еволюція Мікен і революція "темних віків" (2020)
Корнівська В. О. - Інституційні ризики фінансової інклюзії (2020)
Івашук Ю. П. - Можливість трансформації реципрокного обміну у форми прояву корупційної поведінки (2020)
Бандура О. В. - Забезпечення комплементарності основних складових макроекономічної динаміки (2020)
Небрат В. В. - Теоретичні засади просторової справедливості (2020)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2020 року (2020)
Колодко Г. В. - Економіка та політика великих змін: Михайло Горбачов versus Ден Сяопін (2021)
Липов В. В. - Еволюція інституційних форм конкурентних відносин: від першої до четвертої промислової революції (2021)
Корнівська В. О. - Фінансова несвобода у новому суспільстві (2021)
Швець С. М. - Еволюція теоретичних підходів до DSGE-моделювання (2021)
Шаров О. М. - Світло і тінь сакральної теорії грошей (2021)
Звєряков М. І. - Про творчу спадщину А. К. Покритана (до 100-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого А. К. Покритана) (2021)
Білорус О. Г. - Інноваційно-інформаційна економіка: цифровий вимір та еволюційна динаміка у глобальному контексті, Гриценко А. А. (2021)
Арсентьєва Г. - Мистецтво жити: філософський ракурс (2019)
Афанасьєва Л. - Феномен щастя в контексті філософського дискурсу, Олексенко Р. (2019)
Баліцка М. - Тенденції та перспективи розвитку української ікони в контексті сучасних релігійних процесів в Україні (2019)
Готинян-Журавльова В. - Системно-логічний аналіз результатів двох видів безеталонного вимірювання (2019)
Гутовська О. - Концепт медіаекології в контексті маніпулятивних аспектів медіакультури (2019)
Заблоцька-Сєннікова Н. - Особливості опору змінам у колективі викладачів вищої школи (2019)
Кадикало А. - Теорія мультиверсуму та її вплив на трансформацію пізнавального процесу (2019)
Масюк О. - Виміри свободи соціальних сподівань (2019)
Найдьонов О. - Культура мережевого суспільства за основними сферами та формами візуалізації (2019)
Нерубасська А. - Метод системного компонування і подвійне системне моделювання філософських ідей представників німецької філософії XVII – XIX ст. (2019)
Пилипенко С. - "Навчання впродовж життя" як максима інформаційної сучасності, Бабченко І. (2019)
Пилипенко С. - Сучасні колізії викладання філософії у навчальних закладах, Мошинська О., Яковенко К. (2019)
Рижак Л. - Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності (2019)
Родян М. - Інтерпретація історичного наративу в дослідницьких інтенціях Х. Уайта та Д. ла Капра (2019)
Скринник М. - Національна ідентичність у смисловому полі текстів "Кобзаря" та "Історії русів" (2019)
Стебельська О. - Сучасна філософія свідомості про перспективи створення штучного інтелекту, Федорів Л. (2019)
Тимофєєв О. - Творчість і критика: філософське осмислення розстановки пріоритетів (2019)
Алієв А. - Цифровізація як механізм реалізації сервісної політики держави (2019)
Бокоч В. - Політичні чинники незалежності православної церкви України (2019)
Ващенко А. - Особливості взаємодії громадянського та політичного суспільства в сучасній Україні (2019)
Гарбадин А. - Ідея справедливості у поведінковій економіці Р. Талера (2019)
Ковальчук М. - Політика як мистецтво управління людьми у філософсько-політичних концепціях Платона й Аристотеля (2019)
Кундельський Д. - Базові поняття теорії структурного насилля Й. Гальтунга та його прояви (2019)
Матета О. - Політична еліта та політична свідомість громадян в умовах демократичної трансформації пострадянської України (2019)
Міненкова П. - Концептуальні основи зовнішньополітичного стратегування у сфері національної безпеки (2019)
Петасюк О. - Загальнолюдські цінності та національний бекграунд: історично-культурологічний аспект (2019)
Попков Д. - Інституційний статус засобів масової інформації у розколотому суспільстві: електоральний аспект (2019)
Сабадах А. - Безпекова політика України до анексії криму: ретроспективний аналіз (2019)
Стеблак Д. - Роль релігійних організацій у США (2019)
Сурніна-Далекорей О. - Особливості політичної участі громадян Словацької республіки (2019)
Яковлєв М. - Дискурсивні конфігурації концептів у структурі терміносистем і концептополів політичної науки (2019)
Передрій Б. - Проблема науково-дослідницьких програм у гуманітарних науках (2019)
Бевза Б. - Усвідомленість як характеристика повсякденності: виклик, з яким ми не впоралися (2019)
Беркич В. - Свобода совісті у політико-соціальному дискурсі (2019)
Михайлишин М. - Співвідношення влади і людини у концепціях Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі (2019)
Семчук Х. - Проблема української ментальності в контексті формування національної свідомості (2019)
Корева А. - Особливості формування та прояви ксенофобії у повсякденному житті (2019)
Олександра К. - Міфологізація історії як інструмент формування національної ідентичності (2019)
Орлов С. - Ціннісні аспекти філософсько-політичного пізнання (2019)
Бондар С. С. - Стан подружньої взаємодії в родинах із порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок адюльтеру (2020)
Каліщук С. М. - Операційно-пізнавальний план "картини світу" майбутніх психологів-консультантів (2020)
Лапінська Т. В. - Емоційний складник професійного вигорання в осіб, які працюють за умов підвищеної професійної стресогенності (2020)
Лукасевич О. А. - Проблема формування ідентичності особистості: сучасний контекст (2020)
Ovsyannikova V. V. - "Let you and him fight” game: psychological analysis, Ovsyannikov V. V. (2020)
Хубетов О. В. - Когнітивні властивості й особисті цінності як чинники адаптивності за короткочасного професійного навчання (2020)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження особливостей особистісно-професійного потенціалу співробітників державної служби апарату суду, Рожкова О. О. (2020)
Псядло Е. М. - Індивідуально-психологічні, особистісні і професійні особливості представників лікарської професії, Булах І. А., Смокова Л. С. (2020)
Асєєва Ю. О. - Таргетне інтернет-дослідження серед осіб підліткового та юнацького віку щодо виявлення видів кіберадикцій (2020)
Пріб Г. А. - Теоретичне підґрунтя моделі професійної ідентичності особистості, Бегеза Л. Є. (2020)
Шевчук О. С. - Поведінкові й емоційні патерни в дітей і підлітків із високим рівнем суїцидального ризику (2020)
Іванова Л. С. - Соціально-психологічні проблеми дослідження феномену прекаріату (2020)
Ткалич М. Г. - Соціально-психологічний аналіз ґендерних маркерів бренд-комунікації, Закашанська Н. Ю. (2020)
Губа Н. О. - Емпіричне дослідження структури професійної самосвідомості майбутніх фахівців поліції, Павлюк О. Г. (2020)
Чепур О. О. - Розуміння сутності правомірного психологічного впливу слідчими як предиктор його ефективного використання у професійній діяльності (2020)
Гура Т. В. - Особливості емпіричного дослідження лідерського потенціалу у студентів технічних закладів вищої освіти (2020)
Лєсняк А. О. - Теоретичний аналіз основних наукових підходів до вивчення проблеми готовності сучасної жінки до материнства (2020)
Папітченко Л. В. - Гідність як смисложиттєва цінність сучасної особистості (2020)
Петяк О. В. - Експериментальна програма психокорекції ревнощів у шлюбних партнерів (2020)
Савченко Н. В. - Особливості формування тілесності в молодих жінок у процесі становлення взаємин із батьками (2020)
Співак Л. М. - Зв’язок національної афіліації з національною ідентичністю української студентської молоді (2020)
Вовченко О. А. - Гендерні особливості формування емоційного інтелекту в підлітків із порушеннями розумового розвитку (2020)
Шевчук В. В. - Наукові засади дослідження емоційного вигорання батьків дітей із комплексними порушеннями розвитку (2020)
Дубяга Я. І. - Аналіз особливостей особистісної самоактуалізації фахівців Державної служби зайнятості України (2020)
Клочко А. О. - Стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті ставлення до змін): зв’язок із чинниками мезо- і мікрорівня (2020)
Кравчук С. Л. - Валідизація опитувальника "Шкала прощення як риси характеру" на українській вибірці (2020)
Brahin Y. - Conceptual dimensions of C. geertz’sinterpretive anthropology, Brahina T. (2019)
Горбань Р. - Оптимізм як світоглядне підґрунтя української ментальності й української культури (філософсько-релігійний аспект) (2019)
Гордійчук О. - Вплив комуністичної ідеології та радянської дійсності на ментальність українців: соціально-філософський аналіз (2019)
Деніско Л. - Філософія як навчальна дисципліна в ситуації кризи освіти, Пилипенко С., Мошинська О. (2019)
Іщук Н. - Діалогізм релігійного досвіду (2019)
Кобетяк А. - Автокефальний устрій як основоположний чинник структури вселенського православ’я (2019)
Malimon V. - Phenomenon of loneliness: from feeling to life strategy (2019)
Мальцева О. - Театральні аспекти владної саморепрезентації в постсучасному суспільстві: візія Ю. Габермаса (2019)
Моргун О. - Синергетична парадигма метафізичного світорозуміння всеєдності мислення і буття (2019)
Мулярчук Є. - Дослухання і чуйність у досвіді покликання: феноменологічний аналіз (2019)
Нерубасська А. - Системно-параметричний аналіз деяких синергетичних термінів у контексті проблеми кризового буття особистості (2019)
Остапець І. - Філософські погляди Л. Фейєрбаха та їх поширення в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), Шандра Б. (2019)
Печеранський І. - Робоетика: до питання обґрунтування нового міждисциплінарного напряму (2019)
Soltanov I. - Socio-philosophical analysis of the category "freedom” (2019)
Тимофєєв О. - Теологічний диспозитив і нагота: спроба прочитання Джорджо Агамбена (2019)
Ткачук Б. - Репрезентація культурної пам’яті в процесі збереження ідентичності (2019)
Федорів Л. - Історико-філософські моделі трансценденталізму у їх гносеологічному вимірі, Стебельська О. (2019)
Бокоч В. - "Русский мир" як антиукраїнська релігійно-політична концепція (2019)
Горват М. - Особливості включення ромів у громадсько-політичне життя країн центрально-східної Європи (на прикладі Румунії, Угорщини та Словацької республіки) (2019)
Коваль М. - Ідеологія антиглобалізму як феномена у політичній теорії (2019)
Кополовець Р. - Політична та військова роль Росії в окупаційних процесах на території Грузії та емпіричний аналіз демократичного розвитку (на прикладі республіки південна Осетія) (2019)
Майданюк В. - Ідеологічні відмінності соціальної політики неоконсерватизму та неолібералізму (2019)
Мельник В. - Дослідницькі групи та школи політичних антропологів: нова класифікація (2019)
Моцик О. - Міжнародна співпраця України з юнеско в гуманітарній сфері (2019)
Poble D. - Migration processes and legal adjustment: chechen migrants to the EU and circassian minority in jordan (2019)
Сабара А. - Cутнісні відмінності некооперативних та кооперативних ігор в аналізі процесу прийняття політичних рішень (2019)
Тіт О. - Cуспільні рухи як форма громадянського активізму в cучасній Україні (2019)
Швець В. - Феномен образу сучасного політичного лідера у концепції С. Жижека (2019)
Паливода І. - Раціональність та ірраціональність в політиці ХХІ століття (2019)
Каленіченко О. - Терористичні квазідержавні утворення як виклик ХХІ століття: досвід боротьби України та Сирії (2019)
Шваничик С. - Чинники інформаційної війни російської федерації проти України (2019)
Пилипів І. - Загальне виборче право як чинник антидемократичних трансформацій (2019)
Бевза Б. - Фундаментальні архетипи людини як представника нації (2019)
Семчук Х. - Політика як засіб маніпуляції (2019)
Ковальська О. - За межами планети: етичні аспекти космічних досліджень (2019)
Груба О. - Проблеми цифрової етики у сучасній філософії технологій (2019)
Беспалов І. - Філософія і діалектика Платона (2019)
Вязова Р. - Етнічний фактор у сучасному інформаційному суспільстві, Убейволк О. (2019)
Дзюбак Р. - Філософська проблематика секуляризації: генеалогічний підхід (2019)
Доннікова І. - Створювальне знання в мультидисциплінарному освітньому контексті, Кривцова Н. (2019)
Малімон В. - Сакральні та профанні смисли самотності (2019)
Мєрєнков Г. - Діаметральність протекційних заходів просімейних активістів від лгбт-спільноти в України (2019)
Паньків О. - Турбота про себе в сучасному суспільстві (2019)
Ричко В. - Чинники формування етнічної ідентифікації Почаївського монастиря крізь призму обставин його екзистенції впродовж кінця XVI – початку XVIII ст. (2019)
Смольц С. - Теоретичні засади запобігання деструкції ноосфери як ключового наслідку інформаційної війни (2019)
Тимофєєв О. - Теологічне обґрунтування нелегітимності влади у творі Джорджо Агамбена "таємниця зла: Бенедикт XVI та кінець часів" (2019)
Чупрінова Н. - Трансформація вищої освіти України в умовах глобалізації: виклики та перспективи (2019)
Shumilin A. - The biblical concept of god’s rest in the light of the epistle to the hebrews (2019)
Andrushchenko T. - Social hybridization as factor of system public and personal transformations: review of theoretical elements of problem, Stavytskyi H., Stavytska S. (2019)
Зан М. - Порівняльний аналіз політичного представництва етнічних меншин в Україні та Румунії (2019)
Кореньков О. - Telegram як нова медійна платформа для "ісламської держави" (2019)
Костельнюк М. - До питання про взаємодію влади та громадянського суспільства у формуванні й реалізації державної та місцевої політики (2019)
Костенко А. - Громадська дипломатія як чинник впливу на євроінтеграційні процеси в Україні (2019)
Маєвська О. - Діяльність "мозкових центрів" на сучасному етапі: загрози та виклики (2019)
Назарков В. - Специфіка й особливості зовнішньополітичної діяльності Катару та Оману (2019)
Остапець Ю. - Вплив президентських і парламентських виборів 2019 року на акторний склад та конфігурацію партійної системи України, Ільтьо Г. (2019)
Павлов Д. - Ціннісно-нормативні механізми політичної пропаганди (2019)
Перепелиця Н. - Еволюція геополітичних поглядів Френсіса Фукуями (2019)
Сімонян А. - Світовий досвід організації діяльності громадських рад (2019)
Стрелков В. - Технології делегітимації президента в контексті виборчої кампанії 2019 року (2019)
Таран Є. - Державна політика забезпечення інформаційної безпеки у США та ЕС (2019)
Цирфа Ю. - Формування зовнішньополітичної ідентичності держави у світлі досліджень Пола Коннертона (2019)
Чекаленко Л. - Політика республіки Польща – на вістрі інтересів США (2019)
Щетінін О. - Міжконфесійні конфлікти на правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (2019)
Ярмоленко В. - Пріоритети безпекової політики Казахстану, Узбекистану та Туркменістану в центральній Азії в умовах переходу президентської влади (2019)
Дорош Л. - Пам'яті Валерія Миколайовича Денисенка (2019)
Асєєва Ю. О. - Виявлення особистісних характеристик кібер-адиктів у підлітковому та юнацькому віці (2020)
Ганущак Р. І. - Життєвий світ особистості в епоху інформаційних технологій: виклики і загрози (2020)
Дроздова Д. С. - Індивідуальна неповторність символіки сновидінь та архетипної символіки (2020)
Лапінська Т. В. - Задоволеность функціонуванням та соціальна фрустрованість середнього медичного персоналу, який працює в умовах підвищеної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС) (2020)
Миропольцева Н. І. - Вплив мотивації до служби в армії на соціально-психологічну адаптацію військових контрактної та строкової форм служби, Пахомова О. В. (2020)
Шевченко Н. Ф. - Особливості системи психологічного захисту особистості в різні періоди дорослості, Саміташвілі-Бірюк О. О. (2020)
Штомпель Л. М. - Об’єктивні і суб’єктивні чинники психологічної адаптації учнів до складання ЗНО (2020)
Яценко Т. С. - Методологія глибинного пізнання психіки в її пралогічній сутності, Галушко Л. Я., Манжара С. О. (2020)
Компанович М. С. - Аналіз впровадження комплексної психокорекційної програми розвитку здатності до саморегуляції емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2020)
Крутолевич А. Н. - Особенности восприятия социальной поддержки пациентов травматологического отделения с разным уровнем проявления симптоматики депрессии и посттравматического стрессового расстройства (2020)
Одинець О. А. - Причинно-системний холістичний підхід до проблеми психосоматичних захворювань, Шукалова О. С., Даніліч-Скакун А. А., Нежута А. В., Хижняк М. В. (2020)
Ткалич М. Г. - Біологічні чинники становлення гомосексуальності індивіда, Гречаник М. І., Гречаник Є. О. (2020)
Баранова А. М. - Модель соціально-психологічних чинників формування лідерського потенціалу в юнацькому віці (2020)
Бондар С. С. - Оцінка ефективності комплексної системи сімейного консультування порушень життєдіяльності родини в разі адюльтеру (2020)
Сазонова О. В. - Особливості уявлень молоді та дорослих про фахову психологічну допомогу (2020)
Трофимчук В. В. - Соціально-психологічні чинники агресивності підлітків з адиктивною поведінкою (2020)
Горбачова О. Ю. - Аналіз трансформацій у структурі ціннісно-смислових настановлень підлітків, Cошина Ю. М. (2020)
Журавльова Л. П. - Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці, Лаас М. В. (2020)
Литвиненко О. О. - Технології психопрофілактичної роботи в контексті онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків (2020)
Олефір В. П. - Програма розвитку індивідуальності молодшого школяра у процесі музичної діяльності: змістові та процесуальні аспекти (2020)
Поліщук Д. С. - Розвиток самостійності як особистісної якості підлітка (2020)
Камінська О. В. - Особливості психоемоційної сфери переселенців із зони антитерористичної операції (2020)
Петровська І. Р. - Психологічні чинники становлення громадянської ідентичності містян і селян (2020)
Скнар О. М. - Сімейна взаємодія в ракурсі розвитку громадянської компетентності молоді: показники дослідження (2020)
Шимановський О. В. - Напружений стан ортотропних плит проїзної частини мостових прогонових будов із урахуванням впливу експлуатаційних дефектів і пошкоджень, Шалінський В. В., Шимановська М. О. (2020)
Шимановский А. В. - Комплексный подход к управлению коррозионной защищенностью металлических конструкций при обеспечении технологической безопасности в условиях предприятий металлургического комплекса, Гибаленко А. Н., Онищенко А. Н. (2020)
Пічугін С. Ф. - Статистичні характеристики міцності матеріалів будівельних конструкцій (2020)
Гамеляк І. П. - Порівняння властивостей металевої та склопластикової арматури для дорожнього будівництва, Тимошенко О. В., Кулак В. В. (2020)
Гордеєв В. М. - Підвищення культури проєктування будівельних металевих конструкцій (2020)
Перельмутер А. В. - Украинская школа проектирования стальных мостов, Корнеев М. М. (2020)
Перельмутер А. В. - Украинская школа проектирования высотных конструкций (2020)
Гордеев В. Н. - Дмитриев Леонид Георгиевич – инженер, ученый, педагог (к 90-летию со дня рождения), Перельмутер А. В. (2020)
Feyza Gökben Kahveci - Effectiveness of hepatitis B hyperimmunglobulin and vaccine in preventing perinatal transmission in children born from a mother with chronic B hepatitis, Hasret Ayyildiz Civan, Özgül Salihoğlu (2021)
Caner Baysan - Examination of parents refusing administration of childhood vaccinations: Turkey example, Seher Palanbek Yavaş, Mehmet Uğur Karabat (2021)
Колоскова О. К. - Пандемія COVID-19 у дітей Чернівецької області: клінічні особливості та річний досвід лікування, Білоус Т. М., Гопко Н. В., Миронюк М. Б. (2021)
Горячко А. Н. - Экспресс-метод определения вероятности развития врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных с низкой массой тела, Сукало А. В. (2021)
Омельченко Л. І. - Оцінка трофологічного статусу дітей з ревматичними хворобами, Муквіч О. М., Бельська О. А., Дудка І. В., Людвік Т. А. (2021)
Разнатовська О. М. - Ураження легень при вісцеральній формі токсокарозу в дітей у фтизіатричній практиці (клінічний випадок), Мирончук Ю. В. (2021)
Волосовець О. П. - Роль мікробіому шкіри в розвитку атопічного дерматиту у дітей, Кривопустов С. П., Мозирська О. В. (2021)
Абатуров О. Є. - Біогенез мікроРНК. Частина 2. Формування зрілих мікроРНК. Матурація неканонічних мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Волосовець О. П. - Атопічний дерматит у дітей: клінічні фенотипи, персистенція й коморбідність, Кривопустов С. П., Мозирська О. В. (2021)
Богмат Л. Ф. - Проблеми якості життя дітей з ювенільним ідіопатичним артритом та асоційованим із ним увеїтом (огляд літератури та власні дослідження), Фадєєва А. О., Шевченко Н. С. (2021)
Hasret Ayyıldız Civan - Evaluation of psychiatric symptoms of children with Celiac Disease and their relationship with gluten-free diet and maternal factors, Semra Yılmaz (2021)
Сорокман Т. В. - Динаміка запальних змін слизової оболонки шлунка у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки, Молдован П. М., Хлуновська Л. Ю., Лозюк І. Я. (2021)
Леженко Г. О. - Прогнозування розвитку анемії запалення в дітей раннього віку, хворих на гострі запальні бактеріальні захворювання органів дихання, Погрібна А. О. (2021)
Крамарьов С. О. - Проблема дегідратації в педіатрії, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М., Маєвська Є. А., Бабак В. В. (2021)
Dita Aulia Rachmi - Clinically suspected myocarditis complicating dengue shock syndrome: a case report and literature review of cardiac complication in dengue-affected pediatric patient, Drastis Mahardiana, Eka Prasetya Budi Mulia, Agus Subagjo (2021)
Колоскова О. К. - Клініко-лабораторні особливості перебігу синдрому Рея в дітей: клінічний випадок, Ткачук Р. В., Білоус Т. М., Колюбакіна Л. В., Богуцька Н. К. (2021)
Абатуров О. Є. - Регуляція вмісту мікроРНК. Частина 1. Редагування мікроРНК. Тайлінг мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Авраменко О. О. - Феміна без фемінізму, або Сокровенна тема творчості Людмили Корж-Радько (2020)
Даниленко Л. В. - Дизайн-студії Лондона: "Вольф Олінз", "Мінале Таттерсфілд", "Флетчер Форбс Джилл". Їхнє значення для розвитку графічного дизайну на Британських островах (2020)
Скляренко Г. Я. - Необарокові тенденції в українському мистецтві кінця 1980-х - 2000-х років: актуальність національного досвіду (2020)
Чепелик О. В. - Cвіт в ракурсах Артбієнале і в оптиці Кінофестивалю у Венеції (2020)
Кондель-Пермінова Н. Н. - Концепція інноваційної системи управління культурним надбанням України (2020)
Веселовська Г. І. - "Ти знаєш, що ти — людина…" (Василь Симоненко): Режисерська діяльність Сергія Данченка у Львівському театрі ім. Марії Заньковецької у 1965-1966 роках (2020)
Кашуба-Вольвач О. Д. - Графіка Олександра Богомазова на сторінках київських періодичних видань у 1908-1912 роках (2020)
Dmytriyeva O. - Composition School as a Subject of Scholarly Study (2020)
Дичковський С. І. - Використання просторової структури культурних ландшафтів для туристичних практик (2020)
Безугла Р. І. - Методологічні проблеми сучасного мистецтвознавства: Історичні передумови та соціокультурні реалії (2020)
Халепа О. С. - Фестивалі медіаарту на постіндустріальних локаціях (2020)
Дем’ян В. В. - Культурна політика у сфері нематеріальної культурної спадщини: Планування та інвентаризація. Досвід Нідерландів (2020)
Савчук І. Б. - Борис Лятошинський у комунікативних форматах української музичної культури ХХ століття (2020)
Luhovska A. Е. - Institutional Development of Contemporary Art in Ukraine. Activity of CCA "Soviart" (2020)
Міронова Т. В. - Понятійно-категоріальна система сучасного українського мистецтва в новій естетичній парадигмі ХХІ століття (2020)
Мусієнко О. О. - Продюсерство і режисура: Інтеграція професій у контексті соціокультурних трансформацій кінопроцесу (2020)
Rohotchenko S. V. - Park of Forged Figures as an Art Practice of Ukrainian Blacksmithing (2020)
Сахарук В. С. - "Київська мистецька зустріч": Хронологія подій (2020)
Сорока І. І. - "Підтекст" та "внутрішній монолог" у словесній дії актора (2020)
Яцик І. В. - "Новітні спрямування" 2011-2020-го років. Візуальний часопис десятиліття: можливість архіву (2020)
Вихідні відомості (2020)
Балахтар В. В. - Осмисленість життя учнів професійно-технічних навчальних закладів як чинник їх лідерського потенціалу, Горова О. О., Чаусова Т. В. (2020)
Брюховецька О. В. - Вплив креативного потенціалу викладача вищої школи на особливості комунікації зі студентами, Горова О. О., Пінчук Н. І. (2020)
Рудоманенко Ю. В. - Структура прокрастинації особистості (2020)
Степаненко Л. В. - Копінг-захисні механізми саморегуляції психологів у стресових ситуаціях (2020)
Хубетов О. В. - Виявлення взаємозв’язків між когнітивними чинниками адаптивності безробітних під час короткострокового професійного перенавчання (2020)
Закашанська Н. Ю. - Соціально-психологічні особливості бренд-комунікації та поведінки споживачів під час пандемії COVID-19 (2020)
Касьян А. І. - Гендерно-рольовий конфлікт у жінок: рольова компетентність, баланс та розподіл ролей (2020)
Ткалич М. Г. - Емпіричне дослідження ставлення до власної зовнішності та дискримінації, Зінченко Т. П. (2020)
Дроздова Л. В. - Емпіричне дослідження взаємозв’язків особистісної зрілості із брехливістю в засуджених-шахраїв (2020)
Воронова О. Ю. - Особливості розвитку професійної рефлексії у студентів (2020)
Кічук А. В. - Психологічна ресурсність як основа психоемоційного здоров’я особистості (2020)
Нежинська О. О. - Вплив соціальної реклами та лідерських якостей особистості на її професійне самовизначення (2020)
Сергієні О. В. - Трансформація компонентів психічного здоров’я студентів під час навчання в умовах реформування вищої освіти, Демчук Т. П. (2020)
Співак Л. М. - Особливості ідентичності в юнацькому віці: сучасний теоретичний і практичний ракурс, Шевченко Л. П. (2020)
Цумарєва Н. В. - Особливості прояву дезадаптивної поведінки в емоційно депривованих дітей молодшого шкільного віку (2020)
Дубяга Я. І. - Аналіз результатів експериментального впровадження тренінгової програми з розвитку емоційного інтелекту фахівців Державної служби зайнятості України (2020)
Безрукова К. М. - Теоретичні підстави для типологізації електорату в соціально-психологічному підході (2021)
Бугерко Я. М. - Психологічний супровід адаптаційного процесу здобувачів вищої освіти в карантинних умовах (2021)
Калмиков Г. В. - Про співвідношення психотерапії, психологічного консультування і психолінгвістики: проблеми та дискусії (2021)
Кетлер-Митницька Т. С. - Психологічні умови позитивного впливу інтернальності на саморозвиток майбутніх психологів: теоретичний аналіз (2021)
Клочко А. О. - Організаційно-психологічні характеристики розвитку інноваційних стилів управління в менеджерів освітніх організацій (2021)
Коллі-Шамне А. В. - Особливості емоційного інтелекту та копінг-стратегій у структурі професійного розвитку молодих і досвідчених фахівців сучасних соціономічних професій, Руденко Д. В. (2021)
Колобова І. Б. - Наративне конструювання життєвого досвіду (2021)
Кононенко С. В. - Моделі формування правосвідомості майбутніх фахівців юридичного профілю (2021)
Котлова Л. О. - Образ "чоловіка” і "жінки” у свідомості особистості різного віку (крос-культурне дослідження), Тичина І. М., Прокудіна В. В. (2021)
Кутішенко В. П. - Особливості відповідальності як світоглядного феномену студентів-психологів і соціальних працівників на первинному етапі професійної підготовки, Патинок О. П., Ставицька С. О., Вінник Н. Д. (2021)
Лісневська А. О. - Статеві відмінності у переживанні студентською молоддю психологічної безпеки після сприймання новин із засобів масової інформації (2021)
Мамбетова А. А. - Авторський опитувальник "шкали мультикультурної ідентифікації": процес конструювання та опис продукту (2021)
Миколенко Н. В. - Особливості особистісних і групових базових потреб студентів-психологів (2021)
Прошукало І. Л. - Теоретичний аналіз проблеми: організаційна культура як чинник забезпечення психологічного здоров’я працівників у сфері послуг (2021)
Степаненко Л. В. - Адаптаційні властивості у складі емоційно-функціонального потенціалу особистості (2021)
Шевченко Н. Ф. - Особливості комунікативних якостей суб’єктів підприємницької діяльності (2021)
Contents (2020)
Paprotna G. - The concept of subjectivity in education and its historical origins (2020)
Yershov M.-O. - Digitalization of general secondary education: issues and prospects (2020)
Vlasenko O. M. - Organizational aspects of involving students of high school in governance of civic society: citizenship education policy brief (2020)
Antonova O. Ye. - Implementation of the local history approach in the training of the future teacher of geography, Vlasenko R. P., Boreiko O. M. (2020)
Myronchuk N. M. - Organizational and methodological aspects of context self-organization training of future teachers in professional activity, Yatcenko S. L. (2020)
Nakonechna M. V. - Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future bachelors in construction and civil engineering (2020)
Vasylyshyna N. M. - Benefits of digital learning application at universities (2020)
Pavlenko V. V. - Development of creativity of an individual: foreign experience (2020)
Kryvonos O. M. - Use of pixlr cloud graphics editor in the course of computer science teacher professional training, Zhukovskyi S. S., Kryvonos M. P. (2020)
Kovalchuk V. A. - Application of "dialogue of cultures" approach in the course of intercultural competence development among military students of higher military educational institutions, Nechyporuk N. L. (2020)
Melash V. D. - Theoretical and methodological support of training of future teachers of the new ukrainian primary school for the formation of environmental culture, Varenychenko A. B. (2020)
Shcherba N. S. - The characteristics of webquests promoting englishlanguage teacher training for inclusive instruction of learners with disability (2020)
Бенюк В. О. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Кравченко Ю. В., Каленська О. В., Нікі Абеді Астанег (2021)
Жук С. І. - Особливості менеджменту анемії у вагітних, які перехворіли на COVID-19, Лобастова Т. В., Таран О. А. (2021)
Голяновський О. В. - Клінічний випадок розродження вагітної з Vasa previa на фоні Placenta previa/accreta, Дядик О. О., Ошовський В. І., Гейнц Н. Є., Мехедко В. В., Качур О. Ю. (2021)
Кузнєцова І. В. - Труднощі терапії аеробного вагініту і шляхи їхнього подолання (2021)
Лахно І. В. - Стан автономної нервової регуляції плода у жінок з синдромом "короткої шийки", Коровай С. В. (2021)
Жилка Н. Я. - Інтеграція послуг з акушерства і гінекології на рівень первинної медичної допомоги в Україні, Слабкий Г. О., Щербінська О. С. (2021)
Mueller A. - Лікування за допомогою інтравагінального гелю з діоксидом кремнію, селенітом і лимонною кислотою з метою сприяння регресії ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL, покращенню статусу щодо p16/Ki67 і кліренсу ВПЛ з високим ризиком у матеріалі з шийки матки, Sailer M., Regidor P. A. (2021)
Beniuk V. O. - Correction of urodynamic disorders in women with genitourinary syndrome using a fractional CO2-laser, Goncharenko V. M., Puchko M. S., Momot A. A., Kovaliuk T. V., Polovynka V. O. (2021)
Горбунова О. В. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до корекції гіперпролактинемії у дівчат-підлітків із порушеннями менструальної функції, Юрченко І. О. (2021)
Кротік О. І. - Особливості системного і місцевого імунітету у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі (2021)
Кузьоменська М. Л. - Перебіг вагітності і розродження у жінок з рубцем на матці після міомектомії із застосуванням ендоскопічних технологій, Чирва С. Л. (2021)
Мамчур В. Й. - Комбіновані препарати у локальній терапії інфекційних вульвовагінітів – пріоритетний напрямок сьогодення, Дронов С. М. (2021)
Іщак О. М. - Віддалені наслідки оперативного лікування апоплексії яєчника (2021)
Корнацька А. Г. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів та імунологічного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, Трохимович О. В., Чубей Г. В., Флаксемберг М. А., Стамболі Л. В. (2021)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2021)
Oncu M. Z. - Awareness of diabetic adult patients about immunization, Atayoglu A. T., Sari H., Altuntas M. (2021)
Лучицький Є. В. - Концентрація ендотеліну, інтерлейкінів-6 і -10 у крові чоловіків, хворих на цукровий діабет, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І. (2021)
Ташманова А. Б. - Оценка достижения целевых уровней гликемии у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа при помповой инсулинотерапии по модифицированной программе обучения, Рахимова Г. Н., Беркинбаев С. Ф. (2021)
Прибила О. В. - Фармакокінетичні характеристики й морфометричні ефекти інгібіторів натрійзалежних котранспортерів глюкози 2 в чоловіків і жінок, хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури й власні результати) (2021)
Гончарова О. А. - Геометрія серця при клімактеричному синдромі на тлі цукрового діабету 1-го типу (2021)
Can G. Ş. - Determination of learning requirements of stroke patients with type 2 diabetes in Turkey sample, Uymaz P. (2021)
Xhardo E. - The role of fine-needle aspiration biopsy and post-operative histology in the evaluation of thyroid nodules, Xhemalaj D., Agaçi F., Kapisyzi P. (2021)
Ковальчук А. В. - Остеокальцин: взаємозв’язок між кістковим метаболізмом та гомеостазом глюкози при цукровому діабеті, Зінич О. В., Корпачев В. В., Кушнарьова Н. М., Прибила О. В., Шишова К. О. (2021)
Pankiv V. I. - Pathophysiological and clinical aspects of interaction between coronavirus disease 2019 and thyroid, Pashkovska N. V., Pankiv I. V., Maslyanko V. A., Tsaryk I. O. (2021)
Єфіменко Т. І. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: час для змін, Микитюк М. Р. (2021)
Сергієнко В. О. - Цукровий діабет і гострі коронарні синдроми, Сергієнко О. О. (2021)
Рыбаков С. И. - Инсиденталома щитовидной железы: пренебречь или исследовать? (2021)
Ляшук П. М. - Адреногенітальний синдром у чоловіків: класична форма. Клінічний випадок, Станкова Н. І., Ляшук Р. П. (2021)
Fartushna O. Ye. - Classic Fabry disease: a clinical case presentation in a resident of Transcarpathia, Palahuta H. V., Yevtushenko S. K., Yatsynyn R., Selina O. G., Tvaskus G. M., Fartushnyi Ye. M. (2021)
Нехлопочин О. С. - Характер та інтенсивність больових відчуттів у пацієнтів у віддалений період хребетно-спинномозкової травми, Вербов В. В., Цимбалюк Я. В. (2021)
Zhаuniaronak I. V. - Hereditary neuromuscular diseases in children of Belarus: Republican Register date, Shalkevich L. V., Smychek V. B., Burd T. N., Yakovlev A. N., Naumchik I. V., Vinichenko M. L., Zobikova O. L., Miasnikov S. O. (2021)
Орос М. М. - Ефективність застосування препарату Алфлутоп у вертеброневрології, Семеренко О. О., Павлик А. О., Саламова Х. М., Кампов Н. М., Сичевська Л. Л., Юсипович Т. Д. (2021)
Марценковський Д. І. - Депресії у дітей та підлітків унаслідок психологічної травматизації, Марценковський І. А. (2021)
Бурчинський С. Г. - Мультимодальність фармакологічного захисту мозку як основа успішної терапії в ангіоневрології (2021)
Орос М. М. - Вивчення ефективності та переносимості ін’єкційних міорелаксантів із центральним механізмом дії при неспецифічному болі в спині з м’язово-тонічним синдромом та при міофасціальному больовому синдромі спини (2021)
Карабань І. М. - Перспективи успішного лікування хвороби Паркінсона із застосуванням апоморфіну, Карасевич Н. В., Гасюк Т. В. (2021)
Кирилова Л. Г. - Ранні інфантильні епілептичні енцефалопатії типів 1 та 2: огляд літератури та власне спостереження, Мірошников О. О., Юзва О. О. (2021)
Бадюл В. В. - Коди культури в аспекті культурної інтерпретації фразеологічних одиниць (2018)
Дзюба М. М. - Особливості багатокомпонентних епонімічних термінів (2018)
Олійников В. А. - Семантично-синтаксична організація речень зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2018)
Руда Г. C. - Предметна фоностилістична компетентність учителя-філолога (2018)
Тиха Л. Ю. - Лексичні засоби вираження неозначеності в українській мові (на матеріалі роману В. Лиса "Країна гіркої ніжності") (2018)
Адаменко О. В. - Трансформація концептуального наповнення ґендерних стереотипів сучасності (2018)
Гаврилова И. Н. - Прецедентное имя Kain в современном немецкоязычном публицистическом дискурсе (2018)
Галянт Г. В. - Сниженная лексика в политическом дискурсе (на материале выступлений Дональда Трампа) (2018)
Гарбар І. О. - Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу у вступній промові адвоката обвинувачення (на матеріалі американських юридичних трилерів) (2018)
Камінська М. О. - Новітні тенденції для розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції у вищих навчальних закладах, Макухіна С. В. (2018)
Корнєлаєва Є. В. - Роль гендеру в мовленнєвому спілкуванні (2018)
Матковська М. В. - Лексичні засоби номінації етнічних спільнот у сучасній англійській мові (2018)
Сердюк І. В. - Динамічні характеристики англомовної військової промови в ґендерному аспекті (2018)
Ставенко О. В. - Композиційно-сюжетна організація австралійської літературної казки в термінах теорії В. Проппа (2018)
Фекете Д. Ю. - Роль фонетичних засобів у породженні ілокутивної сили наративу англомовного кінотрейлера (2018)
Khomyk A. Yu. - Issues and challenges of modern teaching and educational assessment (2018)
Цимбал Ю. О. - Поняття "методичний термін" в англомовному педагогічному дискурсі (2018)
Буць Ж. В. - Емоційність як маніпулятивний прийом сучасної французької жіночої прози (на матеріалі роману Т. де Росне "Le dîner des ex") (2018)
Кривенець І. В. - Організація семантичного простору роману Бернара Вербера "Les Fourmis" (2018)
Мамедова А. Б. - Пауза как составная часть просодии персидского языка (2018)
Мустафаева Н. Б. - Тематика мухаммасов Мирзы Исмаил Гасира (2018)
Москалюк Е. В. - Стилистическая культура как основа для развития основных коммуникативных качеств речи (2018)
Сидоренко І. А. - Методика опису художнього концепту в сучасних антропологічних дослідженнях (2018)
Бондаренко А. С. - Кореляція лінгвальних та екстралінгвальних чинників у створенні образу британського політика, Куліш В. С. (2018)
Honcharenko E. P. - The specific nature of the terms describing terrorism and mechanisms of their translation into Ukrainian (2018)
Ємець А. О. - Прийоми збереження порушених мовних норм у перекладі українською на матеріалі твору Деніела Кіза "Квіти для Елджернона", Головньова-Коппа О. О. (2018)
Старух В. О. - Військова метафора в англомовному медичному дискурсі в аспекті перекладу (2018)
Кінащук А. В. - Семантична деривація ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій мовах (2018)
Grzesiak J. - Neurokognitywistyczne i społeczno-kulturowe aspekty rozwijania języka dziecka (2018)
Dyachenko G. F. - Statistical methods of formation of text corpora and lexicographic resources (on the basis of the specialty "Acoustics and Ultrasonic”), Mykhailiuk S. L., Duvanskaya I. F., Ershova Yu. A. (2018)
Shapa L. N. - The influence of quantitative and qualitative features on statistical indicator of materiality/immateriality of discrepancies in the number of verbs in frequency dictionaries of different types, Tomenko M. G., Lebedeva E. V., Gvozd O. V. (2018)
Атаманчук В. П. - Художні форми відображення свідомості героя у драмі Юрія Косача "Облога" (2018)
Барабаш С. М. - Архетипи образів у соціально-ідеологічній повісті Михайла Козоріса "Село встає" (2018)
Ван Сяоюй - Психоаналітичний дискурс франкознавства: ґенеза та становлення (2018)
Подлісецька О. О. - Феномен жіночого письма в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Свириденко О. М. - "Сердце человеческое есть бездна неисповедимая": психологізм епістолярної творчості Миколи Гоголя (2018)
Аллахвердиева А. М. - Ложные доводы как прагматические стратегии в политической речи (2018)
Рзаева А. Г. - Некоторые вопросы организации справочно-библиографического аппарата в централизованных библиотечных системах Азербайджанcкой Республики (1980–2000 гг.) (2018)
Мерзлюк Д. О. - Модифікатори напрямку як засіб реалізації аспектуальних значень у сучасній китайській мові (2018)
Городній М. Ф. - Обмежені розв’язки диференціального рівняння з кусково-сталими операторними коефіцієнтами, Печериця О. А. (2021)
Дудкін М. Є. - Сингулярні скінченного рангу несиметричні збурення самоспряженого оператора, Дюженкова О. Ю. (2021)
Журавльов В. П. - Слабко нелінійні крайові задачі для операторних рівнянь у банахових просторах (2021)
Kuryliak A. O. - On Banach and Fréchet spaces of Laplace – Stieltjes integrals, Sheremeta M. M. (2021)
Lufeng Y. - Rational spectral collocation combined with the singularity separated method for second-order singular perturbation problems, Yujiang W. (2021)
Пелюх Г. П. - Теореми порівняння з теорії монотонних динамічних систем для лінійних систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом, Бельський Д. В. (2021)
Пелюх Г. П. - Побудова неперервних обмежених при t∈R⁺ (t∈R⁻) розв’язків систем автономних нелінійних функціонально-різницевих рівнянь, Єрьоміна Т. О., Поварова О. А. (2021)
Перестюк М. О. - Системи зі збуреннями параметрів, Слюсарчук В. Ю. (2021)
Слюсарчук В. Ю. - Динаміка двох тіл із траєкторіями на нерухомій прямій з урахуванням скінченності швидкості гравітації (2021)
Чуйко С. М. - Нелінійні інтегрально-диференціальні крайові задачі, не розв’язані відносно похідної, Чуйко О. С., Кузьміна В. О. (2021)
Від редакції (2020)
Ганинець Р. - Повертаючи пам'ять до Плашува (2020)
Давлєтов О. - Від маленької дівчинки до справжньої фрау: етапи становлення німецької жінки в тоталітарному суспільстві Третього райху (антисемітський аспект) (2020)
Круглов А. - Нееврейские жертвы нацизма в Киеве в 1941–1943 гг. (2020)
Рибалка В. - Аберація етнополітичних координат у часи Другої світової війни: приклад дітей окупованого Дніпропетровська, 1941–1943 рр. (2020)
Врадій Є. - "Знай, що ти син єврейського народу": Єврейська служба порядку та її образи в книзі Person K. Policjanci Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Warszawa, 2018. 294 s. (2020)
Пономарьов В. - Огляд україномовного перекладу монографії Адама Джонса. Геноцид: Вступ до глобальної історії. Київ: Дух і Літера, 2020. 696 с. (2020)
Алексюн Н. - Їжа, гроші та бартер у львівському гетто, Східна Галичина (2020)
Стрільчук М. - Всеукраїнський "Круглий стіл" "Україна та Німеччина у світових війнах: образи та підходи до політики пам'яті"; "Мости пам'яті: сучасна українсько-німецька дискусія про Другу світову війну та Голокост" (2020)
Радченко І. - Міжнародна конференція-вебінар "Пам'ятаючи минуле: написання наукових робіт та викладання історії Голокосту в наші дні" (2020)
Лепетюха А. В. - Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною моно- та полісинонімією сучасної французької художньої прози як складні асиметричні мовно-мовленнєві знаки (2020)
Корбозерова Н. М. - Мова Іспанії: від долітературного періоду до націоального (2020)
Олефір Г. І. - Гендерна ідентифікація у французькій мові: від ідеології до морфології, Дейнеко І. А., Дейнеко І. В. (2020)
Флойд Л. А. - Конфліктні комунікативні стратегії передвиборчих дебатів в іспанському та українському політичному дискурсі (2020)
Дячук О. В. - Лінгвосеміотичний вимір дискурсу соціальної реклами США (2020)
Миронова Н. В. - Моделювання концепта ЖИТТЯ за допомогою фреймової структури (на матеріалі роману Амелі Нотомб "Метафізика труб") (2020)
Хайдар Д. М. - Графічні, ідеографічні та піктографічні засоби вираження згоди / незгоди в інтернет спілкуванні (на матеріалі французької мови) (2020)
Сюн Юйсян - Відмінності китайської і слов'янської культури у викладанні китайської мови як іноземної в Україні (2020)
Лисенко К. В. - Особливості етимології та лексичної структури англійських назв страв (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Фурман А. В. - Методологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості (2021)
М’ясоїд П. А. - Теорія в історичному поступі психологічного пізнання (2021)
Сабадуха В. О. - Тайна Одкровення та Апокаліпсису: узмістовлення символіки, Сабадуха О. В. (2021)
Хайрулін О. М. - Діапазон розвивального потенціалу гри як суб’єктної програми (2021)
Москалець В. П. - Функціонування і розвиток свідомої здатності у спілкуванні, грі, художній діяльності (2021)
Болтівець С. І. - Павлівська сесія триває: роковини семи десятиліть для психології в Україні (2021)
Трач Р. С. - Психоаналіз Зиґмунда Фройда як основа людинознавства (2021)
Фурман А. В. - Авторська програма дисципліни "Психологія як сфера миследіяльності" (2021)
Наші автори (2021)
Contents (2021)
Pochynok N. - Implementation of electronic communications in accounting of public procurement, Muravskyi V., Farion V. (2021)
Potrashkova L. - Improvement of the methodology of justification of design decisions for creating an image video (2021)
Zhurakhovska L. - Automation of the compliance matrix "Discipline – Competence" (by example of the educational masters program "Financial Intermediation") (2021)
Zhytkevych O. - Development of principles for construction of a rational method for formalization the assessment process of the negative impact of the environmental problem on the competitive market (2021)
Matviichuk L. - Search for prospects for the development of the hotel business on the example of the regions of Ukraine, Karpiuk I. (2021)
Hromozdova L. - Economic intelligence in the system of international economic relations: characteristics of the current situation and problems of development, Dubrovyk-Rokhova A., Pravorskyi R. (2021)
Trofymenko O. - Development of a mechanism for implementation of a national innovative policy in the energy sector based on Industry 4.0 (2021)
Yegorova-Gudkova T. - Development of an innovative methodology of research of systems on an example of a shadow economy as an invariant of system of economic security of state, Bojko M., Neustroiev Y., Kostash O., Pan L., Shepitko H., Beloborodko V., Zvirkov O., Kirilina M., Matjukhina I. (2021)
Ievdokymov V. - Substantiation of the conceptual basis and structure of state security as an object of public administration, Svirko S., Tarasova T. (2021)
Stepanets I. - Development of conceptual provisions for investment support of balanced socio-economic development of the region, Shafiieva L. (2021)
Abstract and References (2021)
Гарбузюк М. В. - "Трагедія, або Образ смерті..." Я. Ґаватовича як документ польсько-українського театрального пограниччя: причинки до історії (2021)
Кравчук П. І. - Життя і творчість І. К. Карпенка-Карого у вимірах вічності (До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого) (2021)
Шестакова Д. В. - А. Чехов та І. Карпенко-Карий: реформа драматургії та сценічної практики. Основні аспекти (2021)
Овчієва Л. П. - Любов Ліницька — актриса театру І. К. Карпенка-Карого (До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого) (2021)
Недін Л. М. - Особливості внутрішньої і зовнішньої акторської техніки в гумористичних передачах постановочноігрового характеру. Радіомистецтво (2021)
Бубнова В. В. - Творчий портрет митця: автори, типологія, герої (За матеріалами журналу "Український театр" 1970–1980-х років) (2021)
Завальський О. В. - Особливості мовно-голосового тренінгу на старших курсах мистецьких навчальних закладів (2021)
Білан В. В. - Эволюция организационно-творческих форм международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" (2021)
Хоптинець Є. А. - Організаційно-творчі особливості діяльності французького приватного театру "Вар’єте" (2021)
Новосад-Лесюк Х. Н. - Музика до дитячих вистав Львівського театру юного глядача ім. М. Горького повоєнного десятиліття (2021)
Мусієнко О. С. - Слов’янське фентезі. Феномен Сапковського (2021)
Єгоров І. С. - Творчий стиль оператора Йозефа Рони у картині "Вітер з порогів" (2021)
Наумова Л. М. - Теорія екранної режисури Володимира Горпенка в контексті діяльності української школи теорії режисури екранних мистецтв (2021)
Бут О. В. - Звукове середовище (тло) як художній засіб виразності сучасного екранного твору (2021)
Mayboroda N. - Trends of modern stunt art in feature and game cinema (2021)
Оніщенко О. І. - Метамодернізм: теоретична реальність чи "Фігура Філософії"? (2021)
Кушинська Л. А. - Культурний діалог Підавстрійської та Наддніпрянської України зламу ХІХ–ХХ століття (2021)
Тернова М. В. - Історико-філософське підгрунтя англійської гуманістики другої половини ХІХ століття (2021)
Myropolska Y. - Artistic value of a word (on the material of teaching humanitarian disciplines) (2021)
Овсяннікова-Трель О. А. - Ліричний модус жанрової семантики в концепції "слабкого стилю" В. Сильвестрова (2021)
Ялоха Т. О. - Event-менеджмент як елемент сучасної культурномистецької практики, Громадський Р. А. (2021)
Росляк Р. В. - "Завербований агент "Григорій” перебуває у близьких стосунках з Довженком і користується його довірою" (2021)
Наумова Л. М. - Марочко В. І. Олександр Довженко: Зачарований Десною (2021)
Овчієва Л. П. - Остап Вишня. Театр — це велике знаряддя (2021)
Марченко С. М. - Брюховецька Лариса. Таємна історія фільмів. Пам’ять документів (2021)
Відомості про авторів (2021)
До уваги авторів (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Surovtsev I. V. - Method of Chronoionometric Determination of Concentrations of Fluorine, Nitrate, Ammonium in Drinking Water, Galimov S. K., Galimova V. M., Sarkisova M. V. (2021)
Анісімов А. В. - Прогнозування відгуків на візуально-текстовий контент з використанням нейронних мереж, Бевза М. В., Бобиль Б. В. (2021)
Mishchenko M. D. - Horizon Length Tuning for Model Predictive Control in Linear Multi Input Multi Variable Systems, Gubarev V. F. (2021)
Aralova N. I. - Mathematical Model of Functional Respiratory System for the Investigation of Harmful Organic Compounds Influences in Industrial Regions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2021)
Kryvova O. A. - Information Technology for Classification of Donosological and Pathological States Using the Ensemble of Data Mining Methods, Kozak L. M. (2021)
До уваги авторiв (2021)
Ковтун І. Б. - Виклики організації навчання в Україні під час пандемії COVID-19, Терещенко Т. В. (2020)
Dospinescu N. - Information Technologies to Support Education during COVID-19, Dospinescu O. (2020)
Грабовенко Н. В. - Організація дистанційного доступу до освіти в умовах пандемії COVID-19: інновації, можливості та якість (2020)
Жаровська І. М. - Права людини та заходи захисту здоров’я населення: правові виклики COVID-19 (2020)
Кіріяк О. В. - Договір реімбурсації: застосування цивільно-правових механізмів в умовах карантинних обмежень (2020)
Менджул М. В. - Допустимі межі втручання у право на приватне життя в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Демчик Н. П. - Строки примусового повернення й видворення іноземців та апатридів органами прикордонної служби в умовах пандемії, Гринько Р. В. (2020)
Ландіна А. В. - Проблеми кримінально-правового забезпечення епідемічної безпеки в умовах пандемії (2020)
Деміхов О. І. - Актуальні тенденції впровадження елементів електронного урядування у сфері громадського здоров’я в умовах світової пандемії, Бєлова І. В., Таранюк Л. М. (2020)
Капеліста І. М. - Вплив стану навколишнього природного середовища на розповсюдження COVID-19 (2020)
Романюк І. А. - Аналіз і прогноз маркетингових стратегій та PR в умовах пандемії коронавірусу, Азізов О. Р., Заїка О. В., Мандич О. В. (2020)
Бабко Н. М. - Особливості маркетингової діяльності компаній в умовах пандемії коронавірусу, Квятко Т. М., Дузькрятченко В. В., Микитась А. В. (2020)
Мельник Н. В. - Теоретичні підходи до сутності поняття "методологія" у сучасному правознавстві (2020)
Бориславська М. В. - Правові та історичні передумови набуття (спадкування) майна померлої особи публічно-правовими утвореннями (2020)
Ромась М. І. - Види договірних зобов’язань за участю держави Україна (2020)
Бабійчук В. М. - Атракціон віртуальної реальності як джерело завдання шкоди в деліктних зобов’язаннях (2020)
Бортник О. Ю. - Набуття права власності на самочинне будівництво (2020)
Буряченко А. М. - Розвиток законодавства про відповідальність за невиконання обов’язку щодо надання утримання в сімейному праві України (2020)
Леонов К. Ю. - Поняття та зміст корпоративних прав як об’єкта цивільних правовідносин (2020)
Лучковський В. В. - Розвиток правового регулювання фактичних шлюбних відносин за сімейним законодавством, що діяло на території сучасної України у Х–ХХІ ст. (2020)
Оксанюк О. А. - Еволюція правового регулювання режиму окремого проживання подружжя за сімейним законодавством, що діяло на українських землях (2020)
Ромась Д. С. - Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності за порушення авторського права (2020)
Абросімов С. А. - Поняття та зміст адаптації цивільного законодавства України до законодавства ЄС у сфері купівлі-продажу (2020)
Шутяк Д. С. - Особливості цивільно-правового статусу митного посередника за законодавством України та ЄС (2020)
Бляхарський Я. С. - Визначення девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності (2020)
Михайлова І. Ю. - Правове регулювання фінансування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2020)
Чудик-Білоусова Н. І. - Сутність та способи вирішення земельного спору, Тараненко Л. С. (2020)
Сторожук І. П. - Суб’єкт міграційного процесу як основна складова адміністративно-правового механізму міграції (2020)
Омельчук О. М. - Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчиненої у співучасті та за сукупністю з іншими злочинами, Крушинський С. А. (2020)
Виговський Д. Л. - Окремі питання доцільності використання соціолектизмів кримінальної субкультури в тексті кримінального закону (2020)
Захарчук В. М. - Тяжкі наслідки, завдані злочином, як обставина, що обтяжує покарання (2020)
Плисюк Н. М. - Посягання на культурні цінності на окупованих територіях України в контексті міжнародних злочинів, Голуб А. Є. (2020)
Романюк В. М. - Розуміння звільнення від кримінальної відповідальності через призму соціальної справедливості (2020)
Музика М. П. - Лібералізм і сучасне право інформаційної епохи (2020)
Пилипишин П. Б. - Філософсько-правова інтерпретація індивідуалізму у філософії Монтеск’є та Вольтера (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2021)
Гриценко В. І. - Особливостi взаємозв’язку мереж 5g, 6g з великими даними, iнтернетом речей та штучним iнтелектом, Бабак О. В., Суровцев І. В. (2021)
Chabaniuk V. S. - Critical Systemic Properties of Electronic Atlases New Generation. Part 1: Problem and Research Methods, Kolimasov I. M., Krakovskyi S. P. (2021)
Шепетуха Ю. М. - Iнтелектуалiзацiя процесiв прийняття рiшень в автономних системах керування, Волков О. Є., Комар М. М. (2021)
Fainzilberg L. S. - Self-learning Information Technology for Detecting Respiratory Disorders in Home Conditions, Solovey S. R. (2021)
Vovk M. I. - AI-Technology of Motor Functions Diagnostics after a Stroke, Kutsiak O. A. (2021)
До уваги авторiв (2021)
Нагнибіда В. І. - Реалізація принципу автономії волі сторін при визначенні права, застосовного до суті спору в міжнародному комерційному арбітражі (2020)
Кіріяк О. В. - Договір про надання допомоги дієздатній фізичній особі (2020)
Вінтоняк Н. Д. - Окремі питання корпоративних прав подружжя (2020)
Гладштейн А. Л. - Конкурентне законодавство України у контексті наближення до права конкуренції ЄС (2020)
Грицишина Л. В. - Розірвання шлюбу з окремими категоріями осіб у сімейному праві України (2020)
Кірик А. Ю. - Поняття гарантій прав спадкоємців у спадковому праві України (2020)
Латинський М. Е. - Механізм застосування застереження про публічний порядок як підстави обмеження застосування іноземного права в міжнародному приватному праві (2020)
Федосеєв Д. А. - Час відкриття спадщини за законодавством України (2020)
Шумило М. М. - Історія пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Місінкевич А. Л. - Правові проблеми функціонування аграрних кластерів в умовах відкриття ринку землі в Україні (2020)
Омельчук О. М. - Способи вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів та їх кримінально-правова характеристика, Крушинський С. А. (2020)
Козицька О Г. - Засоби рухомого (мобільного) зв’язку як джерело криміналістично значущої інформації (2020)
Каліновська М. О. - Форми участі слідчого та дізнавача у процесі доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування (2020)
Кривий А. Б. - Науково-практична характеристика змісту поняття "оперативно-розшукові заходи" (2020)
Макаренко С. В. - Зарубіжний досвід забезпечення режиму секретності під час протидії злочинам підрозділами поліції (2020)
Мороз М. А. - Проблеми визначення категорії "протидія злочинності" в сучасній кримінології (2020)
Мотовилець В. В. - Суб’єкт прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у кримінальному праві України (2020)
Малашенкова Т. М. - Значення правозастосовної практики в досягненні правової визначеності щодо підстав дисциплінарної відповідальності судді (2020)
Пилипишин П. Б. - Індивідуалізм і спрямованість до світу у філософії права Л. Феєрбаха (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Dub A. I. - Study of the specific activity of the phytocomposition on the dexamethasone-induced insulin resistance, Klishch I. M., Vronska L. V., Stechyshyn I. P. (2021)
Вервега Б. М. - Імунний статус і динаміка показників cиндрому ендогенної інтоксикації при експериментальному гострому поширеному перитоніті на тлі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2021)
Боднар П. Я. - Стан пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантний захист при експериментальній неопластичній інтоксикації, Кліщ І. М., Боднар Я. Я., Боднар Т. В., Сорока Ю. В. (2021)
Гнатюк М. С. - Особливості мікроелементного складу скроневої кістки та нижньої щелепи за умов діабетичної артропатії скронево-нижньощелепного суглоба, Рубас Л. В., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. (2021)
Палагіна Н. Ю. - Церебропротекторна активність нового похідного 4-амінобутанової кислоти за умов експериментальної закритої черепно-мозкової травми (2021)
Малевич Н. М. - Вплив гострої гіпоксичної гіпоксії на окисний і неокисний шляхи метаболізму L-аргініну в міокарді та аорті щурів у віковому аспекті, Ярошенко Т. Я. (2021)
Бучко П. І. - Маркери лізосомального ушкодження за умови комбінованої дії κ-карагінану та натрію глутамату в експерименті, Марущак М. І. (2021)
Сікіринська Д. О. - Вплив краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на активність процесів цитолізу та ендогенної інтоксикації в ранній період у щурів з різною резистентністю до гіпоксії, Гудима А. А., Господарський І. Я., Походун К. А. (2021)
Добрянська В. Ю. - Порушення метаболізму сполучної тканини і стану редокс-системи у вагітних із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини при передчасних пологах (2021)
Мельник Г. М. - Визначення основних технологічних параметрів виготовлення песаріїв (супозиторіїв вагінальних) для підготовки родових шляхів перед пологами, Ярних Т. Г., Герасимова І. В. (2021)
Яворська І. В. - Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на динаміку показників глутатіонової антипероксидазної системи в селезінці та його корекція карбацетамом (2021)
Луців І. І. - Динаміка процесів ліпідної пероксидації в кірковому і мозковому шарах нирки за умов двобічного видалення гонад у період пізніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А., Попович Д. В. (2021)
Дмухальська Є. Б. - Окиснювальна модифікація протеїнів у щурів різного віку за умов хронічного ураження важкими металами і гліфосатом, Ярошенко Т. Я. (2021)
Тартинська Г. С. - Дослідження амінокислотного складу трави ячменю звичайного і жита посівного, Журавель І. О., Кисличенко В. С., Гуцол В. В., Мартинов А. В. (2021)
Зарівна Н. О. - Кількісне визначення моносахаридів рідкого екстракту чебрецю повзучого та вибір критеріїв прийнятності (2021)
Стрельбицька В. В. - Динаміка антиоксидантно-прооксидантного балансу тонкої кишки під впливом гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та його корекція карбацетамом, Гудима А. А. (2021)
Бігуляк Г. Т. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг імунного процесу в щурів з гострим пародонтитом, Довгалюк А. І., Кліщ І. М., Стецевич М.-М. О. (2021)
Tsiumpala S. A. - Potential use of sulforaphane as a neuroprotector, Starchevska K. M., Lushchak V. I. (2021)
Martynenko A. - Fuzzy logic approach for heart rate variability, Raimondi G., Barsi L., Budreiko N., Maliarova L. (2021)
Богмат Л. Ф. - Динаміка показників ліпідного спектру крові у дітей із ювенільним ідіопатичним артритом з урахуванням базисної терапії, Ніконова В. В., Шевченко Н. С., Головко Т. О., Бессонова І. М. (2021)
Боднар П. Я. - Роль м’язової системи у патогенезі тромботичних ускладнень нижніх кінцівок у хворих на рак (2021)
Дорош Д. М. - Інтерлейкін-31 новий біомаркер інфекційних захворювань шкіри (2021)
Гогія М. О. - Структура абдомінальної травми та її наслідки (2021)
Коровай С. В. - Підвищення ефективності прогнозування передчасних пологів, Лахно І. В. (2021)
Немеш М. І. - Прогнозування змін показників центральної гемодинаміки у чоловіків з надмірною вагою при подальшому розвитку ожиріння, Паламарчук О. С., Кентеш О. П. (2021)
Savanevich A. L. - BRCA1 and BRCA2 genes mutations among women with clinical signs of hereditary breast cancer in western belarus, Vasilkevich M. I., Abdrashitov V. V., Stepuro T. L. (2021)
Ткаченко Н. О. - Особливості структурно-функціональних показників серця при поєднаному перебігу гіпертонічної хвороби та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ліквідаторів насладків аварії на Чорнобильській АЕС, Синельник В. П., Проценко О. С. (2021)
Узун Д. Ю. - В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт Міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST, Лазоришинець В. В., Узун К. С. (2021)
Овчаренко Ю. С. - Сучасне уявлення про етіологію та патогенез андрогенетичної алопеції, Салєнкова О. А. (2021)
Войнаренко М. П. - Політика технологічного оновлення машинобудівних підприємств в ефективному функціонуванні виробничої системи, Родіонова І В., Ваганова Л. В. (2020)
Левіщенко О. С. - Методичний підхід до оцінювання ефективності консалтингу (2020)
Грабовенко Н. В. - Система управління якістю вищої освіти: структурно-функціональний аналіз (2020)
Лисак В. М. - Зарубіжний досвід впровадження автоматизованих систем управління на промислових підприємствах при формуванні бізнес-кластерів (2020)
Орел М. Г. - Реформування сектору безпеки та оборони в контексті державного співробітництва з НАТО, Клочко О. А. (2020)
Деміхов О. І. - Правовий напрям публічної політики у сфері громадського здоров’я в аспекті забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення, Шипко А. Ф., Шкляр С. П. (2020)
Пастух К. В. - Експертне оцінювання механізмів реалізації державної регіональної економічної політики в Україні (2020)
Пержун В. В. - Перспективні дослідження управлінської культури в сфері публічного управління на сучасному етапі (2020)
Савицький В. Т. - Адміністративно-територіальний устрій Хмельницької області за адміністративно-територіальною реформою в Україні 2020 року (2020)
Буканов Г. М. - Проєктно-орієнтована політика екологічного розвитку регіонів України: основні підходи (2020)
Іванова О. В. - Сутність та характеристика фінансового механізму державного управління у сфері фізичної культури і спорту (2020)
Мартиненко О. А. - Напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері забезпечення біобезпеки України (2020)
Марущин Ю. В. - Формування інноваційного механізму соціального партнерства в системі підтримки територіальних громад (2020)
Фенхао Ч. - Формування механізмів професіоналізації кадрів системи публічної служби, Семенець-Орлова І. А. (2020)
Омельчук О. М. - Процедури набуття права власності на землю, Чудик-Білоусова Н. І., Тараненко Л. С. (2020)
Гринько С. Д. - Право власності на землю територіальних громад, Костяшкін І. О. (2020)
Бориславська М. В. - Перехід майна померлої особи у власність публічно-правових утворень (2020)
Бляхарський Я. С. - Місце девелоперського договору серед договорів у будівельній галузі (2020)
Захарчук В. М. - Нерухоме майно як предмет кримінальних правопорушень (2020)
Федорчук О. С. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці докторів філософії в умовах дистанційної освіти (2020)
Персоналії (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Казак Ю. - Гра як спосіб подолання мовного бар’єру здобувачів загальної середньої освіти на уроках з іноземної мови (2021)
Криловець М. - Соціально-виховна робота на уроках географії, Браславська О. (2021)
Gembaruk A. - Pre-service students’ training to teach listening in the english language classroom (2021)
Семчук С. - Використання інформаційних технологій у духовному становленні молодого покоління (2021)
Муковіз О. - Експериментальна перевірка рівня розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи (2021)
Агейкіна-Старченко Т. - Реалізація педагогічних умов формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва, Чорна Н. (2021)
Zahrebniuk Y. - Methods and technologies for professional self-determination of students in the USA, Yalovenko O. (2021)
Коваленко О. - Особливості формування ділової культури в процесі фахової підготовки майбутніх гідів-екскурсоводів, Єрьоменко А. (2021)
Задорожна О. - Інтегративні заняття, як засіб формування мотивів школярів до вивчення хімії (2021)
Коломієць Н. - Моніторинг ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, Резніченко І. (2021)
Кондрацька Г. - Сучасні траєкторії підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, Чепелюк А. (2021)
Олійник Т. - Інструментально-виконавська підготовка студентів музично-педагогічного профілю та її культурно-освітній потенціал: теоретико-практичний аспект, Умрихіна О. (2021)
Сажієнко О. - Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій (2021)
Семчук Б. - Соціалізуючий чинник медіаінформації у становленні молодого покоління (2021)
Чжан С. - Особливості педагогічної технології професійного самовизначення особистості хореографа під час фахової підготовки (2021)
Холод І. - Діагностика якості отримання післядипломної освіти педагогічними працівниками (2021)
Шаповал Л. - Зв’язок теорії і практики в курсі біології 6-го класу як умова реалізації компетентнісного підходу до навчання (2021)
Кучер Г. - Рецензія на навчально-методичний довідник "Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами" (2020) (2021)
Коляда Н. - Рецензія на довідник "Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти черкащини крізь призму інклюзивного туризму" (2020) (2021)
Заборовський В. В. - Деякі проблемні аспекти застосування інституту притримання як засобу забезпечення виконання зобов’язань, Стойка А. В. (2017)
Стоянова Т. А. - Науково-практичний аналіз цивільної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій у світлі прийняття нового Цивільного процесуального кодексу, Іліопол І. М. (2017)
Чомахашвілі О. Ш. - Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торгові марки (2017)
Яценко С. С. - Становлення житлового законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2017)
Гарагонич О. В. - Припинення господарської правосуб’єктності акціонерних товариств шляхом реорганізації (2017)
Павличенко Д. П. - Практичні аспекти розмежування прав і законних інтересів учасників товариств та третіх осіб під час реорганізації товариств (2017)
Федорова Т. C. - Форми судового контролю в господарському судочинстві (2017)
Цвєтов Д. А. - Деякі проблемні аспекти створення товариства з обмеженою відповідальністю шляхом заснування (2017)
Дараганова Н. В. - Поняття дозвільної системи як засобу забезпечення управління охороною праці в Україні (2017)
Любчик О. А. - Особливості правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства (2017)
Пожарова О. В. - Охорона материнства як інститут трудового права (2017)
Черноус С. М. - Ґенеза правового регулювання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (2017)
Бондар В. В. - Загальні засади правового регулювання раціонального використання природних ресурсів в Україні та Європейському Союзі (2017)
Джерелій В. В. - Формування правових засад забезпечення охорони навколишнього природного середовища в містах (2017)
Дідиченко М. А. - До питання пенсійного забезпечення суддів в умовах пенсійної реформи в Україні (2017)
Кошеленко К. В. - Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу як елемент механізму захисту права на безпечне навколишнє природне середовище (2017)
Аганіна А. О. - Правові засоби вирішення екологічних проблем в Україні (2017)
Берназюк О. О. - Проблема наукового визначення поняття цифрових технологій у праві (2017)
Біліченко В. В. - Підготовка працівників національної поліції України в умовах євроінтеграції: міжнародний досвід (2017)
Веклич В. О. - Специфіка завдань і функцій правоохоронних органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби з корупцією в Україні (2017)
Ворон Д. Л. - Адміністративна діяльність з надання послуг у сфері вищої освіти (2017)
Городецька І. А. - Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні (2017)
Давиденко О. О. - Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень (2017)
Діордіца І. В. - Методологія дослідження кібербезпекової політики: кібернетичний підхід (2017)
Іванський А. Й. - Фінансові послуги: стан законодавчого регулювання в Україні та перспективи гармонізації до законодавства ЄС (2017)
Ігнацевич Ю. Г. - Видалення із зали судового засідання як захід процесуального примусу в адміністративному судочинстві, Нечипорук Ю. М. (2017)
Греца Я. В. - Податкові системи Франції та Швеції: аналіз основних особливостей та можливість їх запозичення для України, Когут М. Г. (2017)
Кульчій І. О. - Особливості та проблеми правового регулювання доступу до публічної інформації в України (2017)
Мельник О. Д. - Окремі питання здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення за ст. 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2017)
Мельник Ю. О. - Детермінанти формування системи правового регулювання податкового планування міжнародних корпорацій (2017)
Москаленко С. І. - Класифікація адміністративних правопорушень у галузі цивільної авіації (2017)
Мушенок В. В. - Фінансово-правові засади регулювання еколого-аграрних відносин в Україні (2017)
Панова Н. С. - Політична неупередженість державного службовця як гарантія ефективності та стабільності державної служби (2017)
Пашинський В. Й. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення оборони України: поняття та класифікація (2017)
Поліщук Я. В. - Фактори, що впливають на визначення ставки податку і збору (2017)
Раімов Р. І. - Практика Європейського суду з прав людини щодо визначення меж поняття "публічний інтерес" (2017)
Сливка М. М. - Окремі аспекти адміністративної відповідальності у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Тильчик В. В. - Адміністративно-правове забезпечення сервісного обслуговування платників податків, Чичилюк В. С. (2017)
Хмель А. - Розвиток іспансько-британських відносин після Першої світової війни (на шпальтах іспанських і радянських газет), Біліченко Л. (2019)
Міронова І. - Радянська Україна: ілюзія історичної суб’єктності, Бурянник А. (2019)
Белінська Т. - Еволюція публічної дипломатії та іміджу Швеції (40-90-ті роки ХХ ст.), Вовчук Л. (2019)
Габро І. - Особливості непальсько-пакистанських відносин у ХХ – на початку ХХІ століття, Кабачек Є. (2019)
Данильян О. - Інформаційне суспільство: амбівалентність динаміки розвитку, Дзьобань О. (2019)
Соловйова А. - Етапи розвитку концепцій суспільства споживання, Сироватка А. (2019)
Поліщук І. - Народний Рух України: причини виникнення та наслідки діяльності (2019)
Городня Н. - Нормалізація і розвиток американсько-в’єтнамських відносин у 1990-ті рр., Підберезних І. (2019)
Звездова О. - Історичні передумови виникнення та становлення квазідержавних утворень на Сході України (2019)
Ржевська Н. - Моделі реінтеграції окупованих територій: світовий досвід та український варіант (2019)
Калиновський Ю. - Спроможна територіальна громада як фундамент вітчизняного державотворення (2019)
Шевчук О. - Концепт війни та миру у промовах Дональда Трампа та Володимира Зеленського, Кравченко О. (2019)
Дудко І. - Росія в контексті зовнішньополітичної стратегії США: політико-дескриптивний аналіз постбіполярних часів (2019)
Худолій А. - Кібербезпека: сучасні виклики перед Україною (2019)
Тихоненко І. - Участь Арабської Республіки Єгипет у протидії тероризму на Близькому Сході за президентства А. Ф. ас-Сісі, Христодорова Ю. (2019)
Біліченко Л. - Діяльність місцевої поліції на Півдні України у період німецько-румунської окупації (1941-1944 рр.) (2020)
Становська В. - Українці у німецьких млинах смерті (1941-1944 рр.) (2020)
Міронова І. - Формування та діяльність "СМЕРШ" у 1943-1946 рр., Черничко Л. (2020)
Мащенко В. - Реформування Ради Безпеки ООН у період однополярності (1991-2001 рр.) (2020)
Хмель А. - Еволюція ставлення іспанців до ЄЕС-ЄС (2020)
Габро І. - Проблеми торговельно-економічних відносин КНР і Нігерії на початку ХХІ століття, Акопов А. (2020)
Шевчук О. - Особливості вступу Хорватії до НАТО, Ворчакова А. (2020)
Khudoliy A. - Geopolitical and regional considerations: US, China and, Russia: partners or competitors? (2020)
Богданова Т. - Арктичний регіон у зовнішній політиці США за адміністрації Д. Трампа, Черевко А. (2020)
Звездова О. - Еволюція публічної дипломатії НАТО, Мокряк А. (2020)
Тихоненко І. - Конфліктогенність афгансько-пакистанських відносин за президентства А. Гані, Уранова В. (2020)
Котляр Ю. - Інформаційні технології в бізнес-архіві, Пустовойтенко В. (2020)
Вовчук Л. - Витоки та ідейна основа проекту "Велика Албанія", Сирбу О. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського