Мандзюк Р. С. - Трансформація дискурсу історичної пам’яті в прозі Карсон МакКалерс (2019)
Назаренко Н. І. - Метанаратив про письменників та літературу в романах П. Акройда, Дегерменджи А. Д. (2019)
Смушак Т. В. - Роль та функції порівнянь у новелах Ірен Немировськи "Глядач", "Через обставини" (2019)
Chernova Yu. V. - Timothy Findley and Alice Munro as diamonds of Canadian literature (2019)
Шулик П. Л. - Между социализмом, иудаизмом и феминизмом (женщина и коллектив в израильской женской литературе) (2019)
Дмитрієва І. В. - Особливості п’єси-палімпсесту (на матеріалі П’єси Керіл Черчіл "Скрайкер") (2019)
Дроздовський Д. І. - Економічне й ідеалістичне як модуси дійсності в постпостмодерністському романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: спроба марксистської критики (2019)
Азарова Л. Є. - Використання мультимедійних технологій у вивченні фразеологізмів на заняттях з української мови як іноземної, Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. (2020)
Bobro M. P. - The concept life in Ukrainian national linguistic worldview as represented by universal images (2020)
Бутко С. Г. - "Висота" у староукраїнській мовній картині світу (2020)
Вінтонів Т. М. - Конотативні вияви імперативних висловлень у сучасній лінгвістиці, Романюк Л. В. (2020)
Вітюк В. В. - Структурування правописного матеріалу української мови сучасними графічними організаторами (2020)
Гайдук Н. А. - Принципи побудови фреймово-польової моделі базових політичних концептів, Кудлай В. О. (2020)
Голі-Оглу Т. В. - Лексико-граматична категорія руху та її реалізація в художньому україномовному тексті, Півень Н. М. (2020)
Дьолог О. С. - Лексичні англіцизми як особливість сучасної мовної моди (2020)
Єрмоленко С. І. - Специфічні форми вокатива в дитячих колискових піснях (2020)
Кабиш М. Ю. - Стилістичні функції засобів звукопису мови прозових творів Олександра Довженка (2020)
Кекало Ю. В. - Мовна асиметрія і стереотипізація в конфлікті між особами різної статі (2020)
Кулібаба М. О. - Лексико-семантична група "Горизонтальні повітряні течії": складники та їх функціонування (2020)
Купіна І. О. - Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням "граничність Інтенсивності дій людини" (2020)
Левун Н. В. - Фразеологічні одиниці в мові роману Ліни Костенко "Маруся Чурай", Степаненко О. К. (2020)
Левченко Т. М. - Запозичення в молодіжному сленгу (на матеріалі українських засобів масової комунікації) (2020)
Мірошниченко І. Г. - Прагматичні особливості стилістичних фігур у стислих текстах українського мас-медійного дискурсу (2020)
Пачева В. М. - Морфологічні особливості українських запорізько-надазовських говірок (2020)
Поздрань Ю. В. - Сучасні тенденції в методиці викладання української мови за професійним спрямуванням, Зозуля І. Є., Франчук Н. Л. (2020)
Романюк І. А. - Рефлекси індоєвропейського префікса apo*- у класичних мовах (2020)
Самойленко В. В. - Специфіка використання демінутивів у сучасних творах для дітей (2020)
Самойленко О. В. - Особливості української медичної термінології (2020)
Скрипник Н. І. - Формування мовленнєвої компетентності майбутнього педагога у процесі вивчення української фразеології (2020)
Хомчак О. Г. - Когнітивні компоненти концепту гроза в буденній свідомості студентів, Волкова І. В. (2020)
Чубань Т. В. - Форми вираження присудків у сучасній українській мові (на матеріалі повісті "Чернець і князь" Юрія Хорунжого), Кардаш Л. В. (2020)
Юрчак Г. М. - Застосування технології розвитку критичного мислення студентів під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2020)
Лісовська Р. К. - Особливості реферування в аспекті алгоритмічного узагальнення, Ричка Т. І. (2020)
Опашнюк Н. К. - Характерні риси ідіостилю Г. Шевальє (на матеріалі роману "Clochemerle") (2020)
Suvorova S. A. - Composition and general characteristics of text categories, Chyghykova I. V., Halchenko I. O. (2020)
Тарасюк І. В. - Особливості моделювання лінгвокультурного типажу bobo parisien (2020)
Isayeva R. - Functions of introductory constructions in the literary text in Azerbaijan language (2020)
Киор В. И. - Этнолингвистическое декодирование некоторых обрядовых терминов греков Приазовья (2020)
Тімкова Т. М. - Специфіка вербалізації концепту дощ у турецькій мовній картині світу (2020)
Ларченко Д. І. - Фразеологічний склад індонезійської мови (2020)
Бенькевич Г. А. - Особливості функціонування латинських фразеологізмів як носіїв змісту поняття "любов" (2020)
Zapotichna R. A. - Alternative methods of teaching foreign languages at higher education establishments with specific training conditions, Romanyuk O. M. (2020)
Телеки М. М. - Функції топоніма як компонента термінологічного словосполучення, Синиця В. Г. (2020)
Блог головного редактора (2021)
Kolechkov D. - Analysis of the competitiveness of the construction complex of the northern regions (2021)
Rasulev A. - Economical retrospective of development of vertical specialization theory, Shomurodov T. (2021)
Shishelov M. - Innovative development of the forest complex of the republic of Komi: status and prospects (2021)
Калінеску Т. В. - Удосконалення обліку та оподаткування фінансово-кредитних установ, Перепелиця Ю. Г. (2021)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-відповідальні аспекти адміністрування податків: важелі протидії ухиленню від оподаткування, Мартиненко К. Р. (2021)
Решетнікова І. Л. - Трансформація функцій і структур маркетингу підприємств в умовах цифрової економіки (2021)
Середа О. О. - Корпоративні облігації як джерело розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання (2021)
Ivanov V. - Food security: north-arctic specifications (2021)
Sidorov V. - Spatial factors of assessment of comfort of the urban environment of a large city, Sitnikov P. (2021)
Popova L. - Regional features of the mortality structure of the population, Zorina E., Sukhoveenko N. (2021)
Makrak S. - Development of scientific provisions of fair price formation in the Republic of Belarus, Tsiatsiorkina A., Koсhnovich I. (2021)
Зеленко О. О. - Сучасні виклики сфери гостинності України (2021)
Новини науки та практики (2021)
Редакційна колегія рекомендує (2021)
Рецензенти (2021)
Вимоги до оформлення (2021)
Вхідні відомості (2021)
Польовий В. М. - Винесення та повернення основних елементів живлення з продукцією ячменю (Hordium vulgare L.) на провапнованому дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. (2021)
Короткова І. В. - Вплив стимуляторів росту на продуктивність сортів ячменю ярого, Горобець М. В., Чайка Т. О. (2021)
Бараболя О. В. - Вплив попередників і строків сівби пшениці озимої на зимостійкість та ураженість фітопатогенами, Ляшенко В. В., Доронін С. М., Полежак Є. Ю. (2021)
Польовий А. М. - Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу України, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2021)
Гангур В. В. - Ефективність мікродобрив за обробки насіння та листкового підживлення посівів пшениці озимої, Кочерга А. А., Пипко О. С., Лень О. І. (2021)
Лень О. І. - Вплив системи удобрення та основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів кукурудзи, Тоцький В. М., Гангур В. В., Єремко Л. С. (2021)
Іванова І. Є. - Формування фонду вітаміну С у плодах черешні під впливом погодних чинників, Сердюк М. Є., Тимощук Т. М., Маренич М. М. (2021)
Білявська Л. Г. - Сучасний стан насінництва жита озимого в Україні, Білявський Ю. В. (2021)
Марініч Л. Г. - Порівняльна оцінка ефектів загальної комбінаційної здатності зразків стоколосу безостого методом полікросу та діалельного аналізу за елементами кормової та насіннєвої продуктивності, Бараболя О. В., Кавалір Л. В. (2021)
Іщенко В. А. - Вплив застосування регуляторів росту на урожайність та формування елементів продуктивності рослин ячменю ярого в умовах степової зони України (2021)
Єрашова М. В. - Формування елементів структури врожайності різних сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування (2021)
Крамарьов С. М. - Зміни агрофізичних властивостей чорнозему звичайного за довготривалого землекористування та економічне стимулювання їх відновлення, Бандура Л. П., Артеменко С. Ф., Крамарьов О. С., Писаренко П. В. (2021)
Ярчук І. І. - Технологічні якості та урожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування біологічно активних препаратів, Мельник Т. В., Черних С. А. (2021)
Рожко І. І. - Вплив біометричних показників рослин на врожайність біомаси інтродукованих малопоширених енергетичних культур, Дьомін Д. Г., Кулик М. І. (2021)
Писаренко П. В. - Наукові засади формування регіональної адаптивної стратегії управління гідросистемою (на прикладі р. Ворскли в межах Полтавської області), Самойлік М. С., Тараненко А. О., Цьова Ю. А., Приставський М. М. (2021)
Писаренко П. В. - Удосконалення регулювання евтрофікації водних об’єктів за допомогою біологічних методів, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Середа М. С., Корчагін О. П. (2021)
Усенко С. О. - Історичні аспекти та перспективи розвитку козівництва в Україні, Васильєва О. О., Кравченко О. І., Шаферівський Б. С., Карунна Т. І., Желізняк І. М., Карбан Ю. В. (2021)
Халак В. І. - Мінливість та асоціативний зв’язок деяких біохімічних показників сироватки крові і фізико-хімічних властивостей м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи, Гутий Б. В., Ільченко М. О., Смислов С. Ю. (2021)
Шостя А. М. - Вплив кормової добавки "Гумілід" на відтворювальну здатність свиноматок, Павлова І. В., Усенко О. О., Мороз О. Г., Слинько В. Г., Краснощок О. О., Літвінов П. Ю. (2021)
Усачова В. Є. - Градація адаптаційних здатностей свиней різних генотипів залежно від технологічних умов, Мироненко О. І., Поліщук А. А., Слинько В. Г., Волощук М. В. (2021)
Крамаренко О. С. - Неінфекційні фактори, що впливають на смертність поросят до відлучення, Крамаренко С. С. (2021)
Шостя А. М. Сябро А. С. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників під час вживання різних кормових добавок, Ковальчук І. І., Краснощок О. О. Чухліб Є. В., Березницький В. І. (2021)
Безпалий І. Ф. - Біотехнологічні чинники етології бджіл під час збирання нектару, Постоєнко В. О., Поліщук А. А. (2021)
Кручиненко О. В. - Порівняння копроовоскопічних методів діагностики В. Н. Трача, МакМастера й Міні-Флотак у разі ураження курей Ascaridia galli та Trichostrongylus tenuis (2021)
Михайлютенко С. М. - Динаміка живої маси гусенят за амідостомозу в гусей, Жулінська О. С. (2021)
Прийма О. Б. - Діагностична ефективність удосконаленого способу лабораторної діагностики стронгілятозів органів травлення кіз (2021)
Киричко О. Б. - Застосування розчину Полтавського бішофіту для профілактики ентероінфекцій та формування колострального імунітету телят, Киричко Б. П., Тітаренко О. В., Сидоренко В. В. (2021)
Люлін П. В. - Структурна біорізноманітність паразитоценозів кишкового каналу індиків Східного регіону України, Богач М. В. (2021)
Кулинич С. М. - Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій сечового міхура у дрібних тварин, Дехнич І. С., Звенігородська Т. В. (2021)
Касяненко О. І. - Клініко-епізоотичні особливості перебігу ектопаразитозів у великої рогатої худоби, Рисований В. І. (2021)
Стародуб Є. С. - Дезінвазійні властивості сучасних дезінфікуючих засобів відносно яєць нематод Trichostrongylus tenuis (2021)
Нагорна Л. В. - Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів водоплавної птиці в господарствах Сумської області (2021)
Локес-Крупка Т. П. - Рентгенологічне дослідження собаки за наявності розширеного стравоходу (клінічний випадок), Канівець Н. С., Каришева Л. П., Соболєва О. Д., Обідний Я. Р. (2021)
Самойленко Т. В. - Про ударну взаємодію падаючого зерна пшениці на жорстку бетонну основу силосу, Арендаренко В. М., Антонець А. В., Кошова О. П. (2021)
Іванов О. М. - Теоретично-імовірнісний підхід до оцінки рівня травмування зерна при транспортуванні, Сімонов К. В. (2021)
Костенко О. М. - Методика статистичного аналізу, короткострокового прогнозування травматизму та шляхів його профілактики в агроінженерії, Лапенко Т. Г., Опара Н. М., Дудник В. В., Шпилька М. М., Дрожчана О. У. (2021)
Дудніков А. А. - Способи відновлення деталей сільськогосподарських машин, Дудніков І. А., Дудник В. В., Бурлака О. А. (2021)
Бедратюк Л. П. - Диференцiювання та тотожностi для многочленiв Чебишова, Луньо Н. Б. (2021)
Єгорченко І. A. - Диференціальні інваріанти, прихована та умовна симетрія (2021)
Jedynak R. - Distributions of zeros and poles of N-point Padé approximants to complex-symmetric functions defined at complex points, Gilewicz J. (2021)
Imomov A. - On application of slowly varying functions with remainder in the theory of Markov branching processes with mean one and infinite variance, Meyliyev A. (2021)
Kashuri A. - Some new bounds оf Gauss–Jacobi аnd Hermite–Hadamard type integral inequalities, Ramosaçaj M., Liko R. (2021)
Önder Z. - Tauberian conditions under which convergence follows from the weighted mean summability and its statistical extension for sequences of fuzzy number, Çanak İ. (2021)
Романюк А. С. - Оцінки апроксимаційних характеристик і властивості операторів найкращого наближення класів періодичних функцій у просторі B1,1, Янченко С. Я. (2021)
Ткачук М. В. - Аналог теореми Меньшова–Трохимчука для моногенних функцій у тривимірній комутативній алгебрі, Плакса С. А. (2021)
Chen C. - New characterizations for differences of composition operators between weighted-type spaces in the unit ball (2021)
Заболоцький М. В. - Про одну властивість характеристики Неванлінни, Заболоцький Т. М. (2021)
Maheshwari S. - A note on units in FqSL(2,Z3), Sharma R. K. (2021)
Пасінович І. І. - Продуктивність праці: підходи до оцінювання в світлі сучасних глобальних викликів, Старко І. Є. (2020)
Nosova O. - Business relations under transformation influences, Nosova T. (2020)
Круглякова В. В. - Місцеві позики як інструмент поповнення доходів місцевих бюджетів, Іщенко В. А. (2020)
Кушнір С. О. - Іпотечне кредитування в Україні: аналіз факторів впливу та шахрайських схем, Бугайова А. Ю. (2020)
Швайко М. Л. - Сучасні тенденції фінансів домогосподарств України (2020)
Демчишак Н. Б. - Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств України, Щуревич О. І., Бавдик Я. О. (2020)
Ziankova I. - Global energy security and international economic development, Yaryhina H., Rabih S. S. (2020)
Яковенко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів: глобальні особливості та наслідки для України (2020)
Stankiewicz-Mróz A. - Employment of polish students during the COVID-19 pandemic, Jarominek N. (2020)
Вахович І. В. - Фактори, що впливають на вартість інжинірингових послуг в будівництві, Дем’яненко О. О. (2020)
Литовченко О. Ю. - Структурно-функціональна модель антикризового фінансового управління підприємством, Топоркова О. В. (2020)
Масленнікова О. В. - Генетичний алгоритм для розподілу маршрутів доставки, Осташев Д. О. (2020)
Дейнека М. О. - Соціально-економічний розвиток, диференціація доходів та релігійність населення: емпіричний аналіз зв’язків (2020)
Kalashnikov S. - Interpersonal trust and socio-demographic indicators: analysis of World Values Survey data (2020)
Калашніков С. К. - Інвестиційний аналіз Coca Cola Hellenic Bottling Company, Луценко Р. Р. (2020)
Остання сторінка (2020)
Борзих О. І. - Методики проведення феромонного моніторингу шкідників плодового саду з рядів Lepidoptera та Hemiptera, Ткаленко Г. М., Киричук І. В., Челомбітко А. Ф. (2020)
Андрійчук Т. О. - Обмеження поширення латентної форми фомозу картоплі із застосуванням біофунгіцидів, Скорейко А. М., Лісничий В. Б. (2020)
Борзих О. І. - Моніторинг регульованих карантинних шкідників лісу ряду Lepidoptera за допомогою пасток, Сікура О. А., Гунчак В. М., Соломійчук М. П. (2020)
Борзих О. І. - Контроль хвороб і шкідників картоплі за використання сучасних інсекто-фунгіцидних протруйників, Шита О. В., Сергієнко В. Г., Ткаленко Г. М. (2020)
Власова О. Г. - Антирезистентна система захисту рослин від шкідливих членистоногих, Секун М. П., Зацеркляна М. Д. (2020)
Джам М. А. - Ефективність сучасних фунгіцидів проти альтернаріозів томатів, Михайленко С. В. (2020)
Зеля А. Г. - Виявлення нових осередків поширення карантинних органiзмів — ґрунтових збудників хвороб картоплі, Сухарева Р. Д., Зеля Г. В., Нікорюк М. Г., Кувшинов О. Я. (2020)
Іванова Т. В. - Визначення біологічної ефективності мікробної трансформації органічних речовин печеричних субстратів за використання біодеструкторів та їх значення як органічного добрива рослин, Підмаркова К. А., Патика М. В., Грузінський С. Ю., Чабанюк Я. В. (2020)
Клечковський Ю. Е. - Чисельність та шкідливість фітофагів у насадженнях персика в умовах Південного Степу України, Юдицька І. В. (2020)
Крим І. В. - Лабораторне визначення ураження сортів картоплі бурою бактеріальною гниллю (2020)
Круть М. В. - Інновації з наукового забезпечення селекції зернових культур на стійкість проти хвороб та шкідників (2020)
Кудла В. В. - Хімічний захист цибулі ріпчастої від фітофагів у Правобережному Лісостепу України, Ткаленко Г. М., Ігнат В. В. (2020)
Мельник А. Т. - Дослідження ефективності застосування біологічних препаратів в обмеженні шкідливості альтернаріозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Кирик М. М. (2020)
Паламарчук А. В. - Видовий склад шкідливої ентомофауни посівів сої в умовах рисових чеків, Стригун О. О., Дудченко Т. В. (2020)
Скорейко А. М. - Ефективність фунгіцидів проти бурої плямистості на горіху волоському в Західному Лісостепу України, Андрійчук Т. О., Білик Р. М. (2020)
Соломійчук М. П. - Формування біокомплексів на основі бактерій Pseudomonas fluorescens та речовин стимулюючої природи для обмеження розвитку шкідливих організмів картоплі (2020)
Чумак П. Я. - Стан та перспективи захисту рослин від шкідників в умовах мегаполіса, Вигера С. М., Стригун О. О., Гончаренко О. М., Аньол О. Г. (2020)
Яновський Ю. П. - Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від попелиці червоногалової, Суханов С. В., Крикунов І. В., Фоменко О. О. (2020)
Правила для авторів (2020)
Содержание (1988)
Близниченко В. Б. - Племенная работа с красным степным скотом в хозяйствах Украины (1988)
Пелехатый Н. С. - Влияние инбридинга на племенные и продуктивные качества черно-пестрого скота (1988)
Пилипенко Л. А. - Продуктивность и взаимосвязь между основными компонентами молока у коров, полученных при разных вариантах подбора, Мушкарев В. Н., Яковенко Л. В. (1988)
Близниченко В. Б. - Селекция создаваемых пород молочного скота, Буркат В. П., Ефименко М. Я., Хаврук А. Ф. (1988)
Данильченко Л. И. - Экстерьерно-конституциональные особенности крупного рогатого скота различного направления продуктивности (1988)
Гавриленко Г. Н. - Сравнительная оценка методов контроля жирномолочности коров за лактацию (1988)
Серокуров В. М. - Моделирование отбора коров и прогнозирование удоя за отрезки лактации и 305 дней в стадах молочного скота (1988)
Колта М. Н. - Использование ЭВМ для расчета оптимальных вариантов интенсивности отбора коров в стадах Львовской области (1988)
Зубец М. В. - Направление селекции в мясном скотоводстве на Украине, Чиркова О. П., Шевченко В. И. (1988)
Тимченко А. Г. - Некоторые аспекты создания типов мясного скота с использованием абердин-ангусов (1988)
Шеремета В. И. - Морфомеханические особенности бедренной кости бычков разных типов создаваемой на Украине мясной породы, Угнивенко А.Н. (1988)
Петренко И. П. - Модели повторения потомством генотипа общего предка при тесных инбрuдингах, Харченко П. А., Петренко А. П. (1988)
Вельможный Б. Н. - Результаты использования метода трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота в производственных условиях, Дмитраш Н. А., Герасименко М. А. (1988)
Гузев И. В. - Качество молозива коров в зависимости от пола приплода, Герасимчук А. В. (1988)
Песоцкий В. В. - К вопросу о месте введения спермы в половой тракт при осеменении суперовулированных коров и телок, Исаченко В. В. (1988)
Савчук Д. И. - Влияине условий выращивания на качество племенных бычков, Майборода Н. Н. (1988)
Семенченко Н. Л. - О способах определения охоты у самок крупного рогатого скота (1988)
Яцун А. С. - О раннем использовании быков-производителей, Дородько М. Р. (1988)
Руженський М. М. - Модернізація зайнятості населення: зміст та пріоритети, Руженський М. М. (2021)
Третяк А. М. - Наукова гіпотеза трактування землевпорядкування як соціально-економічної інституції, Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. (2021)
Вініченко О. М. - Перспективи впровадження галузі хедж-фондів в Україні, Грибкова М. А. (2021)
Згурська О. М. - Концептуальна характеристика категоріального апарату "диверсифікація діяльності підприємства", Ващенко О. О., Гужавіна І. В. (2021)
Сазонець І. Л. - Пріоритетність змін індивідуального характеру трансформації праці в постіндустріальному суспільстві, Саленко А. С. (2021)
Власенко О. П. - Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти, Тарасович Л. В., Буднік О. М. (2021)
Клименко І. С. - Інтелектуальний капітал і ринок інтелектуальної власності в умовах інформаційної економіки: проблеми ідентифікації та оцінки, Тарануха О. М., Журавель О. В. (2021)
Бабікова К. О. - Системний підхід до еколого-економічного забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму (2021)
Цимбалюк А. В. - Податково-правові та економіко-екологічні важелі управління екологізацією виробництва в Україні, Цимбалюк С. Я. (2021)
Грибовська Ю. М. - Управління нематеріальними активами — складова інформаційного забезпечення менеджменту, Ходаківська Л. О., Кононенко Ж. А. (2021)
Гафаров Н. Дж. - Комплексная оценка факторов, определяющих динамику цен на агропродовольственном рынке (2021)
Сеидов Э. Ч. - Пути совершенствования механизма воздействия налоговой системы на социально-экономическое развитие страны (2021)
Буниат-заде Аян Юсиф кызы - Сравнительный анализ особенностей моделей инновационного развития стран Запада и Азиатско-тихоокеанского региона (2021)
Татарин Н. Б. - Недержавні пенсійні фонди: модернізація, тенденції та проблеми розвитку в Україні, Ковальчук Ю. В., Цюник С. І. (2021)
Прокопець Л. В. - Електронний документообіг в Україні, Сторцун К. М., Чуса Г. І. (2021)
Олійник Т. І. - Еволюція підприємницької активності: суспільно-економічний аспект становлення та розвитку (2021)
Витвицька У. Я. - Оцінка ефективності соціальних інвестицій (2021)
Коненко В. В. - Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств, Гайденко С. М., Соколов Д. В. (2021)
Бугров О. В. - Синергетична модель розвитку у контексті фінансових аспектів корпоративного управління, Бугрова О. О., Лук'янчук І. О. (2021)
Блохін П. В. - Сучасні економічні та соціальні передумови миробудівництва у напрямі забезпечення економічної безпеки (2021)
Воробйова Ю. М. - Каталізатори та деструктори розвитку інноваційного підприємництва в Україні (2021)
Хомутенко А. В. - Інституційні особливості громадського фінансового контролю в Україні, Хомутенко В. П. (2021)
Кіндзерський Ю. В. - Індустріальна дивергенція України з ЄС та проблеми її подолання (2021)
Могильний О. М. - Земельні відносини України в жорнах глобалізації (2021)
Третяк А. М. - Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії, Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. (2021)
Левків Г. Я. - Соціальна робота як відображення економічної політики в державі, Коваль Г. В., Подра О. П., Леськів Г. З., Бойко О. Т. (2021)
Рощін І. Г. - Ризик-менеджмент комерційних проєктів, Петровська С. І., Тимченко Н. М. (2021)
Гарбар Ж. В. - Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Бондалетова Т. О. (2021)
Демчишак Н. Б. - Вплив фіскальної децентралізації на наповнюваність місцевих бюджетів в Україні в умовах розвитку територіальних громад та цифровізації державних послуг, Тихонька У. Т. (2021)
Сєріков А. В. - Економіко-математичні початки теорії фінансування проєктів державно-приватного партнерства (2021)
Бусарєва Т. Г. - Знаннєва компонента конкурентоспроможності суб'єктів економічних структур (2021)
Чепелюк Г. М. - Кредитно-інвестиційна політика держави у контексті фінансової та економічної безпеки: прикладний аспект (2021)
Височанська М. Я. - Аспекти системного підходу до еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору в контексті транскордонного співробітництва (2021)
Водянка Л. Д. - Трансформація трудового законодавства України в умовах коронакризи, Скуляк В. М., Сторцун К. М., Чуса Г. І. (2021)
Volkova M. - Operational management in the enterprise management system, Troian V. (2021)
Данькевич С. М. - Вуглецевий облік у контексті збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2021)
Пришляк Н. В. - Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив, Паламаренко Я. В. (2021)
Волосюк М. В. - Економічна безпека територіальної громади в системі забезпечення її сталого розвитку, Сіренко І. В. (2021)
Petrenko L. - Pharmaceutical industry's ip problems and perspectives in Ukraine, Kyrylenko V., Tereshchenko Yu. (2021)
Швайко М. Л. - Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобальної економічної кризи, Шевченко Є. С., Тимошенко О. Ю. (2021)
Тимощук О. В. - Імплементація закордонного досвіду регулювання страхової діяльності у вітчизняну практику (2021)
Полюхович М. В. - Експертне опитування як інструмент визначення показників ефективності реалізації конкурентної стратегії розвитку консалтингової компанії (2021)
Архіпова І. М. - Методика аналізу авторських відступів в англійських художніх прозових текстах (2020)
Батринчук З. Р. - Експресивність стилістичної інверсії в сучасному епістолярному дискурсі (2020)
Bezrukov A. V. - Word-building patterns & translatability of neologisms in the modern English newspaper discourse (2020)
Гайденко Ю. О. - Метафора та її різновиди у романах Шарлотти Бінґхем (2020)
Головач Т. М. - Тексти feature в сучасній англомовній газеті: теоретичний аспект (2020)
Громова Н. М. - Лексико-семантичні особливості текстів документів Європейського Союзу (2020)
Гулієва Д. О. - Переклад інтернаціоналізмів і їх видів з англійської мови в неофіційній комунікації (на матеріалі серіалу "Друзі"), Потапова О. В. (2020)
Гуменюк І. Л. - Тональні характеристики інтонації міських динамічних пейзажних описів англомовної прози (2020)
Добровольська О. Я. - Загальні тенденції мовної еволюції у проявах системних властивостей синонімічного ряду (на матеріалі середньоанглійської мови) (2020)
Dolhusheva O. V. - Engaging multiple reading strategies to fiction as a means of fostering EFL students’ interpretative competency (2020)
Дудок А. Р. - Методологічні засади дослідження префіксальних дієслів сучасної англійської мови (2020)
Дудок Х. Р. - Методологія дослідження терміна мобільного звязку (2020)
Єгорова О. І. - Сугестійні прояви нативної реклами на просторах блого- та влогосфер, Дзикович О. В., Коваленко А. Я. (2020)
Ємець Н. О. - Порівняльний аналіз концептуального простору Ego тематичної лінії божественного у творах A. Бредстріт та Д. Левертов (2020)
Єнікєєв Д. С. - Одиниці прагматичного рівня структури мовної особистості (2020)
Зінченко А. В. - Актуалізація расової чутливості у фрагментах сучасного англомовного публіцистичного дискурсу, Вернидуб Г. С. (2020)
Козубська І. Г. - Комунікативно-прагматичні характеристики англомовних наукових статей галузі біомедичної інженерії (2020)
Колісниченко Т. В. - Рекламний дискурс: поняття, ознаки та функції (2020)
Костенко О. Г. - Сучасні англійські неологізми та способи їх перекладу українською мовою (2020)
Краснопольський В. Е. - Формування лінгвосоціокультурної компетенції під час вивчення іноземної мови з використанням вебтехнологій, Тишакова Л. Т. (2020)
Кузьменко А. О. - Особова модель персональної мережі євроанглійських пісенних текстів (2020)
Лелет І. О. - Функціонально-семантичні особливості власного імені (на материалі чарівних казок про Гаррі Поттера) (2020)
Матковська М. В. - Лінгвокогнітивні особливості чоловічого мовлення у творі Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду" (2020)
Морозова Л. І. - Тематика "фемінного" дискурсу в макроструктурі щоденника Паули Модерзон-Бекер (2020)
Naumenko L. P. - Main thematic groups of the contemporary Australian slang, Bilas L. М. (2020)
Окулова Л. О. - Порівняльна характеристика понять "ввічливість" та "етикет" (2020)
Пожарська Н. В. - Комунікативний потенціал дискурсивних маркерів Since та Yet у процесі регулювання референції на мікрорівні (2020)
Полгородник Д. В. - Асоціативний експеримент у дослідженні концепту ірландець (2020)
Полянiчко О. Д. - Компоненти змісту лексичної компетентності майбутніх учителів історії (2020)
Ревенко Є. С. - Сатиричні фейкові новини як феномен сучасного медіапростору (2020)
Редька І. А. - Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В. Стівенса "The Planet on the Table") (2020)
Sydor A. R. - Depiction of electoral nomination in texts of English-language online news, Nanivskyy R. S. (2020)
Ситюк В. В. - Затемнення мотивації та словотвірні конструкції віддієслівних прикметників у сучасній німецькій мові, Кульчицький В. І. (2020)
Хаботнякова П. С. - Реалізація біблійних образів-символів у комісивних та експресивних мовленнєвих актах у містичних трилерах Френка Перетті (2020)
Черник М. В. - Інкорпорація німецькомовних елементів в англомовному романі М. Зузака "Крадійка книжок", Денисенко А. С. (2020)
Chumak L. M. - Linguopragmatic aspects of the process of constructing lexical innovations in modern English media discourse (2020)
Шишко А. В. - Фонетична структура французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми, Комар Л. В. (2020)
Яремчук І. М. - Основні положення синергетики в застосуванні до дискурсу німецькомовної притчі (2020)
Борщовецька В. Л. - Особливості ліпідного обміну у щурів за умов введення бісфенолу та низькорівневого лазерного опромінення, Михальчук Я. Р., Марченко М. М. (2020)
Герасимюк В. П. - Сучасний стан фітопланктону Придунайських озер (2020)
Шевчук Н. Ю. - Вплив ступеня антропогенної порушеності природних степових фітоценозів на їх продуктивність та накопичення мортмаси, Коршиков І. І. (2020)
Моцний І. І. - Створення інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої з ознаками стійкості до фітопатогенів, Молодченкова О. О., Смертенко А. П., Литвиненко М. А., Голуб Є. А., Міщенко Л. Т. (2020)
Чеботар Г. О. - Апробація маркерного аналізу гена TASNRK2.8-А на сортах пшениці м'якої озимої, Олійник О. Є., Лавриненко Ю. О., Чеботар С. В. (2020)
Кулакова І. І. - Фауна вільноживучих нематод української частини гирлової області Дунаю в сучасний період (2020)
Снігірьов С. М. - Таксономічна та еколого-фауністична характеристика сучасної іхтіофауни Одеської затоки, Дністровського передгирлового узмор'я і прибережних вод о. Зміїний, Заморов В. В., Караванський Ю. В., Піцик В. З., Куракін О. П., Абакумов О. М., Люмкіс П. В., Снігірьов П. М., Морозов Ю. В., Квач Ю. В. (2020)
Koвaль I. З - Вплив аргону на дріжджоподібні гриби в умовах кавітації (2020)
Калиниченко Д. О. - Інтегральна оцінка фізичного стану дітей 15–17 років, Щапова А. Ю. (2020)
Калиниченко І. О. - Оцінка показників уваги у дітей дошкільного віку з різним рівнем довільної оперативної пам'яті, Колесник А. С. (2020)
Савчук Г. Г. - Морфометрична характеристика гемоцитів робочих бджіл apis Mellifera L., Язловицька Л. С. (2020)
Матеріали "Біологічної секції Гамовської конференції 2020" (2020)
Сазонець І. Л. - Соціальні детермінанти постіндустріальної економіки в глобальному ландшафті економіки знань М. Полякова, Саленко А. С. (2021)
Молдован О. О. - Сучасні методологічні виклики теорії економічної безпеки держави як самостійної наукової дисципліни (2021)
Китайчук Т. Г. - Актуальні питання обліку малоцінних активів (2021)
Павленко Н. В. - Детінізація економіки України як чинник економічного зростання, Виганяйло С. М., Пилипенко Н. М. (2021)
Полтавська О. В. - Основні тенденції та маркетингові чинники розвитку готельного і ресторанного бізнесу (2021)
Якимчук І. М. - Державний фінансовий контроль в Україні та перспективні напрями його вдосконалення (2021)
Федик М. В. - Макроекономічні наслідки впливу пандемії Covid-19 на світову економіку (2021)
Гарькава В. Ф. - Фінансова стратегія у системі економічної безпеки вітчизняних підприємств на регіональному рівні, Кліщевська А. Ю. (2021)
Сушарник Я. А. - Аналітичний огляд сучасного стану функціонування галузі свинарства (2021)
Курбацька Л. М. - Сучасні форми організації бізнес-процесів: аналітика та оцінка ефективності, Самілик Т. М., Шутько Т. І. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Стратегія економічної інтеграції регіонів (2021)
Гузар Б. С. - Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення (2021)
Михайленко О. Г. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку мінеральної продукції, Краснікова Н. А. (2021)
Назаренко Т. П. - Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції, Франчук І. Б., Вітер С. А. (2021)
Мартинець В. В. - Гендерний підхід в управлінні персоналом організації, Шеремет М. Д. (2021)
Кононов С. О. - Зарубіжний досвід функціонування дорожньої галузі (2021)
Юрків Р. Р. - Інституційні аспекти формування та реалізації фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб'єктів малого підприємництва в Україні (2021)
Abdullayeva K. - Text in different systematic languages and the role of the quotation in the text formation symbols system (2020)
Gasimova I. - Expansion of the simple sentences by means of the verb compounds in French and Azerbaijani (2020)
Давиденко А. О. - Характеристика складних концептивних одиниць та утворень у лінгвістиці (2020)
Лизанец П. Н. - Славянские заимствования в венгерском языке – источник исследования истории праславянских языков (2020)
Михайленко А. В. - Характеристика структурних моделей складних слів-термінів та термінологічних словосполучень економічної та технічної підмов в англійській мові (2020)
Позніхіренко Ю. І. - Принципи номінації в ергонімії (2020)
Yagubov N. - Novelty in the development of lexical units, general use and obsolescence process (2020)
Євтушенко Н. І. - Застосування антонімічного перекладу як перекладацької трансформації у процесі відтворення англомовних текстів ЗМІ українською мовою (2020)
Медведєва А. А. - Засоби реалізації та переклад чорного гумору в кіно (2020)
Нечай Н. В. - Емфатизація мовлення персонажів драматичного тексту в перекладі (2020)
Ходаковська О. О. - Стратегії перекладу англомовного юридичного дискурсу (2020)
Ільченко І. І. - Інсулоніми Великого Лугу Запорозького: семантико-структурний аспект, Ткаченко Н. В. (2020)
Семко Н. М. - Семантична структура англійських термінів-назв машин для механізації тваринницьких господарств, Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. (2020)
Іванова А. О. - Жанрові особливості антиутопії: теоретичний аспект (2020)
Ван Сяоюй - "Психічне неусвідомлене" як ключ до пізнання злочину людини в художній прозі Івана Франка (2020)
Василишин І. П. - Антеїстичні концепти в ліриці Богдана Кравціва (дискурс чужини) (2020)
Кириленко Н. І. - Художня репрезентація етнокультурних кодів у романі Мирослава Дочинця "Горянин. Води господніх русел", Зякун А. О. (2020)
Кірячок М. В. - Український постмодерністський роман: специфіка жанру, Мельник А. О. (2020)
Клейменова Т. В. - Образ учителя на тлі воєнної дійсності в кіноповісті "Повість полум’яних літ" Олександра Довженка та повісті "Танок смерті" Івана Садового (2020)
Кулакевич Л. М. - Скіфська історія в координатах хронофантастики: оповідання О. Слісаренка "Князь Барціла" (2020)
Марченко В. В. - Фольклорні мотиви в сучасній літературній казці (на прикладі творчості Л. Петрушевської) (2020)
Мізінкіна О. О. - "Завойовник Європи" Івана Корсака: психологічні портрети героїв (2020)
Олійник К. В. - Сатира та містерійність як засоби творення "Гарбузової містерії" О. Девлад-Запорожця (2020)
Роздольська І. В. - Літературно-ідеологічні домінанти літературно-критичної постави Луки Луціва у 1920–1930-х роках (2020)
Свириденко О. М. - Роман Ф. Шлегеля "Люцинда" у контексті романтичної теорії поліжанровості (2020)
Черниш А. Є. - Оніричний простір роману С. Процюка "Тотем" (2020)
Самарин А. М. - Проблема абсолюта и целостности личности в римейке Н. Садур "Панночка" (2020)
Фокина С. А. - Пасторальные коннотации ностальгического дискурса Александры Петровой (2020)
Вегеш А. І. - Традиційна поліська антропонімія – джерело творення літературно-художніх антропонімів у романі "Соло для Соломії" Володимира Лиса (2020)
Євчук У. Ю. - Історична пам’ять мешканців прикордоння в романі Лукаша Сатурчака "Галіція" (2020)
Ahmadova P. - Works of art about Imadaddin Nasimi in Azerbaijani poetry (2020)
Babazade Z. - The critical views about the novel "Fatali Fathy” by Chingiz Huseynov (2020)
Huseynova P. - Mammad Saіd Ordubadі’s call for national independence and the ideal of national unity in satirical fiction (2020)
Jafarova M. - The role of Mugam in discovering the spiritual attitudes of students (2020)
Ковальчук Ю. А. - "Роман про митця" в корейській літературі ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Стирнік Н. С. - Ранні оповідання Д.Г. Лоуренса та Дж. Джойса: у пошуках героя і читача (2020)
Коноваленко Т. В. - Химерна й магічно-реалістична проза В. Дрозда та С. Рушді (2020)
Газуда О. М. - Сутнісні ознаки концептуальної метафори в інтердисциплінарному вимірі (2020)
Дроздовський Д. І. - Дискурс реалізмів у сучасній британській теорії літератури (2020)
Болдескул Є. О. - Особливості корейського менталітету в народних казках про дурнів (2020)
Завгородня Д. О. - Аксіологія фольклору як предмет дослідження (2020)
Мацук З. А. - Інформаційне поле ринку цінних паперів (2021)
Тульчинський Р. В. - Стратегічні аспекти формування системи антикризового управління підприємством, Кириченко С. О., Ружицький А. В., Салоїд С. В. (2021)
Кононенко Ж. А. - Сучасний стан та перспективи вкладень довгострокових фінансових інвестицій в Україні, Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. (2021)
Морозова О. С. - Сутність дефініції "економічна експертиза" (2021)
Спринчук Н. А. - Орієнтовна потреба в інвестиціях для забезпечення оптимальних технологій заготівлі та зберігання кормів (2021)
Прокопишин О. С. - Система антикризового управління як підгрунтя попередження кризових явищ на підприємствах (2021)
Нараєвський С. В. - Посилення конкурентних позицій країн азії на світовому автомобільному ринку (2021)
Тульчинська С. О. - Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства, Солосіч О. С., Чорній В. В. (2021)
Балицька М. В. - Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків, Бровенко К. С. (2021)
Гусейнова Э. И. - Оценка влияния международной мобильности трудовых ресурсов на повышение производительности труда (2021)
Исмаиллы А. Р. - Основные тенденции формирования региональных экономических союзов на геоэкономическом пространстве европы (2021)
Бедій Н. І. - Сегментація ринку продукції в контексті сучасних тенденцій споживчої поведінки (2021)
Олійник В. В. - Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Казарян Г. Г., Щербата М. Ю. (2021)
Орлова Н. С. - Цифрові компетентності лідера на державній службі, Шляхтіна Г. В. (2021)
Потеряйко С. П. - Проблеми державного управління цивільним захистом щодо забезпечення державної безпеки України (2021)
Євдокимов В. В. - Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму, Супрунова І. В., Лисак С. П. (2021)
Карковська В. Я. - Створення інфраструктури фінтех продуктів: чинники, ризики, Лукашевська У. Т. (2021)
Цимбаленко Я. Ю. - Роль елементів антикорупційного менеджменту в становленні бренду закладів вищої освіти (2021)
Динник І. П. - Роль громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-19 (2021)
Малонога С. О. - Публічне управління екстреною медичною допомогою в кризових ситуаціях: формування системи реагування (2021)
Целуйко О. І. - Особливості державного регулювання фінансової безпеки, як фактора забезпечення національних інтересів держави (2021)
Дейдей Д. М. - Модернізація організаційно-правового механізму реалізації виборчого права громадян в Україні (2021)
Охріменко І. В. - Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації, Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. (2021)
Резнікова Н. В. - Вплив конкуренції інфраструктурних проєктів США та КНР на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються: боргові, технологічні і фінансові важелі тиску на сталий розвиток, Панченко В. Г., Іващенко О. А. (2021)
Бобровська О. Ю. - Публічно-приватне партнерство як генератор економічного розвитку регіонів України (2021)
Соколюк С. Ю. - Вплив регуляторних механізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій, Бечко П. К., Чернега І. І., Пташник С. А. (2021)
Третяк А. М. - Стратегічні напрями земельної політики в Україні до 2030 року, Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О., Третяк Н. А. (2021)
Шахно А. Ю. - Людиноцентрична складова інноваційно-інвестиційного розвитку гірничодобувного регіону, Паустовська Т. І., Кравчук Л. М., Лашкун Г. А. (2021)
Горин В. П. - Проблеми бюджетного фінансування та перспективи застосування інструментів фандрайзингу у системі вищої освіти України, Коваль С. Л. (2021)
Косова Т. Д. - Поведінковий підхід до регулювання економічних процесів на валютному ринку та їх моделювання, Терещенко О. В. (2021)
Гражевська Н. І. - Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз, Чигиринський А. М. (2021)
Войтко С. В. - Критичний аналіз вітчизняних наукових доробок у економіко-екологічних дослідженнях, Мазанко Т. О. (2021)
Фурдичко О. І. - Стан розвитку природокористування в лісівництві дла України: державні й регіональні проблеми щодо вдосконалення раціональності використання землі для вирощування лісу, Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М. (2021)
Юркевич О. М. - Чинники еволюції ісламської економічної доктрини в контексті розвитку міжнародних фінансів, Залізнюк В. П., Субочев О. В. (2021)
Дергач А. В. - Механізм управління діяльністю стартапів, Дюгованець О. М., Гончар Г. П. (2021)
Ткачик Ф. П. - Архітектоніка міжбюджетних трансфертів та їх вплив на фінансову самостійність регіонів (2021)
Пивовар П. В. - Трансформація як соціально-економічний феномен (2021)
Ожелевська Т. С. - Економічна теорія та економічна реальність України: інституційна пастка (2021)
Пилипенко Н. М. - Напрями застосування принципів поведінкової економіки при проведенні бюджетно-податкової політики в Україні, Пилипенко В. В. (2021)
Ворсовський О. Л. - Шляхи реформування і функціонування системи вищої освіти країни та управління якістю в закладах (2021)
Максимчук І. А. - Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам підприємства: виклики пандемії COVID-19, Сорока Л. М. (2021)
Мельник К. М. - Інструменти візуалізації страхової діяльності, Улянич Ю. В. (2021)
Гордєєва І. О. - Дослідження тісноти зв'язку між експлерентною стратегією та фазами життєвого циклу організації (2021)
Кобеля З. І. - Реінжиніринг комунікативної та організаційно-економічної систем засобами діджиталізації за умов детермінованості зовнішнього середовища, Ксьондз С. В., Мельник Я. В. (2021)
Каражия Е. А. - Склад та специфіка системи оцінювання конкурентоспроможності регіонів (2021)
Кузьмін О. Є. - Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління, Юринець О. В., Ємельянов О. Ю. (2021)
Дем'янчук М. А. - Фінансова система України під впливом COVID-19, Журавель О. В., Мельник К. Є. (2021)
Сазонець І. Л. - Зміни в суспільному характері праці та напрями трансформації соціальної структури в постіндустріальному суспільстві, Саленко А. С. (2021)
Карачина Н. П. - Економічна безпека підприємства у термінологічному ланцюгу "розвиток — стійкість — ефективність", Семцов В. М., Мирончук В. М., Бальзан М. В. (2021)
Коляденко С. В. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств, Чіков І. А. (2021)
Лега О. В. - Облік витрат та калькулювання собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві, Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В., Яловега Л. В. (2021)
Насібова О. В. - Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя населення (2021)
Аверчева Н. О. - Організаційні аспекти формування кормової бази тваринництва (2021)
Моташко Т. П. - Ризики зернового ринку та особливості управління ними, Якимець Д. В. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Механізм інноваційного розвитку та його вплив на систему економічної безпеки України (2021)
Шишпанова Н. О. - Проблемні тенденції та напрями регулювання страхового ринку України в умовах трансформаційних змін, Копайгора О. О. (2021)
Стовпова А. С. - Мультикласова модель обліку криптовалют як основа достовірного (правдивого) розкриття інформації про них у фінансовій звітності суб'єктів господарювання (2021)
Морарь Д. Р. - Напрями розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України (2021)
Юрків Р. Р. - Адаптація іноземного досвіду формування і використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб'єктів малого підприємництва в Україні (2021)
Дяченко Н. П. - Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри, Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. (2021)
Кушнір В. О. - Концептуальні засади розроблення керівних документів щодо функціонування системи стратегічних комунікацій: проект стандарту підготовки фахівців за напрямом стратегічні комунікації у секторі безпеки і оборони України (2021)
Терешкевич Г. Т. - Аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетики (2021)
Овдін О. В. - Проблема визначення чисельності населення України у контексті моніторингу демографічних процесів (2021)
Супрунова І. В. - Удосконалення правового забезпечення державної політики у сфері детінізації економіки (2021)
Гринь Д. В. - Інструменти удосконалення взаємодії між органами публічної влади та громадянами (2021)
Ханик Ю.-Б. Р. - Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи (2021)
Антонюк Р. В. - Проблема інтерпретації природи сучасного тероризму у науковій і правовій доктрині (2021)
Бень Я. О. - Парламентський вимір євроатлантичної інтеграції України (2021)
Сазонець І. Л. - Знання та інновації як визначальні детермінанти формування та розвитку постіндустріального суспільства, Саленко А. С. (2021)
Rusnak A. - Methodology for determining the effectiveness of innovation activities in an industrial enterprise, Lomonosov D. (2021)
Busarieva T. - Transformation of new economy from "homo economicus" to "homo corporativus" (2021)
Височанська М. Я. - Концептуальні аспекти розвитку аграрного сектору на прикордонних територіях України (2021)
Яремко О. П. - Методологічний базис формування системи управління лісового господарства подільського економічного регіону (2021)
Юринець О. В. - Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції (2021)
Безпалий Р. В. - Тенденції розвитку цифрових фінансових технологій: глобальний вимір та українська практика (2021)
Юрченко Я. В. - Aвтoмoбiльний лізинг в Україні: дoцiльнicть викoриcтaння для малих автотранспортних підприємств (таксопарків) (2021)
Близнюк А. С. - Формування інформаційно-комунікаційного забезпечення у системній взаємодії держави та суспільства (2021)
Васильєва О. І. - Інноваційне лідерство в публічному управлінні, Васильєва Н. В. (2021)
Обушна Н. І. - Система стоматологічної допомоги населенню як об'єкт державного регулювання у сфері охорони здоров'я, Махінчук Н. В. (2021)
Свірко С. В. - Складові державної безпеки в контексті об'єктної уваги державного управління (2021)
Кушнір В. О. - Пропозиції щодо формування концептуальних засад керівних документів щодо функціонування системи стратегічних комунікацій: проект політики у секторі безпеки і оборони України зі стратегічних комунікацій (2021)
Мохова Ю. Л. - Реалізація державної регіональної політики в умовах цифровізації державних послуг (2021)
Бізонич Д. В. - Фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України (2021)
Котух Є. В. - Типи владних відносин у стратегії кібербезпеки (2021)
Ярова Г. Д. - Генезис наукових поглядів на комунікації у публічному управлінні (2021)
Редько К. Ю. - Досвід використання відходів як джерела відновлюваної енергії, Аленіна Д. О. (2021)
Рибка А. О. - Аналіз факторів стимулювання розвитку людського капіталу (2021)
Антонюк Р. В. - "Державна політика протидії тероризму" як складова національної безпеки: сутність та основний зміст терміну (2021)
Печенкін І. В. - Розвиток та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади (2021)
Токарева У. Д. - Міжнародний досвід публічного управління у сфері суспільної та громадянської безбар'єрності (2021)
Гуторов А. О. - Методичні засади оцінювання рівня сталості розвитку аграрного сектора економіки (2021)
Левчук К. І. - Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства, Гунько І. В. (2021)
Гарбар Ж. В. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України, Майбородюк К. С. (2021)
Кузик О. В. - Споживач у системі маркетингових комунікацій агробізнесу України (2021)
Пришляк Н. В. - Реалізація стратегії виробництва біопалив із сільськогосподарських культур і відходів (2021)
Бербенець О. В. - Світові тенденції розвитку управлінського консалтингу (2021)
Кучерявий А. М. - Генеза теоретичних поглядів на сутність бюджетної системи держави (2021)
Зима Ю. О. - Інституціональне проєктування розвитку аутсорсингу в національній економіці (2021)
Гбур З. В. - Можливість адаптації ізраїльського досвіду використання штучного інтелекту у бойових діях на сході (2021)
Євсюкова О. В. - Генезис медичної реформи у республіці польща у контексті євроінтеграції (2021)
Сальнікова О. Ф. - Теоретичні аспекти державного управління системою військової освіти, Артамощенко В. С. (2021)
Чукут С. А. - Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний та український досвід, Яценко В. О. (2021)
Антипенко І. В. - Перспективи запровадження національної оцінки ризиків у контексті розбудови національної системи стійкості в Україні (2021)
Макаренко М. В. - Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет (2021)
Токарева У. Д. - Публічне управління створенням безбар’єрного середовища в освітній сфері (2021)
Левтеров А. І. - Вимірювальна система для моніторингу просторової деформації прогонових будов мостів та шляхопроводів (2021)
Петренко Ю. А. - Технологія синтезу системи дозування рідини, Костиря Д. А., Аширов Д. В. (2021)
Плугіна Т. В. - Проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом, Єфименко О. В., Супонєв В. М., Ніколайчук Н. О. (2021)
Шиндерук С. О. - Трансформація реактивної потужності за допомогою пасивного електронного перетворювача, Волосюк М. А., Чаплигін Є. О., Білаш І. О. (2021)
Желновач Г. М. - Екологічні ризики інновацій в управлінні автотранспортними системами, Коверсун С. О. (2021)
Лежнева О. І. - Комбінований шумозахисний бар’єр з інтегрованими сонячними батареями, Вакуленко К. Є. (2021)
Кожушко В. П. - Визначення бічного тиску від власної ваги ґрунту насипу на крайні опори моста, Краснов С. М. (2021)
Красніков С. В. - Моделювання мосту вантового типу та дослідження частотних характеристик (2021)
Більченко А. В. - Вплив технології виготовлення монолітної плити на фізико-механічні характеристики покриття, Кіслов О. Г. (2021)
Смолянюк Н. В. - Причини порушення геотехнологій у будівництві тунелів і метрополітенів, Більченко А. В. (2021)
Пиріг Я. І. - Використання адгезійних добавок ДАД для підвищення зчеплюваності дорожніх в’язких бітумів, Галкін А. В. (2021)
Бережна К. В. - Аналіз впливу підсилення діафрагмових прогонових будов на їхню просторову роботу, Краснов С. М. (2021)
Ігнатенко А. В. - Аналіз роботи сталебетонних балок за температурного впливу, Синьковська О. В. (2021)
Маляр В. В. - Визначення температурних напружень в асфальтобетоні методом комп’ютерного моделювання (2021)
Мусієнко І. В. - Автоматизація розрахунку дорожніх залізобетонних круглих водопропускних труб для роботи у безнапірному режимі у програмі УКРРВС 21 (2021)
Шатохін В. М. - Про вибір параметрів нелінійної пружної муфти як гасителя коливань у двовальних транспортних дизелях, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2021)
Михалевич М. Г. - Оптимізація керуючих впливів на електропневматичний клапан виконавчого пристрою керування зчепленням (2021)
Михалевич М. Г. - Обґрунтування перспективного напряму розроблення пристроїв керування тиском у шинах вантажних автомобілів, Просяк О. Л. (2021)
Баришніков Г. В. - 75-річчя від дня народження. 50 років наукової діяльності, Панченко О. О., Запорожець Т. В. (2020)
Гусак А. М. - Використання концепції балістичних стрибків при вирощуванні нерівноважних анізотропних структур та інтенсивній пластичній деформації, Гур'єв Я. І., Герцрікен Д. С. (2020)
Liashenko O. Yu. - Processing of hybrid structures by partial sintering of Ti-6Al-4V powder into ebm lattices, Bouvard D., Dendievel R. (2020)
Panchenko A. A. - Quantum chemical calculations of the acridone-2,2’-dinaphthylamine derivative as an emitter for oled with the thermally-activated delayed fluorescence, Minaev B. F., Minaeva V. A. (2020)
Богорош О. Т. - О параметрах диффузии в системе многокомпонентный жидкостный раствор-твердое тело, Шматко И. О., Шматко О. А. (2020)
Морозович В. В. - Вплив SMAT обробки поверхні сталі на процес карбонізації, Король Я. Д., Красовський Т. А., Ляшенко Ю. О. (2020)
Коломієць Д. І. - Гідротермічний метод синтезу нанопоясків оксиду ванадію, Пасічний М. О., Король Я. Д. (2020)
Татарчук Є. В. - Вплив товщини прошарку нікелю на ріст фаз у системі (2020)
Курбет Г. Ю. - Дослідження обернених задач для хвильових рівнянь методом Гальоркіна, Буряченко К. О. (2020)
Булик-Верхола С. З. - Питоме й запозичене в музичній термінології української мови (2021)
Жуган Н. А. - Способи номінації в тематичній групі лексики ткацтва в середньонаддніпрянських говірках, Оскирко О. П. (2021)
Зелінська О. І. - Гасла політичної реклами як один з інгредієнтів української мовної дійсності (2021)
Марчук О. І. - Порівняння в індивідуально-авторському стилі М. М. Коцюбинського як розвиток історико‑культурних традицій (2021)
Мельник М. Р. - Функційне навантаження онімікону в поезії Ліни Костенко (2021)
Стратулат Н. В. - Експресивний синтаксис епістолярію Василя Стуса, Яслик В. І. (2021)
Сулима О. П. - Трансформація дієслівної семантики та суб’єкт у простому реченні (2021)
Чубань Т. В. - Структурно-семантичні ознаки українського речення (на матеріалі повісті "У гаї сонце зацвіло" Євгена Гуцала), Кардаш Л. В. (2021)
Данилейко О. В. - "Україна" у складі концептуальних метафор періоду гібридної війни (сфера-джерело – квазіродинні зв’язки) (2021)
Годісь Ю. Я. - Прагмалінгвістичні особливості паратестових елементів жанру "мистецтво успіху", Сологуб Л. В. (2021)
Zhyhadlo O. Yu. - Exercising power and control: communicative and pragmatic aspects of lawyer-witness interaction in English courtroom discourse (2021)
Lazebna N. V. - Anthropocentric framework of English language and its stylistic representation (2021)
Liepukhova N. I. - Lexico-semantic means of sensationalism in headings of German-language media texts, Shcherbak O. M. (2021)
Pozdniakov O. V. - Types of German youth slang (2021)
Яремчук І. М. - Тексти малих художніх форм в інтерпретаційному вимірі: лінгвостилістичний аспект (2021)
Сорокін C. В. - Синтаксичні особливості турецької розмовної мови: моделі спрощення додаткової клаузи (2021)
Budagova A. - The importance of the motivation in the learning process (2021)
Левіщенко М. С. - Методологічні засади медіаосвіти та медіакомпетенціїї майбутніх фахівців-мовознавців (2021)
Pashayeva S. - Commentary and publication date of Fuzuli’s prefaces (2021)
Ходаковська О. О. - Юридичний англомовний дискурс: особливості та засоби реалізації інтертекстуальності (2021)
Yunusova N. - Globalization as a factor in the development of language processes (2021)
Буруніна Н. В. - Переклад науково-технічних текстів у сфері IT, Гаврилова І. М. (2021)
Велика К. І. - Особливості перекладу фітопатологічних термінів, Цвид-Гром О. П., Ярмола О. В., Єрко А. І. (2021)
Голубенко Н. І. - Специфіка відтворення засобів вираження модальності в інтерсеміотичній площині (2021)
Горбель А. А. - Конкретизація під час перекладу новин з англійської на кримськотатарську мову, Спотар-Аяр Г. Ю. (2021)
Іванченко М. Ю. - Метафори в авіаційній термінології англійської мови: перекладацький аспект, Барнич І. І. (2021)
Калько Р. М. - Мовні універсалії як тло декодування східної етномовної моделі світу (2021)
Літвінова М. М. - Лексична когезія в художній прозі Дженні Ерпенбек (в аспекті німецько-українського перекладу) (2021)
Masanovets V. Yu. - Translation techniques within foreignization strategy for rendering lexical units of different thematic groups in American university discourse (2021)
Рейда О. А. - Вербальні знаки компліменту в кооперативній стратегії в рамках офіційно-ділового дискурсу, Івлєва К. С., Гулієва Д. О. (2021)
Шум О. В. - Риси індивідуального авторського стилю А. Куркова в оригіналі та перекладі (2021)
Смаровоз І. С. - Габітуси повсякденності: маркери ідентифікації (2021)
Ступницька Н. М. - Сюжетотворна роль образу в літературному творі (2021)
Чижевська А. О. - Історія наратології. Типології романної оповіді англійських науковців початку ХХ століття (2021)
Білоус Б. П. - Міф про універсальність бароко (2021)
Василишин І. П. - Рання есеїстика Богдана Кравціва (доеміграційний період) (2021)
Вертипорох О. В. - Екологічний метамодернізм у поезії та прозі письменників Закарпаття (на матеріалі творів Петра Мідянки та Мирослава Дочинця) (2021)
Новик О. П. - Повсякдення у віршах Климентія Зиновіїва (2021)
Пухонська О. Я. - Від історії до донбасу: ідентичнісний простір війни в романі Тамари Горіха Зерня "Доця" (2021)
Скорина Л. В. - Типологія й функції інтертекстем з української літератури в романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський" (2021)
Харлан О. Д. - "Віднайдені" тексти 1920-х років: сучасне бачення (2021)
Чик Д. Ч. - "Малоросійські" рай і пекло: повість "Старосветские помещики" М. Гоголя як пасторальна антиутопія (2021)
Пуздрак Л. І. - У пошуках дому: мотив еміграції у творах Барбари Гаврилюк "Moje Bullerbyn” і Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов" (2021)
Alikhanova A. - The influence of local literary environment to the modern poetry and prose of the mountain Jews (2021)
Askarova S. - The place of Ashig Aghalar Mikayilov in oral folk literature (2021)
Ismayılova T. A. - Psychologism and Anton Pavlovich Chekhov in Russian literature (2021)
Лозенко В. В. - Специфіка хронотопу в романі "Імператриця" Шань Са, Перекрест М. І. (2021)
Пітерська О. В. - Проблема становлення особистості в романі Елеанор Портер "Проти течії" (2021)
Санжарова Г. Ф. - Авторське самосприйняття та саморепрезентація на зламі XIV – XV століть: автобіографічний, мемуарний та гендерний складники творчості Христини Пізанської, Санжаров В. А. (2021)
Дмитренко В. І. - Рецепція творчості М. Сервантеса в науковому й художньому дискурсі І. Франка (2021)
Печарський А. Я. - Михайло Коцюбинський – Джаліл Мамедкулізаде: проєкції та ретроспекції (2021)
Титул, зміст (2018)
Савченко С. В. - Інформаційна війна Росії протиУкраїни: особливості інформаційного впливу на українську молодь та шляхи супротиву, Курило В. С. (2018)
Bray M. - Scholarly enquiry and the field of comparative education (2018)
Плотнікова К. Р. - Підготовка тренерів-викладачів з водних видів спорту як психолого-педагогічна проблемаю (2018)
Шама І. П. - Кейсові практики у процесі формування індивідуального стилю професійної діяльностімайбутніх учителів (2018)
Koknova T. A. - Peculiarities of the linguistic-andmethodological education of prospective foreign language teachers on the territory of Ukraine within theKievRuss period (2018)
Онищенко С. С. - Соціально-історичний та педагогічний контекст формування понятійно-термінологічної системи вітчизняної теорії фізичного виховання 20 – 30-х роківХХстоліття (2018)
Cєчка С. В. - Студентські конструкторські бюро як чинник соціалізації молодого покоління (60-ті рр.XX ст.) (2018)
Гончарова О. В. - Технологічні аспекти використання інтенсивних технологій при товарному вирощуванні коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)), Кутіщев П. С., Коржов Є. І., Ковальов Ю. І. (2021)
Грициняк І. І. - Отримання та вирощування мальків великоротого окуня (Micropterus salmoides (Lacеpеde, 1802)) в умовах тепловодних ставових рибних господарств (огляд), Гущин В. О., Поліщук О. М. (2021)
Козій О. М. - Удосконалення технології отримання харчової зернистої ікри стерляді (Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)) (2021)
Ганкевич Б. О. - Деякі особливості живлення веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792)) у процесі вирощування до товарної маси у ставах Полісся України, Третяк О. М., Григоренко Т. В., Колос О. М. (2021)
Куць У. С. - Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток коропо-сазанового гібрида різного генезису, Куріненко Г. А. (2021)
Добрянська О. П. - Продуктивність та ефективність вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в складі корму пребіотичної добавки, Дерень О. В., Кориляк М. З., Тучапська А. Я. (2021)
Намік К. - Вплив годівлі коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) азолою папоротеподібною (Azolla filiculoides (Lam.)) на якість його філе, Махмуд Ш. С., Абдулрахман Н. M., Ґассан B. Р., Садраддін A. A., Рашид Р. M. (2021)
Курбанов А. Р. - Використання беззубки звичайної (Anodonta cygnea (Linne, 1758)) як добавки до рибного корму на прикладi африканського сома (Clarias gariepinus (Burchell, 1822)), Кім С. І., Титова Н. О., Карабаева Ш., Рахiмджанова Е. Х. (2021)
Грициняк І. Й. - Лин (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2021)
Кафедрі аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України — 25 років! (2021)
Примачев Н. Т. - Морская транспортная индустрия и системная экономическая безопасность (2021)
Примачева Н. Н. - Проблемы управления подсистемами морского транспорта по критериям комплексности (2021)
Стахов А. Ю. - Инновационные стратегии развития подсистем морской торговой индустрии (2021)
Bakogianni М. А. - "Доставка останньої милі" в рамках міського розподілу і управління ланцюгами поставок: огляд передового досвіду і концептуальної основи, Malindretos G. (2021)
Постан М. Я. - Модель оптимального планирования производства и доставки продукции потребителям с учетом затрат предприятия на маркетинг, Куруджи Ю. В. (2021)
Майорова І. О. - Аналіз конкурентного середовища логістики експорту зернових вантажів з України (2021)
Гіріна О. Б. - Оптимізація використання виробничої потужності судноремонтного підприємства, Жигаловська С. О. (2021)
Смирнова І. М. - Особливості підготовки морських фахівців України в умовах пандемії: реалії дистанційного навчання, Загородня Ю. В., Максимов C. Б. (2021)
Семенов В. Ф. - Досвід відновлення круїзного туризму в країнах, де пройшла перша хвиля пандемії, Шин С. Л. (2021)
Періг Т. В. - Cучасне будівництво і ремонт доріг у Львівській області як чинник розвитку туризму (2021)
Правила подання наукових статей до опоблікування (2021)
Contents (2021)
Shubina O. P. - Peculiarities of transformation of out-of-school education in Ukraine in the conditions of a pandemic (2021)
Verbovskyi I. A. - Development of national legislation in higher education establishment management, Novitska I. V. (2021)
Dubasenyuk О. A. - Study of the peculiarities of forming the creative potential in prospective nurses in the course of professional training, Voznyuk О. V., Kovalshuk T. Yu. (2021)
Tokarska O. A. - Informal education as an effective form of development of professional competence of modern computer science teacher (2021)
Samoilenko O. A. - Ensuring quality of life by means of adult education, Dubaseniuk O. A. (2021)
Vitvytska S. S. - Application of case technology in the process of teaching chemistry to future specialists in the field of pharmacy, Kovalchuk I. S. (2021)
Vlasiuk I. V. - Features of modern English reading of high school students by means of innovative technologies (2021)
Diachenko N. M. - Competency-based approach and soft skills in modern educational paradigm, Usatyi A. V. (2021)
Шергін С. - Політологічний вимір війни і військових конфліктів (2020)
Гуменюк Б. І. - Державна політика України у контексті її європейської інтеграції (2020)
Макуха В. - Міжнародні Аспекти ринкової трансформації української енергетики: результати та виклики, Тараненко Н. (2020)
Кужельний М. - Роль профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин та формування державної політики (на прикладі Австралії) (2020)
Яковленко Н. - Гастрономічна дипломатія у міжнародних відносинах (2020)
Пирожков С. І. - Цивілізаційна суб'єктність України як відповідь на виклики світу, Хамітов Н. (2020)
Ціватий В. Г. - Інституціональна історія, сучасна модель стратегії розвитку консульської служби України (2020)
Мукомела Т. - Роль міжнародного кримінального суду у забеспеченні миру та безпеки (2020)
"The Hill We Climb" (2020)
COVID-19 і гуманітарна ситуація в Україні та світі: міжнародна онлайн-конференція (2020)
Пронюк Х. О. - Ультра сонографія легень в умовах пандемії COVID-19: чому? як? коли?, Висоцький А. Д. (2020)
Казимирко В. К. - Атеросклероз: роль липопротеинового дисколлоидоза и физико-химического метаморфоза холестерина в индукции гранулематоза вокруг эндогенных инородных тел в интиме артерий, Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2020)
Корчинська О. О. - Сучасний погляд на проблему психогенного непліддя у подружній парі, Созанська М. А., Братасюк Н. М., Андрашчикова С., Жултакова С., Шлоссерова А. (2020)
Абу Шамсия Р. Н. - Острый аппендицит у беременных: современное состоение проблемы, диагностика (обзор литературы и собственный опыт), Скиба В. В. (2020)
Кісельова М. М. - Профілактика кровотеч, асоційованих з пізнім дефіцитом вітаміну к у немовлят перших трьох місяців життя, – тактика зменшення смертей і важкої інвалідності (2020)
Гайструк Н. А. - Прогнозування дистресу плода у вагітних з гіпертензивними розладами та гіпергомоцистеїнемією, Мазченко О. О., Гайструк А. Н., Пролигіна І. В., Тарасюк С. А. (2020)
Дроговоз С. М. - Возможные осложнения антидепрессантов и их коррекция, Щёкина Е. Г., Белик Г. В., Иванцык Л. Б., Караковская Н. Е., Таран А. В. (2020)
Протас С. В. - Реалії та перспективи превентивної медицини в Україні (2020)
Зброжек С. І. - Вивчення доступності обігу лікарських засобів для різних контингентів пацієнтів на рівні первинної медико-санітарної допомоги (2020)
Демчишак Н. Б. - Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в Україні, Хильченко М. О. (2021)
Ходаківський Є. І. - Інвестиційно-проєктне управління розвитком первинної медичної допомоги: адміністративні та соціально-психологічні аспекти, Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф., Суботенко О. О. (2021)
Залізнюк В. П. - Зарубіжний досвід формування системи статистичних показників для спостереження стану науково-технічної та інноваційної сфери (на прикладі ОЕСР та ЄС), Ліхолет С. І. (2021)
Саленко А. С. - Визначення постіндустріального суспільства на основі еволюційного аналізу теорій технологічного детермінізму (2021)
Олійник О. О. - Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств (2021)
Гамова О. В. - Засадничі імперативи сутності економічної системи суспільства (2021)
Потеряйко С. П. - Використання органами державного управління безпекових організаційно-функціональних структур інтуїтивних методів прогнозування (2021)
Архипова Є. О. - Державне регулювання у сфері охорони культурної спадщини України, Клевчук О. О. (2021)
Котух Є. В. - Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки (2021)
Євтухова С. М. - Бірюзові підходи до управління компаніями: зарубіжний досвід та національна практика, Кулініч Т. В., Стовба Т. А. (2021)
Тодорова О. Л. - Агенції регіонального розвитку як складова інституційного забезпечення реалізації державної регіональної політики, Лесик О. В. (2021)
Артамощенко В. С. - Розвиток системи військової освіти на основі методу dotmlpfi. правовий аспект (2021)
Арабчук Я. І. - Політичні партії та їхня роль у державотворчих і соціально-економічних процесах в Україні (2021)
Мохова Ю. Л. - Інституційно-правовий механізм забезпечення електронного урядування в Україні (2021)
Кризина О. В. - Порівняльний аналіз механізмів державного управління патологоанатомічною службою в Україні та світі, Васильєва Н. В. (2021)
Хоружий М. Є. - Соціальний захист державного службовця, Гбур З. В. (2021)
Кучеров С. І. - Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров'я України, Радиш Я. Ф. (2021)
Попович O. М. - Інтелектуальна власність у медичній практиці, Кошова С. П. (2021)
Гришко С. М. - Інтереси держави та територіальних громад на місцевому рівні в Україні: теоретичне розуміння (2021)
Курочка Л. М. - Реалізація принципу рівного доступу до державної служби в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні: ретроспективний аналіз (2021)
Титул, зміст (2021)
Рудько Г. І. - Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні, Бала Г. Р. (2021)
Калашник Г. А. - Особливості металогенії уран-золото Юр’ївського ураново­рудного поля Кіровоградського рудного району Українського щита (2021)
Зінчук М. М. - Щодо використання формації давніх кір вивітрювання під час пошуків алмазних родовищ (2021)
Матківський С. В. - Дослідження ефективності регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів Гадяцького родовища з використанням діоксиду вуглецю (2021)
Осокіна Н. П. - Пестициди в підземних водах України і здоров’я (2021)
Шаталов М. М. - Академікові Вадиму Івановичу Лялькові – 90! (2021)
7 міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” (2021)
Ходжаян А. О. - Індикатори економічної безпеки держави: обґрунтування пріоритетності екзогенних детермінант, Барон І. Г. (2021)
Предборський В. А. - Радянсько–американські міжелітні неоімперіалістичні тіньові взаємодії (2021)
Зоріна О. А. - План рахунків бухгалтерського обліку банків України та його вдосконалення в сучасних умовах економічного розвитку, Петраковська О. В. (2021)
Красножон С. В. - Інноваційні технології по одержанню цукрових сиропів на основі соків ягід та фруктів, Піддубний В. А. (2021)
Колодійчук А. В. - Прикладне використання моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва для вирішення задач нейтралізації ризиків впровадження ІКТ (2021)
Малярчук І. І. - Теоретичні аспекти управління податковими платежами підприємства, Стеців Л. П. (2021)
Обушний С. М. - Big data як економічний ресурс для функціонування децентралізованих автономних організацій, Віровець Д. В. (2021)
Гейко Т. Ю. - Перешкоди на шляху становлення підприємництва в Україні протягом періоду незалежності (2021)
Чумаченко О. М. - Особливості землеволодіння та правовий статус земель європейських країн (2021)
Бодюк А. В. - Економування використання залізних руд та їх родовищ (2021)
Бєлоусова Н. В. - Методологічні основи інклюзивного туризму в системі регіонального розвитку України (2021)
Kotseruba N. V. - Analysis of labor resources of the enterprise (2021)
Ходаківська О. В. - Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами, Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. (2021)
Юркевич О. М. - Історичні передумови виникнення ісламських фінансів як складового сегменту сучасної міжнародної фінансової системи, Залізнюк В. П., Субочев О. В. (2021)
Свиноус І. В. - Екологічне оподаткування: світовий досвід та виклики для України, Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю., Осадчий М. С. (2021)
Колесніков А. П. - Інформаційний менеджмент: окремі практичні аспекти в освіті, Біловус Л. І., Олійничук O. І. (2021)
Бєлкін І. В. - Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор (2021)
Гарькава В. Ф. - Управління підприємствами харчової промисловості у системі економічної безпеки регіону, Кліщевська А. Ю. (2021)
Бабікова К. О. - Перспективні напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції (2021)
Саленко А. С. - Основні напрями досліджень вітчизняних вчених у сфері інформаційно-технологічного розвитку економіки України (2021)
Височанська М. Я. - Організаційно-економічні механізми еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва (2021)
Онешко С. В. - Стратегія розвитку аудиту в умовах цифрової економіки, Вітер С. А., Віремейчик А. М. (2021)
Молнар Г. Т. - Забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств (2021)
Бобровська О. Ю. - Економічна система регіонів як квазіоб'єкт публічного і галузевого управління, Бондаренко Д. М. (2021)
Сальніков С. М. - Публічне адміністрування фінансових ресурсів держави, Гбур З. В. (2021)
Мальчиков Ф. В. - Роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні, Толстанов О. К. (2021)
Давид Л. В. - Основні аспекти зміни територіальної організації влади, Радиш Я. Ф. (2021)
Бігняк П. І. - Реформування державного управління: цифровізація, Михальчук В. М. (2021)
Єсауленко А. M. - Державне управління в екологічній сфері: правовий аспект, Кошова С. П. (2021)
Ковальчук О. В. - Проблеми реформування державної служби в митних органах, Дубич К. В. (2021)
Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли - Досвід реалізації антикорупційної політики в Азербайджані: уроки для сучасної України (2021)
Набока Р. Ю. - Концептуальні засади державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні (2021)
Павлов М. М. - Особливості процесу цифровізації публічного управління в розвинутих країнах (2021)
Shrol T. - Features of formation of motivation for online learning of students of pedagogical specialties, Poliukhovych N. (2021)
Kulynych O. - Digital transformation of vocational educational organizations of Ukraine: European vector (2021)
Holovina N. - Modeling of physical phenomena as a methodological means of forming a knowledge structure in physics and programming, Holovin M. (2021)
Danylyuk O. - Strategies for making management decisions in information and analytical activity, Petryshyn L. (2021)
Martynets L. - Development of the target program in the institution of general secondary education regarding the management of the process of formation of business qualities of schoolchildren (2021)
Nechyporuk N. - Formation of intercultural competence as a pedagogical problem (2021)
Yatsiv O. - Identification of pedagogical conditions of formation of the world outlook of a child in the family (2021)
Budak V. - Implementation of blended education at the faculty of philology, Zaskaleta S., Oleksyuk O. (2021)
Abstract and References (2021)
Бабенко В.Ф. - Лілія Георгіївна Бойцун (пам'яті математика і яскравої особистості), Біліченко Р.О., Вакарчук М.Б., Коваленко О.В., Конарева С.В., Кофанов В.О., Лескевич Т.Ю., Моторний В.П., Парфінович Н.В., Пасько А.М., Поляков О.В., Руденко О.О., Рибнікова Т.І., Скороходов Д.С., Ткаченко М.Є., Трактинська В.М. (2021)
Alexandrova T. V. - Sharp inequalities of various metrics on the classes of functions with given comparison function, Kofanov V. A. (2021)
Pasko A. M. - On the homology groups (2021)
Tkachenko M. Ye. - The uniqueness of the best non-symmetric approximant for continuous functions with values in, Traktynska V. M. (2021)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2021)
Губергріц Н. Б. - Терапевтична ефективність мікротаблетованого ферментного препарату Ерміталь у клінічній практиці, Бєляєва Н. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Синдром Жильбера і панкреатит: сучасні уявлення про патогенез, діагностику і лікування (2021)
Христич Т. М. - Сучасні погляди на варіанти перебігу хронічного панкреатиту при цукровому діабеті, Гонцарюк Д. О. (2021)
Arutla M. - Мальнутриція на тлі замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит: фактори ризику у реальній світовій практиці, Sarkar S., Unnisa M., Sarkar P., Raj M. A., Mrudula M. R., Deepika G., Pasham S., Jakkampudi A., Prasanna A., Reddy D. N., Talukdar R. (2021)
Hoogenboom S. A. - Стеатоз підшлункової залози на комп’ютерній томографії — рання прогностична ознака раку підшлункової залози: попереднє дослідження пацієнтів із надмірною масою тіла, Bolan C. W., Chuprin A., Raimondo M. T., van Hooft J. E., Wallace M. B., Raimondo M. (2021)
Губергріц Н. Б. - Чужий серед своїх, або Як діагностувати аутоімунний поліендокринний синдром, Бєляєва Н. В., Можина Т. Л. (2021)
Губергріц Н. Б. - Дві королеви — протистояння з сумними наслідками..., Бєляєва Н. В. (2021)
Циммерман Я. С. - Лікарське кредо (2021)
Методика навчання іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти: бесіда з І. П. Задорожною (2021)
Martynova R. - Procedural block links modelling for teaching academic disciplines (2021)
Labinska B. - Implementation of the direct method of teaching foreign languages in French textbooks used in Galicia (the first half of the 20th century), Ivashchuk A. (2021)
Дмітренко Н. Є. - Методичні засади автономного навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого англомовного спілкування (2021)
Плотніков Є. О. - Навчальна автономія у іншомовній лінгводидактиці: анотована бібліографія, Коробейнікова Т. І. (2021)
Зайцева І. В. - Використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у навчанні майбутніх економістів англійської мови (2021)
Козаченко Ю. С. - Технологія критичного мислення в підготовці майбутніх лікарів (2021)
Густі І. - Навчання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ, Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. (2021)
Писанко М. Л. - Програма навчальної дисципліни "Усний двосторонній переклад (англійська і українська мови)", Циган Л. В. (2021)
Прилипко Д. О. - Міжкультурний тренінг для формування у майбутніх перекладачів міжкультурної компетентності у діалогічному мовленні (іспанська мова після англійської) (2021)
Бігич О. Б. - Швидкісне знайомство як інтерактивна форма навчання іноземної мови й культури (2021)
Трубчанінова Т. А. - Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для підготовки студентів освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 081 "Право" денної форми навчання, Жигадло О. Ю., Заярна І. С., Клавдіч В. О., Ступенко М. Ю. (2021)
Smirnova M. - Le programme du cours D’éducation positive, Kutasevych H. (2021)
Руснак Д. А. - Програма навчальної дисципліни "Граматики основної мови (французької)", Матвєєва О. О. (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Say A. - Temperature dependences of optical indicatrix and thermal expansion parameters of TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02 and 0.06), Martynyuk-Lototska I., Mys O., Adamenko D., Kostyrko M., Gomonnai O., Vlokh R. (2020)
Zhang L. - Reconstruction of spectral reflectance based on mixed weighting and local optimization, Xu R., Lu S., Yang L., Yuan X., Wang K., Zhang D. (2020)
Panchenko T. - Thermally activated spectroscopy of optical absorption in Bi12SiO20 crystals, Karpova L. (2020)
Mezache Z. - Analysis of multiband graphene-based terahertz square-ring fractal antenna (2020)
Abbasov I. - Photoluminescence spectra of polycrystalline ZnSe in different experimental geometries, Musayev M., Huseynov J., Kostyrko M., Babayev S., Eyyubov G., Aliyeva S. (2020)
Гаврилюк А. - Людиноцентричні засади соціогуманітарного розвитку сфери туризму: теоретичний аспект (2021)
Pletsan K. - Strategic Prospects for the Development of the Tourist Services Market in Ukraine (2021)
Адамовська М. - Туризм в епоху digital-комунікацій, Зубко Т. (2021)
Пасічник М. - Ресурсні чинники розвитку лікувально-оздоровчого туризму Волинської області, Ільїна О. (2021)
Антоненко В. - Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: виклики та нові можливості, Хуткий В. (2021)
Смирнов І. - Олена Степанів: внесок у розвиток туризму, географії і геологістики в Україні, Любіцева О. (2021)
Доценко А. - Музеї та пам’ятки Лесі Українки як об’єкти розвитку культурного туризму в Україні, Міщенко А. (2021)
Самілик М. - Особливості розвитку гастрономічного туризму України в умовах пандемії COVID-19, Кубрак О. (2021)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2021)
Abu-El-Haija M. - Роль тотальної панкреатектомії з аутотрансплантацією острівців у лікуванні хронічного панкреатиту: доповідь з Міжнародного консенсусу з хронічного панкреатиту, Anazawa T., Beilman G. J., Besselink M. G., Del Chiaro M., Demir I. E., Dennison A. R., Dudeja V., Freeman M. L., Friess H., Hackert T., Kleeff J., Laukkarinen J., Levy M. F., Nathan J. D., Werner J., Windsor J. A., Neoptolemos J. P., Sheel A. R. G., Shimosegawa T., Whitcomb D. C., Bellin M. D. (2021)
Manohar M. - Еозинофільний панкреатит: рідкісне або не вивчене захворювання?, Verma A. K., Singh G., Mishra A. (2021)
Ramakrishnan P. - Селективні фітохімічні речовини, націлені на зірчасті клітини підшлункової залози, як нові антифібротичні агенти при хронічному панкреатиті і раку підшлункової залози, Loh W. M., Gopinath S. C. B., Bonam S. R., Fareez I. M., Mac Guad R., Sim M. S., Wu Y. S. (2021)
Гонцарюк Д. О. - Значущість дисбіозу та особливості його перебігу при поєднанні з хронічним панкреатитом, Христич Т. М., Кулачек В. Т. (2021)
Губергріц Н. Б. - Іміджі хронічного панкреатиту — підказки для лікаря, Бєляєва Н. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Діабетогенні гастродуоденальні виразки: особливості патогенезу, клініки і лікування, Бєляєва Н. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Жовчний рефлюкс і особливості його патогенезу та лікування при хронічному панкреатиті, Бєляєва Н. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Рак підшлункової залози крізь призму майстерності Льва Толстого, Бєляєва Н. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Кістозні новоутворення підшлункової залози: погляд назад або випробування часом, Бєляєва Н. В., Можина Т. Л. (2021)
Рогоза М. Є. - Стратегії розвитку агропродовольчого комплексу в контексті економічної та енергетичної безпеки, Перебийніс В. І., Кузьменко О. К., Миколенко І. Г. (2021)
Трушкіна Н. В. - Циркулярна економіка: становлення концепції, еволюція розвитку, бар’єри, проблеми і перспективи (2021)
Єрфорт І. Ю. - Теоретико-методологічна база розробок з оцінки цінових процесів підприємства, Єрфорт Ю. О. (2021)
Шелеметьєва Т. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства запорізького регіону у контексті формування стратегії (2021)
Ляшенко В. І. - BCG-аналіз промисловості Придніпровського та Донецького економічних районів: визначення смарт-пріоритетів та стратегій розвитку, Петрова І. П. (2021)
Шевцова Г. З. - Застосування регіонального бенчмаркінгу в процесі смартпріоритизації, Швець Н. В. (2021)
Осадча Н. В. - Концептуальні засади реалізації та вдосконалення експортної стратегії Запорізької області (2021)
Бородіна О. А. - Актуальні питання реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою (2021)
Гуцалюк О. М. - Сучасні особливості управління ризиками в контексті стратегічного розвитку підприємства, Гаврилова Н. В., Котлубай В. О. (2021)
Новікова О. Ф. - Стратегічні напрями безпеки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах обмежених можливостей, Остафійчук Я. В., Азьмук Н. А., Хандій О. О., Панькова О. В. (2021)
Дейч М. Є. - Екологічний менеджмент: участь громадськості (2021)
Латишева О. В. - Використання різних нотацій моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства для планування його діяльності, Недвига М. В., Наконечна Ю. В. (2021)
Городянська Л. В. - Відтворення економічних ресурсів: інноваційний аспект (2021)
Куклін О. В. - Інституціональні особливості модернізації вищої освіти в Україні, Пустовійт Р. Ф., Дернова І. А. (2021)
Антонюк В. П. - Стратегія розвитку вищої освіти України в контексті вимог до людського капіталу та євроінтеграційних процесів (2021)
Болотіна Є. В. - Особливості фінансування та управління системою соціального захисту населення в Україні, Шубна О. В., Бившева Л. О. (2021)
Савченко Л. В. - Аналіз технологій доставки LTL вантажів з точки зору економічних, екологічних та соціальних витрат, Гриценко С. І. (2021)
Шкуренко О. В. - Стратегічні імперативи розвитку логістичної інфраструктури України в умовах економіки замкненого циклу (2021)
Ткаченко Н. М. - Законодавчі зміни та новації в бухгалтерському обліку, їх вплив на створення умов проведення реформ в оподаткуванні (2021)
Артеменко Д. М. - Оцінка провідних індикаторів регуляторної політики держави у банківському секторі (2021)
Піжук О. І. - Структурні зміни сукупних доходів домогосподарств України в умовах цифровізації (2021)
Задорожний Г. В. - Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в економіці України (науковий огляд), Дуна Н. Г., Задорожна О. Г., Абраменко А., Іванова М., Клецова Ю., Личко Ю., Травкіна К., Чорна А. (2021)
Столяров В. Ф. - Роздуми про творчу спадщину Володимира Кириловича Черняка та Олександра Сергійовича Ємельянова (Частина 1. Спадщина – основа майбутнього) (2021)
Новікова О. Ф. - Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України, Антонюк В. П., Ляшенко В. І., Азьмук Н. А., Остафійчук Я. В., Шамілева Л. Л., Панькова О. В., Новак І. М., Шастун А. Д., Касперович О. Ю. (2021)
Задорожний Г. В. - Консцієнтальна війна – провідна форма геоекономічного підкорення свідомості як нового предмету праці в умовах неоліберальної глобалізації (2021)
Анотації (2021)
Рунчева Н. В. - Закордонний досвід організації фінансового забезпечення аграрного виробництва, Клименко А. А., Биков О. В. (2021)
Антошкіна Л. І. - Сучасний стан освіти в Україні (2021)
Антошкін В. К. - Закордонний досвід державного сприяння розвитку аграрного сектора в контексті забезпечення економічної безпеки (2021)
Княженко І. І. - Продовольча безпека агробізнесу в контексті викликів пандемії (COVID­19) , Трошкін С. М., Нехамкін М. Р. (2021)
Юрченко Ю. Ю. - Протекціоністська доктрина як форма захисту національної економіки (2021)
Бритвєнко А. С. - Інтернет­технології в новітній системі потоків маркетингової взаємодії підприємства з клієнтом, Рибалов Е. Г., Деркач Р. В. (2021)
Горяча О. Л. - Удосконалення механізму мотивації персоналу підприємств на засадах інноваційних перетворень в економіці, Сільченко І. А., Таранов В. М. (2021)
Гурбик Ю. Ю. - Сутність маркетингової діяльності підприємства готельного господарства, Біляєв С. С. (2021)
Добренко О. О. - Теоретико-­методичні основи соціальних витрат сільськогосподарських підприємств (2021)
Каткова Т. І. - Реінжиніринг бізнес­процесів управління: еволюційний розвиток ефективності функціонування підприємств (2021)
Пилипенко К. А. - Інституційні основи порядку створення фермерських господарств в Україні, Скрипак М. О. (2021)
Трикоз І. В. - Удосконалення управління господарськими ризиками підприємства, Саранов В. В., Саранов В. Ф. (2021)
Синяєва Л. В. - Проблеми забезпечення якості життя і соціального захисту населення, Верховод І. С. (2021)
Антошкіна Л. І. - Концептуальні положення стратегії економічної реінтеграції окремих районів Луганської і Донецької областей (на прикладі вугільної промисловості) Частина 1. Формування передумов виникнення сепаратистського спалаху на Українському Донбасі, Фролова Г. І., Столяров В. Ф., Столярова В. В., Шинкарюк О. В. (2021)
Кірова Л. Л. - Проблеми та перспективи розвитку агропромислових кластерів, Міхов Л. І. (2021)
Марченко О. А. - Подієвий туризм як пріоритетний напрямок розвитку регіону, Постол А. А. (2021)
Леушина О. А. - Вплив екологічного фактору на розвиток рекреаційних територій, Рибальченко Н. П. (2021)
Пилипенко К. А. - Напрями розвитку бухгалтерського обліку країни в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (2021)
Левченко В. В. - Перепетии судьбы профессора Чарльза Кларка: к истории "Одесского" периода жизни. Ч. 2, Левченко Г. С., Ляшенко А. Б. (2020)
Егоров Г. В. - Исследование паромов и грузопассажирских судов для дальнего востока (2020)
Егоров А. Г. - Анализ перспектив строительства новых речных круизных судов (2020)
Соков В. М. - Моделі та методи дослідження суднових балок зі зламом стінки та пояску, Коростильов Л. І. (2020)
Шпилевский В. В. - Использование технологий речных информационных систем для учета динамики рельефа дна (2020)
Поддубная Н. Н. - Оптимизация логистических операций при построении маршрутов доставки, Василенко А. О., Ковтун И. А. (2020)
Пизинцали Л. В. - Анализ влияния современных экологических требований на рынок топлива мирового судоходства, Александровская Н. И., Рабочая Т. В. (2020)
Кошарская Л. В. - Исследования проблемы формирования современных подходов к методологии дистанционного обучения, Бреднёва В. П., Левицкий А. В. (2020)
Витюк Н. В. - Гуманизация информационной триады в современном техническом прогрессе, Кочетков А. В., Машин В. Н. (2020)
Правила подання наукових статей до опублікування (2020)
Берназюк Я. О. - Легітимні очікування (reasonable expectations) як складова принципу юридичної визначеності у вітчизняній та європейській судовій практиці (2021)
Косілова О. І. - Політична участь в умовах партиципаторної та дорадчої демократії: новітні підходи, сучасне трактування, Федірко І. П. (2021)
Кучер С. А. - Правові обмеження на вільне вираження поглядів і переконань, які порушують суспільну мораль (2021)
Магновський І. Й. - Децентралізація публічної влади – невід’ємна складова розвитку громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аспект (2021)
Прус І. М. - Проблема гендерно зумовленого насильства в контексті перехідного правосуддя в Україні (2021)
Ведернікова А. О. - Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд (2021)
Верба-Сидор О. Б. - Співвідношення судового та відомчого контролів за діяльністю приватних виконавців у механізмі забезпечення прав особи (2021)
Воловик С. В. - Завдання та функції IP-суду як суб’єкта реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні (2021)
Гвоздюк В. В. - Врахування практики Європейського Суду з прав людини під час проведення огляду місця події (2021)
Кисильова К. В. - Особливості залучення громадськості до здійснення поліцейської діяльності в Грузії (2021)
Лисенко В. В. - Характеристика злочинної діяльності щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за матеріалами судової практики) (2021)
Болоташвілі З. У. - Велосипедист – фактор підвищеної небезпеки на дорозі (2021)
Стрельченко О. Г. - Особливості адміністративно-правового регулювання поводження із медичними відходами, Бухтіярова І. Г. (2021)
Тарасенко В. С. - Поняття та зміст адміністративно-правовового статусу Кабінету міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні (2021)
Васильєв С. В. - Правове забезпечення імплементації європейського законодавства, яке регулює реєстрацію інноваційних лікарських засобів (2021)
Гуменюк В. Є. - Пенсійна система як об’єкт публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2021)
Єрофеєв М. І. - Місцевий рівень управління в умовах виникнення надзвичайних екологічних ситуацій (правові питання) (2021)
Загоруй Л. М. - Особливості правового статусу приватного виконавця (2021)
Комарницький В. М. - Організаційно-правові питання оцінки впливу на довкілля (2021)
Попова Л. М. - Правові засади організації та здійснення господарської діяльності в умовах пандемії COVID-19, Нестеренко О. В. (2021)
Чеховська І. В. - Перспективи розвитку інституту сімейної медіації в Україні, Божук І. І. (2021)
Beznogykh V. - Review of illegal trafficking in weapons and ammunition in Ukraine according to open sources (2020) (2021)
Бондар В. С. - Інформаційні засади вирішення ситуаційних завдань під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2021)
Калайда Ю. П. - Засоби масової інформації як складова системи запобігання корупції в Україні (2021)
Піддубна А. В. - Проблемні питання взаємодії під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2021)
Снітко Д. І. - Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень проти довкілля (2021)
Цехан Д. М. - Класифікація та особливості формування злочинних угруповань у місцях позбавлення волі (2021)
Егоров Г. В. - Обоснование облика пассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для каспийского моря, Ильницкий И. А., Егоров А. Г. (2021)
Егоров А. Г. - Современное состояние европейского речного пассажирского флота и круизов (2021)
Вассерман А. А. - Усовершенствование термодинамического цикла холодильной установки рефрижераторного контейнера для перевозки и хранения вакцины NVX-CoV2373, Слынько А. Г. (2021)
Вассерман А. А. - Повышение эффективности и удельной мощности открытых газотурбинных установок. 1. Цикл с расширением газов в турбине до давления ниже атмосферного и цикл с предварительным охлаждением воздуха, всасываемого компрессором, Слынько А. Г. (2021)
Кириллова О. В. - Зародження і розвиток внутрішньопортового оперативного управління, Магамадов О. Р., Шурін Б. В. (2021)
Кошарская Л. В. - Перспектива использования литиево-ионных аккумуляторных батарей, Никифоров Ю. А., Володин С. Ю. (2021)
Мурад’ян А. О. - Методика узгодженного управління підприємствами на базі транспортного вузла (2021)
Беспалова А. В. - Динаміка захисту житлової зони акустичними екранами від впливу транспортних потоків порту "Південний", Книш О.І., Дашковська О.П., Файзуліна О.А. (2021)
Федорова К. Ю. - Деякі питання збереження енергоресурсів при теплопостачанні у будинках (2021)
Галевский В. В. - Определение предела выносливости деталей по параметрам наклонного участка кривой усталости (2021)
Чернова Л. С. - Когнитивные технологии управления знаниями (2021)
Правила подання наукових статей до опублікування (2021)
Невідомий В. І. - Практика застосування ключових показників ефективності діяльності вищих органів аудиту країн Європи, США та Рахункової палати України, Канонішена-Коваленко К. В. (2021)
Ловінська Л. Г. - Облікове забезпечення транспарентності бюджетного процесу, Коритник Л. П. (2021)
Соколовська А. М. - Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні (2021)
Поляков М. Й. - Напрями удосконалення акцизної політики у сфері тютюнових виробів в Україні (2021)
Никифоров А. Є. - Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності (2021)
Кудряшов В. П. - Фінансове забезпечення критичної інфраструктури (2021)
Данилишин Б. М. - Еволюція поглядів на роль політики центрального банку: висновки для України, Богдан І. В. (2021)
Даниленко А. І. - Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України (2021)
Лисенок О. В. - Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ "Ощадбанк”, Шірінян Л. В., Шірінян Е. А. (2021)
Клименко К. В. - Формування системи стратегічного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні, Савостьяненко М. В. (2021)
Рисін В. В. - Переваги та ризики краудфандингу як моделі фінансування стартапів і проектів громадського розвитку (2021)
Дуб А. Р. - Джерела фінансування смарт-спеціалізації регіонів України (2021)
Єфименко Т. І. - Практичний коментар щодо складання звіту про управління та розкриття впливу пандемії COVID-19, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Кучерява М. В. (2021)
Kryshtopa I. - Country-by-country reporting: international experience of implementation, Nikolenko L. (2021)
Соколовська А. М. - Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні (Закінчення. Початок статті в № 5 за 2021 р.) (2021)
Іваницька О. М. - Методологічні проблеми аналізу розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS), Кощук Т. В. (2021)
Шаповал Ю. І. - Фінансова глибина в контексті взаємозв’язку з економічним зростанням (2021)
Кулик В. В. - Критична інфраструктура в системі виробничих і фінансово-економічних взаємозв’язків "витрати-випуск” (2021)
Любіч О. О. - Трансдисциплінарний наративний дискурс як технологічна основа фінансової взаємодії, Стрижак О. Є. (2021)
Durand JM. - Intermediary Multicentric prospective and comparative analysis of 435 mobile bearing total knee arthroplasties of Ultra Congruent Stabilization Mechanism Versus Peg and Cam Stabilization Mechanism. A point-in-time analysis of the OrthowaveTM6 Database, Viale P., Massin P., Cotte JL., Jardin C. (2020)
Страфун С. С. - Парціальні ушкодження великого грудного м'яза, Гайович В. В., Кулик Ю. А., Лєсков В. Г. (2020)
Дехтяренко Н. О. - Динаміка імунологічних показників у хворих із посттравматичним остеомієлітом та трофічними розладами тканин гомілки, Грицай М. П., Цокало В. М. (2020)
Liabakh A. P. - Medial Gastrocnemius Flap for Covering Tissue Defects Around the Knee, Lazarenko H. M., Kulieva O. V. (2020)
Гошко В. Ю. - Спосіб визначення клініко-рентгенограмометричних показників кульшового суглоба у пацієнтів із ДЦП, Науменко Н. О., Яцуляк М. Б., Чеверда А. І., Немеш М. М., Марциняк С. М. (2020)
Яцун Е. В. - Первый опыт динамического интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости с применением имплантатов на основе магниевого сплава, Ивченко Д. В., Головаха М. Л (2020)
Zazirnyi I. M. - The Problems of Meniscal Root Tears, Kostrub O. O., Smigielski R., Andreev A. (2020)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2020 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія" в м. Києві та м. Харкові (2020)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2020 р. (2020)
Робота Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” у 2020 р. (2020)
Інформація про вебінар ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії”, який відбувся 27 жовтня 2020 р. (2020)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2021 р. в Україні (2020)
Умови публікації в журналі "Вісник ортопедії, травматології та протезування" (2020)
Астахова К. - Шановне товариство, поважна освітянська спільнота Харківщини! (2021)
Астахова К. - Бути меншим, ніж великі, не означає бути маленьким (2021)
Астахова К. - Перше тридцятиріччя першого в країні навчально-наукового комплексу безперервної освіти: що можемо пред'явити (2021)
Астахова В. - Главные старты еще впереди (2021)
Михайлева Е. - Образовательный процесс в условиях инновационного развития непрерывного образования: основные черты и перспективы (2021)
Иванова О. - Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования (2021)
Чибисова Н. - Студенческое самоуправление — возможность формирования гибких навыков и социального партнерства (2021)
Зверко Т. - Cоціальне партнерство в освіті: практика реалізації на локальному рівні (результати нового експерименту Народної української академії) (2021)
Козярук С. - Взаимодействие профсоюзной организации с внутренними стейкхолдерами учебного заведения (2021)
Астахов В. - Особенности становления правовых основ приватного образования в Украине (2021)
Удовицька Т. - Довузівська підготовка: традиції і новації в умовах трансформації системи вищої освіти (2021)
Войно-Данчишина О. - Образование взрослых: подходы к организации в условиях неопределенности (2021)
Помазан І. - Робота інтегрованих кафедр на прикладі кафедри українознавства (2021)
Новикова О. - University-Alumnus: новые тренды (2021)
Астахова Е. - Библиотека в поисках самоидентификации: опыт Центра научно-гуманитарной информации НУА, Козицкая И. (2021)
Хильковская А. - Иностранные языки в системе непрерывного образования (опыт формирования и реализация авторской модели) (2021)
Красуля М. - Организация работы по формированию здорового образа жизни, физической культуры: возможности комплекса непрерывного образования (2021)
Бондарь Т. - Управление качеством образования в современной школе: подходы в условиях "непрерывки" (2021)
Белоусова Е. - Как превратить мечту в профессию или поиск новых маркеров профориентации (2021)
Анотації (2021)
Лебедь С. О. - Контент- аналіз офіційних документів щодо обігу фальсифікованих ліків в Україні за 2017-2020 роки, Немченко А. С. (2021)
Даценко І. С. - Сучасні погляди на медичне забезпечення пацієнтів із рідкісними хворобами системи кровооббігу в Україні і світі, Кабачна А. В., Гульпа В. С. (2021)
Власенко І. О. - Маркетингове дослідження асортименту глюкометрів на фармацевтичному ринку України за 2021 рік (2021)
Заліська О. М. - Аналіз тенденцій споживання антибактеріальних та противірусних лікарських засобів в аптечних закладах під час пандемії СОУГО-19 в Україні, Семенов О. М., Максимович Н. М., Заболотня З. О., Заліський Б. М., Мудрак І. Г (2021)
Matviychuk M. E. - Research of assortment and price condition of the regional market of antidepressants for treatment of women in prenatal and postnatal periods, Hromovyk B. P. (2021)
Пальчевська Т. А. - Роль допоміжних речовин трометамолу та меглюміну при формуванні біофармацевтичних властивостей лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп, Салій О. О., Баула О. П., Пальчевський К. В., Оніщук О. М. (2021)
Хохлова К. О. - Науково-методологічний підхід до стандартизації лікарської рослинної сировини і лікарських рослинних засобів зі застосуванням методу високоефективної тонкошарової хроматографії (2021)
Гордєй К. Р. - Порівняльний морфолого-анатомічний аналіз трави маруни дівочої сортів Phlora Pleno і White Gem, Гонтова Т. М., Машковська С. П. (2021)
Малоштан Л. М. - Вивчення аналгетичної та протизапальної активності сухого екстракту пагонів верби сахалінської, Артемова К. О., Шаталова О. М. (2021)
Пам’яті професора, доктора фармацевтичних наук Гладуха Євгенія Володимировича (2021)
Вихідні відомості (2021)
Власов С. Ф. - Аналіз геологічних умов та особливостей будови пісковиків, які залягають у покрівлі розроблюваних вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу, Тимченко С. Є., Молдаванов Є. В. (2021)
Кучин О. С. - Аналіз точності визначення об’ємів корисних копалин на складах з використанням сучасних прикладних програм, Згама О. А., Баришніков А. С. (2021)
Павлов Є. Є. - Підвищення стійкості гірничих виробок шляхом перерозподілу навантаження на рамне кріплення, Фесенко Е. В., Новак А. І. (2021)
Павлов Є. Є. - Вплив величини пустот закріпного простору аркового кріплення на стійкість гірничих виробок, Фесенко Е. В., Новак А. І. (2021)
Саїк П. Б. - Методика адаптації результатів лабораторних досліджень при газифікації вугілля щодо натурних умов (2021)
Фесенко Е. В. - Вплив основних гірничо-геологічних та гірничотехнічних параметрів на процеси руйнування порід у підошві гірничих виробок, Павлов Є. Є., Новак А. І. (2021)
Фесенко Е. В. - Оптимальний несучий профіль для рамного кріплення, Павлов Є. Є., Новак А. І. (2021)
Хорольський А. О. - Розробка моделі відтворення внутрішніх резервів вугільних шахт, Френцель Е. В., Мамайкін О. Р. (2021)
Laukhin D. - Metallographic analysis of potential areas of destruction initiation of the zone of thermal impact of low-carbon steels after laser welding, Beketov O., Slupska Y., Babenko E., Rott N., Dytiuk V. (2021)
Лоскутов О. Ю. - Процес експандування в технологіях виробництва труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів та металознавчі аспекти його використання, Овсяников В. В., Проців В. В., Григоренко В. У. (2021)
Проців В. В. - Сучасні полімерні матеріали та технології в 3D-прінтингу, Козечко В. А., Дербаба В. А., Богданов О. О. (2021)
Франчук В. П. - Вплив теплофізичних процесів, що відбуваються в зоні рухомого контакту, на механічні властивості поверхневого шару матеріалів, Лаухін Д. В., Зіборов К. А., Ротт Н. О., Федоряченко С. О. (2021)
Зуєвська Н. В. - Оптимізація параметрів геотехнічних споруд для стабілізації напружено деформованого стану масивів, Шайдецька Л. В., Губашова В. Є., Алталабані М. (2021)
Ігнатов А. О. - Основні особливості бурових робіт при спорудженні викривлених свердловин, Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О., Яворська В. В., Дмитрук О. О., Шипунов С. О. (2021)
Бубліков А. В. - Автоматичне керування температурою у приміщенні будівлі з використанням комбінованого регулятора, Бойко О. О., Воскобойник Є. К., Колисниченко І. Ю. (2021)
Красовський С. А. - Фіторемедіація вугільних відвалів Західного Донбасу, Ковров О. С., Клімкіна І. І. (2021)
Максимова Н. М. - Вплив відвалу розкривних порід гранітного кар'єру на якість ґрунтів прилеглих територій, Пікареня Д. С., Кацевич В. В., Орлінська О. В., Чушкіна І. В., Макарова Т. К., Гапіч Г. В. (2021)
Фортуна М. В. - Оцінка забруднення водного середовища мікропластиком, Борисовська О. О. (2021)
Муліна А. В. - Дослідження впливу автотранспорту на тепловий режим територій прилеглих до автомобільних шляхів, Павличенко А. В. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Dupliak I. - Influence of optical radiation and magnetic field on the properties of InSe clathrate, Ivashchyshyn F., Całus D., Seredyuk B., Chabecki P., Maksymych V., Fengping L. (2020)
Khan M. - Effect of picosecond-laser irradiation on the properties of nanostructured aluminium-doped zinc oxide thin films, Almohammedi A., Farooq W. (2020)
Fodchuk I. - Reconstruction of spatial distribution of strains in crystals using the energy spectrum of X-ray Moire patterns, Balovsyak S., Novikov S., Yanchuk I., Romankevych V. (2020)
Skab I. - Single-photon entanglement at acousto-optic (acousto-gyration) diffraction, Kostyrko M., Vlokh R. (2020)
Abbasov I. - Temperature behaviour of the photoluminescence spectra of polycrystalline ZnSe films with different surface treatment, Musayev M., Huseynov J., Kostyrko M., Eyyubov G., Askerov D. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Dupliak I. - Picosecond-laser processing of stainless steel for fabricating superhydrophobic surfaces, Yuchen L., Guozhu Y., Fenping L., Ivaniuk K., Xiaogang L. (2020)
Adamenko D. - Faraday effect in TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02, 0.06, 0.10, 0.15 and 0.25), Krupych O., Kostyrko M., Vasylkiv Yu., Gomonnai O., Gomonnai A., Vlokh R. (2020)
Studenyak I. - Optical studies of X-ray irradiated (Ga0.4In0.6)2Se3 films, Pop M., Kranjcec M., Solomon A. (2020)
Ren X. - Bayesian compressive sensing for synthetic-aperture radar tomography imaging, Qin Y., Qiao L. (2020)
Kostyrko M. - Peculiarities of acousto-optic diffraction at circularly polarized acoustic waves. Determination of elasto-optic coefficients coupled with shear waves, Orykhivskyi I., Skab I., Vlokh R. (2020)
Asmontas S. - Suppression of hot carriers by nanoporous silicon for improved operation of a solar cell, Fedorenko L., Vlasiuk V., Gorbanyuk T., Kostylyov V., Lytovchenko V., Gradauskas J., Suziedelis A., Sirmulis E., Zalys O. (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Yaremchuk I. - Surface-localized plasmon resonance in a system of randomly arranged gold nanorods on a dielectric substrate, Pidluzhna A., Stakhira P., Kuntyi O., Sus L., Savaryn V., Kostruba A., Fitio V., Bobitski Y. (2021)
Adem A. R. - Stationary optical solitons with nonlinear chromatic dispersion for Lakshmanan-Porsezian-Daniel model having Kerr law of nonlinear refractive index, Ntsime B. P., Biswas A., Khan S., Alzahrani A. Kh., Belic M. (2021)
Golub P. V. - Photo-alignment control of topological defects in nematic liquid-crystal cells, Vasnetsov M. V. (2021)
Ha T. T. - 25 km long transmission and real-time detection of 5 GBd/s optical QPSK data using external phase-error compensation, Won Y. Y., Seo D. (2021)
Ilchuk H. A. - Electronic band structure of cubic solid-state CdTe1–xSex solutions, Andriyevsky B., Kushnir O. S., Kashuba A. I., Semkiv I. V., Petrus R. Yu. (2021)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit in the XZ plane of Pl5Ge3O11 crystals, Orykhivskyi I., Kostyrko M., Vlokh R. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Biswas A. - Cubic–quartic optical solitons in Lakshmanan–Porsezian–Daniel model derived with semi-inverse variational principle, Edoki J., Guggilla P., Khan S., Alzahrani A. K., Belic M. R. (2021)
Hu D. - Infrared and visible image fusion based on empirical curvelet transform and phase congruency, Shi H. (2021)
Illienko M. O. - Simultaneous acousto-optic diffractions by two lobes of a shaped phased-array transducer, Pilgun Yu. V., Smirnov Ye. M. (2021)
Nastishin Yu. A. - Liquid crystal textures and optical characterization of a dye-doped nematic for generating vector beams, Dudok T., Savaryn V., Kostyrko M., Vasylkiv Yu., Hrabchak V., Ryzhov Ye., Vlokh R. (2021)
Khaustov D. Ye. - Jones formalism for image fusion, Khaustov Ya. Ye., Ryzhov Ye., Lychkowskyy E., Vlokh R., Nastishin Yu. A. (2021)
Ковтуненко К. В. - Особливості використання строкових операцій в аграрному секторі України в контексті зниження впливу валютних ризиків, Лібенко Ю. С. (2021)
Могилова А. Ю. - Сучасний стан та перспективи дистрибуції на фармацевтичному ринку України, Григолая Я. Д. (2021)
Тульчинська С. О. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку в умовах макроекономічної нестабільності, Дергалюк М. О., Радкевич Д. О. (2021)
Петрук О. М. - Фінансові ресурси електротранспортних підприємств, Трусова Н. В., Полчанов А. Ю., Довгалюк В. В. (2021)
Двуліт З. П. - Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії, Завербний А. С., Романюк А. О. (2021)
Нестерчук Ю. О. - Роль кредитного ринку у відтворювальному процесі суб’єктів господарювання аграрної галузі, Мельник К. М., Непочатенко О. А. (2021)
Макаренко Ю. П. - Маркетинг персоналу як головний чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності підприємств китаю, Кульбач А. А. (2021)
Македон В. В. - Кон’юнктура світового ринку IT-послуг в умовах економіки 4.0, Ільченко Н. О. (2021)
Краус Н. М. - Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті, Краус К. М., Марченко О. В. (2021)
Панченко В. Г. - Від вільних економічних зон до угод про вільну торгівлю: інтеграційний вимір міжнародної конкурентоспроможності економіки китайської народної республіки, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2021)
Почтовюк А. Б. - Роль наукової етики в сучасних економічних дослідженнях, Семеніхіна В. В. (2021)
Загірняк Д. М. - Діяльність комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах децентралізації, Глухова В. І., Кравченко Х. В. (2021)
Гринчук Ю. С. - Управління технологічними процесами у тваринництві: проблеми, ймовірні шляхи вирішення, Шемігон О. І., Вихор М. В. (2021)
Новікова А. М. - Стратегія розбудови сервісної інфраструктури на мережі автомобільних доріг згідно міжнародних зобов’язань України, Ященко Т. М. (2021)
Сохань І. В. - Енергодостатність, енергонезалежність, енергозбереження та енергетичний патріотизм – чотири кити розвитку територіальних громад, Скрипник О. А., Скрипник Д. М. (2021)
Лойко В. В. - Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, Поздєєва К. В. (2021)
Касич А. О. - Імплементація концепції бренду в практику корпоративного управління: підходи та зарубіжний досвід, Рафальська І. В. (2021)
Сімків Л. Є. - Регулювання диспропорційності економічного зростання регіонів України, Андрусів У. Я. (2021)
Вініченко І. І. - Оптимізація асортименту продукції підприємств овочівництва, Шутько Т. І., Ручанчина К. В. (2021)
Ромат Є. В. - Бренд-стратегії підприємств роздрібної електронної торгівлі, Гранат Л. В. (2021)
Бардаш С. В. - Роль похідних фінансових інструментів у забезпеченні фінансової безпеки держави, Лаговська О. А., Новак О. С. (2021)
Рекова Н. Ю. - Еколого-економічний аналіз як елемент системи управління операційною діяльністю підприємства, Рагуліна Н. В. (2021)
Соколенко Л. Ф. - Організація аудиту діяльності керуючих компаній у сфері житлово-комунального господарства: орієнтація на стейкхолдерів (2021)
Герасименко Ю. С. - Формування механізму державної підтримки екологічно орієнтованого аграрного бізнесу в перехідний період (2021)
Кадош С. В. - Теоретичні і практичні аспекти розвитку сільського туризму в дніпропетровській області, Редько В. Є. (2021)
Сметанюк О. А. - Місце і значення сучасних персонал-технологій при побудові HR-бренду вітчизняних організацій, Вітюк А. В., Мукоід Д. Д. (2021)
Білорус Т. В. - Ризики при прийнятті кадрових управлінських рішень: теоретико-методичний підхід, Бурмістрова О. О. (2021)
Павленко Л. Д. - Інструменти управління ліквідності банку в умовах трансформації міжнародних правових норм у національне законодавство, Крухмаль О. В., Заріцька А. І. (2021)
Бурлан С. А. - Облікові аспекти управління кредиторською заборгованістю підприємства, Валентова Ю. В. (2021)
Мішина С. В. - Кар’єрний самоменеджмент як інструмент управління кар’єрними процесами на підприємстві, Мішин О. Ю. (2021)
Белей С. І. - Розвиток сільських територій в умовах децентралізації (2021)
Колосінська М. І. - Мультиплікативний ефект туристичної сфери, Бойда С. В. (2021)
Гадецька З. М. - Впровадження систем електронного судочинства, Штабрат А. І. (2021)
Іванченко В. О. - Характеристика взаємодії інституцій та підприємництва в процесі сталого розвитку (2021)
Бєлозерцев В. С. - Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами на промисловому підприємстві, Савченко Д. В. (2021)
Шлапак О. А. - Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня, Коваленко О. О. (2021)
Makarova V. - Human resource marketing is an important factor to enhance the competitiveness of chinese enterprises, Ni X. (2021)
Короленко Н. В. - Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки, Петросян А. А. (2021)
Коваленко Г. О. - Вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств, Чукіна І. В. (2021)
Даниленко В. В. - Переваги і методологія розрахунку ключових показників ефективності логістичних процесів в агропродовольчій галузі (2021)
Каткова Н. В. - Реалізація механізму стійкого розвитку підприємства з використанням збалансованої системи показників, Мурашко І. С. (2021)
Кондратюк О. М. - Можливості та перспективи використання штучного інтелекту в аудиті, Руденко О. В., Чернобровкіна А. Є. (2021)
Горобець Н. М. - Перспективи використання цифрових технологій в діяльності аграрних підприємств, Хомякова Д. О., Стариковська Д. О. (2021)
Красота О. В. - Відновлення макроекономічної стабільності в умовах пандемії covid-19, Яровой А. В. (2021)
Решетняк О. І. - Особливості підготовки кадрів в контексті цифрової конкурентоспроможності, Білоусов Д. В. (2021)
Циган Р. М. - Негативні чинники впливу кризи, спричиненою пандемією Covid-19, на малий і середній бізнес, Солодков Д. Є. (2021)
Ivanova O. - Structural modelling of crm system of tourism enterprises (2021)
Добрянська В. В. - Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності продукції прат "миргородський завод мінеральних вод", Іваненко І. О. (2021)
Задорожна Р. П. - Проєкти соціальної відповідальності компаній та їх роль в комунікації бренду (2021)
Кравець К. П. - Методичний інструментарій оцінювання ефектів консолідації (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Сучасні підходи до поняття "економічна безпека країни" (2021)
Домінова І. В. - Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі адаптованої нормативно-індексної моделі, Кисіль Т. М. (2021)
Залєвська-Шишак А. Д. - Роль агрохолдингів у впровадженні інновацій в аграрному секторі економіки України, Фесун Ю. А. (2021)
Дем’янчук М. А. - Точки біфуркації на траєкторії розвитку страхового ринку в умовах цифровізації економіки, Дроздина А. А. (2021)
Ходаківський В. М. - Управління ефективністю інвестиційного забезпеченням комунальної установи лікувального профілю в середньостроковій перспективі господарювання, Орликовський М. О., Паламар С. І., Чулій Л. М. (2021)
Волківська А. М. - Форми та методи стимулювання продуктивної діяльності в умовах корпоративного управління, Осовська Г. В., Семенюк Т. В. (2021)
Кудирко Л. П. - Економіка В´єтнаму в системі глобального виробництва та збуту (2021)
Мулик Я. І. - Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження (2021)
Кулаженко В. В. - Розробка алгоритму розрахунку ефективності ребалансованого портфеля цифрових активів, Лазоренко В. В., Кузнецов О. Ф., Коколова Є. В. (2021)
Донець Л. Я. - Вітчизняний досвід проведення ребрендингу компаній, Долинська О. О. (2021)
Островський І. А. - Зовнішні шоки та проблеми молодіжного безробіття, Волковська К. А. (2021)
Сітковська А. О. - Формування конкурентного потенціалу підприємства: теоретичний аспект, Земляна А. В. (2021)
Галаган Т. І. - Методичні підходи до визначення сутності відтворення основних засобів підприємства, Кругляк Г. С. (2021)
Товмасян В. Р. - Методичний підхід до оцінювання наявної та прогнозованої ефективності фінансової політики підприємств (2021)
Ніколаєв І. В. - Контролінг в системі управління підприємствами апк, Коваль Л. А., Василенко Д. В. (2021)
Бабіч Є. М. - Сценарії реструктуризації фіскальної системи України, щодо підприємств малого та середнього бізнесу з урахуванням тінізації капіталу, Лазаренко І. С. (2021)
Жихарева-Толстік Г. О. - Вплив конкурентних стратегій на перерозподіл трафіку торгово-розважальних центрів України в 2019-2020 роках, Даценко В. В. (2021)
Yurchenko D. - Using machine learning to overcome the peter principle in modern hierarchical organizations (2021)
Самсоненко М. С. - Проектний менеджмент як інструмент управління економічною конкуренцією, Передало Х. С. (2021)
Пойдин П. І. - Оцінка ефективності фінансових інструментів гарантування екологічної безпеки території (2021)
Гайдар А. А. - Особливості просування біотехнологічної продукції на online-платформах (2021)
Пристемський О. С. - Вдосконалення теоретичних та методологічних аспектів функціонування системи бухгалтерського обліку, Сакун А. Ж. (2021)
Бобиль В. В. - До питання оцінки ефективності інвестицій в умовах ризику, Гненний О. М., Пивоварова Г. Б. (2021)
Краус Н. М. - Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах, Краус К. М., Осецький В. Л. (2021)
Дорошенко Г. О. - Управління розвитком організаційної культури корпорацій, Овчаренко B. М. (2021)
Мацелюх Н. П. - Сталий економічний розвиток України: концептуальні основи, механізми забезпечення та драйвери розвитку, Корж М. А. (2021)
Роскладка А. А. - Облікові аспекти функціональності контролінгу: особливості сфери торгівлі (2021)
Трусова Н. В. - Моделі банківського кредитування підприємств аграрної галузі, Радченко Н. Г., Рубцова Н. М. (2021)
Якушик І. Д. - Механізм збалансування попиту і пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами, Мазур Ю. В. (2021)
Чеховська М. М. - Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в системі охорони праці в Україні, Лісовська О. Л. (2021)
Добіжа Н. В. - Роль страхування в розвитку інфраструктурного забезпечення аграрного ринку України (2021)
Войтко С. В. - Динаміка розвитку відновлюваної енергетики на початку третього десятиліття ххі століття, Гайдуцький І. П., Караєва Н. В. (2021)
Панченко В. Г. - Національні особливості реалізації політики економічного патріотизму: в’єтнам та індія у фокусі дослідження інструментів державного стимулювання розвитку, зростання і досягнення безпеки, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2021)
Фролова Л. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності серед бізнес-структур України, Єрмак С. О. (2021)
Ковальчук Н. В. - Закономірності циклічності в управлінні зерновиробництвом, Базилевич Ю. М., Комарова К. В. (2021)
Лобода О. М. - Моделювання об'ємів виробництва структурно-системного комплексу підприємницьких структур (2021)
Безус А. М. - Підходи до формування аутентичної системи стратегічного управління підприємством, Безус П. І., Сичова Н. В. (2021)
Бойко В. О. - Екологічний туризм як складова зеленої економіки (2021)
Самойленко Л. Б. - Ux-стратегія як складова бізнес-стратегії при розробці цифрових продуктів (2021)
Іванишина О. С. - Удосконалення податкової системи як фактор підвищення фінансової безпеки держави, Прокопенко І. А., Панура Ю. В. (2021)
Левкович О. В. - Фінансова стійкість як передумова інноваційного розвитку підприємства, Калашнікова Ю. М. (2021)
Китайчук Т. Г. - "сумнівній" резерв: усі "за" і "проти" (2021)
Нараєвський С. В. - Посилення позицій країн центральної та східної європи на європейському та світовому автомобільному ринку (2021)
Волківська А. М. - Управлінсько-бухгалтерський аспект запровадження безтарифної системи оплати праці для малих підприємств, Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Вишнівська Т. О. (2021)
Янчук Т. В. - Маркетингові дослідження як продукт консалтингового бізнесу, Землякова О. Д. (2021)
Крамаренко К. М. - Прямі іноземні інвестиції у системі міжнародних фінансів (2021)
Нетреба І. О. - Управління знаннями в системі організаційної культури підприємства (2021)
Moroz N. - Banking system of Ukraine: current development trends, Krip U. (2021)
Лега О. В. - Особливості обліку та оподаткування туристичної діяльності в Україні, Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В., Яловега Л. В. (2021)
Адонін С. В. - Сучасні методи викладання з використанням інформаційних технологій, Куряча Н. В. (2021)
Кравченко А. В. - Особливості оподаткування суб’єктів туристичної діяльності в Україні (2021)
Ковальов Д. В. - Оцінка сучасного стану туристично - рекреаційного потенціалу херсонської області (2021)
Герасименко Л. В. - Формування системи адаптивно-орієнтованого управління економічною безпекою підприємства (2021)
Мамчин М. М. - Меритократичний підхід до управління на різних рівнях у спіральній динаміці, Яричевська Я. І. (2021)
Кухарець В. В. - Тенденції розвитку біржового ринку в умовах глобалізації світової економіки, Булуй О. Г., Левківська Л. М. (2021)
Балан В. Г. - Стратегічне управління розвитком підприємства на ринку освітніх it-послуг, Подчерняєва В. О. (2021)
Красовська О. Ю. - Організаційно-методичне забезпечення аудиту маркетингової діяльності (2021)
Боришкевич І. І. - Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Якубів В. М. (2021)
Лайчук С. М. - Статистичний аналіз ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців: галузевий аспект, Поліщук І. Р. (2021)
Боліла С. Ю. - Маркетингові дослідження регіонального флористичного ринку як орієнтир для прийняття рішень щодо розвитку квіткового бізнесу, Кириченко Н. В. (2021)
Вернюк Н. О. - Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України, Дяченко М. І. (2021)
Кумачова А. С. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці в частині безробіття та скорочення активності в європейському регіоні (2021)
Pavlov Ya. - Assessment of crisis-forming factors as a means of monitoring threats to effective body support of national guard of Ukraine military units (2021)
Pshyk-Kovalska O. - Impact of covid – 19 on the economies of Ukraine and germany, Ivaniutina V. (2021)
Якушева І. Є. - Ринок облігацій в України: стан, тенденції і перспективи розвитку (2021)
Вядрова Н. Г. - Використання індикаторів фінансової стійкості для оцінки стану банківського сектора (2021)
Капелюшна Т. В. - Огляд та аналіз розвитку ринку державних боргових цінних паперів в Україні, Кришталь Г. О., Ващенко О. О. (2021)
Кінас І. О. - Інтернет–маркетинг та його роль у формуванні маркетингової стратегії підприємства (2021)
Нужна С. А. - Економіко-математичне моделювання в бізнес–плануванні підприємств аграрної сфери, Мороз С. І. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського