Харабара В. М. - Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки, Грешко Р. І., Третякова О. В. (2021)
Шура Н. О. - Використання потенціальних кластерів в оцінці економічного потенціалу підприємств, Поліщук І. Г. (2021)
Сьомченко В. В. - Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України, Конєва А. В. (2021)
Netudyhata K. L. - The development of internal financial control mechanisms in the health care institution, Parkhomenko O. O., Buzhykov R. P. (2021)
Say L. - Peculiarities of franchising development in a pandemic condition, Gnylianska L., Kushner K. (2021)
Рябенька М. О. - Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг, Постова В. В. (2021)
Штик Ю. В. - Розвиток та використання потенціалу бізнес-структур: фінансова, інвестиційна, екосистемна складова (2021)
Бабяк Н. Д. - Інформаційне забезпечення контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі (2021)
Федоров Р. К. - Стан та основні напрями розвитку стартапів в Україні (2021)
Самолінська С. І. - Сегментація аудиторії бренду при створенні рекламної кампанії (на прикладі yolo study) (2021)
Березюк В. О. - Інструментарій маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі: класифікація та специфіка використання (2021)
Шорох В. Д. - Визначення критеріїв розподілу учасників ринку небанківських фінансових послуг за умов оцінки їх ризиків (2021)
Шедловський О. В. - Інноваційне забезпечення як складова ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу (2021)
Кучеренко О. К. - Корекція вихідного сигналу пірометра спектрального співвідношення при визначенні стану контактного дроту, Томашевська А. Е. (2019)
Колобродов В. Г. - Особливості використання тепловізорів на безпілотниках, Кузнецов М. С., Налбандова В. П., Сокол Б. В., Имиев А. Д. (2019)
Сенаторов В. М. - Оптико-електронний комплекс контролю положення лінії візування оптичного прицілу, Мельник О. Д., Микитенко В. І. (2019)
Рупіч С. С. - Багатокласове розпізнавання технічного стану зварного резервуару з дефектами з використанням нейромережевого класифікатора, Лук’янченко О. О. (2019)
Штофель О. О. - Застосування методу фрактального аналізу до вивчення зміни властивостей металу, Рабкина М. Д. (2019)
Лук’янченко О. О. - Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми, Ворона Ю. В., Костіна О. В., Вабіщевич М. О., Палій О. М. (2019)
Саурова T. А. - Дослідження дрейфової рухливості електронів в арсеніді індію, Семеновська О. В., Шевчук О. О. (2019)
Шевченко А. И. - Нахождение коэффициента температуропроводности из решения прямой задачи теплопроводности для полуограниченного тела (2019)
Родіонов В. Є. - Новітній підхід до використання плівок оксиду олова для джерел відновлювальної енергії, Сорока С. О., Родіонов Є. В. (2019)
Коробко І. В. - Врахування умов та відмінностей при калібруванні і застосуванні вимірювальних перетворювачів природного газу, Капітанчук Д. Ю. (2019)
Скицюк В. І. - Аналітична модель руху об’єктів технологічного процесу контурного фрезерування металів, Клочко Т. Р. (2019)
Терещенко М. Ф. - Методи дослідження параметрів чистоти поверхні ран системою вакуумної абсорбції та санації, Руцька О. В. , Чухраєв М. В. (2019)
Скицюк В. І. - Теоретичні засади технологічного фантома абстрактного об’єкту, Клочко Т. Р. (2019)
Корнута О. В. - Нові підходи до читання лекцій у ЗВО, Корнута В. А. (2021)
Загірняк Д. М. - Забезпечення конкурентоспроможності транспортних послуг, Залуніна О. М., Чумакова А. Г. (2021)
Лабунська С. В. - Огляд основних підходів до визначення сутності і особливостей діяльності інноваційних кластерів на прикладі досвіду ЄС, Дехтяр Н. А. (2021)
Баландюх Ю. А. - Збір та концентрування гідробіонтів в технології очищення поверхневих та стічних вод методом розімкнутого біологічного конвеєра, Мальований М. С., Тимчук І. С., Жук В. М., Копій М. Л. (2021)
Хрутьба В. О. - Заходи охорони навколишнього середовища при поводженні з відходами, Процик О. П., Сілантьєва Ю. О., Крюковська Л. І. (2021)
Дмитруха Т. І. - Дослідження небезпеки забруднення ртуттю донецького регіону для здоров’я населення, Маджд С. М., Черняк Л. М., Петрусенко В. П., Горбач І. М. (2021)
Найда В. В. - Модель управління технологічним процесом з невідомими залежностями параметрів, Рилова Н. В., Горлова Т. В. (2021)
Kolenko V. - Commercial secret of the enterprise protection based on stegonographic algorithms, Nakonechna V., Anosova Y. (2021)
Павлова Н. Л. - Застосування аgile-підходу для роботи проектно-орієнтованих транспортно-експедиторських компаній (2021)
Аргат Р. Г. - Умови руйнування деталей автомобілів під час витягування із знакозмінною деформацією фланця, Щетинін В. Т., Пузир В. Р., Долгих О. М., Пузир Р. Г. (2021)
Процик О. П. - Обґрунтування розбудови транспортної інфраструктури для обслуговування контейнерних вантажопотоків з використанням інформаційних технологій, Сілантьєва Ю. О., Ситенько А. Ю., Кушим Б. О., Грушевська Т. М. (2021)
Фідровська Н. М. - Дослідження напружень, виникаючих в головній балці мостового крана, за допомогою 3D моделювання, Слепужніков Є. Д., Пономаренко Р. В., Варченко І. С. (2021)
Маслов О. Г. - Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану ущільнюваного середовища динамічної системи "вібромайданчик – полімерний бетон", Савєлов Д. В. (2021)
Давиденко Л. В. - Унормування базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання до визначальних змінних із застосуванням нейронних мереж, Давиденко В. А., Давиденко Н. В. (2021)
Фінансування аграрного бізнесу (2021)
Лупенко Ю. О. - Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств, Андрос С. В. (2021)
Могильний О. М. - Сировинна орієнтація аграрного сектору та її соціально-економічні наслідки для України, Козак М. І. (2021)
Черемісіна С. Г. - Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки (2021)
Нестеренко С. С. - Капіталізація як фактор підвищення конкурентоспроможності лісової галузі (2021)
Пришляк Н. В. - Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств (2021)
Мамчур В. А. - Рейтингова оцінка рівня самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі (2021)
Нечипоренко О. М. - Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів, Носенко Ю. М., Сінельник Л. М. (2021)
Юрченко І. В. - Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (2021)
Шпикуляк О. Г. - Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань, Ігнатенко М. М., Швець А. А. (2021)
Саблук Г. І. - Виклики та можливі шляхи розв'язання проблем трудової міграції сільського населення (2021)
Пам'яті Віктора Івановича Бойка (21.03.1931 – 15.01.2021) (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Rudyak Y. - Photoelastic research of three-dimensional problems of fracture mechanics, Pidgurskyi M., Matvieieva I., Groza V., Sichko V., Merzliuk V., Pidgurskyi I. (2021)
Petryk M. - ComParison of solving algorithms for a mathematical model of filtration-diffusion transfer in the medium of spherical moisture-saturated microporous particles, Mykhalyk D., Petryk O. (2021)
Kovbashyn V. - Research of properties of protective coating applied to the surface of reaction-sintered ceramic materials, Bochar I. (2021)
Chernukha O. - Mathematical modeling diffusion of admixture particles in a strip with randomly located spherical inclusions of different materials with commensurable volume fractions of phases, Bilushchak Y., Chuchvara A. (2021)
Baranovsky V. - The results of root crop cleaner experimental research, Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. (2021)
Berezhenko E. - Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots, Pankiv M., Jobbagy J., Berezhenko B. (2021)
Diachun A. - Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process, Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. (2021)
Lyashuk O. - Investigation of the operation of vibration-centrrifugal installation for automobile parts machining, Serilko L., Hevko I., Kondratiuk O., Tsion O., Galan Y. (2021)
Mamchuk V. - Calculation of some turbulent wall currents, Romaniuk L. (2021)
Shynkaryk M. - Features of pressing the juice from viburnum berries, Kravets O., Venhrynovych S. (2021)
Hlembotska L. - Structural improvement of face mills designs based on systems approach, Balytska N., Melnychuk P., Vyhovskyi H. (2021)
Dzyura V. - Dynamics of regular microrelief formation on internal cylindric surfaces (2021)
Kalyn T. - Experimental and quantum chemical studies of some derivative of decahydroacridinedione-1,8 as corrosion inhibitor of steel 17 GS in NS4 solution, Poberezhny L., Melnyk D. (2021)
Strilets O. - Algorithm for designing of speed change control devices through a gear differential with a closed-loop hydraulic system, Malashchenko V., Pasika V. (2021)
Publishing pages (2021)
Аврунін Г. А. - Современные аспекты модернизации объемных гидроприводов кузнечно-прессового оборудования, Рижков Ю.В., Мороз І. І., Вивчар С. М. (2021)
Серебряков В. В. - Линейная модель глиссирования в каверне в условиях влияния весомости жидкости и других возмущений (2021)
Лукьянов П. В. - Стационарное турбулентное течение с винтовой симметрией несжимаемой жидкости в круглой прямолинейной трубе (2021)
Aндрeнкo П. - Алгоритм вибору типу привода технологічної машини, Poгoвий A. (2021)
Аврунин Г. А. - До методики викладання дисципліни "Проектування та випробування гідроприводів" в ХНАДУ, Кириченко И. Г., Мороз И. И. (2021)
Моторна О. О. - Імітаційне моделювання динаміки об'ємного гідропривода рульового керування колісного трактора, Переяславський О. М., Самородов В. Б., Аврунін Г. А., Мороз І. І. (2021)
Содержание (2020)
Киселева Е. М. - Алгоритм построения диаграмм Вороного с оптимальным размещением точек–генераторов на основе теории оптимального разбиения множеств, Гарт Л. Л., Притоманова О. М. (2020)
Либероль Б. Д. - Псевдопроекционные алгоритмы оценивания, основанные на аппроксимации операции ортогонального проецирования, Руденко О. Г., Бессонов А. А. (2020)
Павлов А. А. - Транспортная задача в условиях неопределенности, Жданова Е. Г. (2020)
Колечкина Л. Н. - Условная оптимизация задачи с квадратичной функцией цели на множестве размещений, Нагорная А. Н. (2020)
Белоусов А. А. - Алгоритм расчета дистанции прерванного взлета в режиме реального времени, Кулешин В. В., Вишенский В. И. (2020)
Алиев А. А. - Многофакторная оценка кредитоспособности физических лиц посредством интеграции экспертных знани (2020)
Аралова Н. И. - Параметры самоорганизации системы дыхания оператора системы непрерывного взаимодействия в сложной ситуационной обстановке при принятии решений. Исследование на математической модели (2020)
Раппопорт И. С. - О гарантированном результате в игровых задачах сближения управляемых объектов (2020)
Воронин А. Н. - Компромиссные решения: системный подход (2020)
Кургаев А. Ф. - Понятие информации. Часть 2. Функции научной теории (2020)
Футорна О. А. - Изменчивость анатомических признаков листовой пластинки у видов рода Magnolia L. на первых этапах онтоморфогенеза, Баданина В. А., Гайдаржи М. Н., Голубенко А. В., Таран Н. Ю. (2020)
Васильєв С. П. - Психологічні умови розвитку психологічної стійкості (резилієнсу) у військовослужбовців у процесі базової загальновійськової підготовки (2021)
Грибенюк Г. С. - Суб’єктність мотивів саморегуляції майбутнього рятувальника (2021)
Іванова Н. Г. - Сутність мотиву особистості в теорії мотивації (2021)
Іллющенко С. Ю. - Рефлексивний механізм подолання впливу критичних ситуацій (2021)
Кізь О. Б. - Проблеми становлення особистості в умовах ґендерної деривації (2021)
Кікінежді О. М. - Соціально-демографічні предиктори жіночого політичного лідерства в Україні, Савелюк Н. М., Мороз Л. І. (2021)
Ковальчук О. П. - Використання арт-засобів у психологічному супроводі військовослужбовців, Інжиєвська Л. А. (2021)
Loboda Y. О. - The tools of "hybrid wars”: lawfare (2021)
Ніколаєв Л. О. - Феномен розвитку емпатії особистості у період дорослішання: соціально-психологічний аспект, Скляренко С. Р. (2021)
Осьодло В. І. - Соціально-політичний контекст війни на сході України та основні напрями протидії гібридній агресії, Будагьянц Л. М. (2021)
Свідерська О. І. - Психологічні чинники особистісної ресурсності студентської молоді під час дистанційного навчання, Демид В. М. (2021)
Стасюк В. В. - Психологічний зміст поняття фрустраційної толерантності, Павлушенко С. М. (2021)
Філіпов В. К. - Комунікативні процеси в ефективному управління (2021)
Хайрулін О. М. - Ігровий генезис сучасного протиборства у воєнній сфері (2021)
Хміляр О. Ф. - Фейк – інформаційний маркер та регулятор поведінкової активності особистості військовослужбовця (2021)
Штих І. І. - Теоретичні основи розуміння поняття норми в патопсихології (2021)
До відома авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Содержание (2020)
Калюх Ю. И. - Четырехмодовая модель динамики распределенных систем, Берчун Я. А. (2020)
Грипинская Н. В. - Применение метода динамического программирования к решению задачи оптимального распределения средств между проектами, Дыха М. В., Коркуна Н. М., Цегелик Г. Г. (2020)
Комяк В. М. - Оптимизация разбиения области на подобласти по заданным ограничениям в пространстве, Соболь А. Н., Данилин А. Н., Комяк В. В., Кязимов К. Т. (2020)
Наконечный А. Г. - Метод возмущений в задачах линейной матричной регрессии, Кудин Г. И., Зинько П. Н., Зинько Т. П. (2020)
Негоденко Е. В. - Особенности математического моделирования для системы Интернет вещей, Онищенко В. В. (2020)
Маматов М. Ш. - Количественный анализ задачи "Лев и Человек" при наличии кругового препятствия, Зуннунов А. О., Эсонов Э. Э. (2020)
Исканаджиев И. М. - Первый прямой метод Понтрягина для дифференциальных включений (2020)
Бушев Д. М. - О некоторых применениях в прикладной математике изометричности функциональных пространств (2020)
Трыгуба А. Н. - Согласование конфигураций сложных организационно-технических систем развития отраслей аграрного сектора, Батюк Б. Б., Дындын М. Л. (2020)
Бычков А. С. - Совершенствование модели компьютерных эпидемий путем оценивания функциональной устойчивости информационной системы, Димитров Г. П., Шевченко В. Л., Шевченко А. В. (2020)
Кургаев А. Ф. - Понятие информации. Часть 1. Представление информации в форме научной теории (2020)
Соловьев В. И. - Метод выявления признаков цифрового монтажа в фонограммах с использованием нейронных сетей глубокого обучения, Рыбальский О. В., Журавель В. В. (2020)
Аралова Н. И. - Информационные технологии обоснования оптимального курса интервальной гипоксической тренировки в практике спортивной подготовки высококвалифицированных спортсменок, Шахлина Л. Я.-Г., Футорный С. М., Калитка С. В. (2020)
Шидловська Н. А. - Аналітична нелінійно-імовірнісна модель еквівалентного електричного опору шару металевих гранул, Захарченко С. М. (2021)
Артеменко М. Ю. - Керування паралельним активним фільтром трифазної трипровідної мережі в системі координат методу двох ватметрів, Кутафін Ю. В., Михальський В. М., Поліщук С. Й., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2021)
Павлов В. Б. - Дослідження експериментального зразка бездротового зарядного пристрою електромобіля, Подольцев О. Д., Павленко В. Є. (2021)
Grebenikov V. V. - Comparative analysis of magnetic systems of permanent magnet motors for tram, Gamaliia R. V., Dadychyn S. A. (2021)
Крищук Р. С. - Енергетичні показники аксіального асинхронного дискового двигуна для суднових навігаційних РЛС, Гаврилюк С. І., Циганкова Г. А. (2021)
Чепкунов Р. А. - Асинхронний електропривод з керуванням за реактивною потужністю (2021)
Басок Б. І. - Техніко-економічні аспекти оцінювання перспектив декарбонізації об’єднаної енергосистеми України, Буткевич О. Ф., Дубовський С. В. (2021)
Мазманян Р. О. - Багатоканальне конвертування випадкових даних парними елементами впорядкованих вибірок (2021)
Брагинець І. О. - Лазерні вимірювальні системи з волоконно-оптичними сенсорами для контролю лінійних параметрів механічних об’єктів, Масюренко Ю. О. (2021)
Левицький А. С. - Автоматизований пристрій для контролю осердя статора потужного турбогенератора, Зайцев Є. О., Панчик М. В. (2021)
ДО 70-РІЧЧЯ головного наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України О.Д.ПОДОЛЬЦЕВА (2021)
З днем працівників легкої промисловості (2021)
Мій шлях до власної держави (2021)
Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека" (2021)
Світ моди, краси та дизайну. Підсумки ХХІ Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів "Печерські каштани" (2021)
"Прорив у легкій промисловості" 2021 (2021)
Науковий пошук молоді (2021)
LEATHER and SHOES 2021 (2021)
Галавська Л. Є. - Розробка трикотажних полотен для виготовлення функціональної нижньої білизни військовослужбовців, Єліна Т. В., Прохоровський А. С., Швиданенко О. А., Котюх М. В. (2021)
Славінська А. Л. - Інноваційні технології модульного проєктування конструктивно-уніфікованих рядів стабільного асортименту, Мица В. В. (2021)
Паршин А. С. - Експлуатаційні властивості готельних махрових рушників, Арабулі С. І., Арабулі А. Т. (2021)
Содержание (2019)
Гурин А. Л. - Метод суммарных представлений для решения задач о математическом сейфе на графах (2019)
Ягубова М. M. - Решение одной задачи оптимального управления для уравнения третьего порядка при распределенном и стартовом управлениях, Заманова Р. Б. (2019)
Грабова У. З. - Равномерные приближения тригармоническими интегралами Пуассона на классах Соболева (2019)
Кондратенко Ю. П. - Параметрическая оптимизация нечетких систем управления на основе гибридных роевых алгоритмов с элитной стратегией, Козлов А. В. (2019)
Лозинский А. Б. - Оценивание экспериментальной функции распределения на основе конечных выборок случайной величины, Романишин И. М., Русын Б. П. (2019)
Идрисов Ф. Ф. - Рекуррентные модели рандомизированных процессов в задачах внешней разведки. Часть 2. Упрощенные модели высшего порядка (2019)
Бычков А. С. - Совершенствование модели компьютерных эпидемий на основе расширения множества возможных состояний объектов информационной системы, Новотна В., Шевченко В. Л., Шевченко А. В. (2019)
Хамдамов Р. Х. - Методы блокирования уязвимостей вида XSS на основе сервис-ориентированной архитектуры, Керимов К. Ф. (2019)
Ладиков-Роев Ю. П. - Генерация магнитогидродинамических волн в упрощенной модели магнитосферного хвоста Земли, Логинов А. А., Набивач В. Е. (2019)
Ткаченко А. И. - Устранение аномальных ошибок полетной геометрической калибровки (2019)
Сухоручкина О. Н. - Интеллектуальное управление мобильным роботом при слежении за подвижным объектом, Прогонный Н. В. (2019)
Загурский О. Н. - Проблемы и перспективы применения технологии блокчейн в цепях поставок, Титова Л. Л. (2019)
Титул, зміст (2021)
Лондар С. Л. - Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї Цілі сталого розвитку, Горна М. О. (2021)
Раков С. А. - Потенціал використання даних міжнародних систем статистики в національних системах освітньої аналітики (2021)
Самко А. М. - Цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти (2021)
Дараган Т. П. - Студентське самоврядування як спосіб формування лідерського стилю поведінки та засад управлінської діяльності, Власюк О. А. (2021)
Завада О. П. - Методологія формування інформаційно-аналітичної підтримки для розвитку цифрових компетентностей бакалаврів економічного профілю, Тоцька О. Л. (2021)
Єгорова О. В. - Особливості читання лекцій онлайн (2021)
Литвинчук А. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення функціонування системи інклюзивної освіти, Терещенко Г. М., Кир’янов А. В., Гайдук І. С. (2021)
Anisimova O. - Financing vocational education and training: models and best practices (2021)
Гапон В. В. - Аналіз демографічної ситуації та прогнозне оцінювання чисельності учнів перших класів, Барабаш О. А., Чимбай Л. Л. (2021)
Ткаченко В. В. - Інноваційні підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в контексті НУШ, Дронь Т. О. (2021)
Абдуллаєва А. Ф. - "Культурний переворот" як актуальний напрям розвитку художнього перекладу, Баранова С. В. (2020)
Алиева К. А. - Морфосинтаксис причастия (2020)
Асадуллаева П. А. - Семантико-функциональные особенности темпоральной лексемы "ночь" в поэме Низами Гянджеви "Хосров и Ширин" (2020)
Afonina I. Yu. - Comparative analysis of rendering elements of administrative divisions in English-Ukrainian terms (2020)
Бабич Т. В. - Імпліцитні та експліцитні вираження зміни семантики слова, Ліпатова М. В. (2020)
Бабятинська Ю. О. - Лексико-семантичні особливості перекладу науково-популярних текстів, Гроза І. М., Гусейнова К. С. (2020)
Байтерякова Н. Ю. - Лінгвістичні засади формування неологізмів у кіберспортивній лексиці, Авраменко К. В., Печерський Є. В. (2020)
Барановська О. Д. - Перспективи корпусного дослідження емотивних дієслів англійської мови (2020)
Бешлей О. В. - Образ жінки в сучасному англомовному рекламному дискурсі (2020)
Біляцька В. В. - Фразеологізми як емоційно-смислові чинники структури роману Г. Гессе "Нарцис і Ґольдмунд" (2020)
Бобчинец Л. И. - Лексико-семантические средства создания каламбура в испанских и португальских анекдотах (2020)
Болдирева А. Є. - Авіаційні терміни в перекладі художнього твору, Яровенко Л. С. (2020)
Бондаренко О. М. - Аналіз морфологічних неологізмів англійської мови, створених у зв’язку з пандемією COVID-19 (2020)
Бурка Н. А. - Супервентность речевого поведения подростка (2020)
Велика І. О. - Мовні особливості комунікативної поведінки особи чоловічої статі на матеріалі сучасних німецькомовних шлюбних Інтернет-оголошень (2020)
Веремчук Е. О. - Роль внутрішньої форми в лінгвокогнітивних дослідженнях (на матеріалі англійськомовного лінгвоетичного концепту DIGNITY) (2020)
Воронько Г. М. - Лінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом-числівником (на матеріалі французької мови), Крук З. М., Луцик Н. М. (2020)
Halai T. M. - Phytomiphic metaphors in the English professional language of goelogy (2020)
Глінка Н. В. - Особливості перекладу технічної термінології в текстах інструкцій з експлуатації (на прикладі продукцій компаній Braun та LG), Нурієва О. С. (2020)
Глущенко О. В. - Особливості аудіовізуального перекладу публічних виступів на конференціях TED Talks (2020)
Гончаренко-Закревська Н. В. - Актуальний поділ речення при перекладі французького тексту, Верховцова О. М. (2020)
Гринюкова Р. А. - Соціолінгвальні параметри інновацій сфери інформаційних технологій у німецькій мові (2020)
Hrytsiv N. M. - Metacultural competence within ethnolinguistics and translation: students’ viewpoint (2020)
Гура Н. П. - Синтаксичні особливості патентного опису США, Халецька Ю. С. (2020)
Дзядик Ю. І. - Речення з багатокомпонентним рядом однорідних присудків у романі Кетрін Елліотт "Весільний день" (2020)
Дьолог О. С. - Особливості англо-української мовної взаємодії різних типів (2020)
Жук В. А. - Імператив у складі спонукального речення як домінанта функціонально-семантичного поля спонукання в давньоанглійській мові (2020)
Жуковська В. В. - Узуально-базоване підґрунтя конструкційної граматики (2020)
Жулавська О. О. - Когнітивна операція відтворення синестезійних метафор в англо-українських перекладах як основне перекладацьке рішення стратегії очуження (2020)
Заслонкіна А. В. - Інтерпретація семіотико-афективної концепції Ґреймаса-Фонтаній із позицій функціональної граматики (2020)
Іванців О. В. - Метафоричне моделювання як лінгвокогнітивний механізм формування іміджу міжнародних косметичних компаній (2020)
Каленюк С. О. - Місце пропріальної лексики в художньому дискурсі Уласа Самчука, Воронюк К. Р. (2020)
Кірковська І. С. - Культурологічний, психологічний і комунікативний потенціали категорії футуральності в аспекті психолінгвістичних досліджень на матеріалі французької мови, Шевченко М. Ю. (2020)
Коваль Н. О. - Вікові особливості монологічної мови американців (2020)
Ковальчук Ю. Ю. - Особливості аналізу категорії предикату в сучасній китайській мові (2020)
Козлова Т. О. - Британські діалекти як джерело лексики австралійського та новозеландського варіантів англійської мови, Зюзюкова С. Ю. (2020)
Колосова Г. А. - Оніми в ролі тригерів пресупозиції у фантастичному творі "In the Walls of Eryx” Говарда Філіпса Лавкрафта (2020)
Koliadzhyn O. A. - The phenomenon of fear from the point of view of linguistic research (2020)
Коритнік Д. Ю. - Медіадискурс як різнопланове явище сучасних медіадосліджень, Баранова С. В. (2020)
Король А. А. - Особливості вживання перформативів з іллокутивною силою звинувачення (2020)
Космацька Н. В. - Відтворення французького пісенного тексту українською мовою (на прикладі пісень у стилі поп-реп), Кравченко М. С. (2020)
Костанда І. О. - Словники рим як носії фонетичної кодифікації давньокитайської мови (2020)
Красненко О. М. - Етимологічне значення ойконімів графства Девон, Лазоренко Л. В., Ребенко М. Ю. (2020)
Красуля А. В. - Лексичні та граматичні трансформації у процесі перекладу художніх творів з англійської мови українською (на матеріалі трилогії Сюзанни Коллінз "Голодні ігри"), Миклащук В. П. (2020)
Кузенко Г. М. - Поезія бароко: перекладознавчий аспект (2020)
Кузнєцова А. С. - Стилістичні особливості перекладу англомовної художньої літератури, Коваленко А. Є. (2020)
Кузьменко А. О. - Концепт РЕЛІГІЯ в євроанглійських пісенних текстах: когнітивно-дискурсивний розріз (2020)
Ліштаба Т. В. - Конфесійна лексика в поетичному дискурсі Олега Попова (2020)
Лях І. В. - Внутрішня предикація в семантичній структурі німецьких термінологічних композитів та її роль в акті термінологічної номінації, Бондар І. Г., Курбатова Т. В., Ліхошерст О. Г. (2020)
Maksymchuk S. M. - Nationale Besonderheiten des Österreichischen Deutschen ("Küchensprache", "Austriazismen") (2020)
Мамедова А. І. - Модальність у текстах німецьких анекдотів, Курохтіна А. М. (2020)
Аврамова О. Є. - Правове забезпечення права на достатнє житло (аспект правові гарантії власності на житло) (2018)
Баран А. В. - Акмеологічність конституції (2018)
Вакарюк Л. В. - Правові засоби як складова частина правового режиму з позицій інструментальної теорії права (2018)
Вороніна Н. В. - Щодо питання надзвичайних ситуацій та суміжних понять: правове регулювання (2018)
Гордієнко І. Л. - Конституція України як ідеологія (2018)
Загорулько О. А. - Ustawa Rządowa 1791 р. : до питання про політико-правове значення (2018)
Кудрявцев І. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання у сфері ядерної енергетики (2018)
Мазаракі Н. А. - Правова природа та зміст угоди про результати медіації (2018)
Манжул І. В. - Реформування ринку електричної енергії в контексті забезпечення енергетичної безпеки (2018)
Стременовський С. М. - Суб’єкти та об’єкти лобіювання в правотворчому процесі: перспективи законодавчої регламентації в Україні (2018)
Чабур С. В. - Функції механізму правотворчості (2018)
Якимович Я. В. - Антропоцентризм у державному механізмі: генезис поглядів (2018)
Лихачов Н. С. - Вотум недовіри (резолюція осуду) як форма парламентської відповідальності урядів у країнах Європейського Союзу (2018)
Пирога І. С. - Правове регулювання соціальної політики (2018)
Чорнописький П. Б. - Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні (2018)
Андронов І. В. - Класифікація рішень суду в цивільному процесі за їх місцем у механізмі правового регулювання матеріальних правовідносин (2018)
Виноградова А. І. - Право на "суд, встановлений законом" у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України (2018)
Горобець Н. О. - Трансформації змісту права власності в Україні, Садикова Я. М. (2018)
Давидова І. В. - Формування категорії правочинів як інституту приватного права: деякі питання (2018)
Дмитренко В. В. - Виникнення права на ноу-хау (2018)
Звягіна І. Н. - Застосування застереження про публічний порядок у сучасному міжнародному приватному праві (2018)
Кіреєва Н. О. - Поняття та правова природа процедури врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі України, Приймак Є. П. (2018)
Кухарєв О. Є. - Загальна характеристика договорів у сфері спадкового права України (2018)
Лєзін Є. Є. - Закордонний досвід регулювання інституту забезпечення доказів у цивільному процесі (2018)
Бутирська І. А. - Правовий статус експерта з питань права у господарському процесі (2018)
Найченко А. М. - Електронне правосуддя й інститут електронних доказів у господарському процесі: можливості взаємодії (2018)
Полякова К. В. - Делегування як форма реалізації господарської компетенції органами місцевого самоврядування (2018)
Величко Л. Ю. - Особливості сфери дії трудового права за проектом Трудового кодексу України (2018)
Медвідь А. О. - Міжнародно-правові стандарти недержавного соціального забезпечення (2018)
Лісова Т. В. - Система заходів забезпечення відновлення земель: концептуальні положення (2018)
Бортник С. М. - Проблеми правового регулювання грошового забезпечення поліцейських (2018)
Греца Я. В. - Принципи податкового планування, їх зміст та значення (2018)
Дембіцька С. Л. - Забезпечення пріоритету прав і свобод громадян – першочергове завдання держави (2018)
Думчиков М. О. - Теоретичні засади історичного процесу реформування системи загальнообов’язкових податків та зборів в Україні (2018)
Казанцева А. О. - Поняття та види комунальних послуг: проблеми правового визначення (2018)
Кривенко Ю. В. - Непідприємницькі організації у сфері благодійності: організаційно-правові форми (2018)
Максіменцева Н. О. - Особливості системи державного управління у сфері видобування й охорони надр у Канаді (2018)
Мандзюк О. А. - Інформаційно-аналітичні служби, центри аналітичних досліджень як суб’єкти аналітичної діяльності (2018)
Мельник Ю. О. - Проблеми та перспективи формування системи правового регулювання податкового планування міжнародних корпорацій в Україні (2018)
Панова О. О. - Науково-технічне забезпечення публічної безпеки в Україні (2018)
Пацкан В. В. - Принцип гласності у роботі Рахункової палати (2018)
Попівняк О. І. - Суб’єкти забезпечення митної безпеки у світі (2018)
Савчук О. В. - Поняття механізму адміністративно-правового регулювання трудової міграції (2018)
Ільків Н. В. - Рецензія на монографію Д. В. Бусуйок "Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України" (2018)
Атаманчук Н. І. - Особливості непрямого оподаткування в Україні (2018)
Берназюк Я. О. - Онтологічні питання строків в адміністративному судочинстві (2018)
Біла В. Р. - Правова форма публічного адміністрування у системі понять науки адміністративного права (2018)
Благодарний А. М. - Правові аспекти здійснення органами державної влади провадження за скаргами громадян (2018)
Бухтіяров О. А. - Доктринальна характеристика генезису інституту материнства і дитинства в Україні: історичний аспект, Бухтіярова І. Г. (2018)
Гінда О. М. - Особливості нормативно-правового регулювання строків в адміністративному судочинстві (2018)
Голота Н. П. - Протидія корупції в Україні: інформаційний супровід (2018)
Дорофеєва Л. М. - Система попереднього інформування та управління ризиками як складові частини діяльності сучасної митниці (2018)
Жуков С. В. - Проблеми цілепокладання в системі адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів (2018)
Кропивницький М. О. - Механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України, Альберда Т. Г. (2018)
Кущ О. Є. - Окремі аспекти вдосконалення механізму споживання житлово-комунальних послуг та сплати за них громадянами (2018)
Мусаєва С. С. - Реалізація публічно-сервісної діяльності підрозділами превентивної діяльності у забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні, Заєць О. М. (2018)
Редіна П. В. - Міністерство освіти і науки України в системі управління освітою: особливості адміністративно-правового статусу (2018)
Дмитренко Н. А. - Використання поліграфа як одного із засобів запобігання злочинності у збройних силах України (2018)
Заборовський В. В. - До питань про поняття зловживання процесуальними правами, Соханич В. М. (2018)
Колб О. Г. - Про деякі змістовні елементи запобіжної діяльності в Україні, Присяжнюк Л. М. (2018)
Ополінський А. О. - Особливості рейдерства в Україні: інструменти запобігання і протидії протиправному заволодінню майном підприємства, установи, організації (2018)
Романцова С. В. - Поняття сексуального насильства щодо дітей (2018)
Тельпіс М. В. - Знаряддя та засоби вчинення злочину як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складу злочину (2018)
Філей Ю. В. - Ґенеза мети заходів кримінально-правового реагування: філософсько-правовий аспект (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Розподіл предмета відання слідчих (2018)
Шульга Ю. О. - Особливості залучення експерта на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (2018)
Бобечко Н. Р. - Суть відкладення судового розгляду та його розмежування із суміжними поняттями, Сеник Т. Б. (2018)
Габлей Н. Г. - Право засудженого на участь перекладача у кримінальному провадженні (2018)
Кравчук І. І. - Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля (2018)
Кудінов С. С. - Конвергенція як релевантний фактор протидії тероризму (2018)
Мацола А. А. - "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2018)
Yatsyk T. P. - Investigation of new forms of cybercrime (phishing and cybersquatting), Shkelebei V. A. (2018)
Назаров І. В. - Особливості забезпечення незалежності суддів в Україні (2018)
Сляднєва К. А. - Диспозитивність у діяльності процесуального керівника на стадії досудового розслідування (2018)
Біліченко В. В. - Механізм європейської системи захисту прав людини (2018)
Дешко Л. М. - Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Алізадеогли І. І. (2018)
Мануїлова А. І. - Становлення принципу естопеля в міжнародному праві (2018)
Маринів І. І. - Міжнародне співробітництво у галузі протидії торгівлі людьми, Дергачов А. К. (2018)
Маринів І. І. - Заборона агресії як імперативна норма Jus Cogens, Сердюк В. М. (2018)
Прохазка Г. А. - Захист персональних даних у сучасному світі (2018)
Сироїд Т. Л. - Діяльність організації об’єднаних націй щодо надання допомоги в проведенні виборів (2018)
Фоміна Л. О. - Діяльність ООН щодо захисту прав людини у сфері бізнесу (2018)
Грудницька С. М. - Право і мораль у контексті сталого розвитку: правовий інституціональний підхід (2018)
Маслова Н. Г. - Юридична природа академічної свободи (2018)
Солопенко В. В. - Наукові та законодавчі аспекти правового регулювання видатків на фізичну культуру та спорт в Україні (2018)
Стрельченко О. Г. - Співвідношення понять "домашнє насильство" та "насильство в сім’ї": порівняльно-правовий аспект, Шевченко Л. В. (2018)
Тарасюк А. В. - Інформація як об’єкт правовідносин в епоху великих даних (2018)
Хатнюк Ю. А. - Поняття та особливості дозвільного провадження, Кіцул Ю. С. (2018)
Хрідочкін А. В. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності як різновид адміністративної відповідальності (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Європейське патентне відомство: особливості діяльності (2018)
Шерстюк Г. М. - Реалізація інституту третіх осіб в адміністративному судочинстві як засобу захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб (2018)
Бахуринська О. О. - Значення "вини потерпілого" у злочинах проти безпеки виробництва (2018)
Богатирьов А. І. - Проблема злочинності серед засуджених у місцях несвободи у зарубіжній кримінології: Франція (2018)
Бугера О. І. - Інтернет-картографування кримінологічної інформації: стан та перспективи розвитку (2018)
Вечерова Є. М. - Поняття та правова природа нормативності кримінального права (2018)
Волинець Р. А. - Аналіз суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок (2018)
Дмитрик Ю. І. - Правова регламентація застосування поліграфа в діяльності органів Національної поліції, Гарват Т. В. (2018)
Годлевська-Коновалова А. В. - Про деякі віктимологічні аспекти злісної непокори засуджених адміністрації установи виконання покарань в Україні (2018)
Гулкевич В. Д. - Загальна характеристика кримінально-правової охорони культурних цінностей в Італійській Республіці (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики (2018)
Колб І. О. - Кримінологічна Характеристика особи з числа персоналу колоній, яка вчиняє злочини, пов’язані із застосуванням сили до засуджених (2018)
Митрофанов І. І. - Зв’язок норм кримінального права та кримінально-правових відносин (2018)
Палюх Л. М. - Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини: проблеми визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину (2018)
Плецький С. Ю. - Щодо питання визначення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України (2018)
Руденко В. І. - Про деякі детермінанти мотиваційного характеру, що сприяють вчиненню злочинів персоналом виправних і виховних колоній України (2018)
В’язовченко О. В. - Особливості співпраці України з міжнародними організаціями під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру (2018)
Іваницький Я. О. - Про поняття тактики професійного захисту (2018)
Копча В. В. - Тактика слідчого огляду, Копча Н. В. (2018)
Лиманська М. В. - Про подовження термінів дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту (2018)
Лиманська М. В. - Про поняття заходів забезпечення кримінального провадження (2018)
Мамка Г. М. - Справедливість як категорія та засада кримінального провадження (2018)
Маринич А. П. - Обов’язкове представництво як гарантія забезпечення змагальності кримінального судочинства, Степанов П. Л. (2018)
Мілевський М. О. - Оптимізація досудового провадження щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із тероризмом (2018)
Патрелюк Д. А. - Режим протидії кримінальному переслідуванню: межі ймовірних дій, сталість і передбачуваність (2018)
Рожнова В. В. - Щодо методики підготовки клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2018)
Станкович М. І. - Розвиток кримінального процесуального законодавства та науки кримінального процесу про межі доказування в кримінальному провадженні (2018)
Топчій В. В. - Характеристика прав потерпілого в кримінальному провадженні щодо відшкодування шкоди (2018)
Шурашкевич В. М. - Особливості огляду місця події під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2018)
Заборовський В. В. - Правова природа договору про надання правової допомоги як документа, що підтверджує повноваження адвоката в контексті змін до процесуальних кодексів (2018)
Коцкулич В. В. - Трансформація суддівської правосвідомості: загальні положення концепції (2018)
Антоненко А. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як правовий регулятор відносин із відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2018)
Гандзюра А. В. - Етапи становлення договірного механізму регулювання українсько-китайського стратегічного співробітництва (2018)
Касинюк І. В. - Юрисдикція Міжнародного суду ООН щодо актів агресії (2018)
Святоцька В. О. - Уніфіковані стандарти організації та професійної діяльності адвокатури в праві Європейського Союзу (2018)
Толстенко Ю. О. - До проблеми міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій, Головко Є. О. (2018)
Липовець Ю. О. - Толерантність як цінність права сучасності (2018)
Сергієнко І. В. - Про ефективність роботи портфелів алгоритмів дискретної оптимізації, Шило В. П., Рощин В. О., Шило П. В. (2021)
Дубинський В. М. - Опукла багатокутна оболонка для пари нерегулярних об'єктів, Панкратов О. В., Романова Т. Є., Лисенко Б. С., Каяфюк Р. В., Жмуд О. О. (2021)
Корольов В. Ю. - Постановка задачі комплектації групи БПЛА на базі моделей гранульованих обчислень і нечіткої логіки, Огурцов М. І., Ходзінський О. М. (2021)
Терещенко А. М. - Генерування великих чисел для тестування алгоритмів багаторозрядної арифметики, Задірака В. К. (2021)
Тарасов А. Л. - Модифікація використання байєсівських процедур розпізнавання до запальних процесів при гліомах, метастазах та менінгіомах за показниками швидкості осідання еритроцитів, Гупал А. М., Гридіна Н. Я. (2021)
Гупал М. А. - Методи нумерації дискретних послідовностей (2021)
Крак Ю. В. - Про методи класифікації прихованих концептів мови у спеціалізованих текстах із залученням псевдообернення, кластеризації і групування ознак, Куляс А. І., Петрович В. М., Кузнєцов В. О. (2021)
Bardadym T. - On Biomedical Computations in Cluster and Cloud Environment, Gorbachuk V., Novoselova N., Osypenko S., Skobtsov V., Tom I. (2021)
Науменко Т. О. - Аналіз застосування детектору SQL ін'єкцій побудованого на основі штучного інтелекту у безсерверній архітектурі, Черномаз В. С. (2021)
Boreiko M. - Development of the Remote Heart Health Monitoring System, Budnyk M. (2021)
Содержание (2021)
Григоренко В. А. - Многоблочный метод ADMM с ускорением Нестерова, Клюшин Д. А., Ляшко С. И. (2021)
Легеза В. П. - Определение траекторий наибыстрейшего движения материальной точки в горизонтальном векторном поле, Нещадим А. М. (2021)
Наконечный А. Г. - Минимаксные среднеквадратические оценки матричных параметров в задачах линейной регрессии в условиях неопределенности, Кудин Г. И., Зинько П. Н., Зинько Т. П. (2021)
Маматов М. Ш. - Дифференциальные игры дробного порядка с распределенными параметрами, Нуритдинов Ж. Т., Эсонов Э. Э. (2021)
Алиев Э. Р. - Аналитическая поддержка процесса микрокредитования с применением системы нечеткого вывода, Алиев Э. Р., Али А. Э. (2021)
Яковенко Н. Д. - Исследование динамических эффектов при микромасштабном импульсном нагружении, Бондарчук А. П., Ковальчук О. П. (2021)
Собчук В. В. - О зависимости качества машинного перевода текста от используемого преобразования Фурье, Харкевич Г. И. (2021)
Борсук Б. Н. - О приближении функций класса Зигмунда бигармоническими интегралами Пуассона, Ханин А. Г. (2021)
Багацкий В. А. - Преобразование погрешностей на передаточных функциях измерения и контроля, Багацкий А. В. (2021)
Северин В. П. - Модели ядерного реактора ВВЭР-1000 с разбиением на зоны по вертикальной оси для информационной технологии управления, Никулина Е. Н. (2021)
Ткаченко А. И. - Высокоточная полетная калибровка по незаданным маркерам (2021)
Мовчан Л. Т. - Исследование геометрии D-разбиения одномерной плоскости параметра характеристического уравнения непрерывной системы, Мовчан С. Л. (2021)
Аралова Н. И. - Автоматизированные рабочие места для функциональной диагностики спортсменов, Шахлина Л. Я.-Г., Аралова А. А., Калитка С. В., Рода О. Б., Васильченко Л. А. (2021)
Вовк О. Й. - Реформа самоврядування в українських містах Галичини у складі Австро-Угорської імперії другої половини ХІХ століття (2018)
Гентош Р. Є. - Диспозитивність – міжгалузевий принцип процесуального права (2018)
Жаровська І. М. - Проблеми впливу на особу глобалізаційних проявів сучасної правової реальності, Биков О. М. (2018)
Завгородня Ю. С. - Захист прав дитини в Україні як загальнотеоретична проблема (2018)
Ленгер Я. І. - Конфлікт як правовий феномен: плюралізм розуміння, Ревуцька І. Е. (2018)
Настасяк І. Ю. - Особливості інституційної частини правової системи як критерій типологізації сучасних правових систем світу (2018)
Олійник Ю. В. - Організація судової влади в західній Україні у складі другої речі посполитої (1919–1939 рр.) (2018)
Опольська Н. М. - Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості (2018)
Політанський В. С. - Покоління прав людини як виклик для правового регулювання суспільства, Ритова В. О., Хоменко А. В. (2018)
Тернавська В. М. - Категорія "правова політика" (історико-правовий аналіз) (2018)
Цвєткова Ю. В. - Правове регулювання свободи віросповідання в Чехії XV – першій половині XVI ст. (2018)
Шемет У. Р. - Феномен існування конкубінату в древньому римі та його модель у сьогоденні на прикладі сучасного цивільного шлюбу, Поліщук М. Г. (2018)
Шигаль Д. А. - Перший курултай кримськотатарського народу 1917 року: історико-правовий аналіз, Капліна В. А. (2018)
Берназюк Я. О. - Спрощене позовне провадження в адміністративному судочинстві: практика верховного суду та ЄСПЛ (2018)
Білаш О. В. - Історіографія державно-конфесійного права на основі дисертаційних досліджень правників України (1991–2017 рр.) (2018)
Богів Я. С. - Співвідношення народного суверенітету та державного суверенітету (2018)
Михалчич В. М. - Конституційно-правовий статус національного банку України: методологія дослідження та методологічні функції (2018)
Орос М. М. - Право на спротив як одне із природних прав особи та його реалізація в контексті Біблії (2018)
Панчишин Р. І. - Окремі питання систематизації функцій об’єднаної територіальної громади (2018)
Перевалова Л. В. - Стан забезпечення принципу стабільності конституції в Україні, Кузьменко О. В., Григоренко Я. О. (2018)
Попович Т. П. - Сегментація публічної влади (досвід Польщі, Чехії та Словаччини) (2018)
Сюсько М. М. - Окремі правові аспекти співробітництва громад (2018)
Бондар І. В. - Правове регулювання окремих немайнових прав у цивілістичному процесі: актуальні питання (2018)
Заборовський В. В. - Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України, Стойка А. В. (2018)
Завадська О. П. - Протиправна діяльність як умова виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої терористичним актом (2018)
Лукасевич-Крутник І. С. - Види допоміжних договорів із надання транспортних послуг у цивільному праві України (2018)
Петрів М. В. - Поняття та ознаки кіберсквотингу (2018)
Пономаренко О. М. - Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики (2018)
Самойленко Г. В. - Механізм цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2018)
Стефанчук М. О. - Перспективи адаптації законодавства про рекламу до права європейського союзу (досвід України та Франції) (2018)
Шевчишин О. І. - Правовий статус малолітніх та неповнолітніх осіб як учасників цивільних правовідносин: доктринальні засади (2018)
Гусь А. В. - Види публічного майна в національній правовій доктрині (2018)
Долгополов К. І. - Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Коваль О. М. (2018)
Єфремова І. І. - Становлення та розвиток саморегулювання сільського господарства, Ломакіна І. Ю. (2018)
Махиніч Н. В. - Теоретико-правовий феномен інституту банкрутства у вітчизняному законодавстві (аспектуальна складова проблематики кредиторського ініціювання) (2018)
Сошников А. О. - Окремі питання дієвості спеціальних (вільних) економічних зон (2018)
Бариська Я. О. - Природно-правова і позитивістська школи права: порівняльний аналіз основних позицій, Когут М. Г., Попович Т. П. (2018)
Гоцуляк Ю. В. - Міфологія правового буття в античності: загальна картина (2018)
Євдокимов В. А. - Нормотворча діяльність Галицького сейму крізь призму розв’язання національного питання (2018)
Захарченко П. П. - Русько-Візантійські договори ІХ – Х ст. У фокусі еволюції та юридичної компаративістики (2018)
Мацелюх І. А. - Система церковних злочинів у правових пам’ятках Великого Князівства Литовського (2018)
Письменна О. П. - Історико-теоретична характеристика релігійних та традиційних правових сімей (2018)
Пряміцин В. Ю. - Самозахист прав здобувачів вищої освіти як основа реалізації права на вищу освіту, Лисих О. Ф. (2018)
Сковронська І. Ю. - Вплив Біблії на розвиток юридичного красномовства (2018)
Сковронський Д. М. - Роль Християнства в розвитку судової риторики (2018)
Слинько Д. В. - Виникнення і розвиток процесуальних норм на території України в епоху античності (2018)
Чуб В. О. - Юридична відповідальність у трудовому праві: теоретико-правовий аналіз (2018)
Бочарова Н. В. - Концепт конституціоналізації в сучасній конституційній теорії (2018)
Васильченко О. П. - Право на свободу совісті та віросповідання. Дискусійні питання довкола аспекту forum internum (2018)
Грабчук Я. І. - Основні підходи до визначення поняття правової охорони Конституції України (2018)
Кашка В. В. - Право на інформацію як фундаментальне право людини (2018)
Крушніцька О. В. - Договір про надання правової допомоги як форма реалізації конституційного права на професійну правничу допомогу (2018)
Куцин Я. М. - Можливості Парламенту України щодо вдосконалення механізмів захисту персональних даних: порівняльно-правове дослідження (2018)
Лучко М. О. - Децентралізація у сфері місцевого самоврядування: стан, проблеми, перспективи (2018)
Марчук М. І. - Реалізація правоохоронної функції як пріоритетний напрям діяльності органів публічної влади Республіки Польща (2018)
Молчанова Ю. Ю. - Діяльність територіальної громади щодо створення умов її самодостатності (2018)
Словська І. Є. - Принцип верховенства конституції в системі вітчизняного конституціоналізму (2018)
Тетянич А. Т. - Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз (2018)
Чепульченко Т. О. - Правові засоби регулювання роботи засобів масової інформації в Україні, Тофан А. О. (2018)
Юзефів А. Р. - Конституційно-правові основи законодавчої ініціативи в Україні (2018)
Гірський Б. О. - До питання створення Вищого антикорупційного суду України (2018)
Goncharova A. V. - Poland’s inheritance law (2018)
Кодинець А. О. - Договірні відносини у сфері надання прав на інформацію: окремі аспекти правового регулювання (2018)
Марценко Н. С. - Концептуальні основи правової регламентації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (2018)
Менів Л. Д. - Деякі питання регламентації захисту прав споживачів (2018)
Олійник А. І. - Особливості доказування та системи доказів у справах щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (2018)
Паплик О .В. - Переважне право акціонерів на набуття акцій з урахуванням останніх законодавчих змін (2018)
Підченко Ю. О. - Виправлення недоліків у судових рішеннях, ухвалених у справах окремого провадження (2018)
Сидоренко Д. І. - До питання про укладення шлюбу між особами, які є родичами або мають інше споріднення з особами, які уклали шлюб (2018)
Слома В. М. - Щодо питання про активну солідарну множинність у цивільно-правових зобов’язаннях (2018)
Заборовський В. В. - Зловживання цивільними процесуальними правами як форма процесуальної відповідальності: суть та доцільність, Стойка А. В. (2018)
Стопченко К. О. - Судові рішення в справах про оспорювання батьківства та материнства (2018)
Щербина Б. С. - Реалізація абсолютних особистих немайнових прав фізичних осіб (2018)
Яновицька Г. Б. - Фізична особа як споживач за договором особистої охорони (2018)
Іванюта Н. В. - Позасудові форми захисту прав та вирішення господарських спорів (2018)
Манзюк В. В. - Забезпечення соціальної спрямованості засобів державного регулювання господарської діяльності, Вашкович В. В. (2018)
Палцулич Є. І. - Віктимність державного майна в приватизаційних процесах (2018)
Пилипишин С. С. - Правове регулювання розрахунків за допомогою банківського переказу в зовнішньоекономічній діяльності (2018)
Починок К. Б. - Державна допомога суб’єктам господарювання: поняття, ознаки та критерії (2018)
Рябова К. О. - Правове становище товарних бірж в Україні, Демченко Ю. О. (2018)
Хараїн І. І. - Нові правила оподаткування товарів, що переміщуються фізичними особами на митну територію (проблеми неузгодженості Митного та Податкового кодексів України) (2018)
Бурка А. В. - Багатосторонні міжнародні договори як гарантія реалізації права потерпілим працівником на належне соціальне забезпечення у разі трудового каліцтва чи професійного захворювання (2018)
Вакарюк Л. В. - Обґрунтування необхідності введення поняття "правовий режим" у науку трудового права (2018)
Дудін В. М. - Влада замість партнерства: куди веде диференціація за допомогою локального регулювання? (2018)
Дума О. О. - Колізії, що виникають під час звільнення за п. 6 ст. 40 КЗПП України (2018)
Марченко М. С. - Соціальне житло в системі соціального забезпечення (2018)
Соловей А. А. - Аналіз соціальної справедливості як балансу інтересів у трудових правовідносинах (2018)
Кізлова О. С. - Рецензія на монографію Сафончик Оксани Іванівни "Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики" (2018)
Ціско Л. - Рецензія на наукову монографію доктора, доктора філософії Годаса Мілана "Історичний розвиток прав людини та конституційної держави (і деякі проблемні аспекти)" (2018)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні засади розвитку системи управління екологічно-безпечним землекористуванням сільських територій в умовах трансформації земельних відносин, Коломієць Л. П. (2020)
Мазур Г. А. - Зміна потенційної родючості сірого лісового ґрунту за різного використання, Ткаченко М. А., Кондратюк І. М. (2020)
Малиновська І. М. - Активність хлорофілу рослин сої залежно від удобрення, Борко Ю. П., Юла В. М. (2020)
Бойко П. І. - Продуктивність гороху в короткоротаційній сівозміні Лівобережного Лісостепу на різних рівнях інтенсифікації, Мартинюк І. В., Цимбал Я. С., Кальчун Т. Р., Бакумова М. В., Кудря C. О. (2020)
Дегодюк С. Е. - Формування потенційної родючості сірого лісового ґрунту за інтенсивного і органічного вирощування кукурудзи, Дегодюк Е. Г., Пипчук Н. М. (2020)
Ткаченко А. М. - Методичні принципи управління в аграрних підприємствах з виробництва органічної продукції, Щербатюк В. В., Лупеха І. М. (2020)
Камінська В. В. - Ефективність застосування біологічних препаратів у технології вирощування вівса за органічного землеробства, Мушик Б. В., Дудка О. Ф. (2020)
Holyk L. M. - Analysis of the weather implications on the winter wheat variety yield in the Northern part of the Forest steppe of Ukraine, Holyk S. S., Starychenko V. M., Levchenko O. S., Strilets M. V. (2020)
Асанішвілі Н. М. - Вплив інтенсифікації технології вирощування на показники структури врожаю кукурудзи, Юла В. М., Шляхтурова С. П. (2020)
Поліщук С. В. - Хвороби сої та заходи обмеження їх розвитк (2020)
Грищенко Р. Є. - Зміна врожайності гречки під впливом біопрепаратів у системі органічного вирощування, Любчич О. Г. , Глієва О. В., Курдиш І. К. (2020)
Кургак В. Г. - Особливості формування продуктивності різновидових бобово-злакових лучних агрофітоценозів в умовах Прикарпаття, Карбівська У. М., Малиновська І. М. (2020)
Wagenlehner F. M. - New antibiotics in the treatment of urinary tract infections (2021)
Khelaia A. - Nonobstructive azoospermia, when we can find spermatozoa, is FSH as a marker of succes? (2021)
Меленевський А. Д. - Дослідження показників про- та антиоксидантної системи в спермоплазмі при порушенні фертильності у чоловіків, Чайка О. М., Третьякова О. В. (2021)
Квятковський Є. А. - Діагностика анатомічної обструкції нижніх сечових шляхів із застосуванням урофлоуметрії з фармакоуродинамічним тестом, Квятковська Т. О., Пілін Є. В. (2021)
Saidakova N. O. - Epidemiological features of chronic cystitis in the capital megapolis, Stus V. P., Shulyak O. V., Havva N. V., Startseva L. M. (2021)
Savchuk R. V. - Study of the constrictor properties of the neobladder under the influence of new chemical compounds in vivo experiment, Kostyev F. I., Shmatkova N. V. (2021)
Головко С. В. - Сучасні підходи до локального лікування метастатичного раку простати (огляд літератури), Головко А. С. (2021)
Yekhalov V. V. - Emotional burnout syndrome in primary specialization doctors, Kravets O. V., Stus V. P., Moiseienko M. M., Stanin D. M., Krishtafor D. A. (2021)
Iнформація (2021)
Клюшниченко Євгеній Єлисійович (20.01.1939 - 14.05.2021) (2021)
Пам’яті Семена Ароновича Ваксмана (24.03.1939 – 01.04.2021) (2021)
Артамонов В. В. - Просторово-функціональний метод землевпорядного формування стійкості агроландшафту, Василенко М. Г. (2021)
Банах В. А. - Реновація об’єктів архітектури сфери комунального господарства, Єгоров Ю. П., Сазонова О. Ю., Банах А. В., Архіпова К. К., Малишева Ю. О., Єгоров П. Ю. (2021)
Беспалько Р. І. - Формування проектів відведення щодо зміни цільового призначення як механізм підвищення спроможності об’єднаних територіальних громад, Гуцул Т. В., Казімір І. І., Штанько Г. І. (2021)
Бородай С. П. - Екологічні технології будівництва у сучасній народній архітектурі Північно-Східної України, Бородай Д. С., Бородай А. С., Бородай Я. О. (2021)
Булах І. В. - Територіальний розвиток мережі лікарень Києва (2021)
Верес М. К. - Розвиток архітектури народних шкіл Польщі на рубежі ХІХ – ХХ століть (2021)
Вишневський Д. С. - Територіально-просторова організація: світовий досвід та тренди (2021)
Вяткін К. І. - Транспортно-прострова привабливість територій: фактори впливу (2021)
Габрель М. М. - Інваріанти та ізомери міського простору, Габрель М. М. (2021)
Гнатюк Л. Р. - Символізм метафоричної мови Імре Маковеча у формотворенні сакрального простору (2021)
Голуб К. В. - Узагальнення наукових досліджень особливостей формування інтелектуальних адміністративних будівель (2021)
Голубчак К. Т. - Технології віртуальної реальності в контексті інновацій в архітектурній освіті (2021)
Гончаренко О. С. - Експериментальні дослідження точності навігаційних ГНСС–приймачів в умовах забудованої території, Денисюк Б. І. (2021)
Гук В. І. - Інтелектуальний високошвидкісний пасажирський електричний транспорт (ІВЕТ-150) для великих міст України, Запорожцева О. В. (2021)
Духняк І. О. - Концепція архітектурно-ландшафтної організації фрагменту долинного простору р. Опір (2021)
Дячок О. М. - Особливості та комплексне дослідження сакральних будівель кінця ХХ-початку ХХІ ст. (на прикладі храму Св. Петра в м. Тернопіль), Шулдан Л. О., Янбухтіна А. Т. (2021)
Жовква О. І. - Архітектура мультикультурних, полірелігійних духовних навчальних комплексів (2021)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 при КНУБА у 2019 – 2021 роках, Чередніченко П. П. (2021)
Ковпак В. Ю. - Вплив організації Олімпійських Ігор як мегаподії на урбанізаційні процеси у місті й регіоні (2021)
Кочеригін Л. Ю. - Водовідведення як один із основних факторів, що впливає на руйнування дорожніх покриттів, Гладілін В. М. (2021)
Кривенко О. В. - Аналіз кліматичних параметрів при проектуванні вітроенергоактивних висотних будівель (2021)
Кузьменко Т. Ю. - Традиційні типи житла Китаю: еволюція та різноманітність, Дмитренко А. Ю. (2021)
Линник І. Е. - Аналіз процесів підтоплення урбанізованих територій Харківської області та заходи боротьби з ним (2021)
Лях В. М. - Малі міста як центри культурно-побутового обслуговування (2021)
Лященко А. А. - Методи та засоби забезпечення інтероперабельності компонентів національної інфраструктури геопросторових даних, Карпінський Ю. О., Гаврилюк Є. Ю., Черін А. Г. (2021)
Мазур Т. М. - Напрямки містобудівного розвитку інноваційних виробничих територій (на прикладі Львова), Король Є. І. (2021)
Марковський А. І. - Соціо-економічні фактори забудови житлових мікрорайонів Європи та Північної Америки: 1950-ті – 1970-ті (2021)
Олійник О. П. - Формоутворення і роль громадських просторів в процесі еволюції міст – від античності до модернізму (2021)
Панова О. В. - Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва, Бірук Я. І., Бесараб О. М., Корміліцин Я. І. (2021)
Панченко Т. Ф. - Еволюція науково-теоретичного змісту терміноелементів "курорт-рекреація-туризм" (2021)
Петраковська О. С. - Джерела фінансування розвитку міських земель в Україні, Михальова М. Ю. (2021)
Руднєва І. М. - Збереження архітектурної спадщини України шляхом реконструкції історичних будівель як чинник розвитку ідентичності нації, Глонь І. В., Грабовська Т. О., Пузіна К. І. (2021)
Савчук О. М. - Особливості функціонально-планувальної організації територій підприємств нафтогазового комплексу (2021)
Соколенко В. М. - Актуальні завдання трансформації інженерно-планувальної організації території Луганської області в сучасних умовах, Соколенко К. В., Черних О. А. (2021)
Татарченко Г. О. - Аналіз забруднення оксидами азоту повітряного простору території Києва (2021)
Топал С. С. - Гігієнічні вимоги як показники комфортності житла (2021)
Уль А. В. - Концепції як інструмент просторового планування. Досвід Німеччини, Мельник О. В., Мельник Ю. А., Вакулюк Л. А., Грибок О. М. (2021)
Човнюк Ю. В. - Розрахунок конструктивних елементів акумулятору теплоти з рідким та твердим теплоакумулюючим матеріалом, Чередніченко П. П., Москвітіна А. С., Шишина М. О. (2021)
Якименко О. В. - Ремонт та підсилення перекриттів по дерев’яних балках, Романова А. В. (2021)
Уханенко С. А. - Сутність соціального захисту населення як правової категорії в сучасному адміністративному праві (2017)
Цибульник Н. Ю. - Деякі питання вдосконалення інституту адміністративної відповідальності а правопорушення у сфері публічних закупівель (2017)
Шаповал Т. Б. - Податок на додану вартість: ґенеза та сучасна трансформація в умовах реформаційних правотворчих процесів (2017)
Шемелинець І. І. - Адміністративна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо зайняття народною медициною (цілительством), П’яткова К. К. (2017)
Шепетько С. А. - Досвід Азербайджану щодо запобігання корупції у сфері надання публічних послуг, Прокопченко С. І. (2017)
Щокін Р. Г. - Публічне адміністрування в галузі освіти: стан наукових досліджень (2017)
Юровська В. В. - Метод адміністративного права: деякі аспекти наукової дискусії про сутність перманентної ознаки галузі (2017)
Берднік І. В. - Історія кримінально-правової охорони водних ресурсів до початку XIX століття (2017)
Боровик А. В. - Дослідження особи злочинця при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі (2017)
Дрьомін В. М. - Сутнісні властивості особистості злочинця: методологічні питання (2017)
Євдокімова М. О. - Попередження злочинності неповнолітніх осіб жіночої статті (2017)
Зеленяк П. А. - Особливості кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на життя і здоров’я дітей (2017)
Конєва С. О. - Особливості відсторонення публічного службовця від посади як захід запобігання корупції (2017)
Кулакова Н. В. - Кримінологічна характеристика злочинів, що посягають на культурну спадщину в Україні (2017)
Мезенцева І. Є. - Характеристика особистості корупційного злочинця (2017)
Мельник П. О. - Практика призначення покарань в УРСР у 1960–1991 рр. (2017)
Sainchin O. S. - Fighting corruption in Ukraine, several counties of the world, and possible steps for creation of anti-corruption court (2017)
Степанченко О. О. - Етнорелігійний тероризм: сутність і поняття (2017)
Ступник Я. В. - Механізм протидії злочинності як комплексна система соціально-правової реакції суспільства на злочинні явища (2017)
Тельпіс М. В. - Теоретичні засади класифікації знарядь і засобів вчинення злочину (2017)
Ус О. В. - Кваліфікація злочину за ознаками об’єктивної сторони складу злочину (2017)
Копча В. В. - Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз (2017)
Лозинська Ю. І. - Кримінальні процесуальні гарантії достовірності показань свідків (2017)
Тахтаров М. П. - Поліваріативність як ознака підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2017)
Турман Н. О. - Процесуально-правові особливості укладення угоди про визнання винуватості (2017)
Цуцкірідзе М. С. - Ґенеза засади змагальності в кримінальній процесуальній діяльності слідчого (2017)
Бережанський Г. І. - Проблеми забезпечення права на справедливий судовий розгляд у Великій Британії через призму практики ЄСПЛ (2017)
Билиця І. О. - Правове регулювання морально-етичних вимог до прокурорів за часів Російської імперії та радянської доби (2017)
Заборовський В. В. - Правова природа гарантій, що пов’язані з кримінальним переслідуванням адвоката (2017)
Ковальчук І. С. - Проблемні аспекти набуття правового статусу Генерального прокурора України (2017)
Назаров І. В. - Теоретичні засади відповідальності прокурорів, Сурженко М. О. (2017)
Пастернак В. В. - Правові аспекти реалізації права на судовий захист органів публічного управління в умовах децентралізації (2017)
Дорофеєва Л. М. - Викорстання міжнародного досвіду в діяльності митних органів України (2017)
Назаров І. В. - Адвокатура України на шляху запровадження міжнародних стандартів (2017)
Руденко О. В. - Правові аспекти європейської стратегії зі сталого, стійкого та інклюзивного зростання (2017)
Сенаторова О. В. - Еволюція європейської системи захисту прав людини (2017)
Топольницька М. І. - Критерії визначення збройного конфлікту в міжнародних нормативно-правових актах (2017)
Братасюк В. М. - Людина-особистість як суб’єкт захисту права (2017)
Дейнега М. А. - Розвиток наукової думки про формування природоресурсного права (2018)
Кирєєва І. В. - Правові наслідки загибелі (зникнення) водного об’єкта (2018)
Буряк Я. Я. - Державна реєстрація нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області (2018)
Ворон Д. Л. - Форми та методи контрольної діяльності у сфері вищої освіти (2018)
Годяк А. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення фітосанітарного законодавства (2018)
Голота Н. П. - Особливості роботи прес-служби в державних органах: історія та сучасність (2018)
Зелінська Я. С. - Суб’єкти, які беруть участь у доказовій діяльності у справах про адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією (2018)
Іванова Г. С. - Інституційні основи адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового комплексу (2018)
Кадькаленко С. Т. - Пов’язаність осіб як основна підстава контрольованості операцій, Дуда Т. С. (2018)
Костан О. В. - Законодавче регулювання використання термальних вод в Україні (2018)
Крикун В. Б. - Деякі аспекти розвитку сучасних наукових поглядів щодо адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Махди С. С. - Механизм административно-правового обеспечения гендерного равенства в системе государственного управления Украины (2018)
Мельниченко Б. Б. - Форми та напрями впливу громадянського суспільства на публічне управління у країнах Європейського Союзу (2018)
Миргород-Карповa В. В. - Особливості організаційно-управлінського підходу до побудови фінансової системи України (2018)
Москаленко С. І. - Система адміністративних стягнень у галузі цивільної авіації (2018)
Паровишник О. В. - До питання правового регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2018)
Рєзнік О. М. - Адміністративно-правові методи діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2018)
Стрельченко О. Г. - Систематизація періодів історичного розвитку сфери обігу лікарських засобів та характеристика періоду первісних часів (2018)
Ткачук Н. І. - Правовий механізм захисту інформаційних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Поняття та характерні риси адміністративного примусу в адміністративному праві (2018)
Швець Д. В. - Формування особистості поліцейського в умовах вищої професійної освіти (2018)
Бугера О. І. - До питання інформаційного забезпечення запобігання злочинності: кримінологічний аспект (2018)
Головач А. В. - Про деякі змістовні показники злочинності персоналу установ виконання покарань України (2018)
Гольдіна В. О. - Ефективність духовно-просвітницької діяльності у кримінально-виконавчих установах, Кулик К. Д. (2018)
Євдокімова М. О. - Причини та умови жіночої злочинності в економічній сфері (2018)
Коміссаров С. А. - Перспектива створення місцевої поліції як напрям удосконалення діяльності щодо забезпечення публічного порядку органами внутрішніх справ на території громади (2018)
Олійниченко В. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за законодавством зарубіжних країн (2018)
Поліщук А. О. - Незалежність суду та судді як передумова запобігання корупції в системі правосуддя України (2018)
Ричка Д. О. - Модель комп’ютерних злочинців (2018)
Стеценко Ю. В. - Ефективне досудове розслідування: зміст поняття (2018)
Ус О. В. - Кваліфікація злочину за ознаками суб’єктивної сторони складу злочину (2018)
Церкуник Л. В. - Зарубіжний досвід запобігання рецидивній віктимізації (2018)
Шейко К. В. - Соціальні наслідки незаконного обігу алкогольних напоїв (2018)
Коваль А. А. - Проблеми забезпечення прав людини слідчим суддею у наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Костогриз Я. О. - Роль прокурора під час організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Павловська Л. В. - Процесуальна відповідальність осіб, які сприяють кримінальному провадженню (2018)
Савчук М. В. - Правові основи міжнародного співробітництва під час досудового розслідування терористичних актів, учинених з використанням вибухових пристроїв (2018)
Самойленко О. А. - Криміналістична класифікація злочинів, вчинених із використанням обстановки кіберпростіру (2018)
Семерак О. С. - "Підводні камені" змін до Кримінального процесуального кодексу України, Семерак І. О. (2018)
Берназюк Я. О. - Окремі питання розмежування предметної юрисдикції судів у справах за участю органів місцевого самоврядування (2018)
Материнко М. О. - Класифікація правових підстав звільнення судді з посади в Україні: теоретико-правовий аналіз (2018)
Пулей В. І. - Форми та види взаємодії судів загальної юрисдикції та органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Богатчук Д. П. - Рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй у справах "Про ядерні випробування" ("Nuclear tests cases"): основні висновки щодо односторонніх актів (2018)
Гринчак І. В. - Зміст міжнародних зобов’язань, які виникають у процесі мирного врегулювання спорів за участю третейського правосуддя (2018)
Демченко І. С. - Спеціальний доповідач із права на здоров’я: міжнародно-правовий статус (2018)
Комарова Т. В. - Правова сила рішень Суду справедливості Європейського Союзу (2018)
Копельців-Левицька Є. Д. - Право на повагу до приватного і сімейного життя ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (2018)
Кулько А. В. - Сучасні проблеми практичної реалізації багатосторонніх міжнародних договорів, присвячених несудноплавному використанню й охороні транскордонних прісних вод Європи (басейни Рейну, Дунаю та озера Констанс) (2018)
Бровко Н. І. - Історичні пам’ятки та наукова думка з питань генезису правосвідомості та правової культури людини: бібліографічний огляд (2018)
Басараб О. Т. - Систематизація як шлях удосконалення законодавства, що регулює оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України (2018)
Вакарюк Л. В. - Ознаки правового режиму в теорії права (2018)
Гербут В. С. - Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність в Європі та США періоду Середньовіччя та Ренесансу: історико-правовий екскурс (2018)
Кириченко Д. Д. - Релігійно-правові особливості правового статусу жінок кримськотатарської національності в період з 1939 року до 1995 року (2018)
Корунчак Л. А. - Судовий прецедент: співвідношення організації та самоорганізації в становленні (2018)
Андрела А.-М. В. - Дуалістичне трактування категорії "біженець" у розрізі національного конституційного та міжнародного права (2018)
Головей І. І. - Президент України та судова влада: форми взаємодії (2018)
Кулешов Д. В. - Судова влада України в правовому механізмі гарантування конституційних цінностей (2018)
Панчишин Р. І. - Конституційно-правове забезпечення об’єднання територіальної громади в Україні (2018)
Торяник О. Ю. - Конституційно-правове регулювання представницької функції прокуратури (2018)
Чернеженко О. М. - Територіальна структура та місцеве самоврядування в Угорщині (2018)
Шамрай В. В. - Місцеве самоврядування як чинник впливу на процес інтернаціоналізації конституційного права (2018)
Булеца С. Б. - До питання про поняття та ознаки шлюбу, Ревуцька І. Е. (2018)
Вербицька А. О. - Щодо питань нормативно-правової регламентації архітектурної діяльності в Україні (2018)
Дюкарєва К. Ю. - Права інтелектуальної власності співавторів у разі створення твору науки у зв’язку з виконанням трудового договору (2018)
Коваленко І. А. - Деякі проблемні питання інтелектуальної власності в умовах сучасності (2018)
Крупник Р. В. - Основні підходи до класифікації підстав примусового припинення майнових прав на земельні ділянки (2018)
Левицький М. О. - Право військовослужбовців на свободу пересування (2018)
Мамушкіна А. І. - Щодо питання про умови виникнення цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди терористичним актом (2018)
Мартинюк Т. М. - Культурні цінності як об’єкти спадкового права (2018)
Мисишин А. В. - Забезпечувальні заходи під час розгляду справ Міжнародним комерційним арбітражем (2018)
Немеш П. Ф. - Правове обґрунтування позову в цивільному процесі (2018)
Нечитайло Т. О. - Момент виникнення корпоративних прав та обов’язків засновників та учасників господарських товариств (2018)
Саветчук В. М. - Поняття та сутність категорій "злиття" та "приєднання" у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльно-правовий аспект (2018)
Сенюта І. Я. - Підстава виникнення правовідносин у сфері надання медичної допомоги: деякі аспекти (2018)
Щока С. В. - Емітент як учасник ринку цінних паперів: порівняльно-правовий аналіз із країнами Європи (2018)
Бігняк О. В. - Проблемні питання, пов’язані із захистом корпоративних прав акціонерів (2018)
Гончаренко О. М. - Конституційні засади обмеження саморегулювання господарської діяльності (2018)
Гоша І. О. - Право на захист в умовах реформування господарського судочинства (2018)
Грабильнікова О. А. - Проблемні питання визначення процесуального статусу учасників фраудаторних актів у процедурі банкрутства, Дрозд В. Р. (2018)
Кабенок Ю. В. - Предмет правового регулювання інституту арбітражного управління як складника права неспроможності (банкрутства) (2018)
Клепікова О. В. - Ліцензійні транспортні процедури: питання теорії і практики (2018)
Рим О. М. - Правові засади взаємодії Європейського Союзу та Міжнародної організації праці (2018)
Берназюк Я. О. - Особливості обчислення строків звернення до адміністративного суду для захисту соціальних прав (2018)
Благодарний А. М. - Правове регулювання дисциплінарного провадження в органах Служби безпеки України (2018)
Гаврік Р. О. - Питання вдосконалення представництва та захисту інтересів Державної прикордонної служби України в адміністративному судочинстві (у світлі оновленого Кодексу адміністративного судочинства) (2018)
Демченко І. С. - Гарантований обсяг медичної допомоги за законодавством України (2018)
Дьордяй В. І. - Організаційно-структурні формування системи міграційної політики (2018)
Запотоцька О. В. - Форми й види контролю у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2018)
Киричук А. С. - Аналіз економіко-правових аспектів співпраці України та МВФ у 2014–2015 роках, Литвин С. Й. (2018)
Кравцова Т. М. - Нові правила територіальної юрисдикції (підсудності)адміністративних справ в Україні, Петрова Н. О. (2018)
Кульчицький О. О. - Особливості правового механізму розкриття інформації про пов’язаних з банком осіб в Україні (2018)
Москаленко С. І. - Правовий захист пасажирів у галузі цивільної авіації (2018)
Пасіка С. П. - Деякі питання правового регулювання накладення дисциплінарних стягнень на військовослужбовців Збройних сил України, Опанасенко О. О., Скиба О. С. (2018)
Пузанова Г. Й. - Деякі питання правового регулювання концесійної діяльності будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні й зарубіжних країнах (2018)
Сідей Я. Я. - Адміністративно-правові спори у сфері судової компетенції (2018)
Тарасюк А. В. - Аналіз деяких керівництв робочої групи 29 у контексті загального регламенту про захист даних (2018)
Терещук Г. А. - Методологія та організаційно-правове забезпечення принципу транспарентності у Національному антикорупційному бюро України (2018)
Шестерніна Н. П. - Актуальні проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги малозахищеним громадянам у контексті судової реформи в Україні (2018)
Боровик А. В. - Про деякі правові аспекти віктимологічного запобігання злочинам в установах виконання покарань (2018)
Вільгушинський В. М. - Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах (2018)
Гулкевич В. Д. - Об’єктивна сторона незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини (2018)
Рень Ю. В. - Генезис розвитку кримінальної відповідальності за приховування злочинів в Україні (2018)
Тарасенко Ю. М. - Злочинність внутрішньо переміщених осіб в Україні як нове явище кримінальної дійсності (2018)
Топчій В. В. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від злочину (2018)
Us O. V. - Stages (periods) of qualification of crimes (2018)
Климкевич Р. А. - Гармонізація кримінального процесуального законодавства ЄС щодо презумпції невинуватості, Луцик В. В. (2018)
Паршутін А. Б. - Методологічні засади дослідження теорії та практики втручання у приватне спілкування (2018)
Поцілуйко В. М. - Особливості здійснення поверхневої перевірки, особистого огляду та особистого обшуку (2018)
Русова О. Л. - Вплив деяких медикаментозних засобів на почерк (2018)
Савельєва І. В. - Порівняльний аналіз криміналістичних понять "мовленнєвий портрет" і "словесний портрет" (2018)
Сердечна А. Ю. - Щодо необхідності впровадження окремих стандартів затримання особи у світлі практики Європейського суду з прав людини (2018)
Старенький О. С. - Законодавчі нововведення щодо участі захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку в кримінальному провадженні (2018)
Федчишина В. В. - Правове регулювання використання спеціальних економічних знань у судочинстві України (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Щодо потреби єдності пізнавальної діяльності, здійснюваної на її досудових етапах (2018)
Вільчик Т. Б. - Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у країнах Європейського Союзу (2018)
Деменчук М. О. - Механізми забезпечення єдності судової практики Верховним Судом (2018)
Заборовський В. В. - Деякі практичні проблеми реалізації гарантій адвокатської діяльності в контексті проведення обшуку відносно адвоката (2018)
Вишневський В. Л. - Відділ з розслідувань морських подій Великобританії: основи організації та функціонування (2018)
Дешко Л. М. - Основні періоди розвитку регулювання інвестиційної діяльності в джерелах первинного права ЄС, Савицький І. В. (2018)
Братасюк В. М. - Правосуб’єктність людини в новоєвропейську епоху: філософсько-правове осмислення (2018)
Удалова Л. Д. - Актуальне наукове дослідження проблем протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами (2018)
Soloviev V. D. - Deep structure and new experimental data of the Bransfield Strait volcanoes (West Antarctica), Bakhmutov V. G., Yakymchuk N. A., Korchagin I. M. (2021)
Leonov M. A. - Measurement of the difference in the geomagnetic induction between the magnetometer pillars of the geomagnetic observatory of the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station, Otruba Yu. S. (2021)
Kadurin S. V. - Ice sheet velocity tracking by Sentinel-1 satellite images at Graham Coast Kyiv Peninsula, Andrieieva K. P. (2021)
Chyhareva A. Yu. - Precipitation phase transition in austral summer over the Antarctic Peninsula, Gorodetskaya I., Krakovska S. V., Pishniak D. V., Rowe P. (2021)
Zalizovski A. V. - Variability of Weddell Sea ionospheric anomaly as deduced from observations at the Akademik Vernadsky station, Stanislawska I., Lisachenko V. M., Charkina O. V. (2021)
Miryuta N. Yu. - Calculation of United Quality Latent Indices of Deschampsia antarctica plants adaptability of different origin grown in vitro, Parnikoza I. Yu., Poronnik O. O., Myryuta G. Yu., Rojek-Jelonek М., Dykyi E. O., Kunakh V. A. (2021)
Gromyko O. M. - Isolation and characterization of culturable actinobacteria associated with Polytrichum strictum (Galindez Island, the maritime Antarctic), Tistechok S. I., Roman І., Aravitska О., Luzhetskyy А. N., Parnikoza І. Yu., Fedorenko V. O. (2021)
Yevchun H. V. - Minimizing tourist impact on the Argentine Islands ecosystem, Antarctic Peninsula, using visitor site guidelines approach, Dykyi E. O., Kozeretska I. A., Fedchuk A. P., Karamushka V. I., Parnikoza I. Yu. (2021)
Trokhymets V. M. - Population features of Boeckella poppei in Lake Wujka, King George Island, Gorobchyshyn V. A., Kozeretska I. A. (2021)
Halıci M. G. - DNA barcoding and morphological observations of three lichenized fungal species from James Ross Island (Antarctic Peninsula), Kahraman M. (2021)
Власенко С. А. - Динаміка гемостазіологічних показників у корів впродовж вагітності, після родів та за акушерської, гінекологічної і ортопедичної патології, Рубленко М. В., Єрошенко О. В. (2021)
Чеверда І. М. - Морфологічний склад крові та особливості метаболізму у гонадоектомованих півників породи Адлерська срібляста, Захаренко М. О. (2021)
Зоценко В. М. - Ветеринарно-санітарна характеристика м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію, Джміль В. І., Островський Д. М., Андрійчук А. В., Мельник Т. В. (2021)
Lyasota V. - Influence of the prebiotic Bio-active on natural resistance, safety and productivity of young pigs, Malyna V., Bondarenko L., Bolokhovska V., Balatsky Y., Bukalova N., Bogatko N., Khitska O., Tkachuk S. (2021)
Архипенко А. Ю. - Дріжджові гриби роду Malassezia за дерматологічних захворювань у тварин, Ушкалов В. О. (2021)
Галатюк О. Є. - Перспективи створення і застосування парних та множинних кореляційно-регресійних моделей для ветеринарного забезпечення бджільництва, Лахман А. Р., Романишина Т. О., Бегас В. Л. (2021)
Пантелеєнко О. В. - Сучасний стан проблеми Лайм-бореліозу тварин (систематичний огляд), Ярчук Б. М., Царенко Т. М. (2021)
Subotsina I. - Features of clinical and pathomorphological picture in spontaneous infection of a domestic cat (lat. Felis catus) with SARS-CoV-2 coronavirus, Gromov I., Kupryianav I. (2021)
Тишківська Н. В. - Проведення комплексного мікологічного контролю для попередження виникнення аспергільозу у курчат, Лясота В. П., Тишківська А. М., Тишківський М. Я., Черниш І. О. (2021)
Шевченко М. В. - Коагулазопозитивні стафілококи у собак та їх антимікробна резистентність (систематичний огляд), Савченюк М. О., Ярчук Б. М., Сахнюк Н. І., Царенко Т. М. (2021)
Сайченко І. В. - Поширення та сезонна динаміка гельмінтозів собак на території Білоцерківського району (2021)
Соловйова Л. М. - Розповсюдження та клінічно-гематологічний прояв за цестодозів котів, Лігоміна І. П., Рубленко С. В. (2021)
Фещенко Д. В. - Епізоотичний процес за демодекозу та саркоптозу свійських собак у мегаполісі, Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Редько Т. О., Чала І. В. (2021)
Вовкотруб Н. В. - Аналіз змін гематологічних показників та обмін есенціальних мікронутрієнтів за використання вітамінно-амінокислотного комплексу, Мельник А. Ю., Богатко Л. М., Піддубняк О. В., Соколенко С. В. (2021)
Gulersoy E. - An overview of seizures and epilepsy in rabbits: etiological differences and clinical management, Iyigun S. S., Erol B. B. (2021)
Тишківська А. М. - Морфологічні і біохімічні показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, та за застосування польодоксину і тилмоксу 25 %, Духницький В. Б., Тишківський М. Я. (2021)
Білий Д. Д. - Перспективні напрями консервативного лікування сук із пухлинами молочної залози (оглядова інформація), Рубленко М. В., Самойлюк В. В., Спіцина Т. Л. (2021)
Рубленко М. В. - Динаміка біохімічних кісткових і ендотеліальних показників за заміщення кісткових дефектів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованою кремнієм, Чемеровський В. О., Власенко В. М., Ульянчич Н. В., Клименко П. П. (2021)
Посохова С. П. - Комплексний підхід до профілактики внутрішньоматкової інфекції при передчасному розриві плодових оболонок та недоношеній вагітності, Ніточко К. О. (2020)
Бойко В. I. - Шляхи оптимізації лікувальних заходів у жінок з ендометріоз-асоційованим непліддям, Бойко А. В., Нікітіна I. М., Сміян С. А., Бабар Т. В., Калашник Н. В., Iконописцева Н. А., Болотна М. А. (2020)
Ніцович I. Р. - Ведення хворих із лейоміомою матки, Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2020)
Приймак С. Г. - Сучасні підходи до лікування фіброзно-кістозної мастопатії в пацієнток із міомою матки, Андрієць О. А., Приймак К. В. (2020)
Дрогомирецька Н. В. - Нові можливості терапії хронічного тазового болю в жінок із хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі варикозного розширення вен малого таза, Куса О. М., Геник Н. I. (2020)
Боднарюк О. I. - Діагностика та лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок і сечового міхура в дівчат-підлітків, Андрієць О. А. (2020)
Грищенко О. В. - Современные подходы к профилактике и лечению анемии у женщин с аномальными маточными кровотечениями, Бобрицкая В. В., Черняк О. Л. (2020)
Семеняк А. В. - Вплив запальних захворювань жіночих статевих органів на функціонування яєчників, Андрієць О. А., Ніцович I. Р., Кобилянська-Васильєва А. М. (2020)
Приймак С. Г. - Застосування Протефлазиду в комплекснiй терапiї папiломавiрусної iнфекцiї, Андрієць О. А., Приймак К. В. (2020)
Вербова Л. М. - Особливостi пренатальної дiагностики вродженої гiдроцефалiї, Марущенко Л. Л., Проценко I. П., Шаверський А. В., Марущенко М. О. (2020)
Медичні події (2020)
Білоока Ю. В. - Асоціація поліморфізму гена CD14 (С-159Т) та синдрому подразненого кишечнику з ожирінням (2021)
Кишкан П. Я. - 3D моделювання експериментального ранового каналу, спричиненого колюче-ріжучим засобом з однобічною заточкою леза (2021)
Кишкан І. Г. - Порівняльний аналіз впливу тренталу й ксантинолу нікотинату на функціональний стан нирок у щурів за умов сольового навантаження (2021)
Косілова С. Є. - Вивчення впливу порушення гормональної функції плаценти на стан плода і новонародженого від жінок з вузловим зобом (2021)
Кравченко В. І. - Діагностика і хірургічне лікування розшаровуючої аневризми аорти типу А, результати операцій, Кравченко І. М., Третяк О. А. (2021)
Кричун І. І. - Можливості аргініновмісної терапії у лікуванні неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта, Васильєва Н. В. (2021)
Луцик А. П. - Роль дисфункції ендотелію при запальних захворюваннях кишківника, Шоріков Є. І. (2021)
Невишна Ю. В. - Оцінка перебігу пологів та післяпологового періоду залежно від типів проведення допологової підготовки (2021)
Невойт Г. В. - Серцево-судинний континуум у результатах короткого запису варіабельності ритму серця: можливості інструментальної діагностики, Потяженко М. М. (2021)
Нечитайло Ю. М. - Біомікроскопія капілярного русла: міждисциплінарний підхід та ефективність діагностики патологічних станів, Юхимець І. О., Нечитайло О. Ю., Мабрук Бен Отмен, Міхєєва Т. М., Нечитайло Д. Ю. (2021)
Семененко С. І. - Особливості морфологічних змін у структурах головного мозку щурів в умовах модельної черепно-мозкової травми (2021)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація вибору лапароскопічної та відкритої алопластики при післяопераційних вентральних грижах, Лерчук О. М. , Сміщук В. В. (2021)
Фундюр В. Д. - Особливості виконання органозберігаючої ампутації стопи, поєднаної з регіональною озонотерапією, локальним застосуванням аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, та вакуумною санацією післяопераційної рани у хворих на ішемічно-гангренозну форму синдрому діабетичної стопи, Гродецький В. К., Якобчук С. О., Хомко О. Й., Козловська І. М., Фундюр Ю. В., Фундюр О. В. (2021)
Ілащук Т. О. - Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічної ішемічної хвороби серця (огляд літератури), Микитюк О. П., Чобану Я. В. (2021)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХXI. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана, Л. Л. Дейнеки (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Давидов Д. О. - Принципи процесуально-правового режиму: теоретичний аналіз (2018)
Даниленко Д. В. - Наукові підходи до визначення міждержавної уніфікації (2018)
Лакійчук Я. О. - Дo проблеми визначення поняття "превентивний захід" (2018)
Медведенко С. В. - Поняття та структура соціальної взаємодії (2018)
Сапунов Д. В. - Аналіз поняття "фізкультурно-оздоровча діяльність" (2018)
Турковський О. Я. - Теоретичні засади антимонопольної політики в Україні (2018)
Деркач А. Л. - Програмне регулювання розвитку конституційних механізмів захисту прав людини (2018)
Мірошніченко Ю. Р. - Конституційно-правові цінності в механізмі захисту конституційного ладу (2018)
Арсірій Р. О. - Зміст інформаційно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні (2018)
Вилков С. В. - Принципи реалізації права на безоплатну правову допомогу (2018)
Добкіна К. Р. - Процесуальне становище органів державної влади, які вступають у цивільне судочинство для дачі висновку по справі (на прикладі ЦПК УРСР 1964 року) (2018)
Кандаєва Д. Р. - Генезис розвитку цивільно-правового регулювання іпотечних правовідносин в Україні (2018)
Крилов Д. В. - Поняття та сутність публічно-сервісної діяльності Державної фіскальної служби України як окремої функції держави (2018)
Майданевич Г. - Виконання судового рішення як правовий обов’язок суб’єктів виконавчого провадження (2018)
Путято Г. В. - Проблеми правого регулювання меценатства в Україні (2018)
Романенко М. В. - Фінансові зобов’язання по виплаті аліментів на утримання дитини особою, яку позбавлено батьківських прав (2018)
Савицький Я. Ф. - До питання визначення правового статусу апеляційних господарських судів в Україні (2018)
Мороз А. М. - Гарантійні зобов’язання підрядника: огляд вимог чинного законодавства (2018)
Потіп М. М. - Класифікація принципів публічного управління у сфері приватизації (2018)
Шеховцов В. В. - Права користувачів об’єктами тваринного світу (2018)
Панченко М. В. - Загальноправові принципи функціонування правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців (2018)
Теслікова І. І. - Переведення на іншу постійну роботу як одна із гарантій для працівників, невідповідаючим за станом здоров’я займаній посаді чи виконуваній роботі (2018)
Кузьменко О. В. - Державний контроль щодо оподаткування іноземних інвестицій міжнародних корпорацій, Стефанчук М. М., Чорна В. Г. (2018)
Оксюта О. Г. - Роль міжнародних правових актів у системі адміністративно-правового регулювання адміністративного судочинства (2018)
Князєв С. В. - Практика Європейського суду з прав людини з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування (2018)
Шаповалова І. С. - Застосування практики Європейського суду з прав людини cлідчим суддею при призначенні експертизи (2018)
Артеменко Я. В. - Імперативний та диспозитивний методи адміністративного права у забезпеченні кібербезпеки національною системою (2018)
Баско А. В. - Напрями модернізації понять місцевого самоврядування та його системи в українському законодавстві (2018)
Бурлака І. С. - До проблеми удосконалення адміністративного законодавства, що визначає адміністративно-правові засади взаємодії Державної міграційної служби України з правоохоронними органами у сфері протидії нелегальній міграції (2018)
Вовчук Т. М. - Суб’єкти здійснення державної політики щодо реалізації прав і свобод ветеранів війни та учасників бойових дій в Україні: класифікація та система (2018)
Вороновська К. О. - Роль економіко-правової природи податку при забезпеченні економічної обґрунтованості оподаткування (2018)
Давидова Н. В. - Метод переконання як механізм забезпечення пропаганди безпеки дорожнього руху (2018)
Дубовик В. Б. - Правові механізми взаємодії спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та представництва Президента України в АР Крим (2018)
Кабанова І. А. - Правосуб’єктність як передумова виникнення адміністративно-правового статусу суб’єктів митних правовідносин (2018)
Коваль М. В. - Зміст та сутність адміністративно-правових засад функціонування митниць (2018)
Комірчий П. О. - Структура адміністративно-правового статусу персоналу органу публічної служби у правоохоронній сфері України (2018)
Коміссаров С. А. - Ознаки проступку проти публічного порядку (2018)
Романенко Т. Г. - Прогнозування прееклампсії (огляд сучасної літератури), Чернова А. В. (2020)
Мицкевич Е. А. - Риски и преимущества использования пессариев у беременных женщин с истмико-цервикальной недостаточностью и низкой плацентацией (2020)
Щербина М. О. - Сучасні прогностичні аспекти фізіологічних та передчасних пологів, Шелест Н. В. (2020)
Тишко Е. Н. - Особливості гормонального профілю системи "мати — плацента — плід" при доношеній вагітності в жінок із різними типами ожиріння (2020)
Романенко Т. Г. - Морфологічні особливості системи "мати — плацента — плід" на тлі інфекцій, що передаються статевим ляхом, Єсип Н. В., Чернова А. В. (2020)
Колесник Ю. I. - Вплив фізичної активності на перебіг вагітності та пологів, Самойлова М. В. (2020)
Жеребак Н. М. - Фактори ризику розвитку загрози переривання вагітності в жінок із хронічними гастритами (2020)
Корнієць Н. Г. - Насильство в родині. Дослідження причин і структури. Психогенні психопатологічні, соматоформні й сексуальні розлади у свідків та постраждалих, Овчаренко М. О., Ліньов О. М., Нечепорчук Н. П., Запара А. С., Ліньова Р. С. (2020)
Носенко О. М. - Характеристика урогенітальної мікробіоти чоловіків подружніх пар із поєднанням жіночого та чоловічого факторів безпліддя, Сейлова А. I. (2020)
Левенец С. А. - Особенности менструальной и репродуктивной функции матерей девочек с гипоменструальным синдромом, Удовикова Н. А., Багацкая Н. В., Нефидова В. Е., Дружинина А. Е. (2020)
Скурятіна Н. Г. - Сучасні аспекти лікувально-діагностичної тактики в молодих жінок із патологією шийки матки, Гнатко О. П. (2020)
Турова Л. О. - Медико-генетичне консультування в клінічній практиці акушера-гінеколога, Курченко А. I. (2020)
Медичні події (2020)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника" (2021)
Венцківська І. Б. - Жіночі чинники неплідності у шлюбі, Загородня О. С. (2021)
Ниткін Д. М. - Актуальні аспекти метафілактики кальцієвого уролітіазу: практичні рекомендації, Гапоненко А. Д. (2021)
Saidakova N. O. - Characteristics of the incidence and prevalence of chronic cystitis among the male population in Ukraine, Stus V. P., Havva N. V. (2021)
Возіанов С. О. - Контактна пневматична уретеролітотрипсія з використанням літотриптора LMA StoneВreaker та пошук можливостей підвищення її ефективності, Черненко В. В., Савчук В. Й., Черненко Д. В., Соколенко С. Т., Бондаренко Ю. М. (2021)
Горпинченко І. І. - Сучасні підходи до лікування абактеріальних простатитів та доброякісної гіпертрофії передміхурової залози з використанням екстракту передміхурової залози биків, Спиридоненко В. В. (2021)
Горовий В. І. - Способи гемостазу та відновлення міхурово-уретрального сегмента при залобковій простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію простати, Шапринський В. О., Барало І. В., Капшук О. М., Дубовий А. В., Мудрицький В. Б. (2021)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз ефективності та безпеки комбінованої пневматичної та ультразвукової літотрипсії в лікуванні хворих на коралоподібний нефролітіаз, Соснін М. Д., Слободянюк В. А., Сагалевич А. І., Бойко А. І., Гайсенюк Ф. З., Грицаюк А. А. (2021)
Зайцев В. І. - Сучасні тенденції використання адреноблокаторів в урології: що змінилось (2021)
Гурженко Ю. М. - Теоретичне обґрунтування використання силденафілу в лікуванні хронічного простатиту, Спиридоненко В. В. (2021)
Рзаєв Р. С. - Методи ранньої діагностики патологічних станів кавернозного басейну статевого члена (2021)
Тріщ В. І. - Оцінювання ефективності лікування чоловіків з еректильною дисфункцією різного ступеня тяжкості, Мисак А. І. (2021)
Возіанов О. С. - Морфологічні зміни стінки сечоводу у хворих на уретеролітіаз залежно від тривалості клінічних проявів (2021)
Нікітін О. Д. - Діагностика порушень сечовипускання у пацієнтів молодого віку із симптомами нижніх сечових шляхів неясного генезу, Резніков Г. Д., Рощін Ю. В., Грицай В. С., Ткаченко С. В. (2021)
Ожогін В. В. - Роль антеградної уретеролітотрипсії в лікуванні великих конкрементів проксимального відділу сечоводу (2021)
Сергійчук Р. В. - Досвід виконання бездренажної перкутанної нефролітотрипсії (2021)
Сагалевич А. І. - Перкутанна нефролітотрипсія в положенні хворого лежачи на спині, Возіанов С. О., Гайсенюк Ф. З., Бойко А. І., Когут В. В., Соснін М. Д., Джуран Б. В. (2021)
Романенко Т. Г. - Вплив метаболічної терапії на функціональний стан фетоплацентарного комплексу в жінок групи високого акушерського та перинатального ризику, Турбаніст С. В. (2020)
Самойлова М. В. - Акушерські та перинатальні ризики в жінок з інфільтративними формами генітального ендометріозу, Танько О. П. (2020)
Тишко К. М. - Прогнозування ризику пролонгованої вагітності в жінок з ожирінням (2020)
Скурятіна Н. Г. - Ризики розвитку ускладнень вагітності й пологів у жінок після деструктивних методів лікування патології шийки матки (2020)
Трегуб В. В. - Емболізація маткових артерій як альтернатива міомектомії, гістеректомії в жінок фертильного віку, Кондратюк Т. В., Альтман I. В., Кондратюк В. А., Тарасюк О. К. (2020)
Жеребак Н. М. - Ризики розвитку раннього гестозу (блювання вагітних) на тлі хронічного гастриту (2020)
Михайлюта М. А. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного віку як фактор ризику репродуктивних ускладнень: сучасний погляд на тактику ведення (2020)
Носенко О. М. - Міо-інозитол у вирішенні проблемних питань репродуктивного здоров’я, Ханча Ф. О. (2020)
Бурка О. А. - Автоматизована мікробіологія — доцільна антибіотикотерапія, Тутченко Т. М., Шумицький А. В. (2020)
Гнатко O. П. - Сучасні можливості діагностики захворювань матки в жінок у менопаузі, Графова O. O. (2020)
Turova L. - Genetic predictors of risk of miscarriage, Kurchenko A. (2020)
Медичні події (2020)
Ermakova S. S. - Energy saving as a priority direction of state policy in Ukraine and in the world: problems of using solar energy in architecture, Vasylenko О.B., Al Echcheikh El Alaoui (2021)
Bessmertnyi Y. O. - Deformation and buckling analysis of shallow conical shells based on improved model of wind load using environment ANSYS, Krasovsky V. L. (2021)
Vybranets Yu. - Assessment of carrying capacity of the round in plan reinforced concrete foundation for the silo, Vikhot S., Burchenya S., Babyak I. (2021)
Somina Yu. A. - Deformability of reinforced concrete beams under the action of cyclic loading, Karpiuk V. M. (2021)
Гоц В. І. - Ефективність дії модифікуючих добавок в порошкових лакофарбових матеріалах, Ластівка О. В., Томін О. О. (2021)
Krivenko P. V. - Dependence of whiteness of decorative slag-alkaline cement from the chemical composition of blast-furnace slags, Gelevera A. G., Kovalchuk A. Yu., Rogozina N. V. (2021)
Кривенко П. В. - Підвищення захисних властивостей шлаколужного бетону щодо сталевої арматури при замішуванні морською водою, Руденко І. І., Константиновський О. П., Бойко О. В. (2021)
Martynov V. - Method for calculating the composition of cellular concrete, Martynova O., Makarova S., Vietokh O. (2021)
Tarasevych V. I. - Features of quantitative measurements of the dynamic module of elasticity of binders in optimization of production technology serogypsum composite, Gasan Yu. G., Dolgoshey V. B. (2021)
Цапко Ю. В. - Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів, Цапко О. Ю., Бондаренко О. П., Cуханевич М. В. (2021)
Doubrovsky M. P. - Model testing of the "pile-soil" interaction under axial force, Dubravina V. O. (2021)
Slobodianyk H. V. - Study of the influence of geotextile materials during construction of dams, Shokot K. Z. (2021)
Dobrovolskaya O. G. - Analysis of emergency operation of water pipelines (2021)
Kravchuk O. A. - Particularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines (2021)
Петраш В. Д. - Діапазон попереднього охолодження відпрацьованих газів в удосконаленій теплонасосній системі теплопостачання, Полунін Ю. М., Даниченко Н. В. (2021)
Tarasevych D. V. - The influence of the changes in wind velocity on the outer heat exchange of the buildings, Bogdan O. V. (2021)
Dzihora Y. V. - Biological wastewater treatment in context of circular economy, Stolyarenko H. S. (2021)
Maksymiuk М. R. - Flotation method for wastewater treatment from oil products contaminants, Kravchuk T. V., Titova O. S., Kosenko O. I., Spaska O. A. (2021)
Vakuliuk P. - Preparation of polyacrylonitrile membranes with antibacterial properties, Furtat I., Potvorova N., Zabava L., Sobczuk H. (2021)
Таmarkina Yu. V. - Adsorption of 4-chlorphenol by brown coal activated by potassium hydroxide, Frolova I. B., Кucherenko V. O. (2021)
Zaitsev S. V. - Improvement of gas monitoring methods in water of the hydrogen-water cooling system of NPP’s turbine generator, Tykhomyrov A. Yu., Chychenin V. V., Kyshnevskyi V. P. (2021)
Kutuzova A. S. - Elimination of antibiotics by photocatalytic methods, Dontsova T. A., Davydova M. Yu. (2021)
Венгер О. П. - Особливості виникнення та перебігу рекурентного депресивного розладу: сучасний стан питання (огляд), Герасим’юк І. Г. (2021)
Муратова Т. М. - Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих на COVID-19, Храмцов Д. М., Ворохта Ю. М., Вікаренко М. С., Добуш І. В., Козлова Г. Г., Андрющенко Є. О., Сазонов В. М., Фащенко В. А. (2021)
Алексєєв О. Г. - Дисциплінарна відповідальність фармацевтичних працівників: законодавчий та теоретико-правовий аспекти (2021)
Бадюк Н. В. - Аналіз порушень ритму у хворих на інфаркт міокарда на догоспітальному етапі та в ранньому і пізньому реперфузійному періоді: огляд літератури та дані власних спостережень, Гребеник М. В. (2021)
Бідованець Б. Ю. - Дизуричні розлади в період менопаузи та морфологія слизової оболонки сечового міхура, Боднар Я. Я., Головата Т. К., Дацко Т. В., Миколенко А. З. (2021)
Боднар П. Я. - Стан згортальної системи плазми крові при неопластичній інтоксикації на фоні експериментального флеботромбозу, Кліщ І. М., Боднар Я. Я., Боднар Т. В., Сорока Ю. В. (2021)
Волч І. Р. - Використання комп’ютерних технологій в умовах дистанційного навчання здобувачами вищої освіти медичного профілю, Михайлишин Г. І. (2021)
Гребеник М. В. - Клінічний портрет пацієнтів із фібриляцією передсердь: дані власних спостережень у когорті хворих із коморбідними артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу, Гончарук Ю. В. (2021)
Дацко В. А. - Морфологічне підтвердження механізмів протективної дії L-орнітину L-аспартату при цирозі печінки, Олещук О. М., Дацко Т. В. Головата Т. К. (2021)
Железов Д. М. - Лейоміома та репродуктивна функція. Фронтир репродуктології та сучасного акушерства (2021)
Жулкевич І. В. - Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за даними рентгенівської комп'ютерної томографії та визначення ризиків остеопоротичних переломів у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, Чукур П. А. (2021)
Заремба Є. Х. - Оцінка ефективності метаболічної терапії в розвитку адгезивної дисфункції ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І. (2021)
Климнюк С. І. - Вплив антибіотикотерапії на мікрофлору різних біотопів у пацієнтів, хворих на цукровий діабет, Ясній В. Б., Ясній О. Р. (2021)
Коваль Д. Б. - Сучасні погляди на морфологічну діагностику найпоширеніших серцево-судинних ускладнень СOVID-19 за даними літературних та власних гістологічних досліджень, Кошовська Д. О., Головата Т. К., Миколенко А. З., Орел Ю. М. (2021)
Козьолкін О. А. - Ефективність комплексних реабілітаційних заходів у хворих на нейропатію лицевого нерва в ранньому відновному періоді, Мєдвєдкова С. О., Пухальський М. П., Рунчева К. А. (2021)
Курильців Н. Б. - Роль CD маркерів у розвитку запалення увеального тракту, Зборовська О. В., Величко Л. М., Богданова О. В. (2021)
Мисула Ю. І. - Прояви депресивної симптоматики при різних варіантах первинного епізоду біполярного афективного розладу, Венгер О. П. (2021)
Михалойко О. Я. - Показники тромбоцитограми в пацієнтів у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Жулкевич І. В. (2021)
Ноєс А. Д. - Симультанне оперативне лікуванні геморою та анальної тріщини, Фелештинський Я. П., Пироговський В. Ю. (2021)
Рубас Л. В. - Морфологічні зміни структур скронево-нижньощелепних суглобів при експериментальній гіперглікемії, Гнатюк М. С. (2021)
Салій З. В. - Характеристика хворих із наслідками черепно-мозкової травми за провідним неврологічним посттравматичним синдромом, Шкробот С. І., Салій М. І. (2021)
Самогальська О. Є. - Профілактика та лікування токсичного гепатиту й ендогенної інтоксикації у хворих із лімфопроліферативними захворюваннями, Мандзій З. П. (2021)
Сапіжак І. І. - Можливість використання ембріональних нейрональних клітин для регенерації структур внутрішнього вуха морських свинок з гентаміциновим ототоксикозом (електронномікроскопічне дослідження) (2021)
Скрипник Н. В. - Роль ультразвукової еластографії при оцінці захворювань щитоподібної залози, Рибчак Л. В., Казьмірук В. М., Лаврук Х. З., Братина А. З., Власюк Т. І. (2021)
Смашна О. Є. - Визначення особливостей психопатологічної структури посттравматичного стресового розладу, коморбідного з черепно-мозковою травмою, за допомогою шкали CAPS-5 (2021)
Федосєєва О. В. - Морфогенез лімфоїдної тканини щитоподібної залози у ранньому віці за умов експериментального пренатального антигенного навантаження, Чайковський Ю. Б. (2021)
Футуйма Ю. М. - Значення перфузійного індексу для швидкої діагностики різних форм синдрому діабетичної стопи в виборі адекватної патогенетичної тактики хірургічного лікування, Беденюк А. Д., Кульбаба І. Я. (2021)
Шаповалова Ю. Ю. - Оцінка впливу імунотропного засобу на стан клітинного імунітету хворих із черепно-мозковою травмою на амбулаторному етапі лікування, Усатов С. А. (2021)
Шідловський В. О. - Вплив автоімунного тиреоїдиту на серцево-судинну систему (огляд літератури та власні дані), Шідловський О. В., Кравців В. В., Гаплик Г. П., Нецюк О. Г. (2021)
Юрик Я. І. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації за умов експериментального синдрому тривалого стиснення, Боднар Я. Я., Сверстюк А. С., Юрик І. І. (2021)
Юрчишин О. М. - Дослідження змін показників варіабельності ритму серця у дітей з дефіцитом йоду впродовж навчального року (2021)
Яворська І. В. - Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на динаміку показників ензимної ланки антиоксидантного захисту в селезінці та його корекція карбацетамом (2021)
Процайло М. Д. - Випадок двобічної брахіоплексопатії, Крицький І. О., Гощинський П. В. (2021)
Світлик Г. В. - Перебіг ішемічної хвороби серця у пацієнта із спадковою тромбофілією на ґрунті мутації в гені PAI-1 (клінічний випадок), Сало В. М., Гарбар М. О., Мигович М. В., Ковальчук Р. А., Світлик Ю. О. (2021)
Зурнаджи Л. Ю. - Порівняльне імуногістохімічне дослідження BRAFV600E-позитивних і BRAFV600E-негативних радіогенних і спорадичних папілярних тиреоїдних карцином, Рагуновіч Т. І., Саєнко В. О., Болгов М. Ю., Масюк С. В., Бурко С. В., Дегтярьова Т. Л., Чернишов С. В., Гулєватий С. В., Міцутаке Н. (2021)
Кіро Л. С. - Харчова поведінка та ожиріння: гендерно-вікові особливості, Зак М. Ю., Чернишов О. В., Свердлова М. В. (2021)
Писарук А. В. - Простий метод оцінки темпу старіння для скринінгу здоров’я населення, Халангот М. Д., Кравченко В. І., Писарук Л. В., Гур’янов В. Г. (2021)
Ткаченко В.М. - Вплив пасивного куріння батьків на стан тимуса та надниркових залоз їхніх нащадків на тлі механічної рани (2021)
Мамотенко А. В. - Корекція профілю статевих гормонів самців щурів за умови зміни світлового режиму, Комісова Т. Є. (2021)
Зінич О. В. - Психобіотики як перспективні засоби для лікування психосоматичних ускладнень при укровому діабеті, Корпачев В. В., Ховака В. В. (2021)
Соколова Л. К. - Ефекти вітаміну D при різних патологіях, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2021)
Соколова Л. К. - Предіабет і метаболічний синдром. Характеристика і маркери, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2021)
Коваленко А. Є. - Хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози у вагітних, Медведь В. І., Остафійчук М. В. (2021)
Гуржій О. В. - Клінічна інтерференція при оцінці рівня глікозильованого гемоглобіну. Опис клінічного випадку (2021)
Тронько М. Д. - Результати роботи ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за 2020 рік, Ковзун О. І., Сологуб Н. В., Пастер І. П. (2021)
Banzak O. V. - Model of physical processes in primary and secondary converters of the detector, Sieliykov A. V., Dobrovolskaya S. V., Konovalenko O. I. (2021)
Tolok I. V. - Influence of coefficient variation on the value optimal level of maintenance, Banzak G. V., Lenkov E. S., Bondarenko T. V. (2021)
Боровик О. В. - Особливості встановлення величини метрики, що застосовується для ідентифікації подібності маршрутів суден у системі висвітлення надводної обстановки, Боровик Д. О. (2021)
Кошовий М. Д. - Двопараметрична оптимізація плану експерименту при дослідженні поверхні кремнію в процесах глибокого плазмохімічного травлення МЄМС, Малкова Г. В. (2021)
Мясищев А. А. - Проектування багатофункціонального БПЛА роторного типу на базі прошивки Ardupilot, Лєнков С. В., Зінчик А. Г., Пампуха І. В., Ряба Л. О. (2021)
Передерко А. Л. - Адаптивний механічний фільтр для п`єзоелектричного акселерометра (2021)
Лєнков С. В. - Аналіз проблем лінгвістичного забезпечення кіберфізичних систем нанотехнологій, Комарова Л. О., Дорошенко Т. В., Солодєєва Л. В. (2021)
Собчук В. В. - Вплив методу адаптивного самодіагностування на процес попередження наслідків відмов модулів інформаційної системи підприємства, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2021)
Федченко О. П. - Моніторинг якісного стану грунтів з використанням геоінформаційного аналізу, Кухарук А. Е., Литвиненко Н. І. (2021)
Шинкарук О. М. - До питання управління якістю програмних веб-систем засобами розробки, Мірошніченко О. В., Яшина О. М. (2021)
Городянська Л. В. - Інформаційна безпека суб’єктів малого підприємництва в умовах цифровізації, Цюкало Л. В. (2021)
Дані про авторів (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Содержание (2021)
Сиволап В. В. - Внесок хронічної серцевої недостатності в ремоделювання серця в пацієнтів із фібриляцією передсердь, Лисенко В. А. (2021)
Бідзіля П. П. - Структурно-функціональні зміни серця при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка на тлі зайвої ваги залежно від наявності та форми фібриляції передсердь, Каджарян В. Г. (2021)
Kolesnyk M. Yu. - Frequencies of polymorphisms in genes affecting the pharmacokinetics of warfarin in the Zaporizhzhia region, Mykhailovskyi Ya. M. (2021)
Сиволап В. Д. - Гендерні особливості структурно-функціональних змін серця, рівнів копептину та NTproBNP у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда за наявності легеневої гіпертензії, Земляний Я. В., Лашкул Д. А. (2021)
Гогаєва О. К. - Визначення індексу коморбідності в пацієнтів з ішемічною хворобою серця високого ризику перед кардіохірургічною операцією (2021)
Руденко К. В. - Міждисциплінарний підхід до хірургічного лікування пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії, Невмержицька Л. О., Кожанов М. В., Трегубова М. О., Данченко П. А. (2021)
Єрмоленко С. А. - Ефективність використання діуретиків у комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію залежно від Gly460Trp поліморфізму гена ?-аддуцина, Орловський В. Ф., Орловський О. В., Жаркова А. В., Моісеєнко І. О., Колногуз А. В. (2021)
Марушко Ю. В. - Толерантність до фізичного навантаження при артеріальній гіпертензії в дітей шкільного віку залежно від маси тіла, Костинська Н. Г., Гищак Т. В. (2021)
Фещенко Ю. І. - Порівняльна ефективність застосування модифікатора лейкотриєнів та інгаляційних кортикостероїдів у комплексному лікуванні стероїд-наївних хворих на бронхіальну астму, що поєднана з хронічним обструктивним захворюванням легень із нейтрофільним типом запалення, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Опімах С. Г., Зволь І. В., Москаленко С. М., Гуменюк Г. Л., Власова Н. А., Галай Л. А. (2021)
Тєлушко Я. В. - Сучасні аспекти діагностики та хірургічного лікування гострих абсцесів легень, Перцов В. І., Савченко С. І. (2021)
Vitomskyi V. V. - Comparison of three respiratory physical therapy techniques and their impact on pulmonary function restoration among cardiac surgery patients in hospital settings (2021)
Білий О. М. - Особливості секреції про- і протизапальних цитокінів у хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози, Мітряєва Н. А., Красносельський М. В., Гребіник Л. В. (2021)
Гречана О. В. - Порівняльне оцінювання вмісту амінокислот деяких видів бобових флори півдня України, Сербін A. Г., Руднік A. M., Шевченко I. M., Салій O. O. (2021)
Рожко С. М. - Формування біоплівок представниками оральної мікрофлори на поверхнях базисних матеріалів, Куцик Р. В., Палійчук І. В. (2021)
Бугерук В. В. - Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19), Волошина О. Б., Балашова І. В. (2021)
Музиченко П. Ф. - Роль екзосом у механізмах розвитку запалення у хворих на серцево-судинну патологію та внесок у терапевтичний потенціал стовбурових клітин, Мінченко Ж. М., Гавриленко Т. І., Черняк В. А., Демідов С. В., Рижкова Н. О., Підгайна О. А. (2021)
Возіанов С. О. - Сучасний погляд на бездренажну перкутанну нефролітотрипсію, Сагалевич А. І., Бойко А. І., Гайсенюк Ф. З., Когут В. В., Джуран Б. В., Соснін М. Д. (2021)
Слонецький Б. І. - Сучасні тенденції діагностико-лікувальної тактики в пацієнтів із защемленими вентральними грижами, Тутченко М. І., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2021)
Воровський О. О. - Сучасні аспекти алогерніопластики післяопераційних вентральних гриж (огляд літератури) (2021)
Колеснік О. П. - Вагітність і рак молочної залози: оптимальна тактика ведення пацієнтів (огляд літератури), Шевченко А. І., Каджоян А. В., Левик О. М., Чернявський Д. Є., Кузьменко В. О., Литвиненко Л. С. (2021)
Bao Kai Hua - A Kastler–Kalau–Walze Type Theorem for 7-Dimensional Manifolds with Boundary about Witten Deformation, Sun Ai Hui, Hu Kun Ming (2021)
Bendoukha B. - On a Certain Class of Γ-Contractions (2021)
Hukalov O. O. - The Interaction of an Infinite Number of Eddy Flows for the Hard Spheres Model, Gordevskyy V. D. (2021)
Limam A. - General Decay Result for a Type III Thermoelastic Coupled System with Acoustic Boundary Conditions in the Presence of Distributed Delay, Boukhatem Y., Benabderrahmane B. (2021)
Nejadahm M. - Left Invariant Lifted (α, β)-metrics of Douglas Type on Tangent Lie Groups, Moghaddam H. R. S. (2021)
Nikoufar I. - Some Properties of the Tsallis Relative Operator φ-Entropy (2021)
Yakhshimuratov A. - On the Con- struction and Integration of a Hierarchy for the Kaup System with a Self-Consistent Source in the Class of Periodic Functions, Kriecherbauer T., Babajanov B. (2021)
Андрухів О. І. - Діяльність радянських молодіжних організацій у сфері протидії і боротьби з безпритульністю: історико-правовий аспект (2018)
Грицай І. О. - Загальнотеоретична характеристика ґендерної політики в Україні: напрями підвищення ефективності (2018)
Єрмакова Г. С. - Організаційно-правове забезпечення процесу міжконфесійного об’єднання на рівні права Європейського Союзу в контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Мамонтов І. О. - Юридичний механізм посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (2018)
Марцеляк О. В. - Передвиборна агітація: до питання сучасного доктринального розуміння (2018)
Мухін В. В. - Індивідуальне правове регулювання в контексті теорій публічного і приватного інтересу (2018)
Процюк І. В. - Поділ державної влади як критерій класифікації форм державного правління (2018)
Січевлюк В. А. - Динаміка індивідуальної правосуб’єктності як предмет пізнання загальної теорії права (2018)
Цвєткова Ю. В. - Правові реалії свободи язичницького віросповідання у Великому Князівстві Литовському після Кревської унії (2018)
Годованик Є. В. - Ефективність конституційно-правових норм у сучасних умовах правової модернізації суспільства (2018)
Кравцова З. С. - Ґенеза організаційно-правових засад державної влади в Україні від часів Русі до її незалежності 1991 року (2018)
Молчанова Ю. Ю. - Служба в органах місцевого самоврядування як індивідуальна форма участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення: сучасний стан, перспективи розвитку (2018)
Панчишин Р. І. - Принципы объединения территориальной общины как основа конституционности их создания (2018)
Цибка А. А. - Щодо актуальних проблем системи забезпечення енергетичної безпеки України: інституційний аспект (2018)
Швець Ю. Ю. - Гарантоване Конституцією України право особи на охорону здоров’я у контексті сучасної медичної реформи (2018)
Анатійчук В. В. - Відмежування договору купівлі-продажу майнових прав від суміжних правових конструкцій (2018)
Гичка К. І. - Зміст заяви про встановлення факту, що має юридичне значення (2018)
Гуйван П. Д. - Правові засади захисту персональних даних (2018)
Гусєв О. Ю. - Аналіз законодавчого забезпечення електронних доказів у цивільному судочинстві України (2018)
Захаров П. С. - Розподіл обов’язків із доказування в цивільному судочинстві в справах про компенсацію шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2018)
Латинський М. Е. - Виникнення і розвиток вчення про публічний порядок у англо-американській та континентальній правових традиціях (2018)
Лютий В. Р. - Принципи УНІДРУА щодо застосування положень про ліквідаційний неттінг (2018)
Ляшевська Л. І. - Правова природа самозахисту цивільних прав як засіб протидії цивільним правопорушенням, Хлистун О. В. (2018)
Примак В. Д. - Цивільно-правовий захист прав людини в умовах збройного конфлікту (2018)
Черновалюк Ю. Ю. - Забезпечення житлом батьків-вихователів і вихованців дитячого будинку сімейного типу: проблеми та перспективи (2018)
Лещенко Н. С. - Господарсько-правові санкції за порушення позадоговірних зобов’язань у сфері капітального будівництва: види та особливості застосування (2018)
Швидка Т. І. - Перспективи розвитку та модернізації конкурентного законодавства України в умовах глобалізації (2018)
Величко Л. Ю. - Особливості сфери дії трудового права на правове регулювання праці членів виробничих кооперативів (2018)
Колєснік Т. В. - Актуальні питання застосування заохочення до працівників у сучасних умовах (2018)
Кульчицький Т. Р. - Права зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Олексів І. І. - Строковий трудовий договір як одна із форм забезпечення повної і продуктивної зайнятості (2018)
Данилюк Л. Р. - Басейновий принцип управління водними ресурсами: поняття, зміст і стан впровадження в Україні (2018)
Кобецька Н. Р. - Інтегрований екологічний дозвіл: вимоги законодавства Європейського Союзу, практика реалізації в Польщі, перспективи для України (2018)
Кошеленко К. В. - Юридична відповідальність у сфері правової охорони вод (2018)
Одарюк М. П. - Деякі питання класифікації процедур у земельному праві (2018)
Федчишин Д. В. - Практика медіації за законодавством зарубіжних країн як спосіб захисту прав на землю (2018)
Гедзюк О. В. - Деякі питання проведення фінансового моніторингу (2018)
Жук Л. Б. - Резидентство як основний принцип оподаткування доходу від прийняття спадщини в Україні: особливості правового регулювання (2018)
Клинчук В. І. - Форми та методи державного регулювання у сфері транспорту (2018)
Коваль Ю. А. - Правові засади співфінансування в проектах державно-приватного партнерства: фінансово-правовий аспект (2018)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні (2018)
Кравченко М. Г. - Органи виконавчої влади як суб’єкти управління побутовими відходами в Україні (2018)
Новицька Н. Б. - Рецензія на монографію Дорофеєвої Лілії Максимівни на тему "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Бородін І. Л. - Рецензія на монографію Запотоцької Олени Василівни на тему: "Управління сферою безпечності та якості харчової продукції в Україні: адміністративно-правове дослідження" (2018)
Литвиненко А. А. - Адміністративний збір як складник фінансово-правового регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання за законодавством деяких зарубіжних країн (2018)
Москаленко С. І. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення системи державного контролю цивільною авіацією в Україні (2018)
Пашинський В. Й. - Військово-адміністративні правові норми: поняття та особливості (2018)
Пипяк М. І. - Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку (2018)
Пирога І. С. - Податки на вивіз капіталу і на великі статки (2018)
Полях Н. А. - Особливості застосування в адміністративному судочинстві правових позицій ЄСПЛ з питань права на свободу вираження поглядів (2018)
Руденко О. В. - До питання щодо поняття "ліцензування господарської діяльності" (2018)
Савинець О. Ю. - Іноземний досвід комплектування збройних сил (2018)
Сущенко Д. В. - Різновиди адміністративних процедур та категорії їх класифікації (2018)
Терещук Г. А. - Законодавство Китаю у сфері протидії проявам неповаги до суду, Мальований П. С. (2018)
Терзі О. О. - Визначення поняття "охорона здоров’я" (2018)
Хитра О. Л. - Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України, як детермінанта сучасної держави (2018)
Чорна В. Г. - Відносини адміністративно-правових обмежень (2018)
Чорноус А. Г. - Система кадрових ресурсів як необхідний активний інструмент впливу на інформаційний простір: її створення та використання (2018)
Шкляр С. В. - Система суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Голубош В. В. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочинів, передбачених статтями 262, 263–1 Кримінального кодексу України (2018)
Карпенко М. І. - Військовий правопорядок як об’єкт кримінально-правової охорони (2018)
Мовчан Р. О. - Сексуальна революція по-українськи та інші новели Закону № 2227-VIII: крок до Європи чи в нікуди?, Шушкова А. П. (2018)
Пономаренко А. В. - Предмет злочинного впливу у разі вчинення злочину, передбаченого статтею 138 Кримінального кодексу України, Гайворонський О. Ю. (2018)
Попович О. С. - Суб’єктивна сторона складу терористичного акту: проблеми кваліфікації цього злочину (2018)
Русакова І. Ю. - Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення: аналіз законодавчої конструкції (2018)
Самощенко І. В. - Види погроз за їх змістом (2018)
Семерак О. С. - Про деякі тенденції, структуру та причини злочинності неповнолітніх, Семерак І. О. (2018)
Хаврук В. О. - Метод факторного аналізу в кримінології (2018)
Безпала В. В. - Розвиток законодавства про істотні порушення вимог кримінального процесуального закону як підставу для скасування чи зміни судового рішення (2018)
Вальчишин Г. І. - Умови проведення слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортної пригоди і тактичні прийоми їх забезпечення (2018)
Войнарович А. Б. - Характерні ознаки кримінального процесу країн континентальної системи права та України: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Іваницький Я. О. - Окремі тактичні аспекти бесіди адвоката-захисника з підзахисним (2018)
Мамка Г. М. - Надійність юридичного процесу як принцип кримінального провадження (2018)
Мирошниченко Т. М. - Загальні засади кримінального провадження як гарантія реалізації прав потерпілого під час кримінального процесуального доказування (2018)
Русова О. Л. - Дослідження рукописних записів, писемність яких заснована на латинському алфавіті (на прикладі латиської мови) (2018)
Бірюкова А. М. - До питання визначення поняття "адвокат" у світлі інтеграційних процесів суспільного розвитку (2018)
Заборовський В. В. - Заборони в професійній діяльності адвоката, Булеца С. Б., Ленгер Я. І. (2018)
Козак І. Б. - Десемантизація конфліктної комунікації в судовому процесі (2018)
Крушніцька О. В. - Антропосоціокультурний підхід до визначення поняття юридичної допомоги (2018)
Турлова Ю. А. - Реалізація прокурором представницької функції в умовах законодавчих змін (2018)
Хотинська-Нор О. З. - Деонтологічні засади взаємодії адвоката та суду в процесі здійснення судочинства (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського