Гутник В. В. - Гармонізація законодавства України у сфері права на захист у кримінальному провадженні зі стандартами Міжнародного Кримінального Суду (2018)
Марцеляк С. М. - Міжнародні стандарти фінансування виборів та зарубіжний досвід у цій сфері як приклад для України (2018)
Чуєнко В. І. - Перспективи правового регулювання статусу біженців у Європейському Союзі (2018)
Несправа М. В. - Християнська онтологія справедливості як ключова категорія філософії права (2018)
Cторожук Д. А. - Генеза уявлень про правовий прогрес: філософсько-правові засади (2018)
Вітомська М. В. - Сучасні підходи до ерготерапії дітей з розладами аутистичного спектра (2021)
Клітинська О. В. - Карієсрезистентність – критерій стоматологічного статусу дітей та підлітків, Зорівчак Т. І., Шетеля В. В. (2021)
Хмара Т. В. - Онтологія варіантів будови та вад розвитку черепа. Частина I, Кузняк Н. Б., Морараш Ю. А., Ризничук М. О., Петрюк А. Є., Кавун М. П. (2021)
Беліменко М. С. - Морфометричні показники міокарда щурів при дії загальної гіпотермії, Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Козловська Г. О. (2021)
Григор’єва О. А. - Характеристика волокон сполучної тканини та міофібробластів інтерстицію нирок потомства щурів, народжених від самиць із експериментальним метаболічним синдромом, Коротчук Є. В. (2021)
Максимова О. С. - Загоєння ран шкіри щурів старечого віку за умов хронічної гіперглікемії та при застосуванні збагаченої тромбоцитами плазми (2021)
Шерстюк С. О. - Патоморфологічні особливості печінки нащадків, які зазнали впливу гострої постнатальної гіпоксії, Зотова А. Б., Храмова Т. О., Шерстюк Л. Л., Лугових В. Д. (2021)
Баларабе У. - Синхронные билатеральные метастазы почечно-клеточного рака, Щукин Д. В. (2021)
Борисенко В. Б. - Жовчнокам’яна хвороба, ускладнена холедохолітіазом: сучасні аспекти діагностики (2021)
Гогаєва О. К. - Аналіз коморбідних станів пацієнтів високого ризику з ускладненими формами ішемічної хвороби серця перед кардіохірургічним втручанням (2021)
Кравчун П. Г. - Адіпонутрін як маркер метаболічних порушень у пацієнтів на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням, Кадикова О. І., Герасимчук У. С. (2021)
Кузнєцов А. А. - Прогностична цінність сироваткової концентрації васкулярного ендотеліального фактору росту А у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (2021)
Лихман В. М. - Діагностичні критерії гострого деструктивного панкреатиту, Меркулов А. О., Шевченко О. М., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Бацман Н. В., Яцько К. М. (2021)
Мацюра О. І. - Фактори розвитку харчової гіперчутливості у дітей раннього віку (2021)
Тарасенко К. В. - Патогенетичне значення інсулінорезистентності та ендотеліальної дисфункції у розвитку ускладнень вагітності у жінок з ожирінням та прееклампсією, Ліхачов В. К., Громова А. М., Тарановська О. О. (2021)
Зюзін В. О. - Генотипування лістерій за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та його епідеміологічне значення, Тузова О. В., Френкель Ю. Д., Мунтян Л. Я., Зюзін Д. В. (2021)
Зюзін В. О. - Захворюваність населення України запальними захворюваннями пародонта, прогнозування та профілактика патологій в сучасних умовах, Черно В. С., Черно С. В., Зюзін Д. В., Мунтян Л. Я. (2021)
Малишевська О. С. - Гігієнічна оцінка умов праці працівників процесу механічної переробки відходів ПЕТФ-пляшки (2021)
Павленко О. В. - Особливості біохімічних властивостей окремих представників мікробіоти пародонтальних кишень при генералізованому пародонтиті, Мочалов Ю. О., Случевська О. О., Кривцова М. В., Юрженко А. В. (2021)
Скляр Т. В. - Особливості мікрофлори при дисбактеріозах урогенітального тракту у жінок, Медвєдєва О. М., Дрегваль O. A., Голодок Л. П., Черевач Н. В. (2021)
Чумаченко Т. О. - Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні в умовах пандемії COVID-19, Поливянна Ю. І., Семеренська Т. І. (2021)
Бамбуляк А. В. - Результати дослідження щільності кісткової тканини у хворих груп дослідження при відновленні кісткових дефектів різними остеопластичними матеріалами, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2021)
Дубовая Л. И. - Сравнительная оценка качества жизни стоматологических пациентов с учетом современной эпидемиологической ситуации, Бублий Т. Д. (2021)
Бабкіна О. П. - Ультразвукова діагностика характеру та давності травми живота, Данильченко С. І. (2021)
Аравіцька М. Г. - Вплив важкості ожиріння на структуру добового профілю артеріального тиску та ефективність його корекції засобами фізичної терапії на фоні різного рівня терапевтичного альянсу (2021)
Вітомський В. В. - Вплив респіраторної фізичної терапії на рівень вільної рідини у плевральних порожнинах після кардіохірургічних втручань (2021)
Павлова Ю. О. - Інструменти для моніторингу якості вищої освіти: структурна валідизація української версії анкети ETLQ, Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. (2021)
Тонкопей Ю. Л. - Фізіологічна оцінка супутніх змін гемодинаміки у осіб з порушеннями зору на початку програми фізичної терапії у санаторно-курортних умовах, Скиба О. О. (2021)
Назарян Р. С. - Герпесвирусы. Часть 2, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В., Сухоставец Е. В. (2021)
Єхалов В. В. - Дистанційне навчання за циклом "Невідкладні стани" очима лікаря-інтерна лікувального профілю та стоматолога, Кравець О. В., Самойленко А. В., Романюта І. А. (2021)
Літовченко О. Л. - Особливості оцінки біологічних ефектів впливу електромагнітного випромінювання за умов зниженої температури (експеримент), Перова І. Г. (2021)
Пашинская Е. С. - Изменение экспрессии генов в тканях крыс при токсоплазмозе (2021)
Чеканова В. В. - Фізико-хімічні властивості та міцелоутворення розчинів полівінілового спирту різних молекулярних мас, Пахомова Ю. С., Компанієць А. М., Кіреєв. А., Гвоздюк Я. В. (2021)
Чумаченко О. Ю. - Ультраструктурні зміни пінеальних клітин епіфіза за умов тривалої дії нітратів питної води та засобів корекції, Редька О. Г. (2021)
Жиденко А. О. - Можливість використання методу коротких інтервалів для гліколітичного тренування юних спортсменок, що спеціалізуються з маунтенбайку, Гоцацюк О. В., Бібчук К. В. (2021)
Лотоцький І. Р. - Дослідження показників, що характеризують функціональний стан курсантів-збірників з військового п’ятиборства (2021)
Глухов І. Г. - Теоретичне обґрунтування контролю у навчанні студентів закладів вищої освіти плавання в межах фізичного виховання, Пітин М. П. (2021)
Задорожна О. Р. - Концепція тактики у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах (2021)
Романчук С. В. - Технологія формування морально-психологічних якостей військовослужбовців засобами фізичної підготовки, Кузнецов М. В., Петрук А. П., Діденко О. В. (2021)
Васильєв Є. О. - Правовий статус трестів та синдикатів за законодавством УСРР періоду нової економічної політики (2018)
Вовк О. Й. - Правові пам’ятки міського самоврядування України: міське положення 1892 року (2018)
Гунько Н. Ю. - Закони: загальнотеоретична характеристика (2018)
Дашковська О. Р. - Принцип недискримінації у використанні ресурсів мережі інтернет (2018)
Копитков В. Е. - Циклічність законодавчої діяльності як предмет загальнотеоретичного дослідження (2018)
Корунчак Л. А. - Джерела права: синергетичне бачення (2018)
Огнев’юк Г. З. - Правова визначеність у галузевому праві і законодавстві: контекст виборчого права (2018)
Середа М. Л. - Сутнісні ознаки "мирних зібрань" як юридичної категорії (2018)
Алмаші М. М. - Конституційно-правове забезпечення прав корінного малочисельного народу Саамі за законодавством Швеції (2018)
Андрела А.-М. В. - Право притулку: європейський досвід та Українські реалії (2018)
Копча В. В. - Зміст і значення конституції у правозахисній функції сучасної держави (2018)
Орос М. М. - Правове регулювання права на спротив та форми його реалізації (2018)
Попович Т. П. - Конституційний рівень закріплення прав і свобод людини (досвід Польщі та Угорщини) (2018)
Черевко П. П. - Правові аспекти передачі майна територіальною громадою у власність об’єднаних територіальних громад (2018)
Швець Ю. Ю. - Міжнародні стандарти конституційного права особи на охорону здоров’я та їх врахування у конституції України (2018)
Шутова О. С. - Реформа децентралізації в Україні: етапи реалізації (2018)
Блажівська Н. Є. - Практика ЄСПЛ щодо захисту майнових інтересів фізичної особи у разі використання зображення, імені, інших ознак, які її індивідуалізують (2018)
Булат Н. М. - Правова природа договору про реєстрацію доменного імені (2018)
Гудима-Підвербецька М. М. - Субсидіарні зобов’язання в цивільному праві України: окреслення проблеми (2018)
Діковська І. А. - Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав потерпілої сторони міжнародного комерційного контракту (2018)
Калюжна В. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: призначення, особливості цивільно-правового статусу, цивільно-правове регулювання діяльності у світлі досвіду зарубіжних країн (2018)
Коротка Н. О. - Цивільно-правовий статус експерта з питань права та його висновок у галузі права як засіб доказування у цивільному процесі (2018)
Костенко В. А. - Земельна ділянка як об’єкт нерухомості за законодавством України та Німеччини, її примусове відчуження, Забродіна О. В. (2018)
Кронда О. Ю. - Застосування угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом у сфері інтелектуальної власності (2018)
Менджул М. В. - Принципи сімейного права в законодавстві держав східної Європи (2018)
Олдак Т. В. - Учасники судового процесу під час розгляду справ за груповими позовами (2018)
Радчук О. П. - Окремі питання правового регулювання міжнародних повітряних перевезень (2018)
Алмаші І. М. - Корпоративний договір у товариствах з обмеженою відповідальністю (2018)
Дутов М. М. - Аналіз проекту регламенту ЄС щодо управління енергетичним союзом, Сидоренко В. В. (2018)
Малолітнева В. К. - Принцип соціальної відповідальності у публічних закупівлях: досвід ЄС та перспективи для України (2018)
Піддубна В. Ф. - Класифікація юридичних осіб за критерієм способу утворення (2018)
Бонтлаб В. В. - Досудова процедура вирішення індивідуальних трудових спорів в умовах сьогодення: сутність, ознаки, тенденції законодавчої регламентації (2018)
Гнатенко К. В. - Солідарність і субсидування – один із ключових принципів соціального забезпечення (2018)
Лукаш С. С. - Проблеми й прогалини в трудовому законодавстві України (2018)
Хренова Т. Ю. - Житлові субсидії як особливий різновид соціальних пільг (2018)
Грищенко К. Г. - Поняття "спеціальне товарне рибне господарство" за чинним законодавством України (2018)
Кошелюк Т. В. - Історико-правові аспекти формування національних природних парків в Україні як особливо охоронюваних територій (2018)
Притика Д. М. - Нове фундаментальне дослідження проблемних питань функціонування та організації адвокатури України в умовах глобалізації (2018)
Буй Ю. В. - Про інституціональне забезпечення соціальних інновацій в умовах сталого розвитку (2020)
Гринчишин І. М. - Еволюція теорій добробуту у постулатах економічних шкіл та концепцій (2020)
Іщук С. О. - Імпортозалежність економіки України: проблеми і шляхи їх вирішення, Созанський Л. Й. (2020)
Кучер Л. Р. - Роль конкурентоспроможної особистості менеджера в управлінні, Замрій О. М. (2020)
Пенькова О. Г. - Тенденції та перспективи розвитку ринку круп’яних виробів в Україні, Харенко А. О., Цимбалюк Ю. А. (2020)
Пітюлич М. І. - Системний підхід до аналізу сутності міграційних процесів, Гоблик В. В. (2020)
Puhachevska K. - Trade restrictions in the context of foreign trade liberalization (2020)
Редько К. Ю. - Сучасний стан та світові тенденції розвитку "зеленої енергетики", Фурс О. С. (2020)
Рубіш М. А. - Гастрономічний туризм як засіб активізації туристичних дестинацій, Чорій М. В., Зеленська Л. В. (2020)
Черничко Т. В. - Аналіз заходів з підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19, Ігнатишин М. В. (2020)
Чорна Н. М. - Туристичний ринок України: стан та тенденції функціонування крізь призму діяльності туристичних підприємств (2020)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості визначення економічного ефекту від використання прогресивних технологій у ливарному виробництві, Лазар В. Ф., Хом'як Б. Я. (2020)
Задорожнюк Н. О. - Специфіка маркетингу фармацевтичної галузі, Малиш І. О., Мінєєва Я. Д. (2020)
Копчикова І. В. - Особливості дефініції "операційна діяльність торговельних мереж" (2020)
Королович О. О. - Корпоративне право та корпоративна культура як засоби впливу на ефективність роботи корпорацій, Реслер М. В., Пігош В. А. (2020)
Пігош В. А. - Кодекс корпоративної етики як інструмент розвитку потенціалу підприємств (2020)
Puhachevska K. Yo. - Conceptual bases of corporate integrated structures formation, Homba A. V., Smochko V. Yu. (2020)
Пугачевська К. Й. - Генезис сутності конкурентних переваг підприємства, Гомба М. В. (2020)
Товканець Г. В. - Науково-дослідна діяльність у розвитку творчого потенціалу сучасного фахівця в умовах соціалізації (2020)
Урусова З. П. - Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем, Зубачова В. І. (2020)
Яворська О. Г. - Інтелектуальний капітал в епоху становлення та розвитку цифрової економіки (2020)
Бабенко К. Є. - Управління економічним розвитком територій: проектний підхід (2020)
Бошинда І. М. - Регіональна оцінка сприятливості розвитку малого бізнесу, Попфалуші В. Я., Білак Г. Г. (2020)
Гобрей М. В. - Залучення прямих інвестицій в регіони України та їх вплив на економічний розвиток Закарпатської області (2020)
Коркуна О. І. - Методичні засади оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів (2020)
Лендєл О. Д. - Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг (2020)
Хаустова К. М. - Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств сфери гостинності у регіоні, Гоблик В. В., Черничко Т. В. (2020)
Шитікова Т. В. - Оцінка діяльності ресторанів міст та районів Закарпатської області методом аналізу ієрархій, Ігнатишин М. І. (2020)
Baryshych L. M. - Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity modeling of one-year maturity government bonds of Greece during sovereign debt crisis of eurozone in 2010, Dusengumukiza D. (2020)
Братюк В. П. - Золото в Україні: інвестиція чи бізнес. Сучасний погляд, Михальчинець Г. Т. (2020)
Остапенко В. В. - Поиск "единорогов" в Украине (2020)
Піскова Ж. В. - Обриси зміни парадигми податкової політики України, Цуркан І. М. (2020)
Слободяник Ю. Б. - Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього державного аудиту в Україні, Галас О. М. (2020)
Ліба Н. С. - Сутність собівартості як обліково-економічної категорії, Головачко В. М., Голубка Я. В. (2020)
ЗмІст (2021)
Матвійчук Л. - Нормативно-правове забезпечення науково-інформаційної діяльності (2021)
Ковальська Л. - Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки (2021)
Василенко О. - Проблеми наукової комунікації професійного середовища у бібліотекознавчих проєктах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2021)
Яковенко О. - Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Туровська Л. (2021)
Олексів І. - Спеціалізовані бібліотечні зібрання: дефініція поняття, типологія, функції (2021)
Солоіденко Г. - Бібліотечні довідники, путівники: досвід створення та видання (2021)
Галицька С. - Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто (2021)
Забіянов Є. - Краєзнавчий контент в е-бібліотеках США (2021)
Антонюк Т. - Видавнича продукція Івана Тиктора у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ (2021)
Новальська Т. - Корисний посібник для фахівців. Рец. на кн. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; укладачі : Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, О. В. Полякова, О. Л. Сокур ; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. Київ, 2019. 312 с. (2021)
Омельчук В. - Ґрунтовне історико-бібліографічне дослідження багатотиражної преси України 1917–1941 рр. Рец. на кн. Вакульчук О. А. Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2021. 536 с. (2021)
Титул, contents (2021)
Gladka G. V. - Polyphase Taxonomy of Antarctic Bacteria, Borzova N. V., Gudzenko O. V., Hovorukha V. M., Havryliuk O. A., Tashyrev O. B. (2021)
Klochko V. V. - Ecological Aspect of Antibiotic Batumin Synthesis by Pseudomonas batumici, Lipova I. I., Chuiko N. V., Avdeeva L. V. (2021)
Borzova N. V. - Thermophilic Fungi with Glucosidase and Proteolytic Activities, Gudzenko O. V., Avdiyuk K. V., Varbanets L. D., Nakonechna L. T. (2021)
Gudzenko O. V. - Effect of Different Ligand and Different Ligand Heterometal Xylaratohermanates on the Activity of α-L-Rhamnosidases Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus and Penicillium tardum, Borzova N. V., Varbanets L. D., Seifullina I. I., Chebanenko O. A., Martsinko O. E. (2021)
Kharchuk M. S. - The Effect of Phosphorus Metabolism on the Motion of Saccharomyces cerevisiae Volutin Granules, Gromozova E. N. (2021)
Ishchenko L. М. - Improving of the Nested PCR for Detection of Bovine Leukemia Virus, Nedosekov V. V., Ishchenko V. D., Kepple O. Yu., Tkachenko V. V., Tkachenko T. A., Midyk S. V., Nemova T. V., Melnychuk S. D., Spyrydonov V. G. (2021)
Horlov А. Y. - Comparative Analysis of the Analytical Sensitivity of ELISA Test System DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R with Rapid Tests for Viral Antigen SARS-CoV-2 Detection, Serdiuk V. H., Kiselova О. K., Shevchuk A. O., Melnykova О. І., Chumak О. М., Horlov Y. I., Shevchuk O. A., Spivak M. Ya. (2021)
Balko O. B. - Interaction between S-Type Pyocins and Microcin-II-Like Bacteriocins in Pseudomonas aeruginosa (2021)
Kurdish I. K. - Natural and Synthetic Nanomaterials in Microbial Biotechnologies for Crop Production (2021)
Pirog T. P. - Biotechnological Potential of the Acinetobacter Genus Bacteria, Lutsai D. A., Muchnyk F. V. (2021)
Титул, contents (2021)
Borzova N. V. - Enzymatic Activity of Psychrotolerant Antarctic Bacteria, Gladka G. V., Gudzenko O. V., Hovorukha V. M., Tashyrev O. B. (2021)
Avdiyuk K. V. - Screening of Enzyme Producers with Keratinase Activity among Marine Actinobacteria, Ivanytsia V. A., Varbanets L. D. (2021)
Pirog T. P. - Synthesis and Biological Activity of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 Surfactants Depending on Monovalent Cations Content in Cultivation Medium, Lutsai D. A., Shevchuk T. A., Iutynska G. O. (2021)
Loboda M. I. - Biosynthesis of Polyene Antibiotics and Phytohormones by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 under the Action of Exogenous Isopentenyladenosine, Biliavska L. O., Iutynska G. O. (2021)
Kovalсhuk I. I. - Laсtobaсillus сasei IMV B-7280 Immunobiotic Strain Influence on the Viability of Honey Bees and the Content of Microelements in the Organism, Fedoruk R. S., Spivak M. Ya., Romanovyсh M. M., Iskra R. Ya. (2021)
Abdulina D. R. - Ability of Sulfate Reducing Bacteria to Utilize Polymer and Rubber Materials, Chuenko A. I., Topchiy A. S., Kopteva G. E., Kopteva Zh. P. (2021)
Bulyhina T. V. - Anti-TMV Activities of Pantoea agglomerans Lipopolysaccharides in vitro, Kyrychenko A. M., Kharchuk M. S., Varbanets L. D. (2021)
Povnitsa O. Yu. - Anti-Adenovirus Activity of the Medical Intranasal Drug Nazoferon, Biliavska L. O., Pankivska Yu. B., Zagorodnya S. D., Borshchevskaya M. I. (2021)
Dawood A. A. - Molecular Docking of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein with Angiotensin-Converting Enzyme II, Altobje M. A. A., Al-Rrassam Z. T. (2021)
Gamaliia V. M. - Contribution of Ukrainian Scientists into the Fight against Plague, Ruda S. P., Zabuga G. V. (2021)
Киричок П. - Шановні науковці! (2020)
Киричок Т. Ю. - Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням, Баглай В. А., Талімонова Н. Л., Клименко Т. Є., Безпалий А. А. (2020)
Хмілярчук О. І. - Роз'ємні конструкції паперово-білової продукції: cфера поширення, види, класифікація, Клішина М. О. (2020)
Чепурна К. О. - Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах, Хмілярчук О. І., Колчина К. О. (2020)
Киричок Т. Ю. - Формування зношеності пластикових карток, Назаренко О. В., Бараускєне О. І. (2020)
Книш О. Б. - Дослідження інерційних навантажень пристрою обробки корінців книжкових блоків у машині незшивного скріплення, Регей І. І., Бегень П. І. (2020)
Роїк Т. А. - Вплив абразивного інструменту та режимів шліфування на рівень контактних температур композиційних самозмащувальних деталей вузлів поліграфічних машин, Гавриш О. А., Штефан Є. В., Шостачук О. П. (2020)
Тріщук О. В. - Первинна комунікація з авторами в наукових журналах, індексованих Web of Science, Касянчук В. О. (2020)
Фіялка С. Б. - Професійні ролі сучасного редактора пізнавальної літератури для дітей молодшого шкільного віку, Штефан А. В. (2020)
Щегельська Ю. П. - Phygital advergaming квести з доданою реальністю — ефективна технологія промоції бренда "NIKE" (2020)
Киричок А. П. - Аналіз стратегічно-управлінських заходів реагування на кризу у галузі державного управління (на прикладі кризової комунікації під час подій, пов’язаних із боями за Іловайськ) (2020)
Реферати (2020)
Що несе освоєння світового агропродовольчого ринку для України (2021)
Гадзало Я. М. - Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України, Лузан Ю. Я. (2021)
Месель-Веселяк В. Я. - Методичні підходи до визначення грошової оцінки земель, Федоров М. М. (2021)
Шпичак О. М. - Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення (2021)
Ходаківська О. В. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів: організаційно-економічні заходи та сучасні технологічні рішення, Гладуненко Р. В., Корчинська С. Г., Ткачук Л. П. (2021)
Могильний О. М. - Вплив карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості, Патика Н. І., Грищенко О. Ю. (2021)
Духницький Б. В. - Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії (2021)
Вітвіцький В. В. - Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва, Мамчур В. А. (2021)
Гришова І. Ю. - Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку, Нестерова К. С. (2021)
Шпикуляк О. Г. - Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення, Алєксєєва О. В. (2021)
Панасюк Б. Я. - Перспективи кліматичних змін на планеті Земля (2021)
Зось-Кіор М. В. - "Запуск" ринку земель: очікування та реалії (рецензія на монографію "Селянське питання – від общинного землеволодіння до експансії агрохолдингів", О. В. Ходаківська, О. М. Могильний) (2021)
Шпичак Олександр Михайлович – ювіляр! (2021)
Самченко І. О. - Визначення ефективності оброблення сортівки вуглецевим активованим і модифікованим матеріалом, Олійник С. І. (2020)
Булій Ю. В. - Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації, Куц А. М., Бондар М. В., Мукоїд Р. М. (2020)
Гетьман І. А. - Технологічні аспекти використання вівсяної закваски спонтанного бродіння в технології пшенично-житнього хліба, Михонік Л. А. (2020)
Грищенко А. М. - Дослідження впливу різних видів гречаного борошна на якість безглютенового хліба (2020)
Андронович Г. М. - Вплив насіння олійного льону на формування структурно-механічних властивостей пшеничного тіста, Бондаренко Ю. В., Піддубний В. А., Білик О. А. (2020)
Лисенко О. Л. - Дослідження сорбційних і десорбційних властивостей мармеладу (2020)
Городецька І. М. - Якість здобного печива із застосуванням борошна зеленої гречки, цикорію і керобу, Камбулова Ю. В., Кохан О. О., Олексієнко Н. В. (2020)
Пухляк А. Г. - Комбінування сировини в технології сухих багатокомпонентних молочних сумішей, Кочубей-Литвиненко О. В., Тихончук І. С., Онофрей С. Ф. (2020)
Лебеденко Т. Є. - Якість борошна: проблеми з огляду потужних виробництв борошняної продукції та підприємств HORECA, Жигунов Д. О., Хвостенко К. В., Дубкова Т. П. (2020)
Дубовкіна І. О. - Оцінка якості спиртових напівфабрикатів з рослинної сировини в технології алкогольних напоїв, Колесник В. В., Полупан В. В., Корецька І. Л. (2020)
Гойко І. Ю. - Розроблення напівфабрикату із солоду зернових культур для збагачення харчових продуктів, Стеценко Н. О. (2020)
Кошак Ж. В. - Влияние технологических параметров производства на качество комбикормов для рыб, Кошак А. Э. (2020)
Міщенко О. С. - Енергоефективна технологія переробки фракції головної етилового спирту з отриманням спирту етилового ректифікованого, Кизюн Г. О., Можаровська А. А., Олійник С. І. (2020)
Вашека О. М. - Удосконалення методу визначення ефективності пастеризації молока за фосфатазою із застосуванням компʼютерної колориметрії, Петруша О. О., Арсеньєва Л. Ю. (2020)
Литвиненко О. А. - Дослідження властивостей керамічних матеріалів для харчової промисловості, Пащенко Б. С., Штефан Є. В. (2020)
Пасічний В. М. - Дослідження впливу елементів активного пакування на мікробіологічну стабільність сосисок варених у процесі зберігання, Маринін А. І., Желуденко Ю. В. (2020)
Грибков С. В. - Аналіз маркетингових заходів торговельної мережі методами Text Mining, Ханбабаєв Р. Р., Харкянен О. В. (2020)
Степанець О. І. - Енергетична рекуперація і регулювання ходу машин, Васильківський К. В., Мироненко С. М., Максименко І. Ф. (2020)
Катруха Е. В. - Определение псевдонауки в контексте проблемы демаркации научного и ненаучного знания (2020)
Хижняк О. В. - Метаморфози наукових комунікацій і віддалена наукова робота в оцінках українських молодих учених (2020)
Щерба О. І. - Процес прийняття рішення про купівлю індивідуальним споживачем: соціологічний аспект (2020)
Жилін М. В. - Ідентичність особистості: проблеми практичного використання й інструментів виміру, Смокова Л. С. (2020)
Полтораков О. Ю. - Соціальна аксіологія насильства в суспільних реаліях постмодерну (2020)
Хелашвілі А. В. - Стратегія соціальної адаптації грузинських мігрантів у місті Києві, Цимбал Т. В. (2020)
Литовченко А. Д. - Политкорректность как инструмент идеологического производства: взламывая "Оскар", Нехаенко О. В. (2020)
Чаплик М. М. - Бурштинова лихоманка як приклад поширення масових кримінальних практик: соціологічний аналіз (2020)
Бужинська С. М. - Дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та психологічного благополуччя в юнацькому віці, Кривошей К. Ю. (2020)
Виноградова В. Є. - Вплив психологічних факторів на формування творчих здібностей дитини (2020)
Мельник О. А. - Розуміння психічного розвитку людини: історія поглядів (2020)
Погорільська Н. І. - Особливості розвитку радянської психології на початку СРСР (2020)
Сергата І. О. - Глибинно-психологічний зміст понять "архетип" та "символізація" (2020)
Уханова А. І. - Значення заниженої самооцінки для негативного життєвого стилю українських підлітків (2020)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами засобами арт-терапії, Панов М. С. (2020)
Вовченко О. А. - Психологічний супровід сімейного виховання підлітків із порушеннями розумового розвитку в контексті формування емоційного інтелекту (2020)
Водолазська О. О. - Індивідуально-психологічні особливості осіб із різним рівнем професійного самозмінювання (2020)
Гордієнко І. О. - Теоретичне дослідження чинників раннього впливу на формування особистості, Кримова Н. О. (2020)
Гребінь Н. В. - Особливості агресивної поведінки підлітків із підвищеним рівнем переживання страхів, Федчун М. Ю. (2020)
Грицук О. В. - Особливості емоційних станів студентів на семінарських навчальних заняттях (2020)
Гусакова М. П. - Розуміння парадоксів у структурі пізнавальної активності студентів різних спеціальностей, Фурта І. Ю. (2020)
Жураковський І. О. - Особливості реактивної та особистісної тривожності в осіб із психосоматичними недомаганнями (2020)
Каргина Н. В. - Психологические проблемы основания этики и морали, Рубский В. Н. (2020)
Колишкін О. В. - Психологічні особливості розвитку мовлення старшокласників зі зниженим слухом у процесі рухової діяльності (2020)
Костіна Т. О. - Ґенеза гендерної рівності у стародавні часи (2020)
Курдибаха О. М. - Вплив сім’ї на формування особистості (2020)
Лохвицька Л. В. - Моральний інтелект у моральному розвитку особистості: теоретичне обґрунтування феномену (2020)
Мартинюк Ю. О. - Особливості впливу рівня самооцінки на обрання жанру живопису (2020)
Назаренко Н. А. - Часові особливості життєвого планування студентів у процесі визначення власної життєвої позиції (2020)
Папітченко Л. В. - Філософсько-психологічні аспекти зародження феномену гідності особистості від античності до епохи Відродження (2020)
Паркулаб О. Г. - Терапевтичний діалог як співтворчість консультанта і клієнта (2020)
Проць О. І. - Психологічне благополуччя жінок у декретній відпустці (2020)
Тітяєв В. М. - Можливості та форми застосування коучингового підходу у роботі з адиктивними клієнтами (2020)
Цибух Л. М. - Вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистісних якостей підлітків, Мельничук І. В., Лазоренко Т. М. (2020)
Чистовська Ю. Ю. - Психотерапія бронхіальної астми як психосоматичного захворювання, Ізвєкова О. Ю. (2020)
Чобанян А. В. - Формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобом програми психологічного супроводу (2020)
Безлуцька О. П. - Психологічні передумови виникнення помилкових дій суднових операторів (2020)
Четверікова Н. В. - Аналіз психологічних факторів у діяльності педагогів інклюзивної освіти як можливих чинників зниження їхньої емоційної стійкості (2020)
Бондар О. П. - Психологічні особливості організації домашнього ігрового простору дитини дошкільного віку (2020)
Джаббарова Л. В. - Дослідження функцій ідентичності в студентів (2020)
Катрушова Л. О. - Мовний бар’єр як ключова перепона адекватної адаптації та соціалізації іноземних студентів у медичному освітньому просторі українського суспільства (2020)
Марценюк М. О. - Особливості здорової поведінки в молодіжному середовищі: гендерний аспект (2020)
Орловська О. А. - Посттравматичний стресовий розлад учасника бойових дій та сімейна адаптація (2020)
Паламарчук О. М. - Еколого-психологічні особливості підготовки майбутнього учителя початкових класів до ефективної професійної діяльності (2020)
Шаумян О. Г. - Аспекти соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт (2020)
Бурега В. В. - Інформаційний простір: сутність, зміст і функції, Розова О. В. (2020)
Щерба О. І. - Емоції як детермінанти в аналізі поведінки споживачів в контексті соціології (2020)
Біскуп В. С. - Проактивна стратегія запобігання соціальним проблемам, Надвинична Т. Л. (2020)
Бойко Г. В. - Залучення мешканців до участі й налагодження комунікації в громаді лідерами ОСН, Кулик М. А. (2020)
Борисова Ю. В. - Зайнятість людей похилого віку як чинник їхнього добробуту та інтеграції в суспільство (2020)
Гугнін Е. А. - Сила та слабкість держави як чинники й результати зовнішнього впливу: соціологічна інтерпретація (2020)
Дурнев А. А. - Факторы религиозности населения Украины в постсекулярном мире (2014–2019 гг.) (2020)
Ляпіна Л. А. - Розвиток практики участі громадянського суспільства в бюджетних процесах (досвід реалізації програми "Громадський бюджет" м. Миколаєва), Локтіонова Д. А. (2020)
Малецька О. О. - Модель комунікативних стилів майбутніх фахівців галузі інформаційних технологій (2020)
Безрукова О. А. - Адаптація методики конкуруючих цінностей для типологізації корпоративної культури соціально-економічного простору України, Бондаренко О. В. (2020)
Білова М. Е. - Психологічна проникливість як складник професійної компетентності майбутніх психологів, Коваль Г. Ш., Кременчуцька М. К. (2020)
Завгородня О. В. - Діалог як стратегічний орієнтир інтеграції психологічного знання, Копилов С. О. (2020)
Козинець О. В. - Проблема заїкання: фізіологія, психологія, причини виникнення (Ближній Схід, Київська Русь, V–XVII століття) (2020)
Мельник О. А. - Теоретичні основи розуміння розвитку мови у вітчизняній філософсько-психологічній традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Петрасюк Л. О. - Психологічне благополуччя соціальних працівників (2020)
Асєєва Ю. О. - Особливості соціодемографічного "портрета" осіб підлітково-юнацького віку, які мають кіберадикції (2020)
Безверхий О. С. - Зв’язок самоактуалізації зі складниками інтелекту в майбутніх психологів, Даценко Т. С. (2020)
Бучацька С. М. - Особливості розвитку комунікативної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності, Зарічна О. В., Хуртенко О. В. (2020)
Гринців М. В. - Феномен відповідальності в професійній діяльності психолога (2020)
Грицук О. В. - Емоційні стани студентів І–VІ курсів на лабораторних навчальних заняттях у вищій школі (2020)
Душкевич М. М. - Репрезентація образу Я в жінок, які зазнали інцесту, Глущенко М. О. (2020)
Каргіна Н. В. - Специфіка факторної структури особистості з високим і низьким рівнем задоволеності життям, Цибух Л. М., Мельничук І. В. (2020)
Костіна Т. О. - Упередження та стереотипи як передумова для розгортання гендерної дискримінації (2020)
Мартиненко О. О. - Загальні особливості професійного самовизначення сучасних старшокласників (2020)
Моісєєнко К. О. - Особливості становлення професійної я-концепції в онтогенезі (2020)
Назаревич В. В. - Психолого-педагогічні аспекти соціальної депривації внаслідок остракізації (2020)
Олійник О. О. - Корекція батьківсько-дитячих взаємин як умови формування адекватної самооцінки старших дошкільників (2020)
Пилипенко Н. Г. - Емпіричне дослідження особливостей емоційного вигорання у медичних працівників, Шестак Н. В. (2020)
Розіна І. В. - Особливості використання пісочної терапії в роботі з проявом агресівної поведінки у дітей молодшого шкільного віку (2020)
Seyidova Shalala İltizam - The effect of computer technologies on the psychological development of younger school children (2020)
Субашкевич І. Р. - Особливості батьківського ставлення до дітей із порушеннями психофізичного розвитку, Вантух К. В. (2020)
Оверчук В. А. - Проблеми стимулювання самозайнятості осіб з інвалідністю: соціально-психологічний аспект (2020)
Руденок А. І. - Дистанційна робота в умовах карантину та самоізоляції в період пандемії COVID-19, Петяк О. В., Ханецька Н. В. (2020)
Удод М. О. - Психокорекційно-тренінгова робота з медичними працівниками з низьким рівнем розвитку професійно важливих якостей (2020)
Віденєєв І. О. - Психологічні особливості насильницьких сімейних конфліктів у відображенні вітчизняних медіа (2020)
Кравчук С. Л. - Особливості зв’язку схильності до прощення із соціально-психологічною компетентністю (2020)
Мартинюк О. А. - Соціально-психологічні чинники формування етнонаціональної самосвідомості (2020)
Мілорадова Н. Е. - Компетентнісний підхід як методологічна основа дослідження професійної компетентності особистості, Шевченко В. В. (2020)
Струкова О. В. - Соціально-психологічні аспекти мотивації жінок у бізнесі (2020)
Фатєєва М. С. - Перспективи використання програм корекції процесів самоусвідомлення в осіб з орторексичними порушеннями харчової поведінки (2020)
Шелемей О. П. - Дослідження задоволеності життям жінок-трудових мігранток в Італії (2020)
Маєвський Д. А. - Колонка головного редактора (2020)
Ковбаса C. М. - Спостерігач кутової швидкості для бездавачевих систем генерування електроенергії на основі полеорієнтованого асинхронного генератора, Желінський М. М., Димко С. С. (2020)
Маєвський Д. А. - Дослідження точності оцінювання надійності програмного забезпечення, Найденко О. В., Маєвська О. Ю., Стрельцов О. В., Найденко А. А. (2020)
Глухов В. С. - Емкостная сложность определения НОД в алгоритме Шора (2020)
Гурский А. А. - Автоматический синтез сетей Петри при настройке координирующих систем автоматического управления, Гончаренко А. Е., Дубна С. М. (2020)
Vostrov G. - Behavior of fixed point congruent periodic trajectories of nonlinear maps in dynamical systems theory, Khrinenko A., Kolesnichenko V. (2020)
Веретюк С. М. - Інфляція знань в умовах інформатизації та соцально-технологічних змін, Пілінський В. В., Богуслав М. В. (2020)
Rotkin V. - Generation of training initial-generation content (2020)
Дорошенко О. І. - Статична векторно-квантова модель трансформаторного електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії при напрузі 0,4 КВ, Борисенко С. О. (2020)
Чікішев Н. Д. - Сучасні глобальні нерівності як фактор радикалізації протестних рухів (2020)
Щерба О. І. - Лояльність у поведінці споживачів: соціологічні детермінанти (2020)
Галіченко М. В. - Релігійність студентської молоді Херсонщини: соціологічний аналіз, Бойко Н. О. (2020)
Гуменюк І. Л. - Адаптація осіб з інвалідністю до навчального процесу в закладах вищої освіти, Палилюлько О. М., Шевчук О. В. (2020)
Перхайло Н. А. - Соціально-психологічні аспекти професійного спілкування фахівців із соціальної роботи, Яценко Л. В. (2020)
Кацьора О. В. - Теоретичний аналіз соціальної відповідальності підприємництва (2020)
Мальцева О. В. - Соціально-педагогічна діяльність із запобігання домашньому насильству в закладах середньої освіти (2020)
Мединцов И. В. - Особенности осознанности как процесса и метода (2020)
Пастощук Г. Д. - Теоретичний аналіз проблеми готовності майбутніх психологів до роботи з неповними сім’ями (2020)
Головська І. Г. - Мотивація навчання студентів в умовах дистанційного навчання, Лазоренко Т. М., Чернєва Т. М. (2020)
Гресько І. М. - Формування відповідального ставлення до здоров’я як актуальна проблема сьогодення (2020)
Гуртовенко Н. В. - Корекція ціннісно-смислових орієнтацій підлітків, схильних до девіантної поведінки, засобами тренінгової роботи (2020)
Дметерко Н. В. - Емпіричне дослідження розвитку рефлексивного мислення психологів у процесі глибинно-корекційного діалогу (2020)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність і мовленнємовна компетентність як прояв соціального інтелекту особистості викладача закладу вищої освіти, Калмикова Л. О. (2020)
Кононенко О. І. - Проблема впливу перфекціонізму на залежну поведінку особистості, Валєєва А. Р. (2020)
Мамбетова А. А. - Психологічні портрети представників українського та кримськотатарського етносів у сучасному мультикультурному середовищі, Шиковець С. О. (2020)
Миропольцева Н. І. - Розвиток життєвих цінностей особистості юнацького віку під впливом мас-медіа (2020)
Мусаева Зульфия - Ролевые ожидания студенческой молодежи от семейной жизни и психологические особенности ее уровней притязания (2020)
Пивоварчик І. М. - Психологічні особливості мотивації досягнень (на прикладі спортсменок і психологинь юнацького віку) (2020)
Садчікова О. Г. - Теоретичні аспекти вивчення особистісної зрілості (2020)
Сергєєва І. В. - Особливості пізнавальних процесів молодших школярів з ознаками гіперактивності, Куліш В. О. (2020)
Сергієнко Н. П. - Особливості конфліктної поведінки особистості в екстремальних умовах (2020)
Турецька Х. І. - Україномовна адаптація опитувальника менталізації на неклінічній вибірці, Кунікевич Б. І. (2020)
Чіркін С. О. - Теоретичні погляди вчених-психологів на самодетермінацію суб’єктів діяльності різних соціальних контекстів (2020)
Шевчук В. В. - Сучасні підходи до визначення категорії "емоційне вигорання" (2020)
Кравченко К. О. - Визначення типу особистості військовослужбовців підрозділів десантно-штурмових військ, які беруть безпосередню участь в операції Об’єднаних сил, Бура Ю. С. (2020)
Сняданко І. І. - Дослідження особливостей взаємозв’язку між рівнями самоефективності й перфекціонізму та їх роль у благополуччі особистості, Бойко А. О. (2020)
Анцибор А. І. - Створення типології аутсайдерства як рух до пізнання онтичної суті феномену, Хамська Н. Б. (2020)
Клочко А. О. - Сутність та структурні компоненти стилю управління менеджера освітньої організації (2020)
Козлова А. Г. - Протокол психодіагностичної оцінки дітей – жертв сексуального насильства (2020)
Підчасов Є. В. - Зміст заходів психологічної профілактики психічного вигоряння у співробітників правоохоронних органів, Ярещенко О. В. (2020)
Пузь І. В. - Дослідження особливостей прояву агресивності в молоді з різним рівнем альтруїзму, Дударенко А. А. (2020)
Степура Є. В. - Щастя особи та соціально-політична система (2020)
Маєвський Д. А. - Колонка головного редактора (2020)
Петрушин В. С. - Анализ теплового состояния регулируемого асинхронного двигателя, Плоткин Ю. Р., Якимец А. М., Еноктаев Р. Н. (2020)
Bondarchuk A. S. - Research influence of analytically calculated and real electrical load of multflat housing in choice of power of inter-quarterly substations, Nechiporuk E. P. (2020)
Зеленьова І. Я. - Конвеєрна модель і реалізація суматора дійсних чисел на FPGA, Голуб Т. В., Дьячук Т. С., Діденко А. Є. (2020)
Голяка Р. Л. - Логарифмуючі підсилювачі сигналу для програмно-апаратних систем магнітного трекінгу, Марусенкова Т. А., Федасюк Д. В. (2020)
Найденко О. В. - Управління електроприводом механізмів горизонтального переміщення з підвішеним вантажем промисловим контролером, Загуменнов Д. С. (2020)
Маєвська О. Ю. - Інтернет речей і вітроенергетикав рамках нової спеціалізації ОНПУ, Івлєв Д. А., Хвалигін П. В. (2020)
Дорошенко О. І. - Про фізику і математику електропостачання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, Борисенко С. О. (2020)
Лук’янова Л. Б. - Психолого-фізіологічні особливості осіб літнього віку та їх урахування у процесі навчання (2021)
Аніщенко О. В. - Освіта дорослих у регіональних документах стратегічного планування: на шляху до сталого розвитку суспільства в Україні (2021)
Чаграк Н. І. - Психологічні засади навчальної діяльності людей третього віку, Жумбей М. М. (2021)
Демків А. М. - Правові основи професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності , Петренко Л. М. (2021)
Житницька А. А. - Місце креативного мислення у професіограмі майбутнього вчителя іноземної мови (2021)
Калюжна Т. Г. - Професійний саморозвиток як фактор формування андрагогічної компетентності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти (2021)
Кучерявий О. Г. - Парадигмальна концептуальна модель особистісного, професійного й професійно-культурного розвитку вчителя (2021)
Михайлишин Г. Й. - Навички особистої ефективності як складова професійної компетентності соціального працівника , Мандро Л. О. (2021)
Misailova K. - Іntroductory training for aviation english teachers (2021)
Султанова Л. Ю. - Модель формування суб’єктивного образу професійного майбутнього студентів гуманітарного профілю у закладах вищої освіти (2021)
Топольник Я. В. - Особливості вивчення навчальної дисципліни "Історія розвитку теорії та практики освіти дорослих і андрагогіки" в процесі підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2021)
Тринус О. В. - Програма професійного самовиховання сучасного вчителя: методологічні та практичні аспекти (2021)
Ящук О. В. - Освітньо-нормативне забезпечення іншомовної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки в Україні: компетентнісний вимір (2021)
Баніт О. В. - Підготовка фахівців за новими професіями в умовах формальної і неформальної освіти (на прикладі зарубіжних країн) (2021)
Іотковська М. О. - Менторський супровід і роль очільників кафедр дошкільної педагогіки закладів вищої педагогічної освіти в Україні (1991-2010 рр.) (2021)
Kotun K. - Feathers of lifelong teacher education in Sweden (2021)
Пам’ятка автору (2021)
Вихідні відомості (2021)
Щерба О. І. - Вплив особистості на формування поведінки споживачів (2020)
Borodenko O. V. - Conversation analysis: applications, problems and prospects (2020)
Гугнін Е. А. - Культурний колоніалізм та імперіалізм у соціологічному контексті: щодо постановки проблеми, Попович В. М. (2020)
Міщик Л. І. - Стратегії соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій у сучасних українських реаліях, Шиман Д. Л. (2020)
Прохоренко Е. Я. - Концептуализация категории "аномия" как криминологического феномена современного украинского общества, Яровая Л. В., Яценко Н. А. (2020)
Комих Н. Г. - Соціокультурні модуси екологічного споживання (кейс "Zero waste”) (2020)
Яковлев Д. В. - Президент говорить! Новорічні звернення президентів України: політичний PR, ритуал, раціональний дискурс (частина 1: від Л. Кравчука до В. Ющенка), Шамша І. В., Яковлева Л. І. (2020)
Бужинська С. М. - Міждисциплінарна інтеграція викладання психології маркетингу й реклами організацій, НЛП та зоопсихології і порівняльної психології в ході професійної підготовки студентів-психологів, Даніліч-Скакун А. А., Кондрацька Л. В. (2020)
Журавко Т. В. - Специфіка роботи практичного психолога в закладі дошкільної освіти, Лемещук М. А. (2020)
Кириченко Т. В. - Формування механізмів саморегуляції поведінки у процесі психологічної реабілітації (2020)
Ковпак Т. В. - Особливості креативності у студентської молоді (2020)
Нежута А. В. - Особливості взаємозв’язку психологічної атмосфери в класі з мотивацією до навчання у підлітків, Сидоренко Ю. В. (2020)
Володарська Н. Д. - Емоційна компетенція як чинник розвитку соціального інтелекту майбутніх педагогів (2020)
Горішня К. І. - Вторинне професійне самовизначення: індивідуальна траєкторія розвитку (2020)
Коваль С. М. - Теоретико-практичні аспекти організації психологічної підготовки майбутнього офіцера технічного профіля до діяльності в особливих умовах, Кучеренко С. М., Назаров О. О. (2020)
Прошукало І. Л. - Особистісний розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності компаній у сфері послуг (2020)
Тиньков О. М. - Забезпечення психологічної безпеки персоналу організації, Долгополова О. В., Фаворова К. М. (2020)
Антонова З. О. - Цькування дітей в інтернеті: кібербулінг як небезпечний психологічний феномен, Пермогорська О. І., Ханецька Н. В. (2020)
Гринчук О. І. - Гендерні особливості копінг-поведінки особистості в ситуації безробіття (2020)
Кравцов Д. Р. - Поняття стресу та психологічної стійкості в межах різних теоретичних підходів (2020)
Кравчук С. Л. - Особливості зв’язку емпатії зі схильністю до прощення (2020)
Mannapova K. R. - Psychological features of children who have experienced cyber violence, Tverdokhvalova Yu. L. (2020)
Подшивалкіна В. І. - Індивідуально-психологічні характеристики самодетермінації суб’єктів волонтерської діяльності, Терещенко О. О. (2020)
Surhova S. Yu. - Social and psychological therapy efficiency for women, victims of domestic violence, Faichuk O. L., Tsvetkov M. (2020)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву нонперфекціонізму молоді (2020)
Шаумян О. Г. - Соціально-психологічна реабілітація дітей, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту на Сході України, Комісарчік Л. Е. (2020)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка жінок у динамічних соціотехнічних системах діяльності: емпіричні дослідження (2020)
Стрільчук Л. М. - Роль генетичних мутацій генів транспортерів холестерину в розвитку кардіоваскулярних та гепатобіліарних порушень: погляд клініцистів, Комариця О. Й. (2020)
Заремба Є. Х. - Перивезикальний інфільтрат жовчного міхура з поширенням на підпечінковий простір (клінічний випадок), Заремба В. С., Рак Н. О., Гірняк О. Т., Заремба О. В., Бурмай С. В. (2020)
Супрун Е. В. - Клінічне застосування вітчизняного препарату Вазитрен (2020)
Дідушко О. М. - Цукровий діабет 2-го типу і хронічна хвороба нирок: сучасні можливості цукрознижувальної терапії (2020)
Олійник В. А. - Протокол ведення хворих:Автоімунний тиреоїдит (Е06.3), Булдигіна Ю. В. (2020)
Орос М. М. - Нейробіологія істерії та тривоги (огляд літератури та власні дослідження), Орос М. М. (2020)
Журавльова Л. В. - Анкілозивний спондиліт (лекція), Олійник М. О. (2020)
Образцов В. П. - Щодо діагнозу раку й горбковиці сліпої кишки, горбкового перитифліту та горбковиці клубової кишки (закінчення) (2020)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького Частина 6: Про науково-педагогічний чин Вчителя (подання друге) (2020)
Чернікова Д. - ESC Congress 2020: акцент на digital-технологіях (2020)
Адамова О. С. - Вплив психологічних характеристик особистості на відносини в бізнесі (2020)
Бацилєва О. В. - Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, Пузь І. В., Єрмішев О. В. (2020)
Бойченко А. О. - Дослідження соціоемоційної компетентності та її значення в розвитку особистості студентів, Шукалова О. С., Джаббарова Л. В. (2020)
Василенко І. А. - Індивідуально-психологічні особливості особистості різного рівня оптимістичності (2020)
Василенко Л. П. - Психолого-педагогічні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в сучасному освітньому просторі, Василенко І. Я. (2020)
Галушко С. М. - Вікові особливості молодшого школяра як чинник успішної адаптації до школи (2020)
Головська І. Г. - Вплив емоційної сфери на самооцінку особистості, Почепцова Д. О. (2020)
Гриценко О. С. - Малюнковий тест Вартегга в дослідженні талановитої та обдарованої особистості (2020)
Денисенко А. А. - Особенности ролевого поведения молодых пар, состоящих в официальном и гражданском браках, Затока В. А. (2020)
Завязкіна Н. В. - Особливості сучасних соціальних стратегій у реабілітації підлітків із розладами аутистичного спектру, Карась С. О. (2020)
Зінченко О. В. - Аналіз мотивів користування Інтернетом студентів І–ІІ курсів педагогічних ЗВО, Журавель А. В. (2020)
Коломієць Л. І. - Особливості стратегій емоційної саморегуляції осіб юнацького віку, Шульга Г. Б. (2020)
Курдибаха О. М. - Психологічна підготовка спортсменів у спортивній діяльності (2020)
Лашко О. В. - Програма розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету (2020)
Логвінова Д. В. - Гендерний підхід до проблеми морального розвитку вчителів, Логвінов О. В. (2020)
Міщенко М. С. - Теоретичні засади проблеми психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (2020)
Проскурня А. С. - Афірмативна психотерапія: теоретико-методологічний дискурс, Хоменко В. І. (2020)
Савельєва І. В. - Проблема вивчення питання специфічності взаємозв’язку агресії та імпульсивності (2020)
Сидоренко Ж. В. - Психологічні особливості ставлення студентської молоді до життєвого досвіду в кризовому суспільстві, Побережна М. В., Даценко Т. С. (2020)
Хавула Р. М. - Психологічний супровід становлення психологічної готовності до батьківства (2020)
Харченко Н. А. - Особливості відображення єдності когнітивної та ціннісної сфери особистості, Нижник Н. В. (2020)
Харченко Н. А. - Статево-рольові особливості поведінки підлітків у конфлікті, Петрик В. Ф. (2020)
Целікова Ю. О. - Вплив негативного дитячого досвіду на формування комунікативної толерантності (2020)
Чобанян А. В. - Теоретичне обґрунтування моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, Колишкіна А. П. (2020)
Чуйко О. М. - Особистісні детермінанти самореалізації особистості в ситуації безробіття (2020)
Шевченко С. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх психологів, Фалько Н. М. (2020)
Шпортун О. М. - Регуляторно-рівнева модель гумору в структурі особистісної регуляції в умовах норми та психічної патології (2020)
Мотиль І. І. - Становлення та розвиток поняття функцій сучасної правової держави (2019)
Копитова О. С. - Теоретичні підходи до розв’язання виключної правової проблеми в процесі судового верховенства (2019)
Курчин О. Г. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності (2019)
Спінчевська О. М. - Доктринальні джерела конституційного юрисдикційного процесу в Україні (2019)
Байбак О. І. - Обмеження як елемент правового становища судді: теоретичні аспекти (2019)
Романюк Я. М. - Проценти за користування чужими грошовими коштами: європейський досвід та українська реальність в прикладному аспекті (2019)
Єгорова-Луценко Т. П. - Механізм реалізації трудових прав працівників сільського господарства (2019)
Кайда Н. Я. - Специфіка реалізації адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС у період 1991–2000-х рр. (2019)
Карпушова О. В. - Забезпечення безпечних, здорових і справедливих умов праці суддів (2019)
Павліченко О. В. - Мета соціального захисту жінок (2019)
Сайнецький О. П. - Специфіка систематизації соціального законодавства у Франції (2019)
Соколов В. М. - Поняття та сутність соціальної безпеки державних службовців (2019)
Брусакова О. В. - Адміністративні процедури державного регулювання авіаційного транспорту (2019)
Грушко Ж. В. - Концептуальні підходи визначення правової природи співробітництва територіальних громад (2019)
Діхтярук А. Б. - До питання нормативно-правового регулювання права на вищу освіту в Україні (2019)
Запотоцька О. В. - Адміністративна відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, Тімашов В. О. (2019)
Золотоноша О. В. - Децентралізація у процесі економічного розвитку (2019)
Кармаліта М. В. - Співвідношення приватного і публічного інтересу в оподаткуванні у нормах матеріального та процесуального права України (2019)
Миколаєць В. А. - Передумови зародження справ в адміністративному судочинстві (2019)
Ткачук С. П. - Особливості державного контролю у сфері публічних закупівель в Україні (2019)
Швець Ю. Ю. - Адміністративно-правові засади права особи на охорону здоров’я: термінологічний дискурс (2019)
Александрова В. А. - Правові аспекти застосування арешту майна у кримінальному процесі України (2019)
Марцінків Р. Р. - Специфіка розвідувальної та контррозвідувальної діяльності служби безпеки організації українських націоналістів (2019)
Посашков О. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики втручання в діяльність судового експерта (2019)
Данелія Т. С. - Особливості правового режиму Світового океану (2019)
Струневич О. П. - Особливості становлення прокуратури у період від початку н.е. до другої половини ІІ століття (2019)
Левченко О. М. - Новітні форми та національні моделі регулювання фундаментальними науковими дослідженнями, Аль-Газалі А. (2020)
Сущенко О. А. - Технологічні платформи ЄС як інструмент забезпечення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури, Єрмаченко В. Є. (2020)
В'юник О. В. - Напрями вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інноваційних змін, Вавінський Б. О. (2020)
Карзун І. Г. - Сучасні тренди розвитку вищої освіти у глобалізованому світовому освітньому просторі, Музиченко А. С. (2020)
Малаховський Ю .В. - Механізми сталого розвитку міжнародних альянсів авіаційних перевізників, Мохамед М. (2020)
Саркісян Л. Г. - Стимулювання зеленого експорту в умовах євроінтеграції (2020)
Попова Д. В. - Інтелектуалізація економіки в контексті генези світового господарства (2020)
Орлик М. В. - Розвиток дрібного кредитування у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіч (2020)
Левченко А. О. - Демографічні передумови інноваційного розвитку людських ресурсів в Україні (2020)
Малаховський Ю. В. - Перспективи формування соціального капіталу мезоекономічного рівня національної економіки, Коваленко С. В., Кансо А. (2020)
Шалімов В. В. - Управління соціальним захистом населення регіону: сучасний стан та напрями вдосконалення в контексті забезпечення соціально-економічного регіону, Чорноглазов В. А., Чорноглазова Г. В. (2020)
Кіріченко О. В. - Соціально-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів: напрями вдосконалення в умовах формування інформаційно-мережевої економіки (2020)
Волошин В. С. - Дослідження властивостей грошей в умовах сегментації їх цифрових аналогів, Гончар В. В. (2020)
Левченко О. М. - Механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур, В’юник О. В. (2020)
Головченко Н. Ю. - Побудова ефективних систем контролю розрахунків непобутових споживачів в умовах різних форм оплати за спожиті енергетичні ресурси, Головченко О. О. (2020)
Жадько К. С. - Економічна безпека підприємств в умовах цифрових технологій і пандемії, Самойленко Д. М. (2020)
Жилінська Л. О. - Пріоритетні напрями стимулювання розвитку промисловості у містах, які перебувають на постконфліктних територіях (2020)
Корінєв В. Л. - Витрати в системі планування маркетингу на підприємстві, Романчук C. А., Бойко С. В. (2020)
Кузьминчук Н. В. - Маркетинг лікарських препаратів у контексті державного регулювання фармацевтичного ринку, Куценко Т. М., Коваль В. В., Бондарь В. А. (2020)
Труніна І. М. - Управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти, Білик М. Ю. (2020)
Горященко Ю. Г. - Інформаційне забезпечення маркетинг-статистики інноваційних підприємств (2020)
Дмитришин Б. В. - Бізнес-аналітика та її роль в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, Боровий М. В. (2020)
Лисенко А. М. - Поняття економічного потенціалу та концептуалізація підходів до його трактування, Коряк А. С. (2020)
Нісфоян С. С. - Розвиток методу аналізу ієрархій як механізму вибору інвестиційного проєкту на підприємстві, Сисоліна Н . П., Савеленко Г. В. (2020)
Поленкова М. В. - Специфіка функціонування підприємств аграрного сектору у контексті соц іально-економічного розвитку України (2020)
Скібіцький О. М. - Дистанційна освіта фахівців туристичного і готельно-ресторанного бізнесу, Липчанський В. О. (2020)
Малаховський Ю. В. - Економічна безпека підприємницьких структур в умовах діджиталізації, Онофрійчук О. П., Кулішова О. О. (2020)
Роєва О. С. - Розвиток управлінського обліку запасів в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності (2020)
Коцюрба О. Ю. - Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку, Насипайко Д. С. (2020)
Захарченко П. П. - Правовий вимір соборності України в контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів на початку ХХ століття, Мірошниченко М. М. (2019)
Лазур Я. В. - Здатність працювати в умовах конфлікту - важлива компетентність юриста, Карабін Т. О. (2019)
Міхневич Л. В. - Фінансове право та наука фінансового права в ліцеях українських губерній Російської Імперії (2019)
Осташова В. О. - Деякі юридичні та практичні аспекти реалізації столипінської аграрної реформи на Полтавщині, Шведенко П. Ю., Чаплигіна А. Р. (2019)
Слинько Д. В. - Розвиток цивільного процесуального права в Австрії, Пруссії та Франції в період Нового часу (2019)
Туряниця О. О. - Професійний спорт України як об’єкт нормативно -правового регулювання в радянський період (2019)
Петрецька Н. І. - Проблематика порушення прав людини через недотримання принципів планування просторової організації транспортного та пішохідного рухів у межах міста (2019)
Попович Т. П. - Конституційний рівень закріплення прав і свобод людини (досвід Польщі та Угорщини) (2019)
Сердюк Н. А. - Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності) (2019)
Трачук П. А. - Муниципальные органы государств восточной Европы (2019)
Швець Ю. Ю. - Засадничі положення права особи на охорону здоров’я в Конституції України: порівняльне дослідження (2019)
Гуйван П. Д. - Проблеми своєчасного виконання остаточних судових вердиктів в українській правовій системі та їх вирішення (2019)
Доценко О. О. - Договірне регулювання розроблення програмного забезпечення, Хорошенюк О. В. (2019)
Земскова О. В. - Забезпечення належного виконання сторонами зобов’язань за договором перевезення небезпечних вантажів (2019)
Костова Н. І. - Правове регулювання відносин міжнародної електронної комерції (2019)
Кронда О. Ю. - Правова природа недобросовісної конкуренції в інтелектуальній власності (2019)
Ніколаєнко І. Р. - Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю пасажирів за договором перевезення в міському та приміському сполученні (2019)
Орзіх В. М. - Поняття аналогії закону й аналогії права в цивільному праві України (2019)
Панченко І. С. - Установлення нотаріусом дійсних намірів осіб, які звернулися за посвідченням договору відчуження нерухомого майна (2019)
Уткіна М. С. - Визначення патентного тролінгу в зарубіжних країнах: переваги та недоліки, Невмержицька Ю. А. (2019)
Уткіна М. С. - "Ноу-хау" в системі об’єктів інтелектуальної власності в Україні та зарубіжних країнах, Харченко А. Л. (2019)
Орленко Б. М. - Правові проблеми попереднього договору оренди нерухомого майна: господарсько-правовий аспект (2019)
Луценко О. Є. - Ґендерний компонент у сфері соціального захисту (2019)
Шрамко О. В. - Право працівників на належні, безпечні та здорові умови праці: зарубіжний досвід (2019)
Лісова Т. В. - Деякі особливості відновлення земель водного фонду (2019)
Піддубна Д. С. - Державна підтримка органічного господарювання як напрям збереження природних ресурсів крізь призму міжнародного досвіду: правовий аспект (2019)
Бахтіна Ю. С. - Удосконалення державного управління за допомогою правового моніторингу (2019)
Греца С. М. - Особливості визначення суб’єктного складу правовідносин з адміністрування податку на додану вартість (2019)
Джафарова М. В. - До питання про визначення сучасної системи і функцій адміністративного процесуального права як самостійної галузі права (2019)
Когут В. М. - Про правову основу застосування електронних засобів інформації на стадії виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2019)
Погребняк М. М. - Завдання держави в галузі ветеринарної медицини (2019)
Сибіга О. М. - Інформація як явище правової дійсності (2019)
Чехович Т. В. - Адміністративна юстиція як елемент гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління (2019)
Коваленко А. В. - Поняття поліцейської діяльності та підходи до його розуміння в праві (кримінологічний аспект) (2019)
Колб І. О. - Про деякі віктимологічні аспекти вчинення злочинів персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України під час застосування за ходів приборкання до засуджених (2019)
Кутєпов М. Ю. - Проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (2019)
Легін А. В. - Національне антикорупційне бюро України: структура, повноваження та функції (2019)
Макодзьоб А. В. - Співвідношення предмета злочину та способу вчинення злочину (2019)
Шевченко С. В. - Реалізація принципу пропорційності та принципу законності в криміналізації діянь під час Другої світової війни (2019)
Ахтирська Н. М. - Актуальні питання міжнародного розшуку у світлі судової практики (2019)
Galovcova I. - Custody in Czech criminal proceedings (2019)
Голоботовський В. І. - Етапи розвитку встановлення ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї в судовій балістиці (2019)
Смолянінова О. Я. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2019)
Джабурія О. О. - Індивідуальна адвокатська діяльність як організаційна форма адвокатської діяльності (2019)
Могила В. С. - Судовий дозвіл на проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи (2019)
Цвіркун Ю. І. - Деякі особливості процесуального розсуду суду за результатами оцінки рішень, дій чи бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації (2019)
Дахно О. Ю. - Особливості відмежування неміжнародних збройних конфліктів від масових заворушень та інших порушень громадського порядку (практичне значення) (2019)
Карвацька С. Б. - Інтерпретаційна діяльність Європейського суду з прав людини у справах про порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року у сфері політичних прав (2019)
Михалчич В. М. - Ознаки правового статусу Європейського центрального банку (2019)
Ляшук А. В. - Обумовленість мови права соціокультурними процесами (2019)
Сторожук Д. А. - Вплив глобалізаційних процесів на правовий прогрес: антропологічні та аксіологічні передумови (2019)
Федоренко В. В. - Моральні основи застосування дисциплінарних стягнень до військовослужбовців Збройних сил України в контексті сучасних філософсько-правових трактувань відповідальності й покарання (2019)
Шакун В. І. - Рецензія на підручник Андрія Володимировича Боровика та Ірини Євгеніївни Мезенцевої "Протидія корупційній злочинності" (2019)
Rizun N. - Scandinavian Thing-assemblies and Cultic Sites as Ritual Space: Research Status (2021)
Кухаренко О. О. - Природа й жінка як символи поліфорії в структурі циклу родильних обрядів (2021)
Галайчук В. В. - Ласиця в традиційних народних уявленнях українцівї (2021)
Горова В. О. - Роль сільської громади у боротьбі з пияцтвом на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2021)
Конта Р. М. - Етнологічні дослідження Івана Франка: історіографія кінця ХІХ століття (2021)
Сафар'янс Г. В. - Початок наукової діяльності І. М. Єремеєва та його перші дослідження в галузі агрономії (1909–1912 рр.) (2021)
Любовець О. М. - Українська народна громада – організатор державного перевороту 29 квітня 1918 р. (2021)
Борисенко В. К. - Культура та побут селян на Дніпропетровщині в 1920–1930-х роках (за архівними матеріалами Етнографічної комісії ВУАН) (2021)
Яремчук В. В. - Краєзнавчі дослідження Юрія Шумовського на Волині як вияв наукового пошуку етнографічної спадщини українського народу (2021)
Фомін Д. М. - Систематизація та аналіз праць, присвячених дослідженню українських етнічних меж (2021)
Латиш Ю. В. - Політика російської окупаційної влади щодо кримських татар, Фараносова М. В. (2021)
Криштопа М. Ю. - Трансформація уявлень про COVID-19 та ставлення до карантинних заходів в студентському середовищі (за матеріалами опитувань) (2021)
Пількевич А. Л. - Популярна культура США в дзеркалі конвенцій відеоігрової індустрії (2021)
Капелюшний В. П. - Нове дослідження про реформування освітньої галузі в Україні. Рецензія на колективну монографію "Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку (за загальною редакцією Г. І. Калінічевої). Київ: Фенікс. – 400 с." (2021)
Вихідні відомості (2021)
Шавьолкін О. О. - Моделювання гібридної фотоелектричної системи з акумуляторною батарею для локального об’єкту у разі енергоменеджменту з використанням прогнозу, Підгайний М. О., Становський Є. Ю. (2021)
Тімошенко С. М. - Підвищення енергоефективності дугової сталеплавильної печі шляхом вдосконалення системи аспірації та рециклінгу плавильного пилу (2021)
Сивокобиленко В. Ф. - Вищі гармоніки струму і напруги нульової послідовності як джерело інформації для захисту від однофазних замикань на землю, Лисенко В. А. (2021)
Важинский А. И. - Методы анализа возможных состояний объекта диагностирования, Жуков С. Ф. (2021)
Savchenko N. - Equalizing building load diagram by the method of random component compensation when connecting a group of kinetic energy storages to power supply system (2021)
Шеїна Г. О. - Дослідження перенапруги в електричних мережах (2021)
Остренко Д. О. - Пошук оптимальної топології штучних нейронних мереж на базі багатовимірних поліномів Лежандра, Колларов О. Ю. (2021)
Любименко О. М. - Використання теплових процесів для отримання електричної енергії, Штепа О. А., Сікірин Д. Р. (2021)
Кондратенко В. Г. - Ефективність використання електроенергії шахтними водовідливними установками, Калиниченко В. В., Кардаш Д. О. (2021)
Скрипник С. О. - Обгрунтування вибору заступної схеми леп для математичного моделювання енергосистем напругою 20 кВ (2021)
Кардаш Д. О. - Дослідження моделі передбачення потужності, що генерується сонячною електростанцією, Любименко О. М., Кондратенко В. Г., Тютюнник Н. Л., Придатько І. В. (2021)
Титул, contents (2021)
Fomina M. O. - Ethanol Production by Co-Cultivation of Yeast and Lactic Acid Bacteria on Starch, Ianieva O. D., Havrylenko M. V., Golovach T. M., Pidgorskyi V. S. (2021)
Nogina T. M. - Fatty Acid Composition of Rhodococcus aetherivorans Cells During Phenol Assimilation, Khomenko L. A., Pidgorskyi V. S., Kharkhota M. A. (2021)
Brovarska O. S. - Lipopolysaccharide of Pseudomonas mandelii, Isolated from Antarctica, Varbanets L. D., Gladka G. V., German A. D., Tashyrev O. B. (2021)
Postolachi O. - Viability and Colony Morphology Variation of Rhodococcus rhodochrous CNMN-Ac-05 in the Presence of Magnetite Nanoparticles, Rastimesina I., Josan V., Gutul T. (2021)
Pirog T. P. - Destruction of Biofilms on Silicone Tubes under the Action of a Mixture of Nocardia vaccinii IMV B-7405 Surfactants with other Biocides, Kliuchka L. V., Shevchuk T. A., Iutynska G. O. (2021)
Korzh Yu. V. - Lytic Exoenzymes of Soil Strains of Bacillus Representatives and Manifestations of their Biological Activity, Dragovoz I. V., Avdeeva L. V. (2021)
Mamenko Т. P. - Phenylalanine Ammonia-Lyase Enzyme Activity in the Symbiotic System Glycine max – Bradyrhizobium japonicum by Seed Inoculation Different in Activity and Virulation Strain and Treatment with Fungicides, Kots S. Ya., Mykhalkiv L. M., Homenko Yu. A. (2021)
Savchuk Ya. I. - The New Biologically Active Metabolites from Aspergillus niveus 2411, Tsyhanenko K. S., Andrienko O. V., Kurchenko I. M. (2021)
Vortman M. Ya. - Antibacterial and Fungicidal Activity of Guanidinium Oligomers, Kopteva Zh. P., Kopteva A. E., Abdulina D. R., Pysmenna Yu. B., Iutynska G. O., Rudenko A. V., Tretyak V. V., Lemeshko V. N., Shevchenko V. V. (2021)
Phule D. B. - A Review of Nosocomial Infections: Source and Prevention, Manwar A. V. (2021)
Загоруйко І. О. - Концепція світового технологічного рубежу: методологія, проблеми та інтерпретації, Петкова Л. О. (2021)
Hlevatska N. M. - Management of primary health care institution in modern economic conditions, Yakushev O. V., Cherednychenko V. V. (2021)
Савіна О. Ю. - Протиризикове управління безпекою об’єднаних територіальних громад, Меленчук В. М., Занора В. О., Ізотов В. І. (2021)
Герман І. В. - Актуальні питання формування та виконання програми розвитку туризму в Черкаській області (2021)
Котенко О. О. - Перспективи розвитку системи соціальної відповідальності міжнародного бізнесу, Домашенко М. Д., Хомутенко Л. І., Домашенко В. С. (2021)
Рязанова Н. О. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах тіньового банкінгу (2021)
Слинько М. Ю. - Нормативне підґрунтя реалізації смарт-спеціалізації в регіонах України (2021)
Хорошун Ю. В. - Державна підтримка інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки (2021)
Budnikevich I. M. - Specifics of marketing research organization in the system of marketing management of retail trade networks, Cherdantseva I. G., Klichuk B. R. (2021)
Tafii N. G. - Rent as a promising segment of the residential real estate market: experience of foreign countries, Bastrakov D. A. (2021)
Vardevanian V. A. - Calendar of city events as a marketing tool for promotion of territories in the pre-pandemic period (2021)
Romaniuk N. V. - Marketing essence of interaction points in the regional educational network (2021)
В’юн С. В. - Фотодинамічна терапія у комплексі передопераційної підготовки у пацієнтів з раком шлунка, В’юн Т. І., Іванова Ю. В., Битяк С. Ю., Голоборотько М. М. (2021)
Гогаєва О. К. - Особливості медикаментозної терапії пацієнтів з іхс високого ризику після вінцевого шунтування (2021)
Данилюк О. І. - Ятрогенні зміни щитоподібної залози у хворих із фібриляцією передсердь під впливом аміодарону (2021)
Дельва М. Ю. - Соціально-демографічні та коморбідні характеристики пацієнтів з головним болем напруги, Дельва І. І. (2021)
Дун Фан Хуі - Аналіз слізної плівки при різній тривалості використання комп’ютерних пристроїв, Безкоровайна І. М. (2021)
Кононенко С. В. - Біомеханічні особливості скалкових переломів діафізу плечової кістки, Пелипенко О. В. (2021)
Корпан А. С. - "Серце знає про нас усе": оцінка функціонального стану пацієнтів за показниками короткого запису варіабельності ритму серця (2021)
Кузнєцов А. А. - Діагностичне та прогностичне значення інтегральної оцінки показників метаболізму заліза у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Загальна антиоксидантна активність та маркери запалення в реалізації гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів молодого віку з автоімунним тиреоїдитом (2021)
Потяженко М. М. - Персоніфікований комплексний підхід при менеджменті поєднаної патології: астма/хозл перехрест, Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Кітура О. Є., Городницька І. М. (2021)
Фесенко М. Є. - Клініко-параклінічні критерії можливості інфікування та реалізації вродженої пневмонії у новонароджених з хламідійною інфекцією, Шапошнікова Н. В., Зюзіна Л. С., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2021)
Шиманська Я. В. - Особливості клітинно-гуморального імунітету у жінок з екстракорпоральним заплідненням і загрозою передчасних пологів, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. (2021)
Водоріз Я. Ю. - Вплив реставраційного матеріалу на стан локального мікробіоценозу порожнини рота пацієнтів з реставраціями фронтальних зубів, Браїлко Н. М., Ткаченко І. М., Скубій О. М. (2021)
Кузь І. О. - Аналіз взаємозв’язків поведінкових звичок та стану пародонту і гігієни порожнини рота у дітей молодшого шкільного віку з цукровим діабетом i типу та їх батьків за результатами використання стоматологічного опитувальника (2021)
Мельник В. С. - Оцінка каріозних уражень зубів за критерієм індексу ICDAS II, Горзов Л. Ф., Мельник С. В., Дуганчик Я. І. (2021)
Репецька О. М. - Динаміка змін мінерального обміну сироватки крові осіб молодого віку із первинним гіпотиреозом, хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М., Дмитришин Т. М., Костишин А. Б. (2021)
Бублій Т. Д. - Антисептичні властивості цитратного буферу, Ганчо О. В., Костиренко О. П. (2021)
Ковальова І. О. - Вплив піролідиндитіокарбамату амонію на біомеханічні характеристики стегнової кістки щурів за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію, Макаренко В. І., Сілкова О. В., Макаренко О. В., Костенко Г. В. (2021)
Чумак Ю. В. - Антимікробна дія йодоформу і хлоргексидину на музейні штами мікроорганізмів, Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Лобань Г. А., Гаврильєв В. М. (2021)
Лобань Г. А. - Спектр патогенів гнійно-запальних захворювань у хворих хірургічного профілю, Ганчо О. В., Чапала А. М., Федорченко В. І., Сивовол В. М. (2021)
Рамазанов В. В. - Восстановление морфологии криоконсервированных эритроцитов, Семенченко А. Ю., Руденко С. В. (2021)
Акімов О. Є. - Організація зворотного зв’язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію covid-19 та шляхи його удосконалення, Денисенко С. В., Соловйова Н. В., Міщенко А. В., Костенко В. О. (2021)
Гринь В. Г. - Епонімічні терміни в морфології структур голови та шиї людини, Свінцицька Н. Л., Дейнега Т. Ф., Білаш В. П., Дубровіна О. В. (2021)
Жовнір М. М. - Паронімія в науковому стоматологічному дискурсі: анормативи й унормовані варіанти вживання (2021)
Ільницька О. М. - Формування культури професійного здоров’я майбутніх медичних працівників, Попович З. Б., Ярмошук І. Р. (2021)
Поливкан М. І. - Специфіка вибору та досвід впровадження технологій дистанційного навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ (2021)
Полянська В. П. - Педагогічно-організаційні аспекти дистанційного навчання в медицині, Звягольська І. М., Дерев’янко Т. В. (2021)
Степанчук А. П. - Вплив карантинних обмежень на розвиток професійного вигорання викладачів вищих навчальних закладів України (2021)
Ждан В. М. - Роль симуляційного навчання в системі безперервної медичної освіти, Хайменова Г. С., Бабаніна М. Ю., Кир’ян O. A., Люлька Н. О. (2021)
Іванюк А. В. - Концептуальні напрями формування моделі регіонального центру кардіології та кардіохірургії на принципах державно-приватного партнерства (2021)
Bilash S. М. - Inflammation-related morphological alterations in the microvasculature, Koptev M. M., Vynnyk N. I., Pronina O. М., Shylkina L. M. (2021)
Ємченко Я. О. - Ожиріння та порушення циркадного ритму у хворих на псоріаз, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2021)
Ждан В. М. - Адипоцитокіни при ревматоїдному артриті: прихований зв’язок між запаленням та кардіометаболічною коморбідністю, Ткаченко М. В., Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Волченко Г. В. (2021)
Зачепило С. В. - Сучасні мікробіологічні технології в діагностиці мікозів лор-органів (2021)
Катеринюк В. О. - Сучасний науковий погляд на оптимізацію лікування захворювань пародонта (2021)
Понирко А. О. - Вплив хронічної гіперглікемії на стан опорно-рухового апарату (2021)
Савченко Р. Б. - Кумулятивний холінолітичний ефект в клінічній практиці (2021)
Мустафіна Г. М. - Сучасні уявлення про вплив окремих харчових добавок на організм людини, Старченко І. І., Кока В. М., Лукачіна Є. І., Черняк В. В. (2021)
Пікуль К. В. - Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей, Ільченко В. І., Сизова Л. М. (2021)
Невойт Г. В. - Магнітоелектрохімічна концепція обміну речовин: постулати і основні висновки. Частина 1 (2021)
Skubisz J. - Strategiczne wyzwania współczesnego paradygmatu pedagogiki w szkołach wyższych (2021)
Козак Л. - Технологічні засади підготовки майбутніх магістрів з дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності (2021)
Кравченко О. - Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної реабілітації (2021)
Павелків Р. - Педагогічні підходи до формування освітнього простору: теоретичний аналіз проблеми, Петренко І. (2021)
Cавчук Б. - Поняття "екологічна культура", "екологія культури", "екологія культурна" крізь призму пострадянського термінологічного дискурсу, Шевчук Х. (2021)
Ящук І. - Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти: практико-орієнтований підхід (2021)
Безкоровайна О. - Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі, Павлюк Г. (2021)
Ivashkevych E. - Innovative principles of facilitative teaching in using contemporary approaches for teaching English young learners, Antyukhova N. (2021)
Perishko I. - Gender differences in foreign language learning, Vasylkevych S. (2021)
Fedoryshyn O. - Distance education in Canada: beginnings, early and recent developments, Fedoryshyna V. (2021)
Бортнюк Т. - Теоретичні основи формування моральних цінностей сучасної молоді в сім’ї, Бахомент С., Найт Н. (2021)
Вашак О. - Особливості українського регіонального писанкарства як засіб полікультурного виховання студентської молоді, Мартиросян Л. (2021)
Генсіцька-Антонюк Н. - Погляди українських педагогів на розробку дидактичних засад творення підручників з математики (2021)
Гронь Л. - Формування усномовленнєвих умінь у формі роздуму майбутніх учителів іноземної мови, Середюк Л. (2021)
Казанішена Н. - Навчальні та виробничі практики як складова підготовки майбутнього вчителя біології до професійної діяльності (2021)
Кін О. - Витоки проблеми формування національної самосвідомості особистості (2021)
Панчук І. - Фітнес-програми для підвищення рухової активності студентів: аналіз досліджень, Панчук А., Кашуба А., Ковальський В., Торчинська Н. (2021)
Проценко І. - Аналіз проблеми формування професійної компетентності вчителя Нової української школи (2021)
Романюк С. - Корпусний підхід у навчанні іноземних мов у ЗВО, Трофімчук В. (2021)
Сілков В. - Різні форми роботи при вивченні таблиць множення і ділення в початковій школі, Сілкова Е. (2021)
Собченко Т. - Методологічні засади дослідження проблеми здійснення змішаного навчання студентів-філологів (2021)
Третьякова К. - Організаційно-педагогічні умови використання мікроблогу (micrоblog) для розвитку іншомовної комунікативної компетенції (2021)
Afanasieva L. - Obtaining foreign language communicative professional competence by future specialists, Smyrnova M. (2021)
Антоненко Н. - Використання автентичних завдань на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти (2021)
Клехо О. - Особливості запровадження технології змішаного навчання у педагогічному коледжі, Четверикова Т. (2021)
Петрушко Ю. - Нормативно-правове забезпечення вітчизняної домашньої освіти у другій половині ХІХ ст. (на основі аналізу "Положення про домашніх наставників і вчителів" 1834 р.) (2021)
Цінь Ш. - Зміст професійної підготовки майбутніх учителів музики в КНР та Україні (2021)
Відомості про авторів (2021)
Zaskaleta S. - Organization of independent cognitive activity of students, Oleksyuk O. (2021)
Петренко О. - Аспірантура в Україні як основна форма підготовки наукових кадрів: рефлексія тривалістю у століття, Баліка Л., Бричок С. (2021)
Безкоровайна О. - Медіаресурси як засіб підвищення ефективності процесу формування іншомовних умінь учнів початкових класів, Cад О. (2021)
Козак Л. - Використання доповненої реальності як засобу пізнавального розвитку дітей дошкільного віку, Іваненко Н. (2021)
Кристопчук Т. - Освіта дорослих у контексті сучасної неперервної освіти в Італійській Республіці: навчання та виховання (2021)
Потапчук Т. - Самоосвіта як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2021)
Ягоднікова В. - Роль неформальної освіти у вихованні лідерських якостей підлітків, Гриньова М. (2021)
Bilous T. - The balance between language acquision and language learning in ELC, Vietrova I., Verovkina O. (2021)
Kasatkina-Kubyshkina O. - Project-based learning in a foreign language classroom: peculiarities of implementation, Fridrikh A., Kuriata Y. (2021)
Slyvka L. - Public initiatives in implementation Educational programs of healthcare content: Ukrainian and Polish experience, Koturbash N. (2021)
Kindrat P. - Career guidance work among college students studying on it specialties (2021)
Бляшевська А. - Проєктна діяльність у системі формування рідномовної та іншомовної комунікативної компетентностей майбутніх фахівців початкової освіти, Дмитренко Н., Федорець М. (2021)
Гринькова Н. - Формування відповідального ставлення до батьківства у майбутніх учителів початкової школи: теоретичні та практичні аспекти, Стельмашук Ж. (2021)
Петренко С. - Організація дистанційного навчання в умовах пандемії COVІD-19: аналіз міжнародного досвіду Європейських країн, Павелків О. (2021)
Стеблецький А. - Чинники забезпечення якості вищої освіти в умовах онлайн навчання (2021)
Триндюк В. - Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання, Мартинюк А., Губіна А. (2021)
Ціпан Т. - Партнерська взаємодія в діаді "сім’я – школа" (2021)
Шетеля Н. - Галузь культури і мистецтв: сучасний зміст і бачення (2021)
Шурин О. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя (2021)
Щербакова Н. - Готовність учнів початкової школи до гуманних взаємин із однолітками (2021)
Юрчук О. - Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО здобувачів вищої освіти спеціальності 012 "Дошкільна освіта" (2021)
Ясногурська Л. - Роль ігрових освітніх технологій у навчанні іноземних мов (2021)
Денисова C. - Мотивація вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти, Кузьмич О., Ніколаєва І. (2021)
Євсович Р. - Історико-педaгогічний aнaліз генези гумaнізaції і гумaнітaризaції вищої освіти Укрaїни (2021)
Єрко Г. - Особливості використання інтерактивної платформи Mozaik в освітньому процесі суспільствознавчих дисциплін, Курчаба О., Луцюк Ю., Філюк О. (2021)
Свищ Л. - Ціннісна складова сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології (2021)
Синіцька Н. - Технології формування готовності майбутніх учителів математики до диференційованого навчання (2021)
Черниш Н. - Становлення правової освіти у вищій військовій школі як комплексна історико-педагогічна проблема (2021)
Відомості про авторів (2021)
Титул, зміст (2007)
Працівникам легкої промисловості України з нагоди професійного свята (2007)
Робота над проектом Державної програми розвитку легкої промисловості України на період до 2011 року (2007)
Легка промисловість України в 2007 р. (2007)
Щиро вітаємо з державними нагородами! (2007)
Робітничі кадри?! (2007)
Дрес-код — що це таке? (2007)
"Астероїд". Використання спеціальних пристроїв для оптимізації технологічного процесу (2007)
Нові діти прийшли (2007)
Вишивальні нитки MADEIRA (2007)
"Дюркопп Адлер Україна" — нові пропозиції (2007)
"ОТК-Сервіс" (2007)
ІМТ на виставці TÜYAP-2007 (2007)
"Легка промисловість: партнерство і конкуренція на вітчизняному ринку" (2007)
"СаваТекс". APW-895 — автомат для виготовлення прямих кишень (2007)
"Юність" (2007)
Шкірзавод "ЧИНБАР" (2007)
"AMF REECE". Історія винаходу петельних швейних машин (2007)
Аналіз розвитку ринку швейно-текстильного та устаткування (2007)
Секрет гарно одягненої жінки з погляду Поля Пуаре (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
"GERBER TECHNOLOGY" Стратегія компанії — безперервний шлях до досконалості (2007)
Нова адреса "ЕКСТА" (2007)
Збираємося у відрядження. Осінь (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
Луговський О. - Легка промисловість та надії на її відродження, Луговська О. (2007)
Мороз Л. О. - Дослідження декоративних та антикорозійних властивостей емалей ПФ-115Б40 (2007)
Andre Tan (2007)
Турбін В. О. - Вплив засміченості лляної трести на її вологість та результати оброблення на верстаті СМТ-200М, Жуплатова Л. М. (2007)
Кузьміна Т. О. - Інтенсифікація процесу модифікації лляного волокна, Чурсіна Л. А., Бабіч С. С. (2007)
Ляліна Н. П. - Вплив терміну приготування трести на якісні характеристики лляного волокна, Тіхосова Г. А., Шудрік І. В. (2007)
Гаркавенко С. С. - Дослідження конкурентоспроможності текстильних матеріалів для верху спеціального взуття (2007)
Крамська А. О. - Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства (2007)
Мельник Т. В. - Дослідження порівняльної залежності фізико-механічних показників зразків формованих і з підошов від співвідношення ПВХ-пластикату композицій 2 і 1, Олійникова В. В., Луканюк Я. С., Марущенко О. В. (2007)
Катрич В. М. - Раціональне дитяче взуття у профілактиці деформацій стопи (2007)
Білевич А. Ю. - Систематизація складових компонентів українського національного костюма для дітей, Плішка Ю. В. (2007)
Дрегуляс Е. П. - Колготки — прикраса для жіночих ніг, Рибальченко В. В., Ткачова Т. М. (2007)
Легка промисловість України в 2013 р. (2013)
Права громадян, передбачені законом України "Про доступ до публічної інформації" (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Зупинитися - означає відстати (2013)
22 непорушних законів маркетингу (2013)
Сорочка з деніма (2013)
Кафедрі технології і дизайну швейних виробів Кримського інженерно-педагогічного університету 10 років (2013)
Тренч (2013)
Я – художник и художник - изначально (2013)
Батькам (2013)
Нові діти прийшли (2013)
Про шопоголіків (2013)
Тенденції купувальної поведінки і купування одягу (2013)
Колосніченко М. В. - Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінгу у виставковій діяльності, Овчарек B. C., Сичова М. В. (2013)
Проектування інформації (2013)
Творчість майбутніх фахівців (2013)
Вогнезахисна білизна (2013)
Дрегуляс Е. П. - Вибір матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу пожежників, Мусіна Т. А. (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Тенденції (2013)
Станьте особистістю (2013)
Успіх 10 секретів (2013)
Захаркевич О. В. - Обгрунтування вибору факторів впливу на сегментацію виробів-трансформерів (2013)
Подих весни (2013)
Тенденції чоловічої моди (2013)
"Ера Баленсіага" Іспанський модельєр - легенда світу моди (2013)
Klymenko O. - The court of medical administration: historical stages of the formation, development and functioning (2021)
Котилко Я. - Державна політика в сфері суспільно-релігійних відносин на центральному та регіональному рівнях в Україні: історичні аспекти (1917-1920 рр.) (2021)
Поліщук Ю. - Державна політика формування та реалізації концепції сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки в Україні (2021)
Долгіх Н. - Удосконалення правового регулювання системи пенсійного забезпечення України (2021)
Костенюк Н. Макарова І. - Цифровізація публічного управління: вітчизняний досвід, Пігарєв Ю., Сметаніна Л. (2021)
Курносенко Л. - Фінансові ресурси системи соціального страхування професійних ризиків медичних працівників, Сухаренко В. (2021)
Літвак А. - Модель аналізу і оцінки роботи консультативно-діагностичного центру (2021)
Макарова О. - Організаційні засади діяльності митних органів з урахуванням зарубіжного досвіду (2021)
Матвєєнко І. - Вдосконалення антикорупційних заходів на територіальному рівні: виклики та перспективи, Маланчук О. (2021)
Мельничук О. - Актуальні питання публічної політики стійкості критичної інфраструктури: стан та перспективи її впровадження в Україні (2021)
Usenko I. - The regulations of the eu common fisheries policy as an example for Ukraine (2021)
Yatsenko V. - Formation of strategic development models of ukraine’s health care system (2021)
Kolisnichenko N. - Challenges and trends of teaching lsp (language for specific purpose) in the system of non-linguistic education, Kemarska T., Petrov I., Romanenko T. (2021)
Ровинська К. - Публічна служба України в умовах правової невизначеності, Козуліна С. (2021)
Якубовський О. - Служба в органах місцевої публічної влади: виклики сьогодення (2021)
Овчаренко С. - Публічне управління культурною цілісністю міста: постдисциплінарні методологічні підходи (2021)
Осадчук С. - Застосування гендерних аспектів у бюджетному процесі (2021)
Комаровський В. - Оцінка ефективності системи публічного управління місцевим розвитком, Комаровський І., Яценко В. (2021)
Князєва О. - Довіра до політичних та міжнародних інститутів в європейських країнах: динаміка, тренди та фактори, Кисіль О. (2021)
Стан справ у легкій промисловості в 2014 р. (2014)
Угода про асоціацію з ЄС (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
Прокопова Є. А. - Створення сітчастих ендопротезів для реконструктивної та відновлювальної хірургії, Омельченко В. Д. (2014)
Катрук М. І. - Напрями подальшого наукового дослідження споживчих властивостей спеціального взуття (2014)
Український дизайнер Костянтин Омеля (2014)
Принципи життєвого успіху (2014)
"ТАЛАН" (2014)
"Inblu” (2014)
Історія та діяльність Української асоціації хутровиків (2014)
"Санта Україна" (2014)
Для "Пампушок" (2014)
Дитина і гаджети: шкода чи користь (2014)
Омельченко В. Д. - Антимікробні в'язані комплекти для різних видів хірургічних втручань, Прокопова Е. А. (2014)
Дрєгуляс Е. П. - Особливості проведення експертиз текстильних матеріалів для оформлення інтер'єру приміщень, Зашепкіна H. M., Силенко К. Т. (2014)
Мода минулих тисячоліть (1730-1789) (2014)
Друге рококо (1840-1870) (2014)
Дрєгуляс Е. П. - Розроблення для військовослужбовців конструкції виробів проти дії проникної радіації, Литвиненко Г. Є., Орлов М. П. (2014)
"Вікторія-Руссо" (2014)
Чупринка Н. В. - Автоматизоване проектування декоративних елементів для жіночих сумок, Гаркавенко С. С. (2014)
Прокопова Є. А. - Нові текстильні матеріали для виробів медично-реабілітаційного призначення, Омельченко В. Д. (2014)
Школа майбуття (шок майбутнього) (2014)
Одяг та геопатогенні зони (2014)
Як досягнути адекватного самооцінювання (2014)
Вода - життєва сила (2014)
Борсукевич Т. С. - Сучасні уявлення про фізичну терапію пацієнтів після оперативного лікування переломів кісток гомілково-надп’яткового суглоба, Ніканоров О. К., Заєць В. Б. (2021)
Вільхова І. В. - Гостре та хронічне ушкодження нирок внаслідок дії опіоїдів. Огляд літератури (2021)
Горб Ю. Г. - Особливості патогенезу і перебігу цукрового діабету 2 типу та коморбідної з ним кардіоваскулярної патології у пацієнтів літнього віку, Строна В. І., Ткаченко О. В., Серік С. А., Рябуха В. В. (2021)
Зайченко Г. В. - Фармакологічні властивості препаратів цинку, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В., Дорошенко А. І. (2021)
Потий В. В. - Гепатопульмональный синдром. Обзор литературы, Кириенко В. Т., Глухова Е. И., Куницкая О. С., Потий Д. А. (2021)
Проценко О. С. - Вплив якості слізної плівки на захисні властивості проти SARS-COV-2 і на подальші ризики зараження COVID-19 при хворобі сухого ока, Ремньова Н. О., Панченко Н. В. (2021)
Филенко Б. М. - Туберкульоз і рак легень: особливості канцерогенезу, Ройко Н. В., Черняк В. В., Проскурня С. А., Прилуцький О. К., Винник Н. І. (2021)
Хмара Т. В. - Онтологія варіантів будови та вад розвитку черепа. Частина ІІ. Спадкові синдроми, Ризничук М. О., Кузняк Н. Б., Мельничук С. П., Батрановська С. О., Заморський І. І. (2021)
Ярошенко Д. С. - Токсичні моделі паркінсонізму: історія та перспективи (2021)
Зелінка-Хобзей М. М. - Гістоморфологічні особливості плацент у жінок із ожирінням та прееклампсією, Тарасенко К. В. (2021)
Кліщ І. П. - Гістологічні зміни компонентів аерогематичного бар’єру через 24 години після моделювання гострої ниркової недостатності (2021)
Косова М. С. - Влияние хронического токсоплазмоза на изменение уровней пред- и постимплантационной гибели в эксперименте (2021)
Макаренко О. Л. - Вплив на селезінку гострого іммобілізаційного стресу, спричиненого фіксацією щурів за шийну складку, Коптев М. М., Филенко Б. М., Винник Н. І., Коковська О. В. (2021)
Мамай І. Ю. - Імуногістохімічна характеристика ішемічних процесів в гіпокампі та зубчастій звивині головного мозку потомства щурів після стимуляції пологів, Григор’єва О. А., Дарій В. І. (2021)
Походенько-Чудакова И. О. - Сравнительная оценка динамики патогистологической картины гнойной раны экспериментальных животных с моделью фурункула в области головы и шеи при стандартном лечении и при использовании электрорефлексотерапии, Флерьянович М. С., Колб Е. Л. (2021)
Трясак Н. С. - Взаємозв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 та -9 в гомогенаті міокарда зі змінами клітинного складу стінки вінцевих артерій в експерименті, Козлова Ю. В. (2021)
Хмара Т. В. - Анатомічна мінливість гілок системи підколінної артерії у плодів людини 4-6 місяців, Комар Т. В. (2021)
Андон’єва Н. М. - Особливості перебігу COVID-19 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які отримують замісну ниркову терапію, Колупаєв С. М., Дубовик М. Я., Гуц О. А., Валковська Т. Л., Железнікова М. О. (2021)
Антонів А. А. - Взаємовплив стану ліпідного спектру крові та вмісту адипокінів на клінічний перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки за наявності коморбідної хронічної хвороби нирок, Хухліна О. С., Коцюбійчук З. Я., Вівсянник В. В., Каньовська Л. В., Мандрик О. Є. (2021)
Боднар П. Я. - Оцінка якості життя онкогінекологічних хворих після проведеної гістероваріектомії, асоційованої з тромботичними ускладненнями (2021)
Винницька О. А. - Роль молекулярно-генетичних транслокацій у первинній відповіді на лікування дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, за програмою ALLIC BFM 2009, Дорош О. І., Дубей Л. Я., Дубей Н. В. (2021)
Колупаєв С. М. - Сечокам'яна хвороба як наслідок вторинної гіперурикемії у пацієнтів з діабетичним ураженням нирок, Андон’єва Н. М., Дубовик М. Я., Гуц О. А. (2021)
Лисенко Р. Б. - Оцінка просторового розподілу механічних властивостей тканин передньої черевної стінки за даними характеру їх деформування при максимальних функціональних навантаженнях, Ляховський В. І., Лисенко В. Р. (2021)
Пушко О. О. - Оцінка впливу активної реабілітації в схемі комплексного лікування на відновлення моторних порушень після мозкового півкульового ішемічного інсульту (2021)
Топчій І. І. - Протизапальний ефект нефропротекторної терапії у хворих на діабетичну нефропатію, Савічева К. О., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю. (2021)
Топчій І. І. - Динаміка метаболічних параметрів та вмісту VEGF в сироватці крові хворих на діабетичну хворобу нирок під впливом комплексної нефропротекторної терапії, Щербань Т. Д., Савічева К. О., Гальчінська В. Ю. (2021)
Шкорботун Я. В. - Лікувальна тактика при грибковому тілі верхньощелепового синусу у пацієнтів із запланованою дентальною імплантацією (2021)
Малишевська О. С. - Прогнозування неканцерогенного ризику для здоров’я населення від виробництв механічної переробки вторинних полімерів (2021)
Степанов С. В. - Обґрунтування регіональної програми моніторингу за якістю атмосферного повітря у Дніпропетровській області, Рублевська Н. І. (2021)
Ващенко А. О. - Чутливість до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, що здатні до утворення біоплівки, Воронкова Ю. С., Вінніков А. І., Шевченко Т. М., Воронкова О. С. (2021)
Савенко М. В. - Циркуляція антибіотикорезистентних ізолятів бактерій родини Enterobacteriaceae у системі людина – водні екосистеми, Кривцова М. В., Костенко Є. Я., Анісімов Є. М., Скляр І. І. (2021)
Худик А. К. - Система підтримки прийняття рішень лікарем щодо вибору методу лікування переломів середньої зони обличчя, Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2021)
Мустафаєва З. М. - Питання дитячої інвалідності за результатами обов'язкової диспансеризації в Азербайджані за 2014-2019 рр (2021)
Подолян В. М. - Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти (2021)
Яремина І. В. - Тривалість перебування у стаціонарі та вплив на період між госпіталізаціями хворих, Тарасюк М. Б., Паламар І. В., Головчанська-Пушкар С. Є., Байдюк І. А., Дерезюк А. В. (2021)
Костенко Є. Я. - Дискретно-подійне моделювання триангуляційних співвідношень складових робочого процесу лікаря-стоматолога при ендодонтичних маніпуляціях, Ратушний Р. І., Богдан І. М., Білинський О. Я., Костенко С. Б. (2021)
Лисоконь Ю. Ю. - Динаміка рентгенологічних показників у хворих на деструктиві форми апікального періодонтиту в віддалені лікувальні терміни, Іськів М. О., Лучинський М. А. (2021)
Флерьянович М. С. - Сравнительная оценка показателя микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов с фурункулом челюстно-лицевой области и шеи при различных подходах к послеопрационному лечению, Походенько-Чудакова И. О. (2021)
Krainyk T. M. - Heart Rate Variability of Children with Mitral Valve Prolapse in Orthostatic Test, Starodubtsev S. H., Petrenko O. V., Dovgan O. V., Kurtasanov S. A., Tkachenko M. P. (2021)
Павлова Ю. О. - Розроблення української версії індексу неповносправності Освестрі – міжкультурна адаптація та валідизація інструмента, Федорович О. Б., Передерій А. В., Тимрук-Скоропад К. А. (2021)
Хоменко В. М. - Фізична терапія футболістів з ознаками гіпермобільності суглобів після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглобу, Неханевич О. Б. (2021)
Тимрук-Скоропад К. А. - Підходи до фізичної терапії пацієнтів із COVID -19 у гострій і післягострій фазах хвороби, Коритко З. І., Томашевська О. Я., Дзісь Є. І., Дзісь О. Є. (2021)
Бегалія Мохамед - Пошук кристалічних видів уролітів у пацієнтів регіону Тиссемзілт, Алжир, Менді Наджет, Деррі Лінд (2021)
Левічева Н. О. - Вплив інтраназального введення дофаміну на сприйняття запаху у щурів з нігростріатною недостатністю, Берченко О. Г., Ільїна Ю. Ю. (2021)
Миколайчук В. Г. - Алелопатична активність водорозчинних виділень квіток Crocus sativus L. (Iridaceae) при інтродукції в Північному Причорномор’ї, Корольова О. В., Корхова М. М. (2021)
Могилевська Т. В. - Морфометричні та метаболічні порушення у кістковій тканині лабораторних щурів з хронічним токсичним гепатитом, Макаренко О. А., Гладкий Т. В. (2021)
Скляр Т. В. - Особливості мікрофлори молока та молочних продуктів, що реалізуються в м. Дніпро, Поспєлова О. О., Черевач Н. В., Дрегваль О. А., Курагіна Н.В. (2021)
Чеботар Л. Д. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у серці щурів з різною поведінковою активністю за умов світлової експозиції, Ларичева О. М., Гільмутдінова М. Ш. (2021)
Швець В. Л. - Фахова компетентність інструкторів фізичної підготовки і спорту органів внутрішніх справ, Павлова Ю. О., Боднар І. Р. (2021)
Откидач В. С. - Вплив занять військово-спортивним багатоборством на показники спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих військових навчальних закладів, Ольховий О. М., Корчагін М. В., Юр'єв С. О., Абраменко О. О. (2021)
Вступне слово (2021)
Petryshyn O. V. - The problem of non-implementation of judgements of the European Court of Human Rights in Ukraine in the context of the rule of law (methodological and comparanive aspects), Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. (2021)
Karpachova N. I. - Modern challenges to international security and protection of human rights (international and Ukrainian context) (2021)
Korolchuk O. L. - National resilience in democracy: Ukrainian experience (2021)
Maksymov S. I. - Rule of law and state of exception: The genesis of the problem, Satokhina N. I. (2021)
Bukhanevych O. M. - Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human rights in conditions of emergency and martial law, Kuznichenko S. O., Mernyk A. M. (2021)
Pylypchuk V. G. - Theoretical foundations and development priorities of national security rights, Bohutskyi P. P., Doronin I. M. (2021)
Bielai S. V. - The legal regulation of service and combat activities of the security and defense sector of Ukraine in crisissituations, Kobzar O. F., Yevtushenko I. V., Korniienko V. V., Koba O. V. (2021)
Nepomnyashchyy O. M. - Processes of decentralization of territorial organization of government: Problems and prospects, Marusheva O. A., Medvedchuk O. V., Lahunova I. A., Kislov D. V. (2021)
Hetman Y. A. - Implementation practice of electronic administrative services in Ukraine, Politanskyі V. S., Semenikhin I. V. (2021)
Makushev P. V. - Current model of the state executive service in the system of public authorities of Ukraine, Khridochkin A. V., Blinova H. O., Taldykin O. V. (2021)
Kot O. O. - Methodological foundations of legal education reform in Ukraine: Scientific paradigm and modern context, Milovska N. V., Yefimenko L. V. (2021)
Parkhomenko N. M. - Problems of legal science in the context of modern state-building processes in Ukraine: Challenges and tasks, Podorozhna T. S., Tarakhonych T. I., Andrusiv L. M., Mozoliuk-Bodnar L. M. (2021)
Sych T. V. - Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations, Kryvtsova O. M., Kaduk N. I., Nesprava M. V., Panchenko G. O. (2021)
Nosik V. V. - Paradigm of reforming higher legal education in Ukraine in the context of training practising students, Khomenko M. M., Krasytska L. V. (2021)
Maydanyk R. А. - Liability for damage caused using artificial intelligence technologies, Maydanyk N. I., Velykanova M. M. (2021)
Stefanchuk R. O. - Features of legal regulation of the legal capacity of minors and problems of their emancipation, Stefanchuk M. O. (2021)
Borysova V. I. - Standard of proof in common law: Mathematical explication and probative value of statistical data, Karnaukh B. P. (2021)
Banasevych I. I. - Features of the legal status of subjects of civil law, Heints R. M., Lohvinova M. V., Oliinyk O. S. (2021)
Padalka A. M. - Consumer protection when purchasing goods on the Internet, Gribincea A., Lesik I. M., Semenda O. V., Barabash O. O. (2021)
Lukianov D. V. - Prospects for recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven?, Hoffman T., Shumilo I. A. (2021)
Yaroshenko O. M. - The impact of COVID-19 on labour and social security relations: Rule-making experience of Belarus and Ukraine, Tomashevski K. L. (2021)
Inshyn M. I. - Protection of labour rights by trade unions in separate post-soviet countries, Vavzhenchuk S. Ya., Moskalenko K. V. (2021)
Shulga M. V. - Legal support for the activities of agricultural transnational corporations in Ukraine, Korniyenko G. S., Yakoviyk I. V. (2021)
Tymoshenko V. I. - Legal positivism in criminal law and criminology: А retrospective analysis, Makarenko L. O., Tarasevych T. Yu., Kovalchuk Yu. I., Atamanchuk I. V. (2021)
Zhuravel V. A. - Reliability evaluation of a forensic expert's opinion: World practices and Ukrainian realities, Konovalova V. E., Avdeyeva G. K. (2021)
Dukhnevych A. V. - Phytosanitary examination: Ukraine experience and international standards, Karpinska N. V., Novosad I. V. (2021)
Kravchuk O. V. - The essence of a helpless state of a person as an important component in the investigation of crimes, Atamanchuk V. M., Turovets YU. M., Volkotrub S. H., Ostapenko O. Ye. (2021)
Kryklyvets D. Ye. - The process of pardoning those sentenced to life sentences and long terms of imprisonment as a criterion for increasing the liberality of the judicial system, Kerniakevych-Tanasiichuk Yu. V., Fidria Yu. O., Muzychuk K. S., Sasko O. I. (2021)
Данильян О. Г. - Феномен мережевих війн: до проблеми філософського осмислення, Дзьобань О. П. (2021)
Мануйлов Є. М. - Вплив соціальних мереж на аксіогенезу особистості, Калиновський Ю. Ю. (2021)
Коваленко І. І. - Постпаноптикум: метаморфози культури контролю в цифровому суспільстві, Мелякова Ю. В., Кальницький Е. А. (2021)
Павленко Ж. О. - Поняття електронної особи в цифровій реальності, Водорєзова С. Р. (2021)
Невельська-Гордєєва О. П. - Маніпуляції як засіб інформаційно-психологічного впливу в інформаційній війні, Нечитайло В. О. (2021)
Рейбер Парра Контрерас - Коментар про взаємозв'язок науки та віри в церковному віровченні (2021)
Качурова С. В. - Форми вирішення конфлікту правової і релігійної свідомості в сучасності (2021)
Бурлука О. В. - Самоосвіта як умова соціальної незалежності і самостійності особистості (2021)
Жданенко С. Б. - Історико-філософська рефлексія передумов ідеї прав людини, Кальницький Е. А., Мелякова Ю. В. (2021)
Herasina L. M. - Modernization of japan's political system: from militarism to neoliberal democracy (2021)
Polishchuk I. O. - Political culture of the modern world: epochal transformations, Maksimishyna T. M. (2021)
Требін М. П. - Боротьба за свідомість людей в епоху постправди, Чернишова Т. О. (2021)
Huk L. I. - Youth parties in EU countries, Grabchak M. O. (2021)
Martsikhiv K. R. - The concept of civil society, its formation in Ukraine, functions and features, Horbachova L. Y. (2021)
Васільєва О. В. - Українські католицькі релігійні організації в умовах російської воєнної агресії (2021)
Погрібна В. Л. - Проблеми функціональної зумовленості об'єктивної природи соціальних девіацій, Сахань О. М. (2021)
Vodnik V. D. - Sociological methods of research of juvenile delinquency, Klimova G. P., Pidkurkova I. V. (2021)
Наші автори (2021)
Іменний покажчик (2021)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого . Серія : Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2021)
Гаран О. В. - Квінтесенція розуміння "право на судовий захист" (2021)
Гринюк Р. Ф. - Доктринальний вплив категорії суспільного договору на розвиток філософії правової науки, Гоцуляк Ю. В. (2021)
Левенець А. В. - Практика ЄСПЛ щодо дотримання принципу неупередженості в судовому процесі, Садовська О. М. (2021)
Ромашкін С. В. - Діяльність приватного виконавця щодо підвищення ефективності виконання рішень суду в Україні (2021)
Байло О. В. - Окремі питання організації державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю (2021)
Корж Д. Є. - Правові наслідки порушення договору добровільного медичного страхування за законодавством України, Святошнюк А. Л. (2021)
Міхеєв М. В. - Суб'єкти адміністративних проваджень в конфліктному та неконфліктному адміністративному провадженні, Міхеєв М. В. (2021)
Миколенко О. І. - Сучасні тенденції у сфері юридичної відповідальності публічних службовців, службового права України та їх критичний аналіз, Миколенко О. М. (2021)
Сурілова А. О. - Принцип "good governance" у реформуванні портових формальностей в Україні (2021)
Данилюк А. Д. - Економічне насильство в сім'ї: види та причини застосування (2021)
Кармазіна К. Ю. - До питання про стан відновного правосуддя в Україні на сучасному етапі, Храпицька М. О. (2021)
Павлова Т. О. - Діджиталізація як напрям трансформації кримінального провадження (2021)
Buriak K. M. - Features of conflict-of-laws regulation of international work relations (2021)
Неділько Б. І. - Значення справи бемби для інституту особистої відповідальності командирів та начальників за вчинення своїми підлеглими злочинів проти міжнародного права (2021)
Фединяк Г. С. - Відповідність назв структурних частин міжнародних двосторонніх договорів за участю України їх тексту (на прикладі угод про соціальне забезпечення) (2021)
Криворучко О. Ю. - Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти у закладах дошкільної та повної загальної середньої освіти в Україні, Шевченко М. С. (2021)
Сізокрилов М. В. - Правовий статус політичних партій в Україні (2021)
Миколенко О. І. - Рецензія на підручник М. І. Смокович, В. М. Бевзенко "Адміністративний процес України: теорія, практика" (2021)
Беспалова О. В. - Місце екологічної безпеки в системі ціннісних орієнтирів сталого розвитку (2020)
Бочков П. В. - Про право власності релігійних організацій на землю (2020)
Лісовий О. О. - Правова природа обмеження конституційних прав громадян при проведенні НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів (2020)
Попов А. А. - Зовнішня трудова міграція: недоліки українського правового регулювання, Туз Ю. О. (2020)
Рядінська В. О. - Переваги, пільги, послуги як предмети подарунку (новели антикорупційного законодавства України), Руденко Л. (2020)
Хараберюш І. Ф. - Спеціальна техніка в адміністративній діяльності правоохоронних органів (2020)
Шелухін М. Л. - Про конституційність закону, або чи можуть українці лікуватись?, Любчик О. А. (2020)
Камардіна Ю. В. - Захист прав органів місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правові засади, Ковейно Ю. В. (2020)
Тихомиров Д. О. - Цивільна безпека: плюралізм розуміння (2020)
Тихомирова Г. Є. - Поняття "судова практика": сутність, основні підходи до його визначення, Балджи К. В. (2020)
Теремецький В. І. - Поняття деліктних правовідносин та їх основні ознаки, Журавель Я. В. (2020)
Романовська О. І. - Особливості правового статусу органів державної виконавчої служби України (2020)
Рева В. В. - Правові основи оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів (2020)
Муляр Г. В. - Забезпечення права на охорону здоров’я: міжнародно-правовий аспект (2020)
Ховпун О. С. - Адміністративно-правовове регулювання фармацевтичних відносин в Україні: теоретико-методологічні аспекти (2020)
Курчин О. - Актуальні питання вдосконалення компетенції органів місцевого самоврядування в сфері містобудівноїдіяльності в умовах муніципальної реформи (2020)
Тисячний Д. - Перспективи модернізації інституту громадянства в сучасному конституційному праві (2020)
Бисага Ю. М. - Рецензія на індивідуальну монографію кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України Курчина Олега Геннадійовича "Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституційно-правове дослідження" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету.серія: право" (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Дземан М. І. - Протоколи "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби" у реаліях першого року пандемії: погляд лікаря загальної практики та гематолога, Родіонова І. О. (2021)
Черська М. С. - Можливості корекції постковідного синдрому в рутинній клінічній практиці, Кухарчук Х. М., Гайова О. А. (2021)
Родіонова І. О. - Антитромботична терапія на перших етапах SARS-СoV-2 агресії — важливий чинник підвищення ефективності лікування COVID-19, Дземан М. І. (2021)
Власенко М. В. - Вузлова форма зоба: анамнез, клінічна картина, діагностика (1-ше подання), Паламарчук А. В., Прудиус П. Г. (2021)
Скрипник Н. В. - Лімфома щитоподібної залози: диференціальна діагностика з вузловими захворюваннями щитоподібної залози (клінічний випадок), Рибчак Л. В., Чернявська І. В., Човганюк О. С., Романів Т. В., Власюк Т. І., Гудз І. В., Романів О. В., Моренко М. В. (2021)
Журавльова Л. В. - Артропатії при ендокринних захворюваннях (лекція), Олійник М. О. (2021)
Ханюков О. О. - Сучасні світові тенденції лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на валсартан, Смольянова О. В. (2021)
Заремба Є. Х. - Тumor правої нирки (клінічний випадок), Заремба В. С., Рак Н. О., Вірна М. М., Нодь Л. М., Федчишин Д. Р. (2021)
Образцов В. П. - Щодо діагностики раку та горбковиці сліпої кишки (2021)
Скрипніков А. М. - Лікар і пацієнт у діагностичному процесі (психологічні аспекти), Герасименко Л. О., Ісаков Р. І., Кидонь П. В. (2021)
Мойсеєнко В. О. - Ніжинські нащадки Гіппократа в XIX та на початку XX сторіччя, Шостка І. П., Тарченко Н. В., Добрянський Д. В. (2021)
Медичні події (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Editorial and scientific boards (2021)
From editorial board (2021)
Shevchuk V. - Innovative principles of forensic support of law enforcement activity: issues of concept formation (2021)
Cherniavskyi S. - Forensic researches at National Academy of Internal Affairs: heritage of scientific schools (Review Article )., Yusupov V. (2021)
Pyrih I. - Criminal records: problems of classification, Prihodko V. (2021)
Yukhno O. - Forensic support of the activities of forensic science institutions and pre-trial investigation and inquest bodies in counteraction to crime (2021)
Aleksandrenko O. - Issues and main optimization directions of unsolved crime investigation over past years (2021)
Kliuiev O. - The study of the scientific heritage of M. S. Bokarius is the duty of employees working in a scientific institution amed after him, Bokarius L., Tyapkin А. (2021)
Paraschiv S. - As for decision making rules based on research results while forensic science activities, Onoprienko S., Spasenko I. (2021)
Kurdes О. - Features of the psychological training of forensic experts as a component of the adaptation process to working conditions (2021)
Tomashevska A. - Topical aspects of round table holding at the current stage of forensic science institutions development, Tomashevsky O. (2021)
Drobysheva O. - Topical issues of handwriting analysis of signatures performed with a significant gap in time, Gaydamakina D., Cataraga O., Alamoreanu Dr. S. (2021)
Agalidi Yu. - Increasing reliability of forensic analysis while research on destroyed relief marking with magneto-optical devices, Koshel O. (2021)
Nizovtsev Yu. - Certain issues on methodical support of forensic examinations of images on the dorsum of the hands (2021)
Gunas V. - Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank at a human torso simulator from a Fort-12RM pisto l., Bobkov P., Plakhotniuk I., Olhovenko S., Solonyi O. (2021)
Lutsenko Kh. - Research on a voice changed by distortion, Roman A., Grigoryan S., Kocharyan V. (2021)
Brendel O. - Modern possibilities of diagnostic research in the field of forensic video and audio analysis (2021)
Khokh A. - Forensic comparative analysis of soils by the method of spore-pollen analysis using projection to latent structures discriminant analysis, Shalaboda V. (2021)
Bondarenko M. - Identification as a means of detecting counterfeiting of sausages (2021)
Dudnyk T. - Quality consideration of building and renovation works while forensic structural inspections to determine the volume and cost of construction, Chintea L. (2021)
Pugacheva І. - Problematic issues in forensic structural engineering analysis of attributing work at construction sites to ongoing and heavy maintenance, Osipenko K., Kirilenko S. (2021)
Huseinov R. - Basic calculation methods of investigation of circumstances and mechanism of man-made explosions, Panchuk Yu. (2021)
Rohalin S. - Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation, Bohdaniuk І., Lasai A. (2021)
Kapustnyk К. - Regarding the improvement of the scientific and methodological framework of forensic economic analysis of budget funds (Review article), Khomutenko O., Sazhin P. (2021)
Horlachuk A. - Theoretical and methodological foundations of forensic economics. (2021)
Petrova І. - Place of forensic commodity expertise in the prevention of offenses in the retail electricity market, Fesiunin V., Dontsova O. (2021)
Naumenko S. - Features of intellectual property analysis in Ukraine and abroad, Zolota L. (2021)
Seredynskyi V. - Features of forensic commodity examination of upholstered and cabinet furniture, Novytska I. (2021)
Kosovan V. - Peculiarities of the determination of value of goods as at the date in the past within the framework of a commodity expertise (2021)
Manulenko O. - Problematic issues on the evaluation of domestic animals during forensic commodity expertises, Zanina T., Kopytko A., Cechin T. (2021)
Kharina Т. - Forensic psychological analysis in cases of invalidating a transaction concluded by a legal person, Herasimenko О. (2021)
Antoniuk P. - Methodological analysis of military forensic science (2021)
Mosiiuk E. - Features of establishing the presence of blood in old stains by the method of thin-layer vertical chromatography, Karasova O. (2021)
Scientific news (2021)
Our heroes of anniversary (2021)
Our authors (2021)
Topical information for authors and readers (2021)
Requirements for research paper (2021)
Мінцер О. П. - Від головного редактора (2019)
Мінцер О. П. - Системні механізми фоторегуляції осциляторних мереж клітинного метаболізму та здоров’я людини, Заліський В. М., Бабінцева Л. Ю. (2019)
Gulyar S. A. - Prevention and adjuvant treatment of acute respiratory diseases of children and adults with bioptron-piler-light (2019)
Сельський П. Р. - Оптимізація прогнозування розвитку морфологічних порушень при експериментальній гострій ішемії- реперфузії на основі поєднаних змін біохімічних показників за допомогою кореляційного аналізу та нейромережевої кластеризації, Телев’як А. Т., Вересюк Т. О., Сельський Б. П. (2019)
Мінцер О. П. - Системний аналіз активності мікроРНК при пухлинному зростанні, Заліський В. М., Малярчук Е. А. (2019)
Кошак Ю. Ф. - Використання Хpert MTB/RIF у молекулярній діагностиці туберкульозної емпієми плеври (2019)
Стецюк В. З. - Система для обліку донорської крові та її компонентів, Чиж А. М., Бабінцева Л. Ю., Чиж М. В., Муха І. П. (2019)
Мінцер О. П. - Сучасні технології дистанційної підготовки викладачів післядипломної медичної освіти, Бабінцева Л. Ю. (2019)
Мінцер О. П. - Комплексне оцінювання компетентностей, знань і вмінь лікаря в процесі безперервного професійного розвитку. проблеми ресертифікації, Ганинець П. П., Суханова О. О. (2019)
Мінцер О. П. - Дистанційне управління процесами реабілітації пацієнтів, Шевцова О. М., Сарканич О. В. (2019)
Мінцер О. П. - Партисипація пацієнтів як елемент забезпечення безпеки надання медичної допомоги — особливості дистанційного формату, Мироненко Н. В., Сінєнко Н. О., Новик А. М. (2019)
Мінцер О. П. - Технології формування індивідуальної траєкторії навчання в дистанційній освіті лікарів і провізорів, Габович А. Г., Кошова С. П. (2019)
Шевченко Я. О. - Стратегічні основи дистанційного оцінювання стану пацієнтів у мобільній медицині. Інформативність, точність, надійність (2019)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2019)
Виноградова О. В. - Мотивація у галузі телекомунікацій: дуальний контент (2020)
Виноградова О. В. - Імперативи розвитку ринку телекомунікаційних послуг України, Писар Н. Б. (2020)
Дрокіна Н. І. - Потенціал розвитку ринку телекомунікаційних послуг України, Дарчук В. Г. (2020)
Глушенкова А. А. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства, Надос В. В. (2020)
Глушенкова А. А. - Удосконалення системи менеджменту малих підприємств галузі телекомунікацій, Олійник Д. О. (2020)
Сазонова С. В. Кушик Б. С. - Формування іміджу компанії (2020)
Сазонова С. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Свисюк О. О. (2020)
Меланченко Д. В. - Суть та види кар’єри (2020)
Недопалко Н. М. - Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект (2020)
Райчук Д. В. - Мотивація в системі менеджменту підприємства (2020)
Ху Сунцзе - Інноваційна стратегія підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2020)
Філіна О. В. - Тенденції використання соціальних мереж підприємства (2020)
Піляєв І. С. - Соціальні чинники подолання дивергенції економік України і ЄС: тренди та виклики для національного врядування (2020)
Бондарчук Л. В. - Особливості моделювання управлінського консультування в сучасних умовах (2020)
Negru I. C. - The interdependence between production management and logistics, Negru R. I. (2020)
Kyslova L. - Budget decentralization: socio-economic significance and its impact on local budgets, Severina A. (2020)
Kyslova L. - Transformational reconstructions of the system of the economic security of Ukraine, Suk V. (2020)
Макара О. В. - Прийняття стратегічних рішень підприємствами сфери туризму в умовах конкуренції, Котинський А. Ю. (2020)
Макара О. В. - Сучасний стан та особливості розвитку менеджменту туризму, Майборода В. М. (2020)
Балабанова Н. В. - Циклічна складова розвитку світової торгівлі (2020)
Зайковський О. С. - Сучасні закономірності розвитку інтернаціоналізації вищої освіти (2020)
Bezzubchenko O. - Development of international trade in the context of global value chains transformation in the COVID-19 pandemic (2020)
Marena T. V. - Formation and regulation of public debt problems in Ukraine in the context of debt security, Tulainova V. I. (2020)
Nikolenko T. - Investment security as a component of the state's economic security (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського