Омельченко В. Я. - Рецензія на кн. Мєлєкєсцев К. І., Бут О. М. Україна та республіка Польща: еволюція від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції:монографія (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2020)
Пам’ятi академiка НАН України С. Я. Брауде (2021)
Коноваленко О. О. - Засновнику декаметрової радіоастрономії в Україні академіку НАН України Семену Яковичу Брауде 110 років: історія створення та розвитку вітчизняної експериментальної бази впродовж останнього півстоліття, Захаренко В. В., Литвиненко Л. М., Ульянов О. М., Сидорчук М. А., Стьопкін С. В., Шепелєв В. О., Зарка Ф., Рукер Г. О., Лекашо А. (2021)
Melnik V. N. - Exploration of the Solar Decameter Radio Emission with the UTR-2 Radio Telescope, Konovalenko A. A., Dorovskyy V. V., Lecacheux A., Rucker H. O., Shevchuk M. V. (2021)
До сімдесятирiччя вiд дня народження О. О. Коноваленка (2021)
Вихідні дані (2021)
Бабінцева Л. Ю. - Від заступника головного редактора (2020)
Деякі з численних вітань ювіляру (2020)
Мінцер О. П. - Підготовка науково-педагогічних працівників у системі післядипломної медичної освіти лікарів і провізорів на основі стратегії гібридної реальності, Бабінцева Л. Ю. (2020)
Мінцер О. П. - Технології штучного інтелекту в медичній практиці, Романов В. О., Галелюка І. Б., Вороненко О. В. (2020)
Гуляр С. А. - Особенности влияния фуллерен-галогенового света на воспалительную боль в зависимости от характеристик светового потока, Тамарова З. А. (2020)
Петров В. В. - Візуальна аналітика — ефективна технологія оброблення big data в медицині, Мінцер О. П., Крючин А. А., Крючина Є. А. (2020)
Баязітов М. Р. - Порівняльна ефективність класифікаторів зображень під час розпізнавання зон інтересу при лапароскопічних втручаннях, Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б., Ляшенко А. В., Новіков Д. В., Годлевський Л. С. (2020)
Мінцер О. П. - Прогностична модель епідемічного процесу коронавірусної інфекції covid-19 в україні, Соловйов С. О., Дзюблик І. В. (2020)
Минцер О. П. - Исследование энергетического статуса человека как важный этап перехода к 4П-медицине. Часть I: Концептуальный аналитический обзор, Потяженко М. М., Невойт А. В. (2020)
Волошин В. С. - Осушувач повітря на базі елемента пельтьє та ардуіно, Азархов О. Ю., Сілі І. І. (2020)
Минцер О. П. - Основные направления прикладной кирлианографии в экологии и медицине, Песоцкая Л. А., Глухова Н. В. (2020)
Klyuchko O. M. - Electronic information systems in medicine and biology: general analysis (2020)
Лябах Е. Г. - Информационная технология исследования адаптации клетки к гипоксии: в центре внимания митохондрия (2020)
Вишневский В. В. - Валеологическая точка зрения на персонифицированную медицину, Гаврилюк В. А. (2020)
Стрижак О. Є. - Таксономічні засади наративного дискурсу (2020)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2020)
До ювілею Олександра Георгійовича Додонова (2021)
Панкратова А. В. - Дослідження процесу формування мікрорельєфних структур у плівках хрому на основі методу хімічного травлення, Крючин А. А., Бородін Ю. О., Беляк Є. В., Пригун О. В. (2021)
Додонов О. Г. - Мережева модель структурної живучості, Ланде Д. В. (2021)
Кузнєцова Н. В. - Динамічне оцінювання ризиків і розробка антиризикових стратегій банківської діяльності, Чан Ф. А., Самсонюк М. В., Юрчук М. В. (2021)
Волошко А. В. - Комбінований метод шифрування даних з ідентифікацією їхнього відправника, Лутчин Т. М. (2021)
Зубок В. Ю. - Представлення системи глобальної маршрутизації мережі Інтернет як топологічного простору, Мохор В. В. (2021)
Бріцький О. І. - Побудова сейсмічних портретів важливих подій за умови недоступності їхнього спостереження (2021)
Koval О. V. - Data collection for analytical activities using adaptive micro-service architecture, Kuzminykh V. О., Svistunov S. Y., Xu B., Zhu S. (2021)
Реферати (2021)
Правила для авторів (2021)
Даніленко А. Ю. - "Соціологічний поворот" у дослідженні проблем перекладознавства (2020)
Мишок Р. Р. - Комплексний підхід до визначення поняття "соціальний портрет інтернет-користувача" (2020)
Щерба О. І. - Роль ризику в детермінації поведінки споживача (2020)
Ігнатьєва І. І. - Візуальні фрейми військових конфліктів у соціальних мережах та засобах масової інформації, Каретна О. О. (2020)
Стукал О. В. - Інтерпретативні моделі сприйняття толерантності в студентській спільноті (2020)
Яковлев Д. В. - Президент говорить! Новорічні звернення президентів України: політичний PR, ритуал, раціональний дискурс (частина 2: В. Янукович, П. Порошенко, В. Зеленський), Шамша І. В., Яковлева Л. І. (2020)
Bunas A. A. - Peculiarities of the association between eating behavior in eating disorder and high stress level among girls, Danilova A. O. (2020)
Велиева В. И. - Профессиональная идентичность как психологическая проблема: методологический аспект (2020)
Дєніжна С. О. - Психологічна спрямованість мистецтва метамодернізму, Сова М. О. (2020)
Кокоріна Ю. Є. - Емпіричне дослідження прояву психосоматичних реакцій як результату роботи механізмів захисту психіки (2020)
Коструба Н. С. - Психологічні особливості взаємозв’язку релігійності та депресії: теоретичний огляд закордонних досліджень (2020)
Сазонова О. В. - Актуальні питання супервізійних моделей у психологічній практиці (2020)
Андрусик О. О. - Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект (2020)
Блохіна І. О. - Значення рефлексії в діяльності фахівців із управління закладами освіти (2020)
Боковець О. І. - Розвиток креативності як ресурсу інноваційного потенціалу особистості (2020)
Бугерко Я. М. - Роль вірувань і переконань у професійному становленні майбутніх соціальних працівників (2020)
Величко Т. П. - Психологічні чинники суїцидальних ризиків (2020)
Гусак В. М. - Взаємозв’язок професійно-психологічної культури та психологічного благополуччя у майбутніх соціальних працівників (2020)
Діхтяренко С. Ю. - Дослідження проблеми розуміння студентською молоддю сучасних пісень (2020)
Камінська А. М. - Використання художніх творів за темами комплексу психомалюнків у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта, Панфілова Г. Б., Поляничко О. М. (2020)
Коваль Г. Ш. - Взаємозвязок фізкультурної діяльності та рівня самооцінки в дітей середнього шкільного віку, Розенберг І. Л. (2020)
Косьянова О. Ю. - Особливості прояву самооцінки та типу характеру жінок віку середньої дорослості, Городнюк Л. С. (2020)
Кузнєцова О. В. - Ціннісні орієнтації інноваційної особистості (2020)
Курова А. В. - Геронтологические аспекты коммуникации, Крюкова М. А. (2020)
Леник В.-М. М. - Вплив соціальних мереж на формування почуття провини у матері, Когутяк Н. М. (2020)
Маслова В. А. - Рефлексія як механізм особистісно-професійного становлення керівника закладу освіти (2020)
Матохнюк Л. О. - Психологічні особливості прояву тривожності у підлітковому віці, Шпортун О. М. (2020)
Николаенко С. А. - Сущностные характеристики психологического стресса в контексте когнитивной теории (2020)
Окороков Р. С. - Психологічна характеристика особистості військовослужбовця на початку служби в лавах Збройних сил України (2020)
Охрімов В. О. - Психосоматичні ресурси особистості із захворюванням серцево-судинної системи, Сергєєнкова О. П. (2020)
Пасічник Н. С. - Особливості формування самооцінки в умовах соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників, Сидоренко Ю. В. (2020)
Предко В. В. - Психологічне значення життєстійкості задля ефективного розвитку підлітка в умовах освітнього середовища (2020)
Сорока О. М. - Особливості прогнозування внутрішніх ліній психічного здоров’я особистості (2020)
Чаркіна О. А. - Коучингові технології як інструмент кар’єрного самоменеджменту в роботі зі студентами-психологами (2020)
Юнг Н. В. - Система ціннісних орієнтацій при побудові життєвої перспективи в юнацькому віці, Розенберг І. Л., Калашник С. Г. (2020)
Яворська Н. П. - Особливості індивідуально-типологічних властивостей нервової системи спортсменів (на прикладі гандболу та плавання) (2020)
Якимчук Ю. В. - Вплив помилок у педагогічному спілкуванні на самооцінку студентів ВНЗ, їхню емотивну сферу й мотивацію до навчання, Рудоман О. А. (2020)
Злотніков А. А. - Основи формування психологічної стійкості представників силових структур до діяльності у кризових ситуаціях під час навчання у військових ліцеях, Кучеренко С. М. (2020)
Лапіна М. Д. - Програма соціально-психологічного тренінгу профілактики й корекції професійної деформації та вигорання фахівців із соціальної роботи (2020)
Бортун Б. О. - Якісні характеристики конфліктної взаємодії у студентському середовищі (2020)
Кравчук С. Л. - Особливості зв’язку емоційного інтелекту зі схильністю до прощення (2020)
Краснякова А. О. - Особливості розвитку громадянської компетентності кіберпокоління (2020)
Ларіна Т. О. - Вплив пандемії COVID-19 на комунікативний простір особистості (2020)
Міхеєва М. Л. - Домашнє насильство: судово-психологічна експертиза та соціально-правові аспекти (2020)
Найчук В. В. - Психологічні аспекти прояву булінгу в шкільному середовищі, Тітоходь А. М. (2020)
Подолянчук Д. С. - Ціннісні орієнтації студентської молоді як предмет соціально-психологічного дослідження (2020)
Подорожний В. Г. - Соціально-психологічна структура особистісного відчуження людей похилого віку (2020)
Шеленкова Н. Л. - Прояви булінгу серед учнів підліткового віку: психологічна характеристика учасників, Гасанова Л. І. (2020)
Шрамко І. А. - Психологічна спадщина соціальної підтримки життєдіяльності фахівців (2020)
Мінцер О. П. - Гормони серця: біомедичні дослідження дистантних, паракринних і аутокринних взаємодій, Заліський В. М., Болгов М. Ю. (2020)
Крючин А. А. - Аналіз можливостей довгострокового зберігання даних на ДНК, Беляк Є. В., Крючина Є. А., Шиховець О. В. (2020)
Мінцер О. П. - Використання таксономії в удосконаленні контенту післядипломного навчання, Попова М. А., Ладичук О. К., Кошова С. П. (2020)
Дудін О. Є. - Цифрова патологія в роботі медичної лабораторії. Аналітичний огляд, Мінцер О. П., Сулаєва О. М. (2020)
Klyuchko O. M. - Biosensor concept and data input to biomedical information systems, Beloshitsky P. V. (2020)
Мінцер О. П. - Принципи математичного моделювання мікроРНК-опосередкованих сигнальних мереж при захворюваннях людини, Заліський В. М. (2020)
Стецюк В. З. - Експертна система для діагностування генетичних відхилень, Бабінцева Л. Ю., Чиж Ю. М., Фіногенов О. Д., Самоненко Н. В. (2020)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2020)
Лінкова А. М. - Урахування ослаблення сигналів при відновленні інтенсивності дощу за допомогою двочастотного зондування (2021)
Ivzhenko L. I. - Dispersion properties of artificial topological insulators based on an infinite double-periodic array of elliptical quartz elements, Polevoy S. Yu., Odarenko E. N., Tarapov S. I. (2021)
Sytnik O. V. - Optimal nonlinear filtering of stochastic processes in rescue radar (2021)
Ніколаєв С. В. - Aктивні середовища на основі поліуретану, допованого бінарною сумішшю барвників, Пожар В. В., Дзюбенко М. І., Ніколаєв К. С. (2021)
Eremenko Z. E. - Microwave dielectrometer application to antibiotic concentration control in water solution, Pashynska V. A., Kuznetsova K. S., Shubnyi O. I., Sklyar N. I., Martynov A. V. (2021)
Kovalenko О. I. - Peculiarities of wheat seed resonant exposure to microwave radiation through oxygen-enriched water, Kivva F. V. , Roenko A. N. (2021)
Кашпур В. А. - Діелектрометрія гідратації флавінмононуклеотиду і ДНК, Хорунжа О. В., Песіна Д. О. (2021)
Пам'яті Фелікса Васильовича Ківви (2021)
Гугнін Е. А. - Гібридна війна як технологія зовнішнього впливу (на прикладі анексії Криму) (2020)
Щерба О. І. - Поведінка споживача: вплив післякупівельного задоволення та післякупівельного дисонансу (2020)
Горпинич О. В. - Субкультура геймерів як соціальний феномен сучасності, Жадан А. Р. (2020)
Асєєва Ю. О. - Особливості самоставлення кіберадиктів (2020)
Баєва К. О. - Мировоззренческая позиция как главный личностный актив для добровольной проэкологической активности (2020)
Короход Я. Д. - Історія розвитку психології наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (окремі аспекти) (2020)
Матейко Н. М. - Психологічні чинники суїцидальної поведінки військових та напрями запобігання їй (2020)
Савченко М. С. - Психологія професійного функціонування прокурора: теоретико-методологічна модель дослідження (2020)
Степаненко Л. В. - Емоційні властивості в системі емоційної саморегуляції психологів (2020)
Александров Ю. В. - Особливості Я-концепції патрульних поліцейських залежно від стажу роботи (2020)
Бацилєва О. В. - Особливості психодіагностики страхів у дорослому віці, Резніченко О. О. (2020)
Білецька Т. В. - Поширення девіації у підлітковому середовищі: шляхи профілактики, Купчишина В. Ч. (2020)
Bilous R. M. - Professional motivation of future teachers: psychological and pedagogical aspect, Soshenko S. M., Sizova K. L. (2020)
Булгакова О. Ю. - Взаємодія "батько – дитина" як чинник успішного дистанційного навчання дітей молодшого шкільного віку, Азаркіна О. В. (2020)
Вінник Н. Д. - Духовна культура педагога: принципи, умови, тенденції розвитку (2020)
Дрозд О. В. - Феномен контрпереносу в аналітичній психології Маріо Якобі (2020)
Кириченко Т. В. - Сутнісні характеристики етнопсихологічного підходу в дослідженні становлення патріотичних почуттів особистості (2020)
Компанович М. С. - Психологічний портрет пацієнтів-підлітків із вегето-судинною дистонією (2020)
Корнієнко І. О. - Учнівська молодь і проблема вандалізму в суспільстві: соціально-психологічний аспект (2020)
Кролівець Ю. В. - Роль внутрішнього мовлення в процесуальності розповідання дітей дошкільного віку (2020)
Лазор К. П. - Форми прояву стресу в політичного лідера (2020)
Макарова О. П. - Теоретичні підходи до вивчення громадянської ідентичності (2020)
Мартинюк Ю. О. - Особливості прояву емоційних станів матерів (2020)
Матвієнко Л. І. - Особистісні детермінанти стратегій стрес-долаючої поведінки у фрилансерів, Кузін К. Ю. (2020)
Мороз Р. А. - Програма психокорекції емоційних переживань дітей та підлітків, які зазнали травматичного досвіду (2020)
Ніколаєнко С. О. - Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій військовослужбовців Збройних сил України, Іоніна А. А. (2020)
Реут Є. О. - Дослідження сили властивостей нервової системи і стійкості уваги спортсменів (на прикладі карате та веслування академічного), Могильний І. М. (2020)
Свідовська В. А. - Провідні моделі реабілітації наркозалежних осіб: зарубіжний досвід (2020)
Цибух Л. М. - Особливості прояву комунікативних якостей у майбутніх менеджерів, Бадюл Л. М. (2020)
Чайка І. В. - Фасилітуюча діалогічна комунікація у сім’ях вчителів початкової школи (2020)
Чернишов В. О. - Психологічний супровід вивчення правил дорожнього руху курсантами з урахуванням індивідуальних особливостей (2020)
Якимчук Г. В. - Особливості психічного розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2020)
Ічанська О. М. - Компоненти емоційного інтелекту як ресурси життєстійкості бортпровідників, Закревська А. І. (2020)
Каткова Т. А. - Вплив особистісних особливостей торгових агентів на виникнення синдрому професійного вигорання, Титаренко О. І. (2020)
Амплєєва О. М. - Особливості невербального спілкування особистості, Юрчук Д. О. (2020)
Байдик В. В. - Питання домашнього насильства щодо дітей в умовах дистанційного навчання (2020)
Великодна М. С. - Чому про Голодомор 1932–1933 років говорити важче, ніж про інші травмівні події в Україні? Психоаналітичний погляд (2020)
Волянюк Н. Ю. - Формирование представлений о социально-психологическом пространстве команды, Ложкин Г. В., Колосов А. Б. (2020)
Hubeladze I. H. - Psychological features of sense of ownership realization in social networks (2020)
Дроздова Л. В. - Взаємозв’язки брехливості з диференційними типами рефлексії в корисливих злочинців-рецидивістів (2020)
Зімовін О. І. - Дискурси справедливості у внутрішньо переміщених осіб, Літвякова В. Ю. (2020)
Клочко А. О. - Типи менеджерів освітніх організацій за лідерською позицією: зв’язок із характеристиками, які відображають взаємодію освітньої організації та менеджера (2020)
Кравчук С. Л. - Особливості зв’язку соціального інтелекту зі схильністю до прощення, Ковпак Т. В. (2020)
Лящ О. П. - Теоретична модель професійного вигорання педагогів закладу інтернатного типу, Яцюк М. В., Кашараба І. О., Шимон К. О. (2020)
Overchuk V. A. - Features of realization of internal opportunities and personal potential of persons with disabilities in socially significant activity, Kushnir Yu. V. (2020)
Позняк С. І. - Яких громадянських компетенцій потребує взаємодія в освітньому середовищі: настановлення студентської та учнівської молоді (2020)
Поцулко О. А. - Феномен проблеми ліворукості крізь призму соціальної адаптації (2020)
Саврасов М. В. - Стисла характеристика психологічної адаптації судового експерта до сучасних умов професійної діяльності, Сафіян Д. В. (2020)
Тарасова Т. Б. - До проблеми спілкування студентів першого курсу закладу вищої освіти (2020)
Шапочка Є. А. - Трудова міграція батьків як чинник важкого перебігу алкогольної залежності в їхніх дітей у дорослому віці: результати дослідження (2020)
Яцина О. Ф. - Між потребою і залежністю: трансгендерність у фокусі психотерапії (2020)
Оніщук М. В. - Інновації суддівської освіти в Україні: стратегія розвитку на 2021–2025 роки (2020)
Волошин Ю. О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на реалізацію принципу ґендерної рівності в Україні, Мушак Н. Б. (2020)
Діордіца І. В. - Сучасний правовий зміст оптимізації напрямів адміністративно-правового регулювання державної кібербезпекової політики (2020)
Антонюк О. І. - Забезпечення балансу інтересів у спорах щодо обов’язковості профілактичних щеплень, Павлюченко Ю. М. (2020)
Губська О. А. - Особливості реалізації дискреційних повноважень суб’єктами владних повноважень і вибору судами способу захисту під час здійснення адміністративного судочинства (2020)
Антонюк Н. О. - Диференціація кримінальної відповідальності неповнолітніх (2020)
Крусір Н. В. - Кримінологічний аналіз булінгу, його види, ознаки та способи запобігання (2020)
Лісовий А. К. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері порушення авторського права в мережі інтернет (2020)
Базов В. П. - Контрольовані іноземні компанії (CFC/КІК): поняття та принципи оподаткування (2020)
Стратегія розвитку суддівської освіти в Україні на 2021–2025 роки (2020)
Інформаційно–аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2020 році (2020)
Новини (2020)
Алієв Е. Б. - Результати випробування тестера доїльних установок v. 2.0, Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. (2021)
Vasyl Muzychuk - Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation (2021)
Зозуляк І. А. - Моделювання процесів зневоложення неоднорідної системи (2021)
Карнаух С. Г. - Розробка та дослідження перспективних схем поділу труб на мірні заготовки (2021)
Матвійчук В. А. - Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням, Колісник М. А. (2021)
Oleg Gaidamak - Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying (2021)
Островський А. Й. - Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм (2021)
Полєвода Ю. А. - Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища, Волинець Є. О. (2021)
Посвятенко Е. К. - Розширення застосування виробів із аустенітних сталей у харчовій галузі, Будяк Р. В., Аксьом П. А. (2021)
Karnaukh S. - Research of process of division of grade rolling on the measured blanks by method of breaking bend at static and shock loading, Aliiev I. (2021)
Пазюк В. М. - Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні, Токарчук О. А., Токарчук Д. М. (2021)
Стаднік М. І. - Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу, Штуць А. А., Пилипенко О. В. (2021)
Гунько І. В. - Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання, Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. (2021)
Грушецький С. М. Яропуд В. М. Токарчук О. А. - Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів і машин в Україні і за кордоном (2021)
Паладійчук Ю. Б. - Підвищення ефективності техно логій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки, Телятник І. А. (2021)
Середа Л. П. - Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив, Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. (2021)
Кунець В. В. - До 90-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора Цюпка Василя Васильовича (1931 – 2019) (2021)
Пронина В. В. - Памяти учителя – выдающегося ученого-физиолога (2021)
Мартинюк І. М. - Науково-консультативна діяльність видатного вченого в галузі відтворення свиней С. І. Сердюка (1926 - 1990) (до 95-річчя від дня народження), Сушко О. Б., Бєліков А. А. (2021)
Kurhaluk N. - The antibacterial efficacy of ethanol extracts obtained from leaves of some Thymus Species (Lamiaceae) against Staphylococcus Aureus Subsp. Aureus Strain, Tkachenko H., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Y. (2021)
Oliinychenko Y. K. - Genetic analysis of ukrainian large White pig breed by polymorphisms in ryr1, esr1 and prlr genes, Rossokha V. I., Boyko O. A., Tur G. N., Zaderikhina O. A., Brovko O. V. (2021)
Tkachenko H. - Alterations of lactate dehydrogenase activity in the skeletal muscles and cardiac tissue of salmonid after disinfecting procedure with chloramine-T, Kurhaluk N., Grudniewska J. (2021)
Tkachenko H. - Evaluation of oxidative stress biomarkers in equine erythrocytes after in vitro treatment with leaf extract of Thymus Pulegioides L. (Lamiaceae), Kurhaluk N., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Ie. (2021)
Адмін О. Є. - Продуктивність та відтворювальна здатність кросбредних корів-первісток, Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д. (2021)
Альшамайлех Х. С. - Поліморфізм генів рецептора гормону росту та міоген-ного фактору 5 в популяціях корів молочних порід, Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В., Борзова Г.С. (2021)
Борщ О. О. - Порівняння різних систем утримання корів у період теплового стресу, Борщ О. В. (2021)
Гончаренко И. В. - Некоторые аспекты организации сельскохозяйственных выставок племенных коров (обзорная), Гришко С. И. (2021)
Золотарьов А. П. - Впровадження та ефективність різних підходів щодо організації технології годівлі дійних корів, Сєдюк І. Є., Піскун В. І., Золотарьова С. А. (2021)
Литвиненко В. М. - Пробіотичні кормові добавки – перспетива раціональної годівлі телят, Юхимчук Н. І. (2021)
Лихач В. Я. - Відгодівельні та м’ясні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції "Степовий” за різних методів розведення і вагових кондицій, Лихач А. В. (2021)
Палій А. П. - Технологічні підходи при санітарній обробці взуття та одягу працівників тваринництва, Палій А. П., Іщенко К. В, Михальченко С. А. (2021)
Петренко В. И. - Переваримость органических веществ в разных отделах пищеварительного тракта бычков при снижении количества растворимого протеина в рационе, Козырь В. С., Димчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2021)
Платонова Н. П. - Динаміка результатів розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м кіньми російської рисистої породи за 2000 - 2020 роки, Бондар О. О. (2021)
Повод М. Г. - Вплив методів розведення та віку свиноматок данської селекції на їх продуктивність, Михалко О. Г., Андрійчук В. Ф. (2021)
Подобед Л. І. - Вплив технології напування корів на румінаторні процеси і молочну продуктивність, Трішин О. К., Косов М. О. (2021)
Полєва І. О. - Білковий склад та поживна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну (CSN3), Корх І. В. (2021)
Саранчук І. І. - Сорбційний стан тканин голови та відтворна здатність і медова продуктивність бджіл за різної кількості лляної олії в кормовій добавці (2021)
Ткачова І. В. - Параметри селекції, генеалогічна структура та методи розведення української верхової породи коней (2021)
Халак В. І. - Рівень дискретності низькоспадкових ознак та їх кореляційний зв'язок у свиноматок різних класів розподілу за деякими оціночними індексами, Гутий Б. В., Корх І. В. (2021)
Церенюк О.М. - Аналіз відтворних якостей свиней породи ландрас та уельс в суб'єктах племінної справи україни, Акімов О.В. Бабіч М., Кропівець-Доманська К. (2021)
Правила оформлення статей (2021)
Вихідні відомості (2021)
Мицик Ю. А. - Цінні джерела до історії генеалогії козацтва другої половини XVII ст. (2021)
Фурсова Ю. В. - До питання про облаштування цегельного виробничого комплексу Батурина другої половини XVIII століття (на матеріалах фонду № 51 Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2021)
Шуміло В. В. - Чернігівське заслання С. О. Нілуса 1926–1928 рр.: за матеріалами слідчої справи ОДПУ (2021)
Павленко С. - Повідомлення про Україну італійських кореспондентів доби І. Мазепи (переклала з італійської Світлана Павленко) (2021)
Дробязко Н. М. - Документи, які бережуть згадки про Пилипа Орлика (на матералах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2021)
Захаров В. М. - Родинні зв'язки Трощинських з Леонтовичами (до питання походження Яреськівської гілки роду Трощинських) (2021)
Мартиненко В. Л. - Евакуації німецького населення з окупованих територій України на територію Третього Рейху в зарубіжній та вітчизняній історіографії (2021)
Рой С. В. - Предмети побуту та вжитку ХХ ст. у фондах НКМ ім. І. Спаського (на матеріалах колекційного опису родини Бровченко) (2021)
Шуміло С. М. - Художній стиль давньоруського книжника: теоретичний аспект (2021)
Тихолоз Н. Б. - Літературний доробок Петра Франка: у пошуках творчого "я" (2021)
Стародуб А. В. - "Брат застрелил митрополита в моем присутствии". Загадки біографії "родича" архімандрита Смарагда (Латишенка) (2021)
Крижанівський В. М. - Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874–1914 рр. (2021)
Белько О. О. - Відкриття приватних гончарно-черепичних майстерень на Полтавщині за допомогою кредитування (1904–1916 рр.) (2021)
Коваль-Фучило І. - Сучасні комеморативні практики переселенців із затоплених сіл (Київська, Хмельницька, Чернігівська області) (2021)
Гордієнко Д. - Ченцова Вера. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686. Київ: Дух і Літера, 2020. 632 с. Рецензія (2021)
Блакитний М. - Сергій Єфремов: "Це життя було одним суцільним подвигом неустанної праці" / Автори : С. Іваницька, Т. Демченко. Київ: Парламентське видавництво, 2020. 568 с. Рецензія (2021)
Студьонова Л. - Зауваги та доповнення до книги Михайла Жирохова "Червоні" партизани Добрянщини: за лаштунками радянських міфів". Рецензія (2021)
Гринёва О. - "Ріка любові поза часом": пам’яті Юрія Сбітнєва (2021)
Молочко С. - "Обнадієна весною": слово про Ганну Василівну Арсенич-Баран (2021)
Павленко С. - Пам’яті краєзнавця та історика Олександра Львовича Ільїна (2021)
Тимошенко М. - Моделі конструювання біографії в контексті неокласичного дискурсу (2020)
Гусарчук Т. - Особистісний феномен ректора: культуротворча місія академіка Олега Тимошенка (2020)
Виткалов С. - Український митець у просторі сучасної культури, Виткалов В. (2020)
Дичковський С. - Туристичні дестинації індустріальної епохи (на прикладі розвитку НМА України ім.П. І. Чайковського та менеджменту академіка О. С. Тимошенка) (2020)
Русаков С. - Спонтанний порядок функціонування мистецтва в арт-ринку другої половини ХХ-початку ХХІ століття (2020)
Мартинюк А. - Диригентсько-хорова школа Олега Тимошенка як феномен української музичної культури другої половини ХХ століття (2020)
Мартинова С. - Феномен креативного диригента Олега Семеновича Тимошенка (2020)
Пучко-Колесник Ю. - Соціокультурна спрямованість діяльності диригента-хормейстера: феномен Олега Семеновича Тимошенка (2020)
Шейко А. - Художньо-педагогчні принципи Олега Тимошенка як квінтесенція його світогляду (2020)
Величко Н. - Диригентська майстерня Олега Семеновича Тимошенка: музикознавчі принципи формування репертуару, Савчук Є. (2020)
Симеонова Ю. - Костянтин Симеонов і Лев Венедиктов: співтворчість диригента і хорместера в музичному мистецтві другої половини ХХ століття (2020)
Величко-Соломенник З. - Мистецтвознавчо-педагогічні ідеї становлення диригента хормейстера у "творчій майстерні" Олега Семеновича Тимошенка (2020)
Сюй На - Артистичні уміння вокаліста в контексті творчої діяльності О. С. Тимошенка (2020)
Для нотаток (2020)
Нагайчук В. І. - Лікування хворих із донорськими ранами, що тривалий час не загоюються, Чорнопищук Р. М., Хіміч С. Д., Назарчук О. А. (2021)
Суходоля А. І. - Результати хірургічного лікування пацієнтів із хронічною венозною недостатністю в стадії С6 та С6R, Коломієць О. В. (2021)
Антонюк-Кисіль В. М. - Імплементація програми "fast track surgery” в хірургічному лікуванні первинного хронічного захворювання вен під час вагітності, Дзюбановський І. Я., Герасимюк М. І. (2021)
Дзюбановський І. Я. - Рідкісні анатомічні варіанти басейну нижньої брижової артерії на передопераційному та інтра­операційному етапах у пацієнтів, яким виконується Д3 лімфодисекція зі збереженням лівої ободової артерії, Гриценко С. Й., Гриценко І. Й., Беденюк А. Д. (2021)
Сікіринська Д. О. - Особливості ензимної ланки антиоксидантного захисту в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, у щурів із різною резистентністю до гіпоксії, Гудима А. А., Походун К. А. (2021)
Verveha B. M. - Morphological features of the large intestine in experimental acute generalized peritonitis against the background of streptozotocin-induced diabetes (2021)
Луців І. І. - Динаміка діурезу і швидкості клубочкової фільтрації у щурів із двобічною оваріоектомією в період пізніх проявів травматичної хвороби та ефективність гормональної замісної терапії, Попович Д. В., Денефіль О. В. (2021)
Стрельбицька І. В. - Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, Покришко О. В., Походун К. А. (2021)
Бойко В. В. - Мініінвазивні втручання у хворих із післяопераційними абсцесами черевної порожнини, Лихман В. М., Меркулов А. О., Шевченко О. М., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Бацман Н. В. (2021)
Трофімов М. В. - Клініко-статистичні аспекти розвитку і перебігу кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу в пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С, Гузенко Б. В., Баранник С. І., Громов В. В. (2021)
Беденюк А. Д. - Вивчення особ­ливостей бактеріальної транслокації при комплексному післяопераційному лікуванні хворих на гостру декомпенсовану спайкову тонкокишкову непрохідність, Бурак А. Є. (2021)
Подпрятов С. Є. - Застосування NPWT у лікуванні гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет, Штаєр А. А., Бондар С. Є., Лісовець В. В., Левицька О. В., Подпрятов С. С., Сацюк І. В., Корбут С. М. (2021)
Шевченко Т. О. - Оцінка ефективності стапедопластики в пацієнтів з отосклерозом із використанням різних видів протезів, Педаченко А. Є., Сребняк І. А. (2021)
Дубченко В. С. - Оригінальний метод лапароскопічного лікування двосторонніх пахових гриж, Кошарний А. В., Куд­ряв­цев А. В., Мущінін В. А. (2021)
Галей М. М. - Порівняльна оцінка візуалізації при виконанні симультанного лапароскопічного лікування жовчнокам’яної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми, Дзюбановський О. І., Ониськів М. О. (2021)
Бенедикт В. В. - Безнатяжна модифікація герніопластики Десарда, Лісовський В. Р. (2021)
Горолюк А. Ю. - Серозно-фібринозний перитоніт як казуїстичний клінічний прояв нової коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 COVID-19 (2021)
До 50-річчя від Дня народження професора Слободяна Олександра Миколайовича (2021)
Дейнеко О. О. - Моделі емпіричної інтерпретації соціальної згуртованості: у пошуку універсальних компонентів (2021)
Перхайло Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до токсичного спілкування у професійній діяльності (2021)
Букрєєва І. В. - Соціологічні маркери конструювання ідентичності сучасного міста, Яковлева Ю. В. (2021)
Мурадов Р. Р. - Социальное предпринимательство в мире: проблемы и перспективы (2021)
Мурадов Е. Ф. - Социально уязвимые группы подростков и их представленность на рынке труда (2021)
Орос О. Б. - Дослідження переживань батьків учнів молодших класів, пов’язаних із дистанційним навчанням під час пандемії COVID-19 (2021)
Петришин Г. Р. - Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні (2021)
Бринза І. В. - Теоретичний аналіз підходів та ознак прогностичних здібностей дітей молодшого шкільного віку, Горєлова В. О. (2021)
Ватан Ю. П. - Історія розвитку уявлень про метапізнання в психологічній науці (2021)
Гупаловська В. А. - Адаптація опитувальника психодіагностики сексуальних стилів "Multidimensional sexual approach questionnaire (MSAQ)" (2021)
Лазор К. П. - Основні теоретичні підходи до розуміння причин девіантної поведінки підлітків (2021)
Луштей І. І. - Психологічні особливості організації освітнього середовища в умовах пандемії, Гештень Е. О., Паламарчук О. М. (2021)
Мельник Ю. В. - Психологічна характеристика ситуації невизначеності в життєвому просторі особистості, Ющенко В. В., Резнік А. В. (2021)
Мельникова О. М. - Профілактика дитячого булінгу, Трофаїла Н. Д., Журавко Т. В. (2021)
Степаненко Л. В. - Емоційні властивості в системі копінг-ресурсів особистості (2021)
Андріяш М. О. - Спілкування в контексті соціального пізнання та соціальної адаптації в підлітковому віці (2021)
Безверхий О. С. - Динаміка зв’язку самоактуалізації з темпераментом у студентів-психологів (2021)
Бочелюк В. Й. - Психологічні наслідки пандемії для сучасного українського суспільства як соціально-психологічна проблема, Панов М. С. (2021)
Гусак В. М. - Вплив особистісної зрілості на розвиток показників психологічної культури студентів спеціальності "Соціальна робота" (2021)
Кабанцева А. В. - Теоретико-метологічний дискурс психологічного насилля: шляхи попередження та виявлення (2021)
Калініна Т. С. - Вивчення та формування соціальної готовності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (2021)
Каневський В. І. - Можливості проективного методу в оцінці ознак суїцидальної поведінки (2021)
Климишин О. І. - Гідність як автентична характеристика духовної природи особистості, Семак О. І. (2021)
Ковиліна В. Г. - Профілактика порушень мовного розвитку у дітей молодшого дошкільного віку за допомогою комплексної взаємодії фахівців ЗДО (2021)
Короход Я. Д. - Психологічні аспекти прийняття рішень в умовах ризику (2021)
Літовченко О. В. - Розвиток сприйняття в дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти (2021)
Мазяр О. В. - Дослідження емоційного профілю прив’язаності, Недзельська Л. В. (2021)
Мельник І. М. - Особливості соціального супроводу жінок, які переживають втрату дитини, Кулій О. С., Максименко Т. В. (2021)
Мельниченко Г. В. - Деякі психолінгвістичні техніки стимуляції іншомовної мовленнєвої діяльності студентів мовного факультету (2021)
Міщиха Л. П. - Дослідження сформованості системи саморегуляції менеджерів у процесі їхньої професійної діяльності, Нартова М. Р. (2021)
Паловскі Ю. О. - Специфіка та детермінанти професійного вигорання керівників бізнесу (2021)
Потапчук Є. М. - Реалізація сім’єю з підлітками функції виховання як психологічна проблема, Серга О. О. (2021)
Розіна І. В. - Дослідження прояву акцентованих рис у підлітковому віці за допомогою використання позитивної психотерапії (2021)
Романовська Д. Д. - Соціально-психологічні наслідки пандемії COVID-19: стратегії психологічної допомоги у закладах освіти, Швачій Р. А. (2021)
Рябоконь В. В. - Психологічне здоров’я людини як один із компонентів теорії особистості (2021)
Сергієнко Н. П. - Особливості емоційної збудливості студентів на різних етапах навчання (2021)
Ткалич М. Г. - Теоретичне підґрунтя дослідження психологічного компоненту гомосексуальної ідентичності особистості, Гречаник М. І., Гречаник Є. О. (2021)
Федорков А. Н. - Психологические аспекты становления политической культуры молодежи (2021)
Шевчук В. В. - Дитячо-батьківські стосунки в сім’ях, які виховують дітей із комплексними порушеннями розвитку, Тесленко М. М. (2021)
Шульга Г. Б. - Особливості емоційної регуляції переживання смисложиттєвої кризи в період юності, Бондар І. А., Даценко Т. С. (2021)
Сердюк Н. І. - Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів (2021)
Юркова О. І. - Психологічний аналіз професійної діяльності військовослужбовця танкового підрозділу під час виконання бойового завдання (2021)
Амплєєва О. М. - Внутрішньоособистісний рольовий гендерний конфлікт сучасної жінки, Сибірська Г. В. (2021)
Джежик О. В. - Торгівля жінками як психологічна, соціальна та юридична проблема суспільства: передумови й наслідки (2021)
Когут О. О. - Стрес як причина наркозалежності (2021)
Овод Ю. В. - Практичні рекомендації розлученим людям щодо запобігання та подолання сімейної кризи "повторний шлюб", Венцеславська Т. І. (2021)
Потапчук Є. М. - Моделі поведінки подружжя в реалізації основних сімейних функцій, Карпова Д. Є. (2021)
Чепелєва Н. І. - Психологічні зміни в сімейній системі під час карантину (2021)
Годлевська А. І. - Методичне дослідження проблем сім’ї в консультативній діяльності фахівця соціальної сфери, Нежинська О. О. (2021)
Дейнеко О. О. - Адаптація соціально вразливих категорій студентства крізь оптику концепцій соціальної згуртованості: потенціал практичного застосування (2021)
Шевчук О. В. - Волонтерство як соціально-психологічна характеристика особистості, Старик О. В. (2021)
Бикова С. В. - Психологічні особливості осіб з різним типом перфекціонізму (2021)
Кочубинська Т. М. - Модель соціально-психологічної адаптованості учасників Операції об’єднаних сил (2021)
Медінцов І. В. - Метакогнітивні аспекти усвідомленості (2021)
Антонова З. О. - Формування професійної успішності психолога засобами тренінгу та коучингу, Ханецька Н. В. (2021)
Бацилєва О. В. - Життєстійкість як внутрішній ресурс особистості та шляхи її підвищення під час професійного становлення, Пузь І. В., Єрмішев О. В. (2021)
Васильєва Г. В. - Нарцисичні прояви та сепараційна тривога (2021)
Заміщак М. І. - Психологічні компоненти виховної діяльності педагога, Заболоцька С. І. (2021)
Калька Н. М. - Феноменологія символу у мандалотерапії: теоретико-прикладний аспект, Одинцова Г. Ю. (2021)
Лазор К. П. - Основні компоненти іміджу політичного лідера в Україні (2021)
Лісовенко А. Ф. - Психофізіолого-генетичні та нейропсихологічні основи заздрості, Форманюк Ю. В. (2021)
Логвінова Д. В. - Особливості усвідомлення змісту гендерної ідентичності сучасними старшокласниками, Логвінов О. В. (2021)
Оніпко З. С. - Особливості психологічних бар’єрів саморозвитку особистості студента (2021)
Папуша В. В. - Психологічна безпека як інтегративна характеристика особистості (2021)
Сосновська М. С. - Технології розвитку емоційної експресії як складника емоційного інтелекту, Пєтухова І. О. (2021)
Сухоцька І. Б. - Психологічні особливості комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2021)
Ярмольчик М. О. - Особливості копінг-стратегій у військовослужбовців Збройних сил України під час заходів декомпресії (2021)
Сергєєнкова О. П. - Вплив зовнішнього середовища та психологічні умови на розвиток здатності молоді до підприємницької діяльності, Добренко І. А. (2021)
Шатілова О. С. - Кар’єрні амбіції та часові перспективи студентів торговельного спрямування (2021)
Андрущенко Т. В. - Специфіка соціальної активності молоді: психологічний вимір, Хворостянко Н. А. (2021)
Леонова І. М. - Соціально-психологічні чинники, які впливають на самотність жінок-мешканок тимчасово окупованої території (2021)
Муліка К. М. - Конфліктологічна компетентність вчителя як умова ефективної профілактики та вирішення ситуацій булінгу (2021)
Нікольська А. Д. - Дослідження рекламної перцепції споживачів методами асоціативного гештальту (2021)
Овод Ю. В. - Шляхи формування психологічної готовності розлучених людей до вступу в новий шлюб, Венцеславська Т. І. (2021)
Петяк О. В. - Психологічні особливості судового пізнання, Руденок А. І., Овод Ю. В. (2021)
Письменна М. С. - Професійне вигорання та особливості копінг-стратегій адвокатів (2021)
Пузь І. В. - Гендерні особливості прояву комунікативної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних професій, Дударенко А. А. (2021)
Субашкевич І. Р. - Вікові особливості інтернет-залежності, Гринаш М. І. (2021)
Сусська О. О. - Соціально-психологічні особливості проявів суб’єктності в умовах дистанційної роботи, Дорошенко Т. В., Сорокіна Т. А. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Кузнєцов В. В. - Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження), Скачкова Н. О. (2021)
Бурчинский С. Г. - Депрессия и тревога у пациентов после перенесенного COVID 19: возможности комбинированной терапии (2021)
Проскура Т. О. - Потенційні органи-мішені постковідного синдрому (2021)
Московко С. П. - Проміжні результати дослідження стікс (супутня терапія інсульту ксавроном) — відкритого багатоцентрового дослідження "випадок — контроль" (2021)
Кузнецов В. В. - Церебрум композитум н в системе постинсультной гериатрической реабилитации, Печенюк Ю. Ю. (2021)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения антагониста кальция, Романюк Т. Ю., Шевченко Л. А. (2021)
Тріщинська М. А. - Особливості ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини, Галушко О. А., Кононов О. Є. (2021)
Кирилова Л. Г. - Головний біль у дітей. Погляд дитячого невролога, Юзва О. О., Мірошников О. О., Сілаєва Л. Ю., Ткачук Л. І., Берегела О. В. (2021)
Дзяк Л. А. - Проблеми діагностики прогресуючого над’ядерного паралічу (клінічний випадок), Мізякіна К. В., Чеха К. В., Шульга О. О. (2021)
Боженко Н. Л. - Особливості головного болю при COVID 19, Боженко М. І., Боженко О. Б. (2021)
Кальбус О. І. - Особливості вакцинації проти COVID-19 хворим на міастенію (2021)
Марштупа В. В. - Взаємозв’язок між COVID-19 і цереброваскулярною патологією (огляд літератури), Насонова Т. І. (2021)
Кузнецова С. М. - Постковідний стан центральної нервової системи, Кузнецов В. В., Скачкова Н. О. (2021)
Богданова Т. В. - Вплив регулярних занять із рухової реабілітації на якість життя пацієнтів на розгорнутих стадіях хвороби паркінсона в умовах карантинних обмежень у зв’язку з COVID 19 (2021)
Герасимчук В. Р. - Стан судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу в пацієнтів у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту (2021)
Грицюк Т. Д. - Молекули адгезії та когнітивні порушення після інсульту: кореляційні співвідношення, Михальчук Д. С. (2021)
Коваль М. В. - Електронейроміографічні показники в пацієнтів з істинним нейрогенним синдромом грудного виходу (2021)
Кричун І. І. - Деякі особливості неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта в чоловіків молодого віку (2021)
Оринчак Л. Б. - Вплив індексу маси тіла на клінічні характеристики розсіяного склерозу, Лесів М. І. (2021)
Мар’єнко Л. Б. - Діагностика гіпермоторної епілепсії, пов’язаної зі сном (2021)
Пелехан Б. Л. - Діагностика дисфункції жувальної системи при обстеженні пацієнтів із потребою ортопедичного лікування повної відсутності зубів на нижній щелепі, Рожко О. М. (2021)
Пулик О. Р. - Метеотропні реакції людини та шляхи їх корекції, Гирявець М. В. (2021)
Скрипник Н. В. - Дослідження чинників ризику депресивних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з метаболічним синдромом, Романів Т. В. (2021)
Романюк Н. В. - Диференціальна діагностика епізодичного вестибулярного синдрому та псевдоінсульти у вертебробазилярному басейні (2021)
Шманько В. В. - Комбіноване лікування хворих із болем у нижній частині спини, Дзіх І. С. (2021)
Третьякова А. І. - Невринома серединного нерва на проксимальному рівні: складності діагностики (клінічний випадок), Чеботарьова Л. Л., Солонович О. С., Третьяков Р. А. (2021)
Третьякова А. І. - Доцільність лікування депресії методом транскраніальної магнітної стимуляції, Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М., Солонович О. С. (2021)
Ува-Агбонікхена І. Ф. - Стан когнітивних функцій у хворих після перенесеного ішемічного інсульту під впливом фізичної терапії та застосування холінергічних препаратів (2021)
Дарій В. І. - Нейровізуалізаційні особливості у хворих з інтрацеребрально ускладненим геморагічним півкульовим інсультом, Рибалко Т. П., Томах Н. В. (2021)
Флис О. М. - Сирингомієлія в міждисциплінарному аспекті. Погляд невропатолога та нейрохірурга. Клінічний випадок, Флис Ю. В. (2021)
Лесів М. І. - Особливості структурних змін речовини головного мозку у хворих на гіперто¬нічну хворобу, пацієнтів із гіпотиреозом та в осіб із поєднаною патологією, Оринчак Л. Б. (2021)
Дельва М. Ю. - Особливості психоемоційного стану в пацієнтів із рецидивно-ремітуючим типом розсіяного склерозу, Скорик К. С. (2021)
Тітов І. І. - Інцидентність та види розладів дихання уві сні в гострий період ішемічного інсульту, Гриб В. А., Білас О. Ю., Тітов О. І. (2021)
Макаров С. О. - Розлади емоційно-вольової сфери у хворих на системний червоний вовчак (2021)
Бєльська Н. А. - Чинники професійного самовизначення обдарованих старшокласників, Мельник М. Ю. (2021)
Ковальова О. А. - Поняття "наукова грамотність" у термінологічному полі наукової освіти в англомовному науковому дискурсі (2021)
Сіткар В. І. - Віртуальна субкультура сучасних дітей в контексті піраміди потреб А. Маслоу (2021)
Кузьменко Г. В. - Психолого-педагогічні аспекти впровадження у практику роботи з обдарованою учнівською молоддю електронного наукового журналу на платформі Open Journal Systems, Братусь І. В. (2021)
Задерихіна І. С. - Освітні Інтернет-ресурси як засіб підвищення мотивації дітей до розвитку власної обдарованості, Клець О. О. (2021)
Лукичова Н. С. - Розвиток ключових компетентностей та навичок ХХІ століття крізь призму STEM-освіти (2021)
Ласкова-Ярмоленко А. О. - Наукова освіта як основа формування життєвої компетентності молоді в умовах трансформації суспільства (2021)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і програма організації комплексного емпіричного дослідження "психології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організації" (частина 3) (2021)
Шевченко Г. В. - Година спілкування. Фітокафе "Квітка здоров’я" (2021)
Замелюк М. І. - Особливості казкотворчого процесу у системі "вихователь-дитина-батьки", Беспарточна О. І. (2021)
Кожокар Л. Д. - Проєктний метод у формуванні екологічної компетентності школярів на уроках природничого циклу (2021)
Голубчик Т. В. - Авторська програма факультативного курсу "Життя мікросвіту", Міхєєва Г. В. (2021)
Kubitskiy S. - The Development of External Assessment in Ukrainian Education at Contemporary Stage, Rudyk Y., Voshchevska O. (2021)
Переяслова Л. В. - Дівчинка – перлинка (2021)
Новогородська М. М. - Теоретичні основи профілактики залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища (2021)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік (2021)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Дземан М. І. - Актуальні аспекти пандемії COVID-19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу (2021)
Тронько М. Д. - COVID-19 і цукровий діабет: новітні досягнення у вивченні питань клініки й терапії, Попова В. В. (2021)
Свінціцький І. А. - Серцево-судинні наслідки коронавірусної хвороби 2019: особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування (2021)
Кузнєцов В. В. - Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження), Скачкова Н. О. (2021)
Хаустова О. О. - Загальні принципи організації психологічної реабілітації пацієнтів із коронавірусною інфекцією (COVID-19), Чабан О. С., Бурдейний А. О. (2021)
Катеренчук І. П. - Індивідуальні особливості перебігу коронавірусної інфекції в пацієнтів похилого віку (клінічний випадок) (2021)
Саєнко Я. А. - Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ та статини в попередженні тяжкого перебігу, госпіталізації та ускладнень SARS-CoV-2, Маньковський Б. М. (2021)
Проскура Т. О. - Огляд стійкого постковідного синдрому (2021)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (2021)
Вакцини від COVID-19 в Україні: короткі характеристики (2021)
Застосування ліків при COVID-19 (2021)
Рекомендації щодо кодування діагнозів у МКХ-10, пов’язаних із COVID-19 інфекцією. Практичні, ситуаційні рекомендації щодо кодування в ІСРС-2 (2021)
Україна: власне виробництво вакцин (2021)
Німеччина: масовий продаж домашніх тестів на COVID-19 (2021)
Стовбурові клітини проти COVID-19 (2021)
Прогностичний предиктор важкого перебігу COVID-19 (2021)
COVID-19: якими будуть омріяні таблетки? (2021)
Єна Л. М. - Побічні ефекти антигіпертензивних препаратів у старечому віці, Артеменко В. О., Ахаладзе М. Г. (2020)
Міщенко Л. А. - Можливості покращення когнітивної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2020)
Кузнецов В. В. - Гендерные и полушарные особенности состояния мозгового кровотока у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт (2020)
Черний Т. В. - Исследования биоэлектрической активности мозга с помощью вейвлет-преобразования при хронической ишемии головного мозга, Фокина Д. А., Андронова М. А., Черний В. И., Андронова И. А. (2020)
Живолупов С. А. - Современная интерпретация патофизиологических механизмов и клинических проявлений статодинамической дисфункции как основа ее эффективной коррекции, Самарцев И. Н., Пономарев В. В. (2020)
Кузнецова С. М. - Аналіз впливу серміону на церебральну гемодинаміку в пацієнтів похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт, Кузнєцов В. В., Скачкова Н. О., Зазгарська Т. В. (2020)
Леськів О. Б. - Ефективність, безпека та переносимість комбінації комплексних сполук електролітів із цитиколіном у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом після тромболізис, Хабазня Т. Ф., Дубова М. Б. (2020)
Ярова К. О. - Центральний понтинний мієліноліз (огляд літератури і власне клінічне спостереження, Солодовнікова Ю. О., Сон А. С. (2020)
Глазовська І. І. - Роль ультразвукового дуплексного сканування судин орбіти очей у хворих із порушенням вуглеводного обміну, Козаренко Т. М., Журавльова Ю. Б. (2020)
Карабань І. М. - Сучасні аспекти діагностики й медикаментозної терапії хвороби Паркінсона, Карасевич Н. В. (2020)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги: деменція (2020)
Активное долголетие: противовозрастная медицина (2020)
Медичні події (2020)
Огнев’юк В. - Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни "Освітологія"), Проценко О., Мельниченко О. (2021)
Срібняк І. - Особливості проведення національно-просвітницької роботи у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина (червень 1916 – лютий 1917 рр.) (2021)
Волощенко Ю. - Соматичні рухи як концепт у сучасній парадигмі сфери фізичної культури і спорту (2021)
Горбань О. - Управління знаннями як основа якості вищої освіти (2021)
Власюк О. - Стан впровадження організаційної автономії у вітчизняних закладах вищої освіти, Дараган Т. (2021)
Башкір О. - Реалізація принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти України (2021)
Лашук Н. - До питання іншомовної підготовки в системі неперервної освіти, Гречок Л., Кормільцина С. (2021)
Leshchenko T. - Teaching Ukrainian as a foreign language by using mind mapping technique, Zhovnir М., Grinko N. (2021)
Papadopoulos I. - Delving into writing strategies and difficulties of primary language learners (2021)
Nalyvaiko O. - Deactualization of higher education on the example of studying foreign languages, Kalistova O., Poliakov D. (2021)
Нежива Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання, Паламар С. (2021)
Петрик Л. - Застосування медіазасобів у змісті дисципліни "Іншомовна освіта: іноземна мова з методикою навчання" (2021)
Власій О. - Формування цифрової компетентності соціального педагога як шлях до професійного росту, Дудка О., Іваночко Н. (2021)
Дика Н. - Дистанційне навчання української мови: особливості, переваги та перспективи, Глазова О. (2021)
Kovalenko O. - Providing early childhood education with programs: ukrainian and european experience, Litichenko O. (2021)
Єсіна Н. О. - Розвиток волонтерського руху в Україні в умовах пандемії COVID-19: на прикладі Харківської області, Стрельнікова О. О. (2021)
Куриляк В. В. - Стосунки основних протестантських конфесій в Україні (на матеріалі офіційних церковних джерел), Полумисна О. О. (2021)
Ланці В. Г. - Проєкт із ментальної гігієни: розвиток згуртованості групи (2021)
Варга Н. І. - Cоціально-економічні чинники укорінення соціальних практик неформальної зайнятості населення (2021)
Варнавська І. В. - Навчальні екскурсії на підприємство як засіб первинної професіоналізації особистості (2021)
Гоць А. А. - Актуальні нестандартні форми зайнятості українців у нових реаліях сучасності (2021)
Рущенко І. П. - Освітні загрози та ризики у студентському середовищі: аналіз результатів якісного соціологічного дослідження, Калашнікова Л. В. (2021)
Асєєва Ю. О. - Проблемні питання стадіального характеру кібер-адикцій (2021)
Бужинська С. М. - Стресостійкість студентів як складник успішності навчання у ЗВО, Скляр С. С., Даніліч-Скакун А. А. (2021)
Бунас A. A. - Особливості самосвідомості матерів у процесі переживання ними емоційного вигорання, Черних O. A. (2021)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку життєстійкості та складників емоційної саморегуляції переселенців (2021)
Хоржевська І. М. - Структурні характеристики психологічних основ професійної культури особистості (2021)
Бессараба О. Ю. - Психологічні особливості дезадаптованісті учасників антитерористичної операції (2021)
Буковська О. О. - Особливості змісту ціннісно-смислової сфери наркозалежних осіб зрілого віку, Мазур Т. В., Анищенко Л. О. (2021)
Василенко І. А. - Специфіка самоставлення особистості (2021)
Гребінь Н. В. - Навчальна мотивація підлітків із різними сиблінговими позиціями в батьківській родині, Карковська Р. І. (2021)
Денисенко А. О. - Вплив гендерних особливостей на рольову адекватність подружжя з різним сімейним стажем (2021)
Денісієвська А. Є. - Особливості взаємозв’язку якості сну та якості життя (2021)
Кабанцева А. В. - Особистісні реакції людини на соціально-економічні негаразди (2021)
Левус Н. І. - Самоставлення як чинник динаміки навчальних мотивів студентів-психологів, Волошок О. В. (2021)
Леонова І. М. - Психологічні чинники, які впливають на самотність релігійних жінок (2021)
Лісовенко А. Ф. - Біолого-психофізіологічні та психологічні прояви стресу в умовах пандемії, Крюкова М. А. (2021)
Лугова М. С. - Психологічні особливості незадоволення дівчат своїм тілом у юнацькому віці (2021)
Лящ О. П. - Перфекціонізм як предмет психологічних досліджень, Марчук С. В. (2021)
Мельничук С. Л. - Вплив внутрішньоособистісних конфліктів на професійне становлення студента, Мотозюк Л. М. (2021)
Панченко О. А. - Динаміка психопатологічної симптоматики в населення, що мешкає на території проведення Операції об’єднаних сил, за період 2014–2018 років, Панченко Л. В., Чумак Т. Е. (2021)
Реут Є. О. - Вивчення гендерних особливостей особистості спортсменів (на прикладі карате та настільного тенісу) та осіб, які не займаються спортом, Крючков С. І. (2021)
Сазонова І. В. - Посттравматичне зростання підлітків: до побудови теоретичної моделі (2021)
Ставицький О. О. - Статево-рольові відмінності у ставленні до інвалідизованих (за методикою дослідження гандикапності), Ставицька О. Г. (2021)
Шевченко О. М. - Емпіричне дослідження комунікативних характеристик студентів-медиків, Владимирова В. І. (2021)
Шикирава Н. М. - Емпатія як особистісна характеристика та професійна якість практичного психолога (2021)
Свідерська О. І. - Емоційний інтелект як чинник особистісної адаптації науково-педагогічних працівників до онлайн-навчання, Піхович І. А. (2021)
Сіроха Л. В. - Загострення професійних криз працівників правничих професій в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Клочко А. О. - Особливості розвитку інноваційних стилів управління за критерієм "спрямованість особистості" менеджерів освіти: зв’язок із психологічними характеристиками освітніх організацій (2021)
Кондратьєва І. П. - Соціально-психологічні аспекти подружніх відносин у період кризи молодої сім’ї (2021)
Кравчук С. Л. - Особливості готовності до самопрощення як предиктора психологічної пружності (2021)
Субашкевич І. Р. - Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських відносин, Пруднікова О. А. (2021)
Сургова С. Ю. - Роль соціально-психологічної реабілітації в підвищенні адаптаційних можливостей осіб, які страждають на психічні розлади, Файчук О. Л., Комарова Н. В. (2021)
Chyrychenko Yu. V. - Психологічний експеримент емоційного зараження: міжнародна індустрія гостинності, Kaminska A. M., Petrenko I. V. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Некролог (2020)
Тінбо Лян - Рекомендації з профілактики та лікування COVID-19 (2020)
Макаревич А. Э. - Хронический кашель в клинической практике (2020)
Стрільчук Л. М. - Кореляційні зв’язки систолічного, діастолічного та пульсового артеріальних тисків у хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах (2020)
Заремба Є. Х. - Диференційна діагностика ураження міокарда при дилатації камер серця, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М., Кобзаренко О. А., Шевчун-Пудлик О. М. (2020)
Головач И. Ю. - Современный взгляд на этиологию, эпидемиологию и клинические проявления болезни Бехчета, Егудина Е. Д. (2020)
Жердьова Н. М. - Інгібітор дипептидилпептидази-4 вілдагліптин — шляхи успіху в практиці клініциста (2020)
Шевага В. М. - Вірусний арахномієліт шийно-грудного відділу хребта (клінічний випадок), Заремба Є. Х., Паєнок А. В., Кузмінський А. П., Вірна М. М. (2020)
Орос М. М. - Біль голови та венозна дисциркуляція: де правда?, Орос М. М. (2020)
Бурчинский С. Г. - Хронический стресс и "болезни цивилизации": новые возможности фармакотерапии, Райченко Е. В., Шулькевич А. А., Гуща В. В., Покровенко И. В. (2020)
Образцов В. П. - Щодо загальної симптоматології ентеритів і колітів (2020)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 5: Науково-педагогічний чин лікаря-вченого (перше подання) (2020)
Влас Є. О. - Як знайти для своєї статті співавторів з усього світу? (2020)
Медичні події (2020)
Петрухін С. В. - Теорія "неповного суспільства" фундатора української соціології Микити Шаповала (2021)
Байдак Т. М. - Позитивний публічний імідж як чинник довірчих відносин патрульної поліції з громадськістю, Болотова В. О. (2021)
Баханов О. Ю. - Сучасні тенденції змін ідентичності української молоді в Україні та Польщі: у період вступу у ВНЗ, розвитку сімейних відносин та формування релігійної ідентичності, Заєць О. Ю., Михайлюк М. П. (2021)
Дейнеко О. О. - Соціальний капітал та соціальна згуртованість: особливості співвідношення та розмежування концептів (2021)
Іванова К. А. - Соціальне партнерство в освітній сфері, Балабай Я. В. (2021)
Каретна О. О. - Гендерні стереотипи в інституті сім’ї в сучасному суспільстві (2021)
Фоломєєв М. А. - Абсентеїзм як індикатор порушення соціальної згуртованості суспільства, Крижанівська В. І. (2021)
Бубняк С. М. - Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб в Україні: емпіричний вимір, Коваліско Н. В. (2021)
Дікова-Фаворська О. М. - Нерівність в освіті: світові тенденції та національні виклики (2021)
Ідрісов Б. - Особливості вибору шлюбного партнеру сучасною українською молоддю (на матеріалах дослідження вподобань студентів Мелітопольського державного педагогічного університету) (2021)
Калашнікова Л. В. - Транснаціональна трудова міграція українців: зміна трендів в умовах пандемії, Чорна В. О., Воробій М. О. (2021)
Максимчук О. В. - Основні засади формування гендерних стереотипів в інтернет-просторі: теоретичний аналіз, Шачковська Л. С. (2021)
Петренко-Лисак А. О. - Ситуативна та плинна толерантність постмодерну (2021)
Рожанська Н. В. - Мотиви навчальної діяльності студентів різних форм навчання: порівняльний аналіз (2021)
Stryhul M. V. - Problems and tendencies of development of higher education in Ukraine, Khomeriki O. A. (2021)
Бондаревич С. М. - Застосування арт-терапії у профілактиці стресу моряків, Корибут-Вишневецька М.-Л. Ю. (2021)
Волков Д. С. - Особливості просоціальної поведінки студентів у період пандемії Covid-19, Черних О. А. (2021)
Кроленко М. І. - Деякі аспекти негативного впливу сюжетів про надзвичайні ситуації на когнітивні та емоційні процеси людини (2021)
Милославська О. В. - Особливості рефлексії та тенденцій у прийнятті рішень в осіб із різним рівнем проактивності (2021)
Нестеренко П. О. - Психологічна концепція сновидінь М. Грота: історико-психологічний аналіз (2021)
Барабащук Г. В. - Особливості комунікативної компетентності ІТ-спеціалістів, Мазур О. Ю. (2021)
Примаченко О. В. - Профілактика та корекція синдрому емоційного вигорання медичних працівників, Прокопович Є. М., Примаченко С. О. (2021)
Тіщенко А. Ю. - Особливості прийняття рішення та життєстійкості в організації у співробітників із різним типом когнітивного стилю особистості: полезалежність та поленезалежність, Ушакова І. М., Селюкова Т. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Браславська О. - Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії при вивченні дисциплін фундаментальної підготовки, Барвінок Н. (2021)
Гончарук В. - Формування культурологічної компетентності майбутнього філолога: методичний аспект, Гармаш О., Карась А. (2021)
Безлюдна Н. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проходження педагогічної практики в умовах дистанційного навчання, Дудник Н. (2021)
Максютов А. - Основи фрактальної кластерної методології дослідження системи освіти (2021)
Malyshevska I. - The main factors of inclusive education development in Ukraine (2021)
Пічкур М. - Сучасна професійно-художня освіта: сутність, парадигми, традиції, новації, проблеми (2021)
Бойко Я. - Особливості використання системи оцінювання та сучасних цифрових технологій у процесі навчання англійської мови (2021)
Веремчук А. - Інноваційні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами, Хом’як О. (2021)
Григор’єва Н. - Ідеї М. Монтессорі щодо ролі і функцій педагога закладу дошкільної освіти та їх використання в умовах реформування вітчизняної дошкільної освіти (2021)
Єсьман І. - Педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи, Ушмарова В. (2021)
Максимук Л. - Роль проектной и исследовательской деятельности в процессе иноязычного образования одаренной личности, Левонюк Л. (2021)
Попиченко С. - Технології створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти та його керівника (2021)
Семчук Б. - Застосування цифрових технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців дошкільної освіти (2021)
Бондар Г. - Роль проектної діяльності у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів немовного ЗВО (2021)
Шаповал Л. - Формування дослідницької компетентності учнів 7-го класу засобами розділу "Поведінка тварин" (2021)
Семчук С. - Впровадження інтернет-технологій в освітній процес закладів вищої освіти (2021)
Malyshevskyi O. - Future engineering educators’ professional mobility: challenges and opportunities (2021)
Дудник Н. - Оновлення змісту підготовки майбутнього керівника закладу дошкільної освіти до управління освітнім процесом (2021)
Колісник Л. - Вплив нетрадиційних методів та технологій на психоемоційний стан старших дошкільників з афазією (2021)
Кушнір В. - Структура управлінської компетентності майбутніх магістрів дошкільної освіти (2021)
Кривда В. - Інтенсифікація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти у процесі вивчення дисципліни "сімейна педагогіка" (2021)
Ящук О. - Формування інформаційної компетентності у майбутніх учителів початкової школи в умовах реалізації оновлених освітніх програм (2021)
Андрушко Я. С. - Теоретичні основи вивчення акультурації як психологічного феномену (2021)
Бахвалова А. В. - Особливості індивідуально-психологічних властивостей інтегральної індивідуальності журналістів (2021)
Василенко І. А. - Особливості стосунків подружжя у сім’ях різного типу за задоволеністю шлюбом (2021)
Волинець Н. В. - Емпіричне вивчення сформованості професійно важливих якостей у фахівців соціономічних професій, Левицька Л. В. (2021)
Волянюк Н. Ю. - Психологічна категорія "ставлення" як засаднича для вивчення конструктивної конфліктності особистості, Бортун Б. О. (2021)
Дяченко В. А. - Особливості толерантності та етнічної ідентичності у осіб з різним рівнем прояву екологічної свідомості, Мунасипова-Мотяш І. А. (2021)
Жарікова С. Б. - Особливості зв’язку особистісної зрілості зі стратегіями долаючої поведінки в жінок різного віку (2021)
Корнієнко І. О. - Особливості групової роботи в системі "батько – дитина": теоретичні засади (2021)
Ложкін Г. В. - Благополуччя особистості в системі психологічного знання, Васильченко-Деружко К. А. (2021)
Лукіянчук А. М. - Мотивація педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інноваційної діяльності (2021)
Мазай Л. Ю. - Ресурсне забезпечення професійного становлення майбутніх психологів у науковому осмисленні (2021)
Невмержицький В. М. - Філософсько-антропологічні аспекти дослідження феномену моральності як виміру особистісного розвитку (2021)
Оніпко З. С. - Дослідження сформованості рівня емоційної стійкості в студентів технічного внз (2021)
Осика О. В. - Гендерні особливості "Я-образу" старшокласників, Осика К. С. (2021)
Панченко В. О. - Особливості уявлень про внутрішню гармонію та її суб’єктивне відчуття молоддю, Шлімакова І. І., Борець Ю. В. (2021)
Родіна Н. В. - Копінг-поведінка особистості в ситуаціях невизначеності та ризику, Фокін А. С. (2021)
Соколова Г. Б. - Особливості елементів самосвідомості дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення (2021)
Терлецька Ю. М. - Емпіричне дослідження прояву психодуховної депривації в науково-педагогічних працівників (2021)
Ткачишина О. Р. - Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект (2021)
Фурман А. А. - Психологічне окреслення засновків взаємин батьків і дітей, Блонська Ю. М. (2021)
Юнг Н. В. - Роль соціума у формуванні осoбистості підлітка, Смокова Л. С., Кологривова Н. М. (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Домашнє насильство як соціальна проблема: психологічний ракурс (2021)
Гапон Н. П. - Життєсвіт людини та групова ідентичність у міждисциплінарній оптиці (2021)
Губеладзе І. Г. - Психологічні засоби запобігання та протидії стигматизації і булінгу через майнову нерівність в освітньому середовищі (2021)
Дорофей С. В. - Соціально-психологічна адаптація дітей в умовах пандемії (2021)
Клочко А. О. - Інноваційні стилі управління за орієнтацією на роботу в команді: зв’язок з організаційно-психологічними характеристиками, які відображають взаємодію менеджерів та освітніх організацій (2021)
Корсун С. І. - Питання психологічного відбору кандидатів на службу до Бюро економічної безпеки України, Льовкіна О. Г. (2021)
Леонова І. М. - Психологічні чинники, які впливають на рівень переживання самотності жінок (2021)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Соціальна ідентичність особистості та історизм соціальних практик (2021)
Потапчук Є. М. - Чинники міжособистісної сумісності майбутніх шлюбних партнерів, Балукова А. І. (2021)
Степура Є. В. - Інформаційні технології та негативні явища у психічній сфері, Галактіонова І. А. (2021)
Цьомик Х. Б. - Психологічна сутність подружніх взаємин у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Титул, зміст (2021)
Караманов О. В. - Дидактичні засоби музейної педагогіки як елемент формування нового освітнього простору (2021)
Барнич О. В. - Розвиток емоційного інтелекту при створенні креативних продуктів молодшими школярами на уроках читання, Кравченко І. М., Турчина І. С. (2021)
Бутенко Л.Л. - Наступність загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти (2021)
Вошколуп Г. Ю. - Соціально-психологічні особливості формування конфліктологічної компетентності фахівця в трудовому колективі (2021)
Гетьман О. П. - Колористична підготовка майбутніх фахівців з перукарського мистецтва (2021)
Гусакова О. О. - Фасилітативні вміння майбутніх учителів іноземної мови: характеристика та структура (2021)
Олійник І. В. - Підвищення культури наукової мови як важливий аспект формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії (2021)
Онищенко Н. П. - Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2021)
Бєлоліпцева О. В. - Практичний досвід формування гендерної культури фахівців соціальної сфери в неформальній освіті дорослих (2021)
Байрак А. О. - Оцінка впливу зовнішніх факторів на розвиток приватного медичного сектору в Україні (2020)
Васильченко К. Г. - Імітаційне моделювання поведінки платників податків на ринку праці в Україні (2020)
Никифоренко В. Г. - Стратегічні програми соціально-економічного розвитку як головний елемент ефективного формування людського потенціалу (2020)
Кубік В. Д. - Оцінка зобов’язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, Волчек Р. М. (2020)
Коваленко В. В. - Валовий внутрішній продукт та його місце в економічному зростанні держави (2020)
Гречкосій І. Д. - Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного підприємства, Осичка О. В., Ясинська С. Ю. (2020)
Карпенко Ю. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття операційного менеджменту, Пєнова А. І. (2020)
Кузнецова І. О. - Стратегічні детермінанти розвитку галузі енергосервісних послуг (2020)
Кузнецова І. О. - Сучасні підходи до формування конкурентної стратегії підприємства, Горбатюк В. В. (2020)
Місько Г. A. - Нефінансова звітність підприємств як аспект управління стійким розвитком, Зварич Л. В. (2020)
Надейко М. М. - Порівняльна характеристика методик аналізу менеджменту корпоративної соціальної відповідальності (2020)
Сокуренко І. А. - Технологія прийняття управлінських рішень малими підприємствами щодо вибору стратегічних альтернатив (2020)
Лисюк В. М. - Структурний аналіз логістики ринку як інформаційна передумова його регулювання, Діордієв В. О. (2020)
Коноваленко А. С. - Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей щодо харчування у закладах освіти (2020)
Мартинова Н. С. - Особливості розвитку форм державно-приватного партнерства в індустрії туризму в Україні, Назаренко О. В. (2020)
Назаренко О. В. - Перспективи розвитку в’їзного туризму в Україні з використанням інструментів digital-маркетингу (2020)
Автори статей (2020)
Гончарова Ю. - Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів, Удовенко М. (2021)
Тищенко Ю. - Угоди Світової організації торгівлі: способи тлумачення (2021)
Михайловський В. - Міжнародний правовий механізм забезпечення прав людини (2021)
Борисов Є. - Правова регламентація діяльності військово-морських сил: світовий досвід (2021)
Кортукова Т. - Захист прав українських трудових мігрантів у Європі (2021)
Pogoretska K. - Contradictions in the interpretation of international arbitration agreements (2021)
Гончаренко О. - Етичні кодекси поведінки суб’єктів цифрової економіки: правовий аспект (2021)
Сонюк О. - Понятійно-категоріальний апарат безпекознавства (2021)
Чвалюк А. - Принципи перехідного правосуддя, Бабін Б. (2021)
Дубіна О. - Відповідальність неповнолітніх як об’єкт адміністративно-правових досліджень (2021)
Веселов М. - Етичні норми у діяльності суб’єктів публічної служби, Єпринцев П. (2021)
Бондаренко Н. - Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності (2021)
Білоусова Т. П. - Проблема іншомовних запозичень у науковій спадщині Івана Огієнка (2020)
Боднарчук Т. В. - До питання дослідження явища білінгвізму в мовознавстві (2020)
Вавринюк Т. І. - Експресивність мови Івана Огієнка (на матеріалі праці "Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657") (2020)
Вербовий М. В. - Іван Огієнко про "новий ять" у тексті Крехівського Апостола (2020)
Дворницька Н. І. - Етимологічний аналіз сакральної праслов’янської лексики в світлі мовно-історичних ідей І. Огієнка (2020)
Дзюбак Н. М. - Функції фразеологізмів в історичному нарисі Івана Огієнка "Містечко Брусилів та його околиці" (2020)
Калинюк Т. В. - Мовна ментальність та шляхи її формування (2020)
Коваленко Н. Д. - Народні уявлення про душу в кодах фразеології (на матеріалі подільських і суміжних говірок) (2020)
Крецька Ю. А. - I. Ohijenko ?ber fremdsprachliche Einfl?sse auf das Ukrainische (2020)
Марчук Л. М. - Походження та функціювання антропонімів у романі Романа Іваничука "Четвертий вимір" (2020)
Мацюк Г. П. - Розбудова україномовних комунікативних практик у Холмсько-Підляській єпархії в 1940-1944 рр.: роль архієпископа Іларіона (Огієнка) (2020)
Мозолюк О. М. - Темпоральні словосполучення у філософській містерії "Народження людини" Івана Огієнка (2020)
Монастирська Р. І. - "Закон фемінізації" у мовознавчих працях І. Огієнка (2020)
Осецький Й. П. - Лексико-семантичні ознаки індоєвропейської етимології архаїчних хоронімів української мови у світлі наукових концепцій Івана Огієнка та філософії мови (2020)
Попович А. С. - Лексична стилістика української мови в рецепції Івана Огієнка (2020)
Федькова І. А. - Функційно-стилістичне навантаження порівняльних конструкцій у "Філософських містеріях" митрополита Іларіона (2020)
Шевчук З. С. - Мовне конструювання епістолярію Івана Огієнка: гендерний аспект (2020)
Яремчук І. М. - Особливості мовного стилю Івана Огієнка (2020)
Гудима Н. В. - Ідеї І. Огієнка в підготовці сучасного вчителя початкової школи, Мєлєкєсцева Н. В., Ковальчук О. В. (2020)
Московчук Л. М. - Просвітницька діяльність преподобного Іова Почаївського як фактор розвитку української самосвідомості, етики і культури майбутніх педагогів (2020)
Пентилюк М. І. - Методи і прийоми виховання мовної особистості учнів у світлі педагогічних ідей І. Огієнка, Гайдаєнко І. В., Мунтян С. В., Окуневич Т. Г.. (2020)
Поліщук С. В. - Соціалізуючий вплив наукового доробку Івана Огієнка на виховний процес студентської молоді (2020)
Цінько С. В. - Ідеї Івана Огієнка у формуванні національно-патріотичної особистості майбутнього вчителя словесності (2020)
Гавловська Т. А. - Домініка – "найдорожча дружина-помічниця" Івана Огієнка (2020)
Kruk A. А. - Use of Local Folk Songs as Preservation of Cultural Heritage in Literary Works of I. Ohiienko, I. Nechui-Levytskyi, Panas Myrnyi and T. Hardy (2020)
Мельник Н. Г. - Українська рекрутська пісня: концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка (2020)
Онікієнко І. М. - Міфологема вогню в дослідженні дохристиянських вірувань І. Огієнка та її образне втілення в поезії І. Калинця (2020)
Попадинець О. О. - Інтерпретація історичних постатей у творах Михайла Старицького та Івана Огієнка: типологічний аспект, Ковальчук О. Я. (2020)
Рева Л. Г. - Трансформація досліджень І. Огієнка: історія, культура та традиції стародрукованих книг (2020)
Волковинська І. В. - Багатоелементна лірична система як наративна стратегія у циклі Юрія Клена "Коло життьове" (2020)
Джурбій Т. О. - Художні особливості прози Володимира Бабляка (2020)
Олійник Л. В. - Дитяча література у творчості Григорія Храпача: особливості поетики (2020)
Щегельський В. В. - Етнокультура екохарчування подолян у паремійному вираженні села Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, Рарицька С. О. (2020)
Рарицький О. А. - "Спалитися в безупиннім життю..." (Юрій Липа): шоста лекція на пошану першого ректора в Огієнковому університеті (2020)
Наші автори (2020)
Шановні працівники легкої промисловості, сьогодні наше свято! (2013)
Сьогодення легкої промисловості України (2013)
З Ювілеєм! Юрій Серафимович Медведєв (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
22 непорушних законів маркетингу (2013)
"Печерські каштани"-2013 (2013)
Ukrainian Fashion Week (Український тиждень моди) (2013)
Український дизайнер Крістіна Бобкова (2013)
Поліфункціональні шкіряно-хутрові матеріали, як продукт екологічно орієнтованих технологій (2013)
Конкурентоспроможні поліфункціональні шкіряні матеріали (2013)
Тенденції жіночої моди (2013)
КНУТД і ПАТ "Володарка" (2013)
Садретдінова Н. В. - Використання наукомістких технологій у створенні поліфункціональної продукції оригінального походження, Березненко М. П., Березненко С. М. (2013)
Спеціальні символи на одязі (2013)
Дослідження факторів, що впливають на міцність та розтяжність трикотажу (2013)
Для абітурієнтів та студентів (2013)
Ви вирішили перейти на іншу роботу (2013)
Головня О. В. - Розширення рисунчастих можливостей кулірного трикотажу одинарних пресових переплетень, Параска Г. Б. (2013)
Як підвищити IQ (2013)
Секрети справжнього здоров’я (2013)
Михайлова Г. М. - Експертно-імпортний потенціал України щодо постільних речей, Пугачевський Г. Ф. (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Нові різновиди одягу (2013)
Темп зовнішніх змін - шок майбутнього (2013)
Подбайте про своє здоров’я (2013)
Підприємства-учасники виставкових заходів (2013)
Заваженко А. О. - Компаративний аналіз протиепідеміологічного інституційного забезпечення національних економік у період пандемії covid-19 (2021)
Карпіщенко О. І. - Якість місцевого розвитку – удосконалення європейського досвіду оцінки в умовах України, Ілляшенко К. В., Ілляшенко Т. О. (2021)
Чинчик А. А. - Формування податкової політики України у контексті трансформації економіки (2021)
Яцкевич І. В. - Цифрові технології у підприємницькій діяльності, Красностанова Н. Е. (2021)
Прушківський В. Г. - Цінності як основа корпоративної культури, Прушківська Е. В., Литовка В. А. (2021)
Іванов В. В. - Концепція публічного підприємництва в Україні (2021)
Безкоровайна Л. В. - Сільський туризм, біорізноманіття та сталий розвиток: комплементарність та вплив на добробут сільського населення, Бойка О. А., Омельянчик С. В. (2021)
Онисько С. М. - Створення системи регулювання й вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільського господарства, Томашевський Ю. М. (2021)
Ксендзук В. В. - Вплив зміни позицій України в міжнародних рейтингових показниках розвитку зовнішньої торгівлі на систему державного управління в контексті тінізації національної економіки як загрози державній безпеці, Назаренко Т. П., Супрунова І. В. (2021)
Дубєй Ю. В. - Техніко-технологічний розвиток: сутність та тенденції в умовах глобалізації (2021)
Bondarenko L. A. - Management of sustainable development of medical and health-improving tourism in Ukraine (2021)
Смєсова В. Л. - Цифровізація у сфері управління проєктами та електронній торгівлі, Дудка А. С., Дмітрієва А. О. (2021)
Швець Л. В. - Активізація інноваційної діяльності персоналу в умовах конкурентного середовища, Комчатних О. В., Гайдай Г. Г. (2021)
Хринюк О. С. - Інтеграція підходів теорії антикризового менеджменту в систему управління економічною безпекою підприємства, Солосіч О. С. (2021)
Болдуєв М. В. - Макроекономічні складові системи електронного документообігу в контексті інституційного забезпечення автоматизованого обліку бізнес-процесів в Україні, Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. (2021)
Козенкова В. Д. - Експертні оцінки у прийнятті фінансових рішень, Козенкова Н. П. (2021)
Савчук Л. М. - Моделювання задач управління фінансовою політикою підприємства, Лозовська Л. І., Савчук Р. В., Ярмоленко Л. І. (2021)
Обруч Г. В. - Забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах реалізації цифрових трансформацій у галузі (2021)
Юрчишина Л. І. - Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на основі бенчмаркінгу, Тарасенко В. А. (2021)
Титикало В. С. - Стимулятори та дестимулятори державного регулювання, функціонування і розвитку підприємств машинобудування (2021)
Шелест Т. М. - Стратегічні орієнтири формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств (2021)
Клименко К. В. - Нейромережеве моделювання інноваційного розвитку АТ "Укртранснафта" (2021)
Arefieva O. V. - Management of logistical support of innovative cooperation intensification under economy intellectualization, Polous O. V. (2021)
Шкуренко О. В. - Державно-приватне партнерство як інструментарій підтрімки балансу моделі циркулярної економіки: науковопрактичні аспекти (2021)
Горбулін В. П. - Використання космічної інформації в системі геоінформаційного забезпечення ухвалення управлінських рішень з питань національної безпеки та оборони України (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (7 липня 2021 р.) (2021)
Маруняк Є. О. - Територіальний розвиток України в контексті виконання Угоди про асоціацію України з ЄС (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2021 р.) (2021)
Явір В. А. - Інтеграція та дезінтеграція держави як виклик для етнонаціональної політики України (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2021 р.) (2021)
Гордєєв А. Ю. - Роль державних органів у становленні антарктичної станції "Академік Вернадський" (2021)
Резуненко О. В. - Видатний математик, вчитель, людина (до 70-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України І.Д. Чуєшова), Рижкова І. А., Фастовська Т. Б. (2021)
Життєвий шлях космічного геолога (до 90-річчя академіка НАН України В. І. Лялька) (2021)
Негрійко А. М. - Вони відкривали лазерну епоху (до 90-річчя академіка НАН України М.С. Бродина) (2021)
Сергієнко І. В. - Вагомі здобутки науково-практичної діяльності Михайла Ільченка (до 80-річчя академіка НАН України М.Ю. Ільченка) (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. Слюсарчука (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Нестеренкова (2021)
Від упорядників (2021)
Єфіменко А. Г. - "Фіделіо" Людвіга ван Бетховена:партиципальність публіки в постановках Грема Віка і Тобіаса Кратцера (2021)
Жаркова В. Б. - Музика Клода Дебюссі і Моріса Равеля: сучасний погляд на проблему стильової ідентифікації (2021)
Антонова О. Г. - "Capricorn Concerto" Семюела Барбера: змістові та жанрово-стильові виміри (2021)
Дашак Є. Л. - "Романтичний концерт" для фортепіано з оркестром Йозефа Маркса в аспекті естетики пізнього романтизму (2021)
Постовойтова С. О. - "Модальні прелюдії та фуги in С" Борислава Стронька: специфіка використання модальної техніки (2021)
Підпорінова К. В. - Старовинна музика у фортепіанних транскрипціях Сергія Юшкевича (2021)
Олійник І. І. - Батярські пісні у творчості Віктора Морозова (2021)
Масленнікова А. Г. - Оперно-хорове виконавство у творчості Михайла Кречка (2021)
Соломонова О. Б. - Інтерпретаційний контент модерного музичного театру: портрет у стилі ad libitum (2021)
Різаєва Г. Є. - 100-річчя Зальцбургського фестивалю: історико-культурний феномен ХХ-початку ХХІ століття (2021)
Пономаренко О. Ю. - "Вагнер Фестиваль Равелло" як соціокультурний феномен фестивального процесу в Італії (2021)
Saglietti B. - Fifth symphony by Ludwig van Beethoven a ording to version by Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кухарєв О. Є. - Новітні тенденції недійсності заповітів, складених із порушенням вимог щодо форми та порядку посвідчення (2021)
Бакаянова Н. М. - Інститут судового кураторства та надання методичної допомоги суддям в Україні, Кубаєнко А. В. (2021)
Голуб В. М. - Взаємодія Державної міграційної служби та Національної поліції – важлива гарантія дотримання прав людини (2021)
Катеринчук К. В. - Булінг і кібербулінг: особливості та шляхи запобігання, Мацюк О. Л. (2021)
Коваленко І. М. - Условия гражданско-правовой ответственности: общетеоретический подход (2021)
Лічман Л. Г. - Вплив норм матеріального і процесуального права на визначення цивільної юрисдикції справи (2021)
Свояк Д. В. - Значення складу генерального делікту у процесі доказування під час вирішення спору (2021)
Шутенко О. В. - Правове регулювання інституту сторін з позицій принципу балансу цивільних процесуальних правовідносин (2021)
Даценко В. М. - Забезпечення інтересів дитини у справах про позбавлення батьківських прав (2021)
Журавльова М. О. - Доцільність допиту дитини в суді під час вирішення питання щодо місця її проживання (2021)
Киренко С. Г. - Проблеми кримінально-правової оцінки психічного насильства (2021)
Шпіляревич В. В. - Окремі аспекти дослідження міжнародних стандартів у сфері протидії домашньому насильству та їх вплив на кримінально-правову політику України (2021)
Черненко А. П. - Щодо можливості проведення прокурором процесуальних дій у разі повернення судом обвинувального акта, Шиян А. Г. (2021)
Пашук Т. І. - Зловживання процесуальними правами: до загальнотеоретичної характеристики поняття (на матеріалах практики Європейського суду з прав людини) (2021)
Жмудінський В. П. - Відновлення закритого кримінального провадження: проблемні питання (2021)
Новини (2021)
Кривошея І. - Реєстр розподілу майна між спадкоємцями полковника гадяцького Федора Криницького (1678 р.) (2020)
Кривошея І. - Обіжник протоігумена Інокентія Матковського ЧСВВ (29.01.1781 р.), Стецик Ю. (2020)
Шевчук А. - Канцелярские служащие главных судов Правобережной Украины: принципы формирования и кадровый состав (1797-1831 гг.) (2020)
Маркевич О. - Державна служба у Волинській губернії у спогадах та оцінці сучасників (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) (2020)
Міронова І. - Динаміка цін на землю на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Моісеєва Т. - Одеське училище для незрячих дітей: організація навчального процесу та формування трудових навичок у вихованців (1887-1915 рр.) (2020)
Шульга Н. - Діяльність агромеліоратора М.О. Тюленєва (1889-1969 рр.) на болотних дослідних станціях (2020)
Буравський О. - Регулювання органами влади соціально-економічних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Сезонець І., Цецик Я. (2020)
Рогожа М. - Іпостась генерала О.О. Загродського (за матеріалами мемуарної літератури) (2020)
Полич М. - Державотворча та дипломатична діяльність Лонгина Цегельського в добу Української революції (1917-1921 рр.) (2020)
Дацків І. - Дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського (1918-1919 рр.) (2020)
Савчук Т. - "Зруйнований мікрокосмос": сім’я парафіяльного священника в радянській Україні у 1920-1930-х рр. (2020)
Аннєнков І. - Формування першої в УСРР школи конструкторів електричних машин (1920-і роки) (2020)
Kuznets T. - Political Repressions Against Polish Intellectual Class in the Uman Region in the 1920s-1930s, Skus O. (2020)
Михайлуца М. - Одеський православний рух vs "більшовицька пропаганда дією" (початок 1920-х років), Тригуб О. (2020)
Osypenko O. - Cultural Processes in the Rural Areas of Transnistria, 1941-1944 (2020)
Пачева М. - Чинники етнокультурного розвитку болгарської національної меншини Північного Приазов’я у 1943-91 рр. (2020)
Коротяєв С. - Утворення Черкаської області та розвиток промисловості у перше десятиріччя новоутвореної адміністративної одиниці, Спіркіна О., Чубіна Т. (2020)
Різун Н. - Скандинавські та слов’янські середньовічні асамблеї як ранньодержавні інститути (2020)
Сипко Б. - Мусульмани в урядах Франсуа Фійона (2020)
Священко З. - Пореформене українське село в аграрних студіях науковців київської школи (2020)
Ухач В. - Сучасна українська історіографія антипольського повстання ОУН (серпень-вересень 1939 р.) (2020)
Гриффен Л. - Историко-культурное наследие как социальный феномен, Рыжева Н. (2020)
Тхоржевська Т. - Глобальний капіталізм vs традиційна культура: гроші у дискурсі зарубіжної культурної антропології, Богуславська Ю. (2020)
Шандра І. - Про що промовляє статистичне джерело? |рец.|: Петрова І. В. Військово-топографічні описи України ХІХ ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості). Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2019. 572 с. (2020)
Кобецька Н. Р. - Дефініції базових категорій екологічного права (на прикладі законодавства Польщі) (2019)
Сокол М. В. - Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин, Гнатюк С. В. (2019)
Ананьєва Є. А. - Методологія правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад (2019)
Бернадін В. А. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно–правового регулювання у сфері обігу підакцизних товарів (2019)
Біліченко В. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення державної безпеки в Україні, Хитрук Р. О. (2019)
Гбур Л. В. - Адміністративно-правові заходи протидії сепаратизму в Україні (2019)
Гончарук В. В. - Теоретичні засади здійснення транскордонного співробітництва: правовий аспект (2019)
Греца Я. В. - Визначення місця здійснення господарської діяльності під час здійснення податкового планування (2019)
Корнева Т. В. - Проблеми вдосконалення правового механізму фінансового забезпечення діяльності нової митниці України (2019)
Кравчук М. Ю. - Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України (2019)
Курява В. В. - Місце та роль Державної судової адміністрації України в організаційному забезпеченні діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності (2019)
Поліщук Н. Р. - Місце договірного регулювання публічних відносин у системі правових цінностей держави (2019)
Приходько А. А. - Принципи адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні: до питання про термінологічне визначення концепту (2019)
Теслюк Я. О. - Компетенція Національної поліції у забезпеченні прав і свобод громадян при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності (2019)
Химинець О. О. - Адміністративно-правові особливості захисту прав інтелектуальної власності у процесі інноваційної освітньо–наукової діяльності в університеті (2019)
Шишов О. О. - Щодо правового регулювання адміністративно-процедурних відносин, Шувалова Т. О. (2019)
Антонюк Н. О. - Виділення критеріїв диференціації кримінальної відповідальності (2019)
Базелюк В. В. - Проблеми визначення суб’єктивної сторони злочинного порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ст. 143 КК України), Коваленко Є. С. (2019)
Габлей Н. Г. - До питання кримінального проступку, Гаргат-Українчук О. М. (2019)
Кікалішвілі М. В. - Програмування стратегії й тактики протидії корупційній злочинності (2019)
Пивоваров В. В. - Кримінологічний аналіз корпоративної злочинності у сфері охорони здоров’я (2019)
Чернишов Г. М. - Торгівля людьми у ХХІ столітті як загроза цивілізації: кримінологічні показники та тенденції розвитку, Григорчак Д. В. (2019)
Шапошніков Ю. В. - Щодо деяких об’єктивних ознак непокори (ст. 402 Кримінального Кодексу України) (2019)
Ющик О. І. - Теорія та практика призначення покарання за незакінчений злочин (2019)
Войчишена М. В. - Обставини, що підлягають встановленню підчас розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів (2019)
Каланча І. Г. - Електронний сегмент у кримінальному процесуальному законі Азербайджану (2019)
Коломієць А. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2019)
Латиш К. В. - Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій підчас розслідування кібервандалізму (2019)
Марушев А. Д. - Організаційно-тактичні питання вилучення документів у процесі розслідування кримінального банкрутства (2019)
Савенко М. Є. - Ухвали слідчого судді як предмет апеляційного оскарження на стадії досудового розслідування: окремі проблеми (2019)
Черниченко І. В. - Кримінальне провадження щодо юридичної особи: загальна характеристика (2019)
Шишман Д. М. - Роль прокурора у вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) та спеціального судового провадження (2019)
Zakany J. - The Hungarian system of the legal relationships which determine the civil responsibility of the healthcare service providers (2019)
Головач А. Й. - Глобальний рівень міжнародної екологічної безпеки в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища (2019)
Петренко Ю. В. - Правові та інституційні основи спеціальних місій Європейського Союзу (2019)
Сіваш О. М. - Міжнародно-правова регламентація недоторканності приміщень дипломатичних представництв (окремі питання) (2019)
Meszaros T. - Philosophical backgrounds of the rights in rem (2019)
Калиновський Ю. Ю. - Сутнісні характеристики справедливості у філософсько-правовому вимірі, Черниш В. В. (2019)
Сировацький В. І. - Вплив ідеологічних засад примусу на політичну нестабільність у державі (2019)
Цимбалюк М. М. - Філософсько-правова характеристика держави як об’єкту впливу глобалізаційних процесів (2019)
Савчин М. В. - Чому можна ставити питання про конституціоналізм чисто теоретично та тим більше про глобальний конституціоналізм? (Рецензія на видання Єлизавети Львової "Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування") (2019)
Rogushina J. V. - Development of domain thesaurus as a set of ontology concepts with use of semantic similarity and elements of combinatorial optimization, Gladun A. Ya. (2021)
Rodin Y. S. - Security basic model for applied tasks of the distributed information system, Sinitsyn I. P. (2021)
Zakharova O. - Defining degree of semantic similarity using description logic tools (2021)
Gladun A. Ya. - Ontology-based semantic similarity to metadata analysis in the information security domain, Khala K. A. (2021)
Grygoryan R. D. - Specialised software for simulating the multiple control and modulations of human hemodynamics, Yurchak O. I., Degoda A. G., Lyudovyk T. V. (2021)
Rahozin D. V. - Extended performance accounting using Valgrind tool, Doroshenko A. Yu. (2021)
Kosovets M. - Specific features of the use of artificial intelligence in the development of the architecture of intelligent foult-tolerant radar systems, Tovstenko L. (2021)
Shevchenko V. L. - Intonation expressiveness of the text at program sounding, Lazorenko Y. S., Borovska O. M. (2021)
Triantafillu A. A. - Algorithm and software for determining a musical genre by lyrics to create a song hit, Mateshko M. A., Shevchenko V. L., Sinitsyn I. P. (2021)
Петрашко Л. П. - Етичний компас медичних рішень під час пандемії COVID-19, Мартинюк О. В. (2021)
Deineko L. V. - Conducting pre-foresight research: organizational aspect, Sheludko E. I. (2021)
Костенко Н. В. - Зміщення культурних та інформаційно-комунікативних порядків в умовах пандемії COVID-19, Скокова Л. Г., Наумова М. Ю. (2021)
Юзва Л. Л. - "Суверенна демократія" в українських онлайн-медіа: якісний контент-аналіз дискурсу 2020 року (2021)
Sheppental A. I. - A mixed-methods framing analysis of Belarusian and Ukrainian protests (2021)
Sokurianska L. H. - Social support for integration practices of Ukrainian veterans in higher education, Bataeva E. V., Golikov A. S. (2021)
Шепеленко І. П. - Механізми подолання соціальної ексклюзії осіб похилого віку (2021)
Стегній О. Г. - Емпірична ідентифікація рівня компетентності респондентів у масових опитуваннях (2021)
Дейнеко О. О. - Дискурс-устрій соціальної згуртованості як категорії соціальної політики: досвід застосування критичного дискурс-аналізу (2021)
Солнцев В. С. - Міжнародний досвід застосування критеріїв оцінки матеріальної шкоди для визначення збитків внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, Кияшко О. Є., Климова Н. Б., Нестор Н. В. (2021)
Фоміна О. О. - Альтруїзм і волонтерство: аспекти взаємозв'язку у соціальній поведінці, Оленцевич Н. В. (2021)
Касянчук М. Г. - ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій, Варбан М. Ю., Корнілова М. С., Трофименко О. В. (2021)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України: літо 2021 року, Дмитрук Д. А. (2021)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2021 р. (стажування та працевлаштування, електронна демократія, соціальні мережі та медіаграмотність), Людоговська К. В. (2021)
Войно-Данчишина О. Л. - Поєднання аналітики та спогадів (2021)
Бабаєв В. Ю. - XIX Міжнародна науково-практична конференція "Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку": підсумки та роздуми, Іванова О. А. (2021)
Голіков О. С. - Якубинська наукова сесія – 2021: традиція у випробуваннях тривалості та/або тривалість, випробувана традицією, Сокурянська Л. Г., Сорока Ю. Г. (2021)
Автори номера (2021)
Анісімов А. В. - Вплив мови на тривалість життя популяцій штучного інтелекту, Марченко О. О., Землянський В. Р. (2021)
Чеботарьов А. М. - Перетин ω-регулярних виразів (2021)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми композиційного мікропрограмного пристрою керування з розділенням кодів, Тітаренко Л. О., Баєв А. В., Матвієнко О. В. (2021)
Тимофієва Н. К. - Знаковий інформаційний простір та "золоте" число (2021)
Кнопов П. С. - Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування для однорідного випадкового поля з дискретним параметром, Касіцька Є. Й. (2021)
Norkin V. I. - Stochastic generalized gradient methods for training nonconvex nonsmooth neural networks (2021)
Война О. А. - Використання прихованих марковських моделей в оцінюванні параметрів ієрархічних систем (2021)
Стоян В. А. - Математичне моделювання квадратично нелінійних просторово розподілених систем. І. Випадок дискретно визначених початково-крайових зовнішньодинамічних збурень (2021)
Литвин О. М. - Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проєкцій. І, Литвин О. Г. (2021)
Ясинський В. К. - Про існування розв’язку задачі Коші для нелінійного стохастичного диференціально- різницевого рівняння нейтрального типу в частинних похідних, Юрченко І. В. (2021)
Раппопорт Й. С. - До розв’язання проблеми зближення керованих об’єктів в ігрових задачах динаміки (2021)
Барановська Л. В. - Диференціально-різницеві ігри зближення з декількома запізнюваннями (2021)
Фаль О. М. - Документація у стандарті ISO/IEC 27701 (2021)
Кашпур О. Ф. - Інтерполяційний поліном Ерміта–Біркгофа мінімальної норми в Гільбертовому просторі (2021)
Силенко І. В. - Рівновага Неша в особливому випадку симетричних ігор видобутку ресурсів (2021)
Львов М. С. - Алгоритм поповнення в алгебрах множин, Тарасіч Ю. Г. (2021)
Гнатів Л. О. - Дискретне косинус-синусне перетворення типу VII та швидкі цілочислові перетворення для intra-прогнозування зображень і відеокодування (2021)
Задірака В. К. - Метод завадостійкого оцінювання параметрів авторегресивної моделі в частотній області, Семенов В. Ю., Семенова Є. В. (2021)
Радзієвська І. - Історія розвитку медсестринської освіти в Україні ХХ – початку ХХІ століття (історіографічний огляд), Степанова Г. (2021)
Галашова О. - Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови (2021)
Данильченко І. - Принцип інтеграції у формуванні комунікативної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2021)
Дубова Н. - Самостійна робота майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі як умова формування загальних та фахових компетентностей, Люльченко В. (2021)
Кравченко О. - З досвіду впровадження інклюзивного туризму серед студентської молоді, Песоцька Ю. (2021)
Бущак І. - Розвиток логічного мислення під час занять з використанням роботизованих пристроїв, Макарій Ю. (2021)
Єськова Т. - Підготовка майбутніх вихователів до керівництва художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку (2021)
Корицька Г. - Розвиток професійної майстерності педагога на тренінгу в умовах дистанційного навчання (2021)
Вакалюк Т. - Зарубіжний досвід проектування електронних словників, Черниш О., Левківський В. (2021)
Яловський П. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2021)
Сивачук Н. - Іван Іванович Прісовський – священник-патріот, вчений-енциклопедист, освітянин (2021)
Кучеренко І. - Концептуальні засади текстоцентричного вивчення української мови (2021)
Літінська О. - Критеріальний підхід до правової компетентності майбутніх молодших бакалаврів галузі гуманітарних наук закладів вищої освіти (2021)
Мелентьєв О. - Робота з патентними базами даних в процесі створення конкурентоспроможних винаходів (2021)
Руснак І. - Інноваційні засади викладання англійської мови на неспеціальних факультетах закладів вищої освіти, Василик М. (2021)
Мітельман І. - Особливості моделювання спеціалізованих методичних кейсів у контексті підвищення кваліфікації вчителів математики (2021)
Омеляненко А. - Система вправ на текстовій основі з формування дискурсивного мовлення майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни "Дошкільна лінгводидактика" (2021)
Санівський О. - Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова, Циганок О. (2021)
Мотуз Т. - Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивному середовищі закладу освіти, Пасічник Л., Баранець Я. (2021)
Іванчук А. - Становлення філософії як засобу розвитку людини (2021)
Костенко Л. - Зміст позашкільної освіти України (1991–2014 рр.) (2021)
Комар О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь роботи з графічним редактором, Гаращук Є. (2021)
Шибер О. - Рекреаційно-дозвіллєві практики як предмет педагогічної культурології (2021)
Максимук Л. - Реализация принципов профессиональной лингводидактики в процессе иноязычного образования на неязыковых специальностях вузов, Левонюк Л. (2021)
Антошкіна В. К. - Необхідність, сутність, значення та мета тлумачення у праві (2019)
Биля-Сабадаш І. О. - Експресивність у текстах юридичних документів (2019)
Білошенко О. Ю. - Суспільний договір як засіб досягнення компромісу в сучасній державі, Чабаненко Ю. С. (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Основи правового буття у вченні Джона Локка: свобода, власність, договір (2019)
Громовий Я. С. - Правова цінність як загальнотеоретична категорія (2019)
Dotsenko R. A. - Radbruch formula and its application in German judicial practice, Trykhlib K. O. (2019)
Єпур М. В. - Суверенітет держави у військовій сфері в умовах глобалізації (2019)
Житинский А. В. - Право на сопротивление: правовое закрепление и основания для реализации, Трихлеб К. А. (2019)
Zabokrytskyy I. I. - Human rights as an element of European Union policymaking in the context of modern constitutionalism trans nationalization (2019)
Кальян О. С. - Юридична відповідальність: проблеми системного розуміння, Мисак О. І. (2019)
Когут М. Г. - Соціальна девіація: поняття та класифікація, Зан М. І., Переш І. Є. (2019)
Моісеєва Т. М. - Правове регламентування богаділенної опіки (за матеріалами повного зібрання законів Російської Імперії) (2019)
Переш І. Є. - Теоретичні характеристики правомірної поведінки, Бариська Я. О. (2019)
Попович Т. П. - Особливості формування виборчої системи в Угорщині в 1980-ті – 1990-ті роки (2019)
Репік Д. В. - Статус православної церкви у програмах українських політичних партій (початок ХХ ст.) (2019)
Тараненко М. М. - Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій та вплив діяльності інститутів громадянського суспільства в умовах реінтеграції, Ярош І. С., Балінська В. О. (2019)
Адашис Л. І. - Особливості судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, Левдик А. А., Левицька С. І. (2019)
Волошенюк Г. Б. - Міжнародно-правові акти як міжнародні стандарти та джерела виборчого права України (2019)
Джафаров К. А. - Конституционно-правовые основы охраны прав и свобод человека и гражданина по конституции Азербайджанской Республики: общая характеристика (2019)
Лохматов О. А. - Ґенеза конституційно-правової регламентації процедури інавгурації новообраного Президента України, Пришляк М. І. (2019)
Нікітенко О. І. - Сутність забезпечення внутрішньої безпеки держави від злочинних посягань (2019)
Попадинець М. І. - Особливості механізму правового регулювання в контексті реалізації прав людини (2019)
Толстенко Ю. О. - Право в’язнів на повагу до приватного та сімейного життя: міжнародно-правовий і національний аспекти, Міненко Ю. В. (2019)
Черняк Є. В. - Громадянське суспільство як суб’єкт правової охорони Конституції України (2019)
Чечерський В. І. - Кримінально-правова охорона конституційного права людини на відтворення та шляхи її вдосконалення (2019)
Чомахашвілі О. Ш. - Юридична відповідальність за порушення прав на промислові зразки в Україні (2019)
Zuzana Mlkva Illyova - Transformation of the Slovak Civil Law after 1989, Lenka Dufalova. (2019)
Булеца С. Б. - До питання про поняття однорідних вимог у цивільному праві (2019)
Верницький Ю. С. - Особливості спрощеного позовного провадження, Дяченко С. В. (2019)
Гуйван П. Д. - Європейська практика щодо за хисту права особи на доступ до публічної інформації (2019)
Єпанчінцев О. С. - Нормативне регулювання спрощених проваджень у цивільному судочинстві України: історичний аспект (2019)
Коротун В. М. - Сутність поняття "апеляція" в контексті використання цієї категорії у процесуальних кодексах України (2019)
Луцький А. І. - Недобросовісне набуття акціонером корпоративного права як підстава виникнення корпоративного конфлікту (2019)
Орзіх Ю. Г. - Нотаріальна таємниця і проблеми її правозастосування: міфи та реальність (2019)
Саванець Л. М. - Цифровий контент як об’єкт авторського права, Cтахира Г. М. (2019)
Ходак С. М. - Співвідношення законних інтересів та суб’єктивних прав у сімейному праві (2019)
Ковалишин О. Р. - Запозичення правила "say on pay" в корпоративному праві України (2019)
Подобінська М. О. - Роздрібна торгівля як одна з форм господарсько-торговельної діяльності, Починок К. Б. (2019)
Починок К. Б. - Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами: поняття та ознаки, Бессарабова В. М. (2019)
Шаталова Л. М. - Загальний та спрощений порядок укладення електронних договорів (2019)
Скорик А. Д. - Проблемні питання реалізації концепції гідної праці на національному рівні, Янішевська К. Д. (2019)
Калашник Г. А. - Ознаки та критерії функціональної стійкості інтегрованого комплексу бортового обладнання сучасного повітряного судна та перспективні напрямки його розвитку, Калашник-Рибалко М. А. (2021)
Леонтьєв О. Б. - Методика прогнозування вартості життєвого циклу парків альтернативних типів нових багатоцільових літаків, як основних носіїв бойових спроможностей тактичної авіації, Науменко М. В. (2021)
Мажара І. П. - Модель оцінки формування потоків повітряних суден у зоні посадки на основі гібридної нечіткої нейронної мережі, Тимочко О. І. (2021)
Бакуменко Б. В. - Удосконалення підготовки та здійснення передислокації окремого радіолокаційного взводу за досвідом операції Об’єднаних сил, Мак О. В., Хвіст Р. В., Шевченко Т. В. (2021)
Дакі О. А. - Електромагнітна сумісність систем зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях на морі, Іваненко В. М., Федунов В. М., Бажак О. В. (2021)
Коновець В. І. - Організація інформаційної взаємодії з перспективними береговими радар-сенсорами системи висвітлення надводної обстановки, Смиринська Н. Б. (2021)
Кучеренко Ю. Ф. - Методологічні аспекти щодо вибору методу оцінки ефективності автоматизованих систем військового призначення при їх знаходженні на відповідних стадіях життєвого циклу, Александров О. В., Носик А. М., Шубін Є. В. (2021)
Лещенко С. П. - Обґрунтування показників якості вирішення завдань для порівняльної оцінки ефективності підрозділів радіотехнічних військ, Колеснік О. М., Денісенко С. В., Пилипенко М. В. (2021)
Сургай М. В. - Вибір полоси частот зондувального сигналу, відповідної максимальному рівню вторинного випромінювання об’єктів заданих типів, Залевський Г. С., Горелишев С. А., Угринович О. І., Джус В. С. (2021)
Бодянський Є. В. - Метод адаптивної достовірної нечіткої кластеризації даних на основі еволюційного алгоритму, Шафроненко А. Ю., Климова І. М. (2021)
Браткевич В. В. - Формалізація SWOT-процедури вибору моделі дуального навчання (2021)
Бурдаєв В. П. - Розробка мобільного додатку "Каркас” для платформ Android та IOS (2021)
Hrabovskyi Ye. - Methods of creating a multimedia online gallery (2021)
Смеляков К. С. - Розробка інваріантної моделі цифрового зображення для швидкого пошуку у сховищах даних, Чуприна А. С., Сандркін Д. Л., Вакулік Є. В., Дроб Є. М. (2021)
Федько В. В. - Дослідження ефективності застосування технології Machine Learning Services в задачах прогнозування (2021)
Лагутін Г. І. - Шляхи удосконалення засобів визначення технічного стану дизельних двигунів пересувних електростанцій систем електропостачання радіолокаційних станцій, Мусаїрова Ю. Д., Грицюк Д. С., Кулинич І. І. (2021)
Лагутін Г. І. - Аналіз можливості застосування вольтододаткових трансформаторів як засобів компенсації коливань напруги в системах електропостачання стаціонарних військових аеродромів, Сальник О. В., Скіпор С. В., Кулинич І. І. (2021)
Ляшенко В. А. - Рекомендації щодо застосування радарної системи MFTR – 2100/40 на основі проведеного аналізу випробувань зразків озброєння та військової техніки, Зозуля В. М., Рижков О. В., Юла О. В., Стригун В. В., Барвінок Р. Д. (2021)
Братко А. В. - Аналіз функціонування Державної прикордонної служби України (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Шумицька Г. В. - Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття (2021)
Гонтар М. О. - Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг (2021)
Руда О. Г. - Мовні засоби агітації молоді на виборах Президента України 2019 року (2021)
Труб В. М. - Активний словник лексичної сполучуваності як засіб оптимізації оволодіння мовою (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Питальне висловлення і дискурсивно-стильовий континуум української мови (2021)
Процик І. Р. - Іван Боберський – творець української футбольної термінології в Галичині (2021)
Ріпей М. В. - Порушення лексичної норми в сучасній газетній мові (2021)
Руда О. Г. - На мовній передовій. Рецензія на: Лариса Масенко. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ, 2020 (2021)
Науменко Л. П. - Лінгвістичне портретування української рими. Рецензія на: Л. В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020 (2021)
Кононенко В. І. - Діалектна стихія в українських художніх текстах. Рецензія на: Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. Відповідальний редактор В. Ґрещук. Івано-Франківськ. Т. 1. 2019. Т. 2. 2020 (2021)
Христіанінова Р. О. - Наукові обшири професора Іларіона Слинька. Рецензія на: О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. Ім’я в науці: Професор Іларіон Слинько: монографічно-довідкове видання. Чернівці, 2019 (2021)
Коць Т. А. - "Слово Лесі Українки понад часом". Круглий стіл на відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (2021)
Рябець Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика", Колєснік Л. Я. (2021)
Кислюк Л. П. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2020 року (2021)
Архангельська А. М. - Пам’яті професора Михайла Андрійовича Алексеєнка (19.10.1942 - 14.11.2020) (2021)
Adair P. - Tugan-Baranovsky’s Business Cycle Theory and French Economists: Inspiration and Legacy, Nezhyvenko O. (2021)
Бажал Ю. М. - Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації (2021)
Bazilinska O. - Conceptual Frameworks of the Development of Banking and Insurance Interaction in Modern Conditions, Panchenko О. (2021)
Бандура О. В. - Локальні наслідки глобалізації монетарної політики, Ткачова В. О. (2021)
Біла І. С. - Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку, Шевченко О. О. (2021)
Бугрова О. О. - Залучення студентів до участі в дослідницьких процесах під час вивчення економічних дисциплін, Лук’янчук І. О. (2021)
Василець М. А. - Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку (2021)
Глущенко С. В. - Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19, Мельник А. І. (2021)
Hryhoriev H. - Path Dependence in Sovereign Debt Modelling: System Dynamics Approach (2021)
Ivakhnenkov S. - Auditing in the IT Environment: Discussion on Methodology (2021)
Iгнатьєва І. А. - Ситуаційний аналіз у бенчмаркінговому дослідженні розвитку регіонів, Гавриленко Т. В., Сербенівська А. Ю. (2021)
Filatov V. - Application of the Scoring Approach to Monitoring Function of Central Bank Credit Registry, Kaminsky A. (2021)
Кузьменко Л. Г. - Міжнародний досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (2021)
Лук’яненко І. Г. - Глобальні інвестиційні тренди та сучасний стан розвитку фінтех-галузі, Рябцун Є. І. (2021)
Мірошниченко В. В. - Водозабезпеченість населення України: рівень, проблеми та напрями їх розв’язання (2021)
Подденежний О. Г. - Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс (2021)
Пріб К. А. - Інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії (2021)
Синиця М. А. - COVID-19 та поведінкова економіка: окремі аспекти причин нераціональної поведінки під час пандемії (2021)
Chala N. - Neuromarketing Research on Individual Responses to Artwork: Implications for Galleries, Pichyk K., Voropai O. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Пінчук А. О. - Фактори формування державної політики сталого розвитку сільського господарства в Україні (2019)
Федоренко А. Є. - Алгоритм розробки та прийняття стратегії забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки України (2019)
Пищенко О. В. - Система забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного виробництва (2019)
Селютін С. Т. - Механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва (2019)
Юхман Я. В. - Стан розвитку промислових машинобудівних підприємств в сучасних умовах (2019)
Першко Л. О. - Фінансові аспекти зміцнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2019)
Дикань В. В. - Державне регулювання процесів інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Фролова Н. Л. (2019)
Ігнатьєва І. А. - Маркетингові стратегії в контексті адаптації підприємств малого та середнього бізнесу до вимог СОТ, Сербенівська А. Ю. (2019)
Штангрет А. М. - Холістичний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства, Стеців Л. П., Шляхетко В. В. (2019)
Шкурко Я. І. - Особливості підбору персоналу в сучасних умовах: аналіз компетенцій співробітника в умовах віддаленого робочого місця (2019)
Джулай Ю. - Передмова, Король Д. (2021)
Гоц Л. - Трансгуманістичні аспекти міфологеми штучного життя в казковому фольклорі премодерну (2021)
Демчук Р. - Меморизація Леніна як ієротопічний проєкт (2021)
Караєва І. - Екзистенціал смерті й безсмертя особистості у філософських романах Олдоса Гакслі: культурологічний аспект (2021)
Панченко В. - Сучасні практики обміну культурними ресурсами: досвід міжнародних мережевих структур, Живоглядова Д. (2021)
Бондарчук Я. - Відображення найдавнішого релігійного культу кісток у мистецтві пізнього ашелю та доби мустьє (2021)
Джулай Ю. - Концептуальні результати практик перечитування та переосмислення "Патернів культури" Р. Бенедикт (2021)
Osiievskyi Y. - Controlling Fictions: Methodological Paradoxes and Political Dead Ends of the New Melanesian Ethnography (2021)
Мосякіна Т. - Теорія ікони Христоса Яннараса (2021)
Нікітенко Н. - Тератологічний сюжет орнаменту південної вежі Софії Київської (2021)
Король Д. - Даниїл та Раґнарьок: гібридна ментальність в образотворчій традиції ранньої Русі (2021)
Чумаченко Б. - Визволення від минулого: карнавал Бахтіна у дзеркалі радянського досвіду (2021)
Shkliarenko Z. - Performance Art: Interart, Intermediality and Interdisciplinarity (2021)
Бондарець О. - Музеї: збереження спадщини, осмислення минулого, формування ідентичності (2021)
Петрова О. - Феномен "недовіри" як рушій у розвитку мистецтва (2021)
Відомості про авторів (2021)
Дружинець М. Л. - Відбиття двох законів орфоепії у мовленні українських респондентів діаспори: норма та девіації (2021)
Поплавська Н. М. - Новітні політичні терміни у мові інтернет-видань (семантико-функціональний аспект), Дащенко Н. Л. (2021)
Романченко А. П. - Говіркова лексика Південної Бессарабії і сучасна українська мова: зіставний аспект, Каназірська В. А. (2021)
Фаріон І. Д. - Святослав Караванський: проблема правописної і лексикографічної кодифікації (2021)
Форманова С. В. - Компонентний аналіз як одна із методик структурного методу (2021)
Гремалюк Т. В. - Лексика іншомовного походження: проблеми норми в контексті історичного розвитку української літературної мови (2021)
Любецкая К. П. - Запазычанні з польскай мовы ў беларускай навуковай мове пачатку ХХ ст. (2021)
Міняйло Р. В. - Рибальська спеціалізація прасловʼянської анімалістичної лексики в говірках української мови (2021)
Швець Ю. В. - Шляхи входження і функціювання лексичних запозичень на позначення їжі та питва у поемі "Енеїда" І. Котляревського (2021)
Bachynska H. W. - Dynamika imion osobowych jako znakow identyfikacji osob drugiej połowy XX wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu), Vilchynska T. P., Babii I. M., Verbovetska O. S., Svystun N. O. (2021)
Боєва Е. В. - Особливості функціонування природних топографічних назв в українських замовляннях (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського