Священко З. - Пореформене українське село в аграрних студіях науковців київської школи (2020)
Ухач В. - Сучасна українська історіографія антипольського повстання ОУН (серпень-вересень 1939 р.) (2020)
Гриффен Л. - Историко-культурное наследие как социальный феномен, Рыжева Н. (2020)
Тхоржевська Т. - Глобальний капіталізм vs традиційна культура: гроші у дискурсі зарубіжної культурної антропології, Богуславська Ю. (2020)
Шандра І. - Про що промовляє статистичне джерело? |рец.|: Петрова І. В. Військово-топографічні описи України ХІХ ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості). Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2019. 572 с. (2020)
Кобецька Н. Р. - Дефініції базових категорій екологічного права (на прикладі законодавства Польщі) (2019)
Сокол М. В. - Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин, Гнатюк С. В. (2019)
Ананьєва Є. А. - Методологія правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад (2019)
Бернадін В. А. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно–правового регулювання у сфері обігу підакцизних товарів (2019)
Біліченко В. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення державної безпеки в Україні, Хитрук Р. О. (2019)
Гбур Л. В. - Адміністративно-правові заходи протидії сепаратизму в Україні (2019)
Гончарук В. В. - Теоретичні засади здійснення транскордонного співробітництва: правовий аспект (2019)
Греца Я. В. - Визначення місця здійснення господарської діяльності під час здійснення податкового планування (2019)
Корнева Т. В. - Проблеми вдосконалення правового механізму фінансового забезпечення діяльності нової митниці України (2019)
Кравчук М. Ю. - Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України (2019)
Курява В. В. - Місце та роль Державної судової адміністрації України в організаційному забезпеченні діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності (2019)
Поліщук Н. Р. - Місце договірного регулювання публічних відносин у системі правових цінностей держави (2019)
Приходько А. А. - Принципи адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні: до питання про термінологічне визначення концепту (2019)
Теслюк Я. О. - Компетенція Національної поліції у забезпеченні прав і свобод громадян при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності (2019)
Химинець О. О. - Адміністративно-правові особливості захисту прав інтелектуальної власності у процесі інноваційної освітньо–наукової діяльності в університеті (2019)
Шишов О. О. - Щодо правового регулювання адміністративно-процедурних відносин, Шувалова Т. О. (2019)
Антонюк Н. О. - Виділення критеріїв диференціації кримінальної відповідальності (2019)
Базелюк В. В. - Проблеми визначення суб’єктивної сторони злочинного порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ст. 143 КК України), Коваленко Є. С. (2019)
Габлей Н. Г. - До питання кримінального проступку, Гаргат-Українчук О. М. (2019)
Кікалішвілі М. В. - Програмування стратегії й тактики протидії корупційній злочинності (2019)
Пивоваров В. В. - Кримінологічний аналіз корпоративної злочинності у сфері охорони здоров’я (2019)
Чернишов Г. М. - Торгівля людьми у ХХІ столітті як загроза цивілізації: кримінологічні показники та тенденції розвитку, Григорчак Д. В. (2019)
Шапошніков Ю. В. - Щодо деяких об’єктивних ознак непокори (ст. 402 Кримінального Кодексу України) (2019)
Ющик О. І. - Теорія та практика призначення покарання за незакінчений злочин (2019)
Войчишена М. В. - Обставини, що підлягають встановленню підчас розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів (2019)
Каланча І. Г. - Електронний сегмент у кримінальному процесуальному законі Азербайджану (2019)
Коломієць А. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2019)
Латиш К. В. - Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій підчас розслідування кібервандалізму (2019)
Марушев А. Д. - Організаційно-тактичні питання вилучення документів у процесі розслідування кримінального банкрутства (2019)
Савенко М. Є. - Ухвали слідчого судді як предмет апеляційного оскарження на стадії досудового розслідування: окремі проблеми (2019)
Черниченко І. В. - Кримінальне провадження щодо юридичної особи: загальна характеристика (2019)
Шишман Д. М. - Роль прокурора у вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) та спеціального судового провадження (2019)
Zakany J. - The Hungarian system of the legal relationships which determine the civil responsibility of the healthcare service providers (2019)
Головач А. Й. - Глобальний рівень міжнародної екологічної безпеки в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища (2019)
Петренко Ю. В. - Правові та інституційні основи спеціальних місій Європейського Союзу (2019)
Сіваш О. М. - Міжнародно-правова регламентація недоторканності приміщень дипломатичних представництв (окремі питання) (2019)
Meszaros T. - Philosophical backgrounds of the rights in rem (2019)
Калиновський Ю. Ю. - Сутнісні характеристики справедливості у філософсько-правовому вимірі, Черниш В. В. (2019)
Сировацький В. І. - Вплив ідеологічних засад примусу на політичну нестабільність у державі (2019)
Цимбалюк М. М. - Філософсько-правова характеристика держави як об’єкту впливу глобалізаційних процесів (2019)
Савчин М. В. - Чому можна ставити питання про конституціоналізм чисто теоретично та тим більше про глобальний конституціоналізм? (Рецензія на видання Єлизавети Львової "Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування") (2019)
Rogushina J. V. - Development of domain thesaurus as a set of ontology concepts with use of semantic similarity and elements of combinatorial optimization, Gladun A. Ya. (2021)
Rodin Y. S. - Security basic model for applied tasks of the distributed information system, Sinitsyn I. P. (2021)
Zakharova O. - Defining degree of semantic similarity using description logic tools (2021)
Gladun A. Ya. - Ontology-based semantic similarity to metadata analysis in the information security domain, Khala K. A. (2021)
Grygoryan R. D. - Specialised software for simulating the multiple control and modulations of human hemodynamics, Yurchak O. I., Degoda A. G., Lyudovyk T. V. (2021)
Rahozin D. V. - Extended performance accounting using Valgrind tool, Doroshenko A. Yu. (2021)
Kosovets M. - Specific features of the use of artificial intelligence in the development of the architecture of intelligent foult-tolerant radar systems, Tovstenko L. (2021)
Shevchenko V. L. - Intonation expressiveness of the text at program sounding, Lazorenko Y. S., Borovska O. M. (2021)
Triantafillu A. A. - Algorithm and software for determining a musical genre by lyrics to create a song hit, Mateshko M. A., Shevchenko V. L., Sinitsyn I. P. (2021)
Петрашко Л. П. - Етичний компас медичних рішень під час пандемії COVID-19, Мартинюк О. В. (2021)
Deineko L. V. - Conducting pre-foresight research: organizational aspect, Sheludko E. I. (2021)
Костенко Н. В. - Зміщення культурних та інформаційно-комунікативних порядків в умовах пандемії COVID-19, Скокова Л. Г., Наумова М. Ю. (2021)
Юзва Л. Л. - "Суверенна демократія" в українських онлайн-медіа: якісний контент-аналіз дискурсу 2020 року (2021)
Sheppental A. I. - A mixed-methods framing analysis of Belarusian and Ukrainian protests (2021)
Sokurianska L. H. - Social support for integration practices of Ukrainian veterans in higher education, Bataeva E. V., Golikov A. S. (2021)
Шепеленко І. П. - Механізми подолання соціальної ексклюзії осіб похилого віку (2021)
Стегній О. Г. - Емпірична ідентифікація рівня компетентності респондентів у масових опитуваннях (2021)
Дейнеко О. О. - Дискурс-устрій соціальної згуртованості як категорії соціальної політики: досвід застосування критичного дискурс-аналізу (2021)
Солнцев В. С. - Міжнародний досвід застосування критеріїв оцінки матеріальної шкоди для визначення збитків внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, Кияшко О. Є., Климова Н. Б., Нестор Н. В. (2021)
Фоміна О. О. - Альтруїзм і волонтерство: аспекти взаємозв'язку у соціальній поведінці, Оленцевич Н. В. (2021)
Касянчук М. Г. - ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій, Варбан М. Ю., Корнілова М. С., Трофименко О. В. (2021)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України: літо 2021 року, Дмитрук Д. А. (2021)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2021 р. (стажування та працевлаштування, електронна демократія, соціальні мережі та медіаграмотність), Людоговська К. В. (2021)
Войно-Данчишина О. Л. - Поєднання аналітики та спогадів (2021)
Бабаєв В. Ю. - XIX Міжнародна науково-практична конференція "Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку": підсумки та роздуми, Іванова О. А. (2021)
Голіков О. С. - Якубинська наукова сесія – 2021: традиція у випробуваннях тривалості та/або тривалість, випробувана традицією, Сокурянська Л. Г., Сорока Ю. Г. (2021)
Автори номера (2021)
Анісімов А. В. - Вплив мови на тривалість життя популяцій штучного інтелекту, Марченко О. О., Землянський В. Р. (2021)
Чеботарьов А. М. - Перетин ω-регулярних виразів (2021)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми композиційного мікропрограмного пристрою керування з розділенням кодів, Тітаренко Л. О., Баєв А. В., Матвієнко О. В. (2021)
Тимофієва Н. К. - Знаковий інформаційний простір та "золоте" число (2021)
Кнопов П. С. - Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування для однорідного випадкового поля з дискретним параметром, Касіцька Є. Й. (2021)
Norkin V. I. - Stochastic generalized gradient methods for training nonconvex nonsmooth neural networks (2021)
Война О. А. - Використання прихованих марковських моделей в оцінюванні параметрів ієрархічних систем (2021)
Стоян В. А. - Математичне моделювання квадратично нелінійних просторово розподілених систем. І. Випадок дискретно визначених початково-крайових зовнішньодинамічних збурень (2021)
Литвин О. М. - Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проєкцій. І, Литвин О. Г. (2021)
Ясинський В. К. - Про існування розв’язку задачі Коші для нелінійного стохастичного диференціально- різницевого рівняння нейтрального типу в частинних похідних, Юрченко І. В. (2021)
Раппопорт Й. С. - До розв’язання проблеми зближення керованих об’єктів в ігрових задачах динаміки (2021)
Барановська Л. В. - Диференціально-різницеві ігри зближення з декількома запізнюваннями (2021)
Фаль О. М. - Документація у стандарті ISO/IEC 27701 (2021)
Кашпур О. Ф. - Інтерполяційний поліном Ерміта–Біркгофа мінімальної норми в Гільбертовому просторі (2021)
Силенко І. В. - Рівновага Неша в особливому випадку симетричних ігор видобутку ресурсів (2021)
Львов М. С. - Алгоритм поповнення в алгебрах множин, Тарасіч Ю. Г. (2021)
Гнатів Л. О. - Дискретне косинус-синусне перетворення типу VII та швидкі цілочислові перетворення для intra-прогнозування зображень і відеокодування (2021)
Задірака В. К. - Метод завадостійкого оцінювання параметрів авторегресивної моделі в частотній області, Семенов В. Ю., Семенова Є. В. (2021)
Радзієвська І. - Історія розвитку медсестринської освіти в Україні ХХ – початку ХХІ століття (історіографічний огляд), Степанова Г. (2021)
Галашова О. - Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови (2021)
Данильченко І. - Принцип інтеграції у формуванні комунікативної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2021)
Дубова Н. - Самостійна робота майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі як умова формування загальних та фахових компетентностей, Люльченко В. (2021)
Кравченко О. - З досвіду впровадження інклюзивного туризму серед студентської молоді, Песоцька Ю. (2021)
Бущак І. - Розвиток логічного мислення під час занять з використанням роботизованих пристроїв, Макарій Ю. (2021)
Єськова Т. - Підготовка майбутніх вихователів до керівництва художньо-творчою діяльністю дітей дошкільного віку (2021)
Корицька Г. - Розвиток професійної майстерності педагога на тренінгу в умовах дистанційного навчання (2021)
Вакалюк Т. - Зарубіжний досвід проектування електронних словників, Черниш О., Левківський В. (2021)
Яловський П. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2021)
Сивачук Н. - Іван Іванович Прісовський – священник-патріот, вчений-енциклопедист, освітянин (2021)
Кучеренко І. - Концептуальні засади текстоцентричного вивчення української мови (2021)
Літінська О. - Критеріальний підхід до правової компетентності майбутніх молодших бакалаврів галузі гуманітарних наук закладів вищої освіти (2021)
Мелентьєв О. - Робота з патентними базами даних в процесі створення конкурентоспроможних винаходів (2021)
Руснак І. - Інноваційні засади викладання англійської мови на неспеціальних факультетах закладів вищої освіти, Василик М. (2021)
Мітельман І. - Особливості моделювання спеціалізованих методичних кейсів у контексті підвищення кваліфікації вчителів математики (2021)
Омеляненко А. - Система вправ на текстовій основі з формування дискурсивного мовлення майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни "Дошкільна лінгводидактика" (2021)
Санівський О. - Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова, Циганок О. (2021)
Мотуз Т. - Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивному середовищі закладу освіти, Пасічник Л., Баранець Я. (2021)
Іванчук А. - Становлення філософії як засобу розвитку людини (2021)
Костенко Л. - Зміст позашкільної освіти України (1991–2014 рр.) (2021)
Комар О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів умінь роботи з графічним редактором, Гаращук Є. (2021)
Шибер О. - Рекреаційно-дозвіллєві практики як предмет педагогічної культурології (2021)
Максимук Л. - Реализация принципов профессиональной лингводидактики в процессе иноязычного образования на неязыковых специальностях вузов, Левонюк Л. (2021)
Антошкіна В. К. - Необхідність, сутність, значення та мета тлумачення у праві (2019)
Биля-Сабадаш І. О. - Експресивність у текстах юридичних документів (2019)
Білошенко О. Ю. - Суспільний договір як засіб досягнення компромісу в сучасній державі, Чабаненко Ю. С. (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Основи правового буття у вченні Джона Локка: свобода, власність, договір (2019)
Громовий Я. С. - Правова цінність як загальнотеоретична категорія (2019)
Dotsenko R. A. - Radbruch formula and its application in German judicial practice, Trykhlib K. O. (2019)
Єпур М. В. - Суверенітет держави у військовій сфері в умовах глобалізації (2019)
Житинский А. В. - Право на сопротивление: правовое закрепление и основания для реализации, Трихлеб К. А. (2019)
Zabokrytskyy I. I. - Human rights as an element of European Union policymaking in the context of modern constitutionalism trans nationalization (2019)
Кальян О. С. - Юридична відповідальність: проблеми системного розуміння, Мисак О. І. (2019)
Когут М. Г. - Соціальна девіація: поняття та класифікація, Зан М. І., Переш І. Є. (2019)
Моісеєва Т. М. - Правове регламентування богаділенної опіки (за матеріалами повного зібрання законів Російської Імперії) (2019)
Переш І. Є. - Теоретичні характеристики правомірної поведінки, Бариська Я. О. (2019)
Попович Т. П. - Особливості формування виборчої системи в Угорщині в 1980-ті – 1990-ті роки (2019)
Репік Д. В. - Статус православної церкви у програмах українських політичних партій (початок ХХ ст.) (2019)
Тараненко М. М. - Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій та вплив діяльності інститутів громадянського суспільства в умовах реінтеграції, Ярош І. С., Балінська В. О. (2019)
Адашис Л. І. - Особливості судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, Левдик А. А., Левицька С. І. (2019)
Волошенюк Г. Б. - Міжнародно-правові акти як міжнародні стандарти та джерела виборчого права України (2019)
Джафаров К. А. - Конституционно-правовые основы охраны прав и свобод человека и гражданина по конституции Азербайджанской Республики: общая характеристика (2019)
Лохматов О. А. - Ґенеза конституційно-правової регламентації процедури інавгурації новообраного Президента України, Пришляк М. І. (2019)
Нікітенко О. І. - Сутність забезпечення внутрішньої безпеки держави від злочинних посягань (2019)
Попадинець М. І. - Особливості механізму правового регулювання в контексті реалізації прав людини (2019)
Толстенко Ю. О. - Право в’язнів на повагу до приватного та сімейного життя: міжнародно-правовий і національний аспекти, Міненко Ю. В. (2019)
Черняк Є. В. - Громадянське суспільство як суб’єкт правової охорони Конституції України (2019)
Чечерський В. І. - Кримінально-правова охорона конституційного права людини на відтворення та шляхи її вдосконалення (2019)
Чомахашвілі О. Ш. - Юридична відповідальність за порушення прав на промислові зразки в Україні (2019)
Zuzana Mlkva Illyova - Transformation of the Slovak Civil Law after 1989, Lenka Dufalova. (2019)
Булеца С. Б. - До питання про поняття однорідних вимог у цивільному праві (2019)
Верницький Ю. С. - Особливості спрощеного позовного провадження, Дяченко С. В. (2019)
Гуйван П. Д. - Європейська практика щодо за хисту права особи на доступ до публічної інформації (2019)
Єпанчінцев О. С. - Нормативне регулювання спрощених проваджень у цивільному судочинстві України: історичний аспект (2019)
Коротун В. М. - Сутність поняття "апеляція" в контексті використання цієї категорії у процесуальних кодексах України (2019)
Луцький А. І. - Недобросовісне набуття акціонером корпоративного права як підстава виникнення корпоративного конфлікту (2019)
Орзіх Ю. Г. - Нотаріальна таємниця і проблеми її правозастосування: міфи та реальність (2019)
Саванець Л. М. - Цифровий контент як об’єкт авторського права, Cтахира Г. М. (2019)
Ходак С. М. - Співвідношення законних інтересів та суб’єктивних прав у сімейному праві (2019)
Ковалишин О. Р. - Запозичення правила "say on pay" в корпоративному праві України (2019)
Подобінська М. О. - Роздрібна торгівля як одна з форм господарсько-торговельної діяльності, Починок К. Б. (2019)
Починок К. Б. - Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами: поняття та ознаки, Бессарабова В. М. (2019)
Шаталова Л. М. - Загальний та спрощений порядок укладення електронних договорів (2019)
Скорик А. Д. - Проблемні питання реалізації концепції гідної праці на національному рівні, Янішевська К. Д. (2019)
Калашник Г. А. - Ознаки та критерії функціональної стійкості інтегрованого комплексу бортового обладнання сучасного повітряного судна та перспективні напрямки його розвитку, Калашник-Рибалко М. А. (2021)
Леонтьєв О. Б. - Методика прогнозування вартості життєвого циклу парків альтернативних типів нових багатоцільових літаків, як основних носіїв бойових спроможностей тактичної авіації, Науменко М. В. (2021)
Мажара І. П. - Модель оцінки формування потоків повітряних суден у зоні посадки на основі гібридної нечіткої нейронної мережі, Тимочко О. І. (2021)
Бакуменко Б. В. - Удосконалення підготовки та здійснення передислокації окремого радіолокаційного взводу за досвідом операції Об’єднаних сил, Мак О. В., Хвіст Р. В., Шевченко Т. В. (2021)
Дакі О. А. - Електромагнітна сумісність систем зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях на морі, Іваненко В. М., Федунов В. М., Бажак О. В. (2021)
Коновець В. І. - Організація інформаційної взаємодії з перспективними береговими радар-сенсорами системи висвітлення надводної обстановки, Смиринська Н. Б. (2021)
Кучеренко Ю. Ф. - Методологічні аспекти щодо вибору методу оцінки ефективності автоматизованих систем військового призначення при їх знаходженні на відповідних стадіях життєвого циклу, Александров О. В., Носик А. М., Шубін Є. В. (2021)
Лещенко С. П. - Обґрунтування показників якості вирішення завдань для порівняльної оцінки ефективності підрозділів радіотехнічних військ, Колеснік О. М., Денісенко С. В., Пилипенко М. В. (2021)
Сургай М. В. - Вибір полоси частот зондувального сигналу, відповідної максимальному рівню вторинного випромінювання об’єктів заданих типів, Залевський Г. С., Горелишев С. А., Угринович О. І., Джус В. С. (2021)
Бодянський Є. В. - Метод адаптивної достовірної нечіткої кластеризації даних на основі еволюційного алгоритму, Шафроненко А. Ю., Климова І. М. (2021)
Браткевич В. В. - Формалізація SWOT-процедури вибору моделі дуального навчання (2021)
Бурдаєв В. П. - Розробка мобільного додатку "Каркас” для платформ Android та IOS (2021)
Hrabovskyi Ye. - Methods of creating a multimedia online gallery (2021)
Смеляков К. С. - Розробка інваріантної моделі цифрового зображення для швидкого пошуку у сховищах даних, Чуприна А. С., Сандркін Д. Л., Вакулік Є. В., Дроб Є. М. (2021)
Федько В. В. - Дослідження ефективності застосування технології Machine Learning Services в задачах прогнозування (2021)
Лагутін Г. І. - Шляхи удосконалення засобів визначення технічного стану дизельних двигунів пересувних електростанцій систем електропостачання радіолокаційних станцій, Мусаїрова Ю. Д., Грицюк Д. С., Кулинич І. І. (2021)
Лагутін Г. І. - Аналіз можливості застосування вольтододаткових трансформаторів як засобів компенсації коливань напруги в системах електропостачання стаціонарних військових аеродромів, Сальник О. В., Скіпор С. В., Кулинич І. І. (2021)
Ляшенко В. А. - Рекомендації щодо застосування радарної системи MFTR – 2100/40 на основі проведеного аналізу випробувань зразків озброєння та військової техніки, Зозуля В. М., Рижков О. В., Юла О. В., Стригун В. В., Барвінок Р. Д. (2021)
Братко А. В. - Аналіз функціонування Державної прикордонної служби України (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Шумицька Г. В. - Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття (2021)
Гонтар М. О. - Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг (2021)
Руда О. Г. - Мовні засоби агітації молоді на виборах Президента України 2019 року (2021)
Труб В. М. - Активний словник лексичної сполучуваності як засіб оптимізації оволодіння мовою (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Питальне висловлення і дискурсивно-стильовий континуум української мови (2021)
Процик І. Р. - Іван Боберський – творець української футбольної термінології в Галичині (2021)
Ріпей М. В. - Порушення лексичної норми в сучасній газетній мові (2021)
Руда О. Г. - На мовній передовій. Рецензія на: Лариса Масенко. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ, 2020 (2021)
Науменко Л. П. - Лінгвістичне портретування української рими. Рецензія на: Л. В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020 (2021)
Кононенко В. І. - Діалектна стихія в українських художніх текстах. Рецензія на: Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. Відповідальний редактор В. Ґрещук. Івано-Франківськ. Т. 1. 2019. Т. 2. 2020 (2021)
Христіанінова Р. О. - Наукові обшири професора Іларіона Слинька. Рецензія на: О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. Ім’я в науці: Професор Іларіон Слинько: монографічно-довідкове видання. Чернівці, 2019 (2021)
Коць Т. А. - "Слово Лесі Українки понад часом". Круглий стіл на відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (2021)
Рябець Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика", Колєснік Л. Я. (2021)
Кислюк Л. П. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2020 року (2021)
Архангельська А. М. - Пам’яті професора Михайла Андрійовича Алексеєнка (19.10.1942 - 14.11.2020) (2021)
Adair P. - Tugan-Baranovsky’s Business Cycle Theory and French Economists: Inspiration and Legacy, Nezhyvenko O. (2021)
Бажал Ю. М. - Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації (2021)
Bazilinska O. - Conceptual Frameworks of the Development of Banking and Insurance Interaction in Modern Conditions, Panchenko О. (2021)
Бандура О. В. - Локальні наслідки глобалізації монетарної політики, Ткачова В. О. (2021)
Біла І. С. - Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку, Шевченко О. О. (2021)
Бугрова О. О. - Залучення студентів до участі в дослідницьких процесах під час вивчення економічних дисциплін, Лук’янчук І. О. (2021)
Василець М. А. - Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку (2021)
Глущенко С. В. - Фіскальні стимули економічного розвитку у світі в умовах пандемії COVID-19, Мельник А. І. (2021)
Hryhoriev H. - Path Dependence in Sovereign Debt Modelling: System Dynamics Approach (2021)
Ivakhnenkov S. - Auditing in the IT Environment: Discussion on Methodology (2021)
Iгнатьєва І. А. - Ситуаційний аналіз у бенчмаркінговому дослідженні розвитку регіонів, Гавриленко Т. В., Сербенівська А. Ю. (2021)
Filatov V. - Application of the Scoring Approach to Monitoring Function of Central Bank Credit Registry, Kaminsky A. (2021)
Кузьменко Л. Г. - Міжнародний досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (2021)
Лук’яненко І. Г. - Глобальні інвестиційні тренди та сучасний стан розвитку фінтех-галузі, Рябцун Є. І. (2021)
Мірошниченко В. В. - Водозабезпеченість населення України: рівень, проблеми та напрями їх розв’язання (2021)
Подденежний О. Г. - Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс (2021)
Пріб К. А. - Інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії (2021)
Синиця М. А. - COVID-19 та поведінкова економіка: окремі аспекти причин нераціональної поведінки під час пандемії (2021)
Chala N. - Neuromarketing Research on Individual Responses to Artwork: Implications for Galleries, Pichyk K., Voropai O. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Пінчук А. О. - Фактори формування державної політики сталого розвитку сільського господарства в Україні (2019)
Федоренко А. Є. - Алгоритм розробки та прийняття стратегії забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки України (2019)
Пищенко О. В. - Система забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного виробництва (2019)
Селютін С. Т. - Механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва (2019)
Юхман Я. В. - Стан розвитку промислових машинобудівних підприємств в сучасних умовах (2019)
Першко Л. О. - Фінансові аспекти зміцнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2019)
Дикань В. В. - Державне регулювання процесів інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Фролова Н. Л. (2019)
Ігнатьєва І. А. - Маркетингові стратегії в контексті адаптації підприємств малого та середнього бізнесу до вимог СОТ, Сербенівська А. Ю. (2019)
Штангрет А. М. - Холістичний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства, Стеців Л. П., Шляхетко В. В. (2019)
Шкурко Я. І. - Особливості підбору персоналу в сучасних умовах: аналіз компетенцій співробітника в умовах віддаленого робочого місця (2019)
Джулай Ю. - Передмова, Король Д. (2021)
Гоц Л. - Трансгуманістичні аспекти міфологеми штучного життя в казковому фольклорі премодерну (2021)
Демчук Р. - Меморизація Леніна як ієротопічний проєкт (2021)
Караєва І. - Екзистенціал смерті й безсмертя особистості у філософських романах Олдоса Гакслі: культурологічний аспект (2021)
Панченко В. - Сучасні практики обміну культурними ресурсами: досвід міжнародних мережевих структур, Живоглядова Д. (2021)
Бондарчук Я. - Відображення найдавнішого релігійного культу кісток у мистецтві пізнього ашелю та доби мустьє (2021)
Джулай Ю. - Концептуальні результати практик перечитування та переосмислення "Патернів культури" Р. Бенедикт (2021)
Osiievskyi Y. - Controlling Fictions: Methodological Paradoxes and Political Dead Ends of the New Melanesian Ethnography (2021)
Мосякіна Т. - Теорія ікони Христоса Яннараса (2021)
Нікітенко Н. - Тератологічний сюжет орнаменту південної вежі Софії Київської (2021)
Король Д. - Даниїл та Раґнарьок: гібридна ментальність в образотворчій традиції ранньої Русі (2021)
Чумаченко Б. - Визволення від минулого: карнавал Бахтіна у дзеркалі радянського досвіду (2021)
Shkliarenko Z. - Performance Art: Interart, Intermediality and Interdisciplinarity (2021)
Бондарець О. - Музеї: збереження спадщини, осмислення минулого, формування ідентичності (2021)
Петрова О. - Феномен "недовіри" як рушій у розвитку мистецтва (2021)
Відомості про авторів (2021)
Дружинець М. Л. - Відбиття двох законів орфоепії у мовленні українських респондентів діаспори: норма та девіації (2021)
Поплавська Н. М. - Новітні політичні терміни у мові інтернет-видань (семантико-функціональний аспект), Дащенко Н. Л. (2021)
Романченко А. П. - Говіркова лексика Південної Бессарабії і сучасна українська мова: зіставний аспект, Каназірська В. А. (2021)
Фаріон І. Д. - Святослав Караванський: проблема правописної і лексикографічної кодифікації (2021)
Форманова С. В. - Компонентний аналіз як одна із методик структурного методу (2021)
Гремалюк Т. В. - Лексика іншомовного походження: проблеми норми в контексті історичного розвитку української літературної мови (2021)
Любецкая К. П. - Запазычанні з польскай мовы ў беларускай навуковай мове пачатку ХХ ст. (2021)
Міняйло Р. В. - Рибальська спеціалізація прасловʼянської анімалістичної лексики в говірках української мови (2021)
Швець Ю. В. - Шляхи входження і функціювання лексичних запозичень на позначення їжі та питва у поемі "Енеїда" І. Котляревського (2021)
Bachynska H. W. - Dynamika imion osobowych jako znakow identyfikacji osob drugiej połowy XX wieku (na podstawie zapisu aktów urodzenia i dziennika wydania aktów urodzenia w m. Tarnopolu), Vilchynska T. P., Babii I. M., Verbovetska O. S., Svystun N. O. (2021)
Боєва Е. В. - Особливості функціонування природних топографічних назв в українських замовляннях (2021)
Вегеш А. І. - Роль літературно-художніх антропонімів у романі Мирослава Дочинця "Діти папороті" (2021)
Сеник Г. В. - Мотиваційний аспект студентських прізвиськ (2021)
Чорноус О. В. - Антропоніми як базові складники онімної системи (2021)
Олексенко В. П. - Структурно-семантичні особливості неолексем на позначення культурно-мистецької сфери (2021)
Попкова О. А. - Комунікативно-прагматичний потенціал складних слів періоду пандемії (на матеріалі українських газетних текстів) (2021)
Хрустик Н. М. - Неофіційні іменування осіб : асоціативний спосіб словотворення (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Синтаксичні експресеми в поетичному дискурсі Лесі Українки: інтенційність та естетичність (2021)
Важеніна О. Г. - Лінгвостилістичні домінанти химерного дискурсу Євгена Гуцала (2021)
Огринчук О. П. - Стилістичні функції повторюваних дієслівних одиниць в окремому тексті (2021)
Штонь О. П. - Структурно-семантична специфіка метафор у поетичному дискурсі Петра Сороки (2021)
Шуліченко Т. С. - Національно маркована колективна мовна особистість персонажа (на матеріалі роману В. Шкляра "Характерник") (2021)
Брага І. І. - Міжродинне спілкування українсько-російських білінгвів (2021)
Назаревич Л. Т. - Країнознавчі тексти на заняттях української мови як іноземної: теорія і практика, Денисюк Н. Р., Гавдида Н. І. (2021)
Ольхович-Новосадюк М. М. - Вербалізація концепту РАДІСТЬ в українській мовній картині світу: на матеріалі художньої прози (2021)
Черненко О. І. - Концепт ВІРА як ціннісний постулат ідіостилю В.С. Бойка (2021)
Ковалевська Т. Ю. - Алгоритм психолінгвістичної ідентифікації мовленнєвих маркерів шизофренії, Локота І. М. (2021)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Типологія вербальної агресії проф. Домініка А. Інфанте: спроба фраземної адаптації (2021)
Кутуза Н. В. - Лінгвістичні основи комунікативного впливу: теоретичний вимір (2021)
Морозова О. І. - Ступені латентності агенса екологічного дискурсу (на матеріалі онлайн-видань британських газет), Зенякін О. С. (2021)
Гарбера І. В. - Конфліктогенні фразеологізми з компонентами БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ) (2021)
Kovalevska-Slavova А. V. - Political pathogenic megadiscourses neutralization: trolling strategy (2021)
Кравець І. В. - Впливовий потенціал прийому "аргумент до авторитету" в рекламному дискурсі (2021)
Мазур С. М. - Сугестивність тексту "ОФУДЕСАКІ": умисність чи випадковість? (2021)
Побережний Д. О. - Малі розповіді про Брекзіт у коментарях до постів у соціальній мережі "Фейсбук" (2021)
Танана С. М. - Використання інноваційних складників технологій навчання/викладання іноземних мов у ЗВО (2021)
Tymkova V. A. - Psycholinguistic profile of modern students of economic specialties (2021)
Щербак О. В. - Трейлер як ектоскладник кінодискурсу: нейролінгвосеміотична кваліфікація мовної організації (2021)
Форманова С. В. - Рецензія на видання "Український асоціативний словник" (3 і 4 тт) (укладачі Мартінек С.В., Мітьков В.С.). Львів, 2021. (2021)
Глухов І. - Концепція системи навчання плавання студентів закладів вищої освіти, Пітин М. (2021)
Дорофєєва Т. - Ризики та процедури впровадження в громадах системи управління якістю фізкультурно-спортивних послуг (2021)
Войтович І. - Особливості організації секційних занять з фізичної культури в школі, Войтович В., Петрович В. (2021)
Павлун Т. - Оптимізація занять із фізичного виховання дистанційно в спеціальних медичних групах закладів вищої освіти, Кондратенко В., Гомон Л., Зайцев І., Любімов В., Чекольба Г. (2021)
Khomik O. - Accessibility of Microsoft Teams and Moodle Services for the Implementation of E-Learning for Students with Disabilities in Institutions of Higher Education in Ukraine, Bielikova N., Indyka S., Kovalchuk O., Tomaschuk O., Halan-Vlashchuk V. (2021)
Kenioua M. - E-learning for Physical Education Students During Coronavirus Pandemic, Krine N. (2021)
Ляшенко В. - Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання, Зубко В., Гацко О., Гнутова Н., Лахтадир О. (2021)
Houar A. - Effect of the Confinement Imposed By Covid-19 on Algerians Physical Activity Through Lens оf Gender, Kacem A., Zerf M., Bengoua A. (2021)
Пасенко М. - Методичні основи побудови програми фізичної терапії для осіб після остеосинтезу вертлюгової западини, Глиняна О. (2021)
Цюпак Т. - Вплив фізичної терапії на морфофункціональний стан та рухову активність хлопчиків 7–8 років із легкою формою розумової відсталості, Цюпак Ю., Швай О., Цюпак Ю., Гайволя Р. (2021)
Recenzja monografii pt. Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 (2021)
Інформація для авторів (2021)
Любич В. В. - Селекційна цінність нових сортів тритикале ярогo (2021)
Господаренко Г. М. - Ураження буряку цукрового церкоспорозом і кагатною гниллю залежно від особливостей удобрення, Мартинюк А. Т., Кравець І. С. (2021)
Копитко П. Г. - Ґрунтові умови та врожайність повторно вирощуваного яблуневого саду за довготривалого удобрення, Яковенко Р. В. (2021)
Пижʼянов В. В. - Перспективи кореневласної культури видів і сортів роду Actinidia Lindl. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України (2021)
Польовий В. М. - Вплив вапнякових меліорантів, удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н. О. (2021)
Приплавко С. О. - Вплив препаратів вимпел і ризостим на деякі показники росту перцю овочевого на різних фазах онтогенезу, Гавій В. М., Коваленко С. О. (2021)
Новак Ж. М. - Рівень прояву та варіація біометричних показників сортозразків ячменю ярого колекції Уманського Національного Університету Садівництва (2021)
Діордієва І. П. - Збагачення генофонду тритикале озимого за внутрішньовидової гібридизації, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Голубенко О. В. (2021)
Улянич О. І. - Ріст, розвиток та урожайність сортів буряку столового за дії біопрепаратів, Вдовенко С. А., Балабак О. А., Яценко В. В., Чміль В. В. (2021)
Балабак А. В. - Екологічна оцінка стану поводження з твердими побутовими відходами в місті Умань (2021)
Воробйова Н. В. - Адаптивність та урожайність сортів помідора до умов Лісостепу України (2021)
Яценко В. В. - Біологічні основи продуктивності часнику озимого різних репродукцій (2021)
Гавій В. М. - Порівняльна дія синтетичних регуляторів росту рослин на асиміляційні процеси та продуктивність огірка посівного (Cucumis sativus L.). сортотипу Ніжинський, Приплавко С. О. (2021)
Ткачук О. П. - Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав (2021)
Федорова Т. Ю. - Дослідження з ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення в насадженні груші, Яковенко Р. В. (2021)
Леонова К. П. - Формування робочої колекції тютюну за комплексом ознак в умовах Центрального Лісостепу України, Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. (2021)
Правдива Л. А. - Контролювання чисельності бур’янів у посівах сорго зернового та їх вплив на ріст і розвиток рослин (2021)
Рассадіна І. Ю. - Якість зерна ячменю ярого залежно від підживлення рослин мінеральним азотом, Леонова К. П., Садовський І. С., Власенко С. О. (2021)
Любченко А. І. - Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату, Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2021)
Макарчук М. О. - Господарсько-цінні властивості селекційних зразків нуту (Cicer arietinum L.) в умовах Правобережного Лісостепу (2021)
Балабак А. Ф. - Оцінювання сортів лимона (Citrus limon L.) за господарсько-біологічними ознаками, Поліщук В. В., Козаченко А. В., Бабій В. В. (2021)
Кадуріна А. О. - Символіка Олександрівської колони у парку імені Т. Г. Шевченка в Одесі (2021)
Фурманець М. Г. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення із використанням побічної продукції на забур’яненість культур сівозміни, Фурманець Ю. С., Маркарян В. В. (2021)
Господаренко Г. М. - Алелопатія рослинних решток на посівні властивості зерна пшениці м’якої озимої, Любич В. В. (2021)
Ковальов В. Б. - Формування якості хліба з борошна пшениці спельти, Трембіцька О. І., Клименко Т. В., Федорчук С. В., Петухов Ю. Л. (2021)
Оліфірович В. О. - Кормова цінність зеленої маси сумішок лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання, Чинчик О. С., Кравченко В. С., Вишневська Л. В., Яровий Я. О. (2021)
Стрельук Л. М. - Реконструкція та озеленення загальноосвітніх навчальних закладів, Омелянова В. Ю. (2021)
Коцюба С. П. - Підбір ранньостиглих інбредних ліній кукурудзи у межах колекційного генофонду України (2021)
Любич В. В. - Фотосинтетичні параметри посівів пшениці твердої озимої залежно від сорту, Полянецька І. О. (2021)
Кононенко Л. М. - Використання кунжутного борошна в технології хліба спеціального призначення, Євчук Я. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2021)
Соломаха І. В. - Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров’я (Лісостеп України), Чорнобров О. Ю. (2021)
Tertychna o. - Current state and prospects of certification of Chernihiv region forest resources, Ryabukha G., Miroshnyk N., Kudriashova К. (2021)
Тимочко І. Я. - Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об’єкта Смарагдової мережі "Дергачівський ліс" Північно-Східного Лісостепу України, Соломаха В. А. (2021)
Симочко Л. Ю. - Біоіндикація ґрунту несанкціонованих сміттєзвалищ у Карпатському регіоні, Гафіяк О. В., Дем’янюк О. С. (2021)
Височанська М. Я. - Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва (2021)
Яремко О. П. - Перспективні напрями щодо управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону (2021)
Крутякова В. І. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно з використанням нових біодобрив на основі осадів стічних вод, Пиляк Н. В., Нікіпелова О. М. (2021)
Польовий В. М. - Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н. О. (2021)
Шерстобоєва О. В. - Антагонізм Bacillus thuringiensis до фітопатогенних мікроміцетів – збудників хвороб яблуні, Крижанівський А. Б., Бунас А. А. (2021)
Дребот О. І. - Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції, Бабікова К. О. (2021)
Мудрак О. В. - Обґрунтування створення Національного природного парку "Центральне Поділля", Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Клочанюк В. В. (2021)
Присяжнюк Н. М. - Оцінка стану водної системи р. Протока Київської обл. за токсикологічними та біоіндикативними показниками, Слободенюк О. І., Веред П. І., Горчанок А. В., Піщан С. Г., Губанова Н. Л. (2021)
Палапа Н. В. - Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природно-ресурсного потенціалу, Нагорнюк О. М., Тонюк М. О., Гончар С. М., Шевченко Ю. В. (2021)
Мосійчук І. І. - Екологічне обґрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях, Безноско І. В., Туровнік Ю. А., Горган Т. М. (2021)
Pryvedeniuk N. - The effect of main mineral fertilizers application and plants nutrition area on the quality of thyme raw plant materials (Thymus vulgaris L.) under irrigation conditions, Kutsyk T., Hlushchenko L. (2021)
Савчук О. І. - Особливості вирощування соняшнику (Helianthus L.) на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті в умовах зміни клімату, Мельничук А. О., Кочик Г. М., Гуреля В. В., Дребот О. В. (2021)
Кирильчук А. М. - Селекція на кількісні та якісні показники пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Розширення генетичного різноманіття культурної пшениці, Ковальчук С. О. (2021)
Ковалів О. І. - Агроекологічні аспекти інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні на сучасному етапі (2021)
Васіна А. - Модернізація інституціонального забезпечення розвитку економіки знань (2021)
Гаращук О. - Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища – важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму), Куценко В. (2021)
Лютий І - Особливості бюджетування в класичному університеті як умова фінансової автономії, Білявська О. (2021)
Zvarych R. - Environmental sustainability in the context of China's international trade development, Linhai W. (2021)
Адамик В - Міжнародні та вітчизняні ініціативи з регулювання електронної торгівлі, Поріцька А. (2021)
Пімоненко Т. - Оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між детермінантами енерго-ефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди, Люльов О., Зябінає. Зябінає., Василина Т. (2021)
Микитюк П. - Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій, Шаповалов Р. (2021)
Микитюк Ю. - Оцінка маркетингової діяльності промислових підприємств з використанням збалансованої системи показників, Палковський Є. (2021)
Крупка Я. - Відкриті та приховані резерви в системі обліку і звітності підприємств (2021)
Muravskyi V. - Classification of cyber risks in accounting, Pochynok N., Farion V. (2021)
Слєсар Т. - Організація технології облікового процесу власного капіталу, Шара Є. (2021)
Маслій В. - Статистичний аналіз географічної структури прямих іноземних інвестицій в Україну, Питель С. (2021)
Чирак І. - Роберт Оуен: підприємець, економіст-теоретик, фантаст (до 350-річчя з дня народження) (2021)
Шкільняк М. - "Удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування в контексті реалізації потенціалу децентралізації", Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Дудкіна О. (2021)
До відома авторів "Вісника економіки" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2021)
Shklovskij V. A. - Magnon-phonon interactions in spin insulators (Review Article) (2021)
Adamenko I. N. - Phonon model of heat radiation into superfluid helium by a solid with a flat surface (Review Article), Nemchenko E. K., Nemchenko K. E. (2021)
Yurkina O. - On the energy spectrum of the 3D velocity field, generated by an ensemble of vortex loops, Nemirovskii S. K. (2021)
Medrano J. G. - Enhanced THz transmission through a grating with layered high-temperature superconductor, Cortés-López S., Pérez-Rodríguez F. (2021)
Kadigrobov A. M. - Dynamics of quasi-particles in graphene with impurities and sharp edges from the kp-method standpoint (2021)
Varlamov A. A. - Concise guide for electronic topological transitions, Galperin Y. M., Sharapov S. G., Yerin Yu. (2021)
Nikolaieva Y. O. - Stable vortex in Bose–Einstein condensate dark matter, Olashyn A. O., Kuriatnikov Y. I., Vilchynskii S. I., Yakimenko A. I. (2021)
Poluektov Yu. M. - Nuclear and electronic coherence in superfluid helium (2021)
Bulakhov M. S. - Multipole degrees of freedom in physics of high-spin quantum atomic gases, Peletminskii A. S., Slyusarenko Yu. V. (2021)
Бойко І. - Вдосконалення методики випробувань проектних паль на будівельному майданчику, Диптан Т. (2020)
Дубровський М. - Фізичне моделювання занурення сталевих трубчастих паль у піщаний грунт, Дубравіна В. (2020)
Жук В. - Напружено-деформований стан фундаментів будинку з врахуванням можливого водонасичення лесових ґрунтів, П’ятков О., Тарамбула С. (2020)
Скочко Л. - Вплив послідовності зведення будинків на формування напружено-деформованого стану системи "основа-фундамент-надземні конструкції", Шабалтун А. (2020)
Носенко В. - Вплив вибору моделі основи на напружено-деформований стан вертикальних несучих елементів монолітно-каркасного будинку, Кашоїда О. (2020)
Підлуцький В. - Формування НДС у фундаментах зерносушильних комплексів при зміні параметрів грунтів, Литвин О. (2020)
Жупаненко І. - Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі (2020)
Підлуцький В. - Про вимоги щодо статей, які публікуються у науково-технічному збірнику "Основи та фундаменти" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Порохнява О. Л. - Вікова структура підросту Carpinus betulus L. у культурфітоценозах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Грабовий В. М., Музика Г. І., Рум’янков Ю. О. (2021)
Голіней Г. М. - Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прокоп’як М. З., Рокецька О. В., Шевчик Л. О., Крижановська М. А. (2021)
Грод І. М. - Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus), Загороднюк І. В., Шевчик Л. О., Кравець Н. Я. (2021)
Хоменчук В. О. - Особливості транспорту цинку і кадмію через мембрани еритроцитів за дії підвищених концентрацій їх іонів у воді, Сеник Ю. І., Курант В. З. (2021)
Vorobyova L. V. - The role of environmental factors in the formation of temporary meiofauna of the Odessa Sea region of the Black Sea (2021)
Юхименко Ю. С. - Стан представників роду Populus L. у парку "Саксаганський" міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Бойко Л. І., Данильчук Н. М., Красноштан О. В., Корж О. П. (2021)
Курченко В. О. - Гістологічна характеристика зябер та нирок карася сріблястого з Запорізького (Дніпровського) водосховища, Шарамок Т. С., Маренков О. М. (2021)
Волошин О. С. - Особливості функціонального стану організму і обробки сенсорної інформації в осіб юнацького віку, Гов’як М. В., Попадюк О. В. (2021)
Литвинюк С. О. - Ультраструктурні особливості нейро-гліально-капілярних відносин СА3 поля гіпокампа через 21 добу за умов експериментальної термічної травми, Лихацький П. Г., Привроцька І. Б., Лісничук Н. Є. (2021)
Брощак І. С. - Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому, Конончук О. Б., Пида С. В., Герц А. І., Герц Н. В. (2021)
Карпенко В. П. - Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гречки за дії біологічних препаратів, Мостов’як І. І., Даценко А. А., Притуляк Р. М., Заболотний О. І. (2021)
Марцінишин Ю. Д. - Біохімічний склад зерна пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) за впливу добрив, Пида С. В. (2021)
Барна М. М. - |Рецензія|. Степан Коcтишин. Мелодія старої фісгармонії. Життя на зрізі століть, Барна Л. С. (2021)
Арсенюк В. С. - Аналіз можливостей капсульних нейронних мереж для вирішення проблем, пов'язаних з розпізнаванням зображень, Барбарук В. М. (2020)
Білобородова Т. О. - Методологія автоматичної оцінки біомедичних даних, Коверга М. О., Хамула І. В., Петров П. О., Білобородова Л. В., Нестеров М. В. (2020)
Деркач М. В. - Застосування модулю GY-521 для орієнтації БПЛА, Матюк Д. С. (2020)
Рязанцев О. І. - Дослідження впливу параметра фільтра на якість аналого-цифрового перетворення сигналу, Кардашук В. С., Рязанцев А. О. (2020)
Бєлоха Г. С. - Перетворювач частоти в системі генерування енергії вітроенергетичних установок (2020)
Мелконова І. В. - Автоматизована система контролю промислових викидів, Романченко Ю. А., Співак О. М. (2020)
Rudniev Ye. S. - Synthesis of a robust control system for two-mass electric drive by H?-theory, Tymofieieva O. O., Brozhko R. M. (2020)
Тюндер И. С. - Оптимизация последовательности обработки блоков электронной аппаратуры (2020)
Філімоненко Н. М. - Аналіз можливості вдосконалення базової математичної моделі електрода для рудовідновлювальної печі, Філімоненко К. В. (2020)
Шевченко І. С. - Динаміка "магнітного" гальмування асинхронної машини, Морозов Д. І. (2020)
Zbrutsky O. V. - Synthesis of control system with guaranteed accuracy for unmanned aircraft, Dovhopoly A. S., Kopysov O. E., Biloborodov O. O. (2020)
Лорія М. Г. - Математична модель вузла охолодження та конденсації метанолу, Целіщев О. Б., Купіна О. А., Гезеві Абдалхалех Гома Ахмед (2020)
Стенцель Й. І. - Дослідження коливально-імпульсних трендів вимірювальних параметрів, Грановський Е. О., Степанов В. C. (2020)
Дьомін Ю. В. - Визначення показників вертикальної динаміки контейнерних платформ на візках з центральним і буксовим підвішуванням, Дьомін Р. Ю., Черняк Г. Ю., Ноженко В. С. (2020)
Гаращук О. - Конкурентоздатність держави та сталий розвиток в контексті нової освітньої парадигми, Куценко В. (2021)
Алексеєнко Л. - Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс (2021)
Зварич Р. - Вплив пандемії COVID-19 на регіональну структуру міжнародних міграційних потоків, Книш Л. (2021)
Самойленко А. - Особливості цифровізації країн Європейського Союзу в умовах глобалізації (2021)
Іванечко Н. - Транспортний шеринг: маркетингові аспекти, Борисяк О., Леонова І. (2021)
Легенчук С. - Проблеми розвитку корпоративної звітності в перехідний період: бачення професійних організацій, Вигівська І., Грицак О., Хоменко Г. (2021)
Muravskyi V. - Classification of stakeholders (users) of accounting information for the enterprise cybersecurity purposes, Muravskyi V., Shevchuk O. (2021)
Василішин С. - Удосконалення важелів управління діджиталізаційними ризиками економічної безпеки та формування кібербезпеки облікової системи (2021)
Дерій В. - Контроль за витратами та економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств: методика, організація, Гуменна-Дерій М. Кручак Л. (2021)
Сопко В. - Налагодження й підтримка системи розрахунків аудиторських компаній з клієнтами: проблеми і перспективи, Рябчук К. (2021)
Шиманська О. - Теорія аукціонів та її практичне застосування (2021)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кондратюк О. - Економічні ризики підприємства:постковідна трансформація, Стояненко І. (2021)
Макарчук І. - Ймовірнісний підхід до вимірювання цінового ризику підприємства, Федулова І. (2021)
Гуляєва Н. - Інвестиційна активність підприємств: джерела відновлення, Вавдійчик І. (2021)
Харсун Л. - Корпоративна соціальна відповідальність логістичного бізнесу (2021)
Попик О. - Інноваційні технології управління якістю послуг (2021)
Tkachenko T. - Recreational tourism: product portfolio diversification, Hladkyi O., Zhuchenko V. (2021)
Ведмідь Н. - Маркетингові технології сегментації споживачів курортно-рекреаційної послуги, Бойко М., Романчук Л. (2021)
Kulyk M. - Management of consumers behavior of hospitality services, Kompanets K., Avdan O. (2021)
Prytulska N. - E-learning during the COVID-19 pandemic: a practical aspect, Bozhko T., Kaminskyi S. (2021)
П’ятницька Г. - Брендинг вищої освіти (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Osadchuk A. V. - The Mathematical Model of Radio-measuring Frequency Transducer of Optical Radiation Based on MOS Transistor Structures with Negative Differential Resistance, Osadchuk I. O., Semenov A. O. (2021)
Khediri A. H. - Electrical Characterization and Interface State Density in Au/n-InN/InP Schottky Diode, Talbi A., Benamara M. A., Benamara Z. (2021)
Syrotyuk S. V. - Effect of the Spin-orbit Interaction on the Electronic Band Energies in Cadmium Chalcogenides Evaluated within the HSE06-GW Approach, Malyk O. P. (2021)
Melouki M. - Improvement of Electrical Properties of Grätzel Cells by Tuning the Dye Layer with CdS/ZnO Junction, Mehnane H. F., Djelloul A., Larbah Y., Adnane M. (2021)
Brajpuriya R. - Thickness Dependent Magnetic Study of Fe Thin Films, Vij A., Sharma Ram K. (2021)
Kashuba A. I. - Optical and Dispersion Parameters of the Al-doped ZnO Thin Film, Andriyevsky B., Ilchuk H. A., Petrus R. Yu., Malyi T. S., Semkiv I. V. (2021)
Sandeep V. - Effect of ZrO2 Dielectric over the DC Characteristics and Leakage Suppression in AlGaN/InGaN/GaN DH MOS-HEMT, Pravin J. C. (2021)
Solovan M. M. - Influence of the NaCl Dielectric Layer on the Electrical Properties of Graphite/n-Cd1 – xZnxTe Schottky Diodes Fabricated by Transferring a Drawn Graphite, Parkhomenko H. P., Brus V. V., Mostovyi A. I., Maryanchuk P. D. (2021)
Lepikh Ya. I. - Influence of the Ionizing Irradiation on the Magneto-sensitive Transistor Structures, Glauberman M. А. (2021)
Shipkova I. G. - Magnetostatic Fields in Multilayer Composite Films with a Bimodal Granule Size Distribution, Veretennikova Yu. I., Kholodov H. A. (2021)
Gavrilchenko I. V. - Luminescent Properties of Electrochemically Etched Gallium Arsenide, Milovanov Y. S., Ivanov I. I., Zaderko A. N., Oksanich A. P., Pritchin S. E., Kogdas M. G., Fedorchenko M. I., Goysa S. N., Skryshevsky V. A. (2021)
Ostrovska K. O. - Generator of EEG Delta Rhythms Based on Si Nanowires, Druzhinin A. A., Liakh-Kaguy N. S., Ostrovskii I. P. (2021)
Volchenko D. A. - Nanofluids in Cooling Systems and Their Efficiency, Kindrachuk M. V., Dolishniy B. V., Skrypnyk V. S., Zhuravlov D. I., Malyk l. B., Yurchuk A. O., Dukhota А. О. (2021)
Kulkarni S. - Dielectric Spectroscopy of Ferroelectric Crossbred PVDF-ZnO Polymer Composite Thin Films, Patil A. H., Mathad S. N., Khadke U. V. (2021)
Thakran M. - High Pressure Growth Approach for the Preparation of Reduced Graphene Oxide and its Investigation Using Raman Spectroscopy, Kumar S., Phogat R., Ray S. K., Brajpuriya R., Rana A. S., Kumar B. (2021)
Wanninayake A. P. - Annealing Effects on the Optoelectronic Performance of Au and CuO Nanoparticles Incorporated P3HT/PCBM Solar Cells (2021)
Asfour I. - Theoretical Simulations of the Structural Stability, Elastic, Electronic, Magnetic and Thermodynamic Properties of New Half-metallic Cr2GdSn1 – xPbx Alloys (2021)
Laoufi A. M. - Study of the Effect of Absorber Layer Thickness of CIGS Solar Cells with Different Band Gap Using SILVACO TCAD, Dennai B., Kadi O., Fillali M. (2021)
Shruthi B. - Structural, Dielectric and AC Conductivity Behavior of Multi-component TeO2-ZnO-Li2O-Na2O-B2O3 Glasses, Madhu B. J. (2021)
Kaminskii V. M. - Photoelectric and Electrical Properties of Composite Materials Based on n-InSe and Graphite, Boledzyuk V. B., Vodopyanov V. M., Savitskii P. I., Zaslonkin A. V., Zapolovskyi M. V. (2021)
Vimala P. - Study of a New Device Structure: Graphene Field Effect Transistor (GFET), Bassapuri M., Harshavardhan C. R., Harshith P., Jarali R., Arun S. T. S. (2021)
Slimani D. - Effect of Sintering Temperature and Aluminum Concentration on the Hardness, Microstructure and Density of Copper-Aluminum Alloys, Souigat A., Gheriani R., Bentouila O. (2021)
Mygal V. P. - Topological 3D Model of the Functioning of a Dynamic System – Cognitive Estimation of Complexity, Mygal G. V. (2021)
Brytan V. B. - Influence of the Degree of Atomic Hydrogen Passivation of Electrically Active Centers in Cd1 – xZnxTe on the Resolution of Optical Recording of Images with n-p-i-m Nanostructures, Peleshchak R. M., Uhrun Y. O., Seneta M. Ya., Tadeush O. H. (2021)
Lukavenko І. M. - Diagnostic Visualization of Changes in Biological Tissues by Ultrasound method Based on Doppler Effect, Symonenko I. A. (2021)
Bogdanovich D. V. - Hydrogen Physisorption on BNC Heterostructures: A Systematic Theoretical Study, Tsar'kova A. I., Petrushenko I. K. (2021)
Lysenko A. V. - Plural Three-Wave Resonant Interactions in the Transit Section of Two-Stream Superheterodyne FEL with a Longitudinal Electric Field, Volk I. I., Oleksiienko G. A., Korovai M. A., Shevchenko A. T. (2021)
Najim S. A. - Design of Al:ZnO/p-Si Heterojunction Solar Cell Using SCAPS Simulation Program, Muhammed K. M., Pogrebnjak A. D. (2021)
Verbitskiy V. G. - Matrix of Photosensitive Elements for Determining the Coordinates of the Source of Optical Radiation, Antonyuk V. S., Voronko A. O., Korolevych L. M., Verbitskiy D. V., Novikov D. O. (2021)
Buryk І. P. - Numerical Simulation of a Stress-strain Field-effect Transistor with a Channel in the Form of a Nanowire, Holovnia A. O., Martynenko I. M., Tkach O. P., Odnodvorets L. V. (2021)
Peleshchak R. - The Spectrum of Natural Frequencies of Acoustic Oscillations of a Spherical Quantum Dot with a Multilayer Shell, Kuzyk O., Dan'kiv О. (2021)
Galiy P. V. - Solid-state Dewetting Formation of In/InTe Nanosystem, Nenchuk T. M., Ciszewski A., Mazur P., Tsvetkova O. V., Dzyuba V. I., Makar T. R. (2021)
Gulomov J. - Study of the Temperature Coefficient of the Main Photoelectric Parameters of Silicon Solar Cells with Various Nanoparticles, Aliev R. (2021)
Yatsenko I. V. - Electron Beam Technology in Optoelectronic Instrumentation: High-quality Curved Surfaces and Microprofile Creation in Different Geometric Shapes, Maslov V. P., Antoniuk V. S., Vashchenko V. A., Kirichenko O. V., Yatsenko K. M. (2021)
Pazukha I. M. - Peculiarity of Magnetoresistance of Composite Materials Based on Co and SiO, Shchotkin V. V., Pylypenko O. V., Mykytyn V. Z., Shkurdoda Yu. O. (2021)
Kurskoy Yu. S. - Precision Synchronization of Chaotic Optical Systems, Hnatenko O. S., Afanasieva O. V. (2021)
Kumar T. S. - Microstructure Analysis of Friction Stir Welding of Aluminum Alloy 6061 Coated with Copper Nanofilm, Kumar S., Ali A. M. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гудзь О. Є. - Якість та ефективність корпоративного управління, Клюка Ю. С. (2020)
Гудзь О. Є. - Мотивація в системі управління інноваційною діяльністю підприємства, Чорний В. В. (2020)
Yevtushenko N. A. - Features of competitiveness assessment for insurance business companies, Khomich N. O. (2020)
Зеліско І. М. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку телекомунікаційних підприємств, Зазимко Д. С. (2020)
Стецюк П. А. - Організація та реалізація системи планування діяльності підприємства, Лущевська О. В. (2020)
Стецюк П. А. - Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства, Багликова Т. О. (2020)
Сало А. Я. - Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, Артемчук М. О. (2020)
Федюнін С. А. - Управління стратегічним розвитком підприємства, Плевако Н. О., Філоненко М. Ю. (2020)
Халімон Т. М. - Формування конкурентної поведінки підприємства, Нечитайло Б. С. (2020)
Ващенко О. П. - Управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари, Якимчук Д. О. (2020)
Ващенко О. П. - Концептуальні основи розробки стратегічних напрямів розвитку організації, Крижанівський А. О. (2020)
Ващенко О. П. - Прогнозування розвитку підприємства, Карпенко О. В. (2020)
Парій Л. В. - Сучасний процес вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, Черній В. В. (2020)
Стрельнікова С. Ю. - Мультирівнева оптимізація управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Kosakivska I. V. - Gibberellins in regulation of plant growth and development under abiotic stresses, Vasyuk V. A. (2021)
Zubik P. R. - Technologies of genetic material use restriction: types, molecular-genetic base and ethical-moral analysis of their application, Motronenko V. V., Besarab O. B. (2021)
Volkova N. O. - Application efficiency of bovine serum albumin for recovery of seminiferous tubules of testes after cryopreservation, Yukhta M. S., Sokil L. V., Chernyschenko L. G., Stepanyuk L. V., Goltsev A. M. (2021)
Bielikova О. Yu. - Assessment of genetic structure variability of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) of Ukrainian local stocks using polymorphic blood plasma proteins, Tarasjuk S. I., Mruk A. I., Nahorniuk Т. A., Buchatskyi L. P. (2021)
Muratova A. A. - Genome analysis of Pseudomonas brassicacearum S-1 – AN antagonist of crop pathogens, Akhremchuk A. E., Valentovich L. N. (2021)
Twardovska M. O. - The content of phenolic compounds and flavonoids in Deschampsia antarctica tissue culture, Konvalyuk I. I., Lystvan K. V., Andreev I. O., Kunakh V. A. (2021)
Vijaya Geetha B. - Hepatoprotective effect of Artemisia pallens ON Pangasius sp. treated with chlofibrate and phenol, Shreenidhi K. S., Priya Vadhana P., Purnima N., Rashminiza A., Sneha S. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Ismail T. H. - Editorial: Corporate governance and regulation: Further evidence on the ongoing developments (2021)
Aleqab M. M. - The impact of board characteristics on earnings management, Ighnaim M. M. (2021)
Shiyab T. M. - Corporate governance and organized crimes: Comparative analytical study of the legislative role, Alkrisheh M. A., Darawsheh A. Y. (2021)
Phaswana I. - A corporate governance and business ethics framework: The case study of bank subsidiaries in an emerging country, Pelser T. (2021)
Abdullatif M. - Exploring the application of analytical procedures by Jordanian external auditors, Banna A., El-Sahsah D., Wafa T. (2021)
Ntimba D. I. - Labour regulation in the public sector: Employment relationship, employment relations satisfaction and psychological contract, Lessing K. F., Swarts I. (2021)
El-Khishin S. - The impact of budgetary and political institutions on fiscal cyclicality: Evidence from Egypt, Zaky M. (2021)
Kraiwanit T. - A multiplier of e-consumption: The study of the developing economy (2021)
Utomo A. - Empowerment of employees in creative economic business: Case study of the developing economy, Yulia Y. A., Khristiana Y. (2021)
Ziberi B. - Skills mismatch in the labor market: The future of work from the viewpoint of enterprises in case of Kosovo, Rexha D., Ukshini K. (2021)
Manolopoulos D. - Governing headquarters-subsidiaries relationship: An agency perspective, Magoutas A., Kapnias Y. (2021)
Fera P. - Earnings quality and the cost of debt for SMEs under severe information asymmetry, Salzillo G. (2021)
Kusumawardani A. - Board structure and disclosure of intellectual capital: An empirical study in an emerging market, Wardhani W., Maria S., Yudaruddin R. (2021)
Marashdeh Z. - Board characteristics and firm performance: The case of Jordanian non-financial institutions, Alomari M. W., Aleqab M. M., Alqatamin R. M. (2021)
Sishi K. - The individual and combined influence of the lack of employee benefits, collective bargaining and communication on labour unrest, Parumasur S. B., Archary K. K. (2021)
Al-Rimawi M. A. - Factors affecting stock market index volatility: Empirical study, Kaddumi T. A. (2021)
Musviyanti Musviyanti - Women on board, firm size and cash holding: Empirical evidence from the developing country, Ulfah Y., Yudaruddin Y. A. (2021)
Булдигіна Ю. В. - Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією, Терехова Г. М., Шляхтич С. Л., Федько Т. В., Клочкова В. М., Страфун Л. С. (2020)
Гаврилов А. Ю. - Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга (2020)
Шеремет М. І. - Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Шідловський О. В., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Ткачук Н. П., Гирла Я. В. (2020)
Гончарова О. А. - Влияние пролактина на иммунные характеристики у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2020)
Тронько Н. Д. - Биофлавоноиды в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и церебральным атеросклерозом, Кузнецова С. М., Черская М. С. (2020)
Орленко В. Л. - Деякі ревматологічні показники у хворих із діабет-асоційованими остеоартритами, Тронько К. М., Єлізарова О. Т. (2020)
Pushkarev V. V. - Activation of extracellular signal-regulated kinase‑1/2 in blood mononuclear cells of patients with diabetes and autoimmune thyroiditis, Sokolova L. K., Kovzun O. I., Cherviakova S. A., Vatseba T. S., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2020)
Ткач С. М. - Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України (2020)
Большова О. В. - Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю, Музь Н. М. (2020)
Тронько М. Д. - Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Web of Science, Пастер І. П. (2020)
Соколова Л. К. - Ефекти ресвератролу в нормі та за різних патологій, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2020)
Кваченюк Д. А. - Тактика ведення хворих після гемітиреоїдектомії з приводу доброякісного однобічного еутиреоїдного зоба, Кваченюк А. М. (2020)
Актуальна інформація (2020)
Гудзь О. Є. - Організаційно-інформаційні аспекти управління розвитком сучасного підприємства, Стрельнікова С. Ю. (2020)
Виноградова О. В. - Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті, Дрокіна Н. І., Дарчук В. Г. (2020)
Крейдич І. М. - Сучасний стан та тенденції організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств сучасний стан та тенденції організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств, Ноняк М. В. (2020)
Легомінова С. В. - Інноваційний потенціал сучасного підприємства (2020)
Глушенкова А. А. - Основні напрями розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства за об’єктами інноваційної діяльності (2020)
Мордас І. В. - Забезпечення економічної безпеки україни в контексті глобалізаційних процесів, Мужанова Т. М. (2020)
Парій Л. В. - Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством (2020)
Трусова Н. В. - Формування потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної бізнесу, Гривківська О. В. (2020)
Якименко Ю. М. - Аналіз стану використання методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Мужанова Т. М. (2020)
Сухачова О. О. - Процес прийняття управлінських рішень в ПРАТ "Київстар" (2020)
Філіна О. В. - Роль та види контенту при просуванні в соціальних мережах (2020)
Правдюк Н. Л. - Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань, Шинькович А. В. (2020)
Шмалій Л. В. - Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку (2020)
Балановська Т. І. - Формування та розвиток цифрової компетентності працівників як складова антикризового управління організацією, Гавриш О. М., Виржиковська Б. (2020)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства, Гужавіна І. В., Згурська О. М. (2020)
Сазонова С. В. - Обґрунтування стратегії інноваційного розвитку для сучасних телекомунікаційних підприємств україни (2020)
Пильнова В. П. - Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету, Гавриш О. М., Капелюшна Т. В., Лобань О. О. (2020)
Виноградова О. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг України, Євтушенко Н. О., Дрокіна Н. І., Іртлач М. О., Корнійчук В. Є. (2020)
Крижко О. В. - Особливості стимулювання збуту на підприємстві залежно від суб'єктів стимулювання, Єсмаханова А. У., Побережна С. М. (2020)
Крижко О. В. - Ейдос маркетингової стратегії підприємства, Совершенна І. А., Саянна Я. Ю. (2020)
Беновська Л. Я. - Інструменти оптимізації освітньої мережі (2021)
Дзямулич М. І. - Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки, Шматковська Т. О., Борисюк О. В. (2021)
Карпенко Ю. В. - Громадянське суспільство в контексті розвитку інституту туризму, Логвин М. М., Степанова Л. В. (2021)
Чеботарьова Н. М. - Медична реформа: вихідні інституціональні, організаційно-економічні засади та регіональні особливості реалізації (на прикладі Луганської області), Чеботарьов В. А. (2021)
Юхновська Ю. О. - Збалансований розвиток туристичної галузі Дніпропетровської та Запорізької областей (2021)
Бірюкова Ю. А. - Світовий досвід державної підтримки готельного бізнесу (2021)
Королюк Т. М. - Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи, Мазуренок О. Р. (2021)
Лащик І. І. - Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, Віблий П. І. (2021)
Михайлюк М. В. - Сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні, Роман Т. А., Танчак Я. А. (2021)
Островська Н. С. - Моделювання ефективності управління кредитним портфелем (2021)
Сас С. П. - Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України (2021)
Фаріон М. - Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду, Мацько В. (2021)
Данилевич Н. С. - IT-сектор в умовах пандемії: виклики та шляхи подолання, Поплавська О. М., Василенко А. О., Бендик А. Р. (2021)
Долгальова О. В. - Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринку, Карасьова М. О., Конєва А. (2021)
Долгальова О. В. - Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах, Ремесник Т. С. (2021)
Єщенко М. Г. - Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішення, Сафронська І. М. (2021)
Михайличенко В. В. - Управління формуванням організаційної культури підприємства, Долгальова О. В. (2021)
Нагорняк Г. С. - Характеристика механізму створення та використання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах переходу до економіки знань (2021)
Бондаренко Н. М. - Дослідження стану розвитку та забезпеченості основними засобами металургійної промисловості України, Нестерова А. В. (2021)
Савченко М. В. - Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу, Цибрій Л. О. (2021)
Видавнича сторінка (2021)
Титул, зміст (2021)
Myhovych I. V. - Interculturalism and Higher Education: The Role of Academic Staff in Promoting Campus-Based International Academic Environment (2021)
Маковецька А. С. - Взаємодія школи та сім'ї у навчанні та вихованні гіперактивних учнів закладів освіти (2021)
Кашинська О. Є. - Застосування активних методів навчання в підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Готельно-ресторанна справа" (2021)
Хайруліна Н. Ф. - Гендерно-правова культура майбутніх фахівців правоохоронних органів, Дубова Г. В. (2021)
Квітко Н. М. - Детермінанти соціально-педагогічної роботи з вимушено переміщеними особами в закладах вищої освіти (2021)
Бривко М. В. - Політичні переслідування й репресії проти вчителів України в 1920–1930-х роках (2021)
Ваховський Л. Ц. - Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки (2021)
Алфьоров А. Д. - Єврейська етнічна спільнота півдня України у суспільно-політичних процесах Української революції 1917 р. (2020)
Вербовий О. В . - "Рейдова війна" Сумського Партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака та С. В. Руднєва, Слюсаренко А. Г. (2020)
Забавін В. О . - Розкопки кургану біля Приазовської Ялти у 2019 році, Небрат С. Г. (2020)
Кравченко М. В. - Інтеграційні об’єднання Субсахарської Африки: історія становлення та перспективи розвитку (2020)
Котельницький Н. А. - Щоденник О. Половцева як унікальне джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (80-ті рр. ХІХ ст.) (2020)
Лаврут О. О. - Участь педагогів шкіл УРСР у громадському житті 1985 – 1991 роках: мовою періодики (2020)
Лясковська С. П. - Специфіка використання конфіденційного співробітництва радянськими каральними органами в Україні (1918–1934) (2020)
Motuz V. - The history of the transformation of women of Naddnipryansk Ukraine from an object into a subject of the political process: from idea to practical implementation (2020)
Орєхова С. Є. - Символи державності на поштових марках: світові стандарти (2020)
Салата О. О. - Літні педагогічні курси та учительскі з’їзди 1860-1890-х роках у Києві як система удосконалення майстерності вчителів (2020)
Авер’янов С. В. - Безпековий аспект відносин АСЕАН та КНР у Південно-Східній Азії (2020)
Алєксєєва Д. О. - Пропаганда на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: інституціональний та організаційний вимір, Булик М. В ., Ґрідіна І. М. (2020)
Балабанов К. В. - Вплив Північноірландського чинника на процеси Brexit, Кусса Р. І. (2020)
Blazhevska Ie. - Evolution of the United Kingdom immigration policy in the early 2000’s (2020)
Бучин М. А. - Проблема статусу Аляски в сучасній російській політичній риториці, Брендак А. О. (2020)
Бучин М. А. - Вибори як об’єкт та інструмент гібридної війни, Кіцяк М. В. (2020)
Ватаманюк А. В. - Особливості функціональної тривимірності політики інтеграції біженців у приймаюче іспанське суспільство (2020)
Івасечко О. Я. - Порядок денний публічної дипломатії Європейського Союзу, Мазур К. Я. (2020)
Ільницька У. В. - Злочини проти людства як виклик міжнародній стабільності й безпеці: інституційно-правові механізми боротьби та протидії, Коваль Д. В. (2020)
Карчевська О. В. - Гібридна агресія Росії як інструмент геополітичного впливу на Африканські країни: висновки для України (2020)
Логвінова Д. А. - Специфіка інтеграційної політики в Квебеці (2020)
Мельник Ю. П. - Релігійний чинник політичної відповідальності (2020)
Мендрін О. В. - Формування макрополітичної ідентичності як фактор сталості демократичного розвитку в Україні (2020)
Пророченко Н. О. - Іран: від "білої революції" до ісламської антишахської революції (аналіз суспільно-політичних трансформацій) (2020)
Трофименко А. В. - Протидія російській інформаційній агресії в Україні: правовий вимір (2020)
Трофименко М. В. - Маріупольський державний університет як центр трансформації міста Маріуполь (2020)
Шимко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної сфери у контексті євроінтеграційного вибору України (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія.Політологія" (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Taku J. K. - Durability evaluation of calcined clay and limestone powder blended ternary self-compacting concrete, Amartey Y. D., Ejeh S. P., Lawan A. (2021)
Novokhat O. A. - Determination of kinetic regularities of the process of drying perlite by radiation method, Vozniuk V. T., Hritsiuk H. I., Lysii V. (2021)
Chernobrovchenko V. S. - Influence of technological manufacturing conditions on the porosity of calcium-phosphate scaffolds, Dyadyura K. О., Balynskyi M., Panda A. (2021)
Javanbakht T. - Rheological properties of superparamagnetic iron oxide nanoparticles, Laurent S., Stanicki D., Salzmann I. (2021)
Hurey I. - Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment, Gurey V., Bartoszuk M., Hurey T. (2021)
Povstyanoy O. - Mechatronic system's permeable materials with controlled porosity, MacMillan A. (2021)
Demianenko M. - Experimental studies on oscillation modes of vibration separation devices, Volf M., Pavlenko I., Liaposhchenko O. (2021)
Kanagasabai L. - Heat transfer and simulated coronary circulation system optimization algorithms for real power loss reduction (2021)
Eze P. C. - Positioning control of DC servomotor-based antenna using PID tuned compensator, Ugoh C. A., Inaibo D. S. (2021)
Janigova S. - Design optimization of the modified planetary carrier, Schurger B. (2021)
Prydalnyi B. I. - Mathematical model of the tensioning in the collet clamping mechanism with the rotary movable input link on spindle units (2021)
Kanagasabai L. - FCC algorithm for power loss diminution (2021)
Pawar R. S. - Improvement in seismic performance of building with BRBs, Patil J. (2021)
Nogueira E. - Applying the concepts of efficiency and effectiveness to analyze the influence of the number of passes in the shell and tubes condenser thermal performance (2021)
Vaneev S. M. - Investigation of a turbogenerator based on the vortex expansion machine with a peripheral side channel, Martsinkovskiy V. S., Kulikov A., Miroshnichenko D. V., Bilyk Ya. І., Smolenko D. V., Lazarenko A. D. (2021)
Hu W. J. - Study of a cold spray nozzle throat on acceleration characteristics via CFD, Tan K., Markovych S., Liu X. L. (2021)
Babalola F. U. - Comparative analysis of the performance of mixing rules for density prediction of simple chemical mixtures, Akanji I. O., Oyegoke T. (2021)
Gundu M. - Experimental study on the performance of concrete mix with paper waste, waste plastic, quarry dust, and fly ash, Abhaysinha S. (2021)
Shtepa V. N. - Preventive improvement of wastewater treatment efficiency, Chernysh Ye. Yu., Danilov D. V. (2021)
Kiran A. V. N. S. - Control of exhaust emissions using piston coating on two-stroke SI engines with gasoline blends, Ramanjaneyulu B., Lokanath M., Nagendra S., Balachander G. E. (2021)
Бабій Ю. - Національно- специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі (2019)
Vdovenko Т. - Non- anthropological Narrators in English Prose (2019)
Hertsovska N. - The Phenomenon of Political Correctness with in the American Political Discourse, Maryan V. (2019)
Герцовська Н. - Розвиток англійських жіночих імен в історичному та мовному аспектах, Завидовська Д. (2019)
Дзіковська Л. - Мифотворчество М. Волошина в контексте его духовного становления (2019)
Мусій В. - Телесность в книге Джулиана Барнса "Лимонный стол" (2019)
Олейнікова Г. - Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови (2019)
Погорєлова А. - Жанрово- строфічні особливості поезії Юрія Липи (2019)
Radkina V. - Le contenu des linguoculturèmes dans la poésie de J. Prévert (2019)
Райбедюк Г. - Біблійний код як основа художньо- естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої (2019)
Рева-Лєвшакова Л. - Судьба "неореализма" в литературоведении (2019)
Саввина Л. - Проблемы межкультурной коммуникации в процессе глобализации (2019)
Савенко О. - Різдво та Воскресіння Христове у віршах Івана Величковського (2019)
Савоськина Т. - Литературный дневник героя в структуре романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2019)
Свищ Н. - Історія лінгвістичних, етнографічних та фольклористичних досліджень весілля (2019)
Соколова А. - Весняний календарно- обрядовий фольклор болгар Південної Бессарабії: особливості побутування (2019)
Сподарець Н. - Aqua модус творческого сознания поэтов литературной школы "Юго-Запад" (2019)
Терзі Г. - Поняття "концепт” у парадигмі сучасн их лінгвістичних досліджень (2019)
Топчий О. - Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов (2019)
Четверікова О. - Роль фонового знання для адекватного сприйняття та перекладу медійного дискурсу (2019)
Шевчук Т. - Парадигма мі фопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди (2019)
Шикиринська О. - Традиції середньовічної релігійної драми в прозі Джона Беньяна (2019)
Shyliaieva Т. - Communicative Strategies and Tactics in Rhetorical Discourse (2019)
Відомості про авторів (2019)
Для нотаток (2019)
Вихідні відомості (2019)
Contents (2020)
Sajjad M. - Business Innovations for Unfolding Stratums of Human Development Indicators: A Worldwide Ampirical Analysis, Organzab Organzab, Chani M. I. (2020)
Raychev S. - Innovations as a Factor for Economic Growth and Labor Market Development, Dimitrova G., Madzhurova B., Stoyanova D. (2020)
Zhylinska O. - Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities, Novikova I., Stepanova A., Vikulova A. (2020)
Lahmini H. M. - Management of Companies Performance: Impact of Immaterial Capital, Mialed K., Moklis C. E. (2020)
Fateh A. - Linking Authentic Leadership and Employee Creative Behavior: The Mediating Role of Autonomous Motivation and Job Complexity, Mustamil N., Aslam Z. M. (2020)
Husnain M. - Effects of Brand Equity: The Role of Corporate Social Irresponsibility and Similar Competition Offer, Syed F., Akhtar W., Usman M. (2020)
Rouissi C. - User Satisfaction and Information System: Case for an Emerging Country (2020)
Eryigit C. - Consumer Innovativeness: A Literature Review (2020)
Baranauskas G. - Digitalization Impact on Transformation of Mass Customization Concept: Conceptual Modelling of Online Customization Frameworks (2020)
Rzayev A. - Innovation Financing Structure as a Factor of Economic Growth: Cross Country Analysis, Samoilikova A. (2020)
Reshetnikova I. - Determinants to Provide the Efficiency of Integrated Development of the Light Industry Enterprises, Shvydanenko H., Boichenko K. (2020)
Rehman A. - Innovations in Education Management: Impact of Emotional Intelligence and Demographic Variables on Occupational Stress among University Teachers (2020)
Sina I. - Brand of European Higher Education Institutions as a Key Factor for Foreign Students, Sannikova A., Sajjad F. (2020)
Rahmanov F. - Tourism Management in Azerbaijan Under Sustainable Development: Impact of COVID-19, Aliyeva R., Rosokhata A., Letunovska N. (2020)
Davlikanova O. - The "Duales Studium" Adaptation as an Innovation in Ukrainian Tertiary Education: Management Aspects and Results, Hofstetter H. (2020)
Sedliacikova M. - Product sampling effect on purchase decision also by social aspects, Kocianova A., Dzian M., Moresova M. (2020)
Tambovceva T. - Innovations in Construction Waste Management: Case of Latvia, Urbane V., Ievins J. (2020)
Coculova J. - Analysis of Factor Determining the Implementation of Talent Management, Svetozarovova N., Bertova D. (2020)
Krykavskyy Ye. - Innovations in Management of the Complementary Development of the Territories Adjusted to the River Cargo Transportation, Prokopenko O., Shandrivska O., Vasyltsiv N., Nycz-Wojtan S. (2020)
Podhorska I. - Innovations in Financial Management: Recursive Prediction Model Based on Decision Trees, Vrbka J., Lazaroiu G., Kovacova M. (2020)
Aliyeva Z. - The Law Aspects in Health Management: A Bibliometric Analysis of Issue on the Injury, Damage and Harm in Criminal Law (2020)
Yan W. - Olympic Games as a Digital Media Product (2020)
Ismailov N. - Innovative Approaches in the Accounting and Audit of the Book Value of Assets: Bibliometric Analysis (2020)
Kliestik T. - Innovations in the Company’s Earnings Management: The Case for the Czech Republic and Slovakia, Nica E., Suler P., Valaskova K. (2020)
Vorontsova A. - Innovation Management in Education: Impact on Socio-Labour Relations in the National Economy, Mayboroda T., Lieonov H. (2020)
Chygryn O. - Stakeholders of green competitiveness: innovative approaches for creating communicative system, Bilan Yu., Kwillinski A. (2020)
Miskiewicz R. - Internet of Things in Marketing: Bibliometric Analysis (2020)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гетта В. Г. - Структурно-функціональна модель формування ключових і предметних компетентностей у майбутніх викладачів практичного навчання в галузі "Транспорт", Мантула О. Ю. (2021)
Горошко Ю. В. - Технології опрацювання великих даних у навчанні інформатичних дисциплін, Цибко Г. Ю., Костюченко А. О. (2021)
Давидченко І. Д. - Науково-методологічні підходи щодо формування лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти (2021)
Дембіцька С. В. - Самоосвітня діяльність студентів технічних спеціальностей як наукова проблема, Кобилянська І. М., Пугач С. С. (2021)
Дрижак В. В. - Освіта дорослих як одна з складових системи освіти, Єрмак С. М. (2021)
Кілочицька Т. В. - Синергетичний підхід у підготовці бакалаврів у галузі транспорту до професійного саморозвитку (2021)
Кудін С. Ф. - Аналіз впливу методики формування культури саморегуляції на академічну успішність студентів, Савонова О. В. (2021)
Мамчич О. Б. - Формування україномовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ, Райська Л. Г., Барнич О. В. (2021)
Морозова М. В. - Сутність поняття "Інтерактивна компетентність" у контексті компетентнісного підходу (2021)
Панченко В. І. - Фокус освітніх програм в умовах професійного стандарту за професією "Вчитель закладу середньої освіти", Ольховик М. В., Городнича Л. В. (2021)
Рекун О. О. - Практичний аспект впровадження медіаосвіти у закладі вищої освіти (2021)
Ховрич М. О. - Психолого-педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів, Брехунець А .І., Петриченко В. О. (2021)
Шапран Ю. П. - Сучасні тенденції розвитку природничої освіти в педагогічних університетах, Довгопола Л. І. (2021)
Юда Л. А. - Проблеми формування гнучких навичок (soft skills) у процесі викладання історії української культури у ЗВО (2021)
Гоголь А. Я. - Мотиваційно-стимулювальний компонент вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу (2021)
Давиденко А. А. - Поняття навчального проєкту, їх типи та роль в освітньому процесі з фізики (2021)
Деденєв О. Ю. - Методи формування громадянської відповідальності учнів основної школи на уроках трудового навчання, Цина А. Ю. (2021)
Джевага Г. В. - Організація самостійної проєктно-технологічної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання (2021)
Желізний М. М. - Методичні особливості навчання підтягуванню на перекладині дітей в школі, Кривенко А. П. (2021)
Кривенко А. П. - Організаційно-методичні аспекти уроку (модуль "Гімнастика") в основній школі, Желізний М. М. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Особливості проведення уроків інформатики для учнів з особливими освітніми потребами, Гуляй М. В. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Використання онлайн-ресурсів з інформатики при організації дистанційного навчання, Жук Т. В. (2021)
Мазуренко С. Г. - Використання 3D програм при вивченні моделювання одягу на уроках технологій в основній школі, Бондаренко В. М. (2021)
Снежицкий П. В. - Влияние сельского биогеосоциоценоза на модификацию двигательной сферы школьников, Григоревич В. В., Снежицкий М. П. (2021)
Степанова Л. П. - Драматизація як метод музично-педагогічної взаємодії в процесі творчого розвитку учнів мистецьких шкіл (2021)
Субботенко І. Ю. - Творчість як складова духовного розвитку учнів: проблеми та виклики сучасності (2021)
Аніщенко В. О. - Вдосконалення професійної підготовки магістрів – майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності (2021)
Бєлкова Т. О. - Формування здорового способу життя студентів-медиків у процесі фізичного виховання в умовах дистанційного навчання, Малахова Ж. В., Пастушкова Н. А. (2021)
Белан Т. Г. - Місце технічних засобів навчання в системі підготовки майбутніх викладачів (2021)
Бондар Н. О. - Актуальні питання вивчення стандартизації та метрології в процесі підготовки спеціалістів з автосправи, Люлька В. С. (2021)
Вересоцька Н. І. - Підготовка майбутніх учителів технологій до проведення онлайн-уроків, Пильтяй О. М., Герасимчук В. П. (2021)
Газука Т. А. - Педагогічні умови формування технологічної компетентності педагога професійного навчання, Плуток О. В. (2021)
Говоров Є. М. - Розвиток творчої активності студентів при вивченні технологій, Шульга О. М. (2021)
Кошель А. П. - Розвиток soft skills у майбутніх вихователів ЗДО як необхідний компонент конкурентоспроможності на ринку праці, Кошель В. М., Міненок А. О. (2021)
Кулик Є. В. - Системоутворююча функція дизайну у професійній підготовці викладачів технологій, Кондор М. Ю. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Критеріальні характеристики сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів інформатики, Повечера І. В., Скрипко С. О. (2021)
Лілік О. О. - Формування візуальної грамотності майбутніх учителів початкової школи засобами художньої літератури за допомогою онлайн-інструментів, Сазонова О. В., Бивалькевич Л. М. (2021)
Лі Сяося - Етапи формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2021)
Мельник О. С. - Формування критичного оцінювання інформації в мережі інтернет студентів коледжу (2021)
Мехед К. М. - Ставлення майбутніх ІТ-фахівців до онлайн-ігор. Гейміфікація навчання (2021)
Мехед О. Б. - Підготовка майбутніх учителів біології та основ здоров'я до здійснення соціально-педагогічної діяльності як важлива умова формування мотивації до здорового способу життя молоді, Рябченко С. В. (2021)
Носовець Н. М. - Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики, Пискун О. М., Бойко Т. В. (2021)
Полетай О. М. - Вплив предмету "Інклюзивна освіта" на формування професійної компетентності та громадянської позиції майбутнього вчителя (2021)
Приймак С. Г. - Спортивно-педагогічне удосконалення в системі професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури, Ратов А. М., Міщенко О. В. (2021)
Савка І. В. - Роль перекладу творів зарубіжної літератури у формуванні професійної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, Гаврилюк М. В., Рузяк Т. І. (2021)
Ткачук С. І. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки, Куценко І. С. (2021)
Торубара О. М. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів транспорту у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності", Гончаренко О. М., Ребенок В. М. (2021)
Улич А. І. - Графічна компетентність вчителя трудового навчання як важлива професійна складова (2021)
Царик И. А. - Коммуникативная компетентность будущего специалиста физической культуры и спорта: сущность и содержание, Гордеева И. В. (2021)
Щербініна О. М. - Музично-стильові уявлення: від когніції до імплементації (2021)
Юрійчук Н. Д. - Розвиток мовної особистості майбутнього вчителя-філолога в контексті професійної підготовки (2021)
Ярощук К. І. - Взаємодія екологічних заходів та заходів безпеки для сталого автомобільного транспорту (2021)
Гавриленко Т. Л. - Організація освітнього процесу в початковій школі у період реформування загальної середньої освіти в Україні (1954–1964) (2021)
Овчаренко О. А. - Сутність поняття "Суб’єктність" в педагогічному вимірі (2021)
Сніжицький П. В. - Рухова культура сільської спільноти як соціально-цивілізаційний феномен (2021)
Титул, зміст (2021)
Абрамов Ф. В. - Цільова та етична неефективність формальних правил як чинник поширення маніпулювання суспільними настроями та уповільнення інституційних реформ (2021)
Довгаль О. А. - Диспропорції в розвитку глобальної торговельної системи: причини та наслідки (2021)
Бут-Гусаiм О. Г. - Полярність впливу факторів глобалізаційних перетворень (2021)
Ярошенко І. В. - Публічне управління територіями: аналіз теоретичних підходів та моделей функціонування місцевого самоврядування у світі, Семигуліна І. Б. (2021)
Євтушенко В. А. - Планування зовнішньоекономічної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку, Ляшевська В. І., Копитцова О. С. (2021)
Головня О. М. - Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності (2021)
Краус К. М. - Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності, Краус Н. М., Марченко О. В. (2021)
Андрушків І. П. - Інвестиційна діяльність на прикордонних територіях України та напрямки її активізації (2021)
Копилюк О. І. - Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції, Музичка О. М. (2021)
Тимошенко І. В. - Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками, Мороз С. Е., Калашник О. В. (2021)
Панасенко І. В. - Дистанційне навчання в Україні: аналіз загроз і викликів (2021)
Гутарева Ю. В. - Формування культури соціальної диджитал-відповідальності в контексті освітньої інклюзії, Діденко І. С., Лібенко Ю. С. (2021)
Савчин І. З. - Кореляція основних показників економічного розвитку регіонів, Царева О. С. (2021)
Тижненко О. Г. - Відображення R-оцінок рівня фінансового стану підприємства на вербально-числовій шкалі (2021)
Фатьянов Д. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу експортно-імпортного потенціалу підприємства (2021)
Фоміна О. О. - Електронні послуги та стандарти їх надання в системі публічного управління, Булгакова О. В. (2021)
Ситник Н. С. - Сучасні тенденції розвитку співробітництва територіальних громад в Україні, Жовтяк К. В. (2021)
Летуновська Н. Є. - Рівень здоров’я та фактори, що впливають на позицію регіону за цим показником у рейтингах (2021)
Дуб А. Р. - Перспективи трансформації нерухомості в джерело підвищення фінансової спроможності територіальних громад (2021)
Воронюк Є. В. - Ключові загрози економічній безпеці підприємств готельно-ресторанної галузі (2021)
Мілашовська О. І. - Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в контексті сучасних викликів, Ільтьо Т. І. (2021)
Поколодна М. М. - Глемпінг як перспективний різновид туризму та готельного бізнесу, Полчанінова І. Л., Рябєв А. А. (2021)
Панова І. О. - Теоретичні основи дослідження анімаційних послуг у туризмі (2021)
Фурдак М. М. - Система пенсійного забезпечення в Україні – деякі аспекти реформування (2021)
Тімченко О. Д. - Оцінка ефективності управління продажами підприємства торгівлі (2021)
Бурєннікова Н. В. - Теорія та філософія результативності функціонування підприємств як систем: оновлений погляд на шляхи реалізації функцій та управління (2021)
Кузь В. І. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів (2021)
Melnyk V. O. - Modification of Personal Investment Tools from the Perspective of Digital Finance and Its Influence on Ukrainian Finance Market (2021)
Назаренко Я. Я. - Недержавні пенсійні фонди в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Жулин О. В., Теслюк Н. П., Вербицька А. І. (2021)
Савченко Ю. М. - Фіскальні дисбаланси та методичні підходи до їх оцінки (2021)
Гладких Д. М. - Поштовий банк в Україні: необхідність і ризики створення (2021)
Нечипоренко А. В. - Концептуальні підходи до розвитку страхової діяльності в Україні (2021)
Лучко Г. Й. - Лідерські якості в проєктному менеджменті, Когут І. В. (2021)
Мельник А. О. - Методичний підхід до оцінки організаційної культури (2021)
Кривешко О. В. - Теоретичні засади аналізу конкуренції на споживчих ринках (2021)
Безгінова Л. І. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Забродська Л. Д., Забродська Г. І., Нестеренко О. М. (2021)
Савченко М. В. - Методичний інструментарій аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємств паливно-енергетичного комплексу, Філіпчук О. С. (2021)
Волоснікова Н. М. - Особливості системного підходу до стратегії системи корпоративного убезпечення промислового підприємства (2021)
Кравчук О. І. - Цифровізація залучення персоналу через job-портали, Варіс І. О., Цьопа А. Р. (2021)
Травкіна К. В. - Особливості українського ринку злиттів і поглинань, Шуба О. А. (2021)
Базалієва Л. В. - Маркетинг довіри в мережі стейкхолдерів: механізм, джерела та процес формування довірчих взаємин (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення впливу імуносупресивної терапії на стан мікробіоценозу шкіри хворих на акантолітичний пемфігус, Олійник І. О., Джораєва С. К., Маштакова І. О., Абдалла А. Е-С. Е-С., Олійник О. І. (2021)
Перемот С. Д. - Поєднання туберкульозу легень та герпетичної інфекції у дітей, Суханова Л. А., Смілянська М. В., Кашпур Н. В., Черногребель А. О. (2021)
Волянський А. Ю. - Особливості формування імунних до SARS-COV-2 верств населення харківського регіону протягом травня листопаду 2020 ріку. Стратегії вакцинації , Давидова Т. В., Кучма М. В., Юдин І. П., Кучма І. Ю. (2021)
Malyi V. P. - Analysis of quality of life in patients with Lyme disease, Delikatna T. O. (2021)
Алрікабі Абдулраззак Я. - Дослідження амінокислотного складу сировини Рейнутрії сахалінської, Процька В. В., Журавель І. О. (2021)
Вельма В. В. - Кількісне визначення фенольних сполук у листі Cансев’ієріі гіацинтової, Журавель І. О., Мартинов А. В., Вельма С. В. (2021)
Осолодченко Т. - Первинний мікробіологічний скринінг екстрактів поліфенолів, виділених з рослинної сировини, Андреєва І., Комісаренко М., Завада Н., Рябова І. (2021)
Погодіна Л. І. - Визначення біологічно активних речовин у траві хвилівнику звичайного (Aristolochia clematitis L.) методом верх та визначення антимікробної активності цієї сировини, Бурда Н. Є., Кисличенко В. С., Мартинов А. В. (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Експериментальне вивчення впливу мазі з мупіроцином на полірезистентні клінічні штами S. aureus, ізольовані від хворих на алергодерматози, Джораєва С. К., Соболь Н. В., Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Олійник О. І. (2021)
Саррай Дургхам Халід Абед - Дослідження амінокислот у сировині Mirabilis jalapa L., Горяча Л. М., Журавель І. О. (2021)
Пінкевич В. О. - Дослідження фотосинтезувальних пігментів сировини Матіоли дворогої (Matthiola bicornis (sibth. & sm.) Dc.) та антимікробної активності екстрактів на її основі, Журавель І. О., Осолодченко Т. П. (2021)
Узун Д. - В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST, Лазоришинець В., Узун К. (2021)
Мартинов А. В. - Нові активатори завершення фагоцитозу для запобігання реактивації туберкульозного процесу, Романова О. А., Погоріла М. С., Сидоренко Т. А., Ігумнова Н. І., Юхименко В. І., Щербак О. М. (2021)
Дієго Феліпе Арбелаез-Кампіллo - Дискурс з приводу категорій "універсальне громадянство", "права людини" і "глобалізація", Магда Джулісса Рохас-Багамон, Данильян О. Г. (2021)
Данильян О. Г. - Віртуальність у соціальному середовищі: просторовий модус, Дзьобань О. П. (2021)
Мануйлов Є. М. - Ціннісні девіації в соціальних мережах як загроза соціокультурному розвитку України, Калиновський Ю. Ю. (2021)
Юркевич О. М. - Раціональність аргументації: логічні правила та значення (2021)
Коваленко І. І. - Конспірологічне мислення в динаміці сучасної культури: характерні риси та особливості прояву, Кальницький Е. А. (2021)
Довгань М. Г. - Вихідні засади адекватної антропології Кароля Войтили (2021)
Дышкант Т. Н. - О сущности и генезисе правового нигилизма и возможностях его преодоления (2021)
Чалапко В. В. - Гібридна війна як сучасна форма насильства (2021)
Panfilov O. Y. - Education as a factor to support the national security of the state, Savchenko O. О. (2021)
Погрібна В. Л. - Електоральна пам’ять українців як соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз, Сахань О. М. (2021)
Клімова Г. П. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобальних викликів (2021)
Кузьмін В. В. - Концептуалізація понять "кар’єра" та "кар’єрні стратегії" в роботах зарубіжних і вітчизняних соціологів (2021)
Жуков Д. А. - Взаимосвязь моды и гендера как механизмов самовыражения и самоидентификации в современном обществе (2021)
Локоткова-Тернова О. Ю. - Куб УПКОИН: новый взгляд на управлениесистемой интракоммуникацийв организации (2021)
Наші автори (2021)
Іменний покажчик (2021)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2021)
Зінченко В. Ф. - CVD-Композити та сольові розчини-розплави: схожість та відмінності, Менчук В. В. (2021)
Зінченко В. Ф. - Порівняльна характеристика покриттів з SiO та GeO на лейкосапфірі, Магунов І. Р., Мозкова О. В., Горштейн Б. А., Соболь В. П., Садковська Л. В. (2021)
Хома Р. Є. - Буферні системи на основі амінометансульфонату та N-алкіламінометансульфонатів моноетаноламонію, Еннан А. А-А., Бєньковська Т. С., Осадчий Л. Т., Рой О. Л. (2021)
Повстяной В. М. - Альтернативні методи синтезу нових гетеросинтонів – функціалізованих гіпоксантинопіримідинів, Юрова Т. А., Речицький О. Н., Крисько А. А. (2021)
Тимчук А. Ф. - Вивчення солюбілізуючої здатності полімер–колоїдних комплексів, що утворені альгінатом натрію та хлоридом гексадецилпіридинію, Гросу А. О., Бабенко А. В. (2021)
Чеботарьов О. М. - Сорбція іонів вісмуту(ІІІ) з водних розчинів силікагелями, модифікованними органічними реагентами, Снігур Д. В., Барбалат Д. О., Рахлицька О. М., Жуковецька О. М., Снігур К. В. (2021)
Олексій Ю. А. - Рівноважні процеси у водних розчинах систем K2CrO4 – HNO3 – KNO3 – H2O та K2Cr2O7 – NaOH – KNO3 – H2O, Марійчак О. Ю., Розанцев Г. М., Шишканов С. О., Радіо С. В. (2021)
Чеботарьов О. М. - Похідні 6,7- та 7,8-дигідроксибензопірилію: синтез, властивості та аналітичне застосування (огляд), Топоров С. В., Снігур Д. В., Барбалат Д. О. (2021)
Бучко О. В. - Аналіз поверхонь Хіршфельда кристалів комплексів – продуктів взаємодії в системах МХ2 – 1,10-фенантролін – GeO2 – лимонна кислота (М = Ni, Co; X = Cl, CH3COO) (2021)
Стельмах С. І. - QSPR Моделі для прогнозу дзета-потенціалів наночастинок оксидів, Кузьмін В. Є., Огніченко Л. М. (2021)
Безега О. В. - Досвід застосування альфа - ліпоєвої кислоти в лікуванні псоріазу у хворих з шкідливими звичками, Ємченко Я. О., Васильєва К. В. (2021)
Боднар П. Я. - Ризик виникнення тромбозів онкогінекологічних хворих з різною локалізацією пухлинного процесу на фоні профілактичної терапії (2021)
Белов О. О. - Стан життєстійкості у хворих на депресивні розлади (2021)
Вакуленко К. Е. - Віддалені результати протезування аортального клапана (2021)
Васильєва Н. В. - Прегабаліни у лікуванні діабетичних та алкогольних полінейропатій, Кричун І. І. (2021)
Волошин О. М. - Ретроспективний аналіз предикторів рекурентних респіраторних інфекцій у дітей дошкільного віку, Марушко Ю. В. (2021)
Гавловська Я. Ю. - Гемостазіологічні показники та ступінь тяжкості інсульту у пацієнтів з атеротромботичним та кардіоемболічним підтипами (2021)
Гогаєва О. К. - Терміни відміни антиагрегантної та антикоагулянтної терапії напередодні вінцевого шунтування (2021)
Дудник Т. А. - Роль УЗД у діагностиці стану м'яких тканин колінного суглоба при гострій та хронічній травмі у футболістів (2021)
Жуіні Дхіа Еддін - Псевдоексфоліативний синдром – тригер розвитку псевдоексфоліативної глаукоми, Безкоровайна І. М. (2021)
Зелінка-Хобзей М. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок із супутнім ожирінням на фоні застосування лікувально-профілактичного комплексу, спрямованого на запобігання виникнення прееклампсії (2021)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності використання комбінації анальгетиків та спазмолітиків при терапії абдомінального болю в ургентній хірургії, Дудченко М. О., Кравців М. І., Шевчук М. П., Прихідько Р. А. (2021)
Коваль Т. І. - Поширеність та особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із урахуванням носійства алелі 299GLY ГЕНА TLR4, Марченко О. Г., Котелевська Т. М., Лимаренко Н. П., Артемьєва О. В. (2021)
Колупаєв С. М. - Патогенетичні аспекти розвитку сечокам’яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату, Андон`єва Н. М. (2021)
Кричун І. І. - Особливості стану вегетативної нервової системи при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта у пацієнтів молодого віку, Васильева Н. В., Фадід Ш. (2021)
Мацюра О. І. - Аналіз факторів, що зумовлюють виникнення харчової гіперчутливості у дітей раннього віку Львівської області (2021)
Слюсарєва А. В. - Асоціації між метаболічними факторами ризику в матері та передчасним народженням завеликої до гестаційного віку дитини (2021)
Черняєва А. О. - Цистатин с як маркер ниркової функції у хворих на цукровий діабет з порушеннями пуринового обміну, Микитюк М. Р. (2021)
Шевчук М. П. - Сучасні аспекти відновлення пасажу жовчі при жовчнокам’яній хворобі ускладненій механічною жовтяницею, Дудченко М. О., Іващенко Д. М., Кравців М. І., Прихідько Р. А. (2021)
Бамбуляк А. В. - Визначення інтенсивності больового синдрому та колатерального набряку при проведенні операції аугментації лунки видаленого зуба різними остеопластичними матеріалами, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2021)
Ільченко М. О. - Експериментальне дослідження екзотермічних ефектів у пульповій камері зубів при виготовленні тимчасових коронок прямим методом, Дидик Н. М. (2021)
Кінаш І. О. - Мікробіологічні аспекти застосування клініко-діагностичного комплексу ортопедичних методів відновлення зруйнованої коронкованої частини зубів (2021)
Крутікова А. Д. - Віддалені результати стoматoлогічнoго лікувaння пацiєнток із бактерiальним вaгінозом та їх стaтевих партнеpів (2021)
Лисоконь Ю. Ю. - Результати рентгенологічного та денситометричного дослідження у хворих з деструктивними формами апікальних періодонтитів у найближчі лікувальні терміни, Іськів М. О., Лучинський М. А. (2021)
Шелешко П. В. - До питання про базисну основу профілактики раку ротової порожнини, Баштан В. П., Васько Л. М., Корнєєв О. В., Калішенко О. О. (2021)
Швець І. Є. - Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу на основі мінеральної води "Моршинська № 1" на мікробіоценоз ротової порожнини у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні ураження шлунково-кишкового тракту, Бандрівська Н. Н., Швець Л. І. (2021)
Дев'яткіна Н. М. - Стреспротективна дія нової лікарської форми з гліцином та магнію цитратом (2021)
Єрмоленко Т. І. - Порівняльне вивчення протизапальної, анальгетичної та противиразкової дії екстракту грибів лисички звичайної (cantharellus cibarius) та екстракту грибів шиітаке (lentinus edodes) в екcперименті, Руда Н. Г., Паутіна О. І. (2021)
Мартиненко Р. В. - Вплив центральної депривації тестостерону на структурну організацію моноцитарного клону червоного кісткового мозку в ранні терміни експерименту (2021)
Мустафіна Г. М. - Структурні особливості гепатоцитів білих щурів (2021)
Panko V. - Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine, Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. (2021)
Семака О. В. - Зміни водневого показника та електролітів крові у відновному періоді після крововтрати з введенням наночастинок магнетиту, Луценко Р. В., Важнича О. М. (2021)
Торяник І. І. - Роль і місце морфологічних змін внутрішньоорганних судин сприйнятливих тварин у патогенезі бабезіозу (2021)
Фаустова М. О. - Взаємозв'язок адгезивних та плівкоутворюючих властивостей staphylococcus spp. - збудників інфекційно-запальних захворювань м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2021)
Федорченко І. Л. - Анатомія судин великого чепця людей другого зрілого віку в нормі (2021)
Швайковська О. О. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на показники окисно-нітрозативного стресу в тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів за умов ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді, Денисенко С. В., Костенко В. О. (2021)
Дзяк Л. А. - Комунікативна та конфліктна компетентність лікарів-інтернів за фахом "нервові хвороби", Єхалов В. В., Сірко А. Г., Мізякіна К. В. (2021)
Ільницька О. М. - Розвиток професійно-етичних якостей студента-медика у процесі професійної підготовки, Пелехан Б. Л., Ярмошук І. Р. (2021)
Ivanchenko O. Z. - Assessment of essential communicative skills of first year medical students, Melnikova O. Z., Lurie K. I. (2021)
Klypachenko I. V. - Adaptation among foreign students in Ukraine, Levkov A. A. (2021)
Maksymenko A. I. - Distance learning technologies of postgraduate dental education system (2021)
Рудь М. В. - Імунокомпетентні клітини печінки в патогенезі фіброзу при хімічній кастрації самців щурів (2021)
Школьник О. С. - Вплив SARS-CОV-2 на вагітність та плід, Шлемкевич А. М., Маланчук О. М., Шаргородська Є. Б., Акопян Г. Р. (2021)
Січкоріз Х. А. - Етіопатогенетичні механізми розвитку захворювань пародонта на тлі вірусних уражень печінки, Слаба О. М., Мінько Л. Ю., Бумбар З. О. (2021)
Бабкіна О. П. - Експертна оцінка дефектів надання медичної допомоги при спінальній анестезії, Зосіменко В. В. (2021)
Шапошник О. А. - Діагностика гострого коронарного синдрому у хворих з вродженою аномалією коронарних артерій, Шевченко Т. І., Сорокіна С. І., Кудря І. П., Третяк Н. Г. (2021)
Невойт Г. В. - Магнітоелектрохімічна концепція обміну речовин: постулати і основні висновки. Частина 2 (2021)
Некролог. Дев'яткіна Т. О. (2021)
Резнікова О. О. - Проблеми планування у сфері національної безпеки України (2020)
Гриценко А. А. - Стратегічна культура як детермінант політики національної безпеки: основні характеристики стратегічної культури України (2020)
Романюк Ю. П. - Роль недержавних інституцій у зміцненні сектору безпеки і оборони держави, Паливода В. О. (2020)
Мозер М. Є. - Мовне питання як чинник впливу на національну безпеку (2020)
Матерняк Д. - Гібридна війна: російська доктрина і висновки з дій під час російсько-української війни (2020)
Шевко Д. Г. - Легітимація агресії проти України в російському офіційному дискурсі (2020)
Marek M. - Russian Disinformation and Propaganda in the Polish Infosphere – Context of the Covid-19 Pandemic (2020)
Палій Г. О. - Досвід Балканських країн з реінтеграції територій (2020)
Литвиненко О. М. - Мовна політика Білорусі та Казахстану (порівняльний аналіз і висновки для України) (2020)
Молдован О. О. - Фіскальна безпека держави: концептуальні засади нового напряму досліджень у рамках екосeстейт (2020)
Мацях І. П. - Інвазійні чужорідні патогени як загроза глобальному біорізноманіттю (2021)
Ященко П. Т. - Сильватизація оселищ лучно-степової рослинності та безхребетних у природоохоронних об'єктах Гологірського горбогір' (природоохоронне оцінювання явища), Канарський Ю. В., Шпаківська І. М. (2021)
Лавний В. В. - Особливості природного поновлення у букових деревостанах Українських Карпат, Мазепа В. Г., Шишканинець І. Ф., Заяць М. В. (2021)
Лосюк В. П. - Стан і структура природних ялинових лісів Покутських Карпат, Погрібний О. О., Томич М. В., Часковський О. Г., Ванджурак П. І., Дебринюк Ю. М. (2021)
Осадчук Л. С. - Сучасний стан і поширення Pinus mugo Turra в Українських Карпатах, Коляджин І. І., Кондратюк Л. М. (2021)
Шпарик Ю. С. - Стан і структура пралісів Українських Карпат за результатами моніторингу, Лосюк В. П., Плига А. В. (2021)
Гришлов Д. А. - Формирование кроны кедра сибирского за 12-летний период после декапитации (пригородная зона г. Красноярска), Братилова Н. П., Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. (2021)
Дебринюк Ю. М. - Посівна якість насіння Pinus sylvestris L. у насадженнях західного регіону України, Веремчук Ю. С. (2021)
Лось С. А. - Популяційна мінливість морфологічних ознак жіночих репродуктивних органів Quercus robur L. у Лісостепу та Степу України (2021)
Василишин Р. Д. - Особливості формування первинної продукції лісів Карпатського НПП у різних лісорослинних умовах, Лакида І. П., Василишин І. О., Дячук В. П. (2021)
Каганяк Ю. Й. - Багатомірна будова букових деревостанів північно-східного мегасхилу Українських Карпат теоретичні аспекти і практичне значення, Ільків І. С., Гаврилюк С. А. (2021)
Матушевич Л. М. - Моделювання первинної продукції компонентів надземної частини дерев сосни звичайної Східного Полісся України, Лакида П. І. (2021)
Миклуш С. І. - Стиглі букові деревостани у різних категоріях лісів рівнинної частини України, Миклуш Ю. С., Гаврилюк С. А., Дебринюк Ю. М., Савчин В. М. (2021)
Пастернак В. П. - Розмірно-якісна структура стовбурів Quercus robur L. у деревостанах вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України, Слиш О. А., Назаренко В. В. (2021)
Meshkova V. L. - Foliage-browsing Lepidoptera (Insecta) in deciduous forests of Ukraine for the last 70 years (2021)
Дубневич П. Б. - Розвиток відновної енергетики у світлі підходів еколого-економічної теорії: виклики для політики сталого розвитку, Соловій І. П., Челепіс Т. О. (2021)
Коваль І. М. - Кліматичний сигнал у регіональній деревно-кільцевій хронології Pinus sylvestris L. у Лівобережному Лісостепу (2021)
Висоцька Н. Ю. - Екосистемні послуги полезахисних лісових смуг як основа компенсаційних механізмів їхнього створення та утримання, Калашніков А. О., Сидоренко С. В., Сидоренко С. Г., Юрченко В. А. (2021)
Соловій І. П. - Комплексне оцінювання послуг екосистем лісоаграрного ландшафту, Кулешник Т. Я. (2021)
Коржов В. Л. - Особливості технічного стану лісових шляхів в Українських Карпатах (2021)
Маєвський В. О. - Оцінювання витрати букової пиловної сировини на виготовлення чорнових заготовок із заданими розмірно-якісними характеристиками, Копинець З. П., Ференц О. Б., Миськів Є. М., Федик М. М. (2021)
Загорський В. С. - Еколого-економічні засади поєднання раціонального природокористування та охорони довкілля у контексті парадигми сталого розвитку (з нагоди 80-річчя академіка Лісівничої академії наук України, академіка НАН України, професора Юрія Туниці), Адамовський М. Г., Борис М. М., Лавний В. В., Криницький Г. Т., Миклуш С. І., Маєвський В. О., Ребезнюк І. Т., Динька П. К., Дебринюк Ю. М. (2021)
Сенченко М. - Парадигми глобальної стратегії США ― концепції глобалізації та глобальної нестабільності (2021)
Дзюба О. - Музичний самвидав, Татарінова Л. (2021)
Матвієнко О. - HR-менеджер: професія "людина — знакова система" за освітньою спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2021)
Романюк О. - Засоби масової інформації в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства в інформаційній сфері, Коваленко І. (2021)
Дояр Л. - Радянська українізація як вагомий етап мовного розвитку України (2021)
Якубова Т. - Книжкові знаки на виданнях із бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії (2021)
Мельник-Хоха Г. - Приватна книжкова колекція Осипа Назарука у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника (2021)
Купчик К. - Лев Ґец — мистецький посол України (2021)
Богданов Г. - Cоціологічні дослідження з питань використання інтернету в Німеччини у XXI столітті (2021)
Титул, зміст (2021)
Семигуліна І. Б. - Теоретичні аспекти просторового розвитку: аналіз світового досвіду формування системи управління територіями (2021)
Березівський Я. П. - Системно-динамічні характеристики формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки (2021)
Сигида Л. О. - Визначення потенційних напрямків формування власного "зеленого" бренду України, Хаба А. П., Назаренко А. П. (2021)
Балян А. В. - Реалізація інноваційних інструментів розвитку аграрного страхування у світі, Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. (2021)
Білецька О. А. - Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу (2021)
Ляшевська В. І. - Теоретичний і статистичний аналіз міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності України, Бутенко М. К., Первушина І. А. (2021)
Бут-Гусаiм О. Г. - Стратегії інноваційного розвитку бізнес-структур (2021)
Коберник А. О. - Регіональні інноваційні екосистеми в Україні (2021)
Сосновська О. О. - Інноватизація страхового бізнесу в умовах розвитку цифрової економіки (2021)
Глинська А. Є. - Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства, Корчевська Л. О., Кокорєва О. В. (2021)
Кизим М. О. - Напрямки активізації інвестиційної діяльності теплопостачальних підприємств, Котляров Є. І. (2021)
Починок Н. В. - Фінансове забезпечення закладів фахової передвищої освіти: сутність, нормативні, організаційні та облікові аспекти, Бенько І. Д., Сисюк С. В. (2021)
Балюк Ю. С. - Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств (2021)
Зіненко К. А. - Науково-методичний підхід до оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства (2021)
Сайко В. Р. - Тенденції розвитку диджиталізації в Україні, Лучко Г. Й. (2021)
Шевченко О. В. - Інструментарій розпізнавання угруповань регіонів України за показниками диспропорцій їх соціально-економічного розвитку (2021)
Паламарчук Д. М. - Регіональний вимір енергоефективності та енергетичної безпеки України (2021)
Ярошенко І. В. - Сутність і види територіальної громади: аналіз теоретичних аспектів (2021)
Вострякова В. І. - Оцінка потенціалу відновлювальної енергетики як драйвера економічного зростання (2021)
Євтушенко О. В. - Аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку Харківської області, Гапоненко Г. І., Шамара І. М. (2021)
Колмакова О. М. - Економічна безпека підприємств цивільного будівництва в Україні, Янченко Н. В. (2021)
Захаркіна Л. С. - Теоретико-методологічні засади вартісно-орієнтованого підходу до управління бізнесом, Салтикова Г. В., Новіков В. М. (2021)
Коляда Т. А. - Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів України: стан і тенденції розвитку, Бенч Л. Я., Рибіна Н. Д. (2021)
Дзюрах Ю. М. - Оцінювання надійності банків України за рейтинговою методикою В. Кромонова, Кулиняк І. Я. (2021)
Жулин О. В. - Лізингові послуги як інструмент інноваційного розвитку підприємств, Назаренко Я. Я., Теслюк Н. П., Штурко В. В. (2021)
Разумова Г. В. - Лізингова діяльність: проблеми та перспективи розвитку, Оскома О. В., Волощук В. В. (2021)
Власюк С. А. - Страховий менеджмент в умовах глобалізаційних процесів в Україні (2021)
Ковальова О. М. - Ідентифікація кваліфікуючих факторів впливу в контексті управління фінансовою стійкістю комерційного банку (2021)
Недільська Л. В. - Сучасний вектор розвитку ломбардів в Україні, Марченко Д. А. (2021)
Шапошников К. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів, Крилов Д. В., Якушко І. В. (2021)
П’ятницька Г. Т. - Моделювання результативного управління логістичними процесами підприємства торгівлі, Шевчун М. Б. (2021)
Підгурська В. О. - Бренд-менеджмент: визначення сутності та місця в системі пов’язаних категорій (2021)
Гавриш О. А. - Вплив ефективної системи мотивації на підвищення конкурентоспроможності підприємства, Гавриш Ю. О. (2021)
Даниленко О. А. - Використання HR-аналітики в діагностиці системи управління персоналом (2021)
Трушкіна Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку електронної комерції в країнах Латиноамериканського регіону, Шкригун Ю. О. (2021)
Пащук О. Б. - Стратегічні маркетингові інструменти просування продукту на маркетплейсі (2021)
Nezhyva M. O. - COVID Impact Analysis on the Dynamics of Development of the Cough, Cold and Allergy Remedies Segment in Ukraine, Mysiuk V. O. (2021)
Указ Президента України "Про призначення С. Головатого суддею Конституційного Суду України" (2018)
Біографія Головатого Сергія Петровича (2018)
Указ Президента України "Про призначення В. Лемака суддею Конституційного Суду України" (2018)
Біографія Лемака Василя Васильовича (2018)
Регламент Конституційного Суду України (2018)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) від 27 лютого 2018 року № 1-р/2018 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мойсика В. Р. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 45 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" від 21 грудня 2017 року № 13-у/2017 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України від 18 січня 2018 року № 1-уп/2018 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР від 23 січня 2018 року № 2-уп/2018 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України від 14 лютого 2018 року № 4-у/2018 (2018)
Бірмонтієне Т. - Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республіці (2018)
Жалімас Д. - Російське виправдання анексії Криму та нацистська пропаганда: велика схожість та незначні відмінності (2018)
Вітаємо ювілярів (2018)
Непочатенко О. О. - Інноваційні підходи до використання потенціалу агрострахування, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2021)
Бечко П. К. - Інноваційний розвиток кредитного ринку, Бондаренко Н. В., Бечко В. П., Наталич О. С. (2021)
Мальований М. І. - Концептуальні засади розвитку програм мікрострахування в Україні, Прокопчук О. Т., Мальована М. М. (2021)
Бечко П. К. - Економічна сутність кредиту і його роль у розвитку банківського кредитування аграрного бізнесу, Власюк С. А., Пономаренко О. В., Нагорний В. І. (2021)
Нещадим Л. М. - Туристичне районування території черкаського регіону, Тимчук С. В., Терещук Н. В. (2021)
Непочатенко О. О. - Агресивне податкове планування, Бечко П. К., Бечко В. П., Пташник С. А. (2021)
Уланчук В. С. - Аналiз екoнoмiкo-статистичних пoказникiв рoзвитку пiдприємництва в Українi, Соколюк С. Ю., Жарун О. В., Коротєєв М. А., Тупчій О. С. (2021)
Загороднюк О. В. - Корпоративний тайм менеджмент: сучасна наукова концепція, Гоменюк М. О. (2021)
Гузар Б. С. - Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні, Трус О. М. (2021)
Непочатенко О. О. - Податкове стимулювання промислового виробництва в системі державної фінансової підтримки, Бечко П. К., Лиса Н. В., Пташник С. А. (2021)
Колотуха С. М. - Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору економіки, Мельник К. М., Пономаренко О. В. (2021)
Пономаренко О. В. - Особливості ділового іноземного мовлення в сучасному фінансово-економічному середовищі (2021)
Бечко П. К. - Податковий контроль в умовах модифікації відносин податкових органів і платників податків, Лиса Н. В., Бечко В. П., Пташник С. А. (2021)
Пенькова О. Г. - Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства сільськогосподарського машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках, Харенко А. О., Кулішенко Є. М. (2021)
Васильковська К. В. - Динаміка виробництва олійних культур в україні та аналіз експорту олії, Андрієнко О. О., Малаховська В. О. (2021)
Холявіцька К. С. - Територіальна громада як суб’єкт забезпечення соціально-економічного розвитку території (2021)
Ролінський О. В. - Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України, Гузар Б. С., Улянич Ю. В., Пономаренко О. В. (2021)
Bondarenko N. V. - Investment attractiveness of ukrainian agrarian sector, Vlasiuk S. A., Derkach T. A. (2021)
Соколюк С. Ю. - Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень, Чернега І. І., Жарун О. В., Коротєєв М. А., Тупчій О. С. (2021)
Lukashenko L. V. - Analysis of financial support of general secondary education institutions in the conditions ofreorganization, Demyanyshyna O. A. (2021)
Бурляй А. П. - Сучасні теорії економічного розвитку: соціальні аспекти, Костюк В. С., Смолій Л. В., Осіпова А. А. (2021)
Тюшкевич О. С. - Теоретичні засади розвитку інноваційної теорії (2021)
Соколюк С. Ю. - Сутність та теоретичні засади управління ризиками в митній справі, Тупчій О. С., Жарун О. В., Коротєєв М. А. (2021)
Barabash L. V. - Theoretical aspects of harmonization of ukrainian tax system in context of behavioral finance (2021)
Лисак В. В. - Інтеграція алгоритмів транспортної логістики для сервісу паркування, Деркач М. В., Скарга-Бандурова І. С. (2020)
Хорошун Г. М. - Методологія прийняття рішення щодо оцінки відповідності оптичної лабораторії технічним вимогам, Рязанцев А. О., Рязанцев О. І. (2020)
Щербаков Є. В. - Особливості масштабування веб-додатків, Щербакова М. Є. (2020)
Москалик В. М. - Деякі аеродинамічні характеристики газового клапана, Карпюк Л. В., Табунщіков В. Г., Созонтов В. Г. (2020)
Dovhopoly A. S. - Sensitivity of superconducting quantum interferometers to rotational motions, Tokalin O. A., Biloborodov O. A. (2020)
Грицюк В. Ю. - Электромеханический дезинтегратор многофакторного действия: моделирование и оценка, Тимофеева О. А. (2020)
Романченко Ю. А. - Чисельні та експериментальні дослідження з визначення ефективності роботи поліградієнтного електромагнітного сепаратора удосконаленої конструкції, Мелконова І. В., Сухарєвська А. М. (2020)
Співак О. М. - Особливості розрахунку параметрів магнітного поля відкритих осесиметричних магнітних систем, Ткаченко В. П., Мелконова І. В. (2020)
Тараненко С. В. - Удосконалення системи управління гребними електрорушіями при плаванні в умовах хитавиці, Пріступа С. В., Колесник В. В., Пастух О. В., Голубєва С. М. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського