Гура Т. В. - Особливості формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки, Гуренко Ю. І. (2021)
Лебедик Л. В. - Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України, Стрельніков В. Ю. (2021)
Lazareva О. О. - Launching a pre-sessional course of english for foreign applicants to National technical university "Kharkiv polytechnic institute”: challenges and outcomes, Kovtun О. Yа. (2021)
Грень Л. Н. - Професійна компетентність майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури, Курбанова Х. Ш. (2021)
Лебедєва І. Л. - Елементи інтерактивних технологій у викладанні дисциплін математичного спрямування, Норік Л. О., Лебедєв С. С. (2021)
Душик Л. М. - Симуляційне навчання у підготовці майбутніх лікарів як спосіб розвитку їхнього практичного досвіду, Михайличенко В. Є., Цівенко О. І. (2021)
Підбуцька Н. В. - Оцінка дослідницьких вмінь та навичок математичної обробки даних здобувачів I-III рівнів вищої освіти спеціальності "Психологія”, Книш А. Є. (2021)
Востротін О. В. - Психологічні особливості поведінки та якість життя постінсультних пацієнтів (2021)
Фіалко Н. М. - Оптимізація режимних параметрів теплоутилізатора котельної установки на основі ексергетичного підходу, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Сбродова Г. О. (2021)
Савченко В. В. - Енергетична доза обробки насіння соняшника в магнітному полі, Синявський О. Ю., Болбот І. М. (2021)
Дешко В. І. - Внесок сонячної радіації в методах визначення енергопотреби на опалення, Білоус І. Ю., Осадча М. І. (2021)
Прокопов М. Г. - Концепція енергоефективності й перспективи реалізації принципу струминної термокомпресії в малій теплоенергетиці, Шарапов С. О., Мерзляков Ю. С., Гусєв Д. М. (2021)
Штепа В. Н. - Использование электролизных процессов в безреагентной водоочистке: удаление сероводорода, органического железа, синтетических поверхностно-активных веществ, Заец Н. А., Алексеевский Д. Г. (2021)
Ромасевич Ю. О. - Дослідження адекватності математичної моделі системи "кран-вантаж" із частотно-керованим приводом, Ловейкін В. С., Крушельницький В. В., Макарець В. В. (2021)
Клендій П. Б. - Енергоефективна водонасосна установка на основі частотно-регульованого електропривода, Колодійчук Л. С., Дудар О.П. (2021)
Кушніренко А. Г. - Модель біоенергетичного резонансу, Прядко В. А., Синявський О. Ю. (2021)
Панталієнко Л. А. - Розрахунок оптимальних параметрів коректувальних елементів в індукційних системах прискорення (2021)
Котов Б. І. - Електротехнологічний комплекс для знепилювання вентиляційних викидів в теплоутилізаторах виробничих приміщень і агрегатів, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І.Д. (2021)
Рамш В. Ю. - Дослідження залежності ккд від завантаження свердлильного верстата (2021)
Мрачковський А. М. - Особливості дугових розрядів та ерозійних явищ, Соловей О. В. (2021)
Nesvidomin A. V. - Construction of a family of flat curves according to the equations of isometric grids, Nesvidomina O. V. (2021)
Близнюк В. В. - Психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України в умовах бакалаврату (2021)
Бондаренко О. В. - Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема (2021)
Городянська Л. В. - Системно-логічний підхід до організації дистанційного навчання в системі військової освіти (2021)
Зарічанський О. А. - Дидактичні аспекти теоретичних основ лідерства в соціально-філософській площині, Зарічанська Н. В. (2021)
Скрябін О. Л. - Впровадження досвіду проведення АТО та ООС Збройних Сил України під час визначення вимог до професійної підготовки військових фахівців, Черних Ю. О., Черних О. Б. (2021)
Юрков А. В. - Технологія розробки та обґрунтування змістової складової професіограми офіцера-психолога Збройних Сил України (2021)
Беліченко Л. О. - Теоретичний аналіз поняття "психологічна корекція" та його роль і місце в системі морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України (2021)
Мась Н. М. - Деякі спроби діагностування посттравматичних порушень учасників бойових дій на ранніх етапах їх виникнення, Флорескул О. М. (2021)
Марко Є. І. - Економетрика національної безпеки та оборони України, Кузьменко В. М. (2021)
Шрамко О. В. - Типові порушення, що виявляються в процесі аудиту військових частин Збройних Сил України (2021)
Боброва Ю. Ю. - Сучасна українська армія крізь гендерну призму, Бобров Ю. О. (2021)
Казьмірук С. Д. - Проблеми правового регулювання застосування поліграфа в секторі безпеки та оборони України, Пампуха І. В., Близнюк Н. М. (2021)
Приймак В. А. - Методологічні засади дослідження проблеми запобігання корупційним правопорушенням в органах військового управління (2021)
Лукіянчук А. А. - Системи підтримки прийняття рішення у військовій сфері на основі ГІС-технологій, Савков П. А., Циба М. М., Полтавський М. В. (2021)
Міхно О. Г. - Аналіз тактичних властивостей сучасного геоінформаційного моніторингу, Патракеєв І. М., Левінськова Н. В. (2021)
Федченко О. П. - Застосування геоінформаційних систем у контексті реформування системи охорони здоров'я України та медичного забезпечення Збройних Сил України, Литвиненко Н. І., Пінчук О. О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кириленко С. О. - Балто-слов’янська теорія походження Русі: історіографія проблеми (2019)
Хоменко В. О. - Питання співпраці Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів у радянській історіографії (2019)
Петриченко К. - Український закордонний паспорт періоду Української революції (1917–1924 рр.): за матеріалами відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Баров В. В. - Проблеми дослідження повстанського руху Північної України 1918–1921 рр. (регіональний вимір) (2019)
Черненко Т. В. - Реалізація податкової політики нацистів у селі Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області, Авраменко Н. Д. (2019)
Магомедов А. О. - Політична взаємодія на шляху євроінтеграційних прагнень України та підтримка НАТО необхідних для цього реформ (2019)
Луняк Є. М. - "Все, що посіяне, зійде", (до 75-річчя Григорія Казьмирчука – українського декабристознавця з козацького Кальника) (2019)
Моціяка П. П. - "Маньчжурський інцидент" та початок агресії Японії проти Китаю (1931–1933 рр.)" (2019)
Степанова О. В. - Економічна політика Російської імперії як фактор розвитку промислового винокуріння в Україні в першій половині XIX століття (2019)
Gralczyk I. - Warsaw Agreement 1920, as an example of Polish-Ukrainian cooperation on the international arena (2019)
Trela D. - Postulated amendments to the Treaty of Versailles notified by Germany, Italy and Hungary in the 1920s. Causes, chances and threats (2019)
Дудар О. В. - Історичні уроки Версаля: спроби переосмислення (2019)
Моціяка О. П. - Організація усташів у політиці фашистської Італії на Балканах (1929–1941 рр.) (2019)
Bar A. - The League of Nations mandate system – success or failure? (2019)
Бровко А. Г. - Особливості соціальної політики Королівства Норвегія на сучасному етапі (2019)
Дудка Р. А. - Иустин Попович против экуменизма (2019)
Кучменко Е. М. - З історії футурологічних соціокультурних та політичних концепцій міжнародних відносин (2019)
Захарова О. Ю. - Деятельность князя Н. Г. Репнина,направленная на развитие культуры в Полтавской и Черниговской губерниях (2019)
Кучменко Е. М. - Історіософія політики мультикультуралізму та гендерного громадянства, Забузова О. В. (2019)
Старка В. В. - "Національна за формою, соціалістична за змістом": культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944?1953 роках (2019)
Ященко Н. С. - Археологічна експозиція Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Г. Спаського як джерело культури давнього населення регіону (2019)
Самойленко Г. В. - Ніжин як центр культури Північного Лівобережжя України в історії та сучасності (2019)
Правила подання рукописів (2019)
Андрощук О. С. - Базові операції алгоритму формування шифрів зсуву із застосуванням ентропійного кодування Хаффмена, Нагребецький О. В., Орленко В. С., Чешун В. М., Катаєва А. І. (2020)
Іваніщев Б. В. - Метод прискорення відновлення коефіцієнту реплікації в розподіленому сховищі даних на основі моніторингу рівня довіри до вузла, Каплунов А. В., Русінов В. В., Волокита А. М. (2020)
Каштальян А. С. - Кластеризація зловмисників у комп’ютерних мережах за їх поведінковими характеристиками, Савенко О. С. (2020)
Шпатар П. М. - Детектування поодиноких фотонів в квантових криптографічних системах, Гресь О. В., Качур В. В., Томулець А. Я. (2020)
Джулій В. М. - симетрична криптосистема з нелінійним штфруванням та можливістю контролю шифротексту з метою маскування, Муляр І. В., Орленко В. С., Тітова В. Ю., Анікін В. А. (2020)
Шинкарук О. М. - Управління якістю програмних веб-систем засобами розробки, Яшина О. М., Онишко О. Г. (2020)
Тихонов Ю. Л. - Міжнародні показники рівня освіти (2020)
Дудник Є. Г. - Аналіз впливу техногенних факторів на дендрофору м. Вінниці (2020)
Косіюк М. М. - Проектування оборотного перетворювача напрямку руху, Косіюк А. М., Кравчук В. С. (2020)
Мазур М. П. - Розрахунок температурного поля круглої різальної пластинки із позитивним заднім кутом (2020)
Соколан Ю. С. - Аналіз змін у нормуванні природного освітлення приміщень у відповідності із державними будівельними нормами, Паршенко К. А. (2020)
Костюк Н. О. - Дослідження розподілу енерговитрат приводу вібраційної машини поршневого типу для знезаражування та зміни властивостей води, Гордєєв А. І., Гордєєв О. А. (2020)
Тимощук О. Г. - Оцінка точності методу розрахунку ефективного рівня деформації контактуючих поверхонь циліндро-поршневих ущільнень, Лісевич С. П. (2020)
Старий А. Р. - Обгрунтування параметрів динамічних процесів очистки та мийки у вібраційній машині зануреним пульсуючим струменем рідини з твердими частинками, Гордєєв А. І. (2020)
Мельниченко А. О. - Удосконалення машини УММ-5 для визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів, Рубанка М. М., Місяць В. П., Поліщук О. С. (2020)
Косіюк М. М. - Машина для зміцнення зовнішніх поверхонь обертання статико-імпульсною обробкою, Костюк С. А. (2020)
Агеєв М. С. - Дослідження процесу імпульсного іонного вакуумного термоциклічного азотування у плазмі пульсуючого тліючого розряду, Грицук І. В., Рутковський А. В., Солових А. Є., Катеринич С. Є. (2020)
Ткачук А. Г. - Дослідження методів фільтрації вихідного сигналу чутливого елементу системи стабілізації озброєння, Гуменюк А. А., Богдановський М. В., Безвесільна О. М. (2020)
Бурикін О. Б. - Підвищення спостережності розподільних електричних мереж з використанням пристроїв smart metering та псевдовимірювань, Малогулко Ю. В., Ситник А. В., Гриник В. А. (2020)
Волошанюк О. Я. - Синтез подоби електронної системи керування швидкодіючою редукційно-охолоджувальною установкою, Нечипоренко О. В. (2020)
Стецюк В. І. - Моделювання теплових процесів електричних машин, Власюк М. Ю. (2020)
Каштальян А. С. - Дослідження методів пошуку автоматизованих систем моніторингу та контролю пошкоджень кабельних ліній, Макаришкін Д. А., Рубцов В. Г., Рубцова А. О. (2020)
Михалевський Д. В. - Оцінка достовірності алгоритмів моніторингу для абонентьких пристроїв стандарту 802.11, Городецька О. С. (2020)
Барило Г. І. - Сигнальний перетворювач для мікроелектронних сенсорних пристроїв, Гельжинський І. І., Голяка Р. Л., Марусенкова Т. А. (2020)
Tikhosov A. - Optimization of the decortication stems of retted straw of bast crops depending on their moisture, Berezovskiy Y., Kuzmina T., Putintseva S. (2020)
Єліна Т. В. - Проєктування виробів трубчастої форми з урахуванням деформаційних властивостей трикотажу, Галавська Л. Є. (2020)
Колесник Т. О. - Оптимізація параметрів підготовчих процесів у виробництві пергаменту, Андреєва О. А. (2020)
Куник О. М. - Технологічна експертиза вершкового масла, Нагребельна А. С., Сарібєкова Д. Г. (2020)
Ганзюк А. Я. - Дослідження впливу інтенсифікатора на сорбцію дисперсних барвників, Масло Л. М. (2020)
Токар Г. М. - Аналіз умов експлуатаціїї захисного одягу військовослужбовців, Рубанка А. І., Луцкер Т. В., Весела Ю. В., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2020)
Хорольський В. П. - Автоматизовані системи керування виробництвом заморожуваних продуктів харчування, Коренець Ю. М., Копайгора О. К., Заікіна Д. П., Невідін В. І. (2020)
Липський Т. М. - Розроблення взуття в стилі гранж, Первая Н. В., Бабич А. І. (2020)
Борщевська Н. М. - Вдосконалення технології контурного нанесення декоративних елементів на вироби зі шкіри в умовах серійного виробництва, Первая Н. В., Івасенко М. В. (2020)
Одегов Н. А. - Алфавиты оптических сигналов равной энергии, Власов Ю. Б., Младинов Д. А. (2020)
Потеряйло Л. О. - Інтеграційні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій в технологічні процеси (2020)
Гуменчук А. В. - Цифровізація як детермінанта трансдисциплінарності вищої бібліотечно-інформаційної освіти (2020)
Філіппова Н. П. - Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків: визначення вимог і формулювання завдань (2020)
Ковальська Л. А. - Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти (2020)
Добровольська В. В. - Науковий доробок професора Сергія Литвина: біобібліометричний аналіз (2020)
Мазур О. Л. - Музичні радіозаписи як об’єкти архівного зберігання (2020)
Сокур Л. А. - Веб-сайт як документально-інформаційна система представництва Шевченківського національного заповідника в єдиному інформаційному просторі (2020)
Забіянов Є. В. - Краєзнавчий контент як популяризатор наукових бібліотек Одещини у віртуальному просторі (2020)
Кузняк О. В. - Місце цифрових та інтернет-технологій в інформаційному супроводі діяльності політичних партій (2020)
Кобєлєв О. М. - Бібліотека в епоху цифрових трансформацій (рецензія на монографію В. О. Копанєвої "Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія") (2020)
Бачинська Н. А. - Служіння улюбленій справі (до ювілею з дня народження Т. В. Новальської) (2020)
Добровольська В. В. - Її покликання – робити добро (до ювілею з дня народження Л. А. Чередник) (2020)
6-та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи" (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Шемаєва Г. В. - Проєктно-орієнтоване професійне спілкування як умова розвитку бібліотечного комунікативного середовища, Грабар Н. Г. (2021)
Бурміс І. В. - Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад Півдня України (2021)
Фліпова Л. Я. - HR-менеджмент як сучасний напрям інформаційно-документної діяльності, Галенко Д. І . (2021)
Ковальська Л. А. - Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу (2021)
Варенко В. М. - Операційна (онлайн) аналітика: реалії та перспективи (2021)
Копанєва В. О. - Розвиток математичних засад соціальних комунікацій, Костенко Л. Й., Симоненко Т. В. (2021)
Комова М. В. - Метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері (2021)
Касьян В. В. - Менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям інформаційно-комунікативної діяльності (2021)
Демчук Н. Р. - Гносеологічна природа теорій бібліопсихології М. Рубакіна та інформаційного метаболізму А. Кемпінського: когерентність концептів (2021)
Горбань Ю. І. - Формула успішної магістерської роботи (рецензія на навчальний посібник І. С. Бондара, В. А. Русавської, Л. В. Батченко "Магістерська робота: концепція наукового дослідження") (2021)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір (2021)
6-та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи” (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Title (2021)
Харченко С. В. - Твердість у переконаннях, гнучкість у поглядах ? життєве кредо професора Василя Шинкарука (2021)
Шинкарук В. Д. - Лінгвістичний статус МД-структур із з’ясувально-умовними відношеннями в латинській мові (2021)
Баган М. П. - Конотативний простір сучасної української дитячої поезії (2021)
Личук М. І. - Категорійна типологія напівфразеологізованих речень та семантичні модуси (2021)
Семашко Т. Ф. - Асоціативно-вербальна кваліфікація етностереотипів візуального модусу сприйняття (2021)
Жихарєва О. О. - Лінгвосеміотичний аналіз мультимодального дискурсу: нові підходи і перспективи дослідження (2021)
Goltsova M. G. - Coronavirus Neologisms in the English and Ukrainian Languages, Chybis L. V. (2021)
Zakhutska O. V. - The Polish Language in the Petty Nobility Village of Slobidka Rakhnivska in Ukrainian Podolia (2021)
Доній В. С. - "Арсенал" О. Довженка:самодеструктивне роздвоєння митця (2021)
Стирнік Н. С. - Інтерпретація мотиву любові в новелі Д. Г. Лоренса "Сутінки весни" (2021)
Німіжан-Боднарюк О. І. - Василь Клим – український письменник із Румунії та його внесок у романну прозу (2021)
Артьомцев О. В. - Специфіка перекладу німецької економічної термінології галузі міжнародного бізнесу українською мовою (2021)
Білоус Н. В. - Проблеми перекладу англіцизмів у німецькомовних текстах українською мовою, Сальнік С. С. (2021)
Дячук Л. С. - Особливості відтворення неологізмів, пов’язаних з COVID-19 в англійських медійних текстах українською мовою, Довженко І. В. (2021)
Ольховська Н. С. - Синергетичний підхід до дослідження німецькомовного тексту аграрної реклами (2021)
Chaika O. I. - Simplified Monomials in English for Audit and Accounting (2021)
Балалаєва О. Ю. - Особливості структури електронного словника (2021)
Сиротіна О. О. - Засоби мовної репрезентації категорії простору в англійській термінології сфери біотехнології (2021)
Рожков Ю. Г. - Концептуальні категорії термінів на позначення хвороб тварин в англійській мові (2021)
Тепла О. М. - Синтаксичні анормативи у текстах інтернет-видань (2021)
Pavlichenko L. V. - Narrative in the Discourse of Interrogation (2021)
Демченко І. В. - Актуальні підходи дискурсу для дослідження авіаційної професійної комунікації (2021)
Іжко Є. С. - Базовi компоненти автономного навчання майбутніх філологів (2021)
Сікорська Л. О. - Особливості використання кейс-методу в процесі викладання англійської мови на немовних спеціальностях, Лобода В. А. (2021)
Yakushko K. H. - Thematic Analysis of English Course for the Land Management Faculty Freshmen (2021)
Амеліна С. М. - Рецензія на хрестоматію доктора філологічних наук, професора Василя Дмитровича Шинкарука "Формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної професійної освіти" (2021)
Новаковський Л. Я. - Проблеми збереження статусу землекористування наукових установ і підприємств НААН (2021)
Носоненко О. А. - Вплив диференціації азотного удобрення темно-каштанового солонцюватого ґрунту на його агрохімічні показники та врожайність сільськогосподарських культур, Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Афанасьєв Ю. О. (2021)
Задубинна Є. В. - Ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку ярого в короткоротаційних сівозмінах, Тарасенко О. А., Тарасенко Т. В., Царинок Н. А. (2021)
Рудник-Іващенко О. І. - Вплив біометричних параметрів плоду горіха чорного (Juglans nigra L.) на проростання насінини, Дубровський В. І., Швед М. В. (2021)
Рудова Н. Г. - Молекулярно-генетичний аналіз продукції свинарства щодо наявності ЦВС-2, Лиманська О.Ю., Болотін В. І., Дунаєв Ю. К., Солодянкін О. С., Герілович А. П. (2021)
Булгаков В. М. - Розроблення розрахункової математичної моделі асимет­ричного гичкозбирального агрегату, Адамчук В. В., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І. (2021)
Цапко Ю. Л. - Перспективи вирощування міскантусу гігантського для покращення екосистемних послуг чорнозему опідзоленого важкосуглинкового, Водяк Я. М., Зубковська В. В., Холодна А. С. (2021)
Дубицький О. Л. - Вплив екологізованих систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту та врожайність пшениці озимої, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В. (2021)
Левицька В. Д. - Покращення технології забору дренажних вод, які фільтруються з водосховищ, та їх використання (2021)
Цехмістер Г. В. - Економічна й енергетична ефективність передпосівної обробки насіння огірків грибом Trichoderma viride, Халеп Ю. М., Хареба О. В. (2021)
Гуменюк M. M. - Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва, Неміш Д. В., Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. (2021)
Висновок Конституційного Суду України в справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. № 8380) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 5 лютого 2019 року № 1-в/2019 (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (2019)
Розбіжна думка судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (справа № 1-135/2018(5846/17) (Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019) (2019)
Розбіжна думка судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (справа № 1-135/2018(5846/17) (Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019) (оновлена й доповнена 11 березня 2019 року) (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 13 листопада 2018 року № 357-3(ІІ)/2018 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Прилуцького Валентина Назаровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 3 пункту 11 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76–VIII, статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889–VIII, частин восьмої, сімнадцятої статті 501 Закону України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року № 1789–XII, частини восьмої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 28 лютого 2019 року № 51-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою громадянина України Каськіва Ігоря Богдановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 60, частини третьої статті 61 Сімейного кодексу України від 5 листопада 2018 року № 347-2(ІІ)/2018 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Снєжко Наталі Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164, статті 167, пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 13 листопада 2018 року № 356-3(ІІ)/2018 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУС ПЛЮС" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 15 січня 2019 року № 3-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Картавенка Олексія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 15 лютого 2019 року № 35-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Тростянецької Кіри Семенівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 328, пункту 1 частини першої статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 15 лютого 2019 року № 37-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бортнічука Бориса Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 9 січня 2019 року № 1-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кувіли Руслана Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту "а" частини першої статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 23 січня 2019 року № 11-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дерменжи Андрія Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 23 Закону України "Про іпотеку" від 31 січня 2019 року № 18-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сухарського Даніеля Болеславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України від 17 січня 2019 року № 7-1(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лекаря Сергія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 1 пункту 11 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76–VIII в частині виключення частини четвертої статті 31 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року № 3723–ХІІ від 17 січня 2019 року № 9-2(ІІ)/2019 (2019)
Шаптала Н. К. - Філософські виміри визначення об’єкта і предмета пізнання у процесі доказування (2019)
Гультай М. М. - Конституційна міопія: пошук проблеми за її відсутності (2019)
Гультай М. - Рецензія на монографію Н. Шаптали "Доказування у конституційно-судовому процесі: філософсько-правові засади" (2019)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Січень - березень 2019 року (2019)
Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2019 році (2019)
Вітаємо ювілярів (2019)
Стець А. - Відкрита для світу людина, вчений, польський патріот (присвячується світлій пам’яті професора Б. Банашака), Фея-Пашкевич А. (2019)
Білобородова Т. О. - Технології цифрової гістології, Скарга-Бандурова І. С., Прищепа О. Л., Шумова Л. О., Ломакін С. О. (2021)
Топільницький В. Г. - Дослідження динаміки млина вібраційного типу тонкого помелу сипких матеріалів на основі його математичної моделі, Ребот Д. П. (2021)
Купіна О. А - Алгоритм пошуку оптимального рішення для системи керування з моделлю трьохполичним газовим реактором у виробництві аміаку, Лорія М. Г., Целіщев О. Б., Гезеві А. Г. А. (2021)
Моркун В. С. - Автоматизація керування енергетичними системами на основі процесу інтерпретації метаправил бази знань інтелектуальної системи, Котов І. А., Сердюк О. Ю., Гапоненко І. А. (2021)
Смолій В. М. - Дослідження електричної напруженості і напруги полого циліндру, Смолій Н. В. (2021)
Granovskiy E. А. - Model of stationary gas network, Smalii V. V. (2021)
Бушуєв А. С. - Удосконалення технології отримання пектинового концентрату з вичавків червоного буряку для медичної та фармацевтичної промисловості, Шапкін В. П., Мороз О.В., Котова В. В. (2021)
Дзіняк Б. О. - Дослідження закономірностей олігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 з малеїновим ангідридом, Кічура Д. Б., Субтельний Р. О., Данилів А. А. (2021)
Король Д. Р. - Моделювання аварій та дослідження ризиків при зберіганні зріджених вуглеводневих газів за допомогою програмного комплексу "Різекс-2", Грановський Е. О., Глікіна І. М., Глікін М. А. (2021)
Кохан І. В. - Виділення продукту реакції у процесі каталітичної гідратації ацетилену, Кудрявцев С. О. (2021)
Кузенна А. О. - Про використання відходів водопідготовки в якості вторинної сировини для виробництва мінеральних, органо-мінеральних та органічних добрив, Канарова К. І., Корчуганова О. М. (2021)
Кудрявцев С. О. - Вплив кавітаційної обробки гексану та пентану одноатомними спиртами, Леоненко С. В., Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Пономарьов С. О. (2021)
Мельник Ю. Р. - Трансестерифікація рослинних олій бутан-1-олом у присутності гетерогенних каталізаторів, Реутський В. В, Мельник С. Р., Магорівська Г. Я. (2021)
Міщенко С. О. - Створення технологічної схеми процесу отримання етилену з біоетанолу в умовах аерозольного нанокаталізу за допомогою програми Chemcad, Глікіна І. М., Глікін М. А. (2021)
Вигоняйло О. І. - Удосконалення синтезу термопереводного барвнику антрахiнонового жовтого 6з, Бородiна А. В., Попов Є. В., Мороз О. В. (2021)
Іщенко В. М. - Взаємозамінність альтернативних холодоагентів в системах кондиціонування повітря пасажирських вагонів, Щербина Ю. В., Осьмак В. Є., Горлушко Ю. В. (2021)
Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 2 квітня 2019 року № 2-в/2019 (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 25 квітня 2019 року № 1-р(ІІ)/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою Хліпальської Віри Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" (щодо забезпечення державою виконання судового рішення) від 15 травня 2019 року № 2-р(II)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Політухи Олександра Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII від 28 березня 2019 року № 84-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Панасенка Володимира Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України від 1 березня 2019 року № 53-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гриців Наталії Михайлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців четвертого, п’ятого підпункту 4 пункту 72 розділу І, пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", а також підпункту "ґ" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України від 6 березня 2019 року № 58-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою Грішина Дмитра Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів пункту 1 частини шостої, частини дев’ятої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України від 26 березня 2019 року № 78-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ващенка Сергія Євгенійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ, пункту 2 розділу ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 9 квітня 2019 року № 94-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою приватного акціонерного товариства "Київстар" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 34 Закону України "Про телекомунікації" та частини першої статті 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" від 12 березня 2019 року № 64-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Стукана Олександра Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 93 Кримінального кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 року від 24 квітня 2019 року № 117-1(І)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Скоробогатька Олега Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту "и" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" від 11 березня 2019 року № 63-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Полякова Сергія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей" від 18 березня 2019 року № 71-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кужіль Євгенії Мефодіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу першого пункту 1 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 27 березня 2019 року № 83-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "КЛАЙМ-С" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 12 березня 2019 року № 65-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кудінова Руслана Геннадійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п’ятої статті 91 Закону України "Про Національну поліцію" від 12 березня 2019 року № 66-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ананченка Олега Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини першої, пункту 1 частини другої статті 19, пункту 2 частини першої, пункту 2 частини четвертої статті 266 Кодексу адміністративного судочинства України від 27 березня 2019 року № 80-3(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Котляренка Олександра Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" від 12 березня 2019 року № 67-1(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кіндратек Вікторії Володимирівни, Бещенюк Оксани Дмитрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 13 березня 2019 року № 68-1(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ткаченка Олександра Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 20 березня 2019 року № 77-1(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лабусевич Марії Тарасівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 7 березня 2019 року № 61-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Литковця Костянтина Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини другої статті 52 Закону України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060–ХІІ в редакції до внесення змін Законом України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556–VII від 19 березня 2019 року № 76-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Жуган Любові Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 28 березня 2019 року № 85-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лейдікера Олександра Сергійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу першого пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 11 квітня 2019 року № 102-2(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дончака Володимира Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76–VIII, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 року № 213–VIII, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII від 1 квітня 2019 року № 88-3(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Лан-Україна" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 31.1 статті 31 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 9 квітня 2019 року № 96-3(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Волощука Ярослава Олеговича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої статті 12, пункту 2 частини п’ятої статті 328, пункту 1 частини першої статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 22 квітня 2019 року № 107-3(ІІ)/2019 (2019)
Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Волоса Андрія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 7, пункту 8 статті 12 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", пункту 9 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" від 24 квітня 2019 року № 120-2(І)/2019 (2019)
Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Абрамова Петра Станіславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 22, пункту 23 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII від 24 квітня 2019 року № 125-1(ІІ)/2019 (2019)
Огляд фахової зустрічі з конституційно-правової тематики "Судді Конституційного Суду України: In memoriam" (2019)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Березень - травень 2019 року (2019)
Вітаємо ювілярів (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про пенсійне забезпечення" та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95–Рвід 4 червня 2019 року № 2-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про пенсійне забезпечення" та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого остановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95–ВР (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про пенсійне забезпечення" та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95–ВР (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців двадцять четвертого, двадцять п’ятого, двадцять шостого розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 23 березня 2017 року № 1989–VIII від 5 червня 2019 року № 3-р(І)/2019 (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 5 червня 2019 року № 4-р(ІІ)/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 65 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 6 червня 2019 року № 3-р/2019 (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України від 13 червня 2019 року № 4-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого, третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини шостої статті 8 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (справа про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого, третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини шостої статті 8 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (справа про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 20 червня 2019 року № 6-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чорнобука Валерія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України від 25 червня 2019 року № 7-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чорнобука Валерія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чорнобука Валерія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 7 червня 2017 року № 413 від 25 червня 2019 року № 8-р/2019 (2019)
Шаптала Н. К. - Еvidence in the constitutional court process: philosophical and methodological principles (2019)
Розвадовський В. І. - Рецензія на монографію Н. Шаптали "Доказування у конституційному судовому процесі: філософсько-правові засади" (2019)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Червень - липень 2019 року (2019)
Вітаємо ювіляра (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Перший сенат) у справі за конституційними скаргами Байшева Павла Вікторовича, Бурлакової Ольги Олександрівни, Даць Ірини Вільямівни, Дєдковського Вячеслава Вікторовича, Желізняка Михайла Васильовича, Кожухарової Людмили Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 2, 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" від 28 січня 2016 року № 955–VIII зі змінами від 12 липня 2019 року № 5-р(І)/2019 (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 16 липня 2019 року № 9-р/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про освіту" від 16 липня 2019 року № 10-р/2019 (2019)
Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про усунення описки в тексті Рішення Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 10-р/2019 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про освіту" від 27 серпня 2019 року № 9-уп/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про освіту" (2019)
Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України від 4 вересня 2019 року № 6-р(ІІ)/2019 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) у справі за конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України (2019)
Колісник В. П. - Доктринальні підходи, покладені в основу конституційної системи, та усталеність демократичного поступу (2019)
Костицький М. В. - Про вдосконалення парадигми діяльності Конституційного Суду України на сучасному етапі, Кушакова-Костицька Н. В. (2019)
Семчук Н. О. - Політична корупція як комплексне політико-правове явище (2019)
Огляд круглого столу "Ефективна реалізація права на конституційну скаргу в Україні" (2019)
Огляд Міжнародної науково-практичної конференції "Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції" (2019)
Огляд круглого столу "Теорія і практика встановлення юридично нікчемних актів" (2019)
Вітаємо ювілярів (2019)
Сторінка пам’яті (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 28 серпня 2020 року № 9-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 28 серпня 2020 року № 9-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" (2020)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. у справі № 1-14/2020 за конституційним поданням Верховного Суду (2020)
Окрема думка VOTUM SEPARATUM судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" (2020)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2020)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (2020)
Огляд Міжнародної онлайн-конференції "Взаємні здобутки Європейської Комісії "За демократію через право" і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у конституційному судочинстві" (2020)
Тупицький О. М. - Сучасні виклики правам і свободам людини: загальноєвропейський та український аспекти (2020)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Липень - вересень 2020 року (2020)
Вітаємо ювілярів (2020)
Сторінка пам’яті (2020)
Лахно В. А. - Розробка системи підтримки прийняття рішень для аналізу надзвичайних ситуацій на міському транспорті, Гусєва Б. С., Блозва А. І., Сагун А. В., Осипова Т. Ю., Порохня І. М. (2021)
Лаптєв О. А. - Удосконалена модель оцінювання економічних витрат на систему захисту інформації в соціальних мережах, Собчук В. В., Собчук А. В., Лаптєв С. О., Лапиєва Т. О. (2021)
Мальцева І. Р. - Аналіз методик оцінкикіберстійкості критичної інфраструктури, Черниш Ю. О., Овсянніков В. В. (2021)
Якименко Ю. М. - Системний аналіз технічних систем забезпечення інформаційної безпеки підприємств від компанії FireEye, Мужанова Т. М., Легомінова С. В. (2021)
Лахно В. А. - Методи системного аналізу при формуванніполітики інформаційної безпеки на транспорті, Гусєв Б. С., Смолій В. В., Блозва А. І., Касаткін Д. Ю., Осипова Т. Ю. (2021)
Дзюба Т. М. - Розроблення паспорту загрози для системи раннього виявлення загроз національній безпеці України, Опанасенко М. І. (2021)
Нестеренко К. П. - Конвертер зображень на основі алгоритмів блочного стиснення текстур DXT1, DXT3 та DXT5, Жураковський Б. Ю. (2021)
Возний Я. В. - Проектування системиавтентифікаціїбіометричного захисту на основі методу k-середніх, Назаркевич М. А., Грицик В. В., Лотошинська Н. Д., Гавриш Б. М. (2021)
Чубаєвський В. І. - Ефективність методики розрахунку показників інвестицій в системи інформаційної безпеки об’єктів інформатизації, Лахно В. А., Криворучко О. В., Касаткін Д. Ю., Десятко А. М., Блозва А. І. (2021)
Журавчак Д. Ю. - Створення системи запобігання поширення вірусів вимагачів за допомогою мови програмування python та утиліти auditd на базі операційної системи linux (2021)
Астапеня В. М. - Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями, Марценюк М. С., Шевченко С. М., Складаний П. М., Марценюк Є. В. (2021)
Іваніченко Є. В. - Використання машинного навчанняв кібербезпеці, Сабліна М. А., Кравчук К. В. (2021)
Платоненко А. В. - Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності, Соколов В. Ю., Складаний П. М., Олексієнко Г. М. (2021)
Гнатюк С. О. - Метод побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань у 5G мережах, Бурмак Ю. А., Бердибаєв Р. Ш., Александер М. Б., Оспанова Д. М. (2021)
Залiзняк Л. Л. - Фiнальний палеолiт Житомирського Полiсся (2021)
Pomberger B. M. - New Hypothesized Musical Instruments of the European Neolithic, Kotova N. S., Stadler P. (2021)
Гусєв С. О. - Зооморфнi зображення з трипiльських поселень етапу ВII Середнього Побужжя (2021)
Пашкевич Г. О. - Знахiдки горiшкiв горобейника на археологiчних пам’ятках України, Черновол Д. К. (2021)
Козубовський Г. А. - "Плетiнка" на литовських i литовсько-руських монетах ХIV ст. (2021)
Івченко А. В. - Монети розкопу "Орiєнт" некрополя Ольвiї (2021)
Козленко Р. О. - Мармуровий бюст Мiтри-Тавроктона з Ольвiї (2021)
Аксьонов В. С. - Катакомба 74 Верхньо-Салтiвського головного могильника (2021)
Горбаненко С. А. - Жорна з Ревного на Буковинi, Ількiв М. В., Михайлина Л. П., Рідуш Б. Т. (2021)
Волков А. В. - Косторiзна справа Кам’янської Сiчi (2021)
Надії Оксентіївні Гаврилюк - 70 (2021)
До юлівею Наталії Серафимівни Абашиної (2021)
Нові видання (2021)
Instructions for authors (2021)
Siekiera J. - New Zealand – China FTA: Trade Growth amid Social Changes (2021)
Arakelian M. - A Category "Public Order” and Limitations on Party Autonomy in Contracts for the Carriage of Passengers by Sea, Ivanova D., Tuliakov V. (2021)
Щиро про Гоголя. Інтерв’ю з П. В. Михедом, професором, керівником Гоголезнавчого центру Ніжинського державного універ¬ситету імені Миколи Гоголя (2019)
Самойленко Г. В. - Здобутки ніжинських гоголезнавців (2019)
Лебединська Т. М. - "Я благоговію перед генієм" (2019)
Любецька В. В. - "Межа любові" у повісті "Старосвітські поміщики" М. В. Гоголя (2019)
Павельєва А. К. - Ідилічна картина світу в повісті М. В. Гоголя "Старосвітські поміщики" (2019)
Кураш С. Б. - Гоголь: поетична концептуалізація особистого імені у складі компаративного тропа (2019)
Блохин Д. - Микола Гоголь в творчості діаспорних вчених (до 210-річчя від дня народження) (2019)
Боклах Д. Ю. - Художні моделі епічного топосу Петербурга в повісті "Музыкант" Т. Шевченка (2019)
Капленко О. М. - Екзистенційні мотиви в поезії Ірини Шувалової (2019)
Тверітінова Т. І. - Проблема культуроцентризму в романі Б. Акуніна "Алтин-толобас" (2019)
Ісаєнко К. П. - "Сіра зона" як варіація життя війни-без-війни(на матеріалі роману А. Куркова "Сірі бджоли") (2019)
Остапенко Л. М. - Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда "Парфуми". Частина ІІІ. Духмяність духу (2019)
Аскеров А. А. - Літературна спадщина М. В. Гоголя в азербайджанському літературознавстві (2019)
Зеленько А. С. - Аматор-фундаменталіст у теорії мовознавстваоднокурсник Миколи Гоголя П. Я. Лукашевич (2019)
Клипа Н. І. - Лінгвопсихологічна міжпредметність у визначенні проблематики мовної діяльності в курсі загального мовознавства (2019)
Коновал І. І. - Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка (2019)
Talavira N. M. - Verbalization of love in modern English poetry: constructional approach (2019)
Набок А. І. - Когнітивна специфіка виявлення ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі (2019)
Потапенко С. І. - Відтворення українського конфлікту-кризи в англомовних новинах: вербалізація комунікативного складника (2019)
Danylchenko I. V. - Verbalizing the Idea of Exclusiveness in BBC Travel Texts (2019)
Блажко М. І. - Концепт vergangenheitsbewaltigung / подолання минулого в німецькій лінгвокультурі, Шевченко В. О. (2019)
Milczarek M. - Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch (2019)
Бондаренко А. І. - Репрезентація лінгвокультурних кодів знахарського дискурсу (2019)
Зеленько А. С. - Психологічне обґрунтування використання зіставного аналізу в теорії і практиці українсько-російського перекладу, Петрик О. М. (2019)
Weigt Z. - Między tekstem oryginału a tłumaczeniem.Kilka spostrzeżeń o języku Janusza Korczaka (2019)
Бойко Н. І. - До ювілею Ніжинського осередку Товариства української мови імені Тараса Шевченка (2019)
Самойленко Г. В. - Шевченкове слово у новому прочитанні. Рецензія на монографію О. Г. Ковальчука "Поезія Т. Шевченка (колективна травма як проблема українського буття)". Ніжин, 2019. 145 с. (2019)
Бойко Н. І. - Лексика української газетної періодики на тлі функціонально-стилістичної диференціації. Рецензія на монографію: М. І. Навальна. Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання: монографія. Переяслав-Хмельницький:Видавництво "К С В", 2018. 350 с. (2019)
Правила подання рукописів (2019)
Bulashenko A. V. - Simulation of Compact Polarizers for Satellite Telecommunication Systems With the Account of Thickness of Irises, Piltyay S. I., Demchenko I. V. (2021)
Пантєєв Р. Л. - Методи фільтрації даних у системах підтримки прийняття рішень, Тимощук О. Л., Гуськова В. Г., Бідюк П. І. (2021)
Romanuke V. V. - A Sorting Improvement in the Heuristic Based on Remaining Available and Processing Periods to Minimize Total Tardiness in Progressive Idling-Free 1-Machine Preemptive Scheduling (2021)
Mariiash Yu. I. - Model Predictive Control Toolbox Design for Nonstationary Process, Stepanets O. V. (2021)
Сулема Є. С. - Алгоритмічне забезпечення завадостійкості багатоколірних штрихкодових знаків на основі поля GF(p), Онай М. В., Дичка А. І. (2021)
Романенко Ю. М. - Ефективні теплофізичні властивості порошкових матеріалів за спікання в умовах електронно-променевого нагрівання, Степанов О. В., Лобода П. І., Богомол Ю. І. (2021)
Стаднічук В. С. - Теоретичні основи проєктування об'єктива камери високої роздільної здатності для систем керування автомобілем, Колобродов В. Г., Мосолаб О. О., Кондратенко Д. Ю., Рябоконь Д. І. (2021)
Andriyko Yu. - Precipitation of Metal Hydroxidesfrom Aqueous Solutions as a Result of Spontaneous Condensation of Polynuclear Hydroxocomplexes, Andriiko O. O. (2021)
Холодько Ю. М. - Очищення вод від іонів Cu(II), Cd(II), Co(II), Zn(II), Cr(VI) із використанням стабілізованого нанорозмірного нульвалентного заліза, Бондарєва А. І., Тобілко В. Ю., Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2021)
Автори номера (2021)
Титул, зміст (2021)
Шимановський О. В. - Проєктування та будівництво великопрогонових металоконструкцій каркаса блока № 6 ТРЦ "RIVER MALL", Пальчик М. М., Кондра С. М. (2021)
Шимановський О. В. - Обстеження Паркового пішохідного моста через р. Дніпро на Труханів острів у м. Києві після ліквідації наслідків аварійної ситуації, Котлубей Д. О., Шалінський В. В., Кобернюк Б. П. (2021)
Білик А. С. - Проєктування та експериментальні дослідження несних конструкцій скління у підлозі мостових конструкцій, Білик С. І., Цюпин Є. І. (2021)
Гібаленко О. М. - Особливості продовження терміну експлуатації шляхопроводу на підприємстві металургійного комплексу, Онищенко А. М., Мельник Г. О. (2021)
Онищенко А. М. - Методика оцінювання теплових потоків, що діють на сталезалізобетонні мости, Ковальчук В. В., Парнета Б. З., Федоренко О. В., Рибак Р. Т., Парнета М. Б. (2021)
Родченко О. В. - Удосконалення проєктування двошарових монолітних цементобетонних аеродромних покриттів з урахуванням зміни температури впродовж доби та року (2021)
Умови друкування (2021)
Гончарова Л. Д. - Вплив атмосферних макропроцесів на просторовий розподіл опадів по території України у весняний сезон, Прокоф'єв О. М., Решетченко С. І., Черниченко А. В. (2021)
Недострелова Л. В. - Часовий розподіл гроз на АМСЦ Одеса на початку ХХІ століття, Чумаченко В. В. (2021)
Руженцев М. В. - Бюджетний вимірювач інтегральних параметрів вологи в стовпі атмосфери, Жила С. С., Павліков В. В., Кошарський В. В., Черепнін Г. С. (2021)
El Hadri Y. - Wind potential assessment over Morocco`S Marrakesh - Safi region in 2021-2050 based on the RCM`s forecasts as part of the CORDEX-Africa project, Slizhe M., Sernytska K. (2021)
Горбачова Л. О. - Статистичний аналіз максимального стоку води річки Південний Буг за методом "Indicators of Hydrologic Alteration", Приходькіна В. С., Христюк Б. Ф., Заболотня Т. О., Розлач В. О. (2021)
Мельник С. В. - Оцінка змін характеристик стоку лівобережних приток Верхнього Дністра в умовах потепління, Лобода Н. С. (2021)
Жук А. В. - Особливості світлового забруднення навколишнього середовища Чернівецької області, Зароченцева О. Д. (2021)
Лукашов Д. В. - Оцінка седиментаційної ролі популяції молюсків роду Dreissena у контролі якості води Каховського магістрального каналу (Херсонська область), Хохлова Л. К. (2021)
Сафранов Т. А. - Передумови формування і реалізації регіонального плану управління твердими муніципальними відходами в Одеській області, Шанiна Т. П., Приходько В. Ю. (2021)
Тесьолкіна Т. С. - Роль зелених насаджень в міграції та фіксації важких металів (на прикладі національного природного парку "Голосіївський", м. Київ), Лукашов Д. В. (2021)
Юрасов С. М. - Іригаційні властивості вод Кучурганського і Барабойського водосховищ, Караулов В. Д., Перченко М. Г., Юдина Е. О., Грабко Н. В. (2021)
Шлапінський В. - Критичний розгляд проблемних питань стратиграфії і тектоніки Складчастих Карпат і прилеглих територій на прикладі "Держгеокарти–200", Павлюк М., Тернавський М. (2020)
Бартащук О. - Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 3. Геодинамічна модель тектонічної інверсії (2020)
Хоха Ю. - Визначення кількості керогену, необхідного для формування родовищ вуглеводнів Західного нафтогазоносного регіону України, Любчак О., Яковенко М., Брик Д. (2020)
Наумко І. - Геохімія і термобарометрія мінералоутворювальних флюїдів та термобарогеохімія евапоритів – всесвітньо відомі наукові школи, Павлюк М., Побережський А. (2020)
Кость М. - Геохімічна характеристика річкових та ґрунтових вод (Зовнішня зона Передкарпатського прогину), Медвідь Г., Гарасимчук В., Телегуз О., Сахнюк І., Майкут О. (2020)
Яремчук Я. - Глинисті мінерали еоценової кам'яної солі формації Бахадар Хель, Пакистан, Вовнюк С., Тарік М. (2020)
Павлюк М. - Дніпро й Україна: оригінальний погляд на актуальні проблеми екосистеми великої ріки, Наумко І. (2020)
Павлюк М. - Академік НАН України Олександр Миколайович Пономаренко – визначний учений та організатор науки в галузі наук про Землю в Україні (до 70-річчя від уродин), Наумко І., Побережський А. (2020)
Тронько М. Д. - Ефективність застосування амінофенілмасляної кислоти в лікуванні хронічної судинної патології головного мозку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Черська М. С., Гайова О. А., Кухарчук Х. М., Гур'янов В. Г., Амєтова Г. М. (2021)
Большова О. В. - Взаємозв'язок стану системи гормон росту/ростові чинники, рівнів вітаміну D та показників зросту в дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Музь Н. М., Кваченюк Д. А., Ризничук М. О. (2021)
Терехова Г. М. - Набута соматотропна недостатність у дорослих: діагностика та лікування, Федько Т. В., Клочкова В. М. (2021)
Перепелиця Ю. В. - Вплив негазового ацидозу i алкалозу на стан необмеженого протеолізу крові та тканин, Міхньов В. А., Кришталь Н. В., Трофимова І. М. (2021)
Полякова Л. І. - Гістологічні та каріометричні зміни медіально-преоптичного ядра гіпоталамуса самців щурів, експонованих до низьких доз дибутилфталату під час внутрішньоутробного розвитку, Резніков О. Г. (2021)
Тронько М. Д. - Значення йоду для організму, найбільш вагомі його дослідження та перспективи запровадження йодної профілактики в Україні, Кравченко В. І. (2021)
Урбанович А. М. - Особливості перебігу анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет, Дунець Ю. В. (2021)
Тронько М. Д. - Внутрішньоклітинні механізми дії гормонів. Сучасний погляд на проблему і перспективи, Ковзун О. І., Пушкарьов В. B., Пушкарьов В. М. (2021)
Булдигіна Ю. В. - Ультразвукові та цитологічні характеристики вузлових утворень щитоподібної залози за хвороби Грейвса, Зелінська Г. В., Шляхтич С. Л., Таращенко Ю. М. (2020)
Черская М. С. - Ассоциация укорочения длины теломер с состоянием вегетативной нервной и антиоксидантной систем у пациентов пожилого возраста с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа, Кондратюк В. Е., Кухарский В. М., Красненков Д. С., Гурьянов В. Г. (2020)
Курята О. В. - Корекція функціонального статусу ендотелію як потенційної мішені у хворих із серцево-судинними захворюваннями та метаболічними розладами, Гречаник М. М. (2020)
Тронько М. Д. - Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Scopus, Пастер І. П. (2020)
Янко Р. В. - Морфологические изменения щитовидной железы крыс после интервального голодания (2020)
Соколова Л. К. - Механізми дії метформіну за діабету та пов’язаних із діабетом патологій, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І. (2020)
Кайдашев И. П. - Роль молекулярных часов циркадианных ритмов в патогенезе метаболического синдрома (2020)
Рыбаков С. И. - О щитовидной железе: от древности до наших дней, Гирявенко Е. Я. (2020)
Тронько М. Д. - Результати роботи ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за 2019 рік, Ковзун О. І., Сологуб Н. В., Пастер І. П. (2020)
Вінтонів М. О. - Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах центральної та Східної України, Бойко М. І. (2019)
Грозян Н. Ф. - Корелятивні вияви детермінантів умови та адвербіальних умовних синтаксем (2019)
Масло О. В. - Вербалізація концепту "час" у романі Володимира Лиса "Століття Якова", Волкова І. В. (2019)
Новікова О. О. - Відокремлені обставини в сучасній українській мові: статус, функції (2019)
Петренко Л. О. - Мовна гра як засіб утілення образів часу та простору в українській поезії початку ХХІ століття (2019)
Рибак К. Б. - Назви загальних податків із населення новоукраїнської мови (з кінця ХVІІІ ст.) (2019)
Сіроштан Т. В. - Абстрактна лексика української мови XVІІІ ст. (на матеріалі приватних листів) (2019)
Топчий Л. М. - Функціонально-стилістичні вияви парцеляції у творі Мирослава Дочинця "Вічник. Сповідь духу" (2019)
Чуєшкова О. В. - Стратегія фемінізації як основний чинник творення гендернотолерантної мови (на матеріалі інтернет-дискурсу) (2019)
Білецька Т. О. - Семантико-когнітивні механізми репрезентації категорії оцінки в сучасному англомовному газетно-журнальному дискурсі, Гаврилюк О. О. (2019)
Бойко О. Т. - Шляхи поповнення синонімічних рядів термінолексики правової сфери, Горун Г. Р. (2019)
Борисович О. В. - Семантичні характеристики дієслів мовлення в оглядах серіалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа) (2019)
Гуменюк З. В. - Особливості мовної політики Німеччини: минуле та сьогодення (2019)
Довженко І. В. - Використання перекладу у вивченні іноземної мови для студентів немовних ЗВО, Дячук Л. С. (2019)
Duzhyk N. S. - Film as a means of social and emotional learning in higher education (2019)
Костенко В. Г. - Когнітивно-комунікативні аспекти втілення інтердискурсивності в текстах-повідомленнях про науково-технічні розробки в галузі стоматології, Сологор І. М. (2019)
Макарова О. А. - Структура образу жінки в австралійських художніх текстах (2019)
Малахівська Т. Я. - Лінгвопрагматичні особливості сучасної англомовної Інтернет-поезії (2019)
Мартинів О. М. - Змішана мотивація фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання (когнітивно-ономасіологічний аспект) (2019)
Москалюк Е. В. - Лексические особенности англоязычной публичной речи будущих политологов, Цвиркун А. С. (2019)
Mudrynych S. Yu. - The Biblical motive of the "Promised Land” in inaugural addresses of American presidents, Shutova M. О. (2019)
Смаглій В. М. - Ядро номінативного поля концепту LANGUAGE (2019)
Тарасова С. О. - Історичний діалектизм англомовного дурня-сміхача (2019)
Ущаповська І. В. - Особливості функціонування слогана та фрази-відлуння (на прикладі брендів кави) (2019)
Фадєєва О. В. - Ідіостиль як відображення авторської картини світу у творах гібридного жанру (2019)
Форостюк І. В. - Використання кейс-методу на заняттях з англійської мови з майбутніми спеціалістами у сфері туризму (2019)
Чернега С. М. - Опис когнітивно-семантичних параметрів германських теонімів у художньому дискурсі давнього періоду (2019)
Нипадимка А. С. - Професійна термінологія в лінгвістичній підготовці студентів-юристів (2019)
Пежинська О. М. - Аспекти методології ономастичних досліджень (2019)
Відомості про авторів (2019)
Sokolova L. K. - The level of endothelin-1 in the blood of patients with diabetes, treated with hypoglycemic drugs, Belchina Y. B., Pushkarev V. V., Cherviakova S. A., Vatseba T. S., Kovzun O. I., Pushkarev V. M. (2020)
Зурнаджи Л. Ю. - Гістопатологічний аналіз випадкових папілярних тиреоїдних карцином за хвороби Грейвса на тлі дифузного зоба та результати післяопераційного спостереження за пацієнтами, Булдигіна Ю. В., Чернишов С. В., Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2020)
Кондратюк В. Е. - Возрастные и половые различия структурно-функционального состояния сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом, Черська М. С. (2020)
Зінич П. П. - Молекулярні механізми утворення метастазів. Маркери метастазування при карциномах щитоподібної залози (огляд літератури), Пушкарьов В. М., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Пушкарьов В. В. (2020)
Левчук Н. І. - Біохімічні і молекулярні механізми розвитку інсулінорезистентності в клітинах жирової тканини (2020)
Пастер І. П. - Клінічні дослідження з використання стовбурових клітин у лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи згідно з базою даних сайту ClinicalTrials.gov, Тронько М. Д. (2020)
Антоненко Л. П. - Ектопічне розташування тиреоїдної тканини: огляд даних літератури та аналіз клінічного випадку струми кореня язика, Атаманенко О. А., Кушнір Л. В., Кушнір С. Л., Зайцева О. Є., Неборачка М. В., Пхакадзе О. Г., Гуда Б. Б. (2020)
Рыбаков С. И. - Академик Михаил Петрович Павловский – Человек, который сделал себя сам (2020)
Біленька О. М. - Збереженість зразків цибулі шалот, Горган Т. М., Підлубенко І. М., Кирюхіна Н. О., Ільїнова Є. М. (2021)
Ліннік З. П. - Вихідний матеріал кавуна для селекції на комплексну стійкість до хвороб, Чаюк О. О., Сергієнко О. В., Онищенко О. І. (2021)
Самовол О. П. - Вплив високогірних екологічних умов на мінливість рекомбінаційних і цитологічних параметрів мейоза у гібридів F1 томата, Кондратенко С. І., Могильна О. М. (2021)
Сергієнко О. В. - Новий партенокарпічний гібрид огірка Слава F1 для умов захищеного ґрунту, Солодовник Л. Д., Гарбовська Т. М., Радченко Л. О. (2021)
Яценко В. В. - Біохімічний метод оцінки передселекційних вихідних форм і сортів часнику за стійкістю до ураження грибковими хворобами, Улянич О. І. (2021)
Аникина И. Н. - Содержание и видовой состав патогенных микромицетов на посадках картофеля, Вдовенко С. А., Ульянич Е. И., Камарова А. Н. (2021)
Бандура И. И. - Факторы повышения эффективности технологии выращивания и переработки грибов рода вешенка Pleurotus (Fr.) P. Kumm, Кулик А. С., Хареба Е. В., Хареба В. В., Ковтунюк З. И. (2021)
Воробйова Н. В. - Адаптивність до умов Лісостепу України та врожайність сортів помідора (2021)
Куц О. В. - Ефективність стимуляції росту овочевих рослин в ювенільний період, Івченко Т. В., Онищенко О. І., Семененко І. І., Колеснік Л. І., Чаюк О. О., Лялюк О. С., Пилипенко Л. В., Марусяк А. О., Валієва М. Є. (2021)
Лимар А. О. - Ефективність використання стимуляторів росту при вирощуванні кавуна столового в умовах Півдня України, Холодняк О. О. (2021)
Стригун В. М. - Відновлювальні посіви у насінництві гороху овочевого Pisum Sаtivum L., Чабан А. М. (2021)
Пузік Л. М. - Сучасний стан застосування біопрепаратів для післязбиральної обробки плодів і овочів, Пузік В. К., Криштоп Є. А., Бондаренко В. А. (2021)
Шабля О. С. - Організаційно-маркетинговий підхід до процесу селекції нових сортів баштанних культур в південному регіоні України, Холодняк О. Г. (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей (2021)
Дяченко М. Д. - Лінгвоісторичний аспект дефініції дискурсу (2019)
Ahieieva V. O. - Cross-cultural communication and translation (2019)
Алексеев Н. Э. - Латинские слова и фразы в юридическом английском: их функции и проблемы перевода, Алексеева Л. И., Синева Т. В. (2019)
Борисова О. В. - Відтворення дискурсивних маркерів в українському перекладі роману Дж. Мартіна "Гра престолів" (2019)
Голубенко Н. І. - Труднощі відтворення мовних репрезентацій концепту американського Півдня "ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА" (2019)
Запорожець Д. А. - Залучення перекладацького програмного забезпечення до укладання термінології (2019)
Статівка А. О. - Особливості відтворення функціональності графонів в англо-українському художньому перекладі (2019)
Стрілецька С. В. - Когезія як домінантна категоріальна характеристика тексту й засоби її забезпечення (2019)
Вайноренє І. П. - Когнітивно-семантичний складник каузальної домінанти "ефект" в англомовному й україномовному економічному дискурсі (2019)
Ажогіна Н. В. - Стиснення наукової інформації як лінгвістична проблема (в англомовному контексті) (2019)
Кременєва Т. В. - Напрями досліджень когнітивної науки в Україні (2019)
Бужикова Т. О. - Жанрові модифікації української історико-пригодницької повісті 1920–1930-х рр. (2019)
Гольтер І. М. - Мультикультуралізм у літературі: сучасний погляд на проблему (2019)
Михед Т. В. - Історія літератури: між кенотичним лабіринтом та автаркією (2019)
Лук’янова О. С. - Поетичні збірки Роберта Третьякова 1960-х років і соцреалізм (2019)
Циганенко В. Л. - Художні образи Кирила й Мефодія на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського (2019)
Ковальова Я. В. - Когнітивне моделювання саморепрезентацій на сторінках автобіографічного твору (2019)
Гончарова О. А. - "Мы три сестры" Б. Моррисона как интертекст: история семьи Бронте сквозь призму чеховской пьесы (2019)
Кобзан Л. А. - "Homo novus" у неоромантичній картині світу Дж. Конрада та О. Гріна (2019)
Колінько О. П. - Сучасна новела: константи і трансформації (на матеріалі малої прози українських і російських письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2019)
Науменко Н. В. - Внутрішня форма письменницького імені в системі образів ліричного твору (2019)
Мороз Л. В. - Типи суб’єктного вияву свідомості рольового героя: соціально-психологічний ракурс (2019)
Назарець В. М. - Типи внутрішньотекстового адресата в текстах української адресованої лірики ХІХ – ХХ століть (2019)
Красівський О. М. - Інтернет комунікація: стратегії та мовні особливості, Масюкевич Ю. М., Мікула О. М. (2019)
Свалова М. І. - Колонки Татусі Бо в усеукраїнському інтернет-виданні "Opіnion": способи актуалізації соціальних проблем (2019)
Яценко Г. В. - Концепт "патріотизм" у публіцистиці Івана Франка (2019)
Дабагян І. М. - Сучасна молодіжна політика в Європі (на прикладі Німеччини), Павловська Л. І. (2019)
Кияниця Є. О. - Структурний підхід до формування медіалогії як науково-практичного напряму (2019)
Дребет В. В. - Рецензія на "Німецько-український словник термінів промислової автоматизації" Світлани Василівни Кійко та Наталії Олександрівни Школьної (2019)
Відомості про авторів (2019)
Лучицький Є. В. - Рівні ендотеліну-1 та тестостерону в крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів, Соколова Л. К., Лучицький В. Є., Бєльчина Ю. Б., Зубкова Г. А., Червякова С. А., Рибальченко В. М., Пушкарьов В. В., Вацеба Т. С., Складанна І. І. (2020)
Таращенко Ю. М. - Йодо- та селенодефіцит у патогенезі зобної трансформації щитоподібної залози та автоімунних тиреопатій (огляд літератури та результати власних досліджень), Коваленко А. Є., Кравченко В. І., Ковзун О. І., Сімуров О. В. (2020)
Степура Н. М. - Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на дифузний токсичний зоб, ускладнений автоімунною офтальмопатією, Замотаєва Г. А., Терехова Г. М., Волинець І. П. (2020)
Шляхова Н. В. - Вплив гіпоандрогенемії на складові метаболічного синдрому в підлітків із затримкою статевого розвитку, Турчина С. І., Косовцова Г. В. (2020)
Пастер І. П. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій у журналі "Ендокринологія" (2020)
Тронько М. Д. - Орфанні захворювання в ендокринології, Кваченюк А. М., Луценко Л. А., Супрун І. С., Охрімчук О. О. (2020)
Пастер І. П. - Клінічні дослідження медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС згідно з базою даних сайту ClinicalTrials.gov (2020)
Черська М. С. - Скринінг сонних артерій у хворих на цукровий діабет: методологія і клінічна значимість, Кухарчук Х. М., Гайова О. А. (2020)
Рыбаков С. И. - Harvey Williams Cushing — великий хирург, исследователь, эндокринолог, писатель, художник (2020)
Гриценко П. - Призабута сторінка лексикографічної Шевченкіани (2014)
Масенко Л. - Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса Шевченка (на матеріалі назв одягу жупан і свита) (2014)
Сюта Г. - Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти (І) (2014)
Христіанінова Р. - Відображення та вербалізація об’єктивних змістів у складнопідрядних реченнях (2014)
Коць Т. - Відмінкова парадигма іменників у мові преси початку ХХ ст. і становлення літературної норми (2014)
Колесников А. - Дієслівні форми доконаного виду теперішнього — майбутнього часу в українських говірках (2014)
Соколова С. - Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів (2014)
Руда О. - Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів (2014)
Халіновська Л. - Українська авіаційна термінологія у термінографічному опрацюванні (2014)
Кобиринка Г. - Міжнародна наукова конференція "Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст” (2014)
Пономаренко А. - Тарас Шевченко у просторі Санкт-Петербурга (2014)
Мартинова Г. - "Крізь видиме прозрівати духовне, те, що виявляється видимим ..." Л.В. Савченко. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови : етимологічний та етно лінгвістичний аспекти : |монографія|. — Сімферополь : Доля, 2013. — 599 с. (2014)
Сніжко Н. - "Новий академічний інтегральний словник в системі знань про українське мовомислення" (Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики / Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк; Відп. ред. Є.А. Карпіловська. — К.: ТОВ "КММ", 2013. — 416 с.) (2014)
Пена Л. - Дослідження про мово розвиток у Галичині (Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. — 732 с.) (2014)
Руда О. - Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) (2014)
Шевельов Ю. - Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику (2014)
Німчук В. - До проблеми про об’єкт і зміст курсу "Історія української літературної мови" (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Мазурок П. - Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України, Шахно А. (2010)
Антонюк В. - Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів, Дорофєєва Ю. (2010)
Карась П. - Оцінка ефективності концепції розвитку кар'єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної компанії), Терентьєва К. (2010)
Трофімчук Т. - Проблеми та чинники реалізації людського капіталу на ринку праці України (2010)
Мартиненко М. - Шляхи підвищення мотивації до співпраці соціальних партнерів на галузевому рівні, Матросов В. (2010)
Васильєв О. - Оцінка диференціації населення України за умовами життя (2010)
Гордієнко Л. - Методика регулювання доходів населення по регіонах (2010)
Колот А. - "Соціально трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку" (2010)
Шевченко Л. - "Соціальні ризики та соціальна безпека праці" (2010)
Чернявська Л. - Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу (2014)
Башук А. - Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні (2014)
Хоменко І. - Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами (2014)
Гінзбург М. - Щодо вживання дієприслівників у фахових текстах (2014)
Шумарова Н. - Концепт "радість" в інтерпретації студентської аудиторії (2014)
Федоренко О. - Потенціал інтерактивних методів навчання у формуванні журналістської компетенції (2014)
Балаклицький М. - Перекладацька діяльність у книжковій публіцистиці українських протестантів (2014)
Навальна М. - Конфесійна лексика в мові інтернет-видання "Українська правда" (2014)
Мариненко І. - Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану (2014)
Фіголь Н. - Роль редактора в підготовці мовностилістичного наповнення електронного навчального видання (2014)
Віщук О. - Робота редактора над стилем дитячих текстів (2014)
Чепурняк Т. - Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого (2014)
Бикова О. - Комунікаційні параметри модифікацій на теренах репортажу в сучасній пресі (2014)
Носова Б. - Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях О. Забужко "З мапи книг і людей" (2014)
Нагорняк М. - Синтаксичні конструкції в текстах новин інтернет-радіостанцій (2014)
Баранецька А. - Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту (2014)
Колупаєва О. - Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні "Лицем до села") (2014)
Консевич О. - Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках (2014)
Павлюх М. - Жанрові та стильові особливості жіночого видання "Мета" (2014)
Товстоліс Ю. - Дефініція поняття "інтелектуальна преса" в теорії соціальних комунікацій (2014)
Малафей М. - Лексичні новотвори як репрезентанти новітніх політичних подій (на матеріалі мовлення Євромайдану) (2014)
Мордюк А. - Проблема дотримання орфоепічних норм у новинних програмах на українському телебаченні (2014)
Драган-Іванець Н. - Паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет-тексту (2014)
Циховська Е. - "Суспільство спектаклю": перспективи та загрози сучасних (2014)
Головач И. Ю. - Актуальные и дискуссионные вопросы менеджмента подагры (2020)
Журавлёва Л. В. - Лечение подагры в практике семейного врача с позиций доказательной медицины, Фёдоров В. А. (2020)
Егудина Е. Д. - Лечение пациентов с ревматоидным артритом и онкологическим заболеванием в анамнезе: возможности и перспективы, Головач И. Ю. (2020)
Дземан М. І. - Пандемія СOVID-19: український контекст проблеми з точки зору пересічного лікаря загальної практики (2020)
Заремба Є. Х. - Ураження серцево-судинної системи, пов'язане з хронічними вогнищами інфекцій (клінічний випадок), Кобецька Л. М., Вірна М. М., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Рак Н. О., Чех С. Р. (2020)
Катеренчук І. П. - Особливості антигіпертензивної терапії в пацієнтів, що перебувають на програмному гемодіалізі (огляд літератури) (2020)
Журавльова Л. В. - Комплексний підхід до проведення флеботропної терапії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Філоненко М. В. (2020)
Олійник В. А. - Протокол ведення хворих "Дифузний зоб" (Е0.1, Е0.4), Терехова Г. М. (2020)
Юхновский А. Ю. - Роль электрокардиографических методов диагностики при острых болях в грудной клетке (2020)
Образцов В. П. - Щодо діагнозу раку й горбковиці сліпої кишки, горбкового перитифліту та горбковиці клубової кишки (2020)
Медичні події (2020)
Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 22 листопада 2018 року № 3-в/2018 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 23 листопада 2018 року № 4-в/2018 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств (реєстр. № 6236) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 294, статті 326 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 23 листопада 2018 року № 10-р/2018 (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76–VIII (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" від 20 грудня 2018 року № 13-р/2018 (2019)
Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 26 Закону України "Про Національну поліцію" від 6 грудня 2018 року № 10-уп/2018 (2019)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Ухвали Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 26 Закону України "Про Національну поліцію" (2019)
Берестова І. Е. - Проблеми реалізації ініціативи конституційного контролю у конкретній справі з боку судів системи судоустрою (2019)
Євтошук Ю. О. - Роль конституційного судочинства у захисті фундаментальних прав особи у випадках законодавчих прогалин (2019)
Кубов Н. А. - Реалізація конституційного права людини на життя у ХХІ столітті (2019)
Міць А. М. - Статус державної мови в контексті Конституції України (2019)
Олексишин С. З. - Подвійне громадянство: мати не можна позбавити (2019)
Скрипник А. В. - Забезпечення права на таємницю кореспонденції при отриманні доказів з електронних телекомунікаційних пристроїв (2019)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Листопад - грудень 2018 року (2019)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2018 рік (2019)
Вітаємо ювілярів (2019)
Підсумки конскурсу на кращу наукову статтю (2019)
Сердюк Т. В. - Вплив енерго-екологічних складових на будівництво житла і виробництво стінових будівельних матеріалів, Франішина С. Ю., Сердюк В. Р., Рудченко Д. Г. (2021)
Бондаренко Є. А. - Сучасний стан електротравматизму в енергетичній галузі, Вишневський С. Я., Бондаренко А. Є. (2021)
Ялова А. М. - Впровадження реагентної установки для регулювання кислотності оборотної води теплоенергетичного обладнання металургійного підприємства, Бондар Н. В. (2021)
Хутько М. В. - Охолоджуючі рідини з покращеними екологічними та експлуатаційними властивостями, Гордієнко О. А., Сидорук Т. І., Ранський А. П. (2021)
Березюк О. В. - Математичне моделювання прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу, Лемешев М. С., Королевська С. В. (2021)
Левицький А. С. - Виявлення дефектів складання осердя статора потужного турбогенератора, Зайцев Є. О., Панчик М. В. (2021)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу генерування ВДЕ на показники надійності роботи мереж операторів систем розподілу, Малогулко Ю. В., Прокопенко І. О. (2021)
Мокін Б. І. - Про один iз підходів наближеного обчислення інтегралів Стілтьєса і Лебега на мові Python в задачах системного аналізу з дискретними моделями, Мокін О. Б., Шалагай Д. О. (2021)
Паздерська Р. С. - Визначення контенту та стратегій підвищення його ефективності у віртуальних спільнотах, Марковець О. В. (2021)
Крижановський В. Г. - Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів, Комаров В. Ф., Сергієнко С. П., Загоруйко Л. В. (2021)
Птиця Г. Г. - Прогнозування ризиків ДТП на автомобільних дорогах, Абрамова Л. С. (2021)
Борисюк Д. В. - Математична модель коробки перемикання передач типу ЯМЗ-239 як об'єкта діагностування (2021)
Забегалов І. В. - Хвилеводно-щілинний фідерний тракт антен з коловою поляризацією, Шуляк В. В., Пільтяй С. І., Булашенко А. В., Булашенко О. В. (2021)
Кичак В. М. - Оцінювання впливу зовнішніх факторів на параметри бістабільних перемикальних пристроїв на базі аморфних напівпровідників, Вовк В. Л., Барабан І. О. (2021)
Бортник Г. Г. - Метод підвищення продуктивності корелограмного оцінювання спектральної густини потужності випадкових сигналів, Васильківський М. В., Кирилюк С. О. (2021)
Осадчук О. В. - Дослідження температурної нестабільності в активних НВЧ фільтрах та методи її зменшення , Осадчук Я. О., Ліхашорський С. В. (2021)
Бєліков А. С. - Оцінювання виробничого ризику працівників будівельної галузі, Третьяков О. В., Гармаш Б. К., Григор'єва Є. С. (2021)
Березюк А. М. - Дослідження пористої структури полімербетону на основі термореактивних фуранових смол. методи визначення пористості, Папірник Р. Б., Ганник М. І., Мартиш О. П., Лупир А. С. (2021)
Білоконь А. І. - Обґрунтування змісту і меж проектів девелопменту на основі єдиної системи цілей, Ковтун-Горбачова Т. А., Коцюба Т. В. (2021)
Біляєва В. В. - Використання математичних моделей для оцінювання рівня теплового та хімічного забруднення робочих зон (2021)
Бліхарський Я. З. - Порівняльний аналіз підходів до оцінки надійності будівельних конструкцій, Копійка Н. С. (2021)
Большаков В. І. - Формування полігонізованої структури в товстолистовому прокаті для забезпечення механічних властивостей у трьох напрямах, Гезенцвей Ю. І. (2021)
Воробйов В. В. - Екологізоване місто та екологічне місто:подібності та відмінності, Шило О. С. (2021)
Долина Л. Ф. - Технологія очищення стічних вод в умовах космосу, Нагорна О. К., Ждан Ю. О., Долина Д. А. (2021)
Колісник М. П. - Ручна розробка поверхневого шару ґрунту присадибних ділянок лопатами ергономічним способом копання, Шевченко А. Ф., Заяць Г. В., Червоноштан А. Л. (2021)
Лаухін Д. В. - Застосування методів факторного аналізу у дослідженні структурного стану зварного з’єднання після лазерного зварювання, Бекетов О. В., Тютєрєв І. А., Слупська Ю. С., Ротт Н. О. (2021)
Савицький М. В. - Напружено-деформований стан сталезалізобетонних конструкцій перекриття на етапі зведення споруд, Нікіфорова Т. Д., Фролов М. О. (2021)
Сопільняк А. М. - BIM-енергоаналіз будинку з подвійними вікнами, Колохов В. В., Ярова Т. П., Середа С. Ю., Сіренок К. О., Дунда В. В. (2021)
Шарков В. В. - Пошук точок приєднання додаткових джерел живлення систем водопостачання, Нестерова О. В., Журавльова О. А., Жеффруа Д. В. (2021)
Матросов Я. М. - Маловідомі сторінки життя і діяльності Івана Михайловича Труби (1878–1950 рр. до 140-річчя з дня народження) (2021)
Савицький М. В. - Роль викладача будівельного закладу вищої освіти у формуванні академічної доброчесності студентів, Лисенко Г. І., Євсєєва Г. П. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2021)
Yusuf Ercin Sonmez - Future of Solid Organ Transplantation: Organ-Specific Tolerance (2021)
Филенко Я. М. - Особливості адипокінового статусу у пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічною хворобою нирок, Корж О. М. (2021)
Ivanov D. D. - Final results of BIRCOV trial (ARB, ACEI, DRi in COVID-19), Ivanova M. D., Crestanello T. (2021)
Іванов Д. Д. - Контроль розміру простих кіст нирок комбінацією засобів рослинного походження (2021)
Іванов Д. Д. - Як потенціювати дію інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи? (2021)
Кушніренко С. В. - Ренопротекторні можливості Lespedeza capitata у хворих на хронічну хворобу нирок із цукровим діабетом 2-го типу, Іванов Д. Д., Ротова С. О., Кушніренко О. В. (2021)
Урологічні інфекції — 2021 (2021)
Дитяча урологія (2021)
Настанови ISPD щодо перитонеального діалізу при гострому ураженні нирок: оновлення 2020 р. (педіатрія) (2021)
Оновлення 2021 року Консенсусу експертів Американського коледжу кардіологів (АСС) 2017 щодо шляхів оптимізації лікування серцевої недостатності: відповіді на 10 ключових питань про серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (2021)
Saliba T. - Acute renal failure secondary to EBV in a 21-year-old healthy male: a case report, Huard A. (2021)
Нехлопочин О. С. - Клінічні аспекти біомеханіки травматичних ушкоджень шийного відділу хребта, Вербов В. В. (2021)
Чужак А. В. - Сучасні підходи до методики і тактики лікування переломів надп'ятково-гомілкового суглоба з розривом міжгомілкового синдесмозу (огляд літератури) (2021)
Хмизов С. О. - Математичне моделювання остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової сітки при їх вродженому псевдоартрозі в нижній третині, Кацалап Є. С., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2021)
Бондаренко С. Є. - Особливості статографічних показників хворих на коксартроз до та після ендопротезування, Карпінська О. Д. (2021)
Вирва О. Є. - Порівняльний аналіз даних напружено-деформованого стану математичних моделей індивідуального ендопротеза й алокомпозитного ендопротеза у разі заміщення дефектів довгих кісток, Головіна Я. О., Малик Р. В., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2021)
Труфанов І. І. - Оперативне лікування переломів вертлюгової западини (2021)
Contents (2020)
Vari S. G. - Homo Scientist can lead Homo Sapiens to the next evolutionary stage, to Homo Ingenious (2020)
Korolyuk O. Ya. - Hypertriglyceridemia is associated with long-term risk of cardiovascular events and specific comorbidity in very high-risk hypertensive patients, Radchenko O. M. (2020)
Bozhenko M. - Freezing influences, the exposure of IgG glycans in sera from multiple sclerosis patients, Boichuk M., Bila G., Nehrych T., Bilyy R. (2020)
Nasadyuk C. M. - Lectinocytochemical study of rat stomach mucosa under the conditions of cyclooxygenase-1/-2 blockage and pretreatment with H-Glu-Asp-Gly-OH, Sogomonyan E. A., Yashchenko A. M., Sklyarov A. Y. (2020)
Onopchenko O. V. - The effect of N-stearoylethanolamine on the lipid composition of the rat testes and testosterone level during the early stages of streptozotocin-іnduced diabetes, Horid’ko T. M., Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2020)
Tkachenko O. S. - Protective action of N-stearoylethanolamine on blood coagulation and arterial changes in spontaneously hypertensive rats fed cholesterol-rich diet, Hudz Ie. A., Kosiakova H. V., Klymenko P. P., Stohnii Y. M., Didkivskyi V. A., Chernyshenko T. M., Chernyshenko V. O., Platonova T. M. (2020)
Stohnii Y. M. - Aggregation of platelets, proliferation of endothelial cells and motility of cancer cells are mediated by the Bβ1(15)-42 residue of fibrin(ogen), Ryzhykova M. V., Rebriev A. V., Kuchma M. D., Marunych R. Y., Chernyshenko V. O., Shablii V. A., Lypova N. M., Slominskyi O. Yu., Garmanchuk L. V., Platonova T. M., Komisarenko S. V. (2020)
Revenko O. - Exogenous hydrogen sulfide for the treatment of mesenteric damage associated with fructose-induced malfunctions via inhibition of oxidative stress, Zaichko N., Wallace J., Zayachkivska O. (2020)
Bila G. - Novel approach for discrimination of eosinophilic granulocytes and evaluation of their surface receptors in a multicolor fluorescent histological assessment, Schneider M., Peshkova S., Krajnik B., Besh L., Lutsyk A., Matsyura O., Bilyy R. (2020)
Davydovska N. V. - Communicative and linguistic trends in Elon Musk's personal branding (based on Twitter publications in 2020) (2021)
Kryshchyshyn A. - Synthesis and anti-leukemic activity of pyrrolidinedione-thiazolidinone hybrids, Kaminskyy D., Roman O., Kralovics R., Karpenko O., Lesyk R. (2020)
Дика Л. В. - Правопис і вимова слів з іншомовною частиною ЕКС- (2021)
Hreniukh V. P. - Effects of thiazole derivatives on intracellular structure and functions in murine lymphoma cells, Finiuk N. S., Shalai Ya. R., Manko B. O., Manko B. V., Ostapiuk Yu. V., Kulachkovskyy O. R., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. (2020)
Звонко Г. О. - Парадигматичні зв’язки концептуальної одиниці перетворення (2021)
Chaban T. I. - Development of effective anti-inflammatory drug candidates among novel thiazolopyridines, Matiychuk V. S., Ogurtsov V. V., Chaban I. G., Nektegayev I. A. (2020)
Мостова С. М. - Вербалізація концепту віра в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого (2021)
Mykhailenko O. О. - Manuscript language norms in translating science articles (2021)
Міщинська І. В. - Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу (2021)
Ніка О. І. - Морфологічні явища в Нобельському Євангелії 1520 року (2021)
Пятковська Т. А. - Концептуальний аналіз у мовознавстві початку ХХІ століття (2021)
Сяомен Ле - Семантика сомнения и способы её выражения в текстах современных русскоязычных масс-медиа (2021)
Ущаповська І. В. - Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі, Нехаєнко Є. В. (2021)
Ходаківська Я. В. - Ритміка другої частини книги Василя Барки "Океан" (різностоповий хорей) (2021)
Чижевський Б. - Педагогічний Прометей! (2020)
Skubisz J. - Wirtualny wymiar dydaktyki w szkole wyższej (2020)
Петренко О. - Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини Німеччини (середина ХVІІІ – початок ХХІ століття) (2020)
Yashchuk I. - The ways of renovating the ethnic history of the modern state: the activities of the proskuriv polish pedagogical technical school (2020)
Козак Л. - Характеристика сучасних форм організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (2020)
Потапчук Т. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього педагога початкових класів до використання здоров’язбережувальних технологій (2020)
Руденко В. - Методика розробки наукової проблеми в педагогічних дослідженнях, Руденко Н. (2020)
Баліка Л. - Формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: з досвіду роботи, Ярута Н. (2020)
Бісовецька Л. - Метод проєктів як засіб формування здорового способу життя, Верхова І. (2020)
Бричок С. - Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей із обмеженими можливостями здоров’я, Шалівська Ю. (2020)
Budz I. - Prospects of the use of Great Britain’s experience in the educational system of gifted schoolchildren in Ukraine (2020)
Волошина О. - Інтерактивна компетентність сучасного вчителя як запорука ефективності освітнього процесу (2020)
Глінчук Ю. - Педагогічні умови формування фахової працеохоронної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей (2020)
Гринькова Н. - До проблеми духовно-морального виховання студентів педагогічних закладів вищої освіти (2020)
Гудовсек О. - Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки (2020)
Дмітренко Н. - Експериментальна перевірка ефективності методики автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики (2020)
Козир М. - Педагогічні умови використання казок В. О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників, Мелащенко А. (2020)
Короткова Л. - Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера (2020)
Кошелева Н. - Формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології засобами дидактичного проектування (2020)
Міхно О. - Спадщина Василя Сухомлинського в інтернет-просторі: онлайн-проєкти Педагогічного музею України та ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (2020)
Олійник Н. - Формування професійної компетентності студентів-аграріїв (2020)
Проценко І. - Формування толерантності у студентів закладів вищої освіти як педагогічна проблема (2020)
Руденко Н. - Особливості формування емпатії у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, Козлюк О. (2020)
Слуцький Я. - Особливості лінгвістичної підготовки іноземних студентів в університеті Алабами (США) (2020)
Сорочинська Т. - Творча спадщина В. О. Сухомлинського в системі професійної підготовки вчителя (2020)
Стельмашук Ж. - Чинники розвитку емоційного інтелекту у майбутніх учителів початкової школи (2020)
Степанова О. - Формування комунікативної компетенції в майбутніх логопедів у процесі вивчення дисципліни "Риторика та культура мовлення" (2020)
Ціпан Т. - Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи i сім’ї у вихованні учнівської молоді (2020)
Шадюк О. - Готовність майбутніх вихователів до роботи з дітьми раннього віку (2020)
Щербакова К. - Використання захисної функції гри в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (2020)
Білохвощенко С. - Нова українська школа крізь призму ідей Василя Сухомлинського: "У кожної школи має бути своє неповторне обличчя", Кальчук М., Махиня С., Прус Г., Борисполець О., Ярмак О. (2020)
Кощук В. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції у студентів автотранспортного фахового коледжу у процесі вивчення англійської мови (2020)
Подуфалов А. - Розумове виховання молодших школярів під час занять конструкторською діяльністю (2020)
Чепурка О. - Сутність поняття "професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації" в контексті сучасної освітньої парадигми (2020)
Відомості про авторів (2020)
Бривко М. В. - Політичне цькування освітян у 1920–1930-х роках як частина політичного репресування (2021)
Бабич Л. М. - Проблема формування громадянських та соціальних компетентностей підлітків в процесі соціально-педагогічної комунікації (2021)
Варнавська І. В. - Культурна компетентність як фактор успішної професійної діяльності (2021)
Бабич В. І. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування соціального здоров’я учнів початкової школи, Караман О. Л. (2021)
Бадер С. О. - Проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО у педагогічній теорії і практиці (2021)
Бондаренко Н. Б. - Домінантні параметри професійної підготовки здобувачів вишу з методико-математичного спрямування в умовах наступності дошкільного закладу і нової української школи, Ляшова Н. М. (2021)
Борисенко К. Ю. - Сутність поняття "емоційний інтелект" у психолого-педагогічній літературі (2021)
Гончар В. В. - Визначення сутності готовності офіцерів до здійснення мовної підготовки у військових частинах Національної гвардії України (2021)
Гончарова І. С. - Зміст професійно зорієнтованого навчання іноземним мовам студентів немовних спеціальностей ЗВО в умовах глобалізації (2021)
Дехтярьова О. О. - Дослідження показників здоров’я в системі змішаного навчання, Літвінова А. М. (2021)
Дудник О. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації технології "Щоденні 3" (2021)
Зуб О. В. - Бінарні заняття з дисциплін природничого циклу як інтеграційна форма підготовки майбутніх офіцерів, Таймасов Ю. С., Турчинов А. В., Алфімова Л. Д., Пальчик О. О. (2021)
Коношенко С. В. - Освітнє середовище університету як чинник формування управлінської культури майбутнього фахівця соціального забезпечення, Коношенко Н. А., Гордієнко К. Є. (2021)
Котєнєва І. С. - Сучасні ролі викладача закладу вищої освіти, Карлова Н. М. (2021)
Кравченко О. І. - Форми взаємодії закладу вищої освіти з територіальними громадами, Хриков Є. М., Васиньова Н. С. (2021)
Краснова Н. П. - Педагогічна етика як складова професійної етики фахівця з соціальної роботи (2021)
Овчаренко О. А. - Формування професійної суб’єктності майбутніх фахівців східних мов як психолого-педагогічна проблема (2021)
Пшеничний М. В. - Роль навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти в підвищенні конкурентноспроможності майбутніх вчителів, Цибулько Г. Я., Мушкет Ю. В. (2021)
Ревуцька С. М. - Напрями дослідження комунікації у професійному вимірі, Пархоменкo К. Ю., Молчанюк О. В., Пальчик О. О. (2021)
Трубавіна І. М. - Обґрунтування змісту регіональної освітньої програми підвищення кваліфікації освітян "Ефективні методики навчання", Мартинюк А. Ю. (2021)
Трубник І. В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх фахівців соціальної сфери (2021)
Цибулько Г. Я. - Організація самостійної роботи студентів в контексті інноваційних процесів, Пшеничний М. В., Боженко І. Д. (2021)
Швардак М. В. - Зміст та структура готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту (2021)
Юрків Я. І. - Змішане навчання як форма ефективної організації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / соціальних педагогів (2021)
Коношенко С. В. - Теоретичні основи формування управлінської культури майбутнього фахівця соціального забезпечення в освітньому середовищі закладу вищої освіти, Коношенко Н. А., Цокало В. Ф. (2021)
Курило В. С. - Конфліктність соціального середовища як предмет дослідження, Караман О. Л. (2021)
Стєганцева В. В. - Зміст технології формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у процесі соціально-педагогічної комунікації (2021)
Толчєва Г. В. - Управління процесами педагогічної соціалізації особистості на засадах фізичної культури, Саєнко В. Г., Śliwa S. (2021)
Гордієнко П. Ю. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2021)
Соколенко О. І. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивної освіти (2021)
Глоба Г. В. - Фізичне виховання у світі в умовах гібридного навчання: takeaways для України, Цибулько Л. Г., Щелкунов А. О. (2021)
Глоба Т. А. - Аналіз проведення занять з фізичної культури з використанням дистанційного навчання та його вплив на спосіб життя студентської молоді, спричинений COVID-19 (2021)
Головко М. Б. - Професійна духовність педагога у контексті викликів сучасності, Коротяєва І. Б. (2021)
Ливацький О. В. - Виховання фізичних якостей здобувачів вищої освіти в умовах пандемії (2021)
Омельченко А. О. - Рівень патріотичної вихованості майбутніх тренерів у закладах вищої освіти (2021)
Пелипась Д. С. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-патріотичної діяльності (2021)
Бабич В. І. - Аналіз навчальних програм щодо вмотивованості молодших підлітків до занять фізичною культурою в контексті реформування системи загальної середньої освіти, Пристинский В. М., Дубовой О. В., Зайцев В. О., Дубовой В. В. (2021)
Борисенко Л. Л. - Рухова культура та антистресова пластична гімнастика на сучасному етапі, Крошка С. А. (2021)
Гвоздецька С. В. - Особливості розвитку спритності у дітей молодшого шкільного віку в групах продовженого дня, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І., Дубинська О. Я., Красілов А. Д. (2021)
Карпенко М. І. - Проблема професійного вигорання викладачів вищої школи та методи його профілактики (2021)
Лоза Т. О. - Хатха-йога в процесі фізичного виховання різних груп населення (2021)
Шинкарьова О. Д. - Мотиви студентів для занять фітнес-технологіями (2021)
Отравенко О. В. - Академічна грамотність як засіб міжкультурної комунікації та невід’ємна частина якості вищої освіти, Шехавцова С. О., Довгань Н. Ю. (2021)
Прошкін В. В. - Упровадження педагогічної технології формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у практику університетської освіти, Шаравара В. В. (2021)
Сопотницька О. В. - Самостійна робота майбутніх учителів фізичної культури в опануванні ігрових видів спорту на основі особистісно орієнтованого навчання, Котова О. В. (2021)
Тельна О. А. - Практичний компонент у професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (2021)
Школа О. М. - Інтерактивні технології навчання в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2021)
Бовгиря А. М. - "Наш Мазепа свят…" – гетьман у сприйнятті мешканців Гетьманщини (2021)
Павлик Н. М. - Твір Т. Г. Шевченка "Як умру, то поховайте…": переяславські заповіти (2021)
Ситий І. - Мінея 1718 року із зазначенням ставропігіального статусу Києво-Печерської лаври щодо Костантинопольського патріархату в зібранні Чернігівського історичного музею (2021)
Литовченко О. Л. - До питання благоустрою території Чернігівського Єлецького монастиря в 1970-х рр. (2021)
Миколайко Т. А. - Михайло (Десницький) – чернігівський архієпископ (1803 – 1818) (2021)
Вовкодав В. О. - До проблеми дослідження пам'яток кам'яної сакральної архітектури НІЕЗ "Переяслав" (1954 – 1991): історіографія (2021)
Мицик Ю. А. - Чернігівщина часів Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр. у світлі кореспонденції Януша Радзівіла, Тарасенко І. Ю. (2021)
Блакитний М. М. - До історії вилучення радянською владою цінностей із дорогоцінних металів на Чернігівщині (1921 р.) (2021)
Захаров В. М. - Особливості говтвянського періоду в історії роду Трощинських (2021)
Герасимчук О. М. - Переселення мешканців Чернігівщини на Північний Кавказ у 30 – 50-х рр. ХІХ ст. (2021)
Мінченко М. В. - Кар'єрний шлях голів Ніжинського окружного суду (1874 – 1919 рр.), Федоров І. О. (2021)
Костів М. Б. - Діти та підлітки в комуністичних пропагандистських кампаніях на Чернігівщині (початок 1930-х рр.), Сопронюк Т. М. (2021)
Дятлов В. О. - Міф про "християнське місто" в ранньому реформаційному русі в Німеччині (1517 – 1525) (2021)
Білоусов Ю. В. - Європейська міграційна криза 2015–2018 рр.: досвід Болгарії (2021)
Шуміло С. М. - Категорія часу у світобаченні середньовічної людини: вплив мовної картини світу на морфологію дієслова (2021)
Тихолоз Н. Б. - Стрілецький тревелог Петра Франка: "Від Стрипи до Дамаску. Пригоди четаря УСС" (2021)
Welyczkowsky G. - Blessed Vasyl Velychkovsky's ancestral relationship with venerable Paisius Velychkovsky and Chernihivshchyna (2021)
Шумило С. В. - Важка доля героя Другої світової війни з Чернігівщини: Андрій Федотович Савенко (1912 – 1988), Шумило В. В. (2021)
Мицик Ю. о. - Рецензія : Важливе дослідження швейцарського вченого: Kappeler A. Vom Land der Kosaken zum Land der Bauern. Die Ukraine im Horizont des Westens vom 16 bis 19 Jahrhundert. Wien-Koln-Weimar, 2020. 389 с. (2021)
Студьонова Л. - Михайло Жирохов як феномен боротьби з "міфами", або Індикатор певних політичних настроїв (рецензія) (2021)
Лаєвський С. - "Смотрящий" за істориками, або право на правду (рецензія) (2021)
Гадючко О. С. - Управління якістю підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту згідно вимог Нової української школи (2021)
Йопа Т. В. - Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти, Остапов А. В. (2021)
Літвінова А. М. - Засоби діагностики стану здоров’я студентів, які займаються фізичним вихованням, Пєнов В. В., Тимченко Г. М. (2021)
Мартинова Н. П. - Контроль за фізичним навантаженням на заняттях з фізичної культури студентів ЗВО під час дистанційного навчання, Могильний І. М. (2021)
Отравенко О. В. - Педагогічні умови готовності майбутніх учителів фізичної культури до інновацій та лідерства в умовах нової української школи, Бугайова Л. П., Новицький Л. М. (2021)
Полякова В. П. - Динамика профессиональной ориентации студентов по специальности "Фитнес и рекреативные программы", Афтимичук О. Е. (2021)
Савко Э. И. - Формирование физической культуры личности студенческой молодежи в современных условиях (2021)
Татарченко Л. І. - Формування мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом, Присяжна М. К., Лашко Є. Л. (2021)
Чередниченко І. А. - Вплив секційних занять з волейболу з комплексним використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан студентів-юнаків 18-19 років в умовах закладу вищої освіти (2021)
Шинкарьова О. Д. - Фітнес-технології в системі розвитку фізичних якостей студентів закладів вищої освіти, Жигайлова Ю. В. (2021)
Березуєва Т. С. - Зміцнення та збереження здоров’я здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання (2021)
Гайдук Н. О. - Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров’я, зниження працездатності студентів закладів вищої освіти, Ярошенко П. В. (2021)
Гутарєва Н. В. - Гра в більярд як фактор зміцнення психофізичного здоров’я сучасної молоді, Буров Ю. В., Трудов Д. О. (2021)
Оніщук Л. М. - Залежність здоров’я студентської молоді від форм дозвілля, Пермяков О. А. (2021)
Очкалов О. Ф. - Аналіз проведення дихальних вправ на заняттях з гімнастики (2021)
Радченко А. В. - Засоби фізичної терапії у спеціальній медичній групі при сколіозах (2021)
Солдатенко В. Г. - Актуальні питання захворювань органів дихання серед здобувачів вищої освіти (2021)
Щурова Н. В. - Особливості освітньо-виховної діяльності у здоров’язберігаючому середовищі (2021)
Lopuha H. - Characteristics of a Competitive Microcycle in Pair-Group Acrobatics at Different Stages of Long-Term Preparation, Mykhailenko Yu., Reshetylova V. (2021)
Зубченко Л. В. - Заняття з фізичної підготовки засобами fitness bootcamp зі старшими школярами, Голик В. А. (2021)
Ковальов М. Г. - Особливості технічної підготовки спортсменів, які спеціалізуються з футболу (2021)
Павлюк О. М. - Переможці Олімпійських ігор другої половини ХХ століття: історія і сучасність Луганської області, Брусак О. М. (2021)
Полулященко Т. Л. - Особливості побудови тренувального макроциклу велосипедистів новачків (2021)
Рибалко Л. М. - Методика розвитку фізичних якостей в учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор (2021)
Шинкарьов С. І. - Характеристика технічної та фізичної підготовленості юних спортсменів при відборі для занять в секції з баскетболу (2021)
Myhovych I. - Digitalization in Higher Education as a Means to Ensure Student Access and Inclusion in Global Learning Space with Regard to COVID-19 World Crisis (2021)
Бурдун О. В. - Розвиток професійних компетентностей вчителя під час міжнародних освітніх візитів (2021)
Дегтярьова Л. М. - Активна форма навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Буланкіна А. О. (2021)
Єсіна В. П. - Українська модель впровадження інклюзивної освіти, Широбокова О. О., Маловічко О. В. (2021)
Пушкарьова Т. О. - Онлайн освіта – переваги та челенджі (2021)
Хоруженко Т. А. - Проєктно-технологічна діяльність майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплін кулінарного циклу (2021)
Semenenko I. M. - Sustainable development of the region's ecosystem: essence and support problems, Halhash R. A., Lytovka Y. O., Borova G. O. (2021)
Кобцева Д. А. - Проблеми аналізу досягнення цілей сталого розвитку – стан, об'єкти, актори, чинники, засоби, завдання та пріоритети змін у використанні ресурсів (2021)
Наумік-Гладка К. Г. - Бeзпeковi аспeкти розвитку e-економіки (2021)
Птащенко О. В. - Становлення глобального економічного простору під впливом економіки знань (2021)
Розмислов О. М. - Механізм стимулюючої функції міжбюджетного регулювання та стимулювання розвитку громад, Мартинов А. А., Чернодубова Е. В. (2021)
Христенко Л. М. - Вплив глобальних загроз на формування тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, Крамчанінова А. О., Швецова О. В. (2021)
Чеботарьов Є. В. - Обгрунтування кластеризації національних ділових культур як передумова ефективної міжнародної економічної політики (2021)
Д'яченко Ю. Ю. - Особливості управління інноваційними процесами на підприємствах готельно –ресторанного господарства, Огар А. В. (2021)
Касянова А. В. - Адаптація моделі управління беззбитковою діяльністю до обґрунтування ціни газу на газовому ринку України (2021)
Колосов А. М. - Актуалізація управління стійкістю суб’єктів діяльності в період економічної кризи (2021)
Манухіна М. Ю. - Відходи підприємства як обліково-аналітичний об'єкт, Тацій І. В. (2021)
Птащенко О. В. - Українська публічна дипломатія: минуле, сьогодення та перспективи, Пастушенко А. О., Курцев О. Ю., Кулініч А. С. (2021)
Савченко О. С. - Контури системи управління всередині сільських та селищних об'єднаних територіальних громад (2021)
Тутова А. С. - Особливості стимулювання менеджерів вищої ланки в сучасних організаційних умовах (2021)
Швець Н. В. - Стратегічне управління регіональним розвитком в Україні: ретроспективний аналіз та сучасний вектор трансформації (2021)
Штапаук С. С. - Визначення критеріїв систематики оплати праці (2021)
Ivchenko Ye. A. - Using the mathematical apparatus of game theory in strategic marketing, Buchniev M. M. (2021)
Ptashchenko O. V. - Tourist enterprise marketing complex: international and national aspect, Vovk V. А. (2021)
Ptashchenko O. V. - International marketing as an effective tool of increasing enterprise competitiveness, Zyma O. H., Kostina K. S., Lavrinchenko M. V. (2021)
Rodionov S. О. - Current trends in industry and features of marketing activities (2021)
Афанасьєва О.М. - Особливості використання медіа для просування бренда (2021)
Птащенко О. В. - Використання стратегічного маркетингового інструментарію в межах торговельного співробітництва, Куценко К. І. (2021)
Астрахан Н. - Металітература як спосіб оприявнення метареальності: на шляху до нової картини світу (2021)
Бовсунівська Т. - Сучасний роман у світлі фреймової поетики (2021)
Гуль О. - Рослинний компонент як складник духовності віри вовк:самоідентифікація в контексті творчості, Брацкі А. (2021)
Zhygun S. - Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s "Always in Life" (1986) (2021)
Козлов Р. - Три чоловічі романи про революцію гідності: поетика і міфологія майдану (2021)
Колошук Н. - Образ-імідж В. Петрова (Домонтовича) у спогадах та листуванні його сучасників-емігрантів (2021)
Подвишенний О. - Вплив західної культури на становлення карпатської України в романі "Сонце з заходу" Уласа Самчука (2021)
Терехова І. - Творча інтерпретація фольклорного фітоніма "перекотиполе" в українській літературі ХІХ ст. (2021)
Трофименко А. - Жанрові особливості літератури жахів (2021)
Бровко О. - Інтермедіальне прочитання української літератури (2021)
Бондарева О. - Як нам досліджувати ідентичність? (2021)
Азарова Л. Є. - Особливості вивчення фразеологізмів у викладанні української мови як іноземної, Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. (2019)
Асламова М. В. - Інтернет-щоденники іноземних студентів як елемент дискурсу блогосфери, Жовнір М. М., Бондар Н. В. (2019)
Зайцева О. М. - Варіантність норми як відображення сучасного стану мови у сфері телевізійної інформації (2019)
Іванишин Н. Я. - Слово-образ "Україна" в поетичному тексті Надії Попович, Стефурак Р. І. (2019)
Левченко Т. М. - Диференціація діалектної лексики у мові засобів масової комунікації (2019)
Литвиненко О. О. - Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) (2019)
Овсієнко А. С. - Метафоричні утворення в економічній тематиці (на прикладі мови засобів масової інформаіцї) (2019)
Тесленко Н. О. - Типи суб’єкта у фаховій комунікації (2019)
Шийка С. В. - Структурні особливості давньоруських особових назв історичної Ровенщини (2019)
Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд - О некоторых ключевых лексемах конфессионального арабского дискурса (2019)
Каменева И. А. - Вербальное отражение образного мира ночи в поэтических текстах Ф.И. Тютчева (2019)
Сербіна Т. Г. - Прецедентні ситуації як породження імпліцитних смислів у мові газет, Чеберяк А. М. (2019)
Загородня О. Ф. - Особливості викладання англійської мови іноземним студентам в умовах міжкультурної комунікації, Стогній І. В. (2019)
Малинівська О. А. - До проблеми вивчення жанрових класифікацій Інтернет-реклами готельного бізнесу (2019)
Тугай О. М. - Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі (2019)
Гармаш Т. А. - Слова-реалії у перекладі прози Марії Матіос (2019)
Заботнова М. В. - Специфіка відтворення лінгвістичної складової кібер-мемів українською мовою (2019)
Кисіль А. В. - Аналіз перекладу з англійської на українську мову лінгвостилістичних засобів у соціальній рекламі, Шуменко О. А. (2019)
Пустовойт Н. І. - Труднощі перекладу з французької мови українською інтернаціональної лексики різних жанрів (2019)
Рейда О. А. - Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську, Івлєва К. С., Гулієва Д. О. (2019)
Таценко Н. В. - Перекладацькі аспекти відтворення концептів ДОБРО/GOOD та ЗЛО/EVIl у романі Террі Пратчетта і Ніла Геймана "Добрі передвісники", Воронько А. В. (2019)
Го Лицзюнь - Синтаксическая семантика конструкции кому/чему + нужен (нужна, нужно, нужны) + кто/что в сопоставлении с ее эквивалентами в английской и китайской языковых картинах мира, Попов С. Л. (2019)
Дяків Х. Ю. - Комунікативний шум як фактор впливу на перебіг відеоінтерв’ю (2019)
Шепітько С. В. - Лінгвістичні характеристики англомовних прислів’їв та їх функції у текстах художньої літератури, Висоцька Є. О. (2019)
Жигун С. В. - Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. (2019)
Нечаюк Л. Г. - Авторська редукція як парадигмальний чинник трактування образу князя Святослава у романі В. Малика "Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім" (2019)
Пухонська О. Я. - Травма апокаліптичного часу в романі О Ульяненка "Сталінка" (2019)
Шевченко Т. М. - Ліричні інтенції сучасної української письменницької есеїстики (2019)
Белогорская Л. В. - Многоплановость символического образа несбывшегося в романе А. Грина " Бегущая по волнам" (2019)
Фокина С. А. - Ностальгия в авторском мифе поэта-эмигранта Александры Петровой (2019)
Babayev U. - Intertextuality and intercultural dialogue in the novel "Puslu Kitalar Atlasi” (The Atlas of Misty Continents) by Ihsan Oktay Anar in the context of the social function (2019)
Гончарова О. А. - Психологічний аналіз: традиції і новаторство в романі М. Сінклер "Три сестри" (2019)
Дроздовський Д. І. - Історія сучасного британського роману: проблеми й перспективи (2019)
Мамедова К. - Художественно-критический стиль творчества Ибн Гутейба (2019)
Мусайева И. - Мышление и жанр романа, ее этапы в азербайджанской литературе (2019)
Науменко Н. В. - Жанрові характеристики пісенного доробку Стінга (2019)
Тун Лили - Дискуссия о теории и практике "нового реализма" в литературных кругах Китая в 90-х годах XX века (2019)
Nisevych S. І. - The concept of the image of an artist in V. Vynnychenko’s Olaf Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: typological aspect (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мокій А. І. - Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності, Антонюк К. І., Антонюк Д. А. (2021)
Піляєв І. С. - Роль держави в генетиці східноазійського "економічного дива": неоструктуралістське бачення (2021)
Андрійчук О. М. - Акт про цифрові ринки: нова філософія регулювання конкуренції в ЄС, Андрійчук В. Г. (2021)
Іляш О. І. - Якість державної політики в глобальному середовищі: економічний прорив розвинутих країн і перспективи імплементації в Україні, Колішенко Р. О. (2021)
Панфілова Т. О. - Динаміка і структура інвестицій в Україні – "пастка дивергентності" технологічного майбутнього (2021)
Редзюк Є. В. - Механізми ефективного державного стимулювання і пріоритети при інвестуванні в економіку України (2021)
Длугопольський О. В. - Світоглядні засади вивчення національної економіки України (2021)
Кістерський Л. Л. - Передумови формування багатополярної глобальної економіки (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Андрусик О. О. - Формування емоційної компетентності випускників ЗВО (2021)
Горенко М. В. - Гендерна ідентичність і мотивація студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри (2021)
Данилевич Л. А. - Особистісний розвиток майбутнього психолога засобами психотренінгу (2021)
Діхтяренко С. Ю. - Розвиток та виховання волі у молодших школярів, Столярова О. М. (2021)
Дудник О. А. - Набута безпорадність та депресія: особливості взаємозв’язку (2021)
Кочубей Т. Д. - Психологічні особливості вибору професії старшокласниками з особливими освітніми потребами, Міщенко М. С. (2021)
Міщенко М. С. - Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи в Україні, Шаповалюк К. В. (2021)
Осадча Л. А. - Проблеми формування професійної компетенції керівників аграрного бізнесу (2021)
Перепелюк Т. Д. - Діагностика світоглядного та комунікативного компонентів як складових розвитку особистісної сфери підлітка, Гриньова Н. В. (2021)
Чупіна К. О. - Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти (2021)
Шулдик А. В. - Діагностика та корекція flow-ефекту у викладачів закладів вищої освіти, Шулдик Г. О. (2021)
Якимчук Б. А. - Психологічні аспекти формування професійних планів студентів педагогічних коледжів, Іванов В. В. (2021)
Гульбс О. А. - Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій, Кобець О. В. (2021)
Гриник І. В. - Історія та сьогодення Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН України, Фільов В. В. (2021)
Гриник І. В. - Найновіші досягнення Координаційно-методичного центру (КМЦ) "Садівництво" як реалізація ідей Володимира Симиренка в сучасних умовах, Бублик М. О. (2021)
Болдижева Л. Д. - Селекція та поширення нових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2021)
Волошина В. В. - Господарсько біологічна оцінка гібридного потомства яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Гоменюк В. І. (2021)
Тарнавська К. П. - Урожайність та якість плодів інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Поділля (2021)
Толстолік Л. М. - Самоплідність сортів груші (Pyrus communis L.) (2021)
Фільов В. В. - Шляхи підвищення продуктивності насаджень сливи (Prunus domestica L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Кіщак О. А., Кіщак Ю. П., Кривошапка В. А. (2021)
Соболь В. А. - Інтенсивні насадження сливи (Prunus domestica L.) в Лісостепу України, Гриник І. В., Карась А. Я. (2021)
Макарова Д. Г. - Моніторинг погодних умов і продуктивність елітних форм вишні (Cerasus vulgaris L.) в Західному Лісостепу України, Василенко В. І., Мойсейченко Н. В. (2021)
Кіщак О. А. - Реалії інтенсифікації культури черешні (Cerasus avium L.) на сучасному етапі розвитку садівничої науки, Кіщак Ю. П. (2021)
Малюк Т. В. - Зрошення та мульчування грунту як ефективний метод оптимізації його (замість грунту) водного режиму в інтенсивних насадженнях черешні (Cerasus avium Moench.), Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. (2021)
Кондратенко П. В. - Формування врожайності інтенсивних насаджень черешні (Cerasus avium L.) залежно від довжини інтеркаляра ВСЛ 2 в зоні Південного Степу України, Алексєєва О. М., Сенін В. В., Бондаренко П. Г. (2021)
Ігнатенко О. О. - Морозо- та зимостійкість перспективних сортів абрикоса (Prunus armeniaca L.) в умовах правобережної підзони Західного Лісостепу України, Мойсейченко Н. В., Василенко В. І. (2021)
Васюта С. А. - Перспективные клоновые подвои косточковых плодовых культур селекции Крымской опытно-селекционной станции, Еремин В. Г., Еремин Г. В., Еремина О. В. (2021)
Тихий Т. І. - Адаптивний потенціал сортів та гібридів фундука (Corylus maxima Mill.) вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах Правобережного Лісостепу України, Буркут О. С. (2021)
Карась А. Я. - Ефективність застосування субстратів у маточнику вегетативного розмноження фундука (Corylus maxima Mill.) (2021)
Лагутенко О. Т. - Формування продуктивності рослин аґрусу (Grossularia uva-crispa (L.) Mill.) залежно від функціонального стану фотосинтетичного апарату, Кривошапка В. А., Груша В. В., Денисюк О. Ф. (2021)
Москалець Т. З. - Результати селекційного вивчення калини звичайної (Viburnum opulus L.) в Інституті садівництва НААН України, Гриник І. В., Москалець В. В., Францішко В. С., Францішко В. В., Матлай І. Й. (2021)
Литовченко О. М. - Використання плодів нових генотипів калини звичайної (Viburnum opulus L.) у створенні напоїв функціонального призначення, Москалець Т. З., Москалець В. В., Вовкогон А. Г. (2021)
Москалець В. В. - Методи оцінювання рослин обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) за резистентністю до збудників хвороб у селекції на адаптивність, Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук І. В., Пелехатий В. М., Пелехата Н. П., Овезмирадова О. Б. (2021)
Телепенько Ю. Ю. - Економічна оцінка вирощування нових сортів ожини звичайної (Rubus caesius L.) за умов Західного Лісостепу України, Барабаш Л. О. (2021)
Шевель Л. О. - Результати вивчення впливу обробки хімічними мутагенами на рослини зразків генофонду калістефусу китайського (Сallistephus chinensis (L.) Nees.) в умовах Лісостепу України, Трохимчук А. І., Рудник-Іващенко О. І. (2021)
Єжов В. М. - Перспективи розширеного функціонального використання деяких декоративних кущових культур, Дубровський В. І., Ансєєв О. Ю., Оленіч О. А., Заєць В. В. (2021)
Одинцова В. А. - Застосування фенокліматографічних моделей для встановлення періоду найбільшої потреби плодових рослин у волозі (2021)
Костенко В. М. - Правове регулювання галузі розсадництва України, Іванова І. В., Іванова О. В. (2021)
Романюк О. Д. - Енергетичні аспекти фізико-математичної моделі об'ємного всесвіту (2021)
Поліський Ю. Д. - Про один алгоритмічний підхід до визначення рангу числа в системі залишкових класів (2021)
Dedoborez A. - The methods by control of thickness tapes in CdSe/ZnTe got by method of QCV, Kletskov A. (2021)
Ялова К. М. - Сентимент аналіз засобами нейронної мережі, Яшина К. В., Говорущенко Т. О., Тарасюк О. С. (2021)
Krasnikov K. - Visualization of experiment results in scientific e-articles (2021)
Жульковська І. І. - Сучасні методи виявлення шкідливих програм, Плужник А. В., Жульковський О. А. (2021)
Науменко М. М. - Математична модель взаємодії сошника посівного комплесуз ґрунтом за ускладнених умов його експлуатації, Макаренко Д. О., Гурідова В. О., Крутоус Д. І. (2021)
Романюк О. Д. - Оптимізація ступінчатих зубчастих передач по критеріям міцності (2021)
Sereda B. - Modeling of temperature fields obtained by formation of coatings under non-stationary temperature conditions, Hina B., Kruhliak I., Sereda D. (2021)
Shmatko D. - Comprehensive solution to the problem of rolling stock choice and inventory management, Averyanov V., Korobochka A., Sasov A. (2021)
Maksimenko O. - Simulation the influence of inertia forces on the parameters of high-speed rolling in a wire block, Samokhval V., Nikulin A., Loboiko D., Marchenko K. (2021)
Balakin V. - Mathematical model of a pipe welded connection under vibration, Kadylnykova T., Savkyn S. (2021)
Sereda B. - Formation of production parameters and factors in the model of transport and production system of technological waste processing of metallurgical enterprise, Mukovska D., Sereda D. (2021)
Cherneta О. - Determination of the optimal composition of physico-mechanical characteristics of medium-carbon steelsfor car parts, Korobochka O., Kubich V. (2021)
Рибалко І. М. - Математичне моделювання структуроутворення при наплавленні відновлювальних покриттів з використанням модифікуючої домішки бентонітової глини (2021)
Головко Ю. М. - Математична модель механічної системи приймача сейсмоакустичних коливань (2021)
Sereda B. - Mathematical modeling of deformation load of structural steels in relation to the estimation of the structure by the value of coercive force, Voloh V., Sereda D. (2021)
Москальова Т. В. - Моделювання роботи ковша гідравлічного сотрувального грейфера, Полушина М. В., Касьянова А. В. (2021)
Смолянський П. С. - Математичне моделювання пошуку еволюціонуючих локальних порожнин, Козіков А. В., Шамрай О. В. (2021)
Коротков В. С. - Моделювання формоутворення поверхонь різальним інструментом на верстатах з ЧПК, Шумейко А. А. (2021)
Лазоришинець В. В. - Як зупинити хвилю погіршення стану здоров’я українців (2021)
Аксьонов Є. В. - Ускладнення рентгенендоваскулярних втручань у хворих з ішемічною хворобою серця зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка, Демченко Р. Б. (2021)
Гогаєва О. К. - Гостре пошкодження нирок у пацієнтів високого ризику в кардіохірургії ішемічної хвороби серця, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Доманський Т. М. - Оцінювання ризику виникнення періопераційної кровотечі у пацієнтів, які отримують подвійну антитромбоцитарну терапію, Габрієлян А. В., Береговой О. В., Філянін С. І., Мошта С. С. (2021)
Федьків С. В. - Мультимодальна візуалізація постінфарктних аневризм лівого шлуночка: сучасний стан проблеми та результати власних спостережень, Поташев С. В., Уніцька О. М., Лазоришинець В. В. (2021)
Руденко С. А. - Хірургічне лікування аневризми лівого шлуночка в поєднанні з ішемічною мітральною недостатністю за модифікованою методикою, Руденко А. В., Сокур С. А., Жиляк О. В., Клименко Л. А. (2021)
Сало С. В. - Вплив тривалості гострого коронарного синдрому на результат ендоваскулярного лікування4 (2021)
Сіромаха С. О. - Перипартальна кардіоміопатія. Стратегія медичного супроводу, Давидова Ю. В., Невмержицька Л. О., Лиманська А. Ю. (2021)
Дзюрий І. В. - Оцінювання оптимізації легеневого і системного кровотоку в дітей після двонаправленого кавапульмонального анастомозу, Труба Я. П., Прокопович Л. М., Филипчук В. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Труба Я. П. - Реконструкція дуги аорти у новонароджених і немовлят з використанням розширеного анастомозу за типом "кінець у кінець", Дзюрий І. В., Секелик Р. І., Головенко О. С. (2021)
Кравченко В. І. - Безпосередні та віддалені результати лікування аневризм висхідної і дуги аорти та обґрунтування тактичних підходів до лікування на підставі отриманих результатів (2021)
Стычинский А. С. - Модификация субстрата в катетерном лечении фибрилляции предсердий, Топчий А. В., Альмиз П. А. (2021)
Габрієлян А. В. - Оцінювання перебігу періопераційного періоду після коронарного шунтування на працюючому серці у пацієнтів, які перенесли COVID-19, Чевелюк О. В., Романова С. В., Кудлай І. В., Гергі М. С., Мошта С. С. (2021)
Чиж К. П. - Порушення системи згортання крові у пацієнтів з інфекційним ендокардитом, Колтунова Г. Б. (2021)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2021)
Алєксєєва Л. О. - Особливості функціювання синестезійних метафоричних моделей у творах представників "нової поезії", Глазова С. М. (2020)
Булик-Верхола С. З. - Аналітичний спосіб творення музичних термінів української мови, Теглівець Ю. В. (2020)
Васянович Є. А. - Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля ВІЙНА як фрагменту мовної картини світу українських студентів-гуманітаріїв (2020)
Вітюк В. В. - Семінарське заняття як одна з форм навчання української мови в сучасному виші (2020)
Гадюк Р. В. - Засоби вираження модальної семантики прохання у творах художньої літератури (2020)
Горда О. М. - Про Марію Заньковецьку на занятті з української мови як іноземної (2020)
Зозуля І. Є. - Роль дистанційного навчання у вивченні української мови як іноземної, Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. (2020)
Грищенко І. В. - Текст як когнітивний ресурс у процесі вивчення української мови як іноземної (2020)
Ільїна О. В. - Мовностилістичні особливості конфесійного стилю української мови (2020)
Кичан Д. О. - Морфологічні засоби вираження причинових формально-синтаксичних зв’язків (на матеріалі роману Ю. М. Косача "Володарка Понтиди") (2020)
Коротич К. В. - Юрій Шевельов про газети тоталітарної доби (на матеріалі першої книги спогадів "Я – мене – мені… (і довкруги)") (2020)
Куньч З. Й. - Роль античних крилатих висловів у досягненні комунікативної мети оратора, Василишин І. П. (2020)
Лагута Т. М. - Роль метафори в мовленнєвій практиці викладача, Вержанська О. М. (2020)
Лазаренко С. В. - Типологія прецедентних феноменів сучасного українського публіцистичного тексту: соціокультурний вимір, Назаренко О. М. (2020)
Марченко Т. А. - Евфемізми в сучасних українській та англійській мовах (2020)
Межов О. Г. - Лексичне наповнення апозитивних синтаксем-назв осіб при субстанційних синтаксемах (на матеріалі художнього й публіцистичного стилів), Рабчук І. Ю. (2020)
Плотнікова Н. В. - Поняття "концептосфера" та "концепт" у сучасній лінгвістиці (2020)
Подворчан А. З. - Концепт "ГРАМОТА" в українському мовному просторі (2020)
Прудникова Т. І. - Актуалізація прикметників в економічній тематиці (на прикладі мови засобів масової комунікації) (2020)
Скрипник Н. І. - Сучасні методи та прийоми підвищення мовленнєвих компетентностей студентів-філологів (2020)
Сопіна К. В. - Тематика й семантико-структурні особливості прямих закликів часів Євромайдану (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" і "Twitter") (2020)
Стовбур Л. М. - Стилістичний потенціал односкладних номінативних речень у творах Остапа Вишні (2020)
Стратулат Н. В. - Правописні зміни в новому українському правописі: особливості їх реалізації у фаховому мовленні, Проценко Г. П. (2020)
Сьоміна О. І. - Специфіка прийменникових сполучень із прийменником до в східноподільських говірках, Тищенко Т. М. (2020)
Тесленко Н. О. - Хештег: мовний феномен і маркер пошукової системи (2020)
Трумко О. М. - Методика формування достатнього рівня володіння українською мовою в іншомовній аудиторії (на матеріалі методичної розробки на тему "Харчування") (2020)
Шабат-Савка С. Т. - Превентивне висловлення як синтаксичний засіб вербалізації інтенцій застереження (2020)
Заманова И. В. - Роль комплексного подхода в описании номинативных языковых средств (на примере сигнификата "душевное состояние") (2020)
Плахтий А. А. - Осмысление ядра концепта "АНГЛИЯ" в русском литературно-художественном тексте (2020)
Циганенко В. В. - Реферат-резюме в практиці навчання іноземних студентів-фармацевтів (2020)
Кобець Н. О. - Проблематика прози Йозефа Банаша в контексті словацько-українських зв`язків (2020)
Топчий Л. М. - Гендерный аспект фразеологизмов (на материале русского и украинского языков) (2020)
Буць Ж. В. - Маніпулятивний потенціал композиційної структури художнього наративу М. Леві (на матеріалі роману "Vous revoir") (2020)
Вишпольська І. С. - Семантика любові у канонічному тексті нового завіту (2020)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Порівняльний аналіз паремій, що позначають любов, в іспанській, російській та українських мовах (2020)
Косович О. В. - Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin ("вино") (2020)
Пежинська О. М. - Топонімне словотворення у французькій мові (2020)
Станіслав О. В. - Синтаксична сепаратизація як засіб відображення художніх "тропізмів" Наталі Саррот (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вагущенко Л. Л. - Планування розходження з залученням ситуаційного підходу до визначення виду дій, Вагущенко О. Л., Алексішин А. В. (2021)
Мальцев С. Е. - Оперативний контроль ширини маневреного зсуву в стислих водах (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського