Чеботарьов Є. В. - Обгрунтування кластеризації національних ділових культур як передумова ефективної міжнародної економічної політики (2021)
Д'яченко Ю. Ю. - Особливості управління інноваційними процесами на підприємствах готельно –ресторанного господарства, Огар А. В. (2021)
Касянова А. В. - Адаптація моделі управління беззбитковою діяльністю до обґрунтування ціни газу на газовому ринку України (2021)
Колосов А. М. - Актуалізація управління стійкістю суб’єктів діяльності в період економічної кризи (2021)
Манухіна М. Ю. - Відходи підприємства як обліково-аналітичний об'єкт, Тацій І. В. (2021)
Птащенко О. В. - Українська публічна дипломатія: минуле, сьогодення та перспективи, Пастушенко А. О., Курцев О. Ю., Кулініч А. С. (2021)
Савченко О. С. - Контури системи управління всередині сільських та селищних об'єднаних територіальних громад (2021)
Тутова А. С. - Особливості стимулювання менеджерів вищої ланки в сучасних організаційних умовах (2021)
Швець Н. В. - Стратегічне управління регіональним розвитком в Україні: ретроспективний аналіз та сучасний вектор трансформації (2021)
Штапаук С. С. - Визначення критеріїв систематики оплати праці (2021)
Ivchenko Ye. A. - Using the mathematical apparatus of game theory in strategic marketing, Buchniev M. M. (2021)
Ptashchenko O. V. - Tourist enterprise marketing complex: international and national aspect, Vovk V. А. (2021)
Ptashchenko O. V. - International marketing as an effective tool of increasing enterprise competitiveness, Zyma O. H., Kostina K. S., Lavrinchenko M. V. (2021)
Rodionov S. О. - Current trends in industry and features of marketing activities (2021)
Афанасьєва О.М. - Особливості використання медіа для просування бренда (2021)
Птащенко О. В. - Використання стратегічного маркетингового інструментарію в межах торговельного співробітництва, Куценко К. І. (2021)
Астрахан Н. - Металітература як спосіб оприявнення метареальності: на шляху до нової картини світу (2021)
Бовсунівська Т. - Сучасний роман у світлі фреймової поетики (2021)
Гуль О. - Рослинний компонент як складник духовності віри вовк:самоідентифікація в контексті творчості, Брацкі А. (2021)
Zhygun S. - Reticence as a strategy of women’s autobiographies in soviet times: a case study of Ivanenko’s "Always in Life" (1986) (2021)
Козлов Р. - Три чоловічі романи про революцію гідності: поетика і міфологія майдану (2021)
Колошук Н. - Образ-імідж В. Петрова (Домонтовича) у спогадах та листуванні його сучасників-емігрантів (2021)
Подвишенний О. - Вплив західної культури на становлення карпатської України в романі "Сонце з заходу" Уласа Самчука (2021)
Терехова І. - Творча інтерпретація фольклорного фітоніма "перекотиполе" в українській літературі ХІХ ст. (2021)
Трофименко А. - Жанрові особливості літератури жахів (2021)
Бровко О. - Інтермедіальне прочитання української літератури (2021)
Бондарева О. - Як нам досліджувати ідентичність? (2021)
Азарова Л. Є. - Особливості вивчення фразеологізмів у викладанні української мови як іноземної, Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. (2019)
Асламова М. В. - Інтернет-щоденники іноземних студентів як елемент дискурсу блогосфери, Жовнір М. М., Бондар Н. В. (2019)
Зайцева О. М. - Варіантність норми як відображення сучасного стану мови у сфері телевізійної інформації (2019)
Іванишин Н. Я. - Слово-образ "Україна" в поетичному тексті Надії Попович, Стефурак Р. І. (2019)
Левченко Т. М. - Диференціація діалектної лексики у мові засобів масової комунікації (2019)
Литвиненко О. О. - Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) (2019)
Овсієнко А. С. - Метафоричні утворення в економічній тематиці (на прикладі мови засобів масової інформаіцї) (2019)
Тесленко Н. О. - Типи суб’єкта у фаховій комунікації (2019)
Шийка С. В. - Структурні особливості давньоруських особових назв історичної Ровенщини (2019)
Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд - О некоторых ключевых лексемах конфессионального арабского дискурса (2019)
Каменева И. А. - Вербальное отражение образного мира ночи в поэтических текстах Ф.И. Тютчева (2019)
Сербіна Т. Г. - Прецедентні ситуації як породження імпліцитних смислів у мові газет, Чеберяк А. М. (2019)
Загородня О. Ф. - Особливості викладання англійської мови іноземним студентам в умовах міжкультурної комунікації, Стогній І. В. (2019)
Малинівська О. А. - До проблеми вивчення жанрових класифікацій Інтернет-реклами готельного бізнесу (2019)
Тугай О. М. - Мовні зрушення ладу англійської клаузальної комплементації в історичній перспективі (2019)
Гармаш Т. А. - Слова-реалії у перекладі прози Марії Матіос (2019)
Заботнова М. В. - Специфіка відтворення лінгвістичної складової кібер-мемів українською мовою (2019)
Кисіль А. В. - Аналіз перекладу з англійської на українську мову лінгвостилістичних засобів у соціальній рекламі, Шуменко О. А. (2019)
Пустовойт Н. І. - Труднощі перекладу з французької мови українською інтернаціональної лексики різних жанрів (2019)
Рейда О. А. - Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську, Івлєва К. С., Гулієва Д. О. (2019)
Таценко Н. В. - Перекладацькі аспекти відтворення концептів ДОБРО/GOOD та ЗЛО/EVIl у романі Террі Пратчетта і Ніла Геймана "Добрі передвісники", Воронько А. В. (2019)
Го Лицзюнь - Синтаксическая семантика конструкции кому/чему + нужен (нужна, нужно, нужны) + кто/что в сопоставлении с ее эквивалентами в английской и китайской языковых картинах мира, Попов С. Л. (2019)
Дяків Х. Ю. - Комунікативний шум як фактор впливу на перебіг відеоінтерв’ю (2019)
Шепітько С. В. - Лінгвістичні характеристики англомовних прислів’їв та їх функції у текстах художньої літератури, Висоцька Є. О. (2019)
Жигун С. В. - Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. (2019)
Нечаюк Л. Г. - Авторська редукція як парадигмальний чинник трактування образу князя Святослава у романі В. Малика "Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім" (2019)
Пухонська О. Я. - Травма апокаліптичного часу в романі О Ульяненка "Сталінка" (2019)
Шевченко Т. М. - Ліричні інтенції сучасної української письменницької есеїстики (2019)
Белогорская Л. В. - Многоплановость символического образа несбывшегося в романе А. Грина " Бегущая по волнам" (2019)
Фокина С. А. - Ностальгия в авторском мифе поэта-эмигранта Александры Петровой (2019)
Babayev U. - Intertextuality and intercultural dialogue in the novel "Puslu Kitalar Atlasi” (The Atlas of Misty Continents) by Ihsan Oktay Anar in the context of the social function (2019)
Гончарова О. А. - Психологічний аналіз: традиції і новаторство в романі М. Сінклер "Три сестри" (2019)
Дроздовський Д. І. - Історія сучасного британського роману: проблеми й перспективи (2019)
Мамедова К. - Художественно-критический стиль творчества Ибн Гутейба (2019)
Мусайева И. - Мышление и жанр романа, ее этапы в азербайджанской литературе (2019)
Науменко Н. В. - Жанрові характеристики пісенного доробку Стінга (2019)
Тун Лили - Дискуссия о теории и практике "нового реализма" в литературных кругах Китая в 90-х годах XX века (2019)
Nisevych S. І. - The concept of the image of an artist in V. Vynnychenko’s Olaf Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: typological aspect (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мокій А. І. - Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності, Антонюк К. І., Антонюк Д. А. (2021)
Піляєв І. С. - Роль держави в генетиці східноазійського "економічного дива": неоструктуралістське бачення (2021)
Андрійчук О. М. - Акт про цифрові ринки: нова філософія регулювання конкуренції в ЄС, Андрійчук В. Г. (2021)
Іляш О. І. - Якість державної політики в глобальному середовищі: економічний прорив розвинутих країн і перспективи імплементації в Україні, Колішенко Р. О. (2021)
Панфілова Т. О. - Динаміка і структура інвестицій в Україні – "пастка дивергентності" технологічного майбутнього (2021)
Редзюк Є. В. - Механізми ефективного державного стимулювання і пріоритети при інвестуванні в економіку України (2021)
Длугопольський О. В. - Світоглядні засади вивчення національної економіки України (2021)
Кістерський Л. Л. - Передумови формування багатополярної глобальної економіки (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Андрусик О. О. - Формування емоційної компетентності випускників ЗВО (2021)
Горенко М. В. - Гендерна ідентичність і мотивація студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри (2021)
Данилевич Л. А. - Особистісний розвиток майбутнього психолога засобами психотренінгу (2021)
Діхтяренко С. Ю. - Розвиток та виховання волі у молодших школярів, Столярова О. М. (2021)
Дудник О. А. - Набута безпорадність та депресія: особливості взаємозв’язку (2021)
Кочубей Т. Д. - Психологічні особливості вибору професії старшокласниками з особливими освітніми потребами, Міщенко М. С. (2021)
Міщенко М. С. - Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи в Україні, Шаповалюк К. В. (2021)
Осадча Л. А. - Проблеми формування професійної компетенції керівників аграрного бізнесу (2021)
Перепелюк Т. Д. - Діагностика світоглядного та комунікативного компонентів як складових розвитку особистісної сфери підлітка, Гриньова Н. В. (2021)
Чупіна К. О. - Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти (2021)
Шулдик А. В. - Діагностика та корекція flow-ефекту у викладачів закладів вищої освіти, Шулдик Г. О. (2021)
Якимчук Б. А. - Психологічні аспекти формування професійних планів студентів педагогічних коледжів, Іванов В. В. (2021)
Гульбс О. А. - Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій, Кобець О. В. (2021)
Гриник І. В. - Історія та сьогодення Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН України, Фільов В. В. (2021)
Гриник І. В. - Найновіші досягнення Координаційно-методичного центру (КМЦ) "Садівництво" як реалізація ідей Володимира Симиренка в сучасних умовах, Бублик М. О. (2021)
Болдижева Л. Д. - Селекція та поширення нових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2021)
Волошина В. В. - Господарсько біологічна оцінка гібридного потомства яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Гоменюк В. І. (2021)
Тарнавська К. П. - Урожайність та якість плодів інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Поділля (2021)
Толстолік Л. М. - Самоплідність сортів груші (Pyrus communis L.) (2021)
Фільов В. В. - Шляхи підвищення продуктивності насаджень сливи (Prunus domestica L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Кіщак О. А., Кіщак Ю. П., Кривошапка В. А. (2021)
Соболь В. А. - Інтенсивні насадження сливи (Prunus domestica L.) в Лісостепу України, Гриник І. В., Карась А. Я. (2021)
Макарова Д. Г. - Моніторинг погодних умов і продуктивність елітних форм вишні (Cerasus vulgaris L.) в Західному Лісостепу України, Василенко В. І., Мойсейченко Н. В. (2021)
Кіщак О. А. - Реалії інтенсифікації культури черешні (Cerasus avium L.) на сучасному етапі розвитку садівничої науки, Кіщак Ю. П. (2021)
Малюк Т. В. - Зрошення та мульчування грунту як ефективний метод оптимізації його (замість грунту) водного режиму в інтенсивних насадженнях черешні (Cerasus avium Moench.), Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. (2021)
Кондратенко П. В. - Формування врожайності інтенсивних насаджень черешні (Cerasus avium L.) залежно від довжини інтеркаляра ВСЛ 2 в зоні Південного Степу України, Алексєєва О. М., Сенін В. В., Бондаренко П. Г. (2021)
Ігнатенко О. О. - Морозо- та зимостійкість перспективних сортів абрикоса (Prunus armeniaca L.) в умовах правобережної підзони Західного Лісостепу України, Мойсейченко Н. В., Василенко В. І. (2021)
Васюта С. А. - Перспективные клоновые подвои косточковых плодовых культур селекции Крымской опытно-селекционной станции, Еремин В. Г., Еремин Г. В., Еремина О. В. (2021)
Тихий Т. І. - Адаптивний потенціал сортів та гібридів фундука (Corylus maxima Mill.) вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах Правобережного Лісостепу України, Буркут О. С. (2021)
Карась А. Я. - Ефективність застосування субстратів у маточнику вегетативного розмноження фундука (Corylus maxima Mill.) (2021)
Лагутенко О. Т. - Формування продуктивності рослин аґрусу (Grossularia uva-crispa (L.) Mill.) залежно від функціонального стану фотосинтетичного апарату, Кривошапка В. А., Груша В. В., Денисюк О. Ф. (2021)
Москалець Т. З. - Результати селекційного вивчення калини звичайної (Viburnum opulus L.) в Інституті садівництва НААН України, Гриник І. В., Москалець В. В., Францішко В. С., Францішко В. В., Матлай І. Й. (2021)
Литовченко О. М. - Використання плодів нових генотипів калини звичайної (Viburnum opulus L.) у створенні напоїв функціонального призначення, Москалець Т. З., Москалець В. В., Вовкогон А. Г. (2021)
Москалець В. В. - Методи оцінювання рослин обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) за резистентністю до збудників хвороб у селекції на адаптивність, Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук І. В., Пелехатий В. М., Пелехата Н. П., Овезмирадова О. Б. (2021)
Телепенько Ю. Ю. - Економічна оцінка вирощування нових сортів ожини звичайної (Rubus caesius L.) за умов Західного Лісостепу України, Барабаш Л. О. (2021)
Шевель Л. О. - Результати вивчення впливу обробки хімічними мутагенами на рослини зразків генофонду калістефусу китайського (Сallistephus chinensis (L.) Nees.) в умовах Лісостепу України, Трохимчук А. І., Рудник-Іващенко О. І. (2021)
Єжов В. М. - Перспективи розширеного функціонального використання деяких декоративних кущових культур, Дубровський В. І., Ансєєв О. Ю., Оленіч О. А., Заєць В. В. (2021)
Одинцова В. А. - Застосування фенокліматографічних моделей для встановлення періоду найбільшої потреби плодових рослин у волозі (2021)
Костенко В. М. - Правове регулювання галузі розсадництва України, Іванова І. В., Іванова О. В. (2021)
Романюк О. Д. - Енергетичні аспекти фізико-математичної моделі об'ємного всесвіту (2021)
Поліський Ю. Д. - Про один алгоритмічний підхід до визначення рангу числа в системі залишкових класів (2021)
Dedoborez A. - The methods by control of thickness tapes in CdSe/ZnTe got by method of QCV, Kletskov A. (2021)
Ялова К. М. - Сентимент аналіз засобами нейронної мережі, Яшина К. В., Говорущенко Т. О., Тарасюк О. С. (2021)
Krasnikov K. - Visualization of experiment results in scientific e-articles (2021)
Жульковська І. І. - Сучасні методи виявлення шкідливих програм, Плужник А. В., Жульковський О. А. (2021)
Науменко М. М. - Математична модель взаємодії сошника посівного комплесуз ґрунтом за ускладнених умов його експлуатації, Макаренко Д. О., Гурідова В. О., Крутоус Д. І. (2021)
Романюк О. Д. - Оптимізація ступінчатих зубчастих передач по критеріям міцності (2021)
Sereda B. - Modeling of temperature fields obtained by formation of coatings under non-stationary temperature conditions, Hina B., Kruhliak I., Sereda D. (2021)
Shmatko D. - Comprehensive solution to the problem of rolling stock choice and inventory management, Averyanov V., Korobochka A., Sasov A. (2021)
Maksimenko O. - Simulation the influence of inertia forces on the parameters of high-speed rolling in a wire block, Samokhval V., Nikulin A., Loboiko D., Marchenko K. (2021)
Balakin V. - Mathematical model of a pipe welded connection under vibration, Kadylnykova T., Savkyn S. (2021)
Sereda B. - Formation of production parameters and factors in the model of transport and production system of technological waste processing of metallurgical enterprise, Mukovska D., Sereda D. (2021)
Cherneta О. - Determination of the optimal composition of physico-mechanical characteristics of medium-carbon steelsfor car parts, Korobochka O., Kubich V. (2021)
Рибалко І. М. - Математичне моделювання структуроутворення при наплавленні відновлювальних покриттів з використанням модифікуючої домішки бентонітової глини (2021)
Головко Ю. М. - Математична модель механічної системи приймача сейсмоакустичних коливань (2021)
Sereda B. - Mathematical modeling of deformation load of structural steels in relation to the estimation of the structure by the value of coercive force, Voloh V., Sereda D. (2021)
Москальова Т. В. - Моделювання роботи ковша гідравлічного сотрувального грейфера, Полушина М. В., Касьянова А. В. (2021)
Смолянський П. С. - Математичне моделювання пошуку еволюціонуючих локальних порожнин, Козіков А. В., Шамрай О. В. (2021)
Коротков В. С. - Моделювання формоутворення поверхонь різальним інструментом на верстатах з ЧПК, Шумейко А. А. (2021)
Лазоришинець В. В. - Як зупинити хвилю погіршення стану здоров’я українців (2021)
Аксьонов Є. В. - Ускладнення рентгенендоваскулярних втручань у хворих з ішемічною хворобою серця зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка, Демченко Р. Б. (2021)
Гогаєва О. К. - Гостре пошкодження нирок у пацієнтів високого ризику в кардіохірургії ішемічної хвороби серця, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Доманський Т. М. - Оцінювання ризику виникнення періопераційної кровотечі у пацієнтів, які отримують подвійну антитромбоцитарну терапію, Габрієлян А. В., Береговой О. В., Філянін С. І., Мошта С. С. (2021)
Федьків С. В. - Мультимодальна візуалізація постінфарктних аневризм лівого шлуночка: сучасний стан проблеми та результати власних спостережень, Поташев С. В., Уніцька О. М., Лазоришинець В. В. (2021)
Руденко С. А. - Хірургічне лікування аневризми лівого шлуночка в поєднанні з ішемічною мітральною недостатністю за модифікованою методикою, Руденко А. В., Сокур С. А., Жиляк О. В., Клименко Л. А. (2021)
Сало С. В. - Вплив тривалості гострого коронарного синдрому на результат ендоваскулярного лікування4 (2021)
Сіромаха С. О. - Перипартальна кардіоміопатія. Стратегія медичного супроводу, Давидова Ю. В., Невмержицька Л. О., Лиманська А. Ю. (2021)
Дзюрий І. В. - Оцінювання оптимізації легеневого і системного кровотоку в дітей після двонаправленого кавапульмонального анастомозу, Труба Я. П., Прокопович Л. М., Филипчук В. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Труба Я. П. - Реконструкція дуги аорти у новонароджених і немовлят з використанням розширеного анастомозу за типом "кінець у кінець", Дзюрий І. В., Секелик Р. І., Головенко О. С. (2021)
Кравченко В. І. - Безпосередні та віддалені результати лікування аневризм висхідної і дуги аорти та обґрунтування тактичних підходів до лікування на підставі отриманих результатів (2021)
Стычинский А. С. - Модификация субстрата в катетерном лечении фибрилляции предсердий, Топчий А. В., Альмиз П. А. (2021)
Габрієлян А. В. - Оцінювання перебігу періопераційного періоду після коронарного шунтування на працюючому серці у пацієнтів, які перенесли COVID-19, Чевелюк О. В., Романова С. В., Кудлай І. В., Гергі М. С., Мошта С. С. (2021)
Чиж К. П. - Порушення системи згортання крові у пацієнтів з інфекційним ендокардитом, Колтунова Г. Б. (2021)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2021)
Алєксєєва Л. О. - Особливості функціювання синестезійних метафоричних моделей у творах представників "нової поезії", Глазова С. М. (2020)
Булик-Верхола С. З. - Аналітичний спосіб творення музичних термінів української мови, Теглівець Ю. В. (2020)
Васянович Є. А. - Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля ВІЙНА як фрагменту мовної картини світу українських студентів-гуманітаріїв (2020)
Вітюк В. В. - Семінарське заняття як одна з форм навчання української мови в сучасному виші (2020)
Гадюк Р. В. - Засоби вираження модальної семантики прохання у творах художньої літератури (2020)
Горда О. М. - Про Марію Заньковецьку на занятті з української мови як іноземної (2020)
Зозуля І. Є. - Роль дистанційного навчання у вивченні української мови як іноземної, Поздрань Ю. В., Слободянюк А. А. (2020)
Грищенко І. В. - Текст як когнітивний ресурс у процесі вивчення української мови як іноземної (2020)
Ільїна О. В. - Мовностилістичні особливості конфесійного стилю української мови (2020)
Кичан Д. О. - Морфологічні засоби вираження причинових формально-синтаксичних зв’язків (на матеріалі роману Ю. М. Косача "Володарка Понтиди") (2020)
Коротич К. В. - Юрій Шевельов про газети тоталітарної доби (на матеріалі першої книги спогадів "Я – мене – мені… (і довкруги)") (2020)
Куньч З. Й. - Роль античних крилатих висловів у досягненні комунікативної мети оратора, Василишин І. П. (2020)
Лагута Т. М. - Роль метафори в мовленнєвій практиці викладача, Вержанська О. М. (2020)
Лазаренко С. В. - Типологія прецедентних феноменів сучасного українського публіцистичного тексту: соціокультурний вимір, Назаренко О. М. (2020)
Марченко Т. А. - Евфемізми в сучасних українській та англійській мовах (2020)
Межов О. Г. - Лексичне наповнення апозитивних синтаксем-назв осіб при субстанційних синтаксемах (на матеріалі художнього й публіцистичного стилів), Рабчук І. Ю. (2020)
Плотнікова Н. В. - Поняття "концептосфера" та "концепт" у сучасній лінгвістиці (2020)
Подворчан А. З. - Концепт "ГРАМОТА" в українському мовному просторі (2020)
Прудникова Т. І. - Актуалізація прикметників в економічній тематиці (на прикладі мови засобів масової комунікації) (2020)
Скрипник Н. І. - Сучасні методи та прийоми підвищення мовленнєвих компетентностей студентів-філологів (2020)
Сопіна К. В. - Тематика й семантико-структурні особливості прямих закликів часів Євромайдану (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" і "Twitter") (2020)
Стовбур Л. М. - Стилістичний потенціал односкладних номінативних речень у творах Остапа Вишні (2020)
Стратулат Н. В. - Правописні зміни в новому українському правописі: особливості їх реалізації у фаховому мовленні, Проценко Г. П. (2020)
Сьоміна О. І. - Специфіка прийменникових сполучень із прийменником до в східноподільських говірках, Тищенко Т. М. (2020)
Тесленко Н. О. - Хештег: мовний феномен і маркер пошукової системи (2020)
Трумко О. М. - Методика формування достатнього рівня володіння українською мовою в іншомовній аудиторії (на матеріалі методичної розробки на тему "Харчування") (2020)
Шабат-Савка С. Т. - Превентивне висловлення як синтаксичний засіб вербалізації інтенцій застереження (2020)
Заманова И. В. - Роль комплексного подхода в описании номинативных языковых средств (на примере сигнификата "душевное состояние") (2020)
Плахтий А. А. - Осмысление ядра концепта "АНГЛИЯ" в русском литературно-художественном тексте (2020)
Циганенко В. В. - Реферат-резюме в практиці навчання іноземних студентів-фармацевтів (2020)
Кобець Н. О. - Проблематика прози Йозефа Банаша в контексті словацько-українських зв`язків (2020)
Топчий Л. М. - Гендерный аспект фразеологизмов (на материале русского и украинского языков) (2020)
Буць Ж. В. - Маніпулятивний потенціал композиційної структури художнього наративу М. Леві (на матеріалі роману "Vous revoir") (2020)
Вишпольська І. С. - Семантика любові у канонічному тексті нового завіту (2020)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Порівняльний аналіз паремій, що позначають любов, в іспанській, російській та українських мовах (2020)
Косович О. В. - Особливості французької лінгвокультури на матеріалі фразеологічних одиниць, які репрезентують лексичний концепт le vin ("вино") (2020)
Пежинська О. М. - Топонімне словотворення у французькій мові (2020)
Станіслав О. В. - Синтаксична сепаратизація як засіб відображення художніх "тропізмів" Наталі Саррот (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вагущенко Л. Л. - Планування розходження з залученням ситуаційного підходу до визначення виду дій, Вагущенко О. Л., Алексішин А. В. (2021)
Мальцев С. Е. - Оперативний контроль ширини маневреного зсуву в стислих водах (2021)
Мельник О. М. - Метод визначення оптимальної схеми доставки проектних вантажів, Кравченко О. А., Боровик С. С. (2021)
Михайлов С. А. - Электронные анализаторы газовой среды для автономных судов, Викулин И. М., Михайлов Н. С. (2021)
Перникоза В. В. - Моделювання інцидентів при підготовці та перевірці компетентності моряків: відмова системи GPS, Піпченко О. Д., Бурчак А. І., Казак Ю. В. (2021)
Сінюта К. О. - Ітераційний метод стабілізації судна на курсі та маршруті (2021)
Торский В. Г. - Эргономические аспекты безопасности при эксплуатации судов, Топалов В. П., Торский В. В. (2021)
Бурмака И. А. - Учет динамики судов при автоматическом выборе маневра расхождения уклонением одного судна и пассивным торможением другого, Ворохобин И. И., Федоров Д. Б. (2021)
Шишкін О. В. - Нові вимоги до апаратури радіозв’язку з використанням цифрового вибіркового виклику, Пашенко О. Л. (2021)
Шумілова К. В. - Реалізація стратегії кібербезпеки в системі управління безпекою судна (2021)
Бурмака І. О. - Визначення групи суден при небезпечному зближенні, Ворохобін І. І., Янчецький О. В. (2021)
Сердюченко А. Н. - Вибрационные ускорения, действующие на суда в условиях слеминга на нерегулярном волнении (2021)
Ворохобін І. І. - Зменшення точності визначення положення судна залежно від способу розрахунку при надлишкових вимірах, Бурмака І. О., Фусар І. Ю. (2021)
Реферати (2021)
Титул, contents (2021)
Gliniak P. - From colonial capitalism to crony capitalism. Historical and institutional determinants of the socio-economic model from the Malaysian perspective (2021)
Kamionka M. - Independent Ukraine in Polish historical sources (2021)
Korobka V. - Administrative supervision over the activities of the city self-governments of the Ekaterinoslav Province (1870 – 1913) (part 2), Korobka Yu. (2021)
Markina L. - The role of historical and archaeological museums as social institutions in the formation and popularization of historical and cultural memory (Zhoucoudian museum, China) (2021)
Puyda R. - The struggle of the Soviet authority against the "remnants of Uniat" in the Ukrainian SSR at the break of the 1970s – 1980s (2021)
Bilyi D. - Why did the Ukrainians disappear on Kuban? Famine (Holodomor)-genocide on the northern Caucasus (Kuban) during 1932-1933-s, Petrenko I. (2021)
Serhiychuk V. - Determining the number of victims of the Holodomor genocide of 1932-1933 in Ukraine (2021)
Stasiuk O. - Repressive-punitive activity of "troika” attached to the state political administration of the Ukrainian SSR in the context of the Ukrainians' genocide (2021)
Авдєєнко І. М. - Відображення сексистських форм мовлення (на матеріалі англійської мови) (2019)
Аносова А. В. - Категорія локативності в англійській мовній картині світу доби Середньовіччя (2019)
Бехта І. А. - Внутрішнє мовлення в сучасній англійськомовній художній прозі (2019)
Бехта Т. О. - Текст і дискурс у новітніх парадигмах лінгвістичних знань (2019)
Буренко Т. М. - Непрямі мовні засоби реалізації вибачення (2019)
Гречухина И. Д. - Туристический путеводитель: универсальные и культурно специфические лексические средства самопрезентации, Сахно И. П. (2019)
Humeniuk N. H. - Storytelling technique in the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister, 07. 24. 19 (2019)
Devitska A. I. - Ar/vr/ai in second language acquisition (2019)
Дудок А. Р. - Словотвірна семантика префіксальних дієслів –термінів гуманітарної сфери: теоретичний аспект (2019)
Дудок Х. Р. - Теоретичні поняття англомовного терміна "мобільний зв’язок": еволюція та історичний екскурс (2019)
Карпова Д. М. - Англійська мова в Уельсі (просодичний аспект) (2019)
Кобякова І. К. - Стилістичні особливості Брексит-дискурсу, Несторенко Д. В. (2019)
Лесінська О. М. - Порівняльний етимологічно-контекстуальний аналіз ономастикону творів В. С. Моема та К. Менсфілд, Микитюк І. М. (2019)
Lyubymova S. А. - Popular terms of American media discourse. The case of Californication (2019)
Матковська М. В. - Лінгво-когнітивні особливості жіночого мовлення у творі В. Вулф "На маяк" (2019)
Медвідь О. М. - Англійський сленг в українській мові, Андріяш О. Г. (2019)
Мельник Н. І. - Сутність та особливості перекладу англомовного концепту "preschool education" у вимірі вітчизняного науково-освітнього простору (2019)
Mykhaylenko V. V. - The contextual shifts of "now” (2019)
Молгамова Л. О. - Компонентний аналіз імені концепту DEATH (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел) (2019)
Панченко В. Б. - Передача граматичних особливостей афроамериканської англійської при перекладі на матеріалі роману Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" (2019)
Пефтієва О. Ф. - Ідіосинкратичні риси авторського стилю Стівена Фрая у романі "Байкар" та їх відображення у перекладі, Романюк С. Г., Різуненко Д. С. (2019)
П’ятничка Т. В. - Семантична реалізація теперішності дієслівними структурами (2019)
Ріба-Гринишин О. М. - Функціонально-семантичний аспект дослідження фразеології в англійському діловому дискурсі, Кривда С. Р. (2019)
Романенко Н. В. - Англійські термінологічні метафори нафтогазової сфери: структурно-морфологічний, когнітивний та перекладознавчий аспекти, Юрків А. П. (2019)
Смаглій В. М. - Реалізація ядерного концепту WORD у науковій картині світу (2019)
Стерлікова М. С. - Опозиція БУДИНОК / ШЛЯХ в контркультурній рок-ліриці Великобританії 1990-х рр. (2019)
Ступіна С. П. - Особливості мовного різновиду Kiezdeutsch в рамках німецькомовного дискурсу, Єгорова О. І. (2019)
Черемисіна Г. О. - Шляхи, способи та засоби інноваційної актуалізації лінгвокультурного концепту WEALTH в американському публіцистичному дискурсі (2019)
Шугаєв А. В. - Феномен інформаційної війни (2019)
Шундель Т. О. - Синкретичний характер складнопідрядних речень з підрядною частиною перехідного характеру причини та наслідку (2019)
Янишин О. К. - Астрономічні терміни в науково-популярній літературі для різних вікових груп, Зуєва Х. О. (2019)
Бондар Л. В. - Структура, семантика та особливості функціонування словосполучень у франкомовних текстах галузі інформатики, Школяр Л. В., Шумченко Т. І. (2019)
Джолос О. В. - Інформаційна та медійна грамотність як запорука демократичного розвитку України (2019)
Бут К. О. - Інструментарій сучасної розслідувальної журналістики: особливості використання, Любченко Ю. В. (2019)
Ятчук О. М. - Аудиторія телебачення як чинник формування соціально-комунікативних відносин, Кодацька Н. О. (2019)
Цимбал Н. А. - Особливості редагування змісту цифрового носія, Савчук Н. М. (2019)
Мазур О. В. - Літературний етногенез українців у діалозі цивілізацій. рецензія на монографію Шмігера Тараса Володимировича "Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Кальченко В. - Дослідження теплонапруженості процесу шліфування циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення , Сіра Н., Кужельний Я., Морочко В. (2021)
Кальченко В. - Дослідження процесів балансування шліфувальних та швидкісних фрезерувальних верстатів з урахуванням неврівноваженості різального інструменту, Цибуля С., Сахно Є., Єрошенко А. (2021)
Марков О. - Удосконалення операції кування великогабаритних пустотілих поковок зі складним профілем, Панов В., Іванова Ю., Хващинський А., Житніков Р., Косілов М. (2021)
Стельмах Н. - Автоматизований модуль сортування пластикових відходів, Сапон С., Бельман О. (2021)
Богданова Л. - Визначення технологічних ніш конструкцій різального інструменту з використанням мережі Кохонена, Аносов В. (2021)
Толюпа С. - Побудова систем виявлення кібератак за допомогою прихованої марківської моделі, Пархоменко І., Терейковська Л., Квасніков В. (2021)
Карпович І. - Технології моделювання і оцінки ризиків інформаційної безпеки. Технічні науки та технології, Гладка О., Бухало Ю. (2021)
Волокита А. - Дослідження відмовостійкості для топології де Бруйна на основі коефіцієнта посередництва, Русінов В., Мугуєв К. (2021)
Літвінова Н. - Підвищення ефективності обміну даними сутностей у реляційному представленні та їх обробки, Альперт М., Погульський А. (2021)
Меліхов І. - Захист алгоритмів і даних на стороні клієнта, Базилевич В. (2021)
Хорошко В. - Виявлення та оцінювання кібератак в інформаційних мережах з випадковим моментом появи, Шелест М., Ткач Ю. (2021)
Сопов О. - Особливості масштабування контейнерного навантаження на базі системи Kubernetes, Цитовцева А. (2021)
Карпачев І. - Виявлення шкідливих додатків ОС Андроїд по сигнатурі функціонального ланцюжка, Казимир В. (2021)
Похиленко О. - Патерн "стан" для вбудованих систем з можливістю динамічного створення станів, Катін П. (2021)
Белінська К. - Дослідження кінетики набухання екструдатів, реологічних властивостей концентратів для дитячого харчування (2021)
Замай Ж. - Фортифікація пшеничного хліба інноваційними інгредієнтами рослин ного походження, Гуменюк О., Волкова Р., Хребтань О., Цибуля С. (2021)
Воробйова В. - Дослідження компонентного складу та антиоксидантних властивостей екстракту продукту переробки томата, Скіба М., Трус І., Кирій С., Сіренко С. (2021)
Данилюк І. - Технологія млинців із плодово-овочевої сировини, Струтинська Л. (2021)
Урум Н. - Методи переробки рідких небезпечних речовин на суднах змішаного плавання, Литвин М., Рященко О., Бабере О. (2021)
Ляшок Я. - Будівельний матеріал на основі відходів гірничорудного виробництва, Подкопаєв С., Повзун О., Калиниченко В., Деменко К. (2021)
Бойко О. - Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту, Полякова Н. (2021)
Беспалько Р. - Проблемні моменти підготовки та становлення фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", Казімір І., Гуцул Т. (2021)
Барбаш М. - Особливості конструювання поверхонь архітектурних форм із використанням комп’ютерної графіки (2021)
Крячок С. - Нормативне забезпечення щодо рівності аеродромних покриттів в Україні (2021)
Джуман Б. - Про представлення АКФ STHA-поліномами для моделювання регіонального гравітаційного поля землі, Непеляк Я. П. (2021)
Дакі О. - Математичні моделі динаміки морських об’єктів при хитавиці, Гімпель Р., Ткаченко В., Бажак О. (2021)
Лось А. - Огляд основних параметрів системи електроспоживання сучасних безпілотних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки, Рудніченко С., Соболєв В., Велігорський О. (2021)
Глушко О. - Параметри, характеристики і фактори, що впливають на ефективність та надійність роботи фотоелектрич них перетворювачів у складі електроенергетичних систем, Степенко С. (2021)
Беззубов Д. О. - Істріографія поліцейського права в українській правовій науці початку ХХ ст. (2021)
Бурдоносова М. А. - Становлення міжнародних стандартів гендерної рівності в актах міжнародної організації праці (2021)
Заяць Н. В. - Питання мультикультуралізму в національному праві (2021)
Глинчук О. І. - Актуальні аспекти юридичної відповідальності щодо порушення чинного законодавства про державну мову, Бендера І. Л. (2021)
Дзюбенко О. Л. - Договір про сурогатне материнство: правова природа, суб’єктний склад та істотні умови (2021)
Ковтун О. М. - Довкіллєва реформа в Україні: бути чи не бути? (2021)
Арестова Л. В. - Напрямки удосконалення організаційно-правового регулювання відносин у сфері адміністративного судочинства (2021)
Парубець К. А. - Повноваження президента України у сфері забезпечення національної безпеки (2021)
Подолян Ю. О. - Сутність категорії "права та свободи людини" як ціннісного елементу в побудові системи забезпечення національної безпеки України (2021)
Киренко С. Г. - Термінологічні аспекти кримінального законодавства України (2021)
Кофанов А. В. - Криміналістично-правові аспекти збирання, накопичення та використання біометричних даних на прикладі індивідуалізуючої інформації біологічного походження, Кобилянський О. Л., Кофанова О. С., Ергард Н. М. (2021)
Михайлов В. О. - Питання використання методів OSINT у криміналістиці (2021)
Мусієнко А. В. - Деякі аспекти еволюції теорії детермінації злочинності професора Чезаре Ломброзо, Мусієнко В. В. (2021)
Осадчий В. І. - Торгівля людиною – щодо оптимальної моделі диспозиції ч.1 ст. 149 КК України (2021)
Філіппов А. В. - Кримінальні правопорушення проти здоров’я особи: критерії визначення шкоди (2021)
Клюєва Є. М. - Роль правового звичаю у міжнародному морському праві (2021)
de Lange P. J. - Leptospermum repo (Myrtaceae), a new species from northern Aotearoa / New Zealand peat bog habitats, segregated from Leptospermum scoparium s. l., Schmid L. M. H. (2021)
Mosyakin S. L. - Nomenclatural and taxonomic comments on some representatives of Dysphania ( Chenopodiaceae s. str. / Amaranthaceae s. l.) (2021)
Гелюта В. П. - Перша знахідка Phyllactinia moricola ( Erysiphales, Ascomycota) на Morus alba в Європі, Коритнянська В. Г. (2021)
Дідух Я. П. - Рослинність Дністровського каньйону та оцінка її адаптивного потенціалу, Розенбліт Ю. В., Буджак В. В., Чорней І. І., Токарюк А. І. (2021)
Roleček J. - A recent find of Ophrys insectifera (Orchidaceae) in Ukraine – will it survive another 100 years? (2021)
Davydova A. О. - The first record of Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) in the Lower Dnipro River, Orlova-Hudim K. S., Shevchenko I. V., Davydov D. A., Dzerkal V. M. (2021)
До 100-ліття від дня народження Сигізмунда Семеновича Харкевича (2021)
Соломон Павлович Вассер (до 75-річчя від дня народження) (2021)
Пекур Д. В. - Суперконденсаторні енергонакопичувачі для освітлювальних систем з комбінованим електроживленням, Коломзаров Ю. В., Костильов В. П., Сорокін В. М., Корнага В. І., Коркішко Р. М., Ніколаєнко Ю. Є. (2021)
Карушкин Н. Ф. - Синхронизация генераторов на ЛПД импульсного и непрерывного действия в мм-диапазоне длин волн. Часть 1. Конструкции генераторов и обобщенная модель их синхронизации внешним сигналом (2021)
Садченко А. В. - Адаптивный алгоритм снижения уровня импульсного шума на изображениях с камер видеонаблюдения, Кушниренко О. А., Троянский А. В., Савчук Ю. А. (2021)
Дружинін А. О. - Датчики тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для зниження шумових параметрів автоглушників, Кутраков О. П., Зінько Р. О. (2021)
Ковалюк Т. Т. - Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів MoN/p-CdTe та MoN/n-CdTe, Солован М. М., Мар’янчук П. Д. (2021)
Плаксин С. В. - Методы контроля электрохимических накопителей энергии: классификация и особенности применения, Житник Н. Е., Левченко Р. Ю., Остаповская С. Я. (2021)
Петухов И. Б. - Стабилизация сварочного усилия в процессе ультразвукового монтажа проволочных и ленточных выводов (2021)
Тыныныка А. Н. - Оценка сложности сборки узлов электронной аппаратуры (2021)
Кукурудзяк М. С. - Кремнієвий p–i–n-фотодіод із підвищеною імпульсною чутливістю, Добровольський Ю. Г. (2021)
Коваленко В. Є. - Cоціалізація особистості як предмет психолого-педагогічних та соціологічних досліджень (2020)
Кононович Д. О. - Щодо питання про критичне сприйняття молоддю інформації в інтернеті (2020)
Краснова Н. П. - Психолого-педагогічні аспекти вікової динаміки соціальної компетентності учнів підліткового та юнацького віку сільського закладу загальної середньої освіти (2020)
Курило Н. О. - Події в Україні 2014–2020 рр. очима молоді з тимчасово окупованої території (2020)
Мальцева О. І. - Шляхи, форми та методи впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес (2020)
Черниш О. О. - Сутнісні характеристики процесу медіасоціалізації особистості (2020)
Юрків Я. І. - Особливості надання соціальних послуг дітям і підліткам в умовах громади (2020)
Roganova M. - Educational Activities of a Teacher from the Point of View of Humanitarian Methodology, Yatsenko V., Onischuk T. (2020)
Дічек Н. П. - Реформовчий потенціал шкільної освітньої політики Міністерства освіти і науки України (2000 – поч. 2005) (2020)
Ковпак О. С. - Прогностичні можливості розвитку заочної педагогічної освіти в Україні (на основі історико-педагогічного досвіду) (2020)
Шарлай Н. М. - Феномен поняття "наукова школа" в контексті сучасної педагогічної думки (2020)
Domina V. - Formation of Professional Competencies in Future Teachers of Physical Education in the Conditions of Interactive Interaction, Gutareva N., Sedova J. (2020)
Глоба Г. В. - Аналіз проблеми низької результативності дистанційної освіти у сфері фізичного виховання студентів ЗВО України під час карантину COVID-19, Діденко М. В. (2020)
Domina V. - Formation оf Creative Pedagogical Аctivity оf Students іn Extracurricular Activities, Tsybulko L., Bondarenko G. (2020)
Кальченко Л. В. - Змістовна характеристика цільового компоненту системи соціально-педагогічної роботи з превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста (2020)
Литвинова Н. А. - Робота з соціальним оточенням сім’ї в процесі реінтеграції (2020)
Отрощенко Н. Л. - Упровадження технології соціально-професійного самовизначення старшокласників в умовах сільського закладу загальної середньої освіти, Каменюка Л. А. (2020)
Сьомкіна І. С. - Можливості творчої колективної діяльності в профілактиці девіантної поведінки підлітків (2020)
Товстуха О. М. - Форми психолого-педагогічної допомоги дітям, які перебувають у травмуючих ситуаціях (2020)
Трубавіна І. М. - До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій), Каліна К. Є., Байдала В. В. (2020)
Гриньов В. Б. - Алгоритм управління спектром власних частот і форм коливань за рахунок зміни геометричних параметрів щоглових систем, Виноградов В. В. (2020)
Каплін Р. Б. - Розрахунок надійності сталезалізобетонних прогонових будов (2020)
Хаммуд М. Т. - Експериментальне дослідження коротких сталебетонних колон на статичні впливи, Пчолкін Р. М. (2020)
Білошицький Е. В. - Зниження непродуктивних витрат тепла пасажирського рухомого складу в опалювальний період, Ловська А. О., Мямлін С. С. (2020)
Кіріцева О. В. - Спрощений підхід до визначення об′єкта металургійного комбінату для розробки заходів із підвищення ефективності роботи залізничного транспорту, Клецька О. В., Лямзін А. О., Фалендиш А. П. (2020)
Буреш Ф. - Математическая модель пространственных колебаний железнодорожного четырехосного автономного тягового модуля (2020)
Kostyria I. I. - Іmproving the diesel fuel quality for tractional rolling stock diesel engines, Liubenko P. I., Artemenko O. V., Aulin D. O. (2020)
Фідровська Н. М. - Обгрунтування проведення тарировки тензорезисторів у комплексі з вимірювальним обладнанням, Пономаренко Р. В., Слепужніков Є. Д., Козодой Д. С. (2020)
Агєєв М. С. - Застосування комбінованих технологій відновлення для підвищення ресурсу деталей засобів транспорту, Грицук І. В., Солових Е. К (2020)
Болдижар С. М. - Формування органів нотаріату Закарпатської України (2019)
Булеца С. Б. - Деякі проблемні питання правового захисту прав людини четвертого покоління, Заборовський В. В., Стойка А. В. (2019)
Гринюк Р. Ф. - Доктринальні аспекти вдосконалення процесу вивчення та узагальнення судової практики, Савченко К. Ю. (2019)
Дерій О. О. - Організаційно-правові засади функціонування інституту адвокатури за доби Української революції (1917–1921 рр.), Крижевський А. В. (2019)
Забокрицький І. І. - Принцип верховенства права в Європейському Союзі як ознака транс-націоналізації сучасного конституціоналізму (2019)
Калєніченко Л. І. - Особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції (2019)
Коваленко А. А. - Класифікація функцій права: історія питання (2019)
Ковальова С. Г. - Обставини, які виключали злочинність діяння, за литовсько-руським правом XIV–XVI ст. (2019)
Кривицький Ю. В. - Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні (2019)
Павлів-Самоїл Н. П. - Дискримінація – основна проблема міграційного процесу (2019)
Полонка І. А. - Кореляційне обґрунтування поняття правової поведінки: науково-пізнавальне дослідження крізь призму правових систем сучасності (2019)
Серебро М. В. - Пост класичні тенденції в методології юриспруденції (2019)
Січевлюк В. А. - Незавершена правосуб’єктність: поняття, види, значення для суб’єктів права (2019)
Андрела А.-М. В. - Наскрізний аналіз етапів становлення права на притулок (2019)
Гамбург І. А. - Конституційні засади закріплення та захисту трудових прав в України: новітні підходи, Гамбург С. Л. (2019)
Данко Д. В. - Евтаназія та біоетика: окремі медичні та правові аспекти співвідношення, Данко В. Й., Рогач І. М. (2019)
Дахова І. І. - Політико-правовий аналіз виборчих систем у контексті створення ефективної виборчої моделі, Тищенко О. С. (2019)
Зозуля О. І. - Засади та порядок обрання посадових осіб комітетів Верховної Ради України (2019)
Олійник А. Ю. - Джерела дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність (2019)
Панчишин Р. І. - Конституювання реформи децентралізації: проблемні питання та шляхи вирішення (2019)
Піфко О. О. - Проблеми реалізації конституційного права на об’єднання в професійні спілки в практиці Європейського суду з прав людини (2019)
Туряниця О. О. - Конституційно-правові засади європейської моделі професійного спорту (2019)
Чечерський В. І. - Праворозуміння як ключовий елемент в процесі дослідження прав людини четвертого покоління (2019)
Байрачна М. І. - Деякі аспекти майнових прав та обов’язків подружжя (2019)
Булеца С. Б. - Правова природа та зміст прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я, Менджул М. В., Паніна Ю. С. (2019)
Василина Н. В. - Перспективи впровадження онлайн-урегулювання спорів в Україні (2019)
Калінчук З. І. - Міжнародні договори як регулятори відносин щодо набуття та здійснення прав на об’єкти промислової власності (2019)
Мальський М. М. - Визнання та приведення до виконання виконавчого напису іноземного нотаріуса в Україні як елемент міжнародного виконавчого процесу (2019)
Менджул М. В. - Основні засади правового регулювання сімейних відносин у Канаді (2019)
Недошовенко А. О. - Загальний і спеціальний порядок укладення договору будівельного підряду (2019)
Остап’як М. М. - Особливості спрощеного провадження в цивільному судочинстві Польщі (2019)
Плиска Ю. В. - Процес імплементації трасту в законодавство України: реалії та правова необхідність (2019)
Фасій Б. В. - Прогалини правового регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки та шляхи їх подолання, Матвійчук А. В. (2019)
Клепікова О. В. - Транспортна безпека як засіб державного регулювання (2019)
Манзюк В. В. - Правове регулювання залучення інвестицій у сферу комунального господарства на засадах державно-приватного партнерства, Заборовський В. В. (2019)
Петруненко Я. В. - Дерегуляція господарської діяльності як процес оптимального узгодження публічних і приватних інтересів (2019)
Авраменко А. В. - Функції захисту персональних даних працівників (2019)
Бабенко Е. В. - Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівнику незаконним звільненням (2019)
Жовнір Т. Л. - До питання правового статусу самозайнятих осіб як суб’єктів права соціального забезпечення (2019)
Зеленський В. М. - Систематизація проблем правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні (2019)
Любимов О. К. - Формування й затвердження законних вимог щодо оплати праці працівників роботодавцю-банкруту (2019)
Черкунов О. В. - Спеціальні ознаки виробничого трудового права України (2019)
Гудима І. П. - Феномен нелінійного мислення у науці (2020)
Іваницька А. Г. - Особливості трактування ідеї свободи в релігійно-конфесійній літературі (2020)
Абрамович С. Д. - Григорій Сковорода: приховані дискурси особистостій творчості (2020)
Бадасен І. І. - Музей історії металургійного комбінату імені Ілліча як культурно-просвітницька платформа Маріуполя та його округи, Бадасен І. Г. (2020)
Братерська-Дронь М. Т. - Радянський кінодетектив: історія створення та особливості жанру (2020)
Нікольченко Ю. М . - Унікальні пам’ятки історії та культури Українського Приазов’я у фондах Маріупольського краєзнавчого музею, Головко О. В. (2020)
Орєхова С. Є. - Історико-культурна спадщина України крізь призму маркознавства (2020)
Петрова І. В. - Ідентифікація метамодернізму як культурної практики (2020)
Петрова І. О. - Уніфікація діловодних процесів в контексті професійної культури фахівця з інформаційної справи (2020)
Сабадаш Ю. С. - Італійська модель постмодернізму (на прикладі творчості Джорджіо Фалетті) (2020)
Смолик А. И. - Нематериальное культурное наследие как предмет дискурса культурологической школы Беларуси (2020)
Тормахова А. М. - Візуальні форми комічного у сучасному медіапросторі (2020)
Зубченко О. С. - Інституційні та структурні ефекти виборчої системи у місцевій виборчій кампанії-2020 (регіональний аспект) (2020)
Клименко О. Ю. - Маніпулятивні технології в релігійному житті України на прикладі роботи протестантських церков (2020)
Слющинський Б. В. - Аспекти соціокультурної трансформації сучасної спільноти Українського Приазов’я (2020)
Сабадаш Ю. С. - Феномен бібліотек у сучасному світі, Янковський С. В. (2020)
Сабадаш Ю. С. - Феномен культури постглобалізму, Янковський С. В. (2020)
Петрова І. В. - Рецензія на видання Історія української культури (від стародавніх часів до ХІХ століття):ілюстрована хрестоматія. У 3-х частинах. / за загал. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. – Ч 1. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 320 с. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Книжкова полиця (2020)
Абрамов И. М. - Распределение чисел в строках треугольника Паскаля и его гауссовская аппроксимация, Абрамов Г. С. (2021)
Барановський С. В. - Моделювання динамiки iнфекцiйного захворювання з урахуванням просторово-дифузiйних збурень, зосереджених впливiв та кривизни середовища (2021)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання дифузiйно-дрейфового процесу в активнiй областi p - i - n дiодiв з врахуванням розiгрiву та рекомбiнацiї методами теорiї збурень, Мороз I. П. (2021)
Ванін В. А. - Гiдравлiчнi моделi в задачах дослiдження енергоефективностi систем власних потреб ТЕС, Кругол М. М. (2021)
Вербовой А. Е. - Расчёт критических частот ротора центробежного насоса на основе его дискретной математической модели, Серик М. Л., Павленко И. В., Руденко А. А. (2021)
Волощук В. А. - Моделювання об’єктiв теплоенергетики методами термодинамiчного аналiзу, Никифорович Є. I. (2021)
Воропаєв Г. О. - Деякi особливостi втрати стiйкостi ламiнарною течiєю в трубi, Баскова О. О. (2021)
Воропаєв Г. О. - Моделювання газодинамiчних процесiв в елементах iмпульсного ежектора, Загуменний Я. В., Розумнюк Н. В. (2021)
Воропаєв Г. О. - Моделювання вентильованої каверни за обтiчним тiлом, Коробов В. I., Димитрiєва Н. Ф. (2021)
Воропай А. В. - Распределение полной реакции дополнительной опоры, контактирующей с пластиной, на вязкую, упругую и инерционную составляющие, Егоров П. А. (2021)
Воскобiйник В. А. - Поперечне обтiкання цилiндра на жорсткiй поверхнi, Воскобойник О. А., Онiщенко А. М., Воскобiйник А. В. (2021)
Воскобiйник А. В. - Лунковий генератор вихрових структур, Турик В. М., Воскобойник О. А., Воскобiйник В. А. (2021)
Городецька Н. С. - Особливостi хвильового поля в пiвскiнченному хвилеводi зi змiшаними граничними умовами на його торцi, Старовойт I. В., Щербак Т. М. (2021)
Дидманидзе И. Ш. - Обучение искуственной нейронной сети, Кахиани Г. А., Дидманидзе Д. З. (2021)
Довгий С. О. - Чисельна схема розрахунку пограничного шару при моделюваннi методом дискретних вихорiв, Буланчук Г. Г., Буланчук О. М. (2021)
Довгий С. О. - Моделювання в’язких течiй методом граткових рiвнянь Больцмана на графiчних процесорах звикористанням WebGL API, Остапенко А. О., Буланчук Г. Г. (2021)
Душкiн В. Д. - Математична модель дифракцiї хвиль на системi стрiчок з рiзними значеннями поверхневого iмпедансу, Мельник В. М. (2021)
Зражевський Г. М. - Моделювання скiнченних неоднорiдностей дискретними особливостями, Зражевська В. Ф. (2021)
Люта А. В. - Проксимальнi алгоритми для дворiвневих задач опуклої оптимiзацiї, Жилiна С. O., Семенов В. В. (2021)
Матвiєнко В. Т. - Методи оптимiзацiї параметричних систем, Пiчкур В. В., Чернiй Д. I. (2021)
Меньшиков А. В. - Нелинейная задача о межфазной трещине под воздействием волны сдвига, Меньшиков В. А., Кладова О. Ю. (2021)
Нягу В. - Регуляризацiя деяких збурених iнтегральних операторiв у просторах Lp (2021)
Пiчкур В. В. - Керованiсть лiнiйної дискретної системи зi змiною розмiрностi вектора стану, Мазур Д. А., Собчук В. В. (2021)
Рудницький О. Г. - Одноканальна обробка аускультативних сигналiв з використанням методiв математичної морфологiї, Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. (2021)
Сохацький А. В. - Метод дискретних особливостей як засiб проектування аеродинамiчних обрисiв транспортних апаратiв (2021)
Терещенко Л. М. - Фiзичне та математичне моделювання хвилегасячої камери з верхньою частиною у виглядi проникної набережної, Хомицький В. В., Ткаченко В. О., Нiкiтiн I. А., Харченко А. Г., Абрамова Л. П., Хижа I. А., Кудибин I. Б. (2021)
Шеховцов А. В. - Инерционно-циркуляционный принцип плавания и полёта гидро-и аэробионтов.Часть1 (2021)
Шеховцов А. В. - Инерционно-циркуляционный принцип плавания и полёта гидро-и аэробионтов.Часть 2 (2021)
Юркевич О. М. - Таксономія частин та її логічні принципи в мереології (2021)
Мелкевік Б. - Про перетворення права в контексті комунікативної теорії (2021)
Мелякова Ю. В. - Семіотика жесту: перформативний концептуалізм, Коваленко І. І. (2021)
Павленко Ж. О. - Право в цифровій реальності (2021)
Невельська-Гордєєва О. П. - "Чорна риторика" як маніпулятивна техніка, Нечитайло В. О. (2021)
Трофименко В. А. - Кібертероризм: спроба філософсько-правового осмислення, Мішанчук А. В. (2021)
Петрова Л. О. - Формування культури логічного мислення як важливого компонента підготовки військових фахівців, Квіткін П. В., Дятлова І. В. (2021)
Требін М. П. - Сучасні тенденції застосування сили в міжнародних відносинах, Панфілов О. Ю. (2021)
Polishchuk I. O. - Informational influence on the political knowledge of children in the context of the hybrid war of Russia against Ukraine, Maksimishyna T. M. (2021)
Андрушко В. І. - Політична влада: аналіз інноваційних підходів (2021)
Шекета М. М. - "Зелена книга" Ірландської республіканської армії: політико-економічні цілі організації (2021)
Герасіна Л. М. - Проблеми публічного управління в Україні: суспільний резонанс щодо ефективності реформ (2021)
Дейнеко О. О. - Соціальна згуртованість як категорія державної політики: особливості конструювання в українському законодавстві (2021)
Стасевська О. А. - Соціокультурна ідентичність постмодерну: проблема соціального конструювання (2021)
Гончаренко В. Д. - Соціологія і право: новий крок у розширенні міждисциплінарних зв’язків (2021)
Наші автори (2021)
Іменний покажчик (2021)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого . Серія : Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2021)
Бредіхіна В. Л. - Правові засади стимулювання розвитку екологічних послуг в Україні, Бондаревич М. П. (2019)
Лісова Т. В. - До питання про відповідальність за порушення законодавства у сфері відновлення земель (2019)
Мельник О. Г. - Сучасні тенденції використання відновлюваних джерел енергії у країнах Європейського Союзу в умовах переходу до зеленої економіки: правові аспекти проблеми, Обіюх Н. М. (2019)
Петлюк Ю. С. - Правове забезпечення реалізації функцій управління в галузі фауністичних відносин (2019)
Баєва Л. В. - Місце та роль статуту як нормативно-правого акта в контексті країн ЄС (2019)
Березовська С. В. - Оподаткування податком на доходи фізичних осіб заробітної плати в Україні: досвід країн Європейського Союзу та шляхи вдосконалення (2019)
Берназюк О. О. - Електронне урядування як особлива форма публічного управління: поняття та проблеми запровадження (2019)
Войнарівський М. М. - Законодавче визначення господарської компетенції як гарантія застосування адміністративно-господарських санкцій (2019)
Дорофеєва Л. М. - Правове регулювання діяльності митних органів України в сучасних умовах (2019)
Мельничук О. Ф. - Правові засоби протидії булінгу (2019)
Нефедова А. В. - Об’єкт адміністративних проступків на автомобільному транспорті (2019)
Пішта В. І. - До питання про повноваження Кабінету Міністрів України у сфері трансплантації (2019)
Северінова О. Б. - Особливості державної політики у сфері інформації в умовах євроінтеграції України (2019)
Скорик В. О. - Доктринальна характеристика надання адміністративних послуг у сфері фінансів (2019)
Тарасенко Л. Л. - Використання знаку для товарів і послуг і "Trade Dress" (2019)
Тарасенко Х. Ю. - Особливості правової охорони проектної документації (2019)
Вечерова Є. М. - Поняття, сутність та правова природа нормативності кримінального права: деталізація окремих складників проблематики (2019)
Вєтєва Н. В. - Шляхи вдосконалення превентивної діяльності щодо корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у Південному регіоні України (2019)
Жук І. В. - Обмежувальні заходи у кримінальному праві України: правова природа та сутність (2019)
Макодзьоб А. В. - Види предметів злочину (2019)
Максіменцев М. Г. - Посткримінальна поведінка в механізмі окремого злочину у сфері надрокористування в Україні: кримінологічний аналіз (2019)
Мацола А. А. - Особливості початкового етапу розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, Заєць І. С. (2019)
Романцова С. В. - Форми проявів сексуального насильства щодо дітей (2019)
Слюсар Д. Ю. - Поняття, сутність та особливості жіночої злочинності (2019)
Ус О. В. - Кваліфікація злочину при конкуренції кримінально-правових норм, частини та цілого (2019)
Шкодяк А. І. - Поняття та значення кримінально-правової компаративістики (2019)
Вапнярчук В. В. - Достовірність і значущість доказів у кримінальному провадженні (2019)
Довженко О. Ю. - Деякі питання призначення комп’ютерно-технічної експертизи під час розслідування кіберзлочинів (2019)
Івасюк Х. С. - Тактика огляду місця події під час розслідування шахрайства у сфері страхування майна (2019)
Лисаченко С. Л. - Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням у частині застосування засобів отримання відомостей від особи (2019)
Пелюх О. С. - Теоретико-правове обґрунтування основоположних засад контррозвідувальної діяльності Служби Безпеки України (2019)
Костенко С. К. - Правовий статус членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (2019)
Тараненко М. М. - Актуальні проблеми біженців і внутрішньо переміщених осіб в ЄС та Україні, Лаушкін І. О. (2019)
Єфіменко Ю. О. - Реалізація владних повноважень капітана в підтриманні правопорядку та безпеки на борту торговельного судна (2019)
Маринів І. І. - Роль агенції Європейського Союзу з правоохоронного співробітництва в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, Мохончук П. С. (2019)
Михалчич В. М. - Мета грошово-кредитної політики центральних банків країн-учасниць ЄС (2019)
Шевченко А. Л. - Стандарти професійної та етичної поведінки персоналу Міжнародного кримінального суду (2019)
Шкребтієнко А. Г. - Тенденції розвитку світового ринку біологічних лікарських засобів (2019)
Федоренко В. В. - Методологічні основи морально-правового регулювання діяльності і поведінки військовослужбовців Збройних сил України (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Bublikov A. V. - Automation of the control process by the shearer drum in terms of coal seam hypsometry, Tkachov V. V., Kolosov D. L., Gruhler G., Stadnik M. I. (2021)
Yusupov Kh. A. - Increasing gold leaching efficiency with change of solution rheological properties, Rysbekov K. B., Aben Kh. Kh., Bakhmagambetova G. B. (2021)
Maksymovych O. - Determination of stress concentration near the holes under dynamic loadings, Solyar T., Sudakov A., Nazar I., Polishchuk M. (2021)
Ibrahimi I. - Integrated dry granulation – possibility of reducing environmental pollution and valorization of Fe-Ni slag, Deva N., Muqolli S. (2021)
Zhulay Yu. O. - Evaluation of hydraulic power of drilling string with a cavitation hydrovibrator, Nikolayev O. D. (2021)
Alfaqs F. - Force and pressure function formulation for direct cold extrusion of aluminum alloy Al 1350 using regression method, Marahleh Gh. S. (2021)
Shashenko O. - Rigidity effect of the mine geophone mounting on its frequency response, Golovko Yu., Klymenko D. (2021)
Zamytskyi O. V. - Mathematical model of the process of drying fine dispersed materials under the influence of alternating electric current, Holiver N. O., Bondar N. V., Kradozhon S. O. (2021)
Matayev A. K. - Substantiating the optimal type of mine working fastening based on mathematical modeling of the stress condition of underground structures, Lozynskyi V. H., Musin A., Abdrashev R. M., Kuantay A. S., Kuandykova A. N. (2021)
Fischer S. - Investigation of effect of water content on railway granular supplementary layers (2021)
Avramenko A. M. - Application of highly efficient hydrogen generation and storage systems for autonomous energy supply, Shevchenko A. A., Chorna N. А., Kotenko A. L. (2021)
Bialobrzheskyi O. - Need of technical accounting at electric energy quality reduction under conditions of AC traction substation, Gladyr A., Yakimets S., Sulym A. (2021)
Timoshenko S. M. - Energy-efficient solutions of foundry class steelmaking electric arc furnace, Gubinski M. V., Niemtsev E. M. (2021)
Brovko F. M. - Productivity of seedlings of Scots pine on alluvial sands of natural and man-made origin, Brovko D. F., Brovko O. F., Yukhnovskyi V. Yu. (2021)
Uzhva A. - Formation of the incentive role of the environmental tax in Ukraine, Belinska S., Rudenko N. (2021)
Tsopa V. A. - Elaboration of an integral system of company management by developing corporate and safety culture, Cheberiachko S. I., Yavorska O. O., Hilpert V. V., Yavorskyi A. V. (2021)
Vasylchenko O. - The environmental regulation of mining: legal foundations, Lotiuk O., Yevstihnieiev A., Basalaieva A., Kustova S. (2021)
Pokataiev P. - State and regional policy on industrial waste management: the EU experience for Ukraine, Garkavyy I., Koltun V., Shamrai N., Kramarenko K. (2021)
Morkun V. - Evaluation of ultrasonic cleaning process, Kravchenko O. (2021)
Birca A. P. - The impact of economic crises on labor market behavior in the republic of Moldova: a comparative analysis (2021)
Maslii N. - Communications and informatization service enterprises’ compatibility and integration feasibility assessment, Zakharchenko N., Kęsy M., Jasiul R., Wolanin M. (2021)
Утенкова К. О. - Формування системного підходу до розвитку економічної безпеки в аграрному секторі (2021)
Korytko T. - Strategy of innovative development of an enterprise on the basis of evaluation of its intellectual capital, Bryl I., Piletska S., Arefieva O., Arefiev S. (2021)
Марченко О. С. - Консалтинг економічної безпеки підприємств: концептуальні та прикладні основи системного підходу, Ярмак О. В. (2021)
Ramazan B. - Choosing the logistics chain structure for deliveries of bulk loads: case study of the Republic Kazakhstan, Mussaliyeva R., Bitileuova Z., Naumov V., Taran I. (2021)
Камінська Т. М. - Послуги міжнародного бізнес-консалтингу на фармацевтичному ринку України (2021)
Artyukhov A. Ye. - An integrated method for evaluating the quality of education and university performance, Vasylieva T. A., Lyeonov S. V. (2021)
Filatova L. D. - Mathematical tools in economic research: conceptual transformations in the period of paradigmal changes, Korzhova O. V. (2021)
Zvieriakov M. I. - Formation of institutional model of project financing in Ukraine, Zavadska D. V. (2021)
Костюченко О. Є. - Правила внутрішнього трудового розпорядку як інструмент правового регулювання організації праці на підприємствах, в установах, організаціях, Колєснік Т. В. (2021)
Kryshtal H. - Accounting as an integral part of financial and economic assessment of business entities, Bodretskyi M., Koval M., Skyba H., Kozlova A. (2021)
Бредіхіна В. Л. - Розвиток економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в рамках формування еколого-правової доктрини (2021)
Ostrovska H. Yo. - Conceptual principles of learning organization building, Sherstiuk R. P., Tsikh H. V., Demianyshyn V. H., Danyliuk-Chernykh I. M. (2021)
Шевченко Л. С. - Чому створення біонічних компаній стає новим пріоритетом для глобальних консалтингових фірм? (2021)
Horban O. - A knowledge management culture in the European higher education system, Babenko L., Lomachinska I., Hura O., Martych R. (2021)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2021)
Stukalo N. V. - The concept of sustainable development of Ukraine in the context of global threats, Lytvyn M. V., Petrushenko Y. M., Pylypenko Y. I., Kolinets L. B. (2021)
Tepliuk M. - Organizational culture in cooperation of business and education in Ukraine, Shkoda T., Kukoba V., Chebakova T., Petrovska S. (2021)
Базов В. П. - Міжнародно-правова доктрина та судова практика формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності (2020)
Барабаш Т. М. - Сучасний стан законодавчого забезпечення кримінально-правової політики в Україні, Левицька Л. В. (2020)
Голік М. Ю. - Розвиток міжнародно-правових відносин у сфері боротьби з фінансуванням тероризму до 11 вересня 2001 року (2020)
Діхтярук А. Б. - Конституційне право на вищу освіту: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та США (2020)
Іонушас С. К. - Деякі питання визначення конституційно-правової моделі прокуратури України (2020)
Коваленко Ю. О. - Становлення та розвиток європейських стандартів захисту персональних даних (2020)
Надоєв А. А. - Встановлення базового стандарту визначення розміру штрафів в адміністративному та кримінальному законодавстві: аналіз міжнародно-правових актів та матеріалів судової практики, Павленко Т. А. (2020)
Савич Є. С. - Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання права людини на звернення (2020)
Спінчевська О. М. - Основні характеристики сучасного конституційного юрисдикційного процесу в Україні (2020)
Ткач Д. І. - Правове регулювання діяльності ЗМІ Угорщини новітньої доби (2020)
Чорнолуцький Р. В. - Парадигма законопроектної діяльності в контексті соціального проектування та соціального конструювання: актуалізація процесуально-стадійного забезпечення (2020)
Ніколюк О. В. - Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19, Хаустова В. Є., Петрів І. М. (2020)
Палагусинець Р. В. - Система підбору персоналу до дипломатичної служби: недоліки та переваги (2020)
Щербак Н. В. - Упровадження інноваційних інструментів та практик управління людськими ресурсами в Апараті Верховної Ради України (2020)
Балян А. В. - Державні напрями підтримки та стимулювання органічного виробництва, Гришова І. Ю., Шабатура Т. С. (2020)
Трачевський В. В. - Модифікування бітумних в’яжучих для асфальтобетонних покриттів, Іваненко К. О., Файнлейб О. М. (2021)
Сухий К. М. - Вплив розріджувачів і пластифікаторів на властивості епоксидно-полісульфідних композитів, Носова А. М., Бєляновська О. А., Суха І. В., Yiqi Wu, Kocherhin Yu., Hryhorenko T. (2021)
Робота Л. П. - Вплив дитіокарбаматів заліза та нікелю на властивості модифікованих поліуретанів, Литвяков В. І., Травінська Т. В., Савельєв Ю. В. (2021)
Мишак В. Д. - Дослідження впливу природи поверхні наповнювача на властивості гібридних органо-неорганічних нанокомпозитів на основі епоксидного олігомеру, Семиног В. В., Козак Н. В. (2021)
Кузьменко С. М. - Синтез і властивості олігодіуретандіолів на основі суміші (2,4–2,6)толуїлендіізоціанату, Спорягін Е. О., Кузьменко О. М., Пузенко А. Я. (2021)
Віслогузова Т. В. - Розробка та дослідження пінополіуретанових композиційних матеріалів із лізоцимом, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2021)
Гладир І. І. - Розробка та дослідження полімерного композиційного матеріалу з цефазоліном на основі поліуретану з ізоціануратними фрагментами, Рожнова Р. А., Нечаєва Л. Ю., Наражайко Л. Ф., Примушко С. О. (2021)
Мишак В. Д. - Ювілей - до 30-річчя Незалежності України (2021)
Пам'яті вченого (2021)
Волков А. Ф. - Аналіз, оцінка та шляхи підвищення ефективності системи управління підрозділами ППО сухопутних військ за рахунок безперервності її функціонування, Лезік О. В., Долина М. П., Корсунов С. І., Федченко С. І., Гуленов І. В. (2021)
Гудима О. П. - Міжнародний досвід побудови систем забезпечення національної безпеки. Висновки для України (2021)
Онипченко П. М. - Аналіз досвіду сумісного застосування пілотованої та безпілотної авіації збройними силами іноземних держав, Казіміров О. О., Атрашонок С. В. (2021)
Баркатов І. В. - Використання інтерактивних тривимірних візуалізацій для вивчення бойового досвіду підрозділів в операції Об’єднаних сил, Варакута В. П., Фарафонов В. С., Тюрін В. О., Гончарук С. С., Лозко А. А. (2021)
Женжера С. В. - Удосконалення системи охорони військових об'єктів шляхом розробки засобів радіоелектронної боротьби для протидії БПЛА, Литвин А. В., Бровко А. А. (2021)
Войтенко С. С. - Метод планування технічного обслуговування і військового ремонту озброєння та військової техніки в сучасних умовах, Бабич О. О. (2021)
Камак Ю. О. - Застосування ймовірнісних мереж довіри для багатокритеріального оцінювання показників якості озброєння та військової техніки, Нестеренко С. О., Рудніченко С. В., Чигрин Р. М. (2021)
Корендович В. С. - Практичні аспекти оцінювання вражаючої дії протикорабельних ракет по морським цілям, Кіріакіді М. В., Вдовицький Є. А. (2021)
Корощенко М. М. - Пропозиції щодо організації протиповітряної оборони важливих військових об’єктів та кораблів (катерів) ВМС України у "війні дронів”, Харитонов О. Л. (2021)
Телюков С. М. - Методика оцінювання обстановки командиром тактичної ланки, Гузченко С. В., Гатченко Є. С. (2021)
Ситник Ю. Б. - Підхід щодо врахування впливу несприятливих факторів на ефективність пошуково-рятувального забезпечення в операціях (2021)
Климченко В. Й. - Авіаційні комплекси дальнього радіолокаційного виявлення і управління – закупівля чи розроблення, Тютюнник В. О., Дончак Д. А., Тах’ян К. А. (2021)
Кривонос В. М. - Обґрунтування напряму вдосконалення системи кисневого живлення екіпажів високоманеврених повітряних суден, Хахалкіна О. А., Білий В. В., Хахалкіна В. А., Гегечкорі Е. О. (2021)
Шевяков Ю. І. - Міжпредметні зв’язки у контексті підготовки іноземних студентів за спеціальністю "Авіоніка”, Токарєва І. А., Жидко Є. А., Файнер А. І. (2021)
Аросланкін О. О. - Нейромережева модель прогнозування параметрів руху судна в системі формування надводної обстановки ближньої морської зони, Шапіро Г. В., Гусак І. Л., Саф’ян О. С., Постніков Є. Є. (2021)
Дакі О. А. - Побудова нечіткого регулятора стабілізації судна на траєкторії, Іваненко В. М., Федунов В. М., Чебан В. І. (2021)
Чечуй О. В. - Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки в системах захищеної ІР-телефонії, Комін Д. С., Ревенко В. Д. (2021)
Кузнецов В. О. - Рекомендації щодо реалізації методики вибору варіантів використання системи бортових вимірювань, Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2021)
Новічонок С. М. - Методика скорочення часових витрат на засвоєння вимог нормативно-правових актів, Усачова О. А., Бабіч О. В., Савченко О. О., Солдатенко І. О., Бєляєв П. В. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Дудченко О. Ю. - Наукові підходи до визначення змісту поняття "правоохоронна система" (2019)
Мерник А. М. - Підстави обмежень прав і свобод людини та громадянина в умовах особливих правових режимів: теоретико-правовий аспект (2019)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість: дискусійність базових характеристик у сучасній юридичній доктрині (2019)
Міхневич Л. В. - Вивчення і викладання фінансового права поза класичними університетами на початку ХХ ст. (2019)
Півень Д. О. - Статут парафіяльної общини як джерело канонічного права на прикладі уставних документів храму святої мучениці Татіани у місті Одесі (2019)
Цьомра В. Ю. - Загальнотеоретичний аналіз правосуб’єктності об’єднань юридичних осіб (2019)
Барнич К. І. - Реалізація права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: стандарти Європейського суду з прав людини (2019)
Зозуля О. І. - Правові гарантії діяльності комітетів Верховної Ради України (2019)
Кухта М. М. - Особливості конституційно-правового статусу Національної школи суддів України (2019)
Палюх А. Я. - Роль місцевих органів влади в інституційному та правовому механізмах розвитку фізичної культури і спорту в Україні (2019)
Роговенко О. В. - Правовий статус і порядок утворення органу самоорганізації населення (2019)
Чечерський В. І. - Право людини на репродуктивне відтворення як предмет міжнародно-правового регулювання (2019)
Беньківський В. О. - Методичний аспект парадигми причинного зв’язку у кримінальному праві (2019)
Ватрас В. А. - До питання про визначення поняття "джерела сімейного права" у теорії сімейного права (2019)
Гуйван П. Д. - Законодавче регулювання права особи на доступ до інформації (2019)
Можайкіна О. С. - Загальна характеристика правовідносин в медіації (2019)
Савицький А. Я. - Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків у розрізі євроінтеграційного курсу України (2019)
Смородина А. Є. - Правові аспекти та порядок проведення правового аудиту ліцензійних договорів за законодавством України (2019)
Суханов М. О. - Характеристика правового регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та корпоративних прав їхніх учасників за правом країн ЄС та США (2019)
Чепис О. І. - Права інтелектуальної власності на комп’ютерну гру: як захистити інтереси розробників?, Калинчак Д. О. (2019)
Шемонаєв В. Ю. - Проблеми, пов’язані із загальною аварією в сучасних умовах морської логістики (2019)
Янчуревич К. В. - Необходимость применения инновационных методов повышения уровня правосознания и правовой культуры в республике Беларусь (2019)
Гушилик С. М. - Інститут представництва в господарському процесі (2019)
Колотуха І. О. - Проблемні аспекти реалізації майна, належного боржнику на праві повного господарського відання, з прилюдних торгів (2019)
Останіна А. В. - Правове забезпечення локальної інноваційної системи в сфері фармацевтичного виробництва (2019)
Поліщук В. В. - Медіація в господарських спорах як один із способів альтернативного вирішення конфліктів (2019)
Безусий В. В. - Рівні (види) соціального захисту державних службовців в Україні (2019)
Любимов О. К. - Адаптація законодавства України про державну службу до законодавства Європейського Союзу (2019)
Тісецька А. А. - Передумови зародження правового регулювання праці жінок на українських землях (2019)
Федорова А. Ю. - Розвиток законодавчого забезпечення правового режиму земель приміської та зеленої зони населених пунктів в Україні (2019)
Вознюк А. А. - Фундаментальне дослідження передумов походження, умов розвитку та сучасного стану українського кримінального права (рецензія на монографію М.І. Колос "Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність") (2019)
Стрельцов Є. Л. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук А. В. Боровика та доктора юридичних наук, професора О. Г. Колба "Motives for committing corruption-related crimes and other criminal acts in penal enforcement of Ukraine" (2019)
Овчаренко Л. С. - Особливості фагоцитарної функції лейкоцитів у дітей дошкільного віку залежно від частоти захворюваності на гострі респіраторні захворювання, Тимошина О. В., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В. (2021)
Лебець І. С. - Особливості порушень фізичного та статевого розвитку в дітей шкільного віку, хворих на психосоматичну патологію, Турчина С. І., Матковська Т. М., Новохатська С. В., Ніконова В. В., Костенко Т. О., Шушляпіна О. В. (2021)
Сорокман Т. В. - Характеристика харчового раціону дітей шкільного віку та частота патології шлунково-кишкового тракту, Молдован П. М., Макарова О. В. (2021)
Кочерга З. Р. - Ризики розвитку ожиріння, особливості харчової поведінки й біоімпедансометричних параметрів у підлітків, Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Терешкун Н. М., Казімирчук І. В. (2021)
Косминіна Н. С. - COVID-19 у дітей, Авраменко І. Ю., Личковська О. Л. (2021)
Снісарь В. І. - Синдром післяопераційної ажитації у дітей раннього віку з перинатальними ураженнями центральної нервової системи, Павлиш О. С. (2021)
Няньковський С. Л. - Сучасні підходи та окремі принципи організації прикорму дітей першого року життя, Няньковська О. С., Яцула М. С., Садова О. Р. (2021)
Котова Н. В. - Вплив вторинного тютюнового диму на респіраторну патологію, сенсибілізацію та розвиток алергічних захворювань у дітей раннього віку (огляд літератури), Старець О. О., Коваленко Д. А. (2021)
Крючко Т. О. - Сучасний стан проблеми діагностики та лікування алергічного риніту в педіатричній практиці, Ткаченко О. Я., Щербак В. В., Коленко І. О., Бубир Л. М. (2021)
Абатуров О. Є. - Регуляція вмісту мікроРНК. Частина 2. Деградація мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Бродецький І. С. - МРТ-діагностика плеоморфних аденом слинних залоз. Нові розширені критерії оцінки, Маланчук В. О., Ребенков С. О. (2021)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Потенційний вплив особливостей дієти на процес остеоінтеграції дентальних імплантатів, Кенюк А. Т., Крічфалушій С. І., МельничукІ. Д., Пензелик І. В. (2021)
Іде А. - Обґрунтування доцільності кісткової редукції у технології "Стратегічна імплантація", Іде С., Варес Я. Е., Варес Я. Я. (2021)
Бойчук-Товста О. Г. - Оцінка особливостей мікроелементного складу сироватки крові та ротової рідини у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної анемії, Бойчук О. Г., Пасічник М. А. (2021)
Ратушний Р. І. - Особливості порушення ергономіки лікарями-стоматологами у ході проведення ендодонтичних втручань (2021)
Скибчик О. В. - Мікробіота пародонтальних кишень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та хронічним генералізованим пародонтитом (2021)
Гринкевич Л. Г. - Оцінка чинників ризику розвитку раннього дитячого карієсу в дітей за даними анкетування батьків (2021)
СмолярН. І. - Поширеність аномалій зубних рядів у дітей 6–16 років, Лесіцький М. Ю. (2021)
До уваги авторів (2021)
Бевз С. І. - Принципи державного управління в адміністративно-правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності (2019)
Васюк М. М. - Акредитація в медичній сфері України (2019)
Гедульянов В. Е. - Аморальність та невідповідність поведінки особи, яка вчиняє або бере участь у вчиненні корупційного діяння, вимогам (критеріям) доброчесності як обов’язкові ідентифікуючі ознаки такого діяння (2019)
Дьордяй В. І. - Антикорупційна комунікація як один із чинників запобігання та протидії корупції в Національній поліції України (2019)
Золотухіна Л. О. - Окремі аспекти реалізації захисту публічного інтересу в адміністративному порядку (2019)
Калюжна С. В. - Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні (2019)
Кравчук М. Ю. - Адміністративно-правові заходи суб’єктів протидії біологічному тероризму в Україні (2019)
Мельник С. М. - Стан законодавчого забезпечення функціонування суб’єктів військового управління (2019)
Правоторова О. М. - Адміністративно-правова охорона: окремі теоретичні аспекти (2019)
Раімов Р. І. - Досвід західних країн у питанні регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2019)
Шемчук В. В. - Захист інтернет-середовища як складник інформаційної безпеки держави: досвід Франції (2019)
Ширшикова Р. М. - Дослідження правового змісту забезпечення громадської безпеки і громадського порядку в адміністративному праві України (2019)
Берило О. Г. - Проблеми притягнення до відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником (2019)
Йосипів Ю. Р. - Використання транспортних засобів (фургонів) як елемент тактичних методів, які застосовуються поліцейськими під час проведення масових заходів у відповідності до скандинавської моделі охорони публічного порядку та безпеки, Московчук М. О., Туз Н. Д. (2019)
Митрофанов І. І. - Захворювання як наслідок учинення злочину, Лисенко І. В. (2019)
Продан Т. В. - Злочинна воля жінок, які вчиняють насильницькі злочини (2019)
Балан М. В. - Порушення державного кордону як об’єкт криміналістичного дослідження, Літвін Ю. І. (2019)
Бондар В. С. - Судово-експертне забезпечення досудового розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: питання оптимізації, Пец Д. М. (2019)
Волкова І. М. - Юридичні факти-стани в динаміці кримінально-процесуальних правовідносин (2019)
Лоскутов Т. О. - Проблеми затримання особи за підозрою у скоєнні злочину (2019)
Максименко Н. В. - Оскарження підозри у кримінальному процесі України (2019)
Маринів В. І. - Деякі проблеми апеляційного оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (2019)
Страшок А. А. - Забезпечення безпеки свідка у кримінальному провадженні (2019)
Цюприк І. В. - Визначення розміру майнової шкоди, завданої вчиненим терористичним актом (2019)
Чечіль Ю. О. - Нормативно-правові засади визначення вартості нерухомого майна в кримінальному провадженні (2019)
Ельмагаріз Емaд. - Перспективи співпраці України та Йорданії в медичній сфері (правовий аспект) (2019)
Мельник О. В. - Поняття та принципи інформаційного забезпечення діяльності прокуратури (2019)
Алєксєєв С. О. - Теоретичні підходи до визначення норм міжнародного права, що регламентують судочинство в господарських судах України (2019)
Магеррамов Фуад Микаил оглы. - Понятие и сущность местного самоуправления в Азербайджанской Республике (2019)
Переш І. Є. - Історико-правові аспекти виникнення та розвитку соціології права в Угорщині та Румунії, Зан М. І., Когут М. Г., Яцко Н. П. (2019)
Пономаренко М. М. - Діяльність комісії ООН з прав міжнародної торгівлі у сфері державних закупівель (2019)
Санченко А. Є. - Сталий розвиток і належне управління: діалектична єдність в інтересах прав людини (2019)
Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. "Жива" клінічна настанова. Вибрані положення (2021)
Бурчинський С. Г. - Стратегія і критерії вибору фармакотерапії початкових порушень мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря (2021)
Скибчик В. А. - Когнітивні порушення при артеріальній гіпертензії: методи діагностики та профілактики, Пилипів О. С. (2021)
Сабадишин Р. О. - Теоретичні аспекти застосування інуліну у хворих на остеоартроз (2021)
Лазарєв П. О. - Оптимальна доза та вибір β-блокаторів у пацієнтів із гострим коронарним синдромом після черезшкірного коронарного втручання (огляд дослідження) (2021)
Погребняк О. О. - Особливості вазорегулюючої функції судинного ендотелію та кореляційні взаємозв’язки між ними, гемодинамічними та метаболічними параметрами у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу (2021)
Лук’янець Є. Ю. - Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини та алгоритмів 10-річного ризику остеопоротичних переломів у жінок (2021)
Пастушина А. І. - Активність процесів гемокоагуляції при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця (2021)
Кобись Т. О. - Вплив патогенетичної терапії рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу на клініко-нейровізуалізаційні фактори його активності (2021)
Чому в українських аптеках не фасують ліки? (2021)
Із засідання профільного комітету Верховної Ради: комунікаційна стратегія з вакцинації, заборона продажу ліків дітям та медичний канабіс (2021)
Як працюватиме нова система громадського здоров’я? (2021)
МОЗ оприлюднило новий Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби (2021)
Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. "Жива" клінічна настанова. Вибрані положення (2021)
Князькова И. И. - Потенциал инулина в терапевтической практике (2021)
Сабадишин Р. О. - Структурні проблеми обміну води в організмі людини (2021)
Килимчук В. - Сучасні підходи до терапії цукрового діабету 2 типу згідно з доказовою базою та міжнародними настановами (2021)
Кожухарева Н. А. - Желудочковые нарушения ритма как симптом сердечно-сосудистых заболеваний (2021)
Стаднік С. М. - Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь (2021)
Целуйко В. Й. - COVID-19 та серце (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Кабмін затвердив впровадження COVID-сертифікатів в Україні (2021)
У поточному році Міністерство охорони здоров’я замовило навчання понад 4 тисяч лікарів за бюджетні кошти (2021)
Верховна Рада скоротила перелік товарів та послуг, що закуповуватимуться без тендерних процедур (2021)
Сімейні лікарі у фарватері здорового способу життя пацієнтів (2021)
Ганьба О. Б. - Зародження, поняття та специфічні ознаки юридичних фактів як підстав виникнення, зміни, трансформації та припинення архаїчних відносин первіснообщинного суспільства (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Атрибути правового буття у християнському віровченні: середньовічний дискурс (2019)
Добкіна К. Р. - Органи прокуратури як учасники цивільного судочинства за законодавством Російської Імперії (2019)
Коваленко А. А. - Охоронна та захисна функції фінансового права у контексті заходів негативної юридичної відповідальності (2019)
Мазур Т. В. - Генеза законодавства Радянської України у сфері охорони культурної спадщини (1919–1930-ті роки) (2019)
Міхневич Л. В. - Фінансове право на правових факультетах України (1920–1930 рр.) (2019)
Опольська Н. М. - Структура механізму забезпечення права на свободу творчості (2019)
Пивовар М. С. - Правові гарантії опозиційної діяльності: досвід Французької Республіки (2019)
Пиртко М. С. - Соціально-політичні передумови та теоретичне обґрунтування реформ Марії Терезії в Австрійській монархії (1740–1780 рр.) (2019)
Старинський М. В. - Особливості об’єкта нейтралізації норм права (2019)
Цвєткова Ю. В. - Проблеми визначення особливостей адміністративно-територіального устрою Римської держави (2019)
Ющик О. О. - Джерела права в контексті визначення галузі спортивного права (2019)
Алмаші І. М. - Освітній омбудсмен як інституційна гарантія у сфері забезпечення прав людини на освіту (2019)
Берченко Г. В. - Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і висновків Конституційного Суду України (2019)
Васильчук Л. Б. - Правова ідеологія та правовий моніторинг як фактори забезпечення єдиного конституційно-правового простору (2019)
Коваль Т. В. - Рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо порушення права на освіту: загальна характеристика (2019)
Маринів А. В. - Ґенеза сучасної муніципально-правової доктрини у Французькій Республіці (2019)
Туряниця О. О. - Американська модель професійного спорту: особливості конституційно-правового регулювання (2019)
Черняк Є. В. - Дія рішень Конституційного Суду України в часі: сучасні тенденції (2019)
Чечерський В. І. - Інституційні механізми захисту права людини на репродуктивне відтворення (2019)
Виговський О. І. - Правове регулювання транскордонних правочинів щодо неттінгу в міжнародній практиці (2019)
Грамацький Е. М. - Окремі підстави для визнання судової практики джерелом міжнародного приватного права (2019)
Гуц Н. Б. - Місце договору про управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі в системі договірного права України (2019)
Деменко С. О. - Інститут зобов’язань із безпідставного збагачення у праві європейських країн (2019)
Кірик А. Ю. - Проблеми правового регулювання секретного заповіту (2019)
Лабань О. О. - Поняття та значення захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі (2019)
Менджул М. В. - Сутнісні ознаки принципів сімейного права (2019)
Паславська Ю. В. - Поняття свободи особистості в цивільному праві (2019)
Тарнопольська І. П. - Юридичні особи як суб’єкти права інтелектуальної власності, Коваль О. М. (2019)
Малолітнева В. К. - Публічні закупівлі для розвитку інновацій як засіб підвищення якості життя в Україні: аналіз зарубіжного досвіду (2019)
Шапошник А. О. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності та діяльності з надання послуг в інноваційній сфері в Україні (2019)
Гудзь А. О. - Фінансування недержавного соціального забезпечення в Україні (2019)
Гудзь О. О. - Договір як регулятор відносин у сфері соціального забезпечення: історичний аспект (2019)
Дейнека В. С. - Істотні умови трудового договору (2019)
Іванова Н. В. - Страховий випадок – об’єкт загальнообов’язкового державного соціального страхування (2019)
Пінчук Р. С. - Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни, Письменна О. П. (2019)
Потабенко Л. В. - Соціальні ризики як підстава набуття права на соціальний захист і соціальне страхування (2019)
Арістова І. В. - Органи публічної влади України в умовах розбудови інформаційного суспільства: методологія дослідження (2019)
Біровчак А. В. - Проблемні аспекти тимчасового розміщення біженців та шляхи їх вирішення (2019)
Бліхар М. М. - Фінансово-правова компетенція суб’єктів інвестиційної діяльності (2019)
Болдіжар С. О. - Сурогатне материнство: співвідношення медичної та правової визначеності (2019)
Бурда Е. - Адміністративне покарання у юрисдикції адміністративного суду та його вплив на кримінальне право, Врабко М. (2019)
Веселова Л. Ю. - Зміст інституційного механізму забезпечення кібербезпеки України (2019)
Галай В. О. - Зміст публічної служби (2019)
Сафончик О. І. - Рецензія на монографію М. В. Менджул "Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування)" (2019)
Гудзь О. Є. - Креативний менеджмент підприємства, Коваль І. М. (2020)
Гудзь О. Є. - Організаційний розвиток підприємства, Музиченко А. Л. (2020)
Гудзь О. Є. - Розвиток творчого потенціалу працівників підприємства, Фабричева Т. Є. (2020)
Лазоренко Л. В. - Інноваційні підходи в системі управління людськими ресурсами підприємств зв’язку, Сало А. Я. (2020)
Yevtushenko N. A. - The demand of a customer-oriented approach to managing companies in the financial market, Vashchenko Al. (2020)
Зеліско І. М. - Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств, Носов Д. Ю. (2020)
Стрельнікова С. Ю. - Концептуальні засади удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації (2020)
Стецюк П. А. - Методичний інструментарій оцінки та прогнозування інвестиційного ринку, Федюнін С. А. (2020)
Сорока А. М. - Соціально-психологічні засади організації управлінської діяльності, Лісовська А. В. (2020)
Глушенкова А. А. - Організація бізнес-планування на підприємстві, Булахова К. А. (2020)
Глушенкова А. А. - Управління прибутком підприємства, Ромашов І. М. (2020)
Халімон Т. М. Сазонова С. В. - Управління технологічним розвитком, як основа конкурентоспроможності підприємства (2020)
Шмалій Л. В. - Шляхи вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу стратегічного управління ПАТ "Укртелеком" (2020)
Шмалій Л. В. - Управління економічною безпекою підприємства, Ількевич М. В. (2020)
Кузьменко Л. О. - Детермінанти фінансової архітектоніки телекомунікаційних підприємств (2020)
Ольховая І. О. - Особливості управління стратегічним розвитком підприємства, Сазонова С. В. (2020)
Плевако Н. О. - Формування механізму стратегічного розвитку телекомунікаційних підприємств (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Rytsar B. Ye. - A New Method of the Logical Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. "Handshaking" Procedure, Belovolov А. O. (2021)
Тимофієва Н. К. - Використання властивості періодичності для генерування комбінаторних конфігурацій (2021)
Vodolazskiy Ye. V. - Frechet Similarity Between Two Ambigiously Defined Polygonal Lines (2021)
Savchenko-Synyakova Ye. A. - The Tools for Intelligent Data Analysis, Modeling and Forecasting Of Social and Economic Processes, Tutova O. V. (2021)
Музальова В. О. - Цифрова бізнес-модель промислового підприємства виробів, Майданюк Н. В. (2021)
Строкань О. В. - AdvisOnt: Семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. I, Прийма С. М., Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. (2021)
Kruzhnova S. Yu. - Evaluation of the Reliability of Lifting Granes Metal Structures, Fursina H. D. (2021)
Наші автори (2021)
Інструкція для авторів (2021)
Гусейнов І. В. - Особливості механізму реалізації фінансово-правових норм (2019)
Гуть Н. Ю. - Концепція вузького розуміння адміністративного процесу та її вплив на формування системи функцій адміністративного процесу (2019)
Дорофеєва Л. М. - Перспектива впровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора (2019)
Желтобрюх І. Л. - Структура процесуальних взаємозв’язків, які виникають між суб’єктами й учасниками адміністративного процесу (2019)
Зима О. Т. - Про адміністративний договір: сучасні проблеми правового регулювання (2019)
Козачок І. В. - Місце та роль фінансового контролю органами місцевого самоврядування в системі фінансового контролю (2019)
Костан О. В. - Проблемні аспекти адміністративно-правового регулювання використання підземних вод в Україні (2019)
Кравчук М. Ю. - Біотероризм у системі доктринальних положень та перспективи протидії йому на законодавчому рівні (2019)
Максименко В. М. - Поняття та правова характеристика об’єктів нормотворчих бюджетних правовідносин (2019)
Овчаренко А. С. - Облік операцій із криптовалютами в Україні: сучасний стан і перспективи (2019)
Самойлович А. А. - Об’єктивна сторона корупційних адміністративних правопорушень (2019)
Сливка М. М. - Взаємодія поліції, органів місцевого самоврядування та громадських формувань у сфері охорони навколишнього природного середовища (2019)
Стародуб Д. М. - Вплив судової практики на поведінку платників податків під час вибору методу трансфертного ціноутворення (2019)
Антонюк Н. О. - Місце диференціації кримінальної відповідальності серед принципів кримінального права та кримінально-правової політики (2019)
Бугера С. І. - До питання запобігання корупції в агропромисловому комплексі України (2019)
Didkivska H. V. - Causes and conditions of smuggling in Ukraine, Matkevych Yu. Yu. (2019)
Didkivska H. V. - Concepts and general characteristics of the state secret in the criminal legislation of Ukraine, Stegniy R. R. (2019)
Ісраєлян А. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим за вчинення кримінальних правопорушень (2019)
Карнаух С. К. - Актуальні питання забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при провадженні слідчих (розшукових) дій (2019)
Козаченко О. В. - Екстрадиція як захід протидії тероризму: кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти, Бурятинська В. І. (2019)
Лимонченко М. С. - Правове регулювання кримінальної відповідальності за примушування до шлюбу в законодавстві азійських країн (2019)
Махніцька К. Г. - Вплив заборонених предметів на формування та реалізацію протиправної поведінки засуджених у місцях позбавлення волі (2019)
Мовчан Р. О. - Про деякі проблеми встановлення суспільно небезпечних наслідків злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 Кримінального Кодексу України (за матеріалами судової практики) (2019)
Носач А. В. - Система факторів детермінації злочинів проти державного суверенітету та територіальної цілісності України (2019)
Rohatynska N. Z. - Customs security of Ukraine under criminal law (2019)
Сийплокі М. В. - Історичний аналіз законодавства України про кримінально-правовий захист охоронної діяльності (2019)
Собко Г. М. - Види психічного насильства (2019)
Голоботовський В. І. - Визначення поняття та різновидів ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї (2019)
Демура М. І. - Окремі питання застосування досудової пробації у кримінальному процесі України (2019)
Ковальська М. Ю. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики бандитизму (2019)
Курбатова І. С. - Роль функцій прокуратури України у реалізації правової політики держави (2019)
Луців М. З. - Досудове розслідування злочинів проти встановленого порядку проходження військової служби: особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій (2019)
Матвійчук А. Д. - Застосування судовим експертом класифікації велосипедів під час проведення товарознавчої експертизи (2019)
Сазонов В. В. - Визначення основних загроз економічній безпеці України як основа для вироблення заходів протидії економічній злочинності (2019)
Тарасюк С. М. - Дотримання конституційного права особи на недоторканність її житла та іншого володіння під час проведення слідчих (розшукових) дій: реальність чи ілюзія (2019)
Якобчук С. М. - Окремі аспекти дослідження алкогольної продукції під час проведення судової товарознавчої експертизи (2019)
Калинюк Н. М. - Особливості участі адвоката у кримінальних провадженнях, що відкриті за фактом вчинення злочину у сфері надання медичної допомоги (2019)
Алиев Р. З. - Понятие и сущность экономических санкций в международном праве (2019)
Аскеров З. - Место концепции правового государства в международном праве (2019)
Герич А. Й. - Ґенеза правового регулювання міграційного контролю в країнах ЄС (2019)
Клян А. Ф. - Особливості вибору арбітрів сторонами арбітражного процесу (2019)
Перова Л. В. - Участь України у миротворчих операціях ООН: правові та практичні питання (2019)
Ребкало М. М. - Шляхи врегулювання правового статусу Азово-Керченської акваторії: міжнародно-правовий аспект (2019)
Санченко А. Є. - Сталий розвиток і належне управління: діалектична єдність в інтересах прав людини (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Кулик Л. В. - Роль heart team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, Сіренко Ю. М., Радченко Г. Д., Васильєва Л. І., Живило І. О., Соловей Л. Я., Процик І. С., Бешлей Д. М., Шнайдрук А. А., Ліщенко С. В. (2020)
Соколов М. Ю. - Функціональний стан лівого шлуночка серця в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда без елевації сегмента ST після реваскуляризації міокарда, яка проводилася в різні терміни від початку розвитку симптомів захворювання, Кашуба Ю. В., Соколов Ю. М. (2020)
Коваль О. А. - Інтенсифікація антигіпертензивної терапії у хворих із неконтрольованою артеріальною гіпертензією та надлишковою масою тіла / ожирінням за даними українського дослідження SATISFACTION (2020)
Багрій Д. А. - Концентрація розчинного ST2 у плазмі крові та дисфункція серця в пацієнтів з есенціальною гіпертензією, Старжинська О. Л., Жебель В. М. (2020)
Воронков Л. Г. - Клініко-інструментальна характеристика й п’ятирічне виживання чоловіків і жінок із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності цукрового діабету 2-го типу, Ткач Н. А., Філатова О. Л., Гавриленко Т. І., Дудник Г. Є., Ліпкан Н. Г., Мхітарян Л. С. (2020)
Марушко Є. Ю. - Перший досвід застосування в Україні системи Ultrasept для оклюзії вушка лівого передсердя в пацієнтів з фібриляцією передсердь, Маньковський Г. Б., Мешкова М. С., Кузьменко С. О., Різник О. С., Сусліна Ю. І., Ємець Г. І., Ємець І. М. (2020)
Ісаєва Г. С. - Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу), Трипілка С. А. (2020)
Valgimigli M. - Подвійна антитромбоцитарна терапія при ішемічній хворобі серця: оновлена версія 2017 року, Bueno H., Byrne R. A., Collet J.-P., Costa F., Jeppsson A., Juni P., Kastrati A., Kolh P., Mauri L. (2020)
Резолюція ХXI Національного конгресу кардіологів України (2020)
До відома авторів (2020)
Логвиненко Б. О. - Окремі особливості підготовки поліцейських у закладах вищої освіти МВС України , Ігнатов С. О. (2021)
Пайда Ю. Ю. - Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, Савчук Д. А. (2021)
Мислива О. О. - Вогнева підготовка: інновації vs. традиції, Бодирєв Д. А. (2021)
Христова Ю. В. - Впровадження квест-технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахців у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (2021)
Kupferschmidtova E. N. - Language assitance as a procedural safeguard increasing the legal security in relation to migration (2021)
Alekseenko I. - International terrorism as a political phenomenon.Problems of counteraction (2021)
Мінченко О. В. - Сприйняття права крізь призму юридико-лінгвістичної теорії (2021)
Поповський А. М. - До питання про збереження етнічної автентичності сутності людини, Хмель-Дунай Г. М. (2021)
Поплавський О. О. - Соціально-економічні та інформаційно-комунікаційні аспекти воєнного протистояння Азербайджану і Вірменії у "другій карабаській війні", Саричев В. І., Левін О. Л. (2021)
Гаркуша В. В. - Принцип незалежності судової гілки влади як основа демократичного суспільства (2021)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Історія поширення австрійського цивільного процесуального законодавства на західноукраїнських землях (2021)
Слюсаренко Ю. А. - Державна політика у нафтогазовій сфері у контексті національної безпеки України (2021)
Талдикін О. В. - Атипові титули та звання глав держав, як складова культу особи (2021)
Грідіна К. В. - Вплив рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покарання на внесення змін до кримінально-виконавчого законодавства України, Лавренко Д. О. (2021)
Золотухіна Л. О. - Проблеми строку звернення до суду у справах про звільнення (2021)
Дунай В. О. - Зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері через видачу "вічнозелених патентів": проблеми та законодавчі ініціативи, Менів Л. Д. (2021)
Киян В. Я. - Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: нормативно-процедурний аспект, Солошенко Ю. В. (2021)
Круглова О. О. - Характеристика кредитної лінії банку як різновиду фінансової послуги, Попко С. В. (2021)
Резворович К. Р. - До питання про шлюбний вік особи за чинним сімейним кодексом України (2021)
Кучеренко О. М. - Окремі аспекти позбавлення батьківських прав як сімейно-правового засобу захисту інтересів дитини (2021)
Аксютіна А. В. - Нормативно-правове забезпечення надання населенню культурних послуг, Карпенко Р. В. (2021)
Молчанов Р. Ю. - Особливості притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП в контексті пошкодження складової об’єктів дорожнього сервісу: проблеми та шляхи вирішення, Шевяков М. О. (2021)
Opatsky R. M. - Identifying priorities in the formulation and implementation of a national doctrine of juvenile policy in Ukraine (2021)
Тищенкова І. О. - Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення надання електронних публічних послуг об’єднаними територіальними громадами в Україні (2021)
Гусейнлі А. М. - Принципи діяльності адвоката як учасника адміністративного судочинства (2021)
Пришедько М. А. - Деякі питання правового статусу уповноважених органів з питань формування державних реєстрів в Україні (2021)
Рижкова С. А. - Сучасні форми діяльності Державної міграційної служби України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (2021)
Тінін Д. Г. - Поняття та сутність мобінгу, шляхи його подолання (2021)
Title (2021)
Бобрішова Л. В. - Адміністративно-правові засади функціонування системи закладів охорони здоров’я МВС як елементу медичного забезпечення поліцейських (2021)
Contents (2021)
Ємець О. М. - Суспільна мораль та моральність як об’єкти державно-правового захисту в Україні (2021)
Гриценко В. І. - Кваліметричний підхід до моделювання оцінки синергетичного ефекту функціонування транспортно-логістичної системи, Бажан Л. І. (2021)
Коваленко А. В. - Злочинність як основний негативний чинник у побудові правової держави: до визначення поняття, сутності та ознак (2021)
Vodolazskiy Ye. V. - A Modification of the Frechet Distance for Nonnisomorphic Trees (2021)
Леоненко Т. Є. - Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, Шиян Д. С., Шиян О. Ю. (2021)
Fainzilberg L. S. - Development of Linguistic Approach to the Problem of the Computer Electro-cardiogram's Classifications, Dykach Ju. R. (2021)
Ніколаєнко Т. Б. - Праця як засіб виправлення засуджених в місцях позбавлення волі: актуальний досвід зарубіжних країн (2021)
Баркалов О. О. - Оптимізація композиційного мікропрограмного пристрою управління з елементарними ланцюгами, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В. (2021)
Санакоев Д. Б. - Сравнительно-правовая характеристика некоторых налоговых преступлений в Республике Казахстан и Украине, Сеитов Б. Т. (2021)
Tiutiunnyk P. B. - Creating Web Application for Organizing Teamwork Online Using Microsoft Azure Cloud Services, Rybachok N. A. (2021)
Хамитов Б. Н. - Ретроспективный анализ и прогнозы рейдерства в Казахстане (2021)
Терьохін В. Л. - Застосування технологій IoT та хмарних сервісів для радіаційного моніторингу, Стервоєдов М. Г., Рідозуб О. В. (2021)
Байда А. О. - Особливості кваліфікації діяння, пов’язаного з ризиком, як обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння в медичній сфері, Пилипенко М. В., Макітренко В. В. (2021)
Строкань О. В. - AdvisOnt: Семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. II, Прийма С. М., Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. (2021)
Гога А. М. - Ретроспективний аналіз відповідальності кримінальних проступків проти життя та здоров’я особи (2021)
Qusyairi M. - Designing Data Warehouse Model Using Benefit Cost Ratio Analysis Method, Sudarma M., Dharma A. (2021)
Дараган В. В. - Аналіз стану наукового забезпечення оперативно-розшукової протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняються у пріорітетних галузях економіки, Бабалан С. М. (2021)
Bilyk V. K. - Creation of a Visual Model of the Atomic Structure as a Possible Element of a Quantum Computer (2021)
Касимова М. - Некоторые элементы криминалистической характеристики взяточничества, Каріпова А. (2021)
Наші автори (2021)
Курдес О. В. - Наставництво як метод адаптації, підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів (2021)
Інструкція для авторів (2021)
Скрябін О. М. - Особливості реалізації принципу законності в кримінальному процесі України, Санакоєв Д. Б. (2021)
Аманбаева А. Г. - Предпосылки формирования криминалистической алгоритмизации (2021)
Гаркуша А. Г. - Регламентація повноважень щодо здійснення дізнання у кримінальному процесі, Петриченко Є. І. (2021)
Очеретяний М. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень (2021)
Казбекова А. - К вопросу об элементах криминалистической характеристики совершения коррупционных преступлений в сфере закупок, Алимкулов Н.-А., Карипова А. (2021)
Павлова Н. В. - Важливість дотримання прав і свобод особи під час проведення обшуку при розслідуванні кримінальних правопорушень вчинених шляхом шахрайства (2021)
Черняк Н. П. - Актуальні проблеми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами під час призначення та проведення обшуку, Кіяниця В. М. (2021)
Rudenka I. - Current trends in the development of scientific and technical tools for the research of jewelery with inserts of precious stones (2021)
Sharai Y. - Condition of scientfic reserch involvement of employees of the expert service of the ministry of internal affairs of Ukraine to the pre-trial investigation (2021)
Марценюк Л. В. - Економічна безпека на залізничному транспорті як ефективна складова стабільного розвитку залізничних перевезень, Кокітко О. В., Скубченко Д. О. (2021)
Кадильникова Т. М. - Управління системою моніторингу у фінансових проєктах організацій, Григоренко В. У. (2021)
Паршин Ю. І. - Використання інформаційних технологій на міжнародному рівні суспільних комунікацій, Паршина М. Ю., Ярмоленко Л. І. (2021)
Неклеса О. В. - Фінансовий контроль як інструмент в подоланні корупційних проявів, Сидорова Е. О., Палешко Я. С. (2021)
Сидорова Е. О. - Особливості правового регулювання податкових повноважень органів публічної влади в Україні (2021)
Станіна О. Д. - Роль штучного інтелекту в забезпеченні економічної безпеки держави (2021)
Тютченко С. М. - Національна безпека як динамічна складова стратегії сталого розвитку держави, Варяниченко А. О. (2021)
Наукові заходи (2021)
Конкурси (2021)
Персоналії (2021)
Нові видання (2021)
Памяті вчених (2021)
Довідка про авторів (2021)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Войцеховська К. В. - Феномен втрати маси тіла в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Воронков Л. Г. (2020)
Бабій Л. М. - Мультиспіральна комп’ютерна томографія в оцінюванні динаміки атеросклерозу коронарних артерій: дані трирічного спостереження в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та стентування коронарних артерій, Шумаков В. О., Погурельська О. П., Рибак А. Ю., Малиновська І. Е., Хоменко Ю. О., Терещенко Н. М., Волошина О. В., Кісілєвич Л. Ф. (2020)
Несукай О. Г. - Оптимізація лікування стабільної стенокардії: результати дослідження ЕПАСС (2020)
Целуйко В. Й. - Клініко-функціональна характеристика госпіталізованих хворих із серцевою недостатністю у повсякденній клінічній практиці, Лук’яненко А. О., Яковлева Л. М. (2020)
Арістов М. А. - Застосування левосимендану порівняно з добутаміном за необхідності інотропної підтримки в пацієнтів з гострою декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю тяжкого ступеня, Мельничук О. М. (2020)
Коваленко В.М. - Лікування міокардиту: сучасні підходи та перспективні напрямки, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Поленова Н. С., Кириченко Р. М., Козлюк А. С., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю. (2020)
Коваленко В. М. - Визначення ризику, діагностика та попередження кардіотоксичності при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів і променевої терапії: Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України, Несукай О. Г. (2020)
Підсумки рецензування статей в "Українському кардіологічному журналі" за 2020 рік (2020)
До відома авторів (2020)
Андрійченко Н. С. - Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України (2019)
Берназюк О. О. - Елементи електронного судочинства та стан їх запровадження в Україні (2019)
Вербицький О. Д. - Загрози власній безпеці в органах поліції (2019)
Шахов С. В. - Системний методологічний підхід до пізнання феномена ефективності норм адміністративного права (2019)
Нікіфорова М. О. - Пріоритетність як принцип застосування податкового законодавства (2019)
Пустовіт Ю. Ю. - Державний фінансовий контроль в Україні: вимоги сьогодення (2019)
Уложенко В. М. - Утворення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як результат реформування законодавства України про вищу освіту (2019)
Хараїн І. І. - Актуальні питання щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України (на прикладі ст. 374 МК України) (2019)
Хохлова І. В. - Особливості адміністративно-правових методів управлінської діяльності у сфері забезпечення права громадян на здобуття вищої освіти (2019)
Шевчук О. М. - Система управління ризиками: механізм правового регулювання в Україні та США, Ярош С. А. (2019)
Блага А. Б. - Кримінологічний аналіз злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, у південному регіоні України (2019)
Боровик А. В. - Кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією: проблемні питання поняття та класифікації (2019)
Колягіна Т. Є. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2019)
Пахомова К. О. - Особливості кримінально-правової характеристики вбивства на замовлення (2019)
Тертична А. А. - Невиконання судового рішення у кримінальному законодавстві пострадянських держав (2019)
Ус О. В. - Кваліфікація злочину при конкуренції спеціальних кримінально-правових норм (2019)
Бугайчук А. А. - Закон у системі джерел кримінального процесуального права в Україні (2019)
Гєрцик Р. В. - Криміналістичні методика і тактика судового розгляду кримінальних проваджень: проблеми співвідношення (2019)
Калініна І. В. - Теоретичне обґрунтування підстав проведення експертизи у кримінальному провадженні (2019)
Карпенко М. О. - Особливості окремих процесуальних процедур під час підготовчого провадження в суді, Зуб Л. А. (2019)
Коломієць Н. В. - Забезпечення права на захист у практиці Європейського суду з прав людини, Чередниченко І. С. (2019)
Новожилов В. С. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового провадження в механізмі реалізації завдань кримінального провадження (2019)
Пелюх О. С. - Методи контррозвідувальної діяльності служби безпеки України: історичний аспект (2019)
Pochynok V. M. - The terms of a judge temporary suspension from administering justice (2019)
Сердечна А. Ю. - Проблеми правового регулювання підстав затримання особи в порядку ст. 208 КПК України (2019)
Сухачов О. О. - Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням терористичних актів, вчинених із застосуванням важкого озброєння (2019)
Цуцкірідзе М. С. - Обсяг кримінальної процесуальної компетенції слідчого (2019)
Чекмарьова Л. Ю. - Актуальні питання класифікації моделей страхування професійної відповідальності адвоката (2019)
Костюченко Я. М. - Механізми вирішення спорів в угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2019)
Павлусів Н. М. - Декларація незалежної Каталонії (філософсько-правовий аналіз), Коцан-Олинець Ю. Я. (2019)
Скибенюк Н. В. - Об’єктивація концепту "робота/работа" в мовній свідомості дитини (2020)
Перинец Е. Ю. - Особенности интертекстуальности и автоцитатности в творчестве В. Маканина (на материале рассказа "Ночь… Запятая… Ночь") (2020)
Кушка Б. Г. - Музыка в поэтическом мире А. Сопровского (2020)
Akimova A. O. - Analysis of modern Korean literature: Un Songhi artworks, Akimova A. О. (2020)
Ализаде Афер Азер гызы - Щемящая тоска по абсолюту в романе Донны Тартт "Щегол" (2020)
Holter I. M. - Modernism as a basis of E. Hemingway’s short stories individual style (2020)
Дацер Е. С. - Топос моря в романах Джона Фаулза (2020)
Дудар Я. О. - Каліфорнія як топос минулого в пізній прозі Джоан Дідіон (2020)
Зуєнко М. О. - Трансформація міфологеми "Золота доба" в романі Афри Бен "Оруноко, або історія царственого раба" (2020)
Івлєва Ю. О. - Психологія сприйняття подвійного коду в збірці Поля Елюара та Мана Рея "Les mains libres" ("Вільні руки") (2020)
Козубенко Л. М. - Процес морального занепаду особистості як наслідок згубного впливу соціуму у романі Теодора Драйзера "Американська трагедія" (2020)
Колісниченко А. В. - Християнська компонента ранньої творчості Гарта Крейна (2020)
Майковська В. О. - Пробудження сексуальності та її придушення в п’єсі Франка Ведекінда "Пробудження весни" (на прикладі жіночих образів) (2020)
Сипа Л. М. - Романтична постать митця в повісті Оноре де Бальзака "Ґамбара" (2020)
Стрюк Є. В. - Теоретичні засади дослідження творчості поетів єлизаветинської епохи (2020)
Винар С. М. - Античний образ в українській літературі: зміна комунікативних функцій (2020)
Артеменко Л. В. - Семантичні моделі української поетологічної лірики ХІХ – ХХ століття (2020)
Дроздовський Д. І. - Дискурс реалізмів як маркер постпостмодерності: британська теоретична рецепція реалістичного письма в парадигмі постпостмодерністського роману (2020)
Лесняк Ю. В. - Вокалізація чужості в художній прозі (на матеріалі новел Миколи Хвильового) (2020)
Емірамзаєва А. С. - Творчість та життя Махмуда Киримли у літературознавчому висвітленні: історія та перспективи дослідження (2020)
Protsenko Í. Yu. - Reflexiones sobre la semántica del guaraní paraguayo (2020)
Гриненко І. В. - Семіотична природа соціальної реклами, Романчук С. М. (2020)
Полумисна О. О. - Соціальне забезпечення людей з інвалідністю в Україні (за результатами інтерв’ювання) (2020)
Посмітна В. В. - Комунікативні способи протидії силових структур викликам інформаційної війни (2020)
Чернишова Т. О. - До проблеми транслінгвізму в сучасній вітчизняній лінгвістиці (2020)
Гайдук Н. А. - Бібліометричний аналіз як один із методів дослідження динаміки розвитку документних потоків, Кудлай В. О. (2020)
Данькевич Ю. В. - Принципи організації роботи з інформаційно-довідковими документами (2020)
Фока М. В. - Композиційні та лінгвостилістичні особливості ділового листування англійською мовою (2020)
Сабура О. І. - Урядові медіа як засіб впливу: підходи до дослідження ролі ЗМІ в маніпуляціях громадською думкою (2020)
Юксель Г. З. - Громадянська журналістика Криму як явище опору та боротьби проти порушення прав людини (2020)
Яблонський М. Р. - Стан і завдання преси української діаспори: погляд 1950-х рр. (2020)
Яценко Г. В. - Основи громадянського суспільства в публіцистиці Івана Франка, Яценко А. М. (2020)
Партико З. В. - Основні операції видавничої діяльності (2020)
Ганцюк Т. Д. - Трансформація гендерних уявлень у комунікативному медіапросторі мультиплікаційних фільмів компанії Disney (на матеріалі мультиплікаційного фільму "The Lion King" (1994 р.) та його римейку "The Lion King" (2019 р.)), Басюк А. В. (2020)
Кияниця Є. О. - Роль медіапсихології у формуванні контенту сучасних медіа (2020)
Храбан Т. Е. - Суггестивный аспект дискурса милосердие в интернет-коммуникации, Степаненко Е. А. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Бурдюг О. В. - Модель стимулювання наукового та викладацького складу в ЗВО України шляхом використання ІТ під час обміну знаннями з метою покращення результатів наукових публікацій (2021)
Городянська Л. В. - Військово-педагогічна спрямованість підготовки військових фахівців (2021)
Ісламова О. О. - Професійна мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом: вітчизняний та європейський досвід (2021)
Kuznetsova O. О. - Approaches and effective methods of instruction in the foreign language for special purposes, Zlatnikov V. G. (2021)
Пащук Ю. М. - Основні напрями вдосконалення мовної підготовки курсантів у межах академічного військового співробітництва, Каменцев Д. С., Пасічник С. М. (2021)
Рижиков В. С. - Застосування системного підходу в процесі формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності: теорія і практика, Діденко О. В. (2021)
Каменюк Ю. В. - Психологічні аспекти формування моделі патріотичного виховання курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (2021)
Рижкова Н. В. - Обґрунтування змісту програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ Збройних Сил України (2021)
Сафін О. Д. - Психологічні передумови дослідження професійного стресу в особливих умовах діяльності, Сорока О. М. (2021)
Близнюк Н. М. - Проблемні питання фінансового забезпечення військових частин у контексті переходу на стандарти НАТО, Погрецька О. В. (2021)
Щербина І. М. - Інноваційне середовище в механізмі розвитку воєнно-економічного співробітництва України з іноземними державами, Пахольчук В. В. (2021)
Капінус О. Ю. - Адміністративно-правові відносини щодо управління військовим майном (2021)
Копач Р. В. - Юридичний аспект виплати середнього розміру грошового забезпечення військовослужбовцям на підставі рішення суду, Остапенко І. О. (2021)
Севост'яненко Д. О. - Аспекти правового регулювання чорного експорту товарів військового призначення та подвійного використання (2021)
Лукіянчук А. А. - Вдосконалення методики моніторингу інформаційного простору за допомогою геоінформаційних систем, Сторубльов О. І. (2021)
Савков П. А. - Геоінформаційні системи моніторингу лісових ресурсів, Левінськова Н. В., Бондарчук Г. В., Постарниченко Н. С. (2021)
Сосса Р. І. - Розвиток топографічного картографування України (2021)
Вихідні відомості (2021)
Єфіменко А. С. - Дослідження об’ємних змін гіпсу з мінеральними добавками (2020)
Римар Т. Е. - Використання НВЧ випромінювання для спучування рідкоскляних теплоізоляційних матеріалів (2020)
Каплін Р. Б. - Сучасні сталезалізобетонні прогонові будови мостів малих і середніх прогонів (2020)
Фідровська Н. М. - Обґрунтування конструкції кранового ходового колеса з еластичною вставкою, Слепужніков Є. Д., Пономаренко Р. В., Козодой Д. С. (2020)
Прохорченко А. В. - Удосконалення процедури пошуку раціональних резервів часу на відновлення руху поїздів різних категорій, Гурін Д. О., Лагута І. О., Суницька В. О. (2020)
Ломотько Д. В. - Застосування генетичних алгоритмів на стадії планування змішаних перевезень у міжнародному сполученні, Ковальов Д. Д. (2020)
Мартинов І. Е. - Аналіз напруженого стану осі колісної пари пасажирського вагона, Труфанова А. В., Петухов В. М., Шовкун В. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Борзих О. І. - Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України — 75!, Гаврилюк Л. Л., Круть М. В. (2021)
Рожкова Т. О. - Вплив генотипу на репрезентативність Alternaria sp. усередині насіння пшениці озимої (2021)
Голосна Л. М. - Чорний зародок насіння пшениці озимої (2021)
Сергієнко В. Г. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб і урожайність сої в Лісостепу України, Шита О. В., Худолій А. І. (2021)
Сторчоус І. М. - Шкідливість гігантських борщівників Heracleum та методи контролю (2021)
Лабораторія гербології (2021)
Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН України (2021)
Українська наукова дослідна станція карантину рослин Інституту захисту рослин НААН (2021)
Лабораторія технології застосування пестицидів (2021)
Лабораторія ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників (2021)
Лабораторія токсикології пестицидів (2021)
Лабораторія фітопатології (2021)
Лабораторія імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб (2021)
Лабораторія аналітичної хімії пестицидів (2021)
Лабораторія мікробіологічного методу (2021)
Відділ карантину рослин (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського