Дроздовський Д. І. - Мотив дороги як чинник розгортання світу в космогонічних сюжетах грецької міфології (до питання про містерію як метажанрову форму) (2020)
Можарівська І. О. - Специфіка інтермедіальності сучасної драми-параболи (на матеріалі п'єси Павла Ар'є "Кольори") (2020)
Волкова І. В. - Родинно-побутовий фольклор Томаківщини, Масло О. В., Ібрагімова У. А. (2020)
Тиховська О. М. - Психоаналітичне підгрунтя образів чорта та домовика в міфології Закарпаття (2020)
Шкляєва Н. В. - Різновиди та класифікація ігрових творів у фольклорі Західного Полісся та західної частини Волині, Николюк Т. В. (2020)
Рева І. А. - Текст як мовленнєвий феномен у романі "Нудота" Ж.-П. Сартра (2020)
Арнаутова А. Р. - Рустем Муедин ве Айдер Османнынъ эсерлеринде психологизмлернинъ ишлетюв усуллары, Арнаутов А. Ш. (2020)
Ісаєва Н. С. - "Заповіт" Тараса Шевченка в китайському перекладі: концептуальний аналіз (2020)
Медведів А. Р. - Структурно-семантичні особливості японських ономатопей (на основі матеріалів рекламних текстів), Дмитрук А. А., Дмитрук В. А. (2020)
Сеітяг’яєва Т. Р. - Шаміль Алядін – реаліст трагічної епохи (2020)
Шестакова О. В. - Морфологічний спосіб творення лінгвістичних термінів корейської мови (2020)
Грисюк В. П. - Погляди на проблеми репрезентації сексуальності в мас-медіа України (2020)
Zabotnova M. V. - Manipulation of mass consciousness carried out by Internet memes on political campaigns (2020)
Комова М. В. - Тематичне наповнення блогосфери: динаміка і перспективи (2020)
Ліченко А. Д. - Варіативність тлумачення терміна "журналістика даних" у сучасних медіадослідженнях (2020)
Михайлова О. Г. - Особливості реалізації стратегії переконання у медійному зверненні з приводу надзвичайної події (на матеріалі звернень німецьких і французьких політичних лідерів), Мокрій Я. О., Підлужна І. А. (2020)
Харамурза Д. В. - Літературно-художні часописи України 1990–2020 pp .: історичний ескіз (2020)
Шевченко Г. О. - Традиційна німецька преса на підвалинах крос-медійного паблішингу (2020)
Юксель Г. З. - Про деякі аспекти формування кримського масмедійного дискурсу в українському інфопросторі (2020)
Тур О. М. - Джерела сучасної документознавчої термінології та її стандартизація (2020)
Бідун А. В. - Сучасні редакторські підходи і практики творення споживчої цінності книги (2020)
Андрійчук М. Т. - Національний дискурс на сторінках часопису "Московскіє Новості" за 1989 рік (2020)
Гриненко І. В. - Формування етичних засад у майбутніх журналістів у політичній площині (2020)
Загороднюк В. С. - Подорожня есеїстика в романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича: проблема жанру і енциклопедизму (2020)
Козак С. Б. - Місія еміграції в публіцистиці Василя Гришка (за матеріалами часопису "Українські вісті": Німеччина, 1945 – США, 2000) (2020)
Кузнєцова Т. В. - Комунікативно-концептуальний підхід як основа аксіологічного дослідження медіатексту (2020)
Сабура О. І. - Особливості регулювання діяльності ЗМІ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей (2020)
Старкова Г. В. - Розслідувальна журналістика в Україні та її впливи, Яресько К. В. (2020)
Фенько Н. М. - Суспільне мовлення: національна місія та регіональні виклики (2020)
Харченко О. В. - Літературна журналістика. Англомовний контент. Комбінування кульмінацій (2020)
Шпак В. І. - Сучасні тренди видавничої освіти (2020)
Досенко А. К. - Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ (2020)
Лановик З. Б. - Розпізнавання себе в іншому та іншого в собі (рецензія на монографію Девдюк Іванни Василівни "Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду") (2020)
Мамич М. В. - Нове дослідження у сфері комунікативної лінгвістики (рецензія на монографію Т. Осіпової "Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі") (2020)
Відомості про авторів (2020)
Від редакційної колегії (2021)
Радутний О. Е. - Право та окремі аспекти світу атомів і бітів (робототехніка, штучний інтелект, цифрова людина) (2021)
Рєпіна Ю. С. - Світові стандарти та практики використання штучного інтелекту у судочинстві (2021)
Батиргареєва В. С. - Наслідки пандемії COVID-19 та шляхи їх усунення: результати опитування громадян України (2021)
Голіна В. В. - Культура і закон у запобіганні правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху в Україні (2021)
Глинська Н. В. - Проблемні питання забезпечення права на оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування, Клепка Д. І. (2021)
Степанюк А. Ф. - Класифікація і розподіл засуджених до позбавлення волі, Гальцова О. В. (2021)
Лапкін А. В. - Щодо трансформації повідомлення про підозру у порушення прокурором публічного обвинувачення (2021)
Авдєєва Г. К. - Місце судової експертизи у науково-технічному забезпеченні слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження (2021)
Зуєв В. В. - Проблема повідомлення особи про підозру шляхом вручення документів під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2021)
Гізімчук С. В. - Характеристика змісту окремих ознак воєнного стану як обставини, що обтяжує відповідальність за військові злочини (2021)
Лубенець І. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість дитини (2021)
Трагнюк Р. Р. - Деякі проблеми атестації прокурорів (2021)
Колодяжний М. Г. - Постпандемічний соціально-економічний апокаліпсис: стан і форми прояву (2021)
Демчук П. В. - Методологічні засади дослідження принципу законності в кримінальному праві (2021)
Донченко А. А. - Поняття та значення своєчасності кримінальних процесуальних рішень досудового розслідування (2021)
Зелінська І. А. - Способи службового підроблення в системі криміналістичної характеристики злочинів (2021)
Квітка О. О. - Безпосередній об’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України (2021)
Новожилов В. C. - Попередження вторинної віктимізації як завдання кримінального провадження (2021)
Приходько О. В. - Громадський порядок у вимірі конституційної економіки (2021)
Батиргареєва В. С. - Відгук офіційного опонента на дисертацію А. В. Андрушка "Злочини проти волі, честі та гідності особи (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)" (2021)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. С. Чорної "Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (2021)
Дроздов О. М. - Рецензія на монографію В. А. Завтура "Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика (2021)
Іваницький С. О. - Нова концепція діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Рецензія на монографію А. В. Лапкіна "Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми" (2021)
Онищенко О. Г. - Оптимальне конструктивне рішення регулятора-стабілізатора тиску газу типу РСТ 1255-00, Матвієнко А. М., Васильєв О. С. (2008)
Александрович В. А. - Дамба водохранилища: вариантное проектирование, исследования, Набока А. А., Таранов В. Г., Галат В. В., Мезиненко И. Е. (2008)
Габибов Ф. Г. - Сейсмоизоляция фундаментов многоэтажных зданий резиноармированными матами, Хусейн Баят (2008)
Карпенко Д. А. - Статичне випробування паль із розширенням у лесових ґрунтах, що не просідають від власної ваги (2008)
Киричек Ю. А. - О надежности работы оснований в нелинейной области, Трегуб А. В. (2008)
Кукунаев В. С. - Теоретические вопросы динамической паспортизации зданий в Крыму (2008)
Лапін М. І. - Оцінка напружено-деформованого стану системи "буронабивна паля в грунтоцементній оболонці – основа", Петруняк М. В. (2008)
Ларцева І. І. - Цементація ґрунтів зсувонебезпечних схилів (2008)
Лопан Р. М. - Взаємозв'язок механічних характеристик ґрунтів із параметрами зведення піщаних подушок (2008)
Мелашенко Ю. Б. - Методика визначення вертикальних переміщень ґрунту навколо палі (2008)
Нікітенко М. І. - Активація реагентів і водних неорганічних суспензій в електромагнітних апаратах, Пономаренко О. С. (2008)
Новский В. А. - Исследование свойств известняка-ракушечника в лабораторных условиях (2008)
Пронозин Я. А. - Прогноз осадок фундаментов мелкого заложения в нелинейной области работы грунтового основания, Мельников Р. В. (2008)
Руденко Н. И. - Особенности грунтовых условий и обеспечение долговечной эксплуатации сооружений в регионе г. Запорожья, Зражевская И. Ю. (2008)
Сивко И. Р. - Автоматизация расчета общей устойчивости тонких безанкерных подпорных стенок методом круглоцилиндрических поверхностей (2008)
Ткалич А. П. - Величина структурной прочности несущего слоя забивных свай (2008)
Троценко Д. О. - Натурні дослідження електрохімічних анкерів для закріплення нафтогазопроводів (2008)
Харченко М. О. - Експериментальні дослідження неоднорідності ущільнення ґрунтів у складі штучного насипу (2008)
Хонелия Н. Н. - Исследование несущей способности оснований портовых гидротехнических сооружений, Долинская Н. Н. (2008)
Шаповал А. В. - К вопросу использования теории старения для расчета конструкций на грунтовом основании, Шаповал В. Г., Седин В. Л., Головко А. С., Титкова Е. А. (2008)
Шаповал В. Г. - О целесообразности использования грунтовых оснований в качестве накопителей тепла, Мокляник Б. В. , Шаповал А. В. (2008)
Шаповал В. Г. - К вопросу определения расчетного и нормативного сопротивлений грунта методами теории оптимизации, Шаповал А. В., Киричек А. Ю. (2008)
Шаповал В. Г. - Колебания упругого весомого полупространства, к верхней границе котрого приложена вертикальная распределенная нагрузка, Нажа П. Н., Шаповал А. В. (2008)
Шахмохаммади М. - Распределение напряжений в грунтах с учетом их физических характеристик от сосредоточенной силы, приложенной на поверхности (2008)
Швец В. Б. - Модельные экспериментальные исследования устойчивости фундамента при возможности глубокого сдвига, Ковалёв В. В. (2008)
Швец В. Б. - К оценке просадочности лессовых грунтов, Седин В. Л. (2008)
Юдіна Н. А. - Вплив пористості ґрунту на величину модуля деформації (2008)
Ягольник А. М. - Стендові випробування армованого ґрунту на одноплощинне зрушення (2008)
Яковлєв В. С. - Зіставлення методів визначення несучої здатності призматичних паль, Лапін М. І. (2008)
Яркин В. В. - Определение нелинейных осадок основания фундаментов, Петракова Н. А., Лобачева Н. Г., Иноземцев А. А. (2008)
Клименко Ю. - Україна у раді ООН з прав людини: здобутки, виклики, перспективи (2021)
Красільчук В. - Венесуела: be to be (2021)
Вєдєнєєв Д. - Становлення культурної дипломатії України як соціокультурного інституту (2021)
Осташ І. - Культурна дипломатія на Близькому Сході (на прикладі Лівану) (2021)
Москаленко В. - Українські культурні проекти в болгарії: традиції і модерні практики, Тертична А. (2021)
Коцева О. - "І все-таки до тебе думка лине" (2021)
Шергін С. - Футурологія у галузі глобалістики і міжнародних відносин (2021)
Богаєвський Ю. - Принципи дипломата Ігоря Турянського (2021)
Матяш І. - П'ять запитань на п'ятиліття (2021)
Горобець Г. - Повертаємо в Україну культурну спадщину, Гнатенко Л., Корнієнко В., Мойсієнко В. (2021)
Міжнародний дипломатичний форуму Медіацентрі ГДІП (2021)
Алиев И. А. - Модель системы с мгновенным обслуживанием и рандомизированной политикой пополнения запасов (2021)
Березкін А. Л. - Особливості розповсюдження електромагнітної єнергії в гірничіх виробках (2021)
Гільгурт С. Я. - Порівняльний аналіз підходів до побудови компоненів реконфігуровних засобів технічного захисту інформації (2021)
Дорогий Я. Ю. - Тактичний штучний інтелект з використанням нейронної мережі для стратегії в реальному часі, Свириденко О. А. (2021)
Zhukov I. A. - Thing and order in the context of the global information society infrastructure, Pechurin N. K., Kondratova L. P., Pechurin S. N. (2021)
Коваленко О. Є. - Аспекти побудови систем кіберенергетики (2021)
Мохор В. В. - Визначення топологічного простору мережі інтернет, Зубок В. Ю. (2021)
Туровський О. Л. - Алгоритм оцінки впливу гама–випромінювання на приймачі атмосферно-оптичних ліній зв'язку, Блаженний Н. В. (2021)
Холявкіна Т. В. - Створення та оперування базою даних за допомогою хмарних сервісів Azure, Безверха К. С. (2021)
Нетребко В. В. - Особливості руйнування високохромистих чавунів за абразивного зношування, Волчок І. П., Попов С. М., Акімов І. В. (2021)
Скальський В. Р. - Оцінювання стану приповерхневих шарів металу, підданих абразивно-струменевій обробці, з допомогою поверхневих акустичних хвиль, Студент М. М., Мокрий О. М., Гвоздецький В. М., Романишин І. М., Семак П. М. (2021)
Рибачук В. Г. - Особливості контролю анізотропних немагнетних матеріалів вихрострумовими давачами з коловими обмотками, Учанін В. М., Кулинич Я. П. (2021)
Греділь М. І. - Втрата когезії між бетоном та сталевою арматурою за впливу корозивно-наводнювального середовища (2021)
Дзюбик А. Р. - Оцінювання технічного стану арматури залізобетонного балкового прогону мосту кінця ХХ сторіччя, Войтович А. А., Студент О. З., Дзюбик Л. В., Хомич І. Б. (2021)
Балицький О. І. - Втомне руйнування лопаток газотурбінного двигуна з нового жароміцного нікелевого сплаву, Квасницька Ю. Г., Іваськевич Л. М., Мяльніца Г. П., Квасницька К. Г. (2021)
Стечишина Н. М. - Вплив енергетичних параметрів безводневого азотування у тліючому розряді на фізико-хімічні властивості сталі 40Х, Стечишин М. С., Олександренко В. П., Литвиненко О. А., Мартинюк А. В., Сухенко В. Ю., Цепенюк М. І. (2021)
Саврук М. П. - Вплив зсувного навантаження на форми оптимальних отворів у квазіортотропній пластині, Кравець В. С., Чорненький А. Б. (2021)
Шопа Т. В. - Поперечні коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної конфігурації за врахування розподіленого навантаження на поверхні, Тужеляк О. І. (2021)
Стащук М. Г. - Термонапруження функціонально-градієнтних тіл за вілпалу, Ірза Є. М. (2021)
Труш В. С. - Вплив водню на властивості окисненого та азотованого сплаву Zr–1% Nb, Стоєв П. І., Федірко В. М., Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Панов В. А., Лук’яненко О. Г. (2021)
Цирульник О. Т. - Корозійно-втомна витривалість сталі 35 у водогінній воді за додаткового кавітаційного навантаження, Звірко О. І., Волошин В. А. (2021)
Герцик О. М. - Роль дифузії продуктів оксидно-відновних реакцій у процесах корозії алюмінієвих аморфних сплавів, Хрущик Х. І., Ковбуз М. О., Носенко В. К., Корній С. А., Пандяк Н. Л. (2021)
Юзевич В. М. - Вплив механічних напружень на ріст корозійної тріщини у стінці трубопроводу, Лозован В. П. (2021)
Копей Б. В. - Закономірності росту тріщин втоми в гібридних насосних штангах, Кречковська Г. В., Нісонський В. П., Бакун Б. М. (2021)
Гембара О. В. - Моделювання деформації елементів конструкцій в умовах повзучості, корозійного розтріскування і наводнювання, Чепіль О. Я. (2021)
Абдуліна Д. Р. - Мікробна деструкція полімерних матеріалів – пінополіетилену, етиленвінілацетату і гуми, Коптєва Ж. П., Коптєва Г. Є., Вортман М. Я. (2021)
Кахерський С. І. - Вплив низькотемпературних відпалів на структуру і хімічний склад плівок Cu2ZnSnS4, нанесених на гнучкі поліімідні підкладки, Доброжан О. А., Пшеничний Р. М., Воробйов С. І., Гаврилюк Є. О., Команіцкий В., Плотніков С. В., Опанасюк А. С. (2021)
Ghazvinloo H. R. - Effect of the robotic GMAW parameters on HAZ width in HQ130 steel joints, Honarbakhsh-Raouf A. (2021)
Опачко І. І. - Особливості напилення плівок компонентами плазм, створеної наносекундними лазерними імпульсами, Жигуц Ю. Ю., Опачко М. В. (2021)
Масюк А. С. - Фізико-механічні властивості полівінілхлоридполістирольних пластикатів, Левицький В. Є., Катрук Д. С., Гуменецький Т. В., Білий Л. М. (2021)
Предборський В. А. - Вертикальна структура тіньової влади (2021)
Шабранська Н. І. - Аналіз найбільш перспективних технологічних напрямів у сфері освіти з використанням інструментів платформ Web of Science та Derwent Innovation (2021)
Гуштан Т. В. - Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи, Ковач М. Й. (2021)
Шедяков В. Є. - Процеси трансформації міжнародних економічних відносин як "вікно можливостей" для змін стратегічного значення (2021)
Ткачук С. В. - Дистанційні комунікації як інноваційний підхід в сфері освіти: маркетингові перспективи та переваги, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2021)
Мельник Т. М. - Особливості глобальних маркетингових комунікацій в умовах COVID-19 (2021)
Аблязова Н. Р. - Тайм-менеджмент як ефективний інструмент управління персоналом підприємства, Козловська С. Г. (2021)
Демидова М. М. - Маркетинговий менеджмент економічного розвитку малого підприємництва (2021)
Лалакулич М. Ю. - Розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі, Ценклер Н. І., Шелемон Л. М. (2021)
Студінський В. А. - Корпоративна культура навчального закладу як чинник компетентнісного потенціалу педагога професійної школи в умовах сучасного освітнього ринку (2021)
Поплавська О. М. - Державна політика у сфері зайнятості під час COVID-19:проблеми та шляхи удосконалення, Шевчук О. В., Бабін С. М. (2021)
Степанова О. В. - Теоретико-методичні основи дослідження трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2021)
Комар Т. В. - До проблеми методудослідження творчого потенціалу особистості, Афанасенко В. І. (2021)
Потапчук Є. М. - Теоретичний аналіз психологічної структури уявлень молоді про сімейні ролі, Карпова Д. Є. (2021)
Берегова Н. П. - Особистісна тривожність психолога та її вплив на результативність професійної діяльності, Джигун Л. М. (2021)
Варгата О. В. - Емпіричне дослідження інноваційного потенціалу педагогів закладів освіти, Цимбалюк Г. Р. (2021)
Василенко О. М. - Особливості вибору професії психолога студентами закладів вищої освіти (2021)
Гомонюк О. М. - Психологічні особливості професійно-педагогічної культури майбутнього педагога, Онишко О. Г. (2021)
Руденок А. І. - Компоненти професійної готовності майбутніх психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, Гуляк І. Р. (2021)
Джигун Л. М. - Психологічний тревелог: походження та історичний розвиток, Берегова Н. П. (2021)
Ігумнова О. Б. - Когнітивно-поведінкова терапія як метод корекції самоушкоджень підлітків, Михайлов А. Р. (2021)
Міхеєва Л. В. - Шляхи формування у старшокласників ціннісного ставлення до власного здоров’я (2021)
Петяк О. В. - Умови успішного освоєння ролі матері та становлення материнства в психологічному консультуванні жінок, Руденок А. І. (2021)
Попелюшко Р. П. - Теоретичний аналіз особливостей розвитку та комунікації дітей з розладами аутичного спектру, Скоропад В. О. (2021)
Сургунд Н. А. - Аналіз динаміки прояву синдрому професійного вигорання у медичних працівників в умовах COVID-19, Примуш Н. М. (2021)
Varian O. - Citizenship as the Main Research Category in the Study of an Ideal Citizen Image in Ancient Athens, Shkolyk A. (2021)
Kachmar V. - Natural and physical sciences at Lviv University in the second half of the XIXth – beginning of the XXth century: structural and personnel transformation, Tarnavskyi R. (2021)
Telvak V. - Reception of Hrushevsky Studies: Epistolary Aspect, Salata O. (2021)
Chornyi D. - Yevhen Chykalenko and Kharkiv: The history of relationship (2021)
Shevchenko О. - Evolution and employment of incendiary weapons during World War I (2021)
Demianiuk O. - The Volynians’ everyday life in the Ukrainian Central Council period (through the Prizm of Volyn Regional Archive Materials), Bundak O. (2021)
Teliachyi Yu. - Ukrainian Academy of Arts: historical progress (1917 – 1920), Kryshchuk B. (2021)
Holubko V. - Social protection issues of military servicemen in supreme authorities activities of the UNR (december of 1918 – november of 1920), Kosovych V. (2021)
Margulov A. - Assyrian National Elites of Georgia in the 1920s: Public Policy and National Cultural Identity (2021)
Demchyshak R. - Place of Ukraine in the Security System of the Region of Central and Eastern Europe in the Ukrainian Nationalism Theorists’ Works (the 20–30s of the XXth century), Starodub T. (2021)
Antoniuk Y. - The Usage of the Open Sources Information by the Special Units of the Ukrainian Nationalist Organisations in the 1920s – 1980s, Trofymovych L. (2021)
Strilchuk L. - The Societies "Prosvita” of Volhynia Voivodeship in Confrontation with the Polish Authorities (1921 – 1934), Yarosh Ya. (2021)
Paliienko S. - Per aspera ad astra: An Organization of the Laboratory of Natural Science Methods at the Institute of Archaeology AS of the UkrSSR in the 1960s (2021)
Matkovska I. - Zenoviy Flinta: a figure in the context of the 60–80s of the XXth century, Stepien S. (2021)
Kovalenko N. - Southern Branch of the VASHNIL (1969 – 1990) as a Model of Organization of Agrarian Science in the Ukrainian and Moldavian SSR, Bey R. (2021)
Chura V. - XIX All-Union Party Conference as a factor of the collapse of the CPSU-KPU in the western regions of the UkrSSR, Kopeltsiv-Levytska E. (2021)
Palinchak M. - Soviet Religious Policy and its Consequences in Independent Ukraine, Bokoch V. (2021)
Kryński A. - Religious processes in Western Europe at the end of the XXth – the beginning of the XXIst centuries, Bodak V., Tkachenko A. (2021)
Pylypiv V. - The historical process through the prism of the cultural civilizational approach: the past and the present, Semykras V. (2021)
Stepanchuk Yu. - The Сoncept "Ruin”: Modern Historiographical Discourse, Fedurko O. (2021)
Matkovskyi M. - Features of socio-structural interactions of a man, a civil society and the state in historical retrospective. Review of the monograph: "Man, Society, Power in Ancient and Early Modern Ukraine: Contexts of Historical Presentation". Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2020. 616 pp., ill., Vikhliaiev M. (2021)
Filina T. - A new look at the phenomenon of Ukrainian Kobzarism. Review of the monograph: Khai M. O. Mykola Budnyk and Kobzarism. The 2nd, updated and supplemented edition. Lviv: "Astroliabiya" Publishing House, 2020. 380 p., Chumak Y. (2021)
Sytnyk O. - Most-suffering fate and glorious victories of the Ukrainian Greek-Catholic Church (review of the monograph: Vehesh M., Kontsur-Karabinovich N., Marchuk V., Palinchak M., Golonich Ya., The Ukrainian Greek Catholic Church: past and present. Academic publishing Fairmont, 2020. 380 p.), Gudz V. (2021)
Лобода О. М. - Уосконалення методики розрахунку виробничих функцій у тваринництві за допомогою системного підходу (2021)
Вогнівенко Л. П. - Методичні засади викладання біохімії, фундаментальної загально-біологічної дисципліни – спеціальності 181 "Харчові технології", Шинкарук М. В. (2021)
Воєвода Н. В. - Передумови розробки вегетаріанських ковбас в Україні та шляхи реалізації нових технологічних рішень, Третьяков О. В. (2021)
Дзюндзя О. В. - Аналіз нетрадиційної борошняної сировини для виробництва хлібобулочних виробів, Звагольська К. М. (2021)
Новікова Н. В. - Товарознавча оцінка пельменів функціонального призначення (2021)
Ряполова І. О. - Досвід застосування нетрадиційної сировини функціонального призначення у борошняних кондитерських виробах, Микулінська Д. А. (2021)
Ємел’янова Т. А. - Експериментальне дослідження параметрів напруженого стану коротких циліндричних залізобетонних резервуарів, Лобанова Т. Ю. (2021)
Петрова А. Т. - Деякі геометричні основи конструювання кривих поверхонь в архітектурі (2021)
Романенко С. М. - Проєктування монолітного залізобетонного перекриття під час реконструкції будівлі (2021)
Чеканович М. Г. - Оптимізація підбору позацентрово-стиснутих суцільних сталевих колон за критерієм мінімізації витрат сталі з використанням комп’ютерної програми, Янін О. Є. (2021)
Волошин М. М. - Техніко-економічне обґрунтування модернізації високонапірних дощувальних машин "Фрегат" (2021)
Козленко Є. В. - Техніко-економічне обґрунтування та практичне впровадження заходів із енергозбереження на Головній насосній станції Інгулецької зрошувальної системи, Морозов О. В., Морозов В. В. (2021)
Бахтін О. К. - Оцінки добутків деяких степенів внутрішніх радіусів багатозв’язних областей, Заболотний Я. В. (2021)
Garunkštis R. - The zeros of the Lerch zeta-function are uniformly distributed modulo one, Panavas T. (2021)
Kashuri A. - Different type parameterized inequalities for preinvex functions with respect to another function via generalized fractional integral operators and their applications, Sarikaya M. Z. (2021)
Örnek B. N. - Estimates for analytic functions concerned with Hankel determinant (2021)
Rashid S. - Inequalities involving new fractional integrals technique via exponentially convex functions, Noor M. A., Noor K. I. (2021)
Рзаєв Р. М. - Сингулярний інтегральний оператор у просторах, які визначаються за допомогою узагальненої осциляції, Алієва Л. Р., Гусейнова Л. Е. (2021)
Слюсарчук В. Ю. - Диференціальні ознаки збіжності операторних невласних інтегралів і рядів (2021)
Srivastava H. M. - Certain subclasses of meromorphically q-starlike functions associated with the q-derivative operators, Tahir M., Khan B., Darus M., Khan N., Ahmad Q. Z. (2021)
Sharafdini R. - Signless Laplacian determination of a family of double starlike trees, Abdian A. Z., Behmaram A. (2021)
Морозов Д. І. - Опис класу строго диференційовних скінченностанових ізометрій кільця Z2 (2021)
Pylak D. - Approximate solution of a dominant singular integral equation with conjugation, Wójcik P. (2021)
Євграфов Д. В. - Розрахункові спектри сигналів витоку інформації з екранів моніторів на рідкокришталевих структурах, Яремчук Ю. Є. (2021)
Боярінова Ю. Є. - Особливості побудови представлень експоненціальних функцій у гіперкомплексних числових системах високих вимірностей засобами пакету гіперкомплексних обчислень, Каліновський Я. О. (2021)
Ланде Д. В. - Метод формування та кластеризації кореляційних мереж понять, Страшной Л., Балагура І. В. (2021)
Федорченко Є. М. - Розробка та дослідження генетичного методу для медичного діагностування цукрового діабету, Олійник А. О., Корнієнко С. К., Степаненко О. О., Саман М. В. (2021)
Шиян А. А. - Модель управління протидією інформаційним атакам у кіберпросторі, Нікіфорова Л. О., Дьогтєва І. О., Яремчук Я. Ю. (2021)
Азарова А. О. - Розроблення пристрою для захисту від несанкціонованого доступу на основі трифакторної ідентифікації та аутентифікації користувачів, Біліченко Н. О., Катаєв В. С., Павловський П. В. (2021)
Петренко М. В. - Дослідження візуально непомітних помилок введення та їхнього впливу на якість і пошукову доступність бібліографічних даних (2021)
Реферати (2021)
Guz A. N. - Edition in 12 Volumes "Mechanics of Composites": Considerable Mile-Stone in Centenary History of S.P. Timoshenko Institute of Mechanics, Rushchitsky J. J. (2021)
Кубенко В. Д. - Нестаціонарна осесиметрична задача для півпростору стисливої рідини (2021)
Мартинюк А. А. - Про стабілізацію руху неавтономних поліноміальних систем, Чернієнко В. О. (2021)
Григоренко О. Я. - Вільні коливання трикутних пластин з отвором, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Васильєва Л. Я. (2021)
Луговий П. З. - Вплив несиметрії тришарових циліндричних оболонок на їх напружено-деформований стан при нестаціонарному навантаженні, Орленко С. П. (2021)
Сторожук Є. А. - Напружено-деформований стан і стійкість гнучкої кругової циліндричної оболонки з врахуванням деформацій поперечного зсуву (2021)
Анік’єв І. І. - Про вимірювання динамічного тиску в ударній трубі та музичних інструментах датчиком WIKA A-10, Максимюк В. А., Сущенко Є. О., Фетисов І. Б. (2021)
Хорошун А. С. - Про глобальну позиційну стабілізацію одноланкового маніпулятора із нелінійно пружним з`єднанням (2021)
Кононов Ю. М. - Про рух твердого тіла з порожниною, що містить багатошарову ідеальну рідину (2021)
Басараб В. А. - Полічастотний режим коливань електромагнітної ударно-вібраційної системи (2021)
Рижков Л. М. - Кватерніонне визначення орієнтації на основі вимірювання векторів (2021)
Лисоколенко Т. В. - Модальна методологія Д.Зільбермана та феномен гри: особливості концептуалізації (2021)
Юрченко О. В. - Особливості наукового становлення категорії "культура" в творчий спадщині І. Г. Гердера та її осмислення як підстава національної ідентифікації (2021)
Вовк А. С. - Філософський гуманізм Володимира Шинкарука (2021)
Богачев Р. М. - Творчий потенціал особистості у сучасному соціально-культурному просторі: особливості розвитку та реалізації, Костроміна Г. М., Руденко Т. П. (2021)
Олефіренко Т. О. - Особливості підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах стандартизації вищої освіти (2021)
Коваленко В. В. - Оцінювання стану використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі, Мар’єнко М. В., Сухіх А. С., Шишкіна М. П. (2021)
Куриляк В. В. - Філософська та теологічна концепція Джона Харві Келлога щодо принципів здорового способу життя (2021)
Marchuk O. T. - Eastern patristic interpretation "ΝΟῩΣ-ΛΌΓΟΣ": sanogenical-therapeutic means of communicativeness (part І. Basic ideas of structural and functional system) (2021)
Ковтун І. Б. - Теоретичні аспекти формування економічного потенціалу територіальної громади: синергетичний підхід, Терещенко Т. В. (2021)
Пунда О. О. - Теоретична сутність та компонентна структура інтелектуального капіталу підприємства, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2021)
Овчаренко О. В. - Аналіз наявних підходів до оцінки економічної безпеки регіону (2021)
Alakbarov E. E. - The interconnection between labour productivity and real wages in Azerbaijan, Suleymanova A. G. (2021)
Єгоров І. Ю. - Патентна активність у сфері зеленої економіки: сучасний стан та проблеми, Грига В. Ю., Рижкова Ю. О. (2021)
Писаренко Т. В. - Науково-технічна діяльність закладів вищої освіти для забезпечення інноваційного розвитку, Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2021)
Півоваров О. А. - Підвищення якості пшеничного хліба за рахунок застосування плазмохімічно активованої води, Миколенко С. Ю. (2021)
Платонов О. Д. - WWW.NAS.GOV.UA центрична цифрова трансформація для системного поліпшення статусу НАН України в суспільстві, державі та світовій науковій спільноті, Шевцова І. О., Радченко О. Є., Марчук Ю. О., Коваленко Р. О. (2021)
Пархоменко О. В. - Базова відмінність знання від інформації і взаємозв’язок між ними, Пархоменко А. О. (2021)
Content (2020)
Vasylieva T. - Innovations in Government Management of the Healthcare System: Forecasting of COVID-19 Consequences in Social, Investment and Business Developmen, Kuzmenko O., Rashid M. N., Vojtovic S., Kascha M., Lieonov H. (2020)
Tiutiunyk I. - Indices of Innovation Activity as Components of Macroeconomic Stability Assessment: How Does the Shadowing of Investment Flows Affect?, Zolkover A., Maslov V., Semedova M., Vynnychenko N., Beshley Ye., Kovalenko O. (2020)
Vysochyna A. - Country Innovative Development: Impact of Shadow Economy, Kryklii O., Minchenko M., Aliyeva A. A., Dwmchuk K. (2020)
Kolosok S. - Energy Efficiency Policy: Impact of Green Innovations, Pionenko T., Yevdokymova A., Hajiyev N. O., Palienko M., Prasol L. (2020)
Lukowicz K. - User Satisfaction on Social Media Profile of E-Sports Organization, Strzelecki A. (2020)
Kljucnikov A. - Customer Attitude to the Local Currency Implementation, Civelek M., Krajcik V., Polach J. (2020)
Tovmasyan G. - Analyzing the Demand of Agritourism for International Yourist in Armenia, Avetisyan S., Tatosyan K., Mirijanyan L., Galustyan I., Rushanyan A. (2020)
Alomari K. A. K. - Innovations in Knowledge Management Perspectives: An Empirical Study in the Jordanian Commercial and Islamic Banks, Aljawarneh N. M., Alomari Z. S., Albdareen R., Alawneh A. (2020)
Kadar B. - Innovations in Health Care Management: The Effect of the Pandemic on the Labour Market Change, Reicher R. S. (2020)
Goncarova Z. - Assessment of the Impact of Selected Satisfaction Parameters on the Competitiveness of Family Tourism, Pitekova J., Vrablikova M. (2020)
Hussain S. A. - Factors Influencing Consumers’ Green Purchase Behavior: Green Advertising as Moderator, Haq A. U., Soomro Y. A. (2020)
Bacik R. - Using Digital Devices in the Process of Online Shopping: A Study of Demographic Differences, Gavurova B., Fedorko R., Olearova M. (2020)
Mursalov M. - Banking Regulations and Country’s Innovative Development: The Mediating Role of Financial Development (2020)
Mirdamad M. G. - Innovative Tools for Investment Management in the Digital Economy: A Guide for Post-Socialist Countries (2020)
Sadigov M. M. - State Financial Management as the Basis for Innovative Development: Cross-Country Analysis (2020)
Gadzhi Z. Z. - Innovation in Leasing and Leasing of Innovation: A Meta-Analysis (2020)
Kuznyetsova A. - Innovation Mechanism in Monetary Policy Forecasting: Unification of All Macroeconomic Puzzles in SVAR Model, Klishchuk O., Lisnyak A., Kerimov A., Babayev A. (2020)
Saura J. R. - Defining the Types of "Fakers" in Social Media, Punzon J. G. (2020)
Cierna H. - The Risks of Ethical Credibility: Innovations in Companies Management, Sujova E. (2020)
Dalati S. - Innovations in the Management of Higher Education: Situation Analysis of Syrian Female Students Empowerment, Raudeliuniene J., Davidaviciene V. (2020)
Pi S. M. - The Knowledge Management and Safety Compliance in OECD Economies: Some Experience for Jordan Industrial Sector, Al-Zu'bi G. (2020)
Fila M. - Innovations for Business Management: Motivation and Barriers, Levicky M., Mura L., Maros M., Korenkova M. (2020)
Skrynnyk O. - Some Aspects of Information Security in Digital Organizational Management System (2020)
Chang S. - Implementation of Innovation in the Company: Situation Analysis (2020)
Starchenko L. - Impact of Gender Aspects of Sustainable Entrepreneurship on Country Innovative Development (2020)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бригінець О. О. - Участь держави Україна у забезпеченні договору як підстави переходу права власності на земельну ділянку (2021)
Івановська А. М. - Право на інформацію про діяльність органів публічної влади: окремі теоретико-правові аспекти, Галус О. О., Рижук І. В. (2021)
Максимчук І. А. - Організація внутрішнього аудиту на підприємствах: ризик-орієнтований підхід, Уманець Т. М. (2021)
Аблязова Н. Р. - Управління у сфері соціального підприємництва як інноваційної форми ведення бізнесу, Козловська С. Г. (2021)
Кабанець К. С. - Правове регулювання режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні (2021)
Турчак І. О. - Принципи управління якістю й асортиментом у менеджменті поставок промислового підприємства (2021)
Аудит установ системи правосуддя (2021)
Дайджест законодавчих новацій (2021)
Бригінець О. О. - До питання права спільної власності на землю в Україні (2021)
Гулиев В. М. - Сущность и критерии признания активов в учете и отчетности (2021)
Самойлов В. П. - Генеза нормативно-правового регулювання спеціальної конфіскації в Україні (2021)
Alhammadi T. - Emergencies in Ukraine: analytical and statistical study, Alnuaimi H. (2021)
Пліс Г. В. - Майбутнє держаудиту (2021)
Дайджест законодавчих новацій липня (2021)
Консультація стосовно податку на нерухомість (2021)
Рижук І. В. - Місце органів місцевого самоврядування у системі публічного управління туристичною діяльністю в умовах фінансової децентралізації, Галус О. О., Бригінець О. О. (2021)
Буніна А. П. - Проблемні питання заміни або відмови від адвоката-захисника, який надає безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному процесі (2021)
Завгородня Т. І. - Згода у кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (2021)
Франчук Т. А. - Особливості організаційно-правового забезпечення використання доказів Державною прикордонною службою України в адміністративному провадженні (2021)
Самойлов В. П. - Окремі проблеми юридичної конструкції спеціальної конфіскації за кримінальним правом України (2021)
Усик В. О. - Управління ризиками, які генеруються під час використання платіжних систем, Войтко С. В. (2021)
Титул, зміст (2012-2013)
Ґрещук В. - Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури (2012-2013)
Кононенко В. - Переспіви псалмів: українські поети в пошуках сповідальних інтонацій (2012-2013)
Барчук В. - Методологічні аспекти дослідження категорійної системи дієслова (2012-2013)
Івасенко А. - Лексико-семантична характеристика та класифікація прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалі опису Королівщин Руської землі) (2012-2013)
Гериш Н. - Текстотвірний потенціал анафоричних відношень (2012-2013)
Березовська Г. - Лексикографія назв одягу і взуття у східноподільських говірках (2012-2013)
Барчук М. - Роль Перемишля у формуванні нової української літературної мови Галичини середини ХІХ століття (2012-2013)
Гавадзин О. - Назви головних уборів у говірках Покуття (2012-2013)
Новіцька О. - Структурування побутової лексики Підгаєччини (2012-2013)
Гринишин У. - Синтаксичний повтор як домінанта експресивного маркування постмодерністського тексту (2012-2013)
Піхманець Р. - Таємниці мистецької галереї Леся Мартовича: Погляд крізь призму оповідання "Стрибожий дарунок" (2012-2013)
Луцак С. - Закономірності структурування художньо-естетичної цілісності в проекції двосторонніх взаємин "автор – читач" (на матеріалі української літератури межі ХІХ-ХХ століть (2012-2013)
Васильчук М. - Художня візія Гуцульщини у малій прозі Івана Синюка (2012-2013)
Гуга М. - Реальне підґрунтя художньої думки Івана Франка (на матеріалі повісті "Великий шум” (2012-2013)
Бекеш С. - Проблемно-тематичний спектр збірки новел Олеся Бабія "Шукаю людини" (2012-2013)
Комар В. - Військово-політична співпраця Польщі і УНР у 1919-1920 роках (2012-2013)
Адамович С. - Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914-1917 рр.) (2012-2013)
Яремко Я. - Концепт держава в українському політичному дискурсі (2012-2013)
Геник М. - Історіографія польсько-українських відносин періоду незалежності (2012-2013)
Стасюк О. - Проблема "Острозької ординації" в контексті російсько-мальтійських відносин другої половини XVІІІ – початку ХІХ ст. (2012-2013)
Рега А. - Історія як внутрішній досвід екзистенції у прозі Ольги Мак (на матеріалі повісті "Куди йшла стежка") (2012-2013)
Пиип’юк О. - Ментальність поета: індійські ріші та Шевченків Перебендя (типологічний аспект) (2012-2013)
Парпан В. - Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку, Шпарик Ю., Парпан Т., Миленька М., Лосюк В. (2012-2013)
Стасюк Г. - Система та структура здібностей роду Драгоманових-Косачів (2012-2013)
Залевська О. - Художнє втілення національної ідеї у творчості Ростислава Єндика (2012-2013)
Грещук Б. - Логіко-лінгвальна категоризація дійсності та знань про неї (2012-2013)
Гоменюк Ю. - Дитяча пареміографія як один із фольклорних засобів формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (2012-2013)
Лукань В. - Василь Стефаник в образотворчому мистецтві (2012-2013)
Данищук І. - Перегородчасті емалі Галицько-Волинської Русі, Коваль І. (2012-2013)
Мочернюк Н. - "І подібний я до райдуги...": поетична палітра художника Василя Хмелюка (2012-2013)
Береговська Х. - Михайло Бойчук і Святослав Гординський: до проблеми мистецького впливу (2012-2013)
"До зір через терня": Іванові Климишину – 80! (2012-2013)
Ґрещук В. - Структура граматичної темпоральності у її системних та функційних виявах (Барчук В. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: Монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.) (2012-2013)
Тишківська Н. - Давно очікувана книжка (Лілія Невідомська. Імпліцитність: мовносистемний аспект. – Харків: Ранок-НТ, 2012. – 416 с.) (2012-2013)
Венгер О. П. - Порівняння впливу мультимедійних технологій на психічний стан дітей та дорослих під час локдауну, роботи та навчання в онлайн-режимі, Воронцова Т. О., Іваніцька Т. І., Бондарук Б. О., Трохимчук А. В. (2021)
Вервега Б. М. - Гістологічне дослідження тонкої кишки у щурів при експериментальному моделюванні гострого поширеного перитоніту на фоні стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2021)
Грубар Ю. О. - Оцінка ранніх клінічних та функціональних результатів після прошивання розривів менісків під артроскопічним контролем із використанням технік "аll-inside" та "іnside-out", Грубар М. Ю (2021)
Зикова Н. П. - Мікроскопічні зміни екзокринної частини підшлункової залози в пізні терміни після експериментальної термічної травми шкіри, Небесна З. М., Гетманюк І. Б. (2021)
Іванова Н. В. - Порівняльна характеристика захворюваності на туберкульоз загального населення та працівників закладів охорони здоров’я в Україні та Дніпропетровській області, Криницька І. Я., Гецько Н. В., Гомелюк Н. М., Марущак М. І. (2021)
Коморна Я. В. - Вивчення думки пацієнтів про упровадження нових сестринських технологій у центрах первинної медико-санітарної допомоги, Криницька І. Я., Гецько Н. В., Дужич Н. В., Марущак М. І. (2021)
Кульбіцька В. В. - Гістологічні зміни надниркових залоз у пізні терміни після експериментальної термічної травми та застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри, Небесна З. М., Шутурма О. Я. (2021)
Луців І. І. - Вплив краніо­скелетної травми на динаміку ензимної ланки антиоксидантного захисту в кірковому і мозковому шарах нирки за умов двобічного видалення гонад у період пізніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А., Попович Д. В. (2021)
Нечипорук В. М. - Ультраструктурні зміни печінки при експериментальній гіпергомоцистеїнемії на тлі гіпо- та гіпертиреозу, Небесна З. М., Ковальчук О. В., Пентюк Л. О., Корда М. М. (2021)
Огінська Н. В. - Мікроскопічні зміни нейроцитів кори мозочка в динаміці за умов експериментальної термічної травми, Небесна З. М. (2021)
Олійник Н. М. - Визначення фагоцитування штамів золотистого стафілокока (s. aureus), виділеного у дітей, хворих на кір, Кравець Н. Я. (2021)
Стрельбицька В. В. - Динаміка активності процесів ліпідної пероксидації у тканинах тонкої кишки за умов ішемії-реперфузії кінцівки, гострої крововтрати та їх корекція, Гудима А. А., Походун К. А. (2021)
Лоза Є. О. - Дослідження змін репаративної здатності шкіри післяопераційних ран щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом, Гомелюк Т. М. , Криницька І. Я., Марущак М. І. (2021)
Вакуленко Д. В. - Застосування морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для оцінки динаміки гемодинамічних показників у пробі Мартіне – Кушелевського, Вакуленко Л. О. (2021)
Федосєєва О. В. - Кореляційний зв’язок між кількістю СD3+ та СD4+-лімфоцитів та рівнем експресії моноклональних антитіл до тироглобуліну, TTF-1 та KI-67 у щитоподібній залозі щурів за умов пренатальної дії антигену (2021)
Швець В. А. - Рівень кортизолу та динаміка поведінкових реакцій у мишей під впливом інтерлейкіну-2 в умовах фізичних тренувань, Гасюк О. М. (2021)
Bakhritdinova F. - Estimation of tolerance of a domestic non-steroid anti-inflammatory drug in the postoperative period of extraction of cataracts, Narzikulova Kumri Islamovna K. I., Yusupov Sh. A., Egamberdieva M. E. (2021)
Наумова Л. В. - Роль вітаміну D та його роль на різних етапах становлення жіночого організму, Мілевська-Вовчук Л. С., Наумова У. О., Бойко Ю. В. (2021)
Копаниця О. М. - Особливості використання карагінанів як харчових добавок, Гудима А. А., Мялюк О. П., Ліснянська Н. В., Кліщ І. М. (2021)
Krekhovska-Lepiavko O. - COVID-19 and nutrition, Lokay B., Yastremska S., Reha N., Bushtynska O., Danchak S. (2021)
Pereviznyk B. O. - Incidence of COVID-19 among international students of Ternopil National Medical University: a questionnaire study, Dzhavadova N. A., Pokryshko O. V. (2021)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2021)
Скрипнюк О. В. - Концепт "Державний суверенітет" у класичних західних теоріях та сучасному вітчизняному державознавстві, Крусян А. Р. (2021)
Оніщенко Н. М. - Проблеми питання тлумачення доктринальних помилок (2021)
Костицький В. В. - Тлумачення норм права як форма реалізації права (2021)
Пархоменко Н. М. - Актуальні проблеми правової визначеності та тлумачення норм права на сучасному етапі правової реформи (2021)
Шутак І. Д. - Юридична техніка судової практики та її роль у правотворчості держави (2021)
Батанов О. В. - Проблеми сучасного українського унітаризму у фокусі доктринального тлумачення Конституції України (2021)
Бобровник С. В. - Судове правотлумачення: особливості та практичне значення (2021)
Малишев Б. В. - Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права (2021)
Дзейко Ж. О. - Поняття та сутність юридичної техніки тлумачення норм права: теоретико-правові аспекти (2021)
Мирошниченко М. І. - До питання виникнення системних помилок в тлумаченні права у зв’язку з проблемою об’єкта юридичної науки (2021)
Дідич Т. О. - Взаємодія законотворчості та політичного плюралізму в сучасних умовах розвитку України (2021)
Макаренко Л. О. - Права людини в Україні: сучасні виклики та загрози (2021)
Луцький Р. П. - Вплив неофіційного тлумачення через громадську думку на формування уявлення про законність, справедливість та правопорядок (2021)
Січевлюк В. А. - Взаємозв’язок теоретичних концептів юриспруденції та юридичної практики (на прикладі категорії "правова суб’єктність") (2021)
Шевченко А. Є. - Науково-правова доктрина та її значення у правотлумаченні, Антошкіна В. К. (2021)
Shevchenko A. Yе. - Variety of theoretical approaches to legal interpretation, Kudin S. V. (2021)
Акуленко Д. Ю. - Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення (2021)
Богініч О. Л. - Тлумачення права як проблема юридичної герменевтики: окремі питання теорії (2021)
Бондарук Т. І. - Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу (2021)
Варакута І. О. - Поняття та сутність правової обізнаності (2021)
Варич О. Г. - Тлумачення права: аксіологічний вектор розвитку (2021)
Васецький Ю. В. - Вплив соціально-політичних подій в Європі XVІ-XVII ст. на розвиток правової доктрини Нового часу (2021)
Винокуров В. В. - Права людини. Захист та забезпечення (2021)
Гаврилюк С. В. - Помилка в загальнофілософському значенні та як предмет дослідження юридичної науки (2021)
Кобан О. Г. - Тлумачення права судом як елемент правотворчості (2021)
Котенко М. В. - Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної власності як ціннісноправового феномену (2021)
Кубко А. Є. - Захист державних інтересів і відповідальність держави (деякі теоретичні питання) (2021)
Лужанський А. В. - Спеціальні гарантії як складова конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини в Україні (2021)
Львова О. В. - Права людини та суспільний інтерес: у пошуках балансу (2021)
Марченко М. А. - Розуміння юридичної категорії "гідність" у правових підходах країн ісламського світу (2021)
Мельник А. М. - Генезис судової практики і судового прецеденту (2021)
Міма І. В. - Ідеологічні прояви християнсько-правових традицій у правовій системі (2021)
Николина К. В. - Юридична процедура офіційного тлумачення юридичних текстів (2021)
Новіцький В. В. - Народовладдя, як одна із фундаментальних основ реалізації юридичних гарантій прав людини в Україні (2021)
Огнев’юк Г. З. - Ясність та чіткість законодавчих положень як вимога правової визначеності (2021)
Осядла М. В. - Автентичне тлумачення правових норм: теоретичний вимір (2021)
Палій Н. О. - Про окремі терміни і дефініції в законодавстві про гендерну рівність (2021)
Середюк В. В. - Роль та значення держави в неоконсерватизмі (2021)
Страшинський Б. Р. - Історія зародження уявлень про принцип розумності в механізмі тлумачення права (2021)
Сунєгін С. О. - Антропоцентризм як парадигма розвитку юридичної науки: історичні витоки та сучасний контекст (2021)
Тарахонич Т. І. - Тлумачення норм права як структурний компонент механізму правового регулювання (2021)
Теремцова Н. В. - Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного та публічного права (2021)
Худояр Л. В. - Поняття "вольності" в українській правовій традиції та юридичних документах ХV – початку ХХ ст. (2021)
Чепульченко Т. О. - Права людини у демократичному суспільстві (2021)
Маржина А. А. - Правоінтерпретаційна функція в системі функцій нотаріату України: теоретикоправовий аспект (2021)
Д’яченко Т. Г. - Істотні умови договору банківського вкладу за цивільним законодавством України (2021)
Звєрєв Є. О. - Справа Тео про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів. Уроки для України (2021)
Камінська І. В. - Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел, опублікованих у період 1957-1992 рр. (2021)
Малашенкова Т. М. - Значення правозастосовної практики у досягненні правової визначеності щодо підстав дисциплінарної відповідальності судді (2021)
Плавич І. В. - Проблеми правового регулювання форми договору позики в цивільному законодавстві України (2021)
Сверба Ю. І. - Забезпечення реалізації права на доступ до правосуддя як обов’язковий атрибут правової держави (2021)
Скрипнюк О. О. - Утвердження засад демократичного політичного режиму в конституційному процесі сучасної України (2021)
Тернавська В. М. - Інтерпретація права як форма реалізації конституційно-правової політики держави (2021)
Шелих А. А. - Доктринальна правосвідомість і професійна правосвідомість юриста: співвідношення і значення для суспільства (2021)
Для нотаток (2021)
Вихідні відомості (2021)
Відомості про авторів (2021)
Guliyeva Sh. - Psychological issues of influence of aggressive behavior on interpersonal relationships of young people (2021)
Литвиненко О. О. - Специфіка поведінкових проявів підлітків у контексті їх особистісного становлення (2021)
Меленчук Н. І. - Особливості нарцисичних проявів особистості у осіб з різним рівнем локусу контролю, Шудра А. А. (2021)
Палько Т. В. - Готовність викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до розвитку рефлексії вчителів, Якимчук Б. А. (2021)
Саннікова О. П. - Емоційна першооснова лідерства: пошук індивідуальних відмінностей, Стаховська В. Ш. (2021)
Шманько О. В. - Соціальний популізм як психологічна маніпуляція електоратом у перехідному українському суспільстві (2021)
Баранов В. В. - Бізнес-кейси: від класики до інновацій (2021)
Бондар Ю. А. - Експортний потенціал підприємства: сутність, принципи формування та умови максимізації, Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2021)
Бондар Ю. А. - Вплив трудової міграції на національний ринок праці, Рубан В. М. (2021)
Іванова В. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємства: оцінка ефективності процесу (2021)
Коваленко Н. О. - Бізнес-планування як інструмент менеджменту авіакомпанії в умовах пандемічної кризи, Столярчук Н. В. (2021)
Гаєвська Л. А. - Роль державної освітньої політики у розвитку людського капіталу: міжнародний погляд, Побірченко Н. С., Шульга Н. Д. (2021)
Лукіна Т. О. - Дистанційне навчання в загальній середній освіті в Україні: доступність та результативність в умовах пандемії (2021)
Трещов М. М. - Макроекономічні ризики бюджетної політики України в умовах кризи (2021)
Khrushch N. - The study of structural changes due to the COVID-19 pandemic according to the activities' indicators of small and medium enterprises (2021)
Danylchuk H. - Modeling of crisis phenomena in regional stock markets by wavelet-entropy method, Kibalnyk L. (2021)
Hurochkina V. - Methodological framework for modelling integration risks in economic emergence (2021)
Stadnyk V. - Marketing dominant in models of entrepreneurial structures innovative potential development for competitive business strategy realization, Krasovska G., Holovchuk Y. (2021)
Джеджула В. - Методичні підходи до побудови функцій належності нечітких математичних моделей, Єпіфанова І. (2021)
Завгородня Т. - Діагностування результату виробничої діяльності швейного підприємства, Проскурович О., Горбатюк К. (2021)
Пойда-Носик Н. - Обґрунтування вибору індикаторів та методики оцінювання фінансової безпеки акціонерних товариств (2021)
Рудніченко Є. - Ранжування видів ризику в залежності від вагомості наслідків небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організацій, Гавловська Н., Красноштан В. (2021)
Слободянюк О. - Моделювання фінансової діяльності страхових компаній в умовах ризикового страхування, Орлов В. (2021)
Дойчик М. В. - Epistemological Premises for the concept of Dignity in John Locke’s Philosophical Discourse, Дойчик О. Я. (2021)
Карівець І. В. - Джидду Крішнамурті: "мислення без думання”, осяяння та ґрунт (2021)
Кузнєцов В. І. - Modified Structure-Nominative Reconstruction of Practical Physical Theories as a Frame for the Philosophy of Physics (2021)
Мудраков В. В. - Методологічно-ціннісні аспекти дослідження ідентичності. Особливості філософського визначення патріотизму (2021)
Григоришин С. В. - Полісемія простору і цифрове насилля, Новокрещенних К. В. (2021)
Окороков В. Б. - Мислення як логос, уявлення або дарунок: у витоків європейського мислення згідно вчення М.Гайдеґґера (2021)
Халімон Р. О. - Феномен інтерпретації в контексті герменевтичного аналізу (2021)
Маркітантов В. - Поширення девіації серед учнів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, Білецька Т., Ігнатьєва Т. (2021)
Філіпенко Л. В. - The view of feminist magazines of the Russian Empire on the marital problems and moral gender equality (2021)
Кузь О. М. - Трансбіополітика: онтологія та метатеорія керованої еволюції, Чешко В. Ф. (2021)
Комліченко А. А. - Зовнішньополітична стратегія КНР (2021)
Ніколенко Ю. О. - Виборча інженерія у дискурсі політичних наук: ретроспективний аспект (2021)
Савка В. Я. - Впровадження та розвиток гнучкої інтеграції в європейському союзі: наслідки, ризики та перспективи (2021)
Хлівнюк Т. П. - Платформна економіка як чинник модернізації соціальної держави (2021)
Яковлев М. В. - Етапи формування української концептосфери політики як джерело знань про концептосферу політичної науки (2021)
Мукіна Н. В. - Сировинна база коксування КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у період з 2017 по 2021 рік, Мірошниченко Д. В. (2021)
Ковальов Є. Т. - Оцінка придатності кам'яновугільної шихти для отримання доменного коксу заданої якості з використанням технології трамбування, Борисенко О. Б., Шульга І. В., Десна Н. А. (2021)
Гордієнко М. О. - Щодо вибору технологічних засад глибокої переробки вугілля (2021)
Гунька В. М. - Одержання дорожніх нафтових бітумів методом хімічного модифікування нафтових залишків, Присяжний Ю. В., Демчук Ю. Я., Гринчук Ю. М., Сідун Ю. В., Братичак М. М. (2021)
Назаров В. М. - Аміно-1,2,4-триазоли як сировина для промисловості тонкого органічного синтезу (огляд), Мірошниченко Д. В., Івах О. О., Успенський Б. В. (2021)
Stanishevska N. V. - Signaling pathways involved in pancreatic stellate cells activity and interaction with pancreatic cancer cells (2021)
Галатенко Н. А. - Вплив пролонгованої форми лізоциму у складі поліуретанового імплантату на клітини та тканини in vitro та in vivo, Кулєш Д. В., Гриценко В. П., Наражайко Л. Ф. (2021)
Івасівка Х. П. - Морфометрична характеристика слизової оболонки та хрящового компоненту гортані в нормі на різних термінах перебігу експериментального опіоїдного впливу та при відміні, Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В. (2021)
Островський М. М. - Корекція паклітаксел-індукованих ультрамікроструктурних пошкоджень мотонейронів спинного мозку (2021)
Паньків М. В. - Морфометрична характеристика структурних компонентів міжхребцевого диску в нормі на різних термінах експериментального опіоїдного впливу та при відміні, Пальтов Е. В., Масна З. З., Челпанова І. В. (2021)
Popko S. S. - Dynamics of quantitative changes of diffuse lymphoid tissue cells of bronchi and lungs of guinea pigs sensitized with ovalbumin, Yevtushenko V. M. (2021)
Шпонька І. С. - Молекулярно-генетичнi особливостi колоректальної карциноми: патоморфологічна демонстрація клінічних випадків та літературний огляд, Бондаренко О. О., Молокова І. О. (2021)
Кобеза П. А. - Морфологія елементів скоротливого апарату міокарда: питання сьогодення та перспективи дослідження (2021)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2021)
Гістологія. Цитологія. Ембріологія: підручник для студентів стомат. фак. закладів вищої мед. освіти України / за ред. О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського ; О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський, Р. О. Білий та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 496 с. (2021)
Сілкіна Ю. В. - Медична ембріологія з основами тератології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович; за заг. ред. і передм. Юрій Богданович Чайковський. – Вінниця: Нова книга, 2019. – 206 с. (2021)
Курносенко Л. В. - Соціальний розвиток: традиційні та сучасні підходи до вивчення (2020)
Скиба М. В. - Теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади (2020)
Панфілова Т. О. - Національне питання в Західноукраїнській Народній Республіці. До 100-річчя здобутків українського державотворення (2020)
Бондаренко Д. П. - Формування та проведення державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні (1991 – 2020 рр.) (2020)
Голош Н. К. - Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади (2020)
Деміхов О. І. - Місто як кластер здорового способу життя: зв’язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті, Дегтярьова І. О. (2020)
Крилошанська Л. І. - Система профільної середньої освіти в Україні: правове забезпечення (2020)
Федорчак О. В. - Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади, Іщенко Г. О. (2020)
Фердман Г. П. - Проблеми забезпечення транспортної безпеки України: нормативно-правові засади (2020)
Адамська І. П. - Права публічних службовців як основа їх правого статусу (2020)
Каляєв А. О. - Сили безпеки і оборони у системі воєнної безпеки держави (2020)
Мельник В. І. - Правові засади трансформації управління людськими ресурсами в системі державної служби України (2020)
Петровський П. М. - Гуманітарна спрямованість соціальної політики в умовах децентралізації, Попок А. В. (2020)
Задорожна М. І. - Правосвідомість і стан злочинності. Державне управління і захист громадян (2020)
Іщенко Г. О. - Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в умовах реформи охорони здоров’я, Юристовська Н. Я. (2020)
Калашник Н. С. - Вплив діджиталізації на формування публічної політики в Україні (2020)
Ульянченко Ю. О. - Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2020)
Пасічник В. М. - Реформи у сфері юстиції, судочинства та правосуддя як чинник формування політичної асоціації між Україною та ЄС (2020)
Strohmaier W. L. - Are there seasonal variations of renal colic in calcium oxalate stone formers in Germany?, Bonkovic-Oszi J., Bruckner B. (2021)
Antonyan I. M. - Influence of immune mechanisms on pathogenesis and treatment of complicated urinary tract infections, Gegliuk O. M. (2021)
Борисов С. О. - Значимість інтегральних індексів інтоксикації як критеріїв оцінки рівня ендогенної інтоксикації та ефективності медикаментозного впливу за умов моделювання гострого пієлонефриту на тлі супутнього йому гіперглікемічного стану, Костєв Ф. I., Борисов К. О., Колосов О. М. (2021)
Колосов О. М. - Мікробіота сечовивідних шляхів під впливом порушень уродинаміки та декомпенсації цукрового діабету 2-го типу, Костєв Ф. I., Савчук Р. В. (2021)
Vozianov S. O. - Analysis results surgical treatment patients with localized and locally distributed prostate cancer, Shamraev S. M., Kondratenko A. P., Shamraeva D. M., Ridchenko M. A. (2021)
Vozianov S. O. - Immediate results of orthotopic intracorporal ileoneocystoplasty, Shamraev S. M., Leonenko A. M., Vasil’eva V. D., Shamraeva D. M., Ridchenko M. A., Kondratenko A. P. (2021)
Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", м. Дніпро, 14–15 жовтня 2021 р. (2021)
Войтик О. Є. - Проблеми та перспективи стратегічного планування регіонального розвитку, Мазій Н. Г. (2021)
Дзяна Г. О. - Інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій, Дзяний Р. Б. (2021)
Кіянка І. Б. - Місцеві вибори 2020 в контексті сучасних викликів (2021)
Красівський О. Я. - Обчислювальне право: сумісність з правами людини та законодавче регулювання, Янишівський М. М. (2021)
Курносенко Л. В. - Модель формування професійної компетентності керівника в сфері охорони здоров’я, Нєнова О. М., Сухаренко В. В. (2021)
Лилик М. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності міжкультурної комунікації в публічному управлінні (2021)
Медуна Б. Л. - Правовий механізм державного регулювання та забезпечення публічності конституційного процесу в Україні (2021)
Овдій Я. П. - Управління процесами сталого розвитку міст України крізь призму стратегічних пріоритетів європейського зеленого курсу, Матвеєва О. Ю. (2021)
Овсяник А. М. - Аналіз регіональних цільових програми у сфері охорони культурної спадщини (2021)
Пасічник В. М. - Безпека праці як соціальна складова національної безпеки України в контексті європейської інтеграції: нормативно-правовий аспект (2021)
Петроє О. М. - Зміни умов праці працівників державних організацій/установ під впливом заходів, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (covid-19), Піжук Ю. М. (2021)
Табакера В. О. - Стан стратегічного планування регіонального та місцевого розвитку у Львівській області (2021)
Федець А. В. - Основні аспекти закордонного досвіду державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей (2021)
Фролова Н. В. - Теоретичні засади та складові елементи публічної політики (2021)
Фесенко В. О. - Поняття та класифікація кадрових ризиків в системі управління персоналом в органах місцевого самоврядування в Україні (2021)
Харченко Ю. П. - Домогосподарства та їх роль в інституціоналізації регіонального простору на засадах інклюзії (2021)
Юрківський О. Й. - Соціальні збори як інституційна основа податкової довіри в податковій системі, Свірко С. В., Назаренко Т. П. (2021)
Brychko A. M. - Digital technologies for economic sustainable development at Chinese enterprises, Wang Zheng yang (2021)
Шиманська К. В. - Ефект Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС на вітчизняний імпорт та експорт, Бондарчук В. В. (2021)
Гордієнко Л. П. - Актуальні питання бухгалтерського обліку незавершеного виробництва на пивоварних підприємствах (2021)
Городиський М. П. - Методика розробки та використання засобів хмарних технологій в обліку, Поліщук І. Р., Якимцева Ю. В. (2021)
Гринь В. П. - Інтегрована звітність як інструмент стратегічних облікових комунікацій (2021)
Замула І. В. - Нефінансова звітність аграрних підприємств України, Іщенко А. О. (2021)
Легенчук С. Ф. - Принципи захисту даних у системі обліку: управлінські аспекти, Назаренко Т. П., Царук І. М. (2021)
Бізонич Д. В. - Удосконалення механізму надання житлових субсидій в сучасній Україні (2021)
Грицишен Д. О. - Інституалізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструмента бюджетної безпеки країни, Свірко С. В., Супрунова І. В. (2021)
Фролов С. М. - Фінансова політика щодо формування оптимальної структури капіталу корпорацій, Виговська Н. Г., Дзюба В. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Книш В. В. - Втомна довговічність зразків зі сталі 40Х після зносостійкого наплавлення з підшаром з низьколегованої сталі, Соловей С. О., Рябцев І. О., Бабінець А. А. (2021)
Размишляєв О. Д. - Вплив поздовжнього керуючого магнітного поля на ефективність процесу дугового наплавлення, Агєєва М. В., Білик О. Г., Халед Е. (2021)
Лещинський Л. К. - Розробка технології наплавлення робочого шару змінного складу на обтискні прокатні валки, Іванов В. П., Матвієнко В. М., Степнов К. К., Воз’янов Є. І. (2021)
Стефанів Б. В. - Розробка технології виготовлення бурових доліт із захисним покриттям робочих органів (2021)
Максимова С. В. - Вплив легуючих елементів на температури солідусу і ліквідусу сплавів системи Cu–Mn–Ni–Si, Зволінський І. В., Іванченко Е. В. (2021)
Сенченков І. К. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану елементів, які виготовляються за допомогою 3D друку, Юрженко М. В., Червінко О. П., Масючок О. П., Кораб М. Г. (2021)
Кучук-Яценко С. І. - Структура та механічні властивості з’єднань алюмінієвого сплаву 2219-Т87, отриманих контактним стиковим зварюванням оплавленням, Гущин К. В., Зяхор І. В., Самотрясов С. М., Завертанний М. С., Левчук А. М. (2021)
Добрушин Л. Д. - Розробка технології виготовлення апаратних затискачів з використанням зварювання вибухом, Бризгалін А. Г., Шльонський П. С., Пекар Є. Д., Вєнцев С. Д. (2021)
Костін О. М. - Комплекс УПЕ-500 для визначення зварювально-технологічних характеристик покритих електродів, Ярос О. О., Ярос Ю. О., Савенко О. В. (2021)
Welding in the World № 7–8, 2021 (2021)
Усе залишається людям (2021)
Пристрій "ВВК/ТВА-1" для швидкого і точного візуального контролю протяжних металоконструкцій (2021)
До 100-річчя Дудка Д. А. (2021)
Пам’яті В. Д. Шелягіна (2021)
Апостолова Р. Д. - Корозійні процеси в акумуляторних системах з неводними електролітами (огляд літератури), Шембель О. М. (2021)
Borodkin Ya. S. - Isomeric bis(pyrazolyl)sulfones based on bis(1,1-dihydropolyfluoroalkyl)sulfones. A new type of ligands for metal-polymer complexes with silver cation, Rusanov E. B., Shermolovich Yu. G. (2021)
Верещак В. Г. - Одержання, властивості та застосування метансульфонату церію(III), Скиба М. І., Баскевич О. С., Жолобак Н. М. (2021)
Галстян А. Г. - Окиснення 4-бромацетофенону озоном в оцтовій кислоті, Бушуєв А. С., Красильнікова А. О., Журба М. С. (2021)
Hordieiev Yu. S. - Glass formation and properties of glasses in the system SrO–B2O3–SiO2–xAl2O3 (x=0; 10 mol.%), Amelina А. A. (2021)
Danilov F. I. - Adsorption phenomena at the interface between mercury and solutions containing choline chloride, ethylene glycol and water, Rublova Y. D., Protsenko V. S. (2021)
Зозуля В. O. - Синтез, ІЧ спектральні та структурні дослідження комплексів ербію та нікелю на основі N,N’-тетраетил-N’’-трифторацетилфосфортриаміду, Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Пантелеєва О. С., Русанова Ю. А., Амірханов В. М., Слободяник М. С. (2021)
Knysh V. - Electrosynthesis and characterization of lead dioxide–perfluorobutanesulfonate composite, Shmychkova O., Luk’yanenko T., Dmitrikova L., Velichenko A. (2021)
Ломинога О. О. - Синтез і властивості димерних поверхнево-активних речовин на основі о-(4-ізо-нонілфеніл) додекаетиленгліколю, Бурмістров К. С. (2021)
Pavlyuk O. V. - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of copper(I) nitrate π-complex based on 1-(2,6-dimethylphenyl)-5-allylsulfanyl-1H-tetrazole, Slyvka Yu. I., Pokhodylo N. T., Mys’kiv M. G. (2021)
Petrenko O. V. - Mixed anionic double sodium-cobalt(II) diorthodiphosphate: structure and growing of single-crystals, Nagorny P. G., Maksyn V. I., Lavrik R. V., Galimova V. M. (2021)
Polish N. V. - Synthesis and pharmacological evaluation of novel naphthoquinone derivatives containing 1,2,4-triazine and 1,2,4-triazole moieties of methylene blue on the surface of a "core–shell" type catalyst for the Fenton system, Nesterkina M. V., Protunkevych M. S., Karkhut A. I., Marintsova N. G., Polovkovych S. V., Kravchenko I. A., Voskoboinik O. Y., Kovalenko S. I., Karpenko O. V. (2021)
Ryzhova O. - Patterns of coloring with ionic dyes of the base glass matrix and enamel coatings in the system R2O–ВаО–ZnO–Al2O3–В2О3–TiO2–SiO2, Ilchenko N., Nagorna T., Naumenko S. (2021)
Surovtsev A. B. - Study of the rheological properties of the highly-filled paste-like fuel composition based on oligomeric rubber and dispersed fillers, Mandzyuk I. A., Chervakov D. O., Seferova M. F., Chervakov O. V. (2021)
Шевченко О. Б. - Оцінювання стійкості гумових ущільнювачів двигунів до дії сумішевого дизельного палива, Зибайло С. М., Сухий К. М., Головенко В. О., Попитайленко Д. В. (2021)
Бабінець А. А. - Класифікація способів модифікування та мікролегування наплавленого металу (Огляд), Рябцев І. О. (2021)
Максимов С. Ю. - Проблеми мокрого підводного зварювання дуплексних сталей, Радзієвська А. А., Васильєв Д. В., Фадєєва Г. В. (2021)
Покляцький А. Г. - Деякі переваги зварних з’єднань алюмінієвого сплаву 1201, отриманих тертям з перемішуванням, Мотруніч С. І., Клочков І. М., Лабур Т. М. (2021)
Дядін В. П. - Вплив деформацій від статичних навантажень на ударну в’язкість і в’язкість руйнування циліндричних оболонок, Давидов Є. О., Дмитрієнко Р. І. (2021)
Лабур Т. М. - Вплив швидкості імпульсно-дугового зварювання на структуру та властивості з’єднань алюмінієвого сплаву АМг5М, отриманих у різних просторових положеннях стиків, Яворська М. Р., Коваль В. А. (2021)
Дмитрик В. В. - Структурний стан і пошкоджуваність металу зварних з’єднань паропроводів, Касьяненко І. В., Латинін Ю. М. (2021)
Губатюк Р. С. - Моделювання процесу індукційної термічної обробки зварних з’єднань з рейкових високоміцних сталей, Римар С. В., Прокоф’єв О. С., Костін В. А., Дідковський О. В., Антіпін Є. В. (2021)
Коротинський О. Є. - Використання ємнісних накопичувачів енергії для створення високоефективних багатопостових зварювальних систем, Скопюк М. І. (2021)
Інтерв’ю з президентом ТОВ "АПІС ХОЛДИНГ" А.І. Панфіловим (2021)
Нова глава в історії підприємства STEEL WORK (2021)
Використання біметалевих листів SWIP для захисту від зносу у вентиляторній техніці (2021)
Паничок М. Ю. - Теоретичні основи становлення цифрової економіки: аналіз понятійного апарату, Швець Н. В., Бурко Я. В. (2021)
Северинов О. В. - Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання охорони праці викладачів вітчизняних ЗВО, Чуприна Я. О. (2021)
Шевченко І. Ю. - Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції категорії "інновація", Потапенко С. В. (2021)
Бригінець О. О. - Особливості захисту авторського права в умовах розбудови інформаційного суспільства (2021)
Присяжна А. В. - Науково-теоретичні аспекти виникнення і розвитку засад (принципів) організації та діяльності прокуратури України як правоохоронного органу (2021)
Горин В. П. - Інвестиційні субвенції як джерело надходжень до місцевих бюджетів, Карпишин Н. І. (2021)
Обрусна С. Ю. - Адміністративно-правові засади надання публічних послуг у сфері підприємницької діяльності, Головач О. А. (2021)
Пришляк Г. Я. - Важливість народного контролю у реалізації екологічних прав: теоретико-правовий аспект (2021)
Рижук І. В. - Конституційне право на інформацію про стан довкілля в умовах надання туристичних послуг, Івановська А. М., Литвиненко І. Л. (2021)
Войнича Л. - Виробнича функція Кобба-Дуґласа як інструмент моделювання процесів соціально-політичного розвитку держави (2021)
Колодійчук В. - Особливості обігу протимікробних препаратів на інтернет-ринку продукції для ветеринарної медицини, Гарвас Г., Музика В. (2021)
Темненко С. - Особливості формування пропозиції на ринку кормових добавок в Україні (2021)
Губар Ю. - Аналіз світового досвіду для формування ринку землі в Україні, Хавар Ю., Гулько О., Івахнюк Х. (2021)
Дудич Л. - Економічний механізм регулювання землекористування, Дудич Г. (2021)
Божанова О. - Управлінські інновації: сутність, види, класифікація та етапи впровадження, Грицина О. (2021)
Малецька О. - Активізація розвитку компетентностей персоналу аграрних підприємств у контексті інноваційної діяльності, Ціцька Н., Жидовська Н. (2021)
Колодій А. - Перспективи запровадження систем відстежуваності продукції на основі технології блокчейн як форми модернізації системи управління в аграрному секторі економіки, Агрес О., Колодій І. (2021)
Сиротюк Г. - Розвиток та ефективність зерновиробництва: регіональний аспект (2021)
Шарий Г. - Організація виробництва на підприємствах органічного землеробства, Нестеренко С., Щепак В. (2021)
Яців І. - Залежність розвитку молочного скотарства від споживчого попиту на молочні продукти, Яців С. (2021)
Матвіїшин Є. - Прогнозування демографічних змін на сільських територіях в областях України, Дзюрах Ю. (2021)
Березівська О. - Стан і перспективи розвитку туристичної галузі у Львівській області, Березівський З. (2021)
Petrukha S. - Latest Global Challenges for Development of Agro-Food Clusters in the Context of Achieving the Sustainable Development Goals (2021)
Ліпенцев А. В. - Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління, Войтик О. Є., Мазій Н. Г. (2021)
Красівський О. Я. - Світ після COVID-19: демократія VS авторитаризм, Петровський П. М. (2021)
Бабич О. В. - Імплементація концепту глокального міста як вектор розвитку малих міст України (2021)
Головатюк Ю. П. - Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних змін: уроки для України (2021)
Гургула Т. В. - Забезпечення зайнятості молоді через діяльність малих громад в Україні, Лєдовська Ю. В. (2021)
Крилошанська Л. І. - Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні, Ундір В. О. (2021)
Кушнір В. О. - Особливості процесу створення та функціонування механізмів державного управління у сфері внутрішніх комунікацій Збройних сил України, Іжутова І. В. (2021)
Лесняк-Іглінська Н. Ю. - Процедура розслідування захворювання на COVID-19 медичних працівників у контексті реалізації державної політики щодо безпеки праці, Куйбіда В. С. (2021)
Мороз О. Ю. - Роль представницької демократії у сучасних процесах формування української національної ідентичності, Коткевич В. І. (2021)
Олдак Л. Я. - Державне регулювання транскордонного співробітництва на регіональному рівні, Гунько Л. В., Шевкун А. І. (2021)
Бліщук К. М. - Цифрові інструменти забезпечення сталого розвитку, Домша О. В. (2021)
Бойко О. Я. - Удосконалення механізму справляння ПДФО для розвитку громад в умовах децентралізації (2021)
Борщук Є. М. - Системний аналіз процесів формування "зеленої економіки” в сучасних умовах, Гинда О. М., Кореновський О. В. (2021)
Дубровська М. М. - Система безперервної екологічної освіти та просвітництва як умова забезпечення сталого розвитку (2021)
Крайник О. П. - Напрями підвищення ефективності управління територіальною громадою (2021)
Матвіїшин Є. Г. - Виявлення соціально-економічних проблем на основі аналізу оцінок процесу децентралізації влади в Україні (2021)
Серняк О. І. - Інституційний аудит як інструмент підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади (2021)
Лобода О. М. - Застосування методики системного підходу під час моделювання оптимального управління аграрними підприємствами (2021)
Антоненко А. В. - Технологія овочевих страв з використанням біологічно-активної сировини, Рандюк А. А., Кривошея М. А., Турбаєвський Я. Е. (2021)
Бариляк О. В. - Аналіз ринку кондитерських виробів та удосконалення рецептурного складу вафельних трубочок у технології виробництва безглютенової продукції, Новікова Н. В. (2021)
Дзюндзя О. В. - Технологія виробництва печива спеціального призначення з дотриманням концепцій НАССР, Фокін А. І. (2021)
Ряполова І. О. - Експертиза м’ясної та рослинної сировини під час виробництва м’ясо-рослинних консервів, Верешко С. (2021)
Бабушкіна Р. О. - Обґрунтування типізації інженерно-геологічних умов на ділянках мостових споруд у Херсонській області, Ємел’янова Т. А. (2021)
Петрова А. Т. - Спеціальні аспекти архітектури споруд під час геометричного конструювання кривих поверхонь (2021)
Морозов О. В. - Системний підхід у дослідженнях технічної ефективності закритого горизонтального дренажу, Морозов В. В., Козленко Є. В. (2021)
Ліпенцев А. В. - Теоретичні та концептуальні підходи до досліджень аспектів лідерства в органах публічної влади, Романюк О. Ф. (2021)
Красівський О. Я. - Управлінські аспекти соціально-економічного розвитку держави в контексті євроінтеграції, Кулинич М. М., Мазій Н. Г. (2021)
Задорожна М. І. - Гендерні дослідження та їх застосування у державному (2021)
Дідич О. Р. - Основні проблеми оборонно-промислового комплексу та шляхи їх подолання (2021)
Колосовська І. І. - Модернізація публічно-управлінських підходів у соціальній сфері (2021)
Скорик Г. І. - Конкурентна політика держави: проблеми реалізації та рекомендації щодо удосконалення, Гринчишин Ю. О. (2021)
Токар М. Ю. - Актуальність сучасної цифрової комунікації для розвитку територіальних громад в Україні (2021)
Шевченко С. Г. - Формування системи оцінки якості надання адміністративних послуг (2021)
Бліщук К. М. - Стратегії вдосконалення управління публічними фінансами (2021)
Касьян Т. К. - Організація навчання декоративно-прикладному мистецтву на Катеринославщині у другій половині XIX – на початку XX ст., як педагогічна проблема (2015)
Мальцева О. І. - Антирелігійна пропаганда в школах радянської України (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2015)
Маркова Н. В. - Гендерні аспекти педагогічної професії (2015)
Мороз В. П. - Дослідження студентського самоврядування на засадах лідерства: теоретико-методологічне обґрунтування (2015)
Семенова А. В. - Категорія "ціннісний досвід" як характеристика взаємодії людини (2015)
Speranska-Skarga M. A. - Lifelong Learning Competences in Context of Knowledge-based Economy (2015)
Брусенко А. С. - Формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі (2015)
Володавчик В. С. - Сутність і структура професійної мобільності фахівця (2015)
Желанова В. В. - Смислогенез майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання (2015)
Коваленко Д. В. - Теоретичне обґрунтування процесуального блоку системи професійно-правової підготовки інженера-педагога (2015)
Ларіонова Н. Б. - Мета, зміст і форма практики майбутніх соціальних педагогів (2015)
Луганцева О. Г. - Формування і розвиток у майбутніх соціальних педагогів професійно важливих для роботи із сім’єю якостей (2015)
Нєчаєва О. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до статевого виховання підлітків (2015)
Proshkin V. V. - Students’ scientific activities as a major component in future teachers’ university training, Proshkina I. A. (2015)
Райхман Є. І. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти (2015)
Химченко О. М. - Функції та компоненти культурного саморозвитку майбутніх педагогів (2015)
Бабич В. І. - Пошук шляхів удосконалення системи середньої освіти в контексті підвищення рівня соціального здоров’я сучасних підлітків (2015)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота у ДНЗ з формування життєзбережувальної компетентності дошкільників (2015)
Малишкін А. М. - Оцінка творчих здібностей учнів у руховій діяльності (2015)
Роман С. В. - Педагогічна концепція формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2015)
Андреєва М. О. - Налагодження взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу ВНЗ у подоланні соціально-педагогічних проблем студентів з особливими потребами (2015)
Григор’єва І. О. - Особливості морального вчинку розумово відсталих підлітків (2015)
Коростельова В. Б. - Функції класного керівника технікуму щодо профілактики адиктивної поведінки молоді (2015)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна підтримка професійного самовизначення старшокласників (2015)
Тунтуєва С. В. - Соціально-психологічні особливості дітей, які розлучаються із біологічними сім’ями (2015)
Зоря І. О. - Регіональний навчально-виховний комплекс як інститут соціального виховання учнівської молоді (2015)
Краснова Н. П. - Соціально-виховні технології у роботі соціального педагога (2015)
Лисенко Ю. О. - Сім’я як чинник формування міжпоколінних соціальних зв’язків в умовах інформаційного суспільства (2015)
Терновець О. М. - Характеристика процесу підготовки та залучення педколективу ЗОШ до профілактики соціального сирітства (2015)
Тямало С. П. - Комплексна реабілітація вихованців як соціально-педагогічна проблема (2015)
Караман О. Л. - Напрями і зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими (2015)
Литвинова Н. А. - Динаміка змін згідно когнітивного критерію та відповідних показників рівня сформованості несприятливості підлітків групи ризику до вживання наркотичних речовин (2015)
Пастух Н. В. - Сутність та причини злочинної поведінки неповнолітніх (2015)
Силкіна С. А. - Причини виникнення важковиховуваності підлітків (2015)
Степаненко В. І. - Розробка та стандартизація тесту "Оцінка рівня схильності підлітків до асоціального впливу релігійних культів" (2015)
Черних О. О. - Аналіз класифікацій загроз в Інтернеті (2015)
Юрків Я. І. - Зарубіжний досвід соціально-виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми (2015)
Яковлева О. В. - Причини агресивної поведінки молодших школярів (2015)
Співаковський О. В. - Цілі, задачі та забезпечення стратегічного плану впровадження інформаційних технологій в концепції розвитку університету, Кравцов Г. М. (2012)
Белецкий А. Я. - Синтез примітивних матриць над скінченними полями галуа та їх застосування, Белецкий А. А. (2012)
Іваницький О. І. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до реалізації інформаційної функції (2012)
Крюков С. В. - Подготовка бизнес-аналитиков в системе высшего образования России (2012)
Лазарева Е. И. - Модели социальной ориентации трендов развития экономики в контексте глобализации инновационных процессов (2012)
Сейдаметова З. C. - Системи онлайнового навчання: класифікація, компоненти, успішні проекти, Сєйтвелієва С. Н., Темненко В. А. (2012)
Tikhomirov A. - State Failure As A Factor In International Global Counteracting Operations: Network Modeling, Trufanov A., Caruso A., Rossodivita A., Umerov R., Umerova Z. (2012)
Шарко В. Д. - Медіакомпетентність як компонент методичної підготовки вчителя та підходи до її діагностування (2012)
Білоус С. Ю. - Застосування педагогічної системи "Школа-Мала академія наук" для інтеграції медіаосвіти в навчально-виховний процес (2012)
Воропай Н. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Грицай Н. Б. - Використання мультимедійних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2012)
Журан Е. А. - Проблемы разработки интерактивных электронных учебников (2012)
Кобець В. М. - Механізм узгодження за стимулами розміру непрямого податку державою (2012)
Кравцова Л. В. - Технология создания динамических баз данных с вложенными структурами в MS Excel, Каминская Н. Г., Пуляева А. В. (2012)
Круглик В. С. - Науково-дослідна робота як засіб набуття студентами ІТ спеціальностей професійних компетенцій, Вінник М. О., Плечій О. О. (2012)
Mazol S. - Trade Policy Of Belarus: Historical And Integration Factors (2012)
Манойленко О. С. - Геометричне конструювання тривимірних скінчених елементів сирендипової сім’ї (2012)
Паєнтко Т. В. - Інтегральні та кількісні підходи в аналізІ податкового потенціалу фінансового ринку (2012)
Рунова Л. П. - Эконометрические методы моделирования и прогнозирования экономики региона (на примере Ростовской области РФ) (2012)
Сейдаметова С. М. - Інформатика в іграх для молодшої школи, Меджитова Л. М., Шкарбан Ф. В. (2012)
Селютин В. В. - Гибридная технология интегрального оценивания эффективности региональных систем (на примере городов Юга России), Заруцкий С. А., Месропян К. Э. (2012)
Семенюк Н. В. - Впровадження інформаційних технологій як органічної складової вдосконалення системи екологічної освіти, Гуменюк О. Б. (2012)
Сінько Ю. І. - Особливості підготовки викладачів і студентів до використання інформаційних технологій навчання математики у вищих навчальних закладах (2012)
Веліховська А. Б. - Теоретичні та методичні засади застосування сучасних мережних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Тихонська Н. І. - Комп’ютерний тренажер-контролер для навчання знаково-символічних засобів фізики (2012)
Чайковский А. Г. - Методические проблемы дистанционного обучения физике средствами интернет-технологий, Коробова И. В. (2012)
Ліскович О. В. - Формування інформаційної компетентності учнів у процесі викладання елективних курсів із фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Соловйова Н. І. - Реалізація інтелектуальної системи фінансового прогнозування (2012)
Pichugin S. - Probabilistic basis development of standardization of snow loads on building structures (2020)
Storozhenko L. - Experience and current issues of designing of steel and concrete composite structures of roof and floor systems, Gasii G. (2020)
Galinska T. - Flexural strength of span steel-reinforced concrete truss composite structures, Ovsii D., Ovsii O. (2020)
Sribniak N. - Stress-strain state of space grid structure, Tsyhanenko L., Tsyhanenko H., Halushka S. (2020)
Dovzhenko O. - Work of masonry under the combined action of vertical and horizontal loads: an analysis of experimental studies, Pohribnyi V., Usenko D., Qiniso M. (2020)
Chichulina K. - Proposals of diagrid structural systems, Chichulin V., Manoj G. (2020)
Hudz S. - Properties and improvement directions of software of single-storey buildings with frame structures, Horb O., Pents V., Dariienko V. (2020)
Haqverdieva T. - Mineral binders and concretes based on technogenic waste, Akhmednabiev R., Bondar L., Popovich N. (2020)
Zotsenko M. - Base deformation’s features during deep foundation pit excavation, Vynnykov Y. (2020)
Hasenko L. - Current trends in transport planning, Lytvynenko T., Tkachenko I., Elgandour M. (2020)
Maksimov S. - Experimental studies of long-term fatigue of steel sewer structures, Makarenko V., Vynnykov Y., Makarenko Y. (2020)
Yurin O. - Aspects of calculation of resistance vapor penetration of enclosing structures, Mahas N., Zyhun A., Musiienko O. (2020)
Filonenko O. - Considering the availability of cold bridges in the design of thermal insulation shell of sandwich panels element-by-element assembly, Hasenko L., Mahas N., Mammadov N. (2020)
Filonenko O. - "Green roofs" - historical experience and modern requirements, Avramenko Y., Kidenko V. (2020)
Hanieiev T. - Organizational and economic impact of implementation additive technologies in construction, Korzachenko M., Bolotov G., Yushchenko S. (2020)
Surzhko T. - The efficiency increase of equipment work for the cleaning block of washing fluid, Savyk V., Molchanov P., Kaliuzhnyi A. (2020)
Biriukova D. V. - Time category of English folktale "The Seal-Catcher”, Kashyrina I. O. (2021)
Іщук А. А. - Лексичні особливості заголовків новин англомовних каналів BBC та CNN (2021)
Kinash L. Ya. - Ways of coining reduplicated idioms (2021)
Kotenko M. V. - Occasional words in the language of advertising, Shtanhret A. Z. (2021)
Подворчан А. З. - Синтаксис простого речення у поезії Євгена Маланюка (2021)
Стрюк Н. В. - Написи на одязі як б’єкт лінгвістичних студій (2021)
Козубай І. В. - Особливості репрезентації гендерного аспекту в англійській мові на матеріалі британської преси, Хаджи А. Ю., Замкова Д. Р. (2021)
Комлик Н. Ю. - Англійські прислів’я як експлікатори сурядних словосполучень із єднальним сполучником and та протиставним but (2021)
Павельєва А. К. - Англомовний сленг гравців у комп’ютерні ігри, Лобко І. О. (2021)
Кузьменко А. О. - Лінгвістичні властивості англомовних оперних арій, Райлянова В. Е. (2021)
Шаповалова Л. В. - Аксіологічно домінантний концепт "Егоцентризм” у французькій фразеологічній картині світу (2021)
Колесник А. В. - Натуралістичне зображення євреїв у художніх творах Івана Франка для розкриття соціальної дійсності (2021)
Крижановська О. О. - Художні твори літературної групи "Ланка”-МАРС у рецепції критики української діаспори (2021)
Ленська С. В. - Імпресіоністична поетика новел В. Вулф "Королівський сад” та М. Коцюбинського "Intermezzo” (2021)
Сы Цзюньцинь - Русская и дунганская литература о войне: сравнительный аспект (2021)
Дмитренко В. І. - Сучасні проєкції української теми у творчості О. Купріна (2021)
Бойко Я. В. - Діахронна множинність перекладів у контексті теорії еквівалентності (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій У. Шекспіра) (2021)
Павельєва А. К. - Сленг світу моди та модної субкультури в англійській мові: проблема словотвору та перекладу, Сотніченко І. В. (2021)
Демченко Н. А. - Особенности обучения устной профессиональной коммуникации студентов старших курсов неязыковых вузов (2021)
Ihnatyeva O. S. - Innovative methods of foreign language teaching for ESP students, Koval S. M., Uskova L. V., Chepurna M. V. (2021)
Окунькова Л. О. - Презентація як результативний компонент в організації самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови, Башинська Д. А., Окунькова Є. О. (2021)
Савченко Ю. Е. - Використання проектної технології на заняттях з англійської мови у закладах позашкільної освіти (2021)
Алтухов В. М. - Контроль за характером стружки при механічній обробці матеріалів в умовах гнучких виробничих систем (2021)
Єлісєєв П. Й. - Імітаційне моделювання в інженерному проектуванні (2021)
Заверкін А. В. - Дослідження впливу різних факторів календарного планування вантажної роботи на підвищення переробної спроможності сортувальноїстанціі, Сергієнко О. В., Кузьменко С. В., Чередниченко С. П. (2021)
Karpyuk L. V. - Modeling in autocad for bachelors, Davydenko N. O. (2021)
Карпюк Л. В. - Інформаційні технології в інженерній графіці, Давіденко Н. О. (2021)
Кроль О. С. - Оцінка динамічних характеристик шпиндельного вузла багатоцільового токарного верстата в середовищі "АРМ Winmachine" (2021)
Кроль О. С. - Оцінка напружено-деформаційного стану шпинделя багатоопераційного верстата, Жданок Г. М. (2021)
Купіна О. А. - Порівняльний аналіз існуючих методів підвищення показників енергозабезпечення будівль, Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2021)
Ловська А. О. - Визначення стійкості рівноваги вагона-платформи з урахуванням циклічності пострілів з зенітних установок, розміщених на ньому, Фомін О. В. (2021)
Логунов О. М. - Система управління електроприводом медогонки на платформі arduino (2021)
Мелконов Г. Л. - Дослідження процесів віброобробки маложорстких деталей (2021)
Міцик А. В. - Розвиток вібраційної оздоблювально-зачищувальної обробки в середовищі вільних абразивних гранул (2021)
Могила В. І. - Підвищення долговічності вдосконалених фрикційних апаратів вантажного піввагона, Потапенко О. О., Кортєва О. В. (2021)
Модестов В. Б. - Дослідження зусіль що діють на робочи елементи змішувачив сипких матеріалів (2021)
Модестов В. Б. - Дослідження планетарно-шнекових змішувачив, Табунщиков В. Г. (2021)
Ніколаєнко А. П. - Інженерний консалтинг в системі забезпечення якості виробів, Шумакова Т. О. (2021)
Ржецька Т. А. - Дослідження процесу сушки пасти сорбінової кислоти , Бородіна А. В. (2021)
Соколов В. І. - Дифузія кругового джерела в каналах вентиляційних систем (2021)
Табунщіков В. Г. - Циркуляція сипкого матеріалу в горизонтальних циліндричних робочих камерах віброапаратів, Москалик В. М. (2021)
Тараненко Г. В. - Дослідження витікання газу з отвору в тарілці провального типу (2021)
Фомін О. В. - Багатофункціональний пристрій для контролю технічного стану ходових частин вагонів в експлуатації, Ловська А. О., Скуріхін Д. І., Бондаренко В. В. (2021)
Фомін О. В. - Комплексні випробування несучих конструкцій пасажирського вагона з закінченим призначеним терміном служби заводом виробником, Прокопенко П. М. (2021)
Харламов Ю. О. - Імпульсні камери згоряння (2021)
Харламов Ю. О. - Формування газотермічних покриттів, Міцик А. В., Романченко О. В. (2021)
Харламов Ю. О. - Контактна взаємодія частинок з поверхнею основи при газотермічному напиленні, Романченко О. В., Міцик А. В. (2021)
Черніков М. Г. - Часопролітна мас-спектрометрична установка, Чернікова І. Д., Чернікова О. М., Гордєєв В. В. (2021)
Чернікова І. Д. - Квантовий вихід фотоемісії і методи його вимірювання, Черніков М. Г., Чернікова О. М., Недобіга В. О. (2021)
Шабрацький С. В. - Застосування самоусмоктувальних мішалок при сульфуванні вуглеводнів, Шабрацький В. І. (2021)
Шевченко О. В. - Дослідження впливу барію та церію на процес графітизації та структуру фрикційного сірого чавуну (2021)
Шевченко О. В. - Дослідження впливу мікролегування на зносостійкість гальмівних колодок, Сергієнко О. В., Возлюблений Б. М. (2021)
Шумакова Т. О. - Підвищення продуктивності технологічних процесів вібраційної обробки деталей "пробка кульова", Ніколаєнко А. П. (2021)
Гаврюшенко Г. В. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації (2021)
Содержание (2021)
Kuzmina H. P. - The state of carotid artery wall in hypertensive patients with gout based on the study of inflammatory markers, Lazarenko O. M. (2021)
Савченко Ю. В. - Гендерні особливості клініко-інструментальних показників хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після первинного коронарного втручання, Кисельов С. М. (2021)
Mykhaliuk Ye. L. - Effect of long-term training on heart rate variability, central hemodynamics and physical working capacity in female swimmers with different sports qualifications, Syvolap V. V., Horokhovskyi Ye. Yu. (2021)
Негрич Т. І. - Вплив інтенсивності та нейропатичного компонента болю на якість життя хворих на розсіяний склероз, Боженко Н. Л., Боженко М. І. (2021)
Зупанець І. А. - Ефективність кверцетину у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19), Голубовська О. А., Тарасенко О. О., Безугла Н. П., Пасічник М. Ф., Карабиньош С. О., Копча В. С., Мороз Л. В., Максимчук Г. В., Кобринська О. Я., Фіщук Р. М., Шульга Д. І., Морочковський Р. С., Зощак М. С. (2021)
Орлова Ю. А. - Роль типу поляризації макрофагів у патогенезі ендометріоїдної хвороби, Громова А. М., Акімов О. Є., Кетова О. М. (2021)
Lukavenko I. M. - LncRNA SRA gene polymorphisms and risk of gynecological pathology development among Ukrainian women with proliferative type of benign breast disease without atypia, Kolnoguz A. V., Harbuzova V. Yu., Ataman O. V. (2021)
Герасименко С. І. - Результати хірургічного лікування дифузної форми пігментного віллонодулярного синовіту (теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу) колінного суглоба, Костогриз О. А., Костогриз Ю. О., Бабко А. М., Майко В. М. (2021)
Vozianov O. S. - Predictive factors of extracorporeal shock wave lithotripsy failure in the treatment of patients with ureterolithiasis, Vozianov S. O. (2021)
Ostafiichuk M. V. - Radioiodine-resistant metastases of well-differentiated thyroid cancer, analysis of tumor characteristics and primary surgical intervention, Kovalenko A. Ye., Tarashchenko Yu. M. (2021)
Спахі О. В. - Нова мініінвазивна технологія хірургічного лікування оваріальних кіст у дітей, Запорожченко А. Г., Моргун В. В., Пахольчук О. П. (2021)
Vorobiova N. V. - Pathogenetic role of intestinal microflora in carbohydrate malabsorption syndrome in early-aged children with rotavirus infection, Usachova O. V., Kaplaushenko A. H. (2021)
Косминіна Н. С. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби в дітей раннього віку, Авраменко І. Ю. (2021)
Abaturov А. E. - Association of leptin receptor gene polymorphisms and meta-inflammation markers with metabolically unhealthy obesity in children, Nikulina A. O. (2021)
Kucherenko L. I. - Development of methods for standardization of the active substance, namely the model mixture based on decamethoxine and thiotriazoline, Chonka O. O., Portna O. O. (2021)
Вантюх Н. В. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: можливості немедикаментозного лікування, Лемко О. І. (2021)
Антипкін Ю. Г. - Пантотенат кіназа-асоційована нейродегенерація (хвороба Галлервордена–Шпатца): клінічні аспекти, діагностика, лікування, Кирилова Л. Г., Мірошников О. О., Юзва О. О., Сілаєва Л. Ю., Берегела О. В., Мироняк Л. А. (2021)
Никоненко А. О. - Синдром тазового венозного повнокров’я: історичні аспекти та сучасний погляд на проблему, Гавриленко Б. С. (2021)
Зубачик В. М. - Сучасне розуміння патогенезу захворювань пародонта та перспективи модуляційної терапії , Петришин О. А., Зубачик О. В. (2021)
Візір В. А. - Застосування тоцилізумабу в комплексному лікуванні хворого на коронавірусну хворобу (COVID-19) із супутнім ревматоїдним артритом, Садомов А. С., Деміденко О. В. (2021)
Меньшиков И. И. - Линейная схема сложного предложения в современном русском языке (лингвистическое содержание и методика построения) (2020)
Sadova Н. Yu. - Gradational constructions in the world folklore picture (2020)
Афоніна І. Ю. - Інтерпретація художніх засобів під час перекладу вірша Т. Г. Шевченка "Заповіт" англійською мовою, Ворошилова М. А. (2020)
Гольтер І. М. - Зміна історичної парадигми поглядів на різновиди нормативних вимог під час перекладу (2020)
Дорошина Л. Ф. - Вербальне вираження рослинного світу в українсько-англійському перекладі (на матеріалі кіноповісті "Зачарована Десна" О. Довженка), Ткач П. Б. (2020)
Карпенко Н. А. - Відтворення прагматики власних назв у перекладі українських народних казок англійською мовою (2020)
Красуля А. В. - Лінгвостилістичні особливості жанру "chick-lit" і способи їх перекладу (на матеріалі роману Гелен Філдінг "Щоденник Бріджит Джонс"), Шишка Т. О. (2020)
Крилова Т. В. - Національно-культурна специфіка актуалізації категорії емотивності в перекладі романів М. Етвуд "Оповідь служниці" та "Заповіти", Зіненко О. А. (2020)
Линтвар О. М. - Вербалізація поняттєвих полів концепту "ЧОРНОБИЛЬ" твору С. Алексієвич "Чорнобильська молитва", Плетенецька Ю. М. (2020)
Нечипоренко М. Ю. - Переклад української художньої літератури в сучасному соціально-культурному контексті (2020)
Подугольнікова З. О. - Стратегії та тактики перекладу екранізацій мюзиклів, Поворознюк Р. В. (2020)
Прокопенко А. В. - Кореляція когнітивних процесів та робочої пам’яті перекладача, Рава В. М. (2020)
Svider I. A. - Translation of compliments: gender aspect (2020)
Сіроштан Т. О. - Труднощі перекладу англомовного кінематографічного тексту, Прокопенко А. В. (2020)
Смирнова М. С. - Перекладацькі трансформації у сіквелі "Game of Thrones" Дж. Мартіна (на матеріалі англійської, німецької та української мов), Хоровець В. Є., Перепелиця А. Д. (2020)
Стасенко Р. Ю. - Особливості перекладу етнонімів як мовних маркерів етнічних стереотипів у німецькомовній літературі підавстрійської Галичини (2020)
Ушенко Д. О. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць у медіадискурсі, Гнєдкова О. Г. (2020)
Галинська О. М. - Ключові етноконцепти крізь призму лінгвокультур (на матеріалі української та англійської народної фразеології) (2020)
Гусейнова С. Ч. - Расположение параллельных компонентов и основного члена (на материале средневековых эпосов "Книга моего деда Коркуда" и "Песнь о Нибелунгах") (2020)
Коцюба З. Г. - Різнорідність колективних уявлень про щедрість і скупість у пареміях слов’янських, германських і романських мов (2020)
Швелідзе Л. Д. - Кооперативні комунікативні стратегії взаємодії в соціальних мережах (на матеріалі дописів українських й американських користувачів) (2020)
Черепанин Х.-М. В. - Інформація, представлена в базах даних "Whois" (2020)
Garachkovska O. О. - Chekhovses intertext in the Grigor Tiutiunnic’s creativity (2020)
Zhaboruk І. A. - Historical aspect of genre category, Gerkerova O. M., Milova M. M. (2020)
Лисенко Н. В. - Подія як одиниця ідейного рівня літературного твору, Лапушкіна Н. П. (2020)
Насалевич Т. В. - Становлення коміксу як жанру сучасної літератури, Рябуха Т. В., Лопушанський І. О. (2020)
Ніколаєва О. Ю. - Концепція персонажа у драматургії Олександра Ірванця (2020)
Ніколенко О. М. - Жага до життя як леймотив "Північних оповідань" Джека Лондона, Дерій М. А. (2020)
Ніколенко О. М. - Своєрідність наративного модусу ранніх романів В. Теккерея ("Кетрін", "Записки Барі Ліндона"), Чижевська А. О. (2020)
Сеидзаде Д. М. - Ранняя готика в творчестве Джейн Остин и роман "Аббатство Нортенгер" (2020)
Хачатурян К. Р. - Репрезентація категорій часу і простору в структурі художнього тексту: на матеріалі роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (2020)
Елисеенко А. П. - Интертекстуальные связи в рассказе Б. Садовского "Погибший пловец", Кибенко Л. М. (2020)
Карпіна О. С. - Історіософський сенс назви пенталогії вс. С. Соловйова "Хроніка чотирьох поколінь" та романів, які увійшли до неї (2020)
Палій О. П. - Поетика гротеску в чеському постмодернізмі (роман Павла Когоута "Катиня") (2020)
Боронь О. В. - Повість Тараса Шевченка "Варнак" і роман Віктора Гюґо "Клод Ґе" у типологічному зіставленні (2020)
Виклюк А. О. - Особливості видів інтриги (suspense) у романі Дена Брауна "Втрачений символ", Худик К. Г. (2020)
Любецкая В. В. - Осмысление комического в художественном мире Н. Тэффи, Эрман Курт (2020)
Чирков А. С. - Драматургия как метавид зрелищных искусств (2020)
Відомості про авторів (2020)
Богатирьова К. В. - Преромантичні мотиви в "Оде в похвалу любви" Василя Рубана, Розум А. П. (2020)
Вірич О. В. - Розрив між сутністю й буттям як трагедія особистості та національної спільноти (за романами М. Матіос "Нація", "Букова земля") (2020)
Жигун С. В. - Тетяна та Єлизавета Кардиналовські: доля і творчість (2020)
Качак Т. Б. - Специфіка творення й функціонування образів головних героїв у пригодницькій реалістично-фантастичній прозі для юних (2020)
Коновалова М. М. - Людина в урбаністичному просторі романів "Місто" В. Підмогильного та "Дівчина з ведмедиком" В. Домонтовича, Шкурат Ю. В. (2020)
Крупка Л. О. - Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" як родинний наратив (2020)
Кулінська Я. І. - Тема війни на сході україни в сучасній малій прозі (на матеріалі книжок "Рокада" Г. Цимбалюка, "Вовче" К. Чабали, "Літо-АТО" Олафа Клеменсена та ін.) (2020)
Левченко Н. М. - Інтермедіальність як засіб відображення дійсності в романі Сергія Жадана "Інтернат", Печерських Л. О. (2020)
Медведчук О. П. - Неоміфологічний дискурс в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів В. Земляка, В. Шевчука, Г. Пагутяк, Ю. Винничука, Т. Прохаська та М. Матіос) (2020)
Мельнійчук В. В. - Архетип "ініціації" у психологічних романах С. Процюка (2020)
Науменко Н. В. - Інтертекстуальність музичного символу в силовому полі новелістичної оповіді (2020)
Приліпко І. Л. - "…Спішив ухопити для людей більше сонця…": морально-етична проблематика в щоденникових записах Олеся Гончара 1984–1995 років (2020)
Штолько М. А. - Футбол і сучасна українська література (на матеріалі видання "Письменники про футбол") (2020)
Шульга О. О. - Трансформація образу Мотрони Кочубей в історичній повісті "Мотря" Б. Лепкого (2020)
Азизханлы Гардашхан - Идеолого-эстетические, теоретические основы гражданской лирики (2020)
Alasgarova Solmaz Hashim - Memory: illusion, false impression, fabrication, or inner time (2020)
Алиев Ю. А. - Взгляд на историю публикаций и переводов британской детской литературы на азербайджанский язык (2020)
Арнаутова А. Р. - Специфіка зображення "іншої" культури в літературі ХІХ століття (на матеріалі творів Дж. Байрона та І. Гаспринського), Семенець О. С. (2020)
Велиева Фарида - Религиозные секты в поэзии на родном турецком языке (XIII–XV вв.) (2020)
Емірамзаєва А. С. - Загальнолюдські цінності та національна ідентичність у постколоніальному романі Аміна Маалуфа "Ворота Леванту", Семенець О. С. (2020)
Магеррамова К. - Дом-музей Гусейна Джавида Нана как издатель наследия и материалов по исследованию творчества Гусейн Джавида (2020)
Mammadova T. K. - Artistic influences-transformations in the contemporary Azerbaijani novel (on the basis of G. Marquez's "Autumn of the Patriarch” and A. Masud's "Freedom” novels), Hamzayeva S. S. (2020)
Рзалы Г. Ш. - Особенности системы символов в романе Уильяма Голдинга "Шпиль" (2020)
Свириденко О. М. - Роль та місце ліричного елементу в епістолярному доробку Г. Гейне (2020)
Фока М. В. - Раса огиди як домінантна емоція в оповіданні Дж. Д. Селінджера "Вуста чарівні та зелені очі" (2020)
Комова М. В. - Блогери новинного інтернет-порталу Цензор.НЕТ: склад і публікаційна активність (2020)
Петрушка А. І. - "Проблемні зони" вітчизняної наукової періодики та інтеграція у світовий інформаційний простір (2020)
Червінчук А. О. - Журналістські стратегії репрезентації воєнного досвіду учасників бойових дій (2020)
Козак С. Б. - Часопис "Українські Вісті": перший період існування (Німеччина, 1945–1950 рр.) (2020)
Колкутіна В. В. - Функціонування концепту "роздвоєні душі" в історії української публіцистики (2020)
Сазонова Ю. О. - Спортивна преса Донеччини 1991–2014 років: синхронічний та структурно-функціональний зрізи (2020)
Юксель Г. З. - Формування української тематики в кримських ЗМІ: результати контент-аналізу (2020)
Досенко А. К. - Сучасний медійний дискурс: підходи до типологізації, Гандзюк В. О. (2020)
Кияниця Є. О. - Роль класичних та інтерактивних медіа в інформаційно-цифровому суспільстві (2020)
Климентова О. В. - Комунікативна об'єктивація Бога в українській релігійній рекламі: перцептивна модель (2020)
Мельник Я. Г. - Лингвопоэтические средства реализации метаморфоз и трансформаций в поэтическом наследии Б. Олейника (2020)
Полтавець Ю. С. - Тексти видавничих і рекламних книжкових анотацій: комунікативно-прагматичний аспект (2020)
Semenist I. V. - Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in oriental languages programs, Makhachashvili R. К. (2020)
Ільїнська Н. І. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри німецької філології і перекладу Запорізького Національного Університету Тупахіної Олени Володимирівни "Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір" (2020)
Мочернюк Н. Д. - Літописці "Старої вóйни": літературознавчий "паспорт" стрілецького покоління (рецензія на монографію І. Роздольської "Літературний феномен українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління") (2020)
Відомості про авторів (2020)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
Пархоменко О. М. - Нові можливості оцінювання ризику розвитку госпітальних ускладнень у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST за даними вивчення клітинного складу крові, Шумаков О. В., Талаєва Т. В., Третяк І. В., Довгань О. В. (2021)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика й особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих без гемодинамічно значущого стенозу коронарних артерій, Пильова Т. В., Яковлева Л. М. (2021)
Гогаєва О. К. - Аналіз ендокринного статусу пацієнтів з ішемічною хворобою серця в кардіохірургічній практиці, Руденко А. В., Лазоришинець В. В., Дзахоєва Л. С. (2021)
Єна Л. М. - Частота геріатричного синдрому немічності у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці, Христофорова Г. М., Ахаладзе М. Г., Гаркавенко О. Г. (2021)
Ємець Г. І. - Особливості ехокардіографічної оцінки різних етапів транскатетерної імплантації аортального клапана трансапікальним доступом, Телегузова О. В., Маньковський Г. Б., Максименко А. В., Марушко Є. Ю., Довгалюк А. А., Сокол А. А., Ємець І. М. (2021)
Рекомендовані розрахункові норми часу на проведення функціональних досліджень. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Всеукраїнської асоціації кардіологів України (2021)
Колесник М. Ю. - Визначення міокардіальної роботи – нова концепція неінвазивної оцінки систолічної функції лівого шлуночка (2021)
Кожухов С. М. - Кардіоваскулярна токсичність у хворих на рак грудної залози: діагностика, лікування, профілактика, Довганич Н. В., Смоланка І. І., Лигирда О. Ф., Яринкіна О. А., Іванкова О. М. (2021)
Пам'яті Юрія Миколайовича Соколова(1944–2021) (2021)
До відома авторів (2021)
Лобузіна К. В. - Бібліотека цифрового суспільства в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень, Гарагуля С. С., Коновал Л. В., Лобузін І. В. (2020)
Збанацька О. М. - Бібліографічна евристика та бібліографічний пошук: кореляція сутності понять (2020)
Кузьменко О. І. - Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни, Загуменна В. В. (2020)
Палеха Ю. І. - Документний фонд як показник рівня інформаційної культури бібліотеки, Кобижча Н. І. (2020)
Ковальська Л. А. - Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів (2020)
Бачинська Н. А. - Особливості практичного використання архівних документів у процесі проведення генеалогічних досліджень в Україні, Артеменкова О. М. (2020)
Мазур О. Л. - Розвиток музичного радіомовлення у контексті еволюції засобів аудіозапису (до 1970-х років) (2020)
Фіялка С. Б. - Редактор наукового журналу як гейткіпер науки, організатор видавничого процесу, консультант та рекрутер (2020)
Вакульчук О. А. - Робсількорівський рух у системі діяльності багатотиражної преси України (1920 – початок 1930-х рр.) (2020)
Кузняк О. В. - Сучасні партійні PR-технології як різновид прикладних соціально-комунікаційних технологій (2020)
Лисенко Т. В. - Проблеми функціонування мережі інформаційно-аналітичних центрів України на сучасному етапі (2020)
6 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи” (2020)
Покажчик змісту за 2020 рік (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Бабайлов В. К. - Завершення формування науки мікроекономіки, Левченко Я. С., Марченко Г. І. (2021)
Бабайлов В. К. - Завершення формування науки макроекономіки, Приходько Д. О. (2021)
Блага В. В. - Наукові школи як складова частина інноваційного середовища, Благой В. В., Хорошилова І. О. (2021)
Дмитрієва О. І. - Формування наукової парадигми державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (2021)
Дмитрієва О. І. - Формування комплексу інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку транспортної інфраструктури на засадах цифровізації, Аділов Е. К. (2021)
Кирчата І. М. - Організація збутової діяльності торговельного підприємства, Шершенюк О. М. (2021)
Мирошниченко Ю. В. - Корпоративна культура як основний чинник сталого розвитку торговельного підприємства (2021)
Нестеренко В. Ю. - Актуальні аспекти аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства, Осьмірко І. В., Синиця Т. В. (2021)
Нестеренко В. Ю. - Аналіз маркетингової діяльності підприємства: актуальні аспекти оцінювання ефективності, Сідельнікова В. К. (2021)
Осьмірко І. В. - Аналіз сучасного стану інноваційної сфери в Україні, Солопун Н. М. (2021)
Прокопенко М. В. - Застосування економіко-математичних методів прогнозування як шлях удосконалення системи банківського кредитування (2021)
Скачков О. М. - Моделювання бізнес-процесів впровадження концепції TPM на підприємстві, Скачкова І. А., Калініна О. М. (2021)
Поясник Г. В. - Аналіз методичних підходів до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (2021)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
Дмитро Деонисович Зербіно(до 95-річчя від дня народження) (2021)
Тетяна Володимирівна Талаєва(до 60-річчя від дня народження) (2021)
Шумаков В. О. - Прогресування атеросклеротичного ураження коронарних артерій у хворих, що перенесли інфаркт міокарда, протягом трьох років спостереження, Малиновська І. Е., Терещенко Н. М., Бабій Л. М., Волошина О. В., Погурельська О. П. (2021)
Ломаковський О. М. - Імунне запалення, клітинний і гуморальний імунітет у хворих з раннім розвитком ішемічної хвороби серця (2021)
Зінченко Ю. В. - Ефективність кардіоверсії в пацієнтів з поєднанням фібриляції і тріпотіння передсердь, Міхалєва Т. В., Ільчишина О. Я. (2021)
Мітченко О. І. - Виявлення вторинних дисліпідемій у осіб з "можливою" сімейною гіперхолестеринемією в українській популяції, Колесник Т. В., Романов В. Ю., Тімохова К. О., Чулаєвська Н. М., Косова Г. А., Надюк А. В. (2021)
Целуйко В. Й. - Рівень N-термінального фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду та ураження правого шлуночка у хворих з тромбоемболією легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М., Радченко О. В., Пильова Т. В., Внукова А. С., Кіношенко К. Ю., Каравайцева М. І. (2021)
Несукай О. Г. - Ефективність серцевої ресинхронізувальної терапії у хворого з кардіомегалією: огляд літератури і клінічний випадок, Кириченко Р. М., Корнієнко Т. М., Чернюк С. В., Тітов Є. Ю., Гіреш Й. Й., Лизогуб С. В. (2021)
Уварова К. Г. - "Гіпертензія білого халата": сучасний стан проблеми (2021)
До відома авторів (2021)
Фомін О. В. - Визначення навантаженості несучої конструкції вагона-платформи при перевезенні військової техніки, Ватуля Г. Л., Ловська А. О. (2021)
Дериземля С. В. - Обґрунтування та вибір раціональних конструктивних перерізів, можливості їх застосування у різних напрямах будівництва (2021)
Петрова О. О. - Визначення характеру руйнування та несучої здатності залізобетонних колон у сітчастих обоймах, Хаммуд М. Т. (2021)
Дегтяр Є. Г. - Pозрахунок конструкції каналізаційного колектора при його ремонті та відновленні відкритим способом (2021)
Андрух С. Л. - Oцінка з підвищення сейсмостійкості цегляної кладки будівель та споруд з пошкодженнями та дефектами, Теліченко О. І. (2021)
Ковтун П. В. - Oсобенности производства светопроводящего бетона и перспективы применения его в железнодорожном строительстве, Разводов К. С. (2021)
Фідровська Н. М. - Eкспериментальне дослідження динамічних зусиль при роботі механізму пересування вантажного візка мостового крана, Слепужніков Є. Д., Пономаренко Р. В., Козодой Д. С. (2021)
Ломотько Д. В. - Aналіз сучасного стану ринку контейнерних перевезень та напрями його розвитку на маршруті Китай – Україна – ЄС, Головань К. Р. (2021)
Stepanov О. - Social Orientation of Road Safety in the Transport Process (2021)
Горбань О. В. - Фактор публічної політики в еволюції принципу свободи волі в праві (2021)
Задихайло О. А. - Деякі проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України (2021)
Шабанов Р. І. - Договір фінансового лізингу в системі господарсько-правових договорів: новели українського законодавства, Ждан М. Д. (2021)
Головань Т. Г. - Концептуальні засади соціального діалогу в Україні (2021)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу та практикою країн Європейського Союзу щодо охорони комерційної таємниці у сфері трудових відносин (2021)
Лисяк О. І. - Правовий аналіз проблем надрокористування в Україні (2021)
Тобота Ю. А. - Договір аутстафінгу: поняття, особливості суб’єктного складу, юридична характеристика та істотні умови (2021)
Прийменко О. С. - Деякі питання вільного використання творів без згоди автора (на прикладі судових справ) (2021)
Пономаренко О. М. - Правовий режим майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу: проблеми презумпції спільної сумісної власності (2021)
Коршун О. Т. - Директива про авторське право на єдиному цифровому ринку: окремі питання впровадження норм директиви ЄС в Україні (2021)
Сердюк С. С. - Щодо теоретико-правового визначення об’єкта, передбаченого ст. 270 Кримінального кодексу України (2021)
Шинкарьов Ю. В. - Порівняльно-правовий аналіз спеціальних засад призначення покарання за законодавством України та Федеративної Республіки Німеччина (2021)
Алдохіна Л. М. - Деякі питання організації публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні (2021)
Новіков Д. О. - Юридичне розуміння фабрикації та фальсифікації як форм порушення академічної доброчесності, Поляков А. О. (2021)
Кошарновська С. Л. - Правові форми здійснення функцій держави: поняття та види (2021)
Ілющенко А. С. - Свобода праці та заборона примусової праці (2021)
Титул, зміст (2021)
Pasieczny J. - Street Art in the academic curriculum of implemented classes in the studio of architectural painting (2021)
Черкасов В. Ф. - Періодизація музично-педагогічної освіти України в умовах наближення до європейських і світових стандартів (2021)
Моторна О. С. - Музичне сприймання : активні способи "спілкування" з музичним твором, Сердюк О. П. (2021)
Терпімова В. М. - Використання інформаційних онлайн-сервісів на уроках музичного мистецтва в 5-7- класах (2021)
Кондратова В. В. - Особливості зображення портрету учнями третіх класів (2021)
Даніліна В. О. - "Дерево життя": створення декоративної композиції засобами комп’ютерної графіки (2021)
Гавриш Н. В. - Методика використання ігрового поля для ознайомлення дітей раннього віку з художнім словом (2021)
Миропольська Н. Є. - Емоційне підсилення мистецтвом: технологічні прийоми (2021)
Шалварова К.С. - Сучасне навчальне видання: естетика і функціональність, Сова О. С. (2021)
Сліпчишин Л. В. - Формування етнокультурної компетентності у майбутніх фахівців народних художніх промислів і ремесел (2021)
Сікорська І. М. - Максим Рильський і музика: аспекти дослідження проблеми (2021)
Шахрай В. М. - Заквітчана піснею доля (2021)
До славного ювілею Григорія Петровича Півторака (2020)
Світлий ювілей Василя Бабенка – видатного подвижника зарубіжної україністики (2020)
Вірна традиції відданості науці (2020)
Сергійчук В. - Історико-правові аспекти підрахунку втрат від Голодомору-геноциду 1932–1933 років (2020)
Верменич Я. - Вплив наукових дискурсів на процеси формування національної свідомості в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття (2020)
Пономарьова І. - Етнокультурний синтез у традиційному чоловічому одязі грецького населення Приазов’я (2020)
Балушок В. - Клятви і самозакляття українців у середньовічно-ранньомодерні часи, Шевчук Т. (2020)
Бех К. - Особливості побутування фото- та відеозйомки у традиційному й сучасному весіллі та інноваційно-технологічні формати проведення шлюбних церемоній (2020)
Penchev V. - Ukrainian Ethnic Entrepreneurship in Bulgaria, Matanova T. (2020)
Вітання шановних ювілярів (2020)
Мушкетик Л. - Рецензія: Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика. Вибрані праці. Київ : Наукова думка, 2015. 512 с. (2020)
Корній Л. - Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ ст.: проблема інтерпретації музичного компонента (2020)
Громова Н. - Публіцистична діяльність Валентини Борисенко (2020)
Віталій Скляренко (2020)
Глушко М. - "Етноґрафічному збірнику" – 125 років: з історії задуму та початку видання (2020)
Фединець Ч. - Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття, Черничко С. (2020)
Ламонова О. - Релігійні сюжети у графіці Юлії Майстренко-Вакуленко (2020)
Коцан В. - Традиційний народний одяг угорців Закарпаття середини ХІХ – першої половини ХХ століття (2020)
Тиховська О. - Етнопсихологічний аспект замовлянь та клятв у фольклорі українців Закарпаття (2020)
Стасюк О. - Владно-партійна вертикаль ВКП(б) та КП(б)У в період Голодомору-геноциду українців (2020)
Бондаренко Г. - Зарубіжне шевченкознавство в контексті досліджень народної культури українців (за матеріалами діяльності Інституту Тараса Шевченка) (2020)
Коваленко Р. - Від Іосифа до Максима: історія роду Рильських у документах Державного архіву Київської області (2020)
Федорчук О. - Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції (2020)
Вітання шановних ювілярів (2020)
Чибирак С. - Алла Дмитренко – педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження), Мірошниченко-Гусак Л. (2020)
Рильський М. - Рецензія: Максим Рильський у спогадах, працях та портретах (до 125-річчя від дня народження). Альбом / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. 244 с. + III іл. (2020)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2020 рік (2020)
Демідов Б. О. - Перспективні напрямки розвитку і використання методів і технологій штучного інтелекту для Збройних Сил України в рамках впровадження сучасних інновацій у військовій сфері, Борисенко М. В., Кучеренко Ю. Ф., Задорожна А. Ю. (2021)
Дєнєжкін М. М. - Погляд на оцінювання здатності військових формувань Збройних Сил України виконати поставлені завдання з використанням принципів і правил країн-членів НАТО, Ткач М. Я. (2021)
Пащук Ю. М. - Спроможності та тенденції розвитку об’єднаної системи вивчення та впровадження досвіду НАТО (2021)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до вибору засобу масової комунікації для здійснення інформаційного (психологічного) впливу, Пацек П., Касьяненко М. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2021)
Анипко О. Б. - Порівняння комплексних показників надійності літака Су-25 при різних умовах в процесі технічної експлуатації, Вічистий А. А. (2021)
Джума Л. М. - Метод вилучення знань про професійну діяльність диспетчера аеродромної диспетчерської вишки з використанням комбінованого метода хронометражу, Дмітрієв О. М., Лавриненко О. С., Сорока М. Ю. (2021)
Калашник Г. А. - Проблеми забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання сучасного повітряного судна, Калашник-Рибалко М. А. (2021)
Корсунов С. І. - Трансформація завдань безпілотної авіації: від створення до застосування у воєнних конфліктах сучасності, Волков А. Ф., Оборонов М. І., Орєхов С. В., Гуртовенко В. В., Федченко С. І. (2021)
Телевний І. В. - Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки впливу екранно-вихлопного пристрою на зміну захищеності вертольоту від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення, Феденько В. М. (2021)
Ярош С. П. - Обґрунтування можливості застосування сучасного, удосконаленого та перспективного озброєння для боротьби з безпілотними літальними апаратами в угрупованні зенітних ракетних військ, Гур’єв Д. О. (2021)
Дудуш А. С. - Моделювання антен на основі феритових фазообертачів на ефекті Фарадея, Мельник В. І., Шевченко М. А. (2021)
Климченко В. Й. - Проблеми набуття спроможностей радіотехнічних військ з розвідки перспективних засобів повітряного нападу, Дончак Д. А., Донченко М. М., Тютюнник В. О. (2021)
Трофимов І. М. - Захист РЛС від високоточної зброї шляхом використання відволікаючих джерел електромагнітного випромінювання, Зюкін В. Ф., Гурєєв І. В., Гурін І. О., Дзігора О. М. (2021)
Лєбєдєв В. О. - Аналіз світових тенденцій розвитку посадочних радіолокаторів радіолокаційних систем посадки, Чекунова О. М., Блащук С. М., Висоцький О. В. (2021)
Пічугін М. Ф. - Удосконалений підхід до оцінювання носіїв спроможностей радіоелектронної боротьби за складовою вартості життєвого циклу, Кожушко Я. М., Іщенко Д. А., Кирилюк В. А., Іщенко C. Д., Беспалько О. В. (2021)
Таршин В. А. - Шляхи підвищення імовірності виявлення та розпізнавання об’єктів на зображеннях різноспектральних оптико-електронних систем розвідки, Танцюра О. Б., Куравський М. В. (2021)
Кравчук І. С. - Методика визначення маскувальних характеристик аерозольних утворень з урахуванням контрастності об’єктів, що прикриваються, Туренко С. М., Сподін О. І., Нікітченко В. І., Чигрин Р. М. (2021)
Мацько О. Й. - До питання визначення внеску факторів в ефективність виконання заходів протимінної діяльності в Україні, Коваль В. В., Комісаров М. В. (2021)
Сидоренко Р. Г. - Оцінка ефективності засобів зниження помітності об’єктів у інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, Порохончук О. М. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Абакумова Ю. С. - Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці (2012)
Бараш Ю. С. - Визначення економічного ефекту від зменшення терміну простою рухомого складу, Булгакова Ю. В., Марценюк Л. В. (2012)
Варакута Ю. М. - Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту, Бобиль В. В. (2012)
Галуненко Н. А. - Планування обсягів вантажопереробки на залізничному транспорті (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Реформування залізниць країни на основі функціонально-об’єктної системи управління (2012)
Єрмоленко Г. С. - Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення, Шумляєв Б. О. (2012)
Зеньчук Н. Ф. - Устойчивое соотношение между расходами по восстановлению работоспособности автомобильного подвижного состава и расходами на топливо, Рагач А. С., Залужная А. В. (2012)
Зубрицкий А. Ф. - Методологические основы исследования международных экономических отношений в сфере автомобильного транспорта (2012)
Колесник Г. С. - Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту України (2012)
Ломтєва І. М. - Використання концепції маржинального доходу для управління фінансовими ресурсами залізниці в умовах реформування залізничного транспорту, Сначов М. П. (2012)
Матусевич О. О. - Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень і рішення проблем прискорення (2012)
Мельянцова Ю. П. - Вплив різних факторів на розвиток міського транспорту (2012)
Наумова О. Е. - Сервіс як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень, Антонова О. І. (2012)
Образцова К. В. - Системи та моделі управління запасами підприємства, Шульга А. В. (2012)
Попченко К. О. - Недоліки чинного кодексу законів про працю та можливі шляхи їх подолання, Шумляєв Б. О. (2012)
Прокопенко Н. Г. - Стратегічне управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства, Шульга А. В. (2012)
Сидоренко І. І. - Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту, Онищенко В. П., Гільдерман Е. В. (2012)
Томіліна А. К. - Методика управління витратами на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування галузі (2012)
Топоркова О. А. - Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат (2012)
Хворостяна H. В. - Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу, Гаращенко А. К. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту, Бараш Ю. С., Корженевич І. П. (2012)
Габчук Р. А. - Безпека динамічного позиціонування рухомого об’єкта водного транспорту при накладанні причин відмов технічних систем від різних незалежних джерел (2020)
Голіков А. О. - Оцінка ризиків та рівня безпеки при зіткненні судна з мостом, Олійник Ю. А. (2020)
Зинченко С. Г. - Контроллинг работы транспортно-технологической системы морского порта (2020)
Кальба Я. Є. - До проблеми стресостійкості майбутніх офіцерів морського флоту (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського