Сидоров В. П. - Факторы пространственной оценки комфортности городской среды крупного города (на примере Ижевска), Ситников П. Ю. (2021)
Макогон Ю. В. - На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть вторая (2021)
Пам’яті ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – Сергія Вікторовича Савченка (2021)
Орищин Н. Д. - Ехокардіографія при невідкладних станах у кардіології (2021)
Вітовський Р. М. - Порушення функції клапанів при міксомах серця: механізм пошкодження і методи корекції, Ісаєнко В. В., Дядюн Д. М., Мартищенко І. В., Піщурін О. А., Купчинський О. В. (2021)
Тодуров Б. М. - Клінічний випадок трансплантації серця в умовах транспортування реципієнта до донора, Самчук О. О., Ковтун Г. І., Шпачук А. О., Гончаренко М. В., Кузьмич І. М., Дружина О. М., Лоскутов О. А., Кваша О. І., Судакевич С. М., Мельник А. Ю., Голик Ю. І., Домашич Р. В., Гуменний І. З. (2021)
Бойко В. В. - Перший клінічний досвід виконання алкогольної абляції вени Маршалла в комплексному лікуванні персистентної фібриляції передсердь, Рибчинський С. В., Лопін Д. О., Внукова А. С., Волков Д. Є. (2021)
Ярош В. О. - Механічна тромбекстракція в пацієнтки з гострим ішемічним інсультом на тлі антикоагулянтної терапії, Бабенко В. В., Свиридюк О. Є., Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2021)
Рекомендовані розрахункові норми часу на проведення функціональних досліджень. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Всеукраїнської асоціації кардіологів України (2021)
Онищук Л. - Актуальні питання кардіології та кардіохірургії (2021)
Ткаченко Т. - Практичні аспекти антикоагулянтної терапії в різних категорій пацієнтів (2021)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Kalashnikova Kh. - The comprehensive approach to the implementation of modern mechanisms of state regulation of attracting foreign investments (2021)
Лазарєва О. В. - Економіка землеустрою в країнах Європейського союзу: особливості та можливості адаптації до українського простору (2021)
Стельмах Х. П. - Нормативно-правове забезпечення та розвиток транспортно-логістичної системи України (2021)
Рудь Н. Т. - Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки в Україні, Федас Д. (2021)
Безкоровайна Л. В. - Корпоративне управління в конкурентному туристичному середовищі: етика і культура гостинності (2021)
Вавдіюк Н. С. - Методичний підхід до аналізу створення стартапів студентами, Подолян Д. В. (2021)
Дзямулич М. І. - Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах, Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. (2021)
Zabedyuk M. - Problems of ensuring the profitability of the enterprise and ways of its increase in modern conditions (2021)
Zaporozhets A. - Approaches and methods of development, adoption and implementation of management decisions (2021)
Ліпич Л. Г. - Дослідження чинників демотивації працівників підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2021)
Лисюк Т. В. - Інноваційні інформаційні технології туристичних підприємств, Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І. (2021)
Морохова В. О. - Маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств, Бойко О. В., Лорві І. Ф. (2021)
Тараненко О. О. - Теоретичні основи управління споживчими перевагами підприємств ділового туризму, Животенко В. О., Шуканов П. В. (2021)
Shevchenko V. - The formation of the system of motivation and stimulation of work activity of the personnel of the enterprise (2021)
Шейко Ю. О. - Підвищення рентабельності підприємств сфери послуг, Войтюк Д. С. (2021)
Шматковська Т. О. - Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності (2021)
Карлін М. І. - Особливості здійснення та фінансування публічних закупівель у країнах вишеградсьої груп в сучасних умовах (2021)
Ніколаєва А. М. - Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності фінансового ринку (2021)
Стащук О. В. - Специфіка застосування когнітивних технологій та штучного інтелекту в сучасній банківській діяльності, Мартинюк Р. (2021)
Чиж Н. М. - Перспективи нарощення кредитування в Україні, Урбан О. А., Дзямулич М. І. (2021)
Потьомкіна О. В. - Формування кадрової політики підприємства: мотиваційний аспект (2021)
Варфоломеєва Т. В. - Адвокатська професія по-українськи, Гончаренко С. В. (2008)
Тарнопольська О. М. - Види прогалин в праві (2008)
Володина С. И. - Современная риторика (2008)
Ковальська В. В. - Спільне вирішення завдань держави органами місцевого самоврядування і ОВС (2008)
Лазько Г. З. - Особливості правового регулювання процесуального представництва (2008)
Грек Б. М. - Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин: загальноправовий аспект (2008)
Лопушанський Т. В. - Правове регулювання фірмових найменувань у країнах Європейського Союзу та в Україні (2008)
Палій М. В. - Оптимізація міри покарання, передбаченої санкцією статті 395 Кримінального кодексу України, Назимко Є. С. (2008)
Сапожнікова О. - Пропозиції щодо зменшення мінімальної вікової межі кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Шепітько В. Ю. - Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті (2008)
Клименко Н. І. - Криміналістичні знання, їх вдосконалення і розвиток (2008)
Лук’янчиков Є. Д. - Розширення форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2008)
Єні О. В. - Процесуальний порядок та особливості заявлення та розгляду клопотання про поновлення пропущеного строку у кримінальному судочинстві України (2008)
Голобородько К. М. - Врахування відповідальності потерпілого при визначенні моральної шкоди (2008)
Захаров П. С. - Допустимість доказів у кримінальному процесі України (2008)
Попелюшко В. О. - Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи (2008)
Іванцова А. В. - Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності) (2008)
Гонгало С. Й. - Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами (2008)
Калюжна Л. Є. - Особливості підготовки та проведення судових експертиз за результатами відтворення обстановки та обставин події (2008)
Айвазян О. Ю. - Початковий етап розслідування злочинних порушень техніки безпеки на будівництві (2008)
Кузнєцов О. О. - Тенденції розвитку судової експертизи (2008)
Седнєв В. В. - Запитання експерту як регулятор взаємодії його та інших учасників процесу (2008)
Моїсєєв О. М. - Управлінські аспекти експертних технологій у судово-експертній діяльності (2008)
Бордюгов Л. Г. - Судово-екологічна експертиза: теоретичні аспекти (2008)
Кравченко Л. І. - Предметна належність спеціальних знань у дослідженні героїну (2008)
Комарницька О. Б. - Процес посередництва у справах приватного обвинувачення (2008)
Хотинська-Нор О. З. - Судовий контроль як правова форма діяльності судової влади (2008)
Цимбалиста О. А. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики (2008)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України” (2008)
Колонка редактора (2011)
Доан С. І. - Швидкі тести в системі лабораторних досліджень на ВІЛ-інфекцію в Україні (2011)
Гураль А. Л. - Характеристика и тенденции развития эпидемического процесса гепатита С в Украине, Мариевский В. Ф., Сергеева Т. А., Шагинян В. Р., Рубан О. Н. (2011)
Бацюра Г. В. - Районування території Криму за ступенем епідеміологічного ризику щодо Лайм-бореліозу, Федорченко С. В., Пеньковська Н. О. (2011)
Романенко Т. А. - Результати стеження за повнотою і своєчасністю охоплення щепленнями в системі епідеміологічного нагляду за кашлюком (2011)
Сергеєва Т. А. - Поширеність маркерів інфікування вірусом гепатиту С серед хворих психіатричного стаціонару, Іваськів О. С. (2011)
Дубинська Г. М. - Контроль якості обробки медичного інструментарію в профілактиці внутрішньолікарняного інфікування вірусами гепатитів В і С, Шаповал В. Ф., Кузь Т. В., Коваль Т. І., Коршенко В. О. (2011)
Коваленко О. С. - Вакцинопрофілактика вірусного гепатиту В: ефективність та тривалість імунітету (2011)
Могилівська Н. М. - Зміни домінуючих груп мікроорганізмів у хворих на хронічний гнійний середній отит, Войцеховський В. Г., Сушко Ю. О., Борисенко О. М., Сребняк І. А. (2011)
Третьяков В. В. - Альтернативні методи лікування вітряної віспи (2011)
Авдєєва Л. В. - Динаміка видового складу та антибіотикорезистентність умовно патогенних мікроорганізмів, які колонізують недоношених новонароджених дітей, Малиш Н. Г., Кононова О. І. (2011)
Макушенко О. С. - Сучасний стан проблеми оксацилінрезистентності стафілококів (2011)
Черкасенко І. Л. - Сучасні особливості епідемічного процесу та протиепідемічного забезпечення в Збройних Силах України та на підприємствах оборонно-промислового комплексу України, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2011)
Святенко Т. В. - Современные представления о папилломавирусной инфекции и ее лечении, Николайчук М. А., Левин А. К., Найденова Ю. В., Гетало Н. Д., Михайлец Н. В. (2011)
Носач Л. Н. - Аденовирусная инфекция и перспективы ее терапии (2011)
Вимоги до оформлення рукописів (2011)
Шейко В. М. - Міжнародний культурно-­комунікативний обмін: формування правового поля та дефініцій (2011)
Волков С. М. - Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-­х рр. (2011)
Кислюк К. В. - Українська культура в тенетах багатоукладності (2011)
Остропольська З. М. - Проблеми формування нової культурної раціональності в посткризовий період розвитку світової економіки (2011)
Кравченко О. В. - Мовна складова национальної культурної політики в Україні (2011)
Дяченко М. В. - Японська поезія: філософські мотиви (2011)
Гоц Л. С. - Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики (2011)
Денисенко Ю. М. - Образ України в маловідомих працях І. Мірчука та Н. Полонської-­Василенко (2011)
Штонда І. В. - Руйнування як культурна константа (2011)
Сугробова Ю. Ю. - Раціональне осмислення творчості в соціокультурному просторі Західної Європи й України в Епоху Просвітництва (2011)
Савченко А. А. - Енергоінформаційна парадигма: культурологічний аспект (2011)
Хомякова О. В. - Ненормативна лексика як руйнівний фактор культури особистості (2011)
Каблова Т. Б. - Загальний огляд підходів до тлумачення феномену "золотого перетину": від давнини до сучасності (2011)
Рибій Н. С. - Народні художні промисли Харківської губернії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2011)
Коваленко І. П. - Поняття правової культури у вітчизняній та західній науці: компаративний аналіз (2011)
Чернецька С. Ю. - Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно­мистецької спадщини (2011)
Чуйко В. О. - Трансформація вітчизняної святкової культури в період 20-­30 рр. ХХ ст. (2011)
Борисов А. І. - Проблема меж в ігровому просторі сучасного мистецтва (2011)
Кухаренко О. О. - Екранна синдбадіада як експлуатація кінематографом персонажа та сюжетів східної казки (2011)
Станіславська К. І. - Еволюція цирку: від кінних перегонів до театралізованої мистецької форми (2011)
Ситник О. Г. - Маркетинг театральної діяльності: історико-­культурний аспект (2011)
Семенова Н. М. - Феномен української національної балетної вистави: аналіз досліджень (2011)
Набоков Р. Г. - Еволюція художньо-­виражальних засобів у феномені масових видовищ: від початку до сучасності (2011)
Щепакін В. М. - Неправославні духовні концерти в Україні на початку ХХ ст. в контексті становлення професійної музично-­виконавської культури (2011)
Бойко В. Г. - Специфіка взаємодії "церковної" та "духовної" православної музики (2011)
Откидач В. М. - Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки (2011)
Воскобойнікова Ю. В. - Типологія критеріїв адекватності виконавської інтерпретації (2011)
Вішленков М. П. - Культова архітектура та церковний спів як складові культури Харкова 2-­ої половини XIX ст., Азарцева Л. С. (2011)
Коновалова І. Ю. - Композиторська інтерпретація в ракурсі культурного діалогу "автор — традиція" (на матеріалі хорової творчості А. Кушніренка) (2011)
Козак О. І. - Формування героїко­драматичного концепту в симфонізмі Л. Бетховена (2011)
Шейко В. М. - Рецензія на монографію С. М. Волкова "Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка" / С. М. Волков. — К. : Інститут культурології НАМ України, 2010. — 248 с. (2011)
Наші автори (2011)
Ханас У. Я. - Аксіологічний зміст міжкультурної комунікації у сучасному трансформаційному суспільстві (2015)
Держко І. З. - Соціальний діалог та соціальний конфлікт як актуальні чинники сус­пільних трансформацій (2015)
Нарядько Г. Я. - Особистість у дискурсі соціально-філософської думки (Ч. 2: від Нового часу до кінця ХХ ст.) (2015)
Поліщук О. С. - Довіра як умова утворення колективної дії (2015)
Рогова О. Г. - Шляхи розкриття духовно-ціннісного потенціалу християнської етики в сучасній школі (2015)
Безена І. М. - Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми (2015)
Тимофеев А. В. - Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ (2015)
Литвиненко Н. В. - Філософська предметність маркетингового управління в освіті (2015)
Овчаренко Н. В. - Філософсько-освітній вимір виховного потенціалу феноменів самоактуалізації та самореалізації особистості (2015)
Козирєва Н. В. - Літературна творчість у вимірах філософсько-антропологічного аналізу (2015)
Остренко С. А. - Инновация и модернизация: понятийный и социокультурный анализ (2015)
Зубарєва М. А. - Управління масами в епоху суспільства споживання (2015)
Колісник О. В. - Рефлексивна модернізація: до проблеми її інтерпретації (2015)
Кодацька Н. О. - Вільний розвиток особистості через визнання та прийняття гендерних відмінностей (2015)
Усенко О. О. - Державний кордон як соціальний інститут та соціокультурний конструкт: перспективи соціологічного аналізу (2015)
Фельдман О. Б. - Правові регулятиви посилення альтруїзму в українському суспільстві (2015)
Зоря О. П. - Демографічний стан в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної кризи (2015)
Павленко Г. В. - Перспективи трудової міграції населення Сумської області до Росії в умовах української політичної кризи (2015)
Пивоварова Н. П. - Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм?, Хляпатура Б. М. (2015)
Федоренко Н. І. - Особливості взаємодії і сприйняття працюючих студентів робото­давцями (2015)
Баштанник О. В. - Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки (2015)
Климанська Л. Д. - Ризик як соціальний конструкт, Кліманська М. Б. (2015)
Бегей І. І. - Діяльність представників української лівиці у Cеймі і Cенаті другої Речі Посполитої (1928-1935 рр.) (2015)
Красносілецький Д. П. - Гетеросексизм як соціально-політичний феномен сучасної України (2015)
Антохів-Сколоздра О. М. - Інституціоналізація відносин Канади з європейськими співтовариствами (2015)
Гайданка Є. І. - Інституційні особливості розвитку парламентаризму в сучасній Угорщині (2015)
Забродін С. І. - Аналітичний потенціал теорій соціально-політичних розмежувань при визначенні сегментарних відмінностей у ході структурування електорального простору в сучасній Україні (2015)
Забродіна О. В. - Політико-правові інструменти запобігання бюрократизму в сучасній Україні (2015)
Ступак Ф. Я. - Розвиток охорони здоров’я в Україні у другій половині ХХ століття (2015)
Пекарчук В. М. - Стратегії відродження і розвитку культури етноменшин в офіційному політико–правовому дискурсі 1990 – 2000-х років: зміни парадигмальної компоненти (2015)
Cокур Л. А. - Державна політика України у сфері діловодства в умовах становлення інформаційного суспільства: система пріоритетів (2015)
Бабічева О. С. - Легендарна постать громадянської війни 1918 – 1920 рр.: Лев Троцький – погляд крізь призму часу, Артмеладзе Д. Т., Здор Є. К., Радченко Д. С. (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 24: Покорение земной суши и мирового океана (2015)
Афанасов А. М. - Повышение энергетической эффективности испытаний тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока (2015)
Василевский В. В. - Оценка расхода ресурса бумажной изоляции силового маслонаполненного трансформатора с помощью уточненной формулы интеграла старения (2015)
Levin M. I. - Новые подходы при построении магнитопроводов силовых трансформаторов, Пентегов И. В., Рымар С. В., Lavreniuk A. V. (2015)
Матющенко А. В. - Полевые математические модели вентильных двигателей с постоянными магнитами и их сопоставительный анализ (2015)
Никитина Т. Б. - Многокритериальный синтез робастного управления многомассовыми электромеханическими системами на основе Парето-оптимального решения (2015)
Плюгин В. Е. - Объектно-ориентированная полевая модель электромеханических преобразователей энергии (2015)
Ставинский А. А. - Целевые функции сравнительного анализа энергетической эффективности электромагнитных систем асинхронных двигателей с внутренними и внешними роторами, Пальчиков О. О. (2015)
Хлопенко Н. Я. - Стабилизация параметров асинхронного электропривода при векторном управлении, Гаврилов С. А., Хлопенко И. Н. (2015)
Баранов М. И. - Мощный высоковольтный генератор апериодических импульсов тока искусственной молнии с нормированными по международному стандарту IEC 62305-1-2010 амплитудно-временными параметрами, Колиушко Г. М., Кравченко В. И., Рудаков С. В. (2015)
Батыгин Ю. В. - Расчёт полей и токов в индукторной системе с притягивающим экраном и дополнительным витком как инструмента рихтовки, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2015)
Сакун О. В. - Дослідження умов індукування "стійкого" плазмового кільця у електродинамічному прискорювачі, Болюх В. Ф., Месенко О. П., Коритченко К. В. (2015)
Костин Н. А. - Неканоническое спектральное разложение случайных функций тяговых напряжения и тока в системах электрического транспорта, Шейкина О. Г. (2015)
Кутковецький В. Я. - Фізична основа закону електромагнітної індукції (2015)
Рекомендації щодо оформлення анотацій англійською мовою для публікації у журналі "Електротехніка і електромеханіка" (2015)
Колєсніков Д. В. - Перспективи створення вертикально-інтегрованих структур у державному секторі економіки України (2012)
Сталинский Д. В. - Инновационные решения по технологическому переоснащению и модернизации металлургических производств, Ботштейн В. А., Павленко А. А. (2012)
Абдуллаев А. Р. - Перспективы развития нетрадиционных источников энергии в Автономной республике КРЫМ (2012)
Сталинский Д. В. - Перспективы снижения загрязнения атмосферного воздуха предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Спирина С. В., Бугаенко М. Н. (2012)
Ксаверчук Л. П. - Техническое перевооружение и мероприятия по защите окружающей природной среды на трубных предприятиях Украины (2012)
Бондарева Т. И. - Реализация энергосберегающих и экологически чистых технологий при реконструкции доменного производства, Куров В. В., Бекетова Г. Г. (2012)
Сталинский Д. В. - Ресурсо- и энергосберегающие технологические решения при создании новых и реконструкции действующих прокатных производств, Рудюк А. С., Крюков Ю. Б., Чередниченко Е. Н., Кононенко Д. Ю. (2012)
Сталинский Д. В. - Разработка, поставка и пуск в эксплуатацию охладителя конвертерных газов на ПАО "Енакиевский металлургический завод", Пирогов А. Ю., Рыжавский А. З., Кутас Е. Г., Караконстантин С. И., Мелихов С. В. (2012)
Старовойт А. Г. - Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля, Шульга І. В., Ємченко А. В., Філатов Ю. В. (2012)
Сталинский Д. В. - Новые технические решения по газоудалению и газоочистке открытых ферросплавных печей на Енисейском ферросплавном заводе, Швец М. Н., Манюгин Е. Г., Тесля А. А. (2012)
Данилин Е. А. - Экологические и теплотехнические преимущества энергетического комплекса на базе коксовой батареи, Лобов А. А., Свирин А. В., Лобов С. А., Катков М. В. (2012)
Яковлев А. И. - Гидроэлектрическая установка ленточного типа для малой гидроэнергетики (2012)
Эпштейн С. И. - Разработка методики предотвращения карбонатных отложений во внутренних контурах охлаждения МНЛЗ Енакиевского металлургического завода, Черкасов Н. Н., Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А. (2012)
Бабаев В. Н. - Активирование природных вод кавитацией и антиоксидантами, Ткачев В. А., Нестеренко С. В., Смилка Е. П. (2012)
Логвинов И. П. - Шахтные воды – альтернативный источник замены водоснабжения металлургических предприятий из поверхностных источников, Зюбан О. Н., Яковлев С. П. (2012)
Грищенко С. Г. - Организация переработки отходов производства – ключевое условие повышения эффективности работы горно-металлургического комплекса Украины, Грановский В. К. (2012)
Каневский А. Л. - Потребление топливно-энергетических ресурсов на металлургических предприятиях Украины, Ботштейн В. А., Слисаренко А. А. (2012)
Петров Ю. Л. - Проектные решения по утилизации марганецсодержащей пыли и шламов газоочисток и аспирационных установок на ферросплавных заводах, Пшемыский Г. Ф., Бочарник Т. Ю. (2012)
Даценко В. В. - Определение токсических свойств ингредиентов промышленных гальванических отходов (2012)
Ярцев В. І. - Створення системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у промислово навантажених районах міста, Бобошко В. С., Пелихатий М. М., Рябих В. М., Титарь В. П., Третяков О. В., Фесенко Л. Д. (2012)
Грановський В. К. - Про першочергові та перспективні завдання в сфері енергозбереження (за матеріалами виступів на колегії Міністерства промислової політики України 27.12.2005 р., м. Київ), Харахулах В. С. (2005)
Сталинский Д. В. - Основные направления по утилизации отходов металлургических предприятий, Каненко Г. М. (2005)
Мельник Н. І. - Стан виконання "Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року" та перспективи вирішення проблеми поводження з відходами, Шусть В. І. (2005)
Міщенко В. С. - Відходи як індикатори природоохоронної діяльності, Виговська Г. П. (2005)
Бройде З. С. - Государственная поддержка, региональное планирование и объектное обеспечение минимизации отходов на основе применения "Лучших доступных технологий" для повышения конкурентоспособности производства, товаров и услуг (2005)
Каненко Г. М. - Утилизация вторичных ресурсов предприятий черной металлургии, Злобин А. Г., Алхасова В. В. (2005)
Кучма З. В. - Перспективные исследования и разработки в области использования отходов производства и потребления, Андреев В. И., Коверя В. М., Евса Л. М. (2005)
Товаровский И. Г. - Анализ распределения вредных элементов при газификации угля в доменной печи-газогенераторе с использованием вторичных ресурсов, Меркулов А. Е. (2005)
Носков В. А. - Промышленные отходы – источник создания новых видов шихтовых материалов (2005)
Шеремет В. А. - Совершенствование технологии подготовки железосодержащих отходов, Кекух А. В., Ревенко А. В., Орёл Г. И., Оторвин П. И. (2005)
Костяков В. Н. - Получение сплавов из отходов металлургического производства и смежных отраслей, Полетаев Е. Б., Медведь С. Н., Шевчук Е. А. (2005)
Комаров О. Б. - Використання відходів титано-магнієвого виробництва для підвищення міцностних властивостей будівельних розчинів, Брагіна С. В., Верещагіна І. А., Якубіна Л. А. (2005)
Брагіна С. В. - Роль екологічного аудиту у вирішенні проблеми накопичення токсичних відходів, Верещагіна І. А., Якубіна Л. А. (2005)
Чернышева Р. А. - Производство строительных материалов и изделий из отвального фосфогипса, Гавриленко О. И., Макогон В. Ф., Чернышев А. Е., Забара Т. Н. (2005)
Филин В. Н. - Использование в цементном производстве фосфогипса, полученного из фосфоритного сырья, Нестерчук Н. Т., Шевченко А. А. (2005)
Страшук С. В. - Использование шламовых отходов в производстве ячеистого бетона, Багаева Т. Ю., Щепащенко Т. А. (2005)
Карпович Э. А. - Разработка технологии утилизации закислоченного железного купороса и установки для ее реализации, Вакал С. В. (2005)
Процко А. А. - К вопросу выбора технологии для переработки ТБО (2005)
Сталинский Д. В. - Технические и технологические решения УкрГНТЦ "Энергосталь" по комплексной переработке твердых бытовых отходов, сжиганию больничных отходов и уничтожению химических средств защиты растений, Ботштейн В. А., Рыжавский А. З., Зимогляд А. В. (2006)
Шаповалова Н. Г. - Проекты промышленного использования и проекты внедрения установок вдувания пылеугольного топлива в горны доменных печей, Еремка О. В. (2006)
Титов В. В. - Опыт использования побочных продуктов аглодоменного производства ОАО "Тулачермет", Мурат С. Г., Киселев Н. И. (2006)
Касимов А. М. - Технология получения соединений редких и рассеянных металлов из отходов горно-металлургического комплекса в Донбассе, Леонова О. Е., Голощапов О. В. (2006)
Осипов В. В. - Физико-химические основы применения окислителей и способы их использования для решения экологических проблем, Сиренко Е. Г., Прокопенко С. Л. (2006)
Лисенко І. С. - Про можливість виробництва феросплавів у низькошахтній печі, Кульбачний В. Г., Трухан С. П., Орлик В. М., Бабашкін Ю. Н., Савчук Л. І. , Кравченко С. В. (2006)
Старовойт А. Г. - Качество сырьевых материалов и энергосбережение – основа для решения проблем экологии в металлургии, Ильяшов М. А. (2006)
Колюпанов В. М. - Энерго- и ресурсосбережение при внедрении непрерывной разливки и внепечной обработки стали в проектах института "Гипросталь", Кулак В. Ю. (2006)
Жеребцов А. Ю. - Совершенствование металлоиспользования при производстве труб – один из путей снижения энергоемкости продукции, Фридман В. М., Маслов А. Н. (2006)
Бородина Н. А. - Модель оценки риска влияния токсичных отходов производства на безопасность человека (2006)
Горох Н. П. - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов, Коринько И. В., Решта Е. Е., Хромых В. В. (2006)
Подустов М. А. - Оценка уровня экологической безопасности получения и применения поверхностно-активных веществ, Тошинский В. И. (2006)
Непорада О. М. - Проектный подход к управлению экологическими системами (2006)
Козуля Т. В. - Основні кореляційні залежності між вмістом важких металів і макроскладом ґрунтів за даними екологічного моніторингу (2006)
Содержание (2012)
Паниотто В. - Кризис в методах опроса и пути его преодоления, Харченко Н. (2012)
Лейн Д. - Социологические последствия двадцати лет преобразований: как сближаются Восток и Запад? (2012)
Ещенко П. - Неошумпетерианская парадигма инновационного хозяйствования как императив развития Украины, Арсеенко А. (2012)
Гавриленко И. - Сетевое общество как понятие, образ и историческая перспектива (2012)
Суковатая В. - Теория "дизабилити" и конструкции инвалидности в массовой культуре (2012)
Бурова О. - Жизненный комфорт: структура, факторы и механизм формирования (2012)
Пахолок О. - Трансформация культуры здоровья в цивилизационном процессе (2012)
Кандрычын С. - Медицина и знахарство: институциональный конфликт или взаимодействие? (2012)
Рахманов А. - Еще раз о проблеме легитимации частной собственности в православии (2012)
Нагорный Б. - Литература как конспект по социологии (2012)
Диброва В. - Обманчивые радости нонконформизма (2012)
ВАК Украины информирует... (2012)
Сокурянская Л. - XVI Международная научно-практическая конференция "Харьковские социологические чтения” (2012)
Яковенко Ю. - Информация комиссии по социологии научно-методологического совета МОНМС Украины (2012)
Яковенко Ю. - Новый импульс повышения культуры социологического мышления (2012)
Сирый Е. - Социологическое погружение в природу (2012)
Валентину Королько, коллеге, товарищу, ученому! (2012)
Поздравляем Валентину Ивановну Подшивалкину! (2012)
Наши поздравления Ивану Николаевичу Гавриленко (2012)
Памяти Вениамина Ивановича Зацепина (2012)
Содержание (2012)
Поздравляем Наталию Викторовну Костенко! (2012)
Резник В. - Факторы автономии работника в условиях глобальной информатизации: теоретические представления и украинские реалии (2012)
Малыш Л. - Уровень (не)доверия украинцев к институтам и должностным лицам (2012)
Дембицкий С. - Теоретическая валидизация измерительных шкал (2012)
Рахманов А. - Собственники крупного капитала как экономический субъект: эволюция соотношения контроля и собственности (2012)
Шахин Ю. - Забастовки 2002–2009 годов в Украине: итоги и перспективы (2012)
Бевзенко Л. - Культурная регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: на примере практик успеха (2012)
Таранюк Г. - Здоровье в самооценках населения (2012)
Мажак И. - Институт семейной медицины в Украине: эмпирическое исследование структурных факторов действенности (2012)
Резник А. - Правительственные реформы в массовом сознании граждан Украины (2012)
Суименко Е. - Стратегическое мышление как императив времени (2012)
Грищенко К. - Трансформационные процессы в Украине и роль социологии и других социогуманитарных наук в модернизации украинского общества (2012)
Жуленева О. - V Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной (2012)
Поздравление Николаю Лукашевичу (2012)
Поздравление Наталии Цимбалюк (2012)
Паніотто В. - Криза в методах опитування та шляхи її подолання, Харченко Н. (2012)
Лейн Д. - Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? (2012)
Єщенко П. - Неошумпетеріанська парадигма інноваційного господарювання як імператив розвитку України, Арсеєнко А. (2012)
Гавриленко І. - Мережеве суспільство як поняття, образ та історична перспектива (2012)
Суковата В. - Теорія "дизабіліті” та конструкції інвалідності в масовій культурі (2012)
Бурова О. - Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування (2012)
Пахолок О. - Трансформація культури здоров’я в цивілізаційному процесі (2012)
Кандричин С. - Медицина і знахарство: інституціональний конфлікт чи взаємодія? (2012)
Рахманов О. - Ще раз про проблему леґітимації приватної власності у православ’ї (2012)
Нагорний Б. - Література як конспект із соціології (2012)
Діброва В. - Оманливі радощі нонконформізму (2012)
ВАК України інформує... (2012)
Сокурянська Л. - XVI Міжнародна науково-практична конференція "Харківські соціологічні читання” (2012)
Яковенко Ю. - Інформація комісії з соціології науково-методологічної ради МОНМС України (2012)
Яковенко Ю. - Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення (2012)
Сірий Є. - Соціологічне занурення у природу (2012)
Валентину Корольку, колезі, товаришу, вченому! (2012)
Вітаємо Валентину Іванівну Подшивалкіну! (2012)
Наші вітання Івану Миколайовичу Гавриленку (2012)
Пам’яті Веніаміна Івановича Зацепіна (2012)
Вітаємо Наталію Вікторівну Костенко! (2012)
Резнік В. - Чинники автономії працівника за умов ґлобальної інформатизації: теоретичні уявлення та українські реалії (2012)
Малиш Л. - Рівень (не)довіри українців до інститутів та посадовців (2012)
Дембіцький С. - Теоретична валідизація вимірювальних шкал (2012)
Рахманов О. - Власники великого капіталу як економічний суб’єкт: еволюція співвідношення контролю і власності (2012)
Шахін Ю. - Страйки 2002–2009 років в Україні: результати і перспективи (2012)
Бевзенко Л. - Культурна реґуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності: на прикладі практик успіху (2012)
Таранюк Г. - Здоров’я в самооцінках населення (2012)
Мажак І. - Інститут сімейної медицини в Україні: емпіричне дослідження структурних чинників дієвості (2012)
Резнік О. - Урядові реформи в масовій свідомості громадян України (2012)
Суїменко Є. - Стратегічне мислення як імператив часу (2012)
Грищенко К. - Трансформаційні процеси в Україні і роль соціології та інших соціогуманітарних наук у модернізації українського суспільства (2012)
Жулєньова О. - 5 Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної (2012)
Вітання Миколі Лукашевичу (2012)
Вітання Наталії Цимбалюк (2012)
Гожик П. Ф. - Полярні дослідження у світлі ідей творця теорії ноосфери (2013)
Гожик П. Ф. - Хід виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 рр., Литвинов В. А., Маланчук В. М. (2013)
Korchagin I. N. - New crustal models of Drake Passage and the hydrocarbon reservoir searching in the Antarctic Peninsula continental margin structures (by the 17th Ukrainian Antarctic Expedition results), Solovyov V. D., Bakhmutov V. G., Levashov S. P., Yakymchuk N. A., Bozhezha D. N. (2013)
Артеменко Г. В. - Магматическая расслоенность габброидов батолита Антарктического полуострова, Бахмутов В. Г., Самборская И. А., Бахмутова Л. Н., Шпира В. В. (2013)
Ладанівський Б. Т. - Перерахунок магнітоваріаційних даних з довільної до геомагнітної системи координат (2013)
Недогибченко С. М. - Особенности распределения микроэлементов в поверхностных отложениях острова Галиндез (Западная Антарктика), Крюченко Н. О., Жовинский Э. Я. (2013)
Kilifarska N. A. - The mystery of Antarctic climate change and its relation to geomagnetic field, Bakhmutov V. G., Melnyk G. V. (2013)
Марченко Д. О. - Аномалії сили тяжіння в акваторіях Антарктичного півострова за даними супутникової градієнтометрії GOCE, морської та аерогравіметрії, Максимчук В. Ю. (2013)
Максименко О. И. - Трендовые изменения геомагнитного поля на обсерватории "Аргентинские острова": эффект в Sq-вариациях, Бахмутов В. Г., Kilifarska N., Шендеровская О. Я. (2013)
Третяк К. Р. - Значення поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя як показник зміни кліматичних умов, Глотов В. М., Голубінка Ю. І. (2013)
Мартазинова В. Ф. - Температурно-влажностный режим и погодные условия на станции Академик Вернадский в 2012 г., Иванова Е. К., Тимофеев В. Е. (2013)
Тимофеев В. Е. - Диагноз и прогноз ледовых условий в районе Антарктического полуострова (2013)
Артамонов Ю. В. - Гидрологические исследования на акватории архипелага Аргентинские острова: проблемы и перспективы (2013)
Артамонов А. Ю. - Результаты океанографических исследований в прибрежных районах Индоокеанского сектора Антарктики в декабре 2011 и январе-феврале 2012 гг. (по материалам 57-й Российской антарктической экспедиции), Артамонов Ю. В., Бочкарёв В. И., Бунякин В. П., Репина И. А. (2013)
Скрипалёва Е. А. - Особенности структуры поля температуры и крупномасштабных фронтов на поверхности Индоокеанского сектора Южного океана в районах неоднородности рельефа дна (2013)
Артамонов Ю. В. - Сезонная и межгодовая изменчивость переносов геострофических течений в Южном океане по данным контактных и спутниковых измерений, Федирко А. В., Кубряков А. А., Скрипалёва Е. А., Станичный С. В. (2013)
Артамонов А. Ю. - Исследования изменчивости термической структуры вод по данным многочасовых зондирований в районах антарктических станций, Репина И. А., Артамонов Ю. В. (2013)
Колосков А. В. - Диагностика глобальной грозовой активности на основе многолетнего мониторинга сигналов Шумановского резонанса на УАС Академик Вернадский, Бару Н. А., Буданов О. В., Безродный В. Г., Гаврилюк Б. Ю., Пазнухов А. В., Ямпольский Ю. М. (2013)
Бару Н. А. - Зависимость характеристик ионосферного альфвеновского резонанса от состояния геокосмоса по данным синхронных наблюдений в Антарктике и Евразии, Колосков А. В., Рахматулин Р. А. (2013)
Парнікоза І. - Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика), Ожередова І., Мірюта Н., Козерецька І., Смикла Дж., Кунах В. (2013)
Mas O. - Phage detection in the rhizosphere of higher antarctic plants using transmission electron microscopy, Andriychyk O., Polischuk V. (2013)
Пилипенко Д. В. - Колониальные виды птиц, гнездящиеся в районе УАС Академик Вернадский (сезон 2010-2011 гг.) (2013)
Юхов В. Л. - Некоторые черты биологии антарктического глубоководного кальмара (АГК) – Mesonychoteuthis hamiltoni, Robson, 1925 (2013)
Жук Н. Н. - Эксплуатация антарктического криля (Euphausia superba) на участках его промысла в водах Антарктики (район 48) в осенне-зимний период 2004 г. (2013)
Дикий І. В. - Особливості росту молоді тюленя Уедделла (Leptonychotes weddellii), Салганський О. О. (2013)
Рошаль А. Д. - Примитивные почвы горы Demaria (Graham Land, Antarctic Penisula): морфология, минеральный состав, вертикальное распределение, Краснопёрова А. П., Дикий И. В., Юхно Г. Д., Сизова З. А., Шмырев Д. В., Гамуля Ю. Г., Утевский А. Ю. (2013)
Taran N. - Response of photosynthetic apparatus of two Deschampsia species with different distribution areas on abiotic stress, Storozhenko V., Okanenko A., Batsmanova L., Svietlova N. (2013)
Гладун Д. В. - Методические подходы к получению фракции трипсиноподобных ферментов из морских гидробионтов (на примере антарктического криля), Савчук А. Н., Остапченко Л. И. (2013)
Мірошниченко О. А. - Дослідження психологічних особливостей характеру зимівників українських антарктичних експедицій (2013)
Розова Е. В. - Влияние длительного пребывания в условиях Антарктики на ультраструктуру и функции тромбоцитов у людей при гипоксической нагрузке, Моисеенко Е. В. (2013)
Пишнов Г. Ю. - Психофізіологічний опитувальник учасників антарктичної експедиції щодо професійної адаптації в особливих умовах, Моісеєнко Є. В., Висоцька Л. Г. (2013)
Мадяр С. И. - Выразительный, познавательный и коммуникативный уровни цветопреференции человека как показатели оценки психологических особенностей личности, Ковалевская Е. Э., Моисеенко Е. В. (2013)
Бурау Н. И. - Надежность металлических резервуаров с дизельным топливом в условиях Антарктики, Жуковский Ю. Г., Шевчук Д. В., Кузько А. В. (2013)
Кузько О. В. - Національні інтереси України в Антарктиці: кількісні характеристики, Савченко В. В., Федчук А. П. (2013)
Автори цього номера (2013)
Український антарктичний журнал Правила для авторів (2013)
Украинский антарктический журнал Правила для авторов (2013)
Ukrainian Antarctic Journal Information for Contributors (2013)
Богатько В. - Проблеми граматичної системи сучасної української мови в науковій спадщині професора Петра Дудика (до 95-річчя від дня народження), Завальнюк І., Кухар Н. (2021)
Vdovenko T. - Functioning of biological terminology in modern English (2021)
Митько Н. - Лінгвістичний і методичний підходи до вивчення значень багатозначних слів, Домрачева І., Коваль Л. (2021)
Орел І. - Причини семантичних модифікацій фразеологізмів на позначення поверхневих етнокультурних стереотипів (2021)
Параскун І. - Лексичні засоби маніпуляції: емоційно-експресивна лексика (2021)
Романова Н. - Семантика німецькомовних фразеологічних одиниць із зоонімом ochse "бик, віл" (2021)
Tsymbаl S. - Formаtion аnd functioning of neologisms in sociаl networks (2021)
Біляцька В. - Емоційно-смислове навантаження концепту душа в романі-медитації у віршах "Паломник" Ігоря Павлюка) (2021)
Глазова С. - Функційна придатність пояснювальних конструкцій до реалізації ілокутивного наміру виправдання (2021)
Завальнюк І. - Cема та її варіанти в ієрархії номінацій синонімічних рядів українських словоназв денотатів, Іваницька Н. (2021)
Karanevych M. - Narratives on Ukraine and manipulative techniques in Russian English-language media (2021)
Krasovskaya I. - Program and methodology of cognitively-biased auditory research of emotional English speech (coding and decoding of positive emotions) (2021)
Маркотенко Т. - Етимологічно-образна основа й культурно-національна конотація українських фразеологізмів із концептом душа, Мельник Л. (2021)
Алєксєєва Л. - Структурно-семантичні особливості функціювання номінативних синтаксичних конструкцій у ліричному дискурсі Марини Цвєтаєвої (2021)
Барчук В. - Давноминулий час: статус, значення, функціонування (2021)
Галян О. - Формування акронімів як спосіб утворення неологізмів у науково-технічних текстах (на матеріалі французької мови), Мартинюк О. (2021)
Ільчук В. - Проблеми культури української мови в засобах масової комунікації (2021)
Костусяк Н. - Українські фемінітиви в контексті мовної динаміки, синтаксичної семантики, деривації та проблем нормативності, Межов О., Навальна М. (2021)
Мацько В. - Метафоричний світ у поетичному дискурсі Лесі Українки (2021)
Делюсто М. - Давноминулий час: статус, значення, функціонування (2021)
Зевако В. - Від каптура до коптора: розвиток значення діалектної лексеми (2021)
Колесников А. - Проблеми культури української мови в засобах масової комунікації (2021)
Павликівська Н. - Антропоніми із спонукальним компонентом в онімному просторі українців (2021)
Романчук А. - Częstowac, частувати и a cinsti: славянские заимствования с не-этимологическим /н/ в румынском языке и проблема их происхождения (2021)
Дзюбановська І. - Стратегії і тактики перекладу політичної персуазивності як засобу міжкультурного впливу, Цепенюк Т. (2021)
Zabolotna T. - Audiovisual translation peculiarities of content in "Doctor Who" series (2021)
Новосад Ю. - Ґендерна ідентичність перекладача в контексті художнього перекладу (2021)
Sydorenko Yu. - Article as a traditional means of expression of the category of certainty / uncertainty in English-Ukrainian translation (2021)
Старостіна О. - Сучасні аспекти міжкультурної комунікації (2021)
Дудич-Лакатош К. - Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин. Збірник наукових робіт Міжнародного наукового семінару (Берегове, 23–24 травня 2019 року). За ред. Є. Барань. Берегове – Ужгород : ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ – ТОВ "РІК-У", 2020. 236 с., Лібак Н. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Приходько В. І. - Транспорт найближчого майбутнього і що таке EU GREEN DEAL, Ігнатов Г. С., Зюков А. А. (2021)
Ломотько Д. В. - "Зелена" логістика, як основа покращення екологічних показників вантажних мультимодальних перевезень, Огар О. М., Козодой Д. С., Ломотько М. Д. (2021)
Мойсеєнко К. В. - Діапазони приведених мас колії у вертикальній площині в межах стрілочного переводу на залізобетонних брусах проєкту 1740 (прямий напрямок) (2021)
Леонець В. А. - Вплив овальності колісного центра на напружено-деформований стан з’єднання "бандаж-центр" колеса електровоза, Лукашевич А. О., Повисший В. М., Яценко Л. Ф. (2021)
Pysarenko G. - Accumulation of microplastic deformations of low-carbon steel samples under high-cycle loading as a factor of operational damage to load-bearing structures of railway transport, Voynalovich O., Maylo A., Pysarenko S. (2021)
Зонов В.Д. - Методология измерения массы топлива аппаратно-программным комплексом тепловоза, Матяш В.А., Белоус Ю.А., Польников Ю.В., Левцов В.Б. (2021)
Реферати (2021)
Титул, зміст (2012)
Борисова Т. П. - Прогнозирование формирования хронической почечной недостаточности при гематурической форме хронического гломерулонефрита у детей, Литвинова О. Н. (2012)
Крутиков Е. С. - Коррекция иммунологических нарушений у беременных с хроническим пиелонефритом, Белоглазов В. А., Окладникова С. Л., Гордиенко А. И. (2012)
Степанова Н. М. - Оксидативні процеси у хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом та їх взаємозв’язок з вогнищами склерозу ниркової паренхіми, Король Л. В., Кундін В. Ю., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2012)
Колибаєва Т. Ф. - Нефрологічна патологія у дітей харківської області, Муратов Г. Р. , Марковський В. Д. , Сорокіна І. В. , Мирошниченко М. С. (2012)
Мартинюк Л. П. - Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді, Ружицька О. О., Клим А. А., Мартинюк О. С., Симко Г. Б., Шевченко Н. Ю. (2012)
Лавренчук О. В - Микроальбуминурия – один из предикторов прогрессирования пиелонефрита у детей, Багдасарова И. В. (2012)
Колесник М. О. - Клінічна настанова з кращої практики ведення перитонеального діалізу, Степанова Н. М., Березяк Т. І., Аблогіна О. В., Біленко О.В. (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Повідомлення (2012)
Шановні читачі! (2012)
Титул, зміст (2009)
Колесник М. О. - Визначення in vitro можливостей імунокорекції у хворих на інфекції сечової системи, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Руденко А. В., Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Савченко В. С., Фесенкова В. Й., Кругліков В. Т. (2009)
Топчий И. И. - Плотность капилляров, гистохимические особенности распределения No-синтаз и лейкоцитов в почках больных гломерулонефритом и диабетической нефропатией, Кондаков И. К., Криворотько Ю. В, Гаргин В. В. (2009)
Зуб Л. О. - Клініко-патогенетичні аспекти статинотерапії у хворих на діабетичну нефропатію, Калугін В. О., Гараздюк О. І., Гараздюк І. В. (2009)
Лобода О. М. - Вплив сулодексиду на рівень цитокінів в сироватці крові у хворих на діабетичну нефропатію та хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії, Дудар І. О., Дріянська В. Є., Величко М. Б., Порошина Т. В., Савчук В. М., Маріненко М. І. (2009)
Усікова Л. Ф. - Проблеми соціально-психологічної адаптації та якості життя дітей з хронічною хворобою нирок V ступеню на програмному діалізі, Шейман Б. С. (2009)
Мухин В. - Мембранопротективный подход к лечению коморбидной ренопульмональной патологии (2009)
Фомина С. П. - Применение циклоспорина а и микофенолата мофетила при первичном гломерулонефрите с нефротическим синдромом у детей (гормоночувствительный вариант), Багдасарова И. В. (2009)
Фіра Л. С. - Вивчення впливу препарату ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності, Волков К. С., Дацко Т. В., Ніколаєв В. Г., Кліщ І. М., Олещук О. М., Лихацький П. Г. (2009)
Багдасарова І. В. - Вікові особливості реноспецифічної ферментурії у дітей, хворих на пієлонефрит, Мигаль Л. Я., Дащенко О. О., Король Л. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2009)
Дядык А. И. - lga нефропатия: обзор литературы и собственные данные сообщение II, Василенко И. В., Дядык Е. А., Багрий А. Э., Сулиман Ю. В., Яровая Н. Ф., Щукина Е. В., Паниотова Г. П. (2009)
Постерні лекції. Лекції міжнародної конференції "нирки та діабет" 14-15 травня 2009 р., м. Київ (2009)
Інформація для читачів (2009)
Повідомлення (2009)
Титул, зміст (2009)
Топчій І. І. - Порушення секреції прозапальних цитокінів у хворих на хронічний гломерулонефрит та хронічний пієлонефрит, Гальчінська В. Ю., Семенових П. С. (2009)
Фоміна С. П. - Рівень цитокінів, що характеризують функціональну активність т-хелперів 1 (γ-ІФ) та 2 типу (Іл-4), у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Багдасарова І. В., Дріянська В. Є., Малашевська Н. М., Петрина О. П., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2009)
Мигаль Л. Я. - Фактори ризику формування нефросклерозу у дітей з мегауретером, Нікуліна Г. Г., Драннік Г. М., Лавренчук О. В., Калініна Н. А., Порошина Т. В., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А. (2009)
Малиновська О. В. - Рівень аполіпротеїнів у сироватці крові у хворихз різними стадіями діабетичної нефропатії, Маньковський Б. М. (2009)
Законь К. М. - Застосування еритропоезстимулюючих засобів для лікування анемії у критичнохворих пацієнтів (2009)
Лекції міжнародної конференції "Нирки та діабет" "The kidneys and diabetes" 14-15 травня 2009 р., м. Київ (2009)
Інформація для читачів (2009)
Повідомлення (2009)
Титул, зміст (2009)
Абрагамович Х. Я. - Опасиста клітина. роль опасистих клітин у виникненні свербіжу шкіри хворих хронічною нирковою недостатністю, котрі лікуються проґрамним гемодіалізом, Бісярін Ю. В., Дудар І. О., Абрагамович Т. Н. (2009)
Лобода О. М. - Прогресування діабетичної хвороби нирок: клінічні та імунологічні аспекти, Дудар І. О., Дріянська В. Є., Алєксєєва В. В., Савчук В. І., Артеменко А. А., Маріненко М. І. (2009)
Зуб Л. О. - Вплив аторвастатину на інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів у хворих на діабетичну нефропатію, Акентьєва М. С. (2009)
Гоженко А. І. - Функціональна активність ендотелію у хворих із кальцинозом клапанів серця на програмному гемодіалізі, Мисула І. Р., Сусла О. Б. (2009)
Колесник М. О. - Кардіо-ренальний синдром : новий підхід до старої проблеми, Законь К. М. (2009)
Дудар І. О. - Діагностика та лікування синдрому неспокійних ніг, Буштинська О. В., Гончар Ю. І. (2009)
Ребров Б. А. - Клинико-патогенетические подходы к диагностике миеломной нефропатии (обзор литературы), Бондарева Е. А. (2009)
Лекції міжнародної конференції "Нирки та діабет" "The kidneys and diabetes" 14-15 травня 2009 Р., м. Київ (2009)
Інформація для читачів (2009)
Повідомлення (2009)
Сорока М. І. - Ренатуралізація рослинності як пріоритетний напрям діяльності біосферного резервату "Розточчя" (2012)
Яковишин В. М. - Снігонакопичення в лісових екосистемах Буковини, Юхновський В. Ю. (2012)
Кузик А. Д. - Вплив низової пожежі на насадження сосни звичайної (2012)
Ривак О. С. - Стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Тернопільщини (2012)
Бєлуха О. М. - Розвиток туристичної галузі львівської області в контексті реалізації регіональної туристичної політики, Павліш Л. В. (2012)
Гринчишин Н. М. - Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів, Бабаджанова О. Ф. (2012)
Попович В. В. - Система роздільного збирання сміття та її вплив на процеси деструкції на полігонах твердих побутових відходів (2012)
Соха Ю. І. - Сталий розвиток і природно-техногенна безпека України (2012)
Вінтонів І. С. - Густина та щільність деревини, Сопушинський І. М., Вінтонів Р. В. (2012)
Мартинців М. П. - Аналіз природних і виробничих умов роботи лісових машин на лісозаготівлях Українських Карпат, Собко Н. М. (2012)
Дорундяк Л. М. - Перспективна конструкція циклона для систем перекачування деревних відходів (2012)
Касинець М. Є. - Натурні дослідження системи сонячного теплопостачання із геліопанелями (2012)
Клюс С. В. - Визначення та прогнозування енергетичного потенціалу деревини та її відходів (2012)
Купчик Р. М. - Використання звукоізоляційних властивостей деревно-стружкових плит у проектуванні інтер'єру (2012)
Солонинка В. Р. - Напрямки використання полівінілацетатних клейових композицій для формування покриттів підлог, Кушпіт А. С. (2012)
Шаповал С. П. - Підвищення ефективності комбінованих геліонагрівників (2012)
Горбова Х. В. - Перспективи видобутку нафти і газу на українському шельфі Чорного та Азовського морів (2012)
Бехта П. А. - Вплив модифікування поверхні лущеного шпону на міцність фанери на зріз, Тимик Д. В. (2012)
Башнянин Г. І. - Основні принципи формування обігових активів малого та середнього бізнесу, Завійська О. І., Дунас О. І., Бабійчук Т. П., Шпаргало Г. Є. (2012)
Ковалюк О. М. - Вплив інвестиційної діяльності на розвиток вітчизняного малого підприємництва, Боцьора Л. О. (2012)
Жидяк О. Р. - Механізм забезпечення фінансової безпеки сільського господарства: теоретичний аспект (2012)
Адамовський О. М. - Еколого-економічна оцінка заходів щодо покращення стану насаджень регіонального ландшафтного парку "Знесіння", Кушнір О. В. (2012)
Юрків Н. Я. - Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України (2012)
Ільчук О. О. - Оптимізація фінансового потенціалу торговельних підприємств в умовах модернізації національної економіки, Костак Х. І. (2012)
Іляш О. І. - Фактори підвищення конкурентоспроможності торгівлі на внутрішньому ринку, Поперечна Л. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Особливості аналізу організаційної структури бізнесу малих і середніх підприємств, Дунас О. І., Коцупей В. М., Шпаргало Г. Є. (2012)
Возний Н. Р. - Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі товарами в Україні, Левко М. М., Черниш Р. Е. (2012)
Малай С. О. - Значущість націоналізації як механізму змін права власності на користь держави (2012)
Воронко Р. М. - Класифікація товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі, Грезенталь В. О. (2012)
Гончар М. Ф. - Мотивування у системі менеджменту, Сава С. В. (2012)
Добрянська М. В. - Аналіз запасів виробничих підприємств і вироблення пропозиції щодо їх ефективного використання у ринкових умовах (2012)
Драбовський А. Г. - Формаційний підхід до аналізу кооперативних систем та їх типологізація (2012)
Західна О. Р. - Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті принципів бюджетної децентралізації в україні, Савчук Н. В. (2012)
Кирилич Т. Ю. - Особливості діяльності малих підприємств на оптових ринках (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Формування системи фінансової безпеки України в умовах глобалізації (2012)
Коваль Л. П. - Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства (2012)
Міценко Н. Г. - Методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу підприємства, Мудрий М. Р. (2012)
Павленко О. І. - Методичні підходи до оцінювання ефективності використання обігових коштів (2012)
Колодійчук А. В. - Інноваційні регіональні теорії в структурі середовищних теорій розвитку промисловості (2012)
Лукановська І. Р. - Роль та значення малих банків у розвитку економіки (2012)
Мартин О. М. - Заробітна плата як економічна категорія: соціально-економічні аспекти (2012)
Масленніков А. Ю. - Діагностика в системі управління економікою підприємства, Когут Р. В. (2012)
Мицак О. В. - Деякі аспекти функціонування ринку золота, Федчук І. В. (2012)
Носов О. Ю. - Ефективність взаємодії суб'єктів державного регулювання грошової системи України (2012)
Петик М. І. - Модель функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб'єктів підприємництва (2012)
Полянська А. С. - Методологічні засади дослідження синергії взаємодії суб'єктів управління в умовах ситуаційного управління (2012)
Самець С. М. - Державне регулювання економіки в умовах економічної кризи (2012)
Стояновський А. Р. - Розрахунок оптимального терміну реалізації інноваційного проекту як складова його державної експертизи (2012)
Стріжик У. Р. - Особливості визнання витрат діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням змін податкового законодавства в Україні (2012)
Сухоребська О. Я. - Методичні рекомендації з оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій на засадах ризик-контролінгу (2012)
Флис І. М. - Тіньова економіка та економічна злочинність: українські реалії, тенденції, проблеми та правові засоби впливу, Пилипчак З. І. (2012)
Шкварчук Л. О. - Система повноважень органів державного регулювання цін на продовольчому ринку (2012)
Шпак Н. О. - Сутність та складові інформаційного забезпечення систем управління підприємством, Дулиба Н. Г. (2012)
Гуліда Е. М. - Оцінка пожежного ризику у функціональній залежності від людського фактора, Мовчан І. О. (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди брусо-розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я. (2012)
Желих В. М. - Особливості застосування теорії графів при моделюванні теплового режиму сільськогосподарських приміщень (2012)
Масленніков О. Ю. - Прогнозування роздрібного товарообігу на основі використання адитивних та мультиплікативних моделей, Перепелиця Ю. О. (2012)
Заяць В. М. - Корекція пріоритету первинних ознак під час побудови систем розпізнавання, Шокира Г. Я. (2012)
Желєзняк А. М. - Проблеми та перспективи комп'ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ (2012)
Смолінський В. Б. - Комп'ютерні технології як чинник підвищення інноваційного потенціалу аграрних підприємств, Хомка В. М. (2012)
Копитко В. І. - Визначення оптимальної кількості вагонів у поїздах, що формуються на сортувальних станціях в умовах реформування залізничної галузі, Нестеренко О. В. (2012)
Башнянин Г. І. - Соціально-економічна ефективність освітнього комплексу суспільства, Свінцов О. М., Гаврилко П. П., Шморгай М. Б. (2012)
Шаряк С. С. - Парки міста львова як об'єкти навчальної практики з дендрології, Богомолова М. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Фріланс та загальна характеристика фрілансера, Солярчук Н. Ю. (2012)
Колінко Н. О. - Феноменологія та систематизація традиційних і сучасних стилів керівництва (2012)
Мисловський П. Й. - Основні проблеми та завдання системного структурування соціально-економічного механізму сучасного суспільства (2012)
До відома авторів статей (2012)
Титул, зміст (2013)
Каладзе Н. Н. - Роль human Discoidin Domain Receptors 1 в прогрессировании хронического пиелонефрита у детей, Слободян Е. И. (2013)
Бусигіна Ю. С. - Особливості імунітету хворих на цукровий діабет та хронічний пієлонефрит, Дріянська В. Є., Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Лебідь Л. О., Лавренчук О. В, Колесник М. О. (2013)
Шіфріс І. М. - Вікові та гендерні особливості кардіоваскулярної смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом (2013)
Топчий И. И. - Содержание scd40 и показатели повреждения эндотелия у больных хронической болезнью почек, Кириенко А. Н., Дунаевская М. М., Щенявская Е. Н., Бирюкова И. Т. (2013)
Демихова Н. В. - Вазомоторные функции эндотелия у больных хронической болезнью почек и артериальной гипертензией, Власенко М. А., Курщубадзэ Э. , Сухонос В. А. (2013)
Ліснянська І. С. - Вивчення впливу рівня цинку крові хворих на хронічний пієлонефрит на активність запального процесу у нирках (2013)
Лобода О. М. - Варіабельність серцевого ритму у хворих, які лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Гончар Ю. І. (2013)
Мильнікова Т. О. - Взаємозв’язок показників ендогенної інтоксикації та імунітету у хворих на хронічний пієлонефрит та ефективність лікування із застосуванням різних терапевтичних схем, Мартинюк Л. П., Симко Г. Б., Якубишина І. Г. (2013)
Макаров О. О. - Зміни рівнів неесенційних мікроелементів у цільній крові дорослих пацієнтів із ХХН V ст., які лікуються гемодіалізом, Шейман Б. С., Кулизький М. В., Писарев Є. О., Перетятко Д. В., Вихор В. О., Проданчук М. Г. (2013)
Лебедь Л. А. - Инфекции мочевой системы у беременных (2013)
Степанова Н. М. - Гіперактивація симпатичної нервової системи у хворих на хронічну хворобу нирок: від патогенезу до лікування (2013)
Повідомлення (2013)
Крисоватий А. - Педагогічний потенціал творчої спадщини Тараса Шевченка (2014)
Кралюк П. - Тарас Шевченко: заперечення імперськості (2014)
Фурман А. - Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка, Фурман О. (2014)
Кубаєвський М. - Рефлексивний аналіз "Псалмів Давидових” Тараса Шевченка, Лук’яненко С. (2014)
Русакова Л. - Професійний дар Тараса Шевченка як художника та його вплив на сучасні підходи до формування техніки малювання (2014)
Щербяк Ю. - Релігійний світогляд Тараса Шевченка: соціокультурний вимір (2014)
Лучко М. - Тарас Шевченко та економічний лад Російської імперії: архітектоніка протистояння (2014)
Фурман А. - Засадничі умови виникнення наукових шкіл (2014)
Шамне А. - Психосоціальні характеристики отроцтва як підсумок роботи фокус-груп (2014)
Завгородня О. - Гендерні аспекти психології художньо обдарованої особистості (2014)
Гірняк Г. - Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ, Гірняк А. (2014)
Лукашевич М. - Соціологія соціальної роботи, Семигіна Т. (2014)
Світлій пам’яті патріота українства Миколи Дробнохода (2014)
Наші автори (2014)
Страфун С. С. - Результати хірургічного лікування хворих з ушкодженням суглобового хряща при рецидиві передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Лінько Я. В., Костогриз О. А., Богдан С. В. (2014)
Лябах А. П. - Стабілізація заднього відділу стопи у пацієнтів із нейрогенною артропатією з використанням інтрамедулярного блокованого стержня, Пятковський В. М., Хомич С. В., Омельченко Т. М. (2014)
Полулях М. В. - Ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням пари тертя керамізований "метал–метал”, Герасименко С. І., Герасименко А. С., Бабко А. М., Громадський В. М., Полулях Д. М. (2014)
Гужевський І. В. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при хондродисплазії, Герасименко С. І. (2014)
Гайович В. В. - Особливості обміну жирних кислот після травми периферійного нерва у щурів, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2014)
Магомедов С. - Метаболизм острофазных белков у больных c травмой длинных костей нижних конечностей, Герасименко С. И., Бойчук Б. П., Криницкая О. Ф., Кравченко Е. Н., Аршулик М. А. (2014)
Курінний І. М. - Хірургічне лікування хворих з переломами головки променевої кістки та їх наслідками, Страфун О. С. (2014)
Сташкевич А. Т. - Рентгенометрична характеристика хворих із протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю в поперековому відділі хребта, Вітковський А. М., Шевчук А. В., Вовк М. М. (2014)
Цимбалюк В. І. - Вивчення функціонального відновлення великогомілкового і малогомілкового нервів в умовах комбінованої пластики дефекту сідничного нерва у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2014)
Лазарев І. А. - Вплив поєднаної кісткової патології на стабільність плечового суглоба, Страфун С. С., Гомонай І. В., Скибан М. В. (2014)
Анкин Н. Л. - Морфометрические показатели репаративных и заместительных регенератов при закрытии дефекта длинной кости стехиометрическим гидроксилапатитом с костным морфогенетическим белком в эксперименте, Григоровский В. В., Ульянчич Н. В., Шмагой В. Л. (2014)
Лютко О. Б. - Лабораторні дослідження в етіологічній діагностиці нетипових форм гематогенного остеомієліту (2014)
Перфілова Л. В. - Визначення особливостей перебігу уражень суглобів верхніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит за допомогою методу електропунктурної діагностики Р. Фолля, Бабко А. М. (2014)
Твардовская С. П. - Hip-spine синдром (нейроортопедические аспекты), Секер Т. М., Юрик О. Е., Галузинский А. А. (2014)
Зайченко Ілля Леонтійович (2014)
Зазірний І. М. - Пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба — чи є консенсус лікування? (Огляд літератури) (2014)
Ярова М. Л. - Двоетапна пластика сухожиль глибоких згиначів пальців кисті у критичній зоні при їх ізольованому ушкодженні (огляд літератури) (2014)
Колесниченко В. А. - Изменение постурального контроля при сагиттальном позвоночно-тазовом дисбалансе (обзор литературы), Ма Конг, Литвиненко К. Н., Чертенкова Э. В., Беренов К. Н. (2014)
Ліпко В. Й. - Особливості даних магнітно-резонансної томографії головного мозку на повторний ішемічний інсульт (2015)
Свиридова Н. К. - Особенности диагностики и лечения головной боли, связанной с приступами мигрени (2015)
Свиридова Н. К. - Клінічний та функціональний стан периферичної нервової системи у хворих з діабетичною полінейропатією, Пономаренко Ю. В., Терентьєва Н. В. (2015)
Яворський В. В. - Визначення впливу головокружіння на якість життя хворих похилого віку на гiпертензивну енцефалопатію (2015)
Свиридова Н. К. - Основні вимоги до викладання курсу неврології лікарям загальної практики – сімейної медицини, Сулік Р. В., Середа В. Г., Кусткова Г. С., Пономаренко Ю. В. (2015)
Ліпко В. Й. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих в гострому та ранньому відновному періоді повторного ішемічного інсульту (2015)
Свиридова Н. К. - Особливості навчання в інтернатурі з неврології в сучасних умовах, Сулік Р. В., Кусткова Г. С. (2015)
Терентьєва Н. В. - Стан периферичної нервової системи при комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією, Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В. (2015)
Свиридова Н. К. - Почему карнитиновая недостаточность актуальна сегодня в лечении больных с неврологическими заболеваниями? (2015)
Свиридова Н. К. - Радикулопатії та корінцеві вертеброгенні синдроми, Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П., Середа В. Г., Кусткова Г. С. (2015)
Сулима М. - Письменник і літературний герой як ревізор (2009)
Кушнірова Т. - Взаємозв'язок категорій "Жанр" і "Стиль" у структурі художнього твору (2009)
Степаненко М. - Олесь Гончар і Борис Олійник: публіцистичний діалог (2009)
Мацапура В. - Приемы детализации и функции деталей в поэме Гоголя "Мертвые души" (2009)
Дереза Л. - На життєвих перехрестях (про оповідання Валерія Шевчука "Жінка-змія" (2009)
Орлова О. - Сприйняття як лібературознавча проблема: діалог О. Потебні та Л. Виготського (2009)
Тарасова Н. - Художні особливості Хоку Мацуо Басьо як поезія пізнання,духовного перевтілення, Конєва Т. (2009)
Чередник Л. - Художня своєрідність "Щоденника" Марії Башкирцевої (2009)
Зуєнко М. - Полістилізм роману "Кар'єра ругонів" Е. Золя (2009)
Зелік О. - Історико-літературна концепція Михайла Могилянського (2009)
Школа І. - Рецепція роману "Дон Кіхот" в англійській прозі 10-20-х років XX ст (2009)
Мелащенко М. - Поэтика импрессионизма в литературе (2009)
Валюх З. - Структурно-семантична специфіка словотвірної парадигми іменників-назв осіб за територіальною ознакою (2009)
Луньова Т. - Семантика лексем arden і wood у рефлексивному контексті (на матеріалі есе "Дерево" Джона Фаулза (2009)
Тупиця О. - Композиція та комунікативна організація сучасного рекламного тексту (2009)
Браїлко Ю. - Конфесійні топоніми в українській поезії 60-80-х років ХХ столітя: семантико-стилістичний аспект (2009)
Шрамко Р. - Кореляція семантичного та формально-граматичного рівнів у реченнях із предикатами емоційного стану (2009)
Девальєр О. - Використання граматичних форм абревіатур у сучасній українській мові (2009)
Білка О. - Лексико-семантичні явища в українській біологічній термінології (2009)
Дереза Л. - Історична повість-це не тільки історія... (Наша фортеця: науково-художнє видання. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2009. - 349 с.) (2009)
Воскобойник В. - Англомовний бізнес-дискурс: від теорії до практики (Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-прагматичному та концептуальному висвітленні: Монографія. - К.: Логос, 2008. - 360 с.) (2009)
Наші автори (2009)
Білоконенко І. С. - Емоційно-експресивна лексика у циклі сонетів Едмунда Спенсера "Amoretti" (2010)
Биданцева М. Г. - Восточные мотивы в новелле Теофиля Готье "Тысяча вторая ночь" (2010)
Гайдукевич О. В. - "Поєдинок" О. Купріна й однойменний твір М. Коцюбинського в порівняльно-типологічному висвітленні (2010)
Гільдебрант К. Й. - Ідейно-естетична функція пейзажу у творах письменників групи "Сердиті молоді люди" (2010)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Тема материнства в поезії Сільвії Плат, Енн Секстон та Едріенн Річ (2010)
Гончарова Е. С. - "Автобиографический поворот" в литературе и теории (2010)
Гусева Е. А. - Эдичка в тени предшественников (2010)
Довбуш О. І. - Особливості перекладу масової літератури (на прикладі порівняльного аналізу бестселеру "Оliver’s story" (Е. Segal) та його україномовного перекладу "Оліверова історія") (2010)
Ермоленко Ю. В. - Природа комического в фантастической повести О. И. Сенковского "Ученое путешествие на Медвежий остров" (2010)
Иванцов Е. Г. - Мотивации обращения читателя к художественному тексту (2010)
Калашникова О. Л. - О "чужом тексте" в "Евгении Онегине": А. С. Пушкин и национальные претексты (2010)
Кирпа О. А. - Тема творчества в прозе Виктора Топорова (2010)
Клюйко Г. С. - Публицистика Эгона Альта вместо романа Юрия Андруховича (2010)
Кононенко Е. В. - Чеховские карнавальные традиции в прозе М. Спарк (на материале рассказов А. П. Чехова и романа М. Спарк "Выселение") (2010)
Краснокутська А. В. - Музей у філософському просторі "смерті автора" (за романом Оксани Забужко "Музей покинутих секретів") (2010)
Криворучко С. К. - Жанр твору Сімони де Бовуар "…Трансатлантичне кохання" як смислоутворюючий та формоутворюючий складник художнього образу (2010)
Крикун О. А. - Вигук як засіб індивідуалізації персонажа в перекладі (на матеріалі повісті Дж. Селінджера "Ловець у житі") (2010)
Янченко Ю. В. - Творчість О. Уайльда в оцінках українських літературознавців (2010)
Володарская М. В. - Осколки кривого зеркала и поэтика безлюдных пространств: о роли сказки Андерсена "Снежная королева" в романе В. Крапивина "Лужайки, где пляшут скворечники" (2011)
Гусев А. В. - Жанры спортивной журналистики (2011)
Гусев В. А. - Мифологический образ А. П. Чехова в современном культурном сознании (2011)
Колосова С. В. - Пьесы Н. Гумилева в откликах современников (2011)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману М. П. Арцибашева "Санін" (2011)
Люликова А. В. - Концепт идиллического хронотопа в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова (2011)
Магдиш Р. О. - Художньо-стильові особливості зображення героя-мандрівника в романі Сергія Жадана "Аnarchy in the ukr" (2011)
Маркіна С. В. - Коротка історія в системі жанрів німецької літератури другої половини ХХ ст (2011)
Матвієнко Г. І. - Постапокаліптичне мислення героїв роману Т. Прохаська "Непрості" (2011)
Новохатский Д. В. - Онирические мотивы в романной трилогии Владимира Сорокина "Лед", "Путь бро", "23 000" (2011)
Овсеева М. А. - Мифологические и сказочные компоненты во "французском" детективе Дарьи Донцовой (2011)
Пилипюк Л. А. - Категорії дискурсу у лінгвістичному дослідженні тексту (2011)
Раковская Н. М. - Критическая модель В. В. Розанова (2011)
Сирота Ю. А. - Пушкинская поэзия на страницах художественной прозы Е. Гребёнки (2011)
Сподарець В. І. - Екзистенційний вимір роману Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2011)
Сподарец Н. В. - Феноменология элегического в стихотворении А. Белого "Мне грустно... Подожди... Рояль" (2011)
Сытник Ю. Н. - Мифологизация дублинского текста в сборнике коротких рассказов Д. Джойса "Дублинцы" (2011)
Ткач Л. М. - Грицько Чупринка на тлі "Квітів зла" (2011)
Фісак І. В. - Критичний пафос та утопічні мотиви у "вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя (2011)
Фокина С. А. - Магический статус поэта в лирической системе М. Цветаевой 20-х годов (циклы "Москве", "Сивилла") (2011)
Чепурда Г. М. - Еволюція жанру вестерну: діахронічний аспект (на матеріалі збірок новел Енні Пру "Heart Songs" і "Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories") (2011)
Чорна О. Ю. - Традиції М. Коцюбинського в оповідннях для дітей О. Копиленка (2011)
Шапошник Н. А. - Особенности художественного языка М. Дюрас (на материале романа "Модерато кантабіле") (2011)
Шелест И. Л. - Роль асиндетона в модернистском тексте (на материале романов В. Вульф) (2011)
Шпак И. В. - Об одном из аспектов восприятия романов Дж. К. Роулинг в России (2011)
Якименко А. А. - Пародийность как компонент структуры феминистских романов Луки Берсианик ("Евангелион" и "Пикник на Акрополе") (2011)
Штейнбук Ф. М. - Генезис русской исторической драматурги как объект пристального рассмотрения. Рецензия на учебное пособие Е. А. Прокофьевой "Русская историческая драма эпохи барокко, классицизма и сентиментализма" (Днепропетровск, 2008, 116 с.) (2011)
Єфименко Т. І. - Наукова творчість Й. А. Шумпетера як інноваційна діяльність і сучасність, Леоненко П. М. (2013)
Бауманн Е. - Стандарти Європейського Союзу у сфері державних фінансів (2013)
Лекарь С. І. - Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин, Михальчук Н. М. (2013)
Шнипко О. С. - Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей (2013)
Сисоєва Т. П. - Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам (2013)
Хумарова Н. І. - Фінансові аспекти адаптації України до міжнародного екологічного партнерства, Мартієнко А. І. (2013)
Надрага В. І. - Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію (2013)
Затонацька Т. Г. - Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового покоління в Україні (2013)
Циганов С. А. - Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки, Табакова Т. В. (2013)
Заєвська Ж. А. - Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим (2013)
Непран А. В. - Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестиційної активності (2013)
Поважний ювілей (2013)
Автори (2013)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2013 році (2013)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2020)
Виткалов С. В. - Організаційно-культурні процеси в Україні в умовах зміни усталених стереотипів, Виткалов В. Г. (2020)
Громченко В. В. - До питання концептуального осмислення інформальної освіти у сфері сучасної музичної педагогіки (2020)
Васильєв С. С. - Міжнародна діяльність як складова стратегії розвитку вітчизняного закладу вищої мистецької освіти (2020)
Дерба С. М. - Навчання української мови як іноземної на кафедрі української та російської мов як іноземних інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2020)
Кобрин Н. В. - Принципи й методи розвитку критичного мислення на уроках із музично-історичних дисциплін (2020)
Маринін І. Г. - Багатовекторність інструментальної підготовки вчителя музичного мистецтва як педагогічна проблема (2020)
Борин О. В. - Заклади позашкільної освіти у розвитку дитячої вокальної творчості (2020)
Бугайова В. О. - До проблеми фахової підготовки за спеціальністю "Сценічне мистецтво": оновлення форм навчання, Настаченко К. О. (2020)
Мельник Д. С. - Специфіка роботи з дітьми та дорослими з вадами здоров’я в навчання в умовах соціокультурної діяльності (2020)
Герешко О. В. - Медійна платформа навчального закладу для масових комунікацій в дистанційних умовах (2020)
Яцеленко А. - Виховання відповідальності у молодших підлітків на заняттях хореографії у процесі комунікативних діалогів (2020)
Волошина Л. П. - Алегро як кульминаційний фактор виконавства на уроці класичного танцю (2020)
Онищук І. А - Реалізація взаємозв’язку регіонального контексту та галузевих особливостей у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Панфілова О. Г., Тарасюк І. І. (2020)
Черепанин М. В. - Феномен естрадного виконавського стилю Яна Табачника (2020)
Негай Г. - Особливості Самчиківського декоративного розпису, Басалюк Л., Підгайчук С. (2020)
Горіна Л. І. - Тембр як складова виконавської майстерності інструменталіста (на прикладі чотириструнної домри), Бабатенко О. (2020)
Тимків П. О. - Crossover як один із напрямів розвитку сопілкового мистецтва (2020)
Музичук Д. О. - Етапи розвитку скрипки (2020)
Демчук С. - "Чотири пори року в Буенос-Айресі" Астора П’яццолли: питання перекладення для гітари (2020)
Рудніцька О. О. - Закарпатські ловарі в розвитку сучасної української культури (2020)
Лісова Н. Л. - Формування специфіки українського ленд-арту (2020)
Ткач Ю. О. - Приреченість кохання і форми його виявлення у мистецтві (2020)
Кузьменко Т. Г. - Культурна глобалізація та її вплив на сучасне українське мистецтво (2020)
Славута І. Й. - Форми діяльності управлінських структур у процесі реалізації реформування галузі культури (2020)
Карпович Ю. В. - Соціокультурні аспекти діяльності Висоцької ОТГ Дубровицького району Рівненської області (2020)
Литвин Д. О. - Христологічні сюжети у народному іконописі Волині XVII–XVIII ст.: іконографічні і художні особливості (2020)
Мелещук І. А. - Творчий внесок Олександра Кониського у розвиток української культури (2020)
Костишин О. М. - Роль та значення близького оточення Соломії Крушельницької у формуванні майбутніх поколінь митців (2020)
Шпаковська М. П. - Українське кобзарство як культурний феномен ХХ століття (2020)
Костюк Л. К. - Діяльність Рівненського обласного краєзнавчого музею в реаліях досвіду і викликів сьогодення, Кулінка І. (2020)
Роговик А. В. - Підвищення ресурсоефективності очищення стічних вод цукрового заводу шляхом використання монітору хімічного споживання кисню, Заєць Н. А., Ельперін І. В., Штепа В. М. (2021)
Власенко Л. О. - Вибір ієрархії та онтології верхнього рівня для розробки інтелектуальних автоматизованих систем управління промисловим підприємством, Савченко Т. В., Луцька Н. М. (2021)
Марценюк О. С. - Класичні і квантово-динамічні властивості питної води, Літвинчук С. І., Марценюк Л. С. (2021)
Пирог Т. П. - Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих за наявності біологічних індукторів, Іванов М. C., Ярова Г. А. (2021)
Старовойтова С. О. - Взаємозв’язок пробіотиків та SARS-COV-2 (Covid-19) in vivo (2021)
Удимович В. М. - Застосування біоцементації в контексті вирішення екологічних питань (2021)
Юнгін О. С. - Стійкість до антибіотиків мікроорганізмів, асоційованих з рановими поверхнями, Поточилова В. В., Руднева К. Л., Мошинець О. В. (2021)
Пєтухова О. М. - Кліринг як вид професійної діяльності, Еш С. М. (2021)
Рибачук-Ярова Т. В. - Ефективна операційна діяльність — іманентна характеристика конкурентоспроможності та стратегічного розвитку суб’єктів ЗЕД, Тюха І. В., Дунда С. П. (2021)
Удворгелі Л. І. - Стратегії адаптації санаторно-курортних закладів в умовах пандемії Covid-19, Хаустова К. М., Чорій М. В. (2021)
Балюта С. М. - Компенсація реактивної потужності в системах електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Куєвда Ю. В. (2021)
Камінська С. В. - Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В., Мартиненко Т. А. (2021)
Грабовська О. В. - Розроблення рецептурної композиції рідкого цукрозамінника на основі стевії та мальтозного сиропу для безалкогольних напоїв, Сабадаш Н. І., Авраменко А. Д., Додонова-Судьїна К. О., Пастух Г. С. (2021)
Поліщук Г. Є. - Порівняльний аналіз структуруючої здатності овочевих пюре у складі сумішей морозива, Сапіга В. Я., Осьмак Т. Г., Шевченко І. І. (2021)
Белінська К. О. - Стан і перспективи наукових досліджень харчової сировини органічного походження, Фалендиш Н. О. (2021)
Нєміріч О. В. - Обґрунтування складу вершкового пастоподібного продукту з використанням стабілізованої емульгуючим комплексом харчової емульсії, Устименко І. М. (2021)
Синиця О. В. - Вплив режимів низькотемпературного оброблення на якість і безпеку м'яса свинини, Віннікова Л. Г. (2021)
Демидова А. О. - Дослідження можливості дезодорування соняшникового лецитину, Гладкий Ф. Ф., Шеманська Є. І. (2021)
Світлій пам’яті талановитого вченого Леоніда Дем’яновича Бобрівника (2021)
До відома авторів (2021)
Бродецький О. Є. - Безпековий ресурс світоглядного знання в освіті: кейс релігієзнавства, Горохолінська І. В. (2021)
Колесніченко М. В. - Проблематика соціальної когезії у зарубіжному науковому дискурсі (2021)
Об’єдков О. І. - Ідея трансгуманізму як складова побудови майбутнього світу. Витоки, сутність і критика (2021)
Барабаш Р. Я. - Ксенофобія та расизм в контексті нігілістичного світогляду (2021)
Овчатова А. П. - Проблеми та перспективи впровадження STEM-освіти в Україні (2021)
Легка Л. В. - Основи квантових технологій у закладах загальної середньої освіти: обумовленість та забезпеченість (2021)
Куриляк В. В. - Біографія та медична діяльність Джона Харві Келлога у сфері популяризації здорового способу життя (2021)
Marchuk O. T. - Eastern patristic tradition of interpretation "ΝΟῩΣ-ΛΌΓΟΣ”: the sanogenical-therapeutic potential of communicativeness (Part ІІ. Prospects of the practical implementation) (2021)
Дем’яненко Н. М. - Рецензія на монографію Андрущенка В.П. 98 Феномен освіти: у 5-ти книгах. Суми: Університетська книга, 2020. Кн.1. Понят-тя освіти: зміст та предметне поле: монографія. 452 с.; Кн. 2. Структурно-функціональний аналіз освіти: моногра-фія. 592 с.; Кн. 3. Екзистенційний простір освіти: монографія. 500 с.; Кн. 4. Українська освіта: історія становлення, розвиток, модернізація: монографія. 560 с.; Кн. 5. Статті та інтерв’ю. 536 с. (2021)
Гончаренко В. Г. - Про призначення судової експертизи адвокатом (2008)
Крилова І. І. - Поняття, класифікація та правове значення актів органів державної влади (2008)
Мількова К. В. - Теоретичні питання класифікації охоронних правовідносин (2008)
Єфремова І. І. - Проблеми фінансової спроможності місцевого самоврядування (2008)
Ковальчук І. В. - Передумови виникнення інституту усиновлення на території України (2008)
Жупина О. С. - Встановлення суб’єкта злочину під час порушення кримінальної справи у сфері службової діяльності (2008)
Сарнавський О. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 262 КК України (2008)
Почечуева О. С. - Особенности этических норм в деятельности адвоката-защитника и представителя в уголовном судопроизводстве (2008)
Легких К. В. - Поняття "спеціальні юридичні знання” та форми їх використання у кримінальному процесі (2008)
Курдюков В. В. - Кримінальний процес як двоєдина форма пізнання і доказування у кримінальних справах (2008)
Куліков О. П. - Кримінально-процесуальні заходи забезпечення активної позиції учасників процесу (2008)
Копетюк М. І. - Деякі особливості і правові наслідки відмови прокурора від державного обвинувачення (2008)
Єні О. В. - Клопотання та інші форми звернень у кримінальному процесі України (2008)
Коновалова Г. В. - Участь адвоката-захисника у кримінальних справах в умовах застосування на досудовому слідстві до окремих учасників заходів безпеки (2008)
Комарницька О. Б. - Дві інстанції для судового розгляду справ приватного обвинувачення (2008)
Сегай М. Я. - Інтегративна модель використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві, Бондар В. С. (2008)
Михайлов М. А. - Метод криминалистической идентификации как основа биометрических технологий (2008)
Когутич І. І. - Окремі аспекти "судової криміналістики” (2008)
Архипова А. Н. - Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства "без трупа”, Китаев Н. Н. (2008)
Бурак О. В. - Реформування судової системи в Україні (2008)
Хливнюк А. М. - Участь Державної судової адміністрації України у фінансуванні судів (2008)
Руденко А. В. - Забезпечення доступності адміністративного судочинства (2008)
Птуха С. С. - Проблеми теорії і практики застосування концепцій "культурної спадщини” та "спільної спадщини людства” у сучасному міжнародному праві (2008)
Гребенюк М. С. - Роль Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) у формуванні міжнародного права на розвиток (2008)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України” (2008)
Ашур І. З. - Розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології, Дорошенко А. Ю. (2021)
Захарова О. В. - Визначення ступеня семантичної подібності з використанням апарату дескриптивних логік (2021)
Свістунов С. Я. - На шляху до створення української національної хмари відкритої науки, Перконос П. І., Субботін С. В., Твердохліб Є. М. (2021)
Резніченко В. А. - 60 років базам даних (частина перша) (2021)
Дубіс Л. Ф. - Івану Платоновичу Ковальчуку –70! (2021)
Bortnyk S. Yu. - The geological and geomorphological monuments of Ukraine and they significance for the development of natural-cognitive tourism, Grytsenko V. P., Ivanik O. M., Lavruk T. M., Stetsiuk V. V. (2021)
Кравчук Я. С. - Рельєф і геологічна будова Карпатського біосферного заповідника, Брусак В. П. (2021)
Микитчин О. І. - Геопросторовий аналіз лісових угідь передгірної і низькогірної частин Українських Карпат (на прикладі Дрогобицького району Львівської області), Іванов Є. А., Маланяк У. М. (2021)
Гнатюк Р. М. - Малоамплітудні розривні порушення у плейстоценових відкладах Волино-Подільської височини (2021)
Байрак Г. Р. - Кривчицький масив Львова: його суспільно-історичні та геотуристичні атракції, перспективи пізнавальних екскурсій, Бордун О. Ю. (2021)
Леневич О. І. - Зміна властивостей бурих гірсько−лісових ґрунтів через 10 років на туристичному шляху "м. Сколе – г. Парашка"(нпп "Сколівські Бескиди", Українські Карпати), Паньків З. П. (2021)
Кравчук Я. С. - Історія розвитку рельєфу Солотвинської улоговини Закарпаття, Чалик В. І. (2021)
Мкртчян О. С. - Зміст, історія формування та методи досліджень екологічної геоморфометрії (2021)
Яцишин А. М. - Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути східної частини львова, Дмитрук Р. Я., Гавінський А. М. (2021)
Ковальчук І. П. - Сучасна українська геоморфологія: здобутки, проблеми, перспективи (до 70-річчя кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка), Дубіс Л. Ф. (2021)
Rybak N. B. - Horizontal deformations of the Sukil riverbed within the Pre-Carpathian height in 1880–2019, Dubis L. F. (2021)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованого фітозасобу "Імупрет" на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в періоді медичної реабілітації (2018)
Горчакова Н. О. - Реалізація природних нанотехнологій при гемічній гіпоксії, Чекман І. С. (2018)
Волошин О. І. - Хронічні ураження гепатобіліарної системи в спектрі коморбідних захворювань: фітотерапевтичні аспекти корекції, Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О. (2018)
Чіжикова М. Є. - Комбінована методика рефлексотерапії із застосуванням мікроакупунктурних систем у лікуванні головного болю у хворих у відновному та резидуальному періодах інсульту (2018)
Гарник Т. П. - Лікарські засоби рослинного походження у комплексній терапії і медичній реабілітації хворих із деякими ендокринними захворюваннями (Методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми), Андріюк Л. В., Петріщева В. О., Гарник К. В., Мацко Н. В. (2018)
Давибіда Н. О. - Фізична реабілітація при дугоподібній деформації хребта у фронтальній площині та ротації хребців навколо своєї вертикальної осі, Беспалова Н. М. (2018)
Гарник Т. П. - Термінологія та основні принципи біоенергоінформаційної медицини, Скрипнюк З. Д., Головаха М. А. (2018)
Марков А. В. - Лікувально-профілактична дія флавановмісних антидисбіотичних засобів на слизову оболонку порожнини рота щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію, Лабуш Ю. З., Зубачик В. М., Селіванська І. О. (2018)
Залигіна Є. В. - Актуальність розробки вітчизняного фітопрепарату у вигляді рідкої лікарської форми – бальзаму на основі рослинної сировини та вивчення його фармакологічних властивостей (огляд літератури) (2018)
Новіков В. П. - Hypericum perforatum L. у сучасних фармацевтичних препаратах ринку України, Стадницька Н. Є., Дякон І. В., Губицька І. І., Місик Я. Т., Драпак І. В. (2018)
Кисличенко О. А. - Визначення кількісного вмісту лишайникових кислот у сланях пармелії бороздчатої, пармелії перлинової та пармелії блукаючої казахського та російського походження, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Кініченко А. О. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак трави портулаку городнього (Portulaca oleracea L.), Тржецинський С. Д. (2018)
Залигіна Є. В. - Визначення окиснювальних поліфенолів у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Марчишин С. М. - Визначення флавоноїдів тирличу хрещатого трави (Gentiana cruciata L.), Стойко Л. І., Мосула Л. М. (2018)
Звіт за результатами проведення науковопрактичної конференції з міжнародною участю, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет" "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії", 20 квітня 2018 року (2018)
Волошин О. І. - Особливості терапевтичної дії комбінованого гепатопротектора "Форслів" у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Сенюк Б. П., Присяжнюк В. П., Васюк В. Л. (2018)
Parchami Ghazaee Sepideh - Importance of phytotherapy training program for specialists (2018)
Рецензія на навчальний посібник "Лікарські засоби рослинного походження в клінічній практиці і народній медицині" авторів Т. П. Гарник, Л. В. Андріюка, В. М. Князевича, В. А. Туманова, О. В. Поканевича, Я. А. Соцької, В. О. Петріщевої, К. В. Гарника – за редакцією професора Т. П. Гарник (Київ, 2017, 500 с.) (2018)
Гарник Т. П. - Інформація про поїздку до Астани, Казахстан (2018)
Інформація для авторів (2018)
Інформація про конференції (2018)
Кутова О. В. - Метод ідентифікації математичних моделей у двофакторних фармацевтичних дослідженнях, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Ковалевська І. В. (2021)
Кубарєва І. В. - Дослідження думок фахівців охорони здоров’я щодо ролі та функцій фармацевтичних працівників у сучасній системі надання паліативної допомоги дітям, Бекетова М. С., Благун О. Д. (2021)
Філінюк О. М. - Оцінка медичних технологій: особливості національної / регіональної та госпітальної оцінки медичних технологій, Косяченко К. Л., Дацюк Н. О., Скрильов В. В. (2021)
Мацюк О. Д. - Огляд асортименту екстрактів лікарських на фармацевтичному ринку України, Вишневська Л. І., Бугай А. В. (2021)
Казакова І. С. - Концепція реалізації технічного регламенту на косметичну продукцію в Україні, Коваленко С. М., Лебединець В. О., Казакова В. С., Ткаченко О. В. (2021)
Попова Т. В. - Аналіз фармацевтичного забезпечення лікарськими засобами, які застосовуються в терапії інсектної алергії, та підходи щодо розробки нових лікарських засобів у формі гелю для місцевого лікування, Немченко А. С., Кухтенко Г. П., Міщенко В. І. (2021)
Тарапон К. В. - Дослідження лікарських препаратів пролонгованої дії на фармацевтичному ринку України, Тригубчак О. В. (2021)
Лаба І. С. - Маркетингове дослідження фармацевтичного ринку України у сегменті антигеморагічних засобів для зупинки стоматологічних кровотеч, Азаренко Ю. С., Євтушенко О. М. (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Matsevytyi Yu. M. - The Solution of the Inverse Problem of Identifying the Thermal Conductivity Tensor in Anisotropic Materials, Hanchyn V. V. (2021)
Vidian F. - Cycle-Tempo Simulation of Ultra-Micro Gas Turbine Fueled by Producer Gas Resulting from Leaf Waste Gasification, Peranginangin P. A., Yulianto M. (2021)
Subotin V. H. - Creation of Optimal Design of Runner Oil System of Kaplan Hydro-Turbines, Burakov O. S., Iefymenko V. M., Starchenko A. Yu., Kovalov Yu. M., Rassovskyi V. L. (2021)
Hontarovskyi P. P. - Numerical Investigations of the Crack Resistance of Ion-Strengthened Sheet Glass Under Bending Strains, Smetankina N. V., Ugrimov S. V., Garmash N. H., Melezhyk I. I. (2021)
Palkov S. A. - Contact Interaction of Steam Turbine Inner Casing Elements During Plastic Deformation, Palkov I. A. (2021)
Subotin V. H. - Analysis of Stress-Strain State and Contact Pressures on Surfaces of Kaplan Runner Blade Bearing Bronze Bushes, Burakov O. S., Dushyn O. V., Iefymenko V. M., Korshunov O. O., Khoryev O. M. (2021)
Fridman M. M. - An Integrated Approach to the Optimization of Plates in Plane Stress State Operated at High Temperatures (2021)
Mir-Salim-zade M. V. - Elastic-Plastic Problem for a Stringer Plate with a Circular Hole (2021)
Sheiko T. I. - Mathematical and Computer Simulation of Hex Head Screws for Implementation on a 3D Printer, Maksymenko-Sheiko K. V. (2021)
Кузнєцов М. П. - Моделювання балансу потужностей в комбінованій енергосистемі з відновлюваною генерацією (2021)
Петренко К. В. - Аналіз водних ресурсів України в контексті можливості їх використання для виробництва "зеленого" водню, Іванченко І. В., Кармазін О. О. (2021)
Магро В. І. - Комп’ютерне моделювання випромінювального модуля системи моніторингу сонячної електростанції, Плаксін С. В. (2021)
Пундєв В. О. - Шляхи підвищення ефективності й терміну експлуатації фотоелектричних модулів і фотоелектричних станцій, Шевчук В. І., Шейко І. О. (2021)
Бордаков М. М. - Визначення коефіцієнтів тепловіддачі Uc та Uv для моделювання ФЕС в програмі PVsyst (2021)
Головко В. М. - Удосконалена математична модель відцентрового регулятора ротора вітроустановки при флюгерному регулюванні, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2021)
Перминов Ю. Н. - Порівняння параметрів асинхронних та синхронних електрогенераторів зі збудженням від постійних магнітів для вітроустановок, Марченко Н. В., Перминова С. Ю. (2021)
Вербовий А. П. - Аналіз нормативних вимог щодо регламентації застосування ресурсів та гідротехнічних споруд малої гідроенергетики для об'єктів соціальної сфери (2021)
Морозов Ю. П. - Технологічні схеми ГеоТЕС на геотермальних родовищах з аномально високим пластовим тиском, Дубовський С. В. (2021)
Клюс В. П. - Застосування окиснювального піролізу для переробки органічних відходів, Клюс С. В., Маслова Н. О. (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Хілько В. А. - Заходи підтримки відновлюваної енергетики в Україні (2021)
Чорна Н. А. - Перспективи застосування водневих технологій для автономних енергетичних комплексів на основі відновлюваних джерел енергії (2021)
Матях С. В. - Напрями та перспективи розвитку сонячної теплоенергетики, Суржик Т. В., Рєзцов В. Ф., Іванчук В. Ю. (2021)
Бондаренко Д. В. - Динамічне з’єднання фотоелементів в сонячних панелях (2021)
Головко В. М. - Аналіз статичних характеристик відцентрового регулятора ротора вітроустановки при флюгерному регулюванні, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2021)
Васько П. Ф. - Апроксимація універсальних характеристик гідротурбін методами інженерної геометрії (2021)
Лисак О. В. - Аналіз умов впровадження сезонного геотермального акумулювання в системах сонячного централізованого теплопостачання (2021)
Четверик Г. О. - Вплив співвідношення між інокулятом і органічним субстратом на вихід біогазу, Маслова Н. О. (2021)
XXIII міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2021)
Греченко В. А. - Становлення системи фізичної підготовки в навчальних закладах міліції Харкова у 1920–1930-х рр. (2021)
Іванов С. Б. - "Права та вольності" в конституції Пилипа Орлика крізь призму ренесансних інтерпретацій справедливості (2021)
Іванов С. Ю. - Протидія політичному тероризму в Російській імперії на прикладі українських губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Казанков Р. Ю. (2021)
Сілантьєва Е. Є. - Формальна визначеність у працях учених-юристів дорадянської доби (2021)
Кучер С. А. - Правове регулювання вираження поглядів і переконань у друкованих засобах масової інформації (2021)
Марчук М. І. - Основні еволюційні етапи польської демократії (2021)
Божук І. І. - Медичний арбітраж (третейський суд) як альтернатива цивільним судам у медичних спорах, Чеховська І. В. (2021)
Васильєв С. В. - Патентування винаходу і корисної моделі, об’єктом яких є інноваційний лікарський засіб (2021)
Піхурець О. В. - Значення суспільних інтересів у патентному праві, Піхурець А. О. (2021)
Бригадир І. В. - Еколого-правові проблеми електрифікації автомобільного транспорту (2021)
Барікова А. А. - Перспективи правової політики щодо збалансування дискреційних положень Податкового кодексу України (2021)
Бугайчук К. Л. - Деякі питання нормативно-правового регулювання обігу зброї в Україні (2021)
Борець Л. В. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання цифрової трансформації діяльності Державної аудиторської служби України, Руда В. О. (2021)
Курдес О. В. - Щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення роботи з персоналом державних судово-експертних установ і професійної підготовки судових експертів Міністерства юстиції України (2021)
Сиромятнікова М. С. - Порядок здійснення процедур податкового компромісу та податкової амністії в Україні (2021)
Сокуренко В. В. - Загальна характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, Стрижак А. О. (2021)
Тарасенко В. С. - Система адміністративно-правового регулювання статусу Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні (2021)
Цебинога В. Ю. - Адміністративно-правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (2021)
Шуст Г. П. - Прогалини в адміністративно-правовому регулюванні інституту відповідальності за прояв неповаги до суду, Ховпун О. С., Батрин О. В. (2021)
Гайдар О. В. - Поняття та класифікація таємного викрадення чужого майна (2021)
Панченко О. А. - Організована нелегальна міграція як прояв транснаціональної злочинності та джерело загроз національній безпеці України (2021)
Вуйма А. Г. - Участь спеціалістів у проведенні огляду місця події під час розслідування вбивств (2021)
Гусєва В. О. - Особливості формування методики розслідування кримінальних проступків проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності (2021)
Зюбрій С. О. - Проблемні питання організації відбирання біологічних зразків в особи для молекулярно-генетичної експертизи (2021)
Кучинська І. В. - Стандартизація судово-експертної діяльності та акредитація експертних лабораторій як фактор розвитку судової експертизи (2021)
Пчеліна О. В. - Завдання і зміст процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, учинених групою осіб (2021)
Сініцина Я. О. - Аналіз додаткових методів очищення сумішей під час проведення диференційного лізису за статевими злочинами (2021)
Фоміна Т. Г. - Міжнародні стандарти здійснення медіації у кримінальному провадженні та стан їх реалізації в Україні (2021)
Шаповал К. А. - Деякі особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств, учинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства (2021)
На книжкову полицю (2021)
Наші автори (2021)
До уваги авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Melnyk Yu. B. - Message from the Editor-in-Chief of IJES Vol. 3(4), 2020 (2020)
Kud А. А. - The Phenomenon of Virtual Assets: Economic and Legal Aspects (2020)
Abhishek P. - A Survey on Deep Leaning Architectures and Its Applications, Ramesh V. (2020)
Bielikova O. V. - Peculiarities of Bullying in the Modern Student Environment, Dytiuk S. O., Krech T. V. (2020)
Blashko Yu. I. - Specifics of Professional Activity of Future Pilots of Civil Aviation (2020)
Chornoglazova H. V. - Forming of Future Pilots’ Professional Competence during the General Technical Studying (2020)
Edwin K. - The Menace of Examination Malpractice and Information Communication Technology Strategies for Curbing – A Case Study in Kenya (2020)
Ghobrini R. El A. - Synergizing Facebook and YouTube for E-Teaching Grammar during Covid-19 Pandemic (2020)
Каdenyuk O. S. - The Humanitarian Component of Education in the High School System (2020)
Kaidalova L. H. - Teacher’s Innovative Pedagogical Activitiy as a Provider of Qualitative Training of the Future Specialists (2020)
Klimenko O. M. - The Role of Skills of University Teachers in the Possession of Distance Communication Tools to Obtain High Learning Outcomes (2020)
Kostina V. V. - Volunteer Initiatives of Future Social Workers - the Way to Professional Success (2020)
Kovalevska I. V. - The Concept of Interactive Teaching Methods and Their Characteristics, Ruban O. A., Kutovyi D. S. (2020)
Kurlishchuk I. I. - Media Literacy as a Basis for Health Preserving Online Learning Environment of Modern Ukrainian School, Aleksieieva O. R., Poluliashchenko T. L. (2020)
Martynenko N. O. - Methods for Training Safety and Effective Interaction Between Crew Members (2020)
Tymoshenko V. І. - Pedagogical Research into Effectiveness of Training Future Administrators and Managers at Institutions of Higher Education, Pavlenko D. G., Slabetskyi О. М. (2020)
Zhukova О. A. - Usage of Gamification Method in the Learning Process of Higher Education, Stoianova V., Semenenko O. (2020)
Babak S. A. - Moral and Psychological Support of the State Defense Forces: Socio-Cognitive Dimension, Krut P. P. (2020)
Polishchuk S. A. - Метhodics of Studying Emotional Self-Regulation (2020)
Polishchuk V. M. - Symptomatics of Crisis Emotional Experience of 23 Years (2020)
Stadnik A. V. - Features of Psychological Preparation of the Personnel of the Security Forces in the Conditions of Epidemic Spread (COVID 19), Vashchenko I. V. (2020)
Bril M. S. - Recommendations to Improve the Mechanism for Regulating Transaction Costs in the Context of Reforming the National Economy, Ponomarenko O. O. (2020)
Cherkashyna T. S. - Verification of Environmental Kuznets Curve in Developing Europe: A Case of Ukraine (2020)
Litvinenko A. V. - Quality of Life in Modern Conditions of Socio-Economic Development (2020)
Mashchenko M. A. - The Role of Public-Private Partnership in the Socio-Economic Development of the State (2020)
Pypenko I. S. - Creating a Business Ecosystem Based on Blockchain Technology, Melnyk Yu. B. (2020)
Pyvavar I. V. - Ways to Reform Fiscal Policy as a Component of Economic Stabilization in the Economy (2020)
Shyfrina N. I. - The Dependence of the Average Salary on the Level of the Minimum Salary Set by the State (2020)
Stepanenko N. O. - The Importance of Solving Contemporary Global Issues (2020)
Zinchenko O. A. - Current Issues of Territory Branding (2020)
Melnyk Yu. B. - Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Education and Science, Vol. 4, No. 1, 2021 (2021)
Bielikova O. V. - Speech Etiquette as the Main Component of the Over-Professional Skills of a Higher Education Institutions’ Lecturer, Dytiuk S. O., Krech T. V., Adamia Z. (2021)
Usakli H. - Inner Voice or Forum Theater to Resolve Communicational Problems (2021)
Бабак С. А. - Компетентність у підготовці майбутніх офіцерів з морально-психологічного забезпечення на військовій кафедрі університету, Стаднік А. В., Немінський І. В. (2021)
Pypenko I. S. - Principles of Digitalisation of the State Economy, Melnyk Yu. B. (2021)
Kud A. A. - Comprehensive Classification of Virtual Assets (2021)
Ahire K. D. - Environmental Education as a Factor of Sustainable Development in the 21st Century (2021)
Guidelines for the Authors of International Journal of Education and Science (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Babych V. - Galois coverings of one-sided bimodule problems, Golovashchuk N. (2021)
Feshchenko B. - Deformations of circle-valued functions on 2-torus (2021)
Eftekharinasab K. - Some applications of transversality for infinite dimensional manifolds (2021)
Shevchenko T. - On conformally reducible pseudo-Riemannian spaces, Spychak T., Doikov D. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Zagurska-Antoniuk V. - The potential impact of the COVID-19 pandemic on GDP per capita in European countries, Suprunova I., Zavalii T. (2020)
Dzhyhora O. - Current challenges and threats of regional development, the ways to overcome them (2020)
Golochalova I. - Natural capital accounting in the context of t he socio-economic paradigm of financial reporting: conceptual and methodological aspects, Vakun O. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Третяк А. М. - Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф. (2021)
Пріб К. А. - Розвиток особистих селянських господарств та його інвестиційне забезпечення (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих переваг: моделювання глобалізаційних та безпекових компонент, Ольшанський О. В., Буряк Є. В., Овчаренко Є. І. (2021)
Яців С. Ф. - Стан і перспективи розвитку птахівництва у сільськогосподарських підприємствах України (2021)
Бондар О. С. - Системний підхід до управління підприємствами на основі автоматизації бізнес-процесів, Трофимчук М. І. (2021)
Ролінський О. В. - Візуалізація даних та фінансова безпека на страховому ринку України, Улянич Ю. В. (2021)
Яременко Л. М. - Об'єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і звітності, Макарчук І. М., Перчук О. В., Авдалян К. В. (2021)
Величко А. Є. - Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України, Кухарук Р. М., Маслова І. В., Пухлякова М. В. (2021)
Каражия Е. А. - Процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств України (2021)
Гнатенко І. А. - Стратегії державних пріоритетів в контексті сценарного форсайту управління інноваційною економікою: моделювання науково-технічного та інтелектуального потенціалу, Попова Ю. М., Бачкір І. Г., Нечипоренко К. В. (2021)
Мардар М. Р. - Розробка маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності йогуртів локальних виробників, Устенко І. А. (2021)
Спринчук Н. А. - Теоретичні аспекти інвестування польового кормовиробництва та вплив зміни клімату на галузь, Чернелівська О. О., Воронецька І. С. (2021)
Пивовар П. В. - Сучасні концепції трансформації сільських територій, Пивовар А. М., Костюк Л. П. (2021)
Скоромна О. Ю. - Сучасні аспекти оподаткування аграрних підприємств податком на додану вартість (2021)
Ткаченко Г. А. - Моніторинг економічного стану аграрних підприємств у контексті здійснення реінжинірингу виробничих та логістичних бізнес-процесів (2021)
Кватирко О. М. - Багатокритеріальна оцінка конкурентоспроможності лісового сектору регіону: теоретичні та методичні підходи (2021)
Поліщук А. С. - Основні фактори впливу на зростання вартості земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні (2021)
Поясок Т. Б. - Метод телекомунікаційних проєктів як один із сучасних методів навчання в закладах вищої освіти, Беспарточна О. І. (2021)
Павлова Н. С. - Метод кейсів у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики (2021)
Абільтарова Е. Н. - Концепція формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх інженерів з охорони праці (2021)
Антонець А. В. - Модель формування проєктно-конструкторської компетентності майбутніх фахівців агропромислового комплексу під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки, Ковальчук С. Б., Брикун О. М. (2021)
Mokliak O. - The importance of autonomy for the modern universities development: european and american context, Saienko O., Matiash L., Artiushenko P. (2021)
Гораш К. В. - Прогностична функція керівника закладу освіти в контексті сучасних освітніх реформ (2021)
Бріжата І. А. - Міждисциплінарний підхід до практико-орієнтованої підготовки майбутніх фізичних терапевтів у рамках системи вищої освіти, Буйвало В. П. (2021)
Арбузова А. А. - Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх керівників закладів освіти в процесі магістерської підготовки (2021)
Кловак Г. Т. - Про проблему розвитку "soft skills" в учнів початкової школи, Собко В. О. (2021)
Кузнецова Г. П. - Лінгвофілософські та лінгводидактичні основи генези фонетики як галузі знань про звукову будову мови (2021)
Мокляк В. М. - Е-журнали та е-щоденники як елемент цифровізації закладів освіти, Бондаренко Т. С. (2021)
Молдован А. Д. - Підприємницька компетентність фахівця з фізичної культури і спорту: змістові характеристики (2021)
Сухойваненко Л. Ф. - Інтерактивні методи навчання елементарної математики в педагогічному університеті (2021)
Докторович В. М. - Умови реалізації педагогічної моделі управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Литвинов А. С. - Педагогічний потенціал вебквесту у формуванні комунікативної компетентності учнів початкових класів, Китайова А. С. (2021)
Кучма О. І. - Методичні підходи до активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін, Лукаш В. І. (2021)
Зенченко Т. Ф. - Мовленнєвий розвиток учнів початкових класів засобами інтерактивних технологій, Демиденко І. В. (2021)
Карась О. Д. - Освітній компонент "Мовленнєва культура майбутніх бакалаврів професійного навчання з документознавства" у формуванні комунікативної компетентності (2021)
Єрмак Т. М. - Підготовка вчителів до формування лідерських навичок в учнів за програмою "Лідер у мені" (2021)
Кочубей Л. В. - Навчання аудіювання учнів початкових класів у процесі опанування мовно-літературної освітньої галузі, Дуброва Т. Ю. (2021)
Атаманчук Ю. М. - Теорії та концепції щодо регулювання ринку освітніх послуг в Україні (2021)
Брехунець А. І. - Організаційно-педагогічне та навчально-методичне забезпечення роботи закладів професійної освіти в німецьких окупаційних зонах України в 1941–1944 рр., Васенко В. В., Гончаренко О. М. (2021)
Заремський М. Й. - Історико-педагогічний аналіз проблем підготовки педагога в інтенціях Я. М. Колубовського (2021)
Гоголь Н. В. - Педагогічні пошуки та ідеї новаторства в реалізації культурологічного підходу до навчання зарубіжної літератури (1991–2016 рр.) (2021)
Клик Б. О. - Система вищої освіти Італії: законодавчі ініціативи (1999–2020 рр.) (2021)
Горішна О. М. - Особливості кваліфікацій змін в освітньому процесі (2021)
Сенченко М. - Видатні лідери Сходу, які перемогли бідність і корупцію (2021)
Дергачов В. - Третя Руїна. Національна ідея "під кого залягти" та її наслідки (2021)
Сенченко М. - Досягнення української влади за 30 років нестабільності (2021)
Боднарчук Ю. - Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь (2021)
Сазонова Ю. - Концептуалізація спорту як бізнесу в українській спортивній пресі ХХ—ХХІ століть (2021)
Хайло А. - Рецензії збірок пісенного фольклору на сторінках критико-бібліографічного часопису "Книгарь" (2021)
Дояр Л. - Козацьке коріння нашої незалежності: розмірковуємо над минулим заради майбутнього (присвячується 30-й річниці незалежної України) (2021)
Богданов Г. - Основнi етапи вивчення й типологiзацiï читачiв у Нiмеччинi в XX—XXІ століттях (2021)
Горбенко І. Д. - Основні положення та результати порівняння властивостей електронних підписів постквантового періоду на алгебраїчних решітках, Качко О. Г., Потій О. В., Олексійчук А. М., Горбенко Ю. І., Єсіна М. В., Стельник І. В., Пономар В. А. (2021)
Олексійчук А. М. - Оцінки ефективності атак на основі підібраних відкритих текстів на криптосистему Рао-Нама над скінченною абелевою групою, Шевчук О. С. (2021)
Кузнецов О. О. - Стеганографічні методи в векторній графіці, Кононченко Г. В. (2021)
Єсіна М. В. - Аналіз апаратних реалізацій алгоритмів електронного підпису qTesla, Crystals-Dilitium і MQDSS на різних рівнях безпеки, Шахов Б. С. (2021)
Вилигура В. В. - Анализ формальных моделей управления доступом и особенности их применимости для баз данных (2021)
Kulibaba V. A. - Processes and methods for selecting system-wide parameters and analysis of resistance against third-party channel attacks for the key encapsulation mechanism DSTU 8961:2019 (2021)
Гармаш Д. В. - Властивості багатовимірного алгоритму Rainbow та його здатність протистояти різноманітним методам криптоаналізу і атаці сторонніми каналами (2021)
Малєєва Г. А. - Аналіз захищеності постквантового алгоритму електронного підпису Rainbow від потенційних атак (2021)
Котух Є. В. - Методи побудови та властивості логарифмічних підписів, Северинов О. В., Власов А. В., Козіна Л. С., Теницька А. О., Зарудна Е. О. (2021)
Аль-Судани Хайдер Али - Принципы построения гироскопов на базе фотонно-кристаллических волокон с фотонной запрещенной зоной (2021)
Яцун К. С. - Модифікація активної області резонансно-тунельного діоду (2021)
Рапин В. В. - Погрешность методов малого параметра при решении укороченных уравнений синхронизированного автогенератора (2021)
Должиков В. В. - Продольное распределение интенсивности поля круглой сфокусированной апертуры (2021)
Жирнов В. В. - Метод преобразования символьных радарных отметок малозаметных подвижных объектов на основе эффекта Тальбота, Солонская С. В. (2021)
Карташов В. М. - Методы обнаружения-распознавания радиолокационных, акустических, оптических и инфракрасных сигналов беспилотных летательных аппаратов, Посошенко В. О., Воронин В. В., Колесник В. И., Капуста А. И., Рыбников Н. В., Першин Е. В. (2021)
Свид І. В. - Метод підвищення завадозахищеності радіолокаційних систем ідентифікації "свій-чужий" при дії навмисних корельованих завад, Обод І. І., Мальцев О. С., Ткач М. Г., Старокожев С. В., Глущенко А. О., Чумак В. С. (2021)
Коляденко Ю. Ю. - Модели распространения сигналов сетей связи 5 G, Чурсанов Н. А. (2021)
Сергієнко С. П. - Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад, Крижановський В. Г., Чернов Д. В., Загорулько Л. В. (2021)
Кузнецов А. А. - Шумоподобные дискретные сигналы для асинхронных систем кодового разделения радиоканалов, Смирнов А. А., Кузнецова Т. Ю. (2021)
Рефераты (2021)
Вихідні відомості (2021)
Афарансьєв О. - Література нон-фікшн: до питання про специфіку, Василенко І. (2021)
Бородіна Н. - Жорстокі наративи в мистецтві та реальна жорстокість: чи існує кореляція (2021)
Zubanych M. - Computer games and the problem of cruelty (2021)
Медведенко О. - Інтерактивна етика у відеоіграх: аналіз симуляційних можливостей интерактивного виду мистецтва та думок у системі "рrey" (2021)
Лановська О. - Можливість впливу існування технології засобів масової інформації (інтернету) на хід історичних подій минулого (2021)
Кожухарь К. - Формування гендерних стереотипів в античності (2021)
Резвіна А. - Філософія символічних зображень у сучасному електронному світі (2021)
Tarasenko T. - Quantum immortality and quantum suicide (2021)
Федоренко Н. - Ненасильницька комунікація: міф або реальність (2021)
Йохансон І. - Художня література та просторо-часовий світ – у світлі Інгардена (2021)
Волошин О. І. - Вторинні імунодефіцитні стани в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини та фітотерапевтичні засоби їх корекції (лекція), Волошина Л. О., Сенюк Б. П., Присяжнюк І. В., Буздуган І. О. (2021)
Филиппов Ю. А. - Подагра, варианты лечения современной и альтернативной медицины, Евтушенко Т. В. (2021)
Батушкін В. В. - Вегетативний та церебральний вплив компонентів карвелісу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Поддяча Д. С., Нестеренко Л. О. (2021)
Бабінець Л. С. - Можливості біорегуляції у комплексній терапії хронічного панкреатиту у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом С, Шайген О. Р. (2021)
Левицький А. П. - Нормалізація фітопрепаратом "Квертулін" обміну есенціальних жирних кислот фофсоліпідів печінки щурів, які отримували пальмову олію на тлі дисбіозу, Марков А. В., Пупін Т. І., Зубачик В. М. (2021)
Рудник А. М. - Елементний склад кори деяких видів і гібридів бальзамічних тополь, які культивують в Україні, Тржецинський С. Д. (2021)
Наказ Міністерства освіти, науки України від 19.12.2018 р. №1419 "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227" "Фізична терапія, ерготерапія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)
Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання комплементарної/ альтернативної медицини в оздоровчих практиках", 16-17 квітня 2021 р. Київ (2021)
Зайченко Г. В. - Рослинні засоби народної медицини в клінічній практиці, Горчакова Н. О., Дорошенко А. І., Савченко Н. В. (2021)
Бакалюк Т. Г. - Актуальність застосування "міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я" для народної медицини на прикладі китайської образної медицини та рейкі, Вакуленко Д. В., Лупенко С. А. (2021)
Білай І. М. - Експериментально-клінічна оцінка ефективності і безпечності фітотерапії атерогенеза, Красько М. П., Остапенко А. О., Демченко В. О. (2021)
Головацька Л. О. - Патогенетичне значення вегетативної дисфункції у розвитку артеріальної гіпертензії під впливом різних видів стресу (2021)
Зайченко Г. В. - Призначення краталу як засобу енерготропної терапії при гіпоксичних станах, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В. (2021)
Жигульова Е. О. - Хронічний панкреатит: як впливає лікувальна фізкультура на якість життя пацієнтів, Христич Т. М. (2021)
Левицький А. П. - Застосування фітопрепаратів для профілактики дисбіотичного синдрому у щурів при ліпідній інтоксикації, Лапінська А. П., Томіліна Т. В. (2021)
Левицький А. П. - Вплив споживання пальмової олії на стан нирок щурів, Степан В. Т., Пустовойт І. П. (2021)
Марков А. В. - Профілактика за допомогою фітогелів патологічних ускладнень в організмі щурів при споживанні термопероксидної соняшникової олії, Пупін Т. І., Лабуш Ю. З., Селіванська І. О. (2021)
Зубицька В. О. - Авторська фітотерапія в сучасній оздоровчій практиці лікаря. Виклики сьогодення, лікування постковідного синдрому (2021)
Скачко Б. Г. - Способ улучшить работу печени натуральными средствами дляпостковидной реабилитации (2021)
Скачко Б. Г. - Постковидный синдром: лечение депрессии натуральными средствами в постковидной реабилитации, Думанская Э. Н. (2021)
Таран Г. І. - Патогенні фактори. що сприяють захворюваності (2021)
Таран Г. І. - Роль фізичних факторів у лікуванні хвороб (2021)
Авраменко Т. В. - Клінічні дослідження ефективності та перспектив застосування біорегуляційних препаратів в акушерській практиці, Мощич О. П. (2021)
Кіркілевська Л. М. - Використання препарату із омели іскадор в медичній практиці, Маріловцева Н. О., Кісіль О. В. (2021)
Андріюк Л. В. - Скандинавська ходьба – як ефективна форма кінезітерапії (2021)
Крамар Э. Д. - Особенности лечебной парфюмерии в профессиональной ароматерапии (2021)
Kramar E. - Special aspects of therapeutic perfumery in professional aromatherapy (2021)
Матвєєва К. В. - Ароматерапія і хореографія як єдиний пласт культурного досвіду людства, Порцева Л. І. (2021)
Меньшова В. О. - Інтродукція Rubia Tinctorum L. (Rubiaceae Juss), Березкіна В. І. (2021)
Рудник А. М. - Дослідження полісахаридів листя морінги олійної (2021)
Журавель У. П. - Лікарські гриби у фармацевтичній практиці, їх стан та перспективи, Конечна Р. Т. (2021)
Герасимець І. І. - Зміни цитокінового профілю в організмі щурів при експериментальному гострому гепатиті та після застосування густого екстракту з грибів майтаке, Фіра Л. С. (2021)
Губенко В. П. - Розробка програми підготовки спеціалістів з мануальної медицини в Україні – як необхідність відповідати міжнародним стандартам, Ткаліна А. В., Довгий І. Л., Таран Г. І., Федосенко А. В., Васильков А. А., Литвиненко Д. Є., Совгира С. С., Улинець К. Е. (2021)
Таран Г. І. - Класична мануальна терапія – основа лікування хвороб (2021)
Галян Я. А. - Программа самовосстановления специалиста восточной медицины на физическом и энергоинформационном плане (2021)
Мельник А. І. - Калібратор сили тиску щупа на біологічно активну точку (2021)
Крутов В. В. - Ментальна медицина – дієвий і важливий ресурс системи охорони здоров’я людини (2021)
До ювілею Надії Олександрівни Горчакової (2021)
Вихідні відомості (2021)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування бронхипрету-сиропу у дітей дошкільного віку з гострим бронхітом і атопічним фоном, Гищак Т. В., Хомич О. В. (2021)
Филиппов Ю. А. - Ранний рак желудка: диагностика, лечение и предупреждение, Евтушенко Т. В. (2021)
Потоцька С. В. - Іридодіагностика захворювань щитоподібної залози (2021)
Шитіков Т. О. - Клініко-патобіомеханічні та іридодіагностичні критерії проведення мануальної кінезотерапії при посткомоційному синдромі (2021)
Пивоварчук В. С. - Досвід застосування в придніпровському регіоні методів альтернативної та комплементарної медицини при діагностиці та лікуванні різних захворювань, Усенко О. О., Кіжаєв С. О. (2021)
Гарник Т. П. - Ароматерапія – запорука здоров'я, Добровольська Н. А., Гарник К. В. Петріщева В. О., Пилипчук А. Б., Шусть В. В. (2021)
Левицький А. П. - Профілактика аліментарного стоматиту фітопрепаратом "Квертулін", Селіванська І. О., Лапінська А. П. (2021)
Рудник А. М. - Дослідження сполук, що переганяються з водяною парою, листя populus × berolinensis Dippel, Тржецинський С. Д. (2021)
Крутов В. В. - Активне довголіття: шляхи досягнення в контексті розвитку інформаційно-енергетичної медицини (2021)
Наказ МОЗ України від 07.11.2016 р. № 1171 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона здоров'я. Кваліфікаційна характеристика "Ерготерапевт" (2021)
Гарник Т. П. - Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю,залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання комплементарної/альтернативної медицини в оздоровчих практиках", Андріюк Л. В., Добровольська Н. А., Абрамов С. В., Шусть В. В. (2021)
Вітання з нагоди ювілею Марчишин Світлани Михайлівни (2021)
Інформація для авторів (2021)
Вишневський О. С. - Цифрова платформізація стратегічного управління економікою України (2021)
Заніздра М. Ю. - Форсайтинг екологічного регулювання розвитку національної промисловості: макрорівень (2021)
Гаркушенко О. М. - Проблеми і майбутнє податку на прибуток підприємств та ПДВ в умовах цифровізації, Кувалдіна О. О. (2021)
Солдак М. О. - Промислова екосистема і ревіталізація браунфілдів (2021)
Амелічева Л. П. - Антикорупційний комплаєнс у трудових відносинах у світлі цифровізації та досягнення сталого розвитку: економіко-правове дослідження (2021)
Нарівський А. В. - Ефективність процесу електромагнітної обробки при виробництві гетерогенних ендогенних та екзогенних композитів на основі алюмінію, Затуловський А. С., Фікссен О. М., Щерецький В. О., Каранда О. А., Горюк М. С. (2021)
Верховлюк А. М. - Електротермічна установка для переробки відходів алюмінієвого виробництва, Довбенко В. В., Русаков П. В. (2021)
Верзілов О. П. - Математичне моделювання руху конвективних потоків розплаву в однострумковому проміжному ковші сучасного мікро-заводу при забезпеченні рафінуючого ефекту, Смірнов О. М., Семірягін С. В., Семенко А. Ю., Смірнов Ю. О., Куліш Ю. Ю. (2021)
Бєлов Б. Ф. - Про механізм утворення оксидів алюмінію в залізовуглецевих розплавах, Троцан А. І., Карлікова Я. П., Рябчіков І. В. (2021)
Котлярський Ф. М. - Особливості газового режиму форми і водневої пористості виливка при розлив-процесі (2021)
Ноговіцин О. В. - Моделювання процесів вібраційного ущільнення ливарних форм з урахуванням асиметрії фрикційних сил, Русаков П. В., Школяренко В. П., Сіренко К. А. (2021)
Narivskiy A. V. - Principles of Creep-Resistant Aluminum Alloys Development, Voron M. M., Fon Pruss M. A., Perekhoda V. V., Chistyakov O. V. (2021)
Гнатуш В. А. - Світовий ринок металевих виливків 2018-2020: виробництво, країни, технології, Дорошенко В. С. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського