Ткаченко І. - Наративний код як засіб інтимізації образу автора (2017)
Гаврилова Я. - Особливості висвітлення діяльності "нової" поліції на сторінках інтернет-версії видання "Вгору" (2017)
Загороднюк В. - Дискурс політичної комунікації у херсонській пресі (2017)
Подвойська О. - Труднощі перекладу німецькомовних рекламних текстів (2017)
Кочан І. - Нові обрії прикладної лінгвістики. Рецензія на книгу: Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія. (2017)
Полька Н. С. - Підсумки та перспективи діяльності ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" у 2013 році, Савіна Р. В., Савицька О. І., Мартищенко Н. В., Новохацька С. М., Булгаков В. В. (2014)
Махнюк В. М. - Обґрунтування гігієнічних вимог до розміщення сучасних гальванічних виробництв з різною технологією та потужністю, Кіреєва І. С., Стирта З. В., Могильний С. М., Павленко Н. П., Бухало І. Л. (2014)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічні вимоги до суміжного розміщення різних виробництв в одному виробничому просторі, Бухало І. Л., Могильний С. М., Стирта З. В. (2014)
Турос О. І. - Вдосконалення підходів до кількісної оцінки забруднення атмосферного повітря викидами автомобільних транспортних засобів, Ананьєва О. В., Петросян А. А. (2014)
Черненко Л. М. - Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, як складова соціально-гігієнічного моніторингу (2014)
Козуля С. В. - Выбор критериев для обоснования необходимой кратности очистки и дезинфекции сплит-систем, Акименко В. Я., Кузнецов В. Г., Атландерова И. В., Сеитова Р. С., Москвина Г. Н. (2014)
Трахтенгерц Г. А. - Еколого-містобудівні аспекти регулювання стану повітряного басейну сучасного міста, Устінова І. І., Станкевич В. В. (2014)
Умрихіна Л. М. - Вивчення впливу забруднення атмосферного повітря та метеофакторів на загальну смертність населення м. Києва у 2008-2010 рр (2014)
Прокопов В. О. - Гігієнічна оцінка доочищення водопровідної питної води на колективних водоочисних установках, Липовецька О. Б. (2014)
Мокиенко А. В. - Микробиота минеральных вод: гигиенические и медико-экологические аспекты контроля (2014)
Григоренко Л. В. - Гігієнічна оцінка якості водопровідної питної води в сільських районах, за даними соціологічного опитування населення (2014)
Ковальчук Л. Й. - Вплив води озер українського Придунав’я на функціональний стан деяких систем організму здорових щурів, Мокієнко А. В., Гуща С. Г. (2014)
Зоріна О. В. - Імплементація в Україні директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною (2014)
Лотоцька О. В. - Особливості перекисного окиснення ліпідів та стан антиоксидантного захисту в організмі піддослідних тварин при вживанні питної води з різним вмістом стеарату калію в комбінації з кадмієм (2014)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти щодо повернення бальнеологічних ресурсів на регенерацію в природні родовища "Бердянськ", Тарабарова С. Б. (2014)
Хоп’як Н. А. - Санітарно-гігієнічна, екологічна і економічна оцінка гумінового органо-мінерального добрива – курячий послід+глауконітоліт, Омельчук С. Т., Маненко А. К., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І., Степанов О. К., Ванюрський М. Ю. (2014)
Швагер О. В. - Порівняльний аналіз динаміки показників захворюваності злоякісними новоутвореннями населення України, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Федоренко З. П. (2014)
Черниченко І. О. - Генотоксичні зміни у клітинах букального епітелію серед мешканців житлових приміщень з різним рівнем забруднення, Баленко Н. В., Осташ О. М., Зінченко Н. О. (2014)
Яловенко О. І. - Токсикологічні властивості сучасних поверхнево-активних речовин – складових косметичних очищуючих засобів, Голіченков О. М., Раєцька О. В. (2014)
Бабій В. Ф. - Наносрібло: позитивні та негативні особливості взаємодії з довкіллям, Пімушина М. В., Кондратенко О. Є. (2014)
Думанський В. Ю. - Гігієнічна оцінка пріоритетних чинників, що створюються високовольтними (110-330 кВ) кабельними лініями електропередачі та їх обладнанням, Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Квіцінський А. О., Акіменко В. Я., Павлик В. М., Нікітіна Н. Г., Медведєв С. В., Безверха А. П., Зотов С. В. (2014)
Паньків Х. В. - Організаційно технічні заходи з нормалізації електромагнітної обстановки та аероіонізації повітря на підприємствах енергетичної галузі (2014)
Назаренко В. І. - Санітарно-гігієнічні дослідження сонячного ультрафіолетового випромінювання на антарктичній станції Академік Вернадський, Мартіросова В. Г. (2014)
Никифорук О. І. - До питання дії ослабленого геомагнітного поля на транспортних засобах, Левченко Л. А. (2014)
Семашко П. В. - Гігієнічна оцінка вітрових енергетичних установок (ВЕУ) потужністю 2,5 мВт виробництва ТОВ "Fuhrlaender", Кірєєва І. С., Яригін А. В., Зубков О. В. (2014)
Павліченко О. Ф. - Гігієнічні основи профілактики несприятливої дії шуму на працівників, які ведуть вибухові роботи на відкритих гірничих розробках (2014)
Томашевська Л. А. - Результати експериментальних досліджень впливу магнітного поля (50 Гц) на біохімічні показники піддослідних тварин, Кравчун Т. Є., Дідик Н. В., Думанський В. Ю., Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Безверха А. П., Медведєв С. В., Зотов С. В. (2014)
Бузинний М. Г. - Радіовуглець як маркер сучасних антропогенних змін в довкіллі, Гуленко С. В., Михайлова Л. Л., Романченко М. О., Сахно В. І., Чирков В. С. (2014)
Павленко Т. О. - Оцінка вмісту природних радіонуклідів у залишках виробничої діяльності гірничо-металургійного комбінату, Аксьонов М. В., Шабуніна Н. Д., Фризюк М. А., Тарасюк О. Є., Ковтонюк Н. Л., Семенюк Н. Д., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2014)
Гущук І. В. - Моніторинг за забрудненням харчових продуктів та дозами опромінення населення поліських районів Рівненської області у пізній фазі глобальної аварії, Комов О. Д., Гущук В. І. (2014)
Козярин И. П. - Роль кисломолочных продуктов в питании человека (обзор литературы), Дубовая Н. Ф., Ивахно А. П. (2014)
Мельниченко Т. І. - Удосконалення гігієнічного законодавства у галузі грибівництва: актуальні питання, Петренко О. Д. (2014)
Любарська Л. С. - Розрахунок вмісту цинку та міді в раціоні харчування на основі визначеного фактичного вмісту їх в харчових продуктах, Гуліч М. П. (2014)
Полька Н. С. - Гігієнічна оцінка особливостей особистості матерів, які народили, та їх прогностичне значення щодо процесів формування показників фізичного розвитку новонароджених дітей, Сергета Д. П. (2014)
Сергета І. В. - Психогігієнічна оцінка особливостей рівня суб’єктивного контролю особистості сучасних студентів та закономірності динамічних зрушень його показників в динаміці навчання у вищому навчальному закладі та за умов корекції, Александрова О. Є., Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л. (2014)
Платонова А. Г. - Особливості формування робочої пози школярів при роботі з різними типами комп`ютерної техніки, Яцковська Н. Я., Джурінська С. М., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2014)
Іванова О. І. - Характеристика морфофункціональних показників юних спортсменів-футболістів, Басанець Л. М., Зінченко Ю. Г., Биковець Т. П., Блезнюк І. М. (2014)
Гозак С. В. - Ретроспективний аналіз навчального навантаження у загальноосвітніх навчальних закладах України за 1970-2013 роки, Шумак О. В. (2014)
Даниленко Г. М. - Суб'єктивне сприйняття чинників ризику малої інтенсивності учнями професійно-технічних навчальних закладів, Межибецька І. В., Пономарьова Л. І. (2014)
Богоявленська В. Ф. - Основні параметри фізичного розвитку новонароджених промислового регіону, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2014)
Даниленко Г. М. - Гігієнічна оцінка системи викладання на засадах меритократичної освіти в початковій школі, Куракса О. Ю., Голубнича Г. І. (2014)
Мельник В. І. - Медико-педагогічні аспекти запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах, Мізюк М. І., Суслик З. Б. (2014)
Бердник О. В. - Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів, Добрянська О. В., Рудницька О. П., Шевчук К. В. (2014)
Ревенько О. О. - Характеристика жінок з самовільним викиднем при наявності та відсутності в анамнезі штучного аборту за даними епідеміологічного дослідження, Линчак О. В., Сизоненко О. В., Тимченко О. І. (2014)
Процюк О. В. - Патологія щитоподібної залози у вагітних в Україні та її можливі наслідки, Линчак О. В., Поканєвич Т. М., Бенедичук Ю. В., Кабанець Т. М., Тимченко О. І. (2014)
Яцина Г. С. - Режимно-обмежувальні заходи у епідемічних вогнищах та організація проведення екстреної і специфічної профілактики у осередках епідемічних вогнищ, Попов О. І. (2014)
Потейко П. И. - Эпидемиология саркоидоза в Харьковской области, Крутько В. С., Попов О. И., Ходош Э. М., Ходаковская В. А., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2014)
Синетар Е. О. - Ступінь прикріплення клітин Сandida albicans до поверхні катетерів з різних полімерних матеріалів, Авдєєва Л. В. (2014)
Шевченко О. А. - Особливості психологічного статусу мешканців мономіст з уранопереробною та гірничовидобувною промисловістю, Дорогань С. Б. (2014)
Москальчук Л. В. - Вміст фолієвої кислоти в організмі жінок репродуктивного віку (2014)
Антомонов М. Ю. - Технологія розрахунку інтегральних показників для виявлення дестабілізуючих чинників в оцінці стану еколого-гігієнічних об’єктів, Русакова Л. Т., Пашинська С. Л. (2014)
Хоп’як Н. А. - Еколого-гігієнічна та економічна ефективність застосування глауконітоліту, як сорбенту і солюбілізатора (емульгатора) нафто відходів, а також коагулянту намулів очисних каналізаційних споруд, Омельчук С. Т., Маненко А. К., Степанов О. К., Касіян О. П., Закаляк Н. Р., Ванюрський М. Ю., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І. (2014)
Волощук О. В. - Окремі питання конструювання інтегральних оцінок (2014)
Oстанина Н. В. - Некоторые аспекты контроля качества продукции на основании опыта работы лаборатории контроля качества продукции, Левин М. Г., Кузнецова Е. М., Брязкало В. В., Немчинова И. В. (2014)
Русакова Л. Т. - Інформаційна технологія пошуку гігієнічного критерію оцінки ефективності локального рециркуляційного повітроочисника, Акіменко В. Я., Шокало Є. О., Харченко С. О. (2014)
Безсмертна В. І. - Нормативно-правове забезпечення реалізації неформальної освіти в Україні (2019)
Богатов А. О. - Компоненти готовності до здоров'язбережувальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Бочевар А. Г. - Формування позитивної мотивації студентів немовних вишів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому та професійному середовищі, Дубініна Н. В. (2019)
Бурдюжа С. В. - Використання ігрового методу на заняттях з плавання з учнями спеціальної медичної групи (2019)
Варава І. М. - Проблема академічної доброчесності у сучасному суспільно-освітньому середовищі (2019)
Власенко О. М. - Система громадянських цінностей старшокласників констатувальний експеримент (2019)
Гаврилюк О. Д. - Використання хмаро орієнтованих технологій навчання для формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів статистики понятійно-термінологічний апарат дослідження (2019)
Гаркуша М. С. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців сектору безпеки України у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування, Миронова І. М. (2019)
Гармаш О. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема (2019)
Горпініч Т. І. - Традиції управління системою медичної освіти в США (2019)
Гроховська Т. В. - Особливості використання української риторичної лексики на заняттях з української мови як іноземної (2019)
Давиденко А. О. - Особливості репрезентації концепту ЛЮБОВ у пареміях німецької, англійської та української мов (2019)
Денисенко Н. Г. - Функції тьютора як педагога в системі професійної освіти, Тарадюк Д. О. (2019)
Jabbarlı Matanat - Heydar Aliyev – protector of our national and spiritual values (2019)
Дольнікова Л. В. - Явище педагогічного насильства у закладах вищої освіти (2019)
Жигжитова Л. М. - Спільні риси та відмінності в українських та романо-германських прислів’ях та приказках (2019)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Наукові підходи до професійної підготовки педагогів для Нової української школи, Нетреба М. М. (2019)
Зеленська О. П. - Навчання іншомовного діалогічного мовлення здобувачів вищої освіти в нелінгвістичній магістратурі (2019)
Іваніга О. В. - Розвиток усного мовлення у студентів немовних факультетів на заняттях з англійської мови (2019)
Іванькова Н. А. - Формування змісту інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх лікарів як елемента їхньої професійної підготовки (2019)
Ігнатенко С. О. - Дитячий фітнес шлях до здорового способу життя із задоволенням (2019)
Ілляхова М. В. - Теоретико-методологічний аспект формування креативної моделі освіти (2019)
Козловський Ю. М. - Формування педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти непедагогічного профілю (2019)
Кокнова Т. А. - Аналіз зарубіжного досвіду формування лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов (2019)
Кононова М. М. - Формування професійних якостей майбутніх дефектологів у процесі активного соціально-психологічного пізнання (2019)
Конопляста С. Ю. - Дизартрія у систематиці мовленнєвих порушень (сучасний погляд), Синиця А. О. (2019)
Крюкова Є. С. - Особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій викладачами вищої школи (2019)
Курєнкова А. В. - Аналіз практики формування соціальної компететності у дітей із інтелектуальними порушеннями у закладі дошкільної освіти, Бондаренко Ю. А. (2019)
Кучеренко Г. В. - Використання методик дихальної гімнастики в загальноосвітній школі (2019)
Лазарєв М. І. - Формування змісту поняття хімічної сировини для навчання студентів технічних спеціальностей, Лазарєва Т. А., Шапошник А. М. (2019)
Микитюк С. О. - Елементи сторітелінгу як навчального методу у поглядах педагогів, громадських діячів минулого (2019)
Михайлюк Н. В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців банківської справи до професійної взаємодії з клієнтами (2019)
Овчарова Л. М. - Волонтерська діяльність як чинник формування соціальної активності студентів (2019)
Онищук С. О. - Формування професійного стилю вчителя фізичної культури в освітньому процесі (2019)
Панов С. Ф. - Особенности обучения второму иностранному языку для технических переводчиков (немецкому на базе английского) (2019)
Панченко О. О. - Використання інтерактивних прийомів навчання під час організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку (2019)
Педоренко Н. В. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх медичних сестер (2019)
Передерій О. Л. - Засоби формування творчих здібностей дітей дошкільного віку у світлі сучасних освітніх реформ (2019)
Подгорна В. В. - Загальногуманістичний підхід до підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту, Дроздова К. В. (2019)
Ракітянська Л. М. - Генезис та сутнісний зміст концепту "емоційний інтелект" (2019)
Ремзі І. В. - Оптимізація процесу фізичного виховання студентів засобами волейболу, Аксьонов В. В. (2019)
Роїк Т. О. - Модель виховання культури родинних взаємин у молодших школярів (2019)
Сидорчук О. В. - Потенціал інтегрованого навчання іноземної мови як чинника формування іміджу працівника соціальної сфери (2019)
Стихун Н. В. - Використання засобів театрального мистецтва в розвитку професійної майстерності вчителів радянського періоду (2019)
Ткач М. М. - Проблема розвитку креативності студентів упродовж професійної підготовки (2019)
Харченко Г. І. - Теоретичні засади підготовки учителів освітніх закладів до формування комунікативної компетентності учнів (2019)
Шаров С. В. - Дефінітивний аналіз і сутність соціальної компетентності (2019)
Шевченко Ю. М. - Системний підхід в удосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодших школярів (2019)
Шульга Л. М. - Концептуальні засади технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання (2019)
Бальоха А. С. - Засоби трисуб'єктної дидактики у процесі формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Бейліс Н. В. - Феномен німецькомовної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл України у вимірах культурологічних потреб суспільства (2019)
Благун С. С. - Модель використання iнтерактивних технологiй у процесi навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур майбутніх магістрів фармації (2019)
Божко Н. В. - Теоретичні засади розвитку лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Бойчук-Товста О. Г. - Формування емоційної сфери студентів у процесі їх професійної підготовки (2019)
Бондарчук А. Я. - Інноваційні методи вокального навчання та їхня роль у формуванні виконавських навичок студента-вокаліста, Мищук П. М. (2019)
Боярчук C. І. - Педагогічна практика як важлива складова формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти, Бубін А. О. (2019)
Bulharu N. B. - Basic aspects of the forming professional competencies of students in a technical higher education institution (2019)
Бурчак С. О. - Компонентні складники креативності майбутніх учителів математики (2019)
Бутенко О. Г. - Моральне виховання молодших школярів: педагогіка партнерства в Новій українській школі, Рябошапка О. В., Воєдило О. В. (2019)
Виноградова Н. М. - Отражение древних китайских ценностей в педагогической практике подготовки менеджера в сфере образования современного Китая, Дин Юйцзин (2019)
Власова І. В. - Фінансування закладів вищої освіти Сполучених Штатів Америки (2019)
Гагарін М. І. - Моделювання виховної системи закладу загальної середньої освіти (2019)
Halatsyn K. O. - The essence of formation of communicative culture of students in the process of extracurricular work in higher technical educational institutions (2019)
Гаргаун Н. М. - Формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-електриків у процесі фахової підготовки в коледжі (2019)
Герасименко А. С. - Концепція моральної автономії І. Канта в історико-культурному дискурсі педагогічної антропології (2019)
Гончар Л. В. - Інноваційні підходи у фаховій підготовці майбутніх менеджерів (2019)
Гончаренко О. В. - Гендерне виховання хлопців та шляхи його оптимізації, Поляничко А. О. (2019)
Гончарук О. В. - Дослідження мотиваційно-ціннісного складника готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності дітей (2019)
Гречаник Н. І. - Стан дослідженості проблеми формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи: вітчизняний досвід (2019)
Дегтярьова Т. О. - Країнознавча аспектизація як основа становлення й розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців, Дядченко Г. В., Скварча О. М. (2019)
Демянчук М. Р. - Система професійної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах (2019)
Денисенко І. І. - Розвиток творчої активності студентів засобами іноземноі мови у вищій школі, Тарасюк А. М. (2019)
Денисова А. В. - Моніторинг освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Єсіпова О. О. - Застосування технології створення інтелект-карт при підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2019)
Ihnatieva O. L. - Specific features of aesthetic education in agricultural establishments of higher education (2019)
Іщенко Л. В. - Психолого-педагогічні особливості формування логіко-математичних компетенцій старших дошкільників, Журавко Т. В. (2019)
Каніболоцька О. А. - Структурні компоненти готовності до неперервної професійної діяльності вчителя іноземної мови в сучасному суспільстві (2019)
Капінус О. С. - Використання технології контекстного навчання у формуванні професійної суб’єктності майбутнього офіцера (2019)
Келемен Р. Ю. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх молодших спеціалістів із правознавства засобами інтерактивних технологій (2019)
Коваленко А. С. - Роль фламенко у розвитку гітарної освіти України (2019)
Козігора М. А. - Вплив темпераменту молодшого школяра на успішність навчальної діяльності (2019)
Корж Г. І. - Педагогічні умови розвитку ціннісного ставлення до здоров'я в майбутніх фахівців цивільної безпеки (2019)
Корольова Л. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів нової української школи до розвитку креативних здібностей молодших школярів (2019)
Лозовенко О. А. - Курс фізики в німецькому технічному виші: загальна структура та методичні особливості (2019)
Лук'янчук М. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання іноземної мови (2019)
Мартинець Л. А. - Сутність поняття "управління інноваційною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу" (2019)
Михасюк О. К. - Критерії ефективності громадсько-державного управління закладами загальної середньої освіти (2019)
Молнар Т. І. - Кроскультурний простір початкової школи як сфера взаємодії суб’єктів (2019)
Ноздрова О. П. - Організація самостійної роботи студентів-магістрантів до науково-дослідної діяльності в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2019)
Огієнко Д. П. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення творчих майстер-класів у процесі організації дозвіллєвої діяльності учнів (2019)
Пилипенко В. В. - Повсякденне життя українських гімназистів у 30–50-х роках ХІХ століття (2019)
Пилявець М. С. - Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Плющик Є. В. - Формування орхестичного мислення як педагогічна проблема, Новосадова С. А. (2019)
Попович О. М. - Механізм практичної побудови сенсорно збагаченого середовища для дітей раннього віку в умовах родини та закладу освіти (2019)
Прищепа О. П. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності в контексті інтегративного підходу (2019)
Радченко О. Б. - Структура стосунків між педагогами та керівниками в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Верченко Н. В. (2019)
Ракітянська Л. М. - Кордоцентризм національного музичного мистецтва як основа професійної підготовки майбутніх учителів музики: емоційно-інтелектуальний дискурс (2019)
Ремзі І. В. - Методика навчання баскетболу учнів закладів загальної середньої освіти, Аксьонов В. В., Аксьонов Д. В. (2019)
Рябенко М. І. - Духовність як передумова формування академічної доброчесності суб’єктів освітніх відносин у закладі вищої освіти (2019)
Савченко Л. Л. - Інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку як складник розумового розвитку (2019)
Салтикова А. І. - Місце астрономії в системі підготовки майбутнього вчителя фізики, Завражна О. М., Пасько О. О., Хурсенко С. М. (2019)
Свінцова П. О. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до правопорушень, у закладах середньої освіти (2019)
Сергата Н. С. - Модульний педагогічний контроль як засіб визначення рівня фізичної підготовленості студентів, Сергатий М. О. (2019)
Сиваш С. В. - Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Tverdokhlib T. S. - The role of bishop's school and orthodox collegiums in development of national education (first quarter of the 18th century – the end of the 18th century) (2019)
Тимофєєва О. Я. - Навчальна автономія у процесі вивчення англійської мови майбутніми фахівцями морської галузі (2019)
Фрумкина А. Л. - Психологические особенности подготовки будущих учителей начальных классов к их взаимосвязанной образовательной и иноязычной профессиональной деятельности (2019)
Цись О. О. - Методика використання cad-систем у процесі підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю, Філатов С. В. (2019)
Цьома Н. С. - Особливості традиційних дидактичних принципів в процесі вивчення інформатичних дисциплін (2019)
Чала О. В. - Критерії та показники сформованості краєзнавчої компетентності майбутніх географів у процесі фахової підготовки (2019)
Шевчук Г. Й. - Партнерська педагогіка в Україні: становлення та розвиток (2019)
Якименко П. В. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників: дефінітивний аналіз (2019)
Якименко С. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до наступності формування національно-патріотичної самосвідомості старших дошкільників та молодших школярів (2019)
Якубовська М. С. - Дискурс практики життя і системи компетентнісного підходу у практиці особистісно зорієнтованої освіти сучасності, Стахів М. О. (2019)
Адамюк Н. Б. - Технологія жестомовного асистування студентам із порушеннями слуху (2019)
Андрійчук Ю. М. - Особливості функціонального розвитку високорослих підлітків, Северіна Л. Є., Табак Н. В. (2019)
Анісімова О. Е. - Дослідження рівня сформованості здатності до партнерської взаємодії майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Аніщенко В. О. - Традиційна система підготовки офіцерів-пенітенціаріїв в Україні: результати дослідження (2019)
Антоненко І. І. - Навчання іншомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців (2019)
Апостол О. В. - Професійний імідж викладачів закладів вищої освіти як проблема педагогічної теорії та практики (2019)
Атакишиев Э. М. - О роли грамматики и фонетики при изучении русского языка как иностранного (2019)
Ашихміна Н. В. - Деякі методичні аспекти розвитку емоційності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі виконавської діяльності (2019)
Бадер С. О. - Фактори формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Бакуменко Р. О. - Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності офіцерів оперативно-тактичної ланки управління (2019)
Батарейна І. О. - Зміст морального виховання учнів початкових шкіл України (2019)
Башкір О. І. - Інформатизація як вимога розвитку освіти Китайської Народної Республіки (2019)
Баюн К. Й. - Питання щодо вивчення німецької мови у закладах середньої освіти як другої іноземної (2019)
Березнева І. М. - Засоби організації проблемно-орієнтованого навчання на заняттях англійської мови у вищих військових навчальних закладах (2019)
Berestok O. V. - Application of information communication technologies as means of knowledge formation in the foreign language teaching process in higher educational institutions, Kurinnyj O. V., Shcherbyna Y. M. (2019)
Біляковська О. О. - Методологічні підходи до вивчення системи професійної підготовки майбутніх вчителів у контексті забезпечення її якості (2019)
Бойко Г. І. - Вивчення рефлексивних дієслів на заняттях з української мови як іноземної студентами-іноземцями технічних вишів (2019)
Бондар Т. В. - Видавнича діяльність науково-просвітницького товариства "Знання" в Україні як джерело освітньої та суспільно-політичної просвіти (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Бриндіков Ю. Л. - Концепція доцільності функціонування центру комплексної реабілітації та допомоги учасникам бойових дій на базі Хмельницького національного університету (2019)
Bukhnieva О. A. - Structure of professional competence of future music art teachers, Bankul L. D. (2019)
Войналович Л. П. - Актуалізація змістових засад підготовки вчителів для шкіл національних меншин в умовах сучасного поліетнічного середовища (2019)
Волкова Л. В. - Особливості реалізації комунікативного підходу в процесі вивчення іноземної мови (2019)
Врубель Г. Ф. - Художньо-педагогічна інтерпретація хорового твору як фахова компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Габорець О. А. - Математична статистика як необхідний компонент професійної підготовки майбутніх лікарів, Шерман З. О. (2019)
Гагарін М. І. - Сучасні підходи до проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2019)
Гилярська О. І. - Методологічні підходи до формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх вчителів у педагогічних коледжах: шляхи реалізації (2019)
Григор'єва В. А. - Система підготовки інженерів-будівельників у технічних університетах Німеччини (2019)
Гузиніна Т. В. - Інноваційні підходи до організації мовної діяльності на заняттях з іноземної мови в вищих військових навчальних закладах (2019)
Гула Л. В. - Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі організації самостійної роботи (2019)
Гуменюк С. В. - Результати педагогічного експерименту щодо формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Гурін Р. С. - Стан рівнів акмеологічного становлення майбутніх учителів, Тітова Г. В., Яцій О. М. (2019)
Давидюк Г. М. - Технологія застосування інформаційних карт (майндмеплінгу) студентами педагогічного коледжу (2019)
Демченко М. О. - Теоретичний аналіз структури методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Денисенко Н. Г. - Компетентності із мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Марчук С. С., Найт Н. Ф. (2019)
Деркаченко Ю. В. - Метод проектів як один із ефективних засобів розвитку критичного мислення студентів під час вивчення історичних та правничих дисциплін, Яковенко Ю. Л., Ємельянова А. О. (2019)
Дімітрова С. Д. - Розвиток креативних здібностей студентів у процесі викладання вищої математики, Гиря Н. П. (2019)
Дмитрук З. А. - Стратегії процесу позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг (2019)
Довбня С. О. - Теоретико-методичний супровід ігрової діяльності дітей дошкільного віку, Шулигіна Р. А. (2019)
Доценко Н. А. - Модель підготовки бакалаврів з агроінженерії до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища (2019)
Дубина Л. О. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності робітника в дуальному навчанні (2019)
Дудка Т. Ю. - Педагогічні акценти професійної підготовки майбутніх менеджерів до реалізації функцій моніторингу регіонального туристичного потенціалу (2019)
Дурманенко О. Л. - Комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як складова його педагогічної майстерності (2019)
Журавська Н. С. - Розвиток управлінського потенціалу керівника навчального закладу: соціально-відповідальна філософія, Ящук С. П., Магей І. В. (2019)
Завітренко Д. Ж. - Іпотерапія як метод реабілітації дітей із відхиленнями в розвитку, Радченко М. Р., Завітренко А. М. (2019)
Ihnatenko V. D. - Personality-activity approach to autonomous formation of the competence in translation, Pylypei Yu. A. (2019)
Карпенко Ю. П. - Інноваційні методи організації науково-дослідної діяльності студентів у закладах вищої медичної освіти (2019)
Кирилюк С. Д. - Особливості формування соціальної активності старшокласників у позаурочній діяльності (2019)
Кир'ян Т. І. - Становлення сімейної медицини в Україні у контексті світових інтеграційних процесів в кінці ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Клєба А. І. - Цифрова компетентність майбутніх учителів інформатики як складова їх професійної компетентності (2019)
Козак Х. І. - Педагогічна підготовка майбутніх фармацевтичних спеціалістів на засадах деонтологічного підходу (2019)
Козяр М. М. - Статистичний аналіз тестів, що містять рисунки і без них, Крівцов В. В., Парфенюк О. В., Крівцов В. В. (2019)
Король А. М. - Якість вищої освіти в Україні: сутність і чинники впливу (2019)
Косенко Ю. М. - Стан шкільної суспільствознавчої освіти в Україні в 60-х – 90-х роках ХХ століття (2019)
Костолович Т. В. - Лінгвістичні засади формування комунікативної компетентності на заняттях із сучасної української мови у процесі навчання фонетики й орфоепії (2019)
Кохан Д. М. - Аксіологічний підхід до проблеми формування шляхетного ставлення до жінки (2019)
Криворотько-Тайфур К. С. - Особливості підготовки вчителів іноземних мов в університетах Німеччини (початок ХХІ століття) (2019)
Криворучко І. Я. - Аналіз досвіду використання методу інтелект-карт у системі вищої військової освіти України (2019)
Кузьма-Качур М. І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі формування природознавчих компетентностей: методологічний підхід, Горват М. В., Сігетій К. І. (2019)
Куцин Е. К. - Психофізіологічний механізм музикотерапії та її вплив на школяра (2019)
Кушпіт У. В. - Моделювання процесу формування іншомовної компетентності майбутнього вчителя фізики (2019)
Mahdiuk O. V. - Project technologies in the process of students' foreign communication competence formation (2019)
Макаренко Л. Л. - Визначення сутності та змісту інформаційної компетентності майбутніх інженерів в процесі професійної підготовки, Остапчук Т. С. (2019)
Малежик Ю. М. - Розвиток образотворчої грамотності студентів педагогічних спеціальностей на заняттях з методики образотворчого мистецтва (2019)
Мартинчук О. В. - Концептуалізація поняття "діти з особливими освітніми потребами" в українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти, Довга К. Р. (2019)
Мельничук І. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема сучасної вищої школи, Сваричевська А. П. (2019)
Мішедченко В. В. - Місце та роль музичної казки в освітньому процесі початкової школи (2019)
Мозуль І. В. - Роль і значення самостійної роботи учнів початкової школи на уроках природознавства (2019)
Монько Р. М. - Підготовка вчителів техніки та інформатики в умовах реформування системи освіти: польський досвід (2019)
Морозова М. Е. - Перспективи розвитку управління персоналом організації (2019)
Москальова Л. Ю. - Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх вчителів Нової української школи (2019)
Невзоров Р. В. - Методичні основи використання авіаційних тренажерів у наземному навчанні бойвим польотам майбутніх льотчиків тактичної авіації (2019)
Нелін Є. В. - Школа "Саммерхілл" та поєднання фрейдизму з педагогікою свободи в ідеях О. Нілла (2019)
Нечитайло Ю. С. - Розвиток гендерної соціальності особистості в онтогенезі та її формування в освітньому процесі закладу фахової передвищої освіти (2019)
Никифоров А. М. - Розвиток художньої освіти на теренах підросійської України ХІХ – початку ХХ століття у дослідженнях радянської доби: історіографічний аспект (2019)
Носова В. В. - Технологічні уміння як необхідна складова підготовки сучасного учнівства, Олефіренко Н. В. (2019)
Окольнича Т. В. - Народна педагогіка східних слов’ян про ставлення до дитини (в етнографічних джерелах ХІХ – першої чверті ХХ століття) (2019)
Онищук С. О. - Впровадження концепції Нової української школи на уроках фізичної культури (2019)
Опалюк Т. Л. - Кейс-метод у системі компетентнісної, особистісно зорієнтованої професійної підготовки соціального працівника (2019)
Павлюк І. С. - Організаційні засади розвитку жіночого спорту на матеріалі першого жіночого чемпіонату Європи з футзалу (2019)
Панасенко А. В. - Психологічні особливості процесу оволодіння іноземною лексикою за професійним спрямуванням студентами-бакалаврами фінансового профілю (2019)
Пахомова О. В. - Педагогічні технології у системі професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ (2019)
Пенза І. В. - Інтенсифікація розвитку соціокультурної складової освіти майбутніх судноводіїв (1975-1990 роки) (2019)
Пінчук І. О. - Практико зорієнтоване інтерактивне освітнє середовище як умова формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Пліско Ю. В. - Вдосконалення змісту та методики викладання курсу "ОБЖД та ОП" у вищих закладах освіти України, Гапій В. (2019)
Погребняк Д. В. - Результати впровадження організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних сил України у систему післядипломної освіти (2019)
Подгорна В. В. - Загальні стратегії підтримки дітей із порушеннями зору в умовах інклюзивного освітнього середовища, Кавиліна Г. К., Герега С. О. (2019)
Поліщук Л. П. - Експериментальна перевірка реалізації моделі формування готовності студентів-філологів до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій, Пушкар Т. М. (2019)
Полянiчко О. Д. - Структура когнітивного компоненту лексичної компетентності майбутніх вчителів історії (2019)
Приступа Я. В. - Історіографія шкільної природничої освіти в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХI століття (2019)
Прищепа С. М. - Формування підприємливості як філософсько-педагогічної складової духовної сфери особистості в учнів основної школи (2019)
Прокопчук М. М. - Сучасні підходи до формування іншомовної професійної компетентності (2019)
Радченко М. Р. - Питання гуманістичних концепцій розвитку особистості (2019)
Ребуха Л. З. - Структура формування міжкультурної компетентності у фахівців соціономічних професій: соціально-педагогічний аспект, Рудакевич О. М. (2019)
Романова О. О. - Методика навчання іноземних мов: теорія і практика, Мудрик О. В. (2019)
Слюсарук-Літвін С. С. - Готовність майбутніх вихователів до педагогічної діяльності як результат професійної підготовки (2019)
Смаковський Ю. В. - Формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах колективного музикування в оркестровому класі (2019)
Старостіна О. В. - Методичне забезпечення викладання іноземних мов в університетах Великої Британії (2019)
Стеблюк С. В. - Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2019)
Суворова Т. І. - Фізичне здоров'я та фізична підготовленість дівчат-підлітків, Табак Н. В., Констанкевич В. П. (2019)
Сяська І. О. - Дидактичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін (2019)
Таран І. М. - Удосконалення майстерності читки нот з листа на уроках фортепіано (2019)
Терещенко С. В. - Особливості створення вчителем музики креативного арт-простору на уроках мистецтва (2019)
Ткаченко О. М. - Зміст етнопедагогічної творчості фахівця в галузі освіти (2019)
Тулякова К. Р. - Психолінгвістичні особливості англомовного публічного виступу у діяльності майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів (2019)
Тюльпа Т. М. - Теоретичне обгрунтування сутності соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2019)
Тюріна В. О. - Відповідальність як фактор формування лідерської компетентності курсантів як майбутніх офіцерів поліції (2019)
Упатова І. П. - Професійний саморозвиток викладача-початківця (2019)
Федоренко О. Ф. - Сучасні методичні підходи до розуміння інвалідності та особливих потреб (2019)
Федорченко В. К. - Актуальні проблеми неперервної професійної туристської освіти (2019)
Фоменко Т. М. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів під час вивчення української мови (2019)
Халайджі С. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції, Кананихіна О. М., Сергєєва Т. П., Яготін Р. С. (2019)
Харченко І. І. - Інноваційні засоби формування культури професійної комунікації студентів економічних спеціальностей аграрних ЗВО (2019)
Хоменко Л. М. - Історіографія розвитку організаційно-педагогічних засад іншомовної підготовки студентів вищих аграрних закладів освіти України (2019)
Цюпак І. М. - Формування фахової майстерності вчителів-філологів в контексті освіти протягом життя (2019)
Чепурна С. П. - Діагностика організації педагогічної практики майбутніх вчителів початкової школи в закладах вищої освіти України (2019)
Чернікова Н. В. - Використання хмарних технологій у процесі формування екологічної культури майбутніх учителів біології (2019)
Шаров С. В. - Аналіз напрямків формування соціальної компетентності здобувачів вищої освіти (2019)
Штурба А. О. - Якість шкільної освіти в Канаді. Звіт директора школи (2019)
Ягупов В. В. - Методика розвитку професійної компетентності у майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення на етапі оперативно-тактичної підготовки, Нехаєнко С. І. (2019)
Яковенко Н. В. - Особливості вдосконалення системи мовної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2019)
Яценюк Н. И. - Профессиональные качества как компонент профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка, Клак И. Е. (2019)
Василенко В. - Уніфікація понять концептуальна система і концептуальна картина світу у сучасному термінознавстві (2017)
Вєрємєєва М. - Особливості відображення омонімії в сучасному англомовному дискурсі (2017)
Галаган В. - Словотвір "Щоденників" Олеся Гончара (2017)
Іванова В. - Специфіка відтворення засобів вираження категорії модальності в перекладах роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея”, Кудрявцева Н. (2017)
Орлова Н. - Нагромаджувальний період формування наукової мови українського журналістикознавства (ІХ ст. – 70-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Pokorna L. - Constructions of the secondary predication in modern English, Valuieva I. (2017)
Гайдаєнко І. - Духовна синергетика української мови в комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" (на матеріалі чуттєвих концептів) (2017)
Гайдученко Г. - Особливості стилістичного синтаксису п’єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" (2017)
Гуменюк Н. - Інавгураційнийий дискурс Д. Трампа : синтаксично-стилістичний аспект (на матеріалі виступу від 20.01.17 р.) (2017)
Kireienko K. - Suggestive aspect of German spells (based on the O. A. Kolomiytseva’s approach) (2017)
Kovbasyuk L. - Entwicklungen im Deutschen lexikon: entfreunden, hygge, selfiestick und pixelig (2017)
Лук`янчук Т. - Ойконімні синтаксеми: особливості непоширених ойконімних словосполученнь (територія Слобожанщини) (2017)
Морозова И. - Социальный гештальт личности сквозь призму языкового этикета (2017)
Пожарицька О. - Базова таксономія електронної літератури: роди та види (2017)
Просяннікова Я. - Функціональний потенціал займенникових індексальних художніх порівнянь (2017)
Самохіна В. - Діалогізм у межах карнавальної рефлексії (2017)
Базилевич Н. - Метафоричні моделі концептуалізації простору в романі "Джейн Ейр" (2017)
Войцева О. - Семантико-стилістична специфіка лексики одягу як виразного засобу поетичної мови Адама Міцкевича (на матеріалі поеми "Пан Тадеуш”) (2017)
Гоштанар І. - Художній простір і його функції в актуалізації концепту KRIEG у воєнній прозі Ремарка (2017)
Димитренко Л. - Маркери імпліцитності в художньому тексті (2017)
Князян Д. - Особливості перекладу твору "Вправи зі стилю" Р. Кено на фонетико-графічному рівні, Млинчик А. (2017)
Мазур О. - "If" у вірші "If" Редьярда Кіплінга: перекладацькі інтерпретації модальних значень, Трібушна О. (2017)
Москвичова О. - Варіативні моделі метаморфози в англійських поетичних текстах ХІХ-ХХ століть (2017)
Немченко І. - Мова і стиль пісенної лірики Андрія Легота (2017)
Немченко Г. - Мовні та стильові особливості лірики Наталі Лівицької-Холодної та Івана Киризюка (2017)
Радецька С. - Авторський індивідуальний стиль Ентоні Берджеса: різнорівнева реалізація, Кенізор М. (2017)
Романова Н. - Семантика німецького слова gleichgültig (на матеріалі роману Ф. Дюрренматта "Das Versprechen") (2017)
Суворова Т. - Когнітивні та вербальні особливості образності американських фольклорних балад (2017)
Шехавцова С. - Засоби передачі національно-культурного компоненту (на матеріалі роману Дж. Хеллера "Пастка на дурнів") (2017)
Главацька Ю. - Лінгвостилістичні засоби вербалізації гендеру: лексико-семантичний контекст (на матеріалі текстів "жіночих" політичних програм атлантичної традиції) (2017)
Побережний Д. - Жанротвірні ознаки малих наративів про Брекзіт в англомовному сегменті Фейсбуку (2017)
Тропина Н. - Постмодернистская языковая личность начала ХХІ века: реализация в Интернет-поэзии (2017)
Антонець Н. Б. - Діяльність Пантелеймона Куліша в контексті просвітницького руху української інтелігенції (середина ХІХ ст.) (2019)
Афанасьєва Е. Ю. - Підготовка студентів-музикантів до концертних виступів (2019)
Бадецький М. Й. - Управління процесом фізичного виховання майбутніх учителів на факультетах нефізкультурного профілю (2019)
Зайченко Н. І. - Ідея "просвітницького регенераціонізму" у концептосфері іспанської преси 1898 р. (2019)
Кемінь Г. М. - Науково-педагогічна діяльність германа літца у процесі організації навчання "нових шкіл" Німеччини на початку ХХ століття (2019)
Коваленко О. В. - Становлення та вдосконалення екскурсійної методики при підготовці фахівців в республіках Молдова, Білорусь та Україна (2019)
Козіброда Л. В. - Теоретико-понятійні аспекти інклюзивної освіти в сучасних педагогічних дослідженнях (2019)
Мигович І. В. - Формування глобальної компетентності через академічну мобільність як форму інтернаціоналізації системи вищої освіти на інституційному рівні (2019)
Поліщук Н. В. - Формування світоглядних понять у закладах вищої освіти в епоху глобалізації та космізації (2019)
Приходькіна Н. О. - Професійна підготовка педагогів до медіаосвіти учнів у сполучених штатах америки: погляд американських учених (2019)
Цибулько О. С. - Виміри формування духовності особистості: міждисциплінарний підхід (2019)
Чух Г. П. - Удосконалення професійності вчителів філологічних дисциплін півдня України у 1940–1958 рр. (2019)
Борисов В. В. - Огляд стратегій розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках "Я у світі", Лупінович С. М., Борисова С. В. (2019)
Власова С. А. - Технологічні аспекти хорового аранжування (2019)
Гончар Л. В. - Роль позааудиторної діяльності у формуванні професійної культури майбутніх менеджерів (2019)
Горобець В. П. - Методичні особливості підготовки студента-диригента до роботи над музичним твором (2019)
Грицак Н. Р. - Міжкультурна складова частина структури жанрової грамотності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2019)
Заярна І. С. - Методичні рекомендації щодо організації е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців (2019)
Ільєнко О. О. - Ансамбль "Червона рута" в системі української музичної культури (2019)
Іщенко М. В. - Комплекси високоінтенсивних вправ у самостійних заняттях студентів педагогічного університету (2019)
Кіцера Н. І. - Інтерактивні та креативні методи викладання основ медичної генетики студентам медичних спеціальностей (2019)
Логвиненко В. М. - Етнокультурна компетентність майбутніх фахівців соціальної роботи в контексті сучасних вимог до освітнього процесу, Грицанюк В. В. (2019)
Могілевська В. М. - Ефективні навчальні практики для педагогів позашкільних закладів у післядипломній освіті (2019)
Орловецька Н. Ф. - Методика проведення ділової гри в навчальному процесі підготовки майбутніх фармацевтів, Данькевич О. С. (2019)
Плющик Є. В. - Розвиток орхестичного мислення як модель новітніх завдань у навчанні майбутніх вчителів музичного мистецтва, Новосадова С. А. (2019)
Сінельніков І. Г. - Методика опанування традиційного співу в дитячому фольклорному колективі, Сінельнікова В. В. (2019)
Смірнов С. В. - Інтенсифікація змісту професійної підготовки офіцерів запасу в умовах наставництва, на основі формування лідерської компетентності (2019)
Степаненко В. І. - Ціле-результативний компонент системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Хворостіна Ю. В. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках математики, Удовиченко О. М., Юрченко А. О. (2019)
Чубрей О. С. - Апробація структурно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2019)
Власова І. В. - Щодо питання державного фінансування закладів вищої освіти України (2019)
Денисова А. В. - Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти (2019)
Кравченко О. І. - Стратегічні напрями з підвищення якості освіти університетів України (2019)
Паламарчук О. Ф. - Роль академічного персоналу в ефективному врядуванні університетів Великої Британії (2019)
Припотень О. В. - Характеристика особливостей управління міжнародною проєктною діяльністю в закладах загальної середньої освіти (2019)
Циган Н. В. - Практика управління професійним розвитком працівників соціальної сфери україни в системі неперервної освіти (2019)
Барна М. Ю. - Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в умовах модернізації вищої освіти, Медвідь Л. Г. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Панченко Т. Ю. - Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів під час вивчення шкільного курсу фізики (2019)
Сем’ян Н. В. - Критерії та норми оцінювання в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні (2019)
Спірідонова Л. М. - "Ясні зорі": ідейно-художній аналіз умовно історичної п’єси Бориса Грінченка (2019)
Струк А. В. - Використання інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2019)
Толочко Л. М. - Музично-ритмічна діяльність як засіб оздоровлення на уроках музичного мистецтва в початковій школі, Толочко Р. М. (2019)
Федорова Ю. Г. - Соціокультурна компетенція як основа успішного формування іншомовної комунікативної компетенції (2019)
Хоменко О. Ю. - Переваги використання змішаного навчання при викладанні іноземної мови студентам немовних спеціальностей (2019)
Цись Н. О. - Розвиток фізичних якостей у студентів під час занять фізичного виховання у закладах вищої освіти (2019)
Щербіна Т. Р. - Особливості навчання китайської мови інтровертів (2019)
Прохорова Л. А. - Міжпредметні зв’язки геологічних знань із предметами природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах, Непша О. В., Зав’ялова Т. В. (2019)
Романенко С. С. - Особливості організації сенсомоторної функції волейболістів з урахуванням рівня фізичної підготовленості, Підгірний О. В., Макаревич Г. М. (2019)
Романова Ю. Я. - Теоретичні аспекти застосування когнітивних технологій у процесі навчання англійської мови, Зембицька М. В. (2019)
Рудницький В. Б. - Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання (2019)
Рязанцева О. В. - Проблема трансформації комунікативних умінь викладача в системі дистанційної освіти (2019)
Самусь Т. В. - Здоров’язбереження молоді як передумова сталого розвитку України (2019)
Саркісова О. М. - Особливості та вимоги до професійної підготовки менеджера авіаційної галузі (2019)
Семененко І. Є. - Метод проектів у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції іноземних студентів базових факультетів (2019)
Сидорук А. В. - Шляхи формування інформаційної культури майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи (2019)
Скляренко А. О. - Аналіз підходів до визначення змісту поняття самомендженту (2019)
Смелікова В. Б. - Інтеграція нових і традиційних методів та форм навчання для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2019)
Суханова Г. П. - Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту, Ушаков В. С. (2019)
Сушенцев О. О. - Інноваційна діяльність викладача як соціальний феномен (2019)
Татарін О. В. - Теоретичні основи формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності (2019)
Ткачук О. М. - Реалізація компетентнісного підходу до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді у професійній підготовці майбутнього фахівця сестринської справи (2019)
Тутова Т. Б. - Готовність майбутніх вчителів початкової школи до педагогічної взаємодії з гетерогенними групами учнів як складова частина фахової підготовки (2019)
Тушко К. Ю. - Характеристика структури й особливості змісту компонентів здатності особистості офіцера до професійної взаємодії (2019)
Ульянова В. С. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва та художньої культури, Гранкіна І. С. (2019)
Фещук А. М. - Сервіси Google у процесі професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх фахівців із прикладної механіки (2019)
Чуєва І. О. - Роль навчально-виробничих лабораторій у професійній підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи у навчальних закладах України (2019)
Шайнер Г. І. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах України, Гавран М. І. (2019)
Шевченко В. М. - Сучасні технології навчання осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах України та Польщі (2019)
Єсіна Н. О. - Поняття й сутність медіації як інноваційної технології в соціальній роботі (2019)
Клим М. І. - Дослідження змісту сімейного виховання у Німеччині: соціальний аспект (2019)
Кравченко О. О. - До питання соціально-психологічного супроводу студенток із сільської місцевості в умовах закладу вищої освіти (2019)
Пахомова Л. В. - Освітня інноватика в соціальній роботі та соціальній педагогіці: технології тренінгу, менторінгу, тьюторінгу та коучінгу (2019)
Спіріна Т. П. - Тренінг як форма профілактики торгівлі людьми, Зінченко А. С., Шипелик Л. І. (2019)
Човган О. О. - Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2019)
Крюкова Є. С. - Упровадження гейміфікації в освітній процес вищих навчальних закладів, Амерідзе О. С., Крицак О. О. (2019)
Попов Р. А. - Комплексне застосування інноваційних і традиційних технологій навчання в освітній діяльності у вищій школі (2019)
Хомяковський Ю. Л. - Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі, Хомяковська Т. О. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Бабакіна О. О. - Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО в США (наприкінці ХХ – початку ХХІ століття) (2020)
Батрун І. В. - Патріотичне і морально-етичне виховання за В. Сухомлинським (2020)
Білостоцька О. В. - Сутність професійної компетентності майбутнього викладача музичного мистецтва (2020)
Біницька К. М. - Діяльність ЮНЕСКО щодо впровадження ідей освіти для сталого розвитку в шкільні підручники, Бучківська Г. В., Балух М. М. (2020)
Бовсунівська Г. Г. - Формування природоохоронного досвіду молодших школярів в освітньому процесі Нової української школи (2020)
Бовсунівський В. М. - Взаємодія школи та сім'ї в естетичному вихованні учнів (2020)
Гарбар С. В. - Виховання основ культури поведінки дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема (2020)
Гедзик А. М. - Особливості використання творчих завдань у процесі графічної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій, Сусла Н. М. (2020)
Герасимчук В. В. - Педагогічні умови формування артистичних здібностей у майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами театральної педагогіки, Жорняк Б. Є. (2020)
Голубнича Л. О. - Історіографія поглядів дидактів кінця ХХ століття на форми організації навчання у вищій школі (2020)
Горохівська Т. М. - Концепція розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти (2020)
Горянський В. В. - Умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів дизайну в процесі вивчення художньо-графічних дисциплін засобами візуальних мистецтв (2020)
Даниленко Л. І. - Iнноваційна модель управління закладом загальної середньої освіти на засадах змішаного навчання та тьюторингу: результати експерименту, Швець Т. Е., Балакшина О. М. (2020)
Dmitriieva N. S. - Professional mobility of future specialists in physical therapy (2020)
Дячок С. О. - Компаративний аналіз творів Григорія Сковороди та Ліни Костенко у шкільному курсі української літератури (2020)
Євтушенко Н. В. - Польський досвід підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів та можливості його застосування в Україні (2020)
Закаулова Ю. В. - Застосування нових підходів до організації навчання на рівні вищої професійної освіти Бельгії, Драпалюк Г. С. (2020)
Залуцький І. І. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у роботі з батьками, які виховують дитину з інвалідністю, Денисюк О. М., Чечко Т. М. (2020)
Зевако В. І. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях з української мови як іноземної (навчально-методичні матеріали) (2020)
Зубенко В. О. - Інноваційні аспекти викладання іноземної мови для майбутніх юристів в умовах змішаного навчання (2020)
Каліманова О. О. - Змістовий складник уроку літератури як засіб формування національно-культурної ідентичності учня (2020)
Каніболоцька О. А. - Педагогічна практика як головний компонент неперервної підготовки вчителя іноземної мови в університеті (2020)
Клішевич Н. А. - Особливості соціальної роботи з дітьми із інвалідністю у Великій Британії, Різак І. М. (2020)
Коростіянець Т. П. - Розв'язок ситуаційних задач як засіб вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів математики, Нєдялкова К. В. (2020)
Лютий В. П. - Критерії оцінювання якості соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, Гаврилюк К. О. (2020)
Ляшенко М. Ю. - Вільний вибір навчальних дисциплін майбутніми педагогами професійного навчання на основі маркетингового підходу (2020)
Макаренко Л. Л. - Особливості застосування технологій комп'ютерного моделювання при вивченні дисциплін інформатичного циклу майбутніми педагогами професійного навчання, Шпильовий Ю. В. (2020)
Мацейків Т. І. - Шляхи, форми та методи формування громадянської компетентності учнів ліцею на уроках історії України (2020)
Михнюк С. В. - Взаємодія як базовий вид професійної діяльності соціального працівника: аналіз поняття (2020)
Мовчан Л. Г. - З досвіду запровадження STEM-освіти у Швеції, Головська І. В. (2020)
Мороз О. Л. - Стратегічний компонент професійно орієнтованої комунікативної компетенції фахівців морської галузі (2020)
Олійник Н. А. - Використання інноваційних технологій навчання в підготовці майбутніх фахівців аграрної галузі (2020)
Павлова Н. С. - Професійна підготовка вчителів інформатики у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу (2020)
Полулященко Ю. М. - Можливості самостійної роботи у формуванні професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховання патріотичних цінностей учнівської молоді (2020)
Попадюк С. С. - Особливості викладання другої іноземної мови в умовах дистанційного навчання (2020)
Рудюк Т. В. - Осмислення родинної лексики в антології педагогічної думки (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Самойленко О. О. - Організаційне забезпечення підготовки бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Самойленко Т. І. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів-медиків, Козлова Л. Б., Кравченко О. П. (2020)
Сидорчук О. В. - Використання освітньо-виховних можливостей інноваційних технологій у професійно орієнтованій іншомовній підготовці журналістів (2020)
Смола О. В. - Особливість емоційного стану дітей із ментальними порушеннями в закладах дошкільної освіти, Сапіга С. В. (2020)
Стефанишин К. Л. - Навчально-методичне забезпечення до вивчення теми "Місяці. Пори року” на заняттях з української мови як іноземної, Тишковець М. П. (2020)
Філіппова Л. В. - Нові інформаційні технології у процесі вивчення хімічних дисциплін майбутніми фармацевтами (2020)
Хоменко Л. В. - Теоретичні аспекти формування толерантності підлітків – учасників вокально-хорового ансамблю (2020)
Цуркан Т. Г. - Виховання громадянської добродіяльності у молодших школярів на уроках "Я досліджую світ”, Попова У. П. (2020)
Чистякова Л. О. - Компонентно-структурний аналіз екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2020)
Токовило Т. С. - Основні поняття математичної статистики. Використання елементів математичної статистики в сучасному світі (2021)
Бутовський Л. С. - Дослідження дифузійно-стабілізаторного спалювання газу при зниженому вмісті кисню в окислювачі, Грановська О. О., Мороз О. С., Старченко О. С. (2021)
Антонюк О. С. - Оцінка ефективності трудових ресурсів Ужгородського району Закарпатської області, Шпак К. В. (2021)
Кучменко І. М. - Нормативна база України в області сонцезахисту будівель, Варич Г. С., Авагян М. Е. (2021)
Ляшенко Л. Л. - Постать жінки в різних культурах як предмет наукового аналізу: документальний та художній аспект (2021)
Дротенко В. І. - Семіотика іконопису та стилістика ікони в контексті культурно-мистецької традиції (2021)
Савчин Г. В. - Творчість Григорія Пізнака в контексті наївного малярства, Сивак І. В. (2021)
Филиппова О. Н. - Творчество П.А. Радимова (1887–1967) – поэта и живописца (2021)
Баковецька О. О. - Українські жінки у війнах ХХ–ХХІ століть (2021)
Олексишин О. О. - Діяльність культосвітніх закладів на території Станіславської області (1945–1953 рр.) (2021)
Москальчук М. М. - Проблема Я-Інший як складова філософії толерантності у науковій спадщині Мірча Еліаде (2021)
Коханова І. О. - Вплив українсько-російського білінгвізму на якість вищої освіти (2021)
Онопрієнко О. М. - Особливості фізичного виховання студентської молоді, Онопрієнко О. В. (2021)
Оріщук Р. О. - Особливості проведення онлайн-занять з баскетболу у закладах вищої освіти в період карантинних обмежень, Печена В. М., Мартинюк О. В. (2021)
Стародуб Є. В. - Статистична характеристика пацієнтів з коксартрозом, Стародуб Т. Є. (2021)
Тисевич Т. В. - Аналіз стресостійкості студентів молодших курсів закладів вищої медичної освіти з різними рівнями фізичного здоров’я в динаміці навчального процесу (2021)
Бобро О. В. - До проблеми визначення стресостійкості у осіб юнацького віку, Фурман А. А. (2021)
Стуліка О. Б. - Психологічні механізми особистісного реагування в ситуації невизначеності, Бабкіна А. П. (2021)
Бодрова І. О. - Самоосвіта як фактор професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників (2021)
Дубовик С. Г. - Формування лексикологічних умінь учнів на уроках української мови в початковій школі, Шкапенко К. О. (2021)
Ковальчук І. В. - Соціальне обслуговування людей похилого віку в умовах поширення SARS-CоV-2 (2021)
Lakiychuk O. - Features and problematics of the transition to the distance teaching of the foreign language, Nikitina N. (2021)
Шкарлет В. О. - Розвиток полікультурної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов (2021)
Karp M. - Lexical and semantic features of inversion and detachment in "Dandelion wine" by Ray Bradbury, Yurlova U. (2021)
Кірілічева В. О. - Концепт "бесіда" ("беседа") в цифрову епоху: фреймово-дискурсивне моделювання (2021)
Khar M. - Analysis of marketing slogans from the perspective of translation studies, Hrytsiv N. (2021)
Shchypachova D. - Stylistic and grammatical features of the English scientific technical text and translation (2021)
Кочерга О. П. - Формування нормативно-правових засад реформи децентралізації в Україні в період з 2014 по 2021 рік: загальний огляд (2021)
Байрачна Л. К. - Процедура Habeas corpus act в історичній ретроспективі: європейський досвід, Тільна К. С. (2021)
Біла-Кисельова А. А. - Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика ЄСПЛ (2021)
Бузина С. О. - Проблеми оцінки вартості колісних транспортних засобів в рамках транспортно-товарознавчої експертизи, Лук'янова В. О. (2021)
Думчиков М. О. - Перспектива застосування технологія "блокчейн" в контексті формування і розвитку держави, Шевцов Я. А. (2021)
Коптенко А. В. - Еволюція концепції відповідальності авіаперевізника: національний та міжнародний аспекти, Панфілова Ю. М. (2021)
Косяченко К. Е. - Адвокатура її призначення та місце в інституті громадянського суспільства (2021)
Криворучко Н. В. - Особливості товарознавчої експертизи парфумерних товарів, Нікітенко С. В. (2021)
Лепіш Н. Я. - Вплив міжнародно-правових актів на конституційні трансформації в державах-членах Європейського Союзу, Проць І. М. (2021)
Мельченко В. І. - Основні наукові підходи тлумачення поняття корупція, Деркаченко Ю. В. (2021)
Мисливий В. А. - Злочинний намір як категорія у кримінальному праві України, Огієвич С. М. (2021)
Павлович-Сенета Я. П. - Організаційні та інституційні засади бюджетно-фінансової децентралізаціїв Україні, Балан Ю. Р. (2021)
Проць І. М. - Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю, Лепіш Н. Я. (2021)
Сич К. І. - Національний порядок захисту прав на географічне зазначення та перспективи його удосконалення в Україні, Золота Л. В. (2021)
Скрипнік-Горупашенко А. В. - Участь міжнародних організацій у боротьбі з морським піратством, Панфілова Ю. М. (2021)
Тищенко Г. В. - Теоретичні та практичні аспекти проведення товарознавчої експертизи контрафактної продукції, Кравченко Р. В. (2021)
Харченко Н. П. - Стратегічна правотворчість: окремі загальнотеоретичні аспекти (2021)
Чайковський Ю. В. - Міграційні процеси у період пандемії: виклики міжнародно-правовому регулюванню (2021)
Шурупова О. О. - Обставини, що виключають відповідальність держав, Панфілова Ю. М. (2021)
Батракова Т. І. - Вплив карантинних обмежень на макроекономічні показники, Бондаренко А. Г., Міхайлуца М. К. (2021)
Блащук-Дев’яткіна Н. З. - Кредитування малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України, Себестянович І. С. (2021)
Горященко Ю. Г. - Інноваційні підходи в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Пильгун А. Р., Швець А. М. (2021)
Дорош Н. І. - Ключові аспекти сутності заробітної плати та її оподаткування, Філоненко Н. М. (2021)
Корінний С. О. - Тенденції розвитку сонячної та вітрової енергії, Бондаренко А. Г., Міхайлуца М. К. (2021)
Костюченко В. М. - Конвергенція бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Іспанії, Знамeрoвcька А. O. (2021)
Ксензук О. С. - Можливості ECA-фінансування в Україні та його вплив на екологію, Підхомний О. М. (2021)
Стрижко М. А. - Концептуальні основи розробки соціальних проєктів організацій, Ковалевська А. В. (2021)
Татарин Н. Б. - Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку, Бундз Н. Б., Кравчук А. С. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Авраменко Н. О. - Створення позитивної мотивації іноземних студентів медичних ЗВО до оволодіння професійною термінологією в крос культурному освітньому середовищі (2020)
Аліпова Т. С. - Аналіз та оцінювання розвитку фізичної підготовленості студентів І курсу (2020)
Антонян І. М. - Формування української мови під впливом німецької та інших європейських мов, Попович Н. Г. (2020)
Атакишиев Эльвин Мубариз оглу - О роли грамматики и фонетики при изучении русского языка как иностранного (2020)
Бойко С. М. - Упровадження тьюторської технології в систему роботи закладів освіти України через здійснення дослідно-експериментальної роботи (2020)
Бондаренко В. І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Погорєлов М. Г. (2020)
Бузовська Ю. Ф. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування (2020)
Бурчак С. О. - Принципи розвитку творчості майбутніх учителів математики (2020)
Vasylyshyna N. M. - Modern tutorial approaches at universities: theoretical and practical aspects (2020)
Вагабова Х. Д. - Анализ использования аутентичных и неаутентичных текстов на уроках русского языка как иностранного (РКИ) (2020)
Гасанова Ш. - Характерные черты современной азербайджанской семьи в контексте религиозных ценностей (2020)
Гнатик К. Б. - Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови (2020)
Гончар Л. В. - Змістова структура культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Гончаренко О. В. - Вивчення гендерних питань у контексті соціальної роботи з людьми похилого віку, Корінна Г. О. (2020)
Hrachova I. V. - Substantivation of using project method in English language teaching in higher education institutions, Nikonenko O. V. (2020)
Гречуха В. Г. - Роль латералізації функцій головного мозку в процесі адаптації дитини до навчання у школі (2020)
Гулич М. М. - Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки: сутність поняття (2020)
Гурін Р. С. - Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до професійної діяльності: акмеологічний аспект, Яцій О. М. (2020)
Данченко І. О. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення інклюзії осіб з особливими освітніми потребами в освітній процес закладів вищої освіти (2020)
Демянчук М. Р. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2020)
Джаман Т. В. - Методологічні підходи до підготовки вчителів початкової школи для професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2020)
Дибська Т. С. - Психологічні основи змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів (2020)
Діда Г. А. - Підготовка майбутніх фахівців сестринської справи до професійного самовдосконалення (2020)
Дяченко А. В. - Роль мистецької освіти та її функцій у формуванні розвитку особистості (2020)
Загородня А. А. - Шкільна освіта в україні на початку ХХІ століття у контексті запровадження профільного навчання (2020)
Капінус О. С. - Концепція формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Ковальчук І. С. - Формування професійно-комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти в процесі дистанційного навчання під час карантину, Гайдай І. О. (2020)
Кopytkov D. M. - Pedagogical conditions to form the professional competence of the future road transport managers, Кopytkova T. G. (2020)
Kopochynska Yu. V. - Formation of the communicative component of professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy (2020)
Лялюк Г. М. - Педагогічні ідеї А. Макаренка в контексті особистісної парадигми виховання дітей-сиріт (2020)
Байрамов Гасан Байрам оглу - Вопросы становления профессионально-технического образования в Азербайджане (2019)
Барбаш Є. М. - Проблема контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови в школах України (60-80-ті роки ХХ століття) (2019)
Воровка М. І. - Законодавче регулювання гендерних відносин в Україні (2019)
Герасименко А. С. - Становлення педагогічної антропології в контексті філософсько -релігійних пошуків В. Зеньковського (2019)
Драгунова В. В. - Модель упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2019)
Ismayilzadeh Gamar Jabrayil - Pedagogical and psychological aspects of personality-centered education (2019)
Ковпак О. С. - Організація роботи зі студентами під час навчально -екзаменаційних сесій у системі заочної педагогічної освіти в Україні (50–70-ті рр . ХХ ст .) (2019)
Бабаева С. Г. - Некоторые психолого-педагогические приемы работы со слабоуспевающими учениками /ученицами в начальной школе (2019)
Бахшалиева A. Н. - Методика организации суммативного оценивания (2019)
Бредньова В. П. - До питання підвищення якості викладання графічних дисциплін студентам молодших курсів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорец І. М. (2019)
Буцик І. М. - Шляхи забезпечення організаційно-педагогічних умов розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії в процесі вивчення сільськогос подарських машин (2019)
Веліховська А. Б. - Психолого-педагогічні аспекти використання майндмеппінгу для моделювання індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти спеціальності "Метрологія" (2019)
Гадимова Парвина Махир гызы - Внутрипредметная интеграция при обучении родному языку в начальных классах (2019)
Гладких Г. В. - Напрями формування комунікативної компетентності студентів, Шаров С. В. (2019)
Гринько В. О. - Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в контексті світових тенденцій (2019)
Мамедова Е. Х. - Роль развития речи в подготовке к школьному обучению (2019)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Діагностика рівня розвитку методичної компетентності вихователів закладів до шкільної освіти (2019)
Андрющенко Я. Е. - Комунікативний, креативний та соціокультурний підходи в підготовці майбутніх філологів в умовах компетентнісно орієнтованого комп’ютерного середовища (2019)
Басенко Г. М. - Організація та проведення мовно -педагогічних тренінгів для майбутніх учителів іноземної мови закладів дошкільної освіти (2019)
Бугаєвська Ю. В. - Ступені сформованості корпоративної культури студентів на констатувальному етапі експерименту (2019)
Вербило Г. П. - Навчання професійно-орієнтованої англійської мови фахівців цивільної авіації, Максимович Г. О., Кодола Р. М. (2019)
Габенко І. М. - Аспекти організації підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (2019)
Hontarenko I. S. - Information technologies in foreign language teaching (2019)
Грицько В. В. - Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи в системі вищої професійної освіти (2019)
Джаман Т. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивної освіти (2019)
Дияк В. В. - Сучасні напрями наукових досліджень професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби: вітчизняний досвід (2019)
Донченко Л. М. - Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії, Іванова В. М., Непша О. В., Сапун Т. О. (2019)
Дубовий З. С. - Методика формування самостійності майбутніх учителів музики у процесі дистанційного навчання (2019)
Жáра Г. І. - Системні детермінанти процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя у неперервній педагогічній освіті (2019)
Зарицька А. А. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього викладача естрадного співу, Гонтар О. С. (2019)
Іваненко В. В. - Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури, Суханова Г. П., Ушаков В. С. (2019)
Івершинь А. Г. - Творчий розвиток майбутніх вихователів у процесі образотворчої діяльності (2019)
Ігнатенко С. О. - Принципи побудови занять адаптивним фізичним вихованням (2019)
Іонова І. М. - Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників (2019)
Казачінер О. С. - Навчання іноземних мов дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Каричковський В. Д. - Освітній потенціал системи вищої агарної освіти Польщі, Каричковська С. П. (2019)
Ковальчук В. Ю. - Математична підготовка вчителя початкових класів як передумова його фахової компетентності, Силюга Л. П., Стасів Н. І., Білецька Л. С. (2019)
Колодійчук Л. С. - Основні аспекти концепції проектування освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю (2019)
Короткова Л. І. - Моделювання педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера (2019)
Єргідзей К. В. - Феномен іміджу: історія виникнення та сьогодення, Єргідзей О. О., Зборчий А. С. (2019)
Варгата О. В. - Розвиток творчого потенціалу особистості психолога засобами інноваційних технологій (2019)
Кравченко О. І. - Стратегічні напрями розвитку міжнародної діяльності в закладі вищої освіти (2019)
Черненко Н. М. - Цілепокладання в управлінській діяльності керівника, Ручкіна М. М. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Бондар В. І. - Педагогічний імідж та його становлення і розвиток у процесі професійної підготовки вчителя, Адаменко Л. О. (2020)
Андрійчук О. І. - Готовність педагога до підвищення кваліфікації за формою дистанційного навчання в синхронному або асинхронному режимах (2020)
Боса В. П. - Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів (2020)
Бурчак С. О. - Творчі (креативні) форми і методи контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у педагогічному університеті (2020)
Верітов О. І. - Використання методів дистанційного навчання у процесі формування підприємницької культури здобувачів освіти (2020)
Виноградова О. В. - Система сучасної соціальної роботи з дітьми з інвалідністю: традиції та інновації (2020)
Врубель Г. Ф. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування (2020)
Гевко І. В. - Професійна підготовка засобами цифрових технологій студентів закладів вищої освіти (2020)
Глінчук Ю. О. - Модель формування фахової працеохоронної компетентності у студентів спеціальності "Початкова освіта" (2020)
Горохівська Т. М. - Особливості організації процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти (2020)
Грузевич Т. Ю. - Ретроспективний аналіз громадянського виховання особистості в зарубіжній філософсько-педагогічній науці (2020)
Денисенко І. І. - Онлайн-навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах: контент, технології, Тарасюк А. М. (2020)
Дмітрієва Н. С. - Проєктна методика викладання дисципліни "Фізичне виховання" у закладах вищої освіти (2020)
Євтушенко Н. В. - Характеристика системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у системі післядипломної освіти України (2020)
Заячківська Н. М. - Принципи вибору та використання освітніх технологій викладачем закладу вищої освіти, Лещак Т. В. (2020)
Ісаєва О. С. - Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес студентів-медиків, Шумило М. Ю. (2020)
Кисельов В. О. - Сутність готовності майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності на засадах холістичного підходу (2020)
Князян М. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Коваленко А. С. - Розвиток музичної освіти в України на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аналіз (на прикладі гітарного мистецтва) (2020)
Коршевнюк Т. В. - Теоретико-методологічні засади формування змісту варіативного складника профільної середньої біологічної освіти в Україні (2020)
Кудрявцева Г. І. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції (2020)
Кушнір І. М. - Принципи відбору змісту навчання української мови іноземних здобувачів вищої медичної освіти (2020)
Лазоренко С. А. - Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як основа розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2020)
Ластовець Ю. М. - Формування суспільно-економічних компетенцій у студентів техніко-технологічних коледжів (2020)
Мошковський О. М. - Гендерно зумовлений підхід до фізичного виховання жінок як майбутніх військових лікарів (2020)
Никоненко Н. В. - Системна трансформація форм надання освіти дітям з особливими освітніми потребами у США (2020)
Потапчук О. І. - Особливості професійної компетентності педагога як умова ефективності підготовки майбутніх фахівців професійної освіти, Луцик І. Б. (2020)
Прокопенко І. В. - Концептуальні засади профілактики професійного вигорання викладача закладу вищої освіти, Савка І. В. (2020)
Просяна Д. І. - Вебінар як форма розвитку професійних компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, Томченко М. А. (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика як інструмент поліпшення міжособистісних взаємин (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Севастюк М. С. - Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення, дослідження та впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, Слабко В. М. (2020)
Сергата Н. С. - Методика оцінювання студентів із навчальної дисципліни "Спортивний масаж і самомасаж" (2020)
Скрипник Н. І. - Самостійна робота студентів гуманітарно-педагогічного коледжу як компонент освітнього процесу (2020)
Смаковський Ю. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання (2020)
Токар Л. П. - Теоретико-практична підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі, Шевченко Л. С. (2020)
Філіппова Л. В. - Створення електронних навчальних курсів у медичних закладах (2020)
Хлонь Н. В. - Формування готовності майбутніх учителів біології та природознавства до проведення природничих екскурсій з учнями основної школи, Кмець А. М. (2020)
Наші автори (2020)
Козлова Л. Б. - Толерантність як важливий аспект у вихованні сучасної студентської молоді (2019)
Лялюк Г. М. - Теоретико-методологічне обґрунтування опікунсько-виховної діяльності як соціально-педагогічного явища (2019)
Недорубко С. А. - Використання інноваційних технологій навчання в системі фізичного виховання студентів, Очередько Л. В. (2019)
Рашина І. О. - Розвиток та особливості функціонування педагогічних закладів на Поділлі (початок ХХ століття) (2019)
Романчук О. В. - Аналіз основних дефініцій професійної підготовки фахівців із фізичного виховання і спорту, Проценко У. М. (2019)
Ivanova I. V. - Cognitive and procedural aspects of foreign language coursebook modelling in terms of culturological approach (2019)
Ішутіна О. Є. - Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку комунікативних умінь молодших школярів, Сиротенко О. В. (2019)
Кисельова І. І. - Метод проектів як технологія особистісно орієнтованого підходу на заняттях англійської мови зі студентами нелінгвістичних спеціальностей (2019)
Кісіль Л. М. - Передумови запобігання інтерференції в процесі навчання української мови студентів -іноземців (2019)
Корницька Ю. А. - Креативне письмо в курсі іноземної мови для студентів немовних спеціальностей (2019)
Коршевнюк Т. В. - Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної освіти в українському хронотопі (2019)
Кузьміна Л. В. - Самостійна діяльність студентів у процесі формування комунікативних навичок (2019)
Нігаметзянова К. Р. - Використання технології кооперативного навчання на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (2019)
Кравець Р. Е. - Імідж майбутнього політолога як компонент його професійної культури (2019)
Красильник Ю. С. - Психолого-педагогічні засади патріотичного виховання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного про філю (2019)
Крекотень О. В. - Інтеграція паралінгвістичних засобів у вербальне іншомовне спілкування студентів, Байдак Л. І. (2019)
Криворучко І. Я. - Значення стратегічних комунікацій у діяльності органів управління державної прикордонної служби (2019)
Кримчак Л. Ю. - Система дуальної освіти як умова якісної під готовки конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні (2019)
Криштанович С. В. - Інноваційні методи навчання як основа формування пізнавальної активності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2019)
Крохмаль А. М. - Полікультурна освіта як складник розвитку про фесійного самовдосконалення майбутніх перекладачів на заняттях із лексикології, Моштаг Є. С. (2019)
Курінна Л. В. - Компонентно-структурний аналіз соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Малик Ю. І. - Експериментальне дослідження визначення рівня сформованості комунікативної культури майбутніх управлінців, Чередніченко Г. А. (2019)
Марціхів Х. Р. - Методичні рекомендації щодо використання прогресивних ідей сша у професійній підготовці журналістів в умовах університетської освіти України (2019)
Менейлюк О. І. - Створення ефективної методики викладання навчальних дисциплін, Лукашенко Л. Е. (2019)
Пастернацький В. В. - Програма розвитку рухових здібностей студенток засобами оздоровчої аеробіки, Кущ М. Ю. (2019)
Пилявець М. С. - Особливості міжнародної співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти на прикладі Вищого художнього професійно -технічного училища № 5 міста Вінниці (2019)
Погорелова О. О. - Вплив занять спортивною гімнастикою на функціональний стан юних спортсменок (2019)
Покась Л. А. - Використання елементів сугестопедії у профільному навчанні з географії та економіки, Цимбаленко Я. С. (2019)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проектна методика навчання професійного спілкування в процесі вивчення іноземних мов майбутніми фахівцями готельно -ресторанної справи, Величко І. Г. (2019)
Постова С. А. - Аналіз сформованості інформаційного та операційно-діяльнісного критеріїв готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності: результати педагогічного експерименту (2019)
Гончар І. Г. - Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти (2019)
Степаненко В. І. - Театральні технології у профілактиці поведінкових девіацій обдарованих учнів (2019)
Тодорцева Ю. В. - Специфіка соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім’ями, Ковальчук Т. О. (2019)
Божко Н. М. - Сучасні проблеми педагогічного спілкування з іноземними студентами за умовнового мовного та культурного оточення (2019)
Галацин К. О. - Методичний аспект формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у позааудиторній роботі (2019)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Компонентна характеристика полікультурної вихованості майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2019)
Стрельбіцька О. О. - Українська народна казка в початковій школі: до проблеми вивчення (2019)
Журба О. В. - Кейс-метод як засіб реалізації технологічного поля компетентнісного уроку (2019)
Ієвлєв О. М. - Гуманізація змісту освіти і навчання як чинник підготовки майбутнього викладача з високим рівнем професійно-педагогічної мобільності в умовах магістратури (2019)
Rudnytska T. H. - Students’ attitude to the academic integrity principles adherence in higher education institutions, Slobodianiuk A. A., Podolianchuk K. V. (2019)
Свистунова Т. М. - Особливості впливу інформаційних технологій на формування інформаційно -комунікаційної культури учнів базової школи, Свистунов О. Ю. (2019)
Ямшинська Н. В. - Освітній процес у контексті ідей конструктивізму, Невкіпілова О. Я. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Трибулькевич К. Г. - Обґрунтування принципів студентського самоврядування як запорука побудови ефективної демократичної системи управління закладом вищої освіти (2019)
Турчик І. Х. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх учителів, Мацола Н. П. (2019)
Фізеші О. Й. - Розвиток національних шкіл на Закарпатті після приєднання до радянської України (2019)
Чорпіта Р. Б. - Сутність проблеми формування художнього смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі інструментального навчання (2019)
Юлдашева І. О. - Концертино для двох фортепіано другої половини XX – початку XXI ст., Боровицька О. М. (2019)
Сафарян С. І. - Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту як цілісної словесно-естетичної реальності (2019)
Сверчевська І. А. - Формування математичної компетентності майбутніх учителів засобами історії математики (2019)
Стефанишин К. Л. - Дидактичний матеріал до теми "У супермаркеті" (на допомогу викладачу української мови як іноземної) (2019)
Стрілець В. В. - Принципи формування у майбутніх бакалаврів філології компетентності в письмовому науково-технічному перекладі (2019)
Цимбал Т. М. - Інтернет-технології в навчанні іноземної мови в технічному вузі, Маковєй О. М. (2019)
Shevchenko M. V. - Study of authentic videos as stress-limiting aids in ESP and EFL lessons (2019)
Шуневич О. М. - Особливості розвитку громадянської відповідальності учнів на уроках української мови (2019)
Юрченко А. О. - Особливості когнітивно-візуального підходу під час візуалізації навчального матеріалу з математики (2019)
Ярошенко О. В. - Психологічний аспект успішної міжкультурної комунікації (2019)
Базилевська О. О. - Науково-методологічні та організаційні засади педагогічного супроводу інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти (2019)
Семенюк А. А. - Упровадження освітньої концепції навчання дітей з особливими потребами, Хникіна О. О., Шкаровецька А. Д. (2019)
Прокопенко І. В. - Концептуальні аспекти професійної діяльності викладача економічних дисциплін у закладах вищої освіти (2019)
Прохорчук П. С. - Педагогічні умови формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів (2019)
Прус Н. О. - Роль викладача іноземних мов у навчальному процесі та його основні компетенції (2019)
Рубель І. С. - Сформованість візуальної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва за суб’єктним критерієм (2019)
Синишина В. М. - Підготовка майбутніх практичних психологів як педагогічна проблема (2019)
Стрюк К. М. - Сучасні напрями підготовки фахівців із комп’ютерної інженерії (2019)
Сушенцев А. О. - Концептуальні підходи до трактування сутності поняття "менеджмент" (2019)
Сушенцева М. Є. - Ретроспективний аналіз розвитку туристичної галузі (2019)
Таймасов Ю. С. - Роль навчальних пунктів у підготовці фахівців для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій України (2019)
Tymoshchuk Yu. V. - Implementing engage study activate in teaching English for specific purposes for future seafarers (2019)
Трофімук К. В. - Педагогічні умови формування культури спілкування майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2019)
Тушко К. Ю. - Досвід підготовки військовослужбовців у збройних силах зарубіжних країн до професійної взаємодії (2019)
Ульянова В. С. - Проблема підвищення рівня професійної компетентності майбутнього вчителя художньої культури та вчителя музичного мистецтва, етики та естетики (2019)
Федоренко Ю. О. - Використання методу проектів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на прикладі роботи навчальної програми Etwinning, Щербина Ю. М. (2019)
Фоменко Т. М. - Підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів до міжкультурної комунікації (у процесі вивчення іноземної мови ) (2019)
Цимбрило С. М. - Дидактична складова частина гуманітарних дисциплін у формуванні лідерських якостей майбутніх фахівців (2019)
Чапідзе К. О. - Структура готовності майбутніх молодших спеціалістів фізичної культури та спорту до комунікативної взаємодії у професійній діяльності (2019)
Чернишова А. М. - Основні механізми реалізації підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії (2019)
Chernukha N. M. - Inclusive education: international experience and Ukrainian realities, Tokaruk L. S., Vasylieva-Khalatnykova M. O. (2019)
Щекотиліна Н. Ф. - Роль мотивації до занять фізичним вихованням у студентів у контексті формування здорового способу життя (2019)
Юсухно С. І. - Особливості та переваги впровадження системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст фахових дисциплін економічного профілю у вищій професійній школі (2019)
Яловський П. М. - Сутнісна характеристика понять "компетенція", "компетентність", "професійна компетентність учителя музичного мистецтва", Безносюк О. О. (2019)
Корнят В. С. - Формування моральних норм та уявлень про них у дітей дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема, Жеребецька О. В. (2019)
Вікторова Л. В. - Розвиток андрагогічної компетентності викладачів іноземних мов у системі неформальної освіти засобами ІКТ (2019)
Русіна Н. Г. - Використання геоінформаційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців геодезії та землеустрою (2019)
Тимофєєва І. Б. - Упровадження цифрових технологій у підготовку майбутніх педагогів, Нетреба М. М. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Абакумова О. О. - Актуальні питання професійної підготовки фахівців із соціальної роботи в умовах дистанційності, Бабіна С. І. (2020)
Аверіна К. С. - Концептуалізація педагогічної системи розвитку соціальної активності здобувачів соціономічних професій в сучасному ЗВО (2020)
Альохін М. М. - Особливості тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів у приватній школі (2020)
Башкір О. І. - Пізнавальний інтерес як умова оволодіння лексичною компетентністю англійської мови, Ільченко А. Р. (2020)
Бондаренко Є. В. - Контекстний і технологійний підходи у формуванні професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців судноводіння (2020)
Бреславська Г. Б. - Істoрикo-тeoрeтичні аспекти проблеми дозвілля студентів педагогічних спеціальностей (2020)
Бурцева О. Г. - Етапи формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій (2020)
Бутиліна О. В. - Лояльність персоналу соціальної служби, Євдокимова І. А. (2020)
Бялик О. В. - Інституціалізація в питаннях виховання зростаючої особистості в зарубіжних країнах (2020)
Ворона Л. І. - Особливості організації освітнього процесу в закладах Малої академії наук України (2020)
Гаврилюк О. А. - Проблема формування творчої особистості та креативності майбутнього фахівця мистецького спрямування, Білозерська Г. О., Засипкіна Л. А., Твердохліб Н. В. (2020)
Гелеш А. В. - Методика підготовки гарантів освітніх програм до проходження акредитаційних експертиз (2020)
Гнатовська К. С. - Теоретичний аналіз застосування толерантності у фаховій практиці сучасних викладачів (2020)
Грицаєнко Л. М. - Принципи академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти (2020)
Гулич М. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до роботи з обдарованими дітьми (2020)
Дєнічєва О. І. - Тенденції модернізації освітніх програм закладів середньої освіти Австрії та України (2020)
Dmitriieva N. S. - Features of formation of psychological readiness of athletes in shooting for competitive activity (2020)
Dubinina N. V. - The difficulty of the transition from the entrance exam to the external examination (2020)
Дудіна О. В. - Концепція професійної компетентності фахівців у галузі медицини в Китаї (2020)
Єрьоміна Л. Є. - Бездоглядність дітей: соціально-педагогічна проблема та шляхи її подолання, Ель Хатрі Г. А. (2020)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Партнерство школи та сім'ї в умовах дистанційного навчання, Ситник А. В. (2020)
Зайцев В. О. - Реалізація педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров'я до позакласної роботи з учнями основної школи, Бабич В. І., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Дубовой В. В. (2020)
Ізбаш С. С. - Педагогічні умови онлайн-навчання дорослих у період пандемії COVID-19 в контексті андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти (2020)
Карпенко О. Д. - Сутність поняття "критичне мислення" та його історіогенез (2020)
Кириченко М. О. - Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі українського відкритого університету післядипломної освіти, Просіна О. В., Кравчинська Т. С., Швень Я. Л. (2020)
Король А. М. - Використання інтерактивних засобів навчання студентів у формуванні пізнавального інтересу, Кутюгова Т. Ю. (2020)
Кошель А. П. - Здоровий спосіб життя як ціннісний складник формування культури здоров'я майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, Кошель В. М., Міненок А. О. (2020)
Левченко Н. В. - Підготовка соціальних працівників до роботи з молоддю (з досвіду неформальної освіти) (2020)
Литвин В. А. - Педагогічний супровід зростання особистісно-професійної відповідальності майбутнього вчителя в освітньому середовищі ЗВО (2020)
Макаренко Л. Л. - Інноваційні технології як засіб формування творчої особистості хореографа у процесі професійної підготовки, Мова Л. В. (2020)
Мацейків Т. І. - Етнокультурний складник курсу історії України як засіб формування громадянської компетентності старшокласників (2020)
Mесарош Л. В. - Визначення ролі телових явищ у розвитку логічного мислення і творчих здібностей учнів через розв'язування та аналіз типових задач (2020)
Муляр Н. М. - Безпечне та здорове освітнє середовище Нової української школи (2020)
Овдійчук Л. М. - Інтеграційне вивчення історії зарубіжної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів української мови та літератури (2020)
Пінігіна Ю. Г. - Роль батьківської любові у вихованні та розвитку дітей старшого шкільного віку (2020)
Полулященко Ю. М. - Сутність, зміст та структурні компоненти професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді (2020)
Попадич О. О. - Концепція розвитку професійної педагогічно-правової компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Романенко О. В. - Якість освіти фахівця туризму за вимогами НАЗЯВО: проблеми та перспективи, Обозний В. В. (2020)
Романова О. О. - Використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови, Мудрик О. В. (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика та педагогіка (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Рябошапка О. В. - Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи в закладі вищої освіти (2020)
Савка І. В. - Дослідження ефективності підручників з іноземної мови для закладів вищої освіти в контексті підготовки майбутніх перекладачів, Білик О. С., Ключковська І. М. (2020)
Теличко Т. В. - Організація дослідно-експериментальної роботи й аналіз результатів з формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу (2020)
Фіголь Н. А. - Інклюзивна компетентність педагога: теоретичний аспект (2020)
Фурсикова Т. В. - Професійна медіапідготовка фахівців освітньої галузі (2020)
Харківський В. С. - Особливості мотиваційної сфери в підлітків із девіантною поведінкою (2020)
Khoroshailo O. S. - Future specialist professional competence developing by teaching professionally – oriented foreign language to non-linguistic university students (2020)
Червоненко К. С. - Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами волонтерської діяльності (2020)
Шевченко Л. С. - Організація та особливості використання системи дистанційного навчання на базі LMS-платформи collaborator, Крижановський А. І., Кириленко Н. М, Кириленко В. В. (2020)
Шолох О. А. - Формування комунікативної культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2020)
Якименко С. І. - Світосприйняття як процес та основа для розвитку світогляду дитини 5–8 років (2020)
Токовило Т. С. - Розв'язування прямокутних трикутників у судноводінні (2021)
Крупка Я. А. - Локалізація та гасіння пожеж парогазовими сумішами у вугільних шахтах, Костенко Т. В., Зав’ялова О. Л. (2021)
Шаповалова Н. П. - Формування товарної категорії масла органічного, Волосян К. В. (2021)
Павленкова О. В. - Деякі питання усунення гіперестезії зубів, Павленко С. А., Сидорова А. І. (2021)
Rodica I. - Cardiovascular risk factors in group aged 18-29 years (2021)
Ващук К. М. - Природно-ресурсний потенціал Ковельського району, Стельмах В. Ю. (2021)
Овчаренко О. І. - "Сад Богів" – місце народження талантів, Кравченко А. (2021)
Овчінніков А. В. - Мистецький фестиваль як інструмент розвитку танцювальної спільноти: проблемні питання (2021)
Авер’янова Н. М. - Неоколоніальний характер мовних конфліктів в Україні, Воропаєва Т. С. (2021)
Гаркавенко Н. В. - Вплив карантинних обмежень на соціалізацію сучасних підлітків, Доскач С. С. (2021)
Мельничук М. М. - Статеві відмінності агресивної поведінки дітей підліткового віку (2021)
Харченко А. С. - Особливості психологічного благополуччя студентів різних профілів підготовки (2021)
Богдан Т. М. - Формування астрономічних знань у дітей молодшого шкільного віку, Шутко М. В. (2021)
Братусь І. В. - Зниження втоми очей при роботі в режимі дистанційного та комбінованого навчання, Свердлик З. М., Гунька А. М. (2021)
Бутенко А. Є. - Зміст і структура психофізичної витривалості майбутніх офіцерів, Гром Т. В., Некрасов А. Д. (2021)
Волинець Ю. О. - Інноваційні технології навчання в державних закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект, Дорохова Д. О. (2021)
Косяк В. І. - Особливості контролю успішності студентів в умовах дистанційного навчання (2021)
Карачова Д. В. - Переклад як об’єкт психолінгвістичного дослідження, Притиченко Г. В. (2021)
Ніколаєнко В. М. - Метафора карнавалу в наратологічній стратегії роману О. Ірванця "Харків-1938", Хвостенко Є. Ю. (2021)
Сапожник І. В. - Семантичні особливості ЛСП ВЕГАНСТВО в соціальних мережах, Суродейкіна Т. В. (2021)
Телешун К. О. - Еквівалентний переклад турецької науково-популярної літератури, Свірепова А. О. (2021)
Шийка Ю. І. - Особливості перекладу аудіовізуальної продукції на прикладі фільму Пітера Фарреллі "Зелена книга", Горобець О. В. (2021)
Шийка Ю. І. - Аналіз англо-українського перекладу аудіовізуальної продукції на основі фільму Веса Андерсона "Готель "Ґранд Будапешт", Креховецька К. І. (2021)
Шийка Ю. І. - Особливості перекладу назв кінофільмів, Мацько А. Б. (2021)
Крохмальний Р. О. - Відеоконтент соцмереж в умовах пандемії (функціональний, дидактичний і мистецький концепти), Крохмальна С. Р. (2021)
Романюк Н. В. - Структура сайту "Книга Фанфіків" як майданчик популяризації жанру фанфікшену, Кравчук С. М. (2021)
Шелестова А. М. - Створення електронного освітнього середовища засобами Google Classroom у закладах вищої освіти (2021)
Мєдвєдєва О. Р. - Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів, Лікарчук Д. С. (2021)
Андріїв В. В. - Особливості контрактів футболістів в Україні, Корольова О. А. (2021)
Ільченко О. В. - Актуальні питання щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, Корощенко К. Р. (2021)
Ільченко О. В. - Правові аспекти щодо реалізації концепції національної безпеки України, Ільченко Б. О. (2021)
Кушнір В. В. - Окремі аспекти розгляду земельних спорів, що виникають при формуванні земельних ділянок (2021)
Михайлова А. І. - Відеозапис як засіб фіксації під час обшуку (2021)
Пахомов В. В. - Міжнародно-правове регулювання кіберпростору, Каріх І. В., Рєпін Д. А. (2021)
Penkovska S. - Measures of fighting corruption in the legislature of France, Shpakovych O. (2021)
Соловйова Г. М. - Методи та засоби проведення товарознавчої експертизи ювелірних виробів (2021)
Тимчишин Т. М. - Суд Європейського союзу: порядок формування і повноваження, Лозинський Ю. Р. (2021)
Ярмак А. Д. - Особливості та специфіка тлумачення і застосування національними судами положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, Шарович Д. Я. (2021)
Васильків М. Р. - Аудит операцій з основними засобами: методика, чинники, які потрібно враховувати, помилки та порушення, що виявляються, Чубай В. М. (2021)
Горященко Ю. Г. - Чинники впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності суб`єктів малого бізнесу, Бокова Ю. О., Кулешова А. А. (2021)
Литвин О. Є. - Економіка провідних країн світу в умовах пандемії COVID-19, Падун А. О., Тищенко А. В. (2021)
Машевська А. А. - Економічна сутність та підходи до визначення "заробітна плата" (2021)
Синютка Н. Г. - Еволюція публічних закупівель в Україні, Курило О. Б., Москалюк С. В. (2021)
Сирота М. Є. - Діяльність туристичного підприємства ПП "Кайф", Дронова Т. С. (2021)
Ситник Н. С. - Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства, Дунець І. А. (2021)
Ситник Н. С. - Мотивація як чинник стимулювання людей до ефективної діяльності, Чепіль Ю. Б. (2021)
Татарин Н. Б. - Особливості та напрями розвитку системи рефінансування банків в Україні, Мацей К. П., Скородинський Н. А. (2021)
Щавелева Ю. С. - Аналіз конкурентних переваг Приватбанку, Дронова Т. С. (2021)
Яремко І. Й. - Кредитний моніторинг в комерційних банках як спосіб попередження виникнення проблемної заборгованості, Заворітній М. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бехта І. А. - Лексичні структури британських художніх прозових текстів на військову тематику, Шайнер І. І. (2019)
Бігунова Н.О. - Позитивна оцінка як засіб маніпуляції співрозмовником (на матеріалі англомовного літературного художнього дискурсу) (2019)
Герасімова О. М. - Дискурс як соціолінгвальне явище (2019)
Дзядик Ю. І. - Речення з однорідними членами у світлі хронології граматичної думки (2019)
Dunaievska O. V. - "Motions” of GODFATHER (2019)
Лабенська Є. О. - Типологія образності природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі (2019)
Макарова Т. М. - Особливості мовленнєвоактової реалізації дискурсивних стратегій в англомовних протестантських проповідях (2019)
Маріна О. С. - Сучасний англомовний поетичний дискурс: мультимодальний формат (2019)
Мосейчук О. М. - Проблема виокремлення та тлумачення мовленнєвих актів в англомовному дискурсі: когнітивно-прагматичний підхід (2019)
Нідзельська Ю. М. - Специфіка реалізації базового концепту єврейської лінгвокультури кашрут в англомовному просторі крізь призму культурного коду (2019)
Пікалова А. О. - "Казкар" як тип "емотивного-Я" ідентичності дитячого поета (2019)
Романова Н. В. - Образ миру в народнопоетичному дискурсі (на матеріалі німецької епічної поеми "Kudrun") (2019)
Цапів А. О. - Сучасні казкові кінонаративи під мікроскопом наратолога: критичний огляд та дискусії (2019)
Голі-Оглу Т. В. - Метафоричність поетичного тексту Лесі Українки: перекладознавчий вимір, Абушек М. О. (2019)
Кришталь С. М. - Переклад семантично ускладнених дієслів з англійської мови українською (2019)
Кучма Т. В. - Колоронім червоний на матеріалі творів Джона Фаулза (2019)
Mykhailenko V. V. - Sight translation in the translation taxonomy (2019)
Данчишин Н. Р. - Вивчення сленґу в курсі української мови як іноземної (умі) (2019)
Дроздовський Д. І. - Філософсько-етичні проблеми й мотивно-тематичні комплекси в романі "Амстердам" І. Мак’юена (2019)
Кауза І. Б. - Думка у думці як комунікативно-прагматична зв’язність текстопростору романів Маргарет Дреббл (2019)
Красуля А. В. - Усна презентація "Ignite Talk” як метод формування комунікативної компетенції (2019)
Лисенко Є. А. - Втілення біблійних мотивів у канадських фольклорних казках (2019)
Лисенко Л. В. - Роль лінгвокультурних домінант у процесі формування ідентичності німецькомовної спільноти (на прикладі концепту ORDNUNG) (2019)
Омельчук Ю. О. - Лінгвокогнітивні механізми формування псевдосмислу у текстах англомовних фейкових новин (2019)
Пірожкова І. В. - Соціально-комунікаційні аспекти структурно-лінгвістичних особливостей англійського мережевого сленгу (2019)
Shevchenko I. S. - Cognitive pragmatics: approaches and perspectives (2019)
Беценко Т. П. - Субстантивні текстово-образні універсалії як мовно-естетичний феномен (на прикладі народного героїчного епосу) (2019)
Левакіна Т. В. - Реалізація прийменникових відношень соціативності в романі Люко Дашвар "На запах м’яса" (2019)
Афанасьєва Е. Ю. - Характерні особливості ансамблевого виконання музики бароко для флейти і фортепіано (2019)
Белая Т. А. - Формирование устойчивой мотивации к изучению химии как средства углубления знаний, Ляшенко Е. В., Охрименко О. В. (2019)
Воровка М. І. - Фактори становлення теорії та практики розвитку ґендерної культури студентів, Бунчук О. В. (2019)
Дяков І. В. - Теоретичні основи дослідження педагогічної спадщини та діяльності Софії Русової (2019)
Кравченко І. М. - Проблеми дидактики вищої школи в науковому доробку А. Д. Бондаря (2019)
Лялюк Г. М. - Особистісна парадигма виховання дітей-сиріт у контексті соціальних змін (2019)
Сем’янів А. Є. - Роль підручника з іноземної мови у формуванні особистості учня (2019)
Терлецька Л. М. - Pedagogical conditions of teaching foreign languages of students in secondary and high pedagogical educational establishments: past and present (2019)
Турчик І. Х. - Становлення та розвиток дитячого спорту й фізичного виховання в післявоєнний період у США (1945–1980 рр.) (2019)
Цюприк А. Я. - Закономірності розвитку самостійної діяльності студентів наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Шахрай О. М. - Виміри духовності особистості за В. О. Сухомлинським, Поліщук О. В. (2019)
Шеретюк Р. М. - Педагогічна система Йосифа де Каласанса (1557–1648 роки) у контексті культурних практик нового часу, Стоколос Н. Г. (2019)
Авдєєва О. Ю. - Проектна технологія навчання як засіб формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії (2019)
Балашов Д. І. - Сутність та структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності (2019)
Білостоцька О. В. - Компоненти та критерії професійної компетентності майбутнього викладача музичного мистецтва (2019)
Брилін Б. А. - Естетична культура майбутнього вчителя музичного мистецтва та проблема її розвитку, Бриліна В. Л., Гаврилюк О. А. (2019)
Бугаєвська Ю. В. - Педагогічна підтримка у разі формування корпоративної культури студентів під час професійної підготовки (2019)
Бурмакіна Н. С. - Особливості підготовки до професійної англомовної комунікації майбутніх лікарів ветеринарної медицини у закладі вищої освіти (2019)
Бурчак С. О. - Креативність майбутнього вчителя в загальній теорії творчості: теоретичний аспект (2019)
Варава І. М. - Навчання аналітичного читання на основі творів А. Конан-Дойля "Собака Баскервілів" і "Загублений світ", Гаврилова О. В. (2019)
Voіtovska O. M. - The model of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education (2019)
Волошин В. Д. - До проблеми удосконалення методики викладання дисциплін блоку вогневої підготовки та підготовки з особистої безпеки майбутнім офіцерам-прикордонникам (2019)
Герман Н. В. - Педагогічний потенціал екологічного туризму Полісся Рівненщини, Савчук Л. К. (2019)
Гнидюк О. Я. - Сутність науково-дослідницької компетентності ад’юнктів державної Прикордонної служби України (2019)
Горохівська Т. М. - Педагогічна майстерність і професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи: проблема співвідношення понять (2019)
Гуменна Н. В. - Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі (2019)
Гусак В. М. - Тьюторство як засіб індивідуалізації освітнього процесу в післядипломній освіті (2019)
Даниленко О. Б. - Результати дослідження ефективності системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв (2019)
Денькович Н. А. - Професійні проби як педагогічна модель активізації майбутніх фахівців художнього профілю в інклюзивному середовищі (2019)
Дияк В. В. - Структурно-функціональна модель соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в Національній академії державної прикордонної служби України (2019)
Дудник О. М. - Структурні компоненти системи педагогічних задач контекстної спрямованості (2019)
Дяченко А. В. - Моделювання системи українського національного дизайну у закладах мистецької освіти (2019)
Євдоченко О. С. - Індивідуальний підхід до формування експериментальної компетентності майбутніх фахівців хімічної галузі (2019)
Zhumbei M. M. - Formation of communication skills in the process of learning a foreign language by the future experts of hospitality industry (2019)
Заєць Н. Ю. - Роль softskills у формуванні професійної мобільності майбутніх керівників закладів освіти (2019)
Закусилова Т. О. - Інноваційні освітні технології у формуванні клінічного мислення майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я: теоретичний аспект (2019)
Заліпська І. Я. - Вивчення теми "Сучасні медичні технології. Урок 1" із дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів медичних спеціальностей, Мельник Т. П. (2019)
Замелюк М. І. - Оптимізація освітнього процесу для студентів заочної форми організації навчання, Оксенчук Т. В. (2019)
Зданевич Л. В. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки, Попович О. М. (2019)
Капінус О. С. - Контекстний підхід до формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2019)
Козловська І. М. - Педагогічні умови співпраці закладів вищої та професійно-технічної освіти: інтегративний підхід, Якимович Т. Д., Зінчук І. В. (2019)
Колеснікова І. В. - Медіатворчість як засіб розвитку медіакультури педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти (2019)
Конаржевська В. І. - Методи аналізу навчальної інформації як засіб формування інформаційно-гностичних умінь майбутніх офіцерів (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Лаухіна Л. М. - Соціальне партнерство в Україні та його правове забезпечення, Кобзар Н. І., Рабіч O. В., Скачедуб С. А. (2020)
Rosokhata A. - Marketing services mix for healthy territories: Europe – Ukraine features, Letunovska N., Jasnikowski A., Moiseienko D. (2020)
Gaponiuk O. - Modern paradigm of financial security management of the country: the concept of its implementation (2020)
Заяць Т. А. - Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві (2020)
Козак К. Б. - Механізми адаптації підприємств агропромислового виробництва до траєкторії сталого економічного розвитку (2020)
Ксендзук В. В. - Аналіз зовнішньоторговельної діяльності з метою формування державної політики України (2020)
Бердар М. М. - Деривативи як фінансові інновації фіктивного капіталу, Кот Л. Л. (2020)
Буга Н. Ю. - Маркетингові комунікації підприємств ІТ-сфери, Янчук Т. В., Тарановська Ю. М. (2020)
Вовк О. М. - Управління потенціалом розвитку підприємства: стратегічний підхід, Дудік А. О. (2020)
Вороніна В. Л. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як засіб ефективного управління його розвитком, Зюкова М. М., Артеменко А. Є. (2020)
Горященко Ю. Г. - Інтеграційні процеси в інноваційному підприємництві України (2020)
Дідух С. М. - Передумови трансформації існуючої бізнес-моделі агропродовольчих холдингів у напрямі інклюзивності (2020)
Запорожець І. М. - Аутсорсинг логістичних функцій в суднобудівній кластерній системі (2020)
Командровська В. Є. - Використання інноваційних блокчейн-технологій у комерційній діяльності авіакомпаній (2020)
Костирко А. Г. - Кадрове забезпечення логістичної діяльності підприємства, Живченко К. В., Фурдуй К. О. (2020)
Грицишен Д. О. - Оцінка економічних ресурсів у господарській діяльності аудиторських фірм як суб`єктів виявлення економічних злочинів, Прокопенко Ж. В., Савіцький В. В., Опанасюк А. А. (2020)
Іваненко І. В. - Аналітичне дослідження ринку маркетингових комунікацій в Україні за 2016–2020 рр. (2020)
Волкова А. Г. - Внутрішній аудит як засіб протидії шахрайству в банках, Данік Н. В., Колеватова А. В. (2020)
Кепко В. М. - Біржова торгівля та стратегічні аспекти її розвитку, Новікова В. В., Непочатенко А. В. (2020)
Костирко Л. А. - Використання методу індикативного планування в системі інвестиційного кредитування підприємств, Розмислов О. М. (2020)
Бабенко Л. В. - Вплив розподілу загальновиробничих витрат на фінансовий результат діяльності підприємства, Васильєва В. Г., Романченко Ю. О., Коновалова О. В. (2020)
Свірко С. В. - Роль і місце добувної промисловості в економіці України, Паршаков В. М. (2020)
Білах І. Б. - Концептуальні принципи процесу формування механізму економічної безпеки у видавничій галузі (2020)
Вихідні дані (2020)
Дорошко М. - Політика Європейського Союзу на пострадянському просторі Центральної Азії:теоретичні та прикладні аспекти, Волошенко І. (2019)
Кондратенко О. - Геоекономічний вимір гібридної війни Російської Федерації проти України (2019)
Ігнатьєв П. - Бахрейн: як вижити на роздоріжжі між Саудівською Аравією та Іраном? (2019)
Перепелиця Г. - Україна – Канада: становлення та розвиток особливого партнерства (2019)
Скороход Ю. - Ліван та Арабська весна) (2019)
Сербіна Н. - Формування геокультурного середовища розвитку країн: сучасні тенденції, Цифра Ю. (2019)
Петюр Р. - Дипломатична діяльність Папи Франциска, Усатенко А. (2019)
Дерев'янко І. - Ефекти асиметрії в американо-мексиканських відносинах (2019)
Пархоменко С. - Концептуальне поле дослідження історичної політики Латвії (2019)
Хлистун Г. - Вплив мас-медіа на військові кампанії: теорія та історія (2019)
Елмахжуб Абдалла Омар Абдалла - Ескалація Лівійської кризи в 2019 році та політика ключових міжнародних акторів щодо її врегулювання) (2019)
Гринчук М. - Комунікативна складова безпекової політики США: політико-правовий аспект (2019)
Дзюба П. - Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування (2019)
Зара А. - Застосування коопераційних стратегій багатонаціональних підприємств автомобілебудівної галузі на прикладі Fiat Chrysler Automobiles N.V., Renault – Nissan – Mitsubishi, Peugeot Societe Anonyme (2019)
Григоров О. - Формування міжнародно-правових моделей регламентації повітряних польотів (2019)
Ткаченко Є. - Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві: порівняльний аналіз (2019)
Березовська І. - Оновлення Східного партнерства: перспективи для асоційованих країн (2019)
Вихідні відомості (2019)
Балюк В. - Релігійний чинник у гібридній війні Росії проти України, Дорошко М. (2020)
Кондратенко О. - Балто-Чорноморська співдружність: витоки та стратегічні можливості для України (2020)
Гавриленко І. - Місце "м'якої сили" у стратегіях національної безпеки США (2020)
Бєлоусова Н. - Європейська політика сусідства: корупція як один із чинників переходувід "кільця друзів" до "кільця вогню", Міфтахов Б. (2020)
Даниленко С. - Деструктивний інформаційний вплив на соціально-політичні процеси (на прикладі Франції), Фурсай О. (2020)
Черкас Б. - Зовнішньополітична стратегія Катару в регіоні Африканського Рогу, Новицька Н. (2020)
Кост І. - Стратегічні комунікації України у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції (2020)
Хлистун Г. - Принцип відповідальності журналіста: від документів міжнародних організацій до соцмереж (2020)
Elmahzhub Abdallah Omar Abdallah - Geopolitical interests and politics of Russia and Western countries previous and during the civil war in Libya (2020)
Ухова А. - Соціокультурна адаптаційна поведінка інтелектуального мігранта в новому середовищі (2020)
Замятін А. - Оцінка ефективності використання санкцій як зовнішньополітичного інструменту(на прикладі відносин між Російською Федерацією та Грузією) (2020)
Зіневич І. - Мегатренди Китаю та їхня трансформація: досвід для України (2020)
Лобода К. - Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні: угорське питання (2020)
Виговський О. - Міжнародні приватноправові аспекти обігу віртуальних цінних паперів (2020)
Чубінідзе О. - До питання перехідного правосуддя (2020)
Гібридна війна Російської Федерації проти України та її наслідки: українсько-польський погляд. (Нагорняк М. М. Рецензія на монографії: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016 / Redakcja naukowa Walenty Baluk, Mykola Doroszko. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 277 s.;Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності / наук. ред. М. Дорошко, В. Балюк. – К. : Ніка-Центр,2018. – 280 с.) (2020)
Неоголошені війни Росії проти України як імперська "традиція" Кремля (Колесник В. Ф. Рецензія на монографію: Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України в ХХ – на поча-) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Криворучко І. Я. - Дидактичні особливості проведення тактико-стройових занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками на кафедрі прикордонної служби (2019)
Левицька В. А. - Виховання молодого покоління засобами кольору: теоретичний аспект, Ричко В. К. (2019)
Лещенко А. М. - Оптимізація ресурної сфери особистості майбутнього моряка засобами акме-педагогіки (2019)
Любчич Р. І. - Аналіз сучасних підходів до розуміння поняття професійна компетентність (2019)
Малик Т. В. - Ігрові технології як засіб професійної підготовки студентів технічних коледжів, Малик Л. Б. (2019)
Матящук О. М. - Теоретичні передумови застосування національно-культурного підходу в музичній освіті, Шумська В. С. (2019)
Мельник Т. П. - Вивчення теми "Частини тіла" на заняттях з української мови як іноземної у вищій школі: комунікативний підхід, Заліпська І. Я. (2019)
Наконечна М. В. - Роль та застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх бакалаврів будівництва та цивільної інженерії (2019)
Ноздрова О. П. - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів при вивченні навчальної дисципліни "Педагогіка вищої освіти" (2019)
Олійник К. С. - Характеристика комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників як невід’ємного складника професіоналізму (2019)
Остасюк З. А. - Жанрово-стильові особливості естрадно-джазового репертуару українських композиторів як важливий аспект інструментально-виконавської педагогіки, Коцюрба Б. Б. (2019)
Павлюк Н. М. - Формування творчої самореалізації студента на заняттях постановки голосу та хорового класу, Самрук М. В. (2019)
Перцова Н. О. - Хорові твори Ігоря Шамо та їхній методологічний потенціал, Дубінченко Є. А. (2019)
Погребняк Д. В. - Педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних сил України в системі післядипломної освіти (2019)
Попадич О. О. - Формування правових знань молодших школярів засобами масової інформації та науково-популярної літератури (2019)
Постоян Т. Г. - Дослідження стану соціально-психологічного клімату науково-педагогічного колективу: практичний аспект, Cкобла Ю. І. (2019)
Саморок М. Г. - Формування військово-прикладних навичок майбутніх офіцерів Національної гвардії України до дій в умовах гірського рельєфу, Оленченко В. В., Воронін А. І., Корольов А. І., Сокова Т. В. (2019)
Середа Л. В. - Етапи розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів із фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки (2019)
Соколова С. В. - Розвиток правової культури та правового виховання в педагогічній теорії (2019)
Соляр Л. В. - Критерії та показники сформованості етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Твердохліб Н. В. - Педагогічні умови для розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічному процесі (2019)
Теремінко Л. Г. - Обґрунтування психолого-педагогічних умов формування готовності до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення (2019)
Тихонова І. Ю. - Діалогічне мовлення як ключовий аспект у процесі навчання іноземної мови у професійній підготовці майбутніх фахівців морської галузі, Константинова Т. М. (2019)
Тушко К. Ю. - Організація, етапи та методика експериментального дослідження ефективності системи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії (2019)
Фещук А. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців із прикладної механіки (2019)
Фоменко Т. М. - Використання інтернет-ресурсів у процесі вивчення іноземної мови в аграрних закладах вищої освіти (2019)
Фурманюк С. М. - Розвиток навчально-пізнавальної діяльності фахівців дизайну у процесі підготовки до художнього проектування (2019)
Чубрей О. С. - Авторська технологія підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2019)
Штомпель Г. В. - Формування інформаційної культури майбутнього педагога (2019)
Шумовецька С. П. - Факультатив "Професійна культура офіцера-прикордонника: основи інформаційної безпеки" у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Юрчишин Н. І. - Оптимізація навчального процесу в коледжі шляхом паспортизації, Яциків М. М., Чумарна Ф. П. (2019)
Власова І. В. - Інституційна фінансова автономія країн Європи (2019)
Мартинець Л. А. - Оцінювання управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти (2019)
Михасюк О. К. - Технологія впровадження моделі системи громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти (2019)
Пронь Н. Б. - Академічна доброчесність: актуальні питання та світові тенденції наукових досліджень, Гайдук І. С. (2019)
Чорнойван Г. П. - Технології кар’єрного зростання науково-педагогічних працівників університетів (2019)
Божко Н. М. - Етнокультурні особливості та лінгвометодичні проблеми у навчанні іноземних студентів – вихідців зі східних та північноафриканських країн (2019)
Ільчук Л. П. - Теоретичні засади використання моделі педагогіки дзвонарства у вихованні школярів (2019)
Кожокар М. В. - Олімпійська освіта як складник патріотичного виховання дітей і молоді, Васкан І. Г., Галан Я. П. (2019)
Косьмій О. М. - Політична соціалізація та формування громадянської компететності особистості в oсвітньому процесі, Самойленко Г. Е. (2019)
Онопрієнко О. В. - Форми організації позааудиторної роботи з фізичної культури, Онопрієнко О. М. (2019)
Розвадовська Т. В. - Закордонний досвід наставництва дітей у складних життєвих обставинах (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Абільтарова Е. Н. - Цілі формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці (2020)
Авраменко Б. В. - Аналіз фонетичної термінології турецької мови як складника когнітивного компоненту фонетичної компетентності майбутніх філологів-тюркологів (2020)
Бабакіна О. О. - Ідейно-політичні, соціально-економічні та організаційно-педагогічні чинники розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Великобританії (90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття) (2020)
Бардус І. О. - Аналіз професійної діяльності бакалавра професійної освіти у галузі цифрових технологій, Заволока Є. Е. (2020)
Береза Р. П. - Візуалізація навчального процесу як засіб ефективної підготовки сучасного воїна, Тицький І. А., Дундук О. І., Назарійчук О. В. (2020)
Бодрова І. О. - Сутність та особливості професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників у сучасних українських умовах (2020)
Бубін А. О. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання: організаційно-педагогічні аспекти, Боярчук С. І., Циплюк А. М. (2020)
Бурак В. Г. - Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2020)
Bhinder N. V. - Formation of information literacy among future officers at the English lessons (2020)
Бялик О. В. - Методологічні засади статевого виховання молоді: європейський вектор, Кудла М. В. (2020)
Havrylenko K. M. - Foreign language teaching in the system of distance education (2020)
Handabura O. V. - Connectivist learning theory at developing modern foreign language teaching model (2020)
Горобець С. І. - Риторична підготовка майбутнього вчителя української мови і літератури як об'єкт теоретичного аналізу в педагогічній практиці на текстовій основі (2020)
Дудіна О. В. - Підготовка бакалаврів у галузі медицини в університетах Китаю (2020)
Дятленко Т. І. - Реалізація рефлексійно-діяльнісного підходу до методичної підготовки майбутнього вчителя української літератури (2020)
Іванчук С. А. - Сутність поняття екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку (2020)
Івегеш А. В. - Особливості освітньої діяльності навчальних закладів спортивного профілю України (2020)
Кайдалова Л. Г. - Формування педагогічної майстерності у магістрів освітніх, педагогічних наук (2020)
Канарова О. В. - Традиції та інновації як ресурс духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського