Каніболоцька О. А. - Шляхи створення інформаційно-комунікаційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами філологічних спеціальностей (2020)
Климус Т. М. - Методика floortime у роботі педагога з дітьми із особливими освітніми потребами, Герус О. І., Козак М. Я. (2020)
Клочок О. М. - Сутність та особливості груп самодопомоги для реабілітованих наркозалежних (2020)
Князян М. О. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності в учнях, Романюк Д. Х. (2020)
Козуля В. М. - SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища вітчизняних університетів, Скиба Ю. А. (2020)
Колеснікова І. В. - Цифровізація освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти (2020)
Kornytska Yu. A. - Developing reading skills in a flipped class: an algorithm, Narodovska O. M. (2020)
Костенко Л. Д. - Становлення та розвиток теорії позашкільної освіти в історії педагогіки (2020)
Лакатош М. О. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2020)
Лопухіна Т. В. - Підвищення професійної компетентності педагога у галузі спеціальної та інклюзивної освіти (2020)
Маньковська О. Ю. - Хореографічні техніки як важливий складник у формуванні професійної майстерності майбутніх акторів (2020)
Martsikhiv K. R. - Regulatory and operational components in the professional journalists' training at the American and Ukrainian universities: comparative aspect (2020)
Михайлов В. М. - Основні особливості підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки (2020)
Мукан Н. В. - Змішане навчання: сутність та особливості реалізації, Мукан О. В., Драган Р. В. (2020)
Набатов С. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців театрального мистецтва у США: сучасні та історичні аспекти університетної освіти (2020)
Онищенко Н. П. - Застосування технологічного підходу у підготовці майбутніх учителів під час вивчення педагогічних дисциплін (2020)
Павлова О. Г. - Аксіологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2020)
Пащук Ю. М. - Щодо проблем навчання англійської мови курсантів вищих військових навчальних закладів, Каменцев Д. С., Пасічник С. М., Сергієнко Т. М. (2020)
Романова Т. А. - Концептуальні засади формування готовності майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу (2020)
Рудюк Т. В. - Проблема булінгу та вивчення родинних лексем (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Садикіна А. С. - Теоретичні засади формування в майбутніх психологів медіакомпетентності в контексті їхнього професіоналізму (2020)
Сенчина Н. Г. - Психолого-педагогічні аспекти формування професійно-педагогічного мислення майбутніх учителів (2020)
Сіладі В. В. - Навчальні стратегії як технології формування культури іншомовної комунікації (2020)
Слабко В. М. - Особливості формування фахових компетентностей майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення спеціальних дисциплін, Макієвський О. І. (2020)
Солонська А. А. - Особливості організаційно-педагогічних умов патріотичного виховання у процесі батьківсько-виховательської взаємодії (2020)
Stoliarchuk L. B. - Competency-based approach to future lawyers' professional training at Canadian universities (2020)
Стягунова О. О. - Методичні пріоритети дошкільної освіти Донеччини (2015–2020 роки) (2020)
Сухолова М. А. - Основні чинники впливу на сценічний імідж викладача вокалу в сучасних умовах (2020)
Титаренко В. М. - Здоровий спосіб життя – невід’ємна складова освітнього процесу на факультеті технологій та дизайну (2020)
Халайджі С. В. - Використання "Паспорта здоров’я" в процесі фізичного виховання студентської молоді, Яготін Р. С., Кананихіна О. М., Сергєєва Т. П. (2020)
Цицюра К. В. - Компаративний аналіз освітньо-професійних програм професійної підготовки бакалаврів із бізнес-економіки в університетах КНР та України (2020)
Шинкаренко В. В. - Особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку, Клімова Л. В., Міхіна Н. О., Купрієнко В. І. (2020)
Шуть Т. О. - Сучасний підхід до формування педагогічного артистизму здобувачів освіти в умовах хорового класу (2020)
Яковлева В. А. - Особливості педагогічного моделювання пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення курсу "Україна і світове господарство", Власенко Р. П., Андрійчук Т. В., Демчук Н. С. (2020)
Яловський П. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2020)
Doroshko M. - Ethno-political Conflicts in Post-soviet Countries Participating in "Eastern Partnership" as a Tool of Russian Influence in the Region (2015)
Головченко В. - Геополітичні й безпекові інтереси США в Східній Азії (2015)
Матвієнко В. - Інституціоналізація лобістської діяльності в країнах-членах ЄСна прикладі Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Данії, Сокур С. (2015)
Піскорська Г. - Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз (2015)
Толстов С. - Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України (2015)
Фесенко М. - Глобальне стратегічне партнерство провідних акторів: теоретико-методологічний вимір (2015)
Крупеня І. - Передумови гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій (2015)
Чугаєв О. - Міжнародні економічні фактори іміджу Китаю у країнах світу (2015)
Рилач Н. - Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах (2015)
Корнєєва Ю. - Особливості управління підприємствами державного сектору в ЄС (2015)
Заліско О. - Методологічні аспекти дослідження структури капіталу ТНК (2015)
Синковець Н. - Міжнародна регуляторна кооперація як чинник інтенсифікації співробітництва у світовому господарстві (2015)
Zadorozhnii O. - Comparisons are odious. International legal precedents misused by Russian legal scholarship to justify the seizure of Crimea (2015)
Виговський О. - Правова природа конвертації цінних паперів (2015)
Забара І. - Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1970 – 1990 років: ретроспективний аналіз концепцій і практики (2015)
Криволапов Б. - Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці (2015)
Черняк Ю. - Гаазька Конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України (2015)
Каспрук O. - Міжнародно-правові основи співробітництва в рамках проекту "Нового Шовкового шляху" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Власюк О. С. - План Маршалла для України: економічні, реформаторські та зовнішньополітичні аспекти (2014)
Соболєв А. А. - Нова зовнішня політика Кремля на українському напрямку (2014)
Конах В. К. - Негативні інформаційно-психологічні впливи Російської Федерації проти України та можливі засоби протидії (2014)
Щербина В. П. - Геоенергетичні аспекти україно-російського конфлікту, Щербина І. В. (2014)
Слободян Н. В. - Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії (2014)
Рукомеда Р. М. - Вплив Кримської кризи на енергетичну безпеку Чорноморсько-Каспійського регіону (2014)
Черненко Т. В. - Окупований Крим: шляхи запобігання політичному та соціокультурному дистанціюванню від України (2014)
Сухоруков А. І. - Обґрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України (2014)
Молдован О. О. - Реформування податкових інструментів стимулювання господарської діяльності в Україні: основні напрями та завдання (2014)
Іванова І. М. - Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні (2014)
Бондарчук А. В. - Перспективи розвитку державних боргових цінних паперів в Україні (2014)
Жебчук Р. Л. - Поліпшення якості прогнозів як важлива передумова оптимізації бюджетного планування в Україн (2014)
Коваль О. П. - Концептуальні засади запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи (2014)
Ковязіна К. О. - Про необхідність внесення концептуальних змін до Закону України "Про прожитковий мінімум” (2014)
Корнієвський О. А. - Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні (2014)
Палій Г. О. - Перспективи становлення системи громадського контролю (2014)
Пилипчук В. Г. - Глобальні виклики й загрози національній безпеці України в інформаційній сфері, Дзьобань О. П. (2014)
Семенченко А. І. - Механізми державного управління та регулювання зв’язком та інформатизацією: теоретико-методологічні засади (2014)
Сьомін С. В. - Сепаратизм як загроза національній безпеці України (2014)
Іляш О. І. - Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України, Васильців Т. Г. (2014)
Шульц С. Л. - Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи, Луцків О. М. (2014)
Свергунов О. О. - Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна (2014)
Єгорова О. О. - Досвід функціонування технопарків в Україні та країнах-сусідах (Білорусі, Росії, Молдові) (2014)
Баровська А. - В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини (2014)
Жовтенко Т. Г. - Тенденції розвитку приватного сектору безпеки Сполучених Штатів Америки: уроки для України (2014)
Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання. Рец. на кн.: Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський |та ін.|; за заг. ред. Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2014. – 132 с. (2014)
Паламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти. Рец. на кн.: Паламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : моногр. / М. О. Паламарчук; за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. (2014)
Україна та проект "русского мира”. Рец. на кн.: Україна та проект "русского мира” : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, В. М. Яблонський, В. В. Токман |та ін.|; за ред. В. М. Яблонського та С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2014. – 80 с. – (Сер. "Гуманітарний розвиток”, вип. 1) (2014)
Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти. Рец. на кн.: Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с. (2014)
Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою. Рец. на кн.: Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., м. Київ) / упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк; за заг. ред. О. А. Корнієвського. – К. : НІСД, 2014. – 192 с. – (Сер. "Громадянське суспільство”, вип. 1). (2014)
Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні. Рец. на кн.: Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7 - 8 листопада 2013 р., Київ – Вишгород) / упоряд. Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. – К. : НІСД, 2014. – 148 с. – (Сер. "Національна безпека”, вип. 5). (2014)
Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Рец. на кн.: Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні : аналіт. доп. / О. М. Суходоля, А. Ю. Сменковський, А. І. Шевцов, М. Г. Земляний ; за ред. О. М. Суходолі. – К. : НІСД, 2014. – 104 с. – (Cер. "Економіка”, вип. 12). (2014)
Бережний Я. В. Проблеми і шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні. Рец. на кн.: Бережний Я. В. Проблеми і шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80 с. – (Сер. "Економіка”, вип. 13). (2014)
Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. Рец. на кн.: Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко |та ін.| ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. "Економіка”, вип. 15). (2014)
Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі. Рец. на кн.: Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська |та ін.|. – К. : НІСД, 2014. – 116 с. – (Сер. "Економіка”, вип. 14). (2014)
Кочемировська О. О. Pозвитoк трудового потенціалу як чинник економічного зростання України. Рец. на кн.: Кочемировська О. О. Pозвитoк трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська. – К. : НІСД, 2014. – 108 с. – (Сер. "Економіка”, вип. 16). (2014)
Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи. Рец. на кн.: Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2014. – 124 с. – (Сер. "Гуманітарний розвиток”, вип. 2). (2014)
Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України. Рец. на кн.: Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України : аналіт. доп. / С. І. Мітряєва, М. О. Лендьел, А. Д. Стряпко, А. М. Крижевський |та ін.|. – К. : НІСД, 2014. – 128 с. – (Сер. "Міжнародні відносини”, вип. 3). (2014)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у червні – вересні 2014 р. (2014)
Аннотации / Summary (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Ігнатьєв П. - Туніс після подій Арабської весни: причини нестабільності (2020)
Скороход Ю. - Підходи Китаю до ролі ООН у врегулюванні конфліктів на Близькому Сході в період "холодної війни" (2020)
Mingazutdinov I. - From the "third world" to Europe: particular characteristics of contemporary migration from Africa and Middle East, Mingazutdinova G. (2020)
Khylko O. - The EU's Black Sea policy priorities for the upcoming decade (2020)
Черкас Б. - Еволюція стратегії національної безпеки Республіки Сінгапур, Тезбір Р. (2020)
Зіневич І. - Українсько-китайські міждержавні відносини: передумови, внутрішні і зовнішні чинники впливу (2020)
Filipenko A. - Logical dimensions of economic risks (2020)
Pryiatelchuk O. - Innovative nature of the world and domestic market of agricultural products, Stupnytskyy O. (2020)
Кушерець Д. - Вплив штучного інтелекту на розвиток міжнародного освітнього середовища, Хмара М. (2020)
Vygovskyy O. - Legal regime of property of state joint-stock companies in Ukraine: problem of determination and implementation (2020)
Бак В. - Регулювання функціонування офшорних юрисдикцій, Слюсаренко О. (2020)
Балдинюк В. - Історичний опис формування поняття обходу закону в міжнародному приватному праві у внутрішньому судочинстві (2020)
Генезис і пріоритети розвитку міжнародних економічних відносин (Румянцев А. П., Степанов О. П. Рецензія на видання: Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Історія. Теорія. Політика : підручник. – К. : Либідь, 2019. – 960 с.) (2020)
Як перемогти путінську Росію (Бевзюк Є. В. Рецензія на науково-популярне видання: Микола Дорошко. Неоголошені війни Росії проти України в ХХ – на початку ХХІ ст.: причини і наслідки / Микола Дорошко. – вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 192 с.) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Головченко В. - Україна в геополітичній стратегії Німеччини: ретроспективний аналіз (2016)
Дорошко М. - Російський реваншизм і Україна (2016)
Даниленко С. - Політико-економічні пріоритети Китаю в Центральній Азії, Гальона О. (2016)
Makhashvili L. - Сonflict management, international mediation and the Еuropean Union (2016)
Пак Н. - Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу (2016)
Погоріла Н. - Концептуальний вимір зовнішньої політики США на початку ХХІ ст (2016)
Фесенко М. - Трансформація суверенітету в умовах формування нового міжнародного порядку (2016)
Хлистун Г. - Впровадження суспільного мовлення в Україні як один з аспектів Угоди про асоціацію з ЄС (2016)
Злобіна Т. - Позиція Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання Нагірнокарабаського конфлікту (2016)
Ігнатьєв П. - Економічне диво Домініканської республіки: проблеми і перспективи, Черкас Б. (2016)
Чугаєв О. - Міжнародний рух капіталу в малих і великих економіках (2016)
Гіренко А. - Світовий досвід формування інноваційних мереж (2016)
Крініцин О. - Механізми лібералізації ринків послуг країн АСЕАН (2016)
Сікорський Ю. - Аналіз моделей та режимів мобільності внутрішньокорпоративного ринку робочої сили в контексті сучасної єкономіки знань (2016)
Хмара М. - Міжнародні виробничі мережі в оборонно-промисловому комплексі (2016)
Ржевська В. - Договірно-правова діяльність Едварда III, короля Англії, в ході першого етапу "Столітньої війни" (1337 – 1360 рр.) (2016)
Забара І. - Міжнародний правопорядок: до питання характеристики правового явища (теоретичні аспекти) (2016)
Невара Л. - Рішення міжнародних конференцій і організацій у Болонському процесі (2016)
Khonin V. - Phase space of the systems of international interactions (2016)
Лютий В. - Поняття та правова природа неттінгу (2016)
Мушак Н. - Аcquisу правовій системі Європейського Союзу (2016)
Савчук С. - Розвиток європейського співробітництва в сфері пруденційного регулювання банківської діяльності (2016)
Вихідні відомості (2016)
Головченко В. - Голодомор 1932-33 рр. в Україні як геноцид: проблема міжнародного визнання, Дорошко М. (2017)
Головченко В. - Американсько-китайська складова формування нестаціонарної системи міжнародних відносин у Східній Азії (2017)
Гольцов А. - Євразійська стратегія Російської Федерації: інтеграційний вимір (2017)
Даниленко С. - Геополітичні акценти зовнішньої політики США в Центральній Азії, Гальона О. (2017)
Коппель О. - Релігійний фактор в світовій політиці, Пархомчук О. (2017)
Пак Н. - Взаємодія Європейського Союзу з країнами Середземноморського партнерства у міграційній сфері (2017)
Середюк Н. - Стратегічне партнерство Україна – США (2017)
Фесенко М. - Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб'єктів світ-системи і нового міжнародного порядку (2017)
Шевченко О. - Трансформація підходів дослідження глобальних проблем сучасності (2017)
Стаканов Р. - Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі (2017)
Дзюба П. - Еволюція суб'єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів (2017)
Koraich al Mahdi - Human capital and regional growth in morocco: spatial econometric approach, Hamzaoui M. (2017)
Забара І. - Міжнародна законність: концептуальні підходи в українській доктрині міжнародного права (2017)
Цірат Г. - Актуальні питання реформування законодавства України про міжнародний комерційний арбітраж як передумова створення в Україні сприятливих правових умов вирішення міжнародних комерційних спорів (2017)
Кривецька О. - Участь акціонера в міжнародному інвестиційному спорі: ризики зловживання правом у рамках паралельного провадження (2017)
Лютий В. - Основні аспекти класифікації неттінгу (2017)
Фалалєєва Л. - Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей (2017)
Вихідні відомості (2017)
Титул, зміст (2011)
Колесник М. О. - Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю в україні, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Владзієвська Г. С., Кулизький М. В. (2011)
Бездетко Н. В. - Клинико-экономические аспекты применения препаратов эритропоэтинов для лечения анемии у больных на гемодиализе (2011)
Возіанов С. О. - Значення гострого гемодіалізу як початкового етапу лікування гострої ниркової недостатності зумовленої повною обструкцією верхніх сечових шляхів, Дудар І. О., Горзов А. А., Кравченко М. І., Харченко Л. А., Виливок М. М. (2011)
Колесник М. О. - Особливості hla-фенотипів у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Петрина О. П., Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Багдасарова І. В., Величко М. Б., Ліксунова Л. О. (2011)
Крутиков Е. С. - Взаимосвязь функциональных запоров с частотой развития и характеромтечения пиелонефритов у беременных, Белоглазов В. А., Окладникова С. Л. (2011)
Курята А. В. - Морфофункциональное состояние миокарда и его изменение под влиянием коррекции анемии средствами стимулирующими эритропоэз у пациентов на программном гемодиализе, Фролова Е. А. (2011)
Шейман Б. С. - Роль почечной системы элиминации и экстракорпоральных технологий детоксикации в лечении острого отравления таллием, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Васильева Е. Г., Урин А. А. (2011)
Законь К. Н. - Предикторы госпитальной летальности у больных кардиохирургического профиля с острым повреждением почек, Колесник Н. А., Дударенко В. Б., Радченко Г. К., Береговой А. А. (2011)
Могильник А. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Дядык А. И. - Волчаночный гломерулонефрит (сообщение 2), Багрий А. Э., Дядык Е. А., Яровая Н. Ф., Холопов Л. С., Щукина Е. В., Ракитская И. В. (2011)
Дудар І. О. - Запалення та свербіж, Абрагамович Т. Н., Абрагамович Х. Я., Гончар Ю. І. (2011)
Савчук В. М. - Анемія та хронічне запалення у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом (2011)
Гречанина Е. Я. - Случай сочетания дефицита фолатного цикла и mngei синдрома, Семидоцкая Ж. Д., Гречанина Ю. Б., Молодан Л. В., Авдеева Е. В., Жарко К. П. (2011)
Інформація для читачів (2011)
Рецензія (2011)
5-6 квітня 2012 р. у м. Ялта відбудеться науково-практична конференція "Актуальні питання нефрології" (2011)
ДУ "Інститут нефрології НАМН України" - 10 років (2011)
Дорошко М. - Участь України в реалізації проєкту "Міжмор'я" як чинник підвищення її геополітичного статусу, Карпенко Н. (2019)
Кірсенко М. - Сен-Жермен і Тріанон: передумови та наслідки (до сторіччя Паризької мирної конференції) (2019)
Ігнатьєв П. - Ефіопія: регіональний лідер Східної Африки (2019)
Шевченко О. - Держави та міждержавні утворення як актори врегулювання глобальних кліматичних змін (2019)
Цифра Ю. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності в контексті інтеграції та дезінтеграції соціумів (2019)
Аветисян Л. - Лобі як інститут впливу вірменської діаспори в США (2019)
Шульга Т. - Міграційна політика Литовської Республіки: досвід для України (2019)
Литвин О. - Україна в системі міжнародних економічних відносин в умовах інституціоналізації та глобальної конвергенції (2019)
Джима Н. - Драмо-педагогічна концепція розвитку дипломатичної емпатії при навчанні іншомовному спілкуванню (2019)
Медведєва М. - Міжнародно-правові режими захисту довкілля у зв'язку зі збройним конфліктом, Короткий Т. (2019)
Попко Є. - Історія становлення спортивного права у світі та в Україні (2019)
Ткаченко Є. - Відносини власності подружжя в міжнародному приватному праві: теоретичні аспекти (2019)
Вихідні відомості (2019)
Невмержицька О. В. - Передумови формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі підготовки в закладі вищої освіти, Івах С. М. (2021)
Несін Ю. М. - Аналіз англомовного підручника "Підприємство 4" (2021)
Никоненко Н. В. - Професійне портфоліо вчителя спеціальної освіти: призначення та структурні компоненти (2021)
Олійник О. П. - Низька математична грамотність підлітків україни та шляхи підвищення рівня викладання математики в закладах освіти, Олійник С. В. (2021)
Osmachko S. A. - Language teaching methods for tutors' preparation in the first half of the XX century (2021)
Паласевич І. Л. - Мовленнєво-творча діяльність дітей старшого дошкільного віку, Семенюк В. І. (2021)
Палиця Г. С. - Професійна підготовка майбутніх учителів німецької мови засобами сучасних Інтернет-ресурсів (2021)
Петренко М. Б. - Формування диригентсько-хорових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Пилипчук В. В. - Історія та модернізація бандури (2021)
Підвальна Ю. В. - Соціально-педагогічна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах інклюзивного навчання (2021)
Пішак О. В. - Сучасні тенденції фізичного виховання, спорту та здоров'я людини в національній системі освіти, Романів Л. В., Поліщук Н. М. (2021)
Polishchuk G. V. - Theoretical development and practical significance of "bullying" conflict resolution case for future foreign language teachers (2021)
Потапова Н. В. - Інноваційні можливості забезпечення дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти: виклик сучасності, Отрошко Т. Ф. (2021)
Просіна О. В. - Маркетингова компетентність керівників гуртків та її розвиток у межах демократично-перетворювальної технології управління системою освітньої діяльності, Ануфрієва О. Л. (2021)
Радзівілова І. А. - Мотиваційні педагогічні технології в підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2021)
Ремзі І. В. - Вплив оздоровчої аеробіки на розвиток рухових здібностей студентів закладів вищої освіти, Школа О. М., Самойлов С. А. (2021)
Романова О. О. - Smart-навчання як фактор інформаційного формування суспільства, Мудрик О. В. (2021)
Рудюк Т. В. - Психологія кохання та вивчення родинних лексем (комунікативно-діяльнісний підхід) (2021)
Рябокучма Т. О. - Застосування автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови для забезпечення ефективного опанування навичок слухання здобувачами вищої освіти, Горбаченко А. Л. (2021)
Садова І. І. - Технології індивідуалізації освітнього процесу та диференційованого викладання в інклюзивній практиці, Калита Н. І. (2021)
Саєнко М. С. - Проблеми впровадження дистанційного навчання у закладах вищої медичної освіти в умовах карантину, Лобач Н. В., Ісичко Л. В. (2021)
Сергієнко Т. В. - Принципи формування навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів медичних університетів (2021)
Смолякова І. Д. - Історичний огляд гендерних підходів у спорті (2021)
Cобченко Т. М. - Організація змішаного навчання у підготовці майбутнього вчителя в Україні та КНР, Цінь Шен (2021)
Соловей О. М. - Оцінка виступів провідних українських клубів у єврокубковому турнірі з гандболу серед жіночих команд, Рогальський В. І., Журавель О. А., Діщенко Д. В., Петренко С. П., Шеверун В. С. (2021)
Соляр Л. В. - Методичні аспекти розвитку музичних здібностей молодших школярів у процесі вивчення хореографії (2021)
Ставицька І. В. - Особливості застосування інтерактивних ігор в умовах дистанційного навчання, Куценок Н. М., Корбут О. Г., Свиридова Л. Г. (2021)
Степанюк А. В. - Музично-мовний жанр як комунікативне явище в сучасному суспільстві, Кобук О. А., Смокович Т. В. (2021)
Стеценко Н. М. - Формування управлінських навичок майбутніх менеджерів освіти в умовах дистанційного навчання, Ткачук Г. В. (2021)
Стинська В. В. - Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті України, Ящишин З. М., Кліщ І. П. (2021)
Тодорцева Ю. В. - Тьюторинг як процес соціального супроводу в період пандемії (2021)
Толмачова І. М. - Ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з принципом дитиноцентризму в процесі вивчення освітнього компоненту "Загальна педагогіка" (2021)
Трофаїла Н. Д. - Гіперактивна поведінка дітей дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2021)
Туманова Ю. В. - Проблема формування інформаційної культури у психолого-педагогічних дослідженнях (2021)
Фаненштель Н. В. - Іншомовна підготовка вчителів історії на засадах компетентнісного та студентоцентрованого підходів, Гамрецька Г. С. (2021)
Федорович А. В. - Формування навичок художнього конструювання в дітей дошкільного віку (2021)
Федурко-Попик Ю. С. - Становлення вітчизняної іншомовної освіти в гімназіях Східної Галичини (ХІХ – початок ХХ століття) (2021)
Філіппова Л. В. - Розвиток самоорганізації студентів при вивченні хімічних дисциплін (2021)
Хома Т. В. - Педагогічні основи організації тренувального процесу в умовах закладу загальної середньої освіти, Джуган Л. М. (2021)
Хриков Є. М. - Формування нової української школи: управлінські завдання (2021)
Чіжова Н. В. - Особистісна мобільність: ключі до управління, Антоненко І. І. (2021)
Чорнобай Б. В. - Застосування інноваційних технологій у поєднанні з засобами ІКТ в аграрному виробництві (2021)
Шевчук А. О. - Метод колективного написання есе як засіб формування навичок письма у студентів (2021)
Шевчук Г. Й. - Дистанційне навчання у вищій школі: переваги, недоліки, перспективи (2021)
Яковенко О. І. - Напрями підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників (2021)
Яценко Т. О. - Формування читацької грамотності учнів у системі шкільної літературної освіти: психолого-педагогічний аспект (2021)
Аксакова Н. О. - Особливості викладання гуманітарних дисциплін для здобувачів технічної освіти (2021)
Аніщенко В. О. - Формування педагогічної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в контексті ступеневої професійної підготовки (2021)
Антипова Ж. И. - Бадминтон – эффективное средство физического воспитания студентов, Барсукова Т. А. (2021)
Антіпова Ж. І. - Аеробіка для студенток на заняттях із фізичного виховання в закладах вищої освіти, Шурхал Л. О. (2021)
Балацинова А. Д. - Діяльність ради при попечителі Київського навчального округу з управління фундушевими справами (1835–1881 роки) (2021)
Барнич О. В. - Творча учнівська імпровізація на уроках читання як шлях до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у Новій українській школі, Кравченко І. М., Мамчич О. Б. (2021)
Благун С. С. - Показники сформованості професійної термінологічної компетентності майбутніх магістрів фармації із використанням інтерактивних технологій (2021)
Богомаз О. Ю. - Формування медіакомпетентності та критичної медіаграмотності у майбутніх учителів суспільних предметів: психолого-педагогічний аспект (2021)
Бодарєва М. І. - Логотерапевтичний дефіцит як проблема інклюзії, Боряк О. В. (2021)
Бойко Г. І. - Проведення дистанційних бінарних занять з української мови як іноземної для студентів другого курсу (хімія) (2021)
Боляк Т. М. - Професійна компетентність учителя початкової школи як умова успішного навчання у Новій українській школі (НУШ) (2021)
Bukhniieva О. A. - Implementation of self-organized educational space into the process of music art learning, Bankul L. D. (2021)
Васільєва П. А. - Основні компоненти іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в коледжі (2021)
Виноградова О. В. - Інтегровані соціальні послуги як напрям соціалізації дітей з інвалідністю в громаді (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Художньо-продуктивна діяльність молодших підлітків: із досвіду інтегрованого курсу "Художня творчість", Штефан М. В. (2021)
Гайдученко А. Г. - Застосування ІТ-технологій для проведення занять з іноземної мови професійного спрямування (2021)
Галацин К. О. - Інтерактивне навчання на заняттях з англійської мови як засіб формування комунікативної культури майбутніх інженерів у ЗВТО, Фещук А. М. (2021)
Георгиевская З. А. - Дистанционное обучение и его роль в современном обществе (2021)
Гоголь Н. В. - Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти: джерельна база дослідження (2021)
Горобченко Н. В. - Сучасні тенденції формування дискурсивної культури старшокласника (2021)
Гричаник Н. І. - Методичні прийоми навчання студентів шкільного аналізу епічних творів (2021)
Грінченко А. М. - Професійне мислення музиканта-піаніста, Мамикіна А. І. (2021)
Гусєва Т. О. - Науково-методичні засади змісту трудового навчання осіб з інвалідністю в реабілітаційних центрах (2021)
Гущак Ж. М. - Формування готовності студентів до організації безпечної життєдіяльності: психолого-педагогічні аспекти, Гера Т. І. (2021)
Джаман Т. В. - Педагогічні умови неперервної підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі (2021)
Дмитренко К. А. - Розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку засобами сучасної художньої літератури, Сирова Ю. В., Колосова С. В. (2021)
Дронова О. О. - Педагогічні технології художньо-естетичного розвитку особистості дитини в контексті завдань сучасної дошкільної освіти (2021)
Ємельянова О. Ю. - Професійна компетентність концертмейстера як умова якісної підготовки майбутнього фахівця хореографічного профілю (2021)
Ільницька Г. С. - Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни "Терапевтичні вправи", Гончарук Н. В., Ільницька Л. В. (2021)
Ільницька Л. В. - Розробка естетично-виховних принципів художньо-педагогічної діяльності (на прикладі особистісного внеску Андрія Чебикіна) (2021)
Кабур Л. М. - Компонентна структура професійної мобільності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2021)
Ключник В. Я. - Проблеми вивчення української мови іноземними студентами (2021)
Князян М. О. - Теоретичний базис та педагогічні умови формування готовності до самоосвітньої діяльності майбутніх молодших спеціалістів музичного мистецтва, Григорович О. В. (2021)
Конотоп О. С. - Результати тестування рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта (2021)
Котвіцька А. А. - Ґенеза ідеї виявлення та навчання інтелектуально здібної особистості, Буданова Л. Г. (2021)
Кравцова Н. Є. - Вокально-хорове виконавство як вид інтерактивного музикування майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки, Білозерська Г. О., Швець І. Б., Кравченко І. М. (2021)
Кузьменко О. С. - Міждисциплінарність як чинник розв'язання проблем упровадження інновацій у процесі навчання фізики в технічних ЗВО (2021)
Курліщук І. І. - Інформаційне освітнє середовище університету як умова формування екологічної культури студентської молоді, Павленко І. Г., Сєваст’янова О. А. (2021)
Максименко Н. Б. - Моделювання педагогічних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти, Салига Н. М. (2021)
Малахова М. О. - Особливості фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в навчальних народно-інструментальних колективах (2021)
Мамчич О. Б. - Буктрейлер як засіб мотивації молодших школярів до читання, Найдьон К. В., Барнич О. В. (2021)
Мартиненко В. О. - Розвиток у молодших школярів здатності до прогнозування у процесі поетапного опрацювання змісту тексту (2021)
Мельниченко Н. П. - Методологічні проблеми сучасної парадигми технічної освіти в Україні (2021)
Mесарош Л. В. - Вивчення впливу онлайн-технологій на сприйняття візуальної інформації на заняттях фізики (2021)
Мирковіч І. Л. - Роль когнітивно-комунікативного підходу в організації навчання англомовного професійного мовлення студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" (2021)
Михнюк С. В. - Організація експериментальної роботи з діагностики рівня готовності майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії (2021)
Miroshnyk I. V. - The use of QR-codes in teaching a foreign language to the future educators (2021)
Моргай Л. А. - Робота соціального працівника з проблемними сім'ями (2021)
Бірюк Л. Я. - Готовність учителя початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення: сутність і структура, Ремньова Н. Ю. (2020)
Васильєва М. П. - Організаційно-педагогічні засади підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих Республіки Польща (2020)
Гоголь Н. В. - Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти у науково-методичних працях учених 1980–1990-х років (2020)
Горохівська Т. М. - Професійна мотивація як педагогічна умова розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти (2020)
Гращенкова Ж. В. - Зміст професійної компетентності майбутніх бакалаврів із фізичної культури і спорту, Шутєєв В. В., Ленська О. В. (2020)
Губіна С. І. - Стан забезпечення культури якості вищої освіти, Степанчук Ю. С. (2020)
Дутчак Ю. В. - Педагогічна діагностика сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури (2020)
Євдокимова І. А. - Роль проєктного методу в підготовці соціальних працівників, Бутиліна О. В., Плахова О. М. (2020)
Зайцева Н. В. - Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої інженерної освіти при викладанні іноземної мови, Симоненко С. В., Супрун О. М. (2020)
Зеленська О. П. - Значення розвитку непідготовленого усного мовлення у навчанні аспірантів іноземної мови на нелінгвістичних спеціальностях (2020)
Калініна Л. В. - Можливості інтегрованого навчання іноземної мови та культури учнів старшої школи філологічного профілю, Прокопчук Н. Р. (2020)
Капінус О. С. - Тренінгові методики та технології формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Кузнецова Г. П. - Теоретичні основи мовленнєвої культури в дослідженнях вітчизняних учених, Карась О. Д. (2020)
Кир'ян Т. І. - Виявлення рівня готовності до неперервної освіти молодших медичних сестер (2020)
Козловський Ю. М. - Організаційно-педагогічні аспекти наукової діяльності закладу вищої освіти, Гаврилюк М. В. (2020)
Король Т. Г. - Портфоліо як альтернативний метод контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів (2020)
Кудикіна Н. В. - Теоретичні засади впровадження навчальних веб-квестів у процес підготовки майбутніх фахівців освіти, Тимченко О. В. (2020)
Курліщук І. І. - Основні напрями формування екологічної свідомості майбутніх фахівців засобами Iнтернет-медіа, Павленко І. Г., Сєваст'янова О. А. (2020)
Лакатош М. О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2020)
Макарова Е. В. - Актуалізація європейського досвіду вокальної підготовки в умовах сучасної університетської освіти України, Яковенко В. Г. (2020)
Мирковіч І. Л. - Навчання майбутніх журналістів іншомовного діалогічного мовлення в аспекті когнітивно-комунікативного підходу (2020)
Петриченко Л. О. - Розвиток суб'єктності студентів як результат правового виховання майбутніх фахівців в освітньому процесі ЗВО (2020)
Петровська О. В. - Інтеграція можливостей ОТГ і мережевої форми навчання для реалізації проєктних освітніх траєкторій, Старенький Р. М. (2020)
Polishchuk H. V. - The impact of European integration of Ukraine in educational sphere on professional preparation of future foreign language teachers' conflictological competence (2020)
Полулященко Т. Л. - Педагогічні особливості методичного забезпечення фізичного виховання у навчальних закладах освіти (2020)
Полулященко Ю. М. - Концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді в сучасних умовах (2020)
Прокопенко І. А. - Дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями в зарубіжній теорії та практиці (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика в контексті української та іноземних мов (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Семенова О. Ю. - Перехід на структуровані освітньо-наукові програми як чинник інтеграції андрагогічного підходу у підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (2020)
Синишина В. М. - Організація експериментального дослідження та аналіз результатів функціонування системи фахової підготовки майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти (2020)
Скрипник Н. І. - Формування монологічного й діалогічного мовлення майбутніх учителів української мови (2020)
Тесленко Т. В - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до педагогічної взаємодії з учнівським колективом, Марусинець М. М. (2020)
Тимофєєва І. Б. - Змішане навчання учнів початкових класів: від аналізу до побудови моделі освіти, Нетреба М. М., Новицька Є. О. (2020)
Ткаченко М. Є. - Недискримінаційний підхід як основа соціально-виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками у службі пробації (2020)
Чупахіна С. В. - Інформаційна компетентність, медіаосвіта та проєктна діяльності майбутніх педагогів: теоретичний аспект підготовки, Круль Л. М. (2020)
Швець Т. Е. - Співвідношення основних понять тьюторського процесу (2020)
Калініна Т. С. - Особливості формування соціально-психологічної компетентності у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2019)
Нагорна О. В. - Підготовка майбутніх фахівців до роботи в інклюзивному освітньому просторі (2019)
Некраш Л. М. - Особливості підтримки родин дітей раннього віку із синдромом дауна (2019)
Акімова О. М. - Теоретичні напрями підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації процесу самовиховання в умовах інклюзивного простору, Кузнецова О. В., Одарченко В. І. (2019)
Апостол О. В. - Критеріальний аналіз формування позитивного іміджу майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2019)
Бартєнєва І. О. - Екологічно-орієнтована педагогіка як чинник формування екокультурної компетентності майбутніх учителів (2019)
Беньковська Н. Б. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки в Україні на основі досвіду Республіки Польща (2019)
Богатирьова Г. А. - Художньо-творча компетентність як складник професіоналізму бакалаврів із туризму (2019)
Бурий С. В. - Особливості концептуальних підходів до теорії та практики формування управлінської підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України в структурі освітнього процесу вищого військового навчального закладу, Савченко А. О. (2019)
Бурчак С. О. - Особисті креативні якості майбутнього вчителя як основа його творчої діяльності (2019)
Васильєва К. В. - Мотивація студентів ЗВО немовних спеціальностей до вивчення нового лексико-граматичного матеріалу за умови колективної праці на практичних заняттях (2019)
Вербило Г. П. - Навчання аудіювання радіотелефонної фразеології фахівців цивільної авіації, Максимович Г. О., Кодола Р. М. (2019)
Гаргаун Н. М. - Модель організаційно-методичної системи формування економічної культури молодших спеціалістівтехніків-електриків у процесі фахової підготовки (2019)
Геращенко В. В. - Комунікативна компетентність як один зі складників професійної підготовки висококваліфікованих викладачів правознавства (2019)
Гнатик К. Б. - Семантично-етимологічний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови як філософської і психолого-педагогічної категорії (2019)
Гончарова О. М. - Професійно-комунікативна компетентність у системі підготовки фахівців спеціальності "Туризм" (2019)
Гречаник Н. І. - До сутнісної характеристики формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Гуменна О. А. - Реалізація програм подвійних / спільних ступенів у європейському просторі вищої освіти (2019)
Гутиряк О. І. - Проблеми професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей, Волошанська І. В. (2019)
Дияк В. В. - Критерії, показники та рівні сформованості соціально-економічної компетентності курсантів і слухачів Національної академії державної прикордонної служби України (2019)
Дягилева О. С. - Функціональність педагогічної компетентності майбутнього магістра у судноводінні як фактор педагогічної майстерності (2019)
Єгорова К. Г. - Структура соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем у роботі майбутнього соціального працівника (2019)
Zaiets D. A. - Terminology of the professional component of forming the readiness of future bachelors in physical culture and sports for coaching (2019)
Іващенко Б. І. - Історія становлення поняття "інформаційна культура" (2019)
Ільченко С. С. - Фактори здорового способу життя студентів закладів вищої освіти й основні форми проведення ними вільного часу (2019)
Калаур С. М. - Безперервність соціально-економічної підготовки студентів як вимога сьогодення (2019)
Каніболоцька О. А. - Проблема неперервної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у сучасному суспільстві (2019)
Карабін О. Й. - Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація підготовки майбутніх учителів на основі розвитку компетентностей Stem (2019)
Кифенко А. М. - Постать диригента навчального хорового колективу, Романова Т. В. (2019)
Коваль Л. Є. - Показники індивідуалізації професійного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційних технологій, Харагірло В. Є. (2019)
Kozlov D. O. - Innovative culture of the future manager within the educational institution: theoretical analysis (2019)
Король Я. І. - Професійна спрямованість майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту інтерактивними методами, Короткіх М. А. (2019)
Кононович Д. О. - Соціально-педагогічні умови формування критичного мислення учнівської молоді (2019)
Степаненко О. К. - Тренінг як інноваційний засіб сучасної освіти, Отришко О. О. (2019)
Георгадзе Т. О. - Аналіз понятійного апарату з проблеми формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку (2019)
Мерлянова О. А. - Роль патріотизму у виховному процесі дитячо-юнацького хореографічного колективу (2019)
Непомняща І. М. - Розвиток словесної творчості дітей передшкільного віку за допомогою фантастичної казки (2019)
Ульянова В. С. - Виховні можливості театрального мистецтва (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Маланюк Н. М. - Педагогічні умови організації професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти (2020)
Мигович І. В. - Вплив процесу інтернаціоналізації на якість надання освітніх послуг та провадження дослідницької діяльності в сфері вищої освіти (2020)
Мірошніченко Т. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до естотерапевтичної діяльності в умовах Нової української школи, Сокура О. І. (2020)
Могилка О. П. - Моніторинг і оцінка якості послуг, що надаються центрами денного перебування у межах програм зменшення шкоди від вживання підлітками наркотиків (2020)
Мужановська М. М. - Деякі аспекти впровадження мобільного навчання у закладах загальної середньої освіти (2020)
Назаренко І. І. - Ставлення сучасного студента до фізичного виховання у закладах вищої освіти (2020)
Никифоров А. М. - Сімейне виховання у змісті позаінституційних форм навчання декоративного мистецтва у підросійській Україні ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Перевознюк В. В. - Ресурсне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови (2020)
Підлипняк І. Ю. - Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, Дука Т. М. (2020)
Подковирофф Н. - Досвід Великої Британії з упровадження ідей міжкультурної освіти (2020)
Приходько С. О. - Стратегії використання технології цифрової розповіді (digital storytelling) в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ЗВО, Моргунова Н. С. (2020)
Резнік С. М. - Результати наукової діяльності педагога вищої школи як показник викладацького лідерства (2020)
Рядова Л. О. - Взаємозв'язок функціонального стану вестибулярного аналізатора та рівня розвитку координов'ності рухів у дітей середнього шкільного віку з вадами зору (2020)
Сапогов М. В. - Цифрова компетентність викладача як інтегрована здатність у смарт-навчанні (2020)
Серпутько Г. П. - Шляхи створення сприятливих умов для навчання у закладах вищої освіти студентів із глибокими порушеннями зору (на прикладі вивчення старослов’янської мови) (2020)
Сидорчук О. В. - Застосування методу ділової гри у професійно орієнтованій іншомовній підготовці журналістів і фахівців галузі засобів масової комунікації (2020)
Синишина В. М. - Психологічна виробнича практика як складова формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів (2020)
Стасюк Д. О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання дарунків Ф. Фребеля в інклюзивному освітньому середовищі (2020)
Стахова Л. Л. - Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовлення засобами музики (2020)
Теличко Т. В. - Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти (2020)
Тесленко Т. В. - Формування професійної суб'єктностіу процесі фахової підготовки вчителів початкової школи (2020)
Ткачук О. М. - Аналіз результатів формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді (2020)
Tuliakova K. R. - English language for future specialists in the field of mediation and conflict regulation (2020)
Фодор К. Й. - Компоненти, критерії, показники та рівні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови, Лізак Л. М. (2020)
Чаплинский В. Г. - Образовательное служение в церквях ВСО ЕХБ Украины (2020)
Czerw M. - People with disabilities in the academic education area from perspective of research and analyzes, Karpuszenko E., Kukla D. (2020)
Чумак М. Є. - Навчальні задачі з фізики як педагогічна проблема (2020)
Шерман З. О. - Застосування лабораторного практикуму в курсі медичної та біологічної фізики у вищій медичній школі, Габорець О. А. (2020)
Шкода М. В. - Особливості запровадження вивчення англійської мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл України (1991-2000) (2020)
Шуппе Л. В. - Характеристика стану сформованості лінгвокультурологічної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Ягупов В. В. - Система військово-патріотичного виховання ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти з військовим профілем, Єргідзей К. В. (2020)
Коростіянець Т. П. - До постановки проблеми індивідуальних освітніх траєкторій студентів у вищій школі (2019)
Кошук О. Б. - Основні фактори відбору та проєктування інноваційних технологій навчання (2019)
Курлянд З. Н. - Формування творчої педагогічної позиції майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Осипова Т. Ю. (2019)
Куцин Е. К. - Сутнісна характеристика арттерапевтичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Лещенко А. М. - Акмеологічна сутність дисципліни "Менеджмент морських ресурсів" (2019)
Липчанко-Ковачик О. В. - Особливості формування граматичних навичок у майбутніх учителів іноземної мови, Варга Л. І., Фельцан І. М., Білак М. В. (2019)
Лукьянов Д. В. - Активізація проєктної творчості через розвиток художньої уяви (2019)
Магрламова К. Г. - Удосконалення вітчизняної системи підготовки майбутніх лікарів у контексті євроінтеграційних процесів (2019)
Маєвський М. І. - Фактори, що впливають на формування ціннісних орієнтацій студентів до занять фізичною культурою (2019)
Ноздрова О. П. - Підготовка майбутніх учителів до впровадження інклюзивної освіти в освітній простір Нової української школи (2019)
Онищук І. А. - Критерії, показники та типи розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в художній діяльності (2019)
Повстин О. В. - Цінність управлінської освіти в умовах трансформації українського суспільства (2019)
Ракітянська Л. М. - Формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя музичного мистецтва: організаційно-методичні засади (2019)
Рибалко П. Ф. - Трансформація освітнього простору в Україні в напрямі організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладів загальної середньої освіти (2019)
Семененко І. Є. - Практичне використання деяких прийомів розвитку творчого мислення у процесі мовної підготовки іноземних студентів (2019)
Середа Л. В. - Виробнича практика як засіб досягнення мети формування самоосвітньої компетентності майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів (2019)
Слюсарук-Літвін С. С. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів-дошкільників в освітньому середовищі педагогічного коледжу (2019)
Смолякова І. Д. - Історичні витоки та світове розповсюдження водного поло, Махарадзе Г. Т. (2019)
Тетерюк-Кінч Ю. С. - Специфіка процесу підготовки майбутніх викладачів фортепіано в Кошицькій консерваторії (2019)
Тимощук Н. М. - Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін аграрних університетів (2019)
Тітова О. А. - Особливості технологізації процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю (2019)
Тушко К. Ю. - Методичні рекомендації представникам науково-педагогічного складу ввнз щодо формування здатності до професійної взаємодії в курсантів-прикордонників (2019)
Фодор К. Й. - Дефінітивний аналіз соціокультурної компетентності в контексті підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови (2019)
Фрумкіна А. Л. - Аналіз методів навчання іноземних мов молодших школярів в українській педагогічній теорії і практиці (2019)
Фурсикова Т. В. - Вітчизняні стратегії розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти (2019)
Харченко Ю. Т. - Комунікативна компетентність концертмейстера закладу вищої освіти як умова успішної професійної діяльності (2019)
Чорна А. В. - Аналіз сучасного стану сформованості управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у педагогічній теорії та практиці (2019)
Юник І. Д. - Формування комунікативності перекладачів активізацією інтринсивної та екстринсивної мотивації (2019)
Якименко П. В. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до профільного навчання старшокласників (2019)
Богдан Т. М. - Формування основ економічного виховання дітей старшого дошкільного віку, Смолянко Ю. М. (2019)
Гончарук О. М. - Партнерство дорослого і дитини у процесі формування комунікативних умінь у старших дошкільнят (2019)
Демченко Ю. М. - Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобом LEGO-конструктора, Нікітіна О. О. (2019)
Ярушак М. І. - Cаморозвиток дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема, Клим М. І. (2019)
Генсерук Г. Р. - Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти, Мартинюк С. В. (2019)
Гнедко Н. М. - Графічна компетентність як складник професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів цифрових технологій, Войтович І. С. (2019)
Ібрагімова Л. А. - Використання засобів хмарних технологій в процесі вивчення дисципліни "Теорія інформації та кодування" (2019)
Моргунова Н. С. - Скрайбінг як інноваційний спосіб візуалізації інформації у процесі мовної підготовки іноземних студентів (2019)
Середа Х. В. - Електронний документообіг наукових установ галузі освіти в контексті "цифровізації" (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Башкір О. І. - Вища освіта на Харківщині в часи незалежності (2020)
Бережанська Н. А. - Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України, Оніщук І. І. (2020)
Гук Л. І. - Історико-компаративні дослідження в педагогіці, Ухач Л. Д. (2020)
Завітренко Д. Ж. - Комплексне навчання в початкових школах України як специфічна система у 20-ті рр. ХХ ст., Березенко Н. О., Завітренко А. М. (2020)
Козьменко О. І. - Підготовка успішної людини в США: роль громадських коледжів (2020)
Никифоров А. М. - Тенденції навчання фахівців сфери художнього текстилю на теренах України ХІХ – початку ХХІ століття (2020)
Рустамов И. М. - Методические вопросы оценивания знаний учащихся в системе образовательных программ (2020)
Соломчак Х. О. - Форми і методи для занять підлітків туризмом педагогічних умовах літнього оздоровчого табору (2020)
Чжан Ян - Науково-теоретичний аналіз музично-педагогічної концепції З. Кодая (2020)
Ян Ян - Етапи педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів музики (за працями китайських та українських науковців) (2020)
Гриневич Х. П. - Особливості розвитку емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Андрейко Б. В. (2020)
Лещій Н. П. - Сутність психолого-педагогічного супроводу школярів зі складними порушеннями розвитку в умовах освітнього процесу освітньо-реабілітаційного центру (2020)
Ферт О. Г. - Проблема становлення стосунків дітей з особливими потребами та їхніх однолітків в умовах спільного навчання (2020)
Білик В. Г. - Особливості підготовки майбутніх учителів до використання здоров’язбережувальних технологій для покращення фізіологічної адаптації та психічного здоров’я учнів молодшого шкільного віку, Василенко К. С., Дубровіна А. І. (2020)
Бобошко В. В. - Взаємозв'язок між рівнем розвитку фізичних здібностей та функціональним станом волейболістів, Романенко С. С., Прокоф'єва Л. А. (2020)
Бондар Л. В. - Особливості організації процесу фізичного виховання студентської молоді, Подмарьова І. А., Яковенко Ю. О. (2020)
Бондаренко О. В. - Сутність, зміст, структура професійної готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України для забезпечення освітнього процесу військових ліцеїв як педагогічна проблема (2020)
Борщенко В. В. - Медико-біологічні та еколого-психологічні аспекти формування здоров’я та здорового способу життя студентської молоді (2020)
Вознюк О. М. - Гуманітарно-філософський аспект формування професійної компетентності студента у вищій технічній школі, Поцелуйко А. Б. (2020)
Гилярська О. І. - Психологічні умови формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах (2020)
Гончар Л. В. - Діагностика рівнів сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Гречаник Н. І. - Про когнітивні процеси у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Hurin R. S. - The role of creativity in the formation of professional competences of future physical education teachers, Yatsii O. M. (2020)
Думко Н. В. - Формування професійної зрілості курсантів поліції (2020)
Знобей О. В. - Формування толерантності майбутніх соціальних працівників у процесі практичної підготовки (2020)
Ikonnikova M.V. - Innovative experience of the UK in professional language teachers training (2020)
Ісаєва О. С. - Інноваційні технології в медичній освіті (2020)
Кірдан О. П. - Самостійна та наукова робота студентів як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2020)
Колеснікова І. В. - Розвиток медіакультури педагогів в умовах реформування освіти (2020)
Kopochynska Yu. V. - Research of the empathic component of the professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy (2020)
Кравченко О. В. - Науково-дослідницька діяльність як умова підготовки до професійного самовиявлення майбутнього викладача-філолога (2020)
Лисенко О. А. - Професійний розвиток викладачів ЗВО Ірландії та його імплементація в систему вітчизняної педагогічної освіти, Самойлова Ю. І. (2020)
Корчова Г. Л. - Соціальна практика як умова соціалізації здобувачів закладів вищої освіти України (2020)
Сіненко О. О. - Питання організації студентської хорової самодіяльності в науковій літературі (2020)
Власова І. В. - Моделі фінансування закладів вищої освіти у країнах Європи (2020)
Shcherbakova I. N. - Existential and spiritual fullness formation of students (2020)
Делікатна Н. М. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних педагогічних технологій (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Грек А. - Уживання повних і коротких форм особових займенників у польській мові (2016)
Кобченко Н. - Тяжіння: проблема дефініції (2016)
Ожоган В. - Транспозиція незайменникових слів до займенникових (2016)
Тихоша В. - Тропеїчні засоби лірики Анатолія Кичинського (2016)
Юркова К. - Риторичні питання як індикатори імпліцитних смислів в американській поезії (2016)
Дідун Л. - Фразеологічні одиниці з семантикою інтенсивності на позначення швидкості (2016)
Кокора М. - Вокативні речення в українських драматургійних текстах (на матеріалі творів І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького) (2016)
Лебедєва Н. - Міжстильові і внутрішньостильові синоніми та стилістичне вживання їх, Лебедєва А. (2016)
Онатій А. - Специфіка формування корелятивного блоку займенниково-співвідносних речень несиметричної структури (2016)
Омельчук Ю. - Фейлетоністика Дейва Баррі у світовій публіцистиці (2016)
Сіденко Н. - Прагматичний зміст семантичних зрушень при уклинюванні елементу до складу фразеологічних одиниць (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2016)
Бондаренко Л. - Парцеляція як засіб експресивності художнього тексту (на матеріалі роману Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку") (2016)
Глущук-Олея Г. - Негативно-оцінні афікси і вигуки в іспанському розмовному мовленні (2016)
Калита О. - Міфообрази поетичної збірки Дмитра Павличка "Вірші з Майдану" (2016)
Романова Н. - Об᾽єктивація мовлення у сучасній німецькій чоловічій прозі (2016)
Окуневич Т. - Індивідуально-авторські неологізми в поезії Мілі Лучак (2016)
Скорина Л. - Інтертекстуальні заголовки в українській поезії 1920-х років: типологія і функції (2016)
Чухонцева Н. - Наративні дискурси у романі Галини Пагутяк "Магнат" (2016)
Базилевич Н. - Напрями дослідження рефлексії у літературознавстві (2016)
Василенко В. - Прагмасемантичний адресат як структурний компонент інтерперсональної комунікації (2016)
Гошовська О. - Вербалізація класифікаційної когнітивної ознаки "сподівання" (низький рівень) концепту "віра" на фразеологічному рівні (2016)
Карпова М. - До питання про дослідження поетичної картини світу (2016)
Корбут О. - До питання про граматичні особливості перекладу технічних текстів галузі машинобудування (2016)
Ожоган А. - Інтерлінгвальний аспект екології мови (2016)
Поворознюк С. - Специфіка міфопоетичної картини світу в ідіостилі Юрія Іздрика (2016)
Приходько І. - Дослідження поняття "образ" у гуманітарній парадигмі (2016)
Стасюк Н. - Прагмалінгвістичні особливості професійної діяльності фахівця з управління персоналом (2016)
Ткаченко І. - Стратегії і тактики інтимізації в англомовному художньому дискурсі (2016)
Федоров О. - Іспаномовний художній переклад в Україні (2016)
Щербицька В. - Визначення інвентарю текстових концептів в англомовних літературних автобіографічних творах (2016)
Буцик І. М. - Врахування інтеграційних процесів у проєктуванні методичної системи розвитку дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії (2020)
Гайдай І. О. - Мовна професійна та практична підготовка фахівців із прикладної лінгвістики в Україні (2020)
Гулич М. М. - Компетентнісний підхід як ознака якості освіти у сучасній вищій школі (2020)
Кондратьєва А. В. - Компетентнісний підхід у навчанні учнів початкових класів за концепцією Нової української школи (2020)
Кучеренко Г. В. - Динаміка фізичного стану студентів, що спеціалізуються з настільного тенісу, протягом навчально-тренувального процесу у ВНЗ (2020)
Небож І. В. - Вплив занять атлетизмом на фізичний розвиток студентів, Загурський О. М. (2020)
Попова А. Б. - Методика опанування вокальної техніки тванг (2020)
Slobodianiuk A. A. - Communicative grammar technique for promoting students' linguistic and communicative competences, Rudnytska T. H. (2020)
Смовженко Л. Г. - Основні види контролю під час навчання іноземним мовам у ЗВО (2020)
Малик Т. В. - Іноземна мова за професійним спрямуванням як засіб якісної професійної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти, Грицик Г. О., Малик Л. Б. (2020)
Маракушин А. І. - Фізичне виховання студентів економічних спеціальностей у сучасних умовах, Чередніченко А. В., Бондар Л. В. (2020)
Новікова В. Є. - Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців переробних і харчових виробництв у процесі вивчення хімічних дисциплін (2020)
Орлова О. А. - Теоретичні засади розроблення технології підготовки педагога до особистісного самовдосконалення в післядипломній освіті (2020)
Осадча Т. В. - Шляхи формування вольових якостей майбутніх учителів-хормейстерів у процесі фахової підготовки (2020)
Писаревська О. В. - Змістові особливості формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції на практичних заняттях (2020)
Підгірний О. В. - Зміст та структура самоосвітньої компетентності вчителя фізичної культури (2020)
Подковирофф Н. - Педагогічні стратегії іспанії з упровадження міжкультурної освіти учнівської молоді (2020)
Починкова М. М. - Структура педагогічного процесу в професійній підготовці студентів університету (2020)
Райко С. В. - Результати педагогічного експерименту з розвитку в офіцерів-прикордонників правової компетентності (2020)
Сапогов М. В. - Професійна компетентність учителя як визначальна фахова характеристика (2020)
Сиваш С. В. - Педагогічний супровід розвитку творчого потенціалу вчителів української мови та літератури в системі післядипломної освіти: особливості експериментального навчання (2020)
Сухолова М. А. - Значення артистичності у формуванні іміджу виконавця-вокаліста (2020)
Тітова Г. В. - Сучасні підходи до відбору дітей у баскетболі, Осіпова І. В., Пастернацький В. В. (2020)
Шагова О. Ю. - Аналіз проблеми активізації самовдосконалення та творчого пошуку майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Шеремет І. В. - Роль фітнес-технології для профілактики гіподинамії студентів, Василенко К. С., Пономаренко Є. М. (2020)
Штомпель Г. В. - Інформаційна взаємодія як базова характеристика інформаційної культури особистості майбутнього фахівця (2020)
Шуппе Л. В. - Особливості впровадження культурологічного підходу у процес професійної підготовки майбутніх фахівців-іспаністів (2020)
Яковенко Ю. Л. - Нові ролі та функції викладача вищої школи в сучасних умовах, Корзюк О. В. (2020)
Бялик О. В. - Позиція виховних впливів громади в питаннях статевого виховання зростаючої особистості в зарубіжних країнах (2020)
Начинова О. В. - Умови формування громадянської компетентності молодших школярів із сенсорними порушеннями, Шпаляренко Ю. А. (2020)
Гончарук О. М. - Комунікація дiтей дошкiльного вiку: мовно-психологiчний ракурс (абсурдність як одна з основоположних рис дитячої картини світу) (2020)
Кучинська Л. Ф. - Модель збереження професійного здоров'я фахівців закладів дошкільної освіти (2020)
Ігнатенко С. О. - Фізичне самовиховання і самовдосконалення як засіб регулювання фізичної працездатності (2020)
Овчар Н. В. - Ключові функції інформаційних технологій у контексті модернізації освіти (2020)
Ткачов А. С. - Характеристика сучасних музично-комп'ютерних технологій, Ван Ціхуей (2020)
Чорноплат І. О. - Модель формування фахової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Ажиппо О. Ю. - Історичні аспекти становлення вищої освіти фізкультурного профілю на теренах України (20-70 роки ХХ століття), Проценко У. М. (2020)
Батарейна І. О. - Організаційні форми морального виховання (2020)
Вихрущ В. О. - Предметний клас як педагогічний феномен у культурно-антропологічній концепції П. Каптерєва (2020)
Ворона Л. І. - Моніторинг якості позашкільної освіти – спосіб удосконалення освітнього процесу закладу (2020)
Domańska J. M. - The genesis and development of orphanages in Poland until 1989 (2020)
Лялюк Г. М. - Ідеї кордомедійності у вихованні дітей-сиріт (2020)
Архіпова Т. Л. - Дистанційне навчання французької мови: мовна чи мовленнєва компетенції, Гоменюк З. П., Архіпова К. С. (2020)
Білошицький В. В. - Визначення змісту професійних компетентностей рекреаційної діяльності фахівців фізичного виховання, Кириченко В. М., Дмитренко С. М., Яковлів В. Л., Коновалов Д. О. (2020)
Бобир О. І. - Компонентно-структурний аналіз феномену "художньо-естетичне світобачення майбутніх художників" (2020)
Бондаренко А. В. - Формування художньої-семіотичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Гайдай І. О. - Мовна професійна та практична підготовка фахівців із прикладної лінгвістики в Україні (2020)
Гелеш А. В. - Матриця формування управлінських компетенцій експерта з акредитації освітніх програм (2020)
Ігнатьєва Я. В. - Фестивально-конкурсний рух як засіб виховання музично-естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Кириченко Т. О. - Навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей з використанням CLIL технології, Рідель Т. М. (2020)
Гноєвська О. Ю. - Результати формування корекційно-педагогічної компетентності вчителя початкових класів з інтегрованою та (або) інклюзивною формою навчання (2020)
Дутковська Р. В. - Методика дослідження результатів навчання дітей із порушеннями пізнавальної діяльності, які навчаються індивідуально (2020)
Лещій Н. П. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (2020)
Мартинюк Т. А. - Сутність анімаційного підходу в контексті роботи з молоддю з інвалідністю (2020)
Полупанова Я. М. - Напрями діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на етапі реформування освітньої системи України (2020)
Ферт О. Г. - Практичні засади інклюзії дітей із порушеннями психічного розвитку (2020)
Борейчук Д. Г. - Педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки (2020)
Василиків І. Б. - Організація дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій для майбутніх вчителів початкової школи (2020)
Вихор В. Г. - Використання технологій розвитку критичного мислення під час вивчення ділової української мови у вищій школі (2020)
Головченко Г. О. - Американський досвід корпоративного навчання медіакомпетентностей (2020)
Гончарук О. В. - Інтегративна художньо-педагогічна технологія в підготовці майбутнього вчителя до організації дозвілля дітей (2020)
Гречаник Н. І. - Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці: програма формувального експерименту (2020)
Гуменна О. А. - Розроблення програм подвійних/спільних ступенів: інституційний рівень (2020)
Гуменюк В. В. - Сутність педагогічного складника та педагогічні функції у професійній діяльності майбутніх магістрів медицини (2020)
Данильченко О. Д. - Упровадження здоров'язбережувальних технологій у дозвіллєвій діяльності студентів як наукова і педагогічна проблема (2020)
Дяченко А. В. - Використання інноваційних методів художнього проєктування у процесі підготовки фахівців із національного дизайну (2020)
Єсіпова О. О. - Модель навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2020)
Заслужена А. А. - Використання елементів плюрилінгвального підходу в процесі вивчення іспанської мови як другої іноземної, Мірошник С. О. (2020)
Зеленська Л. Д. - Створення освітнього середовища в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання для ефективного формування правової культури майбутніх поліціянтів, Попова О. В., Шарапова О. В. (2020)
Капінус О. С. - Системний підхід до формування професійної суб'єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Кисла О. Ф. - Підготовка майбутніх вчителів до формування громадянської відповідальності молодших школярів, Коваль В. О. (2020)
Кіндрат П. В. - Особливості профорієнтаційної роботи серед студентів ІТ-спеціальностей вищих навчальних закладів (2020)
Ковальська В. С. - Перспективи розвитку професійної освіти в умовах становлення інформаційного суспільства (2020)
Крикун В. Д. - Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління з використанням технологій дистанційного навчання, Прокопенко А. А. (2020)
Левко М. І. - Особливості застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання курсантів вищих військових навчальних закладів (2020)
Лю Мейхуанъ - Формування духовних цінностей і духовної культури в університетах Китаю: теоретичні аспекти, Кравченко Г. Ю. (2020)
Могилка О. П. - Система соціальних послуг для підлітків – споживачів наркотиків у центрах денного перебування (2020)
Рідкодубська Г. А. - Методика формування творчих здібностей майбутніх працівників соціальної сфери (2020)
Сидорук І. І. - Формування соціальної компетентності студентів засобами онлайн-сервісу LearningApps (2020)
Суліцький В. В. - Соціальні ризики повторної злочинності підлітків, які перебувають у конфлікті із законом, Конопацька Ю. В. (2020)
Черниш О. О. - Основні аспекти впливу соціальних мереж на соціалізацію особистості (2020)
Ісаєв М. А. - Система управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2020)
Миськова Н. М. - Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти (2020)
Власко C. В. - Компетентнісний підхід до організації заходів попередження травматизму в освітньому процесі здобувачів вищої освіти, які займаються армспортом, Шемчук В. А., Корнієнко О. Д., Тріщун Р. М., Василенко М. М. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Варгата О. В. - Психолого-педагогічний супровід формування самооцінки молодших школярів, Кулешова О. В., Міхеєва Л. В. (2020)
Гоголь Н. В. - Застосування аудіовізуальних засобів навчання на уроках літератури у процесі реалізації культурологічного підходу (2020)
Григоренко Г. В. - Педагогічна культура вчителя як компонент його педагогічної майстерності, Григоренко Д. П., Щигельська В. М. (2020)
Дорошенко Т. М. - Аналіз стану сформованості готовності менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації (на основі анкетування) (2020)
Зайченко Н. І. - Освіта як підвалина державотворення (за матеріалами іспанської преси 1898–1899 рр.) (2020)
Колеснік К. А. - Методологічні підходи до організації групової діяльності дітей (2020)
Кравцова Н. Г. - Складники прагматистської теорії соціалізації особистості, обгрунтовані Джоном Дьюї (2020)
Кульчицький В. Й. - Розвиток патріотичного виховання учнів в умовах сучасності (регіональні особливості) (2020)
Пасічник Л. В. - Сутність поняття "підготовка майбутнього вчителя української мови і літератури" в історико-педагогічному дослідженні: варіативність підходів (2020)
Поп О. Ю. - Реалізація неформальної екологічної освіти учнів у середніх школах Канади (2020)
Цибулько О. С. - Духовність у системі вищої освіти: ідеї західної педагогіки (2020)
Юрко К. В. - Медична етика в системі координат вищої медичної школи, Меркулова Н. Ф., Могиленець О. І., Cоломенник Г. О. (2020)
Казачінер О. С. - Казкотерапія як засіб педагогічної реабілітації дітей із труднощами у засвоєнні іноземної мови (2020)
Акімова О. В. - Статистичні методи в педагогічних дослідженнях, Захарченко Н. В. (2020)
Аніщенко В.О. - Методологічні засади інноваційного розвитку майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України крізь призму креативності (2020)
Бабкін В. В. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук як сучасна наукова проблема (2020)
Баглай О. І. - Інтернет-ресурси як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Камінська О. М. (2020)
Біляковська О. О. - Нормативно-правові засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів (2020)
Болгар О. М. - Вплив педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського на формування педагогічного іміджу майбутнього сучасного вчителя (2020)
Борозенець Н. С. - Використання методу конкретних ситуацій у процесі вивчення математичних дисциплін в аграрних закладах вищої освіти, Шишенко І. В. (2020)
Веремчук А. П. - Професійно-педагогічна освіта: сучасний вимір (2020)
Волошенко М. А. - Психологическая подготовленность будущего социального работника к психолого-коррекционной и профилактической работе с подростками девиантного поведения, Азаркина А. В. (2020)
Главацька О. Л. - Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності, Олійник Г. М. (2020)
Довгань Л. І. - Формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх маркетологів у закладах вищої освіти (2020)
Жуковська І. О. - Формування професійної мотивації студентів спеціальності "Харчові технології" у процесі практичного навчання (2020)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Формування індивідуальної освітньої траєкторії магістрів – майбутніх менеджерів освіти у процесі професійної підготовки (2020)
Козубовський Р. В. - Сучасні технології підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" в США, Козубовський М. Р. (2020)
Козяр М. М. - Комп’ютерезація освіти майбутніх фахівців для сфери цивільного захисту в умовах постіндустріального суспільства (2020)
Клочко О. О. - Організаційно-змістові засади волонтерської діяльності з людьми похилого віку, Клочко О. М. (2020)
Молоченко І. А. - Соціальне обслуговування людей з інвалідністю за кордоном: кращий досвід і можливості його впровадження в Україні (2020)
Сердюк Н. М. - Ціннісні орієнтації як регулятори емоційного клімату сім’ї, Рудакова В. Ю. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Матіюк Д. В. - Розвиток науки в німецькомовних країнах Європи наприкінці XX – на початку XXI століття та перспективні напрями екстраполяції в систему освіти України (2020)
Никифоров А. М. - Внесок Львівської художньо-промислової школи у процес впровадження навчання декоративного мистецтва в систему художньої освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2020)
Окольнича Т. В. - Особливості виховання дитини від народження до 7 років у східнослов'янській педагогіці (в етнографічних джерелах ХІХ – першої чверті ХХ ст.) (2020)
Пастирська І. Я. - Досвід внутрішньоциклової інтеграції дисциплін (2020)
Подчасова К. В. - Факультети хімії українських вищих навчальних закладів у період Другої світової війни (2020)
Тарасова В. А. - Компетентнісний підхід в освіті як умова професійного розвитку вчителів (2020)
Філоненко О. В. - Внесок Василя Антоновича Флоровського в розвиток навчального закладу Православної церкви на Єлисаветградщині (2020)
Кобринець О. С. - До проблеми вивчення міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземної мови, Малець І. В. (2020)
Kormiltsyna S. Yu. - Peculiarities of the communicative method use of teaching foreign languages at non-linguistic higher educational establishments, Hrechok L. M. (2020)
Korsykova K. G. - Pedagogical conditions for forming methodological competence of educators in the process of pedagogical practice (2020)
Петрачков О. В. - Удосконалення методичної підготовленості курсантів вищих військових навчальних закладів у системі фізичної підготовки, Білошицький В. В., Любчич Р. І., Коновалов Д. О., Василенко М. М. (2020)
Степаненко О. К. - Ефективні технології навчання зарубіжної літератури (2020)
Тютюма Т. С. - Типологійні вияви синтаксичного зв'язку в словосполученні: лінгвістичний і лінгводидактичний аспекти (2020)
Цимбал Т. М. - Ігрові технології в мовній підготовці іноземних студентів (2020)
Shayner H. I. - Role of students' individual work in acquisition of a foreign language, Havran M. I. (2020)
Шемчук В. А. - Педагогічна технологія організації професійного росту командирів курсантських підрозділів вищих військових навчальних закладів Збройних сил України в системі фізичної підготовки, Петрачков О. В., Федоренко О. О., Муштатов Ю. В., Коновалов Д. О. (2020)
Малик Г. Д. - Масові відкриті онлайн-курси як інструмент інтернаціоналізації професійної підготовки майбутнього перекладача (2020)
Малишевська В. О. - Мотиваційно-ціннісні засади формування готовності майбутніх педагогів дошкільної освіти до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (2020)
Мамиченко С. А. - Методологічні засади формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (2020)
Пономаренко О. В. - Сукупність критеріїв та показників готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти за її компонентами (2020)
Ребуха Л. З. - Професійна готовність майбутніх фахівців соціономічних професій до впровадження інклюзивної освіти: аксіологічні засади, Главацька О. Л. (2020)
Рябець І. В. - Визначення термінів "фахівець із зв'язків із громадськістю" та "майбутній фахівець із зв'язків із громадськістю" у вітчизняному науковому педагогічному просторі (2020)
Скрипник Н. І. - Сучасні підходи до формування комунакативно-мовленнєвої компетентності студентів гуманітарно-педагогічного коледжу (2020)
Соломаха А. В. - Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти Угорщини, Лобода О. В. (2020)
Стародуб С. Л. - Використання активних методів і форм викладання педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів (2020)
Супрунчук Ю. О. - Наукові підходи до формування мовленнєвої компетентності курсантів військових закладів вищої освіти у процесі самостійної підготовки (2020)
Tymoschuk N. M. - Multimedia in teaching foreign languages (2020)
Фіголь Н. А. - Педагогічна майстерність як фактор прояву професіоналізму викладача закладу вищої освіти (2020)
Фодор К. Й. - Методологічні основи формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції (2020)
Хамська Н. Б. - Шляхи активізації самостійної роботи у формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів, Киналь А. Ю. (2020)
Човган О. О. - Психолого-педагогічні та методичні аспекти використання тренінгів у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2020)
Шаравара В. В. - Структура прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук (2020)
Шпортюк О. М. - Компоненти, критерії та рівні професійної готовності майбутніх офіцерів органу пробації до соціально-виховної роботи з неповолітніми (2020)
Штефан Л. В. - Інноваційна компетентність сучасного педагога (2020)
Яременко-Гасюк О. О. - Перекладацький аспект у модернізації підготовки майбутніх педагогів немовних спеціальностей (на матеріалі французьської мови), Петровська О. Я. (2020)
Бабкіна М. І. - Філософські погляди щодо виховання громадянина (2020)
Красін С. А. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування готовності до усвідомленого батьківства студентів закладів вищої освіти (2020)
Охріменко З. В. - Змістові аспекти формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності (2020)
Хуртенко О. В. - Педагогічні умови формування психологічного профілю жінок-єдиноборців високої кваліфікації, Білошицький В. В., Власко C. В., Партика С. С., Коновалов Д. О. (2020)
Чаговець А. І. - Історичний огляд проблеми морально-естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музично-ритмічної гімнастики, Пивоваренко М. С. (2020)
Антонюк Д. С. - Необхідність розроблення симулятора управління персональними фінансами, Вакалюк Т. А., Дідківський В. В., Візгалов О. Ю. (2020)
Бриндіков Ю. Л. - Оптимізація когніції у студентів через візуальний складник лекційного заняття (2020)
Гоу Кванденг - Персоналізація навчання студентів у цифровому освітньому середовищі університетів Китаю (2020)
Грабовська Н. А. - Інформаційні технології у вивченні іноземної мови, Цимбалюк Т. П. (2020)
Кайдалова Л. Г. - Упровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з інноваційних технологій викладання, Сабатовська-Фролкіна І. С., Фесенко В. Ю. (2020)
Паламарчук Ю. Г. - Особливості використання сучасних технічних засобів навчання спортсменами високої кваліфікації в умовах самоізоляції, Пилипчак І. В., Пилипчак В. В., Василенко М. М. (2020)
Протасова А. С. - Підготовка майбутніх вихователів до процесу фізичного виховання дошкільників засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Ходунова В. Л. - Дистанційне навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Бондар Т. І. - Розвиток правової освіти в Україні (2020)
Джоу Юнь - Аналіз можливостей творчого використання в Україні практичних доробок з формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в китайській вищій школі (2020)
Жданкіна А. В. - Виховний потенціал кобзарства у формуванні патріотизму серед учнівської молоді (2020)
Лялюк Г. М. - Реформування концептуальних засад опіки та виховання дітей-сиріт в Україні (1991–2007) (2020)
Соловей М. В. - Регіональні особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників Хмельниччини у другій половині 40-х рр. ХХ ст. (2020)
Федина-Дармохвал В. С. - Стратегії вищої освіти за умов глобалізації освітнього процесу (2020)
Баюрко Н. В. - Розвиток практичних умінь і навичок учнів основної школи на уроках біології (2020)
Бондаренко Д. В. - Специфіка роботи із жіночим вокальним ансамблем (2020)
Борщов С. М. - Ефективність застосування компонентів артистизму засобами хореографії у процесі занять спортивно-педагогічним удосконаленням зі студентами (2020)
Дика Н. М. - Ґендерна лінгвістика в системі мовної загальної середньої освіти, Глазова О. П. (2020)
Заїка О. В. - Застосування хмарних технологій під час вивчення курсу "Проективна геометрія та методи зображень", Кухарчук Р. П. (2020)
Зубарєва О. Г. - Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу в початковій школі як мотивація учнів до пізнання світу (2020)
Клімішина А. Я. - Використання сервісу LearningApps.org під час вивчення математики за умов дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти (2020)
Король Т. Г. - Шляхи реалізації колаборативного підходу до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів (2020)
Лопіна Н. А. - Оцінка базових умінь і навичок, вмотивованості та думки педагогічних працівників у сфері медичної освіти щодо запровадження новітніх технологій дистанційного формату навчання у повсякденну педагогічну роботу (2020)
Moskal T. D. - Preconditions of leading a successful discussion in TESL format (2020)
Онофрійчук Л. М. - Формування міжособистісної комунікації учнів підліткового віку засобами музичної терапії, Ігнатьєва І. Н., Маліновська Л. В. (2020)
Родюк Н. Ю. - Особливості методичних аспектів у формуванні читацької культури учнів початкової школи за допомогою інноваційних технологій, Голюк О. А. (2020)
Скрипник Н. І. - Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки студентів-словесників гуманітарно-педагогічного коледжу (2020)
Шемчук В. А. - Модернізація системи рукопашної підготовки майбутніх офіцерів, Донець І. О., Леоненко А. В., Красілов А. Д., Кулібаба С. О. (2020)
Шемчук В. А. - Методика навчання тактиці армійського рукопашного бою здобувачів вищої освіти вищих військових закладів освіти Збройних сил України, Петрачков О. В., Федоренко О. О., Муштатов Ю. В., Коновалов Д. О. (2020)
Базилевська О. О. - Естетичне виховання учнів з особливими освітніми потребами в позаурочній діяльності засобами образотворчого мистецтва, Чигрина В. А. (2020)
Беседа В. В. - Виды и причины сколиозов у детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психомоторного развития (2020)
Бодарєва М. І. - Iнтерференція picture exchange communication system і системи П. Гальперіна як оптимізація мовленнєвих розладів (2020)
Ленів З. П. - Дистанційні тренінги в системі підготовки фахівців до роботи за умов інклюзії (2020)
Літовченко О. В. - Шляхи профілактики та корекції затяжних форм заїкання у дітей (2020)
Гордійчук С. В. - Якість медичної освіти як соціальна проблема (2020)
Хоменко В. В. - Консалтингові послуги в освіті (2020)
Жембровський С. М. - Формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання, Федоренко О. О., Мілаєв О. І., Мартиненко О. М., Воронін А. І. (2020)
Апрєлєва І. В. - Психолого-педагогічні особливості формування трудових умінь у дітей старшого дошкільного віку, Чаговець А. І., Яковенко В. В. (2020)
Миськова Н. М. - Особливості саморозвитку вихователя закладу дошкільної освіти за умов професійної діяльності, Гончар Н. П. (2020)
Шаповалова О. В. - Упровадження технології наставництва у процес професійного розвитку майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Бутенко В. Г., Бойченко М. А. (2020)
Хімчук Л. І. - Формування вмінь майбутніх учителів діагностувати та розвивати ранні інтереси учнів (2020)
Боднар Т. О. - Практика використання змішаного навчання в закладах вищої освіти України як сучасного методу вдосконалення якості освіти (2020)
Гаврілова Л. Г. - Технологія трансмедіа як сучасний педагогічний феномен, Прошкін В. В. (2020)
Зелінська С. А. - Методи побудови математичних моделей складних хімічних процесів (2020)
Клочко О. В. - Навчання майбутніх учителів інформатики інтелектуального аналізу даних: обґрунтування вибору мов програмування (2020)
Кузан Г. С. - Дистанційна освіта як відповідь на виклики сьогодення, Гордієнко Н. В., Рак Н. В. (2020)
Лановенко-Мельник Н. В. - Особливості дистанційного навчання у вокально-педагогічній діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Басовська С. Ю., Остапчук Л. О., Плакидюк О. Ю., Хохлан В. О. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Бабак В. І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ на засадах акмеологічного підходу (2020)
Бардус І. О. - Теоретичні засади розроблення форм навчання майбутніх ІТ-фахівців продуктивної професійної діяльності (2020)
Белінська Т. В. - До проблеми впровадження інтегрованого підходу у процес викладання вокально-хорових дисциплін у закладах вищої освіти, Кушнір К. В., Білозерська Г. О., Сізова Н. С. (2020)
Варнавська Л. І. - Сучасні методи та прийоми розвитку вокальної майстерності студентів факультету мистецтв, Вікторова М. В., Саймукова А. А. (2020)
Ворохаєв О. А. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Гнатик К. Б. - Організація та аналіз результатів експериментальної перевірки педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови (2020)
Гращенкова Ж. В. - Зміст професійної компетентності майбутніх магістрів із фізичної культури і спорту (2020)
Грищенко С. В. - Послуга раннього втручання в Україні та Іспанії, Шурубенко О. С. (2020)
Гуманкова О. С. - Реалізація автономного диференційованого навчання у процесі розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в дошкільній та початковій освіті, Михайлова О. С. (2020)
Гуменюк В. В. - Структура і зміст системи професійної підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності (2020)
Демянчук М. Р. - Теоретичні та практичні аспекти використання тайм-менеджменту у професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в коледжах (2020)
Доманюк О. М. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці вихователів закладів дошкільної освіти, Тимош Ю. В. (2020)
Євтушенко Н. В. - Характеристика системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща (2020)
Звєрєва Н. Л. - Шляхи реалізації моделі формування педагогічної комунікативної компетентності у фаховій підготовці вчителя початкових класів (2020)
Коврей Д. Й. - Педагогічне моделювання процесу формування міжкультурної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти в освітньому середовищі коледжів: методичні аспекти (2020)
Конох О. Є. - Формування фахової компетентності з екологічного туризму у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як науково-педагогічна проблема, Конох А. А. (2020)
Корнієнко Є. Г. - Методичні рекомендації з розвитку творчих здібностей особистості в образотворчому мистецтві шляхом відтворення ритмом заданого емоційного стану твору, Гордєєва О. В., Корнієнко В. І. (2020)
Костів С. Ф. - Експериментальні результати розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління в системі післядипломної освіти, Партика С. С., Гайдуцький І. В. (2020)
Kulichenko A. K. - Innovations in higher medical education: literature review (2020)
Купенко О. В. - Структура інтегральної моделі педагогічної системи формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи (2020)
Куриш Н. К. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів природничих спеціальностей до розвитку підприємницької компетентності старшокласників у процесі фахової підготовки (2020)
Луценко Б. В. - Формування та розвиток лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2020)
Любчич Р. І. - Технологія формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі фізичної підготовки (2020)
Мамиченко С. А. - Формування професійної мобільності у майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування (2020)
Ночовка О. М. - Самостійна робота з вокалу у професійній підготовці майбутніх учителів музики початкової школи, Дермельова Н. М., Пшеничних М. М. (2020)
Павлічук В. І. - Роль концертмейстера у вихованні творчої особистості співака у класі постановки голосу, Чайка В. А., Тишкевич Н. П. (2020)
Петрик Л. В. - Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Поліхроніді А. Г. - Методика діагностування рівнів готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності за умов інклюзивної освіти (2020)
Прокопенко І. А. - Методологічні підходи як підґрунтя професійної підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Ребуха Л. З. - Професійна освіта: принципи формування професійної грамотності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей, Кізима Т. О., Гомотюк О. Є. (2020)
Романовська Л. І. - Праксеологічний підхід: теоретико-методологічні аспекти (2020)
Свиридова Т. І. - Активізація процесів підготовки фахівців для організації домашньої освіти за умов всесвітньої трансформації освітнього процесу під час карантину (2020)
Ткачук О. М. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді (2020)
Khromchenko O. V. - Practical means to activate learners' language skills, Zhuk V. A. (2020)
Чучаліна Ю. М. - Поняття "економічна культура" та його проєкція на педагогічний зво (2020)
Шалаева В. С. - Роль текстоцентрического подхода в формировании профессионально-ориентированных аксиологических коммуникативных умений у иностранных студентов неязыковых специальностей (2020)
Петриченко Л. О. - Студентська молодь – суб'єкт відповідального партнерства та батьківства в суспільстві гендерної рівності (2020)
Сидорук І. І. - Компетентнісний підхід до формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Суліцький В. В. - Соціально-педагогічна робота із жінками, які перебувають у конфлікті із законом, Магрюк В. А. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Бедрій Х. В. - Підготовка вчителя початкової школи до патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2020)
Панова С. О. - Динаміка популярності дослідження проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні (2018–2020 рр.) (2020)
Полулященко Ю. М. - Конвергенція рис патріотизму соціально-економічного середовища для корегування освітньої практики, Толчєва Г. В., Саєнко В. Г. (2020)
Фізеші О. Й. - Особливості викладання дидактики в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Шахрай О. М. - Багатовимірність педагогічного впливу як наукова проблема, Толочко Р. М., Павлюк Н. М. (2020)
Шпортько В. О. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку професійної культури майбутніх військових лікарів у системі військово-медичної освіти (2020)
Височіна Н. Л. - Формування професійних компетентностей у самбістів високої кваліфікації з використанням засобів суміжного тренінгу, Дяченко А. А., Антонюк А. Е., Власко C. В., Байдала В. Р. (2020)
Головченко Н. І. - Форми та види міжпредметної взаємодії на уроках української літератури в умовах компетентнісно орієнтованого навчання (2020)
Кісіль Л. М. - Термінологічна лексика як складник професійної підготовки студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2020)
Король Т. Г. - Контроль виконання перекладів майбутніми філологами: огляд методів оцінювання (2020)
Москаленко М. П. - Реалізація наскрізних змістових ліній навчального предмета "Біологія" в 6-му класі закладів загальної середньої освіти (2020)
Ніколаєв В. В. - Структура інтрапрофесійного спілкування лікарів: проблеми та перспективи вивчення (2020)
Сокол М. О. - "Навчання у співпраці" як ефективна педагогічна технологія засвоєння іншомовних мовленнєвих умінь та навичок, Гупка-Макогін Н. І., Боднар О. І. (2020)
Тробюк Н. Ю. - Толерантність у професійній діяльності офіцера Національної гвардії України (2020)
Бойчук Ю. Д. - Основні педагогічні прийоми, які застосовуються в казкотерапії, Казачінер О. С. (2020)
Кас’яненко О. М. - Співдружність з батьками як умова виховання й навчання дітей з особливими освітніми потребами, Барна Х. В. (2020)
Мойсеєнко І. М. - Особливості вестибулярно-білатерально-постурально-гравітаційних реакцій дітей із розладами аутичного спектра (2020)
Бабак В. І. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ на засадах акмеологічного підходу (2020)
Георгієв В. М. - Педагогічні умови підготовки курсантів військової академії з урахуванням сучасних тенденцій освіти під час вивчення повітрянодесантної підготовки (2020)
Гончар Л. В. - Аналіз дисбалансу попиту та пропозиції сучасного ринку праці України на майбутніх менеджерів (2020)
Гурін Р. С. - Народна педагогіка – основа формування національної свідомості майбутніх учителів (2020)
Жильцов О. Б. - Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету як сучасна наукова проблема, Карпенко А. С. (2020)
Kozlov D. O. - Essential components of the structural-functional system model of the innovative culture development of the future manager of the general secondary educational institution in the masters’ training process (2020)
Купенко О. В. - Обґрунтування концепції формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи (2020)
Мазур Д. В. - Педагогічні умови та методи розвитку професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів (2020)
Махновець Ю. А. - Педагогічні умови професійного розвитку вчителів початкової школи в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти (2020)
Мисик О. А. - Вивчення теми "Відділення лікарні" на заняттях з української мови як іноземної в закладах вищої медичної освіти (стаття 2), Новіцька О. І. (2020)
Мірошниченко В. М. - Інноваційні технології у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх філологів (2020)
Мукан Н. В. - Концептуальні підходи до вдосконалення професійної підготовки майбутніх медичних сестер, Козловський Ю. М., Криштанович М. Ф. (2020)
Самойленко О. О. - Педагогічні умови формування готовності бакалаврів із кібербезпеки до професійної діяльності засобами освітньо-цифрового середовища (2020)
Семенов Є. К. - Система освіти як невід'ємна частина гарантування державної безпеки України, основа розвитку та функціонування держави (2020)
Тарасюк Ю. М. - Формування управлінської компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із військового управління (2020)
Шабалдак А. В. - Актуальність застосування акмеологічного підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ (2020)
Овчарова Л. М. - Соціальні, організаційно-педагогічні чинники протидії самотності осіб різних вікових груп (2020)
Кірсанова С. С. - Міжособистісні взаємини студентської молоді в умовах полікультурного середовища педагогічного університету (2020)
Коваленко О. В. - Інтерактивні форми взаємодії з батьками вихованців закладу дошкільної освіти: веління часу чи данина моді, Радченко Г. М. (2020)
Ляпунова В. А. - Сутність та необхідність математичного розвитку особистості на етапі дошкільного дитинства, Добровольська Л. П., Жейнова С. С., Городнича С. В. (2020)
Опалюк Т. Л. - Теоретичні підходи до формування в майбутнього соціального працівника готовності до взаємодії та соціального партнерства (2020)
Біланич Г. П. - Вплив інноваційного освітнього середовища на процес підготовки майбутніх фахівців культурної та економічної галузей у закладах вищої освіти України в період дистанційного навчання, Біланич Л. В. (2020)
Струтинська О. В. - Сучасні освітні тренди в умовах розвитку цифрового суспільства, Умрик М. А. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Батрун І. В. - Ідеї В. О. Сухомлинського про формування громадянина-патріота у практиці закладів освіти ХХІ ст. (2020)
Бурлаченко Н. В. - Проблемний підхід до організації навчання на заняттях з української мови та літератури в закладах вищої освіти (2020)
Дічек Н. П. - Державна політика в галузі середньої загальної освіти в діяльності Міністерства освіти і науки України (2005–2007 рр.): погляд із сьогодення (2020)
Загородня А. А. - Утілення ідей профільного навчання старшокласників як основна тенденція розвитку шкільної освіти у 2000-і рр. (2020)
Зайченко Н. І. - Місія релігійного виховання за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Січкар А. Д. - Трансформація ідей про дитячу гру у спадщині українських педагогів (перша третина XX століття), Дем'яненко В. І. (2020)
Федурко-Попик Ю. С. - Дискусія між прихильниками та противниками класицизму в гімназійній освіті Східної Галичини в контексті сучасних мовно-освітніх завдань (2020)
Фесенко О. С. - Особливості імплементації принципу наступності між дошкільною і початковою освітою в контексті реформи "Нова українська школа" (2020)
Шинкар Т. Ю. - Керівництво методичною роботою в дитячих садках України у 30-тих роках ХХ століття (2020)
Yahupov V. V. - Experimental testing of the pedagogical modelling of the professional military orientation of the secondary education institutions of a military profile students, Yerhidzei K. V. (2020)
Борщов С. М. - Процес формування професійних знань, умінь, навичок і мотивації у ході самостійних занять фізичним вихованням і спортом студентів вишу, Іванченко Л. П., Мельник І. М. (2020)
Вайнагій Т. М. - Сутність і зміст навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння майбутніх лікарів (2020)
Ван Хайлун - Дослідження стану сформованості готовності студентів до творчо-інтерпретаційної діяльності (2020)
Любчич Р. І. - Розроблення бойової системи службово-прикладного рукопашного бою майбутніх офіцерів, Хоменко О. С., Зонов О. В., Абраменко О. О., Большаков О. О. (2020)
Роміцина Л. В. - Діяльнісний підхід до навчання учнів математики: розвиток мислення, спрямованого на майбутнє (2020)
Рудюк Т. В. - Місце родинної лексики в життєвому циклі сім'ї (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Рязанцева Д. В. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі самостійної роботи іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням (2020)
Стежко С. О. - Лінгводидактичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології, Марченко Г. В., Кондратенко Н. Ю. (2020)
Степаненко О. К. - До питань становлення та тенденцій розвитку методики навчання зарубіжної літератури (2020)
Khasmammadova T. - Effective strategies for improving reading comprehension in teaching English (2020)
Ярних Т. Г. - Роль експерименту в підвищенні професійної підготовки майбутніх фахівців фармації, Рухмакова О. А., Чушенко В. М., Левачкова Ю. В. (2020)
Дроздова К. В. - Лікувальна фізична культура у комплексі терапії ювенільного остеохондрозу, Башавець Н. А. (2020)
Яковенко І. О. - Особливості проведення логопедичного масажу для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, Чорна В. В. (2020)
Артемьєва І. С. - Теоретичний підхід до формування конкурентоздатності як фактору успішності первинної виробничої адаптації молодих фахівців за умов сучасного ринку праці, Петухова Т. А. (2020)
Віцукаєва К. М. - Розвиток професійної майстерності майбутніх соціальних працівників, Леонова В. І. (2020)
Горохівська Т. М. - До проблеми моделювання розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти (2020)
Левко М. І. - Значення технологій дистанційного навчання у розвитку в майбутніх офіцерів вищих військових навчальних закладів позитивної мотивації до вивчення іноземної мови, Щерба О. В. (2020)
Попова Л. М. - Формування готовності майбутніх учителів до іншомовної комунікації за умов змішаного навчання в початковій школі (2020)
Прокопенко І. А. - Реалізація системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Резван О. О. - Самоосвітня компетентність як результат свідомого підвищення кваліфікації викладача вищої школи, Кір'янова О. В. (2020)
Салтикова Т. О. - Особливості організації дистанційної освіти у професійній підготовці вчителів у Франції (2020)
Семенова О. Ю. - Характеристика андрагогічної моделі організації професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020)
Снітовська О. Й. - Методика викладання дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням (медична англійська)" (на базі художніх творів А. Крісті) за допомогою інтернет-ресурсу, Царик Г. М. (2020)
Сологуб В. Д. - Дистанційне навчання у класі гітари (2020)
Тушко К. Ю. - Технологія реалізації системи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії, Потапчук Н. Д., Топольницька Г. Ю. (2020)
Чучаліна Ю. М. - Бізнес-центр як ефективна форма виховання економічної культури студентів (2020)
Гакман А. В. - Теоретичні засади патріотичного виховання в системі олімпійської освіти підростаючого покоління, Галан Я. П., Кошура А. В. (2020)
Лемко Г. І. - Сім'я як фактор виховання ціннісних орієнтацій у спадщині М. Стельмаховича (2020)
Кузнєцова А. С. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови, Коваленко А. Є. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Антонець Н. Б. - Діяльність Олександрівської школи-хутора глухонімих (1903–1911): до питання історіографії теми (2020)
Балацинова А. Д. - Досвід роботи рад при попечителях київського та харківського навчальних округів з удосконалення підготовки вчительських кадрів для закладів середньої освіти (2020)
Джус О. В. - Історіографія питання професійної підготовки молоді першої хвилі української еміграції (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2020)
Зайченко Н. І. - Зміст релігійного виховання за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Залуцька Г. І. - Педагогічна діяльність згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії в Східній Галичині (1892–1939) (2020)
Коляденко О. В. - "Словарь української мови" Бориса Грінченка і його значення в культурно-просвітному розвитку української нації (початок ХХ ст.) (2020)
Олізько О. В. - М. Федоровський – засновник Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел (2020)
Хопта С. М. - Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в контексті сучасного освітнього простору (2020)
Щербак І. В. - Ретроспективний огляд концепцій та стратегій позиціонування провідних університетів та підприємств (2020)
Конотоп О. С. - Вимоги до іншомовної практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції (2020)
Корнейко Ю. М. - Використання хмарного сервісу Google Classroom у навчанні іноземної мови, Єрмакова Т. С. (2020)
Кухарчук І. О. - Прецедентні тексти в системі вивчення шкільного курсу синтаксису (2020)
Логінова А. О. - Карта як елемент наукової спадщини на уроках географії (2020)
Магдич Т. П. - Аналіз сутності поняття "громадянська компетентність" у системі психолого-педагогічних і лінгводидактичних категорій (2020)
Мартиненко В. О. - Формування прогностичних умінь молодших школярів: аналіз підручників з читання (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика та генеалогія (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Яковлева В. А. - Науково-методичні основи формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення географічного курсу "Україна і світове господарство", Власенко Р. П., Костюк В. С., Андрійчук Т. В. (2020)
Бєсєда В. В. - Особливості міофасціального комплексу в дітей раннього та дошкільного віку із ЗПМР (2020)
Коргун Л. М. - Використання методів альтернативної комунікації для розвитку навичок спілкування в дітей з аутизмом, Грещенко А. С. (2020)
Чобанян А. В. - Змістова наповнюваність програми психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку (2020)
Богомаз О. Ю. - Формування критичної медіаграмотності у майбутніх вчителів через призму "рамки компетентностей для культури демократії" (2020)
Бондаренко Є. В. - Проєктна діяльність у формуванні професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв (2020)
Будянська В. А. - Формування змістового компоненту культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти, Мариківська Г. А. (2020)
Верітов О. І. - Програмні засади формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури і спорту (2020)
Гарачук Т. В. - Наукові підходи до викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у початковій школі (2020)
Гурін Р. С. - Формування педагогічного іміджу майбутніх учителів, Терзі П. П., Яцій О. М. (2020)
Давидова М. О. - Технологія формування естетичної культури майбутніх вихователів, Ковтун А. В., Шевченко Н. О. (2020)
Дмітрієва Н. С. - Викладання дисципліни "Адаптивна фізична культура" у процесі професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту (2020)
Драчук М. І. - Проблема професійної підготовки майбутніх фармацевтів за умов упровадження елементів дистанційного навчання, Федорович З. Я. (2020)
Краснова А. В. - Методи й форми підготовки здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності в умовах дистанційного навчання, Ярославцева М. І., Пєхарєва С. В. (2020)
Кругляченко А. Ю. - Індивідуальний стиль професійної діяльності в контексті генези вимог до підготовки вчителя музичного мистецтва, Зиско В. В. (2020)
Літіченко О. Д. - Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО, Гаращенко Л. В. (2020)
Ляшенко М. Ю. - Обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни "Основи підприємництва" майбутніми педагогами професійного навчання (2020)
Максимович Г. О. - Подолання мовного бар'єру льотного й диспетчерського складу в стресових ситуаціях, Шульга Т. В., Кодола Р. М. (2020)
Олійник Н. А. - Активні методи навчання в процесі підготовки фахівців аграрної галузі (2020)
Петрук О. В. - Обґрунтування змісту поняття "професійна культура" майбутнього фахівця з військової юстиції (2020)
Поліщук Г. В. - Дослідження стану сформованості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Поліщук Л. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх машиністів електропоїздів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Полулященко Ю. М. - Можливості вдосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді (2020)
Попова А. Б. - Сучасні тенденції підготовки естрадних співаків (на прикладі творчості Грегорі Портера), Сіненко О. О. (2020)
Радченко К. А. - Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх військових юристів (2020)
Регеша Н. Л. - Вплив теоретичних принципів Яніса Ксенакіса на мистецьку практику XX–XXI століття, Скопцова О. М. (2020)
Савка І. В. - Особливості білінгвального навчання: новий погляд на аудіовізуальні засоби, Якимович Т. Д. (2020)
Самойленко О. О. - Основні принципи масового та дистанційного навчання бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища засобами YouTube-каналів з інтерактивом для самоперевірки отриманих знань та з використанням електронних онлайн-калькуляторів (2020)
Сорокіна М. В. - Роль музики у формуванні професійної компетентності майбутніх акторів і театральних фахівців у закладах вищої освіти І–ІІ рівня акредитації (2020)
Фенцик О. М. - Формування академічної культури студентів у процесі здійснення дослідницької діяльності (2020)
Шульга Н. В. - Рівні сформованості правової культури майбутніх магістрів медицини (2020)
Шульга Т. В. - Потенціал освітнього процесу закладу вищої освіти в контексті формування емоційної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2020)
Паскаль О. В. - Особливості соціально-психологічного супроводу молодих людей на етапі підготовки до вагітності та батьківства, Колбіна Л. А. (2020)
Морін О. Л. - Аспекти проблеми формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності (2020)
Лісовська Т. А. - Педагогічні умови наступності в художньо-естетичному вихованні дошкільників і молодших школярів (2020)
Голуб Л. В. - Особливості організації дистанційного навчання в початкових класах сільської місцевості, Лимар Ю. М. (2020)
Середа Х. В. - Менеджмент науково-документного масиву НАПН України на засадах онтологічного підходу (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Титул, зміст (2021)
Тромсюк В. Д. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності тритикале озимого в гібридних популяціях F2, Бугайов В. Д. (2021)
Бахмат М. І. - Формування насіннєвої продуктивності цикорію коренеплідного залежно від способу та схеми розміщення рослин, Ткач О. В., Бахмат О. М. (2021)
Польовий В. М. - Вплив кліматичних факторів на ефективність вапнування дерново- підзолистого звязнопіщаного грунту в умовах Західного Полісся, Гнатів П. С., Лагуш Н. І., Ювчик Н., Іванюк В. Я. (2021)
Господаренко Г. М. - Баланс фосфору в ґрунті та ефективність фосфордефіцитної системи удобрення, Мартинюк А. Т., Бойко В. П. (2021)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2019–2020 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак В. Г. (2021)
Ткачук О. П. - Фітосанітарний стан агроекосистеми пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав (2021)
Улянич О. І. - Виробничо-біологічна оцінка та ефективність вирощування гібридів помідора, Воробйова Н. В., Ковтунюк З. І., Яценко В. В. (2021)
Суворова К. Ю. - Оцінка сортів пшениці озимої за екологічною пластичністю та стабільністю основних господарських ознак, Іодковський В. З., Леонов О. Ю., Усова З. В., Скрипник О. О. (2021)
Шевчук О. А. - Продуктивність редьки посівної за передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин різнонаправленої дії, Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Матвійчук О. А., Поливаний С. В. (2021)
Макаренко Н. А. - Верифікація способу встановлення придатності грунтово-кліматичних умов для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості, Подзерей Р. В. (2021)
Господаренко Г. М. - Амінокислотний склад зерна пшениці озимої залежно від сорту, Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. (2021)
Любич В. В. - Формування біохімічної складової борошна із зерна різних гібридів соризу, Войтовська В. І., Крижанівський В. Г., Третьякова С. О. (2021)
Любич В. В. - Сучасні досягнення круп’яного виробництва (2021)
Наконечна Ю. Г. - Використання вакууму в технологіях переробки грибів печериць, Хомич Г. П., Олійник Н. В., Олійник Л. Б. (2021)
Novik А. V. - Perspectives of the use of sea buckthorn in the technology of emulsiontype sauces, Farisieiev A. H. , Chernushenko E. A., Zhukov Y. V., Moloshna O.L. (2021)
Соколова Є. Б. - Підвищення харчової цінності м’ясних січених напівфабрикатів за рахунок додавання насіння кіноа, Ковалевська Н. С., Сподар К. В. (2021)
Василенко О. С. - Якість ягід винограду в умовах північної частини лісостепу України, Кондратенко Т. Є. (2021)
Мельник О. В. - Активність росту яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту, Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. (2021)
Яковенко Р. В. - Структура паренхіми плодів груші залежно від мінерального живлення, Заморський В. В. (2021)
Шлапак В. П. - Особливості формування видового складу трав’яної рослинності у Білогрудівському лісі, Козаченко І. В., Адаменко С. А., Парубок М. І. (2021)
Чугай А. В. - Мінералізація вод річки Мертвовід як показник придатності для цільового використання, Наконечна Ю. О., Ремешевська І. В. (2021)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність виділень рослинної маси виду Змієголовник Молдавський (Dracocephalum Moldavicum L.), Щетина С. В., Щетина М. А., Слободяник Г. Я. (2021)
Коджебаш А. В. - Ретроспективний аналіз створення та розвитку парків XX століття Звенигородського району та м. Ватутіне, Коджебаш А. П. (2021)
Мостов'як С. М. - Уточнення біологічних (трофічних) особливостей деяких членистоногих в умовах змін клімату, Мостов'як І. І., Воєвода Л. І., Фоменко О. О. (2021)
Попроцька В. М. - Біологія та шкідливість слимака сітчастого (Deroceras Reticulatum M.) на суниці садовій та заходи обмеження його чисельності (2021)
Вітаємо з 65-річчям Олександра Євгенійовича Абатурова! (2021)
1 Український конгрес керівників дитячих обласних лікарень "Актуальні питання організації педіатричної служби провідних багатопрофільних лікарень" з міжнародною участю (2021)
Колоскова О. К. - Досвід у лікуванні та профілактиці рецидивних респіраторних захворювань у дітей із застосуванням фітотерапевтичного комплексу "Альпікол": feedback лікарів України, Косаковський А. Л., Білоус Т. М., Горбатюк І. Б., Романчук Л. І. (2021)
Березенко В. С. - Забезпеченість вітаміном D дітей з хронічним вірусним гепатитом В, Михайлюк Х. З., Диба М. Б., Ткалик О. М., Крат В. В., Кречко Я. В. (2021)
Сорокман Т. В. - Харчова поведінка та характеристика харчування дітей дошкільного віку, Лозюк І. Я. (2021)
Страшок Л. А. - Антропометрична характеристика підлітків з ознаками метаболічного синдрому, Бузницька О. В. (2021)
Лісецька І. С. - Поширеність шкідливої звички паління серед осіб підліткового та юнацького віку, Рожко М. М. (2021)
Колоскова О. К. - Механізми формування гіперреактивності бронхів з урахуванням фенотипової неоднорідності та клінічної девіації бронхіальної астми в підлітковому віці (огляд літератури), Шахова О. О., Тарнавська С. І., Власова О. В. (2021)
Цимбаліста О. Л. - Характеристика захворювань у дітей при спадковому дефіциті альфа 1-антитрипсину (2021)
Волоха А. П. - Нейтропенії в дітей: набуті нейтропенії (2021)
Похилько В. І. - Клінічний випадок тяжкої коронавірусної інфекції в дитини 6-місячного віку, Чернявська Ю. І., Россоха З. І., Медведєва Н. Л., Попова О. Ф. (2021)
Усачова О. В. - Труднощі добору специфічної терапії при тяжких формах вродженої цитомегаловірусної інфекції: погляд крізь час, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О.В., Дралова О. А., Курочкіна Т. І., Денисенко І. Г., Шевченко Р. Л. (2021)
Маменко М. Є. - Ібупрофен як жарознижувальний та знеболювальний препарат у педіатричній практиці (літературний огляд) (2021)
Maya–Barrios A. - БіоГая Продентіс рекомендовано при лікуванні фарингіту та тонзиліту у дітей. Рандомізоване контрольоване дослідження, 2021 р., Lira–Hernandez K., Jimenez–Escobar I., Hernandez L., Ortiz–Hernandez A., Jimenez–Gutierrez C., Lopez–Velazquez G. and Gutierrez–Castrellon P. (2021)
Гончаренко В. Г. - Моральність як метапринцип правосуддя (2011)
Галицький І. В. - Формування толерантності у правосвідомості та правовій культурі громадян України (2011)
Ул’яновська О. В. - Науковий підхід у доктрині права щодо розмежування правової фікції та правового символу (2011)
Кулешов О. О. - Вдосконалення партнерських відносин між суб’єктами влади та громадськістю (2011)
Великорода О. М. - Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в країнах СНД (2011)
Нєкрасова О. В. - Деякі аспекти застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин (2011)
Гніздовська Г. М. - Роль цивільно-правових норм у регулюванні суспільних відносин в сфері професійного футболу (2011)
Пахомова А. О. - Загальна характеристика законодавства у сфері проведення науково-дослідних робіт (2011)
Єрошенко О. Б. - Проблеми розгляду вимог щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати, в порядку наказного провадження (2011)
Ковальчук І. В. - Правове регулювання оподаткування населення українських земель у складі Російської імперії (2011)
Юденко Т. М. - Вдосконалення паспортної системи України як захід попередження торгівлі людьми (2011)
Маляр Г. В. - Створення дієвих механізмів боротьби з корупцією як одна з цілей реформування митної служби України (2011)
Гребеньков Г. В. - Призначення аксіології у кримінальному праві: постановка проблеми, Палій М. В. (2011)
Вереша Р. В. - Необережність та її види (коментар до ст. 25 КК України) (2011)
Ворона О. А. - Процесуальна форма застосування ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (2011)
Косаренко О. І. - Об’єкт і об’єктивна сторона правопорушень, пов’язаних з поширенням недобросовісної інформації (2011)
Орловський Б. М. - Проблеми кримінально-правового регулювання перевищення меж необхідної оборони (2011)
Семчук Н. О. - Суб’єкт та суб’єктивна сторона залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2011)
Чупринський Б. О. - Кримінально-правова характеристика шахрайства з нерухомістю (2011)
Остапенко О. Є. - Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у кримінальному процесі (2011)
Демидюк О. Б. - Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права (2011)
Неня О. В. - Криміналістичне значення мікрооб'єктів при розслідуванні злочинів (2011)
Середа Ю. М. - Проблемні аспекти дотримання прав і свобод людини і громадянина у сучасному змагальному процесі кримінального судочинства (2011)
Косенко М. С. - Досвід зарубіжних країн щодо організаційно-правових засад діяльності дисциплінарних органів адвокатури (2011)
Європіна І. В. - Слідча ситуація та її роль у розслідуванні злочинів, які вчинюються з використанням комп'ютерів (2011)
Ліхолєтова Ю. А. - Актуальні проблеми судового захисту прав неповнолітніх: міжнародний досвід (2011)
Цірат Г. А. - Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі конвенції (2011)
Зозуля Є. В. - Генезис співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя (2011)
Бєляєва К. В. - Проблеми використання невербальної інформації суб’єктом досудового слідства (2011)
Білоус І. М. - Небеса не помогают людям, которые бездействуют (2011)
Сокиран Ф. М. - Психологічний вплив як елемент тактики розслідування (2011)
Сокиран М. Ф. - Передумови теорії взаємодії суб'єктів криміналістичної діяльності (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна обвинувачення у проекті нового КПК України: більше запитань, ніж відповідей (2011)
Косаренко О. І. - Мовні норми та закономірності в системі права (2011)
Александренко О. В. - Кримінально-процесуальні засоби боротьби з протидією розслідуванню (2011)
Білик Л. Д. - Правові питання строків у цивільному судочинстві (2011)
Грабовець Н. О. - Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів (2011)
Горохов С. В. - Переселення в Російській імперії: історико-правовий аспект (2011)
Іщенко В. В. - Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування: сучасні доктринальні підходи (2011)
Ковтун О. М. - Правове регулювання програмування використання та охорони земель в Україні: 20-річний досвід реформування та перспективи розвитку земельних правовідносин (2011)
Косаренко О. І. - Питання гармонізації українського законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу в електро- та газопостачанні (2011)
Коваленко Т. О. - Юридичні дефекти у правовому регулюванні земельних відносин: поняття та види (2011)
Масюк В. В. - Актуальні питання виконавчого провадження (2011)
Нецька Л. С. - Проблемні питання процесуальної участі прокурора у справах про банкрутство (2011)
Петлюк Ю. С. - Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні (2011)
Прилуцький Р. Б. - Особливості формування господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку Людства (2011)
Ткач І. В. - Відшкодування державою шкоди, завданої злочином (2011)
Шилова Н. П. - К вопросу о реализации кооперативных принципов в создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в России и Украине (2011)
Шаповал К. В. - Цивільна, господарська, адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування у вирішенні земельних спорів (2011)
Студентській круглий стіл на тему: "Реформування фінансової системи України" (2011)
Новини Академії адвокатури України (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Титут (2021)
Жукович І. А. - Еволюція методичних підходів до оцінювання діяльності наукових установ в Україні, Єгоров І. Ю. (2021)
Огай М. Ю. - Оцінка доступності енергетичних послуг для домогосподарств України (2021)
Honcharenko D. O. - The pharmaceutical industry in new EU member states: a statistical comparison with Germany. Lessons for Ukraine (2021)
Kolesnik Ya. V. - Advanced methods of bank risk management (2021)
Саліхова О. Б. - Адресний підхід у реалізації державної промислової політики України в умовах зростаючої залежності від імпорту, Крехівський О. В. (2021)
Козлов В. В. - Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи, Томашевська Т. В. (2021)
Пальян З. О. - Пандемія COVID-19 в Україні: оцінювання перебігу, аналіз думок, Золотенкова О. І., Савченко А. С. (2021)
Герасименко С. С. - Структура ринку робочої сили як індикатор тіньової економіки (2021)
Краснікова К. В. - Україна в міжнародних системах вимірювання гендерної нерівності, Скорик М. М. (2021)
Tkachenko L. H. - Information support for the statistical assessment of labor market demand in Ukraine (2021)
Шишков С. Є. - Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Пальян З. О. - Сучасні тренди у статистиці: напрями та результати досліджень, Іваненко О. І. (2021)
Алиева Н. М. - Следование моде и традициям у подростков и молодежи как важное средство их эмоционально-волевого воспитания (2020)
Жмак К. В. - Моральність, розвиток і виховання у філософсько-освітньому й релігійному дискурсах: вітчизняна традиція (2020)
Завгородня Т. К. - Проблеми дидактики на сторінках педагогічних журналів Галичини (1920–1930 рр.) у контексті сучасності, Стражнікова І. В. (2020)
Зайченко Н. І. - Іспанська преса 1900–1905 років про освітній фактор національного регенераціонізму (2020)
Залуцька Г. І. - Внесок чернечих орденів УГКЦ у розвиток української освіти в Австралії, Висоцька Р. Р. (2020)
Калько І. В. - Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості в контексті Нової української школи (2020)
Квітка О. О. - Роль і місце компетентності культурної обізнаності та самовивираження в системі ключових компетентностей (2020)
Кульчицький В. Й. - Патріотичне виховання учнівської молоді в сучасній школі (2020)
Лялюк Г. М. - Особистісна парадигма виховання дітей-сиріт: синергетичний підхід (2020)
Майданенко С. В. - Інноваційна організація методичної роботи в Новій українській школі (2020)
Мотуз Т. В. - Ґенеза інноваційної діяльності закладів освіти Дніпропетровщини (кінець ХХ – перше десятиліття ХХІ ст.) (2020)
Калініна Л. В. - Медіаосвітні технології у формуванні вмінь XXI століття учнів старшої школи, Телешман Ю. Б. (2020)
Качур І. І. - Використання автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови (2020)
Кіцера Н. І. - Міждисциплінарне інтегрування курсу "Основи медичної генетики", Ковальчук Л. Є., Бондаренко М. В. (2020)
Маковєй О. М. - Стратегії використання моделі змішаного навчання у викладанні іноземної мови в немовних ЗВО, Маковєй Р. Г. (2020)
Мисик О. А. - Вивчення теми "Відділення лікарні" на заняттях з української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти (стаття 1) (2020)
Мовчан Л. В. - Основні характеристики забезпечення якості освіти (польський досвід), Комісаренко Н. О., Каричковська С. П., Чучмій І. І. (2020)
Москалюк О. В. - Структура змісту навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів, Ківенко І. О. (2020)
Огарь Ю. В. - Психолого-педагогічні особливості формування мовної особистості старшокласника у процесі навчання граматики на засадах особистісно орієнтованого підходу (2020)
Пільова С. Г. - Вплив фізичних вправ на фізичну працездатність студентів закладів вищої освіти, Панасюк І. В., Бандура В. А. (2020)
Пінчук І. О. - Удосконалення змісту іншомовної освіти як умова формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Андрейко Б. В. - Психологічні особливості міжособистісного спілкування дітей дошкільного віку з гіперактивним розладом із дефіцитом уваги, Біль А. Р. (2020)
Канарова О. В. - Органічна патологія нервової системи у дітей дошкільного віку як передумова затримки мовленнєвого розвитку, Нікіренкова А. Ю. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського