Мудра І. - Чат-боти як інструмент для популяризації матеріалів ЗМІ, Кухарська О. (2021)
Дацишин Х. - Сучасний заголовок новин в українських інтернет-ЗМІ: між клікбейтом та інформативністю (2021)
Байдюк М. Ю. - Педагогічні умови і вимоги до організації режиму рухової активності молодших школярів у навчальний та позанавчальний час, Маланій В. І., Кузнецова Н. М., Тодераш В. Д. (2020)
Гауряк О. Д. - Теоретико-практичні ідеї та погляди Г. Ващенка на виховання волі і характеру засобами фізичного виховання, Доцюк Л. Г., Турченяк С. А. (2020)
Кошура А. В. - Формування потреби в уроках фізичної культури для учнів молодшого шкільного віку, Бамбурак В. Б., Горюк П. І., Молдован А. Д. (2020)
Ярмак О. М. - Факторна структура фізичного стану дівчат 18-19 років в процесі фізичного виховання, Благій О. Л., Мороз О. О. (2020)
Ніколайчук О. П. - Спортивна діяльність школярів (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) як тематичний напрям енциклопедії фізичного виховання та спорту Румунії, Дарійчук С. В. (2020)
Турчик І. Х. - Шкільне фізичне виховання та спорт у США (кінець ХІХ ст.) (2020)
Цибанюк О. О. - Ґенеза розвитку системи фізичного виховання Румунії: реформування нормативно-правової бази (1948–1957 рр.), Вілігорський О. М. (2020)
Горюк П. І. - Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки тренера, Молдован А. Д., Кошура А. В. (2020)
Доцюк Л. Г. - Особливості корекції фізичного стану дітей з порушенням розумового розвитку, Лістау К. О. (2020)
Мальцева О. Б. - Ефективність нетрадиційних методик як складника здоров’язбережувальних технологій у гастроентерології, Ревес М. В., Мелега К. П., Гомонай М. В. (2020)
Mindrescu V. - Study regarding the verbal – non verbal communication between coaches – athletes within the performance sport domain, Moldovan E. (2020)
Прекурат О. Т. - Моделювання тренувального процесу кваліфікованих волейболістів у річному макроциклі в умовах закладу вищої освіти, Петричук П. А., Первухіна С. М. (2020)
Слухенська Р. В. - Теоретичні основи сучасного освітнього процесу у ВДНЗ України, Назимок Є. В., Іванушко Я. Г., Ломакіна Ю. В. (2020)
Сороколіт Н. С. - Порівняльний аналіз думки вчителів фізичної культури й учителів початкових класів щодо впровадження ключових компетентностей Нової української школи у фізичне виховання (2020)
Темерівська Т. Г. - Використання ситуативних навчально-пізнавальних завдань у процесі підготовки ерготерапевтів (2020)
Ханікянц О. В. - Удосконалення швидкісно-силової підготовки учнів середнього шкільного віку з пріоритетним використанням засобів легкоатлетичних стрибків, Римар О. В., Конестяпін В. Г. (2020)
Григоренко A. И. - Развитие мелкой моторики у детей с особыми образовательными потребностями (из опыта работы ресурсного центра инклюзивного образования в Республике Молдова) (2020)
Кулик Н. А. - Вивчення мотивації жінок зрілого віку до занять аквааеробікою, Заяц С. В., Гученко Г. Б. (2020)
Iacob M.-R. - Basketball game a way of adapting and socially integrating students with intellectual disabilities, Abăla’ei B. A., Puni A.-R., Hagiu B.-A. (2020)
Мосейчук Ю. Ю. - Використання засобів футболу в рекреаційній діяльності підлітків, Ярмак О. М., Мужичок В. О. (2020)
Путятіна Г. М. - Вплив уроків фізичної культури із застосуванням оздоровчих технологій на рівень знань з оздоровчої фізичної культури та фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку, Гауряк О. Д., Канівець Т. В. (2020)
Байцурак І. - Навчання майбутніх фахівців спеціальності "Фізична культура і спорт" корекції порушених функціональних станів у процесі викладання спортивної фізіології, Козік Н. М., Стратійчук Н. А. (2020)
Беспалова О. О. - Показники, критерії та рівні сформованості готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності, Лянной М. О., Бугаєнко Т. В., Авраменко Н. Б. (2020)
Беспалова О. О. - Готовність майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності за мотиваційно-ціннісним компонентом, Лянной Ю. О., Бугаєнко Т. В., Лянна О. В. (2020)
Гладощук О. Г. - Позанавчальна діяльність студентської молоді як умова формування фізкультурно-оздоровчої компетентності (2020)
Дідух В. В. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з учасниками освітнього процесу як актуальна проблема професійно-педагогічної освіти (2020)
Катеринюк Х. М. - Самореалізація особистості вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема, Шульга А. В. (2020)
Кожокар М. В. - Зміст і форми дуальної освіти у професійній підготовці студентської молоді в закладах вищої освіти України, Галан Я. П., Палагнюк Т. В., Васкан І. Г. (2020)
Корольова М. В. - Організація системи підготовки менеджерів у сфері фізичної культури та спорту (2020)
Мосейчук Ю. Ю. - Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти, Курнишев Ю. А. (2020)
Осадець М. М. - Психологічні аспекти відбору та підготовки студентів початкових курсів до професійного футболу (2020)
Палічук Ю. І. - Застосування здоров’язбережувальних технологій під час формування культури здоров’я майбутніх лікарів, Слобожанінов П. А., Ківерник О. В. (2020)
Скрипка І. М. - Визначення рівня професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання й спорту до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання, Солоненко Є. В. (2020)
Федірчик Т. Д. - Професійна культура майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів: сутнісно-компонентний аналіз, Бражанюк А. О. (2020)
Чебан В. І. - Роль і місце музичного терапевта в мультидисциплінарній команді реабілітації, Чебан Л. Г. (2020)
Чорбэ Константин - Концепция содержания высшего физкультурного образования (2020)
Shuper V. O. - Innovative technologies in the advancement of higher medical education, Shuper S. V., Husak V. V., Temerivska T. G., Rykova Y. O. (2020)
Тівелік М. В. - Теоретико-методологічні засади різновидів фітнесу для осіб похилого віку, Гакман А. В., Медвідь А. М. (2020)
Shevchuk K. D. - The impact of Waldorf pedagogy on salutogenic approach to primary schoolchidren’s teaching, Byhar H. P., Pits I. I. (2020)
Нікула Н. В. - Управління інноваційною діяльністю закладів загальної середньої освіти в контексті впровадження концепції "Нова українська школа" (2020)
Ажиппо О. Ю. - Педагогічні умови формування духовно-ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі занять фізичною культурою, Мосейчук Ю. Ю., Курнишев Ю. А., Боднар І. Р. (2020)
Богданюк А. М. - Шляхи підвищення рівня знань молодого покоління українців про народні традиції фізичного виховання, Киселиця О. М., Гуліна Л. В. (2020)
Гермаківська К. С. - Спортивно-оздоровчий туризм у системі фізичної культури студентської молоді, Ячнюк М. Ю., Ячнюк І. О., Букорос Н. М. (2020)
Єремія Я. І. - Особливості залучення до систематичної рухової активності учнів старших класів (2020)
Зорій Я. Б. - Професійне виховання студентів в умовах інтеграції навчальної та позанавчальної діяльності, Киселиця О. М. (2020)
Iacob M.-R. - Study on technical-tactical training in a basketball team under 18, Abăla’ei B. A., Puni A.-R., Hagiu B.-A. (2020)
Мусієнко О. В. - Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи хатха-йоги, Максим’як В. М., Максим’як Я. О. (2020)
Шутак Н. Д. - Фізичне виховання школярів 12–15 років на основі використання засобів аеробіки, Ячнюк М. Ю., Ячнюк Ю. Б., Городинський С. І. (2020)
Балацька Л. В. - Теоретичне дослідження еволюції основних кількісних характеристик ігор олімпіад та зимових Олімпійських ігор, Клюс О. А. (2020)
Наконечний І. Ю. - Основна проблематика менеджменту спортивних організацій в Україні, Циба Ю. Г. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Чорногор Л. Ф. - Параметри інфразвукового сигналу в атмосфері, згенерованого вибухом потужного вулкана (2020)
Domnin I. F. - Active Power Filter for Reactive Power Compensation for the Powerful Sounding Pulses Shapers, Levon O. O. (2020)
Панасенко С. В. - Одночасні іонозондові дослідження варіацій критичної частоти і висоти максимуму шару F2 іоносфери на обох кінцях геомагнітної трубки, Живолуп Т. Г., Котов Д. В., Колосков О. В., Лисаченко В. М. (2020)
Шульга М. О. - Дослідження іоносфери над Антарктидою у періоди зі спокійною космічною погодою: результати вертикального зондування іоносфери 14–24 вересня 2020 р., Богомаз О. В., Котов Д. В., Живолуп Т. Г., Колосков О. В., Залізовський А. В., Лисаченко В. М. (2020)
Пуляєв В. О. - Швидкість руху штучних космічних об’єктів та її визначення за допомогою радара некогерентного розсіяння, Ємельянов Л. Я., Мірошніков А. Є. (2020)
Лук’янова Ю. М. - На шляху до смарт-освіти, Комарь В. І. (2020)
Молодиченко В. В. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності учнів початкової школи, Сердюк А. М., Молодиченко Н. А. (2020)
Miahka М. М. - The use of information and communication technologies in teaching foreign language to cadets (2020)
Непомняща І. М. - Розвиток пізнавальної діяльності дитини передшкільного віку (2020)
Попович Н. Ф. - Особливості розвитку якостей мовленнєвої культури майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2020)
Самоненко Н. В. - Этапы обучения будущих судоводителей написанию деловых писем на английском языке (2020)
Северіна Т. М. - Створення автентичного освітнього середовища у навчанні іншомовної граматики на різних етапах уроку в середній школі (2020)
Semenchenko Т. О. - Innovative strategies to develop emotional intelligence of students in English language teaching, Shevchenko V. I., Cherniavska I. S. (2020)
Стовпник Н. М. - Використання інтерактивних методів навчання у вищій школі, Андріяшик О. Р. (2020)
Тарчинська Ю. Г. - Методичні підходи до формування техніки звукотворення в інтерпретації фортепіанної спадщини К. Дебюссі (2020)
Чикалова Т. Г. - Дидактичні можливості використання коміксів на уроках у початковій школі (2020)
Семенкова А. М. - Вдосконалення методики викладання дисципліни "Кадровий менеджмент" у контексті інноваційного реформування вищої освіти (2020)
Сіненко К. О. - Сутність і зміст поняття "інформаційно-цифрова компетентність молодшого школяра" (2020)
Солошич І. О. - Філософські передумови формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2020)
Стахова І. А. - Можливості використання Scrum-підходу в процесі формування готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності у початковій школі (2020)
Стеблюк С. В. - Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в контексті ступеневої освіти (2020)
Тогочинський О. М. - Інноваційність програм підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (2020)
Тулякова К. Р. - Особливості англомовного професійно орієнтованого монологу фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів (2020)
Тюріна В. О. - Лідерська компетентність і визначення рівня її сформованості у курсантів як майбутніх офіцерів поліції (2020)
Форостовська Т. О. - Гуманітаризація освіти як педагогічна умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії (2020)
Khamuliak N. V. - Fostering critical thinking among students (2020)
Харченко І. І. - Формування культури професійної комунікації фахівців як проблема мовної освіти європейського освітнього простору (2020)
Хміль Н. А. - Європейський досвід підготовки майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі (2020)
Хома О. М. - Актуальні питання розвитку початкової освіти в Україні, Мочан Т. М. (2020)
Христова Т. Є. - Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури, Ребар І. В., Старостенко В. О. (2020)
Цюняк О. П. - Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності (2020)
Васиньова Н. С. - Спрямованість наукових досліджень із теорії управління закладами вищої освіти в Україні початку ХХІ століття (2020)
Власова І. В. - До питання ефективності у сфері вищої освіти (2020)
Криштанович М. Ф. - Передумови функціонування системи дистанційного навчання майбутніх правознавців (2020)
Гречок Л. М. - Оcновні дидактичні принципи та їх аспекти в методиці викладання іноземних мов, Кормільцина С. Ю. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Ціватий В. - Зовнішні справи та історичні виклики мондіалізованого світу Європи в контексті поширення пандемії Covid-19: міграційні та діаспоральні аспекти, Марцинюк М. (2021)
Чупира В. - Регіональні міждержавні союзи: історичний досвід то перспективи для України (2021)
Маскалик Д. - Співпраця України і Туреччини у сфері військово-промислового комплексу в контексті стратегічного партнерства між двома країнами (2021)
Зернецька О. - Боротьба з "тиранією відносин": історія транспорту в Австралії, Дронів В. (2021)
Фесенко М. - Особливості формування зовнішньої політики США за президентства Дж. Байдена (2021)
Сибіга А. - Культурна дипломатія у діяльності Посольства України в Туреччині (2021)
Ткач Д. - Роль постаті Т.Г.Шевченка у культурній дипломатії України (2021)
Матяш І. - Перша жінка на керівній посаді у зовнішньополітичному відомстві Української Народної Республіки (2021)
Непоп Л. - Життя посла багате на важливі події і цікаві спогади (2021)
Гримич М. - Роль дружини посла у провадженні культурної дипломатії (2021)
Гуменюк Б. І. - Цінний додаток до дослідження витоків української дипломатії (2021)
Святкування 29-ї річниці заснування Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв (2021)
Бабакіна О. О. - Методологічні підходи до аналізу розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століть (2020)
Воровка М. І. - Соціальні перетворення в Україні як фактор гендерної асиметрії на ринку праці (2020)
Зайченко Н. І. - Цілі морального виховання за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Олізько О. В. - Етапи розвитку Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамоти та ремесел (1973–1914) (2020)
Страйгородська Л. І. - Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинській і сучасність": структурно-змістовий аналіз (1993–1998) (2020)
Білянська І. П. - Навчання аудіювання художніх творів у професійній підготовці вчителів англійської мови (2020)
Boichuk A. P. - Grammar competence formation in teaching professionally oriented foreign language to nonlinguistic specialties bachelors, Tytun O. L., Sivkovych H. M. (2020)
Боса В. П. - Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів (2020)
Вайнагій Т. М. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних групах (2020)
Горобець С. І. - Навчальний текст як засіб формування риторичної компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури (2020)
Проскурняк О. І. - Аналіз досвіду організації дистанційного навчання зі здобувачами спеціальної освіти, Яцинік А. В. (2020)
Хрипун Д. М. - Вплив предметних уроків на розвиток мовлення дітей з порушеннями слуху за поглядами Н. Ф. Засенко (2020)
Бацуровська І. В. - Технологічний підхід у системі підготовки інженерів зі спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (2020)
Березкін О. В. - Використання інноваційних освітніх технологій під час підготовки фахівців інженерних спеціальностей, Сірант В. М. (2020)
Білецька Г. А. - Професійна підготовка вчителів біології в умовах COVID-19 і карантинних обмежень (на прикладі Хмельницького національного університету), Скрипник С. В., Казімірова Л. П., Тарасенко М. О., Єфремова О. О., Ільїнський С. В. (2020)
Бойчук Ю. Д. - Етапи реалізації моделі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження в професійній діяльності, Таймасов Ю. С., Зуб О. В., Турчинов А. В. (2020)
Бурак В. Г. - Досвід професійної підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти (2020)
Гейтенко В. В. - Організаційно-педагогічні умови дистанційних технологій навчання зі студентами спеціальності "Фізична культура і спорт", Сорокін Ю. С. (2020)
Гнатик К. Б. - Структура професійного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Демчук Р. О. - Актуальність формування інноваційності як професійної якості педагога (2020)
Доценко Н. А. - Використання цифрового середовища під час викладання загальнотехнічних дисциплін у закладах вищої освіти (2020)
Дудіна О. В. - Забезпечення якості підготовки фахівців у галузі медицини в Китаї (2020)
Євтушенко Н. В. - Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки Польща (2020)
Замороцька В. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації музичної діяльності молодших школярів, Смиренський В. М. (2020)
Замятна О. Л. - Змістовно-методична складова частина професійної адаптації майбутнього вчителя початкових класів у процесі педагогічної практики (2020)
Іванченко Є. А. - Синергетичний підхід до побудови освітнього середовища формування самоосвітньої компетентності майбутнього офіцера забезпечення військ (сил), Мукан Н. В., Криштанович М. Ф., Козловський Ю. М. (2020)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічний сторітелінг у підготовці майбутніх фахівців охорони здоров’я (2020)
Карабін О. Й. - Формування цифрових компетентностей здовувачів освіти в контексті Нової української школи, Шуль М. В. (2020)
Кисельов В. О. - Методологічні підходи до формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів (2020)
Коваль Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання народних ігор в освітньому процесі школи I ступеня, Вацьо М. В. (2020)
Красовська О. О. - Нові підходи та шляхи підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності й перспективності змісту дошкільної та початкової освіти, Міськова Н. М., Ілюк Л. В., Кирилович О. Ф. (2020)
Лазоренко С. А. - Теоретичні та практичні засади формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання (2020)
Калініна Т. С. - Роль батьківської компетентності у вихованні та соціалізації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, Верютіна О. О., Роменкова Л. М. (2020)
Різак І. М. - Характеристика впровадження британського досвіду соціальної роботи з дітьми з інвалідністю в українську практику (2020)
Биконя О. П. - Особливості дистанційного англомовного навчання курсантів із використанням мультимедійних засобів (2020)
Voronina H. R. - Effective tools for teaching foreign languages at technical university, Meleshko I. V. (2020)
Дєніжна С. О. - Медіатворчість викладача та технології її реалізації в освітньому процесі, Сова М. О. (2020)
Качан М. В. - Педагогічний зиск використання комп’ютерних технологій навчання під час загальновійськової підготовки курсантів вищих військових закладів освіти (2020)
Козубенко Ю. И. - Использование возможностей интерактивной SMART-доски на уроках русского языка и литературы при подготовке к ЕГЭ, Руснак И. М., Лунгу И. А. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Відомості про авторів (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Mykhaylenko V. - Advanced technologies for processing liquid waste of galurgical productions, Yurchenko V., Antonov O., Lukianova O., Gil Z. (2021)
Krusir G. - Improvement of purification technology of the liquid waste from fermentation production, Sagdeeva O., Tsykalo A., Vilhovska Y., Shpyrko T. (2021)
Dyachok V. - To the problems of wastewater treatment from mineral pollutants with the use of microalgae, Mandryk S., Huhlych S. (2021)
Tsvilynyuk O. - Application of salicylic acid in growing beta vulgaris l. plants in the context of sustainable agricultural production, Telehii L. (2021)
Lytvynenko V. - Efficiency of application of the microbiological method of waste water treatment to remove hexamethylendiamine, Dychko A. (2021)
Dmitrikov V. - Apparatus-technological scheme of tin cans scrap recycling with obtaining technical products, Vakal S., Vakal V., Pliatsuk L. (2021)
Malovanyy M. - Optimum collection and concentration strategies of hydrobionts excess biomass in biological surface water purifying technologies, Tymchuk I., Balandiukh I., Soloviy C., Zhuk V., Kopiy M., Stokaliuk O., Petrushka K. (2021)
Norouzi N. - Confusing problem of green architecture and false green architecture in mena region, Nasiri Z. (2021)
Дмітрієва Н. С. - Організація та контроль позааудиторної самостійної роботи студентів із дисципліни "Фізичне виховання" (2020)
Москаленко М. П. - Можливості формування очікуваних результатів навчання під час вивчення ферментативного каталізу в курсі біології на профільному рівні в старшій школі, Міронець Л. П., Торяник В. М. (2020)
Новіцька О. І. - Вивчення теми "Перша медична допомога" на заняттях з української мови як іноземної студентами-іноземцями медичних спеціальностей (стаття 1), Мисик О. А. (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика в культурних традиціях весільних ювілеїв (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Самойленко О. А. - Методика розроблення та використання ментальних карт під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти, які займаються одноборствами, Скляренко В. П., Нестеренко О. О., Карпенко С. І., Левченко С. В. (2020)
Ciladi V. V. - Forming foreign language learning strategies and framework to primary school children (2020)
Маланюк Н. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: системний аналіз (2020)
Малик Т. В. - Організація інтегрованих занять з іноземної мови за професійним спрямуванням і технічних дисциплін в умовах дистанційного навчання, Грицик Г. О., Малик Л. Б. (2020)
Мірошниченко В. М. - Формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів (2020)
Пальшкова І. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викликів сьогодення (2020)
Паскаль О. В. - Діагностика рівня готовності до вагітності й батьківства в молодих людей, Колбіна Л. А. (2020)
Петрик Д. П. - Навчання офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України застосування заходів фізичного впливу в професійній діяльності (2020)
Пільова С. Г. - Морфологічні особливості кваліфікованих гравців у волейбол і гандбол, Бандура В. А. (2020)
Плаксін А. А. - Методологічні засади професійної підготовки фахівців галузі національної безпеки у вищих військових закладах України (2020)
Поліщук Н. М. - Розвиток культури здоров’я педагогів в умовах реформування освіти (2020)
Rzayeva F. - Motivation of students for independent work during training activities (2020)
Рябець І. В. - Організаційна модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю у ЗВО України (2020)
Самойленко О. О. - Системний підхід щодо підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Семененко І. Є. - Формування індивідуального плану навчання іноземного студента за допомогою онлайн-платформи Zoom (2020)
Сіренко А. Є. - Критичність мислення як необхідний фактор мовної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України на курсах вивчення англійської мови, Лисенко Є. В. (2020)
Скакун Н. С. - Результати педагогічного експерименту з розвитку креативної компетентності майбутніх учителів біології (2020)
Теличко Т. В. - Структурні складники фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Фодор К. Й. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів-філологів на засадах міждисциплінарного підходу: актуальність дослідження (2020)
Халецька К. В. - Інноваційні напрями у формуванні прогностичної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей (2020)
Шолох О. А. - Особистісно орієнтований підхід до професійної діяльності засобами організації самостійної роботи майбутніх психологів (2020)
Яцюк Ю. А. - Формування мовно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах диверсифікації освіти (2020)
Сидоренко В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти, Денисова А. В., Сахно О. В., Кулішов В. С. (2020)
Москальова Л. Ю. - Гендерна толерантність як індикатор ціннісних орієнтацій педагогічних працівників (2020)
Цимбрило С. М. - Особливості полікультурного виховання студентів вищого технічного навчального закладу в контексті середовищного підходу (2020)
Шлєіна Л. І. - Критерії і показники сформованості гендерної культури у студенства аграрних закладів вищої освіти (2020)
Марєєва Т. В. - Розвиток рухової творчості в дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри, Бабачук Ю. М. (2020)
Євминець М. П. - Використання LEGO на уроках у початковій школі, Коваленко О. Ю. (2020)
Лобова О. В. - Загальна характеристика прийомів розумової діяльності молодших школярів, Парфілова С. Л., Пушкар Л. В. (2020)
Хацаюк О. В. - Модель формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до застосування заходів фізичного впливу в різних умовах службово-оперативної діяльності, Єлісєєва О. С., Жуков В. Л., Клименко В. П., Бережний Ю. М. (2020)
Лупаренко Л. А. - Концептуальний апарат дослідження: хмаро орієнтовані системи відкритої науки в навчанні і професійному розвитку вчителів, Мар’єнко М. В., Носенко Ю. Г., Сухіх А. С., Шишкіна М. П. (2020)
Олійник С. В. - Інформаційні та комунікаційні технології в освітньому процесі кафедри технології ліків (огляд літератури), Левачкова Ю. В., Бобро С. Г. (2020)
Орищин Т. М. - Дистанційна освіта у викликах сучасності, Ваврик Т. О. (2020)
Шаповалова О. В. - Моніторинг реалізації інтерактивних технологій в освітньому процесі, Бутенко В. Г., Васько О. О. (2020)
Ящук С. М. - Перспективи використання мобільних додатків для самостійних занять спортом здобувачами вищої освіти в умовах карантинних обмежень, Гончар Г. І., Маслюк Р. В., Комар В. П., Мудрик В. Г. (2020)
Ємчик О. Г. - Електронні дидактичні ігри як ефективний засіб ознайомлення дітей дошкільного віку з множинами (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Рендюк Т. - Стародубщина – зрусифікована історично українська порубіжна земля (2021)
Верменич Я. - Соціокультурна динаміка регіонального розвитку України: методологічні підходи дослідження (2021)
Темченко А. - Семантико-модулятивні конструкції голосних у лікувально-обрядових текстах українців (2021)
Скляренко Г. - Закарпатська школа живопису та "повернення до модернізму" в українському мистецтві 1960-х років (2021)
Коломийчук О. - Наратив родинного Святого вечора в дитячих спогадах переселенців із Західної Бойківщини: антропологія пам'яті (2021)
Курочкін О. - До історії становлення й занепаду радянської ритуалістики (2021)
Романенко О. - Родина як цінність в Австралії (від перших поселенців до початку ХХ століття) (2021)
Сівурава Л. - Сучасны стан традыцыйнага светапогляду у жывёлагадоўчай дзейнасці беларусаў (2021)
Бех М. - Лохвиччина: етнографічне обстеження козацького краю, Бондаренко Г., Коваль-Фучило І., Косицька З., Омельчук О., Таран О. (2021)
Веремеєнко Т. - Мистецькі й технічні засоби лаврських малюнків у XVIII столітті (2021)
Товкайло Я. - Пастуші інструменти Волині та Полісся: системно-етнофонічний аспект (2021)
Набок М. - |Рецензія| Коваль Г. Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців / Інститут народознавства НАН України. Львів, 2020. 440 с. (2021)
Вархол Й. - |Рецензія| MY A ONI. Domácí a cizí v lidové tradici /Petr Číhal, ed. Uherské Hradiště, 2019, 317 s. (2021)
Юрій Бача (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Rusyn I. - Bioelectric parameters of Pinus silvestris forest ecosystems, Dyachok V. (2021)
Petrushka I. - Features of adsorption processes for wastewater treatment from zinc ions, Bratus O., Petrushka K. (2021)
Yurasov S. - Irrigative assessment of Sasyk water quality, Kuzmina V., Karaulov V. (2021)
Orel S. - Requirements for the environmental protection officer of the Ukrainian armed forces in view of NATO guidance documents, Durach V., Sjoma B. (2021)
Vasiichuk V. - Life and scientific priorities of professor Oleg Nahursky, Vytrykush N. (2021)
Malovanyy M. - Russian armed aggression against Ukraine – the impact on the environment of the temporarily occupied territories, Bohach N. (2021)
Poberezhna L. - Dendroindication of petroleum soil contamination, Karavanovych K., Krekhovetska I. (2021)
Poberezhny L. - Increasing the level of environmental safety of drilling sludge storages, Karavanovych K., Chupa V., Rybaruk R. (2021)
Mitin I. - Application of slag from thermal power plant for the production of porous filler, Kindzera D., Atamanyuk V. (2021)
Havryshko M. - Experimental research of parameters of industrial waters of canning plant and bakery. Analysis of treatment technologies, Popovych O., Yaremko H. (2021)
Content (2021)
Mochurad L. - Parallelization of RSA cryptographic algorithm based on CUDA technologies, Kryvenchuk Y., Yatsyshyn S. (2021)
Mykyichuk M. - Metrological requirements of weigh-in-motion systems for vehicles, Hut T., Lazarenko N. (2021)
Krayovskyy V. - Research of thermometric material Er1-xscxNiSb. I. Modelling of performances, Pashkevych V., Horpenuk A., Romaka V., Stadnyk Y., Romaka L., Horyn A., Romaka V. (2021)
Mašková K. - Radio frequency identification in cyber-physical systems, Petrovska I., Ryshkovskyy O., Yatsyshyn S. (2021)
Kuzmenko I. - Multipurpose measurement models for adjustment by the least-squares method, Samoilenko O., Tsiporenko S. (2021)
Mykyichuk M. - Material testing and results estimation by safety indexes, Rudyk Y. (2021)
Tchaban V. - Problem of the cosmic gravity measurement (2021)
Kostiukov I. - Dielectric dissipation factor in three-core power cables (2021)
Атрощенко Т. О. - Потенціал тренінгових технологій у процесі формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи (2020)
Бацуровська І. В. - Компетентнісний підхід щодо підготовки магістрів з електричної інженерії в умовах масових відкритих дистанційних курсів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних університетах, Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. (2020)
Бурак В. Г. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в дослідженнях науковців (2020)
Галіцан О. А. - Професійна підготовка магістрів гуманітарного профілю: компетентнісний підхід, Койчева Т. І., Осипова Т. Ю. (2020)
Гнатик К. Б. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки (2020)
Hontarenko I. S. - The usage of LMS Moodle in the process of teaching foreign languages in non-linguistic higher educational institutions (2020)
Зброй В. В. - Технологія застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі, Харченко І. М. (2020)
Ібрагімова Л. А. - Методи та засоби з формування алгоритмічного мислення: аналіз зарубіжного досвіду (2020)
Ієвлєв О. М. - Роль особистісного складника професійно-педагогічної мобільності майбутніх викладачів у їхній подальшій педагогічній діяльності (2020)
Карабін О. Й. - Формування основ веб-орієнтованих технологій на уроках інформатики в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти, Поморський Д. В. (2020)
Карасьова Л. А. - Розвиток критичного мислення здобувачів освіти під час роботи з іншомовним аудіотекстом, Кононова Д. В., Яковенко Н. В., Цвяк Л. В. (2020)
Конаржевська В. І. - Духовно-гуманітарна підготовка курсантів у процесі професійного становлення (2020)
Кононенко Н. М. - Формування фахових компетентностей бакалаврів-фізіотерапевтів під час вивчення дисципліни "Патологічна фізіологія", Гнатюк В. В. (2020)
Константинова Т. М. - Щодо врахування лінгвістичних особливостей суднових документів у навчанні моряків іншомовної письмової мови, Тихонова І. Ю. (2020)
Котвіцька А. А. - Теоретико-прикладні аспекти професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників фармацевтичних закладів вищої освіти, Ольховська А. Б., Кайдалова Л. Г. (2020)
Кошельник І. В. - Значення навчальної дисципліни "Радіологічний, хімічний і бактеріологічний захист у Державній прикордонній службі України" у підготовці майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби україни, Овчар М. М. (2020)
Леонова О. М. - Вплив музично-дидактичної гри на підвищення інтересу до музики в молодших школярів, Черкасова С. О. (2020)
Мазуренко Ю. А. - Компонентна структура готовності майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації (2020)
Маланюк Н. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: педагогічний експеримент (2020)
Маркусь І. С. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах інформатизації (2020)
Мірошніченко В. І. - Формування здорового способу життя майбутнього офіцера-прикордонника засобами фізичної культури, Журавльов В. В. (2020)
Моргунова Н. С. - Мовні бар’єри та можливості їх подолання в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ЗВО, Приходько С. О. (2020)
Пастушкова Н. А. - Формування спеціальних професійних компетентностей майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти України (2020)
Поліщук О. В. - Педагогічні умови формування професіоналізму майбутнього вчителя музики в педагогічному коледжі, Чайка В. А., Шуль Г. К. (2020)
Романчук С. В. - Англомовний дискурс інноваційної педагогічної діяльності викладача англійської мови, Сандига Л. О. (2020)
Романюк Р. К. - Формування готовності майбутніх учителів біології і географії до впровадження дистанційного та змішаного навчання, Власенко Р. П., Яковлева В. А., Костюк В. С. (2020)
Самойленко О. О. - Технологічний підхід щодо підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Сидорова Н. В. - Переваги та недоліки дистанційного вивчення графічних дисциплін в умовах карантину, Доценко Ю. В., Думанська В. В., Калінін О. О. (2020)
Слюта А. М. - Формування професійно-спеціалізованих компетентностей майбутніх учителів географії у процесі фахової підготовки (2020)
Толмачова І. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі адаптаційно-ігрового циклу, Люта Ю. О. (2020)
Фенцик О. М. - Теоретико-методичні аспекти формування науково-дослідницької компетентності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2020)
Фодор К. Й. - Експериментальна перевірка сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов на засадах міждисциплінарного підходу (2020)
Чистякова Л. О. - Компетентнісний підхід у формуванні екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2020)
Шиман І. А. - Підготовка майбутніх учителів до інновацій в освітньому процесі (2020)
Щеголєва Т. Л. - Педагогічні шляхи подолання труднощів іншомовної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти в педагогічній теорії і практиці (2020)
Яковенко О. І. - Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО: компетентнісний підхід (2020)
Янко Н. О. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з елементами ділового мовлення в умовах НУШ, Максак І. В., Паршукова М. В. (2020)
Ястребова В. Я. - Використання електронних ресурсів у змішаній моделі навчання (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Пepмiнoвa A. B. Пepeклaдaцькa peцeпцiя cyчacнoï aмepикaнcькoï пoeзiï : мoнoгpaфiя / A. B. Пepмiнoвa. – K. : Bидaвничий дiм Дмитpa Бypaгo, 2015. – 352 c. (2016)
Пpиxoдькo Г. I. Kaтeгopiя oцiнки в кoнтeкcтi змiни лiнгвicтиuниx пapaдигм : мoнoгpaфiя / Г. I. Пpиxoдькo. – Зaпopiжжя : Kpyгoзip, 2016. – 200 c. (2016)
Toмчaкoвcкaя Ю. O. Koнцeпт CHARM / ЧAPIBHICTЬ в aнглийcкoй и yкpaинcкoй лингвoкyльтypax : мoнoгpaфия / Ю. O. Toмчaкoвcкaя ; пoд peд. H. B. Пeтлючeнкo. – Oдecca : Bидaничий дiм "Гeльвeтикa", 2015. – 204 c. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бабакіна О. О. - Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великобританії із середини 60-х – початку 90-х років ХХ століття (2020)
Дворецька Л. П. - Формат тесту з математики як фактор впливу на якість оцінювання учнів (2020)
Зайченко Н. І. - Зміст морального виховання за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Коваленко О. М. - Проблема підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в закладах освіти України у дисертаційних дослідженнях (2020)
Парфілова С. Л. - Історико-генетичний аналіз витоків евристичних освітніх ідей, Пушкар Л. В. (2020)
Пшемінська Л. О. - Духовно-сакральна музична спадщина М. Леонтовича як важливий чинник формування в молодого покоління ціннісних орієнтацій (2020)
Анічкіна О. В. - Сучасні умови дистанційного вивчення хімії: виклики та перспективи (2020)
Білик Т. С. - Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики в початковій школі (2020)
Верітов О. І. - Методичне забезпечення формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту (2020)
Горобець С. І. - Формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із культури усного та писемного мовлення (2020)
Євмененко О. В. - Формування позитивної мотивації до читання під час вивчення казки, Тімченко І. В. (2020)
Краснова Н. М. - Образотворча діяльність як засіб відображення світу підлітками (2020)
Макаренко Н. Г. - Фітнес у системі здоров’язбережувальних технологій у процесі фізичної підготовки майбутніх учителів: аксіологічний підхід (2020)
Мороз О. А. - Урок лексикології української мови в сучасній школі: традиційний та інноваційний підходи, Постельняк Л. Р. (2020)
Радченко К. А. - Юридична клініка як інноваційна форма вдосконалення професійної компетеності майбутнього військового юриста (2020)
Рудюк Т. В. - Родинна лексика в контексті ненасильницького спілкування (комунікативно-діяльнісний підхід) (2020)
Скасків Г. М. - Інноваційні методи навчання в підготовці майбутніх учителів інформатики (2020)
Степаненко О. К. - Використання елементів медіакультури, інфографіки та хмарних сервісів на уроках зарубіжної літератури (2020)
Шинкаренко В. В. - Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на матеріалах етнохудожньої культури, Клімова Л. В., Виноградова О. М., Писарєва Л. В. (2020)
Ачкевич С. А. - Жанри народної педагогіки як засіб розвитку комунікативних здібностей у дітей із церебральними порушеннями (2020)
Бегас Л. Д. - Проблема автономних слів у процесі формування дитячого мовлення, Білан В. А. (2020)
Бєсєда В. В. - Сучасні методи діагностики постави дітей із порушеннями психомоторики в контексті корекції їх фізичного розвитку (2020)
Замша А. В. - Концептуальні засади створення бімодально-білінгвального освітнього середовища для глухих і напівглухих осіб (2020)
Борова Т. А. - Організаційно-педагогічні умови управління педагогічною взаємодією викладача і студента у процесі підготовки фахівців, Маслова Н. І., Марчук А. А. (2020)
Гаврилюк Н. М. - Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання (2020)
Галан Я. П. - Патріотичне виховання дітей засобами олімпійської освіти в Новій українській школі, Гакман А. В., Кашура А. В., Байдюк М. Ю. (2020)
Камінська О. М. - Змістове та психолого-педагогічне забезпечення процесу формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів технічних університетів (2020)
Кос О. І. - Участь у формах лікарняної анімації як засіб формування гуманістичних цінностей студентів-волонтерів (2020)
Протасова А. С. - Фізичне виховання дошкільників у контексті суспільних трансформацій (2020)
Тесленко С. О. - Інтеграція різних видів художньо-мовленнєвої діяльності у вихованні національно-патріотичної особистості старшого дошкільника (2020)
Генсерук Г. Р. - Цифрові технології формувального оцінювання, Мартинюк С. В. (2020)
Пєтухова І. О. - Тестування навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (2020)
Шевчук А. О. - Особливості формування іншомовної письмово-мовленнєвої діяльності студентів на базі вікі-технології у вищій школі (2020)
Яворська Г. Х. - Базові компетентності майбутніх правознавців (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Дорош Й. М. - Концепція використання та охорони земель у сучасних умовах суспільного розвитку України, Ібатуллін Ш. І., Барвінський А. В., Тарнопольський А. В., Сакаль А. В. (2021)
Новаковська І. О. - Впровадження ринку землі: актуальні питання та перспективи розвитку, Скрипник Л. Р., Іщенко Н. Ф. (2021)
Дорош Й. М. - Деякі питання аналізу колізій чинного земельного законодавства, Дорош О. С., Аврамчук Б. О., Барвінський А. В., Демчук В. О. (2021)
Мовчан С. І. - Теоретичні аспекти формування механізму регулювання земельних відносин, Якунічева А. Ю., Леженкін І. О., Коломієць С. М. (2021)
Дорош Й. М. - Нормативно-правове забезпечення організації органічного землекористування та шляхи його удосконалення, Барвінський А. В., Дорош О. С., Мельник Д. М., Висідалко А. А. (2021)
Русіна Н. Г. - Проблеми встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, Люльчик В. О., Біда П. І., Качановський О. І., Булакевич С. В., Петрова О. М. (2021)
Бутенко Є. В. - Особливості формування рекреаційного землекористування у приміській зоні мегаполісу, Вінцелевич Г. С. (2021)
Купріянчик І. П. - До питання формування інституціонального середовища екологобезпечного аграрного землекористування (2021)
Кравчук Т. Ю. - Особливості оптимізації землекористування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в м. Київ методом землевпорядкування (2021)
Юсипенко О. М. - Методичні підходи землевпорядного формування рекреаційного землекористування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг (2021)
Чабанюк В. С. - Національна інфраструктура просторових даних (НІПД) України: якими є її актуальна, здійсненна і одночасно "правильна" моделі?, Дишлик О. П. (2021)
Голуб Т. П. - Нова освітня парадигма в реаліях сучасних глобалізаційних процесів, Жигжитова Л. М., Назаренко О. І. (2021)
Зайченко Н. І. - Виміри моральності людини в іспанській педагогічній думці на межі ХІХ – ХХ ст. (2021)
Ільницька Л. В. - Вітчизняний досвід становлення предикатів художньої діяльності в контексті естетичного виховання (2021)
Ісламова О. О. - Організація підготовки викладачів європейських прикордонних закладів освіти до дистанційної форми навчання (2021)
Костенко Л. Д. - Історіографії проблеми розвитку теорії і практики позашкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Таможська І. В. - Методолого-теоретичний інструментарій історико-педагогічних досліджень (2021)
Федун Д. С. - Історичні етапи професійної підготовки економістів у системі вищої освіти України в другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Адамчук Ю. Д. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення (2021)
Антіпова Ж. I. - Гнучкість та її значення в підвищенні рівня фізичної підготовленості студентів, Барсукова Т. О., Кучеренко Г. В. (2021)
Барабаш И. В. - Практические аспекты применения дифференцированного подхода при обучении иностранному языку в неязыковом вузе (2021)
Білозерська Г. О. - Проблема підвищення художньо-виконавської майстерності студентів у класі диригування, Дабіжа К. Л., Ковальчук В. В., Сізова Н. С. (2021)
Бондаренко Є. В. - Самостійна робота як засіб формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв (2021)
Галіцан О. А. - Програма розвитку здатності до педагогічної фасилітації у майбутніх учителів у педагогічному університеті, Осипова Т. Ю., Щекотиліна Н. Ф. (2021)
Горянський В. В. - Концептуальні підходи до формування фахової компетентності в умовах вищої мистецької освіти, зокрема у процесі професійної підготовки майбутніх бакалаврів дизайну (2021)
Грицик Н. В. - Технологізація як напрям модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя у закладі вищої освіти, Скорик Т. В. (2021)
Демченко Л. В. - Виробнича практика у формуванні професійної готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку (2021)
Желанова В. В. - Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура (2021)
Зігунов В. М. - Зарубіжний і вітчизняний досвід професійної підготовки фахівців сфери соціального туризму (2021)
Іщенко М. В. - Оздоровчі методики у вправах на дихання для академічних вокалістів (2021)
Липовецька Є. Ю. - Компетентності з мистецтва художнього ткацтва як складник професійної компетентності майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва (2021)
Лобачова І. М. - Гендерна культура майбутнього педагога в межах неформальної освіти ЗВО, Помирча С. В., Луценко Н. О. (2021)
Мазуренко О. О. - Структура готовності майбутніх лікарів до професійної взаємодії (2021)
Мазуренко Ю. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації (2021)
Мамчич О. Б. - Формування лінгвістичної культури майбутнього педагога початкової школи, Михайленко О. В. (2021)
Мельник Л. В. - Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості: ретроспективний аналіз, Малашевська І. В., Лазука М. М. (2021)
Мірошніченко В. І. - Методичні основи формування української ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України, Озимовський В. В. (2021)
Невзоров Р. В. - Проблемні тенденції підготовки майбутніх військових льотчиків до бойових польотів у світлі сучасних концептуальних і нормативних вимог до них (2021)
Онищенко Н. П. - Вплив освітнього середовища вищої школи на формування готовності майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності (2021)
Охріменко О. В. - Результати експериментальної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальної освіти до використання цифрових технологій у професійній діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору (2021)
Полещук Л. В. - Формування професійно значущих якостей майбутніх менеджерів освіти: компетентнісний аспект (2021)
Роїк Ю. В. - Педагогічні умови забезпечення якісної професійної підготовки з етнодизайну кераміки (2021)
Саган Н. Т. - Дистанційне навчання в медичному вузі – реалії сьогодення, Заяць Л. М., Жураківська О. Я., Антимис О. В., Дутчак У. М., Міськів В. А. (2021)
Саєнко Н. С. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з англійської мови, Галацин К. О. (2021)
Снітовська О. Й. - Викладання медичної термінології під час вивчення англійської мови в умовах дистанційного навчання за допомогою платформи для проведення онлайн-занять Zоом, Царик Г. М. (2021)
Tymoschuk N. M. - Formation of English competence in dialogue speech of future specialists in hotels, restaurants and catering (2021)
Титок І. В. - Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес професійної підготовки молодших спеціалістів з права (2021)
Тулякова К. Р. - Технологія мовно-конфліктного моделювання в освітньому процесі (2021)
Хома Т. В. - Інтегральна компетентність як складник професійної компетентності в педагогічній освіті, Стеблюк С. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Гапоненко М. Б. - Генетичний поліморфізм та мінливість популяцій Anacamptis morio S. L. (Orchidaceae Juss.) в Україні, Блюм О. Б., Кашеваров Г. П. (2021)
Хоменко С. О. - Успадкування елементів продуктивності та гетерозис у гібридів пшениці твердої ярої (Triticum durum Desf.), Федоренко М. В., Чугункова Т. В. (2021)
Чорненька Н. М. - Рівень експресії генів NOS2 та NFKB1 за умов опіку стравоходу та при введенні меланіну, Раєцька Я. Б., Юет А. С., Савчук О. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2021)
Кулібаба Р. О. - Аналіз поліморфізму гену CHD як модельного об’єкту для молекулярного сексування представників виду пугач звичайний (Bubo bubo), Ляшенко Ю. В. (2021)
Пушкарьов В. В. - Роль стресу ендоплазматичного ретикулуму та NLRP3-інфламасом у розвитку атеросклерозу, Соколова Л. К., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2021)
Ярема Н. М. - Аномалії кількості і структури хромосом, асоційовані з імунодефіцитом, Боярчук О. Р., Чорномидз І. Б., Панасюк Я. В. (2021)
Kumar L. G. - Deciphering enigmatic response of b chromosomes on genetic recombination of Artemisia annua, Singh R. (2021)
Khorasani M. - Expression profile of miR­200 family members and their targets in prostate cancer, Shahbazi S., Abolhasani M., Shahrokh H., Mahdian R. (2021)
Mehri S. - Species relationship and population differentiation in Erodium (Geranaiceae) species using SCoT molecular markers, Kolbadi I., Shirafkan­Ajirlou H. (2021)
Dwivedi K. - Studies on gamma rays induced cyto­morphological variations and procurement of some induced novel mutants in Kalmegh |Andrographis paniculata (Burm F.) Nees.|, Kumar K., Kumar G. (2021)
Thanh N. T. N. - Association of polymorphisms in genes involved in DNA repair and cell cycle arrest with breast cancer in a vietnamese case­control cohort, Tram P. B., Tuyet N. H. H., Uyen N. H. P., Tien L. T. M., Anh D. N., Van L. T. T., Luan H. H., Hue N. T. (2021)
Torgomyan A. - Inflammatory and anti­inflammatory cytokine activity in the cartilage cells of genetically modified mice, Saroyan M. (2021)
Богатов А. О. - Зміни фізичного стану студентів за впливу занять вільною боротьбою протягом навчання (2021)
Butkovska N. O. - Organization of educational and methodological work in the system of distance learning (2021)
Волкова С. Г. - Проєктний метод як один із комунікативних підходів для вивчення іноземних мов, Мелешко І. В. (2021)
Горобець С. І. - Основні методи навчання у формуванні риторичної компетентності майбутніх вчителів української мови та літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін (2021)
Запорожченко Т. П. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування математичної компетентності у системі інклюзивної освіти (2021)
Коротка Н. В. - Ділова гра як метод активного навчання англійській мові у закладі вищої освіти, Підколесна Л. А. (2021)
Кравченко О. Л. - Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із харчових технологій за дуальної форми здобуття освіти (2021)
Kutsenok N. M. - Psycholinguistic features of foreign language learning, Yamshynska N. V., Stavytska I. V., Svyrydova L. H. (2021)
Маєвська О. М. - Техніки коучингу на уроках як інструмент формування художньо-практичної компетентності молодших підлітків (2021)
Москаленко М. П. - Використання віртуальних екскурсій під час вивчення туристичного краєзнавства в умовах дистанційної освіти, Міронець Л. П., Вакал А. П., Торяник В. М. (2021)
Сем’ян Н. В. - Використання креолізованого тексту як навчального засобу на уроках англійської мови в закладах середньої освіти (2021)
Триндяк І. М. - Застосування вправ для розвитку в студентів умінь розуміння англомовних аудіотекстів (2021)
Хлопик І. Я. - Роль вибіркових дисциплін у сучасній інклюзивній освіті (2021)
Чжао Юйсян - Досвід організації навчання молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва в Україні та за кордоном (2021)
Shostak I. I. - Project tasks – motivation to use a foreign language in practice (2021)
Яцина О. Ф. - Формування професійної компетентності студентів в умовах дистанційного навчання (2021)
Бистранівська О. С. - Особливості комплексного підходу до корекції порушень мовлення у дітей молодшого шкільного віку (2021)
Бойчук Ю. Д. - Техніка "Шлях героя" в казкотерапії, Казачінер О. С. (2021)
Новак О. М. - Потенціал інноваційних технологій в інклюзивній освіті дітей старшого дошкільного віку (2021)
Полупанова Я. М. - Види сервісної підтримки в системі інклюзивної освіти (2021)
Балдинюк О. Д. - До питання соціального обслуговування людей похилого віку в Україні (2021)
Моргай Л. А. - Професійні обов’язки соціального працівника в роботі з людьми похилого віку (2021)
Олійник Г. М. - Особливості діяльності соціально-культурних центрів з організації дозвілля старшокласників (2021)
Парфанович А. Я. - Теоретично-емпіричний аналіз детермінації сімейного насильства серед молодих пар, Олексюк Н. С. (2021)
Сабат Н. В. - Соціально-педагогічні умови як фактор розвитку творчих здібностей молодшого школяра, Ковбас Б. І., Маковійчук Л. Ю. (2021)
Слободянюк О. М. - Політики академічної доброчесності як фактор інституційного розвитку університетів (досвід США) (2021)
Швидун Л. Т. - Проблеми моніторингу як складника модернізації якості освіти (2021)
Бєляєв С. Б. - Суть та зміст виховання відповідального ставлення в майбутніх учителів початкових класів до організації безпечного освітнього середовища, Місяк Ю. В. (2021)
Гаращенко Л. В. - Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров’язбереження в закладі дошкільної освіти, Шинкар Т. Ю. (2021)
Ємчик О. Г. - Логіко-математичні ситуативні задачі як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку (2021)
Карпенко О. Є. - Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі, Чепіль М. М. (2021)
Ляпунова В. А. - Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти, Добровольська Л. П., Городнича С. В. (2021)
Нежура Т. В. - Статеве виховання дітей дошкільного віку через призму наступності систем дошкільної та початкової освіти, Собчук А. А. (2021)
Чорна Г. В. - Формування екологічної компетентності дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності в природі, Скірко Г. З. (2021)
Buzhykov R. P. - The use of innovative communication technologies in the form of distance learning in higher educational establishments during a pandemic, Buzhykova R. I. (2021)
Вакалюк Т. А. - Проблема проєктування та використання електронних тлумачних словників у працях вітчизняних учених, Черниш О. А. (2021)
Герасименко Л. С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні авіаційної англійської мови, Муравська С. М. (2021)
Каніболоцька О. А. - Засади формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови (2021)
Брушневська І. М. - Організації музичних занять для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі (2021)
Мартинюк Т. А. - Рівні та прогнозовані результати залучення молоді до анімаційної діяльності (2021)
Пріма Д. А. - До питання модернізації професійної лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів Нової української школи, Вітюк В. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Барановська О. Д. - Валентність емотивних дієслів англійської мови (2020)
Борбенчук І. М. - Концепція гумору та способи його вираження в художніх творах Малколма Бредбері, Реміш І. І. (2020)
Бумар К. С. - Лінгвокультурна адаптація жаргонізмів в українськомовних перекладах сучасної італійської прози (2020)
Vrabel Т. Т. - Translator’s linguistic personality (2020)
Гордійчук Г. О. - Лексичні засоби вираження семантики місцезнаходження в українському та англійському художньому мовленні (2020)
Гумений В. В. - Особливості ретрансляції дієгетичного наративу при перекладі німецькомовних романів (на матеріалі твору Г. Гессе "Сіддхартха”) (2020)
Humeniuk N. H. - Storytelling technique within the queen Elizabeth II coronavirus discourse, 04.05.20 (2020)
Dmytruk L. A. - Variability of rendering gerund into Ukrainian in literary text translations (2020)
Дутка О. Я. - Грецькі та латинські запозичення у складі омонімів української мови (2020)
Євтушенко Н. І. - Відтворення безеквівалентних граматичних одиниць як перекладацька проблема (на матеріалі перекладу роману С. Кінга "It") (2020)
Ільченко О. А. - Типи маніпулятивного контенту в сучасному медіапросторі (на матеріалі українськомовних онлайн-видань), Малихіна О. Г. (2020)
Казимір І. С. - Прагмастилістичні потенції контекстуальних синонімів в англомовному художньому тексті (2020)
Карачун Ю. Г. - Конвертовані складні терміни-іменники в англомовних текстах з електричної інженерії (2020)
Кінджибала О. С. - Сюжетно-типологічні особливості корейських народних казок (2020)
Ковалевська А. В. - Ідентифікація патогенних текстів: українські реалії (2020)
Колесник О. С. - Концепт ВАЛЬГАЛА у мові та картині субкультурного світу (2020)
Костанда І. О. - Становлення тлумачної традиції: генеза та розвиток давньокитайської екзегези традиційних текстів (2020)
Крутько Т. В. - Вербальні засоби конструювання персонального бренда (на матеріалі персональної facebook-сторінки зіркової персони) (2020)
Кузебна В. В. - Структурні та словотвірні особливості оказіонімів (на матеріалі твору Дж. К. Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь”) (2020)
Kutsa O. I. - Ways of English-Ukrainian translation of two-componential terms in the sphere of energy efficiency, Karanevych M. I. (2020)
Кучеренко І. В. - Використання сленгу в мовленні німецькомовних користувачів соціальної мережі Instagram (2020)
Леві-Джордж О. В. - Білінгвізм освітнього середовища держави Ізраїль (2020)
Левчук П. - Українсько-польські мовні контакти в соціолінгвістичному вимірі: від досліджень двомовності до тримовності (2020)
Makaryshyn N. O. - The analysis of tourism discourse on the material of contemporary Irish travel magazines, blogs and advertising brochures (2020)
Мизин Т. О. - Концепти POWER / ВЛАДА та PEOPLE / ЛЮДИ в англійській та українській лінгвокультурах (2020)
Нера Н. Я. - Ґендер і мова: зміна жіночої перспективи в літературі (філософський та соціокультурний аспекти) (2020)
Петрів Х. В. - Ліворукість у контексті вивчення іноземних мов: психолінгвістичний аспект (2020)
Полякова Т. Л. - Концепція адресата в жанрі твіттінг в англомовній політичній інтернет-комунікації (2020)
Семида О. В. - Метафоричне зображення образу України в сучасному англомовному медійному дискурсі, Ахмад І. М. (2020)
Серебрянська І. М. - Пташина символіка як відгомін тотемізму у мовотворчості Михайла Стельмаха (2020)
Статкевич Л. П. - Особливості перекладу дієприкметника і герундія в українській та англійській мовах, Корж-Ікаєва Т. Г. (2020)
Стратулат Н. В. - Аналіз правового тексту в логіко-лінгвістичному контексті, Проценко Г. П. (2020)
Українська Є. В. - Трансформація бінарної опозиції "магія :: реальність": вектор комічного (на матеріалі англомовних творів гумористичного фентезі) (2020)
Умрихіна Л. В. - Функціонально-семантична диференціація конструкцій структурної схеми vfimp1pl (2020)
Чаварга А. П. - Особливості записів українською мовою у церковних книгах сіл Зняцьово та Червеньово (2020)
Чаган О. І. - Номінація будівельних матеріалів у бойківських говірках (2020)
Чернова Ю. В. - Роман Маргарет Етвуд "Сліпий убивця" як матеріал для дослідження перекладу канадської прози українською мовою, Щербина А. М. (2020)
Шийка С. В. - Методологія досліджень в історичній антропоніміці (2020)
Krasowska H. - Wielojęzyczność jest fundamentalnym problemam lingwistyki. Recenzja monografii Levchuk P. "Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska ukraińców niepolskiego pochodzenia” (Kraków: Księgarnia Akademcika. 2020. 299 s.) (2020)
Кушлик О. П. - Дослідження ойконімікону України в лінгвокультурологічному аспекті як вимога часу. рецензія на монографію Котович В. В. "Ойконімія України як лінгвокультурний феномен" (Дрогобич : Посвіт, 2020. 448 с.) (2020)
Махачашвілі Р. К. - Вікторіанство у ХХІ столітті: модель, виклик, література. Рецензія на монографію Тупахіної О. В. "Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір" (Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2020. 508 с.) (2020)
Відомості про авторів (2020)
Voronkova V. - Philosophy of the geopolitical reformation of the world in the context of modern challenges of globalization, Punchenko O. (2021)
Лисенко С. О. - Становлення і розвиток парадигми самоактуалізації особистості та її переосмислення у контексті сучасності (2021)
Nikitenko V. - Philosophical concept of the relationship between geovalues, geoculture and geopolitics as factors of global world formation (2021)
Oleksenko R. - Логіка як наука про прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз, Nikitenko V. (2021)
Slyusar V. - Phenomenon of targeted advertising in postpanoptic society, Kozlovets M., Horokhova L., Chaplinska O. (2021)
Тесленко Т. В. - Інформаційна (цифрова) економіка як чинник конкурентоспроможності в умовах адаптації до змін (2021)
Andriukaitiene R. - Management of sports education in times of coronavirus crisis, Bilohur V. (2021)
Швидун Л. Т. - Освітня мобільність: індивідуальний та колективний виміри у філософському контексті (2021)
Perkumienė D. - Challenges and problems of legal regulation of social and biological parenthood, Silva A., Norbutaitė K. (2021)
Perkumienė D. - Legal regulation problems of employment contract termination on employer's initiative, Beriozovas O., Eglė S. (2021)
Perkumienė D. - Legal problems of legal entities 'liability for damages to the environment regulation, Čilinskaitė L. (2021)
Gutienė V. - Experiencing stress during a coronavirus COVID-19 pandemic: the perspective of an ambulance worker, Globytė M. (2021)
Метеленко Н. Г. - Нові підходи до формування умов економічного зростання та досягнення сталого розвитку, Афонов Р. П. (2021)
Череп А. В. - Вплив креативних інноваційних технологій на сталий розвиток туристичної галузі в Європі після пандемії COVID-19, Воронкова В. Г., Череп О. Г., Венгерська Н. С., Безкоровайна Л. В. (2021)
Білогур В. Є. - Рецензія на монографію Нікітенко В.О. "Освіта, культура і туризм як чинники креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства": монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020, 334 с. (2021)
Наші автори (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей (2021)
Міжнародна індексація журналу (2021)
Вихідні відомості (2021)
Оніщенко Н. М. - Правові потреби у фокусі наукових досліджень (2021)
Тимошенко В. І. - Система факторів протиправної поведінки (2021)
Гусарєв С. Д. - Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні, Старицька О. О. (2021)
Гладкий С. О. - Право в суспільстві споживання: ціннісні та психологічні аспекти (2021)
Чепульченко Т. О. - Захист прав людини: теоретичний аспект (2021)
Звонков Є. Є. - До питання про співвідношення права і моралі: сучасний контекст (2021)
Камінська І. В. - Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел, опублікованих у період 1957-1992 рр. (2021)
Elvin A. - Some problems with issuing residence permits in azerbaijan (2021)
Поляков І. С. - Механізм апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2021)
Короєд С. О. - Визначення судом походження дитини при встановленні факту її народження на тимчасово окупованій території: проблеми теорії і практики цивільного судочинства (2021)
Лазаренко В. В. - Доведення до банкрутства окремих суб'єктів господарської діяльності: поняття та правове регулювання (2021)
Краглевич В. В. - Особливості застосування окемих положень закону України 'Про захист прав споживачів' до відносин щодо захисту прав вкладників за договором банківського вкладу в судовому порядку (2021)
Коваленко Т. О. - Розвиток земельного законодавства на сучасному етапі: до 20-річчя прийняття земельного кодексу України (2021)
Маммадова Т. А. - Торговля людьми в контексте серьезных нарушений прав человека (2021)
Ващук О. В. - Професійні аудиторські злочини: поняття та система злочинів (2021)
Попко В. В. - Становлення міжнародного кримінально-процесуального права: методологічні аспекти (2021)
Соколова О. О. - Застосування механізму посиленої співпраці до запровадження унітарного патентного захисту в Європейському Союзі (2021)
Вітман К. М. - Угорська національно-територіальна автономія в Україні: стан і небезпека запровадження (2021)
Стеценко С. В. - Політичні перспективи історичної пам'яті (2021)
Кресіна І. О. - Чинники посилення політико-правового статусу міст, Стойко О. М. (2021)
Некряч А. І. - Місцева влада України на шляху демократичного транзиту: політико-управлінські аспекти, Лопушинський І. П., Оленковська Л. П. (2021)
Лисецький Ю. М. - Міждержавні протистояння. Нові реалії, Семенюк Ю. В., Павленко Д. Г. (2021)
Добіжа В. В. - Радянська концепція прав і свобод громадян, Колесник О. В. (2021)
Хлівнюк Т. П. - Економіко-технологічні фактори модернізації соціальної держави (2021)
Згурська В. Л. - Періодизація та особливості протестних рухів ХХ-ХХІ ст. (2021)
Яковлєв М. В. - Складові термінологічного інструмнтарію дослідження концептосфери політичної науки (2021)
Дерев'янко І. П. - Ієрархія і асиметрія в міжнародних відносинах (2021)
Муха В. В. - Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо брекзіту для розвитку Великобританії (2021)
Кармазіна М. С. - Правова політологія: концептуальні засади, новий навчальний курс, синтез науки та державотворчої практики (2021)
Титул, зміст (2021)
Семененко Є. В. - Mетод прогнозу режимів роботи гідротранспортних комплексів при подовженні магістралі, Киричко С. М., Рижова С. О., Блюсс Б. О. (2021)
Семененко Є. В. - Удосконалення методики розрахунку параметрів гідротранспорту А.Є. Смолдирєва, Воронін С. В., Чмуж Я. В., Блюсс Б. О. (2021)
Ремарчук М. П. - Удосконалення гідромеханічих пристроїв на етапі проектування машин для створення дренажних каналів, Воронін С. В., Чмуж Я. В., Євтушенко А. В., Галицький О. О. (2021)
Аврунин Г. А. - Pадиальнопоршневые гидромоторы многократного действия Hagglunds компании Rexroth Bosch Group (2021)
Самородов В. Б. - Аналіз використання об’ємних гідроприводів у трансмісіях колісних сільгоспмашин, Пелипенко Є. С., Аврунин Г. А., Мороз І. І., Поторока А. В. (2021)
Семененко Є. В. - Розрахунок параметрів стану динамічної рівноваги рівня рідини у сховищі відходів вуглезбагачення при застосуванні біотехнології, Тепла Т. Д., Блюсс Б. О. (2021)
Орел Г. П. - Правове забезпечення прав людини в умовах розвитку соціальних мереж) (2021)
Prytchenko R. S. - The importance of rituals in court proceedings (2021)
Баламуш М. А. - Проблематика визначення адміністративно‑правового статусу службовців, що займають політичні посади в органах виконавчої влади, Добровольська Н. В. (2021)
Костроміна О. Г. - Інститут адміністративного позову: сучасний стан та перспективи розвитку, Бабенко Г. О. (2021)
Миколенко О. І. - Боротьба світоглядів при формулюванні правових норм про заходи адміністративного і процесуального примусу, Миколенко О. М. (2021)
Джабраілов Р. А. - Стратегія розвитку публічних закупівель на постконфліктних територіях, Малолітнева В. К. (2021)
Смітюх А. В. - Підстави визнання недійсними рішень наглядових рад акціонерних товариств у світлі новітньої практики верховного суду, Веремчук В. С. (2021)
Гаверський В. В. - На шляху до оновлення адміністрування діяльності на внутрішніх водних шляхах України (2021)
Єременко К. С. - Формування категоріального апарату національного законодавства у сфері альтернативної енергетики (2021)
Панчук А. О. - Трансформація публічного адміністрування у морських портах України (2021)
Дяченко С. В. - Особливості розгляду цивільних справ за участі присяжних в Україні, Яценко Ю. Г. (2021)
Куксенко С. І. - Особливості та сутність "одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів" як різновиду "податкової амністії" (2021)
Скорописова Н. І. - Визначення поняття "дифамація" в країнах контитентальної Європи (2021)
Якубівський І. Є. - Об’єкти патентного права (2021)
Бухонський С. О. - Деякі сучасні проблеми протидії домашньому насильству (2021)
Мовчан Р. О. - У пошуках оптимальної моделі кримінально‑правової протидії незаконному гральному бізнесу в Україні, Драчевський Є. Ю. (2021)
Орловський Б. М. - Актуальні питання законодавчого врегулювання кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості особи, Осадча І. А. (2021)
Павленко С. О. - Генезис правового регулювання оперативно‑розшукової тактики (2021)
Філіппов С. О. - Окремі аспекти використання даних про пасажирів (API/PNR) в інтересах прикордонної безпеки (2021)
Астанкевич Ю. І. - Щодо форм та методів міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів (2021)
Вайцеховська О. Р. - Міжнародні договори як джерело міжнародного фінансового права (2021)
Грушко М. В. - Атрибуція кібератак як передумова забезпечення відповідальної поведінки в кіберпросторі (2021)
Лук’янченко Є. В. - Гендерно-орієнтована державна політика перехідного правосуддя – шлях до розбудови стійкого миру та пост-конфліктного відновлення (2021)
Сурілова О. О. - Публічна атрибуція кібератак державами-членами ЄС та застосування кіберсанкцій союзом щодо кібератак, які становлять загрозу ЄС та його членам (2021)
Фединяк Г. С. - У лабіринтах міжнародного приватного права (2021)
Mehdiyev H. M. - Hıstorıcal development of the formatıon of the rıght to petıtıon (2021)
Turuta О. - Problems of policy regulation on robotics, Zhydkova O., Turuta O. (2021)
Борщевський І. В. - Правове мислення як явище правової дійсності та його взаємозв’язок із юридичним пізнанням, Гринь О. Д. (2021)
Міхайліна Т. В. - Криза методології сучасних юридичних досліджень, Гоцуляк Ю. В. (2021)
Погорєлова З. О. - Парламентаризм, народний суверенітет і законодавча влада: проблеми взаємозв’язків (2021)
Попович Т. - Класифікація обов’язків згідно вчення Самуеля фон Пуфендорфа (2021)
Рядінська В. О. - Правові проблеми визначення доброчесності як правової категорії в Україні, Карпушова О. В. (2021)
Бокоч М. В. - Проблеми взаємодії конституційного порядку та міжнародного права (2021)
Громовчук М. В. - Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави, Бєлов Д. М. (2021)
Натуркач Р. П. - Мета грошово-кредитної політики центральних банків країн-учасниць ЄС (2021)
Нікітенко Л. О. - Право на евтаназію у контексті реалізації права на життя, Бабик М. К. (2021)
Панькевич В. М. - Дотримання принципу рівноправності громадян під час застосування превентивних поліцейських заходів, Сухоребра Т. І. (2021)
Приходько О. В. - Поняття та форми взаємодії суб’єктів права в аспекті конституційної економіки (2021)
Уваров А. О. - Гарантії конституційного права володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (2021)
Штучний В. В. - Організаційна структура канцелярії палати депутатів парламенту Чеської Республіки (2021)
Боровська І. А. - Особливості процесуальної форми спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві (2021)
Ватрас В. А. - Міжнародні та національні джерела спадкового права: до питання про визначення змісту (2021)
Гринько С. Д. - Використання звичаїв для регулювання сімейно-правових відносин (2021)
Гуйван П. Д. - Правові питання здійснення та захисту цивільного права у разі його порушення. Темпоральний аспект (2021)
Карнаух Б. П. - Доктрина втраченого шансу у практиці американських судів (2021)
Логойда В. М. - Правовий статус криптовалюти в країнах СНД (2021)
Менджул М. В. - Механізм цивільно-правового регулювання майнових відносин партнерів у фактичних союзах, Давидова Н. О. (2021)
Свадеба Н. І. - Захист права фізичної особи на особисте життя (2021)
Слободенюк В. А. - Постачання природного газу. Особливості договірного регулювання (2021)
Соболєв В. П. - Надзвичайно невигідне матеріальне становище як підстава визнання шлюбного договору недійсним (2021)
Шкабаро В. М. - Докази та доказування у справах про захист ділової репутації в мережі інтернет: вітчизняний і зарубіжний досвід, Тодорошко Т. А., Біла А. В. (2021)
Педосенко А. І. - Захист прав суб’єктів господарювання у Європейському суді з прав людини (2021)
Шевченко О. А. - Еволюція стратегій національної безпеки України протягом років незалежності крізь призму забезпечення економічної безпеки держави (2021)
Дмитренко Д. О. - Характеристика скандинавської моделі правового регулювання трудових відносин (на прикладі Ісландії) (2021)
Зозуля Д. В. - Методи фінансування видатки на охорону здоров’я: переваги та перспективи реформування (2021)
Клименко М. В. - Ґендерна рівність у трудових правовідносинах: міжнародно-правове регулювання (2021)
Маркін А. О. - Правовий статус та трудова правосуб’єктність в науці трудового права, Тимченко Л. М. (2021)
Плєхов Д. О. - Міжнародно-правове регулювання дистанційної роботи як однієї із форм нестандартної зайнятості (2021)
Шумило М. М. - Транскордонність як ознака довічних соціальних (пенсійних) виплат, Сімутіна Я. В. (2021)
Костяшкін І. О. - Принцип рівності субєктів права власності на землю: проблеми правового забезпечення, Бригінець О. О. (2021)
Анталовці О. В. - Доцільність обмеження прав громадян задля попередження поширення вірусу Covid-19 в Україні, Пилип В. В. (2021)
Батманова В. В. - Визначення публічні послуги в сфері соціального захисту населення (2021)
Бжезіцький Т. - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Корнєєв П. (2021)
Верголяс О. О. - Напрями вдосконалення правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій (2021)
Гресько В. І. - Особливості адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я в Україні (2021)
Грищук А. Б. - Принцип професіоналізму в державній службі (2021)
Дорофеєва Л. М. - Нові виклики для реформування митної служби України, Корнева Т. В. (2021)
Ліпинський В. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення митних правил, Лютіков П. С. (2021)
Манько Г. В. - Стадії здійснення адміністративної процедури у сфері захисту довкілля та природних ресурсів (2021)
Осіпова О. О. - Адміністративні послуги у сфері соціального захисту в контексті предмету адміністративних спорів (2021)
Пилипенко О. С. - Правова природа судової практики як виду юридичної практики (2021)
Розгон О. Г. - Адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (2021)
Яковчук Я. В. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти публічного адміністрування (2021)
Коновалова І. О. - Жертва в електронному торговельно-комерційному шахрайстві (2021)
Марін О. - Поняття та правова природа зловживання можливостями спеціального статусу за кримінальним правом України (2021)
Пустова Н. О. - Принципи декриміналізації кримінально-правових заборон (2021)
Терпелюк Є. В. - Проблемні питання суб’єктивного ставлення винного до кваліфікуючих об’єктивних ознак складу кримінального правопорушення (2021)
Березюк В. В. - Ґенеза розвитку вітчизняного законодавства і наукової думки щодо фіксування судового провадження (2021)
Жовтенко І. М. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій в мережі поштового зв’язку із застосуванням спеціальних технічних засобів: проблемні питання забезпечення безпеки, Богініч І. О. (2021)
Князєв Ю. В. - Проблемні питання здійснення досудового розслідування групового хуліганства (2021)
Лейба О. А. - Відібрання біологічних зразків для експертного дослідження: спірні питання нормативної регламентації та практики правозастосування (2021)
Маслюк О. В. - Організація досудового розслідування злочинів терористичного спрямування (2021)
Тимошенко О. А. - Розумність строків як засада кримінального провадження в Україні: стан правового забезпечення крізь призму практики Європейського суду з прав людини (2021)
Ющик О. І. - Пенітенціарна пробація як механізм попередження вчинення повторних кримінальних правопорушень (2021)
Бєсєда Г. В. - Структура судового контрольного провадження (2021)
Бзова Л. Г. - Мотивація рішень конституційних судів як вимога стандартів справедливого судочинства (2021)
Заборовський В. В. - Відповідальність суб’єктів звернення та адвоката в аспекті реалізації права на адвокатський запит, Фрідманський Р. М. (2021)
Клименко К. О. - Сучасні інформаційні інструменти в судовій та адвокатській діяльності (2021)
Кононенко В. П. - Політика міжнародних організацій з питань інформаційної безпеки, Новікова Л. В., Копицька П. О. (2021)
Грушко Ж. В. - Вплив завершення добровільного об’єднання територіальних громад на реалізацію співробітництва в Україні (2021)
Корнєва П. М. - Колізійне регулювання відносин у сфері медичного туризму: досвід країн Європейського Союзу (2021)
Новицький В. В. - Міжнародно-правові аспекти регулювання інтернету в ЄС (2021)
Попко В. В. - Системно-ієрархічний характер джерел міжнародного кримінального права: методологічні аспекти, Попко Є. В. (2021)
Турчак О. В. - Правові засади міжнародного співробітництва України з Північноатлантичним альянсом, Надрага М. С. (2021)
Тюфанова Г. О. - Правова природа антимонопольного комплаєнсу як механізму дотримання національного та міжнародно-правового регулювання захисту економічної конкуренції (2021)
Міхневич Л. В. - Захист конституційного права особи на майно (власність) у забезпечувальних зобов’язаннях застави та поруки (2021)
Kachynska M. - Important aspects of gender-based violence in conditions of armed conflict in Ukraine and police responses (2021)
Вовк В. М. - Угода про примирення в римському праві (соціокультурний контекст) (2021)
Яковленко М. С. - Вчення про принципи права соціального забезпечення: внесок харківської школи права (2021)
Яковленко М. С. - Пенсійний фонд України як суб’єкт вирішення спорів у сфері соціального забезпечення (2021)
Юревич Ю. Ю. - Історичні витоки судового контролю щодо публічної адміністрації в Польщі: період Речі Посполитої (до 1795 р.) (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Fys M. M. - On approach to determine the internal potential and gravitational energy of ellipsoid, Brydun A. M., Yurkiv M. I. (2021)
Lyashko S. I. - Asymptotic analysis of the Korteweg-de Vries equation by the nonlinear WKB technique, Samoilenko V. H., Samoilenko Yu. I., Lyashko N. I. (2021)
Settar A. - Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500, Fatmi N. I., Badaoui M. (2021)
Karhut I. I. - Modeling the reinforced concrete shell with a protective structure, Krochak O. V., Maksimovich S. B. (2021)
Butin F. - A new geometrical method for portfolio optimization (2021)
Lyashko S. I. - Asymptotic stepwise solutions of the Korteweg-de Vries equation with a singular perturbation and their accuracy, Samoilenko V. H., Samoilenko Yu. I., Gapyak I. V., Orlova M. S. (2021)
Shevchenko S. S. - Mathematical modeling of centrifugal machines rotors seals for the purpose of assessing their influence on dynamic characteristics (2021)
Ogunmiloro O. M. - On the existence, uniqueness and computational analysis of a fractional order spatial model for the squirrel population dynamics under the Atangana-Baleanu-Caputo operator, Fadugba S. E., Titiloye E. O. (2021)
Gogolyuk P. F. - Universal mathematical model of asynchronous machine as an element microgrid in smart grid, Hoholyuk O. P., Kutsyk T. A. (2021)
Levitskii R. R. - Influence of the uniaxial stress p2 and transverse fields E1 and E3 on the phase transitions and thermodynamic characteristics of GPI ferroelectric materials, Zachek I. R., Vdovych A. S., Bilenka O. B. (2021)
Bhatti J. - Mathematical modelling to industrial repair and maintenance policy system for its reliability, Bhardwaj N., Kumar S. (2021)
Vavrukh M. V. - Method of integral equations in the polytropic theory of stars with axial rotation. II. Polytropes with indices n>1, Dzikovskyi D. V. (2021)
Jayanthi N. - Synchronization of time-varying time delayed neutral-type neural networks for finite-time in complex field, Santhakumari R. (2021)
Podhornyj O. R. - Mathematical modeling of fluid flows through the piecewise homogeneous porous medium by R-function method, Sidorov M. V. (2021)
Labay V. Y. - Mathematical modeling bringing the operation of air split conditioners heat pumps to the same internal temperature conditions, Yaroslav V. Y., Dovbush O. M., Tsizda A. Y. (2021)
Pistun Ye. P. - Modeling throttle bridge measuring transducers of physical-mechanical parameters of Newtonian fluids, Matiko H. F., Krykh H. B., Matiko F. D. (2021)
Sadek L. - The extended nonsymmetric block Lanczos methods for solving large-scale differential Lyapunov equations, Talibi Alaoui H. (2021)
Fadugba S. E. - Caputo fractional reduced differential transform method for SEIR epidemic model with fractional order, Ali F., Abubakar A. B. (2021)
Alaa K. - Image restoration and contrast enhancement based on a nonlinear reaction-diffusion mathematical model and divide & conquer technique, Atounti M., Zirhem M. (2021)
Kuzmin О. Y. - Forecasting economic result of business logic improvements using Game Theory for modeling user scenarios, Stanasiuk N. S., Berdnik D. A., Gaiduchok O. V. (2021)
Ортинський В. - Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень (2021)
Захарчин Н. - Нормативно-правові передумови реформування гмінного устрою в Галичині у 20–30-х рр. ХХ століття (2021)
Терлюк І. - "Держава" і "державність": до проблеми теоретико-правового та історико-правового змісту понять в контексті українського (національного) державотворення (2021)
Рябошапко Л. - Державний Центр Української Народної Республіки і Патріарх Йосиф Сліпий: відновлення незалежності у духовному вимірі, Ярмол Л. (2021)
Андрусяк І. - Логіка в системі вищої юридичної освіти та наукових дослідженнях (2021)
Гарасимів Т. - Правові аспекти реформування системи МВС України: сучасні виклики та шляхи вирішення (2021)
Сливка С. - Суперечлива сутність руху: природно-правове мотивування (2021)
Чорнобай О. - Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції (2021)
Чорнописька В. - Правові засади інституалізації функціональної діяльності релігійних організацій, Шептицька М. (2021)
Шутак І. - Юридична техніка підзаконної правотворчості (2021)
Щербай І. - Застосування основних рис людської гідності у здобутті свобод (2021)
Бортник Н. - Адміністративно-правові заходи запобігання поширенню пандемії COVID-19: на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, Макарчук К. (2021)
Мельниченко Б. - Сучасна парадигма публічного управління: практичний вимір для України (2021)
Долинська М. - Поняття сім'ї в аграрному праві (2021)
Гузела М. - Деякі проблеми застосування окремих запобіжних заходів як заходів процесуального примусу в кримінальних провадженнях (2021)
Крижановський A. - Розвиток доктрини суддівського угляду в історії кримінального права (2021)
Марисюк К. - Окремі питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство, Борецька М. (2021)
Марисюк К. - Принцип справедливості та його місце в системі принципів призначення покарання, Слотвінська Н. (2021)
Сибірна Р. - Законодавче регулювання санітарно-гігієнічних вимог до водопостачання у контексті благоустрою населених місць, Сибірний А., Зарічна О. (2021)
Golebiowski M. - The legal status of the parliamentary opposition in Ukraine and the Republic of Poland: а comparative legal analysis, Pyvovar M. (2021)
Хомишин І. - Рецензія на монографію Чорнописької Вікторії Зіновіївни "Система адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні : сучасний стан та шляхи удосконалення" (2021)
Кельман М. - Чорнобильська катастрофа – трагічний урок для всього людства. 35-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС, Ортинський В. (2021)
Макарчук В. - Позиція польських антикомуністичних урядів у питанні державно-територіального статусу Малопольські Всходнєй (Західної України та Західної Білорусі) в 1939–1945 рр. (аспекти геополітики та міжнародного права). Частина 1. Від т. зв. Визвольного походу 17 вересня 1939 р. до Катинської справи (квітень 1943 р.) (2021)
Терлюк І. - "Державно-правова традиція" і "(українська) національна державно-правова традиція": до питання про змістове значення понять (2021)
Білик П. - Наукові підходи до розуміння медичного права як окремої нової галузі (2021)
Гарасимів Т. - До проблеми адаптації українського соціального законодавства до законодавства Європейського Союзу: теоретико-правовий дискурс (2021)
Жаровська І. - Глобальні виклики у сфері вікової дискримінації, Грень Н. (2021)
Колич О. - Соціологічно-правове дослідження: загальнотеоретична характеристика (2021)
Корнелюк Ю. - Роль джерел права України в контексті інтеграційних процесів (2021)
Мельниченко Б. - Основні підходи до розуміння поняття "національна безпека", Фігель Н. (2021)
Романова А. - Психологічно-правові особливості життєдіяльності особи в період пандемії COVID-19 (2021)
Романова А. - Правова і психологічна допомога особі в період суспільної аномії, Романов В. (2021)
Сливка С. - Синергетично-правова мотивація методологічних основ професійних потреб (2021)
Токарська А. - Термінологічні запозичення англіцизмів/американізмів у вітчизняній юриспруденції (2021)
Чорнобай О. - Сучасний етап конституційних перетворень в Україні (2021)
Шай Р. - Аналіз ризиків глобалізаційних процесів для безпекового середовища України (2021)
Шак Р. - Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного світу (2021)
Щербай І. - Принципи та методи дослідження прав і свобод людини, її гідності (2021)
Бліхар М. - Особливості становлення і розвитку бюджетного законодавства України, Бурбило Г. (2021)
Лесько Н. - Законодавство України про адміністративні правопорушення як засіб реалізації адміністративно-деліктної політики (2021)
Бек У. - Ретроспективно-правовий аналіз генезису вітчизняного соціального законодавства (2021)
Долинська М. - Порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів (2021)
Маркович Х. - Принципи правового регулювання сімейних відносин: загальнотеоретичний аспект, Рудак О. (2021)
Мелех Л. - Правове регулювання альтернативної енергетики в Україні, Нагірняк О. (2021)
Гузела М. - Примус у процесі обов'язкового призначення судових експертиз в кримінальних провадженнях у контексті захисту прав людини (2021)
Гузела Н. - Сутність тактичного прийому в криміналістиці, Гузела М. (2021)
Коваль М. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні терористичних актів із використанням вибухових пристроїв, Коваль І. (2021)
Марисюк К. - Реалізація принципу справедливості при призначенні покарання неповнолітнім (2021)
Пелещак О. - Особливості застосування окремих негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин події кібердиверсії (2021)
Сибірна Р. - Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні, Гап’як C. (2021)
Слотвінська Н. - Систематичне знущання як обставина, що може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання (2021)
Сoрoкa С. - Поняття та види обвинувачення в доктрині кримінального процесу (2021)
Якимова С. - Перспективні напрями розвитку віктимологічної компоненти у системі запобігання злочинності в Україні, Коміссарчук Ю. (2021)
Авраменко М. В. - Психологічні стратегії подолання професійного стресу у фахівців, Корольчук М. С., Корольчук В. М. (2021)
Брецко І. І. - Інклюзія: досвід психологічної практики, Ямчук Т. Ю., Долинай М. І. (2021)
Герасименко О. А. - Психологічні особливості особистісної ідентичності жінок, засуджених до позбавлення волі (2021)
Гриньова Н. В. - Психологічні механізми становлення професійної свідомості майбутніх психологів у закладі вищої освіти (2021)
Гульбс О. А. - Розвиток емоційної компетентності студентів-психологів у групах активного соціально-психологічного навчання, Кобец О. В. (2021)
Kalashnik I. V. - Religious faith as an integrator of the internal contradiction of the psychology of personality, Franchuk O. Yu., Diachkova O. M. (2021)
Кобец О. В. - Про досвід психологічної реабілітації осіб з інвалідністю в умовах інклюзивних таборів, Гульбс О. А. (2021)
Кoзaк O. Ю. - Щодо обґрунтування теоретичної моделі професійної адаптації майбутніх педагогів (2021)
Кришталь М. А. - Психологічна служба ДСНС України як суб’єкт впровадження інноваційних рішень і форм роботи кабінету психологічного розвантаження персоналу ОРСЦЗ, Фомич М. В., Дячкова О. М. (2021)
Кузьменко Ю. В. - Психологічні підходи до проблеми створення позитивного іміджу керівника педагогічного колективу (2021)
Мартиненко О. О. - Взаємозв'язки і фактори дослідження соціально-психологічних детермінант обрання молоддю професії економіста, Корольчук М. С., Корольчук В. М. (2021)
Олійник А. В. - Превенція суїцидальності засобами релігійної віри у середовищі студентської молоді (2021)
Оніщенко Н. В. - Особливості схильності до ризику у майбутніх фахівців ДСНС України, Платонов В. М. (2021)
Романець З. О. - Фасилітаційність як засіб психогігієнічності міжособистісних та професійно - рольових стосунків, Бойко А. О. (2021)
Романишин А. М. - Діагностування посттравматичних стресових розладів особового складу після участі в Операції Об’єднаних Сил, Неурова А. Б. (2021)
Софієва Х. Р. - Прогноз професійної придатності рятувальників служби порятунку особливого ризику МНС Азербайджанської Республіки (2021)
Станішевська В. І. - Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у вихованців військового ліцею підліткового віку (2021)
Фомич М. В. - Психологічна готовність майбутніх психологів ДСНС України до специфічної професійної діяльності у процесі вивчення курсу "Загальна психологія" та їхні суб’єктивні очікування на початковому етапі професіоналізації, Марцін М. В. (2021)
До відома авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Kapuza S. S. - The turbulent drag force in superfluid 3He–4He mixtures under oscillations of a quartz tuning fork, Chagovets V. K., Sokolov S. S., Vrakina V. A., Chagovets T. V. (2021)
Solovjov A. L. - Comparative analysis of the temperature dependences of the resistivity, pseudogap, and thermoelectric power in polycrystals YBa2Cu307–δ with a decrease in the density of charge carriers, Stepanov V. B., Kolesnichenko Yu. A. (2021)
Kuplevakhsky S. V. - Time evolution of spin singlet in static homogeneous exchange and magnetic fields, Bengus S. V. (2021)
Timofeev V. P. - Enhancement of the pinning potential in a single-crystal superconductor FeTe0.65Se0.35 under the influence of hydrogen sorption, Bondarenko S. I., Meleshko V. V., Savina Yu. A., Wiśniewski A. (2021)
Greenberg Ya. S. - Spontaneous decay of artificial atoms in a multi-qubit system, Shtygashev A. A., Moiseev A. G. (2021)
Gorobets Yu. I. - Oscillating spin vortices in a two-sublattice uniaxial antiferromagnet, Gorobets O. Yu., Kulish V. V. (2021)
Babanlı A. M. - Magnetoresistance of electrons in quantum ring with Rashba spin-orbit interaction, Uçar O. (2021)
Ovsiienko I. V. - Magnetoresistance of graphite nanoplatelets with different structure, Len T. A., Syvolozhskyy O. A., Matzui L. Yu., Mirzoiev I. G., Andrievskii V. V., Beliayev E. Yu. (2021)
Panfilov A. S. - Effect of hydrostatic pressure on the magnetic susceptibility of MnF2 single crystal, Grechnev G. E. (2021)
Amekpewu M. - Influence of temperature variation on the electrical conductivity of zigzag carbon nanotubes under homogeneous axial dc field, Mensah S. Y., Musah R., Abukari S. S., Dompreh K. A., Mensah N. G., Kuwonu M. (2021)
Solodovnik A. A. - Phase states and the mechanism of crystallization of condensed Ar–Kr mixtures, Mysko-Krutik N. S. (2021)
Kovalev A. S. - Shear elastic surface waves and system symmetry, Syrkin E. S. (2021)
Zhun H. H. - Improving the thermal insulation of nitrogen cryocontainers using the loop-shaped evacuation process, Borshch O. Ye. (2021)
Геєць В. М. - Соціалізація в суспільних трансформаціях довгострокового характеру (2021)
Шишков С. Є. - Модернізація інституційних засад фондового ринку в Україні: перспективи оновлення фінансового інструментарію (2021)
Kistersky L. - Modernization of South Korea: Origins, Achievements, and the Experience for Ukraine, Marmazov V., Piliaiev I. (2021)
Саліхова О. Б. - Розбудова фармацевтичної індустрії в Польщі в контексті нових можливостей та викликів євроінтеграції: висновки для України, Гончаренко Д. О. (2021)
Янковий О. Г. - Чи потрібні знання математичних методів і моделей сучасним магістрам економіки? (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Толстов С. І. - Білоруська криза в європейському інтер'єрі (2020)
Ткач Д. І. - Масмедія Угорщини про проблеми українсько-угорських відносинах, пов'язаніі із законом про освіту (2020)
Тараненко М. C. - Україна - Ізраїль. Від вільної торгівлі товарами - до спільного інноваційного розвитку (2020)
Храбан І. А. - Особливості сучасної зовнішньої політики Італійської республіки (2020)
Лисовський І. - Частина І. 45--та річниця Гельсинського Заключного акта та його роль у міжнародних гарантіях територіальної цілісності ій безпеки України (2020)
Киридон А. - Декомунізація в Україні: перерозподіл символічного ресурсу (2020)
Юдіна Д. - Велика Британія - ЄС: Brexit і його наслідки (2020)
Стріха М. - Український науково-технологічний центр як інструмент підтримки та розвитку української науки, Чеберкус Д. (2020)
Пашков В. - Сфера вищої освіти як інструмент "м'якої сили" у зовнішній політиці держави (2020)
Гуменюк Б. - Рецензія на роботу доктора політичних наук, професора С.О. Шергіна "Політологія міжнародних відносин" (2020)
Astronomi photographer Of The Year 2020 (2020)
Бабаєв В. М. - Інтернаціоналізація підприємництва та потенціал конкурентоспроможності регіонів, Сухонос М. К., Димченко О. В., Рудаченко О. О., Тараруєв Ю. О. (2020)
Berest M. M. - Formation of indicators system for diagnosing the development of crisis phenomena in the activities of an enterprise, Koiuda O. P., Sobolieva H. G. (2020)
Базецька Г. І. - Формування моделі відкритих інновацій в умовах цифрової трансформації суспільства, Єсіна В. О., Пушкар Т. А. (2020)
Далека В. Х. - Концепція управління технічним станом основних засобів ліфтового господарства в містах України, Кайлюк Є. М., Пилипенко І. О. (2020)
Пічугіна Ю. О. - Мережева творчість в контексті формування культурного капіталу в епоху 4.0 (2020)
Гринчак Н. А. - Застосування методу головних компонент для визначення факторів розвитку ринку логістичних послуг України (2020)
Шемет М. В. - Показники оцінки ефективності розвитку готельних підприємств, Колонтаєвський О. П. (2020)
Світлична В. Ю. - Забезпечення стійкості та повноцінного функціонування туристичної сфери в сучасних умовах адаптації до змінюваних епідеміологічних обставин (2020)
Кондратьєв А. В. - Прогнозування характеристик міцності композита на основі преформ в елементах будівельних конструкцій, Андрєєв О. В. (2020)
Менейлюк О. І. - Вимірювання ефективності інженера-консультанта при використанні конструктивно-технологічних шаблонів, Нікіфоров О. Л. (2020)
Черкун В. Б. - Порядок, правила отримання та оформлення документів у будівництві, Лещенко М. В., Зигун А. Ю., Авраменко Ю. О. (2020)
Линник І. Е. - Стан атмосферного повітря в місті Харкові та Харківській області, Вакуленко К. Є., Шиллє Н. В., Катасонова Н. В. (2020)
Гранкіна В. В. - Дослідження частоти пошкоджень трубопроводів теплових мереж, Малявіна О. М., Міланко В. А. (2020)
Божинський Б. І. - Архітектурний простір традиційних поселень як сучасне життєве середовище (2020)
Велігоцька Ю. С. - Особливості формування сучасних інтер'єрів медичних закладів, Гордієнко С. М. (2020)
Габрель М. М. - "Нетипові" задачі урбаністики. Класифікація, характеристика та підходи до вирішення (2020)
Габрель М. М. - Процеси в урбаністиці. Методи дослідження й проектування (2020)
Дудка О. М. - Новітні тенденції формування архітектури сучасних громадських центрів в умовах сталого розвитку (2020)
Косьмій М. М. - Семіотичний характер просторової структури сучасного міста (2020)
Павленко Т. О. - Методика формування громадського простору при реконструкції аеропортів, Івасенко В. В., Коваль І. С. (2020)
Попова О. А. - Архітектурна освіта, як новий етап розвитку, Малік Н. О. (2020)
Смірнова О. В. - Формування інноваційних будівель засобами ергодизайну в контексті сталого розвитку міського середовища (2020)
Чубарова Д. С. - Проблеми формування паркінгів в умовах інтенсивної житлової забудови (2020)
Чупринін О. О. - Повзучість залізобетонних тонкостінних конструкцій з урахуванням зворотних деформацій, Середа Н. В., Гарбуз А. О. (2020)
Chang L. - Geoinformation systems of formation and use of lands of the natural fund of regions: modern educational directions of programs of preparation of masters, Mamonov K., Frolov V., Kondratyuk I. (2020)
Нестеренко С. Г. - Методичні аспекти складання землевпорядної документації з відведення земель, Радзінська Ю. Б., Афанасьєв О. В., Кондратюк І. В. (2020)
Крайнюк О. В. - Перспективи диджиталізації у сфері охорони праці, Буц Ю. В., Барбашин В. В., Діденко Н. В. (2020)
Protasenko O. - Human resources are a factor in applying of man-machine systems safety, Mygal G. (2020)
Kopytkov D. - Statistical assessment of the questionnaire survey quality for transport fatigue in urban passenger transportation, Samchuk G. (2020)
Rossolov A. - Local depot-based urban supply chain for liveable cities, Lobashov O., Botsman A. (2020)
Семченко Н. О. - Дослідження впливу економічних факторів на рівень автомобілізації (2020)
Прасоленко О. В. - Вплив характеристик дорожнього руху на час реакції водія у темну пору доби (2020)
Личов Д. О. - Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою sadt-методології (2020)
Зубенко Д. Ю. - Використання нейронних мереж для прийняття складних рішень експлуатації електротранспорту в умовах невизначеності, Закурдай С. О., Донець О. В. (2020)
Шавкун В. М. - Розробка моделі надійності, що враховує зміни стану конструктивних вузлів електричної машини (2020)
Бойко В. Д. - Кібербезпека розумних міст: соціальні аспекти, ризики деанонімізації і доксінгу, Василенко М. Д. (2020)
Банга В. І. - Експериментальні дослідження сенсора крутного моменту системи приводу "Електродвигун-дисковий дозатор" (2020)
Батигын Ю. В. - Анализ электромагнитных процессов в резонансном усилителе электрической мощности, Ереомина Е. Ф., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А. (2020)
Григор’єва Н. С. - Попереднє визначення конкурентоспроможності приладів перед їх розробкою, Шабайкович В. А. , Марчук І. В. (2020)
Hryniuk V. V. - Development of information and measurement system for automatic regulation of greenhouse premises microclimate, Vynnychuk A. G., Klochko N. B. (2020)
Денисюк В. Ю. - Метрологічне забезпечення вимірювання механічних та трибологічних властивостей матеріалів на субмікронному і нанометровому діапазонах лінійних розмірів, Симонюк В. П., Лапченко Ю. С., Шибковський І. А. (2020)
Диня В. І. - Проектування приводів механізмів односторонньої дії сільськогосподарських машин (2020)
Драган А. П. - Технологічне спорядження для навивання гвинтових гофрованих заготовок з заданим профілем (2020)
Дубчак Н. А. - Результати експериментальних досліджень очисної системи вороху коренеплодів, Семенів І. І., Носко В. Л. (2020)
Захарчук В. І. - Комплекс приладів для реєстрації параметрів транспортного засобу під час руху, Сітовський О. П., Захарчук О. В. (2020)
Карась В. І. - До питання стандартизації електромобілів в Україні, Драган А. П., Клендій М. І. (2020)
Коробко А. І. - Віртуальний тренажер акредитованої випробувальної лабораторії, Шатіхіна В. Є. (2020)
Ліннік А. Ю. - Гичкоочисний пристрій. Конструкція та кінематика руху, Семенів І. І., Кирик О. М. (2020)
Marchuk V. I. - On the influence of operating characteristics of grinded wheels on the quality indicators of grinded parts, Marchuk I. V., Dzhuguryan T. G., Grinyuk S. V., Karpyuk V. O. (2020)
Мороз С. А. - Особливості забезпечення безпеки даних в GSM каналі мобільного зв’язку, Селепина Й. Р., Приступа С. О., Король О. О. (2020)
Новіков Ф. В. - Визначення умов підвищення якості механічної обробки за температурним критерієм, Полянський В. І. (2020)
Рудько І. М. - Визначення у польових умовах радіусів кривих ділянок трас технологічних автомобільних доріг лісопромислового та лісогосподарського призначення, Бакай Б. Я., Бариляк В. В. (2020)
Sereda B. P. - Surface hardening of construction materials with the use of composite saturating charges, Kruglyak I. V. (2020)
Sereda D. B. - Operational properties of construction materials with protective coatings btained under non-stationary temperature conditions (2020)
Тулашвілі Ю. Й. - Забезпечення технологічної якості виготовлення деталей після підготовки фахівців на симуляторах-тренажерах, Лук’янчук Ю. А., Марчук І. В., Марчук І. В., Марчук В. І. (2020)
Федорчук-Мороз В. І. - Правила безпечного електромонтажу, Вісин О. О., Ліщук М. Є. (2020)
Фльонц О. В. - Контрольний пристрій для заміру параметрів шліцевих валів сільськогосподарських машин, Кирик О. М. (2020)
Kholodnyak Yu. - The software enhancement for simplified strength computation of i-beam, Kostikov A., Podlesny S., Kaporovich S. (2020)
Чернета О. Г. - Поверхневий шар деталі із Сталі 45 після зміцнення боруванням і лазерної обробки, Сасов О. О., Шматко Д. З., Аверянов В. C. (2020)
Chuiko М. М. - The contact angle control of the solder for improving the soldering quality, Zavalskii V. I. (2020)
Шматко Д. З. - Математичне моделювання оцінювання зношування підшипників кочення, Авер’янов В. С., Сасов О. О., Чернета О. Г. (2020)
Никируй Л. І. - Перспективні матеріали і технології сонячних елементів, Замуруєва О. В., Новосад О. В., Федосов С. А. (2020)
Новосад О. В. - Термоелектричні властивості КРИСТАЛІВ AgSbSe2–PbSe, Божко В. В., Федосов С. А., Шигорін П. П. (2020)
Loskutov O. Ye. - Histological and histochemical assessment of short-term events in periimplant bone for osteoinductivity evaluation of functional-protective implant coatings, Shponka I. S., Bondarenko O. O., Bondarenko N. S., Bozhko A. G. (2021)
Бабкіна Т. М. - Фактори ризику фібриляції передсердь та їх модифікація: новий погляд на багаторічну проблему, Смирнова Г. С., Гладка Л. Ю., Поліщук О. В. (2021)
Borysenko А. А. - Hygienic evaluation of the most common methods of agricultural crops treatment with chemical protection products (literature review), Antonenko А. М., Shpak B. I., Omelchuk S. Т., Bardov V. G. (2021)
Stepanov Yu. M. - Features of eating behavior in children with different forms of non-alcoholic fatty liver disease, Zavhorodnia N. Yu., Zavhorodnia O. Yu. (2021)
Savchuk R. V. - Electromyographic features of the perineum and pelvic floor in patients with an artificial bladder, Kostyev F. I., Golovko S. V., Dekhtiar Y. M., Zalyva K. A. (2021)
Дитятковський В. О. - Роль кутанного Т-клітинного атрактуючого хемокіну в розвитку різних фенотипів атопічного дерматиту в дітей, Абатуров О. Є., Науменко Н. В., Аліфіренко О. О., Філатова І. А., Таран С. М. (2021)
Lishchuk-Yakymovych K. O. - Effectiveness of treatment of patients with systemic autoimmune diseases on the background of reactivation of persistent Epstein-Barr virus infection, Haiduchok I. H., Ischeykin K. E., Chopyak V. V. (2021)
Фіщенко Я. В. - Роль епідуральних стероїдних ін'єкцій у лікуванні больового синдрому в пацієнтів з дегенеративними змінами поперекового відділу хребта, Рой І. В., Кравчук Л. Д. (2021)
Gryb V. A. - The prognostic value of diagnostic tools in patients with seropositive myasthenia gravis: a retrospective study of 31 cases, Tretyakova A. I., Titov I. I., Chudovska L. D., Nasonova T. I., Slobodin T. M., Doroshenko O. O. (2021)
Нетяженко В. З. - Гемодинамічне навантаження на внутрішньочерепне артеріальне русло у хворих після перенесеного геморагічного інсульту як ускладнення гіпертонічної хвороби, Ткачишин О. В. (2021)
Кравченко Б. С. - Порівняльний аналіз оперативних втручань з приводу післяопераційної вентральної грижі в пацієнтів з ожирінням, Клименко А. В., Клименко В. М., Сергєєва Л. Н. (2021)
Bolonska A. V. - Treatment and prophylaxis of moderate and severe bronchopulmonary dysplasia in premature neonates, Sorokina O. Yu. (2021)
Kravets O. V. - Formation of initial changes in hemodynamics and fluid compartments in high surgical risk patients under the influence of acute abdominal pathology, Yekhalov V. V., Krishtafor D. A., Zozulia O. O., Volkov O. O., Vlasov O. O. (2021)
Liashchenko Yu. V. - Clinical features of sleep disturbances in anxiety disorders of neurotic and organic genesis, Yuryeva L. M. (2021)
Zakharov S. V. - Features of biochemical indices and content of enzymes in the serum of syphilis patients with viral hepatites B and C in the course of treatment, Zakharov V. K., Gorbuntsov V. V. (2021)
Diudiun A. D. - Nosomorphosis of diseases caused by urogenital infections, Polion M. Y., Polion N. N. (2021)
Pavlysh O. S. - Features of noninvasive cerebral oximetry and central hemodynamics in young children with hydrocephalus, Snisar V. I. (2021)
Аряєв М. Л. - Домашнє і шкільне насильство щодо низькорослих дітей з дефіцитом гормона росту, Сеньківська Л. І. (2021)
Ishchenko O. V. - Microbiological features of Pseudomonas aeruginosa in children with cystic fibrosis, Stepanskiy D. O. (2021)
Idashkina N. H. - Therapy of delayed consolidation of mandible fractures, Gudarian O. O., Samoilenko I. A., Shandyba S. I. (2021)
Kovach I. V. - Microbial landscape and immune status in maxillary sinusitis of stomatogenic origin, Varzhapetian S. D., Bunyatyan Kh. A., Reyzvikh O. E., Babenya A. A., Strogonova T. V. (2021)
Tsymbaliuk V. I. - Prevalence of premature birth in conditions of global warming, Vadziuk S. N., Tolokova T. I., Tabas P. S. (2021)
Депутат Ю. М. - Застосування інформаційної моделі розрахунку раціону харчування для компенсації енергетичних витрат військовослужбовців Збройних сил України, Гуліч М. П., Савицький В. Л., Іванько О. М., Левіт Й. Р., Богомолець О. В. (2021)
Ryabukha O. I. - Environmental determinants of thyroid pathology, Fedorenko V. I. (2021)
Яворовський О. П. - Культура безпеки пацієнтів у вітчизняних лікарняних закладах (повідомлення 1), Риган М. М., Науменко О. М., Скалецький Ю. М., Гичка С. Г., Іванько О. В., Брухно Р. П., Горваль А. К. (2021)
Волосовець О. П. - Алергічні та неалергічні хвороби шкіри в дітей України: ретроспективне дослідження за останні 24 роки, Больбот Ю. К., Бекетова Г. В., Березенко В. С., Уманець Т. Р., Речкіна О. О., Мітюряєва-Корнійко І. О., Волосовець Т. М., Починок Т. В. (2021)
Берест І. Р. - Еволюція лікувально-оздоровчого напряму діяльності профспілок Галичини ХІХ – початку ХХ ст., Берест Р. Я., Пасічник М. С., Пасічник С. М., Савчук Г. М., Стрельбицька С. М. (2021)
Височина І. Л. - Постковідний синдром: щодо ризиків розвитку тромботичних ускладнень у хворих з ішемічними ураженнями кінцівок (клінічні випадки), Ніколаєнко-Камишова Т. П., Бєсєдін О. М. (2021)
Antipkin Yu. H. - Аutosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2A: two cases in Ukraine with different age of onset, Kyrylova L. H., Miroshnykov O. O., Yuzva O. O., Orzheshkovskyi V. V., Nechay A. F. (2021)
Омельченко Л. І. - Ураження серця при ювенільній системній склеродермії (клінічний випадок), Муквіч О. М., Бельська О. А., Дудка І. В., Климишин Ю. І., Руденко Н. М., Калашнікова Р. В., Ісмакаєва Д. Л., Вдовіна Н. М., Людвік Т. А. (2021)
Зербіно Д. Д. - Професор В.Г. Шлопов – видатний представник вітчизняної патологічної анатомії (до 80-річчя від дня народження), Чайковський Ю. Б., Черній В. І., Святенко Т. В., Волос Л. І., Свистунов І. В., Михайличенко Т. Є. (2021)
Опалюк Т. Л. - Конфліктологічна компетентність майбутнього фахівця: функції соціального гуртування та інклюзії, Миронова С. П. (2021)
Проскурняк О. І. - Музикотерапія у корекції поведінкових порушень дошкільників із розладами аутистичного спектру (2021)
Садова І. І. - Технології педагогічного оцінювання результатів навчання в інклюзивному підході, Колток Л. Б. (2021)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Проблеми дистанційного корекційно-розвиткового процесу: модифікація співпраці логопеда та батьків (2021)
Ayad hayawi Al Atabi - Pedagogical conditions for building competence in teaching painting to future artists (2021)
Аніщенко В. О. - Інноваційність системи ступеневої професійної підготовки офіцерів пробації в Україні, Разумейко Н. С., Олефір Л. І. (2021)
Байша К. М. - Використання предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній підготовці менеджерів, Стеценко Н. М. (2021)
Бахтіярова Х. Ш. - Особливості професійної адаптації викладачів ЗВО в часи соціальних викликів та перетворень, Дмитриченко М. Ф., Бондар Н. М., Грищук О. К., Савостін-Косяк Д. О. (2021)
Бацуровська І. В. - Застосування відкритих освітніх ресурсів при вивченні загальнотехнічних дисциплін в системі підготовки фахівців електричної інженерії, Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. (2021)
Богдан З. П. - Гармонія педагогічних впливів за В. Сухомлинським: ключові домінанти, Зиско В. В., Шуль Г. К. (2021)
Бредньова В. П. - Удосконалення методології викладання графічних дисциплін і моніторинг якості успішності студентів у вищій школі, Прохорец І. М., Смичковська О. М., Михайленко Е. В. (2021)
Бусько М. Б. - Особливості виробничого навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади (2021)
Бухнієва О. А. - Підвищення якості освітнього процесу на уроках теорії музики та сольфеджіо засобами цифрових технологій (2021)
Вознюк О. М. - Інноваційні методики викладання та їх вплив на формування професійної культури майбутніх фахівців, Лехіцький Т. В. (2021)
Волкова Л. В. - Огляд змін курикулуму середньої школи Великої Британії з позицій мультикультуралізму (2021)
Duzhyk N. S. - English for specific purposes: from origins to contemporary trends (2021)
Zheliaskov V. Ya. - Interdisciplinary connections in the future navigators’ training to professional communication (2021)
Жуковська І. О. - Навчальні тести як засіб формування професійних компетенцій у студентів спеціальності "Харчові технології" (2021)
Колбіна Л. А. - Діагностика виявлення рівня впливу толерантності студентського колективу на адаптацію першокурсників, Паскаль О. В. (2021)
Красовська О. О. - Педагогічний аналіз готовності майбутніх вихователів до морального виховання старших дошкільників, Марчук О. О., Мельничук Л. Б., Шкабаріна М. А. (2021)
Кушпіт У. В. - Інтегративний підхід до розвитку професійної іншомовної компетентності вчителя фізики (2021)
Липченко Т. С. - Формування культурологічної компентенції майбутніх правоохоронців під час вивчення іноземної мови (2021)
Муравйова І. О. - Soft skills у сучасних реаліях української освіти, Мар’янко Я. Г., Осадча А. О. (2021)
Nabok A. I. - Theoretical backgrounds to cognitive language models: image schemas (2021)
Некислих К. М. - Інтегральний підхід як основа формування професійної компетентності студентів аграрних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін (2021)
Новак І. М. - Інтерактивні методи навчання іноземних мов у закладах вищої освіти (2021)
Ноздрова О. П. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами ігрових технологій, Бартєнєва І. О. (2021)
Онищенко Н. П. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності (2021)
Павлишинець К. Ю. - Структурно-функціональна модель адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в процесі педагогічної практики (2021)
Павлова О. Г. - Професійно-етична модель особистості сучасного вчителя початкових класів, Пилипенко Н. В. (2021)
Руденко Ю. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійних здібностей майбутніх педагогів ЗДО в умовах державного освітнього стандарту, Непомняща І. М., Просенюк А. І. (2021)
Салейчук Е. В. - Критерії, показники, рівні та методи діагностики творчого потенціалу майбутніх учителів географії (2021)
Семененко І. Є. - Використання деяких прийомів інноваційного навчання в процесі мовної підготовки іноземних студентів (2021)
Serdiuchenko Yu. O. - Foreign experience of training future foreign language teachers using interactive technologies (2021)
Цокур О. С. - Обґрунтування сутності понять "дослідницька компетентність" та "науково-дослідницька компетентність" у контексті європейської рамки дослідницької кар’єри, Рожелюк І. Я. (2021)
Шемчук В. А. - Конструювання педагогічної моделі формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів різних інституцій сектора безпеки й оборони до дій в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки, Гутченко О. А., Шемчук О. М. (2021)
Юрчак Г. М. - Особливості реалізації компетентнісного підходу до викладання української мови як іноземної (2021)
Леонова В. І. - Експериментальна програма щодо соціально-педагогічної адаптації учнів з особливими потребами в шкільному середовищі, Віцукаєва К. М. (2021)
Сушик Н. С. - Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості у реалізації технологій соціального виховання дітей підліткового та юнацького віку (2021)
Hruts H. M. - The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth, Plavutska O. P., Zakordonets N. I. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Заморський О. В. - Гірокомпас з непрямим керуванням для наземних рухомих об'єктів (2020)
Сапегін О. М. - Мікромеханічний інклінометр, Строкач Г. Ю. (2020)
Лазарев Ю. Ф. - О точности некоторых "расширенных" алгоритмов бесплатформенных инерциальных систем ориентации, Аврутов В. В., Мироненко П. С. (2020)
Пивторак Д. А. - Влияние комбинированного способа регистрации изображений объектов с большим диапазоном яркости на функцию рассеяния результирующего изображения (2020)
Сенаторов В. М. - Телескопічний приціл підвищеної надійності, Микитенко В. І., Cенаторов М. В. (2020)
Цибульник С. О. - Імітаційне моделювання впливу геометричних особливостей на вібраційні характеристики багатоповерхових будинків, Губенко Є. А. (2020)
Топтун А. В. - Зонування деревних насаджень за показаннями датчиків для дистанційного вимірювання якісних характеристик ґрунту, Бондаренко Ю. Ю. (2020)
Мироненко П. С. - Інформаційні технології в проектуванні інерціальних датчиків систем орієнтації і навігації, Мураховський С. А., Скідченко О. А. (2020)
Skytsiouk V. - Measurement errors of the shape's parameters of detail's surface by optical instruments, Klotchko T. (2020)
Павловський О. М. - Концепція створення керованих автоматизованих крокуючих платформ з чотирма кінцівками, Платов І. М., Півторак Д. О. (2020)
Акбаров Д. Е. - Приложение принципа сжимающего отображения для исследования решения нелинейных функциональных уравнений в банаховых пространствах, Турақулов Х. Ш. (2020)
Писарець А. В. - Автоматизовані системи передачі показань від приладів обліку енергоносіїв. Частина 1, Писарець Є. В. (2020)
Yanenko O. - Automated testing system for implants to regulate intraocular pressure, Tkachuk A., Tkachuk R. (2020)
Скицюк В. І. - Фантомна модель розповсюдження вірусних об'єктів при пандемії. Частина 1, Клочко Т. Р. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бєлай С. - Функції державного управління забезпеченням безпеки об'єктів дипломатичного призначення в Україні, Волков І., Євтушенко І. (2021)
Клименко Н. - Організаційно-правові засади забезпечення безпеки об'єднаною територіальною громадою в умовах децентралізації (2021)
Круглов В. - Розвиток системи державно-приватного партнерства в сучасних умовах (2021)
Латинін М. - Pезультативність функціонування фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України, Харченко Т. (2021)
Мюджахіт Б. - Теоретичні засади запровадження форсайту в систему стратегічного управління публічною безпекою країни (2021)
Пархоменко-Куцевіл О. - Нормативно-правове забезпечення формування державної гендерної політики в Україні (2021)
Пірен М. - Теоретико-прикладні аспекти формування екологічного мислення соціуму в умовах криз сучасності, Балахтар В., Шманько О. (2021)
Потій О. - Публічне управління інституціональним розвитком у сфері кіберзахисту, Семенченко А., Бакалинський О., Мялковський Д. (2021)
Савченко Т. - Методологічне забезпечення державного управління розвитком мисливського господарства (2021)
Терент'єва A. - Механізм адміністрування наслідків надзвичайних ситуацій в Україні у контексті імплементації світового досвіду щодо безповоротних санітарних втрат (2021)
Тищенко В. - Ризик-орієнтовний підхід у державному регулюванні техногенної безпеки України, Васильєв I., Пруський А., Скоробагатько Т. (2021)
Трещов М. - Україна на шляху до євроінтеграції: глобалізаційний контекст (2021)
Наші автори (2021)
Климова Е. М. - Диагностические и прогностические маркеры миастенических и холинергических кризов и их профилактика при различных фенотипах миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Краснояружский А. Г., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В., Скок М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - Ультразвуковая диагностика ранних интраабдоминальных осложнений у больных с распространенным перитонитом, Ягнюк А. И., Китченко С. С. (2015)
Шаповал С. Д. - Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2015)
Белозеров И. В. - Хроническая анальная трещина у больных с сахарным диабетом 2-го типа с позиции концепции коморбидности, Тамм Т. И., Цодиков В. В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Сравнительная оценка способов панкреатоеюноанастомоза и частота развития послеоперационного панкреатита при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В., Скалий Н. Н. (2015)
Запорожченко Б. С. - Хирургические аспекты комплексного лечения очагового поражения печени, Муравьёв П. Т., Горбунов А. А., Бородаев И. Е., Шарапов И. В., Бондарец Д. А., Шевченко В. Г. (2015)
Захарчук А. П. - Причины интраоперационных осложнений и их профилактика при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Севергин В. Е. - Применение малоинвазивных методов при паллиативном лечении рака легкого, осложненного, легочным кровотечением, Грубник В. В., Шипулин П. П., Аграхари А. К., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2015)
Русин В. І. - Анатомічні передумови компенсації кровоплину при тромбозах у кавальному венозному колекторі, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2015)
Сипливый В. А. - Особенности применения эндовазальной лазерной коагуляции в хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей, Хабусев В. К., Менкус Б. В., Евтушенко А. В., Бызов Д. В., Сидельников В. В., Апалькова Я. Г. (2015)
Кополовець І. - Хірургічне лікування хворих із гострим ішемічним порушенням мозкового кровообігу при атеросклеротичних ураженнях екстракраніальних відділів сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Скибо Ю. Н. - Временная электрокардиостимуляция в коррекции брадикардиии сердечно-легочной недостаточности при операциях на легких (2015)
Дужий І. Д. - Нові можливості хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний поширений туберкульоз легень, Кравець О. В., Бондаренко Л. А. (2015)
Притула В. П. - Хірургічне лікування защемлених пахвинних кил у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Карпенко В. Г. - Особенности клиники "острого живота" у беременных в хирургической практике, Пасиешвили Н. М. (2015)
Бойко В. В. - Усовершенствование реваскуляризации глубоких анатомических структур функционально активных зон при ожогах IV ст., Кравцов А. В., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Логачев В. К. (2015)
Ковальчук А. О. - Оцінка стану кровопостачання ділянок термічного ураження та динаміки загоювання ран у хворих з опіковою травмою при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів, Козинець Г. П. (2015)
Дудукіна С. О. - Вибір строків оперативного втручання та результати лікування хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами в залежності від наявності ангіоспазму, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М., Стороженко Д. Ю. (2015)
Кундієв Ю. І. - Аналіз перспективних комплектів екіпіровок для військовослужбовців провідних країн світу з можливістю моніторингу життєдіяльності особового складу, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Галушка А. М., Романов В. О., Галелюка І. Б., Тарабан І. А. (2015)
Стецишин Р. В. - Современные тенденции лечения камней мочеточника (2015)
Бойко В. В. - Обґрунтування вибору живлячих судин при проведенні езофагогастропластики ілеоцекальним сегментом, Шапринський Є. В. (2015)
Иванова Ю. В. - Экспериментальное исследование оценки жизнеспособности тканей на основании определения диэлектрических параметров, Бойко В. В., Криворучко И. А., Замятин П. Н., Исаев Ю. И., Кравцов А. В., Мушенко Е. В., Иванов В. К., Стадник А. М., Ткач С. В. (2015)
Лазирский В. А. - Гастропластика илеоцекальным сегментом кишечника в эксперименте, Лыхман В. Н. (2015)
Мішеніна К. В. - Морфологічне обгрунтування виникнення гострих венозних тромбозів, Невзоров В. П., Оклей Д. В. (2015)
Криворучко И. А. - Осложнения лапароскопической пластики паховых грыж, Сивожелезов А. В., Чугай В. В., Гербали О. Ю. (2015)
Леонов В. В. - Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів, Леонов А. В., Пак В. Я., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2015)
Кононенко М. Г. - Про ректоцелє, Щербак А. Г., Колеснікова О. Г., Пазинюк Б. О., Дейнека В. М. (2015)
Подпрятов С. Є. - Комплексне лікування важкої хірургічної інфекції на тлі зміненої реактивності організму, Бєлоусов І. О., Корчак В. П., Подпрятов С. С., Іваха В. В. (2015)
Капшитарь А. В. - Кровоточащий дивертикул Меккеля (2015)
Салтовський О. В. - Атиповий перебіг міхурового заносу (2015)
Батрун І. В. - Актуальні ідеї В. Сухомлинського щодо патріотичного виховання молодших школярів в умовах НУШ (2021)
Гук Л. І. - Упровадження та проведення історико-компаративних досліджень у педагогіці, Рак Н. В. (2021)
Гураль О. І. - Педагогічна наука: історія створення та перспективи розвитку в сучасних умовах, Дичка Н. І. (2021)
Зайченко Н. І. - Концепт "розумове виховання" за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ ст. (2021)
Кириленко О. С. - Практичний аспект формування навичок 4К на уроках читання в НУШ, Барнич О. В., Мамчич О. Б. (2021)
Микитенко М. В. - Характеристика поняття джерельної бази та видів джерел для дослідження дискримінації в освітньому просторі ХХ–ХХІ ст. (2021)
Перцова Н. О. - Виховний потенціал вокально-хорової творчості Олександра Білаша, Скопцова О. М. (2021)
Шапошнікова І. І. - Проблеми фізичного виховання дітей та молоді у періодичних виданнях кінця ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Шевченко С. М. - Спеціальні школи як різновид розвитку середньої освіти для дітей з особливими потребами (2011–2017 pp.) (2021)
Штурба А. О. - Екологічна освіта як один із пріоритетних напрямів освітнього процесу в канадських початкових школах (2021)
Блажко А. В. - Хімічна компонента підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти кулінарного профілю (2021)
Бондаренко З. В. - Розроблення та математичне опрацювання результатів тестів з дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів екологічних спеціальностей ЗВО, Слободянюк А. А., Кирилащук С. А. (2021)
Гостра К. В. - Соціокультурна спрямованість роботи з прецедентними феноменами культури на уроках російської мови як іноземної (2021)
Гричаник Н. І. - Місце й роль практичного заняття під час упровадження методики навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів (2021)
Гунько І. В. - Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум", Волошина О. В. (2021)
Долинський Б. Т. - Особливості змін мозкового кровообігу дітей середнього шкільного віку з функціональними порушеннями зору за впливом методу Фельделькрайз, Буховець Б. О., Борщенко В. В., Погорелова О. О. (2021)
Калінін В. О. - Формування вмінь творчого мислення учнів старшої школи засобами іноземної мови, Калініна Л. В. (2021)
Конотоп О. С. - Іншомовна практична підготовка майбутніх учителів початкової школи: проблеми і перспективи (2021)
Кучер В. В. - Формування лексичної компетенції з англійської мови засобами театралізованої діяльності, Семегин Т. С. (2021)
Литвиненко Н. П. - Термін і терміносистема в контексті інноваційних технологій мовної підготовки, Місник Н. В. (2021)
Мішеніна Т. М. - Лекція в умовах контекстного навчання майбутніх філологів (2021)
Москаленко М. П. - Застосування віртуальних екскурсій під час проведення практичних робіт у старшій школі (на прикладі місцевих природних рекреаційних ресурсів), Міронець Л. П., Вакал А. П., Торяник В. М. (2021)
Петренко М. Б. - Впровадження курсу "Читання партитур" у процес диригентсько-хорової підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва (2021)
Скоромна М. В. - Навчальні ігри на уроці англійської мови в початкових класах (2021)
Сябро С. А. - Активізація навчальної діяльності учнів 5–9 класів у процесі використання дидактичних ігор на уроках основ здоров’я (2021)
Хома О. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів до формування в молодших школярів читацької компетентності (2021)
Лисоконь І. О. - Інвестиційна політика в галузі вищої освіти України: стан розробленості питання в науковій площині (2021)
Сич Т. В. - Особливості застосування методологічних підходів у дослідженнях проблем управління освітою (2021)
Ярославцева М. І. - Формування екологічної культури в дошкільників у процесі екологічних проектів, Колосова С. В., Сирова Ю. В. (2021)
Усенко Н. М. - Реалізація структурних компонентів самостійної роботи студентів в евристичному навчанні іноземних мов, Плохута Т. М., Зайцева І. О. (2021)
Антонівська М. О. - Інтеграційний складник технологій у процесі викладання іноземної мови в ЗВО України, Сарновська Н. І. (2021)
Болюбаш Н. М. - Learning analytics у закладах вищої освіти: сутність та проблеми впровадження (2021)
Вікторова Л. В. - Застосування штучного інтелекту та чат-ботів під час вивчення іноземної мови, Кочарян А. Б., Мамчур К. В., Коротун О. О. (2021)
Голуб Т. П. - Сучасні технології візуалізації навчальної інформації, Крюкова Є. С., Коваленко О. О. (2021)
Грабовська Н. А. - Додатки і платформи для дистанційного навчання англійської мови (2021)
Kornytska Yu. A. - Designing web-quests: theory and practice (2021)
Крюкова Є. С. - Використання імерсивних технологій в освіті, Голуб Т. П., Амерідзе О. С. (2021)
Лук’яненко В. В. - Педагогічні бар’єри дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 (міжнародний досвід), Вадаська С. В., Корбут О. Г., Свиридова Л. Г. (2021)
Марков О. В. - Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів різних інституцій сектора безпеки і оборони України в системі вогневої підготовки з використанням сучасних технічних засобів навчання, Самсонов Ю. В., Бородін С. В., Шемчук В. А., Атаманенко І. О. (2021)
Tanana S. M. - Implementation of innovation teaching means of foreign language as a guarantee of effective of professional training of future teachers-philologists (2021)
Ємчик О. Г. - Педагогічні умови логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку (2021)
Пріма Р. М. - Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: сучасні реалії у контексті вимог Нової української школи, Пріма Д. А., Вітюк В. В. (2021)
Брушневська І. М. - Особливості стимулювання пізнавальної діяльності дітей із порушеннями мовлення засобами дидактичних ігор, Мартинюк Т. А. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Title (2021)
Собечко І. Б. - Термодинамічні параметри розчинення о-, м- та п- ізомерів 5-(нітрофеніл)-фуран-2-карбонових кислот в етилацетаті, Горак Ю. І., Дібрівний В. М., Клачко О. Р., Костюк Р. Р. (2021)
Полюжин І. П. - Потенціометричне та кондуктометричне визначення амінного та кислотного чисел реакційної суміші амідування жирних кислот, Цюпко Ф. І., Ларук М. М., Юрін О. О., Гумінілович Р. Р. (2021)
Кочубей В. В. - Фізико-хімічні дослідження адсорбційної здатності закарпатського клиноптилоліту, Ягольник С. Г., Яремчук Я. В., Манчак A. I. (2021)
Sozanskyi M. A. - Quantum-chemical modeling of the processes of cadmium sulfide and cadmium selenide films synthesis in aqueous solutions, Shapoval P. Y., Stadnik V. E., Guminilovych R. R., Kurylo O. P. (2021)
Smirnova О. Ya. - Normal phase thin layer chromatography for aromatic derivatives of 3-chloro-1,4-naphtochinone, Yatchyshyn Yo. Yo., Kolobych S. V., Poliuzhyn I. P. (2021)
Сухацький Ю. В. - Mікро- і наноструктурований титану (IV) оксид у соно-, фото- і сонофотокаталітичній деградації ксантенового барвника родаміну Б (Oгляд), Знак З. О., Чупінський Д. В. (2021)
Slyuzar A. V. - Influence of electrode material on the electrochemical behavior of the absorbing solution of the quinhydrone method of gases purification from hydrogen sulfide, Mertsalo І. P., Kozub M. І., Myliutyna P. V., Yakymenko Y. O. (2021)
Чеканський Б. Б. - Особливості структуроутворення композиційних гіпсовапняних в’яжучих для неавтоклавного газобетону, Луцюк І. В., Пастушок В. Р. (2021)
Znak Z. О. - Theoretical analysis and experimental study of H2S dissociation processes in ultrahigh-frequency plasmotron (2021)
Греб В. М. - Нові змішані манганіти-хроміти RMn1–xCrxO3 та манганіти-галати RMn1–xCrxO3, Луцюк І. В., Кочубей В. В., Василечко Л. О. (2021)
Shepida M. V. - Sonoelectrochemical synthesis of silver nanoparticles in polyvinylpyrrolidone solutions, Sozanskyi M. A., Sukhatskiy Y. V., Mazur A. S., Kuntyi О. І. (2021)
Subtelnyi R. О. - C9 Fraction inverse emulsion oligomerization conditions and characteristics of petroleum resins correlation, Kichura D. B., Kostiuk R. R., Danyliv A. A., Dzinyak B. О. (2021)
Олійник Л. П. - Дослідження комплексоутворення йонів кобальту (ІІ) з поліакриловою кислотою, Макота О. І., Комаренська З. М., Бернацька Н. Л. (2021)
Мельник Ю. Р. - Tрансестерифікація тригліцеридів соняшникової олії аліфатичними спиртами С1–С4, Мельник С. Р., Безділь В. В., Магорівська Г. Я. (2021)
Starchevskyy V. L. - Рhysical and mechanical properties of asphalt concrete obtained from bitumen modified by epoxide of vegetable origin, Hrynchuk Y. M., Matcipura Р. A., Reutskyy V. V. (2021)
Поліш Н. В. - Aнтиоксидантна активність гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами, Марінцова Н. Г., Кархут А. І., Яремкевич О. С., Карпенко О. В. (2021)
Стасевич М. В. - Маркетинговий аналіз сегмента ринку лікарських засобів – похідних 9,10-антрахінону в Україні, Зварич В. І. (2021)
Гамада В. Р. - Біотехнологічні аспекти одержання біологічно активних речовин фенольної природи з Adonis vernalis (2021)
Кіндзера Д. П. - Bиробництво легких наповнювачів на основі техногенної сировини, Атаманюк В. М., Гнатів З. Я., Мітін І. М. (2021)
Глуханюк А. Р. - Bизначення якісних характеристик соєвої та ріпакової олії методом інфрачервоної спектроскопії, Іващук О. С., Хом’як С. В., Чижович Р. А., Кузьмінчук Т. А., Семенишин Є. М. (2021)
Гузьова І. О. - Eнергетичний аналіз технологічної лінії виробництва цукатів з моркви, Атаманюк В. М. (2021)
Дячок В. В. - Oдержання ізовалеріанової кислоти методом екстрагування із рослинної сировини, Дячок І. Л., Іванків О. Л. (2021)
Баран Н. М. - Bластивості гідрогелевих мембран, одержаних модифікуванням в об’ємі, Суберляк О. В., Гриценко О. М., Моравський В. С. (2021)
Katruk D. S. - Influence of polystyrene modifier on features of polyvinylchloride plastics production, Masyuk A. S., Levytskyi V. Y. (2021)
Красінський В. В. - Oдержання нанокомпозитів на основі монтморилоніту і поліаміду в розчині, Суберляк О. В., Земке В. М., Чекайло М. В., Паньків М. О. (2021)
Майкович О. В. - Дослідження особливостей гелеутворення та властивостей гідрогелів при структуруванні форполімерів акриламіду, Дронь І. А., Букартик Н. М., Борденюк О. Ю., Носова Н. Г. (2021)
Masyuk A. S. - Modified polyvinyl chloride composites with metal-containing polymer-silicate fillers, Katruk D. S., Levytskyi V. Y. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського