Прокопишин-Рашкевич Л. М. - Діловий туризм як перспективний напрям туристичної діяльності в Україні, Назаренко А. В. (2021)
Шандрівська О. Є. - Оцінювання концентрації регіонального ринку мультимодальних перевезень вантажів (2021)
Shkvarchuk L. - Private debt and economic growth: trends and characteristics for Ukraine, Slav`yuk R. (2021)
Беспалюк Х. М. - Дизайн мислення як ефективний метод адаптації до змін, Процак К. В. (2021)
Бондаренко Ю. Г. - Стан та перспективи розвитку туристичної галузі в умовах пандемії, Романюк Е. В. (2021)
Hrynkevych O. - Priorities of improving the competitiveness of higher education in regional development management (case of Ukraine), Sorochak O. (2021)
Лихолат С. М. - Управління системою економічної безпеки підприємств в умовах COVID-19, Рискальчук А. О. (2021)
Одрехівський М. В. - Маркетингово-логістично-орієнтоване управління екологічними інноваційними підприємствами, Когут У. І., Жила Д. О. (2021)
Терлецька В. О. - Управління ефективністю венчурного бізнесу (2021)
Бадер С. О. - Критерії та показники сформованості ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Бібчук К. В. - Особливості застосування наочних засобів під час викладання курсу лекцій з біохімії (2019)
Білоцерковець М. А. - Використання цифрових технологій у мовній підготовці майбутніх фахівців аграрної галузі (2019)
Великжаніна Д. В. - Модель професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у закладах загальної середньої освіти (2019)
Гальчус А. О. - Професіограма офіцера Збройних сил України – військового перекладача (2019)
Гордійчук С. В. - Удосконалення практичної підготовки медичних кадрів як елемент системи забезпечення якості освітньої діяльності (2019)
Горохівська Т. М. - Принципи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи (2019)
Гула Л. В. - Підготовка викладачів до організації самостійної роботи в закладах вищої освіти України як педагогічна проблема (2019)
Дерстуганова Н. В. - Педагогічний супровід формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності: особливості організації експериментального навчання (2019)
Джанда Г. Б. - Потенціал праксеологічного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2019)
Дін Юйцзін - Модель управління професійно-педагогічним самопроєктуванням майбутніх менеджерів освіти (2019)
Желясков В. Я. - Технологія підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії (2019)
Житєньова Н. В. - Концептуальні підходи щодо підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в професійній діяльності (2019)
Івершинь А. Г. - Діагностика розвитку художнього потенціалу майбутніх вихователів (2019)
Казакова О. М. - Медіакомпетентність учителя як предмет наукового дослідження (2019)
Ковальчук Г. О. - Педагогіка підприємництва: нова роль викладача у формуванні підприємницької компетентності студентів – майбутніх економістів, Баніт Ю. С. (2019)
Кокнова Т. А. - Ключові компоненти лінгвометодичної компетентності викладачів іноземних мов (2019)
Лимар Ю. М. - Нові професійні ролі вчителя в умовах Нової української школи, Чекан Ю. М. (2019)
Мартинець Л. А. - Досвід професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти України (2019)
Митцева О. С. - Проектування освітнього середовища формування професійного іміджу майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2019)
Мізюк В. А. - Функції вчителя в умовах організації змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти (2019)
Nikolaienko O. V. - Using audios and videos as a technology of communicative competence formation in teaching ESP to students at non-linguistic higher educational establishments, Ushata T. O. (2019)
Петренко О. І. - Професійно-мовленнєва компетентність як одна з головних вимог формування особистості сучасного вчителя фізичної культури (2019)
Пономаренко Н. П. - Мовленнєва компетентність майбутніх молодших спеціалістів із журналістики: зміст і структура (2019)
Ракітянська Л. М. - Обґрунтування структури емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва (2019)
Рукасова С. О. - Синергетичний підхід до формування фахової компетентності майбутніх педагогічних працівників професійної освіти (2019)
Сваричевська А. П. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій (2019)
Сікорака Л. А. - Педагогічні умови формування економічної компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти машинобудівного профілю (2019)
Тюріна В. О. - Емоційний інтелект як складова частина професійної компетентності курсантів як майбутніх офіцерів поліції (2019)
Фенцик О. М. - Дидактичні умови формування культури педагогічного спілкування у процесі підготовки фахівців освітньої галузі (2019)
Царик Т. М. - Розвиток творчої індивідуальності студента засобами хореографічного мистецтва, Боремчук Л. І. (2019)
Шевчук Л. Д. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів математики засобами інформаційно-комунікативних технологій у системі неперервної освіти (2019)
Штика Ю. М. - Компетентністні задачі як засіб розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів економічних спеціальностей, Чкана Я. О. (2019)
Щерба Н. С. - Філософські методологічні основи підготовки майбутнього вчителя до практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами (2019)
Грицкова Ю. В. - Розвиток творчих здібностей дітей різновікової групи засобами LEGO-конструювання, Демченко Н. О. (2019)
Соловей Ю. О. - Вплив природних факторів на формування здоров’я дитини дoшкiльнoгo віку (2019)
Безручук С. Л. - Зміна підходів до якості облікової інформації: історичний аспект (2021)
Вигівська І. М. - Розвиток бухгалтерського обліку маркетингових послуг у соціальних мережах (SMM), Селецька Д. О., Семчук І. В. (2021)
Dolghi C. V. - Internal audit in the period of economic changes and its role in evaluation of the entity’s internal control. Theoretical characteristics and practical approache, Petreanu E. G. (2021)
Замула І. В. - ІТ-послуга: поняття та види для облікових цілей, Чижевська Л. В., Грабчук І. Л. (2021)
Легенчук С. Ф. - Резервний капітал як інструмент мінімізації ризиків у системі стратегічного управління: обліковий аспект, Поліщук І. Р. (2021)
Petreanu E. G. - Evaluation of activity of internal audit: theoretical features and practical priorities (2021)
Пиршін М. І. - Види і форми прояву самодостатності підприємства (2021)
Лаговська О. А. - Державні закупівлі в Україні: аналіз переваг і недоліків, Легенчук С. Ф., Свірко С. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Веселовська Н. Р. - Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки, Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко Ю. С. (2021)
Sevostianov I. - Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials, Tokarchuk O., Pidlypna M. (2021)
Михалевич В. М. - Оцінка деформовності матеріалу заготовок при вальцюванні, Матвійчук В. А., Бубновська І. А. (2021)
Островський А.Й. - Удосконалення процесу відбортування круглого отвору у листових заготовках (2021)
Shargorodskiy S. - Influence of physical and mechanical properties of stem feed and design of the working body on the drive power of the cutting mechanism, Rutkevych V. (2021)
Polievoda Yu. - The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals, Solomon A. (2021)
Возняк О. М. - Система управління колекторним двигуном, Штуць А. А., Замрій М. А. (2021)
Анісімов В. Ф. - Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну її експлуатації, Єленич А. П. (2021)
Бабин І. А. - Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок (2021)
Гунько І. В. - Тенденції диверсифікації енергоносіїв машинних агрегатів (2021)
Гунько І. В. - Технологія змішаного навчання майбутніх інженерів-механіків в умовах ННВК "Всеукраїнський Науково-Навчальний Консорціум", Левчук О. В. (2021)
Котов Б. І. - Підвищення ефективності охолодження зерна після сушіння і термообробки, Калініченко Р. А., Рудь А. В., Грушецький С. М (2021)
Пришляк В. М. - Теорія і практика руху сільськогосподарських матеріалів у рідинному та повітряному середовищах за умови дії гравітаційного поля, Дубчак В. М. (2021)
Пришляк В. М. - Системний аналіз агротехнічних і механіко-технологічних передумов до розрахунку, проектування та конструювання картоплесаджалок, Мизюк А. І. (2021)
Спірін А. В. - Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни, Твердохліб І. В., Купчук І. М., Побережець Ю. М. (2021)
Холодюк О. В. - Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 (2021)
Яропуд В. М. - Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску, Алієв Е. Б. (2021)
Минайленко Р. М. - Проблеми розподілених обчислень та шляхи їх вирішення, Мелешко Є. В. (2021)
Міхав В. В. - Методи та структури даних для реалізації бази даних рекомендаційної системи соціальної мережі, Мелешко Є. В., Шимко С. В. (2021)
Минайленко Р. М. - Архітектурні особливості систем розподілених обчислень, Собінов О. Г., Конопліцька-Слободенюк О. К., Буравченко К. О. (2021)
Кравцов А. Г. - Дослідження структури сервовитної плівки на поверхні тертя з фулереновими композиціями (2021)
Shargorodskyi S. - Modeling of working processes of an adjustable APN type PVC 1.85 taking into account parametric oscillations, Rutkevych V., Zakrevskyi V. (2021)
Кулєшков Ю. В. - Зміцнення деталей з алюмінієвих сплавів мікродуговоговим оксидуванням, Красота М. В., Руденко Т. В., Осін Р. А., Крошка В. Д. (2021)
Кулєшков Ю. В. - Відновлення поршневих пальців гарячим пластичним деформуванням, Красота М. В., Руденко Т. В., Осін Р. А., Рева В. Г. (2021)
Студент М. М. - Вплив складу електроліту для твердого анодування алюмінію на характеристики оксидного шару, Гвоздецький В. М., Веселівська Г. Г., Задорожна Х. Р., Мардаревич Р. С., Сірак Я. Я., Маркович С. І. (2021)
Пантелеєнко В. І. - Дослідження напруженого стану багатоцільового змінного бульдозерно-захватного робочого обладнання, Червоноштан А. Л., Пушенко В. А., Карпушин С. О. (2021)
Алфьоров О. І. - Прогнозування і управління надійністю в умовах застосування запобіжних пристроїв з детермінованим навантаженням спрацьовування, Гринченко О. С. (2021)
Goncharenko B. - Optimal Control of Nonlinear Stationary Systems at Infinite Control Time, Vikhrova L., Miroshnichenko M. (2021)
Голик О. П. - Технології організації дистанційного навчання в Україні, Каліч В. М., Жесан Р. В., Волков І. В. (2021)
Щєпін В. В. - Пристрій для корекції психоемоційного стану людини, Трушаков Д. В., Сіріков О. І. (2021)
Хачатурян С. Л. - Дослідження впливу навантаженості на конструктивні елементи шарнірних машин для дорожнього будівництва, Іваненко О. І., Щербак О. В. (2021)
Клименко В. В. - Проблема надійності водопровідних мереж на прикладі міста Кропивницький, Ковальчук Н. В., Гуцул В. І., Телюта Р. В. (2021)
Портнов Г. Д. - Вплив форми кованого однорогого гака на його ефективність, Тихий А. А., Дарієнко В. В., Пукалов В. В. (2021)
Лімонт А. С. - Пропускна спроможність і вантажопідйомність кузовних машин для внесення твердих органічних добрив, Ломакін В. О., Лімонт З. А. (2021)
Кім Н. І. - Визначення закономірностей оцінок показників якості технологічного процесу на безрозмірній шкалі (2021)
Красота М. В. - Ідентифікація несправностей опор амортизаційних стійок легкових автомобілів, Василенко І. Ф., Магопець С. О., Бевз О. В., Осін Р. А., Крилов О. В. (2021)
Тарандушка Л. А. - Розв’язання багатокритеріальної задачі оптимізації системи автосервісу на прикладі "АНТ-АВТО-СЕРВІС", Костьян Н. Л., Тарандушка І. П. (2021)
Лук’янченко О. Ю. - Аналіз методів дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів для проведення судової експертизи, Федьорко С. Ю., Халявка В. В. (2021)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування управління функціонуванням технічними та транспортними системами на основі методів системної теорії інформації, Гриньків А. В., Лисенко С. В., Лівіцький О. М., Чернай А. Є., Голуб Д. В., Головатий А. О. (2021)
Лівіцький О. М. - Вдосконалення технічного сервісу автотракторної техніки в умовах агропромислового виробництва (2021)
Клименко В. В. - Енергоефективність заправки автомобільного транспорту стиснутим природним газом при використанні газогідратного акумулятора, Босий М. В., Аулін В. В., Філімоніхіна І. І., Лисенко С. В., Гриньків А. В. (2021)
Кристопчук М. Є. - Аналіз індикаторів сталого розвитку міської пасажирської транспортної системи (2021)
Россолов О. В. - Оцінка сценаріїв сталого розвитку транспортних систем міст з автомобіле-орієнтованою мобільністю, Лифенко С. Е. (2021)
Аулін В. В. - Теоретичний системно-спрямований підхід до визначення інтегрального показника ефективності реалізації операцій в транспортних системах, Голуб Д. В., Замуренко А. С., Гриньків А. В., Лисенко С. В., Дьяченко В. О. (2021)
Аулін В. В. - Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення, Кристопчук М. Є., Цьонь О. П., Сташків М. Я., Бабій М. В., Бодоряк Ю. Д. (2021)
Солтус А. П. - Перспективи застосування глобального високошвидкісного широкосмугового супутникового інтернету з низькою затримкою у галузі автомобільного транспорту, Рудь М. П. (2021)
Хачатурян О. С. - Оцінювання якості надання автотранспортних послуг, Хачатурян С. Л. (2021)
Арефьева Н. Г. - Кодовые пространства и лингвокультурные коды как способ организации культурного знания (на материале фразеологии русских говоров Юга Украины) (2021)
Аркуша Л. І. - Соціальні чинники злочинності в Україні та роль мовного простору у викритті деяких її проявів, Степанов Є. М. (2021)
Громко Т. В. - Тезаурус як лінгвографічний опис говірки: теоретичні засади науково-інформаційної бази (2021)
Илиев И. Г. - За началото на българската книжовна норма в република Турция (2021)
Педченко Л. В. - Концептуализация перцептивного признака "влажность" (по данным русского диалектного языка) (2021)
Ульянова В. О. - Стереотипи радянської і пострадянської фемінності (2021)
Яковлєва О. В. - Гендерні ознаки мовленнєвої поведінки дітей у поетичних творах Наталії Забіли (2021)
Авдеенко Ю. И. - Функционирование доминантных / частных и имплицитных / эксплицитных лексических парадигм в басне и лирическом стихотворении (2021)
Ван Л. - Внутренняя форма слов-репрезентантов концепта лень в русском языке (на фоне сопоставления с китайскими иероглифами) (2021)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокультурна природа концепту "відьма" в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження), Бачинська Г. В., Вербовецька О. С., Вільчинський О. К. (2021)
Войцева О. А. - Координати мовної авторської особистості в романі Ольги Токарчук "Bieguni" ("Бігуни") (2021)
Дузь Л. І. - Третій учасник фахових комунікативних ситуацій у музичному закладі вищої освіти (2021)
Єщенко Т. A. - Колективний адресант поетичного тексту: комунікативно-прагматичний аспект (2021)
Жадлун М. И. - Лингвокультурная доминанта "вода – сакральная стихия" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (2021)
Зирка В. В. - Рекламный текст как носитель культурной информации восточнославянских народов и арабского мира (2021)
Kabanen I. - The Art of Speaking Odessan: Isaac Babel’s Odessan Phraseologisms as ’Fixed Units of Linguistic Art’ in Tele-Cinematic Context (2021)
Парахонько Л. В. - Сопоставительный анализ концептуально-фреймового конструирования женской идентичности (на материале романа Ш. Бронте "Джейн Эйр") (2021)
Романченко А. П. - Вербальна мережа ключових ад’єктивів у структурі мовної особистості Наталки Діденко (2021)
Шевченко О. К. - Епітет як емотивний засіб створення образу країни у туристичному рекламному слогані (2021)
Бондаренко И. В. - Лингвофилософский аспект семантики антропонимов, Кваша Т. Г. (2021)
Габидуллина А. Р. - Оксюморон как средство создания иронии (на материале романов И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок"), Жарикова М. В. (2021)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці у польських та українських рекламних текстах (2021)
Искакбаева Ш. О. - Аспекты формирования современного казахстанского эмпоронимического пространства (на примере торговых объектов города Нур-Султан) (2021)
Лозинська О. Г. - Контамінації польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій (2021)
Мурадян И. В. - Роль лексем, обозначающих одежду, в создании образов цикла И. А. Бунина "Тёмные аллеи" (2021)
Немировська О. Ф. - Хрононіми як темпоральні лексичні маркери в жанрі історичної прози (2021)
Петрова Т. О. - Сучасні аспекти вивчення метафоризації термінів в українському термінознавстві (актуалізація когнітивного підходу) (2021)
Поветкина А. В. - Методологические проблемы исследования полисемии в контексте смены научных парадигм в лингвистике (2021)
Пристайко Т. С. - Метаноминации ковид-лексики в русском лингвистическом пространстве (2021)
Сыздыкбаев Н. А. - Внелитературная лексика как средство раскрытия характера персонажа (на материале малой прозы В. М. Шукшина) (2021)
Чаєнкова О. К. - Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" (на матеріалі української, турецької та англійської мов) (2021)
Букреева Л. Л. - Компаративный анализ современных переводов библейского текста, Козак Т. Б. (2021)
Коляда-Березовська Т. Ф. - Електронні навчальні засоби в україномовній підготовці інокомунікантів, Романова О. К. (2021)
Милевич И. - Исследования стратегии перевода: к проблеме методологии (2021)
Панченко О. І. - Засоби перекладу власних імен в романі Олеся Гончара "Собор" англійською мовою, Горєлова П. В. (2021)
Степанюк Г. М. - Особливості викладання української морфеміки та словотвору іноземним студентам технічних закладів вищої освіти, Думанська Л. Б. (2021)
Труба Г. М. - Сугестологія як один із методів вивчення української мови як іноземної: щодо застосування сугестологічного методу Г. К. Лозанова (2021)
Pozharytska O. - Digital Technologies for Grammatical Error Correction: Deep Learning Methods & Syntactic N-Grams, Troitskyi K. (2021)
Ковшова М. Л. - Рецензия на монографию: Н. Г. Арефьева. "Фразеология русских переселенческих говоров Юга Украины":|монография| / Под ред. Е. Н. Степанова. Одесса, 2021. 434 с. (2021)
Кругляк Ю. О. - Фізика MOSFET нанотранзисторів: фундаментальні границі та обмеження, Стріха М. В. (2021)
Большакова І. - Залежність максимальної чутливості холлівських сенсорів магнітних полів на основі графену від температури, Стріха М., Кость Я., Шуригін Ф., Михащук Ю., Wang Z., Neumaier D. (2021)
Архипова В. М. - Розробка ферментного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів для оцінки сумарного вмісту індольних алкалоїдів в культурі тканин раувольфії зміїної (Rauwolfia serpentina Benth. Ex Kurz), Солдаткін О. О., Можилевська Л. П., Конвалюк І. І., Кунах В. А., Дзядевич С. В. (2021)
Казанцева З. І. - Сенсорні властивості плівок тіакаліксаренів щодо токсичних та вибухонебезпечних летких сполук, Кошець І. А., Драпайло А. В., Кальченко В. І., Казанцев О. І. (2021)
Янко В. В. - Метод розширення динамічного діапазону вимірювальних сигналів оптичних локаторів, Лепіх Я. І., Сантоній В. І., Будіянська Л. М. (2021)
Світлої пам’яті видатного ученого-фізика Володимира Григоровича Литовченка (1931–2021) (2021)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2021)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2021)
Гулей О. В. - З історії розвитку Глинської художньо-керамічної школи: щодо питання про навчання декоративно-прикладного мистецтва в Північно-Східній Україні (2019)
Залуцька Г. І. - Освітня та просвітницька діяльність чину найсвятішого ізбавителя серед української діаспори Канади у першій пол. ХХ ст. (2019)
Іноземцев А. В. - Літній табір Петровського Полтавського кадетського корпусу та його вплив на формування особистості кадета (2019)
Карпусь О. С. - Профілактика булінгу як напрям здоров’язбережувального виховання учнів у фінських загальноосвітніх школах (2019)
Кирилюк Г. В. - Актуалізація ідеї дитиноцентризму у педагогічній теорії та практиці сьогодення (2019)
Кучеренко І. І. - Історичні передумови дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти (2019)
Надєждіна І. М. - Просвітницько-педагогічна діяльність на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Никифоров А. М. - Вплив естетико-філософських ідей Й.Й. Вінкельмана на становлення мистецьких концепцій підготовки художників на теренах україни XVIII – початку XX століття (2019)
Слободянюк О. М. - Політика забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті України (національний рівень) (2019)
Тимчик М. П. - Виховний компонент педагогіки Олександра Духновича (2019)
Цвер А. М. - Професійна етика у підготовці офіцерів морської піхоти Сполучених Штатів Америки (2019)
Ільєнко О. О. - Вокально-творчий спокій як фактор створення художнього образу (2019)
Коврей Д. Й. - Сутність і структура міжкультурної компетентності майбутнього учителя іноземної мови (2019)
Косогов І. Г. - Аналіз розвитку фізико-технічного мислення учнів сільських шкіл (2019)
Османова Ульвия Фазиль гызы - Эффективность использования исследовательских методов при преподавании истории (2019)
Рижиков В. С. - Концептуальні підходи до проєктування системи гарантування якості підготовки офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України, Горячева К. С. (2019)
Русецька Н. М. - Наукові основи формування технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах (2019)
Сергієнко А. А. - Роль інтерактиву як групової взаємодії у формуванні читацьких компетентностей учнів на уроках української літератури (2019)
Shmelkova G. M. - Modern tendencies in teaching the English language for future managers, Nadtochy N. A. (2019)
Каплієнко А. І. - Обізнаність студентів у своєрідності діяльності учителів-логопедів в умовах інклюзії як передумова їхньої професійної компетентності (2019)
Кулажко М. А. - Особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов освітньо-виховного простору, Кисла О. Ф. (2019)
Лещій Н. П. - Здоров’язбережувальне середовище освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку (2019)
Плющик Є. В. - Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення, Кукса Т. О., Заєць О. В. (2019)
Шевченко В. М. - Сучасні тенденції управління навчальним закладом для дітей з особливими освітніми потребами в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Білик Р. М. - Критерії та рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до ґендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу (2019)
Корінна Г. О. - Формування соціальної поведінки дітей на етапі дошкільного дитинства: теоретичний аспект питання (2019)
Печериця Н. М. - Ефективність моделі соціально-педагогічної корекції ейджизму студентської молоді в освітньо-культурному середовищі закладів вищої освіти (2019)
Співак Я. О. - Соціальний захист прав молоді: відповідь на виклики часу (2019)
Бахов І. С. - Міжнародна академічна мобільність української молоді в сучасних умовах (2019)
Кримчак Л. Ю. - Організаційно-правові основи впровадження дуальної системи навчання в практику закладів вищої освіти України (2019)
Сич Т. В. - Інституційне та комунікативне забезпечення розвитку теорії методології досліджень проблем управління освітою (2019)
Волошина А. Л. - Киевская академия казачества как организатор культурно-просветительской и воспитательной работы в среде рабочей молодежи, Сычевская Л. Е., Олейник Л. Г. (2019)
Дем’яненко А. М. - Аналіз педагогічних умов формування правового виховання підлітків у процесі роботи громадських об’єднань (2019)
Дмітрієва Н. С. - Методика навчання дітей 5–7 років дихальних вправ у процесі практики хатха-йоги (2019)
Клімкіна Н. Г. - Методи формування відповідального батьківства в арсеналі школи (2019)
Кондратова М. В. - Формування готовності до професійної самореалізації у майбутніх будівельників засобами інформаційно-комп’ютерних технологій (2019)
Nikitina N. P. - Multicultural education: cultural component in the system of upbringing of the personality, Slabouz V. V. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Tatlici A. - The effect of 8-weeks wrestling training on unilateral muscle imbalances, Lima Y., Çiftçi B., Aktas S., Badak T. (2021)
Böke H. - Examination of sports science faculty students’ attitudes towards online learning by different variables, Tüfekçi Ş. (2021)
Sayyd S. - A scientific overview of the impact of COVID-19 pandemic on sports affairs: A systematic review, Zainuddin Z. A., Seraj P. (2021)
Bal B. - Effects of 6-weeks Bhastrika Pranayama Intervention on health-related components of physical fitness, Kaur P., Singh D., Bhardwaj M. (2021)
Döşyılmaz E. - Examining the professional career values and career awareness of athlete- students: the sample of the faculty of sports sciences, Şirin T. (2021)
Limanskaya O. - The coordination abilities development in female students based on dance exercises, Yefimova O., Kriventsova I., Wnorowski K., Bensbaa A. (2021)
Information for Authors (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Özkan A. - The relationship between leisure satisfaction, physical activity level and healthy life-style behaviors of sport science students during the COVID-19 pandemic, Yaşartürk F., Elçi G. (2021)
Podrigalo L. - Morphofunctional characteristics of single combats athletes as factors of success, Podrihalo O., Jagiello W., Podavalenko O., Masliak I., Tropin Y., Mameshina M., Galimskyi V., Galimska I. (2021)
Berisha M. - Determination of flexibility and mobility levels for female physical education students and motor asymmetry analysis (2021)
Tomar R. - Association of body image with physical activity, sleep, meal and smoking in obese male, Antony V. (2021)
Çilli M. - Electromyographic responses to Nordic curl and prone leg curl exercises in football players, Yasar M., Çakir O. (2021)
Tüfekçi Ş. - Examination of nutritional knowledge levels of physical education and sports stakeholders in gender variable: A systematic review and meta-analysis, Böke H., Altungül O. (2021)
Kozin S. - Injury prevention of student rock climbers based on the formation of rational technique of movements: a randomized control trial, Kozina Z., Jagiello M., Joksimović M. (2021)
Iermakov S. - Beach volleyball athlete training trends of Russian-language scientific resources: a systematic review, Yermakova T., Wnorowski K., Bensbaa A. (2021)
Information for Authors (2021)
Бутирін Є. О. - Розробка законопроекту земської реформи – боротьба концептуальних дискурсів (2021)
Магновський І. Й. - Теоретико-правові аспекти сучасного розуміння категорії "децентралізація" (2021)
Перепьолкін С. М. - Митне право Європейського Союзу: історія становлення (2021)
Федоренко М. В. - Особливості застосування історично-правового та компаративістського методів при дослідженні систем управління державною службою в Україні та Польщі (2021)
Дехтярьов Є. В. - Окремі кримінально-правові аспекти відповідальності слідчого (прокурора) за публічне розголошення даних досудового розслідування (2021)
Дудоров О. О. - Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України, Мовчан Р. О. (2021)
Chirita V. - Taking hostages and some acts against the person’s freedom in the penal legislations of foreign states (2021)
Медицький І. Б. - Допомога потерпілим від злочинів: зарубіжний досвід регламентації та національні перспективи (2021)
Шамсутдінов О. В. - Особливості змісту вини в кримінальних правопорушеннях зі складною об’єктивною стороною (статті 272-275, 326 КК України) (2021)
Веселов М. Ю. - Правові засади проведення судово-психіатричної (психологічної) експертизи в адміністративно-деліктному провадженні, Дубіна О. М. (2021)
Галус О. О. - Впровадження принципу ґендерної рівності в бюджетному процесі та при формуванні органів публічної влади в межах антикорупційної політики, Рижук І. В., Бригінець О. О. (2021)
Курдес О. В. - Формування та підготовка кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах (2021)
Куценко К. Д. - Особливості правового статусу помічника судді в адміністративному і цивільному судочинстві (2021)
Стрільців О. М. - Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання організації діяльності підрозділів та органів Національної поліції України в протидії незаконному обігу наркотиків, Буковський Ю. Д. (2021)
Хромов А. В. - Методологія та методи дослідження адміністративно-правового статусу державних архівів в Україні (2021)
Воробель У. Б. - Повернення судового збору у зв’язку із закриттям провадження в цивільній справі (2021)
Глущенко Н. В. - Концепція спортивного права: огляд ключових теоретичних аспектів, Стеблянко А. В., Мурач Д. В. (2021)
Худенко М. В. - Етичні та правові аспекти конкуренції осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (2021)
Утєхін І. Б. - Елементи належного виконання за договором на проведення клінічних випробувань лікарських засобів (2021)
Бондар В. С. - Цифрові бази даних в судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення (2021)
Гусєва В. О. - Сучасні можливості психологічних експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних органів (2021)
Лозова С. М. - Використання освітлювальних приладів під час огляду місця події в утруднених умовах, Кокорін О. В., Лозовий А. О. (2021)
Мирошниченко Ю. М. - Загальні положення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ (2021)
Розовский Б. Г. - "Рваные" нормы уголовного кодекса (2021)
Публікація узагальнених результатів досліджень (2021)
Лупенко Ю. О. - Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій (2021)
Саблук П. Т. - Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері (2021)
Шпикуляк О. Г. - Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19, Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Грищенко О. Ю. (2021)
Михайлов А. М. - Стратегічне управління розвитком галузі коноплярства, Коренівська Л. В., Рачицька Є. В. (2021)
Черемісіна С. Г. - Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи підвищення, Россоха В. В. (2021)
Мацибора Т. В. - Інвестиції як основа зростання аграрної економіки України (2021)
Захарчук О. В. - Сучасний стан та перспективи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства, Навроцький Я. Ф., Вишневецька О. В. (2021)
Сабій І. М. - Регулювання земельних відносин: нормативно-правовий аспект у контексті сучасних законодавчих змін (2021)
Томашук І. О. - Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад (2021)
Русанюк В. В. - Метрики показників ефективності державної підтримки малого підприємництва в аграрному секторі (2021)
Саблук Петро Трохимович – ювіляр! (2021)
Федоров Микола Миколайович – ювіляр! (2021)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2021)
Пам’яті Любові Іванівни Михайлової (01.10.1953 – 08.05.2021) (2021)
Алєксєєв О. О. - Особистісний підхід як основа в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями, Мельничук І. М., Марчак Т. А., Райтаровська І. В. (2019)
Бекірова А. Р. - Концепція формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів у системі вищої педагогічної освіти (2019)
Березовська Л. І. - Професійно -зорієнтована модель формування комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2019)
Бобирєва О. С. - Сутність педагогічної майстерності вихователя закладу дошкільної освіти (2019)
Budianska V. A. - Forming speech competence of future economies, Marikivska H. A. (2019)
Ваніна Н. М. - Упровадження інноваційних методів навчання під час підготовки фахівців передвищої освіти, Пащенко Т. М. (2019)
Волошин В. Д. - До проблеми ефективності та результативності вогневої підготовки та особистої безпеки майбутніх офіцерів Прикордонного відомства України (2019)
Даниленко О. Б. - Обґрунтування системи не перервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах (2019)
Демянчук М. Р. - Інноваційно-технологічні процеси в професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в медичних коледжах (2019)
Дияк В. В. - Організаційно-педагогічні умови соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів у процесі безперервної освіти в НАДПСУ (2019)
Дубровіна І. В. - Підготовка вихователів закладів освіти до інноваційної педагогічної діяльності:теоретичний аспект, Куравська Я. Р. (2019)
Желясков В. Я. - Концепція підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії (2019)
Завгородній Д. С. - Формування мотиваційного складника дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2019)
Кокарєва А. М. - Розвиток вищої технічної освіти в контексті ідей гуманістичної освітньої парадигми (2019)
Конівіцька Т. Я. - Педагогічні умови формування риторичної компетентності майбутніх психологів (2019)
Копенкіна Л. О. - Причини реформування структури педагогічних магістратур Франції та становлення вищих національних інститутів вчителів та освіти (2019)
Корєхов А. О. - Професійна компетентність майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів у сфері застосування інформаційно -комунікаційних технологій (2019)
Корж О. Ю. - Специфіка навчання перекладу у процесі викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей, Калініченко В. І. (2019)
Левенок І. С. - Педагогічні умови формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей (2019)
Лещенко А. М. - Педагогічний контент професійної підготовки моряка далекого плавання, Кругла Н. А. (2019)
Лимар Ю. М. - Використання філософського діалогу у формуванні навичок демократичого спілкування майбутніх педагогів, Демченко О. П., Турчина І. С. (2019)
Марцинківський О. О. - Професійна підготовка співака: те хнічний і художній аспекти (2019)
Рижиков В. С. - Патріотичне виховання як невід’ємний складник формування готовності майбутнього офіцера – захисника української держави (2019)
Русалкіна Л. Г. - Застосування середовищного підходу в процесі англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2019)
Рябих С. С. - Професійний розвиток педагогічних працівників за умов реформування загальної середньої освіти, Зеленська Л. Д. (2019)
Савицька А. Ю. - Когнітивний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до роботи із соціально виключеною молоддю (2019)
Сікорака Л. А. - Діагностичний інструментарій визначення сформованості економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2019)
Сташук О. А. - Тональне вирішення академічного рисунку в контексті сучасної мистецької освіти (2019)
Ткач Л. В. - Особливості формування практичної підготовки студентів технологічного відділення коледжів харчової промисловості (2019)
Тюріна В. О. - Конфліктологічна компетентність майбутніх офіцерів запасу як фактор раціональної поведінки у конфліктній ситуації (2019)
Цуркан Т. Г. - Соціальне партнерство школи та сім’ї в умовах Нової української школи, Руміга Т. О. (2019)
Цьома Н. С. - Комплекс методичних умов, завдань, форм проведення занять для формування критичного мислення (2019)
Чубрей О. С. - Авторська структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності (2019)
Якубовська М. С. - Дискурс взаємодії наукової літератури з моделями ефективного наукового тексту: парадигма науково-педагогічного досвіду доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри видавничої справи та редагування Української академії друкарства Н. В. Зелінської, Будзінська В. М. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Генкал С. І. - Морфологічна мінливість деяких видів пенатних діатомових водоростей (Bacillariophyta) із водойм зони відчуження Чорнобильської АЕС (Україна), Щербак В. І., Семенюк Н. Є. (2021)
Царенко П. М. - Алелопатичний вплив мікроводоростей на пшеницю озиму, Заіменко Н. В., Дідик Н. П., Іваницька Б. О., Харитонова І. П., Демченко Е. М. (2021)
Снігірьова А. О. - Вплив екологічних факторів на мікроводорості псамону на прикладі Одеської затоки (Чорне море, Україна), Сілантьєв С. О., Гончаров О. Ю., Кошелев О. В. (2021)
Садогурський С. Ю. - Склад і розподіл макрофітобентосу біля берегів п-ва Тарханкут (Чорне море, Крим), Садогурська С. О., Бєліч Т. В. (2021)
Ліліцька Г. Г. - Знахідка діатомової водорості Cymbella australica (A.Schmidt) Cl. у водоймах м. Києва (Україна) (2021)
Кузнєцов В. О. - Альгологічні дослідження в Одеському університеті (1965–2015). Становлення школи професора І.І. Погребняка, Ткаченко Ф. П. (2021)
Соломону Павловичу Вассеру - 75 (2021)
Гоголь Н. В. - Засадничі ідеї реалізації культурологічного підходу до навчання літератури в науково -методичному доробку вчених 50-х–70-х рр. ХХ століття (2019)
Зайченко Н. І. - Закони виховання душі за іспанськими педагогічними трактатами межі ХІХ–ХХ століть (2019)
Коляда Н. М. - Джерельна база дослідження педагогічної та науково -просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття), Моргай Л. А. (2019)
Лавренко С. О. - Наступність дошкільної та початкової освіти у вимірах сьогодення: здобутки та перспективи (2019)
Пасечник Л. Л. - Центры педагогического образования: задачи и содержание профессионального развития учителей в Германии (2019)
Поп О. Ю. - Провідні екофілософські концепції як теоретична основа екологічної освіти Канади (2019)
Хопта С. М. - Філософські засади національного виховання у дитячих творах Олени Пчілки (на основі збірки "Годі, діточки, вам спать!") (2019)
Чжан Гомінь - Художньо-ментальний досвід у компетентнісній парадигмі майбутнього вчителя хореографії (2019)
Biriukova D. V. - Teaching English: phonetical difficulties, Tsvietaieva O. V. (2019)
Васильєва М. П. - Психолого-педагогічні особливості організації викладання іноземної мови в різновіковій навчальній групі (2019)
Власова С. А. - Сценічне хвилювання як недолік виконавської практики учня-вокаліста, Іваненко М. В. (2019)
Єфремова М. М. - Сучасні підходи у формуванні здоров’язбережувального освітнього середовища в процесі фізичного виховання учнів основної школи (2019)
Козігора М. А. - Психологічна готовність дитини до навчання в школі (2019)
Кухарчук І. О. - Відокремлення у структурі простого речення: теоретико -методичний аспект (2019)
Фрумкіна А. Л. - Сутність поняття "готовність майбутніх вчителів до інтегрованого навчання молодших школярів предметної та іншомовної мовленнєвої діяльності" (2019)
Василенко О. М. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до консультування (2019)
Кальченко Л. В. - Організаційне моделювання системи соціально - педагогічної роботи щодо превенці ї соціального сирітства в територіальній громаді міста (2019)
Степаненко В. І. - Інституційна структура організації профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів (2019)
Шаров С. В. - Дидактичні чинники та умови розвитку соціальної компетентності студентів педагогічних університетів (2019)
Власова І. В. - Фінансова автономія університетів: досвід Польщі (2019)
Іванов Є. В. - Шляхи вдосконалення системи управління якістю вищої освіти (2019)
Tryma K. A. - European students’ associations as stakeholders of quality assurance in higher education (2019)
Швидун В. М. - Особливості управління післядипломною педагогічною освітою (2019)
Борхович С. М. - Використання творчої уяви у формуванні духовно - моральних цінностей учнівської молоді (2019)
Галацин К. О. - Аналіз методичного аспекту формування комунікативної культури майбутніх інженерів вищих технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи (2019)
Гарбар Є. О. - Виховання громадянської відповідальності в майбутніх офіцерів у військових закладах вищої освіти (2019)
Кирилюк С. Д. - Особливості формування соціальної активності підлітків у закладах загальної середньої освіти (2019)
Stepanova D. V. - The implementation of the pedagogical conditions at the reproductive and active stage of training of future diplomats in international political economy (2019)
Харківський В. С. - Сутнісно - змістовий аналіз процесу виховання підлітків із девіантною поведінкою у процесі фізичного виховання в загальноосвітніх закладах (2019)
Ярошенко О. Л. - Формування комунікативної культури майбутніх інженерів у вищому технічному навчальному закладі у процесі позааудиторної роботи, Писарчик О. Л. (2019)
Кириліва В. О. - Стиль управління ЗДО та його вплив на творчий потенціал особистості вихователя, Грицкова Ю. В. (2019)
Трофаїла Н. Д. - Особливості навчання іноземної мови дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2019)
Пахомова О. В. - Поняття "віртуальне інформаційно -освітнє середовище" у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі, Бондаренко О. В. (2019)
Рантюк І. І. - Світовий і вітчизняний досвід використання інформаційно - комунікаційних технологій у неформальній освіті з управління проектами співробітників ІТ –компаній, Вакалюк Т. А. (2019)
Середа Х. В. - Основні засади проектування інформаційної системи менеджменту наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Vertel V. - Ecological and naturalistic work development in extracurricular education institutions of Sumy region (2021)
Ворощук О. - Розвиток науково-педагогічних шкіл у галузі дошкільної освіти України (друга половина XХ ст. – початок ХХІ ст.) (2021)
Корж-Усенко Л. - Історіографія проблеми розвитку вищої освіти на території України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Сидоренко О. (2021)
Kulichenko A. - Development of Ukrainian medical education in the 15th – 17th centuries: representatives and events (2021)
Бабюк С. - Рівнева класифікація рухових завдань гімнастичного характеру для уроків фізичної культури (2021)
Гаврило О. - Умови адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти (2021)
Генкал С. - Організація продуктивного навчання як засобу формування біологічної компетентності учнів профільних класів (2021)
Grudok-Kostiushko M. - Multimodality and bimodality in the digital educational environment, Ivanova N., Marchuk I. (2021)
Гузенко Н. - Виховні можливості ігрової діяльності у формуванні досвіду моральної поведінки підлітків (2021)
Замрозевич-Шадріна С. - Феномен "культура здоров’я" як наукова проблема (2021)
Корець М. - Розробка факультативного курсу з основ комп’ютерного дизайну для учнів профільної школи, Симоненко К. (2021)
Мнишенко К. - Організаційно-методичні засади формування основ художньо-естетичної компетентності дітей дошкільного віку (2021)
Мукан Н. - Методологія педагогіки: сутність, принципи, підходи, Гаврилюк М. (2021)
Насадюк Т. - Розвиток ідеї прикладної спрямованості навчання математики в школах України (2021)
Носкова М. - Використання дистанційної форми навчання для організації навчального процесу у закладах загальної середньої освіти України (2021)
Слушний О. - Інноваційні освітні технології в діяльності вчителя XXI століття (2021)
Бойко І. - Віртуальний освітній коворкінг у професійній підготовці майбутніх викладачів (2021)
Boiko S. - Incorporating telegram messenger into the foreign language study process to improve writing and speaking accuracy, Volkova O. (2021)
Бойчук І. - Реалізація студентоцентрованого навчання як сучасної парадигми освітнього процесу закладів вищої та фахової передвищої освіти, Козаченко Г. (2021)
Васильєва Г. - Організаційно-педагогічні умови формування методичної компетентності учителів інклюзивної форми навчання (2021)
Дудова Д. - Упровадження педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості у процес підготовки майбутніх фахівців морської галузі (2021)
Дундюк А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності техніків-технологів автомобільного транспорту засобами ІКТ: аналіз результатів (2021)
Задорожна І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов: можливості, проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Заміховська Т. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців права (2021)
Іванюк Г. - Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості, Мельник І., Антипін Є. (2021)
Kovalenko N. - Theoretical substantiation of the structural-functional model of forming future teachers’ early professional identity by means of project-training technologies (2021)
Ковальов І. - Рeформувaння системи фiзичнoгo вихoвaння у зaклaдах вищoї ocвiти України, Рибалко П., Корж-Усенко Л., Красілов А. (2021)
Короткіх М. - Удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту, Король Я. (2021)
Kryvonos O. - Adaptation of training of future teacher to professional activity in the new ukrainian school (on the example of the discipline "Current issues of innovative development of education”), Chernyakova Zh. (2021)
Миколів М. - Цілі та зміст формування в майбутніх викладачів англомовної компетентності в говорінні та письмі засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Могильна Ю. - Підготовка майбутніх вчителів до неформальної освіти школярів (2021)
Мороз О. - Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу, Осінська Ж., Плохотнюк О., Процюк І. (2021)
Петренко О. - Особливості методики навчання студентів вправам з пілатесу на заняттях з фізичного виховання, Петренко Н., Лоза Т. (2021)
Пономаренко С. - Екологічна специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту (2021)
Ровенська О. - Розробка системи систематичного перегляду і оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, Астахов В., Дмитришин І. (2021)
Харламенко В. - Теоретико-методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації майбутніх педагогів, Гузенко О. (2021)
Хроленко М. - Сутність екологічної компетентності у підготовці майбутніх учителів біології (2021)
Чернявська О. - Використання компетентнісного підходу при модернізації процесу фізичного виховання майбутніх кваліфікованих робітників (2021)
Шаповалова О. - Методологічні засади управління якістю в сучасному закладі вищої освіти, Васько О., Бутенко В., Білєр О. (2021)
Балог Габор - Методика цілеспрямованого формування готовності музикантів-інструменталістів у вищих навчальних закладах до сценічної діяльності (2021)
Пань Шен - Педагогічні умови формування художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Петренко М. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців музичного мистецтва у процесі вивчення дисципліни "читання партитур" (2021)
Хмелевська І. - Потенціал художньо-емоційної інтерпретації жесту в інтердисциплінарній проєкції мистецької педагогіки, Трощенко В. (2021)
Чжан Сіньюань - Сутність прогностичних умінь у структурі діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Фаст А. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США (2021)
Шелепницька-Говорун Н. - Аналіз навчальних програм ЗВО Польщі з проблеми формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва (2021)
Апухтіна В. - Вплив керівних функцій на розвиток критичного мислення осіб з порушеннями психофізичного розвитку (2021)
Боряк О. - До питання інтеграції школярів з розладами аутистичного спектру в загальноосвітній навчальний простір, Дегтяренко Т. (2021)
Сахно Т. С. - Аналіз стану практики щодо формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках інформатики (2019)
Стахова Л. Л. - Методичне об’єднання в системі неперервної освіти учителя-логопеда закладу дошкільної освіти, Мороз Л. В., Кравченко І. В. (2019)
Аніщенко В. О. - Інноваційно-інформаційне забезпечення вдосконалення методології професійної підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Бермудес Д. В. - Методологічні підходи в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності (2019)
Богданова Т. Г. - Особливості методики викладання англійської мови для студентів-іноземців (2019)
Волошин В. Д. - Щодо проблеми проектування змісту методичного забезпечення з вогневої підготовки та підготовки з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Havrylenko K. M. - Distance learning potential in traditional system of professional education (2019)
Гриженко В. В. - Організаційні засади здійснення методичної роботи в ПТНЗ (2019)
Денькович Н. А. - Формування професійної компетентності фахівців художнього профілю в умовах інклюзивного навчання (2019)
Джаман Т. В. - Неперервна освіта як цілісна система, спрямована на розкриття творчого потенціалу особистості (2019)
Дмітрієва Н. С. - Супервізія в професійній підготовці фахівців із фізичної терапії та ерготерапії (2019)
Завгородній Д. С. - Основні принципи навчання, спрямованого на розвиток дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2019)
Зарішняк І. М. - Організація самостійної роботи студентів під час використання методу ситуаційних вправ (case study) (2019)
Іваніга О. В. - Керування самостійною роботою студентів немовних факультетів під час викладання англійської мови (2019)
Ігнатенко С. О. - Вплив додаткових занять фітнесом на фізичний розвиток студенток 17–20 років, Холявко Н. В. (2019)
Колісніченко А. І. - Сучасні механізми вдосконалення системи неперервної освіти вчителів іноземних мов в Україні (2019)
Конох А. П. - Особливості підготовки майбутніх тренерів-викладачів східних одноборств до професійної діяльності в дитячо-юнацькій спортивній школі (2019)
Корчагіна Г. С. - Критерії, показники та рівні сформованості інтелектуально-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Котова О. В. - Значення курсу "Аеробіка з методикою викладання" у професійній підготовці вчителя фізичної культури (2019)
Лазарєв О. В. - Вимоги до рівня формування професійної комунікації майбутніх фахівців немовного профілю, Комісаренко Н. О. (2019)
Лещенко А. М. - Педагогічна компетентність моряка далекого плавання як фактор надійності професійного реагування (2019)
Логвіненко А. Ю. - Комунікативно-когнітивний підхід до формування толерантної мовленнєвої поведінки майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Лян Цзе - Теоретичні засади проблеми культурологічної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2019)
Маслій О. М. - Визначення готовності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння до професійної діяльності: педагогічний експеримент (2019)
Мрочко В. М. - Методичні аспекти розвитку музично-ритмічних умінь майбутніх викладачів естрадного співу, Кириченко І. О. (2019)
Олішевич В. М. - Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2019)
Онищук І. А. - Характеристика сучасних підходів до підготовки майбутніх вихователів ЗДО (2019)
Панькевич О. О. - Українська мова і сучасність: формування мовленнєвої компетентності студентів, Лавренюк В. В. (2019)
Ребуха Л. З. - Професійна підготовка майбутніх практичних психологів у закладах вищої освіти: методологічний аспект (2019)
Сабадош Ю. Г. - Діагностика сформованості особистісно-рефлексивного компоненту самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних систем та автоматики (2019)
Стельмах Н. В. - Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього педагога (2019)
Sushchenko L. O. - The dominants of the moral and ethical orientation of the professional training of future primary school teachers, Zubtsova Yu. E. (2019)
Tymoschuk N. M. - The implementation of the mind mapping technic into the process of teaching managers English for professional purposes (2019)
Тушко К. Ю. - Результати діагностування рівня сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії (2019)
Хромченко О. В. - Організація практичної підготовки магістрантів до педагогічної діяльності (2019)
Ципіна Д. С. - Аналіз структури медіативної компетентності студентів економічних спеціальностей (2019)
Чубрей О. С. - Генезис професійної підготовки майбутніх учителів географії (2019)
Шейко В. О. - Особливості підготовки студентів ВНЗ до професійної роботи в оркестровому колективі (2019)
Штайнер Т. В. - Своєрідність підготовки майбутніх фахівців у галузі дизайн-освіти (2019)
Шумовецька С. П. - Розвиток наукових уявлень про професійну культуру офіцерів-прикордонників у ретроспективі (2019)
Якубовська М. С. - Формування виховного ідеалу у системі науково-педагогічного діалогу академіка Н.Г. Ничкало та доктора педагогічних наук Л.М. Єршової, Стахів М. О. (2019)
Вікторова Л. В. - Соціально-психологічна реабілітація студентів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти, Роганов М. М. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Акімкін О. М. - Становлення й розвиток приватних навчальних закладів на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Грицай Я. О. - Нормативно-правова база функціонування вищої освіти в Німеччині (2019)
Губіна О. Ю. - Становлення відкритої освіти в умовах сучасних політичних і соціокультурних особливостей розвитку країни (2019)
Завидівська Н. Н. - Історичні передумови розвитку оздоровчих систем як засобу оптимізації здоров’язбережувального навчання студентів, Завидівська О. І. (2019)
Зайченко Н. І. - Освіта як інструментарій національного оновлення в іспанському педагогічному дискурсі межі ХІХ–ХХ століть (2019)
Кругленко Л. В. - "Полікультурність" як освітній феномен: провідні напрями сучасного вивчення педагогічною наукою (2019)
Кульчицький В. Й. - Особливості радянської системи патріотичного виховання в загальноосвітніх школах України: позитивні та негативні аспекти (2019)
Лапаєнко С. В. - Громадянська освіта як чинник формування сучасного громадянського суспільства в Україні (2019)
Нехаєнко С. І. - Вимоги сучасних методологічних підходів до організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності організаторів морально-психологічного забезпечення (2019)
Palaguta I. V. - Pedagogical support of future teacher’s professional development in Ukraine (2019)
Побоча Т. Д. - Актуалізація історико-педагогічного досвіду становлення післядипломної педагогічної освіти кінця ХІХ – початку ХХ ст. в умовах сучасного розвитку освіти (2019)
Березнева І. М. - Особливості використання технології проблемного навчання на заняттях з англійської мови у вищих військових навчальних закладах (2019)
Богатов А. О. - Зарубіжний досвід ефективності шкіл у досягненні необхідних результатів із навчання, охорони здоров’я та соціального розвитку (2019)
Брояко Н. Б. - Розвиток музичного мислення учня-інструменталіста на початковому етапі навчання (2019)
Butkovska N. O. - ІТ technology in speaking skill competence formation (2019)
Варварук М. М. - Український фольклор як засіб формування діалогічної компетентності учнів початкової школи (2019)
Власова С. А. - Імпровізаційні самодіяльні хори в контексті сучасної музичної культури України (2019)
Гайда В. Я. - Структура самоосвітньої компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (2019)
Дробот О. А. - Формування англомовної лексичної компетентності у дітей із порушеннями слуху (2019)
Замша А. В. - Формування в учнів із порушеннями слуху англомовних читацьких умінь (2019)
Ільчук Т. В. - Навчальна практика синхронного та послідовного перекладу (2019)
Король Т. Г. - Міркування вголос як допоміжний метод контролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів (2019)
Луцик О. М. - Психолого-педагогічні передумови розвитку математичної компетентності учнів основної школи (2019)
Осаульчик О. Б. - Основні передумови підготовки менеджера як фахівця аграрної галузі в умовах міжкультурної комунікації (2019)
Перелома Т. С. - Інтерференція та шляхи її подолання під час навчання фонетики китайської мови майбутніх філологів-синологів (2019)
Синишина В. М. - Становлення професії практичного психолога: історичний аспект (2019)
Тютюма Т. С. - Використання мобільних технологій під час викладання синтаксису (2019)
Шмир М. Ф. - Технологічна модель реалізації діяльнісного підходу у процесі формування пізнавальної діяльності студентів під час навчання іноземної мови (2019)
Власова І. В. - Фінансування освіти у Фінляндії (2019)
Денисова А. В. - Рангова система експертного оцінювання показників зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПТО (2019)
Погребняк В. П. - Заклади вищої освіти – фундаментальний складник системи вищої освіти, Дашковська О. В., Ямковий В. А., Солоденко А. К. (2019)
Трима К. А. - Категоріальний апарат дослідження впливу громадських організацій на забезпечення якості вищої освіти (2019)
Волошина А. Л. - Моніторингове дослідження особливостей інтересу до козацької тематики в учнів ліцеїв, коледжів і технікумів із робочими спеціальностями, Сычевская Л. Е., Олейник Л. Г. (2019)
Кирилюк С. Д. - Вікові особливості формування соціальної активності учнів початкової школи в закладах освіти (2019)
Ремньова А. Г. - Підготовка майбутніх вчителів до толерантної взаємодії в освітньому середовищі Нової української школи (2019)
Сабат Н. І. - Характеристика пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, Вінтоник Н. В. (2019)
Грановська Т. Я. - Дидактичний потенціал розроблення й використання мобільних додатків для навчання хімії (2019)
Довгополова Г. Г. - Педагогічний потенціал дитячої книги у формуванні естетичного смаку молодших школярів на уроках іноземної мови (2019)
Кобринець О. С. - Технології роботи з текстом на уроках іноземної мови у процесі міжкультурної комунікації (2019)
Курінний О. В. - Використання електронної системи Мoodle у процесі підготовки студентів зво до складання магістерського іспиту з іноземної мови, Черкасова Т. А. (2019)
Охріменко О. В. - Особливості застосування цифрових технологій у професійній діяльності майбутніх корекційних педагогів (2019)
Хацаюк О. В. - Формування військово-прикладних навичок рукопашного бою у майбутніх офіцерів Національної гвардії України, Оленченко В. В., Корольов А. І., Кравченко О. В. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Лошицький М. В. - Стандарти надання адміністративних послуг: нове бачення в умовах євроінтеграції (2014)
Фаринник В. І. - Міжнародний досвід застосування заходів процесуального примусу (2014)
Столярський О. В. - Участь Комісії ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя в міжнародних кримінально-правових відносинах (2014)
Дегтярьова С. В. - Поняття та співвідношення об’єкту та предмету митного контролю в Україні (2014)
Сокуренко В. В. - Генеза дослідження становлення і розвитку Воєнної організації України (2014)
Романова А. С. - Природно-правові аспекти розвитку особистості (2014)
Гілевич С. Р. - Зміст інноваційних процесів у сфері освіти (2014)
Коминар Н. М. - Забезпечення інформаційної безпеки як функція держави (2014)
Слюсарчук Х. Т. - Концепт "раціональність/ірраціональність” у дихотомії лібералізму та комунітаризму (2014)
Жаровська І. М. - Сучасні криміналістичні методологічні підходи (2014)
Кузнецов В. В. - Особливості методології при дослідженні злочинів проти громадського порядку та моральності (2014)
Щербакова А. К. - Запобігання та припинення діяльності щодо організації озброєних банд та керування ними (2014)
Захарченко Л. М. - Громадські формування як суб’єкти запобігання негативному впливу нелегальної міграції на громадський порядок (2014)
Назимко Є. С. - Особливості застосування засобів кримінально-правового впливу до неповнолітніх за законодавством Кооперативної Республіки Гайана (2014)
Отчак Н. Я. - Особливості умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх (2014)
Бондаренко Є. В. - Злочини, що вчиняються у сфері страхування: шахрайства та основні його види (2014)
Хитра А. Я. - Правова природа кримінальної процесуальної відповідальності як виду юридичної відповідальності (2014)
Азаров Ю. І. - Класифікація учасників кримінального процесу (2014)
Штучний В. В. - Кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців Управління державної охорони України (2014)
Бурда П. О. - Колекційна зброя: адміністративно-правовий режим обігу (2014)
Мандюк О. О. - Поняття та ознаки індивідуальних адміністративних актів (2014)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика системи органів прокуратури України, Юрченко А. А. (2014)
Жмур Н. В. - Службова інформація та державна таємниця: аспекти співвідношення (2014)
Ясько І. В. - Поняття, структура та особливості податкових правовідносин (2014)
Марченко О. В. - До проблеми визначення поняття "реклама” (2014)
Білоус Т. Й. - Генеза нотаріальної діяльності у законодавстві та правовій доктрині (2014)
Бобрик В. І. - Галузеве матеріально-правове забезпечення цивільного процесуального законодавства (2014)
Кравцова М. О. - Система заходів запобігання кіберзлочинності правоохоронними органами (2014)
Мосяженко В. Ю. - Визначення шляхів підвищення ефективності протидії злочинам у сфері суспільної моралі (2014)
Скоморовський В. Б. - Наростання кризи радянської партійно-державної системи (друга половина 1980-х років) (2014)
Мамай І. В. - Контроль за діяльністю опікуна (піклувальника) за законодавством України (2014)
Жбанчик А. В. - Комплексне використання сил та засобів міліції та Національної гвардії України як основна форма їх залучення до виконання завдань щодо охорони громадського порядку (2014)
Васильчук С. С. - До проблеми характеристики видів непрямих податків в Україні (2014)
Мировська А. В. - Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні фальшивомонетництва (2014)
Баранецкий Р. Ф. - Демократичний цивільний контроль як різновид контролю за діяльністю Служби безпеки України (2014)
Бочков П. В. - Щодо визначення понять недержавної некомерційної організації та її господарсько-правового статусу (2014)
Копельців-Левицька Є. - Eтнопедагогіка як форма відображення правової ментальності українського народу (2014)
Курас Д. І. - Основні положення концепції національноїдержавності і трудової влади у теоретичній спадщині М. Ю. Шаповала (2014)
Волоско Я. О. - Передумови та джерела виникнення міжнародної трудової міграції в епоху глобалізації (2014)
Мороз Н. С. - Поняття та зміст державної політики інформатизації (2014)
Буханевич О. М. - Правове забезпечення діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг (2014)
Борцевич П. С. - Аспекти правової регламентації засобів захисту права власності на землю (2014)
Виноградов А. К. - До проблеми реалізації права на необхідну оборону (2014)
Милович П. - Договірно-правові засади міжнародного економічного співробітництва між Україною та Чорногорією (2014)
Твардовська Х. Р. - Деякі аспекти визначення ознак та наслідків самочинного будівництва (2014)
Головачов Я. В. - Порядок реалізації суброгаційної вимоги страховика (2014)
Вишинський П. М. - Антропологічний вплив на теоретико-методологічне вдосконалення юридичної діяльності (2014)
Вільчинський В. А. - Методологічна обумовленість філософсько-правового виміру глобалізації (2014)
Даниленко А. В. - Етико-моральна визначеність діяльнісного виміру відповідальності працівників ОВС (2014)
Рунова Н. О. - До питання внутрішньо-організаційних проблем інституту державної служби (2014)
Погребиська А. - Теоретичні підходи до визначення поняття адміністративного примусу (2014)
Іншин М. І. - Шляхи удосконалення охорони праці (2014)
Гриценко В. Г. - Напрями оптимізації критеріїв оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів (2014)
Константінов С. Ф. - Новаційне бачення щодо ролі недержавних організацій у публічному процесі. Рецензія на монографію Галая А. О. "Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління” (2014)
Title (2021)
Contents (2021)
Savchenko O. - Estimation of solar hot water system operation for a residential building, Savchenko Z. (2021)
Lys S. - Analysis of computer modelling results on fuel rods strength and condition at reduced or absent cooling caused by accident (2021)
Łowczowski K. - Utilization of cable screen earthing current for detection and location of earth faults in medium voltage networks, Lorenc J., Czerniak M., Zawodniak J. (2021)
Kravets T. - Enhancement of technical and economic indicators of power-generating units of thermal power plants by eliminating flue gas recirculation, Miroshnychenko Y., Kapustianskyi A. (2021)
Mysak S. - Switching 300 MW power-generating units with gas-and-oil-fired boilers to increased load mode, Kuznetsova M., Martynyak-Andrushko M. (2021)
Petrova Z. - Adsorption properties of combined vegetable powders Control Systems, Samoilenko K. (2021)
Lysiak V. - Dynamic modes of synchronous electric drive with centrifugal hydraulic load of pump station, Oliinyk M. (2021)
Petik T. - Grounds for searching the best solution for controlling the pressurized water reactor in dynamic modes when changing the controlled parameters, Vataman V., Beglov K., Lysyuk A. (2021)
Fedynets V. - Characteristic curves of iridium-rhodium sensing elements in high-temperature transducer applications, Yusyk Y., Vasylkivskyi I. (2021)
Kokoshko R. - Study of master controller structure for multiple air compressor system, Kril O., Kril B. (2021)
Roman V. - Investigation of turbulence parameters influence on results of CFD modeling of flow in ultrasonic flowmeter, Matiko F., Kostyk I. (2021)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2021)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2021)
Андронова О. В. - Моделювання роботи фотоелектричних панелей з використанням середовища MATLAB/SIMULINK, Курак В. В., Дон Н. Л. (2021)
Войтович О. А. - Дослідження показників якості транспортного обслуговування вантажоперевезень, Ткач В. О., Сусорова О. А. (2021)
Ву Д. М. - Подход к оценке шума ускорения на основе средней скорости движения автомобилей (2021)
Гречаний О. М. - Аналіз можливих шляхів підвищення продуктивності обладнання потокових ліній прокатних цехів, Васильченко Т. О., Власов А. О., Кармазін М. О. (2021)
Мєшков Ю. Є. - Діагностика агрегатів автомобілей і контролю параметрів працюючого мастила (2021)
Тарандушка Л. А. - Комп'ютерне моделювання руху пасажирського транспорту на зупинних пунктах міських маршрутів, Костьян Н. Л., Рудь М. П., Василенко Д. В. (2021)
Федорінов В. А. - Новий спосіб виробництва листів і смуг та прокатні стани для його реалізації, Волошин О. І., Кулік А. М., Барабаш А. В., Федорінов М. В., Кох А. К. (2021)
Шльончак І. А. - Розрахунок та конструювання такелажного візка для перевезення великогабаритних і великовагових вантажів на автотранспортних підприємствах та складських комплексах, Йовченко А. В., Крейда А. М., Усенко Є. А. (2021)
Шинкаренко В. І. - Експериментальні дослідження процесів налагодження комп'ютерних програм студентами з використанням Process Mining, Жеваго О. О. (2021)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу технологій підготовки на зносостійкість вовняного трикотажного полотна, забарвленого кислотними барвниками, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2021)
Семешко О. Я. - Технологічна експертиза сметани жирністю 15%, Сарібєкова Д. Г., Яловенко К. А. (2021)
Borzenko O. O. - Foreign experience of financial security of local government in the conditions of budget decentralization (2021)
Жовнірчик Я. Ф. - Цілі сталого розвитку ООН та їх роль в стратегіях територіальних громад, Дурман О. Л. (2021)
Ковальська Н. М. - Психологічні аспекти комунікативної взаємодії в органах публічної влади (2021)
Лопушинський І. П. - Удосконалення державного регулювання та координація розвитку морегосподарського комплексу України, Артем'єв О. С. (2021)
Оленковська Л. П. - Концептуальні основи реформування територіальної організації публічної влади України у призмі зарубіжного досвіду, Дурман М. О. (2021)
Сидоренко Н. О. - Історичні етапи розвитку української системи надання адміністративних послуг населенню, Шкурат І. В. (2021)
Сікорський М. М. - Стельмашенко Ю. О. Понятійно-термінологічний аналіз категорії "Механізми державного управління", Мальцев У. В., Логачов Д. О. (2021)
Філіппова В. Д. - Залучення та розширення можливостей місцевих громад у вирішенні питань локального розвитку, Буканов Г. М. (2021)
Білецька О. А. - Методологічні підходи до формування бюджетної декларації (2021)
Наумов О. Б. - Комплексний аналіз й оцінювання інституційної спроможності державних фіскальних органів у сфері міжнародних торгово-економічних відносин, Наумова О. В. (2021)
Шупік І. Є. - Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на заняттях з фізичного виховання як основа розвитку їхньої професійної компетентності (2021)
Власенко Н. А. - Рекламні особливості на ринку туристичних послуг, як універсалій "Маркетингу взаємовідносин" у контексті формування стратегії збуту в ключі PR-технологій створення лояльної поведінки споживача, Савіна Г. Г., Савін С. Ю., Набока Р. М., Трухачова К. В., Манзик М. В. (2021)
Корчевська Л. О. - Роль комунікативної компетентності керівника туристичних підприємств в умовах ринкових євроінтеграційних процесів, Кокорєва О. В., Глинська А. Є., Перелигіна А. С., Сокол М. С. (2021)
Трухачова К. В. - Реалізація завдань логістики ресурсної бази туризму в ключі тенденцій розвитку поведінки споживача, аспекти: екологізації, валеології, курортології та анімації, Власенко Н. А., Билим О. С., Шульга М. О., Перелигіна А. С. (2021)
Зайцева О. І. - Регіональні аспекти управління маркетингом і персоніфікації товарів та послуг на підприємствах малого та середнього бізнесу, Савіна Г. Г., Воскресенська О. Є., Манзик М. В., Краєва В. В. (2021)
Savin S. Yu. - Motivational basis for ensuring the integrity of socio-economic systems, Diaghyleva E. S., Semenchenko K. F., Makarchuk D. S., Prokhorova D. I., Novak T. V. (2021)
Гринькiв О. - Мікропоетика твору й літературна антропологія (до проблеми гастрономiчних кодiв новели I. Франка "Пироги з черницями") (2021)
Журба С. - Погляд крізь час: спогади як художня форма репрезентації пам’яті в романах "Країна гіркої ніжності" Володимира Лиса й "Останні історії" Ольги Токарчук (2021)
Захарова Н. - Dislocation comme une des caracteristiques de l’idiostyle de l’ecrivain (l’aspect structurel et fonctionnel) (2021)
Протопопова К. - Домінантний концепт повісті Б. Антоненка-Давидовича "Смерть" (2021)
Яременко Н. - Cенсорнi образи як атрибути моделювання тілесності в "тюремнiй прозi" Вольфганга Борхерта (2021)
Ковпiк С. - Специфiка прованської ментальностi в романi П. Мейла "Рiк у Провансi" (2021)
Коломiєць Н. - Метасистема сучасної дитячої лiтератури Криворiжжя (2021)
Мельник Н. - Сучаснi народнi твори про москалiв: мiж фольклорною та постфольклорною свiдомiстю (2021)
Васильєва О. - Образ Дон Жуана у п’єсi "Нiч у Валонiї" Ерiка-Емманюеля Шмiтта (2021)
Дмитренко В. - Архетип Дому в романi Галини Вдовиченко "Марiупольський процес" (2021)
Каневська О. - Засоби створення емотивностi в малiй прозi О. І. Солженицина: лiнгвостилiстичний аспект (2021)
Колоїз Ж. - Горизонти молодої українiстики: здобутки й перспективи розвою (2021)
Кормич Б. А. - Тарифні переговори та створення ГАТТ-47: процедури та принципи (2015)
Fautre W. - Sect observatories: neutrality of the state and public powers European Court jurisprudence and good practices (2015)
Кісіль Р.-В. В. - До питання щодо ролі імплементації міжнародного досвіду регулювання інституту державної служби у парадигмі антикорупційних методів (2015)
Онишко О. Б. - Правове регулювання припинення шлюбу шляхомрозлучення в окремих країная Євросоюзу (2015)
Сьома М. - Етико-моральні вимоги до судді крізь призму євроінтеграційних засад (2015)
Крижанівська А. О. - Європейський досвід впровадження інформаційних технологій в здійсненні митних процедур (2015)
Милович П. - Правове регулювання митних відносин між Україною та Чорногорією (2015)
Процик В. М. - Забезпечення функціонування й оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України: огляд джерел та історіографія проблеми (2015)
Дегтярьова С. В. - Поняття й ознаки митного контролю в Україні (2015)
Штучний В. В. - Принципи підготовки кадрів Управління державної охорони України (2015)
Доценко О. С. - Управління органами внутрішніх справ в період ускладнення оперативної обстановки (2015)
Лошицький М. В. - Адміністративно-правові засоби в механізмі охорони навколишнього природного середовища (2015)
Стрельченко О. Г. - Природа Державної реєстраційної служби України як суб’єкта публічного адміністрування, Юр’єва О. Ю. (2015)
Катеринчук І. П. - Інформаційне забезпечення діяльності дільничого інспектора міліції (2015)
"Современное морское международное право" Ф. Перельса: 130 лет актуальности (2015)
Кивалов С. В. - Введение (к адаптации тома первого "Состояние мира” труда Ф. Перельса "Современное морское международное право”) (2015)
Титул, зміст (2021)
Нікішина О. В. - Діагностика впливу інституційного сектору домогосподарств на сталий розвиток економіки України (2021)
Антонюк П. О. - Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. (2021)
Нікішина О. В. - Інституційна складова регламентації товароруху в системі товарних ринків, Тараканов М. Л. (2021)
Полонська О. М. - Аналіз обігу зернових та виробництва борошномельно-круп'яної продукції в Україні, Солошонок А. Л., Некова Г. П. (2021)
Купріна Н. М. - Сучасні аспекти фінансового аналізу оборотних активів підприємства, Ступницька Т. М., Антонюк О. П., Величко О. М. (2021)
Samofatova V. - Problems and prospects of development of confectionery industry enterprises in Ukraine, Bova T. (2021)
Vaskovska K. - Innovative activity of the enterprise in the context of improving the cost management mechanism, Yevtushevska O., Kirvas I. (2021)
Ніколюк О. В. - Система забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого розвитку економіки (2021)
Ряшко Г. М. - Проектування послуг дегустаційних залів як стратегічний вектор розвитку сервісу в індустрії гостинності, Асауленко Н. В., Новічкова Т. П., Новічков В. К. (2021)
Тітомир Л. А. - Екологізація готелів як напрям розвитку готельно-ресторанного бізнесу, Коротич О. М., Халілова-Чуваєва Ю. О. (2021)
Ніколюк О. В. - Напрями удосконалення системи публічного управління розвитком у сфері охорони здоров'я України, Бондар В. А., Цвєткова Н. Ю. (2021)
Лагодієнко В. В. - Методичний інструментарій дослідження міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації, Швець О. В., Долинська О. О. (2020)
Ніколаєв Ю. О. - Грошово-кредитна політика в кризових умовах (2020)
Чала В. С. - Стратегія розвитку зеленої економіки Японії (2020)
Грицишен Д. О. - Оцінка потенціалу аудиторських фірм в контексті виявлення економічних злочинів, Прокопенко Ж. В., Кочин Т. М., Цепенда В. М. (2020)
Довгаль О. В. - Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу АПК України (2020)
Зюзя А. О. - Оцінка інтелектуального потенціалу: теоретико-методичний аспект (2020)
Козак К. Б. - Особливості імплементації парадигми економічного розвитку в економіку України (2020)
Криничко Л. Р. - Господарська діяльність аудиторських фірм як суб’єкту незалежного контролю, Савіцький В. В., Ватанов А. Р. (2020)
Слюсаренко А. В. - Зовнішньоекономічна безпека аграрного сектору в контексті зовнішньоторговельної диференціації, Ключник А. В. (2020)
Соколова О. М. - Розвиток секторальних теорій у дослідженні структури економіки (2020)
Тєшева Л. В. - Зміст і природа економічного розвитку аграрного сектору (2020)
Білецька І. М. - Засоби формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційних клієнтоорієнтованих підприємств ресторанного господарства (2020)
Даниленко О. А. - Потреби у професійному розвитку покоління Z в еру діджиталізації (2020)
Євтушенко Н. О. - Управління організаційною культурою підприємства (2020)
Кравченко М. В. - Зміцнення економічної безпеки аграрного сектору за допомогою територіально-виробничих систем (2020)
Пахаренко О. В. - Удосконалення підходу до оцінки синергетичного ефекту мережевої взаємодії підприємств (2020)
Присвітла О. В. - Сутність формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами (2020)
Прушківський В. Г. - Корпоративна культура соціально відповідальних металургійних підприємств, Литовка В. А. (2020)
Свістунов О. С. - Концептуальні основи управління організаційним розвитком технологічних процесів підприємств машинобудівного комплексу (2020)
Семенова Т. В. - Дослідження чинників, які впливають на енергоємність металургійної продукції, Самойленко Є. В. (2020)
Христофорова О. М. - Вплив емоцій на процес мислення лідера, Бабенко М. В., Савіна А. Л. (2020)
Tsviliy S. - Transformation of the personnel management system of a typical hospitality enterprise into an innovative structure, Vasylichev D., Gurova D. (2020)
Шкромида В. В. - Способи формування репутації компанії у контексті поставлених завдань репутаційного менеджменту (2020)
Кордзая Н. Р. - Державне регулювання процесів продовольчого забезпечення населення регіонів країни (2020)
Matviyiv V. - Analysis of provision of medical services to the population by primary medical care doctors in the conditions of health system reform: regional level (2020)
Огієнко М. М. - Розвиток регіональних туристичних ринків шляхом впровадження інновацій, Саркісян Г. О., Любаров Ю. Й. (2020)
Стромілова К. А. - Структура ринку вторинних ресурсів в Україні (2020)
Ющенко Н. Л. - Методи розрахунку параметрів мережі в регулюванні комплексу робіт з модернізації сектору теплопостачання (2020)
Вихідні відомості (2020)
Велигоцкий Н. Н. - Эзофагогастропластика: функциональные результаты хирургического лечения больных раком пищевода и кардиоэзофагеальной зоны, Винниченко И. А., Урсол Г. Н., Горбулич А. В. (2015)
Грубник В. В. - Непосредственные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению пластик гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2015)
Петрушенко В. В. - Розробка моделі для дослідження ендоскопічного ін’єкційного гемостазу в експерименті, Гребенюк Д. І. (2015)
Копчак В. М. - Мініінвазивні методи лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л.О., Терешкевич І. С., Мошківський Г. Ю., Давиденко Н. Г., Романів Я. В. (2015)
Криворучко І. А. - Сучасні погляди щодо хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози з компресією суміжних органів, Гончарова Н. М., Чеверда В. М. (2015)
Даценко Б. М. - Реконструкции путей желчеотведения по функционально полноценному сегменту тощей кишки, Борисенко В. Б. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение хронического панкреатита, Михеев Ю. А. (2015)
Суходоля А. І. - Шляхи покращення результатів хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Петрушенко В. В., Суходоля С. А., Підмурняк О. О., Козак І. О., Коломієць О. В. (2015)
Скалий Н. Н. - Дистанционная копьютерная дебитоманометрия в диагностике обструктивных заболеваний желчевыделительной системы (2015)
Ратчик В. М. - Тактика хирургического лечения осложненных форм хронического панкреатита, Бабий А. М., Пролом Н. В., Орловский Д. В. (2015)
Столярчук О. В. - Показники оксидативного стресу у диференціації різних форм гострого панкреатиту (2015)
Ткаченко А. И. - Сравнение эффективности одноэтапных и двухэтапных операций при лечении больных с холедохолитиазом, Кошель Ю. М., Ильяшенко В. В., Герасимов Д. В. (2015)
Фомін П. Д. - Вплив супутньої патології на клінічний перебіг та діагностику синдрому Меллорі-Вейсса, Пруднікова О. Б. (2015)
Тамм Т. И. - Влияние метода УЗИ на выбор объема оперативного лечения больных с острой непроходимостью кишечника, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Даценко А. Б. (2015)
Березницкий Я. С. - Хирургическое лечение пациентов с опухолью панкреатодуоденальной зоны, Дука Р. В. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение рака поджелудочной железы, Отарашвили К. Н. (2015)
Урсол Г. Н. - Преимущества нового способа формирования антирефлюксного анастомоза при хиругическом лечении рака пищевода (2015)
Никоненко А. С. - Новые данные о патогенезе аневризмы брюшной аорты, Никоненко А. А. (2015)
Шаповал С. Д. - Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Савон І. Л., Максимова О. О., Бєлінська В. О. (2015)
Русин В. І. - Характеристика кровопостачання нижньої кінцівки при оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального артеріального русла, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В., Носенко О. А. (2015)
Кополовець І. - Результати хірургічного лікування судинно-мозкової недостатності у хворих із патологічною звивистістю внутрішніх сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Дужий І. Д. - Симультанні хірургічні втручання у хворих на відносно поширений хіміорезистентний туберкульоз легень, Кравець О. В. (2015)
Кутовой А. Б. - Модифицированный алгоритм диагностики и лечения пострадавших с доминирующей сочетанной краниоабдоминальной травмой, Чайка В. А., Родинская Г. А. (2015)
Белов А. В. - Анализ результатов оперативного восстановления реберного каркаса при травме грудной клетки, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровский Е. И., Мертинс К. Г., Тоноян Д. В. (2015)
Рилов А. І. - Відкриті пошкодження нижньої порожнистої вени у поєднанні з травмою дванадцятипалої кишки і підшлункової залози, Найдьонов О. Д., Нікітін В. В., Данилюк М. Б. (2015)
Беленький В. А. - Особенности оказания квалифицированной хирургической помощи травмированным и раненым в грудь, Бородай В. А., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2015)
Черкун О. Ю. - Можливості корекції лікувальної тактики у постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою, Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Кас’ян В. В., Рибалка Я. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Зміни кислотно-лужного стану артеріальної крові у пацієнтів з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами при проведенні терапевтичної гіпотермії, Панченко Г. В., Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Бойко В. В. - Повреждения магистральных артерий конечностей (актуальность, общие вопросы, классификация). Часть 1, Лурин И. А., Тарабан И. А., Дрозд И. А. (2015)
Велигоцкий А .Н. - Выбор эндоскопического лечения полипов желудка, Шадрин О. В., Бойко Л. А., Ерицян А. А. (2015)
Ивченко А. Л. - Рак яичников: современные аспекты диагностики (2015)
Бойко В. В. - Лікування рубцевих стриктур стравоходу, Шапринський В. О., Шапринський Є. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Спосіб виконання комбінованих лапароскопічних операцій у хворих з птозом передньої черевної стінки, Кондакова О. Ю., Маркулан Л. Ю., Балабан О. В., Огороднік Т. О., Іванцок В. М. (2015)
Ганжий В. В. - Роль новых технологий в симультантных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости с использованием SILS методики и генератора автоматической биологической сварки живых мягких тканей, Ганжий И. Ю., Бойко К. А. (2015)
Сипливый В. А. - Хирургическое лечение перфоративной гастродуоденальной язвы. Выбор методики операции с учётом качества жизни, Доценко В. В., Петюнин А. Г., Бызов Д. В., Евтушенко А. В. (2015)
Диброва Ю. А. - Стенозирующие мембраны желудка и двенадцатиперстной кишки, Кучерук В. В., Пустовит А. А., Щитов А. В. (2015)
Березницкий Я. С. - Опыт применения инфликсимаба в терапии болезни Крона и неспецифического язвенного колита, Гапонов В. В., Сулима В. Ф., Малиновский С. Л., Ющенко И. В., Жмуренко Э. В. (2015)
Шевченко С. И. - Выбор объема оперативного вмешательства у больных с диффузным токсическим зобом в сочетании с эндокринной офтальмопатией, Цыганенко О. С. (2015)
Бойко В. В. - Клинический случай применения видеоторакоскопии в диагностике повреждений коронарных сосудов сердца при колото-резаном ранении органов грудной клетки, Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Аветян А. М., Гафт К. Л., Поливенок И. В. (2015)
Пронин В. А. - Редкий вид внутренней грыжи живота (2015)
Николай Николаевич Велигоцкий. К 75-летию со дня рождения (2015)
Кривий С. Л. - Алгоритм розв'язання лінійних рівнянь в асоціативних кільцях з одиницею (2021)
Русин Б. П. - Оцінювання інформативності навчальної вибірки для класифікації зображень методами глибокого навчання, Луцик О. А., Косаревич Р. Я. (2021)
Стоян Ю. Г. - Розріджене збалансоване компонування еліпсоїдів, Романова Т. Є., Панкратов О. В., Стецюк П. І., Максимов С. В. (2021)
Власенко Л. А. - Про одну дескрипторну гру переслідування, Руткас А. Г., Семенець В. В., Чикрій А. О. (2021)
Горбань Н. В. - ННаближений оптимальний регулятор для слабко нелінійного еволюційного рівняння параболічного типу, Капустян О. А., Капустян О. В. (2021)
Романченко І. С. - Підхід до оцінювання стійкості ранжування альтернатив, отриманого методом аналізу ієрархій, Потьомкін М. М., Ніколаєнко М. В., Гразіон Д. І. (2021)
Івохін Є. В. - Моделювання процесів розповсюдження інформації на основі дифузійних рівнянь з нечітким обліком часу, Волошин О. Ф., Махно М. Ф. (2021)
Стоян В. А. - Математичне моделювання квадратично нелінійних просторово розподілених систем. ІІ. Випадок неперервно визначених початково-крайових зовнішньодинамічних збурень (2021)
Александрович І. М. - Інтегральний оператор Рімана для стаціонарних та нестаціонарних процесів, Ляшко С. І., Сидоров М. В.-С., Ляшко Н. І., Бондар О. С. (2021)
Бомба А. Я. - Ідентифікація структури ґрунтових масивів числовими методами квазіконформних відображень, Бойчура М. В. (2021)
Калюх Ю. І. - Побудова адаптивних алгоритмів розв’язання багатохвильових задач, Лебідь О. Г. (2021)
Mammadov J. - Algorithmic support for the management of the computer-aided design of flexible manufacture system and its equipment, Aliyev I., Huseynova G., Orujova G. (2021)
Семенов В. В. - Адаптивний двоетапний брегманівський метод для варіаційних нерівностей, Денисов С. В., Кравець А. В. (2021)
Єфименко Т. І. - Модель таргетування інфляції в макроекономіці, Дунаєв Б. Б., Любіч О. О. (2021)
Купчин А. В. - Модель технологічного форсайту на основі нечіткої логіки, Комаров В. С., Борохвостов І. В., Купріненко О. М., Сотник В. В., Білокур М. О., Олексіюк В. В. (2021)
Хіміч О. М. - Адаптивні комп'ютерні технології розв'язування задач обчислювальної та прикладної математики, Чистякова Т. В., Сидорук В. А., Єршов П. С. (2021)
Гарячевська І. В. - Система комп'ютерного моделювання нелінійних процесів, які описуються рівнянням Бюргерса–Кортевега-де Фріза, Протектор Д. О. (2021)
Процько І. О. - Блочно-циклічна структуризація базису перетворення класу Фур'є на основі циклічної підстановки, Міщук М. В. (2021)
Кравченко П. А. - Витоки концепту "лібертаріанський патерналізм" у науковій літературі: соціально-філософський аспект, Безруков С. І. (2021)
Колодій О. С. - Деїзм як визначальний принцип формування філософії історії Вольтера, Шейко С. В. (2021)
Мєшков В. М. - Про природу надособової реальності духовної культури, Луговський О. В. (2021)
Шаповал В. М. - Глобальна еволюція і перспективи людського інтелекту (2021)
Кравченко П. А. - Людина і безсмертя в поглядах трансгуманістів, Кісельова Т. В. (2021)
Усанова Л. А. - "Інакшість" як конфлікт ідентичностей у цифровому середовищі, Супрун Г. Г. (2021)
Кравченко П. А. - Чинники формування гідності людини в моральній культурі народу, Костенко М. Т. (2021)
Царенок А. В. - Догматичні смисли драми Святителя Георгія (Кониського) "воскресіння мертвих" (2021)
Богомолець О. В. - Іконопис: барокова ментальність українців (2021)
Ільченко А. М. - Філософсько-методологічні засади реформування вищої освіти у творчості В. Вернадського (2021)
Князь Т. М. - Соціолінгвістичний аспект дослідження фразеологізмів у медійному дискурсі (2021)
Шуленок О. С. - Особливості функціонування фразеологізмів з назвами диких птахів у сучасній українській мові (2021)
Кривенко С. М. - Теоретичні засади вивчення питальних речень у контексті професійної діяльності (2021)
Лепетюха А. В. - Синонімічні монопредикативні висловлення зі специфікативним розширенням первинної структури (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть) (2021)
Спільник Т. М. - Специфіка функціювання градаційних сполучників з компонентами НЕ ТЕ ЩО, НЕ ТЕ ЩОБ (2021)
Степаненко М. І. - Правобічний поширювач у функції маркера локативної семантики на реченнєвому тлі (2021)
Заоборна М. С. - Лінгвопрагматичні виміри дихотомічної природи мотиву як текстової категорії крізь призму літератури факту (2021)
Космеда Т. А. - Вербалізація соціально-психологічного феномена медіаобразів у дискурсі сучасної українсько- й російськомовної газети: актуалізація асоціативних зв’язків (2021)
Лобачова І. М. - Функціонування гендерних стереотипів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…", Помирча С. В. (2021)
Романова Н. В. - Текстовий портрет емоції радості (на матеріалі оповідання Б. Рейман "Die Geschwister") (2021)
Камєнєва І. А. - Метафоризація поняття "хаос” у поезії Ф. І. Тютчева (2021)
Мойсієнко А. К. - Про деякі особливості сонетного вірша Івана Франка (2021)
Невська Ю. В. - Поетична мовотворчість А. М. Поповського (2021)
Олексенко О. А. - Семантико-граматичне наповнення повторів в ідіостилі Івана Багряного (на матеріалі роману "Людина біжить над прірвою"), Гусенко К. В. (2021)
Омельченко А. Г. - Імператив у поетичному мовленні Миколи Вінграновського (2021)
Скоробогатова О. О. - Поетична актуалізація внутрішньої форми слова (2021)
Бєлова М. О. - Культурно маркована лексика як засіб об’єктивації концепту СТАТУС (на матеріалі британського художнього дискурсу) (2021)
Книшенко Н. П. - Категорійно-поняттєва класифікація дорожньо-будівельної лексики (2021)
Колонюк С. М. - Базові поняття лінгвокультурології: лінгвокультура й лінгвокультурема (2021)
Петрова Т. О. - Перспективи української термінографічної критики (2021)
Янчура Д. - Словники ономастичних термінів у російському й українському мовознавстві: композиція, склад, способи інтерпретації та проблема дефініювання (2021)
Степаненко М. І. - Життєдайні струмені поезії Володимира Калашника (2021)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2020 р., Четверіков Б. (2021)
Тревого І. - Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у плануванні територій", Четверіков Б., Стадніков В. (2021)
Горб А. - Іноваційні цифрові технології в геодезії і геоінформатиці на першому online INTERGEO 2020, Тревого І. (2021)
Тревого І. - Підходи до оцінки економічної ефективності картографування території України, Мартин А. (2021)
Тревого І. - Підготовка українських магістрів-геодезистів в Німеччині за програмою подвійних дипломів в умовах пандемії, Задорожний В. (2021)
Заблоцький Ф. - Про точність моделей (квазі)геоїда відносно системи висот UELN/EVRS2000, Джуман Б., Брусак І. (2021)
Федорчук А. - Аналіз похибок еліпсоїдних висот на основі результатів GNSS-нівелювання (2021)
Кладочний Б. - Порівняння річних коливань складових тропосферної затримки, обчислених інтегруванням та за аналітичною моделлю, Паляниця Б. (2021)
Тревого І. - Дослідження технічних характеристик стінових нівелірних знаків у контексті етимології термінів, Дрбал А., Ільків Є., Галярник М. (2021)
Савчук С. - Застосування процедури симуляції даних для задач GNSS-томографії тропосфери, Хоптар А. (2021)
Наливайко Т. - Обґрунтування системи геодезичного моніторингу із використанням рейки змінної довжини, Наливайко Т., Казаченко Д. (2021)
Григоровський П. - Загальні принципи обґрунтування ефективності інформаційно-вимірювальних технологій в процесі експлуатації об'єктів нерухомості, Чуканова Н., Крошка Ю., Осадча І. (2021)
Глотов В. - Розроблення аерознімального комплексу на основі БПЛА октокоптера DJI S100, Ладанівський Б., Кузик З., Бабушка А., Петришин І. (2021)
Четверіков Б. - Методика картографування об’єктів історико-культурної спадщини засобами ГІС-технологій з використанням архівних картографічних та аероматеріалів, Хінціцький О., Калинич І. (2021)
Карпінський Ю. - Національна інфраструктура геопросторових даних України у світовому вимірі: стан та нагальні завдання розвитку і сталого функціонування, Лященко А., Макаренко Д., Черін А. (2021)
Лазоренко-Гевель Н. - Особливості створення (оновлення) цифрових топографічних карт для формування основної державної топографічної карти, Карпінський Ю., Кінь Д. (2021)
Chabaniuk V. - Relational patterns in atlas cartography: educational-practical system of choropleth map, Dyshlyk O. (2021)
Бурштинська Х. - Аналіз стійкості русла річки Свіча в місцях переходу об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури, Бабушка А., Дзюба М. (2021)
Шевчук В. - Створення туристичної ГІС Сумщини з використанням ГІС-технологій, Кузик З., Авдасьова Л. (2021)
Губар Ю. - Шляхи розвитку національних кадастрових систем, Хавар Ю., Ваш Я. (2021)
Перович Л. - Репрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту, Перович Л., Мартинюк Т. (2021)
Савчук Л. - Аналіз стану водотоків суббасейну р. Cян як об’єктf водного кадастру (2021)
Тревого І. - Ювілейна XXV МНТК "Геофорум", Ткачук П., Савчук С., Четверіков Б., Ванчура О. (2021)
Тревого І. - Українському товариству геодезії і картографії 30 років, Четверіков Б. (2021)
Кравець Т. - Аналіз середньоквадратичного відхилення апаратури "Кpoпивa","Укpoп","Artos" тa "Бaзaльт-М" вiднoснo кaтoлoгу кoopдинaт геoдезичниx пунктiв, Полець О., Щерба А. (2021)
Четверіков Б. - Застосування технології blockchain для захисту та менеджменту геопросторових даних, Кілару В. (2021)
Тревого І. - Аналіз забезпечення територій пунктами Державної геодезичної мережі, Кухтар Д., Ільків Є., Галярник М. (2021)
Олійник А. - Рефракційне подовження траєкторії оптичного сигналу на трансатмосферній трасі, Прокопов О., Тревого І. (2021)
Заблоцький Ф. - Побудова геометричної STHA-моделі геоїда на територію Львівської області, Джуман Б. (2021)
Третяк К. - Диференціація кінематики греблі Дністровської ГЕС-1 (за даними ГНСС-моніторингу просторових зміщень), Корлятович Т., Брусак І., Смірнова О. (2021)
Казаченко Л. - ГІС-технології при створенні планової геодезичної основи для розроблення генерального плану населеного пункту, Чубукін Р., Казаченко В. (2021)
Рудий Р. - Використання геоінформаційних технологій для шляху сходження снігової лавини як туристичного об’єкта, Кисельов Ю., Коробейнікова Я., Кирилюк В., Романчук С. (2021)
Четверіков Б. - Методика картографування національних парків і заповідних зон України з використанням ГІС-технологій, Костянчук А. (2021)
Фис М. - Результати застосування програмного забезпечення для визначення елементів зовнішнього орієнтування цифрових зображень аеротопографічного знімання з БПЛА, Глотов В., Гуніна А., Процик М. (2021)
Бурштинська Х. - Моніторинг хвойних лісів з використанням даних дистанційного зондування (на прикладі Тухлянського лісгоспу), Декалюк Я. (2021)
Сай В. - Порівняльний аналіз техніко-економічних показників фермерських господарств, Винарчик Л., Гулько Л. (2021)
Губар Ю. - Сучасний стан розвитку методів оцінювання земель сільськогосподарського призначення, Сай В., Гулько О., Марченко А. (2021)
Бабінець А. А. - Вплив модифікування та мікролегування на структуру та властивості наплавленого металу (Огляд), Рябцев І. О. (2021)
Німко М. О. - Структурна неоднорідність в зварних з’єднаннях теплостійких сталей системи хром-молібден-ванадій з різним вмістом хрому, Скульський В. Ю., Гаврик А. Р., Моравецький С. І., Осипенко І. Г. (2021)
Ниркова Л. І. - Корозійно-механічна стійкість зварних з’єднань сплаву 2219 в умовах, моделюючих експлуатаційні, Лабур Т. М., Шевцов Є. І., Назаренко О. П., Дорофєєв А. В. (2021)
Максимова С. В. - Математичне моделювання температурного інтервалу плавлення і фазового складу багатокомпонентних нікелевих сплавів, Воронов В. В., Ковальчук П. В. (2021)
Козулін С. М. - Основні положення електрошлакової технології ремонту наскрізних тріщин в деталях великої товщини, Личко І. І., Подима Г. С. (2021)
Грузевич А. В. - Підвищення надійності роботи обладнання енергетичного комплексу шляхом електродугового напилення, Швець В. В. (2021)
Давиденко О. А. - Використання пластичної деформації для підвищення механічних властивостей електродів контактних машин, Завдовєєв А. В. (2021)
Малахов А. Т. - Ультрафіолетове випромінювання при механізованому зварюванні сталі плавким електродом в суміші захисних газів, Кулешов В. А. (2021)
Welding in the World № 9, 10 2021 (2021)
3D-друк космічних ракет (2021)
Міжнародна конференція "Променеві технології в зварюванні та обробці матеріалів" (2021)
Міжнародна конференція "Наноматеріали: застосування та властивості" (2021)
Костенко Л. Д. - Державна фінансова підтримка позашкільної освіти (1952 р. – початок ХХІ ст.) (2021)
Стражнікова І. В. - Практико-орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти України (2021)
Ходунова В. Л. - Історичні передумови розвитку неперервної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в Україні (1917–1985 рр.) (2021)
Хопта С. М. - Персоналії зарубіжних реформаторів кінця ХІХ – початку ХХ століття електронного ресурсу "Видатні педагоги України та світу" як джерело досвіду освітніх перетворень, Демида Є. Ф. (2021)
Шкода М. В. - Періодизація етапів англомовної підготовки учнів початкової школи в Україні в другій половині XX – на початку XXI століття (2021)
Юрков А. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних силах України (2021)
Афанасьєва Е. Ю. - Методика організації самостійної роботи з фаху для студента-музиканта (2021)
Галан В. Д. - Концептуальні засади підручників з алгебри, Кравчук В. Р., Солонецька Г. В. (2021)
Грядуща В. В. - Цифровізація як структурний складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти, Динисова А. В. (2021)
Дробін А. А. - Особливості проведення навчального експерименту в інтегрованому курсі "Природничі науки" (2021)
Іваніга О. В. - Інтелектуальна гра як засіб формування знань та умінь студентів під час занять з англійської мови (2021)
Качайло К. А. - Робота майбутніх редакторів із тезаурусними девіаціями: контекстний підхід, Мішеніна Т. М. (2021)
Кісіль Л. М. - Анотування наукового тексту зі спеціальності як складова частина професійної підготовки студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2021)
Козловська І. М. - Гуманізація змісту професійної підготовки фахівців технічного профілю засобами художньої літератури, Гаврилюк М. В. (2021)
Кухта О. С. - Формування когнітивного складника культури здоров’я майбутніх учителів на основі аналітичного оброблення інформації про вплив тютюнопаління (2021)
Небож І. В. - Фізичний розвиток каратистів різної статі та рівня майстерності, Загурський О. М., Калініченко О. М. (2021)
Пастушенко О. А. - Вплив методів читання на навчання англійської мови студентів у технічних вузах (2021)
Сизенко А. С. - Зміст і структура професійно спрямованої іншомовної компетентності як мети навчання: сфера публічного управління, Дьячкова Я. О. (2021)
Черниш Л. М. - Формування конфліктологічної компетентності студентів під час занять з англійської мови (2021)
Щекотиліна Н. Ф. - Системний підхід при проведенні практичних занять із фізичної культури зі студентами ЗВО (2021)
Кавиліна Г. К. - Особливості організації занять з логоритміки у дітей з розладами аутичного спектру (2021)
Казачінер О. С. - Критерії вибору діагностичних методик для комплексної оцінки розвитку дитини, Бойчук Ю. Д., Галій А. І. (2021)
Ковиліна В. Г. - Формування самооцінки у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Кипер Д. В. (2021)
Кучеренко Є. Ю. - Особливості інклюзивного навчання дітей із розладами аутистичного спектру з використанням поведінкових технологій (2021)
Ласточкіна О. В. - Логопедичний супровід молодших школярів із порушеннями зору (2021)
Желуденко М. О. - Формування стресостійкості в умовах вимушеної соціальної дистанції (2021)
Султанова Н. В. - Позакласна діяльність інтернатних закладів освіти як чинник ґендерного виховання учнів (2021)
Шпеко А. А. - Форми і методи розвитку соціальних навичок молодших школярів (2021)
Тесленко С. О. - Усна народна творчість як засіб формування моральної готовності старших дошкільників до навчання в Новій українській школі (2021)
Черепаня Н. І. - Педагогічні умови організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти, Русин Н. М. (2021)
Безлюдний Р. О. - Навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей за допомогою ІКТ, Павлюк В. І. (2021)
Вергун А. Р. - Антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: досвід та авторські погляди, Ягело С. П. (2021)
Горбач В. М. - Віртуальний тренажер до лабораторної роботи "Визначення відношення теплоємності газу при постійному тиску до його теплоємності при постійному об’ємі", Люхтан О. А., Гоков С. П. (2021)
Заманова Назакет Ибрагим - Пути развития образования в цифровом мире (2021)
Лєнкова О. О. - Особливості дистанційного навчання у медичних закладах вищої освіти України (2021)
Середницька А. Я. - Використання інноваційних методів викладання мовознавчих дисциплін у курсі "Українська мова за професійним спрямуванням" (2021)
Шкарбан І. В. - Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компонента (2021)
Зонов Б. С. - Роль педагогічного коучингу у формуванні соціальної культури саморозвитку та самовдосконалення (2021)
Байдак Л. І. - Досягнення комп’ютерної лінгводидактики у викладанні іноземних мов (2021)
Гунько І. В. - Практичне застосування ділової гри при вивченні іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум", Волошина О. В. (2021)
Іванова В. В. - Здоров’язберігаючі технології як педагогічна інновація в розвитку сучасної шкільної освіти, Потапенко О. Б., Коржак В. М. (2021)
Кміть О. В. - Формувальне оцінювання в іншомовній освіті молодших школярів (2021)
Maksymovych G. O. - Language competence as an underlying factor of flight safety culture, Shulga T. V., Yurchenko S. O. (2021)
Науменко С. С. - Педагогічний вимір поняття обдарованості у КНР (2021)
Сидоренко Т. М. - Дистанційна освіта: проблеми та перспективи, Петькун С. М., Новак О. М. (2021)
Шоробура І. М. - Професійна підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти (2021)
Савченко Ю. В. - Інклюзивна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи (2021)
Халилова Айсель-Али-кызы - Инклюзивное образование, его природа и проблемы развития (2021)
Білосевич І. А. - Мотивація вивчення освітніх компонентів "Безпека життєдіяльності" й "Основи охорони праці" в закладах вищої освіти, Омельчук О. В., Олексюк М. П., Ємець О. П. (2021)
Богатирьова Г. А. - Культурологічний складник підготовки фахівців сфери туризму та гостинності в умовах полікультурності (2021)
Букатова О. М. - Перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення технологічної освіти, Федорова О. В., Яренчук Л. Г. (2021)
Гурін Р. С. - До питання формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Дроздова К. В., Богатов А. О. (2021)
Демянчук М. Р. - Загальна характеристика методологічних, організаційних, методичних аспектів використання симуляційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх бакалаврів сестринської справи в медичних коледжах, Баб’як О. В., Палапа В. В. (2021)
Зайцева І. В. - Стратегії і тактики свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи України, ЄС та світу, Гринюк С. П. (2021)
Камінська М. М. - Особливості формування професійної культури майбутніх диригентів хору (2021)
Козак Є. П. - Здоров’язберігаюче освітнє середовище в умовах дистанційного формату професійної підготовки вчителя фізичної культури, Зубрицький Б. Д., Денисовець А. П. (2021)
Козяр М. М. - Підготовка майбутніх фахівців різного профілю до розв’язання конфліктних ситуацій, Островська Н. Д., Бопко І. З. (2021)
Колечинцева Т. С. - Формування інтересу до фізики у здобувачів вищої освіти вищих морських навчальних закладів (2021)
Кузьменко Д. О. - Професійна саморегуляція здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей у процесі бакалаврської підготовки (2021)
Набатов С. М. - Критерії порівняльної характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва в Україні та США (2021)
Petrenko V. O. - Intensification of educational interaction in distance learning format at higher education establishments, Mykhailova L. Z. (2021)
Саган О. В. - Ментальні карти як метод покращення якості навчальних результатів здобувачів освіти, Раєвська І. М., Блах В. С. (2021)
Соїна І. Ю. - Організаційно-педагогічні принципи формування культури здоров’я майбутніх фітнес-тренерів, Петруcенко Н. Ю., Максимова К. В. (2021)
Чайка О. В. - Організація позааудиторної роботи з іноземної мови для студентів різних спеціальностей (2021)
Чучмій І. І. - Підготовка бакалаврів аграрного профілю в європейських країнах, Каричковська С. П. (2021)
Шевченко Ю. В. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, Биконя О. П. (2021)
Юник І. Д. - Специфіка презентації бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти в інтернет-просторі (2021)
Юрков А. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх психологів до професійної діяльності у Збройних силах України (2021)
Гальчун Н. П. - Теоретичне осмислення поняття міжкультурної компетентності в сучасних наукових дослідженнях (2021)
Євтушина М. П. - Дослідження концепції інтуїції як однієї з професійно значущих якостей майбутніх соціальних працівників в умовах фахової підготовки, Богданова І. М. (2021)
Волкова С. Г. - Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти, Фонарюк О. В., Кравченко Т. В. (2021)
Соцька О. П. - Проблеми діагностики психологічної безпеки освітнього середовища, Борисюк І. Ю., Діомідова Н. Ю. (2021)
Пєхарєва С. В. - Психолого-педагогічний супровід самостійної діяльності дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти, Яценко В. В., Бойко Т. О. (2021)
Шоловій М.-Т. І. - Інтегроване навчання в початковій школі: теоретичний аспект (2021)
Вікторова Л. В. - Застосування чат-ботів для визначення лексичного компонента іншомовної мовленнєвої здібності дорослих, Кочарян А. Б., Боринський В. М. (2021)
Романюк Е. В. - Поєднання інтерактивних і традиційних технологій навчання у викладанні спеціальних дисциплін, Зубрицька С. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Akgül M. - Physiological impact of wearing a surgical face mask during walking in the COVID-19 pandemic, Ozcan N., Uzun M., Gurses V., Baydil B. (2021)
Lopatenko G. - Improvement of coordination abilities of qualified athletes specializing in fencing, Vynogradov V., Yasko L., Cherhenko G. (2021)
Petrov L. - Effect of glutathione supplementation on swimmers’ performance, Alexandrova A., Kachaunov M., Penov R., Sheytanova T., Kolimechkov S. (2021)
Aksay E. - The effects of single leg stance during daily toothbrushing on the balance skills of elderly adults (2021)
Boichuk R. - Combined impact method in the preparatory period of the annual macrocycle of female volleyball players aged 18–19 years old, Iermakov S., Vintoniak O., Yermakova T. (2021)
Prosoli R. - Causal attributions for success and failure among athletes: Validation of the Croatian version of the revised Causal dimension scale (CDS-II), Banai B., Renata R., Lochbaum M., Cooper S., Jelić M. (2021)
Ivashchenko O. - Strength abilities: pattern recognition method in the management of the cumulative effect of strength loads in 8-year-old boys, Khudolii O., Jagiello W. (2021)
Korkmaz Eryılmaz S. - Correlation of maximal respiratory exchange ratio with anaerobic power and maximal oxygen uptake in anaerobic trained athletes, Polat M. (2021)
Information for Authors (2021)
Humeniuk N. H. - Pragmatic features of the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.2019 (2020)
Коропатніцька Т. П. - Лінгвокогнітивне дослідження порівняльних структур у німецькій мові (2020)
Кузьменко О. Ю. - Стратегія позитивного представлення респондента журналістом в англомовних інтерв’ю популярних журналів (2020)
Луньова Т. В. - Лінгвокогнітивні механізми конструювання ключових концептів у складі екфрастичних узагальнень у сучасних англомовних есе про образотворче мистецтво (2020)
Редька І. А. - Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів) (2020)
Тараненко Л. І. - Просодичне вираження емоційно-прагматичного потенціалу сонетів В. Шекспіра, Існюк О. Ю. (2020)
Томнюк Л. М. - Особливості функціонування метафоричної моделі "GEFÄNGNIS IS SAKRALE SPHÄRE" у сучасному німецькому художньому та публіцистичному дискурсах (2020)
Черниш О. А. - Особливості лексикографічної параметризації (2020)
Шапочкіна О. В. - Релевантність породжуючих структур речення в парадигмі категорії стану давньогерманських мов (2020)
Шкрібляк М. П. - Загальна характеристика публіцистичного дискурсу, Бялик В. Д. (2020)
Shumenko O. A. - Theoretical principles of the study of legal terms in English-language artistic discourse, Kashenko P. V. (2020)
Антуф’єва В. А. - Національна унікальність фразеологізмів у мовній картині світу, Бєлоусова В. В., Драпалюк К. І. (2020)
Калініченко Т. М. - Використання паралельного корпусу для вивчення форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації (2020)
Кривенко О. В. - Граматичні перекладацькі трансформації під час перекладу англійськомовних текстів публіцистичного стилю, Цимбалиста О. А. (2020)
Сергієнко Т. М. - Особливості перекладу деяких військових термінів, які стосуються озброєння та тактики дій Збройних сил України, Денисюк Ю. І., Сергієнко Р. В. (2020)
Тащенко Г. В. - Образ жінки в перекладі антиутопії: самозбереження чи знеособлення (на матеріалі роману М. Етвуд "Оповідь Служниці") (2020)
Французова К. С. - Специфіка перекладу корпоративних термінів у бізнес-тренінгах (2020)
Христич Н. С. - Переклад індивідуально-авторських лексичних інновацій як декодування концептуальної інформації (на матеріалі поетичних творів П. Тичини) (2020)
Білицька В. М. - Роль базової навчальної програми проекту "pict eu" для розвитку міжкультурної компетентності перекладача (2020)
Горшкова К. О. - Етнореалія в контексті міжкультурної комунікації, Шевченко Н. Г., Мітіна О. М. (2020)
Гродська Е. Б. - Лінгвокультурологічні особливості символіки кольору в іспанській фразеології (2020)
Каціон І. О. - Структура фразеологічного поля концепту СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу (2020)
Клименюк А. В. - Энергетическая система и механизмы реализации когнитивных процессов, Калита А. А. (2020)
Кутуза Н. В. - Теоретичне підґрунтя феноменів комунікації та впливу (2020)
Лисенко Л. В. - Дослідження мовних стереотипів методом соціолінгвістичного експерименту (2020)
Матушевська Н. В. - Комунікативна ситуація спокуси: механізм когнітивно-прагматичної взаємодії в англомовному кінодискурсі (2020)
Мизин Т. О. - Лексеми road/дорога в англійській та українській мовних картинах світу (2020)
Павлик В. І. - Історичний художній фільм: проблеми перекладу (2020)
Боєва Е. В. - Концепт "голос" як структурна одиниця української мовної картини світу: ідіостилістичний аспект (2020)
Дружинець М. Л. - Регіональна орфоепія голосних: нормативність і девіації (2020)
Єфименко О. М. - Функціонування усталених словосполук у сучасному інформаційному просторі (2020)
Ковальчук Ю. А. - Сленг як соціокультурний феномен (2020)
Крупеньова Т. І. - Українські фільмоніми ХХІ століття: структурно-семантичний аспект (2020)
Левченко Т. М. - Актуалізація вульгаризмів у текстах суспільно-політичної тематики (2020)
Новікова О. О. - Функційні вияви конкретизувальних конструкцій на рівні простого ускладненого речення (2020)
Пруднікова Т. І. - Особливості функціонування розмовних дієслів у публіцистичних текстах економічної тематики (2020)
Романченко А. П. - Комунікативно-прагматичний аспект номінативних речень у художньому мовленні В. Стуса, Піль М. І. (2020)
Самойленко В. В. - Функції та структура заголовків у сучасних творах для дітей (2020)
Соломахін А. Ф. - Специфіка вживання термінів "зірка" та "зоря" в контексті сучасного мас-медійного простору (на прикладі сучасних інтернет-ЗМІ) (2020)
Храбан Т. Е. - Метафорические модели смерти в военно-поэтическом дискурсе участников операции объединенных сил, Иващенко Т. М. (2020)
Царьова І. В. - Словотвірний аспект спільнокореневої синонімії сучасного українського юридичного тексту (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Berisha M. - A biomechanical examination of the inclusion of active flexibility in artistic gymnastic movements requiring mobility (2021)
Zadorozhna O. - Participation tactics of elite freestyle wrestlers in competition system in 2013-2016 Olympic cycle , Briskin Y., Pityn M., Bohuslavska V., Hlukhov I. (2021)
Alagöz İ. - Effect of different training models on motoric and swimming performance in prepubescent swimmers, Can S., Demirkan E., Özkadı T., Demir E. (2021)
Miroshnichenko V. - Functional preparedness of women of the first period of mature age of different somatotypes, Furman Y., Bohuslavska V., Brezdeniuk O., Salnykova S., Shvets O., Boiko M. (2021)
Líška D. - The level of physical activity of university students in Slovakia during COVID - 19 pandemic, Barcalová M., Liptáková E., Jančoková Ľ., Vojtaško Ľ., Gurín D. (2021)
Eken Ö. - The acute effect of different specific warm-up intensity on one repeat maximum squat performance on basketball players (2021)
Megahed M. - Women’s 50km racewalking tactic using pace strategy analysis at World Championships, Ali R., Tarek Z. (2021)
Ketema A. - Effects of low intensity interval training on physiological variables of university students (2021)
Information for Authors (2021)
Humeniuk N. H. - Pragma-communicative aspect of the queen Elizabeth II speech on the coronavirus problems, 05.04.2020 (2020)
Yesypenko N. H. - Word-forming suffixes of English frontier defence noun terms: phonological and semantic features, Yankovets O. V. (2020)
Заболотська О. О. - Засоби вираження психонаративу у романі Деніела Кіза "The Minds of Billy Milligan”, Заболотська О. В. (2020)
Карпенко М. Ю. - Лінгвальні особливості вживання гіпностилістичних шаблонів лексичного рівня в англомовному гіпнотичному дискурсі (2020)
Кульчицький В. І. - Суфіксація як спосіб словотвору англійської авіаційної термінології (2020)
Левіщенко М. С. - Концепт POLITENESS і його вплив на реалізацію стратегій спілкування в мовленнєвих актах вікторіанського дискурсу (2020)
Olinchuk V. V. Tykhonina S. I. - Prosodic aspects of internal monological acting in film discourse (2020)
Петренко Є. М. - Тілесні прояви емоції "розпач" у мовному вимірі (на матеріалі англійської, німецької, російської та української мов) (2020)
Романова Н. В. - Асоціати слова-стимулу Wut: семантичний аспект (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2020)
Юшак В. М. - Особливості функціонування мемів як ідеологем у сучасному англомовному медіадискурсі, Лепка Д. М. (2020)
Ababilova N. M. - Audiovisual translation as a challenge for contemporary translators, Usachenko I. V. (2020)
Aloshyna M. D. - Mark Twain as a progressive writer: a study of writer’s style (2020)
Ахмедова Е. Д. - Стратегії англо-українського перекладу художніх порівнянь: когнітивний аналіз (2020)
Воловик А. А. - Символи "свого" та "чужого" простору в народній казці: специфіка перекладу (2020)
Humeniuk I. I. - Phraseological equivalents with color names in English and Ukrainian languages (2020)
Жулавська О. О. - Стратегія одомашнення в англо-українському художньому перекладі синестезійних метафор (2020)
Лук’янова Т. Г. - Мультимодальне конструювання емоцій: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов) (2020)
Олексишина Л. Г. - Сучасні особливості здійснення письмового перекладу в Україні, Вірстюк І. О. (2020)
Ребрій О. В. - Як перекласти головоломку і не зламати голову, Панькова А. В. (2020)
Спільник Т. М. - Військові звання жінок-військовослужбовців в аспекті німецько-українського перекладу (2020)
Чубай В. І. - Семантично-стилістичні особливості перекладу фразеологічних одиниць економічного дискурсу ділової англійської мови (2020)
Tkalia I. A. - Reconsidering CLIL in high and low context cultures, Tsarova S. O. (2020)
Давиденко В. І. - Сучасні українські словникарські праці: статистичний вимір, різноманіття й особливості (2020)
Лінський І. В. - Особливості несприятливого впливу питущих на дітей в мікросоціальному oточенні, Кузьмінов В. Н., Мінко О. І., Кожина Г. М., Гриневич Є. Г., Овчаренко М. О., Чугунов В. В., Пострелко В. М., Денисенко М. М., Плєхов В. А. (2021)
Міщенко В. М. - Роль психоемоційних розладів в реабілітації постінсультних хворих, Здесенко І. В., Дмитрієва О. В., Міщенко В. К. (2021)
Волошина Н. П. - Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу, Літовченко Т. А., Негреба Т. В., Василовський В. В., Кіржнер В. М., Черненко М. Є., Волошин-Гапонов І. К. (2021)
Маньковський Д. С. - Ферментативно-метаболічне забезпечення окисного гомеостазу у пацієнтів з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку на етапах кардіохірургічних втручань (2021)
Мєдвєдкова С. О. - Динаміка когнітивних та психоемоційних порушень у хворих на геморагічний півкульовий інсульт на етапі ранньої реабілітації, Дронова А. О. (2021)
Міщенко В. К. - Вплив комплексної фізичної реабілітації на динаміку відновлення когнітивних функцій у хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт (2021)
Задорожний В. В. - Про значення неіонних осмотично активних речовин крові для патоґенезу важкого алкогольного делірію (2021)
Лященко Ю. В. - Ефективність лікування порушень сну при тривожно-депресивних розладах невротичного та органічного ґенезу, Юр'єва Л. М. (2021)
Огоренко В. В. - Агресивна поведінка: від теорії до практики, Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2021)
Опря Є. В. - Психологічні особливості психічних хворих із коморбідною соматичною патологією, Пустовойт М. М., Мельник Е. В. (2021)
Юр'єва Л. М. - Новий інструмент у діагностиці кіберзалежності, Шорніков А. В. (2021)
Beghi E. - Настанови з фармакологічної підтримки ранньої моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту Європейської академії неврології та Європейської федерації нейрореабілітаційних товариств, Binder H., Birle C., Bornstein N., Diserens K., Groppa S., Homberg V., Lisnic V., Pugliatti M., Randall G. (2021)
Зелінська О. Ю. - Тактика солідаризації в реалізації комунікативної стратегії переконання в проповідницькому дискурсі (2021)
Денисюк В. В. - Фразеологія щоденникового дискурсу української мови першої половини ХVІІІ ст. (2021)
Ивасюк О. В. - Термин гнездо как систематизирующая единица лингвистического метаязыка (2021)
Мартинова Г. І. - Номінація фізичних і фізіологічних станів людини в середньонаддніпрянських говірках, Щербина Т. В. (2021)
Тищенко Т. М. - Аналітичні номінації в східноподільських говірках (2021)
Бобер Т. Б. - Назви взуття в сучасних середньонаддніпрянських говірках (2021)
Кисляк Л. Н. - Статичне і динамічне в говірках Надвірнянського району Івано-Франківської області (2021)
Вільмош Газдаг - Вплив армійської служби на мововживання закарпатських угорців-чоловіків (2021)
Мельник І. А. - Семантична специфіка і формально-синтаксичні позиції прикметників (на матеріалі романів Надії Гуменюк "Вересові меди", "Дожити до весни") (2021)
Zelena I. O. - Lexical and semantic features of modern english texts of publicistic style (2021)
Лонська Л. І. - Асиндетон як одиниця експресивного синтаксису (на матеріалі "Кобзаря" Тараса Шевченка) (2021)
Горобець Р. І. - Комунікативно-прагматична специфіка функціювання односкладних означено-особових речень у мові сучасної української прози для дітей (2021)
Маслюк. Н. В. - Семантико-синтаксичні функції синкретичних сурядно-підрядних сполучників (на матеріалі творів В. Шевчука) (2021)
Калько В. В. - Українські антипаремії: причини появи (2021)
Овсієнко Л. О. - Феномен молодіжного спілкування в німецькомовному інтернет-дискурсі (на прикладі мови Vong), Кодола М. В. (2021)
Мосейчук Т. В. - Языковой портрет личности в пространстве художественного текста: роль вербализации невербального компонента коммуникации (2021)
Стройкова С. А. - Мотиваційні типи німецьких гастронімів, Салогор Н. В. (2021)
Бойко А. В. - Повышение точности формальной макромодели при планировании эксперимента, Усатый А. П., Баранник В. С. (2013)
Ершов С. В. - Распараллеливание вычислений при расчете течений вязкого газа в турбомашинах, Яковлев В. А., Козырец Д. А. (2013)
Тарелин А. А. - Повышение экономичности турбоустановок ТЭС и ТЭЦ Украины в условиях энергорынка, Скляров В. П. (2013)
Шубенко А. Л. - Реализация каскадных тепловых схем с применением турбин на низкокипящих рабочих телах, Русанов А. В., Cенецкий А. В., Русанов Р. А. (2013)
Субботович В. П. - Аэродинамические исследования участка выходного диффузора турбины со специальным вдувом потока, Юдин Ю. А., Лапузин А. В., Юдин А. Ю. (2013)
Ванеев С. М. - Исследование характеристики струйно-реактивной турбины с помощью программного комплекса FlowVision, Гетало В. В., Королев С. К. (2013)
Бондаренко Г. А. - Оптимизация параметрической модели входного регулирующего аппарата центробежного компрессора, Юрко И. В. (2013)
Герасименко В. П. - Диагностика срывных режимов центробежного компрессора, Довлетов Р. А., Ткачук А. С. (2013)
Халатов А. А. - Адаптация k–ε модели турбулентности при моделировании пленочного охлаждения плоской пластины при вдуве через один ряд цилиндрических отверстий в сферических углублениях, Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д., Борисов И. И. (2013)
Чепурной М. Н. - Газотурбинная надстройка энергоблоков К-300-240, Ткаченко С. И., Резидент Н. В. (2013)
Тарасов А. И. - Оптимизация системы охлаждения рабочей лопатки энергетической газовой турбины, Долгов А. И. (2013)
Билан А. В. - Расчет теплообмена в горизонтальных сетевых подогревателях с учетом компоновки трубных пучков, Билан В. Н. (2013)
Готовский М. А. - Анализ возможности заброса влаги в турбину из смешивающего ПНД при аварийном сбросе нагрузки турбоустановки, Сухоруков Ю. Г., Ермолов В. Ф., Трифонов Н. Н. (2013)
Голощапов В. Н. - Высокотемпературная паровая надстройка энергоблоков мощностью 300 МВт, как способ создания пиковой мощности, Котульская О. В., Парамонова Т.Н. (2013)
Черноусенко О. Ю. - Поврежденность и остаточний ресурс стопорных клапанов ЦВД и ЦСД паровой турбины К-800-240 Славянской ТЭС (2013)
Георгиевская Е. В. - Особенности продления срока службы паровых турбин при наработках, значительно превышающих парковый ресурс, Гаврилов С. Н. (2013)
Блаженко Н. К. - Ремонт роторов паровых турбин в условиях ЗАО "Уральский турбинный завод", Евдокимов С. Ю., Ямалтдинов А. А. (2013)
Шубенко А. Л. - Улучшение равномерности распределения напряжений в елочных хвостовых соединениях рабочих лопаток турбин, Сухинин В. П., Фурсова Т. Н., Бояршинов А. Ю. (2013)
Гапонов В. С. - Оценка настройки параметров опоры с управляемым изменением квазинулевой жесткости на величину критической угловой скорости жесткого ротора, Наумов А. И., Остапчук Ю. А. (2013)
Пустовалов В. Н. - К определению момента сопротивления диска турбомашины при расходном течении в уплотненной придисковой полости, Науменко С. П. (2013)
Бондаренко А. В. - Низкочастотные пульсации давления в гидротурбинах, индуцированные вихревым жгутом, Гришин А. М. (2013)
Шерстюк А. В. - Модернизация холодильной машины на основе термоэкономического подхода, Харлампиди Д. Х., Тарасова В. А. (2013)
Гнесин В. И. - Численный анализ нестационарных нагрузок и колебаний лопаток компрессорной ступени в трехмерном потоке вязкого газа с учетом протечек в радиальном зазоре, Колодяжная Л. В., Жандковски Р. (2013)
Бойко А. В. - Верификация численного расчета работы ступени осевой турбины с учетом периферийной протечки, Максюта Д. И. (2013)
Северин В. П. - Многоцелевая оптимизация систем управления паровой турбиной К-1000-60/1500 на основе векторной целевой функции, Никулина Е. Н., Годлевская К. Б. (2013)
Голощапов В. Н. - Моделирование потока рабочей среды в зазоре между вращающимся диском и неподвижной стенкой, Алёхина С. В., Симбирская О. А. (2013)
Субботович В. П. - Исследование прикорневой зоны рабочей лопатки турбины, Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Бояршинов А. Ю. (2013)
Гризун М. Н. - Численное моделирование многомерных сжимаемых течений с помощью метода Ньютона, Ершов С. В. (2013)
Степченко А. С. - Экспериментальное определение динамических характеристик корпусов ЦНД турбин "стержневого" типа и анализ их демпфирующих свойств, Кабанов А. Ф., Дудкина Е. Н. (2013)
Сухинин В. П. - Критерии, определяющие долговечность высокотемпературных роторов паровых турбин, Пугачева Т. Н. (2013)
Костюк В. Е. - Численное моделирование теплового состояния укрытия газотурбинного двигателя для привода газоперекачивающего агрегата, Кирилаш Е. И. (2013)
Ефимов А. В. - Система глубокой утилизации теплоты газов, уходящих из котельных агрегатов, Гончаренко А. Л., Гончаренко Л. В. (2013)
Абдулин М. З. - Изотермические исследования модулей горелочных устройств на основе струйно-нишевых систем, Серый А. А. (2013)
Сербин С. И. - Сравнительный анализ способов газификации углей различного морфологического состава, Гончарова Н. А. (2013)
Безродный М. К. - Об оптимальных условиях работы теплонасосных систем отопления при использовании возобновляемых источников теплоты, Притула Н. А. (2013)
Ганжа А. М. - Обґрунтування варіантів реконструкції системи теплопостачання житлового масиву з використанням математичного моделювання теплових втрат при транспортуванні теплоносія, Марченко Н. А., Підкопай В. М. (2013)
Тарасова В. А. - Выбор рациональных геометрических параметров элемента электрического теплового аккумулятора, Хименко А. В. (2013)
Кошельнік О. В. - Прогнозування режимних параметрів теплоносіїв регенеративних доменних повітронагрівачів для розрахунків теплоутилізатора димових газів, Заєць О. М., Кошельник В. М. (2013)
Веселовський В. Б. - Дослідження та відновлення функції тепловиділення в вузлах тертя за температурними даними, Самунь Р. О. (2013)
Капустянський А. О. - Динаміка зміни якості твердого палива, що надходить на ТЕС (2013)
Климчук А. А. - Методы интенсификации процессов разрядки в каналах аккумуляторов тепла на основе твердых материалов, Шраменко А. Н. (2013)
Водка А. А. - Методика прогнозирования ресурса болтовых соединений рабочих колес гидротурбин, Трубаев А. И. (2013)
Слабченко О. Н. - К одномерной теории идеальной ступени осевой турбины (2013)
Бойко А. В. - Пространственная оптимизация лопатки прямой турбинной решетки с изменением профиля по высоте, Говорущенко Ю. Н., Баранник В. С. (2013)
Ершов С. В. - К расчету потерь в проточных частях турбомашин, Саки Р. (2013)
Колядюк А. С. - Анализ течения пара через сито регулирующего клапана паровой турбины К-325 на стационарном режиме роботы, Шульженко Н. Г. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського