Танський В. Г. - Механічна підтримка кровообігу у хворих з термінальною стадією серцевої недостатності (2020)
Бойко В. В. - Хірургічне відновлення шкірного покриву у пацієнтів з трофічними виразками різного генезу, Кравцов О. В., Ісаєв Ю. І., Козін Ю. І., Курбанов Т. А. (2020)
Іванова Ю. В. - Лікування трофічних виразок у хворих з хронічною венозною недостатністю з використанням фототерапії і синтетичних ранових покриттів, Прасол В. О., М’ясоєдов К. В., Аль Канаш Л. М. (2020)
Островский Ю. П. - Трансплантация сердца в Республике Беларусь, Рачок Л. В., Гребенюк И. А., Курлянская Е. К., Валентюкевич А. В., Черноокий О. Г., Шестакова Л. Г., Худницкая В. С., Дубовик Т. А., Колядко М. Г. (2020)
Бараннік Н. Г. - Заміщення дефекту нижньої щелепи реберним аутотрансплантатом, Мосєйко О. О., Манухіна О. М., Сидоряко А. В., Волчихінка К. П. (2020)
Танська О. О. - Критерії відбору пацієнтів для включення в лист очікування на трансплантацію серця (2020)
Sid E. V. - Prospects of the Artificial Organs Structures 3D Printing Technology (2020)
Філімонова І. В. - Принципи підтримки кровообігу в потенційного донора в умовах адекватної оксигенації на догоспітальному етапі: огляд міжнародних протоколів і рекомендацій, Голдовський Б. М., Поталов С. О., Серіков К. В., Семенова Т. О., Корогод С. М., Філімонов Р. В., Лелюк Д. В. (2020)
Поплавська А. П. - Аналіз етапів психологічної підготовки трансплант-координаторів (у рамках впровадження навчальної програми) (2020)
Авторам (2020)
Вихідні відомості (2020)
Лісовий В. М. - Перша у світі клінічна трансплантація нирки та її автор – професор Вороний Юрій Юрійович, Перцева Ж. М. (2021)
Колесник М. О. - Розширений гемодіаліз: обнадійливі перспективи, Алексєєва Н. Г. (2021)
Тодуров Б. М. - Екстракорпоральна мембранна оксигенація як метод механічної підтримки кровообігу при ендоваскулярній реваскуляризації міокарда на тлі кардіогенного шоку: клінічний випадок, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Ковтун Г. І., Маруняк С. Р. (2021)
Пасєчнікова Н. В. - Основні аспекти трансплантації рогівки в Україні та світі: аналіз потреб, види кератопластики та перспективи розвитку, Дрожжина Г. І., Гайдамака Т. Б., Аліфанова Т. А., Середа К. В., Осташевський В. Л. (2021)
Габрієлян А. В. - Застосування регенеративних властивостей стовбурових клітин пуповинної крові в лікуванні хворих з дилятаційною кардіоміопатією, Романова С. В., Кудлай І. В. (2021)
Баніт О. В. - Клітинна терапія при лікуванні патології опорно-рухового апарату (2021)
Максименко В. Б. - Важливі для вітчизняної охорони здоров’я тренди біомедичної інженерії, Білошицька О. К., Овчаренко Г. Р., Юр’єва К. О. (2021)
Алєщенко І. Є. - Виробництво та клінічне застосування кератобіоімплантатів в Україні. Досягнення, сучасні виклики та перспективи розвитку, Дрожжина Г. І., Михайлова В. В., Бабенко О. Ю. (2021)
Никоненко А. С. - Общие принципы современной иммуносупрессивной терапии (2021)
Авторам (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вітаємо: До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Никоненка О. С. (2021)
Руденко К. В. - Критерії відбору пацієнтів з термінальною стадією серцевої недостатності для проведення трансплантації серця, Дудник О. Ю., Ржаний М. І. (2021)
Бабляк О. Д. - Вплив факторів ризику на безпосередні результати багатосудинного коронарного шунтування в умовах лівої передньої мініторакотомії, Дем’яненко В. М., Бабляк Д. Є., Марченко А. І., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2021)
Лоскутов О. Є. - Розвиток національного ендопротезування суглобів (результати 30-річних досліджень), Олійник О. Є., Лоскутов О. О., Синєгубов Д. А. (2021)
Иванова Ю. В. - Клеточные технологии в лечении хронических ран у больных с сахарным диабетом, Граматюк С. Н., Прасол В. А., Криворучко И. А., Мясоедов К. В., Зарудный О. А., Гольцев К. А. (2021)
Луценко Н. С. - Ожидания и реальность при хирургической реабилитации пациентов с катарактой, Исакова О. А., Рудычева О. А., Кириллова Т. С. (2021)
Никоненко А. С. - Стволовые клетки в лечении болезней почечного трансплантата, Русанов И. В., Никоненко Т. Н., Вильданов С. Р. (2021)
Гриценко С. М. - Діагностика смерті мозку людини (2021)
Авторам (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вєдєнєєв Д. В. - Гібридні загрози як об'єкт освітніх практик у культурно-мистецькій сфері України (за досвідом реалізації проєкту Erasmus+ "Академічна протидія гібридним загрозам – #WARN" 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP"), Копієвська О. Р. (2021)
Вільчинська І. Ю. - Традиційні соціокультурні цінності: можливості форсайт-методології, Олійник О. М. (2021)
Денисюк Ж. З. - Формування інформаційної культури суспільства в умовах цифровізації, Яковлев О. В. (2021)
Овчарук О. В. - Творча особистість як суб’єкт культури в парадигмальних вимірах осмислення (2021)
Волинець В. О. - Ідентичність особистості та специфіка її самопрезентації у віртуальному комунікативному просторі (2021)
Дьяченко Р. В. - Ресторанний сервіс: від задоволення утилітарно-прагматичних – до культурно-дозвіллєвих потреб (2021)
Мохнюк Р. С. - Культурні практики творчих спілок у розбудові громадянського суспільства (2021)
Осадча Л. В. - Феномен корейської хвилі в метамодерному середовищі європейської культури (2021)
Совгира Т. І. - Технологія як фактор культурного розвитку людства: дослідження виробничого характеру первісної культури (2021)
Трач Ю. В. - Computer games as a component of culture and a subject of cultural research (2021)
Турчак Л. І. - Творчість К. Малевича в контексті розвитку світової та вітчизняної художньої культури (2021)
Гайдук О. М. - Вплив інформаційної культури на формування образу суперегероя XXI століття (2021)
Гринько Я. В. - Експлікація "місць/музеїв сумління" в контексті культури пам’яті (2021)
Комар В. О. - Інституціональне поле розвитку культури та мистецтв України (2021)
Лавренюк С. В. - Діяльність кінопродюсера в культурному просторі України (2021)
Сварник Б. В. - Український театр пантоміми крізь призму синергетичної парадигми (2021)
Афоніна О. С. - Авторські дистанційні курси в системі неперервної мистецької освіти (2021)
Кот Г. М. - The media influence of television formats on the viewer's mind (2021)
Варивончик А. В. - Українські художні промисли в наукових працях вітчизняних дослідників (2021)
Павельчук І. А. - Іконографія переплетених гілок у краєвидах М. Бурачека 1917–1924 рр. (до проблем адаптації молодопольського японізму в творчості українських вихованців Краківської академії мистецтв) (2021)
Бардік М. А. - Київські митрополити в мистецькому процесі Києво-Печерської лаври кінця XVIII – початку ХХ століть (2021)
Кузів М. П. - Художник "неспокійної тиші" Микола Бездільний, Тютюнник І. С. (2021)
Міронова Т. В. - Плюральність художньої творчості у сучасному образотворчому мистецтві: специфіка медіамистецтв (2021)
Міщенко І. І. - Натура і образ: місто в мистецтві Чернівців ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Несен І. І. - Роль костюму у формуванні образу персонажу в Театрі корифеїв (1882–1914 рр.) (2021)
Франків Р. Б. - Ідилічні сюжети у творенні наративів модерних націй, на прикладі німецького, єврейського та українського живопису, Бойко Х. С. (2021)
Зайцева В. І. - Художня стилізація як основний виражальний засіб у різних жанрах образотворчого мистецтва (2021)
Алішер А. В. - Мистецтвознавча динаміка театральної сценографії (2021)
Борисенко М. О. - Особливості реставрації архітектурної графіки на кальці (на прикладі проєктів архітектора Павла Альошина) (2021)
Підлипська А. М. - Ідейно-філософські засади тематизації балетної критики Акіма Волинського (2021)
Бігус О. О. - Дефініція поняття "сучасний танець" у науковому дискурсі (2021)
Вишотравка Л. І. - Значення сценічних здобутків творчої династії Баклан для розвитку українського балету другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2021)
Герц І. І. - Танець як засіб засвоєння соціокультурного досвіду (2021)
Підлипський А. І. - Галина Александрович в хореографічній культурі Тернопільщини (2021)
Шумілова В. В. - Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського як предмет мистецтвознавчого дослідження (2010–2020-ті рр.) (2021)
Ваврик Р. В. - Роль фортепіанної підготовки у професійному становленні майбутнього військового диригента (2021)
Gorovoy S. - Interaction of Interpretation and Improvisation in Jazz Vocal Performance, Pisarenko J., Ishchenko O. (2021)
Іщенко К. В. - До проблеми "поліфонізації свідомості" в контексті естетики конструктивізм (2021)
Kundys R. - On the issue of improving the skills of the accordionist-accompaniator on the example of Lviv choreographic groups, Nykorovych I. (2021)
Овсяннікова-Трель О. А. - Категорія простоти як художня інтенція індивідуально-стильових концепцій "нової простоти" у творчості сучасних композиторів (2021)
Петрова О. В. - "Морська симфонія" Р. Воана Вільямса та її літературне першоджерело (2021)
Підгорбунський М. А. - Південнослов'янська культура та її вплив на формування богослужбових збірників української Православної церкви (2021)
Rakochi V. - Timbral Alternations in Tchaikovsky’s Violin Concerto as a Multifunctional System (2021)
Степурко В. І. - Опера Мирослава Скорика "Мойсей" за поемою Івана Франка як наратив класико-романтичного ідеалу (2021)
Тищенко М. П. - К. Орф. сценічна кантата "Carmina Burana": гротеск як засіб створення художнього образу Смаженого Лебедя (2021)
Кущ В. В. - Естрадна пісня та академічна камерно-вокальна музика: точки перетину (2021)
Ліхута І. Л. - Антрепренерство та ангажемент як форми продюсерської діяльності (2021)
Моторна Т. Ф. - Фортепіанний цикл О. Мессіана "20 поглядів на немовля Ісуса" в аспекті зв'язку з спадщиною О.Скрябіна (2021)
Шан Юн - "Гугеноти" Дж. Меєрбера в контексті духовно-християнських шукань епохи романтизму (2021)
Хлистун О. С. - Діяльність Ф. Т.Барнума в контексті розвитку американського шору-бізнесу ХІХ ст. (2021)
Косінова О. М. - Історичні аспекти монологічного сценічного мовлення (2021)
Винар О. Б. - Засоби мовної характерності сценічного образу в контексті декодування знакового простору сучасних вистав (2021)
Іващенко І. В. - Дихотомія феноменального та семіотичного тіла виконавця у контексті театру без актора, Стрельчук В. О. (2021)
Кашуба В. Г. - Організаційно-творчі аспекти української циркової школи (2021)
Меженін А. С. - Специфіка майстерності актора в контексті постановок постдраматичного театру, Цивата Ю. В. (2021)
Штефюк В. Д. - Акторський тренінг у контексті дистанційної освіти (2021)
Телячий Ю. В. - Життя його – академія! Професор Василь Чернець – ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2021)
Вітаємо з ювілеєм ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Чернеця Василя Гнатовича (2021)
Вітаємо з ювілеєм професора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Личковаха Володимира Анатолійовича (2021)
Kazancı E. G. - Variation in the rate of diagnosis of childhood acute lymphoblastic leukemia in about to the COVID-19 Pandemic: a single-center study, Üstündağ Ya., Güven D. (2021)
Муквіч О. М. - Ідентифікація пацієнтів із ризиком дефіциту вітаміну D при ювенільному ідіопатичному артриті, Омельченко Л. І., Дудка І. В., Бельська О. А., Вдовіна Н. М., Мацюк Н. Б., Мацкевич А. М., Людвік Т. А., Ісмакаєва Д. Л. (2021)
Корнійко І. О. - Оцінка ефективності профілактичної дії дієтичної добавки з імунокоригуючими й антиоксидантними властивостями Вітаглюкан у дітей із частими ГРI, Бурлака Є. А., Полухіна М. О. (2021)
Няньковський С. Л. - Сучасний досвід застосування амінокислотних сумішей у дітей, Няньковська О. С., Яцула М. С., Городиловська М. І. (2021)
Борисова Т. П. - Клінічна безпека ібупрофену в педіатричній практиці (2021)
Височина І. Л. - Поствірусний астенічний синдром у дітей: чи потрібна допомога?, Крамарчук В. В., Яшкіна Т. О. (2021)
Никитюк С. О. - Гематологічні прояви трихобезоару в дитини, Боднарчук Р. В., Боярчук О. Р., Левенець С. С., Долинна М. В. (2021)
Чорний Ю. А. - Клінічний випадок маніфестації туберозного склерозу в дитини, Самойленко І. Г., Толмачова Ю. С., Дзюба О. О., Біланенко В. А. (2021)
Абатуров О. Є. - Регуляція вмісту мікроРНК. Частина 3. Циркадні механізми. Однонуклеотидні поліморфізми генів мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Яковець І. О. - Регіональна своєрідність розвитку дизайн-освітніх осередків, Луговський О. Ф. (2021)
Кисельова К. О. - Цитування творів та використання художніх прийомів мистецького напрямку поп-арт в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Іваненко О. О. - Семантика традиційної жіночої хустки як джерело сучасних дизайнерських новацій (2021)
Михайлова Т. С. - Айдентика як поняття комплексної системно–концептуальної моделі ідентифікації в архітектоніці дизайну (2021)
Акімов Д. І. - Сегментація арт-ринку в маркетингу образотворчого мистецтва (2021)
Варивончик А. В. - Історичний контекст та сучасні тенденції розвитку в ювелірному мистецтві України, Цугорко О. П., Мазур Б. М. (2021)
Міронова Т. В. - Метафізика постмодерного фігуративу в українському мистецтві кінця ХХ — початку ХХІ століття (2021)
Борисенко М. О. - Кислотність та способи її нейтралізації у процесі превентивної консервації та реставрації архітектурної графіки (2021)
Мостовий С. В. - Особливості доповнення втрачених елементів в музейній реставрації на творах зі срібла (2021)
Бігус О. О. - Проблематика клішованості в контексті творчості хореографа-постановника сучасного танцю (2021)
Гавеля О. М. - Розвиток пластичних здібностей дітей-аутистів засобами танцю-модерн в умовах сучасних культурно-мистецьких практик, Драч Т. Л. (2021)
Горбатова Н. О. - Бальний танець в системі освіти: минуле і сучасність, Єфанова С. О. (2021)
Литвиненко В. А. - Відтворення естетики трудового процесу виробництва в мистецтві народно-сценічної хореографії України (2021)
Підлипський А. І. - Творчість викладачів-хореографів Теребовлянського культосвітнього училища Анатолія та Олександри Поліщуків (2021)
Яковлев О. В. - Фортепіанні відео-втілення поставангарду на прикладі творчості Л.Грабовського, В.Сильвестрова та їх зарубіжних сучасників у практиці естрадно-філармонічного подання, Андросова Д. В. (2021)
Козлін В. Й. - Створення музичних творів у Guitar Pro 6 (Частина 2), Грищенко В. І. (2021)
Бадалов О. П. - Творча діяльність Г. Кункіна у контексті розвитку військово-музичної культури Чернігівщини (2021)
Вежневець І. Л. - Інтермедіальність і проблеми інтерпретації вокального циклу "Коротка соломинка" Ф. Пуленка (2021)
Жукова О. А. - Комунікація у музиці: взаємодія авторського тексту та інтерпретації на прикладі клавірної музики бароко (2021)
Крупей М. В. - Універсальна майстерність саксофоніста як феномен сучасної музичної творчої практики (2021)
Куришев Є. В. - Конкурси виконавської майстерності в умовах дистанційного проведення (досвід 2020 - початок 2021 рр.) (2021)
Овсянніков В. Г. - Принципи мікрофонного звукозапису у контексті творчих напрямів звукорежисури (2021)
Росул Т. І. - Інтонаційний образ малої Батьківщини у камерній симфонії "Ремінісценції" В.Теличка (2021)
Степанюк І. В. - Внесок А. Пашкевича у розвиток державного Волинського народного хору у 1978–1989 рр. (2021)
Степурко В. І. - Педагогічні наративи хорового диригента Л. М. Венедиктова (2021)
Цюлюпа Н. Л. - Культурно-історичні передумови становлення і розвитку фортепіанного мистецтва на Рівненщині, Сергійчук Д. Р. (2021)
Щербакова О. К. - Соната для скрипки та фортепіано як відзеркалення творчих поглядів Серафима Орфеєва (2021)
Мустафаєв Ф. М. - Українська вокальна музика ХХ – початку ХХІ століття у педагогічному репертуарі солістів-вокалістів (2021)
Залевська О. Г. - Хоровий диригент Микола Гобдич: грані творчої особистості (2021)
Каменська В. Ю. - Еволюція музичних засобів у фортепіанних "симфоніях" С. Ярунського (2021)
Кацалап О. В. - Діяльність співачки Зої Гайдай у складі журі вокальних конкурсів (2021)
Муравіцька С. С. - Класичний кросовер у сучасному музичному просторі Україні (2021)
Костеньов О. Л. - Джазова інструментальна музика другої половини ХХ – початку ХХІ століття: виразово-стильові та культурологічні аспекти (2021)
Куліш М. І. - Аранжування і транскрипція у творчості Олександра Зілоті в контексті традицій музично-редакторської практики кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2021)
Кущ В. В. - Камерно-вокальна творчість Івана Карабиця в українському музикознавчому дискурсі (2021)
Ліхута І. Л. - Специфіка продюсерської діяльності радянського хронотопу (2021)
Моторна Т. Ф. - Сакральні основи ладової системи О. Скрябіна у співвіднесенні з модальністю О. Мессіана (2021)
Росенко Г. М. - Ретроспектива конкурсно-фестивальних заходів та зародження музичного олімпійського руху в Україні у 20-х роках XX століття (2021)
Россіхіна М. В. - Вплив італійської вокальної школи на професійне становлення українських співаків (кінець ХVIII – початок ХІХ століття) (2021)
Ян Фейюй - Стильові тенденції сучасного вокального виконавства (2021)
Хлистун О. С. - Мистецькі виміри видовищної діяльності Семюела Франкліна Коді (2021)
Бучма О. Є. - Теорія "надмаріонетки" Гордона Крега як виражальний засіб театру ляльок (2021)
Крипчук М. В. - Естрадный номер як основа навчального концерту (2021)
Татаренко М. Г. - Режисура сучасного французького авангардного театру Нантер-Амандьє: стилістичні і концептуальні новації (2021)
Василенко К. О. - Українізація вітчизняного оперного театру (2021)
Гусакова Н. М. - Сценічна творчість Богдана Ступки: особливості прийомів і методів його акторської майстерності, Хвостова Т. В. (2021)
Іващенко І. В. - Новаторство режисерської лексики Оскараса Коршуноваса, Стрельчук В. О. (2021)
Штефюк В. Д. - Акторський тренінг Майкла Сен-Дені: імпровізація в масці (2021)
Хижняк І. - Міжуніверситетські комунікаційні заходи як спосіб формування регіонального дослідницького середовища, Ворожбіт-Горбатюк В. (2021)
Біличенко О. - Досвід підготовки фахівців з медіакомунікацій на філологічному факультеті донбаського державного педагогічного університету (2021)
Саяпіна С. - Упровадження системи соціалізації студентської молоді педагогічного університету в позанавчальній діяльності засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, Мухіна В. (2021)
Надточій В. - Вивчення явища радіоактивності й закону радіоактивного розпаду в курсі фізики в середніх навчальних закладах, Войнов О. (2021)
Вікторенко І. - Обґрунтування методичної системи навчання учнів початкової школи інтегрованого курсу "я досліджую світ", Федь І. (2021)
Іванчук С. - Синергетичний підхід до процесу професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку (2021)
Коркішко О. - Формування фахових компетентностей у процесі магістерської підготовки майбутніх викладачів вищої школи, Коркішко А. (2021)
Кривошея Н. - Роль сімейного виховання у формуванні ціннісних орієнтацій дошкільника (2021)
Ляшова Н. - Застосування методу storytelling у навчанні методики математики майбутніх учителів (2021)
Iaburova O. - Alternative ways of assessing english language competence in reading of senior pupils in ukrainian schools (2021)
Коваленко В. - Теоретичні основи соціалізації майбутніх філологів (2021)
Єфіменко А. - Робота з медіатекстом на уроках мовно-літературної освітньої галузі як метод формування медіаграмотності молодших школярів, Ішутіна О. (2021)
Шингоф І. - Культура професійного саморозвитку вчителя-філолога засобами інтеграції в післядипломній педагогічній освіті (2021)
Грищенко Т. - Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи та музики в умовах магістратури (2021)
Карпенко О. - Філософія музики як світоглядна домінанта фахової підготовки вчителів музики, Дермельова Н. (2021)
Котов В. - Сценічний танець як засіб розвитку креативних умінь майбутніх учителів початкової школи (2021)
Хмарна Л. - Методичні аспекти організації тренінгу з медіаграмотності для вчителів мистецтва (2021)
Гаврілова Л. - Демократизація освітнього простору: досвід університетів України, Бескорса О., Ішутіна О. (2021)
Стешенко В. - Методичні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації принципів демократичної освіти на уроках трудового навчання, Нестеренко А., Шаповалова А. (2021)
Матвеєва Н. - Формування демократичних цінностей майбутніх педагогів: практико-орієнтований підхід, Матішак М. (2021)
Syladii I. - Educational environment democratization as a response to the challenges of globalization (2021)
Набока О. - ІКТ у формуванні мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2021)
Прошкін В. - Результати експерименту з формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук, Бабкін В. (2021)
Ступак О. - Використання онлайн ресурсів для підготовки майбутніх учителів (2021)
Гринько В. - Специфіка моделі проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи (2021)
Zhelezniakova E. - Problems and difficulties of online studying the disciplines of economic and mathematical circles, Silichova T. (2021)
Казаков І. - Сценарій змішаного навчання зарубіжної літератури у процесі вивчення теми "творчість Оноре де Бальзака", Разживін В. (2021)
Лимарєва Ю. - Вивчення "світу дзеркал" на основі реалізації міжпредметних зв’язків та професійної орієнтації старшокласників, Бєлошапка Л., Бєлошапка О. (2021)
Микитенко П. - Лексико-семантичний аналіз англійської медичної термінології з використанням електронних таблиць, Кучеренко І. (2021)
Процька С. - Використання сервісів google під час вивчення курсу "освітня політика" (2021)
Савельєва Т. - Використання програм 3D-моделювання у викладанні інженерної та комп'ютерної графіки, Пустовой Д. (2021)
Апшай Ф. - Моделювання методичної системи формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі "культура і мистецтво" (2021)
Tитул (2019)
Kholyavka Ya - Simultaneous approximation of value of Jacobi elliptic functions in their real periods, Mylyo O. (2019)
Десятерик О. - Варіанти напівгрупи Ріса матричного типу (2019)
Савчук А. - Про гомоморфнi ретракти моноїда ℕ∞ (2019)
Gutik O. - The monoid of monotone injective partial selfmaps of the poset (ℕ3,≤) with cofinite domains and images, Krokhmalna O. (2019)
Максимик К. - Про локально компактнi групи з нулем (2019)
Пирч Н. - Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів 2: спеціальні ізоморфізми (2019)
Banakh T. - Detecting σ Zn-sets in topological groups and linear metric spaces (2019)
Mulyava O. - On Hadamard compositions of entire Dirichlet series and Dirichlet series absolutely converging in half-plane, Sheremeta M. (2019)
Трухан Ю. - Близькість до опуклості розв'язків одного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку, Шеремета М. (2019)
Возняк О. - Фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з трьома групами просторових змінних і виродженням на початковій гіперплощині, Івасишен С., Мединський І. (2019)
Заболоцький М. - Тестування еквівалентності портфелів з максимальним відношенням Шарпа та з максимальною очікуваною корисністю, Заболоцький T. (2019)
Райтер O. - Визначення ресурсу фібробетонних елементів з кульовими порожнинами за довготривалого розтягу (2019)
Наукова та педагогічна творчість З. О. Мельника (до 85-рiччя вiд дня народження) (2019)
Світлій пам'яті професора М. І. Іванчова (2019)
Шотландська книга: минуле, сьогодення, майбутнє (2019)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Алексійчук О. Ю. - Отруєння телуром та його сполуками у промисловості, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є., Арустамян О. М., Думка І. В. (2021)
Георгіянц М. А. - Лихоманка та гіперпірексія у дітей. Тактика невідкладної допомоги та сучасні можливості лікування, Корсунов В. А. (2021)
Курсов С. В. - Физиология обмена магния и применение магнезии в интенсивной терапии (часть 2), Никонов В. В., Белецкий А. В., Феськов А. Э., Скороплет С. Н. (2021)
Кріштафор Д. А. - Вентиляція легень у хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою: огляд сучасних рекомендацій, Клигуненко О. М., Кравець О. В., Єхалов В. В., Лященко О. В. (2021)
Сорокіна О. Ю. - Вибір методу забезпечення прохідності дихальних шляхів для тривалих терапевтичних стоматологічних втручань у дітей в умовах амбулаторної практики, Теплова І. В., Ісак М. М. (2021)
Мальцева Л. А. - Синдром острого повреждения почек сепсис-ассоциированного генеза, Усенко Л. В., Никонов В. В., Канчура Т. В. (2021)
Черній В. І. - Комплексний протокол проведення штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях, Собанська Л. О. (2021)
Кузьменко Т. С. - Оцінка впливу індивідуалізованої протективної вентиляції на механічні властивості легень, Воротинцев С. І. (2021)
Григор’єв С. В. - Інвазивне лікування хронічного вертебрального больового синдрому (2021)
Горелкин И. И. - Мультисистемный воспалительный синдром у детей, связанный с COVID-19, Капуста В. Н., Буйный И. А., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А. (2021)
Бажинов А. В. - Оценка эффективности совместного использования рекуперативного и диссипативного торможений автомобиля, Подригало М. А., Сериков Г. С., Серикова И. А. (2021)
Кравцов А. Г. - Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем (2021)
Тарельник В. Б. - Зниження інтенсивності автомобільних перевезень в системі технічного обслуговування й ремонту машин агропромислового комплексу, Соларьов О. О., Тарельник Н. В., Волошко Т. П. (2021)
Тарельник Н. В. - Застосування міжнародних стандартів в транспортній галузі (2021)
Мельник В. І. - Генезис посівних систем в контексті еволюціонуючого землеробства, Зеленський О. П., Зеленський А. П. (2021)
Любич В. В. - Біохімічна складова зерна кіноа залежно від сорту, Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2021)
Лімонт А. С. - Агротехнологічна ефективність строків сівби льону-довгунця та виробництво рошенцевої льонотрести, Лімонт З. А. (2021)
Ольшанський В. П. - До розрахунку і прогнозу температури пластового самонагрівання рослинної сировини, Сліпченко М. В., Ольшанський О. В. (2021)
Алфьоров О. І. - Динамічні характеристики робочих органів культиватора при інтенсифікованому процесі обробітку ґрунту (2021)
Лук'яненко В. М. - Визначення доцільних конструктивних параметрів аеродинамічних екранів для пакетів робочих площин вібраційних машин, Никифоров А. О., Никифорова А. П. (2021)
Алфьоров О. І. - Прогнозування показників надійності технічних систем агропромислового виробництва за результатами статистичного моделювання, Савченко В. Б., Гроссу М. Р. (2021)
Ермаков С. В. - Исследование процесса гравитационного выгружения черенков энергетической ивы в условиях статических и динамических сводообразований, Гуцол Т. Д. (2021)
Lyubymova N. A. - Improving the quality control of agricultural products as a component of its quality management, Pusik V. K., Pusik L. M., Lioubimova A. V. (2021)
Даценко В. В. - Ефективність методів регенерації сульфатних мідно-цинкових розчинів, Хоботова Е. Б., Черепньов І. А. (2021)
Чумаченко С. М. - Автоматизована система передачі даних про стан об'єктів критичної інфраструктури із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, Парталян А. С., Мошенський А. О., Сукало М. Л., Філатова Л. Д. (2021)
Погребняк В. - Здобутки і проблеми модернізації вищої освіти в Україні, Дашковська О. (2021)
Савенко О. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток системи освіти дорослих (2021)
Трима К. - Аналіз поглядів представників громадських організацій на соціальну відповідальність ЗВО: кейс Маріупольського державного університету, Сальнікова Н. (2021)
Патрикеєва О. - Проблема розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), Горбенко С., Лозова О., Василашко І. (2021)
Хохліна О. - Розвивальні ефекти педагогічного процесу у закладах освіти (2021)
Бойко С. - Тьюторський супровід професійного та особистісного розвитку молодих спеціалістів (2021)
Буянова Г. - Формування соціальної компетентності студентів у позаудиторній діяльності засобами інтерактивних форм і методів навчання, Кузнєцова О. (2021)
Тарангул Л. - Викладання мов національних меншин в Україні засобами інтерактивних методів навчання, Романюк С. (2021)
Удалова О. - Особливості застосування інноваційних освітніх технологій у закладах вищої освіти України, Буянова Г. (2021)
Дівінська Н. - Діяльність міжнародних організацій у формуванні готовності суб’єктів освітнього процесу до міжкультурної комунікації (2021)
Тараканова А. - Мистецька освіта та її значення у формуванні творчої особистості (2021)
Яковицька Л. - Вплив соціальних чинників на розвиток мотиваційної сфери студентської молоді (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Bura K. - Toward the Definition of Multimodal Argumentation (2020)
Kharkovshchenko Y. - Pandemic as a Challenge for Future of Humanity: Philosophical and Religious Studies Aspects, Predko O., Turenko V. (2020)
Myronenko R. - Free Will and the Future of Humanity (2020)
Nguyen T.T.T. - Vietnamese Cultural Identity in the Face of Cultural Globalization, Do T.H. (2020)
Nikiel S. - XR and Shadow Wars — the Uncanny Valley of Death (2020)
Oleshchuk P. - The Instruments of Modern Media Lobbying (2020)
Petrenko I. - Approaches to the Differentiation of Political and Public Decisions, Filipchuk V. (2020)
Sapenko R. - Philosophical and Cultural Aspects of Transhumanism and Posthumanism, Trocha B. (2020)
Sobolievskyi Y. - Philosophical Thoughts in Cotton Mather’s "The Christian Philosopher.” (2020)
Trush T. - Is the Human Mind Able to Maintain its Independence in the Contemporary World? (2020)
Vdovychenko H. - Personal Dimensions of the Kyiv Philosophical School and its Images through the Voices of Memory (2020)
Walczak P. - Importance of Teaching Philosophy and Ethics in the Light of the Challenges of Future Education (2020)
Yarmolitska N. - Odesa’s Research School in Ukrainian Philosophy of Soviet Period: Historiography and Future Perspectives, Gan K. (2020)
Boltianska N. I. - Justification of the energy saving mechanism in the agricultural sector, Manita I. Yu., Komar A. S. (2021)
Кравцов А. Г. - Дослідження часу релаксації напружень структурою мастильної плівки на поверхні тертя з фулереновими композиціями (2021)
Мікуліна М. О. - Аналіз та прогнозування показників пасажирських перевезень на автомобільному транспорті, Соларьов О. О., Таценко О. В. (2021)
Поляков А. М. - Підвищення якісних показників поверхневого обробітку ґрунту культиватором із стрілчастими лапами, Волох В. О., Фесенко Г. В., Жмуренко М. А., Курлов В. І. (2021)
Станкевич С. В. - Ефективність природних піретринів у захисті олійних капустяних культур від домінуючих шкідників (2021)
Sementsov V. I. - Sustainability of the use of agricultural machinery and its on the environment, Sementsov V. V., Paliy A. P., Paliy A. P., Chygryna S. A. (2021)
Пастушенко А. С. - Основи аналізу і оптимізації лінії для отримання насіння овочебаштанних культур (2021)
Ольшанський В. П. - Інтегральне рівняння удару пружного конуса об перешкоду і його наближений розв'язок, Сліпченко М. В., Спольнік О. І. (2021)
Самойленко Т. В. - Моделювання ударної взаємодії зерна з пласкою твердою поверхнею, Антонець А. В., Арендаренко В. М., Мельник В. І. (2021)
Алфьоров О. І. - Технологічні особливості роботи форсунок для причіпних та самохідних обприскувачів, Пономаренко В. В. (2021)
Зінько Р. В. - Аналіз методик проектування сільськогосподарських машин, Шуляк М. Л., Скварок Ю. Ю., Глобчак М. В. (2021)
Риндяєв В. І. - Аналіз діючих навантажень в машинах для обробки грунту (2021)
Анікєєв О. І. - Моделювання технологічних процесів основного обробітку ґрунту, Артьомов М. П., Сировицький К. Г., Чигрина С. А. (2021)
Артьомов М. П. - Обгрунтування конструкції обертового тарільчатого розбризкувача, Калюжний О. Д., Нетецький Л. Г., Ростовський І. Р. (2021)
Безбабічева О. І. - Пошук ефективних технологій гідроізоляційного захисту тунелів, Більченко А. В., Черепньов І. А. (2021)
Гриньова Я. Г. - Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання, Криштоп Є. А. (2021)
Вамболь С. О. - Значення вищої професійної освіти для зниження ризику виробничого травматизму, Черепньов І. А., Дубницький В. Ю., Вамболь В. В., Кірієнко М. М. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
de Andrade Gama I. - Media Literacy and its Role in Countering Hybrid Warfare (the Case of Ukraine), Mozgin W. (2021)
Babiuk V. - The Generalized Criterion of Relevance for Argument Evaluation (2021)
Halunko V. - Space Islands in Orbit Around the Sun, Padun O., Rokytsky Y. (2021)
Krichevsky S. - Human Life and Evolution in Biospheres on Earth and Outer Space: Problems and Prospects, Levchenko V. (2021)
Levcheniuk Y. - From the Declaration to the accurate Recognition of Minority Rights: World Experience and Realities in Post-Soviet Countries, Vlasenko F., Tovmash D. (2021)
Liebiedieva H. - Power, Justice and the Role of Intellectuals in the Chomsky-Foucault Debate (2021)
Omelchenko V. - On the Question of "Dialogue of Cultures.” (2021)
Petrenko I. - Formation and Reformation of Regional Political Regimes in the Transitional Unitary States (the Case of Ukraine), Filipchuk V., Postryhan H. (2021)
Rozin V. - From Engineering and Technological Process to Post-Cultural Technology (2021)
Rudenko S. - Philosophical Ideas in the Missionary Work of John Eliot, Sobolievskyi Y. (2021)
Vdovychenko H. - Kyiv Philosophical School as a Partner of International Scientific Life during the Cold War: The Experience of Dialogue in Geopolitical Confrontation (2021)
Xu J. - The Research on Philosophical Foundations of the One Belt and One Road Initiative: Theoretical Background (2021)
Yatsenko O. - Polysubjectivity and Contextuality of the Ethical in Contemporary Digital Culture (2021)
Доценко І. - Модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Матвійчук Л. (2021)
Квасницька Р. - Критеріальні підходи до формування оптимальної структури капіталу підприємства, Януш Мрозовський Я. (2021)
Милько І. - Заходи підвищення ефективності управління розвитком готельно-ресторанного комплексу, Нагорнова О., Ожема С. (2021)
Овчиннікова О. - Трендові моделі показників лісової галузі, Конціцка Г. (2021)
Сидорчук І. - Систематизація теоретико-методологічних підходів до формування, реалізації та моделювання стратегій управління інноваційним розвитком та фінансово-економічною безпекою підприємницьких структур (2021)
Ларіонова К. - Аналіз сучасного стану кредитного ринку України в умовах невизначеності коронокризи (2021)
Форкун І. - Комплексна оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів як індикатор підвищення рівня бюджетного менеджменту в умовах реформи децентралізації владних повноважень, Гордєєва Т., Мунджішвілі Т. (2021)
Чайковська І. - Особливості застосування моделі лотки-вольтерри в управлінні знаннями проєкту, ГАргасас А. (2021)
Шевченко Л. - Методи моделювання інвестиційних процесів (2021)
Титул, зміст (2021)
Mahdich A. S. - Policy response of Asian economies to covid-2019 pandemic: China, the Republic of Korea, Japan (2021)
Берзон С. Ю. - Кількісні аспекти перебігу сучасної економічної кризи в Україні (2021)
Задоя О. А. - Державна заборгованість як загроза економічній безпеці країни (2021)
Міро І. М. - Оцінка рівня банківської безпеки України, як елемент управління фінансовою безпекою (2021)
Шевченко В. М. - Розробка моделі виведення нового товару в групі гербіцидів аграрного підрозділу "Байєр СropScience" на споживчий ринок, Мямліна А. В., Каменєв О. Ю. (2021)
Мостова А. Д. - Удосконалення управління розподілом та збутом продукції торговельного підприємства з використанням цифрових технологій, Познякова Т. А. (2021)
Іванова М. І. - Оцінка персоналу як основа системи мотивації фінансових установ у кризових умовах, Яшкіна Н. В., Трифонова О. В. (2021)
Пелех О. Б. - Структурні зміни експорту та імпорту товарів України на початку ХХІ ст. (2021)
Ключник Р. М. - Розвиток економіки Ірану в умовах санкцій (2021)
Задоя А. О. - Нова парадигма статистичної науки: фундаментальне дослідження передумов, змісту і тенденцій (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Boichevska I. - Dual education: application of germany’s positive experience in ukrainian reality, Veremiuk L. (2020)
Kholiavko N. - Areas of the modernization of the lithuanian higher education system: a case for Ukraine, Medina T., Goshylyk V. (2020)
Kurashvili L. - The collaboration of school and family during the soviet union period (experience of Georgia) (2020)
Kurysh N. - Methodology aspects of science teachers' entrepreneural competency development: european and ukrainian perspective (2020)
Sbruieva A. - Societal dimension of the doctoral education in the european higher education area: priorities and trends, Boichenko M. (2020)
Srapyan N. - Armenia is between east and west (EU): in the context of the reforms of higher education (2020)
Zhizhko E. - Education of the franciscan frails in the theological schools as background of their learning in the americas (first half of the XVI century), De la Cruz D. (2020)
Hryhoriv H. - Structural modification of ciprofloxacin and norfloxacin for searching new antibiotics to combat drug-resistant bacteria, Mariutsa I., Kovalenko S. M., Sidorenko L., Perekhoda L., Filimonova N., Geyderikh O., Georgiyants V. (2021)
Bezuglaya E. - Study of factors affecting the in vitro release of diclofenac sodium from hypromelose-based gels, Ivashchenko Н., Lyapunov N., Zinchenko I., Liapunova A., Stolper Y., Liapunov A., Pukhovaya T. (2021)
Myha M. - Chromato-mass-spectrometric research in Salvia grandiflora L., Salvia pratensis L. and Salvia verticillata L. aboveground organs, Koshovyi O., Karpun E., Kovalyova A., Mala O., Parchenko V., Panasenko O., Bunyatyan V., Kovalenko S. (2021)
Kazakova I. - Cosmetic products as an object of technical regulation of the ministry of health. Development of a methodology for the implementation of the technical regulations, Kovalenko S., Lebedynets V., Kazakova V., Bondarenko D. (2021)
Lebed S. - Problems of false medicines' distribution and prospects of combat: survey of specialists and consumers results, Nemchenko A. (2021)
Tartynska G. - Comparative analysis of the fatty acid composition of raw material of rye (Khamarka variety) and barley (Shedevr variety) of Ukrainian selection, Zhuravel І., Kyslychenko V., Hutsol V. (2021)
Volkova A. - Research of approaches to formation of legislation in the sphere of online retail selling (distance selling) of medicines, Boldar G., Ryshchenko O., Proskurova I. (2021)
Oproshanska T. - Comparative pharmakognostical study of roots of Rosa Majalis Herrm. and Rosa Canina L., Khvorost O., Skrebtsova K., Vitkevicius K. (2021)
Khaleel R. A. - The effect of fluoxetine and imipramine on the improvement of depressive-like behaviors and HPA axis (hypothalamic-pituitary-adrenal cortex) activity – an animal model, Shareef S. M., Hameed Z. E., Alsaraf K. M., Nassar M. F. (2021)
Abstract and References (2021)
Корж І. Ф. - Парламентський контроль у сферах духовності і культури: безпековий аспект (2021)
Маляренко В. І. - Кращі практики зарубіжного досвіду боротьби з фейками та дезінформацією (2021)
Панченко О. А. - Інституційне забезпечення процесів протидії російській інформаційній експансії та пропаганді в сучасному світі (2021)
Маньгора В. В. - Реформування правової системи України під впливом міжнародного права (2021)
Беланюк М. В. - Інформаційна культура особистості: сутність поняття, Уханова Н. С. (2021)
Ковальов К. Є. - Правові аспекти захисту інформації з обмеженим доступом в Україні (2021)
Баранов О. А. - Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем (2021)
Маєтний М. І. - Штучні нейронні мережі: перспективи використання в правоохоронній діяльності (2021)
Ізбаш О. О. - Інтелектуальна власність у цифровому просторі (2021)
Юшков А. Г. - Загрозливі тенденції використання ботоферм на шкоду державним інтересам України: механізми запобігання та протидії (2021)
Ведернікова А. О. - Кримінологічна характеристика кібербулінгу та його видів (2021)
Фица В. М. - Інституційне забезпечення створення кібервійськ в Україні (2021)
Кокіза С. В. - Вимоги правоохоронних органів ЄС щодо законного перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах, Степанов В. А. (2021)
Батиргарєєва В. С. - Кримінологічний аналіз загроз правам і свободам людини в інформаційному просторі під час карантину у зв’язку з пандемією CoVID-19 (2021)
Кучинська І. В. - Роль профілювання наркотичих засобів, психотропних речовин та прекурсорів у протидії їх незаконному обігу (2021)
Скулиш Є. Д. - Загрози терористичного характеру закордонним дипломатичним установам України, Баліцький В. В. (2021)
Бохенко В. М. - Удосконалення системи боротьби з тероризмом: досвід США (2021)
Борисов О. - Особливості правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України, зумовлені Конституцією України (2021)
Ковальчук Н. А. - Актуальні питання щодо вживання терміносполук у висновках експерта (за матеріалами експертиз відео-, звукозапису), Леонов Б. Д. (2021)
Алексєєва О. А. - Правові аспекти реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в сфері забезпечення національної безпеки держави (2021)
Косілова О. І. - Нормативно-правове забезпечення реалізації політичних прав громадян України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2021)
Ященко В. А. - Діалектика цивільно-військових відносин (2021)
Кривенко А. Л. - Правове регулювання публічних закупівель: досвід ЄС (2021)
Contents (2021)
Dudnikov A. - Increasing the resource of agricultural machines, Dudnikov I., Dudnyk V., Mykhailichnko V., Burlaka O., Kanivets O. (2021)
Shvets V. - Development a model of robot movement with five degrees of freedom for a warehouse, Tkachov V. (2021)
Kologrivov M. - Development of the system of energy and resource saving during the operation of the gas pumping unit, Buzovskyi V. (2021)
Chebotarova Y. - Modernization of electrical complex for producing thermal energy for an industrial enterprise, Perekrest A. (2021)
Lubkov M. - Investigation of the influence of the heterogeneous permeability distribution on the oil phase displacement processes, Zakharchuk O., Dmytrenko V., Petrash O. (2021)
Novak A. - Improvement of technological processes for mining solid mineral resources, Fesenko E., Pavlov Y. (2021)
Kobeyeva Z. - Research of hydrodynamics of gas flow filtration through a stationary layer of crushed cotton stalks (wild cotton), Khussanov A., Atamanyuk V., Hnativ Z., Kaldybayeva B., Janabayev D. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Tretyak K. R. - The research of interrelation between seismic activity and modern horisontal movements of the Carpathian-Balkan region based on the data from permanent GNSS stations, Brusak І. V. (2020)
Dvulit P. D. - The processing of GNSS observation by non-classical error theory of measurements, Savchuk S. G., Sosonka I. I. (2020)
Kuplovskyi B. Y. - Influence of local seismotectonic and engineering-geological conditions on seismic danger of territories (exemplified by a construction site in Uzhgorod city), Bubniak І. M., Voloshyn P. K., Pavlyuk О., Kruk О., Trevoho І. (2020)
Hnidets V. P. - Cyclicity, lithofacial features and sedimentary environments of eifelian deposits of Dobrudja foredeep, Hryhorchuk K. H., Koshil L. В., Yakovenko M. В. (2020)
Yaremchuk Y. V. - The peculiarities of high-magnesium clay minerals occurrence in phanerozoic evaporite formations, Vovnyuk S. V., Hryniv S. P. (2020)
Kozlovskyi E. - Structural-tectonic and seismic characteristics relationships in the central part of the Transcarpathian internal depression, Maksymchuk V. Y., Malytskyi D. V., Tymoschuk V. R., Hrytsai O. D., Pyrizhok N. B. (2020)
Aghayev K. B. - Construction of a velocity model of shear wave for complexly structured geological medium using neural network (by example of data of the South Caspian basin), Kuliyev R. H., Yaqubova S. Z. (2020)
Korchin V. A. - The origin of the low density zones in the crystalline crust of the Transcarpathian depression (Ukraine) from petrophysical thermobaric modelling, Rusakov O. M., Burtnyi P. A., Karnaukhova E. E. (2020)
Волониць В. С. - Діяльність Римо-Католицької Церкви на території Правобережної України наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.: історіографічний дискурс, Гузь А. М. (2020)
Маланчук Л. О. - Проведення акцій протесту проти Голодомору 1932 – 1933 рр. на Волині восени 1933 р., Чубок Т. О. (2020)
Мачай О. О. - Релігійний чинник у встановленні монгольської влади в Грузії (2020)
Prysiazhniuk O. M. - Basic stages of history of the underground Gethsemane Garden monastery in the context of monument protection (2020)
Срібняк І. В. - "…із зароблених грошей від щирого серця жертвую на сиріт": харитативна допомога полоненим українцям з табору Раштат і благодійність таборян (1915-1918 рр.) (2020)
Цецик Я. П. - Діяльність благодійних організацій на Волині під час Першої світової війни (2020)
Бікір К. Ю. - Внутрішньополітичний імідж України, як важливий фактор формування державної іміджевої політики (2020)
Бобрик О. В. - Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування Словацької Республіки в контексті бюджетної децентралізації (2020)
Булик М. В. - Відносини з державами-сусідами у рамках реалізації європейської політики Республіки Білорусь (90-і рр. ХХ – ХХІ ст.) (2020)
Десятніков І. В. - Американо-в’єтнамські відносини у світлі геополітики США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні 1945-1975 років (2020)
Дорош Л. - Відповідь на гібридні загрози: особливості стратегії Європейського Союзу у боротьбі з дезінформацією (2020)
Здоровега М. В. - Специфіка діяльності міжнародних неурядових організацій щодо забезпечення принципу гендерної рівності: досвід для України, Івасечко О. Я. (2020)
Кокорєв О. В. - Толерантність vs інтолерантність: кейс Латвії як увиразнення ціннісної та інституційної амбівалентності (2020)
Меньшакова Д. О. - Ядерний статус Франції як інструмент реалізації її зовнішньополітичних інтересів (2020)
Трофименко А. В. - Деокупація та реінтеграція: досвід Хорватії для України (2020)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія Італійської Республіки (2020)
Турчин Я. Б. - "Кліматичні страйки" як інструмент впливу громадськості на вирішення глобальної проблеми зміни клімату, Івасечко О. Я. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія" (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Contents (2021)
Hryshchenko O. - A comparative analysis of text data classification accuracy and speed using neural networks, Bloom filter and naive Bayes, Yaremenko V. (2021)
Herasymenko O. - Blockchain technology for accounting and distribution of contributions from a charitable foundation, Bachynska V. (2021)
Maryanov D. - Development of a method for maintaining the performance of drilling fluids during transportation by Platform Supply Vessel (2021)
Sokolovskyy Y. - Development of software and algorithms of parallel learning of artificial neural networks using CUDA technologies, Manokhin D., Kaplunsky Y., Mokrytska O. (2021)
Sagin S. - Analysis of mechanical energy losses in marine diesels, Madey V., Stoliaryk T. (2021)
Artamonov Y. - Analysis of the implementation of a multi-scenario decision support system in the treatment of lung cancer, Borisevich V., Golovach I. (2021)
Tkachenko V. - Analysis of the use of the Redis in the distributed order processing system in the restaurant network, Lukianiuk S. (2021)
Nalapko O. - Analysis of methods for increasing the efficiency of dynamic routing protocols in telecommunication networks with the possibility of self-organization, Sova O., Shyshatskyi A., Protas N., Kravchenko S., Solomakha A., Neroznak Y., Gaman O., Merkotan D., Miahkykh H. (2021)
Sova O. - Development of a simulation model for a special purpose mobile radio network capable of self-organization, Shyshatskyi A., Nalapko O., Trotsko O., Protas N., Marchenko H., Kuvenov A., Chumak V., Onbinskyi Y., Poliak I. (2021)
Kuliavets V. - Consideration of requirements for materials for different bioprinting methods, Bespalova O. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Marchenko A. N. - Temporal changes in the Earth’s tensor of inertia and the 3d density model based on the UT/CSR data, Perii S. S., Tartachynska Z. R., Balian A. P. (2020)
Fys M. M. - The methodology of approximate construction of the three-dimensional mass distribution function and its gradient for the ellipsoidal planet subsidies, Brydun A. M., Yurkiv M. I., Sohor А. R., Holubinka Y. I. (2020)
Kovalchuk A. - Transformation processes in the river-basin system of Bystrytsia and their geoinformation-cartographic models, Kovalchuk I., Pavlovska T. (2020)
Bartashchuk A. V. - Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper–Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic style of inversion deformations, Suyarko V. G. (2020)
Bezruchko K. - Structural-kinematic relationships at the development of shear dislocations and their impact on localization of gas-dynamic phenomena on the example of Krasnoarmiiska monocline at Donbas, Diachenko N. (2020)
Khokha Y. V. - Entropy maximization method in thermodynamic modelling of organic matter evolution at geodynamic regime changing, Yakovenko M. B., Lyubchak O. V. (2020)
Orlyuk M. I. - Magneto-mineralogical grounds of the Earth’s upper mantle magnetization. Overview, Drukarenko V. V., Shestopalova O. Y. (2020)
Kendzera O. - Seismic zoning of Kyiv in physical parameters of soil oscillations, Semenova Y. (2020)
Contents (2021)
Skydanenko M. - Determination of granule (prill) movement modes in the prilling tower for mineral fertilizer production, Sklabinskyi V., Nadhem A.-K. M., Nichvolodin K. (2021)
Lisachuk G. - Influence of the firing temperature on the dielectric properties of ceramics based on barium titanate, Kryvobok R., Zakharov A., Voloshchuk V., Maistat M., Hlinskyi D., Kolovorotnyi B. (2021)
Tiron-Vorobiova N. - Analysis of the experimental ballast water treatment system, Danylyan A. (2021)
Obushenko T. - Removal of chromium (VI) ions from aqueous solutions, Tolstopalova N., Chyrieva M. (2021)
Nikitchina T. - Determination of commodity characteristics of emulsion based on low-methoxylated pectin for dishes of the "Eat Healthy" system in the restaurant service, Manoli T., Lebedenko T., Kozhevnikova V. (2021)
Zagorulko A. - Improvement of the method for producing comfitures from fruit raw materials, Cherevko O., Zahorulko A., Yancheva M., Bondar M., Dudnyk S. (2021)
Andrieieva S. - Investigation of the physico-chemical parameters of the "Gelamil" series starches in the technology of mashed soups, Pyvovarov Y. (2021)
Stetsenko N. - Development of a method for producing a healthy drink based on fermented beet juice, Goyko I. (2021)
Shamilowa M. - Analysis of DSC (differential scanning calorimetry) thermograms of milk fat, Hajiyeva S. (2021)
Liu Y. - Research of physicochemical properties and antioxidant activity of beetroots as affected by vacuum microwave drying conditions, Sabadash S., Duan Z. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Двуліт З. П. - Вдосконалення бізнес-процесів сучасних судноплавних компаній у сфері міжнародних морських вантажних перевезень, Тимощук О. М., Левченко О. В. (2021)
Зубова А. С. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю, Стеців І. С. (2021)
Косар Н. С. - Заходи соціально відповідального бізнесу в реалізації концепції маркетингу цінності, Яричевська Я. І. (2021)
Мисик В. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування і розвитку івент менеджменту (2021)
Podra O. P. - The role of modern management technologies in ensuring competitiveness of the enterprise, Petryshyn N. Y. (2021)
Харчук В. Ю. - Система показників оцінювання гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу (2021)
Шандрівська О. Є. - Особливості ідентифікації ризиків ринку Big Data, Кириленко А. А. (2021)
Юринець О. В. - Пріоритетні проблеми роботи митних органів України в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції (2021)
Двуліт З. П. - Моделювання у сфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції, Мазник Л. В., Данилюк І. А. (2021)
Дума О. І. - Екосистема стартапів в Європі: кращі практики та уроки для України, Завтура К. О. (2021)
Litorovych A. V. - Virtual organizations, Maslakov S. A. (2021)
Самсоненко М. С. - Значущість основних чинників економічної конкуренції через призму використання інструментів проєктного менеджменту у підприємництві, Передало Х. С., Огерчук Ю. В. (2021)
Уголькова О. З. - Цифровий маркетинг та соціальні мережі (2021)
Завербний А. С. - Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення українських підприємств за євроінтеграційних умов (2021)
Кузьмін О. Є. - Методичний підхід до оцінювання та відбору венчурних проєктів, Терлецька В. О. (2021)
Мельник О. Г. - Технологія налагодження співпраці венчурного інвестора та інноваційного підприємства, Адамів М. Є., Омелянчук А. Б. (2021)
Терлецька В. О. - Підходи та методи оцінювання інноваційної компанії (2021)
Злотнік М. Л. - Циркулярна економіка як частина корпоративної стратегії організації (2021)
Горбаль Н. І. - Дослідження конкурентоспроможності ЄС та його країн-членів, Когут У. І., Моторнюк У. І. (2021)
Руда М. В. - Співпраця України та Європейського Союзу у сфері сталого розвитку: огляд перспектив, Мазурик М. М. (2021)
Руда М. В. - Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду, Яремчук Т. С., Бортнікова М. Г. (2021)
Hevchuk A. - Development of information supplement of reporting forms as an effective way of business management, Shevchuk L. (2021)
Segeda I. - Development of a model of personnel management in the hotel industry, Obolentseva L., Aleksandrova S. (2021)
Chentsov V. - Analysis of the state order and budget expenses for its funding, Hryhorash O., Hryhorash T. (2021)
Atout O. M. - Fulfilling of nuclear safeguards requirements for nuclear facilities at the nuclear materials authority and its role in completing the nuclear infrastructure in Egypt (2021)
Baсhev H. - A study on wastewater treatment sludge utilization in Bulgarian agriculture, Ivanov B. (2021)
Lebedenko T. - Analysis of the state and development opportunities of hospitality industry on the example of Sergiivka resort (Ukraine), Nikitchina T., Shunko H., Kozhevnikova V. (2021)
Abstract and References (2021)
Бєлова Н. В. - Сон антропології і філософія Ф. Ніцше (2021)
Бродецький О. Є. - Вектори релігійної комунікації в тлумаченнні Спінози: методологічно–ціннісний ракурс (2021)
Гайдук Н. А. - Феномен метамодернізму як переосмислення модернізму та концептуальне продовження постмодернізму (2021)
Гайдукевич К. А. - Постановка мовного голосу у процесі професійної підготовки івент-менеджера (2021)
Горохолінська І. В. - Синергія релігійного та світського у філософській думці античності як ідейне джерело сучасної постсекулярності (2021)
Петрова І. В. - Творча діяльність Леонардо да Вінчі у контексті подієвої культури Відродження (2021)
Тормахова А. М. - Культурне мапування як інструмент аналітики стратегій трансформації міста (2021)
Федосенко К. М. - Специфіка розвитку фестивального руху в контексті музичної культури України XXI століття (2021)
Холодинська С. М. - "Науково-реальна естетика" як "особлива сфера філософського знання" : сучасний погляд (2021)
Чікарькова М. Ю. - Пропаганда ідей "Руского міра" в Україні як системна інформаційна війна в сфері культури (2021)
Ручка А. О. - Сприйняття соціальних ризиків і проблем в часи коронавірусної пандемії, Скокова Л. Г. (2021)
Сабадаш Ю. С. - Грунтовні студії з культурного довкілля Правобережної України, Нікольченко Ю. М. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2021)
Книжкова полиця (2021)
Борзих О. І. - Обґрунтування сучасних методів контролю амброзії полинолистої (2014)
Іващенко О. О. - Екологічне контролювання бур’янів у широкорядних посівах (2014)
Трибель С. О. - Лучний метелик: поширення у 2013 р. та прогноз шкідливості у 2014 р., Стригун О. О. (2014)
Романченко В. О. - Карантинний стан території України у 2013 році, Челомбітко А. Ф., Башинська О. В., Татусь О. К. (2014)
Дудченко Т. В. - Зміна чисельності бур’янів у рисовому агроценозі під впливом попередників, Цілинко Л. М. (2014)
Оголошення (2014)
Левчук Н. М. - Повікові відмінності у тривалості життя й смертності населення великих міст України (2021)
Слюсар Л. І. - Позашлюбна народжуваність у метрополісах України, Аксьонова С. Ю. (2021)
Kyei K. A. - Determination of the Level and Trend of Fertility in Four Provinces in South Africa, Ramuya R. S. (2021)
Menabdishvili L. E. - Self-preserving Behaviour of Georgian Population During the Period of COVID-19 Pandemic, Menabdishvili N. E., Gomelauri N. A. (2021)
Майданік І. П. - Часові аспекти якості життя у дослідженнях міжнародної міграції (2021)
Лутчин Н. П. - Статистична оцінка та інформаційне забезпечення аналізу якості життя осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи дослідження (2021)
Arulraj A. - Mediating Effects on Poverty Reduction in India Through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, Rena R. (2021)
Біла І. С. - Соціалізація економічних суб'єктів як умова реалізації соціальних цілей суспільства, Сандугей В. В. (2021)
Дзюба Н. В. - Соціально-економічні настанови (орієнтації) молоді крізь призму суб’єктивних оцінок (2021)
Кичко І. І. - Житлове будівництво в Україні у контексті урбаністичних та демографічних змін (2021)
Правила для авторів (2021)
Fialko N. - Optimization of geometric parameters and analysis of exergy efficiency of heat recovery units glass furnaces, Stepanova A., Navrodska R., Shevchuk S. (2021)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на посівні якості насіння льону, Синявський О. Ю., Болбот І. М. (2021)
Ромасевич Ю. О. - Експериментальні дослідження динаміки роботи нейрорегулятора руху нелінійної динамічної системи, Ловейкін В. С., Шевчук О. Г., Болбот І. М. (2021)
Лисенко В. П. - Особливості розробки інтелектуальних систем керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2021)
Фиалко Н. М. - Влияние высоты пластинчатых турбулизаторов потока на характеристики течения в микрофакельных горелочных устройствах, Прокопов В. Г., Меранова Н. О., Алешко С. А., Полозенко Н. П., Кутняк О. Н. (2021)
Дешко В. І. - Термомодернізація школи та зміна рівня теплового комфорту, Буяк Н. А., Білоус І. Ю. (2021)
Гай О. В. - Підхід щодо розміщення джерел розподіленої генерації в структурі електричних мереж, Гулевич В. К. (2021)
Кремньов В. О. - Підвищення ефективності сушіння детриту з використанням енергії сонця, Корбут Н. С., Шеліманова О. В., Вовчак В. В. (2021)
Радько І. П. - Дослідження залежностей селективності пристроїв захисту від величини струмів коротких замикань в електричних мережах напругою до 1000 В, Наливайко В. А., Окушко О. В., Болбот І. М. (2021)
Левкін Д. А. - Теоретико-методологічний підхід до дослідження технологічних процесів (2021)
Бойко В. В. - Виготовлення та дослідження властивостей бактеріальної наноцелюлози, Чорній В. П., Неділько С. Г., Щербацький В. П., Кроленко К. Р., Шегеда М. А. (2021)
Голяновський О. В. - Лейоміома матки: сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування, Качур О. Ю., Будченко М. А., Супрунюк К. В., Фролов С. В. (2021)
Герасимчук В. О. - Оцінювання ефективності призначення ацетилсаліцилової кислоти для профілактики акушерських ускладнень методом логістичної регресії, Загородня О. С., Круковець Д. Ю. (2021)
Дунаєвська В. В. - Вплив склерозивного ліхену вульви на статеву дисфункцію (2021)
Кравченко О. В. - Особливості патогенезу та лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз у жінок раннього репродуктивного віку (2021)
Senchuk A. - Peculiarities of the psycho-emotional state of patients with endometrial pathology, Zakordonets R., Doskoch I., Andriichuk T. (2021)
Кротік О. І. - Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі (2021)
Романенко Т. Г. - Профілактика розвитку перитонеальних тазових спайок у жінок репродуктивного віку, Шаганов П. Ф. (2021)
Слободяник О. Я. - Клінічний випадок вродженої діафрагмальної грижі, Біла В. В., Тишкевич В. М., Процик М. В., Шевченко В. С. (2021)
Флаксемберг М. А. - Роль гістерорезектоскопії в діагностиці та лікуванні жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки (2021)
Суслікова Л. В. - Симптомний ендометріоз у жінок фертильного віку через призму аутоімунізації до харчових алергенів (Огляд літератури), Сербенюк А. В., Лоншакова М. С. (2021)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Загуровский В. М. - Стресс и его последствия (догоспитальный и ранний госпитальный этапы) (2014)
Левченко О. Є. - Бойові хімічні засоби несмертельної дії: токсикологічні та клінічні аспекти, Курділь Н. В., Іващенко О. В. (2014)
Савустьяненко А. В. - Внутривенная форма парацетамола: опыт мировых клиник за последние 5 лет (2014)
Биркун А.А. - Госпитальная пневмония в нейрохирургической клинике: локальная эпидемиологическая характеристика (2014)
Нікітін О. Д. - Збалансована інфузійна терапія невідкладних станів в урологічній практиці, Малолітній Л. М. (2014)
Мушенко В. Е. - Оценка эффективности применения Гекотона у пациентов с интраоперационной кровопотерей, Козлова Т. В., Воскресенская Н.М. (2014)
Лоскутов О. А. - Особенности мозгового кровотока при анестезиологическом обеспечении пациентов пожилого и старческого возраста, Дружина А. Н., Судакевич С. Н., Шлапак И. П., Тодуров Б. М., Дынник О. Б., Ковалевская О. А. (2014)
Решетілов Ю. И. - Експериментальна оцінка методу аероіонної діагностики компартмент-синдрому, Дмитрієва С. Н., Ткач А. В. (2014)
Riazanov D. - Needs for the change of surgical clinical classification of acute pancreatitis, Antonevich V., Barannikov K., Potalov S. (2014)
Максим’юк В. В. - Сучасні підходи до діагностики, прогнозування перебігу та лікування гострого некротичного панкреатиту (2014)
Стрєпетова О. В. - Успішний досвід застосування ксенону в комплексі інтенсивного лікування алкогольних розладів (2014)
Гомон М. Л. - Післяопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хірургічних хворих абдомінального профілю, Шапринський В. О. (2014)
Андреев С. И. - Нестандартные методы коррекции декомпенсированного диабетического кетоацидоза, Черникова В. В. (2014)
Курочкін М. Ю. - Особливості післяопераційного знеболювання та інтенсивної терапії у новонароджених з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, Чемерис Ю. О., Давидова А. Г. (2014)
Льовкін О. А. - Аналіз надання спеціалізованими бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалим із тяжкою черепно-мозковою травмою, Голдовський Б. М., Серіков К. В. (2014)
Льовкін О. А. - Симуляційні форми навчання бригад Е(Ш)МД, Голдовський Б. М., Серіков К. В. (2014)
Овчаренко С. С. - Лечение эндотелиальных нарушений у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, Межирова Н. М., Кравцова Г. Д., Данилова В. В. (2014)
Клигуненко Е. Н. - Соотношение про- и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре, Волков А. О. (2014)
Михневич К. Г. - Мощность кровотока (2014)
Бучакчийская Н. М. - Опыт работы областного центра профилактики и лечения инсультов, Клименко А. В., Бахарева Л. В., Кравченко Е. А., Левадная А. В., Куцак А. В., Марамуха И. В., Мирватова Л. Н., Нечипуренко А. В., Изьо М. А. (2014)
Акулова О. М. - Законодавчі основи надання екстреної медичної допомоги, Кочін І. В., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Гайволя О. О. - Кадрова логістика при наданні екстреної медичної допомоги в системі служби медицини катастроф України, Кочін І. В., Акулова О. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Голдовский Б. М. - Оказание неотложной медицинской помощи и интенсивная терапия экзогенной интоксикации при отравлениях суррогатами алкоголя, Поталов С. А., Корогод С. Н., Сериков К. В., Сидь Е. В., Алексеенко Ю. П. (2014)
Голдовский Б. М. - Оптимизация неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии у больных с диабетической энцефалопатией, Медведев В. П., Поталов С. А., Семенова Т. А., Сериков К. В., Сидь Е. В., Алексеенко Ю. П. (2014)
Голдовский Б. М. - Возможности применения иАПФ при артериальной гипертензии на догоспитальном этапе, Поталов С. А., Сериков К. В., Сидь Е. В., Малько А. Н. (2014)
Голдовский Б. М. - D-димер-экспресс-тест: возможность диагностики острых тромбозов на догоспитальном этапе, Поталов С. А., Сидь Е. В., Сериков К. В., Гаценко Е. О. (2014)
Голдовский Б. М. - Оптимизация алгоритма интенсивной терапии у пациентов с ишемическим инсультом, Сериков К. В., Поталов С. А., Сидь Е. В., Левкин О. А., Шестаков А. Ю., Клименко С. А. (2014)
Голдовский Б. М. - Трипсиноген-2 — маркер острого панкреатита: возможности применения на догоспитальном этапе, Поталов С. А., Сидь Е. В., Сериков К. В., Каюков А. В. (2014)
Зозуля І. С. - Алгоритм лікування енцефалопатій, обумовлених реанімацією, Боброва В. І., Марков Ю. І. (2014)
Зозуля І. С. - Ускладнені гіпертензивні кризи в пацієнтів похилого віку: особливості невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, Боброва О. В., Ганджа Т. І., Боброва В. І. (2014)
Ковальова О. В. - Досвід використання інноваційних технологій при лікуванні поранених в умовах госпіталю, Голдовський Б. М., Сисоєва І. О. (2014)
Ковалева О. В. - Способ лечения желудочковой экстрасистолии, резистентной к стандартной терапии, Кошля Е. В. (2014)
Ковальова О. В. - Шляхи запобігання розвитку хвороб у жінок у віковому та гендерному аспекті, Кошля О. В. (2014)
Корнієнко В. І. - Оптимізація пошуку нефропротекторних засобів серед заміщених та конденсованих похідних ксантину для корекції кардіоренального синдрому, Самура Б. А., Романенко М. І. (2014)
Кочін І. В. - Змістовні основи фахової підготовки медичних працівників служби медицини катастроф України з комплексу нормативних дисциплін та медицини катастроф, Акулова О. М., Гайволя О. О., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Марков Ю. І. - Додобова летальність пацієнтів із невідкладними станами в багатопрофільному стаціонарі, Рибак Є. В. (2014)
Марков Ю. І. - Симуляційні технології відпрацювання практичних навиків серцево-легеневої реанімації в медицині невідкладних станів, Орел В. В. (2014)
Мягков А. П. - Сигнальные характеристики и морфологические изменения в магнитно-резонансной томографической диагностике метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Поталов С. А. - Упреждающая аналгезия в хирургии грыж пахового канала, Михеев Ю. А., Отарашвили К. Н., Шаповалов Е. М., Задорожко Е. М., Потапова И. И., Илькаев Д. В. (2014)
Москальов О. П. - Механізми блокування ноцицептивної стимуляції в лікуванні травматичних ушкоджень, Поталов С. О., Голдовський Б. М., Медведєв В. П., Корогод С. М., Бабушкін Б. Ю., Сідь Є. В., Шаповалов Є. М. (2014)
Поталов С. О. - Проблема гемостазу при інтраопераційнiй кровотечі, Семенова Т. О., Отарашвілі К. Н., Міхеєв Ю. О., Шаповалов Є. М. (2014)
Рудик Н. В. - Эффективность динамической компьютерно-томографической ангиопульмонографии в диагностике и лечении тромбоэмболии легочной артерии, Мягков А. П., Мягков C. А., Семенцова А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Самура Б. А. - Оптимизация качества оказания медицинской помощи с точки зрения безопасности, эффективности и других социальных факторов, Самура Б. Б. (2014)
Семенова Т. О. - Оптимізація інфузійно-трансфузійної терапії при хірургічних кровотечах, Серіков К. В., Поталов С. О., Корогод С. М., Знаменська Р. А., Шергіна О. Ф. (2014)
Рудь О. А. - Профілактика постуральних змін гемодинаміки під час черезшкірної нефролітотрипсії при різних схемах загальної анестезії, Науменко О. В. (2014)
Серіков К. В. - Визначення мікроциркуляційної дисфункції та мітохондріальної депресії при гострій крововтраті, Міхеєв Ю. О., Отарашвілі К. Н., Корогод С. М., Філімонов Р. В., Ісенко С. В. (2014)
Сідь Є. В. - Динаміка добової екскреції катехоламінів у хворих на персистуючу форму фібриляції передсердь на фоні ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою під впливом комбінованої терапії (2014)
Сидь Е. В. - Коррекция энергоструктурного дефицита терморегуляцией теплыми инфузионными растворами при критических ситуациях, Голдовский Б. М., Медведев В. П., Поталов С. А., Можайская Н. В., Юрчак Ю. В., Филимонова И. В. (2014)
Трошин Д. А. - Логистика и медицинское обеспечение межгоспитальной транспортировки пострадавших с политравмой при чрезвычайных ситуациях в системе службы медицины катастроф Украины, Кочин И. В., Гайволя А. А., Акулова О. М., Шило И. Ф. (2014)
Филимонова И. В. - Актуальность применения антидепрессантов в кардиологии (2014)
Ярешко В. Г. - Концепция damage control при травме (взгляд хирурга), Михеев Ю. А., Отарашвили К. Н. (2014)
Царев А. В. - Целевой температурный менеджмент в клинической практике интенсивной терапии критических состояний (2014)
Павлов О. О. - Методики знеболювання в пацієнтів з онкологічною патологією молочної залози, Подрез Е. В. (2014)
Олейник Г. А. - Современные подходы в лечении язвенной формы базалиомы волосистой части головы (2014)
Гермаківська І. Д. - Медіація: європейський досвід, українські реалії та перспективи (2020)
Соснін О. В. - Право на інформаційну діяльність громадянина як джерело утворення нової інтегрованої науки про комунікацію (2020)
Осадько А. С. - Використання міжнародними злочинними угрупованнями Інтернету та соціальних мереж у протиправній діяльності, Довгаль Ю. С. (2020)
Волощук О. Т. - Особливості притягнення до відповідальності арбітрів міжнародного комерційного арбітражу, Гетманцев М. О. (2020)
Митрицька Г. Г. - Регулювання статусу приватних агентств зайнятості як учасників відносин у сфері нетипових форм зайнятості (2020)
Батанов О. В. - Самоврядування територіальних громад і Консти) туція — пошук консенсусу чи концептуальний переворот?, Пухтинський М. О. (2020)
Прилуцький С. В. - Єдність теорії судового процесу: історичні підвалини вітчизняної науки (мудрість предків) (2020)
Бевзенко В. М. - Адміністративний процес як система (2020)
Колпаков В. К. - Правова природа адміністративного судочинства (2020)
Москвич Л. М. - Порушення єдності статусу суддів шляхом диференціації розміру суддівської винагороди (2020)
Гусаров К. В. - Особливості розгляду судами справ про видачу обмежувального припису (2020)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на том 18 "Кримінологія. Кримінально-виконавче право" Великої української юридичної енциклопедії (2020)
Content (2021)
Barannik V. - Devising a conceptual method for generating cryptocompression codograms of images without loss of information quality, Sidchenko S., Barannik D., Shulgin S., Barannik V., Datsun A. (2021)
Volkov O. - Devising an image processing method for transport infrastructure monitoring systems, Komar M., Volosheniuk D. (2021)
Hasan O. S. - Development of heart attack prediction model based on ensemble learning, Saleh I. A. (2021)
Trunov A. - Methods and tools formation of general indexes for automation of devices in regenerative medicine for post-stroke patients, Beglytsia V., Grishchenko G., Zyuzin V., Koshovyi V. (2021)
Khlaponin Y. - Development of audit and data protection principles in electronic voting systems, Vyshniakov V., Ternavska V., Sieliykov O., Komarnytskyi O. (2021)
Kenshimov C. - Sign language dactyl recognition based on machine learning algorithms, Buribayev Z., Amirgaliyev Y., Ataniyazova A., Aitimov A. (2021)
Abstract and References (2021)
Білоус І. М. - Захист прав журналістів: реалії сьогодення, Байлема Т. М. (2020)
Скібіцький Р. В. - Правовий аналіз цивільно-правової охорони авторського права і суміжних прав в Республіці Польща, суттєві відмінності, недоліки, переваги, в порівнянні з законодавством України (2020)
Тихомирова Г. Є. - Міжнародно-правовий захист дітей під час збройних конфліктів, Романова К. О. (2020)
Соколов О. М. - Зміст цивільно-правової охорони майнових прав внутрішньо переміщених осіб, Книш З. І. (2020)
Тихомирова Г. Є. - Впровадження екологічних судів в Україні: зарубіжний досвід, Темирова-Хмикіна В. І., В’юшкова Є. С. (2020)
Шелухин Н. Л. - О научных и не совсем научных журналах (2020)
Бражко О. В. - Умови та чинники діяльності Національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів (2020)
Хараберюш І. Ф. - Роль інституту викривачів у механізмі протидії корупції в Україні, Самойлова Л. С. (2020)
Топузов В. І. - Проблеми реформи децентралізації влади в Україні (2020)
Токарєва К. С. - Проблема законодавчої регламентації принципу конфіденційності в медіації (2020)
Садовенко А. І. - Адміністративно-правове регулювання ринку косметологічних послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Теремецький В. І. - Гармонізація діяльності національних судів з практикою ЄСПЛ в контексті захисту медичних прав, Муляр Г. В. (2020)
Філіпенко Т. В. - Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах Національної поліції, Філіпенко А. С. (2020)
Рувін О. Г. - Міжнародні організації та інші суб’єкти міжнародного права як суб’єкти контролю за діяльністю судово-експертних установ (2020)
Кравчук О. В. - Порядок забезпечення позову в адміністративному судочинстві (2020)
Рецензія на монографію Н.В. Верлос "Рецепція у конституційному праві: досвід компаративного аналізу" (2020)
Рецензія на монографію Р. О. Стефанчука, І. М. Мищака та А. О. Янчука "Концептуальні аспекти становлення народовладдя в умовах глобалізації" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право" (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2020)
Малюга Л. Ю. - Методи дослідження соціального законодавства України: теоретико-правовий аналіз (2018)
Цимбала І. З. - Визнання трудового договору недійсним як спосіб захисту: практика та теоретичні проблеми застосування (2018)
Антонюк У. В. - Захист екологічних прав в Україні в контексті оцінки впливу на довкілля (2018)
Лісова Т. В. - До питання про суспільні відносини щодо відновлення земель як складову предмета земельного права (2018)
Авраменко Я. П. - Загальна характеристика та ознаки підфункцій функції формування інфраструктури іпотечного ринку (2018)
Бліхар М. М. - Специфіка суб’єктного складу бюджетно-інвестиційних правовідносин (2018)
Брода А. Ю. - Права, обов’язки та гарантії діяльності адвоката в адміністративному процесі (2018)
Гулак О. В. - До питання правомірності складання органами Національної поліції протоколу про адміністративне правопорушення за недотримання вимог фінансового контролю без отримання інформації від Національного агентства з питань запобігання корупції, Сіра А. В. (2018)
Жуковська Л. А. - Удосконалення правового врегулювання інституту викривачів в Україні як необхідного складника механізму протидії корупції спеціально уповноваженими суб’єктами (2018)
Кондратенко В. М. - Теоретико-правова характеристика співдії міжнародного конвенційно-інституційного механізму та системи адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю (2018)
Кравченко М. Г. - Реформування інституту приватних осіб суб’єктів делегованих повноважень як крок до європеїзації управління побутовими відходами в Україні (2018)
Лебєдєва Т. О. - Поняття та класифікація корупційних проступків (2018)
Маркова Е. О. - Административные барьеры на пути становления административной процедуры (2018)
Кайдаш О. Ю. - Адміністративні процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини в України, Матях А. С. (2018)
Покатаєв П. С. - Особливості адміністративних правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів (2018)
Раімов Р. І. - Набуття статусу суб’єкта природної монополії (2018)
Семенова А. В. - Щодо питання встановлення суб’єктів, до компетенції яких належить вирішення питань, порушених у зверненнях громадян (2018)
Стасюк О. Л. - Організаційно-правові засади діяльності правозахисних громадських організацій у зарубіжних країнах (2018)
Тугарова О. К. - Організаційно-правові питання захисту комерційної таємниці, Шепета О. В. (2018)
Чорна В. Г. - Міжнародна практика застосування адміністративно-правових обмежень на прикладі Франції (2018)
Бугера О. І. - Запобігання злочинності в умовах розвитку мережі інтернет (2018)
Пащенко К. І. - Проблемні питання під час здійснення процесуального керівництва в кримінальних провадженнях на підставі угод про визнання винуватості (2018)
Пивоваров В. В. - Деякі питання корпоративної злочинності у сфері фармацевтики (2018)
Бабаєва О. В. - Повторність під час застосування процедури підготовчого провадження у кримінальному процесі: постановка проблеми (2018)
Kolisnyk N. I. - Procedural order of providing legal aid to the witness during criminal proceedings (2018)
Січко В. О. - Правовий статус третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2018)
Шишман Д. М. - Порівняльно-правовий аналіз підстав здійснення кримінального провадження in absentia в законодавстві України та іноземних країн (2018)
Козак І. Б. - Поняття та зміст конфліктної комунікації сторін у судовому процесі (2018)
Рак Ю. Ю. - Оскарження рішень митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики Верховного суду (2018)
Заяць Р. Я. - Зарубіжний досвід діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ та можливості його використання в Україні (2018)
Клюєва Є. М. - Особливості визначення правового статусу затонулих суден, їхніх уламків і вантажу, Жанталай-Євтушенко М. Ю. (2018)
Попадинець Г. О. - Етнонаціональне як детермінанта розвитку правової культури українців (2018)
Камінський В. Ф. - Агроінженерні підходи щодо збереження родючості ґрунтів, Адамчук В. В., Булгаков В. М., Надикто В. Т. (2021)
Мельничук А. О. - Оптимізація живлення культур в інтенсивній короткоротаційній сівозміні на дерново-середньопідзолистих ґрунтах Полісся, Кучер Г. А., Савчук О. І., Кочик Г. М., Гуреля В. В., Ковальов В. Б. (2021)
Крутякова В. І. - Застосування добрив на основі осадів стічних вод для додаткового фосфорного живлення рослин, Нікіпелова О. М., Пиляк Н. В. (2021)
Волкогон В. В. - Біологічні чинники оптимізації систем удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні, Потапенко Л. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Халеп Ю. М. (2021)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину білого в сучасних кліматичних умовах, Любчич О. Г. (2021)
Кургак В. Г. - Продуктивність багаторічних трав’янистих рослин при вирощуванні для енергетичних потреб, Слюсар С. М. (2021)
Заверталюк В. Ф. - Ефективність вирощування овочевих рослин в ущільнених посівах, Богданов В. О., Колесник І. І. (2021)
Бащенко М. І. - Мінливість показників продуктивності та ступінь фенотипового домінування у кролів при схрещуванні різних порід, Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Сотніченко Ю. М., Усенко В. О. (2021)
Вожегова Р. А. - Ефективність біологічних і хімічних фунгіцидів у боротьбі зі збудниками грибних хвороб на посівах ячменю озимого в умовах зрошення, Заєць C. О., Фундират К. С., Онуфран Л. І., Юзюк С. М. (2021)
Куцик Т. П. - Вивчення якості лікарської рослинної сировини щодо термінів зберігання, Глущенко Л. А. (2021)
Польовий І. В. - Імунологічний профіль крові ярок за використання у раціонах про- і пребіотичних добавок (2021)
Г. А. Мазуру — 85 (2021)
Пам’яті В. Б. Ковальова (2021)
Szostek D. - Innovations in Human Resource Management: Impact of Demographic Characteristics, Quality of Interpersonal Relationships on Counterproductive Work Behaviours (2021)
Loucanova E. - Crowdfunding as a Way of the Monetary and Financial Ecologies, Olsiakova M. (2021)
Yousuf A. - Companies Performance Management: the Role of Operational Flexibility, Zeynvand Lorestani V., Felföldi J., Zatonatska T., Kozlovskyi S., Dluhopolskyi O. (2021)
Ata S. - Evaluating the Effects of Life Satisfaction on Impulse Buying Behavior in Terms of Online Buying, Sezer A. (2021)
Kuzior A. - Marketing of an Academic Program: Case Study of an Engineering Program, Grebski M., Grebski W. (2021)
Saukh I. - Creativity in Management and Creative Management: Meta-Analysis, Vikarchuk O. (2021)
Fayed A. E. - Artificial Intelligence for Marketing Plan: The Case for E-marketing Companies (2021)
Baydas A. - Consumer Attitude Towards Organic Food: Determinants of Healthy Behaviour, Yalman F., Bayat M. (2021)
Bundtzen H. - Innovation Capability of the Company: The Role of Leadership and Error Management, Hinrichs G. (2021)
Maqsood S. M. - Gray-market and its Impacts on Brand Image: Case for Retail Perfume Industry, Soomro Y. A. (2021)
Samoilikova A. - Tax Incentives for Innovation in the Context of Macroeconomic Stability: An Analysis of Causality, Lieonov S., Huseynova A. (2021)
Zhylinska O. - Employer Brand Management: Methodological Aspects, Firsova S., Bilorus T., Aksom H. (2021)
Korcsmaros E. - The Regional Innovations Governance: Slovakia with Regard to Convergence Criteria, Machova R., Seben Z., Zsigmond T. (2021)
Karcheva G. - Innovative Approaches to the Assessment of Banking Competition in Ukraine in Terms of Digital Transformation, Shvets N., Dalgic K., Dalevska N. (2021)
Iastremska O. - Formation of Mutual Relations Between Enterprises and Business Partners in the Process of Preparation and Production of New Products, Strokovyc H., Iastremska O., Kalantaridis C., Nagy S., Somosi M. V. (2021)
Kakalejcik L. - Can Negative Word-of-Mouth Have Any Impact on Brand Sustainability?, Fedorko R., Gavurova B., Bacik R. (2021)
Kupec V. - Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management, Písar P. (2021)
Bartkova L. - Dual Quality of Products: Myths and Facts through the Opinions of Millennial Consumers, Veselovska L., Sramkova M., Zavadsky J. (2021)
Koibichuk V. - Innovation Technology and Cyber Frauds Risks of Neobanks: Gravity Model Analysis, Ostrovska N., Kashiyeva F., Kwilinski A. (2021)
Huseynov I. A. - Management of Innovation Development: Critical Evaluation of the International Economic Relations, Illiashenko T., Petroke I. (2021)
Tyukhtenko N. - Innovative Approaches to Enterprise Competitiveness Assessment, Makarenko S., Oliinyk N., Portugal E. (2021)
Ibrahimov Z. - Bank Efficiency Analysis of Financial Innovations: DEA Model Application for the Institutional Concept, Hajiyeva S., Nazarov V., Qasimova L., Ahadov V. (2021)
Dkhili H. - The Impact of National Culture on Environmental Performance: Case for GSS Countries, Dhiab L. B. (2021)
Hakimova Y. - Eco-Innovation VS. Environmental Taxation: What is More Effective for State Budget?, Samusevych Y., Alijanova S., Guluzade E. (2021)
Dzwigol H. - Meta-Analysis in Management and Quality Sciences (2021)
Pudryk D. - Innovation Development and Migration: Panel Data Approach, Legenkyi M., Alioshkina L. (2021)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2021)
Вихідні дані (2021)
Волошкіна О. С. - Вплив глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та розповсюдження захворюваності населення на СOVID-19, Шаблій Т. П., Трофімович В. В., Єфіменко В. М., Гончаренко А. В., Жукова О. Г. (2021)
Stefanyshyn D. V. - Еstimating the Chézy roughness coefficient as a characteristic of hydraulic resistance to flow in river channels: a general overview, existing challenges, and ways of their overcoming, Khodnevich Ya. V., Korbutiak V. M. (2021)
Adamenko O. M. - Starunya: from geological monument to nature UNESCO geopark, Kotarba M., Radlowska K. O., Mosiuk M. I., Omelchenko V. G., Bebenek S., Khomyn V. R., Matyszkiewicz J. (2021)
Міхєєнко В. М. - Регулювання поводження з харчовими відходами в Україні та за кордоном, Гевлич І. Г., Гевлич Т. І. (2021)
Волошкіна О. С. - Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об'єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону), Жукова О. Г., Кордуба І. Б., Маршалл Д. І. (2021)
Самченко Д. М. - Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів, Потапенко Л. І., Кочетов Г. М., Ковальчук О. Ю., Васильєв А., Нечипор О. М. (2021)
Нестеренко О. В. - Метод експертної оцінки спроможностей сил цивільного захисту (2021)
Петроченко О. В. - Методологія інтегрованого управління земельними і водними ресурсами, Петроченко В. І. (2021)
Размишляєв О. Д. - Характеристики стовпа дуги при TIG-зварюванні з дією поздовжнього магнітного поля, Агєєва М. В. (2021)
Кораб М. Г. - Моделювання теплових процесів при лазерному зварюванні полімерів, Юрженко М. В., Ващук А. В., Сенченков І. К. (2021)
Качинський В. С. - Дослідження якості зварного з’єднання труб зі сталі марки ASTM A106/API 5L з використанням пресового зварювання магнітокерованою дугою, Manurung Yu. HP. (2021)
Аджамський С. В. - Застосування SLM-технології для виготовлення дентальних імплантів зі сплаву TI–6AL–4V, Кононенко Г. А., Подольський Р. В. (2021)
Ланкін Ю. М. - Порівняння процесів електрошлакового зварювання при підключенні електричного живлення за моно- та біфілярною схемами, Соловйов В. Г., Тюкалов В. Г., Романова І. Ю. (2021)
Турик Е. - Дослідження причин появи дефектів в зварних стиках трамвайних рейок, виконаних термітним зварюванням, Рябцев І. О., Ломозік М., Красновський К. (2021)
Ланкін Ю. М. - Вимоги до технічних характеристик машин контактного мікрозварювання (2021)
Борисов Ю. С. - Композиційні порошки на основі аморфізуючого сплаву FeMoNiCrB з добавками тугоплавких сполук для газотермічного нанесення покриттів, Борисова А. Л., Бурлаченко О. М., Цимбалиста Т. В., Васильківська М. А., Биба Є. Г. (2021)
Внесок ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України в розвиток науки і техніки незалежної України (2021)
4 Міжнародна конференція "Сучасні технології та методи неорганічного матеріалознавства" (2021)
7 Міжнародна конференція HighMatTech-2021 (2021)
Передплата 2022 (2021)
Сенченко М. - Останній гетьман України Павло Скоропадський (2021)
Онищук М. - Деякі тенденції книгодрукування та книгорозповсюдження у світі в умовах пандемії COVID-19, Татарінова Л (2021)
Сенченко М. - Аналіз ситуації у книговиданні та ціноутворенні: досвід Німеччини (2021)
Ейсмонт Ю. - РБД "Україніка наукова": редакційна підготовка електронного ресурсу (2021)
Дергачев В. - Дэн Сяопин. "Великий архитектор китайских реформ и модернизации" (2021)
Коваленко І. - Свобода преси та демократія (2021)
Дояр Л. - Регіональні літературні альманахи УРСР на порозі шістдесятництва (1954—1959) (2021)
Кароєва Т. - Масові бібліотеки України під час нацистської окупації 1941—1944 рр.: зона цивільної адміністрації (2021)
Шейко В. - Відомий філософ, учений, педагог (до 80-річчя від дня народження М. Дяченка), Лошков Ю., Кушнаренко Н. (2021)
Брицун В. М. - Сучасні хімічні дезінфектанти та антисептики. Частина І, Сімурова Н. В., Попова І. В., Сімуров О. В. (2021)
Vlasov S. V. - The synthesis, antimicrobial activity and docking studies of 6-(1h-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno|2,3-d|pyrimidin-4(3h)-ones with acetamide and 1,2,4-oxadiazol-5-ylmethyl substituents, Borysov O. V., Severina H. I., Kovalenko S. M., Osolodchenko T. P., Vlasov V. S., Georgiyants V. A. (2021)
Семеніхін А. В. - Вплив екзогенних чинників на поліферментну активність рубіско та атф-синтази хлоропластів з листя гороху, Суховєєв В. В., Патика М. В., Лукач В. С. (2021)
Maslov O. Yu. - Determination of catechins in green tea leaves by hplc compared to spectrophotometry, Komisarenko M. A., Kolisnyk Yu. S., Kostina T. A. (2021)
Blazheyevskiy M. Ye. - The determination of the cholinesterase activity using 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as an indicator, Koval’ska O. V., Diadchenko V. V. (2021)
Mamina O. О. - The identification and the quantitative determination of loratadine by the hplc method, Kabachny V. I., Bondarenko N. Yu., Lozova O. V. (2021)
Посохова І. Ю. - Дослідження компонентного складу ефірної олії нестиглих плодів laurus nobilis l. української заготівлі, Хворост О. П., Скребцова К. С., Федченкова Ю. А. (2021)
Підготовки матеріалів до публікації в "Журналі органічної та фармацевтичної хімії" (2021)
Ониськів М. І. - Формуляр королівських універсалів останньої третини ХVІІ ст. (на матеріалах реляційних книг ґродів Руського воєводства) (2019)
Шустова Ю. Е. - Невідома "Арифметика" українського вченого Василя Корвін-Квасовського в складі Кенігсберзького Календаря на 1730 рік (2019)
Альмес І. І. - Втрачена монастирська книгозбірня: ліквідація у 1785 р Скита Манявського й післяісторія його книжкового зібрання (2019)
Левицька М. К. - Мистецькі стратегії львівських владик в опорядженні Унійних храмів Львова у ХVІІІ ст. (2019)
Мартинова Я. В. - Шляхтич Cтепан Федорович Чижинський і його доля в російській державі (2019)
Седляр О. В. - Ідея просвіти народу серед Галицької руської інтелігенції середини ХІХ ст. (2019)
Кісь Н. Д. - "Хлопи і попи" в час "міської" політики. Участь селян-русинів і греко-католицького духовенства в масових політичних заходах у Львові кінця ХІХ ст. (2019)
Kolb N. M. - The intelligentsia as a driving force of Ukrainian nation-building in Galicia in the late 19th – early 20th century (according to the materials of the pastoral epistles of metropolitan Andrey Sheptytsky), Mysak N. F. (2019)
Pudłocki T. M. - Rola duchowieństwa i religii w miastach prowincjonalnych pogranicza polsko-ukraińskiego przed I Wojną Światową (2019)
Орлевич І. В. - Інтелектуальна думка галицьких русофілів міжвоєнного періоду: новий погляд чи вірність традиції? (2019)
Патер І. Г. - Історичний дискурс у науковому доробку Михайла Гайковського. Короткий життєпис (2019)
Mukan N. - Academic and scientific communication in the context of doctor of philosophy training, Kravets S. (2021)
Ашиток Н. - Нова освітня реальність: дистанційна освіта у вищій школі в умовах пандемії (2021)
Ярушак М. - Загальноосвітнє шкільництво Західних областей України (1944 – 1953) у вимірах історії повсякдення (історіографічний аспект), Свйонтик О., Галів М. (2021)
Білавич Г. - Стан розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Перчик М., Павлюк А., Пилипів М. (2021)
Шевченко Ю. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування екологічної свідомості, Мелаш В., Варениченко А. (2021)
Микитюк О. - Проблематика емоційного здоров’я студентів у контексті дослідження емоційної зрілості, Зачепа А., Кулинич М., Пасічник М., Берест І. (2021)
Яців С. - Комунікативно-риторичний аспект підготовки майбутнього вчителя англійської мови, Веляник Ю. (2021)
Багрій М. - Література як засіб формування національної свідомості та характеру особистості крізь призму творчості Богдана Лепкого, Довбенко С. (2021)
Чубінська Н. - Освіта в умовах сьогодення: виклики, ризики, перспективи (2021)
Василиків І. - Загальнонаукові підходи до формування професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2021)
Черняк Є. - Специфічні особливості прояву виконавської майстерності концертмейстера-піаніста в процесі ансамблевого музикування, Міщенко С. (2021)
Герега М. - Фортепіанні сонати № 1 і 2 Василя Безкоровайного з позицій тональних і формотворчих особливостей (2021)
Фрайт І. - Внесок галицьких композиторів у заснування 1903 року вищого музичного інституту у Львові, Турянський П. (2021)
Гуменюк І. - Навчально-методичне забезпечення української мови за професійним спрямуванням: вектор профільної адаптації (2021)
Стрілець О. - "Кольорознавство” у професійному становленні майбутнього учителя мистецьких дисциплін, Генесіран М. (2021)
Гуменюк В. - Можливості інтернет-проєктування як засобу підготовки магістрів медицини до педагогічної діяльності (2021)
Сливка Л. - Здоров’язбережувальна тематика у змісті навчальних дисциплін загальноосвітніх шкіл Польщі в 1950–1970-х рр (2021)
Єгрешій О. - Методика генеалогічного пошуку у закладах загальної середньої освіти (2021)
Ревть А. - Психолого-педагогічні засади роботи з обдарованою студентською молоддю, Гриник І. (2021)
Єрьоміна Л. - Включення дітей з особливими освітніми потребами у систему соціальних відносин засобами арт-терапії, Забела Я. (2021)
Пагута М. - Історико-педагогічні та аксіологічні аспекти розвитку професійної освіти в УСРР в 20-х роках ХХ століття (2021)
Коссак Г. - Вплив найближчого оточення учнів на реалізацію подальших життєвих планів та вибір профільного рівня навчання, Шпек М., Дрозд І. (2021)
Нечепорук Я. - Основні принципи викладання іноземної мови в авіаційних закладах освіти (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2021)
Кузан Г. - Превенція домашнього насильства в Україні: проблеми та перспективи, Гордієнко Н. (2021)
Кліш І. - Сценічна діяльність Зої Христич у контексті розвитку вокального мистецтва України (2021)
Заболотний І. - Вокально-хоровий спів як оздоровче мистецтво у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти (2021)
Мастеркова Т. - Професійна компетентність: сучасні формати поширення педагогічного досвіду та методичних розробок (2021)
Колесник Г. - Дослідження психолого-педагогічних особливостей дистанційного навчання (2021)
Кравченко Т. - Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з маркетингу у науковому доробку А. Пейна (2021)
Юрченко С. - Формування економічних знань і професійної орієнтації учнів 9-х класів в процесі роботи з підручником географії (2009 – 2017) (2021)
Білавич Г. - Освітні стежки Василя Стефаника (до 150-річчя з дня народження письменника), Довгий О., Савчук Б., Білавич І. (2021)
Шмир М. - Самостійна робота студентів у контексті діяльнісного підходу в навчанні (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Науково-педагогічна практика здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 051 економіка: досвід ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Мельникова О., Кабанська Г. (2021)
Оршанський Л. - Сутність і структура самостійної творчої діяльності студентів, Нищак І., Матвісів Я. (2021)
Ляпунова В. - Використання методів формування творчих якостей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки, Жейнова С. (2021)
Ісаєва О. - Фундаменталізація як важлива складова вищої технічної освіти, Кушка Б. (2021)
Павелків К. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця-фізіотерапевта: нормативно-дефінітивний аналіз, Чепурка О. (2021)
Агалець І. - Науково-інформаційний супровід дослідницької діяльності студентської молоді засобами наукової бібліотеки педагогічного профілю (2021)
Черчата Л. - Використання сервісів Gооgle у навчанні іноземної мови студентів неспеціальних факультетів (2021)
Акімова О. - "Hard skills” та "soft skills” як складові елементи інклюзивної готовності майбутніх учителів початкових класів (2021)
Фрайт І. - "Музично-педагогічні принципи вокальної педагогіки Володимири Чайки”, Шуневич Є. (2021)
Безрученков Ю. - Електронна освіта: реалізація в Україні (2021)
Волошин С. - Особливості здійснення співпраці закладів дошкільної освіти та сімей вихованців у Польщі (2021)
Сливка Л. - Ретроспектива здоров’язбережувального виховання дітей та молоді у творчості польських дослідників 1960–1980-х рр. (2021)
Гоцинець І. - Соціальні мережі як додатковий інструмент формування іншомовної інформаційно-комунікативної компетентності студентів (2021)
Сеник А. - Професійно-творча самореалізація здобувачів вищої освіти засобами тренінгу (2021)
Гуменюк І. - Сучасні підходи до навчання української мови за професійним спрямуванням: перспективні вектори досліджень (2021)
Перхун Л. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами казки, інсценізованої у грі у середовищі закладів дошкільної освіти, Клим М. (2021)
Кіліченко О. - Підготовка студентів до педагогічної взаємодії із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку зі внутрішньо переміщених сімей (2021)
Наконечна Л. - Деформований текст як засіб підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в діалектному середовищі (2021)
Кліщ І. - Впровадження Smart-технологій у практику підготовки майбутніх викладачів медичного закладу вищої освіти (2021)
Мацук Л. - Створення інноваційного освітнього середовища в контексті модернізації ЗВО України, Кузенко О., Кузенко П. (2021)
Lozynska L. - Experience of using information and communication technologies in foreign language teaching, Ishchuk N., Ferri A., Tsihotska O. (2021)
Черсак О. - Розвиток музично-творчих здібностей учнів початкової школи на уроках музичного мистецтва, Молодій О. (2021)
Попова Л. - Цільове вивчення іноземних мов впродовж життя в умовах інформаційного суспільства (2021)
Квітка А. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів державної кримінально-виконавчої Служби України (2021)
Моренцова А. - Мотиваційні аспекти вивчення англійської мови як іноземної в епоху глобалізації (2021)
Podufalova K. - Translation strategies for languages for special purposes (2021)
Гарапко Л. - Концептуальні засади зарубіжної іншомовної освіти в науковому дискурсі української компаративістики (2021)
Гром Г. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання з художнього ткацтва з використанням технологій дистанційного навчання (2021)
Титул, зміст (2021)
Творимо власне майбутнє (вступне слово від шеф-редактора) (2021)
Шуляр В. І. - Методичні стратегії і тактики валеологізації сучасного уроку /заняття літератури (стаття перша) (2021)
Назаренко Л. А. - Ефективність формування літературної компетентності старшокласників засобами ІКТ (старша школа) (2021)
Гордієнко Т. М. - Ігрова діяльність як засіб підвищення пізнавальної активності школярів на уроках трудового навчання, Бугайова Л.В. (2021)
Волос О. В. - Шкільна релігійна освіта на теренах Південної України протягом ХІХ століття (2021)
Казакова О. М. - Розвиток медіакомпетентності вчителя літератури в контексті діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, Пономаренко Г. В. (2021)
Гладишев В. В. - Общая характеристика библиотерапевтического чтения как инструмента психологической самопомощи учителя (2021)
Бавольська О. В. - Корекція психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами доповненої реальності інтерактивної платформи Briolight, Васильєв А. О. (2021)
Шашлова А. Л. - Сучасні методи діагностики рівня розвитку дітей з особливими потребами (2021)
Середа І.В. - Казкотерапія в роботі корекційного педагога з дітьми з особливими освітніми потребами, Кутержинська К.М. (2021)
Степанець Н. М. - Упровадження Всеукраїнського проєкту "Вчимося жити разом" на Миколаївщині, Погорєлова Л. В. (2021)
Сокуренко О. О. - Апробація моделей упровадження інтегрованого навчання в початковій школі:здобутки дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, Рибачук О. А. (2021)
Коломієць Р. Ф. - Берегиня музею "Животоки" (2021)
Коваленко Л. М. - Сучасні методи популяризації бібліотеки, Садовська В. В. (2021)
Степанюк Н. К. - Таврійські візерунки (2021)
Title (2021)
Table of contents (2021)
de Andrade Gama I. - Dealing with the Pandemic: the Brazilian Case. What Are the Lessons for Ukraine from This? (2021)
Aydin F. T. - Crimean Tatar Diaspora: Who They Are and What They Mean for Ukraine (2021)
Blagojevic L. C. - The "Yellow Vests" Movement as a Consequence of Disturbed Social Dialogue in France (2021)
Gan K. - Ukrainian-Chinese Relations in the framework of Belt and Road Initiative: perspectives, problems, and cultures interactions (2021)
Kyianytsia L. L. - The Modernization Theory Paradigm and Its Discontents: Reviewing the Contribution and Fallings of the Modernization Theory to Social and Political Research (2021)
Litvin D. - Ukrainian Ethno-Cultural Centers in Almaty City and Almatinskaya Oblast: Current Situation and Challenges (2021)
Nabipour P. - Iran and China: Political and Economic Aspects of the Strategic Relationship (2021)
Nazarov R. - Confessional Politics and Interfaith Relations in Modern Uzbekistan (2021)
Piliaiev I. - On the Way to Global Leadership: Recent Shifts in China's Geoeconomic Power (2021)
Rdzanek D. - Implementation of the mechanisms of the European Union's Common Agricultural Policy in Poland — lessons for Ukraine (2021)
Sobolievskyi Y. - Debate between American Philosophers H. Putnam and N. Chomsky on the Internal or Social Nature of Language, Liebiedieva H. (2021)
Tapia Campos E. E. - The Panama Canal and its False Security and Defence (2021)
Tulyakov E. - Civil Society Reforms in Uzbekistan (2021)
Vdovychenko H. - Kyiv Philosophical School and Human Rights. National Cultural Movement in the Ukrainian SSR: Scientific and Public Dialogue and Interaction (2021)
Vilkov V. - The Concept of Nation: the Main Tends of Genesis in the 18th — early 20th Centuries in the Discourse of non-Marxist Paradigms (2021)
Zmijowski O. P. - The Concept of Force in Political Science Research. On the Example of Conflict Between Ukraine and Russia (2021)
Антоняк Г. Л. - Вплив афлатоксину B1 на антиоксидантну систему еритроцитів щурів і коригувальна дія препарату "Вітакорм-мультиспорин", Головчак Х. М., Лучка І. В., Лисік І. А., Панчук І. В. (2013)
Брода Н. А. - Стан системи антиоксидантного захисту організму тільних корів за умов техногенного навантаження та дії коригуючих чинників, Мудрак Д. І., Віщур О. І., Рацький М. І., Лешовська Н. М., Соловодзінська І. В. (2013)
Гопаненко О. О. - Ліпідний склад плазми крові, печінки та скелетних м’язів кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції (2013)
Долайчук О. П. - Біологічний вплив різної кількості бобів сої традиційного та трансгенного сорту у раціоні на організм самок щурів другого покоління, Федорук Р. С. (2013)
Друзь Н. В. - Біоморфологія тазостегнового суглоба деяких соколоподібних (2013)
Іскра Р. Я. - Особливості антиоксидантного захисту та ліпідного обміну в організмі свиноматок і поросят за дії хром цитрату, Влізло В. В. (2013)
Калачнюк М. С. - Участь інтермедіатів катаболізму глутаміну в процесах мікробного амонієгенезу в рубці, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г., Мароунек М., Савка O. Г., Калачнюк Г. I. (2013)
Klocek C. - Morphology of blood cells and concentration of cortisol in plasma of gilts depending on position in the social hierarchy, Nowicki J., Kalinowska B., Bulla J., Kapelański W. (2013)
Корбецька О. О. - Вплив діаметра соломинок та режиму їх деконсервації на активність дифундованих ферментів у процесі кріоконцервації сперми кнурів (2013)
Кузів М. І. - Білковий склад сироватки крові та його зв’язок з живою масою телиць української чорно-рябої молочної породи (2013)
Кушкевич М. В. - Локалізація клітинного пріона і активність Na+–K+- та Ca2+-АТФ-аз у селезінці щурів різного віку, Влізло В. В. (2013)
Lesyk Ya. V. - Resistance of the rabbit dams’ organism at drinking supplemuted by chlorella suspension, sodium sulfate, chromium chloride and citrate (2013)
Лобачова І. В. - Кореляція мейотичного дозрівання ооцитів мишей з умовами культивування in vitro (2013)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на активність ферментів антиоксидантного захисту та процеси пероксидного окиснення ліпідів в еритроцитах крові коропа лускатого, Снітинський В. В. (2013)
Романів Л. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх фракцій у тканинах грудей і черевця медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої, Федорук Р. С. (2013)
Салига Ю. Т. - Вплив хлорпірифосу на глутатіонову систему та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у різних органах щурів (2013)
Tkachuk V. M. - Comparative characteristics of internal lipids in wool fibres of different types, Havrylyak V. V., Stapay P. V., Sedilo H. M. (2013)
Хомин М. М. - Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену, Федорук Р. С. (2013)
Шеремета В. І. - Вміст статевих гормонів у крові та відтворювальна здатність свиноматок за використання препарату нейротропно-метаболічної дії "Глютам 1М", Безверха Л. М. (2013)
Оголошення (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Содержание (2014)
Жарков П. Е. - Разработка и создание новых воздушных систем термостатирования, Ткаченко Г. Г., Радзиевский В. Н. (2014)
Тертышный И. Н. - Анализ эффективности центробежного компрессора как сложной энерготехнологической системы, Парафейник В. П., Нефедов А. Н., Рогальский С. А. (2014)
Клюс В. П. - Получение вторичных энергоносителей из резинотехнических отходов, Новицкая Е. Г. (2014)
Макаренко В. Д. - Исследование загрязнения атмосферы в районе компрессорных станций с применением нейросетевого моделирования, Бондарев А. А., Бутко Н. П., Мурашко Н. И., Cавченко И. Е. (2014)
Погребняк А. Д. - Исследование электролитно-плазменно обработанной поверхности конструкционной стали, Дядюра К. А., Руденко Л. Ф. (2014)
Гапонова О. П. - Дослідження пластичної плинності при осаджуванні порошкових мідно-титанових матеріалів, Дядюра К. О., Шостак М. М. (2014)
Левченко Д. А. - Применение технологии 3d печати при проектировании и прототипировании компрессорной техники, Иванов А. В., Шарапов С. О., Прокопов М. Г., Козин В. Н. (2014)
Концевич В. Г. - Моделирование нагружения вала свободновихревого насоса для расчета методом конечных элементов, Шевчук М. С. (2014)
Панченко М. В. - Автоматизация ассоциативных связей документов MS Word c Search и Autocad, Каневский С. А. (2014)
Гайдар В. А. - Многофункциональный редактор "Turbo_Profile.Section_50” для быстрого и качественного редактирования управляющих программ станков с ЧПУ (2014)
Радионов А. В. - Повышение экологической безопасности оборудования газоперекачивающих станций (2014)
Самойлов П. Е. - Смазочно-охлаждающая жидкость для чистовой обработки молибдена, Чижов И. Г., Шкурат А. И., Бугаёв С. И., Павленко Ю. А. (2014)
Сайчук А. В. - Отклонения в структурообразовании при производстве корпусных деталей (2014)
Слово к читателю (2014)
Титул, содержание (2012)
Хмиль Д. Н. - Люминофоры в белых светодиодах:преимущества и недостатки (обзор), Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2012)
Охрименко О. Б. - Влияние буферного слоя пористого карбида кремния на формирование границы раздела с оксидным слоем (обзор) (2012)
Ушенин Ю. В. - Оптоэлектронные сенсорные структуры на основе пленок пористого оксида алюминия, полученных импульсным лазерным осаждением, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Дорожинский Г. В., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Снопок Б. А. (2012)
Баранський П. І. - Про особливості анізотропії термоелектричних ефектів у напівпровідниках, пов’язаної зі специфікою прояву багатьох долин, Гайдар Г. П. (2012)
Данько В. А. - Інтерференційна фотолітографія на основі ефекту фототравлення в тонких шарах халькогенідних стекол, Індутний І. З., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Литвин О. С., Луканюк М. В. (2012)
Венгер Є. Ф. - Сенсибілізація та функціоналізація поверхні та структур si сонячних елементів, Голотюк В. М., Горбач Т. Я., Панін А. І., Смертенко П. С. (2012)
Круковський С. І. - Фотоелектричні властивості подвійних гетеропереходів p+-inp/n-ingaasp/n-inp, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2012)
Костюкевич Е. В. - Иммуносенсор поверхностного плазмонного резонанса с повышенной чувствительностью и стабильностью для детектирования фибриногена, растворимого фибрина и d-димера в плазме крови человека, Христосенко Р. В., Ушенин Ю. В., Самойлов А. В., Костюкевич С. А. (2012)
Венгер Е. Ф. - Деградация контакта шоттки при термическом отжиге, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2012)
Маланич Г. П. - Електричні властивості структур In/p-pbte, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Павлович І. І. (2012)
Капуш О. А. - Вплив стабілізаторів на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Бабічук І. С., Борук С. Д. (2012)
Михайловская Е. В. - Кинетика фотолюминесценции пористых nc-Si–siox-структур, Данько В. А., Индутный И. З., Шепелявый П. Е. (2012)
Камаралі С. Є. - Українська урядова політика в галузі аграрного питання: історико-правовий вимір (2021)
Шевченко А. Є. - Проблема абсентеїзму в контексті кризи сучасного парламентаризму, Француз-Яковець Т. А. (2021)
Бойко-Слобожан О. О. - Актуальні питання оподаткування роялті у сфері інтелектуальної власності, Божук І. І. (2021)
Мілевська А. О. - Особливості складання, оформлення та посвідчення довіреностей на представництво інтересів у суді (2021)
Алієв А. І. - До питань міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій, Чирагли М. А. (2021)
Новицький А. М. - Організаційно-правове забезпечення експертного обстеження резервуарів для нафтопродуктів на підприємствах системи державного резерву (2021)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правові аспекти категорії валютного ризику (2021)
Драган О. В. - Сучасні питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві, Таможня О. О. (2021)
Касьяненко Л. М. - Державний контроль за видатками бюджету на сектор безпеки та оборони, Вовкочин І. В. (2021)
Кравзюк А. В. - Порівняльна характеристика правового регулювання податку на прибуток підприємств та спрощеної системи оподаткування юридичних осіб (2021)
Попович О. В. - Визнання та дія принципу верховенства права у сфері оподаткування (2021)
Сластьоненко О. О. - Теоретичні засади реалізації фінансової безпеки держави (2021)
Субіна Т. В. - Методичні підходи до вивчення питання інформаційної безпеки в органах ДФС України (2021)
Корінна Н. М. - Основні аспекти оподаткування доходів від індивідуальної адвокатської діяльності (2021)
Трепет О. Ю. - До питання форм міжнародного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати митних платежів (2021)
Бондаренко О. С. - Сутність поняття "корупція": легальний та доктринальний аспекти (2021)
Гмирін А. А. - Окремі елементи кримінологічної характеристики злочинності у сфері оподаткування (2021)
Дідківська Г. В. - Актуальні аспекти кримінально-правової охорони державної таємниці (2021)
Єдгаров А. Р. - Окремі кримінологічні аспекти запобігання кіберзлочинності (2021)
Забарний М. М. - Кримінологічний аналіз особи злочинця у сфері оподаткування (2021)
Завидняк І. О. - Фактори, що зумовлюють необхідність міжнародного співробітництва у процесі розслідування економічних злочинів транснаціонального характеру (2021)
Нікітіна О. Ю. - Витоки та реформування інституалізації владно-адміністративного устрою щодо запобігання злочинності в Україні: від зародження Київської Русі до Гетьманату (2021)
Шкелебей В. А. - Попередня перевірка первинної інформації (дослідча перевірка): доцільність її виокремлення як стадії кримінального провадженняї, Яцик Т. П. (2021)
Білавич Г. - Казки та оповідання Василя Сухомлинського як чинник морального виховання особистості дитини, Дідух І., Довгий О., Данилів І. (2021)
Тимошенко О. - Ефективність методики розвитку координаційних здібностей молодших школярів з порушенням постави, Лукіянчук В. (2021)
Мартинюк А. - Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України (2021)
Стинська В. - Використання цифрових освітніх платформ у процесі підготовки майбутніх викладачів ЗВО, Ящишин З., Янків О., Стинський В. (2021)
Товканець О. - Особливості управління освітою в центральноєвропейських країнах на регіональному і національному рівнях (2021)
Cавчук Б. - Рецепція феномену педагогічних конфліктів західних науковців у моделюванні професійної підготовки фахівця, Салига Н. (2021)
Chaika O. - Systemic approach underlying methodology to educate and cultivate polyculturality with (of) future LSP teachers in foreign language instruction (2021)
Яців О. - Чинники становлення світогляду молодих людей у творчій спадщині М. Шлемкевича (2021)
Багрій М. - Роль українських письменників Західної України в розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (ХІХ – початок XX ст.), Довбенко С. (2021)
Слуцький Я. - Інституційно-законодавчий етап розвитку системи соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у США (1961–1974) (2021)
Безрученков Ю. - Педагогічний контроль в системі цифрової освіти (2021)
Тютюнник О. - Дистанційне навчання математики в сучасних умовах пандемії із використанням навчального середовища JetIQ, Крупський Я. (2021)
Василиків І. - Праксеологічна спрямованість формування професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2021)
Салій В. - Педагогічні умови підготовки до концертного виступу музиканта-виконавця, Сторонська Н. (2021)
Власій О. - Можливості використання ігрових технологій для підготовки майбутніх учителів до формування цифрової компетентності школярів (2021)
Росул Т. - Формування "4К”– компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва (2021)
Гордійчук С. - Шляхи вдосконалення якості освіти при підготовці магістрів громадського здоров’я у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради, Махновська І., Коваленко В. (2021)
Гризоглазова Т. - Сутність умінь самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва у контексті інструментально-виконавської підготовки (2021)
Прокопчук В. - Спектр наукових досліджень у дисертаціях викладачів кафедри гри на музичних інструментах інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, Тарчинська Ю., Яковенко Л. (2021)
Довгань Л. - "Перевернуте навчання" як студентоцентрований підхід до викладання іноземних мов (2021)
Новосядла І. - Практичне застосування моделі інтегрованого навчання школярів на прикладі вивчення фортепіанних творів українських композиторів, Гуцол Т. (2021)
Ігнатова О. - Використання практико-дослідницького проєкту у професійній підготовці майбутніх вчителів німецької мови засобом саморефлексії, Жовнич О. (2021)
Миськів І. - Нові підходи до використання інструментів навчання в умовах дистанційної освіти (2021)
Кінах Н. - Цифрова компетентність як умова формування професійно-педагогічного підприємництва педагога, Рубльова Н. (2021)
Лучкевич В. - Особливості використання активних методів навчання іноземних мов у закладах вищої освіти (на прикладі французької мови), Кутасевич Г. (2021)
Лозинська С. - Естетичне оцінювання діяльності як актуальний напрям розвитку здібностей у дітей, Сірант Н., Проц М. (2021)
Медведик Г. - Відображення релігійних та історичних мотивів в українській духовній пісні XVII–XVIII ст (2021)
Фещенко Н. - Творча діяльність та життєвий шлях провідних дизайнерів одягу світового рівня, у контексті проєкційного самовдосконалення студентів факультету дизайну (2021)
Багрій Т. - Орієнтири інноваційної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2021)
Галицька Н. - Практична реалізація розвитку дослідницьких умінь на уроках природничо-математичних дисциплін (2021)
Гарбар Є. - Структурно-функціональна модель системи виховання громадянської відповідальності майбутніх офіцерів військових закладів вищої освіти (2021)
Рутьян Л. - Історія і розвиток домашнього насильства над жінкам як наукового поняття (2021)
Сіньюй Ч. - Принцип опори на європейський музично-історичний досвід у формуванні поліфонічного слуху студентів з КНР у процесі фортепіанного навчання (2021)
Тінтін Ч. - Культурна компетентність як результат фахової підготовки вчителів музичного мистецтва (2021)
Яцун Є. В. - Дослідження перебігу запального процесу у пацієнтів після БІОС великогомілкової кістки при застосуванні біоінертних та біодеградуючих імплантів на основі магнієвого сплаву МС-10, Прозорова Г. О., Чорний В. М., Головаха М. Л., Івченко Д. В. (2021)
Луцишин В. Г. - Переваги та особливості артроскопічної реінсерції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглобу з внутрішнім шинуванням (технологія Internal Brace), Майко В. М., Філоненко Є. А., Майко О. В. (2021)
Рушай А. К. - Пластика незрощень великогомілкової кістки з застосуванням монолокального остеосинтеза кільцевими фіксаторами, Лісайчук Ю. С., Мартинчук О. О., Байда М. В. (2021)
Гайко Г. В. - Роль дискогенних радікулопатій та спонділолістезу в структурі больового синдрому після ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков О. В., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Черняк П. С. (2021)
Галузинський О. А. - Особливості формування контрактур кульшового суглоба у хворих на кульшово-поперековий синдром, Заєць В. Б., Осадчук Т. І., Підгаєцький В. М., Калашніков О. В., Сулима О. М. (2021)
Калашніков О. В. - Використання препаратів гіалуронової кислоти для лікування остеоартрозу великих суглобів, Сулима О. М., Осадчук Т. І., Калашніков А. В., Заєць В. Б., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Черняк П. С. (2021)
Content (2021)
Hu Z. - Development of a topology optimization method for the design of composite lattice ring structures, Vambol O., Sun S., Zeng Q. (2021)
Zhortuylov O. - Development and substantiation of parameters of the mechanism with flexible drive for the cutterbar of the mower of double knife stroke, Zhumatay G., Rzaliyev A., Abilzhanuly T., Sarsembenova O., Bekbossynov S., Abilzhanov D., Boranbayev B. (2021)
Ruban D. - Forecasting the durability of public transport bus bodies depending on operating conditions, Kraynyk L., Ruban H., Sosyk A., Shcherbyna A., Dudarenko O., Artyukh A. (2021)
Pozdieiev S. - Investigation of the influence of the configuration of the fire furnace chamber on the temperature regime during the implementation of tests for fire resistance, Nizhnyk V., Feshchuk Y., Nekora V., Nuianzin O., Shnal T. (2021)
Brunetkin O. - Development of the model and the method for determining the influence of the temperature of gunpowder gases in the gun barrel for explaining visualize of free carbon at shot, Maksymov M., Brunetkin V., Maksymov О., Dobrynin Y., Kuzmenko V., Gultsov P. (2021)
Bredykhin V. - Improving the mechanical-mathematical model of pneumatic vibration centrifugal fractionation of grain materials based on their density, Pak A., Gurskyi P., Denisenko S., Bredykhina K. (2021)
Nanka A. - Substantiation of the presence and parameters of seed guides in the openers, which increase the quality of sowing and yield, Morozov I., Morozov V., Krekot M., Poliakov A., Kiralhazi I., Lohvynenko M., Ryndiaiev V., Dyakonov S., Stashkiv M. (2021)
Paliy A. - Determining the efficiency of cleaning a milk line made from different materials from contaminants, Aliiev E., Paliy A., Nechyporenko O., Baidevliatova Y., Baydevliatov Y., Lazorenko A., Ukhovskyi V., Korniienko L., Sharandak P. (2021)
Syamsuri Syamsuri - Implementation of packed column for biogas purification as fuel for motorcycle injection systems for performance improvement, Mirzayanti Y. W., Lillahulhaq Z., Hidayat A. B. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Laith W. - Devising an efficient approach to determine the optimal sequence of from-to matrix, Al-Salih R. (2021)
Valko А. - Constructing a system of integrated management of aviation safety as a key element of airport service quality, Soloviova O., Volkovska G., Herasymenko I. (2021)
Nosov P. - Development and experimental study of analyzer to enhance maritime safety, Zinchenko S., Plokhikh V., Popovych I., Prokopchuk Y., Makarchuk D., Mamenko P., Moiseienko V., Ben A. (2021)
Suraji A. - Analysis of intercity bus public transport safety perception modeling using conjoint, Djakfar L., Wicaksono A., Marjono Marjono, Putranto L. S., Susilo S. H. (2021)
Abed A. A. - Improvement of the method of estimation and forecasting of the state of the monitoring object in intelligent decision support systems, Repilo I., Zhyvotovskyi R., Shyshatskyi A., Hohoniants S., Kravchenko S., Zhyvylo I., Dieniezhkin M., Protas N., Shcheptsov O. (2021)
Petrov K. - Devising a method for identifying the model of multi-criteria expert estimation of alternatives, Kobzev I., Orlov O., Kosenko V., Kosenko A., Vanina Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Asrorov F. - Establishing conditions for the existence of bounded solutions to the weakly nonlinear pulse systems, Perehuda O., Sobchuk V., Sukretna A. (2021)
Yevseiev S. - Development of a method for estimating the effect of transformation of the normalized frequency mismatch function of a coherent bundle of radio pulses on the quality of radar frequency resolution, Kuznietsov O., Biesova O., Kyrychenko D., Lukashuk O., Milevskyi S., Pohasii S., Husarova I., Goloskokova A., Sobchenko V. (2021)
Solomko M. - Implementation of the method of figurative transformations to minimizing symmetric Boolean functions, Tadeyev P., Zubyk L., Babych S., Mala Y., Voitovych O. (2021)
Motailo A. - Constructing Steklov-type cubature formulas for a finite element in the shape of a bipyramid, Tuluchenko G. (2021)
Aloev R. - Development of an algorithm for calculating stable solutions of the Saint-Venant equation using an upwind implicit difference scheme, Berdyshev A., Akbarova A., Baishemirov Z. (2021)
Lizunov P. - Development of the combined method of identification of near duplicates in electronic scientific works, Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Y., Biloshchytska S., Serbin O. (2021)
Astapenko N. - Devising an automated method to form the content of educational specialization disciplines of maximum utility for implementation in the professional field, Koshekov K., Ponomarev G., Seidakhmetov B., Fedorov I., Zuev D. (2021)
Suprunenko O. - Combined approach architecture development to simulation modeling of systems with parallelism (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Hu W. - Research on structure and technological parameters of multi-channel cold spraying nozzle, Tan K., Markovych S., Cao T. (2021)
Grebenikov O. - Devising a concept of integrated design and modeling of aircraft, Humennyi A., Dveirin O., Soboliev O., Buival L. (2021)
Nekora V. - Thermal effect of a fire on a steel beam with corrugated wall with fireproof mineral-wool cladding, Sidnei S., Shnal T., Nekora O., Lavrinenko L., Pozdieiev S. (2021)
Tiahno O. - Development of pumps with improved anti-cavitation characteristics, Ovcharenko M., Vorozhka A., Loburenko M., Papchenco A. (2021)
Abilzhanuly T. - Determining the speed and acceleration of the separator for grass leaf part in horizontal and vertical directions, Keshuov S., Rzaliyev A., Zhortuylov O., Zhumatay G., Abilzhanov D., Karmanov D., Boranbayev B. (2021)
Naumenko Y. - Establishing the conditions for the formation of a near-wall layer of solid granular fill of a rotating drum, Deineka K., Myronenko T. (2021)
Alhamdany A. A. - Development of mechanical and fatigue properties of AA7001 after combined SP with deep cryogenic treatment and UIP with deep cryogenic treatment, Khenyab A. Y., Mohammed Q. K., Alalkawi H. J. M. (2021)
Faizin A. - Determination of the effect of thickness reduction ratio, die angle, and coefficient of friction on residual stresses in ironing process: an analysis using computer simulation, Batan I. M. L., Pramono A. S., Wahjudi A. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Kamal D. M. - Design of solid oxide structure on the composite cathode for it-sofc, Susanto I., Subarkah R., Zainuri F., Belyamin Belyamin, Rahmiati T., Permana S., Subardi A., Fu Y.-P. (2021)
Khliyeva O. - The effect of metal wool on the charging and discharging rate of the phase transition thermal storage material, Zhelezny V., Paskal A., Hlek Y., Ivchenko D. (2021)
Fialko N. - Establishing patterns in the effect of temperature regime when manufacturing nanocomposites on their heat-conducting properties, Dinzhos R., Sherenkovskii J., Meranova N., Navrodska R., Izvorska D., Korzhyk V., Lazаrenko M., Koseva N. (2021)
Aleksanyan G. - Designing a bench for testing medically and technically an information and measuring system for multi-frequency electrical impedance tomography of human lungs (2021)
Ivliev D. - Design of a direct current motor with a windingless rotor for electric vehicles, Kosenkov V., Vynakov O., Savolova E., Yarmolovich V. (2021)
Dushchenko V. - Comparing the physical principles of action of suspension damping devices based on their influence on the mobility of wheeled vehicles, Vorontsov S., Maslіyev V., Agapov O., Nanivskyi R., Cherevko Y., Masliiev A. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Sytnik N. - Rational conditions of fatty acids obtaining by soapstock treatment with sulfuric acid, Kunitsia E., Mazaeva V., Kalyna V., Chernukha A., Vazhynskyi S., Yashchenko O., Maliarov M., Bogatov O., Bolibrukh B. (2021)
Zhdaniuk V. - Estimating the effect of aqueous cationic latex from the class of thermal elastic plastics on the properties of bitumen emulsions, Novakovska V. (2021)
Ostroha R. - Determining the main regularities in the process of mineral fertilizer granule encapsulation in the fluidized bed apparatus, Yukhymenko M., Bocko J., Artyukhov A., Krmela J. (2021)
Shkromada O. - Development of a method of protection of concrete floors of animal buildings from corrosion at the expense of using dry disinfectants, Fotina T., Petrov R., Nagorna L., Bordun O., Barun M., Babenko O., Karpulenko M., Tsarenko T., Solomon V. (2021)
Ostrovnoy K. - Optimization of titanium dioxide wetting in alkyd paint and varnish materials in the presence of surfactants, Dyuryagina A., Demyanenko A., Tyukanko V. (2021)
Dyuryagina А. - Development of sedimentation resistant water-acrylic titanium dioxide dispersions, Lutsenko A. (2021)
Kotok V. - Determination of the effect of exposure conducted in KOH solutions at different temperatures on the properties of electrochromic Ni(OH)2-PVA films, Kovalenko V., Nafeev R., Verbitskiy V., Lominoga E., Melnyk O., Vlasov S., Iryna P., Kolesnikova L., Kalinichenko V. (2021)
Kyrii S. - Influence of yttrium and niobium oxides modifiers on physicochemical and photocatalyticproperties of titanium (IV) oxide, Dontsova T., Kosogina I., Podopryhor V., Serhiienko A. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Slyusar V. - Improvement of the object recognition model on aerophotos using deep convolutional neural network, Protsenko M., Chernukha A., Kovalov P., Borodych P., Shevchenko S., Chernikov O., Vazhynskyi S., Bogatov O., Khrustalev K. (2021)
Hussein Z. R. - Distinguishing of different tissue types using k-means clustering of color segmentation, Mahameed A. M., Fadhil J. A. (2021)
Alsaydia O. M. - Limiting COVID-19 infection by automatic remote face-mask monitoring and detection using deep-learning with IoT, Saadallah N. R., Malallah F. L., Al-Adwany M. A. S. (2021)
Abdillah A. A. - Performance evaluation of linear discriminant analysis and support vector machines to classify caesarean section, Azwardi, Permana S., Susanto I., Zainuri F., Arifin S. (2021)
Kenshimov C. - A comparison of convolutional neural networks for Kazakh sign language recognition, Mukhanov S., Merembayev T., Yedilkhan D. (2021)
Yerimbetova A. - Grammatical categories determination for Turkish and Kazakh languages based on machine learning algorithms and fulfilling dictionaries of link Grammar Parser, Tussupova T., Sambetbayeva M., Turdalyuly M., Sakenov B. (2021)
Serikbayeva S. - Development of queries using the Z39.50 protocol in distributed information systems to support scientific and educational activities, Tussupov J., Sambetbayeva M., Muratova G., Makhanov M., Borankulova G., Yerimbetova A. (2021)
Gorbiychuk M. - Determining configuration parameters for proportionally integrated differentiating controllers by arranging the poles of the transfer function on the complex plane, Lazoriv N., Chyhur L., Chyhur I. (2021)
Samojlova Z. - Building a mathematical model of technological processes in the acetic acid synthesis reactor (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Vegera P. - Development methodology of determinating residual carrying capacity of reinforced concrete beams with damages tensile reinforcement which occurred during loading, Vashkevych R., Blikharskyy Y., Khmil R. (2021)
Fomin O. - Justification of the use of square pipes in the frame of the removable roof of the open wagon, Lovska A. (2021)
Kovalchuk V. - Procedure for determining the thermoelastic state of a reinforced concrete bridge beam strengthened with methyl methacrylate, Sobolevska Y., Onyshchenko A., Fedorenko O., Tokin O., Pavliv A., Kravets I., Lesiv J. (2021)
Nazin V. - Revealing deformation of segments and their supports in a hydrostatic segmental bearing (2021)
Nazarenko I. - Determiantion of energy characteristics of material destruction in the crushing chamber of the vibration crusher, Mishchuk Y., Mishchuk D., Ruchynskyi M., Rogovskii I., Mikhailova L., Titova L., Berezovyi M., Shatrov R. (2021)
Korostylov L. - Improvement of trawler hull structure under condition of ensuring fatigue strength, Lytvynenko D., Sharun H., Davydov I. (2021)
Filimonikhin G. - Theoretical study into the aerodynamic imbalance of a propeller blade and the correcting masses to balance it, Filimonikhina I., Bilyk Y., Krivoblotsky L., Machok Y. (2021)
Jomartov A. - Development of a planar cable parallel robot for practical application in the educational process, Kamal A., Abduraimov A. (2021)
Abstract and References (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського