Борбенчук І. М. - Метафора і метонімія у структурі поетичного тексту Катулла (2019)
Борисов О. О. - Семантична структура лексеми "freedom" у британській мовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Джорджа Орвелла "1984") (2019)
Бороденко Л. М. - Графічні іншомовності в сучасному художньому тексті й образ автора на матеріалі паронормального роману Ю. Андруховича "Коханці Юстиції" (2019)
Волгіна О. О. - Динаміка ментальної стилістичної моделі "pejoratif" у сучасній французькій мові (2019)
Гаврилова І. М. - Категорія визначеності і невизначеності у німецькій і українській мовах, Садовська Ю. В. (2019)
Голубенко Н. І. - Методологічні засади відтворення мовних репрезентацій етнокультурно маркованих концептів (2019)
Гунчик І. О. - Технологія перекладацького скоропису у навчанні усного послідовного перекладу, Андрієвська В. В. (2019)
Gusar A. V. - Mythological concept SUNGOD in English, Swedish and Slavonic song discourses (2019)
Дольник І. М. - Фонетичні аспекти мовленнєвого впливу в сучасному американському політичному дискурсі (2019)
Дядюра Г. М. - Комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії однорідності в науковому тексті, Кухарєва-Рожко В. І. (2019)
Коваленко А. М. - Лексико-семантичний простір етнокультурних антропономінацій сучасного англомовного молодіжного сленгу, Багацька О. В. (2019)
Ковальчук М. В. - Семантичні особливості валентно зумовлених предикатами дії, процесу та стану об’єктних синтаксем (на матеріалі роману Ю. Мушкетика "Яса"), Ющишин Л. І. (2019)
Ковтун О. В. - Відтворення стилістики авторського наративу при перекладі речень з інверсійною структурою (на матеріалі художніх творів), Гончаренко А. А. (2019)
Костюк М. М. - Лексико-стилістичні характеристики сучасних французьких наукових статей, Чугай А. О. (2019)
Крижко О. А. - Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу (2019)
Лепетюха А. В. - Типи та стратегії авторської мовної гри у процесі каузації конструкцій із синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ-го століття) (2019)
Лілік О. О. - Антропоніми в художньому дискурсі Галини Пагутяк (на матеріалі романів "Урізького циклу"), Сазонова О. В. (2019)
Лютянська Н. І. - Полікодовість як ознака англомовних мас-медійних текстів (2019)
Maksimov S. E. - Grammatical difficulties of consecutive and simultaneous interpreting (2019)
Мельник Т. П. - Територіально маркована лексика у словниках першої половини ХХ століття (2019)
Mykhaylenko V. V. - The loan lexeme at the cross-cultural juncture (2019)
Монастирська Х. Р. - Алегорема як мовно-естетична категорія (на матеріалі постмодерного українського художнього тексту) (2019)
Павельєва А. К. - Особливості перекладу кінофільму "Bridget Jones's diary” з англійської мови на українську, Асауленко В. В. (2019)
Приймак Д. М. - Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві (2019)
Рижа У. В. - Інтерпретація точки зору у спектрі провідних літературознавчих та мовознавчих досліджень (2019)
Savina Yu. O. - Analyzing linguocognitive operations of mapping at the stage of pre-translation analysis of the comic texts (based on the prose by J. K. Jerome and O. Henry) (2019)
Стецик М. С. - "Уся Україна – суцільний Майдан" (знаковий топонімікон поезії Майдану), Баранська С. В. (2019)
Турківська В. Р. - Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів "der Spiegel" та "Український тиждень”), Вирста Н. Б., Рокіцька Н. В. (2019)
Угненко К. С. - Пряма мова як засіб експресивного синтаксису в романі Ю. Яновського "Вершники" (2019)
Черник О. О. - Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу Дена Брауна (2019)
Шафігуліна В. О. - Відтворення особливостей галузевої субкультури в перекладі кінематографічних творів (2019)
Швець Т. А. - Колірна палітра мовної картини світу німецької народної казки (2019)
Шовкопляс Ю. О. - Аспекти вивчення впливу іспанської на англійську мову сша (порівняльний аналіз українських та зарубіжних досліджень) (2019)
Шугаєв А. В. - Медіа-дискурс у межах критичного дискурс-аналізу та функціонального підходу (2019)
Зимомря М. І. - Про роль україномовної інтелігенції в культурно-освітньому просторі Східної Галичини кінця хіх – початку XX ст. (Рецензія на монографію: Гірняк С. П. "Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX – початок XX (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2021)
Content (2021)
Mazelis L. - Devising a method for the formation of sustainable chains of supply of raw materials from mercantile exchange to a timber processing enterprise considering uncertainties and risks, Rogulin R. (2021)
Mazurenko A. - Development of a simulation model of a cargo customs complex operation as a link of a logistic supply chain, Kudriashov A., Lebid I., Luzhanska N., Kravchenya I., Pitsyk M. (2021)
Loshkarov O. - Optimization of the stages of a ship's cargo plan development for shippining of general cargoes, Kornelyuk O. (2021)
Bodnar B. - Devising a procedure for calculating the technical condition index of locomotive nodes based on monitoring results, Ochkasov O., Ochkasov M. (2021)
Prokopenko T. - Devising an integrated method for evaluating the efficiency of scrum-based projects in the field of information technology, Lavdanska O., Povolotskyi Y., Obodovskyi B., Tarasenko Y. (2021)
Bezuhlyi V. - Development of object state estimation method in intelligent decision support systems, Oliynyk V., Romanenko I., Zhuk O., Kuzavkov V., Borysov O., Korobchenko S., Ostapchuk E., Davydenko T., Shyshatskyi A. (2021)
Maistrenko O. - Devising a procedure for justifying the need for samples of weapons and weapon target assignment when using a reconnaissance firing system, Khoma V., Lykholot O., Shcherba A., Yakubovskyi O., Stetsiv S., Kornienko A., Savelіev A. (2021)
Hohoniants S. - Improving a method for determining the maneuvering intensity of the executive element of a special-purpose system, Repilo I., Titarenko O., Kokoyko A., Golovchenko O. (2021)
Kurdel P. - Development of system for selecting suitable landing location inside the local hazard area, Pastir D., Zaremba J., Korba L., Yakovlieva A. (2021)
Kiforuk S. - Devising a method to control the operational quality and reliability of fiber-optical communication lines (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Grudz V. - Forecasting rational working modes of long-operated gas-transport systems under conditions of their incomplete loading, Grudz Y., Iakymiv M., Iakymiv M., Iagoda P. (2021)
Mashkour M. A. - Analysis of transient mixed convection in a horizontal channel partially heated from below (2021)
Kosoy B. - Synthesis of scheme-cycle designs of absorption water-ammonia thermotransformers with extended degazation zone, Morozyuk L., Psarov S., Kukoliev A. (2021)
Mekhtiyev A. - Development of low-pressure electric steam heater, Breido I., Buzyakov R., Neshina Y., Alkina A. (2021)
Goolak S. - Improving a model of the induction traction motor operation involving non-symmetric stator windings, Liubarskyi B., Sapronova S., Tkachenko V., Riabov I., Glebova M. (2021)
Boyko L. - Devising a method for calculating the turboshaft gas turbine engine performance involving a blade-byblade description of the multi-stage compressor in a two-dimensional setting, Datsenko V., Dyomin A., Pizhankova N. (2021)
Chenchevoi V. - Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry, Kuznetsov V., Kuznetsov V., Zachepa Y., Chencheva O., Chornyi O., Kovzel M., Kovalenko V., Babyak M., Levchenko S. (2021)
Majdi H. S. - Enhancement of energy transfer efficiency for photovoltaic (PV) systems by cooling the panel surfaces, Mashkour M. A., Habeeb L. J., Sabry A. H. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Shijer S. S. - Analysis of performance parameters for wireless network using switching multiple access control method, Sabry A. H. (2021)
Chuiko G. - Devising a new filtration method and proof of self-similarity of electromyograms, Dvornik O., Darnapuk Y., Baganov Y. (2021)
Jwaid W. M. - Development of brain tumor segmentation of magnetic resonance imaging (MRI) using U-net deep learning, Al-Husseini Z. S. M., Sabry A. H. (2021)
Mamyrbayev O. - Development of security systems using DNN and i & x-vector classifiers, Kydyrbekova A., Alimhan K., Oralbekova D., Zhumazhanov B., Nuranbayeva B. (2021)
Durcek V. - Investigation of random-structure regular ldpc codes construction based on progressive edge-growth and algorithms for removal of short cycles, Kuba M., Dado M. (2021)
Khudov H. - Method for determining coordinates of airborne objects by radars with additional use of ADS-B receivers, Diakonov O., Kuchuk N., Maliuha V., Furmanov K., Mylashenko I., Olshevskyi Y., Stetsiv S., Solomonenko Y., Yuzova I. (2021)
Slyusar V. - Construction of an advanced method for recognizing monitored objects by a convolutional neural network using a discrete wavelet transform, Protsenko M., Chernukha A., Gornostal S., Rudakov S., Shevchenko S., Chernikov O., Kolpachenko N., Timofeyev V., Artiukh R. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Mulesa O. - Devising a method for constructing the optimal model of time series forecasting based on the principles of competition, Povkhan I., Radivilova T., Baranovskyi O. (2021)
Serikov T. - Application of the NARX neural network for predicting a one-dimensional time series, Zhetpisbayeva A., Mirzakulova S., Zhetpisbayev K., Ibraeva Z., Tolegenova A., Sobolevа L., Zhumazhanov B. (2021)
Lutsenko I. - Developing interactive interaction of dual buffering systems and conversion class systems with continuous supply of technological products, Koval S., Tytiuk V. (2021)
Mamtiyev K. - Analysis of one class of optimal control problems for distributed-parameter systems, Aliyeva T., Rzayeva U. (2021)
Mahdi Q. A. - Development of a method of structural-parametric assessment of the object state, Zhyvotovskyi R., Kravchenko S., Borysov I., Orlov O., Panchenko I., Zhyvylo Y., Kupchyn A., Koltovskov D., Boholii S. (2021)
Nechaev A. - Development of a hyperparameter optimization method for recommender models based on matrix factorization, Meltsov V., Strabykin D. (2021)
Daribayev B. - Implementation of the solution to the oil displacement problem using machine learning classifiers and neural networks, Mukhanbet A., Nurakhov Y., Imankulov T. (2021)
Raskin L. - Devising methods for planning a multifactorial multilevel experiment with high dimensionality, Sira O. (2021)
Laith W. - A novel approach for solving decision-making problems with stochastic linear-fractional models , Al-Salih R., Habeeb A. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Hetta O. - Improving the ecological safety of potato chips production by devising a method for wastewater treatment and recycling, Shestopalov O., Duhanets V., Shubravska O., Rudkovskyi O., Paraniak N., Riazanova-Khytrovska N., Maksimenko O. (2021)
Tattibayeva Z. - Analysis of Cr(III) ions adsorption on the surface of algae: implications for the removal of heavy metal ions from water, Tazhibayeva S., Kujawski W., Zayadan B., Musabekov K., Adilbekova A. (2021)
Kochetov G. - Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge, Samchenko D., Arhatenko T. (2021)
Sezonenko O. - Thermal destruction of polymers: analysis of the process physicochemical parameters, Vasechko O., Aleksyeyenko V. (2021)
Porokhnia M. - Defining features in the kinetics of sodium carbonate-bicarbonate solution carbonization and the quality of the resulting sodium bicarbonate crystals, Tseitlin M., Bukhkalo S., Panasenko V., Novozhylova T. (2021)
Tsapko Y. - Establishing patterns of mass transfer under the action of water on the hydrophobic coating of the fire-retardant element of a tent, Sirko Z., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko O., Karpuk A. (2021)
Pospelov B. - Short-term forecast of fire in the premises based on modification of the Brown’s zero-order model, Rybka E., Krainiukov O., Yashchenko O., Bezuhla Y., Bielai S., Kochanov E., Hryshko S., Poltavski E., Nepsha O. (2021)
Ruwana I. - Increasing workers comfort: experiment of the effect of color and lighting in assembly manufacture, Pratikto Pratikto, Sugiono Sugiono, Novareza O. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Sudarmadji - Analysis of the effect of ultrasonic vibration on nanofluid as coolant in engine radiator, Santoso, Susilo S. H. (2021)
Majdi H. S. - Analysis of fault diagnosis of dc motors by power consumption pattern recognition, Shijer S. S., Hanfesh A. O., Habeeb L. J., Sabry A. H. (2021)
Gubarevych O. - Determining an additional diagnostic parameter for improving the accuracy of assessment of the condition of stator windings in an induction motor, Goolak S., Daki O., Yakusevych Y. (2021)
Ameen Y. M. Y. - Design and simulation of a high-power double-output isolated Cuk converter, Al-Badrani H., Kadir M. N. A. (2021)
Aleksanyan G. - Experimental dependences of measurement data on the volume of inhaled air in multi-frequency electrical impedance tomography (2021)
Bomba A. - Constructing and analyzing mathematical model of plasma characteristics in the active region of integrated p-i-n-structures by the methods of perturbation theory and conformal mappings, Moroz I., Boichura M. (2021)
Korzhyk O. - Application of partial areas method in the problem of sound radiation by a sphere in a waveguide with soft acoustically boundaries, Chaika O., Naida S., Zheliaskova T., Naida N. (2021)
Mikhailov P. - Multifunctional fiber-optic sensors for space infrastructure, Ualiyev Z., Kabdoldina A., Smailov N., Khikmetov A., Malikova F. (2021)
Abstract and References (2021)
Комарова І. Б. - Використання кластерного аналізу в селекційних дослідженнях (2020)
Леус Т. В. - Проявление материнского эффекта при наследовании окраски листьев у сафлора красильного (2020)
Сорока А. И. - Наследование некоторых морфологических характеристик родительских форм горчично-рапсовым гибридом, Лях В. А. (2020)
Товстановская Т. Г. - Наследование признаков семенной продуктивности у межвидовых и внутривидовых гибридов F1 льна масличного, Лях В. А. (2020)
Ведмедєва К. В. - Оцінка крупноплідних ліній соняшнику за кількісними характеристиками морфологічних ознак, Носаль О. О. (2020)
Вітковська Ю. С. - Особливості проростання насіння льону олійного під впливом гіпотермічного стресу, Полякова І. О., Синяєва Н. П. (2020)
Зінченко О. С. - Оцінка стабільних морфологічних ознакв зразках колекції сої для визначеннясортів-еталонів, Якубенко О. В. (2020)
Кутищева Н. Н. - Сравнительная оценка хозяйственно-ценных признаков у новых гибридов подсолнечника селекции ИМК, Одинец С. И., Шудря Л. И. (2020)
Полякова І. О. - Кореляційно-регресійний аналіз господарських ознак в селекційній роботі з льоном олійним (2020)
Алієва О. Ю. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сортів сафлору в залежності від догляду за посівами на безгербіцидному та гербіцидному фонах (2020)
Дрозд І. Ф. - Вплив метеорологічних умов передкарпаття на морфологічні та біохімічні показники льону олійного (2020)
Костюченко Н. І. - Таксономічне різноманіття мікроміцетних комплексів у кореневій зоні багаторічного дикого виду соняшника Helianthus grosseserratus, Лях В. О. (2020)
Поляков О. І. - Вплив строків сівби та агроприйомів по догляду за рослинами на водоспоживання та продуктивність соняшнику гібриду регіон, Нікітенко О. В. (2020)
Чехова І. В. - Регіональний аспект виробництва ріпаку (2020)
Content (2021)
Serikbaeva A. - Determining optimal process parameters for sprouting buckwheat as a base for a food seasoning of improved quality, Tnymbaeva B., Mardar M., Tkachenko N., Ibraimova S., Uazhanova R. (2021)
Husiatynska N. - Studying the process of extracting sugary substances from the stalks of sweet sorghum in the technology of making food syrups, Hryhorenko N., Kalenyk O., Husiatynskyi M., Teterina S. (2021)
Iskakova G. - Justification of pectin concentrate safe storage terms by pectin mass ratio, Kizatova M., Baiysbayeva M., Azimova S., Izembayeva A., Zharylkassynova Z. (2021)
Pyvovarov P. - Substantiating the removal of fat in the technology of obtaining wheat germ and devising technology for making cookies containing it, Cheremska T., Kolesnikova M., Iurchenko S., Andrieieva S. (2021)
Serik M. - Determining the influence of protein-mineral additives on the properties of butter cookies emulsion, Samokhvalova O., Kholobtseva I., Fedak N., Bolkhovitina O., Sova N., Chornei K. (2021)
Iztayev B. - Devising technology of the accelerated method for making yeast-free bakery products from wheat flour, Yakiyayeva M., Magomedov M., Iztayev A., Kenzhekhojayev M., Spandiyarov Y. (2021)
Bozhko N. - Determining the nutritional value and quality indicators of meat-containing bread made with hemp seeds flour (Cannabis sativa L), Pasichnyi V., Tischenko V., Marynin А., Shubina Y., Strashynskyi I. (2021)
Omelchenko О. - Determining the influence of membrane treatment process on the quality indicators of beer, Deynichenko G., Huzenko V., Zolotukhina I., Dmytrevsky D., Chervonyi V., Horielkov D., Melnik O., Korolenko O., Tsvirkun L. (2021)
Alimаrdаnоvа M. - Revealing the features of the formation of the properties of processed cheese with wild onions, Tlevlessоvа D., Bаkievа V., Akpаnоv Z. (2021)
Aralbayev N. - Devising optimal technological parameters for spray drying to produce whole camel milk powder, Dikhanbayeva F., Yusof Y. A. B., Tayeva A., Smailova Z. (2021)
Zahorulko A. - Improved rotary film evaporator for concentrating organic fruit and berry puree, Zagorulko A., Mykhailov V., Ibaiev E. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Kudriavtsev S. - Modification of gas condensate gasoline by single atomic alcohols with the use of cavitation, Tselishchev O., Loriia M., Bura Y., Tselishcheva M. (2021)
Sytnik N. - Technology development of fatty acids obtaining from soapstok using saponification, Kunitsia E., Kalyna V., Petukhova O., Ostapov K., Ishchuk V., Saveliev D., Kovalova T., Kostyrkin O., Petrova O. (2021)
Kabat O. - Determining the influence of the filler on the properties of structural thermal-resistant polymeric materials based on phenylone C1, Makarenko D., Derkach O., Muranov Y. (2021)
Satybaldin A. - Determination of optimal conditions for processing oil bottom sediments using electrohydraulic effect, Tusipkhan A., Seitzhan R., Tyanakh S., Baykenova G., Karabekova D., Baykenov M. (2021)
Orynbayev N. - Substantiation of parameters of the inertial mixer of the biodiesel production reactor, Aldabergenov M., Kemal Z., Abdildin N. (2021)
Kudin D. - Designing capacitive deionization module for water treatment systems at car washers, Taran G., Bazhynov O., Kravtsov M. (2021)
Makhambetova U. - Development and research of the influence of the composition and concentration of activators on the strength of phosphorus slag binders, Nuranbayeva B., Estemesov Z., Sadykov P., Mamyrbayev O., Oralbekova D. (2021)
Sanytsky M. - Development of rapid-hardening ultra-high strength cementitious composites using superzeolite and N-C-S-H-PCE alkaline nanomodifier, Kropyvnytska T., Heviuk I., Sikora P., Braichenko S. (2021)
Kovalenko V. - Optimisation of the formation technology of tripolyphosphate coating on the mild steel, Kotok V. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Korzhyk V. - Comparing features in metallurgical interaction when applying different techniques of arc and plasma surfacing of steel wire on titanium, Khaskin V., Grynyuk A., Ganushchak O., Peleshenko S., Konoreva O., Demianov O., Shcheretskiy V., Fialko N. (2021)
Taufik A. - Analysis of the influence of hot rolled plate steel treatment using temper and quench-temper method on vickers hardness number enhancement, Pratikto Pratikto, Suprapto A., Sonief A. A. (2021)
Kartika I. - The effect of cold rolling and high-temperature gas nitriding on austenite phase formation in AISI 430 SS, Kurnia K., Senopati G., Triwardono J., Hermanto B., Dwijaya M. S., Rokhmanto F., Alfirano Alfirano (2021)
Borysov V. - Identification of the features of structural-phase transformations in the processing of waste from the production of high-alloy steels, Solomko T., Yamshinskij M., Lukianenko I., Tsymbal B., Andreev A., Bratishko V., Bilko T., Rebenko V., Chorna T. (2021)
Kovalenko V. - Determination of the applicability of the tungsten-containing material as low-cost electrodes for reverse electrodialysis, Kotok V. (2021)
Abed R. M. - Development in mechanical and fatigue properties of AA6061/AL2O3 nanocomposites under stirring temperature (ST), Khenyab A. Y., Jasim M. A. H. (2021)
Lysenkov E. - Determination of the effect of carbon nanotubes on the microstructure and functional properties of polycarbonate-based polymer nanocomposite materials, Klymenko L. (2021)
Dudin V. - Determination of the influence of a filler on the properties of composite materials based on polytetrafluorothylene for tribosystems of mechanisms and machines, Makarenko D., Derkach O., Muranov Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Myntiuk V. - Spectral solution to a problem on the axisymmetric nonlinear deformation of a cylindrical membrane shell due to pressure and edges convergence (2021)
Chigirinsky V. - Advancing a generalized method for solving problems of continuum mechanics as applied to the cartesian coordinate system, Naumenko O. (2021)
Aydosov A. - Construction of mathematical models of the stressed-strained state of a material with a porous water-saturated base under dynamic load, Aydosov G., Narbayeva S. (2021)
Fomin O. - Improvement of covered wagons of the "East-West” type by sectioning with a partition, Lovska A., Klymash A., Keremet M. (2021)
Yatsun V. - Determining the energy efficiency of a resonance single-mass vibratory machine whose operation is based on the Sommerfeld effect, Filimonikhin G., Filimonikhina I., Haleeva A. (2021)
Stoliarova A. - Homogenization of a unidirectional composite reinforced with two types of transtropic hollow fibers, Pozhuyev A., Spytsia O., Bohuslavska A. (2021)
Al-Abdaly N. M. - Development of prediction model of steel fiber-reinforced concrete compressive strength using random forest algorithm combined with hyperparameter tuning and k-fold cross-validation, Al-Taai S. R., Imran H., Ibrahim M. (2021)
Abstract and References (2021)
Gubanova Yu. S. - The effect of chemical mutagens on the characteristics of plants Nigella damascena L. variety Bereginya in M1 generation, Soroka A. I. (2021)
Левицька Х. М. - Оцінка інтенсивності ураження соняшника септоріозом методом штучного інфікування в умовах фітотрону, Лях В. О. (2021)
Товстановська Т. Г. - Оцінка міжвидових гібридів льону олійного за селекційно-генетичними параметрами для створення матеріалу зі зміненим габітусом, Лях В. О. (2021)
Кутіщева Н. М. - Комплексний підхід до сучасних аспектів в селекції соняшнику, Шугурова Н. О., Одинець С. І. (2021)
Кутіщева Н. М. - Варіювання морфологічних показників трилінійних гібридів соняшника та їх батьківських форм, Шудря Л. І., Одинець С. І. (2021)
Полякова І. О. - Характеристика морфологических признаков и биохимических показателей Linum pubescens (2021)
Махова Т. В. - Особливості вирощування льону олійного залежно від строків, способів сівби, норм висіву та догляду за посівами (2021)
Поляков О. І. - Особливості водоспоживання сафлору під впливом прийомів догляду за посівами на безгербіцидному та гербіцидному фонах, Алієва О. Ю. (2021)
Поляков О. І. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування соняшнику залежно від агроприйомів, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2021)
Сябрук Т. А. - Формування урожайності льону олійного при застосуванні біологічних препаратів в зоні Південного Степу України, Коновалова В. М., Казновський О. В., Рудік О. Л. (2021)
Цилюрик О. І. - Біологічна активність грунту короткоротаційної сівозміни за максимального насичення соняшником, Шевченко С. М., Гончар Н. В., Шевченко О. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2021)
Aliiev E. B. - Precision separation process of sunflower seeds (2021)
Пахучий А. М. - Симуляція процесу роботи жниварки обчісувального типу для збирання насіння льону олійного, Алієв Е. Б. (2021)
Гайдаш Є. В. - Розвиток служби інтелектуальної власності в Україні на прикладі Інституту олійних культур НААН, Кузьменко О. Р., Бєлка О. В. (2021)
Чехова І. В. - Соціально-економічне значення продукції олійних культур (2021)
Content (2021)
Pererva P. - Economic substantiation of outsourcing the information technologies and logistic services in the intellectual and innovative activities of an enterprise, Kuchynskyi V., Kobielieva T., Kosenko A., Maslak O. (2021)
Lesinskyi V. - Devising a toolset for assessing the potential of loan financing of projects aimed at implementing energy-saving technologies, Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. (2021)
Vodovozov E. - Devising a procedure for ensuring entrepreneurship protectionism in the context of financial capital investments for the purpose of rehabilitation of the transport sector, Rudachenko O. (2021)
Illiashenko O. - Economic assessment of sources of investment in the development of municipal electric transport enterprises, Kondratenko N. (2021)
Ratynskyi V. - Devising scientific and methodological tools to strengthen the economic security of a region through the improvement of technologies for marketing support of tourism, Tymoshyk N., Sherstiuk R., Dudkina O., Dunaev I., Petrovska I., Mital O., Nosyriev O. (2021)
Adamenko M. - Devising an integrated approach to assessing the indicators of personnel innovativeness under conditions of innovative development of an enterprise, Kornukh O. (2021)
Podolchak N. - Use of the transfer of the best european technologies to implement the system for forming of civil servant-leader, Tsygylyk N., Khim М. (2021)
Bradul A. - Forecasting the effectiveness of the enterprise to intensify innovation and investment development, taking into account the financial component of economic potential, Varava L., Turylo A., Dashko I., Varava A. (2021)
Bugrov O. - Development of conceptual model of project value dynamics analysis in conditions of uncertainty, Bugrova O. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Babiuk V. - Emotive Meaning in Political Language (2020)
Flake L. - Charting A Distinctive Course: The Ukrainian Orthodox Church, Religious Pluralism, and Church-State Relations (2020)
Gochua A. - Cyber Threats and Asymmetric Military challenges In the Context of Nuclear Security: Ukrainian and International Cases Analysis, Zedelashvili T. (2020)
Khomenko I. - Aggressiveness in Interpersonal Arguing from Multimodal Argumentation View, Bura K. (2020)
Oleshchuk P. - Political Franchising as a Modern Political Technology (2020)
Petrenko I. - The Specifics of the Formation of Think Tanks' System in Asia (the Case of Japan) and Australia, Filipchuk V. (2020)
Rudenko S. - Sustainability Assurance in Online University Education: Chinese experience for Ukraine, Zhang C., Liashenko I. (2020)
Tkachenko O. - Ukrainian Students' Perception of the European Union, Euro Integration and External Policy of Ukraine (2020)
Turenko V. - State-Religious Relations during a Coronavirus Pandemic: Collisions of Religious Security, Zaporozhets V. (2020)
Vdovychenko H. - Socio-Political Image of the Kyiv Philosophical School: from Internal Resistance to Open Attitude (2020)
Yarmolitska N. - Kharkiv Research School in Ukrainian Philosophy of Soviet Period: Social, Political and Philosophical Researches, Gan K. (2020)
Content (2021)
Turkovskyi V. - Improvement of electromagnetic compatibility and efficiency of power supply schemes of electric arc furnaces in nonlinear asymmetric modes, Malinovskyi A., Muzychak A., Turkovskyi O. (2021)
Khristiana H. M. - Analysis of loss on single-phase dry transformers with non-linear load, Soeparman S., Wahyudi S., Hasanah R. N. (2021)
Nakashidze L. - Determination of features of formation of energy supply systems with the use of renewable energy sources in the transition period, Gabrinets V., Mitikov Y., Aleksejenko S., Ljashenko I. (2021)
Kologrivov M. - Development of a model of the optimal temperature mode of operation of the main gas pipeline, Buzovskyi V. (2021)
Zaykov V. - Comparative analysis of means of control of thermal regime of a cooling thermo element at minimization of a complex of basic parameters, Mescheryakov V., Zhuravlov Y. (2021)
Chernousenko O. - Determining basic characteristics of stabilizer micro torch burners for the combustion of ballasted fuel gases, Butovsky L., Hranovska O., Moroz O., Starchenko O. (2021)
Zhadan S. - Development of ammonia production method for carbon-free energy, Shapovalov Y., Tarasenko R., Salyuk A. (2021)
Abstract and References (2021)
Браславська О. В. - Методологічні аспекти сучасної рекреаційної географії, Кравцова І. В. (2018)
Неіленко С. М. - Сервісна діяльність круїзної індустрії, Зараховський О. Є. (2018)
Беркова О. П. - Актуальні проблеми туристичної галузі України та шляхи їх вирішення за умов трансформацій соціально-економічного середовища (2018)
Смирнов І. Г. - Військова логістика у якості туристичного ресурсу: приклад першого українського військового логіста гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, Косарева Т. В. (2018)
Пендерецький О. В. - Перспективи розвитку промислового туризму на Івано-франківщині (2018)
Горин І. В. - Географія туристичних потоків Львівської області (2018)
Долгова К. С. - Методика оцінки соціально-економічної ефективності діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, її територіальна диференціація (на прикладі Київської області) (2018)
Машкова О. В. - Перспективи розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах Херсонської області, Нападовська Г. Ю. (2018)
Герман І. В. - Програма розвитку туризму в Черкаській області: стратегічні рішення та досягнуті цілі (2018)
Бейдик О. О. - Дефініція "трансформація" в географічних та економічних наукових дослідженнях, Семенко Б. В. (2018)
Степанець І. О. - Оцінка розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації в Україні (2018)
Михалюк М. М. - Суспільно-географічне дослідження єврейського етнокультурного потенціалу (на прикладі малих містечок столичного СГР України) (2018)
Пальчук М. В. - Торговельно-розважальні центри як нова форма публічного простору на прикладі Києва (2018)
Семенова І. Г. - Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в літній період 2020-2050 рр, Інтролігатор О. А. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Title (2021)
Content (2021)
Khudov H. - Development a method for determining the coordinates of air objects by radars with the additional use of multilateration technology, Mynko P., Ikhsanov S., Diakonov O., Kovalenko O., Solomonenko Y., Drob Y., Kharun O., Cherkashyn S., Serdiuk O. (2021)
Sahun A. - Devising a method for improving crypto resistance of the symmetric block cryptosystem RC5 using nonlinear shift functions, Khaidurov V., Lakhno V., Opirskyy I., Chubaievskyi V., Kryvoruchko O., Desiatko A. (2021)
Yevseiev S. - Development of a method for assessing the security of cyber-physical systems based on the Lotka-Volterra model, Pohasii S., Milevskyi S., Milov O., Melenti Y., Hrod I., Berestov D., Fedorenko R., Kurchenko O. (2021)
Dobrovolsky Y. - Development of a hash algorithm based on cellular automata and chaos theory, Hanzhelo D., Hanzhelo M., Trembach D., Prokhorov G. (2021)
Ordabayeva G. - Analysis of network security organization based on sd-wan technology, Saparbayev A., Kirgizbayeva B., Dzhsupbekova G., Rakhymbek N. (2021)
Berkman L. - Analysis the code structures of multidimensional signals for a continuous information transmission channel, Turovsky O., Kyrpach L., Varfolomeeva O., Dmytrenko V., Pokotylo O. (2021)
Dobrovska L. - Development of the classifier based on a multilayer perseptron using genetic algorithm and cart decision tree, Nosovets O. (2021)
Terokhin V. - Design and implementation of the distributed dosimetric system based on the principles of IoT, Ridozub O., Stervoyedov M. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Tamjidillah M. - Characteristics of raw water sources and analysis of the optimal model of the mixing process with parameter design in clean water pump installations., Ramadhan M. N., Setiawan M. F., Iberahim J. (2021)
Loboda N. - Development of a method of assessment of ecological risk of surface water pollution by nitrogen compounds, Daus M. (2021)
Zolotaryov A. - Determination of productivity of milking cows and emissions of greenhouse gases from organic waste with different approaches to the organization of the technology of their feeding, Piskun V., Pilipcenko A., Rudenko E., Zolotarova S., Trishyn A., Yatsenko Y. (2021)
Berezutskyi V. - Determining the dynamics of carbon monoxide formation during gas welding processes, Khondak I., Berezutska N. (2021)
Pospelov B. - Devising a self-adjusting zero-order brown's model for predicting irreversible processes and phenomena, Andronov V., Rybka E., Krainiukov O., Maksymenko N., Biryukov I., Zhuravskij M., Bezuhla Y., Morozov I., Yevtushenko I. (2021)
Tsapko Y. - Determining patterns in reducing the level of bio-destruction of thermally modified timber after applying protective coatings, Horbachova O., Mazurchuk S., Tsapko A., Sokolenko K., Matviichuk A. (2021)
Abstract and References (2021)
Гаркуша В. О. - Управлінські інновації в системі забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, Єршова Н. Ю. (2020)
Міщенко В. А. - Управлінські принципи філософії контролінгу, Мехович С. А. (2020)
Міщенко В. А. - Зарубіжна практика контролінгу та проблеми його впровадження на національних підприємствах, Мехович С. А., Горобець І. І. (2020)
Перерва П. Г. - Бенчмаркинг энергоэффективности: маркетинговые и управленческие возможности использования в международном предпринимательстве, Кобелева Т. А., Косенко А. П., Матросова В. А., Кобелев В. Н. (2020)
Свіщова Н. С. - Вплив інтелектуальної власності на розвиток промислових революцій (2020)
Козлов С. С. - Особливості проектування нечітких регуляторів у складі систем автоматичного керування напівпровідниковими компенсаторами, Левон О. О., Кузьменко Н. О., Римар С. І. (2020)
Кузьменко Н. А. - Формування світової мережі наукових центрів з досліджень іоносфери методом некогерентного розсіяння радіохвиль, Левон О. О., Козлов С. С., Римарь С. І. (2020)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу (2020)
Огляд преси (2020)
До відома авторів (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Zahorulko A. - Design of an apparatus for low-temperature processing of meat delicacies, Cherevko O., Zagorulko A., Yancheva M., Budnyk N., Nakonechna Y., Oliynyk N., Novgorodska N. (2021)
Kawecka A. - Development of recommendations on the hierarchy of activities regarding the implementation of the BRC standard in relation to the safety of packaging using the AHP method, Cholewa-Wójcik A., Sikora T. (2021)
Belozertseva O. - The study and scientifical substantiation of critical control points in the life cycle of immunostimulating products such as pastila and marmalade, Baibolova L., Pronina Y., Cepeda A., Tlevlessova D. (2021)
Gao D. - Determining the effect of pH-shifting treatment on the solubility of pumpkin seed protein isolate, Helikh A., Duan Z. (2021)
Antiushko D. - Nutritional value of a dry soluble gerodietetic product for enteral nutrition, Bozhko T., Shapovalova N., Fil M., Brovenko T., Tolok G., Antonenko A., Gyrka O., Bodak M., Bezruchko L. (2021)
Bondar M. - Improving marshmallow production technology by adding the fruit and vegetable paste obtained by lowtemperature concentration, Solomon A., Fedak N., Paska M., Hotvianska A., Polozhyshnikova L., Mironov D., Kushch L. (2021)
Omaraliyeva A. - Determining the optimal parameters of ultra-high-frequency treatment of chickpeas for the production of gluten-free flour, Botbayeva Z., Agedilova M., Abilova M., Zhanaidarova A. (2021)
Moldakulova Z. - Astudy of the possibilities of using linseed flour and rice husk fiber as an additional source of raw materials in the bakery industry, Bayisbayeva M., Iskakova G., Dikhanbayeva F., Izembayeva A., Sottnikova V. (2021)
Yakiyayeva M. - Devising the formulation and technology for baking buns from flour of composite mixtures and sugar beet, Muldabekova B., Mukhtarkhanova R., Maliktayeva P., Zheldybayeva A., Nasrullin G., Toktarova A. (2021)
Iztayev A. - Development of an innovative technology for accelerated cooking of no yeast bread using ion-ozonized water, Alimardanova M., Iztayev B., Yerzhanova M., Tungyshbayeva U., Raushan I., Tursunbayeva S. (2021)
Abstract and References (2021)
Содержание (2017)
Кунцевич В. М. - Стабилизация семейств линейных и нелинейных дискрет-ных динамических систем (2017)
Мовчан Л. Т. - Построение области устойчивости в простран-стве параметров линейных цифровых систем методом дискретного D-разбиения, Мовчан С. Л. (2017)
Вундер Н. А. - Задача формирования структуры собственных векторов матрицы состояния непрерывной устойчивой системы, гарантирующей отсутствие отклонения ее траекторий от монотонно убывающей кривой свободного движения, Ушаков А. В. (2017)
Онищенко С. М. - Оптимальная стабилизация искусственного спутника Земли избыточной системой маховиков в условиях неопределенности (2017)
Копец М. М. - Оптимизация процесса колебаний балки (2017)
Емец О. А. - Свойства комбинаторных оптимизационных безусловных задач на размещениях с линейной и дробно-линейной целевыми функциями, Барболина Т. Н. (2017)
Базилевич Ю. Н. - О постановке задач точной декомпози-ции линейных математических моделей, Костюшко И. А. (2017)
Гладкий А. В. - Исследование параллельных алгоритмов для задач конвекции–диффузии на основе схем расщепления, Богаенко В. А. (2017)
Тарахтий О. С. - Усовершенствование контура регулирования мощности газовой турбины когенерационной энергетической установки в условиях изменения качества топлива (2017)
Стасюк А. И. - Математические модели и методы анализа компьютерных сетей управления электроснабжением тяговых подстанций железных дорог, Гончарова Л. Л. (2017)
Рзаев Р. Р. - Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления, Алиев А. А. (2017)
Крак Ю. В. - Система ввода текста для альтернативной речевой коммуникации, Бармак А. В., Багрий Р. А., Стеля И. О. (2017)
Гончар Н. С. - Рецессия, валютный курс, таргетирование инфляции, Жохин А. С., Козырский В. Г., Терентьева Л. С. (2017)
Дудатьев А. В. - Комплексный метод противодействия информационно-психологическим операциям (2017)
Title (2021)
Content (2021)
Gevorkyan E. - Revealing specific features of structure formation in composites based on nanopowders of synthesized zirconium dioxide, Nerubatskyi V., Chyshkala V., Morozova O. (2021)
Santhiarsa I. G. N. N. - Analysis of mechanical strength of weight fraction variation sugar palm fiber as polypropylene-elastomer matrix reinforcement of hybrid composite, Praharsini I. G. A. A., Suryawati I. G. A. A., Pratikto (2021)
Isametova M. - Development and verification of mechanical characteristics of a composite material made of a thermoplastic matrix and short glass fibers, Abilezova G., Dishovsky N., Velev P. (2021)
Kotok V. - A study of physico-chemical characteristics of electrochromic Ni(OH)2-PVA films on FTO glass with different deposition duration, Kovalenko V., Nafeev R., Verbitskiy V., Melnyk O., Plaksiienko I., Sukhomlyn D., Filonenko S., Kocherga A., Makarchenko N. (2021)
Artyukh T - Identification of white jewelry alloy based on silver and platinum for testing purposes, Hryhorenko I., Ternova A., Yaheliuk S., Verenikin O., Cernavca M. (2021)
Kartikasari R. - Development of Fe-11Al-xMN alloy steel on cryogenic temperatures, Subardi A., Wijaya A. E. (2021)
Korzhyk V. - Comparing features in metallurgical interaction when applying different techniques of arc and plasma surfacing of steel wire on titanium, Khaskin V., Grynyuk A., Ganushchak O., Shcheretskiy V., Peleshenko S., Konoreva O., Demianov O., Fialko N., Kvasnytskyi V. (2021)
Marchenko D. - Regularities in the formation of wear-resistant coatings on steel samples when machining them with electrical discharge, Kurepin V. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Levchenko I. - Development of a method for targeted financing of economy sectors through capital investment in the innovative development, Losonczi P., Britchenko I., Vazov R., Zaiats O., Volodavchyk V., Humeniuk I., Shumilo O. (2021)
Ilyash O. - Multidimensional analysis and forecasting of the relationship between indicators of industrial and technological development and the level of economic security, Smoliar L., Lupak R., Duliaba N., Dzhadan I., Kohut M., Radov D. (2021)
Poltorak A. - Development of doctrinal model for state’s financial security management and forecasting its level, Potryvaieva N., Kuzoma V., Volosiuk Y., Bobrovska N. (2021)
Ostapenko T. - Definition of conceptual basics of nanoeconomics as inclusive society environment, Britchenko I., Marchenko V. (2021)
Poberezhna Z. - Comprehensive approach to evaluation of efficiency of airline business model on the basis of business process innovation (2021)
Abstract and References (2021)
Хвесик М. А. - Економіка природокористування і сталий розвиток у безпекових координатах (2021)
Демешок О. О. - Стале господарювання: еколого-економічні проблеми (2021)
Степаненко А. В. - Економіка коронавірусної епохи і глобальні зміни клімату, Омельченко А. А. (2021)
Байко В. В. - Перспективи атомної енергетики України в умовах сталого розвитку, Міскевич І. О. (2021)
Ільїна М. В. - Концептуальні засади біоекономіки та її зв’язок з раціональним природокористуванням в Україні, Шпильова Ю. Б. (2021)
Бистряков І. К. - Принципові підходи до забезпечення господарського гомеостазу з позицій сталих фінансів, Клиновий Д. В. (2021)
Веклич О. О. - Рамковий концепт оцінювання екосистемних активів територіальних громад (2021)
Патока І. В. - Актуальні проблеми оцінювання екосистемних активів територіальних громад (2021)
Колмакова В. М. - Формалізація вартісного виміру екосистемних активів (на прикладі водних ресурсів) (2021)
Левковська Л. В. - Засади формування економічного механізму регулювання використання, Митрофанова О. М. (2021)
Горський А. М. - Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації (2021)
Страпчук С. І. - Виробництво та використання біоенергетичних ресурсів у сільському господарстві України на засадах сталості (2021)
Чумаченко О. М. - Особливості перерозподілу рентних платежів через оподаткування земель та нерухомості (2021)
Куценко В. І. - Збереження та зміцнення здоров'я населення крізь призму сталого розвитку, Кінаш І. П., Євтушенко Г. І. (2021)
До 100-річчя Національного фармацевтичного університету (2021)
До 80-річчя професора Парновського Бориса Людомировича (2021)
Кубарєва І. В. - Науково-практичні підходи з оптимі- зації фармацевтичного забезпечення паліативних пацієнтів дитячого віку з паралітичними синдромами, Бекетова М. С. (2021)
Гриньків Я. О. - Аналіз асортименту вітамінних лікарських засобів із фармакоекономічними показниками для лікування постковідних станів у період пандемії СОVID-19 в Україні, Блавацька О. Б., Яцкова Г Ю., Заліська О. М. (2021)
Кремінь Ю. І. - Дослідження взаємозв’язку освітньо- професійних програм закладів вищої фармацевтичної освіти України із концепцією "фармацевт десяти зірок", Громовик Б. П. (2021)
Мирко І. І. - Синтез та протипухлинні властивості деяких нових 3-R-6-(5-арилфуран-2-іл-I1,2,4I триазоло I3,4-BI I1,3,4I тіадіазолів, Горак Ю. І., Чабан Т. І., Огурцов В. В., Драпак І. В., Матійчук В. С. (2021)
Хільковець А. В. - Деякі перетворення та фізико-хімічні властивості нових S-заміщених 5-тіофен-(3-ілметил)-4R-1,2,4-триазол-3-тіолів (2021)
Котов С. А. - Аспекти проектування комбінованого засобу поліфункціональної дії на основі лікарської рослинної сировини, Гонтова Т. М., Котов А. Г (2021)
Миргород В. С. - Вивчення впливу дерматологічного фітогелю на здатність мікроорганізмів до біоплівкоутворення, Філімонова Н. І., Башура О. Г., Бобро С. Г. (2021)
Savych A. - Determination of the total content of flavonoids in herbal mixtures with antidiabetic activity, Kryskiw L., Mosula L. (2021)
Шанайда М. І. - Фітохімічний аналіз основних груп вторинних метаболітів трави Dracocephalum moldavica L. (2021)
Чухрай І. Л. - Аналіз асиметрії інформації інструкцій для медичного застосування на прикладі Ентеролу, Шунькіна С.Є. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бригінець О. О. - Порівняльна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання податку на доходи фізичних осіб в умовах розбудови інформаційного суспільства, Невзоров І. В. (2021)
Ковтуненко К. В. - Персонал підприємства: сутність і підходи до визначення, Ковальчук О. В., Атанасов М. В. (2021)
Метіль А. С. - Ґенеза та еволюція становлення правової держави: антропологічний підхід, Переверза І. М. (2021)
Гільорме Т. В. - Оцінювання екологічних ризиків космічної діяльності як детермінант глобальної безпеки (2021)
Kyrylenko O. - Theoretical and applied principles of system of personnel adaptation, Borovyk V. (2021)
Волкова Ю. В. - Поняття "сталий розвиток" на макро- та мікрорівнях: історичний огляд, підходи до трактування, характеристика складових концепції (2021)
Москаль Н. В. - Концепція аудиту оплати праці та розрахунків із працівниками на підприємстві (2021)
Задорожна А. В. - Про один із сучасних трендів діджиталізації бізнесу (2021)
Анікіна Г. В. - Особливості спадкування відумерлого майна у міжнародному приватному праві (2021)
Лозінська С. В. - Справа "Левчук проти України" та її значення для захисту жінок від домашнього насильства в Україні (2021)
Svirska S. P. - The study of fatty acids in Anchusa officinalis L. herb of the Ukrainian flora (2021)
Herbina N. A. - The study of the qualitative and quantitative content of the amount of flavonoids and hydroxycinnamic acids in a dense extract of common tansy flowers, Ruban O. A., Gontova T. M., Yaremenko M. S., Yurchenko C. Yu. (2021)
Zudova Ye. Yu. - The study of the elemental composition of common domestic types of the medicinal plant raw material, Khvorost O. P. (2021)
Гуртовський А. С. - Визначення технологічних параметрів порошкових мас фенольного гідрофобного препарату прополісу, кісточок винограду, насіння гіркокаштана та їх сумішей у складі твердих лікарських форм, Шпичак О. С., Спиридонов С. В. (2021)
Іванов Л. В. - М‘які лікарські форми як інтерфейси, Безугла О. П., Щербак О. В., Деримедвідь Л. В, Кравченко В. Г. (2021)
Кутова О. В. - Методичний підхід до визначення оптимального вмісту допоміжних речовин у складі таблеток, Рубан О. А., Алхалаф Малек В. А. (2021)
Черняєва О. І. - Визначення розміру частинок субстанції катіазину методом лазерної дифракції, Нікішина Л. Є., Кравченко С. В., Гриценко І. С. (2021)
Котвіцька А. А. - Дослідження особливостей створення бренду закладу вищої освіти, Яковлєва О. Ю. (2021)
Федотова М. С. - Дослідження епідеміології деменції та хвороби Альцгеймера в Україні, Панфілова Г. Л., Цурікова О.В., Блажієвська О. М. (2021)
Злагода В. С. - Маркетинговий аналіз протигрипозних вакцин в Україні, Івко Т. І., Германюк Т. А., Бобрицька Л. О. (2021)
Казакова І. С. - Розроблення концептуальних підходів до регулювання обігу косметичної продукції в Україні, Коваленко С. М., Лебединець В. О., Казакова В. С. (2021)
Алмакаєв М. С. - Оцінювання ризиків на етапі фармацевтичної розробки комбінованого препарату у формі капсул, Башура О. Г., Сіденко Л. М. (2021)
Білоус М. В. - Кластерний аналіз у розробленні пріоритетних напрямів інформатизації логістичних процесів у системі медичного постачання Збройних сил України (2021)
Кобець М. М. - Вивчення сучасного ставлення фахівців до системи мотивації персоналу в аптеці, Кобець Ю. М., Малініна Н. Г., Філіпцова О. В., Ібрагімова О. Л. (2021)
Міщенко М. В. - Психотропні властивості потенційного антиконвульсанту 5-|(z)-(4-нітробензиліден)|-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону, Штриголь С. Ю., Лозинський А. В., Лесик Р. Б. (2021)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2021)
Білецька О. А. - Формування, наслідки та шляхи зменшення обсягів державного боргу України (2021)
Оніщик Ю. В. - Процедури вирішення митних спорів в адміністративному судочинстві України, Абдукадирова К. Е. (2021)
Пошивалова О. В. - Розвиток світового фармацевтичного ринку в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Івановська А. М. - Організація надання адміністративних послуг соціального характеру в територіальній громаді в умовах децентралізації як гарантія конституційного права на соціальний захист, Галус О. О., Рижук І. В. (2021)
Станіславик О. В. - Сучасні фактори та класифікація інноваційних ризиків підприємства, Коваленко О. М., Закхама С. (2021)
Лозінська С. В. - Стамбульська конвенція і новітній підхід до запобігання та боротьби з насильством стосовно жінок і домашнім насильством (2021)
Дайджест новацій вересня (2021)
Нові стандарти у веденні документів установ та організацій (2021)
Петришин Н. Я. - Особливості застосування управління знаннями для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Яремчук Т. С. (2021)
Бортнікова М. Г. - Формування концептуальної моделі управління фінансовими ресурсами підприємства у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Чиркова Ю. Л. (2021)
Ганас Л. М. - Особливості мотивування працівників підприємств із застосуванням інструментів професійного зростання, Гайова С. А. (2021)
Поясник Г. В. - Порядок застосування концепції маркетингового планування на підприємстві (2021)
Polova T. - Information and analytical support for the management of tangible current assets of the enterprise, Sieniev S. (2021)
Шигун М. М. - Нормативні та аналітичні зміни у бухгалтерському обліку операцій з ПДВ, Журавель А. А. (2021)
Турчин Н. В. - Правове регулювання біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Кравець Л. О., Степанов К. С. (2021)
Магомедова А. М. - Дуальна освіта в Україні: від правого забезпечення до проблем реалізації, Погорєлова О. С. (2021)
Chyrkova Yu. - The strategy of the combined sales as the modern instrument for enhancing the product distribution planning of enterprises on foreign markets, Bilets L. (2021)
Чиркова Ю. Л. - Особливості застосування інструментарію податкового комплаєнсу на підприємствах – суб'єктах зовнішньоекономічної діяльності, Бортнікова М. Г. (2021)
Башинська І. О. - Індустріальні парки України: сучасне становище та перспективи розвитку в умовах цифровізації інноваційної економіки, Філіппов В. Ю., Чернягіна Н. С. (2021)
Поясник Г. В. - Методика забезпечення процесу формування маркетингової стратегії розвитку підприємства (2021)
Булкот Г. В. - Особливості аудиту грошових коштів в умовах забезпечення кібербезпеки підприємства, Мірко І. О. (2021)
Пошивалова О. В. - Статистична модель оцінювання впливу кліматичних умов на виробництво рослинництва: регіональний аспект (2021)
Петрушка О. В. - Модернізація системи формування і використання фінансових ресурсів пенсійного страхування в Україні (2021)
Консультації (2021)
Дайджест змін у законодавстві та інших нормативних документах, у сфері бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності (2021)
Титул, Зміст (2017)
Андронов І. - Сутність рішення суду в цивільному процесі (2017)
Бережна А. - Судова експертиза у справах зі спорів, пов’язаних із захистом виключного права на музичні твори (2017)
Бєлова Ю. - Умови дійсності згоди на обробку персональних даних (2017)
Бєльтюкова Е. - Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект (2017)
Буяджи Г. - Правова класифікація трастів (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми національної правової системи щодо виконання судового рішення упродовж розумного строку (частина 6) (2017)
Кодинець А. - Правові засади систематизації інформаційних зобов’язань (2017)
Крушельницька Г. - Особливості здійснення права спільної власності на тварин (2017)
Майданик Л. - Пародія на деякі об’єкти права інтелектуальної власності за законодавством України (2017)
Романів В. - Предмет позову в спорах, пов’язаних з орендою нерухомого майна (2017)
Стахира Г. - Речово-правові проблеми природи цифрового контенту (2017)
Авер’янова Є. - Поняття ліцензування господарської діяльності (2017)
Тетерятник Б. - Віртуалізація господарської діяльності: сутність і загальні засади правового регулювання в Україні (2017)
Школьний Є. - Юридична відповідальність держави як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Єрофєєнко Л. - Правова характеристика відмінностей у пенсійному забезпеченні в країнах ЄС та Україні (2017)
Попова-Коряк К. - Особливості реалізації права на працю науково-педагогічних працівників: сучасність і перспективи правового регулювання крізь призму міжнародних стандартів прав людини (2017)
Григор’єва Х. - Теоретико-правовий аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки (2017)
Лушпаєв С. - Правове регулювання використання генетично модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів (2017)
Оверковська Т. - Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Кулинич А. - Інституційно-функціональне забезпечення управління землями міських територіальних громад (2017)
Жовнерук А. - Незаконний видобуток бурштину як передумова екологічної катастрофи (2017)
Булгаков О. - Окремі проблеми розгляду спорів про прийняття громадян України на публічну службу (2017)
Конєва С. - Порушення антикорупційних вимог як підстава для звільнення з публічної служби (2017)
Коровайко О. - Правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно за часів української незалежності (2017)
Пузирний В. - Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань (2017)
Солдатенко О. - Стан і наслідки правового регулювання оганізації та діяльності Збройних Сил України (2017)
Хоменко А. - Способи вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів (2017)
Михайлов М. - Особливості морфогенезу нетипових (допоміжних) форм безпосередньої демократії (2017)
Браславський Р. - Принцип стабільності та його місце в нормотворчій діяльності у сфері оподаткування (2017)
Калініченко З. - Порівняльний аналіз податку на додану вартість у Республіці Сінгапур, Новій Зеландії та Україні, Кліницький І., Тронєв В. (2017)
Киценко О. - Правове регулювання бюджетного фінансування ведення лісового господарства (2017)
Косяченко К. - Правосуб’єктність як передумова фінансово-правового статусу бюджетних установ (2017)
Сидорова Е. - Формування системи органів публічної влади – носіїв податкових повноважень (2017)
Вінник О. - Регулювання відносин у сфері цифрової економіки: проблеми термінології (2017)
Кладченко А. - Еволюція органів загальної компетенції у сфері протидії та боротьби з корупцією (2017)
Кладченко А. - Особливості формування громадських інституцій у сфері антикорупційної діяльності (2017)
Міхайліна Т. - Іманентнісь правосвідомості щодо системи джерел права (2017)
Щербина В. - Соціальне призначення засобів законодавчої техніки (2017)
Волинець Р. - Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства (2017)
Ломакін М. - Ефективність інституту помилування в Україні (2017)
Мокряк М. - Вплив засобів масової інформації на детермінацію злочинності (2017)
Малярчук Н. - Институт частного обвинения в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой аспект, Самко А. (2017)
Ващук О. - Формування криміналістичної невербалістики (2017)
Заяць К. - Особливості сучасних форм вчинення шахрайств та їх криміналістичне значення (2017)
Патрелюк Д. - Момент початку протидії кримінальному переслідуванню (2017)
Хижняк Є. - Ідентифікація особистості злочинця за віртуальними слідами в мережі Інтернет (2017)
Іванченко О. - Система критеріїв оцінювання ефективності діяльності судів під час надання судових послуг (2017)
Мазаракі Н. - Співвідношення термінів "медіація" та "примирення" (2017)
Асірян С. - Консультативний комітет як допоміжний орган Ради ООН з прав людини (2017)
Біланчук Р. - Необхідність встановлення нормативно-правового регулювання застосування економічних санкцій (2017)
Говорова Я. - Невизнані держави: сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання (2017)
Искров К. - Некоторые аспекты судебной практики Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (2017)
Корнєєва О. - Правовий статус військовополонених: особливості захисту прав в умовах збройних конфліктів (2017)
Морозюк Р. - Відповідальність держав у міжнародному праві (2017)
Озерова В. - Принцип загальної поваги прав людини як основоположний принцип міжнародного права (2017)
Салогуб М. - Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори (2017)
Шнит Л. - Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. - Міждисциплінарна методологія в контексті права і влади (2017)
Титул, Зміст (2018)
Бек У. - Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі, Добош З. (2018)
Буяджи Г. - Конструктивні трасти (2018)
Жорнокуй Ю. - "Корпорація": сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі (2018)
Кожевникова В. - Співвідношення правової категорії "обмеження" з іншими правовими категоріями у праві (2018)
Майка М. - Новеллы законодательного регулирования процедуры исполнения определений суда об утверждении мирового соглашения в гражданском процессе Украины (2018)
Москаленко К. - Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження (2018)
Простибоженко О. - Способи поділу спільного майна подружжя: досвід правового регулювання європейських держав (2018)
Скрипник В. - Речі, обмежені в цивільному обороті, як об’єкти цивільних прав (2018)
Васильєв С. - Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами (2018)
Гнедик Є. - Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-правова характеристика (2018)
Машковська Л. - Правова характеристика пайового інвестиційного фонду (2018)
Куценко Р. - Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні (2018)
Кондратюк Т. - Поняття земель екологічної мережі України (2018)
Літошенко О. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства (2018)
Кравченко І. - Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України (2018)
Павлюк Н. - Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності (2018)
Уханенко С. - Особливості стадії оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта, який здійснює адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення в Україні (2018)
Шатрава С. - Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку (2018)
Бондарев О. - Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців (2018)
Жмудінський В. - Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу (2018)
Мушенок В. - Порівняльно-правовий аналіз методів державної фінансової підтримки сільського господарства (2018)
Білоцерковець Н. - Технологічна нейтральність та заборона дискримінації як ключові принципи державного регулювання електронних довірчих послуг: поняття та ознаки (2018)
Мандзюк О. - Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин (2018)
Волкова І. - Види юридичних фактів-станів (2018)
Міхайліна Т. - Ціннісноорієнтований концепт правосвідомості (2018)
Соломонюк О. - Роль правотворчих актів у судовій правотворчості (2018)
Ткаченко Ю. - Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс (2018)
Черновський О. - Культура правового мислення – складова частина професії юриста, Семенюк О. (2018)
Волинець Р. - Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року (2018)
Ясиновський П. - Особливий період (ст. 114–1 КК України) (2018)
Ребезюк В. - Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (2018)
Нуджейдат В. - Проблема протидії розслідуванню зґвалтувань та засоби її вирішення (2018)
Лисюк В. С. - Інституціоналізація українського лобізму як економічний феномен (2021)
Вінська О. Й. - Економічна активність жінок та динаміка ВВП на душу населення в країнах-членах ЄС, Токар В. В. (2021)
Мала І. Б. - Шляхи розвитку експортного потенціалу металургійного підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2021)
Грушко В. І. - Шляхи вдосконалення фінансового регулювання доходів домогосподарств, Шульдяков Д. В. (2021)
Живко З. Б. - Місце фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів, Головач Т. М., Гончаров Ю. В., Мартин О. М., Боруцька Ю. З. (2021)
Шепелюк В. А. - Облік поточних виплат працівникам: протиріччя у національному та міжнародному стандартах, Буркова Л. А. (2021)
Андрієнко М. В. - Методологія дослідження правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління, Гаман П. І., Борис А. О. (2021)
Денисенко М. П. - Сучасні принципи та методи управління готельним бізнесом в контексті надання якісного продукту, Будякова О. Ю. (2021)
Дьячук І. В. - Модель контент-маркетингу для ефективного управління WEB-контентом (2021)
Копитко М. І. - Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів, Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р. (2021)
Ткач Д. К. - Формування маркетингової стратегії виходу українського товаровиробника на зовнішні ринки (2021)
Тимошенко А. В. - Характеристика сучасних контрабандних схем (2021)
Малярчук Н. М. - Сучасні тенденції розвитку основних видів туристичного підприємництва (2021)
Троцько В. В. - Комбінування жадібного алгоритму з методом Монте-Карло для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера, Чернозубкін І. О. (2021)
Ляшенко О. М. - Ресурсно-захисний підхід до стратегування економічної безпеки підприємства (2021)
Сугак Т. О. - Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств в умовах COVID-19 (2021)
Алькема В. Г. - Прикладні аспекти оцінювання рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України, Кириченко О. С. (2021)
Мігус І. П. - Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки, Коваль Я. С. (2021)
Румик І. І. - Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційних засадах, Пилипенко О. О. (2021)
Брюховецька О. В. - Особливості впливу толерантності до невизначеності на професійно важливі якості керівників освітніх організацій (2021)
Сторожук С. А. - Психологічні аспекти формування позитивного іміджу громадської організації у масовій свідомості (2021)
Шкуропат О. Г. - Рецензія на монографію (2021)
Титул, зміст (2018)
Артикуленко О. - Теоретичні аспекти правоздатності юридичної особи (2018)
Верес І. - Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції, Ярега Г. (2018)
Гришко У. - Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира (2018)
Дзера І. - Поняття та правова природа недійсних правочинів (2018)
Красицька Л. - Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві (2018)
Наставний І. - Особливості альтернативно-договірних форм захисту суб’єктивних цивільних прав учасниками професійних спортивних відносин (2018)
Shulika V. - Protecting intersex human right of self-determination (2018)
Шурин О. - Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства, Петрик С. (2018)
Шміло І. - Особливості відповідальності сторін за договором концесії (2018)
Бонтлаб В. - Нормативно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): науково-теоретичний аспект (2018)
Левенець А. - Підстави виникнення обов'язку орендної плати за землю (2018)
Смолярчук Р. - Особливості набуття права приватної власності на ліси за українським законодавством (2018)
Бондаренко О. - До характеристики обов'язків сторін податкового спору під час його вирішення в судовому порядку (2018)
Буглак Ю. - Проблеми розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в Україні (2018)
Дубинський О. - Об'єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні (2018)
Жуковська Л. - Повноваження спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в Україні (2018)
Іванова Г. - Щодо адміністративно-правової характеристики суб'єктів агропромислового комплексу України (2018)
Коваль В. - Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців (2018)
Коломоєць Т. - Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель? (2018)
Котяж Л. - Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні (2018)
Крижановська В. - Тенденції розвитку державної правоохоронної служби в Європейському Союзі, Крижановський А. (2018)
Логінов О. - Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби, Барчук В. (2018)
Матвійчук А. - Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики (2018)
Нікітін В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації в Україні (2018)
Тімашов В. - Правове регулювання банківської таємниці, Севастьяненко О. (2018)
Циганок С. - Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України (2018)
Волкова І. - Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин (2018)
Породько В. - Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології (2018)
Коробцова Д. - Визначення та ознаки принципів бюджетного права України (2018)
Чорна Т. - Податково-правовий зміст права власності на нерухоме майно (2018)
Якимчук Н. - Податкова адреса фізичної особи як критерій визначення місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб (2018)
Маріц Д. - Поняття "суспільний інтерес" в інформаційних правовідносинах (2018)
Боброва Ю. - Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді (2018)
Іскра С. - Визначення правової доктрини у її співвідношенні з юридичною наукою (2018)
Мельник Я. - Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу (2018)
Тицька Я. - "Академічна доброчесність" та "академічна відповідальність" у забезпеченні якості освіти (2018)
Колос С. - Об'єкт злочину у науці кримінального права (2018)
Павленко В. - Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з тероризмом (2018)
Хоменко М. - Злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення (2018)
Митич С. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів (2018)
Павленко С. - Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соцальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2018)
Яроцький В. - Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана "Теоретичні питання строків у приватному праві" (2018)
Фещенко Ю. І. - Еволюція принципів діагностики і терапії ідіопатичного легеневого фіброзу у положеннях міжнародних клінічних настанов, Гаврисюк В. К., Горовенко Н. Г., Дзюблик Я. О., Ліскіна І. В. (2021)
Резолюція наукової ради експертів з проблеми "Лікування хронічних фіброзуючих інтерстиціальних захворювань легень з прогресуючим фенотипом у дорослих" м. Київ, 17 червня 2021 р. (2021)
Мостовой Ю. М. - Вплив комбінації тіотропію/олодатеролу на функцію зовнішнього дихання у хворих на ХОЗЛ в реальній клінічній практиці, Дмитрієв К. Д., Слепченко Н. С. (2021)
Опанасенко М. С. - Xірургічне лікування торакальної патології у хворих на коронавірусну інфекцію, Конік Б. М., Білоконь С. М., Терешкович О. В., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Калениченко М. І., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю, Сепанюк А. М, Шстакова О. Д. (2021)
Асанов Е. О. - Oсобливості стійкості до гіпоксії у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень, Голубова Ю. І., Диба І. А., Асанова С. О. (2021)
Рекалова Е. М. - Случай COVID-19 с атипичным поражением легких и прижизненным гистологическим исследованием, Лискина І. В., Маетный Е. Н., Кулик Н. И. (2021)
Речкіна О. О. - Випадок торакального актиномікозу у дитини, Промська Н. В., Ліскіна І. В., Кравцова О. М. (2021)
Меренкова Є. О. - Рекомендації із застосування метотрексату у хворих на саркоїдоз (WASOG, 2013) і передумови для їх поновлення, Власова Н. А. (2021)
Боророва О. Л. - Cучасні методи етіологічної діагностики гострих негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів, Дзюблик Я. О., Ячник В. А. (2021)
Ільюк І. А. - Сучасні аспекти легеневої реабілітації в умовах пандемії COVID-19, Постовітенко К. П., Баранова І. В., Лещенко С. І., Шевчук С. В., Денищич Л. П., Куриленко І. В., Приходько Н. М. (2021)
Бунчук О. В. - Передумови виникнення просвітницьких товариств як культурно-освітніх осередків в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) (2014)
Васильєва С. О. - Формування професійного статусу вчителів на українських землях (ІІ ст. до н. е. – ХІІІ ст.) (2014)
Конопельцева О. Г. - Родинне виховання на теренах сучасної Франції за часів римського панування (2014)
Кучина К. О. - Імплементація концепцій та програм виховання моральної особистості у вітчизняну систему освіти України (2014)
Проскурня О. І. - Висвітлення проблеми домашніх завдань у народній школі в педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Рудь О. М. - Ідеї педагогічної майстерності в науковій спадщині західноєвропейських мислителів (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (2014)
Самофалов І. В. - Туристично-краєзнавча діяльність А. С. Макаренка (2014)
Ткачов С. І. - Національно-патріотичний ідеал громадянина в поглядах вітчизняних громадських діячів і педагогів (1881–1894 рр.) (2014)
Без’язичний Б. І. - Технологічний підхід до організації процесу навчання у вищій педагогічній школі (2014)
Бескорса В. М. - Актуальні проблеми професійної підготовки студентів творчих спеціальностей педагогічних внз: принципи вдосконалення освітньо-професійної програми (2014)
Бєльчев П. В. - Культурологічна складова професійної підготовки вчителя математики (2014)
Білостоцька О. В. - Формування дослідницьких знань та вмінь майбутніх учителів (2014)
Твакуленко Т. С. - Загальні питання інструментарію міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS (2014)
Варецька О. В. - Співвідношення понять "соціальна компетентність" і "професійна компетентність" (2014)
Василенко М. М. - Стан готовності майбутніх фахівців до діяльності у сфері фітнес-індустрії (2014)
Васильєва І. Г. - Ігрове проектування як активний метод навчання студентів економічного профілю, Чеботарьов М. К. (2014)
Висікайло Т. В. - Застосування методу копіювання пейзажів у процесі формування композиційного мислення студентів середніх спеціальних навчальних закладів (2014)
Волярська О. С. - Сучасні тенденції професійної підготовки дорослих (2014)
Вороновська Л. П. - Комунікативна мобільність особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Головко В. А. - Педагогічний супровід як наукова категорія (2014)
Гресь О. В. - Андрагогічні підходи до організації здоров’язбережної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Данилевич М. В. - Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2014)
Дегтярьова Г. А. - Уточнення деяких понять, що стосуються компетентності вчителів у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Дейниченко В. Г. - Особливості проектування старшокласниками та студентами власної навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Денисова Л. В. - Технології хмарних обчислень у практиці підготовки магістрів зі спорту (2014)
Доманчук Д. С. - Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2014)
Дяченко М. Д. - Підготовка майбутніх фахівців до творчої самореалізації та професійного самовиявлення в контексті соціалізації: теоретичний аспект (2014)
Жерновникова О. А. - Особливості дидактичної підготовки студентів-математиків у зарубіжній теорії та практиці (2014)
Заворотна Я. В. - Підготовка магістрів до організації управління навчальним закладом на основі системного підходу (2014)
Заставская Л. П. - Основы юридической риторики: конструирование предмета речи с использованием классификаций (2014)
Іваницький О. І. - Методологічні засади підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до інноваційної діяльності, Таран Н. М. (2014)
Іванова Л. І. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2014)
Ізбаш С. С. - Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів процесу навчання в умовах віртуального освітнього середовища (2014)
Ільєнко О. Л. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку проблеми професійної підготовки конкурентоспроможного спеціаліста (2014)
Бондар О. П. - Методика прикладного спрямування математики в авіаційному закладі вищої освіти, Задорожна О. В., Якуніна І. Л. (2021)
Бондар О. П. - Методика застосування критеріїв Вілкоксона і Манна-Уітні в педагогічному експерименті, Семенюта М. Ф. (2021)
Коваль М. С. - Підготовка майбутніх менеджерів до професійної комунікативної взаємодії, Руденко Л. А. (2021)
Козловська І. М. - Професійна спрямованость як системотвірний чинник підготовки майбутніх фахівців, Стечкевич О. О., Якимович Т. Д. (2021)
Колотуха О. В. - Позааудиторна робота як вагомий чинник професійної підготовки фахівців з активного туризму (на прикладі роботи турклубу "Крила Мандрів" ЛА НАУ), Олексин М. П. (2021)
Крамаренко В. В. - Сутність і структура поняття "інформаційна компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління суднами" (2021)
Рябовол Л. Т. - Студентоцентроване навчання: поняття, вимоги, шляхи реалізації (2021)
Surkov K. - Problems of flight dispatchers’ professional adaptation, Surkova K., Lomakina M. (2021)
Цюприк А. Я. - Інтерактивне навчання в контексті самостійної діяльності студентів закладів вищої освіти (2021)
Avetisyan M. - Comparative analysis of systems of higher education management in Greece and Italy (2021)
Szast M. - Values of surveyed adolescents during the covid-19 pandemic. Analysis and report (2021)
Шумовецька С. П. - Професійна підготовка і розвиток лідерського потенціалу співробітників прикордонних служб США та європейських країн (2021)
Hayrapetyan L. - Art-technologies as innovative approaches in the learning process (2021)
Герасименко Л. С. - Шляхи мотивації до навчання іноземних мов майбутніх авіаційних фахівців в умовах дистанційної освіти, Муравська С. М., Підлубна О. М. (2021)
Лeщенко Г. А. - Підготовка науково-педагогічних працівників до роботи в умовах дистанційного навчання (2021)
Рубцова С. В. - Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетентності в майбутніх інженерів у професійно орієнтованому активному читанні (2021)
Chala N. - Presentations, portfolio and blog-folio as a variety of innovative educational technologies among methods of studying a foreign language in higher educational establishments, Kovalova I. (2021)
Швардак М. В. - Кейс-технології в системі підготовки майбутніх керівників закладів освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту (2021)
Юник І. Д. - Перспективні напрями вдосконалення наукового іміджу викладача закладу вищої освіти (2021)
Депчинська І. А. - Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов (2021)
Zelenska L. - Dialogic interaction in the formation of future aviation specialists’ foreign language communicative competence, Tymchenko S. (2021)
Зеленська О. М. - Англомовна підготовки майбутніх вертольотчиків до ведення радіообміну, Марченко О. Г., Онипченко П. М., Кондра О. В. (2021)
Радул С. Г. - Особливості забезпечення англомовної підготовки (майбутніх) авіаційних фахівців до професійної самореалізації з використанням технологій дистанційного навчання (2021)
Савицька А. П. - Дидактичні аспекти навчання майбутніх операторів БПЛА англійської мови за професійним спрямуванням (2021)
Avetisyan A. - Crossfit and circuit training method. Comperative analysis (2021)
Багдасарян А. Р. - Современная структура специальных предметов образовательной программы "Спортивная журналистика" (2021)
Титул, Зміст (2018)
Великанова М. - Оцінка ризику: формування правової стратегії управління ризиком (2018)
Кодинець А. - Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи (2018)
Майданик Л. - Функції авторського права: поняття і зміст (2018)
Паплик О. - Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав (2018)
Цікало В. - Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства (2018)
Чабаненко М. - Договір купівлі-продажу посівів як різновиду незавершеного сільськогосподарського виробництва (2018)
Бучинська А. - Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій, Машевська Д. (2018)
Гончаренко О. - Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу (2018)
Грудницький В. - Збір і аналіз доказів у справах про зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2018)
Зельдіна О. - Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості України (2018)
Яценко С. - Економічні та правові підстави націоналізації (2018)
Барабаш А. - Особливості державної підтримки лізингових відносин у сфері АПК та її вплив на економіко-правову сутність лізингу (2018)
Ущаповська О. - Правові форми планування земель в умовах об'єднання територіальних громад в Україні (2018)
Василенко Л. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами (2018)
Drozd O. - The principle of patriotism as a premise of legal regulation of civil service performance in Ukraine (2018)
Ковбасюк В. - Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2018)
Коровайко О. - Захист персональних даних у контексті державної реєстрації прав на нерухоме майно (2018)
Криворучко В. - Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного управління (2018)
Юровська В. - Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення (2018)
Баїк О. - Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України (2018)
Федоров С. - Принцип рівності та державний фінансовий контроль (2018)
Волошина Я. - Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація (2018)
Марін О. - Зміст поняття "подібні правовідносини" в контексті забезпечення єдності застосування кримінального закону (2018)
Назарчук В. - Ухилення від проходження служби цивільного захисту в складі злочину, передбаченого ст. 336–1 КК України (2018)
Охріменко С. - Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого, Охріменко І. (2018)
Євдокімова М. - Історичний аналіз жіночої злочинності (2018)
Буяджи Г. - Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2018)
Грицак Х. - Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування (2018)
Ковальчук О. - Особливості проведення огляду під час розслідування шахрайства у сфері діяльності кредитної спілки (2018)
Луговий О. - Криміналістична характеристика невиконання рішення суду (2018)
Юсупов В. - Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні (2018)
Сапожников І. - Згадане Геродотом святилище Деметри на Мисі Гіпполаю (за матеріалами розвідок і картографії) (2021)
Каріков С. - Віттенберг як інтелектуальний центр лютеранської конфесіоналізації за доби раннього Нового часу (2021)
Городинська Л. - Розвиток традицій, звичаїв і початків етикету різних верств українського населення ХVІІ ст. (2021)
Кондратюк Ю. - Особливості зберігання церковнопарафіяльної документації Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть (2021)
Кушпетюк О. - Волинське музейництво на сторінках періодики краю другої половини ХІХ –початку ХХ ст. (2021)
Кізлова А. - "Киевские епархиальные ведомости" про чудеса часів Великої війни (1914-1918 рр.) (2021)
Гудзь В. - Сучасний стан досліджень ідеології махновського руху в російської історіографії, Ковальов М. (2021)
Каменцев Д. - "Воєнна історія зовсім не має своїм завданням осуджувати". Володимир Сальський: від розуміння методології історії до проб на науковій ниві (2021)
Панасюк М. - Есхатологічні та апокаліптичні настрої серед населення Східного Поділля у 1920-х роках (2021)
Савченко В. - "Бабуся анархії". Ольга Таратута – феномен жінки у революційну добу (1903-1938) (2021)
Священко З. - Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) (2021)
Тригуб О. - Внутрішня торгівля в УСРР першої половини 1930-х років (за матеріалами німецьких консульств) (2021)
Федорова А. - Ізмаїльська старообрядницька єпархія у перші повоєнні роки (1945-1947) (2021)
Войцехівська І. - Сучасна модель просопографічного дослідження: до оцінки нового видання з локальної історії (2021)
Юраш Є. - Одеське Жіноче відділення Піклувального комітету про в’язниці: створення та особливості діяльності у ХІХ ст. (2021)
Пахолок І. - Походження троїцького звичаю "завивання берізки" в Україні (культурно-історична проблема) (2021)
Кондратюк Ю. - Пенсійне забезпечення духовенства та членів їх сімей Волинської єпархії у ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Захарова О. - Політичні погляди дворян Бессарабської губернії на початку ХХ століття (2021)
Міронова І. - Просвітницька агрономічна допомога селянам Півдня України на початку ХХ ст. (2021)
Біліченко Л. - Історія Миколаївської каторжної тюрми (1907-1920 рр.) (2021)
Печериця Т. - Родина Нікітіних в історії становлення подвижницького руху України у першій половині ХХ ст. (2021)
Матвієнко Л. - Етнодемографічна ситуація у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2021)
Грінченко В. - Свято врожаю та пов’язана з ним тематика на сторінках україномовної газетної періодики часів нацистської окупації (2021)
Осипенко О. - Регламентація повсякденного життя сільського населення "Трансністрії" 1941-1944 рр. (2021)
Лаврут О. - Громадсько-політична діяльність педагогів шкіл УРСР у 1950-1980-х роках (2021)
Денисенко В. - Віктор Янукович: початок політичної кар’єри (2021)
Габро І. - Історичні передумови та причини російсько-грузинської війни 2008 року, Куріленко А. (2021)
Вовчук Л. - Погіршення відносин між США та КНР під час світової пандемії COVID-19, Бойко А. (2021)
Нагірняк А. - Український туризм: проблеми та перспективи (2021)
Пархоменко В. - Суспільно-політичне життя Миколаєва у 1917 р. на сторінках місцевої преси (2021)
Тельвак В. - Польська україністика сучасності: спроба історіографічного узагальнення, Лазурко Л. (2021)
Пуховець Д. - Правління Цезаря Галла: причини невдачі (2021)
Сапожников І. - В. Лагус і його листи про подорож 1851 року з Одеси до Ольвії та слідами армії Карла ХІІ (2021)
Чучалін О. - Господарська діяльність київських монастирів (кінець XVIII – ХІХ ст.) (2021)
Синявська О. - Одеса & Миколаїв: історія одного освітнього проєкту середини ХІХ ст. (2021)
Тацієнко В. - Девіантна поведінка православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Альошина О. - Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.) (2021)
Токар Н. - Формування громадського та наукового світогляду А. Яковліва (2021)
Кісь Н. - Ритуали і влада. Традиції Стрілецького товариства у Львові кінця ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Священко З. - Соціальна політика радянської влади щодо охорони материнства та дитинства в УСРР 1920-х рр. (2021)
Шишко О. - Політичний терор проти учасників українського національно-визвольного руху в Первомайському та Вознесенському повітах у січні 1921 р. – березні 1922 р.: джерелознавчий аспект (2021)
Білоконь А. - Становлення нормативно-правової бази й організаційних основ державної допомоги дітям в УСРР 1920-х рр. (2021)
Кузнець Т. - "Дитячі питання" у соціальній політиці радянської влади 1920-х рр. (2021)
Виговський М. - Більшовицька термінологія ідеологічного впливу на українських освітян у роки репресій (1927-1937 рр.) (2021)
Харламов М. - Діяльність відомчих індустріальних пожежних команд в УСРР наприкінці 1920-х рр. – першій половині 1930-х рр., Цибулько О., Гонтаренко Л. (2021)
Мосюкова Н. - Антирелігійна політика радянської влади в кінці 20-х – 30-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі римо-католиків Дніпропетровська) (2021)
Михайлуца М. - Кадри управління НКВС в Одеській області в роки Великого терору: "санація" партійними органами (2021)
Половін М. - Шотландський національний рух за часів прем’єрства Маргарет Тетчер і Джона Мейджора (2021)
Священко З. - Аграрні трансформації періоду української революції 1917-1921 рр. (2021)
Титул, зміст (2018)
Бігняк О. - Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав (2018)
Великанова М. - Загальна характеристика цивільно-правових способів впливу на ризик (2018)
Грущинська Н. - Відповідальність сторін за договором про надання ріелторських послуг (2018)
Давидова Н. - Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення (2018)
Дронов С. - Методологія дослідження темпоральних принципів цивільного судочинства (2018)
Жорнокуй Ю. - Викуп акцій мажоритарним акціонером: за та проти (2018)
Мамушкіна А. - Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту (2018)
Мисишин А. - Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні (2018)
Наставний І. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні (2018)
Недошовенко А. - Судовий порядок укладання договору будівельного підряду (2018)
Самусь А. - Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Сенюта І. - Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги (2018)
Бакалінська О. - Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют, Чаплян С. (2018)
Бучинська А. - Оперативно-господарські санкції у сфері електропостачання, Машевська Д. (2018)
Гончаренко О. - Види обмежень саморегулювання господарської діяльності (2018)
Кабенок Ю. - Загальна характеристика відносин арбітражного управління у процедурі банкрутства (2018)
Лещенко Н. - Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і дослідних робіт: проблеми теорії та правозастосування (2018)
Оверковський К. - Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства (2018)
Петруненко Я. - Поняття державної підтримки суб'єктів господарювання як засобу забезпечення ефективного використання бюджетних коштів (2018)
Вакарюк Л. - Фактори, що зумовлюють соціальну сутність правового режиму в трудовому праві України (2018)
Волошин І. - Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні (2018)
Коваленко О. - Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні, Шабанов Р. (2018)
Оверковська Т. - Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва (2018)
Сидор В. - Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються (2018)
Благодарний А. - Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів (2018)
Буряк Я. - Процедура громадської експертизи діяльності органів публічного управління: на прикладі Львівської обласної державної адміністрації (2018)
Гусєва Є. - Про розвиток нових форм участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху: до питання становлення та розвитку (2018)
Карелін В. - Щодо координації діяльності суб'єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2018)
Карнаух О. - Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Коломоєць Н. - Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини (2018)
Кондратенко В. - Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Остропільський Б. - Організаційно-правове забезпечення реєстрації прав власності на нерухомість у державах-членах ЄС континентальної (наполеонівської) групи (2018)
Падалка О. - Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки (2018)
Паніотов Є. - Правовий статус Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України (2018)
Сідей Я. - Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції (2018)
Сливка О. - Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи (2018)
Турчин В. - Закордонний досвід створення єдиного реєстру нерухомості (2018)
Троян Я. - Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки (2018)
Чернеженко О. - Розвиток процесу децентралізації в Румунії (2018)
Караман М. - Співвідношення ритуалу та судового ритуалу в соціальному регулюванні (2018)
Калашнікова О. - Сутність і зміст поняття інформаційних технологій у державній митній справі (2018)
Маріц Д. - Правове регулювання порядку фіксації юридичних фактів в інформаційній сфері (2018)
Артикуленко О. - Правосуб'єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання (2018)
Полонка І. - Механізм неправомірної поведінки в теорії права: авторський підхід (2018)
Пучков О. - Поняття та ознаки сучасного правопорядку у сфері національної безпеки (2018)
Боровик А. - Про деякі змістові елементи комплексного та індивідуального планування заходів із запобігання злочинам в установах виконання покарань (2018)
Грищенко Н. - Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (2018)
Кондра М. - Вплив принципу рівності на форми реалізації кримінальної відповідальності (2018)
Медведєва І. - Відповідальність за ухилення від військової служби (2018)
Монаєнко А. - Законне затримання та арешт особи за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2018)
Тертишник В. - Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку, Кошовий О. (2018)
Топольник В. - Психологічна характеристика особливостей проведення слідчих дій під час розслідування крадіжки (2018)
Бугера О. - Інтернет речей та запобігання злочинності (2018)
Гричанюк М. - Історичні передумови протидії злочинності неповнолітніх (2018)
Топольник В. - Соціально-психологічна характеристика особистості крадія (2018)
Gadirov Khanoglan Asif oglu - Evolution way and development history of criminal procedure law in Azerbaijan (2018)
Лисаченко С. - Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї (2018)
Гірук В. - Тактичні ризики під час допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів (2018)
Павлюк О. - Тактичні особливості отримання показань у кримінальних провадженнях про вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, пов'язаних із заволодінням їхнім майном (2018)
Гетманцев М. - Правова природа висновку експерта в галузі права (2018)
Сляднєва К. - Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації диспозитивності (2018)
Худиева Ф. - Содержание самообороны государств в современном международном праве (2018)
Титул, зміст (2018)
Бєльтюкова Є. - Особливості спадкування майнових прав інтелектуальної власності (2018)
Бондар І. - Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання (2018)
Ключковська Н. - Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі (2018)
Колесников Б. - Зловживання цивільними процесуальними правами: новела цивільного процесу (2018)
Лютий В. - Реалізація договору нетінгу: проблеми та перешкоди (2018)
Мельник Я. - Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів у контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки (2018)
Панова Л. - Деякі питання правової природи договору еквайрингу (2018)
Самусь А. - Проблеми правової охорони доменних імен за законодавством України (2018)
Сліпченко А. - Відчуження у цивільному праві (2018)
Авер'янова Є. - Ліцензування господарської діяльності у спеціальному порядку: характерні риси та напрями удосконалення (2018)
Швидка Т. - Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень (2018)
Ясиновська О. - Деякі аспекти відповідальності державних господарських об'єднань та підприємств-учасників за спільними зобов'язаннями (2018)
Василько І. - До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2018)
Вишновецька С. - Судова практика та її роль у розвитку трудового законодавства України, Іваницька Т. (2018)
Гостюк О. - Право на працю як суб'єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему (2018)
Курман Т. - Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2018)
Дейнега М. - Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями (2018)
Запотоцька О. - Генезис виникнення та розвитку публічного адміністрування безпечності та якості харчової продукції (2018)
Карелін В. - Адміністративно-режимне провадження у сфері організації виконання покарань (2018)
Катрич Д. - Принцип пропорційності правоти поліцейського та відповідальності за прийняті рішення (2018)
Натарова В. - Зміст та структура речового забезпечення працівників Національної поліції України (2018)
Деркач А. - Коаліція депутатський фракцій як особливий суб'єкт конституційно-правових відносин (2018)
Мельник В. - Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС (2018)
Панчишин Р. - Удосконалення законодавства у сфері призначення та проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах (2018)
Чижмарь К. - Реалізація міжнародно-правових стандартів рівноправ'я та охорони жінок у правовій системі України (2018)
Шамрай В. - Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як об'єктивне явище сучасної правової дійсності (2018)
Топчій О. - Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства (2018)
Попович Н. - Види конституційних законів (2018)
Максименко Н. - Поняття та правова природа підозри (2018)
Смірнова В. - Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Боровик А. - Криміналістична характеристика особи потерпілого у злочинах, вчинених неповнолітніми та молоддю на грунті расової, національної та релігійної ворожнечі (2018)
Вальчишин Г. - Фіксація результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2018)
Слива Л. - Консультування адвокатом як стадійний процес (2018)
Чекмарьова Л. - Актуальні питання виплати страхового відшкодування за договором страхування професійної відповідальності адвоката (2018)
Калашнікова О. - Міжнародні договори України в системі нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у митній справі (2018)
Троцько І. - Особливості договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року (2018)
Шупка У. - Особливості співвідношення дефініцій понять тероризму та біологічного тероризму в міжнародному кримінальному праві (2018)
Розовський Б. - Рецензія на монографію А. В. Кулька "Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод" (2018)
Ліщина Н. М. - Підходи та алгоритми обробки та розпізнавання зображень складної структури, Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. (2020)
Повстяна Ю. С. - Система радіоелектронної боротьби на базі Аrduino UNO R3, Ящук А. А., Ліщина В. О., Поліщук М. М., Потейчук М. І. (2020)
Журило А. Г. - Про коефіцієнти спотворення при виконанні креслеників в аксонометрічних проекціях (2020)
Zaiats V. - Methods of fuzzy sets theory for statistical analysis of mass service systems, Rybytska O., Majewski J., Marciniak T., Zaiats М. (2020)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряжених кінематичних поверхонь за допомогою метода гвинтового перетворення в системі MATLAB, Елісєєв І. П. (2020)
Кукунін С. В. - Розробка цілісної методології організації систем типу "розумний будинок" в рамках парадигми "Інтернету речей" (2020)
Moroz B. - Recognition system for increasing business potential from in-store customers, Syrotkina O., Marochko A. (2020)
Пахолок З. О. - Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі "Українська мова як iноземна", Миронюк Л. П. (2020)
Романюк Л. А. Чихіра І. В. - Аеродинамічна модель групи безпілотних літальних апаратів у просторі з перешкодами (2020)
Головін М. Б. - Метод моментів як інструмент комп’ютерної діагностики навчальної діяльності (на прикладі вивчення програмування), Головіна Н. М., Гузачов Д. М., Головіна Н. А. (2020)
Martsenyuk V. P. - Information security: anti-virus protection technologies, Didmanidze І. Sh., Andrushchak І. Ye., Kradinova T. A., Rud К. І. (2020)
Міскевич О. І. - Формати зображень та доцільність їх використання в сучасному світі, Войтович І. В. (2020)
Терлецький Т. В. - Ініціалізації станів шлейфу пожежної сигналізації неадресним пожежним приймально-контрольним приладом, Кайдик О. Л., Ткачук А. А., Чубай Р. С., Чмирук Р. Р. (2020)
Титул, зміст (2018)
Бобошко О. - Особливості розірвання договорів за законодавством України (2018)
Вавженчук С. - Істотні умови договору будівельного підряду (2018)
Галкевич С. - Деякі аспекти застосування комутативної справедливості у цивільних деліктних зобов'язаннях (2018)
Гусєв О. - Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України (2018)
Захаров П. - Підстави звільнення від доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2018)
Красвітна Т. - Генезис зобов'язання подружжя з утримання (2018)
Макаревич О. - Історичний розвиток законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб (2018)
Скрипник В. - Місце криптовалюти в системі об'єктів цивільних прав (2018)
Стаценко О. - Підстави набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю (2018)
Возняковська К. - До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ (2018)
Гончаренко О. - Спеціальні обмеження саморегулювання господарської діяльності (2018)
Гушилик А. - Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника (2018)
Лапта К. - Поняття корпоративних прав територіальної громади як об'єктів господарських правовідносин (2018)
Жовнір Т. - Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі (2018)
Колєснік Т. - Адаптація європейського законодавства у сфері забезпечення дисципліни праці до законодавства України (2018)
Іванов С. - Інституційне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні (2018)
Москаленко С. - Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації (2018)
Покатаєв П. - Адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як елемента благоустрою населених пунктів (2018)
Поптанич Ю. - Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки (2018)
Столбовий В. - Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України (2018)
Сущенко Д. - Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних процедур (2018)
Титаренко М. - Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування (2018)
Чорна В. - Форми реалізації обмежувальних норм адміністративного права (2018)
Яринко Б. - Адміністративна відповідальність арбітражного керуючого (2018)
Мельник В. - Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект (2018)
Моткова О. - До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України (2018)
Коваль Ю. - Правове регулювання плати за проїзд платною автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії як обов'язкового платежу (2018)
Крупко Я. - Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України (2018)
Литвиненко А. - Суб'єкти державної реєстрації як учасники процесу державної реєстрації суб'єктів господарювання в Україні: фінансово-правовий аспект (2018)
Маринчак Є. - Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави (2018)
Салій С. - Визначення і аналіз перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями в основних сферах публічних фінансів (2018)
Борисов Є. - Розвиток міжнародних механізмів відступу держав від власних договірних гуманітарних зобов’язань (ХVІІІ-ХХ ст.) (2018)
Мельник Я. - Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект (2018)
Попович О. - Терористичний акт у законодавстві України та зарубіжних країн (порівняльно-правовий підхід) (2018)
Бугера О. - Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет (2018)
Васильєва Д. - Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу (2018)
Самойленко О. - Типизація особи, що вчиняє злочин, пов'язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки) (2018)
Бірюкова А. - Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу глобалізації (2018)
Чекмарьова Л. - Правовий статус сторін за договором страхування професійної відповідальності адвоката (2018)
Богатчук Д. - Щодо правової природи принципу добросовісного виконання міжнародних зобов'язань (2018)
Гребенюк М. - Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації, Черняк А. (2018)
Титул, Зміст (2018)
Артем’єва Н. - Суб’єкти, які надають безоплатну правову допомогу у цивільному судочинстві України (2018)
Berbat N. - History of shareholders' agreements' formation in the United Kingdom and Germany: usefulness of experience for Ukraine (2018)
Біленко В. - Види договорів про допоміжні репродуктивні технології (2018)
Буяджи Г. - Фідуціарний заклад як вид забезпечення зобов’язань: поняття, особливості, доцільність (2018)
Великанова М. - Методологічні засади впливу на ризик (2018)
Гуйван О. - Охорона персональних даних як потреба демократичного суспільства, Гуйван П. (2018)
Корнієнкова К. - Право спільної сумісної власності подружжя (2018)
Коструба А. - Встановлення правонаступництва юридичної особи – кредитодавця в кредитних відносинах при зміні назви та видів діяльності: проблемні питання практики "оновленого складу" Верховного суду (2018)
Мельник В. - Господарсько-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності (2018)
Олійник А. - Докази та предмет доказування у справах про надання фізичним особам психіатричної допомоги в примусовому порядку (2018)
Попова С. - Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії (2018)
Саградян М. - Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах (2018)
Шевчишин О. - Правосуб’єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів (2018)
Іванюта Н. - Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки (2018)
Кулик О. - Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу (2018)
Мельник А. - Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом: історико-правовий аналіз (2018)
Мілаш В. - Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної свободи чи її деформація (2018)
Вакарюк Л. - Державні чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України (2018)
Оверковська Т. - Правове регулювання безпечності продуктів харчування (2018)
Байкалов Я. - Правові аспекти реформування земельних відносин, які впливають на механізми врегулювання економічного розвитку агропромислового комплексу, Пархоменко М. (2018)
Губанов О. - Роль та місце центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у системі суб’єктів публічної адміністрації України (2018)
Зливко С. - Аналіз нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності керівника в системі виконання покарань (2018)
Ігнатченко І. - Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як складники адміністративно-правового регулювання (2018)
Карелін В. - Щодо професійних і кваліфікаційних вимог до суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2018)
Ломакін М. - Французька модель конституційного контролю (2018)
Проценко О. - Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації (2018)
Казацька М. - Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття "акцизний податок" (2018)
Приходько І. - Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року) (2018)
Сидоренко О. - Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин (2018)
Бойчук Д. - Щодо питання про принципи права людини на захист (2018)
Гуменюк Т. - Концепти функціонування сучасної юридичної науки (2018)
Головач А. - Щодо змісту аналізу та прогнозування стану криміногенної ситуації в установах виконання покарань (2018)
Горожанкіна Ю. - Проблемні аспекти інституту необхідної оборони (2018)
Олійниченко В. - Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2018)
Попович О. - Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст. 110-2 КК України) (2018)
Андрушко О. - Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації (2018)
Буряк Я. - Участь адвоката у діяльності центрів безоплатної вториннної правової допомоги (2018)
Блажівська Н. - До питання про місце рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі (2018)
Гаврилюк О. - Проблемні питання застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами (2018)
Пам'яті Петра Івановича Лапечука (2018)
Титул, Зміст (2018)
Біленко В. - Правові наслідки невиконання та неналежного виконання умов договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Буяджи Г. - Особливості управління цінними паперами в Україні (2018)
Великанова М. - Підходи до розподілу договірних ризиків (2018)
Дзера І. - Деякі питання визнання права власності за статтею 392 цивільного кодексу України (2018)
Дронов С. - Стан доктринальних досліджень проблематики темпоральних принципів цивільного судочинства (2018)
Задорожний О. - Деякі проблемні аспекти новел Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (2018)
Коваленко О. - Проблеми емансипації неповнолітніх осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю (2018)
Комасюк І. - Незаконне позбавлення дієздатності на підставі психічного захворювання (2018)
Кравцов С. - Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект, Сокол А. (2018)
Мельник А. - Методологія дослідження інституту забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями (2018)
Мілевський О. - Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом, Мілевська А. (2018)
Скрипник В. - Донорські органи як об’єкти цивільних правовідносин (2018)
Возняковська К. - Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи (2018)
Голіна О. - До питання про поняття довірчих електронних послуг та їх договірного забезпечення (2018)
Вакарюк Л. - Процесуальний правовий режим в трудовому праві України (2018)
Величко Л. - Галузева належність відносин запозиченої праці (2018)
Луценко О. - Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання (2018)
Мельник О. - Європейська соціальна хартія у системі джерел права соціального забезпечення: теоретико-правовий аспект (2018)
Неселевська А. - Проблеми вдосконалення трудової дисципліни через призму реформи державної служби (2018)
Сидоренко А. - Диференціація правового регулювання праці фармацевтичних працівників (2018)
Ткаченко К. - Спеціальне товарне рибне господарство як сільськогосподарський товаровиробник у аграрно-правовій доктрині (2018)
Бугайчук К. - Функції публічного адміністрування в органах Національної поліції України: поняття та класифікація (2018)
Дараганова Н. - Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці в Україні: шляхи удосконалення (2018)
Зливко С. - Роль нормативних актів Міністерства юстиції в правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання покарань (2018)
Максіменцева Н. - Правова детермінація поняття публічного адміністрування у галузі використання та охорони надр (2018)
Солдатенко О. - Інформаційний простір у мережі інтернет: правове регулювання та контроль (2018)
Терещук Г. - Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування (2018)
Циганов О. - Особливості зарубіжної практики надання адміністративних послуг у сфері правоохорони (2018)
Юрійчук І. - Правове поняття адміністративних процедур (2018)
Баргілевич М. - Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році (2018)
Константиновський С. - Щодо питання множинного громадянства в Україні (2018)
Красноруцька Л. - Принцип презумції невинуватості громадянина та презумція правоти поліцейського (2018)
Соболенко В. - Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні, Сокольська І. (2018)
Шамрай В. - Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права (2018)
Шигапова Е. - Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні (2018)
Беляневич О. - Про диспозитивність регулювання іпотеки за участю майнового поручителя (2018)
Мушенок В. - Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти (2018)
Бірюкова А. - Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації (2018)
Ковальчук І. - Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918) (2018)
Мінченко О. - Лінгвістичний аспект у правовому пізнанні (2018)
Рязанов М. - Співвідношення понять "правда" та "право" в слов’янській правовій культурі (2018)
Бабіков О. - Антикорупційні норми козацького права (2018)
Гладкова Є. - Феноменологічний аналіз наркозлочинності (2018)
Рак С. - Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість (2018)
Труба Р. - Єдиноначальність та погодження в реалізації окремих повноважень Директора Державного бюро розслідувань (2018)
Бугера О. - Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності (2018)
Беспалько І. - Визначення поняття загальних засад кримінального провадження (2018)
Негребецький В. - Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій (2018)
Негребецький В. - Використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту (2018)
Негребецький В. - До питання підвищення ефективності фіксації інформації під час слідчого експерименту (2018)
Vysotenko Yu. - Classification of means of forensic technique used in the investigation of property crimes, Myrovska A. (2018)
Dyntu V. - Cryptocurrency as a means of money laundering (2018)
Курята Л. - Криміналістичні засади розслідування шахрайства (2018)
Myrovska A. - Conceptual provisions of forensic technology, Patyk L. (2018)
Комарова Т. - Процесуальна автономія національних судів держав-членів ЄС у практиці Суду справедливості Європейського Союзу (2018)
Ханович Є. - Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах (2018)
Письменський Є. - Сучасна парадигма кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них, Грудзур О. (2018)
Булатецький В. В. - Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів, Булатецька Л. В., Павленко Ю. С. (2020)
Гнатченко Д. А. - Системи автоматизованого проектування як один із інноваційних напрямків у створенні радіоелектронної апаратури (2020)
Головіна Н. А. - Аплікації з комп’ютерної фізики мовою Visual Python на прикладі моделювання силової взаємодії, Головін М. Б., Федонюк А. А. (2020)
Єршов В. В. - Концепція систематизованого управління польотом безпілотних літальних апаратів, Ізвалов О. В., Неділько С. М. Неділько В. М. (2020)
Загородній О. В. - Принципи медичної діагностики злоякісного раку шкіри людини за допомогою штучних нейронних мереж (2020)
Здолбіцька Н. В. - Система керування роботом-маніпулятором, Костючко С. М., Ковальчук П. Є., Пащук В. Ю. (2020)
Коляда К. В. - Метод відновлення даних при їх розподіленому зберіганні на віддалених сховищах, Романкевич В. О., Орлова М. М., Марковський О. П. (2020)
Martynenko A. - Conceptual model of an intelligent decision support system to identify cultural values, Moroz B., Нulinа I., Syrotkina O. (2020)
Миронюк Л. П. - Wolfram|Alpha як засіб оптимізації процесу навчання курсу "Вища математика", Ройко Л. Л. (2020)
Павленко В. Я. - Електронний мікроскоп як один із сучасних засобів 3d вимірювань, Підопригора Ю. А., Кузьменко Т. М. (2020)
Пахальчук Є. В. - Система адаптивного пошуку оптимального маршруту комірника для видачі товарів за накладною (2020)
Пех П. А. - Перевірка гіпотези про характер та параметри розподілу випадкових величин, Грабинський Б. П. (2020)
Радзіховська Л. М. - Застосування табличного процесора MS EXEL при викладанні системного аналізу, Гусак Л. П. (2020)
Топчій Н. В. - Інноваційні механізми неруйнівного контролю в умовах виробництва, Шорнікова С. В., Альховик О. В. (2020)
Чайковський С. Ю. - Перспективні напрямки застосування засобів вимірювальної техніки для проведення випробувань продукції в акредитованих лабораторіях України (2020)
Глинчук Л. Я. - Ефективне використання новітніх методів програмування графіки на С++ в навчальних цілях, Гришанович Т. О., Кузьмич О. І., Багнюк Н. В. (2020)
Головін М. Б. - Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow, Головіна Н. А., Яцюк С. М., Сачук Ю.В. (2020)
Гринюк С. В. - Мобільний додаток для роботи куратора групи засобами Android Studio, Бортник К. Я., Поліщук М. М. (2020)
Martsenyuk V. P. - Features of multifunctional Backdoor technology in the personal space of users, Sverstiuk A. S., Andrushchak І. Ye., Sivakovska O. M., Poteichuk M. I. (2020)
Мельник В. М. - Залежність інтенсивності обробки даних в кластері від продуктивності сокетів без врахування гетерогенності, Каганюк О. К., Козленко М. І., Чернящук Н. Л., Щерблюк А. М. (2020)
Мироненко С. С. - Порівняльний аналіз методів для вирішення задачі сентимент аналізу тексту, Онищенко Є. А. (2020)
Терейковська Л. О. - Метод нейромережевого розпізнавання емоцій по зображенню обличчя (2020)
Христинець Н. А. - Технології Blockchain для оптимізації процесів документообігу, Міскевич О. І., Мазуренко В. В. (2020)
Христинець Н. А. - Технології апаратної віртуалізації мікропроцесорів Intel, Чернящук Н. Л., Міскевич О. І., Повстяна Ю. С., Довгонюк М. В. (2020)
Яременко В. С. - Використання штучних нейронних мереж для визначення наявності сердцево-судинних хвороб та захворювань печінки при малих наборах даних, Материнська С. В. (2020)
Сидоренко В. - Вступ (2007)
Протас М. - Європейський досвід мультикультуризації (тенденції, проблеми, перспективи) (2007)
Авраменко О. - Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеційській бієнале 2001-2007 років) (2007)
Булавіна Н. - Неслухняне мистецтво теперішнього часу (2007)
Вишеславський Г. - 52 Венеційська бієнале (2007)
Роготченко О. - Б-52, або п’ятдесят друга Венеційська бієнале (2007)
Сидор-Гібелинда О. - Як розпочиналася Венеційська бієнале… та "українська присутність" на ній (2007)
Вишеславський Г. - Постмодерністські тенденції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 1980-х - початку 1990-х рр. (2007)
Булавіна Н. - Мистецтво в новому полі видимості (не відсторонений погляд на ситуацію) (2007)
Протас М. - Мистецтвознавчі моделі еволюції, теорія Шміта та стильоутворювальні стратегії розвитку української скульптури ХХ-ХХІ століть (2007)
Тарасенко А. - "Иероглиф красоты" скульптора Бориса Румянцева (2007)
Морєва Є. - Музика і мультимедіа (2007)
Раєвська Ю. - Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка (2007)
Єрмакова Н. - Українські театральні контакти - проблема діалогу (2007)
Шестакова Д. - Дім як образ світу в драматургії А. Чехова та її сценічних втіленнях на сценах київських театрів на межі ХХ-ХХІ століть (2007)
Липківська А. - До проблеми часово-просторового континууму в драматургії і театрі XX - початку XXI ст. (2007)
Сидор-Гібелинда О. - Троє кіномистців з України (Назимова, Гайдаров, Стен) (2007)
Кондратьева М. - Сучасний кінематограф Німеччини (2007)
Наумова Л. - Телебачення. Нереалізований потенціал (2007)
Карнак А. - Формування експертної думки в мистецтві: У пошуках єдиного підходу (Частина 2) (2007)
Кашуба-Вольвач О. - Кубофутуризм О. Богомазова: Стилістичні особливості творів 1914-1916 років (2007)
Носенко А. - Живопись "тихих созерцаний": Мастер одесской пленэрной школы Д. М. Фрумина (2007)
Порожнякова Н. - Образы низшей славянской мифологии в изобразительном искусстве конца XIX - начала XX вв. (На примере произведений В. Васнецова, М. Врубеля, Н. Рериха, Е. Кульчицкой) (2007)
Тарасенко О. - Всадник К. С. Петрова-Водкина в пространстве искусства "большого времени": Постижение смысла образа композиции "Купание красного коня" (2007)
Босенко А. - Современность как анахронизм (Еще не раз об абсолютной красоте) (2007)
Титул, зміст (2018)
Апопій І. - Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та їх стягнення (2018)
Вороніна Н. - Щодо питання надзвичайних ситуацій та суміжних понять: правове регулювання (2018)
Коханська М. - Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту (2018)
Кривенко Ю. - Цивільно-правовий договір як форма організації волонтерської діяльності (2018)
Наставний І. - Правовий статус спортсмена-професіонала як основного учасника професійних спортивних відносин (2018)
Самойленко Г. - Особливості цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів, здійснюваних з використанням мобільних додатків Uber та BlaBlaCar (2018)
Сядриста І. - Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності (2018)
Ткаченко В. - Співвідношення будівельних та правових норм у будівництві в контексті настання відповідальності за їх порушення (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського