Скиба В. В. - Еволюція діагностики та хірургічного лікування хворих на інтраабдомінальні інфільтрати й абсцеси первинного та післяопераційного походження, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Борис Р. М., Ахмед Дар Ясiн , Лисиця В.В. (2021)
Скиба В. В. - Післяопераційний стан пацієнтів у результаті лікування пахових гриж лапароскопічним та відкритим методами, Іванько О. В., Войтюк Н. В., Лисиця В. В., Косюк М. А., Корчемний І. О. (2021)
Наконечний Р. А. - Цистоскопічні особливості вічок сечоводів у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, Наконечний А. Й. (2021)
Фофанов О. Д. - Власний досвід реконструктивно-пластичних операцій на сечовому міхурі в дітей, Юрцева А. П., Зіняк Б. М., Доценко Ю. Р., Фофанов В. О. (2021)
Пащенко К. Ю. - Етапна лапароскопічна тракційна орхіопексія за Shehata: перший досвід, технічні особливості, результати, Рой Н. В. (2021)
Вешкурцева И. М. - Инфекции мочевых путей у новорожденных детей: микробный пейзаж и проблемы антибиотикорезистентности, Аксельров М. А., Емельянова В. А., Супрунец С. Н., Столяр А. В., Гордийчук С. Н., Лебедева К. А., Ашихмина Е. П., Баринов А. Л. (2021)
Поцюрко А. Р. - Особливості фемінізуючої хірургічної корекції в дітей з розладами статевого розвитку, Гримак І. Я., Гельнер Н. В., Гижа Б. І., Іваськевич Д. З., Чайківська Е. Ф., Гижа Л. Ю., Стеник Р. В., Дворакевич А. О., Поцюрко Р. А. (2021)
Гук Ю. М. - Результати комплексного лікування пацієнтів із синдромом Джаффе–Кампаначчі, Зима А. М., Кінча–Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю., Видерко Р. В., Зотя А. В. (2021)
Хоменко В. С. - Неоклюзивні порушення брижового кровотоку (огляд літератури), Перепелиця В. П., Кучинський І. О., Сироткін А. В., Хоменко Л. В. (2021)
Боднар О. Б. - Повне подвоєння уретри у хлопчика з епіспадією, Боднар Б. М., Іринчин А. В., Пастернак І. І., Рандюк Р. Ю. (2021)
Marrero J. - ACG Clinical Guideline: The Diagnosis and Management of Focal Liver Lesions, Ahn J., Reddy R. K. (2021)
Пам’яті Ади Іванівни Чанг... (2021)
Правила подачі та оформлення статей (2021)
Ковальський В. С. - Теорія функцій права. Введення (2020)
Zhuravel M. V. - Increasing your cybersecurity awareness: understanding the cybercrime and understanding cybercrime and finding ways to fight it ways to fight it (2020)
Клочков В. Г. - Проблеми визначення правових понять у законах та інших нормативно правових актах (2020)
Аброськін В. В. - Компаративний аналіз основних положень Кримінального кодексу України 2001 р. та Кримінального кодексу Республіки Польща 1997 р., Кіндюк Б. В. (2020)
Коцур М. М. - Особливості правового регулювання протидії наркозлочинності в СРСР у період 1960 — 1991 рр. (2020)
Плахотнюк Н. В. - Торгівля людьми як злочин проти людяності, Іванисько С. О. (2020)
Коротун В. М. - Нормативне регулювання поняття "апеляція” у процесуальних кодексах України (2020)
Ганечко О. М. - Проблеми реалізації адміністративно процесуального законодавства України (2020)
Дорохіна Ю. А. - Публічне правонаступництво: адміністративний і процесуально правовий виміри (2020)
Короєд С. О. - Пояснення учасників справи як процесуальна форма одержання фактичних даних в цивільному судочинстві України (2020)
Легеза Ю. О. - Окремі проблеми розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері використання природних ресурсів (2020)
Ніколенко Л. М. - Доступність правосуддя: проблемні аспекти (2020)
Чорна В. Г. - Особливості доказування в адміністративному судочинстві (2020)
Рошка Н. М. - Молекулярна організація та поліморфізм 5S рДНК карпатської бджоли, Череватов О. В., Волков Р. А. (2021)
Макух Г. В. - Аналіз мутацій гена ФАГ в українській популяції, дані з західного регіону України, Чорна Л. Б., Тиркус М. Я., Акопян Г. Р., Шуварська В. І., Малахова А. Й., Полякова Є. О. (2021)
Межжерін С. В. - Особливості генетичної структури популяцій амфіміктичного дощового черв’яка Aporrectodea caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України, Чайка Ю. Ю., Власенко Р. П., Жалай О. І., Гарбар О. В. (2021)
Лівшиць Л. А. - Взаємозв’язок між розповсюдженістю генотипу ІІ за поліморфізмом ACE1 I/D та захворюваністю і смертністю на COVID-19 в країнах Європи, Гаращенко Т. А., Уманець Т. Р., Краснєнков Д. С., Городна О. В., Подольський В. В., Камінська Т. М., Лапшин В. Ф., Подольський В. В., Антипкін Ю. Г. (2021)
Карелов А. В. - Сучасні підходи до визначення грибів роду Fusarium, що вражають пшеницю, Борзих О. І., Козуб Н. О., Созінов І. О., Янсе Л. А., Созінова О. І., Ткаленко Г. М., Міщенко Л. Т., Блюм Я. Б. (2021)
Маменко Т. П. - Регуляція бобово-ризобіального симбіозу: молекулярно-генетичні аспекти та участь активних форм кисню (2021)
Alnoura T. M. S. - Unique SARS­CoV­2 variant exhibiting plenteous missense mutations in structural and nonstructural genes, Ullah M. F., Elssaig E. H., Ahmed­Abakur E. H. (2021)
Javadi H. - Molecular marker analysis of stem rust resistance genes in some iranian wheat genotypes, Dadkhodaie A., Heidari B. (2021)
SAHIN E. - Putative group I introns in the nuclear internal transcribed spacer of the basidiomycete fungus Gautieria Vittad (2021)
Mohamed S. M. - Mangosteen can improve steatohepatitis through modulating inflammatory and autophagy/apoptosis cellinjury: an animal model study, Mohammed D. S., Elhaliem N. G., Elbadry M. I., Abu­Dief E. E. (2021)
Lezhava T. - Epigenetic activation of ribosomal cistrons of the chromatids of the 15th acrocentric chromosome in lung cancer, Buadze T., Mikaia N., Jokhadze T., Sigua T., Gaiozishvili M., Melkadze T. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Корольов В. Ю. - Ідентифікація технічних об’єктів у спеціальних мережах за принципом "свій–чужий", Огурцов М. І., Кочубінський А. І. (2021)
Летичевський О. О. - Деякі засоби обробки електронних текстових документів, Мороховець М. К., Щоголева Н. М. (2021)
Мейтус В. Ю. - Інтелектуальне керування виробничими системами (2021)
Manokhin A. V. - English Accent Recognition Using Deep Machine Learning, Rybachok N. A. (2021)
Savchenko-Synyakova Ye. A. - Applicatiom of the CORAL GMDH Algorithm for Modeling and Forecasting the National Income of Ukraine, Tutova O. V., Pidnebesna H. A. (2021)
Семенов М. А. - Використання інструментів LMS Moodle для педагогічного проєктування цифрового курсу, Кротких В. Д. (2021)
Doroshenko V. S. - Computer Systems for Monitoring of Thermal Processes in Foundry Production, Tokova O. V., Kravchenko V. P. (2021)
Our Authors (2021)
Instruction for the Authors (2021)
Євчук Л. А. - Управління проєктами як інструмент розвитку для суб’єктів бізнесу (2021)
Кругляк М. Е. - "Ніч музеїв" як успішний приклад музейної комунікації (2021)
Шиманська К. В. - Регулювання використання географічних зазначень як фактор активізації експорту товарів українськими компаніями на ринки ЄС, Бондарчук В. В., Ігнатюк В. А. (2021)
Yurkivsky О. Y. - Principles of taxation in the formation of tax systems of Ukraine and Poland, Kalenchuk L. V. (2021)
Захаров Д. М. - Аналіз поняття "соціальний капітал" в літературі (2021)
Танасієва М. М. - Ризики як об’єкт внутрішнього контролю: виявлення та оцінка, Никифорак І.І. (2021)
Герасимюк К. Х. - Механізми державного управління кібер- та інформаційною безпекою: проблеми та шляхи вирішення (2021)
Голінка І. В. - Створення запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву у сучасних умовах, Білоконь Ю. М. (2021)
Микитенко В. В. - Формування механізмів управління забезпеченням сталого господарювання, Драган І. В., Драган І. О. (2021)
Топило В. А. - Порядок вибору концепції бюджетування у вертикально інтегрованих структурах (2021)
Вихідні відомості (2021)
Булатецька Л. В. - Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти, Булатецький В .В. (2020)
Головачук І. П. - Обґрунтування фізичних параметрів та програмна реалізація 3d голографічних проекцій, Величко В. Л., Бурбан О. В., Бобокало С. Ю. (2020)
Журило А. Г. - Побудова перспективи кола, що належить предметній площині, Сівак Є. М. (2020)
Каганюк О. К. - Математическая модель расчета параметров регулятора для подвижного объекта, Мельник В. М. (2020)
Касянчук Д. П. - Порівняльний аналіз генераторів документації (2020)
Клехо О. В. - Формування фахових компетентностей студентів педагогічного коледжу в умовах професійно-практичної підготовки, Лехіцький Т. В. (2020)
Костючко С. М. - The monodromy matrix construction for executive object of a nonlinear system, Кирилюк Л. М., Кались О. В., Сібанда З .Ф., Гаврилюк С. А. (2020)
Кузьміна О. М. - Підвищення ефективності управління бізнес-процесами на основі імітаційного моделювання, Яремко С. А. (2020)
Лепкий М. І. - Aпapaтнe i пpoгpaмнe зaбeзпeчeння ствopeння тa викopистaння 3D-туpiв, Подоляк В. М., Кошелюк В. А. (2020)
Лишук В. В. - Математичні моделі пристроїв перетворювальної техніки, Євсюк М. М., Селепина Й. Р., Копилець Н. Ю. (2020)
Лупенко С. А. - Умовний циклічний випадковий процес дискретного аргументу як узагальнена математична модель циклічних сигналів із подвійною стохастичністю, Литвиненко Я. В., Стадник Н. Б., Зозуля А. М., Сверстюк А. С. (2020)
Мамчич Т. І. - Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання, Миронюк Л. П., Ройко Л. Л. (2020)
Martynenko A. A. - Аn intelligent decision support system for cultural property identification, Moroz B. I., Нulinа I. G. (2020)
Марченко О. О. - Модель ресурсів неоднорідної розподіленої комп’ютерної системи з локальними зв’язками та її граф, Марченко О. І. (2020)
Поплавська Г. В. - Аналіз застосування онлайн сервісу Google Classroom для організації дистанційного навчання (2020)
Приходько А. О. - Розробка універсальної установки для механічних випробувань матеріалів, Приходько О. С. (2020)
Савицький Т. П. - Використання штучного інтелекту для системи розумного будинку, Орлова М. М. (2020)
Федотов В. В. - Математична модель збудження спінового фотоструму у наноструктурах антиферомагнітних діелектриків (2020)
Чибиряк Я. И. - Технологические закономерности и математические модели синтеза рациональной последовательности сборки изделий, Коноплянченко Е. В., Марченко А. В. (2020)
Войтенко Є. Д. - Аналіз вразливості безпеки функціонування BGP та причин складності боротьби з ними, Орлова М. М. (2020)
Гринюк С. В. - Використання технології шифрування інформації для безпечної передачі в мережі, Поліщук М. М. (2020)
Козубцова Л. М. - Удосконалена методика діагностування кібернетичної захищеності інформаційної системи з урахуванням деструктивних кібернетичних впливів (2020)
Костючко С. М. - Обхід захисту сайтів за допомогою SQL-ін’єкцій та захист від них, Сахнюк А. А., Мельник К. В. (2020)
Курдус А. О. - Порівняльний аналіз онлайн-компіляторів (2020)
Martsenyuk V. P. - Automated method of building exploites in analysis software testing, Didmanidze І. Sh., Sverstiuk A. S., Andrushchak І. Ye., Rud К. І. (2020)
Мельник К. В. - Автоматичний збір інформації (парсинг) в мережі, Мельник В.М., Григоришин А. М. (2020)
Мельник К. В. - Оптимізація ведення та аналітики фінансів за допомогою мобільного додатку на основі ОС Android, Костючко С. М., Мельник Д. С. (2020)
Мельник В. М. - Дослідження покращення внутрішніх та зовнішніх параметрів швидкодії зв’язку на кластері комунікуючих віртуальних машин, Мельник К. В., Кузьмич О. І., Багнюк Н. В., Кравець О. Р. (2020)
Міскевич О. І. - Автоматизація виявлення дефектної продукції методами машинного навчання, Багнюк Н. В., Христинець Н. А., Марчевська О. Р. (2020)
Муляр В. П. - Розробка JavaFX-додатків із використанням Scene Builder (2020)
Ніколіна І. І. - Моделювання кіберзлочинності як загрози цифровізації економіки, Гулівата І. О. (2020)
Пех П. А. - До питання конструювання класів з конструкторами різного типу, Костюк Ю. Ю., Кравченко М. Б. (2020)
Сіваковська О. М. - Аналіз особливостей стандартизації програмних продуктів та розподілених систем керування, Ліщина В. О., Ящук А. А, Матвіїв Ю. Я., Повстяна Ю. С. (2020)
Христинець Н. А. - Особливості проектування компонент мікроядра операційної системи засобами GCC, GNU Binary Utilities в композиції з мовами асемблера та С, Cкупейко Д. С. (2020)
Христинець Н. А. - Продуктивність технології CrossFire X при навантаженні відеоадаптерів мікропроцесорів AMD, Михалик А. В., Міскевич О. І (2020)
Комарова І. Б. - Розширення генетичного різноманіття ярого рижію з використанням хімічного мутагенезу (2013)
Левчук Г. М. - Внесок біохімічних маркерів стійкості у процес адаптації проростків льону олійного до абіотичних стресів (2013)
Сорока А. И. - Мутационная изменчивость у подсолнечника при воздействии мутагеном на незрелые зародыши (2013)
Буренко К. С. - Параметры крупноплодности подсолнечника в испытаниях гибридов 2011-2012 гг, Ведмедева Е. В. (2013)
Гуринович С. Й. - Генетичні ресурси хрестоцвітих культур України, Рожкован В. В., Обух Г. Й., Мойсей С. І. (2013)
Леус Т. В. - Формирование генетической коллекции сафлора красильного, Ведмедева Е. В. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Агротехничні прийоми вирощування сафлору красильного в незрошуваних умовах півдня України, Рудік О. Л., Найдьонов В. Г., Прошина І. О. (2013)
Андрейченко О. Г. - Вплив формування фотосинтетичної поверхні листкового апарата на продуктивність рослин ячменю ярого в умовах північного степу України (2013)
Гирка А. Д. - Морфобіологічні особливості формування продуктивності вівса після різних попередників, Кулик І. О. (2013)
Гирка А. Д. - Особливості росту, розвитку та формування продуктивності пшениці ярої під впливом агротехнічних прийомів вирощування, Ільєнко О. В., Перекіпська Т. О. (2013)
Гутянський Р. А. - Ефективність поєднання трьох післясходових гербіцидів у посівах сої (2013)
Єрмаков А. С. - Продуктивність сафлору в залежності від агротехнічних прийомів догляду за посівами, Поляков О. І. (2013)
Іщенко В. А. - Елементи технології – резерв підвищення урожайності гороху в степу (2013)
Козелець Г. М. - Застосування гербіцидів для контролювання забур’яненості в посівах коріандру (2013)
Лазер П. Н. - Елементи адаптивної технології вирощування льону олійного в зоні південного степу України, Рудік О. Л. (2013)
Макуха О. В. - Вплив температурного режиму на динаміку розвитку фенхелю звичайного в посушливих умовах півдня України, Федорчук М. І. (2013)
Махова Т. В. - Вплив агроприйомів вирощування на елементи продуктивності та врожайність льону олійного сорту Ківіка, Поляков О. І. (2013)
Оккерт А. В. - Вплив норм висіву на формування продуктивності льону олійного сорту Водограй (2013)
Ягло М. Н. - Всхожесть семян разных типов окраски у льна масличного (2013)
Соц С. М. - Зерно голозерного вівса та голозерного ячменю. Особливості технологічних властивостей зерна, Чумаченко Ю. Д., Кустов І. О., Кузьменко Ю. Я. (2020)
Скрипніченко Д. М. - Обґрунтування вибору сировинних інгредієнтів при виробництві сиркового десерту з наповнювачами, Дец Н. О., Ланженко Л. О. (2020)
Салавеліс А. Д. - Спеціалізовані харчові суміші для використання в післяопераційний період, Тележенко Л. М., Павловський С. М. (2020)
Ткаченко Н. А. - Моделювання складу комбінованих біфідовмісних десертів для військовослужбовців з радіопротекторними властивостями, Чагаровський О. П., Копійко А. В. (2020)
Котляр Є. О. - Технологія натурального косметичного тоніка на основі водного екстракту з м’ятки ядра абрикосових кісточок, Ткаченко Н. А., Вікуль С. І., Левчук І. В. (2020)
Мазуренко І. К. - Сировина рослинного походження для виробництва продуктів дитячого харчування функціонального призначення, Yunbo Li, Shao Zhengzheng, Мельник О. Ю., Палвашова Г. І. (2020)
Кушніренко Н. М. - Використання вторинних рибних ресурсів з риб внутрішніх водойм при розробці технології гелеподібних заливок, Паламарчук А. С., Патюков С. Д., Глушков О. А. (2020)
Патюков С. Д. - Використання природних біополімерів в якості захисних покриттів при холодильній обробці та зберіганні риби внутрішніх водойм, Фуголь А. Г., Паламарчук А. С., Кушніренко Н. М. (2020)
Турчина Т. Я. - Вплив стуктуруючої добавки на вихід грибного порошку при сушінні методом розпилювання, Жукотський Е. К., Декуша Г. В., Макаренко А. А. (2020)
Поварова Н. М. - Вибір та обґрунтування складу білкової добавки із застосуванням принципів харчової комбінаторики, Мельник Л. А. (2020)
Кашаба О. Ю. - Історичне краєзнавство як засіб активізації творчого потенціалу студентів-істориків, Щербина І. В. (2021)
Бикова М. М. - Педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності вчителя нової української школи, Проценко І. І. (2021)
Литвин С. В. - Інноваційний пошук педагогічних ідей управління (2021)
Куруч А. В. - Роль політичної компетентності в підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі інтеграції до блоку НАТО (2021)
Литвин О. В. - Проєктування змісту дистанційних курсів на засадах педагогічного дизайну (2021)
Бачієва Л. О. - Підготовка майбутніх викладачів до реалізації комунікативної діяльності в освітньому відео (2021)
Korniush H. V. - Using the jigsaw method in the elt and esp classroom as a way to improve professionally relevant skills of students specialising in "vocational education (management of the service industry)", Kurbel Yu. O. (2021)
Рябова О. О. - Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, Кашута В. Є. (2021)
Рябчиков М. Л. - Сучасні умови для забезпечення компетентностей і результатів навчання дистанційними засобами, Рябчикова О. В. (2021)
Синельник І. В. - Підвищення якості професійної комунікації викладача ЗВО в умовах віддаленого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Стонога А. О. (2021)
Назаренко І. І. - Динаміка позитивних змін в фізичній підготовці студентів під дією самостійних занять (2021)
Северин Н. - Ґенеза адаптаційних процесів іноземних студентів в Україні, Северин В., Лапузіна О. (2021)
До уваги авторів (2021)
Титул, зміст (2021)
Пономаренко Т. В. - Еволюція теоретичної думки щодо трактування маркетингових стратегій підприємств (2021)
Школа В. Ю. - Трансформація методології ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на основі концепції сталого інноваційного випередження: глобальний і локальний виміри, Прокопенко О. В., Омельяненко В. А. (2021)
Ковальчук Н. О. - Сучасний стан та особливості розвитку венчурного інвестування в Україні, Сопівник Л. І. (2021)
Рябоконь І. О. - Вплив поширення дистанційних форм навчання в період пандемії COVID-19 на якість трудового життя науково-педагогічних працівників (2021)
Karpenko O. O. - The Role of International Cooperation in the Process of Reforming the Higher Education System of Ukraine, Gorban A. V., Kovbatyuk M. V., Shevchuk V. O., Kovbatiuk G. O. (2021)
Черепанова В. О. - Оптимізація управління інтелектуальною власністю за процесно-функціональним підходом, Силка І. В. (2021)
Коцюба О. С. - Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі (2021)
Лисенко О. В. - Моделювання обсягу спеціального стабілізаційного резервного фонду (на прикладі готелю "Жовтневий") (2021)
Ханін І. Г. - Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку, Білозубенко В. С., Сопін Є. О. (2021)
Шульц С. Л. - Пріоритети та ризики реалізації регіональної смарт-орієнтованої економічної політики, Луцків О. М. (2021)
Гільорме Т. В. - Обґрунтування економічних проєктних параметрів ракетно-космічної техніки в умовах сталої космічної діяльності (2021)
Губарєва І. О. - Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу, Крячко Є. М. (2021)
Кизим М. О. - Аналіз організації централізованого теплозабезпечення великих населених пунктів в Україні та країнах світу, Котляров Є. І., Хаустова В. Є. (2021)
Страпчук С. І. - Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі (2021)
Євтушенко В. А. - Сучасний стан і нові реалії роздрібної торгівлі України, Рахман М. С., Дяченко Ю. І. (2021)
Савіцька О. П. - Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні, Савіцька Н. В. (2021)
Віннікова В. В. - Тенденції розвитку колективних засобів розміщення Харківської області в умовах кризи, Віннікова В. А. (2021)
Кучечук Л. В. - Аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та перспективи його розвитку в умовах пандемії СOVID-19, Подлепіна П. О. (2021)
Ільченко Н. Б. - Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання, Кочубей Д. В. (2021)
Гапоненко О. Є. - Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі підприємницької ідеї, Степуріна С. О., Павленко О. К. (2021)
Герасименко Т. В. - Проблеми виявлення та аналізу трансакційних витрат на рівні суб’єкта господарювання (2021)
Орленко О. М. - Перспективні напрями диверсифікації діяльності підприємств олійно-жирового сектора (2021)
Безручук С. Л. - Філософська концепція якості в бухгалтерському обліку: теоретичне дослідження (2021)
Мельник Л. І. - Імплементація європейських вимог державного аудиту у вітчизняну практику, Шот А. П. (2021)
Мельник Н. Г. - Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку та циркулярної економіки, Семанюк В. З. (2021)
Кондро П. В. - Управління міжнародними резервними активами в контексті забезпечення боргової стійкості (2021)
Perminov S. B. - Problems of the Development of Trust Management in the Conditions of the Modern Global Financial Market (2021)
Гладких Д. М. - Проблеми залучення довгострокових депозитів фізичних осіб в Україні та напрями їх вирішення (2021)
Дема Д. І. - Формування механізму фінансового планування на підприємстві в умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища, Сус Л. В., Сус Ю. Ю. (2021)
Ситник Н. І. - Управління клієнтським досвідом як стратегія розвитку бізнесу (2021)
Zubkova A. B. - Business Modelling in the Strategic Management of International High-Tech Companies, Maihurova D. S. (2021)
Лепейко Т. І. - Соціально-психологічні чинники конфліктів на підприємстві, Назаров Н. К. (2021)
Осипенко С. М. - Методичні рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері послуг, Романчик Т. В., Тесніков О. М., Куруч І. О. (2021)
Lysytsia N. M. - Theory and Practice of Organization Rebranding, Prytychenko T. I., Kononenko O. I., Martynenko A. O. (2021)
Шпак Н. О. - Тенденції розвитку інструментарію маркетингу підприємств в умовах диджиталізації, Грабович І. В. (2021)
Єрмак С. О. - Систематика методичного інструментарію оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур., Фролова Л. В., Бугенко С. І. (2021)
Ловська А. О. - Визначення динамічної навантаженості та стійкості контейнера, розміщеного на рол-трейлері при перевезенні залізничним поромом, Фомін О. В., Скуріхін Д. І., Федосов-Ніконов Д. В., Рибін А.В. (2020)
Дацун Ю. М. - Аналіз впливу людського фактору на процеси визначення параметрів вузлів рухомого складу під час технічного обслуговування, Саркісян К. М., Мірошниченко О. В., Ісаєв Д. С. (2020)
Неведров О. В. - Розвиток теоретичних основ оптимізації та оцінки якості управління тяговим рухомим складом (2020)
Фомін О. В. - Оцінка динамічних якостей руху переобладнаних вагонів-хоперів після тривалої експлуатації, Кара С. В., Прокопенко П. М, Горбунов М. І., Фомін В. В. (2020)
Буліч Д. І. - Дослідження корозійного зносу несучих металевих конструкцій вантажних вагонів під час проведення заходів щодо продовження терміну служби, Сапронова С. Ю., Ткаченко В. П., Кошель О. О. (2020)
Радкевич М. М. - Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ, Сапронова С. Ю., Ткаченко В. П. (2020)
Проваторов Н. Є. - Генерація профілів швидкості крокових двигунів у системах реального часу, Овчарук І. В. (2020)
Мартинов І. Е. - Дослідження залежностей спрацювання несучих елеметів пасажирських вагонів, Труфанова А. В., Петухов В. М., Сергієнко М. О. (2020)
Сулим А. О. - Порівняльний аналіз вимог технічних регламентів щодо оцінки відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, Семко Ж. О. (2020)
Кічкін О. В. - Імітаційне моделювання та аналітичне дослідження експортного зернового терміналу морського порту, Кічикіна О. І. (2020)
Фомін О. В. - Створення високоточної розрахункової моделі трьохелементної конструкції візка вантажного вагона, Горбунов М. І., Кара С. В., Прокопенко П. М, Гриндей П. О. (2020)
Ботвін М. М. - Порівняння алгоритмів кластерного аналізу при розпізнаванні об’єктів, Герцій О. А. (2020)
Шикула Е. Н. - Построение модели нелинейного деформирования слоистых материалов (2020)
Фалендиш А. П. - Модель визначення характеристик режимних карт ведення поїзда, Гатченко В. О., Клецька О. В., Кіріцева О. В., Барибін М. А. (2020)
Круглий Д. Г. - Дослідження стану економічної ситуації галузі морських перевезень під час пандемії (2020)
Габа В. В. - Дослідження залізничних перевезень вантажів груповими та одиночними вагонами, Стрелко О. Г., Грушевська Т. М., Гусар Є. П. (2020)
Судник Н. В. - Ефективне використання деяких умов рейсу при визначенні портів бункерування, Вільшанюк М. С. (2020)
Ковтун Т. А. - Реверсивна логістика як інструмент екологізації економіки на засадах концепції сталого розвитку, Смрковська В. Ю., Ковтун Д. К. (2020)
Прохорченко А. В. - Дослідження впливу технології перевезень вантажів за розкладом руху на макропоказники залізничної системи України, Кравченко М. А., Гурін Д. О. (2020)
Титул, зміст (2021)
Галахова Т. О. - Детермінанти успіху та дивергентні аспекти розвитку стартап-компаній у глобальному бізнес-середовищі, Євдоченко О. О., Кислицина О. В. (2021)
Паневник Т. М. - Поведінковий аспект економічного зростання, Болгарова Н. К. (2021)
Остапенко С. О. - Іноземні інвестиції як потенційний фактор подолання пастки бідності для України, Нам’ясенко Ю. О. (2021)
Віннікова В. В. - Інвестиційне забезпечення якості готельних послуг: регіональний аспект, Віннікова В. А. (2021)
Хоменко І. І. - Питання організації менеджменту створення, охорони об'єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій у наукових установах, Кравченко В. В. (2021)
Chepeliuk M. I. - Digital Transformation of Business Structures in Ukraine: The Barriers and Drivers (2021)
Лупак Р. Л. - Аналітичні характеристики внутрішніх і зовнішніх векторів міграції населення України, Поліщук В. В. (2021)
Петренко О. І. - Роль транспортних операторів в організації мультимодальних перевезень, Корнійко Я. Р. (2021)
Кизим М. О. - Аналіз тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні, Котляров Є. І., Хаустова В. Є. (2021)
Біда М. Б. - Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств України з розподілом за їх розмірами (2021)
Ткаченко Т. П. - Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства (2021)
Назарова К. О. - Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі, Ус А. О. (2021)
Крисоватий А. І. - Еволюційна парадигма фіскального федералізму: трансформація досвіду США в український децентралізм, Ткачик Ф. П. (2021)
Поляков М. Й. - Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні (2021)
Жулин О. В. - Удосконалення ринку фінансових послуг у контексті забезпечення фінансової інклюзії (2021)
Канова О. А. - Оцінка ефективності фінансової складової реалізації цільових програм в Україні (2021)
Zamaslo O. T. - Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve, Kozak D. A. (2021)
Ромашко О. М. - Страхові компанії як елемент кредитної системи, Крихівська Н. О., Савчин Л. М. (2021)
Кобко Р. В. - Управління економічною безпекою ринку страхових послуг України: теоретичні аспекти та практичні рекомендації (2021)
Пойда-Носик Н. Н. - Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні, Бачо Р. Й., Потокі Г. Ф., Макарович В. К. (2021)
Семеног А. Ю. - Розвиток фінтеху: тенденції та наслідки для ринку фінансових послуг (2021)
Атаманчук З. А. - Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в Україні (2021)
Хлевицька Т. Б. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємства засобами реінжинірингу бізнес-процесів, Гусєва О. Ю. (2021)
Гусєва О. Ю. - Вплив етичних компонентів на розвиток корпоративної культури телекомунікаційних підприємств, Сукурова Н. М. (2021)
Косар О. В. - Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу (2021)
Благун І. І. - Особливості маркетингової діяльності туристичних підприємств в Україні, Папп В. В., Бошота Н. В. (2021)
Широков В. А. - Віртуальна лексикографічна лабораторія "Словник української мови" як інструмент семантичних досліджень, Олександрук І. В. (2019)
Васильєва Л. П. - Актуальні проблеми сучасної українсько-хорватської лексикографії: з досвіду укладання та практичного застосування двомовних словників (2019)
Межжеріна Г. В. - Реверберовані лексеми з коренями -слові -слоуш- у писемних пам’ятках Східної Славії ХІ–ХІІІ ст. (2019)
Тищенко О. М. - Комісія словника живої української мови у справі СВУ: Андрій Васильович Ніковський (2019)
Халіман О. В. - Висвітлення проблематики теорії лінгвоаксіології на сторінках журналу "Мовознавство": аспектуальний огляд лінгвістичних студій (2019)
Зінкевич А. - Kittel B., Lindner D. , Brüggemann M., Zeller J. P., Hentschel G. Sprachkontakt — Sprachmischung — Sprachwahl — Sprachwechsel Eine sprachsoziologische Untersuchung der weiẞrussisch-russisch gemischten Rede "Trasjanka" in Weiẞrussland, Преннер М. К. (2019)
Селігей П. - Данилевська О. М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси (2019)
Володимир Вікторович Колесов (2019)
Василь Вікторович Лучик (2019)
Гальчук О. - Ремінісценції танцю Саломеі і танцю смерті в авторських моделях літератури порубіжжя (2021)
Вірченко Т. - "Синя книжечка" Василя Стефаника: поетика серіальності / мозаїчності (2021)
Кирилова О. - Наукова та науково-популярна журналістика: складнощі дефініції понять і типологізації медіа (2021)
Курбан О. - Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.) (2021)
Москальчук Г. - Комунікативний феномен староукраїнського міраклю "Драма про Олексія, чоловіка Божого" (2021)
Видайчук Т. - Дискусія в імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису "Словаря української мови" (2021)
Бондарева О. - Витворення авторського лексичного і семантичного словника у драматургічній практиці олександра ірванця (2021)
Козачук А. - Лексикографічні онлайн-знаряддя в роботі перекладача з литовської мови (2021)
Тищенко О. - Архівна картотека vs. Transkribus: машинне розпізнавання рукописних матеріалів (2021)
Вознюк Ю. - Семантизування слова в тлумачних словниках (2021)
Рижков А. - Лабораторія перекладу корейської поезії українською: вірш кім мінджон "вона вперше... Почала відчувати" (2021)
Біляєва І. М. - Єдині вимоги до оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів – соціальних педагогів, Мацкевич Ю. Р., Сібіль О. І. (2008)
Бойчук П. М. - Педагогічний аналіз концепцій сімейного виховання А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського (2008)
Болкова З. В. - Проблема управління процесом особистісного розвитку учня (2008)
Бондаренко З. П. - Волонтерська робота у вищому навчальному закладі (2008)
Борбич Н. В. - Тенденції розвитку соціального виховання в сучасній науці (2008)
Бродська Л. В. - Педагогічна підготовка в контексті сучасних вимог до професійної готовності майбутніх учителів (2008)
Васецкая Л. И. - Основные компоненты методической системы обучения профессиональной речи студентов-иностранцев (2008)
Васильченко Л. В. - Формування готовності студентів до управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів – передумова ефективної діяльності вчителя (2008)
Васильченко О. І. - Формування гендерної культури студентів університету як предмет і об’єкт дослідження (2008)
Веретенко Т. Г. - Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів (2008)
Вишпольська В. Ф. - Зміст та структура професійної компетентності фахівця з міжнародних економічних відносин (2008)
Войчук О. С. - Спілкування дорослого і дитини дошкільного віку з порушенням психологічного розвитку (2008)
Волярська О. С. - Теоретичний аналіз факторів стимулювання студентів до навчальної діяльності, Лук'янова О. І. (2008)
Гладиш М. О. - Соціально-педагогічна адаптація молоді з обмеженими можливостями в процесі інтегративного навчання (2008)
Голованова Т. П. - Технологізація формування ґендерної рівності студентської молоді (2008)
Гринь Л. О. - Закономірності формування вокально-технічних навичок в акторів драматичного театру на заняттях з постановки голосу (2008)
Єременко О. Р. - Семантична множинність трактування образу вчителя в романі "Єрусалим на горах" Р.Федоріва, Сахно Н. Ю. (2008)
Єфименко М. П. - Профілактика неправильних уживань морфологічних форм слів і словосполучень у творчих роботах учнів 9-11 класів, Зайцева О. М. (2008)
Жукова О. А. - Модульний принцип побудови гри (2008)
Завгородня Н. М. - Система педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів (2008)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічна робота з опікунською сім'єю (2008)
Козич І. В. - Модель формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в умовах магістратури (2008)
Колесник М. О. - Формування мотивації до активної природоохоронної діяльності в майбутніх учителів біології (екології) (2008)
Комар І. В. - Опікунська діяльність чернечих чинів УГКЦ у галичині на сучасному етапі (2008)
Король С. В. - Специфіка навчання іноземній мові студентів технічних університетів (2008)
Королюк Н. П. - Насильство в сім'ї як соціальна проблема та шляхи її вирішення (2008)
Коротка Л. М. - Вивчення міжкультурних конфліктів, спричинених недостатнім рівнем володіння іноземною мовою та культурою в професійній сфері економістів (2008)
Корпач Н. І. - Особливості участі дітей та молоді в суспільних перетвореннях (2008)
Ламехов Ю. Г. - Организация работы секции орнитологии научного общества учащихся, Ламехова Е. А. (2008)
Лещенко О. Г. - Сформованість відповідального ставлення до батьківства в молодих сімей (2008)
Лисак Г. О. - Контроль навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2008)
Мартинюк А. П. - Моделювання структури формування філологічних знань у студентів педагогічних коледжів (2008)
Марцинюк В. Г. - Кейс-методика вивчення іноземної мови як засіб формування самостійності в навчанні майбутніх менеджерів (2008)
Марчук С. С. - Науково-теоретичні аспекти контролю і оцінювання навчальної успішності учнів (2008)
Мельничук О. В. - Соціальне виховання дітей із вадами слуху в умовах спеціалізованих дошкільних закладів (2008)
Міщик Л. І. - Соціально-педагогічні особливості профорієнтаційної роботи з молоддю, Тихонова Н. М. (2008)
Новакова В. С. - Система контролю навчальних досягнень студентів при виконанні індивідуальних навчально-дослідницьких завдань (2008)
Овсяннікова В. В. - Особливості системи ціннісних орієнтацій хворих хронічним алкоголізмом (2008)
Опольська М. В. - Формування професійної спрямованості менеджера-економіста в контексті гуманізації навчального процесу (2008)
Орловська О. В. - Полікультурна підготовка вчителя в Сполучених Штатах (2008)
Петренко В. В. - Лабораторні заняття як організаційна форма експериментальної підготовки студентів-першокурсників біологічного факультету (2008)
Погромська Г. І. - Реалізіція релігійної освіти в системі середніх загальноосвітніх шкіл: світовий досвід (2008)
Пшенична О. С. - Використання інформаційних технологій у майбутній діяльності менеджера: функціональна структура та професійна підготовка (2008)
Синєокий О. В. - Методологічна побудова викладання експериментального спецкурсу "Патосексуальна кримінологія”: інтрадисциплінарна концепція (2008)
Філь О. В. - Казкотерапія в соціально-педагогічній практиці (2008)
Черкасов С. С. - Вплив рівня сформованості інформаційної культури на успішність студентів (2008)
Чорнописький С. Є. - Роль інформаційних технологій у підготовці студентів факультетів технічного коледжу до майбутньої професійної діяльності (2008)
Шведова Я. В. - Соціально-педагогічна модель оптимізації соціального становлення студентів в умовах телевізійного впливу (2008)
Шевченко Н. Ф. - Керування самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах, Шевченко А. І. (2008)
Шеїна Л. О. - Аналіз результатів соціалізації студентської молоді (2008)
Кучер Д. Б. - Експериментальні дослідження комплексної структури електровибухаючих провідників, Кучер Л. В., Смиринська Н. Б., Лишак Г. В. (2020)
Леснікова І. Ю. - Обгрунтування параметрів перевезень на міських і міжміських маршрутах Дніпропетровської області, Халіпова Н. В., Маленко Є. В., Зборщенко А. А. (2020)
Сазонець О. М. - Оптимізація транспортних перевезень продукції деревообробної промисловості (2020)
Фірсов О. Д. - Просторові моделі теорії неперервних задач оптимального розбиття множин, Трофімов О. В. (2020)
Руденко О. А. - Удосконалення стенду автоматизації тестування функцій FPGA компонентів апаратно-програмних комплексів платформи RADICS, Головко А. В., Поночовний Ю. Л. (2020)
Тарасенко Ю. С. - Концептуально-гносеологічні аспекти інформаційної безпеки (захищеності) з позицій соціальної інженерії, Солянніков В. Г., Калюжний О. Е. (2020)
Тарасенко Ю. С. - Парадигма радіоелектронних вимірювань: від погрішності до невизначеності, Прокопович-Ткаченко Д. І., Савченко Ю. В., Воскобойник В. О. (2020)
Timmer A. - ‘Health paradox’ and former Soviet Union immigrants: towards an integrated theoretical framework (2021)
Храбан Т. Є. - Філософсько-релігійні повсякденні уявлення користувачів українського сегмента інтернету: спроба типізації (2021)
Черниш Н. Й. - Аксіологічний простір ровесників незалежності України: соціологічні виміри, Борецька М. Ю. (2021)
Bataeva E. V. - Influence of military identity on social adaptation of Ukrainian veterans, Artemenko A. B. (2021)
Бридун І. Є. - Трансформація світової галузі страхування під впливом пандемії СOVID-19 (2021)
Артьомова Т. І. - Ціннісні засади рівноважного економічного розвитку в умовах новітніх глобальних викликів (2021)
Шишков С. Є. - Дисфункціональність ринку акцій в Україні: фактор ваучерної приватизації (2021)
Балакірєва О. М. - Вплив пандемії COVID-19 на якість життя українців, Дмитрук Д. А. (2021)
Людоговська К. В. - Дайджест опитувань U-Report: IІІ квартал 2021 р. (екологія та використання пластикових пакетів, волонтерство, конфлікти в соцмережах), Бурак Д. І. (2021)
До ювілею Ольги Дмитрівни Куценко (2021)
Стефанишин О. В. - Історик і теоретик національної економіки: до 90-річчя від дня народження Степана Злупка (15.07.1931 – 15.11.2021), Кічурчак М. В. (2021)
Базилевич В. Д. - Новаторські історико-економічні дослідження фундаментальних проблем українського соціуму (2021)
Автори номера (2021)
Мельник О. П. - Впровадження належної виробничої практики у косметичній галузі України, Радзієвська І. Г. (2021)
Данилкович А. Г. - Полімерні композиції для формування покриття на шкірах, Ліщук В. І., Сангінова О. В. (2021)
Stapaj P. - Sulfur-containing compounds of wool and their role in the processes of wool growth and the formation of physicochemical properties of fibers, Stakhiv N., Smolianinova O., Grabovska O., Tyutyunnyk O. (2021)
Bulii Y. - Energy-saving rectification technology with controlled mass exchange cycles between liquid and vapour, Kuts A., Forsiuk A., Chumachenko S. (2021)
Черевко О. І. - Удосконалення тепломасообмінного обладнання переробки рослинної сировини, Михайлов В. М., Загорулько А. М., Загорулько О. Є. (2021)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження масообмінних процесів при екстрагуванні квіток календули лікарської, Макаренко А. А., Жукотський Е. К., Павлік В. Ю. (2021)
Большак Ю. В. - Біоелектроніка і закономірності набуття оздоровчих властивостей питною водою, збагаченою молекулами водню, Маринін А. І., Святненко Р. С., Шпак В. В. (2021)
Недбайло О. М. - Інтенсифікація теплообмінних процесів при термоконтактному нагріванні та плавленні жирів і олій, Степанова О. Є., Сильнягіна Н. Б. (2021)
Кузьмик У. Г. - Обґрунтування тривалості сквашування молочної суміші в технології кисломолочних десертів, Басс О. О., Ющенко Н. М., Махмудов А. М., Миколів І. М. (2021)
Юкало В. Г. - Технологія пасти сиркової з гідролізатом білків сироватки молока, Дацишин К. Є., Сторож Л. А., Семенишин Г. М. (2021)
Галенко О. О. - Дослідження біологічної та харчової цінності борошна з насіння гарбуза для використання в технології шинок із мʼяса індички, Кравчук В. В., Медяник М. О., Горбач О. Я. (2021)
Белінська К. О. - Дослідження змін сухих молочно-борошняних каш для дитячого харчування в процесі їх зберігання, Фалендиш Н. О. (2021)
Дробот В. І. - Вплив рисового борошна на структурно-механічні властивості тіста та якість хліба, Шевченко А. О., Літвинчук С. І. (2021)
Сімахіна Г. О. - Створення композицій радіопротекторної дії для захисту організму людини від малих доз іонізуючої радіації, Межубовський О. М., Науменко Н. В. (2021)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Нанобіотехнологічні основи спрямованого збагачення молочної сироватки мінеральними елементами, Лопатько К. Г. (2021)
Beraliyeva E. - Increasing the nutritional value of pasta by using leguminous crops, Kozykan S., Paska M., Pavlenchyk N. (2021)
Олійник С. Г. - Вплив шротів зародків вівса і плодів шипшини на зміну показників якості житньо-пшеничного хліба під час зберігання, Самохвалова О. В., Лапицька Н. В. (2021)
Пасічний В. М. - Дослідження стабільності показників плодових емульсійних соусів з використанням сухої молочної сироватки та пірогенного кремнезему, Хорунжа Т. О., Фурсік О. П., Рудюк В. П. (2021)
До відома авторів (2021)
Богдан Ю. - Sprachkulturologische spezifik der festen vergleichen der deutschen und ukrainischen sprachen (2013)
Гончаренко О. - Граматичні прийоми, що акцентують значення якості в іспанській мові (2013)
Демченко В. - Органічність і неорганічність мовних одиниць (2013)
Дроздов А. - Заимствования из романских языков в мезолекте карибского варианта английского языка (2013)
Залужна О. - Семантика каузатора в конструкціях з привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Ібрагімова С. - Функціональний аналіз спеціалізованої мови (2013)
Ікалюк Л. - Вигуки-меліоративи у ранньоновоанглійській мові (2013)
Кісьміна К. - Вживання омонімів у каламбурі (на матеріалі скетчів Р. Девоса) (2013)
Красікова М. - Валентність віддієслівних іменників в англійській та українській мовах (2013)
Лапінська О. - Англіцизми у функції мовної гри (2013)
Lebedeva N. - Morphological neologisms of terminological character in modern english, Butenko O. (2013)
Малюга А. - Семантична характеристика найменувань явищ природи (2013)
Мєр’ємова Ю. - Аналіз структури та семантики антропонімів в англійських, російських та українських літературних казках (2013)
Нузбан О. - Категоризація ознаки "твердий" / "м’який" на матеріалі семантичних класифікацій прикметників (2013)
Сидоренко О. - Склад та функціонування англійської суспільно-політичної термінології (2013)
Хомицька І. - Гендерні особливості лексики іспанської мови (на матеріалі періодичних видань) (2013)
Цимбалістий І. - Омонімія як засіб динамізації семантичних перетворень в іспанських скороченнях (2013)
Абрамова Е. - Контактоустанавливающая функция комплимента в современном англоязычном художественном диалоге (2013)
Баклан І. - Імпліцитність у перекладі офіційно-ділового дискурсу (2013)
Білоус Ю. - Культурна та когнітивно-комунікативна сутність соматизмів у сучасній німецькій мові (2013)
Ваврінчік Р. - Метамовна природа перформативних мовленнєвих актів (2013)
Гапотченко Н. - Експансіоністичні чинники франкомовних дискурсів масової комунікації (2013)
Дунаєвська О. - Номінативні особливості фреймової організації типової ситуації "хрещення дитини" (на матеріалі британського релігійного дискурсу) (2013)
Кириллова М. - К вопросу о синтаксической организации эссе И. Во, Яровенко Л. (2013)
Космацька Н. - Візуальна мова друкованого тексту (2013)
Куковська В. - Комунікативно-композиційні особливості англомовної захисної промови в суді (2013)
Лисюченко М. - Типи заголовків та особливості вербалізації жіночих образів у французьких періодичних виданнях (2013)
Мельник І. - Привітання як стратегія ввічливості (на матеріалі іспанської мови) (2013)
Морозова И. - Речевые механизмы успешного диалогизирования (на материале современного англоязычного художественного диалога) (2013)
Савченко А. - Проблема нормы в тексте улицы (2013)
Сайфутдінова О. - Класифікація дефектів мовлення (на матеріалі іспаномовних текстів) (2013)
Чернікова Н. - Актуальне членування і тематична прогресія у надфразових єдностях із приєднанням (на матеріалі французької мови) (2013)
Шевченко М. - Лінгвістичні підходи до описання семантичної організації новинного дискурсу (2013)
Акішина М. - Картина світу в англомовних поетичних текстах антитерористичної тематики ХХІ століття (2013)
Бистров Я. - Метафоризація фікціонального світу в автобіографічному есе Джуліана Барнса "Nothing to be frightened of" (2013)
Бурдейна О. - Імпліцитно-асоціативне вираження концепту insularity в лексичній семантиці (2013)
Буць Ж. - Прагматичний клас експресивів як засіб реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французької реалістичної прози ХІХ – ХХ століть (2013)
Єсипенко Н. - Базові концепти англосаксонської концептосистеми (2013)
Заболотська О. - Алюзія та концептуальна метафора як засоби вираження авторських інтенцій у художньому тексті (2013)
Легейда А. - The art of screen adaptation: recognizing semiotic differences or thinking outside the page (2013)
Лещук Ю. - Лексичний рівень поетичного тексту: соціокультурне значення слів (на матеріалі віршів Пауля Целана) (2013)
Любарець І. - Персональна ідентичність дійових осіб у сучасній французькій драматургії (2013)
Пожарицкая Е. - Художественная картина мира как продукт авторского и читательского взаимодействия (2013)
Резниченко Н. - Классификация метафор и их семантика в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2013)
Шевельова-Гаркуша Н. - Принцип нестійкості як основа синкопічного способу ритміко-синтаксичної організації текстів американської поезії (2013)
Шевердова Н. - Вербалізатори концепту КАЗКА в західногерманських і східнослов’янських мовах: етимолого-семантичний аспект (2013)
Возненко Н. - Труднощі відтворення фоностилістичних засобів у німецько-українському перекладі п’єси П. Зюскінда "Контрабас", Станика І. (2013)
Гончаренко Э. - О переводе последовательном и синхронном (особенности, механизмы, отличия) (2013)
Гулей І. - Відтворення синтаксичної зевгми в українському перекладі твору Джані Родарі "Cipollino" (2013)
Даниліна С. - Пародійність як текстотворчий фактор у романі Чака Паланіка "Розкажи все" та її відтворення у перекладах (2013)
Дитина Т. - "Опівнічні діти" Салмана Рушді: постколоніальний роман як переклад, постколоніальний роман у перекладі (2013)
Дуднік Г. - Англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології та особливості їх перекладу (2013)
Колодій Б. - Відтворення лінгвокультурних особливостей англомовного політичного дискурсу у перекладі українською мовою (на матеріалі перекладу інавгураційної промови президента США Барака Обами 20. 01. 2009 року) (2013)
Кощій Ю. - Розмовні елементи українського та італійського перекладів діалогів іспанської трагедії Ф. Г. Лорки "Криваве весілля" (2013)
Крисало О. - Лінгвокультурні особливості українських та британських колискових пісень та проблеми їх перекладу (2013)
Мазур О. - Переклади Анатолія Онишка в контексті оригінальної творчості: громадянсько-політична лірика (2013)
Панасенко К. - Проблеми відтворення символіки поетичного тексту у перекладі (2013)
Радецька С. - Прийоми відтворення граматичних та синтаксичних виражальних засобів мови в текстах публіцистичного стилю (2013)
Снєжик О. - Особливості перекладу авторських термінів французького соціологічного дискурсу (2013)
Поворознюк Р. - Теоретичні засади аналізу письмових та усних перекладів медичних текстів (2013)
Струк І. - Казус у перекладі зачинів та кінцівок українських народних казок (2013)
Тарасова А. - Засоби відтворення англійських компаративних фразеологізмів (КФО) українською мовою (2013)
Шапошник О. - Лінгвокультурні та стилістичні проблеми перекладу фентезі: характерологічний контекст (2013)
Рахман Л. В. - Аналіз клінічних і терапевтичних аспектів патоморфозу терапевтично резистентних депресій, Маркова М. В. (2012)
Гринь К. В. - Клінічне значення співвідношення між індивідуальним біоритмологічним статусом пацієнта та синдромальним варіантом перебігу рекурентного депресивного розладу (2012)
Завгородня В. В. - Особливості діагностики непсихотичних психічних розладів при епілепсіі (2012)
Сайко Д. Ю. - Ресурсно-ориентированная терапия депрессивных расстроиств у больных болезнью Паркинсона (2012)
Кушнир Ю. А. - К вопросу дифференциальнои диагностики постшизофренической депрессии (2012)
Степаненко Л. В. - Порівняльне дослідження амінокислотного складу сучасних нейропсихофармакологічних препаратів групи трофінотропінів церебрала та адемента (2012)
Федченко В. Ю. - Особливості сучасних факторів психічної травматизації у хворих на тривожно-фобічні розлади (2012)
Шекманов М. Г. - Оцінка психосоціального ресурсу та якості життя пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом (2012)
Дзюба А. Н. - Когнитивные нарушения у лиц с параноидной шизофренией, коморбидной с гипертонической болезнью, Дзеружинская Н. А., Харчук Е. В. (2012)
Лісовенко В. Л. - Проблеми деінституціалізації традиціиних атрибутів та гендерних стереотипів в психіатричній практиці (2012)
Білобривка Р. І. - Психоемоційні проблеми та невротизуючі фактори у жінок та шляхи їх подолання в умовах кризи (2012)
Харченко Є. М. - Психопатологічні та патоперсонологічні особливості середнього медичного персоналу з професійною дезадаптацією, що працює із хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання, Продан М. І. (2012)
Соловьева М. А. - Влияние неблагоприятных психосоциальных факторов на формирование донозологических неврозоподобных расстройств у сотрудников финансово-кредитных учреждений (по данным зарубежной литературы), Пинчук И. Я. (2012)
Омельянович В. Ю. - Влияние акцентуированных черт личности на динамику синдрома эмоционального выгорания и механизмы психологическои защиты у сотрудников органов внутренних дел и курсантов вузов системы МВД (2012)
Волобуев В. В. - Изменение позиции субъекта при непсихотических психических расстройствах у пострадавших вследствие техногенных аварий и катастроф (2012)
Напреенко А. К. - Реабилитация больных шизофрениеи с симптомами депрессии, Зильберблат Г. М., Иващенко Н. Е. (2012)
Піонтковська О. В. - Дитяча психоонкологія: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Рыткис И. С. - Оценка взаимосвязи личностных особенностей и доминирующих мотивов курения у студенческой молодежи (2012)
Побережная Н. В. - Факторы риска, ведущие к развитию пивного алкоголизма у лиц молодого возраста (2012)
Друзь О. В. - Динаміка афективної симптоматики у осіб, залежних від опіоїдів, протягом детоксикації (2012)
Пріб Г. А. - Особливості адиктивної поведінки в умовах безробіття (гендерний аспект), Пінчук І. Я. (2012)
Табачников А. Е. - Трансактныи анализ. Лекция вторая. Психопатологическая и психотерапевтическая модели (2012)
Дзюба А. Н. - Когнитивные и аффективные нарушения. Проблема раннеи медикаментознои интервенции, Орлова О. С. (2012)
Пєтухова О. М. - Розвиток депозитарних послуг на фондовому ринку України, Еш С. М. (2021)
Гуштан Т. В. - Комплексне оцінювання рівня фінансової стійкості банківської системи, Індус К. П., Ковач М. Й. (2021)
Труш Ю. Л. - Методологія економічних наукових досліджень суб’єктів господарювання: теоретичний і прикладний аспект, Левченко Ю. Г. (2021)
Захарченко В. І. - Земельна реформа в "полоні" інститутів держави та громадянського суспільства (2021)
Залізнюк В. П. - Системи джерел торговельно–економічної інформації міжнародної торгівлі ООН за принципами "єдиного вікна" на митницях країн світу.Аналіз досвіду, Яценко В. А. (2021)
Шабранська Н. І. - Новітні інструменти реалізації державної Науково-технічної та інноваційної політики, Мішкін М. К. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах конкуренції: проєктний менеджмент, генерація людського ресурсу та антропія інституціональних пасток в умовах глобалізації, Цюцюпа С. В., Марків Г. О., Сергієнко С. С. (2021)
Рижакова Г. М. - Методологічна регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення менеджменту організацій в сучасній системі будівельного девелопменту, Орленко І. М., Малихіна О. М. (2021)
Гнатенко І. А. - Ефективність виробництва продукції підприємств агропродовольчої сфери в системі земельного менеджменту та розвитку екосистем, Зось-Кіор М. В., Наголюк О. Є., Севрюков В. В. (2021)
Іванюта Т. М. - Організаційно-економічний контекст контролінгу витрат в системі управління підприємством (2021)
Югас Е. Ф. - Визначення інформаційних потоків системи бухгалтерського обліку в умовах стратегічного управління підприємством, Шелемон Л. М. (2021)
Кучеренко О. І. - Методика обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення цільового рівня результативності операційних бізнес-процесів будівельного підприємства, Кушнір І. І., Рижаков Д. А. (2021)
Фон Розен В. Н. - Світові фінансові центри та розвиток новітніх фінансових технологій: таргетування децентралізації? (2021)
Зоріна О. А. - Проблемні аспекти нормативно–правового регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною, Петраковська О. В. (2021)
Відоменко О. І. - Важливість опанування навичками ведення комерційних переговорів та знань комунікативних стратегій в умовах формування ринкових відносин (2021)
Озарко К. С. - Інструменти територіального маркетингу у використанні ринкового потенціалу регіонів, Тесля Д. В. (2021)
Басюк Т. П. - Обґрунтування управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємства як соціально-економічної системи (2021)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2021)
Abdullah R. A. - Combined Topical and Intracameral Injection of Amphotericin B Versus Topical Amphotericin B in Management of Fungal Keratitis in MOC, Egypt, Awad E. A., Mohsen T. A., Mokbel T. H. (2021)
Сакович В. М. - Наш досвід лікування хворих на бактеріальний кератит, Алексєєва О. В. (2021)
Парк Ю. - Оцінювання впливу операції з видалення катаракти на стан поверхні ока, Хван Х. Б., Кім Х. С. (2021)
Петренко О. В. - Ендокринна орбітопатія: персоналізований підхід до лікування пацієнта, Прусак О. І. (2021)
Заволока О. В. - Чутливість рогівки у хворих на бактеріальний кератит залежно від наявності цукрового діабету (2021)
Дрожжина Г. И. - Невидимый защитник глаза – лактоферрин, Великсар Т. А. (2021)
Гудзенко К. А - Особливості коморбідного перебігу діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу та первинної відкритокутової глаукоми (2021)
Путієнко О. О. - Результати застосування анти-VEGF-терапії в лікуванні гемофтальму після вітректомії у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією (2021)
Недзвецька О. В. - Зв’язок ювенільної діабетичної ретинопатії з тиреопатіями, станом ліпідного обміну та мелатонінопродукцією, Явтушенко Л. А., Чумак С. О., Кузьміна Де Гутарра О. В., Турчина С. І., Воронцова Н. М. (2021)
Павлова Л. С. - Предикторы перекисного окисления липидов как критерий диагностики первичной открытоугольной глаукомы, Газизова И. Р., Алексеев В. Н., Алексеев Ю. А. (2021)
Луценко Н. С. - Роль білків теплового шоку в механізмах нейродегенерації та нейропротекції при первинній глаукомі: огляд літератури, Неділька Т. В. (2021)
Городній М. - Про сумовні розв’язки одного різницевого рівняння, Гончар І. (2015)
Конет І. - The integral representation of the solution of boundary value problem for system of evolutionary parabolic equations in piece-homogeneous polar axis with soft limits, Пилипюк Т. (2015)
Плюхін О. - Умовна інваріантність (1+1) – вимірного рівняння реакції-дифузії-конвекції відносно алгебр Галілея (2015)
Сєров М. - Галілеївська інваріантність n-вимірної системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії, Омелян О. (2015)
Плахотник М. - Диференційовність гомеоморфізму спряження для пари тентоподібних відображень інтервалу в себе (2015)
Пришляк О. - Топологія функцій висоти на доповненні до тривимірного диска в тривимірному просторі, Сердечнюк К. (2015)
Зельдіч М. - Про цілочисельну еквівалентність двох форм, асоційованих із сагайдаком (2015)
Богданов В. - Плоска задача про удар жорсткого циліндра по пружному шару (2015)
Курилко О. - Аналіз процесу перемішування в’язкої рідини всередині прямокутної порожнини (2015)
Семенова І. - Алгоритм визначення частот коливань нестисливої рідини в гіперболоїді обертання (2015)
Федорченко Л. - Деформування гнучкої ортотропної сферичної оболонки з ортотропною електропровідністю з діа- та парамагнітних матеріалів (2015)
Яровой Л. - Визначення оптимальної фази в лазерному допплерівському віброметрі з трихвилевим фотозмішуванням (2015)
Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 -24.06.2015) (2015)
Аксьонова О. П. - Особистісно зорієнтоване фізичне виховання студентів: визначення поняття, Гурєєва А. М. (2009)
Александров В. М. - Можливі шляхи інтенсифікації навчання іноземної мови в умовах сучасної середньої школи (2009)
Бєлова І. І. - Структура та організація навчально-виховного процесу у волинській гімназії (ліцеї) (2009)
Бондаренко Н. Б. - Визначення рівнів сформованості мотивів опанування учнями іноземної мови (2009)
Бублей С. О. - Прогнозування як складова управлінської культури в соціальному проектуванні (2009)
Васильченко О. І. - Зарубіжний досвід як чинник підвищення ефективності формування ґендерної культури українських студентів (2009)
Веретенко Т. Г. - Роль самоврядування в соціалізації студентів у ВНЗ, Шеїна Л. О. (2009)
Вихор С.Т. - Гра як процес соціалізації дітей різних статей (2009)
Волярська О. С. - Проблема девіантної поведінки в підлітковому віці, Шестоух В. М. (2009)
Голованова Т. П. - Особливості становлення та розвитку досліджень ґендерної рівності студентів у соціальній педагогіці (2009)
Гончарова Н. В. - Роль молодіжних об'єднань у процесі політичної соціалізації студентства за нових умов розвитку українського суспільства (2009)
Грачук Н. В. - Ресоціалізація неповнолітніх злочинниць в умовах колонії: гендерний підхід (2009)
Гринь Л. О. - Головні принципи навчальної роботи з розвитку "вокального голосу" майбутніх акторів музично-драматичного театру (2009)
Дегтяренко Л. І. - Роль математики у формуванні особистості як найдосконалішого творіння живої природи (2009)
Єрмакова З. І. - Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності педагогів професійно-технічних навчальних закладів (2009)
Завгородня Н. Г. - Організація навчального процесу з офтальмології в контексті болонської декларації, Саржевська Л. Е., Неділька В. І. (2009)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічна підтримка підлітків у притулку для неповнолітніх (2009)
Зеленська Я. Ю. - Проблема вивчення поняття про образ-символ у шкільному курсі української літератури (2009)
Іванова Л. С. - Трансформація соціума: нові цінності молодіжної культури (2009)
Індиченко Л. С. - Особливості поведінки в ситуаціях педагогічного конфлікту: віковий аспект, Черевко С. Д., Плошинська А. А. (2009)
Іщук О. В. - Вплив індивідуально-типологічних особливостей персоналу на стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях (2009)
Калюжна Є. М. - Статево-рольові стереотипи як фактор сприйняття змісту рекламних комунікацій (2009)
Клопота О. А. - Біо-психо-соціальні особливості старшокласників з вадами зору (2009)
Костюк В. В. - Проблеми сучасної журналістської освіти (2009)
Лещенко О. Г. - Соціально-педагогічна робота з формування відповідального ставлення до батьківства в молодих подружжів (2009)
Лісун Д. В. - Зміст, форми, методи й етапи формування творчої особистості майбутнього музиканта-виконавця в інтерпретаційному процесі (2009)
Локарєва Г. В. - Використання засобів музичної терапії в самореалізації дітей з особливими потребами, Рись М. Ю. (2009)
Лях В. В. - Концепції профілактики ВІЛ/СНІДу (2009)
Лях Т. Л. - Потенціал методу сase-study у програмах зі сприяння здоров'ю дітей і молоді (2009)
Москаленко Є. А. - Читання автентичних текстів за фахом – основний вид самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей у процесі формування іншомовної професійної комунікативної компетенції (2009)
Овсяннікова В. В. - Ціннісні орієнтації в системі вищої освіти (2009)
Петрашина Н. Л. - Шляхи формування англомовної соціолінгвістичної компетенції в студентів мовних спеціальностей у процесі застосування проектної методики (2009)
Петрик Т. Д. - Проблема вибору репертуару в студентів спеціальності театральне мистецтво та його ідейно-художній аналіз (2009)
Пшенична О. С. - Інформаційна компетентність майбутнього менеджера організацій: педагогічний аспект (2009)
Романовська Л. І. - Дитяче громадське об'єднання як засіб соціального виховання підлітків (2009)
Сватьева Е. В. - Вокальные звуки и их коммуникативное значение в музыкотерапевтической работе с ребёнком с синдромом Ретта, Якобсен У. (2009)
Синєокий О. В. - Про акмеологію прокурорського професіоналізму: досвід концептуального вивчення (2009)
Соболєва С. М. - Формування екологічної свідомості студентів фінансово-економічних спеціальностей у процесі екологічної підготовки (2009)
Хотієнко С. В. - Соціалізація студентів в умовах класичного університету, Черевко А. Д. (2009)
Хребтова В. В. - Полікультурне виховання студентської молоді: стратегія державної політики (2009)
Федосєєв С. Е. - Особливості динаміки мотивації досягнення успіху протягом усього періоду навчання в школі (2009)
Філь О. В. - Критерії готовності майбутніх соціальних педагогів до використання казкотерапії як професійного інструменту (2009)
Шевченко Н. Ф. - Успішність студентів як проблема педагогіки вищої школи, Шевченко А. І. (2009)
Штефан Л. А. - Соціально-педагогічна підтримка молодої сім’ї (2009)
Шугайло Я. В. - Робота соціального педагога з батьками щодо попередження негативного впливу ЗМІ на дітей та підлітків (2009)
Шумських І. А. - Формування іншомовної компетенції студентів-соціологів засобами факультативу з англійської мови (2009)
Dear readers and authors of our Journal! (2021)
Sharov O. - Historiosophical aspects of the monetary globalization (2021)
Giammanco M. D. - Government measures and economic activity during the COVID-19 outbreak: some preliminary short-term evidence from Europe, Gitto L. (2021)
Hossain S. - Impacts of COVID-19 on Bangladesh economy: is the post COVID-19 Bangladesh economy risky? (2021)
Casagrande S. - Understanding EMU asymmetries and their economic and political implications (2021)
Botelho J. M. M. - Comparative advantages of international trade: the bilateral opportunities Portugal - Latvia, Portugal - Poland and Portugal - Ukraine, Mietule I., Hushko S., Kulishov V., Maksymova I. (2021)
Trushkina N. - Cluster model of organizing logistics in the region (on the example of the economic district "Podillya"), Dzwigol H., Kwilinski A. (2021)
Bugayko D. - Systemic approach to determining the safety of sustainable development of air transport: indicators, level, threats, Kharazishvili Y., Liashenko V., Kwilinski A. (2021)
Luchko M. - Statistical methods for forecasting the development of demographic indicators in Ukraine: application context, Shesterniak M. (2021)
Our Authors (2021)
Веселовська З. - Шановні колеги! (2021)
Ульянова Н. А. - Ефективність і доцільність використання нутрицевтиків з ресвератролом у пацієнтів з високою ускладненою міопією, Гуцалюк К. М. (2021)
Карлійчук М. А. - Зміни морфометричних параметрів макули як неінвазивний біомаркер ступеня тяжкості діабетичної полінейропатії, Бездітко П. А., Пінчук С. В. (2021)
Новицький І. Я. - Фактор передбачення закриття кута передньої камери за даними ультразвукової біометрії, Лопадчак Р. М. (2021)
Малачкова Н. В. - Оцінювання впливу фізичного навантаження на рівень внутрішньоочного тиску в молоді, Веретельник С. П., Плюшко Р. І. (2021)
Бездітко П. А. - Аналіз впливу показників рогівки на динаміку прогресування міопії при використанні ортокератологічних лінз у дітей, Пархомець Р. О. (2021)
Cердюк В. М. - Генетичні аспекти первинної відкритокутової глаукоми, Майденко К. М. (2021)
Іванченко А. Ю. - Підвищення клінічної ефективності хірургічного лікування регматогенного відшарування сітківки шляхом оцінювання імунологічних та анатомо-морфологічних показників: огляд літератури, Безкоровайна І. М. (2021)
Термінологія та настанови з глаукоми, 2014 – 2018 (Розділ 3. Принципи та методи лікування) (2021)
Koziuk V. - Role of gold in foreign exchange reserves of commodity exporting countries (2021)
Lechner G. - Hyperinflation in the euro area? (2021)
Botelho J. M. M. - Economic diplomacy strategy for the recovery of the slowdown of globalization (slowbalization), Mietule I., Puriy H., Maksymova I., Kulishov V. (2021)
Duginets G. Omran H.Z. - Institutional support of Ukraine’s foreign trade: the context of the Middle East (2021)
Zhong D. - Development of circular economy model: the case of China (2021)
Soldak M. - Institutional aspect of brownfields revitalization: the case of Ukraine (2021)
Skorburg S. - Impact of non-performing loans on smaller us bank profitability and value in the post-crisis period, Shenai V. (2021)
Petryk O. - Return to sustainable growth of Ukraine’s economy and risks of financial destabilization (2021)
Our Authors (2021)
Александров В. М. - Система вправ для інтенсивного навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі (2010)
Байкіна Н. Г. - Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектру аутизму, Крет Я. В. (2010)
Бондаренко Н. Б. - Ігрові прийоми навчання як засіб формування граматичних навичок на початковому етапі, Ісаєва М. В. (2010)
Волярська О. С. - Теоретико-методологічні засади впровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої школи, Понедько Т. Б. (2010)
Галустова К. Г. - Сучасні методичні моделі вивчення художнього тексту (2010)
Гончаренко Ю.В. - Формування естетичного ставлення молодших школярів до хореографічної діяльності та мотивації до естетичного втілення тілесних проявів (2010)
Гончаренко Ю. В. - Фактори художньо-естетичного сприйняття театрального мистецтва, Гудко І. І. (2010)
Горбатих В. В. - Самоставлення особистості як емоційний компонент самосвідомості (2010)
Гринь Л. О. - Методичні основи та загально-педагогічні принципи вокального мистецтва (2010)
Дяченко Т. В. - Організація соціально-педагогічного супроводу дітей з вадами зору (2010)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічна корекція: розвиток поняття в історичній перспективі (2010)
Іванова Л. С. - Специфіка навчальних процесів ВНЗ України в умовах європеїзації, Сласна О. В. (2010)
Костюк В. В. - Теоретичні засади творчого самовиявлення особистості cтудента-журналіста (2010)
Лещенко О. Г. - Вплив духовності на формування відповідального ставлення до батьківства в молоді (2010)
Марушкевич А. А. - Можливості впливу сучасної сім'ї на зміцнення здоров’я дітей та молоді (2010)
Мельник А. А. - Ідеї В. О.Сухомлинського відносно формування почуття відповідальності в учнів молодших класів (2010)
Новікова Н. Г. - Формування граматичних навичок безперекладного читання німецькомовних текстів (2010)
Ольховська А. С. - Аналіз ступеня врахування типологій ситуацій вживання англійських артиклів у підручниках та посібниках з формування перекладацьких навичок (2010)
Panchenko A. V. - Formation of national idea in context of Ukrainian national information policy (2010)
Петрик Т. Д. - Методологічні аспекти формування навичок сценічного читання в роботі над літературним твором (2010)
Пинчук Л. Н. - О педагогическом мастерстве преподавателя высшей школы (2010)
Поддубей О. В. - Історичні етапи розвитку університетської освіти в Італії (2010)
Пономаренко О. В. - Соціально-правовий захист дітей та молоді з особливими потребами в Україні, Носов А. Д. (2010)
Приходько В. М. - До питання про критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів на основі готовності до здійснення моніторингу якості освіти (2010)
Рись М. Ю. - Підготовка до професійної самореалізації в умовах позашкільного закладу старших підлітків - вихованців театральних відділень (2010)
Cіроткіна Т. В. - Центр дитячої творчості як реабілітаційний простір (2010)
Александрова О. Ф. - Модель формування гуманістичних цінностей у фаховій підготовці майбутнього вчителя (2010)
Голованова Т. П. - Педагогічні умови формування культури управлінської діяльності учителя в процесі професійної підготовки, Петрученя Г. Г. (2010)
Гордієнко М. Г. - Професiйна пiдготовка дорослих у контекстi ціложиттєвого навчання (2010)
Єрмакова З. І. - Емпатійна складова комунікативної компетентності (2010)
Лісун Д. В. - Загальна характеристика моделі формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці (2010)
Пащенко С. Ю. - Діагностика потреб у пошуках відчуттів серед студентів та викладачів ВНЗ, Мезенцева Є. В., Юрєчко В. З. (2010)
Потопа К. Л. - Соціально-педагогічні умови гендерної соціалізації в період навчання у вищій школі (2010)
Філь О. В. - Використання казкотерапевтичного тренінгу в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2010)
Щепова Д. Р. - Ціннісні орієнтації сучасного українського студентства (2010)
Величко И. Г. - О построении доклада при защите дипломной работы по естественным наукам, Подковалихина Е. А. (2010)
Гнатенко С. А. - Існуючі підходи до вивчення та оцінки стану громадянської вихованості студентів (2010)
Жаворонкова В. В. - Формування комунікативної компетенції в студентів філологічних факультетів (2010)
Заблоцька О. С. - Концептуальні засади формування предметних компетенцій з хімії в студентів-екологів (2010)
Кенєва І. П. - Обмежуючий вплив рівня математичної компетентності на успіхи в розв’язуванні фізичних задач (2010)
Мінаєв Ю. П. - Модернізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізики, пов'язана із запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, Тихонська Н. І. (2010)
Пащенко С. Ю. - Проблема взаємовідносин між студентом та науковим керівником, Дорошенко Т. Г., Заноздра О. І. (2010)
Перетятько В. В. - Рівень інтелектуального розвитку як складова дидактичної адаптації студента-першокурсника університету (2010)
Пшенична О. С. - Компетентнісний підхід у межах діяльнісної підготовки фахівця з менеджменту організацій (2010)
Рибалка О. І. - Модель кондиційної підготовленості студенток вищих педагогічних навчальних закладів з позиції диференційованого підходу (2010)
Стадніченко Н. В. - Формування системи професійної підготовки майбутнього актора та розвитку його індивідуального творчого потенціалу (2010)
Стеганцев Е. В. - Организация пропедевтики темы "Метрические пространства", Ткаченко И .Г. (2010)
Трегуб С. Є. - Про комунікативну компетенцію в професійно-орієнтованому читанні (2010)
Filippovsky V. S. - Actual problems of democracy in Ukraine and mechanisms of its optimization (2010)
Бушуев С. Д. - Предпринимательская энергия в управлении проектами развития организаций, Бушуев Д. А., Рогозина В. Б. (2014)
Рач В. А. - Методологические метрики науки управления проектами (2014)
Биков В. Ю. - Моделювання інтернет-простору віртуальних середовищ діяльності (2014)
Тесля Ю. Н. - Проектный менеджмент: видение будущего (2014)
Морозов В. В. - Інтегроване управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм розвитку України (2014)
Рибак А. І. - Структурно-логічна модель системи проектно-орієнтованого управління (2014)
Кононенко И. В. - Модели и методы информационной поддержки разработки стратегий организаций, оптимизации портфелей проектов и содержания проектов (2014)
Чумаченко И. В. - Применение компетентностного подхода при управлении командами в мультипроектной среде, Доценко Н. В. (2014)
Белоконь В. И. - О развитии организаций и проектной деятельности (2014)
Лапкіна І. О. - Види ресурсів та їх залучення до проекту, Брашовецька Г. І. (2014)
Рак Ю. П. - Теорія складностей та sh-алгоритми в управлінні складними системами: проектно-політологічний підхід, Черкаський М. В., Рак О. Ю., Буряк Н. Є. (2014)
Саченко А. А. - Модель разработки целей в планировании стратегического поведения предприятия, Домбровський М. З., Саченко О. А. (2014)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Фахмад - Метод планирования содержания мягких проектов по критерию важности формируемых компетентностей (2014)
Медведєва О. М. - Гносеологічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах (2014)
Булатецька Л. В. - Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців, Булатецький В. В., Павленко Ю. С., Собчук О. М., Гайдай С. І. (2020)
Волошанюк О. Я. - Математичний аспект продуктивності дії редукційно-охолоджувальних установок (2020)
Глинчук Л. Я. - Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації, Яцюк С. М., Кузьмич О. І., Багнюк Н. В., Чернящук Н. Л. (2020)
Головань М. М. - Аналіз продуктивності системи автоматичного позиціонування сонячних панелей, Здолбіцька Н. В., Ліщина В. О., Гринюк С. В. (2020)
Hubal H. M. - Construction and study of the system of differential equations that describes the mutual synchronization of coupled self-oscillating chemical systems (2020)
Журило А. Г. - Побудова точної перспективи кола, що належить предметній площині (2020)
Кузьмич О. І. - Дослідження ефективності мобільного додатку-тренажера для вивчення англійської мови, Яковлюк С. М., Багнюк Н. В., Мекуш О. Г. (2020)
Лавренчук С. В. - Дослідження зміни погодних умов за допомогою Telegram Bot API, Чабан А. С. (2020)
Лазебний В. М. - Принципи 3d моделювання механічних деталей для застосування 3d принтера, Досенко С. Д., Білевська О. С. (2020)
Левицька Т. А. - Моделювання нейронних мереж для оцінки ринкової вартості об'єкта житлової нерухомості, Железов Д. А. (2020)
Ліщина Н. М. - Аналіз методів визначення ризиків та управління ними при розробці програмного забезпечення, Ліщина В. О., Матвіїв Ю. Я., Ящук А. А. (2020)
Мартиненко А. А. - Інструменти побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень ідентифікації культурних цінностей, Мороз Б. І., Гуліна І. Г. (2020)
Martsenyuk V. P. - Features of technology of protection against unauthorizedly installed monitoring software products, Sverstiuk A. S., Andrushchak І. Ye., Kosheliuk V. A., Poteichuk M. I. (2020)
Moroz B. - Mathematical model of an automated video surveillance system for performing special functions, Shcherbakov A. (2020)
П’ятикоп О. Є. - Оптимізація навантаження мобільного додатку відстеження об’єкту при використанні датчиків місцезнаходження, Пучков Є. Е. (2020)
Сай О. В. - Механізми підвищення міцності стикових з’єднань гумо тросових канатів та стрічок (2020)
Теслюк Г. В. - Основні підходи до забезпечення якості машинно-тракторного парку підприємств агропромислового комплексу України (2020)
Харченко В. П. - Фактори впливу на польоти безпілотних літальних апаратів в стратосфері, Онищенко О. А. (2020)
Хомяк М. Я. - Особливості застосування поліноміальної моделі регресії з похибками вимірювання в прогнозуванні соціально-економічних процесів (2020)
Чернящук Н. Л. - Аналіз дослідження функціонування інформаційної системи електронного документообігу, Бортник К. Я., Плевако Н. М. (2020)
Богомазюк В. С. - Дослідження способів оптимізації веб-сайту на базі системи керування вмістом Drupal 8 (2020)
Бортник К. Я. - Основні загрози безпеці інформаційних систем, Делявський М. В., Кузьмич О. І., Багнюк Н. В., Чернящук Н. Л. (2020)
Димова Г. О. - Розробка комп’ютерної програми розв’язання задач мережевої оптимізації, Ларченко О. В. (2020)
Дмитренко Т. В. - Методика обробки аудіо-сигналів за допомогою алгоритмів на базі мови програмування Python (2020)
Журавська І. М. - Особливості реалізації та оцінка криптостійкості шифру Rabbit, Обухова К. О. (2020)
Здолбіцька Н. В. - Аналіз роботи послідовного протоколу UART за допомогою цифрового аналізатора, Мельник Г. М., Мельник В. М., Колтунович О. В., Мазуренко В. В. (2020)
Кузьмич О. І. - Методи синхронізації баз даних платформ інтернет-комерції засобами 1С-Бітрікс, Багнюк Н. В., Мекуш О. Г., Бортник К. Я., Марчук Б. І. (2020)
Лавренчук С. В. - Інформаційний чат-бот для сервісу обміну повідомленнями Telegram в навчальній сфері, Товстенюк Б. С. (2020)
Пех П. А. - П’ять методів оптимізації сайту, Корець Р. С. (2020)
Проніна О. І. - Моделювання кластеризації землетрусів за допомогою методів машинного навчання, Якін К. Ю. (2020)
Самойленко М. Ю. - Проблеми безпеки у практиці реалізації технології інтернет речей (2020)
Яцюк С. М. - Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж, Сачук Ю. В., Глинчук Л. Я., Прус Р. Б., Гришанович Т. О. (2020)
Павленко В. Я. - Сертифікаційні випробування радіоелектронних приладів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Терлецький Т. В. - Критерії вирішення оперативних задач світових стандартів інформаційних систем CCTV, Ткачук А. А., Кайдик О. Л., Цебрук В. Р. (2020)
Титул, зміст (2013)
Кашинцева О. - Психологічні та пcихотерапевтичні методики як об'єкти права інтелектуальної власності, Шатирко Л. (2013)
Осипова Ю. - Службові об'єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України (2013)
Татькова В. - Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності (2013)
Потоцький М. - Визнання відсутнім права інтелектуальної власності як спосіб захисту прав суб'єктів господарювання (2013)
Петренко С. - Відповідальність при використанні файлообмінних р2р мереж, Заболотна Н. (2013)
Штефан А. - Припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення, як спосіб захисту авторського права (2013)
Петренко І. - Правова охорона персонажа літературно-художнього твору (2013)
Мацкевич О. - Укладення договорів Інтернет-засобами масової інформації у сфері авторського права (2013)
Рудченко І. - Система суб'єктів державного управління в інноваційній сфері (2013)
Кушнір І. - Іпотечне кредитування як метод фінансування житлового будівництва (2013)
Удяк В. - Особливості правового регулювання податкової політики як методу державного регулювання економіки: підходи та перспективи (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Арсентьева Г. А. - Молчанка как разновидность пси-садизма (2015)
Бабатіна С. І. - Особливості формування життєвої стратегії в юнацькому віці: теоретичний аналіз питання (2015)
Гант О. Є. - Рівень розвитку рефлексивності спортсменів як складова їх психологічного здоров’я (2015)
Данчук Ю. П. - Особливості психічної регуляції рухової активності в підлітків, Чеканська О. А. (2015)
Дробот О. В. - Узагальнення теоретичних уявлень про професійну свідомість (на прикладі керівника) (2015)
Карсканова С. В. - Формування стрижня соціального інтелекту від народження (2015)
Кононенко О. І. - Диверсифікація перфекціонізму: психологічний контекст (2015)
Лазорко О. В. - Задоволеність працею як особистісний ресурс професійної безпеки фахівців стресогенних професій (2015)
Малик Я. К. - Характеристика продуктивності мнестичних функцій боксерів початкового періоду підготовки (2015)
Мілютіна К. Л. - Типологія нормативних і девіантних стосунків між власниками та їхніми домашніми улюбленцями (2015)
Никоненко І. О. - Механізми психологічного захисту як чинники формування копінг-стратегій особистості (2015)
Одінцова А. М. - Феномен перфекціонізму особистості в руслі когнітивно-поведінкової терапії, Одінцова В. М. (2015)
Орап М. О. - Лексична сполучуваність як параметр індивідуального стилю мовленнєвого досвіду (2015)
Перун М. Б. - Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності в перші місяці після народження дитини (2015)
Підбуцька Н. В. - Методологічні основи психології становлення професіоналізму студентів інженерно-технічних спеціальностей (2015)
Подкоритова Л. О. - Дослідження особливостей самопізнання майбутніх фахівців соціономічної сфери (2015)
Ревенко С. П. - Аналіз наукових підходів до дослідження психологічного здоров’я та благополуччя особистості на сучасному етапі (2015)
Савченко О. В. - Основні положення компетентнісного підходу в психології (2015)
Сергеева А. В. - Психологические факторы трансформационного становления интегральной идентичности личности (2015)
Ставицький О. О. - Модифікована методика "незавершені речення" для діагностики гандикапності (2015)
Степаненко Л. В. - Особливості прояву емоційних станів у студентів-переселенців (2015)
Фіщіна Г. О. - Переваги у виборі сфер спілкування "логіків" та "інтуїтів" (2015)
Чуприна Б. В. - Психологічні особливості написання сценарію (2015)
Бурейко Н. О. - Ресурси білінгва: шляхи та засоби розвитку психологічних якостей особистості (2015)
Вакуленко І. О. - Компетентнісно спрямована освіта як основна складова формування батьківської компетентності (2015)
Гоцуляк Н. Є. - Психологічні особливості формування стратегій навчання в майбутніх психологів в умовах внз (2015)
Дем’яненко С. Д. - Аналіз формування метамови й металінгвальних засобів вербалізації суджень про мову: психолінгвістичний аспект (2015)
Джеджера О. В. - Ефективність як функціональна характеристика навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Діомідова Н. Ю. - Психологічні особливості емоційного інтелекту й емоційної креативності студентів (2015)
Іванова В. В. - Вплив психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку на розвиток механізмів художньої творчості (2015)
Пшиченко О. І. - Функціональна діагностика живлення рослин ячменю ярого, оброблених гуміновими препаратами в умовах органічного землеробства (2021)
Пузік Л. М. - Види втрат капусти брюссельської під час зберігання, Пузік В. К., Бондаренко В. А. (2021)
Ольшанський В. П. - Про рух неоднорідної зерносуміші по вертикальному віброрешету, Сліпченко М. В., Харченко С. О., Ковалишин С. Й., Барсук А. С. (2021)
Грушецький С. М. - Аналіз конструкцій пневмосепарувального каналу зернових сепараторів, Безпалий О. І. (2021)
Тиховод М. А. - Перевірка математичної моделі плоско-паралельного руху боронувальної секції у поздовжньо-вертикальній площині на адекватність, Надикто В. Т. (2021)
Велит І. А. - Машини для подрібнення та розкидання гною для сімейних тваринницьких ферм, Іванкова О. В., Скиба М. М., Общий Я. О. (2021)
Рєзніков О. О. - Експериментальне дослідження коливальних процесів, що відбуваються під час роботи в мобільних підйомах з робочими платформами (2021)
Грушецький С. М. - Дослідження сепаратора піднімаючо-сходячої дії для коренебульбозбиральних машин (2021)
Корнюшин В. М. - Результати експериментальних досліджень картоплезбиральних машин з новим підкопувально-сепаруючим робочим органом (2021)
Кравцов А. Г. - Дослідження часу запізнення в релаксації напружень структурою мастильної плівки на поверхні тертя з фулереновими композиціями (2021)
Гусаренко М. П. - Робочий орган для передпосівного внесення рідких мінеральних добрив в ґрунт, Пахучий А. М. (2021)
Мельник В. І. - Інвестиційна діяльність в АПВ, Романашенко О. А., Циганенко М. О., Романашенко І. О. (2021)
Шевченко І. О. - Тягово-енергетична оцінка трактора в складі сільськогосподарського агрегату змінної маси (2021)
Lyashenko S. A. - The organization of first aid in disasters: the world experience, Fesenko A. M., Kis V. N., Yurchenko V. V. (2021)
Тимофеєва Л. А. - Дослідження впливу корозійно-активних речовин на руйнування елементів конструкції вагонів, Мартинов І. Е., Воскобойников Д. Г., Грибанов М. В. (2021)
Дудніков А. А. - Повышение качества поверхности деталей при пластическом деформировании, Дудников И. А., Дудник В. В., Бурлака О. А. (2021)
Нікітін А. А. - Вплив фізико-географічних та кліматичних умов на прогноз розповсюдження забрудненого повітря під час можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру у Донецькій області, Мещеряков І. С., Хіврич О. В., Дерман В. А., Полянова Н. В. (2021)
Хоботова Е. Б. - Радіаційні властивості відходів виробництва, Грайворонська І. В., Гончарова Н. Г., Ляшенко Г. А. (2021)
Джаман Т. В. - Зарубіжний досвід неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання в країнах Європейського Союзу (2020)
Пономаренко Н. Г. - Підготовка експертів у галузі загальної середньої освіти: досвід Німеччини, Австрії та Швейцарії (2020)
Самсонова О. О. - Історико-теоретичні засади розвитку професіоналізму вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Семенова О. Ю. - Професіоналізація особистості й функцій науково-педагогічної діяльності сучасного викладача в контексті андрагогічної парадигми (2020)
Sushchenko L. O. - Pedagogical innovation: search for new resources in education, Sushchenko R. V. (2020)
Турбар Т. В. - Методологічні підходи до проблеми природоохоронної роботи учнівської молоді (2020)
Бистрянцева А. М. - Типові помилки і труднощі під час розв'язування логарифмічних рівнянь та можливості їх усунення, Чередніченко Ю. С. (2020)
Зубцова Ю. Є. - Особливості застосування підходу "Навчання через гру" в освітньому процесі нової української школи (2020)
Івахно Н. О. - Функції антропонімів у літературних творах шкільної програми: старші класи (2020)
Капінус О. С. - Потенціал тренінгових технологій у формуванні професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Tekliuk H. P. - Content-based instruction (2020)
Фурман О. Ф. - Лінгвометодичні засади реалізації принципів наступності й перспективності в засвоєнні понять фонетики (2020)
Шаран О. В. - Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів у процесі вивчення основ інформатики, Шаран В. Л., Пугало С. В. (2020)
Абільтарова Е. Н. - Критерії та показники сформованості культури безпеки професійної діяльності майбутніх інженерів з охорони праці (2020)
Геращенко Я. М. - Молодіжний туризм: використання дозвіллєвої діяльності для розвитку професійних компетенцій у практичній підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі (2020)
Гончаренко Ю. В. - Сучасний танець як засіб розвитку творчої особистості майбутнього актора, Тітов Ю. В. (2020)
Горшкова Г. В. - Структура готовності майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності (2020)
Гречаник Н. І. - Культурологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: принципи формування (2020)
Гринь Л. О. - Значення нейрофізіологічного фактора вокального процесу в системі підготовки майбутнього актора, Шупранова Д. О. (2020)
Завіруха Л. А. - Компонентна структура пізнавальної активності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Конаржевська В. І. - Вплив когнітивних евристик на процес прийняття рішення майбутніми офіцерами Національної гвардії України в нестандартних ситуаціях (2020)
Король Т. Г. - Шляхи застосування ретроспективного опитування в контролі й навчанні перекладу майбутніх філологів (2020)
Курінна А. Ф. - Розвиток риторичної компетентності майбутніх вихователів в умовах освітніх змін: лінгвосинергетичний аспект (2020)
Лазарєва Т. А - Формування науково-дослідної компетентності в майбутніх інженерів-технологів, Лазарєв М. І. (2020)
Пінчук Л. М. - Професійне самовдосконалення майбутніх учителів іноземної мови у процесі дистанційного навчання (2020)
Мороз О. Л. - Когнітивний компонент професійно орієнтованої комунікативної компетенції майбутніх фахівців морської галузі, Бондаренко В. В. (2020)
Невзоров Р. В. - До питання доцільності застосування модельного підходу в дослідженні процесу підготовки майбутніх військових льотчиків до бойових польотів (2020)
Пахомова Т. О. - Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності в системі вищої професійної освіти (2020)
Ремньова А. Г. - Педагогічні умови формування гендерної компетентності майбутніх учителів (2020)
Самойленко О. О. - Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту щодо впровадження моделі підготовки бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Скорик Т. В. - Технологія "створення ситуації успіху" у становленні професійної успішності майбутнього вчителя, Грицик Н. В. (2020)
Тараненко Ю. П. - Професійно-орієнтована підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи з молодшими школярами (2020)
Tymofyeyeva O. Ya. - The strategies of student-centered approach at the maritime English learning process, Konstantynova T. M. (2020)
Толочко С. В. - Вимоги до професійно-педагогічної компетентності кар'єрних радників та едвайзерів в українських закладах освіти (2020)
Авраменко У. В. - Критерії та показники визначення ефективності соціально-педагогічної роботи із сім’ями молодших школярів інклюзивних класів (2020)
Гладиш М. О. - Вплив міжнародних асоціацій на розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні (2020)
Заверико Н. В. - Формування педагогічної культури в батьків, які виховують дитину з інвалідністю (2020)
Kokkali D. - The education process implementation of the child with special educational needs in the inclusive school environment, Sokol M. O. (2020)
Лещенко О. Г. - Соціально-педагогічний супровід дитини з інвалідністю в інклюзивному закладі освіти (2020)
Mizythra Spyridoula - The integrative aspect of students’ inclusion in the autistic spectrum on the example of Greek schools, Sokol M. O. (2020)
Перхайло Н. А. - Гендерні аспекти професійного спілкування фахівців із соціальної роботи (2020)
Рідкодубська Г. А. - Професійне вигорання соціальних працівників (2020)
Соловйова Т. Г. - Формування соціальної компетентності як умова успішної соціалізації молоді (2020)
Ордіна Л. Л. - Здоров'язбережувальні чинники функціонування культуротворчого середовища закладу вищої освіти (2020)
Петриченко Л. О. - Правове виховання майбутніх учителів як основа формування в них толерантного ставлення до маргіналізованих верств суспільства в системі освіти (2020)
Полулященко Ю. М. - Розвиток патріотизму: уточнення руху соціально-філософського надбання педагогічної взаємодії, Толчєва Г. В., Саєнко В. Г. (2020)
Фомічова О. В. - Негативні наслідки булінгу в освітньому середовищі (2020)
Соколовська О. С. - Виховання працьовитості дітей старшого дошкільного віку в процесі підготовки до навчання в школі (2020)
Bielovetska L. E. - Ways to improve students’ motivation while mastering English language at Volodymyr Dahl East Ukrainian National University during distance learning (2020)
Holovanova T. P. - Safety of educational environment: professional competence of the future teacher in сombating bulling (2020)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Особливості перекладацької практики як форми організації навчання студентів закладу вищої освіти технічного спрямування (2020)
Моргунова Н. С. - Практичні прийоми використання технології "майндмеппінг" в навчанні англійської мови студентів інженерних спеціальностей, Приходько С. О. (2020)
Корчова О. М. - Розвиток критичного мислення в студентів педагогічних закладів вищої освіти на заняттях із риторики (2020)
Русіна Н. Г. - Підготовка фахівців галузі геодезії та землеустрою в умовах глобалізації та євроінтеграції (2020)
Старостіна О. В. - Досвід підвищення кваліфікації викладачів вищої школи у Великій Британії (2020)
Тимофєєва І. Б. - Взаємодія діяльності відділу освіти з освітніми закладами для підвищення професійної компетентності педагогів (2020)
Ципіна Д. С. - Дидактичні засоби формування медіативної компетентності на занятті з іноземної мови (2020)
Корівчак Л. Д. - Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" (2013)
Цепкало Т. О. - Міфологема місяця в поезіях Яра Славутича (2013)
Бахтіарова Т. В. - Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича (2013)
Буркова Е. С. - Антропологический дискурс Л. Шестова ("Ф. Достоевский и Ф. Ницше") (2013)
Загороднюк В. С. - Iдейно-тематична концепція народництва у повісті "Блискавиці" Mиколи Чернявського (2013)
Гладир Я. С. - Наскрізний конфлікт роману В. Винниченка "По-свій!" (2013)
Дудченко М. М. - Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури, Медвідь А. А. (2013)
Омельчук Ю. О. - Сюрреалістичні особливості новели В. Даниленка "Сон із дзьоба стрижа" (2013)
Сидоренко Н. І. - Модифікації "шкільної" повісті у творчості Ніни Бічуї (2013)
Чорна М. М. - Літературна критика в епістолярії Б. Грінченка (2013)
Чухонцева Н. Д. - Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки (2013)
Карікова Н. М. - Фразеологія красного письменства (на матеріалі ранніх прозових творів Б. Антоненка-Давидовича) (2013)
Баранова С. В. - Синкретизм англійських квантитативних одиниць, Петровська О. С. (2013)
Дегтярева Л. И. - Когниция информации ВОДА в когнации онимов с морфемой ин/ина/ina/inna (2013)
Ковалик Н. В. - Семантична категоризація значення та смислу в контексті мовної картини світу (2013)
Косович О. В. - Принципи та шляхи термiнологiчної неологiї (2013)
Медвідь О. М. - Секондарні відчислівникові утворення сучасної англійської мови, Ткаченко М. О. (2013)
Семенюк А. А. - Лінгвістичне буття лексем "about”, "round” (2013)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах (2013)
Дудар О. В. - Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку ХХ ст. (2013)
Dunaeva M. N. - Conference presentation in the process of interlanguage communication (2013)
Швачко С. О. - Сага про лексему one у функції замінника, Грінченко А. І. (2013)
Швачко С. О. - Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень, Денисенко Я. Ю. (2013)
Вихідні відомості (2013)
Веселовська З. - Дорогі колеги! (2021)
Зборовская А. В. - Комплексное лечение синдрома сухого глаза у пациентов с синдромом Шегрена путем применения препарата бесконсервантных капель, содержащих гиалуронат натрия 0,4 % и комплекса нутрицевтиков, Горянова И. С., Колесниченко В. В. (2021)
Заволока О. В. - Аналіз цитокінового балансу в сльозовій рідині у хворих на бактеріальний кератит і цукровий діабет залежно від тяжкості захворювання, Бездітко П. А., Абрамова Л. П., Векшин В. О. (2021)
Romera-Romero P. - Результати дворічного спостереження після глибокої склеректомії із встановленням увеосклерального імплантата, що не розсмоктується (Esnoper-Clip): аналіз операційного поля за допомогою оптичноїкогерентної томографії переднього сегмента, Loscos-Arenas J., Moll-Udina A., Romanic-Bubalo N., Castellvi-Manent J., Valldeperas X. (2021)
Сердюк В. М. - Генетичні предиктори судинної регуляції прогресування глаукомної оптичної нейропатії у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Ісаєв О. А., Устименко С. Б., Сердюк А. В. (2021)
Думанська Г. В. - Механізми гіпоксія-індукованої довготривалої зміни передачі сигналу в in vitro моделі зорового тракту, Веселовський М. С. (2021)
Cusnir V. - Primary Open-Angle Glaucoma. Relevance and Treatment, Dumbraveanu L., Lupan V., Doina B. (2021)
Сердюк В. М. - Поширеність та епідеміологія первинної відкритокутової глаукоми, Ісаєв О. А. (2021)
Ісаєв О. А. - Вплив поліморфізму rs1799983 (G894T, Glu298Asp) гена NOS3 на розвиток первинної відкритокутової глаукоми, Сердюк В. М., Устименко С. Б. (2021)
Veselovskaya Z. F. - Glaucoma Patients Care in Ukraine: Implementation of 5th edition of EGS Guidelines, Veselovskaya N. M. (2021)
Веселовська З. Ф. - Диплопія після імплантації дренажу Ахмеда, Веселовська Н. М., Запорожченко І. Б. (2021)
Сакович В. Н. - Наш опыт лечения грибковых кератитов, Волок С. И., Баландина Е. В. (2021)
Риков С. О. - Можливості клітинної терапії в лікуванні глаукомної оптичної нейропатії, Петренко О. В., Шаргородська І. В., Яковець А. І. (2021)
Петренко Т. А. - Динамічний аналіз глаукоми за такими критеріями: внутрішньоочний тиск, комп’ютерна периметрія та площа екскавації диска зорового нерва у пацієнтів, які дотримувалися та не дотримувалися лікарських рекомендацій щодо лікування глаукоми (2021)
Алифанов И. С. - Медико-социальные аспекты слепоты и слабовидения вследствие глаукомы в Украине, Сакович В. Н., Ясько Л. Г., Зосимова Я. А. (2021)
Денисюк Л. І. - Вміст sICAM-1 в крові у хворих із цукровим діабетом 2-го типу залежно від ступеня тяжкості макулярного набряку, Сук С. А., Кирилюк М. Л., Венедіктова О. А., Ряба О. П. (2021)
Денисюк Л. І. - Eфективність застосування транссклеральної контактно-компресійної діодної лазерної циклокоагуляції в лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми у пацієнтів із цукровим діабетом, Сук С. А., Венедіктова О. А., Ряба О. П. (2021)
Денисюк Л. І. - Стан макулярної зони та зорового нерва після інтравітреальних втручань у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією, Путієнко О. О., Велимчаниця І. О. (2021)
Сердюк В. Н. - Анализ эффективности техники BB-DALK c фемтосекундным лазерным сопровождением под контролем интраоперационной оптической когерентной томографии путем оценки послеоперационного астигматизма, Устименко С. Б., Грига М. В., Иванцов И. С. (2021)
Чубенко И. О. - Роль суточной тонометрии при глаукомной оптической нейропатии, Гончарова Н. А. (2021)
Новицький І. Я. - Комбінація хірургії ab interno і ab externo: перший досвід, Левицька О. В. (2021)
Новицький І. Я. - Менеджмент закритокутової глаукоми, Лопадчак Р. М. (2021)
Дзюба Н. О. - Корекція стану очної поверхні у хворих на глаукому, Тихончук Н. А. (2021)
Сакович В. М. - Клінічний випадок рецидиву герпетичного кератоувеїту на тлі COVID-19, Березнюк Л. Г., Гарькава Н. А., Алексєєва О. В. (2021)
Бабенко Т. Ф. - Особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність ранніх компонентів зорових викликаних потенціалів у внутрішньоутробно опромінених осіб, Логановський К. М., Логановська Т. К., Гарькава Н. А., Куц К. В., Антипчук К. Ю., Перчук І. В., Крейніс Г. Ю., Федірко П. А. (2021)
Путієнко О. О. - Віддалені результати інтравітреальних втручань ускладнених форм проліферативної діабетичної ретинопатії, Денисюк Л. І. (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей (2021)
Арзуманова Т. В. - Проблеми формування бікультуралізму українців на теренах українсько-російського етнічного порубіжжя в Російській імперії в другій половині ХІХ століття (2020)
Воронянський О. В. - Земельні комітети в українській революції 1917-1921 рр. (2020)
Дьякова О. В. - Формування західного кордону України, Топчій Д. С. (2020)
Мартинова І. С. - "Організована дружба": створення і діяльність харківського товариства дружби з Німецькою демократичною республікою (2020)
Олянич Л. В. - Соціальне походження дитячої безпритульності в Україні у 1920-х роках, Олянич В. В. (2020)
Павліченко О. О. - Зовнішня політика Української держави П. Скоропадського: австро-угорський напрямок (2020)
Сопельняк А. С. - Я. Р. Дашкевич: вимушені зміни життєвої стратегії видатного сходознавця (2020)
Стешенко Н. Л. - Нестор Махно та його участь у бойових діях на Донбасі навесні 1919 р., Бородай А. В. (2020)
Яковенко Г. Г. - Домашні учительки духовного стану (2020)
Скрипчук Г. В. - Реформування культурної політики України (2020)
Кунденко Я. М. - Історичні етапи становлення духовних цінностей людини інформаційного суспільства, Білостоцький М. О. (2020)
Трубчанінов М. А. - Розвиток бондарства у селянських господарствах Росії як важливий напрямок модернізації народного господарства країни кінця ХVIIІ – початку ХХ століття (2020)
Беззубенко А. В. - Польські жінки в діяльності "Третього сектору" (2020)
Вороніна М. С. - Кризис-менеджерки в РСДРП(б) (2020)
Ніколаєнко О. О. - Відлуння польського фемінізму в Україні (польські жіночі організації Наддніпрянщини на початку ХХ ст.) (2020)
Гончарова О. С. - Латиші в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті роки, Рябченко О. Л. (2020)
Кас’яненко Ю. О. - Приватне та громадське життя Іванівської вітки роду Ковалевських у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2020)
Луценко М. В. - Станові дворянські установи та їх діяльність на Слобожанщині (наприкінці XVIIІ – у першій половині XIX ст.) (2020)
Місостов Т. Ю. - Деякі аспекти історико-краєзнавчої діяльності Полтавського земського музею в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2020)
Солошенко О. М. - Формування етнічної структури населення Харківської губернії в другій половині ХІХ століття (2020)
Фомін М. В. - "Уваровський" склеп-мартирій на некрополі Херсонеса – Херсона (2020)
Богдашина О. М. - Методологія і методика історичних досліджень В. П. Бузескула (2020)
Попович В. В. - Повсякденне життя студентів УРСР другої половини ХХ ст. в сучасній українській історіографії: акценти та візії (2020)
Романова С. С. - Дитячі спогади як історичне джерело при вивченні подій Другої світової війни на Харківщині, Романов А. О. (2020)
Чувпило О. О. - Академік О. Й. Пріцак – великий український орієнталіст сучасності (до 100-річчя від дня народження) (2020)
Титул, зміст (2013)
Сахно В. П. - До питання поліпшення керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1, Григорашенко О. В. (2013)
Голуб В. А. - Обґрунтування типажу бойових колісних машин з використанням методів кластерного аналізу, Купріненко О. М., Гребеник О. М. (2013)
Федоров В. В. - Математична модель поршневого глушника шуму відпрацьованих газів ДВЗ, Іллющенко Д. С. (2013)
Сокіл Б. І. - Власні вертикальні коливання корпусу автомобіля з урахуванням нелінійних характеристик пружної підвіски, Нанівський Р. А., Грубель М. Г. (2013)
Кривошеєва Т. О. - Економічна доцільність і сутність пільг (2013)
Гамеляк І. П. - Про необхідність будівництва в Україні автомобільних доріг із цементобетонним покриттям, Корецький А. С., Корецький С. С. (2013)
Золотарев В. А. - Устойчивость асфальто-и асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах при сжатии и изгибе, Хамад Р. А., Калашник Д. В. (2013)
Коваль П. М. - Напружено-деформований стан збірних попередньо напружених балок серії "МЗБК-160”, Сташук П. М., Стоянович С. В., Ковальчик Я. І., Бугера А. Р. (2013)
Редченко В. П. - Визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях мостів (2013)
Титул, зміст (2011)
З наснагою та без втоми до нових здобутків: Володимир Федорович Штанов святкує ювілей (2011)
Говорун А. Г. - Результати випробування автомобіля на роликовому моделюючому стенді за європейським їздовим циклом за роботи двигуна на штатному та сумішевих біодизельних паливах, Клименко О. А., Павловський М. В. (2011)
Гутаревич С. Ю. - Мотоквадроцикли і сертифікація, Матвієнко Ю. О., Пінчук В. А., Риндін Ю. В. (2011)
Пономарьова Ю. О. - До питання застосування назв транспортних засобів в англомовних нормативно-правових документах та в законодавстві України (2011)
Рудзінська О. В. - До вибору методів забезпечення якості процесу випробувань та оцінки компетентності персоналу, що проводять ці випробування (2011)
Дорош В. М. - Аналіз типових транспортно-технологічних систем доставки швидкопсувних харчових продуктів (2011)
Енглезі І. П. - Підвищення безпеки дорожнього руху у взаємодії науки, влади і громадськості (2011)
Савенко В. Я. - Недоліки оцінки рівності поверхні дорожніх покриттів, яку використовують в Україні, Філіппов В. В., Кіяшко Д. І., Смолянюк Р. В., Смірнова Н. В. (2011)
Пальчик А. М. - Визначення кривизни колових та перехідних кривих у поздовжньому профілі та у плані при паспортизації автомобільних доріг, Олійник М. О. (2011)
Литвиненко А. С. - Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухого ґрунту зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг (2011)
Дорошенко Ю. М. - Модифікація дорожнього цементобетону відходами хімічної промисловості, Дорошенко О. Ю., Борковський П. П., Чиженко Н. П. (2011)
Гамеляк І. П. - Нові українські норми із використання геосинтетичних матеріалів, Боднар І. Д., Журба Г. В. (2011)
Титул, зміст (2010)
Міністр транспорту та зв’язку України Костянтин Єфименко окреслив пріоритетні завдання Мінтрансзв’язку на 2010 рік (2010)
Ященко Т. М. - Проблеми оптимізації податкової політики для автомобільних перевізників (2010)
Агєєв В. Б. - Практичні аспекти створення інспекційного органу відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 (ISO/IEC 17020:1998), Волков О. Ф., Безродний М. Ю. (2010)
Зорін О. М. - Методичні рекомендації з виконання вимог нормативних актів щодо кваліфікації фахівців автомобільного транспорту, Гуревич Л. М. (2010)
Шкуротяний Ю. В. - Амортизатори підвіски це просто?, Стучинський М. О. (2010)
Черевко Ю. М. - Результати досліджень роботи самохідних транспортувальних машин з пружно зчленованими елементами, Черевко М. І., Лозовий І. С. (2010)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання обсягів продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видом діяльності "транспорт та зв’язок” (2010)
Безуглий А. О. - Актуальні питання системи кошторисного ціноутворення в дорожній галузі (2010)
Величко Г. В. - Функціональне обґрунтування перехідних кривих в проектах доріг, Філіппов В. В. (2010)
Богомолов В. О. - Реологічна модель роботи асфальтобетону при стисканні, Жданюк В. К., Ряпухін В. М., Богомолов С. В. (2010)
Марчук О. В. - Про необхідність урахування просторового характеру напруженого стану при розрахунку жорстких автодорожніх та аеродромних покриттів, Булах Є. О., Гнєдаш С. В. (2010)
Новаковський Д. М. - Визначення товщини та модуля Юнга асфальтобетонних шарів дорожнього одягу методом неруйнівної діагностики, Кіяшко І. В. (2010)
Колесник Д. Ю. - Залежність глибини просочення при санації бетону (2010)
Угненко Є. Б. - Вплив пересічень автомобільних доріг на забруднення навколишнього середовища придорожнього простору, Ужвієва О. М. (2010)
Гамеляк І. П. - Нові нормативні документи із використання геосинтетичних матеріалів, Боднар І. Д., Журба Г. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Кириченко І. Г. - До 80-річчя Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Венцель Є. С., Пімонов Г. Г. (2010)
Пунь В. П. - Рівні співпраці між Україною та країнами Європи у сфері міжнародних вантажних автомобільних перевезень (2010)
Гладченко О. С. - Методика розрахунку показників мас автомобілів, обладнаних кранами-маніпуляторами, Радченко В. Б., Попелиш Д. М. (2010)
Рустамов З. А. - Особливості нового рульового механізму, Волков О. Ф. (2010)
Зелінський Є. М. - Вимоги до зовнішніх виступів колісних транспортних засобів, що застосовуються при сертифікації, Лапшин Ю. А., Лич В. О. (2010)
Бударецький Ю. І. - Особливості формування структури випробувального центру на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки і засобів метрологічного забезпечення випробувань повнопривідної колісної техніки, Грубель М. Г., Митник Я. Ф. (2010)
Мозговий В. В. - Випробування конструкцій дорожнього одягу на кільцевому стенді – успіхи, проблеми, перспективи (частина 2), Онищенко А. М., Прудкий О. В., Куцман О. М., Невінгловський В. Ф., Білан О. О., Жданюк К. В., Шевчук О. О., Головко С. К. (2010)
Золотарьов В. О. - Порівняльне дослідження властивостей окиснених і залишкових бітумів, Пиріг Я. І., Галкін А. В, Кудрявцева-Вальдес С. В. (2010)
Гамеляк І. П. - Аналіз зміни загального модуля пружності та міцності на розтяг при згині монолітних шарів нежорсткого дорожнього одягу протягом року, Якименко Я. М. (2010)
Сасько М. Ф. - Переваги та перспективи використання технології холодного ресайклінгу при будівництві та ремонті автомобільних доріг, Копинець І. В. (2010)
Чечуга О. С. - Методика проектування круглих залізобетонних водопропускних труб на автомобільних дорогах (2010)
Бондар Т. В. - Аналіз причин виникнення аварійності – шлях до обґрунтованого планування заходів з підвищення безпеки руху (2010)
Ніколайчук А. В. - Перспективи використання геосинтетики за матеріалами Дев’ятої міжнародної конференції з геосинтетики, Гамеляк І. П., Журба Г. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
ДП "ДержавтотрансНДІпроект” – 80! (2010)
Агеєв В. Б. - Вимоги до зразків колісних транспортних засобів, що надаються на випробування, Зарецький З. А. (2010)
Новікова А. М. - Правове регулювання ринку транспортних послуг вантажного автомобільного транспорту в ЄС та Україні, Мироненко В. П., Шум І. В., Коськовецький В. М. (2010)
Рустамов З. А. - Критична швидкість перекидання автомобіля, Волков О. Ф. (2010)
Пунь В. П. - Формування парку колісних транспортних засобів для міжнародних вантажних перевезень (2010)
Федоров В. В. - Глушник шуму відпрацьованих газів ДВЗ "поршневий–плюс” (2010)
Бакбардіна Т. В. - Інноваційна активність в напрямах удосконалення експлуатаційних характеристик автомобілів (2010)
Туренко А. Н. - Гордимся прошлым - думаем о будущем (2010)
Жданюк В. К. - Підвищення колієстійкості асфальтобетонних покриттів нежорстких дорожніх одягів, Чугуєнко С. А., Воловик О. О., Костін Д. Ю. (2010)
Циркунова К. В. - Вимоги до властивостей бітумних емульсій у Польщі (2010)
Батракова А. Г. - Совершенствование георадарных технологий при обследовании дорожных одежд, Урдзик С. Н., Галащук І. Б. (2010)
Коваль П. М. - Робота конструкцій моста поширеного монолітною накладною плитою, Сташук П. М., Танський О. В. (2010)
Title (2021)
Contents (2021)
Serbenyuk S. - On Some Aspects of the Examination in Econometrics (2021)
Danyliuk M. - Ukrainian State Regional Development Fund: Current Realities, Opportunities And Prospects, Dmytryshyn M. (2021)
Burtnyak I. - Modeling the Behavior of Banks in Instability Conditions, Malytska A. (2021)
Piatnychuk I. - Modern Information Technologies and Services in Public Institutions, Pyatnychuk H. (2021)
Boryshkevych I. - Development of Pedagogical Staff as an Integral Element of Forming a Positive Image of an Educational Institution (2021)
Voznyak H. - Theoretical and Conceptual Basis of Budget Security: Regional and Local Dimension, Kloba T. (2021)
Ankhelko І. - Current State and Trends of Openness of the Ukrainian Economy, Lekh I. (2021)
Verbovska L. - Application of Modern Development Tools in Increasing the Competence of the Staff, Haliuk I. (2021)
Kondur O. - Application Analysis of Key Macroeconomic Indicators in Terms of Regional Disparity, Tomashevska A. (2021)
Shkromyda V. - Reputation Management Technological Tools: a Stakeholder Approach, Shkromyda N., Gnatiuk T., Vasylyuk M. (2021)
Popadynets N. - Reputation Evaluation of the Factors Regulating the Development of the Consumer Goods Market in the Region, Bondarenko V., Staryk R., Chakii O., Voitenko O. (2021)
Maksymiv Y. - Development of Circular Economy Concept: Historical Background, Yakubiv V., Hryhoruk I., Kravtsiv V. (2021)
Бєлова О. - Мовленнєва готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2021)
Бєсєда В. - Психолого-педагогічні основи корекції постави у фронтальній площині в дітей з порушеннями психомоторики (2021)
Брушневська І. - Особливості облаштування корекційно-комунікативного розвивального середовища в закладі дошкільної освіти (2021)
Квітко Н. - Організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями (2021)
Косенко Ю. - Організація самостійної діяльності школярів із порушеннями інтелекту на уроках суспільствознавчого змісту, Дегтяренко Т. (2021)
Аніщенко В. - Активізація пізнавальної активності майбутніх офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України (методологічний аспект) (2021)
Бермудес Д. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до застосування диференційованого підходу навчання, Балашов Д., Рибалко П. (2021)
Бондаренко З. - Базова роль вищої математики в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій, Кирилащук С., Черноволик Г. (2021)
Васильєва Г. - Формування методичної компетентності педагогічних працівників інклюзивної освіти під час підвищення кваліфікації (2021)
Вергун А. - Антиплагіатні заходи та експертиза з позицій наукової комунікації та імплементації принципів академічної доброчесності, Наконечний А., Ягело С., Олексюк О., Вергун О. (2021)
Євсюков О. - Формування культури професійної діяльності майбутнього викладача професійної освіти, Гордієнко І. (2021)
Замрозевич-Шадріна С. - Методологічні підходи щодо підготовки майбутніх педагогів до формування культури здоров’я дітей у НВК "Школа-садок" (2021)
Зінченко С. - Професійна адаптація студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності в умовах соціального партнерства як організаційно-педагогічна проблема (з досвіду роботи Нікопольського регіонального центру моніторингу освіти та соціального партнерства НМЕТАУ) (2021)
Kovalenko N. - Professional identity of the future teacher in foreign discourse (2021)
Красюк І. - Інноваційний підхід до навчання майбутніх педагогів – стратегія сучасної української школи, Пильнік Р. (2021)
Макієвський О. - Формування професійної компетентності майбутнього автомеханіка на основі системи практико-орієнтованих завдань (2021)
Мєлєкєсцева Н. - Формування професійно орієнтованої фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2021)
Московчук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів на уроці математики засобами змісту сюжетних задач за підручником Н. П. Листопад, Довгань О. (2021)
Олинець Т. - Моделювання навчальних мовних ситуацій як засіб вивчення тематичної лексики здобувачами вищої освіти на заняттях із практичного курсу англійської мови (2021)
Павлюк Є. - Динаміка розвитку фахової працеохоронної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі проходження різних видів практик, Павлюк О. (2021)
Полякова Г. - Управління якістю освіти як головний чинник конкурентоспроможності інноваційно-активного університету, Раєвнєва О., Азізова К. (2021)
Савка І. - Сучасний стан практики професійної підготовки майбутніх перекладачів у ЗВО (2021)
Скибун Н. - Хаби – освітнє середовище вивчення української мови іноземними студентами у ЗВО (2021)
Сорокотяга І. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі в закладах вищої освіти (2021)
Стрілець О. - Методика професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою освіти (2021)
Федченко К. - Діагностика сформованості ціннісного ставлення до здоров’я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище (2021)
Цигура Г. - Потреба студентів факультету фізичного виховання в обізнаності з питань сталого розвитку (2021)
Ярхо Т. - Дидактична основа базової математичної підготовки в аспекті впровадження сучасної технології STEM-освіти у ЗВО, Ємельянова Т., Легейда Д. (2021)
Albarkaayi Dh. - The methodology of applying athletic exercises for increasing motional conditions of the 11-13 years old boys at physical education classes, Vrublevskiy E. (2021)
Бабюк Т. - Організація позанавчальної еколого-орієнтованої діяльності в закладі дошкільної освіти (2021)
Бахмат Н. - Формування здорового способу життя та фізичний розвиток молодших школярів у Новій українській школі (2021)
Бондаренко І. - Застосування інноваційних технологій та засобів тренувального процесу у професійних жіночих клубах з хокею на траві, Лянной Ю. (2021)
Волкова І. - Спрямованість освітнього процесу на набуття компетентностей у дітей дошкільного віку, Федорова О., Жейнова С. (2021)
Гузенко О. - Особливості оцінювальної діяльності вчителя початкових класів Нової української школи (2021)
Дорож І. - Образотворча діяльність майбутніх учителів початкової ланки освіти як сфера світоглядного самовираження, Ковальчук А., Третяк Н. (2021)
Ковальчук О. - Формування соціальної компетентності в учнів початкових класів на уроках "Я досліджую світ" (2021)
Кондратюк С. - Інтеграція різних видів діяльності на уроках мистецтва в початкових класах, Данько Н., Васько О., Білєр О. (2021)
Лебідь І. - Формування екологічної свідомості дітей молодшого шкільного віку в процесі освітньої діяльності (2021)
Науменко Є. - Характеристика фізичного стану учнів 7-10 років, які займаються та не займаються спортом, Скрипка І., Чередніченко С. (2021)
Слушний О. - Використання інноваційних технологій в освіті як науково-методична проблема (2021)
Hayder Kh. - The methodology of speed-power training of young sprinters of 12-15 years old in an annual macrocycle, Vrublevskiy E. (2021)
Лемко Г. - Ідеї громадянського виховання у творчій спадщині педагогів Західного регіону України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2021)
Бєлова В. - До питання про проблему управління освітою в зарубіжжі: термінологічний аспект (2021)
Діденко І. - Проблеми викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей: до, під час та після пандемії, Загоруйко Л., Філатова О. (2021)
Пахотіна Т. - Патріотичне виховання в Республіці Польща: нормативні засади (2021)
Юзик О. - Аналіз стандартів професійної підготовки вчителя інформатики у Польщі (кінець XX - початок XXI cт.), Пелех Ю. (2021)
Балог Г. - Готовність музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічний феномен (2021)
Волкова Ю. - Методологічні основи формування здатності майбутніх учителів хореографії до художньо-інтерпретаційної творчості у фаховій діяльності, Лісовська Н., Трощенко В. (2021)
Єременко О. - Провідні методологічні підходи до підготовки магістрів музичного мистецтва, Бірюкова Л. (2021)
Чжан С. - Теоретико-методичні підходи та принципи формування прогностичних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Дорогі читачі й автори журналу! (2021)
Шаров О. - Історіософські аспекти грошової глобалізації (2021)
Джіамманко М. Д. - Урядові заходи та економічна діяльність під час спалаху COVID-19: деякі попередні короткострокові докази з Європи, Джітто Л. (2021)
Хоссейн Ш. - Вплив COVID-19 на економіку Бангладеш: чи ризикована бангладешська економіка після COVID-19? (2021)
Касагранде С. - Розуміння асиметрій ЄВЕС та їх економічно-політичні наслідки (2021)
Ботельйо Х. М. М. - Порівняльні переваги міжнародної торгівлі: двосторонні перспективи Португалія – Латвія, Португалія – Польща та Португалія – Україна, Міетуле І., Гушко С., Кулішов В., Максимова І. (2021)
Трушкіна Н. - Кластерна модель організації логістичної діяльності в регіоні (на прикладі економічного району "Поділля"), Джвігол Х., Квілінський О. (2021)
Бугайко Д. - Системний підхід до визначення рівня безпеки сталого розвитку авіаційного транспорту: індикатори, рівень, загрози, Харазішвілі Ю., Ляшенко В., Квілінський О. (2021)
Лучко М. - Статистичні методи прогнозування розвитку демографічних показників України: контекст застосування, Шестерняк М. (2021)
Наші автори (2021)
Ворона Л. І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку позашкільної освіти в Україні (2020)
Загородня А. А. - Профільне навчання як форма радикальної диференціації освітнього процесу (2020)
Пастирська І. Я. - Інтегративні процеси в зарубіжній педагогіці (2020)
Цуркан Т. Г. - Аналіз педагогічних умов реалізації олімпійської освіти молодших школярів в освітньому процесі (2020)
Артеменко А. О. - Формування у студентів навичок дослідницької діяльності на конкретному прикладі, Стєганцева П. Г. (2020)
Гольтер І. М. - Латинська мова як важливий складник системи сучасної біотехнологічної освіти: роль та особливості викладання (2020)
Ivashchyshyn O. M. - Innovative resources for promoting academic writing skills in English classes, Kashchyshyn N. Yе. (2020)
Скіба Н. Я. - Методологічні та методичні засади інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей (2020)
Шубна О. В. - Інноваційна організація методичної роботи в Новій українській школі, Толстікова О. В., Вєнгріна І. Ф. (2020)
Боряк О. В. - Мовленнєвий розвиток дітей з особливими освітніми потребами як провідний чинник соціалізації, Косенко Ю. М. (2020)
Сеага Семі - Культурно-дозвіллєва діяльність як засіб корекції агресивної поведінки підлітків (2020)
Божко Н. М. - Дистанційне навчання іноземних студентів як спроба вирішення певних проблем мовної підготовки за умов карантину (2020)
Гаращенко Л. В. - Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти, Кондратюк С. Г. (2020)
Гончарук В. В. - Інноваційна підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання, Гончарук В. А., Макаревич І. М., Чистякова Л. О. (2020)
Дудіна О. В. - Сучасний стан та розвиток підготовки магістрів медичної галузі в закладах вищої освіти Китаю (2020)
Єнгаличева І. В. - Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2020)
Красовська О. О. - Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО та НУШ, Міськова Н. М., Хом'як О. А. (2020)
Михайлов В. М. - Експлікація педагогічних понять "фахівець із питань цивільної безпеки" та "професійна компетентність фахівця з питань цивільної безпеки" (2020)
Опальчук Б. В. - Функціонально-практичний складник професійної діяльності майбутніх соціальних працівників: специфіка культурно-дозвіллєвої підготовки (2020)
Петрик К. Ю. - Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (2020)
Семенова О. Ю. - Результати експерименту з упровадження андрагогічного підходу в процес професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020)
Соляр Л. В. - Наукові підходи в процесі професійної підготовки магістрів музичного мистецтва (2020)
Ульянова В. С. - Підвищення рівня професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Чуєва І. О. - Інноваційні технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців спеціальності 242 "Туризм" освітньої програми "Управління в туризмі та гостинності", Дядечко І. Є., Криволапов Е. А. (2020)
Чупрун О. С. - Сучасна система підготовки учителя в Україні: домінантні підходи (2020)
Шкляр А. - Методологічні підходи формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх (2020)
Shcherba N. S. - Factors that affect pre-service English teachers' psychological readiness for teaching learners with disability (2020)
Суліма Є. М. - Проектування стратегії розвитку вищої освіти як засіб модернізації освітньої галузі України на 2021–2031 роки (2020)
Дудик Р. В. - Особливості впливу класичної музики на формування особистості дітей (2020)
Трухан Г. В. - Зміст та сутність фасилітативної педагогічної підтримки сім'ї (2020)
Хлєбік С. Р. - Театральні технології у формуванні соціально-творчої особистості (2020)
Бущак І. М. - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва, Кость С. П., Пирч М. І. (2020)
Оніщук Т. І. - Статус у групі та особливості спілкування старших дошкільників: психолого-педагогічний аспект (2020)
Паласевич І. Л. - Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі як лінгводидактична проблема (2020)
Гончар Л. В. - Освітнє середовище університету як чинник формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Заслужена А. А. - Позитивні наслідки дистанційної освіти: соціально-психологічний контекст, Зайцева І. В. (2020)
Кошелева Н. Г. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології (2020)
Крохмальна Г. І. - Сучасні виклики дистанційного навчання в закладах вищої освіти, Кость С. П. (2020)
Лисенко Г. Л. - Додаткові можливості розвитку іншомовної компетенції студентів у процесі підготовки до майбутньої професійної діяльності (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського