Кіндрачук М. В. - Процеси припрацювання в трибологічних системах, Дворук В. І., Кульгавий Е. А., Хлевна Ю. Л. (2011)
Кравец И. А. - К гипотезе о состоянии узла трения в магнитном поле, Свирид М. Н., Белас О. Н., Волосович Г. А., Бородий В. Н. (2011)
Ивщенко Л. И. - Интерпретация результатов изнашивания при сложном знакопеременном нагружении, Цыганов В. В. (2011)
Вольченко А. И. - Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (Частина 4), Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Малик В. Я., Поляков П. А. (2011)
Парайко Ю. І. - Закономірності зношування робочих поверхонь газоперекачуючого обладнання та розроблення технологій підвищення їх ресурсу (2011)
Марчук В. Є. - Дослідження зносостій-кості електроіскрових покриттів в умовах фретинг-зношування, Духота О. І., Науменко Н. О. (2011)
Копей Б. В. - Підвищення ресурсу редукторів штангових свердловинних насосних установок, Парайко Ю. І., Стефанишин О. І., Шостаківський І. І. (2011)
Пузік С. О. - Оцінка придатності резервуарів до експлуатації, Островський Б. О., Комар Д. А. (2011)
Пелых В. Н. - Методология оценки предельного состояния конструкционных материалов в условиях комбинированного многоциклового асимметричного нагружения, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Касперская В. В. (2011)
Радько О. В. - Формування якості поверхонь тертя з метою скорочення часу їх припрацювання та підвищення зносостійкості, Мєдвєдєва Н. А., Скуратовський А. К., Мірненко В. І. (2011)
Регульский М. Н. - Учет жесткостных характеристик машин осевого нагруже при испытаниях на усталость конструктивных элементов несимметричного профиля, Борозенец Г. М., Башта А. В., Карпова К. В. (2011)
Тіт В. А. - Фретинг-корозія, як один з основних видів зношування в гідромашинах, та її наслідки (2011)
Нигора В. М. - Метрологічне забезпечення екологічного моніторингу (2011)
Міщук О. О. - Особливості структури сталевих поверхонь тертя в умовах нерівноважного механохімічного активування, Цаплій М. П. (2011)
Ставицкий В. В. - Метод анализа эффективности высокоскоростных зубчатых передач, Носко П. Л. (2011)
Лобурак В. Я. - Підвищення зносостійкості аустенітної сталі 12Х18Н10Т шляхом поверхневого дифузійного насичення, Дидін М. І., Петрик І. Я. (2011)
Маннапова О. В. - Вплив структури і твердості на зношування покриттів, Соколов О. Д. (2011)
Якобчук О. Є. - Зносостійкість вакуумно-дугових та гальванічних покриттів в умовах тертя ковзання (2011)
Хижняк В. Г. - Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування, Аршук М. В., Костенко О. Д., Карпець М. В., Калашніков Г. Ю. (2011)
Федорчук С. В. - Структура композиційних електролітичних покриттів з евтектинчим наповнювачем, розроблених для роботи при підвищених температурах, Корнієнко А. О., Жигинас В. В. (2011)
Ярматов І. Т. - Особливості зміни форми гальванопорошкових композиційних покриттів за умов контрольованогомеханічного навантаження, Лучка М. В. (2011)
Ковальченко А. М. - Исследование влияния поверхностных оксидных плёнок, скорости скольжения и геометрии контакта на возникновение схватывания в медной паре трения (2011)
Марченко С. В. - Повышение абразивостойкости многослойной наплавкой титано-азотосодержащего белого чугуна, Дегула А. И. (2011)
Савчук П. П. - Епоксидні композити у вузлах тертя ковзання (2011)
Дворук В. І. - Регулювання стереометричних характеристик макрогетерофазного композиційного сплаву, як засіб керування його абразивною зносостійкістю, Бєлих С. С. (2011)
Puzik S. O. - Calculation of magnetic oil clarifier, Shevchuk V. S., Baranivskiy Y. O., Mykhailenko O. O. (2011)
Glazkov M. - Express method for quantitative water detection in aviation fuel, Laneckyi V., Puzik O., Hlebnikova V. (2011)
Ковальченко А. М. - Влияние твердости контртела на трибологическое поведение текстурированной поверхности при трении со смазкой и первоначальном точечном контактировании (2011)
Соркін І. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2013)
Дубихвіст О. - Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку, Лановий В. (2013)
Підвисоцький Р. - Неопалима купина духовних скарбів представлена на виставці православного іконопису в НБУ (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень (Червень 2013 р.) (2013)
Прохоренко В. - Системі електронних платежів Національного банку України – 20 років, Синявська Н. (2013)
Білаш О. - Першопроходцям завжди непросто (2013)
Савченко А. - Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження (2013)
Бендерський Ю. - Надійний фундамент – успіх будь-якої справи, Годік М., Ясько М., Гаврилюк В. (2013)
Транскордонні перекази у І півріччі 2013 року (2013)
Підвисоцький Р. - Практичні результати наукових досліджень сприяють розвитку фінансового сектору (2013)
Чікіта І. - Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання (2013)
Лехіцька Є. - Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону (2013)
Плачинда В. - Класифікація режимів валютного курсу (2013)
Пластун О. - Цінові бульбашки та антибульбашки: технологія виявлення і правила торгівлі помилково оціненими активами (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2013 року (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2013 року) (2013)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2013 року (2013)
Гладких Д. - Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 червня і 1 липня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2013 року (2013)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (за станом на 01.07.2013 р.) (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2013 р.) (2013)
Яковлєва Т. В. - Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи (2013)
Пилипенко Ю. В. - Вплив інтенсивності промислу на вікову структуру ляща (Abramis brama) Дніпровсько-Бузької гирлової зони, Лобанов І. А., Корнієнко В. О. (2013)
Плічко В. Ф. - Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася каховського водосховища, Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Мельник А. П. - Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах риб-бентофагів кременчуцького водосховища, Власова Н. М., Колос О. М., Діденко О. В. (2013)
Мрук А. І. - Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних у мовах господарства "Ішхан", Тертерян Л. Л., Хандожівська А. І., Тертерян Л. А. (2013)
Коба С. А. - Живлення та ріст цьоголіток коропа при направленому формуванні природної кормової бази, Григоренко Т. В., Кражан С. А. (2013)
Сироватка Н. Ю. - Жирнокислотний склад печінки коропів за різної кількості голозерного вівса у комбікормі, Грициняк І. І., Фріштак О. М., Тушницька Н. Й. (2013)
Янович Н. Є. - Вплив різної концентрації міді та цинку у воді на жирнокислотний склад печінки коропів (2013)
Сироватка Д. А. - Вплив різних режимів розморожування на рухливість дефростованих сперміїв білого амура (Ctenopharyngodon idella), Бех В. В. (2013)
Гейко Л. М - Селекційний відбір підрощених личинок риб на основі їх реореакцій, Алексієнко В. Р. Олексієнко О. О. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Порівняльний аналіз генетичної структури українських порід коропа за різних умов розведення (2013)
Рудь Ю. П. - Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК (2013)
Особа І. А. - Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб (2013)
Майструк А. А. - Відтворювальна здатність самок окуня (Perca fluviatilis l.) Шацьких озер при їх інвазії Triaenophorus nodulosus (2013)
Охріменко О. В. - Оцінка якості води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біологічної індикації (2013)
Фундатор рибогосподарської науки. До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича (2013)
Видатний вчений іхтіолог-рибовод. До 75 - річчя від дня народження Балтаджі Ростислава Анатолійовича (2013)
Видатний вчений рибогосподарської науки. До 75 - річчя від дня народження Шерман Ісаака Михайловича (2013)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни тканин пародонту в експерименті (2010)
Аджисалієва Т. А. - Порівняльна оцінка лікування альвеолітів, що виникають після видалення ретенованих дистопованих зубів, Морозова М. М. (2010)
Алиева Р. К. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта, Иманов Э .А. (2010)
Бабов Э. Д. - Особливості перебігу захворювань пародонта у працівників хімічного виробництва, Михайленко І. О. (2010)
Беличенко Ю. Н. - Обнаружение цианобактерии в зубном налете, Козырчикова И. В. (2010)
Бушма Н. В. - Профилактика кариеса зубов у детей с применением озонотерапии и фиссурных герметиков (2010)
Волкова О. С. - Влияние алиментарных добавок на степень атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти крыс (2010)
Глазунов О А. - Влияние неблагоприятных условий горнорудного производства на неспецифическую резистентность (2010)
Гордиюк Н. М. - Психотерапевтический подход при рождении ребенка с Врожденной челюстно-лицевой патологией, Бойко Г. Г., Анисимова Л. А., Беляева И. В., Давыдов Н. Н., Федорченко А. В. (2010)
Горобец С .М. - Применение остеотропной терапии в комплексном лечении генерализованного пародонтита у больных с нейротравмой (2010)
Гусейнова С. Т. - Стоматологический статус лиц, проживающих на территориях, прилегающих к объектам нефтедобычи (2010)
Денисова Е. Г. - Клиническая эффективность витальной пульпотомии в зубах временного прикуса, Соколова И .И. (2010)
Джерелей А. А. - Психосоматические аспекты лечения хирургических стоматологических больных (2010)
Жижикин О. И. - Способ оценки аллергических проявлений в полости рта на акриловые пластмассы, Терешина Т. П., Романова Ю. Г. (2010)
Казинина Е. Н. - Использование методов фито-физиотерапии в комплексном лечении пародонтита, Романенко И. Г. (2010)
Каськова Л. Ф. - Вплив контамінованого грудного молока на біоценоз порожнини рота дітей, Якубова І. І., Овчиннікова Г. І., Коляда О. О. (2010)
Кіндрат Г. В. - Оцінка карієсогенної ситуації ротової порожнини в дітей із третім ступенем активності карієсу зубів, Попович З. Б. (2010)
Косенко К. Н. - Уровень слюновыделения при разных степенях тяжести хронического кандидоза слизистой оболочки полости рта, Терешина Т. П., Заградская Е. Л. (2010)
Крылова Т. Л. - Применение мази "Вирогель" в комплексном лечении Острого герпетического стоматита, Османова Э. Р. (2010)
Кузембаева М. А. - Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта экстрактом полифенолов тысячелистника (Achillea millefolium L.), Перова А. И. (2010)
Лабунець В. А. - Витрати робочого часу лiкаря-стоматолога на низку ненормованих видiв зубних протезiв, Дiєва Т. В. (2010)
Лабунец В. А. - К вопросу о реформировании зуботехнического производства в государственных стоматологических учреждениях, Козлов А. В., Шаблий В. Ф., Подабуева А. И., Кончичев С. Р., Хачиров И. А., Рожкова Н. В. (2010)
Левицкий А. П. - Применение пребиотиков в стоматологии, Деньга О. В., Селиванская И. А., Макаренко О. А., Гончарук С. В., Демьяненко С. А., Лепский В. В., Скидан К. В., Романова Ю. Г. (2010)
Левицкий А. П. - Экспериментальные методы воспроизведения и определения степени дисбиоза в тканях полости рта, Макаренко О. А., Деньга О. В., Россаханова Л. Н., Демьяненко С. А., Кнава О. Э., Ходаков И. В., Гонча-рук С. В. (2010)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие препаратов биофлаваноидов при дисбиотических осложнениях в хирургической и ортопедической стоматологии, Лабунец В. А., Макаренко О. А., Карый В. И., Лепский В. В., Сенников О. И., Романова Ю. Г., Рожкова Н. В., Скидан М. И., Новицкий В. Б. (2010)
Маланчук В. О. - Перспективи у застосуванні наночастинок срібла для профілактики запальних захворювань при хірургічних втручаннях на щелепно-лицевій ділянці у дітей, Рибачук А. В. (2010)
Михайлова Т. В. - Влияние факторов окружающей среды на заболеваемость кариесом зубов у детей разных физико-географических Районов Крыма, Чумакова Ю. Г. (2010)
Насирова Х. Б. - Состояние пародонта детей с рахитоподобными заболеваниями (2010)
Неспрядько В. П. - Дослідження нейро-м’язових розладів, які супроводжують синдром скуп-ченості зубів фронтальної ділянки у пацієнтів 12-25 років, Костюк Т. М., Тяжкороб Т. В. (2010)
Острянко В .І. - Визначення вихідного рівня мінералізації поверхневого шару незрілої емалі постійних зубів у дітей методом спектрального аналізу (лабораторне дослідження), Якубова І. І. (2010)
Паласюк Б. О. - Залежність стану пародонту від психофізіологічних особливостей дітей (2010)
Пашаев А. Ч. - Профилактика основных стоматологических заболеваний у населения Азербайджана (2010)
Пильтяй. В. И. Зискин. С. А. - Ретроградное пломбирование корня зуба материалом двойного отверждения "Citofil-Ca" (2010)
Попович З. Б. - Поширеність захворювань пародонту у дітей, які проживають на екологічно за-бруднених територіях, Кіндрат Г. В., Трушик Г. О. (2010)
Рабовіл М. І. - Лікування дистального прикусу, ускладненого звуженням зубних рядів обох щелеп (2010)
Разуменко М. В. - Частота клинических проявлений воспалительных состояний слизистой оболочки полости рта у лиц с мос-товидными зубными протезами (2010)
Романенко И. Г. - Применение биорезонансной стимуляции в ретенционном периоде ортодонтического лечения, Вагин П. В. (2010)
Рябоконь Е. Н. - Зависимость эффективности лечения оча-говой деминерализации эмали от активности её течения, Катурова Г. Ф., Баглык Т. В., Стеблянко Л. В., Кирсанова А. В. (2010)
Семенов К. А. - Роль ментального стресса в патогенезе кариеса зубов у детей, Кукоба С. В., Глазунов А. О. Зацыпилина Е. О, Грецкая О. В. (2010)
Скрипник Ю. В. - Изучение распространенности кариеса постоянных зубов у детей с лег-кой степенью снижения интеллекта, Якубова И. И., Скрипник В. И. (2010)
Соколова И. И. - Показатели гигиены полости рта детей 10 – 15 лет, проживающих в г.Харькове, Ярошенко Е. Г., Токарь А. А. (2010)
Степанова С. В. - Коррекция дисбиотических сдвигов в полости рта при комплексном лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей, Фесенко В. И., Глазунов О. А, Скрипнюк Г. А., Павличенко М. А. (2010)
Тилигузова Н. А. - Применение Бактулина у курильщиков, Кузембаева М. А. (2010)
Хамдан А. - Перспективы использования микроимплантатов в ортодонтическом лечении (2010)
Чепель Л. І. - Використання лікувальної композиції з леци-тином і гідроксиапатитом у хворих пародонтитом, Туров В. В., Барвінченко В. М, Головань А. П., Береза Б. М. (2010)
Шаблий Д. Н. - Профилактика развития альвеолитов после атипичного удаления третьих нижних моляров, путем местного применения обогащенной тромбоцитами плазмы (2010)
Ткаченко Е. К. - Влияние полифенольной недостаточности и индуктора гипер-плазии эпителия на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта у крыс, Косенко К. Н., Бреус В. Е, Носийчук С .В. (2010)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого препарата на состояние зубов и костной ткани пародонта крыс, получавших кариесогенный рацион, Рябоконь Е. Н. (2010)
Макаренко О. А. - Влияние кверцетина на состояние зубо-челюстной системы крыс, полу-чавших кариесогенный рацион, Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Дрогомирецкая М. С. - Влияние ортодонтического вмешательства на состояние тканей пародонта крыс при алиментарной гиперлипидемии и ее профилактика (2010)
Куцевляк В. Ф. - Структура патологічних ознак в секстантах за індексом CPITN у населення територій з надлишковим вмістом солей важких металів у довкіллі, Лахтін Ю. В. (2010)
Пашаев Ч. А. - Рационализация подходов по комплексному консервативному лечению воспалительных заболеваний пародонта, Мамедов Р. М. (2010)
Любченко О. В. - Обоснование применения технологии Endo-Express® & Safe-Siders® в практической эндодонтии (2010)
Новикова Ж. А. - Содержание фтора в ротовой жидкости у лиц с высокой интенсивностью кариеса после применения зубных паст с разной концентрацией фтора (2010)
Борисенко Л. Г. - Эффективность лечения заболеваний периодонта у пожилого населения (2010)
Глазунов О. А. - Статистические методы в оценке влияния обще соматической патологии на клинические по-казатели состояния полости рта у работников горнорудной промышленности, Галкин А. В. (2010)
Куцевляк В. И. - Опыт применения эндопротезов височно-нижнечелюстного сустава по данным межре-гионального центра детской хирургической стоматологии ОДКБ № 1 города Харькова, Любченко А. В. (2010)
Маланчук В. О. - Експериментальне дослідження процесу релаксації напружень в кіс-тковій тканині нижньої щелепи, Шидловський М. С., Копчак А. В. (2010)
Шокиров Ш. Т. - Стабильность верхней челюсти после ее перемещения с использованием внутриротовых дистракторов у больных с врожденной расщелиной губы и неба (2010)
Мірчук Б. М. - Аналіз наявності місця для прорізування постійних зубів і симетричності зу-бних рядів в період змінного прикусу, Дєньга А. Е., Ахмад Абудан (2010)
Деньга О. В. - Закономерности биохимических процессов в кор-невых каналах постоянных зубов при периодонтите у детей, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф., Шпак С. В., Томак Л. И. (2010)
Казакова Р. В. - Рівень соматичного здоров’я у дітей з декомпенсованою формою карієсу зубів, Білищук М. В., Лук´яненко Н. С., Воляк М. Н. (2010)
Кеч Н. Р. - Стан кісткової тканини у дітей з екологічно детермінованою патологією в динаміці лікування, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Лучинський М. А., Печеник С. О., Лучинський А. М. (2010)
Иванова В. А. - Состояние иммунитета у детей при тяжелой форме хронического рецидивирующего афтозного стоматита с лямблиозной инвазией (2010)
Сафаров А. М. - Состояние слизистой оболочки протезного ложа при съемном протезировании (2010)
Бугорков И. В. - Хирургические методы лечения при оказании комплексных ортопедических услуг, Бугоркова И. А. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологи АМН Украины за 80 лет, Косенко К. Н. (2010)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2006-2008 годы, Наретья Е. Г., Рейзвих О. Э., Жадько Р. Т. (2010)
Леус П. А. - Пилотный проект: "оптимизация системы стоматологической помощи детскому населению" (2010)
Смоляр Н. І. - Проведення "Уроків здоров'я" серед дітей різного віку як метод впрова-дження санітарно-освітньої роботи, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2010)
Губанова О. И. - Мониторинг эпидемиологии зубочелюстных аномалий у детей Донецкого промышленного региона, Чижевский И. В., Якубенко В. М., Кобцева Е. А., Якубенко Е. В. (2010)
Анічин Л. М. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі картоплярства в сільськогосподарських підприємствах України, Гуторова О. О., Демидок Н. С. (2013)
Гуторов О. І. - Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект), Шарко І. О. (2013)
Гончаренко І. В. - Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Князєва В. О., Бедрега А. В. (2013)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Місюк М. В. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального ринку продукції скотарства на перспективу, Лучик В. Є. (2013)
Пасемко Г. П. - Побудова статистичної моделі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі факторного аналізу, Шевченко С. В. (2013)
Плаксієнко В. Я. - Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк П. А. - Політика управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств: теоретико-методологічний аспект (2013)
Червен І. І. - Підвищення ролі інноваційних технологій у зерновому господарстві, Шевченко А. П. (2013)
Шебаніна О. В. - Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку, Кормишкін Ю. А. (2013)
Щурик М. В. - Посилення значущості інформації в зв’язку з відтворенням земельних ресурсів (2013)
Горкавий В. К. - Управління продуктивністю аграрної праці (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування організаційної культури як чинника конкурентних переваг (2013)
R'abukha I. S. - Marketing plan development and the stages of its construction under the effective land use (2013)
Андрющенко А. М. - Розвиток сільських територій України і кооперативний рух (2013)
Артімонова І. В. - Теоретичні аспекти розвитку продовольчого ринку (2013)
Бурляй О. Л. - Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва, Бурляй А. П. (2013)
Захарченко О. В. - Захист сільськогосподарських культур як складової управління біоресурсами та природокористуванням (2013)
Кириллова О. В. - Удосконалення методики проведення оцінки кредитоспроможності сільгосппідприємств (2013)
Колмакова О. М. - Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства, Білоножко М. М. (2013)
Копитко О. В. - Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК (2013)
Кудинова М. М. - Инструменты корпоративной социальной ответственности в Украине (2013)
Москаленко А. М. - Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту (2013)
Неживенко А. П. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці автотранспортних підприємств (2013)
Проценко Н. М. - Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз торговельно-економічного співробітництва України та ЄС: проблеми та напрямки оптимізації, Левченко А. Р. (2013)
Тимофієва Г. С. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Крюковська О. В. (2013)
Борисовський Д. В. - Раціональні форми організаційно-економічного об’єднання суб’єктів малого і великого агробізнесу (2013)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до вибору стратегії фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств (2013)
Ємець Ю. Г. - Аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства на інноваційній основі (2013)
Калашніков А. О. - Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Клєпчева О. В. - Оцінка стабільності зміни валової продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Овсюкова Ю. В. - Формування механізму окупності витрат на виробництві продукції тваринництва (2013)
Садовий І. І. - Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами (2013)
Семенда О. В. - Сучасний рівень економічної ефективності використання сільськогосподарських земель Черкащини (2013)
Ткаченко Т. А. - Удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарських кооперативів (2013)
Хайнус Д. Д. - Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських угідь (2013)
Чаговець О. В. - Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2013)
Олійник Т. І. - Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства, Васильєва В. Ю., Винограденко С. О. (2013)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторные свой-ства ксенон–катомаса в зависимости от дозы, Демьяненко С. А., Селиванская И. А, Сачура В. А., Графов А. П. (2011)
Деньга О. В. - Закономерности морфологических изменений в костной ткани экспериментальных животных под влиянием различных остеотропных препаратов, Витт В. В., Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2011)
Авдєєв О. В. - Характеристика імунологічних змін у експериментальних тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності (2011)
Косенко К. Н. - Экспериментальная профилактика нарушений метаболизма костной ткани челюстей, индуцированных неблагоприятными факторами горнорудного производства, Глазунов О. А. (2011)
Якубова І. І. - Вплив дієти із збільшеним вмістом пірофосфату (е-450) на експресію генів, що кодують кістковий морфогенетичний протеїн та остеокальцин в тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є. (2011)
Зубачик В. М. - Модель пародонтиту на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Лепский В. В. - Влияние зубного эликсира "Виноградный" на уро-вень маркеров воспаления и дисбиоза в десне крыс с экспериментальным гингивитом, Лепский В. В., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Рожкова Н. В. - Сравнительная антидисбиотическая эффективность зубных эликсиров при экспериментальном дисбиозе слизистой полости рта, Лабунец В. А., Лепский В. В., Лепский В. В. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические аспекты применения увлажняющего агента DIPOL Aqua Prep отечественного нанокомпозитного пломбировочного материала DIPOL, Иванов А. Е. (2011)
Новикова М. А. - Взаимосвязь свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы при заболе-ваниях пародонта (2011)
Левицкий А. П. - Результаты бактериоскопии слюны у боль-ных гингивитом, Аншукова О. И., Гончарук С. В., Завадский В. Е. (2011)
Джеломанова-Кутана В.К. - Компьютерные технологии цветоопределения в реставрационной стоматологии (2011)
Заболотний Т. Д. - Мікробіоценоз пародонтальних кишень у хворих генералізованим пародонтитом з супутнім остеоартрозом, Залізняк М. С. (2011)
Безруков С. Г. - Клинико-иммунологическая оценка результатов применения биорезонансной стиму-ляции в комплексном лечении больных с переломом нижней челюсти, Каладзе К. Н. (2011)
Мороз В. Р. - Профилактика резорбции вестибулярной кортикальной пластинки после удаления фронтальной и перед не-боковых групп зубов, Безруков С .Г. (2011)
Маланчук В. А. - Изучение пространственной ориентации и площади поперечного сечения жева-тельных мышц по данным компьютерной томографии, Копчак А. В. (2011)
Ашуралиев. Х. Г. - Aнализ послеоперационных и остаточных дефектов неба после ураностафилопластики (2011)
Любченко А. В. - Лечение костно – деструктивной патологии височно – нижнечелюстного сустава с применением отечественного двухполюсного полного эндопротеза с дистракционным устройством (2011)
Колесник К. А. - Применение щадящей фибротомии и апроксимального стриппинга эмали при лечении скученности нижних фронтальных зубов, Шеремета Е. А., Жердева Г. В. (2011)
Колесник К. А. - Частота и структура аномалий у детей с бронхиальной астмой в период сменного прикуса, Нассонов А. Ю. (2011)
Косенко К. Н. - Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта несъемными конструкциями зубных протезов, Громов О. В. (2011)
Семенов Є. І. - Математичне моделювання біомеханічної взаємодії кісткової тканини щелеп та внутрішньокісткових циліндричних імплантатів за допомогою створеної математичної моделі, Сур’янінов М. Г. (2011)
Романова Ю. Г. - Особенности эксплуатации акрилового зубного протеза при хроническом канди-дозе полости рта, Лепский В. В. (2011)
Смоляр Н. І. - Вікові особливості ротової рідини у дітей дошкільного віку, Дубецька-Грабоус І. С. (2011)
Довбня Ж. А. - Характер и выраженность белковой изменчивости при хроническом катаральном гингивите, Головская Г. Г. (2011)
Лабунець В. А. - Загальна величина трудомісткості виготовлення основних видів зубних протезів та наданих ортопедичних послуг, Дієва Т. В., Дієв Є. В. (2011)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности лечебно-профилактического отделения Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2008-2010 годы, Рейзвих О. Э., Падун Е. Б. (2011)
Косенко К. Н. - Стволовые клетки в стоматологии (обзор литературы) (2011)
Куцевляк Валерий Исаевич (2011)
Филипчик Иосиф Степанович (2011)
Павел Захарович Аржанцев (2011)
Перелік документів що подаються до проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" (2011)
Звернення Президента України Вiктора Януковича до українських громадян з нагоди 20-ї рiчницi Незалежностi України (2011)
Грищенко К. - Незалежна Україна. 20 років на світовій сцені (2011)
Шульга О. - Зовнішня політика незалежної України. Підсумки двадцятирічного розвитку (2011)
Австралія. Валентин Адомайтіс (2011)
Австрійська Республіка. Андрій Березний (2011)
Азербайджанська Республіка. Олександр Міщенко (2011)
Алжирська Народна Демократична Республіка. Валерій Кірдода (2011)
Аргентинська Республіка. Олександр Тараненко (2011)
Королівство Бельгія. Ігор Долгов (2011)
Республіка Білорусь. Віктор Тихонов (2011)
Республіка Болгарія. Микола Балтажи (2011)
Федеративна Республіка Бразилія. Ігор Грушко (2011)
Ватикан. Тетяна Іжевська (2011)
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Володимир Хандогій (2011)
Соціалістична Республіка В’єтнам. Олексій Шовкопляс (2011)
Республіка Вірменія. Іван Кухта (2011)
Габонська Республіка. Сергій Мішустін (2011)
Гвінейська Республіка. Андрій Заєць (2011)
Грецька Республіка. Володимир Шкуров (2011)
Грузія. Василь Цибенко (2011)
Королівство Данія. Михайло Скуратовський (2011)
Естонська Республіка. Віктор Крижанівський (2011)
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія. Олександр Буравченков (2011)
Арабська Республіка Єгипет. Валерій Григораш (2011)
Держава Ізраїль. Геннадій Надоленко (2011)
Республіка Індія. Олександр Шевченко (2011)
Республіка Індонезія. Олександр Сіренко (2011)
Ісламська Республіка Іран. Олександр Самарський (2011)
Ірландія. Сергій Рева (2011)
Королівство Іспанія. Анатолій Щерба (2011)
Італійська Республіка. Георгій Чернявський (2011)
Йорданське Хашимітське Королівство. Сергій Пасько (2011)
Республіка Казахстан. Олег Дьомін (2011)
Канада. Михайло Хоменко (2011)
Республіка Кенія. Володимир Бутяга (2011)
Китайська Народна Республіка. Юрій Костенко (2011)
Киргизька Республіка. Володимир Соловей (2011)
Республіка Кіпр. Олександр Дем’янюк (2011)
Республіка Корея. Василь Мармазов (2011)
Республіка Куба. Тетяна Саєнко (2011)
Держава Кувейт. Володимир Толкач (2011)
Латвійська Республіка. Анатолій Олійник (2011)
Литовська Республіка. Валерій Жовтенко (2011)
Ліванська Республіка. Володимир Коваль (2011)
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. Микола Нагорний (2011)
Республіка Македонія. Юрій Гончарук (2011)
Малайзія. Ігор Гуменний (2011)
Королівство Марокко. Ярослав Коваль (2011)
Мексиканські Сполучені Штати. Олексій Бранашко (2011)
Республіка Молдова. Сергій Пирожков (2011)
Федеративна Республіка Нігерія. Валерій Васильєв (2011)
Королівство Нідерланди. Олександр Горін (2011)
Федеративна Республіка Німеччина. Наталія Зарудна (2011)
Королівство Норвегія. Олександр Цвєтков (2011)
Об’єднані Арабські Емірати. Юрій Полурез (2011)
Ісламська Республіка Пакистан. Олег Шевченко (2011)
Південно-Африканська Республіка. Валерій Гребенюк (2011)
Республіка Польща. Маркіян Мальський (2011)
Португальська Республіка. Олександр Никоненко (2011)
Російська Федерація. Володимир Єльченко (2011)
Румунія. Маркіян Кулик (2011)
Королівство Саудівська Аравія. Петро Колос (2011)
Республіка Сербія. Віктор Недопас (2011)
Сирійська Арабська Республіка. Олег Семенець (2011)
Республіка Сінгапур. Павло Султанський (2011)
Словацька Республіка. Олег Гаваші (2011)
Республіка Словенія. Микола Кириченко (2011)
Сполучені Штати Америки. Олександр Моцик (2011)
Королівство Таїланд. Маркіян Чучук (2011)
Туніська Республіка. Валерій Рилач (2011)
Республіка Туреччина. Сергій Корсунський (2011)
Туркменістан. Валентин Шевальов (2011)
Угорська Республіка. Юрій Мушка (2011)
Республіка Узбекистан. Юрій Савченко (2011)
Республіка Фінляндія. Андрій Дещиця (2011)
Французька Республіка. Олександр Купчишин (2011)
Республіка Хорватія. Олександр Левченко (2011)
Чеська Республіка. Іван Грицак (2011)
Чорногорія. Оксана Слюсаренко (2011)
Швейцарська Конфедерація. Ігор Дір (2011)
Королівство Швеція. Євген Перебийніс (2011)
Японія. Микола Кулінич (2011)
Австрійська Республіка. Вольф Дітріч Хайм (2011)
Азербайджанська Республіка. Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі (2011)
Алжирська Народна Демократична Республіка. Мохаммед Башир Маззуз (2011)
Аргентинська Республіка. Ліла Ролдан Васкес де Муан (2011)
Ісламська Республіка Афганістан. Мохаммад Асеф Делавар (2011)
Королівство Бельгія. Яна Зікмундова (2011)
Республіка Білорусь. Валентин Володимирович Величко (2011)
Республіка Болгарія. Дімітар Владіміров (2011)
Федеративна Республіка Бразилія. Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло (2011)
Святий Престол (Ватикан). Преподобний отець Вечеслав Тумір (2011)
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Роберт Лі Тернер (2011)
Соціалістична Республіка В’єтнам. Хо Дак Мінь Нгует (2011)
Республіка Вірменія. Андранік Єнокович Манукян (2011)
Грецька Республіка. Георгіос Георгунтзос (2011)
Грузія. Григол Катамадзе (2011)
Королівство Данія. Мікаель Борг-Хансен (2011)
Естонська Республіка. Яан Хейн (2011)
Арабська Республіка Єгипет. Ясір Мохамед Атеф Абдель Кадер (2011)
Держава Ізраїль. Реувен Дін Ель (2011)
Республіка Індія. Раджів Кумар Чандер (2011)
Республіка Індонезія. Нінінґ Сунінґсіх Рохадіат (2011)
Республіка Ірак. Шорш Халід Саїд (2011)
Ісламська Республіка Іран. Акбар Гасемі-Аліабаді (2011)
Королівство Іспанія. Хосе Родрігес Мояно (2011)
Італійська Республіка. П’єтро Джованні Доннічі (2011)
Республіка Казахстан. Жумабаєв Амангельди Жумабаєвич (2011)
Канада. Г. Даніель Карон (2011)
Киргизька Республіка. Борубек Чийбиловіч Аширов (2011)
Республіка Кіпр. Евагорас Вріонідес (2011)
Китайська Народна Республіка. Чжан Сіюнь (2011)
Республіка Корея. Кім Ин Цжун (2011)
Республіка Куба. Фелікс Леон Карбальо (2011)
Держава Кувейт. Юсеф Хусейн Аль-Ґабанді (2011)
Латвійська Республіка. Атіс С’янітс (2011)
Литовська Республіка. Пятрас Вайтєкунас (2011)
Республіка Ліван. Юсеф Садака (2011)
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. Фейсал Атія М. Альшаарі (2011)
Республіка Македонія. Ацо Спасеноскі (2011)
Малайзія. Теон Бан Чуаха (2011)
Королівство Марокко. Абдельжаліль Саубрі (2011)
Мексиканські Сполучені Штати. Беренісе Рендон Талавера (2011)
Республіка Молдова. Іон Стевіле (2011)
Федеративна Республіка Нігерія. Ібрагім Пада Касай (2011)
Королівство Нідерланди. Пітер Ян Волтерс (2011)
Федеративна Республіка Німеччина. Ганс-Юрген Гаймзьот (2011)
Королівство Норвегія. Олав Берстад (2011)
Ісламська Республіка Пакистан. Ахмед Наваз Салім Мела (2011)
Палестина. Мохаммед Касем Ассад Аль-Ассад (2011)
Південно-Африканська Республіка. Андріс Фентер (2011)
Республіка Польща. Генрік Літвін (2011)
Португальська Республіка. Маріо Жезуш Душ Сантуш (2011)
Російська Федерація. Михаїл Юрьєвіч Зурабов (2011)
Румунія. Іонеску Корнел (2011)
Королівство Саудівська Аравія. Джудія З. М. Алхазал (2011)
Республіка Сербія. Душан Лазич (2011)
Сирійська Арабська Республіка. Мохамед Саід Акіль (2011)
Словацька Республіка. Павол Гамжік (2011)
Республіка Словенія. Наташа Прах (2011)
Сполучені Штати Америки. Джон Френсіс Теффт (2011)
Республіка Таджикистан. Шухрат Музафарович Султанов (2011)
Республіка Туреччина. Ахмет Бюлент Меріч (2011)
Туркменістан. Нурберди Аманмурадович Аманмурадов (2011)
Угорська Республіка. Міхаль Баєр (2011)
Республіка Узбекистан. Батир Пулатович Юсупов (2011)
Республіка Фінляндія. Крістер Міккелссон (2011)
Французька Республіка. Жак Фор (2011)
Республіка Хорватія. Желько Кірінчич (2011)
Чеська Республіка. Іван Почух (2011)
Швейцарська Конфедерація. Георг Цублер (2011)
Королівство Швеція. Стефан Гуллгрен (2011)
Японія. Тоічі Саката (2011)
Європейський Союз. Жозе Мануел Пінту Тейшейра (2011)
Надзвичайні та Повноважні Посли в Україні, які посідають цю посаду за сумісництвом (2011)
Глава Місії України при НАТО. Ігор Долгов (2011)
Представник України при Європейському Союзі. Костянтин Єлисєєв (2011)
Постійний представник України при ЮНЕСКО. Олександр Купчишин (2011)
Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (Швейцарія). Микола Маймескул (2011)
Постійний представник України при Міжнародних організаціях у Відні (Австрія). Ігор Прокопчук (2011)
Постійний представник України при ООН. Юрій Сергєєв (2011)
Постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД. Іван Бунечко (2011)
Постійний представник України при Раді Європи. Микола Точицький (2011)
Генеральні консули України в іноземних державах (2011)
Генеральні консули іноземних держав в Україні (2011)
Вітушок М. - Постпред України Іван Грищенко (2011)
Денисенко А. - Геннадій Удовенко — людина планети, Туркевич В. (2011)
Ректор і Надзвичайний і Повноважний Посол (2011)
Пирожков С. - Україна і Молдова: рух до ЄС після 20 років (2011)
Костенко Ю. - Від відносин дружби і співробітництва до стратегічного партнерства (2011)
Костенко Ю. - Візит, що відкрив нові горизонти співпраці (2011)
Купчишин О. - Щодо 20-річчя встановлення Україною дипломатичних відносин з Францією (2011)
Кулінич М. - 20 років українсько-японської співпраці: підсумки та перспективи (2011)
Волошин О. - Ініціативи Росії в напрямі підвищення ефективності діяльності СНД та причини їхнього провалу в 1998–1999 рр. (2011)
Гуменюк Б. - Національна дипломатія сучасної доби: нові виклики і завдання (2011)
Ціватий В. - Дипломатична служба і дипломати Великої Британії: історичні традиції, сучасна інституціональна модель (досвід для України), Аношина Н.-Т. (2011)
З життя Дипломат ично ї академ iї Укра їни (2011)
Кривонос П. - Для дипломатів і про дипломатів (2011)
Кийков О. - Українські маршрути зарубіжних дипломатів (2011)
Дурдинець В. - На захист суверенітету (2011)
Євтух В. - Перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлантичними структурами у контексті функціонування українських ідентичностіей (2011)
Крючков Г. - Проблеми національної безпеки і оборони України в контексті політики позаблоковості (2011)
Нагорний С. - Російські ініціативи щодо створення "газової ОПЕК": висновки для України, Нагорний Д. (2011)
Шкляр Л. - Сучасні пріоритети зовнішньої політики України (2011)
Шаповал Ю. - Шлях довжиною у 15 років (2011)
Андрущенко В. - Підготовка нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття (2011)
Балабанов К. - Багатовекторність міжнародного співробітництва сучасного університету (досвід Маріупольського державного університету) (2011)
Бех В. - Система державно-громадського управління суспільством як продукт процесу демократизації соціального розвитку світової спільноти, Бех Ю. (2011)
Юрійчук Є. - Зовнішньополітична електоральна легітимація влади на пострадянському просторі Парламентською Асамблеєю Ради Європи (2011)
Держалюк О. - Міжнародний досвід здійснення депутатського контролю та доцільність його запозичення в Україні (2011)
Дубина О. - Геополітичні аспекти шведсько-українського союзу початку XVIII ст. (2011)
Солдатенко В. - Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс (2011)
Дацків І. - Українсько-польські взаємини 1919–1920 рр.: роль дипломатії УНР (2011)
Купчик О. - Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньоторговельного відомства УСРР (1919–1924 рр.) (2011)
Головченко В. - Переможна Антанта і незалежна Україна: спроба дипломатичного порозуміння (2011)
Добржанський О. - Дипломат за покликанням (2011)
Гай-Нижник П. - Олександр Палтов — заступник міністра закордонних справ Української Держави (1918 р.) (2011)
Зарубіжні гості в Університеті "Україна" (2011)
Нагребецька І. - Осінній день у бурштиновому краї (2011)
Сорока М. - Євро-2012: екзамен і шанс для України (2011)
Таланчук П. - Неювілейні роздуми у рік ювілею, Карпенко В. (2011)
Рендюк Т. - Українська військова та політична еміграція в Румунії у міжвоєнний період: невідомі сторінки історії діаспори (2011)
Яремчук В. - Фактор "Австрійської цивілізаційної місії" та українство (2011)
Даниленко О. - Міжнародна допомога голодуючому населенню України у 1920-х роках (2011)
Коломієць П. - Три долі одного видання (2011)
Брага С. - Складові інтерв’ю з дипломатом (2011)
Сосса Р. - Картографічна складова розмежування Керченської протоки (2011)
Дипломатичне досьє (2011)
Децик О. - Уроки, яких ми часто не вивчаємо (2011)
Почесні консули іноземних держав в Україні (2011)
Зміст № 3 (2012)
Зміст № 4 (2012)
Чуклін А. В. - Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах (2012)
Ситник Ю. М. - Хлорорганічні пестициди в органах і тканинах риб гирлової ділянки Дністра та Дністровського лиману (огляд), Колесник Н. Л., Берсан Т. О. (2012)
Чужма Н. П. - Розвиток фітопланктону в каскаді вирощувальних ставів за напівінтенсивної технології вирощування риби, Базаєва А. М. (2012)
Борисенко А. В. - Довжина, маса та варіаційний ряд популяцій ляща (Abramis brama L.) Дніпродзержинського водосховища, Христенко Д. С. (2012)
Мельник А. П. - Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах ляща (Abramis brama L.) та карася сріблястого (Carassius auratus L.) Канівського водосховища, Власова Н. М., Михайленко Н. Г., Гурбик О. Б. (2012)
Ковальчук А. А. - Инфузории рыбоводных водоемов Киевской области. III. Бентос (2012)
Охріменко О. В. - Живлення білого товстолоба (Hipophtalmichthys molitrix Val.) в умовах водойми-охолоджувача Запорізької АЕС (2012)
Кірєєва І. Ю. - Рибницько-біологічні результати природного нересту щуки у відокремленому підрозділі НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж”, Кононенко Ю. В. (2012)
Дерень О. В. - Вплив ехінацеї пурпурової на продуктивні характеристики та якість м’яса коропа, Пірус Р. І., Качай Г. В. (2012)
Тушницька Н. Й. - Вплив селеніту натрію і вітаміну Е на ріст та якість м’яса коропа (2012)
Koziy M. - The histomorphological and the functional peculiarities of the photoreceptional block of the sight analyzer of the cyprinus carpio, atherina mochon pontica and the ctenopharyngodon idella, Sherman I. (2012)
Рудь Ю. П. - Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції в експрес-діагностиці інфекційних захворювань риб, Жук Л. В., Владимирський І. Б. (2012)
Давыдов О. Н. - Анализ видового разнообразия паразитов карася серебряного Южной Палеарктики, Лысенко В. Н., Куровская Л. Я., Неборачек С. И. (2012)
Христенко Д. С. - Особливості біології надвидового комплексу карася сріблястого (Carassius superspecies auratus, Linnaeus, 1758) у спеціальних товарних рибних господарствах (2012)
Назаров О. Б. - Основні біологічні показники плітки (Rutilus rutilus L.) Дніпродзержинського водосховища, Котовська Г. О. (2012)
Волкошовець О. В. - Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок басейну Прип’яті за впливу урбанізації, Гриб Й. В., Сондак В. В. (2012)
Федоненко О. В. - Екологічна оцінка видового різноманіття молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища, Маренков О. М. (2012)
Сытник Ю. М. - Тяжелые металлы в органах и тканях рыбы озер Синее и Голубое (жилмассив Виноградарь, г. Киев) (2012)
Тучапська А. Я. - Оцінка розвитку зоопланктону вирощувальних ставів при інтродукції гіллястовусих ракоподібних (2012)
Шекк П. В. - Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун (2012)
Незнамов С. О. - Вплив використання органо-мінеральних добрив на виробництво рибопосадкового матеріалу для вселення у трансформовані водойми дельти Дніпра, Алхімова Ю. М., Шерман І. М. (2012)
Третяк О. М. - Використання ДНК-маркерів у дослідженнях генетичної структури племінного матеріалу веслоноса (Polyodon spathula (Walb.)), Грициняк І. І., Тарасюк С. І. (2012)
Безусий О. Л. - Використання кобамаміду і плазми крові сріблястого карася при кріоконсервації сперми коропа, Черепнін В. О. (2012)
Сироватка Н. Ю. - Вплив згодовування голозерного вівса на активність антиоксидантної системи коропа, Крась С. І., Фріштак О. М., Тушницька Н. Й. (2012)
Сазанова Н. Н. - Эффективность введения каротинсодержащих препаратов в корма при различных условиях содержания форели (2012)
Компанець Е. В. - Вплив аеромонад на вакцинованих у черевну порожнину коропів у системі "паразит–господар” (2012)
Давыдов О. Н. - Паразитофауна растительноядных рыб в некоторых регионах культивирования, Куровская Л. Я., Неборачек С. И., Лысенко В. Н. (2012)
Видатний вчений, фахівець рибної галузі — до 85-річчя від дня народження Галасуна Петра Тарасовича (2012)
Антонюк Т. С. - Історія викупу у держави Одеської залізниці Російським товариством пароплавства та торгівлі (70-80-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Белевцова Н. Л. - Микола Михайлович Беляєв (1840-1944) як педагог, Яворська І. С. (2013)
Білик А. Ю. - Визначний вітизняний інженер шляхів сполучення – Мельников Павло Петрович, Плющ М. Р. (2013)
Василенко В. М. - Олександр Петрович Фан-дер-Фліт (1870-1941) – вчений з прикладної механіки, теорії корабля та авіаційних конструкцій (2013)
Данілова Ю. В. Професор Я. М. - Гордєєнко (1851-1922) про розвиток залізничного господарства (2013)
Димитрюк В. М. - Сторінками історії Галицької залізниці (2013)
Ісаєнко О. І. - Діяльність І.Г. Александрова в Академії наук СРСР (2013)
Карадобрій Т. А. - Педагогічна діяльність академіка Б.Є. Веденєєва (2013)
Косовець Ю. В. - Біля витоків створення двигуна внутрішнього згоряння: Борис Якобі та Рудольф Дізель (2013)
Костенко А. І. - Внесок В.Г. Гриневецького у формування основ науки про тягу поїздів (2013)
Латиш В. І. - Професор Л.Ф. Ніколаї (1844-1908): штрихи до біографії (2013)
Пилипчук О. О. - Про створення, функціонування та громадський статус Російського технічного товариства (2013)
Пиріжок С. Я. - Життєвий і творчий шлях А.М. Горчакова (2013)
Повисша М. А. - Інженер-залізничник М.Л. Щукін: життя та діяльність (2013)
Сандурська О. В. - Внесок В.П. Костенка у розвиток суднобудівної промисловості (2013)
Сорочинська О. Л. - Внесок Харківського паровозобудівного заводу в розвиток паровозобудівної галузі на Україні (2013)
Стрелко О. Г. - До історії становлення та розвитку науки про станції та вузли в Російській імперії (2013)
Сухенко І. І. - Інженер шляхів сполучення В.В. Салов про діяльність "Комісії графа Е.Т. Баранова для дослідження залізничної справи в Росії" (2013)
Сухотеріна Л. І. - Деякі аспекти розвитку космічного приладобудування в Україні (70-90-ті роки ХХ століття), Ямпольський Ю. С., Бондар В. І. (2013)
Тверитникова О. Є. - Становлення напряму електровимірювального приладобудування в Харківському політехнічному інституті (1950-1960 рр.) (2013)
Дефорж Г. В. - Історія розвитку льодовикового періоду і палеонтологія (2013)
Ільїна О. В. - Науково-освітня та організаційна діяльність професора М.І. Стуковенкова (2013)
Крюков М. М. - З історії нескінченних числових рядів, Клецька Т. С. (2013)
Кузнецов В. А. - Создание и первые годы существования Одесского государственного университета (2013)
Пилипчук О. Я. - Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885-1971) (2013)
Пічкур Т. В. - Історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин (2013)
Тодорюк О. Б. - М.Х. Бунге (1823-1895) як фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії (2013)
Фандо Р. А. - Формирование евгеники как науки: мировой контекст (2013)
Рецензія Гамалія В.М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бобіна О. В. - Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію (2013)
Парахіна М. Б. - Міжнародні відносини і дипломатія українського козацтва: перші роки становлення та функціонування (2013)
Дан О. - Специфіка і доля брацлавського козацтва (2013)
Білий Д. Д. - Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799–1862 рр.) (2013)
Пшеничний Т. - Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі (2013)
Коляда І. А. - Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини ХІХ ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів, Кирієнко О. Ю. (2013)
Петренко І. М. - Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Левицька Н. - Дозвілля студентів–гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Якуба А. О. - Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Яременко І. О. - Соціально–правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Савченко О. І. - Діяльність української еміграції в Австралії на початку ХХ ст. (2013)
Магась В. - Діяльність організацій Всеросійського союзу поштово–телеграфних чиновників в Україні в 1905 р. (2013)
Пилипів В. І. - Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р. (2013)
Гай–Нижник П. - Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918–1921 рр.) (2013)
Нітченко А. - Чернігівський губернський виконавчий комітет: засади створення, структура та склад (2013)
Кириленко В. - Діяльність організації Українського та Шведського Червоного хреста у південних областях України в період голодних 1921–1923 років (2013)
Кравченко Н. - Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович (2013)
Тинченко Я. - Хрест та Орден Симона Петлюри – вища нагорода уряду УНР (1932–1978 рр.) (2013)
Куницький М. - Адміністративні засоби та можливості захисту прав та інтересів місцевого населення Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Гичка О. І. - Стан системи охорони здоров’я матері і дитини на селі в повоєнний період (1943–1956 рр.) (2013)
Братусь І. В. - Проблеми викладання дисциплін історико–культурологічного циклу в вищих навчальних закладах України, Смольніков Ю. Б. (2013)
Латиш Ю. В. - Соціально–економічні трансформації в незалежній Україні (2013)
Дацків І. Б. - Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект, Маслій В. В. (2013)
Дорошок Н. А. - Історіографія земської статистики Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Петрова І. - "Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи" як різновид військово–статистичних оглядів (2013)
Гула Р. В. - Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російської імперії в редакторській політиці газети "Киевлянин" у 1900–1914 рр. (2013)
Покотило О. І. - Вплив української військової преси на українізацію російської царської армії 1917 р. і розвиток національного військового руху, Сегеда С. П. (2013)
Алєксєєв С. Ю. - До питання вивчення історії німецьких поселень та німецьких переселенців на території Рейхскомісаріату Україна в документах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1944 рр.) (2013)
Шишела С. І. - Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії (2013)
Русін Р. М. - Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991–1999 рр.) (2013)
Акунін О. С. - Історіографія проблеми работоргівлі та її скасування в англійських колоніях (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.) (2013)
Добжинська К. - Військові дії Великої Армії Наполеона в 1806–1807 роках через призму статей "Варшавської газети" (2013)
Кафар-заде Л. Р. - Податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані (за матеріалами англомовної історіографії) (2013)
Юрченко В. В. - Політика, ідеологія та офіційне бачення історичного минулого партійним керівництвом УРСР початку 1970–х – середини 1980–х років (2013)
Вдовиченко В. А. - Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989–1992) (2013)
Назарчук Т. Б. - До питання про джерельну базу вивчення історії кримознавчої бібліографії 20-30-х років ХХ ст. (2013)
Воронкова В. Г. - Теоретико–праксеологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2013)
Шатохіна Н. - Феномени свободи та творчості в екзистенціальній концепції (2013)
Чудіна Н. В. - Екстрим як соціальне явище (2013)
Вашкевич В. М. - Міфологізація історико-філософського українознавства та деміфологізація історичної свідомості (2013)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії: концепт життєвого світу в сучасній історичній антропології (2013)
Мірошниченко Д. - Щодо рекурсії визначень понять "інтелектуал" та "інтелігент" у вітчизняному гуманітарному дискурсі (2013)
Владленова І. В. - Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству, Кальницький Е. А. (2013)
Девтеров І. - Соціальна ідентифікація особистості за допомогою соціальних стереотипів у мережі Інтернет, Роєнко В. (2013)
Москалик Г. - Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища (2013)
Пархоменко О. - Вплив інформаційно–комунікаційних технологій на особистість та культурне середовище (2013)
Олексенко Р. І. - Поняття ринкової економіки в історичній ретроспективі та у значенні для сучасного філософсько–економічного дискурсу (2013)
Осипова В. Ю. - Чарівна аура колекцій (2013)
Поліщук О. С. - Вплив формальних соціальних груп на особистість (2013)
Попов В. Ю. - Концепт "світогляд" в світовій та українській філософській думці (2013)
Ременець О. В. - Аксіологічний зріз проблеми становлення українського громадянського суспільства (2013)
Перглер Т. - Поняття демократії у сучасному філософському і політологічному дискурсі (2013)
Сергієнко Н. - Еволюція, прогрес, розвиток: термінологічні колізії у двох теоретичних традиціях (2013)
Толстокорова А. - Трансформації батьківських рольових моделей в сім'ях українських жінок-мігранток (2013)
Ібрагімов М. М. - Екзістенціали волі в метаантропологічному концепті філософії спорту (2013)
Білогур В. - Екзистенційні засади спорту як реалізації трансценденції і свободи (2013)
Гарбар Г. А. - Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму (2013)
Крилова В. О. - Кіно і телебачення як проблема філософської думки XX–XXI століття (2013)
Ротко С. І. - Дефініції понять термінологія та терміносистема у сучасній лінгвістиці (2013)
Котлярова К. - Семантика та розуміння терміну "superstitio" у працях Цицерона (2013)
Грицишина М. В. - Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка (2013)
Мєшков В. М. - Конфуціанські уявлення про Дао–Шлях як метафізичну реальність Неба (2013)
Жадько В. О. - Микола Аркас як джерело формування його духовного космосу та фундатор становлення музичної культури півдня України (2013)
Кириченко В. Г. - Релігійна антропологія та філософія В. Зіньківського (1881–1962 рр.) (2013)
Захаріна М. І. - "Принцип симфонії" В. В. Зеньковського як діалогова модель виховання цілісної особистості (2013)
Пастушенко Л. А. - Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева (2013)
Данканіч А. - "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха (2013)
Омельченко В. Ю. - Культура перекладу у контексті історико–філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) (2013)
Касумов Я. А. - Фікрет Годжа і Абдулла Аріпов (2013)
Добровольська О. - Комплексність як умова ефективності естетичного виховання та самовиховання особистості (2013)
Філіппов В. Л. - Проблема взаємодії культури й віртуальної реальності в умовах глобалізації (2013)
Капічіна О. О. - Некомпозиторська музика: специфіка й типологія (2013)
Ісмаїлова В. - Відображення поглядів на літературу "диван" в творчості М. Ф. Ахундзаде (2013)
Кобрин М. С. - Екуменічна позиція УГКЦ: етапи розвитку та сучасні тенденції (2013)
Владиченко Л. - Регіональні підрозділи у справах релігій в структурі органів виконавчої влади України та Польщі: компаративний аналіз організаційної специфіки та функціонального призначення (2013)
Фенно І. М. - Екологічні питання в контексті православного богослов’я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) (2013)
Мамедова Х. - Традиційні гендерні стереотипи інституту сім’ї в Азербайджані (2013)
Семенюк І. В. - Світогляд та орієнтири сучасного південнокорейського соціуму (2013)
Морозов В. В. - Науковий потенціал педагогічного процесу: зростання в умовах інформаційної революції (2013)
Фатхутдінова О. В. - Вплив правової освіти на функціонування держави і державного апарату (2013)
Бессалова Т. В. - Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України (2013)
Шевчук О. О. - Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Німеччині (2013)
Вєтринський І. - Україна в системі глобальних і регіональних геополітичних стратегій (2013)
Баланюк Ю. С. - Збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Громадський моніторинг за виборчим процесом: основні етапи здійснення (2013)
Мусієнко І. В. - Етнічний лобізм як інструмент нарощування "м’якої сили" України (2013)
Посредніков Д. - Політичне православ’я в Україні (2013)
Пустоловська О. О. - Еволюція "дисидентства" та "номенклатури" як першої хвилі "нової – старої" політичної еліти України (2013)
Висоцький О. - Дніпропетровці при владі: особливості дніпропетровської політичної ідентичності (2013)
Семчишин С. І. - Суверенітет в теорії міжнародних відносин (2013)
Здорик М. В. - Ліберальне підґрунтя біоетичної проблематики: політологічний ракурс (2013)
Кравченко В. - Політичне насилля і невдала державність: специфіка взаємного впливу (2013)
Мельник Ю. П. - Політичний процес як фактор динамічних змін у політичному житті суспільства (2013)
Вовк Ю. Б. - Принципи неокорпоративізму в умовах глобалізованого світу (2013)
Червінська Л. М. - Громадянство та політичні права мігрантів (2013)
Дзюба Р. М. - Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію глядачів в рамках комунікативних процесів в міжнародних відносинах (2013)
Алейнікова С. - Конструювання Російською православною церквою образу Великої Вітчизняної війни у контексті інформаційної безпеки Росії, України та Білорусі (2013)
Дадашова Р. - Геополітичні конфронтації між членами з правом вето в Раді Безпеки і проблеми регулювання регіональних конфліктів (2013)
Цирфа Ю. А. - Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації (2013)
Капируля М. В. - Вплив високоточних конвенційних озброєнь на контрсиловий потенціал ядерних держав на прикладі США та РФ (2013)
Буравкова А. Г. - Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США (2013)
Бєлєй С. - Поведінка держави середньої сили в умовах зміни балансу сил в Азіатсько–тихоокеанському регіоні (2013)
Буга Я. В. - Перспективи інтеграції мусульман у французьке суспільство (2013)
Ярмоленко М. І. - Мови корінних народів та національних меншин в Україні: правно-політична база функціонування (2013)
Онопрієнко В. І. - Біографія талановитого історика науки. Рецензія на монографію: Илизаров С. С. Соболь Самуил Львович (1893–1960). – М.: Янус–К, 2012. – 120 с. (Серия "Российские историки науки и техники". Вып.VIII). (2013)
Титул, зміст (2012)
Бузько І. Р. - Формування методологічних основ розвитку персоналу, Д'яченко Ю. Ю. (2012)
Горчакова Е. Н. - Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем (2012)
Савченко О. Р. - Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах (2012)
Сунцова О. О. - Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти (2012)
Воробьева Е. А. - Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговки (2012)
Длугопольський О. В. - Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України, Жуковська А. Ю. (2012)
Ільницький Д. О. - Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі (2012)
Корж М. В. - Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством, Жуков С. А. (2012)
Никифоров А. Є. - Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика (2012)
Ведернікова С. В. - Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством (2012)
Кондратюк О. І. - Кон'юнктура ринку зерна в України (2012)
Мадзігон В. М. - Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару, Вачевський М. В. (2012)
Мачуга Н. З. - Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні (2012)
Огонь Ц. Г. - Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази (2012)
Хвищун Н. В. - Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє (2012)
Шендерівська Л. П. - Макрорівневі чинники, які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі (2012)
Болдирєва К. В. - Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Особливості формування інтегрованих бізнес-структур, Коберник І. В. (2012)
Гриценко Л. Л. - Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства, Височина А. В. (2012)
Дубовик Т. В. - Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет (2012)
Дудко О. С. - Оцінювання дієвості та ефективності реклами (2012)
Кукоба В. П. - Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств (2012)
Лук'янчук І. Ю. - Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об'єднання підприємств (2012)
Матвієць М. В. - Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур (2012)
Саєнко О. Р. - Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі запорізького регіону) (2012)
Бабенко А. Г. - Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва, Бондаревська К. В. (2012)
Макаренко М. В. - Механізм управління формуванням конкурентних переваг регіону (2012)
Рудь Н. Т. - Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання (2012)
Томілін О. О. - Харчова промисловість Полтавської області в період ринкового реформування (2012)
Довга Т. М. - Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект (2012)
Медведєв В. С. - Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності (2012)
Онишко С. В. - Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів (2012)
Бадзим О. С. - Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню, Древуш А. Р. (2012)
Белялов Т. Е. - Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг (2012)
Бочуля Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку, Янчев А. В. (2012)
Гуцайлюк Л. О. - Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах (2012)
Островская О. А. - Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности, Соколова О. Б. (2012)
Черняєв Ю. Б. - Злочинність і правоохоронна діяльність як об'єкти економічного аналізу, Мазуренко В. П. (2012)
Дронь В. С. - Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення взаємозалежності між соціально-економічними подіями (2012)
Заворотній Р. І. - Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу (2012)
Awan A. - The impact of governance on external debt burden in Pakistan, Asghar N., ur Rehman H. (2012)
Білан Ю. - Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні, Газда Я., Годжішевський Б. (2012)
Bratu M. - Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models (2012)
Valencia-deLara P. - Personality traits and attitudes of an entrepreneur: an empirical study, Araque-Hontangas N. (2012)
Wong Sek Khin E. - Pragmatism and critical realism in management research, Fui L. Y. (2012)
Grzeszczyk T. - Barriers to sustainable development of agribusiness in Poland (2012)
Dajcman S. - Comovement between Central and Eastern European and developed European stock markets: scale based wavelet analysis, Festic M., Kavkler A. (2012)
Dobardzic E. - Co-movement of financial markets in emerging and developed economies, Dobardzic A., Brnicanin E. (2012)
Karadeniz E. - An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries, Ozturk I., Iskenderoglu O. (2012)
Mir I. A. - Role of humor-based advertising in a crisis economy, Khan M. B. (2012)
Nazir M. S. - Interest rate determinants of banks in Pakistan, Butt A., Nawaz M. M. (2012)
Nieh F.-P. - Correlations between brand equity, customer cognitive value, and customer loyalty (in quick service restaurant industry), Pong C.-Y. (2012)
ur Rahman S. - Ethnocentrism tendenices of consumers: evidence from Pakistan, Khan M. B. (2012)
Seng T. L. - Strategic motives of Malaysian firms engaging in international joint venture abroad, Singh Pritam Singh G. (2012)
Surugiu C. - An empirical analysis of the CO2 emissions impact: evidence from Romanian tourism sector, Dinca A.-I., Surugiu M.-R. (2012)
Furuoka F. - Total fertility rate and per capita income: new empirical findings from France (2012)
Сiriс M. - The level of implementation of customer relationship management in banking industry of Serbia, Grandov Z., Caric M. (2012)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Гурбик О. Б. - Популяції нечисленних видів риб Канівського водосховища як об’єкти рибопромислового використання (2012)
Христенко Д. С. - Перспективи рибогосподарської експлуатації малих водойм на прикладі ставу біля с. Пісківка, Котовська Г. О. (2012)
Трохимець В. М. - Літоральний зоопланктон середньої частини Канівського водосховища (2012)
Гоч І. В. - Застосування браконьєрами заборонених знарядь лову протягом 2009–2011 рр. як один із негативних чинників, що впливають на іхтіофауну Тернопільщини (2012)
Щербак В. І. - Сучасний стан різноманіття фітопланктону колишнього рибницького ставу на р. Нивка, Семенюк Н. Є. (2012)
Ковальчук А. А. - Инфузории рыбоводных водоемов Киевской области I. Планктон (2012)
Гриб И. В. - Комплексная оценка условий воспроизводства аборигенных рыб в бассейнах малых рек, Сондак В. В., Козлов В. И. (2012)
Устич В. І. - До методології досліджень різноманіття біоти малих гірських водотоків, Щербак В. І., Мрук А. І. (2012)
Алимов С. І. - Штучні нерестовища — компенсаційний захід підтримки чисельності аборигенної іхтіофауни (2012)
Данильчук Г. А. - Вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники цьоголіток (2012)
Таразевич Е. В. - Результаты использования эколого-физиологического метода воспроизводства карпа разного происхождения, Книга М. В., Ус А. П., Вашкевич Л. М., Семенов А. П., Кананович Т. Ю., Тентевицкая Л. С. (2012)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров "жизненного пространства” и роста Белого амура (Ctenopharyngodon idella (Val.)) (2012)
Томіленко В. Г. - Структуризація українських порід коропа, Бех В. В., Олексієнко О. О., Павліщенко В. М. (2012)
Сироватка Д. А. - Оцінка якості статевих продуктів самців білого амура (Ctenopharyngodon idella) (2012)
Книга М. В. - Схема селекции новой зеркальной белорусской породы карпа, Таразевич Е. В., Сазанов В. Б. (2012)
Кананович Т. Ю. - Характеристика некоторых физиолого-биохимических и рыбохозяйственных показателей сеголетков селекционного зеркального карпа (2012)
Козий М. С. - Особенности гистоморфофункциональной организации лимфоидного органа белуги (Huso huso Linnaeus, 1758), Шерман И. М. (2012)
Ситник Ю. М. - Вміст важких металів в органах та тканинах риби деяких ставків річки Нивка (Київ) (2012)
Давыдов О. Н. - Паразиты стерляди (Аcipenser ruthenus, L., 1758) в естественных и искусственных водных объектах некоторых регионов, Лысенко В. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я. (2012)
Грициняк І. І. - З історії вивчення проблем годівлі риб ученими Інституту рибного господарства НААН, Желтов Ю. О., Дерень О. В. (2012)
Юрію Олександровичу Желтову — 80 років (2012)
Ярославу Васильовичу Тучапському — 60 років (2012)
Содержание (2011)
Вилкул Ю. Г. - Проблемы расширения сырьевой базы и утилизации отходов горнометаллургической промышленности, Азарян А. А. (2011)
Вилкул Ю. Г. - Рациональная разработка и обогащение недр криворожского бассейна, Сторчак С. А., Яременко В. И., Кравцов Н. К. (2011)
Кармазин В. В. - Железорудное сырье металлургии XXI века (2011)
Колосов В. А. - Перспективы развития горнорудной отрасли (2011)
Рудько Г. І. - Сучасні тенденції класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, Ловинюков В. І. (2011)
Улубабов Р. С. - Современные возможности эффективного использования окисленных железистых кварцитов Кривбасса (2011)
Перегудов В. В. - Экономические аспекты повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Протасов В. П. (2011)
Азарян В. А. - Разработка функциональной схемы управления качеством в рудопотоках карьеров с целью повышения эффективности работы. (2011)
Дрига В. В. - Исследование влияния изменения пространственного расположения рудного материала в магнитном поле накладного индуктивного преобразователя на точность непрерывного контроля качества магнетитовых руд (2011)
Азарян А. А. - Грид-технологии для распределенных вычислений и обработки данных, Сапончук Ю. В., Кукушкин М. С. (2011)
Купін А. І. - Залежність параметрів буро-вибухових робіт від фізико-механічних властивостей порід, Музика І. О., Шиповський Г. В. (2011)
Щукін В. П. - Паралельний алгоритм моделювання значення якості руди, що подається на рудозбагачувальну фабрику (2011)
Мазурок П. П. - Качественная характиеристика железорудной минерально-сырьевой базы Украины и мира, Плотников А. В. (2011)
Плотников А. В. - Методика оценки качественных показателей складов аглоруды (2011)
Лапшин А. А. - Изменение теплофизических параметров рудничного воздуха в различные периоды года (2011)
Лапшин А. Е. - Исследование эффективности мер снижения выноса пыли с открытых рудниковых складов шахт Кривбасса, Гацький А. К., Дроздов А. М. (2011)
Лапшин А. Е. - Обоснование и разработка средств обеспылевания открытого склада серы ГПО "Титан"., Гацкий А. К., Дроздов А. М. (2011)
Ломовцев Л. А. - Утилизаци сталеплавильных шлаков – резерв производства металла и улучшение экологии региона, Волженцев В. А. (2011)
Перегудов В. В. - Обеспечение качества взрывных работ при разрушении скальных горных пород в железорудных карьерах (2011)
Попов С. О. - Разработка методики определения параметров буровых работ при проходке подземных горных выработок по железистым кварцитам, с учетом скоростных харатеристикх бурения шпуров, Громадский А. С., Новик В. А., Кузьменко Д. И. (2011)
Пухальский В. Н. - Повышение показателей извлечения урановой руды при отработке предохранительных целиков (2011)
Колосов В. А. - Качество железорудного сырья – основа его реализации и стабильности для ее производителей (2011)
Зубкевич В. Ю. - Контроль вещественного состава железорудного сырья (2011)
Дрига В. В. - Исследование и классификация факторов снижающих точность непрерывного контроля качества магнетитовых руд (2011)
Дрига В. В. - Контроль якості залізорудної сировини в порошкових пробах за допомогою пристрою ДЖМ3-М1, Швидкий О. В., Карачабан А. С. (2011)
Азарян А. А. - Система оперативного контроля качества железистых кварцитов на конвейере, Азарян В. А., Дрига В. В. (2011)
Азарян А. А. - Экспресс-анализ содержания железа в порошковых пробах рудничными радиометрами ПАКС, Лисовой Г. Н., Василенко В. Е., Трачук А. А. (2011)
Лисовой Г. Н. - Визначення вмісту заліза руд чорних металів у порошкових пробах, Василенко В. Е. (2011)
Цыбулевский Ю. Е. - Исследование влияния физических характеристик материала железосодержащей пробы на размеры индуктивных датчиков, Швыдкый А. В. (2011)
Цыбулевский Ю. Е. - Контроль качества металлолома, Швыдкый А. В. (2011)
Швыдкий А. В. - Методика обработки данных по каротажу скважин, Черкасов А. В., Гриценко А. Н. (2011)
Азарян А. А. - Непрерывный контроль технологических потоков на конвейере, Лисовой Г. Н., Мирошник Д. Ю. (2011)
Азарян А. А. - Анализ погрешностей определения содержания железа радиометрами ПАКС, Лисовой Г. Н., Василенко В. Е. (2011)
Головко А. В. - Селективный гамма-гамма каротаж подземных скважин с помощью устройства ПАКС-4-01 (2011)
Булах О. В. - Особливості технологій збагачення окислених залізних руд, Булах О. О. (2011)
Сидоренко В. Д. - Будущее горнодобывающих регионов украины в комплексном управлении их развитием, Паранько И. С., Куликовская О. Е. (2011)
Сидоренко В. Д. - Разработка и внедрение скважинного заряда ВВ с радиальным зазором с целью улучшения качества дробления горной массы путем снижения пикового давления в заряде ВВ, Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Тищенко С. В. (2011)
Слободянюк В. К. - Учет геомеханических факторов при формировании и разносе временно нерабочих бортов глубокого карьера, Перегудов Ю. В. (2011)
Федько М. Б. - Підвищення якості рудної маси при вдосконаленні системи розробки підповерхового обвалення руди на підконсольний компенсаційний простір, Зенюк Д. Ф. (2011)
Тарасютин В. М. - Геотехнологические основы производства высококачественных концентратов на базе богатых мартитовых руд шахт Кривбасса (2011)
Тарапата В. Я. - Определение прочностных характеристик массива горных пород и его трещиноватости сейсмическим методом, Караманиц Ф. И., Ричко В. С., Плужник Ю. А. (2011)
Станков А. П. - Влияние масштаба взрыва и удельных затрат энергии на качество дробления взорванных пород (2011)
Filatov S. V. - Decrease of iron-ore transportation cost price by spersize trcks at the expense of rolling coefficient redction, Filatov A. S. (2011)
Валовой О. І. - Ефективність деформаційної моделі розрахунку при оцінці напружено-деформованого стану залізобетонного згинального елемента, Єрьоменко О. Ю. (2011)
Баштаненко С. С. - Ресурсосберегающая технология этажно-камерной выемки магнетитовых кварцитов с последующей твердеющей закладкой, Тарасютин В. М. (2011)
Бабец Е. К. - Повышение конкурентоспособности горно-металлургических предприятий Украины за счет участия в биржевой торговле, Гребенюк С. Я. (2011)
Дубинина Т. П. - Исследования температурного режима формирования окатышей (2011)
Ворников Д. Н. - Исследование и разработка системы контроля и управления режимом работы мельницы (2011)
Купин А. И. - Обзор существующих экспертных систем для поддержки принятия решений в области горного дела, Азарян А. В. (2011)
Савельев С. Г. - Зависимость прочности окускованного железорудного сырья от интенсивности его производства (2011)
Смолянский П. С. - Решение нелинейных уравнений методом адаптивной аппроксимации функции сплайнами на равномерных сетках, Кравец Н. В. (2011)
Тимофеева Е. С. - Объективное построение портфеля оптимальных проектов реформирования Кривбасса (2011)
Кравцов Е. Н. - Техногенные месторождения железных руд – сырьевая база для получения высококачественного концентрата, Кравцов В. Н. (2011)
Костянский А. Н. - Влияние качества руды на величину экономически целесообразного коэффициента вскрыши, Мельникова И. Е. (2011)
Карабут Н. О. - Использование имитационного моделирования при принятии управленческих решений (2011)
Коваль М. В. - Дослідження адаптивних властивостей моделі оперативного розподілу файлів серед вузлів комп’ютерної мережі (2011)
Кривенко С. В. - Спекание аглошихты с добавлением торфа (2011)
Кузнецов Ю. А. - Анализ современного состояния использования тепла отходящих газов агломерационной машины (2011)
Кузнєцов Д. І. - Аналіз впливу вхідних характеристик напруги на АЧХ двигуна при використанні апарата нейромереж, Купін А. І. (2011)
Хруцкий А. А. - Аналитические исследования динамики двухвалковой дробилки с качающимся валком, Федоренко К. В. (2011)
Косяк А. А. - Современный карьерный транспорт, Филатов С. В. (2011)
Голишев О. М. - Фактор поведінки виробничого травматизму, Янова Л. О., Петрюк Н. В. (2011)
Часова Э. В. - Экологический мониторинг для оценки характера воздействия тяжелых металлов, Ивчук В. В., Демчишина О. В. (2011)
Часова Э. В. - Загрязнение городской среды органическими продуктами как фактор, влияющий на общественное здоровье, Ивчук В. В., Демчишина О. В., Рывкин П. Ю. (2011)
Шпонько В. И. - Проблемы внедрения управленческой стратегии в практику украинских предприятий (2011)
Шпонько В. І. - Аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України, Кравцова О. О., Пилєва Д. С. (2011)
Шерстюк Р. В. - Постановка и реализация задач автоматического управления в комплексах АСУТП секций обогащения, Шинкарь А. А., Шепетько О. П., Шепетько А. О., Швец Д. В. (2011)
Шамрай О. В. - Імітаційне моделювання роботи залізорудного кар’єру в режимі усереднення, Шаповалова Н. Н. (2011)
Гурин А. А. - Способ пожаротушения горючих пористых материалов, Шевченко В. И., Вимба С. В. (2011)
Гриценко А. Н. - Оценка точности спутниковых систем навигации (2011)
Фогелев В. А. - Измельчительно-классифицирующее оборудование ОДО "Ламел-777" в технологиях сухой переработки минерального сырья, Мельников А. В., Мельников Д. А. (2011)
Монастирський Ю. А. - Моделювання функціонування кар’єрних автосамоскидів (2011)
Рудь Ю. С. - О колебаниях горных машин и их деталей под действием импульсных нагрузок, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Ткаченко А. С. (2011)
Повар С. В. - Пошук адекватних математичних моделей випаровування бензину при його зберіганні (2011)
Григорєв І. Є. - Аналіз та моделювання цін залізорудної сировини при плануванні проектних рішень для відкритої розробки родовищ корисних копалин, Кітов А. А. (2011)
Павлыш В. Н. - Расчет параметров процесса пневмообработки неувлажненного угольного пласта, Гребёнкина А. С. (2011)
Skrypnik M. V. - Modern ecological problems, Philatov S. V. (2011)
Козуб Н. А. - Подземное царство Кривого Рога, Прилепа Л. С. (2011)
Бузевич І. Ю. - Показники біорізноманіття іхтіофауни дніпровських водосховищ як чинники впливу на величину промислових уловів риби (2012)
Бузевич І. Ю. - Іхтіофауна та живлення основних видів риб водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС в осінній період, Кражан С. А., Захарченко І. Л., Коба С. А. (2012)
Рєзникова-Галашевич І. С. - Дослідження мтДНК російського осетра (Acipenser güeldenstäedtii), Шельов А. В., Спиридонов В. Г., Табака П. П., Мельничук С. Д., Андрющенко А. І. (2012)
Алимов С. І. - Сучасний стан промислу у Каховському водосховищі, Панасюк А. С., Плічко В. Ф. (2012)
Котовська Г. О. - Особливості біології плоскирки звичайної (Blicca bjoerkna L.) та її промислове використання в Кременчуцькому водосховищі, Христенко Д. С., Хупченко Т. В. (2012)
Діденко О. В. - Особливості живлення судака (Sander lucioperca (L.)) Канівського водосховища у весняний період, Гурбік О. Б. (2012)
Щербак В. І. - Структурна організація бактеріального населення рибницьких ставів, Пономаренко Н. М. (2012)
Шандрук О. М. - Вплив стресових чинників на рибопродуктивність ставів при вирощуванні різновікових груп українського лускатого коропа та засоби їх попередження (2012)
Мрук А. І. - Європейський харіус басейну р. Теребля та аспекти його штучного відтворення, Великопольський І. Й., Устич В. І. (2012)
Подопригора В. Н. - Проявление эффекта группы у радужной форели (Oncorhynhus mykis, Walbaum) в условиях стресса (2012)
Марценюк В. П. - Біоенергетичний потенціал розвитку аквакультури в Україні, Марценюк Н. О. (2012)
Булли Л. И. - Особенности роста молоди стальноголового лосося в южных районах Украины, Осипченко Е. В. (2012)
Олексієнко О. О. - Використання безперервно поліпшувального відбору в селекції українських коропів, Бех В. В., Грициняк І. І., Павліщенко В. М., Осіпенко М. І. (2012)
Маріуца А. Е. - Порівняльний аналіз генетичної структури української лускатої породи коропа ВАТ "Полтаварибгосп”, Залоїло О. В., Тарасюк С. І., Смоленський Ю. А. (2012)
Філіпов В. Ю. - До питання кріоконсервації сперми американського веслоноса, Третяк О. М., Бучацький Л. П. (2012)
Майстренко М. І. - Електронна мікроскопія клітин нирок коропа, уражених CyHV-3, Матвієнко Н. М., Бучацький Л. П. (2012)
Колесник Н. Л. - Вплив важких металів на харчову цінність коропа і товстолобика в умовах інтенсивного вирощування (2012)
Бучацький Л. П. - Альфавірусні хвороби лососевих риб (2012)
Вовк Н. И. - Профилактика и лечение болезней рыб в Китае, Базаева А. В. (2012)
Фріштак О. М. - Флорон — ефективний препарат при запаленні плавального міхура у цьоголіток коропа (2012)
Товстенко Л. В. - Аналіз господарської діяльності ДП "Іркліївський розплідник рослиноїдних риб”, Смирнюк Н. І. (2012)
Правила для авторів (2012)
Левицький А. П. Фурдичко А. І. - Порівняльна ефективність застосування яєчного лізоциму та фітолізоциму при лікуванні експериментального пародонтиту (2012)
Авдєєв О. В. - Вплив синбіотика і адаптогена на активність фосфатаз в пародонтиті і сироватці крові при експери-ментальному пародонтиті (2012)
Новицкая И. К. - Изучение действия атропина на функциональную активность слюнных желез в эксперименте (2012)
Почтарь В. Н. - Лечебно-профилактическая эффективность зубных эликсиров, содержащих Биотрит (2012)
Пивень О. В. - Экспериментальное обоснование реминерализующих гелей после отбеливания зубов, Терешина Т. П, Мозговая Н. В. (2012)
Любченко О. В. - Адгезивная прочность новых композиционных материалов для пломбирования корневых каналов цитофила Cа и цитофила F (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у ембріонів мишей під впливом харчової до-бавки Е450, Тумановська Л. В. (2012)
Демьяненко С. А. Пустовойт П. И. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в слюне и в сыворотки крови у больных холециститом после комплексного лечения, Токарь Е. А., Скиба В. Я., Аншукова О. И., Гончарук С. В., Левицкий А. П. (2012)
Назарян Р. С. - Особенности эндодонтиче-ского лечения третьих моляров, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Букалова И. В. (2012)
Бабеня А. А. - Частота выявления на амбулаторном стоматологическом приеме патологических изменений в полости рта у больных с соматическими заболеваниями, Дмитриева Н. Б., Димчева Т. И. (2012)
Маланчук В. О. - Усунення мікрогнатії нижньої щелепи місцевою кістковою пластикою, Скворцова І. Г. (2012)
Маланчук В. О. - Установка дентального імплантата з можливістю дренування кісткової рани, Ціленко О. Л., Грабовецький П. В., Грабовецький В.Й. (2012)
Малаховська А. О. - Порівняльна характеристика післяопераційного больового синдрому та побіч-них ефектів при застосовані різних схем знеболення, Шувалов С. М. (2012)
Крыкляс В. Г. - Клинические особенности остаточных деформаций носа у больных с односторонними расщелинами верхней губы и неба, Дмитриева Н. Б., Крыкляс Е .В., Фаренюк О. А. (2012)
Гулюк А. Г. - Изменения функциональных показателей кру-говой мышцы рта у больных с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы до и после хейлопластики, Дмитриева Н. Б., Крыкляс В. Г, Парасочкина В. В. (2012)
Жижикин О. И. - Разработка и клиническая оценка способа профилактики аллергических реакций в полости рта при протезировании с применением акриловых пластмасс (2012)
Лепский В. В - Профилактика различных осложнений при орто-педическом лечении включенных одиночных дефектов зубных рядов, Деньга О. В., Вербицкая Т. Г. Макаренко О. А. (2012)
Лабунец В. А. - Двенадцатилетний опыт использования различных видов имплан-татов, служащих опорой для несъемных ортопедических конструкций при их раннем нагружении, Семенов Е. И., Сенников О. Н. (2012)
Бреславець Н. М. - Клінічне обґрунтування використання нової адгезивної системи для фіксації есте-тичного облицювального покриття в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів, Томілін В.Г. (2012)
Безвушко Е. В. - Частота та структура ортодонтичної патології у дітей з регі-ону з підвищеним вмістом фтору у питній воді, Чухрай Н. Л., Ахмад Хатем Джасер. (2012)
Гірчак Г. В. - Рівень санітарно-гігієнічних знань зі стоматології у ді-тей шкільного віку Львівської області, Стадник У. О., Єзерська О. В., Чухрай Н. Л. (2012)
Ковач И. В. - Динамика показателей неспецифической резистентности и дисбиоза в полости рта у детей с гипоплазией эмали зубов при эндемическом зобе, Воляк Л. Н. (2012)
Кордіяк А. Ю. - Реакції несприйняття зубних протезів зі сплавів металів серед основних – за визначеннями МКХ-10 – станів як одна з причин звертання пацієнтів за стоматологічною допомогою (2012)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія” за 2011 рік, Іванов В. С. (2012)
Проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє: (2012)
Кафедре стоматологии ФПО Днепропетровской медицинской академии исполняется 35 лет (2012)
Авдонина Л. И. - Специ-альные вопросы для заполнения анкеты "Здоровье пациента", Авдонина О. В. Христян Г. Е., Петрова Л. В., Озернова М. С., Нагибина Е. Б, Семенов К. А. (2012)
Анисимова Л. А. - Использование ком-бинированного обезболивания при оперативных вмешательствах у детей с врожденными деффектами челюстно-лицевой области, Гордиюк Н. М., Федорченко А. В., Дмитриева А. А., Бурка И. В., Венту А. А. (2012)
Анісімова Л. А. - Частота зустрічаємості захворювань тканин пародонта у хворих з переломом нижньої щелепи (2012)
Буцнева Е. С. - Непосредственная имплантация один из способов восстановления целост-ности зубочелюстного аппарата, Бойко Г. Г., Семенов К. А. (2012)
Василенко Р. Э. - Статистический анализ эксплуатационного периода пользования полными съемными протезами в промышленном регионе (2012)
Вишневская А. А. - Цитоморфометрическая оценка эффективности комплексного лечения больных генерализованным пародонтитом с применением озонотерапии (2012)
Гарам Е. В. - Диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта, Стародубец Е. Н., Бурчак С. Н. (2012)
Глазунов О. А. - Методика підготовки сімейного лікаря за розділом "стоматологія" на кафедрі стомато-логії ФПО, Кравець Т. П. (2012)
Глазунов О. А. - Оптимізація навчання лікарів-інтернів на кафедрі стоматології ФПО, Кравець Т. П. (2012)
Глазунов О. А. - Профессиональное отбеливание, за-лог идеальной улыбки, Степанова С. В., Меладзе И. Н., Глазунова С. А., Семенов К. А. (2012)
Глазунов О. А. - Вплив хлоргексидину на спектр мікрофлори корневих каналів на етапах лікування періодонтитів, Степанова С. В., Фесенко В. И., Шейко О. Л. (2012)
Глазунов О. А. - Опыт подготовки и анализ результатов лицензионного экзамена "КРОК-3. Стоматология”, Фесенко В. И., Степанова С. В., Бойко Г. Г. (2012)
Глазунов О. А. - Эффек-тивность комбинации препаратов Пимафуцин и Бифиформ в комплексном лечении кандидозного стоматита, Фесенко В. И., Фесенко Д. В., Семенов К. А., Степанова С. В., Глазунов А. О., Рыбак М. А. (2012)
Гордиюк Н. М. - Профилактика деформации верхней че-люсти и ретенций центральных зубов своевременным лечением хронических аденоидитов, Бойко Г. Г., Анисимова Л. А., Зайцева З. В., Самсонов И. Б. (2012)
Громов О. В. - Возрастная динамика аксиографических показателей у пациентов с заболеваниями пародонта (2012)
Груздева А. А. - Индексная оценка лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у рабочих железорудного производства, Кравец Т. П. (2012)
Давыдов Н. Н. - Клинический случай течения диффузного хронического остеомиелита нижней челюсти на фоне хронической наркомании, Ткаченко В. Э., Матросов Ю. П., Венту А. А. (2012)
Ідашкіна Н. Г. - Нова методика лікування двобічних переломів нижньої щелепи, Терешков Д. Ю., Шандиба С. І., Черемісін Г. О., Ширінкін С. В. (2012)
Ковач И. В. - Анализ острой травмы молочных зубов, Гончар В. И., Голубка В. Г., Женилова Е. М. (2012)
Ковач И. В. - Структура стоматологической патологи у детей с це-лиакией, Синьковская О. А., Книш А. В., Благинина Ю. Г. (2012)
Ковач І. В. - Роль організованих стоматологічних кабінетів в шкільних закладах в системі комплексної Профілактики карієсу зубів у дітей, Хотімська Ю. В., Демішева Т. І., Бунятян Х. А., Красовська Т. М. (2012)
Комский М. П. - Сдвиги выраженности местных симптомов при лечении острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, Колесник О. В., Коханенко Е. И., Грановская Е. М. (2012)
Корнейчук А Е. - Опыт применения системы ZOOM2 при отбеливании зубов (2012)
Косенко К. Н. - Способ определения группы динамического наблюдения стоматологических больных, Глазунов О. А. (2012)
Кравец Т. П. - Лабораторная диагностика поражений слизистой оболочки полости рта герпес-вирусной этиологии, Груздева А. А. (2012)
Купчак О. И. - Изменение качественного состава микрофлоры полости рта у лиц с хроническим периодонтитом и от-крытым корневым каналом (2012)
Малевич О. Е. - 6 лет сотруд-ничества с челюстно-лицевыми хирургами США, Комок А. С., Комок А. А., Вихрова В. В., Книга Т. А., Чередник А. В., Малышева Н. П. (2012)
Помойницький В. Г. - Об’єктивізація вологості дентину каріозної порожнини при пломбуванні композитами, Помойницька М. В., Латишева Н. М. (2012)
Рабовіл М. І. - Оклюзійні матриці для постановки зубів ,,Івоклар,, при прогнатичному та прогенічному співвідношенні беззубих щелеп (2012)
Рейзвіх О. Е. - Показники санації дитячого та дорослого населення України за період 1981-2010 рр. (2012)
Романенко Е. Г. - Патологические изменения слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим гастродуоденитом, Василишина М. В. (2012)
Самойленко А. В. - Распространенность заболеваний пародонта у детей со сколиозом, Дрок В. А. (2012)
Ткаченко Е. К. - Цитоморфологическое исследование влияния экс-тракта полифенолов Hypericum perforatum L. на состояние сопр крыс в условиях моделирования пародонтита, Косенко К. Н., Бреус В. Е., Новосельская Н. Г. (2012)
Шарипов М. В. - Токсико - інфекційні психози у хворих з розлитими гнійно-запальними процесами м'яких щелепно-лицевої ділянки, Шандиба С. І, Терешков Д. Ю., Чайкіна О. М. (2012)
Лучаківська І. - Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році (2013)
Чухліб Т. В. - "Сини з руських воєводств речі посполитої": місце та роль України-Русі у Віденській відсічі 1683 року (2013)
Петрова І. В. - Особливості проведення генерального межування в Україні (друга половина XVIII – перша третина XIX cт.) (2013)
Подрєз Ю. В. - Участь українського етнічного населення у розвитку кустарних ковальських промислів на території Східної Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Василюк П. - Історія сортовипробування сільськогосподарських культур в кінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Смірнов М. А. - Лікувальні заклади містечка Браїлів у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Фицик І. Д. - "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України (2013)
Грищенко С. В. - Вища освіта Росії та України початку ХХ ст. (2013)
Вітюк О. О. - Вплив земельного законодавства Директорії УНР на впровадження земельної реформи органами місцевого самоврядування на Поділлі у 1919 р. (2013)
Приходько М. М. - Політика української держави гетьмана Скоропадського на шляху інтеграції з кримським півостровом (2013)
Бліндер Н. М. - Українська християнська організація у суспільно–політичному житті Східної Галичини (1925–1930 рр.) (2013)
Свідерська О. М. - Селянське населення Поділля і Південно–Східної Волині у добу непівського агропереходу (1921–1929 рр.) (2013)
Чучалін О. - Роль і місце преси в антирелігійній пропаганді радянської влади в Україні (1920 – 1930-ті рр.) (2013)
Готкова Ю. С. - Шляхи реалізації українізації на Кубані у сфері освіти у 1920–30–х років ХХ ст. (2013)
Ісакова І. А. - Згортання політики українізації на Кубані: наслідки та значення (2013)
Крижевич С. О. - Діяльність аероклубів у системі Товариства сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву України (1927–1948 рр.) (2013)
Сокирська В. В. - Економічний чинник у російсько–українських відносинах 20–х рр. ХХ ст. (2013)
Діденко К. В. - Створення та діяльність Київського будинку вчених у 20-х роках ХХ ст. (2013)
Лазуренко В. М. - Підвищення культури сільськогосподарського експорту в добу непу (2013)
Соколова Т. - Причини підтримки діяльності І. В. Мічуріна керівництвом радянської держави (2013)
Гончаренко О. М. - Організаційно–правові та адміністративно–територіальні аспекти формування системи гітлерівського окупаційного апарату влади на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Куницький М. - Україна та доля підокупаційного місцевого соціуму в експансіоністських планах лідерів Третього Райху та практичних заходах адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Мелешко Н. Б. - Організація і початок діяльності Відділу у справах репатріації Ради Народних Комісарів Української РСР (вересень–жовтень 1944 р.) (2013)
Гордієнко В. В. - Зовнішньополітичні чинники релігійно–церковного конфлікту на Волині в 1941–1944 рр., Гордієнко Г. М. (2013)
Шишела С. І. - Наслідки українсько–польського трансферу населення 1944–1946 рр. (2013)
Зіньковський С. О. - Ліквідація раднаргоспної системи управління промисловістю: економічні та політичні причини (2013)
Субботін В. В. - Суспільно–релігійні настрої населення західних областей УРСР в контексті легалізації греко–католицької церкви (1987–1989) (2013)
Гедін М. С. - Українсько–китайські історичні зв’язки (2013)
Скрипник О. М. - Історія співпраці України з ООН (2013)
Автушенко І. Б. - Санаторно–курортне лікування як важлива складова медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (2013)
Якименко Л. М. - Українсько–азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав (2013)
Котляр Ю. В. - "Спас" в духовній культурі козаків–характерників: історико–краєзнавчий аспект (2013)
Лукашенко А. І. - Вплив образів Бога і Диявола на формування основоположних історичних сценаріїв повсякденності (середина ХІ – кінець ХIVст.) (2013)
Кривошея І. І. - Польські аристократи Потоцькі в Російських Державних думах (2013)
Акунін О. С. - Роль англійського аболіціоністського руху в міжнародній забороні работоргівлі і рабства (кінець XVIII – середина XIX ст.) (2013)
Бутенко Я. М. - Роль польського костелу у формуванні гуманістичних принципів Кароля Войтили (1945–1978 рр.) (2013)
Годлевська В. Ю. - Реформування фінансової системи Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр.) (2013)
Курзенкова А. А. - Скандинавські рунічні камені в контексті запровадження християнства (2013)
Ахмедов А. Х. - Азербайджан–Туреччина: про деякі принципи створення незалежних економічних відносин (2013)
Єрич Т. Г. - Законодавство Російської імперії щодо регламентації діяльності руської православної церкви в галузі духовної освіти в ХIX ст. (2013)
Зінченко П. В. - Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело (2013)
Надтока Г. М. - Історіографія національного аспекту діяльності православної церкви в Україні другої половини XIX століття, Горпинченко І. В. (2013)
Неліна Л. П. - Чилі: від консолідації демократії до будівництва соціальної держави (2013)
Сєряков О. А. - Формування прошарку помічників присяжних повірених в Російській імперії за реформою адвокатури 1864 р.: історіографія (2013)
Грекова В. - Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи (2013)
Абдрахманова М. Ж. - Нація премодерної та модерної епохи (2013)
Бондар С. В. - Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства (2013)
Держко І. - Система ціннісних орієнтацій у соціальному врегулюванні взаємовідносин особи та суспільства (2013)
Дєдушев В. В. - Благополуччя у сучасних егалітарних концепціях (2013)
Клименко О. Б. - Вчення про синергію у візантійському ісихазмі (2013)
Кузьміченко І. О. - Амбівалентність соціально–професійної ідентифікації особистості (2013)
Малахова О. М. - Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства (2013)
Морозова Л. П. - Оцінка в системі реалізації цінностей (2013)
Сенченко А. - Формування нової "духовної парадигми" та її втілення в реальність, Бородай А. (2013)
Скороварова Є. В. - Комунікація в інформаційну епоху (2013)
Токар Л. К. - Світоглядні та теоретико–методологічні проблеми розроблення та здійснення етнонаціональної політики в Україні (2013)
Чигур Р. Ю. - Філософія екології як парадигма мислення людини ХХІ століття (2013)
Звонок О. А. - Релігійна культура як складова духовної культури людства (2013)
Ленсмент А. - Особливості територіальної й гендерної ідентичності росіян в Естонії та росіян у Росії (2013)
Набієв Ф. Г. - Про сутності юридичного мислення (2013)
Мєшков В. М. - Конфуціанський Дао–Шлях як практичне діяння доброчесного мужа (2013)
Стояцька Г. М. - Феномен об’єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г. В. Ф. Гегеля (2013)
Боборикін В. Ю. - Онтологічні підстави "філософії життя" у творчості Ортега–і–Гассет (2013)
Угляр Я. Ю. - Рецепція І.Гізелем основних питань в трактаті логіки у контексті ранньомодерної доби (2013)
Гончаренко К. С. - Анахронізм "Бажання" в оптиці маргінального світу "Іншого": Ж. Дельоз, М. Турньє (2013)
Данилова Т. В. - Японські культурні цінності в контексті теорії ціннісних орієнтацій Ф. Клакхон і Ф. Стродтбека (2013)
Борисевич Л. В. - Вплив антропоцентричного гуманізму Т. Шевченка на становлення національної культурної парадигми (2013)
Будько М. - Гостинність як свідчення віри у старозавітній моральній традиції (на матеріалі Книги Ісуса Навина та Книги Суддів) (2013)
Стасенко С. О. - Методологія аналізу свідомості у творчості М. Мамардашвілі (2013)
Пастушенко Л. А. - Теоретичні проблеми історико–філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева (2013)
Керімова Л. - Питання моральності і моралі в поемі Самеда Вургуна "Айгюн" (2013)
Попова Ю. В. - Деякі питання лінгвістики в категоріях двоїстого системного моделювання (2013)
Гулієва З. М. - Проблеми перекладу з оригінальних матеріалів (2013)
Зеленов О. С. - Комунікативна роль модальності в сучасній англійській мові (2013)
Капічіна О. О. - Специфіка музично–семіозисного мислення в електронній опус–музиці ХХ–ХХI ст. (2013)
Шедяков В. Є. - Ціннісно–смислові комплекси у створенні та підтримці суспільного середовища соціокультурної мобілізації (2013)
Крилова В. О. - Екзистенціальні типи людини в сучасній екранній культурі (2013)
Ліщинська О. І. - Медіа–арт в українському візуальному мистецтві: філософсько–естетичні ідеї та вияви (2013)
Мазоренко М. О. - Роль культурологічних досліджень зарубіжжя в осмисленні феномену мас–медіа (2013)
Патерикіна В. - Десакралізаційні мотиви в українській літературній творчості ХVII–ХVIII століть (2013)
Кісєль О. В. - Феноменологія культури суспільства споживання (2013)
Сінькевич О. Б. - Нормативна тілесна ідентифікація в масовій культурі (2013)
Федоров Ю. В. - Феномен виродження як актуальна проблема соціокультурної реальності XXI століття (2013)
Чікарькова М. Ю. - Трансформація антропоцентричної свідомості в магічному дискурсі сучасної масової культури (2013)
Савельєв В. Л. - Перспективи концепції освітнього врядування (2013)
Брацун І. Л. - Феномен маніпуляції крізь призму освітніх впливів (2013)
Кириченко М. С. - Освіта, наука, філософія як симулякри неіснуючої дійсності (2013)
Морозов В. В. - Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі (2013)
Семенюк Н. - Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя (2013)
Артюшенко О. М. - Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління (2013)
Запорожець М. О. - Філософські аспекти освіти: європейський контекст, Кожушко Т. В. (2013)
Кичкирук Т. В. - Роль синергетики в проблемному полі педагогіки (2013)
Котигоренко В. О. - Прикордоння епох і цивілізацій: регіональна ідентичність українського Донбасу в "західному" науковому дискурсі, Рафальський О. О. (2013)
Андрущенко Т. В. - Формування толерантної громадянської свідомості в Україні: цивілізаційний вимір (2013)
Арабаджиєв Д. - Нормативно–правові і ціннісні засади громадського моніторингу за виборчим процесом: європейські орієнтири (2013)
Бойчук І. В. - ЗМІ як дієва складова механізму формування політичної свідомості громадян України (2013)
Голубєв С. М. - Мас–медіа як "система" і "поле": аналіз взаємодії ЗМІ і політики в Україні (2013)
Зазуляк З. М. - Основні підходи до визначення мультилатералізму (2013)
Засморжук О. О. - Політична культура – як невід’ємний елемент функціонування суспільства (2013)
Капінус О. А. - Можливості використання швейцарського досвіду в інституціоналізації співпраці України та Європейського Союзу (2013)
Карпець Ю. В. - Цільове поле та основні форми політичного впливу (2013)
Крушинський В. Ю. - Політика Польщі щодо євроінтеграційних прагнень України, Гаспарян А. Л. (2013)
Папіш Н. І. - Перспективні моделі розвитку функціональної складової українсько–польського державного кордону (2013)
Парно Л. Д. - Напівпрезидентська система в Україні: етапи становлення та політичні наслідки (2013)
Утко Г. М. - Україна – Європейський Союз: нові реалії двосторонніх відносин у рамках становлення Європейської служби з питань зовнішньої діяльності (2013)
Остап’як В. І. - Євроінтеграційні імперативи (Україна – ЄС) (2013)
Хижняк І. А. - Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності (2013)
Сащук Г. М. - Інформаційна освіта в контексті національної безпеки України (2013)
Щербак В. - Політичний кадровий менеджмент: політологічні підходи до вивчення та засади мотивації державних службовців (2013)
Габрієлян А. М. - Академічна мобільність як світовий тренд в галузі вищої освіти (2013)
Капрусь О. В. - Основні напрямки діяльності всесвітньої туристичної організації у контексті сприяння сталому розвитку туризму (2013)
Набі І. М. А. - Функціональні особливості Вестфальського міжнародного порядку в теорії міжнародних відносин (2013)
Отрешко В. - Поняття "державотворення" в сучасному політологічному дискурсі (2013)
Семенченко Ф. Г. - Предметне поле дослідження політичної діяльності в системі політичних цінностей (2013)
Харченко О. С. - Основні методологічні підходи до типології соціальних держав (2013)
Романюк Р. Й. - Деконструкція "ерозії" держави у контексті глобалізації, Романюк Н. А. (2013)
Карасевич А. О. - Майбутнє Європейського Союзу: відділення чи наддержава, Лисенко Л. Г. (2013)
Балюк Н. В. - Стратегія Європейського Союзу щодо регіону Латинської Америки та Карибського басейну (2013)
Білоконь А. О. - Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.) (2013)
Іванова А. Б. - Твіттер–дипломатія як інструмент публічної дипломатії США, Качинська Н. О. (2013)
Капируля М. В. - Розвиток системи ПРО Індії (2013)
Пахоменко С. П. - Мультикультуралізм у Великій Британії: формування державної стратегії для полікультурного суспільства, Осіпова З. О. (2013)
Слюсаренко І. Ю. - Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках (2013)
Смирнова К. Є. - Хід політичної боротьби в Єгипті після повалення Хосні Мубарака: причини провалу "Революції 25 січня" (2013)
Дідик Л. А. - Інтернет-залежність як негативний соціальний наслідок стрімкого розвитку Інтернет-комунікацій (2013)
Лебеденко Д. - Суперечності інформатизації освіти в контексті інформаційного суспільства (2013)
Любовець О. М. - Рецензія на монографію: Тимченко Р. В. Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 – квітень 1920 рр.) (2013)
Виткалов С. В. - Нові виміри культурного простору України: наукове зібрання у Рівному (2013)
Мельник Т. М. - Тарифне регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією України в контексті євроінтеграції, Головачова О. С. (2013)
Бойко Т. Ю. - Кластерні ініціативи, їхня сутність та механізм реалізації на регіoнальному рівні (2013)
Босенко А. В. - Податковий контроль діяльності сільгоспвиробників регіону (2013)
Головня Ю. І. - Застосування матричних методів для оцінки економічної безпеки регіону (2013)
Залунін В. Ф. - До питання оцінки ефективності розвитку економіки регіону в сучасних умовах, Книш Я. В. (2013)
Карімов Г. І. - Важелі регулювання сталого соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Куценко В. І. - Роль сільського господарства в економіці України в посткризовий період (2013)
Подгорный В. В. - Социально-экономическое развитие Донецкой области, анализ проблем и пути их решения (2013)
Чумак О. В. - Теоретична модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, Черномаз К. Г. (2013)
Здреник В. С. - Облік фінансових інвестицій в системі рахунків проблеми та перспективи (2013)
Нєізвєстна О. В. - Теоретичні аспекти та практичні можливості застосування різних методів оцінки конкурентоспроможності банківських установ, Тарасенко М. В. (2013)
Скачедуб С. А. - Інститут іпотеки: історія та вплив на економічний розвиток України (2013)
Чушак-Голобородько А. М. - Шляхи оптимізації витрачання бюджетних коштів (на прикладі закладів загальної середньої освіти), Кіт В. В. (2013)
Шевцова О. Й. - Критерії та чинники стратегічної системи фінансової стійкості та безпеки фінансового ринку (2013)
Бурова Т. А. - Оцінка розвитку діяльності підприємств агропродовольчої сфери (2013)
Дрей В. В. - Міжнародне регулювання організації внутрішнього аудиту на підприємствах (2013)
Зеленко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління сільськогосподарських підприємств (2013)
Клєцова Н. В. - Сучасні підходи до побудови менеджменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Кляус Д. П. - Модернізація кадрової політики машинобудівних підприємств (2013)
Куніна Д. М. - Нематеріальні активи як основа ефективної інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Молодченко Т. Г. - Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків, Мущинська Н. Ю. (2013)
Нусінова О. В. - Особливості внутрішнього контролю в системі корпоративного управління акціонерних товариств (2013)
Поповиченко И. В. - Необходимость и проблемы применения сбалансированной системы показателей отечественными предприятиями, Зинченко Н. А., Алхамед А. С. (2013)
Причепа І. В. - Проблеми формування конкурентних переваг підприємства, Стелюк К. О. (2013)
Росохата А. С. - Узагальнена класифікація методів прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Тростянська К. М. - Щодо формування бази знань предметної області "репутаційний ризик організації" (2013)
Судакова О. І. - Організаційно-економічне забезпечення стратегічного екологічно орієнтованого управління підприємством, Медведовська Т. П., Шпатакова О. Л. (2013)
Косенко К. Н. - Модель нарушений метаболизма соединительнот-канного матрикса пародонта крыс, Ткаченко Е. К., Новосельская Н. Г., Бреус В. Е. (2012)
Макаренко О. А. - Развитие дисбиоза и воспаления в слизистой оболочке полости рта крыс при аллоксановом диабете, Скиба А. В, Скиба В. Я., Лепский В. В. (2012)
Хлыстун Н. Л. - Состояние пародонта крыс после ап-пликации на десну геля с пчелиным ядом, Скидан М. И., Скидан К. В., Соколова И. И., Левицкий А. П. (2012)
Паламарчук С. І. - Остеостимулююча композиція для регенерації альвеолярної кістки в експериме-нті, Борисенко А. В. (2012)
Ступак Е. П. - Биохимические маркеры гингивита у крыс с аллоксановым диабетом (2012)
Почтарь В. Н. - Мукозопротекторное действие пребиотического фитогеля "Галсодент" при экспериментальном дисбиозе, Демьяненко С. А., Давиденко И. А., Макаренко О. А., Селиванская И. А, Хромагина Л. М, Левицкий А. П. (2012)
Новицкая И. К. - Изучение действия атропина на функциональную активность слюнных желез в эксперименте (2012)
Фурдычко А.И. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза при аппликации на слизистую полости рта крыс геля с фитолизоцимом, адсорбированном на хитозане, Кнава О. Э. (2012)
Кушнир Е. Н. - Антидисбиотическое и противовоспалительное действие фитогеля "Виноградный" на слизистую полости рта крыс с генерализованным дисбиозом, Ходаков И. В. (2012)
Ковальчук Л. О. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки по-рожнини рота в процесі їх корекції (2012)
Любченко O. В. - Особенности применения фторвыделяющего композита для пломбирования корневых каналов (2012)
Чепурова Н. И. - Уровень биохимических маркеров воспаления в слюне больных с хроническим деструктивным пе-риодонтитом, получавших иммунобиологические препараты (2012)
Глазунов О. А. - Биохимическое исследование ротовой жидкости и сыворотки крови горнорабочих на этапах профилактических мероприятий, Макаренко О. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського