Красніков С. А. - Організаційно-правові засади посилення спроможностей держави у сфері забезпечення кібероборони (2021)
Гуржій С. В. - Сучасні загрозливі тенденції використання Telegram-каналів на шкоду державним інтерсам (2021)
Калайда Ю. П. - Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених в кіберпросторі (2021)
Новицький В. Я. - Становлення та розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів, Фица В. М. (2021)
Лісовська Ю. П. - Диверсифікація як кодифіковано-цифрова система адміністративно-правового управління: міжінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу (2021)
Таран О. В. - Організована кіберзлочинність в Україні: проблеми формування офіційної статистики та її аналізу, Гавловський В. Д. (2021)
Шахбазян К. С. - Договірно-правове регулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання такої інформації при проведенні досліджень і розробок: досвід ЄС та країн світу (2021)
Усенко Я. О. - Правове регулювання управління персоналом в судовій системі, Костенко О. В. (2021)
Нижник А. І. - Сучасні тенденції організаційно-правового та інноваційного забезпечення парламентського контролю в Україні (2021)
Пшеничний В. О. - Матеріальна відповідальність у сфері державної охорони України (2021)
Stroyko T. V. - Infrastructure monitoring national economies under global challenges (2016)
Федяєва М. С. - Процес децентралізації регулювання економіки в Європі та його наслідки для розвитку регіонів (2016)
Galtsova O. L. - Property in agricultural sector: institutional transformation (2016)
Сментина Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем (2016)
Станкевич Ю. Ю. - Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах (2016)
Стегней М. І. - Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції (2016)
Красноруцький О. О. - Концептуальні засади здійснення корпоративної соціальної відповідальності харчовими та переробними підприємствами (2016)
Кузьминчук Н. В. - Формування портфеля брендів сучасного підприємства, Куценко Т. М., Кролевецька Ю. В. (2016)
Лаптєв В. І. - Результативність діяльності наглядової ради акціонерного товариства як стратегічної складової ефективного корпоративного управління (2016)
Ляшенко О. М. - Класифікація загроз фінансовій безпеці машинобудівного підприємства (2016)
Нісходовська О. Ю. - Методичні засади аналізу та оцінки чинників та показників конкурентоспроможності виробництва у галузі круп’яних культур (2016)
Сарапіна О. А. - Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Khrushch N. A. - Economic security: modern management models, Vaganova L. V. (2016)
Ярошевська О. В. - Цінові тенденції промисловості України (2016)
Koval V. V. - Organizational and economic foundations of investment activities of telecommunication operators (2016)
Незвещук-Когут Т. С. - Формування концепції та менеджменту розвитку готельних підприємств у прикордонному регіоні (2016)
Панухник О. В. - Інтеграція населених пунктів у системі сталого суспільного розвитку: теоретико-методологічні засади дослідження (2016)
Стрий Л. А. - Модель эволюции видов рынков, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Ідентифікація впливу детермінант нестабільного середовища на реалізацію державної регіональної політики в умовах глобальних викликів (2016)
Shaposhnykov K. S. - Innovative technologies corporate training: start of creative cycle (2016)
Складанна К. І. - Впровадження безтарифної системи оплати праці на підприємстві (2016)
Хрущ В. О. - Розвиток соціального аудиту в системі соціального управління (2016)
Юсипчук Л. А. - Дослідження продуктивності праці на промисловому підприємстві (2016)
Демченко О. Г. - Кредитно-фінансові чинники регулювання підприємницької діяльності (2016)
Косова Е. В. - Власний капітал банків: реакція на фінансову кризу (2016)
Пасічник Ю. В. - Постулати бюджетної системи (2016)
Покатаєва О. В. - Практика державної податкової політики екологізації в умовах реалізації сталого економічного розвитку, Томарева-Патлахова В. В. (2016)
Чала О. А. - Оцінювання фіскального значення екологічного податку в Україні (2016)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Степанов Н. - От рассвета до расцвета: история украинского автопрома (2013)
Степанов М. - Главное украшение поздней киевской весны (2013)
Посилення гарантійних функцій здійснення обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні (2013)
Ринок автоцивільної відповідальності України: цифри і факти (2013)
Залєтов О. - Роль страховиків у безпеці дорожнього руху: іноземний досвід (2013)
Назаренко О. - Авторынок подготовил неприятный сюрприз (2013)
Будник С. - Україна – європейська держава (2013)
Якушова Н. - Проинформирован – значит, вооружен (2013)
Січка Я. - Проблемні питання ОЦВ (2013)
Прокат авто в Европе (2013)
СК "Арма": Переваги нашої роботи ви відчуєте на власному досвіді (2013)
Фетисова Л. - Современные тенденции на рынке АвтоКАСКО (2013)
Сторчевий С. - СК "Utico": Висока якість за демократичною ціною (2013)
В путешествии с карточкой на "ты" (2013)
Алфеева Е. - Автострахование в странах Балтии (2013)
"Гарант-Ассистанс" предлагает программы помощи в дороге (2013)
Сосновая сказка (2013)
Вопросы и ответы (2013)
Малайзия: тонкости туризма (2013)
Гаврюшов Д. Н. - Влияние степени бактериурии на перинатальные исходы при бессимптомной инфекции мочевыводящих путей, Андрейчук Т. П., Сенчук А. Я., Чермак В. И. (2021)
Кротік О. І. - Ранній неонатальний період новонароджених від матерів з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі (2021)
Леміш Н. Ю. - Клінічна характеристика жінок із високим ризиком щодо розвитку великих акушерських синдромів (2021)
Мосендз О. В. - Клініко­анамнестичні аспекти дуже ранніх передчасних пологів (2021)
Тітов О. В. - Особливості процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у вагітних із цукровим діабетом 1­го типу та їх новонароджених, Сенчук А. Я., Тітова В. Г., Доскоч І. О., Чермак В. І. (2021)
Костюк І. Ю. - Вплив різних методів лікування патології шийки матки на акушерські та перинатальні наслідки (2021)
Гайдук А. Д. - Мікробіоти піхви, каналу шийки матки та порожнини матки при хронічному ендометриті (2021)
Гладенко С. Є. - Сучасний стан проблеми порушень менструальної функції у жінок із дифузною дисплазією грудних залоз (2021)
Іщак О. М. - Репродуктивні аспекти віддалених наслідків апоплексії яєчника (2021)
Ковалишин О. А. - Медико­соціальні особливості у жінок із порушеннями менструальної функції в пубертатному періоді (2021)
Крук О. Ю. - Сучасний стан проблеми поєднаної патології матки і грудних залоз у жінок перименопаузального віку (2021)
Садигов Ю. М. - Вплив надмірної маси тіла на тактику ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2021)
Терехов В. А. - Особливості стану гемодинаміки і гомеостазу при гострих гінекологічних захворюваннях (2021)
Шаганов П. Ф. - Клініко­статистичний ретроспективний аналіз анамнезу пацієнток із перитональними тазовими спайками (2021)
Суліменко О. М. - Клінічний аналіз соматичного та репродуктивного анамнезу у вагітних двійнею після допоміжних репродуктивних технологій (2021)
Чайка О. О. - Особливості клініко-­анамнестичної характеристики пацієнток із різним оваріальним резервом (2021)
Іщак О. М. - Тактика відновлення репродуктивної функції після оперативного лікування апоплексії яєчника (2021)
Ковалишин О. А. - Роль медико-соціальних змін у розвитку порушень менструальної функції в пубертатному періоді (2021)
Мосендз О. В. - Дуже ранні передчасні пологи: порівняльні клінічні питання (2021)
Садигов Ю. М. - Особливості ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2021)
Терехов В. А. - Тактика діагностики гострих гінекологічних захворювань (2021)
Відкриття меморіальної дошки-горельєфу академіку Б. Є. Патону (2021)
Історія розвитку технологій зварювання на АТ "СМНВО – Інжиніринг" (2021)
Завдовєєв А. В. - Вплив форсованого режиму імпульсно-дугового зварювання на структуру і властивості з’єднань сталі класу міцності С440, Позняков В. Д., Rogante M., Жданов С. Л., Костін В. А., Соломійчук Т. Г., Шишкевич О. А. (2021)
Коржик В. М. - Особливості лазерноплазмового зварювання корозійностійкої сталі AISI 304 з використанням лазера, Хаскін В. Ю., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Бернацький А. В., Пелешенко С. І. (2021)
Тараборкін Л. А. - Розрахунково-експериментальна модель розподілу неметалевих включень за розмірами в металі зварних швів, Головко В. В. (2021)
Ланкін Ю. М. - Стійкість процесу електрошлакового зварювання з біфілярною схемою живлення без вирівнювального дроту, Соловйов В. Г., Тюкалов В. Г., Романова І. Ю. (2021)
Борисов Ю. С. - Отримання і властивості детонаційних покриттів на основі аморфізованого сплаву FeMoNiCrB з введенням зміцнюючих фаз, Борисова А. Л., Цимбаліста Т. В., Кільдій А. І., Янцевич К. В., Іпатова З. Г. (2021)
Vashchuk A. - Chemical welding of polyurethanes and their composites, Iurzhenko M., Korab M., Privalko Е. (2021)
Рамадан І. - Експериментальне дослідження впливу параметрів зварювального процесу на механічну поведінку труб з поліетилену високої густини, Танасе М. (2021)
Welding in the World № 11–12, 2021 (2021)
Програми професійної підготовки на 2022 р (2021)
Розвиток зварювання пластмас в ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2021)
Високопродуктивні газозахисні металопорошкові дроти для зварювання в машинобудуванні (2021)
Розроблено в ІЕЗ (2021)
Онопрієнко О. О. - Тверді розчини в плівках потрійних карбідів та нітридів перехідних металів IV – VI груп: структура та властивості. Огляд, Іващенко В. І. (2021)
Liao Ya. - Експериментальне дослідження з виготовлення масивів мікроотворів на CVD алмазній плівці з використанням імпульсного лазера наносекундної тривалості, Zhang F., Wang P., Xie X., Zhou Yu., Xie D. (2021)
Гнатенко І. О. - Аналіз впливу високих тисків і температур на формування структури та властивостей твердих сплавів типу WC–Co, Андреєв І. В., Бондаренко В. П. (2021)
Wang Zh. - D-оптимальне проектування суміші попередньо легованої матриці алмазного долота на основі Fe з низьким вмістом рідкої фази, Fang X., Sun W., Duan L., Tan S. (2021)
Din I. U. - Порівняльне дослідження впливу прожарювання на температурно-залежні магнітні властивості наночастинок фериту кобальту, Saeed T., Ahmad Z., Naeem A., Alharthi A. I., Alotaibi M. A. (2021)
Wang J. - Вплив розподілу твердих крихких абразивів на продуктивність алмазного різання, Zhang Sh., Yang X., Peng F. (2021)
Філатов Ю. Д. - Вплив міжмолекулярної взаємодії частинок полірувального порошку з оброблюваним матеріалом на показники полірування оптичних поверхонь, Сидорко В. І., Ковальов С. В., Ковальов В. А. (2021)
Фесенко І. П. - Електричний опір острівцевої плівки золота на поверхні термобарично спеченої cBN-кераміки, Відута Л. В., Часник Д. В., Нечитайло В. Б., Петруша І. А., Кайдаш О. М., Румянцева Ю. Ю., Смоквина В. В., Часник В. І., Гаращенко В. В., Туз Ю. М., Рукін В. П., Мулявко Н. О. (2021)
Содержание (2015)
Александров Е. Е. - Параметрический синтез цифровой системы стабилизации танковой пушки, Александрова Т. Е. (2015)
Вундер Н. А. - Исследование колебательности процессов непрерывных систем, порождаемых фактором кратности собственных чисел их матриц состояния, Ушаков А. В. (2015)
Чикрий Ал. А. - О нестационарной игровой задаче управления движением (2015)
Руденко О. Г. - Прогнозирующее управление нелинейными объектами на основе эволюционирующих нейронных сетей прямого распространения, Бессонов А. А. (2015)
Кудин В. Ф. - Субоптимальное нелинейное управление по критерию быстродействия на основе метода инвариантного погружения, Приймак Б. И. (2015)
Горбань Н. В. - Сильный глобальный аттрактор трехмерной системы уравнений Навье–Стокса в неограниченной каналоподобной области, Капустян А. В., Капустян Е. А., Хоменко О. В. (2015)
Стоян В. А. - О некоторых результатах математического моделирования решений задач управления динамикой пространственно распределенных процессов (2015)
Киселева Е. М. - К вопросу о численном моделировании производной дискретного временного ряда с приближенными данными, Гарт Л. Л., Довгай П. А. (2015)
Ивохин Е. В. - О некоторых свойствах и оценках для последовательностей простых чисел, Ваднев Д. А. (2015)
Шаховская Н. Б. - Методы и средства анализа текстов публикаций для исследования деятельности научных школ, Нога Р. Ю. (2015)
Самойленко Л. И. - Разработка методологии оценивания эффективности космической деятельности, Колос Л. Н. (2015)
Бахметьєва А. М. - Основні атрибути та драйвери бренда університету (2016)
Безчотнікова А. О. - Застосування гейміфікації для вирішення рекламних та PR-завдань (2016)
Безчотнікова С. В. - Проторекламні комунікації періоду Київської Русі (2016)
Блинова Н. М. - Український науково-популярний сайт як різновид мережевого ресурсу (2016)
Бутиріна М. В. - Феномен псевдогромадськості у сучасній ПР-практиці: комунікаційно-дискурсивні та функціональні ознаки (2016)
Вежель Р. Ю. - І-бренд: проблематика інформаційно-комунікаційних інтеракцій (2016)
Гадьо Н. Р. - Особливості конвергенції на прикладі медій католицької церкви в Інтернеті (2016)
Галацька В. Л. - Свідомісна інтерпретація факту в театральній публіцистиці України переломного періоду (2013–2015 pp.) (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань) (2016)
Гусева Е. А. - Теоретические аспекты исследования жанра (2016)
Жарко С. Ю. - Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ (2016)
Іванова Н. І. - Сайт видавництва як чинник промоції книги (2016)
Іванова С. А. - Поиск знаний: от клипового сознания к пониманию (2016)
Ісаєва Н. О. - Slow TV: телебачення як заспокійливе. Історія появи на телеекранах (2016)
Кирилова О. В. - Крос-медійний характер діяльності "The New York Times": генеза та сучасний стан (2016)
Коник А. В. - Ресурси історичної пам’яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект (2016)
Куля А. Е. - Новий журналіст – унікальний в універсальному (2016)
Мироненко Л. А. - Художественная коммуникация – диалог через десятилетия (2016)
Назаренко О. В. - Навчальні ресурси вітчизняного сегмента мережі: специфіка архітектоніки та контент (2016)
Обласова О. І. - Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент (2016)
Осюхіна М. О. - Потенціал розвитку основних складових інформаційного суспільства за допомогою медіаосвіти (2016)
Павленко В. В. - Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу (2016)
Подмогильная Н. В. - "Чудовий Дніпро у тиху погоду", или Н. Гоголь в украинских переводах (2016)
Рудик М. С. - Українська журналістика: перехід від радянської до європейської (в осмисленні Володимира Здоровеги) (2016)
Sukhenko I. M. - On environmental communications in the information society: with a view to launching reconsiderations (2016)
Темченко Л. В. - Естетизація історичного факту в публіцистиці новітнього часу (на прикладі роману С. Лойка "Аэропорт") (2016)
Терханова О. В. - Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. ХХ ст. (2016)
Шевченко Г. О. - Особливості функціонування крос-медіа в контексті конвергенції ЗМІ (2016)
Яблонський М. Р. - Часопис "нові дні": рубрики "читачі пишуть" та "наше листування" як складник редакторської політики Петра Волиняка (матеріали 1960 р.) (2016)
Демченко В. Д. - Відгук на дисертацію Сімашової А. І. "Мас-медіа Італії в контексті глобалізаційних процесів" (2016)
Гудошник О. В. - "Історія – не рок, країни здатні змінюватися" (2016)
Бударецький Ю. І. - Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації, Щавінський Ю. В., Кузнецов В. В., Ніколаєв С. Т. (2021)
Тишко С. О. - Застосування спектрального аналізу для визначення фазового зсуву сигналів з рівними амплітудами з використанням двопівперіодного перетворення при вимірюванні характеристик озброєння, Лаврут О. О., Смоляр В. Г., Забула О. Є., Черніченко Ю. М. (2021)
Сорокатий М. І. - Вплив бічного вітру та фронтальної швидкості танка на бічне зміщення снаряда, Войтович М. І., Величко Л. Д., Москальова О. А. (2021)
Khaustov D. - Dynamic fusion of images from the visible and infrared channels of sightseeing system by complex matrix formalism, Khaustov Ya., Ryzhov Ye., Burashnikov O., Lychkovskyy Е., Nastishin Yu. (2021)
Майстренко О. В. - Структурно-функціональний аналіз розвідувально-вогневої системи та декомпозиція її функцій та підсистем, Караванов О. А., Щерба А. А. (2021)
Семерак М. М. - Дослідження параметрів витікання токсичних та вибухонебезпечних речовин і газів при дії високого тиску з ємностей спеціального призначення при їх зберіганні, Глова Т. Я., Глова Б. М., Петрученко О. С. (2021)
Ткачук П. П. - Врахування реальних метеорологічних умов при плануванні польотного завдання безпілотного літального апарата, Коцемир О. В., Соколовський С. М., Білоус Д. В. (2021)
Кузьменко Р. В. - Дослідження наслідків порушення технології виготовлення окремих елементів гусеничної стрічки БМП-2, Ковба М. В., Поповченко О. М., Ковбасюк Т. М., Швачко С. Г. (2021)
Дудник В. П. - Методичний підхід з оцінки стану зразків озброєння та військової техніки на основі дерев алгоритмів, Гріщин О. А., Нетребко В. Ю., Прус Р. Л., Волощук М. Я. (2021)
Рижов Є. В. - Дослідження діагностичних моделей підсистем електроживлення радіоелектронних засобів, Сакович Л. М., Ходич О. В., Ковальов О. В., Настишин Ю. А. (2021)
Угольніков О. П. - Моделювання та прогноз ймовірності станів систем технічного забезпечення застосування озброєння та військової техніки, Дем’янчук Б. О., Шелухін С. В., Малиновський О. А., Косенко А. В. (2021)
Андрухів А. І. - Ударна дія снарядів на спеціальні захисні споруди та способи підвищення їх захисної спроможності, Баранов А. В., Гузик Н. М., Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. (2021)
Чиж Л. П. - Методика оцінки рівня ефективності використання виробничого потенціалу підприємства портової діяльності, Хотєєва Н. В., Загородня К. О. (2021)
Кузьменко К. М. - Особливості прийняття економічних рішень в інтеграційних процесах трнспортних комплексів (2021)
Ковтун Т. А. - Огляд історії та міжнародного досвіду розвитку транспортно-логістичних центрів, Смокова Т. М., Ковтун Д. К. (2021)
Пустовіт О. Г. - Сутність мотивації персоналу як основа розвитку підприємства, Басюк Є. В. (2021)
Пальченко А. А. - Правове регулювання міжнародних чартерних та лінійних морських перевезень, Піщанська О. С. (2021)
Щербина В. В. - Проблеми та перспективи розвитку морської торгівлі в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Жарун О. В. - Oрганізація фьючерсної біржевої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, Кoрoтєєв М. А., Непoчатенкo О. А., Тупчій O. С. (2021)
Afanasieva Olga - Dual education as a way to solve modern problems of Ukrainian higher educational institution, Shakhova Olena (2021)
Савельєва І. В. - Soft skills як ключові компетентності персоналу туристичних підприємств та їх розвиток через освітні програми у закладах вищої освіти (2021)
Назаренко О. В. - Соціологічний аспект організації дозвілля в Україні (2021)
Лютa Д. A. - Курортні ресурси країни як основна складова системи туристичного країнознавства, Криволапов Е. А., Бортников Є. Г. (2021)
Правила подання статей до опублікування (2021)
Козоріз О. П. - Створення власних лінгвістичних корпусів (2021)
Кучеренко А. О. - Особливості мовного варіювання в єгипетських онлайн-новинах (на матеріалах газети "Al-Yawm as-sābi") (2021)
Мазепова О. В. - Іранська комунікативна культура через призму теорії мовленнєвих актів (2021)
Сопільняк С. В. - Обітниця ("nazr") як складник стереотипної поведінки у перському мовно-культурному просторі (2021)
Тищенко К. М. - Сирійський пласт топонімії України часів Халіфату (2021)
Bayat H. - Yaldā celebration in the history, literature, and popular culture of Iran (2021)
Кузьменко Ю. С. - Творчість Цуцуй Ясутаки в контексті становлення жанру наукової фантастики в японській літературі ХХ століття (2021)
Прушковська І. В. - "Естетичне" і "змістове" сучасної турецької літератури: зорова поезія Ю. Бала (2021)
Субота І. О. - Тенденції розвитку жіночої новелістики Катару кінця XX – початку XXI століть (на прикладі збірки Даляль Халіфи "Я – квітка білого жасмину") (2021)
Шекера Я. В. - До питання метафоричності даоського трактату ІІІ століття "Книга Жовтого дворика" та її відлуння у ранньосередньовічній китайській поезії (2021)
Гищук Р. М. - Детермінованість впливу туризму на розвиток і управління готельною інфраструктурою регіону в кризовий період (2021)
Кифяк В. Ф. - Розвиток готельного бізнесу м. Чернівці в умовах кризових явищ, Паламарек К. В. (2021)
Білик М. Ю. - Позиціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг (2021)
Урсакій Ю. А. - Роль інноваційних кластерів в промисловості (2021)
Лучик С. Д. - Шляхи удосконалення обліку і аудиту на підприємствах лакофарбової промисловості України, Мустеца І. В. (2021)
Manachynska Y. - Accounting for credit operations in banks under the COVID-19 pandemic conditions, Yevdoshchak V. (2021)
Григорків В. С. - Моделі еколого-економічних функцій як інструментарій підтримки прийняття рішень у ринковій економіці, Григорків М. В. (2021)
Дрінь Б. М. - Нелінійна модель поведінки двох конкурентних фірм, Дрінь І. І., Дрінь С. С. (2021)
Багрій К. Л. - Особливості дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Гнатишена І. М. - Дистанційне навчання ESL, Харюк І. Р. (2021)
Готинчан І. З. - Дистанційна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи (2021)
Селезньова О. М. - Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: проблеми та можливості дистанційного навчання (2021)
Ren X. - Зміцнення надтвердих матеріалів методом наноструктурної інженерії, Yan X., Wang L., Zhao Y., Wang Sh. (2021)
Долматов В. Ю. - До питання про механізм утворення детонаційних алмазів, Озерин О. Н., Vehanen A., Myllymäki V., Дорохов А. О. (2021)
Cha S. J. - Характеристики перекристалізації каталітичного сплаву та графіту при синтезі алмазів, Pak M. Ch., Kim K.-Il, Kim S. G. (2021)
Ратов Б. Т. - Структура і властивості спечених вакуумним гарячим пресуванням композитів WC–Co з різним вмістом CrB2 для бурових коронок, Бондаренко М. О., Мечник В. А., Стрельчук В. В., Пріхна Т. О., Колодніцький В. М., Ніколенко А. С., Литвин П. М., Даниленко І. М., Мощіль В. Є., Геворкян Е. С., Косьмінов А. С., Бораш A. Р. (2021)
Lei Zh. - Підвищення адгезії алмазного покриття до твердого сплаву попередньою обробкою структури поверхні підкладки лазером, Deng F., Guo Zh. (2021)
Петасюк Г. А. - Розширення прикладних можливостей пошуково-аналогового методу ідентифікації форми проекції зерен абразивних порошків, Бочечка О. О., Сирота Ю. В. (2021)
Соложенко В. Л. - Твердість нових халькогенідів бору B12S та B12Se (2021)
Ільков О. В. - Менеджмент пацієнтів із COVID-19 на рівні ПМСД в Україні: аналіз результатів анкетування сімейних лікарів порівняно зі світовими стратегіями, Колесник П. О. (2021)
ІІ міжнародний конгрес "Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоров’я людини" (2021)
Подолян В. М. - Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти (2021)
Бабінець Л. С. - Діагностичні підходи до пацієнта з проблемою гострого болю у спині у практиці сімейного лікаря (за досвідом Хорватії та Словенії), Галабіцька І. М. (2021)
Chupryna G. M. - Cardiovascular pathology – a factor of the adverse course of diabetic polyneuropathy, Dubynetska V. M., Kachur K. A. (2021)
Бур’янов О. А. - Доказовість, ефективність та безпечність застосування хондропротективних парафармацевтиків у системі лікування пацієнтів з остеоартрозом ранніх стадій, Хіміон Л. В., Омельченко Т. М., Вакулич М. В. (2021)
Могильницька Л. А. - Вплив артеріальної гіпертензії на рівень ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2-го типу (2021)
Височина І. Л. - Особливості змін судинного віку та рівня кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень, Буртняк Т. З., Потабашній В. А. (2021)
Гавриш Т. Ю. - Досвід роботи фахівців первинної медичної допомоги в умовах пандемії COVID-19, Чаплинська Н. В., Островська М. М., Симчич Х. С. (2021)
Селюк М. М. - Частота виявлення основних факторів ризику серцево-судинних подій серед військовослужбовців, Пешкова М. І., Козачок М. М. (2021)
Лук’янець Є. Ю. - Оцінювання взаємозв’язку мінеральної щільності кісткової тканини та факторів ризику переломів у практиці сімейного лікаря (2021)
Гук Ю. М. - Медикаментозна корекція структурного стану кісткової тканини у пацієнтів з різними формами хвороби Брайцева-Ліхтенштейна, Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю. (2021)
Снігир Н. В. - Зміна паттерну демографічних характеристик хворих на ендокардит: клінічний випадок інфекційного ендокардиту у пацієнта з ін’єкційною наркоманією, ускладнений розвитком пневмонії та периферичного некрозу стоп, кистей, носа (власні клінічні спостереження і досвід викладання державною та англійською мовами), Рудіченко В. М., Кривець В. О., Подрез Л. Г. (2021)
Речкіна О. О. - Застосування опитувальника PAQLQ та спірометрії для оцінювання контролю бронхіальної астми у підлітків, Стриж В. О., Руденко С. М. (2021)
Ошовський В. І. - Результати проспективного когортного дослідження ефективності алгоритму супроводу вагітностей у пацієнток з групи високого перинатального ризику щодо зменшення перинатальних втрат та покращення неонатального результату (2021)
Бабінець Л. С. - Тютюнопаління: патогенетичні механізми, можливості медикаментозної корекції (Огляд літератури), Онуфрик З. Я. (2021)
Димченко О. В. - Девіантна економіка під впливом позитивів соціалізації, Свічко С. О. (2020)
Муренець І. Г. - Організаційне забезпечення якості управління підприємством (2020)
Москаленко О. М. - Поведінковий аналіз ефекту фреймінгу на українському телебаченні, Матвієнко М. А., Рубінківська С. О. (2020)
Кривещенко В. В. - Проблеми кон’юнктури ринків у забезпеченні ефективності маркетингу і комерції підприємств, Яковенко А. К. (2020)
Шафалюк М. С. - Моніторинг ефективності маркетингу і розвитку спільнот споживачів бренду, Шафалюк О. К. (2020)
Брадулов П. О. - Процес управління Інтернет-маркетингом у сучасному інформаційному середовищі (2020)
Титарчук І. М. - Планування та виконання бюджетних програм в аграрному секторі економіки України (2020)
Маковський І. Ю. - Критеріальний аналіз профілю захищеності інформації на підприємстві (2020)
Шільвінська О. Л. - Сучасний стан організації обліку витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, Глигало Н. А., Кулик Ю. М. (2020)
Гмиря В. П. - Забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах господарювання, Кучеренко В. М. (2020)
Марченко В. М. - Капіталізація в системі економічної безпеки підприємства (2020)
Скорік К. А. - Адаптація глобальної маркетингової стратегії ТНК із запуску нової продукції на локальному ринку. На прикладі ринку електроніки (2020)
Колот А. М. - Монографія С. О. Цимбалюк на тему "Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації" (2020)
Олійник Н. І. - Монографія Г. С. Лопушняк та Х. В. Рибчанської на тему "Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку" (2020)
Мішин Ю. Р. - Особливості дослідження соціального капіталу на макроекономічному рівні (2014)
Полагнин Д. Д. - Співробітництво України та міжнародного валютного фонду: переваги і недоліки (2014)
Сахненко О. І. - Економіка знань: теорія і державна політика (2014)
Зеліч В. В. - Ефективність використання природних ресурсів для досягнення конкурентних переваг у різних країнах світу, Агій А. В. (2014)
Заєць М. А. - Логістичне забезпечення розвитку ринку зерна, Баєва В. В., Захарченко О. В. (2014)
Мельник О. І. - Фінансова безпека сільськогосподарських товаровиробників у контексті їх конкурентоспроможності (2014)
Мілевський С. В. - Аналіз ринку освітніх послуг в Україні, Мілевська Т. С. (2014)
Назаров М. І. - Особливості інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності регіону (2014)
Палант О. Ю. - Моделювання компенсації відмов у транспортному потоці міста як фактор підвищення рентабельності міського електротранспорту (2014)
Риковська О. В. - Розвиток систем життєзабезпечення у сільській місцевості: проблеми та можливості, Яровий В. Д. (2014)
Руденко О. А. - Методологічні засади формування державної інвестиційної політики як основи модернізації структури економіки (2014)
Свергуненко К. В. - Аналіз платоспроможності України (2014)
Ізвєкова І. М. - Сучасний стан застосування організаційних та економічних методів забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування (2014)
Інкіна Л. Ю. - Особливості використання нормованих оборотних засобів на машинобудівних підприємствах, Ільченко В. О. (2014)
Казачков І. О. - Особливості визначення економічного ефекту при впровадженні аутсорсингу (2014)
Комліченко О. О. - Фактори розвитку туристичної галузі (2014)
Куденко О. В. - Критичний аналіз методів та підходів до сегментування ринку (2014)
Лисенко О. А. - Оптимізація бізнес-процесів на промислових підприємствах залежно від стадії життєвого циклу (2014)
Лозовський О. М. - Застосування світового досвіду мотивації праці на вітчизняних підприємствах, Хомко О. В. (2014)
Мелень О. В. - Актуальність питань розробки напрямів підвищення прибутковості підприємства, Гарібян Т. А. (2014)
Одаренко О. В. - Динаміка глобальних бізнес-ризиків та їх вплив на ринок телекомунікацій (2014)
Пазущан А. В. - Світовий досвід застосування контролінгу та особливості його розвитку в Україні (2014)
Пержан Т. М. - Аналіз капіталу підприємства у системі оптимізації його структури, Слободян Н. Г. (2014)
Примуш Ю. С. - Класифікація підходів до визначення стадій життєвого циклу підприємства (2014)
Ротань Н. В. - Стратегічні альтернативи розвитку туристичної галузі регіону (2014)
Рябенька М. О. - Методи оцінки інвестиційної цінності проектних рішень підприємств, Дзюба Т. А. (2014)
Рябик Г. Є. - Маркетингове та економічне обґрунтування товарної політики підприємства (2014)
Сарапіна О. А. - Актуальні проблеми обліку основних засобів підприємства, Пінчук Т. А. (2014)
Сидорчук І. П. - Критерії та показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної промисловості (2014)
Сітковська А. О. - Формування конкурентної стратегії аграрного підприємства (2014)
Дерев’янко О. В. - Особливості конкурентної стратегії комерційного банку в сучасних умовах (2014)
Ісаян А. М. - Аграрні розписки як новий інструмент кредитування АПК під майбутній урожай (2014)
Коблик І. І. - Модернізація методів та інструментів державних запозичень в Україні (2014)
Коваленко К. В. - Теоретичні засади державного бюджетування у сучасних умовах (2014)
Лыса Е. В. - Финансовые аспекты интеграционного выбора Украины, Уварова К. В. (2014)
Любкіна О. В. - Коливання цін на ринках фінансових активів та їх вплив на цикл ділової активності (2014)
Новосьолова О. С. - Ідентифікація фінансових дисбалансів у контексті забезпечення боргової безпеки держави (2014)
Паньків Х. П. - Роль капіталізації та ліквідності у забезпеченні стабільного функціонування банків України, Раделицький Ю. О. (2014)
Панько В. В. - Сутність фінансової стратегії як економічної категорії, Нагайчук В. В. (2014)
Простебі Л. І. - Деякі аспекти валютного регулювання в Україні (2014)
Ружанська Т. В. - Удосконалення контролю валютних операцій шляхом запровадження самооцінки та самоконтролю їх операційного ризику (2014)
Серватинська І. М. - Ефективність функціонування фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2014)
Задніпровський О. Г. - Облік фінансових інструментів: новації та гармонізація (2014)
Кац М. В. - Оприбуткування запасів: адміністрування ПДВ по-новому (2014)
Коваленко О. В. - Особливості аналітичного обліку наявності та руху культурних цінностей (2014)
Лучик Г. М. - Модель оцінки діяльності підприємства у системі прийняття управлінських рішень (2014)
Максимова А. В. - Оцінка фінансової стійкості банку: методичні підходи до аналізу та проблеми їх застосування (2014)
Махота А. В. - Бухгалтерське відображення фінансових інвестицій приватних підприємств (2014)
Пантюхова А. В. - Методичні основи фінансового обліку використання і відновлення земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2014)
Жарінова А. Г. - Когнітивний менеджмент як нова концепція управління корпоративними знаннями (2014)
Іванченко Г. Ф. - Еволюційна теорія та проблеми моделювання процесів управління підприємством, Далайін Бадер Омар Ахмад (2014)
Бучинская Е. В. - Роль государства в процессе противостояния кризисным явлениям (2014)
Трофимчук О. А. - Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економіці (2014)
Удовенко І. О. - Робоча сила як товар ринку праці: основні специфічні риси (2014)
Юрко Т. С. - Теоретичні засади визначення сутності малого підприємництва (2014)
Буковецька Ю. І. - Досвід державного регулювання інноваційного розвитку економіки країн світу (2014)
Подоляк В. Р. - Якість продукції як фактор формування конкурентної переваги підприємств машинобудівної галузі (2014)
Токменко В. В. - Сучасний стан та тенденції глобального регулювання офшорного бізнесу (2014)
Будько О. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування поняття сталого розвитку (2014)
Гвоздєй Н. І. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області, Бержанір І. А., Улянич Ю. В. (2014)
Ніколаєнко Д. В. - Проблеми реалізації металургійними підприємствами структуроутворючих функцій в економіці країни (2014)
Петричко М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування системи інвестиційного забезпечення інноваційних процесів у виноградарсько-виноробній галузі України, Лінтур І. В. (2014)
Рамський А. Ю. - Адекватність різних систем рейтингових оцінок діяльності банків (2014)
Рогач С. М. - Удосконалення сучасних форм фінансово-кредитного забезпечення аграрного природокористування (2014)
Романова Т. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття "структурна політика" (2014)
Фабрика І. В. - Структура та ефективність експорту України (2014)
Федорко І. П. - Фактори та цілі розвитку послуг залізничного транспорту України (2014)
Яровенко Т. С. - Статистичні аспекти оцінювання стану та розвитку системи освіти в Україні (2014)
Блажева В. И. - Экоинновации – фактор достижения устойчивого "зеленого" экономического роста (2014)
Бондаренко Н. М. - Витрати: сутність та місце в управлінні підприємством, Кислиця К. В. (2014)
Гвоздь М. Я. - Реінжиніринг та інші напрями розвитку підприємства: порівняльний аспект, Свірська Н. Т. (2014)
Гладій Х. Г. - Формування бренду як інструмента забезпечення конкурентних переваг на handmade-ринку (2014)
Олійник О. В. - Застосування вексельних розрахунків у сільському господарстві України, Руденко Є. М. (2014)
Петрова С. А. - Фундаментальные измерения ассортиментной политики торгового предприятия (2014)
Полозова Т. В. - Модель оцінки гнучкості як фактор інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2014)
Соломаха І. В. - Становлення підприємств на ринку квітково-декоративної продукції Чернігівського регіону (2014)
Судомир С. М. - Роль ділової репутації в управлінні розвитком підприємства (2014)
Хілуха О. А. - Стратегія розвитку інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2014)
Хуторськой П. О. - Відтворення економічних ресурсів підприємств в умовах економічної кризи (2014)
Цибульська Е. І. - Процесно-орієнтований підхід щодо оцінки економічної ефективності діяльності бізнесу, Щит С. Л. (2014)
Шапуров О. О. - Економічне зростання та кризові процеси економіки в сучасних умовах розвитку економічної динаміки (2014)
Богославець О. Г. - Державне регулювання ринку рекреаційних послуг України в умовах транзитивної економіки (2014)
Дикань В. Л. - Методи оцінки конкурентоспроможності інтегрованих бізнес-структур (ІБС) (2014)
Ценклер Н. І. - Напрями трансформації економіки регіону в умовах євроінтеграції (2014)
Авраменко Т. П. - Вплив coціальнo-екoнoмічних аcпектів на фoрмування земельнo-реcурcнoгo пoтенціалу України (2014)
Войнича Л. Й. - Аналіз використання трудового потенціалу села та шляхи трансформації сільського ринку праці (2014)
Олійник О. О. - Соціальна звітність в Україні: гендерний аспект (2014)
Панчук А. А. - Організаційно-правовий потенціал підвищення якості трудового життя у сільському господарстві (2014)
Староста О. П. - Характеристика рівня життя пенсіонерів в Україні (2014)
Стрельцова Н. Л. - Визначення напрямів збереження людського капіталу як умови його розвитку (2014)
Вовчак О. Д. - Поняття кредитного ризику в банківській системі України, Онуфрієнко М. П. (2014)
Гладинець Н. Ю. - Кредитно-інвестиційна діяльність комерційних банків України: стан і перспективи розвитку (2014)
Сідельникова Л. П. - Фіскальна компонента митного постаудиту (2014)
Стечишин Т. Б. - Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України (2014)
Суханова А. В. - Теоретичні підходи до сутності поняття "страховий захист здоров’я" (2014)
Шмир І. П. - Інтерпретація доходів населення у контексті податку на доходи фізичних осіб (2014)
Архипенко С. В. - Основні засоби та амортизація: особливості бухгалтерського та податкового обліку (2014)
Бондарчук Н. В. - Напрями удосконалення внутрішнього аудиту витрат, Васільєва Л. М. (2014)
Сморжанюк Т. П. - Сучасні підходи до визначення контролінгу як функції управління підприємством (2014)
Яровий К. О. - Основні принципи і порядок отримання бюджетних асигнувань (2014)
Ревак І. О. - Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу держави (2014)
Ревенко Д. С. - Параметричний синтез динамічної моделі економічного зростання (на прикладі економіки України) (2014)
Reznichenko N. Yu. - Efficacy and safety of 20% azelaic acid cream for papulo-pustular acne vulgaris, Reznichenko Yu. G., Reznichenko G. I., Veretelnyk K. O. (2021)
Tokarenko О. I. - Effect of diet and exercise-induce weight loss on level of resistin in patient with obesity, Andreieva I. O., Tokarenko O. O., Surmilo M. M. (2021)
Воронцова Л. Л. - Зміни морфофункціональних і генетичних показників еякуляту у чоловіків із порушенням репродуктивної функції в залежності від типу спожитих алкогольних напоїв, Козачук О. С., Коваленко В. А. (2021)
Лашкул З. В. - Зв’язок між травмуванням підлітків та факторами ризику, Курочка В. Л., Чемирисов В. В., Мотовиця Н. Я., Ярова Л. Д. (2021)
Просвєтов Ю. В. - Діагностичне значення відеоторакоскопії в умовах протитуберкульозного закладу, Гусарова А. Ю., Євса В. О. (2021)
Овчаренко Л. С. - Поглинальні та метаболічні особливості фагоцитозу у дітей, залежно від частоти захворюваності на гострі респіраторні інфекції, Тимошина О. В., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Чакмазова О. М. (2021)
Шаповал С. Д. - ВАК- терапія як варіант місцевого лікування деструктивних форм бешихи, Василевська Л. А., Белінська В. О. (2021)
Доценко М. Я. - Варіабельність артеріальної гіпертонії як додатковий внесок у серцево-судинний ризик при фібриляції передсердь, Герасименко Л. В., Шехунова І. О., Боєв С. С., Молодан О. В., Малиновська О. Я., Яценко О. В. (2021)
Смирнова Л. М. - Нова методологія системного аудиту ішемічного мозкового інсульту в найгострішому та гострому періодах захворювання, Шифрін Г. А., Серіков К. В. (2021)
Люлько О. О. - Профілактичні інтраопераційні методи відновлення функції утримання сечі після лапароскопічної та відкритої радикальної простатектомії, Бурназ О. О., Нікітюк І. М., Сагань О. С., Варвашеня М. В. (2021)
Живиця Д. Г. - Клініко-лабораторні особливості і прогностичні фактори несприятливого клінічного результату у пацієнтів з криптококовим менінгоенцефалітом і віл-інфекцією, Мирошниченко Д. В. (2021)
Велигоцкий Н. Н. - Дифференциальная диагностика изменений в области большого дуоденального соска при постхолецистектомическом синдроме методом пристеночной импедансометрии, Алексанян К. А., Арутюнов С. Э., Шадрин О. В. (2021)
Гриценко С. Н. - Односторонняя спинальная анестезия и блокада седалищного нерва при операциях на стопе, Шаповал С. Д., Филимонов Р. В. (2021)
Велигоцкий Н. Н. - Панкретодуоденальная резекция в лечении осложненных форм хронического панкреатита, Арутюнов С. Э., Клименко М. В., Велигоцкий А. Н. (2021)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Усенко Л. В. - Сердечно-легочная и церебральная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2021 года, Царев А. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2021)
Рушай А. К. - Профілактика тромбозів у хворих зі шлунково-кишковими кровотечами, антикоагулянтна терапія: літературний огляд, Плюта І. І. (2021)
Супрун А. С. - Сучасні методи анестезіологічного забезпечення в онкопульмонології (огляд літератури), Лисенко В. Й. (2021)
Курсов С. В. - Физиология обмена магния и применение магнезии в интенсивной терапии (литературный обзор с результатами собственных наблюдений, часть 3), Никонов В. В., Белецкий А. В., Киношенко Е. И., Скороплет С. Н. (2021)
Гаврилов О. О. - Роль магнію в лікуванні стану відміни алкоголю з делірієм, Гомон М. Л. (2021)
Мерза Р. О. - Механічна вентиляція легень, керована об’ємом або тиском під час нейрохірургічних операцій. Чи є перевага?, Підгірний Я. М. (2021)
Філик О. В. - Періопераційна аналгезія абдомінальних гістеректомій: ретроспективне дослідження, Рижковський А. В. (2021)
Ільчишин О. Я. - Порушення натрієвого балансу у хворих з ураженням гіпоталамо-гіпофізарної ділянки при черепно-мозковій травмі, Підгірний Я. М. (2021)
Філик О. В. - Гемостаз та запалення у пацієнтів із політравмою, Вишинська М. Б. (2021)
Трихліб В. І. - Особливості клінічних проявів нової коронавірусної інфекції у хворих при їх госпіталізації під час епідемії COVID-19 залежно від ступеня тяжкості, Цюрак Н. Р., Бєляєва К. П., Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С. (2021)
Собко Р. Ю. - Артеріотрахеальна нориця як ускладнення пролонгованої трахеостомії, Бойко М. Т. (2021)
Барса М. М. - Новий метод виконання міжфасціальної блокади м’язів — випрямлячів спини (erector spine plane block) для лікування больового синдрому, Філик О. В. (2021)
Собко Р. Ю. - Застосування екстракорпоральних методів детоксикації для елімінації метотрексату, Борачок Т. Т., Оранський Т. Б., Ковальов М. О., Запоточна Х. М., Фесенко У. А. (2021)
Стрішенець О. - Роль та значення аутсорсингу в енергоефективності та енергозбереженні житлово-комунальної галузі (2016)
Павлов К. - Диференціація об’єктів нерухомості в міжнародному вимірі (2016)
Оганезова А. - Збереження здоров’я працюючих в умовах урбанізації (2016)
Ліпич Л. - Стратегія розвитку підприємства та детермінанти, що її визначають, Товстенюк О., Хілуха О., Кушнір М. (2016)
Коленда Н. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "соціальний менеджмент" (2016)
Тоцька О. - Зарубіжний досвід оплати праці в системі освіти (2016)
Ліпич Л. - Адміністрування як інструмент підвищення інвестиційної ефективності прямого оподаткування підприємств, Гринюк Р. (2016)
Алієва А. - Наукові підходи до визначення сутності транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг (2016)
Стрішенець О. - Засади ефективного землекористування Волинської та Рівненської областей: регіональний аспект, Ільїн Л., Павлов К. (2016)
Долиняк Ю. - Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва (2016)
Уніга О. - Концептуально-теоретичні засади регулювання ринку праці прикордонного регіону (2016)
Садова У. - Розвиток ринків праці ураїнсько-польского прикордоння: євроінтеграційний аспект, Андрусишин Н., Князєв С. (2016)
Куцаб-Бонк К. - Маркетинг прикордонних сільських територій України як чинник їх розвитку та стимулювання конвергенції в спільному транскордонному просторі з ЄС, Кравців І. (2016)
Karlin M. - Ways to Improve the Financial Viability of the Regions in the Context of the Reform of Fiscal Decentralization Policy in Ukraine, Ostromukhova N. (2016)
Фролова Л. - Необхідність упровадження процесно-орієнтованого підходу як механізму вдосконалення системи бюджетного управління, Брагіна О. (2016)
Стащук О. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової конкурентоспроможності підприємства: теоретичний та практичний аспекти (2016)
Evtuh A. - The Money Laws: Systematic Financial Approach (2016)
Грудзевич І. - Обґрунтування доцільності впровадження недержавного пенсійного забезпечення, Теслюк С. (2016)
Шигун М. - Структура та об’єкти внутрішнього контролю як складника системи економічної безпеки підприємства (2016)
Мельник К. - Оперативний контроль на сторінках історії бухгалтерського обліку (2016)
Кулинич М. - Вибір методу обліку витрат і системи калькулювання та їх вплив на результат діяльності (2016)
Вихідні дані (2016)
Киричок П. - Шановні науковці! (2021)
Киричок П. О. - Фактори впливу на якість тампонного друку на полімерних основах, Чепурна К. О., Коробка М. В., Назаренко О. В. (2021)
Киричок Т. Ю. - Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку, Талімонова Н. Л., Клименко Т. Є., Баглай В. А., Руденко Е. М., Талімонов Я. Ю., Новицька А. Є. (2021)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу типу зволожувальних систем в офсетному друці на якість відбитків, Бернацек В. В., Лабецька М. Т. (2021)
Oliferchuk O. - Analysys of the Current State and Trends in the Development of Printing Packaging after the Results of the Exhibition Virtual DRUPA 2021 (2021)
Саюк Г. С. - Тестування веб-ресурсів залежно від їх функціонального призначення, Золотухіна К. І. (2021)
Штефан Є. В. - Методи цифрового управління поліграфічними процесами, Роїк Т. А., Зоренко О. В., Шостачук О. П. (2021)
Fiialka S. - Criteria for Demarcation of Pseudoscientific knowledge, Channels and Consequences of its Dissemination (2021)
Вареник В. М. - Просування галузевої преси в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Реферати (2021)
Большаков В. І. - Способи отримання дисперсної структури та підвищення міцності кремній-марганцевистих сталей, Калінін О. В., Глушкова Д. Б., Тохтарь Г. І., Багров В. А., Гнатюк А. А. (2021)
Гапонова О. П. - Оцінка якості Al-C-B-покриттів на сталевих поверхнях, отриманих методом електроіскрового легування, Мисливченко О. М., Дудченко В. В. (2021)
Глушкова Д. Б. - Дослідження властивостей поверхневих шарів поршневих кілець після газотермічного напилення, Багров В. А. (2021)
Калініна Н. Є. - Вивчення впливу режимів термічної обробки на корозійну стійкість зварних з'єднань, Калінін В. Т., Серженко І. О. (2021)
Васильченко Я. В. - Вплив термооброблення на втомну міцність вузлів зварних станин зі збірних базових деталей, Малигін М. О., Бережна О. В., Приходько О. В. (2021)
Большаков В. І. - Вплив наномодифікування на структуроутворювання та властивості конструкційних сталей, Калінін О. В. (2021)
Глушкова Д. Б. - Удосконалення технологічного процесу підвищення довговічності робочого інструменту гідромолотів детонаційним напиленням, Багров В. А. (2021)
Дощечкіна І. В. - Зменшення браку листових заготовок зі сталі 08Ю призначених для холодного штампування виробів (2021)
Калініна Н. Є. - Дослідження процесу модифікування ливарних алюмінієвих сплавів, Носова Т. В., Мамчур С. І., Цокур Н. І., Комаров М. О. (2021)
Нlushkova D. - Study of the influence of vacuum-arc coating on the wear-resistance of piston Rings (2021)
Волков О. О. - Розроблення технологічного комплексу для термофрикційного зміцнення виробів з круглим перерізом, Субботіна В. В., Федоренко Г. А. (2021)
Сиренко Т. О. - Особливості пошкоджуваності зварних з’єднань паропроводів зі сталі 12Х1М1Ф і 15Х1МФ, Іванченко М. Ю. (2021)
Глушкова Д. Б. - Підвищення зносостійкості вузлів об'ємного гідропривода, Аврунін Г. А., Рижков Ю. В., Воронков О. І., Степанюк А. І., Гнатюк А. А. (2021)
Протасенко Т. О. - Контролювання структурного стану деталей центробіжних компресорів К-250 на різних етапах виробництва, Реброва О. М., Шевченко С. М., Федоренко Г. А. (2021)
Hlushkova D. - Increasing the corrosion resistance of turbine, Bahrov V., Hrinchenko O., Stepanyuk A., Hnatiuk A., Kalinina N. (2021)
Дощечкіна І. В. - Роль масштабного фактора у формуванні властивостей виробу під впливом модифікування поверхні (2021)
Лалазарова Н. О. - Підвищення зносостійкості захисної втулки відцентрового насосу із сірого чавуну поверхневим гартуванням, Афанасьєва О. В., Попова О. Г., Дмитренко О. А. (2021)
Сиренко Т. О. - Передумови розробки вдосконаленої зварювальної технології ремонту зношених елементів паропровідних систем (2021)
Попова О. Г. - Вплив режиму термічного оброблення прокатних валків з високохромистого чавуну на перерозподіл хрому в полі напружень, Лалазарова Н. О., Афанасьєва О. В. (2021)
Санін А. Ф. - Дослідження фазоутворення сплаву 12Х18Н10Т та міді після зварювання тертям, Мамчур І. О., Мамчур С. І., Носова Т. В. (2021)
Тимофеєва Л. А. - Підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару чавуну за допомогою оброблення в середовищі перегрітої пари водяного розчину солей, Тимофєєв С. С., Волошина Л. В., Колесник М. А. (2021)
Мощенок В. І. - Розмірний ефект у процесі вимірювання твердості за Мартенсом, Костіна Л. Л., Плужніков Д. О. (2021)
Багров В. А. - Вплив структури та фазового складу на зносостійкість економно легованих метастабільних і вториннотвердних сталей системи Cr-Mn-Ti (2021)
Пронін С. В. - Система для аналізу великих масивів даних за допомогою алгоритмів машинного навчання, Мірошніченко М. О. (2021)
Ніконов О. Я. - Інформаційно-комунікаційна технологія інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами (2021)
Фастовець В. І. - Розроблення мобільного програмного забезпечення для вивчення іноземної мови (2021)
Левтеров А. І. - Спосіб багатошкального збігу імпульсів для вимірювання тимчасових навантажень від рухомого складу мостів та шляхопроводів (2021)
Маций О. Б. - Розробка інформаційного web-сервісу для надання послуг евакуатора, Головач А. В. (2021)
Сєріков Г. С. - Аналіз систем термостабілізації літій-іонних тягових батарей електромобілів, Сєрікова І. О. (2021)
Gurko A. G. - А frequency determination method for automotive nanosensors, Sergiyenko O. Yu. (2021)
Kukharonak H. - Stage3А environmental compliance of the 6-cylinder tractor engine, Petruchenko A., Predko A., Telyuk D. (2021)
Саєнко Н. В. - Використання підходу "перевернутий клас" у навчанні іноземних мов у технічному ЗВО (2021)
Понікаровська С. В. - Можливості всебічного розвитку студентів на заняттях з іноземної мови, Новікова Є. Б. (2021)
Созикіна Г. С. - Роль студентського самоврядування в середовищі технічного університету (2021)
Воронова Є. М. - Проєкт як метод навчання у вищій школі (2021)
Чевичелова О. О. - Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови (2021)
Симбірський Г. Д. - Інформаційна система для проведення профорієнтаційної роботи в школах України (2021)
Скорін Ю. І. - Cучаcні інтерактивні методи навчання в галузі алгоритмізації та тестування програмного забезпечення як концепція підвищення ефективності навчального процесу, Щербаков О. В. (2021)
Цимбалюк В. І. - Цукровий діабет і COVID-19: сучасні погляди на патогенетичні питання клініки та терапії, Тронько М. Д., Антипкін Ю. Г., Попова В. В. (2021)
Тронько М. Д. - Клінічні прояви синдрому пост-COVID-19, Орленко В. Л., Курінна Ю. В., Іваськіва К. Ю. (2021)
Соколова Л. К. - Рівень аполіпопротеїну А1 у хворих на цукровий діабет і коморбідні захворювання на тлі COVID-19, Бельчіна Ю. Б., Черв’якова С. А., Пушкарьов В. В., Фурманова О. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2021)
Шиманський І. О. - Роль вітамін D-авто-/паракринної системи в розвитку метаболічного запального процесу в тканині печінки за експериментального цукрового діабету 2-го типу, Мазанова А. О., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Макарова О. О., Комісаренко Ю. І., Великий М. М. (2021)
Янко Р. В. - Морфологічні зміни щитоподібної залози щурів після введення триптофану (2021)
Черська М. С. - Оксидативний стрес у пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком, Кухарчук Х. М., Гайова О. А. (2021)
Левчук Н. І. - Експериментальне моделювання метаболічного синдрому, індукованого дієтою, у лабораторних тварин, Лукашеня О. С., Ковзун О. І. (2021)
Ланюш Ф. В. - Опитувальник для визначення синдрому нічного переїдання (NEQ) – валідація та адаптація для української популяції, Урбанович А. М. (2021)
Пам’яті Володимира Гавриловича Науменка (2021)
Bogatchuk М. - Fuel consumption for the attachments of steam generator installations of technological transport (2021)
Kaidalov R. - Analysis of existing constructions of road trains with active trailers, Omelchenko V., Podryhalo M. (2021)
Kornikova K. M. - Peculiarities of public electric transport development in some Ukrainian cities, Ilchenko A.V., Shumliakivskyi V. P. (2021)
Slavinskas S. - Investigation of the lubricity of diesel fuel and aviation fuel on a high-pressure fuel pump, Mackevičius T., Pauliukas A. (2021)
Андрусенко С. І. - Використання методів управління ризиками для зменшення аварійності на транспорті, Бугайчук О. С., Будниченко В. Б., Подпіснов В. С. (2021)
Бодак В. І. - Аналіз стану внутрішніх перевезень в Україні протягом 2017-2020 років, Гандзюк М. О., Дубицький О. С., Мазилюк П. В. (2021)
Гандзюк М. О. - Розробка методики оперативного планування роботи автомобілів на міжміських маршрутах, Гандзюк Д. М., Шумік Б. В. (2021)
Годованюк П. Д. - Математична модель прогнозування попиту на автосервісні послуги (2021)
Грищук О. К. - Пошук параметрів силової установки переобладнаного автомобіля, Тімков О. М., Гладченко В. С. (2021)
Кириченко Г. І. - Вдосконалення технології розрахунку показників експлуатаційної роботи з використанням автоматизованої системи, Бердниченко Ю. А., Стрелко О. Г. (2021)
Криштопа С. І. - Експериментальні дослідження зниження втрат енергії в агрегатах трансмісії підйомних установок для ремонту свердловин, Криштопа Л. І., Микитій І. М., Гнип М. М., Козак Ф. В. (2021)
Марчук В. Є. - Ключові елементи логістичного управління закупівлями для оборонної сфери, Костюченко Л. В., Гармаш О. М., Передерій Н. М., Градиський Ю. О. (2021)
Мельнікова Ю. І. - Проблеми розвитку транспортної логістики Україні в умовах пандемії, Клименко І. Ю., Весела М. А. (2021)
Попович Д. П. - Вимірювання комфорту в громадському транспорті, Петриків А. Р., Чепесюк Л. В., Шевчук О. С., Фалович Н. М., Маяк М. М., Петринюк Н. А. (2021)
Пустюльга С. І. - Розрахунок оптимального плану використання різних моделей тролейбусів на маршрутах міської транспортної мережі, Придюк В. М., Самостян В. Р., Самчук В. П. (2021)
Пуць В. С. - Дослідження техніко – економічних показників навантажувачів, Мелесь П. П. (2021)
Розум Р. І. - Використання автомобільного транспорту в сільськогосподарському виробництві, Буряк М. В., Захарчук О. П. (2021)
Сахно В. П. - До розробки математичної моделі автопоїзда з причепом категорії О1 у поперечній площині, Шарай С. М., Мурований І. С., Човча І. В. (2021)
Хаврук В. О. - Методика розрахунку ефективності експлуатації вантажних автомобілів, Пархоменко О. О. (2021)
Алексєєва О. М. - Своєрідність втілення архетипів Гери і Деметри в оповіданнях збірки Е. Манро "Забагато щастя" (2021)
Власова Г. О. - Засоби інтерпретації концепту митець у циклі Ліни Костенко "Силуети" (2021)
Вэй Вэй - Терминология торгово-экономической отрасли как лингвальная микросистема (2021)
Дьячок Н. В. - Словосполучення та юкстапозит як репрезентанти номінатем комплексного зразка (на матеріалі російської мови), Бондарєва О. О. (2021)
Колесниченко Е. Л. - Воплощение морфологической компенсаторности форм причастий в русском и украинском языках (2021)
Комаров С. А. - Проблематика роману М. Уельбека "Карта і територія" (2021)
Крижановська О. О. - Художня інтерпретація Біблії у поезії Т. Осьмачки "Хто" (2021)
Макаров В. А. - До проблеми поширення англійської лінгва франка з формуванням її нормативних ознак (2021)
Марченко Т. М. - Роман Фаины Гримберг "Примула" как имагологически значимый текст (2021)
Пронькина О. Ф. - Платонизм творчества Абая Кунанбаева (2021)
Скляр І. О. - Романи "Закохані жінки", "Коханець леді Чаттерлі" Д. Г. Лоуренса у психопоетикальному зрізі (2021)
Суховецька Л. В. - Соматичні фразеологізми як складник англійської лінгводидактики (2021)
Шистко А. О. - Проблеми адаптації культурно-зумовлених лексичних одиниць в іншомовному середовищі (2021)
Цуй Юн - Социокультурная адаптация в китайско-русских переводах в контексте моделей переводческого анализа, Хабарова И. В. (2021)
Габідулліна А. Р. - Рецензыя на монографію Н. Г. Арефьевої "Фразеология русских переселенческих говоров Юга Украины". Одесса: Феникс, 2021. 434 с. (2021)
Sytniak R. - Transference into Online Language Teaching-learning due to COVID 19. Ukrainian Context (2021)
Відомості про авторів (2021)
Східнослов'янська філологія. Збірник наукових праць (2021)
Содержание (2015)
Ларин В. Б. - О решении линейных матричных уравнений (2015)
Балонин Н. А. - Дискретные частотные характеристики непрерывных линейных систем, Суздаль В. С., Соболев А. В. (2015)
Кондрашова Н. В. - Согласование внешнего критерия и способа разбиения выборки при решении задачи структурно-параметрической идентификации методом группового учета аргументов (2015)
Бомба А. Я. - Методы анализа данных и проблемы идентификации траекторий уединенных волн, Турбал Ю. В. (2015)
Литвин О. Н. - Реализация метода конечных элементов с оптимальным выбором базисных функций для задачи Дирихле для уравнения Пуассона, Носов К. В., Баранова Т. А. (2015)
Ракушев М. Ю. - Численный метод интегрирования уравнения в вариациях для задачи Коши на основе дифференциальных преобразований (2015)
Ладиков-Роев Ю. П. - Акустико-гравитационные волны в вихревой полярной термосфере, Черемных О. К., Федоренко А. К., Набивач В. Е. (2015)
Галкин А. А. - Применение мер сглаживания в непараметрических ядерных классификаторах с использованием нормальной аппроксимации вероятностей (2015)
Романюк В. В. - Равномерная дискретизация фундаментальных симплексов как множеств смешанных стратегий игроков в конечной бескоалиционной игре для нахождения равновесных ситуаций с возможными уступками (2015)
Панкратова Н. Д. - Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью, Зражевская Н. Г. (2015)
Меликов А. З. - Анализ системы обслуживания с динамическими приоритетами, Пономаренко Л. А., Исмайлов Б. Г. (2015)
Тлебалдинова А. С. - Локализация и распознавание номерных знаков транспортных средств с помощью метода опорных векторов и гистограмм направленных градиентов, Крак Ю. В., Бармак А. В., Денисова Н. Ф. (2015)
Поправка к статье "Оптимальное управление процессом колебаний тонкого прямоугольного стержня" / Копец М.М. — 2015. — № 3. — C. 53–58 (2015)
Недашковская Н. И. - Метод оценивания неопределенности экспертных оценок парных сравнений при вычислении весов альтернатив решений (2015)
Ткаченко А. И. - Коррекция пешеходной БИНС в режиме стоянки (2015)
Дуб С. М. - Зсувна металізація на гранях (001) і (111) алмазу під час випробування на твердість, Ніколенко А. С., Литвин П. М., Івахненко С. О., Стрельчук В. В., Супрун О. М., Лисаковський В. В., Даниленко І. М. (2021)
Aygüzer Ya. Z. - Вплив температури спікання та прикладеного тиску на властивості композитів з карбіду бору та карбіду кремнію, Haber R. A. (2021)
Івженко В. В. - Спікання та властивості матеріалів на основі карбідів кремнію, бору і титана, отриманих методом електроіскрового спікання, Геворкян Е. С., Косенчук Т. О. (2021)
Fang B. - Мікроструктура та механічні властивості металокерамічних інструментальних матеріалів на основі (Ti,W)C, армованих c-BN, Yuan Zh., Gao L., Li D., Zhang Y. (2021)
Ратов Б. Т. - Вплив добавки VN на структуру і характеристики міцності алмазовмісних композитів на основі матриці Fe-Cu–Ni–Sn, сформованих методом холодного пресування з подальшим вакуумним гарячим пресуванням, Мечник В. А., Бондаренко М. О., Колодніцький В. М., Кузін М. О., Геворкян Е. С., Чишкала В. А. (2021)
Філатов Ю. Д. - Вплив структури оброблюваного матеріалу на показники полірування оптичних поверхонь, Сідорко В. І., Ковальов С. В., Ковальов В. А. (2021)
Лавріненко В. І. - Особливості зв’язку між параметрами шорсткості обробленої поверхні при шліфуванні кругами із суміші шліфпорошків НТМ з модифікованою поверхнею зерен, Пасічний О. О., Полторацький В. Г., Солод В. Ю., Доброскок В. Л., Островерх Є. В. (2021)
Соложенко В. Л. - Стійкість до окислення твердих халькогенідів бору B6X та B12X (X = S, Se) (2021)
Литвин П. М. - Використання цифрової мікро-фотограмметрії для аналізу морфології вирощених монокристалів HPHT-алмазу, Стрельчук В. В., Івахненко С. О., Ніколенко А. С., Коваленко Т. В. (2021)
Лютий Р. В. - Аналітичний метод розрахунку теплових полів литих деталей під час кристалізації (2021)
Пінчук С. Й. - Аналіз досвіду використання корозійностійких насосно-компресорних труб в газовидобувних свердловинах й дослідження ефективності застосування інгібіторів корозії, Гальченко Г. Ю., Рослик І. Г. (2021)
Пройдак Ю. С. - Підвищення якості та вдосконалення технології виробництва економнолегованих сталей для енергетичного машинобудування, Підгорний С. М., Трегубенко Г. М., Поляков Г. А., Підяш Л. А. (2021)
Селівьорстов В. Ю. - Аналіз ефективності перемішування компонентів залізофосфатної суміші у сухому стані, Доценко Ю. В. (2021)
Солоненко Л. І. - Оптимізація зернового складу піщано-рідкоскляних сумішей для структурування способом паро-мікрохвильового затвердіння, Реп´ях С. І., Узлов К. І. (2021)
Трегубенко Г. В. - Аналіз поведінки водню при кристалізації вторинних алюмінієвих сплавів, Меняйло О. В. (2021)
Kyrylenko V. - Independence of central bank: new challenges, Kulaga I., Tkachenko O., Khokhych D. (2021)
Гудіма Т. - Щодо доцільності посилення дискреційних повноважень національного банку України, Чабан О. (2021)
Kantsir V. - Procedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring", Kozmuk N., Soroka S., Marko S., Riashko O., Kantsir I. (2021)
Pohrishchuk H. - Methodological approach to formation of a system of economic and legal support of stability of the banking system, Dobizha N., Myronchuk V., Lashchyk I., Kashpruk Yu. (2021)
Гірченко Т. - Забезпечення стабільності розвитку економіки через ефективне функціонування банківського сектору, Боярко І., Стороженко О., Семенюк І. (2021)
Arzhevitin S. - Modern problems of bank lending of enterprises of the agricultural complex of Ukraine, Stetsenko B., Okhrymenko I., Bilochenko A., Biloshapka V. (2021)
Vysotska I. - Justification of bank financial security management strategy, Savina S., Mazur K., Nahirna M., Dorosh I. (2021)
Чернецький С. - Фінансування проектів електронного урядування у країнах Європейського союзу та Україні, Чечель А., Діденко Н., Грицишен Д., Малишев К. (2021)
Мохова Ю. - Фінансування процесів надання державних послуг у публічному секторі України в умовах інформатизації, Драган І., Козирєва О., Гавкалова Н., Дубовик А. (2021)
Костирко Л. - Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах економіко-екологічних імператив, Костирко Р., Середа О., Чернодубова Е. (2021)
Ivanova N. - Balanced system of indicators as a tool of the formation of the creative potential of companies, Klymenko A., Kucherenko D., Kuznetsova T., Salimon O. (2021)
Hutorna M. - The development of diagnostic tools for assessing the level of financial corporations’ stability by cascade approach, Rudenko M., Nemish Yu., Kulinich T., Hasii O. (2021)
Fomina O. - Balance sheet budgetting at agricultural enterprises, Semenova S., Moshkovska O., Lositska T. (2021)
Мамонтова Н. - Концепція реформування корпоративного оподаткування доходів в Україні, Витюк В. (2021)
Malyshkin O. - Deferred income tax: impact on financial and tax reporting (the practiсe of Ukraine and Germany), Rohoznyi S., Yarmolitska O., Ostapenko Yu. (2021)
Vysochan O. - Methodological basis of formation of strategic management accounting in IT-cluster, Hyk V., Vysochan O., Yasinska A. (2021)
Семенець А. - Якість аудиту: до проблеми уточнення поняття (2021)
Рудницький В. - Концептуалізація стратегічного аудиту діяльності економічних суб’єктів, Свірко С., Гордієнко Л., Поплюйко А., Паршаков В. (2021)
Bozhenko V. - Linkages between shadow economy and corruption: a bibliometric analysis, Kuzmenko O. (2021)
Norchuk Yu. - Methodological approach to determining the main factors of influence on the public administration system economic development, Briushkova N., Purtskhvanidze O., Pirozhenko N., Kolesnikova K. (2021)
Tiutiunyk I. - Personal income tax gaps: bibliometric and econometric analysis, Mazurenko O. (2021)
Kryshtanovych M. - Methodical approach to countering threats of economic security in the context of ensuring the protection of national interests, Ortynskyi V., Krasivskyу O., Maziy N., Pasichnyk V. (2021)
Litvin N. - Assessment of the level of economic security of innovatively active enterprises as the basis of the management process within the financial and legal field, Grabar N., Tymofeev S., Harasym P., Myshchyshyn O. (2021)
Pedchenko N. - The impact of digitalization on employment transformation in countries with different income levels, Tul S., Shkurupii O., Deyneka T., Flehantova A. (2021)
Hrynyuk N. - Financial stability as a financial security indicator of an enterprise, Dokiienko L., Nakonechna О., Kreidych І. (2021)
Sirenko N. - An assessment of the financial and economic security of the agricultural sector in Ukraine, Lunkina T., Burkovskaya A., Mikulyak К. (2021)
Krasnokutska N. - Modelling the security of business processes when creating and transferring values for stakeholders, Koptieva H. (2021)
Tereshchenko O. - Determinants of interest rates on corporate debt, Stetsko M., Tkachenko N., Babiak N. (2021)
Ulyanchenko О. - Strategic management of resource potential as a measure to increase the competitiveness of the enterprise in the agricultural sector, Vasyurenko L., Litvinov A., Utenkova K., Filimonov Yu., Kuksa I. (2021)
Kychko І. - Formation of managerial competencies of managers and their impact on the competitiveness of the firm and the labor market in Ukraine, Parubets О., Kholodnytska А., Perminova V., Lytvyn S. (2021)
Gevko V. - Cloud technologies in business management, Vivchar O., Sharko V., Radchenko О., Budiaiev M., Tarasenko O. (2021)
Borysiak O. - Methodological approach to assessing the management model of promoting green energy services in the context of development smart energy grids, Brych V. (2021)
Zhyvko Z. - Mechanism for neutralizing internal and external threats to the financial security, Senyshyn O., Rushchyshyn N., Kukharska L., Drymalovska Kh. (2021)
Petrova I. - Innovative development management network enterprises in the context of increasing the efficiency of financial and economic activity, Viktorov B., Zakharchyn G., Bondarchuk N., Melnyk T. (2021)
Politylo М. - Theoretical-methodological basis of the interaction process research of subjects of different economic and legal forms of economy, Chubka О., Smirnova T. (2021)
Stoliarchuk Ya. - Offshore economy tendencies and challenges: case study of Ukraine, Tokar V., Turolev G., Vodianka L., Shterma T. (2021)
Пшик Б. - Механізми активізації інвестиційного потенціалу домогосподарств в Україні: макроекономічний аспект, Сидорчук А., Адамик М., Медуна Н., Михалевич Р. (2021)
Zhornokui Yu. - Essence and specifics of venture investment into innovation activity, Doroshenko L., Ruban O., Тymoshenko D. (2021)
Kuzmak O. - Theoretical сonсeptuаlіzаtіon of bаnkіng rіsk mаnаgement, Kuzmаk O., Bіlyk V. (2021)
Карлін М. - Фінансові аспекти врахування нових економічних ризиків у діяльності підприємств, Стащук О., Борисюк О. (2021)
Pavlichenko V. - Methodology of creating strategic and investment plans for the development of educational institutions, Pavlichenko O., Borodiyenko O., Malykhina Y. (2021)
Rudenko S. - Peculiarities of financial management of university centers of creative entrepreneurship of Europe and China, Komakha L., Nelipa D. (2021)
Zakharchenko N. - Formation principles of the organizational and economic management mechanism of the regional enterprise’s creative potential, Horbachenko S., Hrinchenko R., Topalova I., Fialkovska A. (2021)
Orlyk S. - Mutual credit societies of naddnieper Ukraine in the credit system of the Russian empire (second half of 19th — early 20th century), Palchevich G., Orlyk M. (2021)
Baik О. - Rational nature management as a component of environmental safety: economic and legal aspects, Yarmol L., Sirant М., Popadynets H., Stetsyuk N. (2021)
Pambuk S. - Marketing substantiation, organizational and economic characteristics of small business in the provision of hotel services, Ustenko I., Mardar M. (2021)
Lyulyov O. - Migration process in Ukraine: the financial, social and economic determinants, Pimonenko T., Shvindina H., Pudryk D. (2021)
Kryshtanovych S. - Gender parity in public administration in the context of the development of european values in the management system, Treshchov M., Durman M., Lopatchenko I., Kernova M. (2021)
Nastasiak I. - Financial and legal aspects of economic security of the state, Baik O., Zaiats O., Mykhalitska N., Veresklia M. (2021)
Aleksandrova О. - Public and legal regulation of economic security as a component of national security, Kosych М., Kurman Т. (2021)
Bazhenova О. - Early warning system of external sustainability of an economy: case of Ukraine, Chornodid І., Yarmolenko Yu., Golubev О. (2021)
Мороз Є. - Вплив інститутів на динаміку процесів постсоціалістичної трансформації в Україні (2021)
Storonyanska І. - Financial and investment determinants of regional development in the face of economic uncertainty, Benovska L. (2021)
Шевчук Н. - Інвестиційні аспекти капіталізації за сучасних умов діяльності підприємств, Терентєва О., Клименко С., Гмиря В. (2021)
Holub R. - Corporate culture of companies in the conditions of transformations, Ignatieva І., Serbenivska A., Sydorenko T. (2021)
Bazeliuk V. - The system of formation and diagnosis of levels of innovation and entrepreneurship competence of the future managers of education in the conditions of the knowledge economy, Kubitskyi S., Rudyk Ya., Ryabova Z., Novak O. (2021)
Svyrydenko D. - Financial and economic aspects of loss human capital and combating this challenge of ukrainian higher education, Hots N., Kovtun I., Panchenko L., Semeniuk R., Dvigun A. (2021)
Matviichuk L. - Financial assurance aspects of the tourism sector development in Ukraine in the conditions of COVID-19, Barsky Yu., Lepkyi M., Karpyuk I., Podolak V. (2021)
Kinzerska O. - Implementation of the financial strategy for sustainable ecological and economic development in the agricultural sector, Garafonova О., Kravchyk Yu., Ivanko A., Prystupa А. (2021)
Голосніченко Д. І. - Державний режим та виконавча влада, Ярош І. С. (2020)
Смокович М. І. - Адміністративне судочинство в Україні: становлення та виклики (2020)
Агакарян Р. С. - Адміністративна відповідальність за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті (2020)
Посмітна В. В. - Сучасні причини міграції в Україні: правовий аналіз (2020)
Коцур М. М. - Особливості правового регулювання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні (1999—2005 рр.) (2020)
Риндюк І. І. - Криміналізація відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння: досвід України, Варивода В. І. (2020)
Сарнавський О. М. - Диференціація кримінальної відповідальності за військові злочини (2020)
Плахотнюк Н. В. - Принципи співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом, Боровик Ю. О. (2020)
Базов О. В. - Норми jus cogens та зобов’язання erga omnes у сфері міжнародного кримінального правосуддя (2020)
Данилишин Б. М. - Нейтральна вартість грошей у практиці монетарного регулювання, Богдан І. В. (2021)
Олексюк Г. В. - Організація планування розвитку територій у контексті децентралізації державного управління: поєднання інтегрованих, просторових та економічних підходів, Куйбіда С. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. (2021)
Веклич О. О. - Ціна землі сільськогосподарського призначення з урахуванням вартості екосистемних послуг ґрунтів, Бойко Є. О. (2021)
Minassian Garabed - Foreign capital inflows in Central and East European countries, Yotzov V. (2021)
Сімахова А. О. - Розвиток соціальної економіки в Польщі: досвід для України (2021)
Тарасевич В. М. - Економічний вимір української ідентичності (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Кичко І. - Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя, Холодницька А. (2021)
Ревко А. - Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України, Приходько Н. (2021)
Хоменко І. - Контролінг як інструмент підтримки достатнього рівня економічної безпеки та конкурентоспроможності промислового підприємства, Садчикова І., Колоток М. (2021)
Самійленко Г. - Теоретико-методологічні засади управлінського аналізу та його роль у прийнятті управлінських рішень, Вітер А. (2021)
Verbytska A. - Socio-economic mechanism of reintegration of ATO / OOS veterans in the sphere of social protection (2021)
Вербівська Л. - Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу (2021)
Турчин Л. - Потенціал експортного маркетингу в аграрному секторі України (2021)
Зубко Д. - Механізм формування бренд-стратегії торговельного підприємства (2021)
Бондаренко В. - Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України, Гонтарук Я. (2021)
Кальченко О. - Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України, Белорус А. (2021)
Дерій Ж. - Соціально-економічні аспекти молодіжної політики громад у контексті децентралізації, Захаріна М., Прайм А. (2021)
Забаштанська Т. - Діджиталізація маркетингових інструментів підприємств спортивно-оздоровчої сфери (2021)
Дубина М. - Теоретичні положення функціонування рейтингових агентств на ринку кредитних послуг, Островська Н., Мурашковська І. (2021)
Морозова Л. - Розвиток державного регулювання страхової діяльності в Україні, Тимощук О. (2021)
Сушкова О. - Оцінка впливу малого та середнього бізнесу на економічний розвиток та фінансову спроможність територіальних громад різних рівнів в Україні, Осадчий Є. (2021)
Oliychenko I. - Features of inter-budgetary relations in the conditions of decentralization of power in Ukraine, Ditkovska M. (2021)
Шапошников К. - Сутність та види фіскальних інструментів, Крилов Д., Якушко І. (2021)
Акименко О. - Економічна інтеграція країн та її вплив на гармонізацію системи обліку та фінансової звітності: досвід Ізраїлю, Пономаренко В. (2021)
Поліщук Є. - Фінансування науково-дослідної діяльності молодих учених в Україні, Воротнікова А., Воротнікова М., Нагорна О. (2021)
Кобеля М. - Аналіз структури і динаміки розвитку підприємств з державною участю (2021)
Новосядлий С. П. - Конструкторсько-технологічний аналіз польових гетеротранзисторів високої швидкодії для субмікронних структур ВІС/НВІС, Бойко С. І. (2015)
Листопад Д. О. - Альтернативні технології виробництва титану та його сплавів, Карпенко Г. В., Джуган О. А. (2015)
Чередник М. И. - Формирование структуры металлов легированных оксидом иттрия (2015)
Головко В. О. - Модель акустичної томографії з врахуванням відбиття та викривлення траєкторій звукових хвиль, Медведєв Д. Г. (2015)
Дорожинський Г. В. - Оцінка основних похибок вимірювання показника заломлення аналіту приладом на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (2015)
Нефедов Л. И. - Разработка информационного обеспечения процесса мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В., Гавриш М. В. (2015)
Кудря В. Г. - Моделі міжз‘єднань компонентів комп‘ютерних систем (2015)
Аврунин О. Г. - Метод построения внутримозговой системы стереотаксических координат на основе лофтинговой модели третьего желудочка, Тымкович М. Ю. (2015)
Вавіленкова А. І. - Моделі логічної конверсії як основа пошуку синонімічних конструкцій в електронних документах (2015)
Дубовик Т. Н. - Настройка модели обучения с параметрической адаптацией, Кодола Г. Н., Волынец Н. С. (2015)
Романенков Ю. А. - Технология настройки прогнозной модели на основе ретроспективного анализа собственных фазовых траекторий (2015)
Малик Б. О. - Дослідження методу автоматизованого контролю геометричних параметрів з’єднань оптичних волокон, Селенков Н. П. (2015)
Шостак Е. И. - Формирование команд исполнителей высокотехнологичных проектов на инновационных предприятиях с использованием экспертного оценивания сценариев (2015)
Кобылянский Б. Б. - Применение методов непараметрической статистики для оценки некоторых особенностей горного производства (2015)
Шакир Ш. М. - Изучение возможности энерготехнологической переработки слабоспекающихся углей (2015)
Костиков А. А. - Пути улучшения выбиваемости жидкостекольных смесей, Довгаль А. Н., Кузнецов А. А., Загребельный С. Л. (2015)
Ал-Хаддад А. Дж. Т. - Маллеинизация олеиновой кислоты в мягких условиях, Киселёва-Логинова Е. В., Попов Е. В. (2015)
Музильов Д. О. - Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України, Бережна Н. Г., Кутья О. В. (2015)
Нуриев М. Н. - Оценка значимости технологических процессов на текстильных предприятиях, Мусаева Т. Т. (2015)
Сорокина Т. Н. - Описание экспериментальной установки для исследования гидростатодинамического подпятника с карманами Рэлея (2015)
Мамедов Б. Ш. - Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги и полетного (тягового) КПД трубки тока, например, поливного шланга, как движителя, Штанько П. К. (2015)
Шурчкова Ю. О. - Дослідження параметрів водно-спиртових сумішей отриманих в умовах знакозмінних імпульсів тиску, Дубовкін І. О. (2015)
Сидоров О. В. - Оцінка фізичних факторів середовища в салонах краси, Богомазюк Я. Ю., Майданець А. В. (2015)
Любимова Н. А. - Планирование контроля многокомпонентных дымовых газов с выбором нижней границы ранжированных загрязнителей (2015)
Ніколаєнко Т. Ю. - Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини організму експериментальних тварин під впливом постійного магнітного поля, Шелест Д. В., Білюк А. А., Руденко В. М., Ступак Ю. А., Пилипчук Є. В. (2015)
Дубовик Д. Д. - Алгоритм разработки информационной модели экологического состояния искусственных водоемов (2015)
Голинько В. И. - Повышение эффективности очистки воздушного потока от высоко-дисперсной пыли, Пустовой Д. С. (2015)
Чеберячко С. І. - Теоретичні дослідження опору дихання фільтрувального респіратора на циклічному потоці повітря, Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І. (2015)
Хади Амине - Система управления качеством в автомобилестроительной компании Iran Khodro (2015)
Літвінов В. В. - Удосконалення методу розподілу навантаження між гідроагрегатами з неідентичними характеристиками турбін, Галько Є. В. (2015)
Исалы Б. Э. - Об устойчивости трехслойных неоднородных стержней в нелинейно упругой среде, Мамедли Р. Э. (2015)
Исаев Ф. К. - Устойчивость неоднородных нано-микро элементов на основе нелокальной теории упругости, Раджабов В. Г. (2015)
Маслов В. П. - Особливості розподілу температури плівкового нагрівача на основі прозорої електропровідної плівки ІТО, Литвин П. М., Туру Т. А., Корчовий А. А., Качур Н. В., Гурін А. В. (2015)
Мамедов А. Т. - Стуркура и свойства композиций после спекания и горячего уплотнения, Алиев Ч. А. (2015)
Аль-Судани Хайдер А. М. - Основные принципы фотонно-кристаллических волокон гироскопов (2015)
Мигущенко Р. П. - Розрахунок вимірювальних каналів вібрації для ідентифікації складних промислових агрегатів (2015)
Кучеренко Е. И. - Расширение сетевых моделей на основе интеграции стохастических и нечетких графов, Глушенкова И. С., Глушенков С. А. (2015)
Таванюк Т. Я. - Математическое моделирование следящего привода (2015)
Мищенко В. О. - Математические модели обогащения для автоматизированных систем управления качеством дешламации магнетита, Олевский В. И., Олевская Ю. Б. (2015)
Акбар Джан Полад - Анализ критериев оценки эффективности функционирования маршрутных систем городов (2015)
Тыманюк К. С. - Методика экспресс-диагностики транспортного средства по параметрам вибрации, напряжения бортовой сети и системы зажигания, Костенко В. Л., Поперека Е. Д. (2015)
Савченкова А. Ю. - Прогноз эффективности коэффициента конверсии на основе логистической регрессии (2015)
Ковалева Е. А. - Регрессионная модель себестоимости электронных мультимедийных изданий (2015)
Жовнір М. Ф. - Розробка пристроїв на пах для вимірювання лінійних та кутових переміщень. Частина 1, Олійник О. О. (2015)
Прохорчук О. В. - Вибір оптимального методу інтерполяції для побудови навігаційних карт геофізичної навігаційної системи, Кучерявенко І. О. (2015)
Романченко А. В. - Выбор системы синхронизации электропривода длинномерных вибрационных станков (2015)
Мелконов Г. Л. - Использование в качестве рабочего инструмента валковые калибры при обработке сферических деталей (2015)
Шурчкова Ю.О. - Використання високочастотних гідродинамічних коливань для одержання водно-етанольних сумішей, Дубовкіна І. О. (2015)
Каналес О. - Адиабатическая газодинамическая модель для специфической геометрии сопла холодного напыления низкого давления, Литвинов А. А., Волков А. О., Маркович С. Е., Долматов А. И. (2015)
Калина В. С. - Визначення раціональних умов фракційної кристалізації жирної коріандрової олії, Куниця К. В., Гладкий Ф. Ф., Луценко М. В., Литвиненко О. А. (2015)
Кобылянский Б. Б. - Стратегия безопасности и возможность оптимизации параметров безопасности угольных шахт, Мнухин А. Г. (2015)
Волков В. П. - Проблеми розвитку виробничих процесів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту, Мастепан С. М., Фоменко І. М., Рижова В. Ю. (2015)
Дорожинський Г. В. - Оцінка впливу основних конструкторсько-технологічних чинників на чутливість приладу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (2015)
Дзюба Н. А. - Особливості іммобілізації α-амілази на білкових та полісахаридних матрицях, Землякова О. В. (2015)
Червоный И. Ф. - Выплавка титановых сплавов (обзор), Голобородько Е. А., Мамотенко В. И. (2015)
Загорулько А. Н. - Исследование этапов проектирования энергоэффективных ИК-сушилок, Загорулько А. Е., Киптелая Л. В. (2015)
Тодосійчук Т. С. - Встановлення технологічних режимів отримання іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату, Дуган О. М. (2015)
Мурадян Л. А. - Відмови та безвідмовність вагонів як складові експлуатаційної надійності (2015)
Савєльєва О. С. - Управління програмою навантаження зі спадковою технічною та економічною пам’яттю (2015)
Становська І. І. - Фрактальна розмірність як міра ступеня виродження проектної діяльності (2015)
Матусевич А. А. - Повышение качества и эффективности системы технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых подстанций (2015)
Гарбуз С. В. - Оценка экологической опасности выбросов паров нефтепродуктов при эксплуатации резервуаров хранения светлых нефтепродуктов, Ковалёв А. А., Титаренко А. В. (2015)
Руженцев В. І. - Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення осередків токсичності біооб’єктів, Порван А. П., Пащенко М. А. (2015)
Маковецкий А. В. - Анализ информационной безопасности современного автомобиля (2015)
Михайленко В. В. - Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів в зоні впливу звалищ твердих побутових відходів (2015)
Title (2020)
Contents (2020)
Karaoulanis A. - Information and Communication Technology in Organizational Operations. Ethical and Operational Implications, Karaoulanis A.-C. (2020)
Yiu L. - Collective Action on Public Goods for Sustainable Development: Ethics in Action, Saner R., Bardy R. (2020)
Miller A. D. - A Hidden Danger to Our Children’s Classrooms within Educational Leadership & Peering Practices (2020)
Chughtai M. S. - Dark Triad, Counterproductive Work Behaviors, Workplace Incivility, and the Role of Islamic Work Values: A Moderated Mediation Model, Khan H. S. U. D., Shah S. Z. A., Yusrini L. (2020)
Yelnikova Ju. - Transparency of Responsible Investment Environment, Barhaq A. R. (2020)
Juarez-Garcia M. I. - Personal Corruption & Corrupting Laws: Montesquieu’s Twofold Theory of Corruption (2020)
Zainea L. N. - Combating Unemployment through Social Entrepreneurship in the European Context, Toma S. G., Marinescu P., Chițimiea A. (2020)
Alkubaisy A. - Corporate Social Responsibility Practice in the Gulf Cooperation Council Countries amidst the COVID-19 Pandemic (2020)
Huo Y. - An Explorative Study of Virtues in Ethical Consumption from a Confucian Perspective in an Urban-Rural-Fringe in China, Kristjánsson K. (2020)
Taliento M. - Corporate Social/Environmental Responsibility and Value Creation: Reflections on a Modern Business Management Paradigm, Netti A. (2020)
Stavrova E. - Old and New in Business Ethics Theory (2020)
Skrynnyk O. - Surrogate Leadership Model for Digital Organizational Systems (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Ланде Д. - Система аналізу великих обсягів даних з питань кібербезпеки із соціальних медіа, Пучков О., Субач І. (2020)
Yevetskyi V. - Selection of handwritten signature dynamic indicators for user authentication, Horniichuk I. (2020)
Герасимов Р. - Метод аналізування уразливостей соціотехнічних систем до впливів соціальної інженерії, Крук O., Цуркан O., Яшенков В. (2020)
Покровська В. - Аналіз методів виявлення інформаційно-психологічного впливу в соціальних мережах (2020)
Antonishyn M. - Mobile applications vulnerabilities testing model (2020)
Misnik O. - Applications containers security model (2020)
Голь В. - Mатематична модель багатоканального дискретно-неперервного каналу зв’язку в умовах впливу флуктуаційного шуму та навмисних завад, Овчаров О. (2020)
Петрик В. - Дискретна марківська модель інформаційно-комунікаційних процесів формування натовпу, Горондей Є. (2020)
Мохор В. - Метод концептуалізування системних досліджень систем управління інформаційною безпекою, Цуркан В., Бакалинський О., Дорогий Я. (2020)
Кожедуб Ю. - Аналіз впливу людського фактору на кіберфізичну систему, Крамська Ю., Гирда В. (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Belghitar E. B. - Model of angular momentum transport at the protoplanetary disk evolution and disk surface density, Meftah M. T., Malki Z. (2021)
Taqi A. H. - Skyrme–Hartree–Fock–Bogoliubov calculations of even and odd neutron-rich Mg isotopes, Hasan M. A. (2021)
Skalozub V. V. - On direct search for dark matter in scattering processes within Yukawa model, Dmytriiev M. S. (2021)
Denisi V. - On the Lorentz-invariance of the dyson series in theories with derivative couplings, Papa A., Rossi M. (2021)
Parnovsky S. L. - Bias of the Hubble constant value caused by errors in galactic distance indicators (2021)
Khorolskyi O. V. - Non-trivial behavior of the acid-base balance of pure water near the temperature of its dynamic phase transition, Kryvoruchko A. V. (2021)
Zabashta Y. F. - Kinetics of the first-order phase transition in a varying temperature field, Kovalchuk V. I., Bulavin L. A. (2021)
Ragimov S. S. - Influence of Ag2Te on transport properties of (AgSbTe2)0.9(PbTe)0.1, Musayev M. A., Hashimova N. N. (2021)
Panchenko T. V. - Ther-modepolarization of Bi12SiO20 Crystals Doped with Fe, Karpova L. M., Potapovich Yu. N. (2021)
Lyashenko I. A. - Description of the stationary structural states of a boundary lubricant making use of the relation between the density-modulation and excess-volume order parameters (2021)
In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021) (2021)
До 160-річчя заснування Харківської зооветеринарної академії присячується (2011)
Головко В. О. - Харківській державній зооветеринарній академії 160 років (2011)
Бирка О. В. - Ендокринний апарат слизової оболонки дивертикула меккеля гусенят (2011)
Головко В. А. - Тканевые НК-клетки и их морфофункциональная характеристика, Джаббарова Н. А. (2011)
Гудзь Н. В. - Ріст і розвиток клоакальної сумки качок віком від однієї до 30 діб (2011)
Дишлюк Н. В. - Морфофункціональні особливості імунних утворень стінки вола курей віком від 180 до 300 діб (2011)
Костюк В. К. - Шляхи відтоку лімфи та регіональні лімфатичні вузли сітки свійського бика (2011)
Криштофорова Б. В. - Структурно-функціональні особливості рудиментарних кісткових органів неонатальних телят, Стегней Ж. Г. (2011)
Кущ М. М. - Серотонінпродукуючі клітини кишечника молодняка гусей (2011)
Мартин Ю. В. - Гістоморфологічні особливості та вміст класів ліпідів у яєчниках корів різного фізіологічного стану, Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Яремчук І. М., Акимишин М. М, Кузьміна Н. В. (2011)
Медвідь К. О. - Вивчення динаміки накопичення субпопуляцій імунокомпетентних клітин у селезінці курчат за експериментального зараження вірусом низькопатогенного грипу птиці (2011)
Саенко Н. В. - Структурные особенности фетальной части плаценты свиней и жизнеспособность поросят в эксперименте (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості макроструктурної і мікроструктурної організації лімфоїдних утворень тонкого відділу кишечника поросят місячного віку (2011)
Тибінка А. М. - Зв'язок між типами автономного тонусу курей та площею сполучнотканинних волокон м’язової оболонки кишок (2011)
Антипин С. Л. - Влияние хлоридов натрия и кобальта на обмен минеральных веществ в желудочно-кишечном тракте бычков, Югай К. Д, Жукова И. А., Бобрицкая О. Н., Водопьянова Л. А. (2011)
Бобрицька О. М. - Визначення функціонального стану органів і систем організму тварин з використанням біорезонансної методики (2011)
Водопьянова Л. А. - Влияние ДМСО и замораживания-отогрева на клеточный состав костного мозга собак, Бобрицкая О. Н., Антипин С. Л., Бусыгина И. Э., Жукова И. А. (2011)
Жукова И. А. - Динамика физиологических и продуктивных показателей овцематок при использовании пробиотика "Биосвит", Бусыгина И. Э., Водопьянова Л. А., Журавлева Т. Г., Абу Муис Фади Кадим (2011)
Захаренко М. О. - Білки плазми крові поросних свиноматок за дії хелатних сполук мікроелементів, Гриб Ю. В. (2011)
Костюк С. С. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові, м' язів, шкіри та шерсті кролів при гострій променевій хворобі на фоні дії піридоксину (2011)
Кучер В. А. - Особливості обміну речовин у щурів за дії каротиноїдів природного походження, Захаренко М. О. (2011)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі та продуктивність молодняку кролів за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С., Киричук А. П. (2011)
Леськів Х. Я. - Вплив метіфену на обмін білків у поросят (2011)
Мершинец Ю. А. - Действие экстрактов из эмбрионов кур на процесс восстановления и поддержания количества лейкоцитов у крыс с экспериментальными ожогами, Кузнецова В. Г., Жегунов Г. Ф. (2011)
Оробченко О. Л. - Розподіл в організмі добових курчат альфа-токоферолу і селену після сумісного їх надходження батьківському поголів’ю курей (2011)
Паска М. З. - Білковий статус сироватки крові молодняку волинської м’ясної породи великої рогатої худоби (2011)
Ушкова Ю. Ф. - Вплив препарату "Інтерфлок" на активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту та вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у поросних свиноматок і одержаних від них поросят (2011)
Югай К. Д. - Вплив стероїдних гормонів на обмін небілкових азотистих речовин між кров'ю та травною системою у овець, Бобрицька О. М., Антіпін С. Л., Водопьянова Л. А., Жукова І. О. (2011)
Біла Н. В. - Вплив різних ад'ювантів на імунологічні властивості субодиничної вакцини проти пастерельозу птиці (2011)
Винярська А. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо інвазійних захворювань у конегосподарствах Закарпатської області (2011)
Галатюк О. Є. - Динаміка поширення герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів в деяких господарствах України, Бегас В. Л., Радзиховський М. Л., Антонюк А. А. (2011)
Гринченко Д. Н. - Псевдомикозы в животноводстве (2011)
Гетманец О. М. - Анализ эпизоотии лептоспироза в Запорожской области, Стешенко И. И., Штагер Г. Н. (2011)
Головко В. А. - Эффективность вакцинации цыплят против болезни Ньюкасла спрей методом, Василенко Е. В. (2011)
Головко В. О. - Дезінфікуючі препарати проти збудника туберкульозу вітчизняного та зарубіжного виробництва, Кочмарський В. А., Тупозлєєв А. О. (2011)
Дворська Ю. Є. - Порівняльна оцінка ефективності методів виділення сальмонел з продуктів птахівництва, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А. (2011)
Дзьомбак Д. В. - Життєздатність m. bovis в молоці, кефірі, сметані (2011)
Жукова І. О. - Ефективність різних імуномодуляторів при лікуванні чуми м’ясоїдних, Ткачов О. В. Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антіпін С. Л., Кочевенко О. С. (2011)
Завірюха Г. А. - Розробка методики стандартизації інактивованих вакцин проти лейкозу великої рогатої худоби (2011)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на тест-об’єктах, Чехун А. І., Ярохно Я. М., Гнатенко А. В., Пономарьова С. А. (2011)
Кротовська Ю. М. - Вивчення впливу препаратів рослинного походження "Вітастиму" та "ІПЗ" у різних дозах на показники неспецифічної резистентності птиці, Коваленко Л. В., Обуховська О. В. (2011)
Ксьонз І. М. - Аналіз епізоотичного стану щодо хламідіозу свиней в різних регіонах України (2011)
Кучерук М. Д. - Пребіотики в годівлі курчат-бройлерів, Бойко П. З. (2011)
Литвин В. П. - До проблеми сказу в Україні, Поліщук В. В., Литвиненко В. М., Грек О. В. (2011)
Мірошнікова О. С. - Мікроміцети як чинники зниження продуктивності свиноматок, Ємець З. В. (2011)
Палий А. П. - Устойчивость атипичных быстрорастущих микобактерий к действию "Хлорантоина" (2011)
Руденко В. Б. - Мікробний пейзаж за стафілококозу собак (2011)
Рябінін С. В. - Очищення та концентрування антигену реовірусної інфекції птиці для конструювання діагностикуму ІФА (2011)
Савенко М. М. - Аналіз періодичності епізоотії сказу у Кіровоградській області, Гетманець О. М., Смолянінов В. К., Савенко О. М., Слєсарєва А. М. (2011)
Северин Р. В. - Цирковірус свиней 2-го типу: особливості властивостей українського ізоляту збудника (2011)
Сімонович В. М. - Роль асоціацій умовно-патогенних мікроорганиізмів у виникнені гострих шлунково-кишкових хвороб поросят, Бублик В. М., Доценко В. О., Звягінцева-Лисенко І. C. (2011)
Сосницкий А. И. - Характеристика эпизоотической и референтной культуры возбудителя пульмонального пастереллеза (2011)
Богач М. В. - Поширення балантидіозу свиней в господарствах Одеської області, Мельниченко А. Ю. (2011)
Галат В. Ф. - Методи лабораторної діагностики акарозів м’ясоїдних тварин, Шваб Н. О. (2011)
Данко М. М. - Перебіг експериментальної інвазії Іsospora suis у поросят (2011)
Корчан Л. М. - Вивчення ефективності окремих фунгіцидних засобів при культивуванні личинок нематод у фекаліях тварин (2011)
Кукар Д. В. - Результаты гельминтологического исследования поозерья северной зоны Беларуси, Субботин А. М. (2011)
Лепета Л. В. - Кліматична кореляція захворюваності собак на бабезіоз у м. Полтаві за 2010 р, Курман А. Ф., Грубіч П. Ю., Мокрий Ю. О. (2011)
Лобойко Ю. В. - Дослідження впливу паразитоцидного препарату "Бровермектин-грануляттм” на показники крові коропа у гострому експерименті (2011)
Люлін П. В. - Порівняльна ефективність деяких препаратів при отодектозі котів (2011)
Петренко А. А. - Деякі морфологічні й біохімічні показники крові котів та собак при унцинаріозній інвазії (2011)
Пономаренко В. Я. - Вивчення патогенної дії збудника гіардіозу після експериментального зараження собак генотипом людини, Булавіна В. С. (2011)
Пономаренко В. Я. - Епізоотичний моніторинг та лікування нематодозів травного тракту однокопитних ДКО "Харківський зоопарк", Пономаренко А. М., Стябло Ю. О., Жувак К. І., Касіч Н. Д. (2011)
Прийма О. Б. - Вплив інвазії toxocara canis на біохімічні показники крові експериментально інвазованих собак (2011)
Степанова Н. О. - Райєтиноз в умовах розвинутого птахівництва (оглядова стаття) (2011)
Харів I. I. - Вплив бровітакокциду сукупно з плодами розторопші плямистої на морфологічні показники крові індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією (2011)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в тонкій кишці собак при кишковій формі парвовірусної інфекції, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2011)
Галат В. Ф. - Патоморфологічні зміни у свиней за нематодозно-протозойної асоціації, Євстаф’єва В. О. (2011)
Гаркуша С. Є. - Деякі гістологічні зміни в ендометрії матки при піометрі сук, Філонова К. В. (2011)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні зміни в печінці при анаеробній ентеротоксемії поросят (2011)
Заріцька А. О. - Гістологічні та гістохімічні зміни в органах кролів за гострого перебігу пастерельозу, Скрипка М. В., Панікар I. I. (2011)
Колич Н. Б. - Макроскопічні зміни при хворобі Ньюкасла у папуг, Романченко Д. М. (2011)
Лісова В. В. - Мікроструктурні зміни в печінці поросят за гострого перебігу сальмонельозу, Гінтов К., Щербатюк І. (2011)
Лісова В. В. - Гістохімічні зміни у бронхах при хронічних неспецифічних запальних процесах у легенях свиней, Ріпська Г. П. (2011)
Скрипка М. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові поросят хворих на хламідіоз, Дмитренко Н. І. (2011)
Тітов Д. В. - Мікроскопічні зміни в плаценті плодів великої рогатої худоби, абортованих при інфекційному ринотрахеїті (2011)
Шестяєва Н. І. - Прості карциноми молочних залоз собак (2011)
Щетинский И. М. - Пролапсусы в печени у больного вено-окклюзионной болезнью крупного рогатого скота, их патогенез и патоморфологическая характеристика, Захарьев А. В, Ульяницкая А. Ю., Ирниденко Е. В. (2011)
Колич Н. Б - Патоморфологічні та гістохімічні зміни в органах та тканинах кролів за вірусної геморагічної хвороби, Яценко І. В. (2011)
Основні вимоги до публікації у збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії (2011)
Рогожин О. Г. - Оцінка економічного потенціалу зміни чисельності населення сучасної України (2021)
Пугачова М. В. - Реєстри систем охорони здоров’я північноєвропейських країн, Гладун О. М. (2021)
Левчук Н. М. - Структура смертності населення за причинами смерті у метрополісах України, Шевчук П. Є. (2021)
Рингач Н. О. - Трансформація смертності за статтю в чотирьох найбільших містах України, Шевчук П. Є. (2021)
Новіков В. M. - Освіта в умовах пандемії (2021)
Rena R. - Evaluating the Effectiveness of the National Youth Service Programme in Skill Development of Unemployed Graduates in the North West Province of South Africa, Diale B. T. T. (2021)
Давидюк О. О. - Інтеграція жінок до силових структур в Україні: соціологічний вимір (2021)
Перегудова Т. В. - Формування інституційного забезпечення гендерної рівності в оплаті праці в Україні (2021)
Zwane T. - Determinants of Savings in Urban and Rural Households: Case of South Africa (2021)
Правила для авторів (2021)
Content (2020)
Antoniuk Ya. O. - Features of hemodynamics in the comorbid course of essential hypertension and type 2 diabetes in men, residents of Podillia, carriers of polymorphic variants of the brain natriuretic peptide gene, Pashkova Iu. P., Gumeniuk A. F., Sakovych O. O., Zhebel V. M. (2020)
Kryvoviaz Yu. O. - Features of the frequency of angio-, retino- and neuropathy, general clinical and anthropometric parameters in patients with type 1 diabetes with different levels of albumin in the urine depending on the level of cystatin C, Vernigorodskiy V. S., Dzevulska І. V., Shevchuk Yu. G., Zhuchenko P. S. (2020)
Hruzevskiy O. A. - The vaginal bacterial dysbiosis severity predicting model according to the normobiota index, Minukhin V. V. (2020)
Mateshuk-Vatseba L. R. - Morphometric study of angioarchitectonic under the effect of opioid (experimental study), Pidvalna U. Ye., Bekesevych A. M. (2020)
Prokopenko O. S. - Features of cephalometric parameters, which usually do not change during surgery and orthodontic interventions, in Ukrainian young men and women with orthognathic occlusion and different types and profiles of the face according to Schwarz A. M., Beliaiev E. V., Dmitriev M. O., Cherkasova O. V., Skoruk R. V. (2020)
Sotnikova-Meleshkina Zh. V. - The state of vegetative regulatory systems of pupils with different academic performance, Redka I. V., Mikhalchuk O. Ya. (2020)
Ohinska N. V. - Micro- and submicroscopic changes of the cerebellar cortex 21 days after modeling the burn, Nebesna Z. M., Getmanyuk I. B. (2020)
Lytvynenko M. V. - Morphometric peculiarities of the cervix uteri in immunodeficiency states, Gargin V. V. (2020)
Sukhodolia A. I. - Morphometric evaluation of features of remodelling of the venous bad of the limbs at experimental trophic ulcer and its correction, Hnatjuk M. S., Krenyov K. Yu., Kolomiiets O. V. (2020)
Sirman Ya. V. - Changes in the asymmetric dimethylarginine and endothelial nitric oxide synthase levels in pathogenesis of experimental diabetic retinopathy, Savytskyi I. V., Preys N. I. (2020)
Долженко Ю. - Краніоскопічна характеристика носіїв ямної та катакомбної культур України (2020)
Кривошея І. - Церква і монастирі у фунеральній культурі козацької старшини (2020)
Чернікова Н. - Особливості формування та використання орендного земельного ресурсу в Катеринославській губернії пореформеного періоду (2020)
Савченко С. - Блюзнірство як "істинна побожність": релігійні практики селян-штундистів у другій половині ХIХ – на початку ХХ століття (2020)
Священко З. - Київська єпархія у звітах обер-прокурорів Святійшого Синоду (1884-1916 рр.) (2020)
Федорова А. - Ізмаїльська старообрядницька єпархія: проблема пошуку власного єпископа (1906-1919 рр.) (2020)
Мотуз В. - Українське суспільство на початковому етапі української революції (березень – листопад 1917 р.): до питання політичної емансипації жінок в Україні (2020)
Курдина Ю. - Львівська політехніка на сторінках газети "Діло" (20-30-ті рр. XX ст.) (2020)
Гуцол Д. - Діяльність "зміновіхівців" у традиціях суспільно-політичного життя України у 1920-х рр. (2020)
Власюк І. - Стан і проблеми у сфері охорони здоров’я на Волині у роки непу (1921-1928 рр.) (2020)
Пачева М. - Болгарські села Північного Приазов’я у 1941-1943 роках: німецька окупація в етнічному вимірі (2020)
Татарченко О. - "Наддніпрянська правда" як засіб висвітлення атеїстичної пропаганди у Херсонській області УРСР (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (2020)
Островик Д. - Соціальне забезпечення воїнів-"афганців" і сімей загиблих військовослужбовців в Україні у 1980-х рр. (2020)
Лєбєдєва Ю. - Проблема національних меншин і мовне питання у період Української революції та сучасної незалежної України (2020)
Пуховець Д. - Становище язичників у Римській імперії в 380-ті рр. від Р.Х. за промовою Лібанія "Про храми" (2020)
Гнідик І. - Зображення Богородиці у сакральному мистецтві та музейних колекціях Венеції (2020)
Бундак О. - Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії на початку XX століття (за матеріалами різнопланових форумів) (2020)
Срібняк І. - Громада полонених вояків-українців царської армії у таборі Вецляр, Німеччина (вересень 1915 – листопад 1916 рр.): за матеріалами ЦДАВО України (2020)
Сіромський Р. - Діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (1970-1980-ті роки) (2020)
Нагірний М. - Особливості правосуддя Республіки Хорватія у сфері військових злочинів (за матеріалами "миклушевського процесу") (2020)
Лісовська О. - Церковний спів у Києво-Печерській лаврі в українській історіографії (2020)
Алєксєєв О. - Питання достовірності селянських мемуарних джерел у висвітленні подій Голодомору 1932-33 років (2020)
Петренко І. - Нове дослідження з історії новітньої історіографії українського на-ціонально-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття (2020)
Content (2020)
Plevinskis P. V. - Forensic medical evaluation of dental-jaw injuries in cases of traffic accidents, Mishalov V. D., Kozlov S. V., Kozan N. M., Dunayev O. V. (2020)
Parkhomenko K. Yu. - Positive trend of Ukrainian surgeons' attitude to simultaneous operations: analysis of survey results, Boiko V. V., Kalinkina N. V., Drozdova A. G. (2020)
Dmytrenko S. V. - Features of longitudinal and transverse body sizes in men with various forms of eczema, Al-Omary Ala'a Osama Ahmad, Dzevulska І. V., Skoruk R. V., Gunas I. V. (2020)
Kostiuk O. H. - Dynamics of morphological changes in the heart of rats after serial systemic administration of Doxorubicin, Hodovan N. L., Gormash P. P., Taran I. V., Grebeniuk D. I., Mashevska O. V. (2020)
Sotnikova-Meleshkina Zh. V. - The structure of morbidity of secondary school children (2020)
Nevhadovska P. M. - Anatomo-functional characteristics of the pelvic organs in women with habitual miscarriage and chronic endometritis, Chechuga S. B., Nochvina Е. A., Dzis N. P. (2020)
Popko S. S. - Morphometric characteristics of distal airways of guinea pigs sensitized with ovalbumin, Evtushenko V. M. (2020)
Kostylenko Y. P. - Morphological condition of the pulp of intact and affected by caries third molars, Talash R. V., Bilash S. M., Boyko I. V., Bukhanchenko O. P., Ivanytska O. S. (2020)
Chekanova I. V. - General craniometric characteristics of linear parameters of the middle cranial fossa of a mature person, Vovk O. Yu., Ikramov V. B., Dubina S. O. (2020)
Obadeh Bassam Abdel-Rahman Al-Qaraleh - Peculiarities of girth body sizes in men with mild and severe psoriasis course, Dmytrenko S. V., Shayuk A. V., Gunas I. V., Prokopenko S. V. (2020)
Титул, зміст (2016)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 № 89 (2016)
Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу (2016)
Колесник М. О. - Судинний ендотеліальний фактор росту та HLA фенотип у хворих на хронічний гломерулонефрит, Дріянська В. Є., Величко М. Б., Драннік Г. М., Непомнящий В. М., Савченко В. С., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Кругліков В. Т. - Рівень противірусних антитіл та показники місцевого імунітету в динаміці лікування дітей, хворих на гломерулонефрит, за наявності герпесвірусної інфекції, Багдасарова І. В., Круглікова І. В., Корніліна О. М. (2016)
Дзюбенко Н. - Колонізація оксалатдеградуючими бактеріями товстої кишки хворих на рецидивуючий пієлонефрит та її зв'язок з прийомом антибактеріальних лікарських засобів (пілотне дослідження), Сташевська Н., Толстанова Г., Сергійчук Т., Акуленко І., Степанова Н. (2016)
Яковцова И. И. - Изменения морфологии и иммунных реакций в сосудах почек, сердца и аорте у больніх хронической болезнью почек, Топчий И. И., Данилюк С. В., Кириенко А. Н., Дунаевская М. М. (2016)
Шіфріс І. М. - Тип судинного доступу на початку лікування гемодіалізом: ускладнення та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Дудар І. О., Гончар Ю. І., Красюк Е. К., Прусський Ф. О., Буржинська І. В. (2016)
Fomina S. - Prediction of unfavorable course of nephrotic syndrome in children: the multimarker parallel cascade system (2016)
Лавренчук О. В. - Оцінка мікробного профілю та антибактеріальної резистентності збудників інфекції сечової системи у дітей міста києва та області, Багдасарова І. В. (2016)
Zakon K. - The factors influencing renal recovery in cardiac surgery associated acute kidney injury, Romanova V., Tverdokhlib K., Dudarenko V., Arbuzova I., Radchenko G. (2016)
Степанова Н. - Гіпероксалурія: механізми формування та наслідки (2016)
Щиро вітаємо з ювілеєм! (2016)
Інформація до читачів (2016)
Рогожа М. - Трипільське поселення Красноставка: до історії відкриття та дослідження (2020)
Вівсяна І. - Історична географія чорноліської культури (2020)
Кравченко І. - Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: склад чернецтва і насельників у ХVIII – на початку ХХ ст. (2020)
Котельницький Н. - Земська реформа 1864 р. на сторінках земської преси Чернігівської губернії (2020)
Гончарова О. - Польська шляхетська сім’я Київської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: загальна характеристика (2020)
Тарасенко О. - Професор Іван Лучицький у спогадах Євгена Тарле (2020)
Міронова І. - Гідротехнічні роботи в Херсонській губернії у роки столипінської аграрної реформи (2020)
Опацький І. - Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського на Уманщині (1911-1923) (2020)
Kornovenko S. - Agrarian policy in Ukraine during the National-Democratic Revolution of 1917-1921: experience for contemporary agrarian transformations (2020)
Терпан І. - Продукція рослинництва як головне джерело формування селянських бюджетів доби НЕПу (2020)
Безлюдна І. - Повсякденне життя та навчання вихованців дитячих будинків УРСР (1945 – 1950-ті рр.) (2020)
Савченко А. - Кампанія наступу на особисті присадибні господарства українського селянства у роки "відлиги" (2020)
Островик Д. - Державна політика щодо "афганців" і сімей загиблих воїнів в УРСР у 1980-х рр. (на матеріалах державних архівів Дніпропетровської та Чернігівської областей) (2020)
Лаврут О. - Школярі у фізкультурно-спортивному житті радянської України (2020)
Pasichna Yu. - Social and Political Activity of Peasantry in 1905-1907, Berestovyi A. (2020)
Срібняк І. - Громада полонених українців табору Фрайштадт (Австро-Угорщина) на завершальному етапі свого існування (кінець 1917 – 1918 рр.) (2020)
Клинова-Дацюк Г. - Діяльність історико-філософічної секції Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині у 1947-1952 рр. (2020)
Яблонський В. - Національно-визвольна боротьба державного центру УНР в екзилі й ідеологія "непередрішенства" у 1950-х роках (2020)
Михтуненко В. - Країни Веймарського трикутника у системі сучасних міжнародних відносин, Моцак С. (2020)
Файда О. - Маловідомий М. Костомаров: візантійські нотатки між наукою, публіцистикою та белетристикою (2020)
Шологон Л. - Україномовна освіта Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз (2020)
Ласінська М. - Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Корзун Д. - "Нова система землеробства" І.Є. Овсінського: сприйняття громадськістю (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Кривошея І. - Українсько-польська комунікація: шлях до примирення (2020)
Венгерська В. - Людський та інституційний фактор модернізації аграрної сфери: нові аспекти досліджень "довгого" ХІХ ст. (2020)
Content (2021)
Sarafyniuk P. V. - Dynamics of anthropometric indicators in girls within the pubertal period of ontogenesis, Sarafyniuk L. A., Khapitska O. P., Kovalchuk O. V., Muzyka N. O. (2021)
Sydiuk A. V. - Morphological changes in the ventilated lung after thoracic surgery, Sydiuk O. Ye., Kropelnytskyi V. O., Klimas A. S. (2021)
Maryenko N. I. - Fractal dimension of external linear contour of human cerebellum (magnetic resonance imaging study), Stepanenko O. Y. (2021)
Taran I. V. - Evaluation of embryotoxicity and fetotoxicity of Clindamycin phosphate under normal and elevated levels of serum Hydrogen sulfide in rats, Grebeniuk D. I., Voloshchuk N. I., Lozinska M. S., Nazarchuk O. A., Bodnarchuk O. V. (2021)
Sobolevskaya I. S. - Effect of exogenous melatonin and flaxseed oil on the expression state of MT1 receptors in rat skin under light deprivation, Krasnobaeva M. I., Myadelets O. D. (2021)
Prokopenko O. S. - Regression models of teleroentgenograhic indicators of the position of teeth and the profile of face soft tissues in juvenile aged persons with different face types according to Schwarz A. M. (2021)
Lukyantseva H. V. - Comparative characteristics of changes in central hemodynamics during early recovery after different exercise regimes, Bakunovsky O. M., Malyuga S. S., Oliinyk T. M., Manchenko N. R., Manchenko Y. R., Korolyova D. O. (2021)
Danylevych V. P. - Lumbar intervertebral disks: morphometric parameters and indices, Guminskyi Yu. Y., Hryhorieva O. A., Danylevych S. H. (2021)
Slobodian О. М. - Morphometric characteristics of skull and face parameters in fetuses and newborns, Kostyuk V. O., Dundiuk-Berezyna S. I. (2021)
Kovchun V. Yu. - Quantitative changes in the microstructure of the pancreas under the influence of sublethal dehydration, subsequent readaptation and correction (2021)
Волошина Н. П. - Значення часових етапів при різних типах перебігу розсіяного склерозу для формування прогнозу, Василовський В. В., Негреба Т. В., Кіржнер В. М., Гапонов І. К., Погуляєва Т. М., Черненко М. Є. (2021)
Свистільник В. О. - Скелетно-м’язові ураження в перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) у педіатричній практиці. Власне спостереження: клінічний випадок, Михнушева О. С., Савінова К. Б. (2021)
Палагута Г. В. - Можливості магнітно-резонансної томографії у ранній діагностиці прогресування м’язових дистрофій (2021)
Тріщинська М. А. - Патогенетичні механізми сенсоневральної втрати слуху в пацієнтів з COVID-19 і методи їх корекції, Кононов О. Є. (2021)
Горанський Ю. І. - Протиепілептичні препарати з ноотропним ефектом — оптимальний вибір за необхідності комплексної терапії коморбідних розладів, Герцев В. М., Сергєєва М. Ю. (2021)
Сіделковський О. Л. - Ураження нервової системи в пацієнта із синдромом Еді (клінічний випадок) (2021)
Яновська С. - Психологічні аспекти уявлення про власну жадібність та її оцінка у інших, Севост`янов П., Туренко Р., Закутня І. (2021)
Плохіх В. - Психологічні захисти в організації часової перспективи студентів в умовах COVID–обмежень, Супонєва Л. (2021)
Ситнік С. - Спрямованість у спілкуванні як особистісний ресурс ефективної міжособистісної взаємодії, Чебикін О. (2021)
Сашуріна О. - Психологічні ресурси особистості правоохоронців на етапі фахової підготовки, Ларіонов С. (2021)
Viznіuk I. - Environmental Consciousness of Students in Vspu Named After Mykhailo Kotsiubynskyi in The Conditions of Quarantine Restrictions, Ordatiy N., Ordatiy A. (2021)
Крайняк Л. - Мотиви самостійного вдосконалення студентами перекладацької компетентності, Дуда О., Рибачок С., П’ятничка Т., Рибіна Н. (2021)
Bilytska V. - Cultural Competence as One of The Key Competencies in The Renewal Ukrainian Education System (2021)
Content (2021)
Kostiuk O. H. - Morphological changes in the heart of rats after serial intravesical administration of Doxorubicin, Hodovan N. L., Gormash P. P., Taran I. V., Grebeniuk D. I., Mashevska O. V. (2021)
Vilkhova I. V. - Biochemical parameters of blood and urine of rats at six-week administration of Nalbuphine (2021)
Pshychenko V. V. - Morphometric features of rat pinealocytes in conditions of chronic ethanol intoxication, Cherno V. S. (2021)
Vergeles T. M. - Features of educational adaptation of young girls and young boys who are in institutions of higher medical education, using the distance format of the educational process (2021)
Kuzmenko Y. Y. - Macro-microscopic changes in the kidneys of the rats affected by methyl tertiary butyl ether in different time of the research, Shevchenko О. О., Nazar P. S., Haidai O. S. (2021)
Mostovoy Y. M. - Sex-age features of the prevalence and structure of heart rhythm disorders in the patients with severe Covid-infection, Danilevych T. D. (2021)
Gasparyan K. A. - Features of vaginal microbiocenosis in women of reproductive age with overweight and obesity, Kondratyuk V. K., Ponomareva I. G., Kondratyuk K. O., Dzis N. P., Lisyana T. O. (2021)
Petrushenko V. V. - Gallbladder cholesterolosis in patients with metabolic syndrome and chronic pancreatitis, Grebeniuk D. I., Liakhovchenko N. A., Gormash P. P. (2021)
Fedosieieva O. V. - Immunohistochemical features of expression and distribution of antibodies to thyroglobulin in the thyroid glands of newborn rats after prenatal exposure of dexamethasone, Pototska O. I. (2021)
Shevchuk T. Ya. - Indicators of cardiovascular system in persons of mature age depending on a body constitution under adverse ecological conditions, Pshybelskyj V. V., Zhuravlov O. A., Zhuravlova O. V. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Бандура Л. П. - Захист інтенсивних яблуневих садів від комплексу фітофагів у степовій зоні України, Черних С. А., Яновський Ю П. (2021)
Ловинська В. M. - Моделювання динаміки біопродуктивності деревостанів сосни звичайної в умовах Байрачного Степу України, Ситник С. А., Чорна В. І., Маслікова К. П. (2021)
Кунах О. М. - Екоморфічний підхід оцінки біорізноманіття угруповань ґрунтової макрофауни міських парків, Йоркіна Н. В., Будакова В. С., Жукова Ю. О. (2021)
Іваніна В. В. - Продуктивність міскантусу гігантського та стан родючості ґрунту за внесення добрив, Гументик М. Я., Кателевський В. М. (2021)
Кирпа М. Я. - Особливості формування довговічності насіння гібридів кукурудзи за їх вирощування, післязбиральної обробки та зберігання, Філіпкова Н. С. (2021)
Output data (2021)
Content (2021)
Andriievskyi I. I. - Correlations of anthropo-somatotypological indicators with indicators of personality traits in practically healthy women of average intermediate somatotype (2021)
Drachevska I. Yu. - Modeling of individual teleradiographic indicators according to the Steiner method for Ukrainian young men with wide and young women with a very wide and wide face types (2021)
Babina Yu. M. - Morphological research of the effectiveness of perioperative local use of anesthetics and antiseptics in patients with purulent-necrotic lesions of lower extremities in diabetes mellitus, Dmytriiev D. V., Nazarchuk O. A., Hormash P. P. (2021)
Al-Omary Ala'a Osama Ahmad - Indicators of the level of subjective control in men with various forms of eczema (2021)
Vakhovskyi V. V. - Regression models of teleradiographic parameters according to the Jarabak method in young men and young women with orthognathic occlusion, Shinkaruk-Dykovytska М. М., Chaika V. H., Likhitskyi O. O., Yasko V. V. (2021)
Semenenko I. V. - Peculiarities of gynecological history and reproductive status of women with psychoemotional disorders related to prenatal stress (2021)
Molchaniuk N. I. - Dynamics of ultrastructural changes in glial cells and nerve fibers of the optic nerve of rats after intra-abdominal injection of a mixture of 40% Ethanol solution and 100% Methanol (2021)
Popko S. S. - Changes in the cellular composition of guinea pig's distal airways epithelium in the dynamics of experimental ovalbumin-induced allergic inflammation (2021)
Nabil Basim Yousif Haddad - Features of total and longitudinal body sizes in men with benign nevi, Serebrennikova О. А., Gunas I. V., Kyrychenko Yu. V., Rekun T. O. (2021)
Obadeh Bassam Abdel-Rahman Al-Qaraleh - Discriminant models of the possibility of occurrence and course of psoriasis in men of the general group and different somatotypes depending on the characteristics of anthropo-somatotypological indicators, Dmytrenko S. V., Kyrychenko V. I., Datsenko G. V., Gunas V. I. (2021)
Шуба Я. М. - Від незрячої мухи до захворювань людини: історія відкриття та дослідження термо- і механорецепторів (Нобелівська премія з фізіології або медицини 2021 року) (2021)
Головач Ю. В. - Ціле є більшим за суму його частин (Нобелівська премія з фізики 2021 року) (2021)
Вовк М. В. - Асиметричний органокаталіз — новітня стратегія конструювання хіральних молекул для сучасної техніки, технології та медицини (Нобелівська премія з хімії 2021 року) (2021)
Богданов В. Л. - Про концепцію розвитку Національної академії наук України на 2021—2025 роки, Кубальський О. Н. (2021)
Горбулін В. П. - Тріада Корольов—Янгель—Патон в основі історії та сучасності вітчизняного ракетобудування (доповідь на Міжнародному симпозіумі "Патонівські наукові традиції у світлі нових викликів сучасній науці") (2021)
Локтєв В. М. - Якщо ситуація з наукою в країні не зміниться кардинально, Україні не допоможе сам Господь Бог (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (13 жовтня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (27 жовтня 2021 р.) (2021)
Боюн В. П. - Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 жовтня 2021 р.) (2021)
Яцків Я. С. - Про співпрацю Національної академії наук України і Державного космічного агентства України зі створення системи контролю та аналізу космічної обстановки (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 13 жовтня 2021 р.), Присяжний В. І. (2021)
Дідух Я. П. - Наукові засади фітобіотичної стратегії збереження навколишнього середовища в сучасних умовах (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 р.) (2021)
Хома М. С. - Стан і перспективи розвитку досліджень у галузі корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 жовтня 2021 р.) (2021)
70-річчя академіка НАН України М.О. Азарєнкова (2021)
60-річчя академіка НАН України С.В. Ахоніна (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Мікловди (2021)
Зміст журналу за 2021 р. (2021)
Покажчик авторів за 2021 р. (2021)
Павлишин В. І. - Мінералогія в незалежній Україні (1991—2021 рр.) (2021)
Квасниця В. М. - Діаманти України: здобутки та завдання (2021)
Кульчицька Г. О. - Інкрустований бастнезитом флюорит із сієнітів Великовисківського масиву (Український щит) як свідчення існування карбонатно-фторидного розплаву, Бельський В. М., Вишневський О. А., Кривдік С. Г. (2021)
Семененко В. П. - Макрохондри в деяких хондритах: 2. Генетичні аспекти, Гіріч А. Л., Шкуренко К. О., Кичань Н. В. (2021)
Степанюк Л. М. - Геохронологія кристалічних порід Шумилівської ділянки долини р. Південний Буг (Гайсинський блок), Довбуш Т. І., Бельський В. М., Висоцький О. Б., Білан О. В., Котвіцька І. М. (2021)
Пономаренко О. М. - До питання про вік чарнокітоїдів ташлицького комплексу (Інгульський мегаблок Українського щита), Лісна І. М., Степанюк Л. М., Шумлянський Л. В., Мінєєва В. М., Заяць О. В., Сьомка Л. В., Гулько В. В., Коваленко О. О. (2021)
Shumlyanskyy L. V. - The Local Sources of Detrital Material in Middle Devonian Quartzites of the Donets Basin: Results of U-Pb LA-ICP-MS Zircon Dating, Hofmann M., Borodynya B. V., Artemenko G. V. (2021)
Крюченко Н. О. - Геохімічні особливості постпірогенних змін ґрунтів Полісся (низова пожежа), Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2021)
Daragan M. N. - Enigmatic Stone Spheroids From Scythian Burial at Krasnyi Podol of Ukraine: Petrographic Characteristic, Place of Mining and Processing Methods, Mytrokhyn O. V. (2021)
Наумко І. М. - Вичерпний внесок у базу знань про генезис мінералів (2021)
Contents (2021)
Pylypchuk O. - Preface, Strelko О., Berdnychenko Y. (2021)
Bukrieieva O. - The formation of metrology as government regulated activity in France, Medvedovska Y. (2021)
Grebtsova I. - The development of the foundations of source criticism as a scientific discipline at the Imperial Novorossiya University, Kovalska M. (2021)
Malovichko T. - Evolution of teaching the probability theory based on textbook by V. P. Ermakov (2021)
Petrushko M. - The history of assisted reproductive technologies: from prohibition to recognition, Piniaiev V., Yurchuk T. (2021)
Davydovska H. - The history of the world's first icebreaker ―Yermak and the significance of its first expeditions to explore the Arctic, Petruchenko O., Yanin V. (2021)
Fomin O. - Historical aspects of construction and operation of train ferry routes, Lovska A., Horban A. (2021)
Khyzhynskyi V. - Ceramics of Halychyna in the late 19th – early 20th centuries. Scientific and professional schools. Technologies. Personalities, Lampeka M., Strilets V. (2021)
Lytvynenko A. - MAN trolleybuses in Ukraine (1939-1951): a history, technical characteristics, features of operation, Sarancha V., Shabunina V. (2021)
Strelko O. - Characteristics of unpaved roads in the late 18th century – early 19th century, and the design of the first wooden trackway as a forerunner to the Bukovyna railways, Pylypchuk O. (2021)
Скляренко В. Г. - Словотвірна реконструкція праслов'янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1 (2019)
Гентшель Г. - Мова і церква в сучасній Україні, Тараненко О. О., Целлер Я.-П. (2019)
Єрмоленко С. С. - Внутрішньотекстуальний суб'єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка (2019)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологія як відбиття національної ідентичності в мас-медійних координатах (2019)
Піддубна Н. В. - Лінгвістичне потрактування категорії сакрального (сакруму) (2019)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2019 рік (2019)
Вітальне слово ректора (2021)
Вітвіцький С. С. - Правова основа здійснення поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у сфері господарювання, Бобкова А. Г., Захарченко А. М. (2021)
Бойко І. Й. - Історичний досвід регулювання інтелектуальної власності в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2021)
Татаренко Г. В. - Правовий статус іноземних добровольців: вітчизняні реалії та перспективи, Степанова Г. А. (2021)
Уткіна Г. А. - Гендерні аспекти розвитку українського суспільства: досягнення та проблеми, Дацюк Т. К. (2021)
Хоббі Ю. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання санкцій в Україні в контексті міжнародного досвіду (2021)
Бочков П. В. - Державно-церковні відносини у сфері господарювання: понятійність та проблематика (2021)
Капліна Г. А. - Захист інтересів боржника у процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису, Лєонова Д. О. (2021)
Князькова Л. М. - Деякі питання виплати пенсій особам, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Сході України, Іванов І. В., Кравцова М. О. (2021)
Котова Л. В. - Проблеми становлення національного трудового законодавства в контексті євроінтеграції, Тютюнник В. К. (2021)
Лапкін А. В. - Щодо співвідношення адвокатської діяльності та підприємництва (2021)
Роженко О. В. - Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у сфері вирощування зернових культур в Україні: теоретико-правові аспекти (2021)
Анісімов К. І. - Адміністративно-правове забезпечення взаємодії поліції та територіальних громад (2021)
Веселов М. Ю. - Безпековий підхід у правовому регулюванні інформаційних відносин, Рекуненко Т. О., Волкова Д. М. (2021)
Козар Ю. Ю. - Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції (2021)
Чхеідзе Г. М. - Кримінальні правопорушення, що вчиняються відносно іноземців, як об'єкт кримінологічного дослідження (2021)
Бабенко О. Г. - Аналіз положень проєкту Закону України "Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя", Репан М. І. (2021)
Комісарова А. Д. - Особливості визначення вартості вогнепальної стрілецької зброї, Печорін П. М. (2021)
Котова В. В. - Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання (2021)
Мирошниченко Ю. М. - Базова модель окремої методики судового провадження: завдання, зміст, структура (2021)
Пилипенко Д. О. - Щодо кореляції засад внутрішньодержавної системи виконання і відбування кримінальних покарань (2021)
Короткова Ю. М. - Удосконалення академічного мовлення здобувачів освітнього ступеня "доктор філософії" (2021)
Мухіна Г. В. - Толерантність як складник професійної компетентності майбутніх поліцейського та поліцейської (2021)
Сабельникова Т. М. - Галицька сільська громада початку ХХ століття як основа громадянського суспільства. За творчістю В. Стефаника (До 150-річчя від дня народження письменника), Новікова О. О. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського