Кіріченко О. М. - Використання інтерактивних методів у комплексному навчанні іноземців російської мови та культури мовлення, Шпетна С. А. (2021)
Кокнова Т. А. - Вплив моделі "Music" на формування іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов у процесі фахової підготовки (2021)
Корж О. Ю. - Особливості навчання іноземної мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей, Захаржевська А. А. (2021)
Matviienko L. H. - Modern electronic means of translation in the system of training of future translators, Krasota O. H. (2021)
Недайнова Т. Б. - Інтегрований підхід до аналізу тексту художнього твору на уроках зарубіжної літератури (2021)
Тупиця О. Ю. - Розвиток фонетичної компетентності студентів під час вивчення другої іноземної мови, Зімакова Л. В. (2021)
Шалацька Г. М. - Використання сервісу Kahoot! у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2021)
Бак С. М. - Стоячi хвилi в дискретних рiвняннях типу Клейна-Ґордона зi степеневими нелiнiйностями (2021)
Bondarenko V. M. - On transitivity coefficient of posets of MM-type to be oversupercritical non-primitive, Styopochkina M. V. (2021)
Iлаш Н. Б. - Метод Єгоричева доведення комбiнаторних тотожностей з многочленами Нараяна, Самарук Н. М. (2021)
Iльєнко А. Б. - Гранична теорема для точкових процесiв, пов’язаних з узагальненою задачею про днi народження, Стаматiєва В. В. (2021)
Мамай Л. М. - Про побудову наближених iзольованих розв’язкiв нелiнiйних iнтегральних рiвнянь зi степеневою нелiнiйнiстю (2021)
Melnyk I. O. - Some properties of differential, quasi-prime and differentially prime subsemimodule, Kolyada R. V., Melnyk O. M. (2021)
Петечук В. М. - Гомоморфiзми лiнiйних груп, що мiстять нормальнi пiдгрупи елементарних трансвекцiй, Петечук Ю. В. (2021)
Рамський А. О. - Кратностi ваг незвiдних зображень алгебри Лi sl3, Самарук Н. М., Поплавська О. А. (2021)
Тегза А. М. - Моделювання гауссового стацiонарного випадкового процесу з обмеженим спектром з заданими точнiстю i надiйнiстю у рiвномiрнiй метрицi (2021)
Щоголев С. А. - Критичний випадок в теорiї матричних диференцiальних рiвнянь, Карапетров В. В. (2021)
Бабич С. Ю. - Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 3. Динамiчнi процеси у пружному двохшаровому пiвпросторi з початковими напруженнями при дiї рухомих навантажень, Глухов Ю. П., Лазар В. Ф. (2021)
Boyko N. - Semi-supervised learning paradigm analysis for classification of multimodal data (2021)
Гедеон А. О. - Апаратна реалiзацiя модулiв хешування на базi алгоритмiв CRC-32 i Adler-32, Гапак О. М. (2021)
Мич I. А. - Базисна еквiвалентнiсть у класi унiверсальних булевих алгебр, Нiколенко В. В., Варцаба О. В. (2021)
Полiщук В. В. - Концептуальна модель оцiнювання рiвня керованостi процесами у складних системах враховуючи ризик-орiєнтованi фактори, Келемен М., Млавець Ю. Ю., Тимошенко О. А., Келемен М. Мол. (2021)
Куцевич В. - Канонічна структура побудови православних храмів (2021)
Прибєга Л. - Історичне середовище міста: сутність і засади охорони (2021)
Скорик Л. - Шляхи архітектонічної ревалоризації архітектурної субстанції в історичному середовищі міста (2021)
Белічко Н. - Графічна література: визначення, історія, складові, Марченко Н. (2021)
Гамалія К. - Проблематика термінології в межах поняття "український лендарт", Лісова Н. (2021)
Ковальчук О. - Сценографія та костюм у японському театрі кабукі: традиції й сучасність, Богдан Д. (2021)
Лисенко Л. - Особливості творчості скульптора Василя Корчового, Шпанко О. (2021)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Роль зберігача колекції у формуванні збірки мистецьких творів (на прикладі навчально-методичних фондів кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури) (2021)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Юлій Миколайович Ятченко (1928–2020). Спогади художника (публікація документа) (2021)
Мельничук А. - Вимір "експериментальної культури": анатомія, соціальна педологія та фізіологічна рефлексологія як складові художньої освіти в Київському художньому інституті (2021)
Нестеренко П. - Безсмертна поема у творчості українських художників (2021)
Ревенок Н. - Наукова реставрація творів декоративно-ужиткового мистецтва в системі вищої художньої освіти (2021)
Smolianinova S. - Employing the Materials of the Museums of the World for Mastering Vocational Vocabulary by the Students of the Faculty of Theory and History of Art (2021)
Сухенко В. - Компілювання як метод композиції сучасної художньої школи, Засипкін О. (2021)
Тимченко Т. - "Жіночий портрет" школи М. Бойчука з фондів НАОМА. Результати комплексного дослідження, Біскулова С. (2021)
Вимоги до оформлення публікацій в періодичному науковому виданні Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дудаш Т. - Інструменти правового аргументування й правової аргументації: загальнотеоретична характеристика (2021)
Бойко І. - Становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу (2021)
Гутів Б. - Становлення і розвиток прав людини у стародавній Греції (2021)
Дзіковський М. - Утворення та функціонування державного трибуналу Австрії (1867 – 1918 років) (2021)
Моряк-Протопопова Х. - Християнські цінності як базові цінності кодексу 1743 року (вибрані аспекти) (2021)
Ригіна О. - Проблема імплементації міжнародних стандартів захисту прав дитини в США (2021)
Дюкарєва-бержаніна К. - Правовий статус асоційованого члена кооперативу (2021)
Тарасенко Л. - Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей) (2021)
Kaminska М. - The legal support for the financial capacity of territorial communities’ associations in France (2021)
Хлібороб Н. - Цифровий уряд: світові тенденції як орієнтири для формування правової політики в Україні (2021)
Лемик Р. - Правове регулювання вакцинації в Україні (2021)
Гірник О. - Дискреційні повноваження у спорах про стягнення індексації грошового забезпечення військовослужбовців (2021)
Чопко Х. - Особливості нормування негативного впливу на стан довкілля в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз (2021)
Бурдін В. - Окремі питання суб’єкта кримінального правопорушення в проекті нового КК України (2021)
Бурдіна Т. - Міжнародні стандарти процедури застосування до неповнолітніх ув’язнених заходів дисциплінарного впливу (2021)
Марін О. - Спеціальні види зловживання можливостями спеціального статусу у кримінальному праві України: поняття та система (2021)
Когутич І. - Інтернет у пошуковій діяльності слідчого, Максимишин Н. (2021)
Pikh Y. - The concepts of truth and their implementation in the criminal proceedings of the common law and continental law systems (2021)
Кобилецький М. - Юліан Заяць – правознавець, художник, співак (1880–1971), Трепак Л. (2021)
Тимошик М. - Від головного редактора (2021)
Поплавський М. - Рейтинг університету як інструмент оцінювання якості освіти (2021)
Тимошик М. - Журналіст як професія: ретроспективний огляд побутування поняття в інформаційному просторі (2021)
Бендер Ю. - Події на Сході України крізь призму дослідження британського журналіста (2021)
Костиря І. - Стан українського інформаційного простору як відображення позиції України в глобальному культурному дискурсі: реалії та перспективи, Шевченко М. (2021)
Яременко В. - Журналістика і публіцистика Бориса Грінченка в контексті сьогодення (2021)
Keturakienė E. - Literary Portrait of Motiejus Valancius in the Biographical Novel "The Shepherd" by Juozas Jasaitis (2021)
Галудзіна-Горобець В. - Журналістське дослідження в українських реаліях (2021)
Гарачковська О. - Жанрові особливості аналітичної журналістики у контексті становлення сучасного інформаційного простору (2021)
Галич В. - Публіцистичні мотиви щоденникової рецепції Олеся Гончара постаті Лесі Українки (2021)
Галич О. - Мемуари Сергія Єфремова про заснування перших українськомовних видань (2021)
Срібняк І. - Журнал інтернованих вояків армії УНР "Наша Зоря" у таборі Ланцут (Польща): джерельно-інформаційний потенціал, Палієнко М. (2021)
Тертична А. - Часописи посольства УНР в Софії: інструмент промоції України в Болгарії (2021)
Рогова Т. - Візуальна репрезентація міста Запоріжжя у кіновиробництві, Гапонов М. (2021)
Ніронович І. - Просвітницька місія реклами західноукраїнських газетно-журнальних видань (1919–1939 рр.) (2021)
Москаленко В. - "Украинско Слово" та "Украинско-български Преглед" через сто років (2021)
Тимошик М. - Книга про журналістику реальну та ілюзорну (2021)
Жайворон М. - Шовковий шлях літературного Китаю: погляд із України (2021)
Tretyak V. I. - Spontaneous double alpha decay: First experimental limit and prospects of investigation (2021)
Бабенко В. А. - Про квантовий ангармонічний осцилятор та апроксимації Паде, Петров Н. М. (2021)
Вернидуб Р. М. - Спектральні характеристики вихідних та опромінених світлодіодів GaAsP, Кириленко О. І., Конорева О. В., Стратілат Д. П., Тартачник В. П., Філоненко М. М., Шлапацька В. В. (2021)
Artykulnyi O. P. - Neutron investigation of interaction between anionic surfactant micelles and poly (ethylene glycol) polymer brush system, Avdeev M. M., Kosiachkin Ye. M., Petrenko V. I., Safarik I., Bulavin L. A. (2021)
Шинкаренко В. К. - Радіонуклідне забруднення листя деревних рослин, що зростають у межах водойми-охолоджувача ЧАЕС, Паскевич С. А., Меньшенін Є. А., Одінцов О. О. (2021)
Курочкіна В. А. - Калібрувальна залежність "доза - ефект" за частотою нестабільних хромосомних обмінів у лімфоцитах людини за гострого гамма-опромінення 137Cs в низьких дозах для біологічної дозиметрії, Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Хомич І. А. (2021)
Кравець О. П. - Ефекти геномної нестабільності в популяціях Drosophila melanogaster з різних за впливом радіаційного фактора регіонів України, Соколова Д. О., Ковальчук Н. Л. (2021)
Жук В. В. - Стимуляція вмісту антиоксидантів у суцвіттях рослин генотипів Matricia chammomila L. за передпосівного УФ-С і рентгенівського опромінення насіння, Кравець О. П., Соколова Д. О., Сакада В. І., Глущенко Л. А., Кучук М. В. (2021)
Danyk A. Y. - Physical bases for determination of scattering kernels from incomplete data in grid-less X-ray imaging, Sudakov O. O. (2021)
Гаврилюк В. І. - Застосування сучасних технологій навчання з підвищення кваліфікації з фізичного захисту, Драпей С. С., Кайдик Б. В., Кирищук В. І., Пархоменко В. В., Романова О. П., Стрільчук Г. М., Стрільчук М. В. (2021)
Асламова Л. І. - Необхідність впровадження сертифікації медичних фізиків в Україні, Куліч Є. В., Шмиглюк Л. В. (2021)
Struzhko B. G. - Erratum to: "Comment on the article: O. M. Povoroznyk, O. K. Gorpinich. Experimental observation of neutron-neutron correlations in nucleus 6He from 3H(α, pα)nn reaction” (2021)
До 70-річчя Василя Івановича Слісенка (2021)
Adjoka H. E. - Global supply chains in pandemic (2021)
Nikolaiets K. - Virtual labor migration (2021)
Дугінець Г. - Цифрова трансформація зовнішньоторговельної політики держави, Саркісян Л. (2021)
Мережко Н. - Митне оформлення імпорту енергоносіїв, Золотарьова О., Калуга Н. (2021)
Молчанова Е. - Диджитал-трансформація світової торгівлі, Ковтонюк К. (2021)
Зубко Т. - Євроінтеграція: переваги та загрози для зовнішньої торгівлі України (2021)
Лаптєва В. - Інноваційна діяльність у системі зовнішньоекономічної безпеки країни, Вавдійчик І., Лаптєв О. (2021)
Чубаєвський В. - Безпека корпоративної інформації в екосистемі FinТech, Волосович С. (2021)
Blakyta H. - Digital management of leasing transactions of enterprises, Barabash N., Пашкуда Т. (2021)
Ганечко І. - Світовий ринок проєктного фінансування: галузева структура (2021)
Титул, зміст (2021)
Tsyrulnyk A. O. - Lactose Inducible Expression of Transcription Factor Gene SEF1 Increases Riboflavin Production in the Yeast Candida famata, Fedorovych D. V., Sobchuk S. M., Dmytruk K. V., Sibirny A. A. (2021)
Gudzenko O. V. - α-L-Rhamnosidase Activity of Antarctic Strain of Pseudomonas mandelii U1, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2021)
Tarabas O. V. - Production of Hydrogen by Purple Non-Sulfur Bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620, Hnatush S. O., Tashyrev O. B., Hovorukha V. M., Havryliuk O. A., Moroz O. M., Halushka A. A. (2021)
Kulbanska I. M. - Lelliottia nimipressuralis (Carter 1945) Brady et al. 2013 – the Causative Agent of Bacterial Dropsy of Common Oak (Quercus robur L.) in Ukraine, Shvets М. V., Goychuk А. F., Biliavska L. H., Patyka V. P. (2021)
Huliaieva H. B. - Microbial Status of Rhizosphere of Galega orientalis Plants Infected with Phytopathogens and Treated with Nanochelates, Tokovenko I. P., Pasichnyk L. A., Patyka V. P., Horbatiuk S. M. (2021)
Chaloob F. A. - Bacterial Profile of Bile Culture from Patients Undergoing Cholecystectomy (2021)
Snihur H. - First Report of Sugarcane Mosaic Virus in Zea mays L. in Ukraine, Kharina A., Kaluzhna M., Chumak V., Budzanivska I. (2021)
Rybalko S. - Nanoceria Can Inhibit the Reproduction of Transmissible Gastroenteritis Virus: Consideration for Use to Prevent and Treat Coronavirus Disease, Demchenko O., Starosyla D., Deriabin O., Rudenko L., Shcherbakov О., Babenko L., Bubnov R., Spivak M. (2021)
Maksymenko L. O. - In virto and in vivo Phosphorylation of a Coat Protein of Potato Virus X, Parkhomenko N. Y. (2021)
Zabolotny D. I. - Experimental Intranasal Immunization against Respiratory Viruses, Melnykov O. F., Spivak M. Ya., Kryvohatska L. D., Gorlov A. U., Serdiuk V. G., Faraon I. V., Sydorenko T. V., Tymchenko M. D., Babenko L. P., Shevchuk A. O. (2021)
Галина Олександрівна Іутинська (до 75-річчя з дня народження) (2021)
Титул, зміст (2021)
Khomenko L. A. - Assessment of Phenol Detoxification by Rhodococcus aetherivorans UСM Ac-602 Using the Phytotesting Method, Nogina T. M., Podgorskyi V. S. (2021)
Chuiko N. V. - Growth and Phytase Activities of Bacillus subtilis IMV B-7023 During Cultivation with Sodium Phytate, Chobotarov A. Yu., Kurdish I. K. (2021)
Danylenko S. G. - Biotechnology of Newly Created Bacterial Composition for Siloing Based on Lactic Acid Bacteria, Naumenko O. V., Onishchenko A. S., Teterina S. M., Khonkiv M. O., Skrotskyi S. O. (2021)
Avdiyuk K. V. - Selection of Optimal Conditions for Cultivation of Bacillus megaterium UCM B-5710 – Producer of Keratinase, Roy A. O. (2021)
Malanchuk V. O. - Species Composition and Susceptibility to Antibiotics of Microorganisms Isolated from Tooth Sockets of Extracted Teeth in Cases of Alveolar Osteitis, Javadiasl A., Rybachuk A. V., Oblap M. V., Potochilova V. V. (2021)
Matselyukh B. P. - Detection and Investigation of Some Properties of the Regulators of Antibiotic Biosynthesis Produced by Streptomyces Strains S. sp. AN26 and S. sp. B35 (2021)
Kyrychenko A. M. - First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine, Bohdan M. M., Snihur H. O., Shcherbatenko I. S., Antipov I. O. (2021)
Stegniy B. T. - Antiviral Effect of Cerium Dioxide Nanoparticles on the Model of the Causative Agent of Bovine Viral Diarrhea, Demchenko O. A., Korneykov O. M., Stegniy M. Yu., Oleshko A. Yu., Korneikova O. B., Korovin I. V., Babenko L. P., Spivak M. Ya. (2021)
Pirog T. P. - The Effect of Surfactants of Microbial Origin on Phytopathogenic Microorganisms, Piatetska D. V., Yarova H. А., Iutynska G. O. (2021)
Purish L. M. - Inhibitors of Corrosion Induced by Sulfate-Reducing Bacteria, Abdulina D. R., Iutynska G. O. (2021)
Kiprianova O. A. - Review of monograph "Bacteria of Streptomyces and Pseudomonas Genera Producing the Antimicrobial Substances and Based on them Preparations” by T. S. Todosiichuk and V. V. Klochko (2021)
Пімонов І. Г. - Вдосконалення об’ємного гідроприводу будівельно-дорожніх машин використанням подільників потоку (2021)
Аврунін Г. А. - Аналіз характеристик аксіально-поршневих гідромашин для приводів засобів аеродромно-технічного забезпечення, Шевченко В. О., Шевченко Д. М., Щербак О. В., Пімонов І. Г., Мороз І. І. (2021)
Кириченко І. Г. - Дослідження коефіцієнта збільшення площі опорної поверхні після розгортання мобільного підйомника, Рєзніков О. О., Рукавишніков Ю. В., Книшенко А. О. (2021)
Щербак О. В. - Розробка методики проектування спеціалізованих машин на базі шарнірного тягачу, Сумінов А. В., Хачатурян С. Л. (2021)
Косолапов В. Б. - Формування адсорбційного шару пар на мікронерівностях поверхонь тертя (2021)
Кравець С. В. - Експериментальне визначення критичної глибини блокованого різання ґрунтів різцями та довжини лемеша ланцюгових екскаваторів, Супонєв В. М., Гапонов О. О., Рагулін В. М., Щукін О. В., Дмитренко О. А. (2021)
Супонєв В. М. - Визначення максимального тяглового зусилля гвинтового робочого органу при проколі ґрунту, Вівчар С. М., Рагулін В. М., Орел О. В., Олєйнікова О. М., Ковалевський С. Г. (2021)
Єфименко О. В. - Аналіз сучасного інструментарію позиціонування робочого органу БДМ на будівництві, Плугіна Т. В. (2021)
Іваненко О. І. - Дослідження модельних випробувань параметрів пересування козлового крана при дії вітрових навантажень, Рагулін В. М., Назарько О. О. (2021)
Татаринський В. Б. - Методологія управління проєктом розвитку автоматизованих технологічних процесів виробництва теплих асфальтобетонних сумішей, Рибалко Р. І., Петренко Ю. А., Супонєв В. М. (2021)
Фідровська Н. М. - Методика розрахунку канатних барабанів на стійкість, Нестеренко В. В., Караван Р. А. (2021)
Зінченко О. І. - Оцінка можливості застосування електроавтобусів у м. Харків, Крахмальов О. В., Островерх О. О., Краснокутський В. М., Разарьонов Л. В. (2021)
Пімонов І. Г. - Встановлення раціональних параметрів температури робочої рідини у гідроприводі екскаватора четвертої розмірної групи за різних умов експлуатації, Погорілий І. В., Федючков М. В. (2021)
Разарьонов Л. В. - Аналіз технічного розвитку малогабаритних навантажувачів із бортовою системою повороту, Розенфельд М. В., Вороновський Д. В. (2021)
Фідровська Н. М. - Модернізація конструкції кранового ходового колеса, Слепужніков Є. Д., Чернишенко О. В., Перевозник І. А. (2021)
Крупко В. Г. - Моделювання процесу формування навантажень на опорно-ходові елементи стрілових самохідних кранів, Єрмакова С. О., Щукін О. В. (2021)
Мусійко В. Д. - Визначення раціонального місця встановлення розвантажувального вузла безківшевого роторного робочого органу траншейного екскаватора, Коваль А. Б., Олєйнікова О. М. (2021)
Malachschenko V. O. - Loading capacity of ball bending clutch with straight slots, Orel O. V., Fedik V. V. (2021)
Фідровська Н. М. - . Особливості конструкції та основні напрями удосконалення крокуючого рушія потужних технологічних машин, Ярижко О. В., Крупко І. В. (2021)
Руднєв О. М. - Напружений стан пролітної будови колодязного крана, Лятуринський В. О. (2021)
Федоряченко С. О. - Застосування спектрального аналізу моторного мастила для прогнозування залишкового ресурсу двигунів, Зіборов К. А., Луценко І. М., Перков Є. С., Холодов А. П., Ужва Р. М. (2021)
Кириченко І. Г. - Особливості комп’ютерного моделювання та дослідження режимів роботи елементів піднімальної платформи, Черніков О. В., Роговий А. С., Рагулін В. М., Рєзніков О. О., Табуров О. С. (2021)
Кравець С. В. - Визначення кінематичних та геометричних параметрів багатоскребкових ланцюгових траншейних екскаваторів на основі напівблокованого критичноглибинного режиму різання ґрунтів, Форсюк С. Л. (2021)
Коваль А. О. - Результати експериментальних досліджень взаємного впливу тензодатчиків на площинних елементах конструкції дорожньої машини, Рукавишніков Ю. В. (2021)
Янютін Є. Г. - Імпульсне деформування трикутних пластин на основі класичної теорії, Шарапата А. С. (2021)
Міщук Д. О. - Оцінка можливостей накопичення енергії приводом автонавантажувача, Міщук Є. О., Балака М. М. (2021)
Безкоровайний В. В. - Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж, Нефьодов Л. І., Русскін В. М. (2021)
Подригало М. А. - Аналіз енергетичних втрат в електричній трансмісії з врахуванням ефекту Зоммерфельда–Кононенка, Подригало Н. М., Сєріков Г. С., Сєрікова І. О. (2021)
Воропай О. В. - Дослідження впливу масово-інерційних характеристик додаткової в’язкопружної опори на нестаціонарне деформування прямокутної пластини, Єгоров П. А. (2021)
Пиріг Я. І. - Вплив адгезійної добавки idop-ph на підвищення зчеплюваності дорожніх в’язких бітумів, Галкін А. В., Роман П. С. (2021)
Філь Н. Ю. - Багатокритеріальна модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев'яних будинків, Кононихін О. С. (2021)
Кожушко В. П. - Смуга на пружній основі, що описується різними моделями, навантажена рівномірно розподіленим навантаженням, Краснов С. М. (2021)
Кожушко В. П. - Визначення глибини забивки шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів, Краснов С. М. (2021)
Полярус О. В. - Метод, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень про стан технічних об’єктів в умовах нестаціонарних вхідних впливів, Лебединський А. В., Чепусенко Є. О. (2021)
Ніконов О. Я. - Концепція конвергенції технологій доповненої реальності і штучного інтелекту для транспортних засобів спеціального призначення (2021)
Луценко І. М. - Оцінка потенціалу підвищення енергоефективності в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів, Федоряченко С. О., Малієнко А. В., Рухлова Н. Ю., Кошеленко Є. В., Циган П. С., Холодов А. П. (2021)
Свічинська О. В. - Дослідження закономірностей часу простою маршрутних транспортних засобів при посадці та висадці пасажирів, Карпенко В. О. (2021)
Болюх В. Ф. - Вплив обмеження тривалості струму обмотки якоря на робочі показники лінійного імпульсного електромеханічного перетворювача індукційного типу, Щукін І. С. (2021)
Goolak S. - Model of pulsating current traction motor taking into consideration magnetic losses in steel, Riabov Ie., Tkachenko V., Sapronova S., Rubanik I. (2021)
Akkouchi K. - New application of artificial neural network-based direct power control for permanent magnet synchronous generator, Rahmani L., Lebied R. (2021)
Батигін Ю. В. - Взаємний вплив струмів в плоскій індукторній системі з соленоїдом між двох масивних провідників, Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О. (2021)
Баранов М. И. - Деструкция полимерной изоляции и пороговые амплитуды импульсов тока различной временной формы для электрических проводов и кабелей в слабо– и сильноточных цепях устройств импульсной энергетики, электротехники и электроники, Буряковский С. Г., Князев В. В. (2021)
Кириленко В. М. - Обґрунтування додаткових діагностичних параметрів для оцінки стану електричної ізоляції абсорбційними методами, Кириленко К. В., Будько М. О., Денисюк П. Л. (2021)
Akbar F. - Optimization of accurate estimation of single diode solar photovoltaic parameters and extraction of maximum power point under different conditions, Mehmood T., Sadiq K., Ullah M. F. (2021)
Khan S. A. - A nature based novel maximum power point tracking algorithm for partial shading conditions, Mahmood T., Awan K. S. (2021)
Laggoun Z. E. Z. - A power quality enhanced for the wind turbine with sensorless direct power control under different input voltage conditions, Benalla H., Nebti K. (2021)
Грібов М. Л. - Контроль за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом: питання законності, Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. (2021)
Ковальов К. М. - Генезис документа як засади криміналістичного документознавства та об’єкта дослідження в технічній експертизі давності документа (2021)
Баранов П. М. - Правові засади експертного забезпечення формування вартості індивідуальних зразків бурштину, Кірін Р. С., Коротаєв В. М., Шевченко С. В. (2021)
Нізовцев Ю. Ю. - Щодо підготовки та призначення судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із кібератаками, Омельян О. С. (2021)
Ковальова О. В. - Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: пошукові заходи та експертне забезпечення, Пекарський С. П. (2021)
Ботнаренко І. А. - Домашнє насильство: початковий етап розслідування (2021)
Тарасенко О. І. - Дослідження складу рідких сумішей для куріння. Визначення синтетичних канабіноїдів та α-PVP (2021)
Сташевська І. В. - Проведення товарознавчих експертиз із визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД державними або громадськими інституціями, Петренко І. С. (2021)
Юсупов В. В. - Професор Андрій Володимирович Іщенко: спогади про Вчителя (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Чисников В. Н. - Елисеев Александр Акимович – один из первых руководителей научно-технической части отдела уголовного розыска Главного управления милиции и розыска УССР (2021)
Гладій М. В. - Професор І. В. Смирнов (1911–1993) – організатор системи вищої фахової освіти та дослідної справи, фундатор теорії і методології репродуктивної біотехнології у тваринництві України, Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. (2021)
Кругляк А. П. - Видатний вчений – біолог світового рівня, Кругляк Т. О. (2021)
Полупан Ю. П. - Борис Євгенович Подоба ̶ визнаний авторитет у генетиці сільськогосподарських тварин, Бірюкова О. Д. (2021)
Бащенко М. І. - Особливості екстер’єру корів-первісток, отриманих від бугаїв порід монбельярд, норвезька червона та голштин, Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. (2021)
Вербич І. В. - Ефективність використання кросбридингу молочних порід української чорно-рябої та швіцької в держплемзаводі "Пасічна", Медвідь О. В. (2021)
Дєдова Л. О. - Ріст та розвиток телиць створюваної симентальської м’ясної породи, Бащенко М. І., Вдовиченко Ю. В. (2021)
Джус П. П. - Аналіз генеалогічних ліній у стаді великої рогатої худоби абердин-ангуської породи у ДСП "Головний селекційний центр України", Дєдова Л. О., Єжик Т. В., Вергелес О. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. (2021)
Кrugliak А. P. - Features of breeding value inheritance sires of holstein breed, Кrugliak Т. О. (2021)
Кучер Д. М. - Ефективність індексної селекції у стадах симентальської худоби за органічного та конвенційного виробництва молока, Кочук-Ященко О. А., Савчук І. М., Марценюк В. В. (2021)
Люцканов П. И. - Эффективность трехпородного скрещивания для повышения мясной продуктивности у молодняка овец, Машнер О. А., Евтодиенко С. А., Петку В. Т. (2021)
Полупан Ю. П. - Вплив генетичних чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочних корів, Ставецька Р. В., Сіряк В. А. (2021)
Почукалін А. Є. - Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002–2010 роки, Прийма С. В. (2021)
Дзіцюк В. В. - Молочна продуктивність корів-первісток з різними генотипами за геном гормону росту, Мітіогло І. Д., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. (2021)
Ладика В. І. - Формування генеалогічної структури худоби української чорно-рябої молочної породи в Сумському регіоні та дослідження її впливу на генотип корів за капа-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2021)
Магеровська О. М. - Підбір та оцінка ISSR-маркерів для аналізу окремих популяцій великої рогатої худоби (2021)
Стецюк І. М. - Оцінка генетичної мінливості різновікових груп білого і строкатого товстолобиків за біохімічним поліморфізмом, Борисенко Н. О., Нагорнюк Т. А., Маріуца А. Е. (2021)
Хвостик В. П. - Спадковий тягар у м'ясо-яєчних курей різного походження (2021)
Коскіна Ю. О. - Порівняльний аналіз морфологічного стану одержаних in vivo ембріонів від корів-донорів різних порід, Шеховцова Я. С., Троцький П. А. (2021)
Максим’юк В. М. - До питання щодо способів переміщення клітин та секретів каналами й протоками статевих органів, Седіло Г. М., Максимюк Г. В. (2021)
Почерняєв А. К. - Використання диференційного лізису при виділенні ДНК для підтвердження трансфікованості сперміїв, Денисюк П. В., Ільченко М. О., Лобченко С. Ф., Почерняєв К. Ф. (2021)
Чернев И. Ф. - Влияние генотипа хряков на гематологические и биохимические показатели крови у гибридных свиней (2021)
Вербич І. В. - Відтворювальні якості свиноматок різних родин великої білої та полтавської м’ясної порід у племінних стадах Хмельниччини, Братковська Г. В. (2021)
Іляшенко Г. Д. - Ріст та відтворна здатність телиць і корів-первісток українських червоної та чорно-рябої молочних порід в умовах центрального регіону України (2021)
Шарапа Г. С. - Відтворювальна здатність і продуктивність корів залежно від віку запліднення телиць, Демчук С. Ю., Бойко О. В. (2021)
Rieznykova N. L. - Рeculiarities of cheese manufactured from Brown Carpathian cattle milk, Slyvka I. M. (2021)
Стародуб Л. Ф. - Каріотипова мінливість корів бурої карпатської породи, Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С. (2021)
Правила для авторів (2021)
Список авторів (2021)
Брославська Г. М. - Розвиток емоційного інтелекту учнів початкових класів, Дригач Т. Г. (2020)
Дорош Т. Л. - Особливості взаємодії викладача та здобувача вищої освіти мистецького спрямування в дистанційному процесі (2020)
Жукова О. А. - Розвиток soft skills в учнів загальноосвітніх шкіл у процесі позакласної роботи через вирішення математичних задач у форматі гри, Косогова А. Є. (2020)
Ігнатюк О. А. - Особливості професійної підготовки здобувачів педагогічних спеціальностей в умовах надзвичайного віддаленого навчання (на прикладі класичного та технічного університетів), Комишан А. І., Бикова М. В. (2020)
Мкртічян О. А. - Реалізація підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років (2020)
Holubnycha L. O. - The experience of organizing a problem solving lecture in the middle of the twentieth century, Moshynska О. Yu. (2020)
Leishnova N. O. - Humour-oriented classes: crucial issues, Pavlova L. V., Serheieva O. A. (2020)
Nalyvaiko O. - Learning chinese using digital applications, Reznichenko H., Kulakova I., Kudaieva O., Bondarenko A. (2020)
Nalyvaiko O. - Features of forced quarantine distance learning, Vakulenko A., Zemlin U. (2020)
Title (2018)
Content (2018)
Anokhina T. - The Linguistic Verification of Lacunae by the Modern Lacunology Studies (2018)
Dobzhanska-Knight N. - Translating Religious Poetry by a Non-Native – a Translator’s Perspective (Based on the Translation of the "Akathist Hymn to Our Lady In Holm Icon Glorified" from Ukrainian into English) (2018)
Ushchyna V. - Critical Thinking and Teaching Stylistic Analysis of the Literary Text, Darkevych O., Belyakov O., Kozak S. (2018)
Kovalchuk L. - The Communicative Status of Topic Recontextualization (2018)
Kyrychuk L. - Translation Strategies, Methods and Techniques: in Pursuit of Translation Adequacy (2018)
Botvinko-Botiuk O. - Socio-Pragmatic Peculiarities of Apology Utterances in Modern English, Koliada E. (2018)
Bazyliak N. - Some Approaches to Teaching Lexical Collocations (Illustrated by Everyday and Sport Collocations), Matviyas O. (2018)
Mironchuk T. - Semantic Space of the Research Paper Abstract, Odarchuk N. (2018)
Semeniuk T. - From Text to Polycode Text: Semiotic Changes in Text Production, Gordienko Y. (2018)
Sorokina L. - Communicative and Pragmatic Level of Verbal Manipulatio (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Beck G. - "Eine Entscheidung für das Leben": the comic mode in Abbas Khider’s novels (2019)
Ivanova N. - Meta-genre of fantasy in the context of modern science, Ryzhchenko O. (2019)
Khrystych N. - Semiotics of fashionspeak (2019)
Kostenko A. - Dialogism as a basic text category and its implementation in the English scientific and technical texts (2019)
Kyrychuk L. - Strategic approachesto academic paper abstract translation (2019)
Medvediv A. - Peculiarities of conveying the structural and semantic specificity of japanese onomatopoeia in translation of texts of advertising character, Dmytruk A. (2019)
Tryshchenko I. - Allusions in literary discourse (based on the novel "The winter of our discontent" by J. Steinbeck) (2019)
Vysotska O. - Functional role of stylistic figures: metaphor and metonymy (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Dunaievska O. - M-O-V-E approach to acquiring Patent Law vocabulary, Levchenko Z. (2020)
Kalyta A. - Synergism and supervenience in cognitive processes, Klymenyuk О. (2020)
Koliada E. - Cross-cultural differences between Americans and Ukrainians, Kalynovska I. (2020)
Ladyka O. - The concept modern life in modern Ukrainian linguaculture, Yarema O. (2020)
Melnychuk I. - Structural-semantic and textual parameters of professional fitness language, Navrotska I. (2020)
Tovares A. - Intertextuality in action: the role of expert advice in everyday parenting (2020)
Цимбала Е. М. - Вплив греліну і лептину на показники метаболічного синдрому за умов висококалорійних дієт в експерименті (2021)
Лихацький П. Г. - Дослідження активності енергетичних процесів у щурів за умов тютюново-нітритної інтоксикації після застосування карболайну, Фіра Л. С., Фіра Д. Б., Алексевич К. О. (2021)
Штокайло К. Б. - Клінічні та імунологічні прояви поєднаних бореліозів у працівників лісових господарств Тернопільської області, Шкільна М. І., Івахів О. Л., Кліщ І. М., Габор Г. Г., Смаглій З. В. (2021)
Вівсяна І. В. - Клініко-лабораторна характеристика коморбідного перебігу цукрового діабету 2 типу з надмірною масою тіла/ожирінням та артеріальною гіпертензією, Марущак М. І. (2021)
Котвицька А. А. - Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов стрептозоциніндукованої діабетичної нейропатії, Криворучко Т. Д., Непорада К. С., Береговий С. М. (2021)
Гнатюк М. С. - Зміни вмісту макроелементів у кістках скронево-нижньощелепного суглоба при його діабетичному ушкодженні, Рубас Л. В., Татарчук Л. В., Цицюра Р. І. (2021)
Чечет О. М. - Доклінічні випробування препарату "Біомагн” на лабораторних тваринах та з використанням культури інфузорій Tetrahymena Pyriformis, Коваленко В. Л., Гайдей О. С. (2021)
Швед М. І. - Особливості порушень вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на гострий інфаркт міокарда з нормальною і підвищеною масою тіла, Ястремська І. О. (2021)
Денефіль О. В. - Оксидативні механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів різної статі, Ярошенко Т. Я., Свередюк Ю. А., Чарнош С. М. (2021)
Горлачук Н. В. - Визначення тіанептину та морфіну в сечі хроматографічними методами, Зарівна Н. О., Мосула Л. М. (2021)
Мусієнко В. А. - Особливості коморбідного перебігу цукрового діабету 2 типу та гіпотиреозу: лабораторні дані, Марущак М. І. (2021)
Зарівна Н. О. - Розробка методики визначення якісного складу амінокислот у рідкому екстракті чебрецю повзучого, Фіра Л. С., Грошовий Т. А. (2021)
Свередюк Ю. А. - Зміни вмісту нітрит-аніона в міокарді шлуночків та передсердь щурів за умов розвитку електролітно-стероїдної кардіоміопатії, Пелих В. Є., Чарнош С. М., Денефіль О. В. (2021)
Гецько Н. В. - Особливості функціонального стану печінки у щурів різного віку за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату, Ярошенко Т. Я. (2021)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка стеганографічного методу вбудови бінарного цифрового водяного знаку в зображення на основі дискретного косинусного перетворення, Кирилюк В. О. (2021)
Хорошко В. О. - Управління конфліктами та інцидентами інформаційної безпеки в мережі Internet, Браіловський М. М. (2021)
Єршова Н. М. - Розробка комп’ютерних програм оптимального проектування динамічних процесів спільного підприємства з виробництва і збуту продукції, Вельмагіна Н. О., Чуприна Н. С. (2021)
Зоріло В. В. - Розробка алгоритму виявлення зашумлення як фальсифікації цифрового зображення, Лебедєва О. Ю., Бензар Н. О. (2021)
Касянчук М. М. - Розробка трьохмодульної криптосистеми рабіна на основі операції додавання, Лотоцький О. Я., Яцків С. В., Івасьєв С. В., Тимошенко Л. М. (2021)
Пенко В. Г. - Діагностика хвороби серця на основі дерев рішень, Шпінарева І. М., Ярощук О. В. (2021)
Симонова О. М. - Розробка математичної моделі поведінки віртуального натовпу, Бобок І. І. (2021)
Скаковський Ю. М. - Моделювання роботи системи автоматизованого керування процесом уварювання цукрових утфелів у вакуум-апараті періодичної дії у середовищі програмованого контролера (2021)
Стопакевич А. О. - Синтез та дослідження астатичних оптимальних цифрових систем керування ректифікаційною колоною, Стопакевич О. А. (2021)
Фомін О. О. - Дослідження методу стабілізації дисперсії випадкових величин на основі степеневих перетворень для моделей машинного навчання, Масрі М. М., Туманов О. А., Сєрбова О. В., Ткаченко В. В. (2021)
Шаманіна Т. В. - Метод захисту інформації в комп’ютерних системах за даними айтрекінгу, Павленко В. Д. (2021)
Шеремет Г. О. - Розробка автоматизованої системи рецензування статей для наукового журналу (2021)
Положаєнко С. А. - Математична формалізація динамічних станів парорідинних двофазних систем, Лись Д. А. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гарькавський І. В. - Моделювання енергопереносу в фазоперехідному теплоакумуляторі сонячної термодинамічної установки, Книш Л. І. (2020)
Гераскин Б. Д. - Моделирование установившегося движения нагрузки по ортотропной пластине на винклеровском основании, Годес Ю. Я., Кочеткова И. Б. (2020)
Дзюба П. А. - Экспериментальные исследования устойчивости ослабленных круговыми отверстиями цилиндрических оболочек при осевом сжатии (2020)
Каиров А. С. - Экспериментальное исследование резонансных колебаний неоднородных цилиндрических оболочек с отверстиями методом голографической интерферометрии, Латонская Л. А., Каиров В. А. (2020)
Михаїл О. В. - Про спосіб знаходження параметрів руйнування для тріщин між двома матеріалами, Лобода В. В. (2020)
Панін К. В. - Складний зсув пружно-пластичного бруса з міжфазною тріщиною, Шуміхін Я. В. (2020)
Середницька Х. І. - Задача термопружності для закритої міжфазної теплоізольованої щілини в різнорідному біматеріалі (2020)
Стеблянко П. О. - Моделювання поведінки елементів, виготовлених із матеріалів з пам'яттю форми при значних деформаціях, Дьомічев К. Е., Петров О. Д. (2020)
Шевченко С. С. - Модель и расчет гидромеханической системы ротор – щелевые уплотнения (2020)
Alizadeh N. I. - Vibrations of a longitudinally stiffened, liquid-filled cylindrical shell in liquid (2020)
Ismayilov H. K. - Forced vibrations of a inhomogeneous orthotropic cylindrical shell stiffened with a cross-system of ribs in liquid (2020)
Movsumova A. H. - Vibrations reinforced by longitudinal ribs of an inhomogeneous orthotropic cylindrical panel contacting with a viscous-elastic medium (2020)
Pogrebnoy O. V. - Biomechanical modeling of elastic properties of bone tissue (2020)
ГРИЩАК Віктор Захарович (до 80-річчя від дня народження) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гордієнко С. Г. - Повноваження державних органів у забезпеченні безпеки держави та напрями їх удосконалення (2020)
Салагор І. М. - Біологічні патогенні агенти як предмет злочину, передбаченого ст. 326 КК України (2020)
Махновський Д. С. - Напрями законодавчого регулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР, що фінансуються з державного бюджету, в нових незалежних державах (2020)
Патлачук В. Н. - Компаративний аналіз кількісних показників польських конституцій (2020)
Базов О. В. - Універсальна юрисдикція в діяльностіМіжнародних кримінальних судів (2020)
Ткачук А. О. - Зловживання процесуальними правами, вчинене шляхом приховування відомостей про учасника справи, Захарова О. С. (2020)
Полешко А. В. - Щодо проблемних аспектів відшкодування судових витрат у господарському процесі, Рєзнікова В. В. (2020)
Середа О. В. - Триступеневий тест у практиці Європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі, Задирака Н. Ю. (2020)
Єрменчук Х. М. - Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн, Рєзнікова В. В. (2020)
Герасименко Є. С. - Розумністьстроків провадження в адміністративних судових справах в контексті стандартів ЄСПЛ (2020)
Грабовська О. О. - Новації національного цивільного процесуального законодавства України у регулюванні становища суду в сфері доказування (2020)
Дерев'янко М. І. - Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб (2020)
Коротун О. М. - Набуття права власності на земельні ділянки за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (2020)
Притика Ю. Д. - Інститут колективного позову в цивільному процесі ЄС (2020)
Стефанчук М. М. - Підстави касаційного оскарження судових рішень: законодавчі перспективи (2020)
Худенко О. О. - До питання про вичерпність видів заяв по суті справи (2020)
Касторська Л. К. - Адміністративно-правові аспекти діяльності вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу проведення конкурсу та атестації суддів: теорія та практика (2020)
Ольшанченко В. І. - Держава Україна як суб'єкт цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підприємцям у ході проведення АТО/ООС (аналіз чинного законодавства та практики) (2020)
Ільків О. В. - Право володіння як юридична категорія (2020)
Аралова Н. І. - Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах (2020)
Голосніченко Д. І. - Поняття "система надання адміністративних послуг" та її сутність, Ярош І. С., Ісоян А. Е. (2020)
Базов В. П. - Питання теорії міжнародного гуманітарного права в контексті інтеграції та глобалізації (2020)
Захарова О. С. - Процесуальні гарантії реалізації права на повноважний суд (2020)
Ткачук В. О. - Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах (2020)
Биченкова А. В. - Актуальні питання виконання судових рішень, ухвалених не на користь суб'єкта владних повноважень, Задирака Н. Ю. (2020)
Шибіко В. П. - Визнання винуватості й відмова від судового розгляду в кримінальному провадженні України (2020)
Хотинська-Нор О. З. - Статус судді у відставці: поняття та зміст (2020)
Пацурія Н. Б. - Огляд правових позицій Верховного Суду у спорах, пов'язаних зі страховими правовідносинами (2020)
Громова М. Є. - Вплив соціальних мереж на суїцидальну поведінку молоді як кримінологічна проблема ХХІ століття, Кубов Н. А. (2020)
Фещенко В. Є. - Забезпечення права на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом під час досудового розслідування як основоположна гарантія, ГромоваМ. Є. (2020)
Басалаєва А. В. - Гарантії судового захисту виборчих прав громадян України, Смокович М. І. (2020)
Аксьонова І. В. - Технологія підвищення привабливості ВНЗ для абітурієнтів, Раєвнєва О. В. (2015)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Аналіз кредитного портфеля банків в Україні (2015)
Шелест О. Ю. - Сучасний стан ринку страхових послуг та перспективи його розвитку, Дудар А. А., Пономарьова О. Б. (2015)
Гольтяєва Л. А. - Формування складноструктурованої системи факторів іміджевої привабливості ВНЗ, Раєвнєва О. В. (2015)
Гупаловська М. Б. - Державний внутрішній фінансовий контроль: теоретична концептуалізація та сучасні пріоритети (2015)
Касьян В. В. - Тенденції та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Остапенко Т. Г. - Напрями оптимізації системи управління підприємством на прикладі ТОВ "Еней Моторс", Стеблій В. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Формулювання цілей функціонування підсистеми економічного моніторингу в системі регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2015)
Виноградова О. В. - Проблемні питання інформаційного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень, Кондрашов О. А. (2015)
Задорожна А. В. - Деякі методичні й фактографічні аспекти аналізу фінансової стійкості банківської системи України (2015)
Кухар М. Ф. - Організація обліку в системі управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту (2015)
Зачосова Н. В. - Юридичний аудит (due diligence) як засіб мінімізації загроз майновій та економічній безпеці фінансових установ, Куценко Д. М. (2015)
Ковбаса А. С. - Сутність емісійної функції центральних банків та особливості її виконання (2015)
Timkov V. F. - Analytical evaluation of the numerical values of the hubble constant and main spatial-energy characteristics of the observable universe, Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanasiev K. E. (2019)
Onatskiy A. V. - Cryptographic authentication protocol zero-knowledge secret on elliptic curves using public keys and random messages, Zharova O. V. (2019)
Tregubova I. A. - Fractal graphics for virtual environment generation, Makoganiuk А. O., Mashtalir CH. I. (2019)
Konovalov S. - Features of diagnostic artificial neural networks for hybrid expert systems, Yegoshyna G. (2019)
Skachkov V. - Solution of the problem of computational stability and consistency of sample estimates of the correlation matrix of observations by the method of dynamic regularization, Chepkyi V., Efymchykov A., Dudush A., Korkin O. (2019)
Sukachev E. A. - The dynamics of the interference situation in the downlink direction of the mobile communication network with CDMA technology, Vakarchuk A. O. (2019)
Пристінська К. О. - Правові засади діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (2020)
Zhuravel M. V. - The transition from traditional to virtual courts: reality or myth for the justice system in Ukraine? (2020)
Ільків О. В. - Сервітут як категорія обтяження для власника речі (2020)
Базов В. П. - Принципи міжнародного гуманітарного права (2020)
Ковальський В. С. - Станіслав Яценко — приклад служіння праву та українському народові (2020)
Шапченко С. Д. - Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення (2020)
Дудоров О. О. - До питання про кримінально-правовий вимір конституційного принципу верховенства права (2020)
Боровенко В. М. - Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності (2020)
Чуваков О. А. - До питання про кримінально-правову та конституційно-правову охорону основ національної безпеки України (2020)
Максимович Р. Л. - Значення Конституції у формуванні засад кримінального права (2020)
Швед А. Ю. - Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина (2020)
Задоя К. П. - Потенціал інституту Конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону конституції України (2020)
Яценко І. С. - Незалежність судової гілки влади як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща (2020)
Крайник Г. С. - Щодо декриміналізації ст. 3661 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації", Дунаєва Т. Є. (2020)
Краглевич В. В. - Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти (2020)
Письменський Є. О. - Про застосування принципу non bis in idem (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду (2020)
Птащенко Д. С. - Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону (2020)
Мисливий В. А. - Узурпація влади як злочин проти народовладдя (2020)
Новікова М. В. - Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності (2020)
Карачевська Г. Р. - Людська гідність та застосування інституту довічного позбавлення волі в Україні (2020)
Кучма О. Л. - Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України (2020)
Макаренков О. Л. - Концепт "доброчесність" як норма-принцип конституційного права України та умова її інтеграції до Європейського Союзу, Замула Р. О. (2020)
Ахмедов В. А. - Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя (2020)
Навроцька В. В. - Допустимість відмови від виконання процесуальних обов'язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких (2020)
Макаренков О. Л. - Принцип верховенства права в інтерпретації Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства, Половинець Я. Є. (2020)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2020 році (2020)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: науково-періодична конотація, Кушнаренко Н. М. (2016)
Костирко Т. М. - Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки внз (2016)
Жукова В. П. - Дослідження професійно-діяльнісного середовища в умовах інформатизації бібліотеки (2016)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX—XXI ст.) (2016)
Шатрова М. Б. - Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2016)
Бережна К. С. - Організаційні трансформації публічних бібліотек України (2016)
Лисенкова Н. В. - Менеджмент інформаційних технологій в умовах розвитку економіки (2016)
Мельничук Ю. Г. - Церква в українських націоналістичних ЗМІ Буковини (1918–1940): концепція віри й держави (2016)
Зикун Н. І. - Зображальна графічна сатира українських газет у контексті загальних тенденцій розвитку сатиричної публіцистики (2016)
Смирнова М. В. - Стигматизація як один із засобів маніпулятивного впливу мас-медіа на аудиторію (2016)
Субота Є. В. - Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ (2016)
Юшко В. В. - Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент (2016)
Бурдіна Е. О. - Прийом деталізації в українських інформаційно-публіцистичних телепроектах (2016)
Коваленко І. П. - Журналістика як соціальний інститут (2016)
Ткаченко О. О. - Вищі навчальні заклади як суб’єкти на ринку освітніх послуг (2016)
Бокоч Ю. М. - Імідж, образ та бренд міста як компоненти територіального маркетингу (2016)
Яріко М. О. - Ісламська модель менеджменту: особа, релігія, влада (2016)
Гетьман Л. Г. - Історико-економічний досвід стабілізації грошової системи в Україні (2016)
Зайцева М. М. - Туризм як чинник міжкультурної комунікації (2016)
Толок Є. В. - Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні: проблеми, становлення, розвиток (2016)
Шейко В. М. - До ювілею ректора Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Рожка Володимира Івановича (2016)
Національному медичному університету імені О.О. Богомольця — 175 років (2016)
Лупальцов В. И. - К вопросу о хирургическом лечении неосложненной гастродуоденальной язвы (2016)
Тутченко М. І. - Досвід лікування невідкладної хірургічної патології верхніх відділів травної трубки, Слонецький Б. І., Березенко І. М., Рощин Г. Г., Рудик Д. В., Сіренко О. А. (2016)
Гуцулюк В. Г. - Сравнительная оценка эффективности эндоскопического инъекционного инфильтрационного гемостаза с применением препаратов транексамовой и аминокапроновой кислоты при кровотечениях из верхних отделов желудочно­кишечного тракта, Осипенко О. В., Гатайло Б. Н., Дюжев А. С. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Виживання пацієнтів з місцево поширеним раком шлунка, які перенесли комбіновані оперативні втручання (2016)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози третього типу, Гончарова Н. М. (2016)
Безродний Б. Г. - Застосування одномоментного з біліодигестивним гастродигестивного шунтування при паліативному хірургічному лікуванні хворих на місцево поширений рак головки підшлункової залози, Слободяник В. П., Філатов М. С. (2016)
Фелештинський Я. П. - Аналіз результатів лікування гострого панкреатиту в Київській області, Бондаренко О. М., Бондаренко М. Д., Бондарчук Б. Г., Карпенко О. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Аналіз деформацій, напружень, біомеханічної взаємодії імплантату і м’язово­апоневротичних структур передньої черевної стінки людини при алопластиці з приводу її дефектів, Крищук М. Г. (2016)
Грубник В. В. - Модифицированные лапароскопические операции при лечении послеоперационных вентральных грыж, Парфентьева Н. Д., Воротынцева К. О. (2016)
Переяслов А. А. - Вибір методу хірургічного лікування пахвинних гриж у новонароджених: що краще?, Дворакевич А. О. (2016)
Грубник В. В. - Использование самофиксирующихся сеток progrip при выполнении лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В., Грубник В. В. (2016)
Рябий С. І. - Особливості змін мікробіоценозу кишкової стінки за умов розвитку неспроможності кишкових швів (2016)
Лозинська Л. Ю. - Неоплазії, асоційовані з хворобою крона: частота, спектр, статево­вікові особливості виникнення, способи оперативних втручань (2016)
Іващенко В. Є. - Порівняння диференційованої та традиційної тактики відеоторакоскопії при синдромі плеврального випоту, Калабуха І. А. (2016)
Опанасенко М. С. - Використання різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному ураженні, Шалагай С. М., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Бичковський В. Б., Терешкович О. В. (2016)
Беленький В. А. - Применение современных раневых поливинилалкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Інфузійна терапія пентоксифіліном для лікування переміжної кульгавості у хворих на цукровий діабет 2 типу, Літвінова Н. Ю., Кефелі-Яновська О. І. (2016)
Козіна О. С. - Вплив тромбопрофілактики низькомолекулярним гепарином — еноксапарином натрію на гемостаз, Клигуненко О. М. (2016)
Козубович Р. М. - Успішне хірургічне лікування пацієнтки з інтрамускулярною міксомою сідничної ділянки, Сопко О. І., Бондарєв Р. В., Заря І. Л., Юр’єв М. О., Панасюк В. С., Крамаренко С. С. (2016)
Петренко О. М. - Випадок лікування пацієнтки з постімплантаційним поліакриламідним синдромом, Бадзюх С. В., Безродний Б. Г. (2016)
Крыжевский В. В. - Госсипибома: современный взгляд на проблему, Мендель Н. А., Павлович Ю. В. (2016)
Юрій Віленський — літописець української медицини (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Скрипник О. О. - Скорочення викидів парникових газів шляхом упровадження низьковуглецевих технологій використання земель, порушених гірничими роботами, Остапенко Н. С., Крючкова С. В. (2021)
Гамаюнова В. В. - Оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України, Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В. (2021)
Nalbandyan M. A. - Environmental risk assessment in the Masrik River Basin, Nersisyan A. O. (2021)
Харитонов М. М. - Виробництво сировинного матеріалу цукрового сорго на рекультивованих землях, Бабенко М. Г., Козечко В. І., Мицик О. О., Мартинова Н. В., Гамандій В. Л. (2021)
Цилюрик О. І. - Ефективність ґрунтових та післясходових гербіцидів у посівах сочевиці звичайної (Erytrina Erytrina) Північного Степу України, Ткаліч Ю. І., Гончар Н. В., Козечко В. І. (2021)
Kharytonov М. М. - Geospatial assessment of the state of the Samara river floodplain in the area of coal mining in Western Donbas, Pashova V. Т., Lemyshko S. M., Yevgrashkina G. P., Titarenko О. V. (2021)
Output data (2021)
Narytnyk T. N. - Terahertz technology in telecommunications, Avdeenko G. L. (2020)
Маринов В. Д. - Помехи и типовые ошибки конструкторского происхождения в дискретно-непрерывных каналах преобразования данных, Тыныныка А. Н. (2020)
Romanuke V. V. - Total weighted tardiness exact minimization by efficiently inputting jobs to tight-tardy progressive single machine scheduling with idling-free preemptions (2020)
Gofaizen O. V. - Evaluation metrics of colour space of CAM16 colour appearance model for use for colour measurement in television, multimedia and cinematographic applications, Pyliavskyi V. V. (2020)
Konfendrat V. M. - Comparison of radio waves propagation models in urban areas, Makoveyenko D. O. (2020)
Баляр В. Б. - Оцінка ефективності детекторів руху на базі sad-алгоритму в інтелектуальних системах відеоспостереження та відеоаналітики, Мазуркевич О. Ф., Фокін Р. Ю., Пирог О. Г., Грищенко А. В. (2020)
Атрощенко Т. О. - Психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Глушко О. З. - Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених (2016)
Дем'яненко Н. М. - Еволюція теорії і практики университетської автономії (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Іванов С. А. - Медіаінформаційні технології розвитку інтелектуальної комптентності вчителя, Іванова Л. С. (2016)
Кіндрась І. В. - Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення (2016)
Конончук А. І. - Теоретико-методологічні засади підготовки соціальних працівників до проведення наукових досліджень (2016)
Кошечко Н. В. - Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку (2016)
Кравченко І. М. - Обґрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. XX ст.) (2016)
Кузьменко Н. М. - Просвітницька діяльність Михася Ткача (2016)
Макаренко О. Л. - Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань (2016)
Макеєва О. А. - Метод проектів як засіб формування професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Маріуц І. О. - Aвтономія європейських шкіл у контексті гуманізації освіти (2016)
Мартиненко С. М. - Формування готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання (2016)
Марушкевич А. А. - Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка (2016)
Люріна Т. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури (2016)
Пузіков Д. О. - Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі (2016)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку університетської освіти України: теоретичні основи визначення нових векторів (2016)
Чаграк Н. І. - Вплив демографічних і соціально-економічних факторів на розвиток освіти людей похилого віку у США (2016)
Черниш В. В. - Роль і місце проблемних ситуацій у розвитку рефлексивних умінь в майбутніх учителів англійської мови (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Abood S. N. - Mixed symmetry states in 92Zr and 94Mo nuclei, Al-Rawi A. A., Najam L. A., Al-Jomaily F. M. (2021)
Grinyuk B. E. - About conditions of spatial collapse in an infinite system of Bose particles, Bugaev K. A. (2021)
Alemu B. - Dynamics of the cavity radiation of a correlated emission laser coupled to a two-mode thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E., Abebe T. (2021)
Zharkov I. P. - Optimization of the process of obtaining low temperatures in universal liquid-flow cryostats, Safronov V. V., Khodunov V. O., Konoval V. M., Palamarchuk I. P., Selivanov O. V., Solonetsky A. G. (2021)
Balabai R. M. - Mechanical modification of electronic properties of ultrathin β-Ga2O3 films, Zdeschits V. M., Naumenko M. V. (2021)
Kaliuzhnyi V. V. - Investigation of traps in AlGaN/GaN heterostructures by ultrasonic vibrations, Liubchenko O. I., Tymochko M. D., Olikh Y. M., Kladko V. P., Belyaev A. E. (2021)
Berri S. - CsPd0.875Cr0.125I3 promising candidate for thermoelectric applications and Physics of Ferroics (2021)
Authors Index to the 66th Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2021 (2021)
Subject Index to the 66th Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2021 (2021)
Ступнік М. І. - Підвищення якості відбійки руди в умовах шахт ПрАТ "ЗЗРК”, Хівренко О. Я., Калініченко В. О., Калініченко О. В., Почтарьов О. В. (2021)
Моркун В. С. - Вимірювання параметрів процесу магнітної сепарації на основі методів ультразвукового контролю, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю., Гапоненко І. А., Гапоненко А. А. (2021)
Азарян А. А. - Пошук шляхів зниження втрат і розубоження залізорудної сировини, Моркун В. С., Швець Д. В., Черкасов О. В., Гриценко А. М., Швидкий О. В. (2021)
Тарасов В. К. - Вибір раціональних засобів техногенної безпеки кисневоконвертерного процесу, Воденнікова О. С., Воденнікова Л. В. (2021)
Рибіна О. І. - До питання організації та управління виробництвом прогнозних, проєктних та вишукувальних робіт із землеустрою (2021)
Засельський В. Й. - Лабораторні дослідження технічної системи "роторний змішувач-конвеєр” горизонтально-направленої дії, Пополов Д. В., Засельський І. В., Шепеленко М. І. (2021)
Манідіна Є. А. - Утилізація солянокислих відпрацьованих травильних розчинів прокатного виробництва, Бєлоконь К. В., Воденнікова О. С., Рижков В. Г., Троїцька О. О. (2021)
Нечаєв В. П. - Дослідження впливу технологічних факторів на стійкість ріжучого інструменту при плазмово-механійчній обробці, Рязанцев А. О., Реброва С. В., Лавриненко Д. О. (2021)
Лапшин О. Є. - Розроблення заходів безпеки при виникненні аварій у гірничих виробках шахт на основі використання мобільної камери повітропостачання, Гацький А. К., Гацький І. А. (2021)
Турило А. М. - Проблеми економічного балансового розвитку в координатах "цінність людини (людиноцентризм) – справедливість – ефективність”, Турило А. А., Горська С. М. (2021)
Кіяновський М. В. - Аналіз призначення рівня режимів різання за виробничними критеріями, Цивінда Н. І., Лаухіна Л. І., Чернявська О. В., Зуєв І. О. (2021)
Пахомов В. І. - Обґрунтування раціональної організації експлуатації кар'єрних автосамоскидів, Гірін І. В., Тищенко В. Ю., Жалдаченко О. А. (2021)
Slipych O. - Installation of a stationary hydraulic hammer at a height, Romanenko K., Kravtsova D., Bondar O. (2021)
Сінчук І. О. - Аспекти розвитку вітроенергетики в умовах залізорудних підприємств, Бойко С. М., Касаткіна І. В., Дозоренко О. В. (2021)
Козакевич І. А. - Предиктивна система керування трифазним інвертором напруги, Будніков К. В. (2021)
Кляцький В. І. - Експериментальні дослідження технологічних параметрів конусної дробарки мілкого дроблення, Бугай Л. А., Запорожець Н. С. (2021)
Долгіх Л. В. - Використання методів цифрової фотограмметрії в умовах підземних гірничих виробок, Діхтяр С. В., Томашевська А. О. (2021)
Козакевич І. А. - Система керування мережевим модульним багаторівневим перетворювачем, Сіянко Р. В. (2021)
Котов І. А. - Інтелектуальна підтримка автоматизації диспетчерського керування енергосистемої з урахуванням імовірнісного характеру навантаження вузлів (2021)
Гулівець О. А. - Деякі питання коригування експлуатаційних параметрів шахтного підйому за результатами обстеження і математичного моделювання армування вертикальних стволів шахт, Попов С. О., Бондарець А. О., Олійник С. Ю. (2021)
Суртаєв В. В. - Підвищення загальної ефективності теплоенергетичних установок, теплових схем систем, пристроїв, установок утилізації тепла (2021)
Андрєєв Б. М. - Обґрунтування річної продуктивності відпрацювання запасів Васіновського родовища, Бровко Д. В., Хворост В. В., Кононенко В. В., Романенко О. В. (2021)
Романов С. О. - Модель системи керування процесами генерації активної та компенсації реактивної потужності на сонячних електростанціях, Грамм О. О., Савицький О. І. (2021)
Кушнерьов І. П. - Утворення компенсаційного простору в лежачому боці похилого потужного покладу, Кривенко Ю. Ю., Максимов І. І. (2021)
Бондар О. В. - Порівняння САПР КОМПАС-3D і PowerSHAPE по критеріям функціональності та економічності, Кравцова Д. Ю., Чумак А. С. (2021)
Мітрошин В. О. - Модель персоналізації рекомендацій контенту на основі колаборативної фільтрації, Шаповалова Н. Н., Доценко І. О., Саітгареєв Н. Х. (2021)
Ткаченко Ю. Д. - Аналіз методів виявлення та спостереження подвійних зірок, Швець Д. В., Карабут Н. О. (2021)
Замицький О. В. - Дослідження фотоелектичного перетворення з системою охолодження, Гриценко О. В. (2021)
Письменний С. В. - Дослідження твердіючих сумішей при відпрацюванні Криворізького залізорудного родовища ім. Кірова ПрАТ "ЦГЗК”, Білюк В. О. (2021)
Рудь Ю. С. - Розробка заходів енергозбереження в технологічному процесі виробництва агломерату на гірничо-збагачувальних комбінатах, Білоножко В. Ю. (2021)
Худик М. В. - Засоби зниження виробничого шуму компресорних станцій шахт, Шаповалов В. А., Шепель О. Л. (2021)
Козакевич І. А. - Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на якість електричної енергії, Котякова М. Г. (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (19 квітня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (17 травня 2017 р.) (2017)
Красноруцький В. С. - Проблеми безпеки АЕС, ядерного паливного циклу та диверсифікації джерел постачання ядерного палива України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 р.) (2017)
Шехунова С. Б. - Геолого-геофізичні проблеми глибинної ізоляції радіоактивних відходів (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 р.) (2017)
Гаркуша І. Є. - Про міжнародну співпрацю в галузі керованого термоядерного синтезу в рамках дослідницьких програм ЄВРАТОМ (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 р.) (2017)
Петрушко М. П. - Сучасний стан проблеми кріоконсервування репродуктивних клітин та ембріонів людини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 р.) (2017)
Мриглод О. І. - Від фізики до наукометрії: задачі аналізу складних систем (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Волошко О. В. - Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередачі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Джабраілов Р. А. - Принцип справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Патон Б. Є. - Інформаційний образ держави (до 10-ї річниці видання Національного атласу України), Руденко Л. Г., Бочковська А. І. (2017)
Василенко В. А. - Ґенеза, зміст і шляхи реалізації концепції міжнародної екологічної безпеки (2017)
Корсунь А. О. - З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініціативи українських астрономів (2017)
Колодочка Л. О. - Шлях зоолога (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова), Ковтун М. Ф., Харченко В. О., Іванова В. А. (2017)
80-річчя академіка НАН України Л. І. Анатичука (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Я. Белєвцева (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Жадкевича (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Мінаєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Омельянчука (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Гродзинського (2017)
Бургер М. І. - Використання системи "контролю помилки" за методом Марії Монтессорі в дидактичних матеріалах з формування елементарних математичних уявлень у ЗДО, Бущак І. М. (2021)
Вінарчук Н. М. - Формування здоров'язбережувальної компетенції дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Шоловій М.-Т. І. (2021)
Гавришків О. Б. - Професійне самовдосконалення викладачів вищої військової школи (2021)
Гайда О. М. - Формування професійної перекладацької компетентності здобувачів вищої освіти, Бойко Г. О. (2021)
Герцюк Д. Д. - Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах пандемії, Нос Л. С. (2021)
Horuk N. M. - Comparing the American and European perspectives on the roles of adult educators for the development of adult education theory and practice in Ukraine (2021)
Гуменюк О. М. - Історія міжнародної академічної мобільності студентів вищих медичних закладів освіти України, Гуменюк В. В., Єфремова О. В. (2021)
Dalte O. Y. - CFL students' perception of distance education (blended model) during the Covid-19 pandemic in Ukraine (2021)
Захарчук Т. М. - Освітній проект Хелен Дорон в умовах системи дошкільної освіти України, Кость С. П. (2021)
Kalagurka K. I. - Problem-based learning in the educational space of a modern primary school, Vozniak L. T., Myshchyshyn I. Y., Klontsak O. I. (2021)
Квас О. В. - Навчання дітей та молоді українських народних танців у Галичині (1919–1939 рр.), Марушка М. М. (2021)
Ковальчук Л. О. - Оволодіння основами педагогічної майстерності як педагогічна умова формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2021)
Кость С. П. - Методика "storytelling" як засіб формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, Крохмальна Г. І. (2021)
Лавренова М. В. - Траєкторія розвитку здобувача початкової освіти: від теорії до практики, Лалак Н. В., Молнар Т. І., Фенчак Л. М. (2021)
Лепех М. Т. - Християнські цінності як теоретична основа системи педагогічних поглядів Івана Бартошевського (2021)
Мельник І. С. - Адаптація дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти, Кость С. П. (2021)
Павко А. І. - Креативний потенціал універсальної науково-педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського, Курило Л. Ф. (2021)
Рудакова Н. Є. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з медсестринства у сфері реформування реабілітаційної допомоги в Україні (2021)
Smolikevych N. R. - Psychologo-pedagodical basics for ensuring international students' successful studying results, Turchyn I. M., Boyko O. T. (2021)
Товканець Г. В. - Аксіологічна багатогранність змісту початкової освіти (2021)
Товканець О. С. - Лідерство у професійній діяльності педагога (2021)
Хлопик І. Я. - Роль проблемо-пошукових методів у навчанні (2021)
Цюра С. Б. - Педагогічні засади діяльності державної служби якості освіти України, Ілечко Т. І. (2021)
Червінська І. Б. - Соціально-освітнє партнерство як умова формування позитивного іміджу сучасного закладу освіти (2021)
Яремчук Н. Я. - Шляхи формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти, Сениця Н. І. (2021)
Дзюблюк О. - Інноваційні вектори розвитку банківської системи (2019)
Луців Б. - Дефібрилятори очікуваних змін у розвитку банківської системи України: уроки кризи (2019)
Крупка М. - Cтруктурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті формування пріоритетів фінансового регулювання, Демчишак Н., Гриб В. (2019)
Ванькович Д. - Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні, Кульчицький М. (2019)
Халатур С. - Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК, Халатур О. (2019)
Зварич Р. - Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки, Зварич І. (2019)
Пармакли Д. - Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах, Деркач Т., Бахчиванжи Л. (2019)
Стащук О. - Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування (2019)
Ясинська Н - Використання нейронних мереж в моделюванні фінансових результатів бізнес-процесів, Івченкова О. (2019)
Приймак І. - Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України, Вишивана Б. (2019)
Юшко С. - Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету (2019)
Дерлиця А. - Питання догматизму та ортодоксії вітчизняної фінансової науки (2019)
Леонов Д. - Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні (2019)
Кириленко О. - Сучасні тенденції видатків на оборону з державного бюджету України (2019)
Bondarenko V. M. - On transitivity coefficients for minimal posets with non-positive quadratic Tits form, Styopochkina M. V. (2021)
Koporkh K. M. - On the space of open maps of the Cantor set, Zarichnyi M. М. (2021)
Гутік О. В. - Про напівгрупу, породжену розширеною біциклічною напівгрупою та -замкненою сім’єю, Позднякова І. В. (2021)
Григоренко Я. М. - Узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень у лінійних і нелінійних задачах статики пологих оболонок, Беспалова О. І. (2021)
Станкевич В. З. - Аналіз тривимірних задач динамічного навантаження пружних кусково-однорідних тіл із внутрішніми тріщинами (2021)
Сулим Г. Т. - Моделювання деформівних термопружних ниткових включень в ізотропному середовищі, Пастернак Я. М., Третяк Т. В. (2021)
Процюк Б. В. - Визначення статичного термопружного стану шаруватих термочутливих плити, циліндра і кулі (2021)
Піддубняк O. П. - Нестаціонарний розподіл температури в термоізольованому концентричному циліндричному каналі з біомасою, що рухається під впливом обертання електрично нагрітої геліси, Піддубняк Н. Г. (2021)
Кривий О. Ф. - Вплив зосереджених сил і температурних джерел на розподіл напружень у площині з’єднання двох різних трансверсально-ізотропних півпросторів, Морозов Ю. А. (2021)
Yankovskii A. P. - Modeling of thermoelastoplastic deformation of reinforced plates. I. Structural model of the reinforced medium (2021)
Калиняк Б. М. - Температурні поля, які не викликають напружень в неоднорідному осесиметричному порожнистому циліндрі (2021)
Максимович О. В. - Дослідження двовимірних гравітаційних напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рівнянь типу Шермана, Лазорко О., Соляр Т. Я. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Колупаєва А. - Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі, Таранченко О. (2016)
Малишевська І. - Інклюзивне освітнє середовище: генеза поняття (2016)
Кобильченко В. - Концепція психологічного супроводу дошкільників із порушеннями зору (2016)
Прохоренко Л. - Діагностика саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Мартиненко І. - Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу (2016)
Замша А. - Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху, Федоренко О. (2016)
Дубовик О. - Соціально-психологічний тренінг у становленніпрофесійно орієнтованих особистісних якостей майбутнього спеціального психолога (2016)
Мельніченко Т. - Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5 – 6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами (2016)
Тищенко Л. - Методичні рекомендації щодо формування навичок самообслуговування у дошкільників із помірною розумовою відсталістю (2016)
Braslawska-Hague M. - Eeg biofeedback as a method of supporting the process of treatment of a child with dyslexia (2016)
Титул, зміст (2004)
Азаров М. Я. - Стратегія управління державними фінансами в контексті економічного і соціального євроінтеграційного розвитку України (2004)
Альошина Л. Є. - Корпоративно-дивідендна політика держави та забезпечення бюджетних надходжень від володіння державними корпоративними правами (2004)
Амоша О. І. - Удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі управління видатковою частиною бюджету (2004)
Барановський О. І. - Формування та реалізація державної політики щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, підвищення ефективності управління державним боргом (2004)
Беседін В. Ф. - Про вдосконалення методів і моделей прогнозування доходів зведеного і Державного бюджетів України (2004)
Буряк П. Ю. - Особливості застосування програмно-цільового методу при формуванні показників бюджетів (2004)
Варналій З. С. - Основні напрями реформування порядку взаємодії державного та місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери (2004)
Василик О. Д. - Пріоритети бюджетної політики (2004)
Вертузаєв М. С. - Проблеми фінансової безпеки України в умовах глобалізації (2004)
Гаврилюк О. В. - Валютно-фінансові детермінанти глобальної конкуренції (на прикладі США та ЄС) (2004)
Геєць В. М. - Фінансове забезпечення стратегії економічного розвитку (2004)
Гриценко А. А. - Інституційна архітектоніка бюджетно-монетарного простору (2004)
Дем'яненко М. Я. - Проблеми бюджетного фінансування аграрного сектора АПК (2004)
Дьяченко Я. Я. - Проблеми активізації та фінансового забезпечення євроінтеграційної трансформації України (2004)
Єфименко Т. І. - Фінансова політика як джерело економічного та соціального євроінтеграційного розвитку України (2004)
Іголкін І. В. - Проблеми прогнозування дохідної частини бюджету (2004)
Костицький В. В. - Економічний патріотизм і проблеми фінансової політики (2004)
Кудряшов В. П. - Податкове стимулювання та його інструменти (2004)
Лібанова Е. М. - Забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики (2004)
Ловінська Л. Г. - Напрямки реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів (2004)
Лупенко Ю. О. - Напрями реформування податкової політики (2004)
Любіч О. О. - Нові інформаційні технології на ринку фінансових послуг, Плескач В. Л. (2004)
Макарова О. В. - Критерії та індикатори соціальної спрямованості бюджетної політики (2004)
Мельник П. В. - Проблеми вдосконалення системи оподаткування в контексті бюджетної реформи (2004)
Мярковський А. І. - Основні напрямки бюджетної реформи (2004)
Онишко С. В. - До питання критеріїв та механізму державної підтримки інноваційної діяльності (2004)
Островецький В. І. - Податок на додану вартість: проблеми адміністрування та можливі шляхи їх вирішення (2004)
Павлюк К. В. - Ефективність державного фінансового контролю (2004)
Пахолко П. В. - Моніторинг реалізації державно-управлінських рішень стосовно вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку (2004)
Плотніков О. В. - Вплив міфів на стратегію євроінтеграційного розвитку України (2004)
Поважний О. С. - Фінансові аспекти євроінтеграційного розвитку України, Пабат М. Г., Степанчук С. С. (2004)
Прядко В. В. - Стратегія економічного євроінтеграційного розвитку України: управління в харчовій промисловості та основні напрямки бюджетної реформи (2004)
Редіна Н. І. - Ефективність вищої освіти - дієвий чинник суспільного розвитку та інтеграції України в європейське співтовариство (2004)
Рибак С. О. - Інтеграційний вектор бюджетної політики України (2004)
Самофалов П. П. - Контролінг як інструмент управління витратами при наданні фінансових послуг (2004)
Соколовська А. М. - Податкова політика в контексті стратегії євроінтеграційного розвитку України (2004)
Сушко Н. І. - Напрямки розвитку бюджетного обліку в Україні (2004)
Толуб'як В. С. - Шляхи підвищення фінансового забезпечення діяльності місцевих органів влади в Україні (2004)
Хімченко С. М. - Непряме оподаткування та його удосконалення (2004)
Чечуліна О. О. - Контроль органів Державного казначейства при обслуговуванні бюджетів як складова фінансового контролю у бюджетній сфері (2004)
Чугунов І. Я. - Бюджетна стратегія в трансформаційній економіці (2004)
Шаблиста Л. М. - Сучасні тенденції та перспективи зростання фіскальної ефективності податкової системи України (2004)
Яновчик В. О. - Багаторівнева система моделей оптимального формування бюджетів (2004)
Ярошенко Ф. О. - Підвищення ефективності бюджетної політики (2004)
Рекомендації науково-практичної конференції "Стратегія економічного і соціального євроінтеграційного розвитку України: фінансова політика та основні напрями бюджетної реформи" (2004)
Пападопулос В. - Мова як знаряддя поширення культури(на прикладі грецької мови (2014)
Клименко Н. Ф - Категорія часу у вимірах фразеологізмів сучасної української мови (2014)
Альшева А. О. - Енциклопедичні відомості про Т. Г. Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою (2014)
Андрієнко Т. П. - Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту (2014)
Андреєва Т. М. - Українські тавтологічні фразеологізми моделі "V+N O. B" (2014)
Антоненко Н. П. - Маркеры реальных и ирреальных миров в русских волшебных сказках (2014)
Антонов О. В. - Вербалізація конфлікту у мовленні персонажів сучасної американської драми: репертуар мовленнєвих тактик (2014)
Афанасьєва О. М. - Комунікативна поведінка в параметрах норми/девіантності: лінгвопрагматичний аспект (2014)
Білоус Н. В. - Релігійний дискурс в аспекті перекладознавства (2014)
Бабире О. В. - Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях (2014)
Бадасен Є. І. - Динаміка жіночих особових імен румеїв (на матеріалі Ревізьких казок) (2014)
Борисенко Н. Д. - Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект (2014)
Борисов О. О. - Буттєвий та соціокультурний виміри сучасного англомовного та україномовного діалогічного дискурсу (2014)
Бородавченко В. О. - Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект (2014)
Бортник Т. О. - Кліше та сталі вирази в турецьких газетно-публіцистичних текстах (2014)
Бочарнікова А. М. - Лексична структура тексту як ключ до його інтерпретації (на матеріалі авестійського гату № 46) (2014)
Бритвін Д. В. - Особливості реалізації семантичного простору периферії у романі Ромена Гарі (Е. Ажара)"Життя попереду" (2014)
Бросаліна О. Г. - Тетралогія Анатолія Франса при П'єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора (2014)
Бурбело В. Б. - Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі (2014)
Вакуленко С. Д. - Лексико-семантичне поле "жертва і жертвоприношення" в давньогрецькій мові (на матеріалі трагедій Еврипіда "Іфігенія в Авліді" та "Іфігенія в Тавриді") (2014)
Васік Ю. А. - Акцентний рельєф англомовного політичного дискурсу (2014)
Васильченко В. М. - Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб"єктом магічної дії (2014)
Василюк О. В. - Види брендів мегаполісів (2014)
Войтанік І. В. - Використання професійно орієнтованих текстів з культурним компонентом для навчання англійської мови студентів-економістів-міжнародників (2014)
Володіна Т. С. - Полісемія лінгвістичних термінів (на матеріалі сучасної німецької мови) (2014)
Гаврецька Х. М. - Формування пласту юридичної лексики в сучасній мові гінді (2014)
Галицька Є. А. - Індикатори текстової семантики як конституенти назв парфумерно-косметичних товарів (2014)
Гичка О. С. - Особливості перекладу заперечень з німецької мови на українську (2014)
Гладченко А. М. - Шляхи утворення чеських назв кольорів (2014)
Голубовська І. О. - Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання (2014)
Грекова М. А. - Птахи у ліриці Горація (2014)
Гриценко М. В. - Осмислення понять "ярлик", "стереотип", "канон" крізь призму перекладної "дитячої" літератури (2014)
Грицина С. - Адресатність-адресантність у ранньобарокових панегіриках кінця XVI-першої половини XVII ст. (2014)
Данильченко І. В. - Лексика належності в англомовному журнальному дискурсі: гендерний аспект (2014)
Дем'яненко Н. Б. - Етнокультурна складова у структурі фразеологічного значення (на матеріалі польської мови) (2014)
Денисенко М. В. - Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості (2014)
Дзвоник А. І. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей мови романів Ч. Діккенса в українських перекладах (2014)
Д'яконова О. В. - Дискурс колективного щастя та маніфестація емоцій у ситуації футбольних перемог (2014)
Єфименко В. А. - Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках (2014)
Жила В. - Багатозначність фразеологізмів (на матеріалі корейської мови) (2014)
Заденська К. Е. - Вираження оцінки через порівняння у романі К. Хосе Сели "Родина Паскуаля Дуарте" та її відтворення в українському перекладі (2014)
Іваненко Я. А. - Топоніміка у доперекладацькому аналізі тексту (2014)
Gabas J. R. - The types of reading (2014)
Каптюрова В. В. - Адресатна спрямованість повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах (2014)
Каптюрова О. В. - Лінгвокультурні особливості комунікації в жанрі ток-шоу (2014)
Карпова К. С. - Шляхи утворення неологізмів у туристичному лексиконі (на матеріалі англійської мови) (2014)
Касяненко Д. - Переклад абревіатур правничого євролекту (2014)
Кирилова В. - Українська культурна спадщина у французькому перекладі (на матеріалі французьких перекладів повістей М. Коцюбинського) (2014)
Кісьміна К. О. - Використання стилістичних фігур у скетчах Р. Девоса (2014)
Клименко Л. В. - Топонімічні номінації в мові подорожей та туризму, Григорчук Ю. А. (2014)
Книгницька Ю. С. - Політичний дискурс у лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі текстів іноземних інформаційних агенцій) (2014)
Кобиленко Н. К. - Фразеологічні одиниці з міфічним компонентом в новогрецькій та українських мовах (2014)
Коверна І. О. - Мусульманські імена в антропоніміконі сучасної турецької мови (2014)
Кодубовська О. О. - Одиниці із семою "тип поселення за розміром" у складі ЛСГ "населений пункт" (на матеріалі західногерманських та східнослов"янських мов) (2014)
Козоріз О. П. - Семантичне поле "лікарські засоби" у медичній термінології китайської мови (2014)
Колесник О. С. - Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу (2014)
Колесник Р. С. - Особливості відтворення молодіжної лексики в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі перекладів збірки прози "Біг мак" Сергія Жадана) (2014)
Колодій Б. М - Етнолінгвістичні особливості перекладу англомовних кінотекстів українською мовою (на матеріалі кінострічок "Scarface" та "Gangs of New York"), Яровенко К. О. (2014)
Колодько Т. М. - Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Коломієць Л. В. - Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки (2014)
Котлярова Н. К. - Ідіостиль Алессандро Барікко як визначальний чинник стилістики перекладу його творів (2014)
Кравець Т. В. - Динаміка фемінних стереотипів в українській мовній свідомості (на матеріалі мас-медійних текстів) (2014)
Кравцова М. П. - Особливості утворення і перекладу англійських морфологічних неологізмів (2014)
Крушинська О. Г. - Ритмо-композиційні засоби перекладу поезії Гійома Аполлінера "Зона" Миколою Лукашем (2014)
Крючков Г. Г. - Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові (2014)
Куліш Т. В. - Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі (2014)
Кутна Ю. Б. - Шевченків "Заповіт" румейським діалектом новогрецької мови (мовностилістичний аспект) (2014)
Лазаренко Л. Н. - Экспликация эмоции радость посредством паралингвизмов (на материале романа "Дочь Снегов" Джека Лондона) (2014)
Ластовець М. Ю. - Київський осередок ученості кінця XVII-початку XVIIIст. : мовознавча концепція (2014)
Лєпухова Н. І. - Переклад ономастичних реалій як лінгвокультурологічного компонента казкового тексту (2014)
Любченко Т. В. - Категорія аспектуальності в зіставному плані (2014)
Мазепова О. В. - Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови) (2014)
Мазніченко О. І. - Внутрішні чинники лексичних запозичень у туніській моделі двомовності (2014)
Макаренко Л. П. - Експліцитне та імпліцитне вираження каузативності в оригіналі та перекладі (2014)
Маковецька-Гудзь Ю. А. - Українська мова в соціальних мережах (2014)
Малунова Г. - Опозиція істинного та хибного знання в "Апології Сократа" Платона: лінгвістичний аспект (2014)
Мельничук О. - Ціннісні настанови в українському церковному дискурсі XVII ст. (2014)
Апрєлєва І. В. - Соціально-педагогічне партнерство в освіті – сутність, основні ідеї (2021)
Бабак А. І. - Креативне мислення – ключова компетентність педагога ХХІ століття, Вольянська С. Є. (2021)
Бекетова Ю. В. - Форми і методи виховання толерантності французьких школярів, Кузнецова О. Ю., Фазан В. В. (2021)
Боярська-Хоменко А. В. - Виховний потенціал кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Золотухіна С. Т., Штефан Л. А. (2021)
Бужин О. В. - Питання трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі, Іонова О. М., Лупаренко С. Є. (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Ефективне навчання – педагогічні інновації і традиції (2021)
Дзін Л. - Особливості формування організаційної культури у Китаї (2021)
Довженко Т. О. - Роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, Небитова І. А., Шишенко В. О. (2021)
Кабанська Г. А. - Педагогічна практика у закладах загальної освіти – простір формування професійних компетентностей майбутнього вчителя, Кабанська О. С., Мельникова О. В. (2021)
Лебедєва К. О. - Застосування ресурсного підходу до формування професійної компетентності у здобувачів вищої технічної освіти (2021)
Lymanska O. V. - Formation of national consciousness of future dance teachers in the context of national education by means of art, Bugayets N. A. (2021)
Овчар Н. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивної дошки у навчальному процесі початкової школи (2021)
Попова О. В. - Моніторинг якості освіти в сучасних ЗВО, Денисенко А. О., Васильєва С. О. (2021)
Тарарак Н. Г. - Форми стимулювання вихователів закладів дошкільної освіти (друга половина ХХ ст.) (2021)
Фастівець А. В. - Світовий досвід підготовки фахівців фізіотерапії та ерготерапії (2021)
Штефан М. В. - Створення безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю старших дошкільників (2021)
Шаповал В. В. - Поняття "Професійна реабілітація учасників бойових дій ЗСУ" (2021)
Клапчук В. М. - Розвиток бандурного мистецтва в XVI–XVIII століттях (2021)
Адруг А. К. - Металопластика Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть (2021)
Синяк І. Л. - "Били смертнимъ боемъ, и на верб? вішали стремглавъ, и вел?ли щекати аки псу по подъ ихъ ногами": документи судової справи козака Федора Проскурненка (Частина друга) (2021)
Пуйда Р. Б. - Порушення законодавства про релігійні культи в Українській РСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.): прояви, протидія радянських органів влади (2021)
Кахерський Ю. В. - До історії Чернігівського військового шпиталю, Рубан К. Ю. (2021)
Дорохіна Т. Ф. - Доля пам'ятки архітектури місцевого значення: кінотеатр імені Щорса в Чернігові, Косаченко В. С. (2021)
Мицик Ю. - Матеріали польського мемуариста про Семена Палія та Івана Мазепу (2021)
Траттнер М. - Три листи гетьмана Івана Мазепи зі шведських архівів, Мицик Ю., Заєць О. А. (2021)
Еткіна І. І. - Чернігівський губернський революційний трибунал: "справа Ляховичів" (2021)
Сопронюк Т. М. - Свято 8 березня в роки Голодомору (на матеріалах районної преси Чернігівщини) (2021)
Костів М. Б. - Настрої працівників залізниць Чернігівщини в 1932–1933 роках у контексті історії голодомору-геноциду, Петренко І. Є. (2021)
Батуріна С. - "Чужі свої": до питання про репрезентацію історії кримськотатарського народу на сторінках українських шкільних підручників (2021)
Шуміло С. М. - Запозичення з богослужбових текстів у Житіях Бориса та Гліба (2021)
Гриньова О. В. - Педагог, просвітитель, публіцист пушкінської доби Іван Матвєєвич Сбітнєв (2021)
Пилипенко О. Є. - Організація наукової діяльності в університетах Наддніпрянської України в дореформений період (2021)
Іваницька С. Г. - Пантелеймон Куліш у публіцистичних і літературно-критичних працях Сергія Єфремова (1900-ті –1920-ті роки) (2021)
Вароді Н. Ф. - Православ'я та суспільство в УРСР на початку радянсько-німецької війни: історіографія питання (2021)
Тимошик М. С. - Нерозкрите вбивство патріота: життя і чин громадсько-політичного діяча і журналіста Володимира Кательницького (2021)
Ставнюк В. - Рецензія : Нове дослідження в царині музейної єгиптології. Тарасенко М. О. У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам'ятники XXI династії в музеях України. Київ: ІС НАНУ, 2019. 316 с. (2021)
Рахно О. - Рецензія : Рахно Костянтин. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія. Опішне: Українське Народознавство, 2020. 1472 с. (Українські керамологічні студії; вип. 22) (2021)
Культурний та комунікативний вимір Європи: виклики для України (міжнародна наукова конференція) (2021)
Кеда М. К. - Вінценосне розлучення: кейс Євпраксії (Адельгейди) Всеволодівни, Чугаєва І. К. (2021)
Доманова Г. С. - Європейські традиції міського самоврядування на Лівобережній Україні в період раннього модерну (2021)
Горобець І. В. - Культурний спадок європейської цивілізації як предмет наукового аналізу, Мартинов А. Ю. (2021)
Кривошей Д. А. - Становление и развитие культурной политики Европы (2021)
Васюта О. П. - Губерніальна доба в історії музичного мистецтва Чернігівщини: європейський вимір (2021)
Ципляк Н. О. - Вихованці-європейці Чернігівської духовної семінарії (2021)
Новикова Е. О. - Славянские мотивы в исследованиях молодого историка (к биографии В. К. Пискорского) (2021)
Шара Л. М. - Пам'яткоохороні ініціативи у Чернігові 1917 р., Ячменіхін К. М. (2021)
Дарда О. О. - Публіцистична діяльність В. Є. Жаботинського в українській і європейській культурній спадщині (2021)
Лиман С. І. - Дзвінкі струни меридіанів: міжнародні відносини у творчості В. Г. Ціватого (до 30-річчя початку його науково-педагогічної діяльності) (2021)
Соломенна Т. В. - Україна в програмі ЄС "Креативна Європа" (2021)
Кравченко В. Г. - Завдання, недоліки і застереження під час реалізації реформування спеціалізованої дерматовенерологічної ланки охорони здоров’я, Степаненко В. І., Дащук А. М., Кравченко А. В. (2021)
Волкославська В. М. - Дерматовенерологічна служба України в умовах реорганізації, що триває, Намли І. Є. (2021)
Александрук О. Д. - Особливості CD-фенотипу лімфоцитів периферичної крові у дорослих хворих на атопічний дерматит під час загострення (2021)
Фоміна Л. В. - Вивчення клінічних особливостей у хворих на хронічну екзему, Дащук А. М., Добржанська Є. І. (2021)
Богомолов А. Є. - Безпека та клінічна ефективність біластину в зменшенні свербежу в пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою (2021)
Федоренко О. Є. - Моніторинг самооцінки медичними працівниками якості життя під час пандемії гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020 р., Коляденко К. В. (2021)
Федорич Л. Я. - Молекула, яка змінила погляд на лікування шкіри (2021)
Shvelidze M. - Awareness and knowledge of sexually transmitted diseases among population in Georgia (epidemiological survey), Durglishvili N., Kvirkvelia V., Gagua G., Javakhishvili I., Kolyadenko К. (2021)
Степаненко В. І. - Стратегія планування боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні: огляд літератури, Іванов С. В., Каменєв В. І. (2021)
Федоренко О. Є. - Ювілейний 30-й конгрес Європейської академії дерматологів та венерологів, Коляденко К. В. (2021)
До уваги авторів (2021)
Abood S. N. - Mixed symmetry states in 92Zr and 94Mo nuclei, Al-Rawi A. A., Najam L. A., Al-Jomaily F. M. (2021)
Grinyuk B. E. - About conditions of spatial collapse in an infinite system of Bose particles, Bugaev K. A. (2021)
Alemu B. - Dynamics of the cavity radiation of a correlated emission laser coupled to a two-mode thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E., Abebe T. (2021)
Жарков І. П. - Оптимізація процесу отримання низьких температур в універсальних рідинно-протічних кріостатах, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Паламарчук І. П., Селіванов О. В., Солонецький А. Г. (2021)
Балабай Р. М. - Модифікація електронних властивостей надтонких плівок β-Ga2O3 механічними впливами, Здещиц В. М., Науменко М. В. (2021)
Kaliuzhnyi V. V. - Investigation of traps in AlGaN/GaN heterostructures by ultrasonic vibrations, Liubchenko O. I., Tymochko M. D., Olikh Y. M., Kladko V. P., Belyaev A. E. (2021)
Berri S. - CsPd0.875Cr0.125I3 promising candidate for thermoelectric applications (2021)
Авторський покажчик до 66 тому "Українського фізичного журналу за 2021 рік" (2021)
Тематичний покажчик до 66 тому "Українського фізичного журналу за 2021 рік" (2021)
Титул, зміст (2020)
Королюк Н. О. - Особливості побудови математичної моделі визначення параметрів для перехвату повітряних цілей (2020)
Тіхонов Г. М. - Методика розробки сценаріїв радіоелектронного та електромагнітного подавлення національної телекомунікаційної мережі в умовах особливого періоду, Шолохов С. М., Гордієнко Ю. В. (2020)
Кузавков В. В. - Варіант структури системи автоматичної стабілізації платформи антенного поля рухомого об’єкту, Зарубенко А. О. (2020)
Коваль Д. В. - Метод технічного обґрунтування вимог до виявлення-розділення груп безпілотних літальних апаратів (2020)
Гук О. М. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінювання функціональної стійкості гетерогенних інформаційних систем військового призначення, Пермяков О. Ю., Нестеров О. М., Уварова Т. В. (2020)
Руденко В. І. - Застосування в мультиагентній системі управління моделі функціонування фрагменту телекомунікаційної мережі системи зв’язку Збройних Сил України, Зінченко М. О., Гришина Н. С., Ченченко В. А. (2020)
Радченко М. М. - Визначення чисельного значення узагальненого показника цінності інформації з точки зору її безпеки, Драглюк О. В., Коротков М. М., Бідний О. С. (2020)
Зубок В. Ю. - Вдосконалення топології міжмережевих зв’язків шляхом оцінки ризику (2020)
Рубан І. В. - Розвиток науково-технічних основ оперативного геоінформаційного акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек, Тютюник В. В., Тютюник О. О. (2020)
Коломійцев О. В. - Пропозиції щодо підвищення точності сегментації міських будов на цифрових космічних і аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища, Пустоваров В. В. (2020)
Шишанов М. О. - Концептуальні основи розробки програм забезпечення ремонтопридатності складних технічних систем, Веретнов А. О., Кондратюк І. В., Горбачевський С. А. (2020)
Клят Ю. О. - Окремі аспекти оперативного підвезення матеріально-технічних засобів підрозділам швидкого реагування під час проведення спільних операцій на державному кордоні з застосуванням програмного забезпечення, Кубецький Я. О., Угринович О. І., Голіцин В. О. (2020)
Дачковський В. О. - Шляхи визначення показників якості озброєння та військової техніки (2020)
Заїка Л. А. - Реалізація методу комп’ютерної ділової гри з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій, Лаврінчук О. В., Крайнов В. О. (2020)
Хомчак Р. Б. - Методичний апарат визначення внесків видів (родів) військ в потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України при їх застосуванні (відбитті збройної агресії) з встановленою величиною відверненого збитку (2020)
Дублян О. В. - Рекомендації щодо визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу в локальній спеціальній операції асиметричної протидії, Доброгурський В. І. (2020)
Марченко О. М. - Методика оцінювання способів наступального бою військової частини з форсуванням водної перешкоди (2020)
Зінченко А. О. - Розробка методики ідентифікації кризових ситуацій інформаційного спрямування, Соколов К. О., Гудима О. П. (2020)
Вимоги оформлення статтей (2020)
Портний О. В. - Еволюція моделей ціннісно-орієнтованого управління: від доданої вартості до ESG, Яновська В. П. (2020)
Гурочкіна В. В. - Структурні трансформації економічної діяльності в Україні (2020)
Гайченко А. В. - Показник вживання наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів серед студентів закладів вищої освіти в Житомирі (2020)
Іванчук А. І. - Властивості сучасних парафіян, Лановенко Ю. І. (2020)
Когут А. С. - Довіра до себе як чинник смисложиттєвого самовизначення, Лановенко Ю. І. (2020)
Гридковець С. О. - Роль обраної особистістю психологічної стратегії взаємодії з хворобою на перебіг соматичного захворювання, Гридковець Л. М. (2020)
Шашкова О. В. - Смисложиттєва значущість звичок, Лановенко Ю. І. (2020)
Пантєєв Р. Л. - Ідентифікація джерел радіовипромінювання на основі аналізу параметрів сигналів (2020)
Хоменко К. В. - Межові психічні розлади та розлади адаптації (диференційна діагностика, опис випадків), Шелестова О. В. (2020)
Юрченко О. Ю. - Розвиток експортного потенціалу підприємств за умов глобалізації: фактори та пріоритети, Кушнір О. Я. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Яскраві представники української терапевтичної школи, Грідасова Л. М., Федотова Т. А., Кулешова О. М. (2021)
Ісаєва Г. С. - Динаміка маси тіла при модифікації способу життя у пацієнтів високого серцево­судинного ризику залежно від носійства різних варіантів "економних" генів, Буряковська О. О., Вовченко М. М., Комір І. Р., Ємельянова Н. Ю., Шалімова А. С. (2021)
Стороженко Т. Є. - Роль фактора пригнічення міграції макрофагів у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Копиця М. П., Вишневська І. Р., Пєтєньова Л. Л. (2021)
Черпіта В. О. - Визначення клінічних та метаболічних особливостей у жінок із цукровим діабетом 2 типу та остеоартрозом у пременопаузі та постменопаузі на тлі порушень метаболізму вісфатину (2021)
Зайченко Г. В. - Мікробіота людини. Друг? Ворог? Сусіди?, Карпенко Н. О., Равшанов Т. Б. (2021)
Петюніна О. В. - Алгоритм прийняття рішення при призначенні антикоагулянтної терапії з приводу COVID­19. Огляд літератури (2021)
Пивoвар С. М. - Орфанні захворювання (мукополісахаридози) та ураження серцево­судинної системи. Огляд літератури, Рудик Ю. С., Паніна Л. В., Кротова О. Б. (2021)
Ханюков О. О. - Ведення пацієнтів з інфарктом міокарда без обструкції коронарних артерій (MINOCA): огляд літератури та власні дані, Сапожниченко Л. В., Самілик М. В., Перепелиця К. Д. (2021)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2021)
Фадєєнко Г. Д. - Вплив ендотоксемії на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки, Гріднєв О. Є., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г. (2021)
Ткач С. М. - Ерадикація надмірного бактеріального росту як метод лікування функціональної диспепсії, Харченко Н. В., Дорофєєв А. Е. (2021)
Носко Н. О. - Поліморфізми 677C > T і 1298A > C гена MTHFR та рівень гомоцистеїну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки як складова онтологічної моделі, Рудь О. М. (2021)
Диня Ю. З. - Клініко-­патогенетичні особливості ураження кишечника у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2021)
Грабовська О. І. - Особливості функціональної активності імунної системи, вуглеводний і ліпідний обмін у дітей із біліарною дисфункцією на тлі надмірної маси тіла та ожиріння, Татарчук О. М., Завгородня Н. Ю. (2021)
Рождественська А. О. - Якість життя як індикатор впливу супутньої гіпертонічної хвороби на стан здоров’я пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (2021)
Швець О. В. - Клінічне ведення дорослих пацієнтів із патологічними результатами печінкових біохімічних тестів (2021)
Антоненко А. В. - Вплив генетичного поліморфізму на розвиток гепатоцелюлярної карциноми у пацієнтів з жировою хворобою печінки, асоційованою з метаболічним синдромом. Огляд літератури, Берегова Т. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Ранні уявлення про харчування, травлення, захворювання шлунково­кишкового тракту та їхнє лікування: від Гіппократа та Галена до Маймоніда, Бєляєва Н. В., Ліневська К. Ю. (2021)
До уваги авторів (2021)
Пташкін Р. Л. - Інформаційно-аналітична система обліку експертних проваджень у підрозділах експертної служби МВС України, Гончаров А. В., Гавриш О. С. (2021)
Прокоп Ю. В. - Комплексний аналіз підходів до викладання курсів CS1 і CS2 в університетах світу та України, Трофименко О. Г., Толокнов А. А., Дубовой Я. В. (2021)
Палагін В. В. - Віртуалізація як середовище реалізації мережевих функцій, Євтушенко І. О., Гожий О. О. (2021)
Хрулев Н. В. - Способ компенсации динамической погрешности метода измерения перемещения при помощи измерительного преобразователя типа индуктосин, основанного на измерении сдвига фазы, Кривоус Г. В. (2021)
Ярощук Л. Д. - Ієрархія задач керування неперервним процесом адсорбційного відновлення мастильних матеріалів, Тюріна Є. О. (2021)
Солодовнік Т. В. - Проблеми та способи доочищення питної води в системах децентралізованого водопостачання, Якименко І. К. (2021)
Вязовик В. М. - Класифікація технологій утилізації діоксиду вуглецю в умовах економіки замкнутого циклу, Починок В. В., Шинкаренко Д. Ю. (2021)
Загоруйко Н. В. - Забезпечення екологічної безпеки шляхом технічного переоснащення підприємств вітчизняної молокопереробної галузі, Ящук Л. Б., Свояк Н. І., Конопацька І. С. (2021)
Ropyak L. Ya. - Determination of machining allowance for parts with chrome coatings, Shovkoplias M. V., Vytvytskyi V. S. (2021)
Зайцев Ю. К. - Теоретико-методологічні проблеми використання міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях, Москаленко О. М. (2017)
Бондарчук В. В. - Brexit: наслідки для торговельних відносин між ЄС та Великою Британією (2017)
Колпакова Г. М. - Основные направления финансизации экономики в условиях глобализации, Евдокимова Ю. В. (2017)
Savenkovs K. - The model of national innovation system for Latvia in the context of European countries experience (2017)
Culkova K. - Development of chosen macroeconomic indicators influencing the competitiveness of V4 countries, Janoskova M., Senova A. (2017)
Jurickova E. - Measuring efficiency with DEA: application to Visegrad group countries, Pilik M., Hrusecka D. (2017)
Жукова Л. М. - Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації (2017)
Zaitseva E. - Correlation of venture capital and innovation clusters development (2017)
Семенда Д. К. - Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України, Семенда О. В., Семенда О. В. (2017)
Strazovska L’. - New regulations and their impact on small and medium enterprises in Slovak Republic, Jancikova E. (2017)
Golovchanskaya E. E. - Entrepreneurial functions of Belarusian universities: organizational aspect (2017)
Karpenko O. O. - Clustering of maritime enterprises in Ukraine on the basis of private-public partnership, Budnyk V. A. (2017)
Козик В. В. - Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств, Залуцька Х. Я. (2017)
Сумець О. М. - Профільні логістичні стратегії забезпечення конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2017)
Kuosuwan B. - Analysis of consumer choice factors in education services’ marketing modernization (2017)
Prabowo H. A. - Building strong brand equity in higher education through marketing mix strategy: a research on private universities in Indonesia, Ghozaly F., Susilo A. (2017)
Tran A. H. - Factors of consumers acceptance of organic food (2017)
Аймагамбетов Е. Б. - Апробация комбинированного подхода к идентификации депрессивных регионов, Жайлауов Е. Б. (2017)
Измалкова С. А. - Методический инструментарий организации высокотехнологичного бизнеса в регионах, Тронина И. А., Головина Т. А. (2017)
Князик Ю. М. - Маркетингове дослідження ідентичності малого міста (на прикладі Новояворівська), Пирч М. І. (2017)
Mekhum W. - Local business for regional competitiveness: the case of Samut Songkhram, Thailand, Rungsrisawat S. (2017)
Ushakov D. - Evaluation of resorts’ capacity as a factor for regional tourism traffic planning, Andreeva E. (2017)
Дорохина Е. Ю. - Промышленная экология – недостижимый идеал устойчивого развития?, Максимов Д. А. (2017)
Ткаченко В. С. - Національні особливості поводження з побутовими та іншими відходами, Ващук О. В. (2017)
Безтелесна Л. І. - Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України, Василів В. Б., Печенюк А. В. (2017)
Риндзак О. Т. - Удосконалення державної міграційної політики в системі захисту національних інтересів України (2017)
Saksiriruthai S. - Impact of time use for non-market work on wages of Thai people (2017)
Setiawan K. - Influence of managerial leadership, corporate culture and ERP implementation on corporate performance, Santoso B. (2017)
Кириченко К. В. - Дія процентного каналу монетарної трансмісії в умовах трансформативної економіки України (2017)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження практики комплаєнс у страхових компаніях України (2017)
Panjaitan R. - Effect of foreign bank penetration on the banking stability in Indonesia, Primiana I., Maysita D. (2017)
Koshkina O. V. - The impact of Eurasian Economic Union on capital flows in Kazakhstan, Onyusheva I. V., Mayer O. Io. (2017)
Gudz T. P. - Mathematical gnostics for forecasting of enterprise financial equilibrium (2017)
Кобрин М. В. - Метод поддержки принятия решения при выборе облачного хранилища как инструмент повышения конкурентоспособности организации, Скичко В. В. (2017)
Коць О. О. - Особливості роботи українських банків у соціальних мережах, Бондаренко Л. П. (2017)
Кравченко А. В. - Напрямки вдосконалення управління портами України на основі методів кореляційно-регресійного аналізу, Макаренко М. В. (2017)
Mahmood H. - Impact of devaluation on industrial exports in Saudi Arabia: J-curve analysis, Al Khateeb T. T. Y., Ahmad N. (2017)
Нарушинська О. О. - Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції, Теслюк В. М., Денисюк П. Ю. (2017)
Pavolova H. - Saw method application in selection of roads construction suppliers, Pavol M., Bakalar T. (2017)
Сергєєва Л. Н. - Науково-методологічний підхід до моделювання життєздатності податкової системи України, Кучерова Г. Ю. (2017)
Федулин А. А. - Имитационное моделирование в системе управления персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства, Караулова Н. М., Лебедев К. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2021)
Contents (2021)
Balashova I. A. - Allele frequencies of Ppd-D1a, Ppd-B1a, and Ppd-B1c of photoperiodic sensitivity genes in spring bread wheat varieties (Triticum aestivum L.) of various origin, Fayt V. I. (2021)
Dubrovna O. V. - Water deficiency tolerance of genetically modified common wheat cv. Zymoyarka, containing a heterologous ornithine-δ-aminotransferase gene, Priadkina G. O., Mykhalska S. I., Komisarenko A. G. (2021)
Dzitsiuk V. V. - Polymorphism of nucleolar organizer regions in different Ukrainian cattle breeds, Typylo H. T., Mitiohlo I. D. (2021)
Veretsun A. L. - Molecular and genetic characterization of avian laryngotracheitis virus isolates obtained in east Ukraine, Stegniy B. T., Rula O. M., Bolotin V. I., Stegniy A. B., Gerilovych A. P., Muzyka D. V. (2021)
Rybalka O. I. - Development of hull-less barley with ultra-low gluten content via target genes combination. I. Isolation of triple mutants and black grained genotypes, Katrii V. B., Polishchuk S. S., Morgun B. V. (2021)
Guralska S. V. - Immune response of the harderian gland in chickens to infectious bronchitis coronavirus, Kot T. F., Dyshliuk N. V., Zaika S. S., Khomenko Z. V. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Tkalenko H. M. - In vitro screening of new strains of predacious nematophagous fungi for biocontrol suitability when produced in liquid culture, Gadzalo Ya. M., Borzykh O. I., Horal S. V. (2021)
Rudova N. G. - First detection of porcine circovirus type 3 in Ukraine, Lymanska O. Yu., Stegniy B. T., Bolotin V. I., Solodiankin O. S., Gerilovych A. P (2021)
Mamenko T. P. - Realization of protective and symbiotic properties of soybeans using fungicide seed treatment, Kots S. Ya., Patyka V. P. (2021)
Zelya A. H. - Efficiency of detecting resting spores of Synchytrium endobioticum (potato wart disease) in infested sites of Ukraine and Georgia, Janse L. A., Janse J. D., Ghoghoberidze S. E., Zelya G. V., Korduleand R. O., Sikharulidze Z. V. (2021)
Demydenko O. V. - Soil moisture potential of agrocenoses in the Forest-Steppe of Ukraine, Bulygin S. Yu., Velychko V. A., Kaminsky V. F., Tkachenko M. A. (2021)
Vecherska L. A. - Starting material for breeding spring emmer (Triticum dicoccum shrank.) of groats use, Liubych V. V., Relina L. I., Golik O. V., Suchkova V.M., Bohuslavskyi R. L. (2021)
Kukrić A. - Ratio of maximum hamstring torque to maximum quadriceps torque in professional basketball and soccer players, Joksimović M., Petrovicć B., Latino F., Pavlović R., Kuvalja R. (2021)
Kozin V. Yu. - Determination of fighting styles of qualified veteran boxers based on cluster analysis of biomechanical and psychophysiological indicators, Falova O. Ye., Cretu M., Cieślicka M. (2021)
Almathkoori H. - Predictive value of kinematic indicators for shot put result and selection of novice athletes, Pavlovic R., Skrypchenko I., Rafahiya B., Ram Mohan Singh R. (2021)
Afanasieva N. E. - Viability and socio-psychological adaptation of athletes of different qualifications in fire and applied sports, Ilyina Yu. Yu., Svitlichna N. O. (2021)
Chernykh T. - The relationship between the effectiveness of performing technical elements and indicators of static and dynamic balance in young acrobats 6-7 years old, Mulyk V., Mulyk K., Skaliy A., Ostrowski A., Skaliy T. (2021)
Oleshko V. G. - Competitive activity of weightlifters at the XXXII Olympic Games 2020 in Tokyo: results and prospects, Tаngxun Yang, Torokhtiy O. P., Putsoff S. O. (2021)
Palevych S. - Structural validity of the physical fitness test battery, Kyrpenko V., Piddubny A., Bozhko S., Tzymbaliyk Zh., Velez M. A. M., Velez F. A. M., Vinueza J. A. M., Leon F. A. M. (2021)
Korobeynikova L. G. - Change of psychophysiological indices in female students of creative occupations, Djamil M. S. A., Cynarski W. J., Ulizko V. M., Stavinskiy Y. (2021)
Popel S. L. - Physical development and physical preparedness monitoring of lyceum students of different ages, Faychak R. I., Tcap I. G., Bejga P. M., Lysenko Y. O., Śliwiński Z. (2021)
Chypruna N. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2021)
Fedorova N. - Features of building a competitive environment of the national economy in the conditions of post-industrialism (2021)
Ivanova M. V. - Socio-economic differentiation of society: statistical trends, Ivanov A. V. (2021)
Harmider L. D. - Ecological and economic systems: trends, current challenges and threats, Zhuravel V. V., Sliuta A. O. (2021)
Artyukhov A. E. - Incentive system and motivation of employees to scientific activity: economic aspects at the university and state level, Vasylieva T. A., Volk I. I., Lyeonov S. V. (2021)
Harmider L. D. - Labor market research in the field of digital marketing, Honchar L. A. (2021)
Konashchuk V. L. - Determinants of the parameters for innovation and investment projects implementation, Oleshkevich I. P. (2021)
Starostina A. O. - International investment attractiveness of the Ukrainian pharmaceutical industry, Nagachevska T. V., Malova T. Y. (2021)
Tkachenko A. М. - Alternative energy is the way to Ukraine's energy independence, Tykha А. D. (2021)
Kupalova G. I. - An experience of implementing New Master Programme "Economic Security of Entrepreneurship" into the educational process of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Zanders Jean Pascal, Gura V. L., Boguslavskyy O. V. (2021)
Kuchkova O. V. - Comprehensive analysis of the impact of threats on the logistics system of enterprises (2021)
Chernysheva O. M. - Methodical approach to an estimation of the financial and economic support of the chemical industry enterprises strategy, Chupryna N. M., Naumenko O. P. (2021)
Yashkina N. V. - Today's aspects of event management development (2021)
Grosheleva O. - Management of communication policy of the industrial enterprise, Ivanova M., Usatenko O. (2021)
Zhuravel V. - The theoretical aspects of using customer journey map as a marketing automation toolkit for developing a brand of local treatment facilities made of fiberglass and composite materials, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2021)
Cosgun A. - Risk assessment of transport operations, Er A., Chupryna N., Okuyan C. (2021)
Lykhopok D. - The peculiarities of companies' activity of the intellectual services sector under the influence of digitalization (2021)
Okorokova V. V. - Features of ancient Roman jurisprudence of the classical period and its place in the history of the state of Ancient Rome, Koicheva O. S. (2021)
Алтухов О. А. - "Банкова енциклопедія" як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Белозорович В. А. - Формирование советской концепции истории Беларуси в 1940 – 1950-е годы (2021)
Забудкова О. А. - Історіографія монополізації промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Коваль А. І. - "Мельпомена" Геродота як джерело з міжнародної та військової історії Північного Причорномор’я в VI ст. до н. е. (2021)
Набока О. В. - Рецензія на книгу: Гуменюк Б. І. Із щоденника посла України. Київ – Нікосія – Київ. К.: ДП "ГДІП", 2021. 208 с. (2021)
Плевако К. В. - Службові листи як джерело з історії протестантського руху на українських землях (1905–1917 рр.) (2021)
Байкєніч Д. В. - Масовий штучний голод 1921–1923 рр. у Донецькій губернії (2021)
Біловус Л. І. - Культурно-просвітницька праця Гарвардського інституту українських студій у другій половині ХХ ст. щодо збереження національної ідентичності (на матеріалах україномовної періодики діаспори США), Гомотюк О. Є., Яблонська Н. М. (2021)
Бублик О. І. - Політико-ідеологічні протиріччя православної церкви та більшовистської влади у 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні (2021)
Даценко А. С. - Селянський рух на Донбасі в березні – листопаді 1917 р. та його вплив на економічне та внутрішньополітичне становище регіону (2021)
Зубко О. Є. - Науково-технічні відкриття 1920-х та українська еміграція в міжвоєнній ЧСР (1918–1939) (2021)
Михальський І. С. - "Човникова дипломатія" Г. Кіссинджера як активне впровадження концепції С. Коена, Торопцев Б. І. (2021)
Шевцова Є. С. - Становлення земської статистики на українських землях у другій половині ХІХ ст. (2021)
Козюк В. - Тенденції екологічного оподаткування в Європі, Шиманська О., Возьний К. (2019)
Синютка Н. - Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ в Україні, Крисовата К. (2019)
Замасло О. - Ідентифікація загроз митній безпеці держави, Підхомний О., Петик М. (2019)
Микуляк О. - Впровадження інформаційних технологій у митну практику України, Стефанишин Р. (2019)
Хомутенко А. - Ефективність управління державними фінансами: теоретико-методологічні підходи до оцінювання, Хомутенко В. (2019)
Крупка М. - Зростання ролі фінансів у розвитку трудового потенціалу України, Кульчицький М., Коваленко О. (2019)
Булавинець В. - Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи, Карпишин Н. (2019)
Кульчицька Н. - Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації, Дерманська Л., Яковець Т. (2019)
Ткаченко Н. - Вплив продажу страхових продуктів на вартість страхової компанії, Селіверстова Л. (2019)
Луцкевич О. - Роль державного регулювання у розвитку ринку цінних паперів (2019)
Аналітична записка за підсумками ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір". (2019)
Вівсяна І. В. - Чи залежить ліпідний профіль від коморбідності надмірної маси тіла/ожиріння та артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу?, Марущак М. І. (2021)
Гнатюк М. С. - Морфометричні аспекти аналізу вікових структурних змін артерій сечівника, Нестерук С. О., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2021)
Грубар Ю. О. - Вибір тактики лікування кальцифікуючого тендиніту плеча з урахуванням фази перебігу захворювання, Грубар М. Ю. (2021)
Запорожан С. Й. - Лікування опікових ран із використанням ксенотрансплантантів, насичених нанокристалами срібла, Тузюк Н. В. (2021)
Ковальчук Т. А. - Характеристики варіабельності серцевого ритму в дітей із кардіогенними синкопе (2021)
Лихацький П. Г. - Активність запальних та цитолітичних процесів у щурів різного віку в динаміці ураження тютюновим димом, Фіра В. Д., Сурман Х. М., Фіра Д. Б. (2021)
Маньковський Д. С. - Клініко-анамнестичні пре­диктори післяопераційних гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку та алгоритм їх оцінки в системі неврологічного супроводу кардіохірургічних пацієнтів (2021)
Марущак М. І. - Оцінка рівня денної сонливості у пацієнток із артеріальною гіпертензією на тлі синдрому полікістозних яєчників, Габор Г. Г. (2021)
Марущак М. І. - Особливості підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 223 "Медсестринство", Мазур Л. П., Криницька І. Я., Кліщ І. М. (2021)
Марущак М. І. - Задоволення професійною діяльністю як показник самореалізації медичних сестер, Максів Х. Я. (2021)
Нассар А. М. - Ретроспективне дослідження кореляції перитуморального набряку мозку із розмірами пухлини, її локалізацією та гістологічною будовою менінгіом крила клиноподібної кістки, Смоланка В. І., Смоланка А. В., Ктракян Л. А. (2021)
Опарін А. А. - Застосування масажної кріопроцедури при больовому синдромі опорно-рухового апарату, Опаріна Т. Н., Буткевич В. В. (2021)
Федосєєва О. В. - Вплив пренатальної контамінації антигену на цито- та гістохімічні аспекти морфологічних перетворень щитоподібної залози щурів-інфантів (2021)
Галіяш Н. Б. - Важливість впровадження системи інфекційного контролю в медичних закладах терапевтичного та хірургічного профілів: український та світовий досвід (2021)
Мазур Л. П. - Опитувальники як основні інструменти в діагностиці розладів сну, Марущак М. І., Батюх О. В. (2021)
Чурпій В. К. - Особливості лікування гострого холециститу в пацієнтів похилого та старечого віку (2021)
Школа І. В. - Туберкульоз легенів: бібліометричний аналіз, Гайова Л. В., Деміхов А. О. (2021)
Габор В. С. - Вплив COVID-19 на систему охорони здоров’я, Марущак М. І., Габор Г. Г., Криницька І. Я. (2021)
Амоша О. І. - Механізм формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур у східних регіонах України, Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. (2021)
Ляшенко В. І. - Стратегічні шляхи модернізації старопромислових регіонів України з позицій сталого розвитку, Петрова І. П. (2021)
Бородіна О. А. - Оптимізація нормативної та інституціональної бази функціонування індустріальних парків в умовах децентралізації (2021)
Пілецька С. Т. - Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства, Коритько Т. Ю., Ткаченко Є. В. (2021)
Осадча Н. В. - Державне регулювання інституційних змін в регіональній інвестиційній політиці (на прикладі Дніпропетровської області), Затишняк В. В. (2021)
Бойченко М. В. - Реновація закритих вугільних шахт (2021)
Миценко І. М. - Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС: стан, тенденції та пріоритети розвитку, Сухомлин М. О., Юрченко О. В. (2021)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану економічного потенціалу промислових підприємств України, Борніков А. С., Дуплякіна С. В., Мороз С. О. (2021)
Сєнько О. В. - Фінансове забезпечення підвищення ефективності судноплавного ринку, Задерей А. Є. (2021)
Макаренко М. В. - Визначення факторів та показників ефективного функціонування порту, Барський І. М., Попов В. В. (2021)
Дем’янченко А. Г. - Вплив приватизації на портові системи світу, Дергаусов М. М., Рябчук В. В. (2021)
Сотниченко Л. Л. - Інвестиційні потреби та фінансування портової інфраструктури, Сівань А. С. (2021)
Лисенко Н. С. - Особливості функціонування приватних та державних портів, Бурмака Л. А., Павленко В. А. (2021)
Носовська О. Б. - Роль та особливості портових адміністрацій, Шайхатдінов А. З., Гусаков С. В. (2021)
Мироненко Є. В. - Формування виробничої стратегії в системі управління промислових підприємств, Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Шулін Р. В. (2021)
Шкригун Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "цифрова логістика" (2021)
Борецька Н. П. - Напрями дослідження розвитку туристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного управління, Крапівіна Г. О. (2021)
Логвіненко Б. І. - Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах (2021)
Болотіна Є. В. - Особливості управління політичними ризиками транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки, Шубна О. В., Бородай А. В., Стешенко Н. Л. (2021)
Латишева О. В. - Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регламентації стратегії підприємства, Підгора Є. О., Фокін В. С. (2021)
Вишневський О. С. - Стратегічні напрями інтеграції України до освітнього, дослідницького та інноваційного просторів ЄС (2021)
Корж М. В. - Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком промислових підприємств, Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Баркова С. О. (2021)
Новікова О. Ф. - Оцінка стану і змін у трудовій сфері та забезпеченні якості трудового життя за умов цифровізації економіки, Шамілева Л. Л., Хандій О. О. (2021)
Єлецьких С. Я. - Теоретичні аспекти управління персоналом на великих промислових підприємствах, Брижниченко В. Є. (2021)
Рогоза М. Є. - Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві, Смірнов Ф. В. (2021)
Липов В. В. - Вплив платформізації на трансформацію соціально-економічних зв’язків: конкурентна складова (2021)
Павлов К. В. - Формирование системы показателей ведения электронного бизнеса в условиях современной хозяйственной конъюнктуры, Ильин С. Ю. (2021)
Савченко О. С. - Обґрунтування напрямків розвитку сільських та селищних територіальних громад Луганської області (2021)
Волошина О. О. - Управління змінами в контексті інвестиційної діяльності сучасних машинобудівних підприємств, Бившев Р. О., Мельченко В. І., Зоріна Р. Р. (2021)
Резніков Р. Б. - Концептуальні положення щодо напрямів оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі (2021)
Макогон Ю. В. - На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть третья (2021)
Лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (2021)
До 90-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, професора Олівера Олексійовича Орлова (2021)
Title (2021)
Butyrina M. - Mediatisation of alternative energy issues in European mass media, Harkavenko Y. (2021)
Гудошник О. В. - Історія журналістики в часи презентизму: досвід США (2021)
Демченко М. В. - Маркетингова комунікація в пострекламну епоху та українська практика (2021)
Іванова С. А. - Комунікація: проблема зниження якості розуміння, Абельсеітова C. К. (2021)
Підмогильна Н. В. - Архітектоніка копірайтингового тексту, Левщанова О. О. (2021)
Пуцята І. С. - Інфодемія як метод маніпуляції на телеканалах 1+1, СТБ, ICTV, ІНТЕР (2021)
Tur O. - Lesia Ukrainka and Mykhailo Hrushevskyi: creative connections and sociopolitical views, Krot V., Shabunina V. (2021)
Абільтарова Е. Н. - Педагогічна система формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці (2021)
Адамович І. В. - Методична робота в експериментальному закладі, Кулініч О. М. (2021)
Bartosh O. - Understanding the risk in the youth environment (2021)
Бриндіков Ю. Л. - Дослідження полівекторної діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкта соціальної роботи (2021)
Булеза Б. Я. - Політика превентивної роботи з неповнолітніми, схильними до вживання наркотиків, в США (2021)
Бутенко Н. В. - Соціальна робота з різними типами сімейних уявлень про дитячу інвалідність (2021)
Гніда Т. Б. - Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 (2021)
Гораш К. В. - Сучасні тенденції змін освітнього середовища закладів загальної середньої освіти (2021)
Humeniuk V. - Pedagogical conditions of training future masters of medicine for pedagogical activity in higher medical institutions of education (2021)
Дроздова В. В. - Структура професійної іншомовної компетентності майбутнього фахівця, Рудніцька К. В. (2021)
Ковальчук І. Л. - Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури, Марчук С. С., Чемерис І. В. (2021)
Козубовська І. В. - Розвиток альтернативної освіти в США, Палкуш В. П., Товканець О. С. (2021)
Кондор Д. М. - Взаємозв’язок інформатики та математики в школі на ранньому етапі вивчення, Юрченко Н. В. (2021)
Кононович Д. О. - Сутність комплексної програми профілактики деструктивного впливу інтернет-середовища на учнівську молодь (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського