Атаманенко Ю. Ю. - Методика фіксування місця вчинення ДТП за допомогою БПЛА: окремі аспекти вдосконалення (2021)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Содержание (2014)
Ларин В. Б. - Об использовании метода Шура для решения одностороннего квадратного матричного уравнения (2014)
Копец М. М. - Матричное интегродифференциальное уравнение Риккати для параболической системы (2014)
Наконечный А. Г. - Гарантированные оценки параметров линейных алгебраических уравнений при нестационарных наблюдениях, Демиденко С. В. (2014)
Гаращенко Ф. Г. - Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям, Мороз О. Г. (2014)
Кучеренко П. А. - Структурное распознавание нелинейных дискретных динамических объектов на основе обобщенных вероят-ностных критериев, Соколов С. В. (2014)
Емеличев В. А. - Устойчивость и эффективные алгоритмы решения задач дискретной оптимизации с многими критериями и неполной информацией, Котов В. М., Кузьмин К. Г., Лебедева Т. Т., Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2014)
Емец О. А. - Симплексная форма общего перестановочного могогранника, заданного неприводимой системой, Леонова М. В. (2014)
Голинко И. М. - Инженерный метод оптимизации цифровых систем управления, Ладанюк А. П., Кубрак А. И. (2014)
Булавацкий В. М. - Численно-аналитические решения неко-торых геомиграционных задач в рамках дробно-дифференциальных математических моделей, Кривонос Ю. Г. (2014)
Задирака В. К. - Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций, Коломыс Е. Н., Луц Л. В., Мельникова С. С. (2014)
Хомяк О. Н. - Применение ускоренного моделирования для оценки вероят-ности пересечения случайного уровня марковским процессом (2014)
Панкратова Н. Д. - Информационная модель знаний сценарного анализа, Малафеева Л. Ю. (2014)
Ткаченко А. И. - К задаче полетной геометрической калибровки по неизвест-ным наземным ориентирам (2014)
Бондарев Б. В. - Уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B, S)-рынке с учетом рекламной деятельности, Болдырева В. О. (2014)
Кошкина Н. В. - Исследование применимости матрицы смежности для выяв-ления стеганоаудиоконтейнеров (2014)
Василенко В. М. - Непотоплюваність – основна складова теорії корабля (2016)
Грицюта О. О. - Роль механіко-будівного відділу київського відділення Російського технічного товариства у розгортанні наукових досліджень в галузі залізничного транспорту (2016)
Димитрюк В. М. - Залізниці Галичини австро-угорського періоду: історіографія проблеми (2016)
Ісаєнко С. А. - Професор Я. М. Гаккель (1874 – 1945): життя і діяльність (2016)
Isaienko О. І. - Solving the problem of power resources USE: І. H. Aleksandrov’s engineer genius (30-ies of the 20th century), Isaienko S. A. (2016)
Петрученко О. О. - С. Ю. Вітте про працю Я. М. Гордєєнка "Основи залізничної економії. – Санкт-Петербург, 1885" (2016)
Пилипчук О. Я. - Міністр шляхів сполучення князь М. І. Хілков (1834 – 1909): життя та діяльність, Стрелко О. Г. (2016)
Повисша М. А. - Участь інженера М.Л. Щукіна в проектуванні та будівництві імператорського поїзда закордонної та вітчизняної колії (2016)
Фесовець Р. О. - Інженер-залізничник В. О. Сокович і часопис "Железнодорожное дело" (2016)
Янін В. А. - Життя та діяльність інженера Л. С. Лебедянського (2016)
Балян І. В. - З історії контрольно-насіннєвої справи в Україні: значення і роль М. М. Кулешова у її становленні (1908–1926) (2016)
Вергунов В. А. - Професор Шлім Франкфурт та його "Храм Соломона" – Миронівська сільськогосподарська дослідна станція з культури й селекції цукрових буряків (До 150-річчя від дня народження С.Л. Франкфурта) (2016)
Грищенко Т. Р. - "Труди сільськогосподарської ботаніки" – фахове видання Сільськогосподарського наукового комітету України (2016)
Заєць О. В. - Земська меліорація в Херсонській губернії (2016)
Зосімов І. О. - Український НДІ економіки й організації сільського господарства: перший науковий звіт (за 1928 – 1929 рр.) (2016)
Коваленко Н. П. - Удосконалення меліоративних систем у зрошуваному землеробстві України у ХХ ст. (2016)
Коваленко С. Д. - Колгоспна дослідна справа Дніпропетровщини (за матеріалами журналу "На допомогу хатам-лабораторіям") (2016)
Медвідь Ф. М. - Заснування і становлення Наукового товариства ім. Т. Шевченка як важливий чинник консолідації українства (2016)
Нижник С. В. - Науково-освітнє забезпечення галузі садівництва Уманщини на початку ХХ ст. (2016)
Новородовський В. В. - Роль Українського наукового товариства у формуванні інституцій природничо-сільськогосподарського спрямування у структурі Української академії наук (2016)
Пилипчук О. О. - До історії виникнення авторського права на літературні твори (2016)
Присяжнюк М. В. - Життя, наукова та організаційна діяльність академіка Юхима Федотовича Лискуна (1873 – 1958) (2016)
Руда С. П. - "У боротьбі з епідеміями у нас є що написати на прапорах" (До 150-річчя від дня народження Д.К. Заболотного), Гамалія В. М. (2016)
Салата Г. В. - Асиметрія державної політики України у галузі бібліотечної справи: реформування дійсного та уявного (2016)
Сиченко І. А. - Науково-педагогічна діяльність В. Г. Бажаєва в Київському комерційному інституті (2016)
Сінягіна К. І. - Розробка Г. А. Гамовим "Теорії великого вибуху" (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Творчість митців у вирішенні естетичних проблем в історії візуальної культури України, Саєнко І. Ф. (2016)
Дупленко Ю. К. - Світлана Петрівна Руда: До 80-річчя з дня народження та 55-річчя наукової діяльності (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей у збірнику наукових праць "Історія науки і техніки" (2016)
Титул, зміст (2021)
Плахтій О. А. - Дослідження впливу скін-ефекту на втрати потужності в системах тягового електропостачання постійного струму, Нерубацький В. П., Шелест Д. А., Цибульник В. Р. (2021)
Бутенко В. М. - Удосконалення принципових схем інформаційно-вимірювальних та комутаційних компонентів систем залізничної автоматики електронними засобами комп’ютерної інженерії, Головко О. В., Сергієнко Р. П., Чуб С. Г. (2021)
Ситнік Б. Т. - Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду Частина 1. Структура автоматичної системи нечіткого задання графіка швидкості руху рухомого об'єкта з її корекцією за фактичними параметрами проїзду, Бриксін В. О., Ломотько Д. В., Ситник В. В., Давидов І. В. (2021)
Титул, зміст (2021)
Грубник В. В. - Пути улучшения результатов резекции желудка с сохранением привратника, Никитенко Р. П., Кваша А. Н., Мищенко В. В., Парфентьева Н. Д. (2021)
Иманова С. С. - Диагностическая и лечебно-хирургическая тактика при опущении слизистой оболочки прямой кишки с недостаточностью анального сфинктера (2021)
Максимчук Д. В. - Ефективність внутрішньосудинної емболізації при профузній кровотечі з ускладнених виразок дванадцятипалої кишки, Мамчич В. І., Максимчук В. Д. (2021)
Попов В. В. - Арочная пластика левого предсердия при коррекции митрального порока, Большак А. А., Лазоришинец В. В. (2021)
Гуч А. О. - Анатомо-гемодинамічні типи рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок, Боброва А. О. (2021)
Бойко С. Ш. С. - Об’єм хірургічного втручання при раку нирки, ускладненому інвазією пухлинного тромбу в стінку вени, Русин В. І., Бойко С. О., Русин В. В. (2021)
Балицький В. В. - Порівняльна оцінка больового синдрому у пацієнтів після комбінованих операцій з приводу поєднаної патології анального каналу і прямої кишки із застосуванням сучасних та стандартних хірургічних технологій (2021)
Гречаник О. І. - Сучасні аспекти діагностики вогнепальних поранень живота. Досвід гібридної війни на сході України, Абдуллаєв Р. Я., Лурін І. А., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Слесаренко Д. О. (2021)
Шаповал С. Д. - Використання імунокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хірургічних форм бешихи, Воронцова Л. Л., Василевська Л. А. (2021)
Ковальов О. П. - Особливості хірургічного лікування зобу шийно-медіастинальної локалізації, Ляховський В. І., Люлька О. М., Нємченко І. І., Сидоренко А. В. (2021)
Герцен Г. И. - Миниинвазивный интрамедуллярный остеосинтез переломов ключицы в средней трети со смещением отломков эластическим титановым компрессирующим стержнем, Крыжевский В. В., Гапон А. Н., Мовчан А. С., Дыбкалюк С. В., Процык А. И., Остапчук Р. Н. (2021)
Клюйко Д. А. - Влияние непроходимости тонкой кишки на экспрессию индуцируемого гипоксией фактора-1α (2021)
Костылев М. В. - Экспериментальные исследования применения пароводяной озонсодержащей смеси газов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний органов дыхательной системы, Рыбалко С. Л., Владимиров А. А., Чухраев Н. В., Терехов Г. В., Титаренко С. Н., Старосила Д. Б., Савицкая И. М., Гейленко О. А. (2021)
Дужий І. Д. - Можливості клінічного застосування нанокристалічного гідроксиапатиту при лікуванні гнійно-запальних захворювань, Суходуб Л. Ф., Бєлай В. С., Литвиненко О. М., Юрченко А. В. (2021)
Коко Д. - Сучасні погляди на діагностику та варіанти лікування перфорації стравоходу, Леанза С., Кампан`ячі Р. (2021)
Байрамов Н. Ю. - Современные концепции печеночной недостаточности, их преимущества и недостатки: взгляды общего хирурга и трансплантолога, Ибрагимова А. А. (2021)
Яргин С. В. - Дивертикулярная болезнь толстой кишки: взгляд патологоанатома (2021)
Тищенко А. М. - Карциноид тонкой кишки - причина желудочно-кишечного кровотечения и острой кишечной непроходимости, Смачило Р. М., Мушенко Е. В., Иваненко О. В. (2021)
Суходоля А. І. - Дистальна резекція крижової кістки з приводу рецидиву раку прямої кишки, Керничний В. В., Суходоля С. А., Лі Б. Е., Савчук І. І. (2021)
Каніковський О. Є. - Клінічний досвід лікування кровотечі у хворих з ускладненим хронічним панкреатитом, Павлик І. В., Маховський О. Л., Пунько Ю. А. (2021)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2021)
Зак К. П. - Цитокины в крови больных сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от величины избыточной массы тела/ожирения (анализ литературы и собственных исследований), Попова В. В., Орленко В. Л., Фурманова О. В., Тронько Н. Д. (2021)
Мошенець К. І. - Фактори прогнозу прогресування діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу за даними тривалого моніторингу глікемії, Перцева Н. О. (2021)
Nikitiuk L. A. - Relation between the vitamin D status and the occurrence and severity of thyroid malignancy, Korsak Yu. (2021)
Ткач С. М. - Депресивні розлади у хворих на цукровий діабет. Вплив фітопрепарату Седаристон на вуглеводний обмін та психоемоційний стан пацієнтів з тривожно-депресивним синдромом, Мілютіна Т. Л. (2021)
Паньків І. В. - Інсулінорезистентність у хворих на псоріаз (2021)
Паєнок О. С. - Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на розвиток порушень репродуктивної функції в жінок (2021)
Неборачко М. В. - Чи всі докази говорять про те, що аналоги інсуліну більш ефективні, ніж інсуліни людини?, Пхакадзе О. Г. (2021)
Яргин С. В. - Инсулиновый индекс продуктов питания, его роль при сахарном диабете 2-го типа у больных с избыточной массой тела (2021)
Boiarska-Khomenko A. V. - Lifelong education as the basis of sustainable development of the European society (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Науковий гурток в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти (з досвіду ХНПУ імені Г. С. Сковороди), Зозуля К. В., Собченко Т. М. (2021)
Dovzhenko T. О. - Formation and development of inclusive education in Ukraine and abroad (2021)
Друганова О. М. - Передумови запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вітчизняній вищій школі (на матеріалах періодичних видань 80 – 90-х рр. ХХ ст.), Білик В. М., Ялліна В. Л. (2021)
Желанов Д. В. - Основні вектори європеїзації сучасної вищої освіти в Україні (2021)
Золотухіна С. Т. - Традиції та новації у педагогічній діяльності, Фазан В. В., Макаренко В. В. (2021)
Іонова О. М. - Тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні, Лупаренко С. Є., Партола В. В. (2021)
Кін О. М. - Теоретичний аналіз поняття "громадська діяльність" (2021)
Кузнецова О. Ю. - Підвищення кваліфікації вчителів: зарубіжний вимір, Штефан Л. А., Сімонок В. П. (2021)
Леонтьєва І. В. - Профайлінг особистості: чи є йому місце в сучасній педагогічній науці? (2021)
Матвійчук Ю. Ю. - STEM-освіта як інструмент реалізації інтегрованого вивчення природничо-математичних дисциплін (2021)
Науменко С. С. - Витоки ідеї навчання і виховання обдарованих дітей у Китаї (2021)
Небитова І. А. - Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запорука їхнього професійного зростання (2021)
Тарарак О. В. - Особливості організації дистанційного навчання студентів в університетах Німеччини: ретроспективний аналіз, Тарарак М. Ю. (2021)
Усиченко О. В. - Формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у процесі навчання (2021)
Фазан Т. П. - Сутність та специфіка підготовки жінки до духовно-морального виховання дітей (на основі праць святителя Фаддея Успенського) (2021)
Шпак І. О. - Зміст підготовки викладачів дисциплін економічного профілю до використання педагогічних технологій (2021)
Нелін О. І. - Становлення та розвиток правової доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в Україні (2020)
Гордієнко С. Г. - Трансформація поняття "державна безпека” (2020)
Смокович М. І. - До питання про механізм відновлення адміністративним судом порушених прав людини за конституційною скаргою (2020)
Голосніченко Д. І. - Організаційно-правовий статус територіальнихгромад в Україні, Рибак О. Д. (2020)
Сіроткіна М. В. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності та його співвідношення із засадою презумпції невинуватості (2020)
Опанащук Ю. Ю. - Сучасні детермінанти нотаріальної діяльності: цивілістичний аспект (2020)
Клочков В. Г. - Форми взаємодії Генеральної прокуратури із засобами масової інформації (2020)
Базов О. В. - Міжнародно-правові засади відповідальності за міжнародні злочини проти культурної спадщини в умовах збройних конфліктів (2020)
Пам’яті Дмитра Микитовича Притики (2020)
Гусєв О. Ю. - Окремі аспекти впливу електроннихдоказів на процес формування предмета доказування (2020)
Денисенко Г. В. - Реалізація імунітету свідка під час одночасного допиту двохчи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніхпока заннях (2020)
Андрєєв А. М. - Методичні особливості впровадження у процес підготовки майбутніх вчителів відкритої обласної учнівської олімпіади з фізики у Запорізькому національному університеті, Тихонська Н. І. (2021)
Біляковська О. О. - Якість університетської освіти як предмет моніторингу (2021)
Вакалюк Т. А. - Вітчизняний досвід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень, Іванова С. М., Кільченко А. В. (2021)
Волков Ю. І. - Роль та місце задач при вивченні комбінаторики, Войналович Н. М. (2021)
Гулай О. І. - Мотиваційні фактори вибору майбутньої спеціальності, Мороз І. А., Фесюк В. О. (2021)
Кремінський Б. Г. - Особливості навчання математики як засобу опанування фізикою, Мистюк С. П., Черкаська Л. С. (2021)
Кудін А. П. - Методи та засоби комп’ютерного тестування з фізики при змішаному навчанні (2021)
Кузьменков С. Г. - Які фізичні константи можна вважати фундаментальними? (2021)
Пасічник Н. О. - Розвиток функціональної лінії у "Вестнике опытной физики и элементарной математики" (1886–1917 рр.): змістовний та контентний аналіз, Ріжняк Р. Я. (2021)
Плющ В. М. - Білінгвальне навчання при підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін (2021)
Садовий М. І. - Особливості методики професійно спрямованого навчання загальноосвітніх дисциплін у закладах фахової передвищої освіти (2021)
Сліпухіна І. А. - Підготовка STEM освітян: міжнародний контекст, Чернецький І. С., Жмаєва А. Є. (2021)
Трифонова О. М. - Google Classroom як засіб інтенсифікації освітнього процесу в умовах дистанційної освіти, Курнат Г. Л. (2021)
Чумак М. Є. - Моделі освітнього простору: погляд із минулого у майбутнє (2021)
Бєлкова Т. О. - Ефективність застосування фітнес-технологій у самостійних заняттях з фізичнoгo виховання студентів, Малахова Ж. В. (2021)
Вербівський Д. С. - Цифрофа компетентність майбутніх педагогів професійного навчання, Карплюк С. О., Фонарюк О. В. (2021)
Гавриленко О. М. - Зміст іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних ЗВО, Головко І. О. (2021)
Гордієнко С. Г. - Складові безпеки української державності за сферами її буття (2020)
Gladka L. - Development of an wheat farming management information system, Diduk V. (2021)
Корнєєв Ю. В. - Загальні риси антикорупційної політики в Україні, Стоколос В. В. (2020)
Горбачевська О. П. - Інформаційні складові підготовки та професійної діяльності працівників соціальної служби (2021)
Пристінська К. О. - Основні етапи розвитку інституту адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин (2020)
Доброштан О. О. - Реалізація контексного навчання майбутніх судноводіїв фундаментальних дисциплін (2021)
Сіроткіна М. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню (2020)
Дятлов Ю. В. - Про підходи до вивчення цифрової фотографії і відеозйомки для потреб різних систем освіти, Пустовий О. М. (2021)
Базов В. П. - Питання формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності (2020)
Ємельянова Т. В. - Розв'язання прикладних задач організаційно-технологічних процесів будівництва і транспорту як засіб розвитку професійно-математичної компетентності здобувачів ЗВО, Легейда Д. В., Медведєв Є. П. (2021)
Долінська А. М. - Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи (2020)
Іваницька Н. А. - Особливості формування природничо-наукової компетентності в учнів основної школи на основі технології інтегрованого навчання, Копелева К. Г., Ткаченко С. Г. (2021)
Нелін О. І. - Місце інституту нотаріату у правовій доктрині спадкового права України: теоретичний аспект (2020)
Кириченко Р. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної культури студентів (2021)
Трунова Г. А. - Окремі проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Кітова О. А. - Сутність педагогічної компетентності вчителя трудового навчання і технологій в контексті професійного стандарту вчителя, Стешенко В. В., Чернишов С. О. (2021)
Юркевич М. В. - Правова охорона лісів у Київській Русі (2020)
Ключник І. Г. - Формування творчої особистості учня на уроках математики, Ізюмченко Л. В., Гаєвський М. В. (2021)
Пилипчук О. П. - Процедура визнання доказів недопустимими під час судового розгляду в кримінальному провадженні потребує належного законодавчого врегулювання, Костюченко О. Ю. (2020)
Кононенко С. О. - Методика формування інформаційно-дослідницьких компетентностей у здобувачів вищої освіти засобами цифрових технологій, Кононенко Л. В., Манойленко Н. В. (2021)
Ребезюк В. М. - Шляхи вдосконалення законодавчого поля України у сфері забезпечення та дотримання охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, Омельченко О. Є. (2020)
Манойленко Н. В. - Підготовка спеціалістів професійної та технологічної освіти в аспекті історичного розвитку легкої промисловості України, Куценко Т. В. (2021)
Костюченко О. Ю. - Щодо розширення процесуальних гарантій захисника у кримінальному провадженні (2020)
Медведовська О. Г. - Впровадження цифрових технологій в освітній процес в Україні (2021)
Петрів О. О. - Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства. Електронні докази в цивільному процесі, Терех О. А. (2020)
Мельник Ю. С. - Методичні особливості формування ключових понять механіки в процесі розв’язування задач учнями основної школи (2021)
Решетняк К. Ю. - Підстави відмови в екстрадиції особи, Шумило М. Є. (2020)
Мосіюк О. О. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання 3D графіки, Сікора Я. Б., Усата О. Ю. (2021)
Кампо С. В. - До питання актів Конституційного Суду України як джерел господарського права та процесу, Устименко В. А. (2020)
Нічишина В. В. - Про математичне моделювання екологічних процесів як засіб розвитку екологічної культури особистості учня загальноосвітньої школи (2021)
Діхтієвський В. П. - Проблеми вдосконалення якості адміністративно-процесуального законодавства: досвід та практика Європейського Суду з прав людини (2020)
Огреніч М. А. - Зміст навчання англійської мови в аспірантурі (2021)
Перегудова В. І. - Застосування проблемних методів в процесі вивчення технічних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання та технологій (2021)
Сокульська Н. Б. - Аналіз результатів впровадження елементів дистанційної підготовки військових фахівців, Ковальчук Р. А., Кмін В. Ф. (2021)
Соменко Д. В. - Практика реалізації реальних виробничих завдань з реверс-інжинірингу в рамках виконання курсових проектів з фаху студентами спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні / Цифрові технології), Соменко О. О. (2021)
Сорока Т. П. - Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання та технологій до конструкторсько-технологічної діяльності, Сокотов Ю. В., Сопіга В. Б. (2021)
Стадніченко С. М. - Медична візуалізація у курсі "Медична біофізика" для майбутніх лікарів (2021)
Ткаченко В. М. - Проектування предметних засобів для навчального експерименту, Лимарєва Ю. М., Ткаченко В. В. (2021)
Ткаченко А. В. - Особливості використання технології змішаного навчання студентів в освітньому процесі університету, Романенко Т. В. (2021)
Ткачук А. І. - Особливості розгляду питання "Квантові комп'ютери" під час вивчення основ елементної бази сучасної комп'ютерної електроніки та ЕОМ (2021)
Трофименко В. І. - Використання інформаційних технологій при навчанні математичних дисциплін, Кудзіновська І. П., Шкварницька Т. Ю. (2021)
Царенко О. М. - Ефективне використання засобів мультимедіа в процесі реалізації проблемного методу навчання у профільній школі (2021)
Чубар В. В. - Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі профільного навчання технологій (2021)
Щирбул О. М. - Формування інформаційної конпетентності студентів при вивченні ними дисципліни "Народні ремесла" (2021)
Бевз А. В. - Формування спеціальних компетентностей з фізики випускника закладу фахової передвищої освіти (2021)
Бронішевська О. В. - Формування світоглядних позицій представників наддніпрянських університетів під впливом соціокультурних умов другої половини ХІХ століття (2021)
Вергун І. В. - Розв’язування компетентнісних задачі на основі білінгвального підходу на уроках фізики (2021)
Гайда В. Я. - Формування самоосвітньої компетентності учнів шляхом організації дослідницької діяльності засобами "Arduino", Садовий М. І., Михайленко В. В. (2021)
Малець Д. О. - Особливості впровадження американської системи навчання у приватних школах Кувейту (2021)
Улич А. І. - Структура та зміст графічної компетентності вчителя трудового навчання (2021)
Яковенко А. О. - Навчання математики на основі досліджень: Європейський вимір (2021)
Дроговоз Н. А. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх вчителів в умовах дистанційного навчання, Матяш В. В. (2021)
Дубовик В. В. - Особливості структури та методичні аспекти використання електронних підручників під час навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів (2021)
Коваленко О. В. - "Елементарна математика" через призму методичної підготовки майбутнього вчителя математики в контексті викликів сьогодення, Москаленко Ю. Д., Черкаська Л. П. (2021)
Крамаренко Н. М. - Методика навчання комп’ютерному проектуванню засобами САПР "Грація" на уроках технологій, Рябець С. І. (2021)
Пудченко С. А. - Наукова спадщина професора, доктора технічних наук В. П. Дущенка, Садовий М. І. (2021)
Федоренко В. П. - Результати педагогічного експерименту за інтегративного професійно спрямованого навчання фізики у медичних коледжах, Садовий М. І. (2021)
Царенко I. Л. - Інноваційні підходи у підготовці майбутніх вчителів технологій з дисципліни "Харчові технології" (2021)
Чередник Д. С. - Методика проведення експерименту з використанням цифрової лабораторії при навчанні інтегрованого курсу "Природничих наук" (2021)
Анотації (2021)
Harbar K. - Knowledge translation approaches for teachers: foreign experience and ukrainian perspectives, Ivaniuk І., Bohdanov S. (2021)
Ковалишин О. - Академічний дім - освітньо-просвітницький осередок Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1905-1939 роки) (2021)
Білавич І. - Становлення і розвиток гігієнічної просвіти дітей та юнацтва в закладах освіти Галичини наприкінці ХІХ - у 30-х роках ХХ століть (2021)
Віролайнен О. - Особливості управлінської діяльності в умовах упровадження технологій змішаного навчання в закладі загальної середньої освіти (2021)
Вознюк Л. - Формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти, Шапран Л. (2021)
Лютко О. - Філософія оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в контексті компетентнісного підходу, Зиль В. (2021)
Пастовенський О. - Особливості планування в умовах розвитку освітніх систем (2021)
Сойчук Р. - Сучасні вимоги до майбутнього педагога об’єднаної Європи ХХІ століття (2021)
Соловей М. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів повної загальної середньої освіти в сучасних умовах: організаційний аспект (2021)
Федяєва В. - Педагогіка в системі професійної освіти, Щербина В. (2021)
Бучковська О. - Мультикультурний підхід до професійної підготовки фахівців у закладі вищої освіти, Веремчук О. (2021)
Констанкевич Л. - Мобільні додатки як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів Нової української школи, Радкевич М., Лехіцький Т. (2021)
Ворон Ольга - Аспекти впровадження педагогіки партнерства в Новій українській школі (2021)
Ворон Оксана - Соціальні програми для дітей і молоді у харитативній роботі католицьких церков України, Ворон Олена (2021)
Кошелева Н. - Розроблення критеріального апарату оцінювання психологічної компетентності майбутніх викладачів української мови та літератури (2021)
Коваленко В. - Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти, Мар’єнко М., Сухіх А. (2021)
Савчук Б. - Формування конфліктологічної компетентності майбутніх педагогів як складника педагогічної майстерності, Ковальчук В. (2021)
Гончарук С. - Особливості навчання аудіювання учнів у закладах базової середньої освіти, Малімон Л. (2021)
Козіцька О. - Види вправ на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів психологічних спеціальностей, Поліщук Н. (2021)
Шингоф І. - Формування культури професійного саморозвитку вчителя-словесника в післядипломній педагогічній освіті (2021)
Крутова Н. - Імовірнісно-статистична змістова лінія у продуктивному навчанні шкільної математики (2021)
Бордюк В. - Формування духовності зростаючої особистості в умовах соціалізуючих викликів сучасності, Ковбасюк Т. (2021)
Паніна Л. - Формування громадянської відповідальності як складової громадянської компетентності здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти, Авдимирець Л. (2021)
Шепель М. - Роль куратора академічної групи у становленні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як професіоналів (2021)
Закопець М. - Європейський досвід формування фахової компетентності виконавців-духовиків у закладах вищої освіти (2021)
Кармазін А. - Марко Кропивницький та українська музична культура (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2021)
Онищук В. - Вплив неформальної освіти на формування особистості студента мистецького закладу вищої освіти (2021)
Столярчук Б. - Маловідомі сторінки життя Миколи Лисенка на Рівненщині (2021)
Люшина В. - Хіба можна не любити професію, яка дає натхнення (з історії педагогічної династії Варвари Вангрет) (2021)
Огнев’юк В. - Тадеуш Левовицький у науковому педагогічному просторі України, Сисоєва С. (2021)
Горохолінська І. - Етична підготовка фахівців у закладах вищої освіти: ідейно-ціннісна мотивація та вимоги стандартів вищої освіти, Бродецький О. (2021)
Калінічева Г. - Якість вищої освіти як складова формування людського капіталу: виклики для України (2021)
Любовець О. - Вища освіта як чинник формування ціннісних орієнтацій української молоді (2021)
Проценко О. - Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів, Бульвінська О., Мельниченко О., Хархула Я. (2021)
Скрипник І. - Формування праксеологчної компетентності магістрів стоматології: мотиваційна складова, Кульбашна Я., Захарова В. (2021)
Olewniczak K. - Znaczenie babć i dziadków w rodzinie wielopokoleniowej dla trzeciego pokolenia (2021)
Чікарькова М. - Етичні аспекти дистанційного навчання у добу пандемії COVID-19 (2021)
Сисоєв О. - Відповідність професійної підготовки фахівців з циркулярної економіки цілям економічного розвитку Фінляндії (2021)
Слуцький Я. - Програми освітньо-адаптаційної підготовки іноземних студентів у ЗВО США (2021)
Філатов А. - Особливості становлення і розвитку корпоративної освіти Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2021)
Рущицький Я. Я. - Нехарактерна еволюція нелінійно пружної поодинокої циліндричної хвилі, Юрчук В. М., Григорчук О. М., Симчук Я. В. (2021)
Goroshko I. O. - Dynamic Behavior of Composite Wind Turbine Blades with Different Material Combinations: a Numerical Study, Zhuk Y. A., Fallah A. S., Sareh P. (2021)
Багно О. М. - Вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі "нестисливий півпростір – шар ідеальної рідини" (2021)
Луцька І. В. - Деформування ортотропних тороїдальних оболонок супереліптичного поперечного перерізу, Максимюк В. А. (2021)
Мейш В. Ф. - Динаміка тришарових оболонок різної геометрії з кусково-однорідним заповнювачем при розподілених навантаженнях, Мейш Ю. А., Корнієнко В. Ф. (2021)
Козлов В. І. - Нелінійні коливання та дисипативний розігрів шаруватих оболонок із п’єзоелектричних в’язкопружних матеріалів з урахуванням зсувних деформацій, Зінчук Л. П., Карнаухова Т. В. (2021)
Декрет В. А. - Чисельне дослідження втрати стійкості приповерхневих коротких волокон у слабкоармованому композитному матеріалі, Бистров В. М., Зеленський В. С. (2021)
Валєєва І. К. - Адгезійний контакт тіл з викривленою шорсткою поверхнею (2021)
Маріна В. Ю. - Єдиний підхід до опису взаємозв’язку мікро- та макростанів при зворотному та незворотному деформуванні полікристалів, Маріна В. І. (2021)
Михалевич В. М. - Найбільше значення накопиченої деформації при лінійних дволанкових траєкторіях деформування трикутноподібного виду, Абрамчук І. В. (2021)
Рущицький Ярема Ярославович (до вісімдесятиріччя від дня народження) (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Ореховський В. О. - Фінікійська цивілізація як приклад талассократії у стародавньому Середземномор’ї (2021)
Бозуленко О. Я. - Особливості продажу інноваційних продуктів харчування (2021)
Гут Л. В. - Oптимізація процесу управління витратами підприємств торгівлі в умовах кризи (2021)
Чаплінський Ю. Б. - Підходи до оцінки ефективності програми лояльності (2021)
Чичун В. А. - Проблеми управління якістю обслуговування у сфері торгівлі (2021)
Григорків М. В. - Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки, Вінничук М. В., Маханець Л. Л., Ярошенко О. І. (2021)
Буткевич О. В. - Сутність принципів управлінського обліку (2021)
Skrypnyk N. - Distortions and errors in the financial statements: classification, detection and warnings, Skrypnyk M., Rylieiev S. (2021)
Вудвуд В. В. - Cутність публічних фінансів та їх місце в фінансуванні капітальних інвестицій Чернівецької області (2021)
Ковалевич Д. А. - Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я в умовах реформування (2021)
Рошило В. І. - Фінансове забезпечення територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи:проблеми та перспективи (2021)
Hildebrant K. - From blended learning to online technologies in teaching english at non-linguistic higher educational establishments of Ukraine (2021)
Stupak M. - English for specific purposes in professional training of future accountants (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Skobtsov V. Yu. - Binary classification of small satellites telemetry data based on deep learning approach (2021)
Sivokobylenko V. F. - Detecting development scenarios of dynamic events in electric power network smart-grids. Part two "Selective Protection", Nikiforov A. P., Zhuravlov I. V. (2021)
Derevyanko G. V. - Improvement of the design method of thermal networks: serial connection of heat exchangers, Mescheryakov V. I. (2021)
Kungurtsev O. B. - Automated object-oriented technology for software module development, Novikova N. O., Zinovatna S. L., Komleva N. O. (2021)
Yakovyna V. S. - Towards a software defect proneness model: feature selection, Symets I. I. (2021)
Galchonkov O. N. - Reducing cloud infrastructure costs through task management, Babych M. I., Plachinda A. V., Majorova A. R. (2021)
Lucenko V. M. - Protection of computers from side electromagnetic radiation during monitor images formation, Progonov D. O. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Speranskyy V. O. - Accelerating the learning process of a neural network by predicting the weight coefficient, Domanciuc M. O. (2021)
Larshin V. P. - Optimization of the precision gear grinding operation based on integrated information system, Babiychuk O. B., Lysyi O. V., Verpivskyi S. M., Yunxuan Z. (2021)
Denysova A. E. - Modelling the efficiency of power system with reserve capacity from variable renewable sources of energy, Nikulshin V. R., Wysochin V. V., Zhaivoron O. S., Solomentseva Y. V. (2021)
Zaykov V. P. - Control of thermal regime of thermoelectric coolers in uniform temperature field, Mescheryakov V. I., Zhuravlov Y. I. (2021)
Sinchuk O. M. - Informational aspects at model of power consumption by main drainage facilities of iron-ore mining enterprises, Strzelecki R., Sinchuk I. O., Kupin A. I., Beridze T. M., Budnikov K. V. (2021)
Zhuravlov Y. I. - Method for increasing the dynamic characteristics of thermoelectric coolers (2021)
Gogunskii V. D. - Ways of development of processes of standardization and informatization of the field of healthcare, Mezentseva O. O., Kolomiiets A. S., Kolesnikova K. V., Morozov V. V. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Близнюк В. В. - Модель професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних сил України в умовах бакалаврату (2021)
Добровольський Ю. Б. - Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти, Добровольський В. Б., Дубініна О. В. (2021)
Kazimova A. F. - Necessary skills while teaching business English at non-specialized faculties in Azerbaijan (results of experiment) (2021)
Литвин В. А. - Сучасні аспекти організації неформальної освіти майбутніх педагогів (2021)
Марчук І. П. - Авторська концептуальна модель формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання (2021)
Олійник В. В. - Структурно-функціональна модель організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти в умовах пандемії, Грабовський П. П. (2021)
Піддячий В. М. - Методи розвитку андрагогічної компетентності педагогів (2021)
Сергеєва Л. М. - Професійне орієнтування: сучасний погляд та перспективи змін (2021)
Сорочан Т. М. - Педагогічні умови розвитку професійної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи, Білоножко О. В. (2021)
Шульгіна О. В. - Розвиток правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, як педагогічна проблема (2021)
Юзбашева Г. С. - Якість сучасної природничої освіти та підготовка вчителя до підвищення її показників (2021)
Сивий М. Я. - Деякі аспекти польсько-українських геолого-геоморфологічних досліджень західного Волино-Поділля в період польської окупації, Лісова Н. О. (2021)
Барна І. М. - Концепт оцінки впливу на довкілля через призму системного аналізу (2021)
Ющенко Ю. С. - Вплив атмосферних опадів на стік річки Путила, Паланичко О. В., Пасічник М. Д., Закревський О. О. (2021)
Кирильчук А. А. - Особливості мікроморфології ґрунтів белігеративного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, Милик Р. Г., Дорошкевич С. П. (2021)
Кисельов Ю. О. - Географічні закономірності поширення інвазійної флори залізниць Кіровоградської області, Парахненко В. Г. (2021)
Смалійчук А. Д. - Кліматорегулювальні екосистемні послуги лісового ландшафту Українських Карпат, Круглов І. С., Часковський О. Г., Смалійчук Г. В., Біланюк В. І. (2021)
Лісовський А. С. - Фізико-хімічні властивості чорноземів типових Придністерського Поділля, Гарбар В. В. (2021)
Бугальська І. І. - Локальні прояви змін клімату на прикладі природного заповідника "Медобори" за 2006-2020 роки (2021)
Дністрянський М. С. - Проблеми неврегульованості політичного статусу територій як чинник поглиблення суперечностей у міжнародних відносинах, Копачинська Г. В., Дністрянська Н. І. (2021)
Мельнійчук М. М. - Перспективи створення мережі екологічних технопарків на території Волинської області, Безсмертнюк Т. П., Горбач В. В., Горбач Л. М. (2021)
Задворний С. І. - Суспільно-географічні особливості функціонування базової мережі закладів культури Тернопільської міської територіальної громади (2021)
Топчієв О. Г. - Населення як невід'ємна складова рекреаційно-туристичного потенціалу, Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. (2021)
Мариняк Я. О. - Стратегічні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні, Стецько Н. П. (2021)
Касіяник І. П. - Регіональні палеотури, як інтерактивна форма пізнання ландшафту в структурі геотуристичного маршруту "Terra Podolica", Рибак І. П., Касіяник Л. В., Вітвіцький Я. Й. (2021)
Коробейникова Я. С. - Проблеми використання елементів природно-заповідної та музейної спадщини в туризмі (на прикладі Івано-Франківської області), Побігун О. В. (2021)
Новицька С. Р. - Природні рекреаційні ресурси Чортківського району Тернопільської області, Янковська Л. В., Вітенко І. М. (2021)
Ковальська Л. В. - Розробка концептуальних засад діяльності проектування готелів (на прикладі рішення 5-зіркового столичного готелю-люкс), Ткаченко Т. І. (2021)
Долинська О. О. - Напрямки перспективного розвитку територіальної організації регіонального туристичного комплексу Хмельницької області (2021)
Фесюк В. О. - Геоекологічний стан басейну р. Оконка та його оптимізація, Слюсарчук А. В. (2021)
Курганевич Л. П. - Паспортизація джерел нецентралізваного водопостачання села Поромів Волинської області, Хавень В. В. (2021)
Сплодитель А. О. - Еколого-геохімічна оцінка ґрунтово-рослинного покриву урбанізованих ландшафтів (на прикладі м. Бровари) (2021)
Царик Л. П. - Оптимізація землекористування в Україні на етапі формування ринку земель, Сонько С. П., Царик П. Л. (2021)
Питуляк М. Р. - Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ північно-східної частини Золочівського району Львівської області, Питуляк М. В., Заставецька Л. Б., Заставецький Т. Б., Таранова Н. Б. (2021)
Шіпка М. З. - Оптимізація структури землекористування басейну р. Полтви (2021)
Визначні події, постаті (2021)
Відомості про авторів (2021)
Титул, содержание (2016)
Халимендик Ю. М. - Обоснование параметров канатных анкеров в условиях слабых слоистых пород, Барышников А. С. (2016)
Посохов Е. В. - Измерения смещений боковых пород в выемочных выработках глубоких горизонтов (2016)
Киктев Н. А. - Основы методологии создания автоматизированных ленточных конвейерных линий, Ларин В. Ю., Ларина Е. Ю., Чичикало Н. И. (2016)
Дебелый В. Л. - Перспективы синхронных тяговых двигателей в приводе рудничных электровозов, Севостьянов В. А. (2016)
Гудим В. І. - Дослідження причетності електричних мереж до виникнення пожеж на шахтах, Мнухін А. Г., Назаровець О. Б., Янків В. В. (2016)
Колосюк В. П. - Развитие мер безопасности при сотрясательном взрывании в шахтах, Чебенко В. Н., Мурашко А. А., Колосюк А. В. (2016)
Диденко А. А. - Нормативное обеспечение локализации пожаров в горных выработках угольных шахт, Дикенштейн И. Ф. (2016)
Зубова Л. Г. - Породы отвалов угледобычи как сырье для металлургии (2016)
Гнєушев В. О. - Шляхи зменшення пилових викидів торфобрикетних заводів, Щербачук В. С., Максимчук В. А. (2016)
Безручко К. А. - Определение параметров границы коллектор–экран для низкопористых песчаников угленосной толщи (2016)
Макаров А. С. - Вплив технології гомогенізації на стабільність спиртовугільних суспензій, Димитрюк Т. М., Макарова К. В., Єгурнов О. І. (2016)
Содержание журнала за 2016 г. (2016)
Калашник Ю. І. - Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена "Списана спина" (2014)
Алєксєєва О. О. - Часопросторовий вимір в оповіданні М. Вінграновського "Не дивись мені в спину…": особливості синтаксичної організації (2014)
Крапива Ю. В. - Алюзія в публіцистичному тексті (на матеріалі журнальних статей українського інтернет-видання "Політика і культура") (2014)
Половинкіна М. І. - Лексико-семантичне мікрополе brązowy у польських поетичних творах кінця XIX першої половини ХХ ст. (2014)
Боярова Л. Г. - Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект (2014)
Kuprijanov E. V. - Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography (2014)
Сердега Р. Л. - Формальна варіативність виражених реченням повір’їв (2014)
Иванова К. А. - Объективизация информации в информационно-аналитическом интернет-тексте: ссылки на источник и цитаты (2014)
Ковтун І. І. - Походження та розвиток української судової термінології (2014)
Петрова Т. О. - Лексична норма й варіантність в українській фітомеліоративній термінології (2014)
Карікова Н. М. - Дві статті від одного автора: (Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича) (2014)
Лісна М. І. - Безеквівалентність як об’єкт теорії перекладу та двомовної лексикографії (2014)
Сімонок В. П. - Іншомовна лексика в українській мовній картині світу (2014)
Сергєєва Г. А. - Глобалізація та лінгвістичні проблеми взаємодії національно-правових мовних картин світу (на матеріалі англомовних запозичень в українській правничій термінології) (2014)
Шкоріна І. М. - Національно-мовна картина світу в освітньому контексті (2014)
Бутко С. Г. - Міфопоетичний ономастикон українських замовлянь (2014)
Бобро М. П. - Вербальні репрезентанти архетипу "жити багато" в українському лінгвокультурному просторі (2014)
Чекарева Є. С. - Перцептуальний час в системі прикметників давньогрецької мови (2014)
Макар І. С. - Риторичні питання в контексті ідіостилю Лонга (на матеріалі роману "Дафніс і Хлоя”) (2014)
Зана Л. Ю. - Древнегреческий язык в курсе клинической терминологии (2014)
Лук’яненко С. С. - Зародження лінгвістичної інноватики в парадигмі античної теорії найменування (2014)
Сучалкин О. В. - Греческий рукописный сборник XII в. из коллекции ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2014)
Ярко Е. Ю. - Латинские рукописи по риторике и поэтике из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2014)
Паладян К. І. - Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця ХІХ — початку ХХ століття (2014)
Ващенко Ю. А. - Жанровая специфика романа П. Киньяра "Записки на табличках Апронении Авиции" (2014)
Литовская А. В. - Своеобразие и значение современной рецепции наследия Аристофана (2014)
Стовба А. С. - Поэтика телесности в триптихе Джона Барта "Химера" (2014)
Штаєр І. Л. - Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект) (2014)
Дубинина Л. А. - Античный код в малой прозе В. Я. Брюсова: Рея Сильвия в истории из жизни VI века (2014)
Безхутрий Ю. М. - Майк Йогансен про художню літературу як творчість і ремісництво, Філон М. І. (2014)
Гноєва Н. І. - Мотив "межової ситуації" в романі "Жовтий князь" Василя Барки (2014)
Маханьков Е. А. - Семантика и поэтика мифологических мотивов в рассказе Г. Газданова "Судьба Саломеи" (2014)
Левченко-Комисаренко Т. Л. - Скарбница потребная" Иоанникия Галятовского (2014)
Борзенко О. І. - Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст. (2014)
Соценко Н. Ф. - Екфрасис в повісті Т. Г. Шевченко "Прогулка с удовольствием и не без морали" (2014)
Вальченко И. В. - Прогулки по Флоренции: типология и функции экфрасиса в "Итальянских новеллах" Д. С. Мережковского (2014)
Гавриш І. П. - Потрактування долі в малій прозі М. М. Цуканової (2014)
Борбунюк В. А. - История монтера-драматурга в пьесе В. Шкваркина "Лира напрокат": метаморфозы советского водевиля (2014)
Луцик В. І. - Образ Лондона у малій прозі Доріс Лессінг: нова парадигма міжособистісних стосунків (2014)
Савина В. В. - Специфика изображения мира женщины в феминистских романах Дорис Лессинг (2014)
Римар Н. Ю. - Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї (2014)
Гармаш Л. В. - Мотив игры в романах Ф. К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) (2014)
Романова І. В. - Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного "Людина біжить над прірвою" (2014)
Шапошникова О. О. - Дискурс божевілля у романах І. Багряного (2014)
Маркіна А. М. - Бог і Господь як чинники художнього світу Василя Стуса (2014)
Бабай П. Н. - Структурообразующие антиномии приговского проекта (2014)
Дерев’янченко Н. В. - Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека (2014)
Титаренко Е. А. - Метатекстуальные компоненты в гипертексте В. Пелевина (2014)
Руда О. В. - Рецепція поезії Лазаря Барановича в літературознавстві (2014)
Виниченко В. В. - Роман Е. Замятина "Мы" как претекст новеллы А. Куприна "Рай": встреча на поле русской антиутопии, Московкина И. И. (2014)
Монолатій Т. П. - Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота (2014)
Гаврилюк Н. І. - Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії (2014)
Надозирная Т. В. - Набоковский интертекст в дилогии В. Пелевина о вампирах как ключ к решению проблемы власти языка (2014)
Сподарець М. П. - Проблеми казки і дитячої літератури в українському ідеологічному дискурсі 1920 — поч. 1930-х років (2014)
Суховєєнко К. І. - Українська драматургія 1930-х рр. в суспільно-політичному дискурсі (2014)
Назаренко В. М. - Майк Йогансен як "оформлювач" альманаху "Літературний ярмарок" (2014)
Головко Л. Г. - Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960–1970-х рр. (2014)
Головачева К. Р. - Художній світ Павла Загребельного (2014)
Богдан О. М. - Текст і автор: до питання про співвідношення понять, Дмитренко Є. В. (2014)
Рожина А. Д. - Гете и Руссо: парадигма просветительской философии (2014)
Краснящих А. П. - Инфантилизм и псевдоинфантилизм в американской литературе ХХ века (2014)
Кравець О. М. - Специфіка маргінального героя в американській літературі другої половини ХХ століття (2014)
Кравченко А. С. - Постмодерністська проблематика роману Е. Л. Доктороу "Регтайм" (2014)
Михида С. П. - Матриця обдарованості: психологічний інструментарій (2014)
До 20-річчя відновлення класичного відділення у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна (2014)
Заповідала нам любов … (2014)
75 років від дня народження доцента Раїси Іванівни Тростинської (2014)
Професорові Муромцеву Ігореві Вікторовичу — 80 років (2014)
80 років Олексію Прокоповичу Чугую (2014)
Відомості про авторів (2014)
Щербак В. І. - Динаміка перифітону Bacillariophyta на різних етапах експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС (Україна), Генкал С. І., Семенюк Н. Є. (2021)
Царенко П. М. - Вплив культуральної рідини Interfillum terricola (J.B. Petersen) Mikhailyuk et al. (Charophyta) на алелопатичні, мікробіологічні, агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту, Заіменко Н. В., Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Павлюченко Н. А., Іваницька Б. О., Юношева О. П., Демченко Е. М. (2021)
Поліщук О. В. - Роль карбоангідраз у механізмах концентрування карбону водних фотоавтотрофів (2021)
Чернобай Н. А. - Порівняльний аналіз методів оцінки збереженості культур мікроводоростей Dunaliella salina Teodoresco та Chlorococcum dissectum Korshikov (Chlorophyta) після впливу стрес-факторів, Возовик К. Д., Каднікова Н. Г. (2021)
Брянцева Ю. В. - Особливості сезонної сукцесії фітопланктону в прибережній зоні Криму (Чорне море) у різні за кліматичними умовами роки (2009–2014) (2021)
Генкал С. І. - Нові дані до флори Centrophyceae (Bacillariophyta) Невської губи (Росія), Трифонова І. С. (2021)
Борисова О. В. - Штами колекції мікроводоростей IBASU-A – об’єкти біотехнології, Царенко П. М. (2021)
Зайков C. В. - Інгаляційні кортикостероїди в лікуванні пацієнтів з COVID-19 (2021)
Охотнікова О. М. - Уртикарний васкуліт у дітей, Ошлянська О. А. (2021)
Зубченко С. О. - Аналіз взаємозв’язку рівнів кінцевих продуктів глікації з цитокіновим профілем у пацієнтів з алергічними хворобами на тлі хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції (2021)
Дмитрієв К. Д. - Вплив лікування комбінацією тіотропію/олодатеролу на показники якості життя у пацієнтів з ХОЗЛ (2021)
Ликова М. А. - Сенсибілізація до алергенів домашніх тварин серед пацієнтів алергологічної клініки (2021)
Klymenko Valeriia - COVID-19 treatment guidelines for hospitalized patients at St. Vincent’s Medical Center, a licensed 473-bed community teaching hospital with a level ii trauma center in the United States, Mopuru Haritha, Alvi Arsalan, Morel Maria, Dyatlova Nataliia, Elias Michael, Regelmann David (2021)
Басанець А. В. - Бронхіальна астма як проблема професійної патології (клінічний випадок), Єрмакова О. В. (2021)
Професору Олександру Ярославовичу Дзюблику - 70 років (2021)
Авторам публікацій у журналі "Астма та aлергія” (2021)
Утьосов Я. - Спеціальна методика формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями, Утьосова О. (2020)
Войтович О. - Особливості проведення практичних занять із дисципліни "Методика навчання географії" (2020)
Волошина О. - Компонентна структура, критерії сформованості професійної майстерності майбутніх педагогів (2020)
Бахмат Н. - Формування професійно-трудової компетентності школярів з інтелектуальними порушеннями засобами професійної орієнтації, Вержиховська О. (2020)
Олізько Ю. - Сучасні тенденції досліджень у сфері вивчення та викладання мов: аналіз публікацій українського журналу "Новітня освіта", Саєнко Н. (2020)
Заячук Ю. - Місія університету в суспільстві: формування університетської традиції та сучасні виклики, Ковальська О. (2020)
Волковецька Р. - Безперервна освіта як домінанта сучасної освітньої парадигми, Мудроха В., Демчук Н. (2020)
Вихрущ А. - Розумове виховання в педагогічній системі Андрея Шептицького (1914–1939 рр.) (2020)
Мищишин І. - Операційно-діяльнісні компетенції менеджера освіти, Калагурка Х., Мищишин О. (2020)
Савка І. - Педагогічні умови реалізації професійної підготовки майбутніх перекладачів на основі інтегративного підходу (2020)
Зайцев І. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Долинський Є. - Особливості європейського досвіду навчання теорії та практики перекладу майбутніх іноземних філологів (2020)
Суховірський О. - Аналіз використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій магістрантами під час дистанційного навчання в умовах карантину (2020)
Курилюк Ю. - "Migration & Law" – новий тематичний міжцисциплінарний науково-практичний журнал (2021)
Малиновська О. - Міграція та міграційна політика в Україні: трансформації доби незалежності (2021)
Калініна А. - Вплив карантину в межах запобігання COVID-19 на стан злочинності мігрантів в Україні (2021)
Варга Н. - Настрої та передумови міграції серед молоді Закарпаття, Гвоздецька Б. (2021)
Зьолка В. - Державна прикордонна служба України як суб’єкт реалізації державної міграційної політики України, Мота А. (2021)
Нікіфоренко В. - Міжнародне співробітництво як інструмент управління міграцією, Нгуєн А. (2021)
Олійник С. - Міжнародно-правовий інститут реадмісії осіб (2021)
Калашнікова Л. - Еміграційні настрої сучасних українців, спричинені економічними негараздами та відчуттям самообмеження (за матеріалами півдня України), Чорна В., Фесенко А. (2021)
Оснач О. - Зміни міграційної політики Європейського Союзу (2015–2020): аналіз деяких наслідків (2021)
Голобородько Д. - Основні напрямки реформування міграційно-деліктної відповідальності (адміністративно-правовий аналіз пропозицій до законодавства) (2021)
Голод В. - Роль та значення КНР у світовому перерозподілі бавовни в період глобалізації (2011)
Гончарук А. - Китайська відповідь на сучасні глобальні виклики (2011)
Коваль О. - 12-тий п’ятирічний план - нові завдання й виклики для розвитку Китаю (2011)
Chao J. K. T. - The Taiwan Challenge Ahead (2011)
Gorodnia N. - China’s 21st Century Financial Foreign Policy (2011)
Lee Y.-T. - An Analysis on Democratization and Peace in the Taiwan Strait (2011)
Lee Y.-M. - The Development of Cross-Straits Relations (2011)
Величко В. - Системи управління регіонами в Давньому Китаї: досвід історичного моделювання (2011)
Кіктенко В. - Культурний релятивізм Натана Сівіна: традиційна китайська наука і медицина (2011)
Гобова Є. - Системи анотування просодії китайської мови (2011)
Товянская Е. - Прагматическая функция пассивных конструкций bei в современном китайском языке (2011)
Чжан Айлін. "Релігія китайців". (Частина перша). Переклад В. Урусова (2011)
Кірносова Н. - Особливості соціальної реклами в Пекінському метро (2011)
Огнєва О. - Скульптура малих форм монгольського мистецтва в експозиції Муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова (2011)
Онищенко В. - К вопросу типологии персонажей японских средневековых военных повестей (на материале Сё: монки, Муцу ваки, Хо: гэн-моногатари, Хэйдзи-моногатари, Хэйкэ-моногатари) (2011)
Отрощенко І. - Контакти Фен Юйсяна з Улан-Батором (2011)
Головачёв В. Ц. - Конфуций, Лаоцзы и "пресинология”. Памяти китаеведа Л. И. Головачёвой (1937 – 2011) (2011)
Головачёва Л. И. - Что это значит – изучать Конфуция? (2011)
Титул, зміст (2007)
Буковинський С. А. - Зростання й корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки, Гриценко А. А., Унковська Т. Є. (2007)
Мортіков В. В. - Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики (2007)
Полозенко Д. В. - Фінансове забезпечення загальноосвітніх закладів та шляхи його вдосконалення (2007)
Пепа Т. В. - Фінансова складова комплексного розвитку продуктивних сил регіонів України (2007)
Макаркіна Г. В. - Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону, Добридень К. М. (2007)
Ставицький А. В. - Вплив монетарної політики на економічну безпеку України, Хом’як В. Р. (2007)
Новицький В. Є. - Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології (2007)
Веклич О. О. - Як активізувати механізм вилучення природноресурсної ренти (2007)
Гранатуров В. М. - Податковий ризик держави: визначення та класифікація, Ясенова І. Б. (2007)
Балакін Р. Л. - Акцизне оподаткування тютюнових виробів у державах – членах Європейського Союзу та в Україні (2007)
Тимченко О. М. - Податковий борг: критерії оцінки та інтерпретація результатів, Бадида М. П. (2007)
Долінська Є. Б. - Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів, Долінський Л. Б. (2007)
Сніжко О. В. - Міжчасова концепція платіжного балансу: сутність та використання, Анісімова О. Ю. (2007)
Жаліло Я. А. - Деформації моделі економічного зростання в умовах політико-економічного циклу й перспективи їх подолання (2007)
Шелудько Н. М. - Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні (2007)
Огонь Ц. Г. - Державний фінансовий контроль у навчальному процесі (2007)
Wei-Bin Zhang - Values of land, gold, renewable resources, and capital in a growth model with agricultural and industrial sectors (2016)
Wyrzykowska B. - Competency models and their use in practice (2016)
Бутенко Є. В. - Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Харитоненко Р. А. (2016)
Боярова О. А. - Аграрні розписки як форма кредитування сільськогосподарських підприємств: облік та відображення у звітності, Кузик Н. П. (2016)
Грек А. В. - Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Григор'єв С. О. - Аналіз собівартості виробництва м’яса птиці в різних країнах світу та її вплив на конкурентоспроможність (2016)
Гуренко Т. О. - Проблеми та перспективи оподаткування прибутку в Україні, Дерев'янко С. І. (2016)
Гурська І. С. - Стан і перспективи розвитку галузей тваринництва на сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області (2016)
Долженко І. І. - Тенденції бюджетно-податкового стимулювання сільського господарства в Україні (2016)
Захожай В. Б. - Тенденції та перспективи інвестиційної діяльності агропромислових формувань Київської області в контексті євроінтеграційних процесів, Котляров В. О. (2016)
Зеліско І. М. - Глобалізаційні тренди фінансового забезпечення діяльності аграрних формувань України (2016)
Єрмаков О. Ю. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств на ринку продукції рослинництва, Єсаулов В. А. (2016)
Калюга Є. В. - Національна система нагляду за якістю фінансової звітності (2016)
Кінєва Т. С. - Моделювання бізнес-процесів: сутність та перспективи використання в сільському господарстві (2016)
Клименко Н. А. - Управління проблемою екологізації аграрного виробництва (2016)
Кравченко А. С. - Аналіз функціонування біржового фінансового ринку (2016)
Кудінова І. П. - Сільськогосподарське дорадництво в Україні як інструмент сприяння розвитку сільських територій (2016)
Ліщинський М. П. - Вплив глобалізації на розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки України (2016)
Лабенко О. М. - Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні (2016)
Лемішко О. О. - Орієнтири стимулювання податкової політики залежно від стратегічних напрямів розвитку сільського господарства України (2016)
Мамчур Р. М. - Страхування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2016)
Машкова Т. В. - Методика оцінки якісних параметрів земель сільськогосподарського призначення для цілей обліку (2016)
Мосіюк С. І. - Розвиток українського села через зелений туризм, Мосіюк І. П., Мосіюк В. І. (2016)
Мосіюк С. І. - Важелі впливу держави на господарську діяльність країни в ринкових умовах, Мосіюк І. П., Мосіюк В. І. (2016)
Наконечна К. В. - Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів України (2016)
Передерій Н. О. - Стратегії управління витратами в агроформуваннях, Нідзельська Т. Л. (2016)
Попова О. Л. - Сільський розвиток як складова сучасної аграрної політики (2016)
Резнік Н. П. - Особливості функціонування та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні (2016)
Рябенко Л. М. - Генезис стратегічного обліку (2016)
Слободяник А. М. - Світовий валютний ринок: тенденції сучасного розвитку (2016)
Сокол Л. М. - Експорт сільськогосподарської продукції в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Солодкий М. О. - Проблеми розвитку біржового товарного ринку в Україні (2016)
Сук П. Л. - Амортизація сільськогосподарської техніки, Криворот О. Г. (2016)
Талавиря М. П. - Можливості використання концепції національної інноваційної системи як базису для переходу до біоекономіки, Байдала В. В., Лимар В. В. (2016)
Тиховод А. М. - Трансформовані рівняння Ф. І. Левіна для визначення врожайності побічної продукції (2016)
Федуняк І. О. - Сільськогосподарська діяльність домогосподарств України: стан і перспективи, Камишанов В. В., Федуняк Т. В. (2016)
Христенко Г. М. - Економічна ефективність зернового господарства та чинники її формування (2016)
Шевчук К. В. - Управлінська звітність як об’єкт аудиту (2016)
Шиндирук К. В. - Моделювання організації первинної ланки розвитку кредитної кооперації (2016)
Шинкарук Л. В. - Основні підходи до формування концепції розвитку агропродовольчого сектору економіки України, Барановська І. В. (2016)
Яворська В. О. - Біржова торгівля товарними деривативами на аграрну продукцію у контексті світової глобалізації (2016)
Фурса А. В. - Передумови адаптації цукробурякової галузі України до євроінтеграційних процесів (2016)
Глущенко В. А. - Історія слов'янських "глухих" голосних у концепції П. О. Лавровського (2017)
Илиев И. Г. - Остатъци от еркечкото широко е в бесарабски български говори, Георгиева М. Р. (2017)
Kолесник В. А. - Диагностирующие черты болгарского говора с. Большой Буялык (Благоево) (2017)
Mar'yanko Ya. H. - Ukrainian design as a separate branch of arts and crafts and formation of its terminology, Zaytseva O. Yu. (2017)
Бурковська О. Б. - Структурні типи аналітичних термінів лісівництва (2017)
Горбань В. В. - Грамматические игремы как средство "коммуникативного обольщения" (2017)
Горностаев С. В. - Деривационное освоение англоязычных номинаций сферы интерактивных развлечений (2017)
Євланова О. О. - Комунікативні стратегії президентів Вацлава Гавела та Вацлава Клауса у засобах масової інформації (2017)
Okano K. - Glagoli oscilacje u srpskom i slovenackom jeziku: semantika i distribucija (2017)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: відіменникові дієслівні деривати (2017)
Шацкая М. Ф. - О некоторых особенностях формирования диатезы в языковой игре (2017)
Васильєва Л. П. - Маскулінність і фемінність у мові (на матеріалі слов'янських та неслов'янських мов) (2017)
Вдовиченко Н. В. - Метафора речовини як спосіб концептуалізації гріха в українській мовній картині світу (2017)
Wojcewa H. - Językowy obraz świata polskiego marynarza w marynistycznym dyskursie Zygmunta Batka (2017)
Касім Г. Ю. - Різновиди антонімічних трансформацій інтертекстуальних одиниць у текстах сучасних українських ЗМІ (2017)
Кондратенко Н. В. - Іміджево-презентаційні жанри українського політичного дискурсу (2017)
Мінкевич Е. Е. - Семантизація неозапозичень у текстах українських ЗМІ на початковому етапі їхньої адаптації (2017)
Скляренко О. Н. - Ономастичекий этюд: родовые названия мифологических существ (типологический аспект) (2017)
Алипиева А. - Романът "Хитър Петър" от Георги Марковски и българският магически реализъм (2017)
Baum J. - Czy istnieje definicja człowieczeństwa? Poetyka monodramów Jewgienija Griszkowca (2017)
Benkowska E. - Elementy widowiska teatralnego w meczowych oprawach kibiców Lechii Gdańsk (2017)
Георгиева С. - Календарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимите (2017)
Lechocka E. - Warmińsko-mazurski kadyk w pieśniach ludowych (2017)
Раковская Н. М. - Топология письма как постижение интимной философии В. Розанова (2017)
Тропина Н. П. - Стихотворный Интернет-жанр "пирожки" и постмодернистская игра прецедентными текстами (2017)
Яковлева О. В. - Символическое значение мифонимов в поэтических текстах литературы XVIII века (2017)
Аврамчук О. - Роль фундаментальної складової у підготовці курсантів за напрямом "Системна інженерія", Пасько О. (2015)
Баранюк О. - Розробка навчальної бібліотеки підпрограм для низькорівневого програмування (2015)
Бєльчев П. - Роль і місце культурно-історичної складової змісту освіти у підготовці майбутніх вчителів математики в педагогічному університеті, Павленко А. (2015)
Бодненко Т. - Використання в LMS Moodle у процесі навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем (2015)
Вагіс А. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у самостійній роботі студентів з математичних дисциплін: синергетичний аспект (2015)
Гетьман І. - Проектування і створення автоматизованої системи дистанційної освіти із застосуванням Wеb-додатків, Сташкевич І. (2015)
Загацька Н. - Оцінка якості спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів у процесі навчання криптології (2015)
Кобилянська І. - Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки, Кобилянський О. (2015)
Коротун О. - Хмарні SAAS - сервіси в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Купо А. - Использование компьютерных технологий при изучении темы "Газодинамика", Грищенко В., Шершнев А. (2015)
Лебедь О. - Застосування кейс-методу в науково-дослідній роботі студентів, Мислінчук В., Левчун І. (2015)
Мерзликін П. - Досвід використання python як першої мови програмування для студентів напряму підготовки "Інформатика" (2015)
Олійник Н. - Ефективність ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти (2015)
Самойленко Н. - Методичні підходи до вивчення інформатики в основній школі, Семко Л. (2015)
Соменко О. - Психологічні передумови формування пізнавальної активності студентів з математики (2015)
Старовойтова Е. - Интегративные факультативные курсы как форма осуществления прикладной направленности обучения математике в школе (2015)
Хміль Н. - Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі, Кисельова О. (2015)
Ivanytska N. - Advantages and disadvantages of the use of on-line learning, Kern M. (2015)
Атаманчук П. - Технологічні основи формування світогляду учнів майбутніми вчителями фізико-технологічного профілю, Ніколаєв О. (2015)
Бурак В. - Методика поглибленого вивчення кінематичних висновків релятивістської механіки в середній школі, Коновал О. (2015)
Галатюк Т. - Дидактичні умови формування методологічної культури учнів у процесі навчання фізики (2015)
Годлевская А. - Проектная деятельность студентов в лабораторном практикуме, Шолох В. (2015)
Гребенюк Ю. - Методологічні особливості складання завдань турнірів з фізики як базової дисципліни (2015)
Грудинін Б. - Компетентнісний підхід: сутність висхідних понять та положень (2015)
Єчкало Ю. - Інтелектуальний розвиток студентів у навчанні фізики (2015)
Желонкина Т. - Формирование исследовательских умений при проведении факультативных занятий по физике, Лукашевич С., Шершнев Е. (2015)
Кадченко В. - Демонстраційний і лабораторний експеримент при вивченні хвильових процесів, Новгородський В. (2015)
Ковальова О. - Використання сучасного навчального модуля "Кулька-01" при вивченні механіки в курсі загальної фізики, Величко С. (2015)
Кремінський Б. - Проблема необхідності відображення логіки наукового пізнання у процесі навчання фізики (2015)
Куриленко Н. - Умови формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики (2015)
Лукашевич С. - Осуществление нравственного воспитания в преподавании физики, Желонкина Т., Семченко И. (2015)
Мельник Ю. - Розв’язування компетентнісно орієнтованих фізичних задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Мерзликін О. - До визначення поняття "Дослідницькі компетентності старшокласників з фізики" (2015)
Наумчик П. - Розвиток умінь учнів оцінювати реальність отриманих результатів у конкурсі робіт малої академії наук (2015)
Поведа Т. - Формування навичок роботи з навчальною інформацією як складова готовності учня до самоосвіти з фізики (2015)
Подопригора Н. - Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Сальник І. - Модель сучасної системи навчального фізичного експерименту старшої школи, Сірик Е. (2015)
Семещук І. - Інноваційний підхід до вивчення ефекту Доплера з використанням комп’ютерних моделей, Тищук В., Гук О. (2015)
Сліпухіна І. - Самостійна пізнавальна діяльність студентів у комп’ютерно орієнтованому лабораторному практикумі з фізики, Мєняйлов С., Чернега П. (2015)
Смутко О. - Формування предметних компетентностей студентів в ході лабораторних робіт частково-пошукового характеру, Осіпов В. (2015)
Стучинська Н. - Методика навчання електрографії з використанням віртуальних навчальних тренажерів, Грибков О. (2015)
Суховірська Л. - Навчальний фізичний експеремент як зовнішній ресурс розвитку потенціальних можливостей особистості (2015)
Трифонова О. - Формування екологічної компоненти освітньої галузі "природознавство" при вивченні фізики в школі (2015)
Шевчук О. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики (2015)
Забара О. - Психолого-педагогічні особливості використання віртуального експерименту у процесі виконання фізичного практикуму (2015)
Волчанський О. - Роль вивчення астрономії при підготовці вчителя географії (2015)
Кононенко С. - Практична робота студентів з вивчення енергозберігаючих технологій, Чінчой О. (2015)
Моркун В. - Ділова гра із використанням геоінформаційних технологій у формуванні екологічної компетентності майбутніх інженерів, Грищенко С. (2015)
Серьогіна І. - Особливості використання тренінгу як інтерактивної технології у процесі навчально-пізнавальній діяльності студентів (2015)
Чорна О. - Методичні аспекти вивчення цивільного захисту майбутніми вчителями (2015)
Суддя Конституційного Суду України Литвинов Олександр Миколайович (2013)
Суддя Конституційного Суду України Тупицький Олександр Миколайович (2013)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (2013)
Баулін Ю. В. - Окрема думка судді Конституційного Суду України Бауліна Ю. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респуб- ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (2013)
Кампо В. М. - Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (2013)
Стецюк П. Б. - Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (2013)
Шишкін В. І. - Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення” Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус суддів” (справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці) (2013)
Шишкін В. - Гарантування конституційного права на функціонування української мови як державної (2013)
Савчин М. - Забезпечення верховенства конституції у діяльності конституційної юстиції (2013)
Кушніренко О. - Справедливість як базова цінність конституційного ладу (2013)
Головін А. - Вплив рішень Конституційного Суду України на правовий порядок у державі в аспекті захисту конституційних прав і свобод (2013)
Гультай М. - Основні напрями правового регулювання інституту конституційної скарги в Україні (2013)
Маркуш М. - Проблеми кримінального процесу України в контексті сучасної конституційної доктрини (2013)
Карнаух Т. - Захист особистих немайнових прав юридичних осіб Конституційним Судом України: проблеми та перспективи (2013)
Мартинюк Р. - Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю (2013)
Бірмонтієнє Т. - Значення судового конституційного контролю для розвитку права (2013)
Бірюк Л. - Розвиток європейського соціального законодавства: закономірності і протиріччя (2013)
Евграфов П. - Кредом и целью его жизни было служение Праву, достижение его торжества в обществе (светлой и незабвенной памяти С. С. Алексеева) (2013)
Наукові здобутки (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Вихідні відомості (2013)
Титул, зміст (2016)
Мельник В. І. - Про причини, які зумовлюють межі ареалів видів рослин (2016)
Рак О. О. - Динаміка популяції Scilla siberica Haw. в урочищі "Темний ліс" (Чернігівська область), Пенська І. В., Сапунова О. О. (2016)
Сіренко Т. В. - Діагностичні ознаки вікових станів Astragalus ponticus Pall. (родина Fabaceae, секція Alopecuroides) (2016)
Клименко С. В. - Анатомия листьев представителей семейства Cornaceae Bercht. et J. Presl в условиях Лесостепи Украины, Клименко Е. Н. (2016)
Царенко О. М. - Морфологічні особливості листків видів роду Tilia L. (секція Anastraea Engl.), Вакуленко Т. Б., Дорошенко О. К., Карпенко Н. І. (2016)
Копилова Т. В. - Сезонні ритми росту і розвитку представників роду Pyracantha M. Roem. у Правобережному Лісостепу України (2016)
Авєкін Я. В. - Генеративне розмноження Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. в умовах інтродукції, Гайдаржи М. М. (2016)
Рубцова Е. Л. - Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в проектирование и строительство парков Украины (2016)
Медведєв В. А. - Фітоценотипна структура дендрофлори дендрологічного парку "Тростянець" НАН України: багаторічна динаміка, участь і роль фітоценотипів у формуванні паркових дендроценозів, Ільєнко О. О. (2016)
Савосько В. М. - Еколого-ботанічна зумовленість поширеності деревно-чагарникових видів у визначних парках та сквері історичного центру Криворіжжя, Товстоляк Н. В. (2016)
Стасюк М. В. - Біологічне забруднення флори Волинської височини видами адвентивних рослин, Глінська С. О. (2016)
Ліханов А. Ф. - Варіативність складу вторинних метаболітів кори однорічних пагонів представників роду Aesculus L., Пентелюк О. С., Григорюк І. П., Ільєнко О. О. (2016)
Levon V. F. - Phenolic compounds as one of the biochemical indicators of frost resistance of the genus Cynoxylon L. in the conditions of Forest-Steppe of Ukraine, Klymenko S. V., Tesliuk M. G. (2016)
Трофименко Н. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України (2016)
Баранський О. Р. - Віктор Іванович Мельник (до 60-річчя від дня народження), Діденко С. Я., Лоя В. В. (2016)
Титул, зміст (2017)
Abdulkerimov I. - Development of technological support of qualitative threaded joints of parts made of aluminum alloys, Permyakov A. (2017)
Mourad Aouati - Parametric identification in the problem of determining the quality of dusulfusation and deposphoration processes of Fe-C alloy (2017)
Karvatskii A. - Investigation of the current state of isostatic graphite production technology, Leleka S., Pedchenko A., Lasariev T. (2017)
Berbova-Bushura O. - Effect of surface rolling on mechanical properties of Ti–Al system alloy (2017)
Trotsenko Ye. - Effect of piecewise linear current waveforms on surge arrester residual voltage, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Kulagin D. - Investigation of peculiarities of decomposition of traction electric drives of mobile electrotechnical complexes, Yatsenko D. (2017)
Denysiuk S. - Increasing the energy efficiency of warehouses using demand-side management mechanisms, Kotsar O., Opryshko V. (2017)
Stanovskyi O. - Optmization of "fuel electric generator – electric motor" system in CAD, Shvets P., Bondarenko V., Naumenko I., Hussain Valid Sher, Dobrovolskaya V. (2017)
Zaykov V. - Reliably-oriented analysis of a single stage cooler thermoelement construction, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Abstract and References (2017)
Адамчук О. - Основні положення організації служби прикордонних нарядів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України, Олексієнко Б. (2016)
Андрощук О. - Аналіз підходів щодо прогнозування діяльності відділів прикордонної служби у пунктах пропуску, Андрушко В. (2016)
Братко А. - Модель процесу прийняття рішення на застосування резервів в охороні державного кордону (2016)
Городнов В. - Показники і критерій оцінки ефективності прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України, Кириленко В., Петров В. (2016)
Городнов В. - Показник та критерій оцінки впливу рівня фінансового забезпечення на можливості з’єднань Національної гвардії України, Павленко С., Овчаренко В. (2016)
Захарчук Д. - Особливості моделювання оперативно-службової діяльності прикордонного загону на морській ділянці державного кордону (2016)
Івашков Ю. - Методичні рекомендації про порядок роботи органів управління органу охорони державного кордону під час організації оперативно-службової діяльності, Глуздань О., Вичавка В. (2016)
Івашков Ю. - Міжнародні операції з підтримання миру і безпеки Збройних сил України на території інших держав, Шинкарук О., Івашкова Т. (2016)
Катеринчук І. - Визначення підходів щодо завчасної підготовки підрозділу охорони кордону до функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, Кривий І. (2016)
Косік С. - Теоретичні аспекти організації оперативно-службової діяльності на українсько-молдовській ділянці державного кордону (2016)
Кравчук В. - Впровадження в сучасну систему логістики "Тактичної медицини" як інновації у підготовці військовослужбовців-прикордонників (2016)
Купрієнко Д. - Рекомендації суб’єктам забезпечення прикордонної безпеки щодо стратегічного управління організаційним потенціалом прикордоння (2016)
Майстренко О. - Обґрунтування загального підходу до визначення сукупності чинників, які впливають на процес вогневого ураження противника та величин їх показників (2016)
Мартинюк В. - Координація дій сил і засобів різного підпорядкування під час спільного вирішення завдань (2016)
Мирончук В. - Аналіз елементів оперативної побудови прикордонної операції як об′єктів ресурсного забезпечення, Мисик А. (2016)
Печорін О. - Оцінка рівня психологічної стійкості особового складу в управлінні підрозділами високомобільних десантних військ, Бочаров М. (2016)
Правдивець О. - Аналіз чинників, які впливають на функціонування системи військового обліку громадян України (2016)
Трембовецький О. - Актуальні питання діяльності Державної прикордонної служби України в умовах збройної агресії Росії проти України, Олексієнко Б. (2016)
Бабенко Б. - Функціональні можливості відеоаналітичних систем у митній справі, Миронов О., Корнійчук О. (2016)
Баранов А. - Обґрунтування критерію оцінки ефективності застосування методики визначення номенклатури та кількості запасних частин для ремонту машин інженерного озброєння (2016)
Башинський А. - Метод визначення приведеної кутової жорсткості підвіски транспортного засобу, Осташевський С. (2016)
Гащук М. - Рекомендації щодо забезпечення нормативного рівня матеріальних ресурсів для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону в сучасних умовах (2016)
Головня С. - Методика управління автотехнічним забезпеченням транспортних засобів прикордонного загону, Купельський В. (2016)
Сівак В. - Метод інформаційного забезпечення експлуатаційної безпеки транспортних засобів на основних режимах технічної експлуатації (2016)
Хитряк О. - Деякі застосування диференціальних рівнянь у військовій справі, Сорокатий М., Петрученко О. (2016)
Чесановський І. - Вирішення задачі розпізнавання цілей в некогерентних радіолокаційних системах з вузькосмуговими сигналами (2016)
Чмир В. - Методика вибору складу парку автотранспортних засобів підрозділів забезпечення органів охорони державного кордону за віком в сучасних умовах охорони та захисту державного кордону України (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Галіцан О. А. - Генеза університетської освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття, Койчева Т. І., Бартєнєва І. О. (2021)
Гужва О. І. - Розвиток ідей деонтології та професійної етики в історичному аспекті (2021)
Курило В. С. - Науковий шлях і наукові здобутки Сергія Вікторовича Савченка, Савченко О. І., Ваховський Л. Ц. (2021)
Мигович І. В. - Стандарти якості академічної мобільності як елемента системи вищої освіти кінця XX – початку XXI століття та як форми її інтернаціоналізації (2021)
Архипова С. П. - Соціальна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО, звільненими в запас, Бік О. Я. (2021)
Краснова Н. П. - Технології естетичного виховання особистості засобами театрального мистецтва (2021)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна характеристика готовності дітей 6-7 років до навчання в школі в умовах закладу дошкільної освіти (2021)
Сьомкіна І. С. - Сутність і особливості соціального захисту населення в українській ретроспективі, Шабаєва Н. С. (2021)
Товстуха О. М. - Психологічні погляди на проблему гендерної рівності в Україні та світі (2021)
Трубавіна І. М. - Соціально-педагогічні аспекти діагностики проблем сім’ї фахівця сектору безпеки та оборони, Бойко С. М. (2021)
Трубавіна І. М. - Етичні питання спілкування та професійної діяльності соціальних працівників у роботі з сім’єю військовослужбовців, Бойко С. М., Ніконенко О. В. (2021)
Білецький О. А. - Шляхи екологічного виховання в шкільному освітньому процесі, Юрченко М. М. (2021)
Жукова О. А. - Особистісна спрямованість використання здоров’язбережувальних технологій в закладах загальної середньої освіти, Шукатка О. В., Савчук С. В. (2021)
Імерідзе М. Б. - Взаємозв’язок здоров’язбережувальних технологій та формування громадянської зрілості здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, Бужина І. В., Грищенко С. В. (2021)
Караманов О. В. - Особливості застосування когнітивних операцій у процесі музейно-педагогічної діяльності, Киричук Л. І. (2021)
Караманов О. В. - Особливості застосування прийомів музейної педагогіки на уроках мистецтва у загальноосвітній школі, Ключинська М. В. (2021)
Мальцева О. І. - Служба медіації в школі: досвід зарубіжних країн та України (2021)
Сізова К. Л. - Дидактичний потенціал букстаграму як різновиду креолізованого тексту, Сошенко С. М. (2021)
Бєлова О. Б. - Парадигма онтогенезу мовлення як методологічна основа мовленнєвого розвитку (2021)
Коваленко В. Є. - Опис компонентів та рівнів соціалізованості школярів в умовах нормотипового розвитку та розумового дизонтогенезу (2021)
Мухіна А. Ю. - Організація сенсорного середовища в роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру (2021)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб розкриття значень неологізмів на позначення обману та шахрайства в англомовному дискурсі, Сандига Л. О. (2021)
Моісеєнко О. Ю. - Маніпулювання образом "Київської Русі" в англомовних публікаціях російського медіаресурсу Russia Today (RT), Мазін Д. М. (2021)
Космеда Т. А. - Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського) (2021)
Кучерова О. О. - Ментальні моделі автора в новинному інтернет-дискурсі: фейки про коронавірус (2021)
Польщак А. Л. - Г. К. Честертон як представник англійського католицького Відродження і його ставлення до брехні (2021)
Прищепа Г.О. - Фейк у лінгвістичному вимірі (2021)
Ренчка І. Є. - Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби (2021)
Сазонова Я. Ю. - Семантика привативності як відображення суспільно-політичних реалій сучасної України (2021)
Юдко Л. В. - Дискурс гібридної війни: від історії до сьогодення, Думанська В. О. (2021)
Скриннік Ю. С. - Толерантність в еколінгвістичній перспективі (2021)
Ніка О. І. - Церковнослов'янська мова в ранньомодерній Україні. Рецензія на монографію: Білих О. П. Словозміна в церковнослов’янській мові української редакції (кінець XVI–XVII ст.). Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2016. 328 с. (2021)
Черненко Г. А. - Термінографічна критика в Україні. Рецензія на монографію: Петрова Т. О. Українська термінографічна критика: становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі критичної оцінки термінологічних словників) (2021)
Бабакіна О. О. - Формування управлінської культури майбутніх педагогів в освітньому середовищі закладу вищої освіти, Литвин В. А. (2021)
Бадер С. О. - Нейрографіка як засіб розвитку креативного мислення майбутніх педагогів (2021)
Бойко Т. В. - Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов (2021)
Дубовой О. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в умовах дистанційного навчання в університетах, Бабич В. І., Дубовой В. В., Зайцев В. О., Галюза С. С., Гордієнко П. Ю., Малькова Я. П. (2021)
Корінська О. О. - Структура фахової компетентності майбутнього перекладача (2021)
Корнієць Н. Г. - Змішане навчання як ефективна форма підготовки майбутніх лікарів в умовах COVID-19, Слєпічко Ю. М., Тертична-Телюк С. В., Кравцова Ю. А. (2021)
Ляшенко К. І. - Методологічні підходи до формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2021)
Сіненко К. О. - Підготовка майбутніх учителів до формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів крізь призму компетентнісного підходу (2021)
Цибулько Л. Г. - Особливості дистанційного навчання студентів факультету фізичного виховання в умовах карантину, Глоба Г. В. (2021)
Черненко Н. І. - Педагогічні умови використання андрагогічних принципів у професійній підготовці викладачів економічних дисциплін (2021)
Чжоу С. - Структура професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу до використання технологій корпоративного навчання (2021)
Швардак М. В. - SWOT-аналіз системи підготовки майбутніх керівників (менеджерів у системі освіти) (2021)
Шехавцов М. О. - Формування професійної компетентності майбутнього викладача фізичного виховання (2021)
Шмирко В. І. - Педагогічні аспекти підвищення психофізіологічної безпеки майбутніх фахівців, Коробко О. В., Троян Ю. І., Якімцов Ю. В. (2021)
Заячук Ю. Д. - Аналіз національного рівня інтернаціоналізації вищої освіти: приклад України (2021)
Кузьменко А. О. - Культура академічної доброчесності PhD-здобувачів: досвід Латинської Америки (2021)
Ларіонова Н. Б. - Ранкові зустрічі: актуальність і функції в початковій школі (2021)
Морозова М. В. - Поняття "інтерактивність" крізь призму педагогічної освіти (2021)
Павлюк О. М. - Організація науково-дослідної роботи здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності "017 Фізична культура і спорт" (2021)
Швирка В. М. - Технологія сторітелінгу в практиці викладання педагогічних дисциплін (2021)
Шинкарьова О. Д. - Рухова активність як засіб фізичного самовдосконалення здобувачів вищої освіти (2021)
Яцула Т. В. - Теоретичні засади створення суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин між викладачем та студентами як основа творчої співпраці (2021)
Попова Л. О. - QR-код: проблеми й перспективи застосування в підручниках української мови для 10-11 класів (2019)
Юніна О. Є. - Освітні технології та методи навчання іноземних мов у сучасній українській школі (2019)
Ахмед К. - Художньо-естетичне виховання особистості: теоретичні вектори (2019)
Костенко Д. В. - Формування міжкультурної компетентності у студентів галузі ІТ в освітньому середовищі університету, Чернуха Н. М. (2019)
Кравченко О. І. - Педагогічні умови формування компетенції зі стратегічного управління майбутніх керівників освітніх закладів в умовах магістратури (2019)
Меняйленко О. С. - Кількісний аналіз досліджень з проблеми застосування інтелектуальних інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму, Шевчук О. Б. (2019)
Молчанюк В. А. - Засоби формування інформаційно-комунікативної компетентності у фахівців з фізичної культури і спорту (2019)
Федоренко О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як запорука підвищення якості підготовки майбутнього фахівця, Рожков С. І. (2019)
Бадер С. О. - Сутність і структура ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Дячок Н. В. - Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету (2019)
Курінний Я. В. - Особливості формування готовності майбутніх вихователів ЗДО до економічної освіти старших дошкільників (2019)
Мордовцева Н. В. - Роль майбутнього вчителя початкових класів як суб'єкта педагогічної комунікації (2019)
Починкова М. М. - Інноваційно-освітнє середовище в системі формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2019)
Співак Я. О. - Державна політика із соціального захисту прав молоді в Україні: реалії та перспективи, Гончар Л. В. (2019)
Дьячок Н. В. - Словосполучення та композит як компоненти номінатем комплексного зразка в російській мові, Бондарєва О. О. (2021)
Заваринська І. Ф. - Образність біблійних елементів у складі слов’янських фразеологічних одиниць, Нестайко І. М. (2021)
Permyakova О. Н. - Linguocultural pecularities of phraseological units in English and Ukrainian languages, Konovalchuk S. A., Shundikova I. I. (2021)
Кравченко О. Л. - Концепт плавні в романі В. Рутківського "Джури козака Швайки", Галенко А. М. (2021)
Минаева Э. В. - Репрезентация концепта "любовь" в эпистолярии Марины Цветаевой и в трудах русских философов (2021)
Шехавцова С. О. - Cпецифіка використання афоризмів у романі "Портрет Доріана Грея" Оскара Вайлда (2021)
Козубай І. В. - Дослідження гендерного компонента при словотворенні та структуруванні фразеологічних одиниць сучасної англійської мови, Хаджи А. Ю., Шемет У. Р. (2021)
Шаповалова Л. В. - Пріоритетні цінності французької аксіологічної парадигми на матеріалі найуживаніших французьких фразеологізмів (2021)
Биндас О. М. - Проблема трагізму людства у жанрі наукової фантастики (на прикладі творів Р. Бредбері "Дитина завтра" і "Вельд") (2021)
Вечерок О. М. - Національні мотиви та міжкультурні зв’язки в художніх творах В. Короленка, Іотова І. М., Маджар Н. М., Скальська С. А. (2021)
Землянська А. В. - Тема інклюзії у повісті Алана Маршалла "Я вмію стрибати через калюжі" (2021)
Ленська С. В. - "Ловець океану. Історія Одіссея" В. Єрмоленка як постмодерністський роман (2021)
Ли Л. - Надежда Тэффи в рецепции Ирины Одоевцевой (2021)
Печерських Л. О. - Жива канонічність: можливий зразок сучасності (на матеріалі роману "Радіо Ніч” Ю. Андруховича) (2021)
Бойко Я. В. - Когнітивно-дискурсивні моделі перекладу (2021)
Гудкова Н. М. - Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації (2021)
Сухачова Н. С. - Неологізми англомовної економічної терміносистеми: лінгвопрагматичний аспект (2021)
Andreiko L. V. - Sociolinguistic perspective on varieties of English: implications for teaching, Medvedovska D. O., Skarloupina Yu. A. (2021)
Богиня Л. В. - Організаційно-методична модель навчання іноземних студентів наукового мовлення на доуніверситетському етапі, Трусова Л. В., Савицька Т. В. (2021)
Вєнєвцева Є. В. - Обґрунтування актуальності формування білінгвальної культури спілкування в контексті засвоєння іноземної мови, Медведська І. М. (2021)
Кіріченко О. М. - Використання інтерактивних методів у комплексному навчанні іноземців російської мови та культури мовлення, Шпетна С. А. (2021)
Кокнова Т. А. - Вплив моделі "Music" на формування іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов у процесі фахової підготовки (2021)
Корж О. Ю. - Особливості навчання іноземної мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей, Захаржевська А. А. (2021)
Matviienko L. H. - Modern electronic means of translation in the system of training of future translators, Krasota O. H. (2021)
Недайнова Т. Б. - Інтегрований підхід до аналізу тексту художнього твору на уроках зарубіжної літератури (2021)
Тупиця О. Ю. - Розвиток фонетичної компетентності студентів під час вивчення другої іноземної мови, Зімакова Л. В. (2021)
Шалацька Г. М. - Використання сервісу Kahoot! у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2021)
Бак С. М. - Стоячi хвилi в дискретних рiвняннях типу Клейна-Ґордона зi степеневими нелiнiйностями (2021)
Bondarenko V. M. - On transitivity coefficient of posets of MM-type to be oversupercritical non-primitive, Styopochkina M. V. (2021)
Iлаш Н. Б. - Метод Єгоричева доведення комбiнаторних тотожностей з многочленами Нараяна, Самарук Н. М. (2021)
Iльєнко А. Б. - Гранична теорема для точкових процесiв, пов’язаних з узагальненою задачею про днi народження, Стаматiєва В. В. (2021)
Мамай Л. М. - Про побудову наближених iзольованих розв’язкiв нелiнiйних iнтегральних рiвнянь зi степеневою нелiнiйнiстю (2021)
Melnyk I. O. - Some properties of differential, quasi-prime and differentially prime subsemimodule, Kolyada R. V., Melnyk O. M. (2021)
Петечук В. М. - Гомоморфiзми лiнiйних груп, що мiстять нормальнi пiдгрупи елементарних трансвекцiй, Петечук Ю. В. (2021)
Рамський А. О. - Кратностi ваг незвiдних зображень алгебри Лi sl3, Самарук Н. М., Поплавська О. А. (2021)
Тегза А. М. - Моделювання гауссового стацiонарного випадкового процесу з обмеженим спектром з заданими точнiстю i надiйнiстю у рiвномiрнiй метрицi (2021)
Щоголев С. А. - Критичний випадок в теорiї матричних диференцiальних рiвнянь, Карапетров В. В. (2021)
Бабич С. Ю. - Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 3. Динамiчнi процеси у пружному двохшаровому пiвпросторi з початковими напруженнями при дiї рухомих навантажень, Глухов Ю. П., Лазар В. Ф. (2021)
Boyko N. - Semi-supervised learning paradigm analysis for classification of multimodal data (2021)
Гедеон А. О. - Апаратна реалiзацiя модулiв хешування на базi алгоритмiв CRC-32 i Adler-32, Гапак О. М. (2021)
Мич I. А. - Базисна еквiвалентнiсть у класi унiверсальних булевих алгебр, Нiколенко В. В., Варцаба О. В. (2021)
Полiщук В. В. - Концептуальна модель оцiнювання рiвня керованостi процесами у складних системах враховуючи ризик-орiєнтованi фактори, Келемен М., Млавець Ю. Ю., Тимошенко О. А., Келемен М. Мол. (2021)
Куцевич В. - Канонічна структура побудови православних храмів (2021)
Прибєга Л. - Історичне середовище міста: сутність і засади охорони (2021)
Скорик Л. - Шляхи архітектонічної ревалоризації архітектурної субстанції в історичному середовищі міста (2021)
Белічко Н. - Графічна література: визначення, історія, складові, Марченко Н. (2021)
Гамалія К. - Проблематика термінології в межах поняття "український лендарт", Лісова Н. (2021)
Ковальчук О. - Сценографія та костюм у японському театрі кабукі: традиції й сучасність, Богдан Д. (2021)
Лисенко Л. - Особливості творчості скульптора Василя Корчового, Шпанко О. (2021)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Роль зберігача колекції у формуванні збірки мистецьких творів (на прикладі навчально-методичних фондів кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури) (2021)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Юлій Миколайович Ятченко (1928–2020). Спогади художника (публікація документа) (2021)
Мельничук А. - Вимір "експериментальної культури": анатомія, соціальна педологія та фізіологічна рефлексологія як складові художньої освіти в Київському художньому інституті (2021)
Нестеренко П. - Безсмертна поема у творчості українських художників (2021)
Ревенок Н. - Наукова реставрація творів декоративно-ужиткового мистецтва в системі вищої художньої освіти (2021)
Smolianinova S. - Employing the Materials of the Museums of the World for Mastering Vocational Vocabulary by the Students of the Faculty of Theory and History of Art (2021)
Сухенко В. - Компілювання як метод композиції сучасної художньої школи, Засипкін О. (2021)
Тимченко Т. - "Жіночий портрет" школи М. Бойчука з фондів НАОМА. Результати комплексного дослідження, Біскулова С. (2021)
Вимоги до оформлення публікацій в періодичному науковому виданні Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дудаш Т. - Інструменти правового аргументування й правової аргументації: загальнотеоретична характеристика (2021)
Бойко І. - Становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу (2021)
Гутів Б. - Становлення і розвиток прав людини у стародавній Греції (2021)
Дзіковський М. - Утворення та функціонування державного трибуналу Австрії (1867 – 1918 років) (2021)
Моряк-Протопопова Х. - Християнські цінності як базові цінності кодексу 1743 року (вибрані аспекти) (2021)
Ригіна О. - Проблема імплементації міжнародних стандартів захисту прав дитини в США (2021)
Дюкарєва-бержаніна К. - Правовий статус асоційованого члена кооперативу (2021)
Тарасенко Л. - Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей) (2021)
Kaminska М. - The legal support for the financial capacity of territorial communities’ associations in France (2021)
Хлібороб Н. - Цифровий уряд: світові тенденції як орієнтири для формування правової політики в Україні (2021)
Лемик Р. - Правове регулювання вакцинації в Україні (2021)
Гірник О. - Дискреційні повноваження у спорах про стягнення індексації грошового забезпечення військовослужбовців (2021)
Чопко Х. - Особливості нормування негативного впливу на стан довкілля в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз (2021)
Бурдін В. - Окремі питання суб’єкта кримінального правопорушення в проекті нового КК України (2021)
Бурдіна Т. - Міжнародні стандарти процедури застосування до неповнолітніх ув’язнених заходів дисциплінарного впливу (2021)
Марін О. - Спеціальні види зловживання можливостями спеціального статусу у кримінальному праві України: поняття та система (2021)
Когутич І. - Інтернет у пошуковій діяльності слідчого, Максимишин Н. (2021)
Pikh Y. - The concepts of truth and their implementation in the criminal proceedings of the common law and continental law systems (2021)
Кобилецький М. - Юліан Заяць – правознавець, художник, співак (1880–1971), Трепак Л. (2021)
Тимошик М. - Від головного редактора (2021)
Поплавський М. - Рейтинг університету як інструмент оцінювання якості освіти (2021)
Тимошик М. - Журналіст як професія: ретроспективний огляд побутування поняття в інформаційному просторі (2021)
Бендер Ю. - Події на Сході України крізь призму дослідження британського журналіста (2021)
Костиря І. - Стан українського інформаційного простору як відображення позиції України в глобальному культурному дискурсі: реалії та перспективи, Шевченко М. (2021)
Яременко В. - Журналістика і публіцистика Бориса Грінченка в контексті сьогодення (2021)
Keturakienė E. - Literary Portrait of Motiejus Valancius in the Biographical Novel "The Shepherd" by Juozas Jasaitis (2021)
Галудзіна-Горобець В. - Журналістське дослідження в українських реаліях (2021)
Гарачковська О. - Жанрові особливості аналітичної журналістики у контексті становлення сучасного інформаційного простору (2021)
Галич В. - Публіцистичні мотиви щоденникової рецепції Олеся Гончара постаті Лесі Українки (2021)
Галич О. - Мемуари Сергія Єфремова про заснування перших українськомовних видань (2021)
Срібняк І. - Журнал інтернованих вояків армії УНР "Наша Зоря" у таборі Ланцут (Польща): джерельно-інформаційний потенціал, Палієнко М. (2021)
Тертична А. - Часописи посольства УНР в Софії: інструмент промоції України в Болгарії (2021)
Рогова Т. - Візуальна репрезентація міста Запоріжжя у кіновиробництві, Гапонов М. (2021)
Ніронович І. - Просвітницька місія реклами західноукраїнських газетно-журнальних видань (1919–1939 рр.) (2021)
Москаленко В. - "Украинско Слово" та "Украинско-български Преглед" через сто років (2021)
Тимошик М. - Книга про журналістику реальну та ілюзорну (2021)
Жайворон М. - Шовковий шлях літературного Китаю: погляд із України (2021)
Tretyak V. I. - Spontaneous double alpha decay: First experimental limit and prospects of investigation (2021)
Бабенко В. А. - Про квантовий ангармонічний осцилятор та апроксимації Паде, Петров Н. М. (2021)
Вернидуб Р. М. - Спектральні характеристики вихідних та опромінених світлодіодів GaAsP, Кириленко О. І., Конорева О. В., Стратілат Д. П., Тартачник В. П., Філоненко М. М., Шлапацька В. В. (2021)
Artykulnyi O. P. - Neutron investigation of interaction between anionic surfactant micelles and poly (ethylene glycol) polymer brush system, Avdeev M. M., Kosiachkin Ye. M., Petrenko V. I., Safarik I., Bulavin L. A. (2021)
Шинкаренко В. К. - Радіонуклідне забруднення листя деревних рослин, що зростають у межах водойми-охолоджувача ЧАЕС, Паскевич С. А., Меньшенін Є. А., Одінцов О. О. (2021)
Курочкіна В. А. - Калібрувальна залежність "доза - ефект" за частотою нестабільних хромосомних обмінів у лімфоцитах людини за гострого гамма-опромінення 137Cs в низьких дозах для біологічної дозиметрії, Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Хомич І. А. (2021)
Кравець О. П. - Ефекти геномної нестабільності в популяціях Drosophila melanogaster з різних за впливом радіаційного фактора регіонів України, Соколова Д. О., Ковальчук Н. Л. (2021)
Жук В. В. - Стимуляція вмісту антиоксидантів у суцвіттях рослин генотипів Matricia chammomila L. за передпосівного УФ-С і рентгенівського опромінення насіння, Кравець О. П., Соколова Д. О., Сакада В. І., Глущенко Л. А., Кучук М. В. (2021)
Danyk A. Y. - Physical bases for determination of scattering kernels from incomplete data in grid-less X-ray imaging, Sudakov O. O. (2021)
Гаврилюк В. І. - Застосування сучасних технологій навчання з підвищення кваліфікації з фізичного захисту, Драпей С. С., Кайдик Б. В., Кирищук В. І., Пархоменко В. В., Романова О. П., Стрільчук Г. М., Стрільчук М. В. (2021)
Асламова Л. І. - Необхідність впровадження сертифікації медичних фізиків в Україні, Куліч Є. В., Шмиглюк Л. В. (2021)
Struzhko B. G. - Erratum to: "Comment on the article: O. M. Povoroznyk, O. K. Gorpinich. Experimental observation of neutron-neutron correlations in nucleus 6He from 3H(α, pα)nn reaction” (2021)
До 70-річчя Василя Івановича Слісенка (2021)
Adjoka H. E. - Global supply chains in pandemic (2021)
Nikolaiets K. - Virtual labor migration (2021)
Дугінець Г. - Цифрова трансформація зовнішньоторговельної політики держави, Саркісян Л. (2021)
Мережко Н. - Митне оформлення імпорту енергоносіїв, Золотарьова О., Калуга Н. (2021)
Молчанова Е. - Диджитал-трансформація світової торгівлі, Ковтонюк К. (2021)
Зубко Т. - Євроінтеграція: переваги та загрози для зовнішньої торгівлі України (2021)
Лаптєва В. - Інноваційна діяльність у системі зовнішньоекономічної безпеки країни, Вавдійчик І., Лаптєв О. (2021)
Чубаєвський В. - Безпека корпоративної інформації в екосистемі FinТech, Волосович С. (2021)
Blakyta H. - Digital management of leasing transactions of enterprises, Barabash N., Пашкуда Т. (2021)
Ганечко І. - Світовий ринок проєктного фінансування: галузева структура (2021)
Титул, зміст (2021)
Tsyrulnyk A. O. - Lactose Inducible Expression of Transcription Factor Gene SEF1 Increases Riboflavin Production in the Yeast Candida famata, Fedorovych D. V., Sobchuk S. M., Dmytruk K. V., Sibirny A. A. (2021)
Gudzenko O. V. - α-L-Rhamnosidase Activity of Antarctic Strain of Pseudomonas mandelii U1, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2021)
Tarabas O. V. - Production of Hydrogen by Purple Non-Sulfur Bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620, Hnatush S. O., Tashyrev O. B., Hovorukha V. M., Havryliuk O. A., Moroz O. M., Halushka A. A. (2021)
Kulbanska I. M. - Lelliottia nimipressuralis (Carter 1945) Brady et al. 2013 – the Causative Agent of Bacterial Dropsy of Common Oak (Quercus robur L.) in Ukraine, Shvets М. V., Goychuk А. F., Biliavska L. H., Patyka V. P. (2021)
Huliaieva H. B. - Microbial Status of Rhizosphere of Galega orientalis Plants Infected with Phytopathogens and Treated with Nanochelates, Tokovenko I. P., Pasichnyk L. A., Patyka V. P., Horbatiuk S. M. (2021)
Chaloob F. A. - Bacterial Profile of Bile Culture from Patients Undergoing Cholecystectomy (2021)
Snihur H. - First Report of Sugarcane Mosaic Virus in Zea mays L. in Ukraine, Kharina A., Kaluzhna M., Chumak V., Budzanivska I. (2021)
Rybalko S. - Nanoceria Can Inhibit the Reproduction of Transmissible Gastroenteritis Virus: Consideration for Use to Prevent and Treat Coronavirus Disease, Demchenko O., Starosyla D., Deriabin O., Rudenko L., Shcherbakov О., Babenko L., Bubnov R., Spivak M. (2021)
Maksymenko L. O. - In virto and in vivo Phosphorylation of a Coat Protein of Potato Virus X, Parkhomenko N. Y. (2021)
Zabolotny D. I. - Experimental Intranasal Immunization against Respiratory Viruses, Melnykov O. F., Spivak M. Ya., Kryvohatska L. D., Gorlov A. U., Serdiuk V. G., Faraon I. V., Sydorenko T. V., Tymchenko M. D., Babenko L. P., Shevchuk A. O. (2021)
Галина Олександрівна Іутинська (до 75-річчя з дня народження) (2021)
Титул, зміст (2021)
Khomenko L. A. - Assessment of Phenol Detoxification by Rhodococcus aetherivorans UСM Ac-602 Using the Phytotesting Method, Nogina T. M., Podgorskyi V. S. (2021)
Chuiko N. V. - Growth and Phytase Activities of Bacillus subtilis IMV B-7023 During Cultivation with Sodium Phytate, Chobotarov A. Yu., Kurdish I. K. (2021)
Danylenko S. G. - Biotechnology of Newly Created Bacterial Composition for Siloing Based on Lactic Acid Bacteria, Naumenko O. V., Onishchenko A. S., Teterina S. M., Khonkiv M. O., Skrotskyi S. O. (2021)
Avdiyuk K. V. - Selection of Optimal Conditions for Cultivation of Bacillus megaterium UCM B-5710 – Producer of Keratinase, Roy A. O. (2021)
Malanchuk V. O. - Species Composition and Susceptibility to Antibiotics of Microorganisms Isolated from Tooth Sockets of Extracted Teeth in Cases of Alveolar Osteitis, Javadiasl A., Rybachuk A. V., Oblap M. V., Potochilova V. V. (2021)
Matselyukh B. P. - Detection and Investigation of Some Properties of the Regulators of Antibiotic Biosynthesis Produced by Streptomyces Strains S. sp. AN26 and S. sp. B35 (2021)
Kyrychenko A. M. - First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine, Bohdan M. M., Snihur H. O., Shcherbatenko I. S., Antipov I. O. (2021)
Stegniy B. T. - Antiviral Effect of Cerium Dioxide Nanoparticles on the Model of the Causative Agent of Bovine Viral Diarrhea, Demchenko O. A., Korneykov O. M., Stegniy M. Yu., Oleshko A. Yu., Korneikova O. B., Korovin I. V., Babenko L. P., Spivak M. Ya. (2021)
Pirog T. P. - The Effect of Surfactants of Microbial Origin on Phytopathogenic Microorganisms, Piatetska D. V., Yarova H. А., Iutynska G. O. (2021)
Purish L. M. - Inhibitors of Corrosion Induced by Sulfate-Reducing Bacteria, Abdulina D. R., Iutynska G. O. (2021)
Kiprianova O. A. - Review of monograph "Bacteria of Streptomyces and Pseudomonas Genera Producing the Antimicrobial Substances and Based on them Preparations” by T. S. Todosiichuk and V. V. Klochko (2021)
Пімонов І. Г. - Вдосконалення об’ємного гідроприводу будівельно-дорожніх машин використанням подільників потоку (2021)
Аврунін Г. А. - Аналіз характеристик аксіально-поршневих гідромашин для приводів засобів аеродромно-технічного забезпечення, Шевченко В. О., Шевченко Д. М., Щербак О. В., Пімонов І. Г., Мороз І. І. (2021)
Кириченко І. Г. - Дослідження коефіцієнта збільшення площі опорної поверхні після розгортання мобільного підйомника, Рєзніков О. О., Рукавишніков Ю. В., Книшенко А. О. (2021)
Щербак О. В. - Розробка методики проектування спеціалізованих машин на базі шарнірного тягачу, Сумінов А. В., Хачатурян С. Л. (2021)
Косолапов В. Б. - Формування адсорбційного шару пар на мікронерівностях поверхонь тертя (2021)
Кравець С. В. - Експериментальне визначення критичної глибини блокованого різання ґрунтів різцями та довжини лемеша ланцюгових екскаваторів, Супонєв В. М., Гапонов О. О., Рагулін В. М., Щукін О. В., Дмитренко О. А. (2021)
Супонєв В. М. - Визначення максимального тяглового зусилля гвинтового робочого органу при проколі ґрунту, Вівчар С. М., Рагулін В. М., Орел О. В., Олєйнікова О. М., Ковалевський С. Г. (2021)
Єфименко О. В. - Аналіз сучасного інструментарію позиціонування робочого органу БДМ на будівництві, Плугіна Т. В. (2021)
Іваненко О. І. - Дослідження модельних випробувань параметрів пересування козлового крана при дії вітрових навантажень, Рагулін В. М., Назарько О. О. (2021)
Татаринський В. Б. - Методологія управління проєктом розвитку автоматизованих технологічних процесів виробництва теплих асфальтобетонних сумішей, Рибалко Р. І., Петренко Ю. А., Супонєв В. М. (2021)
Фідровська Н. М. - Методика розрахунку канатних барабанів на стійкість, Нестеренко В. В., Караван Р. А. (2021)
Зінченко О. І. - Оцінка можливості застосування електроавтобусів у м. Харків, Крахмальов О. В., Островерх О. О., Краснокутський В. М., Разарьонов Л. В. (2021)
Пімонов І. Г. - Встановлення раціональних параметрів температури робочої рідини у гідроприводі екскаватора четвертої розмірної групи за різних умов експлуатації, Погорілий І. В., Федючков М. В. (2021)
Разарьонов Л. В. - Аналіз технічного розвитку малогабаритних навантажувачів із бортовою системою повороту, Розенфельд М. В., Вороновський Д. В. (2021)
Фідровська Н. М. - Модернізація конструкції кранового ходового колеса, Слепужніков Є. Д., Чернишенко О. В., Перевозник І. А. (2021)
Крупко В. Г. - Моделювання процесу формування навантажень на опорно-ходові елементи стрілових самохідних кранів, Єрмакова С. О., Щукін О. В. (2021)
Мусійко В. Д. - Визначення раціонального місця встановлення розвантажувального вузла безківшевого роторного робочого органу траншейного екскаватора, Коваль А. Б., Олєйнікова О. М. (2021)
Malachschenko V. O. - Loading capacity of ball bending clutch with straight slots, Orel O. V., Fedik V. V. (2021)
Фідровська Н. М. - . Особливості конструкції та основні напрями удосконалення крокуючого рушія потужних технологічних машин, Ярижко О. В., Крупко І. В. (2021)
Руднєв О. М. - Напружений стан пролітної будови колодязного крана, Лятуринський В. О. (2021)
Федоряченко С. О. - Застосування спектрального аналізу моторного мастила для прогнозування залишкового ресурсу двигунів, Зіборов К. А., Луценко І. М., Перков Є. С., Холодов А. П., Ужва Р. М. (2021)
Кириченко І. Г. - Особливості комп’ютерного моделювання та дослідження режимів роботи елементів піднімальної платформи, Черніков О. В., Роговий А. С., Рагулін В. М., Рєзніков О. О., Табуров О. С. (2021)
Кравець С. В. - Визначення кінематичних та геометричних параметрів багатоскребкових ланцюгових траншейних екскаваторів на основі напівблокованого критичноглибинного режиму різання ґрунтів, Форсюк С. Л. (2021)
Коваль А. О. - Результати експериментальних досліджень взаємного впливу тензодатчиків на площинних елементах конструкції дорожньої машини, Рукавишніков Ю. В. (2021)
Янютін Є. Г. - Імпульсне деформування трикутних пластин на основі класичної теорії, Шарапата А. С. (2021)
Міщук Д. О. - Оцінка можливостей накопичення енергії приводом автонавантажувача, Міщук Є. О., Балака М. М. (2021)
Безкоровайний В. В. - Математична модель структурно-топологічної оптимізації логістичних мереж, Нефьодов Л. І., Русскін В. М. (2021)
Подригало М. А. - Аналіз енергетичних втрат в електричній трансмісії з врахуванням ефекту Зоммерфельда–Кононенка, Подригало Н. М., Сєріков Г. С., Сєрікова І. О. (2021)
Воропай О. В. - Дослідження впливу масово-інерційних характеристик додаткової в’язкопружної опори на нестаціонарне деформування прямокутної пластини, Єгоров П. А. (2021)
Пиріг Я. І. - Вплив адгезійної добавки idop-ph на підвищення зчеплюваності дорожніх в’язких бітумів, Галкін А. В., Роман П. С. (2021)
Філь Н. Ю. - Багатокритеріальна модель вибору програмного забезпечення для проектування дерев'яних будинків, Кононихін О. С. (2021)
Кожушко В. П. - Смуга на пружній основі, що описується різними моделями, навантажена рівномірно розподіленим навантаженням, Краснов С. М. (2021)
Кожушко В. П. - Визначення глибини забивки шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів, Краснов С. М. (2021)
Полярус О. В. - Метод, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень про стан технічних об’єктів в умовах нестаціонарних вхідних впливів, Лебединський А. В., Чепусенко Є. О. (2021)
Ніконов О. Я. - Концепція конвергенції технологій доповненої реальності і штучного інтелекту для транспортних засобів спеціального призначення (2021)
Луценко І. М. - Оцінка потенціалу підвищення енергоефективності в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів, Федоряченко С. О., Малієнко А. В., Рухлова Н. Ю., Кошеленко Є. В., Циган П. С., Холодов А. П. (2021)
Свічинська О. В. - Дослідження закономірностей часу простою маршрутних транспортних засобів при посадці та висадці пасажирів, Карпенко В. О. (2021)
Болюх В. Ф. - Вплив обмеження тривалості струму обмотки якоря на робочі показники лінійного імпульсного електромеханічного перетворювача індукційного типу, Щукін І. С. (2021)
Goolak S. - Model of pulsating current traction motor taking into consideration magnetic losses in steel, Riabov Ie., Tkachenko V., Sapronova S., Rubanik I. (2021)
Akkouchi K. - New application of artificial neural network-based direct power control for permanent magnet synchronous generator, Rahmani L., Lebied R. (2021)
Батигін Ю. В. - Взаємний вплив струмів в плоскій індукторній системі з соленоїдом між двох масивних провідників, Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О. (2021)
Баранов М. И. - Деструкция полимерной изоляции и пороговые амплитуды импульсов тока различной временной формы для электрических проводов и кабелей в слабо– и сильноточных цепях устройств импульсной энергетики, электротехники и электроники, Буряковский С. Г., Князев В. В. (2021)
Кириленко В. М. - Обґрунтування додаткових діагностичних параметрів для оцінки стану електричної ізоляції абсорбційними методами, Кириленко К. В., Будько М. О., Денисюк П. Л. (2021)
Akbar F. - Optimization of accurate estimation of single diode solar photovoltaic parameters and extraction of maximum power point under different conditions, Mehmood T., Sadiq K., Ullah M. F. (2021)
Khan S. A. - A nature based novel maximum power point tracking algorithm for partial shading conditions, Mahmood T., Awan K. S. (2021)
Laggoun Z. E. Z. - A power quality enhanced for the wind turbine with sensorless direct power control under different input voltage conditions, Benalla H., Nebti K. (2021)
Грібов М. Л. - Контроль за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом: питання законності, Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. (2021)
Ковальов К. М. - Генезис документа як засади криміналістичного документознавства та об’єкта дослідження в технічній експертизі давності документа (2021)
Баранов П. М. - Правові засади експертного забезпечення формування вартості індивідуальних зразків бурштину, Кірін Р. С., Коротаєв В. М., Шевченко С. В. (2021)
Нізовцев Ю. Ю. - Щодо підготовки та призначення судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із кібератаками, Омельян О. С. (2021)
Ковальова О. В. - Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: пошукові заходи та експертне забезпечення, Пекарський С. П. (2021)
Ботнаренко І. А. - Домашнє насильство: початковий етап розслідування (2021)
Тарасенко О. І. - Дослідження складу рідких сумішей для куріння. Визначення синтетичних канабіноїдів та α-PVP (2021)
Сташевська І. В. - Проведення товарознавчих експертиз із визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД державними або громадськими інституціями, Петренко І. С. (2021)
Юсупов В. В. - Професор Андрій Володимирович Іщенко: спогади про Вчителя (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Чисников В. Н. - Елисеев Александр Акимович – один из первых руководителей научно-технической части отдела уголовного розыска Главного управления милиции и розыска УССР (2021)
Гладій М. В. - Професор І. В. Смирнов (1911–1993) – організатор системи вищої фахової освіти та дослідної справи, фундатор теорії і методології репродуктивної біотехнології у тваринництві України, Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. (2021)
Кругляк А. П. - Видатний вчений – біолог світового рівня, Кругляк Т. О. (2021)
Полупан Ю. П. - Борис Євгенович Подоба ̶ визнаний авторитет у генетиці сільськогосподарських тварин, Бірюкова О. Д. (2021)
Бащенко М. І. - Особливості екстер’єру корів-первісток, отриманих від бугаїв порід монбельярд, норвезька червона та голштин, Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. (2021)
Вербич І. В. - Ефективність використання кросбридингу молочних порід української чорно-рябої та швіцької в держплемзаводі "Пасічна", Медвідь О. В. (2021)
Дєдова Л. О. - Ріст та розвиток телиць створюваної симентальської м’ясної породи, Бащенко М. І., Вдовиченко Ю. В. (2021)
Джус П. П. - Аналіз генеалогічних ліній у стаді великої рогатої худоби абердин-ангуської породи у ДСП "Головний селекційний центр України", Дєдова Л. О., Єжик Т. В., Вергелес О. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. (2021)
Кrugliak А. P. - Features of breeding value inheritance sires of holstein breed, Кrugliak Т. О. (2021)
Кучер Д. М. - Ефективність індексної селекції у стадах симентальської худоби за органічного та конвенційного виробництва молока, Кочук-Ященко О. А., Савчук І. М., Марценюк В. В. (2021)
Люцканов П. И. - Эффективность трехпородного скрещивания для повышения мясной продуктивности у молодняка овец, Машнер О. А., Евтодиенко С. А., Петку В. Т. (2021)
Полупан Ю. П. - Вплив генетичних чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочних корів, Ставецька Р. В., Сіряк В. А. (2021)
Почукалін А. Є. - Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002–2010 роки, Прийма С. В. (2021)
Дзіцюк В. В. - Молочна продуктивність корів-первісток з різними генотипами за геном гормону росту, Мітіогло І. Д., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. (2021)
Ладика В. І. - Формування генеалогічної структури худоби української чорно-рябої молочної породи в Сумському регіоні та дослідження її впливу на генотип корів за капа-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2021)
Магеровська О. М. - Підбір та оцінка ISSR-маркерів для аналізу окремих популяцій великої рогатої худоби (2021)
Стецюк І. М. - Оцінка генетичної мінливості різновікових груп білого і строкатого товстолобиків за біохімічним поліморфізмом, Борисенко Н. О., Нагорнюк Т. А., Маріуца А. Е. (2021)
Хвостик В. П. - Спадковий тягар у м'ясо-яєчних курей різного походження (2021)
Коскіна Ю. О. - Порівняльний аналіз морфологічного стану одержаних in vivo ембріонів від корів-донорів різних порід, Шеховцова Я. С., Троцький П. А. (2021)
Максим’юк В. М. - До питання щодо способів переміщення клітин та секретів каналами й протоками статевих органів, Седіло Г. М., Максимюк Г. В. (2021)
Почерняєв А. К. - Використання диференційного лізису при виділенні ДНК для підтвердження трансфікованості сперміїв, Денисюк П. В., Ільченко М. О., Лобченко С. Ф., Почерняєв К. Ф. (2021)
Чернев И. Ф. - Влияние генотипа хряков на гематологические и биохимические показатели крови у гибридных свиней (2021)
Вербич І. В. - Відтворювальні якості свиноматок різних родин великої білої та полтавської м’ясної порід у племінних стадах Хмельниччини, Братковська Г. В. (2021)
Іляшенко Г. Д. - Ріст та відтворна здатність телиць і корів-первісток українських червоної та чорно-рябої молочних порід в умовах центрального регіону України (2021)
Шарапа Г. С. - Відтворювальна здатність і продуктивність корів залежно від віку запліднення телиць, Демчук С. Ю., Бойко О. В. (2021)
Rieznykova N. L. - Рeculiarities of cheese manufactured from Brown Carpathian cattle milk, Slyvka I. M. (2021)
Стародуб Л. Ф. - Каріотипова мінливість корів бурої карпатської породи, Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С. (2021)
Правила для авторів (2021)
Список авторів (2021)
Брославська Г. М. - Розвиток емоційного інтелекту учнів початкових класів, Дригач Т. Г. (2020)
Дорош Т. Л. - Особливості взаємодії викладача та здобувача вищої освіти мистецького спрямування в дистанційному процесі (2020)
Жукова О. А. - Розвиток soft skills в учнів загальноосвітніх шкіл у процесі позакласної роботи через вирішення математичних задач у форматі гри, Косогова А. Є. (2020)
Ігнатюк О. А. - Особливості професійної підготовки здобувачів педагогічних спеціальностей в умовах надзвичайного віддаленого навчання (на прикладі класичного та технічного університетів), Комишан А. І., Бикова М. В. (2020)
Мкртічян О. А. - Реалізація підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років (2020)
Holubnycha L. O. - The experience of organizing a problem solving lecture in the middle of the twentieth century, Moshynska О. Yu. (2020)
Leishnova N. O. - Humour-oriented classes: crucial issues, Pavlova L. V., Serheieva O. A. (2020)
Nalyvaiko O. - Learning chinese using digital applications, Reznichenko H., Kulakova I., Kudaieva O., Bondarenko A. (2020)
Nalyvaiko O. - Features of forced quarantine distance learning, Vakulenko A., Zemlin U. (2020)
Title (2018)
Content (2018)
Anokhina T. - The Linguistic Verification of Lacunae by the Modern Lacunology Studies (2018)
Dobzhanska-Knight N. - Translating Religious Poetry by a Non-Native – a Translator’s Perspective (Based on the Translation of the "Akathist Hymn to Our Lady In Holm Icon Glorified" from Ukrainian into English) (2018)
Ushchyna V. - Critical Thinking and Teaching Stylistic Analysis of the Literary Text, Darkevych O., Belyakov O., Kozak S. (2018)
Kovalchuk L. - The Communicative Status of Topic Recontextualization (2018)
Kyrychuk L. - Translation Strategies, Methods and Techniques: in Pursuit of Translation Adequacy (2018)
Botvinko-Botiuk O. - Socio-Pragmatic Peculiarities of Apology Utterances in Modern English, Koliada E. (2018)
Bazyliak N. - Some Approaches to Teaching Lexical Collocations (Illustrated by Everyday and Sport Collocations), Matviyas O. (2018)
Mironchuk T. - Semantic Space of the Research Paper Abstract, Odarchuk N. (2018)
Semeniuk T. - From Text to Polycode Text: Semiotic Changes in Text Production, Gordienko Y. (2018)
Sorokina L. - Communicative and Pragmatic Level of Verbal Manipulatio (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Beck G. - "Eine Entscheidung für das Leben": the comic mode in Abbas Khider’s novels (2019)
Ivanova N. - Meta-genre of fantasy in the context of modern science, Ryzhchenko O. (2019)
Khrystych N. - Semiotics of fashionspeak (2019)
Kostenko A. - Dialogism as a basic text category and its implementation in the English scientific and technical texts (2019)
Kyrychuk L. - Strategic approachesto academic paper abstract translation (2019)
Medvediv A. - Peculiarities of conveying the structural and semantic specificity of japanese onomatopoeia in translation of texts of advertising character, Dmytruk A. (2019)
Tryshchenko I. - Allusions in literary discourse (based on the novel "The winter of our discontent" by J. Steinbeck) (2019)
Vysotska O. - Functional role of stylistic figures: metaphor and metonymy (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Dunaievska O. - M-O-V-E approach to acquiring Patent Law vocabulary, Levchenko Z. (2020)
Kalyta A. - Synergism and supervenience in cognitive processes, Klymenyuk О. (2020)
Koliada E. - Cross-cultural differences between Americans and Ukrainians, Kalynovska I. (2020)
Ladyka O. - The concept modern life in modern Ukrainian linguaculture, Yarema O. (2020)
Melnychuk I. - Structural-semantic and textual parameters of professional fitness language, Navrotska I. (2020)
Tovares A. - Intertextuality in action: the role of expert advice in everyday parenting (2020)
Цимбала Е. М. - Вплив греліну і лептину на показники метаболічного синдрому за умов висококалорійних дієт в експерименті (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського