Панько Т. В. - Комплексна психотерапія невротичних розладів з симптомами тривоги, Семікіна О. Є., Федченко В. Ю. (2015)
Педак А. А. - Влияние метода нейросенсорной депривации на клинико-психофизиологические показатели при стрессовых расстройствах, Педак А. А. (2015)
Підкоритов В. С. - Клінічні особливості біполярного афективного розладу, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, Серікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С. (2015)
Підкоритов В. С. - Клініко-динамічна характеристика психозів шизофренічного спектра в умовах психоемоційного стресу, Серікова О. І., Український С. О., Скринник О.В., Серікова О. С. (2015)
Подкорытов В. С. - Психотические формы боевой психической травмы (2015)
Привалова Н. Н. - Особенности нарушений высших психических функций в остром периоде легкой черепно-мозговой травмы у участников боевых действий (2015)
Рахман Л. В. - Порушення комплаєнсу як предиктор резистентності депресивних розладів при посттравматичному стресовому розладі, Маркова М. В., Кожина Г. М. (2015)
Серікова О. С. - Типології коморбідних станів ПТСР і шизоафективних розладів (2015)
Ахундова В. А. К. - Средневековые городские поселения Дашкесанского района (2021)
Галів М. - Застосування "статистичного методу" в дослідженнях українських істориків освіти (середина ХІХ – кінець ХХ ст.) (2021)
Дрогомирецький Б. - Російська імперська практика гібридно-інформаційної війни: перекручення історії й маніпулювання свідомістю людей, Сізарєв К. (2021)
Ільницький В. - Антиповстанська боротьба радянської адміністрації у Карпатському краї ОУН (1945 – 1950-і рр.): ідеологічний аспект (2021)
Лазурко Л. - Історія сакрального мистецтва на сторінках львівського часопису "Kwartalnik Historyczny" (2021)
Наконечний В. - Часопис "Лемківщина" як феномен інституції (2021)
Стецик Ю. - Деканальне візитування парафіяльних храмів села Брониця (1907 р.), Паньків Б. (2021)
Тельвак В. - Епістолярій наддніпрянських діячів у колекціях бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських, Тельвак В. (2021)
Янишин Б. - Культурно-просвітницька діяльність регіональних осередків Товариства руських ремісників і промисловців "Зоря" (2021)
Авраменко Є. - Компаративний аналіз специфіки творчого алгоритму вокалістів оперної та камерної спеціалізації (2021)
Антоненко М. - Органні концерти Георга Генделя: композиційні та виконавські аспекти, Морєва Є. (2021)
Bektashi N. - A look at the development of music in Nakhchivan (2021)
Борисенко М. - Сучасний досвід застосування ензимів у реставрації архітектурної графіки (2021)
Цзяцин В. - Тенденції розвитку хорової музики a cappella у сучасному культурному просторі України та Китаю (2021)
Вишневська С. - Родинне коло фундатора традицій фортепіанної школи Прикарпаття Юрія Новодворського (2021)
Голобородов Д. - Мультиінструменталізм у творчості музикантів-блогерів платформи YouTube початку XXI століття (2021)
Жданович Ю. - Мімезис і пойесіс у формуванні сільського предметного середовища ХХ століття на слов’яно-романському пограниччі України (2021)
Захарова О. - Тетяна Окуневська – "народна актриса" повоєнної Югославії. Театр і кінематограф як засоби міжкультурної комунікації (2021)
Качмарчик Н. - Формування концепції "довершеного музиканта" в трактатах доби бароко (2021)
Коваль С. - Значення педагогічних праць М. Д. Леонтовича для розвитку музично-творчих здібностей дітей (2021)
Alizade S. - The problem of personality and time in Mirvarid Dilbazi’s historical poem "Mahsati” (2021)
Бадюл В. - Фразеологічна одиниця як засіб підвищення комунікативної компетенції іноземних студентів (2021)
Boichuk V. - Non-cooperative strategy for negative self-expression of a pessimistic communicant, Yefremova N., Skrobaka Y. (2021)
Бондар К. - Просодія як маркер регіонального варіювання мовлення (2021)
Брославська Є. - Реалії в класичному детективному оповіданні (на матеріалі оповідань про Шерлока Голмса), Літовченко Я. (2021)
Гавриленко В. - Лінгвістичні, екстралінгвістичні та технічні особливості процесу субтитрування як перекладацького процесу, Лисюк К. (2021)
Герман Л. - Національні культурні коди в порівняльному аспекті, Шастало В., Гладких І. (2021)
Голубенко Н. - Інтерсеміотичний аналіз як спосіб інтерпретації креолізованих текстів (2021)
Громко Т. - Польова організація (лексико-семантичне поле) лінгварію говірки на основі дескрипції (2021)
Гурдуз А. - Фентезійна рецепція соціального зла в "Домі дивних дітей" Ренсома Ріггза і "Лабіринті Фавна" Ґільєрмо Дель Торо і Корнелії Функе (2021)
Демчук О. - Екзистенційна бездомність у межах українського простору в збірці малої прози Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов" (2021)
Жванія Л. - Біблійний код драматичної поеми Лесі Українки "У пущі" (2021)
Жорнокуй У. - Особливості образу "абстрактного сліпого" (на прикладі роману "Все те незриме світло" Ентоні Дорра) (2021)
Завадська В. - Міфологічний підтекст роману Джоан Гарріс "П’ять четвертинок апельсина" (2021)
Зарудняк Н. - Образ письменника у романі О. Де "Червона рута" (2021)
Ірчишина М. - Інтерпретація концепту: вітчизняний та зарубіжний досвід (2021)
Карп М. - Контамінована когерентність в англійських мультимодальних літературних казках: динаміка прагматичних властивостей (2021)
Алєксєєв О. - Структурно-функціональна модель системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2021)
Андрєєв В. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійного спілкування викладачів коледжу мистецького спрямування (2021)
Богданов Є. - Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях у 1980 – 2020 роках (2021)
Бондаренко Л. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання у системі методичної підготовки магістрантів-філологів (2021)
Боровець О. - Методика викладання анатомії та фізіології дітей у сучасних умовах студентам за фахом "Фізичне виховання, початкова освіта" (2021)
Буховець Б. - Передумови побудови програми фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення, Дишель Г., Романенко С. (2021)
Варава С. - Формування міжкультурної компетенції іноземних студентів на початковому етапі: досвід і виклики в умовах дистанційного навчання, Івлєва С. (2021)
Виспінська Н. - Розвиток соціальних навичок у дітей із розладом аутичного спектра на уроках іноземної мови (2021)
Горда О. - Методичні прийоми інтерактивної роботи з текстом: "читання зигзагом" (2021)
Гордієнко Т. - Деякі аспекти організації освітнього процесу в інклюзивному класі початкової школи, Білоусова Н. (2021)
Данилов С. - Розвиток соціально-професійної зрілості в процесі магістерської підготовки на засадах педагогічної акмеології (2021)
Dimova I. - Types of control for checking law faculty students’ skills and competences (2021)
Dyndarenko O. - The principle of integration in professional English language teaching and its role in training of future lawyers (2021)
Дубовой О. - Пошук шляхів підвищення рівня упевненості у собі у студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання, Бабич В., Газаєв В. (2021)
Дубровський В. - Формування математичної компетентності учнів початкової школи на уроках математики з використанням дидактичних ігор, Дубровська Л. (2021)
Зінченко В. - Авторське право об’єктів інтелектуальної власності (2021)
Кабур Л. - Особистісний компонент як важливий складник структури професійної мобільності майбутнього учителя музичного мистецтва (2021)
Калаур С. - Аналіз уявлень студентської молоді про усвідомлене батьківство, Волошенко М. (2021)
Калугіна Ю. - Формування навичок бережливого ставлення у дітей старшого дошкільного віку в контексті економічного виховання (2021)
Карпенко Є. - Дистанційне вивчення хорових дисциплін: втрати та знахідки (2021)
Кащук М. - Особливості дистанційного викладання та навчання (2021)
Волков А. Ф. - Методика визначення достатнього рівняефективності бойових дій підрозділу протиповітряної оборони Сухопутних військ для збереження боєздатності загальновійськових підрозділів, що прикриваються, Лезік О. В., Мужук М. В., Гуленов І. В., Васильченко Д. О. (2021)
Горбачов К. М. - Часткова методика оцінювання ефективності забезпечення бойових дій підрозділів протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня засобами ураження (2021)
Лук'янов С. М. - Аналіз проблемних питань використання малих тактичних груп для виконання багатофункціональних завдань під час ведення бойових дій, Медінець І. Р., Тітов О. С., Блащук С. В. (2021)
Мегельбей В. В. - Методика оцінки відповідності вимогам безпеки умов проведення бойових стрільб зенітними ракетними комплексами військ протиповітряної оборони сухопутних військ на полігоні, Нєкрасов С. В., Іценко Д. С., Шептуха К. А. (2021)
Медінець І. Р. - Дослідження питань використання механізованого відділення як самостійної бойової одиниці, Лук'янов С. М., Шарапа І. А., Блащук С. В. (2021)
Рязанцев С. С. - Оцінювання ефективності бойового застосування розвідувально-ударної системи з врахуванням технічних характеристик систем розвідки та управління, Литовченко Д. М., Мішуков О. М. (2021)
Кашаєв І. О. - Формування підходу до визначення вартісних параметрів життєвого циклу підрозділів та засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, Усачова О. А., Новічонок С. М., Степанов Г. С., Сурков К. Ю., Ряполов Є. І. (2021)
Бурковський С. І. - Впровадження системи координат СК-63 у спеціальне програмне забезпечення "Віраж", Московченко І. В., Свистунов Д. Ю., Сінчук А. В., Польшина Л. В. (2021)
Худов Г. В. - Порушення в роботі транспондерів ADS-B при визначенні координат повітряних об'єктів, Дьяконов О. С., Минко П. Є., Соломоненко Ю. С., Марченко В. П., Тахьян К. А. (2021)
Hrabovskyi Ye. - Methods of developing the Event-agency site (2021)
Сальник В. В. - Методика оцінки порушень захищеності інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, Гуж О. А., Закусіло В. С., Сальник С. В., Бєляєв П. В. (2021)
Якусевич Ю. Г. - Побудова навігаційної системи судна на основі сучасних інформаційних технологій, Тришин В. В., Дорофєєва З. Я. (2021)
Подригало М. А. - Дослідження стабілізуючих моментів на передньому поворотному мосту тракторного самохідного шасі, Закапко О. Г. (2021)
Бойко В. М. - Дослідження аспектів нормативно-правового забезпечення організації та проведення метрологічної експертизи документації на вироби озброєння та військової техніки, Ноженко О. М., Меркулов О. А., Герасимов С. В., Кірвас В. В., Зубрицький Г. М. (2021)
Коржов І. М. - Аналіз основних складових похибки визначення твердості за методом Брінелля з використанням оптичних систем, Кравченко Я. О., Борисенко Є. А. (2021)
Прокопченко С. В. - Акредитація та сертифікація як типові методи верифікації в Службі безпеки України (2021)
Нечхаєв С. М. - Технологія групового проектного навчання у підготовці слухачів оперативного рівня, Луганський О. П., Крижанівський І. М. (2021)
Писарєв А. В. - Аналіз способів дезактивації елементів озброєння обмеженого розміру з використанням електричного поля, Радченко І. О., Лазутський А. Ф., Тузіков С. А., Писарєв С. А., Молодцов В. А. (2021)
Смірнова Т. В. - Модель реалізації структури технологічного процесу у хмарному сервісі, Столяренко М. П., Янков М. О., Грудік В. В., Моторін Ю. Ю. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Фіалко Н. М. - Запобігання конденсатоутворенню в димових трубах котельних установок з системами теплоутилізації, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О. (2021)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння льону в магнітному полі на біометричні показники рослин, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2021)
Шворов С. А. - Методичні підходи щодо використання знімків бпла для оцінки технологічних стресових станів посівів, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Болбот І. М., Глуган Ф. В. (2021)
Zablodskiy М. М. - Power supply of measuring sensors when performing experimental studies of electrical thermal mechanical system, Spodoba M. O. (2021)
Шевченко О. М. - Концепція розробки та реалізації програми енергоефективності закладу вищої освіти на прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського, Шовкалюк М. М. (2021)
Лисенко В. П. - Системний аналіз та побудова моделі інформаційних потоків тепличного комплексу, Заєць Н. А., Поліщук Д. В. (2021)
Pylypaka S. - Mathematical modeling of the material separation process on stationary screw surfaces, Nesvidomin A. (2021)
Пальчик А. О. - Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря, Замора Я. П., Бурега Н. В. (2021)
Ромасевич Ю. О. - Розробка програмного продукту для задач оптимального налаштування ПІ-регуляторів, Ловейкін В. С., Ляшко А. П., Болбот І. М. (2021)
Gai O. - Features of asymmetric short circuit currents calculation in the elplek software product, Bodunov V., Zhiltsov A. (2021)
Лендєл М. І. - База даних реального часу підсистеми моніторингу процесу вирощування овочевої продукції в теплиці, Лендєл Т. І., Болбот І. М. (2021)
Кравцов А. Г. - Реалізація математичної моделі в умовах невизначеності і можливих ризиків, Левкін Д. А., Макаров О. А. (2021)
Голодний І. М. - Спектральний аналіз стуму живлення rl-навантаження з регулятором напруги на базі широтно-імпульсного перетворювача, Санченко О. В. (2021)
Титул, зміст (2021)
Шуляр В. І. - Методичні стратегії і тактики валеологізації сучасного уроку/заняття літератури (стаття друга) (2021)
Домаскіна М. А. - Формування системи післядипломного підвищення кваліфікації вчителів у Сполучених Штатах Америки (2021)
Клименюк Н. В. - Мобільність як важливий чинник професійної адаптації молодого педагога (2021)
Тихонова Т. В. - Модель психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагога в умовах післядипломної освіти (2021)
Назарова Л. В. - Необхідність оцінки ефективності маркетингу в сучасному закладі освіти (2021)
Суріна Г. Ю. - Реформи в освіті з позицій інтегральних позицій менеджменту (2021)
Кузнецова А. М. - Вивчення синтаксису на матеріалі творчості Лесі Українки (2021)
Корнєва С. Є. - Використання прислів'їв для розвитку соціокультурної компетентності учнів на уроках англійської мови (2021)
Гладишев В. В. - Моделювання траєкторії професійного розвитку:здійснення психологічної самодопомоги засобами бібліотерапевтичного читання (2021)
Хозраткулова І. А. - Антиципація як одна з умов прогнозування саморозвитку педагогів (2021)
Коноз О. Б. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні:особливості проведення всеукраїнських експериментів 2001-2019 рр. (2021)
Волос О. В. - Засоби масової інформації про доленосне відкриття ХХ століття (2021)
Іртищева О. А. - Політизація українського національного руху в 90-ті роки ХІХ століття (2021)
Цимбалюк В. І. - Результати експериментального дослідження ранової балістики окремих типів і калібрів сучасних куль, Лурін І. А., Усенко О. Ю., Гуменюк К. В., Кримчук С. Г., Грищенко О. В., Лопатюк К. А. (2021)
Жилюк В. І. - Вплив периндоприлу та метформіну на маркери дисфункції ендотелію у щурів з гострим інтрацеребральним крововиливом при цукровому діабеті 2 типу, Лєвих А. Е., Шевцова А. І., Ткаченко В. А., Харченко Ю. В. (2021)
Коваль С. М. - Роль кишкової мікробіоти в патогенезі цукрового діабету 2 типу (огляд літератури), Снігурська І. О. (2021)
Yuryeva L. M. - Аdjustment disorders in students who have suffered psychoemotional stress: systematic review of diagnostics, treatment and preventive care, Sharun A. I. (2021)
Лукащук С. В. - Можливості реабілітаційного лікування дітей з лімфобластним лейкозом (огляд літератури), Лемко О. І. (2021)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Клініко-лабораторні маркери перебігу нової коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 COVID-19 у госпіталізованих хворих, Кірєєва Т. В., Шевченко-Макаренко О. П., Турчин М. О., Чумак В. І., Чорток В. О., Дробишевська О. М. (2021)
Gavrysyuk V. K. - Efficacy and tolerability of methotrexate at a dose of 15 mg/week and 10 mg/week in patients with pulmonary sarcoidosis, Merenkova I. O., Gumeniuk G. L., Pendalchuk N. V., Morska N. D., Vlasova N. A. (2021)
Гашинова К. Ю. - Супутня легенева патологія при хронічних лімфопроліферативних захворюваннях: реалії проблеми в Дніпровському регіоні, Усенко Г. В. (2021)
Nedzvetsky V. S. - Advanced glycation end products, galectin-3, matrix metalloproteinase-9 activity in men with heart failure and concomitant benign prostatic hyperplasia with androgen deficiency, Sirenko O. Yu., Tkachenko V. A., Kuryata O. V. (2021)
Mitiuriaeva-Korniyko І. О. - The state of response of autonomic nervous system in children with mitral valve prolapse, Kuleshov O. V., Medrazhevska Ya. A., Fik L. O., Klets T. D. (2021)
Mykhaloiko I. S. - Urinary thrombin as a marker of local disseminated intravascular coagulation in patients with chronic kidney disease (2021)
Білецька С. В. - Аналіз динаміки клінічних показників у хворих на алергічний риніт при застосуванні комбінованої АСІТ з пилковими та побутовими алергенами, Дитятковська Є. М., Ніколайчук М. А. (2021)
Щукіна О. С. - Зміна профілю пацієнта з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента st за 2015-2020 роки (2021)
Kalashchenko S. I. - Peculiarities of changes of psychophysiological functions, state of human adaptive capacity and stress resistance of students of higher medical institutions (2021)
Заболотний Д. І. - Вплив парентеральної вакцинації проти грипу на стан локального імунітету та мікробіоту секрету ротоглотки у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, Мельников О. Ф., Тимченко С. В., Самбур М. Б., Рильська О. Г., Волосевич Л. І., Заєць Т. А., Тимченко М. Д., Фараон І. В. (2021)
Шапринський В. О. - Діагностика та хірургічне лікування ехінококозу печінки, Воровський О. О., Камінський О. А., Пашинський Я. М. (2021)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих на низхідний гнійний медіастиніт, Сніжко С. С. (2021)
Kutovyi О. B. - Differentiated approach to surgical treatment of adrenal glands tumors, Zhmurenko E. V. (2021)
Beniuk V. O. - Assessment of correction effectivenes of psychoemitional state in pregnant women after application of assisted reproductive technologies, Ginzburg V. G., Vygivska L. M., Maidannyk I. V., Chorna O. O., Oleshko V. F., Marushchenko Yu. L., Lastovetska L. D. (2021)
Zakharov S. V. - Nonspecific protective factors in patients with early latent syphilis (report 1), Zakharov V. K. (2021)
Kovach I. V. - Use of odontotropic material in treatment of traumatic pulpitis in experiment, Kopchak O. V., Dychko E. N., Buniatian Kh. A., Khotimska Yu. V., Gargin V. V., Lavreniuk Y. V. (2021)
Яворовський О. П. - Порівняльний аналіз культури безпеки у вітчизняних та зарубіжних лікарняних закладах і підприємствах інших сфер діяльності (повідомлення 2), Риган М. М., Науменко О. М., Скалецький Ю. М., Гичка С. Г., Іванько О. В., Варивончик Д. В., Шкурба А. В., Бугро В. І., Брухно Р. П. (2021)
Галак С. С. - Гігієнічна характеристика електромагнітної обстановки, що створюється електромагнітним випромінюванням антен базових станцій мобільного зв’язку в Черкаській області, до й після впровадження технології 4G, Думанський В. Ю., Нікітіна Н. Г., Біткін С. В., Безверха А. П. (2021)
Sevalnev A. I. - A look at the problem of exposure of the population caused by X-ray diagnostics: approaches to analysis and forecasting, Kutsak A. V., Sharavara L. P., Volkova Yu. V. (2021)
Андрусишина І. М. - Елементний статус організму працюючих та населення як прояв адаптації до техногенного впливу металів: нові методичні підходи (2021)
Волосовець О. П. - Алергічний марш у дітей України, Больбот Ю. К., Бекетова Г. В., Березенко В. С., Уманець Т. Р., Речкіна O. O., Мітюряєва-Корнійко І. О., Волосовець Т. М., Чуриліна А. В. (2021)
Бабов К. Д. - Організація етапної реабілітації військовослужбовців з вогнепальними дефектами м’яких тканин на рівнях надання медичної допомоги, Хоменко І. П., Тертишний С. В., Бабова І. К., Вастьянов Р. С. (2021)
Pinchuk I. Y. - Occupational stress in healthcare workers during a COVID-19 pandemic, Pishel V. Y., Polyvianaia M. Y., Yachnik Y. V., Virchenko V. V. (2021)
Kyi-Kokarieva V. G. - Socio-economic substantiation of expediency of seasonal influenza vaccine prophylaxis among medical worke, Kriachkova L. V., Padalkо L. I. (2021)
Saidakova N. O. - Peculiarities of the disease and prevalence of chronic cystitis among the female population of Ukraine in the regional aspect, Stus V. P., Havva N. V., Grodzinsky В. І. (2021)
Кучурівський Ю. - Реквієми Ф. Деліуса і Дж. Фоулда в культурно-історичному контексті англійського музичного мистецтва ХХ століття (2021)
Кушнір Т. - Синтезійні аспекти національної духовності живопису та хорового мистецтва (на прикладі картин Івана Марчука та хорового твору Ганни Гаврилець "Молитва") (2021)
Лебедь В. - До питання програмності як складової художньо-образного змісту музики (на прикладі концерту для саксофона з духовим оркестром Дж. Маккея) (2021)
Лебідь О. - Проблема підготовки майбутніх практичних психологів до застосування інформаційних технологій у психологічному консультуванні, Волкова Н. (2021)
Лебідь Ю. - Специфіка сучасних композиторських технік крізь призму творчості П’єра Булеза (2021)
Лю Ф. - Образ річки Ліцзян у живописних творах китайських митців XX століття (2021)
Марченко В. - Акордеон та його роль у розвитку музичного мистецтва України (2021)
Мельник М. - Художньо-естетичні аспекти інноваційних технологій у режисурі шоу, Фішер В. (2021)
Микуланинець Л. - Імплементація музичного портрета у камерній симфонії "Ремінісценції" Віктора Теличка (2021)
Михалевич В. - Пропагандистська сатирична графіка в гумористичній періодиці Радянської України міжвоєнного періоду (2021)
Молчко У. - Концертні рецензії Миколи Фоменка на сторінках часопису "Свобода", Клесовець С. (2021)
Карпусенко М. - Особливості непідготовленого мовлення Дж. Байдена (на прикладі перших президентських дебатів та передвиборчого інтерв’ю телекомпанії CBS), Карпусенко Н. (2021)
Козелко І. - Структурні особливості лінгвістичних термінів "Початкової граматики української мови" (1918 р.) О. Курило (2021)
Колесник Г. - "Та що таке ім'я?": гра з іменами у творі П. Акройда "Мільтон в Америці" (2021)
Koliada O. - Fate as a philosophical and linguistic concept of Samuel Beckett’s Drama of the Absurd, Ievitis I. (2021)
Кушлаба М. - Українське термінознавсто: проблеми становлення (2021)
Лаврусенко М. - Проблема голоду в оповіданнях Бориса Грінченка "Без хліба" й Володимира Винниченка "Голод": психоаналітичний контекст (2021)
Ладоня К. - Мовні ознаки спілкування у соцмережі Facebook (2021)
Липка С. - Синтагматика німецьких іменників зі значенням "зухвалець, нахаба" (на матеріалі публіцистичних текстів) (2021)
Личук С. - Паралельне використання літературних і діалектних варіантів власних імен (на матеріалі покутських говірок, Україна) (2021)
Максименко Ю. - Особливості комунікації людей старшого віку (лексико-дискурсивні характеристики), Шумейко Л., Кривоніс К. (2021)
Малишева М. - Створення алгоритму для визначення маркерів вербальної агресії в дискурсі соціальних мереж: лінгвістичний підхід (2021)
Мартос С. - Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні курсу сучасної української літературної мови (2021)
Мельник І. - Кооперація як гармонійний сценарій реалізації провокаційного мовлення (2021)
Мітіна Л. - Книжкове зібрання як визначальний складник детективного художнього простору (2021)
Моргунова О. - Специфіка образу антагоніста в ранній творчості Карлоса Руїса Сафона (на матеріалі роману "Опівнічний палац") (2021)
Mugalova L. - Spatial functional-semantic field in the English and the Azerbaijani languages (2021)
Nypadymka A. - Genre features and place of psychological Internet-discourse in discourse typology (2021)
Кобрин Н. - Професійна підготовка бакалаврів із медичної інформатики в Канаді: від історії до сучасності (2021)
Ковальова В. - Аналіз феномену "правова культура" в гуманітарних науках (2021)
Колечинцева Т. - Проблема диференціації та диференційованого підходу до навчання у дидактиці та методиці фізики (2021)
Кропочева Н. - Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек (2021)
Кудрявцева О. - Гра як засіб формування граматичної компетентності в учнів середньої школи, Шарагова О. (2021)
Лебідь І. - Організація управління навчальними закладами в Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ століття, Дутко О. (2021)
Литвин О. - Інноваційні технології у риторичній підготовці майбутніх фахівців, Литвин А. (2021)
Літовченко О. - Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку (2021)
Мартіросян Л. - Соціокультурний підхід до виховання як методологічна основа дослідження його сутності (2021)
Миськів І. - Компетентнісний підхід як умова інтеграції української освіти у світовий простір (2021)
Мицик Г. - Деякі питання, пов’язані із застосуванням назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах "Логопедія” другого (магістерського) рівня вищої освіти, Пришляк М. (2021)
Мілевськa О. - Формування емотивів у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення: психологічний і лінгводидактичний підходи (2021)
Несін Ю. - Аналіз франкомовного підручника "Піксель 1" (2021)
Овдійчук Л. - Інтеграційність мистецького контексту аналізу художнього твору в літературознавчій підготовці майбутніх учителів української мови та літератури (2021)
Олійник Р. - Інклюзивна освіта в Польщі: теоретичний аспект (2021)
Отрошко Т. - Соціальний супровід студентської молоді з особливими потребами в закладах вищої освіти, Лисенко Ю., Квітко Н. (2021)
Павліщева Я. - Швидкість та точність мовлення на заняттях з англійської: як знайти баланс (2021)
Пелипась Д. - Стан спортивно-патріотичної діяльності здобувачів у закладах освіти: зарубіжний досвід (2021)
Приходько А. - Дидактичний потенціал використання інтернет-мемів у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян (2021)
Романенко О. - Формування лексичної компетенції студентів нелінгвістичних спеціальностей (на матеріалах франкомовних ЗМІ, присвячених епідемії коронавірусу), Дзевицька Л., Заболотська І. (2021)
Руднєва І. - Покинь мишку – візьмись за книжку, Маєвська Л. (2021)
Пандирєва Є. - Доцільність використання рукотворних графічних написів у візуальному середовищі міста (2021)
Смєхова Г. - Особливості навчального процесу китайських студентів в курсі спеціального фортепіано: методичні рекомендації (2021)
Солдатенко О. - Використання синтезу філософії, історії та музики під час проведення інтегрованих занять із дисципліни "Історія музичного мистецтва" у ЗВО (2021)
Тригуб О. - Модель реалізації міждисциплінарних зв’язків як домінанта формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти у мистецьких закладах вищої освіти (2021)
Фесенко Г. - Скульптура в міському дизайні: мистецтво артикуляції просторів (2021)
Хижинський В. - Інспірації прадавніми керамічними формами у творчості професійних художників-керамістів Вроцлава (2021)
Чурпіта Т. - Поневіряння та хореографічна діяльність Ігоря Андрєєва на Колимі (2021)
Шафета В. - До питання дидактичного репертуарного забезпечення оркестрів за участі баяна-акордеона на Львівщині, Душний А. (2021)
Шеменьова Ю. - Методологія вивчення мурал-арту в постколоніальному дискурсі Португалії та Бразилії (2021)
Юй С. - Мовленнєві засоби подолання труднощів європейської манери звукоутворення у китайських студентів-вокалістів (2021)
Орманжи В. - Карнавалізація урбаністичного простору в романі О. Ірванця "Харків 1938" (2021)
Печерських Л. - Постмодерністські стратегії художньої рецепції хаосу у романі "Коханці юстиції" Ю. Андруховича (2021)
Романенко Н. - Перекладацькі трансформації як інструмент стимулювання міжлітературної комунікації (на матеріалі новітнього перекладу роману Е. Гемінґвея "Фієста. І сонце сходить”) (2021)
Руснак Ю. - Лексема очі в художньому дискурсі Ольги Кобилянської (2021)
Савченко О. - Підвищення інтересу до вивчення філологічних дисциплін у здобувачів фахової передвищої освіти засобом ігрових технологій, Шлемко М., Коверсун Н. (2021)
Samadova S. - Characteristics of the development of national self-awareness ideas in the creativity of Abdurrauf Fitrat (2021)
Skichko A. - The concept of motivation taxonomy from the perspective of cognitive linguistics and psychology (2021)
Сліпачук Н. - Конкретно-історичний і типологічний виміри екзистенціальності (2021)
Старшова О. - "На перехресті простору і часу": простори Нью-Йорка в поезії Василя Махна (2021)
Судук І. - Вербальні та невербальні засоби привернення уваги читача в розважальних українських інтернет-журналах, Коропецька Ю. (2021)
Терещенко Л. - Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей, Нечипоренко В. (2021)
Томенко О. - Мовна освіта в мистецькому виші: сучасні виклики (2021)
Topchii O. - Sociolinguistic, interpreting and political dimensions of English-language court discourse of 21ST century, Chaiuk T. (2021)
Філатенко І. - Ознака як поняттєвий елемент мовленнєвої події в політичному дискурсі масмедіа України (2021)
Sheverun N. - Semantic analysis of phraseological units of English, German and Ukrainian languages with time component in economic texts, Leitsius H. (2021)
Шульга А. - ФСП граничності як субполе аспектуальності у фінській мові (2021)
Рускуліс Л. - Формування лексичної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти на уроках української мови: лінгводидактичний аспект (2021)
Рябуха Т. - Хмарний сервіс Google for Education у практиці змішаного навчання іноземних мов у вищій школі, Гурова Т., Куликова Л. (2021)
Самойлов С. - Становлення і розвиток миротворчого дитячого та молодіжного руху в Україні (2021)
Сидоровська Є. - Категорія ввічливості в контексті кіберкомунікації (2021)
Slabouz V. - Principles of using multimedia teaching aids in professional foreign language training of future philologists, Nikitina N. (2021)
Солодчук А. - Сучасні проблеми планування та проведення навчальних занять з англійської мови (2021)
Статівка О. - Методи дистанційного навчання іноземних мов студентів ЗВО, Чаграк Н., Жумбей М. (2021)
Стеблюк С. - Розвиток початкової освіти в Україні: інклюзивне навчання, Хома О. (2021)
Сторожук А. - Навчання англомовного аудіювання курсантів вищих військових навчальних закладів у навчальних групах із різним мовленнєвим рівнем і подолання супутніх труднощів (2021)
Стрига Е. - Літературна компетентність майбутніх синологів та її складники (2021)
Супрун М. - Використання ІКТ у процесі навчання англійської мови при підготовці студентів гуманітарних спеціальностей, Гордієнко Ю. (2021)
Тесленко С. - Формування національно-патріотичної вихованості дітей старшого дошкільного віку в процесі використання інноваційних технологій (2021)
Тороп К. - Дослідження мотиваційної компетентності в школярів із порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Удот В. - Формування міжособистісного партнерства в дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення із соціальним довкіллям (2021)
Усенко О. - Навчальні аспекти створення плаката в стилі українського авангарду в процесі дизайн-проєктування (2021)
Хриков Є. - Аналіз потенціалу закладу вищої освіти щодо взаємодії з територіальними громадами, Кравченко О., Васиньова Н. (2021)
Чепурда Г. - Роль міжнародних стажувань у процесі засвоєння дисциплін професійної підготовки здобувачами вищої освіти спеціальності "Туризм", Шестель О. (2021)
Шапран Ю. - Уплив методу проєктів на формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти, Довгопола Л., Супрунова М. (2021)
Шкіцька І. - Діяльність редакції наукового фахового видання у світлі академічної доброчесності (2021)
Яремченко В. - Духовно-інтелектуальні трансформації європейської освіти (2021)
Яшанов С. - Інтеграція моделей навчання інформатичних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти, Шевчук Л., Шевчук Б. (2021)
Колінько О. - Рецензія на монографію Ворової Тетяни Петрівни "Герменевтичні парадигми російських літературних казок і неказкових творів першої половини ХІХ століття" (2021)
Шепель Ю. - Рецензія на монографію Т. В. Громко "Методологія та досвід дескрипції говірки" (2021)
Saad Omer T. Z. - Optimal Operation of Multipurpose Reservoirs in Series: Roseires and Sennar Case Study, Ahmed S. E., Karimi A. (2021)
Ромащенко М. І. - Метаморфізація зонального гідрохімічного складу поверхневих і підземних вод України під впливом антропогенних і природних чинників, Коломієць С. С., Сардак А. С. (2021)
Ковальчук П. І. - Комбінована система екстремального управління розбавленням мінералізованих вод у басейнах річок, Демчук О. С., Ковальчук В. П., Балихіна Г. А. (2021)
Чарний Д. В. - Особливості формування якості води поверхневих джерел водопостачання як чинник вибору методу водопідготовки, Мацелюк Є. М., Левицька В. Д., Марисик С. В., Чернова Н. М. (2021)
Зоріна О. В. - Сучасні підходи до обробки та утилізації вторинних осадів господарсько-побутових стічних вод, Маврикін Є. О. (2021)
Шевчук С. А. - Оцінювання впливу Вирівського гранітного кар’єру на стан поверхневих і ґрунтових вод у межах села Вири, Зоріна О. В., Шевченко А. М., Козицький О. М., Маврикін Є. О. (2021)
Didenko N. O. - Recycling biosolids to improve marginal lands for bioenergy feedstock production in Ukraine, Mosiichuk Y. B., Zosymchuk M. D., Kharytonov M. M., Babenko M. G., Mazurenko B. O., Lavrenko S. O., Rahman M. A., Islam K. R. (2021)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності чорнозему типового в Лівобережному Лісостепу України за сприятливих умов зволоження, Сайдак Р. В., Олепір Р. В., Сорока Ю. В., Вітвіцький С. В. (2021)
Коломієць С. С. - Порівняльний аналіз профільної мінливості водно-фізичних властивостей чорнозему при довготривалому застосуванні оранки та no-till технологій (на прикладі Панфильської дослідної станції), Білоброва А. С., Вірьовка В. М., Тарасенко Т. В. (2021)
Яцюк М. В. - Вплив мулових полів Бортницької станції аерації на екологічний стан земельних і водних ресурсів прилеглих територій, Шевченко А. М., Боженко Р. П., Лютницький С. М. (2021)
Білий В. М. - Вплив препаратів біохімічного та мікробіологічного походження на продуктивність кукурудзи на зерно за краплинного зрошення, Книш В. В. (2021)
Мороз В. В. - Сучасний стан соснових насаджень Київського Полісся за впливу екологічних чинників, Никитюк Ю. А. (2021)
Ромащенко М. І. - Ефективність зрошення залежно від вартості води, Сайдак Р. В., Матяш Т. В., Яцюк М. В. (2021)
Дудченко К. В. - Вплив режиму зрошення рису на окисно-відновний режим ґрунту, Петренко Т. М., Флінта О. І., Дацюк М. М. (2021)
Шатковський А. П. - Ефективність агротехнологічних прийомів вирощування лікарських культур на зрошенні, Приведенюк Н. В., Глущенко Л. А. (2021)
Ромащенко М. І. - Електрохімічно активована вода (ЕХАВ): історія відкриття, специфіка процесу, сучасний стан та перспективи її застосування при зрошенні, Конаков Б. І., Поліщук В. В., Усатий С. В. (2021)
Ромащенко М. І. - Особливості формування водного режиму ґрунту та водоспоживання кукурудзи за підґрунтового краплинного зрошення, Шатковський А. П., Сардак А. С., Черевичний Ю. О., Діденко Н. О., Марінков О. А. (2021)
Мацелюк Є. М. - Нові технологічні рішення для систем водо підготовки в сучасних умовах, Чарний Д. В., Левицька В. Д., Марисик С. В. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kaya H. D. - The Determinants of Primary Employment in U.S. States (2021)
Biewendt M. - Motivational Factors in Organisational Change, Blaschke F., Böhnert A. (2021)
Radia B. - The Impact of Training on the Employees’ Career Path Development Case of the Algerian company: Oran Port Enterprise, Ibtissem G. (2021)
Fast R. - Handling the Crisis: A Keynesian vs. Austrian Analysis of the "Great Recession” (2021)
Buhaisi I. - Corporate Governance and Its Effect on Professional Performance In Palestinian Private Universities, in Light of Quality, Accreditation, and Classification Requirements, Damagh Al Z. (2021)
Awojobi O. N. - Cash Transfers and Child Nutrition: Evidence from sub-Saharan Africa (2021)
Law S.-W. - Financial Inclusion and Virtual Bank in the Era of Digitalisation: A Regulatory Case Study in Hong Kong (2021)
Colson R. S. - Kasnodon Ukraine: History/Culture/Presumptions and Helping Developing Nations Move Forward (2021)
Yelmi A. - The Impact of Marketing Innovation on the Performance of Small and Medium Enterprises in Nigeria, Yahaya Ya., Muhammed A., Oyikwu L. G. (2021)
Beyi W. A. - Managing Resilience Against Climate Effects And Risks: The need For Insidious Socio-Economic Dynamics (2021)
Sidelnyk N. - Analysis of Key Indicators of The Insurance Market of Western Europe (2021)
Skrynnyk O. - Towards Organizational Development in Digital Organizational Twin (2021)
Tiutinyk I. - The Theory of International Tax Competition: Comparative Analysis, Mazurenko O. (2021)
Gentle P. - Book review on Jody C. Baumgartner and Peter L. Francia (2020). Conventional Wisdom and American Elections: Exploding Myths, Exploring Misconceptions (2021)
Кулеба Д. - Українська дипломатія за 30 років незалежності України (2021)
Kuleba D. - Ukrainian Diplomacy Over 30 Years of Ukraine’s Independence (2021)
До 30-річчя відновлення дипломатичних відносин. Добірка архівних документів (2021)
Матяш І. - Діяльність першого українського представництва в Стамбулі: державна місія дипломатів (2021)
Гай-Нижник П. - Зовнішньополітичні аспекти національно-визвольної боротьби та геостратегічне місце Української держави в концепції ОУН(б) (2021)
Рендюк Т. - Апогей діяльності Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Румунії (1921 рік) (2021)
Кудряченко А. - Здійснення загальнонаціональних інтересів повоєнної Німеччини у вимірах "канцлерської демократії" (2021)
Здіорук С. - Акт проголошення незалежності України – логічний крок до відновлення самостійності Української держави), Кривонос П. (2021)
Клименко Ю. - Європа на шляху до Другої світової війни: полемічні замітки, Потєхін О. (2021)
Костенко Ю. - Невивчений урок (2021)
Базилевський Б. - Тридцять років по тому (2021)
Bazylevskyi B. - Thirty Years Later (Personal) (2021)
Лазебник С. - Незалежність України в долях закордонного українства (2021)
Кулініч М. - Україна й Австралія: нові горизонти співпраці (2021)
Kulinich M. - Ukraine and Australia: New Horizons of Cooperation (2021)
Троненко Р. - Науково-технічна співпраця України й Бразилії – здобутки та перспективи (2021)
Tronenko R. - Scientific and Technical Cooperation between Ukraine and Brazil: Achievements and Prospects (2021)
Долгов І. - Спільними зусиллями до сталого розвитку (2021)
Dolhov I. - Working Together for Sustainable Development (2021)
Балануца О. - Публічна дипломатія в роботі дипустанов: цікаві факти з українського досвіду в Кувейті, Сегеда О. (2021)
Balanutsa O. - Public Diplomacy in the Work of Diplomatic Missions: Interesting Facts from the Ukrainian Experience in Kuwait, Seheda O. (2021)
Врублевський П. - Успіхи української дипломатії в Казахстані (2021)
Vrublevskyi P. - Achievements of Ukrainian Diplomacy in Kazakhstan (2021)
Осташ І. - Розвиток християнського книгодрукування в Лівані та Сирії в першій половині XVIII століття (2021)
Ostash I. - The Development of Arab Christian Book Printing in Lebanon and Syria in the First Half of the 18th Century (2021)
Огнівець І. - Розвиток українсько-португальських відносин в умовах протидії російській гібридній війні (2021)
Ohnivets I. - The development of Ukraine-Portugal Relations in Conditions of Countering Russian Hybrid War (2021)
Перебийніс Є. - "Чехія є незмінною та однією з найбільших союзниць нашої держави" (2021)
Perebyinis Ye. - 'The Czech Republic is a constant and one of the greatest allies of our country' (2021)
Нгуєн А. - "Міграція – це не проблема, що потребує розв’язання. Це реальність, яку треба регулювати й скеровувати" (2021)
Nguyen A. - "Migration is not a problem that needs to be solved. It is a reality that needs to be managed" (2021)
Мікусінскі Е. Л. - Українсько-аргентинське партнерство: круговерть дивовижних людей і блискучих можливостей (2021)
Mikusinski E. L. - Argentine-Ukrainian Partnership: A Cocktail of Outstanding People and Formidable Opportunities (2021)
Ленартс А. - Поглиблення співпраці й продовження багаторічного партнерства Бельгії та України (2021)
Lenaerts A. - Deepening Cooperation and Further Long-Lasting Partnership of Belgium and Ukraines (2021)
Рапеста Н. - "Для багатьох Бразилія – ніби країна див" (2021)
Rapesta N. - "Brazil is known as a magic word" (2021)
Нгуєн Х. Т. - Українсько-в’єтнамські відносини: на шляху до кращого взаєморозуміння та партнерства (2021)
Nguyen H. T. - Ukraine-Vietnam Relations: Charting the Way to Better Understanding and Partnership (2021)
Кууск К. - Естонський досвід: стійкість поміж бур (2021)
Kuusk K. - Estonia’s Experience: Practicing Sustainability, Weathering Storms (2021)
Ель Ашшабі Ф. - Україна та Марокко: спільне прагнення до розвитку (2021)
El Achchabi F. - Ukraine and Morocco: Common Aspiration for Development (2021)
Аль-Каабі C. А. - Відповідь ОАЕ на зміни клімату (2021)
Alkaabi S. A. - The UAE’s Response to Climate Change (2021)
Хохар Н. - Дружба на відстані (2021)
Khokhar N. - Friendship at a Distance (2021)
Даджані Х. - "Ми працюємо в дружній державі та з хорошими людьми" (2021)
Dajani H. - "We Work in a Friendly Country and Deal with Kind People" (2021)
Дахаб М. - Політичні події в Судані (2021)
Dahab M. - Political Developments in the Sudan (2021)
Курманов А. - "Новий Узбекистан": невтомний шлях до реформ (2021)
Kurmanov A. - 'New Uzbekistan': The Tireless Way to Reforms (2021)
Франція в культурному пейзажі України (2021)
France in the Cultural Landscape of Ukraine (2021)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2021)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2021)
Представники України при міжнародних організаціях (2021)
Представники міжнародних організацій в Україні (2021)
Нагорняк І. - Українська дипломатія та ЄС: поза межами асоціації (2021)
Деменко О. - Греко-турецькі відносини: сучасний стан і можливості зниження конфронтаційного потенціалу (2021)
Мішин О. - Африка як пріоритетний напрям зовнішньої політики України (2021)
Пирожков С. - Реальна незалежність України: баланс цивілізаційної суб’єктності та національної безпеки, Хамітов Н. (2021)
Габер Є. - Столітня межа: довгий шлях до українсько-турецького стратегічного альянсу (2021)
Братута Є. - Дослідження Республіки Китай як політико-територіального утворення в системі міжнародних відносин, Братута О. (2021)
Ціватий В. - Публічний вимір міграційної політики в умовах мондіалізації: парадигми української та європейської дипломатичних і діаспорних практик XXI століття, Марцинюк М. (2021)
Цинк К. - Роль моральності в дипломатичній діяльності деяких політиків ХХ століття (2021)
Огризко В. - Розпад Росії: загроза чи шанс? (2021)
Ohryzko V. - The Demise of Russia: Threat or Opportunity? (2021)
Перепелиця Г. - Дипломатія Зеленського в урегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі (2021)
Зубченко С. - "Гуманітарна зброя" в геополітичних протистояннях XX століття: стратегічні ресурси національної стійкості (2021)
Лоссовський І. - Придністровське врегулювання: внесок України та висновки для Донбасу (2021)
Тодоров І. - Посольство України в Угорщині в протидії російській агресії (2021)
Чекаленко Л. - Публічна історія: нове відкриття чи призабута давність? (2021)
Солошенко В. - Фальшування творів мистецтва: міжнародний контекст (2021)
Богаєвський Ю. - Кредо його життя, Турянський І. (2021)
Bohayevsky Yu. - The Credo of His Life, Turianskyi I. (2021)
Рева С. - Радянський посол з Україною в серці (2021)
Reva S. - Soviet Ambassador with Ukraine in His Heart (2021)
Кремень В. - Міжнародні зв’язки як важливий напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України (2021)
Сидоренко С. - КПІ ім. Ігоря Сікорського. Нові обрії співпраці України й Аргентинської Республіки (2021)
Андрущенко В. - Рецензія на монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова "Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини" (2021)
Віднянський С. - Рецензія на книгу Б. І. Гуменюка. "Із щоденника посла України" (2021)
Гуменюк Б. - Рецензія на книгу Олександра Сліпченка "Умение помнить. Заметки о дипломатии и дипломатах(4)" (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kaya H. D. - Economic Crises And Entrepreneurship: A Comparison Of Developed And Less Developed Countries (2021)
Phomkamin J. - Engagement Strategies for E-commerce Businesses in the Modern Online World, Pumpuang C., Potijak P., Sangngam S., Ketprasit I., Mujtaba B. G. (2021)
Bhowmik D. - Is a New Asian Monetary Fund Emerging? (2021)
Kumar R. S. - Estimation Of Demand For Fish In Delhi And NCR, India, Krishnan M., Kumar P., Narayan B. G., Prakash S., Kumar D. K. (2021)
Aljaloudi J. - Evaluation Of The Decentralization Experience In Jordan By Local Stakeholders, Abu Zaid M., Alfauri M. (2021)
Rakotoarisoa M. A. - Developed Countries Solve Employment Problems in a Post-Pandemic Recovery? The Case of ACP-EU Services Trade (2021)
Gentle P. F. - Cocoa as an Early form of Money in the Economic Sense: Satisfying Store of Value, Unit of Account and Medium of Exchange Requirements (2021)
Castro Ed. F. A. O. - Cybersecurity, An Axis On Which Management Innovation Must Turn In The 21st Century (2021)
Salmanov K. - Public Control: Problems Of Formation And Organization Of Public Control İn Azerbaijan (2021)
Niftiyev I. - Exploring The Innovativeness Of The South Caucasus Economies: Main Trends And Factors, Yagublu N., Akbarli N. (2021)
Bouchetara B. - Marketing Practices For Dairy Products From Small-Scale Farms, Case: Region Of Tiziouzou – Algeria, Mokhtari L., Lazreg M., Zerouti M., Iraten S., Elmokretar L. (2021)
Fast R. - Examining A Lump Sum Tax and Optimal Tax Theory (2021)
Artyukhov A. - Quality Of Education System As A Determinant Of Socio-Economic Development: Assessment Of Technological Level Of Readyness, Volk Iu., Krmelova V., Krmela J. (2021)
Галів М. - Ремесла, промисли і торгівля в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIII ст.) (2021)
Ільницький В. - До питання використання радянськими силовими органами авіації у протиповстанській боротьбі на західноукраїнських землях (1944–1950-і рр.) (2021)
Лазурко Л. - Історія освіти на східних тернах Речі Посполитої у представлені польської історичної періодики Львова (кін. XIX – поч. XX ст.) (2021)
Наконечний В. - Лемківська діаспора у другій половині ХХ століття: діяльність у галузі культурної дипломатії (2021)
Платмір Я. - Псевдонаукові конференції в ОРДЛО як засіб реалізації історичної політики держави-окупанта, Хоменко Д. (2021)
Ситник Ю. - Діяльність ОУН на Донеччині в період нацистської окупації краю, Ситник О., Ситник К. (2021)
Стецик Ю. - Духовенство парафії села Брониця (1828–1944 рр.): біографічний огляд, Паньків Б. (2021)
Тельвак В. - Державний архів Львівської області: огляд грушевськознавчих колекцій, Янишин Б. (2021)
Бондарець Є. - Історіографія дослідження розвитку іконопису Наддніпрянської України XVII – XIX ст. (2021)
Величко О. - Екстраполяція ідей просвітництва в музичному мистецтві Європи, Маковецька І. (2021)
Вишневська С. - Вплив знаменитих співаків діаспори на розвиток українського вокального виконавства (на прикладі творчості Іри Маланюк), Шевченко Н. (2021)
Дмитренко В. - Ремесла як сектор креативних індустрій, Дмитренко В. (2021)
Bezpalenko A. - Vocalism of Indo-European root in the mirror of probability theory (2021)
Bolotnikova A. - Peculiarities of Еnglish-Ukrainian official business style texts translation, Chernyshov V., Talovyria H. (2021)
Борщевський С. - Афразійський вектор у дослідженні германської лексики невідомого походження (2021)
Василишин І. - Три твори про "полумʼяну революціонерку" Олену Телігу (з літературної спадщини М. Ситника) (2021)
Вірста С. - Епістолярій Лесі Українки в навчальній текстотеці початкової школи на уроках мовно-літературної освітньої галузі, Жалко Т. (2021)
Война М. - Мовна картина світу у китайсько-англійському перекладі (психолінгвістичний аспект), Ракітіна М. (2021)
Гаврилова І. - Переклад неологізмів у сфері медицини (на матеріалі німецької мови) (2021)
Гайдаєнко І. - Мовне вираження аудіо- , відео- та запахових концептів у збірці поезій М. Матіос "Жіночий аркан у саду нетерпіння" (2021)
Гедз С. - Використання питальних речень з метою впливу на поведінку адресата в умовах конфліктної ситуації (на матеріалі англійської та німецької мов), Бондарчук Т. (2021)
Глазова С. - Становлення поглядів мовознавців на синтаксичну природу пояснення (2021)
Гонта І. - Екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики етнофобізмів на позначення китайців в американському мовному субстандарті, Малюга О., Борисенко П. (2021)
Андреєва Т. - Теоретичні підходи до формування естетичного смаку в дітей під час ознайомлення з жанром "натюрморт" (2021)
Ашихміна Н. - Формування компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів вищої мистецької освіти: теоретичний аспект, Клюєва С., Корчевна С. (2021)
Бабюк Т. - Методика інтегрованих занять із фізичної культури на екологічній стежині в закладі дошкільної освіти, Бабюк С. (2021)
Баглай О. - Формування міжкультурних навичок майбутнього фахівця туристичної галузі засобами іноземної мови та інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Бадер С. - Теоретичний аналіз проблеми формування фінансової грамотності молодших школярів, Коваленко Т., Черв’якова Н. (2021)
Бай І. - Системний підхід до процесу формування креативної компетентності майбутніх педагогів, Максименко Н., Салига Н. (2021)
Башкір О. - Професіограма вчителя іноземної мови в умовах пандемії, Каданер О. (2021)
Бєлова О. - Теоретичне обґрунтування вольової готовності до школи дітей старшого дошкільного віку (2021)
Білецька М. - Роль музично-інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва, Підварко Т., Сопіна Я. (2021)
Бондар Л. - Лінгводидактичні засади навчання майбутніх філологів перекладу франкомовних текстів біохімічної та біотехнологічної галузей, Полюк І., Шумченко Т. (2021)
Борін К. - Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів через використання соціальних мереж Інтернету (2021)
Бриндіков Ю. - Соціально-педагогічна профілактика булінгу в підлітковому середовищі (2021)
Васильєва К. - Переваги навчання за освітньою програмою "Англійська мова в економіці та бізнес-освіті”, Маслова К., Петрова Ю. (2021)
Гарєєва Ф. - Інноваційні технології в організації навчання під час пандемії COVID-19: досвід університетів світу, Чурсанова М. (2021)
Gasimova A. G. - The importance of following the principles of education in the teaching of biology (2021)
Гейтенко В. - Філософські та педагогічні аспекти фізичного розвитку особистості підлітків старшого шкільного віку, Кудрявець Д. (2021)
Герлянд Т. - Методичний підхід до використання проєктного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю, Зозуляк-Случик Р. (2021)
Главацька О. - Проєктування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю, Олійник Г. (2021)
Golovko О. - The role of some British and American intensive methods in developing students’ foreign language communicative skills, Drach О., Myronova I. (2021)
Гризоглазова Т. - Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до публічного виконання музичних творів (2021)
Грицько В. - Розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх учителів у реалізації проєктної діяльності, Котубей В. (2021)
Гуменюк В. - Понятійне поле концепції професійної підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в медичних закладах вищої освіти (2021)
Джаман Т. - Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання (2021)
Дундюк А. - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту (2021)
Єфімова О. - Формування толерантності студентства в освітньому середовищі, Зарівна О., Химай Н. (2021)
Палієнко М. Г. - Особливості становлення і розвитку національного театру в таборах інтернованих вояків-українців Армії УНР у Польщі, 1921 р, Срібняк І. В. (2021)
Бубнова В. В. - Жанрові особливості проблемної статті у театральній критиці 1970–1980-х років (за матеріалами журналу "Український театр") (2021)
Мусієнко О. С. - Символіка стихій як смислоутворюючий фактор у кінематографі (2021)
Погребняк Г. П. - Режисерські моделі авторського кіно в сучасному фестивальному просторі. Частина 1. Ігрові фільми українських режисерів-авторів (2021)
Журавльова Т. В. - Мелодраматичний модус в українському поетичному кінематографі (2021)
Голіченко Ю. М. - Правда в кіно: реалістичність образу сучасного українського історичного кіногероя (2021)
Оніщенко О. І. - Від "пост" до "мета" модернізму: процес культуротворчих пошуків (2021)
Кушинська С. В. - Конфесійний вектор Русі в контексті цивілізаційних викликів ХІ–ХVІ століття (2021)
Тернова М. В. - Театр у видовій структурі мистецтва: досвід Р. Дж. Коллінгвуда (2021)
Станіславська К. І. - Видовищні форми у сучасній культурі (2021)
Ян Цзюнь - Становлення й розвиток симфонічної музики Китаю в аспекті проблеми діалогу культур (2021)
Плецан Х. В. - Теоретико-методологічні основи формування і розвитку креативних кластерів в Україні: культурологічний підхід (2021)
Холодинська С. М. - Від авангардизму до "реалізму без берегів": модифікації філософського "забезпечення" французького культуротворення (2021)
Чхатарашвілі-Петраш І. Т. - Василь Вітер: мистецтво бути педагогом (2021)
Сухорукова К. С. - Використання регіонально-мовленнєвих висловлювань у навчальній практиці (2021)
Алфьорова З. І. - Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб: зб. архів. док.: в 2-х т./ передм., упоряд., комент., прим. Р. В. Росляка; вступ. ст. С. В. Тримбача, Р. В. Росляка; М-во культури та інформ. політики України, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого. Київ: Вид-во Ліра- К, 2021. Т. 1. 1919–1940 рр. 750 c.; Т. 2. 1941–1989 рр. 623 с. (2021)
Станіславська К. - Самойленко Г. В. Микола Гоголь і Україна: енциклопедія Ніжин: НДУ ім. М. В. Гоголя. 2020. 696 с. (2021)
Росляк Р. В. - Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с. (2021)
Наумова Л. М. - Історія українського кіно 1920-х. Хрестоматія. Кінематографічні студії. Вип. дев'ятий / Упоряд., автор коментарів Лариса Брюховецька. Київ: Редакція журналу "Кіно-Театр", ВД "Освіта України", 2019. 292 с. (2021)
Відомості про авторів (2021)
До уваги авторів (2021)
Зайцева В. - Образотворча своєрідність української книжкової графіки ХХ століття в загальноєвропейському культурному просторі, Буйгашева А., Стрельцова С. (2021)
Захарова О. - Бальний церемоніал (музика, хореографічне мистецтво) як фактор публічної дипломатії (2021)
Карась С. - Трактування барокової музики на баяні на прикладі педагогічних принципів Й. С. Баха, Душний А. (2021)
Коновалова І. - Теоретичні аспекти кореляції мелодичного та гармонічного чинників у системі гомофонного мислення (2021)
Кукіль Н. - Висвітлення творчості Григорія Синиці 1960 – 1980 років у фаховій літературі (2021)
Кукуруза Н. - Концепція Богдана Бойчука у вирішенні взаємодії літературного і театрального простору в середовищі української діаспори (2021)
Купчинська Л. - Віденська академія образотворчого мистецтва і Корнило Устиянович (2021)
Лагода О. - Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація (2021)
Мельничук О. - Концептуальні питання ґенези українського книгодрукування, Марківська Л., Сірук Н. (2021)
Михалевич В. - Особливості графіки сатиричного журналу УПА "Український перець" (2021)
Горлова О. - Символічний вимір мариністичних романів Ф. Купера (2021)
Гуцало О. - Кінематографічний код в оповіданні Володимира Винниченка "Чудний епізод" (2021)
Залужна О. - Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом "Хлібобулочні вироби" в англійській та українській мовах, Новожилова Д. (2021)
Kapranov Ya. - Emotive function of the interrogative sentences in direct character’s speech (based on the novel by D. Steel "Message from Nam”), Nasalevych T., Riabukha T. (2021)
Климович С. - Групові форми роботи з використанням ІКТ у підготовці вчителя-філолога, Мартос С. (2021)
Кокнова Т. - Своєрідність антропопоетонімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс (2021)
Kondratieva T. - Life writing about childhood as narration of identity formation experience, Kutsa L. (2021)
Куравська Н. - Особливості перекладу англійського чорного гумору, Кобута Т. (2021)
Любченко Т. - Аспектуально-темпоральний домен як когнітивно-граматична модель репрезентації аспекту й дієслівного виду (2021)
Medvedyk A. - Slang terms in IT field, Kulyna O. (2021)
Новак С. - Аксіологічний потенціал роману "Чорне Сонце" Василя Шкляра (2021)
Орел А. - Лінгвоісторіографічний огляд причин фонетичних змін у працях П. О. Бузука, А. Ю. Кримського, Піскунов О. (2021)
Ocheretna O. - Gender peculiarities of address in English, Shostak U. (2021)
Завулічна І. - Благодійна діяльність соціальних фондів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2021)
Загородня А. - Проєктування змісту профільного навчання в старших класах середніх загальноосвітніх шкіл України (2011 – 2017 рр.) (2021)
Квасниця І. - Модель формування професійної мобільності майбутніх тренерів-викладачів із виду спорту в закладах вищої освіти, Корольов Б., Ляшенко О. (2021)
Коваленко В. - Модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях позашкільної освіти (2021)
Коваленко О. - Дидактичні ігри та вправи як методи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку, Березна Ю. (2021)
Коваленко О. - Упровадження сучасних технологій мовленнєвого розвитку у процесі підготовки дітей до навчання у школі, Вітченко В. (2021)
Кожухова Х. - Можливості та проблеми впровадження цифрових технологій у процес вивчення гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти (2021)
Кордубан М. - Підготовка майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дошкільників за допомогою інноваційних технологій, Воскобойникова Ю. (2021)
Кордубан М. - Формування професійного іміджу майбутніх фахівців дошкільної освіти під час їх навчання в закладі вищої освіти, Толкачева Ю. (2021)
Криштанович С. - Нові педагогічні ролі викладача в системі вищої школи, Самсонюк Л. (2021)
Кругленко Л. - Методологічні засади історико-педагогічного висвітлення проблеми полікультурності, Дороніна Т. (2021)
Куземко Л. - Досвід формування толерантності в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2021)
Куценко О. - Толерантність як складник полікультурної компетентності, Кременчук А. (2021)
Лівак П. - Змістове насичення фізкультхвилинок на уроках початкової школи в контексті деяких досліджень, Вятоха В., Мельник Ю. (2021)
Ляшкевич А. - Мовний аспект формування професійної субкультури, Кравченко А., Букіна Т. (2021)
Майстренко Н. - Використання виробничих задач для формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю (2021)
Малацай І. - Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища, Ороновська Л., Бердо Р. (2021)
Мацюк Г. - Формування навичок монологічного мовлення на заняттях української мови як іноземної (2021)
Нестеренко Л. - Визначення компонентів комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників, Кучерова О. (2021)
Nikitina N. - Terminology in ESP teaching, Buga S. (2021)
Nikolaienko O. - Motivaton as a principal aspect of distance learning at higher educational establishments of Ukraine, Ushata T. (2021)
Nifaka T. - Advantages and challenges of teaching multilevel classes, Bovda O. (2021)
Олексієнко Л. - Професійна компетентність майбутнього фахівця із позиції системного підходу, Коваль Т., Лаун С. (2021)
Осадча К. - Формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання (2021)
Парій С. - Інформаційна компетентність майбутніх фахівців із туризму як вимога цифровізації туристичної галуз (2021)
Міронова Т. - Арт-ярмарки та фестивалі в сучасній українській культурі (2021)
Міщенко І. - Натюрморт у живописі чернівецьких авторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Опенько В. - Поєднання вокального виконавства та артистичної майстерності у творчості оперних співаків другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2021)
Полєтаєва О. - Симфонія-диптих Ганни Гаврилець: бінарна опозиція як основа концепції (2021)
Рой У. - І. Франко про вистави за іншомовною драматургією на сцені театру товариства "Руська Бесіда" (1888 – 1894 рр.) (на матеріалах щоденних газет "Kurjer Lwowski", "Gazeta Lwowska", "Діло" 1888 – 1894 рр.) (2021)
Скворцова О. - Тенденції трансформації академічного вокалу в українській опері межі XX–XXI ст. (2021)
Стрій А. - Історіографія постаті Адальберта Ерделі: стан і проблеми (2021)
Уманець О. - Трансформації концепту зла як віддзеркалення аксіологічної динаміки в музичній фаустіані XIX – XX ст. (2021)
Чжан Ю. - Естетика християнських традицій у Маріанських мотетах Антона Брукнера (2021)
Paliei T. - Linguistic aspects of "name-calling” manipulative tactics implementation in American political discourse (2021)
Перенчук О. - Класифікація роману Г. К. Честертона "Людина, яка була Четвергом" із позицій структуралізму (2021)
Печерських Л. - Постмодерністський інваріант жанру утопії в романі "Радіо Ніч" Ю. Андруховича (2021)
Писаревська В. - Вікові особливості мовленнєвої поведінки новозеландців (2021)
Полгородник Д. - Еколінгвістичні умови формування та функціонування англійської мови Ірландії (2021)
Поміркована Т. - До проблем навчання науково-технічного перекладу, Кецик-Зінченко У. (2021)
Рожкова І. - Кіпрський діалект сучасної новогрецької мови: випадок диглосії (2021)
Savina Yu. - Use of transformations for achieving adequacy when reproducing irony in translation of English literary texts into Ukrainian (2021)
Sytniak R. - Etymology as a basis of diachronic research of lexical meaning (lingvo-historiographic aspect) (2021)
Сорокіна Л. - Мовленнєві засоби реалізації маніпулятивної стратегії групової ідентичності (гендерний аспект), Гордієнко Ю. (2021)
Stepanenko M. - Predicates with "subject – his psycho-emotional state” semantics as psycholinguistic tool of students’ youth inner state representation, Shramko R. (2021)
Теглівець Ю. - Особливості ономасіологічної ознаки двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ (2021)
Тоненчук Т. - Ідеографічна класифікація англійських соматичних фразеологізмів (2021)
Пасічник Л. - Розвиток комунікативної компетентності учнів інтерактивного навчання із використанням можливостей платформи ZOOM на уроках української мови та літератури, Мотуз Т., Ватковська М. (2021)
Pereverzeva E. - The essence and content of the multifunctionality of the professional activity of the accompanist (2021)
Поліщук Г. - Формування мотиваційної готовності студентів закладів вищої освіти до успішної професійної діяльності в умовах швидких трансформацій суспільства, Демченко А. (2021)
Пристай Г. - Особливості формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників (2021)
Прокопенко Л. - Пояснювальний монолог у системі підготовки студентів-філологів, Кучерява О. (2021)
Скибун Н. - Роль впливу мовленнєвого середовища на формуванняі комунікативних та мовленнєвих компетентностей іноземних студентів (2021)
Сливка Л. - Роль громадських організацій у здоров’язбережувальному вихованні учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (1918 ‒ 1939) (2021)
Слижук О. - Формування поняття про індивідуальне мовлення персонажів на уроках української літератури в гімназії (2021)
Слободянюк О. - Система забезпечення академічної доброчесності в університетах Великої Британії: від розроблення політики до практики втілення (2021)
Смолянко Ю. - Формування моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами казок, Коршун Т. (2021)
Соловйова Л. - Дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації, Шостак У., Болокан І. (2021)
Табака О. - Розвиток мовлення дошкільнят: актуальні проблеми, шляхи розв’язання (2021)
Таможська І. - Використання текстів наукового та офіційно-ділового стилів у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) іноземним студентам ЗВО медичних спеціальностей (2021)
Тітова О. - Технологічні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів, Паляничка Н. (2021)
Ухналь О. - Використання тестових технологій на уроках історії (2021)
Харкавців І. - Творча самореалізація як чинник професійного зростання педагога, Бойчук Н. (2021)
Христич Н. - Педагогічні умови формування комунікативних компетентностей майбутніх учителів іноземних мов, Скляренко О. (2021)
Чемерис Г. - Фронезис як системоутворювальний фактор дизайн-освіти, Брянцева Г. (2021)
Чижикова І. - Особливості роботи викладачів вишів в умовах дистанційного навчання, Токарєва А. (2021)
Чупахіна С. - Попередження дискалькулії у дітей старшого дошкільного віку: особливості організації розвиткової роботи, Кирста Н. (2021)
Шайнер Г. - Сучасні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, Кушка Б. (2021)
Шлєіна Л. - Імплементація ідей гендерної культури студентів у систему вищої освіти України, Михайлов В. (2021)
Шугайло Я. - Можливості використання методики SCAMPER для розвитку креативності здобувачів вищої освіти під час викладання дисципліни "Основи інженерно-педагогічної творчості" (2021)
Юрженко В. - Взаємозв’язок понятійних систем "техніка", "технологія", "культура" як проблема визначення змісту підготовки освітянина – вчителя технологій: методолого-семантичний аспект, Великдан Ю., Хищенко О. (2021)
Юрченко О. - Погляди І. Г. Гердера на мову як суспільне явище та атрибут національної приналежності (2021)
Ян Б. - Принципи формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2021)
Галів У. - Знак плодотворної традиції, Зимомря М. (2021)
Lobzhanidze G. - Suborbital and Cosmic Spaces legislative Division Problem in International Airspace Law (Georgia – Ukraine), Cherevatiuk V. (2021)
Нецька Л. С. - Космічна діяльність: поняття, види, правове регулювання (2021)
Новіков О. В. - Кримінологічний аналіз показників вимірювання кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні (2021)
Філінович В. В. - Кібербезпека та загрози авіаційній сфері: правовий аспект (2021)
Головко С. Г. - Історико-правові витоки сучасного українського конституціоналізму, Варава І. П. (2021)
Матвійчук А. В. - Ціннісне відношення до права як основа реалізації ідей права (2021)
Obikhod T. - Efficiency improvement challenges of law application in Ukraine, Bilenchuk P. (2021)
Виноградова А. І. - Міжнародні стандарти у сфері належного кадрового забезпечення діяльності судів (2021)
Гусейнлі Аласкар - Права адвоката як представника в адміністративному судочинстві та їх класифікація (2021)
Дмитрієв І. О. - Правовий статус суб’єктів владних повноважень: доктринальний підхід (2021)
Івашковський Р. І. - Сутність та система адміністративних правопорушень у сфері військової служби (2021)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративно-правова охорона регулятивних норм засобами адміністративної відповідальності, Легенький М. І. (2021)
Левандовська І. В. - Окрема думка судді Конституційного Суду України як гарантія принципу незалежності: pro et contra (2021)
П’єцко Ю. Є. - Конституційна скарга в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аспект (2021)
Рябченко О. П. - До питання про реструктуризацію системи адміністративного права: окремі наукові пропозиції (2021)
Садовський М. В. - Правові механізми демілітаризації Міністерства оборони України, як засіб оборонної реформи та елемент реформування сектору безпеки (2021)
Sereda V. O. - Current situation and prospects of enforcement by the European Court of Human Rights (ECHR) for the rights of foreign citizens (2021)
Тімуш Д. І. - Недоторканність судді як об’єкт адміністративно-правового забезпечення: генеза та сучасність (2021)
Верес О. В. - Управління торговельними марками: боротьба з недобросовісною конкуренцією (2021)
Дігтяренко Г. В. - Правові умови визначення трудової функції авіаційного персоналу в Україні (2021)
Токарєва К. С. - Особливості правового регулювання штучного інтелекту в Україні, Савліва Н. О. (2021)
Беззубов Д. О. - Імплементація зарубіжного досвіду підтримки господарської діяльності в Україні (2021)
Мороз В. П. - Відповідальність керівника юридичної особи – боржника у випадку незадоволення вимог кредиторів (2021)
Коломієць Н. В. - Особливості кримінальної відповідальності за контрабанду наркотичних засобів на прикладі Чернігівської області (2021)
Майстро Д. М. - Відповідальність за кримінальне правопорушення "жорстоке поводження з тваринами" (ст. 299 КК України): розгляд судової практики (2021)
Nazar Katarzyna - The penalty of restriction of liberty in the Polish Penal Code (2021)
Расторгуєв О. В. - Практичні проблеми застосування строку давності в адміністративному і кримінальному процесах (2021)
Станкевич Ю. В. - Кримінально-правова охорона та вплив механізму її функціонування на правовідносини у сфері інтелектуальної власності (2021)
Водоласкова К. Ю. - Роль закладів юридичної вищої освіти для розвитку громадянського суспільства (2021)
Лихова С. Я. - Теорія та практика застосування форм фіксування у кримінальному провадженні, Літвінова І. Ф. (2021)
Бержанір І. А. - Діагностика формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання (2021)
Бойко Л. М. - Тенденції економічної активності населення в сільській місцевості України, Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. (2021)
Бурдонос Л. І. - Сучасний стан фінансування науки в Україні, Виноградня В. М. (2021)
Бурлаков О. С. - Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці, Мушеник І. М. (2021)
Бучнєв М. М. - Ефективне управління регіональним розвитком у системі державної регіональної політики, Івченко Є. А., Держак Н. О., Моргачов І. В. (2021)
Vlasenko L. - History of Ukraine-China Bilateral Trade (2021)
Гнатюк А. А. - Новий погляд на класифікацію необоротних матеріальних активів в умовах кризи (2021)
Hurina O. - Forecasting the Main Indicators of Insurance Companies, Krylenko V., Novikov I. (2021)
Джеджула В. В. - Прибутковість підприємств машинобудівної промисловості України як показник ефективності їх функціонування, Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. (2021)
Жучков А. С. - Способи гарантування економічної безпеки держави з використанням практичного досвіду митних служб деяких країн світу (2021)
Квасницька Р. С. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської установи, Доценко І. О., Приступа Д. В. (2021)
Кіщак І. Т. - Теоретичні засади вибору організаційно-правової форми господарювання в Україні, Хомутовська І. І., Саваріна І. П. (2021)
Ksonzhyk І. - Organizational and Legal Regulation of Accounting of Business Trip Expenses of Employees of Public Sector Institutions of Ukraine, Pisochenko T., Petrov P. (2021)
Куцай Н. С. - Сутність, задачі та етапи управління фінансовим станом підприємства, Демчук В. О. (2021)
Лункіна Т. І. - Соціалізація молоді з особливими освітніми потребами, Сизоненко Ю. С. (2021)
Мунька С. С. - Аналіз впливу зовнішньої торгівлі на інвестиційну привабливість України (2021)
Pertiwi R. - The Impact of Financing in Islamic Banking on Indonesian Economic Growth, Syathiri A., Yulianita A., Asngari I. (2021)
Sandal J. U. - Land, Inheritance and Firstborn Problematics (2021)
Сергєєва О. С. - Вплив інфляції на результативність діяльності банківських установ (2021)
Сіренко Н. М. - Інституціональна інфраструктура фінансового ринку: теоретико-практичний аспект, Боднар О. А., Шишпанова Н. О. (2021)
Соколова Е. Т. - Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у системі вищої освіти (2021)
Сукач О. М. - Управління ризиками страхового ринку, Козловська С. Г. (2021)
Тимощик Л. П. - Оцінка майна територіальної громади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Химич І. Г. - Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління, Винник Т. М., Константюк Н. І., Тимошик Н. С., Юрик Н. Є. (2021)
Sholopak V. - Central Bank Communication: Forward Guidance (2021)
Щербак С. М. - "Держава добробуту" як варіативна концептуальна модель сучасної соціально орієнтованої ринкової економіки (2021)
Хижняк А. В. - Концепція формування методології аерокосмічного геомоніторингу для вирішення завдань природокористування, Федоровський О. Д., Порушкевич А. Ю., Єфіменко Т. А. (2021)
Артеменко І. Г. - Результати порівняльного використання інформації ОСО-2 для виявлення залежності між змінами концентрації СО2 в атмосфері та температурою повітря в районі Аргентинських островів та України (2021)
Кузьмін А. В. - Програмно-технологічний комплекс ідентифікації морських суден на базі використання радарних космічних знімків Sentinel 1, Верюжський Г. Г., Греков Л. Д., Петров О. А. (2021)
Подяка рецензентам журналу у 2021 році (2021)
Титул, зміст (2021)
Кремень В. - Формування цифрової компетентності у школі: кадрові виклики і відповіді для України, Гриневич Л., Луговий В., Таланова Ж. (2021)
Ляшенко О. - Науковий супровід модернізації змісту базової середньої освіти: проблеми і виклики, Топузов О. (2021)
Захарчук Н. - Інституційні ініціативи та практики підвищення успішності студентів: із досвіду західних університетів (2021)
Perevozniuk V. - Methods of formation of English teachers’ self-educational competence in great britain (2021)
Сейко Н. - Зарубіжний досвід розвитку ІТ-освіти, Єршов М.-О. (2021)
Шпарик О. - Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс (2021)
Максименко О. - Децентралізація в освіті європейських країн: досвід Норвегії (2021)
Могильна Ю. - Європейський досвід професійної орієнтації учнівської молоді (2021)
Жук Ю. - Дослідження особистісного ставлення вчителів до поточного та підсумкового оцінювання як умови вибору стратегій контрольно-оцінювальної діяльності, Гривко А., Ващенко Л. (2021)
Пометун О. - Активне навчання учнів історії та громадянської освіти у контексті запровадження державного стандарту базової середньої освіти (2021)
Редько В. - Концептуальні засади визначення цілей, змісту і структури модельних навчальних програм з іноземних мов для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (2021)
Мозговий В. - Теорія надлишкових знань: факти "за" і "проти" (2021)
Засєкіна Т. - Від "стандарту змісту" до "стандарту результатів" – концептуальні засади реформування загальної середньої освіти, Тишковець М. (2021)
Трубачева С. - Традиції та інновації у проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії, Мушка О. (2021)
Дічек Н. - Політика Міністерства освіти і науки України у шкільній галузі (2007-2010 рр.): здобутки і проблеми (2021)
Васюк О. - Формування проєктної компетентності майбутніх менеджерів за допомогою інтерактивних форм та методів навчання, Голєва М. (2021)
Корицька Г. - Можливості інтеграції елементів медіадидактики у шкільну мовно-літературну освіту, Богдзієвич С. (2021)
Альбоща А. - Підвищення ефективності процесу виховання дітей молодшого шкільного віку засобами казок на основі реальних життєвих ситуацій, Наливайко О. (2021)
Ліпчевська І. - Упровадження компетентнісного підходу до вивчення української мови у 1–4 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (2021)
Купрієвич В. - Особливості організації та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Паздрій В., Антонюк Л. (2021)
Нестеренко Л. - Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО (2021)
Сізова К. - Інтегровані уроки української мови та літератури на матеріалі твору Марії Матіос "Солодка Даруся", Сошенко С. (2021)
Гавриш Н. - Особливості організації освітньо-виховного процессу в групах раннього віку закладів дошкільної освіти різних типів (2021)
Юношева Т. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі формування медіаграмотності (2021)
Костицький М. В. - Цілісність і єдність в онтології законів буття та соціуму, Кушакова-Костицька Н. В. (2021)
Братасюк В. М. - Принцип визнання як необхідна засада становлення людини-особистості як суб’єкта права, Братасюк М. Г. (2021)
Діденко О. М. - Ідеологічні гарантії права обирати та бути обраним до органів публічної влади: питання теорії та практики (2021)
Роговенко М. М. - Педагогічні дослідження в діяльності науково-педагогічного працівника: актуальні питання теорії та практики (2021)
Ванджурак Р. В. - Сократ й українська юриспруденція: передумови, теперішній вплив і майбутнє (2021)
Гутник В. В. - Проблеми права війни в наукових працях Херша Лаутерпахта (2021)
Комнатний С. О. - Філософія сталого розвитку як дороговказ для формування сучасної державної житлової політики (2021)
Павлишин О. В. - Національне врядування як основа побудови нової моделі мовної політики в сучасних умовах, Савойська С. В. (2021)
Михайленко Р. В. - Правова держава й трансформації власності (2021)
Камінська Н. В. - Особливості відповідальності за порушення права на інформацію, безпеки журналістів, Гультай М. М., Титко А. В. (2021)
Христокін Г. В. - Ідея прав людини: пошук нових підходів обґрунтування в добу глобальних трансформацій (2021)
Мінченко О. В. - Захист репутації та свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини (2021)
Новожилов В. С. - Завданнєцентричне тлумачення кримінальних процесуальних норм як спосіб визначення цілеспрямованості та доцільності процесуальної діяльності на прикладі здійснення прокурором повноважень слідчого судді в районі проведення Операції об’єднаних сил (2021)
Солоткий С. А. - Концептуальні засади державної служби в Україні: проблемні питання (2021)
Спінчевська О. М. - Перспективи удосконалення конституційного юрисдикційного процесу в Україні (2021)
Хрідочкін А. В. - Актуальні проблеми стратегії модернізації нормативної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні (2021)
Кравець В. М. - До 100-річного ювілею академії: сторінки історії кафедри філософії права та юридичної логіки, Павлишин О. В. (2021)
Грабовська І. - Оригінальні концептуальні знахідки українських філософів радянської доби у контексті світової філософії, Грабовський С. (2021)
Петік Я. О. - Порівняльний аналіз методу в соціальних науках Еріха Фромма та Альфреда Шюца (2021)
Айтов С. Ш. - Соціально-історичні передумови утворення і розвитку історичної антропології як сучасної філософії історії (2021)
Ostrovets N. - Professor Hawking’s view on the apocalypse, Matvieieva T., Chursanova M. (2021)
Lytvynko A. - Formation of world scientific periodics in the field of history of science and technology (2021)
Казанцева Л. В. - Прилади дистанційного зондування періоду аерофотозйомки, Кокшайкін М. Г., Салата С. А. (2021)
Провозін О. П. - Космічна апаратура магнітного запису – відтворення мовної інформації для пілотованих об’єктів (2021)
Балишев М. А. - Центральна українська обсерваторія у Харкові: до історії нереалізованого проекту (2021)
Оноприенко В. - Крылья академика Бюшгенса (2021)
Klymenko L. O. - Influence of ideology on psychological thought: historical aspect (2021)
Демочко Г. - Медичні школи Харкова: виникнення та питання правонаступництва (2021)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичні аспекти розвитку фотомистецтва: особливості і перспективи, Зайцева В. С. (2021)
Хорольський М. С. - Із досвіду роботи зі створення об’єктів космічної техніки (зі спогадів ветерана (1967–2016) і директора ДФ НДІ ГП (1987–2015), заслуженого працівника промисловості України, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки М. С. Хорольського) (2021)
Оноприенко В. И. - Рецензия на книгу: Любина Г. И., Бессуднова З. А. Мария Васильевна Павлова. 1854–1938. - Москва: Янус-К, 2019. 564 с., Савчук В. С. (2021)
Ruban M. Yu. - Transport subject matter at the conference "Historical workshops of V. Dahl National university", Kopylov М. М. (2021)
Magats M. - Research of the modernized intake system of the gasoline engine, Goshko Z., Vagula Yu., Uzhva A. (2021)
Shuklinov S. - Maximum automobile acceleration, Uzhva A., Lysenko M., Tishenko A., Novikova Ye. (2021)
Bogomolov V. - Features of braking of multi-axle vehicles depending on the layout of their axles, Klimenko V., Leontiev D., Frolov A., Suhomlyn O., Kuripka O. (2021)
Podrigalo M. - Improvement evaluation methodology of vehicle load and energy efficiency, Abramov D., Tarasov Yu., Kholodov M., Kaydalov R., Podrigalo N., Shein V. (2021)
Postranskyy T. - Traffic conditions and their impact on the functional state of the bus driver, Afonin M., Kosynkin D. (2021)
Volianiuk V. - The inertial loads of a telescopic boom of a truck crane, Gorbatyuk Ie., Mishchuk D. (2021)
Shevchenko I. - Impact of the COVID-19 pandemic on the production and sales of cars in the world, Dmytriiev I., Dmytriieva O. (2021)
Hnatov A. - Technical and economic calculation of a solar-powered charging station for electric vehicles, Arhun Shch., Hnatova H., Sokhin P. (2021)
Nesterenko V. - Developing a methodology for assessing the risk of hostile takeover of a motor transport enterprise and measures to prevent it, Chеvychеlоvа О. (2021)
Дмитрієва О. І. - Система підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, Левченко Я. С. (2021)
Бочарова Н. А. - Особливості становлення системи корпоративного менеджменту в Україні (2021)
Водолажська Т. О. - Сутнісно-змістовна характеристика поняття "трудовий потенціал підприємства" (2021)
Mammadov M. - Organizational and economic mechanism and development strategy for the restoration of the liberated territories of Azerbaijan in the post-conflict period, Mammadova F., Ganiyev Kh., Nagdiyev O. (2021)
Криворучко О. М. - Розробка стратегій якості логістичного обслуговування споживачів, Овчаренко А. Г. (2021)
Федотова І. В. - Системний підхід до еколого-інноваційного управління АТП (2021)
Шинкаренко В. Г. - Дослідження діяльності конкурентів автотранспортного підприємства (2021)
Волинець Л. М. - Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств (2021)
Ачкасова Л. М. - Удосконалення інформаційної системи автотранспортного підприємства (2021)
Максименко А. О. - Роль автомобільних вантажних перевезень у контексті стратегічних пріоритетів ЄС: виклики для України (2021)
Руденко М. В. - Цифровізація: категоріальні особливості та специфіка трактування (2021)
Visyn V. - Problems and contradictions of the world monetary system, Visyna T., Marchuk N., Tomchuk I. (2021)
Кривов’язюк І. В. - Фактори успіху міжнародних стратегічних альянсів у ІТ-сфері в умовах поширення COVID-19 (2021)
Korolchuk L. - Model of europeanization of migrants as a way to overcome the migration crisis in european countries, Chernyakova Zh. O. (2021)
Савош Л. В. - Економіко-математичне моделювання залежності соціально-економічної сфери України від зовнішньо-економічних чинників, Павлюк Л. В., Кравчук П. Я. (2021)
Galaziuk N. - Current trends of transnational banks and their influence on the world economy in the context of financial globalization, Zelinska O. (2021)
Ishchuk L. - Interbudgetary transfers as an tool of financial equalization of regions: theoretical aspects and international practice, Martyniuk A., Reveychuk Y. (2021)
Матвійчук Л. Ю. - Розвиток готельного господарства в структурі туристичних дестинацій України, Кравчук І. М., Лепкий М. І. (2021)
Смаль Б. А. - Інституційні засади підвищення рівня якості продукції та послуг туристичних дестинацій (2021)
Кощій О. В. - Оптимізація організаційних структур вітчизняних підприємств (2021)
Купира М. І. - Фінансова безпека підприємства: вектор менеджменту, Іванісік С. В. (2021)
Ліпич Л. Г. - Еволюція розвитку інформаційних систем управління підприємством, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2021)
Рудь Н. Т. - Бренд як нематеріальний актив в інноваційній економіці (2021)
Талах Т. А. - Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств промисловості України (2021)
Черчик Л. М. - Підходи до формування систем менеджменту лісогосподарських підприємств на засадах сталого розвитку, Бурда А. М. (2021)
Боженко В. В. - Детермінанти поширення кіберзлочинності у сфері фінансових послуг, Кушнерьов О. С., Кільдей А. Д. (2021)
Мостовенко Н. А. - Кредитна складова ринку банківських послуг: тенденції та перспективи зростання, Коробчук Т. І. (2021)
Голячук Н. В. - Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL, Талах Т. А. (2021)
Писаренко Т. М. - Зміна сутності, призначення та змісту бухгалтерського балансу в історичній ретроспективі, Кулинич М. Б. (2021)
Тлучкевич Н. В. - Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень, Нужна О. А. (2021)
Сазонова Т. О. - Особливості корпоративної культури організації в сучасних реаліях, Потапюк І. П., Януш В. А. (2021)
Шульженко І. В. - Особливості мотивації в процесі командної роботи персоналу організації, Сосніцький А. В., Дорошенко М. В. (2021)
Title (2021)
Від головного редактора (2021)
Скворцова С. О. - Створення навчальних відео з математики для молодших школярів у сервісах Ms Power Point, Renderforest, Бріцкан Т. (2021)
Марчук О. - Діагностика сформованості уявлень про рідне місто у дошкільників, Мельничук Л., Шкабаріна М. (2021)
Miroshnyk I. V. - The peculiarities of the future primary school teachers' soft skills formation during their foreign language professional training (2021)
Огієнко Д. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації проєктно-технологічної діяльності учнів на уроках "Дизайн і технології" (2021)
Силко Р. М. - Досвід професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Силко Є. М. (2021)
Кошель А. П. - Розвиток "м'яких навичок" у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки, Кошель В. М. (2021)
Янченко Т. В. - Діяльність закладів дошкільної освіти в Україні: історико-педагогічний вимір (2021)
Всеукраїнська науково-практична конференція"Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти" (2021)
Кошель А. - Серпневі зустрічі "Дошкілля 21/22: NEXT LEVEL" (2021)
Організація проєктної діяльності екологічного спрямування в початковій школі (2021)
XII Міжнародні і XXІХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю" (2021)
Інформація (2021)
Лисенко В. П. - До питання формалізації знань в управлінні виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2021)
Колієнко А. Г. - Оптимізація системи регулювання відпуску теплоти, Супрун Т. Т., Шеліманова О. В. (2021)
Проскуренко Д. М. - Автоматизоване планування послідовності складання, Третяк О. В., Демченко М. О., Філіппова М. В. (2021)
Антипов Є. О. - Аналіз впливу внутрішньої теплоємності будівлі ЗВО та погодозалежного регулювання індивідуального теплового пункту на ефективність роботи системи опалення в черговому режимі, Міщенко А. В., Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є. (2021)
Батечко Н. Г. - Методологія системного аналізу щодо дослідження проблем енергоефективності в Україні, Шостак С. В., Березюк Р. О., Шостак В. С. (2021)
Кунденко М. П. - Розробка технологічної схеми НВЧ – установки для сушіння зерна, Піх Є. О. (2021)
Pylypaka S. - Ergonomic aspects of material separation process modeling on stationary screw surfaces, Nesvidomin A. (2021)
Потапенко М. В. - Оцінка працездатності технологічних систем виробництва біогазу за комплексними показниками, Рамш В. Ю., Шаршонь В. Л. (2021)
Zablodsky M. M. - Study of the significance of the pH of the substrate of the biogas installation during treating it with a low-frequency electromagnetic field, Klendiy P. B., Dudar O. P. (2021)
Мірських Г. О. - Життєвий цикл програмного забезпечення інженерних об’єктів, Васюк В. В., Книжка Т. С., Крисак І. М. (2021)
Чуєнко Р. М. - Особливості розрахунку характеристик компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MathLab Simulink (2021)
Тимчук С. О. - Аналіз автоматизованих систем керування обладнанням для транспортування зернової продукції на елеваторах, Кунденко П. М., Мардзявко В. А. (2021)
Антипов Є. О. - Оцінка впливу гідравлічного балансування системи опалення та затінення зовнішніх огороджувальних конструкції на енергоспоживання будівлі ЗВО, Міщенко А. В., Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є., Батечко Н. Г., Шостак С. В. (2021)
Чміль А. І. - Аналіз результатів впливу електроімпульсної обробки на гнойові стоки, Олійник Ю. О. (2021)
Коробський В. В. - Аналіз стану гібридних вітроенергетичних установок та їх імітаційне моделювання, Проскура А. В. (2021)
Кунденко М. П. - Аналіз існуючих методів обробки зернового матеріалу від комірних шкідників, Руденко А. Ю. (2021)
Spodyniuk N. - Research of pneumatic conveyor for overloading of fuel pellets, Horbachenko L. (2021)
Антипов Є. О. - Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій з шаром утеплювача на прикладі будівлі навчального корпусу НУБІП України, Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є., Мартинюк Л. В., Вороніна К. В. (2021)
Шеліманова О. В. - Застосування метода регулярного режиму для визначення середніх коефіцієнтів тепловіддачі при струминному охолодженні поверхні складної форми, Ткаченко В. Р. (2021)
Pylypaka S. - Movement of the particle on the surface of the conveyor belt, arbitrarily oriented in space, Nesvidomin A. (2021)
Vovk N. - The press of the Ukrainian Galician Army on the Internet: a comparative analysis of digitalized publications (2021)
Глібіщук М. - Новітня західна історіографія Великої війни 1914 - 1918 (2021)
Стецик Ю. - Візитаційний опис броницької парафії (1913 р.): формуляр протоколу та джерельна евристика, Паньків Б. (2021)
Юрченко О. - Проблема виховання національної свідомості молоді у науково-фольклористичній спадщині М. О. Максимовича (2021)
Білик А. - Зміни сучасного мистецтва і дизайну під впливом візуальної культури, Стефуришина Ю. (2021)
Блудов А. - Особливості застосування змішаних технік в методиці викладання живопису (2021)
Бодіна-Дячок В. - Творча біографія композитора у світлі авторських присвят (2021)
Борисов В. - Феномен речі у дизайні (2021)
Брижаченко Н. - Принципи реалізації стратегії інфотейнменту у просторі сучасного інтерактивного музею, Мироненко Н., Верховодова Я. (2021)
Бурко О. - Проблеми внутрішньоансамблевої музичної комунікації у "Щедрівці" Валерія Івко (2021)
Галавай А. - Еволюція виконавської інтерпретації каденцій баритонових арій Джузеппе Верді у ХХ - ХХІ ст. (2021)
Гахова А. - Архетипи в еко-дизайні одягу, Єременко І. (2021)
Basaraba I. - Methodological research approaches and methods of phraseological space of English military discourse (2021)
Бережняк В. - Заголовки новинних повідомлень німецькомовного щотижневого журналу "Der Spiegel": функціонально-стилістичні та структурні особливості, Котвицька В. (2021)
Васько Р. - Зіставна фонологічна інтерпретація ностратичного етимону *‘wete "вода” у мовах алтайської, афразійської, індоєвропейської сімей (за версією А. Б. Долгопольського), Капранов Я., Корольова А. (2021)
Весельська Р. - Лінгвістична специфіка та кореляція мовленнєвих складових екодискурсу, Тищенко М. (2021)
Волік Н. - Образ німця в аспекті імагологічного дискурсу в романі М. Стєпнової "Сад", Педченко О. (2021)
Гаврилова І. - Особливості перекладу фразеологізмів та ідіом (2021)
Гладка М. - Використання мнемотехніки при навчанні лексики німецької мови студентів-філологів (2021)
Гнатенко С. - Різновеликі пробіли як графічна реалізація цезури в поезії Трейсі М. Атсітті (2021)
Huseynova S. - Creative characters in Maugham’s style (2021)
Демченко І. - Ведення радіообміну в режимі спілкування "повітря – земля" як різновид професійної комунікації фахівців авіаційної галузі, Харламова Л. (2021)
Євдокимова Л. - Класичні твори літератури на стражі сімейних та моральних цінностей, Ващишин Б. (2021)
Єльнікова Н. - Іронія як засіб реалізації тролінгу (2021)
Кінащук А. - Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціонального сприйняття (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2021)
Аніщенко І. - Система природовідповідного комунікативного навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі загальноосвітньої школи (2021)
Балануца О. - Базові характеристики майбутнього дипломата (2021)
Бєсєда В. - Можливості бодинаміки Лізбет Марчер в діагностиці та корекції фізичного розвитку дітей із порушеннями психомоторики (2021)
Василенко І. - Гра як важливий аспект методики вивчення іноземної мови на початковому етапі, Балабан К. (2021)
Арифа Гаджибаба Гызы Гарибова - Современные требования к учителю музыки (2021)
Гончарук В. - Цифрова компетентність як складник професійної культури педагога, Гончарук В. (2021)
Гордієнко О. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2021)
Гриценко І. - Сучасний урок у початковій школі в контексті аксіологічного підходу, Денисенко В. (2021)
Денисяк Ю. - Проблема здоров’язбереження дітей в Україні: традиції та інновації (2021)
Дзюбишина Н. - Використання методів наукового дослідження при компетентнісній моделі підготовки здобувачів мистецьких спеціальностей, Костюк Л. (2021)
Dmytruk V. - Studying a foreign language in higher education institutions: issues and decisions, Shevchyk H. (2021)
Дудко С. - Актуальність формування здоров’язбережувальної та здоров’ярозвиваючої компетентностей учнів 5-6 класів (2021)
Дудко Я. - Ґенеза організації управління процесом трудового виховання у закладах вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Зайцева С. - Набуття та реалізація навичок читання, письма, говоріння, аудіювання іноземними студентами за допомогою платформ Google Meet, Skype, Zoom на заняттях з української мови як іноземної (2021)
Залуцька Г. - Внесок сестер Чину св. Василія Великого у розвиток української освіти у США у ХХ ст. (2021)
Зубенко С. - Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури у вищій школі, Михайлова Т., Пряницька В. (2021)
Ісмаілова Л. - Краєзнавчі студії як елемент ефективної інтеграції студентів-іноземців в україномовний простір (2021)
Кабусь Н. - Обґрунтування змісту освітнього компонента "Професійні ризики в соціальній роботі" в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі, Погребняк Т. (2021)
Кавиліна Г. - Особливості мовлення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (2021)
Каліманова О. - Формування національної ідентичності учня в роботі класного керівника (2021)
Канішевська Л. - Методична підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників (2021)
Кириченко Р. - Значення емоційного інтелекту в діяльності педагога, Дуброва Н., Овсієнко Р. (2021)
Вітаємо ректора Івана Грищенка з високою відзнакою – медаллю НАПН України "Володимир Мономах" (2021)
Бородиня О. - Чому ФОПам погано? (2021)
3 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" (2021)
Участь у XXII Китайській конференції-Експо з питань міжнародної освіти (2021)
Космина Г. - Український Взуттєвий Альянс (2021)
V Міжнародна науково-практична конференція текстильних і фешн технологій "KyivTex & Fashion" (2021)
Співпраця між Київським національним університетом технологій та дизайну та Технічним університетом м.Ліберець (Чеська республіка) (2021)
Підсумки X Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" (2021)
Садретдінова Н. В. - Оцінювання комфортності текстильних матеріалів різного сировинного складу з використанням комплексного підходу, Яценко М. В. (2021)
Каменець С. Є. - Моделювання взуття в універсальних програмах 3D графіки, Захожа Н. Ю. (2021)
Мельник Л. М. - Розробка трикотажних виробів для дівчат з обмеженими можливостями, Кизимчук О. П., Павлова А. С. (2021)
Листопад О. А. - Методика підготовки майбутніх вихователів до управлінського забезпечення професійної діяльності у системі дошкільної освіти, Мардарова І. К. (2021)
Sharata N. - The essence of definitions as "innovation", "innovation activity" in the higher school, Tvelina A. (2021)
Тюльпа Т. М. - Формування готовності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до професійної діяльності у контексті компетентнісної парадигми розвитку сучасної освіти (2021)
Зінченко В. П. - Засоби активізації євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (на прикладі курсу "Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність"), Чумаченко О. А. (2021)
Курок Р. О. - Дефініційний аналіз поняття "педагогічні умови розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів" (2021)
Гребеник А. О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту (2021)
Мусевич Р. Ю. - Ґендерний підхід в освітньому процесі закладів вищої освіти (2021)
Вашуленко М. С. - Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для початкової школи (2021)
Dobroskok I. - Anticipation as a means of enhancing employment prospects and professional effectiveness for future specialists, Rzhevska N., Basiuk L. (2021)
Артемова Л. В. - Принцип гуманізації у спілкуванні дорослих з дітьми раннього і дошкільного віку (2021)
Голуб Н. Б. - Сторителінг на уроках української мови: до проблеми дидактичної номінації, Горошкіна О. М. (2021)
Скиба Ю. А. - Моделювання розвитку здоров’язбережувальної та емоційно-етичної компетентностей вчителів у післядипломній освіти, Кочерга Є. В. (2021)
Грядуща В. В. - Синергетична модель розвитку цифрової компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на праксеологічних засадах, Денисова А. В. (2021)
Кучерак І. В. - Інтегровані заняття у системі інклюзивного навчання: досвід, реалії та перспективи, Петрушак О. М. (2021)
Плугіна А. П. - Інформаційна грамотність майбутніх учителів початкових класів як складова академічної доброчесності (2021)
Решетняк В. Ф. - Реалізація європейського досвіду в Новій українській школі "Початкова освіта" (2021)
Курілова В. І. - Фізична підготовка як засіб формування фізичних та вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку, Пилипенко М. І., Петрикей О. О. (2021)
Ільницька Л. В. - Формування комунікативної сфери дизайн-освіти на основі теоретичних підходів В. Томашевського та О. Фурси (2021)
Кабиш М. Ю. - Сучасні особливості педагогічної діяльності викладачів предметів загальноосвітньої підготовки в закладах професійної освіти (2021)
Артеменко Л. І. - Категорія "математична компетентність" у мовній освіті (2021)
Пісняк В. С. - Педагогічні умови та структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії (2021)
Ярош Л. В. - Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків у коледжах аграрного профілю (2021)
Kuzminskyi A. - Functioning of preschool educational institutions in a pandemic (2021)
Хрик В. М. - Еволюція лісівничої освіти в Україні (2021)
Сосненко О. В. - Лідерство як елемент ефективного управління закладом освіти, Гребеник Т. В., Волосюк Т. В. (2021)
Сінельніков С. О. - Інклюзивна культура як провідний аспект впровадження інклюзивної освіти у сучасне освітнє середовище (2021)
Косенчук Ю. Г. - Законодавче регулювання модернізації шкільної освіти у Фінляндській Республіці (1950-2010-ті рр.) (2021)
Рендюк Т. - До джерел української еміграції (2019)
Малиновська О. - Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України (2019)
Борисенко В. - Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Іваннікова Л. - Між Великоднем і Зеленими святами: прогностична та апотропеїчна магія українців (2019)
Дмитренко А. - Використання чорниць у щоденному й обрядовому харчуванні населення Правобережного Полісся: кашоподібні страви, узвари, киселі, настоянки (2019)
Красиков М. - З народної демонології закарпатців: нечистий (за експедиційними матеріалами) (2019)
Гавриленко В. - Початок та закінчення життєвого шляху людини в традиціях Сумщини (середина – друга половина ХХ століття) (2019)
Курінна М. - Землеробство як основна форма господарювання чеських колоністів та їхніх нащадків у другій половині ХІХ – протягом ХХ століття (за матеріалами експедиційних розвідок Мелітопольського краю) (2019)
Гайова Є. - Етнодизайн – важливий засіб самовираження та самоідентифікації сучасної етнокультури в матеріальному світі людини (2019)
Шафранська Г. - Загальні відомості про українську сорочку (2019)
Роздобудько І. - Стародубщина: з історії сучасного українського культурного руху (2019)
Скрипник Г. - Питання етнологічної термінології на сторінках "Первісного громадянства" (2019)
Чекаленко Л. - Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина – Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзилі (1939–1942) (2019)
Стішова Н. - Календарна обрядовість українців у дослідженнях учених ХХ–ХХІ століть (2019)
Таран О. - Українська тематика на сторінках Am Ur-Quell (2019)
Кондратюк К. - Професор Оксана Франко: талановита українська жінка, науковець і педагог (2019)
Карпенко А. - Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підґрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків" (2019)
Данилевич А. - Лікар за фахом, етнограф за покликанням: до 190-ї річниці від дня народження Степана Носа (1829–1901) (2019)
Мушкетик Л. - Міжнародна конференція з нагоди 200-річчя розвитку фольклористичної науки (2019)
Пожоджук Д. - З історії сучасних мистецько-ремісничих практик (2019)
Роїк В. - З життя і творчості мисткинь (2019)
Інформація про авторів (2019)
Горобець В. - Сучасні інтерпретації творів Карла Орфа (на прикладі "Карміни Бурани"), Кононська Н. (2021)
Захарова О. - Значення мистецтва в історії формування українського дипломатичного церемоніалу (2021)
Зеленюк О. - Методологія формоутворення в Баухауз та погляд на неї крізь сучасні цифрові технології (2021)
Карась Г. - Постать Федора Якименка на тлі української міжвоєнної еміграції у Празі (2021)
Клівак В. - Художньо-образні засоби презентації елементів дизайну внутрішнього простору приміщення у віртуальному просторі (2021)
Когут В. - До питань методики розмежування відеомистецтва та відеодокументації (на прикладі відеоарту Львова 1989 – 2016 рр.), Патик Р. (2021)
Козінчук В. - Секуляризація іконографічного канону в українському мистецтві XVII − XIX ст. (2021)
Кучурівський Ю. - Універсалізація жанрової функції заупокійної меси в Реквіємі К. Дженкінса (2021)
Левадний О. - Маскот: естетична парадигма в контексті історіографії, Голіус В., Зінченко А. (2021)
Литвинюк Л. - Романтизація регіональних особливостей та поетика мандрів країною у серіях гравюр Кацушіка Хокусай та Андо Хірошігє, Шaуліс К., Жернокльов К. (2021)
Клімук О. - Чи варто міняти долар на гривню (до питань перекладу англійських фразеологічних одиниць з компонентом на позначення грошової одиниці на українську мову) (2021)
Ковалишин К. - Поетика візуальності в творі "Лісова Пісня" Лесі Українки: перекладацький аспект (2021)
Козловський В. - Тактика інтерпретації німецького речення непрямої мови (2021)
Кокнова Т. - Своєрідність періферійних онімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс (2021)
Коломінова О. - Методика формування англомовної компетентності у письмі в учнів 9 класу основної школи, Роман С. (2021)
Krsek O. - Current issues in the training of foreign language teachers for professional activities, Modestova T., Bielovetska L. (2021)
Куліш І. - Перекладознавча терміносистема у наукових працях Р. Зорівчак (2021)
Кумеда О. - Звертання людини до Бога в текстах Нового Заповіту: мовні засоби сакральної адресації на матеріалі перекладу І. І. Огієнка (2021)
Lykhosherstova M. - Hypothesis of linguistic relativity in Arabic and Ukrainian in the context of translation problems, Buriak D. (2021)
Масицька Т. - Вплив професійної комунікації на формування спеціальної лексики і термінології, Зельман Л. (2021)
Мовчан М. - Переклад апокаліптичних рис суспільства в Інтернет дискурсі новин (2021)
Молокова О. - Лексико-семантичний простір крізь призму текстових концептів (на матеріалі роману П. Модіано "Dans le café de la jeunesse perdue") (2021)
Нідзельська Ю. - Особливості реалізації лінгвокультурного концепту імміграція через призму єврейської культури (2021)
Кіршова О. - Форми роботи та прийоми навчання для формування німецькомовної комунікативної компетентності у говорінні студентів-філологів (2021)
Клімук В. - Професійне становлення студентів в рамках навчального процесу в закладах вищої освіти (2021)
Кобилецька Л. - Фольклор як чинник формування художньо-мовленнєвої компетентності здобувачів дошкільної та початкової освіти (2021)
Козловський Ю. - Творчий розвиток особистості учнів у закладах професійно-технічної освіти сільської місцевості, Гаврилюк М., Білик О. (2021)
Кучерява О. - Формування творчої особистості студента філологічного факультету на заняттях із сучасної української мови, Прокопенко Л. (2021)
Лапушкіна Н. - Медіаосвіта на уроках української мови та літератури, Падалка Р. (2021)
Лук’янчук С. - Діагностика сформованості навичок читання учнів початкової школи на уроках іноземної мови, Комогорова М. (2021)
Ляшенко В. - Технологія формування методичної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами курсу "Методика навчання інформатики”, Почтовюк С., Шевчук Л. (2021)
Макаренко А. - Структурні компоненти методичної компетентності майбутнього учителя фізичної культури, Клименко Ю. (2021)
Маковецька Н. - Шляхи впровадження комунікативної та кроскультурної складових у процес професійної підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, Горлач В. (2021)
Марчук С. - Г. Сковорода про зміцнення тілесного та духовного здоров’я людини (за матеріалами листів до М. Ковалинського), Ковальчук І., Чемерис І. (2021)
Михайлюк М. - Реформування медичної освіти в Кореї: світовий досвід (2021)
Мірошніченко В. - Методика проведення занять з "Актуальних проблем педагогіки вищої військової школи" зі слухачами ад’юнктури (2021)
Мовчан Л. - Основні засади організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, Комісаренко Н. (2021)
Nesterova O. - Trust and its relation to academic integrity in the USA researches (2021)
Новак О. - Організація освітнього процесу із застосуванням новітніх технологій дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Цирулік О., Васкевич О. (2021)
Самира Таги Нурмухаммади - Практические материалы для оптимизации обучения математическим задачам учащихся начальных классов (2021)
Овдійчук В. - Дидактико-розвивальний потенціал фахових дисциплін для розвитку критичного мислення майбутніх учителів інформатики (2021)
Овчатова А. - STEM-освіта: переваги та виклики в українських реаліях (2021)
Павлик Н. - Неформальна освіта соціально виключених категорій населення, Костюшко Ю. (2021)
Павлова В. - Ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя як педагогічна проблема (2021)
Pereverzeva E. - Methodological fundamentals of formation of choir team in the process of conductor and choir education of future teachers of art (2021)
Пустовіт Г. - Володимир Вернадський і сучасність (2021)
Мельник Н. - Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації нових державних освітніх стандартів (2021)
Ілійчук Л. - Моніторинг якості освіти: концептуальні підходи та проблеми класифікації (2021)
Віролайнен О. - Проблеми та перспективи впровадження змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти (2021)
Іванюк І. - Використання інструментів і ресурсів цифрового освітнього середовища для здійснення дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти: результати досліджень, Овчарук О., Вєтров І. (2021)
Кінах Н. - Підвищення фахового рівня вчителів початкової школи у контексті цифрового підприємництва, Рубльова Н. (2021)
Рисинець Н. - Формування готовності фахівців з міжнародного права до професійної діяльності (2021)
Сологуб О. - Результати науково-дослідної роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб (2021)
Вернидуб О. - Особливості роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах на прикладі проведення учнівських онлайн-олімпіад (2021)
Дубровіна І. - Формування комунікативної взаємодії у педагогічному колективі: теорія та практика, Максименко-Гладишко Н., Зінченко О. (2021)
Ковбасюк Т. - Психолого-педагогічні особливості мотивації педагогів до професійної діяльності (2021)
Коврігіна Л. - Особливості реалізації інклюзивного підходу в системі забезпечення якості освіти (2021)
Третяк О. - Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі, Міщеня О., Іскра Л. (2021)
Барабаш С. - Використання текстових написів пам'яток університетів для навчання інокомунікантів української мови, Бурко О. (2021)
Лавренчук В. - Емоційно-ціннісна складова компетентнісного уроку літератури в Новій українській школі, Лавренчук М. (2021)
Мушировська Н. - Українознавчі засади викладання української мови за професійним спрямуванням студентам спеціальності "Культурологія" (2021)
Гон М. - Полпотівське "взірцеве суспільство" у дискурсі історії повсякдення, Івчик Н. (2021)
Давидюк Р. - Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення теми "Голодомор 1932-1933 років в Україні", Данильчук В. (2021)
Генсіцька-Антонюк Н. - Формування умінь старшо-класників розв'язувати тригонометричні рівняння (2021)
Гнепа О. - Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах Нової української школи (2021)
Демченко В. - Емоційний інтелект як засіб підвищення когнітивних та креативних можливостей молодших школярів (2021)
Гребінь С. - Трансдисциплінарність у змісті природничо-математичної освіти, Васильченко Л. (2021)
Черній А. - Педагогічна система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі, Гавлітіна Т. (2021)
Кіян О. - Теоретико-практичні аспекти формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості підлітка в закладах загальної середньої освіти (2021)
Мосякова І. - Менеджмент у багатопрофільних закладах позашкільної освіти: питання системності управлінської діяльності керівника (2021)
Щербина В. - Формування емоційного світу дитини в педагогічній творчості Василя Сухомлинського, Чабан О. (2021)
Шевчук В. П. - Український вимір Другої світової війни: науковий дискурс, Фурман І. І., Пилявець Р. І. (2020)
Топальський В. Л. - Використання конструкту "велика вітчизняна війна" в російській антиукраїнській пропаганді, Іваненко С. М. (2020)
Іванчук В. А. - Німецько-радянська війна 1941–1945 рр.: безповоротні людські втрати України, Новікова В. Г. (2020)
Кривизюк Л. П. - Застосування бронетанкових і механізованих військ у київській оборонній операції 1943 року (2020)
Вєдєнєєв Д. В. - Оперативно-бойова діяльність радянських органів державної безпеки на території України у протиборстві з гітлерівськими агресорами (1941–1945 рр.) (2020)
Левченко С. М. - Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943–1945 рр.) (2020)
Карпов В. В. - Закінчення Другої світової війни та полонення японської армії радянськими військами (2020)
Сегеда С. П. - Проблеми підготовки фахівців гуманітарного напряму для сектору воєнної безпеки й оборони в період відсічі та стримання збройної агресії російської федерації проти України, Паламар М. І. (2020)
Меліхов О. А. - Оборонний огляд — 2019–2020: підсумки, уроки та тенденції розвитку, Яковенко А. В., Лазоренко О. О., Романюк І. М. (2020)
Подибайло М. Т. - Протидія українського волонтерського руху м. Маріуполь негативному інформаційному впливу в умовах російської агресії (2014–2018 рр.) (2020)
Попко С. М. - Реформування збройних сил України та особливості міжнародного співробітництва (1991–2020 рр.) (2020)
Шило О. В. - Гель-хроматографічне дослідження сироватки крові щурів і хом'3яків за умов штучної та природної гібернації, Ломако В. В., Семенченко О. Ю. (2021)
Осецький О. І. - Термопластичний аналіз кластерної кристалізації кріопротекторних розчинів, Гуріна Т. М., Полякова Г. Л., Севастянов С. С. (2021)
Гордієнко О. І. - Теоретична оцінка оптимальної лінійної швидкості охолодження суспензії клітин PK-15, Коваленко І. Ф., Коваленко С. Є., Кулєшова Л. Г., Тодрін О. Ф. (2021)
Рєпін М. В. - Вплив кріоекстракту плаценти та блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на розвиток ниркової недостатності у щурів, Чиж Ю. О., Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Брусенцов О. Ф. (2021)
Ходько О. Т. - Роль фазових перетворень рідина-рідина в механізмі захисту еритроцитів під час охолодження з кріоконсервантом ЦНДІГПК-115 (2021)
Нікольська В. В. - Культуральні властивості кріоконсервованих мультипотентних стромальних клітин тимуса і фетальних клітин шкірно-м'язового походження, Семенова Я.-М. О., Тарануха Л. І., Нікольський І. С. (2021)
Нестерук Г. В. - Вплив кріоекстракту спінальних гангліїв на гістологічні характеристики та скорочувальну активність матки щурів різного віку, Устиченко В. Д., Алабедалькарім Н. М., Падалко В. І., Проценко О. С., Легач Є. І. (2021)
Волкова Н. О. - Вплив кріоконсервування на фенотип і функціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин із різних джерел, Введенський Д. Б., Юхта М. С., Гольцев А. М. (2021)
Петров І. В. - Виробничі характеристики пробіотика Esherichia coli M-17 після іммобілізації у гелевих носіях і зберігання за різних низьких температур, Висеканцев І. П., Черкашина Я. О., Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2021)
Шахова Ю. Ю. - Вплив способів розморожування сперми бугаїв на її якість, Палій А. П., Палій А. П., Шкромада О. І., Мусієнко Ю. В., Бондаренко І. В. (2021)
Гордієнко В. В. - Норма реакції інтродукованих зразків картоплі за господарськими ознаками в умовах Полісся України (2021)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси рослин Дніпропетровської та Харківської області, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2021)
Ярош А. В. - Адаптивність озимої м’якої пшениці за параметрами гомеостатичності та селекційної цінності, Рябчун В. К. (2021)
Шпак Т. М. - Вивчення зразків Національної колекції рису за цінними господарськими ознаками в умовах півдня України, Шпак Д. В., Мельніченко Г. В., Довбуш О. С., Паламарчук Д. П. (2021)
Вожегова Р. А. - Особливості генофонду сої в умовах зрошення півдня України, Боровик В. О., Клубук В. В., Марченко Т. Ю., Пілярська О. І. (2021)
Андрієнко В. В. - Екологічна пластичність ліній соняшнику за цінними господаськими ознаками, Коломацька В. П., Кириченко В. В., Сивенко В. І. (2021)
Ліннік З. П. - Порівняльна характеристика сортозразків кавуна звичайного української та іноземної селекції, Митенко І. М., Сергієнко О. В. (2021)
Байструк-Глодан Л. З. - Джерела цінних ознак для селекції багаторічних трав, Хом’як М. М., Жапалеу Г. З. (2021)
Красуля Т. І. - Сорти яблуні (Malus domestica Mill.) як джерела селекційно цінних ознак (2021)
Холодняк О. Г. - Формування та склад ознакової колекції дині звичайної (Cucumis melo L.), Холодняк О. О., Павлова С. Л. (2021)
Zadorozhna O. A. - Rice (Orysa sativa L.) seed storage under controlled conditions, Shyianova T. P., Skorokhodov M. Yu., Shpak T. M. (2021)
Важеніна О. Є. - До ювілею Ольги Миколаївни Безуглої (2021)
Кобизєва Л. Н. - Вишнякова Маргарита Афанасіївна, Богуславський Р. Л. (2021)
Світлій пам’яті Вячеслава Гавриловича Вировця (2021)
Рябчун В. К. - Життя, присвячене селекції пшениці (Пам´яті Санджаї Раджарама), Богуславський Р. Л. (2021)
Хао Ф. - Выдающаяся исследовательница генетических ресурсов растений Китая (к 105-летию со дня рождения), Чжэнмао Ч., Богуславский Р. Л. (2021)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2021)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2021)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2021)
Правила для авторів (2021)
Berezina S. - An information technique for segmentation of military assets in conditions of uncertainty of initial data, Solonets O., Kyuwon Lee, Bortsova M. (2021)
Dzhus V. - Estimation of noise radiance point sources multichannel direction finding systems resolution by linear prediction method, Roshchupkin Y., Kukobko S., Herasymov S., Drob N., Trofymova M. (2021)
Kalachova V. - The ways to organize of distance learning in higher military educational institutions of Ukraine and the world during overcome of the coronavirus infection pandemic Covid-19, Owaid Salman Rashid, Misyura O., Tretiak V., Safoshkina L., Gonchar R. (2021)
Костенко П. Ю. - Метод фільтрації мультиплікативного шуму на зображеннях з використанням технології сурогатних даних, Слободянюк В. В., Карлов Д. В., Ветлугін Є. В., Лєбєдєв В. О. (2021)
Pohasii S. - Development of Niederriter crypto-code design models on LDPC-codes, Milevskyi S., Zhuchenko O., Tomashevsky B., Rahimova I., Serhiiev S. (2021)
Sukharevsky O. - Scattering characteristics of surface ships with complex shape, Vasilets V., Ryapolov I. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Коцан В. - Чоловічий народний одяг гуцулів Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття (2021)
Пожоджук Д. - Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості історико-етнографічної Волині (2021)
Ходак І. - Українські та єврейські пам’ятки в замальовках Миколи Валукинського 1920–1921 років: до 135-ліття від дня народження (2021)
Бурковська Л. - Українські ікони "Богородиця Мати Милосердя" (нова іконографічна інтерпретація традиційного сюжету) (2021)
Мех Н. - Дмитро Туптало – видатний український агеограф, церковний та культурний діяч (2021)
Стріха М. - Борис Тен – перекладач для оперного театру (на прикладі перекладу лібрето "Балу-маскараду" Джузеппе Верді) (2021)
Борисенко В. - Процеси трансформації в національній кухні українців на зламі ХХ–ХХІ століть (2021)
Пономар Л. - Напрями дослідження народного вбрання в сучасній інтерпретації (2021)
Ламонова О. - Графіка Людмили Бруєвич 90-х років ХХ століття (2021)
Тиховська О. - Етнопсихологічна специфіка образу Смерті в казках українців Закарпаття, Словаччини та Сербії (2021)
Дрогобицька О. - Храмове свято в обрядовій культурі та громадському побуті галицьких селян (кінець ХІХ – 30 ті роки ХХ століття) (2021)
Кухаренко О. - Зміна хронотопу та рівня сакралізації у структурі циклу родильних обрядів (2021)
Стішова Н. - Подорожні нотатки етнографа (2021)
Костенко Н. - Рецензія Грица С. Необрядовий фольклор західних регіонів. Регіонально-жанрова антологія. Київ : Ліра. 767 с. (2021)
Супрун В. Я. - Технології рециклінгу відходів поліуретану (Огляд), Маруха В. І., Силованюк В. П. (2021)
Скальський В. Р. - Оцінювання пошкодженості матеріалів акустичними методами (Огляд). Ч. 2, Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак П. М. (2021)
Андрейків О. Є. - Моделювання впливу водню на пластичне деформування металів, Гембара Н. Т. (2021)
Деркач О. Л. - Розрахункове визначення ефективних характеристик розсіювання енергії в шаруватих композитах, Зіньковський А. П., Савченко К. В., Онищенко Є. О. (2021)
Іваницький Я. Л. - Моделювання та оцінювання міцності сталі турбогенераторів за складного навантаження та підвищених температур, Віра В. В., Палюх В. М., Холод П. Ф., Голіян О. М. (2021)
Козачок О. П. - Локальне фрикційне зношування пружного півпростору з виступом (2021)
Хома М. С. - Вплив сірководню на вуглекислотну корозію та механічні характеристики високоміцної трубної сталі, Корній С. А., Винар В. А., Дацко Б. М., Максішко Ю. Я., Диха О. В., Буклів Р. Л. (2021)
Цибуля С. Д. - Вплив техногенного забруднення середовища важкими металами на протикорозійний захист металоконструкцій, Старчак В. Г., Іваненко К. М., Буяльська Н. П., Костенко І. А., Мачульський Г. М. (2021)
Астрелін І. М. - Протикорозійна та протинакипна дія інгібіторів у кондиційованій стічній воді рециркуляційних систем, Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А., Косогіна І. В., Редько Р. М. (2021)
Слободян З. В. - Інгібіторні властивості глюкози та сегнетової солі в 5%-их розчинах хлоридної та лимонної кислот, Тимусь М. Б., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2021)
Греділь М. І. - Розвиток лабораторного методу деградування сталей для оцінювання їх опору корозійному розтріскуванню, Звірко О. І., Цирульник О. Т., Никифорчин Г. М. (2021)
Осташ О. П. - Вплив рідкісноземельних металів на структуру і властивості литих та деформованих сплавів системи Al–Mg–Cr–Sc–Zr, Поливода С. Л., Чепіль Р. В., Тітов В. А., Гогаєв К. О., Кулик В. В., Ворон М. М., Головчук М. Я. (2021)
Лаврись С. М. - Трибологічна поведінка поруватого титану після термічного оксидування, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Джуган О. А. (2021)
Власовець В. М. - Підвищення твердості наплавлень відновлюваних деталей економним мікролегуванням, Рідний Р. В., Антощенков Р. В. (2021)
Сачук О. В. - Властивості Ca(OH)2/TiO2 композитів, модифікованих механохімічним та ультразвуковим методами, Зажигалов В. О., Діюк О. А., Дуліан П., Старчевський В. Л., Кузнецова Л. С., Кізюн О. В. (2021)
Ciecielag K. - Effect of milling parameters on surface defect formation in polymer composites, Zaleski K., Kecik K. (2021)
Посувайло В. М. - Вплив пероксиду водню на склад та поруватість оксидокерамічних покриттів на сплавах систем Al–Si–Cu та Al–Cu–Mg, Ковальчук І. В., Івасенко І. Б. (2021)
Петасюк Г. А. - Опосередковане визначення товщини покриву порошків синтетичного алмазу з використанням нових 3D моделей зерна (2021)
Ясній П. В. - Європейська конференція "Експлуатаційна пошкодженість, її діагностика і прогнозування”, Никифорчин Г. М. (2021)
Ясній Петро Володимирович (2021)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials” in 2021 (2021)
Authors’ index (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Zuev L. B. - Plasticity: from crystal lattice to macroscopic phenomena, Barannikova S. A., Danilov V. I., Gorbatenko V. V. (2021)
Movchan O. V. - In situ composites: a review, Chornoivanenko K. O. (2021)
Kostyk K. O. - Strengthening the surface layer of tools with state-of-the-art technologies, Kostyk V. O., Kovalev V. D. (2021)
Bolotov M. G. - Application of glow discharge plasma for cleaning (activation) and modification of metal surfaces while welding, brazing, and coating deposition, Prybytko I. O. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського