Шевчук С. А. - Оцінювання впливу Вирівського гранітного кар’єру на стан поверхневих і ґрунтових вод у межах села Вири, Зоріна О. В., Шевченко А. М., Козицький О. М., Маврикін Є. О. (2021)
Didenko N. O. - Recycling biosolids to improve marginal lands for bioenergy feedstock production in Ukraine, Mosiichuk Y. B., Zosymchuk M. D., Kharytonov M. M., Babenko M. G., Mazurenko B. O., Lavrenko S. O., Rahman M. A., Islam K. R. (2021)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності чорнозему типового в Лівобережному Лісостепу України за сприятливих умов зволоження, Сайдак Р. В., Олепір Р. В., Сорока Ю. В., Вітвіцький С. В. (2021)
Коломієць С. С. - Порівняльний аналіз профільної мінливості водно-фізичних властивостей чорнозему при довготривалому застосуванні оранки та no-till технологій (на прикладі Панфильської дослідної станції), Білоброва А. С., Вірьовка В. М., Тарасенко Т. В. (2021)
Яцюк М. В. - Вплив мулових полів Бортницької станції аерації на екологічний стан земельних і водних ресурсів прилеглих територій, Шевченко А. М., Боженко Р. П., Лютницький С. М. (2021)
Білий В. М. - Вплив препаратів біохімічного та мікробіологічного походження на продуктивність кукурудзи на зерно за краплинного зрошення, Книш В. В. (2021)
Мороз В. В. - Сучасний стан соснових насаджень Київського Полісся за впливу екологічних чинників, Никитюк Ю. А. (2021)
Ромащенко М. І. - Ефективність зрошення залежно від вартості води, Сайдак Р. В., Матяш Т. В., Яцюк М. В. (2021)
Дудченко К. В. - Вплив режиму зрошення рису на окисно-відновний режим ґрунту, Петренко Т. М., Флінта О. І., Дацюк М. М. (2021)
Шатковський А. П. - Ефективність агротехнологічних прийомів вирощування лікарських культур на зрошенні, Приведенюк Н. В., Глущенко Л. А. (2021)
Ромащенко М. І. - Електрохімічно активована вода (ЕХАВ): історія відкриття, специфіка процесу, сучасний стан та перспективи її застосування при зрошенні, Конаков Б. І., Поліщук В. В., Усатий С. В. (2021)
Ромащенко М. І. - Особливості формування водного режиму ґрунту та водоспоживання кукурудзи за підґрунтового краплинного зрошення, Шатковський А. П., Сардак А. С., Черевичний Ю. О., Діденко Н. О., Марінков О. А. (2021)
Мацелюк Є. М. - Нові технологічні рішення для систем водо підготовки в сучасних умовах, Чарний Д. В., Левицька В. Д., Марисик С. В. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kaya H. D. - The Determinants of Primary Employment in U.S. States (2021)
Biewendt M. - Motivational Factors in Organisational Change, Blaschke F., Böhnert A. (2021)
Radia B. - The Impact of Training on the Employees’ Career Path Development Case of the Algerian company: Oran Port Enterprise, Ibtissem G. (2021)
Fast R. - Handling the Crisis: A Keynesian vs. Austrian Analysis of the "Great Recession” (2021)
Buhaisi I. - Corporate Governance and Its Effect on Professional Performance In Palestinian Private Universities, in Light of Quality, Accreditation, and Classification Requirements, Damagh Al Z. (2021)
Awojobi O. N. - Cash Transfers and Child Nutrition: Evidence from sub-Saharan Africa (2021)
Law S.-W. - Financial Inclusion and Virtual Bank in the Era of Digitalisation: A Regulatory Case Study in Hong Kong (2021)
Colson R. S. - Kasnodon Ukraine: History/Culture/Presumptions and Helping Developing Nations Move Forward (2021)
Yelmi A. - The Impact of Marketing Innovation on the Performance of Small and Medium Enterprises in Nigeria, Yahaya Ya., Muhammed A., Oyikwu L. G. (2021)
Beyi W. A. - Managing Resilience Against Climate Effects And Risks: The need For Insidious Socio-Economic Dynamics (2021)
Sidelnyk N. - Analysis of Key Indicators of The Insurance Market of Western Europe (2021)
Skrynnyk O. - Towards Organizational Development in Digital Organizational Twin (2021)
Tiutinyk I. - The Theory of International Tax Competition: Comparative Analysis, Mazurenko O. (2021)
Gentle P. - Book review on Jody C. Baumgartner and Peter L. Francia (2020). Conventional Wisdom and American Elections: Exploding Myths, Exploring Misconceptions (2021)
Кулеба Д. - Українська дипломатія за 30 років незалежності України (2021)
Kuleba D. - Ukrainian Diplomacy Over 30 Years of Ukraine’s Independence (2021)
До 30-річчя відновлення дипломатичних відносин. Добірка архівних документів (2021)
Матяш І. - Діяльність першого українського представництва в Стамбулі: державна місія дипломатів (2021)
Гай-Нижник П. - Зовнішньополітичні аспекти національно-визвольної боротьби та геостратегічне місце Української держави в концепції ОУН(б) (2021)
Рендюк Т. - Апогей діяльності Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Румунії (1921 рік) (2021)
Кудряченко А. - Здійснення загальнонаціональних інтересів повоєнної Німеччини у вимірах "канцлерської демократії" (2021)
Здіорук С. - Акт проголошення незалежності України – логічний крок до відновлення самостійності Української держави), Кривонос П. (2021)
Клименко Ю. - Європа на шляху до Другої світової війни: полемічні замітки, Потєхін О. (2021)
Костенко Ю. - Невивчений урок (2021)
Базилевський Б. - Тридцять років по тому (2021)
Bazylevskyi B. - Thirty Years Later (Personal) (2021)
Лазебник С. - Незалежність України в долях закордонного українства (2021)
Кулініч М. - Україна й Австралія: нові горизонти співпраці (2021)
Kulinich M. - Ukraine and Australia: New Horizons of Cooperation (2021)
Троненко Р. - Науково-технічна співпраця України й Бразилії – здобутки та перспективи (2021)
Tronenko R. - Scientific and Technical Cooperation between Ukraine and Brazil: Achievements and Prospects (2021)
Долгов І. - Спільними зусиллями до сталого розвитку (2021)
Dolhov I. - Working Together for Sustainable Development (2021)
Балануца О. - Публічна дипломатія в роботі дипустанов: цікаві факти з українського досвіду в Кувейті, Сегеда О. (2021)
Balanutsa O. - Public Diplomacy in the Work of Diplomatic Missions: Interesting Facts from the Ukrainian Experience in Kuwait, Seheda O. (2021)
Врублевський П. - Успіхи української дипломатії в Казахстані (2021)
Vrublevskyi P. - Achievements of Ukrainian Diplomacy in Kazakhstan (2021)
Осташ І. - Розвиток християнського книгодрукування в Лівані та Сирії в першій половині XVIII століття (2021)
Ostash I. - The Development of Arab Christian Book Printing in Lebanon and Syria in the First Half of the 18th Century (2021)
Огнівець І. - Розвиток українсько-португальських відносин в умовах протидії російській гібридній війні (2021)
Ohnivets I. - The development of Ukraine-Portugal Relations in Conditions of Countering Russian Hybrid War (2021)
Перебийніс Є. - "Чехія є незмінною та однією з найбільших союзниць нашої держави" (2021)
Perebyinis Ye. - 'The Czech Republic is a constant and one of the greatest allies of our country' (2021)
Ан Нгуєн - "Міграція – це не проблема, що потребує розв’язання. Це реальність, яку треба регулювати й скеровувати" (2021)
Anh Nguyen - "Migration is not a problem that needs to be solved. It is a reality that needs to be managed" (2021)
Мікусінскі Е. Л. - Українсько-аргентинське партнерство: круговерть дивовижних людей і блискучих можливостей (2021)
Mikusinski Mikusinski - Argentine-Ukrainian Partnership: A Cocktail of Outstanding People and Formidable Opportunities (2021)
Ленартс А. - Поглиблення співпраці й продовження багаторічного партнерства Бельгії та України (2021)
Lenaerts A. - Deepening Cooperation and Further Long-Lasting Partnership of Belgium and Ukraines (2021)
Рапеста Н. - "Для багатьох Бразилія – ніби країна див" (2021)
Rapesta N. - "Brazil is known as a magic word" (2021)
Хонг Тхач Нгуєн - Українсько-в’єтнамські відносини: на шляху до кращого взаєморозуміння та партнерства (2021)
Hong Thach Nguyen - Ukraine-Vietnam Relations: Charting the Way to Better Understanding and Partnership (2021)
Кууск К. - Естонський досвід: стійкість поміж бур (2021)
Kuusk K. - Estonia’s Experience: Practicing Sustainability, Weathering Storms (2021)
Ель Ашшабі Ф. - Україна та Марокко: спільне прагнення до розвитку (2021)
El Achchabi F. - Ukraine and Morocco: Common Aspiration for Development (2021)
Аль-Каабі C. - Відповідь ОАЕ на зміни клімату (2021)
Alkaabi S. - The UAE’s Response to Climate Change (2021)
Хохар Н. - Дружба на відстані (2021)
Khokhar N. - Friendship at a Distance (2021)
Даджані Х. - "Ми працюємо в дружній державі та з хорошими людьми" (2021)
Dajani H. - "We Work in a Friendly Country and Deal with Kind People" (2021)
Дахаб М. - Політичні події в Судані (2021)
Dahab M. - Political Developments in the Sudan (2021)
Курманов А. - "Новий Узбекистан": невтомний шлях до реформ (2021)
Kurmanov A. - 'New Uzbekistan': The Tireless Way to Reforms (2021)
Франція в культурному пейзажі України (2021)
France in the Cultural Landscape of Ukraine (2021)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2021)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2021)
Представники України при міжнародних організаціях (2021)
Представники міжнародних організацій в Україні (2021)
Нагорняк І. - Українська дипломатія та ЄС: поза межами асоціації (2021)
Деменко О. - Греко-турецькі відносини: сучасний стан і можливості зниження конфронтаційного потенціалу (2021)
Мішин О. - Африка як пріоритетний напрям зовнішньої політики України (2021)
Пирожков С. - Реальна незалежність України: баланс цивілізаційної суб’єктності та національної безпеки, Хамітов Н. (2021)
Габер Є. - Столітня межа: довгий шлях до українсько-турецького стратегічного альянсу (2021)
Братута Є. - Дослідження Республіки Китай як політико-територіального утворення в системі міжнародних відносин, Братута О. (2021)
Ціватий В. - Публічний вимір міграційної політики в умовах мондіалізації: парадигми української та європейської дипломатичних і діаспорних практик XXI століття, Марцинюк М. (2021)
Цинк К. - Роль моральності в дипломатичній діяльності деяких політиків ХХ століття (2021)
Огризко В. - Розпад Росії: загроза чи шанс? (2021)
Ohryzko V. - The Demise of Russia: Threat or Opportunity? (2021)
Перепелиця Г. - Дипломатія Зеленського в урегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі (2021)
Зубченко С. - "Гуманітарна зброя" в геополітичних протистояннях XX століття: стратегічні ресурси національної стійкості (2021)
Лоссовський І. - Придністровське врегулювання: внесок України та висновки для Донбасу (2021)
Тодоров І. - Посольство України в Угорщині в протидії російській агресії (2021)
Чекаленко Л. - Публічна історія: нове відкриття чи призабута давність? (2021)
Солошенко В. - Фальшування творів мистецтва: міжнародний контекст (2021)
Богаєвський Ю. - Кредо його життя, Турянський І. (2021)
Bohayevsky Yu. - The Credo of His Life, Turianskyi I. (2021)
Рева С. - Радянський посол з Україною в серці (2021)
Reva S. - Soviet Ambassador with Ukraine in His Heart (2021)
Кремень В. - Міжнародні зв’язки як важливий напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України (2021)
Сидоренко С. - КПІ ім. Ігоря Сікорського. Нові обрії співпраці України й Аргентинської Республіки (2021)
Андрущенко В. - Рецензія на монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова "Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини" (2021)
Віднянський С. - Рецензія на книгу Б.І. Гуменюка. "Із щоденника посла України" (2021)
Гуменюк Б. - Рецензія на книгу Олександра Сліпченка "Умение помнить. Заметки о дипломатии и дипломатах(4)" (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kaya H. D. - Economic Crises And Entrepreneurship: A Comparison Of Developed And Less Developed Countries (2021)
Phomkamin J. - Engagement Strategies for E-commerce Businesses in the Modern Online World, Pumpuang C., Potijak P., Sangngam S., Ketprasit I., Mujtaba B. G. (2021)
Bhowmik D. - Is a New Asian Monetary Fund Emerging? (2021)
Kumar R. S. - Estimation Of Demand For Fish In Delhi And NCR, India, Krishnan M., Kumar P., Narayan B. G., Prakash S., Kumar D. K. (2021)
Aljaloudi J. - Evaluation Of The Decentralization Experience In Jordan By Local Stakeholders, Abu Zaid M., Alfauri M. (2021)
Rakotoarisoa M. A. - Developed Countries Solve Employment Problems in a Post-Pandemic Recovery? The Case of ACP-EU Services Trade (2021)
Gentle P. F. - Cocoa as an Early form of Money in the Economic Sense: Satisfying Store of Value, Unit of Account and Medium of Exchange Requirements (2021)
Castro Ed. F. A. O. - Cybersecurity, An Axis On Which Management Innovation Must Turn In The 21st Century (2021)
Salmanov K. - Public Control: Problems Of Formation And Organization Of Public Control İn Azerbaijan (2021)
Niftiyev I. - Exploring The Innovativeness Of The South Caucasus Economies: Main Trends And Factors, Yagublu N., Akbarli N. (2021)
Bouchetara B. - Marketing Practices For Dairy Products From Small-Scale Farms, Case: Region Of Tiziouzou – Algeria, Mokhtari L., Lazreg M., Zerouti M., Iraten S., Elmokretar L. (2021)
Fast R. - Examining A Lump Sum Tax and Optimal Tax Theory (2021)
Artyukhov A. - Quality Of Education System As A Determinant Of Socio-Economic Development: Assessment Of Technological Level Of Readyness, Volk Iu., Krmelova V., Krmela J. (2021)
Галів М. - Ремесла, промисли і торгівля в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIII ст.) (2021)
Ільницький В. - До питання використання радянськими силовими органами авіації у протиповстанській боротьбі на західноукраїнських землях (1944–1950-і рр.) (2021)
Лазурко Л. - Історія освіти на східних тернах Речі Посполитої у представлені польської історичної періодики Львова (кін. XIX – поч. XX ст.) (2021)
Наконечний В. - Лемківська діаспора у другій половині ХХ століття: діяльність у галузі культурної дипломатії (2021)
Платмір Я. - Псевдонаукові конференції в ОРДЛО як засіб реалізації історичної політики держави-окупанта, Хоменко Д. (2021)
Ситник Ю. - Діяльність ОУН на Донеччині в період нацистської окупації краю, Ситник О., Ситник К. (2021)
Стецик Ю. - Духовенство парафії села Брониця (1828–1944 рр.): біографічний огляд, Паньків Б. (2021)
Тельвак В. - Державний архів Львівської області: огляд грушевськознавчих колекцій, Янишин Б. (2021)
Бондарець Є. - Історіографія дослідження розвитку іконопису Наддніпрянської України XVII – XIX ст. (2021)
Величко О. - Екстраполяція ідей просвітництва в музичному мистецтві Європи, Маковецька І. (2021)
Вишневська С. - Вплив знаменитих співаків діаспори на розвиток українського вокального виконавства (на прикладі творчості Іри Маланюк), Шевченко Н. (2021)
Дмитренко В. - Ремесла як сектор креативних індустрій, Дмитренко В. (2021)
Bezpalenko A. - Vocalism of Indo-European root in the mirror of probability theory (2021)
Bolotnikova A. - Peculiarities of Еnglish-Ukrainian official business style texts translation, Chernyshov V., Talovyria H. (2021)
Борщевський С. - Афразійський вектор у дослідженні германської лексики невідомого походження (2021)
Василишин І. - Три твори про "полумʼяну революціонерку" Олену Телігу (з літературної спадщини М. Ситника) (2021)
Вірста С. - Епістолярій Лесі Українки в навчальній текстотеці початкової школи на уроках мовно-літературної освітньої галузі, Жалко Т. (2021)
Война М. - Мовна картина світу у китайсько-англійському перекладі (психолінгвістичний аспект), Ракітіна М. (2021)
Гаврилова І. - Переклад неологізмів у сфері медицини (на матеріалі німецької мови) (2021)
Гайдаєнко І. - Мовне вираження аудіо- , відео- та запахових концептів у збірці поезій М. Матіос "Жіночий аркан у саду нетерпіння" (2021)
Гедз С. - Використання питальних речень з метою впливу на поведінку адресата в умовах конфліктної ситуації (на матеріалі англійської та німецької мов), Бондарчук Т. (2021)
Глазова С. - Становлення поглядів мовознавців на синтаксичну природу пояснення (2021)
Гонта І. - Екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики етнофобізмів на позначення китайців в американському мовному субстандарті, Малюга О., Борисенко П. (2021)
Андреєва Т. - Теоретичні підходи до формування естетичного смаку в дітей під час ознайомлення з жанром "натюрморт" (2021)
Ашихміна Н. - Формування компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів вищої мистецької освіти: теоретичний аспект, Клюєва С., Корчевна С. (2021)
Бабюк Т. - Методика інтегрованих занять із фізичної культури на екологічній стежині в закладі дошкільної освіти, Бабюк С. (2021)
Баглай О. - Формування міжкультурних навичок майбутнього фахівця туристичної галузі засобами іноземної мови та інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Бадер С. - Теоретичний аналіз проблеми формування фінансової грамотності молодших школярів, Коваленко Т., Черв’якова Н. (2021)
Бай І. - Системний підхід до процесу формування креативної компетентності майбутніх педагогів, Максименко Н., Салига Н. (2021)
Башкір О. - Професіограма вчителя іноземної мови в умовах пандемії, Каданер О. (2021)
Бєлова О. - Теоретичне обґрунтування вольової готовності до школи дітей старшого дошкільного віку (2021)
Білецька М. - Роль музично-інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва, Підварко Т., Сопіна Я. (2021)
Бондар Л. - Лінгводидактичні засади навчання майбутніх філологів перекладу франкомовних текстів біохімічної та біотехнологічної галузей, Полюк І., Шумченко Т. (2021)
Борін К. - Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів через використання соціальних мереж Інтернету (2021)
Бриндіков Ю. - Соціально-педагогічна профілактика булінгу в підлітковому середовищі (2021)
Васильєва К. - Переваги навчання за освітньою програмою "Англійська мова в економіці та бізнес-освіті”, Маслова К., Петрова Ю. (2021)
Гарєєва Ф. - Інноваційні технології в організації навчання під час пандемії COVID-19: досвід університетів світу, Чурсанова М. (2021)
Gasimova A. G. - The importance of following the principles of education in the teaching of biology (2021)
Гейтенко В. - Філософські та педагогічні аспекти фізичного розвитку особистості підлітків старшого шкільного віку, Кудрявець Д. (2021)
Герлянд Т. - Методичний підхід до використання проєктного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю, Зозуляк-Случик Р. (2021)
Главацька О. - Проєктування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю, Олійник Г. (2021)
Golovko О. - The role of some British and American intensive methods in developing students’ foreign language communicative skills, Drach О., Myronova I. (2021)
Гризоглазова Т. - Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до публічного виконання музичних творів (2021)
Грицько В. - Розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх учителів у реалізації проєктної діяльності, Котубей В. (2021)
Гуменюк В. - Понятійне поле концепції професійної підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в медичних закладах вищої освіти (2021)
Джаман Т. - Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання (2021)
Дундюк А. - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту (2021)
Єфімова О. - Формування толерантності студентства в освітньому середовищі, Зарівна О., Химай Н. (2021)
Палієнко М. Г. - Особливості становлення і розвитку національного театру в таборах інтернованих вояків-українців Армії УНР у Польщі, 1921 р, Срібняк І. В. (2021)
Бубнова В. В. - Жанрові особливості проблемної статті у театральній критиці 1970–1980-х років (за матеріалами журналу "Український театр") (2021)
Мусієнко О. С. - Символіка стихій як смислоутворюючий фактор у кінематографі (2021)
Погребняк Г. П. - Режисерські моделі авторського кіно в сучасному фестивальному просторі. Частина 1. Ігрові фільми українських режисерів-авторів (2021)
Журавльова Т. В. - Мелодраматичний модус в українському поетичному кінематографі (2021)
Голіченко Ю. М. - Правда в кіно: реалістичність образу сучасного українського історичного кіногероя (2021)
Оніщенко О. І. - Від "пост" до "мета" модернізму: процес культуротворчих пошуків (2021)
Кушинська С. В. - Конфесійний вектор Русі в контексті цивілізаційних викликів ХІ–ХVІ століття (2021)
Тернова М. В. - Театр у видовій структурі мистецтва: досвід Р. Дж. Коллінгвуда (2021)
Станіславська К. І. - Видовищні форми у сучасній культурі (2021)
Ян Цзюнь - Становлення й розвиток симфонічної музики Китаю в аспекті проблеми діалогу культур (2021)
Плецан Х. В. - Теоретико-методологічні основи формування і розвитку креативних кластерів в Україні: культурологічний підхід (2021)
Холодинська С. М. - Від авангардизму до "реалізму без берегів": модифікації філософського "забезпечення" французького культуротворення (2021)
Чхатарашвілі-Петраш І. Т. - Василь Вітер: мистецтво бути педагогом (2021)
Сухорукова К. С. - Використання регіонально-мовленнєвих висловлювань у навчальній практиці (2021)
Алфьорова З. І. - Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб: зб. архів. док.: в 2-х т./ передм., упоряд., комент., прим. Р. В. Росляка; вступ. ст. С. В. Тримбача, Р. В. Росляка; М-во культури та інформ. політики України, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого. Київ: Вид-во Ліра- К, 2021. Т. 1. 1919–1940 рр. 750 c.; Т. 2. 1941–1989 рр. 623 с. (2021)
Станіславська К. - Самойленко Г. В. Микола Гоголь і Україна: енциклопедія Ніжин: НДУ ім. М. В. Гоголя. 2020. 696 с. (2021)
Росляк Р. В. - Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с. (2021)
Наумова Л. М. - Історія українського кіно 1920-х. Хрестоматія. Кінематографічні студії. Вип. дев'ятий / Упоряд., автор коментарів Лариса Брюховецька. Київ: Редакція журналу "Кіно-Театр", ВД "Освіта України", 2019. 292 с. (2021)
Відомості про авторів (2021)
До уваги авторів (2021)
Зайцева В. - Образотворча своєрідність української книжкової графіки ХХ століття в загальноєвропейському культурному просторі, Буйгашева А., Стрельцова С. (2021)
Захарова О. - Бальний церемоніал (музика, хореографічне мистецтво) як фактор публічної дипломатії (2021)
Карась С. - Трактування барокової музики на баяні на прикладі педагогічних принципів Й. С. Баха, Душний А. (2021)
Коновалова І. - Теоретичні аспекти кореляції мелодичного та гармонічного чинників у системі гомофонного мислення (2021)
Кукіль Н. - Висвітлення творчості Григорія Синиці 1960 – 1980 років у фаховій літературі (2021)
Кукуруза Н. - Концепція Богдана Бойчука у вирішенні взаємодії літературного і театрального простору в середовищі української діаспори (2021)
Купчинська Л. - Віденська академія образотворчого мистецтва і Корнило Устиянович (2021)
Лагода О. - Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація (2021)
Мельничук О. - Концептуальні питання ґенези українського книгодрукування, Марківська Л., Сірук Н. (2021)
Михалевич В. - Особливості графіки сатиричного журналу УПА "Український перець" (2021)
Горлова О. - Символічний вимір мариністичних романів Ф. Купера (2021)
Гуцало О. - Кінематографічний код в оповіданні Володимира Винниченка "Чудний епізод" (2021)
Залужна О. - Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом "Хлібобулочні вироби" в англійській та українській мовах, Новожилова Д. (2021)
Kapranov Ya. - Emotive function of the interrogative sentences in direct character’s speech (based on the novel by D. Steel "Message from Nam”), Nasalevych T., Riabukha T. (2021)
Климович С. - Групові форми роботи з використанням ІКТ у підготовці вчителя-філолога, Мартос С. (2021)
Кокнова Т. - Своєрідність антропопоетонімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс (2021)
Kondratieva T. - Life writing about childhood as narration of identity formation experience, Kutsa L. (2021)
Куравська Н. - Особливості перекладу англійського чорного гумору, Кобута Т. (2021)
Любченко Т. - Аспектуально-темпоральний домен як когнітивно-граматична модель репрезентації аспекту й дієслівного виду (2021)
Medvedyk A. - Slang terms in IT field, Kulyna O. (2021)
Новак С. - Аксіологічний потенціал роману "Чорне Сонце" Василя Шкляра (2021)
Орел А. - Лінгвоісторіографічний огляд причин фонетичних змін у працях П. О. Бузука, А. Ю. Кримського, Піскунов О. (2021)
Ocheretna O. - Gender peculiarities of address in English, Shostak U. (2021)
Завулічна І. - Благодійна діяльність соціальних фондів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2021)
Загородня А. - Проєктування змісту профільного навчання в старших класах середніх загальноосвітніх шкіл України (2011 – 2017 рр.) (2021)
Квасниця І. - Модель формування професійної мобільності майбутніх тренерів-викладачів із виду спорту в закладах вищої освіти, Корольов Б., Ляшенко О. (2021)
Коваленко В. - Модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях позашкільної освіти (2021)
Коваленко О. - Дидактичні ігри та вправи як методи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку, Березна Ю. (2021)
Коваленко О. - Упровадження сучасних технологій мовленнєвого розвитку у процесі підготовки дітей до навчання у школі, Вітченко В. (2021)
Кожухова Х. - Можливості та проблеми впровадження цифрових технологій у процес вивчення гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти (2021)
Кордубан М. - Підготовка майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дошкільників за допомогою інноваційних технологій, Воскобойникова Ю. (2021)
Кордубан М. - Формування професійного іміджу майбутніх фахівців дошкільної освіти під час їх навчання в закладі вищої освіти, Толкачева Ю. (2021)
Криштанович С. - Нові педагогічні ролі викладача в системі вищої школи, Самсонюк Л. (2021)
Кругленко Л. - Методологічні засади історико-педагогічного висвітлення проблеми полікультурності, Дороніна Т. (2021)
Куземко Л. - Досвід формування толерантності в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2021)
Куценко О. - Толерантність як складник полікультурної компетентності, Кременчук А. (2021)
Лівак П. - Змістове насичення фізкультхвилинок на уроках початкової школи в контексті деяких досліджень, Вятоха В., Мельник Ю. (2021)
Ляшкевич А. - Мовний аспект формування професійної субкультури, Кравченко А., Букіна Т. (2021)
Майстренко Н. - Використання виробничих задач для формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю (2021)
Малацай І. - Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища, Ороновська Л., Бердо Р. (2021)
Мацюк Г. - Формування навичок монологічного мовлення на заняттях української мови як іноземної (2021)
Нестеренко Л. - Визначення компонентів комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників, Кучерова О. (2021)
Nikitina N. - Terminology in ESP teaching, Buga S. (2021)
Nikolaienko O. - Motivaton as a principal aspect of distance learning at higher educational establishments of Ukraine, Ushata T. (2021)
Nifaka T. - Advantages and challenges of teaching multilevel classes, Bovda O. (2021)
Олексієнко Л. - Професійна компетентність майбутнього фахівця із позиції системного підходу, Коваль Т., Лаун С. (2021)
Осадча К. - Формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання (2021)
Парій С. - Інформаційна компетентність майбутніх фахівців із туризму як вимога цифровізації туристичної галуз (2021)
Міронова Т. - Арт-ярмарки та фестивалі в сучасній українській культурі (2021)
Міщенко І. - Натюрморт у живописі чернівецьких авторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Опенько В. - Поєднання вокального виконавства та артистичної майстерності у творчості оперних співаків другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2021)
Полєтаєва О. - Симфонія-диптих Ганни Гаврилець: бінарна опозиція як основа концепції (2021)
Рой У. - І. Франко про вистави за іншомовною драматургією на сцені театру товариства "Руська Бесіда" (1888 – 1894 рр.) (на матеріалах щоденних газет "Kurjer Lwowski", "Gazeta Lwowska", "Діло" 1888 – 1894 рр.) (2021)
Скворцова О. - Тенденції трансформації академічного вокалу в українській опері межі XX–XXI ст. (2021)
Стрій А. - Історіографія постаті Адальберта Ерделі: стан і проблеми (2021)
Уманець О. - Трансформації концепту зла як віддзеркалення аксіологічної динаміки в музичній фаустіані XIX – XX ст. (2021)
Чжан Ю. - Естетика християнських традицій у Маріанських мотетах Антона Брукнера (2021)
Paliei T. - Linguistic aspects of "name-calling” manipulative tactics implementation in American political discourse (2021)
Перенчук О. - Класифікація роману Г. К. Честертона "Людина, яка була Четвергом" із позицій структуралізму (2021)
Печерських Л. - Постмодерністський інваріант жанру утопії в романі "Радіо Ніч" Ю. Андруховича (2021)
Писаревська В. - Вікові особливості мовленнєвої поведінки новозеландців (2021)
Полгородник Д. - Еколінгвістичні умови формування та функціонування англійської мови Ірландії (2021)
Поміркована Т. - До проблем навчання науково-технічного перекладу, Кецик-Зінченко У. (2021)
Рожкова І. - Кіпрський діалект сучасної новогрецької мови: випадок диглосії (2021)
Savina Yu. - Use of transformations for achieving adequacy when reproducing irony in translation of English literary texts into Ukrainian (2021)
Sytniak R. - Etymology as a basis of diachronic research of lexical meaning (lingvo-historiographic aspect) (2021)
Сорокіна Л. - Мовленнєві засоби реалізації маніпулятивної стратегії групової ідентичності (гендерний аспект), Гордієнко Ю. (2021)
Stepanenko M. - Predicates with "subject – his psycho-emotional state” semantics as psycholinguistic tool of students’ youth inner state representation, Shramko R. (2021)
Теглівець Ю. - Особливості ономасіологічної ознаки двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ (2021)
Тоненчук Т. - Ідеографічна класифікація англійських соматичних фразеологізмів (2021)
Пасічник Л. - Розвиток комунікативної компетентності учнів інтерактивного навчання із використанням можливостей платформи ZOOM на уроках української мови та літератури, Мотуз Т., Ватковська М. (2021)
Pereverzeva E. - The essence and content of the multifunctionality of the professional activity of the accompanist (2021)
Поліщук Г. - Формування мотиваційної готовності студентів закладів вищої освіти до успішної професійної діяльності в умовах швидких трансформацій суспільства, Демченко А. (2021)
Пристай Г. - Особливості формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників (2021)
Прокопенко Л. - Пояснювальний монолог у системі підготовки студентів-філологів, Кучерява О. (2021)
Скибун Н. - Роль впливу мовленнєвого середовища на формуванняі комунікативних та мовленнєвих компетентностей іноземних студентів (2021)
Сливка Л. - Роль громадських організацій у здоров’язбережувальному вихованні учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (1918 ‒ 1939) (2021)
Слижук О. - Формування поняття про індивідуальне мовлення персонажів на уроках української літератури в гімназії (2021)
Слободянюк О. - Система забезпечення академічної доброчесності в університетах Великої Британії: від розроблення політики до практики втілення (2021)
Смолянко Ю. - Формування моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами казок, Коршун Т. (2021)
Соловйова Л. - Дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації, Шостак У., Болокан І. (2021)
Табака О. - Розвиток мовлення дошкільнят: актуальні проблеми, шляхи розв’язання (2021)
Таможська І. - Використання текстів наукового та офіційно-ділового стилів у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) іноземним студентам ЗВО медичних спеціальностей (2021)
Тітова О. - Технологічні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів, Паляничка Н. (2021)
Ухналь О. - Використання тестових технологій на уроках історії (2021)
Харкавців І. - Творча самореалізація як чинник професійного зростання педагога, Бойчук Н. (2021)
Христич Н. - Педагогічні умови формування комунікативних компетентностей майбутніх учителів іноземних мов, Скляренко О. (2021)
Чемерис Г. - Фронезис як системоутворювальний фактор дизайн-освіти, Брянцева Г. (2021)
Чижикова І. - Особливості роботи викладачів вишів в умовах дистанційного навчання, Токарєва А. (2021)
Чупахіна С. - Попередження дискалькулії у дітей старшого дошкільного віку: особливості організації розвиткової роботи, Кирста Н. (2021)
Шайнер Г. - Сучасні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, Кушка Б. (2021)
Шлєіна Л. - Імплементація ідей гендерної культури студентів у систему вищої освіти України, Михайлов В. (2021)
Шугайло Я. - Можливості використання методики SCAMPER для розвитку креативності здобувачів вищої освіти під час викладання дисципліни "Основи інженерно-педагогічної творчості" (2021)
Юрженко В. - Взаємозв’язок понятійних систем "техніка", "технологія", "культура" як проблема визначення змісту підготовки освітянина – вчителя технологій: методолого-семантичний аспект, Великдан Ю., Хищенко О. (2021)
Юрченко О. - Погляди І. Г. Гердера на мову як суспільне явище та атрибут національної приналежності (2021)
Ян Б. - Принципи формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2021)
Галів У. - Знак плодотворної традиції, Зимомря М. (2021)
Lobzhanidze G. - Suborbital and Cosmic Spaces legislative Division Problem in International Airspace Law (Georgia – Ukraine), Cherevatiuk V. (2021)
Нецька Л. С. - Космічна діяльність: поняття, види, правове регулювання (2021)
Новіков О. В. - Кримінологічний аналіз показників вимірювання кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні (2021)
Філінович В. В. - Кібербезпека та загрози авіаційній сфері: правовий аспект (2021)
Головко С. Г. - Історико-правові витоки сучасного українського конституціоналізму, Варава І. П. (2021)
Матвійчук А. В. - Ціннісне відношення до права як основа реалізації ідей права (2021)
Obikhod T. - Efficiency improvement challenges of law application in Ukraine, Bilenchuk P. (2021)
Виноградова А. І. - Міжнародні стандарти у сфері належного кадрового забезпечення діяльності судів (2021)
Гусейнлі Аласкар - Права адвоката як представника в адміністративному судочинстві та їх класифікація (2021)
Дмитрієв І. О. - Правовий статус суб’єктів владних повноважень: доктринальний підхід (2021)
Івашковський Р. І. - Сутність та система адміністративних правопорушень у сфері військової служби (2021)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративно-правова охорона регулятивних норм засобами адміністративної відповідальності, Легенький М. І. (2021)
Левандовська І. В. - Окрема думка судді Конституційного Суду України як гарантія принципу незалежності: pro et contra (2021)
П’єцко Ю. Є. - Конституційна скарга в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аспект (2021)
Рябченко О. П. - До питання про реструктуризацію системи адміністративного права: окремі наукові пропозиції (2021)
Садовський М. В. - Правові механізми демілітаризації Міністерства оборони України, як засіб оборонної реформи та елемент реформування сектору безпеки (2021)
Sereda V. O. - Current situation and prospects of enforcement by the European Court of Human Rights (ECHR) for the rights of foreign citizens (2021)
Тімуш Д. І. - Недоторканність судді як об’єкт адміністративно-правового забезпечення: генеза та сучасність (2021)
Верес О. В. - Управління торговельними марками: боротьба з недобросовісною конкуренцією (2021)
Дігтяренко Г. В. - Правові умови визначення трудової функції авіаційного персоналу в Україні (2021)
Токарєва К. С. - Особливості правового регулювання штучного інтелекту в Україні, Савліва Н. О. (2021)
Беззубов Д. О. - Імплементація зарубіжного досвіду підтримки господарської діяльності в Україні (2021)
Мороз В. П. - Відповідальність керівника юридичної особи – боржника у випадку незадоволення вимог кредиторів (2021)
Коломієць Н. В. - Особливості кримінальної відповідальності за контрабанду наркотичних засобів на прикладі Чернігівської області (2021)
Майстро Д. М. - Відповідальність за кримінальне правопорушення "жорстоке поводження з тваринами" (ст. 299 КК України): розгляд судової практики (2021)
Nazar Katarzyna - The penalty of restriction of liberty in the Polish Penal Code (2021)
Расторгуєв О. В. - Практичні проблеми застосування строку давності в адміністративному і кримінальному процесах (2021)
Станкевич Ю. В. - Кримінально-правова охорона та вплив механізму її функціонування на правовідносини у сфері інтелектуальної власності (2021)
Водоласкова К. Ю. - Роль закладів юридичної вищої освіти для розвитку громадянського суспільства (2021)
Лихова С. Я. - Теорія та практика застосування форм фіксування у кримінальному провадженні, Літвінова І. Ф. (2021)
Бержанір І. А. - Діагностика формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання (2021)
Бойко Л. М. - Тенденції економічної активності населення в сільській місцевості України, Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. (2021)
Бурдонос Л. І. - Сучасний стан фінансування науки в Україні, Виноградня В. М. (2021)
Бурлаков О. С. - Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці, Мушеник І. М. (2021)
Бучнєв М. М. - Ефективне управління регіональним розвитком у системі державної регіональної політики, Івченко Є. А., Держак Н. О., Моргачов І. В. (2021)
Vlasenko L. - History of Ukraine-China Bilateral Trade (2021)
Гнатюк А. А. - Новий погляд на класифікацію необоротних матеріальних активів в умовах кризи (2021)
Hurina O. - Forecasting the Main Indicators of Insurance Companies, Krylenko V., Novikov I. (2021)
Джеджула В. В. - Прибутковість підприємств машинобудівної промисловості України як показник ефективності їх функціонування, Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. (2021)
Жучков А. С. - Способи гарантування економічної безпеки держави з використанням практичного досвіду митних служб деяких країн світу (2021)
Квасницька Р. С. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської установи, Доценко І. О., Приступа Д. В. (2021)
Кіщак І. Т. - Теоретичні засади вибору організаційно-правової форми господарювання в Україні, Хомутовська І. І., Саваріна І. П. (2021)
Ksonzhyk І. - Organizational and Legal Regulation of Accounting of Business Trip Expenses of Employees of Public Sector Institutions of Ukraine, Pisochenko T., Petrov P. (2021)
Куцай Н. С. - Сутність, задачі та етапи управління фінансовим станом підприємства, Демчук В. О. (2021)
Лункіна Т. І. - Соціалізація молоді з особливими освітніми потребами, Сизоненко Ю. С. (2021)
Мунька С. С. - Аналіз впливу зовнішньої торгівлі на інвестиційну привабливість України (2021)
Pertiwi R. - The Impact of Financing in Islamic Banking on Indonesian Economic Growth, Syathiri A., Yulianita A., Asngari I. (2021)
Sandal J. U. - Land, Inheritance and Firstborn Problematics (2021)
Сергєєва О. С. - Вплив інфляції на результативність діяльності банківських установ (2021)
Сіренко Н. М. - Інституціональна інфраструктура фінансового ринку: теоретико-практичний аспект, Боднар О. А., Шишпанова Н. О. (2021)
Соколова Е. Т. - Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у системі вищої освіти (2021)
Сукач О. М. - Управління ризиками страхового ринку, Козловська С. Г. (2021)
Тимощик Л. П. - Оцінка майна територіальної громади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Химич І. Г. - Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління, Винник Т. М., Константюк Н. І., Тимошик Н. С., Юрик Н. Є. (2021)
Sholopak V. - Central Bank Communication: Forward Guidance (2021)
Щербак С. М. - "Держава добробуту" як варіативна концептуальна модель сучасної соціально орієнтованої ринкової економіки (2021)
Хижняк А. В. - Концепція формування методології аерокосмічного геомоніторингу для вирішення завдань природокористування, Федоровський О. Д., Порушкевич А. Ю., Єфіменко Т. А. (2021)
Артеменко І. Г. - Результати порівняльного використання інформації ОСО-2 для виявлення залежності між змінами концентрації СО2 в атмосфері та температурою повітря в районі Аргентинських островів та України (2021)
Кузьмін А. В. - Програмно-технологічний комплекс ідентифікації морських суден на базі використання радарних космічних знімків Sentinel 1, Верюжський Г. Г., Греков Л. Д., Петров О. А. (2021)
Подяка рецензентам журналу у 2021 році (2021)
Титул, зміст (2021)
Кремень В. - Формування цифрової компетентності у школі: кадрові виклики і відповіді для України, Гриневич Л., Луговий В., Таланова Ж. (2021)
Ляшенко О. - Науковий супровід модернізації змісту базової середньої освіти: проблеми і виклики, Топузов О. (2021)
Захарчук Н. - Інституційні ініціативи та практики підвищення успішності студентів: із досвіду західних університетів (2021)
Perevozniuk V. - Methods of formation of English teachers’ self-educational competence in great britain (2021)
Сейко Н. - Зарубіжний досвід розвитку ІТ-освіти, Єршов М.-О. (2021)
Шпарик О. - Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс (2021)
Максименко О. - Децентралізація в освіті європейських країн: досвід Норвегії (2021)
Могильна Ю. - Європейський досвід професійної орієнтації учнівської молоді (2021)
Жук Ю. - Дослідження особистісного ставлення вчителів до поточного та підсумкового оцінювання як умови вибору стратегій контрольно-оцінювальної діяльності, Гривко А., Ващенко Л. (2021)
Пометун О. - Активне навчання учнів історії та громадянської освіти у контексті запровадження державного стандарту базової середньої освіти (2021)
Редько В. - Концептуальні засади визначення цілей, змісту і структури модельних навчальних програм з іноземних мов для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти (2021)
Мозговий В. - Теорія надлишкових знань: факти "за" і "проти" (2021)
Засєкіна Т. - Від "стандарту змісту" до "стандарту результатів" – концептуальні засади реформування загальної середньої освіти, Тишковець М. (2021)
Трубачева С. - Традиції та інновації у проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії, Мушка О. (2021)
Дічек Н. - Політика Міністерства освіти і науки України у шкільній галузі (2007-2010 рр.): здобутки і проблеми (2021)
Васюк О. - Формування проєктної компетентності майбутніх менеджерів за допомогою інтерактивних форм та методів навчання, Голєва М. (2021)
Корицька Г. - Можливості інтеграції елементів медіадидактики у шкільну мовно-літературну освіту, Богдзієвич С. (2021)
Альбоща А. - Підвищення ефективності процесу виховання дітей молодшого шкільного віку засобами казок на основі реальних життєвих ситуацій, Наливайко О. (2021)
Ліпчевська І. - Упровадження компетентнісного підходу до вивчення української мови у 1–4 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (2021)
Купрієвич В. - Особливості організації та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Паздрій В., Антонюк Л. (2021)
Нестеренко Л. - Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО (2021)
Сізова К. - Інтегровані уроки української мови та літератури на матеріалі твору Марії Матіос "Солодка Даруся", Сошенко С. (2021)
Гавриш Н. - Особливості організації освітньо-виховного процессу в групах раннього віку закладів дошкільної освіти різних типів (2021)
Юношева Т. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі формування медіаграмотності (2021)
Костицький М. В. - Цілісність і єдність в онтології законів буття та соціуму, Кушакова-Костицька Н. В. (2021)
Братасюк В. М. - Принцип визнання як необхідна засада становлення людини-особистості як суб’єкта права, Братасюк М. Г. (2021)
Діденко О. М. - Ідеологічні гарантії права обирати та бути обраним до органів публічної влади: питання теорії та практики (2021)
Роговенко М. М. - Педагогічні дослідження в діяльності науково-педагогічного працівника: актуальні питання теорії та практики (2021)
Ванджурак Р. В. - Сократ й українська юриспруденція: передумови, теперішній вплив і майбутнє (2021)
Гутник В. В. - Проблеми права війни в наукових працях Херша Лаутерпахта (2021)
Комнатний С. О. - Філософія сталого розвитку як дороговказ для формування сучасної державної житлової політики (2021)
Павлишин О. В. - Національне врядування як основа побудови нової моделі мовної політики в сучасних умовах, Савойська С. В. (2021)
Михайленко Р. В. - Правова держава й трансформації власності (2021)
Камінська Н. В. - Особливості відповідальності за порушення права на інформацію, безпеки журналістів, Гультай М. М., Титко А. В. (2021)
Христокін Г. В. - Ідея прав людини: пошук нових підходів обґрунтування в добу глобальних трансформацій (2021)
Мінченко О. В. - Захист репутації та свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини (2021)
Новожилов В. С. - Завданнєцентричне тлумачення кримінальних процесуальних норм як спосіб визначення цілеспрямованості та доцільності процесуальної діяльності на прикладі здійснення прокурором повноважень слідчого судді в районі проведення Операції об’єднаних сил (2021)
Солоткий С. А. - Концептуальні засади державної служби в Україні: проблемні питання (2021)
Спінчевська О. М. - Перспективи удосконалення конституційного юрисдикційного процесу в Україні (2021)
Хрідочкін А. В. - Актуальні проблеми стратегії модернізації нормативної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні (2021)
Кравець В. М. - До 100-річного ювілею академії: сторінки історії кафедри філософії права та юридичної логіки, Павлишин О. В. (2021)
Грабовська І. - Оригінальні концептуальні знахідки українських філософів радянської доби у контексті світової філософії, Грабовський С. (2021)
Петік Я. О. - Порівняльний аналіз методу в соціальних науках Еріха Фромма та Альфреда Шюца (2021)
Айтов С. Ш. - Соціально-історичні передумови утворення і розвитку історичної антропології як сучасної філософії історії (2021)
Ostrovets N. - Professor Hawking’s view on the apocalypse, Matvieieva T., Chursanova M. (2021)
Lytvynko A. - Formation of world scientific periodics in the field of history of science and technology (2021)
Казанцева Л. В. - Прилади дистанційного зондування періоду аерофотозйомки, Кокшайкін М. Г., Салата С. А. (2021)
Провозін О. П. - Космічна апаратура магнітного запису – відтворення мовної інформації для пілотованих об’єктів (2021)
Балишев М. А. - Центральна українська обсерваторія у Харкові: до історії нереалізованого проекту (2021)
Оноприенко В. - Крылья академика Бюшгенса (2021)
Klymenko L. O. - Influence of ideology on psychological thought: historical aspect (2021)
Демочко Г. - Медичні школи Харкова: виникнення та питання правонаступництва (2021)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичні аспекти розвитку фотомистецтва: особливості і перспективи, Зайцева В. С. (2021)
Хорольський М. С. - Із досвіду роботи зі створення об’єктів космічної техніки (зі спогадів ветерана (1967–2016) і директора ДФ НДІ ГП (1987–2015), заслуженого працівника промисловості України, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки М. С. Хорольського) (2021)
Оноприенко В. И. - Рецензия на книгу: Любина Г. И., Бессуднова З. А. Мария Васильевна Павлова. 1854–1938. - Москва: Янус-К, 2019. 564 с., Савчук В. С. (2021)
Ruban M. Yu. - Transport subject matter at the conference "Historical workshops of V. Dahl National university", Kopylov М. М. (2021)
Magats M. - Research of the modernized intake system of the gasoline engine, Goshko Z., Vagula Yu., Uzhva A. (2021)
Shuklinov S. - Maximum automobile acceleration, Uzhva A., Lysenko M., Tishenko A., Novikova Ye. (2021)
Bogomolov V. - Features of braking of multi-axle vehicles depending on the layout of their axles, Klimenko V., Leontiev D., Frolov A., Suhomlyn O., Kuripka O. (2021)
Podrigalo M. - Improvement evaluation methodology of vehicle load and energy efficiency, Abramov D., Tarasov Yu., Kholodov M., Kaydalov R., Podrigalo N., Shein V. (2021)
Postranskyy T. - Traffic conditions and their impact on the functional state of the bus driver, Afonin M., Kosynkin D. (2021)
Volianiuk V. - The inertial loads of a telescopic boom of a truck crane, Gorbatyuk Ie., Mishchuk D. (2021)
Shevchenko I. - Impact of the COVID-19 pandemic on the production and sales of cars in the world, Dmytriiev I., Dmytriieva O. (2021)
Hnatov A. - Technical and economic calculation of a solar-powered charging station for electric vehicles, Arhun Shch., Hnatova H., Sokhin P. (2021)
Nesterenko V. - Developing a methodology for assessing the risk of hostile takeover of a motor transport enterprise and measures to prevent it, Chеvychеlоvа О. (2021)
Дмитрієва О. І. - Система підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, Левченко Я. С. (2021)
Бочарова Н. А. - Особливості становлення системи корпоративного менеджменту в Україні (2021)
Водолажська Т. О. - Сутнісно-змістовна характеристика поняття "трудовий потенціал підприємства" (2021)
Mammadov M. - Organizational and economic mechanism and development strategy for the restoration of the liberated territories of Azerbaijan in the post-conflict period, Mammadova F., Ganiyev Kh., Nagdiyev O. (2021)
Криворучко О. М. - Розробка стратегій якості логістичного обслуговування споживачів, Овчаренко А. Г. (2021)
Федотова І. В. - Системний підхід до еколого-інноваційного управління АТП (2021)
Шинкаренко В. Г. - Дослідження діяльності конкурентів автотранспортного підприємства (2021)
Волинець Л. М. - Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств (2021)
Ачкасова Л. М. - Удосконалення інформаційної системи автотранспортного підприємства (2021)
Максименко А. О. - Роль автомобільних вантажних перевезень у контексті стратегічних пріоритетів ЄС: виклики для України (2021)
Руденко М. В. - Цифровізація: категоріальні особливості та специфіка трактування (2021)
Visyn V. - Problems and contradictions of the world monetary system, Visyna T., Marchuk N., Tomchuk I. (2021)
Кривов’язюк І. В. - Фактори успіху міжнародних стратегічних альянсів у ІТ-сфері в умовах поширення COVID-19 (2021)
Korolchuk L. - Model of europeanization of migrants as a way to overcome the migration crisis in european countries, Chernyakova Zh. O. (2021)
Савош Л. В. - Економіко-математичне моделювання залежності соціально-економічної сфери України від зовнішньо-економічних чинників, Павлюк Л. В., Кравчук П. Я. (2021)
Galaziuk N. - Current trends of transnational banks and their influence on the world economy in the context of financial globalization, Zelinska O. (2021)
Ishchuk L. - Interbudgetary transfers as an tool of financial equalization of regions: theoretical aspects and international practice, Martyniuk A., Reveychuk Y. (2021)
Матвійчук Л. Ю. - Розвиток готельного господарства в структурі туристичних дестинацій України, Кравчук І. М., Лепкий М. І. (2021)
Смаль Б. А. - Інституційні засади підвищення рівня якості продукції та послуг туристичних дестинацій (2021)
Кощій О. В. - Оптимізація організаційних структур вітчизняних підприємств (2021)
Купира М. І. - Фінансова безпека підприємства: вектор менеджменту, Іванісік С. В. (2021)
Ліпич Л. Г. - Еволюція розвитку інформаційних систем управління підприємством, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2021)
Рудь Н. Т. - Бренд як нематеріальний актив в інноваційній економіці (2021)
Талах Т. А. - Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств промисловості України (2021)
Черчик Л. М. - Підходи до формування систем менеджменту лісогосподарських підприємств на засадах сталого розвитку, Бурда А. М. (2021)
Боженко В. В. - Детермінанти поширення кіберзлочинності у сфері фінансових послуг, Кушнерьов О. С., Кільдей А. Д. (2021)
Мостовенко Н. А. - Кредитна складова ринку банківських послуг: тенденції та перспективи зростання, Коробчук Т. І. (2021)
Голячук Н. В. - Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL, Талах Т. А. (2021)
Писаренко Т. М. - Зміна сутності, призначення та змісту бухгалтерського балансу в історичній ретроспективі, Кулинич М. Б. (2021)
Тлучкевич Н. В. - Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень, Нужна О. А. (2021)
Сазонова Т. О. - Особливості корпоративної культури організації в сучасних реаліях, Потапюк І. П., Януш В. А. (2021)
Шульженко І. В. - Особливості мотивації в процесі командної роботи персоналу організації, Сосніцький А. В., Дорошенко М. В. (2021)
Title (2021)
Від головного редактора (2021)
Скворцова С. О. - Створення навчальних відео з математики для молодших школярів у сервісах Ms Power Point, Renderforest, Бріцкан Т. (2021)
Марчук О. - Діагностика сформованості уявлень про рідне місто у дошкільників, Мельничук Л., Шкабаріна М. (2021)
Miroshnyk I. V. - The peculiarities of the future primary school teachers' soft skills formation during their foreign language professional training (2021)
Огієнко Д. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації проєктно-технологічної діяльності учнів на уроках "Дизайн і технології" (2021)
Силко Р. М. - Досвід професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Силко Є. М. (2021)
Кошель А. П. - Розвиток "м'яких навичок" у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки, Кошель В. М. (2021)
Янченко Т. В. - Діяльність закладів дошкільної освіти в Україні: історико-педагогічний вимір (2021)
Всеукраїнська науково-практична конференція"Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти" (2021)
Кошель А. - Серпневі зустрічі "Дошкілля 21/22: NEXT LEVEL" (2021)
Організація проєктної діяльності екологічного спрямування в початковій школі (2021)
XII Міжнародні і XXІХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю" (2021)
Інформація (2021)
Лисенко В. П. - До питання формалізації знань в управлінні виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2021)
Колієнко А. Г. - Оптимізація системи регулювання відпуску теплоти, Супрун Т. Т., Шеліманова О. В. (2021)
Проскуренко Д. М. - Автоматизоване планування послідовності складання, Третяк О. В., Демченко М. О., Філіппова М. В. (2021)
Антипов Є. О. - Аналіз впливу внутрішньої теплоємності будівлі ЗВО та погодозалежного регулювання індивідуального теплового пункту на ефективність роботи системи опалення в черговому режимі, Міщенко А. В., Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є. (2021)
Батечко Н. Г. - Методологія системного аналізу щодо дослідження проблем енергоефективності в Україні, Шостак С. В., Березюк Р. О., Шостак В. С. (2021)
Кунденко М. П. - Розробка технологічної схеми НВЧ – установки для сушіння зерна, Піх Є. О. (2021)
Pylypaka S. - Ergonomic aspects of material separation process modeling on stationary screw surfaces, Nesvidomin A. (2021)
Потапенко М. В. - Оцінка працездатності технологічних систем виробництва біогазу за комплексними показниками, Рамш В. Ю., Шаршонь В. Л. (2021)
Zablodsky M. M. - Study of the significance of the pH of the substrate of the biogas installation during treating it with a low-frequency electromagnetic field, Klendiy P. B., Dudar O. P. (2021)
Мірських Г. О. - Життєвий цикл програмного забезпечення інженерних об’єктів, Васюк В. В., Книжка Т. С., Крисак І. М. (2021)
Чуєнко Р. М. - Особливості розрахунку характеристик компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MathLab Simulink (2021)
Тимчук С. О. - Аналіз автоматизованих систем керування обладнанням для транспортування зернової продукції на елеваторах, Кунденко П. М., Мардзявко В. А. (2021)
Антипов Є. О. - Оцінка впливу гідравлічного балансування системи опалення та затінення зовнішніх огороджувальних конструкції на енергоспоживання будівлі ЗВО, Міщенко А. В., Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є., Батечко Н. Г., Шостак С. В. (2021)
Чміль А. І. - Аналіз результатів впливу електроімпульсної обробки на гнойові стоки, Олійник Ю. О. (2021)
Коробський В. В. - Аналіз стану гібридних вітроенергетичних установок та їх імітаційне моделювання, Проскура А. В. (2021)
Кунденко М. П. - Аналіз існуючих методів обробки зернового матеріалу від комірних шкідників, Руденко А. Ю. (2021)
Spodyniuk N. - Research of pneumatic conveyor for overloading of fuel pellets, Horbachenko L. (2021)
Антипов Є. О. - Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій з шаром утеплювача на прикладі будівлі навчального корпусу НУБІП України, Шеліманова О. В., Тарасенко С. Є., Мартинюк Л. В., Вороніна К. В. (2021)
Шеліманова О. В. - Застосування метода регулярного режиму для визначення середніх коефіцієнтів тепловіддачі при струминному охолодженні поверхні складної форми, Ткаченко В. Р. (2021)
Pylypaka S. - Movement of the particle on the surface of the conveyor belt, arbitrarily oriented in space, Nesvidomin A. (2021)
Vovk N. - The press of the Ukrainian Galician Army on the Internet: a comparative analysis of digitalized publications (2021)
Глібіщук М. - Новітня західна історіографія Великої війни 1914 - 1918 (2021)
Стецик Ю. - Візитаційний опис броницької парафії (1913 р.): формуляр протоколу та джерельна евристика, Паньків Б. (2021)
Юрченко О. - Проблема виховання національної свідомості молоді у науково-фольклористичній спадщині М. О. Максимовича (2021)
Білик А. - Зміни сучасного мистецтва і дизайну під впливом візуальної культури, Стефуришина Ю. (2021)
Блудов А. - Особливості застосування змішаних технік в методиці викладання живопису (2021)
Бодіна-Дячок В. - Творча біографія композитора у світлі авторських присвят (2021)
Борисов В. - Феномен речі у дизайні (2021)
Брижаченко Н. - Принципи реалізації стратегії інфотейнменту у просторі сучасного інтерактивного музею, Мироненко Н., Верховодова Я. (2021)
Бурко О. - Проблеми внутрішньоансамблевої музичної комунікації у "Щедрівці" Валерія Івко (2021)
Галавай А. - Еволюція виконавської інтерпретації каденцій баритонових арій Джузеппе Верді у ХХ - ХХІ ст. (2021)
Гахова А. - Архетипи в еко-дизайні одягу, Єременко І. (2021)
Basaraba I. - Methodological research approaches and methods of phraseological space of English military discourse (2021)
Бережняк В. - Заголовки новинних повідомлень німецькомовного щотижневого журналу "Der Spiegel": функціонально-стилістичні та структурні особливості, Котвицька В. (2021)
Васько Р. - Зіставна фонологічна інтерпретація ностратичного етимону *‘wete "вода” у мовах алтайської, афразійської, індоєвропейської сімей (за версією А. Б. Долгопольського), Капранов Я., Корольова А. (2021)
Весельська Р. - Лінгвістична специфіка та кореляція мовленнєвих складових екодискурсу, Тищенко М. (2021)
Волік Н. - Образ німця в аспекті імагологічного дискурсу в романі М. Стєпнової "Сад", Педченко О. (2021)
Гаврилова І. - Особливості перекладу фразеологізмів та ідіом (2021)
Гладка М. - Використання мнемотехніки при навчанні лексики німецької мови студентів-філологів (2021)
Гнатенко С. - Різновеликі пробіли як графічна реалізація цезури в поезії Трейсі М. Атсітті (2021)
Huseynova S. - Creative characters in Maugham’s style (2021)
Демченко І. - Ведення радіообміну в режимі спілкування "повітря – земля" як різновид професійної комунікації фахівців авіаційної галузі, Харламова Л. (2021)
Євдокимова Л. - Класичні твори літератури на стражі сімейних та моральних цінностей, Ващишин Б. (2021)
Єльнікова Н. - Іронія як засіб реалізації тролінгу (2021)
Кінащук А. - Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціонального сприйняття (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2021)
Аніщенко І. - Система природовідповідного комунікативного навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі загальноосвітньої школи (2021)
Балануца О. - Базові характеристики майбутнього дипломата (2021)
Бєсєда В. - Можливості бодинаміки Лізбет Марчер в діагностиці та корекції фізичного розвитку дітей із порушеннями психомоторики (2021)
Василенко І. - Гра як важливий аспект методики вивчення іноземної мови на початковому етапі, Балабан К. (2021)
Арифа Гаджибаба Гызы Гарибова - Современные требования к учителю музыки (2021)
Гончарук В. - Цифрова компетентність як складник професійної культури педагога, Гончарук В. (2021)
Гордієнко О. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2021)
Гриценко І. - Сучасний урок у початковій школі в контексті аксіологічного підходу, Денисенко В. (2021)
Денисяк Ю. - Проблема здоров’язбереження дітей в Україні: традиції та інновації (2021)
Дзюбишина Н. - Використання методів наукового дослідження при компетентнісній моделі підготовки здобувачів мистецьких спеціальностей, Костюк Л. (2021)
Dmytruk V. - Studying a foreign language in higher education institutions: issues and decisions, Shevchyk H. (2021)
Дудко С. - Актуальність формування здоров’язбережувальної та здоров’ярозвиваючої компетентностей учнів 5-6 класів (2021)
Дудко Я. - Ґенеза організації управління процесом трудового виховання у закладах вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Зайцева С. - Набуття та реалізація навичок читання, письма, говоріння, аудіювання іноземними студентами за допомогою платформ Google Meet, Skype, Zoom на заняттях з української мови як іноземної (2021)
Залуцька Г. - Внесок сестер Чину св. Василія Великого у розвиток української освіти у США у ХХ ст. (2021)
Зубенко С. - Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури у вищій школі, Михайлова Т., Пряницька В. (2021)
Ісмаілова Л. - Краєзнавчі студії як елемент ефективної інтеграції студентів-іноземців в україномовний простір (2021)
Кабусь Н. - Обґрунтування змісту освітнього компонента "Професійні ризики в соціальній роботі" в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі, Погребняк Т. (2021)
Кавиліна Г. - Особливості мовлення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (2021)
Каліманова О. - Формування національної ідентичності учня в роботі класного керівника (2021)
Канішевська Л. - Методична підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників (2021)
Кириченко Р. - Значення емоційного інтелекту в діяльності педагога, Дуброва Н., Овсієнко Р. (2021)
Вітаємо ректора Івана Грищенка з високою відзнакою – медаллю НАПН України "Володимир Мономах" (2021)
Бородиня О. - Чому ФОПам погано? (2021)
3 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" (2021)
Участь у XXII Китайській конференції-Експо з питань міжнародної освіти (2021)
Космина Г. - Український Взуттєвий Альянс (2021)
V Міжнародна науково-практична конференція текстильних і фешн технологій "KyivTex & Fashion" (2021)
Співпраця між Київським національним університетом технологій та дизайну та Технічним університетом м.Ліберець (Чеська республіка) (2021)
Підсумки X Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" (2021)
Садретдінова Н. В. - Оцінювання комфортності текстильних матеріалів різного сировинного складу з використанням комплексного підходу, Яценко М. В. (2021)
Каменець С. Є. - Моделювання взуття в універсальних програмах 3D графіки, Захожа Н. Ю. (2021)
Мельник Л. М. - Розробка трикотажних виробів для дівчат з обмеженими можливостями, Кизимчук О. П., Павлова А. С. (2021)
Листопад О. А. - Методика підготовки майбутніх вихователів до управлінського забезпечення професійної діяльності у системі дошкільної освіти, Мардарова І. К. (2021)
Sharata N. - The essence of definitions as "innovation", "innovation activity" in the higher school, Tvelina A. (2021)
Тюльпа Т. М. - Формування готовності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до професійної діяльності у контексті компетентнісної парадигми розвитку сучасної освіти (2021)
Зінченко В. П. - Засоби активізації євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (на прикладі курсу "Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність"), Чумаченко О. А. (2021)
Курок Р. О. - Дефініційний аналіз поняття "педагогічні умови розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів" (2021)
Гребеник А. О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту (2021)
Мусевич Р. Ю. - Ґендерний підхід в освітньому процесі закладів вищої освіти (2021)
Вашуленко М. С. - Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для початкової школи (2021)
Dobroskok I. - Anticipation as a means of enhancing employment prospects and professional effectiveness for future specialists, Rzhevska N., Basiuk L. (2021)
Артемова Л. В. - Принцип гуманізації у спілкуванні дорослих з дітьми раннього і дошкільного віку (2021)
Голуб Н. Б. - Сторителінг на уроках української мови: до проблеми дидактичної номінації, Горошкіна О. М. (2021)
Скиба Ю. А. - Моделювання розвитку здоров’язбережувальної та емоційно-етичної компетентностей вчителів у післядипломній освіти, Кочерга Є. В. (2021)
Грядуща В. В. - Синергетична модель розвитку цифрової компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на праксеологічних засадах, Денисова А. В. (2021)
Кучерак І. В. - Інтегровані заняття у системі інклюзивного навчання: досвід, реалії та перспективи, Петрушак О. М. (2021)
Плугіна А. П. - Інформаційна грамотність майбутніх учителів початкових класів як складова академічної доброчесності (2021)
Решетняк В. Ф. - Реалізація європейського досвіду в Новій українській школі "Початкова освіта" (2021)
Курілова В. І. - Фізична підготовка як засіб формування фізичних та вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку, Пилипенко М. І., Петрикей О. О. (2021)
Ільницька Л. В. - Формування комунікативної сфери дизайн-освіти на основі теоретичних підходів В. Томашевського та О. Фурси (2021)
Кабиш М. Ю. - Сучасні особливості педагогічної діяльності викладачів предметів загальноосвітньої підготовки в закладах професійної освіти (2021)
Артеменко Л. І. - Категорія "математична компетентність" у мовній освіті (2021)
Пісняк В. С. - Педагогічні умови та структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування трудових компетентностей молодших школярів в умовах освітньої інклюзії (2021)
Ярош Л. В. - Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків у коледжах аграрного профілю (2021)
Kuzminskyi A. - Functioning of preschool educational institutions in a pandemic (2021)
Хрик В. М. - Еволюція лісівничої освіти в Україні (2021)
Сосненко О. В. - Лідерство як елемент ефективного управління закладом освіти, Гребеник Т. В., Волосюк Т. В. (2021)
Сінельніков С. О. - Інклюзивна культура як провідний аспект впровадження інклюзивної освіти у сучасне освітнє середовище (2021)
Косенчук Ю. Г. - Законодавче регулювання модернізації шкільної освіти у Фінляндській Республіці (1950-2010-ті рр.) (2021)
Рендюк Т. - До джерел української еміграції (2019)
Малиновська О. - Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України (2019)
Борисенко В. - Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Іваннікова Л. - Між Великоднем і Зеленими святами: прогностична та апотропеїчна магія українців (2019)
Дмитренко А. - Використання чорниць у щоденному й обрядовому харчуванні населення Правобережного Полісся: кашоподібні страви, узвари, киселі, настоянки (2019)
Красиков М. - З народної демонології закарпатців: нечистий (за експедиційними матеріалами) (2019)
Гавриленко В. - Початок та закінчення життєвого шляху людини в традиціях Сумщини (середина – друга половина ХХ століття) (2019)
Курінна М. - Землеробство як основна форма господарювання чеських колоністів та їхніх нащадків у другій половині ХІХ – протягом ХХ століття (за матеріалами експедиційних розвідок Мелітопольського краю) (2019)
Гайова Є. - Етнодизайн – важливий засіб самовираження та самоідентифікації сучасної етнокультури в матеріальному світі людини (2019)
Шафранська Г. - Загальні відомості про українську сорочку (2019)
Роздобудько І. - Стародубщина: з історії сучасного українського культурного руху (2019)
Скрипник Г. - Питання етнологічної термінології на сторінках "Первісного громадянства" (2019)
Чекаленко Л. - Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина – Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзилі (1939–1942) (2019)
Стішова Н. - Календарна обрядовість українців у дослідженнях учених ХХ–ХХІ століть (2019)
Таран О. - Українська тематика на сторінках Am Ur-Quell (2019)
Кондратюк К. - Професор Оксана Франко: талановита українська жінка, науковець і педагог (2019)
Карпенко А. - Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підґрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків" (2019)
Данилевич А. - Лікар за фахом, етнограф за покликанням: до 190-ї річниці від дня народження Степана Носа (1829–1901) (2019)
Мушкетик Л. - Міжнародна конференція з нагоди 200-річчя розвитку фольклористичної науки (2019)
Пожоджук Д. - З історії сучасних мистецько-ремісничих практик (2019)
Роїк В. - З життя і творчості мисткинь (2019)
Інформація про авторів (2019)
Горобець В. - Сучасні інтерпретації творів Карла Орфа (на прикладі "Карміни Бурани"), Кононська Н. (2021)
Захарова О. - Значення мистецтва в історії формування українського дипломатичного церемоніалу (2021)
Зеленюк О. - Методологія формоутворення в Баухауз та погляд на неї крізь сучасні цифрові технології (2021)
Карась Г. - Постать Федора Якименка на тлі української міжвоєнної еміграції у Празі (2021)
Клівак В. - Художньо-образні засоби презентації елементів дизайну внутрішнього простору приміщення у віртуальному просторі (2021)
Когут В. - До питань методики розмежування відеомистецтва та відеодокументації (на прикладі відеоарту Львова 1989 – 2016 рр.), Патик Р. (2021)
Козінчук В. - Секуляризація іконографічного канону в українському мистецтві XVII − XIX ст. (2021)
Кучурівський Ю. - Універсалізація жанрової функції заупокійної меси в Реквіємі К. Дженкінса (2021)
Левадний О. - Маскот: естетична парадигма в контексті історіографії, Голіус В., Зінченко А. (2021)
Литвинюк Л. - Романтизація регіональних особливостей та поетика мандрів країною у серіях гравюр Кацушіка Хокусай та Андо Хірошігє, Шaуліс К., Жернокльов К. (2021)
Клімук О. - Чи варто міняти долар на гривню (до питань перекладу англійських фразеологічних одиниць з компонентом на позначення грошової одиниці на українську мову) (2021)
Ковалишин К. - Поетика візуальності в творі "Лісова Пісня" Лесі Українки: перекладацький аспект (2021)
Козловський В. - Тактика інтерпретації німецького речення непрямої мови (2021)
Кокнова Т. - Своєрідність періферійних онімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс (2021)
Коломінова О. - Методика формування англомовної компетентності у письмі в учнів 9 класу основної школи, Роман С. (2021)
Krsek O. - Current issues in the training of foreign language teachers for professional activities, Modestova T., Bielovetska L. (2021)
Куліш І. - Перекладознавча терміносистема у наукових працях Р. Зорівчак (2021)
Кумеда О. - Звертання людини до Бога в текстах Нового Заповіту: мовні засоби сакральної адресації на матеріалі перекладу І. І. Огієнка (2021)
Lykhosherstova M. - Hypothesis of linguistic relativity in Arabic and Ukrainian in the context of translation problems, Buriak D. (2021)
Масицька Т. - Вплив професійної комунікації на формування спеціальної лексики і термінології, Зельман Л. (2021)
Мовчан М. - Переклад апокаліптичних рис суспільства в Інтернет дискурсі новин (2021)
Молокова О. - Лексико-семантичний простір крізь призму текстових концептів (на матеріалі роману П. Модіано "Dans le café de la jeunesse perdue") (2021)
Нідзельська Ю. - Особливості реалізації лінгвокультурного концепту імміграція через призму єврейської культури (2021)
Кіршова О. - Форми роботи та прийоми навчання для формування німецькомовної комунікативної компетентності у говорінні студентів-філологів (2021)
Клімук В. - Професійне становлення студентів в рамках навчального процесу в закладах вищої освіти (2021)
Кобилецька Л. - Фольклор як чинник формування художньо-мовленнєвої компетентності здобувачів дошкільної та початкової освіти (2021)
Козловський Ю. - Творчий розвиток особистості учнів у закладах професійно-технічної освіти сільської місцевості, Гаврилюк М., Білик О. (2021)
Кучерява О. - Формування творчої особистості студента філологічного факультету на заняттях із сучасної української мови, Прокопенко Л. (2021)
Лапушкіна Н. - Медіаосвіта на уроках української мови та літератури, Падалка Р. (2021)
Лук’янчук С. - Діагностика сформованості навичок читання учнів початкової школи на уроках іноземної мови, Комогорова М. (2021)
Ляшенко В. - Технологія формування методичної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами курсу "Методика навчання інформатики”, Почтовюк С., Шевчук Л. (2021)
Макаренко А. - Структурні компоненти методичної компетентності майбутнього учителя фізичної культури, Клименко Ю. (2021)
Маковецька Н. - Шляхи впровадження комунікативної та кроскультурної складових у процес професійної підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, Горлач В. (2021)
Марчук С. - Г. Сковорода про зміцнення тілесного та духовного здоров’я людини (за матеріалами листів до М. Ковалинського), Ковальчук І., Чемерис І. (2021)
Михайлюк М. - Реформування медичної освіти в Кореї: світовий досвід (2021)
Мірошніченко В. - Методика проведення занять з "Актуальних проблем педагогіки вищої військової школи" зі слухачами ад’юнктури (2021)
Мовчан Л. - Основні засади організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, Комісаренко Н. (2021)
Nesterova O. - Trust and its relation to academic integrity in the USA researches (2021)
Новак О. - Організація освітнього процесу із застосуванням новітніх технологій дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Цирулік О., Васкевич О. (2021)
Самира Таги Нурмухаммади - Практические материалы для оптимизации обучения математическим задачам учащихся начальных классов (2021)
Овдійчук В. - Дидактико-розвивальний потенціал фахових дисциплін для розвитку критичного мислення майбутніх учителів інформатики (2021)
Овчатова А. - STEM-освіта: переваги та виклики в українських реаліях (2021)
Павлик Н. - Неформальна освіта соціально виключених категорій населення, Костюшко Ю. (2021)
Павлова В. - Ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя як педагогічна проблема (2021)
Pereverzeva E. - Methodological fundamentals of formation of choir team in the process of conductor and choir education of future teachers of art (2021)
Пустовіт Г. - Володимир Вернадський і сучасність (2021)
Мельник Н. - Підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації нових державних освітніх стандартів (2021)
Ілійчук Л. - Моніторинг якості освіти: концептуальні підходи та проблеми класифікації (2021)
Віролайнен О. - Проблеми та перспективи впровадження змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти (2021)
Іванюк І. - Використання інструментів і ресурсів цифрового освітнього середовища для здійснення дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти: результати досліджень, Овчарук О., Вєтров І. (2021)
Кінах Н. - Підвищення фахового рівня вчителів початкової школи у контексті цифрового підприємництва, Рубльова Н. (2021)
Рисинець Н. - Формування готовності фахівців з міжнародного права до професійної діяльності (2021)
Сологуб О. - Результати науково-дослідної роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб (2021)
Вернидуб О. - Особливості роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах на прикладі проведення учнівських онлайн-олімпіад (2021)
Дубровіна І. - Формування комунікативної взаємодії у педагогічному колективі: теорія та практика, Максименко-Гладишко Н., Зінченко О. (2021)
Ковбасюк Т. - Психолого-педагогічні особливості мотивації педагогів до професійної діяльності (2021)
Коврігіна Л. - Особливості реалізації інклюзивного підходу в системі забезпечення якості освіти (2021)
Третяк О. - Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі, Міщеня О., Іскра Л. (2021)
Барабаш С. - Використання текстових написів пам'яток університетів для навчання інокомунікантів української мови, Бурко О. (2021)
Лавренчук В. - Емоційно-ціннісна складова компетентнісного уроку літератури в Новій українській школі, Лавренчук М. (2021)
Мушировська Н. - Українознавчі засади викладання української мови за професійним спрямуванням студентам спеціальності "Культурологія" (2021)
Гон М. - Полпотівське "взірцеве суспільство" у дискурсі історії повсякдення, Івчик Н. (2021)
Давидюк Р. - Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення теми "Голодомор 1932-1933 років в Україні", Данильчук В. (2021)
Генсіцька-Антонюк Н. - Формування умінь старшо-класників розв'язувати тригонометричні рівняння (2021)
Гнепа О. - Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах Нової української школи (2021)
Демченко В. - Емоційний інтелект як засіб підвищення когнітивних та креативних можливостей молодших школярів (2021)
Гребінь С. - Трансдисциплінарність у змісті природничо-математичної освіти, Васильченко Л. (2021)
Черній А. - Педагогічна система В. О. Сухомлинського в Новій українській школі, Гавлітіна Т. (2021)
Кіян О. - Теоретико-практичні аспекти формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості підлітка в закладах загальної середньої освіти (2021)
Мосякова І. - Менеджмент у багатопрофільних закладах позашкільної освіти: питання системності управлінської діяльності керівника (2021)
Щербина В. - Формування емоційного світу дитини в педагогічній творчості Василя Сухомлинського, Чабан О. (2021)
Шевчук В. П. - Український вимір Другої світової війни: науковий дискурс, Фурман І. І., Пилявець Р. І. (2020)
Топальський В. Л. - Використання конструкту "велика вітчизняна війна" в російській антиукраїнській пропаганді, Іваненко С. М. (2020)
Іванчук В. А. - Німецько-радянська війна 1941–1945 рр.: безповоротні людські втрати України, Новікова В. Г. (2020)
Кривизюк Л. П. - Застосування бронетанкових і механізованих військ у київській оборонній операції 1943 року (2020)
Вєдєнєєв Д. В. - Оперативно-бойова діяльність радянських органів державної безпеки на території України у протиборстві з гітлерівськими агресорами (1941–1945 рр.) (2020)
Левченко С. М. - Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943–1945 рр.) (2020)
Карпов В. В. - Закінчення Другої світової війни та полонення японської армії радянськими військами (2020)
Сегеда С. П. - Проблеми підготовки фахівців гуманітарного напряму для сектору воєнної безпеки й оборони в період відсічі та стримання збройної агресії російської федерації проти України, Паламар М. І. (2020)
Меліхов О. А. - Оборонний огляд — 2019–2020: підсумки, уроки та тенденції розвитку, Яковенко А. В., Лазоренко О. О., Романюк І. М. (2020)
Подибайло М. Т. - Протидія українського волонтерського руху м. Маріуполь негативному інформаційному впливу в умовах російської агресії (2014–2018 рр.) (2020)
Попко С. М. - Реформування збройних сил України та особливості міжнародного співробітництва (1991–2020 рр.) (2020)
Шило О. В. - Гель-хроматографічне дослідження сироватки крові щурів і хом'3яків за умов штучної та природної гібернації, Ломако В. В., Семенченко О. Ю. (2021)
Осецький О. І. - Термопластичний аналіз кластерної кристалізації кріопротекторних розчинів, Гуріна Т. М., Полякова Г. Л., Севастянов С. С. (2021)
Гордієнко О. І. - Теоретична оцінка оптимальної лінійної швидкості охолодження суспензії клітин PK-15, Коваленко І. Ф., Коваленко С. Є., Кулєшова Л. Г., Тодрін О. Ф. (2021)
Рєпін М. В. - Вплив кріоекстракту плаценти та блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на розвиток ниркової недостатності у щурів, Чиж Ю. О., Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Брусенцов О. Ф. (2021)
Ходько О. Т. - Роль фазових перетворень рідина-рідина в механізмі захисту еритроцитів під час охолодження з кріоконсервантом ЦНДІГПК-115 (2021)
Нікольська В. В. - Культуральні властивості кріоконсервованих мультипотентних стромальних клітин тимуса і фетальних клітин шкірно-м'язового походження, Семенова Я.-М. О., Тарануха Л. І., Нікольський І. С. (2021)
Нестерук Г. В. - Вплив кріоекстракту спінальних гангліїв на гістологічні характеристики та скорочувальну активність матки щурів різного віку, Устиченко В. Д., Алабедалькарім Н. М., Падалко В. І., Проценко О. С., Легач Є. І. (2021)
Волкова Н. О. - Вплив кріоконсервування на фенотип і функціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин із різних джерел, Введенський Д. Б., Юхта М. С., Гольцев А. М. (2021)
Петров І. В. - Виробничі характеристики пробіотика Esherichia coli M-17 після іммобілізації у гелевих носіях і зберігання за різних низьких температур, Висеканцев І. П., Черкашина Я. О., Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2021)
Шахова Ю. Ю. - Вплив способів розморожування сперми бугаїв на її якість, Палій А. П., Палій А. П., Шкромада О. І., Мусієнко Ю. В., Бондаренко І. В. (2021)
Гордієнко В. В. - Норма реакції інтродукованих зразків картоплі за господарськими ознаками в умовах Полісся України (2021)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси рослин Дніпропетровської та Харківської області, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2021)
Ярош А. В. - Адаптивність озимої м’якої пшениці за параметрами гомеостатичності та селекційної цінності, Рябчун В. К. (2021)
Шпак Т. М. - Вивчення зразків Національної колекції рису за цінними господарськими ознаками в умовах півдня України, Шпак Д. В., Мельніченко Г. В., Довбуш О. С., Паламарчук Д. П. (2021)
Вожегова Р. А. - Особливості генофонду сої в умовах зрошення півдня України, Боровик В. О., Клубук В. В., Марченко Т. Ю., Пілярська О. І. (2021)
Андрієнко В. В. - Екологічна пластичність ліній соняшнику за цінними господаськими ознаками, Коломацька В. П., Кириченко В. В., Сивенко В. І. (2021)
Ліннік З. П. - Порівняльна характеристика сортозразків кавуна звичайного української та іноземної селекції, Митенко І. М., Сергієнко О. В. (2021)
Байструк-Глодан Л. З. - Джерела цінних ознак для селекції багаторічних трав, Хом’як М. М., Жапалеу Г. З. (2021)
Красуля Т. І. - Сорти яблуні (Malus domestica Mill.) як джерела селекційно цінних ознак (2021)
Холодняк О. Г. - Формування та склад ознакової колекції дині звичайної (Cucumis melo L.), Холодняк О. О., Павлова С. Л. (2021)
Zadorozhna O. A. - Rice (Orysa sativa L.) seed storage under controlled conditions, Shyianova T. P., Skorokhodov M. YU., Shpak T. M. (2021)
Важеніна О. Є. - До ювілею Ольги Миколаївни Безуглої (2021)
Кобизєва Л. Н. - Вишнякова Маргарита Афанасіївна, Богуславський Р. Л. (2021)
Світлій пам’яті Вячеслава Гавриловича Вировця (2021)
Рябчун В. К. - Життя, присвячене селекції пшениці (Пам´яті Санджаї Раджарама), Богуславський Р. Л. (2021)
Хао Ф. - Выдающаяся исследовательница генетических ресурсов растений Китая (к 105-летию со дня рождения), Чжэнмао Ч., Богуславский Р. Л. (2021)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2021)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2021)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2021)
Правила для авторів (2021)
Berezina S. - An information technique for segmentation of military assets in conditions of uncertainty of initial data, Solonets O., Kyuwon Lee, Bortsova M. (2021)
Dzhus V. - Estimation of noise radiance point sources multichannel direction finding systems resolution by linear prediction method, Roshchupkin Y., Kukobko S., Herasymov S., Drob N., Trofymova M. (2021)
Kalachova V. - The ways to organize of distance learning in higher military educational institutions of Ukraine and the world during overcome of the coronavirus infection pandemic Covid-19, Owaid Salman Rashid, Misyura O., Тretiak V., Safoshkina L., Gonchar R. (2021)
Костенко П. Ю. - Метод фільтрації мультиплікативного шуму на зображеннях з використанням технології сурогатних даних, Слободянюк В. В., Карлов Д. В., Ветлугін Є. В., Лєбєдєв В. О. (2021)
Pohasii S. - Development of Niederriter crypto-code design models on LDPC-codes, Milevskyi S., Zhuchenko O., Tomashevsky B., Rahimova I., Serhiiev S. (2021)
Sukharevsky O. - Scattering characteristics of surface ships with complex shape, Vasilets V., Ryapolov I. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Коцан В. - Чоловічий народний одяг гуцулів Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття (2021)
Пожоджук Д. - Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості історико-етнографічної Волині (2021)
Ходак І. - Українські та єврейські пам’ятки в замальовках Миколи Валукинського 1920–1921 років: до 135-ліття від дня народження (2021)
Бурковська Л. - Українські ікони "Богородиця Мати Милосердя" (нова іконографічна інтерпретація традиційного сюжету) (2021)
Мех Н. - Дмитро Туптало – видатний український агеограф, церковний та культурний діяч (2021)
Стріха М. - Борис Тен – перекладач для оперного театру (на прикладі перекладу лібрето "Балу-маскараду" Джузеппе Верді) (2021)
Борисенко В. - Процеси трансформації в національній кухні українців на зламі ХХ–ХХІ століть (2021)
Пономар Л. - Напрями дослідження народного вбрання в сучасній інтерпретації (2021)
Ламонова О. - Графіка Людмили Бруєвич 90-х років ХХ століття (2021)
Тиховська О. - Етнопсихологічна специфіка образу Смерті в казках українців Закарпаття, Словаччини та Сербії (2021)
Дрогобицька О. - Храмове свято в обрядовій культурі та громадському побуті галицьких селян (кінець ХІХ – 30 ті роки ХХ століття) (2021)
Кухаренко О. - Зміна хронотопу та рівня сакралізації у структурі циклу родильних обрядів (2021)
Стішова Н. - Подорожні нотатки етнографа (2021)
Костенко Н. - Рецензія Грица С. Необрядовий фольклор західних регіонів. Регіонально-жанрова антологія. Київ : Ліра. 767 с. (2021)
Супрун В. Я. - Технології рециклінгу відходів поліуретану (Огляд), Маруха В. І., Силованюк В. П. (2021)
Скальський В. Р. - Оцінювання пошкодженості матеріалів акустичними методами (Огляд). Ч. 2, Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак П. М. (2021)
Андрейків О. Є. - Моделювання впливу водню на пластичне деформування металів, Гембара Н. Т. (2021)
Деркач О. Л. - Розрахункове визначення ефективних характеристик розсіювання енергії в шаруватих композитах, Зіньковський А. П., Савченко К. В., Онищенко Є. О. (2021)
Іваницький Я. Л. - Моделювання та оцінювання міцності сталі турбогенераторів за складного навантаження та підвищених температур, Віра В. В., Палюх В. М., Холод П. Ф., Голіян О. М. (2021)
Козачок О. П. - Локальне фрикційне зношування пружного півпростору з виступом (2021)
Хома М. С. - Вплив сірководню на вуглекислотну корозію та механічні характеристики високоміцної трубної сталі, Корній С. А., Винар В. А., Дацко Б. М., Максішко Ю. Я., Диха О. В., Буклів Р. Л. (2021)
Цибуля С. Д. - Вплив техногенного забруднення середовища важкими металами на протикорозійний захист металоконструкцій, Старчак В. Г., Іваненко К. М., Буяльська Н. П., Костенко І. А., Мачульський Г. М. (2021)
Астрелін І. М. - Протикорозійна та протинакипна дія інгібіторів у кондиційованій стічній воді рециркуляційних систем, Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А., Косогіна І. В., Редько Р. М. (2021)
Слободян З. В. - Інгібіторні властивості глюкози та сегнетової солі в 5%-их розчинах хлоридної та лимонної кислот, Тимусь М. Б., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2021)
Греділь М. І. - Розвиток лабораторного методу деградування сталей для оцінювання їх опору корозійному розтріскуванню, Звірко О. І., Цирульник О. Т., Никифорчин Г. М. (2021)
Осташ О. П. - Вплив рідкісноземельних металів на структуру і властивості литих та деформованих сплавів системи Al–Mg–Cr–Sc–Zr, Поливода С. Л., Чепіль Р. В., Тітов В. А., Гогаєв К. О., Кулик В. В., Ворон М. М., Головчук М. Я. (2021)
Лаврись С. М. - Трибологічна поведінка поруватого титану після термічного оксидування, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Джуган О. А. (2021)
Власовець В. М. - Підвищення твердості наплавлень відновлюваних деталей економним мікролегуванням, Рідний Р. В., Антощенков Р. В. (2021)
Сачук О. В. - Властивості Ca(OH)2/TiO2 композитів, модифікованих механохімічним та ультразвуковим методами, Зажигалов В. О., Діюк О. А., Дуліан П., Старчевський В. Л., Кузнецова Л. С., Кізюн О. В. (2021)
Ciecielag K. - Effect of milling parameters on surface defect formation in polymer composites, Zaleski K., and Kecik K. (2021)
Посувайло В. М. - Вплив пероксиду водню на склад та поруватість оксидокерамічних покриттів на сплавах систем Al–Si–Cu та Al–Cu–Mg, Ковальчук І. В., Івасенко І. Б. (2021)
Петасюк Г. А. - Опосередковане визначення товщини покриву порошків синтетичного алмазу з використанням нових 3D моделей зерна (2021)
Ясній П. В. - Європейська конференція "Експлуатаційна пошкодженість, її діагностика і прогнозування”, Никифорчин Г. М. (2021)
Ясній Петро Володимирович (2021)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials” in 2021 (2021)
Authors’ index (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Zuev L. B. - Plasticity: from crystal lattice to macroscopic phenomena, Barannikova S. A., Danilov V. I., Gorbatenko V. V. (2021)
Movchan O. V. - In situ composites: a review, Chornoivanenko K. O. (2021)
Kostyk K. O. - Strengthening the surface layer of tools with state-of-the-art technologies, Kostyk V. O., Kovalev V. D. (2021)
Bolotov M. G. - Application of glow discharge plasma for cleaning (activation) and modification of metal surfaces while welding, brazing, and coating deposition, Prybytko I. O. (2021)
Zaguliaev D. V. - The effect of high-intensity electron beam on the crystal structure, phase composition, and properties of Al–Si alloys with different silicon content, Konovalov S. V., Ivanov Yu. F., Gromov V. E., Shlyarov V. V., Rubannikova Yu. A. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Hafarov A. E. - Nanoscale materials for state-of-the-art magnetic memory technologies, Voloshko S. M., Kaidatzis A., Vladymyrskyi I. A. (2021)
Romanov D. A. - Fundamental Research on the Structure and Properties of Electroerosion-Resistant Coatings on Copper, Pochetukha V. V., Gromov V. E., Sosnin K. V. (2021)
Savchuk M. I. - Physical regularities for cellular precipitation of Co-, Cu-, and Pb-based supersaturated solid solutions, Filatov O. V., Shmatko O. A. (2021)
Akhmetova G. E. - On the issue of alloying and modification of alloys: using the waste products for creation of novel materials, Ulyeva G. A., Tuyskhan K. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Dekhtyarenko V. A. - TiMn2-based intermetallic alloys for hydrogen accumulation: problems and prospects, Savvakin D. G., Bondarchuk V. I., Shyvaniuk V. M., Pryadko T. V., Stasiuk O. O. (2021)
Shapovalov A. P. - Binary molybdenum compounds: promising materials for novel physics of superconductivity and practical applications, Belogolovskii M. O., Boliasova O. O., Kordyuk O. A. (2021)
Shuaibov O. K. - Overstressed nanosecond discharge in the gases at atmospheric pressure and its application for the synthesis of nanostructures based on transition metals, Malinina A. O. (2021)
Jartovsky O. V. - Pressure welding through a layer of hydrocarbon substance: physical processes of a diffusion joint formation, Larichkin O. V. (2021)
Zverev S. - The place of military law in the system of law of Ukraine, Ignatievа A. (2018)
Ткачук Н. А. - Актуальні кіберзагрози сучасного безпекового середовища (2018)
Червєнкова М. Г. - Рішення Європейського суду з прав людини у сфері релігії та врегулювання державно-релігійних відносин (2018)
Литвиненко О. С. - Правове регулювання електронних доказів за новітнім господарським процесуальним законодавством України: проблеми та перспективи (2018)
Мельничук О. Ф. - Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації, Мельничук М. О. (2018)
Панова І. Ю. - Особливості співробітництва територіальних громад в Україні: загальний огляд та правовий аналіз (2018)
Гора Р. М. - Проблема визначення суспільно-небезпечних наслідків зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (2018)
Гбур Л. В. - Методика розслідування хабарництва та корупції, Павленко В. І. (2018)
Базарник Б. І. - Професіоналізація як складова компетентності суддів (2018)
Титул, зміст (2021)
Загорка О. М. - Методика визначення раціональної просторової структури системи радіолокаційної розвідки повітряного противника, Поліщук С. В., Загорка І. О. (2021)
Лаврут О. О. - Модель та метод управління інформаційними потоками у телекомунікаційній мережі тактичної ланки управління, Лаврут Т. В., Здоренко Ю. М., Колесник В. О. (2021)
Штонда Р. М. - Методи протидії вірусу шифрувальник в інформаційних системах, Куцаєв В. В., Сівоха О. М., Артемчук М. В. (2021)
Масесов М. О. - Активне управління чергою в тактичних радіомережах з використанням нечіткої логіки, Кротов В. Д., Опенько П. В. (2021)
Гусак Ю. А. - Математична модель автоматизованого управління військами в АСУВ типу С4ISR, Кірсанов С. О., Островський С. М. (2021)
Пермяков О. Ю. - Новий підхід щодо планування маршруту польоту безпілотних літальних апаратів на основі нечітких множин, Королюк Н. О., Королюк А. О., Коротченко Л. А. (2021)
Артюшин Л. М. - Метод формування спільної авіаційної групи, Герасименко В. В., Коваль В. В. (2021)
Лозовий М. Г. - Досвід організації медичного забезпечення військ (сил) в операції Об’єднаних сил, Воробйов О. М., Власов І. О., Чапля М. М. (2021)
Рубан І. В. - Особливості створення системи підтримки прийняття антикризових рішень в умовах невизначеності вхідної інформації при надзвичайних ситуаціях, Тютюник В. В., Тютюник О. О. (2021)
Шишанов М. О. - Методичні основи комплексного обґрунтування вимог до відновлювальності складних технічних систем, Кондратюк І. В., Веретнов А. О. (2021)
Братко А. В. - Аналіз методологічного апарату оцінки загроз у сфері безпеки державного кордону, Мисик А. Б. (2021)
Міночкін А. І. - Визначення технічного стану складових вторинних джерел живлення за фізико-хімічними процесами в електролітичних конденсаторах під час експлуатації, Кузавков В. В., Погребняк С. В. (2021)
Швець М. В. - Методика оцінювання ефективності метрологічного забезпечення експлуатації озброєння та військової техніки (2021)
Кивлюк В. С. - Проблеми управління системою забезпечення військовим майном військ (сил) Збройних Сил України та шляхи їх вирішення, Лазоренко В. І., Ганненко Ю. О., Лаврук М. П. (2021)
Чумаченко С. М. - Теоретико-методологічні основи інформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для потенційно-небезпечних об'єктів критичної інфраструктури в умовах збройного конфлікту на сході України, Мурасов Р. К., Мельник Я. В. (2021)
Адамов Ю. І. - Методика визначення кількості сил і засобів десантно-штурмових військ при виконанні бойових завдань, Завальнюк В. В., Дідик В. О., Печорін О. М. (2021)
Чопа Д. А. - Методичний підхід щодо створення та доступу до віддалених віртуальних сховищ навчального контенту для підготовки фахівців РВ і А, Дерев'янчук А. Й., Дерев'янчук В. А. (2021)
Гогонянц С. Ю. - Моделі проєктування знань експертно-навчальної системи підготовки військових фахівців, Заболотний О. А., Клочко А. О., Руденко Є. Г. (2021)
Кравченко Ю. В. - Модель інтелектуалізації планування часу на виконання навчального завдання у системі дистанційного навчання, Махно Є. П., Тищенко М. Г., Шапран О. О. (2021)
Репіло Ю. Є. - Модель ведення бойових дій артилерійськими підрозділами під час вогневої підтримки у ході ведення наступальних дій, Головченко О. В. (2021)
Приміренко В. М. - Математична формалізація впливу бойового застосування далекобійних засобів ураження на досягнення вогневої переваги над противником (2021)
Войтко О. В. - Особливості проведення аналізу відкритих джерел при розробленні паспорту цільових аудиторій в інтересах реалізації стратегічного наративу держави (2021)
Дергильова О. В. - Модель науково-технічної сфери системи забезпечення воєнної безпеки держави (2021)
Вимоги оформлення статтей (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Gusak A. M. - Modelling of phase formation in solid–solid and solid–liquid interactions: new sevelopments, Storozhuk N. V. (2021)
Hoc N. Q. - On the jumps of volume, enthalpy and entropy at the melting point, the thermal conductivity and thermal diffusivity for f.c.c. Au: the temperature- and pressure-dependences, Tinh B. D., Hien N. D., Viet L. H. (2021)
Turkevych V. Z. - Thermodynamic calculation of Fe–N and Fe–Ga melting diagrams at pressures from 0.1 MPa to 7 GPa, Rumiantseva Yu. Yu., Hnatenko I. О., Hladkyi I. O., Sadova Yu. I. (2021)
Karbivskyy V. L. - Structural and physical properties of ultrathin bismuth films, Zaika V. V., Karbivska L. I., Kurgan N. A., Zueva N. O. (2021)
Vasylyev M. O. - Microstructure evolution of the carbon steels during surface severe plastic deformation, Mordyuk B. M., Voloshko S. M., Lesyk D. A. (2021)
Zasimchuk O. E. - Features of strain hardening of heterogeneous aluminium alloys to enhance the fatigue durability, Chausov M. G., Mordyuk B. M., Baskova O. I., Zasimchuk V. I., Turchak T. V., Gatsenko O. S. (2021)
Duriagina Z. A. - The role of stress–strain state of gas turbine engine metal parts in predicting their safe life, Kulyk V. V., Filimonov O. S., Trostianchyn A. M., Sokulska N. B. (2021)
Dmitrieva G. P. - Cobalt–niobium-carbide eutectic alloys for increasing the service life of gas turbine Engines, Cherepova T. S., Pryadko T. V. (2021)
Форми та етапи розвитку Форсайту (2021)
Wu Lingling - Role of AI Technology in Brend Building of Chinese Higher Education Institution – Thought Based on Integrated Marketing Communicanion, Chen Fuli (2021)
Ілляшенко С. М. - Застосування методів і інструментів маркетингу для розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії COVID-19, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2021)
Пушкар О. І. - Методичні рекомендації щодо створення відеоконтенту у цифровому середовищі на прикладі розробки промо-ролика закладу вищої освіти, Татаринцева Ю. Л. (2021)
Близнюк В. М. - Метрики в цифровому маркетингу підприємств торгівлі (2021)
Варіс І. О. - Цифрова трансформація бізнесу: вибір, впровадження та вдосконалення CRM-систем, Кравчук О. І., Завгородня С. А. (2021)
Zatsarynin S. - Market Segmentation of Innovative Products Using Genetic Algoritms (2021)
Яшкіна О. І. - Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств, Савельєв М. С. (2021)
Найда І. В. - Основні напрямки впливу політичних партій на формування державної політики, Андросова І. М. (2018)
Калініченко О. Ф. - Право на свободу світогляду і віросповідання, Лущик Є. В. (2018)
Беседа Д. В. - "Транснаціональна" та "етнічна" злочинність: співвідношення понять (2018)
Бойчук Д. В. - Нормативне закріплення положень про міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру в Кримінальному кодексі України (2018)
Дралюк І. М. - Використання досвіду ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії корупції в державному секторі під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби (2018)
Щоголєв Д. С. - Норми і принципи міжнародного гуманітарного права як об’єкт кримінально-правової охорони (2018)
Гиренко І. В. - Недержавне регулювання зовнішньоекономічних договорів проформами міжнародних асоціацій, Пинчук Д. О. (2018)
Юрійчук О. О. - Криза національної самобутності у контексті правового мультикультуралізму (2018)
Ямненко Т. М. - Правовий аспект проведення медико-біологічних дослідів над людиною, Дмитришина В. А. (2018)
Титул, зміст (2021)
Відавська Г. Г. - Перспективи впровадження трикомпонентної координаційної сполуки оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою в межах дослідження її фармакокінетики, Стречень С. Б. (2021)
Степанов Г. Ф. - Порівняльна характеристика термінальної ланки гліколізу в м'язах статевозрілих тварин та їхніх нащадків, Костіна А. А., Дімова А. А. (2021)
Шишкін І. О. - Гостра токсичність октенідину гексафторосилікату, Анісімов В. Ю., Нікітін О. В., Гельмбольдт В. О. (2021)
Гладчук І. З. - Сучасна концепція надання допомоги жінкам з апоплексією яєчника, Назаренко О. Я., Шпрайдун К. М. (2021)
Соколов В. М. - Вплив застосування циторедуктивної хірургії та внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії на клінічні результати лікування пацієнтів з метастатичним раком шлунка, Бондар О. В., Четверіков С. Г., Максимовський В. Є., Атанасов Д. В., Четверіков М. С., Четверікова-Овчинник В. В. (2021)
Бодня О. І. - Біомеханічні особливості досліджень у хворих із переломами кісток заднього відділу стопи (2021)
Копійка Г. К. - Особливості перебігу позалікарняної пневмонії у дітей з дитячим церебральним паралічем, Кравченко Т. Ю., Лотиш Н. Г., Зарецька В. В. (2021)
Ковтун О. В. - Характер зміни гемодинаміки ока хворих на хронічний передній ідіопатичний увеїт, ускладнений невритом зорового нерва з переходом його в атрофію, Венгер Л. В., Храменко Н. І. (2021)
Jones R. P. - The epidemiology of health and social care and capacity shocks (2021)
Степанов Г. Ф. - Біохімія короткочасної та довготривалої пам'яті, Ясиненко Н. Є., Давиденко В. Л., Васильєва А. Г. (2021)
Величко В. І. - Цукровий діабет та когнітивні порушення. Сучасний погляд на проблему, Тулянцева Є. О., Синенко В. І., Корнован Г. В. (2021)
Дубковська М. В. - Безоар у практиці сімейного лікаря і педіатра: клінічний випадок - синдром Рапунцель, Хіменко Т. М., Кочкарьов О. В., Федоренко О. В. (2021)
Назарян В. М. - Клінічний випадок: пацієнт із болем у плечі на прийомі у сімейного лікаря, Величко В. І., Синенко В. І., Коваленко С. Ф. (2021)
Саражина К. С. - Вивчення клінічного випадку міопатії Міоші та проведення диференційної діагностики з іншими видами спадкових міопатій, Солодовнікова Ю. О., Сон А. С. (2021)
Славний ювілей видатного вченого. До 80-річчя з дня народження академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Валентина Йосиповича Кресюна (2021)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2021)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні адміністративно-правові антикорупційні норми країн Європейського Союзу, Новак Я. В. (2018)
Машевська О. П. - Дисциплінарна відповідальність судді за неповідомлення про втручання у здійснення правосуддя (2018)
Потапенко С. А. - Проблеми визначення бази оподаткування за землю комунальної власності об’єднаних територіальних громад (2018)
Тарасова І. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою, Лєньова В. О. (2018)
Елётнов В. И. - Классификации татуировок и направления использования сведений о них в криминалистической практике, Малаховский Н. А. (2018)
Елётнов В. И. - Понятие, виды и значение бодимодификации для криминалистической практики (2018)
Повзик Є. В. - Особливості розгляду судом угоди про примирення (2018)
Karvatska S. - Interpretation völkerrechtlicher verträge von den gerichten der ukraine: objektive probleme und subjektive verfehlungen (2018)
Некіга С. М. - Компроміс та конфлікт у правовій сфері (2018)
Олейников С. М. - Поведінка в правовій сфері суспільства: динаміка юридичної природи (2018)
Базарник Б. І. - Професіоналізація суддів: особистісні та функціональні детермінанти (2018)
Бервено С. М. - Реалізація національного суверенітету в умовах інформаційного суспільства або політика 2.0, Стаднічук Ю. В., Шишенко А. О. (2018)
Бойчук Д. В. - Способи визначення розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної фізичній особі, Панова І. Ю. (2018)
Ямненко Т. М. - Сторони договору про сурогатне материнство за законодавством України, Бабкова В. А. (2018)
Abdallah I. - Dependence of the restorative effect of macroporous poly(n-|2-hydroxypropyl|-methacrylamide hydrogel on the severity of experimental lacerative spinal cord injury, Мedvediev V., Draguntsova N., Voitenko N., Tsymbaliuk V. (2021)
Boiko D. - Сlinical features of anxiety disorder in post-covid-19 syndrome and finding of its predictors (2021)
Denysenko R. - Morphological changes in soft palatine tissues standing behind obstructive sleep apnea syndrome: general pattern and role of human papilloma virus, Gychka S., Nikolaienko S., Dikhtiaruk O., Naumenko O. (2021)
Kordubailo I. - Kidney stone disease and osteoporosis - topic issues of comorbidity, Nikitin O., Nishkumay O., Samchuk P. (2021)
Пальчуковська М. - Cімейна середземноморська лихоманка ускладнена хронічною хворобою нирок 5д. ст. опис клінічного випадку, Ліксунова Л. (2021)
Popovych T. - Metal-induced protein denaturation: regularities, pathological manifestations, and in vitro modeling, Kizim Y., Obernikhina N., Voroshylova N. (2021)
Алейник С. - Дослідження асортименту фармацевтичного ринку лікарських засобів для вагінального застосування з деталізацією сегменту препаратів з пробіотичною активністю (2021)
Palamarchuk V. - Тhe role of calcitonin in the preoperative stage as the predictor of medullary thyroid cancer metastases, Smolyar V., Tovkay O., Nechay O., Kuts V., Sichinava R., Mazur O. (2021)
Rafalska Y. - Marketing research of the medicine market for the treatment of breast cancer in ukraine, Kosyachenko K. (2021)
Sakhnatska N. - Analysis of the use of mobile applications by foreign and ukrainian pharmacies within the concept of holistic marketing, Aliekperova N. (2021)
Єрхова А. - Xарактеристики і обґрунтування застосування пелет як сучасної лікарської форми на ринку україни, Катинська М. (2021)
Гузун Д. - Деякі аспекти прогнозування тяжкості вірус-індукованого загострення бронхіальної астми у дітей на тлі пандемії covid-19, Костів У., Сажин С., Сажина А., Колєснік Д. (2021)
Kretsu N. - Clinical-anamnestic and echocardiographic markers of neonatal sepsis at different gestation age of newborn, Koloskova O., Bilous T. (2021)
Kalashchenko S. - Assessment level of physical activity and psycho-emotional health status of the bogomolets national medical university students under conditions of distance learning organization, Lutsak O., Hrynzovskyi A., Kovalchuk O., Martynenko S., Kondratiuk M. (2021)
Ткаченко І. - Oцінка ризику та прогнозування можливості виникнення гострих токсичних ефектів у працівників при роботі з препаратом оберон рапід 240 sc, кс, Антоненко А. (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Sprindzuk M. - Data processing algorithms for the in silico SARS-CoV-2 epitope prediction and vaccine development, Vladyko A., Titov L. (2021)
Belej O. - Construction of subsystem determination of attacks in cyberphysical systems by neural network methods, Kolesnyk K., Nestor N., Fedirko Yu. (2021)
Sineglazov V. - Intelligent system for assessing the harmfulness of food products based on the processing of textual and graphic information, Kozak O. (2021)
Грабовський В. А. - Розпізнавання та підрахунok об'єктів на зображенні за допомогою архітектури YOLOv3, Кметь О. Я. (2021)
Сабельніков П. Ю. - Пошук тотожних областей у зображеннях із використанням інваріантних моментів, Сабельніков Ю. А. (2021)
Гарт Л. Л. - Числові алгоритми розв'язання задачі оптимального керування еліптичною системою зі степеневою нелінійністю, Яцечко Н. Є. (2021)
Vorobiov A. - Hybrid method of intellectual diagnosis and forecasting of complex technical systems, Zakusylo P., Kozachuk V. (2021)
Hlybovets A. - Software architecture of the question-answering subsystem with elements of self-learning, Tsaruk A. (2021)
Писаренко В. Г. - До питання про методи дистанційного зондування землі для завдань точного землеробства і оцінки наслідків техно-екологічних подій, Дудкін О. А., Писаренко Ю. В., Інютін О. В., Бойко А. Г., Варава І. А., Коваль О. С. (2021)
Shuts V. - The drawing up of the motion schedule in the intelligent urban passenger transport system, Shviatsova A. (2021)
Ashursky E. - In the footsteps of Einstein and Wiener (2021)
Feife S. - Effects of different duck meat and wheat bran contents on the quality characteristics of sausages, Kryzhska T., Danylenko S., Usatenko N., Zhenhua D. (2021)
Арсеньєва Л. Ю. - Оцінка ризиків накопичення токсичних металів грибами шиїтаке з субстратів різного складу, Веліканов О. О., Станіславів С. І. (2021)
Берник І. М. - Гідроімпульсне устаткування для інтенсифікації процесів масажування і насичення інгредієнтами м’ясної сировини, Коц І. В., Новгородська Н. В. (2021)
Бондар М. М. - Перспективні напрямки кисломолочних ферментованих продуктів з синбіотичними властивостями, Соломон А. М., Новгородська Н. В. (2021)
Voitsekhivska L. - Research of safety and quality parameters of the mechanically separated poultry meat, Borsoliuk L., Verbytskyi S., Okhrimenko Y. (2021)
Геліх А. О. - Оптимізація показників соусів емульсійного типу з додаванням білкових ізолятів рослинного походження, Даниленко С. Г., Крижська Т. А., Бовкун А. О., Гіріченко С. О. (2021)
Дущак О. В. - Дослідження впливу хімічного складу нових сортів томатів на якісні характеристики концентрованих томатопродуктів, Бессараб О. С., Шутюк В. В. (2021)
Куць О. І. - General provisions and practical ways to ensure traceability of raw materials and products in bakery industry, Вербицький С. Б., Козаченко О. Б., Пацера Н. М. (2021)
Майборода Ю. В. - Інтенсифікація процесів структуроутворення молочно-рослинних композицій при виробництві спредів (2021)
Морозова Л. П. - Контроль якості лікувально-столових мінеральних вод Закарпаття за вмістом гідрокарбонатів та ступенем мінералізації, Гриневич М. О. (2021)
Науменко О. В. - Використання біологічно активних речовин у хлібопеченні, Овсієнко С. М. (2021)
Новгородська Н. В. - Оцінка якості фаршевих систем з використанням рослинної сировини, Соломон А. М., Берник І. М. (2021)
Романчук І. О. - Ефективність гідролізу лактози у вторинній молочній сировині, Юдіна Т. І., Мінорова А. В., Моісеєва Л. О., Серенко А. А., Бабко Д. Є. (2021)
Самілик М. М. - Розробка технології желейних цукеркових мас із продуктів переробки моркви, Болгова Н. В., Топоркова Ю. С. (2021)
Соломон А. М. - Сучасні напрямки досліджень традиційних кисломолочних продуктів (2021)
Сухенко Є. В. - Подовження терміну зберігання напівкопчених ковбас типу Краківська за рахунок обробки екстрактом водного прополісу компанії ТОВ "Пчелопродукт", Штонда О. А., Солдатов Д. К., Сухенко В. Ю. (2021)
Хомічак Л. М. - Фізична модифікація борошна пшеничного, Кузнєцова І. В., Висоцька С. І., Ткаченко С. В. (2021)
Шугай М. О. - Сублімаційне сушіння бактеріальних препаратів на основі lаctobacillus casei, Чорна Н. А. (2021)
Куць О. І. - Формування сучасної ІТ-інфраструктури наукових досліджень у харчовій індустрії, Вербицький С. Б., Пацера Н. М., Дмитрієв С. І., Вербова О. В. (2021)
Бокій О. В. - Вплив трендів макроекономічної нестабільності на виробництво продовольства в Україні (2021)
Коваленко О. В. - Національний та глобальний ринок м'ясо-молочної продукції: зміни тенденцій та перспективи розвитку в умовах пандемії (2021)
Лисенко Г. П. - Особливості регуляторної політики України щодо складових ринкової економіки як фактору реалізації економічного зростання (2021)
Свиноус І. В. - Економічні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві, Ібатуллін М. І., Сало І. А., Трофімова Г. В., Рудич О. О., Свиноус Н. І. (2021)
Остапенко С. О. - Проблеми експорту продукції аграрного сектору України в умовах процесу глобалізації (2021)
Галів М. - Емпірична та контекстуальна аргументація в наукових працях українських істориків освіти (середина ХІХ ст. – кінець ХХ ст.) (2021)
Гриник Л. - Святкування та сімейна обрядовість у контексті національно-визвольних змагань Прикарпаття 1940 – 1950-х років (2021)
Ільницький В. - Використання радянськими силовими органами спеціальних засобів і компрометаційних заходів у боротьбі з українським визвольним рухом (1944 – 1950-і рр.) (2021)
Мельник Р. - Студентське проектно-конструкторське бюро Львівського політехнічного інституту у 1960 – 1970-х рр.: організаційний аспект діяльності (2021)
Ван Ч. - Художньо-естетичні риси австро-німецького fin de siècle у камерно-вокальному циклі Гуго Вольфа на слова Йозефа фон Айхендорфа (2021)
Величко-Соломенник З. - Хорова театралізація як засіб розвитку вокально-сценічної майстерності вихованців дитячого хорового колективу (2021)
Гахова А. - Апсайклінг: концепції вторинного використання продуктів, Єременко І. (2021)
Голіус В. - Сучасні тенденції в дизайні брендування територій, Зінченко А., Левадний О. (2021)
Гунька А. - Графічний доробок Івана Їжакевича у виданнях журналу "Нива" 1888 – 1917 рр. (2021)
Давидюк В. - Купальські звичаї верхів’їв Прип’яті в просторі та часі, Божко У. (2021)
Захарова О. - Дипломатична колекція. Портретна галерея палацу М. С. Воронцова в Одесі (2021)
Кан Ї. - Вестернізація музичної культури Шанхая у другій половині ХІХ століття (2021)
Карчова Ю. - Народнопісенне мистецтво у творчій діяльності гуртів "Go-A" та "Курбаси": градації модифікації фольклору (2021)
Ковальова М. - Портретні постановки студентів 1950–1980-х рр. із фондів Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Федюн Є. (2021)
Bezboroda V. - O. Potebnia: language – thought – folk spirit – nationality (2021)
Бермес І. - Ранні хорові твори М. Скорика як відображення естетики "шістдесятництва" (2021)
Бойченко М. - Систематизація невербальних ознак харизматичної особистості публічного мовця (2021)
Война М. - Евфемізми у китайській мові як засіб репрезентації лінгвокультурної інформації, Ракітіна М. (2021)
Havrylenko K. - Language studies of electronic discourse, Prykhodko D. (2021)
Гремалюк Т. - Взаємодія фонетичної та морфологічної структури в німецькій мові (2021)
Громова В. - Трансформаційні механізми адаптації латинських лексичних запозичень у давньоанглійській мові (2021)
Джиоєв С. - Лексичні особливості перекладу англомовних кіносценаріїв у жанрі фентезі українською мовою, Воробйова О. (2021)
Ismayilova Agashirin S. - Reflection of the historical issues of Azerbaijan in the XIX century in the work "The unlucky young man” by Abdurrahim bey Hagverdiyev (2021)
Ковалик М. - Формування риторичної компетентності студентів (2021)
Ковальчук О. - Лінгвориторичні аспекти політичних промов сучасних американських лідерів (2021)
Козубай І. - Метафора як основний стилістичний прийом творчості американської співачки Тейлор Свіфт, Хаджи А., Артеменко Д. (2021)
Комарницька Т. - Такий різний Схід: порівняння етноспецифічних особливостей комунікативної поведінки японців та ізраїльтян як маркери їхніх національних характерів (2021)
Костанда І. - Позалінгвальні та лінгвальні фактори формування граматики як галузі давньокитайської лінгвістичної традиції (2021)
Алєксєєв О. - Логіка добору педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2021)
Байрамова О. - Стратегічні напрями реформування та модернізації системи вищої освіти в Україні, Нестайко І., Чередник Л. (2021)
Бардашевська Я. - Формування навичок вокально-слухового самоконтролю в майбутнього вчителя музики в класі постановки голосу, Середюк І. (2021)
Березовська Л. - Комунікативно-мовленнєвий супровід підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності (2021)
Білоусова Н. - Сформованість ставлення молодших школярів до здорового способу життя як елементу фізичного виховання, Самойленко О. (2021)
Боляк Т. - Самоосвіта як один із чинників формування професійних компетентностей учителя початкової школи (2021)
Бондар Л. - Сучасні підходи до формування фахової компетентності перекладача франкомовних текстів медичної галузі, Полюк І., Шумченко Т. (2021)
Вишар Є. - Соціально-психологічні та педагогічні здоров’язбережувальні технології у професійній діяльності фахівців із фізичної реабілітації (2021)
Halai O. - Investigating the theme of discrimination through authentic texts at English lessons (2021)
Гелеш А. - Становлення й розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка", Шуляр Р. (2021)
Дубровська Л. - Формування громадянських компетентностей молодших школярів на інтегрованих уроках математики, Дубровський В., Гордієнко Т. (2021)
Зайцева І. - Особливості формування професійно-творчих умінь студентів у змішаному навчанні, Плохута Т., Усенко Н. (2021)
Ісаєв М. - Основні напрями забезпечення ефективного управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2021)
Козловський Ю. - Регіональні аспекти використання інтегративного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів, Козловська І., Білик О. (2021)
Кравчук І. - Міждисциплінарний підхід до вивчення історії жіночої освіти у Великій Британії (2021)
Кучеренко А. - Формування інфомедійної грамотності на уроках історії в загальноосвітніх навчальних закладах (2021)
Лещій Н. - Характеристика фізкультурно-оздоровчої програми в дітей середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру (2021)
Лизак М. - Подкастинг як новітній спосіб набуття аудитивних навичок (2021)
Литовченко В. - Історичні передумови становлення професійної музично-інструментальної освіти в Україні: синтез культурних традицій (2021)
Shevchenko A. - Universalization of the intelligence definition problem, Sosnitsky A. (2021)
Belej O. - Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models, Spas N., Artyshchuk I., Fedastsou М. (2021)
Бодянський Є. В. - Глибока нейронна мережа на основі узагальнених новонечітких нейронів та її навчання за допомогою зворотного поширення похибки, Антоненко Т. Є. (2021)
Skuratovskii R. - Analysis of speech MEL scale and its classification as big data by parameterized KNN, Bazarna A., Osadсhyy E. (2021)
Федорченко Є. М. - Розробка генетичного методу для оптимізації процесу десульфурації димових газів від діоксиду сірки, Олійник А. О., Степаненко О. О., Федорончак Т. В., Харченко А. С. (2021)
Писаренко В. Г. - Стратегія досліджень для розробки приборно-комп'ютерної підтримки діагностики і лікування залежних пацієнтів, маючі на увазі наслідки пандемії СOVID-19, Пакін Ю. В., Писаренко Ю. В. (2021)
Шувар Р. Я. - Інформаційні технології та загрози у кіберфізичних системах для відображення інформації у підземних металоконструкціях з дефектами, Продивус А. М., Юзевич В. М., Огірко І. В., Огірко О. І., Ковтко Р. Т., Мисюк Р. В. (2021)
Pisarenko V. - Practical experience in the technical systems creating with the artificial intelligence elements, Pisarenko J., Gulchak O., Chobotok T., Boyko A. (2021)
Yerkhova A. - Theoretical study of the principles of modern bacteriophagic therapy, Katynska M. (2021)
Kondratskyi A. - Аnalysis of pharmaceutical workers recommendations for wound-healing drugs in ukraine, Glushchenko O., Butkevych T. (2021)
Otroshchenko P. - Depression in cancer patients during covid-19 pandemic, Otroshchenko N., Otroshchenko I. (2021)
Tkachyshyn O. - Еvaluation of cardiovascular dysregulation in patients after hemorrhagic stroke as a complication of essential hypertension (2021)
Інтелегатор Д. - Вплив реабілітаційних заходів на якість та повноцінність життя пацієнтів із протезами нижніх кінцівок, Худецький І., Антонова-Рафі Ю. (2021)
Литовченко В. - Доступність стоматологічних послуг для людей з порушеннями слуху: комунікація лікаря та пацієнта, Литовченко С. (2021)
Соломаха К. - Cтавлення населення до відвідування басейнів та аквапарків(за даними анкетування та лабораторного аналізy) (2021)
Локтєв В. М. - Основні наукові досягнення інститутів відділення фізики і астрономії НАН України за 2016 р. Місце і роль науки в сучасному суспільстві і проблеми реорганізації академії наук (2017)
Кругляк Ю. О. - Вимірювання провідності й аналіз електрофізичних характеристик транзисторів у рамках узагальненої моделі транспорту електронів, Стріха М. В. (2017)
Оліх Я. М. - Акустостимульована "квазікавітація" вакансійних дефектів у напівпровідниках при їх високоенергетичному опроміненні, Лепіх Я. І. (2017)
Сантоний В. И. - Исследование влияния аэрозольных образований на работу оптико-локационных устройств, Иванченко И. А., Будиянская Л. М. (2017)
Сенета М. Я. - Вплив диполь-дипольної взаємодії адатомів на закон дисперсії та ширину акустичної фононної моди квазірелеєвської хвилі, Пелещак Р. М. (2017)
Солдаткін О. О. - Розробка нового біосенсора для визначення аргініну в фармацевтичних препаратах, Приліпко В. О., Куйбіда М. А., Хоменко І. І., Солдаткін О. П., Дзядевич C. В. (2017)
Стріха М. В. - Рецензія на книгу Джіно Сегре "Звичайні генії: як два диваки творили сучасну науку". Перекл. з англ. О. Гординчук, Г. Лелів. – Київ, К.І.С., 2017. – 392 с. (2017)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2017)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2017)
Ємельянова Т. - Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика (Закінчення. Початок статті – у № 1(326) за 2021 р.) (2021)
Левчук О. - Соціалізація архівів у контексті основних тенденцій розвитку сучасного інформаційного простору (2021)
Вихляєв Ю. М. - Технології розвитку фізичних якостей і підготовленості сліпих учнів (2012)
Кузьменко А. - Перспективи використання технології доповненої реальності на базі об’єктів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2021)
Городинский С. И. - Исследование мотивационных аспектов студентов и преподавателей на занятиях физической культурой и спортом, Ибрагимова Л. С., Кулиш Н. Н. (2012)
Антонюк Т. - Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкт атрибуції (2021)
Гурова Д. Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Японії (2012)
Залєток Н. - Британські газети як джерело дослідження служби жінок у Королівських Збройних силах у роки Другої світової війни (2021)
Жук А. А. - Эффективность использования средств аквафитнеса в процессе физического воспитания младших школьников, Бондарь Е. М. (2012)
Монич О. - Становлення і розбудова Петро-Павлівського чоловічого монастиря у селі Біксад на Закарпатті у XVIII ст. (за документами Державного архіву Закарпатської області) (2021)
Иваненко В. В. - Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях, Суханова А. П., Проценко А. А. (2012)
Срібняк М. - Електронні архівні ресурси як джерело вивчення процесу репатріації полонених українців після Першої світової війни (2021)
Клиндух Т. І. - Теоретико-методичні засади формування рухових умінь і навичок учнів (2012)
Мицик Ю. - Із листів Богдана Хмельницького у табірному щоденнику князя Януша Радзивілла (2021)
Котова О. В. - Профільне навчання в старшій школі за спортивним напрямком, його сутність та проблеми (2012)
Смерека Б. - Три маловідомі документи XV століття до історії львівської землі (2021)
Конох А. П. - Здоровий спосіб життя в козацькій традиції "cпас", Притула О. Л. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського