Пам’яті Анатолія Леонтійовича Гураля (2013)
Титул, зміст (2011)
Вищі навчальні заклади мають враховувати державні стандарти загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Прийоми розвитку критичного мислення старшокласників на уроках інформатики (2011)
Алескович В. Ю. - Використання тестової програми Tester для перевірки знань (2011)
Кухаренко В. М. - Використання вебінару в навчальному процесі (2011)
Ласкова Н. О. - Проблеми створення й функціонування шкільного веб-сайту (2011)
Гейко Ю. В. - Використання педагогічної платформи DOCEBO в аудиторних, дистанційних і змішаних курсах (2011)
Рибалко О. О. - Створення завдань з використанням текстових полів у програмі Adobe Flash CS3 Professional (2011)
Богачков Ю. М. - Дистанційне навчання школярів - можливості і проблеми, Ухань П. С., Новіков Ю. Л. (2011)
Житня Д. П. - Навчання без вчителів. Ілюзії чи перспективи (2011)
Пасіхов Ю. Я. - Ресурс організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Кузьмінська О. Г. - Дистанційні технології навчання в системі неперевної освіти, Михайлова Н. В. (2011)
Волинський В. П. - Конструювання і змістове наповнення електронних підручників пізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом, Красовський О. С., Чорноус О. В., Якушина Т. В. (2011)
Манжула А. М. - Огляд мультимедійних проектів членів МАН, Распопов В. Б. (2011)
"Відкритий світ". Публічна презентація національного проекту (2011)
Жугастров О. О. - Хмарні обчислення: сутність, недоліки, переваги (2011)
Абухін Р. Д. - Соціокультурний контекст буття вченого-правознавця (на прикладі біографії С. В. Пахмана) (2014)
Богма А. В. - Історичний аспект становлення та розвитку безкоштовної юридичної допомоги в Україні, Лисенко О. М. (2014)
Гіда Є. О. - Деонтологічні засади діяльності поліції та їх закріплення у міжнародно-правових документах (2014)
Карпічков В. О. - Правова реальність: категоріальний аналіз (2014)
Кобан О. Г. - Онтологічний плюралізм права Є. Ерліха (2014)
Кулішенко О. Ю. - Джерела правового регулювання земельних відносин в Гетьманщині у період другої половини VXII-першої половини VXIIІ ст. (2014)
Переш І. Є. - Юридична конфліктологія: суспільна необхідність та перспективи розвитку навчальної дисципліни, Зан М. І. (2014)
Бєлов Д. М. - Український конституціоналізм: історичні засади, Якимович Я. В. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини конституційним судом України (2014)
Кулакова Є. В. - Щодо поняття та сутності територіальних громад, Брєчко А. С. (2014)
Мелех Б. В. - Ефективність форм впливу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на шляху європейської інтеграції (2014)
Різник С. В. - Теоретичні проблеми відновлення чинності нормативно-правових актів в результаті рішень Конституційного Суду України (2014)
Булеца С. Б. - Персональні дані пацієнта (2014)
Давид Л. Л. - Особливості виникнення суб’єктивних цивільних прав на патент на промисловий зразок (2014)
Лежух Т. І. - Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації (2014)
Чижмар К. І. - Поняття історіографії дослідження інституту нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина (2014)
Згама А. О. - Правові аспекти функціонування похідних фінансових інструментів (2014)
Карякіна О. Ю. - Принцип добросовісності під час укладення та виконання договорів франчайзингу: господарсько-правовий підхід (2014)
Коротич Є. О. - Державне регулювання цін на вироби медичного призначення (2014)
Байло О. В. - Форми захисту працівником своєї гідності (2014)
Брус Ю. П. - Трудовий договір як форма закріплення основних прав між сторонами трудових відносин, Бахновська І. П. (2014)
Голобородько В. О. - Відсторонення працівника від роботи як запобіжний захід у трудовому праві (2014)
Гураш В. М. - Правова доктрина та її значення для формування трудового права України (2014)
Закерничний П. І. - Поняття та форми зайнятості (2014)
Кисельова О. І. - Правове регулювання надомної праці, Андрійченко Н. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Процедурні та процесуальні правовідносини у праві соціального забезпечення (2014)
Білик І. А. - Розмежування екологічних та інших правопорушень за об’єктно-предметним критерієм (2014)
Лісова Т. В. - Проблема забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості (2014)
Лозицька К. О. - Юридична природа інвестиційних договорів в сфері інвестування в навколишнє природне середовище (2014)
Мак Л. Б. - Доктринальні підходи до визначення земельного права як галузі права України (2014)
Нечипорук Л. Д. - Дика фауна як об’єкт екологічного законодавства (2014)
Адабаш О. В. - Адміністративна відповідальність за порушення режиму державної таємниці (2014)
Білицька М. А. - Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності за правопорушення в сфері надрокористування (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція інструменту державної політики в регулюванні суспільних відносин (2014)
Іванцов В. О. - Право платників податків на захист: проблеми реалізації в адміністративному порядку щодо протидії протиправним рішенням податкових органів, Масленникова С. А. (2014)
Капустіна К. О. - Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Климентьєв О. П. - Інформаційна взаємодія як прояв інформаційної функції (2014)
Комісарук Н. О. - "Зелені інвестиції" як форма бюджетного фінансування природоохоронних заходів (2014)
Корнута Л. М. - Характеристика видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців в Україні, та визначення напрямків їх удосконалення (2014)
Коруля І. В. - Державний контроль та нагляд як ефективні засоби діяльності міліції у сфері протидії корупції (2014)
Мазур Т. В. - Особливості методу публічно-правового регулювання та його прояви у фінансовому праві (2014)
Крамарьов С. О. - Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей: імунний статус, підходи до лікування, Виговська О. В. (2014)
Сливич І. І. - Формування і зміст сучасної моделі адміністративного процесу в Україні (2014)
Рябіченко В. В. - Клініко-епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С, Чемич М. Д. (2014)
Айдинян А. В. - Фактична помилка та необережність: співвідношення за кримінально-правовим змістом (2014)
Попович О. О. - Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту С з щоденним режимом введення лаферобіону (2014)
Бобонич Є. Ф. - Правочин, договір, злочин: співвідношення понять (2014)
Федчишин Н. Є. - Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, Романюк Л. М., Завіднюк Н. Г., Теренда Н. О. (2014)
Шапченко С. Д. - Особливості кримінально-правового змісту ст. 263-1 Кримінального кодексу України, Вербановський В. В. (2014)
Андрейчин М. А. - Цитокіновий профіль у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Васильєва Н. А., Йосик Я. І. (2014)
Гаргат-Українчук О. М. - Кримінологічна характеристика жіночої злочинності (2014)
Баланюк І. В. - Корекція дисбіозу товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2014)
Гусак А. П. - Основні принципи ювенальної юстиції (2014)
Климнюк С. І. - Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією, Романюк Л. Б., Заріцька М. Д., Кучмак О. Б., Стрельбицька І. В., Борак В. П. (2014)
Гусак Т. П. - Кримінологічна характеристика злочинів, скоєних футбольними уболівальниками, та їх попередження (2014)
Гафарова М. Т. - Особливості захворюваності на марсельську гарячку серед професійних груп ризику, Вербенець О. А. (2014)
Жаровська Г. П. - Взаємодія транснаціонального сегмента української організованої злочинності і транснаціональних кримінальних ринків в умовах глобалізації (2014)
Ліпковська І. В. - Імунологічні особливості токсоплазмозу, асоційованого з цитомегаловірусною, герпетичною та Епштейна-Барр-вірусною інфекцією, у вагітних, Копча В. С. (2014)
Колесник М. О. - Поняття "система" і "механізм" щодо протидії злочинності неповнолітніх: проблеми співвідношення (2014)
Грижак І. Г. - Лабораторна діагностика церебрального токсоплазмозу (2014)
Крисюк Ю. П. - Соціальна адаптація особистості як важлива передумова ресоціалізації колишніх засуджених (2014)
Алексанян Т. І. - Токсоплазмоз головного мозку в імунокомпетентних осіб, Задорожний А. М., Зінчук О. М., Зубач О. О., Орфін А. Я., Чудіна Ю. А. (2014)
Курбатова І. С. - Застосування психічного впливу як метод злочинних посягань щодо літніх людей (2014)
Усачова О. В. - Сучасні особливості патогенетичної терапії сальмонельозу у дітей, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Чаяло А. В., Шульга О. В. (2014)
Макаров В. О. - Проблеми практики застосування санкцій за злочини проти моральності (2014)
Чумаченко Т. О. - Циркуляція Neisseria meningitidis у східних областях України, Подаваленко А. П., Тонкошкур Т. І., Шевченко Л. В., Качур Н. В. (2014)
Орловський Р. С. - Кримінально-правове значення форм співучасті (2014)
Бутов Д. О. - Вплив фагоцитарної активності крові у хворих на мультирезистентний рецидив туберкульозу легень при стандартній хіміотерапії (2014)
Писар С. - Антинаркотичне законодавство в кримінальному праві Словаччини (2014)
Борисова Л. І. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області в період 1986-2010 роки, Зайков С. В. (2014)
Ступник Я. В. - Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності (2014)
Міронов О. М. - Феномен антитілозалежного посилення інфекції у вакцинованих і перехворілих (частина II), Супотніцький М. В., Лебединська О. В. (2014)
Батюк О. В. - Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Волоха А. П. - Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) у дітей (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність активної та ініціативної діяльності суду в кримінальному провадженні (2014)
Бідованець О. Ю. - Особливості перебігу TORCH-інфекцій у жінок репродуктивного віку (2014)
Гетьман Г. М. - Моделювання особи невідомого злочинця під час судово-психологічних досліджень (2014)
Шевчук Т. І. - Личинкові зоонозні гельмінтози як біологічна, медична і соціальна проблема (2014)
Гриндей Л. М. - Структурні елементи механізму судово-медичної експертної діяльності (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Фіброзуючий альвеоліт як позапечінковий прояв в умовах системності уражень при хронічній HCV-інфекції, Іпатова Д. П. (2014)
Журба А. І. - Мета кримінального судочинства України: теоретичні проблеми змісту (2014)
Ходак Л. А. - Особливості ураження нервової системи при ентеровірусній інфекції у дітей, Браілко В. І. (2014)
Заблоцька О. Ю. - Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лось-Яценко Н. Г. - Випадок помилки при диференційній діагностиці туляремії та онкопатології, Карімов І. З., Козловський О. А., Пеньковська Н. О., Одинець О. А. (2014)
Кравченко Н. С. - Діяльність суду, прокурора та слідчого щодо доказування цивільного позову у кримінальному провадженні (2014)
До ювілею видатного інфекціоніста, професора Бориса Абрамовича Герасуна (2014)
Ляшук О. М. - Етапи історичного розвитку процедури міжнародного розшуку осіб (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Мельник О. В. - Конституційний принцип забезпечення права на захист та окремі спірні питання правового статусу захисника, Троп О. В. (2014)
Трофименко В. - Актуальні питання системи кримінального процесу України (2014)
Шило О. Г. - Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2014)
Заборовський В. В. - Проблемні питання визначення поняття "Адвокатська таємниця", Гечка К. В. (2014)
Луцький А. І. - Сутнісно-функціональна характеристика правової ідеології (2014)
Титул, зміст (2011)
Використання комп'ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним (2011)
Співаковський О. В. - Основні питання сучасної дидактики вищої школи, Петухова Л. Є. (2011)
Денисенко С. М. - Психолого-педагогічні засади подання текстового матеріалу в електронних освітніх ресурсах (2011)
Муковіз О. П. - Викладання "Інформаційних технологій навчання" у системі дистанційної освіти Moodle (2011)
Овчарук О. В. - Моніторінг впровадження концепції "1 учень-1 комп'ютер", Іванюк І. В. (2011)
Лелетін В. Д. - Навчальне середовище "1 учень-1 комп'ютер" — досвід використання, Мацьоха О. М., Сєдова О. А. (2011)
Носенко Т. І. - Соціальні мережеві сервіси в освітній діяльності (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIV Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Ягїяєв Ш. І. (2011)
XXIV Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти" (2011)
Науково-практична конференція "Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання" (2011)
Державна підсумкова атестація з інформатики (2011)
Наказ МОН України від 01.04.2011 р. №302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту" (2011)
Стартував інноваційний проект "Альфанетшкола" (2011)
Алпеєв М. Чим Windows 7 може привабити користувачів Windows XP? (2011)
Титул, Зміст (2013)
Платонова Т. Н. - Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике, Горницкая О. В., Чернышенко Т. М., Королева Д. С., Грищук В. И., Чернышенко В. А., Луговской Э. В. (2013)
Прилуцкий А. С. - Нормы специфических IgE у детей различного возраста, Лесниченко Д. А., Деев В. А., Борзенко Б. Г., Фролов А. К. (2013)
Воронцова Л. Л. - Стан симпато-адреналової системи у хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічного та інтервенційного лікування, Безрук В. А., Кривохацька Ю. О. (2013)
Климова Е. М. - Диагностические критерии осложненного течения миастении у больных после тимэктомии, Дроздова Л. А., Нечитайло П. Е., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В. (2013)
Угрин О. М. - Вплив рослинних середників на імунний статус за умов аутоімунного тиреоїдиту, Акімова В. М., Никитюк Г. П. (2013)
Руденко А. В. - Водний шлях надходження патогенних мікроміцетів до споживача, Савлук О. С., Саприкіна М. М., Гончарук В. В. (2013)
Гомоляко І. В. - Герпесвірусні інфекції і стан системи нейтрофільних гранулоцитів крові, Тумасова К. П., Донцова Л. С., Самсонова Г. В., Швадчин І. О. (2013)
Трохимчук Т. Ю. - Діагностична характеристика високочутливої тест-системи для одночасного виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2, Ганова Л. О., Шевчук В. О., Сердюк В. Г., Міхалап С. В., Горлов Ю. І., Співак М. Я. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Морфологічні маркери екологічного ризику формування захворювань, обумовлених алергенними чинниками атмосферного повітря, Сітало С. Г., Єльчанінова Т. І., Пономарьова Л. І. (2013)
Болгова Л. С. - Некоторые итоги работы научно-исследовательской лаборатории клинической цитологии — к 40-летию со дня основания (2013)
Глузман Д. Ф. - Лейкемические стволовые клетки, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю. (2013)
Луцик Б. Д. - Лабораторная диагностика некоторых паразитарных заболеваний человека (2013)
Луньова Г. Г. - Роль Тh17-клітин та ІЛ-17 в патогенезі аутоімунних і запальних захворюваннях, Кривенко Є. О. (2013)
Старосила Д. Б. - Роль представників сімейства олігоаденілат-синтетаз, протеїнкінази Р та РНКази l в антивірусній активності інтерферону (2013)
Пам’яті Миколи Михайловича Петруня (2013)
Аллазова Ульвия Камран гызы - Истинная суть дела в романе Грэма Грина "Суть дела" (2013)
Василенко Г. В. - Концепти громадянської лірики Василя Симоненка в англомовній інтерпретації (2013)
Гранкіна О. В. - Використання онімних одиниць в історичній драмі Спиридона Черкасенка "Северин Наливайко" (2013)
Дудінова Н. О. - Жанрова специфіка прози для дітей В. Близнеця (2013)
Литвин Л. М. - Українська література XVIII ст. ("Діалог енея з турнусом" анонімного автора,"Розмова великоросії з малоросією" С. Дівовича, "Енеїда" І. Котляревського) в інтертекстуальних зв'язках з "Енеїдою" вергілія (2013)
Ніколова О. О. - "Жерміналь" Е. Золя:Міфопоетичний аспект (2013)
Петренко Н. А. - Типология женских образов в произведениях П. Д. Боборыкина (2013)
Стадніченко О. О. - Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті", Шпак К. О. (2013)
Ткаченко Т. І. - Показ творчої лабораторії письменника в малій прозі межі XIX-XXст. (2013)
Усманова О. В. - Часопросторовий континуум прози Р. Федоріва (2013)
Шалацька Т. П. - Світ живої природи в малій прозі Івана Чендея (2013)
Юферева Е. В. - Поэтические импульсы путевой прозы К. Случевского ("Поездки по северу России в 1885-1886гг.") (2013)
Агабейли В. Э. - Лингвистические факторы формирования американского варианта английского языка (2013)
Агаева Р. Р. - Лингвокультурологические основы фразеологических единиц (2013)
Бондаренко О. М. - Структурні особливості термінології коксохімічної галузі в англійській мові (2013)
Брутман А. Б. - Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) (2013)
Васік Ю. А. - Просодична гармонізація англомовного політичного дискурсу (2013)
Велиева Фатима Маис кызы - О роли этнографического фактора в возникновении фразеологических сращений с орнитонимическим компонентом (на материале азербайджанского и английского языков) (2013)
Голтвяниця Н. Ю. Серга Н. В. - Conditionnel de probabilite у франзуцьких науково-технічних текстах та способи його перекладу (2013)
Горлачова В. В. - "Желтый" в современной рекламе:хроматический признак и его цветообозначения (2013)
Жукова Н. М. - Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії (2013)
Исрафилова Г. Ф. - Виды синтаксических повторов (на материале английского и азербайджанского языков) (2013)
Клименко О. Л. - Інтерпретація кольору в авторській картині світу (2013)
Кондратьева Г. Н. - Принцип гармонизации в переводоведении (2013)
Кузнєцова І. В. - Метафора та метонімія як механізми творення та розвитку англійської військової термінології, Стаєнний Т. Т. (2013)
Куцак Г. М. - Найуживаніші ономасіологічні структури українських агентивів (2013)
Лужаница Е. И. - Социолингвистическая периодизация истории английских диалектов (на материале тайнсайдского английского) (2013)
Люшинська Г. В. - Становлення канадського національного варіанта англійської мови як гетерогенного утворення з багатокомпонентною лексичною системою (2013)
Mammadzade A. F. - Lexical features of english military discourse (2013)
Павлюк О. О. - Лексико-фразеологічне вираження етичного концепту flatterie "облесливість" у французькій мовній картині світу (2013)
Пинчук Л. Н. - Интернациональная лексика как источник формирования потенциального словаря старшеклассников при изучении французкого языка как второго иностранного, Крупий О. А. (2013)
Польщикова О. М. - Українська термінологія телекомунікаційної галузі з погляду походження (2013)
Чуча п. о. - Метафорична модель українських парламентських виборів на сторінках французьких ЗМІ (2013)
Шевченко А. М. - Зооніми в гендерному аспекті (2013)
Білоусенко П. І. - Мовна свідомість і мовна особистість григорія сковороди на тлі доби. Рецензія на книгу Гнатюк Л. П. "Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції", Сабліна С. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2013)
Русин В. І. - Лікування венозних трофічних виразок шляхом ехосклерооблітерації пронизних вен, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Борсенко М. І., Митровка Б. А. (2014)
Ханенова В. А. - Операція Сеннінга як метод лікування транспозиції магістральних судин, Руденко Н. М. (2014)
Быцай А. Н. - Профилактика тромботических осложнений у больных после реконструктивных операций на магистральных артериях нижних конечностей по поводу облитерирующего атеросклероза при критической ишемии тканей (2014)
Чурпій І. К. - Зміни гуморальної ланки імунітету у хворих, оперованих з приводу перитоніту (2014)
Четвериков С. Г. - Уменьшение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Ахмад Закария Мохаммад (2014)
Арипова Н. У. - Санация билиарной системы с применением антисептика Декасана в комплексе лечения холангита, Магзумов И. Х. (2014)
Загрійчук М. С. - Прогнозування ефективності симультанних лапароскопічних операцій за шкалою оцінки ризику та методика встановлення показань і протипоказань, Булик І. І., Масюк Ю. І., Гомон А. В., Кондратюк В. А., Присяжнюк В. В. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення площі виразок при синдромі діабетичної стопи з використанням розробленого програмного забезпечення, Настенко Д. В. (2014)
Паламарчук В. А. - Аутопластика возвратного гортанного нерва в хирургии щитовидной железы (2014)
Опанасенко М. С. - Заключна плевропульмонектомія у хворих на туберкульоз легень, Конік Б. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Обремська О. К., Леванда Л. І., Климець Є. В. (2014)
Притуло Л. Ф. - Динамика воспалительных медиаторов и показателей антиэндотоксинового иммунитета у детей при гнойно-деструктивной пневмонии, Бисюк Ю. А. (2014)
Бойко В. В. - Применение статистических моделей для прогнозирования исхода у пострадавших при тяжелой травме, Замятин П. Н., Дубровина Н. А., Замятин Д. П. (2014)
Стойко И. В. - Исследование механических свойств материалов для функциональной стабилизации при переломе пилона, Бэц Г. В., Бэц И. Г., Карпинский М. Ю. (2014)
Коваленко О. М. - Вивчення динаміки цитокінів у потерпілих за тяжких опіків для оцінки тяжкості стану і прогнозу, Мальцев Д. В., Казмірчук В. Є., Коваленко А. О. (2014)
Зубов А. Д. - Новые подходы к лечению лигатурных свищей, Губанов М. Д., Вилсон Д. И. (2014)
Насибова Э. М. - Применение внутривенной тотальной анестезии при "малых" хирургических вмешательствах у детей (2014)
Сухін І. А. - Створення моделі запального процесу в черевній порожнині в екперименті (2014)
Дубинина В. Г. - Влияние цитокинов и стромальных клеток жировой ткани на интеграцию в биологических тканях двухкомпонентного композитного сетчатого имплантата, Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Роша Л. Г., Сажиенко В. В., Лысенко М. А., Михайлов А. С., Четвериков М. С. (2014)
Криворучко І. А. - Псевдокісти підшлункової залози: діагностика й лікування, Гончарова Н. М., Адреєщев С. А. (2014)
Переста Ю. Ю. - Мініінвазивні втручання з приводу жовчнокам’яної хвороби, ускладненої гострим холангітом та механічною жовтяницею, Вайда В. В., Джупіна С. М. (2014)
Булик І. І. - Внутрішньокістозне розташування жовчного міхура у хворого при гострому калькульозному флегмонозному холециститі, Загрійчук М. С., Масюк Ю. І., Гомoн А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В., Сухачов С. В., Єгорова О. М. (2014)
Индже В. - Синдром задней обратимой энцефалопатии после пересадки печени от живого донора, Отан Е., Каракаш С., Мамедов Р., Айдын Д., Йылмаз С. (2014)
Титул, Зміст (2013)
Черній В. І. - Кліренс вільної води як критерій оцінки нормализації функціонального стану нирок при гострій нирковій недостатності у стадії відновлення діурезу та періоді реабілітації (рос. мов.), Момот Н. В., Колеснікова Т. І., Кузнєцова І. В. (2013)
Лемко І. С. - Дослідження метаболічної інтоксикації та особливості її клініко-біохімічної маніфестації при хронічній патології органів травлення, Яковенко Н. А., Голубка О. П., Гайсак М. О., Фабрі З. Й., Малиновська В. Г. (2013)
Клімова О. М. - Інфекційні фактори ризику у розвитку імунного дизбалансу і коагулопатій у хворих з тромбозом вен і тромбоемболією легеневої артерії (англ. мов.), Калашникова Ю. В., Дроздова Л. А. (2013)
Артамонова Г. Б. - Модулюючий вплив полісахариду з гриба L. еdodes на протипухлинну дію гліпептидної вакцини, Яніш Ю. В., Шляховенко В. О. (2013)
Білецька Г. В. - Лабораторна діагностика гранулоцитарного анаплазмозу людини, Бень І. І. (2013)
Руденко А. В. - Етіологічна діагностика та клінічний статус жінок, хворих на гострий пієлонефрит, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Використання основних засад доказової медицини у підготовці фахівців з клінічної лабораторної діагностики (рос. мов.), Єльчанінова Т. І., Сітало С. Г. (2013)
Зубовська О. Т. - Особливостi лабораторних показникiв у вагiтних (рос. мов.), Вільчук К. У., Курлович І. В., Мітрошенко І. В., Барсуков А. Н., Нагібовіч С. Ю. (2013)
Вельков В. В. - Ішемічне та неішемічне підвищення високочутливих тропонінів: інтерпретація, оцінка ризиків, терапія (рос. мов.) (2013)
Титул, зміст (2011)
Жук Ю. О. - Діалектика педагогічного знання в умовах комп'ютерно-орієнтованого процесу навчання (2011)
Пушкарьова Т. О. - Електронний контент: особливості застосування і нові можливості пізнання світу (2011)
Цибулько М. М. - Об'єктно-орієнтоване програмування: з чого розпочинати (2011)
Ганжела С. І. - Формування компетентностей учнів старших класів у процесі навчання інформатики (2011)
Голодюк Л. С. - Проектування інформаційно-комунікаційного супроводу уроку (2011)
Матяш Н. Ю. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології за допомогою комп'ютерного тестування, Міронець Л. П. (2011)
Саламаха О. М. - Комп'ютерні технології на уроках образотворчого мистецтва (2011)
Рибалко О. О. - Дидактична гра і навчання молодшого школяра (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Кузнецова І. В. - Електронний підручник "Основи Інтернету" (2011)
Будкевич Т. В. - Програмні засоби навчання фізики, хімії і біології (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
VII Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (2011)
Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання (2011)
Конкурс на кращий логотип і талісман Національного проекту "Відкритий світ" (2011)
Електронні підручники: за і проти (2011)
Вдовичин І. Я. - Свобода особи в епоху європейського середньовіччя (теологічна інтерпретація ідеї природного права) (2013)
Огаренко Т. О. - Стабільність правової системи та соціально-правових відносин: умови та принципи (2013)
Ганьба О. Б. - Правопорушення персоналу прикордонних підрозділів російської імперії та засоби боротьби з ними в кінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Киреева І. В. - Конституційно-правові засади сталого використання природних ресурсів (2013)
Ковалко Н. М. - Закон України "про всеукраїнський референдум" як правова основа для прийняття нової конституції України (2013)
Гусаров С. М. - Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України (2013)
Пшонка А. В. - Система суб’єктів, що здійснюють формування та реалізацію кадрової політики в органах прокуратури (2013)
Казанчук І. Д. - Європейська модель побудови адміністративно-правової системи охорони навколишнього середовища, та можливості її запозичення в євроінтеграційній Україні (2013)
Дубина Н. А. - Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України (2013)
Борко А. Л. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у сфері функціонування судової системи України (2013)
Теремцова О. М. - Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні (2013)
Чапала О. Ю. - Значення інформаційної діяльності засобів масової інформації при боротьбі з кризовими проявами у соціальному житті суспільства (2013)
Коваленко В. В. - Робота зі зверненнями громадян, які надходять до юридичної служби органів місцевого самоврядування: питання сьогодення (2013)
Котович І. О. - Касаційний перегляд судових рішень адміністративних судів як основна функція суду касаційної інстанції (2013)
Баркова С. П. - Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади у сфері правового регулювання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2013)
Макаренко О. Ю. - Правові акти суб’єктів охорони надр (2013)
Джамлов Илькин Джалил Оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Назаров В. В. - Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Лахманик Ю. Р. (2013)
Волинець Р. А. - Порушення бюджетного законодавства України: наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину (2013)
Жалдак І. А. - Актуальні питання криміналістичного забезпечення проведення одночасного допиту (2013)
Залеська А. С. - Гарантування права на отримання освіти кримінально-правовими засобами (2013)
Тракало Р. І. - Судовий контроль за діяльністю органів досудового розслідування (2013)
Пилипенко Г. М. - Судова експертиза як тактичний засіб отримання доказів (2013)
Давиденко В. В. - Аналіз правового забезпечення розслідування самовільного залишення військової частини – важлива складова розробки окремої криміналістичної методики (2013)
Ємельянов А. С. - Спори, що випливають з вексельних правовідносин (2013)
Машковська Л. В. - Комерційна та некомерційна сутність кооперативу (2013)
Грабовська Г. М. - Порядок здійснення розрахунків за використання музичного твору (2013)
Осинська О. А. - Актуальні питання процесуального механізму щодо здійснення принципу змагальності сторін у цивільному процесі (2013)
Красота О. І. - Підвідомчість спорів, що випливають з корпоративних відносин, і їх вирішення (2013)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за законодавством окремих постсоціалістичних країн (2013)
Мамедова А. І. - Конфлікти в системі місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові інструменти СНД щодо повернення культурних цінностей України: аналіз практики застосування і ефективності дії (2013)
Дика Д. О. - Засада раціональної процесуальної форми у діяльності європейського суду з прав людини (2013)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Франції (2013)
Бухтіярова І. О. - Принципи забезпечення дієвості механізму оподаткування нерухомості (2013)
Гедзюк О. В. - Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком (2013)
Фоменко А. О. - Діагностика машинобудівних підприємств щодо гнучкості інноваційного розвитку (2013)
Хапатнюковський М. М. - Еволюція підходів до тлумачення сутності та ознак економічного суверенітету держав (2013)
Титул, зміст (2011)
Інтерв'ю голови державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженка журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї" (2011)
Литвинова С. Г. - Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики (2011)
Копотій В. Г. - Вікі-портал Кіровоградського державного педагогічного університету (2011)
Буртовий С. В. - Створення і подальша підтримка регіональних освітніх благосфер за допомогою систем керування блог-контенту (2011)
Литвиненко О. В. - Використання веб-каталогів у педагогічній діяльності вчителів-предметників (2011)
Тюрікова О. Д. - Технології дистанційного навчання: теоретичні підходи й практичне застосування (2011)
Кононец Н. В. - Принцип триєдності навчальних цілей під час створення електронного підручника (2011)
Скрипка В. Г. - Технологія проектування електронного додатку до уроку математики в середовищі візуального програмування (2011)
Білий О. В. - Налаштування Linux Mint (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Єгорова М. Е. - Починаємо готуватися до олімпіади (2011)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 червня 2011 р. №1/9-493 (2011)
В Україні зменшується рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади (2011)
Науково-методичний центр сучасних засобів навчання (2011)
Ванієв Е. С. - Порівняльно-правовий аспект анексії Криму до складу Росії в 1783 р. та в 2014 р. (2014)
Кривицький Ю. В. - Ідея "Праведного закону" Тараса Шевченка як сутнісний напрям розвитку вітчизняного законодавства (2014)
Міма І. В. - Релігійно-нормативні обмеження як засоби впливу у механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин (2014)
Мороз О. М. - Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання як основи формування й розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестеренко М. В. - Особистісні якості працівника міліції як елемент забезпечення його правомірної поведінки (2014)
Палінчак М. М. - Правове регулювання державно-церковних відносин у сучасній Україні (2014)
Петрів М. Й. - "Часопись правнича" – перший український юридичний журнал та його роль у становленні правової думки в Галичині (до 125-річчя виходу в світ першого числа журналу) (2014)
Пильгун Н. В. - Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні, Рощук М. В. (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності у середовищі військовослужбовців на початку 50-х років ХХ ст. в Україні (2014)
Сидоренко О. М. - Методологічні підходи до розуміння догми права (2014)
Bysaga Yu. M. - Constitutional law science, Byelov D. M., Lenger Ya. I. (2014)
Бисага Ю. М. - Форми участі народу у процесі здійснення правосуддя в Україні, Гуті К. І. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини Верховною Радою України (2014)
Наумова К. І. - Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види (2014)
Різник С. В. - Реформа конституційного правосуддя в Україні: питання теорії та практики (2014)
Сігарьова Н. Ф. - Виконання рішень Конституційного Суду як гарантія прав платників податків (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток правового регулювання відносин представництва у цивільних кодифікаціях України періоду радянської доби (2014)
Розізнана І. В. - Поняття і зміст збитків при порушенні договірних зобов’язань (2014)
Топоркова М. М. - Проблематика регулювання стосунків між постачальником теплової енергії й споживачем за договором постачання побутового споживача тепловою енергією (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень (2014)
Чижмар К. І. - Методологічні засади дослідження інституту нотаріату (2014)
Шутенко О. В. - Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве (2014)
Токунова А. В. - До питання про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Чередникова Т. Н. - Приемка продукции по договору поставки нефтепродуктов: состояние и перспективы правового регулирования (2014)
Онацький В. М. - Сутність аморального проступку, не сумісного з виконанням виховних функцій: теоретично-правова характеристика, Дворніков А. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Права особи на соціальний захист: міжнародно-правові засади (2014)
Тищенко О. В. - Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти (2014)
Шабанов Р. І. - Правова природа права на зайнятість як юридичного механізму забезпечення зайнятості населення (2014)
Ващишин М. Я. - Структура національної екологічної мережі (2014)
Степанов С. В. - Щодо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення цільового призначення земельної ділянки при укладанні договору емфітевзису (2014)
Чомахашвілі О. Ш. - Екологічна мережа: теоретико-правовий огляд (2014)
Білоконь О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання реадмісії (2014)
Галай В. О. - Правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, Середа А. П. (2014)
Греца С. М. - Використання досвіду країн ЄС для удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2014)
Греца Я. В. - Вплив законодавства про трансфертне ціноутворення на процес податкового планування (2014)
Менів Л. Д. - Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів (2014)
Наконечна Г. Я. - Охоронні адміністративно-правові відносини за участю судів (2014)
Пахомова Т. М. - Місце дозвільної системи в механізмі адміністративно-правового регулювання (2014)
Пугачова Є. В. - Правове становище та функції національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (2014)
Романченко Є. Ю. - Виключні права суб’єктів процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2014)
Руснак Л. М. - Адміністративно-правове забезпечення прав дітей-інвалідів у сфері охорони здоров’я в Україні (2014)
Сараєв Є. І. - Організація дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2014)
Селезньова О. М. - Специфіка природи інформаційного права в контексті галузевої приналежності (2014)
Сєчко А. В. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері цивільної авіації України (2014)
Ул’яновська О. В. - Організація документообігу в судах: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правові аспекти створення та застосування тимчасових сервісних зон у суднобудуванні (2014)
Чемерис М. С. - Характеристика окремих принципів гарантування та страхування вкладів фізичних осіб (2014)
Шевчук О. М. - Поняття державного примусу в сільському господарстві України (2014)
Шепета О. В. - Нормативно-правова складова захисту інформації у системі електронних грошей в Україні (2014)
Ярошенко А. С. - Насінництво як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Книш С. В. - Запобігання нелегальній міграції як засіб убезпечення людини від продажу в рабство та подальшої експлуатації (2014)
Кучерявий І. І. - Актуальні проблеми протидії гральному бізнесу в Україні (2014)
Литвин П. С. - проблемні питання правового статусу потерпілого від злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" (2014)
Михайліченко Т. О. - Види покарань за ст. 197 КК України та деякі питання щодо їх призначення (2014)
Пасека М. О. - Біологічні ознаки особи неповнолітнього правопорушника як об’єкта криміналістичного дослідження (2014)
Рубащенко М. А. - Співвідношення понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у кримінальному праві України (ст. 110 КК) (2014)
Ступник Я. В. - Протидія наркозлочинності в мережі інтернет: виклики сьогодення, Когут М. Г. (2014)
Чернишов Г. М. - До питання про визначення фінансового шахрайства (2014)
Шевчук А. В. - Інцест – один з найдавніших злочинів проти статевої моралі (2014)
Ющик О. І. - Зміст покарання (2014)
Борисенко Р. В. - Розслідування слідчо-оперативною групою торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (2014)
Мудрецька Г. В. - Проблеми використання даних ДНК аналізу під час розслідування злочинів, Цикова О. В. (2014)
Нешик Т. С. - Періоди становлення суду присяжних в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Оніщик Ю. В. - Матеріальні сліди під час розслідування ухилень від сплати податків (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Патрелюк Д. А. - Предмет допиту у кримінальних провадженнях про незаконні заволодіння транспортними засобами, що вчинені неповнолітніми (2014)
Сіренко О. В. - Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Плахотнік О. В. - Угода про визнання винуватості: переваги і недоліки нового кримінально-процесуального інституту, Чех О. В. (2014)
Заборовський В. В. - Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Якимович Я. В. (2014)
Томіленко П. І. - Особливості організації прокурорської діяльності у сфері захисту лісових ресурсів (2014)
Устименко В. В. - Історичний аспект становлення правової основи системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР (2014)
Титул, зміст (2011)
Технології хмарних обчислень — провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти в Україні (2011)
Кузьмінська О. Г. - Учнівська мережева спільнота як середовище набуття компетентностей (2011)
Погрібний О. В. - Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (2011)
Киричков Я. В. - Основи створення комп'ютерних публікацій (2011)
Руденко В. Д. - Імпорт і експорт даних у середовищі Access 2007 (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Присяжнюк А. В. - Командний кубок України з програмування серед учнівської молоді, Міланін О. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint (2011)
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. Інформатика (2011)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/2012 навчальному році (2011)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2010-2011 роки (2011)
Удод О. А. - Актуальність впровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Гунько Л. В., Кузічев М. М. (2011)
XXIII Міжнародна олімпіада з інформатики (2011)
Титул, зміст (2011)
Удод О. А. - Реалізація нової моделі освіти, заснованої на використанні ІКТ, висуває нові вимоги до всіх учасників навчального процесу (2011)
Пушкарьова Т. О. - Роль ІКТ в створенні єдиного європейського освітнього простору (2011)
Ходорковський О. А. - Нові можливості соціальних мереж (2011)
Воронцова Е. В. - Психологічні аспекти інформатизації навчально-виховного процесу (2011)
Косик В. М. - Програма "Сто відсотків" та шляхи її реалізації (2011)
Гущина Н. І. - Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах (2011)
Громська О. І. - Використання нетсерфера UbiSurfar в освіті, Рогова В. Б. (2011)
Мельник О. М. - Технологія Web 2.0 — інноваційний засіб навчання іноземної мови (2011)
Пушкарьова Т. О. - Дистанційне навчання, Ходорковский О. А. (2011)
Громко Г. Ю. - Імітаційне моделювання в Скретчі (2011)
Чимшир В. І. - Модель функціонування навчального закладу в єдиному інформаційному просторі (2011)
Киричков Я. В. - Технології спільної роботи з документами (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint: встановлення програм (2011)
Регіональний науково-практичний семінар "Сучасні та перспективні засоби ІКТ в освіті" (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Інтернет-портал "Щоденник" (2011)
Методичні рекомендації щодо проведення IV етапу І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році (2011)
Титул, зміст (2013)
Гедьо А. В. - Повсякденне життя купецтва Півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст. в статистичних виданнях та працях ХІХ – початку ХХ ст., Зєніна А. В. (2013)
Романцова Н. І. - Науково-публіцистичні праці М. Грушевського доби Української Центральної ради: історіографічний погляд на проблему (2013)
Гедьо А. В. - Гендерний аспект у дослідженні повсякденності українських істориків 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини А. Кримського, К. Харламповича та Н. Полонської-Василенко, Іорданова Ю. В. (2013)
Гріза В. А. - Соціально-економічне життя етнічних груп Південно-Східної України XVIII – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2013)
Кухлєв А. С. - Повітове місто Бердянськ та його мешканці в щоденниках В. К. Крижанівського (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Питання історії Української православної церкви в освітленні І. І. Соколова (2013)
Ковалевська О. - Портрети представників козацької еліти як об’єкт дослідження спеціальних історичних дисциплін (2013)
Чеботарьова О. В. - Становлення номенклатурної верхівки в Радянській Україні (1920-1930-ті рр.): історіографія питання (2013)
Беспалов Н. Е. - Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Историография, Добров П. В., Добров Э. В. (2013)
Зайченко І. А. - Дослідження історії створення "єврейського національного осередку" в Палестині в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів (ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Губарева М. В. - Основні племена Нової Англії в ранній період англійської колонізації Північної Америки за даними Д. Гукіна, Литвиненко Р. О. (2013)
Сараєва О. В. - Внесок земств в культурно-просвітницький розвиток Катеринославської губернії: джерелознавчий аспект (2013)
Кузовова Н. М. - Микола Федорович Чернявський, український письменник і громадський діяч, на службі у Херсонській губернській земській управі (1903-1918 рр.) (2013)
Никольский В. Н. - Голод 1921–1922 гг. в Донбассе и изъятие церковных ценностей (2013)
Міхеєва О. К. - Проблеми шлюбних відносин у контексті радянської сімейної політики в Україні на початку 1920-х рр. (за матеріалами фахових юридичних видань та газет) (2013)
Стріонова І. В. - Вплив соціальної політики радянської влади на інститут родини у 1920–1930-ті роки (на матеріалах Донбасу) (2013)
Славич Є. В. - Репресії щодо працівників сільського господарства Донеччини в 1929-1933 рр.: масштаби, динаміка, характер обвинувачень (2013)
Буряк Ю. Ю. - Донецькі магістралі напередодні Другої світової війни (1937–1939 рр.) (2013)
Єсіп І. М. - Міфи Другої світової війни у нацистських плакатах (1939-1945 рр.), Тюльнєв Д. С. (2013)
Тарнавський І. С. - Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі (1941–1943 рр.) (2013)
Dobrov P. V. - On the issue of the formation of the foreign prisoners of war camps in the Donbas region (1943–1954), Baglikova M. S. (2013)
Саржан А. О. - Повсякденне життя населення Донбасу у повоєнні роки (друга половина 1940-х – початок 1950-х років) (2013)
Гіцевич В. С. - Роль політичного анекдоту в повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 роках (2013)
Краснопьорова Л. О. - Об’єми та напрямки житлового будівництва на Донбасі періоду післявоєнної відбудови та "хрущовської відлиги" (2013)
Бодня О. О. - Особливості житлової політики в Донецькій області в 80-ті роки ХХ ст. (2013)
Агапов В. Л. - Ставлення партійно-державного керівництва СРСР та органів влади до страйку українських шахтарів у липні 1989 р., Добров Е. В. (2013)
Шепко Л. Г. - Формирование высшего слоя боспорского общества (2013)
Курзенков М. С. - Вплив "Військової тривоги 1875 р." на зовнішньополітичні відносини Російської та Германської імперій (2013)
Масленкина Н. Г. - Влияние свободного образования на развитие французской общеобразовательной системы второй половины XIX века (2013)
Горб Є. С. - Політизація соціалістичного та селянського руху в Польській республіці періоду парламентської демократії (1918-1926 рр.) (2013)
Кринко Е. Ф. - В составе вермахта и СС: коллаборационистские казачьи части (2013)
Орехова С. - История Великой Отечественной войны на почтовых марках СССР (2013)
Петров С. В. - Правовые проблемы религиозной политики СССР по отношению к евангельским церквям в начале 40-х – первой половине 60-х годов ХХ века. Исторические аспекты (2013)
Бредіхин А. В. - Вплив гібралтарського питання на відносини Великої Британії та Іспанії (1956-2011 рр.), Лесіва Н. О. (2013)
Смирнов В. С. - Современные европейские традиции паралимпийского спорта: история становления европейского паралимпийского движения (2013)
Хлынина Т. П. - История, политика и нациестроительство на Северном Кавказе (2013)
Петренко К. А. - Вплив міжнародних процесів на формування зовнішньої політики об’єднаної Німеччини (2013)
Завадський В. М. - Роль та місце України в геополітичних концепціях США (за матеріалами робіт З. Бжезинського), Іваненко В. А. (2013)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до країн ЄС, Тютюннікова А. І. (2013)
Грідіна І. - Спортивна дипломатія України: поразки і перемоги, Куц Д. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2011)
Мадзігон В. М. - Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи (2011)
Глинський Я. М. - Чому ми вибираємо Visual Basic, Ряжська В. А. (2011)
Гризун Л. Е. - Методичні підходи до викладання основ офісного програмування на мові Visual Basic for Applications у середовищі MS Excel майбутнім учителям інформатики (2011)
Богачков Ю. М. - Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, Пінчук О. П. (2011)
Буйницька О. П. - Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технології Web 2.0, Носенко Т. І. (2011)
Лаврентьєва Г. П. - Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів очима психолога (2011)
Рибалко О. О. - Участь студентів коледжу у проектній діяльності (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Руденко В. Д. - Адміністрування баз даних у середовищі Access 2007 (2011)
Пляка С. М. - Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей в глобальній мережі Інтернет (2011)
Ходорковський О. А. - Освітній портал "Щоденник.ua" (2011)
Кліменко Т. О. - Віртуальна лабораторія в системі хімічної освіти в школі, Гранкіна Т. М., Нарожна Т. І. (2011)
Ткачук Г. Е. - Інтерактивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики (2011)
Інформатика очима тих, хто її вивчав (2011)
Рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2011-2012 навчальному році (2011)
Комп'ютерні технології у фінансовій сфері (2011)
Підсумки конкурсу "Методика — 2011" (2011)
Титул, зміст (2013)
Президент України (2013)
Голова Верховної Ради України (2013)
Прем’єр-міністр України (2013)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2013)
Президент Національної академії наук України (2013)
Віце-прем’єр міністр України К. І. Грищенко (2013)
Міністр охорони здоров’я України чл.-кор. НАМН України Р. В. Богатирьова (2013)
Президент НАМН України, академік А. М. Cердюк (2013)
Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосовва НАМН Украины академик Г. В. Кнышов Николай Михайлович Амосов — основатель украинской кардиохирургии, легенда мировой науки (2013)
Янковский Д. С. - Микробиом человека и современные методы его оздоровления (обзор литературы), Широбоков В. П., Волосовец А. П., Моисеенко Р. А., Дымент Г. С. (2013)
Ярош О. К. - Калікс|n|арени — основа створення нових класів лікарських засобів (огляд літератури), Родік Р. В., Кальченко В. І., Ярош О. О. (2013)
Мохорт М. А. - Шляхи пошуку спазмолітиків сечового міхура (огляд літератури), Пупишева О. В. (2013)
Книшов Г. В. - Гіпертрофічна кардіоміопатія як одна з проблем патології міокарда і раптової смерті, Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Залевський В. П., Бешляга В. М., Кравчук Б. Б., Сіромаха С. О., Трембовецька О. М., Коллякова Н. О. (2013)
Зозуля Ю. П. - Зміни експресії генів у менінгіомах головного мозку та їх клінічне значення (огляд літератури та власних досліджень), Кваша М. С., Малишева Т. А., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2013)
Гайко Г. В. - Теоретические аспекты физиологической и репаративной регенерации костей с позиций системных представлений, Бруско А. Т. (2013)
Присяжнюк А. Є. - Організація в Україні аналітичних епідеміологічних досліджень радіаційних ризиків розвитку лейкемій внаслідок Чорнобильської катастрофи, Романенко А. Ю., Базика Д. А., Федоренко З. П., Чумак В. В., Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Гулак Л. О., Горох Є. Л. (2013)
Левицкий А. П. - Стоматогенная эндотоксемия (2013)
Мишуніна Т. М. - Гальмування транслокації катепсинів у цитозоль клітин папілярних карцином щитоподібної залози з агресивними біологічними характеристиками, Калініченко О. В., Тронько М. Д. (2013)
Дыкан И. Н. - Внутриплацентарная гемодинамика при осложненном течении беременности (по данным трехмерной энергетической допплерометрии), Волик Н. К. (2013)
XVI з’їзд ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів" (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.) (2013)
ІХ конгресс педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) (2013)
ІV з’їзд нефрологів України (Київ, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
ІІ з’їзд Асоціації урологів України (Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
VI Національний конгрес ревматологів України (Київ, 19-21 листопада 2013 р.) (2013)
Академіку НАМН України І. М. Трахтенбергу — 90 років (2013)
Академіку НАМН України О. Ф. Возіанову — 75 років (2013)
Академіку НАМН України А. М. Сердюку — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України Г. Д. Жабоєдову — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України М. О. Колесніку — 60 років (2013)
Костянтин Миколаєвич Косенко (2013)
Зміст ХІХ тому (2013)
Авторський покажчик (2013)
Безруков А. В. - До проблеми варіативності стилю та риторики бароко в західноєвропейських літературах XVII ст. (2013)
Беляева О. В. - Иная реальность в трилогии У. Берроуза "Города красной ночи" (2013)
Букіна Н. В. - Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (ґотичний та постмодерний аспекти) (2013)
Буркова Е. С. - Русская литература в контексте критических поисков Л. Шестова (2013)
Галушка Н. В. - Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько (2013)
Георгієвська В. В. - Основні художні принципи трагедії De casibus у п’єсі Крістофера Марло "Паризька різанина" (2013)
Гусева Е. А. - Русский очерк 90-х годов ХХ века (2013)
Зайцева А. В. - Поетичний світ Олени Пчілки (2013)
Зубарь Д. А. - Мотив смерти в трилогии Ф. Сологуба "Творимая легенда" (2013)
Краева К. В. - Концепция Гендера в современной научной парадигме (2013)
Левченко О. В. - "Образ античності" у творчості А. Мердок (2013)
Нікітіна Г. Є. - Літературна історія і семантика образу матінки гуски: до питання ґенези французької казковості (2013)
Омельяненко В. А. - Фантастическое и реалистическое в романе Д. Липскерова "Всякий капитан – примадонна" (2013)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект (2013)
Пономарёва Е. В. - Литературные портреты в дневнике Ю. Нагибина (2013)
Погорелова Д. А. - Типы двойников в русской прозе В. Набокова (2013)
Посудиевская О. Р. - Творчество О. Уайльда в оценках современных литературоведов (2013)
Процик І. В. - Іманентна і суб’єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча (2013)
Сидорчук Е. В. - Трансформация фельетона на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова "гражданин поэт" и "господин хороший" (2013)
Шеин Н. В. - Роман Айрис Мердок "Тhe flight from the enchanter":опыт интерпретации (2013)
Шпак І. В. - Літературна пародія як форма творчого сприйняття книг Дж. К. Роулінг: проблема перекладу та рецепції (2013)
Якуба О. В. - Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша (2013)
Бездушна Ю. С. - Посилення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансово-майновий аспект (2014)
Жураковська І. В. - Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України (2014)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками, Колеснікова О. М. (2014)
Михасик О. Д. - Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті (2014)
Пантюхова А. В. - Концептуальні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку (2014)
Сорокина Е. С. - Прикладные аспекты учета материальных затрат и их влияние на производственную себестоимость эфиромасличной продукции (2014)
Столярчук Н. М. - Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання, Івченко Л. В. (2014)
Цюцяк А. Л. - Порівняльна оцінка способів облікового відображення виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства (2014)
Цюцяк І. Л. - Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках (2014)
Sandeep Goel - Earnings Management Behaviour of Telecom India: A Review of MTNL and Bharti Airtel Ltd. (2014)
Вдовенко О. С. - Фінансова звітність у забезпеченні фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Лещух І. В. - Податковий контроль великих платників податків: іноземний досвід та вітчизняна практика (2014)
Мальований М. І. - Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави (2014)
Трусова Н. В. - Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Воляк Л. Р. - Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону (2014)
Мазур В. П. - Удосконалення інформаційної бази аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Огійчук М. Ф. - Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Гайдуцький І. П. - Концепція глобального антивуглецевого фонду для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Гуцаленко О. О. - Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України (2014)
Dyakonova M. V. - Development of Tourism as One of Solutions to Problem of Rural Youth Employment in Republic of Karelia, Stepanova S. V. (2014)
Мельничук Д. П. - Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи (2014)
Світлій пам'яті Г. Г. Кірейцева – Людини, Вченого, Вчителя (2014)
Відомості про авторів (2014)
Gurevich V. I. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Василевский В. В. - Оптимизация технологического процесса монтажа электрорадиоэлементов на основе вероятностных и технико-экономических моделей контрольных операций, Поляков М. А. (2013)
Мищенко М. В. - Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств, Фарафонов А. Ю., Коваленко Д. А., Сицилицин Ю. А. (2013)
Пиза Д. М. - Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, Сиренко А. С., Звягинцев Е. А. (2013)
Романенко С. Н. - Расчет шлейфных направленных ответвителей на МПЛ с учетом дисперсии и потерь в линиях, Дмитренко В. П., Воскобойник В. А. (2013)
Шама Є. О. - Мінімізація кількості інформативних ознак при побудові класифікатора рослинних об’єктів (2013)
Шило Г. М. - Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронних апаратів, Сиротюк О. В., Савелло А. Є., Лопатка Ю. А., Арєшкін Є. К., Гапоненко М. П. (2013)
Артюхова М. А. - Метод учета влияния системы менеджмента надежности предприятия при расчетной оценке показателей безотказности электронных средств, Жаднов В. В., Полесский С. Н. (2013)
Дубровин В. И. - Исследование изменений энтропии и энергии на этапах декомпозиции сигнала, Твердохлеб Ю. В. (2013)
Колпакова Т. А. - Оптимизация распределения объема заказа между несколькими поставщиками в тендере (2013)
Левин В. И. - Устойчивость решения задач оптимального проектирования систем с интервальными параметрами (2013)
Нікуліщев Г. І. - Протокол сліпого електронного цифрового підпису на еліптичних кривих над скінченим векторним полем (2013)
Панасенко Є. В. - Розв’язок крайової задачі оптимального керування в критичному випадку (2013)
Trofymchuk O. M. - Еstimation of market risk in ukraine using var methodology, Kozhukhivska O. A., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2013)
Чопоров С. В. - Использование технологий параллельных вычислений в методе конечных элементов (2013)
Шевцов Д. В. - Определение ориентации элементарных составляющих моделей знаков, подлежащих автоматическому именованию на множестве атомарных элементов (2013)
Firsov S. N. - Fault tolerance of spacecraft orientation and stabilization system, Reznikova O. V. (2013)
Romanuke V. V. - An attempt for 2-layer perceptron high performance in classifying shifted monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted shifted images on the pattern of 26 alphabet letters (2013)
Shafronenko A. - The evolving adaptive neural network for data processing with missing observations, Pliss I., Bodyanskiy Ye. (2013)
Dubrovin V. I. - R-peaks detection using wavelet technology, Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V. (2013)
Евланов М. В. - Онтологическая модель архитектуры информационной системы на основе сервисного подхода (2013)
Pishchukhina O. A. - Analytical support of requirements development for intelligent E-learning systems (2013)
Сергиенко А. В. - Информационная технология определения номера на чугуновозном ковше, Каргин А. А. (2013)
Скрупский С. Ю. - Компрессия ULTRA HD-видеоинформации в распределенной компьютерной системе (2013)
Орловский И. А. - Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования (2013)
Чепкунов Р. А. - Особенности регулирования электроприводов c косвенным измерением скорости, Левинзон Д. И. (2013)
Авєтіков Д. С. - Сучасний стан захворюваності на злоякісні новоутворення порожнини рота в Полтавській області за 2004-2010 роки, Баштан в. П., Іщенко В. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х. О. (2013)
Бойченко О. М. - Поширеність захворювання тканин пародонта у хворих на ІХС, Сідаш ю. В. (2013)
Гасюк Н. В. - Поширеність та аспекти діагностики акантолітичної пухирчатки в практиці лікаря-стоматолога, Іваницький І. О., Попович І. Ю. (2013)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору антибактеріальних ендодонтичних іригантів на етапі антисептичної обробки системи кореневих каналів (2013)
Герелюк В. І. - Вплив стану імунної системи на перебіг генералізованого пародонтиту, Довганич О. В. (2013)
Григорьева Т. С. - Комплексный анализ ранних и отдаленных результатов хирургического лечения атером лица (2013)
Горай М. А. - Оцінка ефективності протирецидивного лікування та профілактики хронічних механічних травм слизової оболонки порожнини рота (2013)
Дмитренко М. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2013)
Іленко Н. В. - Адсорбційна взаємодія мікрофлори та епітеліоцитів ясен віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О. (2013)
Коробейнікова Ю. Л. - Порівняльна характеристика сучасних рентгенологічних методів діагностики в стоматології (2013)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти (2013)
Макарова О. М. - Оцінка симетрії прикусу авторським способом аналізу контрольно-діагностичних моделей щелеп, Куроєдова В. Д. (2013)
Матвійків Т. І. - оцінка показників імунітету ротової порожнини, про- та протизапальних цитокінів у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання, Герелюк В. І. (2013)
Микитенко А. О. - Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні мультипробіотика "симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2013)
Островська Л. Й. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу вагітних, Бублій Т. Д., Петрушанко Т. О., Дубова Л. І. (2013)
Павелко Н. М. - патогенетичні механізми ураження судин та напрямки оптимізації терапії хворих на генералізований пародонтит (2013)
Саенко Т. С. - Состояние цитохимической активности сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы нейтрофилов периферической крови у больных после инъекционной остеопластической терапии генерализованного пародонтита (2013)
Череда В. В. - Оцінка ризику розвитку запальних захворювань пародонта в осіб молодого віку із різним стоматологічним статусом (2013)
Шиленко Д. Р. - Применение биомеханической концепции окклюзии с учетом анатомии вторых постоянных премоляров, Удальцова К. А. (2013)
Акулова Е. Ю. - Особенности ауторегуляции мозгового кровотока у больных бронхиальной астмой детей (2013)
Антоненко П. Б. - Зв'язок між фармакокінетикою рифампіцину і станом перекисного окислення ліпідів у хворих на туберкульоз (2013)
Боднар В. А. - Оптимізація диспансерного спостереження за особами, які перенесли інфекційний мононуклеоз у дорослому віці (2013)
Винник Н. І. - Оцінка якості життя та клінічна ефективність піоглітазону в комплексній терапії ішемічної хвороби серця в сполученні з метаболічним синдромом (2013)
Гавриш І. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника (2013)
Гарницька А. В. - Чутливість методу нейрометрії при виявленні ураження різних нервових волокон у хворих на цукровий діабет без клінічних ознак полінейропатії, Маньковський Б. М. (2013)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации двигательных нарушений у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне в зависимости от степени тяжести (2013)
Гостищева Е. В. - Клинико-иммунологические особенности течения атопического дерматита у детей (2013)
Григола О. Г. - Клінічно-спірографічні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичної напруги в дітей шкільного віку (2013)
Гринзовський А. М. - Періодизація та етапи становлення українського санітарного законодавства до початку xx століття (2013)
Еременко С. А. - Ротавирусные гастроэнтериты: особенности клинического течения в зависимости от наличия микст-инфекции (2013)
Жураковська Н. О. - Комплексне лікування хворих на інфекційний мононуклеоз (2013)
Іваницький І. В. - Ультразвукові ознаки змін поперекового відділу хребта у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів (2013)
Каменщик А. В. Іванько О. Г. - Взаємозв'язки інтенсивності забруднення атмосферного повітря та розповсюдженості вроджених вад серця у дітей запорізької області (2013)
Капустянська А. А. - Диференційований підхід до призначення раннього лікування подагричного артриту (2013)
Кобец А. А. - Клинико- биохимическая характеристика детей с атопическим дерматитом с учетом уровня IG E в сыворотке крови (2013)
Кобец Ю. В. - Сравнительная оценка трансфораминальных и транссакральных блокад при стенозе поясничного отдела позвоночника (2013)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів ноцицептивної системи та больового синдрому в процесі лікування болю у нижній частині спини, обумовленого дискогенною радикулопатією, Литвиненко Н. В. (2013)
Колоскова О. К. - Аналіз п’ятирічної динаміки руху контингенту обласного спеціалізованого будинку дитини м. Чернівці (2008-2012 рр), Ортеменка Є. П., Філіпець Л. П. (2013)
Коханюк ю. В. - Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (2013)
Крайдашенко О. В. - Вплив раміприлу на показники добового ритму артеріального тиску та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічний гломерулонефрит, Долінна М. О. (2013)
Курилів Г. М. - Вираженість ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічну серцеву недостатність (2013)
Литвиненко Н. В. - Диференційні підходи до діагностики різних патогенетичних варіантів ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В., Гапонюк А. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм 896A/G гену TLR4, 2258G/A гену TLR2 та особливості клініки атопічної бронхіальної астми у дорослих (2013)
Маріш М. Ю. - Структура вегетативної нервової регуляції кардіоваскулярної системи у хворих на первинну артеріальну гіпертензію іі стадії в динаміці комбінованої антигіпертензивної фармакотерапії (2013)
Микуляк в. Р. - Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда (2013)
Місяченко М. М. - Взаємозв’язок порушень ліпідного спектру крові та наявності helicobacter pylori (2013)
Некрасова Н. О. - Нестабільність хребцево-рухових сегментів шийного відділу хребта та її вплив на вегетативне забезпечення організму (2013)
Никитчина Т. С - Особенности лабораторной диагностики герпетического кератита, Сакович В. Н. (2013)
Овська О. Г. - Стан cудинної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок v стадії, що отримують лікування програмним гемодіалізом, Садомов А. С. (2013)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу стробілуринів, Бардов В. Г., Вавріневич О. П. (2013)
Ортеменка Є. П. - Особливості характеру запальної відповіді дихальних шляхів у школярів, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2013)
Осокина О. И. - Прогнозирование двухлетнего клинико-функционального исхода у пациентов с первым психотическим эпизодом, Абрамов В. А, Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н. (2013)
Петровський Т. Р. - Вплив антиоксидантної терапії на постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка (2013)
Попадинець І. Р. - Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2013)
Прийменко Н. О. - Поширеність поліморфізму генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 у хворих з ускладненим перебігом грипу та визначення його впливу на перебіг грип-асоційованої пневмонії (2013)
Резніченко Н. Ю. - Метаболічні зміни у мешканців великих індустріальних центрів (2013)
Сакевич В. Д. - Взаємозв’язок клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт з мутантними алелями толл-подібного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY), Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Садовой С. В. - Изучение уровней с-реактивного белка до и после коронарографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Садовой В. И. (2013)
Саргош О. Д. - Гігієнічна оцінка дозового навантаження іонізуючої радіації на працівників нафтогазовидобувних підприємств, Матвієнко Т. М. (2013)
Сенаторова Г. С. - Активність протеїназ вазоконстрикторної дії у дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Без'язична Н. В. (2013)
Середюк Н. М. - Роль маркерів симтемної імунозапальної активації, лептину та адипонектину у перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії в поєднанні з ішемічною хворобою серця, ожирінням та подагрою, Вацеба М. О. (2013)
Сквира И. М. - Микросоциальные факторы в генезе ранних рецидивов алкогольной болезни (2013)
Скибина К. П. - Влияние рекламы лекарственных средств на уровень самолечения в Украине, Ананько С. Я. (2013)
Соломенник А. О. - Прогностическое значение некоторых иммунологических показателей у больных острым гепатитом С (2013)
Ступницька Г. Я. - Стан ліпідного обміну та рівень цинку в крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із абдомінальним ожирінням, Федів О. І., Ігнатюк Т. В., Стратійчук Т. М. (2013)
Таряник К. А. - Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи, Литвиненко Н. В. (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням (2013)
Титул, зміст (2012)
Івасюк І. Д. - Впровадження інформаційних технологій у закладах освіти Вінницької області (2012)
Білик О. О. - IX Вінницький міжнародний конкурс з веб-дизайну і комп’ютерної графіки (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу та підтримки життєдіяльності закладів освіти (2012)
Пойда С. А. - Підвищення кваліфікації педпрацівників засобами платформи ДН E-Front (2012)
Глущенко Г. М. - Стан і перспективи запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес системи професійно-технічної освіти (2012)
Копняк Н. Б. - Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи (2012)
Петрушенко О. Ю. - Система вибору програмного забезпечення уроків математики з реалізацією принципу наступності, Петрушенко Ю. В. (2012)
Шевченко І. А. - Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання в системі післядипломної освіти (2012)
Копняк В. Є. - Формування навичок роботи з інформаційними технологіями у гуртковій роботі (2012)
Марковська Т. В. - Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної освіти (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 (2012)
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2012)
Каптур В. А. - Психолого-педагогічні аспекти нових рішень у навчально-виховному процесі, Василенко О. А. (2012)
Вашуленко О. П. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії за допомогою електронної наочності (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Анісімов Ю. Б. - Олімпіада з інформаційних технологій, Богомолова Н. І., Кохно Л. П., Обрізан К. М., Фокіна Т. М. (2012)
Старт Національного проекту "Відкритий світ" (2012)
Зустріч у Лондоні (2012)
Титул, зміст (2012)
Биков В. Ю. - Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення, Лапінський В. В. (2012)
Дайко О. А. - Організаційні засади реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" (2012)
Вілкул О. Ю. - Соціальна значущість програми "Сто відсотків" для Дніпропетровщини (2012)
Лозовський Е. М. - "Один учень – один комп’ютер" — Луганська інформаційна освітня перспектива (2012)
Ходорковський О. А. - Майбутнє української освіти — це школа і вчитель он-лайн (2012)
Вєтров І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку освіти Рівненщини, Віднічук М. А. (2012)
Чернікова Л. А. - Розподілена модель організації навчання вчителів Запорізької області в галузі ІКТ (2012)
Пушкарьова Т. О. - Учень і вчитель в сучасному інформаційному просторі (2012)
Ломаковська Г. В. - Науково-педагогічний проект "ІТ-освіта" як складова системи підготовки фахівців для забезпечення потреб ІТ-індустрії України, Проценко Г. О. (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Всеукраїнські олімпіади школярів з інформатики з використанням можливостей Інтернету: десять років життя (2012)
Косик В. М. - Проблеми безпечної роботи дітей в Інтернеті. Фільтрація несумісного з навчально-виховним процесом контенту (2012)
Бородай М. О. - Розумний світ (2012)
Клокар Н. І. - Інформаційно-навчальне середовище як відкрита педагогічна система професійного розвитку освітян (2012)
Казанцева О. П. - Основні складники педагогічної майстерності вчителя інформатики (2012)
Мельник В. І. - Підготовка до олімпіад з інформатики (2012)
Шакотько В. В. - Методологічні основи застосування комп’ютера в початковій школі (2012)
Палюшок Л. В. - Інноваційні методики навчання інформатики вчителів Львівської області (2012)
Гущина Н. І. - Реалізація програми "Партнерство у навчанні" в Україні, Свириденко О. С. (2012)
Сизова О. Ф. - Оптимізація інфраструктури загальноосвітнього навчального закладу: ресурси Microsoft для керівника, учителя, учня (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 р. №1/9B61 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B196 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B197 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Підсумки II Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт (2012)
Бичков М. А. - Аналіз результатів відеолапароскопічних антирефлюксних операцій у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Стасишин А. Р. (2013)
Вервега Б. М. - Сучасний погляд на етіопатогенетичне лікування гострого біліарного панкреатиту (2013)
Золотухин С. Е. - Особенности иммунологических нарушений при сочетанной черепно-мозговой травме и турникетной токсемии, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я., Попов С. В. (2013)
Кокоркін О. Д. - Прогностичний алгоритм оцінки якості ранньої діагностики вроджених вад розвитку сечовивідної системи у дітей (2013)
Іфтодій А. Г. - Критерій ефективності лікування хворих на хронічні ускладнені анальні тріщини, Козловська І. М., Білик О. В. (2013)
Колеснік О. П. - Ефективність хірургічного лікування хворих з і-іі стадіями недрібноклітинного раку легені (2013)
Корытная А. Ю. - Анализ развития эндотоксикоза и возможности его коррекции у больных с острым деструктивным панкреатитом (2013)
Куфтеріна Н. С. - Клініко-діагностичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми, Григоров С. М. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності комбінованого лікування еректильної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Вінтонів О. Р. (2013)
Литвинець Є. А. - Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит та екскреторно-токсичне безпліддя, Сандурський О. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Гестаційний пієлонефрит: ультразвукова доплерографія в дослідженні ниркової гемодинаміки, Гоцуляк Я. В. (2013)
Сакович В. М. - Клінічна оцінка ефективності застосування оксигенації в лікуванні травматичних кератитів, Острікова Т. О. (2013)
Стешенко А. А. - Оценка качества жизни с использованием опросников EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ - PAN28 у больных хроническим панкреатитом после хирургического лечения (2013)
Умеров Э. Э. - Изменение маркеров эндотоксикоза у больных с трофическими язвами и гнойно-некротическими ранами различного генеза на фоне местной терапии (2013)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне та біомеханічне обгрунтування проведення розрізів у соскоподібній ділянці, Стебловський Д. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Проведення верхньої та середньої рітідектомії з урахуванням топографоанатомічних особливостей різних ділянок голови, Гутник А. А. (2013)
Байбаков В. М. - Клініко-морфологічні зміни лімфатичного русла як ланки дренажних систем яєчка при порушенні облітерації вагінального паростка очеревини у дітей (2013)
Гайович В. В. - Порівняльний аналіз змін скелетних м’язів гомілки щура при травматичному ушкодженні сідничого нерва різної локалізації, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2013)
Гордієнко Л. П. - Протеїназно-інгібіторний потенціал та вільно-радикальні процеси у тканинах слинних залоз щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння (2013)
Гринишин О. Б. - Морфологічні зміни різних ділянок зуба при експериментальному середньому карієсі у щурів, Филенко Б. М. (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторной активностью на уровень интерлейкина-12 и интерлейкина-13 в крови при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период, Звягинцева Т. В. (2013)
Довгий Р. С. - Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma Lucidum, Cordyceps Sinensis та Leucoagaricus Macrorhizus, Позур В. В., Святецька В. М., Сухомлин М. М., Лівінська О. П., Макаренко О. М. (2013)
Желнин Е. В. - посттравматическая регенерация альвеолярной кости и ее связь с метаболическими показателями крови при глюкокортикоидном остеопорозе у крыс (2013)
Vasylchyshyna A. V. - Specific characteristics of innervation of gluteal muscles in the human fetuses and newborns, Khmara T. V., Vasylchyshyn Ya. M. (2013)
Halychanska O. M - Correlative interrelations of the vagus nerves in human fetuses and newborns, Khmara T. V. (2013)
Золотухин С. Е. - Лечебная эффективность кверцитина при изолированной и сочетанной черепно-мозговой травме в эксперименте, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я. (2013)
Іванчишин В. В. - Ультраструктурна організація центральних ямок зубів, Новосельцева Т. В. (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Перинатальна гісто- та ангіоархітектоніка міхурово-сечівникового сегмента, Проняєв Д. В. (2013)
Коптев М. М. - Оцінка морфо-функціональних змін периферичних відділів легені після впливу гострого іммобілізаційного стресу (2013)
Кучерявченко М. А. - Вовлечение в процесс хронизации воспаления лимфоузлов, отдаленных от очага воспаления (2013)
Лупир М. В. - Структурная организация лицевого нерва в канале височной кости (2013)
Марієвський В. Ф. - Визначення чутливості сальмонел в біоплівках до дії хімічних дезінфектантів, Бубало В. О. (2013)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на окремі показники антиоксидантного захисту в печінці щурів з алоксановим діабетом за умов цілодобової темряви, Кушнір О. Ю., Яремій І. М., Мещишен І.-С. В. (2013)
Миронченко С. И. - Нарушения показателей межфазной тензиореометрии крови морских свинок при действии на кожу ультрафиолетового излучения и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Желнин Е. В., Кривошапка А. В. (2013)
Міськів В. А. - Особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3-місячного віку та їх перебудова при експериментальному цукровому діабеті і-типу (2013)
Нефедов А. А. - Анальгетический эффект наносеребра при ноцицептивных раздражениях различного генеза (2013)
Онул Н. М. - Вплив важких металів на морфологічні особливості яєчників щурів (2013)
Попик П. М. - Морфометрична характеристика змін ланок гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози під впливом налбуфіну (2013)
Прийма Н. В. - Патоморфологическая характеристика изменений в периапикальных тканях при хроническом периодонтите (2013)
Proniaiev D. V. - Variants of perinatal anatomy of the internal female genital organs (2013)
Савосько С. І. - Вплив фракцій церебралу на розвиток морфологічних порушень в клітинах нейробластоми людини IMR-32 при дії ефіра для наркозу, Макаренко О. М., Погоріла Н. Х., Васильєва І. Г. (2013)
Сидоренко А. Г. - Ефекти етилового ефіру 4- (2013)
Сорокін Б. В. - Роль No-синтаз у механізмах структурно-функціональних порушень кісток при відтворенні глюкокортикоїдного остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2013)
Стклянина Л. В. - Сравнительный анализ индексов физического развития у девушек различной этнотерриториальной принадлежности: пропорции тела у жительниц индии и африки (2013)
Сухомлин А. А. - Оксидативний стрес та його корекція меланіном в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії (2013)
Сухомлин Т. А. - Процеси перекисного окиснення ліпідів у легенях щурів за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін" (2013)
Шаторна В. Ф. - Пошук нових біоантогоністів ацетату свинцю в експерименті, Гарець В. І., Майор В. В., Колосова І. І., Савенкова О. О. (2013)
Шаблий Д. Н. - Экспериментально-морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнего альвеолярного нерва комбинированными нейропротекторными препаратами в отдаленные сроки, Морозова М. Н., Калиберденко В. Б. (2013)
Якушко О. С. - Структурний та морфометричний аналіз нервових волокон зорового нерва щурів при гострому експериментальному невриті (2013)
Марковский В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты у пациента с синдромом марфана (наблюдение из практики врача-патологоанатома), Сорокина И. В. , Калужина О. В., Плитень О. Н., Маслов А. В. (2013)
Коваленко К. Г. - Продуктивні способи утворення нових слів у сучасній англійській мові (2013)
Амбросова Т. М. - Метаболічний синдром: адипокінова теорія патогенезу (2013)
Бойків Н. Д. - Роль ендотелію в патогенезі гострих розладів мозкового кровообігу (2013)
Вахненко А. В. - Перспектива визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі при захворюваннях легенів (2013)
Житова В. А. - Использование капилляроскопии для диагностики нарушений периферического кровообращения, Чернуха С. Н. (2013)
Казаков Ю. М. - Місце евелору (ресвератролу) у антиоксидантній терапії, Чекаліна Н. І., Петров Є. Є. (2013)
Новак А. С. - Сучасний стан вивченості патогенетичних аспектів черепно-мозкової травми (2013)
Рибалов О. В. - Сучасний погляд на діагностику токсичного некрозу щелепних кісток у наркозалежних пацієнтів, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2013)
Черевко Ф. А. - Сучасний погляд на фіксацію часткових знімних пластинкових протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Малюченко О. М. (2013)
Мельникова С. В. - Работа XXII съезда физиологического общества имени И. П. Павлова (2013)
Аббасов И. Б. - Фирменный стиль кафе "АНГКОР БАР", Гривцов В. В., Моисеева Е. Д. (2013)
Абрамюк І. Г. - Тенденції формування композиційного центру м. Луцька в контексті його історичного розвитку (2013)
Баклыская Л. Е. - Рекреационные пространства в спальных районах на примере территории кинотеатра "Хабаровск", Гурьева Е. В. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування середовища навчально-розважального комплексу на базі планетарію, Гузь О.І., Гупаловська С.Б. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Роль та місце trash-напряму у дизайні, Царик О. А. (2013)
Жураев Т. Х. - Дизайн-разработка концептуальной модели отвала с геометрически комбинированной поверхностью (2013)
Заргарян И. В. - Роль цвета в предметно-пространственном окружении человека (2013)
Романенко Н. Г. - Street-art та його розвиток на вулицях міста черкаси, Вискварка Я. М., Галицька О. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Стан і перспективи розвитку парків центральної частини Києва, Косаченко В. Ю., Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Концепція пристроїв психічного саморегулювання, Кфіа Д. В. (2013)
Кузнецова І. О. - Використання структури природних форм в об'єктах біодизайну, Захарчук В. Л. (2013)
Кучкарова Д. Ф. - Геометрическое моделирование рельефа для инженерных задач водоотведения, Хаитов Б. У. (2013)
Лагода О. М. - Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як форма художньої репрезентації костюма (2013)
Мироненко В. П. - Развитие идей адаптивности в современной городской среде, Демидюк Ю. (2013)
Назарук А. А. - Архитектурная модернизация школ-интернатов для детей с нарушенем зрения, Мироненко О. В. (2013)
Негай Г. А. - Информационная оценка гармоничности архитектурной формы (2013)
Привольнева С. А. - Аэропорт как визитная карточка региона, Сахно К. (2013)
Привольнева С. А. - Эко-дизайн. Соединение новых технологий и нетрадиционных художественных решений (2013)
Сазонова Ю. Ф. - Екодизайнерські принципи, прийоми та засоби організації житлового середовища (2013)
Скляренко Н. В. - Принцип взаємодії дизайн-системи і середовища у проектуванні об'єктів зовнішньої реклами (2013)
Ткаченко Н. В. - Особливості молодіжних хостелів-лофтів США (2013)
Цой М. П. - Дизайн як складна система (механізм, інструменти взаємодії) (2013)
Титул, зміст (2012)
Хіврич В. В. - Інформатизація освіти Запорізької області як фактор розвитку інформаційного суспільства регіону, Чернікова Л. А. (2012)
Васильченко С. В. - Ресурсно-мережева модель організації системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики (2012)
Циммерман Г. А. - Особливості використання задачного підходу у процесі вивчення основ алгоритмізації і програмування, Циммерман О. В. (2012)
Музика О. Н. - Комп’ютер у сільській школі: реалії, проблеми, перспективи (2012)
Телятник К. В. - Організація методичної роботи з відповідальними за інформатизацію регіону в системі післядипломної освіти (2012)
Стадник О. В. - Створення учнями навчальних програм засобами візуального середовища програмування, Мартиненко Л. В. (2012)
Пєстрікова О. М. - Слайд-презентація — власний інформаційний ресурс шкільної бібліотеки у проведенні масових заходів (2012)
Гуменна О. В. - Інформаційне середовище як засіб проектування розвитку навчального закладу, Кононова Л. В. (2012)
Тимошенко Ф. М. - Розвиток і впровадження сучасних комп’ютерних технологій у систему управління навчальним закладом (2012)
Ласкова Н. О. - Шкільний сайт як вагома складова єдиного інформаційного освітнього простру навчального закладу (2012)
Маркова Є. С. - Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи (2012)
Попкова О. П. - Використання інтернет-технологій соціальних мереж у початковій школі (2012)
Путій Т. М. - Шкільна мовна освіта в контексті розвитку електронних засобів навчання (2012)
Мокрогуз О. П. - До питання ергономічності мультимедійної презентації як фактору її ефективності (2012)
Відкритий світ: Результати Загальнонаціонального конкурсу (2012)
"Золота Фортуна" — успіх, об’єктивність, визнання! (2012)
X Всеукраїнський турнір юних інформатиків (2012)
Перша Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт дошкільного навчального закладу (2012)
Титул, зміст (2014)
Очільник мінагрополітики України Ігор Швайка підписав меморандум з виробниками цукру (2014)
Сінченко В. М. - Біоадаптивна технологія вирощування цукрових буряків: технологічні аспекти, Пиркін В. І., Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур’янового компоненту агроценозу (2014)
Саблук В. Т. - Фітосанітарний стан бурякових агроценозів та основні заходи щодо його оптимізації у 2014 році, Грищенко О. М., Половинчук О. Ю. (2014)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2013 році та прогноз їх появи у 2014 р., Шендрик К. М. (2014)
Стефанюк В. Й. - Клональне мікророзмноження стевії, Жужалова Т. П. (2014)
Всеукраїнський аграрний форум не зміг вирішити питання аграріїв, але знайшов порозуміння з міністром (2014)
Іван БАЛКОВ: Буряківництво в Україні звільниться від "окупації" зарубіжних гібридів (2014)
Титул, зміст (2012)
Громко Г. Г. - Інформатика в овновній школі — очима вчителя (2012)
Чернікова Л. А. - Формальна логіка в школі? — Ми За!, Васильченко С. В. (2012)
Караванова Т. П. - Якою бути інформатиці в основній школі (2012)
Семеріков С. О. - Фундаменталізація шкільного курсу інформатики, Тепліцький І. О. (2012)
Пліш І. В. - Модель інформаційного навчального середовища управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Бондаренко О. О. - Інформаційний супровід проектування та реалзації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (2012)
Півнєв В. В. - Створення і практичне використання електронного навчалього контенту для здійснення профільного навчання і допрофільної підготовки (2012)
Крамаренко С. Г. - Вплив інформаційних технологій на розвиток творчих здібностей інноваційної особистості (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
Кузічев М. М. - Задачі І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (2012)
Мотурнак Є. В. - Задачі Х Всеукраїнського турніру юних інформатиків (2012)
Зеленяк О. П. - Моделювання динамічної геометричної конфігурації (2012)
Макарчук О. М. - Пошук розв’язків задач засобами табличного процесора Microsoft Excel (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Білий О. В. - Розгортання системи Linux у комп’ютерному класі (2012)
Результати XXV Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2012)
Титул, зміст (2010)
Міністр Юрій Мельник – герой України (2010)
Аналітична записка щодо прогнозу та результатів виробництва цукру у 2009 році (2010)
Доронін В. А. - Якість заготовлюваного та каліброваного насіння різних біологічних форм цукрових буряків, Бусол М. В., Бойко I. I. (2010)
Войтюк П. - Основний обробіток ґрунту і врожайність цукрових буряків, Кремсал В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Heдозiм A. Ю. - Miнливicть piзноякicнocтi нaciння цукpовиx буряків при вирощуванні його в piзниx aгpoeкoлогічниx умoвax (2010)
Руденко В. Д. - Індустрія пограмного забезпечення, ІТ-кадри й навчання інформатики (2012)
Яременко О. С. - Вплив передпосівної обробки на польову схожість насіння і врожайність цукрових буряків (2010)
Пасіхов Ю. Я. - Інформатика у базовій школі: програма, підручники (2012)
Шкарівська Л. І. - Родючість сірого лісового ґрунту за різних умов використання (2010)
Співаковський О. В. - Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ, Алферова Л. М., Алферов Є. А. (2012)
Пиркін В. І. - Вдосконалити показник реалізації цукрових буряків у річних звітах (2010)
Пушкарьова Т. О. - Електронний навчальний посібник з математики для початкової школи, Рибалко О. О. (2012)
Чернелівська О. О. - Дводольні види бур'янів у посівах цукрових буряків (2010)
Програма курсу Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплин". Інформатика (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 №812. Про впровадження пілотного проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Концепція пілотного Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Склад Науково&методичної ради Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 №876. Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
IX Всеукраїнський конкурс "Вчитель – новатор" (2012)
Хмарні технології для освіти з Office 365 (2012)
Титул, зміст (2010)
Запольська Н. М. - Вибір гібриду – запорука успіху буряководів! (2010)
Роїк М. В. - Отримання тетраплоїдів кормових буряків методом поліплоїдизації у кулбтурі in vintro, Редько В. І., Бех Н. С., Недяк Т. М., Білоус Н. В., Войтюк Ю. В. (2010)
Борисов Д. В. - Новий гібрид цукрових буряків "Прометей", Лейбович А. С., Кулік О. Г. (2010)
Цвей Я. П. - Баланс водного режиму в короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Ременюк Я. О., Мацевецька Н. М., Горобець А. М., Герасименко В. В., Мостьовна Н. А. (2010)
Заришняк А. С. - Вплив вапнування на продуктивність цукрових буряків різних форм, Герман Б. О. (2010)
Манько О. А. - Воскове покриття листкових пластинок – як маркерна ознака стійкості до церкоспозу (2010)
Довгань С. В. - Прогноз розмноження ґрунтових шкідливих видів комах в Україні (2010)
Жердецький І. М. - Позакореневе внесення макро- і мікродобрив та поглинання основних елементів живлення кореневою системою рослин цукрових буряків (2010)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку грунту та передпопердників на щільність грунту в посівах цукрових буряків (2010)
Сопілко І. М. - Методологічне значення категорії суб’єкт права та проблематика визначення предмета повітряного права, Гладка І. В. (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання іноземних інвестицій в авіаційній галузі (економіко-правові аспекти) (2010)
Башук О. Г. - Витоки ідеї "правової держави" як верховенства закону в політико-правовому вченні Платона (2010)
Мамонтов І. О. - Боротьба українського націоналістичного руху у 1920-150-х р.р.: правова кваліфікація (2010)
Тимченко А. П. - Використання в сучасних умовах досвіду діяльності міліції України в роки воєнного лихоліття 1941-1945 р.р (2010)
Тоцький Б. А. - Реалізація принципу пропорційності через використання преамбули, Черненко З. С. (2010)
Хорт І. В. - Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні (2010)
Череватюк В. Б. - Звичаєве право в дослідженнях Івана Лучицького (2010)
Скулиш Є. Д. - Захист прав і свобод людини в аспекті проблеми торгівлі людьми (2010)
Білоскурька О. В. - Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави (2010)
Лісовська В. С. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав фізичних осіб-платників податків в умовах формування правової держави в Україні (2010)
Магновський І. Й. - Міста Київ і Севастополь: особливості конституційно-правового статусу (2010)
Філик Н. В. - Окремі питання юридичної техніки в правозастосовній діяльності судових органів (2010)
Білько О. П. - Проблеми правового визначення кредиту (2010)
Білько Т. О. - Аналіз сучасного стану правового регулювання фінансового моніторингу (2010)
Боднарчук О. Г. - Нововведення щодо правового становища діяльності юридичної служб державних підприємств, установ, організацій (2010)
Дроботова Л. А. - Інтеграційні процеси в Україні: проблеми і перспективи (2010)
Козирєва В. П. - Ліквідаційна процедура у справах про неспроможність окремі питання категоріального апарату та підстави застосування, Вертузаєва І. М. (2010)
Цірат Г. В. - Способи захисту кредитора у випадку неспроможності боржника за Конвенцією про міжнародні обтяження пересувного обладнання (2010)
Дідик С. Є. - Протидія хабарництву суддів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн (2010)
Кузнєцов В. В. - Розмежування хуліганства з груповим порушенням громадського порядку (2010)
Неживець О. М. - Соціально-демографічна характеристика жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Озерський І. В. - Профілактично-виховна робота в органах прокуратури (психолого-правовий аспект) (2010)
Шуст Н. Б. - Компетенції – основа поступального розвитку освіти (2010)
Дзера Ю. М. - Щодо змісту правовідносин між державною (бюджетною) установою і державою як її засновником (2010)
Титул, зміст (2012)
Навчальна програма. Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-592 від 23.08.2012 р. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році. Інформатика (2012)
Хачіров Т. С. - Безпека серфінгу в Інтернеті (2012)
Глинський Я. М. - Сім способів програмування у середовищі VBA, Ряжська В. А. (2012)
Щербакова Н. О. - Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика (2012)
Алексеєва Г. М. - Інтерактивні комп’ютерні технології навчання (2012)
Усата О. Ю. - Вивчення MS Publisher з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання, Сікора Я. Б. (2012)
Олефіренко Н. В. - Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення (2012)
Лапшина І. С. - Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання (2012)
Висоцька О. Є. - Формування єдиного інформаційно-освітнього простору як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку, Ватковська М. Г. (2012)
Обрізан К. М. - Використання олімпіадних завдань на уроках інформатики (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2012/2013 навчальному році (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій у 2012/2013 навчальному році (2012)
Безкоштовний Інтернет високої швидкостідля українських шкіл (2012)
Титул, зміст (2010)
Роїк М. В. - Приз – новий вітчизняний гібрид, стійкий до ризо манії, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Кулік О. Г., Костенюк Н. М. (2010)
Корнєєва М. О. - Екологічно-генетична характеристика кращих ЧС гібридів озимого жита, Мазур З. О. (2010)
Хареба В. В. - Виробництво та використання цукровмісних продуктів, Кузнєцова І. В. (2010)
Суслик Л. О. - Захист сходів цукрових буряків в умовах зростання ризиків (2010)
Вакуленко П. І. - Створення простих стерильних гібридів як метод подолання інбредної депресії материнського компоненту ЧС гібридів цукрових буряків (2010)
Роїк М. В. - Стандартизація – шлях до підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, Доронін В. А., Корнієнко А. С., Ягольник О. Г. (2010)
Хохлов О. М. - Оптимізація оцінок сортів пшениці на твердозерність інфрачервоною спектрометрією при різних типах розмелу (2010)
Цюк О. А. - Вологозабезпеченість буряків цукрових за різних систем землеробства (2010)
Титул, зміст (2012)
Дем’яненко В. М. - Методичні рекомендації щодо оцінювання якості електронних засобів та ресурсів у використанні їх в навчально-виховному процесі, Лаврентьева Г. П., Шишкіна М. П. (2012)
Литвинова С. Г. - Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ (2012)
Гризун Л. Е. - Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу в навчанні математики старшокласників (2012)
Корнійчук О. Е. - Взаємодія між дисциплинами фундаметальної та професійної підготовки в процесі вивчення компонент інтелектуальної системи, Тімченко Є. Ю. (2012)
Пушкар О. І. - Процес формування професійної компетенції в умовах самостійної роботи студента, Прибиткова Н. І. (2012)
Черкасова Л. В. - Використання інформаціно-комунікаційних технологій на уроках психології в старших класах (2012)
Покришень Д. А. - Розв’язування творчих експериментальних задач з фізики (2012)
Аксьонова О. П. - Комп’ютер на уроці фізичної культури (2012)
Програма курсу за вибором "Інформаційні технології в економіці" для старшої школи (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Кириченко О. М. - Бути піратом чи вільною людиною? (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Про проведення фінального етапу XV Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів (2012)
Успіхи в олімпіадах (2012)
"Золота Фортуна" — новий крок до міжнародного визнання (2012)
Лощихін О. М. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Грищук О. В. - Генеза права людини на компенсацію моральної шкоди: філософсько-правовий вимір (2013)
Богачова О. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення законопідготовчої діяльності в україни (2013)
Гайдулін О. О. - Історичні витоки аналогії як способу правової інтерпретації (2013)
Яцино К. С. - Соціологія права у правотворчому процесі (2013)
Мацькевич М. М. - Основні напрями наукового дослідження проблеми юридичного закріплення конституційних культурних прав громадян україни (2013)
Лекарь С. І. - Деякі питання розкриття та розслідування економічних злочинів (2013)
Пшонка А. В. - Методика оцінки ефективності кадрової роботи в органах прокуратури: поняття, зміст та мета застосування (2013)
Ударцов Ю. В. - Діяльність державних службовців органів прокуратури як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості діяльності органів прокуратури в механізмі державного управління (2013)
Ворона Д. М. - Аналіз тенденцій формування міграційного законодавства україни (2013)
Бєлікова О. В. - Розвиток законодавства україни про адміністративну відповідальність юридичних осіб (2013)
Зінов П. І. - Поняття та особливості управління матеріальним забезпеченням органів внутрішніх справ (2013)
Корженівський Я. В. - Перспективні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу: адміністративно-правовий аспект (2013)
Мусієнко І. І. - Правова природа затримання правопорушника (загальнотеоретичний аналіз) (2013)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Угода про примирення в кримінальному провадженні україни (2013)
Джамалов Илькин Джалил оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Мостепанюк Л. О. - Смертна кара та довічне позбавлення волі: історичний аспект (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: idem per idem, Брящей Р. І. (2013)
Скибіцький Б. А. - Поняття та основні форми протидії розслідуванню злочинів (2013)
Орєхов С. М. - Правове регулювання державної реєстрації та підстав припинення договору комерційної концесії (2013)
Ломакіна О. А. - Постанова суду апеляційної інстанції (2013)
Чайківська В. В. - Правове забезпечення кількісних обмежень у зовнішній торгівлі: досвід чотирирічного членства україни в сот (2013)
Юлдашев О. О. - Про поняття недержавної громадської організації (2013)
Москаленко В. М. - Правові основи майнових відносин в акціонерному товаристві (2013)
Бондаренко М. С. - Деякі питання залучення органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, у цивільний процес, Абросімов Є. О. (2013)
Захарченко А. М. - Щодо оптимізації складу об’єктів державної власності (господарсько-правовий аспект) (2013)
Штим Т. Б. - Договори із заінтересованістю в практиці акціонерних товариств (2013)
Кирилюк Д. В. - Деякі питання здійснення права власності на об’єкти незавершеного будівництва (2013)
Левченко К. Б. - Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції (2013)
Шашкова-Журавель І. О. - Реалізація україною вимог міжнародно-правових норм щодо захисту праці осіб з обмеженими можливостями (2013)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні стандарти прав людини та конституційне забезпечення політичних прав і свобод громадян в україні (2013)
Соколов О. А. - Поняття та зміст бюджетної діяльності як об’єкту адміністративного проступку (2013)
Ніщимна С. О. - Управлінський аспект фінансового контролю як виду публічної фінансової діяльності (2013)
Деменко О. Є. - Поняття, значення та система адміністрування податків в україні (2013)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Фрідріха Гегеля (2013)
Троцюк Н. В. - Правова природа договору страхування в цивільній авіації (2010)
Атоян О. М. - Ідея інтуїтивного права в концепції Л. Петражицького (2010)
Пильгун Н. В. - Права людини в умовах сучасного державотворення (2010)
Осипенко Н. А. - Правова характеристика категорій честі і гідності в умовах розвитку адміністративного законодавства (2010)
Ейдельберг М. М. - Правові гарантії забезпечення законності адміністративно-правових відносин, які виникають з приводу земельної ділянки (2010)
Сопілко І. М. - Правові підстави та порядок отримання інформації органами державної влади: компаративістський підхід (2010)
Лукаш О. Л. - Порядок заміщення посади глави держави: проблеми теорії і практики (2010)
Свіжа О. О. - Історичні аспекти виникнення та становлення дитячого будинку сімейного типу на українських землях у XX ст (2010)
Великанова М. М. - Правова природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2010)
Білько О. П. - Особливості комерційного кредиту (2010)
Серебрякова Ю. О. - Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання (2010)
Якимчук Н. Я. - Проблеми комплексного правового регулювання правовідносин державної закупівлі (2010)
Корчак Н. М. - Конкурентне право в системі права України (2010)
Вінник О. М. - Деякі проблеми вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах (2010)
Радзивілюк В. В. - Предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності) (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання судових процедур банкрутства та порядок їх застосування (2010)
Білько Т. О. - Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом (2010)
Рудник В. І. - Місцевий принцип покарання ув’язнення та гуманне поводження із в’язнями (2010)
Семчук Н. О. - Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх (2010)
Неживець О. М. - Психологічні особливості жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Кришевич О. В. - Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства (2010)
Худякова Н. Ю. - Кримінальна відповідальність за службову недбалість за зарубіжним законодавством (2010)
Тимкович І. І. - Співвідношення понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (2010)
Шуст Н. Б. - Наука в освітній діяльності: шлях до здобуття якісної освіти (2010)
Череватюк В. Б. - Методологічні засади організації студентської наукової діяльності в контексті професійної підготовки правників, Макеєва О. М. (2010)
Титул, зміст (2012)
Косик В. М. - Електронний освітній простір України (2012)
Проценко Л. Л. - Модель інформатизації овітнього простору навчального закладу (2012)
Олефіренко І. В. - Використання пакета Microsoft Office у роботі класного керівника, Ольховський Є. О. (2012)
Корнейчук О. Е. - Методи інтегрального числення і GRAN-застосування для розв’язування задач економічного змісту (2012)
Андрюшина М. Б. - Стань переможцем з "Інтершколою" (2012)
Киричков Я. В. - Особливості середовища навчання програмування Alice і можливості його використання у середній школі (2012)
Кочарян А. Б. - Використання безпечної електронної пошти в навчальному процесі (2012)
Сокол І. М. - Коли необхідно вчитись "безпечному" Інтернету (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Аджимян О. Р. - Пошук скарбів для учнів або Geocaching (2012)
Жугастрова О. В. - Структура вікон операційної системи Windows 7 (2012)
Ганашок А. І. - Створення автоматизованого робочого місця вчителя інформатики засобами офісних програм (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" (2012)
Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2012–2013 навчальному році (2012)
Титул, зміст (2010)
Бондар В. С. - Позитивні зрушення у розвитку вітчизняного буряківництва (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування забарвлення коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Радзіцька Г. В - Основний обробіток грунту як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та їхню продуктивність (2010)
Запольcька Н. М. - Вплив попередників на розвиток коренеїду цукрових буряків, Шендрик К. М. (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість у сівозмінах з різним насиченням цукровими буряками (2010)
Грищенко О. М. - Поширення та шкідливість бурякових довгоносиків (2010)
Жердецький І. М. - Технологічна якість коренеплодів цукрових буряків залежно від позакореневого застосування добрив (2010)
Гументик М. Я. - Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива (2010)
Мельник Р. С. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Мартовицька О. В. - Конституційне право людини та громадянина на юридичну допомогу (2013)
Ліпкан В. А. - Поняття держави в контексті діяльності УДО України, Ткаченко О. О. (2013)
Билінін Я. В. - Поняття та зміст права суб’єктів господарювання на економічну безпеку (2013)
Казанчук І. Д. - Теоретико-правові аспекти класифікації функцій управління в природоохоронній сфері на сучасному етапі розвитку нашої держави (2013)
Криворучко Л. С. - Окремі питання вдосконалення концепції забезпечення захисту прав людини в Україні (2013)
Юлдашев С. О. - Щодо розширення юрисдикції третейського суду (2013)
Марценишин Ю. І. - Місце та роль державної автомобільної інспекції МВС України у забезпеченні безпеки перевезення небезпечних вантажів (2013)
Єрмаков Д. І. - Підвищення ефективності роботи з кадрами в органах прокуратури як основа формування їх позитивного іміджу (2013)
Тулінова Т. С. - Форми та принципи взаємодії органів внутрішніх справ на залізничному транспорті з місцевими органами державної влади та громадськістю в сфері охорони громадського порядку (2013)
Юсифов Наиб - Развитие таможенной системы в Азербайджанской Республике (2013)
Дьомін Ю. М. - Щодо запровадження інституту кримінальних проступків (2013)
Вавренюк О. С. - Оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності (2013)
Філоненко Т. М. - Щодо питання про засоби забезпечення результативності адміністративних засобів примусу, що застосовуються прокурором (2013)
Чикін О. О. - Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю як напрям протидії злочинності (2013)
Назимко Є. С. - Аналіз положень проекту закону України "про пробацію": ювенальний вимір (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського