Trung G. K. - An overview of seismic ground response methods over the world and their applications in Vietnam, Vinh N. D. (2021)
Gordienko V. V. - P-velocity of the upper mantle, Gordienko L. Ya. (2021)
Piriyev R. H. - Effectiveness of electromagnetic monitoring in studying earthquakes (2021)
Mykulyak S. V. - Experimental study of shear deformation of the medium formed by the massif of ribbed grains, Polyakovskyi V. O., Skurativskyi S. I. (2021)
Білий Т. А. - Про незвичайні властивості діелектричної проникності електричного поля вільної атмосфери (2021)
Щербина С. В. - Комплексний підхід до сертифікації та метрологічного оцінювання сучасних цифрових сейсмометричних реєстраторів, Фещенко А. І., Лісовий Ю. В., Іващенко А. П., Адаменко О. В., Сорока Ю. П. (2021)
Андрущенко Ю. А. - Визначення енергетичних параметрів сейсмічних подій Закарпатського прогину з урахуванням добротності земної кори, Осадчий В. І., Лящук О. І., Корнієнко І. В., Халабуда М. І. (2021)
Михалевич І. Л. - Виділення пасток неструктурного типу у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними AVO-аналізу та сейсмічної інверсії, Кузьменко П. М., Тищенко А. П., Вижва А. С., Вижва С. А. (2021)
Памяти доктора технических наук, професора Леонида Евгеньевича Собисевича (2021)
Памяти Владимира Наумовича Жаркова (2021)
Светлой памяти Германа Ивановича Каратаева (2021)
Мазаракі А. А. - Трансформації туристичної системи в умовах цифровізації, Бойко М. Г., Охріменко А. Г. (2021)
Близнюк В. В. - Провали державного регулювання на ринку праці та можливості їх мінімізації, Гук Л. П. (2021)
Стасюк О. М. - Вплив підвищення вантажних залізничних тарифів на національну економіку, Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2021)
Cherevatskyi D. - A novel approach to characterizing the relationship between economic growth and energy consumption, Smirnov R. (2021)
Мульска О. П. - Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону: пропозиції до вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення регіональної міграційної політики, Бараняк І. Є. (2021)
Колодко Гж. В. - Янош Корнаї та його пам’ятна творчість (2021)
Панченко Є. Г. - Життєвий шлях ученого-міжнародника, фундатора післядипломної бізнес-освіти в Україні професора А. М. Поручника, Шнирков О. І. (2021)
Зміст журналу за 2021 рік (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Lazarev Yu. - Precision quaternion based one step strapdown attitude algorithm, Avrutov V., Myronenko P., Davydenko S., Sapegin O. (2020)
Артюхина Н. К. - Тенденции развития оптотехники зеркальных анастигматов (2020)
Родіонов В. Є. - Анодні системи гнучких тонкоплівкових літій-іонних акумуляторів, Сорока С. О., Родіонов Є. В. (2020)
Гришанова І. А. - Розробка CFD моделі турбінного витратоміра газу, Коробко І. В. (2020)
Саурова T. А. - Дослідження транспортних властивостей електронів у нітридах індію і галію, Семеновська О. В., Ємельянов М. Г. (2020)
Яненко О. П. - Модуляційний оптичний вимірювач відстані з фазочастотним перетворенням сигналу, Шевченко К. Л., Клочко Т. Р. (2020)
Ціпоренко О. В. - Еталонна база вимірювання сили (2020)
Новаковский О. Г. - Підвищення якості поверхонь виробів, отриманих методом 3D друку, Рудь М. П., Антонюк В. С., Бондаренко М. О. (2020)
Писарець А. В. - Автоматизовані системи передачі показань від приладів обліку енергоносіїв. Частина 2, Писарець Є. В. (2020)
Яненко О. П. - Електромагнітні властивості озотокеріто-парафінових матеріалів для фізіотерапії, Перегудов С. М., Шевченко К. Л., Грубник Б. П. (2020)
Скицюк В. І. - Фантомна модель розповсюдження вірусних об’єктів при пандемії. Частина 2, Клочко Т. Р. (2020)
Романчук С. М. - Сучасна дискурсологія: соціолінгвістичний аспект, Гриненко І. В. (2020)
Бикова О. М. - Виробнича тематика та шляхи її художньої реалізації в збірці репортажів В. Владка "Донбас – золота країна" (2020)
Кіца М. О. - Культурна тематика у фокусі сучасних українських газет (на прикладі газет "День", "ВЗ", "УМ", "ЛГ") (2020)
Козак С. Б. - "Борись і добувайся Батьківщини" (життя і творчість Лесі Українки, вшанування її пам’яті на сторінках часопису "Українські вісті", Німеччина, 1945 – США, 2000) (2020)
Колкутіна В. В. - Образ-трансформа у структурі публіцистичного дискурсу (2020)
Юксель Г. З. - Трансформація системи ЗМІ Криму в контексті анексії 2014 року: статистичний аспект (2020)
Подоляка Н. С. - Редакторсько-видавнича діяльність Агапія Шамрая (2020)
Баранецька А. Д. - Сторителінг як стратегія розбудови PR-комунікацій (2020)
Бондаренко І. С. - До проблеми формування методологічних орієнтирів науки про соціальні комунікації (2020)
Вежель Л. М. - Безпека бренду в умовах коронавірусної пандемії: контентні та комунікаційні аспекти (2020)
Dosenko А. - Discourse of Communicational Platforms: Critical and Digital Typology (2020)
Ділай А. Ю. - Підготовка фахівців зі стратегічних комунікацій для міністерства оборони України (2020)
Кузнецова О. Д. - Інноваційні гібридні навчальні комплекси з української мови в ЗМІ професора О. Сербенської (2020)
Лесюк О. В. - Формування цифрових компетенцій фахівців галузі соціальних комунікацій, Кодацька Н. О., Ятчук О. М. (2020)
Penchuk I. - Children's TV Studio in the System of Integrated Media Education (2020)
Ситник О. В. - Дослідження уявлень студентів про професійно важливі особистісні характеристики журналіста в аспекті підвищення якості журналістської освіти (2020)
Гугнін Е. А. - Глобалізація як фоновий чинник зовнішнього впливу в переході від модерну до постмодерну (2020)
Полторак В. А. - ПР-технології як засіб формування й використання громадської думки під час інформаційних війн, Зоська Я. В., Стадник А. Г. (2020)
Микитів Г. В. - Засоби формування вербальної парадигми архетипного символу "ворог" у медіапросторі (2020)
Зінченко А. Г. - Піктограма: історіографічний аспект та сучасний розвиток, Голіус В. А., Левадний О. М. (2021)
Mammadova F. - Features of the Implementation of the Rhombus Figure in Azerbaijan Ornamental Art (2021)
Пучков А. А. - Художественный язык контемпорари как форма визуальной зауми: к постановке проблемы (2021)
Резникова Е. И. - Процесс становления национального самосознания в живописи Казахстана (2021)
Школьна О. В. - Пашотниці та кодлери в європейському фарфорі-фаянсі (2021)
Миславський В. Н. - Становлення пригодницького жанру в українському кінематографі першої половини 1920-х років, Безручко О. В. (2021)
Морєва Є. О. - Аудіовізуальний контент докудрами Дерріла Занука "Найдовший день", Маслов-Лисичкін А. О. (2021)
Асталош Г. Л. - Творча діяльність Йене Губаї в контексті історії угорського камерно-інструментального мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Bondarenko A. - On Monoculturalism Issue in Music (2021)
Варданян А. А. - Роль интонационных связей в объединении циклической композиции концерта для фортепиано с оркестром Бориса Дубоссарского (2021)
Граб У. Б. - Музичний профіль роману Агати Крісті "Хліб геніїв" (2021)
Корякін О. О. - Прийоми використання штучної реверберації у сучасній звукорежисурі (2021)
Кречко Н. М. - Інформаційно-комунікаційні дистанційні технології в музичній освітній практиці (2021)
Макаревич А. А. - Концерт a-moll для фортепіано з оркестром С. Людкевича — віднайдений зразок першого українського фортепіанного концерту (2021)
Молчанова Т. О. - Музична творчість Дори Пеячевич як феномен пізньоромантичного стилю (2021)
Петришина Т. В. - Віднайдені духовні концерти Д. Бортнянського в контексті традицій сольного вокального виконавства (2021)
Рой Є. Є. - Музичний універсалізм композитора Ігора Шамо та його віддзеркалення у багатожанровій творчості митця (друга половина XX століття) (2021)
Симеонова Ю. В. - Оперна музика українських композиторів у виконанні диригента Костянтина Симеонова (2021)
Sinelnikov I. - Folk Music Tradition in Contemporary Performing Practices, Sinelnikova V. (2021)
Сітнікова І. П. - Творча особистість як об’єкт наукового дослідження в галузі естрадного музичного мистецтва (2021)
Grynyshyna M. - Stage Performance in the System of New Humanitarian Knowledge (2021)
Кундеревич О. В. - Імерсивність як мистецька стратегія початку XXI століття (аналіз театрального досвіду та його філософських підвалин), Кириленко К. М., Бенюк О. Б. (2021)
Лук’яненко К. О. - Інклюзивна театральна вистава: типологічний аспект (2021)
Малярчук К. Г. - Грим і маска як структурні складники сценічного образу (2021)
Сорока М. В. - Специфіка театральної інсценізації творів В. Винниченка наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (2021)
Jafarova E. - The Role of Educational Processes in the Formation of New Trends in Azerbaijan’s Folk Stage Dance in the Beginning of the Twenty-First Century (2021)
Ткаченко І. О. - Балетмейстерська діяльність Іржі Киліана: від балетної сцени до кінотанцю (2021)
Вергунова Н. С. - Міждисциплінарність неопластицизму на прикладі проєктної діяльності Томаса Герріта Рітвельда, Вергунов С. В. (2021)
Жданович Ю. А. - Мімезис і пойесіс у формуванні сільського предметного середовища ХХ століття на слов’яно-романському пограниччі України (2021)
Литвиненко Н. М. - Весільне жіноче вбрання у традиції та сьогоденні, Пенчук О. П., Лавренюк О. О., Морозова А. В. (2021)
Походенко К. Р. - Стала мода як предмет наукових досліджень (2021)
Ясенєв О. П. - Образне мислення як чинник розвитку професійної майстерності у студентів мистецьких спеціальностей, Дубовий О. В. (2021)
Візит Нобелівського лауреата з економіки Вернона Сміта до Каразінського університету – видатна подія наукового життя Харкова (2017)
Біографічні відомості про Вернона Ломакса Сміта (2017)
Меркулова Т. В. - Эксперимент в экономическом анализе: опыт vs скепсис (2017)
Nosova O. V. - Corporate social responsibility: model in Germany, Nosova T. Y. (2017)
Кім М. М. - Взаємозв’язок стадій економічного розвитку і станів людського життя, або якість життя як сучасний своєрідний результат історичної еволюції людства (2017)
Швайко М. Л. - Сучасні тенденції грошово-кредитної політики України (2017)
Ле Минь Хуен - Рынок банковских услуг Вьетнама: обзор, оценка состояния и проблемы развития (2017)
Меркулова Т. В. - Анализ взаимосвязи межличностного доверия и социально-экономических показателей, Дзюба Д. А. (2017)
Даніч В. М. - Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції, Шевченко С. М. (2017)
Загірняк Д. М. - Магістратура: освітній прагматизм вищих навчальних закладів (2017)
Білявський В. М. - Людський капітал як інструмент оцінювання конкурентоспроможності організації (2017)
Ткаченко С. О. - Трансформація роздрібної торгівлі як складової сфери обігу в умовах різновекторних перспектив (2017)
Ареф'єва А. Ю. - Антропологічний, семіологічний та візуальний повороти як інтерпретанта культурогенезу мистецького синтезу (2021)
Воробйова Л. С. - Філософія економіки як своєрідне знання, Синяков С. В. (2021)
Нікітенко В. О. - Управління туристичною галуззю як креативною технологією (2021)
Поліщук О. С. - Особливості ідентифікаційних процесів у перехідних суспільствах (аксіологічний контекст), Поліщук О. В. (2021)
Самойленко Д. О. - Феномен мовної ідентичності особистості як предмет соціально-філософської рефлексії (2021)
Utiuzh I. - Health preservation as an assignment on the state and global scale, Spytsia N., Mehrelishvili M., Pavlenko N. (2021)
Чен Ц. - Концепт "інтелектуалізація планетарного світу" у контексті філософського пізнання (2021)
Bilohur V. - Sports management formation concept in the context of COVID-19 pandemic collections, Andriukaitiene R. (2021)
Svagzdiene B. - Manageme of recreational activities for persons with physical disabilities, Grants J., Gutiene V. (2021)
Liaudanske V. - Self-reflection as a tool of professional identity formation of future pedagogues (2021)
Сергієнко Т. І. - Міжнародні організації та їх роль у вирішенні глобальних проблем щодо врегулювання політичних конфліктів, Бабарикіна Н. А. (2021)
Perkumienė D. - Issues of rest time legal regulation: case of lithuania and turkey, Oguz Ö., Beriozovas O. (2021)
Perkumienė D. - Violations of women's rights and implementation problems in labor legal relations: lithuanian and turkish experience, Oguz Ö. (2021)
Ажажа М. А. - Комунікаційний менеджмент як чинник підвищення ефективності публічного управління та адміністрування, Фурсін О. О., Венгер О. М. (2021)
Бугайчук О. - Ієрархія корпоративних показників цифрової трансформації на промислових підприємствах: системна методологія дослідження (2021)
Berenyte K. - The role of social networks in tourism organizations communication from a customer perspective (2021)
Мар'єнко В. Ю. - Напрями інформаційного забезпечення на підприємстві в умовах цифрової трансформації (2021)
Venherska N. - Directions of digital transformation of creative technologies in touristic field after the cob of the COVID-19 pandemic, Voronkova V., Cherep A., Cherep O., Bezkorovaina L. (2021)
Хроніка про проведення міжнародної науково-практичної конференції "Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації", присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2021 року (2021)
Наші автори (2021)
Вимоги до оформлення наукових статей (2021)
Авдєєнко А. П. - Інтенсифікація сухої мінералізації при визначенні свинцю і кадмію у харчових продуктах, Бакланов О. М., Коновалова С. О., Хмарська Л. О., Бакланова Л. В. (2022)
Bondarieva A. I. - Efficient removal of arsenic(V) from water using iron-containing nanocomposites based on kaolinite, Tobilko V. Yu., Kholodko Yu. M., Kornilovych B. Yu., Zahorodniuk N. A. (2022)
Гришин О. М. - Фізико-хімічні закономірності комплексного відновлення хроміту заліза, Петренко В. О., Соколова Л. О. (2022)
Gurbanov Huseyn R. - Investigation of the effect of crystallization conditions and "Difron-4201" depressant additive on the composition and properties of paraffin deposits, Adigezalova Mehpara B. (2022)
Dimitrov Ts. I. - Synthesis and study of ferri-diopside ceramic pigments, Titorenkova R. H., Zaichuk А. V., Tzvetanova Y. K. (2022)
Dutka V. S. - Adsorption of peroxides on aerosils and magnesium oxid, Kovalskyi Ya. P., Midyana G. G. (2022)
Ivashchuk O. S. - Preparation of an alternate solid fuel from alcohol distillery stillag, Atamanyuk V. M., Chyzhovych R. A., Kiiaieva S. S., Zherebetskyi R. R., Sobechko I. B. (2022)
Klymenko A. V. - Effect of filler particles on adhesive properties of poly (m-, p-phenylene isophtalamide) coatings, Sytar V. I., Kolesnyk I. V., Anisimov V. V. (2022)
Levytskyi V. Ye. - Poly(vinyl chloride) plasticates modified by polystyrene: features of preparation, morphology and properties, Katruk D. S., Masyuk А. S., Khromiak U. V. (2022)
Maksin V. I. - Growing of single-crystals of double sodium-manganese(II) pyrophosphate, Lavrik R. V., Ushchapivska T. I., Petrenko O. V. (2022)
Писаренко С. В. - Термодинаміка процесу вилуговування лейкоксенізованого ільменіту, Камінський О. М., Чигиринець О. Е., Черненко В. Ю., Мироняк М. О., Швалагін В. В. (2022)
Raspertova I. V. - The structure and spectroscopic characterization of coordination compounds with ?-phenyl-N-methylnitrone in solution and in solid state, Khomenko D. M., Uzakbergenova Z. D., Doroshchuk R. O., Lampeka R. D. (2022)
Khlopytskyi A. - Leaching of FeO and CaO by nitric acid from ash-slag wastes of thermal power plants, Savenkov А., Bliznjuk О., Skiba М., Vorobiova V., Masalitina N. (2022)
Лучко Й. - Напружено-деформований стан в околі горизонтальної ґрунтової виробки, Ковальчук В., Петренко О. (2021)
Delyavskyy M. - Metoda rozwiązywania dwuskładnikowych konsrukcji płytowych, Rosiński K., Famulyak Yu. (2021)
Кінаш Р. - Теоретичне оцінювання міцності на розтяг бетону, армованого сталевою фіброю зі загнутими кінцями, Білозір В., Біденко І. (2021)
Мельник І. - Реконструкція дерев’яних перекриттів із використанням монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками, Сорохтей В., Приставський Т., Партута В. (2021)
Кінаш Р. - Методика обчислення геодезичних і картографічних параметрів та застосування їх у формулах визначення кліматичних навантажень і впливів на конструкції будівель і споруд у Закарпатській області, Гук Я. (2021)
Delyavskyy M. - Analiza statyczna cienkich płyt ortotropowych na podłożu spężystym winklera, Rosiński K., Famulyak Yu. (2021)
Литвиняк О. - Енергоефективність шаруватих залізобетонно-пінобетонних плит перекриття, Демчина Б., Медвецька О.-М. (2021)
Гнатюк О. - Геофізичні методи прогнозування типу флюїдонасичення порід для оцінки фізико-механічних властивостей ґрунтів, Косарчин В., Скакальська Л. (2021)
Мазурак Р. - Огляд досліджень анкерування арматурних стрижнів у сталефібробетоні (2021)
Кравець І. - Підвищення несучої здатності земляного полотна залізничної колії (огляд) (2021)
Караван Б. - Дослідження фізико-механічних характеристик конструкцій арочних систем покриття з високоміцного швидкотверднучого бетону в захисних спорудах оборонного призначення (2021)
Мазурак А. - Особливості реставрації несучих елементів фасаду, Федоришин А., Кальченко В. (2021)
Матвіїшин Є. - Визначення раціональних строків заміни обладнання в будівельних організаціях, Бурченя С., Віхоть С. (2021)
Кюнцлі Р. - Духовні та мистецько-просторові аспекти проєктування закладів вальдорфської педагогіки, Степанюк А. (2021)
Кюнцлі Р. - Про вплив архітектури Р. Штайнера на становлення його учнів і симпатиків. Імре Маковец, Степанюк А., Бесага І. (2021)
Березовецька І. - Розташування районів садибного житла у містобудівельній структурі Львова сецесійного періоду (2021)
Савчак Н. - Еволюція розвитку фінського дизайну (2021)
Гнесь Л. - Проблеми реставрації пам’яток архітектури на прикладі палацу Марсів у місті Судова Вишня (2021)
Баранович А. - Планування вуличної мережі фермерських господарств, Баранович Л. (2021)
Савчак Р. - Зародження польських театральних видовищ в Україні (2021)
Герич К. - Соціально орієнтована архітектура як спосіб покращання економічного становища жителів сільської місцевості, Ватаманюк Н. (2021)
Лисяк Г. - Вплив архітектури громадських об’єктів (коворкінгів) на суспільство та формування точок притягання (2021)
Ступень Р. - Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення формування об’єднаних територіальних громад, Ступень О., Ступень Н., Балавейдер M. (2021)
Артамонов В. - Застосування сучасних геодезичних технологій під час проєктування та будівництва цивільних об’єктів міст, Бушуєв Д., Василенко М., Міхно П., Хохлов О. (2021)
Ковалишин О. - Окремі аспекти управління проєктом формування комплексного плану просторового розвитку територіальної громади, Тригуба А. (2021)
Артамонов В. - Проблеми відновлення втрачених пунктів геодезичних мереж, Василенко М., Міхно П., Хохлов О., Шелковська І. (2021)
Рокочинський А. - Обґрунтування необхідності підвищення адаптаційного потенціалу меліорованих земель гідромеліоративних систем у змінних кліматичних умовах, Турченюк В., Волк П., Коптюк Р., Приходько Н. (2021)
Шелковська І. - Методичні аспекти викладання навчальних дисциплін геодезичного спрямування, Гальченко Н., Лашко С., Клюка О. (2021)
Лашко С. - До питання моніторингу сільськогосподарської діяльності у прибережній зоні Кременчуцького водосховища, Гальченко Н., Козарь В., Клюка О. (2021)
Cтупень Н. - Сучасний стан робіт з інвентаризації земель, Котик З. (2021)
Стойко Н. - Інвентаризація самосійних лісів як важлива складова просторового планування територій громад, Костишин О., Черечон О., Ткачук Л. (2021)
Рижок З. - Методика створення та візуалізації картографічних даних з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем (2021)
Богіра М. - Сучасні підходи до проведення землеустрою на територіях новоутворених громад (2021)
Дудич Л. - Організаційні заходи із землеустрою в територіальних громадах, Дудич Г. (2021)
Богіра М. - Аналіз досвіду європейських країн щодо просторового розвитку та планування сільськогосподарського землекористування, Нарадовий Б. (2021)
Микула О. - Основні напрями вдосконалення нормативної грошової оцінки земель, Шпік Н. (2021)
Сусак Т. - Особливості визначення коефіцієнта, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, у процесі проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (2021)
Ступень Н. - Правопорушення у сфері землеустрою та кадастру, Котик З., Баранкевич Р. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Іванов Ю. А. - Деякі аспекти впливу системи фінансового моніторингу на функціонування банківського сектору критичної інфраструктури (2019)
Миколенко А. И. - Теоретические аспекты и сдерживающие факторы интеграции электронного правительства, Владимиров Е. В. (2019)
Раімов Р. І. - Порядок набуття статусу суб’єкта природних монополій в Україні (2019)
Форсюк В. Л. - Щодо принципу нейтральності оподаткування в національному та міжнародному праві (2019)
Беседа Д. В. - Сутність та принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії організованій злочинності (2019)
Шаповал А. О. - Огляд та обшук транспортного засобу, зареєстрованого поза межами України (2019)
Антонюк С. А. - Правове регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні у контексті євроінтеграції (2019)
Прощаєв В. В. - Особливості правового регулювання організації і діяльності зовнішньої розвідки республіки Білорусь та України: порівняльний аналіз (2019)
Лігоцький А. О. - Методологічні ознаки проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті світового і національного розвитку (2019)
Титул, зміст (2021)
Личковська М. Р. - Аналіз критичних чинників впливу на реалізацію Національної економічної стратегії – 2030 (2021)
Шуба О. А. - Характеристика сучасного світового автомобільного ринку, Карабанов О. А. (2021)
Лакіза В. В. - Торгові війни та наслідки їх ведення на прикладі підприємств аграрної промисловості України, Гриценяк С. Р. (2021)
Гронь О. В. - Методи оцінки ефективності міжнародної маркетингової стратегії консалтингової компанії, Гаркуша В. О. (2021)
Мульска О. П. - Моніторинг міграційної мобільності – інформаційно-аналітичне забезпечення емпірики впливу на людський потенціал (2021)
Лисюк В. С. - Міждисциплінарний підхід: сутність і роль у контексті модернізації системи публічного управління економікою (2021)
Мазаракі А. А. - Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в Україні, Антонюк К. Г. (2021)
Герчанівська П. Е. - Історична ідентичність в системі координат світового розвитку (2021)
Чайка І. П. - Дослідницькі та інноваційні стратегії розумної спеціалізації (RIS3) в контексті співробітництва освіти, науки та малого бізнесу (на прикладі туризму Полтавщини) (2021)
Смоліна О. О. - Православний анекдот як явище сучасної православної культури (2021)
Юхнов Б. Ю. - Актуалізація використання кластерної моделі в інноваційному розвитку економіки України, Корсаков Д. О., Юхман Я. В. (2021)
Гоц Л. С. - Постгуманістичні тенденції в закордонних студіях vs культурологія? (2021)
Біленко Д. В. - Інноваційні державно-приватні проєкти як напрям зміцнення місцевих фінансів, Калязіна В. А., Лукашенко О. Ч. (2021)
Казначеєва Л. М. - Міжнародна культурна співпраця: на прикладі реалізації соціокультурних проєктів (2021)
Шкурат М. Є. - Упровадження дуальної системи освіти на гірничо-металургійних підприємствах (на прикладі ТОВ "Метінвест"), Завидовська А. О. (2021)
Мохнюк Р. С. - Державна культурна політика як фактор розвитку громадянського суспільства у контексті євроінтеграційних процесів (2021)
Labunskaya S. V. - Approaches to the Formation of Intangible Resources Based on the Innovations Introduction in the Higher Education System, Sobakar M. V. (2021)
Совгира Т. І. - Актуальні питання концепції "технологічного детермінізму" у дзеркалі культурологічної думки (2021)
Bilokonenko H. V. - The Instrumentarium for External Assessment of Autonomous Innovative Universities and Their Effectiveness, Yermachenko V. Y. (2021)
Тормахова А. М. - Аудіовізуальні практики нових медіа та їх комунікативний характер (2021)
Пілько А. Д. - Перспективні напрями моделювання процесів оцінки й аналізу інвестиційної складової соціально-економічного розвитку регіону, Трухим Л. Р. (2021)
Плюта О. П. - Роль арт-туризму в процесі формування туристичної привабливості території (2021)
Приймак С. В. - Теоретичні та практичні аспекти регулювання діяльності й оподаткування ІТ-компаній в Україні, Романів Є. М., Гараздовська Ю. І. (2021)
Комар В. О. - Особливості управління мистецькими проектами в системі культурно-креативних індустрій України (2021)
Геворкян А. Ю. - Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку диджиталізації суспільства в Україні (2021)
Кондрашова Н. В. - Проєктна діяльність як метод управління культурною сферою: творчий та комунікативний потенціал (2021)
Чобіток В. І. - Актуалізація розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій, Бірюкова К. В., Старенков Д. О. (2021)
Кущик І. В. - Співвідношення гендерних трансформацій та еволюції моди (2021)
Гончарук І. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: фактори впливу, Бабина О. М., Ємчик Т. В. (2021)
Лавренюк С. В. - Продюсер в кіно: європейський культурний контекст (2021)
Чмут А. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області: економіко-статистичний аналіз (2021)
Шевченко М. Є. - Ідеологічні та художні чинники відродження національної культури у кризові періоди 1917-1930-х та кінець 1950-х – початок 1970-х років (2021)
Дериховська В. І. - Типизація регіонів України за рівнем розвитку торговельної галузі методом кластерного аналізу (2021)
Яців І. В. - Популяризація творчості Мирона Федоріва сучасними діячами музичної культури діаспори в Канаді (2021)
Татар М. С. - Процесна соціально-економічна взаємодія суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів (2021)
Гавран І. А. - Жанрово-тематична класифікація відеоблогінга: науковий підхід, Грабарчук О. М., Грубич К. В. (2021)
Шпілєвський В. В. - Методичний аспект вибору інноваційних технологій з виробництва альтернативних видів моторного палива, Костенко Д. М., Шпілєвський О. В. (2021)
Левченко М. Г. - Інтеграція сучасного мистецтва в культурний простір регіонів України, Форостян А. Ф., Кузнецов С. В. (2021)
Шмалій Н. А. - Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін (2021)
Акімов Д. І. - Набувачі творів образотворчого мистецтва на арт-ринку та їхні мотивації (2021)
Леванда О. М. - Соціальне страхування у країнах світу та перспективи для України (2021)
Варивончик А. В. - Мистецтвознавчі та культурологічні аспекти знаків і символів в образотворчому мистецтві, Бондар І. С., Кулик А. В. (2021)
Василик А. В. - Сучасні тренди в процесах добору персоналу в нових соціоекономічних умовах, Купріян М. В. (2021)
Бардік М. А. - Монументальний живопис Великої Печерської церкви кінця ХIХ століття як інтерпретація його давньоруського образу (2021)
Хандій О. О. - Формування та розвиток компетентностей працівника сучасного цифрового світу (за результатами експертного опитування) (2021)
Ревенок Н. М. - Етичні проблеми реставраційної та експертної діяльності (2021)
Біль М. М. - Якість життя населення: зміст і специфіка регіонального рівня (2021)
Чумаченко О. П. - "Entertainment” як мистецький феномен у контексті дискурсу ренесансу (2021)
Бондаревська К. В. - Рівень життя населення та напрями його підвищення в умовах пандемії COVID-19, Метлицька В. О., Божко А. С. (2021)
Тарасенко Ю. М. - Дозвілля в контексті мистецтвознавчих практик (2021)
Рахман М. С. - Інформаційно-статистичний аналіз діяльності українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення, Данилейко Є. І. (2021)
Павлюк Т. С. - Англізація та канонізація бального танцю наприкінці XIХ – початку ХХ століття (2021)
Максютова О. В. - Системний підхід до формування та функціонування туристично-рекреаційного бізнесу (2021)
Гутник І. М. - Викладацька діяльність Олександра Колоска у Київському національному університеті культури і мистецтв (2021)
Пугачевська К. Й. - Детермінанти розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, Лизанець А. Г., Гомба М. В. (2021)
Моклиця М. В. - Міжмистецька теорія модернізму: роздуми над книгою Олени Корчової "Музичний модернізм як terra cognita” (2021)
Носач І. В. - Аналіз сучасних проблем і перспектив розвитку підприємств в Україні, Водолазська Н. В. (2021)
Антоненко О. М. - Фестивалі духовних піснеспівів у соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століть, Антоненко М. М. (2021)
Калугіна Н. А. - Організація підприємницької діяльності у сфері малого та середнього бізнесу на базі формування партнерських відносин (2021)
Дубровний Т. М. - Пісенний жанр у творчості українських композиторів першої половини ХХ століття: крізь призму фольклору, кітчу та шлягеру (2021)
Брагіна О. С. - Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення, Бугенко С. І., Павлусь М. Г. (2021)
Микуланинець Л. М. - Реалізація ідей життєтворчості в науковій та культурно-освітній діяльності Мирослави Качур (2021)
Копча Ю. Ю. - Стратегічні детермінанти формування конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємства (2021)
Світайло С. В. - Підготовка викладачів музичного мистецтва у класі вокального ансамблю (2021)
Ястремська О. М. - Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти стану та процесу розвитку, Ястремська О. О. (2021)
Степурко В. І. - Наративні концепти творчості сучасних українських композиторів під впливом міфів або соціокультурного середовища (2021)
Копотієнко Т. Ю. - Теоретичні засади внутрішнього аудиту (2021)
Бобул І. В. - Естрадно-вокальне мистецтво в контексті розвитку масової культури (2021)
Семенова С. М. - Ризики в системі обліку та фінансової звітності, Шпирко О. М., Зябченкова Г. В., Кузьменко О. П. (2021)
Тищенко М. П. - Te Deum для змішаного хору a’cappella Дмитра Стецюка в контексті сучасної української духовної музики (2021)
Плєшакова Н. А. - Міжнародний валютний фонд і його вплив на фінансову систему України, Лялькін О. С. (2021)
Чахоян С. В. - Специфіка імпровізаційних розділів в італійській оперній арії da capo доби бароко (2021)
Мартинюк Г. П. - Аудит фінансової звітності в контексті фінансового контролю, Мартинюк М. А. (2021)
Іванова Л. О. - Традиціоналізм у складі стильової парадигми мистецького мислення ХХ століття (2021)
Чепіжко О. В. - Ліквідація неплатоспроможного банку за участю інвестора: організація, процедури, переваги (2021)
Тущенко М. М. - Сюїта Микити Кошкіна "Іграшки принца" у контексті динаміки оновлення гітарного мистецтва ХХ століття (2021)
Шушакова І. К. - Податкова медіація як інструмент вирішення податкових спорів, Грабова І. Д., Дем'янова І. В. (2021)
Даценко П. Х. - Музична освіта Житомира періоду творчості у місті Віктора Косенка (До 125-річчя від дня народження) (2021)
Прохорова В. В. - Структура джерел фінансування інвестиційної програми підприємств: теоретичний аспект, Ємельянов О. Ю., Колещук О. Я. (2021)
Аксютіна В. В. - Музика в українському балеті як музикознавча проблема: досвід та перспективи вивчення (2021)
Жабинець О. Й. - Особливості та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Ліхута І. Л. - Специфіка продюсерської діяльності радянського хронотопу (2021)
Ягоденко І. В. - Державний фінансовий контроль в Україні: стан і напрями вдосконалення, Гордей О. Д. (2021)
Манелюк О. І. - Творча діяльність хорового класу Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського (2021)
Карковська В. Я. - Публічний аудит: сутність, структурні елементи та особливості застосування, Вішка І. С. (2021)
Цзян Ч. - "Мандри Сан Мао” Санбао: жанрова специфіка китайського оригінального дитячого мюзиклу (2021)
Гарафонова О. І. - Епістемологія стратегічного управління розвитком органів досудового розслідування, Гюльмагомедов Д. О. (2021)
Щербій С. О. - Метри українського дитячого хорового мистецтва: Елеонора Виноградова (з нагоди 90-ї річниці народження) (2021)
Хаустова К. М. - Індикатори стратегічного контролю як складова цифрового менеджменту підприємства, Мельник Я. В. (2021)
Хлистун О. С. - Особистісно-комунікативні якості шоумена: self-made man Ларрі Кінг (2021)
Шишковський С. В. - Ключові фактори впливу на управління розвитком підприємств (2021)
Пацунов В. П. - Сценографічна режисура як феномен театру ХХІ століття (2021)
Яцкевич І. В. - "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств, Маслій Н. Д. (2021)
Мельничук Ю. С. - Режисерська концепція як шлях до створення образної системи вистави (2021)
Прядко О. М. - Використання сучасних маркетингових інструментів для спонукання споживчих мотивацій , Олініченко К. С. (2021)
Штефюк В. Д. - Специфіка інтерпретації традиційних східних практик в європейських акторських тренінгах (2021)
Пономаренко О. О. - Моніторинг ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства в умовах мінливої економічної політики, Лісна І. Ф., Пивавар І. В. (2021)
Шимко О. В. - Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2021)
Zemzyulina N. - Institutionalization of Public Diplomacy: World and Ukrainian Experience, Zakharchenko M. (2021)
Костиря І. О. - Вплив ціннісних засад процесу глобалізації на міжнародні відносини, Янченко Н. М. (2021)
Ластовський В. В. - Політичний реалізм та ідеологія української еліти Гетьманщини (друга половина ХVІІ – середина ХVIII ст.) (2021)
Лікарчук Д. С. - Медіація як спосіб врегулювання політичних конфліктів (2021)
Печеранський І. П. - Філософсько-культурологічний дискурс як методологічна платформа в рамках сучасних дискусій стосовно міжнародних відносин (2021)
Семчинський К. В. - Особливості постконфліктного примирення і розбудови миру в Руанді (2021)
Гнаткович О. Д. - Міграційна криза ЄС як фактор змін сучасних міжнародних відносин, Овчиннікова Т. В. (2021)
Губицький Л. В. - Торговельно-економічні відносини України та Республіки Польща (1991 – 2021), Мельник Г. М. (2021)
Ревенко А. Д. - Євроінтеграційна економічна політика України впродовж 2013 – 2020 рр. у контексті нових викликів (2021)
Важна К. А. - Проблеми визначення поняття й сутності тероризму в міжнародному праві (2021)
Гальченко С. І. - Політико-правові проблеми інтелектуальної власності у контексті міжнародних відносин, Ратніков М. І. (2021)
Дем’яненко Б. Л. - "Китайська модель (реформ)” ("Пекінський консенсус"): причини і сутність стрімкого економічного піднесення Китаю, Дем’яненко В. М. (2021)
Міщенко А. Б. - Суспільні настрої українців як фактор реалізації євроінтеграційної політики сучасної України (2021)
Шевченко М. І. - У пошуках нової парадигми культурної політики ХХІ ст. (2021)
Наконечний В. М. - На захисті закордонного русинства: культурна дипломатія часопису "Лемківщина” (2021)
Шевель І. П. - Конфлікт проти конфлікту: соціологічний аналіз світової проблематики (2021)
Титул, зміст (2021)
Кизим М. О. - Теоретичне забезпечення дослідження проблеми потрапляння країни до "пастки відсталості", Бєлікова Н. В., Колбасін Є. С. (2021)
Фролова Л. В. - Діалектика понятійно-категоріального апарату сфери креативних індустрій, Корявченкова Т. В. (2021)
Західна О. Р. - Теоретичні засади формування фіскального простору територіальних громад в умовах трансформаційних процесів, Вацяк Д. І., Західний Р. В. (2021)
Шайкан А. В. - Посилення регіональної орієнтації економічних систем в умовах слоубалізації, Пурій Г. В., Багашова Н. В. (2021)
Мних О. Б. - Трансфер інноваційних технологій на глобальних і національних ринках і його вплив на економіку, Далик В. П., Брицький Р. Р. (2021)
Ушакова Н. Г. - Географічна структура експорту України в умовах зростання ризиків невизначеності розвитку глобальної економіки, Помінова І. І. (2021)
Подлужна Н. О. - Формування державної регіональної політики: досвід країн "Великої сімки", Долга В. С. (2021)
Пасічний М. Д. - Розвиток механізму адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів, Новицька Н. В. (2021)
Собкевич О. В. - Пріоритети антикризової політики в реальному секторі для зміцнення економічної безпеки України (2021)
Романовська Ю. А. - Передумови формування комплексного підходу до оцінювання соціально-економічної безпеки міста (2021)
Бедринець М. Д. - Досягнення реформи децентралізації та її бюджетна ефективність на прикладі Павлівської ОТГ у Волинській області, Угрюмова К. О. (2021)
Димченко О. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо державного фінансування інноваційного розвитку економіки, Єсіна В. О., Рудаченко О. О., Тараруєв Ю. О. (2021)
Шпілєвський В. В. - Методичний підхід до обґрунтування оптимальних техніко-економічних характеристик виробництва біодизеля з мікроводоростей, Костенко Д. М., Шпілєвський О. В., Філатова Т. А. (2021)
Azizova K. M. - The Theoretical Aspects of Marketing Innovations in Educational Activities (2021)
Раєвнєва О. В. - Компаративний аналіз видів організаційної структури управління закладом вищої освіти, Бровко О. І., Аксьонова І. В., Немашкало К. Р. (2021)
Ляшенко В. І. - Удосконалення інституційного супроводу подальшої інтеграції України до дослідницького й освітнього просторів ЄС, Підоричева І. Ю., Трушкіна Н. В. (2021)
Хаустова В. Є. - Виявлення основних проблем розвитку освіти та науки в Україні в умовах глобальної нестабільності, Решетняк О. І., Зінченко В. А., Криванич М. В. (2021)
Примостка Л. О. - Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку, Соколовська Н. С. (2021)
Гелеверя Є. М. - Моделювання й оптимізація собівартості продукції підприємницької структури, Чудна А. О. (2021)
Калиновський А. О. - Аналізування стану інформаційного забезпечення технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки, Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Калиновська О. Р. (2021)
Птащенко О. В. - Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах розвитку інформаційних технологій (2021)
Вербівська Л. В. - Теоретичні засади розвитку електронного бізнесу (2021)
Західна О. Р. - Сучасний стан фінансово-матеріальної бази територіальних громад в умовах децентралізації, Млінцова А. О. (2021)
Лещух І. В. - Підвищення центро-периферійної взаємодії обласного центру та районів області: концептуальний аспект (2021)
Олександренко І. В. - Оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіонів України (2021)
Рябєв А. А. - Рекреація та міський туризм: спільна проблема та перспектива її вирішення, Салій В. С. (2021)
Мангушев Д. В. - Операції з міжнародного туризму в Україні, Леоненко К. Р. (2021)
Синицина Г. А. - Формування сучасної теорії харчування в контексті продовольчої безпеки, Филипенко О. М. (2021)
Дзюрах Ю. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві: нормативно-правовий аспект, Карковська В. Я., Химич О. В. (2021)
Рудик В. К. - Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України (2021)
Махсма М. Б. - Оцінка впливу соціально-культурної інфраструктури на зайнятість сільського населення України, Чуб О. В. (2021)
Смоквіна Г. А. - Досвід розвинених країн з питань розвитку ринку праці: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в Україні, Мойсей А. В. (2021)
Бараняк І. Є. - Соціально-економічні та демографічні процеси в контексті дослідження мобільності молоді областей Карпатського регіону: статистичне забезпечення, пропозиції з удосконалення (2021)
Літвінова О. В. - Актуальні проблеми управління медичними відходами в умовах COVID-19 в Україні, Посилкіна О. В., Коваленко С. М., Братішко Ю. С., Лісна А. Г. (2021)
Михайленко Д. Г. - Еволюція наукових поглядів на визначення соціальних стандартів життя населення в умовах зміни економічних систем, Рудика О. В., Філатова Т. А. (2021)
Ольшанський О. В. - Важливі аспекти забезпечення політики у сфері інноваційного підприємництва в контексті соціально-економічного розвитку регіонів України, Крамчанінова М. Д., Касаткіна М. В. (2021)
Пономаренко Є. В. - Теорія та практика вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні та світі, Красноносова О. М., Харченко Р. В. (2021)
Сафонік Н. П. - Особливості формування економічного потенціалу підприємства із позицій його іміджу в умовах адаптації до змін, Ковальчук А. М., Карпенко І. О. (2021)
Калиновський А. О. - Проблеми та перспективи підвищення економічної ефективності технічного обслуговування авіаційної техніки, Калиновська Н. Л., Калиновська О. Р., Лучит Л. В. (2021)
Ушеренко С. В. - Застосування ринкових мультиплікаторів для оцінки вартості збиткових корпоративних підприємств, Харченко Є. Ю. (2021)
Spytska K. V. - Formation of the Competitive Strategy of an Enterprise Based on the Customer-Oriented Approach, Grynko T. V., Hviniashvili T. Z. (2021)
Chernukha T. S. - Development Prospects and Benefits of Production of Goods with the Geographical Indication "Melitopol Cherry", Hovorovska A. V. (2021)
Слюніна Т. Л. - Проблеми розвитку аудиту та його реформування в Україні, Матюшко М. М. (2021)
Шушакова І. К. - Оцінка ефективності бухгалтерського аутсорсингу, Гринь А. Ю., Коломієць Д. В. (2021)
Селіщев С. В. - Окремі методологічні аспекти застосування аналітичних процедур при визначенні аудитором застосування принципу безперервності при підготовці фінансових звітів управлінським персоналом транспортно-логістичної компанії, Клименко В. В., Новальська Н. І., Багрій М. М. (2021)
Бедринець М. Д. - Еволюційний розвиток фінансової системи України (2021)
Сова Є. С. - Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються, Токарчук Т. В. (2021)
Петик Л. О. - Оцінка рівня боргової безпеки України та пріоритетні напрями її зміцнення, Лопушанський Р. В., Лука П. В. (2021)
Крихівська Н. О. - Світова практика впровадження фінансових технологій у банківському секторі, Ромашко О. М., Пукіш О. В. (2021)
Вінниченко О. В. - Оцінка діяльності кредитних спілок на фінансовому ринку в Україні, Матвієнко С. С. (2021)
Маркіна О. О. - Тенденції оподаткування споживання в країнах OЕСР до та під час пандемії COVID-19, Паєнтко Т. В. (2021)
Марченко О. В. - Податкове планування в системі управління фінансами суб'єктів господарювання, Колодяжна Т. В. (2021)
Плахотна Ю. К. - Чат-бот як інструмент трейдингу на криптовалютному ринку, Загреба М. М. (2021)
Поляков М. Й. - Податкові механізми детінізації доходів фізичних осіб від реалізації фруктів, ягід, винограду, пряних, ароматичних і лікарських культур, меду та дикорослих недеревних продуктів в Україні (2021)
Костяна О. В. - Управління ризиками в митній справі як чинник забезпечення митної безпеки в період економічного спаду, Карпова В. В., Островський Д. М. (2021)
Рудик Н. В. - Алгоритми самоперевірки податкового боргу фізичною особою – підприємцем (2021)
Василик А. В. - Well-Being працівників в організації: сутність, складові та завдання менеджменту персоналу, Смалійчук Г. В., Лужко Ю. О. (2021)
Zubkova A. B. - Sustainable Behavior in International Business: Corporate Social Responsibility for Mimicry or for Business Value?, Makarenko A. B., Misiunia R. M., Maihurova D. S., Vodiakhina M. O., Ihnatova A. A. (2021)
Остапчук Т. П. - Мотивація персоналу при формуванні та розвитку кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я України, Бірюченко С. Ю., Лебединець Л. Є., Палій О. В., Случич Н. В. (2021)
Троян В. І. - Стратегії управління брендом як складові бренд-менеджменту, Браславська А. С. (2021)
П'ятницька Г. Т. - Життєвий цикл: варіативність наукових підходів до визначення та специфіка в управлінні розвитком підприємств торгівлі, Чудакова Є. І., Кандагура К. С. (2021)
Шуміло О. С. - Роль маркетингу в антикризовому менеджменті за сучасних умов функціонування підприємств, Євтушенко В. А., Чумак А. В. (2021)
Гвоздь М. Я. - Аналізування маркетингових інструментаріїв ЗВО в online-сфері: порівняльний аналіз досвіду українських і польських університетів, Мірошник Р. О. (2021)
Рахман М. С. - Маркетинговий аналіз експортної діяльності агрокомплексу України, Трепалюк Є. О. (2021)
Прядко О. М. - Маркетингове предтестування виведення на ринок інноваційного харчового продукту антианемічного спрямування, Тарасов І. Ю. (2021)
Француз А. Й. - Генезис глобальної системи антикорупційної боротьби, Лященко М. М. (2019)
Олійник О. Б. - Розвиток юридичної риторики в середні віки та епоху Ренесансу (2019)
Корнієнко О. О. - Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату (2019)
Доляновська І. М. - Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні (2019)
Костюк Н. П. - Проблеми виборчого законодавства України (2019)
Шишка Р. Б. - Санкції в цивільному праві (2019)
Lukianets V. S. - "Soft-law" in providing of fair competition (2019)
Форноляк В. М. - Становлення міжнародно-правових основ співробітництва держав у сфері протидії тероризму (2019)
Киричук А. С. - Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, Шевчук Т. М. (2019)
Дишлева І. О. - Механізм формування доходів державного бюджету України: правовий аспект (2019)
Талимончик А. Б. - Сутність та призначення місцевих бюджетів: правовий аспект (2019)
Horielova V. - The ethics and morality of a private detective in the field of the legal requirements of the modern universe (2019)
Наконечна Н. В. - Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти (2019)
Ніколаєв Л. О. - Психологічні чинники дезадаптації дітей молодшого шкільного віку, Маркелова А. В. (2019)
Лимар Л. В. - Поняття соціальної компетентності сімейного лікаря як різновиду його професійної компетентності (2019)
Карпенко О. В. - Перфекціонізм як проблема психології особистості (2019)
Алюшина Н. О. - Пілотне дослідження вивчення рівня спроможності служб управління персоналом державних органів, Кудринська Г. В. (2019)
Васильченко О. М. - Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти, Льошенко О. А., Чмір О. В. (2019)
Кушніренко К. О. - Психологічні особливості вибору партнера сучасною молоддю (2019)
Артемов В. Ю. - Ризики, які виникають в ході використання соціальних мереж в інтернеті: психологічний аспект, Руснак О. В., Жалубак В. М. (2019)
Шикер Л. В. - Рівні особистісного саморозвитку вчителів: результати констатувального експерименту (2019)
Вихідні відомості (2019)
Біленька А. М. - Сценічне слово у вітчизняному кінематографі 30–40-х років ХХ століття: історико-культурний аспект (2021)
Варивончик А. В. - Відновлення та розвиток художніх промислів України в 1940-х роках: адміністративно-організаційний аспект, Бондар І. С., Швець І. В., Подволоцька О. С. (2021)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Ціннісні орієнтири у стратегічному розвитку бібліотек закладів вищої освіти, Терещенко Н. М. (2021)
Гоц Л. С. - Трансгуманізм не постгуманізм: експлікація актуальної семантики понять (2021)
Humeniuk T. - Aesthetic Aspects of Metaand Digimodernism in the Concept of Post-Postmodernism (2021)
Желєзняк С. В. - Трансформації сучасної аудіовізуальної культури в контексті наукових гуманітарних концепцій (2021)
Журба В. В. - Еволюційні процеси в контексті джазової музичної культури США 40-х років ХХ століття: культурологічний аспект (2021)
Журба Я. О. - Соціальний аспект виникнення блюзу як провідного явища афроамериканської культури ХІХ століття (2021)
Кириченко А. О. - Шоу як феномен масової культури: сутнісні ознаки й функції (2021)
Курочкін О. В. - Європейський карнавал: традиції і сучасність (2021)
Могилевська Н. О. - Історіографія вітчизняних наукових досліджень музичної культури в сучасних умовах (2021)
Мохнюк Р. С. - Культуротворче осмислення Стратегій розвитку громадянського суспільства у контенті євроінтеграції (2021)
Носенок Б. Е. - Французькі культуральні студії: особливості та тенденції (2021)
Плюта О. П. - Аксіосфера в системі клієнтського сервісу: організаційний дискурс (2021)
Сварник Б. В. - "Театр руху": особливості нідерландської мімічної культури (2021)
Совгира Т. І. - Технологія у створенні художнього твору та організації творчого процесу (2021)
Танська Л. В. - Глобалізація як феномен трансформації посткомуністичної культури: історіографія проблеми (2021)
Турчак Л. І. - Творчість Іллі Рєпіна у контексті української та світової художньої культури (2021)
Чуприна Ю. В. - Концептуалізація феноменів "війни" та "миру": етико-культурний вимір (2021)
Шевелюк М. М. - Цифровізація у сфері туризму: інноваційні тренди і пріоритетні напрями розвитку (2021)
Афанасьєв І. Ю. - Підтримка тревел-блогерів провідними українськими інтернет-масмедіа, Устименко Л. М. (2021)
Бабій Н. П. - Взаємодія мистецтв та актуальних практик у поетичних експериментах 90-х років ХХ століття (2021)
Войцях Н. П. - Культурно-етнічне середовище міста Умань як ресурс урбаністичної трансформації (2021)
Кондрашова Н. В. - Banner Blindness як механізм закріпачення суб’єкта: символічна комунікація Versus реальний діалог (2021)
Кошелєва О. Б. - Комунікаційна культура в умовах глобалізації та її вплив на формування іміджу країни, Кравчук О. А., Цисельська О. В. (2021)
Костиря І. О. - Гастрономічний туризм як інструмент культурного брендингу України, Білецька О. О. (2021)
Матвієнко О. В. - Дозвіллєві практики особистості у медіапросторі: проблеми інформаційно-психологічної безпеки, Цивін М. Н., Новальська Т. В., Бачинська Н. А. (2021)
Shevchenko M. - Sociocultural Interaction Under Global Political Ttransformations, Lysenko T. (2021)
Шибер О. О. - Креативна складова сучасних рекреаційно-дозвіллєвих практик (2021)
Шмаюн О. Ю. - Феномен культурно-дозвіллєвої діяльності: концептуалізація проблеми (2021)
Титул, зміст (2013)
Волкова Н. П. - Підготовка майбутніх учителів до здійснення професійно спрямованої комп’ютерної комунікації. (2013)
Гришак С. М. - Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі (2013)
Ніколенко Л. М. - Поняття позааудиторної діяльності у соціально-педагогічному аспекті (2013)
Трубнікова Ю. О. - Застосування комунікативної методики як однієї з найефективніших методик при викладанні української мови іноземним студентам на підготовчому відділенні (2013)
Тюріна В. О. - Педагогічна технологія як фактор впливу на формування у слухачів магістратури готовності до майбутньої педагогічної діяльності (2013)
Ху Жунсі - Соціокультурні особливості адаптації китайських студентів до навчання в університетах України (2013)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування англомовної компетентності студентів коледжів (2013)
Онипко O. І. - Мета і зміст навчання студентів поліграфічних спеціальностей англійського професійно орієнтованого усного мовлення (2013)
Павловська Ю. В. - Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем (2013)
Пахомова Т. О. - Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгвосоціокультурного підходу, Сенченко Я. С. (2013)
Тарнопольский О. Б. - Формулировка цели обучения английскому языку на 1 курсе экономических и технических вузов в условиях интеграции преподавания языка и специальности, Корнева З. М. (2013)
Кириченко В. В. - Представления современной молодежи о свободе, Дорохина А. Е. (2013)
Мілушина М. О. - Основні дефініції дослідження осіб з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Ніколенко А. Є. - Індивідуально-типологічні особливості особистості хворих на ревматоїдний артрит (2013)
Сурякова М. В. - Самоорганізація особистості у вільний час, Єрмолаєва Т. В. (2013)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження професійної спрямованості майбутніх психологів (2013)
Summaries (2013)
Титул, зміст (2013)
Антипова Г. А. - Гражданское образование как один из способов развития гражданина демократического общества (2013)
Васильєва С. О. - Аналіз розвитку професійного статусу вчителів навчальних закладів ХVІІІ – ХІХ ст. (2013)
Мілушина М. О. - Вищий навчальний заклад як специфічна форма комунікативного простору (2013)
Шпак В. П. - Трансверсальний підхід у системі конкретно-наукової методології соціально-педагогічних досліджень (2013)
Кримчак Л. Ю. - Психолого-педагогічний супровід як вид діяльності соціального педагога з адаптації учнів-сиріт до навчання (2013)
Ліфарєва Н. В. - Вторинна соціалізація людей похилого віку як соціально-педагогічна проблема (2013)
Іонова О. М. - Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу початкової школи, Сінопальнікова Н. М. (2013)
Наход С. А. - Щодо питання визначення основних протиріч у професійній підготовці психологів у вищих навчальних закладах (2013)
Бессчетнова О. В. - Особенности применения методов сказкотерапии в социальной работе, Фокин И. В., Шацков П. А. (2013)
Токарєва А. В. - Підготовка студентів до міжкультурної комунікації в контексті формування фахівців–медіаторів культур (2013)
Goodman B. A. - English in a Ukrainian university: a lingua franca, not a lingua Frankenstein (2013)
Kamenskaya I. B. - Аssessment criteria of future philologists' lingua-stylistic competence, Kamensky A. I. (2013)
Михлик М. М. - О некоторых аспектах влияния развития информационных технологий на подготовку переводчика в сфере профессиональной коммуникации, Михлик О. А. (2013)
М’ясоїд Г. І. - Робота з автентичним ненавчальним відеофільмом на занятті з ділової іноземної мови (2013)
Stojković Nadežda - Academic presentations in english for specific purposes, Živković Slađana, Bakić-Mirić Nataša (2013)
Тарнопольский О. Б. - Розвиток професійно спрямованих вмінь говоріння, читання, аудіювання та письма у студентів немовних вищих навчальних закладів за допомогою проектної роботи з використанням ресурсів Інтернету (2013)
Вознюк А. В. - Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2013)
Ткаченко Н. В. - Класифікація методологічних умов подолання педагогічної занедбаності у початковій школі (2013)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у навчанні студентів-психологів (2013)
Abstracts (2013)
Титул, зміст (2014)
Волкова Н. П. - Профілактика як один із шляхів запобігання конфліктам у педагогічному колективі (2014)
Грисенко Н. В. - Усвідомлене ставлення до навчання як показник особистісної зрілості студентів (2014)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів (2014)
Dniprova O. - Degree of empathy and cjmmunicative tolerance of the students studying on humanities and economic specialties, Chernyak N., Gorbachova D. (2014)
Лоза О. О. - Перфекціонізм студентської молоді: рівень вираженості та представленість у буденній свідомості (2014)
Тарнопольский О. Б. - Психологическое понятие и составляющие иноязычно-речевой коммуникативной компетентности (2014)
Шаркова С. Ф. - Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів (2014)
Dniprova O. - Bioelectrographic parameters at different psycho-emotional stаtes of the person, Zheltyakova J. (2014)
Ermolaeva T. - Fairytale therapy as a means of overcoming children’s fears at school age, Salikova A. (2014)
Ermolaeva T. - Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events, Stepanyk І. (2014)
Kirichenko V. - Xenophobia as a phenomenon of the contemporary society, Dorokhina O. (2014)
Мілушина М. О. - Психологічні особливості прояву співзалежності в поведінці матерів наркозалежних, Луценко О. О. (2014)
Николенко А. Е. - К вопросу об уровне алекситимии у больных с алкогольной зависимостью, Кривошей А. А. (2014)
Новицька І. В. - Вплив "темної тріади" особистісних властивостей на формування упередженості у суб’єкта спілкування (2014)
Sekret I. - The place of the fairy tale in the person’s life script, Chernyak N., Hrydasova Y. (2014)
Sekret I. - Psyhological background of miscarriage, Neiburge E. (2014)
Сурякова М. В. - Професійна кар’єра спеціалістів з продажу: об’єктивні та суб’єктивні складові (2014)
Шевченко Н. Ф. - Психологічний аналіз явища марновірства (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2014)
Іваненко Л. В. - Виховання милосердя в антропологічній системі К. Д. Ушинського (2014)
Самбор А. М. - Християнство як підґрунтя духовного виховання майбутніх вчителів, Самбор М. А. (2014)
Грищенко С. В. - Соціальна профілактика торгівлі дітьми (2014)
Вєлкова О. В. - Аналіз стану підготовки майбутніх менеджерів до професійної взаємодії (2014)
Волкова Н. П. - Компетентність у здійсненні професійної комунікації майбутнього соціального педагога, Полторак В. А. (2014)
Беспарточна О. І. - Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі (2014)
Зінукова Н. В. - Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг (2014)
Зюзіна Т. О. - Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету (2014)
Кондрашова О. В. - Засоби навчання: проблеми проектування (2014)
Коростелін М. О. - Підходи науковців до визначення готовності студентів до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Манохіна І. В. - Розвиток творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом інноваційної технологізації освітнього простору (2014)
Наход С. А. - Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій (2014)
Нестерова О. Ю. - Етапи і методика проведення експериментальної роботи з розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Р. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Черняк Н. О. - До питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців (2014)
Іжко Є. С. - Метод проектів як один із засобів оптимізації автономного навчання (2014)
Кабанова М. Р. - О некоторых вопросах развития творческого потенциала преподавателя высшего учебного заведения и интерактивных технологий в обучении иностранному языку (2014)
Любченко О. В. - Модель формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій (2014)
Прошкін В. В. - Зміст інтеграції університетської науки та освіти (2014)
Сапожников С. В. - Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогічних університетах і коледжах країн Чорноморського регіону (2014)
Шабанова Ю. О. - Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи, Осипов А. О. (2014)
Амеліна С. М. - Методика формування лексичної компетенції майбутніх філологів (2014)
Гайдар М. М. - Изучение иностранного языка на начальном уровне на основе лексического и конструктивистского подходов (с разработкой плана урока) (2014)
Гирич З. И. - Совершенствование научной русской речи тюркоязычных студентов-иностранцев инженерного профиля (2014)
Živković Slađana - Designing spoken presentations for academic and professional needsImproving scientific Russian speech of Turkic foreign students majoring in engineering, Stojković Nadežda, Bakić-Mirić Nataša (2014)
Конопленко Л. О. - Методичні рекомендації щодо організації ділової гри для навчання усного англомовного спілкування у технічних ВНЗ (2014)
Корнєва З. М. - Відбір змісту навчання в системі професійно спрямованої англомовної підготовки студентів ВТНЗ (2014)
Растєгаєва Д. Г. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІТ) на початковому етапі навчання іноземної мови студентів мовних спеціальностей (2014)
Рудницьких О. В. - Коучінг як інтерактивна технологія в освіті (2014)
Тарнопольський О. Б. - Зміст навчання ділової телефонної комунікації англійською мовою в економічному ВНЗ та його практичний відбір, Сліпченко Л. Б. (2014)
Токарєва А. В. - Інтегративне навчання як один із перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Шкурко Е. В. - О методах обучения иностранным языкам (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2015)
Єчкало Ю. В. - Засоби навчання комп’ютерного моделювання в курсі фізики (2015)
Заря Л. О. - Науково-педагогічне вирішення питань формування інтересу до музики (2015)
Модло Є. О. - Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні (2015)
Невмержицька О. В. - Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін (2015)
Олішкевич С. В. - Тлумачення поняття "виховання характеру" в американській педагогічній літературі (2015)
Чепіль М. М. - Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2015)
Янченко Т. В. - Науково-практична діяльність Дніпропетровської досвідно-педологічної станції (20-ті – початок 30-х років ХХ ст. ) (2015)
Бондаренко З. П. - Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи (2015)
Карпенко О. Є. - Правові засади розвитку опіки над дітьми у Польщі (1945–1961 рр.) (2015)
Ніколенко Л. М. - Середовище соціальної взаємодії у студентському громадському об’єднанні (2015)
Гладуш В. А. - До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу, Баранець Я. Ю. (2015)
Борисова А. О. - Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2015)
Ващило О. В. - Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів (2015)
Волкова Н. П. - Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки, Батраченко І. Г. (2015)
Гирич З. И. - Особенности конструирования тестов, ориентированных на тюркоязычную аудиторию (2015)
Євсюков О. Ф. - Ефективність процесу самоосвіти майбутніх викладачів вищої аграрної школи в умовах магістратури (2015)
Завгородня А. І. - Системоутворюючі категорії економічної компетентності (2015)
Корж О. Ю. - Психологічні чинники ставлення студентів до педагогічного процесу, Корчікова І. В. (2015)
Манохіна І. В. - Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі (2015)
Мартиненко М. Ю. - Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання (2015)
Míjlik О. А. - Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero, Pliuschai А. А. , Оníschenko М. Y. (2015)
Ніколаєску І. О. - Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пейчева О. О. - Бар’єри міжособистісної взаємодії суб’єктів процесу оволодіння іноземними мовами у ВНЗ, Келембет Р. В. (2015)
Плаксін А. А. - Формування дидактичної культури майбутніх викладачів ВНЗ МВС: контекстний підхід до відбору змісту освіти (2015)
Райхман Є. І. - Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен (2015)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи (2015)
Сапожников С. В. - Місія та метасистеми вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення (2015)
Тарнопольський О. Б. - Побудова середнього курсу навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Тернавська Л. М. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології, Шауерман О. А. (2015)
Трішкіна Н. І. - Cучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю (2015)
Чеховська М. В. - Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування (2015)
Гайдар М. М. - Встановлення автономії у студентів-філологів у навчанні письма за допомогою проектного методу (2015)
Глазкова І. Я. - Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ (2015)
Луганцева О. Г. - Тренінговий цикл як конструктивний елемент тренінгової технології навчання (2015)
Стрюк А. М. - Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей, Рассовицька М. В. (2015)
Білоус О. С. - Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога (2015)
Drach A. S. - Hyperfiction: the ambiguities of non-linear text (2015)
Кабанова М. Р. - Формирование профессиональной направленности и интерактивные технологии в подготовке будущих психологов, Черняк Н. А. (2015)
Кладкова Т. А. - Об’єкти контролю англомовних мовленнєвих компетентностей майбутніх психологів (2015)
Макарова К. Г. - Використання ігрових технологій у процесі формування культури ділового спілкування майбутніх перекладачів (2015)
Ольховська А. С. - Курс "Чинники успішного працевлаштування за фахом" у структурі фахової підготовки перекладачів (2015)
Розумна Т. С. - Формування комунікативної компетентності в інтерактивному навчанні іншомовного спілкування (2015)
Сімкова І. О. - Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері (2015)
Бикова В. О. - Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти (2015)
Abstracts (2015)
Титул, зміст (2015)
Дубчак Л. М. - Концепція творчої ресоціалізації Марека Конопчинського (2015)
Лучанінова О. П. - Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи (2015)
Невмержицька О. В. - Мистецтво життєтворення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Samochwal O. O. - Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland (2015)
Сапожников С. В. - Особливості сучасної вірменської системи підготовки педагогічних працівників (2015)
Сиротін О. С. - Аналіз досвіду професійної підготовки викладачів вищої школи у США (2015)
Карпенко О. Є. - Прийомна сім’я як інституційна форма опіки над дітьми у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст. ) (2015)
Кримчак Л. Ю. - Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт у їх підготовці до самостійного життя (2015)
Курінна С. М. - Педагогічний супровід процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу (2015)
Антибура Ю. О. - Індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема (2015)
Коваль Н. І. - Громадянське виховання старшокласників з порушеннями інтелекту в психолого-педагогічній літературі (2015)
Ніколенко Л. М. - Педагогічна підтримка процесу формування соціально спрямованих лідерських якостей майбутніх корекційних педагогів (2015)
Батраченко І. Г. - Основні підходи до навчання життєвої антиципації (2015)
Бухало О. Л. - Організаційно-педагогічні умови емоційного виховання дітей раннього віку (2015)
Дніпрова О. А. - Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку (2015)
Коршевнюк Т. В. - Субъект-субъектное и субъект-объектное взаимодействие как психологическая основа формирования содержания школьного биологического образования (2015)
М’ясоїд Г. І. - Виїзний міждисциплінарний урок: професійна орієнтація та її варіації (2015)
Білоус О. С. - Творча активність як важлива характеристика професіоналізму сучасного педагога музики (2015)
Бондаревська О. М. - Реалізація положень компетентнісного підходу у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Волкова Н. П. - Визначення основних функцій, рис та якостей сучасного педагога в руслі виховання соціально здорових школярів (2015)
Гальченко О. Ю. - Використання активних методів у навчанні професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах (2015)
Демченко Д. І. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки представника юридичної професії (2015)
Кожушко С. П. - Формування компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму до професійної взаємодії (педагогічні умови) (2015)
Козинець І. І. - Культура мовлення як показник загальної культури особистості (2015)
Лашкул В. А. - Експериментальне дослідження професійно-етичної підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2015)
Мантуло Н. Б. - Історичні витоки формування соціальної відповідальності (2015)
Меняйло В. І. - Підготовка фахівців дослідницько-інноваційного типу як головне завдання вищої освіти (2015)
Мишак О. О. - Педагогічна діяльність викладача вищого аграрного навчального закладу в умовах гуманізації освіти (2015)
Мовчан Д. О. - Структура електронного навчання Всесвітньої митної організації (2015)
Олійник І. В. - Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Pavlenko O. - The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations, Timchenko-Mikhailidi N. , Triakina O. , Pugach V. (2015)
Пахомова Т. А. - Использование художественных текстов в процессе формирования у студентов-магистрантов профессиональной иноязычной компетентности филолога (2015)
Пейчева О. О. - Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів на заняттях з іноземної мови, Келембет Р. В. (2015)
Петришин Л. Й. - Педагогічна стратегія професійної підготовки креативних соціальних педагогів (2015)
Погромська Г. С. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів-інформатиків, Махровська Н. А. (2015)
Самодрин А. П. - Профільно-професійний вимір освіти у регіоні (2015)
Сущенко Р. В. - Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту (2015)
Теплицька А. О. - Задача як вид навчального завдання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів (2015)
Токарєва А. В. - До питання визначення сучасного стану медіаосвіти в Україні, Яланська М. М. , Кузнецова К. С. (2015)
Чеховська М. В. - Аналіз професійної підготовки педагогічних кадрів Республіки Болгарія (2015)
Shauerman O. - Creative approaches and methods in english language teaching: a practical view (2015)
Шишко А. В. - Комунікативна компетенція як складова педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови (2015)
Шкурко Е. В. - К проблеме обучения аннотированию текстов (2015)
Stifurak W. E. - Psychologische merkmale der berufsausbildung der künftigen fachkräfte der tourismusindustrie (2015)
Ващило О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2015)
Муц Л. Ф. - Технології "E-learning" в системі мовної підготовки іноземних громадян (2015)
Розумна Т. С. - Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2015)
Shtifurak A. V. - CLIL: subject – matter and language learning integration (2015)
Зірка В. В. - Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця, Бикова В. О. (2015)
Кондрашова О. В. - Педагогічне проектування: стан та перспективи (2015)
Матюха Г. В. - Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови, Ланцева В. С. (2015)
Сущенко Л. О. - Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації (2015)
Abstracts (2015)
Титул, зміст (2016)
Радченко Т. А. - Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ (2016)
Чеховська М. В. - Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія (2016)
Біличенко Г. В. - Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Карпенко О. Є. - Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Кримчак Л. Ю. - Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи (2016)
Петришин Л. Й. - Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах, Лещук Г. В. (2016)
Шацков П. А. - Историко-социологический анализ теории старения, Юмашева Т. А. (2016)
Алєко О. А. - Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників (2016)
Балюк В. Є. - Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури (2016)
Борхович С. М. - Поняття "духовно-моральне виховання" в сучасному педагогічному просторі (2016)
Дронова О. О. - Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників (2016)
Іванчук С. А. - Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи) (2016)
Кульчицький В. Й. - Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст. (2016)
Литовченко Н. Ф. - Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції (2016)
Олійник О. М. - Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст. (2016)
Савенко Д. О. - Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері (2016)
Сеник А. М. - Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді (2016)
Сиренко А. Е. - Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста (2016)
Славська Я. А. - Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Теплицька А. О. - Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті (2016)
Фурт Д. В. - Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови (2016)
Черняк Е. Б. - Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности, Ёркина Н. В. (2016)
Аніскевич С. В. - Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні (2016)
Безкоровайна Л. В. - Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2016)
Білоус О. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2016)
Боднар C. В. - Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів (2016)
Бугра А. В. - Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів (2016)
Варга Л. А. - Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі (2016)
Волкова Н. П. - Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" (2016)
Вошколуп Г. Ю. - Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Глузман А. В. - Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа, Сапожников С. В. (2016)
Грушка В. В. - Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) (2016)
Давидченко І. Д. - Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Дзіман Г. М. - Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Івасюк Н. О. - Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації, Бондаренко Є. В. (2016)
Каленик О. О. - Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень, Цареградська Т. Л. (2016)
Качмарчик С. Г. - Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених (2016)
Козинець І. І. - Переваги та недоліки "мозкового штурму" під час колективного обговорення проблем, Журавель М. О. (2016)
Корж О. Ю. - Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект (2016)
Крамаренко Т. В. - Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів, Резунова О. С. (2016)
Лічман Л. Ю. - Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст (2016)
Малоіван М. В. - Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Маслова А. В. - Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів (2016)
Medynska S. I. - Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area, Sokolova K. V. (2016)
Мишак О. О. - Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників (2016)
Miasoid G. I. - English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan (2016)
Нетьосов С. І. - До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності "Корекційна освіта" ДНУ імені Олеся Гончара (2016)
Олійник І. В. - Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми (2016)
Пейчева О. О. - Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ, Келембет Р. В. (2016)
Піддубцева О. І. - Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв (2016)
Піцул К. С. - Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки (2016)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів (2016)
Сиваш С. В. - Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі (2016)
Сиротін О. С. - Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Сліпчишин Л. В. - Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Сухін О. В. - Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою, Дем’янчук Б. О. , Косарєв В. М. (2016)
Тернавська Л. М. - Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу, Шауерман О. А. (2016)
Удовіченко Г. М. - Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності (2016)
Устименко Ю. С. - Особливості професійної взаємодії стоматологів (2016)
Черноватий Л. М. - Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів, Купрієнко Ю. В. (2016)
Шумський О. Л. - Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища (2016)
Дмитренко О. М. - Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації (2016)
Тараненко Ю. К. - Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів, Тарнопольский О. Б., Гайдар М. М., Єрмолаєва Т. В. (2016)
Лебідь О. В. - Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні (2016)
Abstracts (2016)
Титул, зміст (2016)
Альохін М. М. - Еволюція функцій учнівського самоврядування в українській школі (2016)
Дербак О. А. - Системно-історичний аналіз основних етапів становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Молдова (2016)
Заболоцький А. Ю. - Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України (2016)
Зубкова Л. М. - Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій (2016)
Коркішко А. В. - Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі (2016)
М’ясоїд Г. І. - Досвід використання комп’ютерних мереж у системі середньої освіти США , Юсипіва Т. І. (2016)
Невмержицька О. В. - Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Овчарук О. В. - Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства (2016)
Сапожников С. В. - Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону (2016)
Чепіль М. М. - Іван Франко про особистість вчителя крізь призму сьогодення (2016)
Берестень Е. Е. - Грамматика на уроке немецкого языка (2016)
Козинець І. І. - Особливості віртуального спілкування (2016)
Кофан І. М. - Особливості прояву лідерських якостей у міжособистісних стосунках в юнацькому віці, Нудель В. О. (2016)
Лисенко Я. О. - Ціннісні орієнтації як показник якості життя студентів Академії музики (2016)
Михлик О. О. - Активізація самостійного іншомовного говоріння на початковому етапі навчання (2016)
Олійник М. М. - Щодо проблеми формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою та спортом (2016)
Самодрин А. П. - Ціннісно-смислові орієнтири розвитку сучасної гімназії (2016)
Хатунцева С. М. - Дидактична цінність педагогічних бар’єрів у процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2016)
Черненко-Шнурко Д. А. - Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання (2016)
Шусть В. В. - Концептуальна модель формування політичних цінностей молоді (2016)
Ярощук Л. Г. - Креативність як компонент творчого потенціалу особистості майбутнього школяра (2016)
Амеліна С. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів на основі використання міжнародних інформаційних ресурсів, Тарасенко Р. О. (2016)
Баюрко Н. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2016)
Беньковська Н. Б. - Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах (2016)
Бобир С. Л. - Модель пропедевтичного курсу "Вступ до спеціальності "Мова і література (англійська)" для майбутніх педагогів (2016)
Бойко Л. Г. - Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі (2016)
Волкова Н. П. - Самостійна робота у процесі підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійно-педагогічної комунікації, Устименко К. В. (2016)
Гаркуша І. В. - Світоглядні та психологічні передумови формування професійної ідентичності педагогів ВНЗ, Синець А. М. (2016)
Греб М. М. - Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів (2016)
Єщенко М. Г. - Стан та проблеми довузівської підготовки в сучасних умовах, Сипченко О. М. (2016)
Завалевський Ю. І. - Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності (2016)
Кияшко О. В. - Переваги та недоліки використання on-line вправ при вивченні іноземних мов (2016)
Князян М. О. - Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Кожушко С. П. - Використання інтерактивних технологій в системі підготовки фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії (2016)
Кравець Р. А. - Забезпечення полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі засобами комунікативного підходу на заняттях з іноземної мови (2016)
Кучер С. Л. - Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Lichman L. Yu. - Crisis of competence: some aspects of language education in meta-historical environment (2016)
Мединська С. І. - Формування іншомовної компетентності як компонента професійної підготовки фахівців у галузі туризму (2016)
Міщенко С. Г. - Методичний супровід професійного зростання викладача (2016)
Ніколенко Л. М. - Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога (2016)
Олійник І. В. - Складові елементи професійно-педагогічної майстерності викладача вищої школи (2016)
Oníschenko M. Y. - Particularidades organizativas del trabajo autónomo de los estudiantes-filólogos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera, Pliushchai A. A., Oníschenko G. A. (2016)
Pavlenko O. O. - Assessment and development of professional competence of masters in customs service, Triakina O. O., Timchenko-mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2016)
Пінська О. Л. - Формування у майбутнього вчителя невербальної поведінки у процесі навчання (2016)
Примина Н. Н. - Критериальный аппарат оценивания языковых знаний и речевых учений будущих судоводителей (2016)
Сиротін О. С. - Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування особистості майбутнього фахівця аграрної галузі, Мишак О. О. (2016)
Смаковський Ю. В. - Педагогічна культура вчителя як наукова проблема (2016)
Сніца Т. Є. - Методичні рекомендації викладачам щодо формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Сорока О. В. - Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери (2016)
Сороквашин С. В. - Компоненти, критерії і показники розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2016)
Тарнопольский О. Б. - Диверсификация конструктивистского подхода в преподавании английского язика для профессиональных целей в неязыковом вузе (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова (2016)
Фрицюк В. А. - Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2016)
Черняк Н. О. - Професійно-педагогічна комунікація як інструмент формування особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної роботи (2016)
Шаркова С. Ф. - Про дослідження змін рівня задоволеності студентів заняттями з іноземної мови в рамках полікультурного навчання (2016)
Шепеленко Т. Л. - Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики (2016)
Шкурко О. В. - Роль письма в навчанні іноземних мов (2016)
Деркач С. П. - Методологічні засади кооперативного навчання (2016)
Попель О. В. - Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах (2016)
Свідовська В. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання (2016)
Сторожук С. Д. - Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі (2016)
Токарєва А. В. - Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі (2016)
Гребеник Т. В. - Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2016)
Лебідь О. В. - Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління (2016)
Abstracts (2016)
Титул, зміст (2017)
Головко М. Б. - Проблеми сімейного виховання у працях представників суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття (2017)
Жданюк А. В. - Щодо історико-філософських аспектів розвитку уявлень про конфлікт у системі правовідносин (2017)
Ковальчук О. С. - Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід, Потапюк Л. М. (2017)
Корольова Л. В. - Становлення і розвиток системи підготовки викладачів іноземної мови в Румунській Республіці (2017)
Мовчан Л. В. - Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні (2017)
Осадчий В. В. - Фактори впливу на розвиток дизайну як науки (2017)
Розлуцька Г. М. - Особливості розвитку освіти духовенства у Закарпатті (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття) (2017)
Таможська І. В. - Оцінка університетською спільнотою ролі та значення інституту приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Бондаренко З. П. - Cоціальне здоров’я студентів у контексті розвитку волонтерства (2017)
Ніколенко Л. М. - Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору (2017)
Переворська О. І. - Проблема розвитку студентами комунікативного потенціалу дітей дошкільного віку із ЗНМ (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Виховання ініціативності дітей у ігровій діяльності: сучасний стан (2017)
Дніпрова О. А. - Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигорання, Когут А. Р. (2017)
Єрмолаєва Т. В. - Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві, Шваб К. В. (2017)
Зайцева І. О. - Ефективність застосування різних педагогічних прийомів на уроках біології залежно від психологічних характеристик учнів, Павлюкова Н. Ф., Легостаєва Т. В., Мисюра А. О. (2017)
Коломійчук І. М. - Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови (2017)
Комісаренко Н. О. - Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Кофан І. М. - Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів, Бєлова Л. В. (2017)
Олійник І. В. - Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів (2017)
Передерій О. Л. - Система педагогічних впливів як чинник формування самооцінки старшокласників вальдорфської школи (2017)
Беспарточна О. І. - Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей, Зюман Г. Ю. (2017)
Богдан Ж. Б. - Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності, Солодовник Т. О., Середа Н. В. (2017)
Бондаревська О. М. - Структура дидактичної моделі формування індивідуальних стратегій студентів у процесі викладання іноземних мов (2017)
Борисенко В. В. - Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи, Гагіна Н. В. (2017)
Верченко Л. С. - Проектування технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: концептуальний етап (2017)
Волкова Н. П. - Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів (2017)
Гаркуша І. В. - До формування культури мовлення особистості психолога-практика, Кравець Р. Е. (2017)
Горбань С. І. - Можливості інформаційно-комунікативних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2017)
Демідова Ю. Є. - Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах, Шахова Г. А. (2017)
Знанецька О. М. - Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов, Цвєтаєва О. В. (2017)
Каленик О. О. - Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України, Цареградська Т. Л., Тарасова Т. В. (2017)
Кондрашова О. В. - Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження (2017)
Макхулі Іхаб - Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема (2017)
Medynska S. I. - The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards, Sokolova K. V. (2017)
Ольховська А. С. - Зміст та структура курсу "Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу" (2017)
Pavlenko O. O. - The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S. (2017)
Павлова В. А. - Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва (2017)
Пінська О. Л. - Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя (2017)
Піскова Ж. В. - Ділова гра "Організація бухгалтерського обліку" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Прошкін В. В. - Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ (2017)
Пугач В. Б. - Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, Яремчук Л. І. (2017)
Пучков І. Р. - Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів (2017)
Самодрин А. П. - До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання (2017)
Cорока Н. А. - Психологічне обгрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців (2017)
Тарнопольський О. Б. - Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності "Туризм" (2017)
Черевко С. В. - Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти (2017)
Кабанова М. Р. - Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України, Плеханова Т. М., Черняк Н. О. (2017)
Твердохліб А. І. - Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти (2017)
Tokarieva A. V. - Serious video games in foreign language education (2017)
Лебідь О. В. - Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами (2017)
Abstracts (2017)
Титул, зміст (2017)
Демченко Ф. Г. - Щодо сутності феноменів "потенціал", "творчий потенціал", "творчий потенціал викладача" (2017)
Карпова М. Є. - Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності (2017)
Корольова Л. В. - Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії (2017)
Короткова Л. І. - Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг (2017)
Lichman L. Yu. - Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis (2017)
Олексієнко Л. А. - Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2017)
Сапожников С. В. - Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгарія як галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу (2017)
Таможська І. В. - Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901 – 1917 рр.) (2017)
Чеховська М. В. - Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців (2017)
Балюк В. Є. - Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості (2017)
Батраченко І. Г. - Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам (2017)
Виселко А. Д. - Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів (2017)
Дніпрова О. А. - Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаєва Т. В. (2017)
Надточій С. М. - Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника (2017)
Олійник І. В. - Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі, Ноженко Ю. М. (2017)
Олійник М. М. - Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей (2017)
Пінська О. Л. - Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі (2017)
Черевко С. В. - Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження, Індиченко Л. С., Лопуга А. В., Плошинська А. А. (2017)
Шепеленко Т. Л. - Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів (2017)
Avsiukevich Y. S. - Approach to research-teaching nexus in undergraduate education (2017)
Берестень Е. Е. - Обучение фонетике на уроке немецкого языка (2017)
Бірюкова Т. В. - Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики, Федів В. І., Олар О. І., Микитюк О. Ю. (2017)
Верченко Л. С. - Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова (2017)
Волкова Н. П. - Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, Бикова В. О. (2017)
Гаркуша І. В. - Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці, Кайко В. І. (2017)
Жданюк А. В. - Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту (2017)
Зірка В. В. - Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів (2017)
Королецька Л. В. - Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Локарєва Г. В. - Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера (2017)
Мажец Б. В. - Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі (2017)
Масалов Д. М. - Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Мірошниченко В. М. - Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів (2017)
Pavlenko O. O. - Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2017)
Тарнопольський О. Б. - Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів, Черняк Н. А., Сторожук С. Д. (2017)
Феднова І. М. - Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі (2017)
Фрицюк В. А. - Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2017)
Яворська Н. В. - Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації (2017)
Liontas John I. - Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL (2017)
Єщенко М. Г. - Використання web-ресурсів при викладанні курсу "Трудове право України" у ВНЗ Донецької області (2017)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії (2017)
Осацька Ю. Є. - Ділова гра "Складання кошторису будівельного проекту" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Лебідь О. В. - Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2017)
Abstracts (2017)
Титул, зміст (2018)
Сапожников С. В. - Педагогічний університет ХХІ століття: місія та мета (2018)
Бачинська Н. В. - Перспективи використання шкал та опитувальників для діагностики психологічного стану осіб з бойовими пораненнями, Забіяко Ю. О. (2018)
Дніпрова О. А. - Трансформація подружніх стосунків у молодих сім’ях (2018)
Куценко О. М. - Сутність толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтам (2018)
Мартинова Н. П. - Сучасні проблеми фізичного виховання та перспективи підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Коваленко Є. В. (2018)
Пінська О. Л. - Теоретичні засади проблеми особистісної самореалізації як психологічного феномену (2018)
Пічурін В. В. - Особливості сприйняття студентською молоддю здорового способу життя, Жарко Я. Ю. (2018)
Ржевський Г. М. - Вплив інтернет-середовища на навчальну діяльність студентської молоді в сучасних умовах (2018)
Рочняк А. Ю. - Методи саморегуляції психічних станів як засіб корекції стану баскетболістів (2018)
Феднова І. М. - Дослідження психологічних особливостей спілкування студентів-іноземців як елемента адаптації (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями збройних сил України, що брали участь у бойових діях (2018)
Гарнюк Л. Г. - Вплив психологічних особливостей дітей із порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії, Сорокіна А. О. (2018)
Матюх Ж. В. - Модель використання мультимедійних технологій вихователем закладу дошкільної освіти в освітній роботі з інклюзивною групою (2018)
Нетьосов С. І. - Технології корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників, Курицька Г. А. (2018)
Никоненко Н. В. - Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Дерстуганова Н. В. - Актуальні аспекти формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності (2018)
Дiмiтрова-Бурлаєнко С. Д. - Креативне освітнє середовище як чинник формування готовності студентів технічних університетівдо виявлення креативної компетентності у професійній діяльності (2018)
Залужна А. О. - Формування мультилінгвальної компетентності студентів через використання ігрових методів навчання на заняттях з іноземної мови (2018)
Зінукова Н. В. - Формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері: результати експерименту (2018)
Каленик О. О. - Комунікативно-професійний аспект структури та змісту навчального посібника з наукового стилю мови для студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України, Цареградська Т. Л., Плющай І. В. (2018)
Калініна І. М. - Розроблення проблеми особистісно-професійного становлення молодих держслужбовців у сучасних наукових дослідженнях (2018)
Корольова Л. М. - Педагогічна практика як інструмент впливу на ефективну підготовку майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативних здібностей у молодших школярів (2018)
Крамаренко Т. В. - Реалізація моделі формування в майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності культури професійного діалогу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Кременчук А. С. - Наукове обґрунтування педагогічних технологій формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2018)
Лукаш Ю. М. - Основні аспекти формування професійно-комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2018)
Michlik O. O. - Zu manchen Spezifika der Lehrkommunikation im Fremdsprachenunterricht an nicht sprachorientierten Hochschulen, Maniakina T. I., Plustschai O. O. (2018)
Ніколенко Л. М. - Соціальна значущість ціннісних орієнтацій особистості у професійному становленні корекційного педагога (2018)
Олексієнко Л. А. - Зміст та структура навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з перекладу у вищих навчальних закладах Австрії (2018)
Олійник І. В. - Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2018)
Потапюк Л. М. - Теоретичні аспекти компетентнісного підходу в контексті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю (2018)
Сухін О. В. - Математична модель прогнозування виживання вищих навчальних закладів в умовах конкуренції, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2018)
Тарнопольський О. Б. - Вступні/коригувальні фонетичні курси у вишівському навчанні іноземних мов, Черняк Н. А., Бредбієр П. В. (2018)
Тимченко-Міхайліді Н. С. - Культурологічний аспект підготовки фахівців у процесі вивчення іноземних мов, Пугач В. Б. (2018)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток майбутніх педагогів: компетентнісний підхід, Грошовенко О. П. (2018)
Шкурко Е. В. - Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений (2018)
Бірюкова Т. В. - Інтерактивні технології навчання у формі круглого столу як метод покращання самостійної роботи студентів медичного вищого навчального закладу, Шинкура Л. М. (2018)
Бурлімова Б. М. - Інноваційні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ, Яслинська К. М. (2018)
Волкова Н. П. - Фасилітатор як важлива рольова позиція сучасного викладача вишу, Степанова А. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Педагогічні умови використання системи підтримки e-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників ЦДОУ (2018)
Токарєва А. В. - Теорії супроводу відеоігор у навчанні (2018)
Богдан В. О. - Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю (2018)
Головко С. О. - Розробка когнітивного компонента управлінської культури менеджера (2018)
Лебідь О. В. - Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління (2018)
Abstracts (2018)
Титул, зміст (2018)
Акімова Н. В. - Класифікація значень та смислів у контексті проблеми розуміння тексту (2018)
Воровка М. І. - Джерельна база історико-педагогічного дослідження: поняття та специфіка (2018)
Гарькава Т. А. - Методичні засади навчання петриківського розпису (2018)
Гурєєва Л. В. - Стан та перспективи дослідження міжгалузевої термінології (2018)
Кожушкіна Т. Л. - Щодо змістового аналізу поняття "культура міжособистісної взаємодії" (2018)
Сапожников С. В. - Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення (2018)
Гаркуша І. В. - Основні типи ставлення особистості до грошей (2018)
Дніпрова О. А. - Гендерні стереотипи та вибір професії, Єрмолаєва Т. В., Черняк Н. О. (2018)
Донець О. І. - Сексуальні установки жінок в юнацькому віці (2018)
Кайко В. І. - Щодо експертної характеристики індивідуальних психологічних особливостей особистості за її почерком, Мациєвська С. М. (2018)
Кравченко Л. А. - Сексуальна просвіта як складова виховного процесу підлітків, Кобзєва І. М. (2018)
Малиш В. І. - Особливості економічного виховання підлітків з багатодітних родин в умовах ринкового суспільства (2018)
Нестуля С. І. - Освітній проект "Розвиток лідерства в Україні на принципах гендерної рівності" у процесі формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів (2018)
Переворська О. І. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі вищого навчального закладу, Кобзєва І. М. (2018)
Приходько Т. П. - Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію викладачів закладів вищої освіти (2018)
Федів В. І. - Виховання патріотизму у студентів у процесі вивчення медичної і біологічної фізики, Микитюк О. Ю., Олар О. І., Бірюкова Т. В. (2018)
Черняк Є. Б. - Формування гендерної компетентності студентів у процесі їх підготовки до умов виконавської діяльності , Йоркіна Н. В. (2018)
Лоза Т. В. - Розвиток особистості клієнта соціальної роботи в контексті коучингового підходу (2018)
Олійник І. В. - Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, Янченко О. С. (2018)
Давиденко Г. В. - Упровадження соціальної інклюзії у закладах вищої освіти: бар’єри та шляхи їх подолання (2018)
Криворотько А. О. - Ґендерне виховання підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2018)
Лазаренко В. І. - Формування суспільно-корисних навичок у старших дошкільників з порушенням слуху, Чуприна Ю. О. (2018)
Нетьосов С. І. - До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху (2018)
Никоненко Н. В. - Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США (2018)
Верченко Л. С. - Діагностика рівнів розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2018)
Волкова Н. П. - До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів, Гавяда В. В. (2018)
Гриняєва Н. М. - Проблема формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості (2018)
Данильченко І. Г. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток (на прикладі навчальної дисципліни "Дитяча література") (2018)
Ігнатюк О. А. - Ергономічна компетентність як результат навчання та інтегрований показник якості фахової підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти в умовах освітніх трансформацій, Демідова Ю. Є. (2018)
Ільєнко О. Л. - Діяльність консультативно-дослідницьких центрів в аспекті формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця (2018)
Ключник Р. М. - Лингводидактический потенциал иноязычных рекламных текстов, Опалева О. И. (2018)
Козинець І. І. - Аспекти професійної підготовки майбутніх менеджерів-митників у закладах вищої освіти (2018)
Мархева О. Є. - Розвиток навчальної автономії майбутніх перекладачів у процесі їхньої самостійної навчальної діяльності (досвід університетів Німеччини та Австрії) (2018)
Medynska S. I. - The scope of application of computer testing in the context of cultural and motivational aspects while forming the foreign language competence of undergraduate tourism students (2018)
Наход С. А. - Щодо технологій підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзивної освіти (2018)
Омельяненко В. В. - Структурно-функціональна модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовк (2018)
Остапенко Т. М. - Методика викладання як головна ланка дидактики і навчальний предмет (2018)
Павленко О. О. - Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї, Чой К. С., Бондар О. Є., Бе Д. Й., Горбаньова О. О. (2018)
Пінська О. Л. - Формування готовності майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності (2018)
Савчук П. П. - Професійне становлення студентів технічного університету шляхом поширення академічної доброчесності, Потапюк Л. М. (2018)
Ситняківська С. М. - Розвиток білінгвальної професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах білінгвального навчання (2018)
Тарнопольський О. Б. - Наскільки методика викладання іноземних мов є залежною від загальної педагогіки?, Кабанова М. Р., Бредбієр П. В. (2018)
Шепеленко Т. Л. - Формування перцептивних умінь у майбутніх фахівців юридичного напряму в процесі фахової підготовки (2018)
Шумський О. Л. - Лінгводидактична технологія формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2018)
Коршун Т. С. - Можливості індивідуалізації навчання на онлайн-платформах (2018)
Медведчук А. В. - Інтерактивні методи навчання іноземної мови (2018)
Monastyrna O. V. - Students teach students. Implementation of peer teaching strategy in EFL classes (2018)
Головко С. О. - Технологічний підхід у формуванні управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту (2018)
Abstracts (2018)
Титул, зміст (2019)
Вошколуп Г. Ю. - Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів (2019)
Диса О. В. - Педагогічна система як основа розвитку особистісної зрілості студентів (2019)
Каленик О. О. - Методичні аспекти формування предметних та комунікативних компетентностей іноземних слухачів при вивченні фізики на підготовчих відділеннях, Цареградська Т. Л., Плющай І. В. (2019)
М'ясоїд Г. І. - Формування життєвих компетентностей у зв'язку із засвоєнням цілей сталого розвитку у процесі інтегрованого навчання у середній та вищій школах (на прикладі дисциплін "Іноземна мова" та "Біологія"), Юсипіва Т. І. (2019)
Сапожников С. В. - Психологічна підготовка майбутнього учителя до спілкування з учнями: основні завдання (2019)
Федів В. І. - Медична і біологічна фізика як складова просвітницької роботи у боротьбі з тютюнопалінням, Олар О. І., Шинкура Л. М., Єгоренков А. І. (2019)
Альохін М. М. - Соціально-емоційне навчання (sel-program) як предикатор вибору ненасильницьких стратегій поведінки серед старшокласників (2019)
Гаркуша І. В. - Детермінанти стійкості військових ЗСУ до бойового стресу, Кайко В. І. (2019)
Нетьосов С. І. - Шляхи забезпечення освіти особливої дитини в умовах інклюзії, Ляшенко В. В. (2019)
Переворська О. І. - Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми дошкільного віку з ускладненими мовленнєвими порушеннями, Приходько Т. П., Кобзєва І. М. (2019)
Берестень Е. Е. - Лингвострановедение на уроке иностранного язика (2019)
Бірюкова Т. В. - Використання елементів історизму при вивченні медичної та біологічної фізики, Остафійчук Д. І. (2019)
Верітова О. С. - Забезпечення фасилітації потоків емоційної інформації у педагогічній діяльності викладачів вищої школи (2019)
Волкова Н. В. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у закладах професійно-технічної освіти (2019)
Волкова Н. П. - Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання (2019)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема (2019)
Іванова О. А. - Форми прояву активної професійної позиції фахівців сфери послуг (2019)
Ключник Р. М. - Использование рекламных материалов в процессе обучения иностранному языку, Опалева О. И. (2019)
Маслій О. М. - Умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Олійник І. В. - Використання коучинг-технології в процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2019)
Письменна І. І. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо використання принципів інтегрованого навчання у вищій школі (2019)
Пінська О. Л. - Особистісно орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів (2019)
Попов Р. А. - Сукупність організаційно-дидактичних умов реалізації моделі системи розвитку автономності студентів (2019)
Тимченко-Міхайліді Н. С. - Формування перекладацької компетентності у процесі підготовки студентів економічного профілю, Пугач В. Б. (2019)
Тарнопольський О. Б. - Зміни парадигм навчання в історії методики викладання іноземних мов: з ХІХ сторіччя до наших днів, Сторожук С. Д., Бредбієр П. В. (2019)
Фрицюк В. А. - Професійна мобільність у контексті підготовки майбутніх педагогів до професійного саморозвитку, Герасимова І. Г. (2019)
Шепеленко Т. Л. - Психологічна готовність майбутніх фахівців юридичного профілю до професійного самовизначення (2019)
Шамоня В. Г. - Неформальна освіта на платформі Udemy: аналіз курсів з вивчення 3D-графіки, Бєсєдін І. О., Острога М. М. (2019)
Джі Йон Бе - Глобалізація корейської освітньої системи та просування корейської мови в Україні (досвід регіону Придніпров’я) (2019)
Кузьменко Ю. А. - Проблема вияву лідерської позиції в ході контекстної практичної підготовки та стажування майбутніх магістрів з управління навчальним закладом (2019)
Лебідь О. В. - Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2019)
Черевко С. В. - Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров'ю нації, Черевко А. Д., Суркова О. Б., Подолкіна З. К., Лопуха А. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Берестень Е. Е. - Песня как средство мотивации на уроке иностранного языка, Михлик О. А. (2019)
Валюк В. Ф. - Методика економізації курсу хімії в закладах загальної середньої освіти (2019)
Vysnyuk I. M. - Features of the origin and development of hypochondrial personality disorders (2019)
Волкова Н. П. - До питання про лідерські якості викладача закладу вищої освіти та шляхи їх розвитку в умовах аспірантури, Наход С. А., Крижановська Г. І. (2019)
Гаркуша І. В. - Психологічні аспекти та основні мотиви використання соціальних мереж, Кайко В. І. (2019)
Головійчук І. М. - Участь закладів вищої освіти в національному дослідженні STEPS в Україні: потенціал та перспективи, Кидонь В. В., Забіяко Ю. О. (2019)
Голос Г. А. - Проблеми дітей та учнівської молоді в Україні та Японії (2019)
Єфремова М. М. - Модель формування здоров'язбережувального освітнього середовища під час занять фізичним вихованням в основній школі (2019)
Kovalenko Y. V. - Adaptation and validation of the Ukrainian dispositional ‘cope’ questionnaire (2019)
Коваль Д. В. - Професійні домагання особистості як соціальна проблема (2019)
Олійник І. В. - Психолого-педагогічні детермінанти формування дослідницьких здібностей (2019)
Пінська О. Л. - Психолого-педагогічна детермінація соціалізації студентів в освітньому просторі вищої школи (2019)
Резван О. О. - Рефлексія щодо проблем соцальної комунікації між колегами в аспекті теорії поколінь, Жигло О. О. (2019)
Сапожников С. В. - Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього вчителя у світлі викликів ХХІ століття (2019)
Сірик С. Ф. - Позанавчальна діяльність студентів як чинник успішної соціалізації особистості (2019)
Бондаренко З. П. - Соціально-педагогічне волонтерство як бренд сучасної студентської молоді (2019)
Ласточкіна О. В. - Сучасні програмові розробки, що використовуються на різних етапах логопедичного впливу (2019)
Приходько Т. П. - Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми з порушеннями інтелекту помірного ступеня, Переворська О. І., Кобзєва І. М. (2019)
Бірюкова Т. В. - Застосування методів історизму при формуванні професійних компетентностей студентів-медиків, Шинкура Л. М. (2019)
Боярська-Хоменко А. В. - Розвиток педагогічної теорії в галузі освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи (перша половина ХХ століття) (2019)
Гамолін П. В. - Компетентністний підхід у підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи в закладах позашкільної освіти (2019)
Добренко І. А. - Концептуальні орієнтири професійної підготовки здобувачів освіти (2019)
Ключник Р. М. - Особливості викладання соціально-гуманітарних та економічних дисциплін англійською мовою, Магдіч А. С. (2019)
Кравець Р. А. - Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти (2019)
Макхулі І. - Аналіз ефективності впровадження педагогічної технології формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до роботи в умовах поліетнічного освітнього середовища (2019)
Мединська С. І. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців галузі туризму та індустрії гостинності для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках (2019)
Огороднійчук І. А. - Новітні підходи щодо формування правової компетентності майбутніх інженерів (2019)
Pliushchai A. - Consigli pratici per una classe di traduzione in spagnolo e italiano per lo sviluppo di abilità traduttive professionali: prova dei compiti, Semerenko L., Pysmennyi T. (2019)
Попова Л. М. - Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до міжкультурної комунікації (2019)
Прошкін В. В. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн (2019)
Садовенко С. Г. - Дефінітивний аналіз понятійного конструкту "психолого-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу" (2019)
Сторожук С. Д. - Зміст навчання англомовної писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови з використанням проектних технологій (2019)
Сукач Т. М. - Формування професійних компетентностей здобувачів вищої та передвищої освіти засобами математики, Яровий І. М. (2019)
Тарнопольський О. Б. - Культурна складова комунікативного підходу до навчання іноземних мов, Кабанова М. Р. (2019)
Цуркан М. В. - Особливості реалізації жанрового підходу до навчання української мови як іноземної в медичному закладі вищої освіти (2019)
Сидорук І. І. - Роль менторства у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2019)
Завидівська О. І. - Феномен комплементарності в системі професійної освіти майбутніх менеджерів: концепт навчання здоров’яорієнтованому управлінню (2019)
Лебідь О. В. - Тактично-стратегічна компетентність як складова професійної компетентності фахівця, Шаравара В. В. (2019)
Лопуга Г. В. - Реалізація державної політики і впровадження національної стратегії щодо збереження громадського здоров’я: діяльність закладів вищої освіти, Решетилова В. М., Михайленко Ю. М. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського