Ivashkevych E. - Psychological Aspects of the Explication of Category of Expressivness in Art Translation (2017)
Калмиков Г. - Професійно-психологічний дискурс як інструмент впливу на адресата (2017)
Кролівець Ю. - Про підходи до психолінгвістичної діагностики розповідного мовлення дітей дошкільного віку (2017)
Мисан І. - Теоретико-методологічні засади студіювання розуміння і вживання дітьми старшого дошкільного віку фразеологізмів у мовленні (2017)
Mykhalchuk N. - Psychological Context of The Idea of Understanding (2017)
Помилуйко В. - Діагностика розвитку соціально-комунікативної компетентності дорослих (2017)
Ревуцька І. - Корекція мовленнєвих порушень засобами тілесно-орієнтованої терапії (2017)
Тирон О. - Психологічні теорії, що пояснюють природу виникнення помилок в іншомовному мовленні (2017)
Фомина Н. - Речевая диагностика особенностей направленности личности подростков, Орлов В. (2017)
Харченко Н. - Аудіювання як предмет дослідження психолінгвістики (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Мельник В. В. - Міжнародний форум з розвитку фермерства "AGROPORT West Lviv 2016", Ковальчук Н. Л. (2016)
Марченков Ф. - Кормові добавки – необхідність сучасних технологій (2016)
Птиця з ФГ "Повіт-Агро" для навчання студентів (2016)
Авраменко Г. Ф. - Форум "Професійна освіта Київщини – інноваційна, конкурентоспроможна, інвестиційна" (2016)
Чумаченко І. П. - Науково-дослідний інститут технологій та якості продукції тваринництва НУБІП України – стан, досягнення, перспективи роботи, Пономаренко Н. П. (2016)
Ильяшенко А. Н. - Пять фактов о ферментной добавке "Натузим" (2016)
Хвостик В. П. - Параметри інтенсивності росту курей вітчизняного генофонду (2016)
Шевченко Л. В. - Сучасні дезінфікуючі засоби комплексної дії на основі четвертинних амонієвих сполук, Мельник В. В. (2016)
Шкурин А. И. - О свойствах жидкого метионина (2016)
Пересунько А. В. - Улучшение качества пищевых яиц с помощью биокорректирующих премиксов ТМ "Biocorr", Пашенцева Ю. С. (2016)
Ковальчук Н. Л. - "АГРО-2016" – визначаємо стратегію розвитку на найближчі роки (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Петра Івановича Кравчука – директора ПСП ПП "Здолбунівське" (2016)
Томко Ю. - Як виростити птицю здоровою (2016)
Palyshniuk K. - The amino acid composition of broiler chickens meat after oral administration "Danoksan-50", Tkachuk S. (2016)
Якимович Б. З. - Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу (2017)
Лозинський А. Ф. - Підрозділи військової поліції Австро-Угорcької імперії (2017)
Мрака І. Б. - Громадяни УРСР про Пакт Молотова-Ріббентропа та "визвольний похід" Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріялами ГДА СБУ) (2017)
Романюк М. В. - Функціонування підпільної адміністрації на теренах Золочівської округи ОУН у період масової повстанської боротьби (середина 1944–початок 1946) (2017)
Слюсаренко А. В. - Становлення та розвиток спеціяльних операцій сухопутних військ Збройних Сил Німеччини (2017)
Шелестак Л. Р. - З історії кафедри військової підготовки Львівського університету: теоретичний курс та практичний вишкіл (1944–1991) (2017)
Уська У. Р. - Автономізація Галичини (1861–1873): процес законодавчого оформлення польської національно-територіяльної автономії (2017)
Силка О. З. - Сільськогосподарські товариства України: територіяльне охоплення в Чернігівській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Fedyk I. I. - The Issue of Resistance to the Polishauthorities in the Ideologyof Ukrainian Yout Nationalist Radicalorganizations in the 1920’s (2017)
Калиняк Л. Д. - Діяльність польських селянських партій Західної України Після травневого перевороту 1926 р. (2017)
Івашко Р. В. - Владислав Абрагам – дослідник історії Львівського латинського архієпископства (2017)
Масик Р. В. - Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі (1920–1939) (2017)
Пірко М. І. - Історична проза як засіб ідеологічного впливу на світогляд українців у міжвоєнний період (на основі книжок "Бібліотеки для всіх "Ряст") (2017)
Лешкович Н. О. - Джерельний потенціял "Щоденника Марії Ґаклік. Львів, 1939–1940 рр." (2017)
Voitovych L. V. - "Podwójna" koronacja Daniela Romanowicza: wymysł Długosza czy fakt rzeczywisty? / "Double" Koronation of Danylo Romanowycz: Invention of Dlugosz or Real Fact (2017)
Синявська Л. І. - Взаємини підприємців і найманих працівників в Україні у 1914–1918 рр. (2017)
Кушнір В. В. - Засади музейництва та завдання музейної мережі україни у працях музеєзнавців УРСР 1920-х рр., Марискевич Т. Г. (2017)
Малюта О. В. - Міжнародне економічне співробітництво Української Народної Республіки та Великобританії у 1917–1920 рр. (2017)
Каштанов К. А. - Образ партії Баас в аналітичних документах ЦРУ та Держдепартаменту США (1961–1963 рр.) (2017)
Данилів Н. Р. - Захист інтересів єврейських переселенців із СРСР в імміґраційному законодавстві США (1965–1989 рр.) (2017)
Туряниця І. А. - Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасному етапі (2017)
Альмес І. І. - Рец. на: Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny. (Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015), 229 s. (Seria wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach", t. 2). ISBN 978-83-87843-28-1. ISSN 2300-7885 (2017)
Голубко В. Є. - Рец. на: Богдан Гудь. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ – першій половині ХХ ст. – Харків: Акта, 2017. – 490 с. ISBN 978-966-8917-22-6 (2017)
Маланчук-Рибак О. З. - Рец. на Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти: монографія. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 288 с. бібл., іл. ISBN 978-966-0282-68-1 (2017)
Якимович Б. З. - Рец на: Музика М. І., Пальваль А. М., Потєхін П. Г. Савур-Могила. Військові щоденники / Максим Музика. Спогади про Савур-Могилу; Андрій Пальваль. Літо 2014 року. Оборона Савур-Могили. Записки програміста. Відпустка; Петро Потєхін; пер. з рос. С. А. Заяць. Мої спогади про війну, якої немає/ Худ. оформ. Н. В. Величко. – Харків: Фоліо. – 2017. – 316 с.; іл. ISBN 978-966-03-7972-5 (2017)
Варуха К. В. - Виявлення наявності триметіламіна в крові менструального походження жінок репродуктивного віку (2018)
Григор’єва О. А. - Динаміка товщини стінок шлуночків та міжшлуночкової перегородки серця щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного впливу дексаметазону, Чернявський А. В. (2018)
Заморський І. І. - Активність протеолізу та фібринолізу в нирковій тканині за гострого пошкодження нирок на тлі введення церулоплазміну, Унгурян Т. М. (2018)
Заяць Л. М. - Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів і типу при експериментальній гострій нирковій недостатності, Кліщ І. П. (2018)
Кузьмина И. Ю. - Состояние эндометрия и яичников крыс при экспериментальном моделировании синдрома поликистозных яичников на фоне постоянных холодовых воздействий, Жуликова М. В. (2018)
Макаров В. Б. - Клініко-лабораторна оцінка дії на організм щурів біополімеру на основі полілактиду після імплантації у стегнову кістку, Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С. (2018)
Мірошниченко О. О. - Кефалометричні відмінності між здоровими та особами 17 – 20 річного віку з функціональними порушеннями гостроти зору (2018)
Попович А. І. - Імуногістохімічне дослідження плацентарного лактогену та плацентарної лужної фосфатази у трофобласті хоріальних ворсинок при кальцинозі плаценти у жінок із залізодефіцитноюанемією вагітних (2018)
Теслик Т. П. - Морфологія легеневих судин щурів молодого віку за умов експериментального алоксанового діабету (2018)
Хмара Т. В. - Анатомічна мінливість ободової кишки у плодів людини, Заморський І. І., Комар Т. В., Шевчук К. З., Комар О. О., Івасюк Л. В. (2018)
Цитовський М. Н. - Ультраструктурні зміни стінки аорти за умов експериментального стрептозотоциніндуко¬ваного цукрового діабету, Кривко Ю. Я., Матешук-Вацеба Л. Р., Дмитрів Г. М. (2018)
Андреєва Я. О. - Варіабельність серцевого ритму у хворих з ожирінням та серцевою недостатністю із збереженою фракцією викиду (2018)
Бойко В. В. - Алгоритм лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок, Арсеній І. І. (2018)
Вовк В. А. - Мініінвазивні втручання у хворих з гнійним холангітом (2018)
Горегляд О. М. - Комплексний аналіз перебігу загоєння складних поліструктурних ран кінцівок під дією локального застосування негативного тиску, Науменко Л. Ю. (2018)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією на фоні первинної подагри в залежності від функціонального стану нирок, Доценко С. Я., Рекалов Д. Г. (2018)
Ковальова О. С. - Особливості тонусу та реактивності вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз курців тютюну, Федотов В. П. (2018)
Масалітін І. М. - Модель прогнозу перебігу та результату важкої ізольованої черепно-мозкової травми, Кочина М. Л., Фірсов О. Г. (2018)
Неффа М. Ю. - Влияние внутрибрюшинной химиотерапии на гормональный статус больных раком яичников (2018)
Тищенко І. В. - Бактеріологічне дослідження сечі у вагітних на різних термінах вагітності: власний досвід, Бондарева О. О., Татьяненко М. М., Здорик О. В., Івашков К. С. (2018)
Хвисюк М. А - Влияние терапии на уровни биомаркеров воспаления Р-селектина и Галектина-3 у больных стабильной стенокардией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Бильченко А. В., Руденко Т. А. (2018)
Хухліна О. С. - Особливості корекції ліпідного спектру крові при неалкогольному стеатогепатиті за коморбідності з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Мандрик О. Є., Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Коцюбійчук З. Я. (2018)
Касяндрук О. П. - Антиретровірусна терапія в контексті ефективності реалізації заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Хмельницькій області, Столярчук Л. В., Грицькова Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Касяндрук О. П. - Стан епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Хмельницькій області за 2009 – 2016 роки, Столярчук Л. В., Грицькова Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Куліцька Т. О. - Сучасні тенденції розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у Чернігівській області, Лисенко Г. В., Малюта О. Я., Томилко О. А., Масюк Л. А. (2018)
Разнатовська О. М. - Оцінка результатів впровадження GenoTypeMTBDRplus v.2 для ранньої діагностики мультирезистентний форм туберкульозу у Запорізькій області, Камишний О. М., Ткачова О. Л. , Рохманова Н. А., Кліменко А. В. (2018)
Томилко О. А. - Консультування і тестування на ВІЛ - один з ключових напрямків програмних заходів у Чернігівській області, Куліцька Т. О., Лисенко Г. В., Масюк Л. А. (2018)
Bejga P. - Зміни структурної складності рухових завдань у викладачів похилого віку в залежності від рівня психо-емоційного стресу, Попель С. Л., Страшко Є. Ю. (2018)
Шаповалова Г. А. - Динаміка клінічних та клініко-лабораторних показників у дітей після лікування солідних пухлин за призначенням загального комплексу реабілітації та комплексів із додатковим призначенням мінеральних вод, Бабов К. Д. (2018)
Костриця К. Ю. - Моделювання тугорухомості міжфалангових суглобів пальців кисті на фізичній моделі, Науменко Л. Ю., Арбузов М. А., Маметьєв А. О. (2018)
Коробчанський В. О. - Аналіз показників психологічного стану працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Григорян О. В. (2018)
Михалюк Є. Л. - Аналіз електрокардіографічних показників у єдиноборців залежно від спортивної кваліфікації, Гуніна Л. М., Кузьменко М. В. (2018)
Мандич О. В. - Анаеробна мікрофлора та її асоціативні зв’язки у різних біотопах ротової порожнини у осіб молодого віку зі скупченістю зубів на тлі хронічного катарального гінгівіту (2018)
Борисова І. С. - Визначення ознак інвалідності в клініці сімейного лікаря: увага на функціональний стан серцево-судинної системи (2018)
Харченко Л. Б. - Методы исследования контрастной чувствительности зрительного анализатора у детей и подростков, Кадошникова И. В., Плиска А. И., Шкробанец И. Д., Лазоришинец В. В. (2018)
Евстигнеев И. В. - Заболевания центральной нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов (2018)
Коломієць О. О. - Роль пролактину у розвитку патології молочної залози, Язиков О. В., Линдін М. С., Москаленко Р. А. (2018)
Стеценко С. О. - Cучасні біохімічні аспекти системи знешкодження ксенобіотиків (огляд літератури), Бондарева А. В. (2018)
Мерецький В. М. - Місце клінічної фармакології у сучасній медицині, Мерецька І. В. (2018)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотиків групи симбітер на концентрацію гастрину в сироватці крові і кількісний та якісний склад мікрофлори шлунка та товстої кишки щурів за умов тривалого введення омепразолу, Коваль А. А. (2018)
Трутаева И. А. - Сохранность овариальной ткани при различных режимах криоконсервирования под защитой ДМСО, Кирошка В. В., Гурина Т. М., Бондаренко Т. П., Филиппов А. А. (2018)
Фурман Ю. М. - Адаптація студентів Подільського регіону 17 – 21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення, Зуграва М. О., Брезденюк О. Ю., Сулима А. С., Нестерова С. Ю. (2018)
Хоменко І. В. - Гістохімічна структура щитоподібної залози щурів за умов впливу позаклітинної дегідратації (2018)
Винничук Ю. Д. - Минералы как иммунонутриенты в практике подготовки спортсменов (2018)
Єжова О. О. - Кінезіотейпування у комплексній програмі фізичної терапії дітей із геміпарезом віком 5 – 7 років, Ольховик А. В., Мордвінова І. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Класифікація хвороб сечової системи (2018)
Дудар І. О. - Нутриційні розлади у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом та їх зв`язок з гідратаційним статусом, Шимова А. Ю., Шіфріс І. М., Красюк Е. К., Абрагамович Х. Я. (2018)
Андрущак М. О. - Предиктори хронічної хвороби нирок у пацієнтів, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (2018)
Вакуленко Л. І. - Етіологічні фактори розвитку пієлонефриту у дівчаток (2018)
Чайковська М. І. - Фактор росту фібробластів 23 як ранній маркер розвитку мінерально-кісткових порушень у хворих на хронічну хворобу нирок, Мартинюк Л. П. (2018)
Король Л. В. - Практична цінність визначення оксидантно-антиоксидантних показників крові у хворих, які лікуються методом гемодіалізу, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М. (2018)
Шелест В. В. - Лікування хронічної реакції відторгнення ниркового алотрансплантату, Зограб`ян Р. О. (2018)
Iнформацiя до читачiв (2018)
Повідомлення (2018)
Пеняк П. - Чи було Закарпаття складовою частиною Русі-України на початках княжої доби? (2012)
Чернов А. - Проблема 6360. Рудименты старовизантийской хронологии в русском летописании (2012)
Диба Ю. - Історично-географічний контекст літописного повідомлення про народження князя Володимира Святославовича: локалізація Будятиного села (2012)
Войтович Л. - Галицько-волинські зв’язки з німецькими землями: попередні зауваження (2012)
Вілкул Т. - Давньослов’янська Книга Вихід: четій текст та грецький оригінал (2012)
Селицкий А. - Фрески часовни Спасо-Преображенской церкви в Полоцке середины XII века (2012)
Dąbrowski D. - Przystąpienie Mścisława Mścisławowicza do walk o Halicz (2012)
Baran O. - Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich księstwa Halicko-Włodzimierskiego: skład społeczny i status prawny (2012)
Паславський І. - Хто був ініціатором русько-римського зближення у 40-х роках ХІІІ століття: Данило Романович чи Інокентій ІV? (2012)
Майоров О. - Лист римського папи Інокентiя IV золотоординському хановi Сартаку (2012)
Паршин І. - Участь Лева Даниловича у битві при Дюрнкруті 1278 року (2012)
Любащенко В. - "Паренесис" святого Єфрема Сирина серед церковно-рукописних пам’яток Княжої Волині (2012)
Александрович В. - Новий приклад малярства монументального ранньопалеологівського зразка в іконі Богородиці з церкви архангела Михаїла в Ісаях (2012)
Книш Я. - Невідомий київський князь першої чверті XIV століття (2012)
Волощук М. - Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика І (2012)
Гупало В. - Один різновид застібок до шкіряної сумки з літописного Звенигорода (2012)
Папа І. - "Жидачівські грамоти" князя Федора Любартовича: проблема автентичності (2012)
Александрович В. - "Przemyśl wczesnośredniowieczny": "труднощі" польської історії та археології на тлі "успіхів" у "zacieraniu Ukraińskich śladów" 315-340 (2012)
Терський С. - Нове зведення групи середньовічних археологічних джерел, Гринчишин Б. В. (2012)
Анотації (2012)
Вихідні дані (2012)
Rusnak A. V. - Formation of the sustainable development mechanism of rural areas of Ukrainian regions (2017)
Іванова Н. В. - Ринкова інфраструктура та її місце в регіональному економічному просторі (2017)
Сімків Л. Є. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції та проблемні аспекти, Кулик Т. П. (2017)
Гріненко А. Ю. - Особливості функціонування економічної системи, її взаємозв’язок із зовнішнім середовищем в умовах постійної трансформації (2017)
Поченчук Г. М. - Теоретичні аспекти інституціонального реформування (2017)
Бутко Б. О. - Форми комерціалізації високотехнологічної продукції (2017)
Дідух Т. М. - Детермінанти розвитку міжнародного IT-аутсорсингу в Україні (2017)
Овчаренко А. С. - Міжнародні та регіональні програми підтримки та популяризації органічного виробництва (2017)
Корінь М. В. - Теоретичні засади розвитку залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва (2017)
Панкова М. В. - Ефективність використання енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Проскуріна М. О. - Структура індустрії комп’ютерних та цифрових ігор як частина національної економіки (2017)
Яхно Т. П. - Визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку, Гусаковська Т. О. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Врахування впливу факторів зовнішнього середовища під час прогнозування розвитку суб’єктів малого підприємництва в будівництві, Барінов Д. Ю. (2017)
Гудзь О. Є. - Концептуальні засади розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств, Глушенкова А. А. (2017)
Семчук Ж. В. - Особливості галузевої приналежності клієнтів логістичних фірм на ринках України та Польщі, Петрик І. В. (2017)
Яшкіна О. І. - Маркетингові дослідження відношення споживачів до послуг WiFi-маркетингу, Денисенко Н. В. (2017)
Барташевська Ю. М. - Оцінка ефективності витрат компанії на інформаційну безпеку (2017)
Жовковська Т. Т. - Аналіз інноваційно-технологічної активності промислових підприємств, Шостаковська А. В. (2017)
Іпполітова І. Я. - Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, Сичова А. О. (2017)
Кащишин В. М. - Особливості оцінювання ділової привабливості інжинірингових компаній (2017)
Рот-Сєров Є. В. - Засади механізму управління знаннями на промисловому підприємстві (2017)
Скупейко В. В. - Сутнісно-змістова характеристика поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2017)
Станінов С. Б. - Адаптивна організаційна структура як важлива компонента забезпечення стратегічної гнучкості підприємства в умовах інноваційного розвитку (2017)
Харченко Ю. А. - Прогнозування фінансових показників найбільших операторів ринку нафтопродуктів в країні, Наконечний Є. О., Хижний Р. С. (2017)
Чернецька О. В. - Контрольні заходи в системі управління фінансовими результатами на підприємстві (2017)
Черноіванова Г. С. - Функціональний підхід до управління інноваційним складником підприємства (2017)
Мартинюк А. О. - Внутрішні і зовнішні чинники формування ринку якісних та екологічно чистих продуктів харчування в Україні (2017)
Богуш Л. Г. - Соціальні потреби в умовах перехідної економіки: закономірності та особливості формування, реалізації, розвитку (2017)
Воронкова О. М. - Пенсійне забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України, Моренець В. М. (2017)
Ситник Н. С. - Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні, Смолінська С. Д. (2017)
Андрєєв М. А. - Фінансове забезпечення розвитку інтелектуального капіталу в умовах інформаційного суспільства (2017)
Васильчишин О. Б. - Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюралізму підходів (2017)
Давидов О. І. - Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови (2017)
Домінова І. В. - Оцінка безпеки обслуговування клієнтів через систему електронного банкінгу "інтернет-банкінг" (2017)
Жуков В. В. - Теоретичні основи становлення і розвитку проектного фінансування в Україні (2017)
Ковальова О. М. - Порівняльна характеристика сутності процесів хеджування та страхування фінансових ризиків в Україні (2017)
Конєва Т. А. - Фактори впливу на вартість капіталу сільськогосподарських підприємств України, Кикла А. М. (2017)
Конєва Т. А. - Вплив структури фінансових ресурсів на фінансовий стан підприємств молокопереробної галузі України, Марущак І. О. (2017)
Лизунова О. М. - Сутність криптовалюти та її прорив в економіці, Харламова О. В., Сарбаш Л. Д. (2017)
Малиш Д. О. - Фінансова архітектура підприємства як основа його фінансової безпеки (2017)
Огородник В. В. - Фінансова взаємодія підприємств та банків із державною участю в Україні (2017)
Бондаренко Н. М. - Методичні аспекти формування у звітності інформації про фінансові результати за П(С)БО та МСФЗ, Таран В. В. (2017)
Ляхович Г. І. - Компаративний аналіз наукових підходів до оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу (2017)
Носач Н. М. - Класифікація доходів від реалізації товарів для потреб обліку та управління (2017)
Порсюрова І. П. - Аналіз стану та перспективи розвитку операцій із цінними паперами в Україні (2017)
Сидоренко О. О. - Фінансові інвестиції у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку (2017)
Титенко Л. В. - Напрями формування концептуальної моделі обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного управління (2017)
Дзюбановська Н. В. - Прогнозування основних тенденцій динаміки обсягів експортних потоків країн Європейського Союзу, Єрьоменко В. О. (2017)
Мандра В. В. - Концепція моделювання процесів управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту (2017)
Сікєтіна Н. Г. - Моделювання системи забезпечення економічної ефективності машинобудівного підприємства (2017)
Баженов В. А. - Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури, Кривенко О. П. (2017)
Баженов В. А. - Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки, Шишов О. В. (2017)
Шкриль О. О. - Визначення G-інтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій (2017)
Кліменко В. З. - Опір матеріалів в розрахунках будівельних конструкцій (2017)
Гайдайчук В. В. - Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги, Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Кривенко О. П. - Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделі, Легостаєв А. Д., Гречух Н. А. (2017)
Бараненко В. О. - Обернена задача будівельної механіки армованої циліндричної оболонки зі склопластику, Волчок Д. Л. (2017)
Неміш В. М. - Напружений стан товстих неканонічних оболонок обертання, близьких до сферичних, під дією поверхневих сил, Чорнописький Д. Г. (2017)
Pogorelova O. S. - Research Infrastructures in Contemporary European Science, Postnikova T. G., Gerashchenko O. V. (2017)
Гревцев О. К. - Перехідні процеси у циліндрах або дисках, що обертаються, Селіванова Н. Ю. (2017)
Безверхий О. І. - Варіаційно-сплайновий метод в задачах дслідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл, Григор’єва Л. О. (2017)
Ворона Ю. В. - Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда, Лук’янченко О. О., Костіна О. В. (2017)
Пискунов С. О. - Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕ, Гуляр О. І., Максимюк Ю. В., Мицюк С. В., Сизевич Б. І. (2017)
Титул, содержание (2018)
Щербак А. В. - Конкуренция как фактор экономического роста: мировой опыт и украинские реалии (2018)
Янковой А. Г. - Фондовооруженность в машиностроении Украины: реальность и оптимальность, Янковой В. А. (2018)
Ануфриева Е. В. - Институциональные и финансовые составляющие наращивания экспорта Украины (2018)
Слава С. С. - Развитие инновационных концепций в Украине (2018)
Лазебник Л. Л. - Обновление основных средств в Украине: проблемы их амортизации и использования (2018)
Снеговая Е. Ю. - Раскрытие потенциала смарт-специализации для преодоления региональной структурной инертности в Украине (2018)
Геец В. М. - Социально-классовая динамика: актуальный дискурс, Гриценко А. А. (2018)
Амоша А. И. - Справедливая меновая стоимость объектов (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Дзюба П. В. - Формування постсучасної теорії портфеля як новітній етап розвитку парадигми міжнародного портфельного інвестування (2017)
Сімонов Р. В. - Диджиталізація світового ринку продовольчих товарів (2017)
Шиманська К. В. - Соціо-економічний вплив міжнародної міграції на показники людського розвитку та бідності у світі (2017)
Багорка М. О. - Системний та ситуаційний підходи як методологічна основа формування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва (2017)
Гнатенко І. А. - Сучасні тенденції зайнятості населення в умовах конвергенції України з Європейським Союзом, Соляник Т. Г., Рубежанська В. О. (2017)
Горлачук О. А. - Сутнісні ознаки регіонального ціноутворення аграрного ринку: теорія і практичний досвід, Горлачук М. А. (2017)
Колісніченко П. Т. - Інноваційна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: тенденції та перспективи (2017)
Котовська І. В. - Аутсорсинг як інноваційний інструмент у сфері публічного управління, Сороківська О. А., Луциків І. В. (2017)
Микитенко Т. В. - Критерії визнання статусу уповноваженого економічного оператора: європейський досвід, Ємець А. В. (2017)
Паризький І. В. - Інноваційно-технологічні основи управління ризиками конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Сержанов В. В. - Особливості державного управління інвестиційною політикою у системі кредитної кооперації (2017)
Бiлявcька Ю. В. - Оcобливоcті та тенденції категорiйного менеджменту пiдприємcтв торгiвлi (2017)
Бояринова К. О. - Методичний підхід до вибору економічних проваджень у процесі функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на основі прогнозування розвитку (2017)
Кондрацька Л. П. - Особливості застосування personnel outsourcing matrix як ефективного інструменту управління підприємствами сфери туризму (2017)
Македон В. В. - Методичний інструментарій реалізації проекту реструктуризації на промисловому підприємстві, Салига К. С. (2017)
Сидора В. В. - Формування та розвиток маркетингу на ринку овочевої продукції (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Проблеми розвитку підприємництва в реаліях української економіки (2017)
Приходченко Т. А. - Конкурентоспроможність як основа управління регіональним розвитком (2017)
Дєліні М. М. - Напрями оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва (2017)
Корень Н. В. - Бюджетна безпека України в координатах гібридних загроз фінансовій системі (2017)
Олексюк О. С. - Криптовалюта біткоін, Мостіпака О. В. (2017)
Савченко Т. Г. - Удосконалення механізму ідентифікації та визнання банківських груп в Україні, Миненко Л. М. (2017)
Сердюков К. Г. - Розвиток системного підходу до побудови механізму оцінки вартості акціонерного товариства, Алєйнікова Н. М. (2017)
Чуницька І. І. - Причинно-наслідкові зміни та зв’язки у відносинах між учасниками фінансового ринку як ключова умова його ефективності (2017)
Плахтій Т. Ф. - Ощадлива бухгалтерська звітність: організаційний аспект (2017)
Солодухин С. В. - Основные предпосылки построения моделей стадного поведения во внешней и внутренней среде предприятий (2017)
Вихідні дані (2017)
Іванкова В. С. - Радіобілогічні аспекти брахітерапії вторинного метастатичного раку вагіни, Дьоміна Е. А., Матвієвська Л. В., Хруленко Т. В., Барановська Л. М. (2018)
Соколовька М. В. - Досвід застосування HDR-брахітерапії в лікуванні злоякісних пухлин шкіри, слизової оболонки ротової порожнини, прямої кишки, анального каналу, Івчук В. П., Говоруха Т. М., Валевахіна Т. М., Вінцевич Л. В., Чурікова О. С., Овсієнко О. В. (2018)
Грязов А. А. - Сопоставление динамически чувствительной магнитно-резонансной томографической перфузии и неинвазивной артериальной спинмаркировки в диагностике степени злокачественности глиом (2018)
Селезньов М. А. - Досвід впровадження лапароскопічних технологій в лікуванні колоректального раку (2018)
Іванкова В. С. - Переваги сучасних технологій у променевій терапії онкологічних захворювань (2018)
Хворостенко М. И. - Способ определения лимфовенозного оттока сегментов конечности с дистальным отеком у онкологических больных после комбинированного лечения, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Грабовский Ю. В. (2018)
Білозор Н. В. - Вміст VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на пухлини голови та шиї в динаміці конформної променевої терапії, Артюх С. В., Мітряєва Н. А., Старенький В. П., Гребінник Л. В. (2018)
Красносельский Н. В. - Принципы минимизации хирургической травмы при раке грудной железы и возможности реконструкции, Белый А. Н. (2018)
Сухін В.С. - Роль дози ад'ювантної променевої терапії при саркомах матки І–ІІ стадій (2018)
Луковицька Н. І. - Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 2, Кулініч Г. В. (2018)
Махмудов Д. Э. - Острая кишечная непроходимость после химиолучевой терапии местно-распространенного рака прямой кишки. Клинический случай, Палий М. И., Ганич А. В., Столярова О. Ю., Звирич В. В., Колесник Е. А. (2018)
Красносельский Н. В. - Хирургическое лечение местно-распространенного экстраинтракраниального рака кожи затылочной области, Бабалян Ю. А., Крутько Е. Н., Билый А. Н., Вербицкий М. В. (2018)
Доля Ю. О. - Клінічний випадок лікування раку шкіри носа. Оперувати чи опромінювати?, Григоренко С. В., Щербатюк Т. М., Вітюк Н. В., Дика А. П., Конькова Т. В., Корчинський О. Г., Болюх О. І., Нечипорук Т. С. (2018)
Красносельський М. В. (2018)
Мітряєва Н. А. (2018)
Поповська Т. М (2018)
Шпарик Я. В. (2018)
Вартість курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України" станом на 20.03.2018 р (2018)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" (19–20 квітня 2018 р., м. Харків) (2018)
Content (2018)
Владимиров В. - Кодекс професійної етики китайських журналістів": текст і контекст) (2018)
Семенець O. - Публічна історія у фаховій журналістській освіті (на прикладі міста Запоріжжя) (2018)
Гарматій O. - Громадський сектор як провідний гравець на сучасному полі медіаосвітньої діяльності (2018)
Рудченко A. - Національний міф як різновид мови ворожнечі в українських інтернет-медіа (2018)
Арутюнян A. - Специфіка діяльності Deutsche Welleу контексті змін програмної стратегії на 2014–2021 рр. (2018)
Березій Н. - Перспективи розвитку жанру портретного інтерв’ю в мережі інтернет (на прикладі програми "ЗЕ Інтерв’юер" А. Яцечка) (2018)
Ікалюк Б. - Інтернет-радіо: від минулого до сьогодення (2018)
Вихідні дані (2018)
Сорока М. І. - Ботанічна межа між лісостепом і Карпатами та її вплив на формування лісової рослинності дрогобицької височини, Шовган А. Д., Юськевич Т. В. (2018)
Андреєва О. Ю. - Поширення осередків масового розмноження короїдів у соснових насадженнях Рівненського Полісся, Гузій А. І., Вишневський А. В. (2018)
Дребот О. В. - Підвищення біорізноманіття рослинних формацій під час землеустрою агроландшафту, Кудрик А. П., Піціль А. О., Лук'яненко О. П. (2018)
Зібцева О. В. - Видовий склад, стан і декоративність деревних насаджень навчальних закладів (2018)
Ковтун Т. І. - Огляд трофічних зв'язків гусені совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2018)
Колчанова О. В. - Результати приживлюваності сортів фундука під час зеленого живцювання у теплицях із туманним зрошенням в умовах Вінниччини (2018)
Кратюк О. Л. - Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області (2018)
Левчик Н. Я. - Вміст флавоноїдів у рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України, Скрипка Г. І., Левон В. Ф., Любінська А. В., Горбенко Н. Є. (2018)
Мандзюк Р. І. - Насінна продуктивність сосни кедрової корейської (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) в межах Галицького національного природного парку, Харачко Т. І. (2018)
Мерцало М. В. - Динаміка і продуктивність соснових деревостанів сухого лишайникового бору в умовах Західного Полісся (2018)
Сопушинський І. М. - Динамічний модуль пружності хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill., Мілітц Х., Максимчук Р. Т., Біцікс В. (2018)
Чипиляк Т. Ф. - Хризантема дрібноквіткова в ландшафтних композиціях на Криворіжжі, Коршиков І. І., Лещенюк О. М., Лінкевич О. О. (2018)
Yuhnovskyi V. Yu. - Impact of organic fertilizer "Dostatok" on the survival and growth of pine plantations, Urliuk Yu. S., Holovetskyi M. P., Sereda I. L. (2018)
Рак А. Ю. - Взаємозв'язок і взаємозумовленість прояву стихійних явищ у гірсько-лісових екосистемах (2018)
Блистів В. І. - Екозбалансоване господарювання у смузі дубових і букових лісів Закарпаття, Лук'янчук Н. Г., Спачинський В. Я. (2018)
Гринюк В. І. - Дослідження процесів самоочищення правих приток річки Свічі басейну Дністра (2018)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості лопуха великого Arctium lappa L. та котячої м'яти справжньої Nepeta cataria L. в умовах Полісся України, Іщук О. В., Матковська С. І., Федючка М. І., Пінкіна Т. В. (2018)
Мельник В. В. - Радіоактивне забруднення 137Сs мохово-лишайникового покриву в умовах свіжого субору, Курбет Т. В. (2018)
Тичина Л. К. - Процеси міграції важких металів у гідроморфних ґрунтах Полісся під впливом осушення, Білявський Ю. А., Тичина О. Л. (2018)
Абдулін М. З. - Температурні режими зон зворотних токів у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум'я, Фіалко Н. М., Тимощенко О. Б., Сірий О. А., Шеренковський Ю. В., Мілко Є. І., Озеров А. А., Кліщ А. В., Ольховська Н. М., Швецова Л. Я. (2018)
Кузик М. П. - Кінетичні характеристики сушіння котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води, Заяць М. Ф. (2018)
Матіко Ф. Д. - Аналіз нормативного забезпечення систем вимірювання кількості теплової енергії, Слабик О. М., Гутник М. Б. (2018)
Попович Н. П. - Ефективність експлуатації спеціальної техніки для транспортування небезпечних відходів у складі побутових, Мальований М. С., Попович В. В. (2018)
Фиалко Н. М. - Особенности изменения теплофизических свойств сверхкритической воды при течении в круглых обогреваемых трубах, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Власенко Т. С., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Стрижеус С. Н., Хмиль Д. П. (2018)
Березький О. М. - Адаптивний метод сегментації зображень на основі метрик, Піцун О. Й. (2018)
Карашецький В. П. - Автоматизована веб-система підбору та відображення оптимальних апроксимант (2018)
Сидор А. І. - Теоретичні засади та задачі розпізнавання гармонічних сигналів та образів на основі оцінки Хеммінгової віддалі, Люра О. П., Николайчук Я. М. (2018)
Sinkevych O. V. - Software and algorithmic provided for work with cellular automates, Sokolovskyy I. Ya. (2018)
Вовк О. Б. - Формування системного підходу для інформаційної системи спостереження за відходами (2018)
Kravets M. S. - Philosophy of the primacy in the world-perception of physics of informational space (2018)
Мосій І. М. - Формування мовленнєвих навичок студентів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (2018)
Мислицький О. В. - Аналіз основних засобів наукової комунікації у сфері охорони здоров'я України у 2017 р., Закрутько Л. І., Білан Л. Г., Мовчун Н. О. (2018)
Абрамова Т. В. - Количественные изменения популяции эндокриноцитов поджелудочной железы у крыс линии SHR на фоне развития стрептозотоцин-индуцированного диабета, Колесник Ю. М., Иваненко Т. В. (2018)
Александрук О. Д. - Визначення взаємозв’язку між терміном дебюту атопічного дерматиту та секрецією кортизолу (2018)
Андрієць А. В. - Рівень антимюллерового гормону в крові у жінок із безпліддям при ендометріозі яєчників, Юзько О. М. (2018)
Гнатюк М. С. - Особливості жовчоутворювальної функції печінки у білих щурів при резекції різних об'ємів її паренхіми, Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В. (2018)
Годованець О. С. - Особливості функціонування системи глутатіону та глутатіон-залежних ферментів в організмі передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу, Агафонова Л. В. (2018)
Іванов В. П. - Вплив різних варіантів антиаритмічної терапії на структурно-функціональний стан міокарду лівого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими нападами фібриляції передсердь упродовж 6-місячного лікування, Данілевич Т. Д. (2018)
Колоскова О. К. - Оптимізація виявлення бронхіальної астми раннього початку у дітей, Білоус Т. М., Білик Г. А. (2018)
Крилюк В. О. - Вплив ішемічно-реперфузійного синдрому на активацію системи перекисного - окиснення ліпідів у тканині печінки, Кузьмінський І. В., Гродецький В. К., Фундюр В. Д., Якобчук С. О., Колотило О. Б., Хомко О. Й. (2018)
Лопушняк Л. Я. - Особливості закладки та розвитку органів шиї у зародковому періоді онтогенезу людини, Марчук О. Ф., Бамбуляк А. В., Бойчук О. М., Руснак В. Ф. (2018)
Сенютович Р. В. - Ілеотрансверзоанастомози. Класифікація. Сучасні тенденції, Іващук О.І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2018)
Сливка Н. О. - Морфологічні зміни нирок при гепаторенальному синдромі на тлі алкогольного цирозу печінки, Вірстюк Н. Г., Давиденко І. С., Мартинюк Г. А., Бевз Т. І., Гайдуков В. А. (2018)
Столяр Д. Б. - Багатофакторниий аналіз морфологічних показників компонентів скронево-нижньощелепного суглоба в плодовому періоді, Цигикало О. В., Лаврів Л. П., Скрипа О. Л., Андрущак Л. А. (2018)
Сусак Я. М. - Дослідження впливу озоно-кисневої суміші на морфологічну структуру позапечінкових жовчних проток, Цимбалюк Р. С., Денека Є. Р., Максименко М. В., Тюлюкін І. О. (2018)
Хухліна О. С. - Особливості функціонального стану нирок при хронічній хворобі нирок у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. (2018)
Чорненька Ж. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз у Чернівецькій області та роль сімейного лікаря у системі заходів його профілактики (2018)
Задерей А. О. - Захворюваність кором дітей на регіональному рівні: питання вакцинації (огляд літератури з матеріалами власних досліджень), Мельничук Л. В. (2018)
Сенютович Р. В. - Патчі та батресінг у захисті анастомозів шлунково-кишкового тракту, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2018)
Пам'ятні дати (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХІ. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана, М. М. Тураша (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Гриценок К. М. - Методика формування діаграми спрямованості кільцевої антенної решітки радіостанції мобільної радіомережі в умовах навмисних завад, Гурський Т. Г. (2018)
Гуржій П. М. - Обгрунтування можливості підвищення коефіцієнта стиску цифрових зображень шляхом зменшення комбінаторної надмірності масивів колірних координат, Гуржій І. А., Прис Г. П. (2018)
Жук О. В. - Метод побудови часткового покриття в безпроводових сенсорних мережах військового призначення (2018)
Здоренко Ю. М. - Нейро-нечітка система виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних мережах, Фесьоха В. В. (2018)
Лукіна К. В. - Аналіз методів вибору головного вузла кластера в радіомережах класу MANET, Сова О. Я., Марилів О. О., Олексенко В. П. (2018)
Ольшанський В. В. - Аналіз характеристик систем радіозв’язку з технологією MIMO (2018)
Павленко О. А. - Перспективи застосування волоконно-оптичних, сейсмічних датчиків виявлення порушень зон охорони військових об’єктів, Бірюков П. В. (2018)
Панченко І. В. - Способи підвищення швидкості передачі даних в безпроводових сенсорних мережах з використанням LORA, Восколович О. І., Колтовсков Д. Г. (2018)
Романюк В. А. - Алгоритми побудови топології мереж радіозв’язку з телекомунікаційними аероплатформами, Степаненко Є. О. (2018)
Романюк В. А. - Класифікація методів кластеризації в безпроводових сенсорних мережах, Стрєла Т. С. (2018)
Руденко В. І. - Розрахунок зон доступу радіорелейними та тропосферними засобами зв’язку, Бондаренко О. Є., Сергієнко А. В., Остапук О. І. (2018)
Сальник С. В. - Метод інтелектуальної ідентифікації параметрів трафіка в мобільних радіомережах військового призначення (2018)
Солодовник В. І. - Алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування у багатоантенних системах безпроводового зв’язку (2018)
Толюпа С. В. - Класифікаційні ознаки систем виявлення атак та напрямки їх побудови, Штаненко С. С., Берестовенко Г. В. (2018)
Хорошко В. О. - Метод корекції зображення, отримуємого з БПЛА при наявності шумів і завад, Калантаєвська С. В. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз кібернетичних інцидентів на території України та базові методи кібернетичного захисту від них, Гук О. М., Куцаєв В. В., Шугалій О. О. (2018)
Сергійчук В. І. - Первинні документи українських архівів як головне джерело для встановлення кількости втрат під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років (2020)
Fedyk I. I. - The Impact of the Pacification on the Ideological Development of Ukrainian National Democrats (2020)
Вовканич С. Й. - Реґіональна відповідальність перед Україною та глобалізація соціогуманістичої парадигми міжнародних відносин (2020)
Малюта О. В. - Міжнародне економічне й політичне співробітництво Української Народної Республіки та Королівства Данії (1919–1921 роки) (2020)
Калиняк Л. Д. - Економічні ініціятиви в діяльності польських селянських партій Західної України (1919–1926) (2020)
Моравський В. - Незалежність Польщі у візії німців та українців (2020)
Клебан Л. О. - Світогляд та наукові інтереси Михайла Возняка: формування і становлення (2020)
Райтаровська Н. Г. - Західний вектор політики Скольдунґів наприкінці VIII – у першій половині ІХ ст. (на прикладі Каролінзької імперії) (2020)
Щодра О. М. - Слов’яни балтійського Помор’я у міжнародній торгівлі раннього середньовіччя (2020)
Афтанас А. А. - Територіяльне вирішення "єврейського питання" у Люблінському Дистрикті (1939–1941) (2020)
Яременко Л. В. - Імміґраційне законодавство США 60–70-х рр. XIX ст. (2020)
Войтович Л. В. - Европейський фронтир і проблеми початків козацтва (2020)
Рутар В. Є. - Мобілізація до Війська Польського у Східній Галичині під час польсько-української війни (листопад 1918 – липень 1919 рр.) (2020)
Хома І. Я. - Євген Коновалець і Українська Стрілецька Бригада в Німецькому Яблонному (2020)
Чура В. І. - Фестиваль "Червона Рута" 1989 р. у візії Чернівецького партапарату (2020)
Лазарук М. Я. - Як творилась історія? "Червона Рута" – тридцять років тому: спогад організатора (2020)
Кобрин Н. В. - Степан Федак: штрихи до портрета на тлі української музичної культури Львова (2020)
Коцюмбас О. Р. - Академічна гімназія у Львові в контексті австрійського шкільного законодавства 1849–1909 рр. (2020)
Звіт Про Експедицію "Шевченкове Правобережжя – 2019" (2020)
Целуйко О. П. - Чужі свої? Аспіранти Івана Крип’якевича у Львівському університеті: спроба просопографічного портрета (2020)
Тарнавський Р. Б. - Концепт "генеалогія підрозділу" як складова проблемно-хронологічного підходу до висвітлення історії Львівського університету (на прикладі кафедри етнології) (2020)
Оксана Франко: Талановита українська жінка, вчена і педагог (2020)
Горін С. М. - Рецензія на: Андрій Заяць, Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019, 582. ISBN 978-617-10-0532-7 7 ISSN 2078-6077 (2020)
Мрака І. Б. - Рецензія на: Obrona Lwowa 1939. T. 1: Dokumenty 1–16 Września; T. 2: Dokumenty 17–22 Września. Red. Naukowa Andrzej Weseіowski, (Warszawa: Tetragon, 2018), 341 s., 421 s. ISBN 978-83-63374-64-8 (T. 1); ISBN 978-83-63374- 65-5 (T. 2) (2020)
Якимович Б. З. - До джерел ментальности сучасного пересічного українця-виборця Рец. на: Юрій Каганов. Конструювання "радянської людини" (1953–1991): українська версія. (Запоріжжя: Інтер-М., 2019), 432 с., іл.) ISBN 978-966-2672-46-6 (2020)
Назар Л. Й. - Рецензія на: Співаник українського вояка. Автор ідеї Богдан Якимович; упоряд. Наталія Кобрин, Богдан Якимович. – Вид. 2, випр. і доп. – Львів, 2019. 306 с. (2020)
Якимович Б. З. - Професор Микола Кравець – штрихи до портрета великої і доброї Людини (2020)
Луцький О. І. - Від споглядання до спілкування: жмуток спогадів про Миколу Миколайовича Кравця (2020)
Малюта О. В. - "Я учень академіка Івана Крип’якевича, вчителем якого був академік Михайло Грушевський": Спомини про вченого-історика Миколу Кравця (2020)
Завальнюк К. В. - Слово про Вчителя (2020)
Велика втрата України (Іван Драч) (2020)
Матеріяли і документи до біографії Івана Драча (2020)
Шалата М. Й. - Іван Драч і його "Неспокійні Крила" (2020)
Гальченко C. А. - Їдемо в Теліжинці (2020)
Світла пам’ять про Великого Українця (Микола Свинтух Заверюха) (2020)
Мотлях О. І. - Морально-етичні засади в діяльності спеціаліста-поліграфолога (2021)
Кривицький Ю. В. - Реформаційна проблематика в наукових працях викладачів кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ (2021)
Висоцька Н. В. - Історико-правовий аналіз кримінально-правової протидії домашньому насильству в Україні (2021)
Мєшковой К. О. - Історичний розвиток адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України (2021)
Букач В. В. - Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні, Камінська Н. В., Медвідь Л. П. (2021)
Рижук І. В. - Антикорупційна політика у сфері публічного управління соціальною галуззю в умовах децентралізації, Бригінець О. О., Галус О. О. (2021)
Безгинський Б. Г. - Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення незаконного збагачення (2021)
Войтенко Н. Ю - Поняття та форми реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах (2021)
Богатиков О. В. - Особливості розкриття незаконного заволодіння нерозмитненими автомобілями, вчиненого організованими групами (2021)
Прус І. М. - Правові засади протидії гендерно зумовленому насильству під час збройного конфлікту на Сході України (2021)
Голубош В. В. - Трансформація підходів поліцейського функціонування в руслі впровадження теорії розбитих вікон і моделі САРО (2021)
Левченко Ю. О. - Світовий досвід запобігання булінгу (2021)
Кротюк А. М. - Зарубіжний досвід участі громадськості в запобіганні корупційним злочинам (2021)
Кузьменко І. Г. - Співробітництво МВС України з поліцейськими відомствами країн ЄС та НАТО у сфері професійної підготовки управлінських кадрів (2021)
Prylutskyi O. - First records of three Lepiota species (Agaricales, Basidiomycota) from Ukraine, with notes on a poorly known species Lepiota subalba, Zinenko O., Havrysh P. (2021)
Гелюта В. П. - Борошнисторосяні гриби (Erysiphales, Ascomycota) Західного Полісся України, Аніщенко І. М. (2021)
Придюк М. П. - Перші в Україні знахідки представників роду Lysurus (Phallaceae, Basidiomycota), Балагура О. М. (2021)
Бойчук С. В. - Внутрішньовидова таксономія Muscari botryoides s. l. (Asparagaceae s. l. / Hyacinthaceae s. str.): історія досліджень, синонімія, Буджак В. В. (2021)
Baik N. - Genetic diversity of ribosomal loci (5S and 45S rDNA) and pSc119.2 repetitive DNA sequence among four species of Aegilops (Poaceae) from Algeria, Bandou H., Gonzalez Garcia M., Benavente E., Vega J. M. (2021)
Шевченко Г. В. - Порівняльна організація тубулінових мікротрубочок у клітинах коренів Zea mays (Poaceae) та Beta vulgaris (Chenopodiaceae s. str. / Amaranthaceae s. l.) під впливом кліностатування (2021)
Korshikov I. I. - Cytogenetic characteristics of seed progeny of old-aged trees of Pinus pallasiana and Picea abies (Pinaceae), Bilonozhko Y. O., Hrabovyi V. M. (2021)
Артеменко О. - Ботанічна наука в Україні – поступ крізь століття (1921–2021). До 100-річчя Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Бойко Г., Гайова В. (2021)
Федулова І. - Інноваційна активність підприємств молочної галузі України, Васютинська Ю. (2021)
Пасічний М. - Ринок тютюнових виробів в Україні: фіскальна та регулююча роль оподаткування (2021)
П’ятницька Г. - Управлінські та дизайнерські рішення готельєрів в умовах пандемії, Григоренко О. (2021)
Індутний В. - Товарознавча експертиза ювелірних виробів, Мережко Н., Пірковіч К. (2021)
Осика В. - Паперові пакувальні матеріали: стійкість до руйнівних чинників, Комаха О., Комаха В. (2021)
Paliienko O. - Composite ceramics for special purposes (2021)
Заварзін О. - Дизайн готельно-ресторанних комплексів: систематизація оздоблювальних матеріалів (2021)
Притульська Н. - Фізіологічна ефективність напоїв з насіння пажитника грецького, Мотузка Ю., Кошельник А. (2021)
Антюшко Д. - Вітамінна цінність продукту для ентерального харчування геродієтичного призначення (2021)
Федорова Д. - Заварні напівфабрикати з наповнювачами: технологія та якість (2021)
Кравченко М. - Якість пісочного печива з композицією шротів, Михайлик В., Марусяк Т. (2021)
Назарова К. - Ринок аудиторських послуг в Україні, Негоденко В., Міняйло В. (2021)
Власенко І. - М’ясопереробна галузь України: тенденції та перспективи, Семко Т. (2021)
Нечипорук А. - Транспортна логістика в умовах пандемії (2021)
Геселева Н. - Оптимізація бізнес-процесів телекомунікаційної компанії, Шестакова П. (2021)
Костюк Ю. - Транспортний рівень моделі ISO/OSI в комп’ютерних мережах, Шестак Я. (2021)
Осика В. - Безпечність паперових пакувальних матеріалів з полімерними покриттями, Комаха О., Комаха В. (2021)
Марчук Н. - Класифікація носимих електронних пристроїв, Осієвська В., Михайлова Г. (2021)
Сім’ячко О. - Товари для домашніх тварин: асортимент і критерії класифікації, Калуга Н. (2021)
Домбровська О. - Харчова цінність інноваційної продукції з насіння технічних конопель, Тіхосова Г., Краглік В. (2021)
Шаповалова Н. - Споживні властивості локшини з використанням порошку із суцвіття чорнобривців (Tagetes L.), Вежлівцева С., Антюшко Д. (2021)
Гніцевич В. - Піноутворювальні властивості модельних систем на основі молочної сироватки, Васильєва О. (2021)
Грабовська О. - Концентрат киселю з інкапсульованим екстрактом гібіскусу, Вітряк О., Авраменко А. (2021)
Титул, зміст (2013)
Пахсарьян Н. Т. - Газетно-журнальная критика 1830–1850-х годов во Франции: виды и формы литературной рефлексии (2013)
Наєнко М. К. - Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" (2013)
Удалов В. Л. - Умови інтенсивного розвитку системної теорії літератури. (2013)
Ватченко С. А. - Английский роман XVIII столетия: социокультурные версии возвышения жанра (2013)
Хлыбова Н. А. - Не "реализм", а "реальность": взгляд-экскурс ХХ века (2013)
Степанова А. А. - Критерии художественности в литературе 1920-х годов: ценностные ориентиры неклассического типа художественного сознания (2013)
Мудрак Е. И. - "Волны" В. Вулф: современные версии прочтения (2013)
Шестакова Э. Г. - Рекламный мир и коммуникация в контексте проблем и парадоксов категорического императива И. Канта (2013)
Никольский Е. В. - Жанр романа семейной хроники в русской и украинской литературах (2013)
Штельмухова Ю. В. - Російський та англійський шлях до модернізму: творчість А.П. Чехова та В. Вулф (2013)
Ляпина С. М. - Репрезентация европейских и русских культурных традиций в заглавии романа Вс. С. Соловьева "Царь-девица" (2013)
Филат Т. В. - Финал "огней" А.П. Чехова: нарративные границы, структура, концептуальность (2013)
Бублейник Л. В. - "Homo Feriens" – "минуле і думи" Ірини Жиленко, Оляндер Л. К. (2013)
Барковская Н. В. - "Чужих детей не бывает": проблемы усыновления в современной русской литературе для подростков (2013)
Остапчук В. В. - Діти і світ у польській літературі ХІХ століття (2013)
Полежаева Т. В. - Новаторство малых пьес А.П. Чехова (этюд "На большой дороге") (2013)
Краснобаева О. Д. - Трансметареалистический дискурс романа-притчи А. Кима "Отец-Лес" (2013)
Максютенко Е. В. - Автор, герой, читатель в романах Л. Стерна: право на творчество (2013)
Кистанова А. В. - Мифологема Гения в творчестве А. Пушкина: варианты интерпретации (2013)
Горбонос О. В. - Образно-художня концептосфера авторського світообразу літературно-казкової творчості О. Бодянського (на текстовому матеріалі "Казки про царів сад та живую сопілочку") (2013)
Багратион-Мухранели И. Л. - Семейные ценности на Кавказе в изображении Лермонтова (2013)
Посохова Е. В. - К вопросу о перспективах изучения творчества турецкого писателя Саита Фаика Абасыяныка (2013)
Лаврина И. А. - Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К.С. Льюиса "Хроники Нарнии" (2013)
Lepetiukha А. V. - Types de rapports referentiels intradiscursifs et interdiscursifs (2013)
Колтуцкая И. А. - Структуно-функциональные характеристики русского языкового кода украиноязычных студентов-русистов (по результатам социолингвистического анкетирования) (2013)
Пирога Н. Г. - Семантические, словообразовательные и орфографические особенности слов с пол-, полу- (2013)
Турчак О. М. - Особливості структурно-семантичної характеристики складних оказіональних лексем (на матеріалі україномовної преси кінця ХХ століття) (2013)
Khabarova N. A. - Procedes publicitaires des textes mass-medias (2013)
Davydenko J. - Les patois et les dialectes francais, Zgourovska Y. (2013)
Bidnenko N. P. - Modern tendencies in the process of term formation (2013)
Бортников В. И. - Тема сатаны и его пространств в переводах песни первой поэмы Дж. Мильтона "Потерянный рай": категориальный анализ (2013)
Остапенко С. А. - Передача ситуативної прикріпленості розмовного мовлення в процесі перекладу роману Дж. Макспедена "Робін Гуд" (2013)
Приймачок О. И. - Сложные слова в оригинале и переводе (на материале романа А. Пушкина "Евгений Онегин" и его перевода на украинский язык) (2013)
Нарівська В. Д. - "… Про літературу як феномен естетики" (2013)
Степанова Г. А. - 16-й філологічний семінар "Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст" (Київ, грудень 2012 р.) (2013)
Реферати (2013)
Наші автори (2013)
Our authors (2013)
Титул, зміст (2014)
Городницкий Е. А. - Художественный мир литературного произведения в контексте творческого процесса (2014)
Багратион-Мухранели И. Л. - Проблема коммуникации, диалога и творческое наследие Бахтина (2014)
Удалов В. Л. - Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" (2014)
Пахсарьян Н. Т. - Современные дискуссии о концепции мировой литературы в художественно-филологическом романе-диалоге Ж. Давида (2014)
Наєнко М. К. - Шевченків геній без кордонів (2014)
Полежаева Т. В. - Принципы драматургии А. П. Чехова: целостно-системное прочтение (2014)
Тищук Д. С. - Асоціонім як троп: своєрідність метатекстової присутності (2014)
Туренко В. Е. - Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах (2014)
Венедиктов В. Ю. - Владимир Соловьев: между Логосом и Софией, Никольский Е. В. (2014)
Alіyev B. - The role of artıstıc perceptıon ın ımprovıng self-esteem ın adolescents, Türkmen A. (2014)
Подлісецька О. О. - "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри (2014)
Штельмухова Ю. В. - Поэтика мотива в литературе переходного времени (А. П. Чехов, В. Вулф) (2014)
Муршудова Р. М. - Художественное выражение социальных и политических проблем в современном романе как реинтерпретация личности (2014)
Накашидзе І. С. - Образ міста як топосу "другої" батьківщини у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. (2014)
Гаджиева И. М. - Сходство и различие в Месневи "Лейли и Меджнун" Низами и Чакери (2014)
Власенко Л. В. - Зв’язок образів у творчості І. С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст. (2014)
Оляндер Л. К. - Поетика заголовка людських документів: назва як текст (2014)
Филат Т. В. - Особенности семантики, композиции и функции финала "Огней" А. П. Чехова (2014)
Барковская Н. В. - Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX–XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик) (2014)
Патлань Ю. В. - Элементы вертепной драмы и мистерии в пьесе Василия Ерошенко "Облако Персикового Цвета" (2014)
Герасимова И. Ф. - Героизация казачества в русской батальной лирике периода Первой мировой войны (2014)
Краснобаева О. Д. - Тема искусства в сатирической интерпретации А. Аверченко (2014)
Зозуля О. В. - Метаморфози літературної пародії в постмодерністському романі Д. Бартельма "Білосніжка" (2014)
Винник Т. А. - Ліричний сюжет у вірші-метафорі (2014)
Gajda R. - Latynizacja w "Ognistym aniele" Walerego Briusowa (2014)
Савич В. І. - Жанрова специфіка роману Р. Володимира "Нація на світанку" (2014)
Колтуцкая И. А. - Объективизация концепта "движение" в восточнославянском мифологическом дискурсе и языковой картине мира (2014)
Аббасова В. Д. - О становлении и развитии функциональных стилей азербайджанского литературного языка (2014)
Краснобаєва Б. О. - Сучасна американська публіцистика у комунікативно-функціональному дискурсі (2014)
Турчак О. М. - Лексема "очі" як основа портретної деталі та її мовна реалізація у творах Григора Тютюнника (2014)
Бортников В. И. - Речевой портрет СМС-пользователя и проблема фасцинации (2014)
Смоляна А. Л. - Фреймова організація рекламно-інформаційного колажу (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) (2014)
Пирога Н. Г. - Про зміни правопису слів з пів-, напів- (пол-, полу-) в українській та російській мовах (2014)
Boryssewych I. Р. - Rolle der Anschaulichkeit bei der Arbeit an den Hörtexten (2014)
Приймачок О. І. - Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Іщенко Т. В. - Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики (2014)
Силантьева В. И. - Мужчины нашего времени. Арсений (2014)
Пам’яті Романа Гром’яка (2014)
Реферати (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Sukhenko I. - "Nuclear energy" narration within Ukrainian ecocritical context (2014)
Городницкий Е. А. - Экфрасис в структуре литературного произведения: изобразительная и нарративная функции (2014)
Гумметова Ш. - "Взгляд на азербайджанскую литературу" Юсифа Везира Чеменземинли в истории литературы (2014)
Зозуля О. В. - Постмодерністські концепції пародії: основні проблемні підходи і дискусії (2014)
Силантьева В. И. - Теория переходности: традиционный литературоведческий и синергетический подходы (2014)
Хакгуфахр Х. У. - К проблеме зарождения в Иране индийско-исфаганского художественного стиля (2014)
Туренко В. Е. - Концепт φιλια в давньогрецькій докласичній літературі та філософії (2014)
Аббасов Г. - Французская просветительская литература в творчестве М. Ф. Ахундова (2014)
Подлісецька О. О. - Мотив зради в літературі початку ХХ ст. ("Іуда Іскаріот" Леоніда Андрєєва та "Юда" Ольги Кобилянської) (2014)
Цепенникова А. Н. - Образ ангела смерти в одноименном романе И. Одоевцевой: трансформация романтической традиции М. Лермонтова (2014)
Амирян Т. Н. - Автофикциональное письмо Амели Нотомб. "Сверхголод" как нарративный код письма (2014)
Ахмедова Г. - Пути развития научной фантастики в Азербайджане за последние полвека (2014)
Бортникова А. В. - Опыт нарратологического анализа очерков Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014)
Власенко Л. В. - Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів (2014)
Джафарли Х. - Сахиб бин Аббад: жизнь и творчество (2014)
Заїка О. В. - Пошуки власної ідентичності і культурна прірва між героями в оповіданні Джумпи Лагірі "Тільки гарне" (2014)
Москаленко Н. А. - Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой (2014)
Никольский Е. В. - Художественная специфика сказочной прозы императрицы Екатерины Великой (2014)
Оляндер Л. К. - Портрет у щоденниках О. Гончара і естетичне сприйняття дійсності (2014)
Полежаева Т. В. - Жанровая природа миниатюрной прозы (на материале "стихотворений в прозе" И. С. Тургенева) (2014)
Тищук Д. С. - Асоціонім як троп: кодувальна функція (2014)
Удалов В. Л. - П’єса Чехова "Безбатьківщина": "підтексти", "підводна течія", "підводні ідеї" (2014)
Абдуллаева Ш. - Исмаил бек Накам в рукописных источниках (2014)
Мехралиева Н. М. - Особенности издания переводов русской художественной литературы в Азербайджане в первой половине ХХ в. (2014)
Патлань Ю. В. - Метрические книги Петропавловской церкви слободы Обуховка как источник данных для анализа творчества писателя-символиста В. Я. Ерошенко и истории его семьи (2014)
Bidnenko N. - The language peculiarities of modern English scientific and technical literature style (2014)
Ratomska L. - Le mystere de la langue basque, Boryssevitch I., Zgourovska Y. (2014)
Zirka V. - Students creativeness in making up ads (2014)
Бортников В. И. - Партитурность в типологической классификации текстовых категорий (2014)
Колтуцкая И. А. - Эмоциональные концепты "радость / зависть" в славянском мифологическом дискурсе и языковой картине мира (2014)
Приймачок О. И. - Украинские и русские паремии в ранней прозе Н. Гоголя: функционально-типологический аспект (2014)
Турчак О. М. - Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. (2014)
Панченко Е. И. - Рецензия на монографию Л. В. Чайки "Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)" (2014)
Реферати (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Горбонос О. В. - Містичний світ як складова простору ху-дожньої літератури: історико-культурологічний аспект, Карюхіна А. І. (2015)
Керимов Р. - Новый взгляд на взаимоотношения Гасым бек Закира и Мирза Фатали Ахундзаде (2015)
Лімборський І. В. - Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) (2015)
Удалов В. Л. - Умови завершення "перехідного періоду" в розвитку сучасної теорії літератури (2015)
Черноіваненко Є. М. - Риторичність і художність як дві форми вияву есте-тичного в літературі (2015)
Газизова А. А. - Три этюда (2015)
Литвиненко Н. А. - "Большой Мольн" Алена-Фурнье и проблема роман-тических традиций (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" (2015)
Сетько О. А. - Образ Марины Мнишек В. Хлебникова в контексте худо-жественных исканий русских писателей XIX–XX вв. (2015)
Соколянский М. Г. - Ещё раз о роли А. С. Пушкина в освоении шекспиров-ского наследия русской культурой (2015)
Абдулазизова С. - Характерные особенности творчества Виктора Гюго (2015)
Гoрбaч I. М. - Oбрaз aвтoдiєгeтичнoгo oпoвiдaчa в рoмaнi Н. Фaргa (2015)
Любецкая В. В. - Пророчество конца мира в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" (2015)
Оляндер Л. К. - Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю (2015)
Полежаєва Т. В. - Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження (2015)
Фигедыова М. - "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова: авторская ми-стификация и нарративное построение (2015)
Филат Т. В. - Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелёва "Оборот жизни" (2015)
Шестакова Э. Г. - Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилёва (2015)
Zgurovska Ya. - Allusions Functioning in Oscar Wilde’s Short Stories, Kalinichenko V. (2015)
Zirka V. - Advertising as manipulative power (2015)
Исмайлова С. - Предикативные конструкции в современном английском языке (2015)
Савчук Н. М. - Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови (2015)
Сеидова Н. - О разграничении синонимии и вариативности в области фразеологических единиц (2015)
Турчак О. М. - Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.) (2015)
Чемпоєш В. В. - Засоби вираження авторської особистості у текстах науково-навчального підстилю (2015)
Приходько В. Б. - Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів (2015)
Памяти Михаила Гиршмана (2015)
Пам’яті Тамари Денисової (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Агазаде Ф. А. - Проблемы азербайджанской эмигранской литературы в научном наследии Азиза Мирахмедова (2015)
Гусейнова К. А. - Литературная личность и общественно-культурная среда как проблема в исследовании азербайджанской литературы нового периода (2015)
Наєнко М. К. - Війна, письменник, безвісти… (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Этапы истории перевода во Франции (опыт энциклопедической статьи) (2015)
Jafarova K. - Realism is postmodernism (2015)
Sukhenko I. - From nature beliefs to the politicized ecocriticism: a brief glance on Ukrainian eco-imperatives formation (2015)
Исмаилова Т. А. - Психологизм в творчестве А. П. Чехова и Джалила Мамедкулизаде (2015)
Раскина Е. Ю. - Перекличка трех голосов: Данте Алигьери, Данте Габриэль Россетти и Н. С. Гумилев, Устиновская А. А. (2015)
Дадашова И. С. - Автобиографизм в прозе Эльчина (на основе романа "Ильяс Эфэндиев: личность и творчество") (2015)
Сидеиф-Заде С. А. - Жанр "фэнтези" в современной азербайджанской прозе (2015)
Сорокина Л. М. - Анализ мифопоэтического пространства московских фельетонов М. А. Булгакова (2015)
Худиева Г. С. - Мотивы протеста против советской империи в творчестве писателя-диссидента Сабира Азери (2015)
Патлань Ю. В. - "Дело № 48 Харьковского ветеринарного института о принятии в число студентов Ерошенко Александра Яковлевича" (1912–1916) (2015)
Мізін К. І. - Методологічна валідність лінгвокультурології VS зіставної лінгвокультурології: аргументи та контраргументи (2015)
Зирка В. В. - Изучение правдоподобного текста в рекламе студентами-филологами (2015)
Малиновская Н. Р. - Память-снег (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Sukhenko I. - Reconsidering "The Chernobyl" narration within the contemporary tendencies of ecocritical writing (2016)
Левчук Т. Л. - Казкова інтенція літератури (2016)
Дорофеев Д. Ю. - Автнономность и лингвиститческий пантеизм private persona. Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского (2016)
Potnitseva T. N. - Ivan Aksenov – the translator of John Webster: intertextuality of life and literature (2016)
Раскина Е. Ю. - "Саломея" Оскара Уайльда и поэзия Н.С. Гумилева: интертекстуальные пересечения , Сушко Е. Л. (2016)
Алиева А. - Магомед Гусейн Тебризи и его словарь "Бурхани-гате" (2016)
Aliyeva S. - About marsiyas dedicated to Karbala tragedy in Sharaf khanum bint Mehmed Nebil bey er-Rumi’s literary legacy (2016)
Ализаде Л. - Особенности аллегории в средневековой азербайджанской литературе (2016)
Маммадханлы А. - Дилемма истории и литературы в ходе литературного процесса и ее решение в творчестве Орхана Памука (2016)
Тагиева А. - Общественная среда жизни и деятельности Мухаммеда Игбала (2016)
Блищ Н. Л. - Образы родного языка в литературе русской эмиграции "первой волны", Леденев А. В. (2016)
Калиберда Н. В. - Пространство, середа, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (2016)
Литвиненко Н. А. - Дилогия Жорж Санд "Консуэло" и "Графиня Рудольштадт": особенности поэтики (2016)
Мамедова С. - Новаторство Д.Х. Лоуренса в женском вопросе (2016)
Оляндэр Л. К. - Человек и мир в ракурсе В. Шаламова: творчество писателя как текст (2016)
Осипова Н. О. - "Симультанная поэтика" М. Цветаевой в контексте художественных экспериментов аванг (2016)
Пахсарьян Н. Т. - От фаустовского мифа к фаустовскому интертексту: "Замок Мефистофеля" Роберто Гака как прецедентная драма (2016)
Поздеев В. А. - Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века (2016)
Прадивлянная Л. Н. - Сюрреалистические эксперименты Дэвида Гаскойна (2016)
Ревуцька С. К. - Психоаналітична інтерпретація переживань вільної духом кріпачки в оповіданні Марка Вовчка "Ледащиця" (2016)
Sokolyansky M. G. - From Venice to Cyprus: bifocal structure of "Othello" (2016)
Тверитинова Т. И. - Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа "Грозовой Перевал") (2016)
Шумейко З.Є. - Естетичні принципи романтизму в художніх творах матвія номиса (2016)
Баширова Г. - Лексико-семантические процессы, происходящие в морской терминологии английского языка (2016)
Безкоровайная Г. Т. - Включение культурного контекста в толкование национально-специфических концептов (2016)
Джавадова Т. - Равновесие согласных в азербайджанском и турецком языках (2016)
Дробаха Л. В. - Зіставний аналіз вживання назв природних явищ у розмовній мові (2016)
Иманова У. - Роль языковой централизации в формировании гибридов (2016)
Mursaliyeva S. - The ways of expressing deixis in different languages (2016)
Намазова Ш. - Вид как функционально-семантическая категория (2016)
Орел А. С. - Становлення понятійного апарату синхронічної фонології (лінгвоісторіографічний аналіз), Холодова Н. В. (2016)
Радзіон В. М. - Функціонально-прагматичний підхід до вивчення композитів у публіцистичному тексті (2016)
Сольська Т. М. - Система, орфоепічна норма, національна варіативність сучасної німецької мови (2016)
Фернос Ю. І. - Основи прізвищ Уманщини як джерело вивчення власних імен досліджуваної території (2016)
Ходаковська Н. Г. - Стилістична маркованість кольоративів у поезії Генріха Гейне (2016)
Шукюрзаде Ш. - Заимствованные слова в языке Насими (2016)
Новікова К. О. - Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів та фактори впливу на їх переклад (2016)
Остапенко С. А. - Особливості відтворення метафори в процесі художнього перекладу (на матеріалі роману Ф. Скотта Фіцджеральда "Ніч ніжна") (2016)
Покулевська А. І. - Функціональність синонімічних лексем в українській та німецькій мовах та особливості їх перекладу (на основі роману П. Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці") (2016)
Киитиро В. - На Украину с Ерошенко (2016)
Степанова А. А. - Десятая Международная научная конференция "XVIII век как зеркало других эпох. XVIII век в зерка- ле других эпох" (Россия Москва, март 2016 г.) (2016)
Памяти Амины Газизовой (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Ватченко С. А. - Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики, Максютенко Е. В. (2016)
Карлина Н. Н. - Журнал "Юность" в последние советские годы. (2016)
Пахсарьян Н. Т. - Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур (2016)
Livry А. - Nabokov et l’idiocratie Française) (2016)
Покулевська А. І. - Монтажність і кадровість як принципи структурування в просторових та часових мистецтвах (2016)
Ильинская Н. И. - Трансформация средневековой легенды о крысолове в прозе Анджея Заневского (2016)
Литвиненко Н. А. - Буддийская легенда в раннем творчестве С. Н. Сергеева-Ценского (2016)
Маркова М. В. - Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі (2016)
Нехайчук Ю. А. - Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману "Мазепа, гетьман України" Ірен Стецик) (2016)
Шешунова С. В. - Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы (2016)
Ковальчук Ю. А. - Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Мовламова М. - Образ Физули как национальный идеал в историческом романе ХХ в. (2016)
Прушковська І. В. - Репрезентація турецького літературного постмодернізму: "бібліотека-лабіринт" творів Муратхана Мунгана (2016)
Айзенбарт Л. М. - Галицьке літературне пограниччя в персоналіях (2016)
Берестень Е. Е. - Средства выражения комического в баснях Готхольда Эфраима Лессинга, Плющай А. А. (2016)
Богданова О. В. - Образ Максима Максимыча в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2016)
Горбонос О. В. - Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого, Прилєпська Л. П. (2016)
Захарова В. Т. - Человек и природа в прозе Серебряного века (функции эпического параллелизма) (2016)
Ільків А. В. - До питання ґенези листа-повчання в українській епістолярній традиції (2016)
Кошелев В. А. - Четыре "Мазепы" пушкинской эпохи (2016)
Пак Н. И. - Авторские примечания как фактор художественной целостности (на примере двух произведений Б.К. Зайцева) (2016)
Пасько Л. В. - Поэтика романа Эвелин Скотт "Волна" (2016)
Погребняк О. А. - Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі (2016)
Ревуцька С. К. - Феномен атрактивності персонажа – казковість чи дійсність? (2016)
Савич В. І. - Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира (2016)
Артеменко Т. М. - Особливості функціонування констативних, квеситивних та директивних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі, Липко І. П. (2016)
Вакулик І. І. - Особливості термінологічної номінації (2016)
Власенко Л. В. - Розвиток навичок говоріння у студентів нефілологічних спеціальностей, Мірочник В. В. (2016)
Вуколова К. В. - Вплив соціальних категорій на характер мовлення та мовну поведінку осіб (2016)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікація в cучасній лінгвістиці: маніпулятивний аспект (2016)
Дзюбіна О. І. - Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter (2016)
Іщенко Т. В. - Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту (2016)
Лепетюха А. В. - Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2016)
Нікішина Т. І. - Лексичні поля концептів свобода, freedom, liberté в українському, англійському, французькому політичних дискурсах (2016)
Паламар Н. І. - Невербальні засоби вираження мовленнєвого акту похвала (2016)
Ratomska L. V. - "La nature" du terme dans le discours d’affaire de la langue Française (Aperçu général dans le contexte de l'approche contemporaine), Yefremova A. V. (2016)
Турчак О. М. - Особливості словотвору економічної термінології (2016)
Удовіченко Г. М. - Аналіз вираження концептів "розум/wit" та "дурість/stupidity" через фразеологічні одиниці мови (2016)
Шум’яцька О. М. - Прагматична структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній німецькій мові (2016)
Bidnenko N. - Teaching languages for special purposes for developing future translators’ professional competences and linguistic skills (2016)
Кумпан С. М. - Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики Івліна Во) (2016)
Одрехівська І. М. - Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу (2016)
Киитиро Вада. - На Украину с Ерошенко (продолжение) (2016)
Ильинская Н. И. - Международная научная конференция "Бестиарный код в диалоге культур: традиция и современность", посвященная памяти профессора Олега Васильевича Мишукова. (Херсонский государственный университет, 7–8 октября 2016 г.), Степанова А. А. (2016)
Шестакова Э. Г. - "Я знаю, город будет…" (2016)
Степанова А. А. - "В процессе "Сотворения мира”…" (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2017)
Журавльова С. С. - Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики (2017)
Оляндэр Л. К. - "Чистый понедельник" Ивана Бунина: концептуальные подходы О.В. Богдановой, их стимулирующая функция, интенции (2017)
Рагимова У. - Проблема молчания в повествовании (2017)
Дорофеев Д. Ю. - Эстетика образа Людвига Витгенштейна (2017)
Івасюта О. Б. - Типологічна характеристика символів у романі П. Бак "Сини" (2017)
Livry А. - Mandelstam le nietzschéen: une origine créative inattendue (2017)
Pakhsarian N. - Les taudis de Petersbourg de Vsevolod Krestovsky et les romans d’ Eugene Sue et d’Alexandre Dumas (2017)
Шешунова С. В. - Рассказ И. С. Шмелева "Чужой крови" и тема русско-немецкой межкультурной коммуникации в литературе (2017)
Акімова А. О. - Концепція нової форми драми театру Хуацзюй (2017)
Мамедова А. - Сложные глаголы в произведении "Лейли и Меджнун" Мухаммеда Физули (2017)
Мамедова К. - Роль произведения "Смыслы Корана" Аль-Фарры в развитии арабского языкознания (2017)
Теймури П. - Классификация традиционных стилей в классической персоязычной поэзии (2017)
Фока М. В. - Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо) (2017)
Богданова О. В. - Новые идейные грани рассказа А. П. Чехова "Крыжовник" (2017)
Калиберда Н. В. - Жизнь в свете: дальнейшая судьба героини Сэмюэла Ричардсона (2017)
Кириченко Ю. С. - Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ’яненка (2017)
Литвиненко Н. А. - "Призвание" Роденбаха: трансформация романтических мотивов (2017)
Пасько Л. В. - История и политика в романе Г. Видала "Линкольн" (2017)
Рибцева О. Ю. - Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті "Жив-був Іван" Віктора Положія (2017)
Тверитинова Т. И. - Интертекстуальность в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" (2017)
Филат Т. В. - Особенности героя рассказа Джека Лондона "Кусок мяса": характер, психология спортсмена (2017)
Абдуллаева Х. - Исследование межъязыковой эквивалентности терминов информатики французского и русского языков на уровне материального экспонента (2017)
Бечко Я. В. - Участь лексико-семантичних варіантів прикметника англ. hot у процесі фразеотворення (2017)
Burkovska O. - The problem of the one-member sentences as a separate category in the 50 of the XXth century – early XXst century (2017)
Вуколова К. В. - Варіативність мови та мовлення мешканців м. Піттсбург на прикладі вживання лексем "yinz" та "yinzer" (2017)
Головащенко Ю. С. - Тематичне поле в семантичному просторі художнього тексту (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2017)
Денисюк Ю. І. - Президентський дискурс як предмет лінгвістичних досліджень (2017)
Ivasyuta O. - Boundaries of symbol in stylistics (2017)
Каленюк С. О. - Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ (2017)
Капнина Г. И. - Концепт как базовое понятие линвгокультурологии (2017)
Kuriata Y. - Speech behavior of an Internet troll in online communication, Kasatkina-Kubyshkina O. (2017)
Нера Н. Я. - Невласне-питальні речення у чНПМ vs жНПМ (2017)
Паульс В. О. - Іманентне заперечення у французькій мові (2017)
Prokofiev G. - Differentiation between irony and sarcasm in contemporary linguistic studies (2017)
Турчак О. М. - Причинно-наслідковий зв'язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття (2017)
Хожаіж І. В. - Маркери негативної та позитивної полярності у загальнопитальних висловленнях модального поля індикатива і кондиціоналу (на матеріалі сучасної французької мови) (2017)
Шестакова С. О. - Антонімія в економічній термінолексиці (2017)
Pliushchai A. - Titulares y eslóganes Españoles traducidos al ucraniano: análisis de transformaciones, Oníshchenko M., Oníshchenko G. (2017)
Приходько В. Б. - Інтертекстуальність як проблема перекладу (2017)
Киитиро Вада. - На Украину с Ерошенко (окончание) (2017)
Торкут Н. М. - Едмунд Спенсер у контексті пасторальної традиції (2017)
Силантьева В. И. - Международная научная конференция "Жанрология, поэтика и современные системы анализа литературы", посвященная памяти Виктора Георгиевича Зинченко. 28–29 апреля 2017 года, Степанова А. А. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Титул, зміст (2013)
Філологія як спосіб життя. До ювілею професора М.К. Наєнка (2013)
Оляндер Л. К. - Зміст і структура книги І.М. Дзюби "Не окремо взяте життя": до проблеми новаторства автобіографічного жанру (2013)
Нарівська В. Д. - Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса (2013)
Удалов В. Л. - Проблеми та перспективи розвитку сучасної методології науки (2013)
Шестакова Э. Г. - Параметры соотношения оксюморона и нонсенса (2013)
Никольский Е. В. - Семейная хроника: проблемы истории и теории (2013)
Рудакова С. В. - К проблеме изучения романтизма (2013)
Полежаєва Т. В. - Ліричний сюжет у контексті розвитку теорії літератури (2013)
Городницкий Е. А. - Ритм как структурообразующий фактор в произведениях белорусской классической поэзии (2013)
Раковская Н. М. - Критическая рефлексия В.В. Розанова (к проблеме миромоделирования) (2013)
Sukhenko I. - Ecocritical challenges of Ukrainian literary studies (2013)
Хлыбова Н. А. - Интерпретационная трансформация Дж. Х. Миллера: стратегия и тактика XX века в литературоведении (2013)
Пахсарьян Н. Т. - Некоторые аспекты генеалогии английского романа рококо (ранние романы Мариво и "Джозеф Эндрюс" Г. Филдинга) (2013)
Горбонос О. В. - Україна як складова авторського світообразу поеми Дж. Г. Байрона "Мазепа": синхронно-художній аспект, Ващенко О. Ю. (2013)
Мацапура Л. В. - Традиции А. Радклиф в романе Н. И. Греча "Черная женщина" (2013)
Наривская В. Д. - Реанимация крымского текста в романе в письмах И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной, Степанова А. А. (2013)
Бежан О. А. - Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми (2013)
Потницева Т. Н. - Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума (2013)
Колінько О. П. - Новела і музика: до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХІХ–ХХ ст. (2013)
Храмова С. И. - О музыкальности композиции литературных произведений (2013)
Любецкая В. В. - Два восприятия мира: поэтика и стиль романа И. А. Гончарова "Обыкновенная история" (2013)
Малиновский А. Т. - Идиллическое в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2013)
Гусев В. А. - Человек и город в русской литературе второй половины XIX – начала ХХ веков (2013)
Филат Т. В. - "Рассказ неизвестного человека" А. П. Чехова и Петербургский текст русской литературы: проблема интертекстуальности (2013)
Гусева Е. А. - Русский портретный очерк рубежа XIX–ХХ веков (2013)
Добробабина О. Ю. - Повесть Л. Н. Толстого "Отец Сергий": трансформация житийного жанрового канона (2013)
Парамонова Л. Ю. - "Сапфирность неба" и "Отсвет голубой": семантика синего цвета в лирике старших символистов (2013)
Турган О. Д. - Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи (2013)
Хороб С. І. - Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) (2013)
Саєнко В. П. - Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша (2013)
Газизова А. А. - Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" (2013)
Черноиваненко Е. М. - Об одной загадке поздних романов Карела Чапека (2013)
Білик Г. М. - "Циклон" і "Антициклон": Н. Гончар versus О. Гончар (2013)
Ильинская Н. И. - Тема "Бог и поэт" в творчестве Юрия Кузнецова (2013)
Краснобаева О. Д. - Парадигма необычайного в творчестве А. Кима (2013)
Заверталюк Н. І. - Специфіка жанру твору Павла Загребельного "Кларнети ніжності" (2013)
Солдаткина Я. В. - Категория времени в современной русской прозе (М. Шишкин, М. Петросян, Е. Водолазкин) (2013)
Миннуллин О. Р. - Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) (2013)
Гутрина Л. Д. - Расслоение образа лирической героини книги стихов Е. Исаевой "Стрелочница" (2007) (2013)
Колтуцкая И. А. - Структура языковой личности в современной антропоцентрической парадигме (2013)
Турчак О. М. - Поняття "оказіоналізм" у мовознавчій літературі та його мовленнєва реалізація в українських періодичних виданнях кінця ХХ століття (2013)
Давыденко Ю. E. - Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира (2013)
Головань В. О. - Синтаксичні засоби модерації висловлювання в дискурсі європейського парламенту (2013)
Приймачок О. І. - Особливості відтворення прикметникових форм у перекладах з близькоспоріднених мов (2013)
Чепурна О. В. - Особливості методичної роботи над англомовними юридичними текстами у процесі перекладу (2013)
Реферати (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2018)
Наєнко М. К. - Спогад про красу вірності. До 100-річчя Олеся Гончара (2018)
Богданова О. В. - Дедикативные стратегии художественного текста (к постановке проблемы) (2018)
Оляндэр Л. К. - Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" в аналитическом дискурсе О. В. Богдановой (О дискурсе первой части статьи) (2018)
Пахсарьян Н. Т. - Литературный манифест: содержание и эволюция понятия (2018)
Алескерова И. К. - Сравнительно-сопоставительный анализ "малой прозы" У. С. Моэма и Дж. Фаулза (2018)
Кириченко Ю. С. - Проблема усної оповіді Г. Квітки-Основ'яненка в аспекті становлення нової української прози: зв’язки з фольклором та давньою книжністю (2018)
Прушковська І. В. - Французька література в контексті турецької: історія та сьогодення (2018)
Патлань Ю. В. - "Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…": о жанровой природе "Орлиных душ" В. Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья вторая) (2018)
Білик Н. Л. - Портретний екфразис роману М. Продановича "Еліша в країні Святих Коропів" (2018)
Боклах Д. Ю. - Художня візія поетичного топосу міста у творчості Т. Шевченка (2018)
Галкіна Я. В. - Игорь Северянин и завершение традиции русского классического романа (2018)
Гринштейн А. Л. - Граница в плутовском романе (2018)
Іщенко М. П. - Методологічні засади літературознавства в дослідженні специфіки жіночого роману Ш. Бронте та Е. Бронте (2018)
Лімборська А. І. - Постапокаліптичне майбутнє і доля цивілізації в контексті нової готики: роман "Дорога" Кормака Маккарті (2018)
Миронова Т. Ю. - В поисках самости: психоаналитический подход к изучению поэмы П. Малдуна "Иммрам" (2018)
Никольский Е. В. - Феномен призрака в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова: характеристика и динамика образа (2018)
Ревуцька С. К. - Соціальна ідентифікація персонажа: психоаналітичний аспект (на прикладі оповідання "Пройдисвіт" Марка Вовчка) (2018)
Semerenko L. - Myth and beauty in the intertextual structure of John Keats’ poetry, Pliushchai A. (2018)
Синило Г. В. - Книга Псалмов как один из важнейших архетекстов поэзии Андреаса Грифиуса (2018)
Бечко Я. В. - Фразеотвірний потенціал лексико-семантичних варіантів прикметника нім. heiß (2018)
Bidnenko N. - Practical and theoretical issues of modern terminology (2018)
Blishch N. - The representation of the Other in foreign tourist guidebooks of Belarus (2018)
Василик О. Б. - Назви уманських передмість ХVІІ–ХVІІІ ст.: структурно-семантичний аналіз (2018)
Капніна Г. І. - Аналіз актуальної лексики німецької мови на основі результатів мовних рейтингів Німеччини (2018)
Краснощок В. В. - Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українській мовах (2018)
Паламар Н. І. - Лексико-семантичний аспект мовленнєвого акту похвали (2018)
Скоплєв А. О. - Дві іпостасі західнослов’янського дієслівного іменника (на матеріалі чеської мови) (2018)
Турчак О. М. - Метафоризація творів Григора Тютюнника (2018)
Харчук Л. В. - Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології) (2018)
Хацер Г. О. - Терміни-словосполучення в англомовному юридичному дискурсі: аналіз композиційних процесів (2018)
Шум’яцька О. М. - Синтаксичні засоби реалізації прямого вибачення у сучасній німецькій мові (2018)
Василенко О. Г. - Явище синтаксичної підрядності в англомовному публіцистичному дискурсі та проблеми його перекладу українською мовою (2018)
Павленко О. Г. - Методи нейтралізації культурних бар’єрів у художньому перекладі (2018)
Силантьева В. И. - Игра как жизнь и отраженье жизни. Рецензия на книгу О. А. Корниенко "Игровая поэтика в литературе" (К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 242 с.) (2018)
Нарівська В. Д. - Пам’яті Анатолія Нямцу (2018)
Abstracts (2018)
Наші автори (2018)
Калиберда Н. В. - Английский роман XVIII в. и феминистская литературная критика (2018)
Кузнецов И. В. - Энергия слова как энергия стиля: писатель – речь – действительность (2018)
Оляндэр Л. К. - "Пушкин – наше все" в современном научном дискурсе (2018)
Пахсарьян Н. Т. - О. де Бальзак – литературный критик (2018)
Livry A. - Julien le Pieux (2018)
Гон О. М. - Модерністська "еподицея" Езри Паунда (2018)
Корниенко О. А. - Советский идеомиф: стратегии мифотворчества, культурные герои, формирование эстетического канона (2018)
Numano K. - The Japanese translations of Russian literature: Dostoevsky, Turgenev and Gogol (2018)
Синило Г. В. - Книга Экклесиаста как "осевой" архетекст поэзии Андреаса Грифиуса (2018)
Патлань Ю. В. - О предыстории статьи Исаки Митико "Ерошенко и Токийская школа слепых": вступительное слово переводчика (2018)
Прушковська І. В. - Формування турецької авторської драматургії: європейський і східнослов'янський чинники (2018)
Анненкова Е. С. - Метаморфоза жанра автобиографии в прозе писателей первой волны русской эмиграции (2018)
Богданова О. В. - Философия бытия в "Холодной Осени" И.А. Бунина (2018)
Богуславська Л. Г. - Концепція людини-артиста у творчості Михайла Коцюбинського (2018)
Зінченко О. З. - Феномен образу святості Феодосія та Антонія в літературі Києворуської держави (2018)
Литвиненко Н. А. - Роман Гийома Мюссо "Ты будешь там?": поэтика массового (2018)
Никольский Е. В. - "Повесть о Петре и Февронии": стилистическое своеобразие (2018)
Пасько Л. В. - Феномен романа С. Крейна "Алый знак доблести" (2018)
Свириденко О. М. - Роль і місце ліричного елемента в епістолярній прозі Пантелеймона Куліша (2018)
Sukhenko I. M. - On the "female" motive in the Ukrainian post-Chornobyl "nuclear" fiction: the ecocritical perspective on the myth (2018)
Філат Т. В. - Семантика і функція надтекстових компонентів у поемі Івана Драча "Чорнобильська Мадонна" (2018)
Шестакова Э. Г. - Памятливость совести в мотиве русский человек на rendez-vous на материале новеллы И. Бунина "Галя Ганская" (2018)
Юган Н. Л. - Мелодраматичні засоби та прийоми у п’єсах сучасних українських драматургів (2018)
Ментинська І. Б. - Становлення української комп'ютерної термінології: лексикографічний аспект, Наконечна Г. В. (2018)
Приходько В. Б. - Рецепція кольору в іншомовному дискурсі: теоретичний аспект (2018)
Пушкарева И. А. - О лингвистическом анализе художественного текста на основе смысловых лексических парадигм (на материале стихотворения М. И. Цветаевой 1918 г. "Не самозванка – я пришла домой…") (2018)
Тимкова В. А. - Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості (2018)
Фернос Ю. І. - Вплив процесів декомунізації на систему урбанонімів м. Умані (2018)
Наші автори (2018)
Василишин І. П. - Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах "Свободи"), Ковалів С. В. (2019)
Сидоренко І. А. - Архітектоніка та композиція художнього твору як елементи авторського ідіостилю (2019)
Пасько Л. В. - Литература о гражданской войне в США в литературной критике (2019)
Semerenko L. - Musicality of a literary work and translation issue, Pliushchai A. (2019)
Степанова А. А. - Эстетика литературного в живописном изображении: Уильям Хогарт и английская литературная традиция ХІХ века (2019)
Аністратенко А. В. - Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження "внутрішньої еміграції" (на матеріалі романів В. Тарнавського "Порожній п’єдестал", В. Аксьонова "Острів Крим", Д. Одії "Тартак", В. Кожелянка "Діти застою" та П’єра Дібісі "Світло згасло в країні див") (2019)
Голубь Д. А. - Джеймс Бонд и Штирлиц в контексте "personal history" (2019)
Пахсарьян Н. Т. - Мариво-драматург и немецкий театр XVIII века (2019)
Ковальчук Ю. А. - Корейські реалії в непрямому перекладі (на матеріалі роману Хан Ґан "Вегетаріанка") (2019)
Патлань Ю. В. - О статье Танабэ Кунио "Знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья" (2019)
Селігей В. В. - Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури (2019)
Блищ Н. Л. - Образ Солженицына в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв. (2019)
Богданова О. В. - Новое о повествовательных стратегиях в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина (2019)
Вєльчєва К. О. - Інтерпретація релігійного мотиву зішестя Христа в ад у "Видінні про Петра Орача" В. Ленґленда (2019)
Грабівська Г. І. - Презентація проблем української драматургії та сценічного мистецтва в публікаціях Івана Франка на сторінках часопису "Кurjer Lwowski" (2019)
Литвиненко Н. А. - "Простая душа" Флобера и феномен "прекрасной души" (2019)
Нефагина Г. Л. - "Изобличить наш страшный век": поэтический эпос Эллы Бобровой (2019)
Пахарева Т. А. - Читательский опыт героев как критерий полноты бытия в художественном мире "Евгения Онегина" (2019)
Філат Т. В. - Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу "Хочеться чуда і трішки вина" збірки "Триста поезій") (2019)
Шешунова С. В. - Своеобразие турецкой темы в прозе И. С. Шмелева (2019)
Юган Н. Л. - Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж) (2019)
Бешлей О. В. - Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі (2019)
Василик О. Б. - Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.) (2019)
Vesnina N. V. - Student initiated departures from the initiation-response-feedback (IRF) format (2019)
Дяків Х. Ю. - "Зіркове" відеоінтерв’ю": комунікативні невдачі журналістів в українській та німецькій лінгвокультурах (2019)
Єгорова О. І. - Особливості актуалізації концепту Україна в англомовному офіційному дискурсі ЄС, Заїка В. С. (2019)
Kapnina H. I. - Grundlagen der selbstevaluation zum unterricht: linguodidaktischer aspekt (2019)
Ковкіна Є. В. - Структурні типи аналітичних термінів криміналістичної експертизи (2019)
Ментинська І. Б. - Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології), Наконечна Г. В. (2019)
Пачева В. М. - Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій Запорізького Надазов’я) (2019)
Підгородецька І. Ю. - Роль лінгвокультурного складника в процесі міжкультурної комунікації (2019)
Романюк О. С. - Фемінний романтичний дискурс: стратегічні шляхи реалізації прагматично-інтерогативної комунікативної тактики (2019)
Тымкова В. А. - Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения (2019)
Удовіченко Г. М. - Визначеність/невизначеність як граматична і як прихована функціонально-семантична категорія (2019)
Bondarevska O. M. - Methods of metaphor transfer in the process of advertising slogans translation (2019)
Харлан О. Д. - Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: монографія. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2018. – 368 с.) (2019)
Наші автори (2019)
Гайдаш А. В. - Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США (2019)
Оляндэр Л. К. - Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" в новом прочтении: нюансы реалистического метода (2019)
Синило Г. В. - Библия в мире Йенского романтизма (2019)
Аслан З. М. - Роль Хуршидбану Натаван в формировании карабахской литературной среды XIX века (2019)
Асланова Н. Г. - Проблемы художественного осмысления исторической памяти в современной азербайджанской прозе (2019)
Мамедова М. Х. - Влияние азербайджанского устного народного творчества на современные языковые процессы (2019)
Патлань Ю. В. - Василий Ерошенко как создатель и руководитель первого Республиканского детского дома для слепых детей Туркменской ССР (1935–1945) (2019)
Анненкова Е. С. - Внутри визуальных образов: "текст культуры" в повести Джона Фаулза "Башня из черного дерева" (2019)
Білик Н. Л. - Синестезія в романній творчості М. Павича: "Краєвид, мальований чаєм" (2019)
Коврига Ю. В. - "Пограничные ситуации" и их роль в выявлении подлинной сущности человека в романе Л. Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик" (2019)
Лімборський І. В. - Голос раба як голос "Іншого" у романі Лайли Лаламі "Мемуари мавра" (2019)
Наривская В. Д. - "Роман в письмах" И. Шмелева и О. Бредиус-Субботиной: парадоксы запахов и ароматов любви (2019)
Педченко Е. В. - Гендерно-вариативная репрезентация размышлений о любви Зинаиды Гиппиус (2019)
Полежаева Т. В. - Басня и "басенная продукция" в современном интернет-пространстве (2019)
Sukhenko I. M. - Materialization of "The Invisible Nuclear” in U.S. Nuclear Fiction on Chernobyl (2019)
Яловенко О. В. - Концепт уявного дому і транскультурна парадигма в оповіданні Д. Лагірі "У пані Сен" (2019)
Лепетюха А. В. - Поліпредикативні полісинонімічні висловлення (на матеріалі французької художньої прози ХХ – поч. ХХІ ст.) (2019)
Паламар Н. І. - Вступ похвальної промови як частина її структурно-композиційнoї побудови (2019)
Protsenko I. Yu. - Transformaciones Semanticas de los Componentes del Sistema Linguístico del Paraguay, Davtiants I. I. (2019)
Тимощук Н. М. - Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови (2019)
Томіленко Л. М. - Релігійна лексика в українській перекладній лексикографії 1918–1933 років (на прикладі іменників) (2019)
Хаботнякова П. С. - Прагматичний ефект актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті (2019)
Шум’яцька О. М. - Емфатичне вибачення у німецькій лінгвокультурі (2019)
Pysmennyi T. E. - Interlingual Homonyms in Spanish and Italian: False Friends – Real Enemies of Translators, Pliushchai A. A., Onishchenko M. Y. (2019)
Сопилюк Н. М. - Компаративний аналіз систем машинного перекладу економічного дискурсу (на прикладі французько-українських мовних пар), Царенко І. О. (2019)
Наші автори (2019)
Оляндэр Л. К. - Николай Гоголь в диалогическом поле гоголианы XX – начала XXI вв. (2020)
Пасько Л. В. - Inter Arma Silent Musae: о ситуации в американской литературе 1860–1870-х годов (2020)
Раковская Н. М. - К вопросу о границах критического текста (2020)
Шестакова Э. Г. - Реальное шоу и театральная культура: проблемы взаимного перечеркивания (2020)
Богданова О. В. - "Петербургский текст" Виктора Пелевина (рассказ "Хрустальный мир"), Евграфова Л. В. (2020)
Венгринюк М. І. - Функції етнокультурних стереотипів у художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі "Вбити пересмішника") (2020)
Потницева Т. Н. - "We must love one another or die…". Слияние молитв (У. Х. Оден – С. Моэм – Д. Томас) (2020)
Синило Г. В. - Диалог культур, поэтика памяти и библейская архетекстуальность в поэзии Пауля Целана (2020)
Федоренко Л. О. - (Пост)-брехтівський театр: Lehrstück як макросистема (2020)
Анненкова Е. С. - "Оставить в мире память о себе": автобиографизм как творческая стратегия Галины Кузнецовой (2020)
Буряк О. Ф. - Фантастичні елементи в малій прозі Любові Пономаренко (2020)
Гарашева Е. М. - Готический роман в английской литературе XVIII–XIX вв. (2020)
Кулакевич Л. М. - Запільницький роман Ю. Шпола "Золоті лисенята": перший український наратив-квест (2020)
Лаврусенко М. І. - Митець у постколоніальному світі в романі Володимира Даниленка "Клуб "Старий Пегас" (2020)
Shevchenko L. O. - La Imagen del Mundo y del Hombre en la Retórica Barroca (2020)
Багирова А. С. - Отражение тюркской истории в этнонимах произведений Исы Гусейнова (2020)
Бахшалиева И. Т. - Художественное отражение в азербайджанском романе 1930–1950-х гг. проблемы женской эмансипации (2020)
Жила В. Г. - Фразеологічна репрезентація негативних емоцій у корейській лінгвокультурі (2020)
Кулиева Д. Р. - Актуальное членение и процесс речетворчества в азербайджанском языке (2020)
Мамедова Р. Г. - О языковых особенностях "Кабус-наме" (2020)
Мусаева И. А. - Политика гегемонистских государств в тексте исторических романов (на материале романа Ю.В. Чаманзаминли "Между двух огней") (2020)
Аббасова В. В. - Современные подходы к понятию социально-культурной метафоры (2020)
Василик О. Б. - Типи номінації еклезіонімів Уманщини ХVІІІ–ХІХ ст. (2020)
Гордій О. М. - Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в онлайн-ЗМІ (2020)
Гречухіна І. Д. - Лексико-тематична група назв закладів ресторанного бизнесу (контрастивний аспект), Сахно І. П. (2020)
Гусейнова Д. Ф. - Особенности речевых актов в дискурсах "вопрос – ответ" (2020)
Искендерова А. Р. - Особенности анализа различных функциональных стилей с точки зрения текста и дискурса (2020)
Koval I. I. - Die Konzeptualisierung der Menschenschönheit Mit den Phraseologischen Einheiten der Deutschen Sprache (2020)
Мілєва І. В. - Використання асоціативного психолінгвістичного експерименту для визначення евфемістичності висловів, Ходаківська М. О. (2020)
Молгамова Л. О. - Фреймова модель імені концепту DEATH (2020)
Паламар Н. І. - Особливості кінцівки похвальної промови (2020)
Турчак О. М. - Епітет як творчий елемент ідіостилю Григора Тютюнника (2020)
Tsimbal I. V. - Les Particularités Lexicales et Stylistiques des Titres de la Presse D'actualité Française Dans le Contexte de L'épidemie de Coronavirus (2020)
Шапочкіна О. В. - Типологія інертивних конструкцій з дієприкметником ІІ: на матеріалах германських мов (VI–XIII ст.) (2020)
Шиян Н. Ю. - Гіперо-гіпонімічні відношення термінів (на матеріалі термінів біології сучасної англійської мови) (2020)
Штатная Е. И. - Структурно-синтаксические особенности заголовочного комплекса (2020)
Гриців Н. М. - Етнокультурна складова у двомовній освіті: вступні зауваження, Шийка Ю. І. (2020)
Zinukova N. V. - Professional Competence in Consecutive Interpreting for Masters of Arts in Philology: Theoretical Basis (2020)
Мельник О. М. - Відтворення реалій у науково-популярному тексті (на матеріалі розвідки Кейт Фокс "Спостерігаючи за англійцями"), Нікіфорова Т. В. (2020)
Шестакова Э. Г. - "Но остались стихи – тонкий пепел певучего сердца…". Рецензия на книгу: Daniel Andrzej Banasiak ""Поэтический ансамбль" "Русские боги" Даниила Андреева в аспекте интертекстуальности" (Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2019) (2020)
Памяти Валентины Даниловны Наривской (1946–2020) (2020)
Наші автори (2020)
Нефагина Г. Л. - Литературно-критические взгляды Н. Ульянова (2020)
Кропивко І. В. - Постмодерністська іронія і сміх: специфіка і наукова рецепція (2020)
Литвиненко Н. А. - Эмоции, чувства и аффекты в раннем французском романтизме: проблемы изучения (статья первая) (2020)
Пура Я. С. - Історіософія української національної ідеї у публіцистичних та мемуарних творах Уласа Самчука (2020)
Годік К. О. - Розпад та поява нового типу деструктивної людини в українській та російській літературах кінця ХХ – початку ХХІ століть (2020)
Вірченко Т. І. - Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В. Петрова-Домонтовича (2020)
Голубь Д. А. - Сказочный мотив берлинского текста в романе Ю. Семенова "Семнадцать мгновений весны" (2020)
Кулакевич Л. М. - Жанрова палітра української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття (2020)
Лілік О. О. - Архетипний образ світового дерева в художньому світі Григорія Чубая, Сазонова О. В. (2020)
Мамедова Д. А. - Томас Эрнест Хьюм и литературное течение имажизма (2020)
Ревуцька С. К. - Елементи автобіографії у романі Ш. Бронте "Джейн Ейр", Форгель М. В. (2020)
Sukhenko І. М. - Literary implications of religious perspectives on the nuclear in U.S. Fiction: Frank Bergon’s "The Temptations оf St. Ed & Brother S” (2020)
Мащенко О. А. - Концепція гумору в книзі Ліня Юйтана "Моя країна і мій народ" (2020)
Микаилов У. А. - Автобиографизм в азербайджанской художественной прозе (на основе повестей Исы Муганны) (2020)
Бондарчук К. С. - Функції і способи презентації спеціальної лексики в українській художній літературі (на матеріалі романів Павла Загребельного), Чумаченко О. А. (2020)
Vermenych Ya. V. - Emergence of Conceptual Metaphors in Ecological Filmic Discourse (2020)
Данчишин Н. Р. - Мультиетнолект, етнолект, піджин та контактна мова в контексті побутування української мови в середовищі іноземних студентів Львова (2020)
Зінукова Н. В. - Реалізація комунікативних стратегій англомовного ділового спілкування (2020)
Кирпиченко О. Е. - Морфологічні інновації німецької мови (на матеріалі художніх текстів) (2020)
Куц М. О. - Аналіз лінгвістичних особливостей твору Урсули К. Ле Гуїн "The Wizard of the Earthsea" (2020)
Мамедова К. Г. - Метод трансформации в описательной лингвистике (2020)
Мелкумова Т. В. - Семантичні групи предикативних прислівників у художніх творах Олександра Довженка, Зінченко В. М. (2020)
Меньшиков И. И. - Синтаксическая омонимия в современном русском языке (вариативность и переразложение) (2020)
Сафарзаде А. Э. - Порядок слов и фразовое ударение в английских высказываниях, состоящих из одинакового набора слов (2020)
Турчак О. М. - Вокатив як елемент українського мовленнєвого етикету (особливості та тенденції в межах новітнього комунікативного дискурсу) (2020)
Удовіченко Г. М. - Маєткові реалії в лексико-семантичній системі мови (2020)
Харчук Л. В. - Особливості неморфологічного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології) (2020)
Эминли Б. И. - Этнокультурологические аспекты лингвистического анализа (2020)
Белокопытова М. А. - Влияние лингвистической интерференции на изучение второго иностранного языка, Берестень Е. Е. (2020)
Dmytruk L. A. - Learning English through the integration of students’ educational-cognitive and self-educational activities (2020)
Рибалка Н. В. - Особливості застосування мнемотехніки при вивченні лексичного матеріалу на заняттях з німецької мови (2020)
Anataichuk I. M. - Advertisement as a means of communication: the content and peculiarities of translation, Rutz O. V., Sazonova V. S. (2020)
Ostapenko S. A. - Practical principles of participle usage and rendering into Ukrainian in the process of literary texts translation (2020)
Талан Н. І. - Проблеми перекладу модальних дієслів з англійської на українську мову (2020)
Царенко І. О. - Стратегії форенізації та доместикації при перекладі міжнародної реклами та продуктів кіно- та телеіндустрії, Царенко О. О. (2020)
Панченко О. І. - "Енциклопедія перекладознавства" – важлива подія для українських мовознавців. Рецензія на видання: Енциклопедія перекладознавства (Вінниця, 2020) (2020)
Зейферт Е. И. - Герой моего романа. Постскриптум (2020)
Наші автори (2020)
Маркова М. В. - Петрарківські контексти духовної лірики Джона Донна (2021)
Набиева В. Ф. - Своеобразие исторической тематики в азербайджанской и английской литературе второй половины ХХ века (на примере творчества Азизы Джафарзаде и Мэри Стюарт) (2021)
Радченко О. А. - "Цар Едип" Софокла в іманентній інтерпретації Еміля Штайґера (2021)
Анненкова Е. С. - Несбывшееся как метасюжет в сборнике Джулиана Барнса "Лимонный Стол" (2021)
Ватченко С. А. - "Амелия" Генри Филдинга. Тематическое многоголосие романа (2021)
Зейферт О. І. - Образотворчі можливості поезії Гаррі Гордона (2021)
Максютенко Е. В. - "Во Франции … это устроено лучше…". Йорик как философ и сентиментальный путешественник (2021)
Штейнбук Ф. М. - Своеобразие композиции "Конармии" И. Бабеля (2021)
Yalovenko O. - Food as a Concept of Culture and Indian Code in Jhumpa Lahiri`s Writing (2021)
Ганиева И. Я. - Смысловое многообразие топонимов в азербайджанском и английском художественном стиле (2021)
Шафизаде С. Т. - Процесс глобализации и проблема национального храрактера в контексте "Восток – Запад" (на примере современных турецких и азербайджанских рассказов) (2021)
Veliyeva F. M. - About the Syntactic Constructions and Features of the Aphorisms Used in Azerbaijan Language (2021)
Bakhmat L. - Language Changes, Lessons of Covid-19 and Coroneologisms, Panchenko V., Nosach O. (2021)
Бечко Я. В. - Особливості функціонування лексико-семантичних варіантів іменника англ. Fire у процесі фразеотворення (2021)
Бондарчук К. С. - Особливості писемної мовної комунікації засобами української мови (на прикладі офіційно-ділового, епістолярного та розмовно-побутового функційних стилів), Чумаченко О. А. (2021)
Венгринюк М. І. - Експресивність заперечних конструкцій у романі Аґати Крісті "Чалий Кінь" (2021)
Zaitseva M. O. - Axiologemes in Defense VS Prosecution English Court Discourse (2021)
Зінукова Н. В. - Лінгвістичні особливості змісту текстів англомовного ділового дискурсу (2021)
Іванишин Н. Я. - Комунікативно-прагматичні параметри блогу як жанру персональної інтернет-комунікації (на матеріалі текстів Людмили Лінник на сайті видання "Галицький кореспондент") (2021)
Imanova N. M. - Virtual Identity in the Media Discourse (2021)
Куньч З. Й. - Реалізація правил милозвучности української мови в сучасній науковій літературі гуманітарного профілю (2021)
Лепетюха А. В. - Синонімічні безсполучникові підрядні висловлення поліпредикативних структур із дієприкметниковою та дієприслівниковою головними лексемами (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть) (2021)
Раджабова С. М. - Об изменении значений постноминативных прилагательных в процессе трансформации в современном английском языке (2021)
Турчак О. М. - Глобалізація суспільства як один із головних чинників формування новітнього ділового комунікативного дискурсу (2021)
Храбан Т. Є. - Військовий чорний гумор як форма адаптаційних процесів і реагування індивіда на страх смерті (психолінгвістичний аспект) (2021)
Давидченко І. Д. - Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутніх фахівців закладів освіти (2021)
Демченко І. В. - Особливості англомовної професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі у льотних закладах вищої освіти (2021)
Бойко Я. В. - Діахронна множинність перекладів у ракурсі творчого потенціалу цільової культури (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій У. Шекспіра) (2021)
Литвин О. Г. - "Репресовані" терміни в перекладних словниках українських термінологічних шкіл (2021)
Панченко О. І. - "Енциклопедія перекладознавства" – важлива подія для українських мовознавців. Рецензія на видання: Енциклопедія перекладознавства: у 4-х т. Т. 2 / за ред.: Іва Гамб'є та Люка ван Дорслара; за заг. ред. О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. Вінниця: Нова книга, 2020. 276 с. (серія UTTU Series) (2021)
Наші автори (2021)
Anistratenko А. - Subgenres of the Alternative History Novel: Poetics and Genealogy (2021)
Оляндер Л. К. - Книга "Z Polskiej Karty Lwa Tołstoja" професора Б. Бялокозовича: методологія та її конструктивність (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського