Кулакевич Л. М. - Особливості інтерпретації мотиву сплячої красуні в новелі Д.Г. Лоренса "Принцеса" (2021)
Односум Н. В. - Музыкальная концепция романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" в контексте жанра духовной автобиографии (2021)
Анненкова Е. С. - Образ мира и образ человека: "Ангелы и насекомые" А. С. Байетт как художественное целое (2021)
Білик Н. Л. - Контекстуальні виміри поетики романної творчості М. Продановича (2021)
Василишин І. П. - Екзистенціяльна парадигма лірики Михайла Ситника і Ганни Черінь (художньо-біографічний дискурс) (2021)
Шостак О. Г. - Становлення письмової літературної традиції корінних націй Північної Америки (2021)
Липина В. И. - "Погребенный великан" Кадзуо Исигуро: постмодернистская дилемма памяти и прощения, Липин Г. В. (2021)
Білоусова В. В. - Композиційна семантика складних запозичених мовних фактів з англомовним формантом –інг (на матеріалі української мови), Келембет Р. В. (2021)
Zalipska I. Ya. - The Richness of Ukrainian Language in a Live Television Broadcast (2021)
Капніна Г. І. - Психолінгвістична характеристика дискурсу з компонентом "чорний колір" (на прикладі творів Е.М. Ремарка) (2021)
Колесник О. Б. - Відапелятивні ороніми історичної Уманщини антропогенного походження, Каричковська С. П. (2021)
Паламар Н. І. - Похвала як предмет міждисциплінарних досліджень (2021)
Приходько І. М. - Словотвірні особливості праслов’янських соматизмів, Подпльота С. В. (2021)
Супрун Л. В. - Абсолютивні дієслова як підґрунтя формально-граматичної і семантико-синтаксичної структури непоширених речень, Супрун В. М. (2021)
Храбан Т. Є. - Психоаналітична інтерпретація як метод дослідження військового дискурсу (2021)
Шевчук З. С. - Лінгвокультурне осмислення концепту біль у сучасній українській прозі (2021)
Шум’яцька О. М. - Умови успішності мовленнєвого жанру вибачення (2021)
Matviienko L. H. - Elements of Computer Lexicography in Agricultural Managers Education, Krasota O. H. (2021)
Туркевич О. В. - Українська як іноземна для німецькомовних студентів: здобутки і перспективи в умовах ХХІ століття (2021)
Харчук Л. В. - Лексико-семантичні норми у формуванні мовної компетентности державного службовця (2021)
Зінукова Н. В. - Типологія помилок в усному професійному перекладі (2021)
Недайнова І. В. - Теорія Skopos крізь призму функціонального перекладу (2021)
Талан Н. І. - Англомовна реклама: її специфіка та особливості перекладу українською (2021)
Наконечна Г. В. - Економіка, підприємництво та менеджмент в афоризмах-визначеннях. Рецензія на видання: Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Кобилянський В.О. Словник афоризмів-визначень з економіки, підприємництва і менеджменту. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 408 с. (2021)
Наші автори (2021)
Єрмоленко С. Я. - Cучасна українська академічна лінгвостилістика: стратегії інтегративного розвитку, Бибик С. П., Коць Т. А., Сюта Г. М., Ганжа А. Ю. (2021)
Карпіловська Є. А. - Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку ХХІ ст., Кислюк Л. П., Романюк Ю. В. (2021)
Казимирова І. А. - Наукова термінологія: проблематика, пошуки, перспективи, Халіновська Л. А., Яценко Н. О. (2021)
Петрова Т. О. - Українська навчальна (шкільна, професійно-технічна) термінографія: ретроспектива й перспектива (2021)
Гонтар М. О. - Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні (2021)
Коца Р. О. - Розвиток книжкової традиції на Закарпатті (2021)
Ренчка І. Є. - Мовне і національне питання в публіцистиці та епістолярії Валерія Марченка (2021)
Гірняк С. П. - Українознавче виховання учнів у концепції Василя Пачовського (2021)
Петрова Т. О. - Новий термінологічний словник із техноекології. Рецензія на: С. В. Станкевич, Л. В. Головань, Є. М. Білецький, В. О. Меленті. Техноекологія: термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 "Екологія". Харків, 2020 (2021)
Романюк Ю. В. - "Поняття цінності в суспільному житті та в мові": Міжнародний науковий семінар, Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2021)
Коваль К. П. - Особливості ресурсного забезпечення соціального захисту населення України, Іванова Н. В. (2021)
Бірюков Є. I. - Розвиток підприємств розподілення електроенергії в Україні в сучасних умовах (2021)
Ружицький А. В. - Проблеми підприємств зовнішнього освітлення населених пунктів та напрями їх вирішення (2021)
Тульчинська С. О. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку, Радкевич Д. О. (2021)
Вівчар О. І. - Методологія економічної безпеки підпримства на основі застосування проєктного підходу у фокусі сучасних викликів: нормативно-правові засади (2021)
Самійленко Г. М. - Теоретичні засади формування та реалізації креативного маркетингу в умовах креативної економіки (2021)
Khudolei V. - The social media impact on business development (2021)
Карпенко О. О. - Особливості експортної діяльності сучасних підприємств України, Пархоменко Д. О. (2021)
Харченко Ю. П. - Зайнятість та продуктивність праці як фундаментальні передумови інклюзивності регіонального розвитку (2021)
Шуть О. Ю. - Підходи до оцінювання партнерських відносин в умовах підвищення конкурентоспроможності компаній, Світлична К. С. (2021)
Карпенко О. О. - Підходи щодо управління конфліктами в організації, Осипова Є. Л. (2021)
Козирєва О.В. - Сучасні підходи до управління системою соціальної відповідальності у фармації, Посилкіна О. В., Коваленко С. М., Братишко Ю. С., Літвінова О. В. (2021)
Білик В. В. - Напрями підвищення ефективності системи стимулювання праці персоналу аграрного підприємства, Кравчик Ю. В. (2021)
За підсумками року (інтерв’ю з Президентом НАН України академіком А. Г. Загороднім) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (11 листопада 2021 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (24 листопада 2021 р.) (2022)
Єфімова С. Л. - Розроблення інноваційних наноматеріалів для біомедичних застосувань (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 листопада 2021 р.) (2022)
Філоненко В. В. - Коалювання як новий механізм захисту організму від оксидативного стресу (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 листопада 2021 р.) (2022)
Кладько В. П. - Щодо створення державної ключової лабораторії для розвитку мікроелектроніки в Україні (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 24 листопада 2021 р.) (2022)
Старостенко В. І. - Про результати виконання цільового проєкту "Геофізичні дослідження літосфери зони зчленування Східно-Європейської та Західно-Європейської платформ України у зв’язку з перспективами нафтогазоносності" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 24 листопада 2021 р.) (2022)
Загородній А. Г. - Мова йде про життя! (до 50-річчя програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"), Радченко В. Г., Черінько П. М., Ремінний В. Ю. (2022)
Брей В. В. - Нова вітчизняна HPPOа технологія виробництва пропіленоксиду, Щуцький І. В., Підсадюк І. М. (2022)
Боюн В. П. - Кібернетична техніка: зародження і розвиток наукового напряму в Україні (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Б.М. Малиновського), Палагін О. В. (2022)
Котляров В. П. - Нетиповий шлях у математику (до 85-річчя академіка НАН України Є. Я. Хруслова), Фельдман Г. М. (2022)
Медведєв В. В. - Per aspera ad cerebrastra, або мозкова астронавтика Віталія Цимбалюка (до 75-річчя академіка НАН України В. І. Цимбалюка), Марущенко М. О., Рибачук А. В. (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Шевченка (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Колодяжного (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Сідорова (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Звєрякова (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Вовка (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Agrawal P. K. - An Alternative Approach toward the Origin of the Universe (2021)
Barbosa J. - Creation: a Multifaceted and Thematic Concept in the Construction of Modern Cosmology – from Friedmann’s Creation of the Universe to the Steady-State’s Continuous Creation (2021)
Howitt D. - The Discovery of Black Light (2021)
Krichevsky S. - Artificial Gravity for Humans in Space: Philosophical and Methodological, Historical, Technological, and Futurological Aspects (2021)
Muliarchuk Y. - Cosmos Friendly Ethics: Home, Environment, Common World (2021)
Petrenko I. - National Space Policy of Ukraine: Changing Challenges and Threats, Oleshchuk P. (2021)
Pulido-Moyano R. - Consciousness Endomitosis: A Cyclic Cosmological Theory (2021)
Dorfman N. - "Social-Distancing” as a Chance to Revise the Paradoxes of Humanistic Philosophy: Personality vs. Identity in Online Artistic Practices of the Pandemic (2021)
Khmel I. - Humanization of Virtual Communication: from Digit to Image (2021)
Petrykivska O. - The Human Position in Urban Space (2021)
Svyrydenko D. - Epistemological Importance of Philosophy for Understanding of Contemporary Civilizational Processes, Mozgin W. (2021)
Terepyshchyi S. - In Search of Peacebuilding Strategies for the Global Civilization: from "Education for War” to "Education for Peace” (2021)
Trynyak M. - Moral Paradoxes of Emerging Technologies in the Education Sector, Yakymchuk O. (2021)
Yakushik V. - In Search of Conceptual Platforms for East-West Cooperation, Global and Regional Integration Projects (2021)
Melnyk V. - Anthropological Aspect of Charles Sanders Peirce’s Metaphysical Cosmology, Synytsia A. (2021)
Rudenko S. - Feng Shui Cosmology and Philosophy in Native Americans’ Worldview, Sobolievskyi S., Zhang C. (2021)
Sodomora P. - The Assessment of Knowledge, or Whether We Possess Knowledge or Twofold Ignorance about Our Place in the Universe, Yahelo S. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Avchenko O. V. - The Moon: New Data and Hypotheses of Origin, Aseeva A.V. (2021)
Soroka L. - Space Doctrine and the Future of the Space Industry (2021)
Vashkevich V. - From Philosophy of Cosmos to Space Policy: Contemporary Issues and Trends, Timashova V. (2021)
Andreichenko A. - Ensuring Biosphere Balance in the Context of Agricultural Waste Management, Andreichenko S., Smentyna N. (2021)
Bazaluk O. - The Sophia Republic: The Special Theory of Education (2021)
Dobrodum O. - Cosmological and Cultural-Anthropological Turns in the Christian Philosophical Theology: Educational Implications in the Post-secular Contexts, Kyvliuk O. (2021)
Kultaieva M. - Cosmological and Cultural-Anthropological Turns in the Christian Philosophical Theology: Educational Implications in the Post-secular Contexts, Radionova N., Panchenko L. (2021)
Lokhvytska L. - Nature of Moral Philosophy in the Human Universe: Retrospective Analysis and Modern Paradigms, Rozsokha A., Azman C. (2021)
Sapenko R. - Science Fiction about Intelligent Life in Cosmic Space. Posthuman Perspective (2021)
Sodomora P. - Paradoxical Nature of Language in Terms of its Acquisition and Learning (Based on Plato’s "Cratylus”), Yerchenko O. (2021)
Johnson R. J. - Does a Theory of Everything Exist? (2021)
Kovtun O. - Philosophy of Vitality, Mortality, and Immortality in the Theories of Hryhoriy Skovoroda and Confucius, Pechenizka-Gubareva S. (2021)
Smirnov G. - The Cosmoplanetary Economy of Lost Humanity: the Postnonclassical Version of Noospheric Ontology (Philosophical Reflection), Artemyeva A. (2021)
Sobolievskyi Y. - Cosmological Ideas in the Natural Philosophy of Cadwallader Colden, Sobolievska L. (2021)
Попрозман Н. В. - Методологічні основи дослідження операцій при моделюванні розвитку економічних систем (2021)
Тітенко З. М. - Політика управління фінансовими ризиками, Пастушенко А. В. (2021)
Колодійчук А. В. - Особливості застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки (2021)
Лич В. М. - Державна підтримка інноваційної освіти як необхідна умова формування економіки інтелектуально–інноваційного капіталу, Чернявська Ю. Б. (2021)
Ольшанська О. В. - Механізм державної фінансової підтримки стимулювання інновацій в інтегрованих кластерах, Пузирьова П. В. (2021)
Рибакова Л. П. - Основні напрями удосконалення методології аналізу інноваційної діяльності в сучасних умовах, Югас Е. Ф., Симочко М. І. (2021)
Труш Ю. Л. - Концептуальні аспекти і роль економіко–математичних методів та моделей в підприємницькій діяльності в умовах сучасного ринку (2021)
Кононенко Г. І. - Механізм фінансової діагностики: фінансовий аналіз та його місце в системі фінансово–економічної безпеки підприємств, Нефедова Т. М. (2021)
Кукса І. М. - Моделювання колаборацією в інноваційних кластерах: управління інституціональними змінами, конкурентоспроможністю, фінансовою та логістичною інфраструктурою в умовах сталого розвитку агропродовольчої сфери, Гнатенко І. А., Вараксіна О. В., Матієнко–Зубенко І. І., Черевко А. В. (2021)
Молнар О. С. - Економічний зміст збуту продукції та процесу його регулювання, Белень А. І., Чорна А. А. (2021)
Шацька З. Я. - Ретроспективний аналіз наукових досліджень з проблем інтеграції підприємств та формування підприємницьких структур, Шацька М. С. (2021)
Орлова–Курилова О. В. - Моделювання динаміки інституціонального середовища управління інноваційним підприємництвом в умовах трансформації бізнес–процесів в національній економіці та адаптації до умов пандемії COVID–19, діджиталізації та сталого розвитку, Харчук Т. В., Таран–Лала О. М., Хобта М. О. (2021)
Зоріна О. А. - Облікова політика - елемент системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві, Петраковська О. В., Юрченко. А. (2021)
Бєльська Т. В. - Інформаційні війни та інформаційна безпека: загрози та виклики для демократії, Крюков О. І. (2019)
Білозір О. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування державної соціальної політики (2019)
Загорулько А. П. - Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "внутрішня безпека України" (2019)
Ільєнко А. С. - Державне управління безпекою газової галузі України (2019)
Крук С. І. - Розвиток державного управління у сфері забезпечення національної безпеки: від планування до контролю (2019)
Мошнін А. А. - Дискурсний аналіз феномену корупції в Україні, Задорожний С. А. (2019)
Науменко А. О. - Інноваційна політика розвитку агропромислового комплексу України: методологічно-правовий аспект (2019)
Парубчак І. О. - Трансформація підходів та засадничих принципів державного регулювання розвитку тваринництва у новітніх економіко-господарських умовах в Україні, Радух Н. Б. (2019)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Україна: держава 404 та/або безпеки й суспільного консенсусу? (2019)
Порока С. Г. - Аналіз викликів і загроз національній безпеці України, стану їх теоретичного та практичного визначення (2019)
Рубан А. В. - Розробка концептуальних засад державного регулювання національної безпеки (2019)
Савченко І. Г. - Теоретико-концептуальні засади та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні (2019)
Husarov O. - Complex personnel assessment mechanism in the system of the formation of personnel reserve groups of hierarchical organizational systems, Husarov K. (2019)
Апостол О. І. - Системні перетворення державного управління конкурентоспроможністю економіки (2019)
Березін М. Ю. - Забезпечення громадської безпеки як основа реалізації державного управління у сфері охорони громадського порядку (2019)
Грень Л. М. - Механізми державного управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Гуйда О. Г. - Правовий механізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій в Україні (2019)
Єлізаров О. В. - Соціальна й економічна безпека України: стратегічні пріоритети та доктринальні положення, Радченко О. В. (2019)
Кізян Р. В. - Стратегічні напрями удосконалення механізмів державного управління системою антитерористичної безпеки України (2019)
Курська Т. М. - Державне регулювання соціальної роботи з людьми похилого віку (2019)
Лопушинський І. П. - Державна політика щодо розвитку галузі тваринництва: огляд світової практики в контексті застосування її в українських реаліях (2019)
Мороз В. М. - Діалектика єдності та протиріч змісту категорій "механізми державного управління" та "механізми держави" (2019)
Павлій Н. І. - Напрями вдосконалення економічного механізму природоохоронної діяльності (2019)
Торічний В. О. - Технології формування та реалізації інформаційної політики держави (2019)
Юськов Г. М. - Формування механізмів і технологій взаємодії з громадськістю в системі публічного управління (2019)
Verbitskiy O. - Social security as purpose and state security as institutional means, Nadyon O. (2019)
Леоненко Н. А. - Інституційні основи державного регулювання сфери туризму України: сучасний стан та історичний досвід (2019)
Лопатченко І. М. - Система медіації як важлива складова профілактики та вирішення конфліктів у взаємодії органів влади і громадськості (2019)
Музика Ю. Д. - Основні елементи реалізації енергетичної стратегії України, Гуйда О. Г. (2019)
Усаченко О. О. - Державне регулювання розвитку озброєння та військової техніки України (2019)
Цалко Т. Р. - Порівняльний аналіз діючих адміністративних систем управління в Німеччині, Франції, Великобританії, Невмержицька С. М. (2019)
Postupna O. - Substantiation of the need to consider the demographic data in planning the regional education system development, Stepanko O. (2019)
Вавренюк С. А. - Ефективність реалізації державної політики в сфері вищої освіти (2019)
Древаль Ю. Д. - Мотиваційний аспект формування державної політики у сфері соціально-трудових відносин та безпеки праці, Шароватова О. П. (2019)
Капелюшний С. А. - Шляхи вдосконалення державного регулювання системи професійного розвитку молодшого керівного складу національної гвардії України (2019)
Качан Я. В. - Поняття кадрового забезпечення публічної служби в Україні (2019)
Мороз С. А. - Рівень відповідності університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних зво та напрями вдосконалення механізмів держаного управління системою вищої освіти (2019)
Палюх В. В. - Державне управління інноваційним розвитком наукової діяльності на прикладі закордонного досвіду (2019)
Хмиров І. М. - Міжнародний досвід державного управління якістю електронного навчання у системі вищої освіти (2019)
Батир Ю. Г. - Державне управління інноваційно-інвестиційним розвитком сільського господарства України (2019)
Ковальчук В. Г. - Ефективне державне управління в сфері податків – гарант соціально-економічного розвитку, Макогон П. В. (2019)
Ортіна Г. В. - Партнерство як основа конкурентоспроможності розвитку громад в умовах децентралізаціїю, Єфіменко Л. М. (2019)
Рєзніков В. В. - Державна політика розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційних прагнень України (2019)
Гонтаренко Л. О. - Кроки до безпеки дітей при надзвичайних ситуаціях, Цокота В. Р., Лебедева С. Ю., Парфьонов Г. А. (2019)
Ігнатьєв О. М. - Особливості державного управління моніторингом потенційно небезпечних об’єктів, Шведун В. О. (2019)
Шевчук Р. Б. - Державне регулювання попередження надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (2019)
Юрченко В. О. - Організація взаємодії у надзвичайних ситуаціях державними органами виконавчої влади: стан та проблеми (2019)
Кулєшов М. М. - Концептуальні підходи до реформування системи цивільного захисту в Україні, Ященко О. А., Безугла Ю. С. (2019)
Черкашин О. В. - Показники формування у молодших школярів протипожежних знань в умовах нового державного стандарту, Іщук В. М., Пономаренко Р. В. (2019)
Abstracts (2019)
Домбровська С. М. - Державна політика з забезпечення безпеки інформаційного середовища, Коленко В. В. (2021)
Pomaza-Ponomarenko A. - E-governance as a ai-tool of establishing feedback with the public and conflict resolution, Medvedeva D., Drahan I. (2021)
Лопатченко І. М. - Публічне управління процесами формування ґендерної політики в Україні, Статівка О. М. (2021)
Степанов В. Ю. - Туризм як соціально-культурне явище в умовах суспільних трансформацій, Зайцева М. Н. (2021)
Chumak O. - Concepts of funding preparation of higher education applicants in the context of the state social security, Savchenko I. (2021)
Stepanov O. - Traffic conflict, Yarmak T., Venger A. (2021)
Батир Ю. Г. - Державна стратегія продовольчої безпеки України (2021)
Грабар Н. С. - Становлення та трансформація механізмів державного управління (на прикладі управління інтелектуально-інноваційними ресурсами економіи в Україні), Хмиров І. М. (2021)
Колісник Р. М. - Сутність та основні принципи формування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2021)
Кравцов О. В. - Державна політика в сфері вищої освіти України в умовах цифровізації, Кравцова Т. В., Лащенко О. В. (2021)
Крихтіна Ю. О. - Проблеми та суперечності державної політики pозвитку транспортної галузі України (2021)
Курило А. Г. - Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки (2021)
Лопушинський І. П. - Мобінг (цькування)в управлінні персоналом: механізми правового врегулювання в Україні та світі, Ковнір О. І. (2021)
Майстро С. В. - Механізми формування та реалізації державної aгропродовольчої політики в Україні (2021)
Ортіна Г. В. - Державне управління у формуванні відповідального суспільства в умовах розвитку діджиталізації, Рибальченко Н. П. (2021)
Погребняк Л. О. - Організаційно-правові механізми державного управління озелененням міст України (2021)
Поступна О. В. - Фактори формування туристсько-рекреаційного комплексу Xарківської області, Філенко Д. С. (2021)
Проданик В. М. - Стратегічне планування розвитку регіонів як організаційний механізм публічного управління, Шинкарьов А. М. (2021)
Рубан А. В. - Визначення перспективної результативності державного управління у сфері національної безпеки в Україні (2021)
Геворкян А. Ю. - Формування основ культури інформаційної безпеки суспільства як фактор зміцнення національної безпеки (2021)
Древаль Ю. Д. - Участь міжнародної організації праці в опрацюванні різнобічних аспектів державної соціальної політики (2021)
Котух Є. В. - Проблема кібершахрайства та фактори стримування її вирішення органами публічного управління (2021)
Мороз С. А. - Матеріальні ресурси зво як об’єкт державного управління забезпеченням якості вищої освіти (2021)
Сємілєтов О. С. - Досвід публічного управління зарубіжних країн у сфері використання природних ресурсів (2021)
Статівка Н. В. - Соціально-економічне забезпечення реалізації держаної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій, Гордієнко Є. П. (2021)
Ткачук Д. Г. - Особливості діяльності представницьких органів кримськотатарського народу як суб'єктів державної етнополітики (2021)
Тогобицька В. Д. - Основні чинники впливу цифровізації економіки на соціально-економічні системи (2021)
Борисенко О. П. - Управління персоналом митних органів україни на засадах методо-логії контролінгу, Краєвий А. О. (2021)
Грень Л. М. - Вплив філософсько-управлінських факторів на формування атрибутивних рис сучасного керівника, Чеботарьов М. К. (2021)
Іноземцева О. Б. - Теоретичні засади оцінювання кадрової політики служби цивільного захисту (2021)
Луценко С. М. - Особливості тайм-менеджменту державних службовців в інформаційному середовищі, Івашина Л. П. (2021)
Коваль О. М. - Фінансово-економічні механізми та інструменти регіонального і місцевого управління: європейські практики реформування, Порайко У. М. (2021)
Палюх В. В. - Політика протидії незаконній міграції на регіональному рівні як загрози соціально-економічного розвитку країни, Демент М. О. (2021)
Щепанський Е. В. - Впровадження сучасних інноваційних технологій надання державних і муніципальних послуг (2021)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Виклики соціальної (міграційної, інформаційної та ін. ) безпеки україни в ситуаціях ковідного / надзвичайного характеру як фактори позасистемності й трансформації, Вербицький О. В. (2021)
Астахов В. Д. - Механізми зарубіжного досвіду державної політики протидії корупції (2021)
Коробка І. М. - Організаційно-правові механізми публічного управління в сфері національного цивільного захисту (2021)
Кропивницький В. С. - Сучасний стан та ефективність системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту на регіональному рівні (2021)
Соболь О. М. - Механізми оцінки ризиків виникнення пожеж, Ляшевська О. І., Бордюженко С. Я. (2021)
Mykytyuk Yu. - Development of the state policy of Ukraine in the sphere of legal regulation of digitalization (2021)
Abstracts (2021)
Титул (2021)
Шинкарук В. Д. - Синтаксична варіантність в українській мові на тлі соціальної динаміки, Харченко С. В. (2021)
Єщенко Т. А. - Категорія діалогічності в тексті: комунікативно-прагматичний аспект (2021)
Личук М. І. - Маркери-ідентифікатори англомовного міжнародно-правового дискурсу (2021)
Jafarova P. F. - Some Vowel Changes in Received Pronunciation (2021)
Skobnikova O. V. - Lingual Characteristics of Parental Communication in Family Film Texts (2021)
Davydova T. V. - Intertextuality in Pratchett's Novels: Types, Subtypes, Means of Manifestation (2021)
Сиротін О. С. - Фреймова організація концепту "ХВОРОБА" в англійській мові (2021)
Балалаєва О. Ю. - Функціональні особливості електронних словників (2021)
Бойко А. В. - Когнітивний стиль перекладача: "модернізація" vs. "історизація" часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій у. Шекспіра) (2021)
Курбаль-Грановська О. О. - Метафорична термінологія на позначення гомеопатичної сировини: зіставний і перекладацький аспект (на матеріалі української і англійської мов) (2021)
Ольховська Н. С. - Синергетично-інформаційна методика перекладацького аналізу, Ковальчук О. В. (2021)
Сидорук Г. І. - Передача стилістичних лексичних засобів англомовних слоганів українською мовою, Тудоран Н. Ю. (2021)
Вакулик І. І. - Код у контексті лексикографічної фіксації термінів (2021)
Сиротіна О. О. - Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери біотехнології (2021)
Лашкул В. А. - Гносеологічна категорія ознаки в англійській епізоотологічній термінології (2021)
Рожков Ю. Г. - З історії становлення і формування англійської ветеринарної термінологіЇ (2021)
Костриця Н. М. - Чинники впливу на розвиток сучасної німецької та англійської медіалексики, Фоміна Г. В., Литвинюк О. М. (2021)
Тепла О. М. - Пунктуаційні помилки на сторінках інтернет-видань (2021)
Khystiuk S. B. - A Comparative Analysis of Languages in the Area of International Relations, Shchuka O. O. (2021)
Shananieva-Tsymbal L. O. - A Persuasive Force of Puns in British Advertising (2021)
Григораш В. С. - Ефективність підходу "TASK-BASED LEARNING" у покращенні навичок говоріння та знань професійного вокабуляру під час викладання морської англійської, Кравець Г. Б., Цинова М. В. (2021)
Соловйова Л. Ф. - Формування перекладацької компетентності студентів закладів вищої освіти, Частник О. С., Думчак І. М. (2021)
Цимбал С. В. - Використання інтерактивних технологій у дистанційному навчанні англійської мови студентів-біотехнологів (2021)
Чайка О. І. - Формування полікультурності та полілінгвальності майбутніх викладачів іноземних і фахових мов (2021)
Yakushko K. H. - The Analysis of Foreign Language Programs for the Undergraduates - Future Social Workers (2021)
Яременко Н. В. - Впровадження елементів предметно-інтегрованого навчання для розвитку усного мовлення студентів (2021)
Шинкарук В. Д. - Латинізми як джерело збагачення мовної картини творчості Лесі Українки (2021)
Вільчинська Т. П. - Етнолінгвокультурна природа концепту "вода" в "Лісовій пісні" Лесі Українки, Вільчинський О. В. (2021)
Бачинська Г. В. - Запозичена лексика у поетичних творах Лесі Українки, Вербовецька О. С. (2021)
Kachmarchyk H. S. - The Incompleteness Phenomenon in Creative Heritage of Lesya Ukrainka, Shanaieva-Tsymbal L. S. (2021)
Snitsar V. P. - Diachronic Analysis of the Concepts CRIME and PUNISHMENT (2021)
Сиротін О. С. - Засоби вербалізації концепту "ХВОРОБА" в англійській мові (2021)
Карашаєва Д. З. - Семантико-синтаксичні функції дієприслівника dep у кримськотатарській мові (2021)
Маркуляк Л. В. - Рецепція творчості Лесі Українки в есеїстичному дискурсі Юзефа Лободовського (2021)
Чумак Т. М. - Неоромантичні візії пейзажної та інтимної лірики Лесі Українки (2021)
Вакулик І. І. - Сонет як вишуканий стиль творів неокласиків (2021)
Балалаєва О. Ю. - Класифікації електронних словників (2021)
Синельникова І. С. - Складності перекладу англомовних термінів птахівництва українською мовою, Береговенко Н. С., Демченко Н. С. (2021)
Миколаєнко М. Ю. - Лексичний аналіз італійських рекламних текстів відомих світових брендів та їх переклад українською (2021)
Маркова Ю. Р. - Дискурсивна модель перекладу у ракурсі проблеми моделювання перекладацького процесу (2021)
Lytvynko O. A. - Polysemy in Modern English Pump Engineering Terminology (2021)
Chaika O. I. - Portuguese for Audit and Accounting: Variability in the Monomial Structure (2021)
Сиротіна О. О. - Засоби мовної репрезентації категорії процесу в англійській термінології сфери біотехнології (2021)
Рожков Ю. Г. - Гіперо-гіпонімічні зв'язки англомовних термінів на позначення хвороб тварин (2021)
Grabovska I. V. - Semantics of Ambivalence In Illocutionary Speech Acts of Contemporary English Dialogic Discourse, Mariiko I. V. (2021)
Goltsova M. G. - The Genre Differentiation and Linguistic Peculiarities of English Diplomatic Discourse, Khodarchenko A. V. (2021)
Білоус Н. В. - Політичний дискурс та його дослідження у зарубіжному мовознавстві, Корчевська К. С. (2021)
Тепла О. М. - Помилконебезпечні явища в мережевих ЗМІ: морфологічний рівень (2021)
Цимбал С. В. - Використання GIF-анімації в умовах змішаного навчання англійської мови у ЗВО, Скрипник Н. С. (2021)
Chyzhykova O. V. - Development of Professional Communicative Competence of Future Lawyers in the Process of Teaching English (2021)
Yakushko K. H. - Foreign Language Courses Themes for the Senior Students in Specialty "Geodesy and Land Planning", Polishchuk A. V., Berezova L. V. (2021)
Афанасенко В. І. - Сутність і розвиток самосвідомості як основа продуктивно-діяльного самоздійснення особистості, Комар Т. В., Синюк Н. В. (2021)
Василенко О. М. - Формування у студентів-психологів "soft skills" як чинник їх успішної майбутньої професійної діяльності, Корчак І. М. (2021)
Главацька Н. Д. - Сучасні зміни гендерних ролей дорослих, Подкоритова Л. О. (2021)
Голова Н. І. - Соціально-психологічні умови сприятливої адаптації геронтологічної групи населення до нових умов соціалізації (2021)
Гомонюк О. М. - Експериментальне дослідження формування готовності майбутніх психологів до роботи в психологічній службі в закладах вищої освіти, Купчишина В. Ч., Дудчак В. В. (2021)
Джигун Л. М. - Особливості і сучасний стан психологічної реабілітації військовослужбовців після проходження служби в умовах бойових дій, Берегова Н. П., Главацька Н. Д. (2021)
Зливков В. Л. - Можливості інтеграції діагностичних методик дослідження автентичності (2021)
Ігумнова О. Б. - Самодеструктивна поведінка як суспільно-культурний феномен, Михайлов А. Р. (2021)
Лукомська С. О. - Особистісна ідентичність персонажів роману Г. Роу "Дорога до Альтамонту" та музичного альбому "старий і дитина", створеного на його основі (2021)
Максимчук К. І. - Особливості емоційного вигорання працівників іт-сфери як представників професій суб’єкт-об’єктного типу, Подкоритова Л. О. (2021)
Найдьонова Г. О. - Особливості особистісної ідентичності підлітків із дитячим церебральним паралічем, Зацепіна Т. В. (2021)
Oliynyk V. - Socio-psychological peculiarities of volunteer-participants of armed conflict, Marchuk S. (2021)
Подкоритова Л. О. - Професійне самотворення як предмет науково-психологічних досліджень, Гаврилькевич В. К. (2021)
Попелюшко Р. П. - Теоретичний аналіз психологічного впливу засобів масової інформації на дітей дошкільного віку, Скоропад В. О. (2021)
Руденок А. І. - Теоретичний аналіз чинників, які впливають на появу агресивної поведінки дітей раннього віку, Євстігнєєва І. В. (2021)
Руденок А. І. - Теоретичний аналіз психологічних умов працевлаштування студентів, Петяк О. В. (2021)
Семенова А. В. - Особливості формування я-концепції підлітків (2021)
Антоненко Ю. М. - Прецедентность в жанре научной рецензии (2012)
Антонюк О. Н. - Потенциал комизма во вставных конструкциях (2012)
Архипова И. М. - Авторское отступление как объект лингвистического исследования (2012)
Афанасьєва О. М. - Метарівнева організація політологічного дискурсу (2012)
Бехта І. А. - Теоретичні засади дискурсної стилістики (2012)
Бєлозьорова О. М. - Специфіка реалізації мовленнєвого акту натякання на ґрунті пресупозиції (2012)
Бондаренко В. С. - Фонологічна іконічність та її роль у франкомовному романі Магрибу (2012)
Бублейник Л. В. - Інтертекстуальні словесні образи та їхня роль у наративній стратегії автора (2012)
Бурбело В. Б. - Основні дискурсо- та стилетвірні тенденції в історії французької мови і словесності: процеси уніфікації та диференціації (2012)
Бухінська Т. В. - Комунікативна варіативність вживання складнопідрядних речень німецької мови в художньому дискурсі (2012)
Винокурова І. Ф. - "Feigned history” в трилогії "Володар Кілець” Дж. Р. Р. ТОЛКІНА (щодо історичної стилізації на лексичному рівні) (2012)
Волкова С. В. - Реінтерпретація етноархетипів автохтонних фольклорних текстів в амеріндіанській художній прозі (2012)
Городецька І. В. - Особливості вживання речень в текстах реклами (2012)
Гречухина И. Д. - Ономасиологический класс "ЧЕЛОВЕК” в древнеанглийской поэтической лексике (2012)
Гуз О. П. - Лексичні засоби вираження агресії у французькому політичному медіадискурсі (2012)
Гузієва А І. - Іспаномовний блог як жанр інтернет-дискурсу (2012)
Добжанська Н. І. - Лексико-семантичне наповнення текстів англомовних християнських гімнів та сучасних християнських пісень як відображення жанру та світогляду (2012)
Доля І. В. - Соціокультурний аспект реалізації позитивних та негативних оцінних висловлень в інформаційній структурі навчального радіодискурсу (2012)
Дубик В. В. - Специфіка трактування терміна "дискурс” у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2012)
Жук К. А. - Синтаксичні засоби вираження суб’єктивної модальності у науковому лінгвістичному дискурсі (на матеріалі французької, англійської та української мов) (2012)
Заболотська О. В. - Комунікативні функції імперативних конструкцій у віршах Л. Хьюза (2012)
Ільєнко О. Л. - Памфлет як жанр політичного дискурсу (2012)
Карамишева Р. Д. - Комунікативна мета автора мовленнєвого жанру "Повідомлення про стихійні лиха” на інтернет-сайтах і комунікативний смисл (2012)
Кобзєв М. В. - Функції лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах (2012)
Ковалевська Т. І. - Графіко-фонетичні та параграфемні засоби стилістики сучасного художнього англомовного тексту (2012)
Ковбаско Ю. Г. - Семантико-прагматична типологія розділового запитання (2012)
Кравець О. Б. - Контрастивний аспект дослідження семантики сполучникової когезії у художньому творі та науковому тексті, Куриленко Н. В. (2012)
Кузик О. А. - "Тривожна лексика” як засіб актуалізації інвективної прагматики (на матеріалі медіа-текстів англомовного політичного дискурсу) (2012)
Кузнецова Л. Р. - Текст і дискурс як складові комунікативного ланцюжка (2012)
Курохтина А. М. - Категория персональности в произведении Вильяма Харга "Спаситель" (2012)
Лазебна Н. В. - Англомовний комп’ютерний дискурс як соціо-лінгвальний феномен (2012)
Леміш Н. Є. - Глибинні та поверхневі структури в сучасному дискурсі (2012)
Лисичкіна О. О. - Логіко-аргументативна структура англомовних ділових переговорів (2012)
Лут К. А. - Жанрова типологія англомовного економічного дискурсу (2012)
Ляпунова Н. В. - Формальні ознаки мережного спілкування (2012)
Макарук Л. Л. - Структурний, прагматичний та синтаксичний потенціал піктограм та ідеограм у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі (2012)
Мамедова А. И. - Модальность в аналитических загадках-историях (2012)
Мікула О. І. - Генезис та структура категорії емотивності (2012)
Маріна О. С. - Поетична парадоксальність: онтологія й епістемологія (2012)
Морева Г. Г. - Экспрессивные аномалии как средство создания выразительности дискурса, Кожухова Г. О. (2012)
Осовська І. М. - Стратегічно-тактичні конфігурації та їхня процедурна реалізація у німецькомовному матримоніальному кооперативному дискурсі (2012)
Передерій Г. М. - Художній і текстовий концепти як складники концептуального простору англомовної поетичної драми (2012)
Повшедна (Столярова) М. О. - Big Freeze 2012: лінгвістичний аналіз текстів англомовних інтернет ресурсів (2012)
Радзієвська Т. В. - Цитатний компонент висловлення у сучасному мас-медійному дискурсі (2012)
Радченко О. А. - Німецька герменевтика ХХ ст. як передумова виникнення замкнених теорій інтерпретації художнього твору (2012)
Решетарова І. В. - Маніпулятивний характер рекламного тексту (2012)
Сазонова Я. Ю. - Фікціональний дискурс у когнітивному і комунікативно-прагматичному вимірах (2012)
Самарина В. В. - Актуальное членение как метод анализа информации в тексте и текстово-дискурсивная характеристика (2012)
Самочорнова О. А. - Семантична типологія аппозитивних конструкцій в американському газетному дискурсі (2012)
Соколова І. В. - Типологічні характеристики Інтернет дискурсу (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів) (2012)
Cподарик О. В. - Структура художнього полікодового тексту (на матеріалі британського роману ХХІ століття) (2012)
Третяк Ю. Ю. - Дискурсивний портрет респондента французького газетно-журнального інтерв’ю в площині функціонально-смислових типів мовлення (2012)
Туркіна О. М. - Індивідуально-авторське і колективне в концептосфері художнього тексту (2012)
Філоненко Н. Г. - Особливості граматичної структури повних питальних речень у сучасному французькому літературному тексті (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) (2012)
Фоменко Е. Г. - Ингвотипология эпифанического идиодискурса (2012)
Харкевич Г. І. - Стан тривоги персонажа крізь призму художнього сну (на матеріалі англомовної художньої прози) (2012)
Холмогорцева І. С. - Британська фольклорна п’єса і її авантекст (2012)
Чернишова І. В. - Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу третьої особи у англомовному тексті Біблії (2012)
Черняк О. П. - Синтаксична характеристика висловлень осуду у сучасному англомовному художньому дискурсі (2012)
Шевченко О. І. - Метасеміотичні функції дійсності у англомовному публіцистичному дискурсі (2012)
Юнацька А. Б. - Актуалізація та функціонування прецедентних висловлювань, пов'язаних з кіноепопеєю "Зоряні війни”, у телесеріалах та мультсеріалах США, Вдовіна М. М. (2012)
Яновець А. І. - Типи інформації, домінантні в емоційно напруженому політичному дискурсі (2012)
Ярошевська М. О. - Жанр фейлетону у французькому телевізійному дискурсі (на матеріалі фейлетону "La Petite Semaine”) (2012)
Яценко Е. О. - Символ як втілення символічної свідомості в модерному поетичному дискурсі (теоретичний аспект) (2012)
Предборський В. А. - Спеціальні бізнесові та владні структури у механізмі тіньової влади радянської доби (2021)
Кудренко Н. В. - Державний бюджет України 2020. Аналіз основних показників Державного бюджету України за 2017 - 2020, Клочко В. С. (2021)
Іллічов Р. В. - Ідентифікація стратегічних видів діяльності в промисловості України (2021)
Сукач О. М. - Маркетинг персоналу в системі управління банком, Лисенко О. М. (2021)
Корольова Л. Є. - Цифровізація та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2021)
Залізнюк В. П. - Системи джерел торговельно-економічної інформації міжнародної торгівлі: ООН, СОТ, інші міжурядові та міжнародні організації і об’єднання країн. Типологія та організаційні аспекти (2021)
Пулій О. В. - Інвестиційна активність переробної промисловості України (2021)
Кучер М. М. - Сутність та взаємозв’язок структурних складових ресурсного потенціалу ресторанного господарства, Левченко Г. П. (2021)
Васильчак С. В. - Маркетингові інструменти економічного розвитку малого підприємництва Івано-Франківської області в умовах пандемії, Лояк Л. М., Вівчарук О. М., Петриняк У. Я. (2021)
Бєлоусова Н. В. - Концептуально-стратегічні положення регіонального розвитку інклюзивного туризму в Україні в посткарантинний період (2021)
Кожемяченко О. О. - Трансформація соціально-трудових відносин в умовах дистанційних обмежень, Кузьмінська Н. Л., Кавтиш О. П. (2021)
Бахов І. С. - Граматичні помилки в англомовному письмовому академічному дискурсі, Лозинська Л. Ф., Алиєва А. Д. (2021)
Остапченко В. О. - Етнокультурна специфіка фразеологічних виразів з зоокомпонентом в українській та німецькій мовах (2021)
Шкурат О. В. - Англійська правнича мова: труднощі та шляхи їх подолання, Гарцунова Л. І. (2021)
Вакулик І. І. - "Вірш має полонити”: про суворі сонети неокласиків у контексті тоталітарного режиму (2021)
Бабенко-Жирнова М. В. - Сучасні словацько-українські поетичні переклади (2021)
Пожар А. Б. - Модель перекладу міжнародно-правового дискурсу: до проблеми застосування трансформаційної моделі і моделі еталонного набору ознак, Ємець М. О. (2021)
Сидорук Г. І. - Аналіз структурно семантичних характеристик термінів аграрного спрямування в перекладацькому аспекті (2021)
Turitsina O. M. - Business Correspondence: Main Rules and the Specifics of Translation (2021)
Лашкул В. А. - Мовні засоби категорії процесу в англійській епізоотологічній термінології (2021)
Рожков Ю. Г. - Об'єктна категоризація англомовних номінацій хвороб тварин (2021)
Сиротіна О. О. - Вербалізація концепту біотехнологія в термінологічній системі англійської мови (2021)
Сиротін О. О. - Антропоморфна метафора в англійській термінології ветеринарії (2021)
Yakushko K. H. - The Analysis of Two Components English Statements with the Translated Morpheme КАРТ- (2021)
Шинкарук В. Д. - Лексикографічні Е-ресурси в інформаційному забезпеченні "навчання впродовж життя" в контексті сталого розвитку, Харченко С. В. (2021)
Балалаєва О. Ю. - Аналіз моделі даних для новинних медіа (2021)
Личук М. І. - Малий рекламний текст: структурна та змістова специфіка, Хомутовська Т. Л. (2021)
Тепла О. М. - Функціонування інтерферем і росіянізмів у текстах інтернет-видань (2021)
Чумак Т. М. - Постать Михайла Грушевського в історії української журналістики (2021)
Буцик І. М. - Зміни у методичних системах навчання як результат розвитку освітнього процесу у закладах вищої освіти (2021)
Hlavatska Yu. L. - Teaching Idioms the Students of Hotel And Restaurant Business Specialty, Economic Faculty (Case Study Of Anecdotes and Idioms about Food) (2021)
Линчак М. І. - "Раз, два – дерева…": лічилки у практиці викладання української мови іноземним студентам (2021)
Лугова Т. М. - Формування soft skills на заняттях з англійської мови у студентів ветеринарної спеціальності (2021)
Pace M. - Teaching Languages for Specific Purposes: Perceptions, Methodological Perspectives, Practical Issues and Challenges (2021)
Трумко О. М. - Етикетні мовленнєві акти в аспекті лінгводидактики (2021)
Цимбал С. В. - До питання про нетикет у сучасному освітньому процесі ЗВО в контексті навчання іноземної мови, Скрипник Н. С. (2021)
Chaika O. I. - Cultivating Polyculturalism in Higher Education: Reflective Approach (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Krichevsky S. - Moon Exploration: the Evolution of Goals, Concepts, Projects, and Technologies from Observations to Total Colonization (2020)
Phipps G. - Martin Heidegger and the Being and Time of Black Holes (2020)
Rozin V. - The Pandemic, the Crisis of Modernity, and the Need for a New Semantic Project of Civilization (2020)
Soroka L. - Space Doctrine and Guidelines for Long-Term Sustainability of Outer Space Activities as Basis for Sustainable Earth Development (2020)
Svyrydenko D. - Chinese Perspectives in the "Space Race” through the Prism of Global Scientific and Technological Leadership, Stovpets O. (2020)
Ursul A. - On the Path to Space Mining and a Cosmic Sustainable Way of Socio-Natural Interaction, Ursul T. (2020)
Bogachevska I. - The Techno-Humanitarian Balance and Modernity, Alieksieieva K. (2020)
Kalmykova L. - Philosophy of Language and the Language of Philosophy: a New Approach to Functional Classification of the World’s Languages, Kharchenko N., Mysan I. (2020)
Mozgin W. - An Anthropocentric Perspective in Posthumanist and Transhumanist Discourse (2020)
Okorokov V. - In-Depth Time Compaction in Fundamental Measurement of Consciousness by HusserlHeidegger-Badiou (According to the Recipe of Einstein’s General Relativity Theory) (2020)
Predko O. - Worldview Essence and Cosmic Connotations of Religious Feelings, Predko D. (2020)
Ushkarenko I. - World Economic Order: Evolution of the Cooperative Sector, Soloviov A. (2020)
Khrystokin H. - Theoretical Sources of Theological Interpretation of Contemporary Cosmology by Alexei Nesteruk, Shkil S. (2020)
Rudenko S. - Pan Maoming’s Philosophy and Cosmology: a Historiographical Research on the Sources and Cultural Background, Chang F.-S., Zhang C. (2020)
Synytsia A. - The Basics of Neo-Realist Cosmology: Bertrand Russell against Alfred North Whitehead (2020)
Ангеленюк А.-М. Ю. - Доброчесність у діяльності поліції зарубіжних країн: правова характеристика (2021)
Берназюк Я. О. - Критерії дотримання балансу суспільних (публічних) та приватних інтересів у національній судовій практиці (2021)
Бригінець О. О. - Вирішення проблем правового регулювання окремих стадій законодавчого процесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Галус О. О., Рижук І. В. (2021)
Завгородній В. А. - Інституційна підсистема механізму імплементації рішень Європейського cуду з прав людини в Україні (2021)
Ломакінa А. А. - Історико-правові аспекти кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2021)
Магновський І. Й. - Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади: теоретико-правовий аспект (2021)
Бондар В. С. - Питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики (висновок спеціаліста) (2021)
Дехтярьов Є. В. - Проблемні питання визначення територіальної підсудності справ слідчому судді місцевого загального суду (2021)
Одинцова О. В. - Про способи декриміналізації обігу канабісу в незначних розмірах (2021)
Письменський Є. О. - Проникнення в житло, інше приміщення чи сховище як кваліфікуюча ознака складів кримінальних правопорушень проти власності: аналіз ключових правових висновків Верховного Суду (2021)
Стеблянко А. В. - Структура та зміст методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні, Горобець Н. С. (2021)
Шамсутдінов О. В. - Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та деяких постсоціалістичних держав про відповідальність за порушення правил поводження з біологічними агентами (2021)
Стахів О. О. - Сфера соціально-трудових відносин як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2021)
Васильєв С. В. - Правовий захист комерційної таємниці та раціоналізаторських пропозицій на фармацевтичному підприємстві (2021)
Костюк Н. П. - Правове регулювання оцінки впливу на довкілля (2021)
Маляр С. А. - Правова природа користування чужим майном у контексті модернізації цивільного кодексу України, Грищенко Л. В. (2021)
Перепьолкін С. М. - Розширення прав жінок на службу в збройних силах держав, Філяніна Л. А. (2021)
Подзіров А. О. - Правова природа відносин у сфері медичного туризму (2021)
Демченко І. О. - Адаптивна поведінка як фактор ефективної діяльності уповноваженої особи в умовах епідемії (пандемії) (2021)
Кобець С. В. - Спосіб учинення погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу як елемент криміналістичної характеристики (2021)
Kovalenko V. - Forensic classification of intentional murders, committed in conditions of obscurity, Kibenko V. (2021)
Навроцька В. В. - Примусове психіатричне лікування до вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру (2021)
Філіпенко В. Р. - Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 166 КК України (2021)
Юхно О. О. - Проблемні питання використання знань криміналістики при здійсненні прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2021)
Артьомова Н. С. - Комунікація в онкології: про що з вами не говорять батьки педіатричних пацієнтів?, Гасюк Н. І., Калюжка О. О., Фастовец М. М., Соловйова Г. О. (2021)
Громова А. М. - Особливості перебігу вагітності, пологів та морфофункціонального стану плаценти у жінок з затримкою внутрішньоутробного росту плода, Бережна В. А., Ляховська Т. Ю., Кетова О. М., Шафарчук В. М. (2021)
Козакевич В. К. - Адаптовані суміші нового покоління вітчизняного виробництва в харчуванні дітей першого року життя, Жук Л. А., Зюзіна Л. С., Козакевич О. Б., Мелащенко О. І. (2021)
Ліхачов В. К. - Зміни активності індуцибельної no-синтази та аргінази, їхній зв’язок із рівнем про- та протизапальних цитокінів в цервікальному слизу у вагітних з екстракорпоральним заплідненням та загрозою передчасних пологів, Шиманська Я. В., Добровольська Л. М., Акімов О. Є., Макаров О. Г. (2021)
Похилько В. І. - Клініко-генетичні детермінанти перинатальної патології у новонароджених, Чернявська Ю. І., Цвіренко С. М., Россоха З. І., Яковенко О. В. (2021)
Россоха З. І. - Зв'язок варіантів гена rfc (rs1051266) з особливостями клінічного перебігу тяжких внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених дітей, Фіщук Л. Є., Похилько В. І., Чернявська Ю. І., Горовенко Н. Г. (2021)
Фесенко М. Є. - Характеристика вірусних антигенів і мікробного спектру верхніх та нижніх дихальних шляхів при бронхітах у дітей раннього віку, Похилько В. І., Зюзіна Л. С., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2021)
Цвіренко С. М. - Порушення сну у дітей в умовах відділення інтенсивної терапії – сучасний стан проблеми та перспективи подальших досліджень, Адамчук Н. М., Малахова В. М., Мелащенко О. І., Жук Л. А. (2021)
Аббасалиев Р. Б. - Информативность сравнительной оценки общеклинических показателей пациентов с деструктивным холециститом (2021)
Бойко Д. І. - Залежність рівня алекситимії від компонентів психосоціальної адаптації у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами (2021)
Васько М. Ю. - Клінічна оцінка стану тканин пародонта у пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом ІІ ступеня тяжкості, Ткаченко І. М., Коваленко В. В., Павленкова О. В., Павленко С. А. (2021)
Волошин О. М. - Сонометрія тимусу та рекурентні респіраторні інфекції у дітей дошкільного віку (2021)
Должковий С. В. - Співставлення ефективності різних схем передопераційної медикаментозної підготовки при проведенні транспапілярних ендоскопічних втручань (2021)
Курбанова Д. Ф. - Аргоноплазменная коагуляция в лечении наружного генитального эндометриоза у женщин, Бадалова А. А. (2021)
Луценко О. І. - Медико-соціальний моніторинг захворюваності дітей на гострий бронхіт і пневмонію (на прикладі мікробіологічної лабораторії міста Глухова, Сумська область), Рудишин С. Д., Боровик Т. С. (2021)
Наджафова В. А. - Изменения в некоторых фракциях цитокинов у детей с железодефицитной анемией (2021)
Нємченко І. І. - Застосування антисептичних препаратів в комплексному лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок венозної етіології, Ляховський В. І., Люлька О. М., Лисенко Р. Б., Рябушко Р. М., Краснов О. Г., Сидоренко А. В., Городова–Андрєєва Т. В, Кизименко О. О. (2021)
Орлова Ю. А. - Порівняльна характеристика (випадок –контроль) жінок з та без ендометріоїдної хвороби (2021)
Rusnak I. T. - Chronic pyelonephritis as a precipitating factor of hepatorenal syndrome in patients with alcoholic liver cirrhosis, Slyvka N. O., Akentiev S. O., Berezova M. S., Kulachek V. T, Al Salama M. V. O., Rovinskyi O. O. (2021)
Рустамова С. Н. - Проблемы питания и факторы формирования здоровья детей первого года жизни (2021)
Шкодіна А. Д. - Вплив мелатоніну на больовий синдром при порушенні пізньої фази сну у пацієнтів із хворобою Паркінсона (2021)
Школьник О. С. - Перебіг вагітності і родів у жінок юнацького віку, Єфіменко О. К., Маланчук О. М., Меленчук Л. М., Шаргородська Є. Б. (2021)
Шкорботун Я. В. - Особливості хіругічного лікування хворих на хронічний риносинусит з поліпами при запланованій дентальній імпалантації з синусліфтингом (2021)
Юсубов И. А. - Результаты эндоскопической диагностики кровотечений после операций, выполненных на органах брюшной полости, Гасымов Н. А., Шарифов Э. Ю. (2021)
Бамбуляк А. В. - Клінічна ефективність та особливості перебігу післяопераційного періоду при застосуванні остеопластичних матеріалів у пацієнтів після видалення ретенованих третіх молярів, Кузняк Н. Б., Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М., Дмитренко Р. Р. (2021)
Водоріз Я. Ю. - Вплив показника ohip-49 на вибір матеріалу реставрації зубів фронтальної групи, Ткаченко І. М., Браїлко Н. М., Скубій І. В., Скубій О. М. (2021)
Глущенко Т. А. - Дослідження видового складу мікрофлори пародонтальних кишень у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі метаболічного синдрому (2021)
Гнідь М. Р. - Поширеність захворювань тканин пародонта у хворих на подагру (2021)
Дворник А. В. - Експериментальне дослідження хімічного складу емалі зубів при проведенні професійного відбілювання з використанням перекису водню, Назаренко З. Ю., Ляшенко Л. І., Ткаченко І. М. (2021)
Лісецька І. С. - Вплив паління на рівень гігієни ротової порожнини в осіб підліткового та юнацького віку, Рожко М. М. (2021)
Макєєв В. Ф. - Оцінювання параметрів міцності полімерних композитів що застосовуються для пломбування зубів методом акустичної емісії, Кухта В. С., Кирманов О. С., Ключковська Н. Р., Скальський В. Р., Станкевич О. М. (2021)
Стасюк О. А. - Взаємозв'язок патології прикусу і-іі класу та верхніх дихальних шляхів, Виженко Є. Є., Сокологорська-Никіна Ю. К., Куроєдова В. Д. (2021)
Шинчуковський І. А. - Гнатологічна корекція зубощелепного апарату як складова уникнення судових конфліктів в процесі проведення реабілітації пацієнтів з ятрогенними оклюзійними порушеннями, сполученими з аномаліями прикусу, Терещук О. Г., Артемчук А. В., Голубченко О. Ю., Федоренко Т. А. (2021)
Акімов О. Є. - Роль транскрипційних факторів κb і ap-1 у змінах продукції та утилізації оксиду азоту у серці щурів за умов хронічної фторидної інтоксикації, Карпік З. І., Олейник К. І., Міщенко А. В., Костенко Г. В. (2021)
Ананьєва М. М. - Дослідження протимікробної дії декасану хлоргексидину та йодоформу на стандартні штами мікроорганізмів, Чумак Ю. В., Лобань Г. А., Фаустова М. О. (2021)
Губін М. В. - Судово-медична оцінка тяжкості травм гортані та під’язикової кістки за даними досудового та судового слідства, Гарюк Г. І. , Сербіненко І. Ю., Губін В. М., Ірклієнко О. М. (2021)
Ніколенко Д. Є. - Гістогенез та молекулярні особливості термінальної протоки молочної залози жінки (2021)
Сірман Я. В. - Зміни активності індуцибельної синтази оксиду азоту при експериментальній діабетичній ретинопатії та способах її корекції, Савицький І. В., Прейс Н. І. (2021)
Френкель Ю. Д. - Вплив піролідиндітіокарбамату амонію на утворення активних форм кисню та азоту в печінці щурів за умов їх цілодобового освітлення та утримання на вуглеводно-ліпідній дієті, Черно В. С., Костенко В. О. (2021)
Фаустова М. О. - Плівкоутворюючі властивості streptococcus spp. У присутності антисептиків на основі катіонних поверхново-активних сполук, Ананьєва М. М., Лобань Г. А., Чумак Ю. В., Петренко Р. В. (2021)
Цитовський М. Н. - Гістологічний і морфометричний аспекти будови стінки аорти та її гемомікроциркуляторного русла на пізніх термінах експериментального цукрового діабету, Логаш М. В., Савка І. І. (2021)
Yaremii I. M. - Influence of melatonin on age-related changes of carbohydrate metabolism and antioxidant capacity in the blood of alloxan diabetic rats, Kushnir O. Yu. (2021)
Ганчо О. В. - Організація рефлексивної діяльності здобувачів вищої освіти на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології полтавського державного медичного університету, Коваленко Н. П., Звягольська І. М., Ганчо А. Д., Боброва Н. О. (2021)
Гринь В. Г. - Становлення і надбання кафедри анатомії людини полтавського державного медичного університету з моменту її заснування (2021)
Звягольська І. М. - Необхідність формування базових знань з питань "природно-осередкові інфекції" у здобувачів вищої медичної освіти в умовах сьогодення, Дерев’янко Т. В., Полянська В. П., Федорченко В. І., Боброва Н. О. (2021)
Лісецька І. С. - Досвід використання цифрових технологій в освітньому процесі на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ, Шовкова Н. І., Ковалишин А. Ю., Хабчук В. С. (2021)
Назаренко С. М. - Вплив науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі патофізіології пдму на формування їх професійної компетентності, Костенко В. О., Акімов О. Є., Денисенко С. В., Соловйова Н. В. (2021)
Сухоносов Р. О. - Сутнісна характеристика педагогічних технологій та особливості їхнього застосування при підготовці майбутніх лікарів, Лопушняк Л. Я., Гаркуша М. А., Карпяк Т. Ф., Куліш С. А., Бойчук О. М. (2021)
Нємченко І. І. - Сучасні методи фізичного впливу на гнійну рану, Ляховський В. І., Люлька О. М., Лисенко Р. Б., Рябушко Р. М., Краснов О. Г., Городова-Андреєва Т. В., Сидоренко А. В., Кизименко О. О. (2021)
Супрун К. Г. - Особливості перебігу та лікування оніхомікозів на сучасному етапі (2021)
Починок О. О. - Післяопераційне знеболення методом анальгезії, контрольованої пацієнтом, Кучинська І. А., Дзюба Д. О. (2021)
Аббасалиева П. М. - Современная оценка проблем диагностики и комплексного лечения эхинококкоза печени, Насиров М. Я. (2021)
Ахмедова У. С. - Методы оперативных вмешательств по поводу острой кишечной непроходимости и особенности послеоперационного лечения (2021)
Безега О. В. - Ефективність застосування ретиноїдів першого покоління в лікуванні акне третього та четвертого ступеню тяжкості для покращення емоційного стану, Васильєва К. В, Ємченко Я. О., Олійніченко Я. О. (2021)
Драбовський В. С. - Термометричний портрет передньої черевної стінки при плануванні герніопластики з приводу пахової грижі, Малик С. В., Челішвілі А. Л., Гонжак Б. І., Осіпов О. С. (2021)
Ждан В. М. - Оцінка показників серцево-судинної системи і вегетативної нервової системи у молодих осіб з різною масою тіла, Бабаніна М. Ю., Весніна Л. Е., Боряк Х. Р., Ткаченко М. В. (2021)
Заєць С. М. - Роль лапароліфтингу при виконанні лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з COVID-19, Дудченко М. О., Іващенко Д. М. (2021)
Іванченко А. Ю. - Дослідження змін мікроциркуляції сітківки після регматогенного відшарування сітківки без відшарування макулярної зони та з відшаруванням макулярної зони за даними оптичної когерентної томографії ангіографії: проспективне дослідження, Безкоровайна І. М. (2021)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності пієловезикального стентування нирок при лікуванні пієлонефриту, Дудченко М. О., Кравців М. І., Шевчук М. П., Прихідько Р. А. (2021)
Криворучко І. Г. - Особливості тривожно-депресивного синдрому у пацієнтів з функціональними розладами кишечника, Скрипник І. М., Приходько Н. П., Щербак О. В., Якимишина Л. І. (2021)
Кербаж Н. - Порівняльна характеристика сучасних систем оцінки тяжкості та прогнозування перебігу гострого панкреатиту, Панасенко С. (2021)
Орлова О. В. - Аналіз чинників, які впливають на стан психоемоційної сфери осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією (2021)
Островський В. Л. - Зміни біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресуючою множинною мієломою, Скрипник І. М., Маслова Г. С. (2021)
Скрипник Р. І. - Роль s-адеметіоніну у профілактиці хіміотерапевтичноіндукованих уражень печінки у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання, Маслова Г. С. (2021)
Телегань В. О. - Клініко-лабораторні предиктори персистенції больового синдрому в пізньому післяопераційному періоді в осіб похилого і старечого віку (2021)
Тесленко Ю. В. - Особливості стаціонарного етапу реабілітації пацієнтів після кардіохірургічних втручань, Писана Б. О., Рустамян С. Т. (2021)
Фельдман Д. А. - Прогностична цінність ендотеліального моноцитактивуючого пептиду – іі щодо розвитку гострої лівошлуночкової недостатності у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу, Риндіна Н. Г. (2021)
Черкун О. Ю. - Хірургічне лікування локальних гнійно-септичних ускладнень гострого тяжкого панкреатиту (2021)
Чурпій В. К. - Особливості клінічного перебігу гострого калькульозного холециститу (2021)
Шевчук М. П. - Синдром "швидкої" біліарної декомпресії при обтурації загальної жовчної протоки різного генезу, Дудченко М. О., Кравців М. І., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А. (2021)
Бамбуляк А. В. - Використання остеопластичних матеріалів для заповнення кісткових дефектів щелеп після проведеного хірургічного лікування пацієнтів груп дослідження, Кузняк Н. Б., Лопушняк Л. Я., Дмитренко Р. Р., Бойчук О. М. (2021)
Данко Е. М. - Ефективність застосування piler випромінювання в комплексному лікуванні запальних захворювань тканин пародонту, Костенко Є. Я., Костенко С. Б., Пантьо В. В. (2021)
Крутікова А. Д. - Ремісія в процесі стoматoлогічнoго лікувaння пацiєнток із бактерiальним вaгінозом та їх стaтевих партнеpів (2021)
Мельник В. С. - Оцінка критеріїв надання стоматологічної допомоги жителям закарпаття, Горзов Л. Ф., Дуганчик Я. І., Мельник С. В. (2021)
Панахов Н. А. - Анализ напряжений при фиксации съемных зубных протезов на имплантах, Махмудов В. С. (2021)
Погранична Х. Р. - Застосування артроцентезу в комплексному лікуванні післятравматичних скронево-нижньощелепних розладів, не пов’язаних з переломами нижньої щелепи (2021)
Волобуєв О. Є. - Судово-медичне визначення асфіктичного стану за якісними та кількісними показниками тропоніна І (2021)
Волошина О. В. - Морфометрична характеристика гепатоцитів при гострому експериментальному асептичному запаленні очеревини у щурів, Шепітько В. І., Пелипенко Л. Б. (2021)
Каценко А. Л. - Будова екскреторних проток екстрата інфраорбітальної залози лабораторних щурів (2021)
Кока В. М. - Морфометрична характеристика м'язів язика за умов комбінованого впливу харчових добавок в експерименті, Старченко І. І., Ройко Н. В., Мустафіна Г. М., Филенко Б. М. (2021)
Стецук Є. В. - Кореляційні співвідношення експресії рецептора cd68 та активності маркерних ферментів поляризації макрофагів в сім’яниках щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном, Акімов О. Є., Вільхова О. В., Єлінська А. М., Міщенко А. В. Скотаренко Т. А. (2021)
Фелештинський Я. П. - Експериментально-клінічне обґрунтування використання колагено-фібринової клейової композиціїдля закриття дефекту товстого кишківника, Мішура З. І., Сміщук В. В., Демкович О. П. (2021)
Френкель Ю. Д. - Поліфеноли як засоби корекції оксидативно-нітрозативного стресу в скелетних м'язах щурів за умов експериментального метаболічного синдрому, Черно В. С., Костенко В. О. (2021)
Хіміч С. Д. - Морфологічна характеристика тканинних перебудов при алопластиці та комбінованій герніопластиці у експерименті, Корнійчук В. І. (2021)
Донець І. М. - Особливості теоретичного обґрунтування та значення впливу нітриту натрію та понсо 4R на органи дихальної системи, Єрошенко Г. А., Григоренко А. С., Шевченко К. В., Кінаш О. В. (2021)
Кінаш О. В. - Механізми дії глутамату натрію на органи та системи, Чуприна О. Б., Донець І. М., Григоренко А. С., Жага О. М. (2021)
Мартиненко Р. В. - Вплив андрогенів на імунні клітини, Стецук Є. В., Шепітько В. І., Борута Н. В., Якушко О. С. (2021)
Сокологорська-Никіна Ю. К. - Метод електроміографії в дослідженні м’язів щелепнолицевої ділянки, зокрема в пацієнтів із вадами слуху, Куроєдова В. Д. (2021)
Калюжка А. С. - Гігантське мукоцеле червоподібного відростка, Шейко В. Д., Шаталін Б. О., Черкун О. Ю. (2021)
Vojnich V. J. - Weed control of maize (Zea mays L.) in university farming, Ferencz Á. (2021)
Калатур К. А. - Фітонематоди як обмежуючий біотичний чинник аграрного виробництва у світі (огляд), Янсе Л. А. (2021)
Макух Я. П. - Оцінка ефективності застосування гербіцидів на посівах сої, Киричок М. І. (2021)
Воєвода Л. І. - Формування видового складу бур’янів і шкідників у посівах салату та втрати його врожаю, Василенко О. П., Михайловин Ю. М., Філімонова Н. С. (2021)
Войтовська В. І. - Накопичення важких металів у зерні ячменю ярого (Hordeum sativum) залежно від сортових особливостей і тривалості зберігання, Рассадіна І. Ю., Климович Н. М., Третьякова С. О. (2021)
Євчук Я. В. - Біохімічний склад свіжих, сушених і заморожених ягід різних сортів обліпихи звичайної (Hippophae rhanoides L.), Парубок М. І., Миколайко І. І., Марченко Т. М. (2021)
Любич В. В. - Якість хліба з різного борошна пшениці спельти залежно від сорту (2021)
Чернега А. О. - Формування якості заморожених ягід і варення з обліпихи (Hippophae rhanoides L.) залежно від сорту, Любич В. В., Новак Л. Л., Павлюк Н. В. (2021)
Приходько В. О. - Уміст основних елементів у гречаному борошні залежно від сортових особливостей, Громовий С. М., Свідельська Н. М., Башкатова О. П. (2021)
Макух Я. П. - Продуктивність цукрових буряків та пшениці озимої залежно від систем обробітку ґрунту і захисту у сівозміні, Ременюк С. О., Мошківська С. В., Різник В. М. (2021)
Доронін В. А. - Визначення якості насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.), Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Доронін В. В., Гончарук Г. С. (2021)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль урожайності гібридів цукрових буряків, отриманих на основі діалельних схрещувань (2021)
Зінченко О. А. - Вплив біотехнологічних параметрів на вихід макроструктур із незапліднених насіннєвих зачатків диплоїдного буряка цукрового, Зацерковна Н. С., Українець О. А., Заболотна А. В. (2021)
Байда М. П. - Ефективність фотосинтезу сої залежно від впливу елементів технології вирощування (2021)
Бойко І. І. - Вміст сухої маси і золи у листках та стеблах біоенергетичних культур, Грищенко В. О., Новікова Т. П., Шевченко О. П. (2021)
Господаренко Г. М. - Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту, Любич В. В., Рябовол Я. С., Коховська І. В. (2021)
Ковтунюк З. І. - Особливості росту й розвитку та продуктивність сортів капусти савойської (Brassica sabauda Lizg.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Слободяник Г. Я., Нінова Г. В., Половинчук О. Ю. (2021)
Кононенко Л. М. - Продуктивність рижію і ріпаку ярого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України (2021)
Мандровська С. М. - Продуктивність агрофітоценозів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) за довготривалого використання (2021)
Роїк М. В. - Формування біометричних показників гібридів буряків цукрових вітчизняної селекції, Кононюк Н. О. (2021)
Саблук В. Т. - Підвищення продуктивності фотосинтезу рослин злакових біоенергетичних культур залежно від обводненості листків за мікоризації їх кореневої системи, Димитров С. Г., Танчик С. П., Запольська Н. М. (2021)
Черняк М. О. - Формування фотосинтетичних параметрів посівів пшениці озимої за застосування позакореневого підживлення та гербіцидів (2021)
Яценко В. В. - Агробіологічна оцінка колекційних зразків Allium sativum L. subsp. vulgare (Kuzn.), Шевчук К. М., Бойко А. І., Половинчук О. Ю. (2021)
Кравчишина О. О. - Мультимедійні технології як засіб візуалізації інформації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (2021)
Крутій К. Л. - Особливості засвоєння дитиною дошкільного віку основних закономірностей граматичної будови рідної мови, Деснова І. С., Блашкова О. М. (2021)
Ткачов С. І. - Аксіологічні засади сімейного виховання в сучасній Україні, Ткачова Н. О. (2021)
Шкарупа Є. О. - Специфіка організації гурткової роботи у закладах дошкільної освіти (2021)
Волошина О. В. - Виховання дитини в сім'ї: сучасні підходи і традиційні цінності (2021)
Григор'єва І. О. - Комплексна допомога дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі, Макаренко І. В. (2021)
Зажарська Г. П. - Уроки літератури рідного краю в початкових класах в контексті сучасних освітніх завдань (2021)
Ільїна О. О. - Підготовки до розроблення та використання в освітньому процесі початкової школи гендерних педагогічних ігор на основі суб'єкт-об'єкт-суб'єктного підходу, Отрошко Т. Ф. (2021)
Правова Н. В. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток здобувачів початкової освіти засобами навчально-ситуаційних завдань (2021)
Рудь С. М. - Сравнение как средство развития речи младших школьников (2021)
Ужченко І. Ю. - Значення мовлення в розвитку наочних форм мислення дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями (2021)
Горошкін І. О. - Дидактична сутність міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій (2021)
Дячок С. О. - Формування читацької грамотності школярів на уроках літератури в умовах дистанційного навчання (2021)
Космідайло І. О. - Освітньо-розвивальний потенціал мовної гри та мовного портфоліо як засобів формування українськомовної особистості учня ліцею (2021)
Кухарчук І. О. - Риторична компетентність учнів: зміст, структура та шляхи формування, Лучкіна Л. В. (2021)
Набок-Бабенко Ю. С. - Тестове оцінювання компетентності з української мови здобувачів освіти як об'єкт теоретичного аналізу в педагогічній науці (2021)
Нищета В. В. - Мовленнєві жанри в мовній освіті НУШ як перспектива реалізації риторичного аспекту української мови (2021)
Новосьолова В. І. - Особливості формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках української мови в умовах Нової української школи (2021)
Резнік Т. П. - Дидактичні ресурси з української мови як чинник формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею (2021)
Хорошковська-Носач Т. П. - Тестування як один із методів педагогічного вимірювання (2021)
Цінько С. В. - Читацька компетентність як основа формування медіаграмотної особистості (2021)
Яценко Т. О. - Підручник літератури для 5 класу Нової української школи: питання структури та змісту, Пахаренко В. І. (2021)
Власова В. П. - Використання мультимедійних технологій у професійній діяльності вчителя-філолога (2021)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти у епоху цифрового розвитку (2021)
Дмітренко Н. Є. - Застосування зворотного зв’язку в автономному навчанні іншомовного спілкування, Будас Ю. О. (2021)
Каліш В. А. - Вивчення складного речення здобувачами вищої філологічної освіти як засобу синтаксичної організації епістолярного тексту (на матеріалі епістолярію О. Довженка) (2021)
Карлова Т. Є. - Інтегративно-компаративний підхід у методичному забезпеченні вивчення термінолексики спеціальності, Гришина О. С. (2021)
Катречко А. С. - Навчально-пізнавальна компетентність як складова саморозвитку студентів педагогічних ЗВО (2021)
Кизилова В. В. - Упровадження освітніх компонентів "Мовленнєва комунікація в професійній діяльності вчителя початкової школи", "Мовленнєва комунікація в професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти" в навчальний процес закладів вищої освіти: з досвіду роботи (2021)
Коваленко К. М. - Формування культури академічної доброчесності майбутніх учителів початкової школи на заняттях філологічного циклу (2021)
Кузнецова О. В. - До проблеми формування культури спілкування майбутніх педагогів: історія та сучасність, Одарченко В. І., Пішоха М. О. (2021)
Маркотенко Т. С. - Вивчення акцентуаційних норм сучасної української мови в мовно-мовленнєвій підготовці майбутніх учителів початкових класів, Мельник Л. В. (2021)
Мордовцева Н. В. - Особливості педагогічного спілкування в контексті мовленнєвих жанрів (2021)
Петришина О. І. - Методика навчання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти як наука й навчальна дисципліна (2021)
Починкова М. М. - Практичні аспекти використання методів критичного мислення у філологічній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2021)
Пушко В. Ф. - Формування мовної особистості здобувача вищої освіти в контексті професійної підготовки, Пушко Р. О. (2021)
Слободян О. В. - Місце неформальної освіти у процесі філологічної підготовки майбутніх вихователів (2021)
Cобченко Т. М. - Сучасні вимоги до підготовки майбутніх філологів у закладах вищої освіти в умовах цифровізації (2021)
Цалапова О. М. - Освітній компонент "Сімейне читання" як чинник формування літературно-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти (2021)
Шишенко В. О. - Підготовка майбутніх учителів до адаптації першокласників НУШ, Вельможна Я. Є. (2021)
Агаркова Н. О. - Практичний досвід формування soft skills у студентів педагогічного ЗВО, Васильєва С. О. (2021)
Акімова О. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до профілактики проявів булінгу серед школярів (2021)
Бабакіна О. О. - Принципи управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (2000 – 2014 рр.) (2021)
Блудова Ю. О. - Особливості суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Потапова Н. В. (2021)
Варяниця Л. О. - Комунікативна компетентність як складова дизайн-мислення (2021)
Григор'єва І. О. - Причини та особливості професійного вигорання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (2021)
Докучаєва В. В. - Контролінг проєктувальної діяльності майбутніх педагогів на основі зворотного зв'язку (2021)
Єрьоменко О. А. - Діджиталізація процесу підготовки вчителів початкової школи (2021)
Капустіна О. І. - Сучасні аспекти практичної підготовки у закладі вищої освіти, Бакуменко Т. К. (2021)
Іванов Є. В. - Дистанційна освіта сьогодення: сутність та виклики, Гош В. Є. (2021)
Місяк Ю. В. - Відсутність дискримінації як одна з умов безпечного освітнього середовища сучасного закладу освіти (2021)
Павлова О. Г. - Розвиток аксіосфери майбутнього педагога в діалоговому просторі сучасної освіти (2021)
Прокопенко А. О. - Основні аспекти розвитку діджиталізації освіти в теорії та практиці педагогіки (2021)
Репко І. П. - Конкуренто-спроможність особистості: генезис та еволюція поняття, Одарченко В. І., Задорожня Я. І. (2021)
Ткачов А. С. - Моделі змішаного навчання та підходи до їх відбору в освітньому процесі вищої школи, Махновський С. С. (2021)
Харківська А. І. - Особливості функціонування цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти (2021)
Шапаренко Х. А. - Складові готовності до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки, Зозуля О. В. (2021)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження рівномірного руху боронувальної секції для обробітку парів, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І., Тиховод М. А. (2021)
Булигін С. Ю. - Регламентування технологічного навантаження на ґрунти: концепція вирішення проблеми, Вітвіцький С. В., Булигіна М. Є. (2021)
Ратушний В. В. - Результати лабораторно-польових досліджень протруювача для пошарової обробки насіння, Косовець Ю. В. (2021)
Артьомов М. П. - Оцінка розмірних та якісних параметрів роботи дискового розкидача з електроприводом, Калюжний О. Д., Колодяжний І. О., Третяк В. М. (2021)
Маранда С. О. - Обґрунтування структурно-функціональної схеми технічного засобу на базі мультикоптера для внесення засобів захисту рослин, Вожик Ю. Г. (2021)
Ходорчук В. Я. - Технологічний проєкт ферментаційної установки для малотоннажного виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин, Ярошевський В. П. (2021)
Грицака О. М. - Тенденції розвитку молотильно-сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів (2021)
Кузьмич А. Я. - Дослідження енергетичної ефективності процесу збирання побічної продукції кукурудзи та соняшнику, Анеляк М. М., Грицака О. М., Коновал О. О. (2021)
Адамчук В. В. - Математична модель нагріву насіння з перемішуванням у сушильному барабані вакуумної сушарки насіння, Швидя В. О. (2021)
Кустов С. О. - Теоретичні дослідження швидкості руху маси матеріалу соняшнику в робочому зазорі молотильно-сепарувального пристрою селекційного комбайна, Степаненко С. П., Кузьмич А. Я. (2021)
Степаненко С. П. - Теоретичне визначення закономірностей плоского руху зернівки в нерівномірному повітряному потоці горизонтального пневмоканалу аеродинамічного сепаратора, Котов Б. І. (2021)
Котов Б. І. - Обґрунтування компоновки і режиму роботи вихрового знепилювача у складі теплоутилізаційних установок в агропромислових об’єктах, Грищенко В. О., Грушецький С. М., Рудь А. В. (2021)
Єременко О. І. - Аналітичне моделювання процесу брикетування біомаси в закритому каналі, Субота С. В. (2021)
Крупич О. М. - Параметри коливань утримувальних рукояток ручного віброударного струшувача плодів, Кудринецький Р. Б. Крупич С. О., Семен Я. В. (2021)
Парієв А. О. - Експериментальний зразк потокового роздавача стеблових матеріалів із рулонів, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2021)
Ратніков Є.М. - Аналіз теоретичних досліджень процесу екструдування рослинних матеріалів, Мілько Д.О. (2021)
Дешко В. І. - Експериментальні дослідження процесу сушіння курячого посліду викидним повітрям із пташника, Кузьменко В. Ф., Субота С. В. (2021)
Мироненко В. Г. - Перспективи використання автономних систем електрозабезпечення агропромислового виробництва, Веремейчик Н. В. (2021)
Погорілий С. П. - Використання автомобільного шасі на технологічній операції із захисту рослин, Присяжний В. Г., Панасюк В. І. (2021)
Довбненко О. Ф. - Обґрунтування технічних та технологічних параметрів електротехнічної системи очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих домішок (2021)
Драгнєв С. В. - Оцінка енергетичного балансу вирощування кукурудзи на зерно з відчуженням її побічної продукції для потреб біоенергетики, Желєзна Т. А. (2021)
Поліщук В. М. - Дослідження використання некондиційного борошна в якості косубстрату для підвищення виходу біогазу, Роговський І. Л., Шворов С. А., Дерев’янко Д. А., Дворник Є. О., Давиденко Т. С. (2021)
Малярчук М. П. - Енергетична ефективність мінімізованого та нульового обробітків ґрунту в зрошуваних умовах півдня України, Малярчук А. С., Котельников Д. І. (2021)
Кудринецький Р. Б. - Особливості ринку овочів в Україні, Днесь В. І., Скібчик В. І., Крупич О. М. (2021)
Піщанська Н. - Аналіз сучасних способів забезпечення абіотичних факторів для культивування маточних культур, Бельченко В., Крутякова В. (2021)
Лисенко В. П. - Методологія інтелектуального управління виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2021)
Ювілеї (2021)
Балюта Е. Г. - Поповнення лексикону сучасної англійської мови еконеологізмами (2012)
Балюта М. В. - Вага людини та процеси евфемізації/дисфемізації сучасної англійської мови (2012)
Бойчук Н. В. - Діахронічний підхід до вивчення конверсії в англійській мові (2012)
Васильева И. Л. - Декодировка семантического поля "зеленый" на материале фразеологии немецкого языка (2012)
Волкова Н. В. - Основні методи дослідження словотвірної продуктивності мовних одиниць (2012)
Гармаш О. Л. - Міжфрактальнa деривація англомовних інновацій (2012)
Голуб Ю. І. - Специфіка мікрорівневої організації англомовних тлумачних словників (2012)
Головко О. М. - Новітня англомовна актуалізація типів батьків та стилів виховання дітей, Юзюк О. О. (2012)
Горбенко Т. А. - Словотворчі особливості термінів як фактор системності у термінології німецької мови (на матеріалі термінів сфери сервісу автомобільної техніки), Хуртак І. В. (2012)
Гунченко Ю. В. - Внутрішня валентність та структурно-семантичні особливості сучасних англійських складних іменників – економічних термінів з першим безпосередньо складовим – твірною основою кореневого іменника (2012)
Гурецька М. В. - Релігійні вигуки-табу англійської мови, що виражають емоційний стан роздратування, та їх евфемістичні вигуки-субститути (2012)
Єнікєєва С. М. - Особливості творення відонімних дериватів (на матеріалі афіксальних неологізмів англійської мови), Єнікєєв Д. С. (2012)
Жихарєва О. О. - Екологія – Лінгвістика – Еколінгвістика: розбудова галузі (2012)
Жулінська М. О. - Неологізми концепту "діяльність в інтернеті” (2012)
Зайченко О. В. - Структурна і семантична характеристика похідних (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2012)
Зацний Ю. А. Янков А. В. - Розвиток науки, інноваційних технологій і збагачення лексики і фразеології сучасної англійської мови сфери медицини й охорони здоров’я (2012)
Зернова В. К. - Дієслівні одиниці та їх словотвірний потенціал, Бардакова О. О. (2012)
Ібрагімова С. С. - Міжваріантні "гастрономічні" запозичення сучасної англійської мови (2012)
Кабов А. В. - Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові (2012)
Карпенко М. Ю. - Розподіл англомовних сайтонімів за функціональними зонами (2012)
Каліберда О. О. - Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English language and culture) (2012)
Кислицына Н. Н. - Коннотация vs. денотация (2012)
Клочко Е. А. - Развитие специальных наименований, объединённых понятием "учитель" в английском языке (2012)
Кріцберг Р. Я. - Semantics of American and British regional equivalents (2012)
Круглій О. Р. - Біпозиціоновані класичні терміноелементи кореневого типу у сучасній англійській мові (2012)
Кузів М. З. - Особливості англійських запозичень у німецькій мові сфери економіки (2012)
Кузнєцова І. В. - Особливості утворення англійських сільськогосподарських термінів (2012)
Лазаренко О. О. - Структурно-семантична композиційність фразеологічних одиниць, що мотивують слова (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Лоскутова Н. М. - Шляхи поповнення кінематографічної термінології французької мови (2012)
Ляпунова Н. В. - Роль Інтернету в неологічних процесах сучасної іспанської мови (2012)
Малинюк І. В. - Звукозображальність у контексті теорій походження мови (2012)
Наумук О. В. - Особливості вербалізації поради-рекомендації (2012)
Новікова Ю. О. - До проблеми лексико-семантичної асиміляції іспанізмів в американському варіанті англійської мови (2012)
Оксанич М. П. - Розвиток та функціонування підрядних означальних речень у середньоверхньонімецькій мові (2012)
Онищук М. І. - Інтралінгвальна лакунарність усубстантивній парадигмі: системно-структурний аспект (на матеріалі афіксальних дериватів англійської мови) (2012)
Онуфрієва Ю. С. - Запозичення та інтернаціоналізми німецької мови крізь призму англійських впливів (2012)
Пежинська О. М. - Утворення складених топонімних назв із компонентами -VILLA та –COURT (2012)
Подуфалова Т. В. - Семантика англійських прикметників на позначення розсудливості людини, Козка І. К. (2012)
Прохоров В. Ф. - Лексические синонимы: критерии идентификации (2012)
Рубанець Т. В. - Основні словотворчі моделі конверсії: дослідження англомовної лексики на лексикографічній базі (2012)
Сандій Л. В. - Функціонально-прагматичний підхід до аналізу англомовних інновацій сфери економіки (2012)
Святобаченко І. С. - Питання безсполучниковості в англійській лінгвістиці (2012)
Семенчук А. Б. - Антитерористичні заходи безпеки й англійська мова (2012)
Станіслав О. В. - Тенденції розвитку синтаксису сучасної французької мови (теоретичний аспект) (2012)
Стефанова Н. О. - Компетентнісний підхід в термінах англомовної педагогічної лексики (2012)
Субота С. В. - Варіативність фонемної структури кореневої морфеми в середньоанглійській мові (діахронічне дослідження на матеріалі лексикографічних джерел) (2012)
Федірчик І. Я. - Специфіка утворення іменників на позначення осіб у сучасній німецькій мові (2012)
Fesenko I. M. - Globish as a world language (2012)
Хижняк М. М. - Лексико-семантичне поле в сучасній лінгвістиці (2012)
Чирвоний О. С. - Функціональні процеси в англомовному комп‘ютерному лексиконі і семантична деривація (2012)
Чумак Л. М. - Роль дериваційних процесів у формуванні англомовної картини світу (2012)
Басыров Ш. Р. - О некоторых универсальных закономерностях глагольного словообразования в индоевропейских языках (2012)
Ваніна Г. В. - Способи передачі піар-інформації: лексико-семантичний аналіз (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2012)
Вишницкая Я. С. - Структурно-семантические особенности цветообозначений в рекламном тексте (на примере русского и английского языков) (2012)
Голікова А. В. - Особливості складової организації англійської та японської мов (2012)
Дорменєв В. С. - Концептосфера "Пунктуальність" та її складові в німецькій та українській лінгвокультурах (2012)
Запольських С. П. - Англомовнi антропонімічні прізвиська державних та політичних діячів та специфіка їх перекладу українською мовою, Фісюк А. Ю. (2012)
Кобиленко Н. К. - Поняттєве вираження слів-символів у слов’янському та давньогрецькому міфологічному дискурсі (на матеріалі концептів "тварини", "птахи, комахи", "риби, плазуни") (2012)
Філатова К. О. - Зіставний oномасіологічний аналіз колоративної композити на матеріалі англійської, української та новогрецької мов (2012)
Кобрин Н. В. - Сторінки пісенних гармоній отця Михайла Вербицького (2016)
Лозинська С. О. - Установлення військово-політичного контролю Римської імперії в Карпатському реґіоні (2016)
Паршин I. Л. - Австрійська політика Романовичів і маловідома середньовічна байка ХIII ст.: несподівані паралелі (2016)
Wałdoch J. - Vilnius Under Magdeburg Law (2016)
Цебенко А. М. - Православна Церква в контексті державно-церковних процесів у Великому Князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському (1408–1448), Цебенко М. І. (2016)
Глушко М. С. - Традиційний санний транспорт волинян (2016)
Галайчук В. В. - Чорт як персонаж традиційної демонології Полісся (2016)
Зілінський В. Т. - Інформаційний потенціал матеріялів із українських архівосховищ щодо висвітлення історії юденратів Дистрикту Галичина (1941–1943 рр.) (2016)
Карпенко А. А. - Використання інформації про матеріяльну культуру з "Гуцульщини" Володимира Шухевича у карпатознавчих працях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Щербань О. В. - Глиняний посуд Наддніпрянщини і технологія приготування страв у варистій печі (ХІХ–ХХ століття) (2016)
Музичко О. Є. - Розвиток візантиністики в історіографічному процесі на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Матулкін Б. М. - Джерела до вивчення українського спорту в Галичині кінця ХІХ ст. – 1939 р.: приклади інтерпретацій у світлі історії повсякдення (2016)
Тютенко Р. В. - Встановлення влади ЗУНР в с. Гнильче, Підгаєцького повіту (за матеріялами щоденника Романа Заклинського) (2016)
Тичка Г. - Українські національно-визвольні змагання у творчості Анрі Ґраппена (2016)
Баран З. А. - Проблема статусу Східної Галичини в рецепції львівського часопису "Szczutek" (1918–1923 рр.) (2016)
Fedyk I. I. - The Part of Humanitarian Education in the Overcoming of Historical Stereotypes (Basing on the Patterns of Ukrainian-Polish Relations) (2016)
Масик Р. В. - Державне регулювання цін на товари першої необхідности у міжвоєнній Польщі (Рецепція господарського середовища Східної Галичини) (2016)
Целуйко О. П. - До історії створення та діяльности Музею / Кабінету допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті (2016)
Чура О. В. - Львів напередодні перебудови: соціяльно-економічний і політичний дискурс (2016)
Дорошенко О. М. - Валерія Джулай: з біографії приватного та публічного (2016)
Hud B. V. - Ukrainian Greek-Catholic Church In Galicia (Halychyna): the Creation, the Ban, and the Resurrection. Generall Overview (2016)
Бабенко Л. Л. - Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК–ВУЧК–ГПУ–НКВД на суспільне життя в Україні (1920–1930-ті рр.) (2016)
Голубко В. Є. - Загибель Головного Отамана Армії УНР у дзеркалі львівської періодики, Середяк А. В. (2016)
Клебан Л. О. - Михайло Возняк в останні роки життя (1945–1954): критика та переслідування академіка (2016)
Сіромський Р. Б. - Позиція Канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977–1978 рр. (2016)
Якимович Б. З. - Військово-морські Сили України від відновлення до анексії Криму (1991–2014) (2016)
Якимович Б. З. - Увага: провокація. Рец. на книжку: Чернышев Ю. И. Одной крови: Рассказы, эссе, очерки, статьи/ Чернышев Юрий Иванович. – Ж|итомир|: АРП "Азъ есмь", библиотека журнала "Ковчег", Издательство "Рута", 2016. – 156 с. (2016)
Сіромський Р. Б. - "У житті вченого головні біографічні факти – книги": огляд наукових досліджень професора Степана Качараби (2018-2019)
Райтаровська Н. Г. - Скандинавсько-слов’янські зв’язки у VIII–X ст. (на прикладі політики данських Скольдунґів) (2018-2019)
Димидюк Д. А. - Вірмено-візантійські відносини у рефлексії вірменської еліти у IX–XI ст. (2018-2019)
Gołębiowska-Tobiasz A. - Lanterns of the Dead in Kraków. from the Sing of "Sudden Death" to a Symbol of the Town’s History (2018-2019)
Сипко Б. В. - Ісламська релігійна освіта та приватні мусульманські школи на зламі ХХ–ХХІ ст.: австрійсько-французькі контрасти (2018-2019)
Комар В. Л. - Молодіжна політика в санаційній Польщі 1930-х років (2018-2019)
Щодра О. М. - Між норманізмом та антинорманізмом: дискусії про походження Руси у світлі писемних джерел (2018-2019)
Рачковський Г. В. - Форми сільських поселень південно-західної Волині в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018-2019)
Кушнір В. В. - Проблема предмету та методів музеєлогії у сучасному музеєзнавчому дискурсі: основні підходи та альтернативні погляди, Марискевич Т. Г. (2018-2019)
Музичко О. Є. - Дослідження Волині у південноукраїнській історіографії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2018-2019)
Бабенко Л. Л. - Українське питання на сторінках газети "Хлібороб" (2018-2019)
Малюта О. В. - Фінансово-економічна діяльність Другої Української Народної Республіки (2018-2019)
Тичка Г.-М. І. - Представництва Уряду ЗУНР у Парижі (1919–1923) (2018-2019)
Калиняк Л. Д. - Польські Селянські партії Західної України (1928–1931): від конфронтації до об’єднання (2018-2019)
Fedyk I. I. - Law Enforcement Structures as a Part of National Policy Concerning Jewish Population in Galicia in Interwar Poland (2018-2019)
Сіромський Р. Б. - "Без права на свободу переміщення": образ Української РСР у візіях канадських туристів (кін. 1950–1960-ті рр.) (2018-2019)
Підкова І. З. - Становлення опозиційного парламентського блоку у Верховній Раді Української РСР (1990 р.) (2018-2019)
Боднар Г. А. - Через творчість та на барикадах. Митці в протестних акціях осені 2013 – зими 2014 років: особливості сприйняття і самопрезентації (2018-2019)
Кузик С. П. - Розвиток міжнародного туризму України від найдавніших часів до сьогодення (2018-2019)
Якимович Б. З. - Балканські оповіді Андрія Чайковського: антиімперські та антивоєнні аспекти, сучасний вимір (2018-2019)
Голубко В. Є. - Організація постачання і фінансування українських військ періоду Національної Революції 1917–1920 років (2018-2019)
Мрака І. Б. - На службі ІІ Речіпосполитої: українці в оцінках польських офіцерів (2018-2019)
Шелестак Л. Р. - Військова кафедра Львівського політехнічного інституту в повоєнному десятилітті (1944–1956) (2018-2019)
Васьків Н. А. - На шляху до рівноправности: Ф. Смолька та "єврейське питання" в Галичині у середині ХІХ ст. (2018-2019)
Пірко М. І. - Видавничий діялог з українським суспільством в умовах польської влади (на прикладі видань І. Тиктора та Товариства "Просвіта"), Середяк А. В. (2018-2019)
Купин Л. Я. - З повсякдення еміґрантів у Львові міжвоєнного двадцятиліття (2018-2019)
Масик Р. В. - Туризм у Східній Галичині в міжвоєнний період: історико-економічний аспект (2018-2019)
Баран З. А. - Дев’ять днів "Золотого вересня" 1939 р. у спогадах українських еміґрантів зі Львова (2018-2019)
Качмар В. М. - Адольф Бек – про Львівський університет в період Першої світової війни (2018-2019)
Козицький А. М. - Анджей Ґавронський (1885–1927): визначний політолог та організатор сходознавчих студій у Львівському університеті (2018-2019)
Тарнавський Р. Б. - Міжнародна діяльність народознавців Львівського університету в 1920-х – на початку 1940-х років (2018-2019)
Дудяк О. А. - Викладання музеєзнавства на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. (2018-2019)
Рожик М. Є. - Рец. на: Ольга Щодра. Історична географія України. Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. (Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016), 296 (2018-2019)
Горинь В. І. - Рец. на: Тарас Шевченко і Галичина. Статті і матеріали. Упоряд. і ред. Феодосій Стеблій. (Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014), 424 (2018-2019)
Глушко М. С. - Рец. на: Роман Радович, Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ– першої половини ХХ ст. (житлово-господарський комплекс). (Київ: Видавець Олег Філюк, 2015), 351 (2018-2019)
Титул, Зміст (2021)
Штефан А. С. - Законодавство у сфері авторського права: оцінка ефективності (2021)
Троцька В. М. - Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС (2021)
Костів О. З. - Особливості розширеного колективного управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав за оновленим законодавством України (2021)
Зайківський О. Б. - Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави (1 ч.), Оністрат О. А. (2021)
Волинець І. П. - Адміністративні засади захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів в Україні (2021)
Шульпін І. Л. - Поняття упущеної вигоди як складової поняття збитків у сфері інтелектуальної власності: категорія права та економіки (2021)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Методологічні засади патентного ландшафту в системі інтелектуальної національної безпеки, Андрощук Г. О. (2021)
Капіца Ю. М. - Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша - Європейський Союз, США (2021)
Падучак О. І. - Правове врегулювання булінгу в національному законодавстві (2021)
Аверчев О. В. - Сучасний стан та перспективи вирощування соняшнику в умовах краплинного зрошення Причорноморського степу України, Дімітрієв С. М. (2017)
Андрусевич К. В. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи в умовах Півночі Степу України, Назаренко М. М. (2017)
Бенселгуб А. - Порівняння підходів в оцінці сумарного аеротехногенного забруднення довкілля в Алжирі і Україні, Харитонов М. М. (2017)
Василенко Р. М. - Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи в умовах Південного Степу України (2017)
Вожегова Р. А. - Адаптування систем зрошуваного землеробства до локальних та регіональних умов Південного Степу України та глобальних змін клімату, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2017)
Вожегова Р. А. - Динаміка показників продукційного процесу рослин соняшнику залежно від гібридного складу, густоти стояння рослин та мікродобрив, Коковіхін С. В., Нестерчук В. В. (2017)
Волощук М. Д. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність льону-довгунцю і якість льонопродукції в умовах Передкарпаття, Кнігніцька Л. П. (2017)
Герасько Т. В. - Ураження кучерявістю листків персика за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України, Вельчева Л. Г., Нєжнова Н. Г. (2017)
Домарацький О. О. - Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України, Сидякіна О. В., Іванів М. О., Добровольський А. В. (2017)
Єременко О. А. - Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів соняшнику (helianthus annuus l.) (f1) залежно від дії регулятора росту рослин в умовах Південного Степу України (2017)
Жуйков О. Г. - Горох посівний в Україні – стан, проблеми, перспективи (оглядова) (2017)
Іванова І. Є. - Сортодослідження плодів черешні пізнього строку достигання на придатність до заморожування, Білоус Е. С., Пащенко Ю. П., Єременко О. А. (2017)
Іванова І. Є. - Багатокритеріальна оптимізація показників якості плодів черешні української селекції при заморожуванні та зберіганні, Білоус Е. С., Пащенко Ю. П., Єременко О. А. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Вплив температурного режиму культивування та концентрації мікросолей у живильному середовищі на бульбоутворення картоплі в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2017)
Марковська О. Є. - Агроекономічна оцінка систем основного обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні за умов зрошення на Півдні України, Малярчук М. П. (2017)
Назаренко М. М. - Спектр та частота мутацій пшениці озимої, викликанних нітрозоалкілcечовинами (2017)
Нетіс В. І. - Світловий режим посівів сої та його залежність від технологічних заходів вирощування, Онуфран Л. І. (2017)
Ноздріна Н. Л. - Особливості росту і розвитку рослин сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу, Гасанова І. І. (2017)
Рудік О. Л. - Вплив вологозабезпечення на процеси росту та розвитку сортів льону в умовах Півдня України (2017)
Садовська Н. П. - Вплив водоутримуючих гранул (гідрогелю) Dari Dar на формування біометричних параметрів і врожайність огірка, Попович Г. Б., Гамор А. Ф., Горинецька М. І. (2017)
Федорчук С. В. - Вплив хімічних препаратів, біологічних і регуляторів росту на розвиток збудників Alternaria solani та Phytophthora infestans (2017)
Чичулин А. В. - Характер взаимосвязей между почвами и гидротермическими условиями почвообразования, Гюлалыев Ч. Г., Герайзаде А. П. (2017)
Щербань А. А. - Дослідження формування продуктивності гібридів томату в залежності від гібридного складу та густоти стояння в умовах зрошення Півдня України, Берднікова О. Г. (2017)
Ярчук І. І. - Вплив строків сівби на урожайність пшениці твердої озимої в умовах Північного Степу, Мельник Т. В. (2017)
Глушко О. М. - Оцінка основних селекційних ознак коней української верхової породи в умовах Півдня України, Соболь О. М. (2017)
Ломако К. П. - Характеристика жеребців-плідників орловської рисистої породи за основними селекційними ознаками, Соболь О. М. (2017)
Перекрестова Г. В. - Лактаційна функція первісток різних генотипів на промисловому комплексі з виробництва молока (2017)
Бойко П. М. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку екомережі України та Херсонської області (2017)
Бойко П. М. - Особливості екологічної паспортизації територій та акваторій Херсонської області у 2016 році, Попутько Ю. А. (2017)
Гейна К. М. - Промислово-біологічна характеристика окуня (perca fluviatilis, l., 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2017)
Новицький В. П. - До окремих еколого-правових аспектів організації мисливського господарства України (2017)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Кодима, Блажко А. П. (2017)
Стратічук Н. В. - Використання тренінгових технологій у навчанні студентів сталому розвитку суспільства (2017)
Хітренко Т. Ф. - Якісна оцінка земель Прилуцького району Чернігівської області (на прикладі ТОВ "Богданівське"), Рідей Н. М. (2017)
Титул, Зміст (2021)
Остапенко Г. З. - Чи бути архітектурі креативною індустрією в Україні? (2021)
Мамчур Л. В. - Співвідношення понять "сирітський твір" і "твір, що перейшов у суспільне надбання" у сучасному авторському праві, Ситцевой В. В. (2021)
Улітіна О. В. - Законодавче регулювання видавничої діяльності в Україні (2021)
Зеров К. О. - Інтелектуальна власність в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Зайківський О. Б. - Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави (2 ч.), Оністрат О. А. (2021)
Буров Ю. О. - Вплив кіберзлочинності на цифрову економіку (2021)
Борко Ю. Л. - Економіко-правові аспекти використання комп’ютерних програм (2021)
Харченко О. С. - Заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні (2021)
Капіца Ю. М. - Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина друга - Україна, нові незалежні країни (2021)
Штефан О. О. - Окремі аспекти можливої кодифікації законодавства права інтелектуальної власності (2021)
Коваль І. Ф. - Підстави і способи систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності (2021)
Мироненко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення принципів кодифікації законодавства у сфері інтелктуальної власності (2021)
Кашинцева О. Ю. - Досвід України з імплементації гнучких положень Угоди ТРІПС у двох контекстах: євроінтеграції та пандемії, Іолкін Я. О. (2021)
Чомахашвілі О. Ш. - Правове виховання з питань інтелектуальної власності (2021)
Олянська С. П. - Підвищення якості цукру – стратегічне завдання галузі, Цирульнікова В. В. (2014)
Штангеєв К. О. - Дисперсні характеристики білого цукру, Скорик К. Д., Штангеєв В. О., Кухар В. М. (2014)
Сінат-Радченко Д. Є. - Зростання тиску в рідині при гідравлічному ударі, Форсюк А. В., Василенко С. М. (2014)
Передовий досвід компанії "САХАВТОМАТ". Будівництво цукрового заводу в Узбекистані (2014)
Логвін В. М. - Барвні речовини в очистці соку карбонатом кальцію, Мартинюк А. С., Резніченко Ю. М., Виговський В. Ю. (2014)
Грушецький Р. І. - Особливості висушування високомолекулярного інуліну (2014)
Лотиш А. С. - Підвищення ефективності роботи цукрових заводів за рахунок технічного переоснащення виробничих потужностей (2014)
Транспортній академії україни – 25 років (2017)
Беляев Н. Н. - Cнижение интенсивности уноса угольной пыли путем использования специального раствора, Карпо А. А., Якубовская З. Н. (2017)
Полищук С. З. - Подсистема моделей экологического мониторинга для оценки cостояния атмосферного воздуха, Каспийцева В. Ю. (2017)
Farkas B. - The introduction of the most powerful railway of the eu, and its support with economic analyses (2017)
Zhukovytskyy I. V. - Choice of the optimal parameters of measuring the shaft rotation frequency of the hydraulic transmission of the locomotive using microcontroller, Kliushnyk I. A. (2017)
Кириченко Г. І. - Методика створення інтелектуальної автоматизованої системи управління доставкою вантажів на залізниці (2017)
Kozachenko D. M. - Creation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine, Vernigora R. V., Rustamov R. S. (2017)
Коробьева Р. Г. - Проблемы организации пассажирских перевозок на железных дорогах США (2017)
Baliichuk Y. - Influence of contactor contact pressure in power circuits of electric stock on their plastic deformation and fusing, Dubynets L. V., Marenych O. L., Ustymenko D. V. (2017)
Борисенко В. Д. - Моделювання перехідної кривої на обмеженій ділянці місцевості, Устенко С. А. (2017)
Шерстюк В. Г. - Система поддержки академической честности для украинских университетов, Жарикова М. В. (2017)
Шерстюк В. Г. - Сценарно-прецедентный подход к управлению гетерогенным ансамблем динамических объектов, Сокол И. В., Тарасенко Е. Н. (2017)
Белик А. Г. - Особенности микроструктуры хромо-никелевого покрытия, наплавленного порошковой лентой ПЛ АН-111 с 50 % перекрытием, Ефременко Б. В., Макуров С. Л. (2017)
Дырда В. И. - Динамика вибропитателей с нелинейной упругой характеристикой, Овчаренко Ю. Н., Ракша С. В., Черний А. А. (2017)
Проценко В. О. - Підвищення ремонтопридатності муфт енергетичних установок засобів транспорту застосуванням канатних пружних елементів, Клементьєва О. Ю. (2017)
Tyshchenko S. S. - Designing of developed surfaces of complex parts, Krasniuk A. V., Ulchenko T. V., Shcherbak A. S. (2017)
Фомін О. В. - Розподілене зовнішнє поверхневе зміцнення вагонних конструкцій методом навивання, Стецько А. А., Осьмак В. Є. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження деформаційних характеристик ґрунтового матеріалу з використанням відходів, Савчук В. Ю. (2017)
Мусієнко М. - Київський державний університет – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933 – 1945), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. (2015)
Сторожук О. - Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту, Руденко О., Білюк А., Гарманчук Л. В. (2015)
Карпюк Т. - Палеохорологія Selaginella selaginoides (L.) P. BEAUV. EX MART. ET SCHRANK та Diphasiastrum alpinum (L.) holub на рівнинній Україні в пізньому дріасі, Безусько Л., Безусько А. (2015)
Gladun D. - Derivation of trypsin-like enzymes from Antarctic marine organisms, Chornenka N., Raksha N., Ostapchuk S. (2015)
Ковтун-Водяницька С. - Антиоксидантні властивості надземної частини інтродуцентів роду (Schrad. ex Benth.) Spach, Вергун О. (2015)
Малина А. - Взаємодія протипухлинного цитокіна ЕМАР II з гідроксипропіл-В-циклодекстрином, Корнелюк О. (2015)
Бурлова-Васильєва М. - Критерії ендогенної інтоксикації за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії, Вовк Т., Кравченко Н., Савчук О., Мельник В. (2015)
Цимбал Д. - Експресія генів ATF3, FOXF1 та CENPU у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов умов дефіциту глутаміну і глюкози, Мінченко Д., Кривдюк І., Мінченко О. (2015)
Nikolaienko Т. - Influence of VEGF, EGF and their antagonists on proliferative activity and glucose consumption by endothelial cells, Petruk N., Shelest D., Garmanchuk L. (2015)
Одукалець І. - Дослідження причин всихання Pinus sylvestris L. в штучних соснових насадженнях НПП "Подільські Товтри", Мусієнко М., Ольхович О. (2015)
Чован О. - Розселення лебедя-шипуна (Cygnus olor gmelin, 1789) у південній частині лівобережного лісостепу України, Серебряков В., Давиденко І. (2015)
Шупова Т. - Адаптація птахів ряду голубоподібних (Columbiformes) до трансформації середовища існування (2015)
Яковлєв Є. - Методи вивчення ентомопатогенних нематод, Харченко В. (2015)
Шекк П. - Характеристика состояния ихтиофауны и перспективы рыбохозяйственного использования Тилигульского лимана (2015)
Харченко О. - Вміст трипсиноподібних ферментів і молекул середньої маси плазми крові як потенційні маркери хронічної алкогольної інтоксикації, Савчук О., Остапченко Л. (2015)
Богдановська Н. - Розвиток оксидативного стресу в умовах фізичних навантажень високої інтенсивності, Голубенко А. (2015)
Горпинченко М. - Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ, Атраментова Л. (2015)
Драницина А. - Експресія гена Tlr2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер, Дворщенко К., Моргаєнко О., Остапченко Л. (2015)
Храновська Н. - Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025, Скачкова О., Горбач О., Потебня Г., Сидор Р. (2015)
Shtapenko O. - Vitrification of pronuclear-stage mouse embryos using different cryoprotectants and their subsequent development in vitro with or without oviduct epithelial cells to the blastocyst stage, Madich A. (2015)
Shayakhmetova G. - Disorders of antenatal and postnatal development in long-term alcohol exposed male wistar rats' offspring (2015)
Zhelavskyi M. M. - Ontogenetic features of the formation of local immune protection of the mammary gland of cows (literature review and original research) (2017)
Zhelavskyi M. M. - Clinical use of Aglepristone for treatment of open-cervix pyometra in cats, Shunin I. M. (2017)
Бойко П. К. - Характеристика рівнів забруднення довгоіснуючими радіонуклідами 137Cs і 90Sr кормів, продуктів тваринництва і рослинництва на території Волинської області за період 1991–2016 рр, Куртяк Б. М., Зінчук М. І., Пундяк Т. О., Панащук І. В., Гнасюк Р. М., Дудковська Н. В., Цісс М. М., Комович Л. В. (2017)
Галатюк О. Є. - Показники клітинного метаболізму в сироватці крові коней за латентного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії, Калнаус Р. О., Рубленко М. В., Єрошенко О. В. (2017)
Деркач І. М. - Сучасні тенденції на вітчизняному ринку ферумвмісних препаратів для тварин (2017)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови стравоходу та його лімфоїдної тканини горобця домового (Passer domesticus) (2017)
Калініна О. С. - Таксономічна характеристика РНК-геномних вірусів хребетних тварин і людини (2017)
Кладницька Л. В. - Особливості клітинного циклу мезенхімальних стовбурових клітин з жирової тканини собаки за різних пасажів культивування (2017)
Ковпак В. В. - Вплив трансплантації культур клітин на перебіг експериментального цукрового діабету у тварин (2017)
Гриневич Н. Є. - Ідентифікація небезпечних чинників під час вирощування райдужної форелі в умовах замкнутого водопостачання, Димань Т. М., Кухтин М. Д., Семанюк В. І., Слюсаренко А. О. (2017)
Кондрасій Л. А. - Aлгоритм імплементації належної практики молочного фермерства з метою отримання безпечного та якісного молока-сировини, Якубчак О. М., Шевченко Л. В. (2017)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості та безпеки харчових продуктів у Житомирському регіоні (2017)
Тибінка А. М. - Структура та розвиток судин брижі кишечнику (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Арквадез-плюс", Копійчук Г. Т., Хом’як Р. В., Хирівський О. В., Оринчак Т. В. (2017)
Ушкалов А. В. - Аналіз результатів лабораторних досліджень щодо бактеріозів у Харківській області (2017)
Сисюк Ю. О. - Зміни в вітамінній ланці антиоксидантної системи корів різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Журенко О. В., Данчук О. В., Постой Р. В. (2017)
Фаріонік Т. В. - Вплив хелатних сполук (метіонатів) на м’ясні якості та ветеринарно-санітарні показники яловичини, Гнатюк В. В. (2017)
Санин А. В. - Влияние препарата Максидин на общую резистентность организма собак питомникового содержания, Анников В. В., Наровлянский А. Н., Пронин А. В., Мезенцева М. В., Кожевникова Т. Н., Бехало В. А., Спиридонов М. А. (2017)
Мельничук В. В. - Особливості морфометричної будови імаго Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809) (2017)
Мокрий Ю. О. - Індикація та видова диференціація найпростіших роду Babesia за методом ПЛР у кліщах, знятих з тварин, Ксьонз І. М., Грубіч П. Ю., Касала Р. О., Лисак О. М. (2017)
Гаркуша С. Є. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах поросят-сисунів за колібактеріозу, Попович Ю. Д. (2017)
Куртяк Б. М. - Екологічні особливості епізоотичних процесів, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович М. М., Романович Л. В., Собко Г. В. (2017)
Гончаров С. Л. - Експериментальне зараження каченят метацеркаріями трематод Cryptocotyle Lühe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) (2017)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка препаратів фенбендазолу за інвазії курей-несучок нематодами Heterakis gallinarum, Тішин О. Л., Хом’як Р. В., Періг Ж. М. (2017)
Сідашова С. О. - Ритмічність статевих циклів корів та рівень прихованої ранньої ембріопатії, Гуменний О. Г. (2017)
Бойко О. П. - Характеристика морфологічних ознак та фізіологічних властивостей штамів сальмонел, ізольованих від птиці і телят, Сень О. М., Бойко П. К., Куртяк Б. М., Пундяк Т. О., Собко Г. В. (2017)
Юськів Л. Л. - D-вітамінний статус корів та їхніх телят у ранній постнатальний період у зимово-стійловий період (2017)
Хоєцький П. Б. - Африканська чума свиней в Україні, Похалюк О. М., Шелепило А. В. (2017)
Плис В. М. - Вплив умовно патогенної мікрофлори на розвиток патологічного процесу за пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці (2017)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни за трансмісивного гастроентериту поросят, Коновалов Я. В. (2017)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в собак за коронавірусної інфекції, Дубіненко О. (2017)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в котів за хламідіозу, Савченко А. (2017)
Сачук Р. М. - Дослідження ембріотоксичної дії препарату для зовнішнього використання "Мазь для ран" на лабораторних тваринах (2017)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники грудної і поперекової частин спинного мозку свійського собаки, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. (2017)
Кісера Я. В. - Видовий склад циркулюючої мікрофлори та її стійкість до антибактеріальних препаратів в умовах ПАФ "Бережниця" Жидачівського району Львівської області, Сторчак Ю. Г., Божик Л. Я. (2017)
Слівінська Л. Г. - Застосування неорганічних та органічних сполук Со, Cu та Zn за їх недостатності у дійних корів, Русин В. І., Максимович І. А., Леньо М. І., Чернушкін Б. О., Приступа О. І. (2017)
Слівінська Л. Г. - Синдроматика та стан метаболічних процесів у корів за мікроелементозів, Демидюк С. К., Щербатий А. Р. (2017)
Романович М. М. - Показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові у курчат-бройлерів за дії препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae (2017)
Смірнов О. О. - Показники протеїн-ліпідного обміну за гепатостеатозу, Співак Ю. В., Смірнова М. С., Калачнюк Л. Г. (2017)
Прис-Каденко В. О. - Показники протеїн-вуглеводного обміну за гепатостеатозу, Стадник Н. В., Калініна А. С., Баликіна К., Калачнюк Л. Г. (2017)
Айтов С. Ш. - Соціально-політичні та соціокультурні чинники розвитку історичної антропології у ХХ – на початку ХХІ ст. (2010)
Асаєва В. В. - Філософські проблеми полікультурної освіти (2010)
Пермінов В. О. - Концепція транснаціональних держав: трансформації суверенітету епохи другого модерну (2010)
Підлужна О. П. - Цінності в бізнесі – шлях до синергії між вирішенням соціальної проблеми та отриманням прибутку (2010)
Пономаренко О. В. - Емпедокл як верховний жрець "філософії вогню" (2010)
Пустова Т. О. - Філософія "сенсу життя": антична версія (2010)
Разумовський С. О. - Онтологічні основи економічних елементів буття (2010)
Раинская Р. С. - Предпосылки зарождения метафизического стиля мышления (2010)
Цуркан М. О. - Дослідження конфліктного потенціалу в суспільстві сучасної України як похідної від якості життя (2010)
Чернова Л. Е. - К вопросу о субъекте этнонациональной культуры (2010)
Ярош О. М. - Розум і пізнання в філософській концепції Ніколи Кузанського (2010)
Городяненко В. Г. - Соціальне самопочуття професорсько-викладацького складу ДНУ ім. О. Гончара, Гилюн О. В. (2010)
Васильєв В. В. - Неперервна освіта в системі підвищення кваліфікації державних службовців як детермінанта формування професіоналізму. (2010)
Швидка Л. І. - Медикалізація суспільства як соціальна проблема: сутність, агенти, наслідки (2010)
Васильєва І. В. - Релігія й релігійність: співвідношення емоційного і раціонального (2010)
Глазунов С. В. - Українські народні та церковні звичаї як засіб шлюбного відбору (2010)
Гудзенко О. З. - Фонові практики зміни соціокультурного середовища та їх вплив на соціальні репрезентації життєвого успіху (2010)
Демичева А. В. - Інституціональні засади пенітенціарної системи та особливості її функціонування в сучасній Україні (2010)
Зайцева М. В. - Формирование культуры здоровья молодежи: теоретический аспект (2010)
Макаренко В. А. - До питання інтерпретації поняття "соціальний капітал" в сучасному соціологічному теоретизуванні (2010)
Пірог Л. А. - Стратегічні напрямки реформування культурної сфери в Україні (2010)
Токовенко О. С. - Еволюційна епістемологія як засіб теоретичної рефлексії політичної реальності: становлення вихідних принципів (2010)
Тупиця О. Л. - Оптимізація політичного статусу профспілок: політико-комунікаційні засоби (2010)
Алєксєєнко І. Г. - Поняття "форма правління" як інструмент дослідження сучасної політичної реальності (2010)
Воронова Т. В. - Імідж політичної партії як чинник електорального вибору (2010)
Висоцький О. Ю. - Політичний лідер як суб’єкт здійснення технологій легітимації влади (2010)
Демченко М. В. - Основні політичні моделі взаємодії влади і масової комунікації (2010)
Іщенко І. В. - Особливості нормативно-регулятивної функції політичної культури в українському суспільстві (2010)
Ключник Р. М. - Єврорегіони як форма транскордонного співробітництва України та країн європейського союзу, Кривошеїн В. В. (2010)
Клячін А. К. - Співвідношення політичної комунікації та політичних цінностей: аспект формування політичної поведінки (2010)
Кравець А. Ю. - Влада в традиційних суспільствах як основний предмет дослідження політичної антропології (2010)
Кузьмин П. В. - Гендерное равноправие как предпосылка демократизации украинской политической деятельности (2010)
Лясота А. Є. - Механізми реалізації демократичних принципів у політичній системі України: проблема національної безпеки в умовах євроінтеграції (2010)
Міхейченко М. А - Трудові конфлікти та стан профспілкового руху у Європі: типологія та тенденції (2010)
Пікалов С. В. - Громадянська дія як політичне явище: теоретичні засади дослідження (2010)
Рибалко С. В. - Методологічні засади дослідження політико-інституційного впливу на реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні (2010)
Сергєєв В. С. - Політичні мережі південно-східної Азії: взаємодія держави та корпорацій у вирішенні завдань економічного розвитку (2010)
Третяк О. А. - Політико-філософське обґрунтування публічної сфери: можливості досягнення хабермасіанського ідеалу в сучасних умовах (2010)
Чижова О. М. - Прагматизм як чинник суспільного розвитку українського суспільства (2010)
Шуліка А. А. - Трипартизм як інститут політичної системи (2010)
Бесчасний С. П. - Блокатори аквапоринових каналів та монооксид вуглецю впливають на міокард в умовах ішемії-реперфузії, Гасюк О. М. (2021)
Боброва М. С. - Дослідження вмісту прооксидантів в тканинах зернівок Zea mays l. різних за рівнем стійкості до хвороб сортів, Голодаєва О.А., Ворона С. О. (2021)
Давидова А.О. - Попередні дані про псамофітну рослинність Національного природного парку "Дворічанський" (Харківська обл.) та його околиць, Давидов Д.А., Пархоменко М.О. (2021)
Коц С. М. - Динаміка показників функціональнго стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку під впливом корекційного комплексу, Коц В. П., Коваленко П. Г. (2021)
Лупаїна І.С. - Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самиць щурів, Ляшевич А.М., Весельський С.П. (2021)
Осадча Ю. В. - Неспецифічна реактивність організму курей за впливу зміни величини угрупування (2021)
Гретчин О. В. - Формування жанру скрипкової соло-сонати у творчості Арканджелло Кореллі (2010)
Григоренко С. В. - Французький фортепіанний етюд: до історії становлення жанру (2010)
Ізваріна І. М. - Лисенкова доба українського оперного мистецтва (2010)
Кудринецький С. М. - Коломийка у фортепіанній творчості Остапа та Нестора Нижанківських (2010)
Мізюк О. В. - Майстер інструментальної мініатюри (2010)
Горак Я. Р. - Володимир Садовський та Станіслав Людкевич: до характеристики взаємин (2010)
Захарчук О. С. - Ярема Якубяк про втілення шевченкового слова в музиці Миколи Лисенка і Станіслава Людкевича (2010)
Герега М. М. - Фортепіанна іпостась творчої особистості Богдана Весоловського (2010)
Іздепська-Новіцька М. І. - Просвітницька діяльність хорового товариства "Тернопільський боян" з 1901 по 1914 роки (2010)
Лучанко О. М. - Стильова еволюція контрабасового концерту: проблема періодизації та модифікації жанрового інваріанта (2010)
Величко О. Б. - Вольфганг Амадей Моцарт як втілення феномену вундеркінда (2010)
Рапіта О. М. - Українсько-польські зв’язки у галузі фортепіанного мистецтва у першій половині ХХ століття (2010)
Опарик Л. М. - До визначення поняття "музично-виконавське висловлювання" (2010)
Комар А. М. - Інноваційне звучання труби у "Володимирських ріжках" Олега Моральова (2010)
Ткачук А. М. - Колористико-виразові можливості фагота у другій симфонії Левка Ревуцького (2010)
Жишкович М. А. - Педагогічна діяльність Остапа Дарчука у контексті розвитку львівської вокальної школи, Бень Г. Л. (2010)
Ван Сі - Китайська поезія у камерно-вокальних циклах українських митців першої третини ХХ століття у контексті імпресіоністичної та сецесійно-модерністичної естетики (2010)
Тиновський М. М. - Внесок Левка Колодуба у створення українського кларнетового репертуару (2010)
Шафета В. В. - Внесок керівників ансамблів народних інструментів Львівщини у виконавський репертуар, музичну науку і публіцистику (2010)
Федоронько Л. Р. - Формування народнопісенного репертуару в сільському середовищі передкарпатського регіону в ХХ столітті (2010)
Помпа О. Д. - Польові дослідження народно-танцювальної культури на Житомирщині (2010)
Савельєва М. П. - Сценічні версії творів Ольги Кобилянської в історії українського драматичного театру (2010)
Ванюга Л. C. - Соціокультурні та історичні передумови створення Тернопільського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Охтирський період (2010)
Хім’як В. А. - Казимир Сікорський – майстер театральної сценографії (2010)
Галацан Г. В. - Американський неприбутковий театр: можливості застосування досвіду (2010)
Богатирьов В. О. - Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі (2010)
Осадчук Т. Р. - Шляхи формування творчої особистості конферансьє (на прикладі досвіду великих майстрів конферансу) (2010)
Кусяк І. О. - Застосування художніх елементів сценічної мови у сфері офіційно-ділових відносин (2010)
Комар Н. О. - Державне управління та динаміка розвитку діяльності театрів України періоду 1936-1941 рр. (2010)
Смоляк П. О. - Театральні елементи в андріївських ворожіннях західних подолян (2010)
Підгурний І. С. - Методичні засади використання та впровадження творчого доробку фотохудожника Михайла Грейма у пам’яткоохоронну діяльність (2010)
Пацалюк І. І. - Екскурсії як засіб формування та розширення знань про мистецтво (2010)
Магеровський О. Т. - Живопис і кераміка: зони творчої інтеграції (2010)
Голубець Г. В. - Львівські музеї у період 50-х років ХХ століття: процеси реорганізації та перегляду музейних збірок (2010)
Урсу Н. О. - Скульптура і різьбярство в осередках домініканського ордену XVII-ХІХ століть на землях України (2010)
Рублевська Н. В. - Борщівська вишиванка в колекції Віри Матковської (2010)
Мацишина З. А. - Традиції використання декоративно-прикладного мистецтва в школах України (2010)
Вербіцька І. О. - Роль вишитого рушника та його орнаментики в українській обрядовості (2010)
Маркович М. Й. - Металеві світильники: історія, типологія, художні особливості (2010)
Дячок О . М. - Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень у ландшафтному просторі, Дячок В . Ю. (2010)
Сьомкін В. В. - Проблема інформаційного забезпечення інженерно-технічного персоналу в галузі екологічного дизайну (2010)
Автори номера (2010)
Шевченко Л. С. - Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності (2015)
Федулова Л. І. - Передумови та механізми розвитку інноваційної діяльності в університетах (2015)
Камінська Т. М. - Уроки зарубіжних країн для реформування охорони здоров’я в Україні (2015)
Макуха С. М. - Основні фактори підвищення ефективності функціонування товарних ринків в Україні (2015)
Марченко О. С. - Консалтинг як складова нематеріальної економіки (2015)
Нечипорук Л. В. - Теоретичні аспекти формування мережевої економіки (2015)
Броницкая В. В. - Превращенные формы духовного производства как следствие социально-экономических противоречий (2015)
Бервено О. В. - Сутність і перспективи сучасного соціально-економічного розвитку (2015)
Квитка А. В. - Криптовалюта: сущность и тенденции развития в современных условиях, Зайцева Е. И. (2015)
Носик О. М. - Інвестиції у людський капітал: головні особливості та чинники вибору (2015)
Ярмак О. В. - Інтелектуальні послуги як об’єкти інвестицій у інноваційний розвиток (2015)
Пашков В. М. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції в умовах глобалізації (2015)
Давидюк О.М. - Господарсько-правові аспекти реалізації принципу децентралізованої державної підтримки впровадження технологій (2015)
Остапенко Ю. І. - Системне реформування структури та змісту телекомунікаційного законодавства України (2015)
Бударна В. О. - Правова інвестиційна політика держави та структурні процеси в національній економіці (2015)
Возна В. О. - Органи місцевого самоврядування в сфері господарювання:міжгалузева гармонізація законодавчого забезпечення (2015)
Говорун О. В. - Правова природа саморегулювання господарської діяльності та її співвідношення з державним регулюванням (2015)
Денисов А. І. - Питання правової формалізації кола загроз національній технологічній безпеці (2015)
Кононова О. В. - Господарсько-правове забезпечення інформаційного суверенітету у сфері телерадіомовлення (2015)
Харківська К. В. - Правові гарантії свободи підприємницької діяльності:актуалізація проблеми (2015)
Харченко А. М. - Розвиток законодавчого забезпечення інвестиційної функції банків в Україні (2015)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарський механізм державної підтримки промислових підприємств (2015)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові засоби забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки (2015)
Суходубова І. В. - Системні властивості законодавства та його співвідношення із системою права (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Шконда В. В. - Постіндустріальна глобалізація: системні ризики, регуляторна модель попередження глобалізаційних викликів і загроз, Кальянов А. В. (2015)
Bondarets М. V. - The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition countries (2015)
Гольцов А. Г. - Геополітика Російської Федерації в пострадянському просторі (2015)
Губаль Л. М. - Стиль і мода в діалозі "традиційна – елітарна – масова” культури (2015)
Іщенко О. М. - Структурно-функціональний зміст соціального капіталу (2015)
Пугач В. Г. - Еволюційні ризики сучасної демократії (2015)
Ляшенко Є. О. - Аналіз причин та наслідків проведення миротворчих операцій нашого часу (2015)
Омельченко О. А. - Етнопсихологічні аспекти взаємодії українців і французів (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського